logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Monumenta Vaticana Slovaciae


Archidiakonát: NitraID: 49884
Strana: 184
Názov farnosti: Bošany
Citát: [Petrus sacerdos Sancti Martini] de Vossan iuratus dixit non valere ultra marcam et [fertonem minus] duobus grossis, solvit VIII. grossos.
Preklad: Peter, kňaz (kostola) sv. Martina v Bošanoch, prísažne vyhlásil, že jeho (benefícium) nie je viac ako marka a fertón bez dvoch grošov, zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 49885
Strana: 184
Názov farnosti: Nitrianska Streda
Citát: [Nicolaus sacerdos ecclesie] de Walburga Ceradiel ( Valburgis Ceradabel) iuratus dixit non valere [suum beneficium ultra marcam], solvit VI. grossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz kostola v Nitrianskej Strede, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako marka, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 49887
Strana: 184
Názov farnosti: Krásno
Citát: [Paulus sacerdos ecclesie] Sancte Crucis de Seplok iuratus dixit non credere [valere suum beneficium ultra] unam marcam et fertonem, solvit VII. grossos et medium.
Preklad: Pavol, kňaz kostola Svätého Kríža v Krásne, prísažne vyhlásil, že jeho (benefícium) nie je viac ako marka a fertón, zaplatil 7 grošov a pol.
_____________________________
ID: 49890
Strana: 184
Názov farnosti: Nadlice
Citát: [Valentinus sacerdos ecclesie Beate Virginis] luratus dixit non credere valere suum [beneficium ultra marcas duas], solvit XII. grossos.
Preklad: Valentín, kňaz kostola Panny Márie (Nadlice), prísažne vyhlásil, že jeho (benefícium) nie je viac ako dve marky, zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 49892
Strana: 184
Názov farnosti: Rajec
Citát: [Paulus sacerdos ecelesie Sancti Ladislai de Raya] iuratus dixit beneficium non ultra [marcam et mediam, solvit VIII.] grossos.
Preklad: Pavol, kňaz kostola sv. Ladislava v Rajci, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako marka a pol, zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 49893
Strana: 184
Názov farnosti: Ivančiná
Citát: [Nicolaus sacerdos Sancti Johannis de Turcz] iuratus dixit non credere valere ultra [marcam, sed solvit VI. grossos].
Preklad: Mikuláš, kňaz Sv. Jána z Turca pod prísahou vypovedal, že jeho fara nevynáša viac ako marku. Zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 49895
Strana: 184
Názov farnosti: Šintava
Citát: [Benedictus sacerdos ecelesie Sancti Martini] de Sempte iuratus dixit [non credere beneficium valere] ultra III. marcas, solvit XVIII. grossos.
Preklad: Benedikt, kňaz kostola sv. Martina v Šintave, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako tri marky, zaplatil 18 grošov.
_____________________________
ID: 49900
Strana: 185
Názov farnosti: Nemčice
Citát: [Benedictus sacerdos Sancti Spiritus de Nemp]cit juratus dixit suum beneficium [non ultra valere, quam marcam et mediam], solvit IX. grossos.
Preklad: Benedikt, kňaz (kostola) Ducha Svätého v Nemčiciach, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako marka a pol, zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 49901
Strana: 185
Názov farnosti: Urmince
Citát: [Mauritius sacerdos Sancti Michaelis] de Vrmen iuratus dixit [non credere suum beneficium valere ultra] unam marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Móric, kňaz kostola sv. Michala v Urminciach, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako jedna marka, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 49903
Strana: 185
Názov farnosti: Jacovce
Citát: Item Jacobus sacerdos Sancti Regis Stephani de Vincenti (Virtecz) iuratus non credidit suum beneficium valere marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Jakub, kňaz kostola sv. Štefana, kráľa, vo Vítkovciach (časť Kuzmíc), prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako jedna marka, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 49904
Strana: 185
Názov farnosti: Blesovce
Citát: Item Nycolaus sacerdos Beate Virginis de Douer iuratus dixit non credere valere suum beneficium ultra marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz kostola Panny Márie vo Veľkých Dvoranoch, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako jedna marka, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 49906
Strana: 185
Názov farnosti: Šaľa
Citát: Item Petrus sacerdos Sancte Margarethe iuratus non credidit valere suum beneficium ultra duas marcas, solvit XII. grossos.
Preklad: Peter, kňaz (kostola) sv. Margity , prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako dve marky, zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 49907
Strana: 185
Názov farnosti: Šaľa
Citát: Item Nycolaus sacerdos Sancti Johannis de Lerche (Verche) iuratus non credit valere suum beneticium ultra duas marcas et mediam, solvit XV. grossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz (kostola) sv. Jáva vo Veči , prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako dve marky a pol, zaplatil 15 grošov.
_____________________________
ID: 49908
Strana: 185
Názov farnosti: Kráľová nad Váhom
Citát: Item Dominicus [sacerdos] Sancte Helizabeth de villa Regis iuratus dixit non credere valere beneficium suum ultra marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Dominik, kňaz (kostola) sv. Alžbety v Kráľovej, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako marka, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 49929
Strana: 186
Názov farnosti: Radošina
Citát: Item Jacobus sacerdos Sancti Pauli de Radysna iuratus dixit non credere valere beneficium suum ultra mediam marcam et unam pensam, solvit III. grossos et IIII. denarios.
Preklad: Jakub, kňaz (kostola) sv. Pavla v Radošinej, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako pol marky a jedna pensa, zaplatil 3 groše a 4 denáre.
_____________________________
ID: 49930
Strana: 186
Názov farnosti: Nitrianska Blatnica
Citát: Item Nycolaus sacerdos ecelesie Sancti Mauritii de Sacila (Sarcia) iuratus non credere valere suum beneficium ultra marcam et mediam, solvit IX. grossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz kostola sv. Mórica v Nitrianskej Blatnici, prísažne (vyhlásil), že jeho benefícium nie je viac ako marka a pol, zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 49931
Strana: 186
Názov farnosti: Ardanovce
Citát: Item Andreas sacerdos Sancti Michaelis de Jordan iuratus dixit non credere valere suum beneficium ultra mediam marcam, et unam pensam, solvit III. grossos et IIII. denarios.
Preklad: Andrej, kňaz (kostola) sv. Michala v Ardanovciach, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako pol marky a jedna pensa, zaplatil 3 groše a 4 denáre.
_____________________________
ID: 49932
Strana: 187
Názov farnosti: Lipovník
Citát: Item Nycolaus sacerdos Sancti Emrici de Rypolnek iuratus dixit non credere valere suum beneficium ultra marcam et medium fertonem, solvit VII. grossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz kostola sv. Imricha v Lipovníku, ktorý pod prísahou povedal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako jedna marka a pol fertona. Zaplatil sedem grošov.
Poznámka DKI: Némethy nesprávne určuje ako farnosť Vinica.
_____________________________
ID: 49933
Strana: 187
Názov farnosti: Radošina
Citát: Item Nycolaus sacerdos Sancti Johannis de Jom ( Gu ) iuratus dixit beneficium suum valere non ultra mediam marcam et II. pensas, solvit III. grossos et 1. denarium.
Preklad: Mikuláš, kňaz (kostola) sv. Jána v Radošinej, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako pol marky a dve pense, zaplatil 3 groše a 1 denár.
_____________________________
ID: 49934
Strana: 187
Názov farnosti: Blesovce
Citát: Item Ladislaus sacerdos Sancti Johannis de Bolguo (Beles) iuratus dixit non credere ultra mediam marcam et unam pensam, solvit III. grossos et IIII. denarios.
Preklad: Ladislav, kňaz (kostola) sv. Jána v Blesovciach, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako pol marky a jedna pensa, zaplatil 3 groše a 4 denáre.
_____________________________
ID: 49935
Strana: 187
Názov farnosti: Horná Streda
Citát: Item Nicolaus sacerdos ecclesie Omnium Sanctorum de Seredachel iuratus dixit non valere beneficium ultra mediam marcam et II. pensas, solvit III. grossos et IIIÍ. denarios.
Preklad: Mikuláš, kňaz kostola Všetkých svätých v Hornej Strede, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako pol marky a dve pense, zaplatil 3 groše a 4 denáre.
_____________________________
ID: 49936
Strana: 187
Názov farnosti: Piešťany
Citát: Item Petrus sacerdos Sancti Regis de Poschan (pestchan) iuratus dixit non credere valere beneficium ultra duas marcas cum fertone, solvit XIII. grossos et IIII. denarios.
Preklad: Peter, kňaz kostola sv. Štefana Kráľa v Piešťanoch, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako dve marky a fertón, zaplatil 13 grošov a 4 denáre.
_____________________________
ID: 49938
Strana: 187
Názov farnosti: Nitra (dolné mesto)
Citát: Item capitulum Nytriense iuratum dixit alias solvisse V. marcas Budenses, salvo iure alieno, in quibus tenentur, et solvit per Sebastianum archidyaconum et per lectorem.
Preklad: Nitrianska kapitula prísažne zaplatila 5 budínskych mariek aj keď zachováva iné právo a zaplatila za archidiakona Šebastiána a lektorov.
_____________________________
ID: 49939
Strana: 187
Názov farnosti: Farná
Citát: Item Johannes sacerdos Sancti Petri de Feruet iuratus dixit non credere valere beneficium ultra tres marcas et III. fertones, solvit XXII. grossos cum medio.
Preklad: Ján, kňaz (kostola) sv. Petra vo Farnej, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako tri marky a tri fertóny, zaplatil 22 grošov a pol.
_____________________________
ID: 49940
Strana: 187
Názov farnosti: Trávnica
Citát: Item Benedictus sacerdos ecclesie Beate Virginis de Fas (Fus) iuratus dixit beneficium suum non valere ultra mediam marcam, solvit III. grossos.
Preklad: Benedikt, kňaz kostola Preblahoslavenej Panny v Trávnici, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako pol marky, zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 49941
Strana: 187
Názov farnosti: Trávnica
Citát: Item Albertus sacerdos ecclesie de Senche iuratus dixit beneficium suum valere non ultra marcam et mediam, solvit IX. grossos.
Preklad: Benedikt, kňaz kostola vo Svätuši(časť Podhájskej, filiálky Trávnice), prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako marka a pol, zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 49942
Strana: 187
Názov farnosti: Dolný Ohaj
Citát: Item Mauhas (Matihas) sacerdos ecclesie de Caph (Tahy) iuratus dixit non credere valere beneficium suum ultra marcam et mediam, solvit IX. grossos.
Preklad: Matej, kňaz kostola v Dolnom Ohaji, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako marka a pol, zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 49943
Strana: 187
Názov farnosti: Ondrejovce
Citát: Item Andreas sacerdos Beate Marie Virginis de Andis ( Andri) iuratus dixit non credere valere suum beneficium, nisi X. grossos, solutionem vult resarare (sic) in primo termino illud, guod plus receperat. Sumpma hujus pagine VII. marce et XXV. grossi.
Preklad: Andrej, kňaz (kostola) Preblahoslavenej Márie Panny v Ondrejovciach, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako 10 grošov, zaplatenie chce odložiť na prvý neskorší termín, keď viac dostane. Súčet tejto stránky je 7 mariek a 25 grošov.
_____________________________
ID: 49944
Strana: 187
Názov farnosti: Hont (Maďarsko)
Citát: (Fol. 70a. col. 11.) Item Johannes sacerdos Sancti Martini de Hono (Honti) iuratus dixit non credere suum beneficium valere ultra unam marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Ján, kňaz (kostola) sv. Martina v Honte(Maďarsko), prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako marka, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 49945
Strana: 187
Názov farnosti: Radava
Citát: Item Andreas sacerdos Sancti Petri de Vasuk (Raudve) iuratus extimavit ad marcam et mediam, solvit X. grossos, unum plus ex conscientia.
Preklad: Andrej, kňaz (kostola) sv. Petra v Radave, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako marka a pol, zaplatil 10 grošov, jeden naviac ako milodar pre istotu.
_____________________________
ID: 49975
Strana: 189
Názov farnosti: Veľké Vozokany
Citát: Item Andreas sacerdos Sancti Nycolai de Vesequenech (Vesequenh) iuratus dixit non credere valere beneficium ultra duas marcas, solvit XII. grossos.
Preklad: Andrej, kňaz (kostola) sv. Mikuláša vo Veľkých Vozokanoch, prísažne vyhlásil, že svoje benefícium nehodnotí viac ako dve marky, zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 49976
Strana: 189
Názov farnosti: Tesárske Mlyňany
Citát: Item Thomas sacerdos ecclesie Sancti Georgii de Atilauchan (Malankan) iuratus dixit non credere valere beneficium ultra annum, quam II. marcas, solvit XII. grossos.
Preklad: Tomáš, kňaz kostola sv. Juraja v Mlyňanoch, prísažne vyhlásil, že svoje ročné benefícium nehodnotí viac ako dve marky, zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 49977
Strana: 189
Názov farnosti: Čifáre
Citát: Item Paulus sacerdos Sancti Johannis de Chifar dixit valere mediam [marcam, solvit II. grossos].
Preklad: Pavol, kňaz (kostola) sv. Jána v Čifári vyhlásil, (že svoje benefícium) hodnotí na pol marky, zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 49978
Strana: 189
Názov farnosti: Nevidzany
Citát: Item Nicolaus sacerdos Sanctorum Omnium de Ceri ( Seri) iuratus dixit non credere beneficium ultra mediam marcam, solvit III. grossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz (kostola) Všetkých Svätých v Šarovciach (časť obce Tajná, filiálky Nevidzian), prísažne vyhlásil, že svoje ročné benefícium nehodnotí viac ako pol marky, zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 49979
Strana: 189
Názov farnosti: Nová Ves nad Žitavou
Citát: Item Stephanus sacerdos ecclesie Sancti Thome de Seca (Joca) iuratus dixit non credere beneficium valere, quam sit marca et media, solvit IX. grossos.
Preklad: Štefan, kňaz kostola sv. Tomáša v Slepčany-Joka (teraz filiálka farnosti Nová Ves nad Žitavou), pod prísahou vypovedal, že jeho benefícium ročne nevynáša viac ako marku a pol, zaplatil 9 grošov.
Poznámka DKI: Némethy nesprávne určuje ako farnosť Jelka.
_____________________________
ID: 49980
Strana: 190
Názov farnosti: Beša
Citát: Item Ypolitus sacerdos ecclesie Sancti Nicolai [de] Bartuka (Barakcha ) iuratus dixit non valere mediam marcam, solvit III. grossos.
Preklad: Hypolit, kňaz v kostole sv. Mikuláša v Bardoňove (filiálka Beše), ktorý prísažne dosvedčil, že jeho benefícium nepresahuje pol marky, zaplatil tri groše.
_____________________________
ID: 49981
Strana: 190
Názov farnosti: Bratislava - Svätý Martin
Citát: Item Ivanka cantor Posoniensis luratus solvit pro nova sua canonia, solvit V. marcas Budenses, salvo iure in residuo.
Preklad: Ivanka,bratislavský kanonik - kantor, prísažne zaplatil podľa miestneho práva za svoju kanóniu 5 budínskych mariek.
_____________________________
ID: 49982
Strana: 190
Názov farnosti: Bratislava - Svätý Martin
Citát: Item solvit pro canonia Posoniensi VII. marcas Budenses, salvo iure alias domini pape.
Preklad: Zaplatil za Bratislavskú kanóniu 7 budínskych mariek podľa pápežského práva.
_____________________________
ID: 49984
Strana: 190
Názov farnosti: Trávnica
Citát: Item Lucas (Vitus) sacerdos ecclesie Sancti Martini de Sus iuratus dixit suum beneficium ultra marcam non valere per annum, solvit VI. grossos.
Preklad: Vít (Lukáš), kňaz kostola sv. Martina v Trávnici prísažne vyhlásil, že jeho ročné benefícium nie je viac ako marka, zaplatil 6 grošov.
Poznámka DKI: Pôvodná verzia dec. protokolov má Vít, upravená Lukáš. Prikláňame sa k pôvodnej verzii.
_____________________________
ID: 49985
Strana: 190
Názov farnosti: Oslany
Citát: Item Dominicus sacerdos Sancti Regis Stephani de Hoslan iuratus dixit non credere [valere suum beneficium] ultra II. marcas, solvit XII. grossos.
Preklad: Dominik, kňaz (kostola) sv. Śtefana kráľa v Oslanoch prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako dve marky, zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 49986
Strana: 190
Názov farnosti: Malé Kršteňany
Citát: Item Johannes sacerdos ecclesie Beate Virginis de Cresuag iuratus dixit non credere valere suum beneficium ultra marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Ján, kňaz kostola Panny Márie v Malých Kršteňanoch prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako marka, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 49987
Strana: 190
Názov farnosti: Partizánske-Šimonovany
Citát: Item Petrus sacerdos ecclesie Beate Marie de Synan (Simon) iuratus dixit [non credere beneficium] ultra marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Peter, kňaz kostola Panny Márie v Partizánskom prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako marka, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 49988
Strana: 190
Názov farnosti: Veľké Uherce
Citát: [Item Nicolaus sacerdos] Sancti Michaelis de Vgrot iuratus dixit non credere [valere] ultra marcam et mediam, solvit IX. grossos. Sumpma [huius pagine] XLI. marce cum uno grosso.
Preklad: Mikuláš, kňaz (kostola) Panny Márie vo Veľkých Uherciach prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako marka a pol, zaplatil 9 grošov. Súčet tejto stránky je 41 mariek a jeden groš.
_____________________________
ID: 49990
Strana: 190
Názov farnosti: Topoľčianky
Citát: Item Dominicus sacerdos ecclesie Sancte Crucis iuratus dixit non credere beneficium valere ultra marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Dominik, kňaz kostola Sv. Kríža (Hostie, fil. Topolčianok) pod prísahou vypovedal, že jeho benefícium nevynáša viac ako jednu marku, zaplatil 6 grošov.
Poznámka DKI: Némethy nesprávne určuje ako farnosť Žiar nad Hronom.
_____________________________
ID: 49991
Strana: 190
Názov farnosti: Rudno nad Hronom
Citát: Item Johannes sacerdos Sancti Hemrici de Ludi (Ruda) non credere valere suum beneficium ultra marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Ján, kňaz (kostola) sv. Henricha v Rudne nad Hronom prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako marka, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 49992
Strana: 190
Názov farnosti: Hronský Beňadik
Citát: Item Exaurisius ( Mauritius) sacerdos Sancti Egidii iuratus dixit suum beneficium ultra III. marcas et fertonem, solvit XXX. grossos et medium.
Preklad: Móric, kňaz (kostola) sv. Egídia (Petend, časť Hronského Beňadika) prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako 3 marky a fertón, zaplatil 30 a pol groša.
_____________________________
ID: 49994
Strana: 190
Názov farnosti: Horné Opatovce
Citát: Item Paulus sacerdos ecclesie Omnium Sanctorum de Epati iuratus dixit suum beneficium valere duas marcas, solvit XII. grossos.
Preklad: Pavol, kňaz kostola Všetkých Svätých v Horných Opatovciach prísažne vyhlásil, že jeho benefícium má hodnotu dve marky, zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 49995
Strana: 190
Názov farnosti: Žarnovica
Citát: Item Fridricus sacerdos Sancti Nycolai de Zanog (Zirmog) iuratus dixit beneficium valere unam marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Fridrich, kňaz (kostola) sv. Mikuláša v Žarnovici prísažne vyhlásil, že jeho benefícium má hodnotu jednu marku, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 49996
Strana: 190
Názov farnosti: Želiezovce
Citát: Item Michael sacerdos ecelesie Sancte Crucis [de Miguala] 2 iuratus dixit suum beneficium valere marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Michal, kňaz kostola Svätého Kríža v Mikule (fil. Želiezoviec) prísažne vyhlásil, že jeho benefícium má hodnotu jednu marku, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 49997
Strana: 190
Názov farnosti: Želiezovce
Citát: Item Michael sacerdos Sancti Georgii [de Zilis] 3 iuratus dixit suum beneficium ultra non valere, quam marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Michal, kňaz kostola Svätého Juraja v Želiezovciach prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako jednu marku, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 49998
Strana: 190
Názov farnosti: Melek
Citát: Item Nycolaus sacerdos Sancti Andree [de Merlek] 4 iuratus dixit beneficium credere valere marcam et fertonem, solvit VII. grossos et medium.
Preklad: Mikuláš, kňaz (kostola) svätého Ondreja v Meleku prísažne vyhlásil, že jeho benefícium má hodnotu marku a fertón, zaplatil 7 a pol groša.
_____________________________
ID: 49999
Strana: 191
Názov farnosti: Levice
Citát: Item Salomon sacerdos Sancti Martini de Leua iuratus dixit suum beneficium valere IIII. marcas, solvit XXIIII. grossos.
Preklad: Šalamún, kňaz (kostola) svätého Martina v Leviciach prísažne vyhlásil, že jeho benefícium má hodnotu 4 marky, zaplatil 24 grošov.
_____________________________
ID: 50000
Strana: 191
Názov farnosti: Nová Dedina
Citát: Item Syuerius (Simeon) sacerdos ecclesie Sancte Crucis de Nova Villa iuratus dixit beneficium valere duas marcas et III. fertones, soivit XVI. grossos et medium.
Preklad: Simeon, kňaz kostola Svätého Kríža v Novej Dedine (Tekovská Nová Ves) prísažne vyhlásil, že jeho benefícium má hodnotu 2 marky a 3 fertóny, zaplatil 16 a pol groša.
_____________________________
ID: 50001
Strana: 191
Názov farnosti: Dedinka
Citát: Item Benedictus sacerdos ecelesie Sancti Benedicti de Lam (Kur) iuratus dixit beneficium suum valere ultra marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Benedikt, kňaz kostola svätého Benedikta v Dedinke prísažne vyhlásil, že jeho benefícium (ne)má hodnotu viac ako marka, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50002
Strana: 191
Názov farnosti: Tekovské Lužany
Citát: Item Paulus sacerdos ecclesie Beate Virginis [de Malas] 1 iuratus dixit beneficlum suum valere marcam, solvit VI. grossos. 1—5 Deest registro.
Preklad: Pavol, kňaz kostola Preblahoslavenej Panny v Malaši(teraz fil. Tekovských Lužian) prísažne vyhlásil, že jeho benefícium (ne)má hodnotu viac ako marka, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50003
Strana: 191
Názov farnosti: Tekovské Lužany
Citát: [Item Paulus sacerdos Beate Virginis de Alma iuratus extimavit ad unam marcam, solvit VI. grossos]. 2 1—5 Deest registro.
Preklad: Pavol, kňaz kostola Preblahoslavenej Panny v Arme pri Malaši(teraz fil. Tekovských Lužian) prísažne odhadol, (že jeho benefícium má hodnotu) jednu marku, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50024
Strana: 192
Názov farnosti: Nadlice
Citát: IN ARCHIDYACONATU NYTRIENSI. Item Johannes sacerdos ecelesie Sancti Johannis de Bexim ( Reychan )iuratus dixit non credere valere ultra fertonem, et solvit grossum et medium.
Preklad: V Nitrianskom archidiakonáte Ján, kňaz kostola sv. Jána v Rajčanoch (teraz filiálka Nadlíc) prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac než fertón, zaplatil groš a pol.
_____________________________
ID: 50025
Strana: 192
Názov farnosti: Rybany
Citát: Item Paulus sacerdos ecclesie Sancti Georgii de Boruhano iuratus dixit non valere ultra mediam marcam, solvit III. grossos.
Preklad: Pavol, kňaz kostola sv. Juraja v Borčanoch (teraz filiálka far. Rybany) prísažne vypovedal, že (benefícium) nevynáša viac ako pol marky, zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 50026
Strana: 192
Názov farnosti: Šišov
Citát: Item Nicolaus sacerdos ecelesie Sancte Margarethe de Sis iuratus dixit non credere valere ultra marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz kostola sv. Margity v Šišove prísažne vypovedal, že (benefícium) nevynáša viac ako marku, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50027
Strana: 192
Názov farnosti: Nadlice
Citát: Item Michael sacerdos ecelesie Sancti Ladislai de Lema (Lenna) iuratus dixit non (sic) beneficium non valere ultra fertonem, solvit grossum et medium. Sumpma huuis pagine II. marce et LII. grossi.
Preklad: Michal, kňaz kostola sv. Ladislava v Livine (teraz filiálka Nadlíc) prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac ako fertón, zaplatil groš a pol. Súčet na tejto strane sú 2 marky a 52 grošov.
_____________________________
ID: 50054
Strana: 194
Názov farnosti: Piešťany
Citát: [Item Benedictus sacerdos ecclesie] Sancti Martini de Bank iuratus dixit, [beneficium non credere valere] ultra mediam marcam, solvit III. grossos.
Preklad: Benedikt, kňaz kostola sv. Martina v Banke (teraz filiálka Piešťan), prísažne vypovedal, že benefícium nemá hodnotu viac ako pol marky, zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 50056
Strana: 194
Názov farnosti: Podolie
Citát: [Item Nicolaus sacerdos Sancti] Georgii de Lessak (Lesate) iuratus dixit, [non credere valere beneficium] ultra marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz (kostola) sv. Juraja v Podolí, prísažne vypovedal, že benefícium nemá hodnotu viac ako marku, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50057
Strana: 194
Názov farnosti: Borovce
Citát: [Item Stephanus sacerdos ecclesie Sancti Lau]rentii iuratus dixit, non valere beneficium [ultra marcam per annum, solvit VI. grossos].
Preklad: Štefan, kňaz (kostola) sv. Vavrinca, prísažne vypovedal, že benefícium nemá hodnotu viac ako marku za rok, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50058
Strana: 194
Názov farnosti: Horné Otrokovce
Citát: [Item Paulus sacerdos ecelesie Sancte Crulcis de Cusan (Oresan) iuratus dixit, non [credere valere suum beneficium] ultra IIII. pensas, solvit II. grossos.
Preklad: Pavol, kňaz kostola Svätého Kríža v Orešanoch (teraz filiálka Horných Otrokoviec), prísažne vypovedal, že benefícium nemá hodnotu viac ako 4 pense, zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 50064
Strana: 195
Názov farnosti: Ludanice
Citát: [Item dominus Paulus abbas] monasteril de Lindua (Ludana) iuratus extimavit [suam abbatiam ad VI. marcas Bu]denses valere et non ultra ...
Preklad: Pán Pavol, opát kláštora v Ludaniciach prísažne odhadol svoje opátstvo na hodnotu 6 budínskych mariek a nie viac ...
_____________________________
ID: 50067
Strana: 195
Názov farnosti: Rákoš
Citát: Item Nicolaus sacerdos ecclesie Omnium Sanctorum de Vender ( Nander) iuratus dixit, non credere valere beneficium ultra duas marcas, solvit II. grossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz kostola Všetkých Svätých v Nandraži (teraz filiálka Rákoša), prísažne vypovedal, že benefícium nemá hodnotu viac ako dve marky, zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 50076
Strana: 196
Názov farnosti: Zbehy
Citát: IN ARCHIDYACONATU NITRIENSI. Item Michael sacerdos ecclesie Sancti Ladislai [de Hisebek] 2 iuratus dixit, beneficium suum valere II. marcas et mediam, solvit XV. grossos. 2 Deest registro.
Preklad: V Nitrianskom archidiakonáte Michal, kňaz kostola sv. Ladislava v Zbehoch, prísažne vypovedal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako dve marky a pol, zaplatil 15 grošov.
_____________________________
ID: 50077
Strana: 196
Názov farnosti: Prievidza
Citát: Item Johannes sacerdos ecelesie Sancti Martini de Horotk ( Herek) iuratus dixit, non credere beneficium ultra VIII. pensas, solvit V. grossos.
Preklad: Ján, kňaz kostola sv. Martina v Hradci, časť Prievidze, prísažne vypovedal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 8 pensí, zaplatil 5 grošov.
_____________________________
ID: 50078
Strana: 196
Názov farnosti: Veľké Chyndice
Citát: Item Laurentius sacerdos ecclesie Beate Virginis de Lindo ( Hzind) iuratus dixit, non credere valere beneficium ultra marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Vavrinec, kňaz kostola Panny Márie vo Veľkých Chyndiciach, prísažne vypovedal, že benefícium nemá hodnotu viac ako marku, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50079
Strana: 196
Názov farnosti: Kolíňany
Citát: Item Paulus sacerdos Sancti Regis Stephani de Coreth (Colenke) iuratus dixit, non credere valere beneficium ultra marcam, solvit XVIII. grossos.
Preklad: Pavol, kňaz kostola sv. Štefana Kráľa v Kolíňanoch, prísažne vypovedal, že benefícium nemá hodnotu viac ako marku, zaplatil 18 grošov.
_____________________________
ID: 50080
Strana: 196
Názov farnosti: Podhorany
Citát: Item Martinus sacerdos ecclesie Sancti Michaelis iuratus dixit, beneficium suum non credere valere ultra marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Martin, kňaz kostola sv. Michala v Sokolníkoch (teraz fil. Podhorian pri Nitre), prísažne vypovedal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50081
Strana: 196
Názov farnosti: Horné Lefantovce
Citát: Item Henricus sacerdos ecelesie Sancti Martini de Alfaci (Alfanti) iuratus dixit, beneficium valere unam marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Henrich, kňaz kostola sv. Martina v Lefantovciach, prísažne vypovedal, že (jeho) benefícium nemá hodnotu viac ako marku, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50082
Strana: 196
Názov farnosti: Topoľčianky
Citát: Item Paulus sacerdos ecclesie Beate Katherine iuratus dixit, nescire guantum valere beneficium, sed promisit restituere decimam [et] ad cautelam solvit VI. grossos. 3
Preklad: Pavol, kňaz kostola sv. Kataríny, prísažne vypovedal, že nevie akú má benefícium hodnotu, ale sľúbil vynahradiť desiatok, pre istotu zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50087
Strana: 197
Názov farnosti: Sikenička
Citát: Item Stephanus de Paul iuratus de villa Capituli extimavit ad IIII. grossos decimam et non ultra, negue tantum, ut dixit, [et] est archidyaconatus Vntensis.
Preklad: Štefan, (kňaz kostola) v Pavlovej v Honte (teraz fil. Sikeničky), prísažne odhadol desiatok na 4 groše a nie viac, povedal. že ani toľko nie; patrí do Hontianského archidiakonátu.
_____________________________
ID: 50088
Strana: 197
Názov farnosti: Horné Zelenice
Citát: Item Paulus sacerdos de Zela iuratus dixit, suam plebaniam non credere valere ultra marcam et mediam per annum, solvit IX. grossos, [et est Nitriensis archidiaconatus]. 1 1—3 Deest registro.
Preklad: Pavol, kňaz (kostola) v Zeleniciach, prísažne vypovedal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku a pol, zaplatil 9 grošov; patrí do Nitrianskeho archidiakonátu.
_____________________________
ID: 50089
Strana: 197
Názov farnosti: Dvorníky
Citát: Item Petrus sacerdos de Oduor iuratus dixit, plebaniam suam non ultra duas marcas, solvit XII. grossos, [et est archidyaconatus]. 2 1—3 Deest registro.
Preklad: Peter kňaz vo Dvorníkoch, ktorý prísažne vypovedal, že jeho farnosť nevynáša viac ako dve marky a zaplatil 12 grošov, patrí do archidiakonátu .
Poznámka DKI: Meno archidiakonátu chýba.
_____________________________
ID: 56582
Strana: 382
Názov farnosti: Kolíňany
Citát: Item Paulus de Scolond solvit XL. parvos.
Preklad: (Kňaz) Pavol z Kolíňan zaplatil 40 drobných.
_____________________________
ID: 57331
Strana: 401
Citát: Item per subcollectorem de Nytria XI. marchas minus XII. grossis.
_____________________________
ID: 57372
Strana: 404
Citát: Item habuit dictus Petrus Geruasii XIIII. marchas Budenses in Viennensibus latis a reverendo in Christo patre domino episcopo Nytriensi, que pertinent ad rationem meam.
_____________________________