logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Monumenta Vaticana Slovaciae


Archidiakonát: LiptovID: 49969
Strana: 189
Názov farnosti: Liptovská Mara
Citát: [Item Emilianus sacerdos] ecclesie Beate Virginis de Litouia iuratus dixit [beneficium] non credere valere ultra X. marcas, solvit unam marcam.
Preklad: Emilián, kňaz (kostola) Presvätej Panny v Liptovskej Mare, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako 10 mariek, zaplatil jednu marku.
_____________________________
ID: 49970
Strana: 189
Názov farnosti: Svätý Kríž
Citát: Item Florianus sacerdos ecclesie Sancte Crucis iuratus extimavit suum beneficium non ultra credere, quam duas marcas et mediam, solvit V. grossos.
Preklad: Florián, kňaz kostola Svätého Kríža (vo Svätom Kríži), prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako dve marky a pol, zaplatil 5 grošov.
_____________________________
ID: 49971
Strana: 189
Názov farnosti: Liptovský Ján
Citát: Item Michael sacerdos ecclesie Sancti Johannis Baptiste iuratus dixit non ultra valere suum beneficium, quam duas marcas, solvit XII. grossos.
Preklad: Michal, kňaz (kostola) sv. Jána Krstiteľa (v Liptovskom Jáne), prísažne vyhlásil, že svoje benefícium nehodnotí viac ako dve marky, zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 49973
Strana: 189
Názov farnosti: Michal nad Žitavou
Citát: Item Paulus sacerdos ecclesie Sancti Michaelis iuratus dixit beneficium per annum non credere valere ultra marcam et mediam, solvit IX. grossos.
Preklad: Pavol, kňaz (kostola) sv. Michala, prísažne vyhlásil, že svoje ročné benefícium nehodnotí viac ako marku a pol, zaplatil 9 grošov.
_____________________________