logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Monumenta Vaticana Slovaciae


Archidiakonát: KomárnoID: 49925
Strana: 186
Názov farnosti: Nesvady
Citát: Item Johannes sacerdos sancti Mauritii de Vaskan (Naswoti) iuratus non credere valere suum beneficium ultra III. marcas, solvit XXIII. grossos.
Preklad: Štefan, kňaz (kostola) sv. Mórica v Nesvadoch, prísažne (vyhlásil), že jeho benefícium nie je viac ako 3 marky, zaplatil 23 grošov.
_____________________________
ID: 49926
Strana: 186
Názov farnosti: Imeľ
Citát: Item Andreas sacerdos Beate Virginis de Hemen (Emew) iuratus non credere valere suum beneficium ultra marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Andrej, kňaz (kostola) Panny Márie v Imeli, prísažne (vyhlásil), že jeho benefícium nie je viac ako marka, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 49927
Strana: 186
Názov farnosti: Nové Zámky
Citát: Item Petrus sacerdos Beate Margarethe de Lak iuratus dixit non credere valere suum beneficium ultra unam marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Peter, kňaz (kostola) sv. Margity v (obci) Lék (teraz časť Nových Zámkov), prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako marka, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50980
Strana: 240
Názov farnosti: Komárno
Citát: Item Blasius de Kamara iuratus de credulitate dixit, non valere beneficium ultra V. marcas, est archidiaconatus Kamariensis, solvit mediam marcam, computando XL. grossos pro marca.
Preklad: Blažej z Komárna, kvôli hodnovernosti s prísahou vypovedal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 5 mariek, je to Komárňanský archidiakonát, zaplatil pol marky, počítajúc 40 grošov za marku.
_____________________________
ID: 50981
Strana: 240
Názov farnosti: Nová Stráž
Citát: Item Petrus de Lahal iuratus, ut prius, extimavit suum beneficium ad III. marcas, computando ut prius, solvit XII. grossos, est Kamariensis archidiaconatus.
Preklad: Peter z Veľkého Lélu (časť Zlatnej na Ostrove, fil. far. Nová Stráž), ako predchádzajúci, prísažne odhadol svoje benefícium na 3 marky,počítajúc ako predtým, zaplatil 12 grošov, je to Komárňanský archidiakonát.
_____________________________
ID: 50982
Strana: 240
Názov farnosti: Kameničná
Citát: Item Nicolaus de Sacalas iuratus, ut alii supra, extimavit suum beneficium ad tres marcas, est Kamariensis, solvit XII. grossos.
Preklad: Mikuláš z Kameničnej, prísažne, ako predchádzajúci, odhadol svoje benefícium na 3 marky, zaplatil 12 grošov, je to Komárňanská župa.
_____________________________
ID: 50983
Strana: 240
Názov farnosti: Okoč
Citát: Item Paulus de Cacalas iuratus extimavit suum beneficium ad tres marcas, ut supra computando, est Kamariensis, solvit XI. et medium grossos.
Preklad: Pavol zo Sokoliec, (teraz filiál. farnosti Okoč), prísažne odhadol svoje benefícium na 3 marky, počítajúc ako predchádzajúci, zaplatil 11 a pol groša, je to Komárňanská župa.
_____________________________
ID: 50984
Strana: 240
Názov farnosti: Lipové
Citát: Item Stephanus de Con iuratus, ut alii supra, extimavit ad duas marcas, computando ut supra, est Kamariensis, solvit VII. et medium grossos.
Preklad: (Kňaz) Štefan z Tône (podľa Schem78 filiál. farnosti Lipové), prísažne odhadol, ako predchádzajúci, (benefícium) na 2 marky, počítajúc ako predchádzajúci, zaplatil 7 a pol groša, je to Komárňanská župa.
_____________________________