logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Monumenta Vaticana Slovaciae


Archidiakonát: JágerID: 51434
Strana: 252
Názov farnosti: Streda nad Bodrogom
Citát: Item Andreas sacerdos Sancti Petri de Che[redalch solvit XXI. grossos].
Preklad: Andrej, kňaz z (kostola) sv. Petra zo Stredy nad Bodrogom zaplatil 21 grošov.
_____________________________
ID: 51441
Strana: 252
Názov farnosti: Cejkov
Citát: . . . [dominus archidiaconus] de Zempnem solvit IIII. marcas.
Preklad: pán archidiakon zo Zemplína, (teraz filiálka Cejkova) zaplatil 4 marky.
_____________________________
ID: 51500
Strana: 254
Názov farnosti: Košice - Krásna
Citát: XII. debet de vacanti abbatia de Syploc districtu de Cassa, licet sit exemptus.(1) (1)V. etiam rationes dioecesis Agriensis supra pagina 203. et infra pag. 316.
Preklad: 12 musí (zaplatiť) uprázdnené opátstvo Košice - Krásna, aj keď je exemptné.
_____________________________
ID: 51547
Strana: 255
Názov farnosti: Tornaľa
Citát: Item Johannes de Gumur.
Preklad: Tiež (kňaz) Ján z Gemera (teraz filiál. far. Tornaľa.
_____________________________
ID: 51574
Strana: 256
Citát: ........Gumuriensis debet de vacanti.
_____________________________
ID: 51588
Strana: 256
Názov farnosti: Tornaľa
Citát: ........Item Paulus de Ghiemer.
Preklad: Tiež (kňaz) Pavol z Tornale.
_____________________________
ID: 53984
Strana: 316
Názov farnosti: Veľký Šariš
Citát: Nota, quod dominus plebanus de Saros pro decima domini pape secundi anni iuratus solvit V. marcas, grossos VII.
_____________________________
ID: 53985
Strana: 316
Názov farnosti: Šarišské Michaľany
Citát: Item dominus Nicolaus de Sancto Michaele iuratus solvit XX. grossos.
Preklad: Pán Mikuláš z (kostola) sv. Michala zo Šarišských Michaľan prísažne zaplatil 20 grošov.
_____________________________
ID: 53986
Strana: 316
Názov farnosti: Terňa
Citát: Item dominus Thomas de Silua iuratus solvit XIIII. grossos.
Preklad: Pán Tomáš zo Slivníka prísažne zaplatil 14 grošov.
_____________________________
ID: 53987
Strana: 316
Názov farnosti: Križovany
Citát: Item Martinus de Machina iuratus solvit XX. grossos.
Preklad: Martin, (kňaz) z Chminian (teraz filiál. far. Križovany) prísažne zaplatil 20 grošov.
_____________________________
ID: 53988
Strana: 316
Názov farnosti: Svinia
Citát: Item dominus Petrus de Nova Villa iuratus solvit XV. grossos.
Preklad: Pán Peter z Chminianskej Novej Vsi (teraz filiál. farnosti Svinia) prísažne zaplatil 15 grošov.
_____________________________
ID: 53989
Strana: 316
Názov farnosti: Kapušany
Citát: Item dominus Vitus de Kapi solvit iuratus XV. grossos.
Preklad: Pán Vitus z Kapušan prísažne zaplatil 15 grošov.
_____________________________
ID: 53990
Strana: 316
Názov farnosti: Tulčík
Citát: Item dominus Johannes de Tolczig iuratus solvit XV. grossos.
Preklad: Pán Ján z Tulčíka prísažne zaplatil 15 grošov.
_____________________________
ID: 53991
Strana: 317
Názov farnosti: Pušovce
Citát: Item dominus Stephanus de Kemlos iuratus de Sancta Cruce solvit XV. grossos.
Preklad: Pán Štefan, kňaz kostola Svätého Kríža, z Chmeľova (teraz filiál. far. Pušovce) prísažne zaplatil 15 grošov.
_____________________________
ID: 53992
Strana: 317
Názov farnosti: Pečovská Nová Ves
Citát: Item dominus Phillippus de Nova Villa iuratus solvit XV. grossos.
Preklad: Pán Filip z Pečovskej Novej Vsi prísažne zaplatil 15 grošov.
_____________________________
ID: 53993
Strana: 317
Názov farnosti: Župčany
Citát: Item Micho de Minori Saros iuratus solvit X. grossos.
Preklad: Micho, (kňaz) z Malého Šariša (teraz filiál. farnosti Župčany) prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 53994
Strana: 317
Názov farnosti: Petrovany
Citát: Item Johannes de Sancto Petro iuratus solvit XII. grossos.
Preklad: Ján, (kňaz) z far. Petrovany prísažne zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 53995
Strana: 317
Názov farnosti: Sabinov
Citát: Item Stephanus de Sancto Luca iuratus solvit III. grossos.
Preklad: Štefan, (kňaz) zo Sabinova prísažne zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 53996
Strana: 317
Názov farnosti: Hubošovce
Citát: Item Andreas de Sancto Georgio iuratus solvit XXIIII. grossos.
Preklad: Andrej, (kňaz) zo Svätého Ďura (teraz filiál. far. Hubošovce) prísažne zaplatil 24 grošov.
_____________________________
ID: 53997
Strana: 317
Názov farnosti: Terňa
Citát: Item Cosmas de Terue iuratus solvit XII. grossos.
Preklad: Cosmas, (kňaz) z Terne prísažne zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 53998
Strana: 317
Názov farnosti: Terňa
Citát: Item Jacobus de Kalapataka iuratus solvit IIII. grossos.
Preklad: Jakub, (kňaz) z Babin Potoka (teraz filiál. far. Terňa) prísažne zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 53999
Strana: 317
Názov farnosti: Čičarovce
Citát: Item Nicolaus de Sancto Georgio iuratus solvit III. grossos.
Preklad: Mikuláš, (kňaz) z (kostola) sv. Juraja z Čičaroviec prísažne zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54000
Strana: 317
Názov farnosti: Nižná Šebastová
Citát: Item Lucas de Sancto Clemente iuratus solvit XIIII. grossos.
Preklad: Lukáš, (kňaz) z (kostola) sv. Klementa z Ľubotíc (teraz filiál. far. Nižná Šebastová) prísažne zaplatil 14 grošov.
_____________________________
ID: 54001
Strana: 317
Názov farnosti: Záhradné
Citát: Item Sebastianus de Zedekerce iuratus solvit XII. grossos.
Preklad: Sebastián, (kňaz) zo Záhradného prísažne zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 54002
Strana: 317
Názov farnosti: Jarovnice
Citát: Item Johannes de Igwrca iuratus solvit XII. grossos.
Preklad: Ján, (kňaz) z Jarovníc prísažne zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 54003
Strana: 317
Názov farnosti: Šarišské Michaľany
Citát: Item Georgius de Oztropotoka solvit X. grossos.
Preklad: Juraj, (kňaz) z Ostrovan (teraz filiál. far. Šarišské Michaľany) zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 54004
Strana: 317
Názov farnosti: Sabinov
Citát: Item Dominicus de villa Sancti Jacobi solvit VI. grossos.
Preklad: Dominik, (kňaz) z obce Jakubovany (teraz filiál. farnosti Sabinov) zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54005
Strana: 317
Názov farnosti: Kendice
Citát: Item Nicolaus de Kendi solvit VIII grossos.
Preklad: Mikuláš, (kňaz) z Kendíc zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 54006
Strana: 317
Názov farnosti: Prešov
Citát: Item Adam de Sancto Ladislao solvit III. grossos.
Preklad: Adam, (kňaz) zo Sv. Ladislava (teraz filiál. far. Prešov) zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54007
Strana: 317
Názov farnosti: Solivar
Citát: Item Paulus et Nicolaus de Sowar solverunt XXII. grossos.
Preklad: Pavol a Mikuláš, (kňazi) zo Solivaru zaplatili 22 grošov.
Poznámka DKI: Citát patrí aj k Mikulášovi (Solivar,1332)
_____________________________
ID: 54009
Strana: 317
Názov farnosti: Ražňany
Citát: Item Johannes de Salge solvit VI. grossos.
Preklad: Ján, (kňaz) z Uzovského Šalgova (teraz filiál. farnosti Ražňany) zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54011
Strana: 317
Názov farnosti: Jánovce
Citát: Item Francyscus de Welzela solvit XII. grossos.
Preklad: František, (kňaz) z Janoviec zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 54012
Strana: 317
Názov farnosti: Koprivnica
Citát: Item Stephanus de Caprancza solvit XII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Štefan z Koprivnice zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 54013
Strana: 317
Názov farnosti: Fričovce
Citát: Item Nicolaus de villa Pertoldi solvit X. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš z Bertotoviec (teraz filiál. far. Fričovce) zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 54014
Strana: 317
Názov farnosti: Kapušany
Citát: Item Cosmas de Cocia solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Cosmas z Trnkova (teraz filiál. far. Kapušany) zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54017
Strana: 317
Názov farnosti: Svinia
Citát: Item Herwordus de Zwina solvit XII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Herwordus zo Svinie zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 54018
Strana: 317
Názov farnosti: Raslavice
Citát: Item Johahnes de Razlauiza solvit XX. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ján z Raslavíc zaplatil 20 grošov.
_____________________________
ID: 54019
Strana: 317
Názov farnosti: Kurima
Citát: Item Nicolaus de Kucina solvit IIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš z Kucina (teraz filiál. far. Kurima) zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 54020
Strana: 317
Názov farnosti: Hrabovec
Citát: Item Syfridus [de] Crapse solvit IX. grossos.
Preklad: (Kňaz) Syfridus z Hrabovca zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 54021
Strana: 317
Názov farnosti: Široké
Citát: Item Henricus de Syroca solvit VIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Henrich zo Širokého zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 54022
Strana: 317
Názov farnosti: Križovany
Citát: Item Egidius de Sancta Cruce solvit VIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Egidius z Križovan zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 54023
Strana: 317
Názov farnosti: Záhradné
Citát: Item Andreas de Finta solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ondrej z Fintíc (teraz filiál. far. Záhradné) zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54024
Strana: 317
Názov farnosti: Ražňany
Citát: Item Marcus de Nas soivit XVIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Marcus z Ražňan zaplatil 18 grošov.
_____________________________
ID: 54025
Strana: 317
Názov farnosti: Brezov
Citát: Item Jacobus de Zepel de villa Margala solvit II. grossos.
Preklad: (Kňaz) Jakub de Zepel z obce Marhaň (teraz filiál. farnosti Brezov) zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 54027
Strana: 317
Názov farnosti: Bardejov
Citát: Item Henricus de Barstha solvit XXIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Henrich z Bardejova zaplatil 23 grošov.
_____________________________
ID: 54028
Strana: 317
Názov farnosti: Prešov
Citát: Item Henricus de Epries solvit II. marcas Cassenses.
Preklad: (Kňaz) Henrich z Prešova zaplatil 2 marky košické.
_____________________________
ID: 54029
Strana: 317
Názov farnosti: Križovany
Citát: Item Johannes de villa Jacobi solvit II. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ján z Chminianskych Jakubovan (teraz filiál. farnosti Križovany) zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 54030
Strana: 317
Názov farnosti: Bajerov
Citát: Item Johannes de Berchi solvit IIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ján z Bajerova zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 54038
Strana: 318
Názov farnosti: Rad
Citát: Item Paulus de Rad solvit XII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Pavol z Radu zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 54043
Strana: 318
Názov farnosti: Ruská
Citát: Item Michael de Rufka solvit XVI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Michal z Ruskej zaplatil 16 grošov.
_____________________________
ID: 54063
Strana: 318
Názov farnosti: Kechnec
Citát: Item Johannes de Superiori Nempti solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ján z Milhosti (fil. Kechneca) zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54069
Strana: 318
Názov farnosti: Perín
Citát: Item Blasius de Henus solvit XVI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Blažej z Chymu (teraz filiál. far. Perín) zaplatil 16 grošov.
_____________________________
ID: 54071
Strana: 318
Názov farnosti: Kechnec
Citát: Item Johannes de Zina solvit XVIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ján zo Sene (teraz filiál. far. Kechnec) zaplatil 18 grošov.
_____________________________
ID: 54072
Strana: 318
Názov farnosti: Janík
Citát: Item Andreas de Jenk solvit X. grossos.
Preklad: (Kňaz) Andrej z Janíka zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 54073
Strana: 318
Názov farnosti: Košice - Barca
Citát: Item Symon de Warza solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Šimon z Košíc - Barca zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54074
Strana: 318
Názov farnosti: Vyšný Klátov
Citát: Item Petrus de Superiori Turas solvit II. grossos.
Preklad: (Kňaz) Peter z Vyšného Klátova zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 54075
Strana: 318
Názov farnosti: Vyšný Klátov
Citát: Item Stephanus de Superiori Turas solvit II. grossos.
Preklad: (Kňaz) Štefan z Vyšného Klátova zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 54076
Strana: 319
Názov farnosti: Janík
Citát: Item Lucas de Pede solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Lukáš z Pedera (teraz filiál. farnosti Janík) zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54077
Strana: 319
Názov farnosti: Moldava nad Bodvou
Citát: Item Petrus de Magrancz solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Peter z Mokraniec (teraz filiál. far. Moldava nad Bodvou) zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54078
Strana: 319
Názov farnosti: Moldava nad Bodvou
Citát: Item Paulus de Bodoro solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Pavol z Budulova (teraz filiál. far. Moldava nad Bodvou) zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54079
Strana: 319
Názov farnosti: Valaliky
Citát: Item Petrus de Ketsche solvit VIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Peter z Geče (teraz filiál. far. Valaliky) zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 54082
Strana: 319
Názov farnosti: Košice - katedrála
Citát: Item Nicolaus archidiaconus de Kascha solvit XIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš, archidiakon z Košickej katedrály zaplatil 13 grošov.
_____________________________
ID: 54086
Strana: 319
Názov farnosti: Haniska
Citát: Item Stephanus de Evneske solvit XII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Štefan z Hanisky zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 54087
Strana: 319
Názov farnosti: Novačany
Citát: Item Nicolaus de Senisthe solvit II. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš zo Šemše (teraz filiál. far. Novačany) zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 54088
Strana: 319
Názov farnosti: Košice - Krásna
Citát: Item Thomas de Ziplak solvit VIII. grossos
Preklad: (Kňaz) Tomáš z far. Košice - Krásna zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 54089
Strana: 319
Názov farnosti: Košice - Krásna
Citát: Item Bank de Ziplak solvit VIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Bancus z Košíc - Krásna zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 54090
Strana: 319
Názov farnosti: Košice - Poľov
Citát: Item Michael de Superiori Yda solvit V. grossos.
Preklad: (Kňaz) Michal z Malej Idy (teraz filiál. farnosti Košice - Poľov) zaplatil 5 grošov.
_____________________________
ID: 54094
Strana: 319
Názov farnosti: Buzica
Citát: Item Nicolaus de Kan solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš z obce Káň (teraz časť Buzice) zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54095
Strana: 319
Názov farnosti: Valaliky
Citát: Item Andreas de Gechi solvit II. grossos.
Preklad: (Kňaz) Andrej z Geče (teraz filiál. far. Valaliky) zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 54097
Strana: 319
Názov farnosti: Slivník
Citát: Item Johannes de Cosma solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ján z Kuzmíc (teraz filiál. far. Slivnik) zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54098
Strana: 319
Názov farnosti: Slivník
Citát: Item Nicolaus vicarius de Nova Villa de tertia parte ecelesie solvit VI. grossos.
Preklad: Mikuláš, vikár zo Slivníka, za svoju časť benefícia(tretina) zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54099
Strana: 319
Názov farnosti: Haniska
Citát: Item Stephanus de Boloschart solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Štefan z Bočiara (teraz filiál. far. Haniska) zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54100
Strana: 319
Názov farnosti: Haniska
Citát: Item Johannes de Zakal solvit V. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ján zo Sokoľán (teraz filiál. far. Haniska) zaplatil 5 grošov.
_____________________________
ID: 54103
Strana: 319
Názov farnosti: Radatice
Citát: Item Johannes de Sancto Emerico solvit XII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ján z (kostola) sv. Emericia z Radatíc zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 54104
Strana: 319
Názov farnosti: Ploské
Citát: Item Nicolaus de Lapospatak solvit XII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš z Ploského zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 54105
Strana: 319
Názov farnosti: Rad
Citát: Item Dominicus de Zwmia solvit XIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Dominik zo Svinice (teraz filiál. farnosti Rad) zaplatil 13 grošov.
_____________________________
ID: 54107
Strana: 319
Názov farnosti: Kecerovce
Citát: Item Michael de Belar solvit II. grossos.
Preklad: (Kňaz) Michal z Boliarova (teraz filiál. far. Kecerovce) zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 54108
Strana: 319
Názov farnosti: Ruskov
Citát: Item Saul de Jorka solvit IIII grossos.
Preklad: (Kňaz) Saul z Ďurkova (teraz filiál. far. Ruskov) zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 54109
Strana: 319
Názov farnosti: Kecerovce
Citát: Item Andreas de Bank solvit X. grossos.
Preklad: (Kňaz) Andrej z Rankoviec (teraz filiál. farnosti Kecerovce) zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 54110
Strana: 319
Názov farnosti: Drienov
Citát: Item Nicolaus vicearchidiaconus de Anuos solvit XXIIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš, vicearchidiakon z Drienova zaplatil 24 grošov.
_____________________________
ID: 54111
Strana: 319
Názov farnosti: Košické Olšany
Citát: Item Stephanus de Olcswar solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Štefan z Košických Olšan zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54112
Strana: 319
Názov farnosti: Kecerovce
Citát: Item Petrus de Lypolcz solvit X. grossos.
Preklad: (Kňaz) Peter z Kecerovského Lipovca (teraz filiál. farnosti Kecerovce) zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 54113
Strana: 319
Názov farnosti: Brestov
Citát: Item Gabriel de Boroslo solvit VII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Gabriel z Brestova zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 54114
Strana: 319
Názov farnosti: Sedlice
Citát: Item Dominicus de villa Nicolay solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Dominik z Miklušoviec (teraz filiál. far. Sedlice) zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54115
Strana: 319
Názov farnosti: Sedlice
Citát: Item Stephanus de Sedlicz solvit VIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Štefan zo Sedlíc zaplatil 8 grošov.
_____________________________