logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Monumenta Vaticana Slovaciae


Archidiakonát: HontID: 49911
Strana: 185
Názov farnosti: Veľká Čalomija
Citát: Item Manasses sacerdos Sancti Johannis de Salonua (Salomia) non credere valere beneficium suum ultra marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Manases, kňaz (kostola) sv. Jána v Čalomiji, (prísažne vyhlásil), že jeho benefícium nie je viac ako marka, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 49912
Strana: 185
Názov farnosti: Bzovík
Citát: Item Nycolaus sacerdos Sancti Regis Stephani iuratus non credere valere ultra III. fertones, solvit IIII. grossos et medium.
Preklad: Mikuláš, kňaz kostola sv. Štefana, kráľa v Bzovíku, ktorý prísažne vypovedal, že jeho benefícium nevynáša viac ako tri fertony a zaplatil štyri a pol groša.
Poznámka DKI: Sedlák určuje miesto kostola ako Čelovce, my sa prikláňame ku Bzovíku.
_____________________________
ID: 49913
Strana: 186
Názov farnosti: Trebušovce
Citát: Item Lecatus (sic) ecclesie Beati Petri apostoli de Chrelchzer ( Trebekecz) iuratus non credere beneficium valere ultra duos fertones, solvit III. grossos.
Preklad: Lecatus, (kňaz) kostola sv. Petra apoštola v Trebušovciach, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako dva fertóny, zaplatil 3 groše.
Poznámka DKI: Zdroj A má Benedikt. V preklade ponechávame nesprávne Lecatus, ale meno kňaza uvádzame Benedikt.
_____________________________
ID: 49914
Strana: 186
Názov farnosti: Dolné Plachtince
Citát: Item Johan (sic) sacerdos ecclesie Sancte Elyzabeth iuratus non credere beneficium ultra marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Ján, kňaz kostola sv. Alžbety (Príbelce), ktorý prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nevynáša viac než marku, zaplatil šesť grošov.
_____________________________
ID: 49915
Strana: 186
Názov farnosti: Balog nad Ipľom
Citát: Item Gregorius sacerdos Sancti Nicolai de Belek iuratus non credere valere suum beneficium ultra III. fertones, solvit IIII. grossos et medium.
Preklad: Gregor, kňaz (kostola) sv. Mikuláša v Balogu, prísažne (vyhlásil), že jeho benefícium nie je viac ako tri fertóny, zaplatil 4 groše a pol.
_____________________________
ID: 49916
Strana: 186
Názov farnosti: Dolinka
Citát: Item Blasius sacerdos ecclesie Sancti Georgii de Prian iuratus non credit valere suum beneficium ultra mediam marcam, solvit III. grossos.
Preklad: Blažej, kňaz kostola sv. Juraja v Dolinke, prísažne (vyhlásil), že jeho benefícium nie je viac ako pol marky, zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 49917
Strana: 186
Názov farnosti: Lesenice
Citát: Item Egidius sacerdos Beate Virginis de Lesenha iuratus non credidit valere beneficium ultra marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Egíd, kňaz (kostola) Panny Márie v Leseniciach, prísažne (vyhlásil), že jeho benefícium nie je viac ako marka, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 49918
Strana: 186
Názov farnosti: Sečianky
Citát: Item Stephanus sacerdos Sanctorum Cozme et Damyani iuratus non credit valere beneficium ultra marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Štefan, kňaz (kostola) sv. Kozmu a Damiána, prísažne (vyhlásil), že jeho benefícium nie je viac ako marka, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 49919
Strana: 186
Názov farnosti: Nové Sady
Citát: Item Nycolaus sacerdos ecclesie Sancti Regis de Metri (Turcz) iuratus dixit non valere, nisi IX. pensas, pro XL. denariis pensam, solvit V. grossos cum medio.
Preklad: Mikuláš, kňaz kostola sv. Štefana, kráľa, v Nových Sadoch, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako 9 pensí, po 40 denárov za pensu, zaplatil 5 grošov a pol.
_____________________________
ID: 49920
Strana: 186
Názov farnosti: Výčapy-Opatovce
Citát: Item Helias sacerdos Omnium Sanctorum de Visaki iuratus dixit non valere, nisi III. fertones, solvit IIII. [grossos] et medium.
Preklad: Eliáš, kňaz (kostola) Všetkých Svätých, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako 3 fertóny, zaplatil 4 groše a pol.
Poznámka DKI: Názory na určenie miesta sa rôznia - Veľké Zálužie, Veľký Pesek. Prikláňame sa k obci Výčapy, teraz časť Výčapy-Opatovce. Tento údaj má Sedlák, MVS I., 2008.
_____________________________
ID: 49921
Strana: 186
Názov farnosti: Močenok
Citát: Item Johannes sacerdos eccelesie Sancti Clementis de Machouek (Machonok) iuratus non credit valere ultra VIII. pensas, solvit V. grossos.
Preklad: Ján, kňaz kostola sv. Klimenta, kráľa, v Močenku, prísažne (vyhlásil), že jeho benefícium nie je viac ako 8 pensí, zaplatil 5 grošov.
_____________________________
ID: 49922
Strana: 186
Názov farnosti: Šurany
Citát: Item Johannes sacerdos ecclesie Sancti Nycolai de Synon (Suran) iuratus dixit non credere valere ultra duos fertones, solvit III. grossos. Sumpma huius pagine I. marca et LV. grossi.
Preklad: Ján, kňaz kostola sv. Mikuláša v Šuriankach pod prísahou vypovedal, že je ho majetok nepresahuje dva fertony, zaplatil tri groše.
Poznámka DKI: Némethy nesprávne určuje ako farnosť Šurany.
_____________________________
ID: 49964
Strana: 189
Názov farnosti: Želiezovce
Citát: IN ARCHIDYACONATU VNTENSI. Item sacerdos Sancti Ladislai de Curlo iuratus dixit suum [beneficium non] ultra marcam et fertonem [per annum, solvit VIII. grossos].
Preklad: V archisiakonáte Hont Kňaz (kostola) sv. Ladislava v Želiezovciach, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako marka a fertón ročne, zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 49965
Strana: 189
Názov farnosti: Ipeľský Sokolec
Citát: Item Michael sacerdos Sancti Georgii [de Pastek] 1 iuratus dixit beneficium non ultra marcam et mediam, [solvit IX. grossos]. 1 Deest registro. Sumpnia huius pagine V. marce et XXXIX. grossi cum dimidio.
Preklad: Michal, kňaz (kostola) sv. Juraja v Pastovciach (teraz filiálka farnosti Ipeľský Sokolec), prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako marka a pol, zaplatil 9 grošov. Súčet tejto strany je 5 mariek a 39 grošov a pol
_____________________________
ID: 49967
Strana: 189
Názov farnosti: Arcibiskupský Lél - Veľké Kosihy
Citát: Item Georgius sacerdos Sancti Petri de Quespa (Ouessu) iuratus dixit beneficium [non ultra mediam marcam] valere, solvit III. grossos.
Preklad: Juraj, kňaz v kostole sv. Petra v Malých Kosihách prísažne vypovedal, že (jeho) benefícium nevynáša viac než pol marky, zaplatil tri groše. </preklad>
_____________________________
ID: 50093
Strana: 197
Názov farnosti: Hybe
Citát: IN ARCHIDYACONATU VNTENSI. Item Symon de Giula plebanus Omnium Sanctorum iuratus dixit, suum beneficium valere IIII. marcas et non ultra, solvit.
Preklad: V Hontianskom archidiakonáte. Šimon z Hybe, kňaz kostola Všetkých svätých prísažne vypovedal, že jeho benefícium nevynáša viac ako štyri marky. Daň zaplatil.
_____________________________
ID: 50096
Strana: 197
Názov farnosti: Bobrovec
Citát: Item Johannes plebanus Sancte Marie Magdalene iuratus, ut supra, extimavit suum beneficium ad duas marcas et non ultra, solvit.
Preklad: Ján, kňaz (kostola) sv. Márie Magdalény, tak ako predchádzajúci, prísažne odhadol svoje benefícium na dve marky a nie viac, (desiatok) zaplatil.
_____________________________
ID: 50099
Strana: 197
Názov farnosti: Liptovský Ondrej
Citát: Item Item Franciscus plebanus iuratus Sancti Andree extimavit suum beneficium ad marcam et mediam, solvit decimam rectam.
Preklad: František, kňaz (kostola) sv. Ondreja, prísažne odhadol svoje benefícium na marku a pol,presne desiatok zaplatil.
_____________________________
ID: 50102
Strana: 198
Názov farnosti: Liptovský Hrádok
Citát: Item Paulus Sancti Petri de Liptouia plebanus iuratus existimavit suum beneficium ad duas marcas, [solvit decimam].
Preklad: Pavol, kňaz (kostola) sv. Petra na Liptove, prísažne odhadol svoje benefícium na dve marky, desiatok zaplatil.
_____________________________
ID: 50103
Strana: 198
Názov farnosti: Ludrová
Citát: Item Bartholomeus Omnium Sanctorum sacerdos extimavit suum beneficium ad marcam et mediam, solvit rectam decimam.
Preklad: Bartolomej, kňaz (kostola) Všetkých Svätých, prísažne odhadol svoje benefícium na marku a pol, zaplatil presne desiatok .
_____________________________
ID: 50104
Strana: 198
Názov farnosti: Liptovské Kľačany
Citát: Item Petrus plebanus Sancti Nicolai de [Albo] 1 Rivulo iuratus dixitad unam marcam beneficium, solvit decimam. 1—2 Deest registro.
Preklad: Peter, kňaz (kostola) sv. Mikuláša v Bielom Potoku, časť Liptovských Kľačian, prísažne (odhadol) svoje benefícium jednu marku, zaplatil desiatok .
Poznámka DKI: Pozn. Biely Potok - časť Kľačian, nie pri Ružomberku.
_____________________________
ID: 50105
Strana: 198
Názov farnosti: Ružomberok
Citát: Item Nicolaus plebanus de Rosenberk iuratus extimavit suum beneficium ad VIII. marcas, solvit decimam rectam XLV. grossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz v Ružomberku, prísažne odhadol svoje benefícium na 8 mariek, zaplatil desiatok presne 45 grošov.
_____________________________
ID: 50106
Strana: 198
Názov farnosti: Partizánska Ľupča
Citát: Item Amandus ( Arnoldus) plebanus de Liptouia [de Lips in Liptouia] 2 iuratus extimavit suum beneficium ad VIII. marcas, solvit rectam decimam XLV. grossos. 1—2 Deest registro.
Preklad: Arnold, kňaz v Partizánskej Ľupči, prísažne odhadol svoje benefícium na 8 mariek, zaplatil desiatok presne 45 grošov.
_____________________________
ID: 50107
Strana: 198
Názov farnosti: Nemecká
Citát: Item Georgius Sancti Nicolai de Duledi ( Dubova) iuratus extimavit ad duas marcas, solvit decimam rectam.
Preklad: Juraj, (kňaz) v Dubovej,časť Nemeckej, prísažne odhadol (svoje benefícium) na 2 marky, zaplatil desiatok presne.
_____________________________
ID: 50108
Strana: 198
Názov farnosti: Tvrdošín
Citát: Item Petrus de Carnasen (Cordesen) plebanus iuratus extimavit ad unam marcam, solvit rectam decimam.
Preklad: Peter, kňaz z Tvrdošína, prísažne odhadol (benefícium) na jednu marku, zaplatil správny desiatok.
_____________________________
ID: 50109
Strana: 198
Názov farnosti: Likavka
Citát: Item Symon plebanus Sancti Martini de Liptouia iuratus [extimavit] suum beneficium ad marcam et mediam, solvit IX. grossos minus [tribus denariis].
Preklad: Šimon, kňaz (kostola) sv. Mikuláša v Martinčeku(teraz fil. Likavky), prísažne odhadol svoje benefícium na marku a pol, zaplatil 9 grošov bez troch denárov.
_____________________________
ID: 50110
Strana: 198
Názov farnosti: Pribylina
Citát: Item Stanislaus plebanus Sancte Katherine de Pribina iuratus [extimavit] suum beneficium ad marcam et mediam, solvit VIII. grossos et [IIII. denarios].
Preklad: Stanislav, kňaz (kostola) sv. Kataríny v Pribyline, prísažne odhadol svoje benefícium na marku a pol, zaplatil 8 grošov a 4 denáre.
_____________________________
ID: 50111
Strana: 198
Názov farnosti: Liptovský Ondrej
Citát: Item Paulus plebanus Sancti Andree [iuratus extimavit suum beneficium non] valere ultra III. marcas, solvit XVIII. grossos.
Preklad: Pavol, kňaz v Liptovskom Ondreji, prísažne odhadol svoje benefícium na nie viac ako 3 marky, zaplatil 18 grošov.
_____________________________
ID: 50118
Strana: 199
Názov farnosti: Veľké Pole
Citát: Item Mathias Heremita de Prato iuratus ad conscientiam suam [solvit IIII. grossos pro decima] et non plus.
Preklad: Matej, eremita vo Veľkom Poli, prisahal na svoje svedomie a zaplatil ako desiatok 4 groše a nie viac.
_____________________________