logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Monumenta Vaticana Slovaciae


Archidiakonát: GemerID: 50004
Strana: 191
Názov farnosti: Ratkovská Lehota
Citát: IN ARCHIDYACONATU GIMURIENSI. Item Petrus sacerdos Sancti Martini [de Krus] 3 iuratus dixit beneficium non valere ultra ultra (sic) marcam et mediam, solvit IX. grossos. 1—5 Deest registro.
Preklad: V Gemerskom archidiakonáte Peter, kňaz (kostola) svätého Martina v Skerešove (teraz fil. Ratkovskej Lehoty) prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku a pol, zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 50005
Strana: 191
Názov farnosti: Uzovská Panica
Citát: Item Dyonisius sacerdos ecclesie Beate Virginis de Val iuratus dixit beneficium valere marcam et mediam, solvit IX. grossos.
Preklad: Dionýz, kňaz kostola Panny Márie vo Vyšných Valiciach (teraz fil. Uzovskej Panice) prísažne vyhlásil, že jeho benefícium má hodnotu viac marku a pol, zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 50007
Strana: 191
Názov farnosti: Dubovec
Citát: Item Laurentius sacerdos ecclesie Sancti Martini iuratus dixit beneficium valere duas marcas, solvit XII. grossos.
Preklad: Vavrinec, kňaz kostola sv. Martina v Martinovej (teraz fil. Dubovca) prísažne vyhlásil, že jeho benefícium má hodnotu dve marky, zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 50008
Strana: 191
Názov farnosti: Uzovská Panica
Citát: Item Petrus sacerdos ecelesie Omnium Sanctorum de Drenchen iuratus dixit non credere valere beneficium ultra marcam et mediam, solvit IX. grossos.
Preklad: Peter, kňaz kostola Všetkých Svätých v Drienčanoch (teraz fil. Uzovskej Panice) prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku a pol, zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 50010
Strana: 191
Názov farnosti: Vlkyňa
Citát: (Fol. 71a. col. I.) Item Idosca (Pasca) sacerdos ecelesie Sancti Ladislai de Horuati (Hanoa) iuratus dixit non credere beneficium valere ultra duas marcas, solvit XII. grossos.
Preklad: Pasca kňaz v kostole sv. Ladislava v Chanave (teraz filiálka Vlkyne). Prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac než dve marky, zaplatil dvanásť grošov.
_____________________________
ID: 50012
Strana: 191
Názov farnosti: Abovce
Citát: Item Paulus sacerdos Sancti Stephani Regis iuratus dixit non credere beneficium valere ultra II. marcas, solvit XII. grossos.
Preklad: Pavol, kňaz (kostola) sv. Štefana Kráľa prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac než dve marky, zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 50013
Strana: 191
Názov farnosti: Jesenské
Citát: Item Michael sacerdos Sancti Georgii [de Fereti] 5 iuratus dixit non credere beneficium valere ultra marcam et fertonem cum medio, solvit X. grossos.
Preklad: Michal, kňaz (kostola) sv. Juraja v Jesenskom prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac než marku a fertón, zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 50014
Strana: 191
Názov farnosti: Hodejov
Citát: Item Dominicus sacerdos ecclesie Sancte Katherine de Segmad (Socgnade) iuratus dixit non credere valere beneficium ultra marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Dominik, kňaz kostola sv. Kataríny v Hodejove prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac než marku, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50015
Strana: 191
Názov farnosti: Šivetice
Citát: Item Benedictus sacerdos Omnium Sanctorum ecelesie dicte de Ouesu iuratus dixit non credere valere beneficium ultra marcam, solvit VII. grossos.
Preklad: Benedikt, kňaz kostola Všetkých Svätých v Hucíne (teraz filiálka Šivetíc) prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac než marku, zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 50016
Strana: 192
Názov farnosti: Dubovec
Citát: Item Nycolaus sacerdos ecelesie Sancti de Hermeti (sic) iuratus dixit non credere valere beneficium ultra marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz kostola sv. Michala v Chrámci (teraz filiálka Dubovca) prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac než marku, zaplatil 6 grošov.
Poznámka DKI: V MVH "Michal" chýba, neskoršie vydania uvádzajú.
_____________________________
ID: 50017
Strana: 192
Názov farnosti: Nová Bašta
Citát: Item Albertus sacerdos ecclesie Sanctorum Abdon et Semien iuratus dixit non credere valere beneficium ultra marcam cum media, solvit IX. grossos.
Preklad: Albert, kňaz kostola sv. Abdona a Senena v Gemerskom Jablonci (teraz filiálka Novej Bašty) prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac než marku a pol, zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 50018
Strana: 192
Názov farnosti: Barca
Citát: Item Nycolaus sacerdos Sanctorum Cosme et Damyani [de Figes] 1 iuratus dixit non credere valere beneficium ultra II. marcas, solvit XII. grossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz (kostola) sv. Kozmu a Damiána vo Fige (teraz filiálka Barce) prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac než dve marky, zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 50019
Strana: 192
Názov farnosti: Štítnik
Citát: Item Cristallus sacerdos ecclesie Sancti Andree de Instem (Ruster) iuratus dixit non valere beneficium ultra marcam et mediam, solvit IX. grossos.
Preklad: Cristallus, kňaz kostola sv. Ondreja v Roštári (teraz filiálka Štítnika) prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac než marku a pol, zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 50020
Strana: 192
Názov farnosti: Štítnik
Citát: Item Stanislaus sacerdos Sancti Nycolai de Ottakoua (Ocatena) iuratus dixit valere marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Stanislav, kňaz (kostola) sv. Mikuláša v Ochtinej (teraz filiálka Štítnika) prísažne vypovedal, že (benefícium) nevynáša viac než marku, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50021
Strana: 192
Názov farnosti: Čoltovo
Citát: Item Jacobus sacerdos ecelesie Sancte Crucis de Ceco (Seco) iuratus dixit non credere valere beneficium (sic), solvit VI. grossos.
Preklad: Jakub, kňaz kostola Svätého Kríža v Čoltove prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac než ... , zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50022
Strana: 192
Názov farnosti: Štítnik
Citát: Item Johannes sacerdos ecelesie Sancte Marie de Chitnik iuratus, dixit non credere valere beneficium ultra X. marcas, computando XLVIII. grossos pro marca, solvit unam marcam.
Preklad: Ján, kňaz kostola Panny Márie (dosl. Svätej Márie) v Štítniku prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac než 10 mariek, počítajúc 48 grošov za marku, zaplatil jednu marku.
_____________________________
ID: 50028
Strana: 192
Názov farnosti: Plešivec
Citát: IN ARCHIDYACONATU GRUMIENSI. (Fol. 71a. col. II.) Item Benedictus sacerdos Sancti Georgii de Plusuti [iuratus dixit non] valere 1 beneficium ultra marcam et mediam, solvit [IX. grossos]. 1—2 Deest registro.
Preklad: V Gemerskom archidiakonáte Benedikt, kňaz (kostola) sv. Juraja v Plešivci prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac ako marku a pol, zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 50029
Strana: 192
Názov farnosti: Rožňava
Citát: Item Stephanus sacerdos ecelesie Sancte Virginis [de Besete] 2 iuratus dixit non [credere valere suum beneficium] pro V. marcis, solvit XXX. 1—2 Deest registro.
Preklad: Štefan, kňaz kostola Panny Márie v Brzotíne (teraz filiálka Rožňavy) prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac ako 5 mariek, zaplatil 30 (grošov).
_____________________________
ID: 50031
Strana: 193
Názov farnosti: Včelince
Citát: Item Martinus sacerdos ecelesie Sancte Helene [iuratus dixit, non credere suum] beneficium ultra III. fertones, solvit V. grossos.
Preklad: Martin, kňaz kostola sv. Heleny (vo Včelinciach) prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac ako 3 fertóny, zaplatil 5 grošov.
_____________________________
ID: 50032
Strana: 193
Názov farnosti: Včelince
Citát: Item Clemens sacerdos ecclesie Omnium Sanctorum [de Krepti iuratus dixit], non credere valere suum beneficium ultra III. [fertones, solvit V. grossos].
Preklad: Kliment, kňaz kostola Všetkých Svätých v Krpci, časť Včeliniec prísažne vypovedal, že jeho benefícium nevynáša viac ako 3 fertóny, zaplatil 5 grošov.
_____________________________
ID: 50033
Strana: 193
Názov farnosti: Barca
Citát: Item Nicolaus sacerdos ecelesie Beate Virginis de Ysyp [iuratus dixit, non credere] valere beneficium ultra marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz kostola Panny Márie v Žípe (teraz fil. Barce), prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac ako marku, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50035
Strana: 193
Názov farnosti: Barca
Citát: Item Voda (Boda) sacerdos ecelesie Sancte Marie Magdalene [de Varacesa] 1 juratus [dixit, beneficium] non ultra valere, quam marcam, solvit VI. grossos. 1—4 Deest registro.
Preklad: Boda, kňaz kostola sv. Márie Magdalény v Barci, prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac ako marku, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50038
Strana: 193
Názov farnosti: Tornaľa
Citát: Item Egidius sacerdos ecclesie Beate [ Virginis de Gumur iuratus dixit, non valere] beneficium ultra XVI. marcas, [marcam computando pro XLVIII. grossis|, solvit marcam et mediam cum V. grossis.
Preklad: Egíd, kňaz kostola Panny Márie v Gemeri (teraz fil. Tornale), prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac ako 16 mariek, počítajúc marku za 48 grošov, zaplatil marku a pol a 5 grošov.
_____________________________
ID: 50039
Strana: 193
Názov farnosti: Vlkyňa
Citát: Item Lucas sacerdos ecelesie Beate Virginis [de Chis iuratus dixit, non] credere valere beneficium ultra [marcam, solvit VI. grossos].
Preklad: Lukáš, kňaz kostola Panny Márie v Číži (podľa Schem. 1978 fil. Vlkyne), prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac ako marku, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50044
Strana: 193
Názov farnosti: Šurice
Citát: Item Johannes sacerdos ecclesie Sancti Michaelis [de Surek] 4 [iuratus dixit, non credere valere beneficium] ultra, quam IIII. grossos, quos solvit pro [decima]. 1—4 Deest registro.
Preklad: Ján, kňaz kostola sv. Michala v Šuriciach, prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša (na daň) viac ako 4 groše, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50045
Strana: 193
Názov farnosti: Licince
Citát: Item Nicholaus sacerdos ecelesie Sancti [Nicholai de Lucsse iuratus dixit, non] valere beneficium ultra marcam, [solvit V. grossos].
Preklad: Mikuláš, kňaz kostola sv. Mikuláša v Licinciach, prísažne vypovedal, že benefícium nemá hodnotu viac ako marku, zaplatil 5 grošov.
_____________________________
ID: 50046
Strana: 193
Názov farnosti: Čoltovo
Citát: Item Nicolaus sacerdos ecelesie Sancti Pauli [de Mellete iuratus dixit, beneficium non valere ultra, quam] III. fertones, solvit IIII. grossos [et medium].
Preklad: Mikuláš, kňaz kostola sv. Pavla v Meliate (teraz fil. Čoltova), prísažne vypovedal, že benefícium nemá hodnotu viac ako 3 fertóny, zaplatil 4 groše a pol.
_____________________________
ID: 50048
Strana: 194
Názov farnosti: Hajnáčka
Citát: Item Nicolaus sacerdos Omnium Sanctorum de G[ortoa iuratus dixit, non valere] beneficium ultra mediam marcam [solvit III. grossos]. Sumpma huius pagine III. marce, [LIIII.] grossi cum dimidio.
Preklad: Mikuláš, kňaz kostola Všetkých Svätých v Gortve, časť Hajnáčky, prísažne vypovedal, že benefícium nemá hodnotu viac ako pol marky, zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 50051
Strana: 194
Názov farnosti: Tornaľa
Citát: [Item Johannes de Sancto Spiritu sacerdos] iuratus dixit, non credere valere beneficium [ultra mediam marcam, solvit] III grossos.
Preklad: Ján, kňaz (kostola) Ducha Svätého, prísažne vypovedal, že benefícium nemá hodnotu viac ako pol marky, zaplatil 3 groše.
_____________________________