logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Monumenta Vaticana Slovaciae


Archidiakonát: DrienovID: 50258
Strana: 206
Názov farnosti: Drienov
Citát: Item Nicolaus sacerdos et vicearchidyaconus de Sums (Sumus) iuratus extimavit suum beneficium ad V. marcas, computando marcam ad XLVIIII. grossos, solvit mediam marcam, ita computando.
Preklad: Mikuláš, kňaz a vicearchidiakon z Drienova, prísažne odhadol svoje benefícium na 5 mariek, počítajúc marku za 49 grošov, (ako desiatok) zaplatil pol marky, tak počítajúc (marku).
_____________________________
ID: 50259
Strana: 206
Názov farnosti: Sedlice
Citát: Item Johannes sacerdos de Felic (Selit) iuratus dixit, decimam sui beneficii non ultra IIII. marcas credere per annum valere, computando marcam, ut supra, solvit XIX. grossos et III. denarios parvos.
Preklad: Ján, kňaz zo Sedlíc, prísažne vypovedal, že jeho benefícium nemá hodnotu ročne viac ako 4 marky, počítajúc marku ako vyššie, (ako desiatok) zaplatil 19 grošov a 3 malé denáre.
_____________________________
ID: 50260
Strana: 206
Názov farnosti: Kecerovce
Citát: Item Paulus de Lipot sacerdos iuratus dixit, suum beneficium non credere valere ultra IIII. marcas, solvit XVIII. grossos et III. denarios parvos.
Preklad: Pavol, kňaz z Kecerovského Lipovca (teraz f. Kecerovce), prísažne vypovedal, že jeho benefícium nemá hodnotu ročne viac ako 4 marky, zaplatil 18 grošov a 3 malé denáre.
Poznámka DKI: Vo verzii A je Peter (MVS), Verzia B má Pavol (MVH). Prekladáme verziu B, ale prednosť dávame verzii A.
_____________________________
ID: 50261
Strana: 206
Názov farnosti: Kecerovce
Citát: Item Michael sacerdos de Lokor (Bolar) iuratus dixit, suam decimam non ultra VI. grossos valere per annum, quos solvit, [et est dicti archidya- conatus.] 1 1—6 Deest registro.
Preklad: Michal, kňaz z Boliarova (teraz f. Kecerovce), prísažne vypovedal, že (desiatok) za jeho benefícium nemá hodnotu ročne viac ako 6 grošov, ktoré zaplatil a je zo spomínaného archidiakonátu.
_____________________________
ID: 50262
Strana: 206
Názov farnosti: Brestov
Citát: Item Gabriel sacerdos de Broslo iuratus dixit, beneficium non ultra marcam et mediam valere, solvit VII. grossos et III. denarios, [et est dicti archidyaconatus] 2 1—6 Deest registro.
Preklad: Gabriel, kňaz z Brestove, prísažne vypovedal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku a pol, zaplatil 7 grošov a 3 denáre a je zo spomínaného archidiakonátu.
_____________________________
ID: 50263
Strana: 206
Názov farnosti: Sedlice
Citát: Item Detricus sacerdos de villa Nicolay iuratús dixit, decimam sui beneficii non ultra VII. grossos valere, quos solvit, [et est dicti archidiaconatus de Sumis]. 3 1—6 Deest registro.
Preklad: Detricus, kňaz z Miklušoviec (teraz fil. farnosti Sedlice), prísažne vypovedal, že (desiatok za) jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 7 grošov, ktoré zaplatil a je zo spomínaného archidiakonátu Drienov.
_____________________________
ID: 50264
Strana: 206
Názov farnosti: Kokošovce
Citát: Item Bartholomeus sacerdos de Segma iuratus dixit, decimam sui beneficii non ultra VII. grossos [valere], quos solvit, [et est archidyaconatus pre- dicti ].4 1—6 Deest registro.
Preklad: Bartolomej, kňaz zo Žehne (teraz fil. farnosti Kokošovce), prísažne vypovedal, že (desiatok za) jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 7 grošov, ktoré zaplatil a je zo spomínaného archidiakonátu.
_____________________________
ID: 50265
Strana: 206
Názov farnosti: Radatice
Citát: Item Johannes sacerdos Sancti Exmerici (sic) iuratus dixit, suum beneficium non ultra duas marcas valere, marcam computando ad XVIII. (sic) grossos, solvit X. grossos. 1—6 Deest registro.
Preklad: Ján, kňaz z Meretíc, časť Radatíc, prísažne vypovedal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 2 marky, počítajúc marku za 48 grošov, zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 50266
Strana: 206
Názov farnosti: Sedlice
Citát: Item Iuanca sacerdos de Sekdelino iuratus dixit, beneficium non ultra marcam et mediam valere, solvit VII. grossos et III. denarios, [est ut supra.] 5 1—6 Deest registro.
Preklad: Ivanca, kňaz zo Suchej Doliny (teraz fil far. Sedlice), prísažne vypovedal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku a pol, zaplatil 7 grošov a 3 denáre.
_____________________________
ID: 50268
Strana: 206
Názov farnosti: Ploské
Citát: Item Nicolaus sacerdos de Lapuspatahac iuratus dixit, non credere beneficium ultra IIII. marcas valere, solvit XIX. grossos et III. parvos denarios.
Preklad: Mikuláš, kňaz z Ploského, prísažne vypovedal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 4 marky, zaplatil 19 grošov a 3 malé denáre.
_____________________________
ID: 50270
Strana: 206
Názov farnosti: Košická Polianka
Citát: (Fol. 74a. col. II.) Item Gregorius sacerdos de Bester iuratus dixit, beneficium non ultra marcam et mediam valere, solvit VII. grossos et III. parvos denarios.
Preklad: Gregor, kňaz z Bystera, časť Sadov nad Torysou (fil. farnosti Košická Polianka), prísažne vypovedal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku a pol, zaplatil 7 grošov a 3 malé denáre.
_____________________________
ID: 50271
Strana: 206
Názov farnosti: Ruskov
Citát: Item Johannes de Oslna (Elsna) iuratus dixit, beneficium non ultra III. [marcas credere per annum valere, solvit XIIII. grossos et III. denarios parvos, [et est ut supra. ].
Preklad: Ján, (kňaz) z Olšovian (teraz fil. Ruskova), prísažne vypovedal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 3 marky ročne, zaplatil 14 grošov a 3 malé denáre.
_____________________________
ID: 50272
Strana: 207
Názov farnosti: Košické Olšany
Citát: Item Stephanus de Olstur (Olsoar) iuratus dixit, beneficium non credere [valere] ultra duas marcas, solvit X. grossos minus tribus denariis.
Preklad: Štefan, (kňaz) z Košických Olšian, prísažne vypovedal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 2 marky, zaplatil 10 grošov bez troch denárov.
_____________________________
ID: 50273
Strana: 207
Názov farnosti: Ruskov
Citát: Item Saulus de Gingue (Gurgue) iuratus extimavit [decimam beneficii] VII grossos et III. denarios parvos, gui faciunt XIIII. grossos, [et est, ut supra. Non est computatum hoc pro VII.] 1 1—2 Deest registro.
Preklad: Saul, (kňaz) z Ďurkova (teraz fil. Ruskova), prísažne odhadol desiatok za svoje benefícium 7 grošov a 3 malé denáre, čo robí 14 grošov, (archidiakonát) ako predchádzajúci. Nepočíta sa to za 7.
_____________________________
ID: 50274
Strana: 207
Názov farnosti: Budimír
Citát: Item Philippus sacerdos de Bogner (Botinier) nichil solvit, guia novus est.
Preklad: Filip, kňaz z Budimíra, nič nezaplatil, lebo je nový.
_____________________________
ID: 50283
Strana: 207
Názov farnosti: Košice - Šaca
Citát: Item Petrus sacerdos de Sackach (Sackha) iuratus [dixit, beneficium non ultra] duas marcas per annum valere, solvit XII. grossos.
Preklad: Peter, kňaz zo Šace, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako dve marky ročne, zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 50284
Strana: 207
Názov farnosti: Kostoľany nad Hornádom
Citát: Item Stanislaus sacerdos de Sacolha iuratus [dixit, non ultra] duas marcas per annum valere, solvit XII. grossos.
Preklad: Stanislav, kňaz z Kostolian nad Hornádom, prísažne vyhlásil, že (jeho benefícium) nemá hodnotu viac ako dve marky ročne, zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 62098
Strana: 207
Názov farnosti: Kecerovce
Citát: Item Andreas sacerdos de Janc iuratus dixit [decimam sui beneficii non] esse ultra duas marcas, solvit IX. grossos [et XI. denarios. ]
Preklad: Andrej, kňaz z Rankoviec (teraz fil. Keceroviec), prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako dve marky, zaplatil 9 grošov a 11 denárov.
_____________________________