logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Monumenta Vaticana Slovaciae


Archidiakonát: AbovID: 50276
Strana: 207
Názov farnosti: Košice - Krásna
Citát: Item Thomas sacerdos de Siploc iuratus dixit, decimam sui beneficii non cre- dere valere X. grossos per annum, quos solvit [minus tribus denariis.]
Preklad: Tomáš, kňaz z Krásnej nad Hornádom, prísažne vyhlásil, že desiatok za jeho ročné benefícium nie je viac ako 10 grošov, ktoré zaplatil bez troch denárov.
_____________________________
ID: 50278
Strana: 207
Názov farnosti: Veľký Šariš
Citát: Item dominus Clemens plebanus de Sars iuratus dixit, [beneficium] non ultra valere, quam XX. marcas per annum, [et est exemptum], solvit II. marcas, computando marcam [ad XLVIII. grossos.
Preklad: Kliment, kňaz z Veľkého Šariša, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 20 mariek ročne a je exemptný, zaplatil 2 marky, počítajúc marku za 48 grošov.
_____________________________
ID: 50279
Strana: 207
Názov farnosti: Moldava nad Bodvou
Citát: Item dominus Nicolaus plebanus de Moldar iuratus dixit, [beneficium non] ultra XX. marcas per annum valere, solvit [duas marcas], marcam computando ut supra, [et est exemptus, et dyocesis Strigoniensis, et in districtu de Torna.] 2 1—2 Deest registro.
Preklad: Mikuláš, kňaz z Moldavy nad Bodvou, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 20 mariek ročne, zaplatil 2 marky, počítajúc marku ako vyššie a je exemptný, Ostrihomská diecéza, Torňanský dištrikt.
_____________________________
ID: 50280
Strana: 207
Názov farnosti: Haniska
Citát: Item Stephanus sacerdos de Enisgue iuratus [dixit, decimam non ultra] unum fertonem valere, quem solvit.
Preklad: Štefan, kňaz z Hanisky, prísažne vyhlásil, že desiatok za jeho benefícium nemá hodnotu viac ako fertón, ktorý zaplatil.
_____________________________
ID: 50281
Strana: 207
Názov farnosti: Košice - Barca
Citát: [Item Michael sacerdos de Sebus iuratus dixit, valere decimam unum fertonem, quem solvit.]
Preklad: Michal, kňaz zo Šebastoviec (teraz fil. f. Košice-Barca), prísažne vyhlásil, že desiatok za jeho benefícium (má hodnotu) jeden fertón, ktorý zaplatil.
_____________________________
ID: 50286
Strana: 207
Názov farnosti: Veľká Ida
Citát: Item Paulus sacerdos de Ida iuratus extimavit suum beneficium ad III marcas, computando ad XLVIII. grossos, solvit [XX. grossos minus VIII. denariis.]
Preklad: Pavol, kňaz z Veľkej Idy, prísažne odhadol svoje benefícium na tri marky, počítajúc marku za 48 grošov, zaplatil 20 grošov bez 8 denárov.
_____________________________
ID: 50287
Strana: 208
Názov farnosti: Paňovce
Citát: Item Johannnes Sopan (de Pan) iuratus extimavit ad III. marcas [suum beneficium] valere, solvit XIII. grossos et VIII. denarios.
Preklad: Ján z Paňoviec prísažne odhadol svoje benefícium na tri marky, zaplatil 13 grošov bez 8 denárov.
_____________________________
ID: 50288
Strana: 208
Názov farnosti: Perín
Citát: Item Blasius sacerdos de Enn (Henn) iuratus dixit, suum beneficium [non ultra] tres marcas valere per annum, [solvit XV. grossos minus VI. denariis parvis.]
Preklad: Blažej, kňaz z Perína, časť Chym, prísažne vyhlásil,že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako tri marky ročne, zaplatil 15 grošov bez 6 malých denárov.
_____________________________
ID: 50293
Strana: 208
Názov farnosti: Čečejovce
Citát: Item Gregorius sacerdos de Sasca iuratus] extimavit suum beneficium ad III. [marcas et non ultra valere credere, solvit XIIII.] grossos et medium.
Preklad: Gregor, kňaz z Cestíc, (teraz fil. far. Cečejovce) prísažne odhadol svoje benefícium na tri marky, zaplatil 14 a pol groša.
_____________________________
ID: 50294
Strana: 208
Názov farnosti: Bajerov
Citát: [Item Nicolaus sacerdos de] villa Bavari iuratus extimavit beneficium [ultra IIII. marcas per annum, et est dicti archidyaconatus et provincie salis] 1 solvit XIX. grossos et IIII. denarios parvos. 1 Deest registro.
Preklad: Mikuláš, kňaz z Bajerova, prísažne odhadol svoje benefícium na (nie) viac ako 4 marky ročne, je z menovaného archidiakonátu a provincie, zaplatil 19 grošov a 4 malé denáre.
_____________________________
ID: 50295
Strana: 208
Názov farnosti: Terňa
Citát: [Item Thomas sacerdos de Silna iuratus dixit decimam sui beneficii non ultra XX. et novem grossos, quos solvit, et est de Silna de Sarus.] 2 2 E minuta.
Preklad: Tomáš, kňaz z Veľkého Slivníka (teraz fil. Terne), prísažne vypovedal, že desiatok za jeho benefícium nie je viac ako 29 grošov, ktoré zaplatil, je z Veľkého Slivníka v Šariši.
_____________________________
ID: 50296
Strana: 208
Názov farnosti: Sabinov
Citát: Item Nicolaus sacerdos de Sibinio iuratus] dixit, beneficium non ultra X. marcas, [ut supra computando, per annum valere,] solvit I. marcam, est cantor (comiitatus) de Sars. .
Preklad: Mikuláš, kňaz zo Sabinova, prísažne vypovedal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 10 mariek ročne, počítajúc ako vyššie, zaplatil 1 marku, je zo Šarišskej župy.
_____________________________
ID: 50297
Strana: 208
Názov farnosti: Košice - katedrála
Citát: [Item dominus Jacobus plebanus de Cassa iu]ratus manuque data dixit, beneficium [suum non ultra XI. marcas decimam sui beneficii per annum] valere, [solvit ad] XVIII. grossos.
Preklad: Pán Jakub, kňaz z Košíc, prísažne vypovedal a doložil, že jeho benefícium (pre desiatok) nemá hodnotu viac ako 11 mariek ročne, zaplatil 18 grošov.
_____________________________
ID: 50298
Strana: 208
Názov farnosti: Križovany
Citát: Item Johannes sacerdos de villa Jacobi iuratus] extimavit beneficium suum [non ultra tres marcas cum dimidia per annum], solvit XVII. grossos, et est canonicus (comitatus) [de Sars.]
Preklad: Ján, kňaz z Chminianskych Jakubovian (teraz fil. far. Križovany), prísažne odhadol svoje benefícium na nie viac ako tri a pol marky ročne, zaplatil 17 grošov, je zo Šarišskej župy.
_____________________________
ID: 50299
Strana: 208
Názov farnosti: Kapušany
Citát: Item Vitus sacerdos Sancti Martini] de Capi iuratus dixit, beneficium ad IIII marcas, [ut supra computandas, solvit] XIX. grossos et III. denarios.
Preklad: Vitus, kňaz z (kostola) sv. Martina v Kapušanoch, prísažne vypovedal, že (jeho) benefícium nie je viac ako 4 marky, počítajúc ako vyššie, zaplatil 19 grošov a 3 denáre.
_____________________________
ID: 50300
Strana: 208
Názov farnosti: Križovany
Citát: Item Martinus sacerdos] de Mocnahat iuratus dixit, decimam sui [benefici non ultra XX. grossos credere] valere per annum, est canonico (sic) et archidyaconatus.
Preklad: Martin, kňaz z Chminian (podľa Schem. r. 1978 fil. far. Križovany), prísažne vypovedal, že desiatok za jeho ročné benefícium nie je viac ako 20 grošov, je zo spomínanej župy.
Poznámka DKI: "est canonico (sic) et archidyaconatus." je nesprávne. Podľa verzie A správne má byť:"est comitatus predicti".
_____________________________
ID: 50301
Strana: 208
Názov farnosti: Križovany
Citát: Item Egidius sacerdos Sancti Cruc]is iuratus dixit, beneficium non valere per [annum ultra XX. grossos, quos solvit, et est predicti comitatus.] 3 3 Hinc usque finem columne e minuta.
Preklad: Egidius, kňaz z Križovian, prísažne vypovedal, že (desiatok) za jeho ročné benefícium nie je viac ako 20 grošov, ktoré zaplatil a je zo spomínanej župy.
_____________________________
ID: 50302
Strana: 208
Názov farnosti: Šarišské Michaľany
Citát: Item Nicolaus sacerdos Sancti Michaelis iuratus extimavit decimam beneficii ad XIX. grossos, quos solvit, est dicti comitatus de Sars.
Preklad: Mikuláš, kňaz (kostola) sv. Michala, prísažne odhadol desiatok za (svoje) benefícium na 19 grošov, ktoré zaplatil a je zo Šarišskej župy.
_____________________________
ID: 50303
Strana: 208
Názov farnosti: Župčany
Citát: Item Lucas de villa Sebe iuratus dixit, decíimam ultra XVIIII. grossos valere, solvit XIX. grossos et III. parvos denarios.
Preklad: Lukáš zo Župčian prísažne vypovedal, že desiatok (nie je) viac ako 19 grošov, zaplatil 19 grošov a 3 malé denáre.
_____________________________
ID: 50304
Strana: 208
Názov farnosti: Tulčík
Citát: Item Johannes sacerdos de Cuelchet iuratus extimavit decimam ad XVI. grossoss, et est comitatus et archidyaconatus predicti.
Preklad: Ján, kňaz z Tulčíka, prísažne odhadol desiatok na 16 grošov, ktoré zaplatil a je zo spomínanej župy a archidiakonátu.
_____________________________
ID: 50305
Strana: 209
Názov farnosti: Pušovce
Citát: Item Stephanus sacerdos Sancte Crucis de Comlos iuratus extimavit decimam ad V. grossos et non ultra, quos solvit, et est de Sars.
Preklad: Štefan, kňaz (kostola) Svätého Kríža z Chmeľova (teraz fil. Pušoviec), prísažne odhadol desiatok na 5 grošov a nie viac, ktoré zaplatil a je zo Šarišskej župy.
_____________________________
ID: 50306
Strana: 209
Názov farnosti: Križovany
Citát: Item Chifridus sacerdos de Craponcho iuratus extimavit decimam beneficii non ultra XV. grossos valere per annum, et est comitatus, ut supra.
Preklad: Chifridus, kňaz z Hrabkova (teraz fil. Križovian), prísažne odhadol hodnotu desiatku z benefícia na nie viac ako 15 grošov ročne, je zo župy ako predchádzajúci.
_____________________________
ID: 50307
Strana: 209
Názov farnosti: Svinia
Citát: Item Petrus sacerdos de Nova Villa iuratus extimavit decimam sui beneficii ad XVII. grossos cum duobus parvis denariis, quos solvit.
Preklad: Peter, kňaz z Chminianskej Novej Vsi (podľa schem. r. 1978 fil. far. Svinia) prísažne odhadol desiatok za svoje benefícium na 17 grošov a 2 malé denáre, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50308
Strana: 209
Názov farnosti: Záhradné
Citát: Item Sebastianus sacerdos de Selguet extimavit decimam iuratus de credu- litate non ultra XV. grossos, quos solvit.
Preklad: Sebastián, kňaz zo Záhradného, prísažne, kvôli dôveryhodnosti, odhadol desiatok na nie viac ako 15 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50309
Strana: 209
Názov farnosti: Drienov
Citát: Item Henricus sacerdos de villa Rudigueri iuratus extimavit decimam bene- ficii per annum ad XII. grossos et non ultra, quos solvit.
Preklad: Henrich, kňaz z Drienova (Sidopataka), prísažne odhadol desiatok z benefícia ročne na 12 grošov a nie viac, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50310
Strana: 209
Názov farnosti: Nižná Šebastová
Citát: Item Lucas sacerdos de Caelmes iuratus extimavit decimam beneficii ad XIX. grossos cum tribus parvis denariis.
Preklad: Lukáš, kňaz z Ľubotíc (teraz fil. far. Nižná Šebastová), prísažne odhadol desiatok z benefícia ročne na 19 grošov a tri malé denáre.
_____________________________
ID: 50311
Strana: 209
Názov farnosti: Fričovce
Citát: Item Nicolaus de villa Bertoldi iuratus extimavit decimam sui beneticii ad XV. grossos et non ultra, quos solvit.]
Preklad: Mikuláš z Bertotoviec (teraz fil. far. Fričovce), prísažne odhadol desiatok z benefícia na 15 grošov a nie viac, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50313
Strana: 209
Názov farnosti: Svinia
Citát: (Fol. 74b. col. 11.) Item Erbordus sacerdos de Spunhan extimavit decimam ad XV. grossos et non ultra, quos solvit.
Preklad: Erbordus zo Sviniej prísažne odhadol desiatok z benefícia na 15 grošov a nie viac, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50314
Strana: 209
Názov farnosti: Solivar
Citát: Item Paulus sacerdos de Zouar iuratus extimavit decimam beneficii ad XV. grossos et non ultra, quos solvit.
Preklad: Pavol zo Solivaru prísažne odhadol desiatok z benefícia na 15 grošov a nie viac, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50315
Strana: 209
Názov farnosti: Solivar
Citát: Item Nicolaus sacerdos de Souar iuratus extimavit decimam beneticii ad XV. grossos, quos solvit.
Preklad: Mikuláš, kňaz zo Solivaru, prísažne odhadol desiatok z benefícia na 15 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50316
Strana: 209
Názov farnosti: Pečovská Nová Ves
Citát: Item Philippus sacerdos de Nova Villa iuratus extimavit decimam ad XIII. grossos, quos solvit.
Preklad: Mikuláš, kňaz z Pečovskej Novej Vsi, prísažne odhadol desiatok na 13 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50317
Strana: 209
Názov farnosti: Záhradné
Citát: Item Paulus sacerdos de Fruncta (Fintta) nichil solvit, quia novus est, sed (debet solvere Andreas predecessor ipsius.
Preklad: Pavol, kňaz z Fintíc(podľa schem. z r. 1978 fil, Záhradného) nič nezapaltil, lebo je nový, ale musí zaplatiť Andrej, jeho predchodca.
Poznámka DKI: Fintice sú teraz farnosť.
_____________________________
ID: 50318
Strana: 209
Názov farnosti: Sabinov
Citát: Item Dominicus de Sancto Laurentio iuratus extimavit decimam ad X. grossos et non ultra, quos solvit, et magis deberet solvere, nisi fuisset propter tempestatem impeditus.
Preklad: Dominik z Jakubovan prísažne odhadol desiatok na 10 grošov a nie viac, ktoré zaplatil a ešte musí zaplatiť, ak nebude časom odvolaný.
_____________________________
ID: 50319
Strana: 209
Názov farnosti: Kapušany
Citát: Item Cosmas sacerdos de Cohica iuratus extimavit decimam beneficii ad VIII. grossos, quos solvit, et sunt omnes de canonicatu de Sur (sic).
Preklad: Kozmas, kňaz z Trnkova (teraz fil. Kapušian), prísažne odhadol desiatok z benefícia na 8 grošov, ktoré zaplatil a je to Šarišská župa.
_____________________________
ID: 50320
Strana: 209
Názov farnosti: Pušovce
Citát: Item Lucas sacerdos de Comlos iuratus extimavit decimam ad X. grossos, quos solvit.
Preklad: Lukáš, kňaz z Chmeľovca (teraz fil. Pušoviec), prísažne odhadol desiatok na 10 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50321
Strana: 209
Názov farnosti: Župčany
Citát: Item Miquo sacerdos de Cusars iuratus extimavit decimam ad XV. grossos, quos solvit,
Preklad: Miquo, kňaz z Malého Šariša (teraz fil. far. Župčany), prísažne odhadol desiatok na 15 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50322
Strana: 209
Názov farnosti: Široké
Citát: Item Nicolaus de Vitelhes iuratus extimavit decimam beneticii ad XII. gros- sos, quos solvit.
Preklad: Mikuláš, kňaz z Víťaza (teraz fil. far. Široké), prísažne odhadol desiatok benefícia na 12 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50323
Strana: 209
Názov farnosti: Ražňany
Citát: Item Johannes de Selku (Salguo) iuratus dixit decimam sui beneticii VIII. grossos, quos solvit.
Preklad: Ján, kňaz z Uzovského Šalgova (teraz fil. far. Ražňany), prísažne vypovedal, že desiatok z jeho benefícia je 8 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50324
Strana: 209
Názov farnosti: Terňa
Citát: Item Cosmas sacerdos de Cerma (Terina)iuratus dixit, decimam sui „beneficii non ultra VIII. grossos valere per annum, quos solvit.
Preklad: Kozmas, kňaz z Terne, prísažne vypovedal, že desiatok z jeho benefícia ročne nie je viac ako 8 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50325
Strana: 209
Názov farnosti: Šarišské Michaľany
Citát: Item Gregorius de Vstropattaca iuratus dixit, decimam beneficii non ultra XII. grossos credere valere, quos solvit.
Preklad: Gregor, kňaz z Ostrovian (teraz fil. far. Šarišské Michaľany), prísažne vypovedal, že desiatok z jeho benefícia nie je viac ako 12 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50326
Strana: 210
Názov farnosti: Bajerov
Citát: Item Johannes sacerdos de Bergui iuratus extimavit decimam beneficii ad VIII. grossos et non ultra, quos solvit.
Preklad: Ján, kňaz z Rokycian (teraz fil. far. Bajerov), prísažne odhadol desiatok z jeho benefícia na 8 grošov a nie viac, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50327
Strana: 210
Názov farnosti: Kobyly
Citát: [Item Bortardus sacerdos de Senvalt iuratus extimavit decimam beneficii ad VIII. grossos et non ultra, quos solvit]. 1 1 Deest registro
Preklad: Bortardus, kňaz z Kľušova (teraz fil. far. Kobyly), prísažne odhadol desiatok z jeho benefícia na 8 grošov a nie viac, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50328
Strana: 210
Názov farnosti: Bardejov
Citát: Item Johannes sacerdos de Bardusa (Bardafa) iuratus dixit, decimam beneficii sui ultra XXIIII. grossos credere valere, quos solvit.
Preklad: Ján, kňaz z Bardejova, prísažne povedal, že desiatok z jeho benefícia (nie) je viac ako 24 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50329
Strana: 210
Názov farnosti: Brezov
Citát: Item Jacobus de Marganha sacerdos iuratus extimavit decimam beneficii ad VII. grossos et non ultra, quos solvit.
Preklad: Jakub, kňaz z Marhane (teraz fil. far. Brezov), prísažne odhadol desiatok z jeho benefícia na 7 grošov a nie viac, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50331
Strana: 210
Názov farnosti: Sabinov
Citát: Item Stephanus sacerdos de Sancto Luca iuratus extimavit decimam sui beneficii ad V. grossos et non ultra, quos solvit.
Preklad: Štefan, kňaz zo Sabinova, prísažne odhadol desiatok z jeho benefícia na 5 grošov a nie viac, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50332
Strana: 210
Názov farnosti: Hanušovce nad Topľou
Citát: Item Clemens sacerdos de villa Johannis iuratus extimavit sui beneficii decimam ad VI. grossos et non ultra, quos solvit.
Preklad: Kliment, kňaz z Hanušoviec nad Topľou, prísažne odhadol desiatok zo svojho benefícia na 6 grošov a nie viac, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50335
Strana: 210
Názov farnosti: Záhradné
Citát: Item Andreas sacerdos de Suncia (Finitta) iuratus existimavit deiomam sui beneficii ad VIII. grossos et non ultra, quos solvit.
Preklad: Andrej, kňaz z Fintíc (podľa Schem78 fil. far. Záhradné), prísažne odhadol desiatok zo svojho benefícia na 8 grošov a nie viac, ktoré zaplatil.
Poznámka DKI: Teraz sú Fintice farnosť.
_____________________________
ID: 50336
Strana: 210
Názov farnosti: Jánovce
Citát: Item Franciscus sacerdos de Vescela iuratus dixit decimam sui beneficii non credere valere XII. grossos, quos solvit.
Preklad: František, kňaz z Jánoviec, prísažne vypovedal, že desiatok z jeho benefícia, ako verí, nie je viac ako 12 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50337
Strana: 210
Názov farnosti: Koprivnica
Citát: Item Stephanus sacerdos [de] Crampsa (Capransa) iuratus extimavit decimam sui beneficii ad XVI. grossos, quos solvit.
Preklad: Štefan, kňaz z Koprivnice, prísažne odhadol svoj desiatok z benefícia na 16 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50338
Strana: 210
Názov farnosti: Raslavice
Citát: Item Johannes de Rastolnissa (Rastlovisa)iuratus extimavit beneficii sui decimam XXIII. grossos, quos solvit.
Preklad: Ján, kňaz z Raslavíc, prísažne odhadol svoj desiatok z benefícia na 23 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50339
Strana: 210
Názov farnosti: Nižná Šebastová
Citát: Item Paulus sacerdos de Sebeys iuratus extimavit beneficii sui decimam ad VI. grossos tantum, quos solvit.
Preklad: Pavol, kňaz z Nižnej Šebastovej, prísažne odhadol svoj desiatok z benefícia na 6 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50340
Strana: 210
Názov farnosti: Hermanovce
Citát: Item Nicolaus sacerdos de villa Armanni deiectus vi, cum aliquo tempore percepisset fructus, extimavit luratus ad VI. grossos decimam, quos solvit.
Preklad: Mikuláš, kňaz z Hermanoviec, prísažne odhadol svoj príjem kedykoľvek najviac na 6 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50341
Strana: 210
Názov farnosti: Hubošovce
Citát: Item Andreas de Sancto Georgio iuratus dixit, beneficium non ultra VI. mar- cas cum dimidia credere valere, solvit XXX. grossos, marcam compu- tando, ut supra.
Preklad: Andrej, kňaz zo Svätého Ďura v Hubošovciach, prísažne vypovedal, že jeho benefícium nie je viac ako 6 mariek a pol grošov, zaplatil 30 grošov, počítajúc marku ako predtým.
_____________________________
ID: 50342
Strana: 210
Názov farnosti: Kendice
Citát: Item Item Nicolaus sacerdos de Ouendi iuratus extimavit beneficium suum ad XV. grossos, quos solvit.
Preklad: Mikuláš, kňaz z Kendíc, prísažne odhadol (desiatok za) svoje benefícium na 15 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50343
Strana: 210
Názov farnosti: Petrovany
Citát: Item Johannes de Sancto Petro iuratus extimavit decimam sui beneficii ad XV. grossos et non ultra, quos solvit.
Preklad: Ján z Petrovian, prísažne odhadol desiatok za svoje benefícium na nie viac ako 15 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50344
Strana: 210
Názov farnosti: Ražňany
Citát: Item Marcus sacerdos de Nauhad (Nauhas) iuratus extimavit decimam sui beneficii ad XXII. grossos et non ultra, quos solvit.
Preklad: Marek, kňaz z Ražňan, prísažne odhadol desiatok za svoje benefícium na nie viac ako 22 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50346
Strana: 211
Názov farnosti: Gaboltov
Citát: Item Jerminus sacerdos de Cino (Curo) iuratus extimavit beneficii sui deci- mam ad VI. grossos per annum, quos solvit.
Preklad: Jerminus, kňaz z Kurova(teraz fil. far. Gaboltov), prísažne odhadol desiatok za svoje benefícium na 6 grošov ročne, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50347
Strana: 211
Názov farnosti: Mokroluh
Citát: Item Fridricus sacerdos de Stupocat (Sarpatak) iuratus dixit, non ultra VI. grossos decimam sui beneficii valere.
Preklad: Fridrich, kňaz z Mokroluhu, prísažne vypovedal, že desiatok za jeho benefícium na nie viac ako 6 grošov.
_____________________________
ID: 50348
Strana: 211
Názov farnosti: Jarovnice
Citát: Item Johannes de Gerona, alias dictus de Sancto Antonio, non solvit, nec inferius nominatur.
Preklad: Ján, kňaz z Jarovníc, inak zo sv. Antona, nezaplatil, ani nižšie nie je menovaný.
_____________________________
ID: 50349
Strana: 211
Názov farnosti: Jarovnice
Citát: Item Jacobus de Leta iuratus,
Preklad: Jakub z Daletíc (teraz fil. Jarovníc) prisahal, ...
_____________________________
ID: 50350
Strana: 211
Názov farnosti: Fričovce
Citát: Item sacerdos de villa Frig.
Preklad: Kňaz z Fričoviec.
_____________________________
ID: 50351
Strana: 211
Názov farnosti: Sabinov
Citát: Item sacerdos de villa Jacobi, filiorum Dyonisii.
Preklad: Kňaz z Jakubovan (teraz fil. farnosti Sabinov).
_____________________________
ID: 50352
Strana: 211
Názov farnosti: Terňa
Citát: Item debet ecclesia de Babapateka
Preklad: ...kostol v Babinom Potoku v Terni
_____________________________
ID: 50357
Strana: 211
Názov farnosti: Janík
Citát: Item Andreas sacerdos de Janoc iuratus extimavit decimam [sui beneticii] ad XIIII. grossos per annum et non ultra, quos solvit.
Preklad: Andrej, kňaz z Janíka, prísažne odhadol desiatok za svoje ročné benefícium na nie viac ako 14 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50358
Strana: 211
Názov farnosti: Košice - Poľov
Citát: Item Demetrius de Minori Ida iuratus extimavit [beneficii sui decimam] ad XV. grossos et non ultra, quos solvit.
Preklad: Demetrius, kňaz z Malej Idy(teraz fil. far. Košice - Poľov), prísažne odhadol desiatok za svoje benefícium na nie viac ako 15 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50359
Strana: 211
Názov farnosti: Buzica
Citát: Item Stephanus sacerdos de Lopta iuratus extimavit [decimam sui beneficii] ad XVIII. grossos, quos solvit, et non ultra credere valere.
Preklad: Štefan, kňaz z Buzice, prísažne odhadol desiatok za svoje benefícium na nie viac ako 18 grošov, ktoré zaplatil.
Poznámka DKI: Exemplár A má "Bosica".
_____________________________
ID: 50360
Strana: 211
Názov farnosti: Perín
Citát: Item Nicolaus sacerdos de Visc archidyaconus (sacerdos et vicearchidiaconus) de Per[uenh iuratus dixit], beneficii decimam ultra XVII. grossos valere, [quos solvit.]
Preklad: Mikuláš, kňaz z Perína, archidiakon (kňaz a vicearchidiakon) prísažne vypovedal,že desiatok za svoje benefícium (nie je) viac ako 17 grošov, ktoré zaplatil.
Poznámka DKI: "de Visc" je uvedené omylom.
_____________________________
ID: 50361
Strana: 211
Názov farnosti: Janík
Citát: Item Lucas de Peder iuratus extimavit beneficii decimam ad VIII. grossos, quos solvit, et ultra valere non credere.
Preklad: Lukáš, (kňaz) z Pedera (teraz filiálka Janíka), prísažne odhadol desiatok za svoje benefícium na 8 grošov, ktoré zaplatil; neverí, že by mal hodnotu viac.
_____________________________
ID: 50362
Strana: 211
Názov farnosti: Moldava nad Bodvou
Citát: Item Nicolaus de Monetus (Moirans) iuratus dixit, decimam sui beneficii non ultra X. grossos credere valere per annum, quos solvit.
Preklad: Mikuláš z Mokrancov (teraz filiálka Moldavy nad Bodvou), prísažne vypovedal, že verí, že desiatok za jeho benefícium nie je viac ako 10 grošov ročne, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50363
Strana: 211
Názov farnosti: Paňovce
Citát: Item Nicolaus sacerdos de Panit iuratus non credit, [suum beneficium] ultra X. grossos valere per annum, quos solvit.
Preklad: Mikuláš, kňaz z Paňoviec, prisahal, že (desiatok za) jeho benefícium nie je viac ako 10 grošov ročne, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50364
Strana: 211
Názov farnosti: Haniska
Citát: Item Stephanus sacerdos de Boher (Belser) iuratus [decimam sui beneficii credit] non ultra VII. grossos valere, quos solvit.
Preklad: Štefan, kňaz z Bočiara(teraz fil. far. Haniska), prisahal, že desiatok za jeho benefícium nie je viac ako 7 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50366
Strana: 211
Názov farnosti: Haniska
Citát: Item Johannes de Saguol iuratus extimavit [decimam sui beneficii non ultra XII. grossos valere, quos solvit].
Preklad: Štefan, kňaz z Bočiara(teraz fil. far. Haniska), prísažne odhadol desiatok za svoje benefícium na nie je viac ako 7 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50368
Strana: 212
Názov farnosti: Novačany
Citát: Item Nicolaus de Senise debet.
Preklad: Tiež Mikuláš zo Šemše (teraz fil. far. Novačany), musí.
_____________________________
ID: 50374
Strana: 212
Názov farnosti: Slivník
Citát: Item Johannes et Cosmas sacerdotes [iurati dixerunt, beneficium] non ultra X. grossos valere, [qui solverunt totum.]
Preklad: Ján, kňaz z Kuzmíc (teraz fil. far. Slivník), prisahal, že desiatok za jeho benefícium nie je viac ako 10 grošov, ktoré všetky zaplatil.
_____________________________
ID: 50376
Strana: 212
Názov farnosti: Slanec
Citát: Item Egidius sacerdos de S[alans iuratus dixit, decimam] sui beneficii per annum [ad VI. grossos et non ultra, quos solvit.]
Preklad: Egíd, kňaz zo Slanca, prisahal, že desiatok za jeho benefícium za rok nie je viac ako 6 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50381
Strana: 212
Názov farnosti: Valaliky
Citát: Item Petrus sacerdos de] Gepsa (Getsa) iuratus extimavit decimam sui beneficii [ad X. grossos per annum et non ultra], quos solvit.
Preklad: Peter, kňaz z Geče (teraz fil. far. Valaliky), prísažne odhadol, že desiatok za jeho benefícium nie je viac ako 10 grošov ročne, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50382
Strana: 212
Názov farnosti: Kazimír
Citát: Item Petrus sacerdos de] Casmer iuratus dixit, beneficii decimam [non ultra XIII. grossos cum] dimidio valere, quos solvit.
Preklad: Peter, kňaz z Kazimíra, prisahal, že desiatok za jeho benefícium nie je viac ako 13 a pol groša, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50383
Strana: 212
Názov farnosti: Slivník
Citát: Item Johannes de Nova Villa] iuratus dixit, beneficii sui decimam non [ultra XII. grossos credere valere per annum], quos solvit, per annum lapsum totum solvit.
Preklad: Ján, kňaz zo Slivníka, prisahal, že desiatok za jeho benefícium nie je viac ako 12 grošov, ktoré zaplatil, za rok to všetko zaplatil.
_____________________________
ID: 50385
Strana: 212
Názov farnosti: Valaliky
Citát: Item Lademerius sacerdos] guondam, cum modo sit (cum nunc non sit) de Lysa (Koyso), [iuratus extimavit decimam] beneficiorum ad IX. grossos, quos solvit.
Preklad: Lademerius, kňaz z Košov - Bakše (teraz fil. far. Valaliky), prísažne odhadol desiatok za svoje benefícium na 9 grošov, ktoré zaplatil.
Poznámka DKI: Trochta miesto určuje na Všechsvätých.
_____________________________
ID: 50386
Strana: 212
Názov farnosti: Vyšný Klátov
Citát: Item Johannes sacerdos de Cogues debet.]
Preklad: Ján, kňaz z Nižného Klatova(teraz fil. far. Vyšný Klátov), musí.
_____________________________
ID: 50387
Strana: 212
Názov farnosti: Hýľov
Citát: Item Petrus sacerdos de Eylho] iuratus extimavit ad IX. grossos [decimam et non ultra, quos] solvit.
Preklad: Peter, kňaz z Hýľova, prisažne odhadol desiatok na nie viac ako 9 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50417
Strana: 214
Názov farnosti: Jarovnice
Citát: Item Johannes sacerdos de Gerunha iuratus dixit, beneficii decimam ad XII. grossos, quos solvit, [et] est de districtu de Sars.
Preklad: Ján, kňaz z Jarovníc, prisahal, že desiatok za jeho benefícium nie je viac ako 12 grošov, ktoré zaplatil, je so Šarišskej župy.
_____________________________
ID: 50457
Strana: 216
Názov farnosti: Nová Bašta
Citát: Item in ecclesia Sanctorum Abdon et Semien [de Almag,
Preklad: Tiež z kostola sv. Abdona a Semiena v Gemerskom Jablonci (teraz. fil. far. Nová Bašta).
_____________________________
ID: 50471
Strana: 217
Názov farnosti: Bátovce
Citát: [Item plebanus de Baat de archidyaconatu] Vntensi solvit IIII. marcas die [sabbati infra octavas purificationis] Beate Marie.
Preklad: Kňaz z Bátoviec z hontianského archidiakonátu zaplatil 4 marky v sobotu pred oktávou Očisťovania Panny Márie
_____________________________
ID: 50472
Strana: 217
Názov farnosti: Zvolen
Citát: [Item Philippus plebanus Sancti Nicolai de] Solio solvit pro sua plebania [de Solio duas marcas pro primo termino, solvit] totum.
Preklad: Kňaz Filip z (kostola) sv. Mikuláša vo Zvolene zaplatil za svoje benefícium vo Zvolene 2 marky, v prvom termíne zaplatil všetko.
_____________________________
ID: 50473
Strana: 217
Názov farnosti: Zvolen
Citát: [Item Philippus plebanus de Solio, seu Michael elus nomine solvit ratione dicte vacantis ecclesie duas marcas, non est taxata plebania.] 1 1 Deest registro.
Preklad: Kňaz Filip zo Zvolena alebo Michal v jeho mene zaplatil za neobsadený kostol 2 marky, farnosť nebola zdanená.
_____________________________
ID: 50474
Strana: 217
Názov farnosti: Komárno
Citát: [Item Petrus quondam cantor et nunc archidyaconus] Kamariensis solvit [IIII]. marcas, est taxatus] ad XXII. marcas.
Preklad: Peter, predtým kantor a teraz archidiakon komárňanský zaplatil 4 marky, vymerané má 22 mariek.
_____________________________
ID: 50475
Strana: 217
Názov farnosti: Trnava - Modranka
Citát: [Item Petrus de Magerdor]f solvit sex marcas ratione dicte sue eccelesie.
Preklad: Peter z Modranky zaplatil 6 mariek určených pre svoj kostol.
Poznámka DKI: Némethy určuje nesprávne ako Rastice ( Nagy-Magyar, Grosz-Magendorf), Terajšie Zlaté Klasy. Novší autori určujú Trnava-Modranka.
_____________________________
ID: 50478
Strana: 217
Názov farnosti: Bátovce
Citát: [Item Gerardus de Bac plebanus IIII. marcas] ratione sue plebanie [predicte, et alias guatuor solvit lectori, et non] fuit taxatus.
Preklad: Gerard, kňaz z Bátoviec, zaplatil 4 marky za svoju farnosť a iné 4 zaplatil lektorovi a nebol pokutovaný.
_____________________________
ID: 50479
Strana: 217
Názov farnosti: Dvory nad Žitavou
Citát: Item Cosma plebanus de Hot Vorti seu] Johannes custos Strigoniensis [pro eo solvit tres marcas minus septem grossis.]
Preklad: Kozma, kňaz z Dvorov nad Žitavou, alebo Ján kustós ostrihomský za neho zaplatil 3 marky bez 7 grošov.
_____________________________
ID: 50480
Strana: 217
Názov farnosti: Zvolen
Citát: [Item Johannes Martini archidyaconus de Solio solvit] marcam et mediam lectori [ratione dicti archidyaconatus, et michi septem], solvit totum.
Preklad: Ján Martini, archidiakon zo Zvolena, zaplatil lektorovi marku a pol za archidiakonát a mne 7, zaplatil všetko.
_____________________________
ID: 50484
Strana: 217
Názov farnosti: Budapest. Catharina
Citát: Item Petrus plebanus Sancti Gerardi de Buda solvit, seu magister Guraldus (Guillelmus) eius nomine V. marcas ratione sue vicariatus ecclesie.
Preklad: Peter, kňaz kostola sv. Gerarda v Budíne, zaplatil, alebo magister Guillelmus v jeho mene, 5 mariek za správu kostola.
_____________________________
ID: 50488
Strana: 218
Názov farnosti: Zvolen
Citát: Item Philippus plebanus de Solio solvit duas marcas ratione sue vacantis plebanie lectori seu Michaeli eius socio, nec est taxata, ymo plus valet longe.
Preklad: Filip, kňaz zo Zvolena zaplatil (ko)lektorovi 2 marky za svoju uprázdnenú farnosť a (alebo) Michal, jeho sócius ....
Poznámka DKI: Text je nejasný, verzia A je dosť odlišná.
_____________________________
ID: 50493
Strana: 218
Názov farnosti: Hronský Beňadik
Citát: Item frater Jacobus procurator abbatie de Justa Gran ordinis Sancti Benedicti solvit pro LXXX. marcis septem marcas, et dixit abbatem per se nichil habere, nec abbatiam plus valere, die festi ascensionis Domini.
Preklad: Fráter Jakub, ekonóm opátstva sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku zaplatil 87 mariek a povedal, že opát nemá nič pre seba, ani opátstvo nemá viac, v deň Nanebovstúpenia Pána.
_____________________________
ID: 50495
Strana: 218
Názov farnosti: Spišské Podhradie
Citát: Item prepositus Sipciensis Johannes seu Philippus elus nomine solverunt ratione quarte seu cutello [Bursiensi] 1 unum fertonem. 1 Deest registro.
Preklad: Spišský prepošt Ján alebo Filip v jeho mene zaplatil 4 alebo podľa staršieho 1 fertón.
_____________________________
ID: 50496
Strana: 218
Názov farnosti: Kláštor pod Znievom
Citát: Item dominus Jacobus abbas de Turcz ordinis Premonstratensis solvit ratione sue abbatie III. marcas, et fuit abbatia taxata per eum iuratus ad LX. marcas et septem piscationibus usonum per regem occupatis.
Preklad: Pán Jakub, Premonštrátsky opát v Kláštore pod Znievom, zaplatil za svoje opátstvo 3 marky, opátstvo prísažne odhadol na 60 mariek zo 7 rybníkov obsadených kráľom.
Poznámka DKI: Verzia A má: "marcas ex septem".
_____________________________
ID: 50502
Strana: 218
Názov farnosti: Nagymaros(Maďarsko)
Citát: Item Henricus plebanus de Morosis prope Vissiegrad ultra Danubium iuratus taxavit suum beneficium ad XV. marcas
Preklad: Henrich, kňaz z Nagymaros(Maďarsko) pri Vyšehrade nad Dunajom prísažne určil svoje benefícium na 15 mariek
_____________________________
ID: 50525
Strana: 220
Názov farnosti: Skalica
Citát: Item Gotfridus plebanus [de Sacalo iuratus extimavit] ultra XII. marcas non valere suam plebaniam, [dyocesis Strigoniensis, solvit decimam totam.]
Preklad: Gotfríd, kňaz zo Skalice, prísažne odhadol svoju farnosť na nie viac ako 12 mariek, je to Ostrihomská diecéza, celý desiatok zaplatil.
Poznámka DKI: Némethy určuje nesprávne farnosť ako Ipeľský Sokolec.
_____________________________
ID: 50526
Strana: 220
Názov farnosti: Börzsöny (Maďarsko)
Citát: Item Petrus de Bersan [iuratus extimavit suam plebaniam] ad duas marcas cum dimidia, [et est in dyocesi Strigoniensi, solvit totam decimam.]
Preklad: Peter, kňaz z Börzsöny (Maďarsko), prísažne odhadol svoju farnosť na 2 a pol marky, je to Ostrihomská diecéza, celý desiatok zaplatil.
_____________________________
ID: 50529
Strana: 220
Názov farnosti: Radvaň
Citát: Item Stephanus plebanus de] Bodoan (Rodoan) Soliensi iuravit, suum beneticium non credere [valere ultra quinque] marcas, solvit mediam marcam.
Preklad: Štefan, kňaz z Radvane vo Zvolenskej župe, prisahal, že jeho benefícium nie je viac ako 5 mariek, zaplatil pol marky.
_____________________________