logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Monumenta Vaticana Slovaciae


Archidiakonát: AbovID: 50276
Strana: 207
Názov farnosti: Košice - Krásna
Citát: Item Thomas sacerdos de Siploc iuratus dixit, decimam sui beneficii non cre- dere valere X. grossos per annum, quos solvit [minus tribus denariis.]
Preklad: Tomáš, kňaz z Krásnej nad Hornádom, prísažne vyhlásil, že desiatok za jeho ročné benefícium nie je viac ako 10 grošov, ktoré zaplatil bez troch denárov.
_____________________________
ID: 50278
Strana: 207
Názov farnosti: Veľký Šariš
Citát: Item dominus Clemens plebanus de Sars iuratus dixit, [beneficium] non ultra valere, quam XX. marcas per annum, [et est exemptum], solvit II. marcas, computando marcam [ad XLVIII. grossos.
Preklad: Kliment, kňaz z Veľkého Šariša, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 20 mariek ročne a je exemptný, zaplatil 2 marky, počítajúc marku za 48 grošov.
_____________________________
ID: 50279
Strana: 207
Názov farnosti: Moldava nad Bodvou
Citát: Item dominus Nicolaus plebanus de Moldar iuratus dixit, [beneficium non] ultra XX. marcas per annum valere, solvit [duas marcas], marcam computando ut supra, [et est exemptus, et dyocesis Strigoniensis, et in districtu de Torna.] 2 1—2 Deest registro.
Preklad: Mikuláš, kňaz z Moldavy nad Bodvou, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 20 mariek ročne, zaplatil 2 marky, počítajúc marku ako vyššie a je exemptný, Ostrihomská diecéza, Torňanský dištrikt.
_____________________________
ID: 50280
Strana: 207
Názov farnosti: Haniska
Citát: Item Stephanus sacerdos de Enisgue iuratus [dixit, decimam non ultra] unum fertonem valere, quem solvit.
Preklad: Štefan, kňaz z Hanisky, prísažne vyhlásil, že desiatok za jeho benefícium nemá hodnotu viac ako fertón, ktorý zaplatil.
_____________________________
ID: 50281
Strana: 207
Názov farnosti: Košice - Barca
Citát: [Item Michael sacerdos de Sebus iuratus dixit, valere decimam unum fertonem, quem solvit.]
Preklad: Michal, kňaz zo Šebastoviec (teraz fil. f. Košice-Barca), prísažne vyhlásil, že desiatok za jeho benefícium (má hodnotu) jeden fertón, ktorý zaplatil.
_____________________________
ID: 50286
Strana: 207
Názov farnosti: Veľká Ida
Citát: Item Paulus sacerdos de Ida iuratus extimavit suum beneficium ad IIII marcas, computando ad XLVIII. grossos, solvit [XX. grossos minus VIII. denariis.]
Preklad: Pavol, kňaz z Veľkej Idy, prísažne odhadol svoje benefícium na štyri marky, počítajúc marku za 48 grošov, zaplatil 20 grošov bez 8 denárov.
_____________________________
ID: 50287
Strana: 208
Názov farnosti: Paňovce
Citát: Item Johannnes Sopan (de Pan) iuratus extimavit ad III. marcas [suum beneficium] valere, solvit XIIII. grossos et VIII. denarios.
Preklad: Ján z Paňoviec prísažne odhadol svoje benefícium na tri marky, zaplatil 14 grošov a 8 denárov.
_____________________________
ID: 50288
Strana: 208
Názov farnosti: Perín
Citát: Item Blasius sacerdos de Enn (Henn) iuratus dixit, suum beneficium [non ultra] tres marcas valere per annum, [solvit XV. grossos minus VI. denariis parvis.]
Preklad: Blažej, kňaz z Perína, časť Chym, prísažne vyhlásil,že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako tri marky ročne, zaplatil 15 grošov bez 6 malých denárov.
_____________________________
ID: 50293
Strana: 208
Názov farnosti: Čečejovce
Citát: Item Gregorius sacerdos de Sasca iuratus] extimavit suum beneficium ad III. [marcas et non ultra valere credere, solvit XIIII.] grossos et medium.
Preklad: Gregor, kňaz z Cestíc, (teraz fil. far. Cečejovce) prísažne odhadol svoje benefícium na tri marky, zaplatil 14 a pol groša.
_____________________________
ID: 50294
Strana: 208
Názov farnosti: Bajerov
Citát: [Item Nicolaus sacerdos de] villa Bavari iuratus extimavit beneficium [ultra IIII. marcas per annum, et est dicti archidyaconatus et provincie salis] 1 solvit XIX. grossos et IIII. denarios parvos. 1 Deest registro.
Preklad: Mikuláš, kňaz z Bajerova, prísažne odhadol svoje benefícium na (nie) viac ako 4 marky ročne, je z menovaného archidiakonátu a provincie, zaplatil 19 grošov a 4 malé denáre.
_____________________________
ID: 50295
Strana: 208
Názov farnosti: Terňa
Citát: [Item Thomas sacerdos de Silna iuratus dixit decimam sui beneficii non ultra XX. et novem grossos, quos solvit, et est de Silna de Sarus.] 2 2 E minuta.
Preklad: Tomáš, kňaz z Veľkého Slivníka (teraz fil. Terne), prísažne vypovedal, že desiatok za jeho benefícium nie je viac ako 29 grošov, ktoré zaplatil, je z Veľkého Slivníka v Šariši.
_____________________________
ID: 50296
Strana: 208
Názov farnosti: Sabinov
Citát: Item Nicolaus sacerdos de Sibinio iuratus] dixit, beneficium non ultra X. marcas, [ut supra computando, per annum valere,] solvit I. marcam, est cantor (comiitatus) de Sars. .
Preklad: Mikuláš, kňaz zo Sabinova, prísažne vypovedal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 10 mariek ročne, počítajúc ako vyššie, zaplatil 1 marku, je zo Šarišskej župy.
_____________________________
ID: 50297
Strana: 208
Názov farnosti: Košice - katedrála
Citát: [Item dominus Jacobus plebanus de Cassa iu]ratus manuque data dixit, beneficium [suum non ultra XI. marcas decimam sui beneficii per annum] valere, [solvit ad] XVIII. grossos.
Preklad: Pán Jakub, kňaz z Košíc, prísažne vypovedal a doložil, že jeho benefícium (pre desiatok) nemá hodnotu viac ako 11 mariek ročne, zaplatil 18 grošov.
_____________________________
ID: 50298
Strana: 208
Názov farnosti: Križovany
Citát: Item Johannes sacerdos de villa Jacobi iuratus] extimavit beneficium suum [non ultra tres marcas cum dimidia per annum], solvit XVII. grossos, et est canonicus (comitatus) [de Sars.]
Preklad: Ján, kňaz z Chminianskych Jakubovian (teraz fil. far. Križovany), prísažne odhadol svoje benefícium na nie viac ako tri a pol marky ročne, zaplatil 17 grošov, je zo Šarišskej župy.
_____________________________
ID: 50299
Strana: 208
Názov farnosti: Kapušany
Citát: Item Vitus sacerdos Sancti Martini] de Capi iuratus dixit, beneficium ad IIII marcas, [ut supra computandas, solvit] XIX. grossos et III. denarios.
Preklad: Vitus, kňaz z (kostola) sv. Martina v Kapušanoch, prísažne vypovedal, že (jeho) benefícium nie je viac ako 4 marky, počítajúc ako vyššie, zaplatil 19 grošov a 3 denáre.
_____________________________
ID: 50300
Strana: 208
Názov farnosti: Križovany
Citát: Item Martinus sacerdos] de Mocnahat iuratus dixit, decimam sui [benefici non ultra XX. grossos credere] valere per annum, est canonico (sic) et archidyaconatus.
Preklad: Martin, kňaz z Chminian (podľa Schem. r. 1978 fil. far. Križovany), prísažne vypovedal, že desiatok za jeho ročné benefícium nie je viac ako 20 grošov, je zo spomínanej župy.
Poznámka DKI: "est canonico (sic) et archidyaconatus." je nesprávne. Podľa verzie A správne má byť:"est comitatus predicti".
_____________________________
ID: 50301
Strana: 208
Názov farnosti: Križovany
Citát: Item Egidius sacerdos Sancti Cruc]is iuratus dixit, beneficium non valere per [annum ultra XX. grossos, quos solvit, et est predicti comitatus.] 3 3 Hinc usque finem columne e minuta.
Preklad: Egidius, kňaz z Križovian, prísažne vypovedal, že (desiatok) za jeho ročné benefícium nie je viac ako 20 grošov, ktoré zaplatil a je zo spomínanej župy.
_____________________________
ID: 50302
Strana: 208
Názov farnosti: Šarišské Michaľany
Citát: Item Nicolaus sacerdos Sancti Michaelis iuratus extimavit decimam beneficii ad XIX. grossos, quos solvit, est dicti comitatus de Sars.
Preklad: Mikuláš, kňaz (kostola) sv. Michala, prísažne odhadol desiatok za (svoje) benefícium na 19 grošov, ktoré zaplatil a je zo Šarišskej župy.
_____________________________
ID: 50303
Strana: 208
Názov farnosti: Župčany
Citát: Item Lucas de villa Sebe iuratus dixit, decíimam ultra XVIIII. grossos valere, solvit XIX. grossos et III. parvos denarios.
Preklad: Lukáš zo Župčian prísažne vypovedal, že desiatok (nie je) viac ako 19 grošov, zaplatil 19 grošov a 3 malé denáre.
_____________________________
ID: 50304
Strana: 208
Názov farnosti: Tulčík
Citát: Item Johannes sacerdos de Cuelchet iuratus extimavit decimam ad XVI. grossoss, et est comitatus et archidyaconatus predicti.
Preklad: Ján, kňaz z Tulčíka, prísažne odhadol desiatok na 16 grošov, ktoré zaplatil a je zo spomínanej župy a archidiakonátu.
_____________________________
ID: 50305
Strana: 209
Názov farnosti: Pušovce
Citát: Item Stephanus sacerdos Sancte Crucis de Comlos iuratus extimavit decimam ad V. grossos et non ultra, quos solvit, et est de Sars.
Preklad: Štefan, kňaz (kostola) Svätého Kríža z Chmeľova (teraz fil. Pušoviec), prísažne odhadol desiatok na 5 grošov a nie viac, ktoré zaplatil a je zo Šarišskej župy.
_____________________________
ID: 50306
Strana: 209
Názov farnosti: Križovany
Citát: Item Chifridus sacerdos de Craponcho iuratus extimavit decimam beneficii non ultra XV. grossos valere per annum, et est comitatus, ut supra.
Preklad: Chifridus, kňaz z Hrabkova (teraz fil. Križovian), prísažne odhadol hodnotu desiatku z benefícia na nie viac ako 15 grošov ročne, je zo župy ako predchádzajúci.
_____________________________
ID: 50307
Strana: 209
Názov farnosti: Svinia
Citát: Item Petrus sacerdos de Nova Villa iuratus extimavit decimam sui beneficii ad XVII. grossos cum duobus parvis denariis, quos solvit.
Preklad: Peter, kňaz z Chminianskej Novej Vsi (podľa schem. r. 1978 fil. far. Svinia) prísažne odhadol desiatok za svoje benefícium na 17 grošov a 2 malé denáre, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50308
Strana: 209
Názov farnosti: Záhradné
Citát: Item Sebastianus sacerdos de Selguet extimavit decimam iuratus de credu- litate non ultra XV. grossos, quos solvit.
Preklad: Sebastián, kňaz zo Záhradného, prísažne, kvôli dôveryhodnosti, odhadol desiatok na nie viac ako 15 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50309
Strana: 209
Názov farnosti: Drienov
Citát: Item Henricus sacerdos de villa Rudigueri iuratus extimavit decimam bene- ficii per annum ad XII. grossos et non ultra, quos solvit.
Preklad: Henrich, kňaz z Drienova (Sidopataka), prísažne odhadol desiatok z benefícia ročne na 12 grošov a nie viac, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50310
Strana: 209
Názov farnosti: Nižná Šebastová
Citát: Item Lucas sacerdos de Caelmes iuratus extimavit decimam beneficii ad XIX. grossos cum tribus parvis denariis.
Preklad: Lukáš, kňaz z Ľubotíc (teraz fil. far. Nižná Šebastová), prísažne odhadol desiatok z benefícia ročne na 19 grošov a tri malé denáre.
_____________________________
ID: 50311
Strana: 209
Názov farnosti: Fričovce
Citát: Item Nicolaus de villa Bertoldi iuratus extimavit decimam sui beneticii ad XV. grossos et non ultra, quos solvit.]
Preklad: Mikuláš z Bertotoviec (teraz fil. far. Fričovce), prísažne odhadol desiatok z benefícia na 15 grošov a nie viac, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50313
Strana: 209
Názov farnosti: Svinia
Citát: (Fol. 74b. col. 11.) Item Erbordus sacerdos de Spunhan extimavit decimam ad XV. grossos et non ultra, quos solvit.
Preklad: Erbordus zo Sviniej prísažne odhadol desiatok z benefícia na 15 grošov a nie viac, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50314
Strana: 209
Názov farnosti: Solivar
Citát: Item Paulus sacerdos de Zouar iuratus extimavit decimam beneficii ad XV. grossos et non ultra, quos solvit.
Preklad: Pavol zo Solivaru prísažne odhadol desiatok z benefícia na 15 grošov a nie viac, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50315
Strana: 209
Názov farnosti: Solivar
Citát: Item Nicolaus sacerdos de Souar iuratus extimavit decimam beneticii ad XV. grossos, quos solvit.
Preklad: Mikuláš, kňaz zo Solivaru, prísažne odhadol desiatok z benefícia na 15 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50316
Strana: 209
Názov farnosti: Pečovská Nová Ves
Citát: Item Philippus sacerdos de Nova Villa iuratus extimavit decimam ad XIIII. grossos, quos solvit.
Preklad: Mikuláš, kňaz z Pečovskej Novej Vsi, prísažne odhadol desiatok na 14 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50317
Strana: 209
Názov farnosti: Záhradné
Citát: Item Paulus sacerdos de Fruncta (Fintta) nichil solvit, quia novus est, sed (debet solvere Andreas predecessor ipsius.
Preklad: Pavol, kňaz z Fintíc(podľa schem. z r. 1978 fil, Záhradného) nič nezapaltil, lebo je nový, ale musí zaplatiť Andrej, jeho predchodca.
Poznámka DKI: Fintice sú teraz farnosť.
_____________________________
ID: 50318
Strana: 209
Názov farnosti: Sabinov
Citát: Item Dominicus de Sancto Laurentio iuratus extimavit decimam ad X. grossos et non ultra, quos solvit, et magis deberet solvere, nisi fuisset propter tempestatem impeditus.
Preklad: Dominik z Jakubovan prísažne odhadol desiatok na 10 grošov a nie viac, ktoré zaplatil a ešte musí zaplatiť, ak nebude časom odvolaný.
_____________________________
ID: 50319
Strana: 209
Názov farnosti: Kapušany
Citát: Item Cosmas sacerdos de Cohica iuratus extimavit decimam beneficii ad VIII. grossos, quos solvit, et sunt omnes de canonicatu de Sur (sic).
Preklad: Kozmas, kňaz z Trnkova (teraz fil. Kapušian), prísažne odhadol desiatok z benefícia na 8 grošov, ktoré zaplatil a je to Šarišská župa.
_____________________________
ID: 50320
Strana: 209
Názov farnosti: Pušovce
Citát: Item Lucas sacerdos de Comlos iuratus extimavit decimam ad X. grossos, quos solvit.
Preklad: Lukáš, kňaz z Chmeľovca (teraz fil. Pušoviec), prísažne odhadol desiatok na 10 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50321
Strana: 209
Názov farnosti: Župčany
Citát: Item Miquo sacerdos de Cusars iuratus extimavit decimam ad XV. grossos, quos solvit,
Preklad: Miquo, kňaz z Malého Šariša (teraz fil. far. Župčany), prísažne odhadol desiatok na 15 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50322
Strana: 209
Názov farnosti: Široké
Citát: Item Nicolaus de Vitelhes iuratus extimavit decimam beneticii ad XII. gros- sos, quos solvit.
Preklad: Mikuláš, kňaz z Víťaza (teraz fil. far. Široké), prísažne odhadol desiatok benefícia na 12 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50323
Strana: 209
Názov farnosti: Ražňany
Citát: Item Johannes de Selku (Salguo) iuratus dixit decimam sui beneticii VIII. grossos, quos solvit.
Preklad: Ján, kňaz z Uzovského Šalgova (teraz fil. far. Ražňany), prísažne vypovedal, že desiatok z jeho benefícia je 8 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50324
Strana: 209
Názov farnosti: Terňa
Citát: Item Cosmas sacerdos de Cerma (Terina)iuratus dixit, decimam sui „beneficii non ultra VIII. grossos valere per annum, quos solvit.
Preklad: Kozmas, kňaz z Terne, prísažne vypovedal, že desiatok z jeho benefícia ročne nie je viac ako 8 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50325
Strana: 209
Názov farnosti: Šarišské Michaľany
Citát: Item Gregorius de Vstropattaca iuratus dixit, decimam beneficii non ultra XII. grossos credere valere, quos solvit.
Preklad: Gregor, kňaz z Ostrovian (teraz fil. far. Šarišské Michaľany), prísažne vypovedal, že desiatok z jeho benefícia nie je viac ako 12 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50326
Strana: 210
Názov farnosti: Bajerov
Citát: Item Johannes sacerdos de Bergui iuratus extimavit decimam beneficii ad VIII. grossos et non ultra, quos solvit.
Preklad: Ján, kňaz z Rokycian (teraz fil. far. Bajerov), prísažne odhadol desiatok z jeho benefícia na 8 grošov a nie viac, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50327
Strana: 210
Názov farnosti: Kobyly
Citát: [Item Bortardus sacerdos de Senvalt iuratus extimavit decimam beneficii ad VIII. grossos et non ultra, quos solvit]. 1 1 Deest registro
Preklad: Bortardus, kňaz z Kľušova (teraz fil. far. Kobyly), prísažne odhadol desiatok z jeho benefícia na 8 grošov a nie viac, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50328
Strana: 210
Názov farnosti: Bardejov
Citát: Item Johannes sacerdos de Bardusa (Bardafa) iuratus dixit, decimam beneficii sui ultra XXIIII. grossos credere valere, quos solvit.
Preklad: Ján, kňaz z Bardejova, prísažne povedal, že desiatok z jeho benefícia (nie) je viac ako 24 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50329
Strana: 210
Názov farnosti: Brezov
Citát: Item Jacobus de Marganha sacerdos iuratus extimavit decimam beneficii ad VIII. grossos et non ultra, quos solvit.
Preklad: Jakub, kňaz z Marhane (teraz fil. far. Brezov), prísažne odhadol desiatok z jeho benefícia na 8 grošov a nie viac, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50331
Strana: 210
Názov farnosti: Sabinov
Citát: Item Stephanus sacerdos de Sancto Luca iuratus extimavit decimam sui beneficii ad V. grossos et non ultra, quos solvit.
Preklad: Štefan, kňaz zo Sabinova, prísažne odhadol desiatok z jeho benefícia na 5 grošov a nie viac, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50332
Strana: 210
Názov farnosti: Hanušovce nad Topľou
Citát: Item Clemens sacerdos de villa Johannis iuratus extimavit sui beneficii decimam ad VI. grossos et non ultra, quos solvit.
Preklad: Kliment, kňaz z Hanušoviec nad Topľou, prísažne odhadol desiatok zo svojho benefícia na 6 grošov a nie viac, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50335
Strana: 210
Názov farnosti: Záhradné
Citát: Item Andreas sacerdos de Suncia (Finitta) iuratus existimavit deiomam sui beneficii ad VIII. grossos et non ultra, quos solvit.
Preklad: Andrej, kňaz z Fintíc (podľa Schem78 fil. far. Záhradné), prísažne odhadol desiatok zo svojho benefícia na 8 grošov a nie viac, ktoré zaplatil.
Poznámka DKI: Teraz sú Fintice farnosť.
_____________________________
ID: 50336
Strana: 210
Názov farnosti: Jánovce
Citát: Item Franciscus sacerdos de Vescela iuratus dixit decimam sui beneficii non credere valere XII. grossos, quos solvit.
Preklad: František, kňaz z Jánoviec, prísažne vypovedal, že desiatok z jeho benefícia, ako verí, nie je viac ako 12 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50337
Strana: 210
Názov farnosti: Koprivnica
Citát: Item Stephanus sacerdos [de] Crampsa (Capransa) iuratus extimavit decimam sui beneficii ad XVI. grossos, quos solvit.
Preklad: Štefan, kňaz z Koprivnice, prísažne odhadol svoj desiatok z benefícia na 16 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50338
Strana: 210
Názov farnosti: Raslavice
Citát: Item Johannes de Rastolnissa (Rastlovisa)iuratus extimavit beneficii sui decimam XXIIII. grossos, quos solvit.
Preklad: Ján, kňaz z Raslavíc, prísažne odhadol svoj desiatok z benefícia na 24 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50339
Strana: 210
Názov farnosti: Nižná Šebastová
Citát: Item Paulus sacerdos de Sebeys iuratus extimavit beneficii sui decimam ad VI. grossos tantum, quos solvit.
Preklad: Pavol, kňaz z Nižnej Šebastovej, prísažne odhadol svoj desiatok z benefícia na 6 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50340
Strana: 210
Názov farnosti: Hermanovce
Citát: Item Nicolaus sacerdos de villa Armanni deiectus vi, cum aliquo tempore percepisset fructus, extimavit luratus ad VI. grossos decimam, quos solvit.
Preklad: Mikuláš, kňaz z Hermanoviec, prísažne odhadol svoj príjem kedykoľvek najviac na 6 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50341
Strana: 210
Názov farnosti: Hubošovce
Citát: Item Andreas de Sancto Georgio iuratus dixit, beneficium non ultra VI. mar- cas cum dimidia credere valere, solvit XXX. grossos, marcam compu- tando, ut supra.
Preklad: Andrej, kňaz zo Svätého Ďura v Hubošovciach, prísažne vypovedal, že jeho benefícium nie je viac ako 6 mariek a pol, zaplatil 30 grošov, počítajúc marku ako predtým.
_____________________________
ID: 50342
Strana: 210
Názov farnosti: Kendice
Citát: Item Item Nicolaus sacerdos de Ouendi iuratus extimavit beneficium suum ad XV. grossos, quos solvit.
Preklad: Mikuláš, kňaz z Kendíc, prísažne odhadol (desiatok za) svoje benefícium na 15 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50343
Strana: 210
Názov farnosti: Petrovany
Citát: Item Johannes de Sancto Petro iuratus extimavit decimam sui beneficii ad XV. grossos et non ultra, quos solvit.
Preklad: Ján z Petrovian, prísažne odhadol desiatok za svoje benefícium na nie viac ako 15 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50344
Strana: 210
Názov farnosti: Ražňany
Citát: Item Marcus sacerdos de Nauhad (Nauhas) iuratus extimavit decimam sui beneficii ad XXII. grossos et non ultra, quos solvit.
Preklad: Marek, kňaz z Ražňan, prísažne odhadol desiatok za svoje benefícium na nie viac ako 22 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50346
Strana: 211
Názov farnosti: Gaboltov
Citát: Item Jerminus sacerdos de Cino (Curo) iuratus extimavit beneficii sui deci- mam ad VI. grossos per annum, quos solvit.
Preklad: Jerminus, kňaz z Kurova(teraz fil. far. Gaboltov), prísažne odhadol desiatok za svoje benefícium na 6 grošov ročne, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50347
Strana: 211
Názov farnosti: Mokroluh
Citát: Item Fridricus sacerdos de Stupocat (Sarpatak) iuratus dixit, non ultra VI. grossos decimam sui beneficii valere.
Preklad: Fridrich, kňaz z Mokroluhu, prísažne vypovedal, že desiatok za jeho benefícium na nie viac ako 6 grošov.
_____________________________
ID: 50348
Strana: 211
Názov farnosti: Jarovnice
Citát: Item Johannes de Gerona, alias dictus de Sancto Antonio, non solvit, nec inferius nominatur.
Preklad: Ján, kňaz z Jarovníc, inak zo sv. Antona, nezaplatil, ani nižšie nie je menovaný.
_____________________________
ID: 50349
Strana: 211
Názov farnosti: Jarovnice
Citát: Item Jacobus de Leta iuratus,
Preklad: Jakub z Daletíc (teraz fil. Jarovníc) prisahal, ...
_____________________________
ID: 50350
Strana: 211
Názov farnosti: Fričovce
Citát: Item sacerdos de villa Frig.
Preklad: Kňaz z Fričoviec.
_____________________________
ID: 50351
Strana: 211
Názov farnosti: Sabinov
Citát: Item sacerdos de villa Jacobi, filiorum Dyonisii.
Preklad: Kňaz z Jakubovan (teraz fil. farnosti Sabinov).
_____________________________
ID: 50352
Strana: 211
Názov farnosti: Terňa
Citát: Item debet ecclesia de Babapateka
Preklad: ...kostol v Babinom Potoku v Terni
_____________________________
ID: 50357
Strana: 211
Názov farnosti: Janík
Citát: Item Andreas sacerdos de Janoc iuratus extimavit decimam [sui beneticii] ad XIIII. grossos per annum et non ultra, quos solvit.
Preklad: Andrej, kňaz z Janíka, prísažne odhadol desiatok za svoje ročné benefícium na nie viac ako 14 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50358
Strana: 211
Názov farnosti: Košice - Poľov
Citát: Item Demetrius de Minori Ida iuratus extimavit [beneficii sui decimam] ad XV. grossos et non ultra, quos solvit.
Preklad: Demetrius, kňaz z Malej Idy(teraz fil. far. Košice - Poľov), prísažne odhadol desiatok za svoje benefícium na nie viac ako 15 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50359
Strana: 211
Názov farnosti: Buzica
Citát: Item Stephanus sacerdos de Lopta iuratus extimavit [decimam sui beneficii] ad XVIII. grossos, quos solvit, et non ultra credere valere.
Preklad: Štefan, kňaz z Buzice, prísažne odhadol desiatok za svoje benefícium na nie viac ako 18 grošov, ktoré zaplatil.
Poznámka DKI: Exemplár A má "Bosica".
_____________________________
ID: 50360
Strana: 211
Názov farnosti: Perín
Citát: Item Nicolaus sacerdos de Visc archidyaconus (sacerdos et vicearchidiaconus) de Per[uenh iuratus dixit], beneficii decimam ultra XVII. grossos valere, [quos solvit.]
Preklad: Mikuláš, kňaz z Perína, archidiakon (kňaz a vicearchidiakon) prísažne vypovedal,že desiatok za svoje benefícium (nie je) viac ako 17 grošov, ktoré zaplatil.
Poznámka DKI: "de Visc" je uvedené omylom.
_____________________________
ID: 50361
Strana: 211
Názov farnosti: Janík
Citát: Item Lucas de Peder iuratus extimavit beneficii decimam ad VIII. grossos, quos solvit, et ultra valere non credere.
Preklad: Lukáš, (kňaz) z Pedera (teraz filiálka Janíka), prísažne odhadol desiatok za svoje benefícium na 8 grošov, ktoré zaplatil; neverí, že by mal hodnotu viac.
_____________________________
ID: 50362
Strana: 211
Názov farnosti: Moldava nad Bodvou
Citát: Item Nicolaus de Monetus (Moirans) iuratus dixit, decimam sui beneficii non ultra X. grossos credere valere per annum, quos solvit.
Preklad: Mikuláš z Mokrancov (teraz filiálka Moldavy nad Bodvou), prísažne vypovedal, že verí, že desiatok za jeho benefícium nie je viac ako 10 grošov ročne, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50363
Strana: 211
Názov farnosti: Paňovce
Citát: Item Nicolaus sacerdos de Panit iuratus non credit, [suum beneficium] ultra X. grossos valere per annum, quos solvit.
Preklad: Mikuláš, kňaz z Paňoviec, prisahal, že (desiatok za) jeho benefícium nie je viac ako 10 grošov ročne, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50364
Strana: 211
Názov farnosti: Haniska
Citát: Item Stephanus sacerdos de Boher (Belser) iuratus [decimam sui beneficii credit] non ultra VII. grossos valere, quos solvit.
Preklad: Štefan, kňaz z Bočiara(teraz fil. far. Haniska), prisahal, že desiatok za jeho benefícium nie je viac ako 7 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50366
Strana: 211
Názov farnosti: Haniska
Citát: Item Johannes de Saguol iuratus extimavit [decimam sui beneficii non ultra XII. grossos valere, quos solvit].
Preklad: Štefan, kňaz z Bočiara(teraz fil. far. Haniska), prísažne odhadol desiatok za svoje benefícium na nie je viac ako 7 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50368
Strana: 212
Názov farnosti: Novačany
Citát: Item Nicolaus de Senise debet.
Preklad: Tiež Mikuláš zo Šemše (teraz fil. far. Novačany), musí.
_____________________________
ID: 50374
Strana: 212
Názov farnosti: Slivník
Citát: Item Johannes et Cosmas sacerdotes [iurati dixerunt, beneficium] non ultra X. grossos valere, [qui solverunt totum.]
Preklad: Ján, kňaz z Kuzmíc (teraz fil. far. Slivník), prisahal, že desiatok za jeho benefícium nie je viac ako 10 grošov, ktoré všetky zaplatil.
_____________________________
ID: 50376
Strana: 212
Názov farnosti: Slanec
Citát: Item Egidius sacerdos de S[alans iuratus dixit, decimam] sui beneficii per annum [ad VI. grossos et non ultra, quos solvit.]
Preklad: Egíd, kňaz zo Slanca, prisahal, že desiatok za jeho benefícium za rok nie je viac ako 6 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50381
Strana: 212
Názov farnosti: Valaliky
Citát: Item Petrus sacerdos de] Gepsa (Getsa) iuratus extimavit decimam sui beneficii [ad X. grossos per annum et non ultra], quos solvit.
Preklad: Peter, kňaz z Geče (teraz fil. far. Valaliky), prísažne odhadol, že desiatok za jeho benefícium nie je viac ako 10 grošov ročne, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50382
Strana: 212
Názov farnosti: Kazimír
Citát: Item Petrus sacerdos de] Casmer iuratus dixit, beneficii decimam [non ultra XIIII. grossos cum] dimidio valere, quos solvit.
Preklad: Peter, kňaz z Kazimíra, prisahal, že desiatok za jeho benefícium nie je viac ako 14 a pol groša, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50383
Strana: 212
Názov farnosti: Slivník
Citát: Item Johannes de Nova Villa] iuratus dixit, beneficii sui decimam non [ultra XII. grossos credere valere per annum], quos solvit, per annum lapsum totum solvit.
Preklad: Ján, kňaz zo Slivníka, prisahal, že desiatok za jeho benefícium nie je viac ako 12 grošov, ktoré zaplatil, za rok to všetko zaplatil.
_____________________________
ID: 50385
Strana: 212
Názov farnosti: Valaliky
Citát: Item Lademerius sacerdos] guondam, cum modo sit (cum nunc non sit) de Lysa (Koyso), [iuratus extimavit decimam] beneficiorum ad IX. grossos, quos solvit.
Preklad: Lademerius, kňaz z Košov - Bakše (teraz fil. far. Valaliky), prísažne odhadol desiatok za svoje benefícium na 9 grošov, ktoré zaplatil.
Poznámka DKI: Trochta miesto určuje na Všechsvätých.
_____________________________
ID: 50386
Strana: 212
Názov farnosti: Vyšný Klátov
Citát: Item Johannes sacerdos de Cogues debet.]
Preklad: Ján, kňaz z Nižného Klatova(teraz fil. far. Vyšný Klátov), musí.
_____________________________
ID: 50387
Strana: 212
Názov farnosti: Hýľov
Citát: Item Petrus sacerdos de Eylho] iuratus extimavit ad IX. grossos [decimam et non ultra, quos] solvit.
Preklad: Peter, kňaz z Hýľova, prisažne odhadol desiatok na nie viac ako 9 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50417
Strana: 214
Názov farnosti: Jarovnice
Citát: Item Johannes sacerdos de Gerunha iuratus dixit, beneficii decimam ad XII. grossos, quos solvit, [et] est de districtu de Sars.
Preklad: Ján, kňaz z Jarovníc, prisahal, že desiatok za jeho benefícium nie je viac ako 12 grošov, ktoré zaplatil, je so Šarišskej župy.
_____________________________
ID: 50457
Strana: 216
Názov farnosti: Nová Bašta
Citát: Item in ecclesia Sanctorum Abdon et Semien [de Almag,
Preklad: Tiež z kostola sv. Abdona a Semiena v Gemerskom Jablonci (teraz. fil. far. Nová Bašta).
_____________________________
ID: 50471
Strana: 217
Názov farnosti: Bátovce
Citát: [Item plebanus de Baat de archidyaconatu] Vntensi solvit IIII. marcas die [sabbati infra octavas purificationis] Beate Marie.
Preklad: Kňaz z Bátoviec z hontianského archidiakonátu zaplatil 4 marky v sobotu pred oktávou Očisťovania Panny Márie
_____________________________
ID: 50472
Strana: 217
Názov farnosti: Zvolen
Citát: [Item Philippus plebanus Sancti Nicolai de] Solio solvit pro sua plebania [de Solio duas marcas pro primo termino, solvit] totum.
Preklad: Kňaz Filip z (kostola) sv. Mikuláša vo Zvolene zaplatil za svoje benefícium vo Zvolene 2 marky, v prvom termíne zaplatil všetko.
_____________________________
ID: 50473
Strana: 217
Názov farnosti: Zvolen
Citát: [Item Philippus plebanus de Solio, seu Michael eius nomine solvit ratione dicte vacantis ecclesie duas marcas, non est taxata plebania.] 1 1 Deest registro.
Preklad: Kňaz Filip zo Zvolena alebo Michal v jeho mene zaplatil za neobsadený kostol 2 marky, farnosť nebola zdanená.
_____________________________
ID: 50474
Strana: 217
Názov farnosti: Komárno
Citát: [Item Petrus quondam cantor et nunc archidyaconus] Kamariensis solvit [IIII]. marcas, est taxatus] ad XXII. marcas.
Preklad: Peter, predtým kantor a teraz archidiakon komárňanský zaplatil 4 marky, vymerané má 22 mariek.
_____________________________
ID: 50475
Strana: 217
Názov farnosti: Trnava - Modranka
Citát: [Item Petrus de Magerdor]f solvit sex marcas ratione dicte sue eccelesie.
Preklad: Peter z Modranky zaplatil 6 mariek určených pre svoj kostol.
Poznámka DKI: Némethy určuje nesprávne ako Rastice ( Nagy-Magyar, Grosz-Magendorf), Terajšie Zlaté Klasy. Novší autori určujú Trnava-Modranka.
_____________________________
ID: 50478
Strana: 217
Názov farnosti: Bátovce
Citát: [Item Gerardus de Bac plebanus IIII. marcas] ratione sue plebanie [predicte, et alias guatuor solvit lectori, et non] fuit taxatus.
Preklad: Gerard, kňaz z Bátoviec, zaplatil 4 marky za svoju farnosť a iné 4 zaplatil lektorovi a nebol pokutovaný.
_____________________________
ID: 50479
Strana: 217
Názov farnosti: Dvory nad Žitavou
Citát: Item Cosma plebanus de Hot Vorti seu] Johannes custos Strigoniensis [pro eo solvit tres marcas minus septem grossis.]
Preklad: Kozma, kňaz z Dvorov nad Žitavou, alebo Ján kustós ostrihomský za neho zaplatil 3 marky bez 7 grošov.
_____________________________
ID: 50480
Strana: 217
Názov farnosti: Zvolen
Citát: [Item Johannes Martini archidyaconus de Solio solvit] marcam et mediam lectori [ratione dicti archidyaconatus, et michi septem], solvit totum.
Preklad: Ján Martini, archidiakon zo Zvolena, zaplatil lektorovi marku a pol za archidiakonát a mne 7, zaplatil všetko.
_____________________________
ID: 50484
Strana: 217
Názov farnosti: Budapest. Catharina
Citát: Item Petrus plebanus Sancti Gerardi de Buda solvit, seu magister Guraldus (Guillelmus) eius nomine V. marcas ratione sue vicariatus ecclesie.
Preklad: Peter, kňaz kostola sv. Gerarda v Budíne, zaplatil, alebo magister Guillelmus v jeho mene, 5 mariek za správu kostola.
_____________________________
ID: 50488
Strana: 218
Názov farnosti: Zvolen
Citát: Item Philippus plebanus de Solio solvit duas marcas ratione sue vacantis plebanie lectori seu Michaeli eius socio, nec est taxata, ymo plus valet longe.
Preklad: Filip, kňaz zo Zvolena zaplatil (ko)lektorovi 2 marky za svoju uprázdnenú farnosť a (alebo) Michal, jeho sócius ....
Poznámka DKI: Text je nejasný, verzia A je dosť odlišná.
_____________________________
ID: 50493
Strana: 218
Názov farnosti: Hronský Beňadik
Citát: Item frater Jacobus procurator abbatie de Justa Gran ordinis Sancti Benedicti solvit pro LXXX. marcis septem marcas, et dixit abbatem per se nichil habere, nec abbatiam plus valere, die festi ascensionis Domini.
Preklad: Fráter Jakub, ekonóm opátstva sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku zaplatil 87 mariek a povedal, že opát nemá nič pre seba, ani opátstvo nemá viac, v deň Nanebovstúpenia Pána.
_____________________________
ID: 50495
Strana: 218
Názov farnosti: Spišské Podhradie
Citát: Item prepositus Sipciensis Johannes seu Philippus elus nomine solverunt ratione quarte seu cutello [Bursiensi] 1 unum fertonem. 1 Deest registro.
Preklad: Spišský prepošt Ján alebo Filip v jeho mene zaplatil 4 alebo podľa staršieho 1 fertón.
_____________________________
ID: 50496
Strana: 218
Názov farnosti: Kláštor pod Znievom
Citát: Item dominus Jacobus abbas de Turcz ordinis Premonstratensis solvit ratione sue abbatie III. marcas, et fuit abbatia taxata per eum iuratus ad LX. marcas et septem piscationibus usonum per regem occupatis.
Preklad: Pán Jakub, Premonštrátsky opát v Kláštore pod Znievom, zaplatil za svoje opátstvo 3 marky, opátstvo prísažne odhadol na 60 mariek zo 7 rybníkov obsadených kráľom.
Poznámka DKI: Verzia A má: "marcas ex septem".
_____________________________
ID: 50502
Strana: 218
Názov farnosti: Nagymaros(Maďarsko)
Citát: Item Henricus plebanus de Morosis prope Vissiegrad ultra Danubium iuratus taxavit suum beneficium ad XV. marcas
Preklad: Henrich, kňaz z Nagymaros(Maďarsko) pri Vyšehrade nad Dunajom prísažne určil svoje benefícium na 15 mariek
_____________________________
ID: 50525
Strana: 220
Názov farnosti: Skalica
Citát: Item Gotfridus plebanus [de Sacalo iuratus extimavit] ultra XII. marcas non valere suam plebaniam, [dyocesis Strigoniensis, solvit decimam totam.]
Preklad: Gotfríd, kňaz zo Skalice, prísažne odhadol svoju farnosť na nie viac ako 12 mariek, je to Ostrihomská diecéza, celý desiatok zaplatil.
Poznámka DKI: Némethy určuje nesprávne farnosť ako Ipeľský Sokolec.
_____________________________
ID: 50526
Strana: 220
Názov farnosti: Börzsöny (Maďarsko)
Citát: Item Petrus de Bersan [iuratus extimavit suam plebaniam] ad duas marcas cum dimidia, [et est in dyocesi Strigoniensi, solvit totam decimam.]
Preklad: Peter, kňaz z Börzsöny (Maďarsko), prísažne odhadol svoju farnosť na 2 a pol marky, je to Ostrihomská diecéza, celý desiatok zaplatil.
_____________________________
ID: 50529
Strana: 220
Názov farnosti: Radvaň
Citát: Item Stephanus plebanus de] Bodoan (Rodoan) Soliensi iuravit, suum beneticium non credere [valere ultra quinque] marcas, solvit mediam marcam.
Preklad: Štefan, kňaz z Radvane vo Zvolenskej župe, prisahal, že jeho benefícium nie je viac ako 5 mariek, zaplatil pol marky.
_____________________________
ID: 50530
Strana: 220
Názov farnosti: Slovenská Ľupča
Citát: Item Nicolaus plebanus] de Lipche archidiaconatus Soliensis iuratus dixit, suam [plebaniam non] valere ultra marcam et fertonem cum dimidio, [ius domini pape], quos solvit.
Preklad: Mikuláš, kňaz zo Slovenskej Ľupče vo Zvolenskom archidiakonáte, prisahal, že (desiatok) z jeho farnosti, pápežského práva, nie je viac ako marka a fertón a pol, čo zaplatil.
_____________________________
ID: 50531
Strana: 220
Názov farnosti: Horná Mičiná
Citát: Item Petrus plebanus Sancti] Michaelis Strigoniensis dyocesis et archidiaconatus de [Solio iuratus dixit,] suam plebaniam non ultra valere, [quam sex marcas et solvit] decimam.
Preklad: Peter, kňaz z Hornej Mičinej v Ostrihomskej diecéze a Zvolenskom archidiakonáte, prisahal, že (benefícium) z jeho farnosti nie je viac ako 6 mariek a zaplatil desiatok.
_____________________________
ID: 50532
Strana: 220
Názov farnosti: Banská Bystrica
Citát: Item Jacobus plebanus] de Solio eiusdem archidiaconatus iuratus dixit, non valere [suam plebaniam ultra, quam sint septem] marcas, solvit decimam.
Preklad: Jakub, kňaz z Banskej Bystrice, prisahal, že (benefícium) z jeho farnosti nie je viac ako 7 mariek a zaplatil desiatok.
_____________________________
ID: 50534
Strana: 220
Názov farnosti: Čerín
Citát: [Item Petrus] de Solio plebanus Sancti Martini turatus dixit, [suam plebaniam non valere ultra] III marcas, est dyocesis Strigoniensis et archidiaconatus de Solio.
Preklad: Peter zo Zvolena, kňaz z kostola sv. Martina (Čerín), prisahal, že jeho farnosť nie je hodná viac ako 3 marky, je v Ostrihomskej diecéze a Zvolenskom archidiakonáte.
_____________________________
ID: 50535
Strana: 220
Názov farnosti: Santovka
Citát: [Item Stephanus] plebanus de Solio Sancti Pauli de Dolmet iuratus dixit, suum [beneficium per annum non valere ultra] quinquaginta grossos, solvit V. grossos, est dyocesis Vntensis.
Preklad: Štefan, kňaz z Domadíc (teraz fil. far. Santovka) prisahal, že jeho ročné benefícium nie je viac ako 50 grošov, zaplatil 5 grošov, je to hontiansky archidiakonát.
Poznámka DKI: Vo verzii A chýba "Solio".
_____________________________
ID: 50536
Strana: 220
Názov farnosti: Zvolenská Slatina
Citát: [Item Nicolaus] plebanus Sancte Crucis iuratus dixit suum beneficium [non valere ultra] L. grossos, solvit V., est archidiaconatus Vntensis.
Preklad: Mikuláš, kňaz zo Svätého Kríža (Zvolenská Slatina) prisahal, že jeho benefícium nie je viac ako 50 grošov, zaplatil 5 grošov, je to hontiansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50537
Strana: 221
Názov farnosti: Sebechleby
Citát: [Item Arnoldus de] Zebechu iuratus dixit, plebaniam suam non ultra [X. marcas valere, et est dyocesis] Strigoniensis et archidiaconatus Vntensis, solvit marcam.
Preklad: Arnold, kňaz zo Sebechlebov prisahal, že jeho benefícium (farnosť) nie je viac ako 10 mariek, zaplatil 1 marku, je to Ostrihomská diecéza a hontiansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50538
Strana: 221
Názov farnosti: Hontianske Nemce
Citát: [Item Nicolaus plebanus Sancti Martini de Nempti] archidiaconatus Vntensis [iuratus dixit, ultra IIII. marcas] beneficium non valere, solvit decimam.
Preklad: Mikuláš, kňaz z (kostola) sv. Martina Hontianskych Nemciach, hontiansky archidiakonát, prisahal, že jeho benefícium (farnosť) nemá hodnotu viac ako 4 marky, zaplatil desiatok.
_____________________________
ID: 50539
Strana: 221
Názov farnosti: Sielnica
Citát: [Item Gregorius] plebanus de Omnibus Sanctis de Solio iuratus dixit, [non credere valere suum] beneficium ultra VIII. marcas, [et est archidiaconatus de Solio], solvit decimam.
Preklad: Gregor, kňaz (kostola) Všetkých Svätých v Sielnici, prisahal, že jeho benefícium (farnosť) nemá hodnotu viac ako 8 mariek, zaplatil desiatok, je to zvolenský archidiakonát.
_____________________________
ID: 50542
Strana: 221
Názov farnosti: Zvolenská Slatina
Citát: [Item Petrus plebanus] Sancte Crucis de Solio iuratus dixit, non [credere suum beneficium valere ultra] IIII. marcas, est archidiaconatus de Solio, solvit.
Preklad: Peter, kňaz (kostola) Svätého Kríža vo Zvolenskej Slatine, prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 4 marky, zaplatil (desiatok), je to zvolenský archidiakonát.
_____________________________
ID: 50543
Strana: 221
Názov farnosti: Pukanec
Citát: [Item Paulus plebanus de Sclanica Vata] iuratus dixit, suum beneficium [non valere, nisi marcam, solvit VI. grossos, et est archidiaconatus Vntensis.
Preklad: Pavol, kňaz v Devičanoch (teraz fil. far. Pukanec), prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 1 marku, zaplatil 6 grošov, je to hontiansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50545
Strana: 221
Názov farnosti: Hontianska Vrbica
Citát: [Item Gregorius plebanus de] Germot iuratus dixit, suum beneficium [non valere duas marcas per totum annum, solvit XII. grossos,] et est archidiaconatus Vntensis.
Preklad: Gregor, kňaz z Hontianskej Vrbice, prisahal, že jeho ročné benefícium nemá hodnotu (viac) ako 2 marky, zaplatil 12 grošov, je to hontiansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50547
Strana: 221
Názov farnosti: Žemberovce
Citát: [Item Andreas plebanus de Zember iuratus] dixit, suum beneficium non [credere per annum ultra marcam et fertonem valere], solvit medium fertonem, est archidiaconatus Vntensis.
Preklad: Andrej, kňaz zo Žemberoviec, prisahal, že jeho ročné benefícium nemá hodnotu viac ako marku a fertón, zaplatil pol fertónu, je to hontiansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50550
Strana: 221
Názov farnosti: Kukučínov
Citát: Item Paulus plebanus de villa Cruciferorum iuratus dixit, suum beneficium non ultra valere, quam II. marcas, solvit decimam, [et est archidiaconatus Vntensis.]
Preklad: Pavol, kňaz z územia Sikenice(teraz fil. far. Kukučínov), prisahal, že jeho ročné benefícium nemá hodnotu viac ako 2 marky, zaplatil desiatok, je to hontiansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50551
Strana: 221
Názov farnosti: Zolná
Citát: Item Johannes plebanus Sancti Stephani iuratus dixit, suum beneficium non valere ultra IIII. marcas, solvit totum, [et est archidiaconatus de Solio.]
Preklad: Ján, kňaz zo Zolnej, prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 4 marky zaplatil všetko je to zvolenský archidiakonát.
_____________________________
ID: 50552
Strana: 221
Názov farnosti: Vyškovce
Citát: Item Andreas plebanus de Visc extimavit suum beneficium ad marcam iuratus, solvit decimam, [et est archidiaconatus Vntensis.]
Preklad: Andrej, kňaz z Vyškoviec nad Ipľom, prísažne odhadol svoje benefícium na jednu marku, zaplatil desiatok, je to hontiansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50553
Strana: 221
Názov farnosti: Mýtne Ludany
Citát: Item Nicolaus de Ludano plebanus extimavit suum beneficium ad II. marcas et non ultra, solvit decimam, [et est archidiaconatus Vntensis.]
Preklad: Mikuláš, kňaz z Mýtnych Ludán, odhadol svoje benefícium na dve marky a nie viac, zaplatil desiatok, je to hontiansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50554
Strana: 221
Názov farnosti: Zvolen
Citát: Item Andreas plebanus Sancti Philippi et Jacobi [de Solio] iuravit suum beneficium non valere ultra IIII. marcas, est vacans beneficium, et plus debet valere, est archidiaconatus de Solio, solvit fertonem et VIII. grossos cum medio.
Preklad: Andrej, kňaz z (kostola) sv. Filipa a Jakuba vo Zvolene, prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 4 marky, benefícium je uprázdnené a má väčšiu hodnotu, zaplatil fertón a 8 grošov, je to zvolenský archidiakonát.
_____________________________
ID: 50555
Strana: 222
Názov farnosti: Závada
Citát: Item Nicolaus plebanus Sancti Michaelis de Zabet (Abeti) novus est institutus, et ad certificandum de valore debet venire iuratus in XV. dies.
Preklad: Mikuláš, kňaz z (kostola) sv. Michala v Závade je novoustanovený a na potvrdenie hodnoty (benefícia) príde prisahať za 15 dní.
_____________________________
ID: 50556
Strana: 222
Názov farnosti: Kláštor pod Znievom
Citát: Item Georgius plebanus de Tocz (Torti), archidiaconatus Nitriensis, iuratus extimavit suum beneficium ad V. marcas, solvit mediam marcam.
Preklad: Juraj, kňaz z Kláštora pod Znievom, nitriansky archidiakonát, prísažne odhadol svoje benefícium na 5 mariek, zaplatil pol marky.
_____________________________
ID: 50557
Strana: 222
Názov farnosti: Turčiansky Ďur
Citát: Item dominus Nicolaus (Jacobus) Sancti Georgii de Tocz (Torti) iuratus, Nitriensis archidiaconatus, extimavit suum beneficium ad C. grossos, solvit VI. grossos.
Preklad: Pán Mikuláš(Jakub) zo Turčianského Ďura, Nitriansky archidiakonát, prísažne odhadol svoje benefícium na 100 grošov, zaplatil 6 grošov.
Poznámka DKI: Prameň A má "Jacobus".
_____________________________
ID: 50558
Strana: 222
Názov farnosti: Mošovce
Citát: Item Johannes plebanus de Moys Sancte Trinitatis, archidiaconatus Nitriensis, iuratus extimavit suum beneficium ad C. grossos, solvit X. grossos.
Preklad: Ján, kňaz z (kostola) Najsvätejšej Trojice v Mošovciach, Nitriansky archidiakonát, prísažne odhadol svoje benefícium na 100 grošov, zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 50559
Strana: 222
Názov farnosti: Oravský Podzámok
Citát: Item Martinus plebanus de Arania iuratus, archidiaconatus Nitriensis, extimavit suum beneficium ad II. marcas, solvit XI. grossos.
Preklad: Martin, kňaz z Oravy, nitriansky archidiakonát, prísažne odhadol svoje benefícium na dve marky, zaplatil 11 grošov.
Poznámka DKI: Némethy určuje farnosť ako Turany, novšie texty určujú Oravu.
_____________________________
ID: 50560
Strana: 222
Názov farnosti: Sučany
Citát: Item Stephanus plebanus de Sucsan iuratus dixit, non credere valere suum beneficium ultra VII. marcas et mediam, solvit III. fertones.
Preklad: Štefan, kňaz zo Sučian, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako 7 mariek, zaplatil 3 fertóny.
_____________________________
ID: 50561
Strana: 222
Názov farnosti: Socovce
Citát: Item Michael plebanus Beate Virginis de Monte iuratus extimavit suum beneficium ad C. grossos, solvit X. grossos, [et est archidiaconatus Nitriensis.]
Preklad: Michal, kňaz z (kostola) Panny Márie v Socovciach, prísažne odhadol svoje benefícium na 100 drošov, zaplatil 10 grošov, je to Nitriansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50562
Strana: 222
Názov farnosti: Turany
Citát: Item Thomas plebanus Sancti Nicolai, archidiaconatus Nitriensis, iuratus dixit non ultra beneficium suum, quam LXX. grossos [valere], solvit VII. grossos.
Preklad: Tomaš, kňaz z (kostola) sv. Mikuláša v Turanoch, Nitriansky archidiakonát, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako 70 grošov, zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 50563
Strana: 222
Názov farnosti: Slovenské Pravno
Citát: Item Paulus plebanus de Prauna iuratus dixit, suum beneficium non valere ultra marcam, solvit VI. grossos, est archidiaconatus Nitriensis.
Preklad: Pavol, kňaz zo Slovenského Pravna, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako marku, zaplatil 6 grošov, je to Nitriansky archidiakonát.
Poznámka DKI: Sedlák uvádza Nitrianske Pravno.
_____________________________
ID: 50564
Strana: 222
Názov farnosti: Turčianske Teplice
Citát: Item Petrus plebanus de Guan (Guay) iuratus dixit, suum beneficium non valere per annum ultra marcam, solvit VI. grossos, [et est archidiaconatus Nitriensis.]
Preklad: Peter, kňaz z Hája(teraz fil. far. Turčianske Teplice), prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako marku, zaplatil 6 grošov a je to Nitriansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50565
Strana: 222
Názov farnosti: Martin
Citát: Item Nicolaus plebanus de Esen iuratus dixit, suum beneficium non ultra valere, quam marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz z Turčianskeho Jasena(teraz fil. far. Martin), prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako marku, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50566
Strana: 222
Názov farnosti: Vrútky
Citát: Item Saulus plebanus de Rut iuratus dixit, suum beneficium non valere ultra marcam, solvit VI. grossos, [et est Nitriensis archidiaconatus.]
Preklad: Saul, kňaz z Vrútok, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako marku, zaplatil 6 grošov a je to Nitriansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50567
Strana: 222
Názov farnosti: Oponice
Citát: Item Getardus plebanus de Opan vicearchidiaconus extimavit suum beneficium ad III. marcas, solvit XX. [grossos, et est archidiaconatus Nitriensis.]
Preklad: Gerhard, kňaz z Oponíc, vicearchidiakon, odhadol svoje benefícium na 3 marky, zaplatil 20 grošov a je to Nitriansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50568
Strana: 222
Názov farnosti: Veľké Zálužie
Citát: Item Paulus vicearchidiaconus Nitriensis extimavit suum beneficium de Aylac ad V. marcas, ulterius non credit valere, solvit mediam marcam.
Preklad: Pavol, nitriansky vicearchidiakon, odhadol svoje benefícium vo Veľkom Záluží na 5 mariek, viac nemá hodnotu, zaplatil pol marky.
_____________________________
ID: 50569
Strana: 222
Názov farnosti: Rastislavice
Citát: Item Petrus plebanus de Mesquesen, Nitriensis archidiaconatus, extimavit suum beneficium ad III. marcas, solvit XVII. grossos.
Preklad: Peter, kňaz z Poľného Kesova(teraz fil. far. Rastislavice), Nitriansky archidiakonát, odhadol svoje benefícium na 3 marky, zaplatil 17 grošov.
_____________________________
ID: 50570
Strana: 222
Názov farnosti: Hokovce
Citát: Item Petrus vicearchidiaconus de Eguec iuratus dixit, suum beneficium non credere valere ultra ducentos grossos, solvit XX. grossos, [est archidiaconatus Vntensis.]
Preklad: Peter, vicearchidiakon z Hokoviec, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako 200 grošov, zaplatil 20 grošov a je to Hontiansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50573
Strana: 222
Názov farnosti: Dolné Semerovce
Citát: Item Paulus plebanus de Semeret iuratus dixit, suum beneficium non valere ultra unam marcam, solvit VI. grossos, [et est archidiaconatus Vntensis.]
Preklad: Pavol, kňaz z Horných semeroviec (teraz fil.Dolných Semeroviec), prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako jedna marka, zaplatil 6 grošov a je to Hontiansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50574
Strana: 223
Názov farnosti: Kubáňovo
Citát: Item Egidius plebanus de Seci iuratus dixit, non ultra valere suum beneficium, quam LXX. grossos, solvit VII. grossos, [et est archidiaconatus Vntensis.]
Preklad: Egíd, kňaz z Kubáňova, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako 70 grošov, zaplatil 7 grošov a je to Hontiansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50575
Strana: 223
Názov farnosti: Plášťovce
Citát: Item Laurentius plebanus de Palast iuratus dixit, suum beneficium non credere valere ultra marcam, se extendit cum fertone, solvit VIII. grossos, [et est archidiaconatus Vntensis.]
Preklad: Vavrinec, kňaz z Plášťoviec, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako marku a ešte pridal fertón, zaplatil 8 grošov a je to Hontiansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50576
Strana: 223
Názov farnosti: Horné Turovce
Citát: Item Stephanus plebanus de Tur iuratus dixit, non credere valere suum beneficium ultra marcam, solvit VI. grossos, [et est archidiaconatus Vntensis.]
Preklad: Štefan, kňaz z Horných Turoviec, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako marku, zaplatil 6 grošov a je to Hontiansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50577
Strana: 223
Názov farnosti: Hontianske Trsťany
Citát: Item Enslaus (Enslinus) plebanus de Morost (Moroti), Vntensis archidiaconatus, iuratus dixit beneficium non ultra marcam valere, solvit VI. grossos.
Preklad: Enslinus, kňaz z Hontianskych Moraviec (teraz fil. far. Hontianske Trsťany), Hontiansky archidiakonát, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako marku, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50579
Strana: 223
Názov farnosti: Šipice
Citát: Item Gelbet (Gelleti) plebanus de Sepis iuratus extimavit suum beneficium ad marcam, solvit VII. grossos, [et est Vntensis.]
Preklad: Gellet, kňaz zo Šipíc, prísažne odhadol svoje benefícium na (jednu) marku, zaplatil 7 grošov a je to Hontiansky (archidiakonát).
_____________________________
ID: 50580
Strana: 223
Názov farnosti: Sebechleby
Citát: Item Petrus plebanus de Legem (Legean) iuratus dixit, suum beneficium non ultra valere, quam marcam, solvit VI. grossos, [et est Vntensis.]
Preklad: Peter, kňaz z Ladzan (teraz fil. far. Sebechleby), prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako marku, zaplatil 6 grošov a je to Hontiansky (archidiakonát).
_____________________________
ID: 50581
Strana: 223
Názov farnosti: Šipice
Citát: Item Egidius plebanus de Teser iuratus extimavit suum beneficium ad unam marcam, solvit VI. grossos, [et est Vntensis.]
Preklad: Egíd, kňaz z Hontianskych Tesárov (teraz fil. far. Šipice), prísažne odhadol svoje benefícium na jednu marku, zaplatil 6 grošov a je to Hontiansky (archidiakonát).
_____________________________
ID: 50582
Strana: 223
Názov farnosti: Šipice
Citát: Item Nicolaus plebanus de Cenan (Terian) iuratus dixit, suum beneficium ad unam marcam, solvit VI. grossos, [et est Vntensis.]
Preklad: Mikuláš, kňaz z Teran (podľa Schem1978 fil. far. Šipice), prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako jednu marku, zaplatil 6 grošov a je to Hontiansky (archidiakonát).
_____________________________
ID: 50583
Strana: 223
Názov farnosti: Hrkovce
Citát: Item Petrus plebanus de Guerequi iuratus non credit, suum beneficium valere ultra LXX. grossos, solvit VII. grossos, [est Vntensis archidiaconatus.]
Preklad: Peter, kňaz z Hrkoviec,prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako 70 grošov, zaplatil 7 grošov a je to Hontiansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50584
Strana: 223
Názov farnosti: Jesenské
Citát: Item Laurentius plebanus et vicearchidiaconus de Johanuti iuratus extimavit suum beneficium ad III. marcas, solvit VIII. grossos, [et est archidiaconatus Gumuriensis.]
Preklad: Vavrinec, kňaz z Rimavských Janoviec (teraz fil. far. Jesenské), prísažne odhadol svoje benefícium na 3 marky, zaplatil 8 grošov a je to Gemerský archidiakonát.
_____________________________
ID: 50585
Strana: 223
Názov farnosti: Tornaľa
Citát: Item Andreas plebanus de Subconna (Subcornis) Gumuriensis iuratus dixit beneficium non valere ultra III. marcas, solvit XVIII. grossos.
Preklad: Andrej, kňaz z Tornale, Gemerská župa, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako 3 marky, zaplatil 18 grošov.
_____________________________
ID: 50586
Strana: 223
Názov farnosti: Starý Tekov
Citát: Item Michael plebanus de Bors vicearchidiaconus iuratus dixit, beneficium ultra VIII. marcas non credere valere, solvit III. fertones et III. grossos.
Preklad: Michal, kňaz zo Starého Tekova, vicearchidiakon, prísažne odhadol svoje benefícium na nie viac ako 8 mariek, zaplatil 3 fertóny a 3 groše.
_____________________________
ID: 50587
Strana: 223
Názov farnosti: Starý Tekov
Citát: Item Benedictus plebanus de Bors archidiaconus extimavit suum beneficium, seu Michael eius nomine iuratus ad III. marcas, solvit XVIII. grossos.
Preklad: Benedikt, kňaz zo Starého Tekova, prísažne odhadol svoje benefícium, alebo Michal v jeho mene, na 3 marky, zaplatil 18 grošov.
_____________________________
ID: 50588
Strana: 223
Názov farnosti: Veľký Ďur
Citát: Item Petrus (Paulus) plebanus de Gerut extimavit iuratus suum beneficium ad unam marcam, solvit VI. grossos, [archidiaconatus Borsiensis est.]
Preklad: Peter (Pavol), kňaz z Veľkého Ďura, prísažne odhadol svoje benefícium na jednu marku, zaplatil 6 grošov, je to Tekovský archidiakonát.
Poznámka DKI: Správne (verzia A) je Pavol.
_____________________________
ID: 50589
Strana: 223
Názov farnosti: Kalná nad Hronom
Citát: Item Stephanus plebanus de Colua (Calya) iuratus extimavit suum beneficium ad duas marcas, solvit XII. grossos, [et est Borsiensis archidiaconatus.]
Preklad: Štefan, kňaz z Kalnej nad Hronom, prísažne odhadol svoje benefícium na dve marky, zaplatil 12 grošov a je to Tekovský archidiakonát.
_____________________________
ID: 50590
Strana: 223
Názov farnosti: Nevidzany
Citát: Item Johannes plebanus de Nubic (Nuvix) iuratus extimavit suum beneficium ad duas marcas, solvit XII. grossos, [est Borsiensis.]
Preklad: Ján, kňaz z Nevidzian, prísažne odhadol svoje benefícium na dve marky, zaplatil 12 grošov a je to Tekovský archidiakonát.
_____________________________
ID: 50591
Strana: 223
Názov farnosti: Krškany
Citát: Item Johannes plebanus de Neston (Areschan) iuratus dixit, suum beneficium non ultra duas marcas valere, est archidiaconatus Borsiensis, solvit XII. grossos.
Preklad: Ján, kňaz z Kalinčiakova (teraz fil. far. Krškany), prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako 2 marky, zaplatil 12 grošov, je to Tekovský archidiakonát.
_____________________________
ID: 50592
Strana: 223
Názov farnosti: Turčiansky Michal
Citát: Item Johannes plebanus Sancti Michaelis, archidiaconatus Nitriensis, iuratus dixit, suum beneficium ultra duas marcas valere cum VIII. grossis, solvit XII. grossos Johannes pro eo de Moys.
Preklad: Ján, kňaz z Turčianskeho Michala, Nitriansky archidiakonát, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako 2 marky a 8 grošov, zaplatil za neho 12 grošov Ján z Mošoviec.
_____________________________
ID: 50593
Strana: 224
Názov farnosti: Veľké Kostoľany
Citát: Item Ladislaus plebanus et vicearchidiaconus Sancti Viti iuratus dixit, suum beneficium non credere valere ultra V. marcas, solvit mediam marcam.
Preklad: Ladislav, kňaz a vicearchidiakon z Veľkých Kostolian, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako 5 mariek, zaplatil pol marky.
_____________________________
ID: 50596
Strana: 224
Názov farnosti: Pukanec
Citát: Item dominus Hoto plebanus de Locano (Bocano) Vntensis archidiaconatus [extimavit] suum beneficium ad XV. marcas, solvit marcam et mediam. [Iuratus ita dixit,] non plus credere valere.
Preklad: Pán Hoto, kňaz z Pokanca, Hontiansky archidiakonát, (prísažne) odhadol svoje benefícium na 15 mariek, zaplatil marku a pol. S prísahou vypovedal, že verí, že (benefícium) nemá väčšiu hodnotu.
_____________________________
ID: 50597
Strana: 224
Názov farnosti: Breznička
Citát: Item Marcus plebanus de Syng iuratus dixit, [non credere] suum beneficium ultra marcam, est Neugradiensis [archidiaconatus, solvit VI. grossos.]
Preklad: Marek, kňaz z Cinobane, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako marka, zaplatil 6 grošov, je to Novohradský archidiakonát.
_____________________________
ID: 50599
Strana: 224
Názov farnosti: Topoľčany
Citát: Item Nicolaus plebanus de Topulchan iuratus [dixit, beneficium ultra V. marcas] non valere, solvit mediam marcam minus [VII. grossis, est archidiaconatus Nitriensis.]
Preklad: Mikuláš, kňaz z Topoľčian, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako 5 mariek, zaplatil pol marky bez 7 grošov, je to Nitriansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50600
Strana: 224
Názov farnosti: Krušovce
Citát: Item Petrus plebanus de Corus iuratus [extimavit suum beneficium], ut dixit, non ultra valere, quam duas [marcas, et est archidiaconatus Nitriensis, et solvit] pro decima XII. grossos.
Preklad: Peter, kňaz z Krušoviec, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako 2 marky, zaplatil ako desiatok 12 grošov, je to Nitriansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50601
Strana: 224
Názov farnosti: Ostrihom VII. (Maďarsko)
Citát: Item Georgius plebanus Beate Marie M[agdalene iuratus dixit, suum] beneficium non credere ultra valere, quam [IIII. marcas, et est Strigoniensis, solvit fertonem debentem.]
Preklad: Juraj, kňaz z (kostola) sv. Márie Magdalény, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako 4 marky, zaplatil jeden fertón, je to Ostrihomský (archidiakonát).
_____________________________
ID: 50602
Strana: 224
Názov farnosti: Ostrihom IV. (Maďarsko)
Citát: Item Nicolaus plebanus Sancte Crucis de Strigonio [iuratus dixit, non] credere valere suum beneficium ultra IIII. [marcas, solvit fertonem cum dimidio et medium grossum.]
Preklad: Mikuláš, kňaz z (kostola) Svätého Kríža v Ostrihome, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako 4 marky, zaplatil jeden a pol fertónu a pol groša.
_____________________________
ID: 50604
Strana: 224
Názov farnosti: Ostrihom V.(Maďarsko)
Citát: Item Martinus plebanus Sancti Laurentii de Strigonio [extimavit] suum beneficium non ultra valere per annum, quam [VII. marcas], solvit mediam marcam et XI. grossos.
Preklad: Martin, kňaz z (kostola) sv. Vavrinca v Ostrihome, odhadol, že jeho benefícium nemá ročne väčšiu hodnotu ako 7 mariek, zaplatil pol marky a 11 grošov.
_____________________________
ID: 50606
Strana: 224
Názov farnosti: Mošovce
Citát: Item Andreas de Sancto Andrea [de Turt plebanus iuratus dixit, non credere valere] beneficium per annum ultra, quam [centum grossos, solvit X. grossos.]
Preklad: Andrej zo Svätého Ondreja, časť Blatnice (fil. Mošoviec) prisahal, že jeho benefícium nemá ročne väčšiu hodnotu ako 100 grošov, zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 50608
Strana: 224
Názov farnosti: Jelšovce
Citát: Item Michael plebanus de Eguest (Egunessec) archidiaconatus Nitriensis [extimavit] suum beneficium ad unam marcam, [solvit VI. grossos pro decima, iuratus suum beneficium non ultra credere valere.]
Preklad: Michal, kňaz z Jelšoviec, Nitriansky archidiakonát, odhadol, že jeho benefícium nemá ročne väčšiu hodnotu ako 1 marku, zaplatil ako desiatok 6 grošov, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu.
_____________________________
ID: 50609
Strana: 224
Názov farnosti: Ostrihom VIII.(Maďarsko)
Citát: Item Paulus plebanus Sanctorum Cosme [et Damiani iuratus dixit], per annum non ultra suum beneficium [valere, quam tres marcas, solvit XVII. grossos] de Strigonio, et debet unum.
Preklad: Pavol, kňaz z (kostola) sv. Kozmu a Damiána v Ostrihome, prisahal, že jeho benefícium nemá ročne väčšiu hodnotu ako 3 marky, zaplatil 17 grošov, ešte musí jeden.
_____________________________
ID: 50610
Strana: 224
Názov farnosti: Ostrihom IX.(Maďarsko)
Citát: Item Andreas plebanus Sancti Johannis [Ewangeliste iuratus dixit], non credere valere ultra marcam [et dimidiam, solvit novem grossos, Strigonii est.]
Preklad: Andrej, kňaz z (kostola) sv. Jána Evanjelistu v Ostrihome, prisahal, že jeho benefícium nemá ročne väčšiu hodnotu ako marku a pol, zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 50614
Strana: 225
Názov farnosti: Veľký Kýr
Citát: [Item Stephanus plebanus de Quer] iuratus dixit, non credere valere beneficium [ulra tres marcas], est archidiaconatus Nitriensis, solvit XVII. grossos.
Preklad: Štefan, kňaz z Veľkého Kýra, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako 3 marky, zaplatil 17 grošov, je to Nitriansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50615
Strana: 225
Názov farnosti: Komjatice
Citát: [Item Dominicus plebanus de Camiani (Camiahin) iuratus dixit, suum beneficium ultra [quatuor marcas valere, et] est Nitriensis, solvit XXII. grossos cum dimidio.
Preklad: Dominik, kňaz z Komjatíc, prisahal, že jeho benefícium (nemá) väčšiu hodnotu ako 4 marky, zaplatil 22 grošov a pol, je to Nitriansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50616
Strana: 225
Názov farnosti: Šurany
Citát: [Item Dominicus] de Sop (Set) plebanus iuravit, suum beneficium non ultra [IIII. marcas credere valere per an]num, solvit XXII. grossos cum dimidio.
Preklad: Dominik, kňaz z Kostolného Seku (teraz fil. far. Šurany), prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako 4 marky, zaplatil 22 grošov a pol.
_____________________________
ID: 50617
Strana: 225
Názov farnosti: Mojmírovce
Citát: [Item Pasnanus plebanus] de Vremere extimavit suum beneficium [non credere valere, quam marcam et dimidiam, solvit] VIII. grossos cum medio, est Nitriensis.
Preklad: Pasnanus, kňaz z Mojmíroviec, odhadol svoje benefícium na nie viac ako marku a pol, zaplatil 8 grošov a pol, je to Nitriansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50618
Strana: 225
Názov farnosti: Mojzesovo
Citát: [Item Andreas plebanus Sancti Petri] de Zeguet (Zegney) iuratus dixit, suum beneficium [non ultra valere, quam duas marcas, solvit IX. grossos cum medio.
Preklad: Andrej, kňaz z (kostola) sv. Petra v Mojzesove, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako dve marky, zaplatil 9 grošov a pol.
_____________________________
ID: 50619
Strana: 225
Názov farnosti: Veľký Cetín
Citát: [Item Johannes plebanus de Secen] iuratus dixit, suum beneficium non ultra [IIII. marcas credere valere per annum, et est Nitrilensis archidiaconatus, solvit XXII. grossos cum medio.
Preklad: Ján, kňaz z Veľkého Cetína, prisahal, že jeho benefícium nemá ročne väčšiu hodnotu ako 4 marky, zaplatil 22 grošov a pol a je to Nitriansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50620
Strana: 225
Názov farnosti: Mojzesovo
Citát: [Item Georgius plebanus de Fede]mus iuratus dixit, suum beneficium [non ultra marcam credere valere,] solvit VI. grossos, et est Nitriensis.
Preklad: Juraj, kňaz z Úľan nad Žitavou (teraz fil. far. Mojzesovo), prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako marka, zaplatil 6 grošov a je to Nitriansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50621
Strana: 225
Názov farnosti: Bánov
Citát: [Item Nicolaus plebanus de] Quesu iuratus dixit, suum beneficium non ultra [credere valere, quam duas marcas et mediam,] solvit fertonem, est Nitriensis.
Preklad: Mikuláš, kňaz z Bánova, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako dve marky a pol, zaplatil fertón, je to Nitriansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50622
Strana: 225
Názov farnosti: Palárikovo
Citát: [Item Petrus plebanus de Meger] iuratus extimavit suum beneficium [ad unam marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Peter, kňaz z Palárikova, prísažne odhadol svoje benefícium na jednu marku, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50623
Strana: 225
Názov farnosti: Nové Zámky
Citát: [Item Jacobus plebanus de Nharsit] iuratus dixit, suum beneficium [non ultra valere, quam marcam et fertonem], solvit VII. grossos cum medio, [et est Nitriensis archidiaconatus.]
Preklad: Jakub, kňaz z Nových Zámkov, časť Nyárhíd, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako marku a fertón, zaplatil 7 grošov a pol a je to Nitriansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50624
Strana: 225
Názov farnosti: Branč
Citát: [Item Andreas plebanus de] Berenis (Berans) iuratus dixit, suum beneficium non [ultra marcam credere valere per annum], solvit VI. grossos, est Nitriensis.
Preklad: Andrej, kňaz z Branča, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu ročnú hodnotu ako marku, zaplatil 6 grošov a je to Nitriansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50627
Strana: 226
Názov farnosti: Trenčín
Citát: [Item dominus Sebastianus predictus extimavit suum archidyaconatum Trinsiniensem ad XX. marcas, de credulitate per annum, et si plus valeret, plus iuravit bona fide se restituere, solvit duas marcas, et ita totum.]() ()Deest registro.
Preklad: Pán Sebastián, uvedený predtým, odhadol (benefícium) zo svojho Trenčianskeho archidiakonátu na 20 mariek ročne, ak by to bolo viac, prisahal, že to vynahradí, zaplatil 2 marky a to za všetko.
_____________________________
ID: 50629
Strana: 226
Názov farnosti: Trenčín
Citát: [Item archidiaconi Pauli fuit suus archidiaconatus t]axatus per dominos supradictos [ad XII. marcas, et si plus apareret valere,] ad plus notificandum se [obligavit, solvit decimam.]
Preklad: Archidiakonovi Pavlovi páni uvedení predtým vymerali hodnotu benefícia na 12 mariek, ak by sa ukázalo viac, zaviazal sa, že to oznámi, zaplatil desiatok
_____________________________
ID: 50633
Strana: 226
Názov farnosti: Selce
Citát: Item Stanislaus de Sascac (Selsac) dixit iuratus ultra V. marcas suum beneficium, est dyocesis (sic) de Solio, solvit mediam marcam.
Preklad: Stanislav zo Seliec, prisahal, že jeho benefícium (nemá) väčšiu hodnotu ako 5 mariek, zaplatil pol marky, je to Zvolenský archidiakonát.
_____________________________
ID: 50635
Strana: 226
Názov farnosti: Gelnica
Citát: Item dominus Guilbot plebanus de Guilbec (Guillneti) predictus solvit pro se
Preklad: Pán Guilbot, kňaz z Gelnice, uvedený predtým zaplatil za seba
_____________________________
ID: 50636
Strana: 226
Názov farnosti: Spišský Štiavnik
Citát: Item frater Teodoricus solvit pro abbate de Sips ordinis Sistriciensis solvit X. marcas, non est paccatus, et XLVIII. grossi faciunt marcam Sipciensem, ad numerum Budensem faciunt VIII. marcas et XXXII. grossos.
Preklad: Brat Teodorik zaplatil za opáta v Cisterciánskeho rádu v Spišskom Štiavniku 10 mariek, 48 grošov je jedna spišská marka, pri Budínkom prepočítaní je to 8 mariek a 32 grošov.
_____________________________
ID: 50637
Strana: 226
Názov farnosti: Krupina
Citát: Item Theodricus plebanus de Gropona (Corpona) iuratus dixit, suum beneficium non credere valere ultra XXV. marcas, et si plus valere appareret, iuravit se restituturum [bona fide, et est immediate subiectus domino archiepiscopo, et est comitatus Vntensis], solvit.
Preklad: Theodoricus, kňaz z Krupiny, prisahal že jeho benefícium nie je viac ako 25 mariek, ak by sa ukázalo viac, prisahal to doplatiť, je priamo podriadený arcibiskupovi, je to Hontianska župa.
_____________________________
ID: 50638
Strana: 227
Názov farnosti: Sása
Citát: Item Henricus de Plesvic plebanus iuratus dixit, suum beneficium non credere valere ultra VI. marcas, solvit, [et si plus valere sibi appareret, iuravit se restituturum, et est comitatus Vntensis, et immediate subiectus archiepiscopo.]
Preklad: Henrich, kňaz zo Sásy (Pliešovce), prisahal že jeho benefícium nie je viac ako 6 mariek, zaplatil (desiatok), ak by sa ukázalo viac, prisahal to doplatiť, je to Hontianska župa a je priamo podriadený arcibiskupovi.
_____________________________
ID: 50639
Strana: 227
Názov farnosti: Veľký Klíž
Citát: Item Ladislaus abbas abbatie de Clus iuratus dixit, suum beneficium non valere ultra X. marcas, solvit unam marcam pro decima, [et iuravit, quod si plus valeret, quod restitueret bona fide, et est ordinis Sancti Benedicti, solvit.]
Preklad: Ladislav, opát kláštora vo Veľkom Klíži, prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 10 mariek, zaplatil ako desiatok jednu marku a prisahla, že ak by sa ukázalo viac, tak to doplatí, je to rehoľa Svätého Benedikta.
_____________________________
ID: 50640
Strana: 227
Názov farnosti: Babiná
Citát: Item Henricus plebanus de Babasac iuratus dixit, suum beneficium non ultra valere, quam VI. marcas, est prepositure Sancti Thome, solvit, [et si plus aparere crederet, bona fide revelare et solvere promisit iuratus.]
Preklad: Henrich, kňaz z Babinej, prisahal že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 6 mariek, (desiatok) zaplatil, je to prepozitúra sv. Tomáša, ak by sa ukázalo viac, prisahal to oznámiť a doplatiť.
_____________________________
ID: 50641
Strana: 227
Názov farnosti: Bacúrov
Citát: Item Henricus plebanus de Masoto (Masaro) iuratus dixit, non ultra duas marcas suum beneficium valere, solvit, [et si plus valeret, se restitututum promisit iuratus, et est prepositure Sancti Thome.]
Preklad: Henrich, kňaz z Bacúrova, prisahal že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 2 mariek, (desiatok) zaplatil, ak by malo väčšiu hodnotu, prisahal doplatiť a je to prepozitúra sv. Tomáša.
_____________________________
ID: 50642
Strana: 227
Názov farnosti: Dobrá Niva
Citát: Item Henricus plebanus de Drabimo (Dobruno) iuratus dixit, suum beneficium non ultra V. marcas valere, et si plus valere appareret, promisit se soluturum bona fide, [et est in prepositura Sancti Thome, non est computatus.]
Preklad: Henrich, kňaz z Dobrej Nivy, prisahal že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 5 mariek, (desiatok) zaplatil, ak by sa ukázalo viac, sľubil to doplatiť, je to prepozitúra sv. Tomáša a nie je to započítané.
_____________________________
ID: 50643
Strana: 227
Názov farnosti: Budča
Citát: Item Petrus de Stroluca plebanus iuratus dixit, non credere valere ultra duas marcas, et si plus valeret, promisit plus restituturum, [et est archidiaconatus de Solio.]
Preklad: Peter, kňaz z Ostrej Lúky(teraz fil. far. Budča), prisahal že (jeho benefícium) nemá hodnotu viac ako 2 marky, ak by to bolo viac, sľubil to doplatiť, je to Zvolenský archidiakonát.
_____________________________
ID: 50644
Strana: 227
Názov farnosti: Veľké Zlievce
Citát: Item Suit (Sanctus) plebanus de Soledio (Selenio) ville custodis iuratus dixit, suum beneficium non ultra marcam et mediam, est archidiaconatus Neugradiensis, solvit VI. grossos, [et si plus valere appareret, iuravit se restituturumm.]
Preklad: Suit, kňaz z obce Veľké Zlievce, prisahal že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku a pol, zaplatil 6 grošov, je to Novohradský archidiakonát, ak by sa ukázalo viac, prisahal to doplatiť.
_____________________________
ID: 50648
Strana: 227
Názov farnosti: Balassa-Gyarmat (Maďarsko)
Citát: Item Syxtus plebanus de Germat iuratus dixit, suum beneficium non ultra V. marcas valere, solvit mediam marcam, [et si plus valeret, plus restituturum promisit, et est Neugradiensis.]
Preklad: Sixtus, kňaz z obce Balassa-Gyarmat (Maďarsko), prisahal že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 5 mariek, zaplatil pol marky, ak by to bolo viac, sľúbil to doplatiť, je to Novohradský archidiakonát.
_____________________________
ID: 50649
Strana: 227
Názov farnosti: Endrefalva (Maďarsko)
Citát: Item Goda vicearchidiaconus de Villandre iuratus dixit, suum beneficium non ultra duas marcas valere, solvit XII. grossos, [Neugradiensis est, et si plus valeret, plus restituturum promisit iuratus.]
Preklad: Goda, vicearchidiakon z obce Endrefalva (Maďarsko), prisahal že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 2 marky, zaplatil 12 grošov, je to Novohradský archidiakonát, ak by to bolo viac, prísahou sľúbil to doplatiť.
_____________________________
ID: 50653
Strana: 228
Názov farnosti: Husiná
Citát: Item Cloto plebanus de Dausa iuratus dixit, non ultra unam marcam beneficium valere, est Neugradiensis, promisit, ut alii, solvit VI. grossos.
Preklad: Cloto, kňaz z Husinej, prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako jedna marka, je to Novohradský archidiakonát, zaplatil 6 grošov, sľúbil ako ostatní.
_____________________________
ID: 50654
Strana: 228
Názov farnosti: Breznička
Citát: Item Nicolaus plebanus de Vsgra iuratus dixit, non ultra marcam suum beneficium valere, est Neugradiensis, promisit, ut supra, solvit VI. grossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz z Uhorského (podľa Schem78 fil. far. Breznička), prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako jedna marka, je to Novohradský archidiakonát, zaplatil 6 grošov, sľúbil ako predchádzajúci.
_____________________________
ID: 50655
Strana: 228
Názov farnosti: Trebeľovce
Citát: Item [Paulus] plebanus [eccelesie] Sancti Jacobi de Tebedes (Terbeded) iuratus dixit, non credere valere ultra marcam, obligavit, ut supra, solvit VI. grossos, [et est Neugradiensis.]
Preklad: Pavol, kňaz kostola sv. Jakuba z Trebeľoviec, prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako jedna marka, zaviazal sa ako predchádzajúci, zaplatil 6 grošov, je to Novohradský archidiakonát.
_____________________________
ID: 50656
Strana: 228
Názov farnosti: Veľká nad Ipľom
Citát: Item Petrus de Villique iuratus dixit, non credere suum beneficium non valere [marcam, et] est Neugradiensis, se obligavit, ut supra, solvit VI. grossos.
Preklad: Peter z Veľkej nad Ipľom prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku, zaviazal sa ako predchádzajúci, zaplatil 6 grošov, je to Novohradský archidiakonát.
_____________________________
ID: 50658
Strana: 228
Názov farnosti: Karancsság (Maďarsko)
Citát: Item Laurentius de Saca iuratus dixit, non ultra marcam valere beneficium, est Neugradiensis, ut supra, obligavit, solvit VI. grossos.
Preklad: Vavrinec z Karancsságu prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku, zaviazal sa ako predchádzajúci, zaplatil 6 grošov, je to Novohradský archidiakonát.
_____________________________
ID: 50659
Strana: 228
Názov farnosti: Veľké Dravce
Citát: Item Petrus de Deuout (Darouci) iuratus dixit, non credere valere suum beneficium ultra marcam, se obligavit, ut supra, est Neugradiensis, solvit VI. grossos.
Preklad: Peter z Veľkých Draviec prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku, zaviazal sa ako predchádzajúci, je to Novohradský archidiakonát, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50660
Strana: 228
Názov farnosti: Trnovec nad Váhom
Citát: Item Martinus de Tarnouc iuratus dixit, non ultra marcam suum beneficium valere, est Neugradiensis, se obligavit, solvit VI. grossos.
Preklad: Martin z Trnovca nad Váhom prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku, je to Novohradský archidiakonát, zaviazal sa (ako predchádzajúci), zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50662
Strana: 228
Názov farnosti: Loócz (Maďarsko)
Citát: Item Petrus de Luque (Luce) iuratus dixit, suum beneficium valere ultra marcam, se obligavit, ut supra, est Neugradiensis, solvit VI. grossos.
Preklad: Peter z (obce) Loócz (Maďarsko) prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku, zaviazal sa (ako predchádzajúci), je to Novohradský archidiakonát, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50663
Strana: 228
Názov farnosti: Vrbovka
Citát: Item Michael de Vorbo (Vorbo) iuratus dixit, ultra marcam valere suum beneficium, est Neugradiensis, promisit, ut supra, solvit VI. grossos.
Preklad: Michal z Vrbovky prisahal, že jeho benefícium (nemá) hodnotu viac ako marku, je to Novohradský archidiakonát, zaviazal sa ako predchádzajúci, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50665
Strana: 228
Názov farnosti: Dolná Strehová
Citát: Item Petrus de Strigonio iuratus dixit, non credere beneficium valere ultra marcam, est Neugradiensis, ut supra, obligavit se, solvit VI. grossos.
Preklad: Peter z Dolnej Strehovej prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku, je to Novohradský archidiakonát, zaviazal sa ako predchádzajúci, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50666
Strana: 228
Názov farnosti: Dolná Strehová
Citát: Item Andreas de Archian iuravit ultra marcam beneficium, solvit VI. grossos, [et est Neugradiensis, et se obligavit, ut supra.]
Preklad: Peter z Chrtian (teraz fil. Dolnej Strehovej) prisahal, že jeho benefícium (nemá hodnotu) viac ako marku, zaplatil 6 grošov, je to Novohradský archidiakonát, zaviazal sa ako predchádzajúci.
_____________________________
ID: 50668
Strana: 228
Názov farnosti: Lučenec
Citát: Item Beda de Butens (Luceus) iuratus dixit, non credere ultra IIII. marcas valere, est Neugradiensis, [et iuravit,] ut supra, solvit.
Preklad: Béda z Lučenca prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 4 marky, je to Novohradský archidiakonát, zaviazal sa ako predchádzajúci, zaplatil (desiatok).
_____________________________
ID: 50672
Strana: 228
Názov farnosti: Stará Halič
Citát: Item Thomas Sancti Martini iuratus dixit, non [credere valere ultra] IIII. marcas, et est Neugradiensis, ut supra, se obligavit restituturum, solvit.
Preklad: Tomáš z Tomášoviec (teraz fil. far. Stará Halič) prisahal, že (jeho benefícium) nemá hodnotu viac ako 4 marky, je to Novohradský archidiakonát, zaviazal sa vynahradiť ako predchádzajúci, zaplatil (desiatok).
_____________________________
ID: 50675
Strana: 229
Názov farnosti: Holiša
Citát: Item Nicolaus de Agualsa iuratus dixit, non ultra marcam valere, et est Neugradiensis, se obligavit, ut supra, solvit VI. grossos.
Preklad: Mikuláš z Holiše prisahal, že (jeho benefícium) nemá hodnotu viac ako marku, je to Novohradský archidiakonát, zaviazal sa ako predchádzajúci, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50676
Strana: 229
Názov farnosti: Breznička
Citát: Item Nicolaus de Bersensa iuratus dixit, suum beneficium [non ultra marcam valere], solvit VI. grossos et obligavit se, ut supra, [et est Neugradiensis.]
Preklad: Mikuláš z Brezničky prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku, zaplatil 6 grošov, zaviazal sa ako predchádzajúci, je to Novohradský archidiakonát.
_____________________________
ID: 50677
Strana: 229
Názov farnosti: Fiľakovo
Citát: Item Paulus de Silec iuratus dixit, suum beneficium [non ultra tres marcas] valere, est Neugradiensis, se obligavit, ut supra, solvit XVIII. grossos.
Preklad: Pavol z Fiľakova prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 3 marky, je to Novohradský archidiakonát, zaviazal sa ako predchádzajúci, zaplatil 18 grošov.
_____________________________
ID: 50680
Strana: 229
Názov farnosti: Stará Halič
Citát: Item Sifridus de Gald (Galg) iuravit, ut supra, non credere [valere suum beneficium] ad duas marcas, solvit XII. grossos, [et est Neugradiensis.]
Preklad: Sifridus z Haliče (teraz fil. far. Stará Halič) prisahal ako predchádzajúci, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 2 marky, zaplatil 12 grošov, je to Novohradský archidiakonát.
_____________________________
ID: 50681
Strana: 229
Názov farnosti: Stará Halič
Citát: Item Gregorius de villa Most iuratus dixit, [non ultra marcam] valere, est Neugradiensis, solvit VI. grossos.
Preklad: Gregor z Maškovej (teraz fil. far. Stará Halič) prisahal, že (jeho benefícium) nemá hodnotu viac ako marku, je to Novohradský (archidiakonát), zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50683
Strana: 229
Názov farnosti: Šávoľ
Citát: Item Demetrius de Sauli iuratus dixit, [non ultra marcam beneficium valere, et] est Neugradiensis, solvit VI. grossos.
Preklad: Demeter zo Šávoľa prisahal, že (jeho benefícium) nemá hodnotu viac ako marku, je to Novohradský (archidiakonát), zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50684
Strana: 229
Názov farnosti: Karancskeszi(Maďarsko)
Citát: Item Johannes de Quesi iuratus dixit, [ultra marcam non] valere, est Neugradiensis, solvit VI. grossos.
Preklad: Ján z Karancskeszi(Maďarsko) prisahal, že (jeho benefícium) nemá hodnotu viac ako marku, je to Novohradský (archidiakonát), zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50685
Strana: 229
Názov farnosti: Vadkert(Maďarsko)
Citát: Item Albertus de Votguet (Votiguerti) iuratus [de credulitate dixit, beneficium non ultra] valere, quam duas marcas cum [media, et est Neugradiensis archidiaconatus], et si plus valeret, iuravit, ut supra, solvit XII. grossos.
Preklad: Albert z Vadkerta(Maďarsko) prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 2 marky a pol, je to Novohradský archidiakonát, ak by bolo viac, prisahal ako predchádzajúci, zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 50687
Strana: 229
Názov farnosti: Bušince
Citát: Item Nicolaus de Cheylar iuratus dixit, [non credere valere suum beneficium per annum] ultra marcam, est Neugradiensis, solvit VI. grossos [pro decima.]
Preklad: Mikuláš z Čelárov (teraz fil. far. Bušince) prisahal, že jeho ročné benefícium nemá hodnotu viac ako marku, je to Novohradský archidiakonát, zaplatil ako desiatok 6 grošov.
_____________________________
ID: 50688
Strana: 229
Názov farnosti: Felső Ludány (Maďarsko)
Citát: Item Michael de Ludan iuratus dixit non [non ultra suum beneficium, quam marcam, et] est Neugradiensis, solvit VI. grossos.
Preklad: Michal z Felső Ludány (Maďarsko) prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku, je to Novohradský archidiakonát, zaplatil ako desiatok 6 grošov.
_____________________________
ID: 50689
Strana: 229
Názov farnosti: Breznička
Citát: Item Stephanus de Turci iuratus dixit, non ultra [beneficium, quam marcam], est Neugradiensis, solvit VI. grossos.
Preklad: Štefan z Turíčiek (podľa Schem. r.1978 fil. far. Breznička) prisahal, že jeho benefícium (nemá hodnotu) viac ako marku, je to Novohradský archidiakonát, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50690
Strana: 229
Názov farnosti: Tisovec
Citát: Item Paulus plebanus de Solus [iuratus dixit, non ultra duas marcas] valere suum beneficium, et est archidiaconatus Vntensis, [solvit VI. grossos.]
Preklad: Pavol z Tisovca prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 2 marky, je to Hontiansky archidiakonát, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50691
Strana: 229
Názov farnosti: Hrachovo
Citát: Item Paulus de Brato (Kraco) iuratus dixit, [suum beneficium non ultra marcam et mediam] valere, est archidiaconatus Vntensis, et se obligavit, ut supra, solvit [ VIII. grossos.]
Preklad: Pavol z Hrachova prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku a pol, je to Hontiansky archidiakonát, zaviazal sa ako predchádzajúci, zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 50692
Strana: 229
Názov farnosti: Hrachovo
Citát: Item Nicolaus de Crasco iuratus dixit, se credere [non valere ultra marcam suum] beneficium, est Vntensis, solvit VI. grossos.
Preklad: Mikuláš z Kraskova prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku, je to Hontiansky (archidiakonát), zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50696
Strana: 230
Názov farnosti: Hrnčiarska Ves
Citát: Item Benedictus de] Suca iuratus dixit, non credere valere ultra marcam, [et est Vntensis, et, ut supra, se] obligavit, solvit VI. grossos.
Preklad: Benedikt z Hrnčiarkej Vsi (časť Veľká Suchá) prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku, je to Hontiansky (archidiakonát), zaviazal sa ako predchádzajúci, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50697
Strana: 230
Názov farnosti: Ožďany
Citát: Item Marcus de Osyan] iuratus dixit, non credere valere suum beneficium [ultra, quam sit marca, et est Vntensis, et, ut supra alii, se obligavit], solvit VI. grossos.
Preklad: Marek z Ožďan prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku, je to Hontiansky (archidiakonát), zaviazal sa ako predchádzajúci, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50698
Strana: 230
Názov farnosti: Horné Zelenice
Citát: [Item Johannes de Zel] iuratus dixit, extimavit suum beneficium ad II. marcas [cum media, et est archidiaconatus Nitriensis de ultra Vac], solvit decimam [VI. grossos, valent ad numerum Budensem XIIII. grossos.]
Preklad: Ján zo Siladíc (teraz fil. far. Horné Zelenice) prísažne odhadol svoje benefícium na 2 marky a pol,je to Nitriansky archidiakonát za Váhom, zaplatil desiatok 6 grošov, čo je podľa budínskeho počítania 14 grošov.
_____________________________
ID: 50699
Strana: 230
Názov farnosti: Čachtice
Citát: Item Paulus de Checce] iuratus, ut ali supra, [extimavit suum beneficium] ad II. marcas cum media, est Nitriensis [de ultra Voc, solvit VI. grossos.
Preklad: Pavol z Čachtíc prisahal ako predchádzajúci a odhadol svoje benefícium na 2 marky a pol,je to Nitriansky archidiakonát za Váhom, zaplatil desiatok 6 grošov.
_____________________________
ID: 50700
Strana: 230
Názov farnosti: Malženice
Citát: [Item Fredericus de] Marigna iuratus dixit suum beneficium ad IIII. marcas, solvit XXII. grossos, et obligavit se, ut supra alii.
Preklad: Frederik z Malženíc prisahal a (odhadol) svoje benefícium na 4 marky, zaplatil 22 grošov a zaviazal sa ako predchádzajúci.
_____________________________
ID: 50701
Strana: 230
Názov farnosti: Chtelnica
Citát: [Item Herricus de Vicensia] iuratus extimavit suum beneficium ad marcam [et mediam, et est Nitriensis de ultra Vag] archidiaconatus, solvit IX. grossos.
Preklad: Henrich z Chtelnice prisažne odhadol svoje benefícium na marku a pol, je to Nitriansky archidiakonát za Váhom, zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 50702
Strana: 230
Názov farnosti: Hrnčiarovce nad Parnou
Citát: [Item Paulus de Gue]rencher iuratus, seu Henricus eius nomine [extimavit suum beneficium] ad marcam, est Nitriensis [archidiaconatus de ultra Vac,] solvit VI. grossos.
Preklad: Pavol z Lančára alebo Henrich v jeho mene, prísažne odhadol svoje benefícium na marku, je to Nitriansky archidiakonát za Váhom, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50703
Strana: 230
Názov farnosti: Bzince pod Javorinou
Citát: [Item Johannes de Bot]
Preklad: Ján zo Bziniec pod Javorinou ...
_____________________________
ID: 50704
Strana: 230
Názov farnosti: Hlohovec
Citát: [Item Jacobus de Golguos] iuratus extimavit suum beneficium ad marcam, [et est Nitriensis ex ista parte], solvit VI. grossos.
Preklad: Jakub z Hlohovca prísažne odhadol svoje benefícium na marku, je to Nitriansky archidiakonát z tej istej časti, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50705
Strana: 230
Názov farnosti: Veľké Zálužie
Citát: [Item Stephanus. de Nilas] iuratus extimavit suum beneficium ad duas marcas, [solvit decimam, et est] archidiaconatus Nitriensis.
Preklad: Štefan z Veľkého Zálužia prísažne odhadol svoje benefícium na dve marky, zaplatil desiatok a je to Nitriansky archidiakonát.</preklad>
_____________________________
ID: 50706
Strana: 230
Názov farnosti: Šulekovo
Citát: [Item Gregorius de Versec] de ultra Vag extimavit iuratus, ut alii, [ad unam marcam], solvit, et est archidiaconatus Nitriensis.
Preklad: Gregor zo Šulekova z horného Váhu prísažne odhadol, ako iní, (svoje benefícium) na jednu marku, (desiatok) zaplatil a je to Nitriansky archidiakonát.</preklad>
_____________________________
ID: 50707
Strana: 230
Názov farnosti: Považany
Citát: [Item Egidius] de Sancta Cruce extimavit ad unam marcam [iuratus, et est Nitriensis de ultra Vac], solvit VI. grossos.
Preklad: Egíd z Kríža nad Váhom (teraz časť Považan) prísažne odhadol (svoje benefícium) na jednu marku a je to Nitriansky archidiakonát na hornom Váhu, zaplatil 6 grošov.</preklad>
_____________________________
ID: 50708
Strana: 230
Názov farnosti: Rišňovce
Citát: [Item Nicolaus de Richen] iuratus dixit, suum beneficium non ultra [duas marcas valere, solvit XII. grossos, et si plus valeret, ut supra, [et est archidiaconatus Nitriensis.]
Preklad: Mikuláš z Rišňoviec prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako dve marky, zaplatil 12 grošov, ak by bolo potrebné viac, (urobí) ako predchádzajúci a je to Nitriansky archidiakonát.
_____________________________
ID: 50709
Strana: 230
Názov farnosti: Lukáčovce
Citát: [Item Paulus de Lacag] iuratus dixit, suum beneficium non ultra [duas marcas] per annum valere, est Nitriensis, solvit XII. grossos.
Preklad: Pavol z Lukáčoviec prisahal, že jeho benefícium nemá ročne hodnotu viac ako dve marky, je to Nitriansky archidiakonát, zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 50710
Strana: 230
Názov farnosti: Báb
Citát: [Item Petrus de Bab] iuratus dixit, non credere ultra V. fertones valere, [et iuravit, ut alii supra, et est Nitriensis], solvit decimam.
Preklad: Peter z Bábu prisahal, že (jeho benefícium) nemá hodnotu viac ako 5 fertónov, prisahal ako predchádzajúci, desiatok zaplatil.
_____________________________
ID: 50711
Strana: 230
Názov farnosti: Dolná Strehová
Citát: [Item Jacobus de Sinhua] iuratus dixit, non credere valere suum [beneficium ultra duas marcas, et est archidiaconatus Nigradiensis], solvit XII. grossos, [et, ut alii, se obligavit.]
Preklad: Jakub zo Senného (teraz fil. far. Dolná Strehová) prisahal, že jeho benefícium nemá ročne hodnotu viac ako dve marky a je to Novohradský archidiakonát, zaplatil 12 grošov a zaviazal sa ako ostatní.
_____________________________
ID: 50712
Strana: 230
Názov farnosti: Dolná Strehová
Citát: [Item Petrus de Straguar iuratus] dixit, non credere valere suum [beneficium ultra duas marcas, et si plus valeret, promisit, ut supra,] solvit XII. grossos, est Neugradiensis.
Preklad: Peter z Dolnej Strehovej prisahal, že jeho benefícium nemá ročne hodnotu viac ako dve marky, ak by bolo viac, sľúbil ako predchádzajúci, zaplatil 12 grošov, je to Novohradský (archidiakonát).
_____________________________
ID: 50714
Strana: 231
Názov farnosti: Nagybárkány (Maďarsko)
Citát: [Item solvit nomine] Martini de Mauhan (Banhan) unam marcam, [et ultra non credit valere, et si plus valeret,] iuravit, ut supra, solvit VI. grossos.
Preklad: Martin z Nagybárkány (Maďarsko) (prisahal), že (jeho benefícium) nemá hodnotu viac jednu marku, ak by bolo viac, sľúbil ako predchádzajúci, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50718
Strana: 231
Názov farnosti: Krompachy
Citát: Item dominus Sypot predictus solvit pro se et nomine domini Petri de Crumphata (Crumpachan)
Preklad: Predtým zmienený pán Sypot zaplatil za seba a v mene Petra z Krompachov
_____________________________
ID: 50719
Strana: 231
Názov farnosti: Tvrdošovce
Citát: Item Johannes de Turdesquedi iuratus dixit, non credere suum beneficium ultra VI. marcas valere, est archidiaconatus Nitriensis, solvit mediam marcam cum VI. grossis.
Preklad: Ján z Tvrdošoviec prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 6 mariek, je to Nitriansky archidiakonát, zaplatil pol marky a 6 grošov.
_____________________________
ID: 50720
Strana: 231
Názov farnosti: Selice
Citát: Item Paulus de Soloso (Selese) iuratus dixit, non ultra unam marcam suum beneficium valere, est archidiaconatus predicti, solvit VI. grossos.
Preklad: Pavol zo Selíc prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako jednu marku, je to predchádzajúci archidiakonát, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50721
Strana: 231
Názov farnosti: Neded
Citát: Item Nicolaus de Viget (Nigett) iuratus dixit, non ultra marcam valere beneficium, est archidiaconatus Nitriensis, solvit VI. grossos.
Preklad: Mikuláš z Nededu prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku, je to Nitriansky archidiakonát, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50722
Strana: 231
Názov farnosti: Palárikovo
Citát: Item Andreas de Meget iuratus dixit, non credere suum beneficium ultra marcam, et si plus valere, obligavit se, ut supra, solvit VI. grossos.
Preklad: Andrej z Palárikova prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako jednu marku, ak by bolo viac, zaviazal sa ako predchádzajúci, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50724
Strana: 231
Názov farnosti: Stará Halič
Citát: Item Petrus de Sancto Benedicto [de Borsa] iuratus extimavit suum beneficium ad unam marcam, est Neugradiensis, solvit VI. grossos.
Preklad: Peter z (obce) Ľuboreč (teraz filiálka Starej Haliče) prísažne odhadol svoje benefícium na jednu marku, je to Novohradský archidiakonát, zaplatil 6 grošov. .
_____________________________
ID: 50726
Strana: 231
Názov farnosti: Želovce
Citát: Item Thomas de Sacra Neugradiensis archidiaconatus iuratus dixit, non ultra marcam valere beneficium, solvit VI. grossos.
Preklad: Tomáš zo Záhoriec (teraz fil. far. Želovce), Novohradský archidiakonát, prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako jednu marku, zaplatil 6 grošov. .
_____________________________
ID: 50728
Strana: 231
Názov farnosti: Kamenín
Citát: Item Salamon de Quemen iuratus dixit, non credere suum beneficium valere per annum, nisi marcam et III. fertones, et si plus valeret, se obligavit, ut supra alii, est archidiaconatus Sancti Georgii, solvit decimam.
Preklad: Šalamún z Kamenína, prisahal, že jeho ročné benefícium nemá hodnotu viac ako jednu marku a 3 fertóny, ak by to bolo viac, zaviazal sa ako ostatní pred ním, je to Ostrihomský archidiakonát, desiatok zaplatil.
_____________________________
ID: 50729
Strana: 231
Názov farnosti: Kamenný Most
Citát: Item Paulus de Annat (Armati) iuratus dixit, suum beneficium non credere valere per annum ultra marcam, est archidiaconatus predicti, solvit VI. grossos.
Preklad: Pavol z Kamenného Mosta prisahal, že jeho ročné benefícium nemá hodnotu viac ako jednu marku, je to predchádzajúci archidiakonát, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50730
Strana: 232
Názov farnosti: Gbelce
Citát: Item Mathias de Bultuc (Gbulenti) iuratus dixit, non credere suum beneficium ultra marcam, et obligavit se, ut supra alii, est archidiaconatus Sancti Georgii, solvit VI. grossos.
Preklad: Matej z Gbeliec prisahal, že jeho ročné benefícium nemá hodnotu viac ako jednu marku, zaviazal sa ako ostatní pred ním, je to Ostrihomský archidiakonát, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50731
Strana: 232
Názov farnosti: Moča
Citát: Item Laurentius de Biuch iuratus dixit, non credere valere suum beneficium, nisi marcham, est predicti archidiaconatus, solvit VI. grossos pro decima.
Preklad: Vavrinec z obce Búč (teraz fil. far. Moča) prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku, je to predchádzajúci archidiakonát, zaplatil ako desiatok 6 grošov.
_____________________________
ID: 50732
Strana: 232
Názov farnosti: Svodín
Citát: Item Jacobus de Segimon iuratus dixit, non credere valere beneficium ultra marcam et mediam, est dyocesis predicti archidiaconatus, solvit IX. grossos.
Preklad: Jakub zo Svodína prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku a pol, je to predchádzajúci archidiakonát, zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 50733
Strana: 232
Názov farnosti: Bíňa
Citát: Item Stephanus de Chegi iuratus dixit, non credere valere suum beneficium ultra marcam et, si plus valeret, obligavit se, ut alli supra, est dicti archidiaconatus, solvit VI. grossos.
Preklad: Štefan z obce Keť (teraz fil. far. Bíňa) prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku, ak by to bolo viac, zaviazal sa ako ostatní pred ním, je to predchádzajúci archidiakonát, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50736
Strana: 232
Názov farnosti: Štúrovo
Citát: Item Egidius de Vana (Nana) iuratus dixit de credulitate, non ultra marcam suum beneficium valere, et si plus valeret, ut alii supra, promisit, est dicti archidiaconatus, solvit VI. grossos pro decima.
Preklad: Egíd z obce Nána (teraz fil. far. Štúrovo) prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku, ak by to bolo viac, zaviazal sa ako ostatní pred ním, je to predchádzajúci archidiakonát, zaplatil ako desiatok 6 grošov.
_____________________________
ID: 50737
Strana: 232
Názov farnosti: Mužla
Citát: Item Michael de Musla iuratus dixit, non credere valere suum beneficium ad unam marcam, solvit VI. grossos, est dicti archidiaconatus.
Preklad: Michal z Mužle prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku, zaplatil 9 grošov, je to predchádzajúci archidiakonát.
_____________________________
ID: 50738
Strana: 232
Názov farnosti: Svodín
Citát: Item Johannes de Sedino iuratus dixit, non credere valere III. marcas, et si plus valeret, ut alii supra, iuratus, est dicti archidiaconatus, solvit XVIII. grossos.
Preklad: Ján zo Svodína prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 3 marky, ak by to bolo viac, zaviazal sa ako ostatní pred ním, je to predchádzajúci archidiakonát, zaplatil 18 grošov.
_____________________________
ID: 50739
Strana: 232
Názov farnosti: Štúrovo
Citát: Item Lucasius de Kmot (Kacti) iuratus dixit, non credere valere suum beneficium, quam sit marca, et si plus &c. est dicti archidiaconatus, solvit VI. grossos.
Preklad: Lukáš zo Štúrova prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku, ak by to bolo viac,( zaviazal sa ako ostatní pred ním), je to predchádzajúci archidiakonát, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50740
Strana: 232
Názov farnosti: Zvolen
Citát: Item Michael de Antiguo Solio iuratus dixit, non credere valere beneficium ultra XIII. marcas, et si plus valeret, iuravit se restituturum, est prepositure Sancti Thome, solvit marcam et XVII. grossos.
Preklad: Michal zo Zvolena prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 13 mariek, ak by to bolo viac, zaviazal sa nahradiť, je to prepozitúra Svätého Tomáša, zaplatil marku a 17 grošov.
_____________________________
ID: 50741
Strana: 232
Názov farnosti: Hronovce
Citát: Item Nicolaus de Damas ville capituli Strigoniensis iuratus dixit, non credere valere ultra marcam et dimidiam, et si plus valeret, iuravit, ut alli, est archidiaconatus Borcensis, solvit decimam.
Preklad: Mikuláš z Domaše (teraz časť Hronoviec) obce Ostrihomskej kapituly prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku a pol, ak by to bolo viac, zaviazal sa ako ostatní, je to Tekovský archidiakonát, zaplatil desiatok.
_____________________________
ID: 50742
Strana: 232
Názov farnosti: Bíňa
Citát: Item Miquo de Delean iuratus dixit, non credere valere ultra marcam per annum, est Borciensis, solvit decimam.
Preklad: Miquo z obce Leánd (teraz časť Bíne (Kolónia)) prisahal, že jeho benefícium ročne nemá hodnotu viac ako marku, je to Tekovský archidiakonát, zaplatil desiatok.
_____________________________
ID: 50743
Strana: 232
Názov farnosti: Prašice
Citát: Item Salomon de Presse iuratus dixit, non credere suum beneficium per annum ultra marcam, est Nitriensis archidiaconatus, solvit decimam, et si plus &c.
Preklad: Šalamún z Prašic prisahal, že jeho benefícium ročne nemá hodnotu viac ako marku, je to Nitriansky archidiakonát, zaplatil desiatok, ak by to bolo viac, (zaviazal sa ako ostatní).
_____________________________
ID: 50744
Strana: 232
Názov farnosti: Hontianske Nemce
Citát: Item Andreas de Domut (Donninc) iuratus dixit, suum beneficium non credere valere ultra marcam, est archidiaconatus Vntensis, solvit decimam, [et luravit, ut alii supra.]
Preklad: Andrej z obce Domaníky (teraz fil. far. Hontianske Nemce) prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku, je to Hontiansky archidiakonát, zaplatil desiatok a prisahal ako ostatní pred ním.
_____________________________
ID: 50746
Strana: 233
Názov farnosti: Krásno
Citát: Item Nicolaus de Tur (Turt) iuratus dixit, non credit valere beneficium, nisi duas marcas, et si plus valeret, obligavit se, ut supra alii, est archidiaconatus Nitriensis, solvit decimam.
Preklad: Mikuláš z obce Turčianky (teraz fil. far. Krásno) prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako dve marky, zaviazal sa ako iní predtým, je to Nitriansky archidiakonát, zaplatil desiatok.
_____________________________
ID: 50747
Strana: 233
Názov farnosti: Turňa nad Bodvou
Citát: Item Stephanus de Torna, alias dictus Dese, iuratus non credit valere beneficium ultra marcam et mediam, et subsunt plebano de Torna Nicolao, solvit decimam.
Preklad: Štefan z Turne nad Bodvou, iným menom Dese, prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku a pol, je podriadený kňazovi z Turne Mikulášovi, zaplatil desiatok.
_____________________________
ID: 50749
Strana: 233
Názov farnosti: Turňa nad Bodvou
Citát: Item Sebastianus de Terna iuratus dixit, non credere suum beneficium valere ultra marcam cum fertone, solvit decimam, subsunt dicto plebano.
Preklad: Sebastián z Turne nad Bodvou prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku a fertón, zaplatil desiatok, je podriadený spomínanému kňazovi.
_____________________________
ID: 50750
Strana: 233
Názov farnosti: Turňa nad Bodvou
Citát: Item Petrus de Terna iuratus dixit, quod non credit valere suum beneficium ultra marcam et mediam, solvit decimam, subsunt dicto plebano.
Preklad: Peter z Turne nad Bodvou prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku a pol, zaplatil desiatok, je podriadený spomínanému kňazovi.
_____________________________
ID: 50751
Strana: 233
Názov farnosti: Jasov
Citát: Item Mathias plebanus de Aso iuratus dixit, quod non credit valere suum beneficium ultra duas marcas et mediam, solvit decimam, [et subest plebano predicto.]
Preklad: Matej z Jasova prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako dve marky a pol, zaplatil desiatok, je podriadený spomínanému kňazovi.
_____________________________
ID: 50752
Strana: 233
Názov farnosti: Jablonov nad Turňou
Citát: Item Michael de Alma (Alinas) iuratus dixit, non credere valere suum beneficium ultra marcam cum fertone, solvit decimam, subsunt dicto plebano.
Preklad: Michal z Jablonova nad Turňou prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marky a fertón, zaplatil desiatok, je podriadený spomínanému kňazovi.
_____________________________
ID: 50753
Strana: 233
Názov farnosti: Hrhov
Citát: Item Paulus de Giugu (Gurgu) iuratus dixit, non credere valere suum beneficium ultra marcam cum fertone, solvit decimam, [et est potestatis dicti plebani.]
Preklad: Pavol z Hrhova prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku a fertón, zaplatil desiatok, je podriadený spomínanému kňazovi.
_____________________________
ID: 50754
Strana: 233
Názov farnosti: Turňa nad Bodvou
Citát: Item Nicolaus de Ternas (Torna), seu Johannes capellanus suus iuratus extimavit non credere valere ultra XIII. marcas, solvit decimam.
Preklad: Mikuláš z Turne nad Bodvou, či Ján jeho kaplán, prísažne odhadol (svoje benefícium) nemá hodnotu viac ako 13 mariek, zaplatil desiatok.
_____________________________
ID: 50758
Strana: 233
Názov farnosti: Dubovec
Citát: Item Nicolaus de Symon iuratus dixit, non credere valere [suum beneficium] ultra marcam et fertonem, est archidiaconatus Gumuriensis, solvit decimam.
Preklad: Mikuláš zo Šimonoviec (teraz fil. far. Dubovec), prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku a fertón, je to Gemerský archidiakonát, zaplatil desiatok.
_____________________________
ID: 50759
Strana: 233
Názov farnosti: Dubovec
Citát: Item Blasius de Doboha (Dobolsa) iuratus dixit de tribus fertonibus, solvit, et est [archidiaconatus predicti.]
Preklad: Blažej z Dubovca prisahal, (že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako) tri fertóny, zaplatil (desiatok), je to predchádzajúci archidiakonát.
_____________________________
ID: 50761
Strana: 233
Názov farnosti: Hostice
Citát: Item Nicolaus de Questec iuratus, ut supra, extimavit [ad marcam cum fertone, et] est Gumuriensis, solvit decimam.
Preklad: Mikuláš z Hostíc prisahal ako predchádzajúci, odhadol (svoje benefícium na) marku a fertón, je to Gemerský (archidiakonát), desiatok zaplatil.
_____________________________
ID: 50763
Strana: 233
Názov farnosti: Zvolen
Citát: Item Johannes de Solio archidiaconus solvit marcam [et mediam.]
Preklad: Ján zo Zvolena, archidiakon, zaplatil marku a pol.
_____________________________
ID: 50764
Strana: 233
Názov farnosti: Zvolen
Citát: Item Demetrius decanus solvit duas marcas [et III. fertones] cum tribus grossis [et tribus parvis denariis], et solvit de utroque termino.
Preklad: Demeter zo Zvolena, dekan, zaplatil dve marky, 3 fertóny, tri groše a tri malé denáre, zaplatil v obidvoch termínoch.
_____________________________
ID: 50767
Strana: 234
Názov farnosti: Zvolen
Citát: Item Philippus plebanus de Solio [seu] Michael sacerdos eius nomine solvit duas marcas ratione vacantis ecclesie, solvit IIII. marcas.
Preklad: Filip, kňaz zo Zvolena, či kňaz Michal v jeho mene, zaplatil dve marky kvôli uprázdneniu kostola, zaplatil 4 marky.
Poznámka DKI: Text je nejasný.
_____________________________
ID: 50768
Strana: 234
Názov farnosti: Komárno
Citát: Item Petrus guondam cantor iuratus [et nunc archidiaconus Kamariensis quatuor marcas solvit] ratione sui archidiaconatus, et est taxatus [ad XXII. marcas.]
Preklad: Peter, predtým kantor, teraz Komárňanský archidiakon, prísažne zaplatil 4 marky za svoj archidiakonát, má zaplatiť 22 mariek.
_____________________________
ID: 50770
Strana: 234
Názov farnosti: Tornaľa
Citát: Item Johannes Gumuriensis V. [marcas et X. grossos, non est taxatus, quare] loquere cum eo, [et] marcam computabat [ad XLVIII. grossos.]
Preklad: Ján z Gemera (teraz fil. Tornale) (zaplatil) 5 mariek a 10 grošov, nemá vymeraný (desiatok) lebo sa s ním hovorilo, marka sa počíta za 48 grošov.
_____________________________
ID: 50772
Strana: 234
Názov farnosti: Bátovce
Citát: Item Gerardus de Bak (Bat) plebanus [ratione sue plebanie] solvit IIII. marcas.
Preklad: Gérard z Bátoviec, kňaz, zaplatil za svoju farnosť 4 marky.
_____________________________
ID: 50773
Strana: 234
Názov farnosti: Dvory nad Žitavou
Citát: Item Cosmas plebanus de Hotvort, seu [Johannes custos eius nomine] solvit III. marcas minus VII. grossis ratione plebanie.
Preklad: Kozma, kňaz z Dvorov nad Žitavou, či Ján, kustós v jeho mene, zaplatil 3 marky bez 7 grošov za svoju farnosť.
_____________________________
ID: 50776
Strana: 234
Názov farnosti: Rimavská Seč
Citát: Item Paulus sacerdos de Sats iuratus [de credulitate] extimavit suum beneficium ad [marcam et mediam|,solvit, et est archidiaconatus Gumuriensis.
Preklad: Pavol, kňaz z Rimavskej Seče prísažne odhadol svoje benefícium na marku a pol, zaplatil (desiatok), je to Gemerský archidiakonát.
_____________________________
ID: 50781
Strana: 234
Názov farnosti: Gemerská Ves
Citát: [Item Paulus de capellis] suis (de capella Sanc) iuratus, ut alii supra, extimavit [ad marcam cum fertone], solvit, est Gumuriensis [archidiaconatus.]
Preklad: Pavol, kňaz z kostola v Šankovciach (teraz časť Gemerskej Vsi), prísažne odhadol, tak ako predchádzajúci, (svoje benefícium) na marku a fertón, zaplatil (desiatok), je to Gemerský archidiakonát.
_____________________________
ID: 50782
Strana: 234
Názov farnosti: Ladice
Citát: [Item Johannes de Costulan] iuratus, ut alii, de credulitate, dixit non [valere ultra marcam et] mediam, solvit, est Nitriensis.
Preklad: Ján z obce Kostoľany pod Tribečom (teraz fil. far. Ladice) prisahal, tak ako predchádzajúci, (že jeho benefícium nie je viac ako) marku a pol, zaplatil (desiatok), je to Nitriansky (archidiakonát).
_____________________________
ID: 54343
Strana: 326
Názov farnosti: Bajerov
Citát: Item Johannes de Baer iuratus solvit XIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ján z Bajerova prísažne zaplatil 13 grošov.
_____________________________
ID: 54344
Strana: 326
Názov farnosti: Buzica
Citát: Item Stephanus de Bozica iuratus solvit XVIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Štefan z Buzice prísažne zaplatil 18 grošov.
_____________________________
ID: 54345
Strana: 326
Názov farnosti: Veľká Ida
Citát: Item Paulus de Magna Ida iuratus solvit XX. grossos.
Preklad: (Kňaz) Pavol z Veľkej Idy prísažne zaplatil 20 grošov.
_____________________________
ID: 54346
Strana: 326
Názov farnosti: Paňovce
Citát: Item Johannes de Pani iuratus solvit XIIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ján z Paňoviec prísažne zaplatil 14 grošov.
_____________________________
ID: 54347
Strana: 326
Názov farnosti: Čečejovce
Citát: Item Mykael de Chech iuratus solvit XIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Michal z Čečejoviec prísažne zaplatil 13 grošov.
_____________________________
ID: 54348
Strana: 326
Názov farnosti: Čečejovce
Citát: Item Gregorius de Zozka iuratus solvit XIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Gregor z Cestic (teraz filiál. far. Čečejovce) prísažne zaplatil 13 grošov.
_____________________________
ID: 55359
Strana: 352
Názov farnosti: Košice - Barca
Citát: Item de Zelez.
Preklad: Tiež (kňaz) zo Šebastoviec (teraz fil. far. Košice - Barca).
_____________________________
ID: 55367
Strana: 352
Názov farnosti: Kechnec
Citát: Item de Zeyna solvit XV. grossos.
Preklad: (Kňaz) z Kechneca-Seňa zaplatil 15 grošov.
_____________________________
ID: 55368
Strana: 352
Názov farnosti: Perín
Citát: Item de Peruen solvit VII.
Preklad: (Kňaz) z Perína zaplatil 7 (grošov).
_____________________________
ID: 55371
Strana: 352
Názov farnosti: Perín
Citát: Item de Hemem solvit V.
Preklad: (Kňaz) z Chemu (teraz filiál. farnosti Perín) zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 55372
Strana: 352
Názov farnosti: Buzica
Citát: Item de Bozita solvit VIII.
Preklad: (Kňaz) z Buzice zaplatil 8 (grošov).
_____________________________
ID: 55373
Strana: 352
Názov farnosti: Janík
Citát: Item de Januk solvit VII.
Preklad: (Kňaz) z Janíka zaplatil 7 (grošov).
_____________________________
ID: 55374
Strana: 352
Názov farnosti: Janík
Citát: Item de Peder solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Pedera (teraz fil. far. Janík) zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55375
Strana: 352
Názov farnosti: Moldava nad Bodvou
Citát: Item de Bodolov solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Budulova (teraz filiál. farnosti Moldava nad Bodvou) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55376
Strana: 352
Názov farnosti: Moldava nad Bodvou
Citát: Item de Mokrunch solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Mokrancov (teraz filiál. far. Moldava nad Bodvou) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55377
Strana: 352
Názov farnosti: Paňovce
Citát: Item de Paris solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Paňoviec zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55378
Strana: 352
Názov farnosti: Novačany
Citát: Item de Vyfolu.
Preklad: Tiež (kňaz) z Novačan.
_____________________________
ID: 55379
Strana: 352
Názov farnosti: Čečejovce
Citát: Item de Chech solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Čečejoviec zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55380
Strana: 352
Názov farnosti: Čečejovce
Citát: Item de Zezca solvit VII.
Preklad: (Kňaz) z Cestic (teraz filiál. far. Čečejovce) zaplatil 7 (grošov).
_____________________________
ID: 55381
Strana: 352
Názov farnosti: Veľká Ida
Citát: Item de Nogyda solvit X.
Preklad: (Kňaz) z Veľkej Idy zaplatil 10 (grošov).
_____________________________
ID: 55382
Strana: 352
Názov farnosti: Novačany
Citát: Item de Zense solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) zo Šemše (teraz filiál. far. Novačany) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55383
Strana: 352
Názov farnosti: Košice - Poľov
Citát: Item de Felyda solvit V. grossos.
Preklad: (Kňaz) z Malej Idy (teraz fil. far. Košice - Šaca) zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 55384
Strana: 352
Názov farnosti: Košice - Poľov
Citát: Item de Pauli solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Košíc - Poľov zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55385
Strana: 352
Názov farnosti: Vyšný Klátov
Citát: Item de Tenkes solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Nižného Klatova, teraz fil. farnosti Vyšný Klatov, zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55386
Strana: 352
Názov farnosti: Košice - Barca
Citát: Item de Barcha solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Košíc - Barca zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55387
Strana: 352
Názov farnosti: Košice - Barca
Citát: Item de Albarcha.
Preklad: Tiež (kňaz) z Košíc - Barca.
_____________________________
ID: 55388
Strana: 353
Názov farnosti: Valaliky
Citát: Item de Mendescend.
Preklad: Tiež (kňaz) zo Všechsvätých, časť Valalík.
_____________________________
ID: 55389
Strana: 353
Názov farnosti: Valaliky
Citát: Item de Ketha solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Geče (teraz filiál. farnosti Valaliky) zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55390
Strana: 353
Názov farnosti: Čaňa
Citát: Item de Chun solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Čane zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55391
Strana: 353
Názov farnosti: Haniska
Citát: Item de Enizke solvit IX.
Preklad: (Kňaz) z Hanisky zaplatil 9 (grošov).
_____________________________
ID: 55392
Strana: 353
Názov farnosti: Haniska
Citát: Item de Bolchard solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Bočiara (teraz filiál. far. Haniska) zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55393
Strana: 353
Názov farnosti: Haniska
Citát: Item de Zakul solvit V.
Preklad: (Kňaz) zo Sokoľan (teraz filiál. far. Haniska) zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 55397
Strana: 353
Názov farnosti: Nižná Myšľa
Citát: Item de Misle solvit V.
Preklad: (Kňaz) z Nižnej Myšle zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 55398
Strana: 353
Názov farnosti: Nižná Myšľa
Citát: Item de alio Misle solvit III.
Preklad: Tiež (kňaz) z Vyšnej Myšle zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55399
Strana: 353
Názov farnosti: Košice - Krásna
Citát: Item de Zeplak solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Košíc - Krásna zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55400
Strana: 353
Názov farnosti: Košice - Krásna
Citát: Item de alio Zeplak solvit IIII.
Preklad: Tiež(kňaz) z Košíc - Krásna zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55401
Strana: 353
Názov farnosti: Rad
Citát: Item de Rad.
Preklad: Tiež (kňaz) z Radu.
_____________________________
ID: 55402
Strana: 353
Názov farnosti: Nižná Myšľa
Citát: Item de Mysle solvit V.
Preklad: (Kňaz) z Nižnej Myšle zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 55409
Strana: 353
Názov farnosti: Hanušovce nad Topľou
Citát: Item de Hamusfolua.
Preklad: Tiež (kňaz) z Hanušoviec nad Topľou.
_____________________________
ID: 55410
Strana: 353
Názov farnosti: Košice - Poľov
Citát: Item de Sancto Laurentio solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Lorinčíka (teraz filiál. far. Košice - Poľov) zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55418
Strana: 353
Názov farnosti: Kazimír
Citát: Item de Kazmer solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Kazimíra zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55419
Strana: 353
Názov farnosti: Slivník
Citát: Item de Wyfolu solvit VI.
Preklad: (Kňaz) zo Slivníka zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55420
Strana: 353
Názov farnosti: Slivník
Citát: Item de Cosma solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Kuzmíc (teraz filiál. Slivníka) zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55421
Strana: 353
Názov farnosti: Slanec
Citát: Item de Vyuarus.
Preklad: Tiež (kňaz) zo Slanca.
_____________________________
ID: 55422
Strana: 353
Názov farnosti: Slanec
Citát: Item de Zalanthalia non solvit.
Preklad: (Kňaz) zo Slanca nezaplatil.
_____________________________
ID: 55423
Strana: 353
Názov farnosti: Ruskov
Citát: Item de Buska solvit XII.
Preklad: (Kňaz) z Ruskova zaplatil 12 (grošov).
_____________________________
ID: 55424
Strana: 353
Názov farnosti: Ruskov
Citát: Item de Ilsua solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Oľšovan (teraz filiál. farnosti Ruskov) zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55425
Strana: 353
Názov farnosti: Ruskov
Citát: Item de Gurke.
Preklad: Tiež (kňaz) z Ďurkova (teraz filiál. far. Ruskova).
_____________________________
ID: 55427
Strana: 353
Názov farnosti: Svinica
Citát: Item de Scinue solvit V.
Preklad: (Kňaz) zo Svinice zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 55428
Strana: 353
Názov farnosti: Kecerovce
Citát: Item de Banch solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Rankoviec (teraz filiál. far. Kecerovce) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55429
Strana: 353
Názov farnosti: Košická Polianka
Citát: Item de Bestur solvit II.
Preklad: (Kňaz) z Bystera (teraz filiál. far. Košická Polianka) zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 55430
Strana: 353
Názov farnosti: Košické Olšany
Citát: Item de Olnar.
Preklad: Tiež (kňaz) z Košických Olšan.
_____________________________
ID: 55431
Strana: 354
Názov farnosti: Košické Olšany
Citát: Item de Ruskon solvit V.
Preklad: (Kňaz) z Rozhanoviec (podľa Schem78. filiál. farnosti Košické Olšany) zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 55432
Strana: 354
Názov farnosti: Kecerovce
Citát: Item de Lypouch.
Preklad: Tiež (kňaz) z Keceroviec.
_____________________________
ID: 55434
Strana: 354
Názov farnosti: Kecerovce
Citát: Item de Bolyar solvit II.
Preklad: (Kňaz) z Boliarova (teraz filiál. far. Kecerovce) zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 55435
Strana: 354
Názov farnosti: Brestov
Citát: Item de Borozlov solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Brestova zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55436
Strana: 354
Názov farnosti: Kostoľany nad Hornádom
Citát: Item de Zokolis solvit II. grossos.
Preklad: (Kňaz) zo Sokoľa (teraz filiál. far. Kostoľany nad Hornádom) zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 55437
Strana: 354
Názov farnosti: Ploské
Citát: Item de Lapuspotok solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Ploského zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55438
Strana: 354
Názov farnosti: Budimír
Citát: Item de Podomer solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Budimíra zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55439
Strana: 354
Názov farnosti: Košické Olšany
Citát: Item de Alzokolc solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Rozhanoviec (podľa Schem78 filiál. farnosti Košické Olšany) zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55440
Strana: 354
Názov farnosti: Obišovce
Citát: Item de Kezeg solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Kysaku (teraz filiálka far. Obišovce) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55441
Strana: 354
Názov farnosti: Sedlice
Citát: Item de Zedlicze.
Preklad: Tiež (kňaz) zo Sedlíc.
_____________________________
ID: 55442
Strana: 354
Názov farnosti: Sedlice
Citát: Item de Clentberg solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Klenova (teraz filiálka far. Sedlice) zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55443
Strana: 354
Názov farnosti: Sedlice
Citát: Item de Mykleusuagasa.
Preklad: (Kňaz) z Miklušoviec (teraz filiál. far. Sedlice).
_____________________________
ID: 55444
Strana: 354
Názov farnosti: Drienov
Citát: Item de Sumus solvit X.
Preklad: (Kňaz) z Drienova zaplatil 10 (grošov).
_____________________________
ID: 55445
Strana: 354
Názov farnosti: Sedlice
Citát: Item de Zuhadelma solvit III.
Preklad: (Kňaz) zo Suchej Doliny (teraz filiál. far. Sedlice) zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55446
Strana: 354
Názov farnosti: Radatice
Citát: Item de Sancto Emerico solvit V.
Preklad: (Kňaz) z Radatíc zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 55447
Strana: 354
Názov farnosti: Petrovany
Citát: Item de Scenpeter solvit V.
Preklad: (Kňaz) z Petrovan zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 55448
Strana: 354
Názov farnosti: Solivar
Citát: Item de Sonuar solvit III.
Preklad: (Kňaz) zo Solivaru zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55449
Strana: 354
Názov farnosti: Kendice
Citát: Item de Kendy solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Kendíc zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55450
Strana: 354
Názov farnosti: Prešov
Citát: Item de Sancto Ladislao.
Preklad: Tiež (kňaz) z (kostola) sv. Ladislava (v Prešove).
_____________________________
ID: 55451
Strana: 354
Názov farnosti: Nižná Šebastová
Citát: Item de Zebes solvit II.
Preklad: (Kňaz) z Nižnej Šebastovej zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 55452
Strana: 354
Názov farnosti: Nižná Šebastová
Citát: Item de Gelemes solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Ľubotíc, teraz fil. far. Nižná Šebastová, zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55453
Strana: 354
Názov farnosti: Kapušany
Citát: Item de Kopy solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Kapušian zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55454
Strana: 354
Názov farnosti: Záhradné
Citát: Item de Finta solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Fintíc (podľa Schem78 filiál. far. Záhradné) zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 55455
Strana: 354
Názov farnosti: Pušovce
Citát: Item de Komlos solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Chmeľova (teraz filiál. farnosti Pušovce) zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55456
Strana: 354
Názov farnosti: Pušovce
Citát: Item de alio Komlos.
Preklad: Kňaz z Chmeľovca (teraz filiál. far. Pušovce)
_____________________________
ID: 55457
Strana: 354
Názov farnosti: Pušovce
Citát: Item de Sancta Cruce solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z (kostola) sv. Kríža z Chmeľova (teraz filiál. farnosti Pušovce) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55458
Strana: 354
Názov farnosti: Tulčík
Citát: Item de Tulkzek solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Tulčíka zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55459
Strana: 354
Názov farnosti: Terňa
Citát: Item de Kabapataka solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Babinho Potoka (teraz filiál. far. Terňa) zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55460
Strana: 354
Názov farnosti: Záhradné
Citát: Item de Zedekercha.
Preklad: Tiež (kňaz) zo Záhradného.
_____________________________
ID: 55461
Strana: 354
Názov farnosti: Terňa
Citát: Item de Zilua solvit IX. grossos.
Preklad: (Kňaz) z Veľkého Slivníka (teraz filiál. far. Terňa) zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 55462
Strana: 354
Názov farnosti: Terňa
Citát: Item de Torna solvit II.
Preklad: (Kňaz) z Terne zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 55463
Strana: 354
Názov farnosti: Veľký Šariš
Citát: Item de Gregulaka solvit II.
Preklad: (Kňaz) z Gregoroviec (teraz filálka farnosti Veľký Šariš) zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 55464
Strana: 354
Názov farnosti: Sabinov
Citát: Item de villa Jacobi Legel solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z obce Jakubovany (teraz filiál. far. Sabinov) zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55465
Strana: 354
Názov farnosti: Šarišské Michaľany
Citát: Item de Sancto Michale solvit VII.
Preklad: (Kňaz) z Šarišských Michaľan zaplatil 7 (grošov).
_____________________________
ID: 55466
Strana: 354
Názov farnosti: Sabinov
Citát: Item de Hurguta.
Preklad: Tiež (kňaz) z Orkucan (teraz filiálka Sabinova).
_____________________________
ID: 55467
Strana: 354
Názov farnosti: Šarišské Michaľany
Citát: Item de Horteopathaka solvit V.
Preklad: (Kňaz) z Ostrovan (teraz filiál. far. Šarišské Michaľany) zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 55469
Strana: 354
Názov farnosti: Hubošovce
Citát: Item de Sancto Georgio solvit XI. grossos.
Preklad: (Kňaz) z (kostola) sv. Juraja z Hubošoviec zaplatil 11 grošov.
_____________________________
ID: 55470
Strana: 354
Názov farnosti: Košice - Poľov
Citát: Item de Sancto Laurentio solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Lorinčíka (teraz filiál. far. Košice - Poľov) zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55471
Strana: 354
Názov farnosti: Ražňany
Citát: Item de Solgon.
Preklad: Tiež (kňaz) z Uzovského Šalgova (teraz filiál. farnosti Ražňany).
_____________________________
ID: 55473
Strana: 354
Názov farnosti: Sabinov
Citát: Item de Zebeng solvit XXIII.
Preklad: (Kňaz) zo Sabinova zaplatil 23 (grošov).
_____________________________
ID: 55474
Strana: 354
Názov farnosti: Pečovská Nová Ves
Citát: Item de Wyfolu.
Preklad: Tiež (kňaz) z Pečovskej Novej Vsi.
_____________________________
ID: 55475
Strana: 355
Názov farnosti: Pečovská Nová Ves
Citát: Item de Jakaresse solvit I.
Preklad: (Kňaz)z Jakovian (teraz filiálka Pečovskej Novej Vsi) zaplatil 1 (groš).
_____________________________
ID: 55476
Strana: 355
Názov farnosti: Župčany
Citát: Item de Kyssarus solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Malého Šariša (teraz filiál. far. Župčany) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55477
Strana: 355
Názov farnosti: Župčany
Citát: Item de Sebefollus solvit V. grossos.
Preklad: (Kňaz) zo Župčan zaplatil 5 grošov.
_____________________________
ID: 55478
Strana: 355
Názov farnosti: Bajerov
Citát: Item de Berky solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Rokycian (teraz filiál. far. Bajerov) zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55479
Strana: 355
Názov farnosti: Svinia
Citát: Item de Zigua solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) zo Svinie zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55482
Strana: 355
Názov farnosti: Jarovnice
Citát: Item de Jeregua.
Preklad: Tiež (kňaz) z Jarovníc.
_____________________________
ID: 55483
Strana: 355
Názov farnosti: Jarovnice
Citát: Item de Sancto Anthonia (sic).
Preklad: Tiež (kňaz z kostola) sv. Antona z Jarovníc.
_____________________________
ID: 55484
Strana: 355
Názov farnosti: Svinia
Citát: Item de Wyfolu solvit VII.
Preklad: (Kňaz) z Chminianskej Novej Vsi (podľa Schem78 filiál. far. Svinia) zaplatil 7 (grošov).
_____________________________
ID: 55485
Strana: 355
Názov farnosti: Križovany
Citát: Item de Mohnia solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Chminian (podľa Schem78 filiál. far. Križovany) zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55486
Strana: 355
Názov farnosti: Križovany
Citát: Item de Sancta Cruce solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Križovian zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55487
Strana: 355
Názov farnosti: Križovany
Citát: Item de Harapko solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Hrabkova (teraz filiálka farnosti Križovany) zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55489
Strana: 355
Názov farnosti: Ražňany
Citát: Item de Hudragasa.
Preklad: Tiež (kňaz) z Uzovských Pekľan (teraz filiálka farnosti Ražňany).
_____________________________
ID: 55490
Strana: 355
Názov farnosti: Lipovce
Citát: Item de Deolis solvit IIII.
Preklad: Tiež (kňaz) zo Šindliara (teraz filiálka farnosti Lipovce) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55491
Strana: 355
Názov farnosti: Fričovce
Citát: Item de Hedruh solvit II.
Preklad: (Kňaz) z Hendrichoviec (teraz filiálka farnosti Fričovce) zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 55492
Strana: 355
Názov farnosti: Fričovce
Citát: Item de Perehtala solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Bertotoviec (teraz filiál. far. Fričovce) zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55493
Strana: 355
Názov farnosti: Fričovce
Citát: Item de Frych solvit II.
Preklad: (Kňaz) z Fričoviec zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 55494
Strana: 355
Názov farnosti: Široké
Citát: Item de Syrka solvit III.
Preklad: (Kňaz) zo Širokého zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55496
Strana: 355
Názov farnosti: Široké
Citát: Item de Vitez solvit II.
Preklad: (Kňaz) z Víťaza (podľa Schem78 filiál. far. Široké) zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 55497
Strana: 355
Názov farnosti: Bardejov
Citát: Item de Bardfa solvit VIII.
Preklad: (Kňaz) z Bardejova zaplatil 8 (grošov).
_____________________________
ID: 55498
Strana: 355
Názov farnosti: Raslavice
Citát: Item de Kaslauicz (sic) solvit VII.
Preklad: (Kňaz) z Raslavíc zaplatil 7 (grošov).
_____________________________
ID: 55499
Strana: 355
Názov farnosti: Koprivnica
Citát: Item de Kampricz solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Koprivnice zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55500
Strana: 355
Názov farnosti: Bardejov
Citát: Item de villa Ludvici solvit II.
Preklad: Tiež (kňaz) z Ludisdorfu (zaniknutá dedina pri Bardejove) zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 55501
Strana: 355
Názov farnosti: Kobyly
Citát: Item Buchardus II.
Preklad: Tiež (kňaz) z Kľušova (teraz fil. far. Kobyly) (zaplatil) 2 (groše).
_____________________________
ID: 55502
Strana: 355
Názov farnosti: Raslavice
Citát: Item Petrus de Troyka II.
Preklad: (Kňaz) Peter z Tročan (teraz filiál. far. Raslavice) (zaplatil) 2 (groše).
_____________________________
ID: 55505
Strana: 355
Názov farnosti: Košice - katedrála
Citát: Item plebanus de Kassa solvit XII. marcas Cassenses.
Preklad: Kňaz z Košíc zaplatil 12 košických mariek.
_____________________________
ID: 55506
Strana: 355
Názov farnosti: Prešov
Citát: Item plebanus de Eperies solvit LXXII.
Preklad: Kňaz z Prešova zaplatil 72 (grošov).
_____________________________
ID: 55507
Strana: 355
Názov farnosti: Veľký Šariš
Citát: Item plebanus de Sarus solvit II. marcas Cassenses.
Preklad: Kňaz z Veľkého Šariša zaplatil 2 košické marky.
_____________________________
ID: 55508
Strana: 355
Názov farnosti: Šalanka(Ukrajina)
Citát: Item Antonius de Salanch.
Preklad: Tiež (kňaz) Anton zo Slanca.
_____________________________
ID: 55510
Strana: 355
Názov farnosti: Rad
Citát: Item de Synir.
Preklad: Tiež (kňaz) zo Sviníc (teraz filiál. farnosti Rad).
_____________________________
ID: 55515
Strana: 355
Názov farnosti: Vyškovo nad Tisou(Ukrajina)
Citát: Item plebanus de Wysk.
Preklad: Kňaz z Vyškova nad Tisou (Ukrajina).
_____________________________
ID: 55516
Strana: 355
Názov farnosti: Sighet(Rumunsko)
Citát: Item de Zyket.
Preklad: Tiež (kňaz) zo Sighetu (Rumunsko).
_____________________________
ID: 55519
Strana: 356
Názov farnosti: Chust(Ukrajina)
Citát: Item de Huczt.
Preklad: Tiež (kňaz) z Chustu (Ukrajina).
_____________________________
ID: 55520
Strana: 356
Názov farnosti: Ťačiv(Ukrajina)
Citát: Item plebanus de Tentev.
Preklad: Tiež kňaz z Ťačiva (Ukrajina).
_____________________________
ID: 55521
Strana: 356
Názov farnosti: Berehovo(Ukrajina)
Citát: Item plebanus de Luprechtzaza.
Preklad: Tiež kňaz z Berehova (Ukrajina).
_____________________________
ID: 55522
Strana: 356
Názov farnosti: Berehy(Ukrajina)
Citát: Item plebanus de Berek.
Preklad: Tiež kňaz z Bereh (Ukrajina).
_____________________________
ID: 55537
Strana: 356
Názov farnosti: Košice - Krásna
Citát: Item abbas de Zeplak solvit IIII. marcas Cassenses.
Preklad: Opát z Košíc - Krásna nad Hornádom zaplatil 4 marky košické.
_____________________________
ID: 55545
Strana: 356
Názov farnosti: Nižná Myšľa
Citát: Item prepositus de Misle solvit VI. marcas Cassenses.
Preklad: Probošt z Nižnej Myšle zaplatil 6 mariek košických.
_____________________________
ID: 55547
Strana: 356
Názov farnosti: Leles
Citát: Item prepositus de Lelez solvit II. marcas Cassenses.
Preklad: Probošt z Lelesa zaplatil 2 marky košické.
_____________________________
ID: 55964
Strana: 366
Názov farnosti: Boľ
Citát: Item de Bolch solvit VIII.
Preklad: (Kňaz) z Boľa zaplatil 8 (grošov).
_____________________________
ID: 55969
Strana: 366
Názov farnosti: Perín
Citát: Item de Heme.
Preklad: Tiež (kňaz) z Perína.
_____________________________
ID: 56008
Strana: 366
Názov farnosti: Košice - Barca
Citát: Item de Sebes.
Preklad: Tiež (kňaz) zo Šebastoviec (teraz filiál. farnosti Košice - Barca).
Poznámka DKI: Šebastovce
_____________________________
ID: 56016
Strana: 368
Názov farnosti: Kechnec
Citát: Item de Zina solvit XIIII.
Preklad: (Kňaz) zo Sene (podľa Schem78 filiál. far. Kechnec) zaplatil 14 (grošov).
Poznámka DKI: Seňa
_____________________________
ID: 56017
Strana: 368
Názov farnosti: Perín
Citát: Item de Peruen.
Preklad: Tiež (kňaz) z Perína.
_____________________________
ID: 56018
Strana: 368
Názov farnosti: Perín
Citát: Item de Hem non solvit.
Preklad: Tiež (kňaz) z Perína nezaplatil.
Poznámka DKI: Chem
_____________________________
ID: 56019
Strana: 368
Názov farnosti: Buzica
Citát: Item de Bosica solvit VIII.
Preklad: (Kňaz) z Buzice zaplatil 8 (grošov).
_____________________________
ID: 56020
Strana: 368
Názov farnosti: Janík
Citát: Item de Januk solvit VII.
Preklad: (Kňaz) z Janíka zaplatil 7 (grošov).
_____________________________
ID: 56021
Strana: 368
Názov farnosti: Janík
Citát: Item de Pudur solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Pedera (teraz filiál. farnosti Janík) zaplatil 3 (groše).
Poznámka DKI: Peder
_____________________________
ID: 56022
Strana: 368
Názov farnosti: Moldava nad Bodvou
Citát: Item de Bodolov solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Budulova (teraz filiál. farnosti Moldava nad Bodvou) zaplatil 4 (groše).
Poznámka DKI: Budulov
_____________________________
ID: 56023
Strana: 368
Názov farnosti: Moldava nad Bodvou
Citát: Item de Mokronch solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Mokraniec (teraz filiál. far. Moldava nad Bodvou) zaplatil 4 (groše).
Poznámka DKI: Mokrance
_____________________________
ID: 56024
Strana: 368
Názov farnosti: Paňovce
Citát: Item de Pani solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Paňoviec zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 56025
Strana: 368
Názov farnosti: Novačany
Citát: Item de Woyfolu.
Preklad: Tiež (kňaz) z Novačan.
_____________________________
ID: 56026
Strana: 368
Názov farnosti: Čečejovce
Citát: Item de Chech solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Čečejoviec zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 56027
Strana: 368
Názov farnosti: Čečejovce
Citát: Item de Zezta solvit VII.
Preklad: (Kňaz) z Cestíc (teraz filiál. far. Čečejovce) zaplatil 7 (grošov).
Poznámka DKI: Cestice
_____________________________
ID: 56028
Strana: 368
Názov farnosti: Veľká Ida
Citát: Item de Nogida solvit X.
Preklad: (Kňaz) z Veľkej Idy zaplatil 10 (grošov).
Poznámka DKI: Veľká Ida
_____________________________
ID: 56029
Strana: 368
Názov farnosti: Novačany
Citát: Item de Zemze solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) zo Šemše (teraz filiál. far. Novačany) zaplatil 4 (groše).
Poznámka DKI: Šemša
_____________________________
ID: 56031
Strana: 368
Názov farnosti: Košice - Poľov
Citát: Item de Felyda.
Preklad: Tiež (kňaz) z Malej Idy (podľa Schem78 filiál. farnosti Košice - Poľov).
Poznámka DKI: Malá Ida
_____________________________
ID: 56032
Strana: 368
Názov farnosti: Košice - Poľov
Citát: Item de Pauli.
Preklad: Tiež (kňaz) z Košice - Poľov.
_____________________________
ID: 56033
Strana: 368
Názov farnosti: Vyšný Klátov
Citát: Item de Keukes.
Preklad: Tiež (kňaz) z Vyšného Klátova.
_____________________________
ID: 56034
Strana: 368
Názov farnosti: Košice - Barca
Citát: Item de Barcha solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Košíc - Barca zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 56035
Strana: 368
Názov farnosti: Košice - Barca
Citát: Item de Albarcha.
Preklad: Tiež (kňaz) z Košíc - Barce.
_____________________________
ID: 56036
Strana: 368
Názov farnosti: Valaliky
Citát: Item de Mendscend.
Preklad: Tiež (kňaz) z Všechsvätých (teraz časť Valalikov).
_____________________________
ID: 56037
Strana: 368
Názov farnosti: Valaliky
Citát: Item de Kecta.
Preklad: Tiež (kňaz) z Geče (teraz filiál. far. Valaliky).
_____________________________
ID: 56038
Strana: 368
Názov farnosti: Čaňa
Citát: Item de Chomi.
Preklad: Tiež (kňaz) z Čane.
_____________________________
ID: 56039
Strana: 368
Názov farnosti: Haniska
Citát: Item de Enezke.
Preklad: Tiež (kňaz) z Hanisky.
_____________________________
ID: 56040
Strana: 368
Názov farnosti: Haniska
Citát: Item de Bolchard solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Bočiara (teraz filiál. far. Haniska) zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 56041
Strana: 368
Názov farnosti: Haniska
Citát: Item de Zakul solvit VII.
Preklad: (Kňaz) z Sokoľan (teraz filiál. farnosti Haniska) zaplatil 7 (grošov).
_____________________________
ID: 56045
Strana: 368
Názov farnosti: Nižná Myšľa
Citát: Item de Mysle solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Nižnej Myšle zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 56046
Strana: 368
Názov farnosti: Nižná Myšľa
Citát: Item de alio Mysle solvit IIII.
Preklad: Tiež (kňaz) z Vyšnej Myšle (teraz filiál. far. Nižnej Myšle) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 56047
Strana: 368
Názov farnosti: Košice - Krásna
Citát: Item de Zeplak solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Košíc - Krásna zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 56048
Strana: 368
Názov farnosti: Košice - Krásna
Citát: Item de alio Zeplak solvit IIII.
Preklad: Tiež (kňaz) z Košíc - Krásna zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 56049
Strana: 368
Názov farnosti: Rad
Citát: Item de Rad solvit VIII.
Preklad: (Kňaz) z Radu zaplatil 8 (grošov).
_____________________________
ID: 56054
Strana: 369
Názov farnosti: Kechnec
Citát: Item de Kehech solvit V.
Preklad: (Kňaz) z Kechneca zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 56057
Strana: 369
Názov farnosti: Hanušovce nad Topľou
Citát: Item de Hamusfolua IIII.
Preklad: (Kňaz) z Hanušoviec nad Topľou (zaplatil) 4 (groše).
_____________________________
ID: 56058
Strana: 369
Názov farnosti: Košice - Poľov
Citát: Item de Sancto Laurentio solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Lorinčíka (teraz filiál. farnosti Košice - Poľov) zaplatil 6 (grošov).
Poznámka DKI: Lorinčík
_____________________________
ID: 56066
Strana: 369
Názov farnosti: Kazimír
Citát: Item de Kozner solvit V.
Preklad: (Kňaz) z Kazimíra zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 56067
Strana: 369
Názov farnosti: Slivník
Citát: Item de Vyuola III.
Preklad: (Kňaz) zo Slivníka (zaplatil) 3 (groše).
_____________________________
ID: 56068
Strana: 369
Názov farnosti: Slivník
Citát: Item de Cozma III.
Preklad: (Kňaz) z Kuzmíc (teraz filiál. far. Slivník) (zaplatil) 3 (groše).
_____________________________
ID: 56069
Strana: 369
Názov farnosti: Slanec
Citát: Item de Vyuaros VIII.
Preklad: (Kňaz) zo Slánskeho Nového Mesta (teraz filiál. farnosti Slanec) (zaplatil) 8 (grošov).
_____________________________
ID: 56070
Strana: 369
Názov farnosti: Slanec
Citát: Item de Zalanthalia III.
Preklad: (Kňaz) zo Slanca (zaplatil) 3 (groše).
_____________________________
ID: 56071
Strana: 369
Názov farnosti: Ruskov
Citát: Item de Ruska X.
Preklad: (Kňaz) z Ruskova (zaplatil) 10 (grošov).
_____________________________
ID: 56072
Strana: 369
Názov farnosti: Ruskov
Citát: Ttem de Ilsua V.
Preklad: (Kňaz) z Olšovan (teraz filiál. far. Ruskov) (zaplatil) 5 (grošov).
_____________________________
ID: 56073
Strana: 369
Názov farnosti: Ruskov
Citát: Item de Churke VI.
Preklad: (Kňaz) z Ďurkova (teraz filiál. farnosti Ruskov) (zaplatil) 6 (grošov).
_____________________________
ID: 56074
Strana: 369
Názov farnosti: Svinica
Citát: Item de Zingua solvit III.
Preklad: (Kňaz) zo Svinice zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 56075
Strana: 369
Názov farnosti: Kecerovce
Citát: Item de Rank solvit II.
Preklad: (Kňaz) z Rankoviec (teraz filiál. far. Kecerovce) zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 56076
Strana: 369
Názov farnosti: Košická Polianka
Citát: Item de Bestur solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Bystera (podľa Schem78 filiál. farnosti Košická Polianka) zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 56077
Strana: 369
Názov farnosti: Košické Olšany
Citát: Item de Olnar solvit II.
Preklad: (Kňaz) z Vyšného Olčvára (teraz filiál. far. Košické Olšany) zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 56078
Strana: 369
Názov farnosti: Košické Olšany
Citát: Item de Bezken solvit X.
Preklad: (Kňaz) z Rozhanoviec (podľa Schem78 filiál. farnosti Košické Olšany) zaplatil 10 (grošov).
_____________________________
ID: 56079
Strana: 369
Názov farnosti: Kecerovce
Citát: Item de Lypolch solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) z Kecerovského Lipovca (teraz filiál. farnosti Kecerovce) zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 56081
Strana: 369
Názov farnosti: Kecerovce
Citát: Item de Bolyar solvit II.
Preklad: (Kňaz) z Boliarova (teraz filiál. far. Kecerovce) zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 56082
Strana: 369
Názov farnosti: Brestov
Citát: Item de Boroslow.
Preklad: Tiež (kňaz) z Brestova.
_____________________________
ID: 56083
Strana: 369
Názov farnosti: Kostoľany nad Hornádom
Citát: Item de Zekole.
Preklad: Tiež (kňaz) zo Sokoľa (teraz filiál. far. Kostoľany nad Hornádom).
_____________________________
ID: 56084
Strana: 369
Názov farnosti: Ploské
Citát: Item de Lapuspotoka solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) z Ploského zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 56085
Strana: 369
Názov farnosti: Budimír
Citát: Item de Bozomer.
Preklad: Tiež (kňaz) z Budimíra.
_____________________________
ID: 56086
Strana: 369
Názov farnosti: Kostoľany nad Hornádom
Citát: Item de Alzokole.
Preklad: Tiež z Nižného Sokoľa (Sokoľ je teraz fil far. Kostoľany nad Hornádom).
_____________________________
ID: 56089
Strana: 369
Názov farnosti: Kostoľany nad Hornádom
Citát: Item de Felzokole.
Preklad: Tiež z Vyšného Sokoľa (Sokoľ je teraz fil far. Kostoľany nad Hornádom).
_____________________________
ID: 56090
Strana: 369
Názov farnosti: Obišovce
Citát: Item de Kezek solvit I. grossum et IIII. parvos.
Preklad: (Kňaz) z Kysaku (teraz filiálka Obišoviec) zaplatil 1 groš a 4 drobné.
_____________________________
ID: 56091
Strana: 369
Názov farnosti: Sedlice
Citát: Item de Zedlicze solvit IIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) zo Sedlíc zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 56092
Strana: 369
Názov farnosti: Sedlice
Citát: Item de Clemberch solvit II.
Preklad: (Kňaz) z Klenova (teraz filiálka Sedlíc) zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 56093
Strana: 369
Názov farnosti: Sedlice
Citát: Item de Micloysuagasa solvit.
Preklad: (Kňaz) z Miklušoviec (teraz filiál. far. Sedlice) zaplatil.
_____________________________
ID: 56094
Strana: 369
Názov farnosti: Sedlice
Citát: Item de Zuhadalina solvit I. grossum.
Preklad: (Kňaz) zo Suchej doliny (teraz filiál. far. Sedlice) zaplatil 1 groš.
_____________________________
ID: 56095
Strana: 369
Názov farnosti: Radatice
Citát: Item de Sancto Emerico.
Preklad: (Kňaz) z Meretíc (teraz filiál. farnosti Radatice).
_____________________________
ID: 56096
Strana: 369
Názov farnosti: Drienov
Citát: Item de Sumis.
Preklad: Tiež (kňaz) z Drienova.
_____________________________
ID: 56097
Strana: 370
Názov farnosti: Petrovany
Citát: Item de Scenpeter solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Petrovan zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 56098
Strana: 370
Názov farnosti: Solivar
Citát: Item de Sonnar solvit VIII.
Preklad: (Kňaz) zo Solivaru zaplatil 8 (grošov).
_____________________________
ID: 56099
Strana: 370
Názov farnosti: Kendice
Citát: Item de Kendy solvit V.
Preklad: (Kňaz) z Kendíc zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 56100
Strana: 370
Názov farnosti: Prešov
Citát: Item de Sancto Ladislao solvit IIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) z (kostola) svätého Ladislava v Prešove zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 56101
Strana: 370
Názov farnosti: Nižná Šebastová
Citát: Item de Sebes solvit II.
Preklad: (Kňaz) z Vyšnej Šebastovej (podľa Schem78 filiál. farnosti Nižná Šebastová) zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 56102
Strana: 370
Názov farnosti: Nižná Šebastová
Citát: Item de Kelemes solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Ľubotíc (podľa Schem78 filiál. farnosti Nižná Šebastová) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 56103
Strana: 370
Názov farnosti: Kapušany
Citát: Item de Kopy solvit VIIII.
Preklad: (Kňaz) z Kapušian zaplatil 9 (grošov).
_____________________________
ID: 56104
Strana: 370
Názov farnosti: Jánovce
Citát: Item de Beltella solvit V.
Preklad: (Kňaz) z Janoviec zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 56105
Strana: 370
Názov farnosti: Záhradné
Citát: Item de Finta.
Preklad: Tiež (kňaz) z Fintíc (podľa Schem78 filiál. farnosti Záhradné).
_____________________________
ID: 56106
Strana: 370
Názov farnosti: Pušovce
Citát: Item de Komlus.
Preklad: Tiež (kňaz) z Chmeľova (teraz filiál. farnosti Pušovce).
_____________________________
ID: 56107
Strana: 370
Názov farnosti: Pušovce
Citát: Item de alio Komlous.
Preklad: Tiež iný (kňaz) z Chmeľovca (teraz filiál. farnosti Pušovce).
_____________________________
ID: 56108
Strana: 370
Názov farnosti: Križovany
Citát: Item de Kerestwr solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Križovian zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 56109
Strana: 370
Názov farnosti: Tulčík
Citát: Item de Kelgzeg solvit V.
Preklad: (Kňaz) z Tulčíka zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 56110
Strana: 370
Názov farnosti: Terňa
Citát: Item de Pabapataka.
Preklad: Tiež (kňaz) z Babin Potoka (teraz filiál. farnosti Terňa).
_____________________________
ID: 56111
Strana: 370
Názov farnosti: Záhradné
Citát: Item de Zedkerze.
Preklad: Tiež (kňaz) zo Záhradného
_____________________________
ID: 56112
Strana: 370
Názov farnosti: Terňa
Citát: Item de SI. (sic) solvit VIII.
Preklad: (Kňaz) z Veľkého Slivníka (teraz filiál. farnosti Terňa) zaplatil 8 (grošov).
_____________________________
ID: 56113
Strana: 370
Názov farnosti: Terňa
Citát: Item de TI. (sic) solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Terne zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 56114
Strana: 370
Názov farnosti: Veľký Šariš
Citát: Item de Geregurlaka solvit II.
Preklad: (Kňaz) z Gregoroviec (teraz filálka far. Veľký Šariš) zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 56115
Strana: 370
Názov farnosti: Sabinov
Citát: Item de villa Jacobi Lengen solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z obce Jakubovany (teraz filiál. farnosti Sabinov) zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 56116
Strana: 370
Názov farnosti: Šarišské Michaľany
Citát: Item de Sancto Michaele solvit VIII.
Preklad: (Kňaz) z (kostola) sv. Michala zo (Šarišských Michaľan) zaplatil 8 (grošov).
_____________________________
ID: 56117
Strana: 370
Názov farnosti: Sabinov
Citát: Item de Wrkata.
Preklad: Tiež (kňaz) z Orkucan (teraz filiálka Sabinova).
_____________________________
ID: 56118
Strana: 370
Názov farnosti: Šarišské Michaľany
Citát: Item de Hozporvtaka.
Preklad: Tiež (kňaz) Ostrovan (teraz filiál. farnosti Šarišské Michaľany).
_____________________________
ID: 56120
Strana: 370
Názov farnosti: Hubošovce
Citát: Item de Sancto Georgio solvit XII.
Preklad: (Kňaz) zo Svätého Ďura v Hubošovciach zaplatil 12 (grošov).
_____________________________
ID: 56121
Strana: 370
Názov farnosti: Sabinov
Citát: Item de Sancto Lucasio.
Preklad: Tiež (kňaz) zo Svätého Lukáša v Sabinove.
_____________________________
ID: 56122
Strana: 370
Názov farnosti: Ražňany
Citát: Item de Solkov solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Uzovského Šalgova (teraz filiál. farnosti Ražňany) zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 56123
Strana: 370
Názov farnosti: Prešov
Citát: Item de villa Fillidyver.
Preklad: Tiež (kňaz) z bývalej Sidópataky v Prešove.
_____________________________
ID: 56124
Strana: 370
Názov farnosti: Sabinov
Citát: Item de Zebedinio solvit XX. grossos.
Preklad: (Kňaz) zo Sabinova zaplatil 20 grošov.
_____________________________
ID: 56125
Strana: 370
Názov farnosti: Svinia
Citát: Item de Wyfelo.
Preklad: Tiež (kňaz) z Chminianskej Novej Vsi (podľa Schem78 filiál. farnosti Svinia).
_____________________________
ID: 56126
Strana: 370
Názov farnosti: Pečovská Nová Ves
Citát: Item de Jacovrefe solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Jakovian (teraz filiálka Pečovskej Novej Vsi) zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 56127
Strana: 370
Názov farnosti: Župčany
Citát: Item de Kussarus.
Preklad: Tiež (kňaz) z Malého Šariša (teraz filiál. farnosti Župčany).
_____________________________
ID: 56128
Strana: 370
Názov farnosti: Župčany
Citát: Item de Sebefolua solvit III.
Preklad: (Kňaz) zo Župčan zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 56129
Strana: 370
Názov farnosti: Bajerov
Citát: Item de Berky solvit V.
Preklad: (Kňaz) z Rokycan (teraz filiál. farnosti Bajerov) zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 56130
Strana: 370
Názov farnosti: Svinia
Citát: Item de Zinuga solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) zo Svinie zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 56131
Strana: 370
Názov farnosti: Jarovnice
Citát: Item de Jeregna.
Preklad: Tiež (kňaz) z Jarovníc.
_____________________________
ID: 56132
Strana: 370
Názov farnosti: Jarovnice
Citát: Item de Sancto Anthonio.
Preklad: Tiež (kňaz) z (kostola) sv. Antona (z Jarovníc).
_____________________________
ID: 56133
Strana: 370
Názov farnosti: Svinia
Citát: Item de Woyfolu solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Chminianskej Novej Vsi (podľa Schem78 filiál. farnosti Svinia) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 56134
Strana: 370
Názov farnosti: Križovany
Citát: Item de Mehnia solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Chminian (podľa Schem78 filiál. farnosti Križovany) zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 56135
Strana: 370
Názov farnosti: Župčany
Citát: Item de Myko solvit IX.
Preklad: (Kňaz) z Malého Šariša (teraz filiál. farnosti Župčany) zaplatil 9 (grošov).
_____________________________
ID: 56136
Strana: 370
Názov farnosti: Široké
Citát: Item Nicolaus Adens solvit II. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš z Víťaza (podľa Schem78 filiál. farnosti Široké) zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 56137
Strana: 370
Názov farnosti: Pušovce
Citát: Item de Sancta Cruce.
Preklad: (Kňaz) z Chmeľova (teraz fil. far. Pušovce)
_____________________________
ID: 56138
Strana: 370
Názov farnosti: Križovany
Citát: Item de Hrabka.
Preklad: Tiež (kňaz) z Hrabkova (teraz filiálka farnosti Križovany).
_____________________________
ID: 56140
Strana: 370
Názov farnosti: Ražňany
Citát: Item de Hedrichuagasa.
Preklad: Tiež (kňaz) z Uzovských Pekľan (teraz filiálka farnosti Ražňany).
_____________________________
ID: 56141
Strana: 371
Názov farnosti: Lipovce
Citát: Item de Akol solvit III. grossos.
Preklad: Tiež (kňaz) zo Šindliara (teraz filiálka farnosti Lipovce) zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 56142
Strana: 371
Názov farnosti: Fričovce
Citát: Item de Hedrich solvit II. grossos.
Preklad: (Kňaz) z Hendrichoviec (teraz filiálka farnosti Fričovce) zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 56143
Strana: 371
Názov farnosti: Fričovce
Citát: Item de Petorld.
Preklad: Tiež (kňaz) z Bertotoviec (teraz filiálka farnosti Fričovce).
_____________________________
ID: 56144
Strana: 371
Názov farnosti: Fričovce
Citát: Item de Ferich solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) z Fričoviec zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 56145
Strana: 371
Názov farnosti: Široké
Citát: Item de Sycoka solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) zo Širokého zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 56147
Strana: 371
Názov farnosti: Hermanovce
Citát: Item de Sancto Germo solvit IIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) z Hermanoviec zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 56148
Strana: 371
Názov farnosti: Ražňany
Citát: Item de Naas solvit IX.
Preklad: (Kňaz) z Ražňan zaplatil 9 (grošov).
_____________________________
ID: 56152
Strana: 371
Názov farnosti: Koprivnica
Citát: Item de Kampruch solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) z Koprivnice zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 56153
Strana: 371
Názov farnosti: Brezov
Citát: Item de Margaua solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) z Marhane (teraz filiál. far. Brezov) zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 56154
Strana: 371
Názov farnosti: Kurima
Citát: Item de Kurima solvit II.
Preklad: (Kňaz) z Kurimy zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 56155
Strana: 371
Názov farnosti: Bardejov
Citát: Item de Bartwa solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Bardejova zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 56156
Strana: 371
Názov farnosti: Jarovnice
Citát: Item de Lecha solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Ďaletíc (teraz filiál. far. Jarovnice) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 56157
Strana: 371
Názov farnosti: Tulčík
Citát: Item de Mecha solvit V.
Preklad: (Kňaz) z Demjaty (teraz filiál. farnosti Tulčík) zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 56159
Strana: 371
Názov farnosti: Raslavice
Citát: Item plebanus de Lapos.
Preklad: Farár z Lopúchova (teraz filiál. farnosti Raslavice).
Poznámka DKI: Určenie miesta nie je isté.
_____________________________
ID: 56160
Strana: 371
Názov farnosti: Košice - katedrála
Citát: Item plebanus de Cassa.
Preklad: Farár z Košíc - katedrála.
_____________________________
ID: 56161
Strana: 371
Názov farnosti: Prešov
Citát: Item plebanus de Eperies XXIIII. grossos.
Preklad: Farár z Prešova (zaplatil) 24 grošov.
_____________________________
ID: 56162
Strana: 371
Názov farnosti: Župčany
Citát: Item plebanus de Sarus solvit duas marcas.
Preklad: Kňaz z Malého Šariša (teraz filiál. far. Župčany) zaplatil 2 marky.
_____________________________
ID: 56163
Strana: 371
Názov farnosti: Slanec
Citát: Item Anthonius de Salanch solvit XII.
Preklad: (Kňaz) Anton zo Slanca zaplatil 12 (grošov).
_____________________________
ID: 56164
Strana: 371
Názov farnosti: Hanušovce nad Topľou
Citát: Item plebanus de Medles solvit XXX. grossos.
Preklad: Kňaz z Medzianky (teraz filiál. farnosti Hanušovce nad Topľou) zaplatil 30 grošov.
_____________________________
ID: 56170
Strana: 371
Názov farnosti: Vyškovo nad Tisou(Ukrajina)
Citát: Item plebanus de Wysk solvit XLVIII. grossos.
Preklad: Kňaz z Vyškova nad Tisou (Ukrajina) zaplatil 48 grošov.
_____________________________
ID: 56171
Strana: 371
Názov farnosti: Sighet(Rumunsko)
Citát: Item plebanus de Ziget solvit XLVIII. grossos.
Preklad: Kňaz zo Sighetu (Rumunsko) zaplatil 48 grošov.
_____________________________
ID: 56173
Strana: 371
Názov farnosti: Sačurov
Citát: Item de Hozcowmezen solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Dlhého Klčova (teraz filiál. farnosti Sačurov) zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 56174
Strana: 371
Názov farnosti: Chust(Ukrajina)
Citát: Iem plebanus de Hust solvit XXX. grossos.
Preklad: Kňaz z Chustu (Ukrajina) zaplatil 30 grošov.
_____________________________
ID: 56175
Strana: 371
Názov farnosti: Ťačiv(Ukrajina)
Citát: Item plebanus de Tenkev solvit XLVIII.
Preklad: Kňaz z Ťačiva (Ukrajina) zaplatil 48 (grošov).
_____________________________
ID: 56176
Strana: 371
Názov farnosti: Berehovo(Ukrajina)
Citát: Item plebanus de Lempert Zaza.
Preklad: Tiež farár z Berehova (Ukrajina).
_____________________________
ID: 56177
Strana: 371
Názov farnosti: Berehy(Ukrajina)
Citát: Item de Berek.
Preklad: Tiež (kňaz) z Bereh (Ukrajina).
_____________________________
ID: 56179
Strana: 371
Názov farnosti: Dercen(Ukrajina)
Citát: Item Nicolaus de Derzenh.
Preklad: Tiež (kňaz) Mikuláš z Dercena (Ukrajina).
_____________________________
ID: 56180
Strana: 371
Názov farnosti: Ražňany
Citát: Item Petrus de Ordow.
Preklad: Tiež (kňaz) Peter z Ražňan.
_____________________________
ID: 56185
Strana: 372
Názov farnosti: Košice - Krásna
Citát: Item abbas de Zeplak solvit IIII. marcas Cassenses.
Preklad: Opát z Krásnej nad Hornádom zaplatil 4 marky košické.
_____________________________
ID: 56190
Strana: 372
Názov farnosti: Nižná Myšľa
Citát: Item prepositus de Misle solvit VI. marcas Cassenses.
Preklad: Probošt z Nižnej Myšle zaplatil 6 mariek košických.
_____________________________
ID: 56192
Strana: 372
Názov farnosti: Leles
Citát: Item prepositus de Lelez.
Preklad: Tiež probošt z Lelesa.
_____________________________
ID: 56193
Strana: 372
Názov farnosti: Veľké Trakany
Citát: Item plebanus de Tarkan solvit XVI.
Preklad: Kňaz z Veľkých Trakan zaplatil 16 (grošov).
_____________________________
ID: 56194
Strana: 372
Názov farnosti: Kechnec
Citát: Item plebanus de Felnempti solvit XXX. grossos.
Preklad: Kňaz z Milhosti (teraz filiál. far. Kechnec) zaplatil 30 grošov.
_____________________________
ID: 57326
Strana: 401
Citát: Item a Gibotone subcollectore Scypsiensi LXXXII. marcas et XL. grossos.
_____________________________
ID: 59332
Strana: 211
Názov farnosti: Pečovská Nová Ves
Citát: sacerdos de Lytana,
Preklad: Kňaz z Ľutiny (teraz fil. farnosti Pečovská Nová Ves)
_____________________________
ID: 59333
Strana: 211
Názov farnosti: Pečovská Nová Ves
Citát: sacerdos de Jacoris.
Preklad: Kňaz z Jakovian (teraz fil. farnosti Pečovská Nová Ves)
_____________________________
ID: 59334
Strana: 211
Názov farnosti: Tulčík
Citát: Item Mathias de Mata.
Preklad: Matúš z Demjaty (teraz fil. farnosti Tulčík)
_____________________________
ID: 59335
Strana: 211
Názov farnosti: Fričovce
Citát: Item Jacobus de villa Emerici.
Preklad: Jakub z Hendrichoviec (teraz fil. farnosti Fričovce)
_____________________________
ID: 59336
Strana: 211
Názov farnosti: Prešov
Citát: Item sacerdos Sancti Ladislai.
Preklad: Kňaz (kostola) sv. Ladislava pri Prešove.
_____________________________
ID: 62099
Strana: 207
Názov farnosti: Košice - Krásna
Citát: Item Bancus sacerdos de Siploc iuratus [dixit, decimam sui beneficii] non ultra valere X. grossos minus tribus denariis, quos solvit.
Preklad: Bancus, kňaz z Krásnej nad Hornádom, prísažne vyhlásil, že desiatok za jeho benefícium nie je viac ako 10 grošov bez troch denárov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 62100
Strana: 216
Názov farnosti: Petrovce
Citát: item guartam] de Fanis (Farus),
Preklad: Tiež štvrť v Petrovciach.
_____________________________
ID: 62101
Strana: 216
Názov farnosti: Hostice
Citát: de Gezeche,
Preklad: z Hostíc,
_____________________________
ID: 62103
Strana: 216
Názov farnosti: Nová Bašta
Citát: [de Bast,
Preklad: z Novej Bašty,
_____________________________
ID: 62104
Strana: 216
Názov farnosti: Fiľakovo
Citát: de Gortua],
Preklad: z Fiľakova (Gortva),
_____________________________
ID: 62105
Strana: 216
Názov farnosti: Šurice
Citát: de Sen Kueg,
Preklad: zo Šuríc,
_____________________________
ID: 62108
Strana: 216
Názov farnosti: Rimavská Seč
Citát: item de Seechch],
Preklad: Tiež z Rimavskej Seče,
_____________________________
ID: 62109
Strana: 216
Názov farnosti: Dubovec
Citát: de Arnuch,
Preklad: z Chrámca(far. Dubovec),
_____________________________
ID: 62111
Strana: 216
Názov farnosti: Dubovec
Citát: [de villa Simon,]
Preklad: zo Šimonoviec(far. Dubovec),
_____________________________
ID: 62112
Strana: 216
Názov farnosti: Jesenské
Citát: item de Seled (Feled),
Preklad: z Jesenského,
_____________________________
ID: 62113
Strana: 216
Názov farnosti: Šivetice
Citát: de ecclesia [Sancte Margarete,
Preklad: z kostola sv. Margity (Šivetice)
_____________________________
ID: 62116
Strana: 216
Názov farnosti: Hodejov
Citát: de Genech (Gedey),
Preklad: z Hodejovca(fil. far. Hodejov)
_____________________________
ID: 62117
Strana: 216
Názov farnosti: Uzovská Panica
Citát: [de duabus villis Popoch vocatis],
Preklad: z dvoch obcí, ktoré sa volajú Papča(Drienčany, fil. far. Uzovská Panica),
_____________________________
ID: 62119
Strana: 216
Názov farnosti: Husiná
Citát: de Guibna,
Preklad: z Husinej,
_____________________________
ID: 62121
Strana: 216
Názov farnosti: Muránska Dlhá Lúka
Citát: [de Hucasen,
Preklad: z Muránskej Dlhej Lúky
_____________________________
ID: 62122
Strana: 216
Názov farnosti: Abovce
Citát: de ecclesia Sancti Regis],
Preklad: z kostola (Štefana) Kráľa, obec Kráľ (fil. Aboviec)
_____________________________
ID: 62123
Strana: 216
Názov farnosti: Tornaľa
Citát: item de Tornalia,
Preklad: tiež z Tornale,
_____________________________
ID: 62126
Strana: 216
Názov farnosti: Plešivec
Citát: de capella Vsensozow,
Preklad: z Dlhej Vsi (fil. Plešivca)
_____________________________
ID: 62129
Strana: 216
Názov farnosti: Včelince
Citát: [de ecelesia Omnium Sanctorum] de Krepuch,
Preklad: z kostola Všetkých Svätých v Krpci(časť Včeliniec)
_____________________________
ID: 62130
Strana: 216
Názov farnosti: Včelince
Citát: de ecelesia [Sancte Elene,
Preklad: z kostola sv. Heleny (Včelince)
_____________________________
ID: 62132
Strana: 216
Názov farnosti: Kamenné Kosihy
Citát: ecelesia] Beati Martini de Kukussi (Kukefu)
Preklad: z kostola sv. Martina v Kamenných Kosihách
_____________________________
ID: 62133
Strana: 216
Názov farnosti: Vinica
Citát: [et de Neek
Preklad: a z Vinice.
_____________________________
ID: 62135
Strana: 226
Názov farnosti: Jaklovce
Citát: et domino Marcello de villa Getul
Preklad: a pán Marcel z Jakloviec
_____________________________
ID: 62136
Strana: 226
Názov farnosti: Krompachy
Citát: et Petro de Crompa III. marcas cum dimidia et VI. grossos, marcam computando ad XLVIII. grossos, non sunt beneficia taxata, et si plus valent, ad plus solvere iuravit.
Preklad: Peter z Krompachov tri marky a pol a 6 grošov, počítajúc marku za 48 grošov, benefícium nie je určené, ak bude viac, prisahal viac zaplatiť.
_____________________________
ID: 62139
Strana: 231
Názov farnosti: Jaklovce
Citát: et domini Marcelli de villa Gencil IIII. marcas et VI. grossos, marcam ut prius computando.
Preklad: a pán Marcel z Jakloviec (zaplatil) 4 marky a 6 grošov, marku počítajúc ako predtým.
_____________________________
ID: 62183
Strana: 209
Citát: et debet de medietate anni respondere de fructibus perceptis Paulus de Sebes.
_____________________________
ID: 62184
Strana: 211
Citát: de presenti, guia ille, gui tenebat, recessit et decima ecelesie tenetur de preterito, et in brevi de fructu scriptum in Apries lune post festum decollationis beati Johannis Baptiste.
_____________________________
ID: 62186
Strana: 230
Názov farnosti: Nové Mesto nad Váhom
Citát: seu Johannes de Viel solvit III. grossos, [et erat pauper heremita.]
Preklad: alebo Ján z Nového Mesta nad Váhom zaplatil 4 groše, bol to chudobný pustovník.
_____________________________