logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Monumenta Vaticana Slovaciae


Blahoslavený človek, ktorý dosahuje múdrosť, a muž, čo nadobúda rozumnosť! Lebo je výhodnejšie zarobiť si ju, než zarobiť striebro, a získať si ju (hodno viac), ako najvyberanejšie zlato. Je cennejšia než koraly a nevyrovnajú sa jej všetky tvoje drahocennosti. (Prís 3,13-15)

Naši predkovia prijali Božiu Múdrosť, ktorá im bola zvestovaná. V 14. storočí už na území Slovenska bol čulý náboženský život. Svedčia o tom kostoly, staré stavby, ale aj zápisy z vyberania pápežských desiatkov v Uhorsku v r. 1332-1337 a ktoré sa uchovávajú vo vatikánskych archívoch - pozri: Prameň č. 7. Monumenta Vaticana Hungariae, 1887. (MVH) Je zaujímavé poznávať, kde všade už stáli kostoly a boli farnosti. Niekde tie farnosti zostali, niekde zanikli a niektorú obec ani nedokážeme určiť, kde bola. Ktovie, ako to bude počas ďalších stáročí.
Uvádzame len farnosti, ktoré sú lokalizované na území Slovenska (okrem niekoľkých výnimiek) a v poradí ako sú zapísané v decimačných protokoloch podľa jednotlivých starodávnych archidiakonátov. Upozorňujeme, že zadelenie do archidiakonátov je v origináli veľmi nepresné a my to tiež tak uvádzame. Filiálky uvádzame podľa súčasného stavu, ale niekde podľa Schematizmu z r. 1978.

Archidiakonáty:

Ostrihom
Nitra
Zvolen
Hont
Komárno
Novohrad
Tekov
Liptov
Gemer
Trenčín
Drienov
Abov
Zemplín
Jáger
Užhorod
Ľubiša
Mimo Slovenska

Ďakujeme spoločnosti AVAST (pozri baner v dolnej časti stránky), ktorá poskytuje antivirové programy za finančný príspevok na spracovanie údajov uvedených na stránke.