logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu, kde zatriedenie="Cirkevné dokumenty"

1 Služba autority a poslušnosť.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-740-1..528;
2 Smernice pre formáciu v rehoľných inštitútoch.Ecclesia Catholica. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-511-6..378;