logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde zatriedenie="próza"

1 Curtis, Brent.Posvätná Romanca. Bližšie k srdcu Boha.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-969264-5-4..388;
2 Young, William Paul.Chatrč.Bratislava:Tatran.2009.978-80-222-0562-7..389;