logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde zatriedenie="hagiografia"

1 Albert Veľký.O primknutí sa k Bohu.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-042-7..52;
2 Kowalská, Faustína.Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši. Smižany:PALLOTTI.2003,EK.80-968841-0-7..427;