logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde zatriedenie="dejiny Slovenska všeobecné"

1 Macák, Ernest, SDB.Naša Sedembolestná Matka : Dejiny Šaštína.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-014-3..87;