logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde zatriedenie="Literatúra faktu"

1 Polišenská, Milada.Čechoslováci v Gulagu a československá diplomacie 1945-1953 : databáze civilních osob deportovaných na konci 2. světové války z československého území do SSSR je.Praha:Libri.2006.80-7277-315-1.a1.;