logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde zatriedenie="životopisy svätých"

1 Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0..187;