logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa signatury

1 .Karfíková, Lenka,.Filosofie Augustinova mládí /.:.2016.978-80-7298-218-9.P;
2 .Svoboda, Karel,.Estetika svatého Augustina a její zdroje /.Praha ::Karolinum,.2000.80-246-0090-0.P;
3 .Augustin,.O lži a jiné úvahy /.Třebíč ::Akcent,.2000.80-7268-090-0.P;
4 .Augustin,.Katechetické spisy /.Praha ::Krystal OP,.2005.80-85929-78-3.P;
5 .Augustin,.O nesmrtelnosti duše :.Praha ::OIKOYMENH,.2013.978-80-7298-493-0.P;
6 .Augustin,.O milosti a svobodném rozhodování ;.Praha ::Krystal OP,.2000.80-85929-41-4.P;
7 .Augustin,.O boží obci knih XXII /.Praha ::Karolinum,.2007.978-80-246-1284-3.P;
8 .Aurelius Augustinus.O Boží obci.Praha:Vyšehrad.1950..P;
9 .Vopřada, David,.Svatý Augustin :.:.2015.978-80-87183-83-0.P;
10 .Augustinus Aurelius.O kresťanskej náuke, o milosti a slobodnej vôli ; O milosti a slobodnej vôli.Prešov:Petra.2004.8089007449 (brož.); 80-89007-44-9.P;
11 .Augustin.O křesťanském boji.Olomouc:.1949..P;
12 .Augustin,.Svatý Augustin :.:.2019.978-80-7575-051-8.P;
13 .Augustinus Aurelius.O katechizovaní úplných začiatočníkov.Trnava:Dobrá kniha.2015.9788071419709 (brož.); 978-80-7141-970-9.P;
14 .Augustín,.Enchiridion.Trnava:Dobrá kniha.2016.9788081910067; 978-80-8191-006-7.P;
15 .Augustin,.Řehole pro komunitu /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2004.80-7192-885-2.P;
16 .Jana Pavel II..Augustinum Hipponensem.:.1986..P;
17 .Cullen Malachy.Nepokojná srdce.:.1992..P;
18 ..Výklad Řehole sv. biskupa Augustina podle bl. Humberta.:.1932..P;
19 .Augustinus Aurelius, 354-430.Vyznání /.Praha ::Kalich,.1992.80-7017-480-3 :.P;
20 .Augustinus Aurelius.Vyznania.Bratislava:Lúč.1997.8071141852 (viaz.); 80-7114-185-2.P;
21 .Augustín, Aurelius.Vyznání.Praha:Ladislav Kuncíř.1926..P;
22 .Augustin,.Vyznání /.Praha ::Kalich,.1999.80-7017-301-7.P;
23 .Augustin,.Vyznania /.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1948..P;
24 .Augustin,.Modlitby svatého Augustina /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2004.80-7192-897-6; 80-7192-940-9.P;
25 .Aurelius Augustinus.Die Bekenntnisse des heiligen Augustinus.Regensburg:.1853..P;
26 ..De Vita Christiana.Roma:.1927..P;
27 .Marie Ancilla.Saint Augustin.:.2006.2-915614-09-1.P;
28 .McDonagh.St Augustine of Hippo.:.1982.0 85183 488 4.P;
29 .Aurelius Augustinus.Confessionum.:.1824..P;
30 .Aurelius Augustinus.Commentaire De La Première Épître De S. Jean.Paris:.1961..P;
31 .Dr. Alois Lang.Otec pouště svatý Jeroným.:.1920..P;
32 .Jeroným,.Výbor z dopisů :.Praha ::OIKOYMENH,.2006.80-7298-156-0.P;
33 .Šubrt, Jiří,.Jeroným :.Praha ::Oikoymenh,.2002.80-7298-050-5.P;
34 .R. P. Largent.Saint Jerome.:.1928..P;
35 .Piťha, Petr,.Sv. Kliment Římský, patron diecéze a města Hradce Králové /.České Budějovice ::Poustevník ve spolupráci s Biskupstvím královéhradeckým v nakl. Studio Gabreta,.2004.80-86610-13-6.P;
36 .Kléméns z Alexandreie,.Stromata /.:.2004-2017.80-7298-103-X.P;
37 .Kléméns z Alexandreie, ca 150-ca 215.Stromata VI :.Praha ::Oikoymenh,.2011.978-80-7298-447-3.P;
38 .Kléméns z Alexandreie,.Stromata /.:.2004-2017.80-7298-103-X.P;
39 .Kléméns z Alexandreie,.Exegetické zlomky :.Praha ::OIKOYMENH,.2014.978-80-7298-387-2.P;
40 .Kléméns z Alexandreie,.Vychovatel :.:.2019.978-80-7298-530-2.P;
41 .Dr. Franz Weibengruber.Klemens von Alexandria.:.1985..P;
42 .Kléméns z Alexandreie,.Který boháč bude spasen? /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2008.978-80-7412-001-5.P;
43 .Varcl Ladislav.Klementův list korintským.:.1949..P;
44 .Verlag Josef Kosel.Des Clemens von Alexandreia.:.1934..P;
45 .Kročil, Vlastimil,.Passio Christi ve spisech Lva Velikého /.Brno ::L. Marek,.2010.978-80-87127-20-9.P;
46 .Adolphe Regnier.St. Leon le Grand.:.1927..P;
47 .Victorinus, Marius,.O soupodstatnosti Trojice :.Praha ::OIKOYMENH,.2006.80-7298-154-4.P;
48 .Meliton,.O Pasše =.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.2010.978-80-87378-56-4.P;
49 .Ondrej,.Veliký kánon svatého Ondřeje arcibiskupa Krétského.:.2018.9788089755523; 97-80-89755-52-3.P;
50 .Órigenés,.Proti Kelsovi :.:.2016-.978-80-7298-219-6; 978-80-7298-132-8; 978-80-7298-531-9.P;
51 .Órigenés,.Proti Kelsovi :.:.2016-.978-80-7298-219-6; 978-80-7298-132-8; 978-80-7298-531-9.P;
52 .Órigenés,.Proti Kelsovi :.:.2020.978-80-7298-531-9.P;
53 .Órigenés,.La priere /.Paris ::Desclée de Brouwer,.1977.2-220-02123-8.P;
54 .Origenes.O písni písní.:.2000..P;
55 .Sv. Řehoř Veliký.Kniha o správě pastýřské.:.1909..P;
56 .Řehoř z Nyssy,.Katechetická řeč :.:.2015.978-80-7298-513-5.P;
57 .Řehoř z Nyssy,.O stvoření člověka :.Praha ::OIKOYMENH,.2013.978-80-7298-484-8.P;
58 .Řehoř z Nyssy,.Otče náš :.:.2019.978-80-7298-355-1.P;
59 .Vepřek, Miroslav,.Modlitba sv. Řehoře a Modlitba vyznání hříchů v církevněslovanské a latinské tradici /.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.2013.978-80-244-3623-4.P;
60 .Řehoř z Nyssy,.Výklad Veĺpiesne..:.2015.978-80-7141-927-3.P;
61 .Řehoř z Nyssy,.Život Mojžiša, alebo, O ceste k dokonalosti v cnosti /.Trnava ;; Bratislava ::Dobrá kniha,.2012.978-80-7141-768-2.P;
62 .Gregor z Nazianzu,.Môj život (II, I, 11).Trnava:Dobrá kniha.2017.9788081911033 (brož.); 978-80-8191-103-3.P;
63 .Špidlík, Tomáš,.Řehoř Naziánský :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2010.978-80-7412-051-0.P;
64 .Timotheus Vodička.Svatý Řehoř Veliký.:.1946..p;
65 ..Bibliothek der kirchenvater.:.1933..P;
66 .Augustin Fliche.Saint Gregoire VII.:.1928..P;
67 .Tatian,.Promluva k Řekům :.:.2016.978-80-7298-210-3.P;
68 .Tertullianus,.O hrách =.Praha ::OIKOYMENH,.2004.80-7298-100-5.P;
69 .Tertullianus,.O Kristově těle :.:.2015.978-80-7298-205-9.P;
70 .Rankin, David.Tertullianus a církev /.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury,.2001.80-85959-95-X.P;
71 .Tertullianus,.O modlitbě /.:.2020.978-80-7575-076-1.P;
72 .Tertullianus,.O křtu /.:.2021.978-80-7575-114-0.P;
73 .Koronthály, Pavel.Tertulián o manželství /.:.2014.978-80-87183-72-4.P;
74 .Kitzler, Petr,.Duše a tělo u Tertulliana :.:.2018.978-80-7298-346-9.P;
75 .Lichner, Miloš,.K prameňom ranokresťanskej latinskej tradície.:.2017.9788081911057; 978-80-8191-105-7.P;
76 .Černohous, Alan,.Filokalie.:.2019.9788074123108; 978-80-7412-310-8.P;
77 .Altaner, Berthold,.Patrologie :.:.1958..P;
78 .Drobner, Hubertus R.,.Patrologie: úvod do studia starokřesťanské literatury /.Praha ::OIKOYMENH,.2011.978-80-7298-466-4.P;
79 .Dattrino, Lorenzo,.Patrologie /.:.1994..P;
80 .Dattrino, Lorenzo,.Patrologie /.:.1994..P;
81 .Šmelhaus, Vratislav,.Řecká patrologie :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1972..P;
82 .Samsour, Josef.Základy patrologie se zvláštním zřetelem k dějinám dogmatu :.Brno ::Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských,.1907..P;
83 .Kitzler, Petr,.Příběhy raně křesťanských mučedníků :.Praha ::Vyšehrad,.2009.978-80-7021-989-8.P;
84 .Kitzler, Petr,.Příběhy raně křesťanských mučedníků II :.Praha ::Vyšehrad,.2011.978-80-7429-187-6.P;
85 .Kraft, Heinrich,.Slovník starokřesťanské literatury :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2005.80-7192-516-0.P;
86 .Sonntag, Franz Peter,.Das Glaubenszeugnis der frühen Kirche :.:.1982..P;
87 .Egeria,.Púť do svätej zeme =.Trnava ::Dobrá kniha,.2006.80-7141-539-1.P;
88 .Panczová, Helena,.O nepravej ženskej kráse /.Bratislava ::Dobrá kniha,.2007.978-80-7141-572-5.P;
89 .Panczová, Helena.Slávne svedectvo mučeníkov.Trnava:Dobrá kniha.2009.9788071416692; 978-80-7141-669-2.P;
90 .Panczová, Helena.Sv. Makrína, Melánia a Olympia /.Trnava ::Dobrá kniha,.2008.978-80-7141-604-3.P;
91 .Dus, Jan Amos,.Umučení Polykarpa a pašijní příběh /.Jihlava ::Mlýn,.2011.978-80-86498-47-8.P;
92 ..Spisy aspoštolských otců.:.1985..P;
93 .Drda, Vratislav Antonij.Didachē :.Hostinné ::Stauros,.1994.80-238-1735-3.P;
94 .F. Cayré.Précis de Patrologie I..:.1931..P;
95 .F. Cayré.Précis de Patrologie II..:.1930..P;
96 .Sušil František.Spisy swatých otcůw apoštolských.:.1849..P;
97 ..Modlitby prvních křesťanů.:.1946..P;
98 .Novák J. Josef.Patristická čítanka.:.1988..P;
99 ..Druhá patristická čítanka.:.1985..;
100 ..Třetí patristická čítanka.:.1985..P;
101 ..Čtvrtá patristická čítanka.:.1987..P;
102 ..Šestá patristická čítanka.:.1989..P;
103 ..Církevní dějiny.:.1989..;
104 ..Osmá patristická čítanka.:.1990..P;
105 ..Devátá patristická čítanka.:.1991..P;
106 ..Církevní dějiny.:.1988..P;
107 .Theodoret z Kyrrhu,.Historia religiosa :.Praha ::Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty,.2005.80-86882-00-4.P;
108 .Pavlík, Jiří,.Apofthegmata :.Praha ::Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty,.2000-2008.80-902682-2-6; 80-86882-01-2; 978-80-86882-10-9.P;
109 .Otlohus Ratisbonensis de S. Emmeramo,.Liber de temptatione cuiusdam monachi =.:.2017.978-80-7464-933-2.P;
110 .Palladios,.Poučné příběhy pro komořího Lausa /.Praha ::Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty,.2002.80-902682-6-9.P;
111 .Borkowska, Małgorzata.Tváre Otcov púšte.Ľubietová:Mnísi z rehole sv. Benedikta.2001.8096864289 (brož.); 80-968642-8-9.P;
112 .Lucký, Metod.Slová Otcov púšte.Bratislava:Serafín.2003.8088944708 (brož.); 80-88944-70-8.P;
113 .Grün, Anselm,.Otcové pouště s Anselmem Grünem.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-479-2.P;
114 .Špidlík, Tomáš,.Církevní otcové s Tomášem Špidlíkem.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2006.80-7195-074-2.P;
115 .Athanasius,.Život sv. Antonína Poustevníka :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2010.978-80-7412-041-1.P;
116 .Marie Ancilla.Saint Antonie du désert.:.2006.2-915614-10-5.P;
117 ..Život sv. Antonína Velikého.Praha:.1928..P;
118 .Marie Ancila.Ve škole otců pouště /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1999.80-7192-426-1.P;
119 .Smolen, Štěpán,.Buď, kde si.:.2019.9788089994113; 978-80-89994-11-3.P;
120 .Smolen, Štěpán,.Buď, kde jsi /.:.2016.978-80-7195-926-7.P;
121 .Cremaschi, Lisa.Pokora a milosrdenství /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2003.80-7192-641-8.P;
122 ..Les péres du désert.Paris:.1927..P;
123 .Vopřada, David,.Mystagogie Výkladu 118. žalmu svatého Ambrože /.:.2015.978-80-7465-133-5.P;
124 .Vopřada, David,.Svatý Ambrož a tajemství Krista /.:.2015.978-80-87183-73-1.P;
125 .Svatý Ambrož.O pannách / O bratru Satyrovi.Olomouc:.1948..P;
126 .Ambróz,.Vysvetlenie vyznania viery, O sviatostiach, O tajomstvách.Trnava:Dobrá kniha.2017.9788081910654 (brož.); 978-80-8191-065-4.P;
127 ..Saint Athanase.Paris:.1925..P;
128 ..Saint Ambroise.Paris:.1924..P;
129 ..LE MÉMORIAL DU CHRÉTIEN.Paris:.1858..P;
130 ..Ausgewählte Schriften des heiligen Ambrosius.:.1877..P;
131 ..Ausgewählte Schriften des heiligen Ambrosius.:.1871..P;
132 .Augustin,.Aurelius Augustinus :.Praha ::Vyšehrad,.2000.80-7021-266-7.P;
133 .Athénagoras,.Přímluva za křesťany :.:.2019.978-80-7465-368-1.P;
134 .Kranz, Gisbert,.Augustin :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1998.80-7192-212-9.P;
135 .Papini, Giovanni.Svatý Augustin.Praha:Bohuslav Rupp.1947..P;
136 .Wohl, Louis de,.Nepokojný plamen :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-624-2.P;
137 .Henri Marrou.Svatý Augustin.:.1979..P;
138 .Bertrand Ľudovít.Svätý Augustín.:.1948..P;
139 .Augustin.Rozhovory duše s Bohem.Praha:.1935..P;
140 .Augustin.Rozhovor o blaženém životě.Brno:.1931..P;
141 .Karfíková, Lenka,.Čas a řeč :.Praha ::OIKOYMENH,.2007.978-80-7298-260-8.P;
142 .Balthasar, Hans Urs von,1905-1988..La gloire et la croix :.Paris ::Aubier,.1965-1983.2700700228 (v. 3: 2); 2700702220 (v. 4: 1); 2700702964 (v. 4: 2); 2700703332 (v. 4: 3);2-7007-0022-8.UB 1/1;
143 .Saint-Exupéry, Antoine de, 1900-1944.Kameny chrámu :.:Praha :.2008.978-80-7021-922-5.DL3;
144 .Newman, John Henry, 1801-1890.I pokus se počítá.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-501-6.DL6;
145 .Martin, Francis.The feminist question :.Grand Rapids, Michigan ::W.B. Eerdmans,.1994.0-8028-0794-1.UB 1/2;
146 .Saint.Dopisy matce : korespondence z let 1910-1944.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2006.80-7195-999-5.DL3;
147 .Newman, John Henry.Sen starého muže.:Cesta Brno.1991.80-85319-13-6.DL6;
148 .Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Malý princ /.Praha ::Albatros,.1972..DL3;
149 .Newman, J.J..Bůh a já.Olomouc ::Lidové závody tiskařské a nakladatelské,.1928..DL6;
150 .F.W.Faber.Vyšší život.Brno:nakladatelství Brnenské tiskárny Brno.1948..DL3;
151 .Alois Lang.John Henry Newman.Praha:Vyšehrad.1947..DL6;
152 .Kowalska, Faustina Mária.Milosrdenstvo božie.Košice:Slovo.1992.80-85291-10-X.DL3;
153 .John Neumann.His favorite prayers.:.1965..DL6;
154 .Kowalska, Faustyna Marie Helena.Deníček : Boží milosrdenství v mé duši.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-531-4.DL3;
155 .Tomáš Merton.Několik myšlenek o duchovním životě.:.1970..DL6;
156 ..Dzienniczek.Krakow:.1983..DL3;
157 .Tomáš Merton.Nauka a zkušenost.:.1972..DL6;
158 .John Henry Newman.History of my religious opinions.London:.1865..DL6;
159 .John Henry Newman.Úvod do filosofie náboženského myslitele-konvertity a výbor jeho spisů.:.1939..DL6;
160 .David Haas.Welcome, faithful presence.:.2015.978-1-940414-03-4.DL6;
161 .Dachovský, Karel,(1949-).Blahoslavený John Henry Newman.Praha ::Řád,.2010.978-80-86673-16-5.DL6;
162 .Dr Marco Weirich.Kardinál J. H. Newman.Olomouc:.1963..DL6;
163 .Nouwen, Henri.Život milovaných dětí : duchovní život v sekulárním světě.Praha:ZVON.1994.80-7113-103-2.DL7;
164 .Bonaventura.De reductione artium ad theologiam; Unus est magister vester, Christus.Praha ::Oikoymenh.2003.80-7298-078-5.DL2;
165 .Nouwen, Henri.Cesta srdce.Praha:ZVON.1995.80-7113-134-2.DL7;
166 .Bonaventura, svatý.Putování mysli do Boha : Itinerarium mentis in Deum.Praha:Krystal OP.1997.80-85929-22-8.DL2;
167 .Nouwen, Henri.Návrat ztraceného syna.Praha:Paulínky.2001.80-86025-29-2.DL7;
168 .sv. Bonaventúra.Putovanie mysle k Bohu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..DL2;
169 .Nouwen, Henri.Ako klaun v Rí­me. .Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-08-2.DL7;
170 .Bonaventura.Le cinque feste di Gesu Bambino.:.1959..DL2;
171 .Michael J. Curley.Bishop John Neumann, C.SS.R..:Bishop Neumann center.1952..DL7;
172 .Boros, Ladislav.Bůh mezi námi :.Praha ::Signum Unitatis,.1991..DL2;
173 .John Henry Newman.Auswahl und Einleitung von Walter Lipgens.:.1958..DL7;
174 .Boulad, Henri.Dimenze lásky.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-25-1.DL2;
175 .John Henry Newman.Worte des Herzens.:.1990.3-7462-0533-6.DL7;
176 .Boulad, Henri.Ježíš v dnešní době : dvanáct podobenství pro dnešní dobu.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-081-9.DL2;
177 .John Henry Newman.Discourses addressed to mixed congregations.New York:.1850..DL7;
178 .Boulad, Henri, 1931- - autor.Všechno je milost :.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1994.80-85527-51-0.DL2;
179 .Nouwen, Henri J. M..Naslouchal jsem tichu.Praha:Portál.1994.80-7178-021-9.DL7;
180 .Jiří Kaplan.Žij svobodně.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-093-2.DL2;
181 .Nouwen.Dopisy Markovi.Praha:ZVON.1996.80-7113-165-2.DL7;
182 .Birgitta,asi 1303-1373.Tajemná slova :.Olomouc ::Krystal,.1938..DL2;
183 .Nouwen, Henri J. M..Náš největší dar.Praha:Zvon.1997.80-7113-214-4.DL7;
184 .Buber, Martin,1878-1965.Extatická vyznání :.V Praze ::Vyšehrad,.2016.978-80-7429-646-8.DL2;
185 .Nouwen, Henri.Našel jsem domov.Praha:Portál.1996.80-7178-078-2.DL7;
186 .Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2.DL2;
187 .Nouwen, Henri J. M., 1932-1996.Proměň můj nářek v tanec :.:Olomouc :.2008.978-80-7266-300-2.DL7;
188 .Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Pozvání na horu Sinaj :.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.1999.80-7192-417-2.DL2;
189 .Nouwen, Henri.Ranený uzdravovateľ.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-29-5.DL7;
190 .Cantalamessa, Raniero,1934-.Můj život ve službě slova /.:.2015.978-80-7195-849-9.DL2;
191 .Cantalamessa, Raniero.My kážeme Krista ukřižovaného.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-061-4.DL2;
192 .Petrosillo, Piero.Křesťanství od A do Z.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-365-6.T,vš.;
193 .Cantalamessa, Raniero.Pascha, putování za nepomíjejícím.Praha:Paulínky.2005.80-86025-83-7.DL2;
194 .Rahner, Karl.Grundkurs des Glaubens :.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1976.3451175525 (Pp.).T,sp.;
195 .Cantalamessa, Raniero.Tajemství proměnění Páně.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-972-7.DL2;
196 .Matthias Utters.Ranní rozjímání.Havlíčkův Brod:.1991..DL7;
197 .Pospíšil, Ctirad Václav,1958-.Husovská dilemata.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2015.9788071958161;978-80-7195-816-1.T,sp.;
198 .Cantalamessa, Raniero, 1934-.Tvé slovo mi dává život.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-357-9.DL2;
199 .P. Antonín.Rozmluva s Bohem.:.1948..DL7;
200 .Cantalamessa, Raniero.Ukřižovaný Kristus. Velkopáteční rozjímání (1996-2001)..Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.2002.80-7192-607-8.DL2;
201 .Nouwen, Henri J. M.1932-1996.Gottes Clown sein :.Freiburg ::Herder,.1985.3-451-20544-0.DL7;
202 .Carretto, Carlo.Kráčajme cestou lásky:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-171-2.DL2;
203 .Nouwen, Henri.Chléb na cestu : deník moudrosti a víry.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-475-X.DL7;
204 ..Skutečnosti z druhé strany.:.1994..DL2;
205 .Nouwen, Henri.Adam boží miláček.Brno:Cesta.2000.80-7295-009-6.DL7;
206 .Carretto, Carlo.A buh videl,že je to dobré.Praha:Portál.1996.80-7178-092-8.DL2;
207 .Nouwen, Henri J. M.,1932-1996.Nesebecká Kristova cesta.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo ;; Karmelitánské nakladatelství.2009.9788089231294 (brož.); 9788071954156; 978-80-89231-29-4; 978-80-7195-415-6.DL7;
208 .Carretto, Carlo.Poušť uprostřed města.:Cesta.1997.80-85319-53-5.DL2;
209 .Nouwen, Henri.Cesta čekání ; cesta pokoje ; cesta moci.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-145-9.DL7;
210 .Carretto, Carlo.Hledal jsem a nalezl jsem.:Cesta Brno.1997.80-85319-67-5.DL2;
211 .Philippe, Jacques, 1947- - autor.Ve škole Ducha svatého.:Kostelní Vydří :.2003.80-7192-666-3.DL7;
212 .Carretto, Carlo,(1910-1988).Myšlenky na každý den..Praha ::Nové město,.1997.80-902084-7-9 (brož.);80-902084-6-0 (soubor : brož.).DL2;
213 .Philippe, Jacques.Vnitřní svoboda : síla víry,naděje a lásky.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2004.80-7192-807-0.DL7;
214 .Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Serafín:Bratislava.1994.80-85310-36-8.DL7;
215 .Albert Peyriguere .Uchvácen Kristem.Havlíčkův Brod:Signum unitaris.1991..DL7;
216 .Paul VI.Demeurez fermes dans la foi.Paris:.1967..DL7;
217 .Philippe, Marie-Dominique,,1912-2006 - autor.Blahoslavenství jako lék.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství.2011.978-80-7195-474-3.DL7;
218 .Raoul Plus T. J..Bůh v nás.Přerov:.1931..DL7;
219 .Benedikt1927-.Jste nadějí církve :.Praha ::Paulínky,.2013.978-80-7450-109-8; 978-80-7450-110-4.DL1;
220 .Benedikt XVI..Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI.. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-512-2.DL1;
221 .Benedict1927-.Seek that which is above :.San Francisco ::Ignatius Press,.1986.0898701015;0-89870-101-5.DL1;
222 .Bernard z Clairvaux,(1090-1153).Kázání na Píseň písní..Praha ::Krystal OP,.2012.978-80-87183-39-7.DL1;
223 .Bernard z Clairvaux.Kázání na Píseň písní 1..Praha:Krystal OP.2009.978-80-87183-15-1.DL1;
224 .Bernard z Clairvaux,asi 1090-1153.Kázání na Píseň písní /.:.2017.978-80-7575-022-8.DL1;
225 .Bernard z Clairvaux,asi 1090-1153.Kázání pro dobu adventní a vánoční /.:.2016.978-80-7575-000-6.DL1;
226 .Saint Bernard.The Nativity.Dublin:.1959..DL2;
227 .Saint Bernard.Sermones in cantica canticorum.:.1888..DL2;
228 .Quoist, Michel, 1921-1997 - autor.Kristus uprostřed světa.Praha:Portál.1995.80-7178-080-4.DL7;
229 .Quoist, Michel, 1921-1997 - autor.Mezi člověkem a Bohem.:Praha :.1995.80-7021-160-1.DL7;
230 .Powell, John.Proč žít, proč umírat?.Praha:ZVON.1995.80-7113-137-7.DL7;
231 .Powell, John.Štěstí začíná uvnitř.Praha:Portál.1995.80-7178-079-0.DL7;
232 .Powell, John.Láska bez podmínek.Praha:Portál.1995.80-7178-041-3.DL7;
233 .Porubčan, Jozef, SJ.Svědectví pravdě.Praha:ZVON.1993.80-7113-075-3.DL7;
234 ..Ako jeden z nás.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-289-9.DL7;
235 .Plus Raoul.V Kristu Ježíši.:.1936..DL7;
236 .Quoist, Michel,.Zuschauer sein genügt nicht /.Leipzig ::St. Benno,.1988.3-7462-0118-7.DL7;
237 .Quoist, Michel.Bůh mě čeká.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-84-7.DL7;
238 .Quoist, Michel (1921-1997).Konštrukcia človeka.Bratislava:Lúč.2001.80-7114-330-8, 8071143308.DL7;
239 .Michel Quoist.Mezi Bohem a člověkem.Praha:.1969..DL7;
240 .Michel Quoist.Mezi člověkem a Bohem.Praha:SCRIPTUM.1991..DL7;
241 .Quoist, Michel.Setkání.Řím:Křesť. akademie.1967..DL7;
242 .Quoist, Michel.Tvojimi očami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..DL7;
243 .Rahner, Karl,(1904-1984).Das grosse Kirchenjahr :.Leipzig ::St. Benno,.1990.3-7462-0494-1.DL7;
244 .Karl Rahner.Všední věci.:.1966..DL7;
245 .Karl Rahner.Můj problém.Brno:CESTA.1989..DL7;
246 .Lewis, Clive Staples.Problém bolesti.Praha:Návrat domů.1998.80-85495-89-9.DL5;
247 .Lewis, Clive Staples.Bůh na lavici obžalovaných.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-59-7.DL5;
248 ..Sociální encykliky (1891-1991).Praha ::Praha :.1996.80-7113-154-7.D;
249 .Lewis, Clive Staples.K jádru křesťanství. Praha:Návrat.1993.80-85495-19-8.DL5;
250 .Sedláček Jaroslav.Výklad posvátných žalmu. Díl I..Praha:.1900..BI 4;
251 .Lewis, Clive Staples.Rady zkušeného ďábla.Praha:ZVON.1992.80-7113-064-8.DL5;
252 .Sedláček Jaroslav.Výklad posvátných žalmu. Díl II..Praha:Dědictví Sv. Prokopa.1901..BI 4;
253 .Lewis, C.S..Zničení člověka, neboli, Úvahy o vzdělání se zvláštním zaměřením na výuku angličtiny ve vyšších třídách.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-360-5.DL5;
254 ..The Interpretation of the New Testament.London:Oxford University Press.1964..BI ;
255 .František Kučera.Bůh a já.:.1981..DL5;
256 .Starozákonní překladatelská komise pri synodní radě Českobraatrské církve Evangelické.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1978..BI 3;
257 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5.DL5;
258 .Beck Magnus O.P..Spiritualita a mystika u Tomáše Akvinského.:.1989..Akv.;
259 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Až na dno duše II. : Meditácie II..Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-507-6.DL5;
260 .Kodet, Vojtěch, 1956-.Hledám tvou tvář.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2011.978-80-7195-570-2.DL5;
261 .Kodet, Vojtěch, 1956-.Učednictví.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-353-1.DL5;
262 .Chiara Lubich.Dio ti ama immensamente.:.2009.978-88-311-4427-8.DL5;
263 .Fabio Ciardi.La preghiera il momento piú bello della giornata.:.2015.978-88-311-4448-3.DL5;
264 .Lubichová, Chiara.Myšlienky.Bratislava:LUC.1994.80-85487-22-5.DL5;
265 .Lubich, Chiara,.Meditace c Chiara Lubich ; Miloslav Vlk, Marek Trizuljak.Bratislava:Nové mesto.1991.80-85487-00-4.DL5;
266 .Lubich, Chiara, 1920-2008 - autor.Jednota a Ježíš opuštěný :.:Praha :.1995.80-901542-8-X.DL5;
267 .Lozano, Neal.Návrat staršieho brata.Bratislava:FAMILIARIS.1996.80-967068-6-1.DL5;
268 .Jacques Loew.Za noci jsem hledala.:.1970..DL5;
269 .C. S. Lewis.Hovory.:.1945..DL5;
270 .Lewis, C. S.1898-1963.Čtyři lásky /.Praha ::Návrat domů,.2013.978-80-7255-283-2.DL5;
271 .Alois Richter.Ježíš Kristus cestou, pravdou, životem.Kroměříž:.1928..DL7;
272 .Karl Rahner.Betrachtungen zum ingatianischen Exerzitienbuch.:.1965..DL7;
273 .Karl Rahner.Worte ins Schweigen.:.1940..DL7;
274 .Karl Rahner.Von der Not und dem Segen des Gebetes.:.1977..DL7;
275 ..Vinný keř.Kroměříž:.1991..DL7;
276 .Rahner, Karl.Novou odvahu k ctnosti.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-173-3.DL7;
277 .Rahner, Karl,.Was heisst Jesus lieben? /.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1982.3-451-19532-1.DL7;
278 .Rahner, Karl,.Die Gabe der Weihnacht /.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1981.3-451-19150-4.DL7;
279 .Rohr, Richard,.Božský tanec :.Brno ::BarristerandPrincipal,.2018.978-80-7364-073-6.DL7;
280 .van Ruysbroeck, Jan.Zrcadlo věčné blaženosti.:.1946..DL7;
281 .Říhánek Jan Nep..Zrnka moudrosti.:.1947..DL7;
282 .sv. František Saleský..Pojednání o lásce k Bohu.:Matice cyrilometodějská.2003.80-7266-140-X.DL7;
283 ..Treatise On The Love of God.Rockford:.1975..DL8;
284 ..Treatise On The Love of God.Rockford:.1975..DL8;
285 .sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Tajemství radosti.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-50-2.DL8;
286 .Terezie, Sestra.Láska a oběť : Tajné spojenectví?.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-71-5.DL8;
287 .Schellenberger, Bernardin.Zácvik do hry.Praha:Čes.křesťanská akad..1995.80-85795-22-1.DL8;
288 .Schrijvers, Josef.Umění dávati se.Praha:Gustav Francl.1937..DL8;
289 .Schrijvers Josef.Oddanost Bohu.:.1948..DL8;
290 .Schönborn, Christoph, 1945-.Nalezli jsme milosrdenství.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-444-6.DL8;
291 .Speyr, Adrienne von.Lumina a nová lumina.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-176-9.DL1;
292 .Giussani Luigi.Cesty křesťanské zkušenosti.Praha:Scriptum.1991..DL3;
293 .Suenens, Léon Joseph,.Žít křesťansky. Praha:ČKCH.1970..DL8;
294 .Speyr, Adrienne von.Eliáš.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-09-X.DL1;
295 .Giordani, Igino.Božské dobrodružstvo. Nové mesto:Bratislava.1995.80-85487-18-7.DL3;
296 .Suenens, Leo Jozef.Král Baudouin : život, který oslovuje.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-132-7.DL8;
297 .Speyr, Adrienne von.Člověk před Bohem.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-170-X.DL1;
298 .P. Gabriel O.C.D..Doverne s Bohom II..:.1967..DL3;
299 ..Jízdenka do nebe a vstupenka do ráje.Brno:.1990..DL8;
300 .Soušek, Zdeněk.Knihy tajemství a moudrosti : 2. [díl]. Mimobiblické židovské spisy:Pseudepigrafy : mimobiblické židovské spisy:pseudepigrafy.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-244-6.BI 3;
301 .Speyr, Adrienne von, 1902-1967 - autor.Slova na kříži.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1994.80-85527-65-0.DL1;
302 .P. Gabriel O.C.D..Doverne s Bohom II..:.1967..DL3;
303 .Škarvada, Jaroslav.Abys živ byl.Praha:Krystal OP.1993.80-901528-0-5.DL8;
304 .Bič, Miloš.Výklady ke Staremu zakonu.Praha:Biblická společnost.1991.80-7017-408-0.BI 3;
305 .Speyr, Adrienne von,(1902-1967).U Boha a u lidí :.Praha ::Paulínky,.2011.978-80-7450-026-8.DL1;
306 .P. Gabriel O.C.D..Doverne s Bohom III..:.1969..DL3;
307 .Šuppa, Jozef,.Modlitby srdca.Trnava:Dobrá kniha.2016.9788081910104 (brož.); 978-80-8191-010-4.DL8;
308 .Bič, Miloš.Výklady k SZ 2Knihy výpravné.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-154-8.BI 3;
309 .Albanese Giovanni.Nový kvas.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..DL1;
310 .P. Gabriel O.C.D..Doverne s Bohom IV..:.1968..DL3;
311 ..Listy Božské útěchy krví podepsané.:Matice cyrilometodějská.2006.80-7266-246-5.DL8;
312 .Bič, Miloš.Výklady k SZ 3 Knihy naučné.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-240-4.BI 3;
313 .Auffray Augustin.Ježíš Kristus ve mně.:.1947..DL1;
314 .Frossard, André.Ptali jste se na Boha : Člen francouzské akademie odpovídá na dotazy mladých lidí.Praha:Portál.1992.80-85282-27-5.DL3;
315 .Torkington, David, 1938-.Mystika všedního dne.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-675-2.DL8;
316 ..Výklady ke Starému zákonu. |n IV., |p Knihy prorocké.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1998.80-7192-274-9.BI 3;
317 .Balthasar, Hans.Cesty k ujasnění : rozlišování duchů.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-17-8.DL1;
318 .Svatý Otec František.Meditace II..:.2014..DL3;
319 .Torkington, David, 1938-.Neztrácet naději :.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-677-9.DL8;
320 .Bič, Miloš.Výklady k SZ 5.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-150-5.BI 4;
321 .Balthasar, Hans.Kordula anebo Vážný případ.Řím:Křesťanská akad..1987..DL1;
322 .František,1936-.Milosrdenství /.Praha ::Paulínky,.2015.978-80-7450-171-5.DL3;
323 .Torkington, David, 1938- - autor.Vždycky se může začít znovu.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.2003.80-7192-696-5.DL8;
324 .Dubovský, Peter.Genezis.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-626-5.BI 4;
325 .Balthasar, Hans.Síla křesťanské naděje.Olomouc:Velehrad.1986.80-85966-01-8.DL1;
326 .Forest, Jim.E-maily z pekla.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-115-5.DL3;
327 .Torkington, David.Milá Zuzano! : nastal čas pro renesanci křesťanství.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2002.80-7192-701-5.DL8;
328 .Vopalecký, Pavel.Genesis :.:.1997..BI 4;
329 .Králik, Ľubor.Vlastnými slovami.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-396-8.DL1;
330 .Grün, Anselm.Poselství shůry.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1999.80-7192-375-3.DL3;
331 .Tóth, Tihamér,1889-1939.Vítězství Kristovo :.V Praze ::Vyšehrad,.1936..DL8;
332 .Varšo, Miroslav.Abdiáš, Jonáš, Micheáš .Trnava ::Dobrá kniha.2010.978-80-7141-690-6.BI 4;
333 ..Il cuore del mondo.:.1964..DL1;
334 .Grun, Anselm.Spiritualita zdola.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-167-X.DL3;
335 .Tóth, Tihamér.Veliký Buh.:.1941..DL8;
336 .Jozef Tiňo.Exodus.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-766-8.BI 4;
337 ..Mysterium Paschale.:.1983..DL1;
338 .Grun, Anselm.Proměňující moc víry.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1998.80-7192-332-X.DL3;
339 .Tóth, Jozef (1925-2022).Človek Jób hovorí s diablom ; Evanjelium apoštola Judáša.Košice: Slovo.1995.80-85291-17-7.DL8;
340 .Dubovský, Peter.Komentáre k Starému zákonu.:.2005??.9788081911354; 978-80-8191-135-4.BI 4;
341 .Bellarmin, Robert.O věčné blaženosti svatých.Praha:Krystal.2001.80-85929-47-3.DL1;
342 .John Greenfield.Moc s výsosti.:.1936..DL3;
343 ..Lidský ale svatý.London:.1962..DL8;
344 .Lewis, C. S.1898-1963.Úvahy nad žalmy /.Praha ::Návrat domů,.2015.978-80-7255-326-6.BI 4;
345 .Bellarmin, Robert,1542-1621.Úpění holubice čili o užitečnosti slz /.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1948..DL1;
346 .Billy Graham.Pokoj s Bohem.:.1980 ??..DL3;
347 .Trpin, Erich.Chlieb Šťastia. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00951-8.DL8;
348 .Deissler, Alfons.Chodit s Bohem.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-413-X.BI 4;
349 .Bellarmin, Robert.O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených.:.1948..DL1;
350 .Gräf, Richard.Ano, Otče.Přerov:Sestry Neposkvrněného početí Panny Marie.1938..DL3;
351 .Urban, Jan Evangelista, 1901-1991 - autor.Vzrůst ke Kristu. |n 1. díl, |p Stavební prvky duchovního života.Praha:[Praha] :.1993.80-901426-2-1.DL8;
352 .Leibowitz, Ješajahu,1903-1994.Úvahy nad Tórou /.Praha ::P3K,.2011.978-80-87186-50-3 (váz.); 978-80-87186-51-0 (brož.).BI 4;
353 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Naděje pro Evropu?.Milano:Scriptum.1993.80-85528-27-4.DL1;
354 .Grün, Anselm.Bydlet v domě lásky.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-542-X.DL3;
355 .Borkowska, Małgorzata, 1939- - autor.Kristus - život Marmionův.:Praha :.2001.80-902682-4-2.DL5;
356 .Urban, Jan Evangelista, 1901-1991 - autor.Vzrůst ke Kristu. |n 2. díl, |p Vzrůst duchovní zkušenosti.Praha:[Praha] :.1993.80-901426-3-X.DL8;
357 .Sacks, Jonathan, 1948- - autor.O svobodě a náboženství :.V Praze ::Praha :.2005.978-80-87186-00-8.BI 4;
358 .Joseph Ratzinger..Pravda,hodnoty a moc : Prubířské kameny pluralistické společnosti.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1996.80-85959-16-X.DL1;
359 .Grun, Anselm.Obrazy proměnění : Cesta k proměně lidského nitra.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2001.80-7192-492-X.DL3;
360 .Malá, Věra.Cesty Boží lásky.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-23-5.DL5;
361 .Urban, Jan Evangelista,(1901-1991).Duchovní život.V Praze ::Atlas,.1946..DL8;
362 .Ravik, Slavomír, 1932- - autor.Bible dnes a pro nás :.Praha ::Praha :.1991.80-04-25553-1.BI 4;
363 .Benedikt,1927-.Můj duchovní testament /.Praha ::Portál,.2013.978-80-262-0460-2.DL1;
364 .Grun, Anselm.50x Ježíš.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-482-2.DL3;
365 .Robert Mader.Živ buď Ježíš král.:.1933..DL5;
366 .Urban, Jan Evangelista,1901-1991.K Bohu :.V Praze ::Vyšehrad,.1946..DL8;
367 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Nad Starým zákonom.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-107-0.BI 4;
368 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Evropa : její základy dnes a zítra.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-801-1.DL1;
369 .Grun, Anselm.Každý má svého anděla : boží pomocníci jako součást radostné zvěsti bilických příběhů.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-540-3.DL3;
370 .Lucado, Max.Bez strachu. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-89487-00-4.DL5;
371 .Vácha, Marek.Probuzení. Brno:Cesta.2009.978-80-7295-113-0.DL8;
372 .Gilles, Anthony E..Lidé smlouvy : Příběh věrnosti ve Starém zákoně.Praha:Portál.1993.80-85282-46-1.BI 4;
373 .Benedikt XVI., - papež, 1927-.Jste nadějí církve :.:[Praha] :.2009?.978-80-254-6675-9.DL1;
374 .Grun, Anselm.Poselství shůry : 50 andělských inspirací pro všední den.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2002.80-7192-670-1.DL3;
375 .Lucado, Max.Láska hodná dávania. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-969835-7-5.DL5;
376 ..Království Ježíše Krista.Stará Říše na Moravě:.1937..DL8;
377 .Koppová, Johanna.Starý Zákon.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-466-0.BI 5;
378 .Benedikt XVI., - papež, 1927-.Jste nadějí církve :.:[Praha] :.2009?.978-80-254-6675-9.DL1;
379 .Grun, Anselm.Moc nad bezmocí : rozvíjet vědomí vlastní hodnoty.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7192-346-X.DL4;
380 .Vittoria Salizzoni.Aletta racconta.:.2013.978-88-673-9026-7.DL5;
381 .Wolf, Notker,(1940-).Miluji svobodu.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-602-0.DL8;
382 .Ziolkowski, Zenon.Nejtěžší stránky Bible.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-450-4.BI 5;
383 .Benedikt, Z NURSIE.Evropa Benedikta z Nursie v krizi kultur.:Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7195-022-X.DL1;
384 .Grun, Anselm.Buď dobrý sám k sobě.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-667-1.DL4;
385 .Marmion, C..První z bratří.:Křesťanská akademia.1971..DL5;
386 .Young, William P., 1955-.Chatrč.:Praha :.2009.978-80-242-2551-7.DL8;
387 .Tomáš Akvinský,1225-1274.O důvodech víry /.Praha ::Krystal OP,.2011.978-80-87183-38-0.A5;
388 .Heller, Jan.Obtížné oddíly knih Mojžíšových.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7195-128-5.BI 5;
389 .Benedikt.Vánoční promluvy.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2007.978-80-7195-140-7.DL1;
390 .Grun, Anselm.Vyznej se sám v sobě.:Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7195-034-3.DL4;
391 ..Nevěsta slova.:Krystal OP.2006.80-85929-89-9.DL5;
392 .Zaleski, Irma,.Moudrost kradu u svatých /.V Praze ::Karmelitánské nakladatelství,.2016.978-80-7195-425-5.DL8;
393 .Filón z Alexandreie,asi 20 př. Kr.-asi 50 po Kr..Život Mojžíšův =.:.2015.978-80-86498-56-0.BI 5;
394 .Benedikt XVI., - papež, 1927-.Věřit, doufat, milovat :.:Praha :.2010.978-80-86949-84-0.DL1;
395 .Grün, Anselm, 1945- - autor.V půli cesty :.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-569-1.DL4;
396 .Philipon, Marie-Michel,1898-.La Doctrine spirituelle de Dom Marmion /.[Paris] ::Desclée de Brouwer,.1954..DL5;
397 .Zaleski, Irma,.Obrácení srdce /.V Kostelním Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2016.978-80-7195-876-5.DL8;
398 .Tomáš Akvinský,1225-1274.Komentář k Etice Nikomachově, II. kniha /.Praha ::Krystal OP,.2013.978-80-87183-61-8.A6;
399 .Hřebík, Josef,(1956-).Lest cestou k požehnání? :.Praha ::Karolinum,.2001.80-246-0280-6.BI 5;
400 .Benedikt1927-.Boží světlo v naší době. Meditace k církevnímu roku..Praha:PAULÍNKY.2008.9788086949604; 978-80-86949-60-4.DL1;
401 .Anselm, Grün.Za co mě Bůh trestá? :; nepochopitelná Boží spravedlnost.:Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7195-054-8.DL4;
402 ..L'UNIONE CON DIO nelle lettere di direzione di DON MARMION.Firenze:.1934..DL5;
403 .Habovštiak, Anton.Meditácie a modlitby sestry Zdenky.Bratislava:Nové mesto.2004.80-85487-74-8.DL8;
404 .Drápal, Dan,1949-.Biblické studie...Praha ::Návrat domů,.2016.978-80-7255-377-8.BI 5;
405 .Benedikt1927-.Benediktovo evangelium /.Praha ::Paulínky,.2014.978-80-7450-126-5.DL1;
406 .Anselm Grün; Ramona Robbenová.Ztroskotals? Máš šanci!.:Karmelitánské nakladatelství.2004.80-7192-786-4.DL4;
407 ..Le Christ Idéal du Moine.Paris:.1929..DL5;
408 .Zukić, Tereza, - sestra, 1964- - autor.Zastav se! :.:Kostelní Vydří :.2002.80-7192-747-3.DL8;
409 .Petiška, Eduard.Příběhy starého Izraele.[S.l.] ::Martin.1991.80-900129-1-4.BI 5;
410 .Grün, Anselm.Jak znovu najít radost?.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2008.978-80-7195-118-6.DL4;
411 ..Le Christ dans Ses Mystéres.Paris:.1926..DL5;
412 .Zukić, Tereza, - sestra, 1964- - autor.Skateboard Boží.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-597-7.DL8;
413 .Tomič, Celestin.Praotcovia Izraela. Efekt:Bratislava.1993.80-966967-0-X.BI 5;
414 .Grun, Anselm.Blízký i vzdálený : Rozhovory.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-708-2.DL4;
415 .Dom Columba Marmion.Un Maitre de la vie spirituale.Paris:.1942..DL5;
416 .Pípal, Blahoslav.Moudrost knihy Přísloví.Praha:Kalich.1992.80-7017-504-4.BI 5;
417 .Grün, Anselm,1945-.Einreden :.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.1983.3-87868-166-6.DL4;
418 .Dom Columba Marmion.Le Christ vie de l´ame.Paris:.1943..DL5;
419 .Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy : svaté město ve světle Starého a Nového zákona.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-28-6.BI 5;
420 .Grun, Anselm.Tajemství velikonoční radosti : 50 duchovních inspirací.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2002.80-7192-629-9.DL4;
421 .Dom Columba Marmion.L'UNIONE DIEU.Paris:.1941..DL5;
422 .Richer, Etienne, 1960- - autor.Proč milovat Izrael?.V Kostelním Vydří ::Kostelní Vydří :.1997.80-7192-206-4.BI 5;
423 .Grun, Anselm.Škola odpuštění : cesty ke smíření.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2002.80-7192-653-1.DL4;
424 .Dom Columba Marmion.Le Christ vie de l´ame.Paris:.1927..DL5;
425 .Zenger, Erich,(1939-).První zákon :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1999.80-7192-401-6.BI 5;
426 .Grün, Anselm, 1945-.Vidět v druhém Krista :.:Kostelní Vydří :.2007.978-80-7195-119-3.DL4;
427 .Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 2.[Verona:Dobo.1983..DL5;
428 .Zenger, Erich.Na úpatí Sinaje : obrazy o Bohu v prvním zákoně.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-144-0.BI 5;
429 .Anselm, Grün.Půst : modlitba tělem i duší.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-724-4.DL4;
430 .Langford, Joseph.Skrytý oheň : setkání, které změnilo život Matky Terezy.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2011.978-80-7195-429-3.DL5;
431 .Prudký, Martin,1960-.Obtížné oddíly Předních proroků /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-724-9.BI 5;
432 .Grün, Anselm.Půst. Modlitba tělem a duší.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1995.80-85527-67-7.DL4;
433 .Tereza, - matka, 1910-1997 - korešpondent;.Pojď, buď mým světlem :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-228-2.DL6;
434 .Hochmann, František.Když mluvili proroci.Praha ::Zvon,.1990.80-7113-027-3.BI 5;
435 .Grun, Anselm.Kříž : teologický a duchovní význam symbolu naděje.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-233-1.DL4;
436 .Watts, Greg.Temné noci Matky Terezy.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-403-3.DL6;
437 .Kopp, Johanna.Izraelští proroci : dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-507-1.BI 5;
438 .Grun, Anselm.Moc nad bezmocí : Rozvíjet vědomí vlastní ceny.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-275-7.DL4;
439 .Matka Tereza.Poď, buď Mojím svetlom.Bratislava:Minor.2009..DL6;
440 ..Kniha Ester :.V Praze ::Vyšehrad,.2016.978-80-7429-644-4.BI 5;
441 .Hlinka, Anton, SDB.Slovo do týždňa. Slová z televíznej obrazovky.. Vyd. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-56-3.DL4;
442 .Tereza, - matka, 1910-1997 - autor.Matka Tereza :.:Praha :.1995.80-901542-9-8.DL6;
443 .Arminjon, Blaise.Veľpieseň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-474-3.BI 5;
444 ..Moudrost Hildegrady z Bingenu.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-323-0.DL4;
445 .Tereza, Z KALKATY MATKA.Myšlenky na každý den : 3..Praha:Nové město.2003.80-86146-00-6.DL6;
446 .Beneš, Jiří,1961-.Kniha o Bohu soudci :.Praha :; Chomutov ::Advent-Orion, spol. s r.o. ;; Luboš Marek,.2015.978-80-87127-72-8; 978-80-7172-762-0.BI 5;
447 .Hildegarda z Bingenu,1098-1179.Listy sv. Hildegardy z Bingen :.Olomouc ::Krystal,.1948..DL4;
448 .Edward le Joly.Wir leben fur Jesus.Wien:.1977..DL6;
449 .Martini, Carlo Maria, 1927- - autor.Lide můj, vyjdi z Egypta :. Refugium Velehrad-Roma ::Velehrad :.1996.80-901957-4-1.BI 5;
450 .Hermant, Dominique.Boží znamení.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-223-4.DL4;
451 .Floyd McClung.Otče, sjednoť nás.Praha:.1991.80-85335-06-9.DL6;
452 .Martini, Carlo Maria,1927-2012.Sila slabosti.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2013.9788089342433 (brož.); 978-80-89342-43-3.BI 5;
453 .Heer, Friedrich,1916-1984.Věčnost začíná dnes /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1970..DL4;
454 .Thaddée Matura.Nepřítomnost zářící.:.2001..DL6;
455 .White, John.Leadership podle knihy Nehemiáš /.:.2015.978-80-7195-831-4.BI 5;
456 ..Buď dobrý.Praha:.1945..DL4;
457 .Mauriac, Francois.V čo verím.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-024-1.DL6;
458 .Anselm Grun; Meinrad Dufner.Gesundheit als geistliche aufgabe.:.1989.3-87868-394-4.DL4;
459 .Mauriac, Francois.Utrpení a štěstí křesťana.Brno:Petrov.1993.80-85247-46-1.DL6;
460 .Grun, Anselm.Sny na duchovní cestě.Praha:Čes.křesťanská akad..1995.80-85795-19-1.DL4;
461 .Mauriac Francois.Souffrances et bonheur du Chrétien.Paris :.1963..DL6;
462 .Antonín Hounder T.J..Ve škole mistrově.:.1933..DL4;
463 .Meisner, Joachim.Ze smrti do života.:Karmelitánské nakladatelství.2003.80-7192-780-5.DL6;
464 .Antonín Hounder T.J..Ve škole mistrově I..:.1932..DL4;
465 .Meisner, Joachim.On jde před vámi : 2. : promluvy II..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2004.80-7192-864-X.DL6;
466 .Hobizal, František, 1933-2001.Cesta k nebi.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-649-3.DL4;
467 .Merton, Thomas, 1915-1968 - autor.Sedmistupňová hora.:Brno :.2002.80-7295-034-7.DL6;
468 .Hobizal, František, 1933-2001.Dopisy z Brazilie : O ctnostech a nectnostech.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-009-6.DL4;
469 .Merton, Thomas.Hora sedmi stupňu.Rim:KA.1968..DL6;
470 ..Rozjímání.:.1947..DL4;
471 .Merton, Thomas.Vody Siloe.:Krystal OP.2007.978-80-85929-90-4.DL6;
472 .Chesterton, Keith Gilbert.Úžas, radosť a paradoxy života v díle G. K. Chestertona.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-191-9.DL4;
473 .Merton, Thomas,1915-1968.Žádný člověk není ostrov /.Řím ::Křesťanská akademie,.1974..DL6;
474 .Chesterton, G. K..Autobiografie : doslov Jan Lukavec.Brno:Centrum pro stud.dem.a kult..2007.978-80-7325-127-7.DL4;
475 .Merton, Thomas.Žádný člověk není ostrov.Praha:Krystal OP.1995.80-85929-04-X.DL6;
476 .Gilbert, Keith Chesterton.Pochybnosti otce Browna.:Vyšehrad.1974..DL4;
477 .Merton, Thomas,1915-1968.Monastický pokoj /.:.2019.978-80-7575-045-7.DL6;
478 .Chesterton, G. K. - (Gilbert Keith), 1874-1936 - autor.Ortodoxie.Brno:Spektrum.1993.80-900802-4-3.DL4;
479 .Chesterton, Keith Gilbert.Orthodoxie.:ACADEMIA Praha.2000.80-200-0807-1.DL4;
480 .Chesterton, G. K.1874-1936.Ohromné maličkosti ;.Praha ::Zvon,.1994.80-7113-094-X .DL4;
481 .Chalupa, Petr,(1954-).Svoboda ve vztahu k službě a poslušnosti.Olomouc:Univerzita Palackého v Olomouci.2011.80-244-2921-7.BI 5;
482 .Chesterton, Gilbert Keith.Ohromné maličkosti.Obrany.Praha:Vyšehrad.1976..DL4;
483 .."Zde jsem, abych plnil tvou vůli" :.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.2012.978-80-244-3275-5.BI 5;
484 .Chesterton, G. K.(1874-1936).Moudrost a vtip G.K. Chestertona :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2007.978-80-7195-211-4 .DL4;
485 ..Od Abraháma k nové smlouvě.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci.2007.978-80-244-1845-2.BI 5;
486 .Chesterton, G. K. (Gilbert Keith).Moudrost a vtip : paradoxy, aforismy a postřehy.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-032-7.DL4;
487 .Richard, ZE SVATÉHO VIKTORA.Liber de Verbo incarnato.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-012-2.BI 5;
488 .Chesterton, Keith Gilbert.Modrý kříž.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-008-7.DL4;
489 .Pacner, Stanislav, 1969-.Důvěřovat v člověka a důvěřovat v Hospodina (Jer 17,5-13) : exegeticko-teologický výklad. 2010. : Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci.2010.978-80-244-2657-0.BI 6;
490 .Jančík, Josef,1900-1968.Tomáš ze Štítného, učitel života :.V Brně ::Akord,.1940..DL4;
491 .Vlková, Gabriela Ivana,1964-.Izajáš :.Praha ::Vyšehrad :; Kalich,.2014.978-80-7017-201-8; 978-80-7429-334-4.BI 6;
492 .Jordanus, Raymundus - autor.Rozjímání o lásce Boží.:Praha :.1998.80-85929-40-6.DL4;
493 ..Izaiáš =.:.2018.978-80-7545-075-3.BI 6;
494 .Journet, Charles.Jako ohnivý šíp : Výbor z listů.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-655-8.DL4;
495 .Ventura, Václav.Spiritualia křesťanského mnišství 1.Praha:Benediktíni.2006.80-86882-03-9.S 1;
496 .Vlková, Gabriela Ivana, 1964-.Hospodinův služebník a nová smlouva :.Olomouc ::Olomouc :.2009.978-80-244-2472-9.BI 6;
497 .Journet, Charles,1891-1975.Jako ohnivý šíp /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2011.978-80-7195-492-7.DL4;
498 .Ventura, Václav, 1951-.Spiritualita křesťanského mnišství.:Praha :.2010.978-80-86882-14-7.S 1;
499 .Vlková, Gabriela Ivana,1964-.Bůh milosrdný, nebo trestající? /.Praha ::Karmelitánské nakladatelství,.2016.978-80-7195-747-8.BI 6;
500 .Judák, Viliam.Postní a velokonoční zamyšlení.Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-114-8.DL4;
501 .Von Hildebrand, Dietrich,.Transformation in Christ /.Manchester, N.H. ::Sophia Institute Press,.1990.0918477093 :.S 1;
502 .Philippe de Gr?ve,1160-1236.Svět s kříže Kristova.V Praze ::Vincentinum,.192-..DL4;
503 ..Theologische Jahrbuch 1977/78.Leipzig:.1978..S 1;
504 .Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.Bratislava:LUC.1994.80-7114-142-9.DL2;
505 .Karg Kassian.Ve škole Spasitelově.:.1927..DL4;
506 .Bachmann/Schroder.Quellen des Geistes.:Leipzig.1980..S 1;
507 .Carretto Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.1993.80-7114-080-5.DL2;
508 .Kejnovský, Eduard,1966-.Horská rozjímání :.Brno ::Cesta,.2013.978-80-7295-149-9.DL4;
509 ..Stručná asketika.Litoměřice:Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Litoměřice.1978..S 1;
510 .Carretto, Carlo.Cez púšť k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..DL2;
511 .Kempis, Thomae.De imitatione Christi.Romae:.1925..DL5;
512 ..Asketika neboli nauka o křesťanské dokonalosti.Hradec Králové:.1924..S 1;
513 .Carretto, Carlo.Iba láska....Bratislava:Lúč.2003.80-7114-397-9.DL2;
514 .Kempis, Thomae.Imitation of Christ.Dublin:.1909..DL5;
515 .Gazzera A.; Leonelli A..Cesta dokonalosti.:.1985?? [s.a..S 1;
516 .Carretto.mon Père je m'abandonne à Toi.:.1977.2-204-01059-6.DL2;
517 ..Nachfolge Christi.:.1981..DL5;
518 .BESARD, A-M..Duchovní život dnes a zítra.:Duchovní život.1980..S 1;
519 .Carretto, Carlo,1910-1988.Wo der Dornbusch brennt :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1975.3-451-16654-2.DL2;
520 .Grou,J.M..Znaky pravé zbožnosti.Brno:Brnenské tiskárny.1947..S 1;
521 ..Znamení poušte.Rim:KA.1971..DL2;
522 .Sudbrack, Josef.Mystika.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-63-4.S 1;
523 ..Ein Weg der Nach folge.:.1964..DL2;
524 .Sudbrack, Josef.Náboženská zkušenost a lidská duše : o hraničních otázkách náboženství a psychologie : svatost a nem.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-514-4.S 1;
525 .Noth, Martin,1902-1968.The Deuteronomistic History /.Sheffield ::JSOT Press,.1991.1-85075-287-7.BI 7;
526 .Foucald, Charles de.Immer den letzten Platz :.München ::Neue Stadt,.1975.3-87996-035-6.DL2;
527 .Bernard z Clairvaux,asi 1090-1153.Po cestách mystiků k lásce Boží :.Olomouc ::Krystal,.1937..S 1;
528 .Charpentier, Etienne.How to read the New Testament /.New York ::Crossroad Publishing Company,.1981.0-8245-0541-7.BI 7;
529 .Curtis, Brent.Posvätná romanca. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2008.978-80-89342-03-7.DL2;
530 .Kohut, Vojtěch, 1969-.Moudrost mystiků s Vojtěchem Kohutem :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-200-8.S 1;
531 .Charpentier, Etienne.How to read the Old Testament /.New York ::Crossroad Publishing Company,.1981.0-8245-0540-9.BI 7;
532 .Courtois, Gaston.Když Pán promlouvá k srdci.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-434-2.DL2;
533 .Comer, Kim, 1962- -.Moudrost mystika :.:Kostelní Vydří :.2003.80-7192-556-X.S 1;
534 .Fleischer, Barbara J..Facilitator guide for how to read the New Testament /.New York ::Crossroad Publishing,.1992.0824570014;0-8245-7001-4.BI 7;
535 .Courtois, Gaston, 1897-1970.Důvěrně s Ježíšem.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-288-6.DL2;
536 .Newman, John Henry,(1801-1890).Rizika víry.Praha ::Krystal OP,.2011.978-80-87183-34-2.DL6;
537 .Toman, Pavel.Oblak nevědění :.:Praha :.2000.80-7205-707-3.S 1;
538 .Lupton, Daniel..A guide to reading the Old Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.1986.0914070215 (pbk. : v. 1); 0914070223 (pbk. : v. 2);0-914070-21-5.BI 7;
539 .Croissant, Jo - autor.Tělo, chrám krásy.:Kostelní Vydří :.2002.80-7192-537-3.DL2;
540 .Tomáš Merton.Nová semena kontemplace.Londýn:.1964..DL6;
541 ..The Cloud of Unknowing and Other Works.:.1985..S 1;
542 .Lupton, Daniel..A guide to reading the Old Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.1986.0914070215 (pbk. : v. 1); 0914070223 (pbk. : v. 2);0-914070-21-5.BI 7;
543 .Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.DL3;
544 .Müller, Wunibald, 1950-.Nabrat dech v Boží blízkosti.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-196-4.DL6;
545 .Lupton, Daniel..A guide to reading the New Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.1986.0914070231 (pbk. : v. 1); 091407024X (pbk. : v. 2);0-914070-23-1.BI 7;
546 .Drexel, Jeremiáš.O podriadení slobodnej vôle Bohu.[Bratislava]:Jacobs light communication.2012.9788089386130 (brož.); 978-80-89386-13-0.DL3;
547 .Thomas More.Utopie.Praha:Mladá fronta.1978.23-074-78.DL6;
548 .Lupton, Daniel..A guide to reading the New Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.1986.0914070231 (pbk. : v. 1); 091407024X (pbk. : v. 2);0-914070-23-1.BI 7;
549 .Josemaría Escrivá de Balaguer, - svatý, 1902-1975 - autor.Jít s Kristem :.:Praha :.1995.80-7113-123-7.DL3;
550 .Sonntag, Peter Franz.Tomáš Morus- Dopisy z vězení.Olomouc:MCM.2006.80-7266-232-5.DL6;
551 .Ciuba, Edward J.,1935-.Who do you say that I am?.New York,:Alba House.1974.0818902957;0-8189-0295-7.BI 7;
552 .Balaguer, Josemaría Escrivá de.Cesta.Brno:Cesta.1992.80-85319-20-9.DL3;
553 .Molinié, Marie Dominique.Jákobův zápas : Můžeme žít s Bohem? Můžeme žít bez Boha?.Praha:ZVON.1996.80-7113-164-4.DL6;
554 .Lindars, Barnabas.The Theology of the Letter to the Hebrews.Cambridge ::Cambridge University Press,.1991.0-521-35748-9.BI 7;
555 .Josemaría Escrivá de Balaguer, - svatý, 1902-1975 - autor.Brázda.:Brno :.1995.80-85319-42-X.DL3;
556 .Thomas Merton.Keiner ist eine Insel.:.1979.3545200612.DL6;
557 .Smith, D. Moody.John among the gospels :.Minneapolis ::Fortress Press,.1992..BI 7;
558 .Josemaría Escrivá de Balaguer,1902-1975.Výheň.Brno ::Cesta,.2001.80-7295-001-0.DL3;
559 .Thomas Merton.Verheissungen der Stille.:.1963..DL6;
560 .Schrage, Wolfgang.The ethics of the New Testament /.Philadelphia ::Fortress,.1987.0-8006-2477-7.BI 7;
561 .Escrivá de Balaguer, Josemaría,1902-1975.Brázda.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1996..DL3;
562 .Merton, Thomas,.Meditationen eines Einsiedlers :.Einsiedeln ::Benziger,.1976.3-545-20504-5.DL6;
563 .Aland, Kurt..The text of the New Testament :.Grand Rapids :; Leiden ::W.B. Eerdmans ;; E.J. Brill,.1989.0802836623 :;0-8028-3662-3.BI 7;
564 .Josemaría, Escri.Vyhňa. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-248-6.DL3;
565 .Thomas Merton.Nul n´est une ile.:.1956..DL6;
566 .Hluštíková, Jana.Zakladatel a jeho dílo.Praha:Řád L.1992?..DL3;
567 .Merton, Thomas, 1915-1968 - autor.Jonášovo znamení.:Praha :.1995.80-7113-121-0.DL6;
568 ..Chemin.:.1984.2-920-417-92-4;2-920417-92-4.DL3;
569 .John Henry Newmann.Náboženství dnešní doby.Olomouc:Krystal.1939..DL6;
570 .Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Citadela.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-116-4.DL3;
571 .Newman, John Henry,1801-1890.Idea univerzity.Praha:Krystal OP.2014.9788087183670 (brož.); 978-80-87183-67-0.DL6;
572 .Samohýl, Jan,1966-.Židovské inspirace křesťanství /.:.2000? s.a.978-80-7195-929-8.;
573 .Antoine, de Saint.Citadela.:Vyšehrad.2002.80-7021-576-3.DL3;
574 .Newman, J.J..Bůh a já.Olomouc ::Lidové závody tiskařské a nakladatelské,.1928..DL6;
575 Akvinsky01.Tomáš Akvinský,1225-1274.Otázky o ctnostech III :.Praha ::Krystal OP,.2013.978-80-87183-60-1.A5;
576 dejiny03.Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského I..:.1975..A7;