logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa signatury

1 1.Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..;
2 10..Bible Písmo svaté Starého a Nového zákona.Praha:Biblické dílo ekumeniké rady církví v ČSR v Ústedním církevním nakladatelství.1979..;
3 100.Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.;
4 101.Rivest, Madeleine.Mať tak krídla!. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-319-5.;
5 102.Vrablec,Jozef.Chlieb na nedeľný stôl.Rím:SÚSCM.1985..;
6 103.Trpin, Erich.Chlieb Šťastia. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00951-8.;
7 104.Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril.Rím:.1987..;
8 105.Neužilová,Marcela.Tma je nepohltila.Brno:.1992..;
9 106.Gazzela,A.V jeho šľapajach.Rrím:.1982..;
10 107.Evely,Louis.Otče náš.Košice:Slovo.1990..;
11 108.Léonard, André, 1940- - autor.Ježíš a tvoje tělo :.:Praha :.1999.80-86025-18-7.;
12 109.Tomášek, František.Ty a on.Ty a ona,.Rím:Velehrad, Křesťanská akademie.1990..;
13 11.Livoni,Carlo Maria.Sur LesTraces De Saint Francois.Rieti:Edicions d´art-Terni.1980..;
14 110.Tomášek,František.Věčné téma.Rím:Velehrad, Křesťanská akademie.1990..;
15 112.Tomášek, František.Ze školy do života.:Křesťanská akademia.1990..;
16 113.Lucado,Max.Skôr než povieš amen.Bratislava:Kumran.2015.978-80-89487-60-8.;
17 114.Tomášek, František,1899-1992.Výchova v rodině.Řím ::Křesťanská akademie,.1973..;
18 114.Laun, Andreas.Láska a partnerstvo z hľadiska katolíckej cirkvi. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-57-0.;
19 115.Radcliffe, Timothy.Medvěd a mniška.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-845-3.;
20 116..Záblesky života.Bratislava:Din Bosco.2002..;
21 117.Robert, Schuman.Pre Európu.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-340-3.;
22 118.Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.Bratislava:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X.;
23 118.Geisslreeiter,Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.:Zvončeky.1994..;
24 119.Liptovská Miriam.Krátke úvahy o litániach k Božskému srdcu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-032-7.;
25 119.Liptovská Miriam.Krátke úvahy o litániach k Božskému srdcu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-032-7.;
26 12.Desbonnets, Théophile.Po stopách sv. Františka z Assisi. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-50-3.;
27 120.Gabriel od sv.Magdaleny.Dôverne s Bohom II..Rím:SÚSCM.1967..;
28 121.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom III..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..;
29 122.Gabriel od sv.Márie Magdaleny.Dôverne s Bohom V..Rím:SÚSCM.1969..;
30 123.Markus ., O.J.Prorok Jonáš.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971..;
31 124.Schinle, Gertrúda, S.M..S evanjelistami o Kristovi.Rím:SÚSCM.1980..;
32 125.Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9.;
33 126.Andrej Popovec.Slovo pre každého. Andrej Popovec:Štôla.1999.80-968175-3-1.;
34 127.Dante,Alighieri.Božská komédia.Raj.Bratislava:Tatran.1986..;
35 128.Ivanová-Šalingová,M..Slovník cudzích slov A/Z.Bratislava:Slovensjé pedagogické nakladateľstco.1983..;
36 129.Rúfus,Milan.Prísny chlieb.Bratislava:Smena.1987..;
37 13.Ľudovít, Fazekaš.Nehemiáš.:Vesna.1990.80-85128-74-8.;
38 131.Kossaková,Zofia.Križiaci 1..Praha:Vyšehrad.1976..;
39 132.Kossaková,Zofia.Križiaci 2..Praha:Vyšehrad.1976..;
40 133.Kossaková,Zofia.Križiaci 3..Praha:Vyšehrad.1976..;
41 134.Kossaková,Zofia.Križiaci 4..Praha:Vyšehrad.1976..;
42 135.Deschodt, Eric.Saint-Exupéry.Bratislava:Tatran.1987..;
43 136.Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.1992.80-900530-6-8.;
44 137.Undsetová,Sigrid.Olav Audunsson 1..Bratislava:Slovernský spisovateľ.1975..;
45 138.Undsetová,Sigrid.Olav Audunsson 2..Bratislava:Slovernský spisovateľ.1975..;
46 139.Hitching, Barbara a Bob.Nejla.:.1985?..;
47 14.Balázs, Ján Krstiteľ .Počiatky Františkánskeho hnutia a hnutia Klarisiek.:Serafín.1999.80-88944-23-6.;
48 140.Karamčand,Mohandás.Gándhí.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1988..;
49 141.Karamčand,Mohandás.Gándhí.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1988..;
50 142.Gulbranssen,Trygve.Večne spievajú lesy.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasiských kníh.1944..;
51 143.Maurice, Pierre.Rozvod. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-001-7.;
52 144.Editor Karol Hýreš.Sonina rada.:Nakladateľstvo G.C.A. BIENNE.1977..;
53 145.Augustyn, Józef .Otcovstvo.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-382-8.;
54 146..Filozofický slovník.Praha:Nakladatelství Svoboda.1976..;
55 147..Filozofický slovník.Bratislava:Pravda.1977..;
56 148.Ivanová-Šalingová,Mária.Malý slovník cudzích slov.Bratislava:Slovensjé pedagogické nakladateľstco.1972..;
57 149.Rejman, Ladislav.Slovník cizích slov : Slova známá a neznámá.Praha:Státní pedagogické nakl..1966..;
58 15.Krstiteľ Balázs, Jan.František z Assisi v európskej literatúre 20. storočia.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2004.80-7165-098-6.;
59 150.Špaňár, Július.Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1987..;
60 151.Chalupka, Samo.Mor ho!.Bratislava:Tatran.1968..;
61 152.Sládkovič, Andrej.Detva.Bratislava:Tatran.1969..;
62 153.Botto,Ján.Smrť Jánošíkova.Bratislava:Tatran.1968..;
63 154.Nathalie, Pacout.Spoločenské správanie dnes.Bratislava:Práca.1993.80-7094-276-2.;
64 155.Bohmannová,Andrea.Umenie stolovať.Bratislava:Erpo.1988..;
65 156.Pruchová, Jarmila.Makrobiotika,zázrak, či liek?.Košice:Redakcia Burza.1990..;
66 157.Čierna,Mária.Nemecko-slovenský turisstický slovník. Slovensko-nemecký turistiský slovník.Bratislava:Slovensjé pedagogické nakladateľstco.1991..;
67 158.Benešová, Hana.Česko-italský slovník na cesty : Italsko-český slovník na cesty.Praha:Státní pedagogické nakl..1976.80-04-23978-1.;
68 159.Karl, Rahner.Filozofia pre každého.Košice:Knižná dielňa Timotej.1998.80-88849-14-4.;
69 16.Balázs, Ján Krstiteľ.Znak tau.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-68-6.;
70 160.Maiarelli,Paolo Stanislao.Assisi.Assisi:Sanruario Porziuncola.1997?..;
71 161.Mária Sapientia, Lýdia Šlosárová.Som aj ja povolaná?.Bratislava:LUC.1993.80-7114-085-6.;
72 162 a.Carretto,Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..;
73 163.František Saleský,sv..Filotea.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..;
74 164.Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.;
75 165.Ján Pavol II..Vlastnými slovami.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-483-2.;
76 166.Surožskij, Antonyj, 1914-2003 - autor.V jámě lvové :.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-525-X.;
77 167.Grun,Anselm.Víra,naděje a láska.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2004..;
78 168.Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..;
79 169..Pápež odpovedá.Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..;
80 17.Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.;
81 170.Dajczer, Todeusz.Úvahy o viere :.Bratislava:Serafín.1998.80-88944-16-3.;
82 171.Hockenová, Sheila.Ema a ja.Bratislava:Smena.1982..;
83 172.Ajtmatov, Čingiz,.Popravisko.Bratislava:Smena.1988..;
84 173.Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.Návrat :.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-534-9.;
85 174.Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis. Bratislava:Tatran.1990.80-222-0128-6.;
86 175.Juraj, Gusič.Matky odvrhnutých.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-136-1.;
87 176.Ján Pavol II,.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-49-7.;
88 177.Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.;
89 178.Byock, Ira.Čtyři klíče k životu.Praha:Portál.2015.978-80-262-0777-1.;
90 178.Byock, Ira.Čtyři klíče k životu.Praha:Portál.2015.978-80-262-0777-1.;
91 179.Pavol, Prikryl.Básničky z hviezdičky.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-75-9.;
92 18.Jorgensen, Johannes.Zážitky pútnika.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-49-X.;
93 180.Chastel, André.Giotto. Praha:PALLAS.1991.80-7095-004-8.;
94 181.Pažitka, Mikuláš.Taliansko. PRESS FOTO:Bratislava.1989.80-967567-3-7.;
95 182..Historia Franciscana. Katalog výstavy.Praha:Prov. br. Františkánů.2004..;
96 183.Teubner, Christian.Pečieme s pôžitkom. Bratislava:Fortuna Print.1996.80-7153-097-2.;
97 184.Horváth, Štefan, SVD.75 rokov Spoločnosti Božieho Slova. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.2000.80-85223-54-6.;
98 185..Ostrovtipné príbehy i veliké cigánstva a žarty..Bratislava:Tatran.1981..;
99 186.Marián, Gavenda.Na pulze života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-583-3.;
100 187.Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.;
101 188.Siegfried, Stein.Letničky a trvalky.Bratislava:Príroda.1997.80-07-00902-7.;
102 19.Merino, José Antonio.Františkánská cesta pro dnešního člověka.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2001.80-7266-090-X.;
103 193.Hohn, Reinhardt.Kvetiny na každú príležitosť.Bratislava:Príroda.1970..;
104 194.Čejjka,Gustáv a kol..Radíme záhradkárom.Bratislava:Príroda.1979..;
105 195.Havlu, Jaroslav.Ruža kráľovná kvetín.Bratislava:Príroda.1977..;
106 196.Wohl,Louis, de.Zapáľ svet.Camrridge,Ont.:Priatelia Dobrej Knihy.1984.0-919865-02-X.;
107 197.Dolejší, Antonín.Zelenina na zahrádce.Praha:Státní zemédělské nakladatelství.1986..;
108 198.Pinková,A. a kol..Rady pre domácnosť.Bratislava:Príroda.1988..;
109 199.Tolstoj, Lev Nikolajevič.Anna Kareninová-diel I.Bratislava:Obzor.2005.80-85585-66-9.;
110 2.Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..;
111 20.Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6.;
112 200.Lev, Nikolajevič Tolstoj.Anna Kareninová-diel 2.Bratislava:Petit Press.2005.80-85585-67-7.;
113 201.Victor, Hugo.Chrám Matky Božej v Paríži. a.s.:Petit Press.2005.80-85585-68-5.;
114 202.Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Zločin a trest. a.s:Petit press.2006.80-85585-73-1.;
115 203.Božena, Němcová.Babička ; Chyže pod horami ; Pohorská vesnice.Bratislava:Petit Press.2006.80-85585-74-X.;
116 204.Herman, Melville.Biela veľryba.Bratislava:Petit Press.2006.80-85585-76-6.;
117 205.Gogoľ, Nikolaj Vasilievič.Mŕtve duše.Bratislava:Petit Press.2006..;
118 206.Dostojevskij, Fjodor Michajlovič.Idiot.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..;
119 207.O'Brien, Michael D..Apokalypsa. Ronov nad Doubravou:Triality spol.s.r.o..1998.80-901876-1-7.;
120 208.Saint-Exupéry, Antoine, de.Citadela.Praha:Vyšehrad.1984..;
121 209.Rohr, Richard.Adamov návrat.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-016-8.;
122 21.Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.:Serafín.1999.80-88944-21-X.;
123 211.Langkammer, Hugolin .Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-64-3 (rovnaké ISBN má v tlači kniha Výzvy fatimského posolstva).;
124 212.Hajduch, Peter.Orientácia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-235-4.;
125 213.Lucký, Metod Ondrej.Kvetinky svätého Františka.Žilina:Andrej.1944..;
126 214.Vanier, Jean.Komunita 1.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-86-4.;
127 217.Bonaventúra z Bagnoregia.Bonaventúra z Bagnoregia: Breviloquium.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-059-1.;
128 218.Baptist, Metz, Johann.Viera v dejinách spoločnosti.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-063-4.;
129 219.Larranaga, Ignacio, 1928- - autor.Ukaž mi svou tvář.Praha:Paulínky.2000.80-86025-23-3.;
130 22.Dobraczyński, Jan.Boží přitelkyně.Praha:Paulínky .2014.978-80-7450-131-9.;
131 220.Langkammer, Hugolin.Synoptické evanjeliá.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-070-2.;
132 221.Bor, Ján Elen.Augustín, podoba básnika v svätcovi.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-047-8.;
133 222.Porubčan, Štefan, SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha.1990..;
134 223.Grun, Anselm.Zdravie ako duchovná úloha.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-99-6.;
135 224.Tutu, Desmond.Africké modlitby.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-029-X.;
136 225.Novák, Stanislav.Disharmonický šlověk a jeho výchova.Praha:ŘÁD L.P..1992..;
137 227.Mandzák, Atanáz.o.Metod Dominik Trčka, CSsR,mučeník pre Krista.?:Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa.2001..;
138 228.Angela z Foligna.Mystické zážitky a duchovné rady.Bratislava:Serafín.2007..;
139 229.Ján Pavol II..Matka Vykupiteľa.Redemptoria Mater..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..;
140 23.Bargellini, Piero.Bernardín Siensky.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-041-9.;
141 231.Polčin, Stanislav, SJ.Po stopách apoštolov.Galt:Slovenskí jezuiti.1968..;
142 232.Demjanovičová, Miriam Terézia.Väčšia dokonalosť.Rím:SÚSCM.1984..;
143 233.?.Život patriarchu Jozefa.[S.l.:s.n..1972..;
144 234.?.Biblické ženy.?:?.1980??..;
145 235.Piťha, Petr.Blahoslavený Jan Sarkander.Praha:ZVON.1990.80-7113-028-1.;
146 236.Werfel, Franz.Pieseň o Bernadete.Žilina:Peter Studenský.1945??..;
147 237.Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0;80-222-0277-0.;
148 237.František,1936-.O nebi a zemi.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2014.9788018027110; 978-80-18-02711-0.;
149 238.De´Liguroi, Alfonz Mária, svätý.Vo svetle večnosti.Michalovce:Misionár.2006..;
150 239.Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4.;
151 239.Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4.;
152 24.Zavalloni, Roberto.Osobnosť Kláry z Assisi - psychologická štúdia.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-026-5.;
153 240.Grun, Anselm.O mlčaní.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-019-2.;
154 241.Schneider, Herbert.Oláske Ježiša Krista podľa učenia Jána Dunsa Scota.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-011-7.;
155 242.Boff, Leonardo.Kolumbus v reťaziach. Bratislava:SERAFÍN.2006.80-8081-046-X.;
156 243.Szombath, Attila.Metafyzicky výklad náboženskej skúsenosti.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-055-9.;
157 244.Matura, Thaddée.Žiariaca neprítomnosť.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-012-5.;
158 246.Lepáček, Celestín Alojz.Františkánsky prínos do slovenskej kultúry.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-038-9.;
159 247.Bačíková, Lucia.Poď a nasleduj ma.Prešov:VMV.2005.80-7165-530-9.;
160 248.Cloud, Henry.Změna přináší uzdravení : jak pochopit svou minulost a tím si zajistit zdravou budoucnost?.Praha:Návrat domů.2000.80-7255-014-4.;
161 249.Marková,Anežka.Zářící život . Svatá Klára z Assisi..Brno:Klarisky?.1991..;
162 25.Bonaventúra,.Spisy sv. Bonaventúru 1. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-56-2.;
163 250.Tutu, Desmond.Niet budúcnosti bez odpustenia.Bratislava:Seminár sv. Karola Boromejského.2005.80-8081-036-2.;
164 251.Géze,Ernest.Princezná chudobných.Bratislava:Lúč.2007..;
165 252.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Odpustky z Assisi.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-043-5.;
166 253.Kašparú,,Max.Malý kompas viery pre hľadajúcich,blúdiacich a neveriacich ľudí.Bratislava:Lúč.2003..;
167 254.Groeschel, Benedict J..Augustín - filozof, mystik, teológ.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-006-0.;
168 255.Pronzato, Alessandro.Tisíc a jedna sestra.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-177-9.;
169 256.Merton, Thomas, 1915-1968 - autor.Jonášovo znamení.:Praha :.1995.80-7113-121-0.;
170 257.Józef, Augustyn, Jozef.Celibát : jeho duchovní předpoklady a bohatství a jak k němu správně vychovávat.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-469-5.;
171 258.Leclerc, Eloi.Boží ľud v hlbinách noci.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-023-0.;
172 259.Liguori,Alfonz Mária, de.Zásady kresťanského života.Ohnivé šípy..Michalovce:Redemptoristi,Vydavateľstvo Misionár.2014.978-80-88724-80-3.;
173 259.Boff, Leonardo.Orol a kura : Archetipy a cesta k vnútornej integrite.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-048-6.;
174 26.Zavalloni, Roberto.Anton Paduánsky : kazateľ a teológ.Bratislava:Serafín.2005.80-88944-66-X.;
175 261.Žaloudek, Peter.Myšlienky počas ožarovacej terapie.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-027-3.;
176 262.Duns, Ján Scotus.Teológia ako praktická veda.Bratislava:Seminár sv. Karola Boromejského.2005.80-8081-031-1.;
177 263.Martini, Carlo.Vyznania apoštola Pavla.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-018-4.;
178 264.Martini, Carlo Maria.Cesta dvanástich apoštolov v evanjeliu podľa Marka.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-039-7.;
179 265.Sgarbossa, M..Bonaventúra z Bagnoregia.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-058-3.;
180 266.Duns Scotus Ján.O poznateľnosti Boha.Bratislava:Serafín.2006..;
181 267.Martini, Carlo.Jakubov sen : Vykročenie na duchovnú cestu.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-053-2.;
182 268.Wons, Krzysztof.Nielen z chleba žije človek... :.Michalovce:Misionár.2005.80-969304-6-X.;
183 269.Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X.;
184 27.Bartoli, Marco.Svatá Klára. Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-694-8.;
185 270.Chapman, John.Škola Pánovej služby 2. : Listy o modlitbe.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2007.978-80-969774-5-1.;
186 271.Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-215-X.;
187 272.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2.;
188 273.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny I.Bratislava:Komprint.1990?..;
189 274.Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-503-5.;
190 275.Senčík, Štefan, SJ.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4.;
191 276.bakerova.papež odpoveda.:.1996..;
192 277.Ján Pavol II,.Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Bratislava:LUC.1996.80-7114-192-5.;
193 278.Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9.;
194 279.Günthör, Anselm.Morálna teológia. I/a, Všeobecná morálna teológia. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1987..;
195 28.Generalát kongregácie školských sestier III. regul. rádu sv. Františka.Storočná cesta.Roma:Generalát.1992..;
196 280.Gunthor,Anselm.Morálna teológia 1/b.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..;
197 281.Schmaus, Michael.Cirkev.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..;
198 282.Schmaus, Michael, 1897-1994.Sviatosti:.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..;
199 283.Malý Tomáš.Pedagogika.Rím:Velehrad-Křesťanská akademie.1985..;
200 283.Schmaus, Michael.Život milosti a Milostiplná.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..;
201 284.Pauliny, Andrej, SDB.Dejiny Spásy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-33-9.;
202 285.Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970..;
203 286.Jacques, Musset.Odkrývanie sveta biblie.Bratislava:Mladé letá.2002.80-06-01062-5.;
204 288..Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu.I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha v spolupráci so Slovenský, ústavom sv. cyrila a Metoda v Ríme.1993..;
205 289.Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4.;
206 29.Scavo Nello.Bergoliuv seznam.Kostelní Vydří:Karmelitanské nakladatelství.2014.978-80-7195-753-9.;
207 291.Pavol VI..Evangelii Nuntiandi.:združenie Jas Zvolen.1992..;
208 291.Pavol VI..Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Zvolen:Združenie Jas .1992.80-900548-4-6; 8090054846.;
209 292.Ján Pavol II..Bohatý na milosrdenstvo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..;
210 293 b.Ján Pavol II..Otvorte dvere Vykupiteľovi. Jubileum vykúpenia.Rím:SÚSCM.1983..;
211 294.Ján Pavol II..Zmierenie a pokánie. Reconciliatio et paenitentia. Exhortácia..Rím:SÚSCM.1985..;
212 295.Ján Pavol II..Redemptoris Mater.Praha:ZVON.1995.80-7113-116-4.;
213 296.Ján Pavol II..O povolaní a poslaní laikov.?:neudaný.1989?..;
214 297.Ján Pavol II..Encyklika Redemptoris missio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-204-4.;
215 298.Ján Pavol II..Encyklika Centesimus annus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-68-1.;
216 299..Pastorácia kultúry. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-37-4.;
217 3.Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..;
218 30.Rotzetter, Anton.František z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-79-1.;
219 300.Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.;
220 301.Ján Pavol II..Rosarium Virginis Mariae:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-419-5.;
221 302.Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6.;
222 304 a.Ján Pavol II..Modlitba svätého Otca Jána Pavla II. z príležitosti Zeleného štvrtku 1982.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1982..;
223 304 b..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1983.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..;
224 304 b.Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. kňazom Cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1987.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..;
225 304 c.Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1984.Rím:SÚCM.1984..;
226 304 d.Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1985.Rím:SÚSCM.1985..;
227 304 e.Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1986.Rím:SÚCM.1986..;
228 304 g..List svätého Otca Jána Pavla II.kňazom k Zelenému štvrtku 1991.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..;
229 305..Život v Kristovi: morálka, spoločenstvo a Cirkev.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-96-1.;
230 31.neudaný.Vzpomínky sester na druhou generální představenou M.M.Xaverii Furgottovou.:Česká provincie Kongregace Školských sester sv. Františka.1998..;
231 32.Kvasničková, Jana.Rehole včera a dnes - vo svete a u nás.:USPO Peter Smolík.1995.80-88717-06-X.;
232 33.Gallová, Alma .Pán mi dal pieseň do srdca.Žilina:Školské sestry OSF.2004.80-969100-1-9.;
233 34.Terezie, od Ježiše sv.Kniha o zakládaní.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-4-X.;
234 341.Lucký, Metod Ondrej.Pútnici.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-069-6.;
235 343.Vella , Elias.Ježiš, môj uzdravovateľ.Bratislava:Per Immaculatam.2008..;
236 344.Longová, Anne.Umenie načúvať.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-377-1.;
237 345.Augustyn, Józef.Duchovné vedenie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-273-2.;
238 346.Cloud, Henry.Prosím Tě,mami : jak nás ovlivnily naše matky?.Praha:Návrat domů.2003.80-7255-080-2.;
239 347.Cloud, Henry.Hranice :.Praha:Návrat domů.2002.80-7255-055-1.;
240 348.Paduánsky, Anton.Kázne. Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-074-0.;
241 349.Judák, Viliam.Dotyk s novým dňom. Myšlienky z éteru 4. Úvahy odvysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-33-5.;
242 349.Ján Pavol II..Apoštolský list Mulieris dignitatem:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-707-4.;
243 350.Caretto, Carlo.Skutočnosti z opačnej strany. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-631-9.;
244 351.Martini, Carlo Maria.Hlásateľ evanjelia u Lukáša. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2009.978-80-8081-087-0.;
245 352.Nina Mrázová.Meditácie na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-398-4.;
246 353.Langkammer, Hugolin.Synoptické evanjeliá.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-070-2.;
247 354.Melody Beattieová.Koniec spoluzávislosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-631-7.;
248 355.Ortberg, John.Chcete-li kráčet po vodách,musíte vystoupit z lod i.Praha:Návrat domů.2008.978-80-7255-173-6.;
249 356.Cantalamessa, Raniero.Výstup na vrch Sinaj.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-77-5.;
250 358.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Zasiahnutí neviditeľným.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-552-9.;
251 359.Torkington, David, 1938- - autor.Vždycky se může začít znovu.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.2003.80-7192-696-5.;
252 36.Thadée Matura.15 Dní so svätým Františkom z Assisi.Bratislava:Lúč.2014.978-80-7114-985-9.;
253 360.Philippe, Jacques.Vnútorná sloboda.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslavenstiev.2013.978-80-971282-6-5.;
254 361.Gavenda, Marián.Z túžby podeliť sa. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafí­n.2009.978-80-8081-085-6.;
255 362.Groeschel, Benedict,J,.Stagnácia alebo napredovanie.Bratislava:Serafín.2005..;
256 363.Biser, Eugen.Vyznanie viery a otčenáš, Nová interpretácia.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-067-2.;
257 364.Baptist, Metz, Johann.Viera v dejinách spoločnosti.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-063-4.;
258 365.Bonaventúra z Bagnoregia.Bonaventúra z Bagnoregia.Bratislava:Serafín.2009.978-80-8081-083-2.;
259 367.Messa, Pietro.František z Assisi a patristická literatúra. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-075-7.;
260 368.Correth, Emerich.Boh vo filozofickom myslení. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-080-1.;
261 369.Hudec, Rudolf.Františkáni v Bratislave v rokoch 1238.1. :Vydavateľstvo Serafí­n.2009.978-80-8081-084-9.;
262 37.Chesterton, Gilbert Keith.Svätý František z Assisi. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01125-3.;
263 370.Giboda, Igor.O smrti. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-077-1.;
264 371.Hunermann, Wilhelm.Farár z Arsu. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-764-0.;
265 372.Maria, Kaczkowska.Víťazstvo lásky.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-90-2.;
266 373.Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.Poutník.Praha:Portál.1995.80-7178-082-0.;
267 374.Torkington, David, 1938- .Mystik :.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-510-1.;
268 374.Torkington, David, 1938- .Mystik :.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-510-1.;
269 375.Luscoň, Jozef, SDB.Presekajte sa životom.:Združenie saleziánskej mládeže- DOMKA.2003..;
270 375.Luscoň, Jozef, SDB.Presekajte sa životom.:Združenie saleziánskej mládeže- DOMKA.2003..;
271 376.Lusciň, Jozef.A toto viete?.Bratislava:Domka.2005..;
272 377.Kočík, Jozef, SDB.Charakterológia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-184-2.;
273 378.Ecclesia Catholica.Smernice pre formáciu v rehoľných inštitútoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-511-6.;
274 38.Himes, Kenneth R..Ekologická kríza a vízia Františka z Assisi.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-88-0.;
275 380.Vanier, Jean.Prijať svoju ľudskosť.Bratislava:Serafín.1992??..;
276 381.Axelrod, Cyril.Za svetlom v tichu a tme.Levoča:SKN.2011.9788018004746 (CD-ROM); 978-80-18-00474-6.;
277 382.Ján Pavol II..Redemptoris missio.Praha:ZVON.1994.80-7113-101-6.;
278 384.Záhoranská, Elena.Modlitby, meditácie a spevy sveta. Bratislava:DAAR.1990.80-85218-01-1.;
279 385.Majerník, Ján.Spoznávajme Svätú zem pohľadom archeológov a biblistov.Zákamenné:RKFÚ.2005.80-968861-9-3.;
280 386.Wojtyla, K..Muža a ženu stvoril ich.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2005.80-8052-222-7.;
281 387.Ferrini,Giuliano.Františkánski svätí na každý deň..Bratislava:Serafín.2006..;
282 388.Curtis, Brent.Posvätná Romanca. Bližšie k srdcu Boha.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-969264-5-4.;
283 389.Young, William Paul.Chatrč.Bratislava:Tatran.2009.978-80-222-0562-7.;
284 390..1. Mojžíšova (Genesis). International Bible Society ::Praha :.1998.80-7130-059-4.;
285 391..3. Mojžíšova (Leviticus). Luxpress ::Praha :.2002.80-7130-098-5.;
286 392..4. Mojžíšova (Numeri). Luxpress ::Praha :.2002.80-7130-097-7.;
287 393..5. Kniha Mojžíšova (Deuteronomium). Luxpress ::Praha :.2003.80-7130-099-3.;
288 394..Pruvodce životem.Knihy Samuelovy..Praha:Luxpress.1998?..;
289 395..Průvodce životem - Izajáš.Praha ::Luxpress.1999.80-7130-080-2.;
290 395..Průvodce životem - Izajáš.Praha ::Luxpress.1999.80-7130-080-2.;
291 396..Knihy letopisů (Paralipomenon). Luxpress ::Praha :.2000.80-7130-086-1.;
292 396..Knihy letopisů (Paralipomenon). Luxpress ::Praha :.2000.80-7130-086-1.;
293 397..Žalmy.Praha ::International Bible Society,.2004.80-86755-03-7 .;
294 398..Jób. International Bible Society ::Praha :.1995.80-7130-052-7.;
295 399..Průvodce životem - Izajáš.Praha ::Luxpress.1999.80-7130-080-2.;
296 4.Brož, Luděk.Starý Zákon. Ezdráš. Nehemjáš. Ester.Praha:.1970..;
297 40.Korec, Ján Chryzostom, SJ.O rehoľnom živote.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-006-6.;
298 400..Jeremjáš ;.Praha:Praha :.1998.80-7130-079-9.;
299 401..Ezechiel. Luxpress ::Praha :.2001.80-7130-092-6.;
300 402..Daniel ;. Luxpress ::Praha :.1997.80-7130-058-6.;
301 403..Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, Ageus, Zacharjáš, Malachiáš. Luxpress ::Praha :.2001.80-7130-093-4.;
302 404..Matouš. International Bible Society ::Praha :.1997.80-7130-065-9.;
303 405..Markovo evangelium.Praha ::International Bible Society,.2003.80-7130-113-2 .;
304 406..Lukáš. International Bible Society ::Praha :.1995.80-7130-047-0.;
305 407..Jan.Praha:Praha :.1995.80-7130-038-1.;
306 408..Dějiny počátku křesťanské církve - skutky apoštolů.Praha:Praha :.1995.80-7130-043-8.;
307 409..Pavlovy listy: do Říma.Praha:Praha :.1995.80-7130-044-6.;
308 41.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-013-9.;
309 410..Průvodce životem - Pavlovy listy: Do Galace, Efezu, Filip, Kolos a Tesaloniky.Praha:Luxpress.1995.8071300489; 80-7130-048-9.;
310 411..Průvodce životem : Pavlovy listy: 1. Timotejovi, 2. Timotejovi, Titovi, Filemonovi, list Židům. Praha:International Bible Society.1995.80-7130-053-5.;
311 412..Listy: Jakubův, Petrovy, Janovy, Judův. Luxpress ::Praha :.1995.80-7130-037-3.;
312 413..Zjevení. International Bible Society ::Praha :.1997.80-7130-067-5.;
313 414.Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma Svätého.Praha:Scriptum.1991.80-900335-7-1.;
314 415.Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6.;
315 416.Prado Flores, José H.Za obzorom púšte. RM:Prešov.1996.80-967559-1-9.;
316 417.Tischner, Józef.Filozofia ľudskej drámy.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-065-8.;
317 418.Grun, Anselm.Anjeli pre život..Bratislava:LUC.2000.80-7114-442-8.;
318 419.Grun, Anselm.Anjeli pre život 2..Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-683-4.;
319 420.Grun, Anselm.Buď dobrý sám k sobě.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-667-1.;
320 421.Pielatowski, Kazimierz.Úsmev Jána Pavla II.. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-45-5.;
321 422.Mosconi, Anacleto.Františkánska spiritualita pápeža Jána XXIII.. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-74-0.;
322 423.Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3.;
323 424.Laun, Andreas.Preľudnenie:.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-85-6.;
324 425.Gallová, Štefánia.Veršobranie veľkej lásky.Ružomberok:Imrich Vaško, R.A.Ružomberský.2008..;
325 426.Roth, Paul.S bohom ešte vždy možno hovoriť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-67-3.;
326 427.Kowalská, Faustína.Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši. Smižany:PALLOTTI.2003,EK.80-968841-0-7.;
327 428.Remiremont,A,de.Jedna z vyvolených.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..;
328 429..Beatifikácia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-450-0.;
329 431.Hybels, Bill.Stačí vykročiť.[S.l.]:Kumran.2014.9788089487530 (brož.); 978-80-89487-53-0.;
330 432.Majda, Martin.Milovanému slovenskému národu .Lomnička:Rímskokatolícky farský úrad.2010.978-80-89264-44-5.;
331 434..Das Neue Testament.Leipzig:St.Benno-Verlag GmbH.1974..;
332 435.Jank, Tomasz.Ikona kríža zo San Damiana.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-69-4.;
333 436.Pupík, Zdeno.Animátor a život malého spoločenstva :.Spišská Nová Ves :Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže.2009.978-80-969551-5-2.;
334 437.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6.;
335 438.Kodet, Vojtěch.Učeníctvo. Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-50-8.;
336 439..Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD.1982..;
337 440..Františkánské prameny II..Bratislava:Serafín.1994..;
338 441.Adamska, Janina Immakulata, 1922- - autor.Milosrdenství, chudoba, radost :.Brno:V Brně :.2008.978-80-903395-2-1.;
339 442.Ziesche, Maria Calasanz.Dokonalá svoboda.neudané:neudaný.1970..;
340 443.Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not.1999..;
341 444.Terézia z Lisieux, svätá.Dejiny duše:.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti v Kanade.1973..;
342 446.Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.;
343 447.Galot Jean.Milostiplná.Cambridge:Priatelia Dobrej Knihy.1986.0-919865-28-3.;
344 448.Barbier, Jean.Mariánski konvertiti.Bratislava:LUC.1996.80-7114-190-9.;
345 449.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1993.80-7165-061-7.;
346 450.Rösner, Libor.Archa zákona :.V Brně ::Konvent minoritů ve spolupráci s časopisem Immaculata a s Národním centrem Rytířstva Neposkvrněné,.2014.978-80-903395-6-9.;
347 451.Vargaš, Štefan.Život sv. Konštantína-Cyrila a život M etoda.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..;
348 452.Cantalamessa, Raniero.Dech Božského ducha.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-361-3.;
349 453.Degro, Imrich (1969).Charizmatické hnutie.. Réma:Prešov.1997.80-967559-2-7.;
350 454.Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3.;
351 455.Vrablec Jozef, ThDr..Obnova v Duchu Svätom.Bratislava:LUC.1991.80-7114-037-6.;
352 456.Vrablec Jozef, ThDr..O otázkach viery.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.;
353 457.Porubčan,Jozef.Svedectvo pravde II..?:Jezuiti?.1992??..;
354 458.Porubčan,Jozef.Svedectvo pravde III..?:Jezuiti?.1992??..;
355 459.Porubčan,Jozef.Svedectvo pravde V..?:Jezuiti?.1993??..;
356 460.Porubčan,Jozef.Svedectvo pravde VI..:Jezuiti?.1994??..;
357 461.Terezie, od Ježiše sv.Kniha o zakládaní.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-4-X.;
358 462.Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Ježiš žije.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3.;
359 463.Lakottová, Consilia Mária.Klauzúra.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-115-1.;
360 464.Madre, Philippe.Modlitby za uzdravenia.Bratislava:LUC.1996.80-7114-177-1.;
361 465.Madre, Philippe.Túžte po charizmách.Bratislava:LUC.1996.80-7114-182-8.;
362 466.Martini, Carlo Maria.K prameňom evanjelia. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-52-X.;
363 467.Willke, Barbara.Človekom od počatia.Český Těšín:Cor Jesu.1993..;
364 468.Macey, John.Drsná láska.Albrechtice:Křesťanský život.1995?..;
365 469.Pauliny, Andrej, SDB.Viťazstvá mladých.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-25-3.;
366 47.Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4.;
367 470.Koza-Matejov, Juraj.Don Bosko.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966?..;
368 471.Bianchi, Luigi.Medžugoorie.Sameiro:Boa Nova .1987..;
369 472.Geisslreiter, Martin.Slnká neumierajú. Michal Vaško:Prešov.1993.80-7165-006-4.;
370 473.Chiara, Lubich.Keď stratiť znamená získať.Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-03-9.;
371 473.Ortberg, John.Život, aký si vždy chcel. .Bratislava :Slovenské evanjelizačné stredisko.2010.978-80-88863-52-6.;
372 474.Bavel, Tarsicius.Regula Augustína z Hippo. Zvolen:Jas.1995.80-88795-01-X.;
373 475.Roger z Taizé.Pramene Taizé. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-84-8.;
374 476.KaRol .Vydajú vás.Bern:Nakladateľstvo MPK.1986..;
375 477.Carretto,Carlo.Listy z púšte.Bratislava:Lúč.1993..;
376 478.Hirjak, Štefan.Viera.Nádej-Láska.?:?.1996..;
377 480.Matka Tereza.Poď, buď Mojím svetlom.Bratislava:Minor.2009..;
378 481.Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1.;
379 482.Zeno, Katrina J..Som žena.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2.;
380 482.Zeno, Katrina J..Keď život nejde podľa tvojich predstáv. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-25-9.;
381 483.Liesenfeld, Stefan.Pochybnosti.Bratislava:Lúč.2010..;
382 484.Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7.;
383 484 a.Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4.;
384 486.Balázs, Ján K..Sloboda a pamäť. .Dunajská Streda :Valeur.2010.978-80-970454-0-1.;
385 486.Zvolenský, Stanislav.Stretnutia s Ježišom. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-842-2.;
386 487.Wons, Krzysztof.Bol stratený a našiel sa:.Michalovce :Redemptoristi.2008.978-80-88724-33-9.;
387 488.Šúsaku,Endó.Mlčení.Praha:Vyšehrad.1987..;
388 491.Francis J. Moloney SDB.Sacra pagina - Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7192-991-8 .;
389 492.Arminjon, Blaise.Veľpieseň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-474-3.;
390 493.Lucado, Max.Bez strachu. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-89487-00-4.;
391 494.Lucado, Max.Láska hodná dávania. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-969835-7-5.;
392 495.Socio, Antonio.Tajomstvá Jána Pavla II. .Stará Ľubovňa :Salifoto.2010.978-80-970268-6-8.;
393 496.Dubois ,Jean D..Pätnásť dní so svätým Pátrom Piom.Bratislava:Lúč.2010..;
394 497.Fiebigová; Siváková, Heny.Otváram si srdce. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-791-6.;
395 498.Follo, Francesco.15 dní s Jánom Pavlom II.. .Bratislava :Lúč.2010.978-80-7114-822-7.;
396 499.Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2008.978-80-85486-52-0.;
397 5.Brož, Luděk.Starý Zákon. Žalmy.Praha:.1982..;
398 500.Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina. .Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2009.978-80-85486-57-5.;
399 501.Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3.;
400 502.Šuppa, Jozef, SJ.Mučeníci lásky ku Kristovi. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-708-8.;
401 503.Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.;
402 504.Dobraczynski, Jan.Listy Nikodémovy.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-003-6.;
403 505.Rašlová, Katarína.Psychológia a pastorácia 2.Bratislava:Centrum rodiny.1992.80-85595-00-1.;
404 506..Mládež.Bratislava:Arcidiecézne centrum pre poradenstvo a pastorálnu psychológiu.1993..;
405 507..Psychológia a pastorácia 4. Arcidiecézne centrum pre poradenstvo a pastorálnu psychológiu:Bratislava.1994.80-85595-02-8.;
406 508..YOUCAT po slovensky. Katechizmus kat.cirkvi pre mladých..Bratislava:Karmel. Nakl..2011..;
407 51.Green, Julien.Brat František.Bratislava:Serafín.2001.80-85310-15-5.;
408 511.´Koppová,Heather.Triezve milosti.Bratislava:Kumran.2014.978-80-89487-49-3.;
409 514.Sočufka, František, SJ.Advent a Vianoce s Benediktom XVI.. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-694-4.;
410 517.Crostarosa, Mária Celesta.Meditácie na Advent a Vianoce. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2010.978-80-89342-16-7.;
411 518.Grignion, Ľudovít Mária z Montfortu.O pravej úcte k Panne Márii.Tajomstvo Márie.Vrúcna modlitba.List Priateľom Kríža.Láska večnej Múdrosti.?:?.2011..;
412 519.Holbová, Elena.Život pred životom.Ružomberok:Nadácia pre rozvoj textilného vysokoškolského vzdelania.2003.80-968674-1-5.;
413 52.Albert Veľký.O primknutí sa k Bohu.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-042-7.;
414 520.Borriello, Luigi.Jednoduchými očami .:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2011.978-80-970477-3-3.;
415 521.Mosca, Paolo.Pápežova črievička. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-75-1.;
416 523.Keating, Karl.Čomu skutočne veria katolíci?.Bratislava:Redemptoristi SMN.2006.80-969600-0-8.;
417 524.Hahn, Scott.Prečo veriť .Bratislava:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-06-8.;
418 525.Mosley, Joanne.Edita Steinová jako žena modlitby. 2011. : Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2010.978-80-7195-472-9.;
419 526.Kochová, Ursula.Edita Steinová..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012..;
420 527.Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6.;
421 528.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Služba autority a poslušnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-740-1.;
422 529.Schlinková, Basilea M..Moje zkušenosti s modlitbou.Praha:Luxpress.1992..;
423 53.Košč, Ján Mária.Antikoncepcia.Bratislava:Zaex.2014.9788089676088.;
424 530.Rougier, Stan.František z Assisi. Brno:PETROV.1990.80-85247-00-3.;
425 531.Ferrero, Bruno.Štyridsať príbehov z púšte. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-33-1.;
426 533.Bruno, Ferrero.Spev svrčka.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-60-9.;
427 535.Tondra, František.Na hrote tŕňa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-383-0.;
428 536.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-786-9.;
429 539.Amorth, Gabriele,1925-.Posledný exorcista.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741730 (brož.); 978-80-8074-173-0.;
430 54.Frankhauser,G.Příbéhy dosud živé!1.:neudaný.1985??..;
431 540.Jozef Fadelle.Za každú cenu.Bratislava:Redemptoristi.2013.978-80-89342-52-5.;
432 541.Vácha, Marek Orko,1966-.Život je sacra zajímavej /.Brno ::Cesta,.2013.978-80-7295-164-2.;
433 545.Fausti, Silvano - autor komentára;.Nad evangeliem podle Matouše :.Praha:Praha :.2009.978-80-86949-77-2.;
434 546.Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Marka :.Praha:Paulínky.2007.978-80-86949-39-0.;
435 547.Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Lukáše :.Praha:Paulínky.2011.978-80-7450-025-1.;
436 548.Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8.;
437 549.Max Lucado.Boží príbeh, náš príbeh.Bratislava ?:kurman.2012.978-80-89487-30-1.;
438 550.Benedikt XVI..Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI.. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-512-2.;
439 551.Martini, Carlo Maria,1927-2012.Dramata víry /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-083-1.;
440 552.Rivers, Francine.Dieťa zmierenia.[Podolinec]:Kumran.2012.9788089487349 (brož.); 978-80-89487-34-9.;
441 553.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-786-9.;
442 554.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.;
443 555.Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2.;
444 556.Duffy, Lisa.Rozvedení. Katolíci. Čo ďalej?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741686 (brož.); 978-80-8074-168-6.;
445 557.Vanni, Ugo.Opojenie Duchom : Náčrt spirituality apoštola Pavla.Svit:Katolícke biblické dielo.2005.80-89120-04-0.;
446 558.Thoene, Bodie,1951-.Keď Ježiš zaplakal.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2014.9788089487509 (brož.); 978-80-89487-50-9.;
447 56.Fankhauser,G.Příbéhy dosud živé 4.:neudaný.1985??..;
448 560.Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7.;
449 560.Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7.;
450 561.Porubčan, Jozef, SJ.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0.;
451 562.Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6.;
452 563.Immaculata.Terezie z Avily. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-87-4.;
453 564.Brocanelli, Vicenzo.Františkáni bez hraníc.Bratislava:Serafín.2008.978-2-7468-2129-3.;
454 565.Remešová, Věra.Ikonografie a atributy svatých. Praha:Zvon.1991.80-7113-045-1.;
455 566.Dodewaard,Johannes,A.E van.Loretánske litánie.Bratislava ?:Slovo.1990??..;
456 568.Goldmann, Gereon,(1916-2003).Svetlo kríža v tieni kríža.Bratislava:Serafín.2012.9788080811013 (brož.);978-80-8081-101-3.;
457 569.Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Serafín:Bratislava.1994.80-85310-36-8.;
458 57.Fankhauser,G.Příběhy dosud živé 5.:neudaný.1985??..;
459 570.Mantke, Wolfram.Panna Maria mluví ve Fatimě.Praha?:Fatimský apoštolát v ČR.2007..;
460 570.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7.;
461 573.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7.;
462 574.Ján Pavol II..Evangelium Vitae. Encyklika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995..;
463 576.Dobraczyński, Jan,1910-1994.Stín Otce :.Praha ::Paulínky,.2013.978-80-7450-091-6.;
464 577.Olos, Viktor.Spomienky z môjho života.Ružomberok:Verbum.2014.9788056101100 (brož.); 978-80-561-0110-0.;
465 578.Ján Pavol II..Dar vykúpenia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..;
466 578.Ján Pavol II..Dar vykúpenia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..;
467 579.Hochmann, František.Svazek dvanácti kmenů : III.. Osídlení zaslíbené země izraelským lidem. Praha:ČKCH.1988..;
468 58.Fankhauser,G.Příběhy dosud živé 6.:neudaný.1985??..;
469 580.Rogowski,Roman E..Mystika vrchov.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.1991.80-85223-05-8.;
470 581.neud.Rozjímavý překlad žalmú a jantik Římského breviáře.Rím:Křesťanská akademie .1970..;
471 582.Läpple, Alfred.Úvod do Starého zákona.Praha:Česká katolická charika.1972..;
472 583.Don Jacobson.Keď Boh robí citronádu.Bratislava:Kumran.2014.978-80-89487-56-1.;
473 584.Cencini, Amedeo,(1948-).Strom života.Bratislava:Serafín.2012.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6.;
474 585.Katolícka cirkev..Evangelii gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8.;
475 586..Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD.1982..;
476 587.František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986.;
477 588.Tornielli, Andrea.Posledný zázrak.Bratislava:Kumran.2015.978-80-89487-59-2.;
478 589.Young, William P.,1955-.Rázcestia.Bratislava:Tatran.2013.9788022206488 (viaz.); 978-80-222-0648-8.;
479 59.Potúček,Juraj.Biblická konkordancia.Bratislava:Slovenská biblická spoločnosť.1997..;
480 6.Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Pozvání na horu Sinaj :.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.1999.80-7192-417-2.;
481 6.Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..;
482 60.Watchman,Nee.Služba Církve modlitbou.Praha:Proud.1993.1-57593-923-1.;
483 60.Rivers, Francine.Rút. Dobrá kniha:Trnava.2005.80-7141-507-3.;
484 61.Gáfriková, Gizela.Literárne dielo Hugolína Gavloviča (1712-1787) v súradniciach dobovej duchovnej kultúry a vzdelanost.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-85-6.;
485 64.Cantalamessa,Raniero.Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy. Rozhodnutie pre Krista a jeho univerzálna dimenzia.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-37-6.;
486 65.Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Pozvání na horu Sinaj :.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.1999.80-7192-417-2.;
487 66.Cantalamessa, Raniero.My ohlasujeme ukrižovaného Krista.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-93-7.;
488 67.Leclerc, Eloi.Múdrosť Chudáčika. SERAFÍN:Bratislava.2001.80-88944-38-4.;
489 69.Porubčan, Jozef, SJ.Tajomný muž z iného sveta.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-003-9.;
490 7..Starý zákon..Praha:Kalich.1983..;
491 70.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 1, Doba adventní.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-636-1.;
492 71.Zevini,Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 2, Doba vánoční.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-637-X.;
493 71.Zevini,Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 2, Doba vánoční.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-637-X.;
494 72.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 3. Doba postní a velikonoční triduum..Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-674-4.;
495 73.Zevini,Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 4, Doba velikonoční.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-761-9.;
496 74.Chalupa,Júlus.Posila v slove, cyklus B.Bratislava:Efekt.1993..;
497 75.Quoist, Michel, 1921-1997 - autor.Mezi člověkem a Bohem.Praha:Praha :.1991.80-900335-3-9.;
498 77.Augustyn, Józef.Štvrťhodina úprimnosti.Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-223-6.;
499 78.Graham,Billy.Jak se znovu narodit.Praha:Rada Církve bratrské v Evahgelickém nakladatelství.1992..;
500 79.Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:LUC.1992.80-7114-055-4.;
501 8..Nový zákon - Překlad s poznámkami.Praha:Biblické dílo ERC pro edici Kalich.1973..;
502 80.Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.;
503 81.Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.;
504 82.Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.;
505 84.Brat Efraim.Neskoré dažde. Bratislava:Serafín.1991.80-85310-05-8.;
506 85.Michael Quist.Úspešný život. Bratislava:LUC.2003.80-7114-446-0.;
507 86.Richer,Etienne.Mária,úsmev Boží.Bratislava:Serafín.1994..;
508 87.Macák, Ernest, SDB.Naša Sedembolestná Matka : Dejiny Šaštína.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-014-3.;
509 88.Guardini,Romano.Život viery.Ontario,Canada:Priatelia Dobrej Knihy.1984..;
510 89.Nouwen, Henri.Ranený uzdravovateľ.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-29-5.;
511 9.Brož, Luděk.Nový Zákon. Skutky apoštolské, epištoly, kniha zjevení.Praha:Kalich.1982..;
512 90.Lachmanová, Kateřina.Dve tváre lenivosti.Bratislava:Lúč.2002.80-7114-365-0.;
513 91.Langkammer, Hugolin .Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-64-3 (rovnaké ISBN má v tlači kniha Výzvy fatimského posolstva).;
514 92..Rozjímání sv.Petra z Alkantary.Praha:Alverna.1991..;
515 93.Brockman, James R..Duchovná cesta a pastorálne učenie arcibiskupa Oscara Romera.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-013-3.;
516 94.Urban, Jan Evangelista, 1901-1991 - autor.Vzrůst ke Kristu. |n 2. díl, |p Vzrůst duchovní zkušenosti.Praha:[Praha] :.1993.80-901426-3-X.;
517 94.Urban, Jan Evangelista, 1901-1991 - autor.Vzrůst ke Kristu. |n 1. díl, |p Stavební prvky duchovního života.Praha:[Praha] :.1993.80-901426-2-1.;
518 95.Opatrný, Aleš.Můžeme se ještě změnit ? : aneb o víře pro věřící.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-019-3.;
519 96.Breemen, Peter G. van.Jako rozlámaný chléb : přemítání o člověku, o Bohu, o jejich vzájemném vztahu : to vše nad slovy Pís.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-306-0.;
520 97.Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).Nad Lukášovým evanjeliom.[Cambridge]:Dobrá kniha.1989..;
521 98.Vácha, Marek Orko.Tančiace skaly : O vývoji života na Zemi, o človeku a o Bohu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-510-8.;
522 99.František od Panny Marie - autor.Tvář svaté Panny.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-07-3.;