logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa signatury

1 .Augustin, - svatý, 354-430 - autor.Modlitby svatého Augustina.:Kostelní Vydří :.2004.80-7192-897-6.DMC_2/b;
2 .Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.DMC_1/a;
3 .Rey-Mermet, Théodule..Chlapec, ktorý sa hral s Bohom. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-021-8.DMC_3/b;
4 .Matis, Melichar Jozef.Schody.Košice:Grafika.2001.80-968272-6X.DMC_2/b;
5 ..Karl Rahner a my. Michal Vaško:Prešov.1997.80-7165-075-7.DMC_1/b;
6 .Torok, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium Tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-1-4.DMC_2/a;
7 .Banská Bystrica.Diecézny eucharistický kongres.:.1999..DMC_1/b;
8 .Galeštoková, Dominika.Novéna k blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej. .Trnava :KON-PRESS.2003.80-85413-54-X.DMC_2/b;
9 .Steinová, Edita.Vánoční tajemství. Vimperk:Viener.1991.80-900806-4-2.DMC_1/b;
10 ..Maľovaná mapa Revúca, Tornaľa a Stredný Gemer. .Banská Bystrica :CBS.2009.978-80-89321-27-8.DMC_2/b;
11 ..Svätá Rita. Oto Németh:[Bratislava].2003.80-88949-64-5.DMC-1;
12 ..Pane Ježíši, máme tě před očima jako dítě.:.2009..DMC-1;
13 ..Žalmy. Chvály.Praha:.2000..DMC-1;
14 .Piťha, Petr.Blahoslavená Zdislava : Světci desetiletí duchovní obnovy.Praha:ZVON.1991.80-7113-036-2.DMC_2/b;
15 .Daucourt, Gérard.Prijať Opustiť Dúfať.Bratislava:DAKA.1993.80-900539-9-8.DMC_2/b;
16 .Uháľ, Martin.Modlitebná knižka do nemocnice. Typopress:Košice.2003.80-89089-10-0.DMC_2/b;
17 .Kowalska, Faustyna Marie Helena.Ruženec s bl.Faustynou.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-348-6.DMC_2/a;
18 .Holeček, Michal.Ruženec se svatým Dominikem.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-085-1.DMC_2/a;
19 .Sienská, Katarína.Ruženec se svatou Katerinou Sienskou.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-098-3.DMC_2/a;
20 .Bartolini, Bartolino.Ruženec s Jánom Pavlom II..Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-048-8.DMC_2/a;
21 .František Pistrák OP.Ruženec, ale ako?. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-192-3.DMC_2/a;
22 .Pistrák, František OP.Úvahy o živote k ružencovým tajomstvám.:.1997..DMC_2/a;
23 .Čeman, Jozef.Rozjímania o tajomstvách posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-558-0.DMC_2/a;
24 .Marián Feduš, Lýdia Šlosárová.Svätý škapuliar - dar Matky Božej.Bratislava:LUC.1993.80-7114-099-6.DMC_2/a;
25 ..Akatist k Bohorodičke. Slovo:Košice.1999.80-85291-74-6.DMC_2/a;
26 ..Zlata kniha.:.1990??..DMC_2/a;
27 .Adamkovič, Anton.Krížová cesta.:KONPRESS.2000.80-85413-45-0.DMC_2/b;
28 ..Krížová cesta : Ruky.Sabinov :Eva Burgrová.2008.978-80-969906-5-8.DMC_2/b;
29 .Jankola, Silvester, OFM.Hodina so sviatostným Kristom.:.1999..DMC_2/b;
30 .Liguori, Alfonz Mária de.Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Bratislava:LUC.1991.80-7114-088-0.DMC_2/b;
31 .Vadkerti, Jozef.Spoveď, cesta k šťastiu.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-290-4.DMC-2;
32 .Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-58-4.DMC_2/b;
33 .Kráľová, Dagmar.Kresťanská modlitba verzus východná meditácia.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-289-8.DMC_1/b;
34 ..Deviatnik k blahoslavenej sestre Ulrike z Hegne.:.1990?..DMC_2/b;
35 .Slivoň, Jozef.Projekt vlastného života.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-285-0.DMC_1/b;
36 .Woiciech Węglicki.Panna Mária, Uzdravenie chorých.Bratislava:LUC.2001.80-7114-319-7.DMC_2/a;
37 .Luscoň, Jozef, SDB.Eucharistia, brána do neba .Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-283-6.DMC_1/b;
38 .Kráľová, Dagmar.Krása podľa Biblie.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-281-2.DMC_1/b;
39 .Hajkovská, Dominika.Talenty a zdravé sebavedomie.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-277-5.DMC_1/b;
40 .Gazda, Imrich.Kresťan v internetovej sieti.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-271-3.DMC_1/b;
41 .Grach, Pavol.Ako meditovať nad Svätým Písmom.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-268-3.DMC_1/b;
42 .Raučinová, Mária.Gender alebo rodová ideológia.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-264-5.DMC_1/b;
43 .Husár, Marián.Ako prijať utrpenie?.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-257-7.DMC_1/b;
44 .Valábek Marián, SDB.Evanjelizácia podľa Františka.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-253-9.DMC_1/b;
45 .Gavenda, Marián.Čerpajme milosť zo sviatostí.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-248-5.DMC_1/b;
46 .Lenczová, Terézia - Schindlerová, Mária.Ako hovoriť s deťmi o sexualite?.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-245-4.DMC_1/b;
47 .Hučko, Ladislav.Život je vzťah : úvahy a myšlienky.Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-15-2.DMC_1/b;
48 .Clément, Olivier.Pohledy do budoucnosti : Flaminia Morandi a Michelina Tenace v rozhovoru s pravoslavným teologem Olivierem Clémentem.Velehrad:Refugium.1998.80-86045-20-X.DMC_1/b;
49 .Augustyn, Józef.Učiteľ, kde bývaš?.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-191-4.DMC_1/b;
50 .Laurentin, René, 1917- - autor.Život svaté Bernadety.:Kostelní Vydří :.1996.80-7192-084-3.DMC_3/b;
51 .Savonarola, Girolamo.Útěcha mého putování a Poslední meditace nad žalmem Miserere.Praha:Krystal OP.1998.80-85929-30-9.DMC_2/b;
52 .Pružina, Jan.Sedembolestná. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-283-4.DMC_2/a;
53 .Hechtl, Johann.Učiť sa milovať a žiť vieru. Jas:Zvolen.1995.80-967099-1-7.DMC_1/b;
54 .Ján Pavol II.Hľadanie nádeje .:Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-11-9.DMC_1/b;
55 .Kašparů ; Štreit.V spätnom zrdkadle. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-24-9.DMC_1/b;
56 .Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-047-5.DMC_2/a;
57 .Madre, Philippe.Modlitby za uzdravenia.Bratislava:LUC.1996.80-7114-177-1.DMC_2/b;
58 .Gilbert, Guy.Setkání s Marií.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2002.80-7192-657-4.DMC_2/b;
59 .Guardini, Romano.Ruženec naší Paní.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-543-8.DMC_2/b;
60 .Grignion, Ľudovít Mária.Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z Montfortu. Matice cyrilometodějská:Olomouc .1997.80-238-0971-7.DMC_2/a;
61 .Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.Martin ::Osveta.1990.80-217-0193-5.DMC_3/B;
62 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Matka vykúpených.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-587-4.DMC_2/a;
63 .Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.DMC_3/B;
64 .Máyer-Skumanz, Lene.Ruženec.Bratislava:SERAFÍN.1993.80-85310-28-7.DMC_2/a;
65 .Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.DMC_1/b;
66 .Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Bratislava:LUC.2002.80-7114-363-4.DMC_2/b;
67 .Eva Virsíková, Elena Mečírová, Viera Hložníková.Krížová cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-078-5.DMC_2/b;
68 .Šuppa, Jozef, SJ.Pod krížom..Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-594-7.DMC_2/b;
69 .Nemcová, Viera.Krížová cesta lásky c Viera Nemcová, Boris Kozlík.Zvolen:Jas.1999.80-88795-61-3.DMC-1;
70 .Malý, Vincent.Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-642-8.DMC_2/b;
71 ..Ruženec a Krížová cesta.:Alfa kontispol.s r.o..1993.80-88739-02-0.DMC_2/a;
72 .Gavenda, Marián.Via Crucis : Krížové cesty z Kolosea. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-704-3.DMC_1/b;
73 .Fottová, Mária - Fotta, Alojz.90 rokov Ružencového bratstva vo Fričovciach.Fričovce:Farský úrad.2007..DMC_2/a;
74 .Voleková, Marta - Masiariková, Erika - Jacková, Mária .20 jubileum Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v Žiline.Žilina:.2012..DMC_3/b;
75 ..Prvé kroky, prvé slová-.Žilina:Žilinská diecéza.2013.9788097126605 (viaz.);978-80-971266-0-5.DMC_3/b;
76 .Popovec, Andrej.Slovo pre každého /.Sereď ::Andrej Popovec,.2000..DMC_1/a;
77 .Katolícka Cirkev.Sväté písmo Starého i Nového zákona. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-152-8 ( 0-86516-335-9 ).DMC_1/a;
78 .Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Marka :.Praha:Paulínky.2007.978-80-86949-39-0.DMC_1/a;
79 .Fausti, Silvano - autor komentára;.Nad evangeliem podle Matouše :.Praha:Praha :.2009.978-80-86949-77-2.DMC_1/a;
80 .Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Lukáše :.Praha:Paulínky.2011.978-80-7450-025-1.DMC_1/a;
81 .Fausti, Silvano.Nad evangeliem podle Jana :.Praha ::Paulínky,.2014.978-80-7450-119-7.DMC_1/a;
82 .Marcela Katonová.Hovoriť s Bohom.Bratislava:LUC.1999.80-7114-268-9.DMC_1/a;
83 .Mikluščák, Pavol.Nádej v naplnenie.Dolný Kubín:Zrno.1996.80-900496-8-0.DMC_1/b;
84 .Mikluščák, Pavol.Kristológia I.. Spišské Podhradie:KS.1995..DMC_1/b;
85 .Mikluščák, Pavol.Kristológia II.. Spišské Podhradie:KS.1995..DMC_1/b;
86 .Kodet, Vojtěch,1956-.Novéna k Panne Márii rozväzujúcej uzly.Trnava:Spolok sv. Vojtecha - Vojtech.2015.9788081611629 (brož.); 978-80-8161-162-9.DMC_2/a;
87 .Hesemann, Michael(1964- )..Miriam z Nazaretu :.Poznań ::Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze,.2014..9788370339227;978-83-7033-922-7.DMC_2/a;
88 .Hančák, Jozef.Živý ruženec.:.2016..DMC_2/a;
89 ..Verso la beatificazione di Pio Alberto del Corona.:.2015..DMC_2/b;
90 ..La fraternite du rosaire.Lyon:.1973..DMC_2/a;
91 .Benedikt XVI.Drahí priatelia.Stará Ľubovňa:Sali - Foto.2012.9788097064495 (brož.);978-80-970644-9-5.DMC_1/b;
92 .Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0.DMC_3/a;
93 .Hromník, Milan, SJ.Lasalettské posolstvo. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-619-7.DMC_2/a;
94 .Ferretti, Lodovico.Pio Alberto del Corona.:.2010.978-88-6434-022-7.DMC_3/b;
95 .Boudetová, Paulette.Odpustenie.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-519-7.DMC_1/b;
96 .Bazilovič, J J.Zborník z medzinárodných konferencií.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-384-4.DMC_3/b;
97 .Babjak, Ján, SJ.P. Michal Lacko SJ - informátor a formátor gréckokatolíkov.Trnava:.1997..DMC_3/b;
98 .Lauček, Anton.Cez utrpenie. Peter Huba:Dolný Kubín.1997.80-88803-16-0.DMC_3/b;
99 ..Kostol sv. Barbory Žilina.[Dolná Tižina]:Alfa a Omega.2013.9788097126636 (brož.);978-80-971266-3-6.DMC_3/b;
100 .Silva, Manuel Fernando S. e,1932-.Pasáčci z Fatimy /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-518-4.DMC_2/a;
101 .Janok, Ján,1929-.Cestou pravdy a služby.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2013.9788089342501(viaz.); 978-80-89342-50-1.DMC_3/b;
102 .Janok, Ján, CSsR.Pán ma viedol.Bratislava:.2015.978-80-89342-76-1.DMC_3/b;
103 .Bedouelle, Guy,1940-.9 tváří dominikánské svatosti /.:.1980??.978-80-7575-001-3.DMC_2/b;
104 .Mocerino, Pasquale.Beato Bartolo Longo.:.2010??.978-88-7135-802-4.DMC_2/b;
105 .Martin, Čičo.Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku.Bratislava ::Pamiatkový ústav.2002.80-968632-1-5.DMC-2;
106 .Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.DMC_3/b;
107 .Auletta, Gennaro.The blessed Bartolo Longo.:.1987..DMC_2/b;
108 .Gałazka, Grzegorz.Dôverujem v Božie milosrdenstvo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-473-X.DMC_3/b;
109 .Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kódex kánonického práva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.DMC_3/a;
110 .Labo, Šebastián, SJ.Utrpenie, smrť a pohreb Jána Pavla Veľkého : 18. mája 1920 - 2. apríla 2005.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-615-5.DMC_3/b;
111 .Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.DMC_2/b;
112 .Katolícka Cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-253-2.DMC_3/a;
113 .Vnuk, František.Príručný slovník kresťanstva.:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2003.80-89063-13-6.DMC_3/a;
114 .Judák, Viliam.Každý deň so svätými 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-679-4.DMC_3/b;
115 ..Vita di Bartolo Longo a fumetti.:.2001.978-88-8529-1522;978-88-85291-52-2.DMC_2/b;
116 .Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.DMC_3/b;
117 .Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života I..Bratislava:Serafín.2005.80-8081-001-X.DMC_1/b;
118 .Jan od Kříže, - svatý, 1542-1591 - autor.Poezie.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1994.80-85527-60-X.DMC_2/b;
119 .Vragaš, Štefan.Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8.DMC_3/b;
120 .Barbet, Jean.Lurdy..Košice:SLOVO.1991.80-85291-05-3.DMC_2/a;
121 .Terézia z Lisieux.S Terezkou každý deň. Košice:Karmel.1997..DMC_2/b;
122 .Lýdia, Bednárová.Písomnosti v našom živote.:Príroda.2005.80-07-01192-7.DMC_3/b;
123 .Karmelitánky z Lisieux.Mojím povolaním je láska. Malý katechizmus: .:.1995??..DMC_2/b;
124 .Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 5. diel:.Bratislava:Kontakt plus.2000.80-88855-33-0.DMC_1/a;
125 .Nemcová, Viera.Krížová cesta lásky c Viera Nemcová, Boris Kozlík.Zvolen:Jas.1999.80-88795-61-3.DMC_2/b;
126 .Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 4. diel.Bratislava:KONTAKT PLUS.2001.80-88855-35-7.DMC_1/a;
127 ..modlitby a novena k pražskemu jezulatku.:.2009..DMC_2/b;
128 .Marcela Katonová.Hovoriť s Bohom.Bratislava:LUC.1999.80-7114-268-9.DMC-2;
129 .Vnučko, Patrik Peter.Ruženec s Fra Angelicom.Košice :Dominikánske mariánske centrum.2008.978-80-969952-8-8.DMC_2/a;
130 .Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 3. diel:.Bratislava:KONTAKT PLUS.2000.80-88855-30-6.DMC_1/a;
131 .Kodet, Vojtěch,1956-.Novéna k Panne Márii.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350016 (brož.); 978-80-8135-001-6.DMC_2/a;
132 .Marcela Katonová.Hovoriť s Bohom.Bratislava:LUC.2006.80-7114-257-3.DMC_1/a;
133 ..Preghiere e lodi all´immacolata madre di Dio Maria.:.2002..DMC_2/a;
134 .Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Žilina:OFSETA - print.1998.80-967755-2-9.DMC-2;
135 .Pavol VI.Ty si mať dobrotivá.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989..DMC_2/a;
136 .Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not.1999..DMC_3/a;
137 .Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.2000.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-53-6.DMC_1/b;
138 .Šándor, Andrej, SDB.Mýtnik pred madonou.Bratislava:Správa saleziánskych spolupracovníkov.1948..DMC_2/a;
139 .Jurik, Rudolf.Mariánska hora v Levoči.Levoča:RkFú v Levoči.1948..DMC_3/b;
140 .Kondor, Luis.Sestra Lucie hovoří o Fatimě.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1994..DMC_2/a;
141 .Marianová Jozefína.Udalosti v Medžugorí v súlade alebo proti učeniu Cirkvi?.:.2000?..DMC_2/a;
142 .Jaśkiewicz-Macek, Julita..Różaniec ikonami pisany /.Warszawa ::Wydawnictwo Sióstr Loretanek,.2010..9788372574237;978-83-7257-423-7.DMC_2/a;
143 .Dlugoš, František.760 rokov Mariánskej hory v Levoči.:MTM Levoča.2007.978-80-89187-18-8.DMC_3/b;
144 .Vicenová, Mária.Uzdravujúca moc ruženca.Nitra:Oáza Michala Archanjela.2014.9788089686049 (brož.); 978-80-89686-04-9.DMC_2/a;
145 .Jozef Šuppa SJ.Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Trnava:Dobrá kniha Trnava.2007.978-80-7141-561-9.DMC_2/b;
146 ..Štyri novény k Panne Márii Karmelskej.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350504 (brož.); 978-80-8135-050-4.DMC_2/a;
147 .Salij, Jacek, OP.Potega modlitwy rozancowej.Krakov:.2000?..DMC_2/a;
148 .Wadding, George, CSsR.Matka ustavičnej pomoci.:.2013.978-80-89342-74-7.DMC_2/a;
149 .Kapec, Waldemar, OP.Rozaniec w traducji dominikanskiej.Krakov:.2000?..DMC_2/a;
150 .Tarantino, Tommaso, OP.Il rosario contemplazione del volto di Cristo.:.2002..DMC_2/a;
151 .Vladimír J. Koudelka OP.Rozjímavý růženec. Krystal OP:Praha.1998.80-85929-27-9.DMC-2;
152 ..Modlitby svätého ruženca. .Martin :Francesca Creation.2010.978-80-970468-3-5.DMC_2/a;
153 .Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.DMC_2/a;
154 ..Novéna ku Kráľovnej Pokoja. .Nitra :Oáza Michala Archanjela.2009.978-80-969900-3-0.DMC_2/a;
155 ..Ruženec /33 druhov modlitieb/.:.1990?..DMC_2/a;
156 .Bahounek, Jiří, 1947- - autor.Vznešenost svatého růžence.:Olomouc :.1998.80-238-2955-6.DMC_2/a;
157 .Kondis, Štefan.Misijný ruženec.:.2016..DMC_2/a;
158 .zodpovednosť Duchovná obnova Slovenska.Mariánske úvahy Sv. Otca.:tlač Optima a. s. Nitra.1995..DMC_2/a;
159 .Escrivá de Balaguer, Josemaría,1902-1975.Svätý ruženec ; Krížová cesta.Bratislava:Lúč.2014.9788071149613 (brož.); 978-80-7114-961-3.DMC_2/a;
160 .Thalhammer, Dominik.Nad ružencem.Olomouc:MCM.1992..DMC_2/a;
161 .Bahounek, Jiří,(1947-).Svatý růženec :.Brno ::První sdružení přátel blah. Hyacinta M. Cormiera v Brně,.2012.978-80-260-3857-3.DMC_2/a;
162 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989..DMC_1/a;
163 ..Zjavenia Panny Marie v Mexiku - Guadalupe.:.1990??.978-80-970597-1-2.DMC_2/a;
164 .Hlouch, Josef, 1902-1972 - autor.Minutěnka.:Třebíč :.1994.80-85766-26-4.DMC_1/a;
165 .Strauss, Pavol.Zákruty bez ciest c Pavol Strauss.Bratislava:Verba.1993.80-901177-1-6.DMC_1/b;
166 .Macák, Ernest, SDB.Ruženec v našich rukách. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978..DMC_2/a;
167 .Muchová, Ludmila,1953-.Cíle a cesty :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1996..DMC_1/b;
168 .Principe, Pietro.Ruženec podľa Jána Pavla II. s dvadsiatimi tajomstvami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-427-6.DMC_2/a;
169 .Senčík, Štefan, SJ.Na ceste za väčšou dokonalosťou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..DMC_3/b;
170 .Nemcová, Viera.Zdravas´ Mária a ruženec. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.DMC_2/a;
171 .Morovics, Štefan.Ruženec spásy. .Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-117-4.DMC_2/a;
172 .Escrivá, Josemaría .Svätý ruženec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-063-7.DMC_2/a;
173 ..Nachádzanie Boha.:.2002..DMC_1/b;
174 .Karl-Maria Harrer.Zázračná medaila.Bratislava:Vydavateľstvo Oto Németh.2015.978-80-89277-54-4.DMC_2/B;
175 .Grun, Anselm.Posvätenie kňazstva, sviatosť výzvy.Prešov:VMV.2004.80-7165-476-0.DMC_1/b;
176 ..Relikvie svätých a ich rozpoznávanie.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2017.9788081920141 (brož.); 978-80-8192-014-1.DMC_1/b;
177 .Grun, Anselm.Krst, sviatosť života.Prešov:VMV.2004.80-7165-471-X.DMC_1/b;
178 .Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Direktórium o ľudovej zbožnosti. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.2005.80-7162-547-7.DMC_1/b;
179 .Grun, Anselm.Eucharistia, sviatosť premenenia.Prešov:VMV.2004.80-7165-473-6.DMC_1/b;
180 .Grun, Anselm.Birmovanie, sviatosť dospelosti.Prešov:VMV.2004.80-7165-472-8.DMC_1/b;
181 .Llewelyn, Robert.Brána do ticha.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-350-X.DMC_2/b;
182 .Meisner, Kardinál Joachim.Meditace o Panně Marii.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-584-5.DMC_2/b;
183 .Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0.DMC_1/b;
184 .Ravasi, Gianfranco, 1942-.Měsíc s Pannou Marií.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-399-9.DMC_2/b;
185 .Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.DMC_1/B;
186 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.DMC_1/b;
187 .Amorth, Gabriele.Mariánske inspirace.Kostelní Vydří:KN.2008.978-80-7195-168-1.DMC_2/b;
188 .Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.DMC_1/B;
189 .Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6.DMC_1/b;
190 .Grun, Anselm.Mariánske svátky.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-035-1.DMC_2/b;
191 .Carretto Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.1993.80-7114-080-5.DMC_1/B;
192 ..Sprievodca pre spovedníkov o niektorých morálnych témach, ktoré sa týkajú manželského života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-363-6.DMC_1/b;
193 .Langford, Joseph.Matka Tereza a Panna Maria.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-323-4.DMC_2/b;
194 .Carretto, Carlo,1910-1988.Ja, František /.Bratislava ::Lúč,.1993..DMC_1/B;
195 .Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca mladým na celom svete pri príležitosti 12. svetového dňa mládeže ; Posolstvo Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja 1. januára 1997 ; Posolstvo Jána Pavla II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-181-1.DMC_1/b;
196 .Kollár, Martin Mária.Ružencové rozjímanie na celý október.Bratislava:Rehoľa menších bratov konventuálov-minoritov.2005.80-969352-0-8.DMC_2/a;
197 .Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách :.Bratislava ::Ikar,.1990..DMC_1/B;
198 .Ján Pavol II..Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-153-6.DMC_1/b;
199 .Balík, Jan,1965-.Objevit tajemství růžence /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.2012.978-80-7266-375-0.DMC_2/a;
200 .Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách :.Bratislava ::Ikar,.1990..DMC_1/B;
201 .Ján Pavol II..Apoštolský list Orientale Lumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-121-8.DMC_1/b;
202 .Minařík, Metoděj František.Mariánská dogmata.Kostelní Vydří:KN.1991.80-85527-00-6.DMC_2/a;
203 .Lubich, Chiara, 1920-2008.Ohnisko jednoty.Bratislava:Nové mesto.2001.80-85487-63-2.DMC_1/B;
204 .Kongregácia pre náuku viery.Fatimské posolstvo : Dokumenty Svätej stolice č. 57. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-599-X.DMC_2/a;
205 .Speyr, Adrienne von.Mária, služobnica Pána. .Nitra :Spoločnosť Božieho Slova.2010.978-80-85223-88-0.DMC_2/b;
206 .S.K.Dakov.Patrím k vám.Bern:Nakladateľstvo MPK.1983..DMC_1/B;
207 .Ján Pavol II..Apoštolský list Spolupatronky Europy.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-38-2.DMC_3/b;
208 .Hugo Rahner.Maria a církev.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.1996.80-86045-00-5.DMC_2/a;
209 .Mon Calepin.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .1970..DMC_1/B;
210 .Pavol, Jan.Putovanie po miestach spásy.:Don Bosco.1999.80-88933-36-6.DMC_3/b;
211 .Montana, Victoria (Mária Muráňová).Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..DMC_3/A;
212 .Ján Pavol II..Dialógom k civilizácii lásky a pokoja.Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-67-6.DMC_3/b;
213 .Johann Hechtl.Učiť sa milovať a žiť vieru.Zvolen:Združenie Jas.1995..DMC_1/B;
214 .Vragaš, Štefan.Teologický a náboženský slovník, I. Diel, A-K. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-620-1.DMC_3/a;
215 ..Růženec Panny Marie =.:Olomouc :.2002.80-7266-124-8.DMC_2/a;
216 ..Matka Páně. Památka - přítomnost - naděje.Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.2003.88-900609-9-9.DMC_2/a;
217 .Fausti, Silvano.Skutky apoštolů..:.2017.978-80-7450-243-9.DMC_1/A;
218 .Ľudovít Bebjak.Cesta radosti Panny Márie.Bratislava:LUC.2002.80-7114-391-X.DMC_2/a;
219 .Fausti, Silvano.Skutky apoštolů /.:.2017.978-80-7450-242-2; 978-80-7450-243-9.DMC_1/A;
220 .František Pistrák OP.Ruženec, ale ako?. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-192-3.DMC-2;
221 ..Fatima.:.2017.978-80-7450-249-1.DMC_1/A;
222 .Piccolo, Gennaro.Rozjímavý ruženec s Iginom Giordanim.Bratislava:Nové mesto.2013.9788089621057 (brož.);978-80-89621-05-7.DMC_2/a;
223 .Rúfus, Milan.Kniha žalmov.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2.DMC_1/A;
224 ..Dokumenty II. vatikánského koncilu.:Praha :.1995.80-7113-089-3.DMC_3/a;
225 .Sitarčik, Marian.A kamene rastú. Prešov:Anna Nagyová.1995.80-967041-4-1.DMC_3/b;
226 .Höcht, Johannes Maria.Nositelia kristových rán.Košice:Slovo.1996.80-85291-31-2.DMC_3/b;
227 .Bučko, Ladislav.Vincent de Paul,Lujza de Marillac,F. Ozanam.F. Nitra:SBS.1995.80-85223-34-1.DMC_3/b;
228 ..Mariánská úcta.:Arcibiskupství Olomoucké.1993?..DMC_2/a;
229 .Max Kandler.Tomášovské pojetí svátostí.Kolín nad Rýnem:Tomášovská edice.1991..DMC_2/b;
230 .Hnilica, Pavol Mária, SJ.Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Bratislava:Smaragd.2005.80-89063-16-0.DMC_2/a;
231 .Lanzi, Crispino.S Máriou k Ježišovi.Bratislava:Németh Oto.2000.80-88949-07-6.DMC_2/a;
232 .Karl-Maria Harrer.Zázračná medaila.Bratislava:Vydavateľstvo Oto Németh.2013.978-80-89277-44-5.DMC_2/B;
233 .Stolárik, Stanislav, biskup.Úcta k Panne Márii v kresťanskom staroveku.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-022-6.DMC_2/a;
234 .Paris, L..Modlitba sv. ruženca.:ICMM.2009.3872631000301;387-263100030-1.DMC_2/A;
235 ..San sisto all'appia.Rím:.1991..DMC_3/b;
236 .Barta, Jaroslav.FATIMA - posolstvo tragédie, alebo nádeje?.Žilina:Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku.2007 asi..DMC_1/B;
237 .Vozár, Jozef.Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná.:Matica slovenská.1998.80-7090-485-2.DMC_3/b;
238 ..Ruženec.Olomouc:MCM.1992.80-85527-74-X.DMC_2/A;
239 ..Rozjímania V..Košice:Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.2010..DMC_2/A;
240 .Jurko, Jozef (1950).Nepoškvrnená, pomáhaj mi!. Bens:Kapušany.2003.80-88998-50-6.DMC_2/a;
241 ..Zborník z konferencie: FATIMA.Bratislava:Nadácia Slovakia Christiana.2018..DMC_1/B;
242 .Griffin, Michael, D..Svätý Jozef.Michalovce:MISIONÁR.1996.80-88724-15-5.DMC_1/b;
243 ..Dominikánsky kostol v Košiciach.Košice:Dominikánske mariánske centrum; Dominikánsky konvent v Košiciach.2016.9788097238841; 978-80-972388-4-1.DMC_2/A;
244 ..Listy rodičom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990.80-215-0116-2.DMC_3/b;
245 ..Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Košice:Inštitút nepoškvrneného Srdca Panny Márie.2003..DMC_2/A;
246 .Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.1991.80-85220-33-4.DMC_2/a;
247 ..Večeradlo s Pannou Máriou.Košice:DMC Salve.1993?..DMC_2/A;
248 .Cormier, Hyacint M., OP.Vznešenost ružence.Brno:První sdružení přátel bl. Hyacinta M. Cormiera OP.2003..DMC_2/B;
249 .Renč, Václav.Popelka nazaretská.Praha:Vyšehrad.1969..DMC_2/a;
250 .Cormier, Hyacint M., OP.Volání Královny Ružence.Brno:První sdružení přátel bl. Hyacinta M. Cormiera OP.2003..DMC_2/B;
251 .Schindler, Eugen.Vincent de Paul - OTEC CHUDOBNYCH. Charis:Bratislava.2000.80-88743-38-9.DMC_3/b;
252 .Valtorta, Marie.Život pána Ježíše:.Brno:Mariánské nakladatelství.1995.80-901553-4-0.DMC_1/B;
253 .Emmerichová, Anna K..Kterak poznávala ct. Anna K. Emmerichová ostatky svatých.Frýdek-Místek:Michael s.a..2012..DMC_1/B;
254 .Maliński, Mieczysław.Aby neomdlievali na ceste....Rímskokatolícky farský úrad:Liesek.2003.80-89070-13-2.DMC_1/b;
255 .Montana, Victoria (Mária Muráňová).Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..DMC_1/b;
256 .Judák, Viliam.Modlime sa za kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-443-8.DMC_2/b;
257 .Rahner, Hugo.Mária a Cirkev.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-157-4.DMC_2/a;
258 .Nowak, Clementis Maria.A prečo ja?..Kapušany:Bens.2001.80-88998-22-0.DMC_2/b;
259 .Rahner, Karl,1904-1984.Mária, matka Pána.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-112-4.DMC_2/a;
260 .Talbot, John Michael.Hudba _ radosť i služba. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - Redemptoristi.2009.978-80-89342-09-9.DMC_1/b;
261 .Augustyn, Józef.Smädní po láske..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-503-0.DMC_1/b;
262 .Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.DMC_2/B;
263 ..Madona z Ľubice.Ľubica:Rímskokatolícka farnosť Ľubica.2009..DMC_2/a;
264 .Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.2000.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-53-6.DMC-3;
265 .Vignelli, Guido.Najsvätejšie srdce Ježišovo.:.2000.9788097259730; 978-80-972597-3-0.DMC_1/B;
266 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.DMC_1/b;
267 ..Ruženec so svätým pápežom.Stará Ľubovňa:Salive.2014.9788378644040 (brož.); 978-83-7864-404-0.DMC_2/a;
268 .Porubčan, Jozef, SJ.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9.DMC_1/A;
269 .Matuška, Peter.Zázračná medaila.Bratislava:Oto Németh.2001.80-88949-17-3.DMC_2/a;
270 .Gianni, Ghiglione.Týždeň s Máriou z Nazareta.:Don Bosco.1998.80-88933-04-8.DMC_2/a;
271 ..Evanjelium na každý deň.Kapušany:Ing. Stanislav Beňo - Bens.2016.9788089679171; 978-80-89679-17-1.DMC_1/A;
272 .Pidyarto, Henricus,1955-.Spiritualita Nového zákona s Henricem Pidyartem.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2005.80-7192-604-3 .DMC-3;
273 .Malý, Vincent.Kráľovná mája.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-297-2.DMC_2/a;
274 ..s mariou na križovej ceste.:.2006.8086949-05-2.DMC_3/a;
275 .Kondis, Štefan.Misijný ruženec.:.2016..DMC_3/A;
276 .Jan od Kříže, - svatý, 1542-1591 - autor.Poezie.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1994.80-85527-60-X.DMC-3;
277 .Larraňaga, Ignazio.Život podľa Márie.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-311-1.DMC_2/a;
278 .Giboda, Igor.Čo nás čaká po smrti?.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-204-1.DMC_3/a;
279 ..Akatist k Bohorodičke. Slovo:Košice.1999.80-85291-74-6.DMC_3/A;
280 .Strmina, Ladislav H..Mních a sestra.Bratislava:Agentúra INFORMEX.2004.80-969207-2-3.DMC_3/b;
281 .Speyr, Adrienne von.Služebnice Pána.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-24-3.DMC_2/a;
282 .Vavro, Jozef, SJ.Krížová cesta nenarodených. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-055-2.DMC_3/a;
283 .Piccolo, Gennaro.Rozjímavý ruženec s Iginom Giordanim.Bratislava:Nové mesto.2013.9788089621057 (brož.);978-80-89621-05-7.DMC_3/A;
284 .Sapienza, Leonardo.Pavol VI. a Eucharistia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-540-X.DMC_1/b;
285 .Domański, Jerzy, 1919- - autor.Myšlenky sv. Maxmiliána M. Kolbeho o Panně Marii.:Olomouc :.1997.80-238-2098-2.DMC_2/a;
286 ..Plameň srdca Nepoškvrneného srdca Panny Márie.:.1978..DMC_3/a;
287 .Laconi, Mauro.Máriine tajomstvá.1. :Don Bosco.2009.978-80-8074-092-4.DMC_2/B;
288 .Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-168-4.DMC_2/b;
289 .Giono, Jean, 1895-1970 - autor.Muž, který sázel stromy.:Praha :.2000.80-7021-452-X.DMC_3/b;
290 .Galot, Jean.Milostiplná. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-62-2.DMC_2/a;
291 .Jurko, Jozef (1950).Milosrdenstvo Pánovo nech ospevujú naveky.Kapušany:Bens.2000.80-88998-03-4.DMC_3/a;
292 ..Novéna k Matke všetkých národov.:.2013.978-3-9814437-7-6.DMC_3/A;
293 .Duka, Dominik, 1943- - Účastník interview;.V duchu pravdy :.:Ústí nad Orlicí :.2008.978-80-903652-5-4.DMC_2/b;
294 .Michalov, Jozef, SVD.Sedem sviatostí.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-376-6.DMC_1/b;
295 ..Máriina láska víťazí.Trnava:Dobrá kniha.2017.9788081910586 (brož.); 978-80-8191-058-6.DMC_3/a;
296 ..Máriina láska víťazí.Trnava:Dobrá kniha.2017.9788081910586 (brož.); 978-80-8191-058-6.DMC_3/A;
297 .Frassati Gawronská, Luciana.Pier Giorgio Frassati _ Dni jeho života. .Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2009.978-80-970126-1-8.DMC_2/b;
298 .Haľko, Jozef (1964).Rembrandtove ruky.Bratislava: Juraj Mrocek.2005.80-969245-8-3.DMC_1/b;
299 .Poláček, Klement, SDB.Dozrievaš v láske.Rím:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..DMC_3/a;
300 .Papini, Giovani.Legendy umučenia.Ružomberok:Genezis.1990.80-85220-06-7.DMC_1/b;
301 .Pinet, André - autor.15 dní s Janem Taulerem.:Brno :.1998.80-85319-82-9.DMC_2/b;
302 .Mráček, František.Růženec Panny Marie.Praha:Vérité.2002.80-900843-5-4.DMC_2/a;
303 .Ján Kováč.Filotea.Bratislava:LUC.1996.80-7114-186-0.DMC_3/a;
304 .Gradoš, Juraj.Hore srdcia. Petra:Prešov.2002.80-89007-29-5.DMC_3/A;
305 .Lachmanová, Kateřina.Zamknuté znútra.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0.DMC_1/b;
306 .Gróf, Ivan, SDB.O sviatosti pokánia. X..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-18-5.DMC_1/b;
307 .Sopočko, Michal.Jeho milosrdenstvo trvá naveky.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-687-2.DMC_3/a;
308 .Körper, Karol.Prameň z Boha.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..DMC_3/A;
309 .René, Laurentin.Pojednání o Panně Marii.:Karmelitánské nakladatelství ; Praha.2005.80-7192-728-7.DMC_2/a;
310 .Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-17-7.DMC_1/b;
311 .Takáč, Ferdiš, SJ.Krížová cesta.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-145-0.DMC_3/a;
312 .Kempenský, Tomáš Hemerken .Štyri knihy o nasledovaní Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-01-0.DMC_1/A;
313 .Dlugoš, František.Mariánska hora v Levoči 1247 - 2013.Levoča:MTM.2013.978-80-89187-68-3.DMC_3/b;
314 .Gróf, Ivan, SDB.Sviatosti. VIII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-21-5.DMC_1/b;
315 .Porubčan, Jozef, SJ.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9.DMC_3/a;
316 .Torok, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium Tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-1-4.DMC_2/B;
317 .Barbier, Jean.Mariánski konvertiti.Bratislava:LUC.1996.80-7114-190-9.DMC_2/a;
318 .Gróf, Ivan, SDB.Veriť či neveriť? I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6.DMC_1/b;
319 .Dancák, František.Nad modlitbou svätého ruženca.V. Lomnica:Miros.1992.80-85443-04-X.DMC_3/a;
320 .Radelli, Gaudius.Triumf Srdca.Bratislava:Vydavateľstvo de Sales.2017..DMC_2/B;
321 .Joseph Ratzinger ; odp.red. M.Badal ; předml. J.Ratzinger ; [.m.Přel. z něm..Úvod do křesťanství.Brno:Petrov.1991.80-85247-13-5.DMC_1/b;
322 .Gróf, Ivan, SDB.Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.DMC_1/b;
323 .Mari, Arturo.Ján Pavol II. Dvadsaťročie ponfitikátu vo fotografii.. Lúč:Bratislava.2000.80-7114-324-3.DMC_3/a;
324 ..Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-486-7.DMC_2/B;
325 .Grignion, Ľudovít Mária.O pravé mariánske úcte. Olomouc:MCM.1997.80-238-0972-5.DMC_2/a;
326 .Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus? II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-10-X.DMC_1/b;
327 .Michalička, Ján.Kráľovná pokoja.Žilina:Inštitút Communio.2014.9788097127589 (brož.); 978-80-971275-8-9.DMC_3/a;
328 .Efraim, brat.Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-65-1.DMC_2/a;
329 .Gróf, Ivan, SDB.Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9.DMC_1/b;
330 .Konferencia biskupov Slovenska.Príležitostné modlitby a pobožnosti.:.2016..DMC_3/a;
331 .Vella, Elias,1941-.Mária, dokonalá žena.[ Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.2014.9788089606016 (brož.);978-80-89606-01-6.DMC_2/B;
332 .Józef, Augustyn, Jozef.Evanjeliové rady nielen pre rehoľníkov.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-479-4.DMC_1/b;
333 .Gróf, Ivan, SDB.Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.DMC_1/b;
334 .Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Mária.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-546-4.DMC_3/b;
335 .Stańczyk, Stanislaw.Pred príchodom Miriam.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-02-0.DMC_2/B;
336 .Forrest, Tom.Vpred.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-6-6.DMC_1/b;
337 .Gróf, Ivan, SDB.Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.DMC_1/b;
338 .Gavenda, Marián,1963-.Jednohubky. Adventné, vianočné, pôstne a veľkonočné obdobie. I. časť.Bratislava:studio LUX.2016.9788096861538 (viaz.); 978-80-968615-3-8.DMC_3/b;
339 .Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.DMC_1/b;
340 .Dcéry kresťanskej lásky.Svätá Katarína Labouré:.s. l.:s. n..1995..DMC_3/b;
341 .Gavenda, Marián,1963-.Jednohubky. Adventné, vianočné, pôstne a veľkonočné obdobie. I. časť.Bratislava:studio LUX.2016.9788096861538 (viaz.); 978-80-968615-3-8.DMC_3/b;
342 .Filipek, Andrej, SJ.Z oboch strán oltára.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-400-X.DMC_1/b;
343 .Valtorta, Marie.Život Panny Marie :.Brno:Mariánské nakladatelství.1994.80-901553-3-2.DMC_2/a;
344 .Menotti, Giulia.Lourdes.:.1991.88-7009-024-8.DMC_3/b;
345 .Cantalamessa, Raniero.Maria, zrcadlo církve.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-80-4.DMC_2/B;
346 .Opletal, František.Rozjímání nad žalmy.Olomouc:MCM.2002.80-7266-103-5.DMC_1/b;
347 .Fonseca, L. Gonzaga da .Fatima:.:Východosl.vyd..1992.80-234-0016-9.DMC_2/a;
348 .Miravalle, Mark.Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Bratislava :Magnificat.1993.80-967345-7-1.DMC_2/B;
349 .Woods, Richard OP.Mystika a proroctví, Dominikánská tradice.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-881-X.DMC_2/b;
350 .Viganó, Angelo.Najsvätejšia Trojica: Boh Otec, Syn a Svätý Duch. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-48-X.DMC_1/b;
351 .Galot, Jean.Milostiplná. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-62-2.DMC_2/B;
352 .Ján Pavol II,.Vám, moji najmilší.Bratislava:LUC.1998.80-7114-247-6.DMC_1/b;
353 .Tereza, z Kalkaty Matka.Modlitba - svieži prameň.Bratislava:Lúč.1993.80-7114-113-5.DMC_1/b;
354 .Vitalini, Sandro.Mária v Novom zákone : Meditácie. Badín:KS.2005.80-88937-20-5.DMC_2/B;
355 .Andrej Popovec.Slovo pre každého. Andrej Popovec:Štôla.1999.80-968175-3-1.DMC-1;
356 .Job, Pavol P..Naučila ma ich moja dobrá mama.:Németh Oto.2004.80-88949-68-8.DMC_2/a;
357 .Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.DMC_1/B;
358 .Andrej Popovec.Slovo pre každého. Andrej Popovec:Štôla.1997.80-967699-4-4.DMC_1/a;
359 .Riboldi, Mario.Opravdivý róm.Košice:OTA.2007.978-80-969686-0-2.DMC_3/b;
360 ..Jednotný katolícky spevník znotovaný.:.1993..DMC_3/A;
361 .František,1936-.Zdravas\', Mária.Trnava:SSV.2018.9788081613302; 978-80-8161-330-2.DMC_1/B;
362 .Rilke, Rainer Maria, 1875-1926.Život Mariin.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-309-8.DMC_2/a;
363 ..Písně k modlitbě.:.1994..DMC_2/b;
364 .Kováč Adamov, Štefan,1957-.Najkrajší kvet.Rybník:Štefan Kováč Adamov.2017.9788097259877; 978-80-972598-7-7.DMC_3/A;
365 .Pavol VI.Mariánske modlitby..Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-343-7.DMC_2/a;
366 .Pistrák, František, OP.Poďte, klaňajte sa.:.2001..DMC_2/b;
367 .Valtorta, Maria, 1897-1961 - autor.Život Panny Marie.Brno ::Brno :.1996, c1985.80-901553-8-3.DMC_2/A;
368 .Lucia, sestra.Výzvy fatimského posolstva.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-91-0 (v knihe je chybné ISBN).DMC_2/a;
369 .Chesterton, G. K.(1874-1936).Svatý Tomáš Akvinský.Praha:Krystal OP.1993.8090152813 (brož);80-901528-1-3.DMC_2/b;
370 .Mocerino, Pasquale.Beato Bartolo Longo.:.2010??.978-88-7135-802-4.DMC-1;
371 .Kútnik Šmálov, Jozef.Litánie Loretánske.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-210-7.DMC_2/a;