logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa signatury

1 .Švec, Juraj.Pier Giorgio Frassati - človek ôsmich blahoslavenstiev.:.2021.9788081921025; 978-80-8192-102-5.dominikani;
2 .Humbert de Romans,.Dopis o třech základních řeholních slibech /.:.2021.978-80-7575-107-2.dominikani;
3 .Koudelka, Vladimír J.,.Dominik :.:.2020.978-80-7575-098-3.dominikani;
4 .Tomáš Akvinský,.O eucharistii v Teologické sumě :.:.2021.978-80-7575-106-5.dominikani;
5 .Wagner, Walter H.,.Život podle Augustinovy řehole /.:.2020.978-80-7575-077-8.dominikani;
6 .Spiecz, Jan Andrej.Svätý Dominik. .Košice :Gallery.2010.978-80-969985-1-7.dominikani;
7 .Marušák, Stanislav Marek.Mascarella.:.2021..dominikani;
8 .Generální kurie OP v Říme.Kniha stanov a nařízení bratří Řádu kazatelu.Praha:Česká Dominikánska provincie.2020..dominikani;
9 .Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kompendium sociálnej náuky Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-725-8.magistérium;
10 .Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Sociálne encykliky. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-694-7.magistérium;
11 .Kongregácia pre inštitúty .....Ekonómia v službe charizmy a poslania.:.2021.978-80-8193-022-5.magistérium;
12 .Sarah, Robert,.Z hloubi srdce /.:.2020.978-80-88353-05-8; 978-80-88325-15-4.magistérium;
13 .Cantalamessa, Raniero,.Na pleciach obrov.:.2020.9788089994229; 978-80-89994-22-9.spiritualita;
14 .Leloir, Louis,.Poušť a společenství :.:.2021.978-80-7575-101-0.spiritualita;
15 .Jeroným,.Předzpěv k Andělskému pozdravení /.:.2018.978-80-7474-226-2.spiritualita;
16 .Crostarosa, Maria Celeste,.Meditácie na Advent a Vianoce.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2010.9788089342167; 978-80-89342-16-7.spiritualita;
17 .Lécu, Anne,.Přikryl jsi mou hanbu /.:.2021.978-80-7575-104-1.spiritualita;
18 .Slamka, Róbert.Víťazstvo je v tvojom srdci.:.2018.9788080991364; 978-80-8099-136-4.spiritualita;
19 .Slamka, Róbert.Víťazstvo je v tvojom srdci.:.2018.9788080991371; 978-80-8099-137-1.spiritualita;
20 .Kovalčík, Lukáš.Cesta za sebapoznaním.:.2018..spiritualita;
21 .Stayne, Damian.Obnov svoje znamenia.:.2020.9788081930263; 978-80-8193-026-3.katechetika;
22 .Kongrgácia pre inštitúty zasv. života.Dar vernosti, radosť vytrvalosti.:.2021.978-80-8193-036-2.magistérium;
23 .Vancáková, Soňa.Utrpenie bolí, ale má zmysel.:.2017.9788089937073; 978-80-89937-07-3.spiritualita;
24 .Heryán, Ladislav,.Sami na této zemi? :.:.2019.978-80-262-1538-7.katechetika;
25 .Samuel,.Synové světla v čase zkoušky :.:.2020.978-80-7474-294-1.katechetika;
26 .Journet, Charles,.Sedm Kristových slov na kříži /.:.2020.978-80-7575-074-7.meditácie;
27 .Barátová, Veronika Katarína,.Není anděl jako anděl /.:.2015.978-80-7195-811-6.katechetika;
28 .Vadrna, Marek,.V zemi zvanej Tál.:.2019.9788085575637; 978-80-85575-63-7.máriológia;
29 .Chmielewski, Dominik,.Kecharitomene Milostiplná :.:.2020.978-80-8211-158-6.máriológia;
30 .Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9.máriológia;
31 .Vella, Elias,.Oblečte si srdce Pastiera /.[S.l.] ::Per Immaculatam,.2011.978-80-970006-7-7.meditácie;
32 .Perennès, Jean-Jacques,.Pierre Claverie :.:.2021.978-80-7575-105-8.životopisy;
33 .Bątkiewicz-Brożek, Joanna.Ježišu, ty sa postaraj :.:.2018.978-80-8192-054-7.životopisy;
34 ..Choďte do celého sveta :.:.2018.978-80-89994-05-2.životopisy;
35 .Scanlan, Michael,.Čo chce Boh?.:.2020.9788082111500; 978-80-8211-150-0.ekleziol=ogia;
36 .De Vanna, Umberto.Carlo Acutis.:.2020.9788080744786; 978-80-8074-478-6.životopisy;
37 .Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-215-X.cirkevné dejiny;
38 .Bedouelle, Guy.História Cirkvi.Prešov:Petra.2005.80-89007-58-9.cirkevné dejiny;
39 .Korec, Peter.Osobnosť Slovenska - Ján Chryzostom kardinál Korec.:.[2019].9788081542619; 978-80-8154-261-9.cirkevné dejiny;
40 .Nepšinský, Vojtech.Vznik a dejiny medzinárodných eucharistických kongresov. Badín:KS.2005.80-88937-18-3.cirkevné dejiny;
41 .Kodet, Vojtěch,.Nedělní promluvy :.:.2020.978-80-7297-221-0.homiletika;
42 .Kodet, Vojtěch,.Nedělní promluvy :.:.2019.978-80-7297-213-5.homiletika;
43 .Staniek, Edward.Evanjeliá na každý deň.:.2019.978-83-66250-33-8.biblistika;
44 .Staniek, Edward.Reč na vrchu.:.2020.978-83-66560-18-5.biblistika;
45 .Slovenská akadémia vied..Jánovo evanjelium /.:.2019..978-80-89489-43-5; 978-80-224-1795-2.biblistika;
46 20/1.Stefan Peciar.Slovnik slovenskeho jazyka I.:SAV.1971..jazykoveda;
47 20/10.Prednasky o jazyku.Studia Academica Slovaca.:Bratislava.1999..jazykoveda;
48 20/11.Stefan Michalus.Maly synopticky slovnik.:Slovenske pedagogicke nakladatelstvo.1978..jazykoveda;
49 20/12.Lubomir Machala.Ceska a slovenska literatura v exilu a samizdatu.:Olomouc.1991..jazykoveda;
50 20/13.spol..Bedtime stories and Phymes.:Czech edition.1986..jazykoveda;
51 20/14.Jan Bell, Roger Gower.Intermediate Matters.:Lognman.1993..jazykoveda;
52 20/15.Michael Swan, Catherine Walter.Stedens Book 2.:Press.1985..jazykoveda;
53 20/16.Michael Swan, Catherine Walter.Practice Book 2.:Press.1985..jazykoveda;
54 20/17.Zabojova, Peprnik, Nangonova.Anglictina pro jazykove skoly II.:Praha.1982..jazykoveda;
55 20/19.Haffner, Sebastian.Grosse Deutsche.:.1983.3-463-00855-6.jazykoveda;
56 20/2.Stefan Peciar.Slovnik slovenskeho jazyka II.:SAV.1960..jazykoveda;
57 20/20..Dzwony.:Katovice.2013.978-83-935389-9-7.jazykoveda;
58 20/21.Krzyzanowski, Lech..Piekny stary Gdansk /.Bydgoszsz ::\"Excalibur\",.1996..8390343169.jazykoveda;
59 20/22.Kol..Osterreich.:Germany.2000..jazykoveda;
60 20/24.Kol..Nemcina pro samouky.:Statne pedagogicke nakladatelstvo.1964..jazykoveda;
61 20/26.Josef Vajs.KOINHC greckeho jazyka.:Praha.1934..jazykoveda;
62 20/27..Grectina.:Edicia jazyky.1999..jazykoveda;
63 20/28.Newby, P. H..Agypten.:.1983.3-7243-0167-7.jazykoveda;
64 20/29..Latinsko slovensky slovnik.:.1980??..jazykoveda;
65 20/3.Stefan Peciar.Slovnik slovenskeho jazyka III.:SAV.1963..jazykoveda;
66 20/30..Armenska kniha.:.1980??..jazykoveda;
67 20/31.Fell, Cristine E..Kulturen im Norden :.München ::Beck,.c1980.3-406-07794-3.jazykoveda;
68 20/4.Stefan Peciar.Slovnik slovenskeho jazyka IV.:SAV.1964..jazykoveda;
69 20/5.Stefan Peciar.Slovnik slovenskeho jazyka V.:SAV.1965..jazykoveda;
70 20/6.Stefan Peciar.Slovnik slovenskeho jazyka VI.:SAV.1968..jazykoveda;
71 20/7.Urbančok, Milan.Krátky slovník slovenského jazyka.Bratislava:Veda - SAV.1987..jazykoveda;
72 20/8.Jozef Mistrik.Moderna slovencina.:Slovenske pedagogicke nakladatelstvo.1988..jazykoveda;
73 20/9.Alfonz Zauner.Prakticka prirucka slovenskeho pravopisu.:Osveta1958.1980??..jazykoveda;
74 21/1..Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave (1992-2002). Trnavská univerzita:Trnava.2002.80-89074-37-5.filozofia;
75 21/10.Svetový autor.Věčná příroda.:.1980??..filozofia;
76 21/11.Gilson, Etienne.Bůh a filosofie. Praha:ISE.1994.80-85241-65-X.filozofia;
77 21/12.Roberto Zappala.Komunismus, kapitalismus, společenství.:Nové mesto.1993..filozofia;
78 21/13.Alojz Bogliolo.Filozofia logika a estetika.:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1976..filozofia;
79 21/14.Alojz Bogliolo.Filoyofia kozmológia.:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1981..filozofia;
80 21/15.Peter Fotta.Pri prameni filozofie.:Slovenská akadémia vied.2005..filozofia;
81 21/17.Arno Anzenbacher.Úvod do filozófie.:.1987..filozofia;
82 21/18..Psychológia smrti.s.l.:s.n..1980?..filozofia;
83 21/19.Novak, Michael.Duch demokratického kapitalismu.Praha:Občanský institut.1992.80-900190-1-3.filozofia;
84 21/2.Klimov, Grigorij.Červená inkvizícia 1.Bratislava:Slovanský dom.2004.80-85459-28-0.filozofia;
85 21/20.Karl H. Peschke.Kresťanský pohľad na hospodárstvo.:Lúč.1992..filozofia;
86 21/21.Bedřich Vašek.Rukojesť křesťanské sociologie.:Velehrad.1947..filozofia;
87 21/22.Keller, Jan, 1955- - autor.Úvod do sociologie.:Praha :.1992.80-901059-3-9.filozofia;
88 21/24.Enrico Banti.Poznanie a viera.:.1980??..filozofia;
89 21/25.Enrico Banti.Moderná veda a starokresťanské vyznanie viery.:.1975??..filozofia;
90 21/27.S. Thomas.Summa Theologiae.:Marietti.1948..filozofia;
91 21/28.Marek, Alois Maria.Psychologie :.Olomouc ::[S.n.],.1992..filozofia;
92 21/29.Max Kandler.Tomášovské pojetí svátostí.Kolín nad Rýnem:Tomášovská edice.1991..filozofia;
93 21/3.Letz, Jan.Život v hľadaní pravdy.:Charis.1996.80-88743-15-X.filozofia;
94 21/30.Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.filozofia;
95 21/31..Duch světového humanismu a dnešek.:Praha :.1993.80-85469-59-6.filozofia;
96 21/32.Hlinka, Anton, SDB.Myslitelia a myšlienky.Martin:Matica slovenská.1993.80-7090-255-8.filozofia;
97 21/33.Ravi, Zacharias.Skutečná tvář ateismu.Praha:Návrat domů.1998.80-85495-14-7.filozofia;
98 21/34.Andrews, E.H..Od ničoho k prírode.:CreativPress.1991.80-7131-005-0.filozofia;
99 21/35.Hlinka, Anton, SDB.Cesty k nekonečnu.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970..filozofia;
100 21/36.Packer, James Isambard.Poznanie Boha.Praha:Návrat.1991.80-85495-09-0.filozofia;
101 21/37.Tournier, Paul.Silní a slabí.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-44-9.filozofia;
102 21/38.Sharma, Robin S.1964-.Mních, ktorý predal svoje ferrari.Bratislava:Eastone Books.2012.9788081091896 (brož.); 978-80-8109-189-6.filozofia;
103 21/4.Vladimír Král.Život náhoda, nebo záměr.:Adventure.1990??..filozofia;
104 21/5.E. F. Schumecher.Po stupňoch bytia.:Logos.1985..filozofia;
105 21/6.Artue Ernest Wilder Smith.Přírodní vědy neznají žádnou evoluci.:.1990??..filozofia;
106 21/7.Hlinka, Anton, SDB.Cesty k nekonečnu :.Bratislava ::Odkaz,.1991.80-85193-04-3.filozofia;
107 21/8.Vogel, Štefan .Konečnosť vesmíru.s. l.:s. n..1980??..filozofia;
108 21/9.Andrews, E.H..Od ničoho k prírode.:CreativPress.1991.80-7131-005-0.filozofia;
109 222/1.Novotný, Adolf.Biblický slovník.Praha:Kalich.1956..biblistika;
110 222/10.Ján Merell.Cesty k dnešnej katolíckej biblistike.:Štátna tlačiareň provoz.1971..biblistika;
111 222/12.Settimo Cipriani.písomný úvodný kurz do štúdia písma svätého.:.1990??..biblistika;
112 222/12.Cipriani, Settimio.Písemní úvodní kurs do studia písma svatého.:.1970?..biblistika;
113 222/13.Dominik Duka OP.Úvod do písma svätého starého zákona.:Československá provincia Radu bratov kazatelov.1977..biblistika;
114 222/14.Wilhem Egger.Radosť zo slova Božieho.:.1990??..biblistika;
115 222/15.Celes tín Tomič.Biblický pravek.:.1992..biblistika;
116 222/16.Tomič, Celestin.Praotcovia Izraela. Efekt:Bratislava.1993.80-966967-0-X.biblistika;
117 222/18.Karol, Nandrásky.Dejiny biblického Izraela.:ECM.1994.80-85733-16-1.biblistika;
118 222/19.JAN MERELL.Úvod do čítania Nového zákona.:.1952..biblistika;
119 222/2.Webster, F.S..Prorok Elizeus.Na Starej Turej. priloha Večernice:.1929..biblistika;
120 222/20.Štefan Zlatoš.Písmo sväté Nového zákona Sv. 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..biblistika;
121 222/21.Jindřich Slabý.Výklad vybraných miest Janovho zjavenia.:.1990??..biblistika;
122 222/22..Biblia - Nová zmluva.:.1992..biblistika;
123 222/23.Heinz Giesen.Kniha zjavenia apoštola Jána.:Karnelitánské nakladateľstvo kostolní vydří.1999..biblistika;
124 222/24.Obr, Josef.Osoby a místa v evangeliích.Praha:Cyrilometodějské knihkupectví G. Francl.1947..biblistika;
125 222/25.Klaus Kliesch.Skutky apoštolov.:Karnelitánské nakladateľstvo kostolní vydří.1999..biblistika;
126 222/26.Neil R.Lightfoot.Trikrát o Biblii.:.1984..biblistika;
127 222/27.D.L.Moodyho.Požitek a prospech pro zkoumatele bible.:Cirkev Adventistov.1985??..biblistika;
128 222/28..Slovník biblické kultury :.:Praha :.1992.80-900175-7-6.biblistika;
129 222/29.Samuel J. Schultz.Starý zákon mluví.:Czech edition.1989..biblistika;
130 222/3.Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.biblistika;
131 222/30.Jacob Kremer.Pravda Písma.:SÚSCM.1968..biblistika;
132 222/31.Porubčan, Štefan, SJ.Úvod do Písma Svätého.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1960..biblistika;
133 222/32.Scheuch, Richard.Pruvodce apokalypsou.Praha:Biblická společnost.1989..biblistika;
134 222/33.Konstantin Miklík.Zjevení svatého Jána.:Marierosa Junova.1947..biblistika;
135 222/34.Ďurica, Ján.Historické knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-490-5.biblistika;
136 222/35..Písmo sväté Nového zákona.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..biblistika;
137 222/36.Pacomio, Luciano.Malý biblický atlas : Historie,geografie a archeologie bible.Praha:Portál.1992.80-85282-22-4.biblistika;
138 222/37.Ekumenicka rada cirkvi.Nový zákon s ilustracemi.:ERC.1987..biblistika;
139 222/38.sprac. Ružena Dvořáková.Sväté písmo v obrazoch.:TIBI Agency.1995.80-967380-3-8.biblistika;
140 222/39.Pavol, Prikryl.Biblia s ilustraciami Vincenta Hložníka.Bratislava:Tatran.1998.80-222-0473-0.biblistika;
141 222/4.?.Život patriarchu Jozefa.[S.l.:s.n..1972..biblistika;
142 222/40.Hadaway, Bridget.Biblia pre deti.Bratislava:Mladé leta.1990.80-06-00307-6.biblistika;
143 222/41.Solveig Gervin-Andersen.Bibelen.:.1978..biblistika;
144 222/42..Z Jeruzalema ku všetkým národom. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-549-1.biblistika;
145 222/43.Stejskal, Karel,.Velislai biblia picta =.:.1970..biblistika;
146 222/44.Kenneth, N. Taylor.Moja prvá Biblia v obrázkoch.:CreativPress.1994.80-7131-022-0.biblistika;
147 222/45.Markuš, Ondrej Jozef.Izák a Jakob. Bratislava -pre bratskú cirkev:C.N..1990.80-85128-65-9.biblistika;
148 222/46.Markuš, Jozef Ondrej.Abrahám.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-02-0.biblistika;
149 222/47.Flores, José H. Prado.Za obzorom púšte.:REMA.2004.80-967559-7-8.biblistika;
150 222/48.František Hochmann.Na počátku Biblická odpoveď na otázku po začiatku.:Česká katolícka charita.1989..biblistika;
151 222/49.Alfred Lapple.Úvod do Starého zákona.:Česká katolícka charita.1972..biblistika;
152 222/5.Markuš, Jozef Andrej.Prorok Eliáš.:.1990 ?..biblistika;
153 222/50.Gecse, G..Malý lexikon Biblie.Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0038-0.biblistika;
154 222/51.Roland, E. Murphy.Tóra.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-327-5.biblistika;
155 222/52.J. Ferko.Sýtení písaným Božím slovom.:Lumina.1993..biblistika;
156 222/53.Kammelberger, K..Obrazová biblia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-015-7.biblistika;
157 222/54.Schierse, Franz Jozeph.Biblická teologie Christologie.Praha:ZVON.1992.80-7113-047-8.biblistika;
158 222/55.Hrbata Josef.Perly a chléb.Řím:Pro.1969..biblistika;
159 222/56.Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.biblistika;
160 222/57..Poselství Ježíšovo.:Česká katolícka charita.1969..biblistika;
161 222/58.Hajduk, Anton.Turínske plátno.Bratislava:Q 111.1991.80-85401-06-1.biblistika;
162 222/59.František Žilka.Nový zákon.:Kalich.1966..biblistika;
163 222/6.Belák, Blažej.Sväté Písmo (Evanjeliá a Skutky apoštolov). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-194-3.biblistika;
164 222/60..Syn Boží čiže sjednotené evanjelia.:Posol Božiehi srdca.1921..biblistika;
165 222/61..Biblí svatá aneb ......:Podľa Kralickej biblie.1900??..biblistika;
166 222/62.Imbert, Jean.Proces s Ježišom.Bratislava:Praca.1991.80-7094-263-0.biblistika;
167 222/63.David C. Cook Publishing.Nová Zmluva Obrázková biblia.:.1991..biblistika;
168 222/64.Lagerlöf, Selma,.Legendy o Kristovi c Selma Lagerlöf ; Matthaeus Merian, Hana Kohútová.Bratislava:Obzor.1991.80-215-0211-8.biblistika;
169 222/66.Papini, Giovani.Legendy umučenia.Ružomberok:Genezis.1990.80-85220-06-7.biblistika;
170 222/67.Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..biblistika;
171 222/68.Michel Quesnel.Ako vznikali evanjeliá.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-106-2.biblistika;
172 222/7.Armin Frieder.Dejiny židovského národa.:Academia Bratislava.1935..biblistika;
173 222/70.Biblický kurs.Evangelium podle Jana.:Kristus pro každého.1991..biblistika;
174 222/71.Porubčan, Jozef, SJ.Apokalypsa.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-001-2.biblistika;
175 222/72.Beňo, Ján Augustín, SDB.Veľpieseň.Nitra:Rodina.1991.80-900510-1-4.biblistika;
176 222/73.Dominik Duka OP.Úvod do písma svätého Všeobecný úvod.:.1990?..biblistika;
177 222/74.Dominik Duka OP.Úvod do písma svätého Biblická archeológia.:.1990?..biblistika;
178 222/75.Dominik Duka OP.Úvod do písma svätého Všeobecný úvod do SZ.:.1990?..biblistika;
179 222/76.Neil R.Lightfoot.Třikrát o bibli.:Logospress.1984..biblistika;
180 222/77..DIE BIBEL. Österreichisches Katholisches Bibelwerk:HERDER.1968.3-438-01561-7.biblistika;
181 222/78.Messadié, Gerald.Člověk,který se stal Bohem.Praha:Mladá fronta.1992.80-204-0353-1.biblistika;
182 222/79.Stott, John R. W.,(1921-2011).Kázání na hoře :.Praha ::Návrat domů,.1993.80-85495-25-2.biblistika;
183 222/8..Cesty k prameňom.:Vyšehrad.1971..biblistika;
184 222/80.Sauer, Erich - autor.Svítání spásy světa :.:Ostrava :.1993.80-85237-42-3.biblistika;
185 222/81.Vargová, Klaudia,1949-.Biblické princípy viery.Bratislava:Klaudia Vargová.2014.9788097184568 (brož.); 978-80-971845-6-8.biblistika;
186 222/82..Život bez obáv .:Medzinárodná biblická spoločnosť.2003.80-968785-2-2.biblistika;
187 222/83.Mac, DONALD, William.První list Korintským : úvahy.Ostrava:Křesťanské sbory v Československu.1990.80-85237-00-8.biblistika;
188 222/84.Albright, W F.Cesty k prameňum.Praha:Vyšehrad.1971..biblistika;
189 222/85.Stott, John R. W.,.Výklad epioštoly 2. Timoteovi. Návrat:Praha.1992.80-85495-08-2.biblistika;
190 222/86.Stott, John R. W..Výklad epištoly Efežanom.. Návrat:Praha.1992.80-85495-07-4.biblistika;
191 222/87.Steiger, Pavel.Zápas o duši.Ostrava:Křesťanské sbory.1991.80-85237-14-8.biblistika;
192 222/88.Malk, Per-Olof.Neporovnateľná láska. Polárka:[Vavrišovo].2002.80-968177-8-7.biblistika;
193 222/89..Nová zmluva a Žalmy.Londýn:Spojené biblické spoločnosti; Slovenská evanjelická cirkev a.v. v ČSSR [vyd.].1984.0564093920; 0-564-09392-0.biblistika;
194 222/9.Miloš Bič.Zo sveta Starého zákona.:Kalich.1986..biblistika;
195 222/90..Biblicy cyklus a praca na sebe.:zdruzenie apostolov Bozieho Milosrdenstva Faustinium.2010..biblistika;
196 222/91..Slovo.Bratislava:Christian Project Support.2013.9788097036164 (brož.);978-80-970361-6-4.biblistika;
197 222/92.Lüthi, Walter,.Na Boží stavbě :.[s. l. ::s. n.],.1988..biblistika;
198 222/93.Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 3..:.1970??..biblistika;
199 222/94.Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Nový Zákon. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..biblistika;
200 222/95.Roháček, Jozef, d 1877-1962.Svätá biblia.[Londyn?]:Svetová biblická spoločnosť.1980.0-564-03372-3.biblistika;
201 222/96..Prorok Jonáš.:Vladimír Uhri.1970..biblistika;
202 226.2/17.Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Matuša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-146-7.biblistika;
203 23/1.Walter Kasper.Dogma pod Božím slovom.:ČKCH.1965..teológia;
204 23/10.Rahner, K..Vzkriesenie tela.Rím:SÚSCM.1969..teológia;
205 23/12.Rosa, Stanislav.Fundamentálna teológia. 1. Kristológia.. Vydavateľstvo Ing. Štefánia Beňová - Bens:Bardejov.2000.80-88998-07-7.teológia;
206 23/13.Kosef Kubalík.Ježíš světlo národu.:Česká katolícka charita.1989..teológia;
207 23/14.Oscar Cullmann.Christologie Nového zákona.:Kalich.1976..teológia;
208 23/15.M. Schmaus.Božie zjavenie.:V.U..1992..teológia;
209 23/17..Teologický sborník.:.1980??..teológia;
210 23/18.Odilo Štampach.Pojetí zázraku u sv. Tomáše.:.1991..teológia;
211 23/2.Bilquis Šejchová - Richard H. Schneider.Opovážim nazývať ho Otcom.:SÚSCM.1980..teológia;
212 23/20.Romano Guardini.O živom Bohu.:Spoločnosť Božieho slova.1992..teológia;
213 23/21.Josef B. Souček.Theologie apoštola Pavla.:Praha.1976..teológia;
214 23/22.R. S..Na ceste do večnosti.neuvedené:Slovenská duchovná služba.1988..teológia;
215 23/23.Rosa, Stanislav.Ekleziológia.Kapušany:Bens.1999.80-968225-5-1.teológia;
216 23/24.Milan Hudaček.Úvod do vierouky o cirkvi.:Bratislava.1993..teológia;
217 23/25.Benedikt XVI..Božia revolúcia. S úvodom Camilla Ruiniho.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-582-5.teológia;
218 23/26.Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.teológia;
219 23/27.Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril.Rím:.1987..teológia;
220 23/28..Veriť či neveriť.:Rím.1967..teológia;
221 23/29.Jan B. Barta.Syntéza učení víry 1-3.zväzok.:Praha.1969..teológia;
222 23/3.T.K.P..Všetko je otcovo.Ružomberok:Katolícka akcia v biskupstve spišskom.1947..teológia;
223 23/30.Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom. Rím:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..teológia;
224 23/31.Kasper, Walter.O víře.Brno:Cesta.1990.80-900087-0-4.teológia;
225 23/32.Tóth, Jozef (1925).Človek Jób hovorí s diablom ; Evanjelium apoštola Judáša.Košice: Slovo.1995.80-85291-17-7.teológia;
226 23/33.Papini, Giovanni.Listy ľuďom pápeža Celestína VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..teológia;
227 23/34.Max Kandler.Spása jenom fráze?.:.1991..teológia;
228 23/35.Max Kandler.Žité křestanství.:.1991..teológia;
229 23/36.Max Kandler.Víra?.:.1991..teológia;
230 23/37.R. Linhardt.Naša viera.:Verbum.1947..teológia;
231 23/38.Kubalík, Josef.Hovory o víře.Brno:Tisk.1991.80-7122-001-9.teológia;
232 23/39.Friedrich Heer.Bohatší život.:Vyšehrad.1969..teológia;
233 23/4.Polčin, Stanislav, SJ.Tým,čo hľadajú Boha.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1968..teológia;
234 23/40.Pecka, Dominik.Cesta k pravdě.:Vyšehrad.1969..teológia;
235 23/41.Paul Chauchard.Věda a smysl života.:Vyšehrad.1971..teológia;
236 23/42.Jose de brouckner.Helder Camara.:Vyšehrad.1971..teológia;
237 23/43.R. Guardini.Život viery.:Dobrá kniha.1984..teológia;
238 23/44.Kantůrková, Eva,(1930-).Dialog o víře.Praha ::Scriptum,.1993.80-85528-30-4.teológia;
239 23/45.Luděk Pachman.Boha nelze vyhnat.:Vyšehrad.1990..teológia;
240 23/46.Wick, Vojtech.Obrana viery.Trnava:Spolok Sv.Vojtecha.1944..teológia;
241 23/47.Pecka, Dominik.Moderní človek a krestanství.:Vyšehrad.1944..teológia;
242 23/48.O'Collins Gerard.Priatelia vo viere. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-050-5.teológia;
243 23/49.Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov c Anton Hlinka ; Bohdan Jelínek.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00773-6.teológia;
244 23/5.Jean Galot.Serce Ojca.:Jaslo.1999..teológia;
245 23/50.sv. Bonaventúra.Putovanie mysle k Bohu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..teológia;
246 23/51..Slávnostní vyznání víry sv. Otce Pavla VI..:.1969..teológia;
247 23/52.Roy Hession.Cesta kříže.:.1980??..teológia;
248 23/53..Moderní člověk a zázraky.:.1980??..teológia;
249 23/54..Nádhernejšie než možno uveriť.:.1980??..teológia;
250 23/55.Dionýz Kartuzián.Po smrti ....Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-2-2.teológia;
251 23/56.Jonáš, Eugen.Satan c Eugen Jonáš ; Ľuboslava Kováčová.Levoča:Proffice.1990.80-7126-002-9.teológia;
252 23/57.Eugen Jonáš.Očistec.:Proffice.1990..teológia;
253 23/58.Madre, Philippe.Rozlišovanie duchov.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-56-2.teológia;
254 23/59.René Pache.Peklo skutočne existuje?.:Ostrava.1993..teológia;
255 23/6.Tardif, Emiliano.Ježiš je Mesiáš.Zvolen:Jas.1994.80-967099-6-0.teológia;
256 23/60.Marcela Andoková.Duch Svätý na Turíce.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-337-2.teológia;
257 23/61.Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.Znamení času :.:Třebíč :.1997.80-85766-98-1.teológia;
258 23/62.Veselý, Jirí Maria, OP.Most a Cesta domú.Rím:PUST.1990..teológia;
259 23/63.Veselý, Jirí Maria, OP.O prátelství s jitrenkou.:PUST.1990..teológia;
260 23/64.Guardini, Romano.Andělé : teologické úvahy : z německého originálu přeložil Dr. Vojtěch Pola.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-300-1.teológia;
261 23/65.Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X.teológia;
262 23/66..Biskupská synoda o európe .Vatikán:Liberta Editrice Vaticana.1991..teológia;
263 23/67.Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.teológia;
264 23/68.Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3.teológia;
265 23/69.Seewald Peter.Soľ zeme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-202-8.teológia;
266 23/7.Rahner, K..Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi slovami na kríži.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1989..teológia;
267 23/70.Lajcha, Michal,.Tragédia celibátu - mŕtva manželka :.:.2018.978-80-570-0146-1.teológia;
268 23/71.Dubois,J..Druhý Vatikánsky snem.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1962?..teológia;
269 23/72..Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..teológia;
270 23/73.Ján Pavol II..Reconciliatio et paenitentia / Zmierenie a pokánie.Trnava:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .1993.80-7162-025-4.teológia;
271 23/74.Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..teológia;
272 23/75.Ján Pavol II..Dokumenty duhého vatikánskeho koncilu I. a II..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1969..teológia;
273 23/76.Schmaus, M.Sviatosti.Bratislava:RKCMBF UK v BA.1992..teológia;
274 23/77.Ján Pavol II..Staňte sa kvasom sveta.Bratislava:Serafín.1992.80-85589-01-X.teológia;
275 23/78.Editor, Ladislav Košč.Kresťanstvo a psychológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-411-X.teológia;
276 23/79.Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.teológia;
277 23/8.Jakub Loew.Ježiš nazývaný Kristus.:Rím.1975..teológia;
278 23/80.Višňovský, Mikuláš.Malý teologický lexikon.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1977..teológia;
279 23/81.Bakerová, Juliette, FDNSC, Sr..Pápež odpovedá. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..teológia;
280 23/82.Luciani, Albino.Dopisy slavným osobnostem :.Nezamyslice ::Salvator,.1994.80-901309-5-X.teológia;
281 23/83.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.teológia;
282 23/84.Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.teológia;
283 23/85.Kasper, Walter,.Einführung in den Glauben /.Mainz ::Matthias Grünewald Verlag,.c1972.3-7867-0340-X.teológia;
284 23/86.Kuzmiak, Rado.Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.Ruská Nová Ves:Amos.2014.9788097186401 (brož.); 978-80-971864-0-1.teologia;
285 23/87.Bieritz, Karl-Heinrich.Das Kirchen Jahr :.München ::C.H. Beck,.1987.3-406-31281-0.teológia;
286 23/88.Diat, Nicolas.Pane zostaň s nami.:.2019.9788081791505; 978-80-8179-150-5.teológia;
287 23/89.Braulik, Georg .Rozumieť Starému zákonu.:Katolícke biblické dielo.2002.80-968345-9-2.teol=ogia;
288 23/9.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.teológia;
289 23/90.Blatnický, Rudolf.Kompendium katechizmu katolíckej cirkvy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.8071625930 (brož.); 80-7162-593-0.;
290 23/91.Alberich, Emilio.Katechetika /.Praha ::Portál,.2008.978-80-7367-382-6 :.teologia;
291 23/92.Tyrol, Anton.Dei Verbum : Komentár k dogmatickej konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu.Ružomberok:Katolícka univerzita.2003.80-89039-22-7.teologia;
292 23/93.Pospíšil, Ctirad Václav.Jako v nebi, tak i na zemi.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-123-0.teologia;
293 23/94.Huyn, Paul.Tajomné požehnanie. Bratislava:LÚČ.2005.80-85487-81-0.teologia;
294 232/11.Press, František.Mária...Košice:Nádej.1992.80-900531-1-4.mariológia;
295 232/12..Ruženec.Olomouc:MCM.1992.80-85527-74-X.mariológia;
296 232/13.Ivan, Lacika.Putovanie za Máriou.Bratislava ::Q 111.1991.80-85401-02-9.mariológia;
297 232/14.L. M. Grignion.O pravej úcte k Panne Márii.:Vienala Košice.1993..mariológia;
298 232/15.Haľko, Jozef (1964).Dejiny Lurdskej jaskyne na Hlbokej ceste v Bratislave. Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-510-6.mariológia;
299 232/16.Eugen, Jonáš.Immaculata concepta. Nepoškvrnene počatá.:Profice- vydavateľsko reklamná agentúra.1990.80-7126-000-2.mariológia;
300 232/18.Tomislav Vlašic. Slavko Barbaric.Otvorte svoje srdcia Márii, Kráľovnej pokoja.:Milano.2001..mariológia;
301 232/19.R.S..Ježišova Matka.:Slovenská Duchovná Služba.1988..mariológia;
302 232/2.Ausina, Gérard.Lourdes..Lourdes:André Doucet.2000..mariológia;
303 232/20.Malý, Vincent.Kráľovná mája.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-297-2.mariológia;
304 232/21.Tomáš Špidlík S.J..Maria v tradíci Kresťanského východu.:Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova.1990??..mariológia;
305 232/22.Pasquali, Giuseppe.Tri anjelské pozdravenia. Kľúč do neba. Redemptoristi:Michalovce.1996.80-88724-05-8.mariológia;
306 232/23.Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.mariológia;
307 232/24.Malý, Vincent 1922-.Úcta k Sedembolestnej Panne Márii. Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-109-7.mariológia;
308 232/25.František Pistrák OP.Ruženec, ale ako?. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-192-3.mariológia;
309 232/26.Dermek, Andrej, SDB.Sedembolestná.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-09-1.mariológia;
310 232/28.Bohuslav Smejkal, Vladinír Hyhlík.Svatý kopeček.:Historická společnosť Starý Velehrad.1994..mariológia;
311 232/29.Vozár, Jozef.Madona Žitného ostrova. AHO3:Dunajská Lužná.2000.80-968432-0-6.mariológia;
312 232/3.M. Schmaus.Život milosti a milostiplná.:Scuola Grafica Salesiana.1993..mariológia;
313 232/30.Václav Renč.Loretánske světlo.:Vyšehrad.1992..mariológia;
314 232/31.Jozef Lengyel.Otvorme svoje srdcia Božej láske.:.1999..mariológia;
315 232/32.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.mariológia;
316 232/33.Balthasar, Hans Urs von.Trojitý věnec.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-018-5.mariológia;
317 232/34.Fonseca, Luigi Gonzaga da.Maria spricht zur Welt :.Freiburg ::Paulusdruckerei,.1988.3-7228-0185-0.mariológia;
318 232/35.Kondor Luis P., SVD.Zustaň matkou.Olomouc:samizdat.1991..mariológia;
319 232/36..Růženec Panny Marie =.:Olomouc :.2002.80-7266-124-8.mariológia;
320 232/37.Grignion, Ľudovít Mária.O pravé mariánske úcte. Olomouc:MCM.1997.80-238-0972-5.mariológia;
321 232/38.Malý, Vincent.Kráľovná posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-578-5.mariológia;
322 232/39.Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-180-8.mariológia;
323 232/4.Da FONSECA, Gonzaga.Fatima : Mária hovorí k svetu.Košice:Východoslovenské vydav..1990.80-85174-94-4.mariológia;
324 232/40.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.1994.80-900417-0-1(2) - rovnaké isbn.mariológia;
325 232/41.Bamonte, Francesco.Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov.[Košice]:Zachej.2016.9788097188153; 978-80-971881-5-3.mariologia;
326 232/42.Gaeta, Saverio,.Fatima.:.2018.9788089866489; 978-80-89866-48-9.mariologia;
327 232/43..Kismáriacell.:.2012.978-963-328-056-0.mariologia;
328 232/5.Šubjaková, Elena.Turzovka 40rokov milosti.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.1999.80-968190-6-2.mariológia;
329 232/6.Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.mariológia;
330 232/7.Barbet, Jean.Lurdy..Košice:SLOVO.1991.80-85291-05-3.mariológia;
331 232/8..Mariánske kňažské exercície.:Márina doba.1994..mariológia;
332 235/1.Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu i ľuďom 3..Trnava:Dobrá kniha.1984..životopisy;
333 235/10.Jiří Mária Veselý.Most a cesta domu.:Rím.1990..životopisy;
334 235/100.Petrík, Vincent, SJ.Čudná vojenčina.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-013-6.životopisy;
335 235/101.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-000-7.životopisy;
336 235/102.R. V. Tatran.Bratislavský veľký piatok.:.1988..životopisy;
337 235/103.Macák, Ernest, SDB.Zápisky spoza mreží.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-37-7.životopisy;
338 235/104.František Mikulášek.Za zdí a bez zdí.:Řád L. P..1992..životopisy;
339 235/105..Prečo súdili Mindszentyho.Bratislava:Tatran.1949..životopisy;
340 235/108.Letz, Dominik Roman, OP.Verný pravde.:Rehoľa dominikánov Bratislava.2006.80-969536-1-3.životopisy;
341 235/109.Kala, Miroslav.Třinácté komnaty,aneb,Zázraky a náhody ve zdraví a nemoci.Praha:Makropulos.1999.80-86003-33-7.životopisy;
342 235/11.Jiří Mária Veselý.O přátelství s jitřenkou.:Rím.1990..životopisy;
343 235/110.Sebíňová, Františka.Tajomná radosť.Bratislava:LUC.2001.80-7114-357-X.životopisy;
344 235/112.Hardy Schilgen.Mladí hrdinovia.:Posol.1947..životopisy;
345 235/113..Novéna k pátrovi Viktríciovi Weissovi.:Bratislava.1999..životopisy;
346 235/114.Lubrano, Pasquale.Láska je ako svetlo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-86-X.životopisy;
347 235/115.Cieslik, Hubert.Japonskí mučeníci. Slovo:Košice.1998.80-85291-49-5.životopisy;
348 235/116.Jiří Mária Veselý.Zázrak v Želivě.:Matice Cyrilometodejská.1994..životopisy;
349 235/117.Reinhold Schneider.Las Casas a Karel V..:Vyšehrad.1987..životopisy;
350 235/118.Schnierer, Jozef.Robotník slnka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-098-X.životopisy;
351 235/119.Pauliny, Andrej, SDB.Atlét na Petrovom stolci.Bratislava:ARCHA.1990.80-7115-000-2.životopisy;
352 235/12.Jiří Mária Veselý.Znamení času - Cormier.:Rím.1990..životopisy;
353 235/120.Kongregácia sestier dominikánok na Slovensku.Dám vám budúcnosť a nádej.Banská Bystrica:Pedagogická spoločnosť Jána Amosa Komenského.2002.80-88784-38-7.životopisy;
354 235/121..Prof. ThDr. Štefan Hlaváč.:Matica slovenská.1993..životopisy;
355 235/122.Hlinka, Anton, SDB.Svetlo z Lisieux.Rím:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1982..životopisy;
356 235/123.Viliam Hunermann.Na ostrov smrti.:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1981..životopisy;
357 235/124.Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Perly zo Života Svätých. Košice:Východoslovenské tlačiarne.1991.80-7132-001-3.životopisy;
358 235/125.Loredo, Miguel Angel.Už nemusím mlčať.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-22-8.životopisy;
359 235/126.Schamoni, Wilhelm.Zázraky sú skutočnosťou. SLOVO:Košice.1993.80-85291-07-X.životopisy;
360 235/127.Ivan A. Petranský, Rímskokatolícka bohoslovecká cyrilometodská fakulta UK, Michal Buzalka.Biskup Michal Buzalka.Bratislava:LUC.2002.80-7114-394-4.životopisy;
361 235/128.Immakulata Adamska OCD.MIlosrdenství, chudoba, radost.:Konvent minoritu v Brne.2008..životopisy;
362 235/129.Mikula, Ján.Cesta života tŕnistá. Bratislava:Tatrapress.1992.80-85260-21-2.životopisy;
363 235/13.Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.To není sen :.:Rosice u Brna :.1999.80-86200-19-1.životopisy;
364 235/130.Markuš, Jozef Ondrej,.Jozef a Samson.Bratislava:Nádej.1992.807120014X; 80-7120-014-X.životopisy;
365 235/131.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-173-6.životopisy;
366 235/132.Košiar, Ján.Ján Pavol II. - posol lásky a pokoja (návšteva Svätého Otca v Česko-Slovensku).Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-000-4.životopisy;
367 235/133..Bronzová legenda o svatém Vojtěchu =.:[Praha] :.1997.80-86040-04-6.životopisy;
368 235/134.Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.životopisy;
369 235/135.Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.životopisy;
370 235/136.David Weiss.Já,Rembrandt.Praha:Svoboda.1990.80-205-0145-2.životopisy;
371 235/137.Stanislav Richter.MIkuláš Koperník.:Vyšehrad.1973..životopisy;
372 235/138.Jaroslav Opat.Masaryk a Slovensko.:Pramene.1991..životopisy;
373 235/139.Jan Rambousek.Hrst spomínek na básnika Březinu.:Kežmarok.1930..životopisy;
374 235/14.Jiří Mária Veselý.Bez hraček Patrik Kužela.:Glória.2000..životopisy;
375 235/140.Bedřich Šindelář.Vilém Oranžský.:Svoboda.1968..životopisy;
376 235/141.Vlastní životopis.Karel IV..:.1980??..životopisy;
377 235/142.Ján Juríček.M. R. Štefánik.:Mladé letá.1980??..životopisy;
378 235/144.Karol V. Rypáček.Bjornstjerne Bjornson.:Slovenská liga.1980??..životopisy;
379 235/145.Jozef Kočiš.Alžbeta Báthoryová a palatín Turzo.:Osveta.1981..životopisy;
380 235/146.Dagmar Čapková.Učiteľ učiteľov.:Pedagogické nakladateľstvo.1992..životopisy;
381 235/147.Reginald Dacík.Nasi apostolove.:Obzor.1969..životopisy;
382 235/148.P. A. Ferrua.Svaty Dominik Guzman.:.1980??..životopisy;
383 235/148.Vragaš, Štefan.Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8.životopisy;
384 235/149.Repko, Jozef.Slovanský patrón:.Trnava:SSV - Vojtech.2013.978-80-7162-982-5.životopisy;
385 235/149.Šprinc, Mikuláš.Svätý Andrej-Svorad:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-175-5.životopisy;
386 235/15.Hnilica, Ján.Svätí Cyril a Metod:.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00707-8.životopisy;
387 235/150.Vives A., P. Juan Antonio.Človek, ktorý dôveroval Bohu. Jas:Zvolen.2001.80-88795-83-4.životopisy;
388 235/150.Rösner, Libor.Archa zákona :.V Brně ::Konvent minoritů ve spolupráci s časopisem Immaculata a s Národním centrem Rytířstva Neposkvrněné,.2014.978-80-903395-6-9.životopisy;
389 235/151.Régine Pernoudová.Krátky životopis Jany z Arku.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.978-80-89261-41-3.životopisy;
390 235/151.Agnesa G. J., Tereza.Legenda chodí bosá.Bratislava:LUC.2003.80-7114-441-X.životopisy;
391 235/152.Hahn, Scott.Moja duchovná cesta v Opus Dei.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-675-9.životopisy;
392 235/152.Wegener, Thomas.Anna Katarína Emmerichová.[Košice]:Zachej.sk.2017.9788089866137 (viaz.); 978-80-89866-13-7.životopisy;
393 235/153.Rudolf Čavojský.Spomienky kresťanského odborára.Bratislava:LUC.1996.80-7114-179-8.životopisy;
394 235/153.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.1997.80-7114-130-5.životopisy;
395 235/154.Christodoulos Svätohorský,.Starec Paisij.Bratislava:Futurum primum.2015.9788097180621; 978-80-971806-2-1.životopisy;
396 235/154.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 2 Listy.Bratislava:LUC.1999.80-7114-253-0.životopisy;
397 235/155.Kolouch, František,.Říkali mu pistolník :.:.2019.978-80-7566-024-4.životopisy;
398 235/155..Svatý Šarbel Machlúf.:Bratislava.2015.978-8089676-38-5.životopisy;
399 235/156.Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.životopisy;
400 235/156..svatý Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda Rím.1991..životopisy;
401 235/157.Klátik, Miloš,.Cestou nádeje :.:.2014.978-80-7140-476-7.životopisy;
402 235/158.Hünermann, Wilhelm,1900-1975.Živé svetlo.:.2018.9788081613142; 978-80-8161-314-2.životopisy;
403 235/159.Ľuba, Šajdová.Ján Chryzostom Korec - Rozhovory spod Zobora.:Silentium.2000.80-968275-8-8.životopisy;
404 235/16.Štefan Vragaš.Život Konštantína-Cyrila a život Metoda.:Rím.1986..životopisy;
405 235/160.Ursula Kochová.Edita Steinová.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-910-8.životopisy;
406 235/161.Sucháň, Ján,.Stretnutie s Janou.:.2019.9788097316327; 978-80-973163-2-7.životopisy;
407 235/162.Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.Martin ::Osveta.1990.80-217-0193-5.životopisy;
408 235/163.John Paul.Johannes Paul II. und Osterreich :.[St. Polten] ::NP Buchverlag,.2000..3853261507.životopisy;
409 235/164.Čižmár, Marián,1953-.Kardinál Jozef Tomko.:.2017??.9788097191030; 978-80-971910-3-0.životopisy;
410 235/165.Chesterton, G. K.(1874-1936).Svatý Tomáš Akvinský.Praha:Krystal OP.1993.8090152813 (brož);80-901528-1-3.životopisy;
411 235/166.Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.životopisy;
412 235/167.Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.životopisy;
413 235/168.Giglinger, Fritz.Milý brat František.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-044-9.životopisy;
414 235/169.Repko, Jozef.Prebúdzanie obra.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.978-80-8161-161-2.životopisy;
415 235/17.Ján Stanislav.K otázke účinkovania Cyrila a Metoda na Slovensku.:Spolok Sv.Vojtecha.1943..životopisy;
416 235/170.Jouhandeau, Marcel,.Philipp Neri :.Leipzig ::St. Benno,.1976..životopisy;
417 235/171.Hünermann, Wilhelm,.Blčiaci oheň c Wilhelm Hünermann ; Štefan Šilhár, Štefan Šilhár, Andrej Grossmann.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-44-4.životopisy;
418 235/172.Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.životopisy;
419 235/173.Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.životopisy;
420 235/174.Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované Slnko.:Nové Město.2000.80-85487-59-4.životopisy;
421 235/175.Schilling, Heinz,.Martin Luther :.:.2017.978-80-89491-16-2.životopisy;
422 235/176.Höcht, Johannes Maria.Nositelia kristových rán.Košice:Slovo.1996.80-85291-31-2.životopisy;
423 235/177.Hahn, Scott.Naše cesta do katolické Církve.Ronov nad Doubravou:Triality .2000.80-902786-4-7.životopisy;
424 235/178.Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4.životopisy;
425 235/179.Chesterton, Gilbert Keith.Svätý František z Assisi. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01125-3.životopisy;
426 235/18.Reginald Dacík.Nasi apostolove.:Obzor.1969..životopisy;
427 235/180.Sanetrníková, Iva.Ještěrka.Praha:ZVON.1990.80-7113-006-0.životopisy;
428 235/181.Calasanzová Ziescheová Maria.Dokonalá sloboda.Trnava:Spolok sv.Vojtecha .2016.978-80-8161-224-4.životopisy;
429 235/182.Svatošová, Marie,.Neboj se vrátit domů :.:.2018.978-80-7017-249-0.životopisy;
430 235/183.Bątkiewicz-Brożek, Joanna.Ježišu, ty sa postaraj.:.2018.978-80-8192-054-7.životopisy;
431 235/184.Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2.životopisy;
432 235/185.Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.životopisy;
433 235/186.Nigg, Walter.Svätec z nevhodného dreva Ján z BOHA.Bratislava:LUC.1996.80-7114-198-4.životopisy;
434 235/187.Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované Slnko. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-43-8.životopisy;
435 235/188.Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-125-9.životopisy;
436 235/189.Antolovič, Josip.Margita Mária Alacoque:.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-156-6.životopisy;
437 235/19.Ratkoš, Peter.Veľkomoravské legendy a povesti.Bratislava:Tatran.1977..životopisy;
438 235/190.Tomko, Jozef.Na misijných cestách.Trnava, Rím, Bratislava:SSV v spolupráci so SÚSCM vo Vyd. Ikar.1991.80-85198-35-5.životopisy;
439 235/191.Ivonides Yves.Obor kresťanstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-008-4.životopisy;
440 235/192.Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.životopisy;
441 235/193.Členovia rádu bosých karmelitánok na Slovensku.Sv. Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1996.80-7114-197-6.životopisy;
442 235/194.Grassiano, Dominika.Laura Vicuňa.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..životopisy;
443 235/195.Karaba, Pavol.Srdcom misionár.:.2019.9788080744373; 978-80-8074-437-3.životopisy;
444 235/2.Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu i ľudom 4.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-103-5.životopisy;
445 235/20.Gorazd A. Timkovič.Cyril a Metód boli gréckokatolíci.:Prešov.1996..životopisy;
446 235/21.Bagin Anton, ThDr..Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Banská Bystrica:Mabuto Press.1992.80-900410-3-5.životopisy;
447 235/22.Sebb, Anne.Matka Tereza : pozadí mýtu.Praha:Kniž.klub.2000.80-242-0194-1.životopisy;
448 235/23.Matka Tereza z Kalkaty.Počúvaj, čo hovorí Láska /myšlienky Matky Terézie.Bratislava:LUC.1999.80-7114-278-6.životopisy;
449 235/24.Bohumil Svoboda.Blahoslavená Anežka Česká.:Česká katolícka charita.1989..životopisy;
450 235/25.Šesták, Jozef.Traja košickí mučeníci.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1941..životopisy;
451 235/26.Ondruš, Rajmund, SJ.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.životopisy;
452 235/27.Papasogli, Giorgio.Svätý lekár Giuseppe Moscati.Košice:SLOVO.1991.80-85291-09-6.životopisy;
453 235/28.Alfred Kumpf.Pastýř a kormidelník.:Lidová demokracie.1968..životopisy;
454 235/3.Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki k Bohu i ľudom 5.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-090-x.životopisy;
455 235/30.Joštiak, Jozef.Dva životy jeden osud.:Dom zahraničných Slovákov.1996.80-88841-04-6.životopisy;
456 235/31.Krajčík, Augustín, CSsR.Tvrdá škola.Bratislava:Slza.1992..životopisy;
457 235/32.Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.životopisy;
458 235/33.Lechovič, Vincent, SVD.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8.životopisy;
459 235/34.Slivka, Michal, SVD.40 rokov misionárom v Indii. Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2004.80-85223-43-0.životopisy;
460 235/35.Čižmár, Marián.Generál piaristov z Plavča.Levoča:Polypress.1999.80-88704-21-9.životopisy;
461 235/36.Semešová, Mária.Páterko. Gregoriál:Bratislava.1999.80-967756-3-4.životopisy;
462 235/37.Vrkočová, Ludmila.Setkání v pořadech A léta běží,vážení.Praha:Ludmila Vrkočová.1993.80-901611-0-3.životopisy;
463 235/38.Opus Dei.Blahoslavený Josemária Escrivá.:.1998..životopisy;
464 235/39.Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2.životopisy;
465 235/4.Hlinka, Anton, SDB.Sila slabých a slabosť silných :.Bratislava ::Spolok sv. Vojtecha,.1990.80-222-0257-6.životopisy;
466 235/40.Marie Báčová - Křížková.Kardinál Trochta mučedník.:Signum unitatis.1991..životopisy;
467 235/41.Pánčiová, Bernadeta.Spomienky na Alenku Mačorovú.Vrícko:Rodina Nepoškvrnenej.2004.80-969117-3-2.životopisy;
468 235/42.Robert Bradshaw.Frank Duff Zakladateľ légie Panny Márie.:Mládežnícka kresťanská jednota.1995..životopisy;
469 235/43.Vít de Larigaudie.Radostný život.Trenčín (Veritas):Dominikánske.1946..životopisy;
470 235/44.Vincent Gál, Vincent Šabík, Adela Jakabová, Milan Spál.Deti svetla.Bratislava:LUC.1993.80-7114-100-3.životopisy;
471 235/45.Nicoluv denník.Napozadí AIDS.:Comunita Cenacolo.2001..životopisy;
472 235/46.Wilhelm Geyer, Wolfgang Knorzer.Jonas.:Benno.1969..životopisy;
473 235/47.Körbel, Hugo Maria.Pečať kríža: život svätého Benedikta Menniho.Bratislava:LUC.1999.80-7114-287-5.životopisy;
474 235/48.Krasimira, Stojanov.Vanga, slepá jasnovidka.:TG-systems & IKKE.1990.80-900464-0-1.životopisy;
475 235/49.Reimer, Johannes..Bez zbrane, ale pod Božou ochranou. MSEJK:Bratislava.1999.80-88891-16-7.životopisy;
476 235/5.Trstenský, Viktor.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0.životopisy;
477 235/50.Kolakovič.Božie podzemie.:Fatima.1994..životopisy;
478 235/51..Hlas volajúceho na púšti-. Réma:[Prešov].2000.80-968226-1-6.životopisy;
479 235/52.Ján z Kríža.Slová svetla a lásky.Bratislava:LUC.1999.80-7114-248-4.životopisy;
480 235/53.Schug, John.Páter Pio.Bratislava:Presto Press.1976.80-85667-00-2.životopisy;
481 235/54.Gabriel.P. Ján Jamrich 35 rokov v Indii.:St. Gabriel.1985..životopisy;
482 235/56.J. E. Urban.Srdcom i životom.:COR JESU.1995..životopisy;
483 235/57.Olomouc.Kanonizace blahoslaveného Jana Sarkandra a blahoslavené Zdislavy.:.1995..životopisy;
484 235/58.Wohl, Luis de.Svetlo nad Akvinom. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-1-4.životopisy;
485 235/59.John z Taize.Dobrodružstvo svätosti.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-390-9.životopisy;
486 235/6.Svätokrížny, Jozef.Slovenskí misionári vo svete v 20. storočí.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-336-5.životopisy;
487 235/60.Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..životopisy;
488 235/61.Vilém Hunnermann.Otec vyhoštených.:Vincentinum.1946..životopisy;
489 235/62.Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2.životopisy;
490 235/63.Filkorn, Eugen.Verný svojmu svedomiu.Martin:Matica slovenská.2004.80-7090-734-7.životopisy;
491 235/64.Hnilica, Ján.Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951.. Dobrá kniha:Trnava.1992.80-7141-005-5.životopisy;
492 235/65.Záhoranský, Peter.NAŠI KOŠICKÍ SVEDKOVIA.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-061-6.životopisy;
493 235/66.Kapala, Jozef.Obrázky zo života.Cambridge, Ontario:Dobrá kniha.1981..životopisy;
494 235/67.Strelka, Vojtech.Panteón dejateľov Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-117-X.životopisy;
495 235/68.Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9.životopisy;
496 235/7.Arnošt Hello.Podobizny svatých.:U Ladislava Kuncíře.1938..životopisy;
497 235/70.Richard Wurmbrand.V Božím podzemí.:Stefanos.1997..životopisy;
498 235/71.Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža.Blahoslavená Zdenka Schelingová panna a mučenica.:.2005??..životopisy;
499 235/72.Green, Julien.Brat František.Bratislava:Serafín.2001.80-85310-15-5.životopisy;
500 235/73.Pohlmann, Constantin.Nový človek František.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994.80-7142-019-0.životopisy;
501 235/74.Carlo Careto.Ja, František.:Lúč.1993..životopisy;
502 235/76.Rougier, Stan.František z Assisi. Brno:PETROV.1990.80-85247-00-3.životopisy;
503 235/77.Metod Lucký.Kvetinky Sv. Františka.:Bohoslovci v Žiline.1944..životopisy;
504 235/78.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-013-9.životopisy;
505 235/79.Koza-Matejov, Juraj.Don Bosco.Bratislava:Správa saleziánskych spolupracovníkov.1942..životopisy;
506 235/8.Arrighini, A..Dvanásti.Trnava:SSV Trnava.1950..životopisy;
507 235/80.Ambróž Svatoš.Paní Zdislava.:Vyšehrad.1970..životopisy;
508 235/81.Caban, Peter.Pani Zdislava z Lemberka. Relipress:Banská Bystrica.1993.80-966953-1-2.životopisy;
509 235/82.Jiří Mária Veselý, OP.Imelda Lambertini.:Krystal.1939..životopisy;
510 235/83.Golis, Vincent, OP.St. Vincent Ferrerský - svätec v službách protipápeža..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968348-8-6.životopisy;
511 235/85.Bohuslav.Muž s ranami.:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1983..životopisy;
512 235/86.E. Bokor - Žlkovský.Život svätej Terezy Ježiškovej.:Spolok Sv.Vojtecha.1935..životopisy;
513 235/87.Školské sestry.Poslední slova sv. Terezie Ježíškovy.:Novissima verba.1930..životopisy;
514 235/88.Alena Vrbová.V erbu lvice Kronika o paní Zdislavě.:Československý spisovateľ.1982..životopisy;
515 235/89.Teresio Bosco.Dominik.Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1986..životopisy;
516 235/90.Mastiliak, Ján, CSsR.Hrsť spomienok.Prešov:Gréckokatolícke biskupstvo.1992.80-88724-00-7.životopisy;
517 235/91.Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Bratislava:Ikar.1990.80-7118-001-7.životopisy;
518 235/92.Galvin, James J..Nový muž pro nový svět : Vůně divokých dřínů.České Budějovice:Sdružení sv.Jana Neumanna.1994.80-901602-2-0.životopisy;
519 235/93.Senčík, Štefan.Bláznivá láska. Životopisná črta sestry Kláry Fietzovej.s. l.:s. n..1992..životopisy;
520 235/94.Copus, J.E..Lazar, priateľ Krista Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..životopisy;
521 235/95.Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.životopisy;
522 235/96.Duval, Aime.Prečo bola noc taká dlhá. Bratislava:DAKA.1993.80-900539-0-4.životopisy;
523 235/98.Senčík, Štefan, SJ.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4.životopisy;
524 235/99.Senčík, Štefan, SJ.Svedkovia našich čias.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-217-1.životopisy;
525 241/1.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Sloboda ako dar - či záhuba? 1.diel.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-598-X.morálka;
526 241/10.Quoist, Michel (1921-1997).Konštrukcia človeka.Bratislava:Lúč.2001.80-7114-330-8, 8071143308.morálka;
527 241/11.Janáč - Hrubý, Pavol.Ked žiť je Kristus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-88-6.morálka;
528 241/12.Volek, Peter.Teória poznania u Edity Steinovej.:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.1998.80-88937-01-9.morálka;
529 241/13.Irala, Narciso .Pokoj srdca.Cambridge, Ontario - Kanada:Dobrá kniha.1978.0-920150-20-9; 0920150209.morálka;
530 241/14.Guardini, Romano.Sloboda a zodpovednosť. Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-322-4.morálka;
531 241/15.Romano Guardini.Dobro svedomi koncentrace.:.1980??..morálka;
532 241/16.Veselý, Jiří Maria OP.Svědomí, zákon a duch.Rosice u Brna:Gloria.1999.80-86200-12-4.morálka;
533 241/17.Tondra, František.Morálna teológia I.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994.80-7142-023-9.morálka;
534 241/18.Tondra, František.Morálna teológia II.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.80-7142-035-2.morálka;
535 241/19.Hlinka, Anton, SDB.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6.morálka;
536 241/2.Ján Ch. Korec.Sloboda ako dar - ci zahuba.:Lúč.2007..morálka;
537 241/20.Max Kandler.Prahrich.:Krystal.1991..morálka;
538 241/21.Alfonso.Theologia moralis.:.1956..morálka;
539 241/22.Oldřich Karlík.Mravni zivot podle radu nadprirodzeneho.:Lidové nakladatelství.1936..morálka;
540 241/23.Juraj Šimalčík.Milosť Božia a človek.Ružomberok:Lev.1939..morálka;
541 241/24.Albert Beneš.Moralni teologie.:Praha.1991..morálka;
542 241/25.Kolektív katolíckych teologu.Veda zivota.:Řad.1980??..morálka;
543 241/26.Billy Graham.7 smrtelnych hrichu.:Adventisti.1969..morálka;
544 241/27.K. Miklik.Cetba knih s hlediska moralniho a kanonickeho.:.1980??..morálka;
545 241/28.Alexander Heidler.Osobni a stavovsky ideal.:.1947..morálka;
546 241/29.Hieronim Kaczmarek.Osmero blahoslavenstvi.:Olomouc.1994..morálka;
547 241/3.Kašparů, Max Jaroslav.Malý kompas viery.Bratislava:Komisia pre katechizáciu pri KBS.1999.80-85594-07-2.morálka;
548 241/30.Bernhard Haring.laska je vic nez prikazani.:ČKCH.1968..morálka;
549 241/31.Bedrich Vašek.Moralka medzinarodniho zivota.:Atlas.1980??..morálka;
550 241/32.L. MendigaL.Cesta k velkosti a slobode I a II..:.1980??..morálka;
551 241/33.F.Lelotte.Tajomstvo krasy života 1.Rím:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..morálka;
552 241/34.Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 4.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..morálka;
553 241/35.Stanislaw Gerstmann.City v nasom zivote.:Obzor.1966..morálka;
554 241/36.Jan Pavol II.Pravda je silou mieru.:Spolok sv. Vojtecha.1989..morálka;
555 241/37.Giovanni Papini.Hotovy clovek.:Bratislava.1943..morálka;
556 241/38.Milan Bodal.Desatero nepovidek.:Rozrazil.1991..morálka;
557 241/39.Romano Guardini.Pán.:Jezuiti.1970..morálka;
558 241/4.Baggio, Antonio.Eros, sila lásky.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-10-1.morálka;
559 241/40.Giussani, Luigi.Náboženské vedomie moderného človeka. Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-043-0.morálka;
560 241/40.Pavol VI..O ludskom zivote.:Jezuiti.1968..morálka;
561 241/41.Josef Janšta ; il. P.Káňa..Desatero : příběhy k jednotlivým přikázáním Božího zákona.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2002.80-7266-115-9.morálka;
562 241/41.Fulton J. Sheen.Pokoj v dusi.:Rím.1969..morálka;
563 241/42.Hildebrand, Dietrich von,.Gesammelte Werke..Stuttgart ::Kohlhammer,.1974.3-17-001159-6.morálka;
564 241/43.Figeľ, Ján,1960-.Ochrana manželstva v Ústave Slovenskej republiky.:.2019.9788097164317; 978-80-971643-1-7.morálka;
565 241/44.Häring, Bernhard,1912-1998.Objaviť Božie milosrdenstvo.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2014.9788089342648 (brož.); 978-80-89342-64-8.morálka;
566 241/45.Linville, Mark D. - autor.Je vše dovoleno?.:Praha :.2003.80-7255-081-0.morálka;
567 241/46.Häring Bernhard.Láska je víc než přikázání.Praha:Česká katolická charita.1971..morálka;
568 241/47.Salij Jacek.Dekalóg.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-31-2.morálka;
569 241/48.Kondis, Štefan.Náboženstvá a sekty.:Humenné.2005..morálka;
570 241/49.Augustyn, Józef.Terapia a pastorácia.Trnava:Dobrá kniha.1999.8071412600 (brož.); 80-7141-260-0.morálka;
571 241/5.Ivan Aralica.Imperium.:Konsultace.1991..morálka;
572 241/50.Ruiz, Miguel,.Štyri dohody.Bratislava:Citadella.2012.9788097087531 (brož.); 978-80-970875-3-1.morálka;
573 241/51..YOUCAT.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-93-5.morálka;
574 241/52.Sollárová, Eva.Aplikácie prístupu zameraného na človeka (PCA) vo vzťahoch.Bratislava:IKAR.2004.80-551-0961-3.morálka;
575 241/53.Sonet, Denis.Pocit viny. Čo sním?. .Bratislava :Lúč.2011.978-80-7114-835-7.morálka;
576 241/54.Eberhard, Mühlan.Buď O.K., otec!.:Advent-Orion.1997.80-88719-66-6.morálka;
577 241/55.Szefer, Sylwester.Nebojte sa sexu, alebo, Miluj a rob, čo chceš.:.2018.9788089866236; 978-80-89866-23-6.morálka;
578 241/56.Lewis, C. S. (Clive Staples), 1898-1963.Rady skúseného diabla.:Porta libri.2007.978-80-89067-45-9.morálka;
579 241/57.Pavel Hirax Baričák.Šlabikár šťastia.HladoHlas:HladoHlas.2012.978-80-89502-23-3.morálka;
580 241/58.Baričák, Pavel Hirax,.Šlabikár št\'astia :.Martin ::Hladohlas,.2014.978-80-89711-15-4.morálka;
581 241/6.Antonín Pimper.Krastansky solidarismus.:Universum.1946..morálka;
582 241/7.Jindřich Pesch.Soukrome vlastnictvi.:Kotrba.1898..morálka;
583 241/8..Pravo es Acquis communautaire.:.1980??..morálka;
584 241/9.Ellen, Alderman.Na našu obranu.:Slov. výbor Európ. kult. nadácie.1997.80-85681-12-9.morálka;
585 242/1..Nech tak svieti vase svetlo.:Slovenská Duchovná Služba.1988..duchovný život;
586 242/10.Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie.:Združenie Jas.1993.80-967099-3-3.duchovný život;
587 242/11.Strauss, Pavol.Ecce Homo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-80-0.duchovný život;
588 242/12.Strauss, Pavol.Mozaika nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-41-X.duchovný život;
589 242/13.Strauss, Pavol.Tesná brána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-81-9.duchovný život;
590 242/14.F. Schonfeld.Pozehnana poslusnost.:.1980??..duchovný život;
591 242/15.Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.Bratislava:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X.duchovný život;
592 242/16.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rozhovor spod Zobora.:Silentium.2000..duchovný život;
593 242/17.Ján Lindworsky.Psychologia askézy.Trenčín:Veritas.1944..duchovný život;
594 242/18.Grün, Anselm.Půst. Modlitba tělem a duší.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1995.80-85527-67-7.duchovný život;
595 242/19.Michael Quist.Tvojimi očami.:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1992..duchovný život;
596 242/2.Grün, Anselm.Duchovné poslanie stredného veku.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-10-4.duchovný život;
597 242/20.Daniel Kroupa.Krestanstvi, kultura a svet.:Praha.1991..duchovný život;
598 242/21.Salvaneschi, Nino.Tajomstvo viery.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..duchovný život;
599 242/22.Victoria Montana.Dom na skale.:G-print.1993..duchovný život;
600 242/23.Kard. Suenens.Zit krestansky.:ČKCH.1980??..duchovný život;
601 242/24.Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.duchovný život;
602 242/25.Slaninka, Augustín, CM.Budete mi svedkami.Bratislava:Oto Németh.1999.80-967639-5-4.duchovný život;
603 242/26.Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.Bratislava:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X.duchovný život;
604 242/27.Valtorta, Marie.Život pána Ježíše:.Brno:Mariánské nakladatelství.1995.80-901553-4-0.duchovný život;
605 242/28.Augustyn, Józef.Svet našich pocitov, Človek v ťažkých situáciách.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-620-3.duchovný život;
606 242/29.sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Tajemství radosti.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-50-2.duchovný život;
607 242/3.Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.duchovný život;
608 242/30.Roessler, Max.Když začína večer.Praha:ZVON.1995.80-7113-118-0.duchovný život;
609 242/31.Grudniok, Franciszek.Jas utrpenia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-021-1.duchovný život;
610 242/32.Józef, Augustyn, Jozef.Krivda, odpustenie, prepáčenie. .Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-646-3.duchovný život;
611 242/33.Cantalamessa, Raniero.Výstup na vrch Sinaj.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-77-5.duchovný život;
612 242/33.Vodička, Timotheus .Cesta sv. Terezie Ježíškovy.Praha:Vyšehrad.1970..duchovný život;
613 242/34.Stinissen, Wilfrid.Cesta vnitřní modlitby.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-88-X.duchovný život;
614 242/35.Lewis, Clive Staples.Problém bolesti.Ostrava:Křesťanské sbory.1992.80-85237-39-3.duchovný život;
615 242/36.Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.duchovný život;
616 242/37.Jeroným,.Předzpěv k Andělskému pozdravení /.:.2018.978-80-7474-226-2.duchovný život;
617 242/38..Dobré vlivy.Praha 1:Triáda.2014..duchovný život;
618 242/39.Don, Richardson.Dieťa pokoja.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1997.80-88863-01-5.duchovný život;
619 242/4.F. J. J. Buytendijk.Bolest a nadeje.:Vyšehrad.1971..duchovný život;
620 242/40.Larry, Crabb.Rozbité sny.:Návrat domů.2005.80-7255-125-6.duchovný život;
621 242/41.Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.1995.80-88724-03-1.duchovný život;
622 242/42.Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.duchovný život;
623 242/43.Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.duchovný život;
624 242/44..Nech tak svieti vase svetlo.:Slovenská Duchovná Služba.1988..duchovný život;
625 242/45..Theresia von Lisieux.:.1985.3-87614-046-3.duchovný život;
626 242/46.Jacomuzzi, Stefano.Začalo sa to v Galilei.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-547-2.duchovný život;
627 242/47..ABC vnutorného života.:združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustína.2010..duchovný život;
628 242/48..Biblický cyklus a práca na sebe.Nižný Hrušov:združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustína.2010..duchovný život;
629 242/49..ABC vnutorného života.:združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustína.2010..duchovný život;
630 242/5.Anna Kamienska.Osem blahoslavenstiev.:Lúč.1991..duchovný život;
631 242/50..Biblický cyklus a práca na sebe.:združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustína.2010..duchovný život;
632 242/51.Vanier, Jean.Porušené telo. Charis:Bratislava.1994.80-88743-04-4.duchovný život;
633 242/52.Nee, Watchman,.Kristus je všemi duchovními věcmi :.Anaheim ::Living Stream Ministry,.1998.0-7363-0273-5.duchovný život;
634 242/53.Nee, Watchman,.Otázky k evangeliu /.Anaheim ::Living Stream Ministry,.2002.0-7363-1778-3.duchovný život;
635 242/54.Nee, Watchman,.Slavná církev /.Anaheim ::Living Stream Ministry,.1997.1-57593-925-8.duchovný život;
636 242/55.Nee, Watchman,.Boží evangelium /.Anaheim ::Living Stream Ministry,.1999.0-7363-0466-5; 0-7363-0467-3.duchovný život;
637 242/56.Nee, Watchman,.Boží vítězové /.Anaheim, Calif. ::Living Stream Ministry,.1999.0-7363-0731-1.duchovný život;
638 242/57.Nee, Watchman,.Duchovní člověk /.Anaheim, Calif. ::Living Stream Ministry,.2000.0-7363-0800-8; 0-7363-0801-6; 0-7363-0802-4; 0-7363-1129-7.duchovný život;
639 242/58.Brenkus, Peter.Ži svoj sen.:Németh Oto.2007.978-80-89277-07-0.duchovný život;
640 242/59..Wachstum im Gebet.:Veritas.1986.3-85329-522-3.duchovný život;
641 242/6.Schryvers, Josef .Božský přítel.Obořiště:Redemtoristi.1935..duchovný život;
642 242/60.Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.duchovný život;
643 242/61.Mezzardi, Luigi.Putovať s modlitbou a s láskou. Charis:Bratislava.2002.80-88743-47-8.duchovný život;
644 242/62.Lengyel, Ladislav.Otvorme svoje srdcia Božej láske., :, .1999.80-968121-5-7.duchovný život;
645 242/63..Všade ťa vidím.Bratislava:LUC.2002.80-7114-367-7.duchovný život;
646 242/64.Fordinalová, Eva.Chystám ti miesto.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-612-4.duchovný život;
647 242/65.Martin Parajka.Modlitebná knižka.:Alfa konti.1996.80-88739-20-9.duchovný život;
648 242/66.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4.duchovný život;
649 242/67.Beck, Magnus M.,.Wege der Mystik bei Thomas von Aquin /.Sankt Ottilien ::EOS Verlag Erzabtei,.1990..3880966842.duchovný život;
650 242/68.Plantinga, Cornelius.Breviář hříchu :.Bratislava :Porta libri.2003.80-89067-11-5.duchovný život;
651 242/69.Giussani, Luigi.Nekonečno v nás.Bratislava:LUC.1999.80-7114-267-0.duchovný život;
652 242/7.Anton Srholec.Experiment lasky.:Na ceste.1989..duchovný život;
653 242/70.Kamienska, Anna.Ose blahoslavenstiev.Bratislava:LUC.1991.80-7114-027-9.duchovný život;
654 242/71.Foucauld, Charles de,.Allein Gott im Blick :.München ::Neue Stadt,.1974.3-87996-030-5.duchovný život;
655 242/72.Carretto, Carlo,.Ich habe gesucht und gefunden /.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1983.3-451-19805-3.duchovný život;
656 242/72.Judák, Viliam.Jezuliatko medzi nami.Trnava:SSV.2020.978-80-8161-436-1.duchovný život;
657 242/73.Mendigal, L..Cesta k slobode a veľkosti.:Dobrá kniha.1980..duchovný život;
658 242/73.Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Duch liturgie.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-477-8.duchovný život;
659 242/74.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5.duchovný život;
660 242/75.Prof. Ivančič.Zustaňte ve mně a já ve vás.Olomouc:Matice Cyrilometodejská.1994..duchovný život;
661 242/76.Augustyn, Józef.Deprese. City. Strach.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-054-1.duchovný život;
662 242/77.Martini, Carlo Maria.Radosť z evanjelia-med. pre mldých. Sp. Kapitula:Kňazský seminár bidkupa J. Vojtaššáka.1994.80-7142-018-2.duchovný život;
663 242/78.Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.duchovný život;
664 242/79.Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:SERAFÍN.1992.80-85310-10-4.duchovný život;
665 242/8.McGeady, Mary Rose.V tieni Božej lásky.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-92-9.duchovný život;
666 242/80.Madre, Eveline.Odovzdanosť do prozreteľnosti.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-48-1.duchovný život;
667 242/81.Michálková, Marcela.Kde viera bolí.:.2018.9788097323103; 978-80-973231-0-3.duchovný život;
668 242/82.Merton, Thomas,.Monastický pokoj /.:.2019.978-80-7575-045-7.duchovný život;
669 242/83.Weizsäcker, Carl F..Ideme v ústrety asketickej kultúre?. Archa:Bratislava.1995.80-7115-091-6.duchovný život;
670 242/84.Madre, Philippe.Rozlišovanie duchov.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-56-2.duchovný život;
671 242/85..Vyrovnaný s Bohom.:.1980?..duchovný život;
672 242/86..Prísľub zraniteľným.:.2015..duchovný život;
673 242/87.Gallovič, Jozef.Kamene budú kričať. _ 1. .Veča :Jozef Gallovič.2009.978-80-970172-2-4.duchovný život;
674 242/89..Nový dvůr.:Toužim.2002-2017..duchovný život;
675 242/9.Ellen, Gould White.Cesta ku Kristovi.:Advent.1992.80-85002-24-8.duchovný život;
676 243/1.Dilong, Rudolf, OFM.Spomienka na anjela.:HEVI.1994.80-85518-47-3.modlitba;
677 243/10.Breemen, Peter G. van.Jako rozlámaný chléb : přemítání o člověku, o Bohu, o jejich vzájemném vztahu : to vše nad slovy Pís.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-306-0.modlitba;
678 243/11.Louis Evely.Otče náš.:Slovo.1990..modlitba;
679 243/12..Deviatnik k trom košickým mučeníkom.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-060-8.modlitba;
680 243/13.Croix, Marie de la.Hlas z druhého sveta.. Slovo:Košice.1998.80-85291-55-X.modlitba;
681 243/14.Dacík , R.M..Buh v duši .olomouc:Dominikánska edice Krystal.1942..modlitba;
682 243/15.Ján Lindworsky.Psychologia askézy.Trenčín:Veritas.1944..modlitba;
683 243/16.Michel Quoist.Medzi človekom a Bohom.:Scriptum.1991..modlitba;
684 243/17.Madre, Philippe.Jednoduchosť srdca.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-22-8.modlitba;
685 243/19.Jurko, Jozef (1950).Denná cesta k otcovi.Prešov:VMV.1998.80-7165-166-4.modlitba;
686 243/2.Guardini, Romano.O posvátných znameních.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-04-9.modlitba;
687 243/20.Guardini, Romano,.O živom Bohu c Romano Guardini ; M. Z..Nitra:Spoločnosť Božieho slova na Slovensku.1992.80-85223-12-0.modlitba;
688 243/22.Hutchinson, Gloria.Modlíme sa so svätými.Bratislava:Serafín.2001.8085310201 (brož.); 80-85310-20-1.modlitba;
689 243/23.Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9.modlitba;
690 243/24.Quoist, Michel.Tvojimi očami.Bratislava:LUC.1998.80-7114-225-5.modlitba;
691 243/25.Prof. Ivančič.Zustaňte ve mně a já ve vás.Olomouc:Matice Cyrilometodejská.1994..modlitba;
692 243/26.Sirovič, František, SVD.Duch svätý - svetlo srdca..Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1994.80-85223-28-7.modlitba;
693 243/27.Dolman, D. H.Modlitebný život věřících. Praha:Ústředním církevním nakladatelství.1971..modlitba;
694 243/28.Petrík, Vincent, SJ.Superláska na kríži.:Kušnír.1995..modlitba;
695 243/29.Riobó, Alfonz.Duchovné vedenie v kňazskej službe.:B-print.2000.80-967935-3-5.modlitba;
696 243/3.Guardini, Romano.O modlitbě : Uvedení do školy křesťanské modlitby.Praha:ZVON.1991.80-7113-038-9.modlitba;
697 243/30.Lubich, Chiara, 1920-2008.Meditácie.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-17-9.modlitba;
698 243/31.Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.modlitba;
699 243/32.Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-168-4.modlitba;
700 243/33.Carretto, Carlo.Kráčajme cestou lásky:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-171-2.modlitba;
701 243/34.Hanola.Príď kráľovstvo Tvoje.:Svornosť.1984..modlitba;
702 243/35.Theodor Bovet.Všedný deň a zázrak v rodine.:.1970?..modlitba;
703 243/36.Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.modlitba;
704 243/37.Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.modlitba;
705 243/39.Evely, Louis .Nové víno do nových nádob.:.1975?..modlitba;
706 243/4.Roth, Paul.S bohom ešte vždy možno hovoriť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-67-3.modlitba;
707 243/40.W. Rankin.Dědictví.:Adventisti.1990??..modlitba;
708 243/41.Lucien Jerphagnon.V nesnesitelné dny.:.1969..modlitba;
709 243/42.Gabriel od sv.Magdaleny.Dôverne s Bohom II..Rím:SÚSCM.1967..modlitba;
710 243/44.Hans-Urs von Balthasar.Krížová cesta. Kňazský seminár Spišská Kapitula:Spišské Podhradie.1995.80-7142-029-8.modlitba;
711 243/45.Hupka, Gustáv.Krížová cesta. ARS STIGMY:V Bratislave.2000.80-85264-07-2.modlitba;
712 243/46..Krížová cesta deviatnik.:Spolok sv. Vojtecha.1973..modlitba;
713 243/47..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983.80-85128-45-4.modlitba;
714 243/48.Ivančič, Tomislav.Poď za mnou.Zvolen:JAS.1993.80-900548-6-2.modlitba;
715 243/5.Meyer, Joyce.Povedz im, že ich milujem. Kresťanské spoločenstvo Humenné:Humenné.2002.80-968572-6-6.modlitba;
716 243/50..Krížová cesta - Cirkevný pohreb.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1966..modlitba;
717 243/51..Krížová cesta Pána nášho Ježiša Krista.Nitra:Misíjny dom Matky Božej.1948..modlitba;
718 243/52.Gombala, Eduard,.Ježiš Kristus c Eduard Gombala ; Ladislav Záborský.Banská Bystrica:Rímskokatolícky biskupský úrad.1992.80-85480-00-X.modlitba;
719 243/53.Vavro, Jozef, SJ.Krížová cesta nenarodených. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-055-2.modlitba;
720 243/54.Liguori, Alfonso Maria de,.Cesta lásky. Michal Vaško:Prešov.1997.80-7165-093-5.modlitba;
721 243/55.Escrivá Josemaría.CESTA. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-85-1.modlitba;
722 243/56.Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-111-9.modlitba;
723 243/59.C. Crevola.Ježiš Kristus naozaj vstal z mŕtvych.:Posol.1944..modlitba;
724 243/6.Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.modlitba;
725 243/60.Andrej Popovec.Slovo pre každého. Andrej Popovec:Štôla.1999.80-968175-3-1.modlitba;
726 243/61.Nowak, Clementis Maria.A prečo ja?..Kapušany:Bens.2001.80-88998-22-0.modlitba;
727 243/62.Vodička, Timotheus .Cesta sv. Terezie Ježíškovy.Praha:Vyšehrad.1970..modlitba;
728 243/63.Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.modlitba;
729 243/64.Juan Carlos Ortiz.Učeník.:.1990??..modlitba;
730 243/65.Popovec, Andrej.Kristus prichádza a dáva sa mi poznať. Andrej Popovec:[Štôla.1998.80-967906-1-7.modlitba;
731 243/66.Jiří Mária Veselý.Myšlenky a prsten.:Rím.1970..modlitba;
732 243/67.Malý, Vincent.Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.Bratislava:LUC.1994.80-7114-136-4.modlitba;
733 243/69..Božie milosrdenstvo - tvoja záchrana. TYPOPRESS:Košice.2002.80-968634-6-0.modlitba;
734 243/70..Ježišu, dôverujem v teba.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-26-6.modlitba;
735 243/71.Gabriel Králik.Veľký týždeň a veľkonočné obdobie.:Redemptoristi.1998.80-7114-226-3.modlitba;
736 243/72..Istá cesta do neba.:Dobrá kniha.1998..modlitba;
737 243/73.František Saleský.365 myšlienok sv. Františka Saleského. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-051-X.modlitba;
738 243/75..Modlitby za nenarodené deti.:Donum vitae.1992..modlitba;
739 243/76.Juraj, Jendrejovský.Modlitby chorých v nemocnici.:MARTgrafik.1998.80-967965-1-8.modlitba;
740 243/77..Sme zachránení h Modlitby k nášmu Pánu Ježišovi Kristovi o Jeho utrpení, vyjavené svätej Brigite zo Švédska v rímskom Chráme svätého Pavla. Slovo:Košice.1995.80-85291-24-X.modlitba;
741 243/78.J. Lacko.Pri adventnom venci.:Nikara.1996..modlitba;
742 243/80.Michalov, Jozef, SVD.Sedem darov Ducha Svätého.Veľký Meder:VM print.2000..modlitba;
743 243/81.sv.Terézia z Lisieux.Mijím povolaním je láska.:.1990??..modlitba;
744 243/83.Torok, Marek.Návrat strateného syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-3-0.modlitba;
745 243/84.Dieška, Ján, SJ.Srdce nášho Božského Brata.:Posol.1943..modlitba;
746 243/85.Biskupský Ordinariát Služby.Mluvím s Bohem.:Biskupský Ordinariát Služby.1990??..modlitba;
747 243/87.Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Danville, PA, USA:Slovenské sestry svätého Cyrila a Metoda.1982..modlitba;
748 243/88.Gabriel od sv.Magdaleny.Dôverne s Bohom II..Rím:SÚSCM.1967..modlitba;
749 243/89.Lippert, Peter.Človek Jób hovorí s Bohom.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-374-X.modlitba;
750 243/9.Ladame, Jean.Srdce Ježíšovo, srdce plné lásky.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-063-0.modlitba;
751 243/90.Gots, Anton.Prijímam kríž.Bratislava:LUC.1996.80-7114-189-5.modlitba;
752 243/91.Schmid, Max.Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu.Praha:ZVON.1991..modlitba;
753 243/92.Sucháň, Ján,.Rezonancie.[Nová Dubnica]:ABH.2016.9788097025564; 978-80-970255-6-4.modlitba;
754 243/93.Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky..Michalovce:MISIONÁR.1994.80-88724-01-5.modlitba;
755 243/95..Modlitby.:dominikáni, Zvolen.1993.978-80-973512-0-5.modlitba;
756 25/1.Gunčaga, Jan.Laik ako kresťan z povolania.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-178-8.pastorálka;
757 25/10.Konferencia biskupov Slovenska.Zborník prednášok zo sympózia.Bratislava:KBS.2000.80-968450-9-8.pastorálka;
758 25/100..Poucenie o sviatosti manzelstva.:Spolok sv. Vojtecha.1979..pastorálka;
759 25/101..Privadzame dieta ku Kristovi.:Jezuiti.1968..pastorálka;
760 25/102.Henri Joyeux.Mami jak prijde dite na svet?.:Portál.1994..pastorálka;
761 25/103.Henri, Joyeux.Přichází puberta.:Portál.1994.80-85282-94-1.pastorálka;
762 25/104.Joyeux, Henri.City,sexualita,AIDS : Sexuální výchova od 13 do 15 let.Praha:Portál.1994.80-7178-004-9.pastorálka;
763 25/105..Otec, pocuvaj ma.:SNP Zvolen.1969..pastorálka;
764 25/106.V. Frkin.Ked chlapec a dievca chodia spolu.:Donum vitae.1992..pastorálka;
765 25/107.Larry Christensom.Krestanska Rodina.:.1988..pastorálka;
766 25/108.Tavel, Peter.Hodnota staroby.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741525 (brož.); 978-80-8074-152-5.pastorálka;
767 25/109.Vadkerti, Jozef.Prepáčte, ja som len katolík-.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741365 (brož.); 978-80-8074-136-5.pastorálka;
768 25/11..Nase svate nabozenstvo.:Spolok sv. Vojtecha.1948..pastorálka;
769 25/110.Mazzi, Antonio.Televízia v našich rukách. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-135-8.pastorálka;
770 25/111..Pútnik Svätovojtešský 2011.:SSV.2011.978-80-7162-824-8.pastorálka;
771 25/112..Pútnik Svätovojtešský 2018.:SSV.2018.978-80-8161-284-8.pastorálka;
772 25/113.Kuzmiak, Rado.Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.Ruská Nová Ves:Amos.2014.9788097186401 (brož.); 978-80-971864-0-1.pastorálka;
773 25/114..Listy rodičom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990.80-215-0116-2.pastorálka;
774 25/115.Terstenjak, Anton,1906-1996.O lidských vztazích..Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1969..pastorálka;
775 25/116.Stanko, Vojtech.Budeš o tom hovoriť svojim deťom-. Oto Németh:Bratislava.1999.80-88949-05-X.pastorálka;
776 25/117.Jacquinet, Éric,.Jak se osvobodit od pornografie.:.2019.9788074503382; 978-80-7450-338-2.pastorálka;
777 25/118.François de Joseph.Ako sa stať dobrým otcom dnes?.Ivanka pri Dunaji:Axima.2015.9788089475155 (brož.); 978-80-89475-15-5.pastorálka;
778 25/119.Jarmila, Kačániová.Psychológia pre učiteľov.:Ekonóm.1999.80-225-0995-7.pastorálka;
779 25/120.Meroff, Deborah,.SOS: zachraňme naše sestry :.:.[2017]; ©2017.978-80-7131-082-2.pastorálka;
780 25/121.Stanko, Vojtech.Budeš o tom hovoriť svojim deťom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-211-7.pastorálka;
781 25/122.Hišem, Cyril.Škola života.Prešov:VMV.1999.80-7165-180-X.pastorálka;
782 25/123.Crabb, Lawrence J..Přibližte se k Bohu--.:Návrat domů.2006.80-7255-145-0.pastorálka;
783 25/124.Spolok svätého Vojtecha,Trnava.Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..pastorálka;
784 25/125.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatostiach chorých.Trnava; Bratislava:SSV v CN.1985..pastorálka;
785 25/126.Hromník, Milan, SJ.Sväté prijímanie v našom živote. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-612-8.pastorálka;
786 25/127..Saleziánska pastorácia mládeže.:Don Bosko.1998..pastorálka;
787 25/128.Janvrinová, Juliet.Jemu a jej. 365 manželských inšpirácií.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-478-6.pastorálka;
788 25/129.Kašparů, Max.Zápisník potulného kazateľa. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2008, 2009.978-80-89231-19-5.pastorálka;
789 25/13.Jan Stanek.Deti zadaly sobe chleba....:Brnenske tisnakrny.1946..pastorálka;
790 25/14.Teologicky institut sv.Alojza Spolocnosti Jezisovej na Slovensku.Nova Evanjelizacia.:Dobra kniha.1992..pastorálka;
791 25/15..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.pastorálka;
792 25/16.Saleziani.Vychovno pastoracny projekt SDB.:Don Bosco.2001..pastorálka;
793 25/19.Katecheticka komisia pri SSV.Nechajte malickych prist ku mne.:Spolok sv. Vojtecha.1968..pastorálka;
794 25/2.Canfield, Jack.Slepačia polievka pre dušu.Bratislava:SOFA.1992.80-85752-25-5.pastorálka;
795 25/20.Vigdis, Rabben.Môj synček má AIDS.:Alfa konti.1995.80-88739-18-7.pastorálka;
796 25/21.Stanislav Novak.44 katechezii jako priprava na prvni svate prijimani.:Rad.1991..pastorálka;
797 25/22.Stanislav Novak.Zasady zivota.:Rad.1992..pastorálka;
798 25/23.Teologicky institut sv.Alojza Spolocnosti Jezisovej na Slovensku.Nova Evanjelizacia II. rocnik.:Dobra kniha.1993..pastorálka;
799 25/25.Jan Cizik.Rimskokatolicky Katechizmus.:Spolok sv. Vojtecha.1971..pastorálka;
800 25/26..Putnik svatovojtešský 1870-2020.:.2020.978-80-8161-388-3.pastorálka;
801 25/27..Postavy Stareho zakona.:rimskokatolicky arcibiskupsky urad v Kosiciach.1990..pastorálka;
802 25/28..Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat.1990..pastorálka;
803 25/29..V Kristovi sme ludom Bozim.:.1980??..pastorálka;
804 25/3.Jack, Canfield.Slepačia polievka pre dušu-Časť 2.:SOFA.1996.80-85752-26-3.pastorálka;
805 25/30.Smržík, Štefan, SJ.Žiť Ježišovo evanjelium dnes.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-059-4.pastorálka;
806 25/31.Liptovská, Miriam.Príprava na turíce. Nitra:SBS.1995.80-85 223-33-3.pastorálka;
807 25/32..Katechizmus pre veľkých i malých. Oto Németh:[Bratislava].1999.80-88949-02-5.pastorálka;
808 25/33.Jan Barta.Katecheticky kurs.:.1968..pastorálka;
809 25/34.Andrej Kliman .Apologetika.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1940..pastorálka;
810 25/35.Jozef Zivotek.Ver svate pravdy!.:Vaclava Horaka.1939..pastorálka;
811 25/36.R. P. Ch. de Maillardoz.Desatoro rodicovskej vychovy.:Spolok sv. Vojtecha.1943..pastorálka;
812 25/37.Viktor Sepel.konfliktni situace a jeich reseni.:Prace.1975..pastorálka;
813 25/38..Z kristalove studanky.:Ustredni rada cirkve advertistu.1980??..pastorálka;
814 25/39.Powell, John.Láska bez podmínek.Praha:Portál.1994.80-85282-11-9.pastorálka;
815 25/40.Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.pastorálka;
816 25/41.Ernest Macak.Advent.:Saleziánske katechetické Stredisko.1990..pastorálka;
817 25/42.Beck, Eleonore.Bůh mluví ke svým dětem : Texty z bible.Estella:Verbo divino.1992.84-7151-744-2.pastorálka;
818 25/43..Listy rodičom ; Jozef Sedlák.Bratislava:LUC.1990.80-7114-009-0.pastorálka;
819 25/44.Hallon, Ján.Jedno srdce a jedna duša. Oto Németh:Bratislava.1996.80-967639-0-3.pastorálka;
820 25/45.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4.pastorálka;
821 25/46.Fankhauser, G. .Příběhy dosud živé 1. - 3..:.1970??..pastorálka;
822 25/47.Anton Terstenjak.O lidskych vztazich.:Ceska katolicka Charita.1968..pastorálka;
823 25/48.Vrablec Jozef, ThDr..Aj ty hľadáš šťastie?.Rím:Slovensky ustav sv. Cyrila a Metoda.1992..pastorálka;
824 25/49.Miklúš, František.Miništranti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-208-7.pastorálka;
825 25/5.Susan Fountain.Misto na slnci.:Tereza.1994..pastorálka;
826 25/50..Strucny katechizmus.:Spolok sv. Vojtecha.1971..pastorálka;
827 25/51.Metodej Haban.Sexualni problem.:Akord.1946..pastorálka;
828 25/52.Max Kandler.Tomasovske pojeti statosti.:Tomasovska edice.1991..pastorálka;
829 25/53.Slovenska spolocnost pre rodinu a zodpovedne rodicovstvo.Dialog rodicov s dospievajucimi.:Metodicke centrum Bratislava II.1998..pastorálka;
830 25/54.Geiger, Helmut.Rozhovory o kresťanskej výchove.Bratislava:LUC.1997.80-7114-216-6.pastorálka;
831 25/55.Porubčan, Jozef, SJ.Pozoruhodné odpovede na horúce otázky.Prešov:VMV.1998.80-7165-158-3.pastorálka;
832 25/56.Tihamer Toth.Ciste dospivani.:Edice Skolskych sestier OSF.1936..pastorálka;
833 25/58.Teologicka fakulta TU.Duchovne sprevadzanie.:Spiritualita-duchovne vedenie.2000..pastorálka;
834 25/59.Gróf, Ivan, SDB.Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.pastorálka;
835 25/6.Helena Rozinajova.Etika heterosexualnych vztahov.:Slovenske pedagogicke nakladatelstvo.1989..pastorálka;
836 25/60.Gróf, Ivan, SDB.Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.pastorálka;
837 25/61.Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (1). V..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-13-4.pastorálka;
838 25/62.Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (2). VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-15-0.pastorálka;
839 25/65.Gróf, Ivan, SDB.O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-22-3.pastorálka;
840 25/66.Gróf, Ivan, SDB.O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3.pastorálka;
841 25/67.Gróf, Ivan, SDB.O vykupiteľských povolaniach. XIII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-23-1.pastorálka;
842 25/68.Gróf, Ivan, SDB.Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9.pastorálka;
843 25/69.Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-17-7.pastorálka;
844 25/7.Schmidtová, Elena.Listy nielen o adopcii c Elena Schmidtová ; Ján Vrabec.Martin:Osveta.1990.80-217-0150-1.pastorálka;
845 25/70.Ladislav Simajchl.Manzelstvi v zabehu.:Canto.1980??..pastorálka;
846 25/71.Šipr, Květoslav.Hovory o lásce.Brno:Tisk.1991.80-7122-004-3.pastorálka;
847 25/72.I. Hirschler.Na cestu za stastnym manzelstvom.:Statni zdravotnicke nakladetelstvi Praha.1960..pastorálka;
848 25/73.Gerčák, František.Biblická olympiáda.Prešov:VMV.2003.80-7165-387-X.pastorálka;
849 25/74.Takáčová, Libuša.Kresťanská terminológia. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-12-5.pastorálka;
850 25/76.Kvetoslav Sipr.Prirodzene planovani rodicovstvi.:Avicenum.1972..pastorálka;
851 25/77..Vedomie omylov.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-067-5.pastorálka;
852 25/78.Kvetoslav Sipr.Prirodzene planovani rodicovstvi 3.:Avicenum.1985..pastorálka;
853 25/79.Angelo, Viganó.Svätý Duch.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-77-6.pastorálka;
854 25/8.Jurko, Jozef (1950).Testy ku katechizmu katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach.:Bens.1999.80-968225-7-8.pastorálka;
855 25/80.Angelo, Viganó.Svätý Duch a Cirkev.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-78-4.pastorálka;
856 25/81.Angelo, Viganó.Svätý Duch a jeho dary.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-79-2.pastorálka;
857 25/83.Angelo, Viganó.Birmovanie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-81-4.pastorálka;
858 25/84.Angelo, Viganó.Eucharistia.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-82-2.pastorálka;
859 25/85.Angelo, Viganó.Zmierenie alebo pokánie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-92-X.pastorálka;
860 25/86.Angelo, Viganó.Pomazanie chorých.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-93-8.pastorálka;
861 25/87.Angelo, Viganó.Sviatosť posvätného rádu.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-94-6.pastorálka;
862 25/88.Angelo, Viganó.Manželstvo.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-95-4.pastorálka;
863 25/89.Angelo, Viganó.Svätý Duch a Mária.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-96-2.pastorálka;
864 25/90.Angelo, Viganó.Nádej dar Ducha.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-97-0.pastorálka;
865 25/92.Matuška, Peter.Spoveď.Bratislava:Oto Németh.2008.978-80-89277-15-5.pastorálka;
866 25/95.Pecka, Dominik.Clovek a technika.:Vyšehrad.1969..pastorálka;
867 25/96.Fr. Ludomil.Nase zdravie.:Spolok Sv.Vojtecha.1931..pastorálka;
868 25/97..Poucenie o sviatosti birmovania.:Spolok sv. Vojtecha.1989..pastorálka;
869 25/98..Poucenie o svietosti krstu.:Spolok sv. Vojtecha.1979..pastorálka;
870 25/99..Poucenie o sviatosti pokania.:Spolok sv. Vojtecha.1982..pastorálka;
871 252/10.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. 4 h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-45-8.kázne;
872 252/100.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. 1 (1.časť) h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-41-5.kázne;
873 252/101.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 2.Bratislava:Alfa.1992.80-05-01039-7.kázne;
874 252/102.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 3. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01040-0.kázne;
875 252/103..Budovať cirkev.:.1994..kázne;
876 252/104.Volek, Peter.Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského.Ružomberok:Katolícka univerzita.2003.80-89039-23-5.kázne;
877 252/105.Gavenda, Marián,.Retro-vízie.:.2018.9788080469092; 978-80-8046-909-2.kázne;
878 252/11.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. 5 h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-46-6.kázne;
879 252/12.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 6.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-47-4.kázne;
880 252/13.Jozef Červeň.7777 myšlienok 1.časť.:.1998..kázne;
881 252/14.Jozef Červeň.7777 myšlienok 2.časť.:.1998..kázne;
882 252/15.Buchta, Ján, SJ.Nad Evanjeliom podľa Marka.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-023-3.kázne;
883 252/16.Trilling, Wolfgang.Evanjelium podľa Matúša 1. Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-016-0.kázne;
884 252/17.Tomáš Špidlík.Ve službe slova B.:Matice Cyrilometodejská.1992..kázne;
885 252/18.Tomáš Špidlík.Ve službe slova C.:Matice Cyrilometodejská.1992..kázne;
886 252/19.Viviano, Benedict Thomas.Kázanie na hore.Praha:Krystal.1992.80-901038-9-8.kázne;
887 252/20.P. J. Knittl.Promluvy k verícím i neverícím.:Signum unitatis.1990..kázne;
888 252/21.Stanček, Ľubomír, CM.Nedeľa s Božím slovom C. Spišské Podhradie:KS.1994.80-7142-020-4.kázne;
889 252/22.Stanček, Ľubomír, CM.Návrat k Otcovi. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1998.80-7142-061-1.kázne;
890 252/23.Stanček, Ľubomír, CM.Ponúknuté slovo. Spišské Podhradie:KS.1997.80-7142-055-7.kázne;
891 252/24.Stanček, Ľubomír, CM.S Máriou ku Kristovi. Spišské Podhradie:KS.1998.80-7142-058-1.kázne;
892 252/25.Emil Krapka.Káž Božie slovo Cyklus A.:Dobrá kniha.1995..kázne;
893 252/26.Hrbata Josef.Perly a chléb.Řím:Pro.1969..kázne;
894 252/27.Josef Hrbata.Perly a chléb.Řím:Pro.1975..kázne;
895 252/28.Jurko, Jozef (1950).CHvála Ti, Otče, naveky!.Poprad-Veľká:Slza.1999.80-88680-26-3.kázne;
896 252/29.Jurko, Jozef (1950).Slová evanjelia nech zmyjú naše previnenia. 1. (Materiály k príhovorom v roku B.) Advent, Vianoce, Pôst, Veľká noc.. Vydavateľstvo Ing. Štefánia Beňová - Bens:Kapušany.2002.80-88998-36-0.kázne;
897 252/30.Miloslav Klisz.Homiletický zborník Cyklus B od adventu do postu.:Matice Cyrilometodejská.1993..kázne;
898 252/31.Jurko, Jozef (1950).Pánovi zver svoje cesty a Jemu dôveruj-. Bens:Kapušany.2003.80-88998-49-2.kázne;
899 252/32.Sucháň, Ján.Prihováram sa Vám.Bratislava:PS MONT.1996.80-967620-0-1.kázne;
900 252/33.Porubčan, Jozef, SJ.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0.kázne;
901 252/34.Judák, Viliam.Myšlienky z éteru. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1993.80-88741-01-7.kázne;
902 252/35.Hlinka, Anton,1926-2011.Ozvena slova :.Zagreb ::Grafički zavod Logos,.1985..kázne;
903 252/36.Leonhard, P. M..Kázne pre deti. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-028-5.kázne;
904 252/37.Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný. Nitra:SVD.1992.80-85223-15-5.kázne;
905 252/39.Kamas, Juraj.Lámanie slova 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-91-6.kázne;
906 252/40.Kamas, Juraj.Lámanie slova 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-92-4.kázne;
907 252/41.Jurko, Jozef (1950).Skrze Krista, a v Kristovi I..Kapušany:Bens.2000.80-88998-10-7.kázne;
908 252/42.Trilling, Wolfgang.Evajelium podla Matuša II.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-017-9.kázne;
909 252/43.Miloslav Klisz.Homiletický zborník Cyklus B od adventu do postu.:Matice Cyrilometodejská.1993..kázne;
910 252/44.Jarab, Jozef.Slovo pre tvoje dni.KS biskupa J.Vojtaššáka:Sp.Kapitula.2000.80-7142-079-4.kázne;
911 252/45.Ladilsav Pokorný.Slovo ke dni I. díl.:ČKCH.1990..kázne;
912 252/46.Jarab, Jozef.Personálny činiteľ ako predpoklad účinného ohlasovania evanjelia.Bratislava:CMBF UK.1996..kázne;
913 252/47.Jurko, Jozef (1950).Skrze Krista s Kristom a v kristovi C/II.Kapušany:Bens.2001.80-88998-15-8.kázne;
914 252/48.Jurko, Jozef (1950).Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.... Bens - Ing. Štefánia Beňová:Kapušany.1999.80-968225-8-6.kázne;
915 252/49.Chalupa, Július.Posila v slove B. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-4-9.kázne;
916 252/50.Method Zavoral.Kázání o Nejsvětejší Svátosti oltářní.:.1934..kázne;
917 252/51.Ferrero, Bruno.Kruhy na vode. Don Bosco:Bratislava.2002.80-88933-83-8.kázne;
918 252/52.Jurko, Jozef (1950).Príď, Duchu lásky a pokoja.Poprad-Veľká:Slza.1998.80-88680-21-2.kázne;
919 252/53.Trpin, Erich.Chlieb Šťastia. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00951-8.kázne;
920 252/54.Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.kázne;
921 252/55.Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.kázne;
922 252/56.Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9.kázne;
923 252/57.Keruľ-Kmec, Miron.Čriepky z mozaiky 1; Kázne na rôzne témy. CASP spol. s.r.o.:Košice.2000.80-967259-1-2.kázne;
924 252/58..Tesnou bránou 1995 s veršami piesní z nového evanjelického spevníka. Mikuláš Lipták:Kežmarok.1995.80-88747-06-6.kázne;
925 252/59.Banská Bystrica.Diecézny eucharistický kongres.:.1999..kázne;
926 252/62.Zlatňanský, Jozef.Slovo života 2.Rím:.1976..kázne;
927 252/63.Albanese, Giovanni.Z pokladnice Múdrosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..kázne;
928 252/64.Ján Pavol II,.Slovo na každý den.Třebíč:FiBox.1993.80-85571-05-6.kázne;
929 252/65.Jack McArdle.150 príbehov pre kazateľov a učiteľov.:.1990??..kázne;
930 252/66.Šramek, Jozef.Zamyslenia.Bratislava:LUC.1992.80-7114-074-0.kázne;
931 252/68.Kowalska, Faustina Mária.Denníček. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-85291-52-5.kázne;
932 252/69.Bossis, Gabriela,1874-1950.On a ja.Bratislava:Druhá staromestská spol..2002.80-968859-0-1.kázne;
933 252/70.Ferrero, Bruno.Vôňa ruže. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-34-X.kázne;
934 252/71.Ferrero, Bruno.Štyridsať príbehov z púšte. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-33-1.kázne;
935 252/72.Bruno, Ferrero.Spev svrčka.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-60-9.kázne;
936 252/73.Ferrero, Bruno.Je tam hore niekto? .Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-71-4.kázne;
937 252/74.Ferrero, Bruno.Niekedy stačí len jeden slnečný lúč.Bratislava:Don Bosco.2003.80-88933-93-5.kázne;
938 252/75.Ferrero, Bruno.Tajomstvo červených rybiek : Malé príbehy na potešenie duše.Bratislava:Don Bosco.2003.80-88933-98-6.kázne;
939 252/76.Ferrero, Bruno.Příběhy pro potěchu duše.Praha:Portál.1999.80-7178-357-9.kázne;
940 252/77.J. Ch. Korec.Nad evanjeliom podľa Jána.:Dobrá kniha.1994..kázne;
941 252/78.J. Ch. Korec.Nad evanjeliom podľa Lukáša.:Dobrá kniha.1994..kázne;
942 252/79.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.kázne;
943 252/8.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. 2 h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-43-1.kázne;
944 252/8.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. 2 h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-43-1.kázne;
945 252/80.Ľubomír Stenček.Otvorené srdce.:Kušnír.1997..kázne;
946 252/81.Stanček, Ľubomír, CM.Nedeľa s Božím slovom - o modlitbe.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.8071420107;80-7142-010-7.kázne;
947 252/83.Stanček, Ľubomír, CM.Boh žije v svojom slove. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Kušnír.1997.80-7142-021-2.kázne;
948 252/85.Eliáš, P - preklad; ; Z angl. orig. prel. P. Eliáš.Kľúče II..:MSEJK.1997.80-88891-00-0.kázne;
949 252/86.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. 1 (2.časť) h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-42-3.kázne;
950 252/86.Na misíjnú nedeľu.Výťah z dokumentov druhého vatikanského koncilu II..:.1994..kázne;
951 252/87.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena Slova 2. Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti.Zagreb:Logos.1989..kázne;
952 252/88.Chalupa, Július.Posila v slove A. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-3-0.kázne;
953 252/89.Chalupa, Július.Posila v slove C. EFFEKT štúdio:Bratislava.1993.80-901399-5-7.kázne;
954 252/9.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. 3 h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-44-X.kázne;
955 252/90.Simajchl, Ladislav.Cestou do Emauz : Cyklus B. : promluvy k nedělím církevního roku.Brno:Veselý.1998.80-238-2327-2.kázne;
956 252/91.Simajchl, Ladislav.Cestou do Emauz : Cyklus C. : promluvy k nedělím církevního roku.Brno:Veselý.1998.80-238-2526-7.kázne;
957 252/92.Rábek, František.Cez kríž ku vzkrieseniu.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.9788089261406 (brož.);978-80-89261-40-6.kázne;
958 252/93.Brodek, Peter.Žiť Pánovo slovo. Homílie. Cyklus B.. Jas:Zvolen.2000.80-88795-69-9.kázne;
959 252/94.Sucháň, Ján.Uvahy slobodného človeka v Slobodnej Europe.Bratislava:PS MONT.1997.80-967620-1-X.kázne;
960 252/95.Amadeus, - bratr - autor.Myšlenky na neděli :.:Olomouc :.1998.80-238-3760-5.kázne;
961 252/96.Amadeus, bratr.Myšlenky na neděli : cyklus B.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1999.80-7266-036-5.kázne;
962 252/97.Miloslav Klisz, - Mons..Homiletický sborník - cyklus B.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..kázne;
963 252/98.Klisz, Miloslav,.Nedělní homilie :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1997, c1995.80-238-1843-0.kázne;
964 252/99..Svetlo adventných a vianočných dní. .Marianka :Ministerstvo obrany SR.2010.978-80-89261-36-9.kázne;
965 26/1.Vladimír Boublík.Boží lid.:Pro.1967..ekleziológia;
966 26/10.M. Schmaus.Cirkev.:Scuola Grafica Salesiana.1993..ekleziológia;
967 26/12.Graham Greene.Paradox křesťanství.:Vyšehrad.1970..ekleziológia;
968 26/15.Gabriš, Ondrej, SJ.Bojíš sa jezuitov?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-174-4.ekleziológia;
969 26/16.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5.ekleziológia;
970 26/17.Bartal, Tomáš Karol Oto, OPraem.Premontrei századok.Bratislava:Glória.2006.80-88959-22-5.ekleziológia;
971 26/18.Bedŕich Vašek.Sociální práce.:Praha.1929..ekleziológia;
972 26/19.Bahounek, Tomáš Jiří.Sociální učení církve.Brno:Petrov.1991.80-85247-14-3.ekleziológia;
973 26/2.Karel Skalický.Radosť a nádej.:Pro.1968..ekleziológia;
974 26/20.Adam, Karol.Podstata katolicizmu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..ekleziológia;
975 26/21.Lubac, Henri.Katolicismus.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-017-7.ekleziológia;
976 26/22.Jurko, Jozef (1950).Cirkev v Katechizme katolíckej cirkvi.Prešov:VMV.1997.80-7165-107-9.ekleziológia;
977 26/23.Paul M. Zulehner.Cirkev, pristresi duse.:Portál.1997..ekleziológia;
978 26/24.J. G. W..Cirkev uprostred problémov.:Slovenská duchovná služba.1987..ekleziológia;
979 26/25..Knazsky seminar sv. Gorazda v Nitre.:Lúč.1997..ekleziológia;
980 26/26.Lockhart, Robin Bruce.Na cestě do nebe : Skrytý život kartuziánů.Praha:ZVON.1996.80-7113-163-6.ekleziológia;
981 26/27.Romanov, Cyril.Vývoj človeka očami kresťana : Edícia príbeh človeka.Ratková:Vydavateľstvo Znalosť.2006.80-969538-0-X.ekleziológia;
982 26/28.Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.ekleziológia;
983 26/29.Norbert Baumert.Novy zivot v duchu svatom.:Praha.1980??..ekleziológia;
984 26/3.Tomáš J. Bahounek.Krása a umění Božího lidu.:Matice Cyrilometodejská.1992..ekleziológia;
985 26/30.Adventisti.Krestane bez Krista.:.1980??..ekleziológia;
986 26/31.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v zápase storočí.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-005-8.ekleziológia;
987 26/32.Balthasar, Hans.Co je na církvi to katolické.Brno:Cesta.1990.80-900087-6-3.ekleziológia;
988 26/33.J. R. W. Stott.Byt krestanom.:.1970??..ekleziológia;
989 26/34.Seeböck, Philibert,1839-1914.Plň svoje sľuby dané Najvyššiemu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..ekleziológia;
990 26/35..Katalog mozskych reholnych institutov.:.2004..ekleziológia;
991 26/36.Andrew Byrne.O Opus Dei.:Lúč.1980??..ekleziológia;
992 26/37..Ohnovy stlp a stlp pravdy.:.1980??..ekleziológia;
993 26/38..Jezisovi a jeho cirkvi.:.1980??..ekleziológia;
994 26/39.Andrea Gasparino.Spiritualita dialogu.:Don Bosco.2000..ekleziológia;
995 26/4.Sheen, Fulton J.Hore srdcia.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-278-3.ekleziológia;
996 26/40.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kódex kánonického práva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.ekleziológia;
997 26/41.P. Juraj Vojenciak, SVD.Rocenka papezkych misijnych diel na slovensku.:Dominant.1993..ekleziológia;
998 26/42.Peter Zubko.Zbierka partikularnych predpisov kosickej arcidiecezy.:rimskokatolicky arcibiskupsky urad v Kosiciach.2000..ekleziológia;
999 26/43.Jan Pavol II.Codex iuris canonici.:Libreria Editrice Vaticana.1983..ekleziológia;
1000 26/44.Mikuláš, Pažítka.Veľké jubileum - rok 2000.:FORMÁT.1999.80-967911-6-8.ekleziológia;
1001 26/45.Timothei Radcliffe.Analecta Ordinis Praedicatorum.:Rome.1998..ekleziológia;
1002 26/46.Dominikani.Dominikus.:.1999..ekleziológia;
1003 26/47.Dominikani.Co je to dominikan?.:Krystal.1948..ekleziológia;
1004 26/48.Aniceti Fernandez.Liber constitutionum et ordinationum.:Typis polyglottis vaticanis.1969..ekleziológia;
1005 26/49.Frantiskani.Terciarsky Katechizmus.:Serafín.1947..ekleziológia;
1006 26/5.Raimondo Spiazzi.Sociální kodex církve.:Sursum.1993..ekleziológia;
1007 26/50.Ján Pavol II..Ježiš Nazaretský.Bratislava:nové mesto.1997.80-85487-51-9.ekleziológia;
1008 26/51.Schooyans, Michel.Evanjelium Ako čeliť svetu v rozvrate.:Inštitút Leva XIII..2010..ekleziológia;
1009 26/52..Sympózium o rehoľnom živote.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-022-5.ekleziológia;
1010 26/53.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.ekleziológia;
1011 26/54.Dorn, Luitpold A..Was will der Papst bei uns?.Munchen:Herold.1986.370080332X; 3-7008-0332-X.ekleziológia;
1012 26/55.František,.Pastieri milosrdenstva.Trnava:Dobrá kniha.2016.9788081910074 (brož.); 978-80-8191-007-4.ekleziológia;
1013 26/56.Hidvéghyová, Lucia.Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím.:.2018.9788081613388; 978-80-8161-338-8.ekleziológia;
1014 26/57..Kresťanstvo a kultúra. II..Bratislava:SNG.1999.80-8059-030-3.ekleziológia;
1015 26/58.Bándy, Juraj,.Život v dialógu.:.2018.9788071405528; 978-80-7140-552-8.ekleziológia;
1016 26/59.Bedouelle, Guy,1940-2012.Dominik.:.2017.9788097012694; 978-80-970126-9-4.ekleziologia;
1017 26/6.J. M. M. Tomapra.Cesta z chaosu.:Michala Vaška.1980??..ekleziológia;
1018 26/60.Lucado, Max,.Neotrasiteľná nádej.:.2019.9788089993130; 978-80-89993-13-0.Ekleziológia;
1019 26/61.Scanlan, Michael,.Čo chce Boh?.:.2020.9788082111500; 978-80-8211-150-0.Ekleziológia;
1020 26/7.Fuchs, Alfréd, 1892-1941.Křesťan a svět.Praha:Universum.1948..ekleziológia;
1021 26/8.Kossey, Pavol..Apoštolské hnutia laikov Katolíckej cirkvi na Slovensku. Jas:Zvolen.1995.80-88795-09-5.ekleziológia;
1022 26/9.Šmálik, Štefan.Boží ľud na cestách.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-188-7.ekleziológia;
1023 264/1..Svätá omša, Liturgické texty na Advent a Vianoce, Rok A.Prešov:VMV.2003.80-7165-375-6.liturgika;
1024 264/10.Martin Uháľ.Svätá omša.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-332-2.liturgika;
1025 264/11.Palouš, Radim.Rokování o roku.Praha:Čes.křesťanská akad..1994.80-85795-14-0.liturgika;
1026 264/12.Juan Llopis.Vstric Panu.:Kresťanská akadémia.1971..liturgika;
1027 264/13.Ladislav Pokorny.Obnovena liturgie.:Česká katolícka charita.1976..liturgika;
1028 264/14.Benedikt Baur.Zivot ve svetle liturgie I.:Praha.1969..liturgika;
1029 264/15.Baur, Benedikt O.S.B..Život ve světle liturgie II.Broumov:sestry dominikánky.1969..liturgika;
1030 264/16.Benedikt Baur.Zivot ve svetle liturgie III.:Praha.1969..liturgika;
1031 264/17.Baur, Benedikt O.S.B..Život ve svěle liturgie IV.Broumov:sestry dominikánky.1969..liturgika;
1032 264/18.Liturgicka komisia.Uvedeni do krestanskeho zivota.:.1987..liturgika;
1033 264/19.Martin von Cochem.Vysvetlenie svatej omse.:.1980??..liturgika;
1034 264/2.Martin Uháľ.Svätá omša.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-332-2.liturgika;
1035 264/20..Lekcionar I A.:Spolok Sv.Vojtecha.1990..liturgika;
1036 264/21..Lekcionar I B.:Spolok sv. Vojtecha.1990..liturgika;
1037 264/22..Lekcionar I C.:Spolok Sv.Vojtecha.1990..liturgika;
1038 264/25..Svatosti, dary Slova, ktere se stalo telem.:Matice Cyrilometodejská.1980??..liturgika;
1039 264/27.Medzinárodná vojenská púť.Lurdy.:.1999..liturgika;
1040 264/28..Svetlo Zivot Vitezstvi.:.1969..liturgika;
1041 264/29.Jezuiti.Nova svata omsa.:.1980??..liturgika;
1042 264/3..Svätá omša : Liturgické texty na Advent a Vianoce. Rok C.Prešov:VMV.2003.80-7165-372-1.liturgika;
1043 264/30..Obradu krstu deti a sobasne obrady.:Spolok Sv.Vojtecha.1976..liturgika;
1044 264/31..Mesni texty.:Dominikani cz.1980??..liturgika;
1045 264/32..Liturgie hodin.:.1980??..liturgika;
1046 264/33.Ceska liturgicka komise.Cesky misal.:.1983..liturgika;
1047 264/34.Géciová; Komorovská, Veronika.Ľudový kult svätých patrónov na západnom Slovensku. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-778-7.liturgika;
1048 264/34.Ceska liturgicka komise.Mesni rad - misal.:.1984..liturgika;
1049 264/4..Svätá omša. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2003.80-7165-356-X.liturgika;
1050 264/5..Svätá omša : Liturgické texty na cezročné obdobie. Rok C.Prešov:VMV.2003.80-7165-373-X.liturgika;
1051 264/6..Svätá omša, Liturgické texty na Pôst a Veľkú noc, Rok A.Prešov:VMV.2003.80-7165-376-4.liturgika;
1052 264/7..Svätá omša, Liturgické texty na Veľkonočné trojdnie, Rok A,B,C.Prešov:VMV.2003.80-7165-377-2.liturgika;
1053 264/8..Svätá omša. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2003.80-7165-356-X.liturgika;
1054 264/9.Martin Uháľ.Svätá omša, Liturgické texty na Pôst a Veľkú noc, Rok C.Prešov:VMV.2003.80-7165-374-8.liturgika;
1055 27/1.Huizinga, Johan,.Jeseň stredoveku. Homo ludens c Johan Huizinga ; Viktor Krupa, Vojtech Kopčan, Igor Imro, Ivan Mojík, Vojtech Kopčan.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0211-8.dejiny;
1056 27/10.Golvoň, Jozef.Brezovica v čase dejín a v priestore kultúry.Brezovica:Obecný úrad.2000.80-968370-6-0.dejiny;
1057 27/100.Július Kálmán.Dóm sv. Martina.:Slavín.1971..dejiny;
1058 27/101.Haberlandová, Katarína.Technické pamiatky.Bratislava :Dajama.2007.978-80-89226-43-6.dejiny;
1059 27/102.Ľudovít Gráfel.Pevnostný systém Komárna.:Bratislava.1980??..dejiny;
1060 27/103.Tönsmeyer, Hans Dieter.Koceľ a Blatnohrad.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2013.9788089261499 (brož.); 978-80-89261-49-9.dejiny;
1061 27/104.Rudolf, Zuber.OSUDY MORAVSKÉ CÍRKVE.Praha:ČKCH.1987..dejiny;
1062 27/105..Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva.:Butkov.2016..dejiny;
1063 27/106..Kapucínská hrobka v Brně.:Provincia kapucínov.2018.978-80-906074-6-0.dejiny;
1064 27/107..Gymnázium sv. Tomáša Akvinského.:.1991-2006..dejiny;
1065 27/108..sinaj.:.2004..dejiny;
1066 27/109.Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970..dejiny;
1067 27/11.Hadrián Radváni.Bibliografia vydaní Spolku sv. Vojtecha 1870-1994. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-160-9.dejiny;
1068 27/110.Valdes, Giuliano.Země Ježíšova : Putování po svaté zemi.:Kadel.1997.88-8029-075-4.dejiny;
1069 27/111..Spanien..Stuttgart ::Reise- und Verkehrsverlag,.[mezi 1966 a 1970]..dejiny;
1070 27/112.Freeden, Max Hermann von,.Tilman Riemenschneider..[Munchen]:Deutscher Kunstverlag.[1959]..dejiny;
1071 27/113.Lohse, Bernd..Kleinodien :.Frankfurt am Main ::Umschau Verlag.c1958...dejiny;
1072 27/114.Vozár, Jozef.Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná.:Matica slovenská.1998.80-7090-485-2.dejiny;
1073 27/115.Rábek, František,.Katedrála svätého Šebastiána.:.2018.9788089261741; 978-80-89261-74-1.dejiny;
1074 27/116.Horváth, Katalin L..Kukkónia.:.2017.9788097275808; 978-80-972758-0-8.dejiny;
1075 27/117.Lieb, Norbert,.München :.München ::G.D.W. Callwey,.c1971..3766701878.dejiny;
1076 27/118.Šverha, Stanislav.Kresťanstvo v ohrození. .Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-790-3.dejiny;
1077 27/12.Hanakovič, Štefan.130 rokov Spolku svätého Vojtecha a 150 rokov Katolíckych novín. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-335-0.dejiny;
1078 27/13..Odborny seminar 125 rokov Spolku svateho Vojtecha.:Spolok Sv.Vojtecha.1995..dejiny;
1079 27/14.Košiar, Ján.Ján Pavol II. prorok našich čias.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2003.80-89063-12-8.dejiny;
1080 27/15.Beniak, Valentín.Svätográlske legendy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-83-5.dejiny;
1081 27/16.Ivan, Kamenec.Hľadanie a blúdenie v dejinách.:Kalligram.2000.80-7149-353-8.dejiny;
1082 27/17.Jozef Janek.Pohon na ucitelov.:Bratislava.1999..dejiny;
1083 27/19.Karel Kaplan.Dva retribucni procesy.:Praha.1992..dejiny;
1084 27/2.Josef Žemlička.Stoleti poslednich Premyslovcu.:Panorama.1986..dejiny;
1085 27/20.Gereon Goldmann, P..Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.1992.80-85310-14-7.dejiny;
1086 27/21.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.dejiny;
1087 27/22.Petr Fiala Jiří Hanuš.Koinotes Felix M. Davidek a skryta cirkev.:Proglas.1994..dejiny;
1088 27/23.Franzen, August.Malé církevní dejiny.Praha:ZVON.1992.80-7113-008-7.dejiny;
1089 27/24..Pamätnica Katolíckej Jednoty Spišská Nová Ves : 1922-1948 1992-2002.Spišská Nová Ves:Mestský úrad.2003.80-968907-4-3.dejiny;
1090 27/25.Kvasničková, Jana.Rehole včera a dnes - vo svete a u nás.:USPO Peter Smolík.1995.80-88717-06-X.dejiny;
1091 27/26.Pecka, Dominik.Clovek a technika.:Vyšehrad.1969..dejiny;
1092 27/27.Pecka, Dominik.Člověk a dějiny.Praha:Vyšehrad.1969..dejiny;
1093 27/28.Mencl, Vojtěch.Křižovatky 20.století : Světlo na bílá místa v nejnovějších dějinách.Praha:Naše vojsko.1990.80-206-0180-5.dejiny;
1094 27/29.Imrich Kružliak Ján Okáľ.Svedectvo jednej generacie.:Dobrá kniha.1990..dejiny;
1095 27/3.Ladislav Vidman.Od Oly,pu k Panteonu.:Vyšehrad.1986..dejiny;
1096 27/30.Vnuk, František.Vládni zmocnenci na biskupských úradoch v rokoch 1949-1951.Martin:Matica slovenská.1999.80-7090-551-4.dejiny;
1097 27/31.Otter, Pavel, 1948- - autor.Církevní politika 1949 :.:Heršpice :.1992.80-900696-1-4.dejiny;
1098 27/32.Braxátor, František.Slovenský exil `68.Bratislava:LUC.1992.80-7114-057-0.dejiny;
1099 27/35.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-000-7.dejiny;
1100 27/36.Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0.dejiny;
1101 27/37.Edita Bugalová.Hoj, vlast moja.:Elenprint.1990..dejiny;
1102 27/38.Hořec, Jaromír.Doba ortelů : Dokumenty-vzpomínky-iluze a skutečnosti.Brno:Scholaris.1992.80-900688-3-9.dejiny;
1103 27/39.Dr. Martin Greč.Prezident Dr. Jozef Tiso.:Garmond.1993..dejiny;
1104 27/4.Miloš Bič.Stopami davnych veku.:Vyšehrad.1975..dejiny;
1105 27/40.Šimko, Ivan.Čas pravých činov. Charis:Bratislava.1994.80-88743-06-0.dejiny;
1106 27/41.Berďajev, Nikolaj.Pramene a zmysel ruského komunizmu.:.1991?.80-85459-02-7.dejiny;
1107 27/42.Marián Hronský.Slovensko pri zrode Ceskoslovenska.:Pravda.1987..dejiny;
1108 27/43.Stanislav, Jan.Kultúra starých Slovákov.:Kubko Goral.1997.80-88858-16-X.dejiny;
1109 27/44.Valerian Magnu, Stanislav Sousedík.Kapitola z kulturnych dejin Cech 17. stoleti.:Vyšehrad.1983..dejiny;
1110 27/45.Miloš V. Kratochvíl.Objevitele a dobyvatele.:Albatros.1962..dejiny;
1111 27/46.Hromník, Milan, SJ.Veľké Vozokany v dejinách.Veľké Vozokany:Obecný úrad.2002.80-968819-0-6.dejiny;
1112 27/47..Biblické dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..dejiny;
1113 27/48.Ivan Sviták.Novosvetska symfonia.:Eden.1990..dejiny;
1114 27/49.Andreas Laun.Reforma, nebo nove stepeni.:Matica cyrilometodejska.1996..dejiny;
1115 27/5.František Dvorník.Byzantske misie u Slovanu.:Vyšehrad.1970..dejiny;
1116 27/51.Peter Mulík.Cirkev v tieni totality.:Trnava.1994..dejiny;
1117 27/52.Kajpr, Adolf, 1902-1959 - autor.Svědectví doby.:[Praha] :.1993.80-85795-00-0.dejiny;
1118 27/53.Josef Novák.Cirkevni dejiny.:Česká katolícka charita.1989..dejiny;
1119 27/54.Jiři Rajmund Tretera.Synagoga a cirkve kdysi a dnes.:Jan Krigl.1994..dejiny;
1120 27/55.Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5.dejiny;
1121 27/56.Dolinský, Juraj, SJ.Dejiny Cirkvi.Bratislava:.1995..dejiny;
1122 27/57..Čas a dejiny. Vojenská akadémia:Liptovský Mikuláš.1999.80-8040-113-6.dejiny;
1123 27/58..Čas a dejiny. Vojenská akadémia:Liptovský Mikuláš.1999.80-8040-113-6.dejiny;
1124 27/59.Alfred Jepsen.Kralovska tazeni ve starem orientu.:Vyšehrad.1987..dejiny;
1125 27/6.Cesta kardinála Josefa Berana.Novym svetem.:Rím.1967..dejiny;
1126 27/60.Ludvík Souček.Otazniky nad hrobmi.:Obzor.1986..dejiny;
1127 27/61.Václav Vaško.Neumlcena I..:Zvon.1990..dejiny;
1128 27/62.Václav Vaško.Neumlcena II..:Zvon.1990..dejiny;
1129 27/63.Augustin Neuman.Z dejin ceskych klasteru do valek husitskych.:Pax.1936..dejiny;
1130 27/64.Mikuláš, Klimčák.Konštantín filozof Proglas.:Don Bosco.2000.80-88933-59-5.dejiny;
1131 27/65.Maria Bulinová.Cirkevni komise UV KSC 1949-1951.:Praha.1994..dejiny;
1132 27/66.Janovjak, Spanak.zivot a literatura v antickom rime.:Pedagogické nakladateľstvo.1969..dejiny;
1133 27/68.Hanzelka, Zikmund.Zvlastni sprava c.4.:Lidové nakladatelství.1990..dejiny;
1134 27/69.Fritz Lieb.Cesty Ruska.:YMCA.1946..dejiny;
1135 27/7.Viliam Judák.Jubilejne roky v dejinach.:Nitra.1997..dejiny;
1136 27/70.Wesswly.Odvaha a ucinnost marianskej legie.:Spolok sv. Vojtecha.1992..dejiny;
1137 27/71.Radváni, Hadrián.Kníhtlačiareň Trnavskej univerzity. Trnavská univerzita:Trnava.1997.80-88774-15-2.dejiny;
1138 27/72.Vrzák, Daniel - autor - fotografie; .Praha, město věží =.:Praha :.1992.80-7046-001-6.dejiny;
1139 27/73.Veselý, Evžen.Praha,kostely,kaple,synagógy.Praha:Asco.1992.80-85377-15-2.dejiny;
1140 27/74..Rím od počiatkov do dnešných dní a Vatikán.Zagreb:Logos.2000.88-86843-98-4.dejiny;
1141 27/75.Piatrová, Alena.Rím Florencia Benátky Neapol Pompeje.Rím:Lozzi Roma.1996.8887894698; 88-87894-69-8.dejiny;
1142 27/76.Baruffa, Antonio.Katakomby svätého Kalixta.Vatikán:Libreria Editrice Vaticana.br..8820921154; 88-209-2115-4.dejiny;
1143 27/77.Mestska sprava.Pamiatky a priroda Bratislavy.:Bratislava.1980..dejiny;
1144 27/78..Rím.Rím:Slovenské vyd. sv. Cyrila a Metoda.1960..dejiny;
1145 27/79..Historia, sučasnosť, perspektivy.:Radio Vaticana.2000..dejiny;
1146 27/8.Gerhard Herm.Kelti.:Obzor.1985..dejiny;
1147 27/80.Vaško, Václav.Neumlčená : 1.díl. : Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce.Praha:ZVON.1990.80-7113-000-1.dejiny;
1148 27/81.Kniesová, Mária.Čaplovičova knižnica. Návrhy divadelných dekorácií a grafika. Oravské múzeum v Dolnom Kubíne [vyd.] :Martin.1989.80-217-0031-9.dejiny;
1149 27/82..Románska architektura na Slovensku.:ČSTK Pressfoto, Bratislava.1984..dejiny;
1150 27/83.Ratkoš, Peter.Veľkomoravské legendy a povesti.Bratislava:Tatran.1977..dejiny;
1151 27/84.Lesňák, Rudolf.Spätné zrkadlá : Bibliografický súpis publikácií o zločinoch komunizmu na Slovensku 1945-1989.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2003.80-7165-392-6.dejiny;
1152 27/85..Katalog pražské arcidiecéze.:arcibiskupství pražské.1996..dejiny;
1153 27/86..ročenka 2019.:ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR.2019..dejiny;
1154 27/87.Čambal, Radoslav.Dunajská Lužná v praveku.Dunajská Lužná:Obecný úrad.2006.80-969464-1-2.dejiny;
1155 27/88.Sitarčik, Marian.A kamene rastú. Prešov:Anna Nagyová.1995.80-967041-4-1.dejiny;
1156 27/89.Rejnušová, Božena.Poutní místa Evropy.Rosice:Gloria.2007.978-80-86760-30-8.dejiny;
1157 27/9.Vilímková, Milada.Ve znamení břevna a růží.:.1989.80-7021-013-3.dejiny;
1158 27/90..Šenkvice.:obecný urad Šenkvice.1994.80-96729-2-6.dejiny;
1159 27/91.Horňák, Rudolf.Trenčianska Turná. 1. časť.Trenčianska Turná:Obecný úrad.1994.8090140424; 80-901404-2-4.dejiny;
1160 27/92..Dóm sv. Alžbety v Košiciach. Národná kultúrna pamiatka.Bratislava:Obzor.1983..dejiny;
1161 27/93.Vlasáková, Beáta.Svätý Jur. Bratislava:Alfa plus.1994.80-967134-1-8.dejiny;
1162 27/94..Miloslavov. Komárňanské tlačiarne:Komárno.1999.80-8056-128-1.dejiny;
1163 27/95.Holčík, Štefan P..Bratislavská radnica. Tatran:Bratislava.1990.80-222-0161-8.dejiny;
1164 27/96..Kostel svatého Klimenta na Levém Hradci. :Kostelní Vydří :.1998.80-7192-371-0.dejiny;
1165 27/97..San Marco Die goldene Basilika.:.1974..dejiny;
1166 27/98..Slovensky Betlehem Rajecka Lesna.:.1980??..dejiny;
1167 27/99,.Tomanovič, Zoltán.Oči a srdce emigrácie c Zoltán Tomanovič ; Hana Kohútová, Zoltán Tomanovič.Bratislava:Obzor.1990.80-215-0145-6.dejiny;
1168 29/11.Majka, Vladislav.Svedkovia?. Bratislava:SKS.1992.80-85405-07-5.religionistika;
1169 29/12.Adventisti.Kristus pan ve vire a zivote.:Ustredni rada cirkve advertistu.1980??..religionistika;
1170 29/13.Whiteová, Ellen Gould.Poslovia nádeje : Skutky apoštolov.Vrútky :Advent-Orion.2006.80-8071-080-5.religionistika;
1171 29/14.Gould, Whiteová, Ellen.Zo slávy do tieňa : Proroci a králi.Vrútky :Advent-Orion.2007.978-80-8071-093-4.religionistika;
1172 29/15.Gould, Whiteová, Ellen.Z tieňa do slávy : Víťazstvo lásky.Vrútky :Advent-Orion.2005.80-8071-061-9.religionistika;
1173 29/16.Gould, Whiteová, Ellen.Na úsvite dejín : Patriarchovia a proroci.Vrútky :Advent-Orion.2007.978-80-8071-092-7.religionistika;
1174 29/17.Ellen, Gould White.Myšlienky z vrchu blahoslavenstiev.:Advent-Orion.1998.80-88719-73-9.religionistika;
1175 29/18.Ellen, Gould White.Kristove podobenstvá.:Advent-Orion.2000.80-88719-80-1.religionistika;
1176 29/19.Ellen, Gould White.Cesta ku Kristovi.:Advent-Orion.2001.80-88960-64-9.religionistika;
1177 29/20.Grosse, Waltraud.Reinkarnace v křesťanství.Brno:Integrál.2006.80-903189-3-2.religionistika;
1178 29/21.Giussani, Luigi.Zmysel pre Boha. Jas:Zvolen.1996.80-88795-24-9.religionistika;
1179 29/22.Lencz, Ladislav.Od konfrontácie k dialógu. Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-08-X.religionistika;
1180 29/23.Vrabcová, Marie,.Zamyslenia.:.2017.9788055902586; 978-80-559-0258-6.religionistika;
1181 29/24.Lee, Witness,.Základní zjevení ve svatých Písmech /.Anaheim ::Living Stream Ministry,.2000.1-57593-808-1.religionistika;
1182 29/25.Nee, Watchman,.Boží evangelium /.Anaheim ::Living Stream Ministry,.1999.0-7363-0466-5; 0-7363-0467-3.religionistika;
1183 29/26.Moody, Rayhond.Svetlo na druhom brehu.:Smena.1991.80-221-0190-7.religionistika;
1184 29/27.Däniken, Erich von.Zjavenia : Javy,ktoré vzrušujú svet.Bratislava:Praca.1992.80-7094-287-8.religionistika;
1185 29/28.Sire, James W..Průvodce světovými názory.Praha:Návrat.1991.80-85495-17-1.religionistika;
1186 29/29.Růžička, Radomír.Akupunktura v teorii a praxi.Praha:Nakl.dopravy a spojů.1990.80-7030-054-X.religionistika;
1187 29/3.Štampach, Odilo Ivan.Malý přehled náboženství.Praha:SPN.1992.80-04-26123-X.religionistika;
1188 29/30.Remeš, Prokop.Svědkové Jehovovi,nebo Bible? : Příručka pro křesťana pro biblické rozhovory se Svědky Jehovovými.Praha:Fokus.1990.80-900093-3-6.religionistika;
1189 29/31.Hans.Nebo, peklo a nirvána.:Ikar.2000.80-7118-694-5.religionistika;
1190 29/32.Autorský kolektív.Ekumena Košice. KARNAT:Košice.2001.80-968519-3-4.religionistika;
1191 29/4.Singh, Nikky.Sikhismus.:Praha : Lidové noviny.1998.80-7106-189-1.religionistika;
1192 29/5.Jan Heller.Staroveka nabozenstvi.:Kalich.1988..religionistika;
1193 29/6.Jan Heller Milan Mrázek.Nastin religionistiky.:EBF.1988..religionistika;
1194 29/8.Dráb, Pavol.Ekumenizmus na Slovensku.. Vyd. Michala Vaška:Prešov.1998.80-7165-116-8.religionistika;
1195 30/1.Jaroslav Durych.Duše a hvězda.:Vyšehrad Praha.1969..beletria;
1196 30/10.Papini, Giovani.Gog.:.1992.80-901226-5-5.beletria;
1197 30/100.Mika Waltari.Nesmrteľný turms.:Slovenský spisovateľ.1979..beletria;
1198 30/101.Paľo, Bohuš.Jesenná minca. spol.s r.o.:ESA.1997.80-85684-10-1.beletria;
1199 30/102.M. J. Lermontov.Básne.:Tatran.1950..beletria;
1200 30/103.Szelburg-Zarembina, Ewa.Janino putovanie.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..beletria;
1201 30/104.Mária Ďuríčková.Išlo dievča po vodu.:Mladé letá.1969..beletria;
1202 30/105.Karel Jaromír Erben.Mateří Doušky.:Československý spisovateľ.1969..beletria;
1203 30/106.Milan Rúfus.Štyri epištoly k ľuďom.:.1980??..beletria;
1204 30/107.Ernesto, Cardenal.Meditácia v lietadle DC 3.:Slovenský spisovateľ.1990.80-220-0241-0.beletria;
1205 30/108.Čornejová, Ivana.Tovaryšstvo Ježíšovo : Jezuité v Čechách.Praha:Mladá fronta.1995.80-204-0471-6.beletria;
1206 30/11.Rudofl Kuthan.Epiktétos rukojeť rozpravy.:Svoboda.1972..beletria;
1207 30/110.Ďurka, Ján.Dom opustenosti.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1991.80-220-0326-3.beletria;
1208 30/111.Karen Blixenová.Sedem fantastických príbehov.:Slovenský spisovateľ.1982..beletria;
1209 30/112.Karel Čapek.Hovory s T. G. Masarykem.:Československý spisovateľ.1969..beletria;
1210 30/114.Ďuriš, Andrej.Paberky....:.1980??..beletria;
1211 30/115.Silan, Janko,.Piesne z Važca c Janko Silan ; Ján pozri Silan Ďurka, Michal Chuda, Michal Chuda, Eva Krátka, Michal Chuda.Bratislava:Smena.1990.80-221-0095-1.beletria;
1212 30/116.William Saroyan.Léto na krásném bílém koni.:Prace.1981..beletria;
1213 30/117.Ernest Sommer.Templári.:Politickej Literatúry.1968..beletria;
1214 30/119.Svetloslav Veigl.Mesto na návrší.:Slovenský spisovateľ.1968..beletria;
1215 30/12.Kautman, František.F.M.Dostojevskij-věčný problém člověka.Praha:Rozmluvy.1992.80-85336-19-7.beletria;
1216 30/120.Štefan Krčméry.Slovenská poézia o matke.:DIV. ČSL. Červ. kríža pre Slovensko.1928..beletria;
1217 30/122.Anton Považský.Bez dôkazov.:Konferencia politických väzňov slovenka.1997..beletria;
1218 30/123.Wohl, Luis de.Zapáľ svet.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-410-7.beletria;
1219 30/124.Strauss, Pavol.Odvrátený hlas.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1994.80-220-0564-9.beletria;
1220 30/125.Fridrich Kostolný.Zrkadlo múdrosti a lásky.:Slavín.1971..beletria;
1221 30/126.Ludovic Kennedy.Pronásldování bitevní lodi Bismarck.:Mladá fronta.1987..beletria;
1222 30/127.Gilbert Keith Chesterton.Ohromné maličkosti.:Vyšehrad.1976..beletria;
1223 30/128.A. J. Cronin.Citadela.:Smena.1965..beletria;
1224 30/13.Killian, Hans.Za nami je len BOH. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3.beletria;
1225 30/130.Stefan Zweig.Mária Suartová.:Obzor.1978..beletria;
1226 30/132.Willa Catherová.Smrt si jde pro Arcibiskupa.:Vyšehrad.1972..beletria;
1227 30/134.Roger Garaldy.Od klatby k dialogu.:Svoboda.1967..beletria;
1228 30/135.Peter, Pišťanek.Skazky o Vladovi pre malých a veľkých.:Filmservice Slovakia.1995.80-967408-8-1.beletria;
1229 30/136.Jaroslav Durich.Pout do Španělska.:Ladislav Kunciř v Praze.1929..beletria;
1230 30/137.Páter Pio.Vlastnými slovami /svätý páter Pio.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-395-X.beletria;
1231 30/139.Králik, Ľubor.Vlastnými slovami.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-396-8.beletria;
1232 30/14.Valent, František.Nezlomený diablom. Jas:Zvolen.1998.80-88795-58-3.beletria;
1233 30/140.Stanislav Krejčí.Anekdoty slunné Itálie.:Lidové nakladatelství.1978..beletria;
1234 30/141.Braták, Holý, Jiránek, Neprakta, Pálka, Renčín, Slíva, Vyčítal, Weigel .Kniha - Přítel člověka, Člověk prítel knihy.:Lidové nakladatelství .1989..beletria;
1235 30/142.Strauss, Pavol.Zákruty bez ciest.Bratislava:Smena.1971..beletria;
1236 30/145.Chesterton, Keith Gilbert.Modrý kříž.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-008-7.beletria;
1237 30/147.Gilbert Keith Chesterton.Příbiehy otce Browna.:Světová četba.1960..beletria;
1238 30/148.Hardy Schilgen.Ty a On.:Posol Božieho srdca.1948..beletria;
1239 30/149.Hardy Schilgen.Ty a Ona.:Posol Božieho srdca.1948..beletria;
1240 30/15.Ursula, Marc.Znovu u zbojníkov?.:Oto Németh.2003.80-88949-65-3.beletria;
1241 30/150.Karel Scheinpflug.King fu.:Družstevní práce.1936..beletria;
1242 30/151.Ernest Hello.Život.:Obroda.1980??..beletria;
1243 30/152.Mikuláš Wiseman.Fabiola.:Spolok sv. Vojtecha.1937..beletria;
1244 30/153.Frederick Forsyth, R. D. Lawrence, John Grisham, Nicholas Sparks.Ikona, Biela puma, Advokát chudobných, Zápisník.:Reader´s Digest Výber .1999..beletria;
1245 30/154.Selma Lagerlofová.Anna Svärdová.:Živena.1945..beletria;
1246 30/155.Jerzy Piechowski.Řím v plamenech.:Vyšehrad.1978..beletria;
1247 30/156.Takaši Nagai.Zvony Nagasaki.:Vyšehrad.1969..beletria;
1248 30/157.Harper Leeová.Nezabíjajte vtáčika.:Mladé letá.1968..beletria;
1249 30/158.Karl Zuchardt.Umri, blázon!.:Tatran 1981.1980??..beletria;
1250 30/159.Antoine de Saint-Exupéry.Citadela.:Vyšehrad.1975..beletria;
1251 30/16.Pavol Orságh Hviezdoslav.Básne Biblické.:Tatran .1989..beletria;
1252 30/160.Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis. Bratislava:Tatran.1990.80-222-0128-6.beletria;
1253 30/161.Rudolf J. Kronbauer.Z posledních stanic.:Československý spisovateľ.1958..beletria;
1254 30/162.Jan Piasecki.Podobizňa s konvalinkou.:Svoboda.1977..beletria;
1255 30/163.Marica Marjuská.Čo zazvonil strieborný zvonček.:.1980..beletria;
1256 30/164.Charles Dickens.Vánoční povídky.:Vyšehrad.1969..beletria;
1257 30/165.Pascal, Blaise,1623-1662.Myšlienky.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..beletria;
1258 30/166.Ezop - Hollar.Bájky.:Naše vojsko.1957..beletria;
1259 30/167.Rudo Móric.Koník majstra Machuľku.:Mladé letá.1982..beletria;
1260 30/169.F. M. Dostojevskij.Srečelovec.:Vydavateľstvo Slovenske knjige.1991..beletria;
1261 30/17.Palková, Daniela.Poštopkané srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-284-2.beletria;
1262 30/174.Alfred Delp.Kein Tod kann uns toten.:Frankfurt.1982..beletria;
1263 30/175.Maria-Viola Wildenhain.Dass Wir mit Christus Auferstehn.:German.1980..beletria;
1264 30/176.Hans Ernst.Der Weg zum neuen Leben.:GmBh.1975..beletria;
1265 30/177.Augustinus.Bekenntnisse.:German.1963..beletria;
1266 30/179.Augustinus.Der Gottes staat.:German.1961..beletria;
1267 30/18.Weinfurter, Karel.Mystický slabikář to jest Klíč pro žáky D.S. : Výklad mystických snů,symbolů a značek i tajných charakterů rosikraciánských,jichž užívá Duch svatý.Bratislava:Glóbus.1993.80-967119-3-8.beletria;
1268 30/182.Berliner Bischofskonferenz.Katholischer erwachsenen katechismus.:Leipzig.1985..beletria;
1269 30/186.nehru.An Autobiography.:Additional Chapter.1962..beletria;
1270 30/188.William Styron.Sophie's Choice.:Picador.1979..beletria;
1271 30/189.Central Committee for the Great Jubilee.I Will Turn to the Father.:United Bible Society.1999..beletria;
1272 30/19.Weinfurter, Karel.Mystický slabikář-to jest klíč pro žáky D.S : 2.díl. : Výklady mysterií,znaků a symbolů a tajných charakterů hermetických a rosikruciánských, jakých užívá.:GLOBUS.1991.80-967119-2-X.beletria;
1273 30/191.Berthold Altaner.Patrologie.:Verlag Herder Freiburg.1958..beletria;
1274 30/193.William Shakespeare.The Merchant of Venice.:Penguin.1994..beletria;
1275 30/194.William Shakespeare.Macbeth.:Penguin.1994..beletria;
1276 30/195.William Shakespeare.Othello.:Penguin.1994..beletria;
1277 30/196.Thomas Hardy.Tess of the d Ubervilles.:Wordsworth classics.1993..beletria;
1278 30/197.Charles Dickens.Hard Times.:Wordsworth classics.1995..beletria;
1279 30/2.Salvaneschi, Nino.Katedrála bez Boha.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..beletria;
1280 30/20.Róbert Linhardt.Naše ideály.:Verbum.1948..beletria;
1281 30/204.Peter Kokschal.Grundriss des Glaubens.:Leipzig.1980..beletria;
1282 30/207.Edeltraud Fulda....und ich werde genesen sein.:Leipzig.1959..beletria;
1283 30/208.Mark Rasumny.Eine Welt voller Wunder.:Leipzig.1985..beletria;
1284 30/209.Verenfried van Straaten.Sie nennen mich speckpater.:Paulus Verlag Recklinghausen.1961..beletria;
1285 30/21.Hlaváč Ľudovít.Svetlo vo tmách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-034-3.beletria;
1286 30/213.Bachmann/Schroder.Quellen des Geistes.:Leipzig.1980..beletria;
1287 30/216.Religiose Fragen Erfahrungen-Zeugnisse in Gedichten unseres Jahrhunderts.mein Wort mein Gluck mein Weinen.:Leipzig.1985..beletria;
1288 30/22.Watchman Nee.Pravý křesťanský pracovník.:.1980??..beletria;
1289 30/222.Karl Klein.Diamanten und Kieselsteine.:Leipzig.1984..beletria;
1290 30/224.Karin Wolff.Mit Geschlossenen Augen.:Leipzig.1978..beletria;
1291 30/226.Inge Meidinger-Geise.Eine Minute Verganglichkeit.:Leipzig.1985..beletria;
1292 30/23.J. Dragoš - Alžbetínčan.Slávme hviezdy jasné.:Kongregácia sestier Dominikánok.1963..beletria;
1293 30/230.Albino Luciani.Verehrter Freund!.:Leipzig.1976..beletria;
1294 30/24.Černý, Jaroslav.Chováme akváriové ryby.Bratislava:Príroda.1989.80-07-00020-8.beletria;
1295 30/244.Istituto do teologia ecumenico-patristica.Nicolaus.:.1996..beletria;
1296 30/248.Dante.Die Gottliche Komodie.:Berlin.1980??..beletria;
1297 30/251.Duval, Aime.Prečo bola noc taká dlhá. Bratislava:DAKA.1993.80-900539-0-4.beletria;
1298 30/258.Karel Nouza.Skrytá moc imunity.:Osveta.1985..beletria;
1299 30/261.Jiří Veselý.Malá encyklopedie šachu.:Olympia.1989..beletria;
1300 30/262.Vladimír Vanýsek.Základy astronomie a astrofyziky.:Academia.1980..beletria;
1301 30/267.Jozef Ponec.Stretnutie s krásou.:Priroda.1988..beletria;
1302 30/268.Emil Topercer.Pod hladinou mora.:Mladé letá.1983..beletria;
1303 30/274.Gabriela Horváthová-Jesenská.Ľudové liečenie na Slovensku.:.1985..beletria;
1304 30/28.Fulghum, Robert.Čo by som bol rád napísal. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1999.80-220-0946-6.beletria;
1305 30/287.Dimiter Pamukov.Prírodná lekáreň.:Priroda.1986..beletria;
1306 30/288.Branislav Matis.Život je zaujímavý : 15 povzbudzujúcich kapitol zo života.Vrútky :Advent-Orion.2006.80-8071-076-7.beletria;
1307 30/289.Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis.Bratislava:Tatran.1966..beletria;
1308 30/29.Leikert, Jozef.Testament svedomia.:Astra.1996.80-967060-3-9.beletria;
1309 30/290.Béreš, Imrich,.Keď život skúša.:.2018.9788055160641; 978-80-551-6064-1.beletria;
1310 30/291.Veselá, Petra.Kniha o kávě : průvodce světem kávy s recepty na její přípravu. 2010. : Praha : Smart Press.2010.978-80-87049-34-1.beletria;
1311 30/292.Rábek, František.Tajomstvo zoborského kláštora.Marianka:Ordinariát OZ a OS SR.2019.978-80-89261-80-2, EAN 9788089261802.beletria;
1312 30/293.Maria, Strianese.Klaun Jakub.:Nové Město.1997.80-85487-20-9.beletria;
1313 30/294..Letokruhyčasopisu Slovanská vzájomnosť 2011-2016.:ccw.2017.978-80-89166-44-2.beletria;
1314 30/295.Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM.Nebo na Zemi. Verbum:V Košiciach.1995.80-966957-4-6.beletria;
1315 30/296.Palková, Daniela.Poštopkané srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-284-2.beletria;
1316 30/297.Feduš, Marián.Z múdreho notesa.Prešov:VMV.1998.80-7165-168-0.beletria;
1317 30/298..Moje príležitostné.Dunajská Lužná:vydavateľstvo AHO3.2012..beletria;
1318 30/299..Tajomstvo jaskyne.:.2009.978-80-7172-0.beletria;
1319 30/3.Romain Rolland.Dobrý člověk ještě žije.:nakladatelství Rudolfa Škeříka.1946..beletria;
1320 30/30.Záhoranská, Elena.Modlitby, meditácie a spevy sveta. Bratislava:DAAR.1990.80-85218-01-1.beletria;
1321 30/300.Mertl, Věroslav,1929-2013.Nám po tomto putování.Praha ::Vyšehrad,.1974..beletria;
1322 30/300.Rowell.The Beautiful.:2002.1980??..beletria;
1323 30/301.Curtis, Brent.Posvätná romanca.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2008.9788089342037 (viaz.); 978-80-89342-03-7.beletria;
1324 30/302.Rybár, Ján, SchP.Múdrosti pre každodenný život.Bratislava:.1993..beletria;
1325 30/303.Cronin, Archibald Joseph.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Slov.spisovateľ.1968.80-7114-591-2.beletria;
1326 30/304.Figeľ, Ján,.Na rodine nám záleží.Bratislava:Kresťanskodemokratické hnutie.2014.9788097094911 (brož.); 978-80-970949-1-1.beletria;
1327 30/305.Chesterton, Gilbert Keith.Klub zneuznaných mužu.Praha:Vyšehrad.1972..beletria;
1328 30/306.Ján Ľahký.Básne a glosy.Turany:.2014..beletria;
1329 30/307.Habovštiak, Anton.Mať moja, mať moja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-285-0.beletria;
1330 30/308.Saint-Exupéry, Antoine de.Malý princ.Bratislava:Mladé letá.1986..beletria;
1331 30/309.Rudolf, Dobiáš.Temná zeleň.:Nové Město.1996.80-85487-42-X.beletria;
1332 30/31.Phil Bosmans.S láskou po celý rok.:AVE.1992..beletria;
1333 30/310.Olga Pazerini.Nikdy sa nevzdávaj! : Pätnásť povzbudzujúcich kapitol zo života.Vrútky :Advent-Orion.2004.80-8071-035-X.beletria;
1334 30/311.Bieliková, Marcela.Poďme sa rozprávať.Vrútky:Advent-Orion.2009.9788080711139 (viaz.); 978-80-8071-113-9.beletria;
1335 30/312..Jezuita a fantiškán fajčia fajku....Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2011..beletria;
1336 30/313.Komorová, Mariana.Sklenená ovečka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-091-2.beletria;
1337 30/314.Birgitta, Järvstad.Láska má dušu.:Mladé letá.1993.80-06-00251-7.beletria;
1338 30/315.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Človek na cestách Zeme....Martin:Matica slovenská.1997.80-7090-440-2.beletria;
1339 30/316.Bernanos, Georges.Deník venkovskeho farare.Praha:Vyšehrad.1969..beletria;
1340 30/317.Hlaváč Ľudovít.Svetlo vo tmách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-034-3.beletria;
1341 30/318.Riapoš, Ján,.Mal som (vždy) šťastie /.:.2014-2017.978-80-8935-968-4; 978-80-8046-824-8.beletria;
1342 30/319.Habovštiak, Anton.Mať moja, mať moja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-285-0.beletria;
1343 30/32.Volkman, Alois, 1937- - autor.Ptám se svých slov.:Praha :.1990 a 1991.80-7130-001-2.beletria;
1344 30/320.Spillmann, Joseph, SJ.Obeť spovedného tajomstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2017.978-80-8161-272-5.beletria;
1345 30/321..Die alten Rittersleut.:.1981.3-492-02577-3.beletria;
1346 30/322.C. S. Lewis.Štyri lásky.Bratislava:Porta libri.2012.978-80-89067-87-9.beletria;
1347 30/323.Peter, Wendling.Neomylní.:Slovenský spisovateľ.1999.80-220-0963-6.beletria;
1348 30/324.Shepherd, Sheri Rose,1961-.Milovanej princeznej.Bratislava:Christian Project Support.2014.9788097036188 (viaz.); 978-80-970361-8-8.beletria;
1349 30/325.Kramolišová, Mária Jozefa, 1950-2012.Opustené verše.:.2016.9788097040871; 978-80-970408-7-1.beletria;
1350 30/326.Kruger, Baxter C.,.Návrat do chatrče /.:.2012.978-80-222-0618-1.beletria;
1351 30/33.Milan Jurčo.Jazyk spieva o tvojom slove.:Cirkev bratská Bratislava.1975..beletria;
1352 30/34.Milan Jurčo.Ty si Peter - skala.:Cirkev bratská na slovensku.1979..beletria;
1353 30/35.Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..beletria;
1354 30/36.Gertrud von le Fort.Pilátova žena.:Česká katolícka charita.1971..beletria;
1355 30/37.André Gide.Pastorálna symfonia.:Elánu.1945..beletria;
1356 30/38.Jacques Rémy.Keby všetci chlapi sveta.:ÚV KSS.1959..beletria;
1357 30/39.Daniil Danin.Dramata z divného světa.:Mladá fronta.1963..beletria;
1358 30/4.Weiner-Kráľ, Imro,.Denníky.. F.R. & G.:Bratislava.1996.80-85508-31-1.beletria;
1359 30/40..Klenoty sveta.:Ostrava :.1998.80-86132-09-9.beletria;
1360 30/41.Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM.Nebo na Zemi. Verbum:V Košiciach.1995.80-966957-4-6.beletria;
1361 30/42.Josip Andrič.Veľká láska.:Lúč.1992..beletria;
1362 30/43.Jaroslav Pokorný.Shakespearova doba a divadlo.:Orbis.1995..beletria;
1363 30/44.Řídí Jiřina Zumrová.Kronika sedmi mudrcu.:Východočeské tiskárny.1985..beletria;
1364 30/45.Komorová, Mariana.Sklenená ovečka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-091-2.beletria;
1365 30/46.Vladimír Levi.Umění jednat s lidmi.:Mladá fronta.1985..beletria;
1366 30/47.Truman Capote.Raňajky u Tiffanyho.:Peit Press .2004..beletria;
1367 30/48.Eliášková, Věra.Pani M c Věra Eliášková ; Prekl. Margaréta Binderová ; Aut. obál. Pavol Čisárik.Bratislava:Alfa.1993.80-05-01127-X.beletria;
1368 30/49.Charles Mc Phee.Pri snívaní nespite.:motýl.1998..beletria;
1369 30/5.Lewis Wallace.Ben Hur.:Vyšehrad.1969..beletria;
1370 30/50.Rabíndranáth Thákur.Osamelý pútnik.:Tatran.1981..beletria;
1371 30/51.Václav Vratislav.Příhody Václava Vratislava z Mitrovic.:Mladá fronta.1977..beletria;
1372 30/52.Jan Rypka.Íránský poutník.:Družstevní práce.1946..beletria;
1373 30/53.ladislav Mňačko.Ja, Adolf Eichmann.:Politickej Literatúry.1961..beletria;
1374 30/54.Massimo d´Azeglio .Lesk a pád Florencie.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1968..beletria;
1375 30/55.Eugen Loebl.Trýzeň svedomia.:Toronto.1978..beletria;
1376 30/56.Francesco Petrarca.Listy ve+kým i malým tohto světa.:Stráž, tiskařské závody.1933..beletria;
1377 30/58.Kohák, Erazim.Dopisy přes oceán,aneb,Čertování s Míšou.:Praha : Státní pedagogické nakl..1991.80-04-25389-X.beletria;
1378 30/59.Jozef Minárik.Väznenie, vyslobodenie a putovaie Jána Simonidesa ajeho druha Tobiáša Masníka.:Tatran.1981..beletria;
1379 30/6.Harčar, Anton.Problém rovnosti.Košice:Verbum.1946..beletria;
1380 30/60.Milorad Pavič.Chazarský Slovník.:Tatran.1987..beletria;
1381 30/61.Hlaváč, Ľudovít.Vymokliny c Ľudovít Hlaváč ; Aut. obál. Veronika Rónaiová.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-87-8.beletria;
1382 30/62.Polakovič, Štefan.Obnova národa duchom Štúra.:Štúrova spoločnosť.1993.80-85513-01-3.beletria;
1383 30/64.Ješ, Jiří.Co přines čas : Vzpomínky současníka.Praha:Academia.1997.80-200-0637-0.beletria;
1384 30/65.C. W. Ceram.Prvý Američan.:Obzor.1978..beletria;
1385 30/66.Fr. W. Foerster .Do života.:Spolok Sv.Vojtecha.1943..beletria;
1386 30/67.Tóth, Jozef (1925).Piesne zo Solúna. BYZANT:Košice.1995.80-85581-13-2.beletria;
1387 30/68.Ngaio Marshová.V znamení Zverokruhu.:Pravda.1971..beletria;
1388 30/7..Skutky Rimanov.:Tatran.1978..beletria;
1389 30/72.Henrich Sienkiewicz .Križiaci. Sväzok 1.Trnava:Spolok Sv.Vojtecha.1948..beletria;
1390 30/73.Henrich Sienkiewicz .Križiaci. Sväzok 2..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..beletria;
1391 30/74.Dobraczynski, Jan.Listy Nikodémovy.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-003-6.beletria;
1392 30/77.Božena Mačingová.Danuška.:Výchoslovenské vydavateľstvo .1982..beletria;
1393 30/78.Durych, Jaroslav, 1886-1962 - autor.Boží duha.:Praha :.1991.80-7023-083-5.beletria;
1394 30/79.Graham Greene.Kus Života.:Vyšehrad.1974..beletria;
1395 30/8.Kazantzakis, Nikos.Kristus znova ukrižovaný.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1983..beletria;
1396 30/81.J. Š. Baar.Cestou krížovou.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1951..beletria;
1397 30/82.Sanatrníková, Ivana.Ještěrka. Michal Vaško:Prešov.1993.80-7165-005-6.beletria;
1398 30/84.Joni, Eareckson.Joni.:CreativPress.1994.80-7131-020-4.beletria;
1399 30/85.Tomáš Borec.Dobrý deň pán Ampere.:Alfa.1973..beletria;
1400 30/86.Poncián.Výroky alebo činy siedmych mudrcov.:Tatran.1986..beletria;
1401 30/87.Milan Ferko.Svätopluk I..:Slovenský spisovateľ.1975..beletria;
1402 30/88.Milan Ferko.Svätopluk II..:Slovenský spisovateľ.1975..beletria;
1403 30/89.Milan Ferko.Svätopluk III..:Slovenský spisovateľ.1975..beletria;
1404 30/9..Tibetská kniha mrtvých.:Odeon.1991..beletria;
1405 30/90.Zdeněk Veselovský.Výlet do třetihor.:Mladá fronta.1986..beletria;
1406 30/91.Philipp Vandenberg.Tajomstvo veštiarni.:Obzor.1983..beletria;
1407 30/92.Miloslav Stingl.Indiáni včera, dnes i zajtra.:Obzor.1982..beletria;
1408 30/93.Ján Brezina.Aforizmy troch tisícročí.:Tatran.1972..beletria;
1409 30/94.G. Duhamel.Obrazy z budúceho sveta.:Spolok výtvarných umelcov.1931..beletria;
1410 30/95.F. M. Dostojevskij.Zápisky z mrtvého domu.:.1958..beletria;
1411 30/96.F. Weiser.Vatomika.:Dobrá kniha.1993..beletria;
1412 30/97.Lucia, Aviva Zurová.Možno prežijeme.:SNM-Múzeum židovskej kult.1995.80-85753-55-3.beletria;
1413 30/98.Buonarroti, Michelangelo.Útrapy v hľadaní.:ARS STIGMY.1990.80-85264-01-3.beletria;
1414 30/99.Strmeň, Karol,.Sfinga spieva pri jasličkách c Karol Strmeň ; Teodor Križka, Teodor Križka, Eva Krátka, Teodor Križka.Bratislava:Smena.1991.80-221-0140-0.beletria;
1415 99/1.Hudec, Ivan.Báje a mýty starých Slovanov. Print-Servis:Bratislava.1998.80-88755-88-3.velke;
1416 99/10.Pavol, Dobšinský.Slovenské rozprávky-diel 3.:Cesty.2000.80-7181-394-X.velke;
1417 99/11.Kállay, Karol.Východná c Karol Kállay ; Peter Švorc, Karol Kállay, Robert Brož.Martin:Osveta.1991.80-217-0318-0.velke;
1418 99/12..Geneticky vyklad mse.:Matica cyrilometodejska.1980??..veľké;
1419 99/13.Blažek, Mikuláš,.Úvod do súčasnej kozmológie /.Trnava ::Dobrá kniha,.1997.80-7141-170-1.velke;
1420 99/14..Přírodní krásy a kulturní poklady naší Země. Perfekt:Bratislava.1997.80-8046-075-2.velke;
1421 99/15.Neubert, Karel, 1926- - autor - ilustrácie.Praga caput regni :.:Praha :.1991.80-207-0271-7.velke;
1422 99/16.Milan Gajdos.Banska Bystrica.:Osveta.1974..velke;
1423 99/17.Judák, Viliam.Nitrianske biskupstvo v dejinách.Bratislava:Ústav pre vťahy štátu a cirkví Bratislava.1999.80-968246-5-1.velke;
1424 99/18.Porubčan, Jozef, SJ.Svedectvo pravde IV. Posolstvo 3..:.1980?..velke;
1425 99/19.Chrobak, Werner.Ján z Boha, Pastier-Dobrodruh-Nemocničný priekopník.Mníchov:Ján z boha-nakladateľstvo.1995.3-929-84925-9.velke;
1426 99/2.Zdenka Ticha.Spisovani slavneho frejire.:Mlada fronta.1978..velke;
1427 99/20..Chiara Lubichová v Česku a na Slovensku.. Vydavateľstvo Nové mesto:Bratislava.2002.80-85487-68-3.velke;
1428 99/21.Sejkot, Roman.Pápež Ján Pavol II..Martin:Osveta.1990.80-217-0212-5.velke;
1429 99/22.Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.velke;
1430 99/23.Belák, Blažej.Katolícke Slovensko.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-374-1.velke;
1431 99/24.Kunetka, František,(1945-).Svátosti, dary Slova, které se stalo Tělem :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.199?..velke;
1432 99/25.František Kunetka.Budes se radovat pred Hospodinem.:Olomouc.1993..veľké;
1433 99/26.Rupert Berger.To cinte na moju pamiatku.:.1980??..veľké;
1434 99/27..Marianska legia.:Trnava.1992..veľké;
1435 99/28.Kotvan, Imrich,.Inkunábuly na Slovensku /.:.1979..velke;
1436 99/29.Jan Jankovic.Juhoslavia.:Mlade leta.1987..veľké;
1437 99/3.Lagová, Veronika.Smrť za mrežami.Prešov:VMV.2006.80-7165-570-8.veľké;
1438 99/30.Odilo Ivan Štampach.Kapitola o náboženství.:Univerzita Karlova.1995..veľké;
1439 99/31.Muráňová, Mária.Ako ďalej žiť?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-106-4.velke;
1440 99/32.Torkošová, Helena.Oslavujme Pána! : Učebnica náboženstva pre štrvrtý ročník základnej školy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-434-9.velke;
1441 99/33.Brookes, John.Príjemný život s kvetinami.Bratislava:Príroda.2007.80-07-01300-8.velke;
1442 99/34.Treben, Maria.Zdravie z Božej lekárne.Bratislava:Ikar.1991.80-7118-012-2.velke;
1443 99/35.Morley, Jacqueline.Kdybych byl Viking : Cesty do minulosti.Bratislava:Slovart.1995.80-85871-11-4.velke;
1444 99/36.Sečanský, Imrich.Kuchárska kniha diét.Bratislava:Obzor..1990.80-215-0016-6.veľké;
1445 99/37.Táňa Martinková.Slovenská rodinná kuchárka.:Cesty.1999.80-7181-302-8.veľké;
1446 99/38..Korunovačné slávnosti.Bratislava:Tatran Bratislava.1986..veľké;
1447 99/39..Praha.Praha5:Orbis.1977..veľké;
1448 99/4.Kol..Od zajtra v dvojici pre snubencov.:Leipzig.1973..veľké;
1449 99/40.Coudert, Jean-Michel.Geotermika :.Košice ::Francúzsky dom východného Slovenska,.1994..veľké;
1450 99/41..Česká republika.Praha:.1993.80-85570-25-4.veľké;
1451 99/5.Josef Vagner, Zdenek Vagner.Kimuri.:Safari.1997..velke;
1452 99/6.Karadžić, Vuk Stefanović,.Šarkan a kráľov syn :.Novi Sad::Obzor,.1983..velke;
1453 99/7.Treben, Maria.Liečivé rastliny z Božej záhrady.:Motýľ.1991.80-900404-8-9.velke;
1454 99/8.Pavol, Dobšinský.Slovenské rozprávky-diel 1.:Cesty.1999.80-7181-324-9.velke;
1455 99/9.Pavol, Dobšinský.Slovenské rozprávky Zv. 2.:Cesty.1999.80-7181-325-7.velke;