logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa políc

1 ..Druhá patristická čítanka.:.1985..;
2 ..Církevní dějiny.:.1989..;
3 .Samohýl, Jan,1966-.Židovské inspirace křesťanství /.:.2000? s.a..978-80-7195-929-8.;
4 A5.Tomáš Akvinský,1225-1274.O důvodech víry /.Praha ::Krystal OP,.2011.978-80-87183-38-0.;
5 A5.Tomáš Akvinský,1225-1274.Otázky o ctnostech III :.Praha ::Krystal OP,.2013.978-80-87183-60-1.Akvinsky01;
6 A6.Tomáš Akvinský,1225-1274.Komentář k Etice Nikomachově, II. kniha /.Praha ::Krystal OP,.2013.978-80-87183-61-8.;
7 A7.Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského I..:.1975..dejiny03;
8 Akv..Beck Magnus O.P..Spiritualita a mystika u Tomáše Akvinského.:.1989..;
9 BI ..The Interpretation of the New Testament.London:Oxford University Press.1964..;
10 BI 3.Starozákonní překladatelská komise pri synodní radě Českobraatrské církve Evangelické.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1978..;
11 BI 3.Soušek, Zdeněk.Knihy tajemství a moudrosti : 2. [díl]. Mimobiblické židovské spisy:Pseudepigrafy : mimobiblické židovské spisy:pseudepigrafy.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-244-6.;
12 BI 3.Bič, Miloš.Výklady ke Staremu zakonu.Praha:Biblická společnost.1991.80-7017-408-0.;
13 BI 3.Bič, Miloš.Výklady k SZ 2Knihy výpravné.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-154-8.;
14 BI 3.Bič, Miloš.Výklady k SZ 3 Knihy naučné.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-240-4.;
15 BI 3..Výklady ke Starému zákonu. |n IV., |p Knihy prorocké.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1998.80-7192-274-9.;
16 BI 4.Sedláček Jaroslav.Výklad posvátných žalmu. Díl I..Praha:.1900..;
17 BI 4.Sedláček Jaroslav.Výklad posvátných žalmu. Díl II..Praha:Dědictví Sv. Prokopa.1901..;
18 BI 4.Bič, Miloš.Výklady k SZ 5.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-150-5.;
19 BI 4.Dubovský, Peter.Genezis.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-626-5.;
20 BI 4.Vopalecký, Pavel.Genesis :.:.1997..;
21 BI 4.Varšo, Miroslav.Abdiáš, Jonáš, Micheáš .Trnava ::Dobrá kniha.2010.978-80-7141-690-6.;
22 BI 4.Jozef Tiňo.Exodus.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-766-8.;
23 BI 4.Dubovský, Peter.Komentáre k Starému zákonu.:.2005??.9788081911354; 978-80-8191-135-4.;
24 BI 4.Lewis, C. S.1898-1963.Úvahy nad žalmy /.Praha ::Návrat domů,.2015.978-80-7255-326-6.;
25 BI 4.Deissler, Alfons.Chodit s Bohem.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-413-X.;
26 BI 4.Leibowitz, Ješajahu,1903-1994.Úvahy nad Tórou /.Praha ::P3K,.2011.978-80-87186-50-3 (váz.); 978-80-87186-51-0 (brož.).;
27 BI 4.Sacks, Jonathan, 1948- - autor.O svobodě a náboženství :.V Praze ::Praha :.2005.978-80-87186-00-8.;
28 BI 4.Ravik, Slavomír, 1932- - autor.Bible dnes a pro nás :.Praha ::Praha :.1991.80-04-25553-1.;
29 BI 4.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Nad Starým zákonom.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-107-0.;
30 BI 4.Gilles, Anthony E..Lidé smlouvy : Příběh věrnosti ve Starém zákoně.Praha:Portál.1993.80-85282-46-1.;
31 BI 5.Koppová, Johanna.Starý Zákon.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-466-0.;
32 BI 5.Ziolkowski, Zenon.Nejtěžší stránky Bible.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-450-4.;
33 BI 5.Heller, Jan.Obtížné oddíly knih Mojžíšových.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7195-128-5.;
34 BI 5.Filón z Alexandreie,asi 20 př. Kr.-asi 50 po Kr..Život Mojžíšův =.:.2015.978-80-86498-56-0.;
35 BI 5.Hřebík, Josef,(1956-).Lest cestou k požehnání? :.Praha ::Karolinum,.2001.80-246-0280-6.;
36 BI 5.Drápal, Dan,1949-.Biblické studie...Praha ::Návrat domů,.2016.978-80-7255-377-8.;
37 BI 5.Petiška, Eduard.Příběhy starého Izraele.[S.l.] ::Martin.1991.80-900129-1-4.;
38 BI 5.Tomič, Celestin.Praotcovia Izraela. Efekt:Bratislava.1993.80-966967-0-X.;
39 BI 5.Pípal, Blahoslav.Moudrost knihy Přísloví.Praha:Kalich.1992.80-7017-504-4.;
40 BI 5.Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy : svaté město ve světle Starého a Nového zákona.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-28-6.;
41 BI 5.Richer, Etienne, 1960- - autor.Proč milovat Izrael?.V Kostelním Vydří ::Kostelní Vydří :.1997.80-7192-206-4.;
42 BI 5.Zenger, Erich,(1939-).První zákon :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1999.80-7192-401-6.;
43 BI 5.Zenger, Erich.Na úpatí Sinaje : obrazy o Bohu v prvním zákoně.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-144-0.;
44 BI 5.Prudký, Martin,1960-.Obtížné oddíly Předních proroků /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-724-9.;
45 BI 5.Hochmann, František.Když mluvili proroci.Praha ::Zvon,.1990.80-7113-027-3.;
46 BI 5.Kopp, Johanna.Izraelští proroci : dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-507-1.;
47 BI 5..Kniha Ester :.V Praze ::Vyšehrad,.2016.978-80-7429-644-4.;
48 BI 5.Arminjon, Blaise.Veľpieseň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-474-3.;
49 BI 5.Beneš, Jiří,1961-.Kniha o Bohu soudci :.Praha :; Chomutov ::Advent-Orion, spol. s r.o. ;; Luboš Marek,.2015.978-80-87127-72-8; 978-80-7172-762-0.;
50 BI 5.Martini, Carlo Maria, 1927- - autor.Lide můj, vyjdi z Egypta :. Refugium Velehrad-Roma ::Velehrad :.1996.80-901957-4-1.;
51 BI 5.Martini, Carlo Maria,1927-2012.Sila slabosti.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2013.9788089342433 (brož.); 978-80-89342-43-3.;
52 BI 5.White, John.Leadership podle knihy Nehemiáš /.:.2015.978-80-7195-831-4.;
53 BI 5.Chalupa, Petr,(1954-).Svoboda ve vztahu k službě a poslušnosti.Olomouc:Univerzita Palackého v Olomouci.2011.80-244-2921-7.;
54 BI 5.."Zde jsem, abych plnil tvou vůli" :.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.2012.978-80-244-3275-5.;
55 BI 5..Od Abraháma k nové smlouvě.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci.2007.978-80-244-1845-2.;
56 BI 5.Richard, ZE SVATÉHO VIKTORA.Liber de Verbo incarnato.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-012-2.;
57 BI 6.Pacner, Stanislav, 1969-.Důvěřovat v člověka a důvěřovat v Hospodina (Jer 17,5-13) : exegeticko-teologický výklad. 2010. : Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci.2010.978-80-244-2657-0.;
58 BI 6.Vlková, Gabriela Ivana,1964-.Izajáš :.Praha ::Vyšehrad :; Kalich,.2014.978-80-7017-201-8; 978-80-7429-334-4.;
59 BI 6..Izaiáš =.:.2018.978-80-7545-075-3.;
60 BI 6.Vlková, Gabriela Ivana, 1964-.Hospodinův služebník a nová smlouva :.Olomouc ::Olomouc :.2009.978-80-244-2472-9.;
61 BI 6.Vlková, Gabriela Ivana,1964-.Bůh milosrdný, nebo trestající? /.Praha ::Karmelitánské nakladatelství,.2016.978-80-7195-747-8.;
62 BI 7.Noth, Martin,1902-1968.The Deuteronomistic History /.Sheffield ::JSOT Press,.1991.1-85075-287-7.;
63 BI 7.Charpentier, Etienne.How to read the New Testament /.New York ::Crossroad Publishing Company,.1981.0-8245-0541-7.;
64 BI 7.Charpentier, Etienne.How to read the Old Testament /.New York ::Crossroad Publishing Company,.1981.0-8245-0540-9.;
65 BI 7.Fleischer, Barbara J..Facilitator guide for how to read the New Testament /.New York ::Crossroad Publishing,.1992..0824570014;0-8245-7001-4.;
66 BI 7.Lupton, Daniel..A guide to reading the Old Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.1986..0914070215 (pbk. : v. 1); 0914070223 (pbk. : v. 2);0-914070-21-5.;
67 BI 7.Lupton, Daniel..A guide to reading the Old Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.1986..0914070215 (pbk. : v. 1); 0914070223 (pbk. : v. 2);0-914070-21-5.;
68 BI 7.Lupton, Daniel..A guide to reading the New Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.1986..0914070231 (pbk. : v. 1); 091407024X (pbk. : v. 2);0-914070-23-1.;
69 BI 7.Lupton, Daniel..A guide to reading the New Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.1986..0914070231 (pbk. : v. 1); 091407024X (pbk. : v. 2);0-914070-23-1.;
70 BI 7.Ciuba, Edward J.,1935-.Who do you say that I am?.New York,:Alba House.1974.0818902957;0-8189-0295-7.;
71 BI 7.Lindars, Barnabas.The Theology of the Letter to the Hebrews.Cambridge ::Cambridge University Press,.1991.0-521-35748-9.;
72 BI 7.Smith, D. Moody.John among the gospels :.Minneapolis ::Fortress Press,.1992...;
73 BI 7.Schrage, Wolfgang.The ethics of the New Testament /.Philadelphia ::Fortress,.1987.0-8006-2477-7.;
74 BI 7.Aland, Kurt..The text of the New Testament :.Grand Rapids :; Leiden ::W.B. Eerdmans ;; E.J. Brill,.1989..0802836623 :;0-8028-3662-3.;
75 D..Sociální encykliky (1891-1991).Praha ::Praha :.1996.80-7113-154-7.;
76 DL1.Benedikt1927-.Jste nadějí církve :.Praha ::Paulínky,.2013.978-80-7450-109-8; 978-80-7450-110-4.;
77 DL1.Benedikt XVI..Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI.. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-512-2.;
78 DL1.Benedict1927-.Seek that which is above :.San Francisco ::Ignatius Press,.1986..0898701015;0-89870-101-5.;
79 DL1.Bernard z Clairvaux,(1090-1153).Kázání na Píseň písní..Praha ::Krystal OP,.2012.978-80-87183-39-7.;
80 DL1.Bernard z Clairvaux.Kázání na Píseň písní 1..Praha:Krystal OP.2009.978-80-87183-15-1.;
81 DL1.Bernard z Clairvaux,asi 1090-1153.Kázání na Píseň písní /.:.2017.978-80-7575-022-8.;
82 DL1.Bernard z Clairvaux,asi 1090-1153.Kázání pro dobu adventní a vánoční /.:.2016.978-80-7575-000-6.;
83 DL1.Speyr, Adrienne von.Lumina a nová lumina.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-176-9.;
84 DL1.Speyr, Adrienne von.Eliáš.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-09-X.;
85 DL1.Speyr, Adrienne von.Člověk před Bohem.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-170-X.;
86 DL1.Speyr, Adrienne von, 1902-1967 - autor.Slova na kříži.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1994.80-85527-65-0.;
87 DL1.Speyr, Adrienne von,(1902-1967).U Boha a u lidí :.Praha ::Paulínky,.2011.978-80-7450-026-8.;
88 DL1.Albanese Giovanni.Nový kvas.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..;
89 DL1.Auffray Augustin.Ježíš Kristus ve mně.:.1947..;
90 DL1.Balthasar, Hans.Cesty k ujasnění : rozlišování duchů.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-17-8.;
91 DL1.Balthasar, Hans.Kordula anebo Vážný případ.Řím:Křesťanská akad..1987..;
92 DL1.Balthasar, Hans.Síla křesťanské naděje.Olomouc:Velehrad.1986.80-85966-01-8.;
93 DL1.Králik, Ľubor.Vlastnými slovami.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-396-8.;
94 DL1..Il cuore del mondo.:.1964..;
95 DL1..Mysterium Paschale.:.1983..;
96 DL1.Bellarmin, Robert.O věčné blaženosti svatých.Praha:Krystal.2001.80-85929-47-3.;
97 DL1.Bellarmin, Robert,1542-1621.Úpění holubice čili o užitečnosti slz /.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1948..;
98 DL1.Bellarmin, Robert.O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených.:.1948..;
99 DL1.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Naděje pro Evropu?.Milano:Scriptum.1993.80-85528-27-4.;
100 DL1.Joseph Ratzinger..Pravda,hodnoty a moc : Prubířské kameny pluralistické společnosti.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1996.80-85959-16-X.;
101 DL1.Benedikt,1927-.Můj duchovní testament /.Praha ::Portál,.2013.978-80-262-0460-2.;
102 DL1.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Evropa : její základy dnes a zítra.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-801-1.;
103 DL1.Benedikt XVI., - papež, 1927-.Jste nadějí církve :.:[Praha] :.2009?.978-80-254-6675-9.;
104 DL1.Benedikt XVI., - papež, 1927-.Jste nadějí církve :.:[Praha] :.2009?.978-80-254-6675-9.;
105 DL1.Benedikt, Z NURSIE.Evropa Benedikta z Nursie v krizi kultur.:Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7195-022-X.;
106 DL1.Benedikt.Vánoční promluvy.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2007.978-80-7195-140-7.;
107 DL1.Benedikt XVI., - papež, 1927-.Věřit, doufat, milovat :.:Praha :.2010.978-80-86949-84-0.;
108 DL1.Benedikt1927-.Boží světlo v naší době. Meditace k církevnímu roku..Praha:PAULÍNKY.2008.9788086949604; 978-80-86949-60-4.;
109 DL1.Benedikt1927-.Benediktovo evangelium /.Praha ::Paulínky,.2014.978-80-7450-126-5.;
110 DL2.Bonaventura.De reductione artium ad theologiam; Unus est magister vester, Christus.Praha ::Oikoymenh.2003.80-7298-078-5.;
111 DL2.Bonaventura, svatý.Putování mysli do Boha : Itinerarium mentis in Deum.Praha:Krystal OP.1997.80-85929-22-8.;
112 DL2.sv. Bonaventúra.Putovanie mysle k Bohu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..;
113 DL2.Bonaventura.Le cinque feste di Gesu Bambino.:.1959..;
114 DL2.Boros, Ladislav.Bůh mezi námi :.Praha ::Signum Unitatis,.1991..;
115 DL2.Boulad, Henri.Dimenze lásky.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-25-1.;
116 DL2.Boulad, Henri.Ježíš v dnešní době : dvanáct podobenství pro dnešní dobu.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-081-9.;
117 DL2.Boulad, Henri, 1931- - autor.Všechno je milost :.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1994.80-85527-51-0.;
118 DL2.Jiří Kaplan.Žij svobodně.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-093-2.;
119 DL2.Birgitta,asi 1303-1373.Tajemná slova :.Olomouc ::Krystal,.1938..;
120 DL2.Buber, Martin,1878-1965.Extatická vyznání :.V Praze ::Vyšehrad,.2016.978-80-7429-646-8.;
121 DL2.Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2.;
122 DL2.Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Pozvání na horu Sinaj :.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.1999.80-7192-417-2.;
123 DL2.Cantalamessa, Raniero,1934-.Můj život ve službě slova /.:.2015.978-80-7195-849-9.;
124 DL2.Cantalamessa, Raniero.My kážeme Krista ukřižovaného.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-061-4.;
125 DL2.Cantalamessa, Raniero.Pascha, putování za nepomíjejícím.Praha:Paulínky.2005.80-86025-83-7.;
126 DL2.Cantalamessa, Raniero.Tajemství proměnění Páně.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-972-7.;
127 DL2.Cantalamessa, Raniero, 1934-.Tvé slovo mi dává život.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-357-9.;
128 DL2.Cantalamessa, Raniero.Ukřižovaný Kristus. Velkopáteční rozjímání (1996-2001)..Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.2002.80-7192-607-8.;
129 DL2.Carretto, Carlo.Kráčajme cestou lásky:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-171-2.;
130 DL2..Skutečnosti z druhé strany.:.1994..;
131 DL2.Carretto, Carlo.A buh videl,že je to dobré.Praha:Portál.1996.80-7178-092-8.;
132 DL2.Carretto, Carlo.Poušť uprostřed města.:Cesta.1997.80-85319-53-5.;
133 DL2.Carretto, Carlo.Hledal jsem a nalezl jsem.:Cesta Brno.1997.80-85319-67-5.;
134 DL2.Carretto, Carlo,(1910-1988).Myšlenky na každý den..Praha ::Nové město,.1997.80-902084-7-9 (brož.);80-902084-6-0 (soubor : brož.).;
135 DL2.Saint Bernard.The Nativity.Dublin:.1959..;
136 DL2.Saint Bernard.Sermones in cantica canticorum.:.1888..;
137 DL2.Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.Bratislava:LUC.1994.80-7114-142-9.;
138 DL2.Carretto Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.1993.80-7114-080-5.;
139 DL2.Carretto, Carlo.Cez púšť k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..;
140 DL2.Carretto, Carlo.Iba láska....Bratislava:Lúč.2003.80-7114-397-9.;
141 DL2.Carretto.mon Père je m'abandonne à Toi.:.1977.2-204-01059-6.;
142 DL2.Carretto, Carlo,1910-1988.Wo der Dornbusch brennt :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1975.3-451-16654-2.;
143 DL2..Znamení poušte.Rim:KA.1971..;
144 DL2..Ein Weg der Nach folge.:.1964..;
145 DL2.Foucald, Charles de.Immer den letzten Platz :.München ::Neue Stadt,.1975.3-87996-035-6.;
146 DL2.Curtis, Brent.Posvätná romanca. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2008.978-80-89342-03-7.;
147 DL2.Courtois, Gaston.Když Pán promlouvá k srdci.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-434-2.;
148 DL2.Courtois, Gaston, 1897-1970.Důvěrně s Ježíšem.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-288-6.;
149 DL2.Croissant, Jo - autor.Tělo, chrám krásy.:Kostelní Vydří :.2002.80-7192-537-3.;
150 DL3.Saint-Exupéry, Antoine de, 1900-1944.Kameny chrámu :.:Praha :.2008.978-80-7021-922-5.;
151 DL3.Saint.Dopisy matce : korespondence z let 1910-1944.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2006.80-7195-999-5.;
152 DL3.Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Malý princ /.Praha ::Albatros,.1972..;
153 DL3.F.W.Faber.Vyšší život.Brno:nakladatelství Brnenské tiskárny Brno.1948..;
154 DL3.Kowalska, Faustina Mária.Milosrdenstvo božie.Košice:Slovo.1992.80-85291-10-X.;
155 DL3.Kowalska, Faustyna Marie Helena.Deníček : Boží milosrdenství v mé duši.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-531-4.;
156 DL3..Dzienniczek.Krakow:.1983..;
157 DL3.Giussani Luigi.Cesty křesťanské zkušenosti.Praha:Scriptum.1991..;
158 DL3.Giordani, Igino.Božské dobrodružstvo. Nové mesto:Bratislava.1995.80-85487-18-7.;
159 DL3.P. Gabriel O.C.D..Doverne s Bohom II..:.1967..;
160 DL3.P. Gabriel O.C.D..Doverne s Bohom II..:.1967..;
161 DL3.P. Gabriel O.C.D..Doverne s Bohom III..:.1969..;
162 DL3.P. Gabriel O.C.D..Doverne s Bohom IV..:.1968..;
163 DL3.Frossard, André.Ptali jste se na Boha : Člen francouzské akademie odpovídá na dotazy mladých lidí.Praha:Portál.1992.80-85282-27-5.;
164 DL3.Svatý Otec František.Meditace II..:.2014..;
165 DL3.František,1936-.Milosrdenství /.Praha ::Paulínky,.2015.978-80-7450-171-5.;
166 DL3.Forest, Jim.E-maily z pekla.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-115-5.;
167 DL3.Grün, Anselm.Poselství shůry.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1999.80-7192-375-3.;
168 DL3.Grun, Anselm.Spiritualita zdola.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-167-X.;
169 DL3.Grun, Anselm.Proměňující moc víry.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1998.80-7192-332-X.;
170 DL3.John Greenfield.Moc s výsosti.:.1936..;
171 DL3.Billy Graham.Pokoj s Bohem.:.1980 ??..;
172 DL3.Gräf, Richard.Ano, Otče.Přerov:Sestry Neposkvrněného početí Panny Marie.1938..;
173 DL3.Grün, Anselm.Bydlet v domě lásky.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-542-X.;
174 DL3.Grun, Anselm.Obrazy proměnění : Cesta k proměně lidského nitra.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2001.80-7192-492-X.;
175 DL3.Grun, Anselm.50x Ježíš.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-482-2.;
176 DL3.Grun, Anselm.Každý má svého anděla : boží pomocníci jako součást radostné zvěsti bilických příběhů.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-540-3.;
177 DL3.Grun, Anselm.Poselství shůry : 50 andělských inspirací pro všední den.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2002.80-7192-670-1.;
178 DL3.Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.;
179 DL3.Drexel, Jeremiáš.O podriadení slobodnej vôle Bohu.[Bratislava]:Jacobs light communication.2012.9788089386130 (brož.); 978-80-89386-13-0.;
180 DL3.Josemaría Escrivá de Balaguer, - svatý, 1902-1975 - autor.Jít s Kristem :.:Praha :.1995.80-7113-123-7.;
181 DL3.Balaguer, Josemaría Escrivá de.Cesta.Brno:Cesta.1992.80-85319-20-9.;
182 DL3.Josemaría Escrivá de Balaguer, - svatý, 1902-1975 - autor.Brázda.:Brno :.1995.80-85319-42-X.;
183 DL3.Josemaría Escrivá de Balaguer,1902-1975.Výheň.Brno ::Cesta,.2001.80-7295-001-0.;
184 DL3.Escrivá de Balaguer, Josemaría,1902-1975.Brázda.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1996..;
185 DL3.Josemaría, Escri.Vyhňa. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-248-6.;
186 DL3.Hluštíková, Jana.Zakladatel a jeho dílo.Praha:Řád L.1992?..;
187 DL3..Chemin.:.1984.2-920-417-92-4;2-920417-92-4.;
188 DL3.Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Citadela.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-116-4.;
189 DL3.Antoine, de Saint.Citadela.:Vyšehrad.2002.80-7021-576-3.;
190 DL4.Grun, Anselm.Moc nad bezmocí : rozvíjet vědomí vlastní hodnoty.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7192-346-X.;
191 DL4.Grun, Anselm.Buď dobrý sám k sobě.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-667-1.;
192 DL4.Grun, Anselm.Vyznej se sám v sobě.:Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7195-034-3.;
193 DL4.Grün, Anselm, 1945- - autor.V půli cesty :.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-569-1.;
194 DL4.Anselm, Grün.Za co mě Bůh trestá? :; nepochopitelná Boží spravedlnost.:Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7195-054-8.;
195 DL4.Anselm Grün; Ramona Robbenová.Ztroskotals? Máš šanci!.:Karmelitánské nakladatelství.2004.80-7192-786-4.;
196 DL4.Grün, Anselm.Jak znovu najít radost?.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2008.978-80-7195-118-6.;
197 DL4.Grun, Anselm.Blízký i vzdálený : Rozhovory.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-708-2.;
198 DL4.Grün, Anselm,1945-.Einreden :.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.1983.3-87868-166-6.;
199 DL4.Grun, Anselm.Tajemství velikonoční radosti : 50 duchovních inspirací.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2002.80-7192-629-9.;
200 DL4.Grun, Anselm.Škola odpuštění : cesty ke smíření.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2002.80-7192-653-1.;
201 DL4.Grün, Anselm, 1945-.Vidět v druhém Krista :.:Kostelní Vydří :.2007.978-80-7195-119-3.;
202 DL4.Anselm, Grün.Půst : modlitba tělem i duší.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-724-4.;
203 DL4.Grün, Anselm.Půst. Modlitba tělem a duší.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1995.80-85527-67-7.;
204 DL4.Grun, Anselm.Kříž : teologický a duchovní význam symbolu naděje.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-233-1.;
205 DL4.Grun, Anselm.Moc nad bezmocí : Rozvíjet vědomí vlastní ceny.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-275-7.;
206 DL4.Hlinka, Anton, SDB.Slovo do týždňa. Slová z televíznej obrazovky.. Vyd. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-56-3.;
207 DL4..Moudrost Hildegrady z Bingenu.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-323-0.;
208 DL4.Hildegarda z Bingenu,1098-1179.Listy sv. Hildegardy z Bingen :.Olomouc ::Krystal,.1948..;
209 DL4.Hermant, Dominique.Boží znamení.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-223-4.;
210 DL4.Heer, Friedrich,1916-1984.Věčnost začíná dnes /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1970..;
211 DL4..Buď dobrý.Praha:.1945..;
212 DL4.Anselm Grun; Meinrad Dufner.Gesundheit als geistliche aufgabe.:.1989.3-87868-394-4.;
213 DL4.Grun, Anselm.Sny na duchovní cestě.Praha:Čes.křesťanská akad..1995.80-85795-19-1.;
214 DL4.Antonín Hounder T.J..Ve škole mistrově.:.1933..;
215 DL4.Antonín Hounder T.J..Ve škole mistrově I..:.1932..;
216 DL4.Hobizal, František, 1933-2001.Cesta k nebi.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-649-3.;
217 DL4.Hobizal, František, 1933-2001.Dopisy z Brazilie : O ctnostech a nectnostech.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-009-6.;
218 DL4..Rozjímání.:.1947..;
219 DL4.Chesterton, Keith Gilbert.Úžas, radosť a paradoxy života v díle G. K. Chestertona.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-191-9.;
220 DL4.Chesterton, G. K..Autobiografie : doslov Jan Lukavec.Brno:Centrum pro stud.dem.a kult..2007.978-80-7325-127-7.;
221 DL4.Gilbert, Keith Chesterton.Pochybnosti otce Browna.:Vyšehrad.1974..;
222 DL4.Chesterton, G. K. - (Gilbert Keith), 1874-1936 - autor.Ortodoxie.Brno:Spektrum.1993.80-900802-4-3.;
223 DL4.Chesterton, Keith Gilbert.Orthodoxie.:ACADEMIA Praha.2000.80-200-0807-1.;
224 DL4.Chesterton, G. K.1874-1936.Ohromné maličkosti ;.Praha ::Zvon,.1994.80-7113-094-X .;
225 DL4.Chesterton, Gilbert Keith.Ohromné maličkosti.Obrany.Praha:Vyšehrad.1976..;
226 DL4.Chesterton, G. K.(1874-1936).Moudrost a vtip G.K. Chestertona :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2007.978-80-7195-211-4 .;
227 DL4.Chesterton, G. K. (Gilbert Keith).Moudrost a vtip : paradoxy, aforismy a postřehy.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-032-7.;
228 DL4.Chesterton, Keith Gilbert.Modrý kříž.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-008-7.;
229 DL4.Jančík, Josef,1900-1968.Tomáš ze Štítného, učitel života :.V Brně ::Akord,.1940..;
230 DL4.Jordanus, Raymundus - autor.Rozjímání o lásce Boží.:Praha :.1998.80-85929-40-6.;
231 DL4.Journet, Charles.Jako ohnivý šíp : Výbor z listů.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-655-8.;
232 DL4.Journet, Charles,1891-1975.Jako ohnivý šíp /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2011.978-80-7195-492-7.;
233 DL4.Judák, Viliam.Postní a velokonoční zamyšlení.Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-114-8.;
234 DL4.Philippe de Gr?ve,1160-1236.Svět s kříže Kristova.V Praze ::Vincentinum,.192-..;
235 DL4.Karg Kassian.Ve škole Spasitelově.:.1927..;
236 DL4.Kejnovský, Eduard,1966-.Horská rozjímání :.Brno ::Cesta,.2013.978-80-7295-149-9.;
237 DL5.Lewis, Clive Staples.Problém bolesti.Praha:Návrat domů.1998.80-85495-89-9.;
238 DL5.Lewis, Clive Staples.Bůh na lavici obžalovaných.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-59-7.;
239 DL5.Lewis, Clive Staples.K jádru křesťanství. Praha:Návrat.1993.80-85495-19-8.;
240 DL5.Lewis, Clive Staples.Rady zkušeného ďábla.Praha:ZVON.1992.80-7113-064-8.;
241 DL5.Lewis, C.S..Zničení člověka, neboli, Úvahy o vzdělání se zvláštním zaměřením na výuku angličtiny ve vyšších třídách.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-360-5.;
242 DL5.František Kučera.Bůh a já.:.1981..;
243 DL5.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5.;
244 DL5.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Až na dno duše II. : Meditácie II..Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-507-6.;
245 DL5.Kodet, Vojtěch, 1956-.Hledám tvou tvář.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2011..978-80-7195-570-2.;
246 DL5.Kodet, Vojtěch, 1956-.Učednictví.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-353-1.;
247 DL5.Chiara Lubich.Dio ti ama immensamente.:.2009.978-88-311-4427-8.;
248 DL5.Fabio Ciardi.La preghiera il momento piú bello della giornata.:.2015.978-88-311-4448-3.;
249 DL5.Lubichová, Chiara.Myšlienky.Bratislava:LUC.1994.80-85487-22-5.;
250 DL5.Lubich, Chiara,.Meditace c Chiara Lubich ; Miloslav Vlk, Marek Trizuljak.Bratislava:Nové mesto.1991.80-85487-00-4.;
251 DL5.Lubich, Chiara, 1920-2008 - autor.Jednota a Ježíš opuštěný :.:Praha :.1995.80-901542-8-X.;
252 DL5.Lozano, Neal.Návrat staršieho brata.Bratislava:FAMILIARIS.1996.80-967068-6-1.;
253 DL5.Jacques Loew.Za noci jsem hledala.:.1970..;
254 DL5.C. S. Lewis.Hovory.:.1945..;
255 DL5.Lewis, C. S.1898-1963.Čtyři lásky /.Praha ::Návrat domů,.2013.978-80-7255-283-2.;
256 DL5.Borkowska, Małgorzata, 1939- - autor.Kristus - život Marmionův.:Praha :.2001.80-902682-4-2.;
257 DL5.Malá, Věra.Cesty Boží lásky.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-23-5.;
258 DL5.Robert Mader.Živ buď Ježíš král.:.1933..;
259 DL5.Lucado, Max.Bez strachu. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-89487-00-4.;
260 DL5.Lucado, Max.Láska hodná dávania. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-969835-7-5.;
261 DL5.Vittoria Salizzoni.Aletta racconta.:.2013.978-88-673-9026-7.;
262 DL5.Marmion, C..První z bratří.:Křesťanská akademia.1971..;
263 DL5..Nevěsta slova.:Krystal OP.2006.80-85929-89-9.;
264 DL5.Philipon, Marie-Michel,1898-.La Doctrine spirituelle de Dom Marmion /.[Paris] ::Desclée de Brouwer,.1954..;
265 DL5..L'UNIONE CON DIO nelle lettere di direzione di DON MARMION.Firenze:.1934..;
266 DL5..Le Christ Idéal du Moine.Paris:.1929..;
267 DL5..Le Christ dans Ses Mystéres.Paris:.1926..;
268 DL5.Dom Columba Marmion.Un Maitre de la vie spirituale.Paris:.1942..;
269 DL5.Dom Columba Marmion.Le Christ vie de l´ame.Paris:.1943..;
270 DL5.Dom Columba Marmion.L'UNIONE DIEU.Paris:.1941..;
271 DL5.Dom Columba Marmion.Le Christ vie de l´ame.Paris:.1927..;
272 DL5.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 2.[Verona:Dobo.1983..;
273 DL5.Langford, Joseph.Skrytý oheň : setkání, které změnilo život Matky Terezy.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2011..978-80-7195-429-3.;
274 DL5.Kempis, Thomae.De imitatione Christi.Romae:.1925..;
275 DL5.Kempis, Thomae.Imitation of Christ.Dublin:.1909..;
276 DL5..Nachfolge Christi.:.1981..;
277 DL6.Newman, John Henry, 1801-1890.I pokus se počítá.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-501-6.;
278 DL6.Newman, John Henry.Sen starého muže.:Cesta Brno.1991.80-85319-13-6.;
279 DL6.Newman, J.J..Bůh a já.Olomouc ::Lidové závody tiskařské a nakladatelské,.1928..;
280 DL6.Alois Lang.John Henry Newman.Praha:Vyšehrad.1947..;
281 DL6.John Neumann.His favorite prayers.:.1965..;
282 DL6.Tomáš Merton.Několik myšlenek o duchovním životě.:.1970..;
283 DL6.Tomáš Merton.Nauka a zkušenost.:.1972..;
284 DL6.John Henry Newman.History of my religious opinions.London:.1865..;
285 DL6.John Henry Newman.Úvod do filosofie náboženského myslitele-konvertity a výbor jeho spisů.:.1939..;
286 DL6.David Haas.Welcome, faithful presence.:.2015.978-1-940414-03-4.;
287 DL6.Dachovský, Karel,(1949-).Blahoslavený John Henry Newman.Praha ::Řád,.2010.978-80-86673-16-5.;
288 DL6.Dr Marco Weirich.Kardinál J. H. Newman.Olomouc:.1963..;
289 DL6.Tereza, - matka, 1910-1997 - korešpondent;.Pojď, buď mým světlem :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-228-2.;
290 DL6.Watts, Greg.Temné noci Matky Terezy.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-403-3.;
291 DL6.Matka Tereza.Poď, buď Mojím svetlom.Bratislava:Minor.2009..;
292 DL6.Tereza, - matka, 1910-1997 - autor.Matka Tereza :.:Praha :.1995.80-901542-9-8.;
293 DL6.Tereza, Z KALKATY MATKA.Myšlenky na každý den : 3..Praha:Nové město.2003.80-86146-00-6.;
294 DL6.Edward le Joly.Wir leben fur Jesus.Wien:.1977..;
295 DL6.Floyd McClung.Otče, sjednoť nás.Praha:.1991.80-85335-06-9.;
296 DL6.Thaddée Matura.Nepřítomnost zářící.:.2001..;
297 DL6.Mauriac, Francois.V čo verím.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-024-1.;
298 DL6.Mauriac, Francois.Utrpení a štěstí křesťana.Brno:Petrov.1993.80-85247-46-1.;
299 DL6.Mauriac Francois.Souffrances et bonheur du Chrétien.Paris :.1963..;
300 DL6.Meisner, Joachim.Ze smrti do života.:Karmelitánské nakladatelství.2003.80-7192-780-5.;
301 DL6.Meisner, Joachim.On jde před vámi : 2. : promluvy II..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2004.80-7192-864-X.;
302 DL6.Merton, Thomas, 1915-1968 - autor.Sedmistupňová hora.:Brno :.2002.80-7295-034-7.;
303 DL6.Merton, Thomas.Hora sedmi stupňu.Rim:KA.1968..;
304 DL6.Merton, Thomas.Vody Siloe.:Krystal OP.2007.978-80-85929-90-4.;
305 DL6.Merton, Thomas,1915-1968.Žádný člověk není ostrov /.Řím ::Křesťanská akademie,.1974..;
306 DL6.Merton, Thomas.Žádný člověk není ostrov.Praha:Krystal OP.1995.80-85929-04-X.;
307 DL6.Merton, Thomas,1915-1968.Monastický pokoj /.:.2019.978-80-7575-045-7.;
308 DL6.Newman, John Henry,(1801-1890).Rizika víry.Praha ::Krystal OP,.2011.978-80-87183-34-2.;
309 DL6.Tomáš Merton.Nová semena kontemplace.Londýn:.1964..;
310 DL6.Müller, Wunibald, 1950-.Nabrat dech v Boží blízkosti.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-196-4.;
311 DL6.Thomas More.Utopie.Praha:Mladá fronta.1978.23-074-78.;
312 DL6.Sonntag, Peter Franz.Tomáš Morus- Dopisy z vězení.Olomouc:MCM.2006.80-7266-232-5.;
313 DL6.Molinié, Marie Dominique.Jákobův zápas : Můžeme žít s Bohem? Můžeme žít bez Boha?.Praha:ZVON.1996.80-7113-164-4.;
314 DL6.Thomas Merton.Keiner ist eine Insel.:.1979.3545200612.;
315 DL6.Thomas Merton.Verheissungen der Stille.:.1963..;
316 DL6.Merton, Thomas,.Meditationen eines Einsiedlers :.Einsiedeln ::Benziger,.1976.3-545-20504-5.;
317 DL6.Thomas Merton.Nul n´est une ile.:.1956..;
318 DL6.Merton, Thomas, 1915-1968 - autor.Jonášovo znamení.:Praha :.1995.80-7113-121-0.;
319 DL6.John Henry Newmann.Náboženství dnešní doby.Olomouc:Krystal.1939..;
320 DL6.Newman, John Henry,1801-1890.Idea univerzity.Praha:Krystal OP.2014.9788087183670 (brož.); 978-80-87183-67-0.;
321 DL6.Newman, J.J..Bůh a já.Olomouc ::Lidové závody tiskařské a nakladatelské,.1928..;
322 DL7.Nouwen, Henri.Život milovaných dětí : duchovní život v sekulárním světě.Praha:ZVON.1994.80-7113-103-2.;
323 DL7.Nouwen, Henri.Cesta srdce.Praha:ZVON.1995.80-7113-134-2.;
324 DL7.Nouwen, Henri.Návrat ztraceného syna.Praha:Paulínky.2001.80-86025-29-2.;
325 DL7.Nouwen, Henri.Ako klaun v Rí­me. .Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-08-2.;
326 DL7.Michael J. Curley.Bishop John Neumann, C.SS.R..:Bishop Neumann center.1952..;
327 DL7.John Henry Newman.Auswahl und Einleitung von Walter Lipgens.:.1958..;
328 DL7.John Henry Newman.Worte des Herzens.:.1990.3-7462-0533-6.;
329 DL7.John Henry Newman.Discourses addressed to mixed congregations.New York:.1850..;
330 DL7.Nouwen, Henri J. M..Naslouchal jsem tichu.Praha:Portál.1994.80-7178-021-9.;
331 DL7.Nouwen.Dopisy Markovi.Praha:ZVON.1996.80-7113-165-2.;
332 DL7.Nouwen, Henri J. M..Náš největší dar.Praha:Zvon.1997.80-7113-214-4.;
333 DL7.Nouwen, Henri.Našel jsem domov.Praha:Portál.1996.80-7178-078-2.;
334 DL7.Nouwen, Henri J. M., 1932-1996.Proměň můj nářek v tanec :.:Olomouc :.2008.978-80-7266-300-2.;
335 DL7.Nouwen, Henri.Ranený uzdravovateľ.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-29-5.;
336 DL7.Matthias Utters.Ranní rozjímání.Havlíčkův Brod:.1991..;
337 DL7.P. Antonín.Rozmluva s Bohem.:.1948..;
338 DL7.Nouwen, Henri J. M.1932-1996.Gottes Clown sein :.Freiburg ::Herder,.1985.3-451-20544-0.;
339 DL7.Nouwen, Henri.Chléb na cestu : deník moudrosti a víry.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-475-X.;
340 DL7.Nouwen, Henri.Adam boží miláček.Brno:Cesta.2000.80-7295-009-6.;
341 DL7.Nouwen, Henri J. M.,1932-1996.Nesebecká Kristova cesta.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo ;; Karmelitánské nakladatelství.2009.9788089231294 (brož.); 9788071954156; 978-80-89231-29-4; 978-80-7195-415-6.;
342 DL7.Nouwen, Henri.Cesta čekání ; cesta pokoje ; cesta moci.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-145-9.;
343 DL7.Philippe, Jacques, 1947- - autor.Ve škole Ducha svatého.:Kostelní Vydří :.2003.80-7192-666-3.;
344 DL7.Philippe, Jacques.Vnitřní svoboda : síla víry,naděje a lásky.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2004.80-7192-807-0.;
345 DL7.Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Serafín:Bratislava.1994.80-85310-36-8.;
346 DL7.Albert Peyriguere .Uchvácen Kristem.Havlíčkův Brod:Signum unitaris.1991..;
347 DL7.Paul VI.Demeurez fermes dans la foi.Paris:.1967..;
348 DL7.Philippe, Marie-Dominique,,1912-2006 - autor.Blahoslavenství jako lék.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství.2011.978-80-7195-474-3.;
349 DL7.Raoul Plus T. J..Bůh v nás.Přerov:.1931..;
350 DL7.Quoist, Michel, 1921-1997 - autor.Kristus uprostřed světa.Praha:Portál.1995.80-7178-080-4.;
351 DL7.Quoist, Michel, 1921-1997 - autor.Mezi člověkem a Bohem.:Praha :.1995.80-7021-160-1.;
352 DL7.Powell, John.Proč žít, proč umírat?.Praha:ZVON.1995.80-7113-137-7.;
353 DL7.Powell, John.Štěstí začíná uvnitř.Praha:Portál.1995.80-7178-079-0.;
354 DL7.Powell, John.Láska bez podmínek.Praha:Portál.1995.80-7178-041-3.;
355 DL7.Porubčan, Jozef, SJ.Svědectví pravdě.Praha:ZVON.1993.80-7113-075-3.;
356 DL7..Ako jeden z nás.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-289-9.;
357 DL7.Plus Raoul.V Kristu Ježíši.:.1936..;
358 DL7.Quoist, Michel,.Zuschauer sein genügt nicht /.Leipzig ::St. Benno,.1988.3-7462-0118-7.;
359 DL7.Quoist, Michel.Bůh mě čeká.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-84-7.;
360 DL7.Quoist, Michel (1921-1997).Konštrukcia človeka.Bratislava:Lúč.2001.80-7114-330-8, 8071143308.;
361 DL7.Michel Quoist.Mezi Bohem a člověkem.Praha:.1969..;
362 DL7.Michel Quoist.Mezi člověkem a Bohem.Praha:SCRIPTUM.1991..;
363 DL7.Quoist, Michel.Setkání.Řím:Křesť. akademie.1967..;
364 DL7.Quoist, Michel.Tvojimi očami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..;
365 DL7.Rahner, Karl,(1904-1984).Das grosse Kirchenjahr :.Leipzig ::St. Benno,.1990.3-7462-0494-1.;
366 DL7.Karl Rahner.Všední věci.:.1966..;
367 DL7.Karl Rahner.Můj problém.Brno:CESTA.1989..;
368 DL7.Alois Richter.Ježíš Kristus cestou, pravdou, životem.Kroměříž:.1928..;
369 DL7.Karl Rahner.Betrachtungen zum ingatianischen Exerzitienbuch.:.1965..;
370 DL7.Karl Rahner.Worte ins Schweigen.:.1940..;
371 DL7.Karl Rahner.Von der Not und dem Segen des Gebetes.:.1977..;
372 DL7..Vinný keř.Kroměříž:.1991..;
373 DL7.Rahner, Karl.Novou odvahu k ctnosti.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-173-3.;
374 DL7.Rahner, Karl,.Was heisst Jesus lieben? /.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1982.3-451-19532-1.;
375 DL7.Rahner, Karl,.Die Gabe der Weihnacht /.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1981.3-451-19150-4.;
376 DL7.Rohr, Richard,.Božský tanec :.Brno ::BarristerandPrincipal,.2018.978-80-7364-073-6.;
377 DL7.van Ruysbroeck, Jan.Zrcadlo věčné blaženosti.:.1946..;
378 DL7.Říhánek Jan Nep..Zrnka moudrosti.:.1947..;
379 DL7.sv. František Saleský..Pojednání o lásce k Bohu.:Matice cyrilometodějská.2003.80-7266-140-X.;
380 DL8..Treatise On The Love of God.Rockford:.1975..;
381 DL8..Treatise On The Love of God.Rockford:.1975..;
382 DL8.sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Tajemství radosti.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-50-2.;
383 DL8.Terezie, Sestra.Láska a oběť : Tajné spojenectví?.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-71-5.;
384 DL8.Schellenberger, Bernardin.Zácvik do hry.Praha:Čes.křesťanská akad..1995.80-85795-22-1.;
385 DL8.Schrijvers, Josef.Umění dávati se.Praha:Gustav Francl.1937..;
386 DL8.Schrijvers Josef.Oddanost Bohu.:.1948..;
387 DL8.Schönborn, Christoph, 1945-.Nalezli jsme milosrdenství.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-444-6.;
388 DL8.Suenens, Léon Joseph,.Žít křesťansky. Praha:ČKCH.1970..;
389 DL8.Suenens, Leo Jozef.Král Baudouin : život, který oslovuje.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-132-7.;
390 DL8..Jízdenka do nebe a vstupenka do ráje.Brno:.1990..;
391 DL8.Škarvada, Jaroslav.Abys živ byl.Praha:Krystal OP.1993.80-901528-0-5.;
392 DL8.Šuppa, Jozef,.Modlitby srdca.Trnava:Dobrá kniha.2016.9788081910104 (brož.); 978-80-8191-010-4.;
393 DL8..Listy Božské útěchy krví podepsané.:Matice cyrilometodějská.2006.80-7266-246-5.;
394 DL8.Torkington, David, 1938-.Mystika všedního dne.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-675-2.;
395 DL8.Torkington, David, 1938-.Neztrácet naději :.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-677-9.;
396 DL8.Torkington, David, 1938- - autor.Vždycky se může začít znovu.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.2003.80-7192-696-5.;
397 DL8.Torkington, David.Milá Zuzano! : nastal čas pro renesanci křesťanství.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2002.80-7192-701-5.;
398 DL8.Tóth, Tihamér,1889-1939.Vítězství Kristovo :.V Praze ::Vyšehrad,.1936..;
399 DL8.Tóth, Tihamér.Veliký Buh.:.1941..;
400 DL8.Tóth, Jozef (1925-2022).Človek Jób hovorí s diablom ; Evanjelium apoštola Judáša.Košice: Slovo.1995.80-85291-17-7.;
401 DL8..Lidský ale svatý.London:.1962..;
402 DL8.Trpin, Erich.Chlieb Šťastia. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00951-8.;
403 DL8.Urban, Jan Evangelista, 1901-1991 - autor.Vzrůst ke Kristu. |n 1. díl, |p Stavební prvky duchovního života.Praha:[Praha] :.1993.80-901426-2-1.;
404 DL8.Urban, Jan Evangelista, 1901-1991 - autor.Vzrůst ke Kristu. |n 2. díl, |p Vzrůst duchovní zkušenosti.Praha:[Praha] :.1993.80-901426-3-X.;
405 DL8.Urban, Jan Evangelista,(1901-1991).Duchovní život.V Praze ::Atlas,.1946..;
406 DL8.Urban, Jan Evangelista,1901-1991.K Bohu :.V Praze ::Vyšehrad,.1946..;
407 DL8.Vácha, Marek.Probuzení. Brno:Cesta.2009.978-80-7295-113-0.;
408 DL8..Království Ježíše Krista.Stará Říše na Moravě:.1937..;
409 DL8.Wolf, Notker,(1940-).Miluji svobodu.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-602-0.;
410 DL8.Young, William P., 1955-.Chatrč.:Praha :.2009.978-80-242-2551-7.;
411 DL8.Zaleski, Irma,.Moudrost kradu u svatých /.V Praze ::Karmelitánské nakladatelství,.2016.978-80-7195-425-5.;
412 DL8.Zaleski, Irma,.Obrácení srdce /.V Kostelním Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2016.978-80-7195-876-5.;
413 DL8.Habovštiak, Anton.Meditácie a modlitby sestry Zdenky.Bratislava:Nové mesto.2004.80-85487-74-8.;
414 DL8.Zukić, Tereza, - sestra, 1964- - autor.Zastav se! :.:Kostelní Vydří :.2002.80-7192-747-3.;
415 DL8.Zukić, Tereza, - sestra, 1964- - autor.Skateboard Boží.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-597-7.;
416 P.Karfíková, Lenka,.Filosofie Augustinova mládí /.:.2016.978-80-7298-218-9.;
417 P.Svoboda, Karel,.Estetika svatého Augustina a její zdroje /.Praha ::Karolinum,.2000.80-246-0090-0.;
418 P.Augustin,.O lži a jiné úvahy /.Třebíč ::Akcent,.2000.80-7268-090-0.;
419 P.Augustin,.Katechetické spisy /.Praha ::Krystal OP,.2005.80-85929-78-3.;
420 P.Augustin,.O nesmrtelnosti duše :.Praha ::OIKOYMENH,.2013.978-80-7298-493-0.;
421 P.Augustin,.O milosti a svobodném rozhodování ;.Praha ::Krystal OP,.2000.80-85929-41-4.;
422 P.Augustin,.O boží obci knih XXII /.Praha ::Karolinum,.2007.978-80-246-1284-3.;
423 P.Aurelius Augustinus.O Boží obci.Praha:Vyšehrad.1950..;
424 P.Vopřada, David,.Svatý Augustin :.:.2015.978-80-87183-83-0.;
425 P.Augustinus Aurelius.O kresťanskej náuke, o milosti a slobodnej vôli ; O milosti a slobodnej vôli.Prešov:Petra.2004.8089007449 (brož.); 80-89007-44-9.;
426 P.Augustin.O křesťanském boji.Olomouc:.1949..;
427 P.Augustin,.Svatý Augustin :.:.2019.978-80-7575-051-8.;
428 P.Augustinus Aurelius.O katechizovaní úplných začiatočníkov.Trnava:Dobrá kniha.2015.9788071419709 (brož.); 978-80-7141-970-9.;
429 P.Augustín,.Enchiridion.Trnava:Dobrá kniha.2016.9788081910067; 978-80-8191-006-7.;
430 P.Augustin,.Řehole pro komunitu /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2004.80-7192-885-2.;
431 P.Jana Pavel II..Augustinum Hipponensem.:.1986..;
432 P.Cullen Malachy.Nepokojná srdce.:.1992..;
433 P..Výklad Řehole sv. biskupa Augustina podle bl. Humberta.:.1932..;
434 P.Augustinus Aurelius, 354-430.Vyznání /.Praha ::Kalich,.1992.80-7017-480-3 :.;
435 P.Augustinus Aurelius.Vyznania.Bratislava:Lúč.1997.8071141852 (viaz.); 80-7114-185-2.;
436 P.Augustín, Aurelius.Vyznání.Praha:Ladislav Kuncíř.1926..;
437 P.Augustin,.Vyznání /.Praha ::Kalich,.1999.80-7017-301-7.;
438 P.Augustin,.Vyznania /.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1948..;
439 P.Augustin,.Modlitby svatého Augustina /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2004.80-7192-897-6; 80-7192-940-9.;
440 P.Aurelius Augustinus.Die Bekenntnisse des heiligen Augustinus.Regensburg:.1853..;
441 P..De Vita Christiana.Roma:.1927..;
442 P.Marie Ancilla.Saint Augustin.:.2006.2-915614-09-1.;
443 P.McDonagh.St Augustine of Hippo.:.1982.0 85183 488 4.;
444 P.Aurelius Augustinus.Confessionum.:.1824..;
445 P.Aurelius Augustinus.Commentaire De La Première Épître De S. Jean.Paris:.1961..;
446 P.Dr. Alois Lang.Otec pouště svatý Jeroným.:.1920..;
447 P.Jeroným,.Výbor z dopisů :.Praha ::OIKOYMENH,.2006.80-7298-156-0.;
448 P.Šubrt, Jiří,.Jeroným :.Praha ::Oikoymenh,.2002.80-7298-050-5.;
449 P.R. P. Largent.Saint Jerome.:.1928..;
450 P.Piťha, Petr,.Sv. Kliment Římský, patron diecéze a města Hradce Králové /.České Budějovice ::Poustevník ve spolupráci s Biskupstvím královéhradeckým v nakl. Studio Gabreta,.2004.80-86610-13-6.;
451 P.Kléméns z Alexandreie,.Stromata /.:.2004-2017.80-7298-103-X.;
452 P.Kléméns z Alexandreie, ca 150-ca 215.Stromata VI :.Praha ::Oikoymenh,.2011.978-80-7298-447-3.;
453 P.Kléméns z Alexandreie,.Stromata /.:.2004-2017.80-7298-103-X.;
454 P.Kléméns z Alexandreie,.Exegetické zlomky :.Praha ::OIKOYMENH,.2014.978-80-7298-387-2.;
455 P.Kléméns z Alexandreie,.Vychovatel :.:.2019.978-80-7298-530-2.;
456 P.Dr. Franz Weibengruber.Klemens von Alexandria.:.1985..;
457 P.Kléméns z Alexandreie,.Který boháč bude spasen? /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2008.978-80-7412-001-5.;
458 P.Varcl Ladislav.Klementův list korintským.:.1949..;
459 P.Verlag Josef Kosel.Des Clemens von Alexandreia.:.1934..;
460 P.Kročil, Vlastimil,.Passio Christi ve spisech Lva Velikého /.Brno ::L. Marek,.2010.978-80-87127-20-9.;
461 P.Adolphe Regnier.St. Leon le Grand.:.1927..;
462 P.Victorinus, Marius,.O soupodstatnosti Trojice :.Praha ::OIKOYMENH,.2006.80-7298-154-4.;
463 P.Meliton,.O Pasše =.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.2010.978-80-87378-56-4.;
464 P.Ondrej,.Veliký kánon svatého Ondřeje arcibiskupa Krétského.:.2018.9788089755523; 97-80-89755-52-3.;
465 P.Órigenés,.Proti Kelsovi :.:.2016-.978-80-7298-219-6; 978-80-7298-132-8; 978-80-7298-531-9.;
466 P.Órigenés,.Proti Kelsovi :.:.2016-.978-80-7298-219-6; 978-80-7298-132-8; 978-80-7298-531-9.;
467 P.Órigenés,.Proti Kelsovi :.:.2020.978-80-7298-531-9.;
468 P.Órigenés,.La priere /.Paris ::Desclée de Brouwer,.1977.2-220-02123-8.;
469 P.Origenes.O písni písní.:.2000..;
470 P.Sv. Řehoř Veliký.Kniha o správě pastýřské.:.1909..;
471 P.Řehoř z Nyssy,.Katechetická řeč :.:.2015.978-80-7298-513-5.;
472 P.Řehoř z Nyssy,.O stvoření člověka :.Praha ::OIKOYMENH,.2013.978-80-7298-484-8.;
473 P.Řehoř z Nyssy,.Otče náš :.:.2019.978-80-7298-355-1.;
474 P.Vepřek, Miroslav,.Modlitba sv. Řehoře a Modlitba vyznání hříchů v církevněslovanské a latinské tradici /.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.2013.978-80-244-3623-4.;
475 P.Řehoř z Nyssy,.Výklad Veĺpiesne..:.2015.978-80-7141-927-3.;
476 P.Řehoř z Nyssy,.Život Mojžiša, alebo, O ceste k dokonalosti v cnosti /.Trnava ;; Bratislava ::Dobrá kniha,.2012.978-80-7141-768-2.;
477 P.Gregor z Nazianzu,.Môj život (II, I, 11).Trnava:Dobrá kniha.2017.9788081911033 (brož.); 978-80-8191-103-3.;
478 P.Špidlík, Tomáš,.Řehoř Naziánský :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2010.978-80-7412-051-0.;
479 p.Timotheus Vodička.Svatý Řehoř Veliký.:.1946..;
480 P..Bibliothek der kirchenvater.:.1933..;
481 P.Augustin Fliche.Saint Gregoire VII.:.1928..;
482 P.Tatian,.Promluva k Řekům :.:.2016.978-80-7298-210-3.;
483 P.Tertullianus,.O hrách =.Praha ::OIKOYMENH,.2004.80-7298-100-5.;
484 P.Tertullianus,.O Kristově těle :.:.2015.978-80-7298-205-9.;
485 P.Rankin, David.Tertullianus a církev /.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury,.2001.80-85959-95-X.;
486 P.Tertullianus,.O modlitbě /.:.2020.978-80-7575-076-1.;
487 P.Tertullianus,.O křtu /.:.2021.978-80-7575-114-0.;
488 P.Koronthály, Pavel.Tertulián o manželství /.:.2014.978-80-87183-72-4.;
489 P.Kitzler, Petr,.Duše a tělo u Tertulliana :.:.2018.978-80-7298-346-9.;
490 P.Lichner, Miloš,.K prameňom ranokresťanskej latinskej tradície.:.2017.9788081911057; 978-80-8191-105-7.;
491 P.Černohous, Alan,.Filokalie.:.2019.9788074123108; 978-80-7412-310-8.;
492 P.Altaner, Berthold,.Patrologie :.:.1958...;
493 P.Drobner, Hubertus R.,.Patrologie: úvod do studia starokřesťanské literatury /.Praha ::OIKOYMENH,.2011.978-80-7298-466-4.;
494 P.Dattrino, Lorenzo,.Patrologie /.:.1994..;
495 P.Dattrino, Lorenzo,.Patrologie /.:.1994..;
496 P.Šmelhaus, Vratislav,.Řecká patrologie :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1972..;
497 P.Samsour, Josef.Základy patrologie se zvláštním zřetelem k dějinám dogmatu :.Brno ::Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských,.1907..;
498 P.Kitzler, Petr,.Příběhy raně křesťanských mučedníků :.Praha ::Vyšehrad,.2009.978-80-7021-989-8.;
499 P.Kitzler, Petr,.Příběhy raně křesťanských mučedníků II :.Praha ::Vyšehrad,.2011.978-80-7429-187-6.;
500 P.Kraft, Heinrich,.Slovník starokřesťanské literatury :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2005.80-7192-516-0.;
501 P.Sonntag, Franz Peter,.Das Glaubenszeugnis der frühen Kirche :.:.1982..;
502 P.Egeria,.Púť do svätej zeme =.Trnava ::Dobrá kniha,.2006.80-7141-539-1.;
503 P.Panczová, Helena,.O nepravej ženskej kráse /.Bratislava ::Dobrá kniha,.2007.978-80-7141-572-5.;
504 P.Panczová, Helena.Slávne svedectvo mučeníkov.Trnava:Dobrá kniha.2009.9788071416692; 978-80-7141-669-2.;
505 P.Panczová, Helena.Sv. Makrína, Melánia a Olympia /.Trnava ::Dobrá kniha,.2008.978-80-7141-604-3.;
506 P.Dus, Jan Amos,.Umučení Polykarpa a pašijní příběh /.Jihlava ::Mlýn,.2011.978-80-86498-47-8.;
507 P..Spisy aspoštolských otců.:.1985..;
508 P.Drda, Vratislav Antonij.Didachē :.Hostinné ::Stauros,.1994.80-238-1735-3.;
509 P.F. Cayré.Précis de Patrologie I..:.1931..;
510 P.F. Cayré.Précis de Patrologie II..:.1930..;
511 P.Sušil František.Spisy swatých otcůw apoštolských.:.1849..;
512 P..Modlitby prvních křesťanů.:.1946..;
513 P.Novák J. Josef.Patristická čítanka.:.1988..;
514 P..Třetí patristická čítanka.:.1985..;
515 P..Čtvrtá patristická čítanka.:.1987..;
516 P..Šestá patristická čítanka.:.1989..;
517 P..Osmá patristická čítanka.:.1990..;
518 P..Devátá patristická čítanka.:.1991..;
519 P..Církevní dějiny.:.1988..;
520 P.Theodoret z Kyrrhu,.Historia religiosa :.Praha ::Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty,.2005.80-86882-00-4.;
521 P.Pavlík, Jiří,.Apofthegmata :.Praha ::Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty,.2000-2008.80-902682-2-6; 80-86882-01-2; 978-80-86882-10-9.;
522 P.Otlohus Ratisbonensis de S. Emmeramo,.Liber de temptatione cuiusdam monachi =.:.2017.978-80-7464-933-2.;
523 P.Palladios,.Poučné příběhy pro komořího Lausa /.Praha ::Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty,.2002.80-902682-6-9.;
524 P.Borkowska, Małgorzata.Tváre Otcov púšte.Ľubietová:Mnísi z rehole sv. Benedikta.2001.8096864289 (brož.); 80-968642-8-9.;
525 P.Lucký, Metod.Slová Otcov púšte.Bratislava:Serafín.2003.8088944708 (brož.); 80-88944-70-8.;
526 P.Grün, Anselm,.Otcové pouště s Anselmem Grünem.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-479-2.;
527 P.Špidlík, Tomáš,.Církevní otcové s Tomášem Špidlíkem.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2006.80-7195-074-2.;
528 P.Athanasius,.Život sv. Antonína Poustevníka :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2010.978-80-7412-041-1.;
529 P.Marie Ancilla.Saint Antonie du désert.:.2006.2-915614-10-5.;
530 P..Život sv. Antonína Velikého.Praha:.1928..;
531 P.Marie Ancila.Ve škole otců pouště /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1999.80-7192-426-1.;
532 P.Smolen, Štěpán,.Buď, kde si.:.2019.9788089994113; 978-80-89994-11-3.;
533 P.Smolen, Štěpán,.Buď, kde jsi /.:.2016.978-80-7195-926-7.;
534 P.Cremaschi, Lisa.Pokora a milosrdenství /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2003.80-7192-641-8.;
535 P..Les péres du désert.Paris:.1927..;
536 P.Vopřada, David,.Mystagogie Výkladu 118. žalmu svatého Ambrože /.:.2015.978-80-7465-133-5.;
537 P.Vopřada, David,.Svatý Ambrož a tajemství Krista /.:.2015.978-80-87183-73-1.;
538 P.Svatý Ambrož.O pannách / O bratru Satyrovi.Olomouc:.1948..;
539 P.Ambróz,.Vysvetlenie vyznania viery, O sviatostiach, O tajomstvách.Trnava:Dobrá kniha.2017.9788081910654 (brož.); 978-80-8191-065-4.;
540 P..Saint Athanase.Paris:.1925..;
541 P..Saint Ambroise.Paris:.1924..;
542 P..LE MÉMORIAL DU CHRÉTIEN.Paris:.1858..;
543 P..Ausgewählte Schriften des heiligen Ambrosius.:.1877..;
544 P..Ausgewählte Schriften des heiligen Ambrosius.:.1871..;
545 P.Augustin,.Aurelius Augustinus :.Praha ::Vyšehrad,.2000.80-7021-266-7.;
546 P.Athénagoras,.Přímluva za křesťany :.:.2019.978-80-7465-368-1.;
547 P.Kranz, Gisbert,.Augustin :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1998.80-7192-212-9.;
548 P.Papini, Giovanni.Svatý Augustin.Praha:Bohuslav Rupp.1947..;
549 P.Wohl, Louis de,.Nepokojný plamen :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-624-2.;
550 P.Henri Marrou.Svatý Augustin.:.1979..;
551 P.Bertrand Ľudovít.Svätý Augustín.:.1948..;
552 P.Augustin.Rozhovory duše s Bohem.Praha:.1935..;
553 P.Augustin.Rozhovor o blaženém životě.Brno:.1931..;
554 P.Karfíková, Lenka,.Čas a řeč :.Praha ::OIKOYMENH,.2007.978-80-7298-260-8.;
555 S 1.Ventura, Václav.Spiritualia křesťanského mnišství 1.Praha:Benediktíni.2006.80-86882-03-9.;
556 S 1.Ventura, Václav, 1951-.Spiritualita křesťanského mnišství.:Praha :.2010.978-80-86882-14-7.;
557 S 1.Von Hildebrand, Dietrich,.Transformation in Christ /.Manchester, N.H. ::Sophia Institute Press,.1990.0918477093 :.;
558 S 1..Theologische Jahrbuch 1977/78.Leipzig:.1978..;
559 S 1.Bachmann/Schroder.Quellen des Geistes.:Leipzig.1980..;
560 S 1..Stručná asketika.Litoměřice:Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Litoměřice.1978..;
561 S 1..Asketika neboli nauka o křesťanské dokonalosti.Hradec Králové:.1924..;
562 S 1.Gazzera A.; Leonelli A..Cesta dokonalosti.:.1985?? [s.a.]..;
563 S 1.BESARD, A-M..Duchovní život dnes a zítra.:Duchovní život.1980..;
564 S 1.Grou,J.M..Znaky pravé zbožnosti.Brno:Brnenské tiskárny.1947..;
565 S 1.Sudbrack, Josef.Mystika.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-63-4.;
566 S 1.Sudbrack, Josef.Náboženská zkušenost a lidská duše : o hraničních otázkách náboženství a psychologie : svatost a nem.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-514-4.;
567 S 1.Bernard z Clairvaux,asi 1090-1153.Po cestách mystiků k lásce Boží :.Olomouc ::Krystal,.1937..;
568 S 1.Kohut, Vojtěch, 1969-.Moudrost mystiků s Vojtěchem Kohutem :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-200-8.;
569 S 1.Comer, Kim, 1962- -.Moudrost mystika :.:Kostelní Vydří :.2003.80-7192-556-X.;
570 S 1.Toman, Pavel.Oblak nevědění :.:Praha :.2000.80-7205-707-3.;
571 S 1..The Cloud of Unknowing and Other Works.:.1985..;
572 T,sp..Rahner, Karl.Grundkurs des Glaubens :.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1976.3451175525 (Pp.).;
573 T,sp..Pospíšil, Ctirad Václav,1958-.Husovská dilemata.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2015.9788071958161;978-80-7195-816-1.;
574 T,vš..Petrosillo, Piero.Křesťanství od A do Z.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-365-6.;
575 UB 1/1.Balthasar, Hans Urs von,1905-1988..La gloire et la croix :.Paris ::Aubier,.1965-1983..2700700228 (v. 3: 2); 2700702220 (v. 4: 1); 2700702964 (v. 4: 2); 2700703332 (v. 4: 3);2-7007-0022-8.;
576 UB 1/2.Martin, Francis.The feminist question :.Grand Rapids, Michigan ::W.B. Eerdmans,.1994.0-8028-0794-1.;