logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa políc

1 ---.Plocová, Monika, 1966-.Ventil.:Praha :.2008.978-80-86353-06-7.;
2 ---.Paul Auster.Kniha iluzí. Prostor:Praha.2005.80-7260-134-2.;
3 ---.Carl Gustaf Severin.Vždy je lepšie zostať triezvy.Batislava:Slovo života International.2013.978-80-89165-36-0.;
4 ---.Buhunka Nováková.Bolavá křídla andělů.Praha:Togga.2013.978-80-7476-027-3.;
5 ---.Vladislav Janeček.Začínáme s Macem : vše o Macích a Mac OS X Lion na jednom místě.:Jitka Janečková-Vydavatelství.2011.978-80-904816-1-9.;
6 ---.Harrington, Wilfrid J.,(1927-).Kniha Zjevení.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-534-4.;
7 ---.Benedik Vasiljevič Jerofejev.Moskva - Petuški zpáteční. Hodkovičky:Pragma.2005.80-7205-206-3.;
8 ---.Ivan Handzo.Naozaj na zdravie?.Bratislava:Smena - SÚV SZM.1981..;
9 ---.Susanne F. Fincher.Vytváření mandaly. Pragma:Praha.1997.80-7205-394-9.;
10 ---.Štefan Oľha.Drsný diktát drogy.Bratislava:Smena - SÚV SZM.1984..;
11 ---.Lewis, C. S. (Clive Staples), 1898-1963.Rady skúseného diabla.:Porta libri.2007.978-80-89067-45-9.;
12 ---.Bútora, Martin.Mne sa to nemôže stať : Sociologické kapitoly z alkoholizmu.Martin:Osveta.1989.80-217-0076-9.;
13 ---.Maria Peura.Na okraji světla.:Havran.2009.978-80-86515-94-6.;
14 ---.Bútora, Martin.Překročit svůj stín : Kluby abstinujících a jiné svépomocné skupiny v péči o zdraví.Praha:Avicenum.1990.80-201-0086-5.;
15 ---.František Dejčík.Perly Považia.:Knižné centrum.2002.80-8064-150-1.;
16 ---.Tim Newark.Rozhodujúce bitky dejín.Praha:Ottovo nakladatelství.2004.80-7360-150-8.;
17 ---.Gabriel P. Hunčaga OP.Domnikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku.Kraków - Bratislava:Centrum pre štúdium kresťanstva, Vydavateľstvo Chronos, Spolok Slovákov v Poľsku, Slovenská komisia pre kompratívne cirkevné dejiny.2013.978-80-89027-37-8.;
18 ---.Jung, Carl Gustav.Mandaly : obrazy z nevědomí.Brno:Nakl.T.Janečka.2004.80-85880-34-2.;
19 ---.prof. MUDr. Vladislav Zikmund, DrSc..Zamyslenia.:F - Trenčín.2011.978-80-88952-68-8.;
20 ---.Jan Cimický.Minimum proti stresu. Olympia:Praha.2010.978-80-7376-199-8.;
21 ---.Jiří Profous.Průvodce alkoholovou závislostí - především pro ženy pijících partnerů.:Galén.2011.978-80-7262-820-9.;
22 ---..Drogy.:Portál.2007.80-7367-223-5.;
23 ---.Andrejčík, Maroš.Cartel A.Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2008.978-80-8061-308-2.;
24 ---.Reyna, Rudy de.Základy kresby a maľby : Ako kresliť a maľovať to, čo vidím okolo seba.Bratislava:Svojtka & Co..2005.80-969336-1-2.;
25 ---.Kolcún, Milan.Košická čítanka. .Košice :UnitedPartners.2010.978-80-970235-1-5.;
26 ---.C. S. Lewis.Štyri lásky.Bratislava:Porta libri.2012.978-80-89067-87-9.;
27 ---.Pavel Hirax Baričák.Príbeh muža.:HladoHlas.2011.978-80-89502-11-0.;
28 ---.Boulvin, Yves, 1946-.Začít znovu :.:Praha :.2008.978-80-86949-46-8.;
29 ---.Jaroslav Skála.Závislost na alkoholu a jiných drogách. Praha:Avicenum.1987..;
30 ---.Jaroslav Skála....až na dno!?. Praha:Avicenum.1988..;
31 ---.Karin Lászlová.Zhubné ilúzie.:Osveta.1987..;
32 ---.Tadeusz Dolega Mostowicz.Mastičkár.:Smena.1968..;
33 ---.Víťo Staviarsky.Záchytka. Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-238-9.;
34 ---.Josef Zehentbauer.Drogy lidského těla bez vedlejších účinků.Praha:Portál.2012.978-80-262-0159-5.;
35 ---.G. Medica.Objavitelia prameňov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1983..;
36 ---.Stanislav Rakús.Telegram. Levice :Koloman Kertész Bagala.2009.978-80-8108-016-6.;
37 ---.Anselm Grün; Ramona Robbenová.Ztroskotals? Máš šanci!.:Karmelitánské nakladatelství.2004.80-7192-786-4.;
38 ---.Vallés, Carlos G..Umenie voľby.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-522-7.;
39 ---.Alojz Nociar.Drogové závislosti. Bratislava :Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.2009.978-80-89271-68-9.;
40 ---.C. S. Lewis.Problém bolesti.Praha:Návrat domů.2013.978-80-7255-284-9.;
41 ---.František Fremuth.Život na hraně.:HTF Praha.2011.978-80-260-0677-0.;
42 ---.Madonna Gaudingová.Mandaly od A do Z.:Metafora.2012.978-80-7359-322-3.;
43 ---.Pavel Hirax Baričák.Šlabikár šťastia.HladoHlas:HladoHlas.2012.978-80-89502-23-3.;
44 ---.Malgorzata Klecka.FAScinujúce deti.Nitra:Návrat, o.z..2012.978-80-969621-6-7.;
45 ---.Laurent Gay.Zese žiju.Karmelitánské nakladatelství:Karmelitánské nakladatelství.2012..;
46 ---.Lubomír Čevela.Digitálni fotografie v programu GIMP.Computer Press:Computer Press.2012.978-80-251-3582-2.;
47 ---.Myška, Miroslav, 1946-.333 tipů a triků pro digitální fotografie.:Brno :.2009.978-80-251-2210-5.;
48 ---.Antoine de Saint-Exupéry.Malý princ.Prešov:Mladé letá.2011.978-80-10-02072-0.;
49 ---.Prof. Dr. Karol Lányi.Rozprávky o alkoholu.Československý abstinentný sväz Praha:Československý abstinentný sväz Praha.1923..;
50 ---.AL-ANON.V Al-Anon den po dni.:AL-ANON.1995??.978-80-260-1227-6.;
51 ---.Milan Kolcun.Košické detaily.Košice:JES SK, s.r.o..2013.978-80-88900-55-9.;
52 ---.François Garagnon.Jade a posvátná tajemstvý života.Praha:Rybka Publishers.2012.978-80-87067-49-9.;
53 ---.Silke Scheuermann.Hodina mezi psem a vlkem.:Kniha Zlín.2009.978-80-87162-23-1.;
54 ---.Mariani, Juraj.Abstinencia je stav duše .:Ján Boggero - BIANKO.2009.978-80-970202-9-3.;
55 ---.Kateřina Havlová.Maminko, prosím tě, nepij!.Praha:andrej šťastný.2004.80-86739-10-4.;
56 ---.C. S. Lewis.Veľký rozvod.Bratislava:Porta libri.2012.978-80-89067-85-5.;
57 ---.Ivana Furjelová.Až keď bude mama triezva.Bratislava:Evitapress.2013.978-80-89452-60-6.;
58 ---..Znaky a symboly. Knižní klub:Praha.2009.978-80-242-2492-3.;
59 ---.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský - 1. diel.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.;
60 ---.Ratzinger, Joseph - Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.;
61 ---.Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6.;
62 1.Dauber, Wolfgang.Feneisův obrazový slovník anatomie : obsahuje na 8000 odborných anatomických pojmů a na 800 vyobrazení.Praha:Grada.2007.978-80-247-1456-1.;
63 1.Melody Beattie.Skoncujte so spoluzávislosťou.Bratislava:Citadella.2014.978-80-89628-63-6.;
64 1.Peteraj, Kamil,1945-.Toto je moja reč.Bratislava:Ikar.2014.9788055140056 (viaz.); 978-80-551-4005-6.;
65 1.Malcolm Lowry.Na úpätí sopky.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1978..;
66 1.Pavol Janoško.Rodinný systém v kontexte teórie a praxe.Ružomberok:VERBUM.2015.978-80-561-0324-1.;
67 1.Oliver Sacks.Vďačnosť.Bratislava:Inaque.sk (ARThur, s.r.o.).2016.978-80-89737-32-1.;
68 1.Gibran, Kahlil,(1883-1931).Prorok.Praha ::DharmaGaia,.2009.978-80-7436-003-9.;
69 1.Rudyard Kipling.Když.:Petrkov.2015.978-80-87595-43-5.;
70 1.Carlson, John G., 1951-.Testy k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda.Praha:Praha : Portál.2011.978-80-7367-861-6.;
71 1.Savaterri, Gaetano.Sicílčania.Bratislava :Kalligram.2006.80-7149-909-9.;
72 1.Nykl, Ladislav(1940-).Carl Ransom Rogers a jeho teorie.Praha:Grada.2012.80-247-4055-9.;
73 1.Edmund Hillary.Na vrcholu Mount Everestu.Praha:Svobodné slovo - Melantrich.1957..;
74 1.Verena Kast.Dynamika symbolů.Praha:Portál, s.r.o..2014.978-80-262-0676-7.;
75 1.Friedlová, Karolína.Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči.Praha:Grada.2007.978-80-247-1314-4.;
76 1.Schavel, Milan.Sociálna prevencia.Liptovský Ján:PROHU.2012.9788089535064; 978-80-89535-06-4.;
77 1.William Saroyan.Dobrodružství Wesleye Jacksona.Praha:Václav Petr.1948..;
78 1.Zuzana Řezáčová Lukášková.Splňte si svůj sen.Praha:Eminem.2014.978-80-7281-472-5.;
79 1.Marta Horňáková, Pavol Janoško (eds.).PROinkluzívna klíma školy.Ružomberok:VERBUM, vydavateľstvo KU.2014.978-80-561-0175-9.;
80 1.Saroyan, William.Tracyho tiger. .Bratislava :Artforum.2009.978-80-969226-6-6.;
81 1.Ján Smrek.Moje Najmilšie.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1976..;
82 1.Košč, Marián.Základy psychológie. .Bratislava :SPN - Mladé letá.2009.978-80-10-01677-8.;
83 1.Peter Fedor.Rozprávka o Vtákovi šťastia.Trenčín:Vydavateľstvo F, Pro mente sana, Trenčín.2014.978-80-88952-81-7.;
84 1.Michal Kohn.Holíčsky čert.Bratislava:Marenčin PT, spol. s.r.o..2014.978-80-8114-354-0.;
85 1.Vokáč Čmolík, Jiří.Trhák, aneb, 21 kapitol o vašem mozku /.Praha ::Inner Winner,.2013.978-80-260-6099-4.;
86 1.Božena Švábová.Tanečno-pohybová terapia.:KU v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v Levoči.2016..;
87 1.Hellmann, Diana Beate,(1958-).Začínám znovu žít.Praha ::Ikar,.2002.80-249-0067-X.;
88 1.Kamil Kalina.Klinická adiktologie.Praha:Grada.2015.978-80-247-4331-8.;
89 1.Petr Bakalář.Bůh jako psychický virus.Praha:Beta Books.2008.978-80-87197-14-1.;
90 1.Zeleiová, Jaroslava,1975-.Psychodynamické aspekty muzikoterapie :.Trnava ::Typi Universitatis Tyrnaviensis,.2012.978-80-8082-492-1.;
91 1.Olov Svedelid.Božie korene.Bratislava:SMENA - SÚV SZM.1984..;
92 1.John Bowlby.Ztráta.Praha:Portál.2013.978-80-262-0355-1.;
93 1.Bowlby, John,(1907-1990).Odloučení.Praha:Portál.2012.80-262-0076-4.;
94 1.Emile Zola.Zabijak.Bratislava:Smena - SÚV SZM.1975..;
95 1.Veronika Matysová.Patricie.:Euromedia Group, k. s. - Knižní klub.2012.978-80-242-3606-3.;
96 1.Heller, Jiří.Závislost známá neznámá.Praha:Grada.1996.80-7169-277-8.;
97 1.Kazuo Ishiguro.Soumrak dne.Voznice:LEDA.2016.978-80-7335-419-0.;
98 1.Bach, Richard.Iluze.Praha:Synergie.1999.80-901797-5-4.;
99 1.Richard Bach.Most přes navždy.Praha:Synergie Publishing SE.2010.80-86099-13-X.;
100 1.Robert Tabus.Třinácty stupeň blaženosti.Praha:Avicenum.1984..;
101 1.Richard Bach.Jonathan Livingston Racek.Praha:Synergie.1999.80-86099-23-7.;
102 1.John McMahon.První kroky z problémového pití alkoholu.Nesovice:Doron.2013.978-80-7297-116-9.;
103 1.Skalický, Vladimír.999 vtipov na každý deň. .Bratislava :Aktuell.2010.978-80-89153-85-5.;
104 1.Miroslav Kopnický.Didaktika matematiky a špeciálna didaktika matematiky.Ružomberok:VERBUM.2016.978-80-561-0373-9.;
105 1.Michaela Šavrnochová.Závislosť od alkoholu v kontexte rodinného systému.Banská Bystrica:Belianum.2015.978-80-557-0833-1.;
106 1.Květenský, Josef.Pomôcka pre zdravotnícky kurz.Ružomberok:Katolícka univerzita.2007.978-80-8084-229-1.;
107 1.David Eagleman.Mozog.Bratislava:BizBooks.2017.978-80-566-0214-0.;
108 1.Lacko, Anton - Komárek, Karel.Zdravotná a sociálna výchova v rómskych komunitách. .Ružomberok :VERBUM - vydavateľstvo KU.2010.978-80-8084-647-3.;
109 1.Sournia, Jean.Dějiny pijáctví.Praha:Garamond.1999.80-86379-01-9.;
110 1.Grun, Anselm.Buď dobrý sám k sobě.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-667-1.;
111 1.Marta Horňáková.Kroky k inkluzívnej škole.Ružomberok:VERBUM - vyd. KU.2014.978-80-561-0187-2.;
112 1.Marta Horňáková.Príbeh liečebnej pedagogiky.Ružomberok:VERBUM - vyd. KU.2015.978-80-561-0253-4.;
113 1.Živný, Hroznata.Kapitoly z terapie závislostí od psychoaktívnych látok.Bratislava :Sociálna práca.2004.80-89185-07-X.;
114 1.Marta Horňáková.Včasná intervencia orientovaná na rodinu. .Bratislava :Univerzita Komenského.2010.978-80-223-2915-6.;
115 1.Svetová zdravotnícka organizácia.Neuroveda o užívaní psychoaktívnych látok a závislosti.Bratislava:Inštitút drogových závislostí - CPLDZ.2004.80-969196-0-1.;
116 1.Svetová zdravotnícka organizácia.Neuroveda o užívaní psychoaktívnych látok a závislosti.Bratislava:Inštitút drogových závislostí - CPLDZ.2004.80-969196-0-1.;
117 1.Glass, Jay D..Zvíře v nás.Bratislava:Motýľ.1999.80-88978-13-0.;
118 1.Lívia Vavrušeková.Úzkostné poruchy.Martin:Osveta.2013..;
119 1.Ivan Bohuš ml..Pozdrav z Tatier.Tatranská Lomnica:I&B.2016.978-80-89575-04-6.;
120 1.Anton Heretik st., Anton Heretik jr..Klinická psychológia.Nové Zámky:Psychoprof.2016.978-80-89322-24-4.;
121 1.Ďurica, Ján, SJ.Sväté písmo.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-797-2.;
122 1.ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD..Sväté písmo. Trnava:Dobrá kniha.2012.978-80-7141-739-2.;
123 1.Karel Nešpor.Duševní pružnost v každodenním životě.Praha:Portál.2015.978-80-262-0778-8.;
124 1.Joyce De Ridder.Prevencia problémov s alkoholizmom a drogami.Poprad:Život bez závislostí, n.o..2008..;
125 1.Nancy Osgood a kol..Alkoholizmus u starších ľudí.Poprad:Život bez závislostí, n.o..2007..;
126 1.Urban, Lukáš,1977-.Sociální deviace /.Plzeň ::Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,.2012.978-80-7380-397-1.;
127 1.Mark Lauren.Telo ako posilňovňa.Bratislava:TIMY PARTNERS spol. s. r.o..2015.978-80-89311-49-1.;
128 1.Daley, Dennis C..Zvládnuť svoj hnev : Pracovný zošit.Banská Bystrica:BJB Design.2005.80-969284-0-6.;
129 1.Renate Sannwald.Psychoterapeutické dovednosti.Brno:Emitos.2015.978-80-87171-45-5.;
130 1.Staniek, Edward.Modlitby marnotratných synů a dcer.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-645-0.;
131 1.Schwartz, B..Ako zlyháva terapeut.Trenčín:Vydavateľstvo F.2006.80-88952-42-5.;
132 1.Daley, Dennis C..Prežiť závislosť : Pracovný zošit.Banská Bystrica:BJB Design.2005.80-969284-1-4.;
133 1.Milan Kolcun.Štýly Krásy v Košiciach.Košice:JES SK, s.r.o..2011.978-80-88900-43-6.;
134 1.Conway, Helen L..Domácí násilí : příručka pro současné i potenciální oběti se zákonem č.135.Praha:Albatros.2007.978-80-00-01550-7.;
135 1.Milan Kolcun.Košické povesti a legendy.Košice:JES SK, s.r.o..2014.978-80-88900-66-5.;
136 1.Jiřina Vaňková.Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese žiakov s mentálnym postihnutím.Ružomberok:VERBUM.2015.978-80-561-0250-3.;
137 1.Sitarčíková, Zdena, 1965- - autor.Papírové nápady - tvoříme z papíru, kartonu a lepenky.Brno:Brno :.2006.80-251-1148-2.;
138 1.Barbora Kováčová.Liečebná pedagogika I..Bratislava:Univerzita Komenského v Bratislave.2014.978-80-223-3736-6.;
139 1.Zuzana Precechtelová, Adrián Štefanko.Tvoríme z odpadu.Bratislava:IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o..2015.978-80-89726-29-5.;
140 1.Janet, Geringer.Dospelé deti alkoholikov.:SOFA.1997.80-85752-50-6.;
141 1.Barbora Kováčová.Liečebná pedagogika II..Bratislava:Univerzita Komenského v Bratislave.2015.978-80-223-3779-3.;
142 1.Růžena Lepšová.Výtvarné techniky a nápady pro celý rok.Olomouc:Agentura Rubico, s.r.o..2015.978-80-7346-181-2.;
143 1.Dennis, C. Daley.Recidíva : Ako úspešne abstinovať.Banská Bystrica:Život bez závislostí.2006.80-969550-7-1.;
144 1.Barbora Kováčová.Liečebná pedagogika III..Bratislava:Univerzita Komenského v Bratislave.2015.978-80-223-4015-1.;
145 1.Lucie Dvořáková.Tvoření z přírodnin, odpadu a obyčejných materiálů.Brno:CPress.2010??.978-80-264-1300-4.;
146 1.Libuše Schneiderová.Tvoríme pre radosť.Praha:Fragment.2016.978-80-564-0216-0.;
147 1.Fiodor Uglov.Zo zajatia ilúzií.Bratislava a Moskva:Obzor, n.p. a Mir.1988..;
148 1.C. S. Lewis.Kým nemáme tvár.Bratislava:Porta libri.2014.978-80-8156-043-9.;
149 1.Lacika, Ján.Vysoké Tatry : turistický sprievodca.Bratislava :Dajama.2006.80-89226-24-8.;
150 1.Timothy Radcliffe.Vrhni sa do vody.Zvolen :Dominikáni.2014.978-80-970126-5-6.;
151 1.Božena Švábová.Zima, Mikuláš a vianoce.:.2012..;
152 1.Daniel Kollár.Biele Karpaty.Bratislava:DAJAMA.2005..;
153 1.de Mille, Nelson.Zlaté pobrežie. .Bratislava :Ikar.2010.978-80-551-2226-7.;
154 1.Majzlanová, Katarína.Dramatoterapia v liečebnej pedagogike.Bratislava:IRIS.2004.80-89018-65-3.;
155 1.Kollár, Daniel ; Kollár, Tibor.Okolie Bratislavy (turistický sprievodca v slovenskom jazyku). .Bratislava :Dajama.2010.978-80-89226-95-5.;
156 1.Linke, Arno.Kapitoly z muzikoterapie.Rosice u Brna:Gloria.1997.80-901834-4-1.;
157 1.Podolák, Peter.Malá Fatra - turistický sprievodca.Bratislava :Dajama.2007.978-80-89226-50-4.;
158 1.Ján Pallo.Slovensko.Bratislava:The Rock, s.r.o..2016.978-80-971719-6-4.;
159 1.Scott D. Miller, Insoo Kim Berg.Zázračná metoda.Praha:Portál, s.r.o..2014.978-80-262-0593-7.;
160 1.Langmeier, Josef.Vývojová psychologie.Praha:Grada.2007.978-80-247-1284-0.;
161 1.Ivan Bohuš ml..Na štíty a sedlá.Tatranská Lomnica:I&B.2015.978-80-89575-08-4.;
162 1.Ivan Bohuš ml..Tatranské doliny.Tatranská Lomnica:I&B.2015.978-80-89575-09-1.;
163 1.Katarína Slobodová Nováková.Tatranskí nosiči.Tatranská Lomnica:I&B.2015.978-80-89575-07-7.;
164 1.Ludewig, Kurt,(1942-).Základy systemické terapie.Praha:Grada.2011.80-247-3521-0.;
165 1.Martin Rázus.Krčmársky kráľ.Turčiansky sv. Martin:Matica Slovenská.1940..;
166 1.Ivan Bohuš ml..Tatranské chaty.Tatranská Lomnica:I&B.2016.978-80-89575-05-3.;
167 1.Martin Podolan.Kniha citátov.Bratislava:Marenčin PT.2014.978-80-8114-438-7.;
168 1.Petlák, Erich.Kapitoly zo súčasnej edukácie. .Bratislava :PhDr. Milan Štefanko - IRIS.2011.978-80-89256-62-4.;
169 1.Zelina, Miron.Teórie výchovy alebo hľadanie dobra. .Bratislava :SPN - Mladé letá.2010.978-80-10-01884-0.;
170 1.Plath, Sylvia, 1932-1963 - autor.Pod skleněným zvonem.Praha:Praha :.1996.80-7203-009-4.;
171 1.Veľbacký, Ján.Alle sorgenti dell´offertorium : Canto e Rito.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2006.80-89138-45-4.;
172 1.Marta Horňáková.Poruchy správania ako výzva.Ružomberok:VERBUM.2016.978-80-561-0359-3.;
173 1.Mária Čunderlíková.Pracovný zošit.1. :Centrum MEMORY.2010.978-80-970355-1-8.;
174 1.Táňa, Balcová.Rusko-slovenský a slovensko-ruský slovník.Bratislava:Kniha-spoločník.2006.80-88814-45-6.;
175 1.Mária Čunderlíková.Pracovný zošit.1. :Centrum MEMORY.2010.978-80-970355-1-8.;
176 1.Mária Čunderlíková.Pracovný zošit.1. :Centrum MEMORY.2010.978-80-970355-1-8.;
177 1.Karoľová, Katarína.Aktívny aj vo vyššom veku.[Bratislava]:Centrum MEMORY.2012.9788097035570 (hrebeňová väzba); 978-80-970355-7-0.;
178 1.Mária Čunderlíková.Aj s Alzheimerovou chorobou sa to dá....Bratislava:Centrum MEMORY n.o..2015.978-80-971716-3-6.;
179 1.Emil Barát.Hľadanie v závislosti.:.2015.978-80-970233-5-5.;
180 1.Marie Kuklová.Kognitivně-behaviorální terapie v léčbě závislostí.Praha:Portál.2016.978-80-262-1101-3.;
181 1.Martina Vaňová.Podporte svoj kognitívny rast.Bratislava:Centrum MEMORY n.o..2015.978-80-971716-2-9.;
182 1.Živný, Hroznata,(1948-).Teoretické a praktické koncepty liečby a doliečovania závislostí.Bratislava:Univerzita Komenského.2012.80-223-3193-7.;
183 1.Simona Krakovská.Posilnite svoj mozog!.Bratislava:Centrum MEMORY n.o..2017.978-80-971716-5-0.;
184 1.Helena Kuberová.Kresťanská spiritualita pre liečebných pedagógov a iných v pomáhajúcich profesiách.Ružomberok:VERBUM.2015.978-80-561-0216-9.;
185 1.Helena Kuberová.Liečebná pedagogika v kontexte teórie a praxe.Ružomberok:VERBUM.2014.978-80-561-0161-2.;
186 1.Peter, Gavora.Úvod do pedagogického výzkumu.Brno:Paido.2000.80-85931-79-6.;
187 1.Ann Dowsett Johnstonová.Pití.Praha:VOLVOX GLOBATOR.2014.978-80-7511-016-9.;
188 1.Kuberová, Helena, 1956-.Didaktika ošetřovatelství.Praha:Praha :.2010.978-80-7367-684-1.;
189 1.William H. Campbell.Biopsychosociálny prístup - manuál.Bratislava:Vydavateľstvo F.2016.978-80-88952-85-5.;
190 1.Karel Nešpor.Kudy do pohody.Praha:Portáll.2016.978-80-262-1044-3.;
191 1.Carl Ransom Rogers.Být sám sebou.Praha:Portál.2015.978-80-262-0796-2.;
192 1.Junker, Thomas.Evolúcia človeka. .Trenčín :Vydavateľstvo F.2009.978-80-88952-59-6.;
193 1.Štefan Hajdin.Ej, Macejku, Macejku ....Bratislava:Príroda.1985..;
194 1.Tomin, Július.Ako prestať fajčiť.Martin:Osveta.1990.80-217-0109-9.;
195 1.Liebmann, Marian, 1942-.Skupinová arteterapie :.:Praha :.2010.978-80-7367-729-9.;
196 1.Peter Brezina.Sobotište na pohľadniciach a fotografiách.Sobotište:OÚ Sobotište.2017.978-80-972636-2-1.;
197 1.Wilkerson, David.Dýka a kríž. .Bratislava :Vydavateľstvo ACS - Kresťanský život.2011.978-80-7120-078-9.;
198 1.De Shazer, Steve.Zázračná otázka.Praha:Portál.2011.80-262-0007-1.;
199 1.Holczerová, Vladimíra.Volnočasové aktivity pro seniory /.Praha:Grada.2013.9788024746975 (brož.); 978-80-247-4697-5.;
200 1.Jitka Suchá, Iva Jindrová, Běla Hátlová.Hry a činnosti pro aktivní seniory.Praha:Portál.2013.978-80-262-0335-3.;
201 1.Josef Formánek.Úsměvy smutných mužů.Praha:GEKKO DISTRIBUTION.2014.978-80-905581-1-3.;
202 1.Stanislav Kunda.Klinická diagnostika alkoholizmu.Martin:Osveta.2014.978-80-8063-420-9.;
203 1.Jaroslav Seifert.Ty, lásko, pozdravena buď.Praha:Vyšehrad, spol. s r.o..2014.978-80-7429-467-9.;
204 1.Pavel, Koyš.V láske je žena bezbrehá.:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.1998.80-88735-92-0.;
205 1.prof. MUDr. Vladislav Zikmund, DrSc..Zamyslenia.:F - Trenčín.2011.978-80-88952-68-8.;
206 1.Pavel Koyš.Vyznanie lásky.Bratislava:Smena, vydavateľstvo SÚV SZM.1975..;
207 1.MUDr. Jozef Hašto, PhD.Autogénny tréning.Trenčín:Vydavateľstvo F.2013.978-80-88952-75-6.;
208 1..Citadela.:Praha : Vyšehrad.2011.978-80-7429-046-6.;
209 1.Rheinwaldová, Eva.Novodobá péče o seniory.Praha:Grada.1999.80-7169-828-8.;
210 1.´Koppová,Heather.Triezve milosti.Bratislava:Kumran.2014.978-80-89487-49-3.;
211 1.Eva Halušková.Vplyv alkoholizmu na kvalitu života rodiny.Bratislava:VšZaSP sv. Alžbety.2011.978-80-8132-132-0.;
212 1.Anton Heretik jr..EPIAF .Nové Zámky:Psychoprof.2008.978-80-89322-01-5.;
213 1.Buriánek, Jiří,1950-.Intimate violence :.Prague:Karolinum.2013.9788024622187 (brož.); 978-80-246-2218-7.;
214 1.Krivošíková, Mária.Úvod do ergoterapie.Praha:Praha :.2011.978-80-247-2699-1.;
215 1.Emil.Matt Talbot.:.2015..;
216 1.Buskotte, Andrea.Z pekla ven : žena v domácím násilí.Brno:Computer Press.2008.978-80-251-1786-6.;
217 1.Valenta, Milan.Dramaterapie.Praha:Grada Publishing.2011.80-247-3851-1.;
218 1.Ann Jones.Nabudúce bude mŕtva.Humenné:Pro familia a ASPEKT.2003..;
219 1.Dörner, Klaus.Bláznit je lidské : učebnice psychiatrie a psychoterapie.Praha:Grada.1999.80-7169-628-5.;
220 1.Fröschl, Elfriede .Konať proti násiliu na ženách.Humenné :Pro Familia.2008.978-80-967964-6-5.;
221 1.Šicková.Základy arteterapie.Praha:Portál.2008.978-80-7367-408-3.;
222 1.Gjuričová, Šárka, 1946-.Rodinná terapie :.Praha:Praha :.2009.978-80-247-2390-7.;
223 1.Wang, Yi,1960-.Odvážné srdce píše vzletným štětcem /.V Praze ::Galerie Zdeněk Sklenář,.2013.978-80-87430-17-0.;
224 1.Skácel, Jan, 1922-1989.A znovu láska.Praha:Praha :.2011.978-80-7429-129-6.;
225 1.Renata Filatova.Snoezelen - MSE.:Kleinwächter Josef.2014.978-80-905419-3-1.;
226 1.Márai, Sándor.Kniha byliniek. .Bratislava :Kalligram.2010.978-80-8101-361-4.;
227 1.Rastislav Rosinský, Vladimír Klein.Základy pedagogiky pre pomáhajúce profesie.:GARMOND Nitra.2013.978-80-89148-99-8.;
228 1.Trenckmann, U..Psychiatria a psychoterapia.Trenčín:Vydavateľstvo F.2005.80-88952-26-3.;
229 1.Renata Filatova.Využití kompenzačních pomůcek v praxi.:Asociace konceptu Snoezelen-MSE .1990??.978-80-260-6333-9.;
230 1.Vl. Hort.Detská a adolescentní psychiatrie.Praha:Portál.2008.9788073674045.;
231 1.Sacks, Oliver W.,1933-.Muž, ktorý si mýlil manželku s klobúkom.Bratislava:ARThur.2013.9788097090685 (viaz.); 978-80-970906-8-5.;
232 1.Marie-Angel Carré.I darebák má duši.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.978-80-7195-548-1.;
233 1.Nemcová, Viera.Krížová cesta lásky c Viera Nemcová, Boris Kozlík.Zvolen:Jas.1999.80-88795-61-3.;
234 1.Józef, Augustyn, Jozef.Zastavenia krížovej cesty.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-596-1.;
235 1.Smrek, Ján.Básnické dielo.Bratislava :Kalligram.2007.978-80-8101-021-7.;
236 1.George R. R. Martin.Rytier siedmich kráľovstiev.Bratislava:TATRAN.2017.978-80-222-0849-9.;
237 1.Ľuboš Onderčin.Krížová cesta za pokoj v rodine.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-179-2.;
238 1.Ivan Štúr.Zázraky života.Bratislava:Millerka s.r.o..2016.978-80-972426-0-2.;
239 1.Týnková, Jarmila,1967-.Breviář abstinující alkoholičky /.Krásná Lípa ::Marek Belza,.2014.978-80-87116-30-2.;
240 1.Ženatá, Kamila.Obrazy z nevědomí : práce v arteterapeutickém ateliéru.Praha:Portál.2005.80-7367-033-X.;
241 1.Renata Filatova.Snoezelen - MSE Skriptum pro akreditovaný základní kurz.:Asociace konceptu Snoezelen-MSE .1990??..;
242 1.Leonhard Schlegel.Psychoterapia.Bratislava:Vydavateľstvo F.2015.978-80-88952-84-8.;
243 1.Christoph, Göhlert.Falošné vedomie.Bratislava:Ikar.2001.80-551-0207-4.;
244 1.Eugen, Bleuler.Učebnica psychiatrie.Trenčín:Vydavateľstvo F.1998.80-967277-6-1.;
245 1.Hašto, Jozef,1949-.Posttraumatická stresová porucha, bio-psycho-sociálne aspekty EMDR a autogénny tréning pri pretrvávajúcom ohrození :.Trenčín ::Vydavateľstvo F,.2012.978-80-88952-71-8.;
246 1.David, J. Robinson.Poruchy osobnosti podľa DSM-4.Trenčín:Vydavateľstvo F.2001.80-88952-06-9.;
247 1.Štefan Oľha.Až na dno rozkoší.Martin:Oveta.1969..;
248 1.László Kolozsvári Papp.Smrť alkoholika.Bratislava:Tatran.1983..;
249 1.Kamil, Kalina.Terapeutická komunita.Praha:Grada Publishing.2008.9788024724492.;
250 1.Timothy Radcliffe.Prečo chodiť do kostola?.Zvolen:Dominikáni.2013.978-80-970126-4-9.;
251 1.Chondron, Pema.Odvaha skočiť. .Bratislava :Vydavateľstvo Tatran.2011.978-80-222-0601-3.;
252 1.Radcliffe, Timothy.Prečo byť kresťanom?.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2012.978-80-970126-2-5.;
253 1.Křivohlavý, Jaro,(1925-).Horieť, ale nevyhorieť.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350030 (brož.);978-80-8135-003-0.;
254 1.Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0.;
255 1.Marián Hatala.ľúbostnato.Bratislava:TRIO Publishing, s.r.o..2013.978-80-89552-46-7.;
256 1.Pavel Koyš.Všade.Bratislava:Smena .1982..;
257 1.Pavel Koyš.Rosa.Bratislava:Smena .1979..;
258 1.Milan Lechan.Vyznanie.Žilina:GEORG.2014.978-80-8154-090-5.;
259 1.Miroslav, Válek.Básnické dielo.Bratislava:Kalligram.2005.80-7149-795-9.;
260 1.Montessori, Maria,1870-1952.Od dětství k dospívání /.Praha ::Triton,.2011.978-80-7387-478-0.;
261 1.Jesenský, Janko.Láska je slnko .Bratislava:Vydavateľstvo Q111.2008.978-80-89092-47-5.;
262 1.Švábová, Božena.Aktivizácia jednotlivcov s mentálnym postihnutím dramatoterapiou.Ružomberok:Verbum.2013.9788080849894 (brož.); 978-80-8084-989-4.;
263 1.Švábová, Božena.Riekanky a detské hry v predprimárnom období.Ružomberok:Verbum.2012.9788080848583 (brož.); 978-80-8084-858-3.;
264 1.Švábová, Božena.Metódy tvorivej dramatiky v edukačnom procese detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. .Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-396-0.;
265 1.Klusoňová, Eva.Ergoterapie v praxi.Brno ::Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů,.2011.978-80-7013-535-8.;
266 1.Alcoholics Anonymous World Services , Inc. .Anonymní alkoholici vstupujú do dospelosti.:AA Slovensko.2014.978-80-970465-3-8.;
267 1.Božena Švábová.Fenomén rozprávky v detskom svete a tvorivá dramatika.Ružomberok:VERBUM - vyd. KU.2014.978-80-561-0166-7.;
268 1.Klusoňová, Eva.Rehabilitační ošetřování klientů s těžkými poruchami hybnosti /.Brno ::Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů,.2014.978-80-7013-567-9.;
269 1.Milan Kolcun.Košické detaily II..Prešov:JES SK, s.r.o..2016.978-80-88900-85-6.;
270 1.Milan Kolcun.Košická čítanka II..:UnitedPartners, s.r.o..2016.978-80-970235-4-6.;
271 1.John W. Barnhill.Psychické poruchy - kazuistiky.Trenčín:Vvydavateľstvo F.2015.978-80-88952-83-1.;
272 1.Končeková, Ľuba.Patopsychológia. Lana:Prešov.2005.80-89235-00-X.;
273 1.Končeková, Ľuba.Vývinová psychológia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2014.9788071659457 (brož.); 978-80-7165-945-7.;
274 1.Magdaléna Szabová.Pohyb v terapii - terapia v pohybe.Bratislava:IRIS.2017.978-80-89726-94-3.;
275 1.Vágnerová, Marie,(1956-).Vývojová psychologie.Praha:Karolinum.2012.80-246-2153-3.;
276 1.Allen Carr.Snadná cesta jak skoncovat s alkoholem.Praha:Nakladatelství Jaro s.r.o..2015.978-80-904423-6-8.;
277 1.Kamila Ženatá.Obrazy z nevědomí.Praha:KOLEM.2015.978-80-905949-0-6.;
278 1.Miroslav Búran.Potreba milovať.Košice:DALi.2014.978-80-89596-07-2.;
279 1.Kamila Ženatá.Obrazy z arteterapie.Praha:KOLEM.2015.978-80-905949-2-0.;
280 1.Kamila Ženatá.Obrazy v pohybu.Praha:KOLEM.2015.978-80-905949-1-3.;
281 1.S. Nolen-Hoeksema.Psychologie Atkinsonové a Hilgarda.Praha:Portál.2012.80-262-0083-7.;
282 1.Peter Ondrejkovič.Sociálna patológia.Bratislava:VEDA - vydavateľstvo SAV.2009..;
283 1.Lisa A. Kurtz.Hry pro rozvoj psychomotoriky.Praha:Portál.2015.978-80-262-0800-6.;
284 1.František Kšajt.Hovory arte.Červený Kostelec:nakl. Pavel.2015.978-80-7465-132-8.;
285 1.Vonkomer, Jan.Akí sme a akí budeme.Bratislava:Stimul.1998.80-85697-02-5.;
286 1.Babette Rothschildová.Tělo nezapomína.Praha:Maitrea.2015.978-80-7500-122-1.;
287 1.Doidge, Norman.Váš mozek se dokáže změnit.Brno ::CPress,.2012.80-264-0111-5.;
288 1.Bowlby, John, 1907-1990.Vazba :.Praha:Praha :.2010.978-80-7367-670-4.;
289 1.vyd. Príroda.Opatrovateľstvo.Bratislava:Príroda.2012.9788007019911 (brož.); 978-80-07-01991-1.;
290 1.Slovenský červený kríž.Príručka na opatrovanie klientov v domácom prostredí.Bratislava:Ikar, a.s. - Príroda.2016.978-80-551-4946-2.;
291 1.Ľubomír Krajčírik.Arteterapia ako prostriedok prekonávania krízového obdobia jednotlivca s postihnutím.Ružomberok:VERBUM - vyd. KU.2014.978-80-561-0178-0.;
292 1.Tolstoj, Lev Nikolajevič.Čítanie na každý deň. .Ružomberok :VERBUM - vydavateľstvo KU.2011.978-80-8084-655-8.;
293 1.Helena Orieščiková.Pedagogika mentálne postihnutých pre vychovávateľov.Ružomberok:VERBUM - vyd. KU.2014.978-80-561-0172-8.;
294 1.Alcoholics Anonymous.Alcoholics Anonymous.New York:Alcoholics Anonymous World Services, INC..2014.978-1-940889-08-5.;
295 1.Brüne, Martin.Evolučná psychiatria :.Trenčín ::Vydavateľstvo F,.2012.978-80-88952-69-5.;
296 1.Rebeka Alexy.Do pekla a späť.Bratislava:TATRAN.2013.978-80-222-0655-6.;
297 1.Naomi Feil.Validácia.Bratislava:TERAPEUTIKA.2015.978-80-971766-1-7.;
298 1.Rulíšek, Hynek.Slovník křesťanské ikonografie.:Karmášek.2006.80-239-7434-3.;
299 1.Satir, Virginia,(1916-1988).Terapie rodiny.Praha:Portál.2012.80-262-0179-5.;
300 1.Kenner, T.A..Symboly a jejich skrytý význam : záhadný smysl a zapomenutý původ znamení a symbolů v moderním světě.V Praze:Metafora.2007.978-80-7359-079-6.;
301 1.Iveta Franzenová.Sociológia výchovy.Ružomberok:VERBUM, vydavateľstvo KU.2014.978-80-561-0121-6.;
302 1.Russian Museum.Matt Lamb.:Russian Museum.2007.978-3-938-051-79-5.;
303 1.Kamil Kalina.Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii.Praha:Grada.2013.978-80-247-4361-5.;
304 1.Peter Abrahams.Ľudské telo.Bratislava:Svojtka&Co..2016.978-80-567-0007-5.;
305 RB.Katarína Halčinová.Nemčina. Príroda:Bratislava.2001.80-07-00667-2.;
306 RB.Ján Kačala DrSc..Krátky slovník slovenského jazyka. Veda:Bratislava.2003.80-224-0750-X.;
307 RB.Dezső Monoszlóy.Päť ročných období lásky. AB-ART:Bratislava.2001.80-89006-13-2.;
308 RB.Mannes S. Marušák OP.Ruženec. DMC Salve:Košice.2005.80-969408-9-9.;
309 RB.Hans-Urs von Balthasar.Krížová cesta. Kňazský seminár Spišská Kapitula:Spišské Podhradie.1995.80-7142-029-8.;
310 RB.František Saleský.365 myšlienok sv. Františka Saleského. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-051-X.;
311 RB.František Krajňák.Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať. Kresťansko-charitatívny spolok Makrína:Medzilaborce.1995.80-967274-9-4.;
312 RB.Andrej Popovec.Slovo pre každého. Andrej Popovec:Štôla.1997.80-967699-4-4.;
313 RB.David Pogue.iPhone. Computer Press:Brno.2008.978-80-251-2188-7.;
314 RB.David Pogue.Mac OS X Snow Leopard. Computer Press:Brno.2010.978-80-251-2793-3.;
315 RB.Martin Sloboda.Bratislava. s.r.o.:MS Agency.2001.80-968524-4-2.;
316 RB.Milan Kolcun, Alexander Jiroušek.Potulky mestom Košice 1+2. . Košice :Agentúra JES SK.2011.978-80-88900-39-9.;
317 RB.Haľko, Jozef (1964).Dejiny Lurdskej jaskyne na Hlbokej ceste v Bratislave. Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-510-6.;
318 RB.Rahner, Karl, 1904-1983.Modlitby života. Dobrá kniha:Trnava.1995.80-7141-054-3.;
319 RB.Katolícka Cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-253-2.;
320 RB.Slovenská liturgická komisia.Sväté písmo, Nový Zákon..Bratislava:SBS.1992.80-85486-01-6.;
321 RB.František Pistrák OP.Ruženec, ale ako?. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-192-3.;
322 RB.Daniel J. Harrington SJ.Sacra pagina - Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-423-7.;
323 RB.Timothy Radcliffe OP.Nazývám vás přáteli. Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-679-5.;
324 RB.John R. Donahue SJ.Sacra pagina - Evangelium podle Marka. Kostelní Vydří:KN.2006.80-7192-915-8.;
325 RB.Dermek, Andrej, SDB.Sedembolestná.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-09-1.;
326 RB.Ulrich Engel.Dominikánska spiritualita. Košice:VIENALA.2001.80-88922-69-0.;
327 RB.Iva Dostálová.Angličtina pre samoukov. BELIMEX:Bratislava.2004.80-89083-53-6.;
328 RB.Haľko, Jozef (1964).Tam, kde zomrel Peter.Bratislava:DAKA.1994.80-9005-39-7-1.;
329 RB.Dionýz Kartuzián.Po smrti ....Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-2-2.;
330 RB.Letz, Dominik Roman, OP.Verný pravde.:Rehoľa dominikánov Bratislava.2006.80-969536-1-3.;
331 RB.brat Efraim.Duchovné cvičenia k zasväteniu a Zásady - rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja. Don Bosco:Bratislava.2008.978-80-8074-071-9.;
332 RB.Hunčaga, Gabriel, OP.Historické štúdie k dejinám dominikánov. Bratislava:Chronos.2007.978-80-89027-26-2.;
333 RB.Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva.Ježišu dôverujem v Teba. Trnava:VIA.2007.978-80-967336-2-0.;
334 RB.Alena Bahníková.Italština. Leda:Praha.2001.80-85927-93-4.;
335 RB.Vladimír J. Koudelka OP.Dominik - Zvěstování Božího slova. Tišnov:SURSUM.1992.80-901038-4-7.;
336 RB.Angus Konstam.Metla moří : bukanýři, piráti a korzáři. Fighters publications:Praha.2007.978-80-86977-15-7.;
337 RB.Pavel Landa.Rekreační cyklistika : výběr kola, technika jízdy, děti a kolo. Grada:Praha.2004.80-247-0726-8.;
338 RB.Sylvia Hamplová.Mluvnice italštiny - gramatica italiana. Leda:Praha.2004.80-7335-041-6.;
339 RB.Luke Timothy Jonson.Sacra pagina - Evangelium podle Lukáše. Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-560-8.;
340 RB.Ferenczy Gábor.iLife - kompletní průvodce centrem digitálního života. Computer Press:Brno.2007.978-80-251-1661-6.;
341 RB.Mário Gešvantner.Zlatí chlapci z Göteborgu.:Ottovo nakladatelství.2002.80-7181-743-0.;
342 RB.Jurko, Jozef (1950).Spytovanie svedomia pre moderného kresťana. Kapušany:Bens.2008.978-80-88998-78-5.;
343 RB. Jiří Kraus.Slovník cudzích slov. SPN - Mladé letá:Bratislava.2008.978-80-10-01425-5.;
344 RB.Dorith Košťa.S tebou...a...bez teba. . Gallery :Košice.2008.978-80-969985-0-0.;
345 RB.Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-047-5.;
346 RB.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.;
347 RB.Katolícka Cirkev.Sväté písmo Starého i Nového zákona. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-152-8 ( 0-86516-335-9 ).;
348 RB.Václav Jamek.Píseň o Rolandovi. Odeon:Praha.1986..;
349 RB..Biblia slovenský ekumenický preklad s deterokánonickými knihami. Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2011.978-80-85486-62-9.;
350 RB.Magda Baloghová.Rozum do vrecka.:Mladé letá.1998.80-06-00840-X.;
351 RB.Štefan Moravčík.Záhorácke povesti. Mladé letá:Bratislava.1998.80-06-00885-X.;
352 RB.Michael Quist.Úspešný život. Bratislava:LUC.2003.80-7114-446-0.;
353 RB.Benedikt z Nursie.Regula.:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.1998.80-967172-5-1.;
354 RB.Malý, Vincent.Veľký týždeň a veľkonočné trojdnie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-255-9.;
355 RB.Veronika Bendová.Nemčina pre samoukov.:Príroda.2000.80-07-01157-9.;
356 RB..Opravy v domácnosti. Slovart:Bratislava.2000.80-7145-410-9.;
357 RB.Erna Haraksimová.Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník. Ottovo nakladatelství:Praha.2005.80-7181-543-8.;
358 RB.Michal Hlušík.Talianska gramatika.:Kniha - spoločník.2001.80-88814-27-8.;
359 RB.Dilong, Rudolf, OFM.Mladosť z očistca. Petrus:Bratislava.2001.80-88939-32-1.;
360 RB.Róbert Henček.Taliančina. Príroda:Bratislava.2002.80-07-01190-0.;
361 RB.Michaela Saccardinová.Slovensko-taliansky slovník.:Kniha - spoločník.1998.80-88814-09-X.;
362 RB.Michal Hlušík.Taliansko-slovenský slovník.:Kniha - spoločník.2003.80-88814-32-4.;
363 RB.Štefan Hajdin.Išeu Macek .... Príroda:Bratislava.1982..;
364 RB..Slovensko.Banská Bystrica :AB ART press.2005.80-88817-83-8.;
365 RB.Francis J. Moloney SDB.Sacra pagina - Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7192-991-8 .;
366 RB.Miloslav Šimek.Besídka bývalých žáků zvláštní školy. Melantrich:Praha.1990..;
367 RB.František Chorvát.Lexikón slušného správania.:Matys.1997.80-967838-0-7.;
368 RB.Štefan Moravčík.Zlatá kniha Záhoria. Matica slovenská:Martin.2003.80-7090-714-2.;
369 RB.Imrich M. Neslušan OFM.Modlitby a chvály na česť Nepoškvrnenej matky Božej Márie.:Slza.1996..;
370 RB.František Pistrák OP.Krížová cesta. Michal Vaško:Prešov.1997..;
371 RB.Angelo Comastri.Via crucis al Colosseo con Benedetto XVI.:Libreria Editrice Vaticana.2006.88-209-7813-X.;
372 RB.Romano Guardini.Křížová cesta našeho Pána a Spasitele.:.1970..;
373 RB.Ladislav Záborský.Krížová cesta. TEXTM:Prievidza.1993..;
374 RB.Rábek, František.Krížová cesta.:.1999..;
375 RB.Eleonóra Kovácsová.Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1998.80-08-02820-3.;
376 RB.Jitka Madarásová.Pravidlá slovenského pravopisu. Veda:Bratislava.2000.80-224-0655-4.;
377 RB.Michaela Saccardinová.Taliančina pre samoukov.:Kniha-spoločník.1994.80-901160-4-3.;
378 RB.Vladimír J. Koudelka OP.Meditace - Postoje sv. Dominika při modlitbě. Krystal OP:Praha.1996..;
379 RB.Herényi, Štefan.Modlitby. Alfa:Bratislava.1992.80-05-01064-8.;
380 RB.Kurt Lohr.Prehľadná gramatika - Nemčina.:INFOA.2003.80-85836-36-X.;
381 RB.Marek Skwarnicki.Krížová cesta s Jánom Pavlom II. Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-052-X.;
382 RB.Malý, Vincent 1922-.Úcta k Sedembolestnej Panne Márii. Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-109-7.;
383 RB.Körper, Karol.Prameň z Boha. Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-217-4.;
384 RB.Gabriel Králik.Veľký týždeň a veľkonočné obdobie.:Redemptoristi.1998.80-7114-226-3.;
385 RB.Malý, Vincent.Klaňajme sa Pánovi.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-299-9.;
386 RB.Tomáš Kempenský.Nasledovanie Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-024-6.;
387 RB.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1993.80-7165-061-7.;
388 RB.Escrivá, Josemaría .Svätý ruženec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-063-7.;
389 RB.Haranta, Ján.Májový denník.Trenčín:Merkantil.1995.80-967348-0-6.;
390 RB..Vedomie omylov.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-067-5.;
391 RB.Malý, Vincent.Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..;
392 RB.Vladimír J. Koudelka OP.Rozjímavý růženec. Krystal OP:Praha.1998.80-85929-27-9.;
393 RB.Dorith Košťa.Na ceste.... . GALLERY :Košice.2010.978-80-969985-2-4.;
394 RB.Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-58-4.;
395 RB.Vladislav Janeček.Začínáme s Macem : vše o Macích a Mac OS X na jednom místě. 2010 :Dražovice.2010.978-80-904816-0-2.;
396 RB-Z.Tim Winton.Tep prachu. Volvox Globator:Praha.2005.80-7207-566-7.;
397 RB-Z.Jack Canfield.Slepičí polévka pro duši na rozcestí. Práh:Praha.2006.80-7252-153-5.;
398 RB-Z.Magdalena Vagnerová.V zajetí alkoholu. Plot:Praha.2005.80-86523-52-7.;
399 RB-Z.Monika Plocová.Všechno má svůj ča. iNSiGNiS:Praha.2007.978-80-86353-00-5.;
400 RB-Z.Ladislav Muška.Přestupní stanice štěstí. Dauphin:Praha.2010.978-80-7272-221-1.;
401 RB-Z.Radmila Lorencová.Spiritualita uživatelů alkoholu a marihuany. Praha:Dauphin.2011.978-80-7272-247-1.;
402 RB-Z.Vladimír Vysockij.Nepiju sám.:Praha.2007.978-80-7363-168-0.;
403 RB-Z.Claude Uhlinger.Když někdo blízký pije. Portál:Praha.2009.978-80-7367-610-0.;
404 RB-Z.Július, Tomin.Fajčenie vychádza z módy.:Július Tomin.1990.80-900434 2-9.;
405 RB-Z.Jiří Bohata.Vrátil jsem se v pořádku a včas. Baronet:Praha.2007.978-80-7384-001-3.;
406 RB-Z.Ladislav Pecháček.Dobří holubi se vracejí. XYZ:Praha.2009.978-80-7388-181-8.;
407 RB-Z.Vladimír Novotný.Alkoholizmus a drogové závislosti. OBZOR:Bratislava.2011..;
408 RB-Z.Peter.Prameň. Nitra:Kancelária služieb AA na Slovensku.2010..;
409 RB-Z.Peter.Prameň. Nitra:Kancelária služieb AA na Slovensku.2011..;
410 RB-Z.AA Fénix Brno.Cesta.:AA Fénix Brno.2009..;
411 RB-Z.AA Fénix Brno.Cesta.:.2010..;
412 RB-Z.Sdružení pro Služby Anonymních alkoholiků v ČR.Cesta.:.2011..;
413 RB-Z.Karel Nešpor.Jak zlepšit sebeovládání. Ústí nad Orlicí:Oftis.2007.978-80-86845-67-8.;
414 RB-Z.Pápežská rada pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov, Vatikán.Cirkev, drogy a toxikománia. Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-454-9.;
415 RB-Z.Dianne Doyle Pita.Nezdravá závislost. Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-377-X.;
416 RB-Z.Jozef Hašto.Autogénny tréning. Trenčín:Vydavateľstvo F.2006.80-88952-40-9.;
417 RB-Z.Jerzy Pilch.Pod mocným anjelom. Banská Bystrica :Drewo a srd.2003.80-88965-58-6.;
418 RB-Z.Carol Hegarty.Cesta víťaza. Banská Bystrica:BJB Design.2005.80-969284-2-2.;
419 RB-Z.Eduard Kolibáš.Alkohol, Drogy, Závislosti. Bratislava:Univerzita Komenského.2007.978-80-223-2315-4.;
420 RB-Z.Dušan Porubän.Plamene závislostí. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-685-5.;
421 RB-Z.Združenie pre služby AA na Slovensku.Anonymní alkoholici. Turany :Tlačiareň P+M Grafické štúdio.2007.978-80-969713-1-2.;
422 RB-Z.Monika Plocová.Na špičce ledovce. iNSiGNiS:Praha.2005.80-86353-03-6.;
423 RB-Z.Lubomír Černík, 1924-1978.Chobotnice. Bookman:Praha.2006.80-903455-6-5.;
424 RB-Z.Monika Plocová.Ledové stopy zapomnění. iNSiGNiS:Praha.2006.80-86353-04-4.;
425 RB-Z.Melody Beattie.Přestaňte být závislí. Praha:Pragma.1999.80-7205-653-0.;
426 RB-Z.Združenie pre služby AA na Slovensku.Triezvy život. Nitra :Združenie pre služby Anonymným alkoholikom v SR.1999.978-0-916856-91-5.;
427 RB-Z.Karel Nešpor.Léčba a prevence závislostí. Praha:Psychiatrické centrum.1996.80-85121-52-2.;
428 RB-Z.Allen D. Bragdon.Když mozek pracuje jinak. Praha:Portál.2006.80-7367-066-6.;
429 RB-Z.Michail Bugakov.O prospěšnosti alkoholismu.:.2011.978-80-87053-43-0.;
430 RB-Z.Petra Batók.A pak už jen tma. Praha:Labyrint.2008.978-80-85935-88-2.;
431 RB-Z.Karel Kopřiva.Lidský vztah jako součást profese. Praha:Portál.2006.80-7367-181-6.;
432 RB-Z.Ľubomír Straka.Súdnolekárska alkohológia. Martin:Osveta.2011.978-80-8063-363-9.;
433 RB-Z.Alcoholics Anonymous World Services, Inc..Dvanásť krokov.:.1996..;
434 RB-Z.Alcoholics Anonymous World Services, Inc..Dvanásť tradícií.:.1996..;
435 RB-Z.Ilona Bečková.Farmakologie drogových závislostí. Karolinum:Praha.1999.80-7184-864-6.;
436 RB-Z.Karel Nešpor.Návykové chování a závislost. Praha:Portál.2011.978-80-7367-908-8.;
437 RB-Z.Karel Nešpor.Zůstat střízlivý. Brno:Host.2006.80-7294-206-9.;
438 RB-Z.Cyril Putera.Dobrovoľne otrokom.:.2010..;
439 RB-Z.Jaroslav Skála.Lékařův maraton. Praha:Čes.spisovatel.1997.80-202-0663-9.;
440 RB-Z.Kathleen S..12 kroků. Hodkovičky:Pragma.2006.80-7349-011-0.;
441 RB-Z.Joyce De Ridder.12 Krokov. Poprad:Život bez závislostí.2009..;
442 RB-Z.Daphne K..Dvanásť krokov s Ježišom . Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-680-3.;
443 RB-Z.Yann Andréa.Marguerite Durasová. Košice:Vydavateľstvo Pectus.2008.978-80-969793-7-0.;
444 RB-Z.Charles Bukowski.Faktótum. Pragma:Praha.2002.80-7205-927-0.;
445 RB-Z.Alena Palčová.Terminologický slovník z oblasti alkoholu a drog. Praha:Psychiatrické centrum.2000.80-85121-08-5.;
446 RB-Z.Vladimír Novotný.Alkoholizmus a drogové závislosti. OBZOR:Bratislava.2010..;
447 RB-Z.Johannes Lindenmeyer.Závislosť od alkoholu. Trenčí­n :Vydavateľstvo F.2009.978-80-88952-54-1.;
448 RB-Z.Iva Kuceková.Až do rána bieleho. Michal Vaško:Prešov.2009.978-80-7165-766-8.;
449 RB-Z.Jack London, 1876-1916 .Démon alkohol. Labyrint:Praha.2002.80-85935-30-9.;
450 RB-Z.Tomáš Valchář.Ako zvíťaziť nad závislosťou. Bratislava:ECM.1995.80-85733-34-X.;
451 RB-Z.Bill W..Ako to vidí Bill. Nitra :Združenie pre služby Anonymným alkoholikom v SR.2010.978-80-970465-0-7.;
452 RB-Z.Združenie pre služby AA na Slovensku.Denné zamyslenia. Nitra :Združenie pre služby Anonymným alkoholikom v SR.2010.978-80-970465-1-4.;
453 RB-Z.Združenie pre služby AA na Slovensku.20 rokov AA na Slovensku 1990-2010. Nitra :Združenie pre služby Anonymným alkoholikom v SR.2010.978-80-970465-2-1.;
454 RB-Z.Ružena Scherhauferová.Už viem, že chcem teba. Bratislava :Ikar.2010.978-80-551-2221-2.;
455 RB-Z.Lucien Aimé Duval.Prečo bola noc taká dlhá. Bratislava :Post Scriptum.2010.978-80-970489-4-5.;