logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa políc

1 .Há F..Prázdniny Kaja Maříka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-070-X.;
2 ..Kajo Mařík vstupuje do života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-157-9.;
3 .Háj Felix.Školák Kajo Mařík c F. Háj ; Prel. Elena Dzurillová ; Ilustr. Jozef Cesnak ; Obál. navrhol Jozef Cesnak.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-45-2.;
4 .Háj, F..Študent Kajo Mařík. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-114-5.;
5 Joz C1.Cambel Samuel, člen korešpondent ČSAV a SAV.Dejiny Slovenska.Bratislava:Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1986..;
6 Joz C1.Cambel Samuel, člen korešpondent ČSAV a SAV.Dejiny Slovenska II.Bratislava:Veda, Vydavateľstsvo Slovenskej akadémie vied.1987..;
7 Joz C1..Dejiny Slovenska III (od roku 1848 do konca 19. storočia). Veda:Bratislava.1992.80-224-0190-0.;
8 Joz C1.Cambel Samuel, člen korešpondent ČSAV a SAV.Dejiny Slovenska IV.Bratislava:Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1986..;
9 Joz C1.Richard, Marsina.Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov-diel 3.:Literárne informačné centrum.2003.80-88878-82-9.;
10 Joz C2 (vzadu).Žudel, Juraj.Príručka chronológie.Bratislava:Ministerstvo vnútra SR .2003.80-89051-03-0.;
11 Joz C2 (vzadu)..Magnae Moraviae fontes historici.Brno:Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.2008.80-254-1780-8.;
12 Joz C2 (vzadu).Valachovič.Zákonníky starovekých národov. .Bratislava :Univerzita Komenského.2009.978-80-223-2572-1.;
13 Joz C2 (vzadu).Gurňák, Daniel.Štáty v premenách storočí. Dejepisný atlas.Bratislava:Mapa Slovakia Škola.2003.80-89080-47-2.;
14 Joz C2 (vzadu).Biathová, Katarína.Maliarske prejavy stredovekého Liptova.Bratislava:Tatran.1983..;
15 Joz C2 (vzadu).Hledíková, Zdeňka.Paleografická čítanka : Ukázky : textová část.Praha:Karolinum.2000.80-246-0049-8.;
16 Joz C2 (vzadu)..Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I.:Slovenská akadémia vied.1971..;
17 MM.Mordel, Štefan.Patrológia.Spišské Podhradie:Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2009.9788089170326 (brož.); 978-80-89170-32-6.;
18 Zuz A1.Vozár, Jozef.Madona Žitného ostrova. AHO3:Dunajská Lužná.2000.80-968432-0-6.;
19 Zuz A1.Radcliffe, Timothy.Prečo byť kresťanom?.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2012.978-80-970126-2-5.;
20 Zuz A1.Timothy Radcliffe.Vrhni sa do vody.Zvolen :Dominikáni.2014.978-80-970126-5-6.;
21 Zuz A1.Timothy Radcliffe.Prečo chodiť do kostola?.Zvolen:Dominikáni.2013.978-80-970126-4-9.;
22 Zuz A1.Rivers, Francine,1947-.Vykúpená láska.[Podolínec]:Kumran.2012.9788089487165 (brož.); 978-80-89487-16-5.;
23 Zuz A1.Rivers, Francine.Dieťa zmierenia.[Podolinec]:Kumran.2012.9788089487349 (brož.); 978-80-89487-34-9.;
24 Zuz A2.Hevenesi, Gabriel.Iskry sv. Ignáca.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-530-8.;
25 Zuz A3..Sväté písmo - Nový Zákon B/5. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-513-2.;
26 Zuz A4.Véle, František.Kineziologie : přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy.Praha:Triton.2006.80-7254-837-9.;
27 Zuz A5.Hansen, John T..Netterův vybarvovací anatomický atlas /.V Brně:CPress.2013.9788026401872 (brož.); 978-80-264-0187-2.;