logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa políc

1 .Božena, Němcová.Babička ; Chyže pod horami ; Pohorská vesnice.Bratislava:Petit Press.2006.80-85585-74-X.203;
2 .Victor, Hugo.Chrám Matky Božej v Paríži. a.s.:Petit Press.2005.80-85585-68-5.201;
3 .Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4.289;
4 .Vrablec Jozef, ThDr..Obnova v Duchu Svätom.Bratislava:LUC.1991.80-7114-037-6.455;
5 .Tolstoj, Lev Nikolajevič.Anna Kareninová-diel I.Bratislava:Obzor.2005.80-85585-66-9.199;
6 .Pavol VI..Evangelii Nuntiandi.:združenie Jas Zvolen.1992..291;
7 .Lev, Nikolajevič Tolstoj.Anna Kareninová-diel 2.Bratislava:Petit Press.2005.80-85585-67-7.200;
8 ..Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu.I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha v spolupráci so Slovenský, ústavom sv. cyrila a Metoda v Ríme.1993..288;
9 .Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Zločin a trest. a.s:Petit press.2006.80-85585-73-1.202;
10 .Ján Pavol II..Rosarium Virginis Mariae:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-419-5.301;
11 .Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3.454;
12 .Hockenová, Sheila.Ema a ja.Bratislava:Smena.1982..171;
13 .Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6.302;
14 .Degro, Imrich (1969).Charizmatické hnutie.. Réma:Prešov.1997.80-967559-2-7.453;
15 .Dajczer, Todeusz.Úvahy o viere :.Bratislava:Serafín.1998.80-88944-16-3.170;
16 .Ján Pavol II..Modlitba svätého Otca Jána Pavla II. z príležitosti Zeleného štvrtku 1982.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1982..304 a;
17 .Cantalamessa, Raniero.Dech Božského ducha.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-361-3.452;
18 .Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..168;
19 ..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1983.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..304 b;
20 .Vargaš, Štefan.Život sv. Konštantína-Cyrila a život M etoda.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..451;
21 .Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1984.Rím:SÚCM.1984..304 c;
22 .Barbier, Jean.Mariánski konvertiti.Bratislava:LUC.1996.80-7114-190-9.448;
23 .Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1985.Rím:SÚSCM.1985..304 d;
24 .Galot Jean.Milostiplná.Cambridge:Priatelia Dobrej Knihy.1986.0-919865-28-3.447;
25 .Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1986.Rím:SÚCM.1986..304 e;
26 .Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1993.80-7165-061-7.449;
27 .Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. kňazom Cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1987.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..304 b;
28 .Hirjak, Štefan.Viera.Nádej-Láska.?:?.1996..478;
29 .Zevini,Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 2, Doba vánoční.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-637-X.71;
30 ..List svätého Otca Jána Pavla II.kňazom k Zelenému štvrtku 1991.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..304 g;
31 .KaRol.Vydajú vás.Bern:Nakladateľstvo MPK.1986..476;
32 .Watchman,Nee.Služba Církve modlitbou.Praha:Proud.1993.1-57593-923-1.60;
33 ..Život v Kristovi: morálka, spoločenstvo a Cirkev.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-96-1.305;
34 .Chiara, Lubich.Keď stratiť znamená získať.Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-03-9.473;
35 .Dante,Alighieri.Božská komédia.Raj.Bratislava:Tatran.1986..127;
36 .Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.300;
37 .Geisslreiter, Martin.Slnká neumierajú. Michal Vaško:Prešov.1993.80-7165-006-4.472;
38 .Ivanová-Šalingová,M..Slovník cudzích slov A/Z.Bratislava:Slovensjé pedagogické nakladateľstco.1983..128;
39 ..Pastorácia kultúry. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-37-4.299;
40 .Bianchi, Luigi.Medžugoorie.Sameiro:Boa Nova .1987..471;
41 .Rúfus,Milan.Prísny chlieb.Bratislava:Smena.1987..129;
42 .Ján Pavol II..Encyklika Centesimus annus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-68-1.298;
43 .Carretto,Carlo.Listy z púšte.Bratislava:Lúč.1993..477;
44 .Deschodt, Eric.Saint-Exupéry.Bratislava:Tatran.1987..135;
45 .Koza-Matejov, Juraj.Don Bosko.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966?..470;
46 .Livoni,Carlo Maria.Sur LesTraces De Saint Francois.Rieti:Edicions d´art-Terni.1980..11;
47 .Karamčand,Mohandás.Gándhí.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1988..141;
48 .Ján Pavol II..Otvorte dvere Vykupiteľovi. Jubileum vykúpenia.Rím:SÚSCM.1983..293 b;
49 .Pauliny, Andrej, SDB.Viťazstvá mladých.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-25-3.469;
50 .Desbonnets, Théophile.Po stopách sv. Františka z Assisi. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-50-3.12;
51 .Kossaková,Zofia.Križiaci 1..Praha:Vyšehrad.1976..131;
52 .Willke, Barbara.Človekom od počatia.Český Těšín:Cor Jesu.1993..467;
53 .Immaculata.Terezie z Avily. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-87-4.563;
54 .Kossaková,Zofia.Križiaci 2..Praha:Vyšehrad.1976..132;
55 .Macey, John.Drsná láska.Albrechtice:Křesťanský život.1995?..468;
56 .Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6.562;
57 .Ľudovít, Fazekaš.Nehemiáš.:Vesna.1990.80-85128-74-8.13;
58 .Kossaková,Zofia.Križiaci 3..Praha:Vyšehrad.1976..133;
59 .Martini, Carlo Maria.K prameňom evanjelia. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-52-X.466;
60 .Mosca, Paolo.Pápežova črievička. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-75-1.521;
61 .Balázs, Ján Krstiteľ .Počiatky Františkánskeho hnutia a hnutia Klarisiek.:Serafín.1999.80-88944-23-6.14;
62 .Kossaková,Zofia.Križiaci 4..Praha:Vyšehrad.1976..134;
63 .Madre, Philippe.Túžte po charizmách.Bratislava:LUC.1996.80-7114-182-8.465;
64 .Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7.560;
65 .Krstiteľ Balázs, Jan.František z Assisi v európskej literatúre 20. storočia.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2004.80-7165-098-6.15;
66 .Madre, Philippe.Modlitby za uzdravenia.Bratislava:LUC.1996.80-7114-177-1.464;
67 .Balázs, Ján Krstiteľ.Znak tau.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-68-6.16;
68 .Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Pozvání na horu Sinaj :.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.1999.80-7192-417-2.6;
69 .Lakottová, Consilia Mária.Klauzúra.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-115-1.463;
70 .Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.17;
71 .Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Pozvání na horu Sinaj :.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.1999.80-7192-417-2.65;
72 .Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Ježiš žije.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3.462;
73 .Jorgensen, Johannes.Zážitky pútnika.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-49-X.18;
74 .Merino, José Antonio.Františkánská cesta pro dnešního člověka.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2001.80-7266-090-X.19;
75 .Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6.20;
76 .Cantalamessa, Raniero.My ohlasujeme ukrižovaného Krista.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-93-7.66;
77 .Young, William P.,1955-.Rázcestia.Bratislava:Tatran.2013.9788022206488 (viaz.); 978-80-222-0648-8.589;
78 .Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.:Serafín.1999.80-88944-21-X.21;
79 .Leclerc, Eloi.Múdrosť Chudáčika. SERAFÍN:Bratislava.2001.80-88944-38-4.67;
80 .Tornielli, Andrea.Posledný zázrak.Bratislava:Kumran.2015.978-80-89487-59-2.588;
81 .Dobraczyński, Jan.Boží přitelkyně.Praha:Paulínky .2014.978-80-7450-131-9.22;
82 .Šúsaku,Endó.Mlčení.Praha:Vyšehrad.1987..488;
83 .František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986.587;
84 .Bargellini, Piero.Bernardín Siensky.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-041-9.23;
85 .Balázs, Ján K..Sloboda a pamäť. .Dunajská Streda :Valeur.2010.978-80-970454-0-1.486;
86 ..Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD.1982..586;
87 .Zavalloni, Roberto.Osobnosť Kláry z Assisi - psychologická štúdia.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-026-5.24;
88 .Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7.484;
89 .Katolícka cirkev..Evangelii gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8.585;
90 .Bonaventúra,.Spisy sv. Bonaventúru 1. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-56-2.25;
91 .Porubčan, Jozef, SJ.Tajomný muž z iného sveta.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-003-9.69;
92 .Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4.484 a;
93 .Cencini, Amedeo,(1948-).Strom života.Bratislava:Serafín.2012.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6.584;
94 .Zavalloni, Roberto.Anton Paduánsky : kazateľ a teológ.Bratislava:Serafín.2005.80-88944-66-X.26;
95 .Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 1, Doba adventní.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-636-1.70;
96 .Liesenfeld, Stefan.Pochybnosti.Bratislava:Lúč.2010..483;
97 .Don Jacobson.Keď Boh robí citronádu.Bratislava:Kumran.2014.978-80-89487-56-1.583;
98 .Bartoli, Marco.Svatá Klára. Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-694-8.27;
99 .Zevini,Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 2, Doba vánoční.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-637-X.71;
100 .Porubčan,Jozef.Svedectvo pravde II..?:Jezuiti?.1992??..457;
101 .Generalát kongregácie školských sestier III. regul. rádu sv. Františka.Storočná cesta.Roma:Generalát.1992..28;
102 .Porubčan,Jozef.Svedectvo pravde III..?:Jezuiti?.1992??..458;
103 .Scavo Nello.Bergoliuv seznam.Kostelní Vydří:Karmelitanské nakladatelství.2014.978-80-7195-753-9.29;
104 .Porubčan,Jozef.Svedectvo pravde V..?:Jezuiti?.1993??..459;
105 .Porubčan,Jozef.Svedectvo pravde VI..:Jezuiti?.1994??..460;
106 .Zvolenský, Stanislav.Stretnutia s Ježišom. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-842-2.486;
107 .Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1.481;
108 .Zeno, Katrina J..Som žena.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2.482;
109 .Matka Tereza.Poď, buď Mojím svetlom.Bratislava:Minor.2009..480;
110 .Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4.239;
111 .Ortberg, John.Život, aký si vždy chcel. .Bratislava :Slovenské evanjelizačné stredisko.2010.978-80-88863-52-6.473;
112 .Rogowski,Roman E..Mystika vrchov.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.1991.80-85223-05-8.580;
113 .Roger z Taizé.Pramene Taizé. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-84-8.475;
114 .Hochmann, František.Svazek dvanácti kmenů : III.. Osídlení zaslíbené země izraelským lidem. Praha:ČKCH.1988..579;
115 .Bavel, Tarsicius.Regula Augustína z Hippo. Zvolen:Jas.1995.80-88795-01-X.474;
116 .neud.Rozjímavý překlad žalmú a jantik Římského breviáře.Rím:Křesťanská akademie .1970..581;
117 .Follo, Francesco.15 dní s Jánom Pavlom II.. .Bratislava :Lúč.2010.978-80-7114-822-7.498;
118 .Liguori,Alfonz Mária, de.Zásady kresťanského života.Ohnivé šípy..Michalovce:Redemptoristi,Vydavateľstvo Misionár.2014.978-80-88724-80-3.259;
119 .Läpple, Alfred.Úvod do Starého zákona.Praha:Česká katolická charika.1972..582;
120 .Cantalamessa,Raniero.Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy. Rozhodnutie pre Krista a jeho univerzálna dimenzia.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-37-6.64;
121 .Fiebigová; Siváková, Heny.Otváram si srdce. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-791-6.497;
122 .Thoene, Bodie,1951-.Keď Ježiš zaplakal.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2014.9788089487509 (brož.); 978-80-89487-50-9.558;
123 .Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.80;
124 .Dubois ,Jean D..Pätnásť dní so svätým Pátrom Piom.Bratislava:Lúč.2010..496;
125 .Vanni, Ugo.Opojenie Duchom : Náčrt spirituality apoštola Pavla.Svit:Katolícke biblické dielo.2005.80-89120-04-0.557;
126 .Michael Quist.Úspešný život. Bratislava:LUC.2003.80-7114-446-0.85;
127 .Lucado, Max.Láska hodná dávania. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-969835-7-5.494;
128 .Duffy, Lisa.Rozvedení. Katolíci. Čo ďalej?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741686 (brož.); 978-80-8074-168-6.556;
129 .Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-055-4.79;
130 .Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.503;
131 .Graham,Billy.Jak se znovu narodit.Praha:Rada Církve bratrské v Evahgelickém nakladatelství.1992..78;
132 .Ajtmatov, Čingiz,.Popravisko.Bratislava:Smena.1988..172;
133 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-786-9.536;
134 .Augustyn, Józef.Štvrťhodina úprimnosti.Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-223-6.77;
135 .Arminjon, Blaise.Veľpieseň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-474-3.492;
136 ..Pápež odpovedá.Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..169;
137 .Wons, Krzysztof.Bol stratený a našiel sa:.Michalovce :Redemptoristi.2008.978-80-88724-33-9.487;
138 .Grun,Anselm.Víra,naděje a láska.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2004..167;
139 ..YOUCAT po slovensky. Katechizmus kat.cirkvi pre mladých..Bratislava:Karmel. Nakl..2011..508;
140 .Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2.555;
141 .Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.164;
142 ..Psychológia a pastorácia 4. Arcidiecézne centrum pre poradenstvo a pastorálnu psychológiu:Bratislava.1994.80-85595-02-8.507;
143 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.554;
144 .Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4.47;
145 .Ján Pavol II..Vlastnými slovami.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-483-2.165;
146 ..Mládež.Bratislava:Arcidiecézne centrum pre poradenstvo a pastorálnu psychológiu.1993..506;
147 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-786-9.553;
148 .Surožskij, Antonyj, 1914-2003 - autor.V jámě lvové :.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-525-X.166;
149 .Rašlová, Katarína.Psychológia a pastorácia 2.Bratislava:Centrum rodiny.1992.80-85595-00-1.505;
150 .František Saleský,sv..Filotea.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..163;
151 .Dobraczynski, Jan.Listy Nikodémovy.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-003-6.504;
152 .Šuppa, Jozef, SJ.Mučeníci lásky ku Kristovi. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-708-8.502;
153 ..Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, Ageus, Zacharjáš, Malachiáš. Luxpress ::Praha :.2001.80-7130-093-4.403;
154 .Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3.501;
155 .Rösner, Libor.Archa zákona :.V Brně ::Konvent minoritů ve spolupráci s časopisem Immaculata a s Národním centrem Rytířstva Neposkvrněné,.2014.978-80-903395-6-9.450;
156 ..Daniel ;. Luxpress ::Praha :.1997.80-7130-058-6.402;
157 .Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2008.978-80-85486-52-0.499;
158 ..Ezechiel. Luxpress ::Praha :.2001.80-7130-092-6.401;
159 .Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina. .Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2009.978-80-85486-57-5.500;
160 ..Průvodce životem - Izajáš.Praha ::Luxpress.1999.80-7130-080-2.399;
161 ..Pruvodce životem.Knihy Samuelovy..Praha:Luxpress.1998?..394;
162 ..Jób. International Bible Society ::Praha :.1995.80-7130-052-7.398;
163 ..Žalmy.Praha ::International Bible Society,.2004.80-86755-03-7 .397;
164 .Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 3. Doba postní a velikonoční triduum..Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-674-4.72;
165 ..Zjevení. International Bible Society ::Praha :.1997.80-7130-067-5.413;
166 .Zevini,Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 4, Doba velikonoční.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-761-9.73;
167 ..Listy: Jakubův, Petrovy, Janovy, Judův. Luxpress ::Praha :.1995.80-7130-037-3.412;
168 .Opatrný, Aleš.Můžeme se ještě změnit ? : aneb o víře pro věřící.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-019-3.95;
169 ..Průvodce životem : Pavlovy listy: 1. Timotejovi, 2. Timotejovi, Titovi, Filemonovi, list Židům. Praha:International Bible Society.1995.80-7130-053-5.411;
170 .Urban, Jan Evangelista, 1901-1991 - autor.Vzrůst ke Kristu. |n 2. díl, |p Vzrůst duchovní zkušenosti.Praha:[Praha] :.1993.80-901426-3-X.94;
171 ..Průvodce životem - Pavlovy listy: Do Galace, Efezu, Filip, Kolos a Tesaloniky.Praha:Luxpress.1995.8071300489; 80-7130-048-9.410;
172 .Richer,Etienne.Mária,úsmev Boží.Bratislava:Serafín.1994..86;
173 ..Dějiny počátku křesťanské církve - skutky apoštolů.Praha:Praha :.1995.80-7130-043-8.408;
174 .Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.82;
175 ..Lukáš. International Bible Society ::Praha :.1995.80-7130-047-0.406;
176 .Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.81;
177 .Grun, Anselm.Anjeli pre život 2..Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-683-4.419;
178 .Quoist, Michel, 1921-1997 - autor.Mezi člověkem a Bohem.Praha:Praha :.1991.80-900335-3-9.75;
179 .Grun, Anselm.Anjeli pre život..Bratislava:LUC.2000.80-7114-442-8.418;
180 .Chalupa,Júlus.Posila v slove, cyklus B.Bratislava:Efekt.1993..74;
181 .Tischner, Józef.Filozofia ľudskej drámy.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-065-8.417;
182 .Prado Flores, José H.Za obzorom púšte. RM:Prešov.1996.80-967559-1-9.416;
183 .Lachmanová, Kateřina.Dve tváre lenivosti.Bratislava:Lúč.2002.80-7114-365-0.90;
184 .Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6.415;
185 .Nouwen, Henri.Ranený uzdravovateľ.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-29-5.89;
186 .Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma Svätého.Praha:Scriptum.1991.80-900335-7-1.414;
187 .Guardini,Romano.Život viery.Ontario,Canada:Priatelia Dobrej Knihy.1984..88;
188 .Brockman, James R..Duchovná cesta a pastorálne učenie arcibiskupa Oscara Romera.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-013-3.93;
189 .Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.187;
190 ..Rozjímání sv.Petra z Alkantary.Praha:Alverna.1991..92;
191 .Saint-Exupéry, Antoine, de.Citadela.Praha:Vyšehrad.1984..208;
192 .Langkammer, Hugolin .Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-64-3 (rovnaké ISBN má v tlači kniha Výzvy fatimského posolstva).91;
193 .Ján Pavol II,.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-49-7.176;
194 .Green, Julien.Brat František.Bratislava:Serafín.2001.80-85310-15-5.51;
195 .Ján Pavol II..Evangelium Vitae. Encyklika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995..574;
196 .Albert Veľký.O primknutí sa k Bohu.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-042-7.52;
197 .Juraj, Gusič.Matky odvrhnutých.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-136-1.175;
198 .Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7.573;
199 .Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis. Bratislava:Tatran.1990.80-222-0128-6.174;
200 .Ján Pavol II..Encyklika Redemptoris missio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-204-4.297;
201 .Brat Efraim.Neskoré dažde. Bratislava:Serafín.1991.80-85310-05-8.84;
202 .Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.Návrat :.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-534-9.173;
203 .Ján Pavol II..Redemptoris missio.Praha:ZVON.1994.80-7113-101-6.382;
204 .Macák, Ernest, SDB.Naša Sedembolestná Matka : Dejiny Šaštína.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-014-3.87;
205 .Hajduch, Peter.Orientácia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-235-4.212;
206 .Mantke, Wolfram.Panna Maria mluví ve Fatimě.Praha?:Fatimský apoštolát v ČR.2007..570;
207 .Pavol VI..Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Zvolen:Združenie Jas .1992.80-900548-4-6; 8090054846.291;
208 .Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).Nad Lukášovým evanjeliom.[Cambridge]:Dobrá kniha.1989..97;
209 .Rohr, Richard.Adamov návrat.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-016-8.209;
210 .Vella , Elias.Ježiš, môj uzdravovateľ.Bratislava:Per Immaculatam.2008..343;
211 .Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7.570;
212 .Košč, Ján Mária.Antikoncepcia.Bratislava:Zaex.2014.9788089676088.53;
213 .Marián, Gavenda.Na pulze života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-583-3.186;
214 .Longová, Anne.Umenie načúvať.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-377-1.344;
215 .Ján Pavol II..Dar vykúpenia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..578;
216 .Thadée Matura.15 Dní so svätým Františkom z Assisi.Bratislava:Lúč.2014.978-80-7114-985-9.36;
217 .Langkammer, Hugolin .Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-64-3 (rovnaké ISBN má v tlači kniha Výzvy fatimského posolstva).211;
218 .Cloud, Henry.Hranice :.Praha:Návrat domů.2002.80-7255-055-1.347;
219 .Olos, Viktor.Spomienky z môjho života.Ružomberok:Verbum.2014.9788056101100 (brož.); 978-80-561-0110-0.577;
220 .Dostojevskij, Fjodor Michajlovič.Idiot.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..206;
221 .Cloud, Henry.Prosím Tě,mami : jak nás ovlivnily naše matky?.Praha:Návrat domů.2003.80-7255-080-2.346;
222 .Dobraczyński, Jan,1910-1994.Stín Otce :.Praha ::Paulínky,.2013.978-80-7450-091-6.576;
223 .Pavol, Prikryl.Básničky z hviezdičky.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-75-9.179;
224 .Augustyn, Józef.Duchovné vedenie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-273-2.345;
225 .Vanier, Jean.Komunita 1.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-86-4.214;
226 .Lucký, Metod Ondrej.Pútnici.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-069-6.341;
227 .Porubčan, Štefan, SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha.1990..222;
228 .Grun, Anselm.Zdravie ako duchovná úloha.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-99-6.223;
229 .Bor, Ján Elen.Augustín, podoba básnika v svätcovi.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-047-8.221;
230 .Langkammer, Hugolin.Synoptické evanjeliá.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-070-2.220;
231 ..Beatifikácia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-450-0.429;
232 .Kowalská, Faustína.Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši. Smižany:PALLOTTI.2003,EK.80-968841-0-7.427;
233 .Larranaga, Ignacio, 1928- - autor.Ukaž mi svou tvář.Praha:Paulínky.2000.80-86025-23-3.219;
234 .Roth, Paul.S bohom ešte vždy možno hovoriť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-67-3.426;
235 .František od Panny Marie - autor.Tvář svaté Panny.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-07-3.99;
236 .Baptist, Metz, Johann.Viera v dejinách spoločnosti.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-063-4.218;
237 .Gallová, Štefánia.Veršobranie veľkej lásky.Ružomberok:Imrich Vaško, R.A.Ružomberský.2008..425;
238 .Breemen, Peter G. van.Jako rozlámaný chléb : přemítání o člověku, o Bohu, o jejich vzájemném vztahu : to vše nad slovy Pís.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-306-0.96;
239 .Bonaventúra z Bagnoregia.Bonaventúra z Bagnoregia: Breviloquium.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-059-1.217;
240 .Laun, Andreas.Preľudnenie:.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-85-6.424;
241 .Urban, Jan Evangelista, 1901-1991 - autor.Vzrůst ke Kristu. |n 1. díl, |p Stavební prvky duchovního života.Praha:[Praha] :.1993.80-901426-2-1.94;
242 .Lucký, Metod Ondrej.Kvetinky svätého Františka.Žilina:Andrej.1944..213;
243 .Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3.423;
244 .Vácha, Marek Orko.Tančiace skaly : O vývoji života na Zemi, o človeku a o Bohu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-510-8.98;
245 .Mosconi, Anacleto.Františkánska spiritualita pápeža Jána XXIII.. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-74-0.422;
246 .Radcliffe, Timothy.Medvěd a mniška.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-845-3.115;
247 .Pielatowski, Kazimierz.Úsmev Jána Pavla II.. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-45-5.421;
248 .Vrablec,Jozef.Chlieb na nedeľný stôl.Rím:SÚSCM.1985..102;
249 .Grun, Anselm.Buď dobrý sám k sobě.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-667-1.420;
250 .Jank, Tomasz.Ikona kríža zo San Damiana.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-69-4.435;
251 ..Das Neue Testament.Leipzig:St.Benno-Verlag GmbH.1974..434;
252 .Majda, Martin.Milovanému slovenskému národu .Lomnička:Rímskokatolícky farský úrad.2010.978-80-89264-44-5.432;
253 .Terézia z Lisieux, svätá.Dejiny duše:.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti v Kanade.1973..444;
254 .Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.446;
255 .Cantalamessa, Raniero.Výstup na vrch Sinaj.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-77-5.356;
256 ..Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD.1982..439;
257 .Nina Mrázová.Meditácie na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-398-4.352;
258 .Pupík, Zdeno.Animátor a život malého spoločenstva :.Spišská Nová Ves :Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže.2009.978-80-969551-5-2.436;
259 .Byock, Ira.Čtyři klíče k životu.Praha:Portál.2015.978-80-262-0777-1.178;
260 .Melody Beattieová.Koniec spoluzávislosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-631-7.354;
261 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6.437;
262 .Byock, Ira.Čtyři klíče k životu.Praha:Portál.2015.978-80-262-0777-1.178;
263 .Kodet, Vojtěch.Učeníctvo. Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-50-8.438;
264 .Ortberg, John.Chcete-li kráčet po vodách,musíte vystoupit z lod i.Praha:Návrat domů.2008.978-80-7255-173-6.355;
265 .Brocanelli, Vicenzo.Františkáni bez hraníc.Bratislava:Serafín.2008.978-2-7468-2129-3.564;
266 .Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.Bratislava:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X.118;
267 .Langkammer, Hugolin.Synoptické evanjeliá.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-070-2.353;
268 .Liptovská Miriam.Krátke úvahy o litániach k Božskému srdcu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-032-7.119;
269 .Werfel, Franz.Pieseň o Bernadete.Žilina:Peter Studenský.1945??..236;
270 .Piťha, Petr.Blahoslavený Jan Sarkander.Praha:ZVON.1990.80-7113-028-1.235;
271 .Markuš, Jozef Ondrej.Biblické ženy.?:?.1980??[s.a.]..234;
272 .Caretto, Carlo.Skutočnosti z opačnej strany. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-631-9.350;
273 .?.Život patriarchu Jozefa.[S.l.:s.n..1972..233;
274 .Judák, Viliam.Dotyk s novým dňom. Myšlienky z éteru 4. Úvahy odvysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-33-5.349;
275 .Demjanovičová, Miriam Terézia.Väčšia dokonalosť.Rím:SÚSCM.1984..232;
276 .Rivest, Madeleine.Mať tak krídla!. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-319-5.101;
277 .Polčin, Stanislav, SJ.Po stopách apoštolov.Galt:Slovenskí jezuiti.1968..231;
278 .Neužilová,Marcela.Tma je nepohltila.Brno:.1992..105;
279 .Ján Pavol II..Matka Vykupiteľa.Redemptoria Mater..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..229;
280 .Paduánsky, Anton.Kázne. Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-074-0.348;
281 .Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril.Rím:.1987..104;
282 .Angela z Foligna.Mystické zážitky a duchovné rady.Bratislava:Serafín.2007..228;
283 .Groeschel, Benedict J..Augustín - filozof, mystik, teológ.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-006-0.254;
284 .Trpin, Erich.Chlieb Šťastia. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00951-8.103;
285 .Mandzák, Atanáz.o.Metod Dominik Trčka, CSsR,mučeník pre Krista.?:Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa.2001..227;
286 .Messa, Pietro.František z Assisi a patristická literatúra. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-075-7.367;
287 .Léonard, André, 1940- - autor.Ježíš a tvoje tělo :.:Praha :.1999.80-86025-18-7.108;
288 .Novák, Stanislav.Disharmonický šlověk a jeho výchova.Praha:ŘÁD L.P..1992..225;
289 .Bonaventúra z Bagnoregia.Bonaventúra z Bagnoregia.Bratislava:Serafín.2009.978-80-8081-083-2.365;
290 .Evely,Louis.Otče náš.Košice:Slovo.1990..107;
291 .Tutu, Desmond.Africké modlitby.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-029-X.224;
292 .Baptist, Metz, Johann.Viera v dejinách spoločnosti.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-063-4.364;
293 .Gazzela,A.V jeho šľapajach.Rrím:.1982..106;
294 .Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0;80-222-0277-0.237;
295 .Biser, Eugen.Vyznanie viery a otčenáš, Nová interpretácia.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-067-2.363;
296 .Marková,Anežka.Zářící život . Svatá Klára z Assisi..Brno:Klarisky?.1991..249;
297 .Groeschel, Benedict,J,.Stagnácia alebo napredovanie.Bratislava:Serafín.2005..362;
298 .Bačíková, Lucia.Poď a nasleduj ma.Prešov:VMV.2005.80-7165-530-9.247;
299 .Gavenda, Marián.Z túžby podeliť sa. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafí­n.2009.978-80-8081-085-6.361;
300 .Lepáček, Celestín Alojz.Františkánsky prínos do slovenskej kultúry.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-038-9.246;
301 .Philippe, Jacques.Vnútorná sloboda.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslavenstiev.2013.978-80-971282-6-5.360;
302 .Boff, Leonardo.Kolumbus v reťaziach. Bratislava:SERAFÍN.2006.80-8081-046-X.242;
303 .Martini, Carlo Maria.Hlásateľ evanjelia u Lukáša. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2009.978-80-8081-087-0.351;
304 .Schneider, Herbert.Oláske Ježiša Krista podľa učenia Jána Dunsa Scota.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-011-7.241;
305 .Torkington, David, 1938- - autor.Vždycky se může začít znovu.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.2003.80-7192-696-5.359;
306 .Grun, Anselm.O mlčaní.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-019-2.240;
307 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Zasiahnutí neviditeľným.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-552-9.358;
308 .Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4.239;
309 .De´Liguroi, Alfonz Mária, svätý.Vo svetle večnosti.Michalovce:Misionár.2006..238;
310 .Žaloudek, Peter.Myšlienky počas ožarovacej terapie.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-027-3.261;
311 .Józef, Augustyn, Jozef.Celibát : jeho duchovní předpoklady a bohatství a jak k němu správně vychovávat.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-469-5.257;
312 .Pronzato, Alessandro.Tisíc a jedna sestra.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-177-9.255;
313 .Kašparú,,Max.Malý kompas viery pre hľadajúcich,blúdiacich a neveriacich ľudí.Bratislava:Lúč.2003..253;
314 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Odpustky z Assisi.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-043-5.252;
315 .Géze,Ernest.Princezná chudobných.Bratislava:Lúč.2007..251;
316 .Tutu, Desmond.Niet budúcnosti bez odpustenia.Bratislava:Seminár sv. Karola Boromejského.2005.80-8081-036-2.250;
317 .Cloud, Henry.Změna přináší uzdravení : jak pochopit svou minulost a tím si zajistit zdravou budoucnost?.Praha:Návrat domů.2000.80-7255-014-4.248;
318 .Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.1992.80-900530-6-8.136;
319 .Max Lucado.Boží príbeh, náš príbeh.Bratislava ?:kurman.2012.978-80-89487-30-1.549;
320 .Hitching, Barbara a Bob.Nejla.:.1985?..139;
321 .Karamčand,Mohandás.Gándhí.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1988..140;
322 .Borriello, Luigi.Jednoduchými očami .:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2011.978-80-970477-3-3.520;
323 .Undsetová,Sigrid.Olav Audunsson 1..Bratislava:Slovernský spisovateľ.1975..137;
324 .Grignion, Ľudovít Mária z Montfortu.O pravej úcte k Panne Márii.Tajomstvo Márie.Vrúcna modlitba.List Priateľom Kríža.Láska večnej Múdrosti.?:?.2011..518;
325 .Undsetová,Sigrid.Olav Audunsson 2..Bratislava:Slovernský spisovateľ.1975..138;
326 .Crostarosa, Mária Celesta.Meditácie na Advent a Vianoce. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2010.978-80-89342-16-7.517;
327 ..Matouš. International Bible Society ::Praha :.1997.80-7130-065-9.404;
328 .Gulbranssen,Trygve.Večne spievajú lesy.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasiských kníh.1944..142;
329 .Holbová, Elena.Život pred životom.Ružomberok:Nadácia pre rozvoj textilného vysokoškolského vzdelania.2003.80-968674-1-5.519;
330 .Ján Pavol II..Dar vykúpenia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..578;
331 .Jacques, Musset.Odkrývanie sveta biblie.Bratislava:Mladé letá.2002.80-06-01062-5.286;
332 .Maurice, Pierre.Rozvod. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-001-7.143;
333 .Sočufka, František, SJ.Advent a Vianoce s Benediktom XVI.. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-694-4.514;
334 ..Knihy letopisů (Paralipomenon). Luxpress ::Praha :.2000.80-7130-086-1.396;
335 .Editor Karol Hýreš.Sonina rada.:Nakladateľstvo G.C.A. BIENNE.1977..144;
336 .Amorth, Gabriele,1925-.Posledný exorcista.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741730 (brož.); 978-80-8074-173-0.539;
337 .Augustyn, Józef .Otcovstvo.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-382-8.145;
338 .František,1936-.O nebi a zemi.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2014.9788018027110; 978-80-18-02711-0.237;
339 .Porubčan, Jozef, SJ.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0.561;
340 .Špaňár, Július.Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1987..150;
341 .Tondra, František.Na hrote tŕňa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-383-0.535;
342 .Robert, Schuman.Pre Európu.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-340-3.117;
343 .Rejman, Ladislav.Slovník cizích slov : Slova známá a neznámá.Praha:Státní pedagogické nakl..1966..149;
344 .Rougier, Stan.František z Assisi. Brno:PETROV.1990.80-85247-00-3.530;
345 .Socio, Antonio.Tajomstvá Jána Pavla II. .Stará Ľubovňa :Salifoto.2010.978-80-970268-6-8.495;
346 .Ivanová-Šalingová,Mária.Malý slovník cudzích slov.Bratislava:Slovensjé pedagogické nakladateľstco.1972..148;
347 .Schlinková, Basilea M..Moje zkušenosti s modlitbou.Praha:Luxpress.1992..529;
348 .Torkington, David, 1938- .Mystik :.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-510-1.374;
349 .Hybels, Bill.Stačí vykročiť.[S.l.]:Kumran.2014.9788089487530 (brož.); 978-80-89487-53-0.431;
350 ..Filozofický slovník.Bratislava:Pravda.1977..147;
351 .Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6.527;
352 .Wohl,Louis, de.Zapáľ svet.Camrridge,Ont.:Priatelia Dobrej Knihy.1984.0-919865-02-X.196;
353 ..Filozofický slovník.Praha:Nakladatelství Svoboda.1976..146;
354 .Kochová, Ursula.Edita Steinová..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012..526;
355 .Carretto,Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..162 a;
356 .Szombath, Attila.Metafyzicky výklad náboženskej skúsenosti.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-055-9.243;
357 .Mosley, Joanne.Edita Steinová jako žena modlitby. 2011. : Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2010.978-80-7195-472-9.525;
358 .Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7.560;
359 .Čierna,Mária.Nemecko-slovenský turisstický slovník. Slovensko-nemecký turistiský slovník.Bratislava:Slovensjé pedagogické nakladateľstco.1991..157;
360 .Martini, Carlo Maria.Cesta dvanástich apoštolov v evanjeliu podľa Marka.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-039-7.264;
361 .Hahn, Scott.Prečo veriť .Bratislava:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-06-8.524;
362 .Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.100;
363 .Karl, Rahner.Filozofia pre každého.Košice:Knižná dielňa Timotej.1998.80-88849-14-4.159;
364 .Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X.269;
365 .Bohmannová,Andrea.Umenie stolovať.Bratislava:Erpo.1988..155;
366 .Chapman, John.Škola Pánovej služby 2. : Listy o modlitbe.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2007.978-80-969774-5-1.270;
367 .Maiarelli,Paolo Stanislao.Assisi.Assisi:Sanruario Porziuncola.1997?..160;
368 .Wons, Krzysztof.Nielen z chleba žije človek... :.Michalovce:Misionár.2005.80-969304-6-X.268;
369 .Mária Sapientia, Lýdia Šlosárová.Som aj ja povolaná?.Bratislava:LUC.1993.80-7114-085-6.161;
370 .Martini, Carlo.Jakubov sen : Vykročenie na duchovnú cestu.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-053-2.267;
371 .Benešová, Hana.Česko-italský slovník na cesty : Italsko-český slovník na cesty.Praha:Státní pedagogické nakl..1976.80-04-23978-1.158;
372 .Sgarbossa, M..Bonaventúra z Bagnoregia.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-058-3.265;
373 .Nathalie, Pacout.Spoločenské správanie dnes.Bratislava:Práca.1993.80-7094-276-2.154;
374 .Duns Scotus Ján.O poznateľnosti Boha.Bratislava:Serafín.2006..266;
375 .´Koppová,Heather.Triezve milosti.Bratislava:Kumran.2014.978-80-89487-49-3.511;
376 .Gabriel od sv.Magdaleny.Dôverne s Bohom II..Rím:SÚSCM.1967..120;
377 .Chalupka, Samo.Mor ho!.Bratislava:Tatran.1968..151;
378 .Martini, Carlo.Vyznania apoštola Pavla.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-018-4.263;
379 .Pruchová, Jarmila.Makrobiotika,zázrak, či liek?.Košice:Redakcia Burza.1990..156;
380 .Duns, Ján Scotus.Teológia ako praktická veda.Bratislava:Seminár sv. Karola Boromejského.2005.80-8081-031-1.262;
381 ..Záblesky života.Bratislava:Din Bosco.2002..116;
382 .Botto,Ján.Smrť Jánošíkova.Bratislava:Tatran.1968..153;
383 .Leclerc, Eloi.Boží ľud v hlbinách noci.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-023-0.258;
384 .Tomášek, František.Ty a on.Ty a ona,.Rím:Velehrad, Křesťanská akademie.1990..109;
385 .Sládkovič, Andrej.Detva.Bratislava:Tatran.1969..152;
386 .Boff, Leonardo.Orol a kura : Archetipy a cesta k vnútornej integrite.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-048-6.259;
387 .Tomášek,František.Věčné téma.Rím:Velehrad, Křesťanská akademie.1990..110;
388 .Tomášek, František,1899-1992.Výchova v rodině.Řím ::Křesťanská akademie,.1973..114;
389 .Tomášek, František.Ze školy do života.:Křesťanská akademia.1990..112;
390 .Laun, Andreas.Láska a partnerstvo z hľadiska katolíckej cirkvi. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-57-0.114;
391 .Geisslreeiter,Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.:Zvončeky.1994..118;
392 .Liptovská Miriam.Krátke úvahy o litániach k Božskému srdcu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-032-7.119;
393 .Gabriel od sv.Márie Magdaleny.Dôverne s Bohom V..Rím:SÚSCM.1969..122;
394 .Rivers, Francine.Rút. Dobrá kniha:Trnava.2005.80-7141-507-3.60;
395 .p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom III..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..121;
396 .Schinle, Gertrúda, S.M..S evanjelistami o Kristovi.Rím:SÚSCM.1980..124;
397 .Markuš, Jozef Ondrej.Prorok Jonáš.Chicago:V. Uhri.1971..123;
398 .Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9.125;
399 .Andrej Popovec.Slovo pre každého. Andrej Popovec:Štôla.1999.80-968175-3-1.126;
400 .Chastel, André.Giotto. Praha:PALLAS.1991.80-7095-004-8.180;
401 .Pažitka, Mikuláš.Taliansko. PRESS FOTO:Bratislava.1989.80-967567-3-7.181;
402 ..Historia Franciscana. Katalog výstavy.Praha:Prov. br. Františkánů.2004..182;
403 .Rotzetter, Anton.František z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-79-1.30;
404 .Teubner, Christian.Pečieme s pôžitkom. Bratislava:Fortuna Print.1996.80-7153-097-2.183;
405 .neudaný.Vzpomínky sester na druhou generální představenou M.M.Xaverii Furgottovou.:Česká provincie Kongregace Školských sester sv. Františka.1998..31;
406 ..Ostrovtipné príbehy i veliké cigánstva a žarty..Bratislava:Tatran.1981..185;
407 .Kvasničková, Jana.Rehole včera a dnes - vo svete a u nás.:USPO Peter Smolík.1995.80-88717-06-X.32;
408 .Gallová, Alma .Pán mi dal pieseň do srdca.Žilina:Školské sestry OSF.2004.80-969100-1-9.33;
409 .Ján Pavol II..Apoštolský list Mulieris dignitatem:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-707-4.349;
410 .Terezie, od Ježiše sv.Kniha o zakládaní.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-4-X.34;
411 .Kočík, Jozef, SDB.Charakterológia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-184-2.377;
412 .Chesterton, Gilbert Keith.Svätý František z Assisi. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01125-3.37;
413 .Lucado,Max.Skôr než povieš amen.Bratislava:Kumran.2015.978-80-89487-60-8.113;
414 .Himes, Kenneth R..Ekologická kríza a vízia Františka z Assisi.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-88-0.38;
415 .Havlu, Jaroslav.Ruža kráľovná kvetín.Bratislava:Príroda.1977..195;
416 .Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.177;
417 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.O rehoľnom živote.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-006-6.40;
418 .Horváth, Štefan, SVD.75 rokov Spoločnosti Božieho Slova. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.2000.80-85223-54-6.184;
419 .Lusciň, Jozef.A toto viete?.Bratislava:Domka.2005..376;
420 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-013-9.41;
421 .Čejjka,Gustáv a kol..Radíme záhradkárom.Bratislava:Príroda.1979..194;
422 .Luscoň, Jozef, SDB.Presekajte sa životom.:Združenie saleziánskej mládeže- DOMKA.2003..375;
423 .Siegfried, Stein.Letničky a trvalky.Bratislava:Príroda.1997.80-07-00902-7.188;
424 .Pinková,A. a kol..Rady pre domácnosť.Bratislava:Príroda.1988..198;
425 .Luscoň, Jozef, SDB.Presekajte sa životom.:Združenie saleziánskej mládeže- DOMKA.2003..375;
426 .Jozef Fadelle.Za každú cenu.Bratislava:Redemptoristi.2013.978-80-89342-52-5.540;
427 .Hohn, Reinhardt.Kvetiny na každú príležitosť.Bratislava:Príroda.1970..193;
428 .Vácha, Marek Orko,1966-.Život je sacra zajímavej /.Brno ::Cesta,.2013.978-80-7295-164-2.541;
429 .Dolejší, Antonín.Zelenina na zahrádce.Praha:Státní zemédělské nakladatelství.1986..197;
430 .Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.Poutník.Praha:Portál.1995.80-7178-082-0.373;
431 .Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8.548;
432 .Maria, Kaczkowska.Víťazstvo lásky.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-90-2.372;
433 .Benedikt XVI..Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI.. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-512-2.550;
434 .Hunermann, Wilhelm.Farár z Arsu. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-764-0.371;
435 .Bruno, Ferrero.Spev svrčka.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-60-9.533;
436 .Giboda, Igor.O smrti. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-077-1.370;
437 .Ferrero, Bruno.Štyridsať príbehov z púšte. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-33-1.531;
438 .Hudec, Rudolf.Františkáni v Bratislave v rokoch 1238.1. :Vydavateľstvo Serafí­n.2009.978-80-8081-084-9.369;
439 .Keating, Karl.Čomu skutočne veria katolíci?.Bratislava:Redemptoristi SMN.2006.80-969600-0-8.523;
440 .Martini, Carlo Maria,1927-2012.Dramata víry /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-083-1.551;
441 .Rivers, Francine.Dieťa zmierenia.[Podolinec]:Kumran.2012.9788089487349 (brož.); 978-80-89487-34-9.552;
442 .Correth, Emerich.Boh vo filozofickom myslení. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-080-1.368;
443 .Lucado, Max.Bez strachu. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-89487-00-4.493;
444 .Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..1;
445 .Remiremont,A,de.Jedna z vyvolených.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..428;
446 .Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Služba autority a poslušnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-740-1.528;
447 .Ecclesia Catholica.Smernice pre formáciu v rehoľných inštitútoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-511-6.378;
448 .Francis J. Moloney SDB.Sacra pagina - Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7192-991-8 .491;
449 .Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..2;
450 .Fausti, Silvano - autor komentára;.Nad evangeliem podle Matouše :.Praha:Praha :.2009.978-80-86949-77-2.545;
451 .Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..3;
452 .Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Lukáše :.Praha:Paulínky.2011.978-80-7450-025-1.547;
453 .Brož, Luděk.Starý Zákon. Ezdráš. Nehemjáš. Ester.Praha:.1970..4;
454 .Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Marka :.Praha:Paulínky.2007.978-80-86949-39-0.546;
455 .Brož, Luděk.Starý Zákon. Žalmy.Praha:.1982..5;
456 ..Markovo evangelium.Praha ::International Bible Society,.2003.80-7130-113-2 .405;
457 .Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..6;
458 ..Jeremjáš ;.Praha:Praha :.1998.80-7130-079-9.400;
459 ..Starý zákon..Praha:Kalich.1983..7;
460 .Torkington, David, 1938- .Mystik :.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-510-1.374;
461 ..Františkánské prameny II..Bratislava:Serafín.1994..440;
462 ..Nový zákon - Překlad s poznámkami.Praha:Biblické dílo ERC pro edici Kalich.1973..8;
463 .Brož, Luděk.Nový Zákon. Skutky apoštolské, epištoly, kniha zjevení.Praha:Kalich.1982..9;
464 ..Pavlovy listy: do Říma.Praha:Praha :.1995.80-7130-044-6.409;
465 ..Bible Písmo svaté Starého a Nového zákona.Praha:Biblické dílo ekumeniké rady církví v ČSR v Ústedním církevním nakladatelství.1979..10;
466 .Zeno, Katrina J..Keď život nejde podľa tvojich predstáv. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-25-9.482;
467 .Axelrod, Cyril.Za svetlom v tichu a tme.Levoča:SKN.2011.9788018004746 (CD-ROM); 978-80-18-00474-6.381;
468 ..Jan.Praha:Praha :.1995.80-7130-038-1.407;
469 .Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Serafín:Bratislava.1994.80-85310-36-8.569;
470 .Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9.278;
471 .Adamska, Janina Immakulata, 1922- - autor.Milosrdenství, chudoba, radost :.Brno:V Brně :.2008.978-80-903395-2-1.441;
472 ..1. Mojžíšova (Genesis). International Bible Society ::Praha :.1998.80-7130-059-4.390;
473 .Goldmann, Gereon,(1916-2003).Svetlo kríža v tieni kríža.Bratislava:Serafín.2012.9788080811013 (brož.);978-80-8081-101-3.568;
474 .Ján Pavol II,.Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Bratislava:LUC.1996.80-7114-192-5.277;
475 .Vanier, Jean.Prijať svoju ľudskosť.Bratislava:Serafín.1992??..380;
476 .bakerova.papež odpoveda.:.1996..276;
477 .Senčík, Štefan, SJ.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4.275;
478 .Ferrini,Giuliano.Františkánski svätí na každý deň..Bratislava:Serafín.2006..387;
479 .Dodewaard,Johannes,A.E van.Loretánske litánie.Bratislava ?:Slovo.1990??..566;
480 .Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-503-5.274;
481 .Majerník, Ján.Spoznávajme Svätú zem pohľadom archeológov a biblistov.Zákamenné:RKFÚ.2005.80-968861-9-3.385;
482 .Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny I.Bratislava:Komprint.1990?..273;
483 .Záhoranská, Elena.Modlitby, meditácie a spevy sveta. Bratislava:DAAR.1990.80-85218-01-1.384;
484 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2.272;
485 .Wojtyla, K..Muža a ženu stvoril ich.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2005.80-8052-222-7.386;
486 .Ziesche, Maria Calasanz.Dokonalá svoboda.neudané:neudaný.1970..442;
487 .Merton, Thomas, 1915-1968 - autor.Jonášovo znamení.:Praha :.1995.80-7113-121-0.256;
488 .Young, William Paul.Chatrč.Bratislava:Tatran.2009.978-80-222-0562-7.389;
489 .Remešová, Věra.Ikonografie a atributy svatých. Praha:Zvon.1991.80-7113-045-1.565;
490 .Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-215-X.271;
491 .Curtis, Brent.Posvätná Romanca. Bližšie k srdcu Boha.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-969264-5-4.388;
492 .Frankhauser,G.Příbéhy dosud živé!1.:neudaný.1985??..54;
493 .Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970..285;
494 ..Knihy letopisů (Paralipomenon). Luxpress ::Praha :.2000.80-7130-086-1.396;
495 .Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not.1999..443;
496 .Fankhauser,G.Příbéhy dosud živé 4.:neudaný.1985??..56;
497 .Pauliny, Andrej, SDB.Dejiny Spásy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-33-9.284;
498 ..Průvodce životem - Izajáš.Praha ::Luxpress.1999.80-7130-080-2.395;
499 .Fankhauser,G.Příběhy dosud živé 5.:neudaný.1985??..57;
500 .Malý Tomáš.Pedagogika.Rím:Velehrad-Křesťanská akademie.1985..283;
501 ..Průvodce životem - Izajáš.Praha ::Luxpress.1999.80-7130-080-2.395;
502 .Fankhauser,G.Příběhy dosud živé 6.:neudaný.1985??..58;
503 .Schmaus, Michael.Život milosti a Milostiplná.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..283;
504 ..5. Kniha Mojžíšova (Deuteronomium). Luxpress ::Praha :.2003.80-7130-099-3.393;
505 .Potúček,Juraj.Biblická konkordancia.Bratislava:Slovenská biblická spoločnosť.1997..59;
506 .Schmaus, Michael, 1897-1994.Sviatosti:.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..282;
507 ..4. Mojžíšova (Numeri). Luxpress ::Praha :.2002.80-7130-097-7.392;
508 .Gáfriková, Gizela.Literárne dielo Hugolína Gavloviča (1712-1787) v súradniciach dobovej duchovnej kultúry a vzdelanost.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-85-6.61;
509 .Schmaus, Michael.Cirkev.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..281;
510 ..3. Mojžíšova (Leviticus). Luxpress ::Praha :.2002.80-7130-098-5.391;
511 .Günthör, Anselm.Morálna teológia. I/a, Všeobecná morálna teológia. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1987..279;
512 .Terezie, od Ježiše sv.Kniha o zakládaní.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-4-X.461;
513 .Gunthor,Anselm.Morálna teológia 1/b.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..280;
514 .O'Brien, Michael D..Apokalypsa. Ronov nad Doubravou:Triality spol.s.r.o..1998.80-901876-1-7.207;
515 .Ján Pavol II..O povolaní a poslaní laikov.?:neudaný.1989?..296;
516 .Matura, Thaddée.Žiariaca neprítomnosť.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-012-5.244;
517 .Ján Pavol II..Redemptoris Mater.Praha:ZVON.1995.80-7113-116-4.295;
518 .Vrablec Jozef, ThDr..O otázkach viery.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.456;
519 .Gogoľ, Nikolaj Vasilievič.Mŕtve duše.Bratislava:Petit Press.2006..205;
520 .Ján Pavol II..Zmierenie a pokánie. Reconciliatio et paenitentia. Exhortácia..Rím:SÚSCM.1985..294;
521 .Herman, Melville.Biela veľryba.Bratislava:Petit Press.2006.80-85585-76-6.204;
522 .Ján Pavol II..Bohatý na milosrdenstvo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..292;