logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa políc

1 .Pavel Kolárovský.Dejiny dogiem.Bratislava:.1996..kolarovskypavel/dejiny;
2 .Pázmány, Péter,.Opera omnia [Pázmány] VI :.Budapest,:.1904..pazmanypetr/operaomnia;
3 .Hodál, Juraj.O pohanskom náboženstve Starých Slovákov.:.2018.9788089869145; 978-80-89869-14-5.hodaljuraj/opohanskom;
4 .Andrej Démuth.Teória hier a problém rozhodovania.:Filozofická fakulta TU.2013..demuthandrej/teoria;
5 .Schutz, Antal,.A nemzetnevelo Pazmany..Budapest,:Stephaneum Nyomda,.1938...schutzantal/anemzetnevelo;
6 .Eisner, Jan.Príspevky k praveku, dejinám a národopisu Slovenska.Bratislava:Spoločnosť slovenského vlastivedného múzea.1931..elsnerjan/prispevky;
7 .Ján Dravecký.Základy pedagogiky.:.2009..dravecky/pedagogika;
8 .Szabo, Ferenc,.A teologus Pazmany :.Roma ::[Magyar Egyhaztorteneti Enciklopedia Munkakozossege],.1990...szaboferenc/ateologus;
9 .Frankovský, Alojz.Náuka o jednotlivých sviatostiach.Spišské Podhradie:KS.1992..frankovskyalojz/nauka;
10 .Veszprem, Muzeumi Konyvtar.Annus a nativitate salvatoris nostri Jesu Christi M. DCCC. XXXVI. [1836] bissextilis dierum 366 stylo gregoriano, et juliano deductus sive calendarium in usum ecclesiae R. Catholicae.[Buda] Budae ::typis, ac sumpt. Typogr. Regiae Univers. Hungar.,.[1835]..veszprem/annus;
11 .Frankovský, Alojz.Boh-Trojica-Stvorenie.Spišské Podhradie:KS.1999..frankovskyalojz/boh;
12 .Sorbait, Paulus de.Catalogus rectorum et illustrium virorum archigymnasii Viennensis ab anno 1237 - 1569 per Georgium Eder conscriptus, nunc denuo revisus et auctus atque usque ad annum 1670 continuatus /.Viennae Austriae ::Mattheus Cosmerovius,.1670..sorbaitpaulusde/catalogus;
13 .Sedlák, Jan,.List Jana z Rakovníka Husovi /.V Brně ::Tiskem benediktinské knihtiskárny,.1909..sedlakjan/list;
14 ..Joanni V. Portugaliae, et Algarbiorum Regi Fidelissimo Doctrinam .....:.1749..joanni/joanni;
15 ..Priručnyj slovar‘ slaveno-pol‘skij, ili, Sobranie Rečenij slavenskich neudob razumetel\'nych, obretajuščichsja v knigach cerkovnych, na jazyk pol\'skij tolkovannych =.Lvigórod ::Inst. Stauropigianskij,.1830..lvov/slownik;
16 ..Filosofická revue :.Olomouc ::Bohoslovecký seminář učiliště řádu dominikánů,.1930..filosofickarevue/1930;
17 .Gerencsér István.A filozófus Pázmány.:.1937..gerencseristvan/afilozofus;
18 .Rachmanova, Alja,.Studenti, láska, Čeka a smrt :.:.1938..rachmanovaalja/studenti;
19 ..Filosofická revue :.Olomouc ::Bohoslovecký seminář učiliště řádu dominikánů,.1931..filosofickarevue/1931;
20 ..Militär-Schematismus des österreichischen Kaiserthumes.Wien ::K.k. Hof- und Staats-Druckerey,.1815-67..wien/schematismus1837;
21 .Jan Zlatoústý,.Sw. Jana Chrysostoma, arcibiskupa Carhradského Wěk a spisy wybrané /.W Pardubicích ::Tiskem a nákladem Jana H. Pospíšila,.1850-1851..zlatoustyjan/spisy;
22 ..Filosofická revue :.Olomouc ::Bohoslovecký seminář učiliště řádu dominikánů,.1932..filosofickarevue/1932;
23 .Sík, Sándor,.Pázmány az ember és az író.Budapest:A Szent István - társulat kiadása.1939..siksandor/pazmany;
24 .Chlustinová, Janka.Trstená včera a dnes..Námestovo:Štúdio F.2001.80-89070-01-9.chlustinovajanka/trstena;
25 ..Filosofická revue :.Olomouc ::Bohoslovecký seminář učiliště řádu dominikánů,.1933..filosofickarevue/1933;
26 .BORKIEWICZ, Izydor OFMConv.BLAHOSLAVENÁ KINGA VO SVETLE LEGIEND A HISTÓRIE.:.2019..borkiewicz/blahoslavena;
27 .Mastik, Chrysostom,.Maria Fortunata Viti :.:.1939..mastikchrysostom/fortunata;
28 ..Filosofická revue :.Olomouc ::Bohoslovecký seminář učiliště řádu dominikánů,.1934..filosofickarevue/1934;
29 .Habáň, Metoděj,.Matka Marie Kosatíkova /.:.1934..habanmetodejop/matka;
30 ..Filosofická revue :.Olomouc ::Bohoslovecký seminář učiliště řádu dominikánů,.1935..filosofickarevue/1935;
31 .Vávrová, Hedvika.Žofie Svečinová /.:.1936..vavrovahedvika/zofie;
32 ..Filosofická revue :.Olomouc ::Bohoslovecký seminář učiliště řádu dominikánů,.1929..filosofickarevue/1929;
33 .Sahula, Jiří,.Ondřej biskup pražský :.:.1935..sahulajiri/ondrej;
34 .Benetka, Bořivoj,.P. Boh. Balbín T.J. :.:.1939..benetkaborivoj/balbin;
35 .Vávrová, Hedvika.P. Jan Beyzym :.:.1939..vavrovahedvika/beyzym;
36 .Müller, Vojtech, OP.P. Lacordaire.:.1937..mullervojtech/lacordaire;
37 .Krenzer. Ferdinand.Oázy vo všedných dňoch.:.2019..krenzerferdinand/oazy;
38 .Inge, William Ralph,.Light, life and love :.London ::Methuen,.[1919]...ingewilliamralph/light;
39 .Vlček, Jaroslav,.Dejiny literatury slovenskej.V Turč. Sv. Martine:J. Vlček.1890..vlcekjaroslav/dejiny;
40 .Bainton, Roland H..Here I stand;.New York,:Abingdon-Cokesbury Press.[1950]..baintonrolandh/here;
41 .Weingart, Miloš,1890-1939.Československý typ cirkevnej slovančiny.Bratislava:SAVU.1949..weingartmilos/ceskoslovensky;
42 .Baudrillard, Jean,.Cool memories V :.Cambridge ::Polity,.c2006..9780745636597; 0745636594; 9780745636603 (pbk.); 0745636608 (pbk.).baudrillardjean/coolmemories;
43 ..Filosofická revue :.Olomouc ::Bohoslovecký seminář učiliště řádu dominikánů,.1936..filosofickarevue/1936;
44 .Bagin Anton, ThDr..Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1980..baginanton/vybrane;
45 .Baudrillard, Jean,.Jean Baudrillard :.:.[2004]; ©2001.0-7456-2452-9; 0-7456-2451-0.baudrillardjean/selected;
46 ..Filosofická revue :.Olomouc ::Bohoslovecký seminář učiliště řádu dominikánů,.1937..filosofickarevue/1937;
47 .Polakovič, Štefan.Slovenský národný socializm :.Bratislava ::Generálny sekretariát HSĽS,.1941..polakovicstefan/slovensky;
48 .Baudrillard, Jean,.Simulacra and simulation /.:.1994.978-0-472-06521-9.baintonrolandh/simulacra;
49 ..Filosofická revue :.Olomouc ::Bohoslovecký seminář učiliště řádu dominikánů,.1938..filosofickarevue/1938;
50 .Polakovič, Štefan,.Začiatky slovenskej národnej filozofie.:.1944..polakovicstefan/zaciatky;
51 .Baudrillard, Jean,.The perfect crime /.London ;; New York ::Verso,.1996..1859849199; 1859840442 (pbk.).baudrillardjean/theperfect;
52 ..Filosofická revue :.Olomouc ::Bohoslovecký seminář učiliště řádu dominikánů,.1939..filosofickarevue/1939;
53 .Kernaševič, Peter.Zrovnávacie bohoslovie a sektológia /.Bratislava ::Církevné nakl.,.1974..kernasevicpeter/zrovnavacie;
54 .Feenberg, Andrew.Between reason and experience.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.c2010..feenbergandrew/betweenreason;
55 ..Filosofická revue :.Olomouc ::Bohoslovecký seminář učiliště řádu dominikánů,.1940..filosofickarevue/1940;
56 .Bianco, Enzo.Knieža, ktoré sa rozhodlo pre Don Bosca.:.1980? [s.a.]..biancoenzo/knieza;
57 .Prnová, Irena.Žil medzi nami. HELA:Trenčín.1999.80-967321-3-7.prnovairena/zil;
58 .Gabbay, Dov M.,.Handbook of the history of logic..Amsterdam ;; Boston ::Elsevier,.2008.978-0-444-51610-7 (Vol. 4); 0-444-51596-8 (Compl.).gabbaydovm/handbook;
59 ..Filosofická revue :.Olomouc ::Bohoslovecký seminář učiliště řádu dominikánů,.1941..filosofickarevue/1941;
60 ..Koncil.:.1980? [s.a.]..samizdat/koncil;
61 .Jesuits..Scriptores provinciae Austriacae Societatis Jesu, collectionis scriptores ejusdem societatis universae tomus primus..Viennæ:.1855..jesuits/scriptores;
62 .Colman, Felicity,.Film, theory and philosophy :.Montreal [Quebec] ::McGill-Queen\'s University Press,.c2009..9780773536975; 9780773537002 (pbk.).colmanfelicity/filmtheoryandphilosophy;
63 ..Filosofická revue :.Olomouc ::Bohoslovecký seminář učiliště řádu dominikánů,.1946..filosofickarevue/1946;
64 ..Tajomstvo očistca.:.1980? [s.a.]..samizdat/tajomstvo;
65 .HORÁNYI, Alexius.Memoria Hungarorum et provincialium quam excitat Alexius Horányi ....Viennae:.1776..horanyialexius/memoria;
66 .McLaughlin, Jeff,.Comics as philosophy.Jackson ::University Press of Mississippi,.2005..mclaughlinjeff/comics;
67 ..Filosofická revue :.Olomouc ::Bohoslovecký seminář učiliště řádu dominikánů,.1947..filosofickarevue/1947;
68 .Guardinu, Romano.Úvahy pred svätou omšou.:.1980? [s.a.]..guardiniromano/uvahy;
69 .Bárdosy, János..Moldavensis vel Szepsiensis dećmæ indagatio est proxima terræ Scepusiensis, et huic innexarum sacro-profanarum, iurisdictionum evolutio..Posonii:.1802..bardosyjanos/moldavensis;
70 .Critchley, Simon,.The Cambridge companion to Levinas /.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2002..0521662060; 0521665655 (pbk.) :.critchleysimon/thecambridgecompanion;
71 ..Filosofická revue :.Olomouc ::Bohoslovecký seminář učiliště řádu dominikánů,.1948..filosofickarevue/1948;
72 ..Ako sa spovedať?.:.1985? [s.a.]..samizdat/akosaspovedat;
73 ..Pálenka, otrawa.B. Bystřica:[s.n.].1843..univerzitnakniznica/palenkaotrawa;
74 .Conley, Verena Andermatt,.Rethinking technologies.Minneapolis ::University of Minnesota Press,.c1993..conleyverenaandermatt/rethinkingtechnologies;
75 .Plus, Raoul.Kňazské rozjímanie.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..plusraoul/knazske;
76 ..Konferencie o životných zásadách c. učiteľa sv. Bonaventúru.:.1985? [s.a.]..bonaventura/konferencie;
77 .Haan, Ludevít.Pametnosti Békeš-Čabanske /.W Pesti ::[s.n.],.1866..haanludevit/pametnosti;
78 .Heinämaa, Sara,.Consciousness :.:.2007.978-1-4020-6081-6.heinämaasara/consciousness;
79 .Búda, Jozef.Ohnisko lásky.Rím ::Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda,.1979..budajozef/ohnisko;
80 .Bezděk, Bohuslav.Menoslov obcí na Slovensku.Bratislava:.1924..bezdekbohuslav/menoslov;
81 .Péterfi, Karol, SJ.Sacra concilia ecclesiae romanocatholicae in regno Hungariae celebrata 2.Bratislava:.1742..peterfikarolsj/sacraconcilia;
82 .Cohen, Andrew I..Contemporary debates in applied ethics /.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.c2005..1405115475 (alk. paper); 1405115483 (pbk. : alk. paper).cohenandrewi/contemporary;
83 .Višňovský, Mikuláš.Vierouka 1..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..visnovskymikulas/vierouka1;
84 ..Ako sa syn Boží stal človekom.:.1984? [s.a.]..samizdat/akosasynbozi;
85 ..Slovenskje pohladi na vedi, umenja a literaturu..Skalici ::J.M. Hurban,.1846-1851...hurbanjm/slovenskje;
86 .Radlinský, Andrej Ľudovít.Nábožné Wýlewy. Kniha modlitebná, poučná, obradná a spewácka pre katolického kresťana duchowního tak jako swetského, každého stawu, weku a obojeho pohlawia, k upotrebowaniu w kosto. Budín:Tlač Martin Bago.1850..radlinskyandrejludovit/naboznewylewy;
87 .Dreier, James Lawrence,.Contemporary debates in moral theory /.:.2006.1-4051-0179-2; 1-4051-0178-4.dreierjameslawrence/contemporary;
88 .Vacval Anton M., SDB.Zriedkavý hrdina, muž pre každé obdobie.:.1989[s.a]..vacvalanton/zriedkavy;
89 .Lechovič, Vincent, SVD.Listy.:.1978..lechovicvincentsvd/listy;
90 .Svoreň, Michal.Synopsis Critico Historica Decretorum Synodalium pro Ecclesia Hungaro-Catholica editorum....Vesprém:.1807..svorenmichal/synopsis;
91 .Vážný, Václav.Pravidlá slovenského pravopisu.Martin:Matica slovenská.1931..minskolstva/pravidla;
92 .Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované slnko.Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-39-X.habovstiakanton/zamrakmi;
93 .Jakšič, Akurz Karol, OFM.Cesta katolíckej rodiny.Bratislava:.1943..jaksicakurzkarolofm/cesta;
94 ..Listy z misií.:.1980..samizdat/listy;
95 .Timkovič, Gorazd Andrej.Timkovič Andrej (1919-1987) - príbeh zvyčajného ženatého farára.Prešov:Timkovič Jozafát Vladimír.2007.978-80-969643-8-3.timkovicgorazdandrej/timkovicandrej;
96 .Madsen, Birger Stjernholm.Statistics for non-statisticians /.:.[2016]; ©2016.978-3-662-49348-9.madsenbirgerstjernholm/statistics;
97 .Peterson, Michael L.,.Contemporary debates in philosophy of religion /.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2004..0631200428 (alk. paper); 0631200436 (pbk. : alk. paper).petersonmichaell/contemporarydebates;
98 ..Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1979..ssv/krizovacesta;
99 .Michalička, Ján.Venček kráľovnej mája.:.1991..michalickajan/vencek;
100 .Timkovič, Gorazd A..Ikonostas a jeho Teológia.Prešov:Rád sv.Bazila Veľkého.2004.80-968896-1-3.timkovicgorazdandrej/ikonostas;
101 .Jørgensen, Johannes,.Svatá Kateřina Sienská /.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1946..jorgensenjohannes/svata;
102 .Preyer, Gerhard.Contextualism in philosophy :.Oxford ::Clarendon Press,.2005.0-19-926741-3.preyergerhard/contextualism;
103 .Vacval Anton M., SDB.Malý hrdina z katakomb.Rím:Collegium Sancti Tarsicii.1970? [s.a.]..vacvalanton/maly;
104 ..Za otcom Michalom Laskom, SJ, 1920-1982.:.1982..samizdat/lacko;
105 .Timkovič, Jozafát Vladimír.Dejiny baziliánskeho monastyra v Krásnobrode od 9. storočia po súčasnosť. .Košice :Gorazd Andrej Timkovič.2008.978-80-970008-1-3.timkovicjozafatvladimir/dejiny;
106 .Dodge, Yadolah,.The concise encyclopedia of statistics.New York ::Springer,.2008.978-0-387-32833-1 (Online).dodgeyadolah/concise;
107 .Sarfati, Jonathan.Odmietnutie evolúcie.Žilina:Solas.2019.978-80-971486-3-8.sarfatijonathan/odmietnutie;
108 .Timkovič, Jozafát V.,.Rusíni na Slovensku v cirkevných dokumentoch..Užhorod ::Vydavateľsvo V. Paďaka,.2006.966-7838-98-6.timkovicjozafatvladimir/rusini;
109 .Hunka, Ján,.Mince Arpádovcov z rokov 1000-1301.Nitra; Bratislava:Archeologický ústav SAV; Veda.2013.9788089315505 (Archeologický ústav SAV : viaz.).hunkajan/mince;
110 .Arthurs, Jane.Crash cultures.Bristol, Uk ;; Portland, OR ::Intellect Books,.c2002..arthursjane/crashcultures;
111 .Vašek, Bedřich,1882-1959.Sociálny Katechizmus.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1938..zlatosstefan/socialny;
112 .Vladimirus, de juxta Hornad.Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska (9.-18. storočie).Prešov:Jozafát Vladimír Timkovič.2004.80-969168-0-7.hornaddejuxtavladimirus/dejiny;
113 .Ormis, Samuel,.Stručný přírodopis pro slowenské žáky a žáčky..W B. Bystřici ::Tiskem a nákladem Filipa Macholda,.1851..ormissamuel/strucny;
114 .McCarthy, Thomas,.The critical theory of Jürgen Habermas /.:.[1978].; © 1978..0-262-13138-2.mccarthythomas/thecritical;
115 ..Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia Series prima. Tomus primus.Budapest:.1887..uhorsko/monumentas1t1;
116 .Trochta, Jozef.Zoznam stredovekých fár na Slovensku.:.1968..trochtajozef/zoznam;
117 .Timkovič, Jozafát V..Zlatoústy - najväčší kazateľ v dejinách Cirkvi : (životopis).Prešov:Rád sv.Bazila Veľkého.2003.80-968897-9-6.timkovicjozafatvladimir/zlatousty;
118 .Harris, Jan Ll.,.Digital matters.New York, N.Y. ::Routledge,.2005..harrisjanli/digitalmatters;
119 .Molinie, Marie Dominique.Odvaha mít strach.Brno:CDK.1996.80-85959-08-9.moliniemariedominique/odvaha;
120 .Zsasskovszky, Franciscus.Manuale musico-liturgicum.Agria:Lyceum Archi-episcop..1853..zsasskovszkyfranciscus/manuale;
121 .Dillon, Michael,.Politics of security.London ;; New York ::Routledge,.1996..dillonmichael/politicsofsecurity;
122 .Rybay, Jiří.Katechismus o zdrawi pro obecný lid a Školskau Mládež.Pešt:Mateg Trattner.1795..rybayjiri/katechismus;
123 .Gülden, Josef.Pápež Pavol VI. "V mene Pánovom".:.2019..guldenjosef/vmene;
124 .Gilmore, Richard A..Doing philosophy at the movies.Albany ::State University of New York Press,.c2005..gilmorericharda/doingphilosophy;
125 .Čulen, Konštantín.Česi a Slováci v štátnych službách ČSR. Vydavateľstvo Ivan Štelcer:Trenčín.1994.80-967196-1-0.culenk/slovaci;
126 .Fraydt, Leopold.Prostý ľud na správne vykonanie modlitby poučený ....:.2019..fraydtleopold/prosty;
127 .Eckhart,.Meister Eckhart\'s sermons,.London,:H.R. Allenson, Limited.[1932]..eckhart/meister;
128 .Emmerichová, Katarína Anna.Umučenie Pána Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-451-4.emmerichovakatarina/umucenie;
129 .Batthyany Ignac.Leges ecclesiasticae regni Hungariae, et provinciarum adiacentium, opera, et studio :.Claudiopoli ::Typ. Episcopalibvs,.1827.(kotott).batthyanyignac/leges3;
130 .Katz, Claire.Emmanuel Levinas :.:.2005.0-415-31049-0; 0-415-31051-2.katzclaire/emmanuellevinas;
131 .Hlouch, Josef,.Anna Marie Zelíková z Napajedel :.[s.l.] ::[s.n.],.1940??..hlouchjosef/annamarie;
132 .Stárek, Martin.Trúchlo-reč.:.1858..starekmartin/truchlorec;
133 .Katz, Claire.Emmanuel Levinas :.:.2005.0-415-31049-0; 0-415-31052-0.katzclaire/emmanuellevinasII;
134 .Katz, Claire.Emmanuel Levinas :.:.2005.0-415-31049-0; 0-415-31053-9.katzclaire/emmanuellevinasIII;
135 .Katz, Claire.Emmanuel Levinas :.:.2005.0-415-31049-0; 0-415-31054-7.katzclaire/emmanuellevinasIV;
136 .Kondor Luis P., SVD.Ostaň matkou.Olomouc:samizdat.1985? [s.a.]..kondorluissvd/ostan;
137 .Piccarreta, Luisa,(1865-1947).Hodiny utrpení našeho Pána Ježíše Krista.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.2011.978-80-7266-358-3 .piccarretaluisa/hodiny;
138 .Alcoff, Linda Martín.Epistemology :.:.1998.0-631-20579-9; 0-631-20580-2.alcofflindamartín/epistemology;
139 .Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I..Bratislava:SAV.1977..kropilakmiroslav/vlastivedny1;
140 .Stárek, Ľudovít.Wegweiser in der Trentschiner Burg-Ruine und Umrisse der k. Freistadt und Burg Trentschin.Bratislava:.1852..starekludovit/wegweiser;
141 .Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II..Bratislava:SAV.1977..kropilakmiroslav/vlastivedny2;
142 .Heller, Jan, 1925-2008 - autor.Výkladový slovník biblických jmen. Advent-Orion ::Praha :.2003.80-7172-865-9.hellerjan/vykladovy;
143 .Erikson, Erik H..Young man Luther;.New York,:Norton.[1958]..eriksonerikh/youngmanluther;
144 .Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III..Bratislava:SAV.1978..kropilakmiroslav/vlastivedny3;
145 .Esposito, Roberto,.Bios :.Minneapolis ::University of Minnesota Press,.c2008.978-0-8166-4989-1 (hc : alk. paper).espositoroberto/bios;
146 .Čulen, Anton,.Kde iní končia, my začíname.Bratislava:Post Scriptum.2015.9788089567522 (brož.); 978-80-89567-52-2.culenanton/kde;
147 .Grau, Christopher..Eternal sunshine of the spotless mind /.London ;; New York ::Routledge,.2009..9780415774659 (alk. paper); 9780415774666 (pbk. : alk. paper); 9780203875537 (e-book).grauchristopher/eternal;
148 ..Pozsony és környéke.Pozsony:Wigand Károly Frigyesnél.1865..wigand/pozsony;
149 .Kaufmann, Walter,.Existentialism from Dostoevsky to Sartre /.Cleveland ::World Publishing Company,.1956...kaufmannwalter/existentialism;
150 .Špánik, Michal Glycér, SchP.Compendium historiae regni Hungariae 1.Budapešť:.1816..spanikmichalglycerschp/compendium;
151 .Chaudhuri, Shohini..Feminist film theorists :.London ::Routledge,.2006..0415324327 (hbk.); 0415324335 (pbk.); 0203357027 (ebk.).chaudhurishohini/feminist;
152 .Špánik, Michal Glycér, SchP.Historia pragmatica regni Hungariae.Budapešť:.1828..spanikmichalglycerschp/historia;
153 .Fuchs, Jiří, 1947- - autor.Filosofie :.:Praha :.1999.80-85929-37-6.fuchsjiri/uvod;
154 .Špánik, Michal Glycér, SchP.Historia pragmatica regni Hungariae.Budapešť:.1825..spanikmichalglycerschp/historia;
155 .Hanakovič, Štefan.130 rokov Spolku svätého Vojtecha a 150 rokov Katolíckych novín. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-335-0.hanakovicstefan/spolok;
156 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Mariecella v Štýrsku.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1926..sasinekfrankovitazoslav/mariecella;
157 .Špánik, Michal Glycér, SchP.Historia pragmatica regni Hungariae.Pešť:.1844..spanikmichalglycerschp/historia;
158 ..Novyj zaviť Gospoda našego Isusa Christa na cerkovno-slavjanskom i češskom jazykach.Peterburg:Sinodaľnaja tipografija.1892..peterburg/novyj;
159 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Jako povstala slovanská bohoslužba?.Pittsburgh, PA:.1892..sasinekfrankovitazoslav/jakopovstala;
160 .Špánik, Michal Glycér, SchP.Oratio Qua Gloriosae Memoriae Augusto Franbcisco I..Budae:Typis Regiae Scientiarum Universitatis Hungaricae.MDCCCXXXV. [=1835]..spanikmichalglycerschp/oratio;
161 .Polednová, S. M. Hermelanda, F.D.G..Pravidlá slušnosti a rady pre dievčatá.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1934..polednova/pravidla;
162 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Kto je Ježis Kristus? .Ružomberok:.1899..sasinekfrankovitazoslav/ktoje;
163 .Špánik, Michal Glycér, SchP.Oratio ad Auditore Philosophiae.Szegedini:.1831..spanikmichalglycerschp/oratio;
164 .Tomášek, František,.Učitel náboženství a zájem dětí /.V Olomouci ::Velehrad, nakladatelství dobré knihy,.1941..tomasekfrantisek/ucitel;
165 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Miništrancia čili spôsob posluhovania kňazovi pri sv. omši.Budapešť:.1861..sasinekfrankovitazoslav/ministrancia;
166 .Špánik, Michal Glycér, SchP.Oratio quam in Comitiis Provincialibus.Budae:.1838..spanikmichalglycerschp/oratio;
167 .Florensová, Grácia.Veď som tvoj....:Trnava.1997.80-967851-2-5.florensovagracia/vedsom;
168 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Obrana sv. Methoda.Martin:.1907..sasinekfrankovitazoslav/obrana;
169 .de Dalmases Candido S.J..K životopisu svätého Ignáca z Loyoly.:.1986? [s.a.]..dalmasescandido/zivotopis;
170 .Raab, Karol.Druhá čítanka.Banská Bystrica:Zvolenský seniorát.1876..raabkarol/druha;
171 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Plnomocné Odpustky od chrámu \"Porciunkuly\" porciunkolowými zwané.:.1858..sasinekfrankovitazoslav/plnomocne;
172 .Šimalčík, Juraj.Zázračný Lurd (Lourdes), alebo, Živý a nepodvratný súveký dôkaz božského pôvodu a pravdivosti cirkvi rímsko-katolíckej.[Banská Bystrica]:Juraj Šimalčík.1928..simalcikjuraj/zazracny;
173 ..Ewanjelický šlabikář.:.1871?..seniorat/ewanjelicky;
174 .F.W.Faber.Vyšší život.Brno:nakladatelství Brnenské tiskárny Brno.1948..faberfw/vyssi;
175 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Rozpravy o náboženstve vôbec 1.Trnava:Adolf Horovitz.1887..sasinekfrankovitazoslav/rozpravy;
176 .Truch, Andrej Jozafat Gregor.Život svätých.Prešov:VMV.2003.80-7165-381-0.truchandrejjozafatgregor/zivot;
177 .Topolský, Josef,.Útok prof. Masaryka na církev katolickou /.Hradec Králové ::Polit. družstvo tisk.,.1907..topolskyjosef/utok;
178 ..Molitvenik sv. Rožanca.Michalovce:00. Redemptoristi.1948..redemptoristi/molitvenik;
179 .Radlinský, Andrej Ľudovít,.Duchovná reč.V Skalici:Tlačou F. X. Škarnycla Synov.1865..radlinskyandrejludovit/duchovnarec;
180 .Sahula, Jiří,.Pokusy o církev národní /.V Olomouci ::Našinec,.1919..sahulajiri/pokusy;
181 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Návod k sberaniu, skúmaniu a opisovaniu starožitností.:.1860? [s.a.]..sasinekfrankovitazoslav/navod;
182 .Radlinský, Štefan.Theologia pastoralis juxta principia ecclesiae romano-chatolicae 1.Viedeň:.1869..radlinskyandrejludovit/theologia1;
183 .Benka-Rybár, Gabriel.Udalosti nadprirodzenej povahy na území Košickej arcidiecézy.Ružomberok:Verbum.2014.9788056101995; 978-80-561-0199-5.benkagabriel/udalosti;
184 .Čihák, Josef,.Svatá hodina a jiné modlitby k Božskému Srdci Ježíšovu /.V Praze ::Národní sekretariát Intronisace Srdce Páně,.1936..cihakjozef/svata;
185 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Smejme sa! :.T. S. Martin ::[s.n.],.1870..sasinekfrankovitazoslav/smejmesa;
186 .Radlinský, Štefan.Theologia pastoralis juxta principia ecclesiae romano-chatolicae 2.Viedeň:.1871..radlinskyandrejludovit/theologia2;
187 .Baník, Augustín Anton.Sborník literárno-vedného odboru Spolku sv. Vojtecha. Roč. 3. Sväzok 1-2.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..banikaugustinanton/sbornik;
188 .Novotný, Josef,.Věda a víra o původu světa /.V Hradci Králové ::Tiskové družstvo (Adalbertinum),.1920..novotnyjosef/veda;
189 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Smejme sa! :.T. S. Martin ::[s.n.],.1870..sasinekfrankovitazoslav/smejmesa;
190 .Radlinský, Andrej Ľudovít,.Dějiny cirkve ostrihomskej :.V Budíně ::Písmenami Martina Bagó,.1856..radlinskyandrejludovit/dejiny;
191 .Press, František.Mariin nebeklíč.:Mariánské nakladatelství v Brně.1991.80-900255-2-8.pressfrantisek/nebeklic;
192 .Novotný, Josef.Víra a věda o cíli člověka.:.1928..novotnyjosef/veda;
193 ..Soznam kníh Spolku sv. Vojtecha v Trnave.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..ssv/soznam1946;
194 .Solomon, Graham..A logical approach to philosophy :.Dordrecht ::Springer,.c2006..1402035330 (hd.bd. : alk. paper).devididavid/alogical;
195 ..Soznam kníh Vydavateľstva Posla Božského Srdca Ježišovho v Trnave na rok 1941.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.[1940]..posolbsj/soznam1941;
196 .Murphy-O\'Connor, J..Paul :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2004..0199266530 (alk. paper).murphyoconnorj/paul;
197 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Swätý Pôst.Turč. Sw. Martin:Kníhtlačiarsko-účastínársky spolok.1890..sasinekfrankovitazoslav/svatypost;
198 .Wagner, Karol.Analecta Scepusii sacri et prophani I.Viedeň:.1774..wagnerkarol/analecta;
199 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Umučenie Pána našeho Ježiša Krista.Skalica:Fr. Richard Osvald.1886..sasinekfrankovitazoslav/umucenie;
200 .Wagner, Karol.Analecta Scepusii sacri et prophani II.Viedeň:.1774..wagnerkarol/analecta;
201 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Umučenie Pána našeho Ježiša Krista.Skalica:Richard Osvald.1887..sasinekfrankovitazoslav/umucenie;
202 .Wagner, Karol.Analecta Scepusii sacrí et prophani III.Bratislava:.1778..wagnerkarol/analecta;
203 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Umučenie Pána našeho Ježiša Krista.Skalica:Richard Osvald.1888..sasinekfrankovitazoslav/umucenie;
204 .Péterfi, Karol, SJ.Sacra concilia ecclesiae romanocatholicae in regno Hungariae celebrata 1.Bratislava:.1741..peterfikarolsj/sacraconcilia;
205 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Vianočný stromček.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1926..sasinekfrankovitazoslav/vianocny;
206 .Fejér, György.Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis /.Budapest ::Typogr. Regiae Universitatis Ungaricae,.1829-1832..fejergyorgy/codex;
207 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Wzdychy wernej dčéry Cirkwe....Turčiansky Sv. Martin:.1889..sasinekfrankovitazoslav/vzdychy;
208 .Lopatková, Zuzana.Z dejín Trnavy a Trnavskej univerzity.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.2011.978-80-8082-464-8.lopatkovazuzana/zdejin;
209 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Wianočný a noworočný darčok pre dobré dietky.[Trnava]:Nákladom Spolku sw. Adalberta (Wojtecha).1884..sasinekfrankovitazoslav/wianocny;
210 .Múčka, Peter,.História farností dekanátu Partizánske.:.2021.9788057026853; 978-80-570-2685-3.muckapeter/historia;
211 .Kratochvil, Josef,.Záhada Boha ve filosofii antické /.Olomouc ::Matice Cyrillo-Methodějská,.1920..kratochviljosef/zahada;
212 .Mendigal, Louis.Ako založiť študentskú skupinu.Bratislava:ÚKK.1947..mendigallouis/akozalozit;
213 .Oldřich Karlík.Mravni zivot podle radu nadprirodzeneho.:Lidové nakladatelství.1936..karlikoldrich/mravni;
214 .Dilong, Rudolf, OFM.Ešte kvietok.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..dilongrudolf/este;
215 .František Ehrle.Scholastika a její úkoly v naší době.Praha:.1937..ehrlefrantisek/scholastika;
216 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Šťastné Vzorkovce. Martin Kollár, Trnava:[S.l.].1892..sasinekfrankovitazoslav/stastne;
217 .Galot Jean.Milostiplná.Cambridge:Priatelia Dobrej Knihy.1986.0-919865-28-3.galotjean/milostiplna;
218 .Záreczky Štefan, ThDr..Slúžiť a pomáhať.Bratislava:ZKD PiT.1980..zareczkystefanthdr/sluzit;
219 .Blaise, Angelik.P. Odilo Pospíšil :.:.1935..blaiseangelik/odilo;
220 ..Slavianski apoštoly.[Michalovce]:00. Redemptoristi.1937..redemptoristi/slavianski;
221 .Cantalamessa, Raniero.Dech Božského ducha.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-361-3.cantalamessa/dech;
222 .Dacík, Reginald Maria,.Sestra Alžběta od Nejsvětější Trojice /.:.1934..dacikreginals/sestra;
223 .Perfeckij, Eugen.Sociálně-hospodářské poměry Podkarpatské Rusi.Bratislava:n. vl..1924..perfeckijeugen/socialne;
224 .Loutil, Edmond,1863-1959.Žena so zatvorenými očami.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..loutiledmond/zena;
225 .Raniero Cantalamessa.Letnice - cesta k obrácení a jednotě.:.2021..cantalamessa/letnice;
226 .Habáň, Metoděj,.Sestra Augustina Smičková /.:.1935..habanmetodej/sestra;
227 .Štúr, Ľudovít,1815-1856.Starý i nový věk Slováků.Bratislava:Učená spoločnosť Šafárikova.1935..sturludovit/stary;
228 .Koza-Matejov, Juraj.Don Bosco. Bratislava:Správa saleziánskych spolupracovníkov.1947..kozamatejovjuraj/donbosco;
229 .Pospíšil, Ctirad Václav,.Jako v nebi, tak i na zemi.Brno ::Proglas,.c2010..pospisilctiradvaclav/uvod;
230 .Špůrek, Stanislav,.Služebník Boží p. Vilém Janauschek /.:.1937..spurekstanislav/sluzebnik;
231 .Československo..Statistický lexikon obcí v zemi podkarpatoruské :.Praha ::Orbis,.1937..ceskoslovensko/statisticky;
232 .Rudolf, Macúch.Islam a kresťanstvo.:Tranoscius.1951..macuchrudolf/islam;
233 .Švach, Prokop,.Sv. Kateřina Sienská /.:.1938..svachprokop/katerina;
234 .Fux, Adolf,.Stručná methodika vyučování katolického náboženství pro učitelské ústavy /.V Hranicích ::Prokop Zapletal,.1898..fuxadolf/strucna;
235 .Katrebová Blehová, Beáta,.Slovenská emigrácia v Taliansku v rokoch 1945-1950.:.2019.9788097331504; 978-80-973315-0-4.blehova/slovenska;
236 .Kateřina,.Sv. Vojtěch /.:.1935..katerina/vojtech;
237 .Tóth, Tihamér,1889-1939.Věřím..V Praze ::Vyšehrad,.1941..tothtihamer/verim;
238 .Dusík, Matej.Kvietky svätého Františka.Bratislava:Serafín.1993.8085310341; 80-85310-34-1.dusikmatej/kvietky;
239 .Jurák, Jeronym M.,.Svatý Basil Veliký :.:.1938..jurakjeronym/basil;
240 .Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 1.. Verona:DOBO.1983..hlinkaanton/ozvena1;
241 .Novák, Ľudovít.Slovenská vlastiveda. I..Bratislava ::Slovenská akadémia vied a umení,.1943..novakludovit/vlastiveda;
242 .Jurečka, Stanislav.Svatý Don Bosco /.:.1938..jureckastanislav/donbosco;
243 .Armin Frieder.Dejiny židovského národa.:Academia Bratislava.1935..friederarmin/dejiny;
244 .Novák, Ľudovít.Slovenská vlastiveda. II..Bratislava ::Slovenská akadémia vied a umení,.1943..novakludovit/vlastiveda;
245 .Zima, Václav,.Svatý Jeronym :.:.1934..zimavaclav/jeronym;
246 .Sedlák, V..Monumenta Vaticana Slovaciae. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332.1. :Trnavská univerzita.2008.978-80-8082-186-9.sedlakvincent/monumenta;
247 .Révai, Anton.Sermo... ad clerum suum dictus dum in episcopum Nitriensem.:.1780..revaianton/sermo;
248 .Savčuk, Mikuláš.Svatý Ondřej Bobola :.:.1939..savcukmikulas/bobola;
249 .Półtawska, Wanda,1921-.Príbeh priateľstva Karola Wojtylu a rodiny Półtawskej.Stará Ľubovňa:Sali - Foto.2011.9788097064433 (viaz.);978-80-970644-3-3.poltawskawanda/pribeh;
250 .Kovačič, Martin Juraj.Codex Juris Decretalis Ecclesiae Hungaricae Quem Ad Sua Capita Revocatum, Et In Ordinem Systematicum Reductum, Sub Suis Rubricis, Ipso Textu Decretorum Comitalium Fideliter Expressit, Fonte.Pestini:Typis Joannis Thomae Trattner.1815..kovacic/codex;
251 .Horák, F. S.,.Svatý Vincenc Ferrerský /.:.1935..horakfs/vincenc;
252 .Bezák, Štefan.Biblické dejiny pre stredné školy. 1. časť: Starý Zákon.Bratislava:.1929..bezakstefan/biblicke;
253 .Kovachich, Márton György,.Codex juris decretalis ecclesiae Hungaricae, quem ad sua capita revocatum, et in ordinem systematicum reductum, sub suis rubricis, ipso textu decretorum comitialium fideliter expressit, fon.Pestini:.1815..kovacic/codex;
254 .Svobodová, Nina,.Světla Florencie.:.1935..svobodovanina/svetla;
255 .Bezák, Štefan (1877-1946).Biblické dejiny pre stredné školy.Prešov:.1930..bezakstefan/biblicke;
256 ..Lessus quo excell. illustr. ac Rev. Dominum Josephum Vurum ....:.1838..vurumjozef/lessus;
257 .Metyš, Karel,.Vico Necchi /.:.1935..metyskarel/vico;
258 ..Grammatika russkago jazyka.Prjašev:Šter.1920..presov/grammatika;
259 .Zuzana Mydliarová.HISTORIE OBCE LIPTOVSKÁ LÚŽNA.Praha:.2013..mydliarovazuzana/historie;
260 .Hildebrand, Alice von,.Privilégium byť ženou.:.2018.9788081930171; 978-80-8193-017-1.hildebrandalicevon/privilegium;
261 .Kinčok, Branislav.Gustáv Husák a jeho doba.Bratislava:Ústav pamäti národa.2015.9788089335763 (brož.); 978-80-89335-76-3.kincokbranislav/husak;
262 .Hetényi, Martin,.Slovensko-maďarské pomedzie v rokoch 1938 - 1945.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa.2008.9788080944445 (brož.); 978-80-8094-444-5.hetenyimartin/pomedzie;
263 .Hlavačková, Miriam,.Kapitula pri Dóme sv. Martina.Bratislava:Spoločnosť Pro historia.2008.9788097006020 (brož.); 978-80-970060-2-0.hlavackovamiriam/kapitula;
264 .Wurmbrand, Richard,.Marx a Satan /.:.2018.978-80-87081-66-2.wurmbrandrichard/marx;
265 .Hollý, Karol,.Andrej Kmeť a slovenské národné hnutie :.Bratislava ::Veda ;; Historický ústav Slovenskej akadémie vied,.2015.9788022414807; 978-80-224-1480-7.hollykarol/andrej;
266 .Braito, Silvestr Maria,.Církev :.V Olomouci ::Velehrad,.1948..braitosilvester/cirkev;
267 .Nadácia matky všetkých národov, Amsterdam.Poselství Paní všech národu.Olomouc:MCM.2000.80-7266-049-7.peerdemanida/poselstvi;
268 .Kušniráková, Ingrid.Pias fundationes. Zbožné fundácie a ich význam pre rozvoj uhorskej spoločnosti v ranom novoveku. .Bratislava :Spoločnosť Pro Historia.2009.978-80-970060-5-1.kusnirakovaingrid/pias;
269 .Feník, Juraj.Jánovo evanjelium.:.2019.9788089489435; 9788022417952; 978-80-89489-43-5; 978-80-224-1795-2.fenikjuraj/janovo;
270 .Lengyelová, Tünde,1960-.Thurzovci a ich historický význam /.Bratislava ::Pro Historia :; Historický ústav SAV,.2012..lengyelovatunde/thurzovci;
271 .Řehák, Karel Lev,.Album katolíka, čili, Zbrojnice na prostonárodní odrážení nepřátelských nájezdů proti Církvi /.V Praze ::V. Kotrba,.[1909]..rehakkarellev/album;
272 .Liška, Anton.Cholerová epidémia z roku 1831 a jej priebeh v Prešovskej eparchii.Prešov:Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta.2012.9788055506913 (viaz.); 978-80-555-0691-3.liskaanton/cholerova;
273 .Hoornaert, Georges.Boj čistoty /.Ve Staré Říši na Moravě ::Marta Florianová,.1939..hoornaertgeorges/boj;
274 .Lukačka, Ján.Chronológia starších slovenských dejín. .Bratislava :Prodama.2008.978-80-969782-8-1.lukackajan/chronologia;
275 .Halúzka, Anton.Krátka mluvnica maďarská pre slovenskú mládež ....B. Bystrica:E. Krčméry.1889..haluzkaanton/kratka;
276 .Ventura, Gioacchino,.Církev a stát, čili, Theokracie a césarismus /.Stará Říše na Moravě ::Josef Florian :; Marta Florianová [distributor],.1937..venturagioacchino/cirkev;
277 .Katarína Štulrajterová.Najstaršie rody na Slovensku.:Matica slovenská.1994.80-967103-0-3.katarinastulrajterova/najstarsie;
278 .Ševc, Ján.Evolučná biológia.Prešov:Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied.2015.9788055513423 (brož.); 978-80-555-1342-3.sevcjan/evolucna;
279 .Eucken, Rudolf,.Dějiny /.Stará Říše na Moravě ::Josef Florian :; Marta Florianová [distributor],.1936..euckenrudolf/dejiny;
280 .Nemec, Miroslav,.Zbojníctvo na Slovensku.Krakov:Spolok Slovákov v Poľsku.2014.9788374908931; 978-83-7490-893-1.nemecmiroslav/zbojnictvo;
281 .Čík, Stanislav Xavér, CCG.Dejiny Mariatálu.Marianka:.1942..cikstanislavxaver/dejinymariatalu;
282 .Štítný ze Štítného, Tomáš,.Knížky šestery o obecných věcech křesťanských..Ve Stare Říši na Moravě ::Marta Florianová,.1937..tomaszestitneho/knizky;
283 .Klubert, Tomáš,1972-.Smrť sa volala Schill /.Bratislava ::Ústav pamäti národa,.2014.978-80-89335-69-5.kluberttomas/smrt;
284 .Váchal, Václav Martin,1859-.Zpověď katolíků ve světle pravdy /.V Praze ::Nákladem Cyrillo-Methodějského kněhkupectví Gustav Francl,.1894..vachalvaclavmartin/zpoved;
285 .Ivanič, Peter,1979-.Stredoveká cestná sieť na Pohroní a Poiplí.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa.2011.9788080948825 (brož.); 978-80-8094-882-5.ivanicpeter/stredoveka;
286 .Nécsey, Eduard.Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1940..necseyeduard/rocenka1940;
287 .Dwelshauvers, Georges,.Synthesa lidského myšlení..Ve Staré Říši na Moravě ::Josef Florian,.1941..dwelshauversgeorges/synthesa;
288 .Lacko, Martin.Zrod slovenského štátu v kronikách slovenskej armády. .Bratislava :Ústav pamäti národa.2009.978-80-89335-19-0.lackomartin/zrod;
289 .Nécsey, Eduard.Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1941..necseyeduard/rocenka1941;
290 .Ventura, Gioacchino,.Království Ježíše Krista /.Stará Říše na Moravě ::Josef Florian :; Sklad Marty Florianové,.1937..venturagioacchino/kralovstvi;
291 .Tišliar, Pavol.Mimoriadne sčítanie ľudu na Slovensku z roku 1919.Bratislava:Statis.2007.978-80-85659-46-7.tisliarpavol/mimoriadne;
292 .Formánek Rudolf, Mons..Ročnica misijného spolku na Slovensku.Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1943..formanekrudolf/rocnica1943;
293 .Žák, František,.Náboženství budoucnosti - žádné náboženství? /.:.[mezi 1905 a 1920?]..zakfrantisek/nabozenstvi;
294 .Sedlák, Imrich,.Nové obzory ....Bratislava; Košice; Košice:Osveta; Krajské nakladateľstvo všeobecnej literatúry; Východoslovenské vydavateľstvo; Krajské múzeum v Prešove.1959-; Prešov.9788089952007 (viaz. : 33/2017).sedlakimrich/noveobzory;
295 .Štefurik, Hilar Jozef.Obnova Dominikánskej rehole na Slovensku v 70. a 80. rokoch 20. storočia.[Košice]:Hilár Jozef Štefurik.2014.9788097171278 (brož.); 978-80-971712-7-8.stefurikhilarop/obnova;
296 .Lev.Okružní list Svatého Otce našeho Lva XIII., prozřetelností Boží papeže, o křesťanském ustavení státův /.:.1886..levxiii/ustaveni;
297 .Kožehuba, Ján.Dejopis Uhorska pre Národnie školy.Turčiansky Sv. Martin:Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok.1873..kozehubajan/dejopis;
298 .Pavlík, Jiří.Apofthegmata I.:Benediktinské arciopactví sv.Vojtěcha sv. Markéty.2000.80-902682-2-6.pavlikjiri/apoftegmata;
299 ..Malý katechismus doktora Martina Luthera.W Trnawě:Elemír Bežo.1918..bezoelemir/maly;
300 .Vrablec Jozef, ThDr..Pozvanie k zenovej meditácii.:GENEZIS.1992.80-85220-63-6.vrablecjozef/pozvanie;
301 ..Ruženec.:SVETLO.2010? [s.a.]..svetlo/ruzenec;
302 .Vrablec Jozef, ThDr..Viete meditovať?. Bratislava:Akcent.1992.80-85594-00-5.vrablecjozef/viete;
303 .Škarvan, Ab..Poučné čítanie.[Ružomberok]:[K. Salva].1896..skarvanab/poucne;
304 .Tkáčik, Ladislav,.Kapucíni na Slovensku.:.2017.9788089888016; 978-80-89888-01-6.tkacikladislav/kapucini;
305 .Tkáčik, Ladislav,.Nekrológ Slovenskej provincie rádu menších bratov kapucínov.:.2018.9788089888047; 978-80-89888-04-7.tkacikladislav/nekrolog;
306 .Jašek, Peter,.Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe.Bratislava:Ústav pamäti národa.2012.9788089335503; 978-80-89335-50-3.jasekpeter/protikomunisticky;
307 .Porubčan, Jozef, SJ.Apokalypsa.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-001-2.porubcanjozef/apokalypsa;
308 .Culen, Konstantin..Dejiny Slovakov v Amerike..V Bratislave,:Nakl. Slovenskej ligy,.1942...culenkonstantin/dejiny;
309 ..Spoločnosť božieho slova 1923-1948.Nitra:Misionári Spoločnosti Božieho slova na Slovensku.1948..verbisti/spolocnost;
310 .Pavlík, Jiří.APOFTEGMATA l. výroky a příběhy pouštních otcu.Praha:Benediktíni.2000.80-802682-2-3.pavlikjiri/apoftegmata;
311 .Hodál, Juraj.Elena Brestenská r. Gessayová.Bratislava:Slovenská liga na Slovensku.1943..hodaljuraj/elena;
312 .Weilová, Simone.Tiaž a milosť.Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-027-9.weilsimone/tiaz;
313 .Deml, Jakub,.Svatý Josef /.[Olomouc] ::M.R. Junová,.1942..demljakub/svatyjosef;
314 .Alber, Ján Nepomuk, SchP.Cogitationes philosophicae.Viedeň:.1782..alberjannepomukschp/cogitationes;
315 .Myslivec, Josef,.Ikona /.V Praze ::Vyšehrad,.1947..myslivecjosef/ikona;
316 ..Hrobova kniha Brodno.:.1900..brodno/hrobova;
317 .Pavlík, Jiří.APOFTEGMATA ll. výroky a příběhy pouštních otcu.Praha:Benediktíni.2005.80-86882-01-2.pavlikjiri/apoftegmata;
318 .Natalis, Alexandri.Institutio concionatorum tripartita .:.1763..natalisalexandri/institutio;
319 ..Apofthegmata :.:Praha :.2000-2008.978-80-86882-10-9.pavlikjiri/apoftegmata;
320 .Macůrek, Josef,.Valaši v západních Karpatech v 15.-18. století :.Ostrava ::Krajské nakladatelství,.1959..macurekjosef/valasi;
321 .Bellarmin, Robert.O věčné blaženosti svatých.Praha:Krystal.2001.80-85929-47-3.bellarminrobert/ovecne;
322 .Zemko, Pavol.Základná homiletika a homílie na rok A.Trnava:Ivona Matúšová.2012.9788089413195 (viaz.); 978-80-89413-19-5.zemkopavol/zakladna;
323 .Slavíček, Karel,.P. Karla Slavíčka ... Listy z Číny do vlasti :.V Přerově ;; v Pardubicích ::Edice Delfín, B. Durych a V. Vokolek,.1935..slavicekkarel/listy;
324 ..Medalha Evangelica Laurada.:.1718..latin/medalha;
325 .Dlouhá, Běla,.Dr. Karel Svoboda /.:.1939..dlouhabela/drkarel;
326 .Jan,.Nebeský žebřík /.:.2015.978-80-7465-125-0.janklimak/nebesky;
327 .Dlouhá, Běla,.Eva Lavallièrová :.:.1937..dlouhabela/eva;
328 .Arnošt,.Mariale parvum :.V Praze ::Gustav Francl,.[1912]..arnost/mariale;
329 .Lipanský, Jetřich,.Karel Foucauld :.:.1938..lipanskyjetrich/karel;
330 ..Perikopy čili čtení Evangelia.:.1947..liturgia/perikopy;
331 .Bazin, René,.Karel Foucauld, badatel o Maroku, poustevník saharský..:.1929..bazinrene/karel;
332 .Sýkora, Jan Ladislav,.Evangelium Ježíše Krista podle sepsání sv. Lukáše /.Praha ::Dědictví Svatojanské,.1922..sykorajanladislav/evangelium;
333 .Dlouhá, Běla,.Sv. Hildegarda z Bingen /.:.1934..dlouhabela/hildegarda;
334 .Sýkora, Jan Ladislav,.Evangelium Ježíše Krista podle sepsání sv. Marka /.Praha ::Dědictví Svatojanské,.1922..sykorajanladislav/evangelium;
335 .Sýkora, Jan Ladislav,.Evangelium Ježíše Krista podle sepsání sv. Matouše /.:.1925..sykorajanladislav/evangelium;
336 .Code, Lorraine..Feminist interpretations of Hans-Georg Gadamer /.University Park, Pa. ::Pennsylvania State University Press,.c2003..0271022434 (hbk. : alk. paper); 0271022442 (pbk. : alk. paper).codelorraine/feminist;
337 .Felizna, Jan.Epištoly nedělní a sváteční.:.1898..feliznajan/epistoly;
338 .Meehan, Johanna.Feminists read Habermas :.New York ::Routledge,.1995..0-415-90713-6; 0-415-90714-4.meehanjohanna/feminists;
339 ..Hatodik Pius Római Pápától kiadatott imádságos könyvetske ....Pešť:.1806..pesten/hatodikpiusromai;
340 .Foucault, Michel,.Discipline and punish :.:.1991; ©1977.978-0-140-13722-4.foucaultmichel/discipline;
341 ..Rituale Strigoniense seu formula agendorum in ….Budae:.1858..ioannisbaptscitovszky/rituale;
342 .Foucault, Michel.Madness and civilization :.London ::Routledge,.2001..9780415253857.foucaultmichel/madness;
343 ..Nový zákon Pána nášho Ježiša Krista. Časť 1..Trnava:Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha).1913..ssv/novyzakon;
344 .Nietzsche, Friedrich,.Beyond good and evil :.:.1989; ©1966.0-679-72465-6.nietzschefriedrich/beyondgoodandevil;
345 ..Písmo sväté Nového zákona /.Trnava ::Spol. Sv. Vojtecha,.1949..ssv/pismosvate;
346 .Nietzsche, Friedrich,.The Gay Science :.:.1974.0-394-71985-9.nietzschefriedrich/thegayscience;
347 ..Písmo Sväté Starý Zákon II..:.1922..ssv/pismosvate;
348 .Lotz, Christian,.From affectivity to subjectivity :.Basingstoke ;; New York ::Palgrave Macmillan ,.2007.978-0-230-53533-6 (váz.); 0-230-53533-X (váz.).lotzchristian/fromaffectivity;
349 .Vašek, Bedřich,1882-1959.Dějiny křesťanské charity /.V Olomouci ::Velehrad,.1941..vasekbedrich/dejiny;
350 .Quine, W. V..From a logical point of view :.Cambridge ::Harvard Univ. Press,.1953..quinewv/fromalogical;
351 .Nekula, Stanislav,.Mše svatá řeckoslovanského obřadu /.:.1947..nekulastanislav/msesvata;
352 .Colebrook, Claire..Gilles Deleuze /.London ;; New York ::Routledge,.2002..0415246334 (alk. paper); 0415246342 (pbk. : alk. paper).colebrookclaire/gillesdeleuze;
353 .Paffenroth, Kim,.Gospel of the living dead :.Waco, Tex. ::Baylor University Press,.c2006..9781932792652 (hbk.); 1932792651 (hbk.).paffenrothkim/gospel;
354 .Lippitt, John..Routledge philosophy guidebook to Kierkegaard and Fear and trembling /.London ;; New York ::Routledge,.2003..0415180465; 0415180473 (pbk.).lippittjohn/routledgephilosophy;
355 .Sepp, Hans Rainer,.Handbook of phenomenological aesthetics /.Dordrecht ::Springer,.2010.978-90-481-2470-1.sepphansrainer/handbook;
356 .Vladimír Rábik.Kapitoly z dejín osídlenia Slovenska v stredoveku I..Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity.2012.978-80-8082-555-3 .rabikvladimir/kapitoly;
357 .Jašek, Peter,.Sviečková manifestácia..:.2015.978-80-89335-75-6.jasekpeter/svieckova;
358 .Tandlich, Tomáš.Židovská komunita v Bratislave za vlády Jagelovskej dynastie. .Nitra :UKF.2010.978-80-8094-739-2.tandlichtomas/zidovska;
359 .Tandlich, Tomáš,1972-.Mestečká na území Bratislavskej, Nitrianskej a Tekovskej stolice.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta.2013.9788055802886 (brož.); 978-80-558-0288-6.tandlichtomas/mestecka;
360 .Podolec, Ondrej.Február 1948 a Slovensko. .Bratislava:Ústav pamäti národa.2008.978-80-89335-07-7.podolecondrej/februar;
361 .Lev.Básně a nápisy slavně panujícího papeže Lva XIII /.Brno ::Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských,.1888..levxiii/basne;
362 .Terezie, od Ježíše, svatá.Hrad nitra.:Praha : Kuncíř.1930..tereziaavilska/hrad;
363 .Miklík, Josef,.Nedělní chvilky..:.1924..miklikjosef/nedelni;
364 ..Papyrologie (řecká, latinská, koptská).:Praha :.2006.978-80-246-1180-8.dostalovaruzena/papyrologie;
365 .Losskij, Nikolaj Onufrijevič.Podmienky dokonalého dobra.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1944..losskijnikolajonufrijevic/podmienky;
366 .Dostálová, Růžena.Byzantská vzdělanost.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-409-0.dostalovaruzena/byzantska;
367 .Snopek, František,.Svatí Cyrill a Methoděj apoštolé slovanští :.v Praze ::V. Kotrba,.1920..snopekfrantisek/svati;
368 .Markuš, Jozef Ondrej.Prorok Jonáš.Chicago:V. Uhri.1971..markusjozefondrej/jonas;
369 .Benediktin.In sinu Jesu :.:.2017.978-80-906372-8-3.benediktin/insinujesu;
370 .Tomko, Jozef.Kresťan a svet.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..tomkojozef/krestan;
371 .Esser, Kajetán.Život a regula. Smernice pre rehoľný život vo františkánskom duchu.Rím:Dietrich-Coelde.1968..esserkajetan/zivot;
372 .Bonaventúra z Bagnoregia.Bonaventúra z Bagnoregia: Breviloquium.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-059-1.bonaventurazbagnoregia/breviloquium;
373 .Kasajová, Beáta.Teplička nad Váhom 1267-2017.:.2017.9788081542190; 978-80-8154-219-0.kasajovabeata/teplicka;
374 ..Teplička nad Váhom 1267-1997. Obecný úrad :V Žiline.1997.80-7100-431-6.mikulikdusan/teplicka;
375 .Brabenec, Vojtech.Trenčín Trenčanom o Trenčíne .:Vojtech Brabenec.2010.978-80-970620-9-5.brabenecvojtech/trencan;
376 .Brabenec, Vojtech.Priemysel v Trenčíne .:Ing. Vojtech Brabenec.2011.978-80-970651-0-2.brabenecvojtech/priemysel;
377 .Androvič, Štefan.Z vojenských dejín Trenčína.Trenčín:Vojtech Brabenec.2011.9788097098193 (elektronická kniha); 978-80-970981-9-3.androvicstefan/zvojenskych;
378 .Šmálik, Štefan.Dejiny Spišského biskupstva.:.1990 ?..smalikstefan/dejiny;
379 .Šmálik, Štefan.Tvrdošín.:.1990 ?..smalikstefan/tvrdosin;
380 .Šmálik, Štefan.Oravská Čenstochová.:.1990 ?..smalikstefan/trstena;
381 .Šmálik, Štefan.Rôzne texry z dejín Oravy.:.1990 ?..smalikstefan/rozne;
382 .Horváth, Štefan, SVD.75 rokov Spoločnosti Božieho Slova. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.2000.80-85223-54-6.horvathstefansvd/75rokov;
383 .Alber, Ján Nepomuk, SchP.Institutiones hermeneuticæ Scripturæ sacræ Veteris Testamenti, quas J.N. Alber tertium edidit. Tom III..Pestini:.1827..alberjohannnepomuk/institutiones;
384 .Tomášek, František,.Duchovní příprava do života pro žactvo opouštějící školu /.Frýdek ::Exerciční dům,.1946..tomasekfrantisek/duchovni;
385 .Alber, Ján Nepomuk, SchP.Institutiones historiae ecclesiasticae..Agriae:.1825..alberjohannnepomuk/institutiones;
386 .Col, Rudolf.Biblická stilistika a poesie.Olomouc:.1948..colrudolf/biblicka;
387 .Alber, Ján Nepomuk, SchP.Interpretatio Sacræ Scripturæ per omnes Veteris et Novi Testamenti libros..Pesthini:.1801-04..alberjohannnepomuk/interpretatio;
388 .Hildebrandt, Dietrich von.25 let Humanae vitaejako znamení odporu.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1999.80-7266-013-6.hildebrandtdietrichvon/25let;
389 .Alber, Ján Nepomuk, SchP.Institutiones historiae ecclesiasticae. Tom I..Agriae:.1825..alberjohannnepomuk/institutiones;
390 .Mráček, Pavel K..Upalování čarodějnic a inkvizice : mýtus a skutečnost.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2006.80-7266-229-5.mracekpavelk/upalovani;
391 .Alber, Ján Nepomuk, SchP.Institutiones hermeneuticæ Scripturæ sacræ Veteris Testamenti, quas J.N. Alber tertium edidit. Tom I..Pestini:.1827..alberjohannnepomuk/institutiones;
392 .Beneš, Jaroslav,.René Descartes či Tomáš Akvinský? :.:.1935..benesjaroslav/rene;
393 .Olekšák, Peter.Historia domus Švošov. Kronika farnosti Švošov.Švošov:Rímskokatolícky farský úrad.2014..oleksakpeter/historia;
394 .Yahya, Hârun, 1956-.O evoluci :.:Olomouc :.2010.978-80-7266-333-0.yahyaharun/oevoluci;
395 .Stříž, Antonín Ludvík,.Modlitby prvních křesťanů..Praha:Ladislav Kuncíř.1946..strizantoninludvik/modlitby;
396 .Wolf, Václav, 1937- - autor.Syntéza víry.:Olomouc :.2003.80-7266-141-8.wolfvaclav/synteza;
397 .Sevrayová, Marie.Božské výzvy.:Mariánské nakladatelství.2004.80-86108-04-X.sevrayovamarie/bozskevyzvy;
398 .Foerster, Friedrich Wilhelm,.Škola a charakter /.Olomouc ::R. Promberger,.1928..foersterfriedrichwilhelm/skola;
399 ..Bohosloví.Praha:.1946..chudobabohdan/bohoslovi;
400 .Žák Karel.Cesta života.:.1947..zakkarel/cestazivota;
401 .Zapletal, Vojtěch,.Církev a zpěv chrámový /.V Hlučíně ::Exerciční dům,.1938..zapletalvojtech/cirkevazpev;
402 .Vodička, Timotheus.Filosofie umění.Brno:Brněnská tiskárna.1948..vodickatimotheus/filosofieumeni;
403 .Vavrovič, Jozef.Ján Palárik.Martin:MS.1993.80-7090-244-2.vavrovicjozef/palarik;
404 .Tomanec, Stanislav.Katolická škola v Holandsku :.V Přerově ::Šlépěje života,.1930..tomanecstanislav/katolickaskola;
405 ..Kostol sv. Jakuba Kysucké Nové Mesto.[Dolná Tižina]:Alfa a Omega.2013.9788097126629 (brož.); 978-80-971266-2-9.susoliakova/kostol;
406 .Čihák, Josef,.Lichva na soudu dějin a mravního zákona /.V Praze ::Tiskem a nákladem Českoslovanské. akc. tiskárny,.1917..cihakjosef/lichvanasoudu;
407 ..Sväté Evanjeliá Písma svätého s biblickými obrazmi.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..ssv/svateevanjelia;
408 .Sýkora, Jan Ladislav,.Evangelium Ježíše Krista podle sepsání sv. Jana /.Praha ::Dědictví Svatojanské,.1922..sykorajanladislav/evangelium;
409 .Filo, Mikuláš.Gréckokatolíci Slováci v minulosti a prítomnosti.Michalovce:Jednota sv. Vyrila a Metoda.1943..filomikulas/greckokatolici;
410 .Gallin,C..U pramene života a svatosti.Praha: Dedictví sv. Jana Nepomuckého .1937..gallinc/upramene;
411 .Miller, Jon,.Hellenistic and early modern philosophy /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2003..0521823854.millerjon/hellenistic;
412 ..Modlitebník pre saleziánske ústavy.Bratislava:Saleziánska spoločnosť na Slovensku.1945..saleziáni/modlitebnik;
413 .Wolf, Václav, 1937-.Svátosti v pohledu českého baroka.:Olomouc :.2009.978-80-7266-326-2.wolfvaclav/svatosti;
414 ..Spomienky na matku.Bratislava ::Kláštor redemptoristov,.1941..klastorredemptoristov/spomienky;
415 .Caputo, John D..How to read Kierkegaard /.New York ::W. W. NortonandCo.,.2008..9780393330786 (pbk.); 0393330788 (pbk.).caputojohnd/howtoreadkierkegaard;
416 .Kubina, Andrej.Sláva Božskému Srdcu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1922..kubinaandrej/slava;
417 .Sklenár, Juraj, SJ.Georgii Papanek compendiata historia Gentis slavae.Trnava:.1793..sklenarjurajsj/georgii;
418 .Husserl, Edmund,.The Paris lectures..The Hague,:M. Nijhoff,.1967 [1968]..husserledmund/theparis;
419 ..Bože ľubľu Ťa.Prešov:Petra.1947..greckokatolici/boze;
420 .Schikora, Rudolf,.Obnova farností misiemi /.Frýdek ::Exerciční dům,.1947..schikorarudolf/obnova;
421 .Hýrošš, Štefan.Kňazi pochádzajúci z farnosti Oslany.:.2006..hyrossstefan/knazi;
422 .Spivak, Gayatri Chakravorty,.In other worlds :.:.1988.0-415-90002-6.spivakgayatrichakravorty/inotherworlds;
423 ..Za svetlom.Ružomberok:Ústredie Sdruženia mužov Božského Srdca.1938..ruzomberok/zasvetlom;
424 .Kramář, Josef,(1954-).MUDr. Jan Bohuslav Kraicz 1869-1929 :.Valašské Meziříčí ::Český svaz ochránců přírody,.2008.978-80-254-4469-6.kramarjosef/mudrjanbohuslav;
425 .Novák, Josef.Patristická čítanka.:Česká katolická charita.1988..novakjosef/citanka;
426 .Dobiáš, Rudolf.Triedni nepriatelia III.. .Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-814-6.dobiasrudolf/triedni3;
427 .Roberts, Robert Campbell,.Intellectual virtues.Oxford ::Clarendon,.2007..9780191712661.robertsrobertcampbell/intellectualvirtues;
428 .Radlinský, Andrej Ľudovít.Nábožné Wýlewy. Kniha modlitebná, poučná, obradná a spewácka pre katolického kresťana duchowního tak jako swetského, každého stawu, weku a obojeho pohlawia, k upotrebowaniu w kosto. Budín:Tlač Martin Bago.1854..radlinskyandrejludovit/wylewy1854;
429 .Mettová, Ida.Kronštadtské povstání 1921 /.Praha ::FSA,.1999..mettovaida/kronstadtskepovstani;
430 .Bokes, František,.Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu v rokoch 1848-1914.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1962..bokesfrantisek/dokumenty;
431 .Dobiáš, Rudolf.Triedni nepriatelia II..Prešov:VMV.2007.978-80-7165-632-6.dobiasrudolf/triedni2;
432 .Tsohatzidis, Savas L.,.Intentional acts and institutional facts :.Dordrecht, The Netherlands ::Springer,.c2007..9781402061035 (hb); 140206103X (hb).tsohatzidissavasl/intentionalacts;
433 .Špánik, Ivan.Mária a Trojica v učení Jána Pavla II..Žilina:Inštitút Communio.2012.9788097061395 (brož.);978-80-970613-9-5.spanikivan/mariaatrojica;
434 .Kratochvil, Josef,.Filosofický slovník /.V Brně ::Občanská tiskárna,.1937..kratochviljosef/filosoficky;
435 .Matzenauer, František Oto,.Krátky prírodopis :.:.1874..matzenauerfrantisekoto/kratky;
436 .Sartre, Jean-Paul,.Critique of dialectical reason /.:.2004-2006.1-85984-485-5; 978-1-85984-485-4; 1-84467-077-5; 978-1-84467-077-2.sartrejeanpaul/critiqueofdialecticalreason;
437 .Michalovič, Ľudovít.Matka ustavičnej pomoci.Bratislava::Lúč,.1991.80-7114-035-X.michalovicludovit/matkaustavicnej;
438 .Fizel, Ján.Menssj Slabikár přirozeným a snadným způsobem k čjtánj wadaucý.Banská Bystrica:[s.n.].1826..fizeljan/dejiny;
439 ..Nowý šlabikář.:.1853..seniorat/slabikar;
440 .Magula, Daniel.Mons. Ladislav Belás 90.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2020..maguladaniel/belas;
441 .Doležel, Jiří,(1965-).Nové dějiny desátků.Ostrava ::[Jiří Doležel],.2009.978-80-254-5679-8.dolezeljiri/novedejinydesatku;
442 .Kliment, Charles K..Slovenská armáda 1939-1945.Plzeň:Mustang.1996.80-7191-132-1.klimentcharlesk/slovenska;
443 ..Šlabykář.Pešť:.1825..pedagogika/slabykar;
444 .Andráš, Matej ; Segeš, Dušan.Susedstvo v čase prelomových zmien /vybrané aspekty československo_poľských vzťahov v rokoch 1943_1948/.. .Bratislava :Prodama.2009.978-80-89396-03-0.andrasmatej/susedstvovcase;
445 ..Jed :.Bratislava ::Kláštor redemptoristov,.1941..redemptoristi/jed;
446 .Mulík, Peter,.Čo písal o našich dejinách Franko Sasinek.Martin:Matica slovenská.2015.9788081281419 (viaz.); 978-80-8128-141-9.mulikpeter/copisal;
447 ..Příspěvky k vývoji právního řádu v Československu 1945-1990.Praha ::Karolinum,.2002.80-246-0217-2.soukupladislav/prispevkykvyvoji;
448 ..Pútnické miesto Topoľčany.Bratislava:Kláštor redemptoristov.1942..redemptoristi/putnicke;
449 ..Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor n.o..Nitra :Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor.2008.978-80-969936-5-9.maguladaniel/specializovana;
450 .Dohnal, Martin,.Daniel Landa, Zdenek Plachý, Jiří Šimáček, Tajemství zlatého draka :.Brno ::Národní divadlo Brno,.2008.978-80-254-4305-7.dohnalmartin/tajemstvizlateho;
451 .ThDr. Konečný, Jan.Duchovní zájmy dneška.Praha:.1924..konecnyjan/duchovni;
452 .Ratkoš, Peter,.Pramene k dejinám Veľkej Moravy /.Bratislava ::Vydavatel\'stvo Slovenskej akadémie vied,.1964..ratkospeter/pramene;
453 .Magula, Daniel.70 rokov Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o..:.2018.9788097237134; 978-80-972371-3-4.maguladaniel/70rokov;
454 .Jakubčin, Pavol,.Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950-1989 :.Bratislava ::Ústav pamäti národa,.2010.978-80-89335-32-9.jakubcinpavol/likvidaciareholi;
455 ..Panna Mária Starohorská.Staré Hory:Kláštor redemptoristov.[1941]..klastorredemptoristov/pannamaria;
456 .Šprocha, Branislav.Demografický obraz Slovenska v rokoch 1938-1945.[Bratislava]:Muzeológia a kultúrne dedičstvo.2016.9788089881031 (brož.); 978-80-89881-03-1.sprochapavol/demo;
457 ..Zlatá kniha.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..suscm/zlatakniha;
458 ..Na čo sa spovedať?.Bratislava:Redemptoristi.1942..redemptoristi/nacosaspovedat;
459 .Nitoglia, Curzio,1957-.Odkud pochází islám? /.[Žďár nad Sázavou] ::Hedvika Nenadálová,.2009.978-80-904365-0-3.nitogliacurzio/odkud;
460 .Kerslake, Christian.Immanence and the vertigo of philosophy.Edinburgh ::Edinburgh University Press,.c2009..kerslakechristian/immanence;
461 .Weingreen, Jacob.Učebnice biblické hebrejštiny.Praha:Karolinum.2003.80-246-0623-2.weingreenjacob/ucebnice;
462 ..Apoštolka kňazskej soboty.Bratislava:Kláštor redemptoristov.1942..redemptoristi/apostolka;
463 ..Imricha Salayho preložená Uherská Grammatika ....Ostrihom:Jozef Beimel.1834..salayimrich/grammatika;
464 .Kangas, David J..Kierkegaard\'s instant.Bloomington ::Indiana University Press,.c2007..kangasdavidj/kierkegaardsinstant;
465 ..Životom č.83.roč.V.č.11.Bratislava:b.n..1942..redemptoristi/nadusicky;
466 ..Slowenský Slabikár pre ewangelické sskoly augšp. wyzn..Pesst:[ Tiskom Horňanskyho a Trägera ].1868..pest/slabikar;
467 .Stokes, Patrick.Kierkegaard’s Mirrors :.:.2010.978-1-349-31632-8; 978-0-230-25126-7.stokespatrick/kierkegaards;
468 .Hrabovec, Ivan,.Prírodovedný spolok župy Trenčianskej (1877-1911) /.Bratislava ::Vydav. SAV,.1960..hrabovecivan/prirodovedny;
469 ..Panna loretánska.Bratislava:Kláštor redemptoristov.1942..redemptoristi/pannaloretanska;
470 .Kierkegaard, Soren Aabye,.The sickness unto death :.Princeton ::Princeton University Press,.1980.0-691-02028-0 (brož.); 0-691-07247-7 (váz.).kierkegaardsorenaabye/;
471 .Brezová, Lýdia,.Jozef Branecký :.Trenčín ::Okresná knižnica,.1992, [na obálce nespr. 1991].80-85135-04-3.brezovalydia/jozefbranecky;
472 ..Požehnám domy.Bratislava:Kláštor redemptoristov.1942..redemptoristi/pozehnamdomy;
473 .Miškovič, Alojz.Slovo ľudu hornej Oravy a Spiša rodákom v Československu a svetovej verejnosti.Bratislava:Komitét utečencov zo Spiša a Oravy.1947..miskovicalojz/slovo;
474 .Kieran, Matthew,.Knowing art :.Dordrecht, The Netherlands ::Springer,.c2006..1402052642 (hd.bd.); 9781402052644 (hd.bd.).kieranmatthew/knowingart;
475 .Bojtos, Anna.Az elso esztergomi foegyhazmegyegyei sematizmus :.Budapest ::Mika Sandor Egyesulet,.2014.978-963-89995-0-4.bojtosanna/azelso;
476 ..Snúbenci.Bratislava:Kláštor redemptoristov.1943..redemptoristi/snubenci;
477 .Cooke, Roger,.Landmark writings in Western mathematics 1640-1940 /.Amsterdam ;; Boston ::Elsevier,.2005..0080457444.cookeroger/landmark;
478 ..Pamätná kniha obce Kochanovce, Adamovce, Malé Bierovce od r. 1933.:.1933 -..kochanovce/pamatna;
479 ..Hviezda prvého stupňa.Bratislava:Kláštor redemptoristov.1943..redemptoristi/hviezda;
480 .Frede, Dorothea,.Language and learning :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2005.978-0-521-84181-8; 978-0-521-07125-3.frededorothea/languageandlearning;
481 .Mikulicová, Mlada.Základy starozákonní hebrejštiny.Praha:Karolinum.2002.80-246-0544-9.mikulicovamlada/zaklady;
482 ..Zelený štvrtok.Bratislava:Kláštor redemptoristov.1943..redemptoristi/zelenystvrtok;
483 .Jourdan, Christine,.Language, culture, and society :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2006.0-521-61474-0; 0-521-84941-1.jourdanchristine/language;
484 .Mikulicová, Mlada, 1953-.Základy starozákonní hebrejštiny.:Praha :.2009.978-80-246-1619-3.mikulicovamlada/zaklady;
485 ..Dieťa Panny Márie.Hlučín ::Exerciciovy dom,.1943..redemptoristi/dietapannymarie;
486 .Levinas, Emmanuel,.Entre nous :.New York ::Columbia University Press,.c1998.0-231-07910-9.levinasemmanuel/entrenous;
487 ..Pokladnica na skale.Bratislava:Kláštor redemptoristov.1943..redemptoristi/pokladnica;
488 .Erasmus, Desiderius,.Luther and Erasmus :.Philadelphia ::Westminster Press,.1969..0664241581.erasmusdesiderius/lutheranderasmus;
489 ..Malý Apoštol.Bratislava:Kláštor redemptoristov.1943..redemptoristi/malyapostol;
490 .Ondrišík, Ján.Jubilárna Slávnosť kostola Sv. Anny v Trenčíne.Trenčín:.1868..ondrisikjan/jubilarna;
491 ..Detinstvo Ježišovo :.Bratislava ::Kláštor Redemptoristov,.1943..redemptoristi/detinstvojezisovo;
492 ..V plameňoch vojny.Bratislava:Redemptoristi.1943..redemptoristi/vplamenochvojny;
493 .Süpfle, Karl Friedrich,1799-1871.Úlohy k latinským stilistickým cvičením pro nižší a středné třídy gymnasialné :.B. Bystřica ::Filip Machold,.1854..supflekarlfriedrich/ulohy;
494 ..Svätá omša, prameň života.Bratislava:Kláštor redemptoristov.1943..redemptoristi/svataomsa;
495 .Luther, Martin,.Martin Luther\'s basic theological writings /.Minneapolis ::Fortress Press,.c1989..0800623274.luthermartin/martin;
496 ..Biela sobota.Prešov:kníhtl. Andreja.1942..redemptoristi/bielasobota;
497 .Luther, Martin,.Luther : early theological works /.Philadelphia ::Westminster Press,.1962..0664241662 (pbk).luthermartin/luther;
498 ..Poklad dievčaťa.Bratislava:Kláštor redemptoristov.1942..redemptoristi/poklad;
499 .Macpherson, C. B..Property :.Oxford ::Basil Blackwell,.c1978.0631102310; 0631102418.macphersoncb/property;
500 .Rešetka, Michal.Kázne prihodné od rozličních četbi kazatelow w jaziku slowenském powedané II. zväzok.Trnava:.1834..resetkam/kazne2;
501 .Willam Franz Michel.Život Marie matky Ježíšovy.:.1937..williamfranzmichel/zivot;
502 .Fándly, Juraj.Druhá Stránka w kterég po Smrti prwňého, Druhí Piľní Hospodár Wikládá ňewedomému Hospodárowi .... mestského knihotlačára:Witlačeni z Utratámi Pánow Predplatitelow w Trnawe.1792..fandlyjuraj/druha;
503 .Rešetka, Michal.Vyklad nedelnich Evanjelii v kratkych pre lud obecný... 2.Budín:.1852..resetkam/vyklad2;
504 .Calvat, Mélanie,.Život Melanie, pasačky La Salettské, jejž sama napsala léta Páně 1900 :.[Stará Říše na Moravě ::Antonín Ludvík Stříž,.1914..calvatmelanie/zivot;
505 .Basilovits, Joannico.Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits olim ducis de Munkacs. Pars sexta. Tomus II..:.1805..basilovitsjanos/brevis;
506 ..Svätý Jozef.Bratislava:Kláštor redemptoristov.1942..klastorredemptoristov/svatyjozef;
507 .Ušeničnik, Ales Aleksij,.Kniha o životě /.V Olomouci ::Matice Cyrillo-Methodějská,.1918..usenicnikalesaleksij/kniha;
508 .Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.cizmarmarian/onderco;
509 ..Veľký učiteľ.Bratislava:Kláštor redemptoristov.1943..klastorredemptoristov/velky;
510 .Daněk, Slavomil.Krise kritiky :.Praha ::Vlastním nákladem,.1935..danekslavomil/vcera;
511 .Eliášová Buzássyová, Ľudmila,.Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície.:.2018.9788022346269; 978-80-223-4626-9.uzassyova/ludmila;
512 .Golvoň, Jozef.Brezovica v čase dejín a v priestore kultúry.Brezovica:Obecný úrad.2000.80-968370-6-0.golvonjozef/brezovica;
513 .Honert, Wilhelm Hermann.O budoucnosti katolické církve a konci světa :.Praha ::Vlast,.1931..honertwilhelm/obudoucnosti;
514 .Hello, Ernest,.P. Renan, Německo a atheismus devatenáctého století /.Ve Staré Říši na Moravě ::Josef Florian,.1908..helloernest/renan;
515 .Roškováni, Augustín.Venerabili et Honorabili Dioeceseos Nostrae CIero ....:.1867..roskovaniaugustin/venrabili;
516 .Horňák, Rudolf.Trenčianska Turná. 1. časť.Trenčianska Turná:Obecný úrad.1994.8090140424; 80-901404-2-4.hornakrudolf/trencianska;
517 .Soukup, Emilián, OP.Sborník kontroversí I..V Olomouci ::Lidové knihkupectví,.1934..soukupemilianop/sbornik1;
518 .Hello, Ernest,.Slova Boží :.Stará Říše ::A.L. Stříž,.1915.(Váz.).helloernest/slova;
519 .Scapula, Johann,.Joannis Scapulæ Lexicon Græco-Latinum e probatis auctoribus locupletatum, cum indicibus auctis et correctis. Item Lexicon etymologicum cum thematibus investigatu difficilioribus et anomal.Oxonii, ::E Typographeo Clarendoniano.,.MDCCCXX. [1820]..scapulajohan/lexicon;
520 .Hromník, Milan, SJ.Veľké Vozokany v dejinách.Veľké Vozokany:Obecný úrad.2002.80-968819-0-6.hromnikmilansj/velke;
521 .ThDr. Jan Merell.Slovo života. Praha:ČKCH.1960..merelljan/slovozivota;
522 .Gitt, Werner,.Kdyby zvířata mohla mluvit /.Bielefeld ::CLV,.1992.3-89397-194-7.gittwerner/kdyby;
523 .Kadlec, Karel,.Stručný přehled historické a právně-historické literatury maďarské /.V Praze ::Nákladem vlastním,.1907..kadleckarel/strucny;
524 .Dubovský, Ján Milan.Šenkvice. Obecný úrad:Šenkvice.1994.80-967129-2-6.dubovskyjanmilan/senkvice;
525 .Theiner, Augustin,.Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia..Romae ::Typis Vaticanis,.1859..theineraugustin/vetera;
526 .Calvat, Mélanie,.Zjevení přesvaté Panny na hoře La Saletteské 19. září 1846 /.Stará Říše ::Josef Florian,.1907..calvatmelanie/zjeveni;
527 .Dubnický, Štefan.Metamorphosis fidei orthodoxae de bono in malum et vicissim.Košice:.1737..dubnickystefan/metamorphosis;
528 .Basilovits, János,.Brevis notitia fundationis Theodori Korathovits, olim Ducis de Munkaes, pro Religiosis Ruthenis ordinis Sancti Basili Magrei, in monte Csernek ad Munkaes, anno MCCCLX factae /.Cassoviae ::[s.n.],.1799-1805..basilovitsjanos/brevis;
529 .Solov\'jev, Vladimir Sergejevič,.Židovství a křesťanská otázka /.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1939..solovjev/zidovstvi;
530 .Sentiváni, Martin, SJ.Analysis seu resolutio duodecim praecipuorum erroneorum dogmatum .Trnava:.1703..sentivanimartinsj/analysis;
531 ..Annus a nativitate Salvatoris nostri Jesu Christi MDCCCXXIX. communis dierum 365. stylo Gregoriano, et Juliano deductus, sive, Calendarium in usum Ecclesiae R. Catholicae :.:.[1829?]..katolickacirkev/annusanativitate;
532 .Konstantin Miklík.Zjevení svatého Jána.:Marierosa Junova.1947..konstantinmiklik/zjeveni;
533 .Dufresne, Caroli.Glossarium ad scriptores mediae et infimae.:.1681..dufresnecaroli/glossarium;
534 .Beran, Josef V.Biblické starožitnosti /.V Praze ::Fr. A. Urbánek,.1878..beranjosef/biblicke;
535 .Du Cange, Charles Du Fresne,.Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis.Paris ::Collège de France,.1943..ducange/glossarium;
536 .Fuchs, Alfréd,.Bratří Ratisbonnové /.:.1934..fuchsalfred/bratri;
537 .Fejér, György.Historia academie scientiarum Pazmaniae archi-episcopalis ac M. Theresianae regiae literaria :.Budae ::Universitatis,.1835..fejergyorgy/historia;
538 ..Dobroditelka lidstva Matka Marie Terezie Schererová :.:.1935..vitezove/schererova;
539 .Katona, István,.Historia critica regum Hungariae ex fide domesticorum et externorum scriptorum concinnata /.Pestini ::I.M.Weingand,.1779-1817..katonaistvan/historia;
540 .Bizub, František,.Osídlenie horného Liptova v 13. storočí.Kráľová Lehota:Obecný úrad.2015.9788097196523 (brož.); 978-80-971965-2-3.bizubfrantisek/osidlenie;
541 .Fraknói, Vilmos.Pázmány Péter 1570-1637 /.Budapest ::Magyar Történelmi Társulat Kiadása,.1886..fraknoivilmos/pazmanypeter;
542 .Fraknói, Vilmos,.Pázmány Péter és kora..Pest ::Ráth,.1868..fraknoivilmos/pazmanypetereskora;
543 .Kornis, Gyula,.Pázmány személyisége /.Budapest ::Franklin-Társulat,.1935..kornisgyula/pazmany;
544 .Pazmán, Peter.Válogatás müveiböl.Budapest:Sz.István Társ..1983.9633602807; 963-360-280-7.pazmanpeter/valogatas;
545 .Pázmány, Péter,.Összegyüjtött levelei..:.1910..pazmanpeter/osszegyüjtött;
546 .Theofil, František.Blahoslavená Anna Marie Taigi :.:.1938..theofilfrantisek/taigi;
547 .Pázmány, Péter,.Összegyüjtött levelei..:.1911..pazmanpeter/osszegyüjtöttII;
548 .Weirich, Marko,.Blahoslavený Tomáš More /.:.1935..weirichmarko/more;
549 .Pázmaň, Peter, SJ.Pázmány Péter összes munkai I-VIII.Budapešť:.1894-1905..pazmanpeter/osszesmunkaiI-VIII;
550 .Soukup, Emilián, OP.Blahoslavená Zdislava Berkovna, [vzor Katolické akce] :.Olomouc ::[s.n.],.1934..soukupemilianop/zdislava;
551 .Medvecký, Karol Anton .Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku.[S.l.]:n. vl..1920..medveckykarolanton/cirkevne;
552 .Sallai, István.Okok, Nem Okok.Nyomtatták Posonban:[s.n.].M.DC.XXXI. [=1631] Esztendöben..sallaiistvan/okoknemokok;
553 .Trnka, Konstanc.Dr. Karel Sonnenschein :.:.1937..trnkakonstanc/karel;
554 .Pecka, Dominik,.Úvod do filosofie /.[Praha ::Obroda],.1969..peckadominik/uvod;
555 .Pázmány, Péter.Müvei /.Bratislava ::Madách Könyvkiadó,.1983..pazmanpeter/muvei;
556 .Chlad, Karel.Železničář Perazzo /.:.1937..chladkarel/zeleznicar;
557 .Komorovský, Ján.Boží štát v pralesoch a savanách Paraguaja. Nitra:SBS.2007.978-80-85223-80-4.komorovskyjan/bozistat;
558 .Pázmány, Petr.Opera omnia [Pázmány] I :.Budapest,:.1894..pazmanypetr/operaomnia;
559 .Felix, Emil,.František Xav. Paleček :.:.1936..felixemil/palecek;
560 .Tregelles, Samuel Prideaux,.The Greek New Testament.New York:Cambridge University Press.2009.9781108007115 (brož.); 978-1-108-00711-5.tregellessamuel/greek;
561 .Pázmány, Petr.Opera omnia [Pázmány] II :.Budapest,:.1895..pazmanypetr/operaomnia;
562 .Ondráček, Vilém,.Jindřich Zdík /.:.1936..ondracekvilem/zdik;
563 ..Čítanka pre V.-VI. triedu Ev. A. V. ľudovách škôl.Senica:Seniorát Báčanského.1915..bacansky/citanka;
564 .Pázmány, Peter.Opera Omnia.Budapestini:Regiae scientiarum universitastis.1897..pazmanypetr/operaomnia;
565 .Pranajtis, Justín B..Chrzestianin v talmudzie.:.2003.83-88020-73-0.pranajtisjustin/chrzestianin;
566 ..Cjtanka anebo Kniha k čjtánj pro mládež we sskolách slowanských w městech a w dědinách..:.1844...ucebnice/cjtanka;
567 .Pázmány, Petr.Opera omnia [Pázmány] IV :.Budapest,:.1899..pazmanypetr/operaomnia;
568 .Zavadil, Emil.Matt Talbot :.Olomouc ::Krystal,.1937..zavadilemil/matt;
569 .Daniel Veselý.Dejiny kresťanstva a reformácie na Slovensku.:.1998..veselydaniel/dejiny;
570 .Pázmány, Péter,.Opera omnia [Pázmány] V :.Budapest,:.1901..pazmanypetr/operaomnia;
571 .Sedlák, Jan Nepomuk,.Lev XIII., jubilár nejslavnější /.V Praze ::tiskem a nákladem kn. arcib. knihtiskárny,.1903..sedlakjannepomuk/levxiii;
572 .Francis, H. G. - (Hans G.), 1936- - autor.Bitva v kosmu.:Praha :.1992.80-7116-407-0.francishg/bitva;
573 .Gjaccho, Paldän.Oheň pod sněhem : s předmluvou Dalajlamy.Praha:Volvox globator.1998.80-7207-186-6.gjacchopaldan/noc;
574 .Grey Owl,1888-1938.Sejdžo a její bobříci /.Praha ::SNDK,.1967..greyowl/sejdzo;
575 .Hronský, Jozef Cíger,.Cesta slovenskou Amerikou [1] p Cestopisné črty z r. 1935-1936, vo dvoch dieloch]. Matica slovenská:Martin.2009.80-7090-785-1.hronskyjozefciger/cesta;
576 .Koukolík, František.Proč se Dostojevskij mýlil? : o vědomí,empatii,altruismu,lásce,zlu a religiozitě.Praha:Galén.2007.978-80-7262-482-9.koukolikfrantisek/proc;
577 .Nienacki, Zbigniew,1929-1994.Lasička /.Praha ::Práce,.1965..nienackizbigniew/lasicka;
578 ..Contemporary debates in bioethics /.Chichester ::Wiley Blackwell,.2014.978-1-444-33714-3; 978-1-4443-3713-6;978-1-4443-3714-3.caplanarthur/cantemporary;
579 .Schug, John.Páter Pio.Bratislava:Presto Press.1976.80-85667-00-2.schugjohn/pio;
580 .Epstein, Joseph,1937-.Envy /.Oxford ::Oxford University Press,.2003.0-19-531204-X; 0-19-515812-1.epsteinjoseph/envy;
581 .Royt, Jan.Slovník symbolů : kosmos,příroda a člověk v křesťanské ikonografii.Praha:Mladá fronta.1998.80-204-0740-5.roytjan/slovniksymbolu;
582 .Rensma, Ritske..The innateness of myth.London ;; New York ::Continuum,.2009...rensmaritske/innateness;
583 .Jack, London.Bílý den.:Mladá fronta.1978..londonjack/bielyden;
584 .Bachmann, Talis..The experimental phenomena of consciousness.Oxford ::Oxford University Press,.2007...bachmanntalis/experimental;
585 .May, Karl, 1842-1912 - autor.Dobrodružství v jižní Africe :.:Český Těšín :.1992.80-85767-08-2.maykarol/dobrodruzstvivjizniafrice;
586 .Barbour, Reid..English epicures and stoics :.Amherst ::University of Massachusetts Press,.1998..1558491716 (cloth : alk. paper);1-55849-171-6.barbourreid/english;
587 .Bevis, Teresa Brawner..International students in American colleges and universities :.New York ::Palgrave Macmillan,.2007...bevisteresabrawner/internationalstudentsinamericancollegesanduniversities;
588 ..Phenomenology in a new key :.:.1995??.9783319020174;978-3-319-02017-4.bloechljeffrey/phenomenologyinanewkey;
589 ..Philosophy of physics..Amsterdam ;; Boston (MA) ::Elsevier,.2007..butterfieldjeremy/philosophy;
590 ..The Hart-Fuller debate in the twenty-first century /.Oxford ;; Portland, Oregon ::Hart,.2010.978-1-84113-894-7.canepeter/thehartfullerdebateinthetwentyfirstcentury;
591 .Cook, Robin, 1940- - autor.Mozek. Ikar ::Praha :.1997.80-7176-577-5.cookrobin/mozek;
592 .Clark, Katerina..Moscow, the fourth Rome.Cambridge, Mass. ::Harvard University Press,.2011..9780674057876; 9780674062894 (e-book);978-0-674-05787-6.clarkkaterina/moscowthefourthrome;
593 .Spies, Raymond Couétte Louis.MÁRIA, prečo plačeš?.Košice:Slovo.1995.80-85291-14-2.spiesraymund/maria;
594 .Haffer, Jürgen.Ornithology, evolution, and philosophy :.Berlin ::Springer,.2007.978-3-540-71777-5.hafferjurgen/ornithology;
595 .Saul, A. Kripke.Pomenovanie a nevyhnutnosť.:Kalligram.2002.80-7149-456-9.kripkesaul/pomen;
596 .Hanfling, Oswald..A.J. Ayer :.London ::Phoenix,.1997..0753801825;0-7538-0182-5.hanflingoswald/ayer;
597 .Praško, Ján, 1956- - autor.Posttraumatická stresová porucha a jak se jí bránit.:Praha :.2002.80-85912-80-5.praskojan/posttraumatickeporuchy;
598 .Gordon, Andrew,1952-.A modern history of Japan.New York ::Oxford University Press,.2003...gordonandrew/modern;
599 ..Evidentialism and its discontents /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2011..9780199563500 (hbk. : alk. paper);978-0-19-956350-0.doughertytrent/evidentialismanditsdiscontents;
600 ..Hans-Georg Gadamer :.Berlin ::Akademie-Verlag,.2007.978-3-05-004125-4 (brož.) :.figalgunter/hansgeorggadamer;
601 .Nikolaj, Smirnov.Říše slunce.:Albatros.1976..smirnovnikolaj/riseslunce;
602 .Marx, Karol.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..marxkarol/1nezaradene;
603 .Boom, Corrie ten, 1892-1983 - autor.Útočiště. KMS ::Praha :.1999.80-902663-1-2.boomcorrie/utociste;
604 .Vitalini, Sandro.Mária v Novom zákone : Meditácie. Badín:KS.2005.80-88937-20-5.vitalinis/maria;
605 ..Ontolinguistics.Berlin ;; New York ::Mouton de Gruyter,.2007...schalleyandreac/onto;
606 .Keenan, Jeremy,1945-.The dying Sahara.London ::Pluto Press,.2013...keenanjeremy/thedyingsahara;
607 .Koselleck, Reinhart,1923-2006.Zeitschichten :.Frankfurt am Main ::Suhrkamp,.2000.3-518-29256-0; 978-3-518-29256-3.koselleckreinhart/zeitschichten;
608 .Borovička, V. P. - (Václav Pavel), 1920-2004.Záhadné policejní případy.:Praha :.2011.978-80-7384-369-4.borovickavp/zahadne;
609 ..Preference change.:.2005??.9789048125937; 9048125936;978-90-481-2593-7.grune/preference;
610 .Hicks, Esther.Pros a dostaneš 2.. .Bratislava:Eugenika Pbl..2008.978-80-8100-096-6.hicksesther/prosadostanes2;
611 .Heller, Micha..Philosophy in science :.Heidelberg ;; New York ::Springer,.2011..9783642177040; 3642177042;978-3-642-17704-0.hellermicha/philosophy;
612 ..Method and appraisal in the physical sciences :.Cambridge ::Cambridge University Press,.1976..0521211107;0-521-21110-7.howson/method;
613 .Adamec, Jiří, 1957-.Spánek a sny v klinické psychopatologii =.:Brno :.2010.978-80-87234-22-8.adamecjiri/spanekasny;
614 .Paul, Ellen Frankel.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..paulellenfrankel/1nezaradene;
615 .Peter, L. Berger.5 BERGER, Peter Ludwig, 1929- Pozvání do sociologie : humanistická perspektiva.Brno:Barrister & Principal.2003.80-85947-90-0.bergerpeter/pozvanidosociologie;
616 .Mercer, Christia..Leibniz\'s metaphysics.New York ::Cambridge University Press,.2001...mercerchristia/leibnizsmetaphysics;
617 .Mohanty, J. N.1928-.Edmund Husserl\'s Freiburg years, 1916-1938.New Haven [Conn.] ::Yale University Press,.2011...mohantyjn/edmindhusserlsfreiburgyears;
618 .Nešpor, Karel.Jak překonat problémy s alkoholem.:Sportpropag pro Ministerstvo zdravotnictví ČR.2003..nesporkarel/jakprekonatprekazkysalkoholem;
619 ..Political theory in transition.London ;; New York ::Routledge,.2000..osullivannoel/politicaltheoryintransition;
620 .Skalický, Jiří, 1940- - autor.Teorie řízení 1.:Brno :.2002.80-214-2112-6.skalickyjiri/teorierizeni;
621 .Pickover, Clifford A.,1957-.Archimedes to Hawking.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2008..pickoverclifforda/archimedestohawking;
622 .Crane, Tim..The mechanical mind :.New York ::Routledge,.2003..0415290309;0415290317 .cranetim/mind;
623 .Rea, Michael C.1968-.World without design :.Oxford :; New York ::Clarendon Press ;; Oxford University Press,.2002..0199247609;0-19-924760-9.reamichaelc/worldwithoutdesign;
624 .Althusser, Louis.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..althusserlouis/1nezaradene;
625 .Palumbíny, Daniel.Základy elementárnej aritmetiky. Vysoká škola pedagogická:Nitra.1996.80-8050-018-5.palumbinyd/zaklar;
626 .Scheman, Naomi.Shifting ground.New York ::Oxford University Press,.2011..schemannaomi/shiftingground;
627 .Sowerby, Tracey Amanda,1979-.Renaissance and reform in Tudor England :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2010..9780199584635 (hardback);978-0-19-958463-5.sowerbytraceyamanda/renaissanceandreformintudorengland;
628 ..Confucius and the Analects :.New York (N. Y.) ::Oxford University Press,.2002.0-19-513396-X.vannordenbryanw/confuciusandtheanalects;
629 ..Western civilization :.Boston ::Houghton Mifflin Company,.1989.0-395-36937-1.straussbarry/westerncivilization;
630 ..Acta Sancrae Sedis, A. 1883.Rím:.1883..actasanctaesedis/acta;
631 .Šándor, Andrej, SDB.S ukazovákom na mraku.Buenos Aires:Eduard Štang.1958..zvonickygorazd/sukazovakom;
632 .Lippay, Juraj.S. Ladislaus Rex Vulgo Pius dictus....Viedeň:.1653..lipaijuraj/ladislaus;
633 .Brett, Mark G..Genesis.London ;; New York ::Routledge,.2000..brettmarkg/genesis;
634 .Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 3.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..lelottefernard/tajomstvo;
635 .Ivonides Yves.Obor kresťanstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-008-4.ivonidesyves/obor;
636 .Rahner, Karl.Rôzne texty - nezaradené.:.2018..rahnerkarl/1nezaradene;
637 .Walker, Norman Wardhaugh, nar..4 WALKER, Norman Wardhaugh, nar. 1876 Zdraví & salát.Olomouc:Fin.1994.80-85572-65-6.walkernorman/zdraviasalat;
638 .Cesnaková, Eva.Precvičuj si slovenčinu.Bratislava :Aktuell.2008.978-80-89153-53-4.cesnakovaeva/precvicuj;
639 .Novák, František,1859-1936.Církev československá..Olomouc ::Našinec,.1921..novakfrantisek/cirkev;
640 .Vacek, František,1858-1940.Sociální dějiny české doby starší /.Praha ::Kotrba,.1905..vacekfrantisek/socialnidejiny;
641 ..Farská kronika - Varín.:.2015..rkfu/varin;
642 .Chretien, Jean-Louis,1952-.The unforgettable and the unhoped for.New York ::Fordham University Press,.2002..082322192X;0823221938 .chretienjeanlouis/unforgetableandunhoped;
643 .Double, Richard.Metaphilosophy and free will.New York ::Oxford University Press,.1996..doublerichard/metaphilosophyandfreewill;
644 .Zane, Grey.Pohyblivá ohrada.:Šport.1991.80-7096-187-2.greyzane/pohybliva;
645 .Zahn, Timothy.Star Wars-Temná síla na vzestupu.Praha:Olympia.1994.80-7033-309-X.zahntimothy/temna;
646 .Zimmermann, Josef Václav,1804-1877.Bremský kormidelník Miloslav Vlnovský čili Ztroskotání korábu Pacific.Praha ::B. Stýblo,.1923..zimmermannjosefvaclav/bremsky;
647 ..Health research methodology.Manila, Philippines ::WHO Regional Office for the Western Pacific,.2001...health;
648 .Koranne, Sandeep.Handbook of open source tools.New York [u.a.]:Springer.2011.9781441977182 (GB.);9781441977199 (electr.; eBook).korannesandeep/handbook;
649 ..Philosophy of medicine.Oxford ::North-Holland,.2011.978-0-444-51787-6.giffordfred/philosophy;
650 .Everitt, Brian,1944-.The Cambridge dictionary of statistics.New York ::Cambridge University Press,.2010.978-0-521-76699-9.everittbrians/thecambridge;
651 .Berry, David M..The philosophy of software :.New York ::Palgrave Macmillan,.2011.978-0-230-24418-4.berrydavidm/thephilosophy;
652 .Tarski, A..Undecidable theories.Amsterdam:North-Holland.1971.0720422469.tarskialfred/undecidable;
653 .Procházka, Jiří Walker, 1959- - autor.Armády nesmrtelných.:[Praha] :.2006.80-7254-748-8.zambochmiroslav/armady;
654 .Shields, Christopher John..Classical philosophy :.New York ::Routledge,.2003..0415233976;0415233984 .shieldschristopherjohn/classical;
655 .Short, T. L.1940-.Peirce\'s theory of signs.Cambridge ::Cambridge University Press,.2007.978-0-521-84320-1 (hardback);978-0-521-10894-2 (paperback).shorttl/peirces;
656 .MacBride Allen, Roger, 1957- - autor.Charonův prstenec. |p Ztracená Země.:V Brně :.2000.80-85384-37-X.macbrideallenroger/charonuvztracena;
657 ..The apocryphal Jesus.New York ::Oxford University Press,.2008...elliottjk/theapocryphal;
658 .Stegemann, Hartmut..Die Essener, Qumran, Johannes der Taufer und Jesus :.Freiburg ::Herder,.1994..3451041286.stegemannhartmut/dieessener;
659 .O\'Meara, Dominic.Plotinus :.Oxford ::Clarendon Press,.1993.0-19-875121-4;0-19-875147-8 .omearadominicj/;
660 .Inwood, Michael..A Heidegger dictionary.Oxford ::Blackwell Publishers,.1999..0-631-19094-5;0-631-19095-3 (pbk).inwoodmichael/aheidegger;
661 .Whittle, Alasdair.The archaeology of people :.London ::Routledge,.2003.0-415-30407-5;0-415-30408-3.whittlealasdair/thearchaeology;
662 .Stutley, Margaret,1917-.Shamanism :.New York ::Routledge,.2003..041527317X;0415273188 .stutleymargaret/shamanism;
663 .Southam, B. C..Jane Austen :.London ::Routledge & Kegan Paul,.1968-1987..071002942X (v.1);0710201893 (v.2);0415134560 (v.1);0415134579 (v.2).southambc/jane1;
664 ..What is an animal?.London ::Routledge,.1994..0415095565.ingoldtim/what;
665 ..Handbook of pediatric psychology in school settings.Mahwah ::Lawrence Erlbaum Associates,.2004.0-8058-3917-8.brownronaldt/handbook;
666 .Szakolczai, Arpad.Sociology, religion and grace :.London ;:Routledge,.2007.978-0-415-37196-4 (váz.);978-0-203-96818-5.szakolczaiarpad/sociology;
667 .Krishnan, Viakalathur Sankrithi.An Introduction to Category Theory.New York ::North Holland,.1981.0-444-00383-5 .krishnanviakalathur/category;
668 .Kearney, Christopher A..Social anxiety and social phobia in youth :.New York ::Springer,.2005..0387225919.kearneychristopher/socialanxiety;
669 .Comte, Auguste.A general view of positivism :.Cambridge [u.a.]:Cambridge Univ. Press.2009.9781108000642.comteauguste/ageneralview;
670 .Poole, Ian..Cellular communications explained.Oxford, England ::Newnes,.2006...pooleian/cellularcommunications;
671 .Beer, John B..Romantic consciousness.New York ::Palgrave Macmillan,.2003...beerjohnb/romanticconsciousness;
672 .Davis, Simon J. M..The archaeology of animals.London ::Routledge,.1995.0-415-15148-1.davissimonjm/thearchaeologyofanimals;
673 .Aitchison, Jean,1938-.Language change :.New York ::Cambridge University Press,.2001..0521791553.aitchisonjean/languagechange;
674 .Butler, Christopher,1940-.Postmodernism :.Oxford ::Oxford University Press,.2002.0-19-280239-9;978-0-19-280239-2.butlerchristopher/postmodernism;
675 .Babai, František, SJ.Hungariae reges .Trnava:.1773..babaifrantisek/ungariae;
676 .Walker, Joel Thomas,1968-.The legend of Mar Qardagh.Berkeley ::University of California Press,.2006...walkerjoelthomas/thelegendofmarqardagh;
677 .Schürer, Emil,1844-1910.The history of the Jewish people in the age of Jesus Christ (175 B.C.-A.D. 135)..Edinburgh ::T. & T. Clark,.1991.0-567-02243-9.schureremil/jewishpeople;
678 .Buettner, Robert.Sirotkova cesta.:Ostrava :.2009.978-80-7398-037-5.buettnerrobert/sirotkovacesta;
679 .Tom, Clancy.Kardinál z Kremlu.:BB art.2001.80-7257-648-8.clancytom/kardinalzkremlu;
680 .Sokolovič, Peter.Život v Slovenskej republike. Slovenská republika očami mladých historikov IX. .Bratislava :Ústav pamäti národa.2010.978-80-89335-37-4.sokolovicpeter/zivotvslovenskejrepublikeslovenskarepublikaocamimladychhistorikovix;
681 .Vladimir, Vysockij.Nepiju sám.:Dokořán.2006.80-7363-035-4.vysockijvladimir/nepiju;
682 .Greg, Iles.Smrtelný strach.:Talpress.2002.80-7197-194-4.ilesgreg/smrtelny;
683 .Jan Klíma.Dějiny Portugalska.Praha:Nakladatelství Lidové noviny.1999..janklíma/dejinyportugalska;
684 .Prinz, Jesse J..The emotional construction of morals.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2007...prinzjessej/theemotionalconstructionofmorals;
685 .Laros, M..Zde jest Evangelium pro dnešek.:.1937..larosm/zdejest;
686 .Hossack, Keith.The metaphysics of knowledge /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2007.978-0-19-964595-4 (brož.); 978-0-19-920672-8 (váz.); 0199206724.hossackkeith/themetaphysicsofknowledge;
687 .Williamson, Timothy.The philosophy of philosophy.Malden, MA ::Blackwell Publishing,.2010.978-1-4051-3396-8 (brož.);978-1-4051-3397-5.williamsontimothy/thephilosophyofphilosophy;
688 .Hailey, Arthur,1920-2004.Hotel.Bratislava:Slov. spis..1983..haileyarthur/hotel;
689 .Jules, Verne.Malý Dobráček.:Návrat.1996.80-7174-494-8.vernejules/malydobracek;
690 .Christie, Agata.Dobrodružství s vánočním pudinkem.:.2015..vanocnipudink;
691 .Velinský, Jaroslav, 1932- - autor.Čenž se smrtí.:Praha :.1989.80-206-0023-X.velinskyjaroslav/cenz;
692 .Kryštůfek, František Xaver,1842-1916.Rozluka církve a státu ve Francii /.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1911..krystufekfrantisek/rozluka;
693 .Cartechini, Sixtus, S.J..De Valore Notarum Theologicarum.:.1951..cartechinisixtussj/devalore;
694 .Montague, Gerard..Problems in the liturgy..Westminster, Md.,:Newman Press.1958..montaguegerard/problems;
695 .Norris, Christopher,1947-.Philosophy outside-in :.:.1990??.9780748695188 (ebook) :;978-0-7486-9518-8.norrischristopher/philosophy;
696 ..Reading Onora O\'Neill /.:.1980??.9780415675901 (alk. paper);978-0-415-67590-1.archarddavid/reading;
697 .Brand, Kurt,1917-1991.Tajemné síly /.Praha ::Ivo Železný,.1993.80-7116-566-2.francishg/zeme;
698 .Gladwell, Malcolm.Bod zlomu : o malých příčinách s velkými následky.Praha:Dokořán.2006.80-7363-070-2.gladwellmalcolm/bod;
699 .Zane, Grey.Ranč Majesty.:ODDYCH.1998.80-85941-67-8.greyzane/ranc;
700 .Cíger Hronský, Jozef.Pohár z brúseného skla.:Matica slovenská.1997.80-7090-422-4.hronskyjozefciger/pohar;
701 .Klostermann, Karel,1848-1923.Hostinný dům ;.Praha ::Vilímek,.1900--?..klostermannkarel/hostinny;
702 .Nepil, František,1929-1995.Naschválníčci :.Praha ::Albatros,.1981..nepilfrantisek/naschval;
703 .Cavell, Stanley,1926-.Philosophy and animal life /.New York ;; Chichester ::Columbia University Press,.2008.978-0-231-14514-5 (hbk.); 978-0-231-14515-2 (pbk) :.cavellstanley/philosophy;
704 .Martin, Pitro, Petr Vokáč..Bohové dávných Slovanů.:ISV.2002.80-85866-91-9.pitromartin/bohove;
705 .Thomas, Alan,1948-.Value and context :.Oxford ::Oxford University Press,.2006.0-19-825017-7 (alk. paper); 978-0-19-825017-3.thomasalan/value;
706 .Ritchie, George G.; Elizabeth Sherrill.Návrat ze zítřka.Olomouc:Poznání.2006.80-86606-45-7.ritchiegeorge/navrat;
707 ..The spirit of sociology :.Boston, MA ::Pearson/Allyn and Bacon,.2008..9780205524648 (pbk.); 0205524648 (pbk.);978-0-205-52464-8.matsonronaldr/spirit;
708 .Meljuchin, S.T..Filozofické základy přírodních věd.:Svoboda.1980..mejluchin/prir;
709 .Pachman Ludék.Boha nemožno vyhnať. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-049-1.pachmanludek/bohanemoznovyhnat;
710 .Baiasu, Sorin..Kant and Sartre :.New York, NY ::Palgrave Macmillan,.2010..9780230001503.baiasusorin/kant;
711 .May, Karl, 1842-1912 - autor.Otec pěti set.:Český Těšín :.1993.80-85767-12-0.maykarol/vzemimahdiho;
712 .Bardi, Jason Socrates..The calculus wars :.New York ::Thunder\'s Mouth Press,.2006..1560257067; 9781560257066;1-56025-706-7.bardijasonsocrates/calculus;
713 .Bew, Paul..Ireland.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2007...bewpaul/ireland;
714 .Bloch, Ethan D.,1956-.Proofs and fundamentals :.New York ::Springer,.2011..978-1-4419-7126-5; 978-1-4419-7127-2.blochethand/proofsandfundamentals;
715 ..Open Marxism.Concord, Mass. ::Pluto Press,.1995-.0745304249 (v. 1) :;0745304257 (v. 2) :;0745308635 (v. 3).bonefeldwerner/open;
716 .Cannon, Bob,1952-.Rethinking the normative content of critical theory.New York ::Palgrave,.2001...cannonbob/rethinkingthenormativecontentofcriticaltheory;
717 .Cook, Robin.Muž, který si hrál na Boha c Robin Cook ; Překl. Daniela Klečková ; Graf. upr. Viera Fabianová ; Aut. obál. Viera Fabianová ; Fotogr. Martin Klimo.Bratislava:Ikar.1992.80-7118-014-9.cookrobin/muzktorysihralnaboha;
718 .Clark, Michael,1940-.Paradoxes from A to Z.New York ::Routledge,.2007..0415420822 (hardback);9780415420822.clarkmichael/paradoxesfromatoz;
719 .Rossini, Gabriele.Život Panny Márie c Gabriele Rossini ; Prel. Jozef Máček ; Ilustr. Pavol Stacho ; Aut. obál. Jaroslav Sládeček.Trnava:KON-PRESS.1993.80-85413-20-5.rossinigabriele/zivot;
720 .Hagberg, Garry,1952-.Describing ourselves :.New York ::Oxford University Press,.2011.978-0-19-969842-4 (pbk.);978-0-19-923422-6 .hagberggarry/describing;
721 .Kuzánsky, Mikuláš.O učenej nevedomosti.Bratislava:Pravda.1979..kuzanskymikulas/oucenej;
722 .Hésiodos.Zpěvy železného věku.Praha:Svoboda.1990.80-205-0127-4.hesiodos/spevy;
723 .Hanfling, Oswald..Wittgenstein and the human form of life /.London :; New York ::Routledge,.2002...hanflingoswald/wittgenstein;
724 .Gordon, Ḥayim..Fighting evil :.Westport, Conn. ;; London ::Greenwood Press,.1997..0313295743 (alk. paper);0-313-29574-3.gordonhayim/fighting;
725 ..Pico della Mirandola :.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2008..9780521847360 (hardback); 0521847362 (hardback);978-0-521-84736-0.doughertymv/piccodellamirandola;
726 .Figes, Orlando..A people\'s tragedy :.New York ::Viking,.1997, c1996..0670859168;0-670-85916-8.figesorlando/peoplestragedy;
727 .Morey, Walt.Zima v kaňonu.Praha:Albatros.1978..moreywalt/zimavkanonu;
728 .McGuinness, Brian.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..mcguinessbrian/1nezaradene;
729 .Vian, Boris, 1920-1959 - autor.Naplivu na vaše hroby.:Praha :.2005.80-7299-082-9.vianboris/napliv;
730 .Cronin, Archibald Joseph,.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..cronin/kluce;
731 .Stawarska, Beata.Saussure\'s philosophy of language as phenomenology :.:.1995??.978-0-19-021302-2.stawarskabeata/saussure;
732 .Keenan, Jeremy,1945-.The lesser gods of the Sahara :.London ;; Portland, OR ::Frank Cass,.2004..0-7146-5410-8; 0-7146-8410-4.keenanjeremy/thelessergodsofthesahara;
733 .Koshul, Basit Bilal,1968-.The postmodern significance of Max Weber\'s legacy.New York ::Palgrave Macmillan,.2005...koshulbasitbilal/thepostmodernsignificanceofmaxweberslegacy;
734 .Borovička, Václav Pavel.Únosy,které pobouřily svět.Praha:Baronet.1996.80-85890-92-5.borovickavp/unosy;
735 .Gubser, Steven Scott,1972-.The little book of string theory.Princeton ::Princeton University Press,.2010...gubserstevenscott/little;
736 .Hicks, Jerry.Pros a dostaneš!. .Bratislava:Eugenika Pbl..2008.978-80-8100-072-0.hicksesther/prosadostanes2;
737 .Helm, Paul..Calvin.London ;; New York ::TandT Clark,.2008...helmpaul/calvin;
738 .Howson, Colin.Hume\'s problem :.Oxford ::Clarendon Press,.2000.0-19-825037-1.howsoncolin/hume;
739 .Adamec, Jiří, 1957-.Psychologie svobody :.:Brno :.2009.978-80-87234-09-9.adamecjiri/psychologiesvobody;
740 .Peacocke, Christopher.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..peacockechristopher/1nezaradene;
741 .Berger, Peter Ludwig.Sociální konstrukce reality : pojednání o sociologii vědění.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1999.80-85959-46-1.bergerpeter/socialnikonstrukcereality;
742 .Meredith, Stephen..Labours old and new.Manchester, U.K. ;; New York :; New York ::Manchester University Press ;; Distributed exclusively in the USA by Palgrave,.2008...meredithstephen/laboursoldandnew;
743 .Mohanty, Jitendranath,1928-.Husserl and Frege /.:.2005??.0-253-32878-0.mohantyjitendranath/husserlandfrege;
744 .Nešpor, Karel.Jak přestat brát (drogy).:FIT IN.2006..nesporkarel/jakprestatbratdrogy;
745 .Oakes, Elizabeth H.,1964-.Encyclopedia of world scientists /.New York ::Facts on File,.2007..9780816061587; 0816061580;978-0-8160-6158-7.oakeselizabethh/encyclopediaofworldscientists;
746 .Pickover, Clifford A.,1957-.Wonders of numbers.Oxford ;; New York ::Oxford University,.2001..pickoverclifforda/wondersofnumbers;
747 .Ricoeur, Paul,(1913-2005).The rule of metaphor :.New York:Routledge,.2003.0-415-31280-9.ricoeurp/rule;
748 .Read, Piers Paul,.The Dreyfus Affair :.:.2005??.9781608195084; 1608195082;978-1-60819-508-4.readpierspaul/thedreyfusaffair;
749 .Bueno, Gustavo.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..buenogustavo/1nezaradene;
750 .Hrúša, Karel.Aritmetika pro pedagogické instituty.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1961..hrusak/aritm;
751 .Schemmel, Matthias.The English Galileo.Dordrecht ::Springer,.2008..cohenroberts/theenglishgalileo;
752 .Sparrow, Tom,1979-.The end of phenomenology :.Edinburgh ::Edinburgh University Press,.2014.9780748684823 (hardback);978-0-7486-8482-3.sparrowtom/theendofphenomenology;
753 .Van Norden, Bryan W..Virtue ethics and consequentialism in early Chinese philosophy.New York ::Cambridge University Press,.2007..vannordenbryanw/virtueethicsandconsequentialisminearlychinesephilosophy;
754 .Westfall, Richard S..The construction of modern science :.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.1977..0521218632 :; 0521292956;0-521-21863-2.westfallrichards/theconstructionofmodernscience;
755 ..Acta Sancrae Sedis, A. 1884.Rím:.1884..actasanctaesedis/acta;
756 .Zaťko, Matej.Biblické dejiny.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..zatkomatej/biblicke;
757 .Russell, Heidi,1973-.The heart of Rahner.Milwaukee, Wis. ::Marquette University Press,.2009..russellheidi/theheartofrahner;
758 .SALESKÝ, František.Úvod do zbožného života.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2003.80-7192-686-8.frantiseksalesky/filotea;
759 .Ferrucci, Alberto.Od egoizmu k solidarite.:Nové Město.1995.80-85487-13-6.ferruccialberto/odegoizmu;
760 .Marko Pogačnik ; z nem. přel. R.Hradil..Elementární bytosti : emocionální úroveň Země.Olomouc:Dobra & Fontána.1999.80-86179-31-1.pogacnik/elem;
761 .Sanderrs E. P..Rôzne texty - nezaradené.:.2018..sandersep/1nezaradene;
762 .Norman, W. Walker.Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy.:FIN.1993.80-85572-63-X.walkernorman/ovocnestavy;
763 .Hybenová, Ľubica.Slovenský jazyk a literatúra zbierka testov s aktuálnym prehľadom gramatiky a literatúry.Žilina :Školmédia.2006.80-969386-3-0.hybenoval/slovensky;
764 .Oliva, Václav,1870-1943.Reformace ve světle pravdy /.Praha ::V. Kotrba,.1903..olivavaclav/reformace;
765 .Valoušek, František,1863-1932.Tři povídky Františka Valouška.V Brně :; V Olomouci :; V Praze ::Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje :; V komisi u K. Winikra ;; U Bedřicha Grosse ;; V Cyrillo-Methodějském knihkupectví (Gustava Francla),.1897..valousekfrantisek/tripovidky;
766 .Derrida, Jacques..Adieu to Emmanuel Levinas.Stanford, Calif. ::Stanford University Press,.1999..0804732671 (hardcover : alk. paper);0804732752 (pbk. : alk. paper).derridajacques/adieutoemmanuel;
767 .Kane, Robert,1938-.A contemporary introduction to free will.New York ::Oxford University Press,.2005..0195149696 (alk paper).kanerobert/acontemporaryintroductiontofreewill;
768 .Zane, Grey.Partia Sekáč.:Šport.1991.80-7096-188-0.greyzane/partia;
769 .Timothy, Zahn.Poslední povel.:Olympia.1995.80-7033-336-7.zahntimothy/posledni;
770 .Henderson, Paul..Community development and civil society :.Bristol ::Policy,.2010..9781861349705;186134970X;9781861349699 (pbk.);1861349696 .hendersonpaul/community;
771 ..Health research methodology.Manila, Philippines ::WHO Regional Office for the Western Pacific,.2001...healthresearchmethodology;
772 ..Handbook of phenomenological aesthetics.New York ::Springer,.2010..9789048124701 (cased);9048124700 (cased);9048124719 (e-book);9789048124718 (e-book).sepphansrainer/handbook;
773 .Bokulich, Alisa..Philosophy of Quantum Information and Entanglement..Leiden ::Cambridge University Press,.2010..0511680244 (electronic bk.);9780511680243 (electronic bk.).bokulichalisa/philosophy;
774 ..The Cambridge history of hellenistic philosophy.New York ::Cambridge University Press,.1999.0-521-25028-5.algrakeimpea/thecambridge;
775 .Wolfson, Harry Austryn,1887-1974.The philosophy of the Kalam.Cambridge, Mass. ::Harvard University Press,.1976.0-674-66580-5.wolfsonharryaustryn/thephilosophy;
776 .Robinson, James W.1923-.Undergraduate instrumental analysis.New York:M. Dekker.2005.0824753593;9780824753597;9780203997307.robinsonjamesw/undergraduate;
777 .Zapletal, Miloš, 1930-.Cvoci.:V Praze :.2008.978-80-242-2073-4.zapletalmilos/cvoci;
778 ..The handbook of memory disorders.New York ::J. Wiley,.2002..047149819X (cased).baddeley/thehandbookofmemorydisorders;
779 ..Phenomenology and philosophy of mind.New York ::Clarendon Press,.2005.0-19-927244-1;978-0-19-927244-0.smithdavidwoodruff/phenomenology;
780 .Miller, David,1946-.Political philosophy :.Oxford ::Oxford University Press,.2003..0192803956.millerdavid/political;
781 .Mollgaard, Eske,(1954-).An introduction to Daoist thought :.New York, NY ::Routledge,.2007.978-0-415-42383-0 .mollgaardeske/anintroduction;
782 .Steiner, Rudolf,1861-1925..Christianity as mystical fact.Hudson, N.Y. ::Anthroposophic Press,.1997..0880104368 .steinerrudolf/christianity;
783 .O\'Meara, Dominic.Plotinus :.Oxford ::Clarendon Press,.1993.0-19-875121-4;0-19-875147-8 .omearadominicj/plotinus;
784 .Irvine, William Braxton,1952-.A guide to the good life.New York ::Oxford University Press,.2009..9780195374612;0195374614.irvinewilliambraxton/aguide;
785 .Connah, Graham..Forgotten Africa :.London ::Routledge,.2004..041530590X (hbk);0415305918 (pbk);0203511808 (ebook).connahgraham/forgotten;
786 .Shanks, Niall.God, the devil, and Darwin :.Oxford ::Oxford University Press,.2004.0-19-516199-8.shanksniall/god;
787 .Southam, B. C..Jane Austen :.London ::Routledge & Kegan Paul,.1968-1987..071002942X (v.1);0710201893 (v.2);0415134560 (v.1);0415134579 (v.2).southambc/jane2;
788 ..Key debates in anthropology.London ::Routledge,.1996.9780415150200;0-415-15019-1 (váz.);0-415-15020-5.ingoldtim/key;
789 ..Women and deafness :.Washington, D.C. ::Gallaudet University Press,.2006..1563682931 (alk. paper);9781563682933 .brueggemannbrendajo/women;
790 ..Christian theology in Asia.Cambridge ::Cambridge University Press,.2008..9780521863087 (hbk.);0521863082 (hbk.);9780521681834 (pbk.);0521681839 .kimsebastianch/christian;
791 .Carnap, Rudolf.Philosophical foundations of physics :.New York ::Basic Books,.1966..carnaprudolf/philosophical;
792 ..Mysticism and philosophical analysis.New York ::Oxford University Press,.1978.0-19-520027-6.katzsteven/mysticism;
793 .Aristotle..Nicomachean ethics.New York ::Cambridge University Press,.2000..0521632218 (hardback);0521635462 .crisproger/nicomachean;
794 .Basu, Ron..Total operations solutions.London ::Elsevier Butterworth-Heinemann,.2005..0750664657.basuron/totaloperations;
795 ..The Palgrave concise historical atlas of the First World War.New York ::Palgrave Macmillan,.2005..9781403904331 (hbk.);1403904332 (hbk.);9781403904348 (pbk.);1403904340 .hughesmatthew/thepalgraveconcisehistoricalatlas;
796 .Sima, Qian,ca 150-90 př. Kr..The first emperor :.New York ::Oxford University Press,.2007.978-0-19-922634-4.simaqian/thefirstemperor;
797 .Allen, Colin.Logic primer.Cambridge ::MIT Press,.2001.0-262-51126-6.allencolin/logicprimer;
798 ..The acquisition of French in different contexts :.Philadelphia ::John Benjamins Pub.,.2004..9027252912 (Eur. : alk. paper);1588114554 (U.S. : hb : alk. paper).prevostphilippe/theacquisitionoffrench;
799 .Babai, František, SJ.Hungariae palatini, propalatini et locumtenentes regii.Trnava:.1775..babaifrantisek/palatini;
800 .Pilipiuk, Andrzej, 1974- - autor.Kroniky Jakuba Vandrovce.:Plzeň :.2002.80-7193-141-1.pilipiukandrzej/kroniky;
801 .Lindgren, Erika Lauren..Sensual encounters :.New York ::Columbia University Press,.2009..9780231509541 (ebook);0231509545 .lindgrenerikalauren/sensual;
802 .Buchheim, Lothar.Ponorka.:Praha : Naše vojsko.1991.80-206-0161-9.buchheimlothar/ponorka;
803 .Tom, Clancy.Rudý králík.:BB art.2003.80-7341-041-9.clancytom/rudykralik;
804 .Hlavinka, Ján.Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938-1945.Bratislava:Ústav pamäti národa.2007.978-80-969296-8-9.hlavinkajan/zidovskakomunitavokresemedzilaborce;
805 .Vysockij, Vladimír.Pravda a lež : písňové texty.Praha:Votobia.1997.80-7220-020-8.vysockijvladimir/pravda;
806 .Iles, Greg, 1960- - autor.24 hodin.:V Praze :.2002.80-242-0836-9.ilesgreg/24hodin;
807 .Pavel Bělina Ivan Boháček Jan Čáp Petr Černej Eva Doležalová Jiří.Největší ČECH.Praha:Reader's Digest Výběr, spol. s r. o.2005..pavelbelinaIvanbohacek/nejvetsicech;
808 .Putnam, Hilary..Ethics without ontology.Cambridge, Mass. ::Harvard University Press,.2004...putnamhilary/ethicswithoutontology;
809 .Castro, Regis.Uzdravovanie požehnávaním.Zvolen :Združenie JAS.2007.978-80-89219-10-0.castroregis/uzdravovanie;
810 .Jacobson, Eric,1969-.Metaphysics of the profane.New York ::Columbia University Press,.2003...jacobsoneric/metaphysicsoftheprofane;
811 ..Religion after metaphysics /.Cambridge, U.K. ;; New York ::Cambridge University Press,.2003..0521824982 (hbk.); 0521531969 (pbk.);0-521-82498-2.wrathallmarka/religionaftermetaphysics;
812 .Hailey, Arthur,(1920-2004).Letiště.Praha ::Bohemians,.1992?], c1973.80-900818-8-6.haileyarthur/letiste;
813 ..Jezuiti na Slovensku v minulosti aj v súčasnosti.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417507 (brož.); 978-80-7141-750-7.hudacekmilan/jezuitinaslovensku;
814 .Christie, Agatha,1890-1976.N či M? /.Praha ::Knižní klub,.2013.978-80-242-4273-6.christieagata/ncim;
815 .Velinský, Jaroslav,(1932-2012).Dzwille.Brno ::2D Studio,.1996.80-902070-1-4.velinskyjaroslav/dzwille;
816 .Spesz, Alexander.Sviatosti /.Trnava ::Spolok Sv. Vojtecha,.1951..speszalexander/sviatosti;
817 .Tomášek, František,(1899-1992).Pedagogika :.Olomouc ::Matice Cyrilometodějská,.1947..tomasekfrantisek/pedagogika;
818 .Rouet de Journel, Marie Joseph.Enchiridion asceticum.Fribourg-en-Brisgau:Herder.1942..rouetdejournel/asceticum;
819 .Mingardi, Alberto,1981-.Herbert Spencer /.London ::Continuum,.2011...mingardialberto/herbert;
820 ..Is critique secular? :.Berkeley ::Townsend Center for the Humanities, University of California :; Distributed by University of California Press,.2009.978-0-9823294-1-2 (brož.).asadtalal/critique;
821 .Francis, Dick, 1920-2010 - autor.Mezi koly.:Praha :.1995.80-7033-364-2.dickfrancis/mezi;
822 ..The Blackwell companion to Christian ethics /.Oxford ::Blackwell,.2004.0-631-23506-X.hauerwasstanley/blackwell;
823 .Grey, Zane,(1872-1939).Rytíři z pastvin :.Praha ::Suzi a Mery ve spolupráci s agenturou Kurs 99,.1992.80-900369-3-7.greyzane/rytiri;
824 .Cíger Hronský, Jozef.Tri múdre kozliatka.:Mladé letá.2000.80-06-01016-1.hronskyjozefciger/trimudre;
825 .Klostermann, Karel.Rôzne texty.:.2015..klostermannkarel/roznetexty;
826 .Nepil, František.Apokryfy z éteru.Praha:Novinář.1989.80-7077-060-0.nepilfrantisek/apokryfy;
827 .Clark, Stephen R. L..Animals and their moral standing.London ;; New York ::Routlege,.1997...clarkstephen/animals;
828 .Rahner, Karol SJ.Základy křesťanské víry.Svitavy:Trinitas.2004.80-86036-99-5.rahnerkarol/zakladykr;
829 .Thomson, Anne.Critical reasoning in ethics :.London ::Routledge,.1999?.0-415-17184-9.thomsonanne/critical;
830 .Ľudo, Zelienka.Detvianska nátura.:Stredoslovenské vydavateľstvo.1961..zelienkaludo/natura;
831 .Bauman, Zygmunt.Nezaradené diela.:.2016..baumanzigmunt/1nezaradene;
832 .Flek, Aleksandr.Bible, překlad 21. století. Praha:BIBLION.2009.978-80-87282-00-7 (lamino) ISBN 978-80-87282-01-4 (koženka) ISBN 978-80-87282-02-1 (kůže).flekalexandr/ceska21;
833 .Forrest, Tom.Evanjelizácia 2000. Zvolen:Jas.1996.80-88795-21-4.forresttom/evanjelizacia2000;
834 .Baldwin, John.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..baldwinjohn/1nezaradene;
835 .May, Karl, 1842-1912 - autor.Na řece Zabu.:Český Těšín :.1993.80-85767-17-1.maykarol/narecezabu;
836 ..Art and visual culture, 1100-1600 :.London ::Tate Publishing,.2012..9781849760935 (pbk.); 1849760934 (pbk.);978-1-84976-093-5.woodskim/art;
837 .Bex, Floris J..Arguments, stories and criminal evidence :.Dordrecht ;; New York ::Springer,.2011..9789400701397; 940070139X;978-94-007-0139-7.bexflorisj/argumentsstoriesandcriminalevidence;
838 .Bloom, Allan David,1930-1992.The closing of the American mind /.New York ::SimonandSchuster,.1987.0-671-65715-1 (brož.); 0-671-47990-3.bloomallan/theclosingoftheamericanmind;
839 .Boolos, George..Logic, logic, and logic /.Cambridge, Mass ::Harvard University Press,.1998..0674537661;0-674-53766-1.boolosgeorge/logic;
840 .Canovan, Margaret.Hannah Arendt :.:.1995??.0-521-41911-5; 0-521-47773-5.canovanmargaret/hannaharendt;
841 .Cook, Robin, 1940- - autor.Osudná léčba.:Praha :.1998.80-7202-310-1.cookrobin/osudnalecba;
842 .Clark, Michael,1940-.Paradoxes from A to Z /.London ;; New York, N.Y. ::Routledge,.2012.978-0-415-53857-2.clarkmichael/paradoxesfromatoz;
843 .Schrijvers, Joseph.Má Matko. Praha:Tiskem a nákladem Českoslovanské akciové tiskárny .1930..schrijversjoseph/mamatko;
844 .Gaskin, Richard,1960-.Language, truth, and literature :.Oxford ::Oxford University Press,.2013..9780199657902 (hbk.) :;978-0-19-965790-2.gaskinrichard/language;
845 .Krejčí, Jaroslav.Postižitelné proudy dějin : civilizace a sociální formace,struktury a procesy,kultura a politika,revoluce a renesance.Praha:Sociologické nakladatelství.2002.80-86429-09-1.krejcijaroslav/postizitelne;
846 .Hock, Konrád.Štvoro letor.:Sestry Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Prešove 1931.1931..hockkonrad/stvoro;
847 ..Hannah Arendt and education :.Boulder, CO ::Westview Press,.2001..0813366321; 0813339642 (pbk. : alk. paper);0-8133-6632-1.gordonmordechai/hannah;
848 .Dougherty, M. V.,1973-.Moral dilemmas in medieval thought :.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2011.978-1-107-00707-9 (váz.).doughertymv/moraldilemmasinmedievalthought;
849 .Fewsmith, Joseph,1949-.China since Tiananmen.New York ::Cambridge University Press,.2001...fewsmithjoseph/chinasincetiananmen;
850 .Vladimír, Šustr.Dobrodružství malého Indiána.:Albatros.1975..sustrvladimir/dobrodruzstvi;
851 .Nasim, Omar W.,1976-.Bertrand Russell and the Edwardian philosophers :.Basingstoke [England] ;; New York ::Palgrave Macmillan,.2008..9780230205796 (hardback : alk. paper); 0230205798 (hardback : alk. paper);978-0-230-20579-6.nasimomarw/bertrand;
852 .Duval, Aime.Prečo bola noc taká dlhá. Bratislava:DAKA.1993.80-900539-0-4.duvalaime/preco;
853 .Janara, Laura,1966-.Democracy growing up.Albany ::State University of New York Press,.2002...janaralaura/democracygrowingup;
854 .Tolle, Eckhart.Ticho promlouvá : moc přítomného okamžiku.Praha:Pragma.2004.80-7205-128-8.tolleeckhardt/ticho;
855 .Wierzbicka, Anna,1938-.The semantics of grammar /.Amsterdam ;; Philadelphia ::John Benjamins,.1988.90-272-3019-6 (brož.).wierzbickaanna/semantics;
856 .Keene, Edward..Beyond the anarchical society.Cambridge, UK ;; New York, NY, USA ::Cambridge University Press,.2002...keeneedward/beyondtheanarchicalsociety;
857 .Koslicki, Kathrin..The structure of objects /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2008..9780199539895;978-0-19-953989-5.koslickikathrin/thestructureofobjects;
858 .Kosová, Petra.Sociologie z masa a krve IV. : sociologický sborník.Praha:Petra Kosová.2001.80-238-7707-0.kosovapetra/sociologie;
859 .Hardt, Michael,1960-.Commonwealth.Cambridge, Mass. ::Belknap Press of Harvard University Press,.2009...hardtmichael/commonwealth;
860 .Hilf, Oliver.Kluci jsou přece prima : návod k použití pro holky.Praha:Mladá fronta.2003.80-204-1051-1.hilfoliver/klucijsouprima;
861 .Howson, Colin,.Scientific reasoning :.:.2005??.9780812695786; 081269578X;978-0-8126-9578-6.howsoncolin/scienific;
862 ..Psychologická čítanka.:Brno :.2002.80-238-8642-8.adamecjiri/psychologickacitanka;
863 .Pelikán, Jaroslav.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..pelikanjaroslav/1nezaradene;
864 .Copans, Jean.Základy antropologie a etnologie.Praha:Portál.2001.80-7178-385-4.copansjean/zakladyantropologieaetnologie;
865 .Merges, Robert P..Justifying intellectual property.Cambridge, MA ::Harvard University Press,.2011...mergesrobertp/justifyingintellectualproperty;
866 ..Immanuel Kant :.Berlin ::Akademie Verlag,.1998.3-05-003277-4.mohrgeorg/immanuelkant;
867 .Nešpor, Karel.Jak zůstat fit a předejít závislostem.Praha:Portál.1999.80-7178-299-8.nesporkarel/jakzustatfit;
868 .Oakes, Kenneth..Karl Barth on theology and philosophy /.Oxford ::Oxford University Press,.2012..9780199661169; 0199661162;978-0-19-966116-9.oakeskenneth/karlbarthontheologyandphilosophy;
869 .Pickren, Wade E..A history of modern psychology in context /.Hoboken, N.J. ::Wiley,.2010..9780470276099;978-0-470-27609-9.pickrenwadee/ahistoryofmodernpsychologyincontext;
870 .MacIntyre, Alasdair C..The unconscious :.New York ::Routledge,.2004..0415333032;0415333040 .macintyre/uncon;
871 .Kahn, Brian..Real common sense :.New York ::Seven Stories Press,.2011..9781609801267 (hardcover);978-1-60980-126-7.kahnbrian/realcommonsense;
872 .Sia, Santiago..Religion, reason, and God :.Frankfurt am Main ;; New York ::Peter Lang,.2004..0820464325 (pbk.);0-8204-6432-5.siasantiago/religionreasonandgod;
873 .Kaprálik, Peter.Zbierka riešených príkladov a úloh z lineárnej algebry a analytickej geometrie.Bratislava:Alfa.1987..kapralikp/zbierka;
874 .Schweppenhäuser, Gerhard,1960-.Ästhetik :.Frankfurt am Main ::Campus,.2007.978-3-593-38347-7.schweppenhausergerhard/asthetik;
875 ..Narrative, philosophy and life /.:.2005??.9789401793483;978-94-017-9348-3.speightallen/narrativephilosophyandlife;
876 ..Van Nostrand\'s scientific encyclopedia..Hoboken, New Jersey ::John WileyandSons,.2008..978-0-471-74338-5.considineglennd/vannostrandsscientificencyclopedia;
877 .Westphal, Kenneth R..Kant\'s transcendental proof of realism /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2004.0-521-83373-6.westphalkennethr/kantstranscendentalproofofrealism;
878 ..Acta Sancrae Sedis, A. 1885.Rím:.1885..actasanctaesedis/acta;
879 .Webster, J. B.1955-.Holy Scripture :.Cambridge, UK ;; New York ::Cambridge University Press,.2003..0521831180; 0521538467 (pbk.);0-521-83118-0.websterjb/holyscripture;
880 .Gróf, Ivan, SDB.O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3.forganvi/oosobitnom;
881 .Pogačnik, Marko.Systémy Země a síla Kristova : evangelium zrodu člověka.Praha:Dobra.2001.80-86459-03-9.pogacnik/systemy;
882 ..The Oxford history of modern Europe /.Oxford ::Oxford University Press,.2000..0192853716;0-19-285371-6.blanningtcw/theoxfordhistoryofmoderneurope;
883 .Cleary, Thomas F..Japonské umění války : pochopení kultury a strategie války.Praha:Pragma.1998.80-7205-477-5.clearytf/japonske;
884 ..Písmo svaté Nového Zákona..Praha ::Rohlíček-Sievers,.1872..susilfrantisek/pismosvatenovehozakona;
885 .Macků, Jan.Naše liečivé rastliny : zber,pestovanie,úprava, účinné látky,upotriebenie.Bratislava:Slovenská akademia vied.1957..mackujan/lieciverastliny;
886 ..Slovenská detská kniha. .Bratislava :Literárne informačné centrum.2008.978-80-89222-57-5.kepstoval/detska;
887 .Kalousek, Josef,1838-1915.Výklad k historické mapě Čech /.V Praze ::Nákladem Královské České Společnosti Náuk :; V kommissí u Fr. Řivnáče,.1894..kalousekjosef/vyklad;
888 .Vavák, František Jan,1741-1816.Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře Milčického z let 1770-1816..V Praze ::Dědictví Sv. Jana Nepomuckého,.1907..vavakfrantisekjan/pameti;
889 .Alfonz Homo-bonus, OP.Traktát Rabbi Samuela.Trnava:.1756..rabcekandrej/traktat;
890 .Pinkard, Terry P..German philosophy, 1760-1860 :.New York ::Cambridge University Press,.2002..0521663261;0521663814 .pinkardterry/germanphilosophy;
891 .Smilansky, Saul.Free Will and Illusion.Oxford ::Clarendon Press,.2000.0-19-825018-5.smilanskysaul/freewillandIllusion;
892 .Grey, Zane, 1872-1939 - autor.Pohoří divokých koní. Gabi ::Český Těšín :.1994.80-85767-68-6.greyzane/pohori;
893 .Radlinský, Andrej Ľudovít.Duchowný Spewník katolický s pobožnostou odpoludňajssou a obradom pohrebným.Trnava:Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha).1882..radlinskyandrejludovit/duchowny;
894 .Zahn, Timothy, 1951- - autor.Kobra. Laser ::Plzeň :.1999.80-7193-060-1.zahntimothy/kobra;
895 .McClary, Susan..Conventional wisdom :.Berkeley ::University of California Press,.2000..0520221060 .mcclarysusan/conventional;
896 .Zhang, Wei,1958-.Heidegger, Rorty, and the Eastern thinkers :.Albany ::State University of New York Press,.2006..0791467511.zhangwei/heidegger;
897 ..Handbook of reflection and reflective inquiry :.New York ::Springer,.2010..9780387857435 (hbk. : acid-free paper);0387857435 (hbk. : acid-free paper);9780387857442 (e-ISBN).lyonsnona/handbook;
898 .Bird, Alexander,1964-.Philosophy of science.London ::UCL Press,.1998..1857286812 (hbk);1857285042 (pbk).birdalexander/philosophy;
899 ..The Cambridge history of nineteenth-century political thought.New York ::Cambridge University Press,.2011.978-0-521-43056-2.jonesgarethstedman/thecambridge;
900 ..The philosophy of time.Oxford ::Oxford University Press,.1993.0-19-823999-8.lepoidevinrobin/thephilosophy;
901 .Zapletal, Miloš,1930-.Ostrov přátelství.Ústí nad Labem ::Severočeské nakladatelství,.1983..zapletalmilos/ostrov;
902 ..Casimir physics.Berlin ::Springer,.2011.978-3-642-20288-9 (e-ISBN);978-3-642-20287-2.dalvitdiego;
903 .Young, Julian..Schopenhauer.New York ::Routledge,.2005..0415333466 (hardcover);9780415333467 (hardcover);0415333474 (pbk.);9780415333474 .youngjulian/schopenhauer;
904 ..Philosophical dimensions in mathematics education.New York ::Springer,.2007..9780387715711 (hdbk. : acid-free paper);0387715711 .francoiskaren/philosophical;
905 .Osborne, Catherine..Presocratic philosophy :.New York ::Oxford University Press,.2004..0192840940 .osbornecatherine/presocratic;
906 .Mollgaard, Eske,(1954-).An introduction to Daoist thought :.New York, NY ::Routledge,.2007.978-0-415-42383-0 .mollgaardeske/anintroduction;
907 ..Altruism & altruistic love.New York ::Oxford University Press,.2002...poststephengarrard/altruism;
908 .Phillips, John..Order from disorder.Boston ::Brill,.2007...philipsjohn/order;
909 .Israel, Jonathan Irvine,1946-.Radical enlightenment :.Oxford ::Oxford University Press,.2001.0-19-925456-7 (pbk.);0-19-820608-9.israeljonathanirvine/radical;
910 .Lovejoy, Margot..Digital currents :.New York ::Routledge,.2004..0415307805 (Hardback : alk. paper);0415307813 (Paperback : alk. paper).lovejoymargot/digital;
911 .Shapiro, Stewart,1951-.Philosophy of mathematics :.New York ::Oxford University Press,.1997..0-19-509452-2.shapirostewart/philosophy;
912 .Tillotson, Geoffrey,1905-1969..William Thackeray :.London ::Routledge,.1995.0415134587.tillotsongeoffrey/william;
913 ..Electronic collaboration in the humanities :.Mahwah, N.J. ::L. Erlbaum Associates,.2004..0805841466 (cloth : alk. paper);0805841474 (pbk. : alk. paper).inmanjamesa/electronic;
914 ..21st century sociology.Thousand Oaks ::SAGE Publications,.2007..978-1-4129-1608-0.bryantcliftond/21st;
915 .Clossey, Luke,1975-.Salvation and globalization in the early Jesuit missions.New York ::Cambridge University Press,.2008..9780521887441 (hardback);0521887445 .closseyluke/salvation;
916 .Niven, Ivan..An introduction to the theory of numbers.New York ::John Wiley & Sons,.1991..0-471-62546-9.nivenivan/numbertheory;
917 ..Mysticism and sacred Scripture.New York ::Oxford University Press,.2000...katzsteven/mysticism;
918 .Herbert, Brian, 1947- - autor.Lovci Duny.:Praha :.2007.978-80-7384-000-6.brianherbert/lovciduny;
919 .Sextus,.Against the logicians.New York ::Cambridge University Press,.2005..0521824974 (hardcover);0521531950 (pbk.);9780521824972 (hbk.);9780521531955 .bettrichardarnothome/againstthelogicians;
920 .Charleson, Andrew..Structure as architecture :.Burlington, MA ::Elsevier/Architectural Press,.2005..0750665270 (pbk.);9780750665278 .charlesonandrew/structureasarchitecture;
921 .Banham, Gary,1965-.Kant\'s transcendental imagination.New York ::Palgrave Macmillan,.2005..9781403916891;1403916896.banhamgary/kantstranscendentalimagination;
922 .Delaney, Enda,1971-.The Irish in post-war Britain.New York ::Oxford University Press,.2007.978-0-19-968607-0 (váz.);978-0-19-927667-7 .delaneyenda/theirishinpostwar;
923 .Ward, Colin..Anarchism.New York ::Oxford University Press,.2004...wardcolin/anarchism;
924 .Wacks, Raymond.Privacy :.Oxford ::Oxford University Press,.2010.978-0-19-955653-3.wacksraymond/privacy;
925 .Babai, František, SJ.Archiepiscopi Strigonienses.Trnava:.1776..babaifrantisek/archiepiskopi;
926 .Van Bladel, Kevin Thomas..The Arabic Hermes :.New York ::Oxford University Press,.2009..9780195376135;0195376137.vanbladel/thearabichermes;
927 .Hyman, Gavin,1974-.A short history of atheism.New York ::In the United States of America and Canada distributed by Palgrave Macmillan,.2010...hymangavin/ashorthistory;
928 .Bujold, Lois McMaster, 1949- - autor.Prokletí Chalionu.:Praha :.2005.80-7197-260-6.bujoldlois/prokletichalionu;
929 .Tom, Clancy.Jasné nebezpečí.:Mustang.1996.80-7191-107-0.clancytom/jasnenebezpeci;
930 .Kratochvíl, Jozef.Svätý Vincent z Pauly.:.1931..kratochviljozef/vincent;
931 .Greg, Iles.Projekt Trinity.:MF Slovensko.2005.80-968979-5-0.ilesgreg/projekttrinity;
932 .kolektív autorov.Nepřichází-li práce k tobě....Praha:Česko-německý fond budoucnosti,.2003..kolektívautorov/neprichazílipracektobe;
933 .Rachels, James,1941-2003..The elements of moral philosophy /.Boston ::McGraw-Hill,.2003..0072476907 (alk. paper); 0071198768 (International : alk. paper);0-07-247690-7.rachelsjames/theelementsofmoralphilosophy;
934 ..Učíme sa viesť malú skupinu.:.1980??..ucimesa/viestmaluskupinu;
935 ..Fictionalism in metaphysics.Oxford ::Clarendon Press,.2005.978-0-19-928219-7 (Pbk.) :;978-0-19-928218-0.kalderonmarkeli/fictionalisminmetaphysics;
936 .Hailey, Arthur,1920-2004.Penězoměnci.Praha ::Práce,.1981..haileyarthur/penezomenci;
937 .Dahl, Roald, 1916-1990.Kluk :.Praha ::Praha :.2009.978-80-7207-739-7.dahlroald/kluk;
938 .Chudožilov, Petr, 1943- - autor.Lahvová pošta.:Praha :.2008.978-80-903898-8-5.chudozilovpetr/lahvova;
939 .Velinský, Jaroslav,(1932-2012).Ďáblovo kladivo.Praha ::Serie,.1993.80-85477-31-9 .velinskyjaroslav/dablovo;
940 .Hronek, Josef,1890-1954.Jádro katolického náboženství :.Praha ::Kropáč a Kucharský,.1945..hronekjosef/jadro;
941 .Garrigou-Lagrange, Reginald,1877-1964.Le sens commun, la philosophie de l\'etre et les formules dogmatiques /.Paris ::Desclée de Brouwer,.1936..garrigoulagrange/senscommun;
942 .Wuest, Joseph,1834-1924,.Matters liturgical;.New York,:F. Pustet Co.,.1959...wuestjoseph/matters;
943 .Crimmins, James E.,1953-.Utilitarian philosophy and politics :.London ;; New York ::Continuum,.2011..9780826476012; 0826476015;978-0-8264-7601-2.crimminsjames/philosophy;
944 ..The moral life :.Basingstoke [England] ;; New York ::Palgrave Macmillan,.2008..0230527566 (alk. paper); 9780230527560 (alk. paper);0-230-52756-6.cottinghamjohn/moral;
945 .Francis, Dick, 1920-2010 - autor.Pole pro třináct :.:Praha :.2000.80-7033-184-4.dickfrancis/pole;
946 .Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832 - autor.Faust.:Praha :.2005.80-200-1373-3.goethejohannw/faust;
947 .Zane, Grey.Schody z písku.:Olympia.1991.80-7033-089-9.greyzane/schody;
948 .Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Zakopaný meč /.Bratislava ::Mladé letá,.1970..hronskyjozefciger/zakopany;
949 .Kosina, Miloš,1905-1966.Ahoj, velrybáři! /.České Budějovice ::Růže,.1970..kosinamilos/ahoj;
950 .Nepil, František, 1929-1995 - autor.Dobré a ještě lepší jitro.:Praha :.1990.80-03-00283-4.nepilfrantisek/dobre;
951 .Clark, Stephen R. L..The political animal.London ;; New York ::Routledge,.2001...clarkstephen/political;
952 .Vyprávění, Lydie Princové zaznamenal její manžel Derek Prince.Setkání v Jeruzalémě.:Postilla.2003.80-86442-16-0.princederek/setkani;
953 .Thomson, Anne.Critical reasoning in ethics :.London ::Routledge,.1999?.0-415-17184-9.thomsonanne/critical;
954 .Růžička, Josef.Slovanské bájesloví : (Mythologie).Olomouc:Promberger.1907..ruzickajosef/baje;
955 .Bourdieu, Pierre.Nezaradené diela.:.2016..bourdiepierre/1nezaradene;
956 .May, Karl, 1842-1912 - autor;.Petrolejový princ :. Praha:Olympia.1982..maykarol/petrolejovyprinc;
957 .Čapek, Karel.Dramata : Loupežník : R.U.R. : Věc Makropulos : Bílá nemoc : Matka.:Československý spisovatel.1994..capekkarel/loupežnik;
958 .Bailer-Jones, Daniela,.Scientific models in philosophy of science /.:.1995??.9780822971238 (e-book);978-0-8229-7123-8.bailerjonesdaniela/scientific;
959 .May, Karl, 1842-1912 - autor.Krumir.:Český Těšín :.1993.80-85767-32-5.maykarol/krumir;
960 .Barrow, John D.,1952-.The infinite book :.New York ::Pantheon Books,.2005..0375422277;0-375-42227-7.barrowjohnd/infinite;
961 ..Writing history :.New York ;; London ::Hodder Arnold,.2003.0-340-76176-8; 978-0340-76176-2.bergerstefan/writinghistory;
962 ..Challenging corruption in Asia.Washington ::World Bank,.2004...bhargavavinaykumar/challengingcorruptioninasia;
963 .Bloom, Harold..Genius :.New York ::Warner Books,.2002..0446527173;0-446-52717-3.bloomharold/genius;
964 .Bataille, Georges,1897-1962..The Bataille reader /.Oxford, UK ;; Malden, MA ::Blackwell,.1997..0631199586 (hc : alk. paper); 0631199594 (pbk. : alk. paper);0-631-19958-6.bataillegeorges/reader;
965 .Cook, Robin, 1940- - autor.Sfinga.:Praha :.1994.80-85830-08-6.cookrobin/sfinga;
966 .Clark, Andy.Supersizing the mind :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2008.978-0-19-533321-3.clarkandy/supersizingthemind;
967 .Ziebura, František.Mária náš vzor l..:.1980??..zieburafrantisek/nasvzor;
968 .Gaskin, Richard,1960-.Language, truth, and literature :.Oxford ::Oxford University Press,.2013..9780199657902 (hbk.) :;978-0-19-965790-2.gaskinrichard/language;
969 .Krempaský, Július.Synergetika v astrofyzike, chémii, biológii, ekológii, medicíne, ekonómii a v sociológii.Bratislava:Veda.1988..krempasky/synergetika;
970 .Jitka Šimíčková-Čížková; Tereza Kimplová; Marek Biolek; Ivan Pavlas.PSYCHOLOGIE V PRÁCI S LIDMI. Ostrava:PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY.2004..kimplovaterezia/psych;
971 .Gordon, Matthew J..Labov /.London ;; New York ::Bloomsbury,.2013.978-1-4411-9250-9 (hbk.).gordonmatthew/labov;
972 .Rodriguez, Alfonz.Kresťanská dokonalosť 2/1.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1928..rodriguezalfonz/dokonalost21;
973 .Ficara, Elena,.Contradictions :.:.1995??.9783110340822 (e-book);978-3-11-034082-2.ficaraelena/contradictions;
974 .Internet.Teória chaosu.:.2000??..internet/teoriachaosu;
975 .Reichenbach, Hans,1891-1953..The philosophy of spaceandtime /.New York ::Dover,.1958...reichenbachhans/philosophy;
976 .Galot, Jean.Duch Svätý - Duch spoločenstva.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-227-9.galotjean/duch;
977 .Janiak, Andrew.Newton /.:.1995??.978-1-118-32671-8.janiakandrew/newton;
978 .Schillebeeckx, Edward.To čiňte na mou památku : Studie k eucharistické teologii.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-242-X.schillebeeckx/tocinte;
979 .Keene, Donald..Yoshimasa and the Silver Pavilion.New York ::Columbia University Press,.2003...keenedonald/yoshimasaandthesilverpavilion;
980 .Koslow, Arnold..A structuralist theory of logic /.Cambridge [England] ;; New York ::Cambridge University Press,.1992...koslowarnold/asrtucturalisttheoryoflogic;
981 .Český, KLUB SKEPTIKŮ.Věda kontra iracionalita 3 : sborník přednášek.Praha:Nakladatelství Věra Nosková.2005.80-903320-3-X.ceskyklubskeptiku/vedakontra;
982 .Hardt, Michael,1960-.Empire /.Cambridge, Mass. ;; London ::Harvard University Press,.2000.0-674-00671-2; 978-0-674-25121-2.hardtmichael/empire;
983 .Hill, Tim.Beatles :.:[Praha] :.2009.978-80-7391-145-4.hilltim/beatlesabylahudba;
984 .Helm, Paul.Calvin at the centre /.Oxford ::Oxford University Press,.2010.978-0-19-953218-6.helmpaul/centre;
985 .Hoy, David Couzens..The time of our lives.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2009...hoydavidcouzens/tim;
986 .Adamec, Jiří, 1957-.Vědecké základy psychologie :.:Brno :.2011.978-80-87234-26-6.adamecjiri/vedeckezakladypsychologie;
987 .Plantinga, Alvin.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..plantingaalvin/1nezaradene;
988 .Chorvát, Ivan,.Sociológia. Univerzita Mateja Bela:Banská Bystrica.2000.80-8055-351-3.chorvativat/sociologia;
989 ..Medieval Islamic civilization :.New York ;; Oxford ::Routledge,.2006...merijosefw/medievalislamiccivilization;
990 .Molloy, Sean..The hidden history of realism.New York ::Palgrave Macmillan,.2006...molloysean/thehiddenhistoryofrealism;
991 .Nešpor, Karel.Jóga pro děti ve věku pět až deset let.:Velryba.1996..nesporkarel/jogaprodeti;
992 .Oakland, John.A dictionary of British institutions.London ;; New York ::Routledge,.1993..oaklandjohn/adictionaryofbritishinstitutions;
993 .Pickstock, Catherine,.Repetition and identity /.:.2005??.9780199683611 (pbk.); 0199683611 (pbk.);978-0-19-968361-1.pickstockcatherine/repetitionandidentity;
994 ..Kant\'s Critique of practical reason :.Cambridge, UK ;; New York ::Cambridge University Press,.2010.978-0-521-89685-6 (hardback).reathandrews/kantscritiqueofpracticalreason;
995 .Schwitzgebel, Eric.Perplexities of consciousness.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2011..schwitzgebeleric/perplexitiesofconsiousness;
996 .Holubář, Josef,(1895-1970).O metodách rovinných konstrukcí :.V Praze ::Jednota českých matematiků a fysiků,.1940..holubarj/ometod;
997 .Scheuerman, William E.,1965-.The realist case for global reform /.Cambridge ::Polity,.2011.978-0-7456-5030-2.scheuermanwilliame/therealistcaseforglobalreform;
998 .Speiser, David,1926-.Crossroads :.[Basel] ::Birkhauser,.2011..9783034801386 (hbk.); 3034801386 (hbk.); 9783034801393 (e-ISBN);978-3-0348-0138-6.speiserdavid/crossroads;
999 .Van Parijs, Philippe,1951-.Just democracy :.London ::ECPR Press,.2011.978-1-907301-14-8.vanparijsphillippe/justdemocracy;
1000 .Westphal, Merold..Whose community? which interpretation? :.Grand Rapids, Mich. ::Baker Academic,.2009..9780801031472 (pbk.); 0801031478 (pbk.);978-0-8010-3147-2.westphalmerold/whosecommunity;
1001 ..Acta Sancrae Sedis, A. 1886.Rím:.1886..actasanctaesedis/acta;
1002 .Webb, Stephen H.,1961-.The gifting God.New York ::Oxford University Press,.1996..webbstephenh/thegiftinggod;
1003 .Lauseger, Emanuel Eugen,1890-1940.Nezabiješ :.Praha ::Družina čsl. legionářů,.1922]..lausegeremanueleugen/nezabijes;
1004 .Gróf, Ivan, SDB.O vykupiteľských povolaniach. XIII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-23-1.forganvi/ovykupitelskych;
1005 .Patterson, James T..Grand expectations :.New York ;; Oxford ::Oxford University Press,.1996..019507680X; 0195117972(pbk.);0-19-507680-X.pattersonjamest/grandexpectations;
1006 .Fojtík, Ivan.Aikidó-cesta harmonie.Praha:Naše vojsko.1999.80-206-0372-7.fojtikivan/aikido;
1007 ..Evangelium svatého Jana /.V Praze ::Nákladem Dědictví sv. Prokopa,.1886..susilfrantisek/evangeliumsvatehojana;
1008 .Velgosová, Marta.Naše liečivé rastliny.Bratislava:SPN.1988..velgosovamarta/naselieciverastliny;
1009 .Rejman, Ladislav.Slovník cizích slov : Slova známá a neznámá.Praha:Státní pedagogické nakl..1966..rejmanl/slovnik;
1010 .Kubíček, Jaromír,(1938-).Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských v Brně 1881-1918.Brno ::Moravská zemská knihovna,.2012.978-80-7051-195-4.kubicekjaromir/papezska;
1011 ..The Frankfurt School on religion :.New York ::Routledge,.2005..0415966965 .mendietaeduardo/frankfurtschool;
1012 .Vavák, František Jan,1741-1816.Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře Milčického z let 1770-1816..V Praze ::Dědictví Sv. Jana Nepomuckého,.1908..vavakfrantisekjan/pameti;
1013 .Rabček, Andrej.Felix reditus .Košice:.1761..rabcekandrej/felix;
1014 ..The Cambridge companion to atheism.New York ::Cambridge University Press,.2007..9780521842709 (hardback);0521842700 .martinmichael/camridgeatheism;
1015 ..The Oxford handbook of free will.New York ::Oxford University Press,.2001..0195133366 .kanerobert/theoxfordhandbookoffreewill;
1016 .Zane, Grey.Poutník v pustinách.:GABI.1994.80-85767-63-5.greyzane/poutnik;
1017 .Zahn, Timothy, 1951- - autor.Kobra z Aventine.:Plzeň :.2002.80-7193-114-4.zahntimothy/kobrazaventine;
1018 ..Hellenisms :.Burlington, VT ::Ashgate,.2008..9780754665250 (alk. paper);0754665259 .zachariakaterina/hellenismus;
1019 .Nöth, Winfried.Handbook of semiotics.Indianapolis ::Indiana University Press,.1995.0-253-20959-5 (brož.);0-253-34120-5.nothwinfried/handbook;
1020 .Frank, Philipp,1884-1966..Philosophy of science;.Westport, Conn.,:Greenwood Press.1974, c1957.0837161649.frankphilipp/philosophy;
1021 ..The Cambridge history of philosophy, 1870-1945.New York ::Cambridge University Press,.2003.978-1-107-62883-0 (Paperback);978-0-521-59104-1 (Hardback).baldwinthomas/thecambridge;
1022 .Roederer, Juan G.,1929-.The physics and psychophysics of music.New York ::Springer,.2008..0387094741;9780387094748.roedererjuang/thephysics;
1023 ..Understanding and teaching the intuitive mind :.Mahwah, N.J. ::Lawrence Erlbaum Associates,.2001..0805831096.torffbruce/understanding;
1024 .Zapletal, Miloš, 1930- - autor.Sedmička :.:Praha :.1993.80-900821-4-9.zapletalmilos/sedmicka;
1025 .Husserl, Edmund,1859-1938.Cartesianische Meditationen und pariser Vorträge.Dordrecht ::Kluwer Academic,.1991.90-247-0214-3.husserledmund/cartesianische;
1026 .Sinnott-Armstrong, Walter,1955-.Moral skepticisms.New York ::Oxford University Press,.2006...sinnottarmstrongwalter/moral;
1027 .Crowther, Paul..Philosophy after postmodernism :.New York ::Routledge,.2003..0415310369 .crowtherpaul/philosophyafter;
1028 .Schwaller de Lubicz, R. A..Symbol and the symbolic :.New York ::Inner Traditions International,.1981.089281022X.schwallerdelubiczra/symbol;
1029 .Esler, Philip Francis..Galatians.New York ::Routledge,.1998...eslerphilipfrancis/galatians;
1030 .Stein, Stephen J.,1940-.Alternative American religions.New York ::Oxford University Press,.2000..0195111966 .steinstephenj/alternative;
1031 .Orlov, Andrei A.,1960-.From apocalypticism to Merkabah mysticism :.Boston ::Brill,.2007..9004154396 (alk. paper);9789004154391 .orlovandreia/fromapocalypticism;
1032 .Jacobs, Lesley A..Pursuing equal opportunities.New York ::Cambridge University Press,.2004...jacobslesleya/pursuing;
1033 .Barnes, Gina Lee..State formation in Japan :.New York, NY ::Routledge,.2006..0415311780 .barnesginalee/state;
1034 ..Charles Dickens :.London ::Routledge,.1995.0415134595.collinsphilip;
1035 ..The Routledge language and cultural theory reader.London ::Routledge,.2000..0-415-18680-3 (hbk);0-415-18681-1 (pbk).burkelucy/theroutledge;
1036 .Thackrah, John Richard..Dictionary of terrorism.New York, NY :.:Routledge,.2004..0-415-29820-2 (hbk);0-415-29821-0 (pbk).thackrahjohnrichard/dictionary;
1037 .Patterson, Richard.Aristotle´s modal logic :.New York ::Cambridge University Press,.1995.0-521-45168-X.pattersonrichard/aristotle;
1038 .Spencer, David Ralph,1941-.The yellow journalism :.Evanston, Ill. ::Northwestern University Press,.2007..9780810123311 (pbk. : alk. paper);0810123312 (pbk. : alk. paper).spencerdavidralph/theyellow;
1039 .Levko, John J.,1942-.Cassian\'s prayer for the 21st century.Tonawanda, NY ::University of Toronto Press [distributor],.2000..0940866951 .levkojohn/cassian;
1040 .Anderson, Kevin J., 1962-.Roztroušená slunce.:Praha :.2007.978-80-7384-006-8.andersonkevin/roztrousena;
1041 .Edward N. Zalta.Basic Concepts in Modal Logic.:Stanford University.1995..zaltaedward/basic;
1042 .Smith, Peter F.1930-.Architecture in a climate of change :.London ::Elsevier Architectural Press,.2005..0750665440;9780750665445.smithpeterf/architectureinaclimate;
1043 .Neumann, Peter,1974-.Britain\'s long war.New York ::Palgrave Macmillan,.2003...neumannpeter/britainslongwar;
1044 .DeVries, Kelly,1956-.Medieval weapons :.Santa Barbara, Calif. ::ABC-CLIO,.2007..1851095268 (hard copy : alk. paper);1851095314 .devrieskelly/medievalweapons;
1045 .Shaw, Ian.Ancient Egypt :.Oxford ::Oxford University Press,.2004.0-19-285419-4.shawian/ancientegypt;
1046 .Burns, Tom,.Psychiatry :.New York ::Oxford University Press,.2006..0192807277 (pbk.);9780192807274 .burnstom/psychiatry;
1047 .Bret, Easton Ellis.Americké psycho.:Votobia.1995.80-85885-42-5.ellisbreteaston/americke;
1048 ..Ethnicity and the Bible.New York ::E.J. Brill,.1996..9004103171 .brettmarkg/ethnicity;
1049 .Bujold, Lois McMaster, 1949- - autor.Ochránkyně duší.:Praha :.2005.80-7197-266-5.bujoldlois/ochrankynedusi;
1050 .Tom, Clancy.Nejhorší obavy.:BB art.1999.80-7257-146-X.clancytom/najehorsiobavy;
1051 .Porubčan, Štefan, SJ.Úvod do Písma Svätého.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1960..porubcanstefan/uvod;
1052 .Clement, W. R.1928-.Quantum jump.Toronto ::Insomniac Press,.1998...clement/quantumjump;
1053 .Greg, Iles.Projekt stvořitel. k.s. - Ikar:Euromedia Group.2005.80-242-1385-0.ilesgreg/projektstvoreni;
1054 .Alois Vojtěch Šembera.Dějiny řeči a literatury československé.Viedeň:.1858..aloisvojtechsembera/dejinyrecialiteraturyceskoslovenske;
1055 ..Oxford studies in metaethics..Oxford :; New York ::Clarendon Press ;; Oxford University Press,.2007..9780199653508 (pbk.) :; 019965350X (pbk.) :;978-0-19-965350-8.shaferlandauruss;
1056 .Müller, Wunibald.I láska má svá pravidla : Blízkost a odstup v pastoraci.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-787-2.mullerwunibald/ilaska;
1057 ..Real Metaphysics :.London ::Routledge,.2003.0-415-24981-3.mellord/realmetaphysics;
1058 .Hailey, Arthur, 1920-2004 - autor.Přetížení.:Praha :.1991.80-900630-2-0.haileyarthur/pretizeni;
1059 .Dahl, Roald,1916-1990.Roald Dahl od A do Z :.Praha ::Volvox Globator,.2010.978-80-7207-793-9; 978-80-7207-794-6.dahlroald/povidkyodadoz;
1060 .Chudožilov, Petr, 1943- - autor.Papír je poslední domov :.:Praha :.2003.80-86159-46-9.chudozilovpetr/papir;
1061 .Velinský, Jaroslav,1932-2012.Fialky pro královnu :.Libouchec ::Kapitán Kid,.2007..velinskyjaroslav/fialky;
1062 .Podlaha, Antonín,1865-1932.Výklad katechismu /.V Praze ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1900..podlahaantonin/dedictvi;
1063 .Chaber, M. E..Muž, ktorý zhorel /.Bratislava ::Smena,.1972..chaberme/muz;
1064 .Garrigou-Lagrange, Réginald,1877-1964..The three ages of the interior life :.St. Louis, Mo. ;; London ::B. Herder Book Co.,.1947-48...garrigoulagrange/threeages;
1065 ..T.H. Green :.Oxford :; New York ::Clarendon Press ;; Oxford University Press,.2006..0199271666 (alk. paper); 9780199271665;0-19-927166-6.dimovacooksonmaria/green;
1066 .Audi, Robert,1941-.Democratic authority and the separation of church and state /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2011.978-0-19-979608-3; 978-0-19-937156-3.audirobert/democratic;
1067 .Francis, Dick, 1920-2010 - autor.Rozcestí :.:Praha :.2001.80-7033-705-2.dickfrancis/rozcesti;
1068 ..The Blackwell companion to religious ethics /.Malden, Mass. ::Blackwell,.2005.0-631-21634-0 (váz.).schweikerwilliam/blackwell;
1069 .Grey, Zane,1872-1939.Prázdniny v pralese /.Praha ::Olympia,.1970..greyzane/prazdniny;
1070 .Harte, Bret, 1836-1902 - autor.Tajemství umrlčí rokle.:Praha :.1991.80-85110-66-0.hartebret/tajemstvi;
1071 .Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Sokoliar Tomáš.Bratislava:Mladé letá.1969..hronskyjozefciger/sokoliar;
1072 .Kosina, Miloš,1905-1966.Hoši z Modré zátoky /.České Budějovice ::Růže,.1969..kosinamilos/hosi;
1073 .Nepil, František, 1929-1995 - autor.Dobrou a ještě lepší neděli.:Praha :.1992.80-901242-0-8.nepilfrantisek/dobrou;
1074 .Clark, Stephen R. L..The political animal.London ;; New York ::Routledge,.2001...clarkstephen/political;
1075 .Bilquis, Sheikhová.Odvaha říkat mu Otče.:KMS.2005.80-86449-37-8.sheikhbilquis/odvaharikatmuotce;
1076 .Tiberius, Valerie..Moral psychology :.New York ;; London ::Routledge, TaylorandFrancis Group,.2015..0415529697; 9780415529693; 0415529689; 9780415529686;0-415-52969-7.tiberiusvalerie/moral;
1077 .Katarína Sienská.Listy svate Kateřiny Sienské. Olomouc:Krystal.1940..katarinasienska/listy;
1078 .Durkheim, Emile.Nezaradené diela.:.2016..durkheimemile/1nezaradene;
1079 .Tindall, George Brown; Shi, David E..Dejiny Spojených státú amerických.:Nakladatelství Lidové noviny.1994.80-7106-087-9.tindall/dejiny;
1080 .Čapek, Karel.Boží muka. Trapné povídky.:Československý spisovatel.1981..capekkarel/bozimuka;
1081 .Cairns, Dorion,1901-1973.Conversations with Husserl and Fink /.Hague ::Nijhoff,.1976.90-247-1531-8 (váz.).cairnsdorion/conversations;
1082 .May, Karl, 1842-1912 - autor.Dobyvatelé Gran Chaca. |n Díl 2, |p Pampero.:Český Těšín :.1993.80-85767-43-0.maykarol/zapokladmiinkov;
1083 .Bartlett, Rosamund..Tolstoy :.Boston [Mass.] ::Houghton Mifflin Harcourt,.2011..9780151014385 (hbk.) :; 0151014388 (hbk.);978-0-15-101438-5.barlettrosamund/tolstoy;
1084 .Bloom, Harold..The anatomy of influence.New Haven [Conn.] ::Yale University Press,.2011...bloomharold/theanatomyofinfluence;
1085 .Boyer, Pascal.Tradition as truth and communication :.Cambridge ::Cambridge University Press.2006, c1990.978-0-521-02466-2 (brož.);978-0-521-37417-0.boyerpascal/tradition;
1086 .Canterbery, Ray..A brief history of economics :.Singapore ::World Scientific,.2001..981-02-3849-5; 981-02-3848-7.canterberyray/abriefhistoryofeconomics;
1087 .Cook, Robin, 1940- - autor.Slepota.:Praha :.1993.80-901499-0-1.cookrobin/slepota;
1088 .Clark, J. C. D..The language of liberty, 1660-1832 :.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.1994..0521445108 (hardback); 052144957X (pbk.);0-521-44510-8.clarkjcd/thelanguageofliberty;
1089 .Ziebura, František.Mária náš vzor ll..:.1980??..zieburafrantisek/nasvzor;
1090 .Gaskin, Richard,1960-.The unity of the proposition /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2008..9780199239450 (alk. paper); 0199239452 (alk. paper);978-0-19-923945-0.gaskinrichard/unity;
1091 .Krempaský, Július.Fundamentálne pojmy integrovanej prírodovedy.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2004.80-8052-211-1.krempaskyfundampojmy;
1092 .Hobbes, Thomas, 1588-1679.Leviathan, aneb, Látka, forma a moc státu církevního a politického.:Praha :.2009.978-80-7298-106-9.hobbesthomas/leviathan;
1093 .Novák, Tomáš.Sám sobě psychologem.Praha:Grada Publishing.2003.80-247-0606-7.novaktomas/samsobe;
1094 ..The Oxford companion to the Supreme Court of the United States /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2005.0-19-517661-8 (váz.).hallkermit/supreme;
1095 .Rodriguez, Alfonz.Kresťanská dokonalosť 2/2.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1929..rodriguezalfonz/dokonalost22;
1096 .Burke, Edmund,1729-1797..Empire and community :.Boulder, Colo. ::Westview Press,.1999..0813368308 (hc : alk. paper); 0813368294 (pb : alk. paper);0-8133-6830-8.burkeedmund/empireandcommunity;
1097 .Jáchym, Radim OFM.Bratrství.:.2000?..jachymradim/bratrstvi;
1098 .Nathan, N. M. L..The price of doubt.New York ::Routledge,.2001...nathannml/price;
1099 .Čierna, Alojzia.Počiatok radostnej zvesti.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-262-7.ciernaalojzia/prih1;
1100 .Janiak, Andrew..Newton as philosopher /.Cambridge, UK ;; New York ::Cambridge University Press,.2008..9780521862868; 0521862868;978-0-521-86286-8.janiakandrew/newtonasphilosopher;
1101 .Ptáčník, Karel.Bibliáda,aneb,Příběhy z nejstarších poněkud jinak, aneb,Sepsání písmem starých i novějších poněkud.Praha:Cesty.1993.80-85363-78-X.ptacnikkarel/bibli;
1102 .Litvin, Alter L\'vovič,1931-.Stalinism :.London ::Routledge,.2005.9780415351096; 0415351081 (váz.); 041535109X (brož.); 9780203338926 (e-book);978-0-415-35109-6.keepjohnlh/stalinism;
1103 .Kosso, Peter.A summary of scientific method /.Dordrecht [etc.] ::Springer,.2011.978 94 007 1613 1;978-94-007-1613-1.kossopeter/asummaryofscientificmethod;
1104 .Český, KLUB SKEPTIKŮ.Věda kontra iracionalita 3 : sborník přednášek.Praha:Nakladatelství Věra Nosková.2005.80-903320-3-X.ceskyklubskeptiku/vedakontra;
1105 .Hardt, Michael,1960-.Multitude :.New York ::The Penguin Press,.2004..1-59420-024-6; 0-14-303559-2.hardtmichael/multitude;
1106 .Hillman, James.Duše a sebevražda.Praha:Sagittarius.1997.80-901898-4-9.hillmanjames/duseasebevrazda;
1107 .Helm, Paul..Eternal God.Oxford :; New York ::Clarendon Press ;; Oxford University Press,.1988...helmpaul/eternal;
1108 .Hoy, David Couzens..The time of our lives.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2009...hoydavidcouzens/time;
1109 .Adamec, Jiří, 1957- - autor.Vesmír - jazyk - sen :.:Brno :.2005.80-239-4355-3.adamecjiri/vesmirjazyksen;
1110 .Pogge, Thomas.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..poggethomas/1nezaradene;
1111 .Dahlke, Rüdiger.Čím onemocněl svět? : moderní mýty ohrožují naši budoucnost.V Praze:Ikar.2004.80-249-0380-6.dahlkeruediger/cimonemocnelsvet;
1112 .Merricks, Trenton.Truth and ontology /.Oxford ::Clarendon Press,.2009.978-0-19-956623-5 (pbk.) :; 978-0-19-920523-3 (hbk.).merrickstrenton/truthandontology;
1113 ..Beyond human :.London ;; New York ::Continuum,.2012.978-1-4411-5011-0; 978-1-4411-0742-8.molloyclaire/beyondhuman;
1114 .Nešpor, Karel.Kluci a holky spolu mluví o pití, kouření a drogách.:.1994..nesporkarel/kluciaholkyopitikoureni;
1115 .Oakland, John..British civilization :.London ; New York ::Routledge,.2002..041526149X; 0415261503 (pbk.);0-415-26149-X.oaklandjohn/britishcivilization;
1116 .Muller, Antonín.Weľmi užitečná k potešenú nemocních a umirajícich knižka.:W Trnave.1829..mullerantonin/welmi;
1117 .Pieper, Josef,1904-1997..Leisure, the basis of culture /.South Bend, Ind. ::St. Augustine\'s Press,.1998..1890318353 (pbk. : alk. paper);1-890318-35-3.pieperjosef/leisurethebasisofculture;
1118 ..From Frege to Wittgenstein :.Oxford ::Oxford University Press,.2002.0-19-513326-9.reckerichh/fromfregetowittgenstein;
1119 .Schweiker, William..Theological ethics and global dynamics :.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2004..1405113448 (alk. paper); 1405113456 (pbk. : alk. paper);1-4051-1344-8.schweikerwilliam/theologicalethicsandglobaldynamics;
1120 .Budinský, Bruno.Základy diferenciální geometrie s technickými aplikacemi : Určeno [také] posl.a absolventům vys.škol techn.i universit.Praha:Státní nakl.technické literatury.1970..budinskyb/zaklady;
1121 ..Revisiting discovery and justification :.Dordrecht ::Springer,.2006...schickorejutta/revisitingdiscoveryandjustification;
1122 .Spellman, W. M..A short history of western political thought.New York ::Palgrave Macmillan,.2011..9780230545595 .spellmanwm/ashorthistoryofwesternpoliticalthought;
1123 .Van Parijs, Philippe,1951-.Linguistic justice for Europe and for the world /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2011.978-0-19-920887-6.vanparijsphillippe/linguisticjusticeforeuropeandfortheworld;
1124 ..From Athens to Chartres :.Leiden ;; New York ::E.J. Brill,.1992..9004096493 (alk. paper);90-04-09649-3.westrajanhaijo/fromathenstochartres;
1125 ..Acta Sancrae Sedis, A. 1887.Rím:.1887..actasanctaesedis/acta;
1126 .Flood, Robert L..Rethinking the fifth discipline.London ;; New York ::Routledge,.1999..floodrobertl/rethinkingthefifthdiscipline;
1127 ..The Incarnation :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2002..0199248451;0-19-924845-1.davisstephent/theincarnation;
1128 .Vaucher, Robert.Bolševické peklo :.Praha ::Topič,.1919]..vaucherrobert/bolsevicke;
1129 .Jendrejovský, Juraj.Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať : Modlitby hľadajúcich.Martin:Nemocničná duchovná služba MFN.2006.80-969541-0-5.jendrejovskyjuraj/pane;
1130 .Middlekauff, Robert..The glorious cause :.Oxford ::Oxford University Press,.2007, c2005..9780195315882 (pbk.);978-0-19-531588-2.middlekauffrobert/thegloriouscause;
1131 .Fojtík, Ivan.Budó : moderní japonská bojová umění.Praha:Naše vojsko.2001.80-206-0578-9.fojtikivan/budo;
1132 ..Evangelium svatého Jana /.V Praze ::Nákladem Dědictví sv. Prokopa,.1886..susilfrantisek/evangeliumsvatehojana;
1133 .Mika, Karol.Fytoterapia.Martin:Osveta.1988..mikakarol/fytoterapia;
1134 .Liguori, Alfonso Maria de,1696-1787.Cesta spásy =.Trnava ::Spol. sv. Vojtecha,.1950..liguorialfonsomariade/cestaspasy;
1135 .Renáta, Somorová, Anna Kročitá.Slovenský jazyk a testy na prijímacie skúšky na stredné školy.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2007.9788010012954.somorovar/testy;
1136 .Pekař, Josef,1870-1937.Tři kapitoly z boje o sv. Jana Nepomuckého /.Praha ::Vesmír,.1921..pekarjosef/trikapitoly;
1137 ..Human aggression :.San Diego, Calif. ::Academic Press,.1998..0122788052 (hardcover : alk. paper).geenrussellg/humanaggression;
1138 .Vavák Milčický, Franěk Jan.Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770-1816..V Praze ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1910..vavakmelcickyfranekjan/pameti;
1139 ..Dictionary of gnosis & Western esotericism.Boston ::Brill,.2006.978-90-04-15231-1.hanegraafwounterj/dictionaryofgnosis;
1140 .Grimm, Jacob Ludwig Karl, 1785-1863 - autor;.Pohádky bratří Grimmů :.:Praha :.1990.80-00-00166-7.grimm/pohadky;
1141 .Zane, Grey.Čierne bralo.:Šport.1991.80-7096-171-6.greyzane/cierne;
1142 .Rodriguez, Alfonz.Kresťanská dokonalosť 1/1.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1925..rodriguezalfonz/dokonalost11;
1143 .Zahn, Timothy.Synové Kobry : 3..Plzeň:Laser.2004.80-7193-169-1.zahntymothy/synove;
1144 .Blackmore, Susan J.,1951-.Conversations on consciousness.New York ::Oxford University Press,.2005...blackmoresusanj/conversations;
1145 .Kellner, Douglas,1943-.Herbert Marcuse and the crisis of Marxism.Berkeley ::University of California Press,.1984.0-520-05176-9.kellnerdouglas/herbert;
1146 ..Handbook of set theory.New York ::Springer,.2010.978-1-4020-4843-2 (set 3 sv.);978-1-4020-5764-9 (e-book).foremanmatthew/handbook;
1147 .Gabbay, Dov M..Philosophy of Statistics.[s.l.]:Elsevier professional.2011.0444518622.bandyopadhyayprasantas/philosophy;
1148 .Papantonopoulos, E...The Physics of the Early Universe.Berlin, Heidelberg ::Springer-Verlag Berlin/Heidelberg,.2005..978-3-540-22712-0;9783540315353.papantonopoulose/thephysics;
1149 ..Understanding quantum phase transitions.Boca Raton ::CRC Press,.2011.978-1-4398-0251-9.carrlincolnd/understanding;
1150 .Zapletal, Miloš, 1930- - autor.Soví jeskyně.:Ústí nad Labem :.1989.80-7047-011-9.zapletalmilos/sovi;
1151 .Chomsky, Noam,1928-.Cartesian linguistics :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2009.978-0-521-88176-0 (váz.):;978-0-521-70817-3.chomskynoam/cartesian;
1152 .Barker, Chris,1948-.Research methods in clinical psychology :.New York ::J. Wiley,.2002..0471490873 (hbk : alk. paper);047149089X (pbk. : alk. paper).barkerchris/researchmethodsinclinicalpsychology;
1153 .Floridi, Luciano,1964-.Philosophy and computing.New York ::Routledge,.1999...floridiluciano/philosophy;
1154 ..Richard Rorty.New York ::Cambridge University Press,.2003..0521800587;0521804892 .guignoncharlesb/richardrorty;
1155 ..Modelling early Christianity :.London ::Routledge,.1995..0-415-12980-X;0-415-12981-8 (pbk).eslerphilipfrancis/modelling;
1156 ..A nation of religions.Chapel Hill ::University of North Carolina Press,.2006...protherostephenr/anation;
1157 .Osborne, Kenan B..A theology of the church for the Third Millennium :.Boston ::Brill,.2009..9789004176577 (hardback : alk. paper);9004176578 (hardback : alk. paper).osbornekenanb/atheology;
1158 .Jenkins, Willis..Ecologies of grace :.New York ::Oxford University Press,.2008..9780195328516 (cloth);0195328515 (cloth).jenkinswillis/ecologies;
1159 .Richards, Jennifer..Rhetoric.New York ::Routledge,.2008..9780415314367 (hbk.);0415314364 (hbk.);9780415314374 (pbk.);0415314372 .richardsjennifer/rhetoric;
1160 ..Wilkie Collins.New York ::Routledge,.1974...pagenorman/wilkie;
1161 ..Learning & memory.New York ::Thomson/Gale,.2003..0028656199.byrnejohnh/learning;
1162 ..The sociology of art :.New York ::Routledge,.2003..0-415-30884-4 (alk. paper);0-415-30883-6 (pbk.: alk. paper).tannerjeremy/thesociology;
1163 .Toynbee, Arnold,1889-1975..A study of history.London ::Thames and Hudson,.1988, c1972..0500275394.toynbeearnold/study;
1164 ..Encyclopedia of multicultural psychology.Thousand Oaks, Calif. ::SAGE Publications,.2006..1412909481 (cloth).jacksonyo/encyclopedia;
1165 .Anderson, Poul, 1926-2001 - autor.Válka bohů.:Plzeň :.1999.80-86030-95-4.andersonpoul/valka;
1166 ..Webster :.London ::Routledge & Kegan Paul,.1982] c1981.0710007736;0415134188.mooredond/webster;
1167 .Attfield, Robin..Creation, evolution and meaning.Burlington, VT ::Ashgate,.2006...attfieldrobin/creationevolution;
1168 .Gray, H. Peter..The exhaustion of the dollar :.New York ::Palgrave Macmillan,.2004..1403918856.grayhpeter/theexhaustionofthedollar;
1169 ..An economic history of Europe :.New York ::Routledge,.2006..0415356245 (hbk.);9780415356244 .divittorioantonio/aneconomichistory;
1170 .Sidebottom, Harry..Ancient warfare.New York ::Oxford University Press,.2004..0192804707 .sidebottomharry/ancientwarfare;
1171 .Quinn, Frederick..The sum of all heresies :.New York ::Oxford University Press,.2008..9780195325638 (cloth : alk. paper);019532563X (cloth : alk. paper).quinnfrederick/thesumofallheresies;
1172 .Jančulová, Ivana.Cyril a Metod – životy slovanských apoštolov: katalóg z výstavy.Žilina:Krajská knižnica v Žiline.2013.9788085148695;978-80-85148-69-5.janculovaivana/cyrilametod;
1173 ..Housing in late antiquity :.Boston ::Brill,.2007..978-90-04-16228-0.lavanluke/housinginlateantiquity;
1174 .Damaskios,approximately 480-approximately 550..Damascius\' Problems and solutions concerning first principles.New York ::Oxford University Press,.2010..9780195150292 (alk. paper);0195150295 .damaskios/solutions;
1175 .Bujold, Lois McMaster, 1949- - autor.Boží lov.:Praha :.2006.80-7197-282-7.bujoldlois/bozilov;
1176 .Tom, Clancy.Špinavá hra.:Knižní klub.2000.80-242-0198-4.clancytom/spinavahra;
1177 .Alfonso Maria de Ligorio.Vianočná novena a rozjímania na každý deň v advente a cez dobu vianočnú až do oktávy Zjavenia Pána.[S.l.]:[s.n.].1935..liguorialfonz/vianocna;
1178 .Hameka, Hendrik F..Quantum mechanics :.Hoboken ::Wiley-Interscience,.2004.0-471-64965-1.hamekahendrik/quantummechanics;
1179 .Vyoralová, Lenka.Ave čarodějka na zabití.Praha ::Golem Ríša,.1997..vyoralovalenka/ave;
1180 .Davis, Lindsey, 1949- - autor.Ztracené stříbro.:Praha :.2002.80-7257-715-8.davislindsey/ztracenestribro;
1181 .Luboš Švec, Vladimír Macura, Pavel Štol.Dějiny Pobaltských zemí.Praha:Nakladatelství Lidové noviny.1996..lubossvec/dejinypobaltskýchzemi;
1182 ..Oxford studies in metaethics.Oxford ::Clarendon Press,.2008...shaferlandauruss/oxfordstudiesinmetaethics;
1183 .Loux, Michael J..Metaphysics :.London ::Routledge,.2006.0-415-10134-4 (pbk.);978-0-415-40133-3 (hbk.);978-0-415-40134-0 .louxmichaelj/metaphysics;
1184 .Kathleen, Woodiwiss.Osudom spojení.:Ikar.1998.80-7118-633-3.woodiwisskathleen/osudomspojeni;
1185 .Hailey, Arthur, 1920-2004 - autor.V nejvyšších sférách.:Praha :.1992.80-85611-06-6.haileyarthur/vnejvyssich;
1186 .Charri?re, Henri, 1906-1973 - autor.Motýlek. |n První díl.:V Praze :.1991.80-202-0034-7.charrierehenri/motylek1;
1187 .Velinský, Jaroslav,1932-2012.Zmizení princezny :.Libouchec ::Kapitán Kid,.2010..velinskyjaroslav/zmizeni;
1188 .Chaber, M. E..Dni diamantového dažďa /.Bratislava ::Smena,.1973..chaberme/dni;
1189 .Garrigou-Lagrange, Réginald,1877-1964..The three ways of the spiritual life /.London ::Burns, OatesandWashbourne,.1938...garrigoulagrange/threeways;
1190 .Františkánska provincia Najsv. Spasiteľa v Uhorsku.Schematismus almae provinciae Sanctissimi Salvatoris in Hungaria ordinis minorum S. P. Francisci.:.1833..salvatoriani/schematizmy;
1191 .Eagleton, Terry,1943-.The illusions of postmodernism.Malden ::Blackwell,.1996.0-631-20323-0 (brož.) :;978-0-6312-0323-0.eagletonterry/illusions;
1192 .Robert Audi.MORAL VALUE and HUMAN DIVERSITY.Oxford, UK ;; New York ::Oxford University Press,.2007.978-0-19-531294-2.audirobert/moral;
1193 .Francis, Dick,1920-2010.Střepy :.Praha ::Olympia,.2001.80-7033-706-0; 80-7033-707-9.dickfrancis/strepy;
1194 .Goethe, Johann Wolfgang von.Utrpenie mladého Werthera. NESTOR:Bratislava.1999.80-88801-66-4.goethejohannw/utrpeni;
1195 .Grin, Aleksandr Stepanovič,1880-1932.Africký poklad.Bratislava:Smena.1982..grinaleksanderstepanovic/africky;
1196 .Hartenstein, Elisabeth,1900-.V Alexandrových službách /.Praha ::Albatros,.1982..hartensteinelisabeth/valexandrovych;
1197 .Hurban, Jozef Miloslav.Spisy.:.2015..hurbanjozefmiloslav/spisy;
1198 .Kosina, Miloš,1905-1966.Škuner na obzoru :.Praha ::Toužimský a Moravec,.1948..kosinamilos/skuner;
1199 .Nepil, František.Hledání radosti.V Praze:Knižní klub.2006.80-242-1702-3.nepilfrantisek/hledani;
1200 ..Contemporary debates in applied ethics.Malden ::Blackwell,.2006.1-4051-1547-5;1-4051-1548-3 (pb.).cohenandrew/contemporary;
1201 .Jiří, Novotný, František Polák..Tajné dějiny jezuitů.:Adonai.2001.80-86500-45-4.novotnyjiri/tajnedejinyjezuitu;
1202 .Tiles, J. E..Moral measures :.London ::Routledge,.2000..0415224950;0415224969(pbk).tilesjim/moral;
1203 .Ricoeur, Paul.Čas a vyprávění : 1. Zápletka a historické vyprávění.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-017-3.ricoeur/cas;
1204 .Gellner, Ernest.Nezaradené diela.:.2016..gellnerernest/1nezaradene;
1205 .Mňačko, Ladislav.Jak chutná moc.Praha:Československý spisovatel.1990.80-202-0204-8.mnackoladislav/jakchutna;
1206 .Čapek, Karel.Povídky z jedné a z druhé kapsy.:Československý spisovatel.1993..capekkarel/povidkyzjednekapsy;
1207 ..Critical studies in ancient law, comparative law and legal history :.Oxford ::Hart,.2001.1-84113-157-1.watsonalan/critical;
1208 .Peretti, Frank E., 1951- - autor.Enakovy hroby.:Brno :.2000.80-86442-01-2.perettifrank/deticoop;
1209 .Barwise, Jon..The liar :.New York ::Oxford University Press,.1987..019505072X .barwisejon/liar;
1210 .Berger, Arthur Asa,1933-.Durkheim is dead! :.Walnut Creek, CA ::Altamira Press/RowmanandLittlefield Publishers,.2003..0759102996 (cloth : alk. paper); 0759103003 (pbk. : alk. paper);0-7591-0299-6.bergerarthurasa/durkheimisdead;
1211 .Bloom, Harold..The Western canon :.New York ::Harcourt Brace,.1994..0151957479 :;0-15-195747-9.bloomharold/thewesterncanon;
1212 .Butchvarov, Panayot,1933-.Skepticism about the external world.New York ::Oxford University Press,.1998...butchvarovpanayot/skepticism;
1213 .Cook, Robin, 1940- - autor.Šok.:V Praze :.2002.80-242-0826-1.cookrobin/sok;
1214 ..Reason, metaphysics, and mind :.New York ::Oxford University Press,.2012..9780199766864 (alk. paper);978-0-19-976686-4.clarkkellyjames/reasonmetaphysicsandmind;
1215 .Ziebura, František.Mária náš vzor lll..:.1980??..zieburafrantisek/nasvzor;
1216 .Gaskin, Richard,1960-.The unity of the proposition /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2008..9780199239450 (alk. paper); 0199239452 (alk. paper);978-0-19-923945-0.gaskinrichard/unity;
1217 .Krupička, Jiří.Kosmický mozek.Praha:Paseka.2005.80-7185-691-6.krupicka/mozek;
1218 .Černoušek, Michal.Sigmund Freud : Dobyvatel nevědomí.Praha:Paseka.1997.80-7185-126-4.cernousekmichal/freud;
1219 ..The Oxford companion to twentieth-century literature in English.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.1996...stringerjenny/literature;
1220 .Devlin, Keith J..The maths gene :.London ::WeidenfeldandNicolson,.2000.0297645714;0-297-64571-4.devlinkeithj/themathsgene;
1221 ..National financial literacy strategy.New York ::Nova Science Publishers,.2010...hendrikstomap/nationalfinancialliteracystrategy;
1222 .Pospíšil, Ctirad Václav.Dar Otce i Syna : základy systematické pneumatologie.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1999.80-7266-005-5.pospisilctiradvaclav/darotceisyna;
1223 ..Transforming the hermeneutic context :.Albany, NY ::State University of New York Press,.1990..0791401340; 0791401359 (pbk.);0-7914-0134-0.ormistongaylel/transforming;
1224 .Homolka, Zdenko, SJ.Radostná zvesť vo svete.Zvolen:Jas.2000.80-88795-68-0.ciernaalojzia/prih2;
1225 .Janssens, David,1971-.Between Athens and Jerusalem.Albany ::State University of New York Press,.2008...janssensdavid/betweenathensandjerusalem;
1226 .Kehr, Dave..When movies mattered :.Chicago ::University of Chicago Press,.2011..9780226429403 (cloth : alk. paper);978-0-226-42940-3.kehrdave/whenmoviesmattered;
1227 .Kotkas, Toomas,1970-.Royal police ordinances in early modern Sweden :.:.1995??.978-90-04-25895-2.kotkastoomas/royalpoliceordinancesinearlymodernsweden;
1228 .Čálek, Oldřich, 1946- - autor.Skupinová daseinsanalýza :.:Praha :.2004, c2005.80-7254-539-6.calekoldrich/daseinsalyza;
1229 .Harel, David,1950-.Algorithmics :.Harlow ::Addison-Wesley,.2004..0-321-11784-0.hareldavid/algorithmics;
1230 .Hillman, James.Klíč k duši : cesta za objevením individuálního životního smyslu.Praha:Portál.2000.80-7178-393-5.hillmanjames/klickdusizivotnismysl;
1231 ..Faith and reason /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.1999..0192892908 (pbk.);0-19-289290-8.helm/faith;
1232 .Hoye, William J..The emergence of eternal life /.:.2005??.9781107041219 (hardback);978-1-107-04121-9.hoyewilliams/emergence;
1233 .Descartes, René.Dopisy Alžbětě Falcké.Brno:Petrov.1997.80-7227-014-1.descartesrene/dopisy;
1234 .Pojman, Louis P..Rôzne texty (nezaradené).:.2016..pojmanlouisp/1nezaradene;
1235 .Erneker, Jaroslav.Sociální komunikace ve veřejné správě.:České Budějovice :.2008.978-80-86708-66-9.ernekerjaroslav/socialnikomunikace;
1236 .Merrills, A. H.1975-.The Vandals /.Chichester, U.K. ;; Malden, MA ::Wiley-Blackwell,.2010..9781405160681 (hardcover : alk. paper); 1405160683 (hardcover : alk. paper);978-1-4051-6068-1.merrillsah/thevandals;
1237 .Molnar, George,1910-1998.Powers :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2003..9780199204175 (brož.);978-0-19-920417-5.molnargeorge/powers;
1238 .Nešpor, Karel.Metodika prevence ve školním prostředí.:.2000??..nesporkarel/metodikaprevenceveskolnim;
1239 ..Debates in the metaphysics of time /.:.2005??.9781780937410 (hardback); 9781780934907 (paperback); 9781780936772 (epub);978-1-78093-741-0.oaklanderlnathan/debatesinthemetaphysicsoftime;
1240 .Richo, David, 1940-.Synchronicita: skrytá moc zvláštní série náhod.:Praha :.2009.978-80-7387-204-5.richod/synchr;
1241 .Piercey, Robert.The uses of the past from Heidegger to Rorty.Cambridge, UK ;; New York ::Cambridge University Press,.2009..pierceyrobert/theusesofthepastfromheideggertororty;
1242 .Schweidler, Walter,1957-.Der gute Staat :.Stuttgart ::Reclam,.2004..3150182891 (pbk.);3-15-018289-1.schweidlerwalter/dergutestaat;
1243 .Bartsch, Hans.Matematické vzorce.Praha:Státní nakl.technické literatury.1983..bartsch/vzorce;
1244 .Schieffer, Rudolf,1947-.Christianisierung und Reichsbildungen :.München ::C.H. Beck,.2013.978-3-406-65375-9.schiefferrudolf/christianisierungundreichsbildungen;
1245 .Spencer, Mark G..David Hume and eighteenth-century America /.Rochester, NY ::University of Rochester Press,.2005..1580461182 (hardcover : alk. paper);1-58046-118-2.spencermarkg/davidhumeandeighteenthcenturyamerica;
1246 .Riel, Raphael van,1979-.The concept of reduction /.:.2005??.9783319041612; 3319041614;978-3-319-04161-2.rielraphaelvan/theconceptofreduction;
1247 .Wette, Wolfram,1940-.The Wehrmacht :.Cambridge, Mass. ::Harvard University Press,.2006..0674022130 (alk. paper);0-674-02213-0.wettewolfram/thewehrmacht;
1248 ..Acta Sancrae Sedis, A. 1888.Rím:.1888..actasanctaesedis/acta;
1249 .McGrath, Alister E.1953-.Scienceandreligion :.Oxford ::Blackwell,.1999.0-631-20842-9 (brož.); 0-631-20841-0 (váz.).mcgrathalistere/scienceandreligion;
1250 .Cunningham, Francis L. B..The indwelling of the Trinity;.Dubuque,:Priory Press,.1955...cunninghamfrancislb/theindwellingofthetrinity;
1251 .Kalvoda, Josef.Genese Československa.Praha:Panevropa.1998.80-85846-09-8.kalvodajosef/geneze;
1252 .Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (1). V..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-13-4.forganvi/pohlady;
1253 .Reiter, Michael A..Charisma : jak ho objevit, rozvinout a cíleně použít.Praha:Lidové noviny.2004.80-7106-684-2.reiterm/charisma;
1254 .Wood, Gordon S.,1933-.Empire of liberty :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2009.978-0-19-503914-6 (hardcover : alk. paper).woodgordons/empireofliberty;
1255 .Fojtík, Ivan.Duch budó : o podstatě a smyslu bojových umění.Praha:Naše vojsko.2006.80-206-0810-9.fojtikivan/duch;
1256 ..Evangelium svatého Lukáše /.V Praze ::Nákladem Dědictví sv. Prokopa,.1885..susilfrantisek/evangeliumsvateholukase;
1257 .Johan, Richter.Liečenie prírodnými šťavami.:Eko-konzult.1995.80-88809-02-9.richterjohan/liecenieprirodnymistavami;
1258 .Liguori, Alfonso Maria de,1696-1787.Sv. Alfonsa Marie z Liguori Ohnivé šípy a vroucí vzdechy /.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1898..liguorialfonsomariade/ohnivesipy;
1259 .Pekař, Josef,1870-1937.Žižka a jeho doba..V Praze ::Vesmír,.1933..pekarjosef/zizka;
1260 ..New keywords :.Carlton Victoria ::Blackwell,.2005..bennetttony/revisedvocabulary;
1261 .Vavák, František Jan,1741-1816.Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře Milčického z let 1770-1816..V Praze ::Dědictví Sv. Jana Nepomuckého,.1912..vavakfrantisekjan/pameti;
1262 ..The Cambridge history of later medieval philosophy :.New York ::Cambridge University Press,.1982..0521226058.kretzmannnorman/cambridgehistoryphilosophy;
1263 .Bourne, Gordon.Pregnancy.Londýn ::Pan Books,.1995..bournegordon/pregnancy;
1264 .Šanc, František.Stvoriteľ sveta.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..sancfrantisek/stvoritel;
1265 .Zahn, Timothy, 1951- - autor.Válka Kober.:Plzeň :.2004.80-7193-174-8.zahntimothy/valka;
1266 .Rix, Helmut,1926-.Historische Grammatik des Griechischen :.Darmstadt ::Wissenschaftliche Buchgesellschaft, [Abt. Verl.],.1976..3534038401.rixhelmut/historische;
1267 ..Handbook of the life course.New York ::Kluwer Academic/Plenum Publishers,.2003...mortimerjeylant/handbook;
1268 .Talasiewicz, Mieszko.Philosophy of Syntax.Dordrecht:Springer Netherlands.2010.9789048132874;9789048132874.tałasiewiczmieszko/philosophy;
1269 .Morgan, Michael L.,1944-.The Cambridge introduction to Emmanuel Levinas.New York ::Cambridge University Press,.2011..9780521193023;9780521141062 .morganmichaell/thecambridge;
1270 .Pangle, Lorraine Smith..The political philosophy of Benjamin Franklin.Baltimore ::Johns Hopkins University,.2007...panglelorrainesmith/thepolitical;
1271 .John, Wyndham.Den trifidů.:Mladá fronta.1977..wyndhamjohn/den;
1272 .Carus, A. W..Carnap and twentieth-century thought :.New York ::Cambridge University Press,.2007..9780521862271 (hbk.);0521862272 .carusaw;
1273 .Smith, Craig,1977-.Adam Smith\'s political philosophy :.New York ::Routledge,.2006..0415360943 .smithcraig/adam;
1274 .Shand, John,1956-.Philosophy and philosophers :.London ::UCL Press,.1993.1-85728-074-1.shandjohn/philosophy;
1275 .Robinson, Helier J.1928-.Relation philosophy of mathematics, science, and mind.Fergus, Ontario:Speedside Publ..2000.0969097719.robinsonhelierj/relation;
1276 ..The early Christian world.London ::Routledge,.2000..0415241413 (set);0415333121 .eslerphilipfrancis/theearly;
1277 .Smith, Steven G..Appeal and attitude.Bloomington, IN ::Indiana University Press,.2005...smithsteveng//*;
1278 .Meinardus, Otto F. A..Two thousand years of coptic christianity.Cairo ::American University,.2002.977-424-757-4.meinardusottofa/two;
1279 .Jenkins, C. S..Grounding concepts :.New York ::Oxford University Press,.2008..9780199231577 (alk. paper);0199231575 .jenkinscs/grounding;
1280 .Boden, Margaret A..The creative mind :.New York ::Routledge,.2004..0415314526 (hbk);0415314534 (pbk).bodenmargareta/thecreative;
1281 .Shea, William R..Galileo in Rome.New York ::Oxford University Press,.2003...sheawilliamr/galileo;
1282 ..Thomas Hardy :.London ::Routledge,.1995.0415134668.coxrg/thomas;
1283 ..Handbook of the sociology of the military.New York ::Springer,.2006.0-387-32456-9.caforiogiuseppe/handbook;
1284 .Bennett, Christopher,1972-.The apology ritual :.New York ::Cambridge University Press,.2008..9780521880725;0521880726.bennettchristopher/theapology;
1285 .Peacocke, Christopher.A study of concepts.Cambridge ::MIT Press,.1992.0-262-16133-8 (váz.);0-262-66097-0.peacockechristopher/astudy;
1286 .Stabile, Donald..The living wage :.Northampton, MA ::Edward Elgar,.2008..9781848441972 (hardcover);1848441975 (hardcover).stabiledonaldr/theliving;
1287 .Anderson, Paul, 1956- - autor.Štít času.:Plzeň :.2002.80-7193-140-3.andersonpoul/stitcasu;
1288 ..New essays on the a priori.New York (NY) ::Clarendon Press,.2000.0-19-924127-9(pbk).boghossianpaulartin/new;
1289 .Yao, Xinzhong..Wisdom in early Confucian and Israelite traditions.Burlington, VT ::Ashgate,.2006...yaoxinzhong/wishdominearlyconfucian;
1290 .Clark, Gordon L..Global competitiveness and innovation :.Basingstoke ::Palgrave Macmillan,.2004.1-4039-3263-8 (brož.);1-4039-1889-9.clarkgordonl/globalcompetitiveness;
1291 .Diakonov, Igor Mikhailovich..The paths of history.New York ::Cambridge University Press,.1999...diakonovigormikhailovich/thepathsofhistory;
1292 .Anderson, John M.1941-.The grammar of names.Oxford ::Oxford University Press,.2007.978-0-19-929741-2.andersonjohnm/thegrammarofnames;
1293 ..The Cambridge companion to the Quran.New York ::Cambridge University Press,.2006..0521831601 (hbk.);9780521831604 (hbk.);052153934X (pbk.);9780521539340 .mcauliffejanedammen/thecambridgequran;
1294 .Bernolák, Anton.Etymologia Vocum Slavicarum, sistens Modum Multiplicandi Vocabula Per Derivationem & Compositionem, Ab Antonio Bernolák Concinnata.Trnaviae:Typis Wenceslai Jelinek.1791..bernolakanton/etymologia;
1295 .Shan, Darren, 1972- - autor;.Madame Okta.:Praha :.2005.80-00-01773-3.shandarren/madame;
1296 .Davidson, Donald,1917-2003.Problems of rationality.Oxford ::Clarendon Press,.2004.0-19-823755-3.davidsondonald/rationality;
1297 .Lois, Mac Master Bujold.Vorova hra.:Talpress.2001.80-7197-167-7.bujoldlois/vorovahra;
1298 .Tom, Clancy.Vysoká hra patriotů.:Dialog.1994.80-85843-15-3.clancytom/vysokahrapatriotu;
1299 .Greiner, Walter,1935-.Quantum mechanics :.Berlin ::Springer,.2001.3-540-67458-6.greinerwalter/quantummechanics;
1300 ..The nature of light :.Boca Raton ::CRC Press,.2009..978-1-4200-4424-9.roychoudhuri/nature;
1301 .Davis, Lindsey, 1949- - autor.Bronzové stíny.:Praha :.2002.80-7257-765-4.davislindsey/bronzovestiny;
1302 .Müller, Helmut.Dějiny Německa : Helmut Müller, Karl Friedrich Krieger, Karl Friedrich Krieger.Praha:Lidové noviny.1995.80-7106-125-5.helmutmuller/dejinynemecka;
1303 .Bryan, Christopher,1935-.A preface to Romans :.New York ::Oxford University Press,.2000..0195130235.bryanchristopher/preface;
1304 ..Oxford studies in metaethics..Oxford :; New York ::Clarendon Press ;; Oxford University Press,.2007..9780199653508 (pbk.) :; 019965350X (pbk.) :;978-0-19-965350-8.shaferlandauruss/oxfordstudiesinmetaethics;
1305 .Hawthorne, John.Metaphysical essays.Oxford ::Clarendon,.2006...hawthornejohn/metaphysicalessays;
1306 .Woodiwiss, Kathleen E. - autor.Navěky tvá.:Praha :.1999.80-7202-428-0.woodiwisskathleen/navekytva;
1307 .Hailey, Arthur, 1920-2004 - autor.Účinný lék.:Praha :.1991.80-202-0328-1.haileyarthur/ucinnylek;
1308 .Thornton, Elizabeth.Žena dvoch tvárí.Martin:Wist.2004.80-8049-378-2.thorntonelizaneth/zena;
1309 .Charri?re, Henri, 1906-1973 - autor.Motýlek. |n Díl 2.:Praha :.1991.80-202-0044-4.charrierehenri/motylek2;
1310 .Velinský, Jaroslav, 1932- - autor.Hranice pomsty.Praha ::Praha :.1999.80-7169-814-8.velinskyjaroslav/hranice;
1311 .Špaček, Richard,1864-1925.Katolická věrouka..V Praze ::Dědictví sv. Prokopa,.1922..spacekrichard/verouka;
1312 .Jack, L. Chalker.Mrož pro kybernet.:Banshies.2000.80-902566-5-1.chalkerjack/mroz;
1313 .Alberigo, Giuseppe1926-.Decrees of the ecumenical councils..London ::Sheed and Ward,.1990.0-87840-490-2.alberigogiuseppe/decrees;
1314 .Františkánska provincia Najsv. Spasiteľa v Uhorsku.Schematismus almae provinciae Sanctissimi Salvatoris in Hungaria ordinis minorum S. P. Francisci.:.1835..salvatoriani/schematizmy;
1315 .Audi, Robert,(1941-).Practical reasoning and ethical decision.New York ::Routledge.2006.978-0-415-36462-1 (hardcover : alk. paper);978-0-415-36463-8 (pbk. : alk. paper).audirobert/practical;
1316 .Francis, Dick, 1920-2010 - autor.Rozkazem :.:Praha :.2006.978-80-7033-973-2.dickfrancis/rozkazem;
1317 ..Morality and self-interest /.Oxford ::Oxford University Press,.2008.978-0-19-530585-2.bloomfieldpaul/morality;
1318 .Winston, Groom.Forrest Gump.:Ikar.1994.80-7118-143-9.groomwinston/forrestgump;
1319 .Havel, Václav.Rôzne krátke texty.:.2015..havelvaclav/rozne;
1320 .Hubáček, Miloš.Boj o Filipíny.Praha:Paseka.2005.80-7185-781-5.hubacekmilos/boj;
1321 .Kosina, Miloš, 1905-1966 - autor.Poklady dobrodruhů. Junácká edice ::Praha :.1992.80-85209-23-3.kosinamilos/poklady;
1322 .Nepil, František, 1929-1995 - autor.Jak se dělá chalupa.:Praha :.1993.80-85622-14-9.nepilfrantisek/jakse;
1323 .Corey, Gerald.Issues and ethics in the helping professions /.Belmont ::Thomson,.2007.978-0-534-61443-0.coreygerald/issues;
1324 .Hegel, Georg Wilhelm Friedrich.Filosofie dějin.:Nová tiskárna.2004.80-86559-19-X.hegel/filozofia;
1325 .Timmons, Mark,1951-.Moral theory :.:.1995??.978-0-7425-6492-3.timmonsmark/moral;
1326 .Röd, Wolfgang.Novověká filosofie : 1. Od Francise Bacona po Spinozu : od Francise Bacona po Spinozu.Praha:Oikoymenh.2001.80-7298-039-4.rodwolgang/dejinyfil1;
1327 .Giddens, Anthony.Nezaradené diela.:.2016..giddensanthony/1nezaradene;
1328 .Erich, von Däniken.Po stopách všemocných.:Slovenský spisovateľ.1995.80-220-0578-9.danikenerich/postopachvsemocnych;
1329 .Lewis, Clive Staples.Zaskočen radostí. Praha:Česká křesťanská akademie.1994.80-85795-07-8.lewisclivestaples/zaskocenyradostou;
1330 .Peretti, Frank E., 1951- - autor.Pohřbena na mořském dně.:Brno :.2000.80-86442-02-0.perettifrank/deticoop;
1331 .Bateman, Chris Mark,.Chaos ethics /.:.1995??.9781846946059 (pbk.);978-1-84694-605-9.batemanchrismark/chaos;
1332 .Schofield, Philip,1958-.Bentham.London ;; New York ::Continuum,.2009...schofieldphilip/bentham;
1333 .Bloom, Allan.Leo Strauss: 2. septembra 1899-18. októbra 1973.:.1995??..bloomallan/leostrauss;
1334 .Brand, Myles.Intending and Acting :.Cambridge ::MIT Press,.1984.0-262-02202-8.brandmyles/intending;
1335 ..Science serialized :.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2004..0262033186 (alk. paper);0-262-03318-6.cantorgn/scienceserialized;
1336 .Porsch, Felix.Evangelium Sv.Jana.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1998.80-7192-262-5.porschfelix/jan;
1337 .Clarke, Desmond M.,1942-.Descartes :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2006.978-1-107-60146-8.clarkedesmondm/descartes;
1338 ..How successful is naturalism?.Frankfurt ::Ontos Verlag,.2007...gassergeorg/how;
1339 .Kuhn, Thomas S..Struktura vědeckých revolucí.Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-54-2.kuhnthomas/struktura;
1340 .Dahl, Robert Alan.O demokracii : průvodce pro občany.Praha:Portál.2001.80-7178-422-2.dahlrobertalan/odemokracii;
1341 ..A dictionary of law /.Oxford ::Oxford University Press,.2003..0-19-860756-3.martinea/law;
1342 .Dienstag, Joshua Foa,1965-.Pessimism.Princeton, N.J. ::Princeton University Press,.2006...dienstagjoshuafoa/pessimism;
1343 .Fine, Kit..Modality and tense :.New York ::Oxford University Press,.2005..0199278709 (hbk.);0199278717 .finekit/modalityandtense;
1344 .Beneš, Petr Regalát OFM.Františkánská hagiografie.:INSTITUT FRANTIŠKÁNSKÝCH STUDIÍ Praha – Olomouc.2011..benespetr/hagiografie;
1345 .North, Douglass Cecil,1920-.Institutions, institutional change and economic performance /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2004.0-521-39734-0.northdouglasscecil/institutions;
1346 .Liagre, P..Duchovní cvičení se svatou Terezií s Lisieux.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-17-0.liagrelouis/terez;
1347 .Jantzen, Benjamin C.,1977-.An introduction to design arguments /.:.1995??.9781107005341 (hardback : alk. paper); 9780521183031 (pbk. : alk. paper);978-1-107-00534-1.jantzenbenjaminc/anintroductiontodesignarguments;
1348 .Keienburg, Johannes..Immanuel Kant und die Offentlichkeit der Vernunft.Berlin ;; New York ::De Gruyter,.2011...keienburgjohannes/immanuelkantunddieoffentlichkeitdervernunft;
1349 .Kotkin, Stephen,1959-.Armageddon averted :.Oxford ::Oxford University Press,.2001.0-19-516894-1 (brož.); 0-19-280245-3 (váz.).kotkinstephen/armageddonaverted;
1350 .Čáp, Jan.Psychologie pro učitele.Praha:Portál.2001.80-7178-463-X.capjan/psychproucitele;
1351 .Guenancia, Pierre.Descartes et l\'ordre politique :.Paris ::Presses Universitaires de France,.1983.2-13-037930-3.guenanciapierre/descartes;
1352 .Hillman, James.Sny a podsvětí : nový pohled na sny rozšiřující klasické teorie S.Freuda a C.G.Junga.Praha:Portál.1999.80-7178-301-3.hillmanjames/snyapodsveti;
1353 .Helm, Paul..Faith and understanding /.Grand Rapids, Mich. ::Wm. B. Eerdmans Pub.,.1997..0802844510 (pbk.);0-8028-4451-0.helmpaul/understanding;
1354 .Moško, Gustáv.Príručka vetného rozboru.Prešov:Náuka - Gustáv Moško.2006.80-89038-39-5.moskog/prir;
1355 .Hoyle, David,1957-.Reformation and religious identity in Cambridge, 1590-1644 /.Woodbridge ;; Rochester, NY ::Boydell Press, in association with Cambridge University Press,.2007..9781843833253 (alk. paper); 1843833255 (alk. paper);978-1-84383-325-3.hoyledavid/reformation;
1356 .Descartes, René.Principy filosofie : Výbor doplněný dvěma Descartovými dopisy princezně Alžbětě Falcké.Praha:Filosofia.1998.80-7007-112-5.descartesrene/principy;
1357 .Price, Joan A..Rôzne texty (nezaradené).:.2016..pricejoana/1nezaradene;
1358 .Exnerová, Hana.Základy sociologie.Praha:Policejní akademie ČR.1996.80-85981-31-9.exnerovahana/zakladysociologie;
1359 ..Europe 1789 to 1914 :.Detroit ::Charles Scribner\'s Sons,.2006...merrimanjohnm/europe1789to1914;
1360 .Moltmann, Friederike,.Abstract objects and the semantics of natural language /.:.2005??.9780199608744; 0199608741;978-0-19-960874-4.moltmannfriederike/abstractobjectsandthesemanticofnaturallanguage;
1361 .Nešpor, Karel.Moderní léčba návykových nemocí.:.2000??..nesporkarel/modernilecbanavykovych;
1362 .Obama, Barack.Change we can believe in :.New York ::Three Rivers Press,.2008.9780307460455;978-0-307-46045-5.obamabarack/changewecanbelievein;
1363 .Šmirala, Jozef.Akupresúrou k zdraviu, sile a kráse.:Aktuell.1997.80-88733-51-0.smiralaj/akup;
1364 .Pietersma, Henry.Phenomenological epistemology.New York ::Oxford University Press,.2000..pietersmahenry/phenomenologicalepistemology;
1365 .Redding, Paul,1948-.Continental idealism :.New York ::Routledge,.2009..9780415443067 (hardback : alk. paper);978-0-415-44306-7.reddingpaul/continentalidealism;
1366 .Schweber, Silvan S..Einstein and Oppenheimer :.Cambridge ::Harvard University Press,.2008.978-0-674-02828-9 (váz.).schwebersilvans/einsteinandoppenheimer;
1367 .Rényi, Alfréd.Dialógy o matematike.:Alfa.1977..renyia/dialogy;
1368 .Landi, Ann..Schirmer encyclopedia of art /.New York ::Schirmer Reference,.2002...landiann/schirmerencyclopediaofart;
1369 .Spengler, Oswald,1880-1936.Man and technics :.New York ::A.A. Knopf,.1940..spengleroswald/manandtechnics;
1370 ..Deliberation and decision :.Aldershot, Hants, England ;; Burlington, USA ::Ashgate,.2004.0-7546-2358-0 (váz.).homannkarl/deliberationanddecision;
1371 .Weyl, Hermann,1885-1955.Mind and nature.Princeton, N.J. ::Princeton University Press,.2009..weylhermann/mindandnature;
1372 ..Acta Sancrae Sedis, A. 1889.Rím:.1889..actasanctaesedis/acta;
1373 .Gier, Nicholas F.,1944-.Spiritual Titanism.Albany, NY ::State University of New York Press,.2000..giernicholasf/spiritualtitanism;
1374 .Gunton, Colin E..The triune creator :.Edinburgh ::Edinburgh University Press,.1998.0-7486-0792-7.guntoncoline/thetriunecreator;
1375 .Náhalka, Štefan.Pamätnica Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..nahalkastefan/pamatnica;
1376 .Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (3). VII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-14-2.forganvi/pohlady;
1377 .Howe, Daniel Walker.What hath God wrought.New York ::Oxford University Press,.2007..howedanielwalker/whathathgodwrought;
1378 .Fojtík, Ivan.Japonská bojová umění : Budžucu.Praha:Naše vojsko.1993.80-206-0166-X.fojtikivan/budzucu;
1379 ..Evangelium svatého Marka /.:.1900?? s.a...susilfrantisek/evangeliumsvatehomarka;
1380 .Rada, Karel.Léčivé čaje.:Osveta.1969..radakarel/lecivecaje;
1381 .Liguori, Alfonso Maria de,1696-1787.Láska ke Kristu Ježíši /.V Praze ::RohlíčekandSievers,.1884]..liguorialfonsomariade/laskakekristujezisi;
1382 ..A sociology of spirituality.Burlington, VT ::Ashgate,.2007..flanagankieran/sociologyspirituality;
1383 .Vavák, František Jan,1741-1816.Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře Milčického z let 1770-1816..:.1915..vavakfrantisekjan/pameti;
1384 .O\'Malley, John W..Four cultures of the West.Cambridge, Mass. ::Belknap Press of Harvard University Press,.2004..omalleyjohn/fourcultureswest;
1385 .Smilansky, Saul.Free Will and Illusion.Oxford ::Clarendon Press,.2000.0-19-825018-5.smilanskysaul/freewillandillusion;
1386 ..The Cambridge companion to German idealism.New York ::Cambridge University Press,.2000..0521651786 (hardback);0521656958 .amerikskarl/germanidealism;
1387 .Arnold, John,1969-.History :.New York ::Oxford University Press,.2000..019285352X.arnoldjohn/history;
1388 .Verene, Donald Phillip,1937-.Hegel\'s absolute :.Albany ::State University of New York Press,.2007..0791469638 (hardcover : alk. paper);9780791469637.verenedonaldphillip/hegel’s;
1389 .DiSalle, Robert..Understanding space-time :.New York ::Cambridge University Press,.2006..0521857902 (hbk.);9780521857901.disalllerobert/understanding;
1390 .Wyndham, John, 1903-1969 - autor.Chocky.:Praha :.1992.80-901268-0-4.wyndhamjohn/chocky;
1391 .Friedman, Milton,1912-2006.Capitalism and freedom.Chicago ::University of Chicago Press,.2002.0226264211 (paper : alk. paper);0226264203 (cloth : alk. paper).friedmanmilton;
1392 .Smith, Tara,1961-.Ayn Rand\'s normative ethics :.New York ::Cambridge University Press,.2006..0521860504 (hardback);9780521860505.smithtara/ayn;
1393 .Smith, Andrew,1945-.Philosophy in late antiquity.New York ::Routledge,.2004..0415225108 (alk. paper);0415225116 (pbk. : alk. paper).smithandrew/philosophy;
1394 .Robson, Michael.The Franciscans in the Middle Ages.Woodbridge ::Boydell Press,.2006.1-84383-221-6.robsonmichael/thefranciscans;
1395 .Esler, Philip Francis..The first Christians in their social worlds :.New York ::Routledge,.1994..0415111218 :;0415111226 (pbk).eslerphilipfrancis/thefirst;
1396 .Smith, Steven G..Appeal and attitude.Bloomington, IN ::Indiana University Press,.2005...smithsteveng/appeal;
1397 .Ousager, Asger..Plotinus on selfhood, freedom and politics.Aarhus ::Aarhus University Press,.2004...ousagerasger/plotinus;
1398 .Jordan, Jeff,1959-.Pascal\'s wager.New York ::Oxford University Press,.2006...jordanjeff/pascals;
1399 .Robertson, David,1946-.The Routledge dictionary of politics.London ::Routledge,.2004..0415323770.robertsondavid/theroutledge;
1400 .Seigel, J. P..Thomas Carlyle :.London ::Routledge,.1995.0415134706.seigeljulespaul/thomas;
1401 .McCarthy, Patrick,1941-.Albert Camus, The stranger.New York, NY ::Cambridge University Press,.2004...mccarthypatrick/albert;
1402 .Mark Vorobej.A Theory of Argument.New York ::Cambridge University Press,.2006.978-0-521-85431-3.vorobejmark/atheory;
1403 .Lindgren, Ingvar,1931-.Atomic many-body theory.New York ::Springer-Verlag,.1986..0387166491 (U.S. : pbk.).lindgreningvar/atomic;
1404 .Anderson, Poul,(1926-2001).Kosmičtí křižáci.Praha ::Klub Julese Vernea,.1991.80-901046-0-6 .andersonpoul/kozmicti;
1405 .Scott, Charles E..The time of memory.Albany ::State University of New York Press,.1999..0791440818 (hardcover : alk. paper);0791440826 (pbk. : alk. paper).scottcharlese/thetime;
1406 .Wainwright, William J..Religion and morality.Burlington, VT ::Ashgate,.2005...wainwrightwilliamj/religionandmorality;
1407 ..Lost libraries :.New York::Palgrave Macmillan,.2004.1-4039-2119-9.ravenjames/lostlibraries;
1408 .Dignas, Beate,1968-.Rome and Persia in late antiquity :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2007..9780521849258 (cased);052184925X (cased);9780521614078 (pbk.);0521614074 .dignasbeate/romeandpersia;
1409 .Chapman, Mark D.1960-.Anglicanism.New York ::Oxford University Press,.2006...chapmanmarkdavid/anglicanism;
1410 .Rattansi, Ali..Racism.New York ::Oxford University Press,.2007...rattansiali/racism;
1411 .Bernolák, Anton.Schlowakische Grammatik.Ofen ::gedruckt mit kőnigl. ungarischen Universitätsschriften,.1817..bernolakanton/schlowakische;
1412 .Gail, Otto Willi,1896-1956.Raketou na Mesiac.Žilina ::Učiteľské nakladateľstvo O. Trávníček,.1943..gailotow/raketou;
1413 .Dennett, Daniel Clement,1942-.Darwin\'s dangerous idea :.London ::Penguin Books,.1996.0-14-016734-X.dennettdanielclement/darwins;
1414 .Bujold, Lois McMaster,(1949-).Učedník války.Praha ::Talpress,.2000.80-7197-135-9.bujoldlois/ucednikvalky;
1415 .Tom, Clancy.Čestný dluh-diel 1.:Mustang.1995.80-7191-045-7.clancytom/cestnydluh1;
1416 .Gottfried, Kurt.Quantum mechanics :.New York ::Springer,.2003.0-387-95576-3.gottfriedkurt/quantummechanics;
1417 .Davis, Lindsey, 1949- - autor.Měděná Venuše.:Praha :.2003.80-7341-020-6.davislindsey/medenavenuse;
1418 .Lazsló Kontler.Dějiny Maďarska.Praha:Nakladatelství Lidové noviny.2001..lazslokontler/dejinymadarska;
1419 .Esler, Philip Francis..Community and gospel in Luke-Acts :.New York ::Cambridge University Press,.1987..0521329655.eslerphilipfrancis/community;
1420 ..Ethics of the body.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2005...shildrickmargrit/ethicsofthebody;
1421 .Sokolowski, Asaf,1971-.Metaphysical problems, political solutions.Lanham, MD ::Lexington Books,.2011...sokolowskiasaf/metaphysicalproblemspoliticalsolutions;
1422 .Kathleen, Woodiwiss.Plameň v srdci.:Ikar.2000.80-7118-844-1.woodiwisskathleen/plamenvsrdci;
1423 .Hailey, Arthur, 1920-2004 - autor.Kola.:Praha :.1992.80-85611-16-3.haileyarthur/kola;
1424 .Tkáč, Marián.Veľký sen.Bratislava:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.2000.80-8061-089-4.tkacmarian/velkysen;
1425 .Charrière, Henri,1906-1973.Motýlek /.Praha ::BB/art,.2013.978-80-7461-333-3.charrierehenri/motylek3;
1426 .Velinský, Jaroslav,1932-2012.Zápisky z Garthu (Leonora) /.Most ::Dialog,.1969..velinskyjaroslav/zapisky;
1427 .Spirago, Franz,1862-1942.Katolický lidový katechismus :.Olomouc ::R. Promberger,.1904..spiragofranz/katechismus;
1428 .Chalker, Jack L.(1944-2005).V síti za zrcadlem.[Praha] ::Banshies,.2000.80-902566-8-6.chalkerjack/vsiti;
1429 .Carlen, Claudia,1906-2004.Dictionary of papal pronouncements, Leo XIII to Pius XII, 1878-1957. /.New York ::P.J. Kenedy,.1958..carlenclaudia/papal;
1430 .Františkánska provincia Najsv. Spasiteľa v Uhorsku.Schematismus almae provinciae Sanctissimi Salvatoris in Hungaria ordinis minorum S. P. Francisci.:.1838..salvatoriani/schematizmy;
1431 .Millgram, Elijah..Varieties of practical reasoning /.Cambridge, Mass. ;; London ::MIT,.2001..0262133881 (hbk); 0262632209 (pbk);0-262-13388-1.millgramelijah/varieties;
1432 .Francis, Dick, 1920-2010.Mrtvý dostih :.:Praha :.2008.978-80-7376-075-5.dickfrancis/mrtvy;
1433 .Goethe, Johann Wolfgang von,1749-1832.Utrpenie mladého Werthera /.Bratislava ::Tatran,.1979..goethejohannw/utrpenie;
1434 .Gulbranssen, Trygve.Večne spievajú lesy.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1944..gulbranssentrygve/vecne;
1435 .Havlíček, Jaroslav,1896-1943.Petrolejové lampy.Praha ::Odeon,.1983..havlicekjaroslav/petrolejove;
1436 .Hubáček, Miloš.Invaze.Praha:Panorama.1991.80-7038-214-7.hubacekmilos/invaze;
1437 .Kovalik-Ústiansky, Ján,1861-1950.Sobrané diela.[S.l.]:Nákladom vlastným.1919..kovalikustianskyjan/sobranediela;
1438 .Nepil, František, 1929-1995 - autor.Kněžnin prsten.:Praha :.1990.80-7057-032-6.nepilfrantisek/kneznin;
1439 .DeGrazia, David.Human identity and bioethics /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2005.0-521-82561-X.degraziadavid/human;
1440 .Timmons, Mark,1951-.Moral theory :.:.1995??.978-0-7425-6492-3.timmonsmark/moral;
1441 .Joseph Ratzinger ; odp.red. M.Badal ; předml. J.Ratzinger ; [.m.Přel. z něm..Úvod do křesťanství.Brno:Petrov.1991.80-85247-13-5.ratzinger/uvoddokrestanstva;
1442 .Robert, Arthur.Záhada ohnivého oka.:Mladé letá.1995.80-06-00575-3.arthurrobert/10;
1443 .Niklová, Miriam.Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí. .Banská Bystrica :UMB.2009.978-80-8083-783-9.niklovamiriam/prevencia;
1444 .Peretti, Frank E., 1951- - autor.Tajemství pouštního kamene.:Brno :.2002.80-86442-17-9.perettifrank/deticoop;
1445 .Bate, Jonathan,1958-.Soul of the age :.New York ::Random House Trade Paperbacks,.2010.978-0-8129-7181-1; 978-1-5883-6781-5.batejonathan/soul;
1446 ..Neuroscience and philosophy.New York ::Columbia University Press,.2007...bennettmr/neuroscienceandphilosophy;
1447 .Bloomfield, Leonard,1887-1949..Language /.London ::AllenandUnwin,.1935..0044000162;0-04-400016-2.bloomfieldleonard/language;
1448 ..The mind of Donald Davidson /.Amsterdam ::Rodopi,.1989.9051831374;90-5183-137-4.brandljohannes/mind;
1449 .Muller, Paul.Evangelium Sv.Lukaša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-261-7.mullerpaul/lukas;
1450 .Clarke, Desmond M..Descartes\'s theory of mind.New York ::Oxford University Press,.2003..0199261237 .clarkedesmondm/descartestheoryofmind;
1451 ..Personal identity :.Cambridge [England] ;; New York ::Cambridge University Press,.2012...gassergeorg/personal;
1452 .Kropotkin, Petr Aleksejevič.Anarchistická etika.Olomouc:Votobia.2000.80-7198-050-1.kropotkin/anar;
1453 .Navrátil, Pavel, 1969- - autor.Teorie a metody sociální práce.:Brno :.2001.80-903070-0-0.navratilpavel/teorie;
1454 ..Oxford dictionary of scientific quotations /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2005..0198584091;0-19-858409-1.bynumwf/quotations;
1455 .Dikötter, Frank,1961-.The tragedy of liberation :.New York ::Bloomsbury,.2013.978-1-62040-347-1.dikotterfrank/thetragedyofliberation;
1456 ..Logic and language in the Middle Ages :.Leiden ;; Boston ::Brill,.2013.978-90-04-23592-2.finklethjakob/logicandlanguageinthemiddleages;
1457 .ELIÁŠ, OLDŘICH.Kabbala.:Zmatlík a Palička v Praze.1938..eliasoldrich/kabbala;
1458 .Reisman, David A.,1943-.Schumpeter\'s market :.Cheltenham ::Edward Elgar,.2004.1-84376-164-5.reismandavid/schumpeters;
1459 .Bernard - Mária, brat.Modlitby v ťažkých situáciách. Bratislava:Serafín.1999.80-85310-33-3 (2 rovnaké).bernard/modl;
1460 .Janz, Paul D..God, the mind\'s desire.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2004...janzpauld/godthemindsdesire;
1461 .Keller, Morton..America\'s three regimes.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2007...kellermorton/americasthreeregimes;
1462 .Kotkin, Stephen..Magnetic mountain.Berkeley ::University of California Press,.1997, c1995...kotkinstephen/magneticmountain;
1463 .Čáp, Jan.Psychologie výchovy a vyučování.Praha:Karolinum.1993.80-7066-534-3.capjan/psychvychovyavyucovani;
1464 ..No gods, no masters /.Oakland, CA ;; Edinburgh ::AK Press,.2005..9781904859253 (pbk.); 1904859259 (pbk.);978-1-904859-25-3.guerin/gods;
1465 .Wyatt, David K..Dějiny Thajska.Praha:Nakl.Lidové noviny.2004.80-7106-492-0.wyattdk/thaj;
1466 .Helm, Paul.Faith with reason /.Oxford ;; New York ::Clarendon Press,.2000.0-19-823845-2; 0-19-925663-2 (pbk.).helmpaul/reason;
1467 .Hoyningen-Huene, Paul.Formal logic :.Pittsburgh (PA) ::University of Pittsburgh Press,.2004.0-8229-5847-3.hoyningenhuenepaul/formal;
1468 .Rochefoucauld, Francois de la.Maximy a úvahy morální.Praha:Votobia.1997.80-7220-006-2.larochefoucauldfrancois/maximyauvahy;
1469 .Psillos, Stathis.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..psillosstathis/1nezaradene;
1470 .Fay, Brian.Současná filosofie sociálních věd : multikulturní přístup.Praha:Sociologické nakl.-Slon.2002.80-86429-10-5.faybrian/soucasnafilosofiesocialnich;
1471 .Merriman, Scott A.,1968-.Religion and the law in America :.Santa Barbara, CA ::ABC-CLIO,.2007...merrimanscotta/religionandthelawinamerica;
1472 .Moltmann, Jürgen.The way of Jesus Christ :.London ::SCM Press,.1993.0-334-01758-0.moltmannjurgen/thewayofjesuschrist;
1473 .Nešpor, Karel.Nepublikované básně.:.2000??..nesporkarel/nepublikovanebasne;
1474 .Midgley, Mary,(1919-).Evolution as a religion :.London ::Routledge.2002.0-415-27833-3.midgleym/evol;
1475 .Raaflaub, Kurt A..Origins of democracy in ancient Greece /.Berkeley ::University of California Press,.2007..0520245628 (cloth : alk. paper); 9780520245624 (cloth : alk. paper);0-520-24562-8.raaflaubkurta/originsofdemocracyinancientgreece;
1476 .Šándorová, Zdenka.Vybrané kapitoly z komprehenzivní surdopedie : učební text pro studující speciální pedagogiky.Hradec Králové:Gaudeamus.2003.80-7041-605-X.sandorovaz/vybkap;
1477 .Pietsch, Lutz-Henning.Topik der Kritik.Berlin ::De Gruyter,.2010..pietschlutzhenning/topikderkritik;
1478 .Schwarzmantel, J. J.1947-.Ideology and politics /.London ::SAGE,.2008..schwarzmanteljj/ideologyandpolitics;
1479 .Kluvánek, Igor.Matematika : 1. díl. : pre štúdium technických vied.Bratislava:Alfa.1970..kluvanek/matem;
1480 .Schmitz, Michael..The background of social reality :.New York ::Springer,.2013..9789400755994;978-94-007-5599-4.schmitzmichael/thebackgroundofsocialreality;
1481 .Spengler, Oswald,1880-1936.Der Untergang des Abendlandes :.München ::Deutscher Taschenbuch Verlag,.2006..3-423-30073-6.spengleroswald/deruntergangdesabendlandes;
1482 .Van Creveld, Martin,1946-.The rise and decline of the state.Cambridge [England] ;; New York ::Cambridge University Press,.1999..vancreveldmartin/theriseanddeclineofthestate;
1483 .Weyl, Hermann,1885-1955.Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft /.:.2005??..weylhermann/philosophiedermathematikundnaturwissenschaft;
1484 ..Acta Sancrae Sedis, A. 1890.Rím:.1890..actasanctaesedis/acta;
1485 ..The edge of reason? :.London ;; New York ::Continuum,.2008..9781847062178; 1847062172; 9781847062185; 1847062180;978-1-84706-217-8.bentleyalex/theedgeofreason;
1486 .Smith, Ralph Allan..Trinity and reality :.Moscow, Idaho ::Canon Press,.2004..1591280249 (pbk.);1-59128-024-9.smithralphallan/trinityandreality;
1487 ..Písmo sväté Nového zákona Sv. 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..biblickakomisia/pismo1;
1488 .Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (2). VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-15-0.forganvi/pohlady;
1489 .McPherson, James M.1936-.Battle cry of freedom :.Oxford ::Oxford University Press,.1988.0195038630 (váz.); 019516895X (brož.);0-19-503863-0.mcphersonjamesm/battlecryoffreedom;
1490 .Fojtík, Ivan.Prvky bojových umění : karatedó,aikidó,kendó,džúdó.Praha:Olympia.1999.80-7033-613-7.fojtikivan/prvky;
1491 ..Evangelium svatého Matouše /.V Praze ::Nákladem Dědictví sv. Prokopa,.1871..susilfrantisek/evangeliumsvatehomatouse;
1492 .Mošovská, Eva.Lieky proti všetkým chorobám.:ARS STIGMY.1991.80-85264-10-2.moskovaeva/liekyproti;
1493 .Liguori, Alfonso Maria de,1696-1787.Sv. Alfonsa Marie z Liguori O oběti Ježíše Krista :.:.1899..liguorialfonsomariade/oobeti;
1494 .Bahounek, Tomáš Jiří.Pastorální teologie.Olomouc:MCM.1991..bahounektomasop/pastoralni;
1495 .Vavák, František Jan,1741-1816.Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře Milčického z let 1770-1816..V Praze ::Dědictví Sv. Jana Nepomuckého,.1916..vavakfrantisekjan/pameti;
1496 ..Ako sa spovedať.:.1988? s.a...samizdat/akosaspovedat;
1497 ..Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1869 .:.1869..biskuradnitra/schem1869;
1498 .Hoff, Peter D..A first course in Bayesian statistical methods.New York, N.Y. ::Springer,.2009.978-0-387-92299-7.hoffpeterd/afirstcourse;
1499 ..Ideal homes?.New York ::Routledge,.2002...chapmantony/idealhouses;
1500 ..Anti-capitalism :.London ::Pluto Press,.2003..0745318940;0745318932 .saadfilho/anticapitalism;
1501 .Zahn, Timothy.Kaskádový bod.:.2000?..zahntimothy/kaskadovy;
1502 .Dray, William H..History as re-enactment :.New York ::Oxford University Press,.1995..019824293X (cloth : acid-free paper).draywilliamh/history;
1503 .Longuenesse, Beatrice,1950-.Hegel\'s critique of metaphysics.New York ::Cambridge University Press,.2007.978-0-521-84466-6;978-0-521-84466-6 .longuenessebeatrice/hegel’s;
1504 .Gussmann, Edmund.Phonology.Cambridge:Cambridge University Press.2002.9780521574099.gussmannedmund/phonology;
1505 .Fishman, Daniel B..The case for pragmatic psychology.New York ::New York University Press,.1999..0814726747 (hardcover : alk. paper);0814726755 (pbk. : alk. paper).fishmandanielb/thecase;
1506 .John, Wyndham.Midwichské kukačky.:Paralela 50.1994.80-901514-3-4.wyndhamjohn/midwich;
1507 .Marazzi, Christian.Capital and language :.Cambridge, Mass. ::Distributed by the MIT Press,.2008.978-1-58435-067-5.marazzichristian/capital;
1508 ..The Blackwell guide to social and political philosophy.Malden, Mass. ::Blackwell,.2002..0631221263 (hardback);0631221271 .simonrobertl/theblackwell;
1509 .Miller, Alexander,1965-.Philosophy of language.New York ::Routledge,.2007..9780415349802 (hardback : alk. paper);9780415349819 (pbk. : alk. paper).milleralexander/philosophy;
1510 .McCarney, Joe..Routledge philosophy guidebook to Hegel on history.London ;; New York ::Routledge,.2000...mccarneyjoseph/routledge;
1511 .Evans, Craig A.,1952-.Jesus and the ossuaries.Waco, Texas ::Baylor University Press,.2003.0-918954-88-6.evanscraiga/jesusand;
1512 .Basser, Herbert W..Studies in exegesis.Boston ::Brill,.2000...basserherbertw/studies;
1513 ..Where God and science meet :.Westport, Conn. ::Praeger Publishers,.2006..0275987884 (set);0275987892 (v. 1);0275987906 (v. 2);0275987914 (v. 3).mcnamarapatrick/where;
1514 .Joyce, Richard,1966-.The evolution of morality.London ::MIT Press,.2006...joycerichard/theevolution;
1515 .Wellington, J. J..Secondary education :.London ::Routledge,.2006..9780415344036 (cased);0415344034 (cased);9780415344043 (pbk.);0415344042 .wellingtonjerryj/secondary;
1516 ..John Ruskin :.London ::Routledge,.1995, c1984.0415134714.bradleyjohnlewis/john;
1517 ..A handbook of economic anthropology.Cheltenham ::Elgar,.2005.1-84376-175-0 (váz.) :;1-84542-952-4.carrierjamesg/ahandbook;
1518 .Botterill, George..The philosophy of psychology.New York ::Cambridge University Press,.1999...botterillgeorge/thephilosophyofpsychology;
1519 .Levy, Azriel,1934-.Basic set theory.Mineola ::Dover Publications,.2002.0-486-42079-5 .levyazriel/basic;
1520 .Asher, Michael, 1953-.Fénix.:Praha :.2008.978-80-7197-293-8.ashermichael/fenix;
1521 ..From soul to self.London ::Routledge,.1999..0415171172 (hbk.);0415171180 .crabbejamesmc/fromsoul;
1522 .Hammer, Leonard M..A Foucauldian approach to international law.Burlington, VT ::Ashgate,.2007...hammerleonardm/afoucauldianapproach;
1523 .Banks, Erik..Liquidity risk :.New York ::Palgrave Macmillan,.2005..1403933995.bankserik/liquiditiyrisk;
1524 .Dinnerstein, Leonard..Ethnic Americans :.New York ::Columbia University Press,.1999..0231111886 (cloth : acid-free paper);0231111894 (pbk. : acid-free paper).dinnersteinleonard/ethnicamericans;
1525 .Beller, Steven,1958-.Antisemitism.Oxford ::Oxford University Press,.2008...bellersteven/antisemitism;
1526 ..The Cambridge companion to Karl Rahner.Cambridge ::Cambridge University Press,.2005.0-521-83288-8 (váz.);0-521-54045-3.marmiondeclan/thecambridgekarlrahner;
1527 .Bernolák, Anton.Slowakische Grammatik.Ofen ::[s.n.],.1849..bernolakanton/schlowakische;
1528 ..Technology in transition.Boston ::Brill,.2007...lavanluke/technologyintransition;
1529 ..Developmental perspectives on embodiment and consciousness.New York ::Lawrence Erlbaum Associates,.2008..9780805850697 (alk. paper);0805850694 .overtonwillisf/developmental;
1530 .Bujold, Lois McMaster, 1949-.Barrayar.:Praha :.2008.978-80-7197-349-2.bujoldlois/barrayar;
1531 ..German idealism.London ;New York:Routledge.2007.0415373042 (hbk.);9780415373043 (hbk.);0415373050 (pbk.);9780415373050 .hammerespen/german;
1532 .Böhm, Arno,1936-.Quantum mechanics.New York ::Springer,.1979.0-387-08862-8;3-540-08862-8.bohmarno/quantum;
1533 .Cao, Dawei..China\'s history.Beijing ::China International Press,.2010..9787508513027.caodawei/chinashistory;
1534 .Davis, Lindsey, 1949- - autor.Železná ruka.:Praha :.2004.80-7341-188-1.davislindsey/zeleznaruka;
1535 .Bernard Lewis.Dějiny blízkého východu.Praha:Nakladatelství Lidové noviny.1999..bernardlewis/dejinyblizkéhovychodu;
1536 .Gignac, Francis T..A grammar of the Greek papyri of the Roman and Byzantine periods.Milano ::Istituto editoriale cisalpino-La goliardica,.1976..gignacfrancist/greekpapyri;
1537 .Smilansky, Saul..10 moral paradoxes /.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2007..1405160861 (alk. paper); 9781405160865 ;1-4051-6086-1.smilanskysaul/10moralparadoxes;
1538 .Van Inwagen, Peter..Metaphysics.Boulder, Colo. ::Westview,.2009..9780813343563 (pbk.);0813343569 .vaninwagenpeter/metaphysics.;
1539 .Kathleen, Woodiwiss.Ruža v zime.:Ikar.1999.80-7118-735-6.woodiwisskathleen/ruzavzime;
1540 ..Antológia staršej slovenskej literatúry /.Bratislava ::Veda,.1981..misianikjan/antologia1981;
1541 .Tokarczuk, Olga, 1962-.Anna In v hrobech světa.:Zlín :.2008.978-80-87162-06-4.tokarczukolga/annain;
1542 .Velinský, Jaroslav,(1932-2012).Kontinent neomezených možností :.Brno ::2D Studio,.1995.80-902070-0-6.velinskyjaroslav/ostrov;
1543 .Žák, František,1862-1934.Soustavná katolická věrouka pro lid..V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1915..zakfrantisek/verouka;
1544 .Chalker, Jack L.(1944-2005).Natvrdo připojený blboun.[Praha] ::Banshies,.2001.80-86456-02-1.chalkerjack/natvrdo;
1545 .Dick, Francis.Noční můry. Sport královen.:Olympia.1998.80-7033-512-2.dickfrancis/nocni;
1546 .Františkánska provincia Najsv. Spasiteľa v Uhorsku.Schematismus almae provinciae Sanctissimi Salvatoris in Hungaria ordinis minorum S. P. Francisci.:.1841..salvatoriani/schematizmy;
1547 .Chandler, Raymond.The Curtain.Praha:Garamond.2006.80-86955-07-9.chandlerraymond/opona;
1548 .Moya, Carlos J.,1952-.The philosophy of action :.Oxford ::Polity Press,.1990...moyacarlos/philosophy;
1549 .Franzén, Nils-Olof,1916-1997.Veledetektiv Agaton Sax.Praha ::Státní nakladatelství dětské knihy,.1968..franzennilsolof/veledetektiv;
1550 .Bloomfield, Paul,1962-.Moral reality /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2001..0195137132 (alk. paper);0-19-513713-2.bloomfieldpaul/moral;
1551 .Havlík, Lubomír Emil.Svatopluk Veliký,král Moravanů a Slovanů.Brno:Jota.1994.80-85617-19-6.havliklubomiremil/svatopluk;
1552 .Hubáček, Miloš.Odsouzená loď : drama těžkého křižníku Indianapolis.Praha:Paseka.2001.80-7185-414-X.hubacekmilos/odsouzena;
1553 .Krásnohorská, Eliška.Rôzne texty.:.2015..krasnohorskaeliska/roznetexty;
1554 .Nepil, František.Ohlédnutí.Praha:Akropolis.1998.80-85770-65-2.nepilfrantisek/ohlednuti;
1555 .DeGrazia, David.Human identity and bioethics /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2005.0-521-82561-X.degraziadavid/human;
1556 .Kelly, J N D.Pápeži dvoch tisícročí.Bratislava:Roal.1994.80-88706-00-9.kelly/papezidvohtisicroci;
1557 .Timmons, Mark,1951-.Morality without foundations.New York ::Oxford University Press,.1999...timmonsmark/morality;
1558 .Riemann, Fritz.Základní formy strachu : typy lidské osobnosti,jejich vznik,charakteristiky a formy vztahů.Praha:Portál.1999.80-7178-313-7.riemanfritz/formy;
1559 .Leman, Kevin.Päť dní, ktoré zmenia vaše dieťa. .Bratislava :Porta libri.2009.978-80-89067-53-4.lemankevin/5dni;
1560 .Peretti, Frank E., 1951- - autor.Smrtící kletba Toco-Rey.:Brno :.2003.80-86442-24-1.perettifrank/deticoop;
1561 .Bergson, Henri.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..bergsonhenri/1nezaradene;
1562 .Bennett, Christopher,1972-.The apology ritual :.New York ::Cambridge University Press,.2008..9780521880725;0521880726.bennettchristopher/theapologyritual;
1563 ..The Bloomsbury companion to Hobbes /.London ;; New York ::Continuum,.2013..9781441190451 (hardcover : alk. paper); 9781441164049 (ebook (pdf) : alk. paper);978-1-4411-9045-1.lloydsa/thebloomsburycompaniontohobbes;
1564 ..Rorty and his critics.Malden, Massachusetts ::Blackwell Publishing,.2000.978-0-631-20981-2 (hbk. : alk. paper);978-0-631-20982-9 (pbk. : alk. paper).brandomrobert/rorty;
1565 .Capaldi, Nicholas..Hume\'s place in moral philosophy /.New York ::P. Lang,.1989..0820408581 :;0-8204-0858-1.capaldinicholas/humesplaceinmoralphilosophy;
1566 .Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Marka.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-219-6.limbeckm/marek;
1567 .Clarke, Simon,1946-.Marx, marginalism and modern sociology :.Basingstoke ::Macmillan Academic and Professional,.1991.0333548299; 0333548302 pbk;0-333-54829-9.clarkesimon/marxmarginalismandmodernsociology;
1568 .Bröstl, Alexander.Dejiny politického a právneho myslenia.:Iura Edition.1999.80-88715-39-3.brostlalexander/dejinypolitickeho;
1569 .Gat, Azar,1959-.Nations :.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2013.978-1-107-40002-3; 978-1-107-00785-7.gatazar/nations;
1570 .Kovář, František.Filosofické myšlení hellenistického židovstva.V Praze:Herrmann a synové.1996.80-238-0472-3.kovarfrantsek/helen;
1571 .Prochaska, James O..Psychoterapeutické systémy : průřez teoriemi.:Praha : Grada.1999.80-7169-766-4.prochaskajames/psycho;
1572 ..The Oxford handbook of apocalyptic literature /.[Oxford] ::Oxford University Press,.2014.978-0-19-985649-7 (váz.).collinsjohnjoseph/apocalyptic;
1573 .Donald, David Herbert,1920-2009..Lincoln /.New York ::SimonandSchuster,.1995..0684808463;0-684-80846-3.donalddavidherbert/lincoln;
1574 .Finkel, Norman J..Commonsense justice.Cambridge, MA ::Harvard University Press,.1995...finkelnormanj/commonsensejustice;
1575 .Veitová, Barbora.Velký oheň.:Praha :.2001..veitovabarbora/velkyohen;
1576 .Roberts, Neil,1953-.The holocene :.:.1995??.9781118712573 (cloth : alk. paper); 9781405155212 (pbk. : alk. paper);978-1-118-71257-3.robertsneil/holocene;
1577 .Pascal, Blaise.Myšlienky. Chronos:Bratislava.1995.80-967138-4-1.pascal/mysl;
1578 .Janz, Bruce B.,1960-.Philosophy in an African place /.Lanham, Md. ::Lexington Books,.2009..9780739136683 (cloth : alk. paper);978-0-7391-3668-3.janzbruceb/philosophyinanafricanplace;
1579 .Keller, Pierre,1956-.Kant and the demands of self-consciousness.Cambridge, UK ;; New York ::Cambridge University Press,.1998...kellerpierre/kantandthedemandsofselfconsciousness;
1580 .Kottak, Conrad Phillip..Mirror for humanity :.Boston ::McGraw-Hill Higher Education,.2007...kottakconradphillip/mirrorforhumanity;
1581 .Čáp, Jan.Psychologie : 1. : Obecná psychologie pro 1.ročník středních pedagogických škol.Praha:Státní pedagogické nakl..1995.80-04-26627-4.capjan/psychobecnapre1rocnik;
1582 .Guerizoli, Rodrigo..Die Verinnerlichung des Göttlichen :.Leiden ::Brill,.2006..9789004150003; 9004150005;978-90-04-15000-3.guerizolirodrigo/verinnerlichung;
1583 .Hobsbawm, Eric J..Národy a nacionalismus od roku 1780 : program,mýtus,realita.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2000.80-85959-55-0.hobsbawmeric/narodyanacionalizmusod1780;
1584 .Helm, Paul..John Calvin\'s ideas /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2004..0199255695;0-19-925569-5.helmpaul/john;
1585 .Motto, Francesco.Výchovný systém Jána Bosca.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-022-4.mottof/vychovny;
1586 .Hu, Wenzhong,1935-.Encountering the Chinese.Boston ::Nicholas Brealey Pub.,.2010...huwenzhong/encountering;
1587 .Laberge, Stephen.Lucidní snění.Praha:DHARMA GAIA.2006.80-86685-63-2.labergestephen/lucidnisneni;
1588 .Simpson, Christopher Ben,1973-.Merleau-Ponty and theology /.:.2005??..simpsonchristopherben/merleau;
1589 .Gabal, Ivan.Etnické menšiny ve střední Evropě : konflikt nebo integrace.Praha:G plus G.1999.80-86103-23-4.gabalivan/etnickemensiny;
1590 .Merritt, Davis..The two W\'s of journalism :.Mahwah, NJ ::Lawrence Erlbaum Associates,.2004..0805847308 (alk. paper); 0805847316 (pbk. : alk. paper);0-8058-4730-8.merrittdavis/thetwowsofjournalism;
1591 .Moltmann, Jürgen..The coming of God :.London ::SCM Press,.1996..0334026350;0-334-02635-0.moltmannjurgen/thecomingofgod;
1592 .Nešpor, Karel.Návykové chování a závislost : současné poznatky a perspektivy léčby.Praha:Portál.2003.80-7178-831-7.nesporkarel/navykovechovaniazavislost;
1593 .Elster, Jon,(1940-).Explaining social behavior.Cambridge:Cambridge University Press.2007.9780521777445 (brož.);978-0-521-77744-5.elsterj/exp;
1594 ..Gardening :.Malden, Mass. ::Wiley-Blackwell,.2010.978-1-4443-3021-2.obriendan/gardening;
1595 .Vojvoda, Oto.Zakladám vlastnú firmu.:TM consulting.2010..vojvodaoto/zakladamvlastnufirmu;
1596 ..Hume on motivation and virtue /.Basingstoke, UK ;; New York ::Palgrave Macmillan,.2009..9780230205277 (hardback); 0230205275 (hardback);978-0-230-20527-7.pigdencharlesr/humeonmotivationandvirtue;
1597 .Schwartz, Daniel B.,1974-.The first modern Jew :.Princeton, NJ ;; Oxford ::Princeton University Press,.2012.978-0-691-14291-3.schwartzdanielb/thefirstmodernjew;
1598 .Kluvánek, Igor.Matematika I pre štúdium technických ved : 2. Pre štúdium technických vied.Bratislava:Alfa.1971..kluvanek/matem;
1599 .Schmitt, Carl,1888-1985..Political theology :.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.1985..0262192446;0-262-19244-6.schmittcarl/politicaltheology;
1600 .Spiegelberg, Herbert,1904-1990.The phenomenological movement :.:.2005??..spiegelbergherbert/thephenomenologicalmovement;
1601 .Van den Abbeele, Georges.Travel as metaphor.Minneapolis ::University of Minnesota Press,.1992..vandenabbeelegeorges/travelasmetaphor;
1602 .Whaley, Joachim,1954-.Germany and the Holy Roman Empire /.Oxford ::Oxford University Press,.2012.978-0-19-873101-6; 978-0-19-969307-8; 978-0-19-968883-8.whaleyjoachim/germanyandtheholyromanempire;
1603 ..Acta Sancrae Sedis, A. 1891.Rím:.1891..actasanctaesedis/acta;
1604 .Brock, Sebastian P..The luminous eye :.Kalamazoo, Mich. ::Cistercian Publications,.1992..0879075244 (alk. paper); 0879076240 (pbk. : alk. paper);0-87907-524-4.brocksebastianp/theluminouseye;
1605 .Friedman, Russell L..Medieval trinitarian thought from Aquinas to Ockham /.Cambridge, UK ;; New York ::Cambridge University Press,.2010..9780521117142 (hardback); 0521117143 (hardback);978-0-521-11714-2.friedmanrusselll/medievaltrinitarianthoughtfromaquinastoockham;
1606 .Štefan Zlatoš.Písmo sväté Nového zákona Sv. 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..biblickakomisia/pismo2;
1607 ..Youcat..Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2014.9788081350580 (brož.); 978-80-8135-058-0.dickklaus/youcat;
1608 .Patterson, James T..Grand expectations :.New York ;; Oxford ::Oxford University Press,.1996..019507680X; 0195117972(pbk.);0-19-507680-X.pattersonjamest/grandexpectations;
1609 .Funakoši, Gičin.Karatedó : Má životní cesta.Praha:Naše vojsko.1994.80-206-0176-7.fojtikivan/karatedo;
1610 ..Listové sv. Pavla apoštola..V Praze ::Nákladem Dědictví sv. Prokopa,.1870..susilfrantisek/listovesvpavlaapostola;
1611 .Ring, František.Naše zdravie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..ringfrantisek/nasezdravie;
1612 .Bahounek, Jiří,(1947-).Cestou svaté Zdislavy :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1997..bahounektomasop/novena;
1613 .Vavák, František Jan,1741-1816.Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře Milčického z let 1770-1816..V Praze ::Dědictví Sv. Jana Nepomuckého,.1918..vavakfrantisekjan/pameti;
1614 .Šándor, Andrej, SDB.Hymny na posvätenie času III..Rím:SÚSCM.1976..zvonickygorazd/hymny;
1615 .Posset, Johanna.Česká samizdatová periodika 1968-1989.Brno:Továrna na sítotisk.1991.80-901192-0-4.possetjohanna/ceska;
1616 ..The Cambridge companion to Milton.New York ::Cambridge University Press,.1989..0521334020;0521368855 .danielsondennisrichard/thecambridgecompaniontomilton;
1617 ..The Blackwell companion to consciousness.Oxford ::Blackwell Pub.,.2007..1405120193 (hbk.);9781405120197 (hbk.);1405160004 (pbk.);9781405160001 .velmansmax{blackwellcompanionconsciousness;
1618 .Kenny, Anthony,1931-..Aquinas on being.Oxford ::Clarendon Press,.2002..0198238479;0199279446 .kennyanthony/aquinas;
1619 .Vrbenská, Františka, 1952- - autor.Oheň v kapradí.:Praha :.2004.80-237-3844-5.vrbenskafrantiska/ohen;
1620 .Serres, Michel,1930-.Conversations on science, culture, and time.Ann Arbor ::University of Michigan Press,.1995.978-0-472-09548-3;978-0-472-06548-6.serresmichael/conversations;
1621 .Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich von,1848-1931..History of classical scholarship.Baltimore, Md. ::Johns Hopkins University Press,.1982..0801828015.wilamowitzmoellendorffulrichvon/history;
1622 .Hegel, Georg Wilhelm Friedrich,1770-1831..Lectures on the philosophy of world history..Oxford ::Oxford University Press,.2011..9780199601707 (hbk.);0199601704 .hegelgeorgwilhelmfriedrich/lectures;
1623 .Valade, Janet..PHP & MySQL web development all-in-one desk reference for dummies.Hoboken, NJ ::Wiley,.2008..9780470167779 (pbk.);0470167777 .valadejanet/php;
1624 .Greeley, Andrew M.,1928-2013..The Catholic imagination.Berkeley ::University of California Press,.2000..0520220854 .greeleyandrewm/thecatholic;
1625 .John, Wyndham.Vetřelci z hlubin.:Ivo Železný.1994.80-7116-806-8.wyndhamjohn/vetrelci;
1626 .MARIA CARLA GALAVOTTI.CAMBRIDGE AND VIENNA FRANK P. RAMSEY AND THE VIENNA CIRCLE VIENNA CIRCLE INSTITUTE YEARBOOK [2004]. The Netherlands.:Published by Springer.2006.1-4020-4100-4 (HB) 978-1-4020-4100-6 (HB) 1-4020-4101-2 ( e-book) 978-1-4020-4101-3 (e-book).galavottimariacarla;
1627 ..Personality and work :.San Francisco, CA ::Jossey-Bass,.2003..0787960373 .barrickmurraypersonalityandwork;
1628 .Northoff, Georg..Philosophy of the brain :.Netherlands ::John Benjamins Pub.,.2004..1588114163;1588114171 (pbk.);9027251835;9027251843 .northoffgeorg/philosophy;
1629 .Newey, Glen..Routledge philosophy guidebook to Hobbes and Leviathan /.London ::Routledge,.2008..9780415224345 (hbk.); 9780415224352 (pbk.);978-0-415-22434-5.neweyglen/routledge;
1630 .Evans, Craig A.,1952-.Ancient texts for New Testament studies :.Peabody ::Hendrickson,.2005.1-56563-409-8.evanscraiga/ancient;
1631 .Palmer, Susan J..Aliens adored.New Brunswick, N.J. ::Rutgers University Press,.2004...palmersusanj/aliens;
1632 .Oliver, Paul..Mysticism :.New York ::Continuum,.2009..9780826446169 (hbk);0826446167 (hbk);9780826421203 (pbk);0826421202 (pbk).oliverpaul/mysticism;
1633 .Kates, Joshua..Essential history :.Evanston, Ill. ::Northwestern University Press,.2005..0810123274 (pbk. : alk. paper);0810123266 (cloth : alk. paper).katesjoshua/essential;
1634 .Newman, Edward,1970-.A crisis in global institutions? :.New York ::Routledge,.2007..9780415411646 (hardback);0415411645 .newmanedward/acrisis;
1635 .Sandle, Mark.A short history of Soviet socialism.London ::UCL Press,.1999..1-85728-354-6 (váz.);1-85728-355-4.sandlemark/ashort;
1636 ..Matthew Arnold :.London ::Routledge,.1995.0415134722 (vol.1);0415134730 (vol.2).dawsoncarl/matthew;
1637 ..Handbook of psychology in legal contexts.Hoboken, NJ ::J. Wiley,.2003..0471498742 .carsondavid/handbook;
1638 .Theodoridis, Sergios.Pattern recognition.Boston ::Academic Press,.2003.0-12-685875-6.theodoridissergios/pattern;
1639 ..At the frontier of particle physics :.New Jersey ::World Scientific,.2002.981-02-4445-2 (set);981-238-028-0 (vol. 4).ioffebl/particle;
1640 .Stan, Lavinia.Religion and politics in post-communist Romania.Oxford ::Oxford University Press,.2007.978-0-19-530853-2.stanlavinia/religion;
1641 ..Plameny hvězd.:Plzeň :.2007.978-80-7193-226-0.sustmartin/plameny;
1642 .Flanagan, Owen J..Self expressions.New York ::Oxford University Press,.1996..0195096967 (acid-free paper);9780195126525.flanaganowenj/selfexpressions;
1643 ..Globalisation and business ethics.Burlington, VT ::Ashgate,.2007...homankarl/globalisation;
1644 .Sutton-Spence, Rachel.Analysing sign language poetry.Hampshire ::Palgrave,.2005.1-4039-3507-6.suttonspencerachel/analysingsign;
1645 .Dixon-Kennedy, Mike,1958-.Encyclopedia of Greco-Roman mythology.Santa Barbara, Calif. ::ABC-CLIO,.1998..1576070948 (acid-free paper);1576071294 .dixonkennedymike/encyclopediaofgrecoromanmythology;
1646 ..Hannah Arendt.Cambridge ::Cambridge University Press,.2000.0-521-64198-5 (hdb.);0-521-64571-9 .villadana/hannaharendt;
1647 .Reich, K. Helmut,1923-.Developing the horizons of the mind.New York ::Cambridge University Press,.2002...reichkhelmut/developingthehorizons;
1648 .Hirshman, Marc.The stabilization of rabbinic culture, 100 C.E. - 350 C.E. :.Oxford ::Oxford University Press,.2009.978-0-19-538774-2.hirshmanmarc/thestabilizationofrabbinic;
1649 .Ehrman, Bart D..Did Jesus exist? :.New York ::HarperOne,.2012..9780062204608 .ehrmanbartd/didjesus;
1650 .Bujold, Lois McMaster, 1949-.Cáry cti.:Praha :.2008.978-80-7197-340-9.bujoldlois/carycti;
1651 .Sachs, Mendel..Quantum mechanics from general relativity :.Assinippi Park, Norwell, MA, U.S.A. ::Sold and distributed in the U.S.A. and Canada by Kluwer Academic Publishers,.1986..9027722471.sachsmendel/quantummechanicsfromgeneralrelativity;
1652 ..Marx for the 21st century.New York ::Routledge,.2006..0415305306;9780415305303.uchidahiroshi/marx;
1653 .Davis, Lindsey, 1949- - autor.Poseidonovo zlato.:Praha :.2004.80-7341-310-8.davislindsey/poseidonovozlato;
1654 .Moody, Theodore W..Dějiny států : Dějiny Irska.Praha:Nakl.Lidové noviny.1996.80-7106-151-4.theodorewmoody/dejinyirska;
1655 ..Women and gender in medieval Europe :.New York ::Routledge,.2006..0415969441 (alk. paper);9780415969444.schausmargaret/women;
1656 .Smith, Michael.Ethics and the a priori :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2004..smithmichael/;
1657 .Sasinek, František Víťazoslav.Čechy v X. století.Praha ::Fr. Urbánek,.1886..sasinekfrankovitazoslav/cechyvxstoleti;
1658 .Kathleen, Woodiwiss.Lupene na vode.:Ikar.1999.80-7118-786-0.woodiwisskathleen/lupenenavode;
1659 .Továrek, František,1915-1990.Zašlými stezkami :.Jevíčko ::Měst. NV,.1972..tovarekfrantisek/zaslymi;
1660 .Velinský, Jaroslav, 1932-.Dan Young. |n.:V Praze :.2008.978-80-7387-108-6.velinskyjaroslav/imandanyoung;
1661 .Hronek, Josef,1886-1936.Na klíně mateřském :.Praha ::Bohuslav Rupp,.1946..hronekjosef/naklinematerskem;
1662 .Faber, Frederick William,1814-1863..Notes on doctrinal and spiritual subjects..Baltimore,:J. Murphy.1866?..faberfrederick/notes;
1663 .Michael, Dobbs.Dotyk neviňátek.:Naše vojsko.1995.80-206-0508-8.dobbsmichael/dotyk;
1664 .Francis, Dick, 1920-2010.Talár a dres :.:Praha :.2009.978-80-7376-133-2.dickfrancis/talar;
1665 .Františkánska provincia Najsv. Spasiteľa v Uhorsku.Schematismus almae provinciae Sanctissimi Salvatoris in Hungaria ordinis minorum S. P. Francisci.:.1843..salvatoriani/schematizmy;
1666 .Chandler, Raymond.Zločin v Poodle Springs c Raymond Chandler, Robert B. Parker ; Veronika Redererová, Dávid Popovič.Bratislava:Práca.1991.80-7094-239-8.chandlerraymond/zlocin;
1667 .Nanay, Bence,.Between perception and action /.Oxford ::Oxford University Press,.2013.978-0-19-969537-9 (váz.); 0199695377.nanaybence/between;
1668 .Franz, Marie.Sen a smrt : o čem vypovídají sny umírajících.Praha:Portál.2000.80-7178-404-4.franzmarie/senasmrt;
1669 .Bok, Sissela..Lying :.Hassocks ::Harvester,.1978.0855279540 (hbk);0-85527-954-0.boksissela/lying;
1670 .Simon, Hawke.Zatracenec.:Návrat.1996.80-7174-854-4.hawkesimon/zatracenec;
1671 .Hubáček, Miloš.Moře v plamenech.Praha:Paseka.2001.80-7185-350-X.hubacekmilos/more;
1672 .Kratochvíl, Jaroslav.Rôzne texty.:.2015..kratochviljaroslav/roznetexty;
1673 .Nezval, Vítězslav, 1900-1958 - autor.Edison.:[Prag] :.2001.80-85938-76-6.nezvalvitezslav/edison;
1674 .Flores, José H. Prado.Formovanie učeníkov. Zvolen:Jas.1996.80-88795-26-5.floresjoseprado/formovanie;
1675 ..Rationality and the good :.New York ::Oxford University Press,.2007..9780195326024 (pbk.);0195326024 (pbk.);0195311957 (cloth);9780195311952 (cloth).timmonsmark/rationality;
1676 .Rotter, Hans.Sexualita a křesťanská morálka.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-669-7.rotterhans/sex;
1677 .Lion, Feuchtwanger.Lišky na vinici. hudby a umnění:Státní makladatelství krásné literatury.1956..feuchtwangerlion/liskynavinici;
1678 .Galiková, Silvia.Úvod do kognitívnej vedy. .Trnava :Trnavská univerzita.2009.978-80-8082-260-6.galikovasilvia/uvod;
1679 .Peretti, Frank E., 1951- - autor.Legenda o Annii Murphyové.:Doubek :.2004.80-86442-30-6.perettifrank/deticoop;
1680 .Akkach, Samer..Cosmology and architecture in premodern Islam.Albany ::State University of New York Press,.2005...akkachsamer/cosmology;
1681 .Bennett, Deborah J.,1950-.Randomness.Cambridge, MA ::Harvard University Press,.1998...bennettdeborahj/randomness;
1682 ..The Bloomsbury companion to Kant /.:.1995??..banhamgary/thebloomsburycompaniontokant;
1683 .Brewer, Daniel..The discourse of enlightenment in eighteenth-century France :.Cambridge [England] ;; New York, NY, USA ::Cambridge University Press,.1993..0521414830;0-521-41483-0.brewerdaniel/discourse;
1684 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Stručný dejepis Uhorska 3. diel.Turčiansky Sv. Martin:F.V. Sasinek.1913..sasinekfrankovitazoslav/strucnydejepisuhorska3;
1685 .Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Matuša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-146-7.limbeckm/matus;
1686 .Clarke, Adele,1945-.Situational analysis :.Thousand Oaks ::Sage,.2005.978-0-7619-3056-3 (brož.); 978-0-7619-3055-6 (váz.).clarkeadele/situationalanalysis;
1687 .Novák, Josef.Církevní dějiny.:V Praze : Česká katolická charita.1988..novakjosef/cirkevnedejiny;
1688 ..Kant\'s lectures on anthropology :.:.1995??.9781107024915; 1107024919;978-1-107-02491-5.cohenalix/anthropology;
1689 .May, Karl, 1842-1912 - autor.Na Río de la Plata.:Praha :.1989.80-7033-006-6.maykarol/zapokladmiinkov;
1690 .Stefano Gattei.Karl Popper’s Philosophy of Science.New York ::Routledge,.2009.978-0-415-37831-4.gatteistefano/karl;
1691 .Machiavelli, Niccolo.Vlády a státy.:Vydalo nakladatelství TISK s. s r. o. ve Zlíně (1939).1939..machiavelli/vlady;
1692 .Hartmann, Nicolai.Nové cesty ontológie.Bratislava:Pravda.1976..hartmannikolai/nove;
1693 .Havrdová, Zuzana.Praktická supervize :.:Praha :.2008.978-80-7262-532-1.havrdovazuzana/super;
1694 ..Oxford studies in metaphysics - všetky časti.:.2016..oxford/metaphysics;
1695 .Donovan, Jeremey..How to deliver a TED talk :.:.1995??.9780071831598 (pbk. : alk. paper); 0071831592 (alk. paper);978-0-07-183159-8.donovanjeremey/howtodeliveratedtalk;
1696 .Finkel, Stuart,1970-.On the ideological front.New Haven ::Yale University Press,.2007...finkelstuart/ontheideologicalfront;
1697 .Běhounek, František, 1898-1973 - autor;.Swansonova výprava.:Praha :.2001.80-00-00909-9.behounek/swanson;
1698 .Okey, Robin..Eastern Europe 1740-1985.London ::Routledge,.1991...okeyrobin/eastern;
1699 .Lukas, Elisabeth.I tvoje utrpení má smysl : logoterapeutická útěcha v krizi.Brno:Cesta.1998.80-85319-79-9.lukasovaelizabeth/itvoje;
1700 .Jarausch, Konrad H.1941-.After Hitler.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2006...jarauschkonradh/afterhitler;
1701 .Keller, Pierre,1956-.Husserl and Heidegger on human experience.Cambridge, U.K. ;; New York ::Cambridge University Press,.1999...kellerpierre/husserlandheideggeronhumanexperience;
1702 .Kottak, Conrad Phillip..Window on humanity :.New York ::McGraw-Hill,.2010..9780073531038 (pbk. : alk. paper); 0073531030 (pbk. : alk. paper);978-0-07-353103-8.kottakconradphillip/windowonhumanity;
1703 .Čírtková, Ludmila.Forenzní psychologie.:Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství A.Čeněk.2004.80-86473-86-4.cirtkovaludmila/forenznipsychologie;
1704 ..The existentialists :.Lanham [u.a.] ::Rowman and Littlefield,.2004.0-7425-1412-9 (hbk. : alk. paper); 0-7425-1413-7 (pbk. : alk. paper).guignon/existentialists;
1705 .Hodgkinson, Tom.Pohodový rodič. .Bratislava :Ikar.2009.978-80-551-2104-8.hodgkinsontom/pohodovyrodic;
1706 .Helm, Paul..The varieties of belief..London,; New York,:Allen and Unwin;; Humanities Press,.1973..0041210174;0-04-121017-4.helmpaul/varieties;
1707 ..Dao companion to Japanese Confucian philosophy /.:.2005??.9789048129201;978-90-481-2920-1.huang/dao;
1708 .Langmeier, Josef.Dětská psychoterapie.Praha:Avicenum.1989..langmeierjosef/detskapsychterapie;
1709 .Smyth, Bryan A..Merleau-Ponty\'s Existential Phenomenology and the Realization of Philosophy /.:.2005??.9781780937052 (hardback);978-1-78093-705-2.smythbryana/merleau;
1710 .Gellner, Ernest .Podmínky svobody. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1997.80-85959-27-5.gellenerernest/podminkysvobody;
1711 .Hartman, Gary R.Landmark Supreme Court cases :.New York ::Facts on File,.2004.0-8160-2452-9.hartmangaryr/landmarksupremecourtcases;
1712 .Moltmann, Jürgen1926-.The crucified God :.Minneapolis ::Fortress,.1993.0-8006-2822-5.moltmannjurgen/thecrucifiedgod;
1713 .Nešpor, Karel.Návyková rizika a stres u zdravotnických profesí.:Sportpropag pro Ministerstvo zdravotnictví ČR.2001..nesporkarel/navykovarizikaastres;
1714 .Loland, Sigmund.Fair play in sport :.London ::Routledge.2002.0-419-26070-6.lolands/fair;
1715 ..Golden ages, dark ages :.Berkeley ::University of California Press,.1991.0-520-07018-6.obrienjay/goldenagesdarkages;
1716 .Kiyosaki, Kim.Bohatá žena : kniha určená ženám.Praha:Pragma.2007.978-80-7349-079-9.kiyosakikim/bohatazena;
1717 ..Philosophy of pseudoscience :.Chicago ;; London ::University of Chicago Press,.2013.978-0-226-05179-6; 978-0-226-05196-3.pigliuccimassimo/philosophyofpseudoscience;
1718 .Schwartz, Hillel.The culture of the copy.New York ::Zone Books,.2014.978-1-935408-51-2.schwartzhillel/thecultureofthecopy;
1719 .Schmitt, Richard,1927-.An introduction to social and political philosophy :.Lanham ::RowmanandLittlefield Publishers, Inc.,.2009..9780742564138 (pbk. : alk. paper);978-0-7425-6413-8.schmittrichard/anintroductiontosocialandpoliticalphilosophy;
1720 .Spinner-Halev, Jeff.Surviving diversity.Baltimore ::Johns Hopkins University Press,.2000..spinnerhalev/survivingdiversity;
1721 ..Intercultural aesthetics :.[Dordrecht ;; London] ::Springer,.2009..9781402045073 (hbk. : alk. paper); 9781402057809 (e-ISBN);978-1-4020-4507-3.braembusscheantoonvanden/interculturalaesthetics;
1722 .Whaley, Joachim,1954-.Germany and the Holy Roman Empire /.Oxford ::Oxford University Press,.2012.978-0-19-873101-6; 978-0-19-969307-8; 978-0-19-968883-8.whaleyjoachim/germanyandtheholyromanempire;
1723 ..Acta Sancrae Sedis, A. 1892.Rím:.1892..actasanctaesedis/acta;
1724 .Wong, Kam Ming,1961-.Wolfhart Pannenberg on human destiny.Aldershot, Hants, England ;; Burlington, VT ::Ashgate Pub.,.2008..wongkamming/wolfhartpannenbergonhumandestiny;
1725 .Grün, Anselm,1945-.The seven sacraments /.New York ;; London ::Continuum,.2003.0-8264-6704-0 (brož.); 0-8264-6703-2 (váz.).grunanselm/thesevensacraments;
1726 .Juriga, Ferdinand.Blahozvesť kriesenia slovenského národa a slovenskej krajiny.Trnava:Urbánek a spol..1938..jurigaferdinand/blahozvest;
1727 .Viganó, Angelo.Vzkriesený. Don Bosco:Bratislava.1997.80-85405-62-8.viganoangelo/vzkrieseny;
1728 .Pöstényi, Ján (Kysucký, J. P.).Ružičky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..postenyijan/ruzicky;
1729 .Patterson, James T.,1935-.Restless giant :.New York ::Oxford University Press,.2005.0-19-512216-X.pattersonjamest/restlessgiant;
1730 .Taisen, Dešimaru.Zen a bojová umění : tajemství japonských samurajů.:Portál.2003.80-7178-792-2.fojtikivan/zen;
1731 .Pavel,asi 10-asi 67.Listové sv. Pavla apoštola..V Praze ::Nákladem Dědictví sv. Prokopa,.1871...susilfrantisek/listkukolosanum;
1732 .Pamukov, Dimiter Petrov.Prírodná lekáreň.Bratislava:Príroda.1986..pamukovminitrev/prirodnalekaren;
1733 .Macek, Václav,1849-1906.Příprava dítek ku svaté zpovědi, zvláště ku zpovědi první :.V Praze ::Nákladem knihkupectví Cyrillo-Methodějského (G. Franc),.1886..macekvaclav/pripravaditek;
1734 .Podlaha, Antonín,1865-1932.Posvátná místa království Českého :.Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1908..podlahaantonin/posvatnamista;
1735 .Bahounek, Jiří, 1947-.Programování lidského srdce : [30 májových zamyšlení].:Brno : Brněnské Angelikum.2010..978-80-254-9965-8 (v knize neuvedeno : brož.).bahounektomasop/program;
1736 .Vavák, František Jan,1741-1816.Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře Milčického z let 1770-1816..Praha ::Dědictví Sv. Jana Nepomuckého,.1924..vavakfrantisekjan/pameti;
1737 .Josef Volák.Vyšla hvězda nad Betlémem.:Dialog.1969..volakjozef/vysla;
1738 .Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Pilátova žena.Praha:ČKCH.1971..lefortgertruda/pilatova;
1739 .Asmus, Ronald D..A little war that shook the world :.New York ::Palgrave Macmillan,.2010..978-0-230-61773-5;978-0-230-10228-6.asmusronald/alittlewarthatshooktheworld;
1740 .Mondzain, Marie-Jose.Image, icon, economy :.Stanford, Calif. ::Stanford University Press,.2005.0-8047-4100-X (váz.);0-8047-4101-8.mondzainmariejose/imageiconeconomy;
1741 .Etter, Brian K..Between transcendence and historicism :.Albany ::State University of New York Press,.2006..0791466574 (alk. paper);9780791466575 .etterbrian/between;
1742 .Grey, Zane.Rajské pahorky koní c Zane Grey ; Oľga Bednárová, Marta Pavlíková.Bratislava:Šport.1991.80-7096-193-7.greyzane/rajske;
1743 .Doolan, Gregory T..Aquinas on the divine ideas as exemplar causes.Washington, D.C. ::Catholic University of America Press,.2008..doolangregory/aquinas;
1744 .Boris, Zacharovič Fradkin.Zajatci hlubin.:Státní nakladatelství dětské knihy.1961..fradkinboris/zajatci;
1745 .Berry, David M..Copy, rip, burn.London ::Pluto Press,.2008...berrydavidm/the;
1746 .Garin, Eugenio,1909-2004..History of Italian philosophy.New York ::Rodopi,.2008..9789042023215 (set);904202321X (set).garineugenio/history;
1747 .Carlberg, Conrad George..Business analysis with Microsoft Excel.Indianapolis, Ind. ::Que,.2002..0789725525.carlbergconradgeorge/business;
1748 .Valade, Janet..PHP and MySQL for dummies.Indianapolis, IN ::Wiley Pub.,.2004..0764555898.valadejanet/phpand;
1749 .Freeman, Charles,1947-.The closing of the western mind :.New York ::Vintage Books,.2003.1-4000-3380-2.freemancharles/theclosing;
1750 .Robinson, Dominic,1967-.Understanding the \"Imago Dei\" :.Burlington ::Asgate,.2011.978-0-7546-6770-4.robinsondominic/understanding;
1751 .John, Wyndham.Pavučina.:Mustang.1996.80-7191-106-2.wyndhamjohn/pavucina;
1752 .Oman, Robert M..Calculus for the utterly confused.New York ::McGraw-Hill,.1999..0070482616 .omanrobertm;
1753 .Mason, Richard,1948-.Oppenheimer\'s choice :.Albany ::State University of New York Press,.2006..0791467813 (hardcover : alk. paper).masonrichard/oppenheimers;
1754 ..Group processes.Malden, MA ::Blackwell Publishers,.2001..0631208658 .hoggmichaela/social;
1755 .Tversky, Amos.Preference, belief, and similarity :.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2004.0-262-70093-X (brož.);0-262-20144-5.tverskyamos/preference;
1756 .Martines, Lauro..Fire in the city.New York ::Oxford University Press,.2006...martineslauro/fire;
1757 ..Virtual history and the Bible.Boston, MA ::Brill,.2000..9004115552 .exumjcheryl/virtual;
1758 .Mawson, T. J..Belief in God.New York ::Oxford University Press,.2005...mawsontj/belief;
1759 ..Spirituality in educational leadership.Thousand Oaks, CA ::Corwin Press,.2008..9781412949415 (cloth);1412949416 (cloth);9781412949422 (pbk.);1412949424 .houstonpauld/spirituality;
1760 .Jean Kazez.The Weight of Things: Philosophy and the Good Life.:.2007.1405160772.kazezjean/theweight;
1761 .Gray, John,1948-.Enlightenment\'s wake :.London ::Routledge,.2007.978-0-415-42404-2 (repr. 2008 : brož.).grayjohn/enlightenmentsy;
1762 .Pressman, Steven..Fifty major economists.New York ::Routledge,.2002...pressmansteven/fifty;
1763 ..A companion to psychological anthropology :.Malden, MA ::Blackwell,.2005.0-631-22597-8.caseyconerly/acompanion;
1764 .Thornicroft, Graham..Better mental health care.New York ::Cambridge University Press,.2009..9780521689465 (pbk.);0521689465 .thornicroftgraham/better;
1765 .Gleick, James,1954-.Chaos :.New York ::Penguin,.1988.0-14-009250-1.gleickjames/chaos;
1766 .Asher, Neal L., 1961-.Pradorský měsíc.:Frenštát p. R. [i.e. pod Radhoštěm] :.2009.978-80-7332-146-8.asherneal/pradorsky;
1767 ..The Cambridge history of Greek and Roman political thought.Cambridge ::Cambridge University Press,.2000.0-521-48136-8.rowechristopher/historyofgreek;
1768 .Coyle, Sean..From positivism to idealism.Burlington, VT ::Ashgate,.2007...coylesean/frompositivism;
1769 .Smith, Hugh,1943-.On Clausewitz : a study of military and political ideas.New York ::Palgrave Macmillan,.2005..1403935866;1403935874 (paperback).smithhugh/onclausewitz;
1770 .Dowd, Douglas Fitzgerald,1919-.Capitalism and its economics.Sterling, Va. ::Pluto Press,.2000...dowddouglasfitzgerald/capitalismanditseconomics;
1771 .Ariel, Mira.Pragmatics and grammar.Cambridge ::Cambridge University Press,.2008.978-0-521-55994-2 (brož.);978-0-521-55018-5.arielmira/pragmaticsandgrammar;
1772 .Tripolitis, Antonía.Religions of the Hellenistic-Roman Age.Grand Rapids (Michigan) ::Eerdmans,.2002.0-8028-4913-X.tripolitisantonia/religionsofthehellenisticroman;
1773 .Russell, Colin A..Michael Faraday :.New York ::Oxford University Press,.2000.0-19-511763-8 .russellcolina/michael;
1774 .M. Grubhofferová.Mezihvězdní piráti.:.1939..grubhofferovamarie/mezihvezdni;
1775 ..Spirituality and society :.Albany ::State University of New York Press,.1988..0887068537;0887068545 .griffindavidray/spirituality;
1776 ..The mechanical mind in history.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2008..9780262083775.husbandsphil/mechanicalmind;
1777 .Pang, Xiao-Feng,1945-.Quantum mechanics in nonlinear systems.Hackensack, NJ ::World Scientific,.2005...pangxiaofeng/quantummechanicsinnonlinearsystems;
1778 .Davis, Lindsey, 1949- - autor.Poslední dějství v Palmýře.:Praha :.2005.80-7341-484-8.davislindsey/poslednidejstvivpalmyre;
1779 .Morgan, Kenneth O..Dějiny Británie.:Praha : Lidové noviny.1999.80-7106-347-9.kennethomorgan/dejinybritanie;
1780 .Piper, John,1946-.The Passion of Jesus Christ :.Wheaton, Ill. ::Crossway Books,.2004..1581346085 .piperjohn/fifty;
1781 .Snare, Francis..The nature of moral thinking.London ;; New York ::Routledge,.1992...snarefrancis/thenatureofmoralthinking;
1782 .Kathleen, Woodiwiss.Navždy v tvojom objatí.:Ikar.1999.80-7118-676-7.woodiwisskathleen/navzdyvtvojomobjati;
1783 .Botto, Ján,1829-1881.Súborné dielo.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1955..bottojan/subornedielo1955;
1784 .Trávniček, Vladislav.Bezdomovcům zamkli kanál : O životním prostředí docela jinak.Bratislava :Eko-Konzult.2006.80-8079-050-7.travnicekvladislav/bezdomovcum;
1785 .Velinský, Jaroslav,1932-2012.Konec perského prince :.Praha ::Primus,.2007.978-80-86207-72-8.velinskyjaroslav/konec;
1786 .Catholic Church..Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi /.Romae ::Typis Polyglottis Vaticanis,.1917...catholicchurch/codex;
1787 .Dobbs, Michael, 1948- - autor.Hra o Zeď.:[Praha] :.2000.80-7257-308-X.dobbsmichael/hraozed;
1788 .Durrell, Gerald Malcolm, 1925-1995 - autor.Moderní Noe.:Praha :.1997.80-86070-29-8.durrellgeraldmalcolm/moderni;
1789 .Františkánska provincia Najsv. Spasiteľa v Uhorsku.Schematismus almae provinciae Sanctissimi Salvatoris in Hungaria ordinis minorum S. P. Francisci.:.1845..salvatoriani/schematizmy;
1790 .Chandler, Raymond, 1888-1959 - autor.Zlaté rybičky.:[Praha] :.2000.80-7257-458-2.chandlerraymond/zlate;
1791 ..New waves in philosophy of action /.Basingstoke ::Palgrave Macmillan,.2011..9780230580602 (hbk.) :; 0230580602 (hbk.) :; 9780230230606 (pbk.) :; 0230230601 (pbk.) :;978-0-230-5.aguilarjesus/waves;
1792 .Gaarder, Jostein.Kouzelný kalendář : Podivuhodné putování do Betléma.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-682-5.gaarderjostein/kouzelny;
1793 .Boonin, David,.The non-identity problem and the ethics of future people /.:.2010??.9780199682935 (hbk.) :;978-0-19-968293-5.boonindavid/nonidentity;
1794 .Hawke, Simon, 1951- - autor.Nomád.:Brno :.1997.80-7174-147-7.hawkesimon/nomad;
1795 .Hubáček, Miloš.Ofenziva v Pacifiku : 3. díl..Praha:Mladá fronta.2000.80-204-0866-5.hubacekmilos/ofenziva;
1796 .Kratochvíl, Miloš,1948-.Pavilón J :.Praha ::Středočeské nakladatelství a knihkupectví,.1983..kratochvilmilos/pavilon;
1797 .Nezval, Vítězslav, 1900-1958 - autor.Básně noci.:Praha :.1999.80-204-0830-4.nezvalvitezslav/basnenoci;
1798 .Peter Halama Lucia Adamovová Mária Hatoková Michal Stríženec.Religiozita, spiritualita a osobnosť. Vybrané kapitoly z psychológie náboženstva : 3. monografia.Bratislava:Ústav experimentálnej psychológie SAV.2006.80-88910-22-6.halamapeter/religiozita;
1799 ..Virtues and their vices /.:.1995??.9780199645541 (hbk.) :;978-0-19-964554-1.timpekevin/virtues;
1800 .Heidegger, Martin.Co je metafyzika?. Praha:ISE.1993.80-85241-39-0.heidegger/cojemetafyzika;
1801 .Lion, Feuchtwanger.Židovka z Toleda.:Odeon.1983..feuchtwangerlion/zidovkaztoleda;
1802 .Kusý, Ivan ; Vavrinčíková, Lenka.Ako písať a ako nepísať záverečnú prácu. .Banská Bystrica :UMB.2009.978-80-8083-753-2.kusyivan/akopisat;
1803 .Peretti, Frank E., 1951- - autor.Útěk z ostrova Vodnáře.:Brno :.2000.80-902693-5-4.perettifrank/deticoop;
1804 .Lakhani, M. Ali..The sacred foundations of justice in Islam.:.2006.9781933316260;978-1-933316-26-0.lakhanimali/sacred;
1805 .Blackford, Russell,1954-.Freedom of religion and the secular state.Malden, MA ::Wiley-Blackwell,.2011..9780470658864; 9781118153291;978-0-470-65886-4.blackfordrussell/freedom;
1806 ..The Bloomsbury companion to the philosophy of language /.London ::Bloomsbury,.2014.978-1-4725-7823-5; 978-1-4725-7821-1; 978-1-4725-7822-8.garciacarpinteromanuel/thebloomsburycompaniontothephilosophyoflanguage;
1807 ..Charlotte Bronte\'s Jane Eyre /.New York ::Chelsea House Publishers,.2007..0791093042; 9780791093047;0-7910-9304-2.bloomharold/brontes;
1808 .Anthony, David W..The horse, the wheel, and language :.Princeton ::Princeton University Press,.2007.978-0-691-05887-0.anthonydavidw/horse;
1809 .Capdevila-Werning, Remei..Goodman for architects /.:.1995??..capdevilawerningremei/goodmanforarchitects;
1810 .Brigita Švédska.Sme zachránení. Košice:Mikuláš Havrila.1996.80-968634-4-4.brigitasvedska/smezachraneni;
1811 ..The nature of moral responsibility :.:.1995??.9780199998074 (alk. paper);978-0-19-999807-4.clarkerandolphk/thenatureofmoralresponsibility;
1812 .Novák, Josef.Církevní dějiny : Devátá patristická čítanka.:Praha : Čes.katolická Charita.1991.80-7072-120-0.novakjosef/9patristicka;
1813 .May, Karol.V Kordillerách.:Olympia.1990.80-7033-005-8.maykarol/zapokladmiinkov;
1814 .Gattei, Stefano..Thomas Kuhn\'s \"linguistic turn\" and the legacy of logical empiricism.Burlington, VT ::Ashgate,.2008...gatteistefano/thomas;
1815 .Dušan, Machovec.4 MACHOVEC, Dušan, 1929- Dějiny antické filosofie.Jinočany:H & H.1993.80-85467-62-3.machovecdusan/dejiny;
1816 .Mitchell, Stephen A..Freud a po Freudovi : dějiny moderního psychoanalytického myšlení.Praha:Triton.1999.80-7254-029-7.mitchelstephen/freud;
1817 ..Oxford Studies in Epistemology - všetky časti.:.2016..oxford/epistemology;
1818 .Dorn, Thea.Die deutsche Seele.Random House ::[s.n.],.2011.978-364-10681-4-1;978-3-641-06814-1.dornthea/diedeutscheseele;
1819 .Finkelstein, Israel..David and Solomon :.New York ::Free Press,.2006..0743243625; 9780743243629;0-7432-4362-5.finkelsteinisrael/davidandsolomon;
1820 .Theodore, V. Olsen.Léto bubnů.:Albatros.1979..olsen/letobubnu;
1821 .Ruotsila, Markku.Churchill and Finland :.London ::Routledge,.2005.0-415-34971-0.ruotsilamarkku/churchill;
1822 .Bernard z Clairvaux, sv., 1090-1153.Boží eros.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-641-4.bernardsvaty/eros;
1823 .Jaroszynski, Piotr..Science in culture.New York, NY ::Rodopi,.2007...jaroszynskipiotr/scienceinculture;
1824 .Keller, Morton..Making Harvard modern.New York ::Oxford University Press,.2001...kellerphyllis/makingharvardmodern;
1825 .Kotze, Annemare..Augustine\'s Confessions.Leiden ;; Boston ::Brill,.2004...kotzeannemare/augustines;
1826 ..Philophronēma :.Schöningh ::Paderborn,.1990.3506790544;3-506-79054-4.harlfinger/philophronema;
1827 .Wood, Frances.Byl Marco Polo opravdu až v Číně? : Frances Wood.Praha:Faun.1999.80-86275-04-3.woodfrances/marco;
1828 ..Agency and action /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2004.0-521-60356-0.hyman/agency;
1829 .Novosad, Libor.Základy speciálního poradenství : struktura a formy poradenské pomoci lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.Praha:Portál.2000.80-7178-197-5.novosadlibor/zaklpor;
1830 .Hubbard, Phil,1969-.City.London ::Routledge,.2006.0-415-33100-5 (brož.);0-415-33099-8.hubbardphil/city;
1831 .Langmeier, Josef.Vývojová psychologie pro dětské lékaře.:Avicenum.1983..langmeierjosef/vyvojovapsychologie;
1832 ..Merleau-Ponty at the limits of art, religion, and perception /.:.2005??.978-1-4411-1976-6.semonovitchkascha/merleau;
1833 .Giddens, Anthony.Sociologie.Praha:Argo.1999.80-7203-124-4.giddens/sociologie;
1834 .Merton, Robert King.Studie ze sociologické teorie.Praha:Slon.2000.80-85850-92-3.mertonrobertking/studiezesociologicketeorie;
1835 .Molyneux, John,.The point is to change it! :.:.2005??.1909026018; 9781909026018;1-909026-01-8.molyneuxjohn/thepointistochangeit;
1836 .Nešpor, Karel.Po kapkách. Havířov:Nakladatelství Aleny Krtilové.1995..nesporkarel/pokapkach;
1837 .Fichte, Johann Gottlieb,(1762-1814.).The system of ethics :.New York ::Cambridge University Press.2005..0521571405 (hbk.);0521577675 .fichtejg/thesystem;
1838 ..Mental actions.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2009..obrienlucy/mentalactions;
1839 .Weigel, Ondřej.Jak zabránit krádeži vašeho automobilu : mechanické a elektronické zabezpečení.Praha:Computer Press.2000.80-7226-349-8.hornicekjan/jakjezditsnizsispotrebou;
1840 .Pile, John F..A history of interior design /.:.2005??.9781118403518 (cloth);978-1-118-40351-8.pilejohnf/ahistoryofinteriordesign;
1841 ..Justice in immigration /.Cambridge ;; New York, NY ::Cambridge University Press,.1995..0521452880 (hardcover);0-521-45288-0.schwartzwarrenf/justiceinimmigration;
1842 .Schimel, Joshua.Writing science :.New York ::Oxford University Press,.2012.978-0-19-976023-7 (váz.); 978-0-19-976024-4 (brož.).schimeljoshua/writingscience;
1843 .Spivey, Michael.The continuity of mind /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2007..0195170784 (alk. paper); 9780195170788 (alk. paper);0-19-517078-4.spiveymichael/thecontinuityofmind;
1844 .Hoek, W. van der.Information, interaction, and agency /.Dordrecht, the Netherlands ::Springer,.2005..1402036000;1-4020-3600-0.hoekwvander/informationinteractionandagency;
1845 .Wheeler, Samuel C..Neo-Davidsonian metaphysics :.New York ::Routledge,.2014.978-0-415-85728-4.wheelersamuelc/neodavidsonianmetaphysics;
1846 ..Acta Sancrae Sedis, A. 1893.Rím:.1893..actasanctaesedis/acta;
1847 .Cathey, Robert Andrew,1956-.God in postliberal perspective :.Farnham, Surrey, England ;; Burlington, VT ::Ashgate,.2009..9780754616801 (hardcover : alk. paper); 0754616800 (hardcover : alk. paper);978-0-7546-1680-1.catheyrobertandrew/godinpostliberalperspective;
1848 .Del Colle, Ralph.Christ and the Spirit.New York ::Oxford University Press,.1994..delcolleralph/christandthespirit;
1849 .Olgiati, Francesco.Pošta kocúra.[S.l.]:n. vl..1938.80-900396-4-2.olgiatifrancesco/posta;
1850 .Toppi, Francesco Saverio.Tam, za tými horami....Rím:.1987..toppifrancescosaverio/tam;
1851 .Rosten, Leo Calvin,(1908-1997).Pan Kaplan má třídu rád.Praha ::Práce,.1970..rosslq/kaplan;
1852 ..The Oxford illustrated history of medieval Europe /.Oxford ::Oxford University Press,.1988.0-19-285220-5.holmesgeorge/theoxfordillustratedhistoryofmedievaleurope;
1853 .Nöllke, Matthias.Umění slovní sebeobrany : jak pohotově a vtipně reagovat na slovní útoky a provokace.Praha:Grada.2004.80-247-0919-8.nollkem/umeni;
1854 ..Listové sv. Pavla apoštola..V Praze ::Nákladem Dědictví sv. Prokopa,.1871..susilfrantisek/listovesvpavlaapostola;
1855 .Kresánek, Jaroslav.Príručný atlas liečivých rastlín.Martin:Osveta.1985..kresanekjaroslav/atlasrastlin;
1856 .Marchal, Victor,1827-1903.Křesťanský muž :.Brno ::Dědictví sv. Cyrilla a Methoda,.1875..marchalvictor/krestanskymuz;
1857 ..Katechismus katolického náboženství.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1942..kubicka/katechismuskatolickeho;
1858 .Podlaha, Antonín,1865-1932.Posvátná místa království Českého :.V Praze ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1909..podlahaantonin/posvatnamista;
1859 .Bahounek, Jiří,(1947-).S pochodní v zubech.Brno ::Brněnské Angelikum,.2008.978-80-254-9956-6.bahounektomasop/spochodni;
1860 .Vavák, František Jan,1741-1816.Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře Milčického z let 1770-1816..V Praze ::Dědictví Sv. Jana Nepomuckého,.1936..vavakfrantisekjan/pameti;
1861 .Poláček, Klement, SDB.Vzrast v láske.Rím:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..polacekklement/vzrast;
1862 .Pesch, Otto Hermann.Druhý vatikánský koncil 1962-1965. Příprava,průběh,odkaz.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-194-6.peschottohermann/druhy;
1863 .Anuruddha.A manual of Abhidhamma being Abhidhammattha Sangaha of Bhadanta Anuruddhacariya.Taipei:Corporate Body of the Buddha.1987.9679920429.anuruddha/amanualofabhidhamma;
1864 .Busch, Thomas W.,1937-.Circulating being :.New York ::Fordham University Press,.1999..0823219283 (hc);0823219291 .buschthomas/circulatingbeing;
1865 .Oehlert, Gary W..A first course in design and analysis of experiments.New York ::W.H. Freeman,.2000..0716735105.oehlertgaryw/afirstcourseindesignandanalysisofexperiments;
1866 .Hertel, Peter.Arbeitsbuch Mathematik zur Physik.Berlin, Heidelberg:Springer-Verlag Berlin Heidelberg.2011.9783642177897;9783642177880.hertelpeter/arbeitsbuch;
1867 .Zajdel, Janusz Andrzej, 1938-1985 - autor.Limes inferior.:Praha :.1989.80-207-0027-7.zajdeljanuszandrzej/limes;
1868 .Foucault, Michel,1926-1984..History of madness.New York ::Routledge,.2006..9780415277013 (alk. paper);0415277019.foucaultmichel/history;
1869 .Beiser, Frederick C.,1949-.Hegel.London ::Routledge,.2005..0-415-31207-8 (hbk);0-415-31208-6 (pbk);978-0-415-31207-3;978-0-415-31208-0.beiserfrederickc/hegel;
1870 .Brown, Harvey R..Physical relativity :.Oxford ::Oxford University Press,.2007.978-0-19-923292-5 (brož.);978-0-19-927583-0.brownharveyr/physical;
1871 .Agar, Jolyon..Rethinking Marxism :.London ::Routledge,.2006..9780415409988 (hbk.);0415409985 (hbk.);9780415411196 (pbk.);041541119X .agarjolyon/rethinking;
1872 .Wyndham, John, 1903-1969 - autor;.Záludný vesmír Johna Wyndhama.:Praha :.2003.80-00-01188-3.wyndhamjohn/zaludny;
1873 .Gookin, Dan..C for dummies.Hoboken, NJ ::Wiley,.2004..0764570684.gookindan;
1874 .Maudlin, Tim..Quantum non-locality and relativity :.Malden, Mass. ::Blackwell Publishers,.2002..0631232206 .maundlintim/quantum;
1875 ..The social psychology of intergroup reconciliation.New York ::Oxford University Press,.2008..9780195300314 .nadlerarie/thesocial;
1876 ..Proof, logic, and formalization.New York ::Routledge,.1992...detlefsenmichael/proof;
1877 ..Self and subjectivity.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2005..1405112050 (hardcover : alk. paper);1405112042 (pbk. : alk. paper).atkinskim/self;
1878 .Carruthers, Jo..Esther through the centuries.Oxford ::Blackwell Pub.,.2008..9781405132138 (hardcover : alk. paper);1405132132 (hardcover : alk. paper).carruthersjo/esther;
1879 .Heelas, Paul..Spiritualities of life.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2008...heelaspaul/spiritualities;
1880 .Kenny, Anthony,1931-.An illustrated brief history of western philosophy.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2006..1405141794 (pbk. : alk. paper);9781405141796 (pbk. : alk. paper);1405141808;9781405141802.kennyanthony/anillustrated;
1881 .Gray, John,1948-.Enlightenment\'s wake :.London ::Routledge,.2007.978-0-415-42404-2 (repr. 2008 : brož.).grayjohn/enlightenments;
1882 .Evans, Dylan.An introductory dictionary of Lacanian psychoanalysis.New York ::Routledge,.1996.0-415-13522-2;0-415-13523-0 (pbk).evansdylan/anintroductory;
1883 .Castex, Jean..Architecture of Italy.Westport, Conn. ::Greenwood Press,.2008..9780313320866 (alk. paper);0313320861 .castexjean/architecture;
1884 .Tomlinson, John,1949-.Cultural imperialism :.London ::Pinter Publishers,.1991..0861877462 (hardback);0861877519 .tomlinsonjohn/cultural;
1885 ..Handbook of psychology..New Jersey ::Wiley & Sons,.2003.0-471-38406-2 (vol.7);0-471-17669-9 (volume set).weinerirwingb/handbook;
1886 .Archer, Nathan - autor.Vražedná past Marťanů.:Praha :.1997, c1996.80-85782-76-6.archernathan/vrazedna;
1887 ..Socratis et Socraticorum reliquiae..[Napoli] ::Bibliopolis,.1990.88-7088-215-2.giannantonigabriele/socratis;
1888 .Bottomley, Stephen..The constitutional corporation.Burlington, VT ::Ashgate,.2007...bottomleystephen/theconstitutionalcorporation;
1889 .Coeckelbergh, Mark..The metaphysics of autonomy :.New York ::Palgrave Macmillan,.2004..1403939381.coeckelberghmark/themetaphysicsofautonomy;
1890 .Drews, Robert..The end of the Bronze Age :.Princeton, N.J. ::Princeton University Press,.1993..0691048118 .drewsrobert/theendofthebronzeage;
1891 .Baker, Mona,1953-.In other words :.London ::Routledge,.1992.0-415-03086-2 (brož.);0-415-03085-4 (váz.);978-0-415-03086-1 (brož.);978-0-415-03085-4.bakermona/inotherwords;
1892 .Johnson, Geraldine A..Renaissance art :.Oxford ::Oxford University Press,.2005.978-0-19-280354-2 (brož.);0-19-280354-9.johnsongeraldinea/renaissanceart;
1893 .Isham, Chris J..Modern differential geometry for physicists.New Jersey ::World Scientific,.2003.981-02-3562-3 (brož.);981-02-3555-0.ishamchrisj/modern;
1894 .McCormick, Michael,1951-.Eternal victory :.Paris ::Editions de la Maison de sciences de l\'homme,.1990, c1986.0521261805;0521386594 (pbk);2735100847 (Franceonly : hbk);2735103471 (Franceonly : pbk).mccormickmichael/eternalvictory;
1895 .Swenson, Don..Society, spirituality, and the sacred :.New York ::Broadview Press,.1999..1551112426.swensondon/society;
1896 .Bujold, Lois McMaster, 1949- - autor.Cetaganda.:Praha :.2001.80-7197-187-1.bujoldlois/cetaganda;
1897 .Sachs, Mendel..Quantum mechanics from general relativity :.Assinippi Park, Norwell, MA, U.S.A. ::Sold and distributed in the U.S.A. and Canada by Kluwer Academic Publishers,.1986..9027722471.sachsmendel/quantummechanicsfromgeneral;
1898 .Davis, Lindsey, 1949- - autor.Čas odejít.:Praha :.2006.80-7341-782-0.davislindsey/casodejit;
1899 .Sherratt, Yvonne,1966-.Adorno\'s positive dialectic.New York ::Cambridge University Press,.2002..052181393X.sherratyvonne/adornos;
1900 .Soper, Philip..The ethics of deference.New York ::Cambridge University Press,.2002...soperphilip/theethicsofdeference;
1901 .Kathleen, Woodiwiss.Vášnivý bozk.:Ikar.2001.80-7118-976-6.woodiwisskathleen/vasnivybozk;
1902 .Fándly, Juraj,1750-1811.Výber z diela.Bratislava:SAV.1954..fandlyjuraj/vyberzdiela1954;
1903 .Velinský, Jaroslav,1932-2012.Strašidlo minulosti /.Libouchec ::Kapitán Kid,.2002..velinskyjaroslav/strasidlo;
1904 .Volf, Jan,1863-1938.Příprava školních dítek k první svaté zpovědi a k svatému přijímání /.České Budějovice ::Serafinské dílo lásky,.1947..volfjan/priprava;
1905 .Ramstein, Matthew,1897-1952..A manual of canon law..Hoboken, N.J.,:Terminal Print.andPub. Co.,.1947...ramsteinmatthew/manual;
1906 .Dobeš, Pavel.Něco o Americe.Hradec Králové:Pear.1995.80-900737-1-9.dobespavel/necooamerice;
1907 .Durrell, Gerald Malcolm, 1925-1995 - autor.Oslí spiknutí.:[Praha] :.1995.80-238-0233-X.durrellgeraldmalcolm/osli;
1908 .Schuster, Ildefonso,1880-1954..The Sacramentary :.London ::Burns, OatesandWashbourne,.1924-30...schusterildefonso/sacramentary;
1909 .Františkánska provincia Najsv. Spasiteľa v Uhorsku.Schematismus almae provinciae Sanctissimi Salvatoris in Hungaria ordinis minorum S. P. Francisci.:.1848..salvatoriani/schematizmy;
1910 .Chandler, Raymond, 1888-1959 - autor.Loučení s Lennoxem.:Praha :.1998.80-902314-5-4.chandlerraymond/louceni;
1911 .Osman, Magda..Controlling uncertainty :.Chichester, West Sussex, UK ;; Malden, MA ::Wiley-Blackwell,.2010..9781405199469 (hc : alk. paper); 1405199466 (hc : alk. paper);978-1-4051-9946-9.osmanmagda/controlling;
1912 .Gajdar, Arkadij Petrovič,1904-1941.Timur a jeho parta /.Praha ::Státní nakladatelství dětské knihy,.1951..gajdararkadijpetrovic/timur;
1913 .Leonard.The hidden treasure: or The immense excellence of the holy sacrifice of the mass. [Followed by] Prayers for mass,..Dubl. and c.:.1861..leonardofportmaurice/hidden;
1914 .Hayden, Torey L..Divná Jadie : Skutečný příběh zneužívaného děvčátka.Praha:Mladá fronta.1994.80-204-0437-6.haydentoreyl/divna;
1915 .Hubáček, Miloš.Pacifik v plamenech : Navazuje na Pacifik v plamenech a pokračuje Vítězství v Pacifiku : Miloš Hubáček.Praha:Panorama.1990.80-7038-049-7.hubacekmilos/pacifik;
1916 .Omiljanowicz, Aleksander,1923-2006.Přízrak Bělověžského pralesa /.Praha ::Naše vojsko,.1975..omiljanowicz/prizrak;
1917 .Nezval, Vítězslav,1900-1958.Loretka :.Praha ::Československý spisovatel,.1955..nezvalvitezslav/loretka;
1918 .Symons, John.Dennett.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-59-8.symons/den;
1919 .Trigg, Roger..Morality matters /.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2005..0631235949 (alk. paper); 0631235957 (pbk. : alk. paper);0-631-23594-9.triggroger/morality;
1920 .Hofbauer, Břetislav.Děti,mládež a volný čas.Praha:Portál.2004.80-7178-927-5.hofbauer/deti;
1921 .Carl, R. Rogers.Ako byť sám sebou.:Iris.1995.80-88778-02-6.rogerscarl/akobyt;
1922 .Jašek, Peter.20. výročie Nežnej revolúcie. .Bratislava :Ústav pamäti národa.2009.978-80-89335-29-9.jasekpeter/vyrocie;
1923 .Martin, Ralph.Hlad po Bohu. FAMILIARIS:Bratislava.1995.80-967068-4-5.martinralph/hlad;
1924 ..Phenomenal concepts and phenomenal knowledge :.New York ::Oxford University Press,.2009.978-0-19-537704-0.altertorinandrew/phenomenal;
1925 .Ben-Menahem, Yemima.Conventionalism /.Cambridge ::Cambridge University press,.2006.978-0-521-82619-8.benmenahemyemina/conventionalism;
1926 .Gregory, Timothy E..A history of Byzantium, 306-1453.Malden, Mass. ::Blackwell Pub.,.2005..0631235124 (hardback : alk. paper);0631235132 (pbk. : alk. paper).gregorytimothye/history;
1927 ..The Bloomsbury companion to political philosophy /.:.1995??.9781847065544 (hardback);978-1-84706-554-4.fialaandrew/thebloomsburycompaniontopoliticalphilosophy;
1928 .Bronstein, Jamie L.,1968-.Empire, state and society :.Chichester, West Sussex ;; Malden, MA ::Wiley-Blackwell,.2012..9781405181815 (cloth); 1405181818 (cloth); 9781405181808 (pbk.); 140518180X (pbk.);978-1-4051-8181-5.bronsteinjamiel/empire;
1929 ..The sovietization of Eastern Europe :.:.1995??.978-0-9800814-6-6.aporbalazs/sovietization;
1930 .Kukučín, Martin.Mať volá 4. diel.:G.A.Bežo nakladateľstvo a kníhtlačiareň v Trnave.1927..kukucinmartin/matvola4;
1931 ..The birth of string theory /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2012.978-0-521-19790-8.cappelliandrea/thebirthofstringtheory;
1932 .Buob, Hans.Cesta obrátenia.Zvolen:Jas.1998.80-88795-53-2.buobhans/cestaobratenia;
1933 ..Anti-theory in ethics and moral conservatism /.Albany ::State University of New York Press,.1989..0887069126; 0887069134 (pbk.);0-88706-912-6.clarkestanleyg/antitheoryinethicsandmoralcoservatism;
1934 .Zerhau, Leo, 1973- - autor.Pověsti a příběhy z Podyjí. :Vranov n.D. [nad Dyjí] ;.2001.80-239-9651-7.zerhauleo/povesti;
1935 .Perry, John; Bratman, Michael.Introduction to philosophy: classical and contemporary readings. 1993:Oxford University Press.1993.0195069366, 9780195069365.perryjohn/introd;
1936 .Gatti, Hilary..Essays on Giordano Bruno /.Princeton, N.J. ;; Oxford ::Princeton University Press,.2011..9780691145747 (hbk.); 0691145741 (hbk.); 9780691148397 (pbk.); 0691148392 (pbk.);978-0-691-14574-7.gattihilary/essays;
1937 .Major, Ladislav.G.W.F.Hegel : Život a dílo.Praha:Mladá fronta.1979..majorladislav/hegel;
1938 .Ivan, Úlehla.Umění pomáhat.:Sociologické nakladatelství.1999.80-85850-69-9.ulehlaivan/umeni;
1939 .Martel, Gordon,1946-.The month that changed the world :.:.1995??.978-0-19-966538-9.martelgordon/month;
1940 .Dougherty, Peter J..Who\'s afraid of Adam Smith? :.New York ::J. Wiley,.2002..0471184772 (cloth : alk. paper).doughertypeterj/whosafraidofadamsmith;
1941 ..Democracy and pluralism :.New York ::Routledge,.2010..9780415473507;0415473500;9780203873649;0203873645.finlaysonalan/democracyandpluralism;
1942 .Jerzy, Broszkiewicz.TROSEČNÍCI V ŘECE METEORŮ. Praha:Albatros.1977..broskiewicz/trosecnici;
1943 .Wigg, Richard,1928-.Churchill and Spain :.London ;; New York ::Routledge,.2005..0415360528 (alk. paper);0-415-36052-8.wiggrichard/churchill;
1944 .Jarrett, Charles E..Spinoza.London ;; New York ::Continuum,.2007...jarrettcharlese/spinoza;
1945 ..Education and the growth of knowledge :.:.1995??.9781118721308 (e-book);978-1-118-72130-8.kotzeeben/educationandthegrowthofknowledge;
1946 .Harman, P. M.1943-.Energy, force, and matter :.Cambridge ::Cambridge University Press,.1982.0-521-28812-6.harman/energy;
1947 .Keller, Jan.Hodnoty pro budoucnost.Praha:G plus G.1996.80-901896-4-4.kellerjan/hodnotyprobudoucnost;
1948 .Hempel, Carl G.1905-1997..Fundamentals of concept formation in empirical science..Chicago,:University of Chicago Press.1952..hempelcarl/fundamentals;
1949 .Petlák, Erich.Všeobecná didaktika.Bratislava:IRIS.2004.80-89018-64-5.petlakerich/vseob;
1950 ..Degrees of belief /.Dordrecht ;; London ::Springer,.2009...huber/degrees;
1951 .Lauster, Peter.Posílení vlastního já : Jak získat sebejistotu a neztratit cit.Praha:Knižní klub.1995.80-7176-198-2.lausterpeter/posilenivlastnihoja;
1952 .Spurling, Laurie,.Phenomenology and the social world :.:.2005??.9780415703178 (hbk.) :;978-0-415-70317-8.spurlinglaurie/phenomenology;
1953 .Goffman, Erving.Stigma : poznámky k problému zvládání narušené identity.Praha:Sociologické nakl..2003.80-86429-21-0.goffmanerving/stigma;
1954 .Mertus, Julie,1963-.Bait and switch :.New York ::Routledge,.2004.0-415-94851-7; 0-415-94850-9.mertusjulie/baitandswitch;
1955 .Mommsen, Wolfgang J.,1930-2004.The political and social theory of Max Weber /.Oxford ::Polity Press,.1989.0-7456-0451-X.mommsenwolfgangj/thepoliticalandsocialtheory;
1956 .Nešpor, Karel.Počítače a zdraví : nač jste se neodvažovali pomyslet, natož zeptat.Praha:Ben.1999.80-86056-71-6.nesporkarel/pocitaceazdravi;
1957 .Gaita, Raimond(1946-).Good and evil :.London ;New York:Routledge.2004.0415332893.gaitar/good;
1958 .O\'Connor, Timothy,1965-.Persons and causes :.New York ::Oxford University Press,.2000..0195133080 (alk. paper);0-19-513308-0.oconnortimothy/personsandcauses;
1959 .Zelený, Milan.Československo očima exilového ekonoma.Praha:Alternativa.1990..zelenymilan/ceskoslovenskoocima;
1960 .Pilger, John..Hidden agendas /.New York ::New Press,.1998..156584520X;1-56584-520-X.pilgerjohn/hiddenagendas;
1961 .Schwan, Alexander,1931-1989.Politische Philosophie im Denken Heideggers /.Opladen ::Westdeutscher Verlag,.1989.3-531-12036-0.schwanalexander/politischephilosophieimdenkenheideggers;
1962 .Schiemann, Gregor..Hermann von Helmholtz\'s mechanism :.[Dordrecht] ::Springer,.2009..9781402056291 (hbk.);140205629X (hbk.);1402056303 (ebk.);9781402056307 (ebk.).schiemanngregor/hermannvonhelmholtzsmechanism;
1963 .Nolan, Charles E..Splendors of faith.Baton Rouge ::Louisiana State University Press,.2010..nolancharlese/splendorsoffaith;
1964 .Hoek, W. van der.Uncertainty, rationality, and agency /.Dordrecht ::Springer,.2006..9781402046308 (alk. paper); 1402046308 (alk. paper);978-1-4020-4630-8.hoekwvander/uncertaintyrationalityandagency;
1965 .Wheeler, Wendy.The whole creature :.:.2005??.978-1-905007-30-1.wheelerwendy/thewholecreature;
1966 ..Acta Sancrae Sedis, A. 1894.Rím:.1894..actasanctaesedis/acta;
1967 .Davis, Stephen T.,1940-.God, reason, and theistic proofs /.Grand Rapids, Mich. ::W.B. Eerdmans,.1997..0802844502 (pbk.);0-8028-4450-2.davisstephent/godreasonandtheisticproofs;
1968 .Isaacs, Marie E..The concept of spirit :.London ::Heythrop College,.1976.0-905764-005 (brož.);0-905764-00-5.isaacsmariee/theconceptofspirit;
1969 .Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1979..spoloksvatehovojtecha/poucenie;
1970 ..Ružencová Královna z Fatimy.:.1947..pustejovskyjiri/ruzencova;
1971 ..Oxford reader\'s companion to Trollope /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.1999..0198662106;0-19-866210-6.terryrc/oxfordreaderscompaniontotrollope;
1972 .Bellarmin, Robert,(1542-1621).Úpění holubice čili O učitečnosti slz.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1948..bellarmin/upeni;
1973 ..Skutky apoštolské.V Praze ::Nákladem Dědictví sv. Prokopa,.1869..susilfrantisek/skutkyapostolske;
1974 .Mihalus, Vinco.Prírodný spôsob liečenia. 1. sväzok: Liečivé zeliny.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1928..mihalusvinco/sposobliecenia;
1975 .Poimon, František,1817-1902.Žena jak má býti :.:.1874..poimonfrantisek/zenakrestanska;
1976 ..Katechismus katolického náboženství.:.1948..katcirkev/katechismuskatolickeho;
1977 .Bahounek, Jiří,(1947-).Martin od lásky - posel věčného zákona :.Brno ::Brněnské Angelicum,Cormiera OP v Brně,.2004..bahounektomasop/martin;
1978 .Vavák, František Jan,1741-1816.Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře Milčického z let 1770-1816..V Praze ::Dědictví Sv. Jana Nepomuckého,.1938..vavakfrantisekjan/pameti;
1979 .Valoušek, František.Jasličky.Prešov:Serafínsky svet.1948..valousekfrantisek/jaslicky;
1980 .Wiktor, Jan.Okrídlený mních.[Turčiansky Sv. Martin]:Matica slovenská.1948..wiktorjan/okridleny;
1981 .Adib-Moghaddam, Arshin.A metahistory of the clash of civilisations :.London:Hurst.2011.9781849040976.arshin/ametahistoryof theclash;
1982 .Raab, Kelley A..Creativity, spirituality, and mental health.Burlington, VT ::Ashgate Pub. Ltd.,.2009...raabkelly/creativityspirituality;
1983 .Olsson, Erik J..Against coherence :.New York ::Oxford University Press,.2005..0199279993 .olssonerik/againstcoherence :;
1984 ..Archaeology, Annales, and ethnohistory.New York ::Cambridge University Press,.1992..0521411742.knappab/archaeology;
1985 .Janusz, A. Zajdel.Vynález profesora van Troffa.:Tatran.1983..zajdeljanuszandrzej/vynalez;
1986 ..Core topics in pain.New York, NY ::Cambridge University Press,.2005..0521857783 .holdcroftanita/core;
1987 .Hellwinkel, Dieter.Die systematische Nomenklatur der organischen Chemie.Berlin, Heidelberg:Springer-Verlag Berlin Heidelberg.2006.9783540264125;9783540264118.hellwinkeldieter/diesystematische;
1988 .Coleman, Janet..A history of political thought :.Oxford ::Blackwell Publishers,.2000..0631218211 (hbk);063121822X (pbk).colemanjanet/ahistory;
1989 .Gibbs, Paul..Heidegger\'s contribution to the understanding of work-based studies.New York ::Springer Science+Business Media,.2011..9789048139323 (hbk.);9048139325 .gibbspaul/heidegger’s;
1990 .Stoljar, Daniel.Physicalism.New York ::Routledge,.2010.978-0-415-45262-5 (hc : alk. paper);978-0-415-45263-2 .stoljardaniel/physicalism;
1991 ..Rethinking the masters of comparative law.Portland, Or. ::Hart Pub.,.2001..1841132896 (cloth);184113290X .rilesannelise/rethinking;
1992 .Ramanujan, A. K.,1929-1993..The collected essays of A. K. Ramanujan.Oxford ::Oxford University Press,.2004..0195668960.dharwadkervinay/thecollected;
1993 .Thomas, Julian..Understanding the Neolithic.New York, NY ::Routledge,.1999...thomasjulian/understanding;
1994 .Einstein, Albert1879-1955.Uber die spezielle und die allgemeine Relativitatstheorie.Berlin ;Heidelberg:Springer-Verlag.2009.9783540877769.einsteinalbert;
1995 .Bartha, Paul F. A.,1964-.By parallel reasoning.Oxford ::Oxford University Press,.2010...barthapaulfa;
1996 .McGinn, Marie.Elucidating the Tractatus.New York ::Oxford University Press,.2006.978-0-19-924444-7 .mcginnmarie/elucidating;
1997 .Solomon, Robert C.,1942-2007.The joy of philosophy :.New York ::Oxford University Press,.2003.978-0-19-516540-1 (pbk.);0-19-506759-2.solomonrobertc/thejoy;
1998 .Oderberg, David S.,1963-.Real essentialism.London ::Routledge,.2007.978-0-415-32364-2.oderbergdavids/real;
1999 .Fine, Kit..Semantic relationism.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2007..9781405108430 (alk. paper);1405108436 .finekit/semantic;
2000 ..A farewell to the Yahwist?.Atlanta ::Society of Biblical Literature,.2006...dozemanthomasb/afarewell;
2001 .Rorem, Paul..Hugh of Saint Victor.New York ::Oxford University Press,.2009...rorempaul/hugh;
2002 ..Continuities and changes in Maya archaeology :.New York ::Routledge,.2004..0415944139 (hardcover : alk. paper).goldencharlesw/continuities;
2003 .Schiemann, Gregor..Hermann von Helmholtz\'s mechanism :.[Dordrecht] ::Springer,.2009..9781402056291 (hbk.);140205629X (hbk.);1402056303 (ebk.);9781402056307 (ebk.).schiemanngregor/hermann;
2004 .Hughes, J. Donald1932-.An environmental history of the world :.London ::Taylor & Francis,.2001.0-415-13618-0.hughesjdonald/anenvironmental;
2005 .Clarke, John R.,1945-.Art in the lives of ordinary Romans :.Berkeley ::University of California Press,.2003.0-520-21976-7.clarkejohnr/art;
2006 .Torok, Laszlo,1941-.Transfigurations of Hellenism.Boston ::Brill,.2005...toroklaszlo/transfiguration;
2007 .Dominikánska rehoľa.CTA CAPITULI GENERALIS ELECTIVI ORDINIS PR?DICATORUM.Rím:CURIA GENERALITIA AD S. SABINAM.2010..dominikanskarehola/acta2010;
2008 ..Middle English.New York ::Oxford University Press,.2007.978-0-19-928766-6.strohmpaul/middle;
2009 .Hohlbein, Wolfgang, 1953- - autor.Návrat dinosaurů.:Brno :.1993.80-7173-240-0.hohlbeinwolfgang/navratdinosauru;
2010 .Guthrie, W. K. C.1906-1981.A history of Greek philosophy..Cambridge ::Cambridge University Press,.1978.0-521-31102-0 (pbk.);0-521-20003-2 (hdb.).guthriewkc/greekphilosophy;
2011 ..Accommodating cultural diversity.Burlington, VT ::Ashgate,.2007...tierneystephen/accomodating;
2012 .Conrad, Christian A.,1966-.Improving international competition order.New York ::Palgrave Macmillan,.2005...conradchristiana/improvinginternational;
2013 .Duby, Georges..The three orders :.Chicago ::University of Chicago Press,.1980..0226167712.dubygeorges/thethreeorders;
2014 ..The Cambridge companion to Hans Urs von Balthasar.Cambridge ::Cambridge University Press,.2004.0-521-89147-7 (brož.);0-521-81467-7.oakesedwardt/thecambridgehansursvonbalthasar;
2015 ..The Cambridge companion to Renaissance philosophy.Cambridge ::Cambridge University Press,.2007.978-0-521-60893-0 (brož.) :;978-0-521-84648-6.hankinsjames/thecambridgerenaissancephilosophy;
2016 .Wilansky, Albert.Modern methods in topological vector spaces.New York ::McGraw-Hill,.1978.0-07-070180-6.wilanskyalbert/modern;
2017 .Ondřej, Sekora.Chrobák Truhlík.:Východoslovenské vydavateľstvo.1971..sekoraondrej/chrobak;
2018 ..A natural history of peace.Nashville, Tenn. ::Vanderbilt University Press,.1996..0826512720 (alk. paper);0826512801 (pbk. : alk. paper).gregorthomas/anatural;
2019 .Bujold, Lois McMaster, 1949- - autor.Hranice nekonečna.:Praha :.2002.80-7197-144-8.bujoldlois/hranicenekonecna;
2020 .Radlinský, Andrej Ľudovít.Poklady kazateľského Rečníctva (1. ročník, č. I. -IV., rok: 1848-1851).Banská Štiavnica:Ondrej Ludevit Radlinszky.1848-1851..pokladykazatelskehorecnictva/1848;
2021 .Gross, Charles G..Brain, vision, memory :.Cambridge ::MIT,.1998.0-262-57135-8 (brož.);0-262-07186-X.grosscharlesg/brain;
2022 .Davis, Lindsey, 1949- - autor.Soumrak v Cordubě.:Praha :.2006.80-7341-923-8.davislindsey/soumrakvcordube;
2023 .Swartz, Norman..The concept of physical law.New York ::Cambridge University Press,.1985..0521258383;0521277299 .swartznorman/concept;
2024 .Tännsjö, Torbjörn,1946-.Understanding ethics :.Edinburgh ::Edinburgh University Press,.2002.0748616381 (pbk.);0-7486-1638-1.tannsjotorbjorn/understandingethics;
2025 .Woodiwissová, Kathlen E..Váhavý nápadník.Bratislava:IKAR.2003.80-551-0604-5.woodiwisskathleen/vahavynapadnik;
2026 .Jules, Verne.Země kožešin.:Návrat.1996.80-7174-530-8.vernejules/zemekozesin;
2027 .Velinský, Jaroslav,1932-2012.Cestou dračích lodí /.Praha ::Albatros,.1989..velinskyjaroslav/cestou;
2028 .Šimek, Josef,1869-1943.Katolická mravouka pro vyšší třídy škol středních/.Písek ::Jaroslav Burian,.1913..simekjosef/mravouka;
2029 .Conte a Coronata, Matteo..Institutiones iuris canonici :.Taurini ::Marietti,.1948...corontamatteo/institutiones;
2030 .Dohnány, Mikuláš,1824-1852.Dumy /.Bratislava ::Tatran,.1968..dohnanymikulas/dumy;
2031 .Durrell, Gerald Malcolm.Přetížená archa.Praha:BB/art.1998.80-86070-55-7.durrellgeraldmalcolm/pretizena;
2032 .Jungmann, Josef A.1889-1975..The Mass of the Roman rite;.New York,:Benziger.1951-55..jungmannjosef/mass;
2033 .Františkánska provincia Najsv. Spasiteľa v Uhorsku.Schematismus almae provinciae Sanctissimi Salvatoris in Hungaria ordinis minorum S. P. Francisci.:.1851..salvatoriani/schematizmy;
2034 .Chandler, Raymund.Sbirka - soubor povidek.:.2015..chandlerraymond/sbirka;
2035 ..The Oxford handbook of happiness /.Oxford ::Oxford University Press,.2013.978-0-19-955725-7; 978-0-19-871462-0.davidsusan/oxford;
2036 .Arnould, Galopin.Patnáctiletý letec-diel 1.:Optys print.1992.80-901351-1-0.galopinarnould/patnactilety;
2037 ..New essays on the history of autonomy.Cambridge, UK ;; New York ::Cambridge University Press,.2004...brendernatalie/essays;
2038 .Mac, Hyman.Hrůza padá na seržanty.:Naše vojsko.1996.80-206-0452-9.hymanmac/hruza;
2039 .Hubáček, Miloš.Válka končí v Pacifiku I : 4. díl. : pevnost Iwodžima.Praha:Paseka.2000.80-7185-307-0.hubacekmilos/valka;
2040 .Ondaatje, Michael, 1943- - autor.Anglický pacient.:Praha :.1997.80-7203-056-6.ondaatjemichael/anglicky;
2041 .Nezval, Vítězslav, 1900-1958 - autor.Valérie a týden divů.:Praha :.1994.80-85285-40-1.nezvalvitezslav/valerie;
2042 .Korsgaard, Christine M..The constitution of agency :.New York ::Oxford University Press.2008.9780199552740;978-0-19-955273-3 (hbk.);978-0-19-955274-0 .korsgaardchristine/constitution;
2043 .Hanák, Jozef.Obsadenie Bratislavy 1918-1920.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-71-7.hanakjozef/obsadenie;
2044 .Uslaner, Eric M.,1947-.The moral foundations of trust /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2002.0-521-01103-5.uslanereric/moral;
2045 .Hopkins, Marilyn.Řád templářů.Praha:Svojtka.2007.978-80-7352-626-9.hopkinsmarylin/rad;
2046 .Robert, Arthur.Záhada vreštiacich hodín.:Mladé letá.1995.80-06-00598-2.arthurrobert/11;
2047 .Tomašovičová, Anna.Základy ekonomiky pre sociálneho pracovníka. .Trnava :Oľga Váryová-OLIVA.2009.978-80-89332-07-6.tomasovicova/zakl;
2048 .May, Karl, 1842-1912 - autor.Závěť Vinnetoua :.:Český Těšín :.1992.80-901283-6-X.maykarol/winnetow;
2049 .Amin, Samir.The implosion of contemporary capitalism.New York:Monthly Review Press.2013.9781583674208;9781583674215;978-1-58367-420-8.aminsamir/implosion;
2050 .Benjamin, Andrew E..Style and time :.Evanston, Ill. ::Northwestern University Press,.2006..0810123339 (cloth : alk. paper); 0810123347 (pbk. : alk. paper); 9780810123335;0-8101-2333-9.benjaminandrewe/styleandtime;
2051 ..Contemporary political philosophy :.Oxford ::Blackwell,.1997.1-55786-842-5 (brož.);1-55786-841-7.pettitphilip/contemporary;
2052 .Thorpe, Lucas..The Kant dictionary /.New York ::Bloomsbury Academic,.2014..9781847065797 (pbk.); 9781847065780 (hardcover);978-1-84706-579-7.thorpelucas/thekantdictionary;
2053 ..One hundred twentieth-century philosophers.New York ::Routledge,.1998..0415179963 (pbk. : alk. paper).brownstuartc/onehundred;
2054 .Arrighi, Giovanni..The long twentieth century :.London ;; New York ::Verso,.1994..1859849156; 1859840159 (pbk.);1-85984-915-6.arrighigiovanni/long;
2055 .Penzel, Anton.Ovocinár na Slovensku. na sklade u E. Krčméryho:V B. Bystrici.1867..penzelanton/ovoc;
2056 .Capobianco, Richard,1957-.Engaging Heidegger /.Toronto ;; Buffalo ::University of Toronto Press,.2010..9781442641594 (hbk. : alk. paper);978-1-4426-4159-4.capobiancorichard/engagingheidegger;
2057 .Karol, Ondriaš.Človek alias programovaný biologický stroj a jeho lásky.:Agentúra IQ+ Janošovský.2002.80-967979-5-6.ondriaskarol/clovek;
2058 ..Studium und Lehre nach Bologna :.:.1995??.9783658030162 (pbk. : alk. paper); 365803016X (pbk. : alk. paper);978-3-658-03016-2.clausstefan/studiumundlehrenachbologna;
2059 .Zerhau, Leo, 1973- - autor.Vyřiďte sijónské dceři :. :Vranov n.D. [nad Dyjí] ;.2002.80-239-9712-2.zerhauleo/vyrid;
2060 ..Kant\'s Metaphysics of morals :.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2010..9780521513937 (hardback : alk. paper); 0521513936 (hardback : alk. paper);978-0-521-51393-7.denislara/kants;
2061 .Stonier, Tom.Beyond information: the natural history of intelligence. 1992:Springer-Verlag.1992.3540196544, 9783540196549.stoniertom/beyond;
2062 .Gauker, Christopher..Words without meaning.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2003..0262072424 (hc. : alk. paper);0262571625 (pbk. : alk. paper).gaukerchristopher/words;
2063 .Oliverius, Jaroslav.Svět klasické arabské literatury.Brno:Atlantis.1995.80-7108-109-4.oliveriusjaroslav/svet;
2064 .Branecký, Jozef,1882-1962.Krátke dejiny zuborského kláštora a opátstva.[Trenčín]:Jozef Branecký.1945..braneckyjozef/kratke;
2065 .Price, Daniels.Základní enneagram.:.2000?..pricedaniels/zakl;
2066 .Reynolds, David,1952-.The long shadow :.:.1995??.9780393088632 (hardcover);978-0-393-08863-2.reynoldsdavid/long;
2067 .Douglass, James W..JFK and the unspeakable :.Maryknoll, N.Y. ::Orbis Books,.2008..9781570757556; 1570757550;978-1-57075-755-6.douglasjamesw/jfkandtheunspeakable;
2068 .Finn, Stephen J..Thomas Hobbes and the politics of natural philosophy.London ::Continuum,.2006...finnstephen/thomashobbesandthepoliticsofnaturalphilosophy;
2069 .Götz, R. Richter.Lvi přicházejí.:Albatros.1978..richtergotz/lvi;
2070 .Powell, John.Láska bez podmínek.Praha:Portál.2003.80-7178-770-1.powelljohn/laska;
2071 ..Popper\'s Open society after fifty years.London ;; New York ::Routledge,.1999...jarvieic/poppersopensocietyafterfiftyyears;
2072 ..Philosophy in a feminist voice.Princeton, N.J. ::Princeton University Press,.1998...kouranyjaneta/philosophyinafeministvoice;
2073 .Harman, Gilbert..Explaining value and other essays in moral philosophy.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2000...harmangilbert/explaining;
2074 .Wondrák, Eduard.Historie moru v českých zemích : O moru, morových ranách a boji proti nim,o zoufalství, strachu a nadějích i o nezodpovězených otázkách.Praha:Triton.1999.80-7254-073-4.wondrake/mor;
2075 .Hempel, Carl Gustav,1905-1997.Philosophy of natural science /.Englewood Cliffs, N.J. ::Prentice-Hall, Inc.,.1966..hempelcarl/philosophy;
2076 .Pokorná, Věra.Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování.Praha:Portál.2001.80-7178-570-9.pokornavera/teorieanap;
2077 .Hubert, Henri,1872-1927..Sacrifice: its nature and function..[Chicago]:University of Chicago Press.1964..huberthenri/sacrifice;
2078 .Lauster, Peter.Sebevědomí : Jak získat sebejistotu a neztratit cit.Praha:Knižní klub.1993.80-85634-22-8.lausterpeter/sebevedomijakziskat;
2079 .Merleau-Ponty, Maurice,1908-1961.The Merleau-Ponty reader /.Evanston, Ill. ::Nortwestern University Press,.2007.978-0-8101-1950-5; 978-0-8101-2043-3.merleaupontymaurice/1nezaradene;
2080 .Harrington, Austin.Moderní sociální teorie : základní témata a myšlenkové proudy.Praha:Portál.2006.80-7367-093-3.harringtonaustin/modernisocialniteorie;
2081 .Mertz, Elizabeth..The language of law school.Oxford [England] ;; New York ::Oxford University Press,.2007...mertzelizabeth/thelanguageoflawschool;
2082 .Mommsen, Hans..The rise and fall of Weimar democracy /.Chapel Hill, NC ::University of North Carolina Press,.1996..0807822493 (alk. paper);0-8078-2249-3.mommsenhans/theriseandfallofweimardemocracy;
2083 .Nešpor, Karel.Počítače, Internet a ochrana zdraví uživatele.:Prague Internet World.2000..nesporkarel/pocitaceinternetochrana;
2084 .Tickle, Phyllis..Greed :.New York ::Oxford University Press.2004..0195156609.ticklep/greed;
2085 .O\'Connor, Timothy,1965-.Theism and ultimate explanation :.Malden, Mass. ::Blackwell Publishing,.2008.978-1-4051-6969-1.oconnortimothy/theismandultimateexplanation;
2086 .Zelený, Milan.Ještě je čas.:.1990..zelenymilan/jestejecas;
2087 .Pinder, John,1924-.The European Union :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2007.978-0199233977;978-0-19-923397-7.pinderjohn/theeuropeanunion;
2088 .Schutze, Robert..An introduction to European law /.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2012..9781107025103 (hbk.); 9781107654440 (pbk.);978-1-107-02510-3.schutzerobert/anintroductiontoeuropeanlaw;
2089 .Schimmel, Solomon..The tenacity of unreasonable beliefs :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2008..9780195188264; 0195188268;978-0-19-518826-4.schimmelsolomon/thetenacityofunreasonablebeliefs;
2090 .Splett, Jörg.Gotteserfahrung im Denken. Zur philosophischen Rechtfertigung des Redens von Gott. 3. Aufl.Freiburg ::Verlag Karl Alber,.1985..splettjorg/gotteserfahrungimdenken;
2091 .Veer, Rene van der,1952-.Lev Vygotsky /.London ;; New York ::Continuum,.2007..9780826484093; 0826484093;978-0-8264-8409-3.veerrenevander/levvygotsky;
2092 .Whelan, Frederick G.,1947-.Edmund Burke and India :.Pittsburgh, Pa. ::University of Pittsburgh Press,.1996..0822939274;0-8229-3927-4.whelanfrederickg/edmindburkeandindia;
2093 ..Acta Sancrae Sedis, A. 1895.Rím:.1895..actasanctaesedis/acta;
2094 .Eatwell, John,1945-.The fall and rise of Keynesian economics /.Oxford ::Oxford University Press,.2011.978-0-19-977769-3.eatwelljohn/thefallandriseofkeynesianeconomics;
2095 ..Lux mundi :.London ::John Murray,.1889..gorecharles/luxmundi;
2096 .Jenson, Robert W..Systematic theology.New York ::Oxford University Press,.1997-1999..9780195086485;0195086481 (v. 1);019508649X (v. 2 : alk. paper).jensonrobertw/systematictheology;
2097 .Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..spoloksvatehovojtecha/poucenie;
2098 ..Oxford readings in philosophical theology..Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2009..reamichael/oxfordreadingsinphilosophicaltheology;
2099 ..Písmo svaté Nového Zákona /.V Praze ::Nákladem Dědictví sv. Prokopa,.1872..susilfrantisek/pismosvatenovehozakona;
2100 .Mihalus, Vinco.Prírodný spôsob liečenia. 2. Sväzok: Liečivé zeliny.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1929..mihalusvinco/sposobliecenia;
2101 .Marchal, Jan,1797-1867.Ziwot [i.e. Žiwot] Marie Panny, wyobrazený w chodbách Lorety Římowské /.W Jindřichowě Hradci ::Tiskem Aloisia Landfrasa a Syna,.1869..marchaljan/ziwotmariepanny;
2102 .Kubíček, Václav,1866-1951.Katechismus katolického náboženství /.Praha ::Česká katolická charita,.1951..kubicekvaclav/katechismus;
2103 .Zdislava z Lemberka,(ca 1220-1252).Dopisy z Lemberka.Brno ::První sdružení přátel bl. Hyacinta M. Cormiera v Brně,.2002..bahounektomasop/dopisy;
2104 .Vavřínek, František,1877-1944.O státoprávní povaze království a zemí na říšské radě zastoupených /.Praha ::Bursík a Kohout,.1905..vavrinekfrantisek/ostatopravni;
2105 .Liguori, Alfonso Maria de,1696-1787.Jedenáct návštěv Nejsvětější Svátosti oltářní od sv. Alfonsa.:.1935..liguorialfonz/jedenact;
2106 .Drenkelfort, Heinrich.Blahoslavený Arnold Janssen.:SÚSCM.1984..drenkelfortheinrich/blahoslaveny;
2107 .Lorit, Sergio C..Vypravování o životě papeže Jana.Řím:Křesťanská akademie.1967..loritsergio/vypravovani;
2108 .Chakravartty, Anjan.A metaphysics for scientific realism.Cambridge:Cambridge University Press.2007.0521876494;9780521876490;9780511365836.chakravartty/ametaphysicsforscientificrealism;
2109 .Pinkard, Terry P..German philosophy, 1760-1860 :.New York ::Cambridge University Press,.2002..0521663261;0521663814 .pinkardterry/germanphilosophyidealism;
2110 .Soccio, Douglas J..Archetypes of wisdom :.Belmont, CA ::Wadsworth/Cengage Learning,.2010..9780495603825 (student ed. : pbk.);0495603821 (student ed. : pbk.).socciodj/archeotypes;
2111 .Žamboch, Miroslav, 1972- - autor.Jennifer - důl Quake.:V Praze :.2005.80-7254-650-3.zambochmiroslav/povidky;
2112 ..Cosmology, quantum vacuum and zeta functions.New York ::Springer,.2011..9783642197604 (electronic bk.);3642197604 (electronic bk.).odintsovs/cosmology;
2113 .Schlick, Moritz.Die Wiener Zeit.Vienna:Springer-Verlag/Wien.2008.9783211331163;9783211331149.schlickmoritz/diewiener;
2114 .Dosse, François,1950-.History of structuralism.London ::University of Minnesota Press,.1997..0816622396 (v.1, hbk.);0816622418.dossefrancois/history;
2115 .Philipse, Herman.Heidegger\'s philosophy of being :.Princeton ::Princeton University Press,.1998.0-691-00117-0;0-691-00119-7 .philipseherman/heidegger’s;
2116 .Cullen, Katherine E..Physics :.New York, NY ::Chelsea House,.2005..0816054630 (hardcover : acid-free paper).cullenkatherinee/physics;
2117 .Parker, Ian,1956-.Revolution in psychology.Ann Arbor, Mich. ::Pluto Press,.2007...parkerian/revolution;
2118 .Lincoln, Don..Understanding the universe.London ::World Scientific,.2004...lincolndon/understanding;
2119 .Emil, Vachek.Bidýlko.:Československý spisovatel.1965..vachekemil/bidylko;
2120 .Smith, R. Kent..Building vocabulary for college.Boston, Mass. ::Wadsworth Cengage Learning,.2012..9780495906360 (Student edition);0495906360 (Student edition).smithrkent;
2121 .Sorell, Tom..Scientism :.New York ::Routledge,.1991..0415033993.sorelltom/scientism;
2122 .Putnam, Hilary.Realism with a human face.Cambridge ::Harvard University Press,.1992.0-674-74945-6.putnamhilary/realism;
2123 .Sharpe, Matthew,1975-.Slavoj Zizek :.Burlington, VT ::Ashgate,.2004..0754639185 .sharpematthew/slavoj;
2124 .Berger, Peter L.,1929-.Questions of faith :.Malden ::Blackwell,.2004.1-4051-0848-7 (brož.);1-405-10847-9.bergerpeterl/questions;
2125 .Kent, John,1923-.Wesley and the Wesleyans.New York ::Cambridge University Press,.2002..0521455324 (hbk.);0521455553 .kentjohn/wesley;
2126 ..Places in mind :.New York ::Routledge,.2004..041594645X (alk. paper);0415946468 .shackelpaula/places;
2127 ..The cultural studies reader.London ::Routledge,.1999..0-415-13753-5 (hbk);0-415-13754-3 (pbk).duringsimon/thecultural;
2128 ..Encyclopedia of new religious movements.London ::Routledge,.2006.0-415-26707-2.clarkepeterbernard/encyclopedia;
2129 .Perry, Michael J..Toward a theory of human rights :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2007..9780521865517 (hbk.) :;0521865514 .perrymichaelj/toward;
2130 .Neville, Robert C..Eternity and time\'s flow.Albany, N.Y. ::State University of New York Press,.1993..0791415996;0791416003 .nevillerobertc/eternity;
2131 .Verne, Jules,1828-1905.Vynález zkázy.Praha ::SNDK,.1962..vernejules/vynalez;
2132 .Edge, Peter W..Religion and law.Burlington, VT ::Ashgate,.2006...edgepeterw/religionandlaw;
2133 .Sales, H. E.,1948-.Professional communication in engineering.New York ::Palgrave Macmillan,.2006.1-4039-4806-2 (váz.);0-230-58013-0.saleshe/professionalcommunication;
2134 .Duffy, Christopher,1936-.The fortress in the age of Vauban and Frederick the Great, 1660-1789.Boston ::Routledge & Kegan Paul,.1985..0710096488.duffychristopher/thefortressintheageofvauban;
2135 .Barden, Nicola..Words and symbols.Maidenhead ::Open University Press,.2007...bardennicola/wordsandsymbols;
2136 .Staub, Ervin,1938-.The psychology of good and evil :.New York, N.Y. ::Cambridge University Press,.2003.0-521-82128-2.staubervin/thepsycho logyofgood;
2137 .Showalter, R. E..Monotone operators in Banach space and nonlinear partial differential equations.Providence ::American Mathematical Society,.1997.0-8218-0500-2.showalterre/monotone;
2138 ..A companion to late Antiquity.Malden, MA ::Wiley-Blackwell,.2009..9781405119801 (hardcover : alk. paper;1405119802 (hardcover : alk. paper).rousseauphilip/acompaniontolateantiquity;
2139 ..The Cambridge companion to Freud.Cambridge ::Cambridge University Press,.1991..neujerome/freud;
2140 .Bujold, Lois McMaster, 1949- - autor.Bratři ve zbrani.:Praha :.2002.80-7197-202-9.bujoldlois/bratrivezbrani;
2141 .Friedländer, Saul,1932-.Nazi Germany and the Jews..New York ::HarperCollins,.1997.0-06-019042-6.friedlandersaul/nazi;
2142 .Davis, Lindsey.Tři ruce ve fontáně.Praha:BB/art.2007.80-7381-133-2.davislindsey/trirucevefontane;
2143 .Thomson, Anne..Critical reasoning in ethics.London ;; New York ::Routledge,.1999...thomsonanne/;
2144 .Woodiwiss, Kathleen E. - autor.Žhavé líbánky.:[Praha] :.2001.80-7202-832-4.woodiwisskathleen/zhavelibanky;
2145 .Škrábik, Andrej.Ján Hus vo svetle pravdy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1923..skrabikandrej/janhus;
2146 .Verne, Jules, 1828-1905 - autor;.Zemí šelem.:Praha :.1991.80-00-00080-6.vernejules/zemiselem;
2147 .Velinský, Jaroslav,1932-2012.Tmavá Studnice :.Praha ::Mladá fronta,.1984..velinskyjaroslav/tmava;
2148 .Vřešťál, Antonín,1849-1928.Katolická mravouka /.Praha ::Dědictví Sv. Prokopa,.1912..vrestalantonin/mravouka;
2149 ..Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae. Volumen I, Leges annis 1917-1941 editae /.Roma ::Commentarium pro religiosis,.1966..ochoaxaverius/leges;
2150 .Félicien, Champsaur.U-A, král opic.Brno ::Jota.1993.80-85617-08-0.champsaurfelicien/kralop;
2151 .Durrell, Gerald Malcolm, 1925-1995 - autor.Schůzky se zvířaty.:[Praha] :.2000.80-7257-290-3.durrellgeraldmalcolm/schuzky;
2152 .Anson, Peter F.1889-1975..Churches, their plan and furnishing;.Milwaukee,:Bruce Pub. Co..1948..ansonpeter/churches;
2153 .Františkánska provincia Najsv. Spasiteľa v Uhorsku.Schematismus almae provinciae Sanctissimi Salvatoris in Hungaria ordinis minorum S. P. Francisci.:.1853..salvatoriani/schematizmy;
2154 .Chandler, Raymond, 1888-1959 - autor.Dáma v jezeře.:Praha :.1992.80-204-0327-2.chandlerraymond/dama;
2155 ..The Oxford handbook of rationality.New York ::Oxford University Press,.2004.978-0-19-514539-7.melealfred/oxford;
2156 .Arnould, Galopin.Patnáctiletý letec-diel 2.:Optys print.1993.80-910351-3-6.galopinarnould/patnactilety;
2157 ..Thinkers and theories in ethics /.New York ::Britannica Educational Pub. in association with Rosen Education Services,.2011...duignanbrian/thinkers;
2158 .Hubáček, Miloš.Vítězství v Pacifiku : bitva o Guadalcanal.Praha:Mladá fronta.1999.80-204-0798-7.hubacekmilos/vitezstvi;
2159 .Stich, Alexandr.Seifertova Světlem oděná : (interpretace:pokus a výzva).Praha:Argo.1998.80-7203-105-8.ondaatjemichael/mameto;
2160 .Nepil, František, 1929-1995 - autor.Srpen s bejbinkou.:Horní Bříza :.2000.80-902211-7-3.nepilfrantisek/srpen;
2161 .Hradská, Katarína.Slobodomurárske lóže v Bratislave.Bratislava:Prístrojová technika.2005.80-88912-93-8.hradskakatarina/slob;
2162 ..Contractarianism and rational choice :.New York ;; Cambridge ::Cambridge University Press,.1991.0521391342; 0521398150 (pbk.);0-521-39134-2.valletnynepeter/choice;
2163 .Horyna, Břetislav.Dějiny rané romantiky : Fichte, Schlegel, Novalis.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-810-X.horynabretislav/dejiny;
2164 .May, Karol.Žezlo a kladivo-diel 1.:Návrat.1995.80-7174-637-1.maykarol/zezloakladivo;
2165 .Knotz, Ksawery.Sex ako ho nepoznáte. .Pezinok :Familiaris.2009.978-80-89428-02-1.knotzksawery/sex;
2166 .Bachat, Daniel Miloslav.Trúchlopej. Škarnicl a synovia:Skalica.1870..bachatdaniel/truchlopej;
2167 .Andersen, Niels Akerstrom.Discursive analytical strategies :.Bristol ::The Policy Press,.2003.1-86134-440-6; 1-86134-439-2 (brož.).andersennielsakerstrom/discursive;
2168 .Benjamin, Andrew E..Present hope.London ;; New York ::Routledge,.1997...benjaminandrewe/presenthope;
2169 ..A companion to ancient Egypt.Malden, Mass. ::Wiley-Blackwell,.2010..9781405155984 (hardcover : alk. paper);1405155981 (hardcover : alk. paper).lloydalanb/egypt;
2170 .Bhattacharya, R. N.1937-.A basic course in probablity theory.New York ::Springer,.2007..0387719385;9780387719382.bhattacharyarn/abasiccourseinprobalitytheory;
2171 .Bloor, David..Wittgenstein, rules and institutions.New York ::Routledge,.2002...bloordavid/wittgensteinrulesandinstitutions;
2172 ..Endophysics, time, quantum, and the subjective.Hackensack, NJ ::World Scientific,.2005...buccherir/endophysics;
2173 .Eaton, Katherine Bliss..Daily life in the Soviet Union /.Westport, Conn. ::Greenwood Press,.2004..0313316287 (alk. paper);0-313-31628-7.eatonkatherinebliss/daily;
2174 .Martin, Kukučín.Dielo X.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..kukucinmartin/10dielo;
2175 .Karol, Ondriaš.Hahaha.:Agentúra IQ+ Janošovský.2002.80-967979-6-4.ondriaskarol/hahaha;
2176 .Clayton, Philip,1956-.Mind and emergence :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2008.978-0-19-927252-5 (hbk.); 978-0-19-929143-4 (pbk.).claytonphilip/mindandemergence;
2177 .Zerhau, Leo, 1973- - autor.Krása a statečnost :. :Vranov n.D. [nad Dyjí] ;.2005.80-239-9711-4.zerhauleo/krasa;
2178 ..Kierkegaard\'s \'Concluding unscientific postscript\' :.New York ::Cambridge University Press,.2010..9780521897983 (hardback); 052189798X (hardback);978-0-521-89798-3.furtakrickanthony/kierkegards;
2179 .Gaukroger, Stephen,1950-.The collapse of mechanism and the rise of sensibility :.Oxford :; New York ::Clarendon Press ;; Oxford University Press,.2010.978-0-19-959493-1 (hbk.).gaukrogerstephen/collapse;
2180 .Aubenque, Pierre.Rozumnost podle Aristotela. Praha:OIKOYMENH.2003.80-7298-075-0.ivankaendrevon/platohristianus;
2181 .Dörner, Klaus.Bláznit je lidské : učebnice psychiatrie a psychoterapie.Praha:Grada.1999.80-7169-628-5.dornerklaus/blaznit;
2182 .Roberts, J. M.1928-2003..Twentieth century :.New York ::Viking,.1999..0670884561 (alk. paper);0-670-88456-1.robertsjm/twenieth;
2183 .Douglas-Scott, Sionaidh..Law after modernity /.Oxford ;; Portland, Or. ::Hart Pub.,.2013..9781841130293; 184113029X;978-1-84113-029-3.douglasscottsionaidh/lawaftermodernity;
2184 .Finnis, John.Aquinas :.Oxford [England] ;; New York ::Oxford University Press,.2004..finnisjohn/aquinas;
2185 .Burtonová, Hester.Bez doprovodu bubnú. Praha:Albatros.1979..burtonova/bezdoprovodu;
2186 .Norman, Philip,1943-.John Lennon :.London ::HarperCollins,.2008..9780007197415 (hbk.); 0007197411 (hbk.); 9780007278251; 000727825X;978-0-00-719741-5.normanphilip/john;
2187 .Sokol, Jan.Občanské minimum : učební text pro žáky.Praha:Tauris.2002.80-211-0410-4.sokoljan/minim;
2188 .Kourany, Janet A..Philosophy of science after feminism /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2010..9780199732616 (pbk. : alk. paper); 9780199732623 (hardcover : alk. paper);978-0-19-973261-6.kouranyjaneta/philosophyofscienceafterfeminism;
2189 .Harman, Graham,1968-.Heidegger explained.Chicago ::Open Court,.2007...harmangraham/heidegger;
2190 .Hoeller, Stephan A..C.G.Jung a gnóze : sedm promluv k zemřelým.Praha:Eminent.2006.80-7281-250-5.hoellerstephan/jungpromluvykzemrelym;
2191 .Průcha, Jan, 1934- - autor.Alternativní školy.:Hradec Králové :.1994.80-7041-972-5.pruchajan/alter;
2192 .Hudson, Nancy J.,1966-.Becoming God.Washington, D.C. ::Catholic University of America Press,.2007...hudsonnaney/becoming;
2193 .Le, BON, Gustave.Psychologie davu : Co je to dav?Dá se dav ovládnout?Co je veřejné mínění,jak se vytváří a jak se dá ovlivnit?.Praha:Kra.1997.80-901527-8-3.lebongustave/psychologiedavucojedav;
2194 ..Social innovations, institutional change, and economic performance :.Cheltenham, UK ;; Northampton, MA ::Edward Elgar,.2007..9781847202536 (hardcover); 1847202535 (hardcover);978-1-84720-253-6.hamalainentimoj/social;
2195 .Hrehová, H..Etika - sociálne vzťahy - spoločnosť.Trnava :Trnavská univerzita.2005.80-8082-024-4.hrehovahelena/etikasocialnevztahy;
2196 .Palko, Vladimír,,1957-.Levy prichádzajú.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2012.978-80-7165-870-2;;9788071658702 (viaz.); 978-80-7165-870-2.palkovladimir/levy;
2197 .Merzbach, Uta C.,1933-.A history of mathematics.Hoboken, N.J. ::John Wiley,.2011.978-0-470-52548-7.merzbachutac/ahistoryofmathematics;
2198 .Monaghan, John..Social and cultural anthropology.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2000...monaghanjohn/socialandculturalanthropology;
2199 .Nešpor, Karel.Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí.:Sportpropag.1998..nesporkarel/problemysnavykovymilatkami;
2200 .Held, Virginia..How terrorism is wrong :.New York ::Oxford University Press.2008..978-0-19-532959-9;9780195329599 .heldv/how;
2201 ..A companion to the philosophy of action.Malden, MA ::Wiley-Blackwell,.2010.978-1-4051-8735-0.oconnortimothy/acompaniontothephilosophyofaction;
2202 .Ďaďo, Jaroslav.Marketing služieb.Bratislava:ELPRESS.2006.80-8057-662-9.dadojaroslav/marketingsluzieb;
2203 .Pink, Thomas..Free will :.New York ::Oxford University Press,.2004..0192853589.pinkthomas/freewill;
2204 .Schutz, Alfred,1899-1959..The theory of social action :.Bloomington ::Indiana University Press,.1978..0253359570;0-253-35957-0.schutzalfred/thetheoryofsocialaction;
2205 .Schliemann, Oliver.Die Axiome der Anschauung in Kants Kritik der reinen Vernunft /.Berlin ;; New York ::De Gruyter,.2010.978-3-11-022842-7 (hc : alk. paper); 978-3-11-022843-4 (e-ISBN).schliemannoliver/dieaxiomederanschauunginkantskritikderreinenvernunft;
2206 ..Unsicheres Wissen :.Berlin ;; New York ::Walter de Gruyter,.2009.978-3-11-021475-8.spoerhasecarlos/unsichereswissen;
2207 .Ditmarsch, Hans van,1959-.Dynamic epistemic logic.Dordrecht ::Springer,.2007.978-1-4020-5838-7 (váz.) :;978-1-4020-5839-4 (e-kniha).ditmarschhansvan/dynamicepistemiclogic;
2208 .Beckett, Andy,1969-.When the lights went out :.London ::Faber,.2009..9780571221363 (hbk.); 057122136X (hbk.);978-0-571-22136-3.beckettandy/whenthelightswentout;
2209 ..Acta Sancrae Sedis, A. 1896.Rím:.1896..actasanctaesedis/acta;
2210 .Farmelo, Graham.The strangest man :.New York ::Basic Books,.2009..farmelograham/thestrangestman;
2211 .Lonergan, Bernard J. F.,1904-1984.Grace and freedom :.Toronto ::University of Toronto Press,.2000.0-8020-8337-4.lonerganbernardjf/graceandfreedom;
2212 .Marshall, Bruce,1955-.Trinity and truth /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2000.0-521-45352-6 (váz.); 0-521-77491-8 (brož.).marshallbruce/trinityandtruth;
2213 .Imbert, Jean.Proces s Ježišom.Bratislava:Praca.1991.80-7094-263-0.imbertjean/proces;
2214 ..Oxford studies in early modern philosophy..Oxford :; New York ::Clarendon Press ;; Oxford University Press,.2008..garberdaniel/oxfordstudiesinearlymodernphilosophy;
2215 .Sendler, Egon.Byzantské ikony Božej Matky.:Németh Oto.2006.80-88949-91-2.sendleregon/ikony;
2216 .Sýkora, Jan Ladislav,1852-1928.Pravost, neporušenost, věrohodnost a příslušná vážnost knih Nového Zákona vůbec, evangelií pak zvláště /.Praha ::V. Kotrba,.1902..sykorajanladislav/pravostneporusenost;
2217 .Gašpierik, Ferdinand.Receptár malej domácej lékárne.Bratislava:Genezis.1991.80-85220-53-9.gaspierikferdinand/receptardomacej;
2218 ..Modlitby za v Pánu zesnulé /.V Praze ::Dědictví Svatojanské,.1926..hejcljan/modlitby;
2219 .Kubíček, Václav,1866-1951.Biblické dějiny ... /.V Olomouci ::R. Promberger,.1947..kubicekvaclav/biblickedejiny;
2220 .Vincent Lirinensis.Vincentii Lirinensis adversus omnes hæreticorum novitates commonitorium..:Ed. altera, recogn. [ed. by C. Marriott]..1851..vincentlerinsky/commonitorium;
2221 .Tomáš J. Bahounek.Studánky očí svaté Zdislavy.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1997..bahounektomasop/studanky;
2222 .Dürich, Josef.V českých službách. Vypsání mého pobytu za hranicemi 1915-1918 /.Klášter nad Jizerou ::nákl. vl.,.1921..durichjosef/vceskych;
2223 .Štefík, Izidor, SJ.Krvácajúce srdce .Trnava:.1943..stefikizidor/krvacajuce;
2224 .Vittorini, Elio.Slzy a víno.Bratislava:Práca.1949..vittorinielio/slzy;
2225 .Firestone, Chris L.,1957-.Kant and theology at the boundaries of reason.Burlington, VT ::Ashgate,.2009..9780754661306 (hardcover : alk. paper);075466130X (hardcover : alk. paper).firestonechris/kantandtheology;
2226 .Evangeliou, Christos..Aristotle\'s Categories and Porphyry.New York ::E.J. Brill,.1988..9004085386 .evangeliouch/aristotle;
2227 .Žamboch, Miroslav, 1972- - autor.Pašerák.:[Praha] :.2005.80-7254-716-X.zambochmiroslav/jfk1_paserak;
2228 .Bergström, Lars,1952-.Cosmology and practicle astrophysics.Chichester ::Praxis,.2006.3-540-32924-2.bergstromlars/cosmology;
2229 .Heinrich, Michael.Die Wissenschaft vom Wert :.Munster:Verl. Westfalisches Dampfboot.2011.9783896914545.heinrichmichael/diewissenschaft;
2230 .Walton, Gary..History of the American economy.Mason, OH ::Cengage Learning,.2009..0324786611.waltongary/history;
2231 .Blattner, William D.,1963-.Heidegger\'s temporal idealism.New York ::Cambridge University Press,.2005.978-0-521-62067-3 (hbk);978-0-521-02094-7 (pbk).blattnerwilliamd/heidegger’s;
2232 .Taylor, Robert B..Medical wisdom and doctoring.London ::Springer,.2010..9781441955203 (pbk.);1441955208 .taylorrobertb/theart;
2233 .Read, Gardner,1913-2005..Pictographic score notation :.Westport, Conn. ::Greenwood Press,.1998..0313304696 .readgardner/pictographic;
2234 .Lefebvre, Henri,1901-1991..Rhythmanalysis.New York ::Continuum,.2004...lefebrvehenri/rhythmanalysis;
2235 .Piper, David..The companion guide to London.Woodbridge ::Companion Guides,.2000..190063936X.piperdavid/thecompanion;
2236 .Vokotopoulos, Panagietes L..Byzantines eikones.Athens:Ekdotike Athenen,.1995..9602132981 (hc.);9789602132982.vokotopoulos/byzantines;
2237 ..Building blocks of matter :.New York ::Thomson/Gale,.2003..0028657039 (hardcover : alk. paper).rigdenjohns;
2238 .Miles, Steven H..The Hippocratic Oath and the ethics of medicine.Oxford ::Oxford University Press,.2004...milesstevenh/thehippocratic;
2239 .Sorgner, Stefan Lorenz..Metaphysics without truth.Milwaukee, WI ::Marquette University Press,.2007...sorgnerstefanlorenz/metaphysics;
2240 .Crisp, Roger,1961-.Reasons and the good.New York ::Oxford University Press,.2006.978-0-19-929033-8 (Hbk. : alk. paper);978-0-19-954869-9 (Pbk. : alk. paper).crisproger/reasons;
2241 .Brown, Peter,1935-.The making of late antiquity.Cambridge, Mass. ::Harvard University Press,.1978..0674543203.brownpeter/themaking;
2242 ..Heresies of the high middle ages.New York ::Columbia University Press,.1991..0-231-02743-5;0-231-09632-1 .wakefieldwalterl/heresies;
2243 .McClelland, J. S..A history of Western political thought.London ::Routledge,.1996.0-415-11961-8 (váz.);0-415-11962-6.mcclellandjs/ahistory;
2244 .Cashmore, Ernest..Dictionary of race and ethnic relations.New York ::Routledge,.1996..0415151678 (hb : acid-free paper);0415138221 (pb : acid-free paper).cashmoreernest/dictionary;
2245 .Conway, Colleen M..Behold the man.New York ::Oxford University Press,.2008...conwaycolleenm/behold;
2246 ..Developmental origins of aggression.New York ::Guilford Press,.2005...tremblayrichardernest/developmental;
2247 ..Encyclopedia of classical philosophy.Westport, Conn. ::Greenwood Press,.1997..0313287759 .zeyldonald/encyclopedia;
2248 .Veltman, Martinus..Facts and mysteries in elementary particle physics.River Edge, NJ ::World Scientific Pub.,.2003...veltmanmartinus/facts;
2249 .Bulyčov, Kir.Prúsmyk.:.1981-86..bulycovkirill/prusmyk;
2250 .Lai, Karyn,1964-.Learning from Chinese philosophies.Burlington, VT ::Ashgate,.2006...laikaryn/learningfromchinese;
2251 .Webel, Charles..Terror, terrorism, and the human condition.New York ::Palgrave Macmillan,.2004...webelcharles/terrorterrorism;
2252 ..Medieval Ireland :.New York ::Routledge,.2005..0415940524 (hb : alk. paper).duffysean/medievalireland;
2253 .Webster, J.B.1955-.The Cambridge Companion to Karl Barth.Cambridge ::Cambridge University Press,.2003.0-521-58560-0.websterjohn/thecambridgekarlbarth;
2254 .Rippin, Andrew,1950-.Muslims :.New York ::Routledge,.2005..041534882X (alk. paper);0415348889 (alk. paper);0203641191.rippinandrew/muslims;
2255 .Hestenes, David,1933-.New foundations for classical mechanics.Dordrecht ::Kluwer Academic Publishers,.1999.0-7923-5302-1 (váz.);0-7923-5514-8.hestenesdavid/new;
2256 .Chuck, Palahniuk.Klub rváčů.:Volvox Globator.2000.80-7207-285-4.palahniukchuck/klub;
2257 .Cohen, Benyamin..My Jesus year :.New York, NY ::HarperOne,.2008..9780061245176;0061245178.cohenbenyamin/myjesus;
2258 .Gazzaniga, Michael S.,1939-.Human :.New York ::Ecco,.2008.978-0-06-089288-3.gazzanigamichaels/human;
2259 .Bujold, Lois McMaster, 1949- - autor.Zrcadlový tanec.:Praha :.2003.80-7197-221-5.bujoldlois/zdcadlovytanec;
2260 .Ipolyi-Stummer, Arnold.A Deákmonostori XIII. századi Román Basilika.Pešť:.1860..ipolyistummerarnold/adeak;
2261 .Davis, Lindsey, 1949-.Šelmy v aréně.:Praha :.2007.978-80-7381-215-7.davislindsey/selmyvarene;
2262 .Tiles, J. E..Moral measures :.London ::Routledge,.2000..0415224950;0415224969(pbk).tilesje/moralmeasures;
2263 .Verne, Jules, 1828-1905 - autor.Zelený paprsek.:Plzeň :.1995.80-85831-98-8.vernejules/zelenypaprsek;
2264 .Velinský, Jaroslav,1932-2012.Spravedlivá pistole /.Most ::Dialog,.1969..velinskyjaroslav/spravedliva;
2265 ..Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae. Volumen II, Leges annis 1942-1958 editae /.Roma ::Commentarium pro religiosis,.1969..ochoaxaverius/leges;
2266 .Durrell, Gerald Malcolm, 1925-1995 - autor.Tři jízdenky do dobrodružství.:[Praha] :.2000.80-7257-258-X.durrellgeraldmalcolm/tri;
2267 .Kaczynski, Reiner.Enchiridion documentorum instaurationis Liturgicae..Casali ::Marietti,.1976..kaczynskireiner/enchiridion;
2268 .Františkánska provincia Najsv. Spasiteľa v Uhorsku.Schematismus almae provinciae Sanctissimi Salvatoris in Hungaria ordinis minorum S. P. Francisci.:.1854..salvatoriani/schematizmy;
2269 .Chandler, Raymond, 1888-1959 - autor.Výstřely u "Cyrana" ;.:Praha :.1993.80-7116-993-5.chandlerraymond/vystrely;
2270 .Alexander, Thomas M.,1952-.The human eros.New York ::Fordham University Press,.2013...alexanderthomas/human;
2271 .Pereboom, Derk,1957-.Free will, agency, and meaning in life /.:.1990??.9780199685516 (hbk.) :;978-0-19-968551-6.pereboomderk/free;
2272 .Galuška, Zdeněk,(1913-1999).Slovácko sa súdí aj nesúdí.Praha ::Kvarta,.1991.80-900724-8-8.galuskazdenek/slovacko;
2273 .Guéranger, Prosper,1806-1875..The liturgical year :.Dublin ::James Duffy,.1879...guerangerprosper/liturgical;
2274 .Hubáček, Miloš.Generál Patton : 1. díl. 1885-1942 : 1885-1942.Praha:Paseka.2005.80-7185-698-3.hubacekmilos/general;
2275 .Orten, Jiří, 1919-1941 - autor.Elegie.:Praha :.1989.80-202-0046-0.ortenjiri/elegie;
2276 .Nepil, František, 1929-1995 - autor.Střevíce z lýčí.:V Praze :.1994.80-7176-107-9.nepilfrantisek/strevice;
2277 .Howe, Leslie A..Habermas.Bratislava:Prístrojová technika.2005.80-88912-99-7.howeleslie/how;
2278 .Hooft, Stan van..Understanding virtue ethics.Chesham [England] ::Acumen,.2006...hooftstanvan/understanding;
2279 .Hankinson, Jim.Jak blufovat o filosofii.Praha:Talpress.1995.80-85609-78-9.hankinsonjim/jakblufovatvefilosofii;
2280 .John, Steinbeck.Ovocie hnevu.:Tatran.1971..steinbeckjohn/ovocie;
2281 .Hroncová, Jolana ; Emmerová, Ingrid.Sociálna pedagogika _ vývoj a súčasný stav. .Banská Bystrica :UMB.2009.978-80-8083-819-5.hroncovajolana/vyvoj;
2282 .Mika, Waltari.Bosá královna.:Hejkal.2008.9788086026688.waltarimika/bosakralovna;
2283 .Arestis, Philip,1941-.A biographical dictionary of dissenting economists /.Cheltenham, UK ;; Northampton, MA ::E. Elgar,.2000..1858985609;1-85898-560-9.arestisphilip/biographical;
2284 .Benjamin, Andrew E..Place, commonality, and judgement.London ;; New York ::Continuum,.2010...benjaminandrewe/placecommonalityandjudgement;
2285 ..A companion to the ancient Near East.Malden ::Blackwell,.2005.0-631-23293-1.snelldanielc/neareast;
2286 ..Indian philosophy in English.New York ::Oxford University Press,.2011..bhushannalinigarfield/indianphilosophyinenglish;
2287 ..Karl Marx, Friedrich Engels :.Berlin ::Akademie Verlag,.2010.978-3-05-004382-1 (brož.) :.blihmharald/karlmarxfriedrichengels;
2288 .Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Hořicí srdce :.Stará Říš ::Antonín Stříž,.1933..hynekrudolfmaria/horici;
2289 .Lynch, Michael P..Truth in context :.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.1998.0-262-62155-X.lynchmichaelp/truth;
2290 ..From Kant to Hilbert.Oxford :; New York ::Clarendon Press ;; Oxford University Press,.2005...ewaldwilliambragg/from;
2291 .Martin, Kukučín.Dielo XI.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..kukucinmartin/11dielo;
2292 ..Perspectives on pragmatics and philosophy..:.1995??.9783319010106;978-3-319-01010-6.caponealessandro/perspectivesonpragmaticsandphilosophy;
2293 .Karol, Ondriaš.Všeobecné kecy, fakty a nezodpovedané otázky.:Agentúra IQ+ Janošovský.2001.80-967979-3-X.ondriaskarol/vseob;
2294 ..The re-emergence of emergence.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2006...claytonphilip/thereemergenceofemergence;
2295 .Gaukroger, Stephen..Descartes.Oxford :; Oxford ;; New York ::Clarendon Press ;; Oxford University Press,.1995..9780198239949; 0198239947 (alk. paper);978-0-19-823994-9.gaukrogerstephen/descartes;
2296 .Ingarden, Roman.O poznávání literárního díla.Praha:Československý spisovatel.1967..ingardenroman/opoznavani;
2297 .Robert, Helebrandt.Kniežatá zloby.Bratislava ::AGRES.1991.80-85406-04-7.helebrandtrobert/kniežata;
2298 .Ruisel, Imrich.Inteligencia v rôznych kontextoch.Bratislava:Ústav experimentálnej psychológie SAV.2004.80-88910-15-3.ruiselimrich/intel;
2299 .Luhman, Niclas.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..luhmannniklas/1nezaradene;
2300 ..The meanings of rights :.:.1995??.978-1-107-02785-5; 978-1-107-67959-7.douzinascostas/themeaningsofrights;
2301 .Finnis, John..Intention and identity /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2011...finnisjohn/intentionandidentity;
2302 .Radovan, Šimáček.Kříž proti kříži.:Albatros.1980..simacekradovan/kriz;
2303 .Telchin, Stan.Zrada.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-152-1.telchinstan/zrada;
2304 .Jaspers, Karl,1883-1969..The idea of the university..Boston,:Beacon Press.1959..jasperskarl/theideaoftheuniversity;
2305 .Koven, Steven G.,.Public sector ethics :.:.1995??.9781482232288; 1482232286;978-1-4822-3228-8.kovensteveng/publicsectorethics;
2306 .Guillen, Michael.Bridges to Infinity. The Human Side of Mathematics.Los Angeles ::Inc.,.1983..guillenmichael/bridges;
2307 .Wolton, Thierry.Rudohnědá-nemoc 20.století.Praha:Volvox globator.2003.80-7207-513-6.woltont/rudo;
2308 .Průcha, Jan.Pedagogický slovník : Teorie výchovy a vzdělávání.Pedagogická psychologie.Architektura vzdělávací soustavy....Praha:Portál.1995.80-7178-029-4.pruchajan/pedslovnik;
2309 .Hudson, Wayne..The English deists :.London ::PickeringandChatto,.2009..9781851966196 (hbk.) :; 1851966196 (hbk.) :;978-1-85196-619-6.hudsonwayne/english;
2310 .Lenoir, Frédéric, 1962- - autor.Setkávání buddhismu se Západem.:Praha :.2002.80-7207-496-2.lenoirfrederic/setkavanibudhizmusezapadem;
2311 .Witt, Michael A..Changing Japanese capitalism :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2006.0-521-18282-4.wittmichaela/changing;
2312 .Kandert, Josef.Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20.století.Praha:Karolinum.2004.80-246-0782-4.kandertjosef/zivotvesnicanustrednihosk;
2313 .Dalrymple, Theodore,,1949- - autor.Ztraceni v ghettu /. Praha ::Rozmluvy.2011.978-80-7335-275-2;;978-80-7335-275-2 (Leda : váz.);978-80-87440-21-6 (Rozmluvy : váz.).dalrymplet/ztraceni;
2314 .Mesoudi, Alex..Cultural evolution :.Chicago ;; London ::University of Chicago Press,.2011..9780226520438 (alk. paper);978-0-226-52043-8.mesoudialex/culturalevolution;
2315 .Monahan, Geoff..Essential professional conduct :.Abingdon, Oxon ;; New York, NY ::Routledge-Cavendish,.2007..1876905271 (pbk.); 9781876905279 (pbk.);1-876905-27-1.monahangeoff/essentialprofessionalconduct;
2316 .Nešpor, Karel.„Průchozí“ drogy.:Fortuna.2002..nesporkarel/pruchozidrogy;
2317 ..Human values :. Hampshire ;New York:Palgrave Macmillan.2004.1-4039-1810-4;1403918104.oderbergds/human;
2318 ..Philosophy of mind :.London ;; New York ::Routledge,.2003.0-415-28353-1; 0-415-28354-X (pbk.).oconnortimothy/philosophyofmind;
2319 ..Marketing územia pre štátnu a miestnu správu. Ústav vzdelávania a služieb:Bratislava.2002.80-89073-03-4.dadojaroslav/marketinguzemia;
2320 .Pinkard, Terry P..German philosophy, 1760-1860 :.New York ::Cambridge University Press,.2002.978-0-521-66381-6 (brož.);978-0-521-66326-7.pinkardterryp/germanphilosophy;
2321 .Schutz, Alfred,1899-1959.Collected papers V. :.Dordrecht ::Springer,.2011.978-94-007-1514-1; 978-94-007-1514-1 (váz.).schutzalfred/collectedpapersv;
2322 .Schlutz, Alexander M.,1970-.Mind\'s world :.Seattle ;; London ::University of Washington Press,.2009.978-0-295-98893-1 (brož.); 978-0-295-98892-4 (váz.).schlutzalexanderm/mindsworld;
2323 .Spohn, Wolfgang,1950-.Causation, coherence, and concepts.[Dordrecht] ::Springer,.2009..spohnwolfgang/causationcoherenceandconcepts;
2324 .Van Fraassen, Bas C..Laws and symmetry /.Oxford ::Clarendon Press,.1991.0-19-824860-1.vanfraassenbasc/lawsandsymmetry;
2325 .Whimster, Sam,1947-.Understanding Weber /.London ;; New York ::Routledge,.2007..0415370752 (hbk.);0-415-37075-2.whimstersam/understandingweber;
2326 ..Acta Sancrae Sedis, A. 1897.Rím:.1897..actasanctaesedis/acta;
2327 .Thies, Jochen,1944-.Die Bismarcks :.:.2005??..thiesjochen/diebismarcks;
2328 .Chesterton, Gilbert Keith.Napoleon z Notting Hillu, Letajíci hospoda,Návrat Dona Quijota.Praha:ODEON.1985..chesterton/letajici;
2329 ..Heresies and how to avoid them :.:.2000??.978-0-281-05843-3.wardmichael/heresiesandhowtoavoidthem;
2330 .Powell, Samuel M..The Trinity in German thought /.Cambridge, U.K. ;; New York ::Cambridge University Press,.2001..0521781965;0-521-78196-5.powellsamuelm/thetrinityingermanthought;
2331 .Richer, Etienne, 1960- - autor.Proč milovat Izrael?.V Kostelním Vydří ::Kostelní Vydří :.1997.80-7192-206-4.richeretienne/proc;
2332 ..Oxford studies in Early modern philosophy..Oxford ::Clarendon Press,.2006.978-0-19-920393-2.garberdaniel/oxfordstudiesinearlymodernphilosophy;
2333 .Baar, Jindřich Šimon.Cestou krížovou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..baarjs/cestou;
2334 .Sýkora, Jan Ladislav,1852-1928.Umučení a oslavení Pána našeho Ježíše Krista podle čtyř evangelií /.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1896..sykorajanladislav/umuceniaoslavenipananasehojezisekristapodlectyrevangelii;
2335 .Ondrej, Chreňo.Zdravie ukryté v bylinkách.:Alfa konti.1997.80-88739-30-6.chrenoondrej/zdravieukryte;
2336 .Miklík, Josef Konstantin,1895-1966.U srdce matčina :.Praha ::Atlas,.1947..miklikjosefkonstantin/usrdcematcina;
2337 .Kubíček, Václav,1866-1951.Doprovod Katolické prvouky /.Olomouc ::R. Promberger,.1917..kubicekvaclav/doprovod;
2338 .Bahounek, Jiří,(1947-).Poklad z Lemberka.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1995..bahounektomasop/poklad;
2339 ..Miscellanea historico-iuridica :.:.1940..vanecekvaclav/miscellanea;
2340 ..Kvatembrová pobožnost.:.1938..exercicnydom/kvatembrova;
2341 .Šidlo, Miroslav.Trpiaci svedkovia viery.:.2018.9788089481484; 978-80-89481-48-4.sidlomiroslav/trpiaci;
2342 .Martin, David,1929-.On secularization :.Burlington, VT ::Ashgate,.2005..0754653145 (hbk. : alk. paper);0754653226 (pbk. : alk. paper).martindavid/onsecularization;
2343 .Puškin, Aleksandr Sergejevič.Cesta do Erzerumu.:V Praze : J.Otto.1925??..puskinalexandersergejevic/cesta;
2344 .Urmson, J. O..Aristotle\'s ethics.New York, N.Y. ::Basil Blackwell,.1988.0-631-15946-0.urmsonjo/aristotle;
2345 .Miroslav, Žamboch.Drsný spasiteľ.:Triton.2007.978-80-7254-964-1.zambochmiroslav/drsny;
2346 ..Cosmos & culture :.Washington, DC ::For sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O.,.2009.9780160831195.dickstevenj/cosmos;
2347 .Holzner, Steven F..Differential equations workbook for dummies.Indianapolis, IN ::Wiley Pub., Inc.,.2009..9780470472019 (pbk. : alk. paper);0470472014 (pbk. : alk. paper).holznerstevenf/differential;
2348 ..History of world trade since 1450.Farmington Hills, MI ::Macmillan Reference USA,.2006..002865840X (set hardcover : alk. paper);0028658418 (volume 1);0028658426 (volume 2).mccuskerjohnj/history;
2349 .Sadler, Ted,1952-.Heidegger and Aristotle.Atlantic Highlands, NJ ::Athlone,.1996...sadlerted/heidegger;
2350 ..Medicine across cultures.Boston ::Kluwer Academic Publishers,.2003...selinhelaine/medicine;
2351 .Frisch, Wolfgang.Plate Tectonics.Berlin [u.a.]:Springer.2011.9783540765042;9783540765035.frischwolfgang/plate;
2352 .Jost, Jürgen,1956-.Riemannian geometry and geometric analysis.New York ::Springer,.2011.978-3-642-21297-0 (brož.);978-3-642-21298-7 (e-book).jostjürgen/riemannian;
2353 .Kelso, J. A. Scott..The complementary nature.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2006..0262112914 (hbk. : alk. paper).kelsoscottja/thecomplementary;
2354 .Crowder, David A..Building a Web site for dummies.Hoboken, N.J. ::Wiley,.2010..9780470560938 (pbk.);0470560932 .crowderdavida;
2355 .Kirk, Robert,1933-.Relativism and reality.New York ::Routledge,.2001...kirkrobert/relativism;
2356 .Manchester, Peter,1942-.The syntax of time :.Boston ::Brill,.2005..manchesterpeter/thesyntax;
2357 ..The poetics of grammar and the metaphysics of sound and sign.Boston ::Brill,.2007...laportas/thepoetics;
2358 .Glasgow, Joshua..A theory of race.New York ::Routledge,.2009..9780415990721 (hardcover);0415990726.glasgowjoshua/atheory;
2359 .Schiff, Daniel,.Abortion in Judaism.New York ::Cambridge University Press,.2002...schiffdaniel/abortion;
2360 ..Jonathan Swift :.London ::Routledge,.1995, c1970.0415139082.williamskathleen/jonathan;
2361 .Virginia, Andrews.Nemilovaná.:Ikar.1994.80-7118-133-1.virginiaandrews/nemilovana;
2362 .Turnbull, David,1943-.Masons, tricksters and cartographers.Abingdon ::Marston,.2000...turnbulldavid/masons;
2363 .Peters, Francis Edwards.Greek philosophical terms :.New York ::New York University Press,.1967..petersfrancisedwards/greek;
2364 .Henry, Matthew.COMMENTARY ON THE WHOLE BIBLE CONDENSED VERSION.:.1995..henrymatthew/commentary;
2365 .Corner, Mark..Signs of God.Burlington, VT ::Ashgate Pub.,.2005...cornermark/signsofgod;
2366 .Sitton, John F.,1952-.Habermas and contemporary society.New York, N.Y. ::Palgrave Macmillan,.2003...sittonjohnf/habermasandcontemporary;
2367 .Dunsworth, Holly M..Human origins 101.Westport, Conn. ::Greenwood Press,.2007..9780313336737 .dunsworthhollym/humanorigins101;
2368 .Bauer, Laurie,1949-.An introduction to international varieties of English.Edinburgh ::Edinburgh University Press,.2002..0748613374 (hbk.);0748613382 .bauerlaurie/anintroductiontointernational;
2369 .Price, S. R. F..Rituals and power :.New York ::Cambridge University Press,.1984..0521259037.pricesrf/ritualsandpower;
2370 .Bohr, Niels,1885-1962..Foundations of quantum physics II (1933-1958).Oxford ;:Elsevier Science,.1996..0444898921;0720418003 (set).bohrniels/foundations;
2371 .Carroll, Jonathan, 1949- - autor.Země smíchu.:Brno :.1993.80-85432-93-5.carrolljonathan/zeme;
2372 .Borg, Marcus J..The first Paul :.London ::SPCK,.2009..978-0-281-06158-7.borgmarcus/thefirst;
2373 ..The early Christians in their own words.Farmington, PA ::Plough Pub. House,.1997..0874860954.eberhardarnold/earlychristians;
2374 .Bujold, Lois McMaster, 1949- - autor.Paměť.:Praha :.2004.80-7197-222-3.bujoldlois/pamet;
2375 .Ipolyi-Stummer, Arnold.Magyar mythologia.Budapest:.1854..ipolyistummerarnold/magyarmyth;
2376 .Lindsey, Davisová.Jedna panna navíc.:BB art.2008.9788073813246.davislindsey/jednapannanavic;
2377 .Trigg, Roger..Morality matters /.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2005..0631235949 (alk. paper); 0631235957 (pbk. : alk. paper);0-631-23594-9.triggroger/moralitymatters;
2378 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Dejepis Slovákov.Ružomberok:Karol Salva.1908..sasinekfrankovitazoslav/dejepisslovakov;
2379 .Verne, Jules, 1828-1905 - autor.Zatopená Sahara.:Brno :.1994.80-7174-948-6.vernejules/zatopena;
2380 .Thürk, Harry,1927-2005.Tygr ze Šangri La /.Praha ::Svoboda,.1974..thurkharry/tygr;
2381 .Merell, Jan.Slova života.Praha:Česká katolická Charita.1960..merelljan/slovazivota;
2382 .Virapen, John,1943-.Kult liekov :.Bratislava ::Slovart-Print,.2011.978-80-8112-126-5.virapenjohn/kult;
2383 .Amiet, Robert.Missels et bréviaires imprimés (supplément aux catalogues de Weale et Bohatta), Propres de saints (édition princeps) /.Paris ::Éditions du CNRS,.1990.2-222-04434-0.amietrobert/missels;
2384 .Durrell, Gerald Malcolm.Výročí archy.Praha:BB/art.1996.80-86070-04-2.durrellgeraldmalcolm/vyroci;
2385 ..Enchiridion documentorum instaurationis liturgicae..Roma ::C. L. V. - Edizioni liturgiche,.1988.88-85918-37-9.kaczynskireiner/enchiridion;
2386 .Františkánska provincia Najsv. Spasiteľa v Uhorsku.Schematismus almae provinciae Sanctissimi Salvatoris in Hungaria ordinis minorum S. P. Francisci.:.1855..salvatoriani/schematizmy;
2387 .Chandler, Raymond, 1888-1959 - autor.Hluboký spánek.:Průhonice :.1999.80-902314-7-0.chandlerraymond/hluboky;
2388 .Garen, Jean-Pierre, 1932-2004 - autor.Mark Stone: Operace Epsilon.:Praha :.2000.80-240-1727-X.garenjeanpierre/markstone;
2389 .Ludikar, Augustin Česlav,1825-1892.O řádu Maltánském, se zvláštním zřetelem na Čechy /.V Klatovech ::A. Č. Ludikar,.1878..ludikar/oradu;
2390 .Hrubín, František,1910-1971.Malý špalíček pohádek /.:.1995??..hrubinfrantisek/maly;
2391 .Orten, Jiří, 1919-1941 - autor.Mé město :.:Praha :.1994.80-7059-051-3.ortenjiri/memesto;
2392 .Nepil, František, 1929-1995 - autor.Já Ti nesu veselého beránka ze stáda svého :.:Horní Bříza :.2006.80-86460-13-4.nepilfrantisek/jatinesu;
2393 .Madre, Philippe.Jednoduchosť srdca.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-22-8.madrephilippe/jednoduchost;
2394 .Varner, Gary E.1957-.Personhood, ethics, and animal cognition :.:.1995??.9780199758784 (hbk.); 0199758786 (hbk.);978-0-19-975878-4.varnergary/personhood;
2395 .Kondor, Luis.Spomienky sestry Lucie.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.2009.978-972-8524-79-1.kondorluis/spomienky;
2396 .Leman, Kevin.Jsou muži skutečně takoví, jak si myslíte?.Praha:Návrat domů.2009.978-80-7255-208-5.lemankevin/jsoumuziskutecne;
2397 .Hanušin, Ján.Vody .:Dajama.2009.978-80-89226-75-7.hanusinjan/vody;
2398 .Leman, Kevin, 1943-.Harmonie v manželství :.:Praha :.2009.978-80-7255-202-3.lemankevin/harmonie;
2399 .Armstrong. D. M..Rôzne texty (nezaradené).:.2016..armstrongdm/1nezaradene;
2400 .Benjamin, Andrew E..Art, mimesis, and the avant-garde :.London ;; New York ::Routledge,.1991..0415060478 (hbk); 0415066271 (pbk);0-415-06047-8.benjaminandrewe/artmimesisandtheavantgarde;
2401 ..A companion to archaeology /.Oxford ::Blackwell,.2004.0-631-21302-3.bintliffjl/archaeology;
2402 ..Relativity and gravitation :.New York ::Springer,.2014.978-3-319-06760-5; 9783319067605.bicakjiri/relativityandgravitation;
2403 .Blum, William,1933-.America\'s deadliest export.London ;; New York ::Zed Books,.2013..blumwilliam/americasdeadliestexport;
2404 ..The economics of ethics and the ethics of economics :.Cheltenham ::Edward Elgar,.2009.978-1-84844-654-0.brennangeoffrey/theeconomicsofethicsandtheethicsofeconomics;
2405 .Olsson, Erik J..Against coherence :.New York ::Oxford University Press,.2005..0199279993 .olssonerikj/against;
2406 .Danto, Arthur C..Rôzne texty (nezaradené).:.2016..dantoarthurc/1nezaradene;
2407 .Hecht, Anneliese, 1954- - autor.Přístupy k bibli :.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-013-4.hechtovaanaliese/pristupy;
2408 .Cleaver, Harry,1944-.Reading Capital politically /.Edinburgh :; Leeds ::AK ;; Anti/Theses,.2000..1902593294;1-902593-29-4.cleaverharry/readingcapitalpolitically;
2409 .Fatym.com.A já jsem s vámi i za železnou oponou. :Vranov n.D. [nad Dyjí] ;.2005.80-239-9708-4.fatymcom/ajajsem;
2410 ..Nietzsche\'s on the genealogy of morality :.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2011..9780521518802 (hardback);978-0-521-51880-2.maysimon/nietzsche;
2411 .Gaukroger, Stephen..The emergence of a scientific culture.New York ::Oxford University Press,.2006...gaukrogerstephen/emergence;
2412 .Koloman, Ivanička.Základy synergetiky.:Univerzita Mateja Bela.1997.80-8055-076-X.ivanickakoloman/zakladysynergetiky;
2413 .Říčan, Pavel.Psychologie osobnosti : obor v pohybu.Praha:Grada Publishing.2007.978-80-247-1174-4.ricanpavel/psych;
2414 ..From ghetto to emancipation :.Scranton :; Buffalo, New York ::University of Scranton Press ;; Distribution, University of Toronto Press,.1997...myersdavid/from;
2415 .Douzinas, Costas,1951-.Justice miscarried :.New York ;; London ::Harvester Wheatsheaf,.1994...douzinascostas/justicemiscarried;
2416 .Finnis, John.Natural law and natural rights.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2011..finnisjohn/naturallawandnaturalrights;
2417 .Vjačeslav, Palman.Tajemství pytlácké jeskyně.:Albatros.1981..palman/tajemstvi;
2418 .Barsky, Robert F..Zellig Harris.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2011..9780262015264 (alk. paper); 9780262295901 (e-book);978-0-262-01526-4.barskyrobertf/zellig;
2419 .Puchala, Rastislav.Platón a Augustín, Teológia a teológia moci. Poprad:Mornár a syn.2007.978-80-969129-1-9.puchalarastislav/platon;
2420 ..Time :.:.1995??.9780199589876 (hbk.); 0199589879 (hbk.);978-0-19-958987-6.jaszczoltkatarzyna/time;
2421 .Kauffman, Michael W..American Brutus :.New York ::Random House,.2004.0-375-50785-X; 0-375-75974-3 (brož.).kauffmanmichaelw/americanbrutus;
2422 .Kovtun, Evgueny..Russian avant-garde.New York ::Parkstone International,.2012?.9781844844432; 9781780427935 (e-book);978-1-84484-443-2.kovtunevgueny/russianavantgarde;
2423 .Guillen, Michael.Five equations that changed the world :.New York ::Hyperion,.1995.0-7868-8187-9.guillenmichael/five;
2424 .Holas, Milan, 1954-2010 - autor.Psychologie hudby v profesionální hudební výchově.:Jinočany :.1991.80-85467-08-9.holasmilan/psychologiehudby ;
2425 .Lester, Toby..Da Vinci\'s ghost :.London ::Profile,.2011..9781846684548 (hbk.) :; 1846684544 (hbk.) :;978-1-84668-454-8.lestertoby/davincisghost;
2426 .Průcha, Jan.Moderní pedagogika.Praha:Portál.2005.80-7367-047-X.pruchajan/moderni;
2427 .Huebner, Bryce.Macrocognition :.:.2005??.978-0-19-992627-5.hueberbryce/macrocognition;
2428 .Leshan, Lawrence L..Psychologie války : jak pochopit její tajemnost a šílenost.Praha:BB/art.2004.80-7341-178-4.leshanlawrence/psychologievalky;
2429 .Streeck, Wolfgang,1946-.Re-forming capitalism.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2009..9780199556779;978-0-19-955677-9.streeckwolfgang/reforming;
2430 .Merton, Robert King.Studie ze sociologické teorie.Praha:Slon.2000.80-85850-92-3.mertonrobertking/studiesocteorie;
2431 .Harris, Alex.Robiť ťažké veci.[S.l.]:Kumran.2011.978-80-89487-11-0;9788089487110 (brož.); 978-80-89487-11-0.harrisalex/robit;
2432 .Meszaros, Istvan,1930-.Social structure and forms of consciousness /.New York ::Monthly Review Press,.2010..9781583672051;978-1-58367-205-1.meszarosistvan/socialstructureandformsofconsciousness;
2433 ..Bertrand Russell and the origins of analytical philosophy /.Bristol ::Thoemmes,.1996...monkray/bertrandrussellandtheoriginsofanalyticalphilsophy;
2434 .Nešpor, Karel.Příručka pro život ve 21. století. Psychiatrická léčebna Bohnice:Odd. léčby závislostí (muži).2004..nesporkarel/priruckaprozivot21;
2435 .O\'Daly, Gerard J. P..Augustine\'s philosophy of mind /.Berkeley ::University of California Press,.1987..0520060695 (alk. paper);0-520-06069-5.odalygerardjp/augustinesphilosophyofmind;
2436 .Ďuďa, Rudolf.Svět drahých kamenů.Praha:Granit.2002.80-7296-018-0.dudarudolf/svetdrahychkamenu;
2437 .Piotrowski, Andrzej,.Architecture of thought.Minneapolis [Minn.] ::University of Minnesota Press,.2011..piotrowskiandrzej/architectureofthought;
2438 .Schuster, John Andrew,1947-.Descartes-agonistes :.New York ::Springer,.2012.978-94-007-4745-6 (váz.).schusterjohnandrew/descartesagonistes;
2439 .Schmaltz, Tad M..Descartes on causation /.New York, N.Y. ::Oxford University Press,.2013.978-0-19-995850-4; 978-0-19-532794-6.schmaltztadm/descartesoncausation;
2440 .Smith, Peter D.1965-.Doomsday men :.New York ::St. Martin\'s Press,.2007..9780312373979; 031237397X;978-0-312-37397-9.smithpeterd/doomsdaymen;
2441 .Van Fraassen, Bas C.,1941-.Quantum mechanics :.Oxford [England] :; New York ::Clarendon Press ;; Oxford University Press,.1991..019824861X :; 0198239807 (pbk.) :;0-19-824861-X.vanfraassenbasc/quantummechanics;
2442 ..An almanack for the year of our Lord ... :.London ::Whitaker,.1868-1991..whitakerjoseph/almanack;
2443 ..Acta Sancrae Sedis, A. 1898.Rím:.1898..actasanctaesedis/acta;
2444 .Thomas, Keith.Religion and the decline of magic :.New York ::Scribner,.1971.0-684-14542-1.thomaskeith/religionandthedeclineofmagic;
2445 .Gilbert Keith Chesterton.Ohromné maličkosti.:Vyšehrad.1976..chesterton/ohromne;
2446 .Hocken, Peter.The challenges of the Pentecostal, Charismatic, and Messianic Jewish movements :.Farnham ::Ashgate,.2009.978-0-7546-6746-9.hockenpeter/thechallengesofthepentecostalcharismaticandmessianicjewishmovements;
2447 .Pembroke, Neil.Renewing pastoral practice :.Aldershot ;; Burlington ::Ashgate,.2006.0-7546-5565-2.pembrokeneil/renewingpastoralpractice;
2448 .Ján Pavol II..Radosti a nádeje.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..polcinstanislav/radosti;
2449 ..Oxford studies in philosophy of religion..:.2004?.9780198704768 (hbk.);978-0-19-870476-8.kvanvigjonathanl/oxfordstudiesinphilosophyofreligion;
2450 .Jantausch, Pavol.Kresťan dnes:.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1943..jantausch/krestan;
2451 .Procházka, Matěj,1835-1906.Dějiny zjevení božího v novém zákoně :.Praha ::Kober,.1921..prochazkamatej/dejinyzjevenibozihovnovemzakone;
2452 .Ziervogel, Ferdinand.Milosrdný Samaritán :.Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1905..ziervogelferdinand/milosrdnysamaritan;
2453 .Kulda, Beneš Metod,1820-1903.Křesťanské vychování v rodinách /.V Praze ::B.M. Kulda,.1868..kuldabenesmetod/krestanskevychovani;
2454 .Bahounek, Jiří,(1947-).Pod ochranou královny.Brno ::Brněnské angelikum, první sdružení přátel bl. Hyacinta M. Cormiera v Brně,.2010.978-80-260-2861-1.bahounektomasop/podochranou;
2455 .Vojtíšek, Václav,1883-1974.Výbor rozprav a studií Václava Vojtíška.Praha ::Nakladatelství Československé akademie věd,.1953..vojtisekvaclav/vybor;
2456 ..Matke Božej Višňovskej.Žilina:.1950?..spevnik/matkebozej;
2457 .Borradori, Giovanna,1963-.Philosophy in a time of terror :.London ::University of Chicago Press,.2003.0-226-06666-5 (brož.);0-226-06664-9.borradorigiovanna/philosophytimeterror;
2458 .Puzo, Mario, 1920-1999 - autor.Pro blázny smrt.:Olomouc :.1995.80-85885-40-9.puzomario/problazny;
2459 .Kirby, Jeremy.Aristotle\'s metaphysics.New York ::Continuum,.2008..kirbyjeremy/aristotle;
2460 .Žamboch, Miroslav, 1972- - autor.Koniáš - konec vlka samotáře.:V Praze :.2005.80-7254-648-1.zambochmiroslav/konias;
2461 .Melia, Fulvio..Cracking the Einstein code :.London ::The University of Chicago Press,.2009..9780226519517 (cloth : alk. paper);0226519511 (cloth : alk. paper).meliafulvio/cracking;
2462 .Gere, Charlie..Digital culture.London ::Reaktion,.2008..9781861893888 (pbk.);1861893884 .gerecharlie/digital;
2463 ..Holistic engineering education :.New York ::Springer,.2010..9781441913920 (acid-free paper);1441913920 .grassodomenico/holistic;
2464 .Platón,427-347 př. Kr..Plato\'s cosmology :.Indianapolis ::Hackett,.1997.0-87220-386-7 (brož.);0-87220-387-5.cornfoldfrancismacdonald/plato’s;
2465 .Neville, Robert C..Ritual and deference.Albany, NY ::State University of New York Press,.2008...nevillerobertcummings/ritual;
2466 .Raffa, Guy P..The complete Danteworlds :.London ::The University of Chicago Press,.2009..9780226702698 (cloth : alk. paper);9780226702704.raffaguyp/thecomplete;
2467 .Fitikides, T. J..Common mistakes in English with exercises.Harlow ::Pearson Education,.2000.0-582-34458-1.fitikidestj/common;
2468 .Nyanatiloka,.Buddhist dictionary :.Kandy ::Buddhist Publication Society,.1980.9552400198.nyanatiloka;
2469 .Modell, Arnold H.,1924-.Imagination and the meaningful brain.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2003...modellarnoldh/imagination;
2470 .Sosa, Ernest,1940-.A virtue epistemology..Oxford ::Clarendon Press,.2007.978-0-19-929702-3 (váz.);978-0-19-956820-8.sosaernest/avirtue;
2471 .Putnam, Hilary..Representation and reality.London ::MIT Press,.1988..0262161087;0262660741 (pbk).putnamhilary/representation;
2472 .Zuckerman, Phil..Faith no more :.New York ::Oxford University Press,.2011..9780199740017 .zuckermanphil/faith;
2473 .Laoutaris, Chris..Shakespearean maternities.Edinburgh ::Edinburgh University Press,.2008...laoutarischris/shakespearean;
2474 .Glasgow, Joshua..A theory of race.New York ::Routledge,.2009..9780415990721 (hardcover);0415990726.glasgowjoshua/atheory;
2475 .Schlechta, Karl..Coherent systems.Boston ::Elsevier,.2004..0444517898.schlechtakarl/coherent;
2476 .Hoffman, Joshua..Substance.New York ::Routledge,.2003...hoffmanjoshua/substance;
2477 .Andrews, V. C. - (Virginia Cleo), 1923-1986 - autor.Zahrada stínů :.:Praha :.1993.80-901535-9-3.virginiaandrews/zahradastinu;
2478 ..The Cambridge handbook of sociocultural psychology.New York ::Cambridge University Press,.2007..0521854105 (hardback);9780521854108 (hardback);0521670055 (pbk.);9780521670050 .valsinerjaan/thecambridge;
2479 .Hodge, Charles.AN EXPOSITION OF EPHESIANS.:.1995?..hodgecharles/anexposition;
2480 ..Free will and reactive attitudes.Burlington, VT ::Ashgate,.2008...mckennamichael/freewill;
2481 ..In Godzilla\'s footsteps.New York ::Palgrave Macmillan,.2006...tsutsuiwilliamm/ingodzillasfootsteps;
2482 .Eck, Werner..The age of Augustus.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2007..9781405151498 (pbk. : alk. paper);1405151498 (pbk. : alk. paper).eckwerner/theageofaugustus;
2483 .Beaver, David I.,1966-.Sense and sensitivity :.Chichester ::Wiley-Blackwell,.2008.978-1-4051-1264-2 (brož.);978-1-4051-1263-5.beaverdavidi/senseandsensitivity;
2484 ..Topics in language resources for translation and localisation.Philadelphia ::Benjamins.2008.978-90-272-1688-5.yusterodrigoelia/topicsinlanguageresources;
2485 .Casten, R..Nuclear structure from a simple perspective.New York ::Oxford University Press,.1990.0-19-504599-8.castenr/nuclear;
2486 ..Law, society, and authority in late antiquity.New York ::Oxford University Press,.2001..0199240329.mathisenralph/lawsociety;
2487 .Borg, Marcus J..Reading the Bible again for the first time :.[San Francisco] ::HarperSanFrancisco,.2001..0060609184 (cloth : alk. paper);0060609192 (pbk. : alk. paper).borgmarcus/reading;
2488 .Atwill, Joseph..Caesar\'s messiah :.Berkeley, CA ::Distributed in the Unites States by Publishers Group West,.2005..1569754578 .atwilljoseph/caesars;
2489 .Bujold, Lois McMaster, 1949- - autor.Komarr.:Praha :.2005.80-7197-257-6.bujoldlois/komarr;
2490 .Davies, Glyn..A history of money :.Cardiff ::University of Wales Press,.2002..0-7083-1773-1.daviesglyn/historyofmoney;
2491 .Davis, Lindsey, 1949-.Óda na bankéře.:Praha :.2008.978-80-7381-451-9.davislindsey/odanabankere;
2492 .Mendelsohn, Richard L..The philosophy of Gottlob Frege.New York ::Cambridge University Press,.2005..0521836697.mendelsohnrichardl/thephilosophyofgottlobfrege;
2493 .Sasinek, František Víťazoslav.Die Slovaken.Praha:Verlag von Fr. A. Urbánek.1875..sasinekfrankovitazoslav/dieslovaken;
2494 .Kathleen, Woodiwiss.Nespoznaná láska.:Ikar.2000.80-7118-823-9.woodiwisskathleen/nespoznanalaska;
2495 .Vonnegut, Kurt,.Galapágy. spol. s r.o.:Bratislava.2002.80-7145-645-4.vonnegutkurt/galapagy;
2496 .Catholic Church..Antiphonarium sacri Ordinis Prædicatorum pro diurnis horis /.Romae ::in Hospitio Magistri Generalis,.1933...gilletmartin/antiphonarium;
2497 .Durrell, Gerald Malcolm, 1925-1995 - autor.Zahrada bohů.:[Praha] :.1996.80-238-0369-7.durrellgeraldmalcolm/zahrada;
2498 ..Enchiridion documentorum instaurationis liturgicae..Roma ::C. L. V. - Edizioni liturgiche,.1997.88-86655-19-3.kaczynskireiner/enchiridion;
2499 .Františkánska provincia Najsv. Spasiteľa v Uhorsku.Schematismus almae provinciae Sanctissimi Salvatoris in Hungaria ordinis minorum S. P. Francisci.:.1856..salvatoriani/schematizmy;
2500 .Raymond, Chandler.Sbohem buď, lásko má.:Delfín.1997.80-902314-1-1.chandlerraymond/sbohem;
2501 .Blanshard, Brand,1892-1987.Reason and analysis :.London ::G. Allen and Unwin,.1962..blanshardbrand/reason;
2502 .Galopin, Arnould,1865-1934.Divy neznámého světa /.Praha ::Vilímek,.1908..galopinarnould/divy;
2503 .Lukeš, František Bohuslav,1809-1864.Obět nowého zákona :.W Chrudjmi ::Tiskem a nákladem Josefa Jana Kossiny,.1841..lukesfrantisekbohuslav/obet;
2504 .Hrubín, František, 1910-1971.Básně.Brno ::Brno :.2010.978-80-7294-363-0.hrubinfrantisek/basne;
2505 .Orten, Jiří, 1919-1941 - autor.Jeremiášův pláč.:Praha :.1996.80-7059-060-2.ortenjiri/jeremiasuv;
2506 .Jaromír, Nohavica.Písně Jaromíra Nohavici od A do Ž.:HITBOX.1994.80-85648-10-5.nohavicajaromir/pisne;
2507 .Kartuzián.Láska a ticho.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-28-7.kartuzian/laska;
2508 .Väyrynen, Pekka.The lewd, the rude and the nasty :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2013.978-0-19-931475-1.vayrynenpekka/lewd;
2509 .Heidegger, Martin.O pravdě a Bytí. Praha:Mladá fronta.1993.80-204-0416-3.heidegger/opravdeabyti;
2510 .Myrtle, Langley.Viery a vyznania.:Slovart.1993..langleymyrtle/vieryavyznania;
2511 .Murín, Gustáv.Mafia na Slovensku .:Marenčin PT.2009.978-80-8114-016-7.muringustav/mafia;
2512 .Leman, Kevin, 1943-.Do pátku bude váš manžel jiný :.:Praha :.2010.978-80-7255-226-9.lemankevin/dopatkubude;
2513 .Benjamin, Andrew E..Architectural philosophy.London ;; New Brunswick, NJ ::Athlone Press,.2000...benjaminandrewe/architecturalphilosophy;
2514 .Biceaga, Victor..The concept of passivity in Husserl\'s phenomenology.New York ::Springer,.2010..9789048139149;9048139147;9789048139156 (ebk.);9048139155 (ebk.).biceagavictor/theconceptofpassivityinhusserlsphenomenology;
2515 .Blumberg, Phillip I.,1919-.Repressive jurisprudence in the early American republic :.Cambridge ;; New York, NY ::Cambridge University Press,.2010..9780521191357 (hbk.);978-0-521-19135-7.blumbergphillip/represivejurisprudenceintheearlyamericanrepublic;
2516 ..Common minds.New York ::Oxford University Press,.2007...brennangeoffrey/commonminds;
2517 ..Truth and pluralism /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2013...pedersennikolaj/truth;
2518 .Davidson, Donald.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..davidsondonald/1nezaradene;
2519 .Frankl, Viktor.Neuvedomený Boh. Psychoterapia a náboženstvo.Bratislava:LUC.2004.80-7114-469-X.franklviktor/neuvedomelyboh;
2520 ..Truman Capote /.New York ::Bloom\'s Literary Criticism,.2009...bloomharold/trumancapote;
2521 .Benny, Hinn.Dobré ráno, Duchu Svätý.:Kresťanské spoločenstvo.2002.80-89098-00-2.hinnbenny/dobre;
2522 .Clewis, Robert R.,1977-.The Kantian sublime and the revelation of freedom.New York ::Cambridge University Press,.2009..9780521516686 (hardback : alk. paper);0521516684 (hardback : alk. paper).clewisrobertr/thekantiansublimeandtherevelationoffreedom;
2523 ..Základy křesťanské víry. :Vranov n.D. [nad Dyjí] ;.2003.80-239-9682-7.kabelacjan/zaklady;
2524 ..Wittgenstein\'s Philosophical investigations :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2010.978-0-521-88613-0.ahmedarif/wittgensteins;
2525 ..Descartes\' natural philosophy.New York ::Routledge,.2002...gaukrogerstephen/descartes;
2526 .Empedoklés, Z AKRAGANTU.O podstatě světa.Očistná píseň.Praha:Pohořelý.1944..empedokles/empedokles;
2527 .Heinz.Lexikon symbolů : obrazy a znaky křesťanského umění.Praha:Volvox globator.1999.80-7207-300-1.heinzmohr/lexikon;
2528 .Rohr, Richard.Zrcadlo duše.:.1990?..rohrrichard/zrcadlo;
2529 .Scholem, Gershom Gerhard,1897-1982.Origins of the Kabbalah /.Princeton ::Jewish Publ. Soc.,.1987.0-691-07314-7.scholemgershomgerhard/origins;
2530 .Dowd, Kevin K..Alchemists of loss.Chichester, West Sussex ::Wiley,.2010...dowdkevink/alchemistsofloss;
2531 .Finnis, John,1940-.Philosophy of law /.Oxford ::Oxford University Press,.2011.978-0-19-958008-8 (váz.).finnisjohn/philosophyoflaw;
2532 .Lomm, Alexandr.Noční orel.:Albatros.1981..lommalexander/nocniorel;
2533 .Neff, Stephen C..War and the law of nations :.New York ::Cambridge University Press,.2005..9780521662055 (hardback);0521662052 .neffstephenc/war;
2534 .Green, Thomas SJ.Kúkoľ medzi pšenicou.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-326-7.greenthomas/kukol;
2535 .Jayal, Niraja Gopal..Citizenship and its discontents :.Cambridge, Mass. ::Harvard University Press,.2013..9780674066847 (alk. paper);978-0-674-06684-7.jayalnirajagopal/citizenshipanditsdiscontents;
2536 .Kazin, Michael,1948-.American dreamers :.New York ::Alfred A. Knopf,.2011..9780307266286; 0307266281;978-0-307-26628-6.kazinmichael/americandreamers;
2537 .Kowalski, Robert..Computational logic and human thinking :.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2011..9780521194822 (hardback);978-0-521-19482-2.kowalskirobert/computationallogicandhumanthinking;
2538 ..Essays on nonconceptual content /.Cambridge, Mass. ;; London ::MIT Press,.2003..0262072394; 0262571617 (pbk.);0-262-07239-4.gunther/essays;
2539 .Grof, Stanislav.Holotropní vědomí : tři úrovně lidského vědomí, formující naše životy.Praha:Perla.1999.80-902156-2-9.grofstanislav/holotropnivedomi;
2540 .Kennedy, John F.,.The Letters of John F. Kennedy /.:.2005??.9781408839959; 1408839954;978-1-4088-3995-9.kennedyjohnf/thelettersofjohnfkennedy;
2541 .Průcha, Jan.Přehled pedagogiky : úvod do studia oboru.Praha:Portál.2006.80-7178-944-5.pruchajan/prehled;
2542 ..Epistemology :.London ::Routledge,.2002.0-415-25921-5.huemer/epistemology;
2543 .Ivan, Lesný.Neurologie a psychiatrie pro speciální pedagogy.:Státní pedagogické nakladatelství.1989..lesnyivan/neurologieapsychiatrieprospecialnipedagogy;
2544 .Roberts, Andrew,1963-.Masters and commanders :.London ::Allen Lane,.2008..978-0-7139-9969-3.robertsandrew/masters;
2545 .Plzák, Miroslav.Dospělým vstup zakázán : Miroslav Plzák.Praha:Motto.1999.80-7246-032-3.plzakmiroslav/dospelymvstupzakazan;
2546 .Brinkley, William.Útek sestry Cecílie.Bratislava:Post Scriptum.2011.978-80-970489-7-6;9788097048976 (brož.); 978-80-970489-7-6.brinkleyw/utek;
2547 .Meszaros, Istvan,1930-.The necessity of social control /.:.2005??.9781583675380 (pbk. : alk. paper); 9781583675397 (cloth : alk. paper);978-1-58367-538-0.meszarosistvan/thenecessityofsocialcontrol;
2548 ..Political psychology /.Mahwah, N.J. ::L. Erlbaum,.2002..0805838864 (cloth : alk. paper); 0805838872 (pbk.);0-8058-3886-4.monroekristenrenwick/politicalpsychology;
2549 .Allan a Barbara Peaseovi.Knížka o mužích a ženách.:Alman.2004.80-86766-07-1.peaseallan/knizkaomuzichazenach;
2550 .Oddie, William.Chesterton and the romance of Orthodoxy.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2008..oddiewilliam/chestertonandtheromanceoforthodoxy;
2551 .Bednář, Martin, 1966-.Manuál zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe.:Olomouc : Caritas - VOŠ sociální Olomouc.2011..978-80-260-0086-0.bednarmartin/manualzavadeni;
2552 .Pious, Richard M.,1944-.The presidency of the United States :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2001..0195150066 (acid-free paper);0-19-515006-6.piousrichardm/thepresidencyoftheunitedstates;
2553 .Schurz, Gerhard,1956-.Philosophy of science :.New York ::Routledge,.2014.978-0-415-82934-2; 978-0-415-82936-6.schurzgerhard/philosophyofscience;
2554 .Schmaltz, Tad M.,1960-.Malebranche\'s theory of the soul :.New York ::Oxford University Press,.1996..0195103440 (alk. paper);0-19-510344-0.schmaltztadm/malebranchestheoryofthesoul;
2555 .Smith, Adam,1723-1790.Lectures on jurisprudence /.Indianapolis ::Liberty Fund,.1978.0-86597-011-4 (brož.).smithadam/lecturesonjurisprudence;
2556 .Van Fraassen, Bastiaan C.,1941-.Scientific representation :.Oxford ::Clarendon Press,.2008.978-0-19-927822-0; 978-0-19-927823-7.vanfraassenbastiaanc/scientificrepresentation;
2557 ..Retributivism :.New York, N.Y. ::Oxford University Press,.2011..9780199752232 (hbk.);978-0-19-975223-2.whitemarkd/retributivism;
2558 ..Acta Sancrae Sedis, A. 1899.Rím:.1899..actasanctaesedis/acta;
2559 .Toohey, Peter,1951-.Boredom :.New Haven ::Yale University Press,.2011...tooheypeter/boredom;
2560 .Thompson, Evan,1962-.Waking, dreaming, being :.:.2005??.978-0-231-13709-6; 978-0-231-53831-2.thompsonevan/wakingdreamingbeing;
2561 .Chesterton, Gilbert Keith.Eugenika.V Praze:Kuncíř.1928..chesterton/eugenika;
2562 .Cunningham, David S..Christian ethics :.London ::Routledge,.2008.978-0-415-37600-6 (brož.); 978-0-415-37599-3 (váz.).cunninghamdavids/christianethics;
2563 .Nuttall, A. D..The alternative trinity :.Oxford [United Kingdom] :; New York ::Clarendon Press ;; Oxford University Press,.1998..019818462X (acid-free paper);0-19-818462-X.nuttallad/thealternativetrinity;
2564 ..Recovering nature :.Notre Dame, Ind. ::University of Notre Dame Press,.1999..0268016666 (alk. paper);0-268-01666-6.hibbsthomasocallaghanjohn/recoveringnature;
2565 .Lepař, František,1831-1899.Nehomérovský slovník řeckočeský /.V Mladé Boleslavi ::Karel Vačlena,.1894..leparfrantisek/nehomerovsky;
2566 .Antonov, Vladimir Vasil'jevič.Sexuologie :.Brno ::Brněnská Oaza,.1993.80-901041-5-0.antonovvv/sexuologie;
2567 .Muller Ľudovít SJ.Asketika.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho v Trnave.1944..mullerludovit/asketika;
2568 .Kulda, Beneš Metod,1820-1903.Škola a církev /.V Praze ::B. Stýblo,.1868..kuldabenesmetod/skolaacirkev;
2569 ..The Blackwell companion to the sociology of culture.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2005.978-0-631-23174-5;0631231749 .jacobsmarkd/blackwellcompanion;
2570 ..Novena k duchu sv..Hlučín ve Slezsku ::Exerciční dům,.1937..exercicnydom/novena;
2571 .Kenny, Anthony,1931-.Philosophy in the modern world.New York ::Oxford University Press,.2007...kennyanthony/philosophymodernworld;
2572 .Němcová, Božena, 1820-1862 - autor.Babička :.:V Praze :.2001.80-7309-039-2.nemcovabozena/babicka;
2573 .Patterson, Richard.Aristotle´s modal logic :.New York ::Cambridge University Press,.1995.0-521-45168-X.pattersonr/aristotle;
2574 .Abnett, Dan.Jízda mrtvých.Frenštát p.R. [i.e. pod Radhoštěm] ::Polaris,.2005.80-7332-065-7 .abnettdan/jizda;
2575 .Zamjatin, Jevgenij Ivanovič,(1884-1937).My.V Praze ::Pro edici Světová literatura Lidových novin vydalo nakl. Euromedia Group,.2006.80-86938-62-X.zamjatin/my;
2576 .Pseudo-Dionysius,.On the Divine names; and, The Mystical theology.London ::Society for Promoting Christian Knowledge,.1920...roltce/dionysius;
2577 ..Homer, the Bible and beyond :.Leiden ::Brill,.2003.90-04-12665-1.finkelbergmargalit/homer;
2578 ..Medieval Latin :.Washington ::Catholic University of America Press,.1996.978-0-8132-0841-1 (brož.);978-0-8132-0842-8.mantellofac/medieval;
2579 .Gray, Jeremy,1947-.Plato\'s ghost.Princeton, N.J. ::Princeton University Press,.2008...grayjeremy/platos;
2580 .Rappaport, Roy A..Ritual and religion in the making of humanity.New York ::Cambridge University Press,.1999.0-521-22873-5 (váz.);0-521-29690-0.rappaportroya/ritual;
2581 .Noad, Frederick M..The complete idiot\'s guide to playing the guitar.Indianapolis, IN ::Alpha,.2002..0028642449 .noadfrederick/thecomplete;
2582 .Yoder, Joella Gerstmeyer.Unrolling time :.Cambridge ::Cambridge University Press,.1988.0-521-34140-X.yoderjoellagerstmeyer/unrolling;
2583 .Duhem, Pierre Maurice Marie,1861-1916..Commentary on the principles of thermodynamics.New York ::Springer,.2011..9789400703100 (alk. paper);9400703104 (alk. paper);9789400703117 (e-ISBN).duhempierremauricemarie;
2584 .Armstrong, Karen,1944-.Buddha.New York ::Viking Penguin,.2001.0-670-89193-2.armstrongkaren;
2585 ..Ernest Sosa and his critics.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2004..0631217983 (hardcover : alk. paper);0631217991 (pbk. : alk. paper).grecojohn/ernest;
2586 .Hacking, Ian,1936-.Representing and intervening :.New York ::Cambridge University Press,.2010.978-0-521-28246-8 (pbk.);978-0-521-23829-8 .hackingian/representing;
2587 ..Spirituality and mental health :.Philadelphia ::Whurr publishers,.2004.1-86156-392-2.barkerphilipj/spirituality;
2588 .Lawlor, Robert..Sacred geometry :.London ::Thames and Hudson,.1982..0500810303.lawlorrobert/sacred;
2589 .Glasgow, Joshua..A theory of race.New York ::Routledge,.2009..9780415990721 (hardcover);0415990726.glasgowjoshua/atheory;
2590 .Schmidtz, David..Elements of justice.New York ::Cambridge University Press,.2006..0521831644 (hbk.);0521539366 .schmidtzdavid/elements;
2591 ..Archaeology and biblical interpretation.New York ::Routledge,.1997...bartlettjohnr/archaeology;
2592 .Andrews, V. C. - (Virginia Cleo), 1923-1986 - autor.Temný stín.:Praha :.1995.80-85944-36-7.virginiaandrews/temnystin;
2593 ..The learned eye.[Amsterdam] ::Amsterdam University Press,.2005...doelmariekevanden/thelearned;
2594 .Suettinger, Robert..Beyond Tiananmen.Washington, D.C. ::Brookings Institution Press,.2003...suettingerrobertl/beyond;
2595 .Ramsey, William.THE LETTERS TO THE SEVEN CHURCHES.:.1996..ramseywilliam/theletters;
2596 .Doel, Mark..Modern social work practice.Burlington, Vt. ::Ashgate,.2005...doelmark/modernsocial;
2597 .Etzioni, Amitai..From empire to community.New York ::Palgrave Macmillan,.2004...etzioniamitai/fromempiretocommunity;
2598 .Eley, Geoff,1949-.Forging democracy.Oxford ::Oxford University Press,.2002...eleygeoff/forgingdemocracy;
2599 .Ferris, David S.,1954-.The Cambridge introduction to Walter Benjamin.New York ::Cambridge University Press,.2008.978-0-521-68308-1 (paperback) :;978-0-521-86458-9 .ferrisdavids/thecambridgewalterbenjamin;
2600 .Rorem, Paul..Biblical and liturgical symbols within the Pseudo-Dionysian synthesis.Toronto ::Pontifical Institute of Mediaeval Studies,.1984.0888440715.rorempaul/biblicalandliturgicalsymbols;
2601 .Bloomfield, Victor A..Nucleic acids :.Sausalito ::University Science Books,.2000.0-935702-49-0.bloomfieldvictora/nucleic;
2602 .Karásek ze Lvovic, Jiří,1871-1951.Romány tří magů..Praha ::Aventinum,.1924..karasekzelvovic/romany;
2603 .Borg, Marcus J..The God we never knew :.[San Francisco, CA] ::HarperSanFrancisco,.1997..0060610344 (cloth);0060610352 .borgmarcus/thegod;
2604 .Bujold, Lois McMaster, 1949-.Diplomatická imunita.:Praha :.2008.978-80-7197-285-3.bujoldlois/diplomatickaimunita;
2605 .Davis, Lindsey, 1949-.Mrtvola v lázni.:Praha :.2009.978-80-7381-585-1.davislindsey/mrtvolavlazni;
2606 .Jostein, Gaarder.Dívka s pomeranči. a.s.:Albatros nakladatelství.2004.80-00-01405-X.gaarderjostein/divka;
2607 .Sluga, Hans D..Gottlob Frege.London ;; New York ::Routledge,.1999..slugahansd/gottlobfrege;
2608 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Država Veľkomoravská.Ružomberok:Karol Salva.1896..sasinekfrankovitazoslav/drzava;
2609 .Woodiwissová, K.E..Večnosť.Bratislava:IKAR.2008.978-80-551-1713-3.woodiwisskathleen/vecnalaska;
2610 .Vonnegut, Kurt, 1922-2007 - autor.Groteska, aneb, Už nikdy sami!.:Praha :.1994.80-7106-101-8.vonnegutkurt/groteska;
2611 .Dominicans..Caeremoniale juxta ritum S. ordinis praedicatorum /.Mechliniae ::Dessain,.1869...jandelalexandre/caeremoniale;
2612 .Durrell, Gerald Malcolm.Zakotvená archa.Praha:BB/art.1997.80-86070-40-9.durrellgeraldmalcolm/zakotvena;
2613 .Františkánska provincia Najsv. Spasiteľa v Uhorsku.Schematismus almae provinciae Sanctissimi Salvatoris in Hungaria ordinis minorum S. P. Francisci.:.1857..salvatoriani/schematizmy;
2614 .Charrette, Robert N.Nezačínejte si s drakem..Praha ::Blackfire Games,.1996.80-901995-2-6.charretterobertn/nezacinejte;
2615 ..The Blackwell guide to American philosophy /.Malden (MA) ::Blackwell,.2004.0-631-21623-5.marsoobianarmen/blackwell;
2616 .Galopin, Arnould,1865-1934.Aeroplánem kolem světa /.Praha ::Jos. R. Vilímek,.1928..galopinarnould/aeroplanem;
2617 .Maistre, Joseph Marie,1753-1821..The pope; considered in his relations with the church.....London:C. Dolman.1850...maistrejosephmarie/pope;
2618 .Hrnčíř, Svatopluk, 1926- - autor.Ostrov Uctívačů ginga :.:Praha :.1999.80-86289-02-8.hrncirsvatopluk/ostrov;
2619 .Orten, Jiří.Rôzne texty.:.2015..ortenjiri/roznetexty;
2620 .Nižnánsky, Jozef, 1903-1976 - autor.Čachtická paní. :Praha :.1996.80-85243-84-9.niznanskyjozef/cachticka;
2621 .Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-55-4.philippejacques/hladaj;
2622 .Vogler, Candace A..Reasonably vicious.Cambridge, Mass. ::Harvard University Press,.2002...voglercandace/reasonably;
2623 .Haman, Aleš.Prozaické surfování : česká literatura na konci milénia.Olomouc:Votobia.2001.80-7198-493-0.hamanales/prozaicke;
2624 .May, Karol.Přízrak.:Olympia.1995.80-7033-338-3.maykarol/prizrak;
2625 .Lewis, Sara.Chlieb _ príprava a pečenie. .Bratislava :Svojtka&Co..2009.978-80-8107-220-8.lewissara/chlieb;
2626 .Verne, Jules.Tajuplný ostrov.:Albatros.1984..vernejules/tajomnyostrov;
2627 .Batterman, Robert W..The devil in the details :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2002..0195146476 (acid-free paper);0-19-514647-6.battermanrobertw/devil;
2628 ..Walter Benjamin and art.London ;; New York ::Continuum,.2005...benjaminandrewe/walterbenjaminandart;
2629 ..The Blackwell companion to globalization /.Malden ::Blackwell,.2007.978-1-4051-3274-9.ritzergeorge/globalization;
2630 .Bickerton, Ian J..The Arab-Israeli conflict.London ::Reaktion,.2009...bickertonianj/thearabisraeliconflict;
2631 .Blumer, Herbert,1900-1987..George Herbert Mead and human conduct /.Walnut Creek, CA ::AltaMira Press,.2004..0759104670 (cloth : alk. paper); 0759104689 (pbk. : alk. paper);0-7591-0467-0.blumerherbert/georgeherbertmeadandhumanconduct;
2632 .Brennan, Geoffrey,1944-.Democratic devices and desires /.Oxford ;; New York ::Cambridge University Press,.2000..brennangeoffrey/democraticdevicesanddesires;
2633 ..What is truth?.Berlin ;; New York ::De Gruyter,.2002...schantzrichard/whatis;
2634 .Davies.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..davies/1nezaradene;
2635 .Frankl, Viktor Emil, 1905-1997.Psychoterapie a náboženství :.:Brno :.2007.978-80-7295-088-1;80-7295-088-6.franklviktor/psychoterapieanabozenstvi;
2636 .Freidzon, Claudio - autor.Duchu svatý, hladovím po tobě.:Albrechtice :.1997.80-7112-040-5.freidzonclaudio/duchu;
2637 .Clifford, Ross..John Warwick Montgomery\'s legal apologetic :.Bonn ::Verlag fur Kultur und Wissenschaft,.2004..3938116005 (pbk.);3-938116-00-5.cliffordross/johnwarwickmontgomeryslegalapologetic;
2638 .Angus, Stuart.Sex,AIDS,vztahy.Albrechtice:Křesťanský život.2001.80-7112-056-1.angusstuart/sexaids;
2639 ..Cambridge history eighteenth-century philosophy /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2006.0-521-41854-2; 0-521-86742-8; 0-521-86743-6.haakonssenknud/history;
2640 .Gaut, Berys Nigel..A philosophy of cinematic art.Cambridge ::Cambridge University Press,.2010..9780521529648 (pbk.);0521529646 (pbk.);9780521822442 (hbk.);0521822440 .gautberysnigel/philosophy;
2641 .Eribon, Didier.Michel Foucault : 1926-1984.Praha:Academia.2002.80-200-0955-8.eribondidier/foulcault;
2642 .Húska, Bertrand Ľudovít, OP.Pravá cesta dokonalosti alebo cestovný pas do neba.Ružomberok:Lev.1930..huskabertrandludovitop/prava;
2643 .Šimíčková-Čížková, Jitka, 1941- - autor.Kompendium obecné a vývojové psychologie.:Ostrava :.2004.80-7042-364-1.simickovajitka/komp;
2644 .Telushkin, Joseph,1948-.Rebbe :.:.1995??.9780062318985; 0062318985;978-0-06-231898-5.telushkinjoseph/rebbe;
2645 .Dowden, Bradley Harris..The metaphysics of time :.Lanham ::RowmanandLittlefield Publishers,.2009..9780742560307 (cloth : alk. paper);978-0-7425-6030-7.dowdenbradleyharris/themetaphysicsoftime;
2646 .Finnis, John,1940-.Reason in action /.Oxford ::Oxford University Press,.2011.978-0-19-958005-7.finnisjohn/reasoninaction;
2647 .Johan, Fabricius.Tonek z Napoleonovy armády.:Albatros.1981..fabricius/tonek;
2648 .Richardson, John E.,1974-.Analysing newspapers :.Hampshire ;; New York ::Palgrave Macmillan,.2007.978-1-4039-3565-6 (brož.).richardsonjohne/analysing;
2649 .Green, Thomas, SJ.Temnota na trhovisku.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-280-5.greenthomas/temnota;
2650 .Jaynes, E. T..Probability theory.Cambridge, UK ;; New York, NY ::Cambridge University Press,.2003...jayneset/probabilitytheory;
2651 .Keates, Jonathan,1946-.Georg Friedrich Haendel /.[Paris] ::Fayard,.1995.2-213-59436-8.keatesjonathan/handel;
2652 .Kowalski, Dean A..Moral theory at the movies :.Lanham ::RowmanandLittlefield Publishers,.2012..9780742547872 (pbk. : alk. paper);978-0-7425-4787-2.kowalskideana/moraltheoryatthemovies;
2653 ..Political parties :.Oxford ::Oxford University Press,.2002.0-19-924674-2.gunther/political;
2654 .Hoskovec, Jiří.Psychologie XX.století : některé významné směry a školy.Praha:Karolinum.2002.80-246-0300-4.hoskovecjiri/psychologiexxstoleti;
2655 .Levin, Yuval..The great debate :.:.2005??.9780465050970 (hardback); 9780465062980;978-0-465-05097-0.levinyuval/thegreatdebate;
2656 .Huemer, Michael,1969-.Skepticism and the veil of perception /.Lanham, Maryland ::RowmanandLittlefield,.2001.0-7425-1253-3 (pbk. : alk. paper) :; 0-7425-1252-5 (alk. paper).huemermichael/skepticism;
2657 .Letovancová, Eva.Psychológia v manažmente.:Univerzita Komenského.2002.80-223-1725-X.letovancovaeva/psychologiavmanazmente;
2658 .Tillman, Barrett..Whirlwind :.New York ::SimonandSchuster,.2010..9781416584407 (hardcover); 1416584404 (hardcover); 9781416584414 (pbk.); 1416584412 (pbk.);978-1-416.tillmanbarrett/whirlwind;
2659 .Plzák, Miroslav.Žena a muž : teorie a praxe manželského dorozumívání.Praha:Motto.2001.80-7246-099-4.plzakmiroslav/zenaamuzteorieapraxe;
2660 .Meszaros, Istvan,1930-.The work of Sartre :.New York ::Monthly Review Press,.2012..9781583672921 (pbk. : alk. paper); 9781583672938 (cloth : alk. paper);978-1-58367-292-1.meszarosistvan/theworkofsartre;
2661 .Monroe, Kristen Renwick,1946-.The heart of altruism :.Princeton, N.J. ::Princeton University Press,.1996..0691043558 (alk. paper);0-691-04355-8.monroekristenrenwick/theheartofaltruism;
2662 ..The old new logic :.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2005.0-262-65106-8 (brož.); 0-262-15113-8 (váz.).oderbergdavids/theoldnewlogic;
2663 .Rudolf, Šlosár.Výkladový slovník ekonomických pojmov.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1992.80-08-01609-4.slosarrudolf/vykladovyslovnikekonomickych;
2664 .Pippin, Robert B.,1948-.Kant\'s theory of form :.New Haven ;; London ::Yale University Press,.1982.0-300-02659-5.pippinrobertb/kantstheoryofform;
2665 .Schürmann, Reiner,1941-.Broken hegemonies.Bloomington ::Indiana University Press,.2003..schurmannreiner/brokenhegemonies;
2666 .Schmaltz, Tad M.,1960-.Radical Cartesianism.Cambridge, UK ;; New York ::Cambridge University Press,.2002..schmaltztadm/radicalcartesianism;
2667 .White, Lawrence H.1954-.The clash of economic ideas :.New York ::Cambridge University Press,.2012.978-1-107-62133-6; 978-1-107-01242-4.whitelawrenceh/theclashofeconomicideas;
2668 ..Acta Sancrae Sedis, A. 1900.Rím:.1900..actasanctaesedis/acta;
2669 .Toporowski, Jan.Theories of financial disturbance :.Cheltenham ::Elgar,.2005.1-84376-477-6.toporowskijan/theoriesoffinancialdisturbance;
2670 .Tiles, Mary.Mathematics and the image of reason.London ;; New York ::Routledge,.1991..tilesmary/mathematicsandtheimageofreason;
2671 .Chesterton, Gilbert Keith.Heretikové.Praha:J.Albert.1948..chesterton/heret;
2672 ..The Cambridge companion to the Trinity /.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2011..9780521877398 (hardback); 0521877393 (hardback); 9780521701136 (pbk.); 0521701139 (pbk.);978-0-521-8.phanpeterc/thecambridgecompaniontothetrinity;
2673 .Krivaničová, Jarmila.Domácí lékař : Moderní zdravovědný rádce.Praha:Avicenum.1971..krivanicovajarmila/domacilekar;
2674 .Dent, N. J. H.,1945-.Rousseau /.London ;; New York ::Routledge,.2005.978-0-415-28349-6 (váz.); 978-0-415-28350-2 (brož.).dentnicholas/rousseau;
2675 .Mandelkern, Solomon.Veteris Testamenti concordantiae hebraicae atque chaldaicae :.Lipsiae ::Veit et Comp.,.1920? s.a...mandelkernsolomon/veteris;
2676 .De, Angelis, Barbara.Jak najít toho pravého : Životní pravidla.Praha:Tok.1998.80-86177-01-7.angelisb/jak;
2677 .Müller, Lajos.Roste nebesá /.Prešov ::Petra,.1947..mullerlajos/rostenebesa;
2678 .Miklík, Josef,1886-1947.Příručka k biblické dějepravě pro školy obecné a občanské..Praha ::tiskem a nákladem Československé akciové tiskárny,.1925..miklikjosef/prirucka;
2679 .Čala, Antonín.Základy víry.Olomouc:MCM.1992..calaantonin/zaklady;
2680 .Bruce, Steve,(1954-).The Sage dictionary of sociology.Thousand Oaks, Calif. ::SAGE,.2006..0761974814 (hbk.);0761974822 .brucesteve/sagesociology;
2681 .Šilhavík, Imrich.Otcov hriech.Prešov:Serafínsky svet.1948..silhavikimrich/otcov;
2682 ..The concise encyclopedia of western philosophy and philosophers.London ::Routledge,.1991.0-415-07883-0 .reejonathan/conciseencyclopediawestern;
2683 .Božena, Němcová.Divá Bára. Karla.:Státni nakladatelstvi d+tské knihy.1967..nemcovabozena/barakarla;
2684 .Weisstein, Eric W..CRC concise encyclopedia of mathematics.Boca Raton ::Chapman and Hall,.1999.0-8493-9640-9.weissteinew/concise;
2685 .Abnett, Dan.První a jediní.Frenštát p.R. [pod Radhoštěm] ::Polaris,.2006.80-7332-082-7 .abnettdan/prvni;
2686 .Zitová, Kateřina.Krize-šance pro Vás? A proč ne! : Kniha I...Praha:BEN - technická literatura.2005.80-7300-171-3.zitovakaterina/kniha;
2687 .Blommaert, Jan.Discourse :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2005.0-521-53531-X;978-0-521-53531-1 (brož.);978-0-521-82817-8.blommertjan/discourse;
2688 .Bourdieu, Pierre,1930-2002..Homo academicus.Stanford, Calif. ::Stanford University Press,.1988..0804714665.bourdieupierre/homo;
2689 .Annas, Julia..Plato :.New York ::Oxford University Press,.2003..019280216X.anasjulia/plato;
2690 ..Romantic period writings, 1798-1832 :.New York ::Routledge,.1998..0415157811 (hbk. : alk. paper);041515782X (pbk. : alk. paper).leaderzachary/romantic;
2691 .Brassard, Francis,1961-.The concept of Bodhicitta in Santideva\'s Bodhicaryavatara.Albany, N.Y. ::State University of New York Press,.2000..0791445755 (hc. : alk. paper);0791445763 (pbk. : alk. paper).brassardfrancis/theconcept;
2692 .Fuchs, Christopher A.,1964-.Coming of age with quantum information :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2011.978-0-521-19926-1.fuchschristophera;
2693 ..British writers..London ::Simon & Schuster and Prentice Hall International,.1996..0684195933 (alk. paper : full set);0684197146 .stadegeorge;
2694 .Della Rocca, Michael.Spinoza.New York ::Routledge,.2008.978-0-415-28329-8 (váz.).dellaroccamichael/spinoza;
2695 .Stocker, Barry.Derrida on deconstruction.New York ::Routledge,.2006.0-415-32502-1 (pbk.);0-415-32501-3.stockerbarry/routledge;
2696 .Endean, Philip,1954-.Karl Rahner and Ignatian spirituality.New York ::Oxford University Press,.2001..0198270283 .endeanphilip/karl;
2697 .Leaman, Oliver,1950-.An introduction to classical Islamic philosophy.New York ::Cambridge University Press,.2002...leamanoliver/anintroduction;
2698 .Lyas, Colin..Aesthetics.Bristol, Pa. ::UCL Press,.1997...lyascolin/aesthetics;
2699 .Sim, May,1962-.Remastering morals with Aristotle and Confucius.New York ::Cambridge University Press,.2007..0521870933 (hardback);9780521870931 .simmay/remastering;
2700 .Jones, S.1968-.The archaeology of ethnicity.New York ::Routledge,.1997...jonessian/thearchaeology;
2701 .Ginneken, Jaap van,1943-.Collective behavior and public opinion :.Mahwah, N.J. ::Lawrence Erlbaum,.2003.0-8058-4386-8.ginnekenjaapvan/collective;
2702 .Jost, Jürgen,1956-.Bosonic strings :.Providence ::American Mathematical Society,.2001.0-8218-2644-1.jostjurgen/bosonic;
2703 ..The ethics of foreign policy.Burlington, VT ::Ashgate,.2007...macdonalddavidbruce/theethics;
2704 .Mostov, Julie..Soft borders :.New York ::Palgrave Macmillan,.2008..1403965536;9781403965530.mostovjulie/softborders;
2705 .Elkins, James,1955-.Pictures & tears :.London ::Routledge,.2001..0415937132;0415970539 .elkinsjames/picturesandtears;
2706 .Bhat, D. N. S..Pronouns.Cambridge ::Cambridge University Press,.2004.0-19-926912-2.bhatdns/pronouns;
2707 .Rorem, Paul..Pseudo-Dionysius.New York ::Oxford University Press,.1993...rorempaul/pseudodionysius;
2708 .Weil, André,1906-1998.Number theory :.Boston ::Birkhäuser,.1984.0-8176-3141-0.weilandre/number;
2709 .Krawiec, Rebecca..Shenoute & the women of the White Monastery :.New York ::Oxford University Press,.2002..0195129431 .krawiecrebecca/shenoute&thewomen;
2710 .Borg, Marcus J..The heart of Christianity :.[San Francisco] ::HarperSanFrancisco,.2003..0060526769.borgmarcus/theheart;
2711 .Bujold, Lois McMaster, 1949- - autor.Civilní služba.:Praha :.2006.80-7197-273-8.bujoldlois/civilnisluzba;
2712 ..The handbook of internet studies.Malden ::Wiley-Blackwell,.2013.978-1-118-40007-4.consalvomia/internet;
2713 .Davis, Lindsey, 1949-.Jupiterův mýtus.:Praha :.2009.978-80-7381-663-6.davislindsey/jupiteruvmytus;
2714 .Gaarder, Jostein, 1952- - autor.Principálova dcera.:V Praze :.2004.80-242-1199-8.gaarderjostein/principalova;
2715 .Vonnegut, Kurt, 1922-2007 - autor.Kolíbka.:Praha :.1994.80-204-0434-1.vonnegutkurt/kolibka;
2716 .Catholic Church..Completorii libellus juxta ritum sacri Ordinis Prædicatorum /.Romæ ::ad S. Sabinæ.1949...suarezemmanuel/completorii;
2717 .Durrell, Gerald Malcolm, 1925-1995 - autor.Zlatí netopýři a růžoví holubi.:Praha :.2001.80-7257-527-9.durrellgeraldmalcolm/zlati;
2718 .Františkánska provincia Najsv. Spasiteľa v Uhorsku.Schematismus almae provinciae Sanctissimi Salvatoris in Hungaria ordinis minorum S. P. Francisci.:.1858..salvatoriani/schematizmy;
2719 .Robert, N. Charrette.Nepřátele vybírejte opatrně.:NETOPEJR.1999.80-86096-22-X.charretterobertn/nepratele;
2720 .Galopin, Arnould,1865-1934.Lovec šelem..V Praze ::Jos. R. Vilímek,.19]38..galopinarnould/lovec;
2721 ..Malý katechismus katolického náboženství :.V Praze ::C.k. školní knihosklad,.1899..katechizmus/maly;
2722 .Hrnčíř, Svatopluk,1926-.Kapsa ohnivého mloka.Praha ::Albatros,.1983..hrncirsvatopluk/kapsa;
2723 .Nižnánsky, Jozef, 1903-1976 - autor.Žena dvou mužů.:[Praha] :.2005.80-7229-116-5.niznanskyjozef/zena;
2724 ..Blackwell companion to organizations /.Malden, MA ::Blackwell Publishers,.2002..0631216944 (alk. paper);0-631-21694-4.baumjoel/organizations;
2725 .Cantalamessa, Raniero.My ohlasujeme ukrižovaného Krista.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-93-7.cantalamessa/myohlasujeme;
2726 .Pfordten, Dietmar v. d..Normative Ethik.Berlin ;; New York ::De Gruyter,.2010...pfordtendietmar/normative;
2727 .Fairbank, John King.Dějiny Číny.Praha:Nakl.Lidové noviny.1998.80-7106-249-9.fairbankjohnking/dejiny;
2728 .Hesse, Hermann.Siddhártha.Praha:Vyšehrad.1995.80-7021-148-2.hesseherman/sidhartha;
2729 .Fenimore Cooper, James.Posledný Mohykán. Bratislava:Mladé letá.1969..cooperjamesfenimore/poslednymohykan;
2730 .Sládkovič, Andrej.Slovenské národné shromaždenie v turčianskom sv. martine 1861. Martin:Matica slovenská.1941..sladkovicandrej/zhrom;
2731 .Bawer, Bruce,1956-.Stealing Jesus :.New York ::Crown Publishers,.1997..0517706822 .bawerbruce/stealing;
2732 .Benjamin, Walter,1892-1940.The work of art in the age of its technological reproducibility, and other writings on media /.Cambridge ::Belknap Press of Harvard University Press,.2008.978-0-674-02445-8 (brož.).benjaminwalter/theworkofartintheageofitstechnologicalreproducibilityandotherwritingsonmedia;
2733 ..A companion to Latin American history /.Malden ::Blackwell,.2008.978-1-4051-3161-2.hollowaythomash/latin;
2734 .Biddle, Tami Davis,1959-.Rhetoric and reality in air warfare :.Princeton, N.J. ::Princeton University Press,.2002..0691089094 (alk. paper);0-691-08909-4.biddletamidavis/rhetoricandrealityinairwarfare;
2735 .Blundell, John,1952-.Margaret Thatcher.New York ::Algora Pub.,.2008...blundelljohn/margarettchatcher;
2736 .Brennan, Geoffrey,1944-.The economy of esteem :.Oxford ::Oxford University Press,.2004.0-19-928981-6; 0-19-924648-3.brennangeoffrey/theeconomyofesteem;
2737 .Scharp, Kevin.Replacing truth /.:.1995??.978-0-19-965385-0.scharpkevin/replacing;
2738 .Davis.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..davis/1nezaradene;
2739 .Frankl, Viktor Emil.A přesto říci životu ano : psycholog prožívá koncentrační tábor.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-095-9.franklviktor/napriekvsetkemupovedat;
2740 .Cappelen, Herman,1967-.Philosophy without intuitions /.Oxford, UK ::Oxford University Press,.2012.978-0-19-964486-5 (váz.).cappelenherman/philosophywithoutintuitions;
2741 ..Repositioning Victorian sciences.London ;; New York ::Anthem Press,.2006...clifforddavid/repositioningvictoriansciences;
2742 .Hurban, Jozef Miloslav.Církewní listy. Skalica:Hurban.1869..hurbanjozefmiloslav/cirkewnelisty;
2743 .Ignác z Loyoly,1491-1556.Duchovné cvičenia nášho svätého otca Ignáca Loyolského /.Trnava ::Posol BSJ,.1945..ignaczloyoly/duchovne;
2744 .Gaut, Berys Nigel..Art, emotion and ethics /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2007..0199263213 (hbk. : alk. paper); 9780199263219 (hbk. : alk. paper);0-19-926321-3.gautberysnigel/art;
2745 .Ennen, Edith.Ženy ve středověku.Praha:Argo.2001.80-7203-369-7.ennenovaedith/zeny;
2746 .Heinzmann, Richard.Středověká filosofie : 2.díl ediční řady Dějiny filosofie.Olomouc:Nakl.Olomouc.2000.80-7182-105-5.heinzmannrichard/stredoveka;
2747 .Severová, Jana.SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE OBCHODU. (PRO BAKALÁŘSKÉ STUDIUM LF MU)..:Brno.2002..severovajana/psych;
2748 .McCabe, Herbert,1926-2001..On Aquinas.London ;; New York ::Continuum,.2008...mccabeherbert/onaquinas;
2749 .Dowding, Keith M..The civil service /.London ;; New York ::Routledge,.1995..041507567X (hbk) :; 0415075688 (pbk.);0-415-07567-X.dowdingkeithm/thecivilservice;
2750 .Finocchiaro, Maurice A.,1942-.Defending Copernicus and Galileo :.Dordrecht ;; New York ::Springer,.2010...finocchiaromauricea/defendingcopernicusandgalileo;
2751 .Jaroslav, Pecháček.Taliánský marš.:Albatros.1982..pechacek/talianskymars;
2752 .Thomas, H. Green.Otvoriť sa Bohu.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-215-5.greenthomas/otvorit;
2753 .Jaynes, Julian.The Origin of Counsciousness in the Break-Down of the Bicameral Mind.Boston ::Houghton Nifflin Com.,.1990..jaynesjulian/theoriginofcounsciousnessinthebreakdownofthebicameralmind;
2754 .Keay, John,1941-.India :.London ::Harper Perennial,.2004..0-00-638784-5.keayjohn/india;
2755 .Koyré, Alexandre,1882-1964.From the closed world to the infinite universe /.Radford ::Wilder Publications,.2008.978-1-60459-368-6 (brož.).koyrealexandre/fromtheclosedworldtotheinfiniteuniverse;
2756 .Gupta, Suman,1966-.Corporate capitalism and political philosophy.London ;; Sterling, Va. ::Pluto Press,.2002...guptasuman/corporate;
2757 .Houbová, Drahomíra.Psychologie pro právníky.Brno:Masarykova univ..1998.80-210-1896-8.houbovadrahomira/psychologiepropravniky;
2758 .Levine, Bruce C.,1949-.The fall of the House of Dixie :.New York ::Random House,.2013..9781400067039 (hardcover); 9780679645351 (ebook);978-1-4000-6703-9.levinebrucec/thefallofthehouseofdixie;
2759 .Prekopová, Jiřina.Děti jsou hosté,kteří hledají cestu : Kniha pro rodiče.Praha:Portál.1993.80-85282-77-1.prekopovajirina/deti;
2760 ..Interpreting Spinoza :.Cambridge, UK ;; New York ::Cambridge University Press,.2008..9780521871839 (hbk.); 0521871832 (hbk.);978-0-521-87183-9.huenemann/interpreting;
2761 .Liedloff, Jean.Koncept kontinua :.:Praha :.2007.978-80-86685-79-3.liedloffovajean/konceptkontinua;
2762 .Wawro, Geoffrey.A mad catastrophe :.:.2005??.978-0-465-08081-6.wawrogeoffrey/mad;
2763 .Barrett, Jammes.Otestujte si své schopnosti.Praha:Grada.1995.80-85623-47-1.barrettjammes/otestujtesisveschopnosti;
2764 .Metzinger, Thomas,1958-.The ego tunnel :.New York ::Basic Books,.2009...metzingerthomas/theegotunnel;
2765 ..The Political process and economic change.New York ::Agathon Press,.1983...monroekristenr/thepoliticalprocessandeconomicchange;
2766 .O\'Donnell, James Joseph,1950-.Augustine :.New York ::Ecco,.2005..0060535377 (alk. paper);0-06-053537-7.odonnelljamesjoseph/augustine;
2767 .Samuelson, Paul Anthony.Ekonomie : 18.vydání.Praha:Svoboda.2007.978-80-205-0590-3.samuelsonpaul/ekonomie;
2768 .Pirie, Madsen,1940-.101 great philosophers /.London ;; New York ::Continuum,.2009...piriemadsen/101greatphilosophers;
2769 .Schürmann, Reiner,1941-1993.On Heidegger\'s Being and time /.London ::Routledge,.2008.978-0-415-77596-0; 978-0-415-77595-3.schurmannreiner/onheideggersbeingandtime;
2770 ..Receptions of Descartes :.London ;; New York ::Routledge,.2005..0415323606;0-415-32360-6.schmaltztadm/receptionsofdescartes;
2771 .Smith, Michael,1952 May 1-.The secrets of Station X :.London ::Biteback Pub.,.2011...smithmichael/thesecretsofstationx;
2772 .White, Stephen K..The ethos of a late-modern citizen.Cambridge, Mass. ::Harvard University Press,.2009..whitestephenk/theethosofalatemoderncitizen;
2773 ..Acta Sancrae Sedis, A. 1901.Rím:.1901..actasanctaesedis/acta;
2774 .Toporowski, Jan.Why the world economy needs a financial crash and other critical essays on finance and financial economics.New York ::Anthem Press,.2010..toporowskijan/whytheworldeconomyneedsafinancialcrash;
2775 .Tlumak, Jeffrey..Classical modern philosophy :.:.2005??.041527592X; 9780415275927; 0415275938; 9780415275934;0-415-27592-X.tlumakjeffrey/classicalmodernphilosophy;
2776 .Chesterton, Gilbert Keith.The sign of the broken sword and other father Brown stories.Praha:Garamond.2007.978-80-86955-61-2.chesterton/znameni;
2777 .Zathureczky, Kornél.The Messianic disruption of Trinitarian theology.Lanham, MD ::Lexington Books,.2009..zathureczkykornel/themessianicdisruptiontotrinitariantheology;
2778 ..Nejšťastnější lidé na zemi.:Křesťanský život.2006.80-7112-118-5.shakarian/nejst;
2779 .Murphy, Roland E..Odpovede na 101 otázok o biblickej Tóre Úvahy nad Pentateuchom.:.2005??..murphyroland/odpovede;
2780 .Polkinghorne, John C..Rôzne texty - nezaradené.:.2018..polkinghornejohnc/1nezaradene;
2781 .Allender, Dan.Pláč duše : jak emoce odhalují naše nejhlubší otázky o Bohu.Bratislava :Porta libri.2002.80-89067-05-0.allenderd/plac;
2782 .Mandelkern, Solomon.Veteris Testamenti concordantiae hebraicae atque chaldaicae /.[Berlin] ::Schocken,.1937..mandelkernsolomon/veteris2;
2783 .De, Angelis, Barbara.Tajemství života,která by každá žena měla znát : deset principů naprostého emocionálního a duchovního naplnění.Praha:Eminent.2001.80-7281-052-9.angelisb/tajemstvi;
2784 .Müller, Lajos.Škola kríža /.Prešov ::Petra,.1948..mullerlajos/skolakriza;
2785 .Miklík, Josef Konstantin,1895-1966.Příručka k biblické dějepravě pro školy obecné a občanské..:.1925..miklikjosefkonstantin/prirucka;
2786 ..Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi, osvedčenému pomocníkovi v každom súžení.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..posolbozskehosrdca/deviatnik;
2787 .Caputo, John D..On religion.New York ::Routledge,.2001..0415233321 (hbk);041523333X .caputojohnd/onreligion;
2788 .Šoka, Silvester.Patriarcha z Assisi .:.1944..sokasilvester/patriarcha;
2789 .Russell, Paul,1955-.The riddle of hume\'s treatise :.New York ::Oxford University Press,.2010.978-0-19-975152-5.russellpaul/riddlehumestreatise;
2790 .Němcová, Božena, 1820-1862 - autor.Pohádky.:Praha :.1991.80-7038-281-3.nemcovabozena/pohadky;
2791 .Law, William,1686-1761..God\'s power in you.New Kensington, PA ::Whitaker House,.1998..0883685132 (trade paper).lawwilliam/spirit;
2792 .Randall, Michael D..Disease management :.Grayslake ::Pharmaceutical press,.2009.978-0-85369-767-1.randallmichaeld/disease;
2793 .Stammbach, Urs,1939-.Homology in Group Theory.Berlin, Heidelberg ::Springer Berlin Heidelberg,.1973..978-3-540-06569-2;9783540065692.stammbachurs/homology;
2794 ..Medieval monastic education.New York ::Leicester University Press,.2000.0-7185-0246-9.ferzocogeorge/medieval;
2795 .Norris, Christopher,1947-.Platonism, music and the listener\'s share.London ::Continuum,.2006...norrischristopher/platonism;
2796 ..Romantic science :.Albany ::State University of New York Press,.2003..0791457028 (pbk. : alk. paper);079145701X .heringmannoah/romantic;
2797 .Fuchs, Christopher A.,1964-.Coming of age with quantum information :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2011.978-0-521-19926-1.fuchschristophera;
2798 .McCauley, Robert N..Bringing ritual to mind.New York ::Cambridge University Press,.2002...mccauleyrobertn;
2799 .Sprigge, Timothy L. S..The God of metaphysics.New York ::Oxford University Press,.2006...spriggetímothyls/thegod;
2800 .Candlish, Stewart..The Russell/Bradley dispute and its significance for twentieth-century philosophy.New York ::Palgrave Macmillan,.2007..0230506852 (cloth);9780230506855 (cloth).candlishstewart/therussell;
2801 .Jenkins, Philip,1952-.Dream catchers.New York ::Oxford University Press,.2004...jenkinsphilip/dream;
2802 .Leplin, Jarrett..A theory of epistemic justification.[Dordrecht] ::Springer,.2009..9781402095665 (alk. paper);9781402095672 (ebk.).leplinjarrett/atheory;
2803 .Walker, Keith G.,1938-.Archaic Eretria :.New York ::Routledge,.2004..0415285526.walkerkeithw/archaic;
2804 .Slone, D. Jason..Theological incorrectness :.New York ::Oxford University Press,.2004..0195169263 (cloth : alk. paper).slonedjason/theological;
2805 ..Rewriting the self.New York ::Routledge,.1997...porterroy/rewriting;
2806 .Virginia, Andrews.Kvety v podkroví.:Ikar.1993.80-7118-081-5.virginiaandrews/kvetyvpodkrovi;
2807 .Vertigans, Stephen..Militant Islam :.New York ::Routledge,.2009..9780415412452 (hbk. : alk. paper);9780415412469 (pbk. : alk. paper);9780203891070 (e-bk.).vertigansstephen/militant;
2808 ..Encyclopedia of law enforcement.Thousand Oaks ::Sage Publications,.2005..0761926496 (cloth).sullivanlarrye/encyclopedia;
2809 ..Breakthroughs in statistics..New York ::Springer-Verlag,.1992.0-387-94037-5 (New York : v. 1 : brož.);3-540-94037-5 (Berlin : v. 1 : brož.).kotzsamuel/break;
2810 .Kissling, Claudia,1969-.Civil society and nuclear non-proliferation.Burlington, Vt. ::Ashgate,.2008...kisslingclaudia/civilsociety;
2811 .Post, Jerrold M.,1934-.The mind of the terrorist :.New York ::Palgrave Macmillan,.2009.978-0-230-61269-3 (brož.);1-4039-6611-7.postjerroldm/themindoftheterrorist;
2812 .Ellis, Geoffrey James..The Napoleonic empire.New York ::Palgrave Macmillan,.2003...ellisgeoffreyjames/thenapoleonicempire;
2813 .Bhat, D. N. S..Pronouns.Cambridge ::Cambridge University Press,.2004.0-19-926912-2.bartonjohn;
2814 .Rosen, Steven,1955-.Essential Hinduism.Westport, Conn. ::Praeger,.2006..0275990060 (alk. paper);9780275990060 .rosenstevenj/essentialhinduism;
2815 ..Number theory and its applications :.New York ::M. Dekker,.1999..0824719697 .yldrmcemy/number;
2816 ..Heavenly realms and earthly realities in late antique religions.New York ::Cambridge University Press,.2004...boustanraanan/heavenlyrealms;
2817 .Borg, Marcus.The meaning of Jesus :.London ::SPCK,.2000.0-281-05254-9.borgmarcus/meaning;
2818 .Bujor, Flavia.Kameny osudu.Praha:Albatros.2004.80-00-01349-5.bujorflavia/kamenyosudu;
2819 .Zinovij, Davydov.Zajatci ledu a noci.:Albatros.1972..davydovzinovij/zajatcileduanoci;
2820 ..Many globalizations.New York ::Oxford University Press,.2002...bergerpeter/manyglobalizations;
2821 .Woodiwiss, Kathleen E..Navždy.:V Praze :.2008.978-80-249-1126-7.woodiwisskathleen/navzdy;
2822 .Vonnegut, Kurt, 1922-2007 - autor.Sirény z Titanu.:Praha :.2005.80-7203-738-2.vonnegutkurt/sireny;
2823 .Delalande, Dominique..Le graduel des prêcheurs :.Paris ::Éditions du Cerf,.1949..delalandedominique/graduel;
2824 .Durrell, Gerald Malcolm, 1925-1995 - autor.Zvířata mi straší ve věži.:[Praha] :.2000.80-7257-367-5.durrellgeraldmalcolm/zviratamistrasi;
2825 .Augustine, Charles,1872-1943..Liturgical law :.St. Louis, Mo. ::B. Herder,.1931...augustinecharles/liturgical;
2826 .Františkánska provincia Najsv. Spasiteľa v Uhorsku.Schematismus almae provinciae Sanctissimi Salvatoris in Hungaria ordinis minorum S. P. Francisci.:.1859..salvatoriani/schematizmy;
2827 .Chlumecký, Václav.Janko Kosák v nebi a iné prózy.Bratislava:Tatran.1978..chlumeckyvaclav/janko;
2828 ..A companion to African-American philosophy /.Malden, MA ::Blackwell,.2003..1557868395 (alk. paper);1-55786-839-5.lotttommy/companion;
2829 .Galopin, Arnould,1865-1934.Skautova dobrodružství na cestě kolem světa..V Praze ::Jos. R. Vilímek,.1936?..galopinarnould/skautova;
2830 ..Veliký Katechismus pro katolické obecné školy.V Praze ::Tiskárna správcovství c.k. skladu školních kněh pro Čechy,.1868..katechizmus/1868;
2831 .Hrnčíř, Svatopluk, 1926- - autor.Lovci z Ohňové hory.:Praha :.1998.80-86061-15-9.hrncirsvatopluk/lovci;
2832 .Nižnánsky, Jozef, 1903-1976.Lásky Žofie Bosniakové.:[Praha] :.2007.978-80-7229-169-4.niznanskyjozef/lasky;
2833 ..A companion to relativism /.Chichester ::Wiley-Blackwell,.2011.978-1-4051-9021-3.halesstevend/relativism;
2834 .Dancák, František.Raduj sa, blažený Pavol.Prešov:Petra.2003.80-89007-31-7.dancakfrantisek/radujsa;
2835 .Wright, Georg Henrik von.The varieties of goodness /.Bristol ::Thoemmes Press,.1963.1-85506-232-1.wrightgeorg/varieties;
2836 .Aleš Haman..4 HAMAN, Aleš, 1932- Úvod do studia literatury a interpretace díla.Jinočany:H & H.1999.80-86022-57-9.hamanales/uvod;
2837 .Duka, Dominik.Úvod do teologie. Praha:Kazat. stredisko OP.1992..dukadominik/evoddoteologie;
2838 .Prochácka, Imrich.Cirkev a moderné myšlienkové prúdy.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1925..prochackaimrich/cirkev;
2839 .Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie (ukrajinsky).:.2008.978-80-970040-7-1.gobbistefano/knihaukr;
2840 .Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Bílé noci.:Praha.1958..dostojevsky/bielenoci;
2841 .Bawer, Bruce,1956-.The victims\' revolution :.New York ::Broadside Books,.2012..9780061807374;978-0-06-180737-4.bawerbruce/victims;
2842 ..Knowing how :.New York ::Oxford University Press,.2011..9780195389364 (alk. paper); 0195389360 (alk. paper);978-0-19-538936-4.bengsonjohn/knowinghow;
2843 ..A companion to media authorship.Malden, Mass. ::Wiley Blackwell,.2013...grayjonathan/media;
2844 .Bidet, Jacques..Exploring Marx\'s Capital.Leiden ;; Boston ::Brill,.2007...bidetjacques/exploringmarxscapital;
2845 .Blundell, Boyd,1970-.Paul Ricoeur between theology and philosophy.Bloomington, IN ::Indiana University Press,.2010...blundellboyd/paulricoeurbetweentheologyandphilosophy;
2846 .Brennecke, Hanns Christof..Ecclesia est in re publica.Berlin ::De Gruyter,.2007...brenneckehannschristof/ecclesiaestinrepublica;
2847 .Scheffler, Israel,1923-.Worlds of truth :.Malden ::Wiley-Blackwell,.2009.978-1-4051-9170-8.schefflerisrael/worlds;
2848 .Dawkins.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..dawkins/1nezaradene;
2849 .Frankl, Viktor Emil.Psychoterapie pro laiky.Brno:Cesta.1998.80-85319-80-2.franklviktor/psychoterapieprolaiky;
2850 .Lajdová, Nataša ; Sobolová, Božena.Milan Ferko a jeho miesto v slovenskej literatúre .:Krajská knižnica.2009.978-80-85148-57-2.lajdovanatasa/ferko;
2851 .Clinton, Bill,1946-.My life /.London ::Hutchinson,.2004.0-09-179527-3.clintonbill/mylife;
2852 ..Naše Slovensko.:.1908..naseslovensko/1908;
2853 .Spáčil, Bohumil.Psallite Regi Nostro.:.1941..spacilbohumil/psallite;
2854 .Gaut, Berys Nigel..Art, emotion and ethics /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2007..0199263213 (hbk. : alk. paper); 9780199263219 (hbk. : alk. paper);0-19-926321-3.gautberysnigel/art;
2855 .Echaudemaison, Claude.Slovník ekonomie a sociálních věd.Praha:E.W.A.Edition.1995.80-85764-13-X.echaudemaison/slovnik;
2856 .Severová, Jana.SOCIOLOGIE – NĚKTERÉ PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ..:Brno.2006..severovajana/sociol;
2857 .O\'Grady, Paul,1964-.Aquinas\'s philosophy of religion /.:.1995??.9780230285170;978-0-230-28517-0.ogradypaul/aquinas;
2858 ..The selection of ministers in Europe :.London ::Routledge,.2009.978-0-415-43081-4; 978-0-203-88690-8 (e-book).dowdingkeithm/theselectionofministersineurope;
2859 .Firenzuola, Agnolo,1493-1543..On the beauty of women /.Philadelphia ::University of Pennsylvania Press,.1992..0812231589; 0812214048 (pbk.);0-8122-3158-9.firenzuolaagnolo/onthebeautyofwomen;
2860 .Le Fanu, Joseph Sheridan, 1814-1873 - autor;.Zelený děs :.:Praha :.1991.80-00-00222-1.fanujoseph/zelenydes;
2861 ..Twenty years of the journal of historical sociology.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2008...wongyokesum/twenty;
2862 .Vácha, Marek Orko.Tančiace skaly : O vývoji života na Zemi, o človeku a o Bohu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-510-8.vacha/skaly;
2863 .Jeanneret, Michel..Perpetual motion :.Baltimore ::Johns Hopkins University Press,.2001..0801864801 (alk. paper);0-8018-6480-1.jeanneretmichel/perpetualmotion;
2864 .Keegan, John,1934-2012.Intelligence in war :.:.1995??.0-375-40053-2.keeganjohn/intelligenceinwar;
2865 ..The cultural Cold War in Western Europe, 1945-1960 /.London ;; Portland, OR ::F. Cass,.2003..071465308X; 0714682713 (pbk.);0-7146-5308-X.krabbendamhans/theculturalcoldwarinwesterneurope1945-1960;
2866 .Čajčík, Karel.Má cesta k úspěchu : Znalosti nutné pro splnění předpokladů osobního úspěchu.Moravská Ostrava:Buchsbaum.1933..cajcikkarel/macestakuspechu;
2867 .Gurwitsch, Aron..Studies in phenomenology and psychology /.Dordrecht ::Springer,.2009..9789048129416; 9048129419;978-90-481-2941-6.gurwitscharon/studies;
2868 .Hraško, Pavol.Miesto človeka vo vesmíre.. Metodické centrum:Banská Bystrica.1995.80-8041-072-0.hraskopavol/miestoclovekavovesmire;
2869 .Lewis, Michael1960-.Flash boys :.:.2005??.978-0-393-24466-3.lewismichael/flashboys;
2870 .Jirina, Prekop.Empatie : vcítění v každodenním životě.:Grada.2004.80-247-0672-5.prekopovajirina/empatie;
2871 .Huenemann, Charles..Understanding rationalism.Stocksfield [England] ::Acumen,.2008...huenemann/understanding;
2872 .Lodge, David, 1935- - autor.Kam až se může?.:Plzeň :.1998.80-7191-289-1.lodgedavid/kamseazmuze;
2873 .Baudrillard, Jean.O svádění.Olomouc:Votobia.1996.80-71-98-078-1.baudrillandjean/osvadeni;
2874 ..Cultural memories :.Dordrecht ::Springer,.2011.978-90-481-8944-1 (váz.).meusburgerpeter/culturalmemories;
2875 ..Fundamentals of the stem cell debate :.Berkeley ::University of California Press,.2008..9780520252103 (cloth : alk. paper);978-0-520-25210-3.monroekristenrenwick/fundamentalsofthestemcelldebate;
2876 ..The human rights field operation.Aldershot, Hants, England ;; Burlington, Vt. ::Ashgate,.2007..oflahertymichael/thehumanrightsfieldoperation;
2877 .Jablonský, Josef.Operační výzkum : kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování.Praha:Professional Publishing.2002.80-86419-23-1.jablonskyjosef/operacnivyzkum;
2878 .Pirie, Madsen,1940-.How to win every argument :.London ;; New York ::Continuum,.2006.978-0-8264-9006-3.piriemadsen/howtowineveryargument;
2879 .Schuppert, Fabian..Freedom, recognition and non-domination :.Dordrecht ;; New York ::Springer,.2014...schuppertfabian/freedomrecognitionandnondominantion;
2880 .Schmaus, Warren,1952-.Rethinking Durkheim and his tradition /.Cambridge, UK ;; New York ::Cambridge University Press,.2004..0521838169;0-521-83816-9.schmauswarren/rethinkingdurkheimandhistradition;
2881 .Sokal, Alan D.,1955-.Fashionable nonsense :.New York ::Picador,.1998.0-312-19545-1.sokalaland/fashionablenonsense;
2882 .White, Douglas E.,1952-.The Nonprofit Challenge :.New York ::Palgrave Macmillan,.2010..9780230623927;978-0-230-62392-7.whitedouglase/thenonprofitchallenge;
2883 ..Acta Sancrae Sedis, A. 1902.Rím:.1902..actasanctaesedis/acta;
2884 .Topper, David..Quirky sides of scientists :.New York ::Springer,.2007..9780387710181 (acid-free paper); 9780387710198 (e-ISBN);978-0-387-71018-1.topperdavid/quirkysidesofscientists;
2885 .Tocqueville, Alexis de,1805-1859.Democracy in America :.London ::Penguin,.2003.0-140-44760-1 (brož.);0-14-044760-1.tocquevillealexisde/democracyinamerica;
2886 .Leixner, Josef,(1893-1970).Všeobecné dějiny církevní.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1957..leixnerjosef/vseobecne;
2887 .Chesterton, G. K.(1874-1936).Kamarád Čtvrtek :.[Praha ::Moderní bibliotéka,.1913..chesterton/kamarad;
2888 ..Iconoclasm and iconoclash :.Leiden ;; Boston ::Brill,.2007..9789004161955 (hardback : alk. paper); 9004161953 (hardback : alk. paper);978-90-04-16195-5.saleminktheo/iconoclasmandiconoclash;
2889 .Jowers, Dennis W..The Trinitarian axiom of Karl Rahner :.Lewiston, N.Y. ::Edwin Mellen Press,.2006..0773455841; 9780773455849;0-7734-5584-1.jowersdennisw/thetrinitarianaxiomofkarlrahner;
2890 .Mark O’Keefe.Stať sa dobrým, stať sa svätým.:.1995??..keefemark/statsa;
2891 .Čižmár, Marián.Svätý Ondrej Apoštol. .Poprad :Popradská tlačiareň.2011.978-80-970358-6-0.cizmarmarian/svatyondrej;
2892 .Pořízka, Vincenc.Solovjev a církev : Úvod do eklesiologie prvního ruského filosofa.Olomouc:s.n..1935..porizkav/solovjev;
2893 .Niederle, Jindřich,1840-1875.Mluvnice řeckého jazyka pro gymnasia česká. /.:.1900?? s.a...niederlejindrich/mluvnicereckehojazyka;
2894 .Fifková, Hana.O sexu s Hankou : výuková pomůcka pro studující středních a vyšších zdravotnických škol.Praha:Grada.1998.80-7169-673-0.fifkovah/osexu;
2895 .Arnoudt, Peter J.1811-1865.Následování nejsvětějšího srdce Ježíšova..Brno ::Benediktinská knihtiskárna :; Občanská knihtiskárna,.1914..arnoudtpeterj/nasledovani;
2896 .Okáč, Michal,1823-1872.Katolický katechismus v příkladech, aneb, Cvičení v křesťansko-katolickém náboženství :.V Olomouci ::A. Halouzka,.1863..okacmichal/katolickykatechismus;
2897 ..Ochranca roľníkov.:.1948..redemptoristi/ochranca;
2898 .Turner, Bryan S..Classical sociology.Thousand Oaks, Calif. ::SAGE,.1999..0761964576;0761964584 .turnerbrians/classicalsociology;
2899 .Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Pravá podoba Kristova :.:.1937..hynekrudolfmaria/prava;
2900 ..Encyclopedia of social theory.Thousand Oaks ::Sage Publications,.2005.0-7619-2611-9;978-1-4129-1431-4 (ebook).ritzergeorge/encyclopediasocialtheory;
2901 .Derrida, Jacques,1930-2004.Writing and difference.London ::Routledge,.2001.0-415-25383-7 (brož.);978-0-415-25383-3 (dotisk : brož.).derridajacques/dwritinganddifference;
2902 .Božena, Němcová.Dobrý člověk.:Československý spisovatel.1974..nemcovabozena/dobry;
2903 .Liddell, Henry George.A Greek-English lexicon :.Oxford ::Clarendon Press,.1996.0-19-864226-1.liddellhg/greek;
2904 .Zindell, David,(1952-).Devět království :.V Praze ::Classic,.2007.978-80-86707-25-9.zindelldavid/devet;
2905 .Smith, Justin E. H..Divine machines :.Woodstock, Oxfordshire, UK ::Princeton University Press,.2011.978-0-691-14178-7 (hardback : alk. paper).smithjustineh/divine;
2906 .Auyang, Sunny Y..How is quantum field theory possible?.New York ::Oxford University Press,.1995.0-19-509345-3.auyangsunnyy/how;
2907 .Binder, Carsten..Plutarchs Vita des Artaxerxes :.New York ::Walter de Gruyter,.2008..9783110202694 .bindercarsten/plutarchs;
2908 .Honour, Hugh..Romanticism.New York ::Harper & Row,.1979..0064333361 :;0064300897 .honourhugh/romanticism;
2909 .Malone, John Williams..Unsolved mysteries of science :.New York ::John Wiley & Sons,.2001..0471215945 (electronic bk.);0471384410 .malonejohnwilliams/unsolved;
2910 .Silbernagl, Stefan,1939-.Color atlas of physiology.New York ::Thieme,.2009.978-3-13-545006-3.silbernaglstefan;
2911 .Basar, Erol..Brain - body - mind in the nebulous Cartesian system :.New York ::Springer,.2011..9781441961341;1441961348.basarerol.;
2912 .Stanley, Liz,1947-.Breaking out again :.London ;:Routledge,.1993..0415072700 (hbk);0415072719 (pbk).stanleyliz/breaking;
2913 .Saccone, C..Handbook of comparative genomics :.New York ::Wiley-Liss,.2003..047139128X (cloth : alk. paper).sacconec/genomics;
2914 ..Religion and spirituality in psychiatry.New York ::Cambridge University Press,.2009..9780521889520 .hugueletphilippe/religion;
2915 .Levene, Nancy..Spinoza\'s revelation.New York ::Cambridge University Press,.2004...levenenancyk/spinozas;
2916 .Phillips, David D.,1971-.Athenian political oratory :.New York ::Routledge,.2004..0415966094 (HB : alk. paper);0415966108 (PB : alk. paper).phillipsdavidd/athenian;
2917 .Pierson, Christopher.The modern state.London ::Routledge,.1996.0-415-14413-2 (váz.);0-415-07452-5.piersonchristopher/themodern;
2918 .Andrews, V. C. - (Virginia Cleo), 1923-1986 - autor.Vykoupení ohněm :.:Praha :.1993.80-901535-7-7.virginiaandrews/vykoupeniohnem;
2919 .Wade, Peter,1957-.Race, nature and culture :.Sterling, Va. ::Pluto Press,.2002..0745314597 (hbk);0745314546 (pbk).wadepeter/race;
2920 ..Encyclopedia of law enforcement.Thousand Oaks ::Sage Publications,.2005..0761926496 (cloth).sullivanlarrye/encyclopedia3;
2921 .Lusthaus, Dan..Buddhist phenomenology :.New York, NY ::RoutledgeCurzon,.2003..0700711864.lusthausdan/buddhist;
2922 .Kane, Thomas M.,1969-.Emerging conflicts of principle.Burlington, VT ::Ashgate,.2008...kanethomasm/emergingconflicts;
2923 .Bovard, James.Terrorism and tyranny :.Basingstoke ::Palgrave Macmillan,.2004, c2003.1-4039-6682-6.bovardjames/terrorismandtyranny;
2924 .Emsley, John..The elements of murder.New York ::Oxford University Press,.2005...emsleyjohn/theelementsofmurder;
2925 .Bhat, D. N. S..Pronouns.Cambridge ::Cambridge University Press,.2004.0-19-926912-2.bartonjohn/thecambridgebiblicalinterpretation;
2926 .Scalia, Joseph..Intimate violence :.New York ::Columbia University Press,.2002..0231119844 (cloth : alk. paper);0231119852 .scaliajoseph/intimateviolence;
2927 ..Oxford studies in epistemology..Oxford ::Clarendon Press,.2005..gendlertamarszabo/oxford;
2928 .Cribiore, Raffaella..The school of Libanius in late antique Antioch.Princeton ::Princeton University Press,.2007...cribioreraffaella/theschoolof;
2929 .Cahen, Claude..Pre-Ottoman Turkey;.New York,:Taplinger Pub. Co..1968..cahenclaude/preottoman;
2930 .Charles, Bukowski.Poštovní úřad.:Pragma.1996.80-7205-048-6.bukowskicharles/postovniurad;
2931 ..Rímsky misál. sv. Alžbety " úč. spol. v Košiciach.:nákladom tlačiarne .1935.9788071627494 (viaz.);978-80-7162-749-4.spoloksvatehovojtecha/misal2009;
2932 .Daws, Gavan.Zajatci Japonců :.:Praha :.2008.978-80-7381-449-6.dawsgavan/zajatcijaponcu;
2933 .Berger, Peter L.,1929-.Questions of faith :.Malden ::Blackwell,.2004.1-4051-0848-7 (brož.);1-405-10847-9.bergerpeter/questionsoffaith;
2934 .Bethke, Bruce, 1955- - autor.Maverick.:V Praze :.1996.80-7176-311-X.bethkebruce/maverick;
2935 .Kurt, Jr. Vonnegut.Hokus pokus.:Mustang.1995.80-7191-007-4.vonnegutkurt/hokus;
2936 .Durrell, Jacquie.Zvířata v mé posteli : S poznámkami Geralda Durrella.:V Praze : Jan Laichter.1930.80-235-0036-8.durrellgeraldmalcolm/zviratavme;
2937 .Britt, Matthew,1872-.A dictionary of the Psalter,.New York,; Cincinnati [etc.]:Benziger brothers,.1928...brittmatthew/dictionary;
2938 .Františkánska provincia Najsv. Spasiteľa v Uhorsku.Schematismus almae provinciae Sanctissimi Salvatoris in Hungaria ordinis minorum S. P. Francisci.:.1860..salvatoriani/schematizmy;
2939 .Carolin, Janice Cherryh.Kukučkino vajce.:Smena.1990.80-221-0104-4.cherryhcarolinjanice/kukuckino;
2940 ..Veliký katechismus katolického náboženství :.Praha ::Císařský královský školní knihosklad,.1898..katechizmus/1898;
2941 .Svatopluk, Hrnčíř.Talisman spiklenců.:LEPREZ.1996.80-86061-02-7.hrncirsvatopluk/talisman;
2942 .Jožo, Nižnánsky.Krásná Hedviga.:Petrklíč.1993.80-85243-48-2.niznanskyjozef/krasna;
2943 ..The Blackwell companion to science and Christianity.Malden, Mass. ::Wiley-Blackwell,.2012..9781444335712; 9781118256503 (e-book);978-1-4443-3571-2.stumpjb/science;
2944 .Dancák, František.Emil Korba kňaz, básnik, publicista, redaktor a rodoľub.Prešov:Vydavateľstvo Petra.2003.80-89007-34-1.dancakfrantisek/zivotopisy;
2945 .Wainwright, William J..Religion and morality.Burlington, VT ::Ashgate,.2005...wainwright/religion;
2946 .Hulec, Vladimír.Dějiny Jižní Afriky.:Praha : Nakl.Lidové noviny.1997.80-7106-247-2.hulecvladimir/dej;
2947 .May, Karol.Muž mnoha tváří.:Návrat.1995.80-7174-805-6.maykarol/ztratenysyn;
2948 .Pius(1857-1939).Encyklika Pia XI. O Kristu králi :.V Olomouci ::Matice Cyrilometodějská,.1930..piusxi/okristukrali;
2949 .Dostojevskij, Fedor Michajlovič, 1821-1881 - autor.Zápisky z podzemí.:Nakladatelství Slovart v Praze.1998.80-7209-057-7.dostojevsky/zapiskyzpodzemia;
2950 .Aardweg, G.J.M.van den.Terapie homosexuality : rádce pro postižené a poradce.Jihlava:Hnutí Pro život ČR.2003.80-239-1403-0.aartweg/terapiehomosexuality;
2951 .Gelca, Răzvan,1967-.Putnam and beyond /.New York ::Springer,.2007..978-0-387-25765-5.gelcarazvan/putnam;
2952 .Ben-Dor, Oren..Constitutional limits and the public sphere :.Oxford ;; Portland, Or. ::Hart Pub.,.2000..1841131113;1-84113-111-3.bendororen/constitutionallimitsandthepublicsphere;
2953 ..A companion to Mexican history and culture /.Chichester ::Wiley-Blackwell,.2011.978-1-4051-9057-2.beezleywilliamh/mexican;
2954 ..Critical companion to contemporary Marxism /.Leiden ::Brill,.2008.978-90-04-14598-6.bidetjacques/criticalcompaniontocontemporarymarxism;
2955 .Boakes, Kevin..Reading and understanding economics /.New York ::Prentice Hall / Financial Times,.2009..9780273722540 (pbk.);978-0-273-72254-0.boakeskevin/readingandunderstandingeconomics;
2956 ..French studies in the philosophy of science :.[Dordrecht] ::Springer,.2009..9781402093678 (alk. paper); 1402093683 (e-book);978-1-4020-9367-8.brenneranastasios/frenchstudiesinthephilosophyofscience;
2957 .Levinas, Emmanuel.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..levinasemmanuel/1nezaradene;
2958 .Diamond.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..diamond/1nezaradene;
2959 .Frankl, Viktor Emil.Vůle ke smyslu : vybrané přednášky o logoterapii.Brno:Cesta.1994.80-85139-29-4.franklviktor/vulekesmyslu;
2960 .Cappelen, Herman,.The inessential indexical :.:.1995??.0199686742; 9780199686742;0-19-968674-2.cappelenherman/theinessentialindexical;
2961 .Lasenic, Pierre de.Egyptské hieroglyfy a jejich filosofie. PRAHA:UNIVERSALIA.1935..lasenicpierrede/egypt;
2962 .Clinton, W. David..Tocqueville, Lieber, and Bagehot.New York ::Palgrave Macmillan,.2003...clintonwdavid/tocquevillelieberandbagehot;
2963 .Kubáni, Ľudovít.Valgatha.Turčiansky Sv. Martin:Kníhtlačiarsky účastinársky spolok.1907..kubaniludovit/valgata;
2964 .Gauthier, David P..Rousseau :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2006.0-521-00759-3.gauthierdavid/rousseau;
2965 .Deleuze, Gilles.Foucault. Praha:Herrmann a synové.1996..deleuze/foucalt;
2966 .Heidegger, Martin.Básnicky bydlí člověk. Praha:ISE.1993.80-85241-40-4.heidegger/basnickybydliclovek;
2967 .Severová, Jana.PSYCHOLOGIE pro bakalářské studium oboru fyziatrie a rehabilitace..:Brno.2006..severovajana/psych;
2968 .Pasnau, Robert.The philosophy of Aquinas /.Boulder, Colorado ::Westview,.2004.0-8133-6584-8; 0-8133-6583-X.pasnaurobert/aquinas;
2969 ..Justice and democracy.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2004...dowdingkeithm/justiceanddemocracy;
2970 .Firestone, Chris L.,1957-.Kant and theology at the boundaries of reason.Burlington, VT ::Ashgate,.2009..9780754661306 (hardcover : alk. paper);075466130X (hardcover : alk. paper).firestonechrisl/kantandtheologyattheboundariesofreason;
2971 .Strugackij, Arkadij Natanovič, 1925-1991 - autor.Brouk v mraveništi.:Praha :.1989.80-7022-020-1.strugackij/brouk;
2972 .Vácha, Marek Orko.Šiesta cesta : O havranoch, o ľaliách a o omnoho vzácnejšej ceste. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-574-4.vacha/cesta;
2973 .Jeansonne, Glen,1946-.A time of paradox :.:.1995??.9780742533813; 0742533816;978-0-7425-3381-3.jeansonneglen/atimeofparadox;
2974 .Asimov, Isaac, 1920-1992 - autor.Nadace a Říše.:Praha :.2003.80-204-1026-0.asimovisaac/nadace04rise;
2975 ..The book of war /.New York ::Viking,.1999..0670888044 (alk. paper);0-670-88804-4.keeganjohn/thebookofwar;
2976 .Kramer, Matthew H.,1959-.Objectivity and the rule of law.New York ::Cambridge University Press,.2007..9780521854160 (hardback);0521854164 (hardback);9780521670104 (pbk.);0521670101 .kramermatthewh/objectivityandtheruleoflaw;
2977 .Čačka, Otto.Nástin psychologie II : II. Pro doplňující pedagogické studium : pro doplňující pedagogické studium.Brno:Paido.2002.80-7315-016-6.cackaotto/nastinpsychologie;
2978 .Gurwitsch, Aron..The field of consciousness ;.Dordrecht ::Springer,.2010..9789048133451 (hbk.); 9048133459 (hbk.);978-90-481-3345-1.gurwitscharon/field;
2979 .Hrabal, Vladimír, Sr..Diagnostika : pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky.V Praze:Univerzita Karlova.2002.80-246-0319-5.hrabalvladimir/pedagogickopsychologickadiagnostika;
2980 .Lewis, Michael.Liar\'s poker :.New York ::Penguin,.1990.0-14-014345-9.lewismichael/liarspoker;
2981 .Prekopová, Jiřina.Když dítě nechce spát : Rádce pro zneklidněné rodiče.Praha:Portál.1997.80-7178-142-8.prekopovajirina/kdyz;
2982 .Huet, Pierre-Daniel,1630-1721..A philosophical treatise concerning the weakness of human understanding /.London ::Printed for G. Dommer, and sold by J. Mac-Euen [etc.].1725...huetpierredaniel/philosophical;
2983 .Löwenstein, Bedřich.My a ti druzí : Dějiny,psychologie,antropologie.Brno:Doplněk.1997.80-85765-64-0.lowensteinbedrich/myatidruzipsychologie;
2984 .Carlson, Richard.Nekažte si život maličkostmi.Praha:Talpress.1998.80-7197-160-X.carlsonrichard/nekaztesizivotmalickostmi;
2985 .Mews, C. J..Abelard and Heloise.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2004...mewscj/abelardandheloise;
2986 .Montaigne, Michel de,1533-1592.Essays /.:.2005??..cohenjm/essays;
2987 .O\'Gorman, Frank.Edmund Burke :.London ::George Allen and Unwin Ltd,.1973.0-04-921018-1.ogormanfrank/edmundburke;
2988 .Sodomka, Petr.Informační systémy v podnikové praxi.Brno:Computer Press.2006.80-251-1200-4.sodomkapetr/informacnisystemy;
2989 .Pirovolakis, Eftichis,1970-.Reading Derrida and Ricoeur.Albany ::State University of New York Press,.2010..pirovolakiseftichis/readingderridaandricoeur;
2990 .Schuman, Michael.Confucius :.:.2005??.978-0-465-04057-5.schumanmichael/confucius;
2991 .Schmeidel, John C..Stasi :.London; New York, N.Y. ::Routledge,.2006.0-415-36589-9.schmeideljohnc/stasi;
2992 .Sokal, Alan D.,1955-.Intellectual impostures :.London ::Profile Books,.2003..1861976313 (pbk.);1-86197-631-3.sokalaland/intellectualimpostures;
2993 .White, Hayden V.,1928-.The content of the form :.Baltimore ;; London ::Johns Hopkins University Press,.1990.0-8018-4115-1 (brož.).whitehaydenv/thecontentoftheform;
2994 ..Acta Sancrae Sedis, A. 1903.Rím:.1903..actasanctaesedis/acta;
2995 .Topper, Keith Lewis,1958-.The disorder of political inquiry.Cambridge, Mass. ::Harvard University Press,.2005..topperkeithlewis/thedisorderofpoliticalinquiry;
2996 .Tomáš Akvinský.Theologická summa III. časť.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1937..tomasakvinsky/suma;
2997 .Chesterton, Gilbert Keith.Proroctví psa a jiné povídky otce Browna.Praha:Garamond.2007.80-86955-52-4.chesterton/proroctvi;
2998 .Passmore, John Arthur..The perfectibility of man /.Indianapolis, Ind. ::Liberty Fund,.2000..0865972575 (alk. paper); 0865972583 (pbk. : alk. paper);0-86597-257-5.passmorejohnarthur/theperfectibilityofman;
2999 .Emery, Gilles,1962-.The Trinitarian theology of St Thomas Aquinas /.Oxford ::Oxford University Press,.2007.978-0-19-920682-7.emerygilles/thetrinitariantheologyofstthomasaquinas;
3000 .Petersová, Henriette.MARY WARDOVÁ ? jej osobnosť a jej Inštitút.:.1995??..petersovah/ward;
3001 ..Z histórie lexiky staršej slovenčiny. .Bratisalva :Veda.2008.978-80-224-1009-0.majtanmilan/zhistorie;
3002 .Bergren, Theodore A..A Latin-Greek index of the Vulgate New Testament :.Atlanta, Georgia:Scholars Press,.1991.1-55540-614-9.bergrentheodorea/alatingreekindexofthevulgatenewtestament;
3003 .Rovňanová, Lenka.Metodická príručka sexuálnej výchovy na druhom stupni základných škôl v rámci učebných osnov výchovy.Bratislava :OKAT PLUS.2007.978-80-88720-10-2.rovnanoval/metodicka;
3004 .Jindra, Jan Nepomucký,1863-1930.V paprscích věčné lásky :.V Hradci Králové ::nákladem Tiskového družstva,.1925 nebo 1926..jindrajannepomucky/vpaprscichvecnelasky;
3005 .Okáč, Michal,1823-1872.Katolický katechismus v příkladech, aneb, Cvičení v křesťansko-katolickém náboženství..V Olomouci ;; a Prostějově ::Nákladem kněhkupectví Bedřicha Grosse,.1864..okacmichal/katolickykatechismus;
3006 .Soroldini M..Čo vieš o láske.:.1980?? [s.a.]..soroldinis/covies;
3007 .Bourdieu, Pierre,(1930-2002.).The craft of sociology :.New York ::Walter de Gruyter,.1991..0899258700 (U.S. : alk. paper);0899255558 (U.S. : pbk.);3110130041;0899258700.bourdiepierre/craftsociology;
3008 .Králiček, Ján,1879-1958.Prisľúbenia Božského srdca..Trnava:Posol B. S. J..1947..kralicekjan/prislubenia;
3009 .Psichari, Ernest.Hlasy na púšti.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..psichariernest/hlasy;
3010 .Waters, Malcolm,1946-.Daniel Bell.New York ::Routledge,.1996...watersmalcolm/danielbell;
3011 .Rhodes, James M..Eros, wisdom, and silence.Columbia, Mo. ::University of Missouri Press,.2003...phodesjamesm/eroswisdomsilence;
3012 .Hudson, Richard A.,1939-.An introduction to word grammar.New York ::Cambridge University Press,.2010.978-0-521-72164-6 (brož.);978-0-521-89690-0.hudsonricharda/anintroductiontowordgrammar;
3013 .Nosov, Nikolaj Nikolajevič,1908-1976.Neználek na Měsíci.Praha ::Lidové nakladatelství,.1979..nosovnn/mesic;
3014 ..New Catholic encyclopedia.Washington ::Catholic University of America,.2003.0-7876-4004-2 (váz. : soubor).catholicuniversity/encyclopedia;
3015 .Tocqueville, Alexis de.Demokracie v Americe.Praha:Academia.2000.80-200-0829-2.tocquevillea/demokracie;
3016 .Zindell, David.Eanská sága..V Praze ::Classic,.2005.80-86707-23-7 .zindelldavid/vek;
3017 ..Doing philosophy :.New York ::Continuum,.2007..9780826498724;0826498728;9780826498731;0826498736.saundersclare/doing;
3018 .Witten, I. H..How to build a digital library.Boston ::Morgan Kaufmann Publishers,.2010..978-0-12-374857-7.bainbridgedavid/how;
3019 ..Medieval philosophy and the classical tradition in Islam, Judaism, and Christianity.New York ::RoutledgeCurzon,.2003.0700714693.inglisjohn/medieval;
3020 .Sullivan, Robert R..Political hermeneutics :.University Park ::Pennsylvania State University Press,.1989..0271006706.sullivanrobertr/political;
3021 .Wendt, Siegfried.Roots of Modern Technology.[s.l.]:Springer-Verlag.2010.364212061X.wendtsiegfried/roots;
3022 .Scott, Bruce R..The concept of capitalism.New York ::Springer Verlag,.2009..9783642031090 (pbk.);3642031099;9783642031106 (ebook);3642031102.scottbrucer/theconcept;
3023 .Sartre, Jean-Paul,1905-1980..Colonialism and neocolonialism.New York ::Routledge,.2001..0415191459;0415191467 .sartrejeanpaul/colonialism;
3024 .Poynter, Dan..Book publishing encyclopedia.Santa Barbara, CA ::Para Pub.,.2006...poynterdan;
3025 .Morgan, Kathryn A..Myth and philosophy from the pre-Socratics to Plato.New York ::Cambridge University Press,.2000...morgankathryna/myth;
3026 ..The Blackwell companion to the study of religion.Malden ::Blackwell,.2006.0-631-23216-8.segalroberta/theblackwell;
3027 .Matthen, Mohan.Seeing, doing, and knowing :.Oxford ::Clarendon Press,.2005.0-19-926850-9.matthenmohan/seeing;
3028 ..Handbook of historical sociology.Thousand Oaks, Calif. ::SAGE,.2003..0761971734.delantygerard/sociology;
3029 ..Disasters and mental health.Hoboken, NJ ::J. Wiley,.2005...lopeziboralinojuanjose/disasters;
3030 .Gilbert, Martin,1936-.The Routledge atlas of the Arab-Israeli conflict.London ::Routledge,.2005..0415359015 (hbk);0415359007 (pbk).gilbertmartin/theroutledgearabisraeli;
3031 ..Imagining cities :.New York ::Routledge,.1997..0415144299 (hbk.);0415144302 .westwoodsallie/imagining;
3032 .Andrews, V. C.(1923-1986).Setba minulosti :.Praha ::Ikar,.1993.80-901535-8-5 .virginiaandrews/setbaminulosti;
3033 .Walklate, Sandra..Understanding criminology :.Maidenhead ::McGraw-Hill/Open University Press,.2007..9780335221233 (pbk.);0335221238 .walklatesandra/understanding;
3034 .Sunayama, Sonoko..Syria and Saudi Arabia.London ::Tauris Academic Studies,.2007...sunayamasonoko/syria;
3035 .Tarski, Alfred..Undecidable theories.Amsterdam ::North-Holland Pub. Co.,.1971...tarskialfred/undacidable;
3036 .Nwabueze, Remigius N.,1968-.Biotechnology and the challenge of property.Burlington, VT ::Ashgate,.2007...nwabuezeremigiusn/biotechnology;
3037 .Bovard, James..Attention deficit democracy.New York ::Palgrave Macmillan,.2005...bovardjames/attentiondeficitdemocracy;
3038 .Endress, Gerhard,1939-.Islam :.Edinburgh ::Edinburgh University Press,.2002..0748616209.endressgerhard/islam;
3039 ..The Cambridge companion to biblical interpretation.New York ::Cambridge University Press,.1998..0521481449 (hb);0521485932 .bartonjohn/thecambridgebiblicalinterpretation;
3040 .Saeed, Abdullah..Interpreting the Quran :.New York ::Routledge,.2006..0415365376;9780415365376.saeedabdullah/interpretingthequran;
3041 .Platón,427-347 př. Kr..Plato\'s Parmenides.London ::University of California Press,.2003.0-520-22403-5.scolnicovsamuel/plato;
3042 .Brown, Peter,1935-.Society and the holy in late antiquity.Berkeley ::University of California Press,.1982..0520043057.brownpeter/societyandtheholy;
3043 .Abnett, Dan.Gileadova krev.Frenštát p.R. [pod Radhoštěm] ::Polaris,.2006.80-7332-087-8 .abnettdan/gileadova;
3044 .Bukowski, Charles.Kapitán odešel na oběd a námořníci převzali velení.Praha:Pragma.2001.80-7205-836-3.bukowskicharles/kapitanodeselnaobedanamorniciprevzaliveleni;
3045 .Radlinský, Andrej Ľudovít.Priateľ Školy a Literatury, r. I.(1859).Budín:Dr. Ondrej Radlinský.1859..priatelskolyaliteratury/1859;
3046 ..The motion aftereffect :.London ::MIT,.1998..0262133431.emersones/motion;
3047 .Day, David.Tolkienův bestiář.Plzeň:Mustang.1995.80-7191-015-5.davidday/tolkienuvbestiar;
3048 ..Developing cultures :.New York ::Routledge,.2006..0415952794 (hb : alk. paper);0415952808 (pb : alk. paper).bergerpeter/developingcultures;
3049 .Blyton, Enid, 1897-1968 - autor.Správná pětka. |p Pětka na vandru.:Praha :.1995.80-7186-015-8.blytonenid/petkanavandru;
3050 .Vonnegut, Kurt, 1922-2007 - autor.Jatka č. 5.:Praha :.1994.80-85769-39-5.vonnegutkurt/jatka;
3051 .Catholic Church..Graduale juxta ritum Sacri Ordinis Prædicatorum /.Romæ ::In hospitio Magistri Ordinis Prædicatorum,.1950...suarezemmanuel/graduale;
3052 .Dvořák, Otomar.Kamenné otazníky české historie : nejen nové objevy o Kounovských řadách.:Praha : Železný.2003.80-237-3780-5.dvorakotomar/kamenne;
3053 .Le Vavasseur, Léon Michel,1822-1892..Cérémonial des ordinations /.Paris ::Gabalda,.1911...vavasseurleon/ceremonial;
3054 .Františkánska provincia Najsv. Spasiteľa v Uhorsku.Schematismus almae provinciae Sanctissimi Salvatoris in Hungaria ordinis minorum S. P. Francisci.:.1861-1869..salvatoriani/schematizmy;
3055 .Cherryh, C. J.,1942-.Stanice Pell.Praha ::Winston Smith,.1992.80-85643-02-2 .cherryhcarolinjanice/stanicepell;
3056 .Kollár, Martin.Zábavno-Poučná Zahradka :.V Trnave ::tlačou Zigmunda Wintera,.1880..kollarmartin/zabavno;
3057 .Hroboň, Samuel.Rôzne krátke texty.:.2015..hrobonsamuel/rozne;
3058 .Nepil, František,1929-1995.Poľná žienka Evulienka /.Bratislava ::Mladé letá,.1979..nepilfrantisek/polna;
3059 ..A companion to the philosophy of time.Malden, Mass. ::Wiley-Blackwell,.2013...dykeheather/time;
3060 .Dancák, František.Raduj sa blažený Vasiľ.Prešov:Petra.2004.80-89007-42-2.dancakfrantisek/radujsa;
3061 .Wainwright, William J..Religion and morality.Burlington, VT ::Ashgate,.2005...wainwright/religion;
3062 .Heidegger, Martin.Aristotelova Metafyzika 9,1-3 : 9.kniha. Oddíl 1-3. O bytí a skutečnosti síly : o bytí skutečnosti síly.Praha:Oikoymenh.2001.80-7298-042-4.heidegger/aristotelovametafyzika;
3063 .May, Karol.V dračí propasti.:Návrat.1995.80-7174-709-2.maykarol/vdracipropasti;
3064 .Grey, Zane.Jazdci z Wyomingu.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2014.9788018027707; 978-80-18-02770-7.greyzane/jazdcizwyomingu;
3065 ..Following Putnam\'s trail.Amsterdam ;; New York ::Rodopi,.2008...cancalasilva/following;
3066 ..Religion in disputes :.:.1996??.9781137322043 (alk. paper);978-1-137-32204-3.bendabeckmann/religionindisputes;
3067 ..The Blackwell companion to modern theology /.Malden ::Blackwell Publishing,.2004.0-631-20685-X.jonesgareth/modern;
3068 .Bielefeldt, Heiner,1958-.Symbolic representation in Kant\'s practical philosophy.New York ::Cambridge University Press,.2003..0521818133.bielefeldtheiner/symbolicrepresentationinkantspracticalphilosophy;
3069 .Hall, Marie Boas,.Scientific renaissance, 1450-1630 /.London ::Fontana,.1962..boasmarie/scientificrenaissance;
3070 .Brewer, Bill..Perception and reason.New York ::Oxford University Press,.2002..0199250456 (pbk. : alk. paper);0198235674 (hbk : alk. paper).brewerbill/perceptionandreason;
3071 .Merleau-Ponty, Maurice.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..merleaupontymaurice/1nezaradene;
3072 .Dobbs, Michael.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..dobbsmichael/1nezaradene;
3073 .Frankl, Viktor Emil.Co v mých knihách není : Autobiografie.Brno:Cesta.1997.80-85319-66-7.franklviktor/covmychknihachneni;
3074 .Cappelen, Herman,1967-.Relativism and monadic truth.Oxford ::Oxford University Press,.2009.978-0-19-956055-4.cappelenherman/relativismandmonadictruth;
3075 .Fould, Claude Jean Marie.Modlitba v jazycích.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-250-1.fould/modlitba;
3076 .Cliteur, P. B.,1955-.The secular outlook :.Chichester ;; Malden [MA] ::Wiley-Blackwell,.2010.978-1-4443-3521-7; 978-1-4443-3520-0.cliteurpb/thesecularoutlook;
3077 .Záborský, Jonáš.Dwa dni w Chujawe. Tlačou a nákladom kníhtlačiarsko-účatinárskeho spolku:Turč. Sw. Martin.1873..zaborskyjonas/dvadnivchujave;
3078 ..Concepts in law /.Dordrecht ;; New York ::Springer,.2009.978-90-481-2981-2 (váz.).hage/concepts;
3079 .Deleuze, Gilles.Podľa čoho rozpoznáme štrukturalizmus?. Bratislava:Archa.1993.80-7115-050-9.deleuze/strukturalizmus;
3080 .Severová, Jana.Vybrané problémy zdravotnické psychologie.:Brno.2006..severovajana/vybrane;
3081 .Schwartz, Daniel,1972-.Aquinas on friendship /.Oxford ;; New York ::Clarendon Press,.2007.978-0-19-920539-4; 978-0-19-964529-9.schwartzdaniel/aquinas;
3082 ..Challenges to democracy :.Houndmills, Basingstoke, Hampshire ;; New York ::Palgrave,.2001..0333789822;0-333-78982-2.dowdingkeithm/challengestodemocracy;
3083 ..Kant and the new philosophy of religion.Bloomington ::Indiana University Press,.2006...firestonechrisl/kantandthenewphilosophyofreligion;
3084 .Arkadij, Strugackij.Špunt.:Albatros.1989..strugackij/spunt;
3085 .Vnuk, František.Príručný slovník kresťanstva.:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2003.80-89063-13-6.vnukfrantisek/slovnik;
3086 .Jeffrey, Richard C..Subjective probability.Cambridge, U.K. ;; New York ::Cambridge University Press,.2004...jeffreyrichardc/subjectiveprobability;
3087 .Asimov, Isaac, 1920-1992 - autor.Druhá Nadace.:Praha :.2005.80-204-1328-6.asimovisaac/nadace05druha;
3088 .Keen, Steve.Debunking economics.London ;; New York ::Zed Books,.2011..keensteve/debunkingeconomics;
3089 .Krantz, Steven G.1951-.The proof is in the pudding :.New York ::Springer,.2011.978-0-387-48908-7 (váz.).krantzsteveng/theproofisinthepudding;
3090 .Čačka, Otto.Nástin psychologie II : II. Pro doplňující pedagogické studium : pro doplňující pedagogické studium.Brno:Paido.2002.80-7315-016-6.cackaotto/nastinpsychologie;
3091 .Gutas, Dimitri,1945-.Avicenna and the Aristotelian tradition :.Leiden ;; Boston ::Brill,.2014.978-90-04-25580-7.gutasdimitri/avicenna;
3092 .Hrabal, Vladimír.Psychologické otázky motivace ve škole.Praha:Státní pedagogické nakl..1984.80-04-23487-9.hrabalvladimir/psychologickeotazkymotivace;
3093 ..London :.London ::Robinson,.2009..9781845299422 (pbk.); 1845299426 (pbk.);978-1-84529-942-2.lewisjone/london;
3094 .Huff, Toby E..Intellectual curiosity and the scientific revolution :.New York ::Cambridge University Press,.2011.978-0-521-17052-9.hufftoby/intellectual;
3095 .Reznek, Lawrie..Evil or ill? :. New York ::Routledge.1997..0-415-16699-3;0415166993 (hbk.);0415167000 .reznek/evil;
3096 .Chetwynd, Tom.Řeč nevědomí : Díl 1.. Lexikon snů : obsáhlý klíč k hádankám snové symboliky.Olomouc:Votobia.1997.80-7198-235-0.chetwyndtom/lexikonsnu;
3097 .Meyerhoff, Miriam.Introducing sociolinguistics /.London ::Routledge,.2006.0-415-39948-3 (brož.); 0-415-39947-5 (váz.).meyerhoffmiriam/introducingsociolinguistics;
3098 .Montaigne, Michel de.Essais..Paris ::Librairie Générale Francaise,.1972.2-253-02815-0 :.montaignemichelde/essais;
3099 .O\'Hagan, Timothy..Rousseau /.London ;; New York ::Routledge,.1999..041504443X (hbk. : alk. paper);0-415-04443-X.ohagantimothy/rousseau;
3100 ..Management informačních systémů.:Brno :.2010.978-80-214-4157-6.kochmilos/managementinformacnich;
3101 .Pithart, Petr,1941-.Osmašedesátý /.Köln ::Index,.1980..pithartpetr/osmasedesaty;
3102 .Schumacher, Diana..Small is beautiful in the 21st century :.Totnes ::Green,.2011..9781900322751 (pbk.) :; 1900322757 (pbk.) :;978-1-900322-75-1.schumacherdiana/smallisbeautifulinthe21stcentury;
3103 .Schmid, Hans Bernhard..Plural action :.Dordrecht ;; New York ::Springer,.2009.9048124360; 9789048124367;90-481-2436-0.schmidhansbernhard/pluralaction;
3104 ..James Bond and philosophy :.Chicago, Ill. ::Open Court,.2006.0-8126-9607-7 (brož.); 978-0-8126-9607-3.southjames/jamesbondandphilosophy;
3105 .White, Stephen K..The ethos of a late-modern citizen.Cambridge, Mass. ::Harvard University Press,.2009..whitestephenk/theethosofalatemoderncitizen;
3106 ..Acta Sancrae Sedis, A. 1904.Rím:.1904..actasanctaesedis/acta;
3107 .Topping, Richard R.,1960-.Revelation, scripture, and church :.Aldershot ::Ashgate,.2007.978-0-7546-5802-3 (váz.).toppingrichardr/relevationscriptureandchurch;
3108 .Tomáš Akvinský.Theologická summa, I. část.Olomouc:Edice Krystal.1937..tomasakvinsky/suma;
3109 .Agatha, Christie.Čas přílivu.:Vyšehrad.1989..christieagata/cas;
3110 ..Persia and Torah :.Atlanta ::Society of Biblical Literature,.2001.1-58983-015-6.wattsjamesw/persiaandtorah;
3111 .Torrance, Alan J..Persons in communion :.Edinburgh ::T.andT. Clark,.1996.9780567283221;978-0-567-28322-1.torrancealanj/personsincommunion;
3112 .Hlinka, Anton, SDB.Cesty k nekonečnu. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..hlinkaanton/cesty;
3113 .Hall, Ron - Moore, Denver.Rovnako iný ako ja. .Stará Ľubovňa :Kumran.2011.978-80-89487-04-2.hallron/rovnako;
3114 .O\'Hagan, Timothy..Rousseau /.London ;; New York ::Routledge,.1999..041504443X (hbk. : alk. paper);0-415-04443-X.ohagantimothy/rousseau;
3115 .Špidlík, Tomáš.Viera vo svetle ikon.:Németh Oto.2004.80-88949-69-6.spidliktomas/viera;
3116 .Bradáč, Josef.Latinsky v 1000 slovech.V Praze:A. Neubert.1936..bradacjosef/latinskyv1000slovech;
3117 .Zoubková, Ivana.Kriminologie a prevence kriminality.Praha:Trivis.2004.80-86795-05-5.zoubkovaivana/krimi;
3118 .Ovečka, Jaroslav Štěpán.Úvod do mystiky, zvláště sv. Jana od Kříže a sv. Terezie od Ježíše.Praha:Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrby.1940..oveckajaroslavstepan/uvoddomystiky;
3119 .Okáč, Michal,1823-1872.Katolický katechismus v příkladech, aneb, Cvičení v křesťansko-katolickém náboženství..V Olomouci ::V komisí kněhkupectví Bedřicha Grosse,.1870..okacmichal/katolickykatechismus;
3120 .Quoist, Michael.Dievča zo Saxo-Baru.:.1980?? [s.a.]..quoistmichael/dievca;
3121 ..Cults and new religious movements :.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2003..1405101806 (alk. paper);1405101814 (pbk. : alk. paper).dawsonlornel/cultsandreligious;
3122 .Filip, Jan,1911-1971.Sestra Anunciata.V Prešove:Serafínsky svet.1948..filipjan/sestra;
3123 .Ermacora, Guerrino.Hlas kamenů : Život abba Pafnucia.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-596-9.ermacoraguerrino/hlas;
3124 .Gane, Mike..Auguste Comte.New York ::Routledge,.2006..0415385423 (paper back);0415385431 (hard back).ganemike/augustecomte;
3125 ..Gateway to the great books..Chicago ::Encyclopaedia Britannica,.1963..hutchinsrobert/gatewaygreatbooks;
3126 .Sommers, Frederic Tamler,1923-.An invitation to formal reasoning :.Aldershot ::Ashgate,.2000..0754613666.sommersfrederictamler/aninvitationtoformalreasoning;
3127 .Nosov, Nikolaj Nikolajevič,1908-1976.Neználek ve Slunečním městě.Praha ::Lidové nakladatelství,.1973..nosovnn/mesto;
3128 .Tocqueville, Alexis de.Starý režim a Revoluce : Alexis de Tocqueville.Praha:Academia.2003.80-200-0980-9.tocquevillea/stary;
3129 .Jošikawa, Eidži.Taiko : epický román o bojích a slávě feudálního Japonska.Praha:BB art.2001.80-7257-538-4.josikawaeidzi/taiko;
3130 .Machery, Edouard..Doing without concepts.New York ::Oxford University Press,.2009..9780195306880 (hardcover : alk. paper);0195306880 (hardcover : alk. paper).macheryedouard/doing;
3131 .Stolley, Karl..How to design and write web pages today.Santa Barbara, Calif. ::Greenwood,.2011..9780313380389 (hardback);0313380384 (hardback);9780313380396 (ebook);0313380392 (ebook).stolleykarl/how;
3132 .Harman, Graham,1968-.Heidegger explained :.Chicago ::Open Court,.2007..9780812696172 (trade paper : alk. paper);0812696174 (trade paper : alk. paper).harmangraham/heidegger;
3133 .Protevi, John,1955-.Political physics.New York ::Athlone Press,.2001...protevijohn/political;
3134 .Waugh, Anne..Ross and Wilson anatomy and physiology in health and illness..New York ::Churchill Livingstone,.2001..0443064687.waughanne/ross;
3135 .Ryle, Gilbert,1900-1976..The concept of mind.New York ::Routledge,.2009..9780415485470 (hardback : alk. paper);9780203875858 (e-book).rylegilbert/theconcept;
3136 .Rashkin, Esther,1951-.Unspeakable secrets and the psychoanalysis of culture.Albany, NY ::SUNY Press,.2008...rashkinesther/unspeakable;
3137 .McGrath, Donovan,1957-.Colloquial Swahili :.New York ::Routledge,.2007, c2002..9780415431552 (pbk. with audio cds);0415431557.mcgrathdonovan;
3138 .Chadwick, Henry.Boethius :.New York ::Oxford University Press,.1998.0-19-826447-X.chadwickhenry;
3139 .Nehamas, Alexander,1946-.Virtues of authenticity :.Princeton, N.J. ::Princeton University Press,.1999..0691001774 (alk. paper);0691001782 (pbk. : alk. paper).nehamasalexander/virtues;
3140 .Stump, Eleonore..Aquinas.London ::Routledge,.2003.0-415-02960-0.stumpeleonore/aquinas;
3141 ..Seeing, thinking and knowing :.Dordrecht ::Kluwer,.2004..1-4020-2080-5 (pevná vazba);1-4020-2081-3 (elektronický zdroj).carsettiarturo/seeing;
3142 .Lutkepohl, Helmut..Handbook of matrices.New York ::Wiley,.1996..0471966886 (acid-free paper);0471970158 (pbk. : acid-free paper).lutkepohlhelmut/matrices;
3143 .Emilsson, Eyjolfur Kjalar.Plotinus on intellect.New York ::Oxford University Press,.2007.978-0-19-928170-1 (hbk. : alk. paper).emilssoneyjolfurkjalar/plotinus;
3144 .Domański, Juliusz(1927- )..Metamorfozy pojęcia filozofii.Warszawa ::PAN IFiS,.1996.8386166746.domanskijuliusz/metamorfozy;
3145 .Brown, James Robert..Smoke and mirrors.New York ::Routledge,.2002...brownjamesrobert/smoke;
3146 .O\'Neill, John,1956-.Environmental values.New York ::Routledge,.2008..9780415145084 (hardcover);0415145082 (hardcover);9780415145091 (softcover);0415145090 (softcover).hollandalan/environmental;
3147 .Arntz, William.Čo vlastne vieme?. .Bratislava :Eugenika.2010.978-80-8100-208-3.arntzwiliam/covlastnevieme;
3148 .Waller, John,1972-.Fabulous science :.Oxford ::Oxford University Press,.2002..0192804049 (UK);0198607199 (USA).wallerjohn/fabulous;
3149 .Talbott, W. J..Which rights should be universal?.New York ::Oxford University Press,.2005...talbottwilliamj/which;
3150 .Bernstein, Jeremy,1929-.Kinetic theory in the expanding universe.Cambridge ::Cambridge University Press,.1988.0-521-36050-1.bernsteinjeremy/kinetic;
3151 .Bradshaw, Cherry..Bloody nations.Burlington, Vt. ::Ashgate,.2008...bradshawcherry/bloodynations;
3152 ..Religion, gender, and culture in the pre-modern world.Basingstoke ::Palgrave Macmillan,.2007...cuffelalexandra/religiongenderandculture;
3153 .Ennen, Edith..The medieval woman.Oxford ::Basil Blackwell,.1989.063116166X.ennenedith/themedievalwoman;
3154 .Blackmore, Susan J..Teorie memů : kultura a její evoluce.Praha:Portál.2001.80-7178-394-3.blackmoresusan/teoriememu;
3155 .Sajoo, Amyn B..Muslim ethics.New York ::I.B. Tauris Publishers in association with the Institute of Ismaili Studies,.2004...sajooamynb/muslimethics;
3156 .Schweitzer, Albert,1875-1965.The quest of the historical Jesus :.London ::AdamandCharles Black,.1911..schweitzeralbert/thequest;
3157 .Norton, Peter,1956-.Episcopal elections 250-600.New York ::Oxford University Press,.2007...nortonpeter/hierarchyandpopular;
3158 .Abnett, Dan.Stvořitel duchů.Frenštát p.R. [i.e. pod Radhoštěm] ::Polaris,.2007.978-80-7332-102-4 .abnettdan/stvoritel;
3159 .Fogelin, Robert J..Routledge philosophy guidebook to Berkeley and the Principles of human knowledge.New York ::Routledge,.2001..0415250102;0415250110 .fogelinrobertj/routledgephilosophy;
3160 .Radlinský, Andrej Ľudovít.Slovesnosť I. ročník(1863).Kúty - sídlo redakcie:Dr. Ondrej Radlinský.1863..slovesnost/1863;
3161 ..Manichaean texts from the Roman Empire.New York ::Cambridge University Press,.2004..052156090X;0521568226 .gardneriain/manich;
3162 .Camp, L. de Sprague.Řeky času.:POLARIS.1995.80-85911-11-6.campdesprague/rekycasu;
3163 .Hruša, Karel.Polynomy v moderní algebře.Praha:Mladá fronta.1970..hrusakarel/polynomy;
3164 ..Peter Berger and the study of religion.London ::Routledge,.2001.0-415-21532-3 (brož.);0-415-21531-5.heelaspaul/peterbergerandthestudyofreligion;
3165 .Kurt, Brand.Příšery ze Starlightu.:Ivo Železný.1993.80-237-0095-2.kurtbrand/prisery;
3166 .Breinholst, Willy.Tak už jsem tady! : ahoj,mami-ahoj,tati!.Praha:Euromedia Group - Ikar.2002.80-249-0049-1.breinholst/takuzjsemtady;
3167 .Carter, Alan.Lidé konají zázraky.Liberec:Dialog.1997.80-238-0417-0.carteralan/lide;
3168 ..Vraždy na Baker Street :.:Brno :.2007.978-80-7217-495-9.greenbergmartinharry/vrazdy;
3169 .Kurt, Jr. Vonnegut.Kriminálnik.:Mustang.1995.80-85831-84-8.vonnegutkurt/kriminalnik;
3170 .Molin, Jean-Baptiste..Répertoire des rituels et processionnaux imprimés conservés en France /.Paris ::Éditions du Centre national de la recherche scientifique,.1984..2222033586;2-222-03358-6.molinjean/repertoire;
3171 .Dvořák, Otomar.Tajemné stíny lesů : pytláci,loupežníci a poustevníci v Brdech a na Křivoklátsku.Beroun:Knihkupectví U radnice.2002.80-902881-6-2.dvorakotomar/tajemnestiny;
3172 .Rousseau, Olivier,1898-1984.Histoire du mouvement liturgique :.Rousseau, Olivier,:.1980??..rousseauolivier/histoire;
3173 .Františkánska provincia Najsv. Spasiteľa v Uhorsku.Schematismus almae provinciae Sanctissimi Salvatoris in Hungaria ordinis minorum S. P. Francisci.:.1870-1879..salvatoriani/schematizmy;
3174 .Cherryh, C. J., 1942- - autor.Cyteen. |n 1, |p Zrada.:Praha :.2003.80-7254-378-4.cherryhcarolinjanice/cyteen;
3175 ..Experience as philosophy.New York, N.Y. ::Fordham University Press,.2006...campbelljames/experience;
3176 .Tomáš Kempenský,1379-1471.Nábožné spisy ctihodného Tomáše Kempenského /.W Hradci Králowé ::Tiskem a nákladem Jana Host. Pospjšila,.1848..kempenskytomas/spisy;
3177 .Komenský, Jan Amos,1592-1670.Joann. Amos Comenii Orbis Pictus, In Hungaricum, Germanicum, Et Slavicum Translatus, Et Hic Ibive Emendatus =.Ponsonii ::SumptibusandTypis Simonis Petri Weber,.1798..komenskyjanamos/orbis;
3178 .Nepil, František, 1929-1995 - autor.Pět báječných strýčků.:Praha :.1999, c1987.80-86299-19-8.nepilfrantisek/pet;
3179 ..Theories of information, communication and knowledge :.:.1995??.978-94-007-6972-4.ibekvesanjuan/theories;
3180 .Dancák, František.Minútka. Myšlienky na nedele a sviatky III..Prešov:Petra.2004.80-89007-43-0.dancakfrantisek/minutka;
3181 .Walker, Margaret Urban,1948-.Moral understandings :.New York ::Oxford University Press,.2007..9780195315394; 0195315391; 9780195315400 (pbk.); 0195315405 (pbk.);978-0-19-531539-4.walkermargareturban/morla;
3182 .Eliáš, Jozef; Horváth, Ján; Kajan, Juraj.Zbierka úloh z vyššej matematiky : 1..Bratislava:Alfa.1971..eliasjozef/zbierka1;
3183 .May, Karol.Krevní msta ; Kutb.:Votobia.1994.80-85619-49-0.maykarol/krevnimsta;
3184 .Dancák, František.Verím v príkladoch. Petra:Prešov.2002.80-89007-22-8.dancakfrantisek/najsvatejsiesrdcejezisovo;
3185 .Landy, Joshua,1965-.How to do things with fictions /.New York ::Oxford University Press,.2012.978-0-19-518856-1.landyjoshua/how;
3186 ..A companion to moral anthropology /.:.1986??.978-1-118-95950-3; 978-0-470-65645-7.fassindidier/moral;
3187 .Bielskis, Andrius,1973-.Towards a post-modern understanding of the political :.Houndmills, Basingstoke, Hampshire ;; New York ::Palgrave Macmillan,.2005..1403995990;1-4039-9599-0.bielskisandrius/towardsapostmodernunderstandingofthepolitical;
3188 .Hall, Marie Boas,1919-2009.Promoting experimental learning :.Cambridge ::Cambridge University Press,.1991.0-521-40503-3; 0-521-89265-1.hallmarieboas/promotingexperimentallearning;
3189 ..Erfahrung und Geschichte.Berlin ;; New York ::De Gruyter,.2010...breyerthiemo/erfahrungundgeschichte;
3190 .Ricoeur, Paul.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..ricoeurpaul/1nezaradene;
3191 .Dummett, Michael.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..dummettmichael/1nezaradene;
3192 .Frankl, Viktor Emil.Lékařská péče o duši : základy logoterapie a existenciální analýzy.Brno:Cesta.1995.80-85319-39-X.franklviktor/lekarskapeceodusi;
3193 .Wilkerson, David R..Dýka a kríž. Kresťanský život:Bratislava.1994.80-967226-0-3.wilkersondavid/dykaakriz;
3194 .Clouse, Barbara Fine..The student writer :.Boston ::McGraw- Hill,.2008...clousebarbarafine/thestudentwriter;
3195 .Gavlovič, Hugolín Martin, OFM.O dobrých mravoch..Bratislava:Slovenský Tatran.2004.80-222-0522-2.gavlovichugolin/odobrychmravoch;
3196 .Hahmann, Andree..Kritische Metaphysik der Substanz.Berlin ::De Gruyter,.2009...hahmannandree/kritische;
3197 .Deleuze, Gilles, 1925-1995 - autor.Proust a znaky.:V Praze :.1999.80-238-4024-X.deleuze/proust;
3198 .Severová, Jana.VYBRANÉ PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLÉMY.:Brno.2006..severovajana/social;
3199 .Velde, R. A. te,1957-.Aquinas on God :.Aldershot, Hants, England ;; Burlington, VT, USA ::Ashgate,.2006.978-0-7546-0754-0 (hardcover : alk. paper); 978-0-7546-0755-7 (pbk. : alk. paper).veldera/aquinas;
3200 .Dowe, Phil..Physical causation /.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2000..0521780497;0-521-78049-7.dowephil/physicalcausation;
3201 ..A new history of penance.Leiden ;; Boston ::Brill,.2008...fireyabigail/anewhistoryofpenance;
3202 .Strugackij, Arkadij Natanovič, 1925-1991 - autor.Vlny ztišují vítr.:Praha :.1989.80-205-0008-1.strugackij/vlny;
3203 .Archibald, Robertson.O pôvode kresťanstva.:Slov. vydav. polit. lit..1957..robertsonarchibal/povod;
3204 .Jeffery-Street, Isobel..Ibn \'Arabi and the contemporary West.Sheffield ;; Oakville, Conn. ::Equinox Pub. Ltd.,.2012...jefferystreetisobel/ibnarabiandthecontemporarywest;
3205 .Asimov, Isaac, 1920-1992 - autor.Nadace na hranicích.:Praha :.1992.80-901035-1-0.asimovisaac/nadace06hranice;
3206 ..Impartiality, neutrality and justice :.Edinburgh ::Edinburgh University Press,.1998..0748610197;0-7486-1019-7.kellypj/impartialityneutralityandjustice;
3207 .Krasner, David,1952-.A history of modern drama..Chichester, West Sussex, U.K. ;; Hoboken, N.J. ::Wiley-Blackwell,.2012..9781405157575 (hardback);978-1-4051-5757-5.krasnerdavid/ahistoryofmoderndrama;
3208 .Čačka, Otto.Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace.Brno:Doplněk.2000.80-7239-060-0.cackaotto/psychologiedusevnihovyvojedeti;
3209 .Guth, Alan H..The inflationary universe :.London ::Vintage Books,.1997.0-09-995950-X.guthalan/inflationary;
3210 .Hrabal, Vladimír.Sociální psychologie pro učitele : Základní pojmy a pedagogické aplikace.Praha:Karolinum.2002.80-246-0436-1.hrabalvladimir/socialnipsychologieproucitele;
3211 .Lewis, Hunter..Where Keynes went wrong :.Mount Jackson, VA ::Axios Press,.2009..9781604190175;978-1-60419-017-5.lewishunter/wherekeyneswentwrong;
3212 .Prekopová, Jiřina.Neklidné dítě : Rádce pro zneklidněné rodiče.Praha:Portál.1994.80-7178-019-7.prekopovajirina/neklidne;
3213 .Huff, Toby E..Intellectual curiosity and the scientific revolution :.New York ::Cambridge University Press,.2011.978-0-521-17052-9.hufftoby/intellectual;
3214 .Longová, Kate.Príručka zlej matky.Bratislava:IKAR.2007.978-80-551-1496-5.longovakate/priruckazlejmatky;
3215 .Copelan, Rachel.Základní kniha manželského sexu : 100 způsobů, jak učinit sex přitažlivým a stoprocentně bezpečným.Praha:Votobia.1997.80-7220-003-8.copelanrachel/zakladniknihamanzelskehosexu;
3216 .Miah, Sajahan..Russell\'s theory of perception, 1905-1919.London ;; New York ::Continuum,.2006...miahsajahan/russelstheoryofperception1905-1919;
3217 .Montaigne, Michel de,1533-1592..Selected essays.[Manchester] ::Manchester University Press,.1954..montaignemichelde/selectedessays;
3218 .Noland, James R. L..Imagination and critique :.Dordrecht ;; New York ::Springer,.2010..9789048138036; 9048138035;978-90-481-3803-6.nolandjamesrl/imaginationandcritique;
3219 .O\'Hara, John M..A new American Tea Party :.Hoboken (NJ) ::WileyandSons,.2010.978-0-470-56798-2.oharajohnm/anewamericanteaparty;
3220 .Patalas, Thomas, 1967-.Guerillový marketing :.:Praha :.2009.978-80-247-2484-3.patalasthomas/guerillovymarketing;
3221 .Pitcher, Luke.Writing ancient history.London ;; New York ::I.B. Tauris :; Distributed in the United States and Canada exclusively by Palgrave Macmillan,.2009..pitcherluke/writingancienthistory;
3222 .Schultz, Walter J.,1950-.The moral conditions of economic efficiency /.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2001.0-521-80178-8; 0-521-04827-3.schultzwalterj/themoralconditionsofeconomicefficiency;
3223 .Schmidt, Claudia M..David Hume :.University Park, Pa. ::Pennsylvania State University Press,.2003..0271022639 (alk. paper);0-271-02263-9.schmidtclaudiam/davidhume;
3224 .Sowell, Thomas.Basic economics :.:.2005??.978-0-465-05684-2.sowellthomas/basiceconomics;
3225 .White, Stephen,1945-.The origins of detente :.Cambridge [Cambridgeshire] ;; New York ::Cambridge University Press,.1985..0521308763;0-521-30876-3.whitestephen/theoriginsofdetente;
3226 ..Acta Sancrae Sedis, A. 1905.Rím:.1905..actasanctaesedis/acta;
3227 .Townley, Barbara,1954-.Reason\'s neglect.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2008..townleybarbara/reasonsneglect;
3228 .Tomáš Akvinský.Theologická summa II. časť, I. diel.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1938..tomasakvinsky/suma;
3229 .Agatha, Christie.Deset malých černoušků.:Odeon.1988..christieagata/deset;
3230 ..Persons.Oxford :; Oxford ;; New York ::Clarendon Press ;; Oxford University Press,.2007..zimmermandean/persons;
3231 ..Trinitarian soundings in systematic theology.London ;; New York ::TandT Clark International,.2005..metzgerpaullouis/trinitariansoundingsinsystematictheology;
3232 .F.Lelotte.Tajomstvo krasy života 1.Rím:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..lelottefernard/tajomstvo;
3233 .Guterman, Paul.Vražda jako společenská událost : základy společenského chování při vraždě.Brno:Jota.2007.978-80-7217-499-7.gutermanp/vrazda;
3234 ..The Routledge companion to twentieth century philosophy /.London ::Routledge,.2008.978-0-415-29936-7 (váz.); 978-0-415-42958-0 (brož.); 978-0-203-87936-8 (ebk.).morandermot/theroutledgecompaniontotweentiethcenturyphilosophy;
3235 .Pípal, Blahoslav.Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu.Praha:Kalich, nakladatelství a knihkupectví, s.r.o..1997.80-7017-121-9.pipalb/hebrej;
3236 ..Tamieion tón tés kainés diathékés lekseón sive concordantiae omnium vocum Novi Testamenti Graeci /.Gőttingen ::VandenhoeckandRuprecht,.1904..brudercarolushermannus/concordantiae;
3237 .Musil, Stanislav - komentáre.Počítačová kriminalita :.:Praha :.2000.80-86008-80-0.musilstanislav/pocitacova;
3238 .Orel, Dobroslav,1870-1942.Modlitby a zpěvy pro střední školy /.:.1918..oreldobroslav/modlitbyazpevy;
3239 .Capra, Fritjof.Bod obratu : věda,společnost a nová kultura.Praha:DharmaGaia.2002.80-7287-024-6.capraf/bod;
3240 ..Věrouka podle katechismu v krátkých promluvách /.V Praze ::Arnošt Oliva,.1935..olivaarnost/verouka;
3241 .Urban, Ján Evanjelista, OFM.Duchovný život.:.1980?? [s.a.]..urbanjanevanjelistaofm/duchovny;
3242 .Davie, Grace..The sociology of religion.Los Angeles ::SAGE Publications,.2007..0761948910;9780761948919;0761948929 (pbk.);9780761948926 .daviegrace/sociologyreligion;
3243 .Montes, Jesus Sanz.František a Klára z Assisi. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-020-6.montesjesussanz/frantisek;
3244 .Štemplová, Judita.Michal Čahoj.1. :Don Bosco.2008.978-80-8074-079-5.stemplovajudita/michal;
3245 .Thompson, Ken.Emile Durkheim.London ::Routledge - Taylor & Francis Group,.2002.0-415-28531-3.thompsonken/emiledurkheim;
3246 .Phillips, D. Z..Faith after foundationalism.New York ::Routledge,.1988..0415003334.phillipsdz/faithafterfoundationalism;
3247 .Nikolaj, Nosov.Neználkovy příhody.:Lidové nakladatelství.1977..nosovnn/prihody;
3248 .Peter, Dinuš..Českobratrská církev evangelická v agenturním rozpracování StB.:Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV PČR.2004.80-86621-08-1.dinuspeter/ceskobratrska;
3249 .David-Neel, Alexandra,(1868-1969).Yongden.:.2000??..neelalexandra/yongden;
3250 .Zwillinger, Daniel,1957-.Standard mathematical tables and formulae.Boca Raton ::CRC,.2003..1-58488-291-3.zwillingerdaniel/standard;
3251 .Uttal, William R..Dualism.Mahwah, N.J:L. Erlbaum Associates.2004.0805851291 .uttalwilliamr/dualism;
3252 .Duffy, Scott..How to do everything with JavaScript.New York ::McGraw-Hill/Osborne,.2003..0072228873 .duffyscott/how;
3253 .Grondin, Jean.Hermeneutik.Gottingen:Vandenhoeck & Ruprecht.2009.9783825232023 ((UTB) kart.);9783525033265 ((Vandenhoeck & Ruprecht) kart.).grondinjean/hermeneutik;
3254 .Hammond, Scott J..Political theory :.Westport, Conn. ::Greenwood Press,.2009..9780313339202 .hammondscottjohn/political;
3255 .Rutherford, Donald,1942-.Routledge dictionary of economics.New York ::Routledge,.2002..9786610221356.rutherforddonald/routledge;
3256 .Biceaga, Victor..The concept of passivity in Husserl\'s phenomenology.New York ::Springer,.2010..9789048139149;9048139147;9789048139156 (ebk.);9048139155 (ebk.).biceagavictor/theconcept;
3257 ..U*X*L encyclopedia of world mythology..Detroit ::U*X*L/Gale,.2009..9781414430300 (set).uxlencyclopedia;
3258 .Ball, Rodney,1940-.Colloquial French grammar :.Malden, Mass., USA ::Blackwell Publishers,.2000..0631218823 (alk. paper);0631218831 .ballrodney;
3259 .Shusterman, Richard,1949-.Body consciousness :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2008.978-0-521-67587-1 (brož.);978-0-521-85890-8.shustermanrichard;
3260 .Summers, Heather..The book of happiness :.Chichester ::Capstone,.2006..1841127027.summersheather/thebook;
3261 .Brandom, Robert B..Tales of the mighty dead :.Cambridge ::Harvard University Press,.2002.0-674-00903-7.brandomrobertb/tales;
3262 .Sundaresan, M. K..Handbook of particle physics.Boca Raton, Fla. ::CRC Press,.2001..0849302153 .sundaresan/physics;
3263 .Stamatellos, Giannis,1970-.Plotinus and the presocratics :.New York ::State University of New York Press,.2007.978-0-7914-7061-9;978-0-7914-7062-6.stamatellosgiannis/plotinus;
3264 .Bamberg, Paul G..A course in mathematics for students of physics.New York ::Cambridge University Press,.1988-1990..052125017X (v. 1);0521332451 (v. 2).bambergpaulg/mathematics;
3265 .Cashmore, Ernest..Celebrity culture.New York ::Routledge,.2006..0415373115 (pbk. : alk. paper);9780415373111 .cashmoreellis/celebrity;
3266 .Slote, Michael A..Morals from motives.New York ::Oxford University Press,.2001..0195138376 .slotemichaela/morals;
3267 ..Fifty key thinkers on the environment.London ::Routledge,.2001...palmerjoya/fifty;
3268 .Arseniev, V. K..Lovec Dersu.:Osveta.1961..arseniev/lovecdersu;
3269 .Webel, Charles..Terror, terrorism, and the human condition.New York ::Palgrave Macmillan,.2004...webelcharlesp/terror;
3270 .Tavits, Margit.Presidents with prime ministers :.New York ::Oxford University Press,.2009.978-0-19-955332-7.tavitsmargit/presidents;
3271 .Armstrong, A. H.1909-1998.Expectations of immortality in late antiquity.Milwaukee ::Marquette University Press,.1987.0-87462-154-2.armstrongah/expectations;
3272 .Flinders, Carol..Enduring grace :.[San Francisco, Calif.] ::HarperSanFrancisco,.1993..0062502840 .flinderscarol/enduring;
3273 .Rinehart, James F.,1950-.Apocalyptic faith and political violence.New York ::Palgrave Macmillan,.2006...rinehartjamesf/apocalypticfaith;
3274 .Erskine, Andrew..Troy between Greece and Rome :.New York ::Oxford University Press,.2001..0199240337 .erskineandrew/troybetween;
3275 ..Probabilistic linguistics.Cambridge ::MIT Press,.2003.0-262-02536-1 (váz.);0-262-52338-8.bodrens/probabilisticlinguistics;
3276 .Sharafi, Abd al-Majid..Islam between divine message and history.New York ::Central European University Press,.2005...sharfiabdalmajid/islam;
3277 .Constable, Olivia Remie..Housing the stranger in the Mediterranean world :.New York ::Cambridge University Press,.2003..0521819180.constableoliviaremie/housingthestranger;
3278 ..The Gale encyclopedia of science..Detroit ::Gale,.2004..0787675547 (set);0787675555 (v. 1).lernerklee/thegaleencyclopedia;
3279 .Poland, Jeffrey Stephen.Physicalism :.Oxford ::Clarendon Press,.2001.0-19-824980-2.polandjeffreystephen/physicalism;
3280 .Radlinský, Andrej Ľudovít.Slovesnosť II. ročník(1864).Kúty - sídlo redakcie:Dr. Ondrej Radlinský.1864..slovesnost/1864;
3281 ..The Cambridge companion to Vygotsky.New York ::Cambridge University Press,.2007.978-0-521-83104-8 (váz.);978-0-521-53787-2.danielsharry/vygotsky;
3282 .Delany, Samuel R., 1942- - autor.Nova.:Plzeň :.1994.80-85601-82-6.delanysamuel/nova;
3283 .Horák, Stanislav.Mnohostěny.Praha:Mladá fronta.1970..horakstanislav/mnohosteny;
3284 .Berger, Peter L.,1929-.Questions of faith :.Malden ::Blackwell,.2004.1-4051-0848-7 (brož.);1-405-10847-9.bergerpeter/questionsoffaith;
3285 .Brennan, James Herbert.Cestování časem : nálezy,důkazy,perspektivy.Praha:Železný.1998.80-240-0236-1.brennanjames/cestovanicasem;
3286 .Carter, Alan.Mágové.Liberec:Dialog.1997.80-238-0346-8.carteralan/magove;
3287 .Kurt, Jr. Vonnegut.Matka noc.:Volvox Globator.1992.80-901226-7-1.vonnegutkurt/matkanoc;
3288 .Catholic Church..Ecclesiasticum officium juxta ritum sacri Ordinis Prædicatorum :.Romæ ::in Hospitio Reverendissimi Magistri Ordinis,.1927...catholicchurch/ecclesiasticum;
3289 .Dvořák, Otomar.Tajemné stopy minulosti mezi Brdy a Berounkou : mezi Brdy a Berounkou.Beroun:Knihkupectví u Radnice.2001.80-902881-4-6.dvorakotomar/tajemnestopy;
3290 .Gihr, Nikolaus,1839-1924..The holy sacrifice of the Mass,.St. Louis,:B. Herder Book Co.,.1949...gihrnikolaus/mass;
3291 .Františkánska provincia Najsv. Spasiteľa v Uhorsku.Schematismus almae provinciae Sanctissimi Salvatoris in Hungaria ordinis minorum S. P. Francisci.:.1880-1887..salvatoriani/schematizmy;
3292 .Cherryh, C. J..Chanuřina pýcha.:Návrat.1994.80-7174-504-9.cherryhcarolinjanice/chanur;
3293 .Kupčok, Samuel Teodor,1879-1967.Nový vinšovník.Turčiansky Sv. Martin:Jozef Gašparík.1905..kupcoksamuelteodor/novy;
3294 ..The argument of mathematics.Dordrecht ;; New York ::Springer,.2013...aberdeinandrew/argument;
3295 .Dancák, František.Emil Kubek 1857-1940.Prešov:Vydavateľstvo Petra.2004.80-89007-52-X.dancakfrantisek/zivotopisy;
3296 .Walker, Margaret Urban,1948-.Moral understandings :.New York ::Oxford University Press,.2007..9780195315394; 0195315391; 9780195315400 (pbk.); 0195315405 (pbk.);978-0-19-531539-4.walkermargareturban/moral;
3297 .Huber, Georges.Můj anděl půjde před tebou.Praha ::Zvon,.1996.80-7113-171-7.hubergeorge/mujandel;
3298 .Čapek, Karel.První parta; Život a dielo skladateľa Folrýna.:Československý spisovatel.1989..capekkarel/prvniparta;
3299 .Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Chudí lidé. Praha:Lidové nakladatelství.1979..dostojevsky/chudilide;
3300 ..The golden age of Polish philosophy :.Dordrecht ;; New York ::Springer,.2009..9789048124008 (hbk. : alk. paper); 9789048124015 (e-ISBN);978-90-481-2400-8.lapointesandra/golden;
3301 ..Philosophy of mathematics :.New York ::Cambridge University Press,.1983..0521227968;052129648X .benacerrafpaul/philosophyofmathematics;
3302 .Biesecker, Barbara A..Addressing postmodernity.Tuscaloosa ::University of Alabama Press,.1997...bieseckerbarbaraa/addressingpostmodernity;
3303 .Bobek, Michal,1977-.Comparative reasoning in European Supreme Courts /.Oxford ::Oxford University Press,.2013.978-0-19-968038-2.bobekmichal/comparativereasoningineuropeansupremecourts;
3304 ..Education, autonomy, and democratic citizenship.London ;; New York ::Routledge,.1997...bridgesdavid/educationautonomyanddemocraticcitizenship;
3305 .Dyzenhaus, David.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..dyzenhausdavid/1nezaradene;
3306 .Frankl, Viktor Emil.Teorie a terapie neuróz : úvod do logoterapie a existenciální analýzy.Praha:Grada.1999.80-7169-779-6.franklviktor/teorieaterapie;
3307 .Cappelen, Herman,1967-.Insensitive semantics :.Malden ::Blackwell Publishing,.2007.978-1-4051-2675-5; 978-1-4051-2674-8; 1-4051-2675-2; 1-4051-2674-4.cappelenherman/insensitivesemantic;
3308 .Gösta, Öman.Rýžový zázrak a jiné podivuhodné zázraky.:Postilla.2001.80-86442-06-3.omangosta/podiv;
3309 ..Laus Platonici philosophi.Leiden ;; Boston ::Brill,.2011...clucasstephen/lausplatoniciphilosophi;
3310 .Mocko, Ján,.Život Jura Tranovského, vehlasného cirkevného pevca slovenského :. Tlačou Jána Bežu a spol.:V Senici.1891..mockojan/zivot;
3311 .Hahn, Peter L..Historical dictionary of United States-Middle East relations /.Lanham, Md. ::Scarecrow Press,.2007..9780810855496 (hardcover : alk. paper); 0810855496 (hardcover : alk. paper);978-0-8108-5549-6.hahnpeter/historical;
3312 .Deleuze, Gilles, 1925-1995 - autor.Kafka :.:[Praha] :.2001.80-238-7471-3.deleuze/mensinova;
3313 ..Život v misiách.Nitra:.1945..misijnydom/zivot;
3314 .Šišák, Petr.ZÁKLADY PEDAGOGICKÉ PSYCHOLOGIE PRO UČITELE PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.:OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA.2006..sisakpetr/zakl;
3315 .Špidlík, Tomáš kardinál.Znáš Krista?.Velehrad:Refugium.1998.80-86045-17-X.spidliktomas/znaskrista;
3316 .Phil Dowe and Paul Noordhof.Cause and Chance.London ;; New York ::Routledge,.2004.0-415-30098-3.dowephil/causeandchance;
3317 .Arkadij, Strugackij.Ničivá vlna.:Triton.2003.80-7254-377-6.strugackij/nicivavlna;
3318 .Nasr, Seyyed Hossein..Islam in the modern world :.New York, NY ::HarperOne,.2010..9780061905803 (hardback);978-0-06-190580-3.nasrseyyedhossein/islam;
3319 .Arminjon, Blaise.Veľpieseň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-474-3.arminjonb/velpiesen;
3320 .Asimov, Isaac, 1920-1992 - autor.Nadace a Země.:Praha :.1992.80-901035-2-9.asimovisaac/nadace07zeme;
3321 ..Versions of history from antiquity to the Enlightenment.New Haven ::Yale University Press,.1991...kelleydonaldr/versionsofhistory;
3322 .Kraus, Jody S..The limits of Hobbesian contractarianism /.Cambridge [England] ;; New York ::Cambridge University Press,.1993..0521420628 (hardback);0-521-42062-8.krausjodys/thelimitsofhobbesiancontractarianism;
3323 .Čačka, Otto.Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika.Brno:Doplněk.2002.80-7239-107-0.cackaotto/psychologievrstevdusevnihodeni;
3324 .Guttenplan, Samuel D..Objects of metaphor /.Oxford ::Oxford University Press,.2005.978-0-19-928089-6; 0-19-928089-4 (brož.) :.guttenplansamuel/objects;
3325 .Elena, Hradiská.Psychológia a reklama.:Elita.1998.80-8044-051-4.hradiskaelena/psychologiaareklama;
3326 .Lieberman, Matthew D..Social :.:.2005??..liebermanmatthewd/social;
3327 ..The geometric universe :.Oxford ::Oxford University Press,.1998.0-19-850059-9.huggett/geometric;
3328 .Lužný, Dušan.Hledání ztracené jednoty : průniky nových náboženství a ekologie.:Masarykova univerzita.2004.80-210-3492-0.luznydusan/hledanistracenejednoty;
3329 .Corneau, Guy.Anatomie lásky : vztahy otec-dcera, matka-syn a jejich vliv na budoucí partnerské vztahy.Praha:Portál.2000.80-7178-398-6.corneauguy/anatomielaskyvztahy;
3330 .Micali, Stefano.Überschüsse der Erfahrung :.Dordrecht ::Springer,.2008..micalistefano/uberschussedererfahrung;
3331 .Montaigne, Michel de,1533-1592..The complete Essays /.London, England ;; New York, N.Y., USA ::Penguin Books,.1993.0140446044;0-14-044604-4.montaignemichelde/thecompleteessays;
3332 .Noonan, Harold W..Hume.Oxford ::Oneworld,.2007..9781851684939 (pbk.);185168493X .noonanharoldw/hume;
3333 ..Conceptions of philosophy.Cambridge ::Cambridge University Press,.2009.978-0-521-13857-4.ohearanthony/conceptionsofphilosophy;
3334 .Griffiths, Martin.International relations :.London ::Routledge.2002.0415228832;0-415-22883-2 (brož.);0-415-22882-4.griffithsm/inter;
3335 .Pitkin, Hanna Fenichel..Fortune is a woman :.Chicago, IL ::University of Chicago Press,.1999..0226669920 (pbk. : alk. paper);0-226-66992-0.pitkinhannafenichel/fortuneisawoman;
3336 .Schultz, Duane P..A history of modern psychology /.Australia ;; Belmont, CA ::Thomson/Wadsworth,.2012..9781111344979; 1111344973;978-1-111-34497-9.schultzduanep/ahistoryofmodernpsychology;
3337 .Schmidt-Glintzer, Helwig.Das alte China :.München ::Beck [BRD],.1995.3-406-39632-1.schmidtglintzerhelwig/dasaltechina;
3338 .Sowell, Thomas.Knowledge and Decisions.New York ::Basic Books,.1980..sowellthomas/knowledgeanddecisions;
3339 .White, Morton,1917-2016..Philosophy, The Federalist and the constitution /.New York ; Oxford ::Oxford University Press,.1987..0195039114; 0195059484 (pbk);0-19-503911-4.whitemorton/philosophythefederalistandtheconstitution;
3340 ..Acta Sancrae Sedis, A. 1906.Rím:.1906..actasanctaesedis/acta;
3341 .Tracy, James D..The founding of the Dutch Republic :.Oxford ::Oxford University Press,.2008.978-0-19-920911-8.tracyjamesd/thefoundingofthedutchrepublic;
3342 .Tomáš Akvinský.Theologická summa II. časť, II. diel.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1938..tomasakvinsky/suma;
3343 .Christie, Agatha, 1890-1976 - autor.Dům u kanálu.:V Praze :.2001.80-242-0612-9.christieagata/dumukanalu;
3344 .Evans, G. R.1944-.Philosophy and theology in the Middle Ages.London ;; New York ::Routledge,.1993..evansgr/philosophyandtheologyinthemiddleages;
3345 .Collins, Paul M..The Trinity.London ;; New York ::Continuum,.2008..collinspaulm/thetrinity;
3346 ..365 myšlienok svätého Františka Saleského:.s. l.:s. n..1967?..frantiseksalesky/365;
3347 .Tomič, Celestín.Do zeme zasľúbenej.:.1990??..tomicc/dozeme;
3348 .Rosenberg, Alexander,1946-.Philosophy of biology :.New York ::Routledge,.2008.978-0-415-31592-0 (váz.);978-0-415-31593-7 (brož.);978-0-203-92699-4 (e-book).rosenbergalexander/philosophyofbiology;
3349 .Dobson, John H..Novozákonní řečtina pro každého.České Budějovice:Biblion.2002.80-902458-6-2.dobsonjohn/grectina;
3350 .Coufal, J..Slovník latinsko-český a česko-latinský ku potřebě školské..Praha ::I.L. Kober,.1922..coufalj/slovniklatinskoceskyaceskolatinskykupotrebeskolske;
3351 .Musil, Jan.Kriminalistika.V Praze:C.H.Beck.2004.80-7179-878-9.musiljan/krimi;
3352 .Pauly, Jan Křtitel,1869-1944.Kněžské exercitie /.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1927..paulyjankrstitel/knezskeexercitie;
3353 .Vávrová, Soňa.Doprovázení v pomáhajících profesích.Praha:Portál.2012.80-262-0087-X 978-80-262-0087-1.vavrovasona/doprovazeni;
3354 ..Osnova pro vyučování katol. náboženství na obecných a měšťanských školách v arcidiecési olomucké.Olomouc ::Arcibiskupská knih- a kamenotiskárna,.1931..katolcirkev/osnova;
3355 .Auffray, A..Ježiš Kristus vo mne.:.1980?? [s.a.]..auffraya/jezis;
3356 .Davis, Charles,(1923-).Religion and the making of society :.New York, NY, USA ::Cambridge University Press,.1994..0521443105;0521447895 .davischarles/religionmakingsociety;
3357 .Albanese, G..Nový kvas.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..albanesegiovanni/novy;
3358 .Frisby, David.Georg Simmel.London ::Routledge,.2002.0-415-28534-8 (váz.);0-415-28535-6.frisbydavid/georgsimmel;
3359 .Gilson, Etienne,1884-1978..Reason and revelation in the middle ages,.New York,:C. Scribner\'s sons,.1938...gilsonetiene/reasonandrevelationmiddleage;
3360 .Budinský, Václav, 1948- - autor.Nejlepší židovské anekdoty.:Vimperk :.2003.80-903177-5-8.budinskyvaclav/najlepsi;
3361 .William, Butler Yeats.Slova snad pro hudbu.:Státní nakladatelství krásné lit. a umění.1961..yeatswilliambutler/slova;
3362 .Ditmarsch, Hans van,1959-.Dynamic epistemic logic.Dordrecht ::Springer,.2007.978-1-4020-5838-7 (váz.) :;978-1-4020-5839-4 (e-kniha).ditmarschhansvan/dynamic;
3363 .Wardhaugh, Benjamin,1979-.How to read historical mathematics.Princeton, N.J. ::Princeton University Press,.2010..9780691140148 (hardcover : alk. paper);0691140146 (hardcover : alk. paper).wardhaughbenjamin/how;
3364 ..Higher education.Dordrecht [u.a.]:Springer.2011.9400704224 (Pb.);9789400704220 (Pb.);9789048185986.smartjohnc/higher;
3365 .Luscombe, D. E..Medieval thought.New York ::Oxford University Press,.1997..0192891790.luscombedavide/medieval;
3366 .Foucault, Michel,1926-1984..Politics, philosophy, culture :.New York ::Routledge,.1988..0415900824.foucaultmichel/politics;
3367 .Byram, Michael.Routledge Encyclopaedia of Language Teaching and Learning.Hoboken:Taylor and Francis.2013.9780415120852.byrammichael/routledge;
3368 .Dodge, Yadolah,1944-.The concise encyclopedia of statistics.New York ::Springer,.2008.978-0-387-32833-1 (Online).dodgeyadolah/theconcise;
3369 .Halpern, Paul,1961-.Collider :.Hoboken, N.J. ::John Wiley & Sons,.2009..9780470286203 (cloth) :;0470286202 (cloth);9780470643914 .halpernpaul/collider;
3370 .Svare, Helge.Body and Practice in Kant.Dordrecht:Springer.2006.9781402041198;9781402041181.svarehelge;
3371 .Buša, Ján.Chaos. Úvod do problematiky.Košice:Mercury-Smékal.2004.80-89061-93-1.busajan/chaos;
3372 ..The Austrian contribution to analytic philosophy.New York ::Routledge,.2006.0-415-40405-3;978-0-415-40405-1.textormark/theaustrian;
3373 ..Handbook of quantum logic and quantum structures :.Amsterdam ::Elsevier,.2007.978-0-444-52870-4.angesserkurt/quantum;
3374 .McGroarty, Kieran.Plotinus on eudaimonia :.New York ::Oxford University Press,.2006.0-19-928712-0 (alk. paper);978-0-19-928712-3 .mcgroartykieran/plotinus;
3375 .Derrida, Jacques,1930-2004.Acts of literature.New York ::Routledge,.1992.0-415-90057-3 (brož.);0-415-90056-5.derridajacques/acts;
3376 .Hofmann, Stefan G..Cognitive behavioral therapy for social anxiety disorder :.New York ::Routledge,.2008..9780415954020 (alk. paper);0415954029 .hofmannstefang/cognitive;
3377 .Collin, Finn..Social reality.New York ::Routledge,.2002...collinfinn/social;
3378 .Izod, John,1940-.Myth, mind, and the screen.New York, NY ::Cambridge University Press,.2001...izodjohn/myth;
3379 .Weinstein, Roni..Marriage rituals Italian style.Boston ::Brill,.2004...weinsteinroni/marriage;
3380 .Berger, Teresa..Gender differences and the making of liturgical history :.Burlington, VT ::Ashgate,.2011..9781409426998.bergerteresa/gender;
3381 .Collins, Adela Yarbro..Is Mark\'s Gospel a life of Jesus? :.Milwaukee, Wis. ::Marquette University Press,.1990..0874625459.collinsadelayarbro/ismarks;
3382 ..Encyclopedia of psychotherapy.London ::Academic Press,.2002.0-12-343012-7 (Vol. 2);0-12-343010-0 (soubor);0-12-343011-9 (Vol. 1).hersenmichel/psychotherapy;
3383 .Scruton, Roger..The Palgrave Macmillan dictionary of political thought.New York ::Palgrave Macmillan,.2007..1403989516 (cloth);9781403989512 (cloth);1403989524 (paper);9781403989529 (paper).scrutonroger/thepalgravemacmillan;
3384 ..Missions and empire.New York ::Oxford University Press,.2005...etheringtonnorman/missionsandempire;
3385 .Gruchy, John de.The Cambridge Companion to Dietrich Bonhoeffer.Cambridge ::Cambridge University Press,.1999.0-521-58781-6 (brož.);0-521-58258-X.gruchyjohnde/thecambridgedietrichbonhoeffer;
3386 .Sharafi, Abd al-Majid..Islam between divine message and history.New York ::Central European University Press,.2005...shawsarah/buddistmeditation;
3387 .Mortley, Raoul.From word to silence..Bonn ::Hanstein,.1986.3-7756-1241-6.mortleyraoul/fromwordtosilence;
3388 .Jaeger, Werner Wilhelm,1888-1961.Paideia :.New York ::Oxford University Press,.1944..jaegerwerner/paideia;
3389 .Kosambi, D. D.1907-1966..Myth and reality :.Bombay [India] ::Popular Prakashan,.1962...kosambidd/myth;
3390 .Dean, Devlin.Hvězdná brána.:Cinema.1995.80-85933-01-2.devlindean/hvezdnabrana;
3391 .Ouředník, Patrik, 1957- - autor.Hledání ztraceného jazyka :.:Středokluky :.1997.80-901910-9-6.ourednikpatrik/hledani;
3392 ..The hidden form of capital.New York ::Anthem Press,.2010...bergerpeter/thehiddenformofcapital;
3393 .Brennan, James Herbert.Okultní Tibet : tajné praxe himalájské magie.:Beta.2004.80-7306-097-3.brennanjames/okultnitibet;
3394 .Carter, Alan.Nejskvělejší čarodějové.Liberec:Dialog.1996.80-238-0174-0.carteralan/nejskvelejsi;
3395 .Tomášová, Míla, 1920-2001 - autor.Průzračný svět.:Praha :.1991.80-900109-1-1.tomasovamila/pruzracny;
3396 .Vonnegut, Kurt, 1922-2007 - autor.Vítejte v opičárně.:Plzeň :.1994.80-85831-11-2.vonnegutkurt/vitejte;
3397 .Catholic Church..Ordinarium juxta ritum Sacri Ordinis Fratrum Praedicatorum /.Romae ::apud Collegium Angelicum,.1921...theisslingludovicus/ordinarium;
3398 .Dvořák, Otomar, 1951-.Bod návratu.:Praha :.2008.978-80-7254-977-1.dvorakotomar/bodnavratu;
3399 .Loukota, Václav.Důležitost stálého wyznánj zgeweného náboženstwj Krystowa :.W Praze ::W. Laukota,.1812..loukotavaclav/dulezitost;
3400 .Cherryh, C. J., 1942- - autor.Cizinec.:V Praze :.2003.80-7254-394-6.cherryhcarolinjanice/vesmircizincu;
3401 .Gilyard, Keith,1952-.Composition and Cornel West.Carbondale ::Southern Illinois University Press,.2008...gilyardkeith/composition;
3402 .Konrád, Karel,1842-1894.Liturgika :.Tábor ::Jan a Karel Nedvídek,.1885..konradkarel/liturgika;
3403 .Lojková, Zuzana,1848-1886.Dobré dieťa poklad rodičov ; Kto do Teba kameňom, ty do neho chlebom!.Martin:Jozef Gašparík.1907..lojkovazuzana/dobre;
3404 .Štulc, Václav Svatopluk,1814-1887.Pius IX. svatý otec a nejvyšší biskup katolického křesťanstva :.Praha-Smíchov ::M.V. Zahradnický,.1869..stulcvaclavsvatopluk/piusix;
3405 .Adler, Mortimer Jerome.Nezaradené diela.:.2016..adlermortimerjerome/1nezaradene;
3406 .Dancák, František.Mária, najväčšie požehnanie.Prešov:Petra.2004.80-89007-53-8.dancakfrantisek/pmaria;
3407 .Waller, Bruce N.,1946-.Against moral responsibility.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2011..9780262016599 (hardcover : alk. paper); 9780262298940 (e-book);978-0-262-01659-9.wallerbruce/against;
3408 .Hegel, Georg Wilhelm Friedrich.Logika ako veda : I..Bratislava:Pravda.1986..hegel/logikaakoveda;
3409 .Čapek, Karel.Hordubal; Povětroň; Obyčejný život.:Československý spisovatel.1985..capekkarel/hordubal;
3410 .Stenton, Willy.Letec na trapéze.Bratislava:Smena.1980..stentonwilly/letec;
3411 .Dreyfus, Hubert.Rôzne texty o Heideggerovi (nezaradené).:.2016..dreyfushubert/1nezaradene;
3412 ..12 modern philosophers.Malden:Wiley-Blackwell.2009.9781405152617 (viaz.); 9781405152624 (brož.); 978-1-4051-5261-7; 978-1-4051-5262-4.belshawchristopher/12modernphilosophers;
3413 .Biesta, Gert..Civic learning, democratic citizenship and the public sphere /.:.1995??.9789400772588;978-94-007-7258-8.biestagert/civiclearningdemocraticcitizenshipandthepublicsphere;
3414 .Bobro, Marc Elliott..Self and substance in Leibniz /.Dordrecht ;; Boston ::Kluwer Academic Publishers,.2004..1402020244 (alk. paper);1-4020-2024-4.bobromarcelliott/selfandsubstanceinleibniz;
3415 .Briggs, John,1945-.Seven life lessons of chaos :.New York ::HarperCollinsPublishers,.1999..0060182466;0-06-018246-6.briggsjohn/sevenlifelessonsofchaos;
3416 .Dunn, John.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..dunnjohn/1nezaradene;
3417 .Freud, Sigmund.Totem a tabu : 9.kniha. : O podobnostech v duševním životě divocha a neurotika.Praha:Psychoanalytické nakl..1997.80-86123-01-4.freudsigmund/totematabu;
3418 .Cappelen, Herman.Language turned on itself :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2007..cappelenherman/languageturnedonitself;
3419 .Jiří Kaplan.Žij svobodně.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-093-2.bouladhenri/zijsvobodne;
3420 .Coady, C. A. J..Messy morality :.Oxford ;; Oxford ;; New York ::Clarendon Press ;; Oxford University Press,.2010.978-0-19-921208-8.coadycaj/messymorality;
3421 .Hahn, Peter L..Historical dictionary of United States-Middle East relations /.Lanham, Md. ::Scarecrow Press,.2007..9780810855496 (hardcover : alk. paper); 0810855496 (hardcover : alk. paper);978-0-8108-5549-6.hahnpeter/historical;
3422 .Derrida, Jacques.Texty k dekonstrukci, Práce z let 1967-72. Bratislava:Archa.1993.80-7115-046-0.derridajacques/texty;
3423 .Gilbert, Margaret..A theory of political obligation.Oxford :; New York ::Clarendon Press ;; Oxford University Press,.2006...gilbertmargaret/theory;
3424 .Soros, George.Bublina americkej nadvlády.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-650-2.sorosgeorge/bublina;
3425 ..Encyclopedia of power.Thousand Oaks ::SAGE,.2011.978-1-4129-2748-2.dowdingkeithm/encyclopediaofpower;
3426 .Ferling, John E..Independence :.New York ;; London ::Bloomsbury Press,.2011..9781608190089 (alk. paper); 1608190080 (alk. paper);978-1-60819-008-9.ferlingjohne/independence;
3427 .Strugackij, Arkadij Natanovič, 1925-1991 - autor.Pondělí začíná v sobotu.:V Praze :.2005.80-7254-584-1.strugackij/pondeli;
3428 .Valentinus, Basilius.Dvanáct klíčů Basilia Valentina.Praha:Trigon.1995.80-85320-15-0.valentinus/12;
3429 .Jelavich, Barbara,1923-1995.History of the Balkans..Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.1989.0-521-25249-0 (váz.); 0-521-27458-3 (brož.).jelavichbarbara/historyofthebalkans;
3430 .Asimov, Isaac,.Základňa. Práca:Bratislava.1991.80-7094-237-1.asimovisaac/zakladna;
3431 .Kellogg, Frederic Rogers..Oliver Wendell Holmes, Jr., legal theory, and judicial restraint /.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2007..0521866502 (hardback); 9780521866507 (hardback);0-521-86650-2.kelloggfredericrogers/oliverwendellholmesjrlegaltgheoryandjuridicalrestraint;
3432 ..The arts of rule :.Lanham, MD ::Lexington Books,.2009..9780739119716 (cloth : alk. paper);978-0-7391-1971-6.krausesharonr/theartsofrule;
3433 .Černoušek, Michal.Psychologie životního prostředí.Praha:Karolinum.1992.80-7066-550-5.cernousekmichal/psychologiezivotnihoprostredi;
3434 .Harman, Gilbert..Reasoning, meaning and mind.Oxford ::Clarendon,.1999..9780191597633 (ebook) :;978-0-19-159763-3.harmangilbert/reasoning;
3435 .Silberg, Jackie.Hrajeme si s nejmenšími : 140 her pro rozvoj vašich dětí.Praha:Ottovo nakl..2003.80-7181-885-2.silbergjackie/hrajemesisnejmensimi;
3436 .Liessmann, Konrad Paul,1953-.Theorie der Unbildung :.Wien ::Paul Zsolnay,.2006.3-552-05382-4 (váz.).liessmannkonradpaul/theoriederunbildung;
3437 .Hughes, Christopher.Kripke :.Oxford ::Oxford University Press,.2004.0-19-824107-0;978-0-19-824107-2 (ISBN 13);0-19-928868-2 (pb.);978-0-19-928868-7 (ISBN 13, pb.).hugheschristopher/kripke;
3438 .Ruse, Michael..Evolutionary naturalism :. New York ::Routledge.1995..0-415-08997-2;0415089972.rusem/evolution;
3439 .Makary, Martin,.Unaccountable :.:.2005??.9781608198399; 1608198391;978-1-60819-839-9.makarymartin/unacountable;
3440 .Covey, Stephen R..Krok za krokem : To nejdůležitější především.:Olomouc : Votobia.1996.80-7198-033-1.coveystephan/krokzakrokemtonejdulezitejsi;
3441 .Midgley, Mary,1919-.Science as salvation.London ;; New York ::Routledge,.2002...midgleymary/scienceassalvation;
3442 .Montano, John Patrick,1955-.The roots of English colonialism in Ireland /.Cambridge, UK ;; New York ::Cambridge University Press,.2011..9780521198288 (hardback); 0521198283 (hardback);978-0-521-19828-8.montanojohnpatrick/therootsofenglishcolonialisminireland;
3443 .Noonan, Harold W..Objects and identity :.The Hague ;; Boston :; Hingham, MA ::M. Nijhoff ;; distributors for the U.S. and Canada [by] Kluwer Boston,.1980..9024722926;90-247-2292-6.noonanharoldw/objectsandidentity;
3444 ..Epistemology /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2009.978-0-521-13858-1.ohearanthony/epistemology;
3445 .Bunson, Margaret..Encyclopedia of ancient Egypt.New York ::Facts on File.2002..0-8160-4563-1;0816045631 .bunsonm/encyc;
3446 .Pitson, A. E.,1942-.Hume\'s philosophy of the self.New York ::Routledge,.2002..0415248019.pitsonae/humesphilosophyoftheself;
3447 ..Kant\'s idealism :.Dordrecht ::Springer,.2011..9789048197187; 904819718X;978-90-481-9718-7.schultingdennis/kantsidealism;
3448 .Schmidtz, David.Person, polis, planet.Oxford ::Oxford University Press,.2008..schmidtzdavid/personpolisplanet;
3449 .Specter, Michael..Denialism :.New York ::Penguin Press,.2009..9781594202308;978-1-59420-230-8.spectermichael/denialism;
3450 .Truchlý, Andrej.Dejiny sv. Cirkve. Sväzok 1..Trnava - Viedeň:Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha).1890..truchlyandrej/dejiny1;
3451 ..Acta Sancrae Sedis, A. 1907.Rím:.1907..actasanctaesedis/acta;
3452 .Trachtenberg, Zev M.1955-.Making citizens.London ;; New York ::Routledge,.2003..trachtenbergzevm/makingcitizens;
3453 .Tomáš Akvinský.Theologická summa II. časť, III. diel.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1938..tomasakvinsky/suma;
3454 .Agatha, Christie.Dům na úskalí. k.s.- Knižní klub:Euromedia Group.2005.80-242-1391-5.christieagata/dumna;
3455 .Tyler, Peter,1963-.The return to the mystical :.London ;; New York ::Continuum,.2011.978-1-4411-0444-1.tylerpeter/thereturntothemystical;
3456 ..Silence and the word :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2002.0-521-81718-8 (váz.).daviesoliver/silenceandtheword;
3457 .Santucci Luigi.Aj vy chcete odisľ?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-026-2.santucciluigi/ajvy;
3458 .Tomič, Celestín.Exodus.:.1990??..tomicc/exodus;
3459 .Winch, Christopher.Philosophy of education :.London : New York ::Routledge,.2008.978-0-415-42892-7; 978-0-415-42893-4.winchchristopher/philosophyofeducation;
3460 .Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..murphyedward/hriesnica;
3461 .Fürst, Kamil,1883-1945.Latinská mluvnice pro školy střední :.Praha ::I.L. Kober,.1946..furstkamil/latinskamluvniceproskolystredni;
3462 .Čírtková, Ludmila.Kriminální psychologie.Praha:Eurounion.1998.80-85858-70-3.cirtkoval/kriminalni;
3463 .Pelczar, Josef Šebestian,1842-1924.Ježíš Kristus vzorem a mistrem kněze :.Velhartice :; Praha ::nákl. vl. ;; Francl,.1912..pelczarjosefsebestian/jeziskristusvzorem;
3464 .Koukolík, František,(1941-).Jak si lidé hrají? :.Praha ::Český rozhlas Leonardo,.2009.978-80-86212-56-2 (Radioservis : brož.).koukolikf/jak;
3465 .Šauer z Augenburku, Josef,1845-1917.Paedagogika /.V Praze ::Nákladem Dědictví sv. Prokopa,.1897..sauerzaugenburku/paedagogika;
3466 .Quadrio, Jozef.Slová Panny Márie.:.1985?? [s.a.]..quadriojozef/slova;
3467 ..Religion and the individual :.Burlington, VT ::Ashgate Pub.,.2008..9780754661221 (hardcover : alk. paper);0754661229 (hardcover : alk. paper).dayabby/religionindividual;
3468 ..Tajomstvo matky.:.1948..redemptoristi/tajomstvo;
3469 .Luscoň, Jozef.Do akce jde Titus! /.:.2019.978-80-7266-440-5.lusconjozef/doakce;
3470 .Pawlett, William.Jean Baudrillard :.London ::Taylor & Francis,.2007.978-0-415-38645-6 (brož.);978-0-415-38644-9.pawlettwilliam/jeanbaudrillard;
3471 ..A modern introduction to probability and statistics :.London ::Springer,.2005..9781852338961 (acid-free paper);1852338962 .dekking/amodern;
3472 .Balík, Stanislav.Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů.Praha:Dokořán.2004.80-86569-89-6.balikstanislav/teorie;
3473 .Vacek, Miroslav, 1935- - autor.Úsměvy v barvě khaki.:Praha :.2002.80-7190-769-3.vacekmiroslav/usmevy;
3474 .Yeats, W. B. - (William Butler), 1865-1939 - autor.Příběhy Ryšavého Hanrahana :.:Liberec :.1995.80-901842-8-6.yeatswilliambutler/pribehy;
3475 .Linckels, Serge.E-Librarian Service.Berlin, Heidelberg:Springer-Verlag Berlin Heidelberg.2011.9783642177439;9783642177422.linckelsserge/elibrarian;
3476 .Pólya, George,1887-1985.How to solve it :.Princeton ::Princeton University Press,.1988.0-691-02356-5 (brož.);0-691-08097-6.polyageorge/jhow;
3477 ..Higher-order theories of consciousness :.Philadelphia, PA ::John Benjamins Pub.,.2004..9027251916 (Eur. : alk. paper));1588114953 (US : alk. paper).gennaroroccoj/higherorder;
3478 .Tansey, Stephen D.,1942-.Politics :.New York::Routledge,.2008..9780415422437 (hardback);0415422434.tanseystephend/politics;
3479 .O\'Connor, David,1949-.Routledge philosophy guidebook to Hume on religion.London ::Routledge,.2001..9780415201957;0415201950;978-0-415-20195-7.oconnordavid/routledge;
3480 .Chalmers, David John.The conscious mind :.New York ::Oxford University Press,.1996.0-19-510553-2.chalmersdavidjohn/theconscious;
3481 .Stewart, James,1941-.College algebra :.Belmont, CA ::Brooks/Cole Cengage Learning,.2011..9780495387893 (hardcover);0495387894 (hardcover).stewartjames;
3482 .Pattabhi, Vasantha..Biophysics.New York ::Kluwer Academic/Narosa,.2002...pattabhivasantha;
3483 .Taves, Ann,1952-.Religious experience reconsidered.Princeton, N.J. ::Princeton University Press,.2009...tavesann/religious;
3484 .Senderowicz, Yaron M..The coherence of Kant\'s transcendental idealism.New York ::Springer,.2005..1402025807 (HB : alk. paper);1402025815 (e-book : alk. paper).senderowiczyaronm/thecoherence;
3485 ..Hegel\'s critique of Kant.Brookfield, Vermont ::dist. in the U.S. by Ashgate Pub.,.1992..0751200646.prieststephen/hegel;
3486 .Majumdar, Deepa,1956-.Plotinus on the appearance of time and the world of sense.Burlington, VT ::Ashgate,.2007...majumdardeepa/plotinus;
3487 .Twyman, Richard M..Advanced molecular biology :.Oxford, UK ::Bios Scientific Publishers,.1998..0585417822 (electronic bk.);185996141X.twymanrichardm/advanced;
3488 .Velmans, Max,1942-.Understanding consciousness.London ::Routledge,.2009.978-0-415-42516-2 (brož.);978-0-415-42515-5.velmansmax/understanding;
3489 .Smith, Nick,1972 January 14-.I was wrong :.New York ::Cambridge University Press,.2008..9780521865524 (hardback);0521865522 (hardback);9780521684231 (pbk.);0521684234 .smithnick/iwas;
3490 ..The future of philosophy.New York ::Routledge,.1998...leamanoliver/thefuture;
3491 .Izod, John,1940-.Myth, mind, and the screen.New York, NY ::Cambridge University Press,.2001...izodjohn/myth;
3492 .Wheeler, Paul,1945-.Practical cinematography.Boston ::Elsevier/Focal Press,.2005..0240519620 .wheelerpaul/practical;
3493 ..The Zen canon.New York ::Oxford University Press,.2004...heinesteven/thezen;
3494 .Yao, Xinzhong.An introduction to Confucianism.Cambridge ::Cambridge University Press,.2012.0-521-64312-0;978-0-521-64312-2;978-0-521-64430-3.yaoxinzhong/confucianism;
3495 .Putnam, Hilary,1926-.The collapse of the fact/value dichotomy and other essays :.London, England ::Harvard University Press,.2004.0-674-01380-8 (pbk.) :;0-674-00905-3 (cloth).putnamhilary/collapse;
3496 .Scruton, Roger..The Palgrave Macmillan dictionary of political thought.New York ::Palgrave Macmillan,.2007..1403989516 (cloth);9781403989512 (cloth);1403989524 (paper);9781403989529 (paper).scrutonroger/thepalgravemacmillandictionary;
3497 ..The materiality of death :.Oxford ::Archaeopress,.2008..9781407302577;1407302574.fahlanderfredrik/thematerialityofdeath;
3498 .Keown, Damien,1951-.Buddhist ethics.New York ::Oxford University Press,.2005..019280457X .keowndamien/buddhistethics;
3499 ..Buddhist meditation :.New York ::Routledge,.2005..041535918X .shawsarah/buddistmeditation;
3500 .Hynek Mácha, Karel.Máj.:Mladé letá.1958..machakarelhynek/maj;
3501 .Mortley, Raoul.From word to silence..Bonn ::Hanstein,.1986.3-7756-1241-6.mortleyraoul/fromwordtosilence;
3502 .Blackburn, Patrick.Modal logic.:.1998..blackburnpatrick/modallogic;
3503 .Du Sautoy, Marcus..The music of the primes :.New York ::HarperCollins,.2003..0066210704 .sautoydumarcus/music;
3504 .Jeffery, Deaver.Ďáblova slza.:DOMINO.1999.80-86128-69-5.deaverjeffery/dablovaslza;
3505 .Oramus, Marek.Je těžké nebýt bohem.:.2014..orasmusmarek/jetezke;
3506 ..Many globalizations.New York ::Oxford University Press,.2002...bergerpeter/manyglobalizations;
3507 .Brent, Madeleine, 1920-2010 - autor.Tregaronova dcera.:Praha :.1994.80-7176-030-7.brentmadeleine/tregaronovadcera;
3508 .Carter, Alan.Neuvěřitelné události.Liberec:Dialog.1998.80-238-2298-5.carteralan/neuveritelne;
3509 .Tomášová, Míla.Třpyt prázdna : Duchovní eseje a příběhy.Praha:Avatar.1995.80-85862-10-7.tomasovamila/trpytprazdna;
3510 .Kurt, Jr. Vonnegut.Mechanické piano.:Argo.2000.80-7203-275-5.vonnegutkurt/mechanicke;
3511 .Smith, Philip Carl..The hymns of the medieval Dominican liturgy, 1250-1369 /.Notre Dame, Indiana ;:[Department of Music, University of Notre Dame],.2008...smithphilip/hymns;
3512 .Dvořák, Otomar, 1951- - autor.Oči baziliška.:V Praze :.2006.80-239-7944-2.dvorakotomar/ocibaziliska;
3513 .O\'Connell, J. B.1888-.The ceremonies of Holy Week :.London ::BurnsandOates,.1957..oconnell/ceremonies;
3514 .Lenz, Antonín,1829-1901.Syllabus jeho svátosti Pia IX. /.V Praze ::Tisk a náklad Cyrillo-Methodějské knihtiskárny (V. Kotrba),.1891..lenzantonin/syllabus;
3515 .Cherryh, C. J..Stárnoucí Slunce.:Winston Smith.1994.80-85643-17-0.cherryhcarolinjanice/starnouci;
3516 ..Dictionary of modern American philosophers.Bristol ::Thoemmes,.2005...shookjohn/dictionary;
3517 ..Pravdomluvné ústa.:.1876..anonym/pravdomluvne;
3518 .Procházka, Jakub,1818-1893.Výklad malého a středního katechismu blah. Kanisia..V Brně ::Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských,.1885..prochazkafrantisek/vyklad;
3519 .Pohl, Josef,1918-1988.Pod Jezevčí skálou.Praha ::Středočeské nakladatelství a knihkupectví,.1982..pohljosef/podjezevci;
3520 .Brentano, Franz.Nezaradené diela.:.2016..brentanofranz/1nezaradene;
3521 .Walsh, Adrian J.,1963-.The morality of money :.Basingstoke ::Palgrave Macmillan,.2008.978-0-230-53543-5.walshadrian/morality;
3522 .Hák, Zdeněk.Kuriózní zbrojní projekty Třetí říše.Dvůr Králové nad L.:Fortprint.1997.80-901580-8-0.hakzdenek/kuriozny;
3523 .Joanna, Chmielewská.Všetci sme podozriví.:Vydavateľstvo politickej literatúry.1967..chmieliewskajolana/vsetci;
3524 .Kello, Vojtech.Divy sveta. Bratislava:Ikar.2002.80-551-0281-3.kellovojtech/divy;
3525 .Jon Woronoff, Series Editor.HISTORICAL DICTIONARIES OF EUROPE.:.1994-2015..woronoffjon/histdict;
3526 ..Ethical issues in journalism and the media.London ;; New York ::Routledge,.1992...belseyandrew/ethicalissuesinjournalismandthemedia;
3527 ..Religious voices in public places /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2009..9780199566624 (hbk.);978-0-19-956662-4.biggarnigel/religiousvoicesinpublicplaces;
3528 ..Machiavelli and republicanism /.Cambridge ::Cambridge University Press,.1993.0-521-43589-7.bockgisela/machiavelliandrepublicanism;
3529 .Brighouse, Harry..On education.New York ::Routledge,.2006..041532789X (hbk. : alk. paper);9780415327893 .brighouseharry/oneducation;
3530 .Wolff, Ernst..De l\'éthique à la justice :.Dordrecht ::Springer,.2007..9781402061219; 1402061218; 9781402061226 (e-book); 1402061226 (e-book);978-1-4020-6121-9.wolffernst/ethique;
3531 .Freud, Sigmund.Přednášky k úvodu do psychoanalýzy : Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalýzy.:Praha : Avicenum.1991.80-201-0225-6.freudsigmund/psychoanalyza;
3532 .Capponi, Niccolo..An unlikely prince :.Cambridge, MA ::Da Capo Press,.2010..9780306817564 (alk. paper); 030681756X (alk. paper);978-0-306-81756-4.capponiniccolo/anunlikelyprince;
3533 ..Faith, rationality, and the passions.Chichester ;; Malden, Mass. ::Wiley-Blackwell,.2012..9781444361933 (pbk.); 9781118321690 (e-book);978-1-4443-6193-3.coakleysarah/faithrationalityandthepassions;
3534 .Karol, Ondriaš.My, Motroci 21. storočia, takto prisaháme.:Agentúra IQ+ Janošovský.1998.80-967979-0-5.ondriaskarol/motroci;
3535 ..Reflections and replies :.Cambridge, Mass. ::The MIT Press,.2003.0-262-08315-9; 0-262-58222-8.hahnmartin/reflections;
3536 .Derrida, Jacques.Ostrohy. Bratislava:Archa.1998.80-7115-134-3.derridajacques/ostrohy;
3537 .Gilbert, Martin,1936-2015..Churchill :.London ::Heinemann,.1991..0434291838;0-434-29183-8.gilbertmargaret/churchill;
3538 .Řezníček, Ivo.Metody sociální práce : Podklady ke stážím studentů a ke kazuistickým seminářům.Praha:Sociologické nakl..1994.80-85850-00-1.reznicekivo/metody;
3539 ..Turing\'s legacy :.:.1995??.9781107043480 (hardback); 1107043484 (hardback);978-1-107-04348-0.downeyrg/turingslegacy;
3540 .Ferling, John E.,.Jefferson and Hamilton :.:.1995??.9781608195435;978-1-60819-543-5.ferlingjohne/jeffersonandhamilton;
3541 .Graham, Gordon.Filosofie umění. Brno:BARRISTER & PRINCIPAL.2000.80-85947-53-6.grahamgordon/filosofieumeni;
3542 .Goncourt, Edmond de..[Temptis].New York ::Parkstone International,.2012..goncourt/temptis;
3543 .Beccalossi, Maria Lucia.Laura Vicuňová : Dni, ľudia, miesta a udalosti, ktoré poznačili jej život.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-040-2.beccalossi/laura;
3544 .Jelavich, Barbara,1923-1995.History of the Balkans..Cambridge ::Cambridge University Press,.1999.0-521-25448-5; 0-521-27459-1 (brož.).jelavichbarbara/historyofthebalkans;
3545 .Asimov, Isaac, 1920-1992 - autor.Oblázek na obloze.:Praha :.2006.80-7254-697-X.asimovisaac/oblazek;
3546 ..Oppenheimer and the Manhattan Project :.Hackensack, N.J. ::World Scientific,.2006..9812564187 (hbk.); 981256599X (pbk.);981-256-418-7.kellycynthiac/oppenheimerandthemanhattanproject;
3547 .Kraut, Robert.Artworld metaphysics.New York ::Oxford University Press,.2010.978-0-19-922812-6 (Hbk);978-0-19-958742-1 (Pbk.).krautrobert/artworldmetaphysics;
3548 .Gurudev, ČITRABHANU, Šrí.Poznejte kdo jste : dynamika džinistické meditace.Praha:Ada.1993.80-901653-0-3.gurudevsri/poznejtekdojste;
3549 .Harman, Graham,1968-.Tool-being.Chicago ::Open Court,.2002...harmangraham/toolbeing;
3550 .Light, Stephen,1954-.Shūzō Kuki and Jean-Paul Sartre :.Carbondale ::Southern Illinois University Press,.1987.0809312719;0-8093-1271-9.lightstephen/shuzokukiandjeanpaulsartre;
3551 .Hughes, Fiona..Kant\'s aesthetic epistemology.Edinburgh ::Edinburgh University Press,.2007...hughesfiona/kant;
3552 .Lorber, Jakob.Říše boží I. : vnitřním slovem od Otce Světla obdržel a napsal Jakob Lorber.Praha:Trigon.2000.80-86159-26-4.lorbertjakob/risebozi;
3553 .Makin, Gideon,1954-.The metaphysicians of meaning.London ;; New York ::Routledge,.2000...makingideon/themetaphysiciansofmeaning;
3554 .Dessaint, Marie.Nezačínejte stárnout.Praha:Portál.1999.80-7178-255-6.dessaintmariepaul/nezacinejtestarnout;
3555 .Midgley, Mary,1919-.The myths we live by /.Abingdon, Oxon ;; New York ::Routledge,.2011..9780415610247 (pbk. : alk. paper); 9780203828328 (e-book);978-0-415-61024-7.midgleymary/themythsweliveby;
3556 .Montavont, Anne..De la passivité dans la phénoménologie de Husserl /.Paris ::Presses Universitaires de France,.1999..2130494803;2-13-049480-3.montavontanne/delapassivitedanslaphenomenologiedehusserl;
3557 .Norenzayan, Ara,1970-.Big gods :.:.2005??.978-0-691-15121-2.norenzayanara/biggods;
3558 ..Karl Popper :.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.1995..0521558158 (pbk.);0-521-55815-8.ohearanthony/karlpopper;
3559 ..Identifying the mind :.New York, N.Y. ::Oxford University Press,.2004.0-19-516137-8.grahamgeorge/identifyingthemind;
3560 .Schulman, Alex..The secular contract :.New York, NY ::Continuum,.2011..9781441106643 (hardback : alk. paper);978-1-4411-0664-3.schulmanalex/thesecularcontract;
3561 .Schmidtz, David..Elements of justice.New York ::Cambridge University Press,.2006..0521831644 (hbk.);0521539366 .schmidtzdavid/elementsofjustice;
3562 .Sperber, Jonathan,1952-.Karl Marx :.New York ;; London ::Liveright Publishing Corporation,.2013.978-0-87140-467-1 (váz.).sperberjonathan/karlmarx;
3563 ..Acta Apostolicae Sedis A. XXXI. (1939).Rím:.1939..actaapostolicaesedis/1939;
3564 ..Acta Sancrae Sedis, A. 1908.Rím:.1908..actasanctaesedis/acta;
3565 .Tran Duc Thao.Phenomenology and dialectical materialism /.Dordrecht ::Reidel,.1986.90-277-0737-5.tranducthao/phenomenologyanddialecticalmaterialism;
3566 .Tomáš Akvinský.Theologická summa, doplněk.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1940..tomasakvinsky/suma;
3567 .Agatha, Christie.Hadí doupě.:Melantrich.1988..christieagata/hadi;
3568 ..Sex and the supremacy of Christ /.Wheaton, Ill. ::Crossway Books,.2005...piperjohn/sexandthesupremacyofchrist;
3569 .Turner, Denys,1942-.The darkness of God :.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.1995..0521453178 (hardback);0-521-45317-8.turnerdenys/thedarknessofgod;
3570 .Quoist, Michel.Cesty modlitieb.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-108-9.quoistmichel/cesty;
3571 .Raylor, John.Pentateuch.:.1995??..taylorjohn/pentateuch;
3572 .Brown, James Robert.Philosophy of mathematics :.New York ::Routledge,.2008.978-0-415-96047-2 (brož.);978-0-415-96048-9 (váz.);978-0-203-93296-4 (ebook).brownjamesrobert/philosophyofmathematics;
3573 .Fürst, Kamil,1883-1945.Slovník latinsko-český se zřetelem k potřebě žactva středních škol /.Praha ::Kvasnička a Hampl,.1942..furstkamil/slovniklatinskoceskysezretelemkpotrebezactvastrednichskol;
3574 .Dunovský, Jiří.Týrané,zneužívané a zanedbávané dítě.Praha:Grada.1995.80-7169-192-5.dunovskyj/tyrane;
3575 .Pelczar, Josef Šebestian,1842-1924.Ježíš Kristus vzorem a mistrem kněze :.Velhartice :; Praha ::nákl. vl. ;; Francl,.1912..pelczarjosefsebestian/jeziskristusvzorem;
3576 .James, E. Spar.Geriatrická psychiatria.:Vydavateľstvo F.2003.80-88952-13-1.sparjames/geriatricka;
3577 .Blanda, František Xaver,1838-1917.Pastorálka ve škole, čili, Vychovávání mládeže učením, bohoslužbou a kázáním svaté církve katolické /.Praha ::B. Stýblo,.188-?]..blandafrantisekxaver/pastoralka;
3578 ..Nový zákon Pána nášho Ježiša.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..ssv/novyzakon1937;
3579 .D'Costa, Gavin,(1958-).Theology in the public square :.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2005..1405135093 (hardcover : alk. paper);1405135107 (pbk. : alk. paper);9781405135092;9781405135108.dcostagavin/theologypublic;
3580 ..Viem, komu som uveril.Bratislava:ÚKK v nakl. Verbum.1946..katolickaakcia/viem;
3581 .Bystrický, Valerián,.Rok 1968 na Slovensku a v Československu /.Bratislava ::Historický ústav SAV,.2008.978-80-969782-3-6.bystrickyvalerian/rok1968;
3582 .Worsley, Peter.Marx and marxism.London ::Routledge - Taylor & Francis Group,.2002.0-415-28537-2.worsleypeter/marxmarxism;
3583 ..A modern introduction to probability and statistics :.London ::Springer,.2005..9781852338961 (acid-free paper);1852338962 .dekkingmichel/amodernintroduction;
3584 .Žantovský, Petr.Eva Urbanová.Soprano.(+CD-ROM).Praha:Votobia.1997.80-7220-065-8.zantovskypetr/eva;
3585 .Duteurtre, Benoît, 1960- - autor.Divná doba.:Brno :.2003.80-7108-236-8.buteurtreb/divna;
3586 .Huxley, Aldous.Věčná filozofie. Praha:ONYX.2002.80-85228-95-5.huxleyaldous/vecna;
3587 .Newman, Kim, 1959- - autor.Genevieve Nemrtvá.:Frenštát pod Radhoštěm :.2003.80-7332-030-4.newmankim/genevieve;
3588 .Negrino, Tom..Creating a presentation in PowerPoint.Berkeley, Calif. ::Peachpit Press,.2005..0321278445 .negrinotom/creating;
3589 ..Early childhood education :.London ::Praeger,.2007.978-0-313-33101-5 (vol 1 : váz.) :;978-0-313-33102-2.newrebeccastaples/early;
3590 .Michalewicz, Zbigniew.How to solve it: modern heuristics.Berlin ::Springer,.2000.3-540-66061-5.michalewiczzbigniew/how;
3591 .Blank, Jiří,1939-1990.Hilbert space operators in quantum physics.[S. l.] ::Springer,.2008.978-1-4020-8869-8;978-1-4020-8870-4.blankjiri/hilbert;
3592 .Haug, Walter,1927-2008..Positivierung von Negativität :.Tübingen ::Max Niemeyer Verlag,.2008..9783484108134 (cl.);3484108134 (cl.).haugwalter/positivierung;
3593 .Lowe, E. J..Routledge philosophy guidebook to Locke on human understanding.New York ::Routledge,.1995..0203010353;0415100909 (hbk.);0415100917 .loweej/routledge;
3594 .Ginev, Dimitur..The context of constitution :.Dordrecht ::Springer,.2006..1402047126 (hd.bd.);9781402047121 (hd.bd.);1402047134 (e-book);9781402047138 (e-book).ginevdimitri/thecontext;
3595 ..Vagueness :.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.1996..0262112256 .keeferosanna/vagueness;
3596 .Strauch, Dieter.Classical mechanics :.Berlin ::Springer,.2009.978-3-540-73615-8.strauchdieter;
3597 ..Biomechanics of the brain.New York ::Springer,.2011..9781441999962 (hardback : alk. paper);1441999965 (hardback : alk. paper);9781441999979 (e-ISBN).millerkarol;
3598 .Oldenberg, Hermann,1854-1920..The doctrine of the Upanisads and the early Buddhism.Delhi ::Motilal Banarsidass Publishers,.1991..8120808304.oldenberghermann/thedoctrine;
3599 ..The Blackwell guide to Aristotle\'s Nicomachean ethics.Oxford ::Blackwell Publishing,.2006.978-1-4051-2021-0 (pbk.);978-1-4051-2020-3.krautrichard/theblackwell;
3600 .Smith, Bruce A.,1961-.The path of reason.New York ::Algora Pub.,.2008...smithbrucea/thepathof;
3601 .Wallace, Robert M.,1947-.Hegel\'s philosophy of reality, freedom, and God.New York ::Cambridge University Press,.2005..0521844843.wallacerobert/hegels;
3602 .Proklos,ca 410-485.Commentary on Plato\'s Timaeus.New York ::Cambridge University Press,.2007-.978-0-521-84659-2 (v.1);978-0-521-84871-8 (v. 2);978-0-521-84595-3 (v. 3);978-0-521-84596-0 (v. 4).proclus/commentary1;
3603 .Bloch, Ethan D..A first course in geometric topology and differential geometry.Boston ::Birkhäuser,.1997.0-8176-3840-7.blochethan/afirstcourse;
3604 .Cutrofello, Andrew,1961-.Continental philosophy :.London ::Routledge,.2005..0415242088 (hbk. : alk. paper);9780415242080 .cutrofelloandrew/continental;
3605 .Jenkins, Richard,1952-.Social identity.London ::Routledge,.2008.978-0-415-44848-2 (váz.);978-0-415-44849-9 (brož.);978-0-203-92741-0 (e-book).jenkinsrichard/social;
3606 .Collis, John.The European iron age.London ::Routledge,.1984.0-415-15139-2.collisjohn/theeuropean;
3607 ..The Blackwell companion to the sociology of culture.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2005.978-0-631-23174-5;0631231749 .jacobsmarkd/theblackwell;
3608 .Wierzbicki, James Eugene.Film music.New York ::Routledge,.2009.9780415991988;978-0-415-99198-8 (váz.);978-0-415-99199-5 (brož.);0-203-88447-7 (e-book).wierzbickijames/film;
3609 .Keating, Thomas..The mystery of Christ :.New York ::Continuum,.1996..0826406971.keatingthomas/themystery;
3610 .Copleston, Frederick Charles,1907-1994.A history of philosophy..New York ::Image Books,.1993.0-385-46843-1.coplestonfrederickcharles/ahistory;
3611 .Box, C. J. - autor.Otevřená sezóna.:Praha :.2006.80-7341-661-1.boxcj/otevrena;
3612 .Carlton, David,1938-.The West\'s road to 9/11 :.Basingstoke ::Palgrave Macmillan,.2005.1-4039-9608-3.carltondavid/thewestsroad;
3613 .Faroqhi, Suraiya,1941-.The Ottoman Empire and the world around it.New York ::I.B. Tauris,.2004...faroqhisuraiya/theottomanempire;
3614 ..The dynamics of language use.Philadelphia ::J. Benjamins Pub.,.2005...butlerchristophers/thedynamicsoflanguageuse;
3615 .Shore, Bradd,1945-.Culture in mind.New York ::Oxford University Press,.1996...shorebradd/cultureinmind;
3616 .Machar, Josef Svatopluk,(1864-1942).Zde by měly kvést růže-- :.Praha ::Aventinum,.1930..macharjosefsvatopluk/zde;
3617 .Salzman, Michele Renee..On Roman time :.Berkeley ::University of California Press,.1990..0520065662 .salzmanmichelerenee/onromantime;
3618 .Garfield, Jay L..Modularity in Knowledge Representation and Natural-Language.:.1991..garfieldjayl/modularity;
3619 .Jalovecký, Maximilián.Hwiezdoweda, Zemepis, Prírodopis, Silozpyt. W otázkach a Odpowedách..Budín:Dr. Ondrej Radlinský.1859..jaloveckymaximilian/hwiezdoweda;
3620 .Deaver, Jeffery, 1950-.Spící panna.:Ostrava :.2007.978-80-7303-357-6.deaverjeffery/spicipanna;
3621 .Kováčik, Štefan.Matematika pre prvý ročník Základných škôl : Pracovný zošit 1.Bratislava:Orbis Pictus Istropolitana.2006.80-7158-671-4.stefankovacikbrigitalehotanova/matematikapre1stupenzs;
3622 .Glenn, Charles Leslie,1938-.The ambiguous embrace.Princeton, N.J. ::Princeton University Press,.2000...glenncharlesleslie/theambiguousembrace;
3623 .Brent, Madeleine, 1920-2010 - autor.Ostříží panství.:Praha :.1994.80-7176-012-9.brentmadeleine/ostrizipanstvi;
3624 .Conrad, Joseph,1857-1924.Tajfun a jiné povídky /.Praha ::Albatros,.1976..conradjoseph/tajfun;
3625 .Tomášová, Míla.Za čas a prostor : eseje a duchovní příběhy.Praha:Avatar.1998.80-85862-23-9.tomasovamila/zacasaprostor;
3626 .Vonnegut, Kurt, 1922-2007 - autor.Tabatěrka z Bagomba.:Praha :.2001.80-7203-379-4.vonnegutkurt/tabaterka;
3627 .Hildebrandt, Dietrich von.Trojský kůň ve městě Božím.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1999.80-7266-034-9.hildebranddietrich/trojsky;
3628 .Dvořák, Otomar, 1951-.Dědicové bláznivého Maxmiliána :.:V Praze :.2007.978-80-242-1830-4.dvorakotomar/dedicove;
3629 ..Bérulle and the French School :.New York ::Paulist,.1989.0-809-10426-1;0-8091-0426-1.glendonlowell/berulle;
3630 .Walter, Josef,1835-1915.Mše svatá největší poklad na světě :.V Brně ::Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských,.1897..walterjosef/mse;
3631 .Cherryh, C. J..Paladin.:Návrat.1995.80-7174-673-8.cherryhcarolinjanice/paladin;
3632 ..A Manual of the ceremonies of low mass /.New York ::F. Pustet,.1920...kuenzell/manual;
3633 .Rohoň, Juraj,1773-1831.Kratochwilné zpěwy, pro mládež rolnjckau.W Pessti:wytisstěné v T.M. Trattner z Petróze.1829..rohonjuraj/kratochwilne;
3634 ..Proroctwj Michaldy, králowny ze Sáby, 13. Sibylly.W Chrudjmi ::S. Pospjšil,.1863..pospisil/proroctvi;
3635 .Pohl, Josef,1918-1988.Na pytlácké stezce.Praha ::Středočeské nakladatelství a knihkupectví,.1983..pohljosef/napytlacke;
3636 .Sartre, Jean-Paul.Nezaradené diela.:.2016..sartrejeanpaul/1nezaradene;
3637 .Kubek, Emil.Narodny Povísti i Stichi/Národné povesti a básne : Výber.Prešov:Petra.2005.80-89007-57-0.kubekemil/narodny;
3638 .Weber, Eric Thomas..Morality, leadership, and public policy :.London ::Continuum,.2011..9781441173119 (hbk.) :; 1441173110 (hbk.) :;978-1-4411-7311-9.weberericthomas/morality;
3639 .Eliáš, Jozef; Horváth, Ján; Kajan, Juraj.Zbierka úloh z vyššej matematiky : 3..Bratislava:Alfa.1980..eliasjozef/zbierka3;
3640 .Malyk, Volodymyr.Knieža Kyj.:Mladé letá.1988..malykvolodymyr/kniezakyj;
3641 .Wallace, Edgar.Joker. :Smena.1969..wallaceedgard/joker;
3642 ..Concepts and fuzzy logic.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2011...belohlavekradim/conceptsandfuzzylogic;
3643 ..The story of analytic philosophy.New York ::Routledge,.2002...biletzkianat/thestoryofanalyticphilosophy;
3644 ..The making of the humanities..Amsterdam ::Amsterdam University Press,.2012?.978-90-8964-455-8.bodrens/themakingofthehumanities;
3645 .Brighouse, Harry..Educational equality.New York, NY ::Continuum International Pub. Group,.2010...brighouseharry/educationalequality;
3646 .Sparrow, Tom,1979-.Levinas unhinged /.:.1995??.9781782790563 (pbk.) :;978-1-78279-056-3.sparrowtom/levinas;
3647 .Fromm, Erich.Umění milovat : Malá moderní encyklopedie.Praha:Orbis.1966..frommerich/umenimilovat;
3648 .Hagin, Kenneth E..Autorita věřícího.Praha:Logos.1990.80-85335-03-4.haginkenethe/autorita;
3649 .Coates, Peter..Ibn \'Arabi and modern thought.Oxford ::Anqa,.2002...coatespeter/ibnarabiandmodernthought;
3650 .Ondriáš, Karol.Vytunelovaní­. .Bratislava :Eko-Konzult.2009.978-80-8079-112-4.ondriaskarol/vytunel;
3651 .Groeschel, Benedict J..Etapy duchovného rastu. Bratislava:Serafín.1996.80-88944-36-8.groeschelbenedict/etapy;
3652 .Hallaq, Wael B.,1955-.The origins and evolution of Islamic law.Cambridge ::Cambridge University Press,.2005.0-521-00580-9 (brož.);0-521-80332-2.hallaqwael/origins;
3653 .Derrida, Jacques.Gramatológia. Bratislava:Archa.1999.80-7115-138-6.derridajacques/grama;
3654 .Nemec, František.Cirkevný dejepis.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..nemecfrantisek/dejepis;
3655 .Doyle, William,1942-.Aristocracy :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2010..9780199206780 (pbk.); 0199206783 (pbk.);978-0-19-920678-0.doylewilliam/aristocracy;
3656 .Feske, Victor..From Belloc to Churchill :.Chapel Hill ;; London ::University of North Carolina Press,.1996.0807822957 (hbk); 0807846015 (pbk);0-8078-2295-7.feskevictor/frombelloctochurchill;
3657 .Bohus, Klein.Vojenské dejiny Slovenska-Zv. 1.:Ministerstvo obrany SR.1993.80-967113-1-8.kleinbohus/vojdejiny1;
3658 .Bonhöffer, Dietrich.Na cestě k svobodě : Listy z vězení.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-081-8.bonhofferdietrich/listy;
3659 .Jeng, Jyh-Jong..Natur und Freiheit :.Amsterdam ::Rodopi,.2004..9042010592.jengjyhjong/naturundfreiheit;
3660 .Asimov, Isaac, 1920-1992 - autor.Pozitronový muž. Baronet ::Praha :.1998.80-7176-787-5.asimovisaac/pozitron;
3661 .Comfort, Kelly,1975-.European aestheticism and Spanish American modernismo :.Basingstoke ;; New York, NY ::Palgrave Macmillan,.2011..9780230278097 (hbk.); 0230278094 (hbk.);978-0-230-27809-7.comfortkelly/europeanaestheticismandspanishamericanmodernismo;
3662 ..Humanism and early modern philosophy /.London ::Routledge,.2000.0-415-18616-1.krayejill/humanismandearlymodernphilisophy;
3663 .Čuřík, Peter.Naroď sa znova.Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.2005.80-8047-672-1.curikpeter/narodsaznova;
3664 .Harré, Rom.Cognitive science.London ;; Thousand Oaks, Calif. ::SAGE Publications,.2002..harrerom/cognitive;
3665 .Lightman, Alan P.,1948-.The accidental universe :.:.2005??.9780307908582;978-0-307-90858-2.lightmanalanp/theaccidentaluniverse;
3666 .Hughes, Fiona..Kant\'s aesthetic epistemology.Edinburgh ::Edinburgh University Press,.2007...hughesfiona/kant;
3667 .David, Lyon.Ježíš v Disneylandu : náboženství v postmoderní době. Praha:Mladá fronta.2002.80-204-0941-6.lyondavid/jezisvdisneylandu;
3668 .Malik, Kenan,1960-.The quest for a moral compass :.:.2005??.978-1-84887-481-7.malikkenan/thequestforamoralcompass;
3669 .Laín, ENTRALGO, Pedro.Nemoc a hřích : Od asyrsko-babylonských kultů k moderní psychoanalýze.Praha:Vyšehrad.1995.80-7021-128-8.entralgopedro/nemocahrich;
3670 .Midlarsky, Manus I.,1937-.Origins of political extremism :.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2011.978-0-521-70071-9; 978-0-521-87708-4.midlarskymanusi/originsofpoliticalextremism;
3671 .Montes, Leonidas.Adam Smith in context :.Houndmills ::Palgrave Macmillan,.2004.1-4039-1256-4.montesleonidas/adamsmithincontext;
3672 .Norris, Christopher,1947-.Minding the gap :.Amherst ::University of Massachusetts Press,.2000..1558492550;1-55849-255-0.norrischristopher/mindingthegap;
3673 ..Philosophy, biology and life /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2005.0-521-67845-5.ohearanthony/philosophybiologyandlife;
3674 .Achten, Rik,(1958-).First principles and our way to faith :.New York ::P. Lang.1995..3631491905;0820429120 (U.S.).achtenr/first;
3675 .Plaisted, Dennis,1964-.Leibniz on purely extrinsic denominations /.Rochester, NY ::University of Rochester Press,.2002..1580461069 (alk. paper);1-58046-106-9.plaisteddennis/leibnizonpurelyextrinsicdenominations;
3676 .Schulman, Alex..Rethinking Shakespeare\'s political philosophy :.:.2005??.9780748682416 (hbk.); 0748682414 (hbk.);978-0-7486-8241-6.schulmanalex/rethinkingshakespearespoliticalphilosophy;
3677 .Schmidtz, David,1955-.A brief history of liberty.Chichester, U.K. ;; Malden, MA ::Wiley-Blackwell,.2010..schmidtzdavid/abriefhistoryofliberty;
3678 ..Acta Apostolicae Sedis A. XXXII. (1940).Rím:.1940..actaapostolicaesedis/1940;
3679 .Winfield, Richard Dien,1950-.Reason and justice /.Albany ::State University of New York Press,.1988..0887067107; 0887067115 (pbk.);0-88706-710-7.winfieldricharddien/reasonandjustice;
3680 .Travis, John,1947-.Perception :.:.2005??.978-0-19-967654-5.travisjohn/perception;
3681 .Hickey, Michael..Get goodness :.:.2005??.9780761854579; 0761854576;978-0-7618-5457-9.hickeymichael/getgoodness;
3682 .Christie, Agatha.Opona.Bratislava:Smena.1977..christieagata/opona;
3683 ..Clashes of knowledge :.New York ::Springer,.2008..9781402055546 (alk. paper); 1402055544 (alk. paper);978-1-4020-5554-6.welkermichael/clashesofknowledge;
3684 .Abélard, Pierre.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..abelardpierre/1nezaradene;
3685 .Krivaničová, Jarmila.Domácí lékař : Moderní zdravovědný rádce.Praha:Avicenum.1971..krivanicovajarmila/domacilekar;
3686 ..The Routledge companion to news and journalism /.New York ::Routledge,.2010.978-0-415-46529-8 (váz.).allanstuart/theroutledgecompaniontonewsandjournalism;
3687 .Pecka, Dominik.Cesta k pravdě : Základní otázky náboženské.Praha:Vyšehrad.1947..peckadominik/cesta;
3688 ..Pravidla hledící k českému pravopisu a tvarosloví s abecedním seznamem slov a tvarů.V Praze ::Školní knihosklad,.1902..skolniknihosklad/pravidlahledicikceskemupravopisuatvaroslovi;
3689 .O, CONNOR, Joseph.Úvod do neurolingvistického programování : jak lépe porozumět sobě i jiným a dosáhnout svých cílů.Praha:Institut pro neuro-lingvist.programování.1998.80-238-2604-2.oconnor/uvod;
3690 .Pelczar, Josef Šebestian,1842-1924.Ježíš Kristus vzorem a mistrem kněze :.Velhartice :; Praha ::nákl. vl. ;; Francl,.1912..pelczarjosefsebestian/jeziskristusvzorem;
3691 .Glass, Lillian, 1952-.Vím, co si myslíte! :.:Praha :.2009.978-80-7246-485-2.glassl/vim;
3692 .Pauly, Jan,1869-1944.Jak se máme chovati? :.Praha ::Českomoravské tiskařské podniky,.1940..paulyjan/jaksemame;
3693 ..Zelený štvrtok (Životom).:.1939..redemptoristi/zeleny;
3694 .Alberty, Július.Historik v prúde času.:UMB.2009.978-80-8083-853-9.albertyjulius/historik;
3695 ..Michel Foucault :.New York ::Routledge,.1994..0-415-08890-9 (set);0-415-08889-5 (vol. II).smartbarry/michelfoucault;
3696 ..A modern introduction to probability and statistics :.London ::Springer,.2005..9781852338961 (acid-free paper);1852338962 .dekkingmichel/amodern;
3697 .Žantovský, Petr.Dva životy Jana Potměšila : (Interview 1997-1999).Praha:Votobia.1999.80-7220-044-5.zantovskypetr/dvazivoty;
3698 .Čerkezov, Varlaam Nikolajevič,1846-1925.Učení a skutky sociální demokracie.Praha ::Komuna,.1907..cerkezovvn/uceni;
3699 .Sergej, Chelemendik.Bože, ochraňuj Slovensko!.:Slovanský dom - Sergej Chelemendik Agency.2003.80-85459-20-5.chelemendiks/ochranuj;
3700 .Newman, Kim, 1959- - autor.Drachenfels.:Frenštát pod Radhoštěm :.2002.80-7332-017-7.newmankim/drachenfels;
3701 .Ruderman, David B..Early modern Jewry :.Princeton ::Princeton University Press,.2010.978-0-691-14464-1.rudermandavidb/early;
3702 .Pauk, Walter..How to study in college.Boston, MA ::Cengage Learning,.2010..9781439084465;1439084467;0495903027.paukwalter/how;
3703 ..Historical dictionary of American education.Westport, Conn ::Greenwood Press,.1999...altenbaughrichardj/historical;
3704 .Aspell, Patrick J..Medieval western philosophy :.Washington, D.C. ::Council for Research in Values and Philosophy,.1999..1565180941 (pbk.);1565180933.aspellpatrickj/medieval;
3705 .Zuckert, Catherine H..Postmodern Platos :.London ::University of Chicago Press,.1996.0-226-99330-2;0-226-99331-0 .zuckertcatherineh/postmodern;
3706 .Brickhouse, Thomas C..Routledge philosophy guidebook to Plato and the trial of Socrates.London ::Routledge,.2004.0-415-15681-5 (hbk);0-415-15682-3 (pbk).brickhousethomasc/routledge;
3707 ..Varieties of practical reasoning.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2001..0262632209 (pbk.);0262133881 (hc. : alk. paper).millgramelijah/varieties;
3708 .Chakrabarti, Kisor Kumar..Classical Indian philosophy of induction.Lanham, Md. ::Lexington Books,.2010...chakrabartikisorkumar/classical;
3709 ..Biology :.Belmont, CA ::Thomson Brooks/Cole,.2008..0534249663;9780534249663.russellpeterj;
3710 .Olivelle, Patrick.The Early Upanisads :.New York ::Oxford University Press,.1998.0-19-512435-9.olivellepatrick/theearly;
3711 .Popkin, Richard H..The Columbia history of western philosophy.New York ::Columbia University Press,.1999.0-231-10128-7 (Váz.).popkinrichardh/thecolumbia;
3712 .Rowling, J. K.,1965-.Bajky barda Beedleho.[Londýn] ::Children\'s High Level Group,.2008.978-80-00-02284-0 (Albatros : váz.).rowlingjk/bajky;
3713 .Hegel, Georg Wilhelm Friedrich,1770-1831..Hegel\'s preface to the Phenomenology of spirit.Princeton, N.J. ::Princeton University Press,.2005..0691120528 .hegelgeorgwilhelmfriedrich/preface;
3714 .Proklos,ca 410-485.Commentary on Plato\'s Timaeus.New York ::Cambridge University Press,.2007-.978-0-521-84659-2 (v.1);978-0-521-84871-8 (v. 2);978-0-521-84595-3 (v. 3);978-0-521-84596-0 (v. 4).proklos/commentary1;
3715 .Owen, David R..A first course in the mathematical foundations of thermodynamics.New York ::Springer-Verlag,.1984..0387908978.owendavidr/afirstcourse;
3716 .Coyne, George V..A comprehensible universe :.New York, N.Y. ::Springer,.2008.978-3-540-77624-6.coynegeorgev/acomprehensible;
3717 .Bradley, Richard,1946-.The significance of monuments.New York ::Routledge,.2001...bradleyrichard/thesignificance;
3718 .Wilton, Tamsin..Sexual (dis)orientation :.Basingstoke ::Palgrave Macmillan,.2004..140390572X;1403905746 .wiltontamsin/sexual;
3719 .Thompson, Elizabeth,1959-.Colonial citizens :.New York ::Columbia University Press,.2000.0-231-10660-2.thompsonelizabeth/colonial;
3720 .Leclercq, Jean,1911-1993..The love of learning and the desire for God :.New York ::Fordham University Press,.1982..0823204073 .leclercqjean/thelove;
3721 .Arnaud, G.J..Desátá ledová společnost.:NAJÁDA.1994.80-85632-18-7.arnaudgeorgejean/plachetnice;
3722 .Toscano, Alberto..The theatre of production :.New York ::Palgrave Macmillan,.2006..1403997802 (cloth);9781403997807 (cloth).toscanoalberto/thetheatreofproduction;
3723 .Li Feng.Landscape and power in early China :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2006.0-521-85272-2.lifeng/landscapeandpower;
3724 .Bybee, Joan L..Frequency of use and the organization of language.New York ::Oxford University Press,.2007...bybeejoan/frequencyofuse;
3725 .Schafer, Christian,1967-.Philosophy of Dionysius the Areopagite.Boston ::Brill,.2006...schaferchristian/philosophyofdionysius;
3726 .Zahradníček, Jan, 1905-1960 - autor.Jeřáby.:Vranov nad Dyjí :.1991.80-900614-1-9.zahradnicekjan/jeraby;
3727 .Kuefler, Mathew..The manly eunuch :.Chicago ::University of Chicago Press,.2001..0226457397 .kueflermathew/themanlyeunuch;
3728 .Kahane, Howard,1928-2001.Logic and philosophy :.Belmont ::Wadsworth,.1982.0-534-01088-1.kahanehoward/logicandphilosophy;
3729 .František z Assisi,1182-1226.Spisky svätého otca Františka z Assisi.Žilina:Samovzdelávajúci krúžok františkánskych bohoslovcov.1946..luckymetodondrej/spisky;
3730 .Varzi, Achille C..Modal Logic.:.1995?..varziachillec/modallogic;
3731 .Jeffery, Deaver.Dívčí hrob.:DOMINO.2000.80-86128-85-7.deaverjeffery/divcihrob;
3732 .Kováčik, Š..Matematika pre 1. ročník základných škôl. Pracovný zošit 2.Bratislava:Orbis Pictus Istropolita.2005.80-7158-645-5.stefankovacikbrigitalehotanova/matematikapre1stupenzs;
3733 .Madeleine, Brent.Skála kozoroha.:Knižní klub.1998.80-7176-676-3.brentmadeleine/skalakozoroha;
3734 .Harte, Bret,1836-1902.Ztraceni v pustině /.Praha ::SNDK,.1958..hartebret/ztraceni;
3735 .Tomášová, Míla.Poselství : přednáška konaná 21.října 2000 v Lucerně.Praha:Avatar.2000.80-85862-38-7.tomasovamila/poselstvi;
3736 .Vonnegut, Kurt, 1922-2007 - autor.Časotřesení.:Praha :.1998.80-7203-188-0.vonnegutkurt/casotreseni;
3737 .Mäder, Robert,1875-1945.Buď - anebo! /.Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1930..maderrobert/dedictvi;
3738 .Dzubák-Jendkov, O..V službe lásky.[S.l.]:n. vl..1929..dzubakjendkov/vsluzbe;
3739 .Catherine,1447-1510.Purgation and purgatory :.New York ::Paulist,.1979.0-8091-0285-4.catherine/purgation;
3740 .John of the Cross,1542-1591..Dark night of the soul..Garden City, N.Y.,:Image Books.1959..johnofthecross/dark;
3741 .Cherryh, C. J.,1942-.Brána Ivrelu /.Břeclav ::Amos,.1993..cherryhcarolinjanice/brana;
3742 .Innis, Robert E..Susanne Langer in focus.Bloomington ::Indiana University Press,.2009...innisrobert/susanne;
3743 ..K volbám! :.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1900..zarubamilosantonin/kvolbam;
3744 .Salva-Čebratský, K..Klasy.Ružomberok:Karol Salva.1903..salvacebratsky/klasy;
3745 .Řehák, Karel Lev,1843-1941.Myrtový věnec /.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna (V. Kotrba),.1890..rehakkarellev/myrtovy;
3746 .Pohl, Josef,1918-1988.Za trnkovým keřem /.Praha ::Středočeské nakladatelství a knihkupectví,.1985..pohljosef/zatrnkovym;
3747 .Dancák, František.Dal nám príklad. Homiletické príklady 15.Prešov:Petra.2005.80-89007-59-7.dancakfrantisek/dalnampriklad;
3748 ..Retributivism :.New York, N.Y. ::Oxford University Press,.2011..9780199752232 (hbk.);978-0-19-975223-2.whitemark/retributivism;
3749 .Ľudovít, Novák.K najstarším dejinám slovenského jazyka.:Veda.1980..novakludovit/najst;
3750 .Nouwen, Henri.Kristova nesebecká cesta. Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2009..nouwen/kristovanesebeckacesta;
3751 .Feynman, Richard Phillips.Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady : 1.Havlíčkův Brod:Fragment.2000.80-7200-405-0.feymannrichard/prednasky;
3752 .Jeremy Black.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..blackjeremy/1nezaradene;
3753 .Bell, Richard H..Understanding African philosophy :.New York ::Routledge,.2002..0415939364 (alk. paper); 0415939372 (pbk. : alk. paper);0-415-93936-4.bellrichardh/understandingafricanphilosophy;
3754 .Bird, Colin.An introduction to political philosophy.Cambridge ::Cambridge University Press,.2006.978-0-521-54482-5;978-0-521-83625-8.birdcolin/anintroductiontopoliticalphilosophy;
3755 ..The making of the humanities..Amsterdam ::Amsterdam University Press,.2010.978-90-8964-269-1.bodrens/themakingofthehumanities;
3756 ..A companion to Enlightenment historiography /.:.1995??.9789004251854 (hardback : alk. paper); 9789004251847 (e-book);978-90-04-25185-4.bourgaultsophie/acompaniontoenlightenmenthistoriography;
3757 .Andrew, Christopher M..The Mitrokhin archive :.London ;; New York ::Allen Lane,.1999..andrewchristopherm/themitrokhinarchive;
3758 .Strhan, Anna.Levinas, subjectivity, education :.Malden ::Wiley-Blackwell,.2012.978-1-118-31239-1.strhananna/levinas;
3759 .Fromm, Erich.Člověk a psychoanalýza.Praha:Svoboda.1967..frommerich/clovekapsychoanalyza;
3760 ..Financial crises.Washington, D.C. ::Brookings Institution Press,.2005...capriogerard/financialcrises;
3761 .Hagin, Kenneth E..Vedenie Duchom Božím.Banská Bystrica :Kresťanské spoločenstvo Milosť.2005.80-969281-0-4.haginkenethe/vedeni;
3762 .Coats, Wendell John..Oakeshott and his contemporaries :.Selinsgrove, PA ::Susquehanna University Press,.2000..1575910381 (alk. paper);1-57591-038-1.coatswendelljohn/oakeshottandhiscontemporaries;
3763 .Dobšinský, Pavol.Prostonárodnie slovenské povesti..Turčiansky Sv. Martin:Kníhtlačiarsky účastinársky spolok.1881..dobsinskypavol/prostonslovpov;
3764 .Bright, Bill.Pôst, modlitba a prebudenie. CREATIVPRESS:Bratislava.1999.80-7131-036-0.brightbill/postmodlitba;
3765 ..Reality, representation, and projection /.New York ::Oxford University Press,.1993.0-19-507878-0.haldanejohn/reality;
3766 .Roland, Barthes.Rozkoš z textu.:Slovenský spisovateľ.1994.80-220-0567-3.barthes/rozkos;
3767 .Gilbert, Christopher L..The World Bank :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2000.0-521-79095-6.gilbertchristopher/world;
3768 .Armstrong, Michael.Personální management.Praha:Grada.1999.80-7169-614-5.armstrongmichael/personalni;
3769 .Doyle, William,1942-.Aristocracy and its enemies in the age of revolution.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2009...doylewilliam/aristocracyanditsenemiesintheageofrevolution;
3770 .Paravagna, Henrich M., OP.Fráter Kandid.Trenčín:Veritas.1943..paravagnaphenrich/kandid;
3771 .Filler, Martin,1948-.Makers of modern architecture /.New York ::New York Review Books,.2007.978-1-59017-227-8.fillermartin/makersofmodernarchitecture;
3772 .Guntherova, Alžbeta.Súpis pamiatok na Slovensku.:Obzor.1967..guntherovaalzbeta/supis1;
3773 .Migeon, Gaston,1861-1930..Art of Islam.New York ::Parkstone International,.2009...migeongaston/artofislam;
3774 .Brown, Raymond.Ježíš v pohledu Nového zákona : úvod do christologie.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-228-4.brownrajmund/jezis;
3775 .Asimov, Isaac, 1920-1992 - autor.Vize robotů.:Praha :.1994.80-7176-004-8.asimovisaac/vize;
3776 .Kelly, Eugene,1941-.Material ethics of value :.Dordrecht ;; New York ::Springer,.2011.978-94-007-1844-9.kellyeugene/materialethicsofvalue;
3777 .Krieg, Andreas..Motivations for humanitarian intervention :.Dordrecht ;; New York ::Springer,.2013..9789400753730; 940075373X;978-94-007-5373-0.kriegandreas/motivationsforhumanitarianintervention;
3778 .Hájek, Bedřich.Pedagogika volného času.:Praha : Univerzita Karlova v Praze.2003.80-7290-128-1.hajekbedrich/pedagogikavolnehocasu;
3779 .Harries, Karsten..Art matters :.[Dordrecht] ::Springer,.2009..9781402099885 (hbk.); 1402099886 (hbk.); 9781402099892 (ebk.);978-1-4020-9988-5.harrieskarsten/art;
3780 .Little, Daniel..Varieties of social explanation :.Boulder ::Westview Press,.1991..0813305659; 0813305667 (pbk.);0-8133-0565-9.littledaniel/varietiesofsocialexplanation;
3781 .Hughes, Fiona,.Kant\'s Critique of aesthetic judgement.London ;; New York ::Continuum,.2010...hughesfiona/critique;
3782 .Libor, Míček.Duševní hygiena.:Státní pedagogické nakladatelství.1984..miceklibor/dusevnihygiena;
3783 .Mandis, Steven G..What happened to Goldman Sachs? :.Boston (MA) ::Harvard Business Review Press,.2013.978-1-4221-9419-5.mandissteveng/whathappenedtogoldmansachs;
3784 .Goldman, Jane.Jak si nenechat ublížit : Bezpečnostní průvodce životem pro-náctileté.Praha:Portál.1996.80-7178-090-1.goldmanjane/jaksinenechatublizit;
3785 .Mierzejewski, Alfred C..Ludwig Erhard.Chapel Hill ::The University of North Carolina Press,.2004...mierzejewskialfredc/ludwigerhard;
3786 ..New voices on Adam Smith.New York ::Routledge,.2006..0415356962 (hb);9780415356961 (hb);0203002954 (ebk);9780203002957 (ebk).montesleonidas/newvoicesonadamsmith;
3787 .North, David,1950-.In defense of Leon Trotsky /.Oak Park, Mich. ::Mehring Books,.2010..9781893638051 (pbk. : alk. paper);978-1-893638-05-1.northdavid/indefenseofleontrotsky;
3788 ..Verstehen and humane understanding /.Cambridge ::Cambridge University Press,.1996.0-521-58742-5.ohearanthony/verstehenhumaneunderstanding;
3789 .Krasnoff, Larry,(1963-).Hegel's Phenomenology of spirit :.New York ::Cambridge University Press.2008..978-0-521-69537-4;9780521873574 ;0521873576 ;9780521695374;0521695376.krasnoffl/hegel;
3790 .Plant, Raymond..The neo-liberal state /.Oxford [England] ;; New York ::Oxford University Press,.2010..9780199281756 (acid-free paper); 9780199650576 (pbk.); 0199281750 (acid-free paper);978-0-19-928175-.plantraymond/theneoliberalstate;
3791 .Schulkin, Jay.Cognitive adaptation.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2009..schulkinjay/cognitiveadaptation;
3792 .Schmidtz, David..Social welfare and individual responsibility /.Cambridge ::Cambridge University Press,.1998..0-521-56416-6; 0-521-56461-1.schmidtzdavid/socialwelfareandindividualresponsibility;
3793 ..Acta Apostolicae Sedis A. XXXIII. (1941).Rím:.1941..actaapostolicaesedis/1941;
3794 .Winchester, Simon,1944-.The map that changed the world :.London ::Penguin Books,.2002.0-14-028039-1.winchestersimon/themapthatchangedtheworld;
3795 .Travis, Charles,1943-.The uses of sense.Oxford ::Clarendon,.1989..travischarles/theusesofsense;
3796 .Manolopoulos, Mark,1968-.If creation is a gift.Albany ::State University of New York Press,.2009..manolopoulosmark/ifcreationisagift;
3797 .Christie, Agatha,(1890-1976).Poirotova pátrání.Praha ::Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské,.1929..christieagata/patrani;
3798 .De Nys, Martin J.,1945-.Considering transcendence.Bloomington ::Indiana University Press,.2009..denysmartinj/consideringtranscendence;
3799 .Althusser, Louis.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..althusserlouis/1nezaradene;
3800 ..The Routledge companion to eighteenth century philosophy /.London ::Routledge,.2014..9780415774895 (hbk.) :; 0415774896 (hbk.) :;978-0-415-77489-5.garrettaaron/theroutledgecompaniontoeighteenthcenturyphilosophy;
3801 .Gebauer, Jan,1838-1907..Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé /.V Praze ::Nakl. České Grafické Společnosti \"Unie\",.1904...gebauerjan/prirucnimluvnicejazykaceskehoprouciteleastudiumsoukrome;
3802 .Nováková, Marta.Informačné pramene.:Slovenská technická knižnica.1988..novakovamarta/informacne;
3803 .Pešina, Václav Michal,1782-1859.Zdráwas Maria :.:.1841..pesinavaclavmichal/zdrawasmaria;
3804 .Frýbová, Zdena, 1934-2010 - autor.Robin.:Praha :.1992.80-202-0355-9.frybovazdena/robin;
3805 .Pauly, Jan Křtitel,1869-1944.Pastorální medicina :.Praha ::Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění,.1911..paulyjankrstitel/pastoralnimedicina;
3806 .Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum.1948..verbum/zive;
3807 ..Balkán a migrace :.Praha ::AntropoWeb,.2011.978-80-905098-0-1.jakoubkovabudilovalenka/balkan;
3808 .Mackinlay, Shane.Interpreting excess :.New York ::Fordham University Press,.2010.978-0-8232-3108-9.mackinlayshane/jeanlucmarion;
3809 .Langer, Arthur M..Analysis and design of information systems.London:Springer-Verlag.2008.9781846286551;9781846286544.langerarthuran/alysisanddesign;
3810 .Žantovský, Petr.Mirek Topolánek osobně.Praha:Mladá fronta.2006.80-204-1349-9.zantovskypetr/mirek;
3811 .Fiala, Josef.Máme ještě šanci? : anebo Kam kráčí naše civilizace.Bratislava :Eko-Konzult.2005.80-8079-038-8.fialajozef/mame;
3812 .Chelemendik, Sergej.My ... ich /čes..Bratislava:Slovanský dom.2003.80-85459-18-3.chelemendiks/my;
3813 .Antonioni, Peter.Economics for dummies.Chichester, West Sussex:John Wiley & Sons Ltd.2011.9780470973257.antonionipeter/economics;
3814 .Stanovich, Keith E.,1950-.How to think straight about psychology.Boston ::Allyn & Bacon,.2010..9780205685905 (alk. paper);0205685900 .stanowichkeithe/how;
3815 .Palmer, Allison Lee,1963-.Historical dictionary of architecture.Lanham ::Scarecrow Press,.2008.978-0-8108-5821-3.palmeralisonlee/historical;
3816 .Hart, Kevin,1954-.Postmodernism :.Oxford ::Oneworld,.2004..1851683380.hartkevin/postmodernism;
3817 .Almond, Philip C..Rudolf Otto, an introduction to his philosophical theology.Chapel Hill ::University of North Carolina Press,.1984..0807815896.almondphilipc/rudolf;
3818 .Davies, Paul.Cosmic Blueprint.West Conshohocken:Templeton Foundation Press.2011.9781932031669.daviespaul/cosmic;
3819 .Engelberg, Stefan..Verben, Ereignisse und das Lexikon.Tubingen ::Niemeyer,.2000..3484304146 .engelbergstefan/verben;
3820 .Grafakos, Loukas,1962-.Classical Fourier analysis.New York ::Springer,.2008.978-0-387-09431-1 (váz.);978-1-4419-1855-0.grafakosloukas/classical;
3821 ..Biological networks.[Hackensack], NJ ::World Scientific,.2007..9789812706959;981270695X.kepesfrancois;
3822 .O\'Meara, Dominic.Plotinus :.Oxford ::Clarendon Press,.1993.0-19-875121-4;0-19-875147-8 .omearadominic/plotinus;
3823 ..The Blackwell guide to continental philosophy.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2003..0631221247 (alk. paper);0631221255 (pbk. : alk. paper).solomonroberts/theblackwell;
3824 .Gardner, Martin,1914-2010..The 2nd Scientific American book of mathematical puzzles & diversions.Chicago ::University of Chicago Press,.1987..0226282538 .gardnermartin/thesecond;
3825 ..International encyclopedia of the social sciences.Detroit ::Macmillan Reference USA,.2008..9780028659657 (set hardcover : alk. paper);9780028659664 (v. 1 hardcover : alk. paper).daritywilliam/encyclopedia;
3826 .Rapaport, Herman,1947-.Heidegger & Derrida :.Lincoln ::University of Nebraska Press,.1989..0803238878 .rapaportherman/heidegger;
3827 .Proklos,ca 410-485.Commentary on Plato\'s Timaeus.New York ::Cambridge University Press,.2007-.978-0-521-84659-2 (v.1);978-0-521-84871-8 (v. 2);978-0-521-84595-3 (v. 3);978-0-521-84596-0 (v. 4).proklos/commentary3;
3828 .Guthrie, W. K. C.1906-1981.A history of Greek philosophy..Cambridge ::Cambridge University Press,.1975.0-521-20002-4.guthriewkc/ahistory;
3829 .Drees, Willem B.,1954-.Creation :.New York ::Routledge,.2001..0415256526;0415256534 .dreeswiíllemb/creation;
3830 .Kyle, Donald G..Spectacles of death in ancient Rome.New York ::Routledge,.1998..0415096782 (hb).kyledonaldg/spectacles;
3831 ..Joseph Conrad :.London ::Routledge,.1997.0415159075.sherrynorman/joseph;
3832 .Witham, Larry,1952-.Where Darwin meets the Bible.New York ::Oxford University Press,.2002...withamlarrya/where;
3833 .Thrift, N. J..Knowing capitalism.London ::SAGE Publications,.2005...thriftnigelj/knowing;
3834 .Jaeger, C. Stephen..The envy of angels.Philadelphia [Pa.] ::University of Pennsylvania Press,.1994...jaegercstephen/theenvy;
3835 .Arnaud, Georges-Jean,1928-.Ledová společnost..[Praha] ::Najáda,.1995.80-85632-29-2 .arnaudgeorgejean/velrybi;
3836 ..Archaeology of Asia.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2005..9781405102124 (hardcover : alk. paper);1405102128.starkmiriamt/archaeologyofasia;
3837 .Bybee, Joan L..Phonology and language use.New York ::Cambridge University Press,.2001...bybeejoan/phonologyandlanguageuse;
3838 ..The Cambridge companion to Friedrich Schleiermacher.Cambridge ::Cambridge University Press,.2005.0-521-89137-X (brož.);0-521-81448-0.marinajacquelione/thecambridgefriedrichschleiermacher;
3839 .Němec, Martin - preklad; ; Z angl. orig. prel. Martin Němec.Kouzelné vánoce.:Návrat.1993.80-7174-288-0.nemecmartin/kouzelne;
3840 .Edwards, M. J.1962-.Origen against Plato.Aldershot ::Ashgate,.2002.0-7546-1331-3 (váz.);0-7546-0828-X.edwardsmj/origenagainstplato;
3841 .Robinson, J. A..Logic :.Edinburgh ::University Press,.1979..0852243057.robinsonja/logic;
3842 .Tom, Clancy.Bez_milosti.com.:Knižní klub.2001.80-242-0635-8.clancytom/bezmilosti;
3843 .Dougherty, Carol.Prometheus.New York ::Routledge,.2006.0-415-32405-X (hbk. : alk. paper);978-0-415-32405-2.doughertycarol/prometheus;
3844 .Drličková, Dana.Kalendár výročí, Hudba 2010. .Bratislava :Univerzitná knižnica.2009.978-80-89303-20-5.drhlickovadana/kalendar;
3845 .Deaver, Jeffery, 1950- - autor.Hodinář.:Ostrava :.2006.80-7303-329-1.deaverjeffery/hodinar;
3846 .Williams, Bernard Arthur Owen,1929-2003.Ethics and the limits of philosophy.London ::Fontana,.1985.0-00-686001-X.williamsbernard/ethicsandthelimitsofphilosophy;
3847 .Madeleine, Brent.Prokletí minulosti.:Knižní klub.1998.80-7176-806-5.brentmadeleine/prokletiminulosti;
3848 .Brězan, Jurij,1916-2006.Krabat /.Praha ::Práce,.1982..brezanjurij/krabat;
3849 .Tomášová, Míla, 1920-2001.Praxe jógové filozofie.:Praha :.2009.978-80-85862-82-9.tomasovamila/praxejogovefilozofie;
3850 .Vonnegut, Kurt,(1922-2007).Modrovous :.Praha ::Slovanský dům,.2000.80-86421-12-0 .vonnegutkurt/modrovous;
3851 .Halbich, Karel.Genéza sionizmu /.Bratislava ::Agres,.1991..halbichkarel/geneza;
3852 .Eastman, Charles Alexander,1858-1939.Duše Indiánova /.Praha ::Sfinx,.1923..eastmancharlesalexander/duse;
3853 .Chládek, Jiljí,1743-1806.Otázka: co máme o zpowědi katoljků držeti? gest pauze lidské aneb Božj přikázanj? :.W Praze ::Fr. Fetterle,.1819..chladekjilji/zpowedi;
3854 .Chalupka, Ján,1791-1871.Výber z diela v dvoch sväzkoch..Bratislava ::Sloven. vydav. krásnej lit.,.1953..chalupkajan/vyberzdiela;
3855 .Krader, Lawrence..Noetics.New York ::P. Lang,.2010...kraderlawrence/noetics;
3856 .Zoch, Ivan Branislav,1843-1921.Malý herec.Trnava:Adolf Horovitz.1890..zochivanbranislav/maly;
3857 .Řehák, Antonín Arnošt,1809-1851.Patristická encyklopædie, aneb, Sklad učení katolického /.V Praze :; V Praze ::Nákladem Jana Nep. Musila,; Tiskem arcibiskupské knihtiskárny.1851-1852..rehakaa/patristicka;
3858 .Pilař, František,1904-1980.Dýmka strýce Bonifáce /.Praha ::Státní nakladatelství dětské knihy,.1957..pilarfrantisek/dymka;
3859 .Korsgaard, Christine M..The sources of normativity /.:.1995??.0-521-55960-X; 0-521-55059-9.korsgaardchristine/sources;
3860 .Dancák, František.Dal nám príklad. Homiletické príklady 14.Prešov:Petra.2005.80-89007-60-0.dancakfrantisek/dalnampriklad;
3861 .White, Nicholas1942 -.A brief history of happiness.Oxford ::Blackwell,.2006.978-1-4051-1519-3 (hbk);978-1-4051-1520-9 (pbk).whitemark/brief;
3862 .Heidegger, Martin.Bytí a čas.Praha:Oikoymenh.2002.80-7298-048-3.heidegger/bytiacas;
3863 .May, Karol.Vinnetou Zv. 2.:Albatros.1976..maykarol/winnetow;
3864 .Cooper, James Fenimore.Červený pirát. Bratislava:Mladé letá.1966..cooperjamesfenimore/cervenypirat;
3865 .Feynman, Richard Phillips.Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady : 2.Havlíčkův Brod:Fragment.2001.80-7200-420-4.feymannrichard/prednasky;
3866 ..Science and its times :.Detroit ::Gale Group,.2000-c2001...schlagerneil/science;
3867 ..Ideas and politics in social science research /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2010..9780199736430 (hbk.); 9780199736874 (pbk.);978-0-19-973643-0.belanddaniel/ideasandpoloticsinsocialscienceresearch;
3868 .Bird, Graham.Kant\'s theory of knowledge :.London ;; New York ::RoutledgeandKegan Paul,.1962..birdgraham/kantstheoryofknowledge;
3869 .Boden, Margaret A.,1936-.Mind as machine :.Oxford ::Oxford University Press,.2006.0-19-924144-9; 0-19-929237-X; 0-19-929238-8.bodenmargareta/mindasmachine;
3870 ..A companion to Venetian history, 1400-1797 /.:.1995??.978-90-04-25251-6; 978-90-04-27196-8.durstelereric/acompaniontovenetianhistory;
3871 .Tahmasebi-Birgani, Victoria,1961-.Emmanuel Levinas and the politics of non-violence /.:.1995??.9781442642843 (cloth : alk. paper); 144264284X (cloth);978-1-4426-4284-3.tahmasebibirganivictoria/levinas;
3872 .Fromm, Erich.Anatomie lidské destruktivity : Můžeme ovlivnit její podstatu a následky? : Můžeme ovlivnit její podstatu a následky?.Praha:Lidové noviny.1997.80-7106-232-4.frommerich/anatomiedestruktivity;
3873 .Evely, Luis.Cesta radosti.:.1969..evelyluis/cesta;
3874 .Cobb, Paul M.,1967-.The race for paradise :.:.1995??.978-0-19-935811-3.cobbpaulm/theraceforparadise;
3875 .Dobšinský, Pavol.Úvahy o slovenských povestiach. Matica slovenská:Turč. Sv. Martin.1871..dobsinskypavol/uvahy;
3876 ..Nová križiacka výprava alebo armáda svätého kríža.Budapest:Bagó Márton és Fia.1907..magomartonesfia/nova;
3877 ..International relations theories :.Oxford ::Oxford University Press,.2013.978-0-19-969601-7.dunnetimothy/internationalrelationstheories;
3878 .Vella, Elias.Démony vyhánějte, Ze skušeností exorcisty.:.1994..vellaelias/dem;
3879 ..The social history of Byzantium.Chichester ::Wiley-Blackwell,.2009.978-1-4051-3241-1 (brož.);978-1-4051-3240-4.haldonjohn/social;
3880 .Roland, Barthes.Kritika a pravda.:Dauphin.1997.80-86019-53-5.barthes/kritika;
3881 .Gilbertson, Michael,1961-.God and history in the Book of Revelation :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2003..0521824664;0-521-82466-4.gilbertsonmichael/god;
3882 .Adler, Alfred.Porozumění životu : úvod do individuální psychologie.Praha:Aurora.1999.80-85974-76-2.adleralfred/porozumenizivotu;
3883 .Draper, John William,1811-1882.History of The Conflict between Religion and Science *.New York,:.1875..draperjohnwilliam/historyoftheconflictbetweenreligionandscience;
3884 .Garrigou-Lagrange, Reginald P. Mag..K Bohu.Trenčín:Veritas.1942..garrigoulagrange/kbohu;
3885 .Finkel, Caroline..Osman\'s dream :.New York::Basic Books,.2006..9780465023967; 0465023967;978-0-465-02396-7.finkelcaroline/osmansdream;
3886 .Guntherova, Alžbeta.Súpis pamiatok na Slovensku-diel 2.:Obzor.1968..guntherovaalzbeta/supis2;
3887 .Buob, Hans.Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Praha:Portál.1993.80-85282-52-6.buobhans/rust;
3888 .Asimov, Isaac, 1920-1992 - autor.Kosmické proudy :.:Brno :.1994.80-85384-14-0.asimovisaac/kozmproudy;
3889 .Kelly, George Armstrong,1932-1987..The humane comedy :.Cambridge [England] ;; New York ::Cambridge University Press,.1992..0521412277 (hardback);0-521-41227-7.kellygeorgearmstrong/thehumanecomedy;
3890 ..Current controversies in philosophy of mind /.New York ;; London ::Routledge,.2014.978-0-415-53086-6; 978-0-415-53087-3.kriegeluriah/currentcontroversiesinphilosophyofmind;
3891 .Kratochvílová, Emília.Pedagogika voľného času.Bratislava:Univerzita Komenského.2005.80-223-1930-9.kratochvilovaemilia/pedagogikavolnehocasu;
3892 .Harries, Karsten..Infinity and perspective.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2001..0262082926 (HC : alk. paper).harrieskarsten/infinity;
3893 .Loades, D. M.,.Thomas Cromwell :.:.2005??.9781445615387 (hbk.); 144561538X (hbk.);978-1-4456-1538-7.loadesdm/thomascromwell;
3894 .Galeano, Eduardo,1940-2015.A companion to modal logic /.London ;; New York ::Methuen,.1984.0-416-37500-6 (hbk.); 0-416-37510-3 (pbk.).galeano/companion;
3895 .Magee, Trish.Šťastné dítě a jeho výchova v 52 lekcích.Praha:Portál.2001.80-7178-590-3.mageetrish/stastnediteavychova52lekci;
3896 .Manent, Pierre..Tocqueville and the nature of democracy /.Lanham, Md. ::RowmanandLittlefield,.1996..0847681165 (pbk. : alk. paper); 0847681157 (cloth : alk. paper);0-8476-8116-5.manentpierre/tocquevilleandthenatureofdemocracy;
3897 .James, Jacqueline.Základní kniha aktivní chiromantie : převezměte kontrolu nad svým životem!.Praha:Votobia.1998.80-7198-324-1.jamesjacqueline/knihaaktivnichiromantie;
3898 .Miethke, Jürgen,1938-.Studieren an mittelalterlichen Universitaten.Boston ::Brill,.2004...miethkejurgen/studierenanmittelalterlichenuniversitaten;
3899 .Montesquieu, Charles Louis de Secondat,1689-1755.The spirit of the laws :.New York ::Hafner press,.1949], c1949..montesquieucharleslouisdesecondat/thespiritofthelaws;
3900 .Norwich, John Julius,1929-.A History of Venice /.Harmondsworth ::Penguin Books,.1983..norwichjohnjulius/ahistoryofvenice;
3901 ..Current issues in philosophy of mind /.Cambridge ::Cambridge University Press,.1998.0-521-63927-1.ohearanthony/currentissuesinphilosophyofmind;
3902 .Plate, S. Brent,1966-.Walter Benjamin, religion, and aesthetics :.:.2005??.0-415-96991-3; 0-415-96992-1.platesbrent/walterbenjaminreligionandaesthetics;
3903 .Schuhmann, Karl..Karl Schuhmann, selected papers on phenomenology /.Dordrecht ;; Boston ::Kluwer Academic,.2004..1402019726 (alk. paper);1-4020-1972-6.schuhmannkarl/karlschuhmannselectedpapersonphenomenology;
3904 ..Socializing metaphysics :.Lanham, Md. ::RowmanandLittlefield Publishers,.2003..0742514285 (hardcover : alk. paper); 0742514293 (pbk. : alk. paper);0-7425-1428-5.schmittfrederickf/socializingmetaphysics;
3905 ..Acta Apostolicae Sedis A. XXXIV. (1942).Rím:.1942..actaapostolicaesedis/1942;
3906 .Iraq Veterans Against the War.Winter soldier, Iraq and Afghanistan.Chicago Ill. ::Haymarket Books,.2008..iraqveteransagainsttewar/wintersoldieriraqandafghanistan;
3907 .Travis, Charles,1943-.Thought\'s Footing :.Oxford :; Oxford ;; New York ::Clarendon Press ;; Oxford University Press,.2006.978-0-19-929146-5.travischarles/thoughtsfooting;
3908 .Coolman, Boyd Taylor,1966-.Knowing God by experience.Washington, D.C. ::Catholic University of America Press,.2004..coolmanboydtaylor/knowinggodbyexperience;
3909 .Christie, Agatha,(1890-1976).Schůzka se smrtí.Praha ::Lidové nakladatelství,.1970..christieagata/schuzka;
3910 ..Faith in science :.London ;; New York ::Routledge,.2001..0415257646; 0415257654 (pbk.);0-415-25764-6.richardsonmarkw/faithinscience;
3911 .Harnack, Adolf.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..harnackadolf/1nezaradene;
3912 ..The Routledge companion to aesthetics /.London ::Routledge,.2001..0415207371 (hbk); 0415290228 (pbk);0-415-20737-1.gautberyslopesmciverdominic/theroutledgecompaniontoaesthetics;
3913 .Linhardt, Robert.Naša viera.Košice:Verbum.1947..linhardtr/nasa;
3914 .Gebauer, Jan,1838-1907.Historická mluvnice jazyka českého.Praha:F. Tempsky.1894..gebauerjan/historickamluvnicejazykaceskeho;
3915 ..Murphyho zákony v bájkach. Poradca:Žilina.2005.80-89213-19-7.murphy/bajky;
3916 .Ruffer, Vojtěch,1790-1870.Pravý vůdce duše do nebeské vlasti, čili, Rozjímání srdce člověka buď v hříších neb v milosti Boží postaveného, přiměřenými vroucími modlitbami ve dvanácti obrazech .[V Jindřichově Hradci ::Tisk a sklad Al. Landfrasa a syna,.1869]..ruffervojtech/pravyvudceduse;
3917 .Tavel, Peter.Zmysel života podľa V.E.Frankla..Bratislava:IRIS.2004.80-89018-81-5.tavelpeter/zmysel;
3918 .Pelikán, Adolf,1896-1969.Rodinná výchova :.V Praze ::Dědictví Dr. Noska,.1941..pelikanadolf/rodinna;
3919 .Podlaha, Antonín,1865-1932.Posvátná místa království českého :.Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1910..podlahaantonin/posvatnamista;
3920 ..Krížová cesta - deviatnik.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..ssv/krizovacesta;
3921 .Bocock, Robert.Sigmund Freud.London ::Routledge - Taylor & Francis Group,.2002.0-415-28817-7.bocockrobert/sigmundfreud;
3922 ..American Institute of Physics handbook.New York [u.a.]:McGraw-Hill.1972.007001485X.graydwight/american;
3923 .Martin, Suzanne1953-.Stretching :.New York ::DK Publishing,.2005..0756609526 .martinsuzanne/stretching;
3924 .Šimek, Radovan.Tak pravil Čestmír Hofhanzl.:Praha : Votobia.1998.80-7220-011-9.simekradovan/takpravil;
3925 .Žižek, Slavoj,(1949-).Podkova nade dveřmi.Praha:Vědecko-výzkumné pracoviště AVU.2008.9788087108109 (brož.);978-80-87108-10-9.zizekslavoj/podkova;
3926 .Chelemendik, Sergej,.Samovrahovia. Slovanský dom:Bratislava.2003.80-85459-21-3.chelemendiks/samovrahovia;
3927 .MacDonald, Matthew.Creating a website.Beijing ::O\'Reilly,.2011.978-1-4493-0172-9.macdonaldmatthew/creating;
3928 .Deiser, Oliver,1971-.Einführung in die Mengenlehre :.New York (NY) ::Springer,.2004.3-540-20401-6.deiseroliver/einfuhrung;
3929 .Runion, Meryl..How to use power phrases to say what you mean, mean what you say, and get what you want.New York ::McGraw-Hill,.2004...runionmeryl/how;
3930 .Michelman, Stephen,1962-.Historical dictionary of existentialism.Lanham, Md. ::Scarecrow Press,.2008..9780810854932 (cloth : alk. paper);0810854937 (cloth : alk. paper).michelmanstephen/historical;
3931 ..Postmodernism and social inquiry.London ::UCL Press,.1994.1857283651.dickensdavidr/postmodernism;
3932 ..Russian politics from Lenin to Putin.Oxford ::In association with St. Antony\'s College,.2010..9780230575875 (hardback);0230575870 .fortescuestephen/russian;
3933 .Foucault, Michel,1926-1984.The government of self and others..New York ::Palgrave Macmillan,.2011.978-1-4039-8668-9.foucaultmichel/thegovernment;
3934 ..Metaphysics and the good.New York ::Oxford University Press,.2009..9780199542680;0199542686.newlandssamuel/metaphysics;
3935 .Cross, Richard,1964-.The metaphysics of the incarnation :.New York ::Oxford University Press,.2002..0199244367 .crossrichard/themetaphysics;
3936 ..The shorter Routledge encyclopedia of philosophy.London ; New York ::Routledge,.2005.0-415-32495-5 (Váz.).craigedward/theshorter;
3937 ..Handbook of psychology..New Jersey ::Wiley & Sons,.2003.0-471-38406-2 (vol.7);0-471-17669-9 (volume set).weinerirwingb/handbook;
3938 .McCormmach, Russell..Speculative truth.New York ::Oxford University Press,.2004...mccormachrussell/speculative;
3939 .Kurosh, A. G..Higher algebra;.Moscow,:Mir Publishers,.1972...kuroshag/higher;
3940 .Proklos,ca 410-485.Commentary on Plato\'s Timaeus.New York ::Cambridge University Press,.2007-.978-0-521-84659-2 (v.1);978-0-521-84871-8 (v. 2);978-0-521-84595-3 (v. 3);978-0-521-84596-0 (v. 4).proklos/commentary2;
3941 .Atkins, P. W.1940-.Chemical Principles :.New York ::W.H. Freeman,.1999.0-7167-3596-2.atkinspw/chemical;
3942 .Mulhern, Francis.Culture/metaculture.New York ::Routledge,.2000..mulhernfrancis/culture;
3943 .Wood, Alan,1943-.Stalin and Stalinism.New York ::Routledge,.2005..0415307317;0415307325 .woodalan/stalin;
3944 ..H.G. Wells :.London ::Routledge,.1997.0415159105.parrinderpatrick/hgwells;
3945 .Woods, L. Shelton..Vietnam :.Santa Barbara, Calif. ::ABC-CLIO,.2002..1576074161 (hardcover : alk. paper).woodslshelton/vietnam;
3946 .Tickner, J. Ann..Gendering world politics :.New York ::Columbia University Press,.2001..0231113668 (cloth : alk. paper);0231113676 (pbk. : alk. paper).ticknerjann/gendering;
3947 .Sorensen, Roy A..A brief history of the paradox :.Oxford ::Oxford University Press,.2003.978-0-19-517986-6.sorensonroya/abrief;
3948 .Hamilton, Laurell K., 1963-.Modrý měsíc.:Praha : Epocha.2011..978-80-7425-101-6.hamiltonovalaurell/modrymesiac;
3949 .Niven, Larry,(1938-).Draci Heorotu.[Praha] ::Classic,.2002.80-86456-06-4 (Banshiers : brož.).nivenlarry/draci;
3950 .Wilkinson, Philip,1955-.Christianity.London ::Dorling Kindersley,.2006..9781405316033 (pbk.) :;1405316039 .wilkinsonphilip/christianity;
3951 .Finkelberg, Margalit.Greeks and Pre-Greeks :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2005.0-521-85216-1.finkelbergmargalit/greeksandpregreeks;
3952 ..Educating for advanced foreign language capacities.Washington, D.C. ::Georgetown University Press,.2005...byrnesheidi/educatingforadvanced;
3953 .Schoeler, Gregor.The oral and the written in early Islam.London ::Routledge,.2006.978-0-415-39495-6.schoelergregor/theoralandthewritten;
3954 .Mather, Anne, 1946- - autor.Indiskrétnost.:Praha :.1992.80-85631-01-6.matheranne/indiskretnost;
3955 .Hirshman, Marc G..A rivalry of genius.Albany ::State University of New York Press,.1996...hirshmanmarcg/arivalryofgenius;
3956 ..Linguistics :.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2001..0262011859 (alk. paper);0262511231 (pbk. : alk. paper).akmajianadrian/linguistics;
3957 .Dilong, Rudolf, OFM.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.1987.86-397-0126-1.dilongrudolf/svatec;
3958 .Štechová, Marie,1890-1970.Duše a svět.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1939..stechovamarie/duse;
3959 ..Encyclopedia of the human brain.Oxford ::Academic Press,.2002..0122272102 (set);0122272110 (v. 1);0122272129 (v. 2);0122272137 (v. 3);0122272145 (v. 4).ramachandranvs/brain;
3960 .Zemko, Pavol.Základná homiletika. .Trnava :Ivona Matúšová.2010.978-80-89413-07-2.zemkopavol/zakladna;
3961 ..Horká noc jako stvořená pro zločin.:Ostrava :.2004.80-7303-196-5.deaverjeffery/horkanocjakostvorenaprozlocin;
3962 .Williams, Bernard Arthur Owen,1929-2003.Ethics and the limits of philosophy.London ::Fontana,.1985.0-00-686001-X.williamsbernard/ethics;
3963 .Madeleine, Brent.Podvržené dítě. k.s. - Ikar:Euromedia Group.2004.80-249-0312-1.brentmadeleine/podvrzenedite;
3964 .Broszkiewicz, Jerzy,1922-1993.Vesmírne dobrodružstvá /.Bratislava ::Mladé letá,.1978..broszkiewicz/vermirne;
3965 .Tomášová, Míla.Po stopách zlatého věku.Praha:Avatar.1999.80-85862-30-1.tomasovamila/postopachzlatehoveku;
3966 .Chevallier, Gabriel, 1895-1969 - autor.Zvonokosy ;.:Praha :.1992.80-85243-30-X.chevaliergabriel/zvonokosy;
3967 .Vonnegut, Kurt, 1922-2007 - autor.Muž bez vlasti.:Brno :.2006.80-7217-450-9.vonnegutkurt/muz;
3968 .Nebeský, Václav Bolemír,1818-1882.Protichůdci /.Praha ::Kamilla Neumannová,.1912..nebeskyvaclavbolemir/protichudci;
3969 .Eastman, Charles Alexander,1858-1939.Indián v mládí /.Praha ::J. Laichter,.1915..eastmancharlesalexander/vmladi;
3970 .Fiedler, Arkady,1894-1985.Orinoko /.Praha ::Mladá fronta,.1961..fiedlerarkady/orinoko;
3971 .Kuklick, Bruce,1941-.A history of philosophy in America, 1720-2000 /.Oxford ;; New York ::Clarendon Press,.2001..0198250312;0-19-825031-2.kuklickbruce/history;
3972 .Laužecký, Josef,1826-1883.Katolický Katechismus ku potřebě školní i domácí spracovaný dle zásad, provinciální Synodou Pražskou z r. 1860 ... /.V Praze ::Kníž. arcib. knihtiskárna (Rohlíček a Sievers),.1883..lauzeckyjosef/katolicky;
3973 .Zschokke, Heinrich,1771-1848.Zlatnica, welmi poučná a zábawná rozpráwka, ktorú zpisau púwodne Henrik Zschokke /.W Lewoči ::Nákladkom Tatrina,.1847..zschokke/zlatnica;
3974 ..Poslední léta Nejsvětější Panny Marie na světě /.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví (G. Francl),.1887..rihamartin/posledni;
3975 .Pludek, Alexej,1923-2002.Rytířská jízda Jana z Michalovic :.Praha ::Albatros,.1987..ludekalexej/rytirska;
3976 .Kramer, Matthew H.,1959-.Moral realism as a moral doctrine /.Chichester, U.K. ;; Malden, MA ::Wiley-Blackwell,.2009..9781405194020 (hardcover : alk. paper); 1405194022 (hardcover : alk. paper);978-1-4051-9402-0.kramermetthew/moral;
3977 .Dancák, František.Dal nám príklad - Homiletické príklady 13.Prešov:Petra.2005.80-89007-64-3.dancakfrantisek/dalnampriklad;
3978 .Heidegger, Martin.O humanismu. Rychnov nad Kněžnou:JEŽEK.2000.80-85996-32-4.heidegger/ohumanismu;
3979 .May, Karol.Petrolejový princ-diel 2.:Návrat.1995.80-7174-254-6.maykarol/petrolejovyprinc;
3980 .Waltari, Mika.Jeho království, 1 a 2.Praha:Vyšehrad.1974..waltarimika/jehokralovstvi;
3981 .Feynman, Richard Phillips.Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady : 3.Havlíčkův Brod:Fragment.2002.80-7200-421-2.feymannrichard/prednasky;
3982 .Beiser, Frederick C.,1949-.The romantic imperative :.Cambridge ::Harvard University Press,.2003.0-674-01980-6.beiserfrederickc/theromanticimperative;
3983 .Bird, Alexander,1964-.Nature\'s metaphysics :.Oxford ::Clarendon Press,.2007.978-0-19-922701-3.birdalexander/naturesmetaphysics;
3984 .Boden, Margaret A..The creative mind :.New York ::Routledge,.2004..0415314526 (hbk);0415314534 (pbk).bodenmargaret/thecreativemind;
3985 ..A companion to John Wyclif.Leiden ;; Boston ::Brill,.2006...levyianchristopher/acompaniontojohnwyclif;
3986 ..Why Europe? :.Basingstoke ::Macmillan,.2000...andrewjoe/whyeurope;
3987 ..The cambridge companion to ancient Greek political thought /.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2009.978-0-521-86753-5 (hardback); 978-0-521-68712-6 (pbk.).salkeverstepheng/ancientgreek;
3988 .Freud, Sigmund, 1856-1939 - autor.Výklad snů.:Pelhřimov :.2003, c1937.80-86559-16-5.freudsigmund/vykladsnu;
3989 .Congar, Yves.Za církev sloužící a chudou.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-006-1.congaryves/zacirkev;
3990 .Cocchiarella, Nino B..Modal logic.New York ::Oxford University Press,.2008...cocchiarellaninob/modallogic;
3991 .Maillardoz, R.P.Ch. de.Desatoro rodičovskej výchovy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..maillardoz/desatoro;
3992 .Dunham, Scott A.,1968-.The Trinity and creation in Augustine.Albany, NY ::State University of New York Press,.2008...dunhamscotta/thetrinityandcreationinaugustine;
3993 .Renault, Emmanuel.Na hlubinu s Terezií s Avily.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-144-5.renaultemmanuel/hlubinu;
3994 ..The social history of Byzantium.Chichester ::Wiley-Blackwell,.2009.978-1-4051-3241-1 (brož.);978-1-4051-3240-4.haldonjohn/social;
3995 .Bondy, Egon.Poznámky k dějinám filosofie : 5.díl. Středověká islámská a židovská filosofie;Filosofie renesance a reformace : Středověká islámská a židovská filosofie.Filosofie renesance a r.:Praha : Státní zdravotnické nakl..1995.80-85239-30-2.bondyegon/pozn5;
3996 .Gildea, Robert,1952-.France since 1945 /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2002..0-19-280131-7.gildearobert/franc;
3997 .Boteach, Shmuley.Košer sex.Bratislava:SOFA.2003.80-89033-00-8.boteach/koser;
3998 .Drassinower, Abraham,1962-.Freud\'s theory of culture :.Lanham, Md. ::RowmanandLittlefield Publishers,.2003..074252261X (cloth : alk. paper); 0742522628 (pbk. : alk. paper);0-7425-2261-X.drassinowerabraham/freudstheoryofculture;
3999 .Fassbinderová Mária.Monika svätá matka.Košice:Dominik.1946..fassbinderovamaria/monika;
4000 .Finn, Peter,1962-.The Zhivago affair.London:Vintage.2015.9780099581345 (brož.); 978-0-099-58134-5;978-0-09-958134-5.finnpeter/thezhivagoaffair;
4001 .Guntherova, Alžbeta.Súpis pamiatok na Slovensku-diel 3.:Obzor.1969..guntherovaalzbeta/supis3;
4002 .Psarra, Sophia..Architecture and narrative :.Milton Park, Abingdon, Oxon ;; New York, NY ::Routledge,.2009..9780415343756 (hbk : alk. paper);978-0-415-34375-6.psarrasophia/architecture;
4003 .Rambo, Balduin.Osud zbojníka na brazílskom severovýchode.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1946..rambo/osud;
4004 .Ratzinger, Jozeph.Cesta veľkonočným tajomstvom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-424-1.ratzinger/cestavelkonocnymtajomstvom;
4005 .Isaac, Asimov.Azazel.:Laser.1994.80-85601-69-9.asimovisaac/azazel;
4006 .Kelly, Edward F..Irreducible mind :.Lanham, Md. ;; Plymouth ::RowmanandLittlefield,.2007..9780742547926 (cloth : alk. paper); 0742547922 (cloth : alk. paper);978-0-7425-4792-6.kellyedwardf/irreduciblemind;
4007 .Kriegel, Uriah.Subjective consciousness :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2009.978-0-19-957035-5.kriegeluriah/subjectiveconsciousness;
4008 .Drtilová, Jana.Odlišné dítě.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-097-4.drtilovajana/odlisnedite;
4009 .Harrington, Carol..Politicization of sexual violence.Farnham, Surrey, England ;; Burlington, Vt. ::Ashgate Pub. Company,.2010...harringtoncarol/politicization;
4010 .Lobban, Michael,1962-.A treatise of legal philosophy and general jurisprudence..Dordrecht ::Springer,.2007.978-1-4020-4950-7.lobbanmichael/atreatiseoflegalphilosophyandgeneraljurisprudence;
4011 .Hughes, G. E.1918-.A new introduction to modal logic.London ;; New York ::Routledge,.1996...hughes/new;
4012 .Macháček, Pavel.Osvětlení a slabozrakost : jak správně svítit a vytvořit vhodné podmínky pro slabozrakého člověka.Praha:Tyfloservis.2002.80-238-9231-2.machacekpavel/osvetleniaslabozrakost;
4013 .Manchester, William.A world lit only by fire :.Boston ::Little, Brown and Company,.1992.0-316-54531-7.manchesterwilliam/aworldlitonlybyfire;
4014 .Josephs, Ray.Jak získat hodinu denně navíc : Přes 500 tipů jak ušetřit čas.Praha:Kniž.klub.1998.80-7176-700-X.rayjosephus/jakziskathodinudenne;
4015 ..The SAGE handbook of human rights /.:.2005??..mihranja/thesagehandbookofhumanrights;
4016 .Montgomery, John Warwick..Christ our advocate :.Bonn ::Verlag fur Kultur und Wissenschaft (Culture and Science Publ.),.2002..3932829409 (pbk.);3-932829-40-9.montgomeryjohnwarwick/christouradvocate;
4017 .Nozick, Robert,1938-2002.Anarchy, state, and utopia /.New York ::Basic Books,.1974.0-465-09720-0 (brož.); 0-465-00270-6 (váz.).nozickrobert/anarchystateandutopia;
4018 .O\'Hear, Anthony,1942-.Experience, explanation and faith :.London ::RoutledgeandKegan Paul,.1984..0-7100-9768-9.ohearanthony/experienceexplanationandfaith;
4019 .Platchias, Dimitris.Phenomenal consciousness.Durham, UK ::Acumen,.2011..platchiasdimitris/phenomenalconsciousness;
4020 .Schubert, Frank A..Introduction to law and the legal system /.Boston ::Wadsworth,.2012..9780495899334 (hbk.); 049589933X (hbk.);978-0-495-89933-4.schubertfranka/introductiontolawandthelegalsystem;
4021 .Schmitt, Frederick F.,1951-.Hume\'s epistemology in the Treatise :.:.2005??.9780199683116 (hbk.); 0199683115 (hbk.);978-0-19-968311-6.schmittfrederickf/humesepistemologyinthetreatise;
4022 ..Acta Apostolicae Sedis A. XXXV. (1943).Rím:.1943..actaapostolicaesedis/1943;
4023 .Wirsching, Andreas,1959-.Der Preis der Freiheit :.München ::C.H. Beck,.2012.978-3-406-63252-5 (váz.).wirschingandreas/derpreisderfreiheit;
4024 .Ridsdale, Colin..Trees /.New York ::DK,.2005..0756613590; 9780756613594;0-7566-1359-0.ridsdalecolin/trees;
4025 .Siecienski, A. Edward.The filioque.Oxford ::Oxford University Press,.2010..9780195372045.siecienskiaedward/thefilioque;
4026 .Ledewitz, Bruce,1975-.Hallowed secularism :.New York, NY ::Palgrave Macmillan,.2009..0230614027; 9780230614024;0-230-61402-7.ledewitzbruce/hallowedsecularism;
4027 .Aguirre, Rafael.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..aguirrerafael/1nezaradene;
4028 ..The Routledge companion to aesthetics /.London ::Routledge,.2005..0415327970; 0415327989 (pbk);0-415-32797-0.gautberyslopesmciverdominic/theroutledgecompaniontoaesthetics;
4029 .Gebauer, Jan,1838-1907.Historická mluvnice jazyka českého.V Praze a ve Vídni:Nákladem F. Tempského.1896..gebauerjan/historickamluvnicejazykaceskeho;
4030 .Pease, Allan.Řeč těla : jak porozumět druhým z jejich gest,mimiky a postojů těla.Praha:Portál.2001.80-7178-582-2.peaseallan/jakporozumet;
4031 .Vogl, Alois.Príprava k prvému sv. prijímaniu. Príprava k sviatosti birmovania.V Ružomberku:Tlačou kníhtlačiarne Karla Salvu.1893..voglalois/príprava;
4032 .Giudici, Maria Pia - autor.Marie Dominika Mazzarellová :.:Praha :.1994.80-85282-47-X.giudicimariapia/marie;
4033 .Pius XI..O křesťanské výchově mládeže.:.1947..piusXI/okrestanskevychove;
4034 .Podlaha, Antonín,1865-1932.Posvátná místa království Českého :.:.1911..podlahaantonin/posvatnamista;
4035 ..Krížová cesta - deviatnik.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..ssv/krizovacesta;
4036 .Kliman, Andrej.Náboženská čítanka pre mládež.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..silanjanko/hymny1;
4037 .Bruce, Steve,1954-.Secularization :.Oxford ::Oxford University Press,.2011.978-0-19-958440-6.brucesteve/secularization;
4038 .Amann, Herbert.Analysis I (Grundstudium Mathematik) (German Edition).Dordrecht:Springer.2006.9783764377557.amannherbert/analysisI;
4039 .Andrews, W. S.1847-.Magic squares and cubes.London agents ::Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.,.1908...andrews/magic;
4040 .Šimek, Radovan.Tak pravil Ivan Mašek,aneb,Maškaráda.:Praha : Votobia.1998.80-7220-013-5.simekradovan/takpravilivan;
4041 .Wanner, Jan.Krvavý Jom Kippur : čtvrtá a pátá arabsko-izraelská válka ve světové politice.Praha:Libri.2002.80-7277-121-3.wannerjan/krvavy;
4042 .Chelemendik, Sergej.Vlkolaci v slovenskom dome.Bratislava:Slovanský dom.2004.80-85459-22-1.chelemendiks/vlkolaci;
4043 .Raithel, Jurgen.Einfuhrung Padagogik.Wiesbaden:VS Verlag fur Sozialwissenschaften / GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden.2009.9783531918280;9783531163208.raitheljurgen/einfuhrung;
4044 .Harris, Andrew,1964-.HTML, XHTML, and CSS all-in-one desk reference for dummies.Hoboken, N.J. ::Wiley,.2008...mccullohchris/html;
4045 .Gardner, Catherine Villanueva..Historical dictionary of feminist philosophy.Lanham, Md. ::Scarecrow Press,.2006..0810853469 (hardcover : alk. paper).gardnercatherinevillanueva/historical;
4046 .Bodian, Stephan..Meditation for dummies.Hoboken, NJ ::Wiley,.2006..0471777749 .bodianstephan/meditation;
4047 .Castoriadis, Cornelius,1922-1997..Postscript on insignificance :.New York ::Continuum,.2011..9781441139603;9781441108708 .castoriadiscornelius/postscript;
4048 .Zegarelli, Mark..SAT math for dummies.Hoboken, NJ ::Wiley,.2010..9780470620854.zegarellimark/sat;
4049 .Dershowitz, Nachum..Verification: Theory and Practice.Berlin, Heidelberg ::Springer Berlin Heidelberg,.2004..978-3-540-21002-3;9783540210023.dershowitznachum/verification;
4050 .Per, Wahlöö.Vražda v jedenatřicátém poschodí.:Svoboda.1974..wahlooper/vrazda;
4051 .Csikszentmihalyi, Mihaly..Finding flow :.New York ::BasicBooks,.1997..0465045138.csikszentmihalyimihaly/finding;
4052 .Middleton, David.The social psychology of experience.Thousand Oaks, Calif. ::SAGE,.2005..0803977565 (cased);0803977573 .middletondavid/thesocial;
4053 ..Encyclopedia of race and racism.Detroit ::Macmillan Reference USA/Thomson Gale,.2008..9780028660202 (set);002866020X (set).moorejohn/encyclopedia;
4054 .Watkin, Julia..Historical dictionary of Kierkegaard\'s philosophy.Lanham, Md. ::Scarecrow Press,.2001..0810838176 .watkinjulia/historical;
4055 .Berg, R. M. van den1970-.Proclus\' Commentary on the Cratylus in context.Boston ::Brill,.2008...bergrmvanden/proclusscommentary;
4056 .Salatňay, Michal.Katolícka akcia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1940..salatnaymichal/katolicka;
4057 .Ronkin, Noa,1973-.Early Buddhist metaphysics :.London ::RoutledgeCurzon,.2005.0415345197 .ronkinnoa/earlybuddhist;
4058 ..George Orwell :.London ::Routledge,.1997.0415159237.meyersjeffrey/george;
4059 ..Computer games as a sociocultural phenomenon :.Basingstok ::Palgrave Macmillan,.2008.978-0-230-54544-1.jahnsudmannandreas/computer;
4060 .Young, James O.,1957-.Art and knowledge.London ::Routledge,.2001..0415256461;041525647X .youngjameso/art;
4061 ..Asia\'s emerging regional order :.Tokyo ; New York ::United Nations University Press,.2000..9280810464 .williamttow/asias;
4062 .Cassirer, Ernst,1874-1945.Language and myth.New York ::Dover Publications,.1953.0-486-20051-5.cassirerernst/language;
4063 .Hamilton, Laurell K.,(1963-).Blankytné hříchy.Praha ::Epocha,.2011.978-80-7425-152-8.hamiltonlaurell/blankytnehrichy;
4064 .Niven, Larry,(1938-).Odkaz Heorotu.Praha ::Classic,.2001.80-86456-00-5 (Banshies : brož.);80-86139-62-X (Classic : brož.).nivenlarry/odkaz;
4065 .Featherstone, Mike..Consumer culture and postmodernism.Los Angeles ::SAGE Publications,.2007...featherstonemike/consumerculture;
4066 .Fischetti, David C..Structural investigation of historic buildings :.Hoboken, N.J. ::John Wiley & Sons,.2009..9780470189672 (hdbk.);0470189673 (hdbk.).fischettidavidc/structuralinvestigation;
4067 .Campbell, Lyle..American Indian languages.New York ::Oxford University Press,.1997...campbelllyle/americanindianlanguages;
4068 .Janaway, Christopher..Schopenhauer :.New York ::Oxford University Press,.2002..0192802593.janawaychristopher/schopenhauer;
4069 .Winters, Rebecca - autor.Prohlédnutí.:Praha :.1993.80-85631-34-2.wintersrebecca/prohlednuti;
4070 .Coon, Lynda L..Sacred fictions.Philadelphia ::University of Pennsylvania Press,.1997...coonlynda/sacredfictions;
4071 .Beardon, Alan F..Limits :.New York ::Springer,.1997.0-387-98274-4.beardonalan/limits;
4072 .Rodriguez, Alfonz.Kresťanská dokonalosť 1/2.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1927..rodriguezalfonz/dokonalost12;
4073 .Kälin, Karol.V zajatí mahdistov v Sudane.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1934..kalinkarol/vzajati;
4074 .Buhlman, William..Adventures beyond the body :.London ::Robert Hale,.1997..0709060335.buhlmanwilliam/adventures;
4075 ..Päťdesiat rokov liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu na Slovensku.Ružomberok:Verbum.2013.9788080849962;978-80-8084-996-2.krivdaandrej/patdesiat;
4076 .Deaver, Jeffery, 1950-.Kříže u cesty.:Ostrava :.2009.978-80-7303-492-4.deaverjeffery/krizeucesty;
4077 .Williams, Bernard,1929-2003..Morality :.New York ::Cambridge University Press,.1993..0521457297.williamsbernard/morality;
4078 .Mirvald, Karel,nar. 1904.Lo Pa Hong, muž katolické akce.Olomouc ::Vítězové,.1940..mirvaldkarel/lopahong;
4079 .Bret, Easton Ellis.Americké psycho.:Votobia.1995.80-85885-42-5.breteastonellis/americkepsycho;
4080 .Žižek, Slavoj.Mluvil tu někdo o totalitarismu?.Praha:Tranzit.2007.80-903452-8-X.zizekslavoj/mluviltunekdo;
4081 .Tomáš, Eduard.Osvícení.Praha:Avatar.2002.80-85862-51-4.tomaseduard/osviceni;
4082 .Grenier, Christian.Planéta Alti /.Bratislava ::Mladé letá,.1978..grenierchristian/planeta;
4083 .Kurt, Vonnegut.Ostroočko.:Mustang.1996.80-7191-117-8.vonnegutkurt/ostroocko;
4084 ..Navštivte planetu Zemi! :.Praha ::Mladá fronta,.1987..veisjaroslav/navstivte;
4085 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu I. ročník (1926).Olomouc:Krystal.1926..nahlubinu/1926;
4086 .Fiker, Eduard, 1902-1961 - autor.Černý Blesk ;.:Praha :.1991.80-85110-88-1.fikereduard/cernyblesk;
4087 .Margolis, Joseph,1924-.Pragmatism\'s advantage :.Stanford, Calif. ::Stanford University Press,.2010..9780804762687 (cloth : alk. paper); 9780804770460 (pbk. : alk. paper);978-0-8047-6268-7.margolisjoseph/pragmatism;
4088 .Amiodt, Štefan Ignác, SJ.Germania in naturae operibus admiranda. Partes 3.Viedeň:Leopold Voigt.1713..amiodtstefanignacsj/germaniainnaturae;
4089 .Schouppe, François Xavier..Purgatory, illustrated by the lives and legends of the saints, tr. [by J.J.S.]..Lond. c.:.1894..schouppefrancoisxavier/purgatory;
4090 .Pelot, Pierre,1945-.Ostrov dravců :.Praha ::Albatros,.1983..pelotpierre/ostrov;
4091 .Kraut, Richard,1944-.Against absolute goodness /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2011.978-0-19-984446-3 (váz.).krautrichard/against;
4092 .Dancák, František.Angelológia : Zjavené učenie o anjeloch.Prešov:Petra.2005.80-89007-66-X.dancakfrantisek/angelologia;
4093 .Hrušovský, Igor, 1907-1978.Patristika a scholastika : Antalógie z diel filozofov.Bratislava:Pravda.1975..hrusovskyigor/ant03;
4094 .Jules, Verne.Dom na paru.:Mladé letá.1982..vernejules/domnaparu;
4095 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Dejiny počiatkov terajšieho Uhorska.V Skalici:.1868..sasinekfrankovitazoslav/dejinypociatkovterajsiehouhorska;
4096 .Feynman, Richard Phillips.Feynmanovy přednášky z fyziky : doplněk k Feynmanovým přednáškám z fyziky.Praha:Fragment.2007.978-80-253-0391-7.feymannrichard/prednasky;
4097 .Beiser, Frederick C.,1949-.The fate of reason :.Cambridge (Mass.) ::Harvard University Press,.1993.0-674-29502-1 (váz.);0-674-29503-X .beiserfrederickc/thefateofreason;
4098 .Bird, Alexander,1964-.Philosophy of science.London ::UCL Press,.1998..1857286812 (hbk);1857285042 (pbk).birdalexander/philosophyofscience;
4099 .Boghossian, Peter G..A manual for creating atheists /.:.1995??.9781939578099 (pbk. : alk. paper);978-1-939578-09-9.boghossianpeterg/amanualforcreatingatheists;
4100 ..A companion to Juan Luis Vives.Leiden ;; Boston ::Brill,.2008...fantazzicharles/acompaniontojuanluisvives;
4101 .Angle, Stephen C.,1964-.Contemporary confucian political philosophy :.Cambridge ::Polity,.2012.978-0-7456-6129-2; 978-0-7456-6130-8.anglestephenc/contemporaryconfucianpoliticalphilosophy;
4102 ..The Cambridge companion to ancient scepticism /.Cambridge, UK ;; New York, USA ::Cambridge University Press,.2010.978-0-521-69754-5 (brož.); 978-0-521-87476-2 (váz.).bettrichard/scepticism;
4103 .Forward, Susan.Citové vydírání : jak ho rozpoznat a ubránit se mu.Praha:Motto.1999.80-7246-023-4.forwardovasusan/citove;
4104 .Capshew, James H..Psychologists on the march :.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.1999..0521562678 (hardcover); 0521565855 (pbk.);0-521-56267-8.capshewjamesh/psychologistonthemarch;
4105 .Willi, Hoffsümmer.99 detských kázní s predmetmi zo všedného dňa.:Katolícke biblické dielo.2002.80-89120-00-8.hoffsummer/kazne;
4106 .Cockburn, David,1949-.An introduction to the philosophy of mind /.Houndmills, Basingstoke, Hampshire ;; New York ::Palgrave,.2001..0333786378; 0333961226 (pbk.);0-333-78637-8.cockburndavid/anintroductiontothephilosophyofmind;
4107 .Duner, David..The natural philosophy of Emanuel Swedenborg :.New York ::Springer,.2012..9789400745599;978-94-007-4559-9.dunerdavid/thenaturalphilosophyofemanuelswedenborg;
4108 .Eldredge, John.Divoký v srdci.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-3-5.eldredge/divoky;
4109 .Haldon, John F..Byzantium at war AD 600-1453 /.New York ;; London ::Routledge,.2003..0415968615;0-415-96861-5.haldonjohn/byzantium;
4110 .Bondy, Egon, 1930-2007.Filosofické dílo. |n Sv. I, |p Útěcha z ontologie : substanční a nesubstanční model v ontologii.:Praha :.2007.978-80-86685-21-2.bondyegon/utecha;
4111 .Gildea, Robert,1952-.France since 1945 /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2002..0-19-280131-7.gildearobert/france;
4112 .Bettelheim, Bruno.Za tajemstvím pohádek : proč a jak je číst v dnešní době.:Praha : Lidové noviny.2000.80-7106-290-1.bettelheinbruno/zatajemstvim;
4113 .Dray, William H..History as re-enactment :.New York ::Oxford University Press,.1995..019824293X (cloth : acid-free paper).draywilliamh/historyasreenactment;
4114 .Dominikánsky kláštor v Trenčíne.Sborová svätá omša. Trenčín:Dominikánsky kláštor(Veritas).1945..dominikanskyklastortrencin/sborova;
4115 .Firestein, Stuart.Ignorance :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2012.978-0-19-982807-4.firesteinstuart/ignorance;
4116 .Výrost, Jozef.Sociální psychologie.Praha:Grada.2008.978-80-247-1428-8.vyrostjozef/psychologie;
4117 .Josemaría Escrivá de Balaguer, - svatý, 1902-1975 - autor.Jít s Kristem :.:Praha :.1995.80-7113-123-7.balaguer/jit;
4118 .Isaac, Asimov.Konec věčnosti.:Albert.1993.80-85834-02-2.asimovisaac/konecvec;
4119 .Kelsen, Hans..A new science of politics.Frankfurt ::Ontos Verlag,.2004...kelsenhans/anewscienceofpolitics;
4120 .Kriegel, Uriah.The varieties of consciousness /.:.1995??.978-0-19-984612-2.kriegeluriah/thevarietiesofconsciousness;
4121 .Adžaja, Svámí.Psychoterapie Východu a Západu : sjednocující paradigma.Praha:Chvojkovo nakl..2000.80-86183-18-1.adzajasvami/psychoterapievychoduzapadu;
4122 .Harris, Phil,1949-.An introduction to law /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2007.978-0-521-69796-5.harrisphil/introduction;
4123 .Lock, F. P..Edmund Burke /.Oxford :; New York ::Clarendon Press ;; Oxford University Press,.1998-2006...lockfp/edmundburke;
4124 ..Time :.Ann Arbor ::University of Michigan Press,.1995..047209579X (alk. paper);0472065793 (pbk. : alk. paper).hughes/time;
4125 .Esther, Hallam Meynellová.Malá kronika Anny Magdaleny Bachové.:Supraphon.1971..meynellovaestherhallam/malakronikabachove;
4126 .Manjoo, Farhad.True enough :.Hoboken ::John WileyandSons,.2008..978-0-470-05010-1.manjoofarhad/trueenough;
4127 .Joyeux, Henri.City,sexualita,AIDS : Sexuální výchova od 13 do 15 let.Praha:Portál.1994.80-7178-004-9.joyeuxhenri/citysexualitaaids;
4128 .Michalski, Krzysztof,1948-2013..Logic and time :.Dordrecht ;; Boston ::Kluwer Academic Publishers,.1997...michalskikrzysztof/logicandtime;
4129 .Montgomery, John Warwick..Tractatus logico-theologicus /.Bonn ::Verlag fur Kultur und Wissenschaft,.2002..3932829573 (pbk.);3-932829-57-3.montgomeryjohnwarwick/tractatuslogicotheologicus;
4130 .Nussbaum, Martha Craven,1947-.Sexandsocial justice.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.1999...nussbaummarthacraven/sexandsocialjustice;
4131 ..Political philosophy /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2006.0-521-69559-7.ohearanthony/politicalphilosophy;
4132 .Platt, Peter G.,1961-.Shakespeare and the culture of paradox.Farnham, England ;; Burlington, VT ::Ashgate,.2009..plattpeterg/shakespeareandthecultureofparadox;
4133 .Schroeder, Timothy.Three faces of desire.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2004..schroedertimothy/threefacesofdesire;
4134 .Sheets, Lawrence Scott..Eight pieces of empire :.New York ::Crown Publishers,.2011..9780307395825; 9780307888853 (ebook);978-0-307-39582-5.sheetslawrencescott/eightpiecesofempire;
4135 ..Acta Apostolicae Sedis A. XXXVI. (1944).Rím:.1944..actaapostolicaesedis/1944;
4136 .Hemmungs Wirten, Eva,.Making Marie Curie :.:.2005??.9780226235844 (cloth); 022623584X (cloth);978-0-226-23584-4.hemmungswirteneva/makingmariecurie;
4137 .Tresch, Richard W.,.Public finance :.:.2005??.9780124160330 (e-book);978-0-12-416033-0.treschrichardw/publicfinance;
4138 .Keating, Thomas..The mystery of Christ :.New York ::Continuum,.1996..0826406971.keatingthomas/themysteryofchrist;
4139 .Crawford, Robert G.1927-.Is God a scientist? :.Houndmills, Basingstoke, Hampshire ;; New York ::Palgrave Macmillan,.2004..1403916888;1-4039-1688-8.crawfordrobertg/isgodascientist;
4140 .Ambróz, svätý.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..ambroz/1nezaradene;
4141 ..The Routledge companion to aesthetics /.London ::Routledge,.2013..9780415782869 (hbk.) :; 9780415782876 (pbk.) :;978-0-415-78286-9.gautberyslopesmciverdominic/theroutledgecompaniontoaesthetics;
4142 .Höhr, Jozef Alexius.Bratia, striezliví buďte!.Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1904..jablonovskyj/bratia;
4143 .Gebauer, Jan,1838-1907.Historická mluvnice jazyka českého..Praha ::F. Tempský,.1898..gebauerjan/historickamluvnicejazykaceskeho;
4144 .Charles, Dickens.Malá Dorritka I.II.:Odeon.1970..dickensch/dorritka;
4145 .Leonard z Porto Mauricio,1676-1751.Půwodní swatá Křížowá Cesta Pána nasseho Ježísse Krista na čtrnáctero zastawení, z soudného domu Pilátowa až do Božího hrobu, rozdělná a Jerusalémskými odpustky hojně.Praha ::Rohlíček a Sievers,.1861..leonardzportomauricio/puwodniswatakrizowacesta;
4146 .Bednářová, Zdena.Slabikář sociální práce na ulici : supervize,streetwork,financování.Brno:Doplněk.2003.80-7239-148-8.bednarovaz/slabikar;
4147 .Podlaha, Antonín,1865-1932.Veliký katechismus katolického náboženství /.V Praze ::Státní nakladatelství,.1933..podlahaantonin/veliky;
4148 .Podlaha, Antonín,1865-1932.Posvátná místa království Českého :.Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1912..podlahaantonin/posvatnamista;
4149 .Vnuk, Valér.Pochovaný život.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..vnukvaler/pochovany;
4150 ..Hymny rímskeho breviára I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..ssv/hymny;
4151 .Copleston, Frederick Charles,(1907-1994).A history of philosophy..New York ::Image Books,.1993.0-385-46845-8.coplestonfc/history;
4152 ..American sociology of religion.Leiden ::Brill,.2007..blasianthony/americansociologyofreligion;
4153 .Laywine, Charles F.,1937-.Discrete mathematics using Latin squares.New York ::Wiley,.1998..0471240648 .laywine/discrete;
4154 .Znebejánek, František.Sociální hnutí : Teorie,koncepce,představitelé.Praha:Sociologické nakladatelství.1997.80-85850-31-1.znebejanekf/socialni;
4155 .Wanner, Jan.Spojené státy a evropská válka 1939-1945 : Díl 1.. Pevnost Amerika : pevnost Amerika.Praha:Dokořán.2001.80-86569-01-2.wannerjan/spojene;
4156 .Winston, Morton.Chomsky.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-53-9.winstonmorton/chomsky;
4157 .Stock, Konrad..Einleitung in die Systematische Theologie.New York ::De Gruyter,.2011..9783110218008 (pbk. 23 x 15,5 : alk. paper).stockkonrad/einleitung;
4158 .Reich, Bernard,1941-.Historical dictionary of Israel.Lanham ::Scarecrow Press,.2008.978-0-8108-5541-0.reichbernard/historical;
4159 .Baier, Annette..Postures of the mind.Minneapolis ::University of Minnesota Press,.1985...baierannette/postures;
4160 ..Science & technology in China :.New York ::Springer,.2010..3642048226 (pbk.);9783642048227.luyongxiang/science;
4161 .Per, Wahlöö.Pověření k sebevraždě.:Svoboda.1979..wahlooper/povereni;
4162 .Pears, David.The false prison :.Oxford ::Clarendon Press,.1987-1988.0-19-824771-0 (sv. 1 : váz.);0-19-824770-2 (sv. 1 : brož.).pearsdavid/thefalse;
4163 .Csíkszentmihályi, Mihály,1934-.Flow :.New York ::Harper & Row,.1990.0-06-133920-2 (brož.);0-06-016253-8.csikszentmihalyimihaly/flow;
4164 .Brecher, Robert..Torture and the ticking bomb.Oxford ::Blackwell Pub.,.2007..1405162015 (hbk. : alk. paper);1405162023.brecherrobert/torture;
4165 .Allyn, John - autor.Příběh 47 róninů.:Praha :.2004.80-7341-151-2.allynjohn/pribeh;
4166 ..The Bible as a human witness to divine revelation :.London ::T & T Clark,.2010.978-0-567-02851-8.heskettrandall/thebible;
4167 .Marianov, Ivan.Aby všichni jedno byli :.Frýdek ::Exerc. dům,.1939..marianovivan/abyvsichni;
4168 ..Foundations for research :.Mahwah, N.J. ::Lawrence Erlbaum Associates,.2004.0-8058-3650-0.demarraiskathleenbenneth/foundations;
4169 .Edmonds, Mark.Stone tools and society :.London ::<<B. T.>> Batsford,.1995.0-7134-7141-7.edmondsmark/stone;
4170 ..Evelyn Waugh :.London ::Routledge,.1997.0415159245.stannardmartin/evelyn;
4171 .Andres, Adam, 1970- - autor.Wetemaa - kniha osudu jedenácti družiníků krále Gudleifra. |n Díl 4., |p Návrat.:V Praze :.2005.80-239-7173-5.andresadam/wetemmanavrat;
4172 .Trupe, Alice..Thematic guide to young adult literature.Westport, Conn. ::Greenwood Press,.2006..0313332347 .trupealice/thematic;
4173 .Hanna, Robert.Rationality and logic.Cambridge (MA) ::MIT Press,.2006.0-262-08349-3 (hdbk).hannarobert/rationality;
4174 .Hamilton, Laurell K.,(1963-).Narcis v řetězech.Praha ::Epocha,.2012.978-80-7425-138-2.hamiltonlaurell/narcisvretezech;
4175 .Bzostek, Rachel..Why not preempt?.Burlington, VT ::Ashgate,.2008...bzostekrachel/whynotpreempt;
4176 .Sassatelli, Roberta.Consumer culture :.London ::Sage,.2007.978-1-4129-1181-8;978-1-4129-1180-1.sassatelliroberta/consumerculture;
4177 .Fitzsimmons, Michael P.,1949-.The night the Old Regime ended :.University Park, Pa. ::Pennsylvania State University Press,.2003..0271022337 .fitzsimmonsmichaelp/thenighttheoldregime;
4178 .Campbell, Lyle,1942-.A glossary of historical linguistics.Edinburgh ::Edinburgh University Press,.2007.978-0-7486-2379-2.campbelllyle/aglossaryofhistorical;
4179 .Nesbitt, Eleanor M..Sikhism.New York ::Oxford University Press,.2005...nesbitteleanor/sikhism;
4180 .Brian, Lumley.Nekroskop 2: Vampýři!.:POLARIS.1996.80-85911-24-8.lumleybrian/nekroskop2;
4181 .Shchukin, M. B..Des les goths aux huns :.Oxford, England ::John and Erica Hedges,.2006..1841717568 .shchukinmb/deslesgothsauxhuns;
4182 .Hall, Brian C..Lie groups, Lie algebras, and representations :.New York ::Springer,.2003.0-387-40122-9.hallbrian/liegroups;
4183 .Tom, Clancy.Biologický úder.:Euromedia Group-Knižní klub.2003.80-242-1013-4.clancytom/biologickyuder;
4184 ..Plotinus.Cambridge ::Cambridge University Press,.1996.0-521-47676-3.gersonlloydp/plotinus;
4185 .Sachs, Mendel..Quantum mechanics from general relativity :.Assinippi Park, Norwell, MA, U.S.A. ::Sold and distributed in the U.S.A. and Canada by Kluwer Academic Publishers,.1986..9027722471.sachsmendel/ quantummechanicsfromgeneralrelativity;
4186 .Coleman, Loren L. - autor.Legendy o Kernovi. |n 1, |p Vlčí krev.:Praha :.2006.80-7254-791-7.colemanleren/vlcikrev;
4187 .Deaver, Jeffery, 1950- - autor.Mělké hroby.:Ostrava :.2002.80-7303-054-3.deaverjeffery/melkehroby;
4188 .Milan Pohunek.Uzení a grilování ryb :.Plzeň:Plzeň :.1998.80-7238-040-0.pohunekmilan/uzeni;
4189 ..Bernard Williams.New York ::Cambridge University Press,.2007.978-0-521-66216-1;978-0-521-66555-1 (pbk).thomasalan/bernardwilliams;
4190 .Theofil, František.Marie Wardová.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1939..theofilfrantisek/wardova;
4191 .Brett, Simon,(1945-).Další prevít? Jen to ne! :.Praha ::I. Železný,.2002.80-237-3744-9.brettsimon/dalsiprevit;
4192 .John, Toole Kennedy.Spolčení hlupců.:Argo.1995.80-85794-58-6.toolekennedyjohn/spolcenihlupcu;
4193 .Dilov, Ljuben,1927-2008.Ještě jednou o delfínech /.Praha ::Lidové nakladatelství,.1980..dilovljuben/jestejednouodelfinech;
4194 .Viewegh, Michal, 1962- - autor.Účastníci zájezdu.:Brno :.2001.80-7227-090-7.vieweghmichal/ucastnici;
4195 .Neff. Ondřej.Jedno město navíc.:.1989..neffondrej/jedno;
4196 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu II. ročník (1927).Olomouc:Krystal.1927..nahlubinu/1927;
4197 .Fiker, Eduard,1902-1961.Čichač /.Praha ::Naše vojsko,.1971..fikereduard/cichac;
4198 .Margolis, Joseph,1924-.Historied thought, constructed world :.Berkeley ;; London ::University of California Press,.1995.0520201132;0-520-20113-2.margolisjoseph/historied;
4199 .Žalud, Antonín František,1815-1873.Dějepis španělské inquisice /.V Praze ::Kateřina Jeřábková,.1850..zaludaf/dejepis;
4200 .Abrahamffy, Ján, OFM.Knižka modliteb nábožných. [Akademická tlačiareň, Trnava]:Haško Jakub.1693..abrahamffyjan/knizka;
4201 .Jais, Aegidius,1750-1822.Ježíš přítel dítek :.V Praze ::Kateřina Jeřábková,.1854..svobodafrantisekjan/jezis;
4202 .Naso, Ovidius.Promeny.Praha:ODEON.1967..nasoovidius/promeny;
4203 .Kuusela, Oskari..Key terms in ethics.London ::Continuum,.2011...kuuselaoskari/key;
4204 .Dancák, František.Ján Mastiliak (1911-1989) prekladateľ.Prešov:Petra.2006.80-89007-77-5.dancakfrantisek/zivotopisy;
4205 .Hunt, Morton.Dějiny psychologie.Praha:Portál.2000.80-7178-386-2.huntmorton/dejinypsychologie;
4206 .Jules, Verne.Morská obluda.:Mladé letá.1985..vernejules/morskaobluda;
4207 .Maxa, Jiří.Maria.:.2009..maxajiri/srdce;
4208 .Feynman, Richard Phillips.Neobyčejná teorie světla a látky : kvantová elektrodynamika.Praha:Aurora.2001.80-7299-045-4.feymannrichard/neobyčajnateoriesvetla;
4209 .Beiser, Frederick C.,1949-.Schiller as philosopher :.New York ::Oxford University Press,.2005..9780199282821 (alk. paper);019928282X .beiserfrederickc/schillerasphilosopher;
4210 .Birmingham, Peg,1955-.Hannah Arendtandhuman rights.Bloomington ::Indiana University Press,.2006...birminghampeg/hannaharendtandhumanrights;
4211 .Blumstein, Rachel..Everything you need to know about public speaking /.New York ::Rosen Pub. Group,.2000...blumsteinrachel/everythingyouneedtoknowaboutpublicspeaking;
4212 .Brink, Alfred.Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten :.:.1995??.978-3-658-02510-6.brinkalfred/anfertigungwissenschaftlicherarbeiten;
4213 ..The Cambridge companion to Arabic philosophy /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2005.0-521-81743-9 (váz.); 0-521-52069-X (brož.).taylordrichardc/arabic;
4214 .Šimíčková-Čížková, Jitka, 1941- - ;Kimplová, Tereza, 1978- -.Psychodiagnostické metody v práci učitele primárního vzdělávání.:V Ostravě :.2004.80-7042-372-2.simickovajitka/psychodiagnostickemetody;
4215 .Podolský, Peter B. .Slobodomurárstvo - nešťastie našej doby.Bratislava:Magnifikat.2007.978-80-967740-7-4.podolsky/slob;
4216 ..The meaning of liberty beyond earth..:.1995??.9783319095660;978-3-319-09566-0.cockellcharless/themeaningoflibertybeyondearth;
4217 ..Debates in modern philosophy :.New York ;; London ::Routledge,.2013.978-0-415-88797-7; 978-0-415-88798-4.duncanstewart/debatesinmodernphilosophy;
4218 .Nazare-Aga, Isabelle.Láska a manipulace.:Praha :.2009.978-80-7367-234-8.nazareaga/laska;
4219 .Haldon, John F..Byzantium in the seventh century :.Cambridge [England] ;; New York ::Cambridge University Press,.1990..0521264928; 052131917X (pbk.);0-521-26492-8.haldonjohn/byzantium;
4220 .Egon, Bondy.Šaman; Mníšek; Nový věk.:Panorama.1990..bondyegon/samanmnisek;
4221 ..Surviving Hitler and Mussolini :.Oxford ::Berg,.2006..9781845201807 (hbk.); 1845201809 (hbk.); 9781845201814 (pbk.); 1845201817 (pbk.);978-1-84520-180-7.gildearobert/surviving;
4222 .Blanchard, Kenneth.Minutový manažer : Nejrychlejší způsob,jak zvážit vlastní prosperitu.Praha:Pragma.1993.80-85213-29-X.blanchard/minutovy;
4223 .Dretske, Fred.Explaining Behavior. Reasons in a World of Causes.Cambridge ::A Mradford Book,.1988..dretskefred/explainingbehavior;
4224 .Katarína Sienská, OP.O Božej prozreteľnosti. Trenčín:Dominikáni - Smer (Veritas).1942..katarinasienska/obozej;
4225 .Fish, Stanley Eugene..How to write a sentence :.New York ::HarperCollins,.2011..9780061840548; 9780061840531 (pbk.); 9780062006851 (e-book);978-0-06-184054-8.fishstanleyeugene/howtowriteasentence;
4226 .Ješutová, Eva.Od mikrofonu k posluchčúm. Praha:Český rozhlas.2003.80-86762-00-9.jesutovaeva/odmikrofonu;
4227 ..The sociology of art :.New York ::Routledge,.2003..0-415-30884-4 (alk. paper);0-415-30883-6 (pbk.: alk. paper).tannerjeremy/sociology;
4228 .Dionisius, Aeropagita.O mystické teologii : s komentáři sv.Maxima Vyznavače.Praha:Dybbuk.2003.80-903001-5-4.dionyzareopagita/myst;
4229 .Isaac, Asimov.Nemesis.:Laser.1994.80-85601-83-4.asimovisaac/nemesisi;
4230 .Kelsen, Hans,1881-1973.General theory of lawandstate /.New Brunswick, New Jersey ;; London,:Transaction Publishers,.2005.1-4128-0494-9 (brož.).kelsenhans/generaltheoryoflawandstate;
4231 ..Self-representational approaches to consciousness.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2006...kriegeluriah/selfrepresentationalapproachestoconsciousness;
4232 .Aeppli, Ernst.Psychologie snu : (včetně 500 symbolů ve snech).Praha:Sagittarius.1996.80-901898-2-2.aeppliernst/psychologiesnu;
4233 .Harris, Jonathan1960-.Art history :.London ;; New York ::Routledge,.2006.0-415-31976-5; 978-0-415-31976-8; 0-415-31977-3; 978-0-415-31977-5.harrisjonathan/art;
4234 .Lock, F. P..Edmund Burke /.Oxford :; New York ::Clarendon Press ;; Oxford University Press,.1998-2006...lockfp/edmundburke;
4235 .Hughes-Warrington, Marnie.Fifty key thinkers on history /.Milton Park, Oxfordshire ;; New York, NY ::Routledge, TaylorandFrancis Group,.2008.978-0-415-36651-9 (pbk.).hugheswarringtonmarnie/fifty;
4236 .Müller, Oldřich.Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole.Olomouc:Univerzita Palackého.2001.80-244-0231-9.mulleroldrich/disesespecialnimivzdelavacimi;
4237 .Mann, Golo,1909-1994.Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts /.:.2005??.3-596-11330-X.manngolo/deutschegeschichtedes19und20jahrhunderts;
4238 .Krajina, Ladislav.Jsme lepší než zvířata? : přirozenost člověka a jeho naděje na přežití.Olomouc:Votobia.1999.80-7198-369-1.krajinaladislav/jsmelepsinezzvirata;
4239 ..Sufism :.Bloomington, Ind. ::World Wisdom,.2006..0941532755 (pbk. : alk. paper); 9780941532754;0-941532-75-5.michonjeanlouis/sufism;
4240 ..Images of empiricism :.New York ::Oxford University Press,.2007..9780199218844 (alk. paper);0199218846 .montonbradleyjohn/imagesofempiricism;
4241 .Nye, Joseph S.,1937-.Is the American century over? /.:.2005??.978-0-7456-9006-3; 978-0-7456-9007-0.nyejosephs/istheamericancenturyover;
4242 ..Philosophy of science /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2007.978-0-521-71896-7.ohearanthony/philosophyofscience;
4243 .Platts, Mark de Bretton.Ways of meaning :.Cambridge ::Bradford Book,.1997.0-262-66107-1.plattsmarkdebretton/waysofmeaning;
4244 .Schroeder, Paul W..The transformation of European politics, 1763-1848 /.Oxford :; Oxford ;; New York ::Clarendon Press :; Oxford University Press,.1994.0198221193;0-19-822119-3.schroederpaulw/thetransformationofeuropeanpolitics1763-1848;
4245 .Shermer, Michael..The moral arc :.:.2005??.9780805096910 (hardback);978-0-8050-9691-0.shermermichael/themoralarc;
4246 .Van Fraassen, Bastiaan C.,1941-.The scientific image /.Oxford ::Clarendon Press,.1980..0-19-824427-4.vanfraassenbastiaanc/thescientificimage;
4247 .Wyrick, Jean..Steps to writing well /.Boston, MA ::Wadsworth Cengage Learning,.2011..9781439083956 (pbk.); 1439083959 (pbk.);978-1-4390-8395-6.wyrickjean/stepstowritingwell;
4248 ..Acta Apostolicae Sedis A. XXXVII. (1945).Rím:.1945..actaapostolicaesedis/1945;
4249 .Witham, Larry,1952-.Piero\'s light :.:.2005??.9781605984940; 1605984949;978-1-60598-494-0.withamlarry/pieroslight;
4250 .Trigger, Bruce G.1937-.Understanding early civilizations :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2003.978-0-521-70545-5 (brož.); 978-0-521-82245-9 (váz.).triggerbruceg/understandingearlycivilizations;
4251 .Day, Trisha..Inside the school of charity :.Collegeville, Minn. ::Liturgical Press,.2009..9780879070205 (pbk.); 087907020X (pbk.);978-0-87907-020-5.daytrisha/insidetheschoolofcharity;
4252 ..Science and religion :.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2010..9780521760270 (hardback); 0521760275 (hardback);978-0-521-76027-0.dixonthomas/scienceandreligion;
4253 .Anzelm, svätý.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..anzelm/1nezaradene;
4254 .Hass, Aaron.Morální inteligence : jak rozvíjet a kultivovat dobro v nás.Praha:Columbus.1999.80-7249-010-9.hassaaron/moralni;
4255 .Cook, Chris,1945-.The Routledge companion to Britain in the nineteenth century, 1815-1914.London ;; New York ::Routledge,.2005..cookchris/theroutledgecompaniontobritaininthenineteenthcentury1815-1914;
4256 .Charles, Dickens.Nadějné vyhlídky.:Mladá fronta.1965..dickensch/nadejne;
4257 .Řehák, Karel Lev,1843-1941.Růže červené :.V Brně ::Nákladem časopisu Škola B. Srdce P.,.1879..rehakkarellev/ruzecervene;
4258 .Hradecký, Ilja,(1945-).Definice a typologie bezdomovství :.Praha ::Pro Sdružení azylových domů vydala Naděje,.2007.978-80-86451-13-8.hradeckyilja/definice;
4259 .Vejvodová, Emilie.Problém koedukace /.Přerov ::Věstník katolického učitelstva,.1937..vejvodovaemilie/problem;
4260 .Podlaha, Antonín,1865-1932.Posvátná místa království Českého :.Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1913..podlahaantonin/posvatnamista;
4261 .Muller, Ľudovít SJ.Sväté putá.Biskupice pri Dunaji:Milosrdné sestry sv. Kríža.1943..mullerludovitsj/svate;
4262 ..Hymny II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..ssv/hymny;
4263 .Horkheimer, Max,(1895-1973.).Eclipse of reason.New York ::Continuum,.2004..0826477933.horkheimerm/continuum;
4264 .Vyskočil, Jan Kapistran.Blahoslavená Anežka česká. Praha:Universum.1933..vyskociljan/anezka;
4265 ..Analysis and mathematical physics.Boston ::Birkhauser,.2009..9783764399054 (alk. paper);9783764399061 (ebk.).gustafssonbjorn/analysisandmathematicalphysics;
4266 ..Handbook of discrete and combinatorial mathematics.Boca Raton ::CRC Press,.2000..0849301491 .rosenk/handbook;
4267 .Zeman, Miloš.Vzestup a pád české sociální demokracie.Zvole u Prahy:A.Šťastný.2006.80-86739-22-8.zemanmilos/vzestup;
4268 .Wanner, Jan.Spojené státy a evropská válka 1939-1945 : Díl II.. Amerika v boji : Amerika v boji.Praha:Dokořán.2002.80-86569-04-7.wannerjan/spojene;
4269 .Hirt, Tomáš .Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit : (antropologická perspektiva).Plzeň:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeně.2005.80-86898-22-9.hirttomas/soudobe;
4270 .Lee, Martin A..Sny vědomí : CIA,LSD a revolta šedesátých let.Praha:Volvox globator.1996.80-7207-018-5.leemartin/sny;
4271 .Zeilinger, Anton..Einsteins Schleier :.München ::C. H. Beck,.2003..3406502814.zeilingeranton/einsteins;
4272 .Warren, Nicolas de,1969-.Husserl and the promise of time :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2009.978-0-521-87679-7.warrennicolasde/husserl;
4273 .Brown, Stephen F..Historical dictionary of medieval philosophy and theology.Lanham, Md. ::Scarecrow Press,.2007..0810853264 (hardcover : alk. paper);9780810853263 (hardcover : alk. paper).brownstephenf/historical;
4274 ..Melloni\'s pocket medical dictionary, illustrated.London ::Parthenon,.2004..1842140515.mellonijunel/melloni’s;
4275 .Harrison, Brigid C..Power and society :.Boston, MA ::Wadsworth Cengage Learning,.2011..9780495833222;0495833223.harrisonbrigidcallahan/power;
4276 .Hench, L. L..Science, faith, and ethics.River Edge, NJ ::Distributed by World Scientific Pub. Co.,.2001...henchlarryl/science;
4277 .Kapsch, Edda..Verstehen des Anderen :.Berlin ::Parodos,.2007..9783938880111 (pbk.);3938880112 .kapschedda/verstehen;
4278 .Per, Wahlöö.Muž na balkóně.:Svoboda.1987..wahlooper/muznabalkone;
4279 .Pelling, C. B. R..Literary texts and the Greek historian.New York ::Routledge,.2000...pellingchristopherbr/literary;
4280 .Darling, David J..The universal book of mathematics :.Hoboken, N.J. ::Wiley,.2004..0471270474 (cloth : alk. paper).darlingdavidj/theuniversal;
4281 .Tremlin, Todd..Minds and gods.New York ::Oxford University Press,.2006...tremlintodd/minds;
4282 .Alten, Steve.Ztracený svět.:.2013??..altensteve/ztraceny;
4283 .Rappe, Sara,1960-.Reading Neoplatonism :.Cambridge [u.a.] ::Cambridge University Press,.2000.0-521-65158-1.rappesara/reading;
4284 .Dennett, Daniel Clement,1942-.Consciousness explained.London ::Little, Brown and Company,.1991.978-0-316-18066-5 (pb):;978-0-316-18065-8 (hc).dennettdanielclement/consciousness;
4285 .Hall, Donald E.1960-.Subjectivity.New York ::Routledge,.2004..0-415-28761-8 (váz.);0-415-28762-6.halldonaldeugene/subjectivity;
4286 ..E.M. Forster :.London ::Routledge,.1997.0415159261.gardnerphilip/emforster;
4287 .Tournay, Raymond Jacques..Seeing and hearing God with the Psalms :.Sheffield ::JSOT Press,.1991.185075313X.tournayraymondjacques/seeing;
4288 ..The achievement of American liberalism :.New York ::Columbia University Press,.2003..0231112122 (alk. paper);0231112130 .chafewilliamhenry/theachievement;
4289 .Twomey, Jay..The Pastoral Epistles through the centuries.Malden, MA ::Wiley-Blackwell,.2009..9781405126144 (hardcover : alk. paper);1405126140 (hardcover : alk. paper).twomeyjay/thepastoral;
4290 .Hamilton, Laurell K.,(1963-).Obsidiánový motýl.Praha ::Epocha,.2011.978-80-7425-121-4.hamiltonlaurell/obsidianovymotyl;
4291 .Jacob, Joseph M.,1943-.Civil justice in the age of human rights.Burlington, VT ::Ashgate,.2006...jacobjosephm/civiljustice;
4292 ..Encyclopedia of interpersonal violence.Thousand Oaks, Calif. ::Sage Publications,.2008..9781412918008 (cloth);1412918006 (cloth).renzetticlairem/encyclopediaofinterpersonalviolence;
4293 .Forrest, Andrew,1947-.The Spanish Civil War.New York ::Routledge,.2000..0415182115.forrestandrew/thespanishcivilwar;
4294 .Macy, Gary..The hidden history of women\'s ordination :.New York ::Oxford University Press,.2008..9780195189704;0195189701.macygary/thehiddenhistory;
4295 .Fulcher, James..Capitalism.New York ::Oxford University Press,.2004...fulcherjames/capitalism;
4296 .Simpson, Paul,1959-.Language through literature.New York ::Routledge,.1997...simpsonpaul/languagethroughliterature;
4297 .Roberts, Nora, 1950- - autor.Smrtící sláva.:Praha :.2000.80-7249-067-2.robertsnora/smrtici;
4298 .Hall, Linda Jones,1941-.Roman Berytus :.London ::Routledge,.2004..041528919X.halllindajones/romanberytus;
4299 .Matsushima, Yozo,1921-.Differentiable manifolds.New York ::Dekker,.1972.0-8247-1445-8.matsushimayozo/differentiablemanifolds;
4300 .Clancy, Tom, 1947- - autor.Net Force. |p Bod dopadu.:Praha :.2003.80-7257-894-4.clancytom/boddopadu;
4301 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu V. ročník (1930).Olomouc:Krystal.1930..nahlubinu/1930;
4302 .Newton, Roger G..Quantum physics.New York ::Springer,.2002...newtonroger/quantumphysics;
4303 .Coleman, Loren L..Legendy o Kernovi. |n 3, |p Písně vítězství.:Praha :.2008.978-80-7387-083-6.colemanloren/pisnevitezstvi;
4304 .Deaver, Jeffery, 1950- - autor.Krvavá řeka.:Ostrava :.2002.80-7303-072-1.deaverjeffery/krvavareka;
4305 .Moffat, John W..Reinventing gravity :.New York ::Smithsonian Books/Collins,.2008..9780061170881;0061170887.moffatjohnw/reinventing;
4306 .Boyer, Pascal.The naturalness of religious ideas :.Berkeley ::University of California Press,.1994.0-520-07559-5.boyerpascal/thenaturalnessofreligiousideas;
4307 .Chlad, Karel.Svatý Antonín Florentský.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1940..chladk/antonin;
4308 .Simon, Brett.Prevítem snadno a rychle.:Ivo Železný.1994.80-7116-400-3.brettsimon/previtemsnadnoarychle;
4309 .Tournier, Paul.Vina : Pocit, kterému čelíme každý den.Ničí, nebo uzdrav uje? Jak rozlišit skutečnou vinu od falešné : Paul Tournier.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-40-6.tournierpaul/vinapocitkteremucelimekazdyden;
4310 .Dilong, Rudolf,1905-1986.Mladý svadobník /.Praha ;; Bratislava ::L. Mazáč,.1936..dilongrudolf/mladysvadobnik;
4311 .Vondruška, Vlastimil, 1955-.Vládcové ostatků.:Brno :.2007.978-80-243-2898-0.vondruskav/vladcove;
4312 ..Návrat na planetu Zemi :.Praha ::Svoboda,.1985..jiranekmiroslav/navrat;
4313 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu IV. ročník (1929).Olomouc:Krystal.1929..nahlubinu/1929;
4314 .Fiker, Eduard,1902-1961.Jeníkovo dobrodružství /.Praha ::Zrubecký,.1943..fikereduard/jenikovo;
4315 .Straub, Antonius.De Ecclesia Christi, 2 diely.Oeniponte:Rauch.1912..straubantonius/ecclesia;
4316 .McKenna, Erin,1965-.American philosophy :.:.1990??..mckennaerin/american;
4317 .Žák, František,1862-1934.Sedmero postních řečí o oběti mše svaté /.V Praze ::F. Žák,.1897..zakfrantisek/sedmero;
4318 .Solženicyn, Aleksandr Isajevič.Dvě stě let pospolu : 1. Dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1795-1916 : dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1795-1916.Praha:Academia.2004.80-200-1140-4.solzenicyn/dveste;
4319 .Paden, William E., 1939- - autor.Bádání o posvátnu :.:Brno :.2002.80-210-2977-3.padenwilliame/badani;
4320 .Seidl, Rudolf.Osvětim :.S.l. ::s.n.,.1999?..seidlrudolf/osvetim;
4321 .Lai, Karyn,1964-.Learning from Chinese philosophies.Burlington, VT ::Ashgate,.2006...laikaryn/learning;
4322 .Dancák, František.Dal nám príklad - Homiletické príklady 12.Prešov:Petra.2006.80-89007-79-1.dancakfrantisek/dalnampriklad;
4323 .Husserl, Edmund.Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii : II..Praha:Oikoymenh.2006.80-7298-129-3.husserledmund/ideje;
4324 .Doyle, Arthur Conan.Gérardove dobrodružstvá.:Mladé letá.1973..doylearthurconan/gerardovedobrodruzstva;
4325 .London, Jack.Záležitosť mužov. Bratislava:Mladé letá.1975..londonjack/zalezitostmuzov;
4326 .Beiser, Frederick C.,1949-.German idealism :.Cambridge, Mass. ;; London ::Harvard University Press,.2002..0674007697; 9780674027176 (pbk.); 0674027175 (pbk.);0-674-00769-7.beiserfrederickc/germanidealism;
4327 .Bishop, John,1930-.Believing by faith :.New York : Oxford University Press,:Clarendon Press ;.2007..019920554X (alk. paper);9780199205547 .bishopjohn/believingbyfaith;
4328 .Bobbitt, Philip.Terror and consent :.New York ::Alfred A. Knopf,.2008.978-1-4000-4243-2.bobbittphilip/terrorandconsent;
4329 ..Essentials of sociology /.Belmont, CA ::Wadsworth/Cengage Learning,.2011..9780495812951 (pbk.); 0495812951 (pbk.);978-0-495-81295-1.brinkerhoffdavidb/essentialsofsociology;
4330 .Angle, Stephen C.,1964-.Human rights and Chinese thought.New York ::Cambridge University Press,.2002...anglestephenc/humanrightsandchinesethought;
4331 ..The Cambridge companion to Hannah Arendt /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2000.0-521-64571-9 (brož.); 0-521-64198-5 (váz.).villadana/arendt;
4332 .Copan, Paul.Je všechno opravdu relativní? : Kritický pohled na důsledky filozofie relativismu a na kulturu rozkládající pojem pravdy.Praha:Návrat domů.2003.80-7255-076-4.copanpaul/jevsechno;
4333 ..The African philosophy reader :.New York ::Routledge,.2003..0415968097 (pbk.);0-415-96809-7.coetzeeph/theafricanphilosophyreader;
4334 .Morcinek, Gustaw,1891-1963.Ľudia sú dobrí /.Trnava ::Spolok Svätého Vojtecha,.1940..morcinekgustaw/ludia;
4335 .Duncan, John,.How intelligence happens.New Haven ::Yale University Press,.2010...duncanjohn/howintelligencehappens;
4336 .Nazare.Nenechte sebou manipulovat.Praha:Portál.1999.80-7178-256-4.nazareaga/nenechte;
4337 .Haldon, John F..The state and the tributary mode of production /.London ;; New York ::Verso,.1993..0860914968 :; 0860916618 (pbk.) :;0-86091-496-8.haldonjohn/state;
4338 .Jabůrek, Martin.Jednota a mnohost :.:Brno :.2008.978-80-7325-165-9.jaburekmartin/jednota;
4339 .Rajecký,1882-1950.Červené Slovensko /.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1926..rajecky/cervene;
4340 .Bischof, Anita.Aktivní sebeřízení : jak získat kontrolu nad svým časem a prací.:Praha : Grada.2003.80-247-0647-4.bischofklaus/aktivni;
4341 ..The Political economy of hunger /.Oxford [England] :; New York ::Clarendon Press ;; Oxford University Press,.1990-1991...drezejean/thepoliticaleconomyofhunger;
4342 .ROBERT HANNA.Kant and the Foundations of Analytic Philosophy.:.2001.0-19-927204-2.hannarobert/kant;
4343 .Fisher, David E.,1932-.A summer bright and terrible.[Washington, D.C.] ::ShoemakerandHoard :; Distributed by Publishers Group West,.2005...fisherdavide/asummerbrightandterrible;
4344 .Kopeček, Pavel.Slavení křesťanského tajemství.:Brno.2004..kopecekpavel/slaveni;
4345 .Hume, David.Zkoumání o zásadách mravnosti a zkoumání o rozumu lidském.Praha:Jan Laichter.1899..humedavid/zasady;
4346 .Isaac, Asimov.Nahé slunce.:Ivo Železný.1994.80-7116-062-8.asimovisaac/naheslunce;
4347 .Kelsen, Hans,1881-1973..Introduction to the problems of legal theory /.Oxford ::Clarendon Press,.1992.0198255683; 0198265654 (pbk);0-19-825568-3.kelsenhans/introductiontotheproblemsoflegaltheory;
4348 .Krims, Marvin Bennett,1928-.The mind according to Shakespeare :.Westport, Conn. ::Praeger,.2006..0275990818 (alk. paper);9780275990817 (alk. paper);9780275990817.krimsmarvinbennett/themindaccordingtoshakespeare;
4349 .Pease, Allan.Úspešné komunikačné stratégie.Bratislava:IKAR.2006.80-551-1247-9.peaseallan/uspesnekomunikacnestrategie;
4350 ..Dictionary of architectureandconstruction.New York ::McGraw-Hill,.2006...harris/dictionary;
4351 ..Feminist interpretations of Alexis de Tocqueville /.University Park ::Pennsylvania State University Press,.2009..9780271034027 (cloth : alk. paper); 9780271034034 (pbk. : alk. paper);978-0-271-03402-7.lockejill/feministinterpretationsofalexistocqueville;
4352 ..Die Philosophie des Tragischen.Berlin ;; Boston ::De Gruyter,.2011...huhn/philosophie;
4353 .Müller, Oldřich, 1957- - autor.Dramika (nejen) pro speciální pedagogy.:Olomouc :.1995.80-7067-572-1.mulleroldrich/dramikaprospecialnipedagogy;
4354 .Mankiw, N. Gregory,1958-.Principles of economics /.Mason ::South-Western Cengage Learning,.2012.978-0-538-45305-9; 978-0-538-45342-4.mankiwngregory/principlesofeconomics;
4355 .Mach, Jan.Když vás trápí někdo blízký : partnerské a rodinné vztahy a jejich krize.Praha:Portál.1999.80-7178-337-4.machjan/kdyzvastrapinekdoblizky;
4356 ..Radical orthodoxy.New York ::Routledge,.1999...milbankjohn/radicalorthodoxy;
4357 .Mooij, J. J. A..Time and mind.Leiden ;; Boston ::Brill,.2005...mooijjja/timeandmind;
4358 .Nye, Bill..Undeniable :.:.2005??.9781250007131 (hardcover : alk. paper); 1250007135 (hardcover : alk. pape);978-1-250-00713-1.nyebill/undeniable;
4359 .O\'Kane, Rosemary H. T..Paths to democracy :.London ; :; New York :.:Routledge,.2004..0-415-31473-9; 0-415-31474-7.okanerosemaryht/pathstodemocracy;
4360 .Arnold, Paul.Mayská kniha mrtvých : rozluštění mayského písma.Praha:Eminent.2003.80-7281-128-2.arnoldp/mayska;
4361 .Plotnitsky, Arkady..Reading Bohr :.Dordrecht ::Springer,.2006..1402052537; 9781402052538;1-4020-5253-7.plotnitskyarkady/readingbohr;
4362 ..Philosophy of literature /.Malden ::Wiley-Blackwell,.2010.978-1-4443-3363-3.schroederseverin/philosophyofliterature;
4363 .Shields, David,1956-.I think you\'re totally wrong :.:.2005??.9780385351942 (hardback); 9780804169813 (paperback);978-0-385-35194-2.shieldsdavid/ithinkyouretotallywrong;
4364 .Wynn, Mark,1963-.Faith and place :.Oxford ::Oxford University Press,.2009.978-0-19-956038-7.wynnmark/faithandplace;
4365 ..Acta Apostolicae Sedis A. XXXVIII. (1946).Rím:.1946..actaapostolicaesedis/1946;
4366 .Wokler, Robert,1942-2006..Rousseau, the Age of Enlightenment, and their legacies /.Princeton ::Princeton University Press,.2012..9780691147888 (hardcover : alk. paper); 9780691147895 (pbk. : alk. paper);978-0-691-14788-8.woklerrobert/rousseautheageofenlightenmentandtheirlegacies;
4367 .Triola, Mario F..Elementary statistics technology update /.Boston ::Pearson Education,.2012..0321694503;0-321-69450-3.triolamariof/elementarystatistics;
4368 .Villa-Vicencio, Charles..A theology of reconstruction :.New York, NY, USA ::Cambridge University Press,.1992..0521416256 (hardback);0521426286 .villavicenciocharles/atheologyofreconstruction;
4369 .Goodenough, Ursula.The sacred depths of nature.New York ::Oxford University Press,.1998..goodenoughursula/thesacreddepthsofnature;
4370 .Averroes.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..averroes/1nezaradene;
4371 .Wiker, Benjamin,(1960-).Darwinův mýtus :.Praha ::Ideál,.2010.978-80-86995-16-8.wikerb/zivot;
4372 .Kasián, Ján.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..kasianjan/1nezaradene;
4373 .Arnold-Baker, Charles..The companion to British history /.London ;; New York ::Routledge,.2001..0415185831 (pbk.);0-415-18583-1.bakerarnoldcharles/thecompaniontobritishhistory;
4374 .Stanley, Thomas J..Váš soused je milionář : tajemství amerických boháčů.Praha:Pragma.1999.80-7205-643-3.stanleytj/vas;
4375 .Arthur, Conan Doyle.Pes baskervillský.:Perfekt.1966..doylearthurconan/pes;
4376 ..Řeholní kniha a zpěvník Třetího řádu serafinského Otce svatého Františka Z Assisi :.Praha ::nákl. [vl.],.1938..vyskociljankap/reholniknihaazpevnik;
4377 .Hradecká, Vlastimila.Bezdomovství-extrémní vyloučení.Praha:Naděje.1996.80-902292-0-4.hradeckyilja/bezdom;
4378 .Procházka, Jakub,1818-1893.Rukověť ku počátečnému vyučování katolickému náboženství /.V Brně ::Tiskem a nákladem papežské knihtiskárny benediktinů rajhradských,.1886..prochazkajakub/rukovet;
4379 .Podlaha, Antonín,1865-1932.Posvátná místa království českého..Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1907..podlahaantonin/posvatnamista;
4380 ..Sviatosť birmovania.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha.1969..ssv/sviatost;
4381 .Gould, Stephen Jay..Full house :.New York ::Harmony Books,.1996..0517703947.gouldsj/full;
4382 .Amann, Herbert.Analysis.Basel [u.a.]:Birkhauser.2008.9783764388836;9783764388843.amannherbert/analysis;
4383 .Menezes, A. J.1965-.Handbook of applied cryptography.Boca Raton ::CRC Press,.1997..0849385237 .menezes/handbook;
4384 .Zeman, Miloš.Jak jsem se mýlil v politice.Praha:Otto.2005.80-7360-260-1.zemabmilos/jakjsem;
4385 .Wanner, Jan.Spojené státy a evropská válka 1939-1945 : 3. Zápas o Evropu.Praha:Dokořán.2002.80-86569-05-5.wannerjan/spojene;
4386 .Jirák, Jan.Média a společnost : stručný úvod do studia médií a mediální komunikace.Praha:Portál.2007.978-80-7367-287-4.jirakjan/media;
4387 ..Na prahu globální civilizace :.:Praha :.1995.80-7079-090-3.lehmanovazuzana/naprahu;
4388 .Van Bladel, J.,1922-.Electromagnetic fields.Hoboken ::Wiley,.2007..978-0-471-26388-3.vanbladelj/electromagnetic;
4389 .Sokolowski, Robert.Husserlian meditations :.Evanston, USA ::Northwestern University Press,.1989.0-8101-0440-7.sokolowskirobert/husserlian;
4390 .Ryan, James Gilbert..Historical dictionary of the 1940s.Armonk, N.Y. ::M.E. Sharpe,.2006...ryanjamesgilbert/historical;
4391 .Foucault, Michel,1926-1984..Power/knowledge :.New York ::Pantheon Books,.1980..0394513576 :;039473954X .foucaultmichel/power;
4392 .Agassi, Joseph.Science and its History.[Heidelberg]:Springer.2008.9781402056321;9781402056314.agassijoseph/science;
4393 .Desurvire, Emmanuel,1955-.Classical and quantum information theory :.London ::Cambridge University Press,.2009..978-0-521-88171-5 (vaz.).desurvireemmanuel;
4394 .Maddy, Penelope..Second philosophy.New York ::Oxford University Press,.2007...maddypenelope/second;
4395 .Lewens, Tim..Darwin.New York ::Routledge,.2006..9780415346375 (hardback : alk. paper);0415346371.lewenstim/darwin;
4396 .Tugwell, Simon..Beatitudes :.Springfield ::Templegate,.1980..0872430987.tugwellsimon/thebeatitudes;
4397 .Steve, Alten.Meg.:BETA - Dobrovský.1998.80-86029-38-7.altensteve/meg;
4398 .Rappe, Sara,1960-.Reading Neoplatonism :.Cambridge [u.a.] ::Cambridge University Press,.2000.0-521-65158-1.rappesara/reading;
4399 .Dennett, Daniel Clement..Content and consciousness.New York ::Routledge,.1999...dennettdanielclement/content;
4400 ..Edgar Allan Poe.New York ::Routledge,.1997...walkerianm/edgar;
4401 .Vial, Theodore M.,1962-.Liturgy wars :.New York ::Routledge,.2004..0415966981 .vialtheodorem/liturgy;
4402 ..Leadership and management in China :.New York ::Cambridge University Press,.2008..9780521879613 (hbk.);0521879612 (hbk.);9780521705431 (pbk.);0521705436 .chenchaochuan/leadership;
4403 .Underwood, Doug..Journalism and the novel :.New York ::Cambridge University Press,.2008..9780521899529;0521899524.underwooddoug/journalism;
4404 .Hamilton, Laurell K., 1963-.Zápalné oběti. 2010. : V Praze : Triton.2010.978-80-7387-392-9.hamiltonlaurell/zapalneobeti;
4405 .Gangoli, Geetanjali..Indian feminisms.Burlington, VT. ::Ashgate,.2007...gangoligeetanjali/indianfeminism;
4406 .Craig, William Lane..Reasonable faith :.Wheaton, Ill. ::Crossway Books,.2008..9781433501159 (tpb);1433501155 (tpb).craigwilliamlane/reasonablefaith;
4407 .Forrest, Andrew,1947-.The Spanish Civil War.New York ::Routledge,.2000..0415182115.forrestandrew/thespanishcivilwar;
4408 .Maddison, Angus..Contours of the world economy, 1-2030 AD.New York ::Oxford University Press,.2007...maddisonangus/contoursoftheworldeconomy;
4409 ..Companion encyclopedia of Asian philosophy.London ::Routledge,.2001.0-415-03535-X (váz.);0-415-24038-7.carrbrian/companionencyclopediaofasian;
4410 .Smead, Robert N.1954-.Vocabulario vaquero =.Norman ::University of Oklahoma Press,.2004..0806135948 .smeadrobertnorman/vocabulariovaquero;
4411 .Nyberg, Björn,(1929-).Conan mstitel.Praha ::Klub Julese Vernea,.1993.80-901280-7-6.nybergbjorn/mstitel;
4412 ..The Galilee in late antiquity.Cambridge, Mass. [u.a.]:Harvard Univ. Press [u.a.].1994.0674341147 (kart.).levineleei/thegalilee;
4413 .Boothby, Richard.Death and Desire :.New York ::Routledge,.1991.0-415-90172-3.boothbyrichard/deathanddesire;
4414 .Tom, Clancy.Bojová linie.:BB art.2004.80-7341-297-7.clancytom/bojovalinie;
4415 .Jurovský, Stanislav.Pútnik cyrilometodejský 1945.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..putnikcyrilometodejsky/1945;
4416 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VI. ročník (1931).:.1931..nahlubinu/1931;
4417 .Newton, Roger G..Quantum physics.New York ::Springer,.2002...newtonroger/quantumphysics;
4418 .Colfer, Eoin, 1965-.Akta Fowl.:Praha :.2007.978-80-00-01971-0.colfereoin/detektivniagenturapulmesic;
4419 .Jeffery, Deaver.Pekelná kuchyně.:DOMINO.2006.80-7303-282-1.deaverjeffery/pekelnakuchyne;
4420 .SORELL, TOM and G. A. J. ROGERS.Analytic Philosophy and History of Philosophy.New York ::Oxford University Press,.2005.0-19-927899-7.sorelltom/analyticphilosophyandhistoryofphilosophy;
4421 .Boyer, Pascal..Religion explained :.New York ::Basic Books,.2001..0-465-00696-5 (paper);0-465-00695-7 (cloth).boyerpascal/religionexplained;
4422 .Hattler, Franz.Dom podľa srdca Ježišovho.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..hattlerfranz/dompodla;
4423 .Brett, Simon, 1945- - autor.Kdo to tady chodí! :.:Praha :.1998.80-237-3568-3.brettsimon/ktotadychodi;
4424 .Tove, Jansson.Neskoro v novembri.:Slovart.2008.9788080856465.tovejansson/neskorovnovembri;
4425 .Dilong Rudolf(1905-1986).Ja svätý František :.Bratislava ::FKM,.1938..dilongrudolf/jasvatyfrantisek;
4426 .Vondruška, Vlastimil, 1955-.Zloději ostatků.:Brno :.2010.978-80-243-4029-6.vondruskav/zlodeji;
4427 .Neff, Ondřej, 1945- - autor;.Šídlo v pytli :.:Praha :.1991.80-00-00160-8.neffondrej/sidlo;
4428 .Fischer, Rudolf,1901-1957.Neznámému na stopě /.Praha ::SNDK,.1961..fischerrudolf/neznamemu;
4429 .Fraghi, Sebastianus.De Membris ecclesiae.Romae:Pontificia universitas "Angelicum.1937..fraghisebastianus/membris;
4430 .Margolis, Joseph,1924-.The flux of history and the flux of science /.Berkeley ;; London ::University of California Press,.1993.0520083199;0-520-08319-9.margolisjoseph/flux;
4431 .Vodička, Karel Štěpán,1865-1905.P. František Doucha :.V Praze ::K.Š. Vodička,.1884..vodickakarelstepan/doucha;
4432 .František Saleský,1567-1622.Bohumila čili navedení k zbožnému životu /.Praha ::B. Stýblo,.1880??..frantiseksalesky/bohumila;
4433 .Sue, Grafton.P... jako pochybnosti.:BB art.2002.80-7257-780-8.graftonsue/pjako;
4434 .Pagnol, Marcel, 1895-1974 - autor.Jak voní tymián.:Praha :.2004.80-7021-720-0.pagnolmarcel/jakvoni;
4435 .Jaroslav, Seifert.Jablko z klína, Ruce Venušiny, Jaro, sbohem.:Československý spisovatel.1990.80-202-0214-5.seifertjaroslav/jablko;
4436 .Laitinen, Arto..Strong evaluation without moral sources.Berlin ;; New York ::Walter de Gruyter,.2008...laitinenarto/strong;
4437 .Korba, Emil.Spev ruží.Prešov:Petra.2006.80-89007-81-3.korbaemil/spevruzi;
4438 .Henry, Charles P..Bieli vlci.:Mladé letá.1975..henrycharlesp/vlci;
4439 .Cooper, James Fenimore.Stopár. Bratislava:Mladé letá.1969..cooperjamesfenimore/stopar;
4440 .Greene, Brian.Elegantní vesmír : superstruny, skryté rozměry a hledání finální teorie.Praha:Mladá fronta.2001.80-204-0882-7.greenebrian/eleg;
4441 .Bishop, Toby J. F..Corporate resiliency :.Hoboken, N.J. ::Wiley,.2009..9780470405178 (cloth); 0470405171 (cloth);978-0-470-40517-8.bishoptobyjf/corporateresiliency;
4442 .Bobbitt, Philip..The shield of Achilles :.London ::Penguin Books,.2003..0-14-100755-9.bobbittphilip/theshieldofachilles;
4443 .Blinkhorn, Martin,1941-.Mussolini and fascist Italy /.London ::Routledge,.1994..0415102316;0-415-10231-6.blinkhornmartin/mussoliniandfascistitaly;
4444 ..The Cambridge companion to Benjamin Franklin /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2008.978-0-521-87134-1; 978-0-521-69186-4.mulfordcarla/benjamin;
4445 .Swift, Adam.Politická filozofie : základní otázky moderní politologie.Praha:Portál.2005.80-7178-859-7.swiftadam/polit;
4446 ..Teaching academic writing :.London ::Routledge,.2003..041526135X; 0415261368 (pbk.);0-415-26135-X.coffincaroline/teachingacademicwriting;
4447 .Váross, Belo,1894-1962.Poľné hospodárstvo.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1934..varossbelo/polne;
4448 ..College libraries and student culture.Chicago ::American Library Association,.2012...dukelyndam/collegelibrariesandstudentculture;
4449 .Hale, Bob.Necessary beings :.Oxford ::Oxford University Press,.2013.978-0-19-966957-8.halebob/necessary;
4450 .Thaxton, Charles.Tajemství vzniku života : kritická analýza současných teorií. Praha:Návrat domú.2003.80-7255-062-4.thaxton/vznik;
4451 .Gill.Democracy and post-communism :.London ::Routledge,.2002.0-415-27205-X.gill/democracy;
4452 .Dyer, Wayne W., 1940-.Vaše bludy.:Praha :.2008.978-80-7197-351-5.waynedyer/bludy;
4453 .Drolet, Michael,1962-.Tocqueville, democracy, and social reform /.Houndmills, Basingstoke, Hampshire ;; New York ::Palgrave Macmillan,.2003..1403915679 (cloth);1-4039-1567-9.droletmichael/tocquevilledemocracyandsocialreform;
4454 .Tertullianus.Čtvrtá petristická čítanka Apologeticum.:V Praze : Česká katolická charita.1987..tertullian/tert;
4455 .Mozart, Wolfgang Amadeus,1756-1791.Mozart\'s Don Giovanni.Coral Gables, Fla. ::Opera Journeys,.2002..mozartwolfgangamadeus/mozartsdongiovanni;
4456 .Rehoľa svätého Bazila v ČR.Svatý Prokop divotvůrce.:Olomouc :.2003.80-7266-144-2.reholasvatehobazila/prokop;
4457 .Hurban, Jozef Miloslav,.Cesta Slowáka ku Bratrům Slawenským na Morawě a w Čechách. Tiskem Trattner-Károlyiho:W Pešti.1841..hurbanjozefmiloslav/cestaslowaka;
4458 .Isaac, Asimov.Ocelové jeskyně.:Triton.2003.80-7254-243-5.asimovisaac/ocelove;
4459 .Kelsen, Hans,1881-1973..Pure theory of law /.Union, N.J. ::Lawbook Exchange,.2002..kelsenhans/puretheoryoflaw;
4460 .Kripke, Saul A.,1940-.Wittgenstein on rules and private language :.Cambridge ::Harvard University Press,.1998.0-674-95401-7.kripkesaula/wittgensteinonrulesandprivatelanguage;
4461 .Pease, Allan.Proč muži lžou a ženy pláčou.Brno:J.Alman.2001.80-86135-34-9.peasbarbara/procmuzilzou;
4462 .Harris, James A..Of liberty and necessity :.New York ::Oxford University Press.2005..978-0-19-926860-3;0199268606 (alk. paper);9780199268603 .harrisjames/liberty;
4463 ..Leibniz and his correspondents /.:.2005??.978-0-521-04155-3; 0-521-83410-4.lodgepaul/leibnizandhiscorrespondents;
4464 .Wang, Hui,1959-.The end of the revolution :.London ;; New York ::Verso,.2009..9781844673605 (hbk.); 184467360X (hbk.);978-1-84467-360-5.wanghui/end;
4465 .Müller, Oldřich.Lehká mentální retardace v pedagogickopsychologickém kontextu : určeno pro posluchače speciální pedagogiky.Olomouc:Univerzita Palackého.2001.80-244-0207-6.mulleroldrich/lehkamentalniretardace;
4466 .Manktelow, Ken.Psychology of Reasoning :.New York ::Psychology Press,.2004.1-84169-310-3.manktelowken/psychologyofreasoning;
4467 .Maguire, Anne.Stíny duše : temné stránky lidské psychiky z pohledu hlubinné psychologie a spirituálních tradic.Praha:Portál.1999.80-7178-341-2.maguireanne/stinyduse;
4468 .Milbank, John,1952-.Theology and social theory :.Malden, MA ::Blackwell,.2006.1-4051-3684-7; 1-4051-3683-9; 978-1-4051-3684-6; 978-1-4051-3683-9.milbankjohn/theologyandsocialtheory;
4469 .Moon, Jennifer A.,1947-.Critical thinking :.London ::Routledge,.2008.978-0-415-41179-0; 978-0-415-41178-3.moonjennifera/criticalthinking;
4470 .Nørager, Troels.Taking leave of Abraham.Aarhus :; Oakville, CT ::Aarhus University Press ;; International distributors, David Brown Book Company,.2008..noragertroels/takingleaveofabraham;
4471 .Okasha, Samir.Evolution and the levels of selection /.Oxford :; Oxford ;; New York ::Clarendon Press ;; Oxford University Press,.2006.978-0-19-926797-2 (váz.).okashasamir/evolutionandthelevelsofselection;
4472 .Waldenfelds, Hans.Světová nábožeství.Praha:ZVON.1992.80-7113-062-1.waldenfels/svetova;
4473 .Plotnitsky, Arkady..The knowable and the unknowable :.Ann Arbor ::University of Michigan Press,.2002..0472097970 (cloth : alk. paper); 0472067974 (paper : alk. paper);0-472-09797-0.plotnitskyarkady/theknowableandtheunknowable;
4474 .Schroeder, Mark Andrew,1977-.Noncognitivism in ethics /.London ;; New York ::Routledge,.2010..9780415773430 (hardback : alk. paper);978-0-415-77343-0.schroedermarkandrew/noncognitivisminethics;
4475 .Shields, David,1956-.Salinger /.:.2005??.9781476744834; 1476744831;978-1-4767-4483-4.shieldsdavid/salinger;
4476 ..Republicanism :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2002...vangelderenmartin/republicanism;
4477 .Wynkoop, Mary Ann.Dissent in the heartland.Bloomington ::Indiana University Press,.2002..wynkoopmaryann/dissentintheheartland;
4478 ..Acta Apostolicae Sedis A. XXXIX. (1947).Rím:.1947..actaapostolicaesedis/1947;
4479 .Wolin, Sheldon S.,1922-.Democracy incorporated :.Princeton ::Princeton University Press,.2008.978-0-691-13566-3 (váz.).wolinsheldons/democracyincorporated;
4480 .Trotman, C. James,1943-.Frederick Douglass :.Santa Barbara, Calif. ::Greenwood,.2011..9780313350368 (acid-free paper); 9780313350375 (ebook);978-0-313-35036-8.trotmancjames/frederickdouglass;
4481 .Hellemo, Geir,1950-.Adventus Domini :.Leiden ;; New York ::E.J. Brill,.1989..9004088369;90-04-08836-9.hellemogeir/adventusdomini;
4482 ..Expanding humanity\'s vision of God :.Philadelphia ::Templeton Foundation Press,.2001..1890151505 (pbk. : alk. paper);1-890151-50-5.herrmennrobertl/expandinghumanitysvisionofgod;
4483 .Vnuk, František.Pavol Hnilica.Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-004-7.hnilicajan/biskup;
4484 .Kasper, Walter.Jesus, el Cristo.:Salamanca, Espana.1989..kasperwalter/jesus;
4485 ..The Routledge companion to early Christian thought.New York ::Routledge,.2010..9780415442251 (hardback : alk. paper);0415442257 .binghamjeffreyd/theroutledgecompaniontoearlychristianthought;
4486 .Laut, Phil.Peníze jsou moji přátelé.Praha:Talpress.1992.80-85609-05-3.lautphil/penize;
4487 .Doyle, Arthur Conan,(1859-1930).Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa..Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1965..doylearthurconan/dobrodruzstva;
4488 .Blaťák, František,1868-1926.Rozjímání o ctnostech tří sv. redemptoristů sv. Alfonsa, sv. Klementa a sv. Gerarda /.V Praze ::F. Blaťák,.1909..blatakfrantisek/rozjimanioctnostech;
4489 .Levická, Jana.Metódy sociálnej práce. Trnavská univerzita:[Trnava.2003.80-89074-38-3.levickajana/metody;
4490 .Skočdopole, Antonín,1828-1919.První katechismus náboženství katolického /.V Praze ::C.k. školní kněhosklad,.1890..skocdopoleantonin/prvnikatechismus;
4491 .Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Nového zákona zväzok 4.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..ssv/pismosvate70;
4492 .Podlaha, Antonín,1865-1932.Dějiny arcidiecése pražské od konce století XVII. do počátku století XIX..Praha ::Dědictví sv. Prokopa,.1917..podlahaantonin/dejiny;
4493 ..Konvertiti.:.1980?? [s.a.]..samizdat/konvertiti;
4494 .Czechoslovak Republic..The constitution of the Czecho-Slovak Republic,.Greenwich, Conn.,:American association for international conciliation.1922..hoetzl/czechoslovak;
4495 .Schick, Frederic,1929-.Ambiguity and logic.New York ::Cambridge University Press,.2003..0521824583 (hardback);0521531713 .schickfrederic/ambiguity;
4496 .Scheele, Paul R..The PhotoReading whole mind system.Wayzata, Minn. ::Learning Strategies Corp.,.1999..0925480533 .scheelepaul8photo;
4497 .Zaorálek, Lubomír,(1956-).Evropa jako dialog :.Praha ::Úřad vlády České republiky,.2005.80-86734-80-3.zaoralekl/evropa;
4498 .Havel, Václav.Básně. Antikódy. (Spisy, sv. 1.) Usp. a ed. pozn. naps. J. Šulc. 1. vyd.Praha ::Torst,.1999..havelvaclav/spisy1;
4499 .Jünling, Petr.Tak pravil Miroslav Macek,aneb,Démon zblízka.:Praha : Votobia.1998.80-7220-017-8.junlingpetr/tak;
4500 .Veronika, Lombardini.Európska únia.:Štátny pedagogický ústav.2001.80-85756-49-8.lombardiniveronika/europska;
4501 ..Elegance and enigma.New York ::Springer,.2011..9783642208805 (e-book);3642208800 (e-book).schlosshauermaximilian/elegance;
4502 .Kantor, I. L..Hypercomplex numbers :.New York ::Springer-Verlag,.1989..0387969802 .kantoril/hypercomplex;
4503 .Regev, O..Chaos and complexity in astrophysics.New York ::Cambridge University Press,.2006..0521855349 (hbk.);9780521855341.regevoded/chaos;
4504 .Jonathan K. Foster.Memory.Oxford ::Oxford University Press,.2009.978-0-19-280675-8.fosterjonathank/memory;
4505 .Nelson-Jones, Richard..Practical counselling and helping skills.Thousand Oaks, Calif. ::SAGE,.2005...nelsonjonesrichard/practical;
4506 .Swedin, Eric Gottfrid..Science in the contemporary world :.Santa Barbara, Calif. ::ABC-CLIO,.2005..1851095241 (hardback : acid-free paper);1851095292 (eBook).swedinericg/science;
4507 .Per, Wahlöö.Policie pomo pije.:Svoboda.1990..wahlooper/policie;
4508 .Darwin, Charles,1809-1882..Evolutionary writings.New York ::Oxford University Press,.2008..9780199208630;0199208638.darwincharles/evolutionary;
4509 .Turk, Christopher..Effective speaking :.New York ::E. & F.N. Spon,.1985..0419130209;0419130306 .turkchristopher/effective;
4510 .Steve, Alten.Hlubina.:Alpress.1999.80-7218-293-5.altensteve/hlubina;
4511 ..Transcendence :.New York ::Routledge,.2004..0415967031 (alk. paper);041596704X (pbk. : alk. paper).schwartzreginam/transcendence;
4512 ..Habermas and the unfinished project of modernity :.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.1997..0262041561 (hc : alk. paper);0262540800 (pb : alk. paper).passerindentrevesmaurizio/habermas;
4513 .Suissa, Judith,1966-.Anarchism and education :.New York ::Routledge,.2006..0415371945 .suissajudith/anarchism;
4514 ..Ernest Hemingway :.London ::Routledge,.1997.0415159342.meyersjeffrey/ernest;
4515 .Jenkyns, Richard..A fine brush on ivory :.New York ::Oxford University Press,.2004..0199276617 .jenkynsrichard/afine;
4516 .Arnold, Russell C. D..The social role of liturgy in the religion of the Qumran community.Boston ::Brill,.2006...arnoldrussellcd/thesocial;
4517 ..Environmental markets :.New York ::Columbia University Press,.2000..0231115881 (cloth);023111589X (paper).chichilniskygraciela/environmental;
4518 .Vaughn, Karen Iversen.Austrian economics in America :.Cambridge ::Cambridge University Press,.1994.0-521-44552-3.vaughnkareniversen/austrian;
4519 .Campos, Joseph H..The state and terrorism.Burlington, VT ::Ashgate,.2007...camposjosephh/thestateandterrorism;
4520 ..Come, thou long expected Jesus :.Wheaton, Ill. ::Crossway Books,.2008..9781433501807 (tpb.);1433501805 (tpb.);9781433504174 (pdf);9781433504181 (mobipocket).guthrienancy/comethoulong;
4521 .Forster, Marc R..Catholic revival in the age of the baroque.New York ::Cambridge University Press,.2001...forstermarcr/catholicrevival;
4522 .Maga, Timothy P.,1952-.The 1960s.New York, NY ::Facts On File, Inc.,.2003..0816048096 .magatimothyp/the1960s;
4523 ..Cognitive linguistics and non-Indo-European languages.New York ::Mouton de Gruyter,.2003...casadeugeneh/cognitivelinguistics;
4524 .Newman, Michael,1946-.Socialism.New York ::Oxford University Press,.2005..0192804316 .newmanmichael/socialism;
4525 ..One hundred twentieth-century philosophers.New York ::Routledge,.1998..0415179963 (pbk. : alk. paper).brownstuartc/onehundred;
4526 .Sessa, Kristina..The formation of papal authority in late antique Italy :.New York ::Cambridge University Press,.2012..9781107001060 (hardback);1107001064 .sessakristina/theformation;
4527 .Han, Jiawei.Data mining :.San Francisco ::Morgan Kaufmann Publishers,.2001.1-55860-489-8.hanjiawei/datamining;
4528 .Tom, Clancy.Čestný dluh-diel 2.:Mustang.1995.80-7191-085-6.clancytom/cestnydluhdiel2;
4529 .Jurovský, Stanislav.Pútnik cyrilometodejský 1946.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..putnikcyrilometodejsky/1946;
4530 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu IX. ročník(1934).Olomouc, Praha:Krystal.1934..nahlubinu/1934;
4531 .Glimm, James..Quantum physics :.New York ::Springer-Verlag,.1987..0387964762 :;0387964770 .glimmjames/quantumphysics;
4532 .Colfer, Eoin, 1965-.Akta Fowl.:Praha :.2007.978-80-00-01971-0.colfereoin/aktafowl;
4533 .Deaver, Jeffery, 1950- - autor.Katedrála hrůzy.:Ostrava :.2001.80-7303-024-1.deaverjeffery/katedralahruzy;
4534 .McMahon, David.String theory demystified.New York, N.Y. ::McGraw-Hill,.2009.978-0-07-149870-8.mcmahondavid/string;
4535 .Boyer, Pascal.Tradition as truth and communication :.Cambridge ::Cambridge University Press.2006, c1990.978-0-521-02466-2 (brož.);978-0-521-37417-0.boyerpascal/traditionastruthandcommunication;
4536 .Perlaky, Lajos.Savonský zajatec.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..perlakylajos/savonsky;
4537 .Rétif de La Bretonne, Nicolas-Edme,(1734-1806).Anti-Justina.Praha ::Agentura Cesty,.1991.80-900279-3-8 .bretonnedelaretif/antijustina;
4538 .Jansson, Tove, 1914-2001 - autor; - ilustr.;.Tatínek píše paměti.:Praha :.1995.80-00-00135-7.tovejansson/tatinekpisepameti;
4539 .Dickens, Charles,1812-1870.Zlé časy /.Praha ::Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění,.1953..dickenscharles/zlecasy;
4540 .Vondruška, Vlastimil.Fiorella a Bratrstvo křišťálu : tajemný příběh alchymistovy dcery z Prahy císaře Rudolfa II.Praha:Albatros.2006.80-00-01841-1.vondruskav/fiorella;
4541 .Neff, Ondřej,1945-.Všechno je jinak :.Praha ::Albatros,.1986..neffondrej/vsechno;
4542 .Bárány, Ignác,1833-1882.Druhá čítanka.Budapešt:[Spolok sv. Štefana].1911..baranyignac/druhacitanka;
4543 .Mazzella, Camillo.De religione et ecclesia :.Prati ::Giachetti,.1905..mazzellacamillo/dereligione;
4544 .Benson, Lee..Dewey\'s dream.Philadelphia ::Temple University Press,.2007...bensonlee/dewey;
4545 ..Milosrdný Samaritán :.V Praze ::Bedřich Stýblo,.1860..stulcvaclav/milosrdny;
4546 .Sue, Grafton.Q... jako queen.:BB art.2003.80-7341-022-2.graftonsue/qjako;
4547 .Pagnol, Marcel, 1895-1974 - autor.Živá voda.:Praha :.2001.80-7021-422-8.pagnolmarcel/ziva;
4548 .Jaroslav Seifert..Dílo Jaroslava Seiferta : 1.sv.. Město v slzách.Praha:Akropolis.2001.80-7304-008-5.seifertjaroslav/dilo;
4549 ..Natural conflict resolution.Berkeley ::University of California Press,.2000...aurelifilippo/natural;
4550 .Langston, Douglas C.,1950-.Conscience and other virtues :.University Park ::The Pennsylvania State University Press,.2001.0-271-02789-4.langstondouglas/conscience;
4551 .Kubek, Emil.Vypijte, kumo : Problematika alkoholizmu v tvorbe Emila Kubeka (1857-1940).Prešov:Petra.2006.80-89007-83-X.kubekemil/vypijte;
4552 .May, Karl, 1842-1912 - autor.Jednooký Joe.:Praha :.1991.80-85110-75-X.maykarol/jednookyjoe;
4553 .Francisco, Coloane.Ohňová zem.:Mladé letá.1974..coloane/ohnovazem;
4554 .Marx, André.Záhada čierneho havrana. Bratislava:Mladé letá.1999..marxandre/28ciernehohavrana;
4555 .Jacq, Christian.Usirove tajomstvá 4 : Veľké tajomstvo.Bratislava:IKAR.2005.80-551-1081-6.jacqchristian/usirovetajomstva;
4556 .Beiser, Frederick C.,1949-.Diotima\'s children.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2009...beiserfrederickc/diotimaschildren;
4557 ..Contemporary sensorimotor theory /.:.1995??.9783319051062;978-3-319-05106-2.bishopjohnmark/contemporarysensorimotortheory;
4558 .Bodanis, David..Electric universe :.London ::Little, Brown,.2004..0316729728;0-316-72972-8.bodanisdavid/electricuniverse;
4559 .Brkic, Jovan..Bearings.New York ::Peter Lang Publishing,.2013...brkicjovan/bearings;
4560 ..Enlarging the Euro area.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2006...dysonkennethhf/enlargingtheeuroarea;
4561 ..The Cambridge companion to Camus /.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2007..9780521840484; 0521840481; 9780521549783 (pbk.); 0521549787 (pbk.);978-0-521-84048-4.hughesedwardj/camus;
4562 .Novák, Tomáš.Jak se zbavit stresu.Praha:Grada.1999.80-7169-758-3.novaktomas/jakse;
4563 .Coggan, Philip..Guide to hedge funds :.Hoboken, N.J. ::Wiley,.2011..0470926554; 9780470926550;0-470-92655-4.cogganphilip/guidetohedgefunds;
4564 .Duchhardt, Heinz,.Barock und Aufklarung /.:.1995??..duchhardtheinz/barockundaufklarung;
4565 ..Modality :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2010.978-0-19-956581-8 (váz.).halebob/modality;
4566 .Gill, Natasha..Educational philosophy in the French Enlightenment :.Farnham ::Ashgate,.2010..9780754662891 (hbk.); 0754662896 (hbk.); 9781409406204 (ebk.); 1409406202 (ebk.);978-0-7546-6289-1.gillnatasha/educational;
4567 .Dion, Fortune.Psychická sebaobrana.:Eugenika.1998.80-88913-15-2.fortunedion/sebaobrana;
4568 .Drucker, Peter F.1909-2005..The five most important questions you will ever ask about your organization /.[New York] :; San Francisco ::Leader to Leader Institute ;; Jossey-Bass,.2008..9780470227565 (pbk.); 0470227567 (pbk.);978-0-470-22756-5.druckerpeterf/thefivemostimportantquestionsyouwilleveraskaboutyourorganization;
4569 .McCarthy, Patrick,,1941-.Albert Camus, The stranger. NY ::Cambridge University Press.2004..0521832101 (hardback);0521539773 (paperback).mccarthypatrick/camus;
4570 .Fisher, Alec..The logic of real arguments /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2004..0521652413; 0521654815 (Pbk.);0-521-65241-3.fisheralec/thelogicofrealarguments;
4571 .Fahlberg, H.L..HVIEZDA PREZRÁDZA PÁCHATEĽA. vydavateľstvo SÚV ČSM v Bratislave:SMENA.1960..fahlberg/hviezda;
4572 .Hurban, Jozef Miloslav,.Církew ewanjelicko-lutheránská w její wnitřních žiwlech a bojích na swětě se zláštním ohledem na národ slowenský w této církwi spasení swé hledající Swazek 1. František Xaver Škarnycl:Skalica.1861..hurbanjozefmiloslav/cirkew;
4573 .Asimov, Isaac, 1920-1992 - autor.Roboti a impérium.:Praha :.2002.80-7254-298-2.asimovisaac/imperium;
4574 .Kelsen, Hans,1881-1973.Society and nature :.Clark, New Jersey ::Lawbook Exchange,.2009.978-1-58477-986-5.kelsenhans/societyandnature;
4575 .Kripke, Saul A..Naming and necessity /.Cambridge (Mass.) ::Harvard University Press,.1980.0-674-59846-6.kripkesaula/namingandnecessity;
4576 .Měchurová, Albína.Jak dobře mluvit a úspěšně jednat :.:Praha :.2008.978-80-86723-32-7.mechurkovaalbina/jakdobremluvit;
4577 .Harris, Bob,1964-.The Scottish people and the French Revolution /.London ::PickeringandChatto,.2008..9781851968848 (hbk.); 1851968849 (hbk.);978-1-85196-884-8.harrisbob/scottish;
4578 .Lodge, David,1935-.The art of fiction :.New York ::Viking,.1993..0670848484 :;0-670-84848-4.lodgedavid/theartoffiction;
4579 .Hull, Margaret Betz,1969-.The hidden philosophy of Hannah Arendt /.London ;; New York ::RoutledgeCurzon,.2002..0700717048;0-7007-1704-8.hullmargaretbetz/hidden;
4580 .Maltz, Maxwell.Psychokybernetika : nový způsob,jak žít plnějším životem.Praha:Pragma.1998.80-7205-603-4.maxwellmaltz/psychokybernetika;
4581 .Manktelow, K. I.,1952-.Reasoning and thinking /.Hove ;; New York ::Psychology Press,.2008.978-0-86377-709-7 :; 0-86377-708-2 (hard).manktelowki/reasoningandthinking;
4582 .Říčan, Pavel.Dětská klinická psychologie.Praha:Grada.2006.80-247-1049-8.ricanpavel/detskaklinickapsychologie;
4583 .Milgate, Murray.After Adam Smith :.Princeton ::Princeton University Press,.2009..978-0-691-14037-7.milgatemurray/afteradamsmith;
4584 ..Aquinas, education, and the East /.:.2005??.9789400752603;978-94-007-5260-3.mooneytbrian/aquinaseducationandtheeast;
4585 .Norberg-Schulz, Christian, 1926-2000.Genius loci :.:Praha :.2010.978-80-7363-303-5.norbergschulzchristian/geniusloci;
4586 .Okasha, Samir.Philosophy of science :.New York ::Oxford University,.2002.0-19-280283-6.okashasamir/philosophyofscience;
4587 .Mcleod, Hugh.Náboženství a lidé západní Evropy : (1789-1989).Brno:Centrum pro stud.dem.a kult..2007.978-80-7325-124-6.mcleodh/naboz;
4588 .Schrödinger, Erwin,1887-1961..What is life? :.Cambridge ::Cambridge University Press,.1992.0521427088;0-521-42708-8.schrodingererwin/whatislife;
4589 .Shils, Edward,1910-1995..The order of learning :.New Brunswick, N.J., U.S.A. ::Transaction Publishers,.1997..1560002980 (cloth : alk. paper);1-56000-298-0.shilsedward/theorderoflearning;
4590 ..The origins of the telescope /.Amsterdam ::KNAW Press,.2010..9789069846156; 9069846152;978-90-6984-615-6.vanheldenalbert/theoriginsofthetelescope;
4591 .Wussing, Hans..6000 Jahre Mathematik :.Berlin ::Springer,.2008-c2009...wussinghans/6000jahremathematik;
4592 ..Acta Apostolicae Sedis A. XL. (1948).Rím:.1948..actaapostolicaesedis/1948;
4593 .Wolle, Stefan.Der große Plan :.Berlin ::Links,.2013.978-3-86153-738-0.wollestefan/dergroseplas;
4594 .Trotsky, Leon,1879-1940.History of the Russian Revolution.Chicago, Ill. ::Haymarket Books,.2008..trotskyleon/historyoftherussianrevolution;
4595 .Kléméns z Alexandreie,asi 150-asi 215.Alexandrian christianity :.London ::SCM,.1954..klemenszalexandreie/alexandrianchristianity;
4596 .Harrison, Edward Robert..Masks of the universe :.Cambridge, UK ;; New York ::Cambridge University Press,.2003..0521773512;0-521-77351-2.harrisonedwardrobert/masksoftheuniverse;
4597 .Dyer, Wayne W..Vaše bludy : Umíte ovládat své pocity? Děláte si starosti, co si o vás pomyslí ostatní?-.Praha:Talpress.1995.80-85609-83-5.dyerw/bludy;
4598 .Cencini, Amedeo.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..cenciniamedeo/1nezaradene;
4599 ..The Routledge companion to epistemology /.London ::Routledge,.2011.978-0-415-96219-3 (váz.).berneckersvenpritchardduncan/theroutledgecompaniontoepistemology;
4600 .Poissant, Charles.Jak myslí milionáři.Praha:Alternativa.1996.80-85993-06-6.poissantc/jak;
4601 .Schmoller, Alfred.Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament /.Stuttgart ::Württembergische Bibelanstalt,.1973.3-438-05131-1.schmolleralfred/handkonkordanzzumgriechischenneuentestament;
4602 .Doyle, Arthur Conan,(1859-1930).Příliv smrti :.[Statenice] ::Millennium,.2009.978-80-86201-66-5 .doylearthurconan/priliv;
4603 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Záhady dejepisné - sešit 4..Praha:.1888?..sasinekfrankovitazoslav/zahady4;
4604 .Erhard, Thiel.Reč ľudského tela prezrádza viac ako tisíc slov.:PLASMA SERVICE.1993.80-901412-0-X.thiele/rec;
4605 .Riedl, Kazimír.Učenie viery a mravov v príkladoch. Sväzku 2. Sošit 2..Trnava:Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha).1912..riedlkazimir/mravnacitanka;
4606 .Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona. 1..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..ssv/pismosvate68_69;
4607 .Procházka, Matěj,1811-1889.Žiwot bl. Jana Sarkandra mučeníka /.W Brně ::W komisi u Antonína Nitsche,.1861..prochazkamatej/ziwot;
4608 .Kaššovic, Ján.Dve pápežské encykliky.:.1932..kassovicjan/dve;
4609 .Viktorín, Jozef Karol.Grammatik der slovakischen Sprache : zum Schul- und Selbstunterrichte bearbeitet, mit Übungsaugaben, Gesprächen, einem ausführlichen Wörterverzeichnis und einer populären Chrestoma. :Pest : Verlag von Wilhelm Lauffer.1862..viktorinjozef/grammatik;
4610 .Garrity, Thomas A.,1959-.All the mathematics you missed :.New York, NY ::Cambridge University Press,.2002..0521792851;0521797071 .garrityhomas/themathematicsyoumissed;
4611 .Scott, Charles E..The time of memory.Albany ::State University of New York Press,.1999..0791440818 (hardcover : alk. paper);0791440826 (pbk. : alk. paper).scottcharles/time;
4612 .Al.Zelená kniha : 1.díl. : Řešení problému demokracie.Moc lidu.Praha:Dialog.1990.80-85194-11-2.kaddafi/zelena;
4613 .Robert, Fico.Nutná obrana.:Ludoprint.2001.80-968329-3-X.ficorobert/nutna;
4614 .Mašek, Jiří.Mráz přichází z Bílého domu,aneb, Co vám demokratická média nechtějí nebo nesmějí říkat.Praha:Earth Save.2004.80-903085-5-4.masekjiri/mraz;
4615 .Pacner, Karel.Československo ve zvláštních službách II. : 2.díl. 1939-1945 : pohledy do historie československých výzvědných služeb 1914-1989.Praha:Themis.2002.80-7312-002-X.pacnerkarel/ceskoslovensko;
4616 .Kersting, Gotz.Elementare Stochastik.Basel:Birkhauser.2010.9783034604130.kerstinggotz/elementare;
4617 .Baron, John H..Chamber music :.New York ::Routledge,.2010..9780415994187 (hardback);0415994187 (hardback);9780203891230 (ebook);0203891236 (ebook).baronjohnh/chamber;
4618 .Hausman, Carl R..Charles S. Peirce\'s evolutionary philosophy.Cambridge ::Cambridge university Press,.1997.0-521-59736-6 (brož.) :;0-521-41559-4.hausmancarlr/charles;
4619 .Parker, James N..Mental Health - A Medical Dictionary, Bibliography, and Annotated Research Guide to Internet References.San Diego:ICON Group International Inc.2003..parkerjamesn/mental;
4620 .Ravid, Ruth..Practical statistics for educators.Lanham, MD ::Rowman & Littlefield,.2010...ravidruth/practical;
4621 ..Science in the context of application.New York ::Springer,.2011..9789048190508;9048190509;9789048190515 (ebk.);9048190517 (ebk.).carriermartin/science;
4622 .Sjöwall, Maj, 1935- - autor.Roseanna ;.:Praha :.2000.80-7202-582-1.wahlooper/roseana;
4623 .Davidson, Donald,1917-2003..Problems of rationality.New York ::Oxford University Press,.2004..0198237545 (alk. paper);0198237553 (pbk. : alk. paper).davidsondonald/problems;
4624 .Villa, Dana Richard..Arendt and Heidegger.Princeton, N.J. ::Princeton University Press,.1996...villadanarichard/arendt;
4625 .Alten, Steve, 1959- - autor.MEG: v pradávných vodách.:Praha :.2005.80-7341-602-6.altensteve/vpradavnych;
4626 ..Lifelines :.Edmonton ::University of Alberta Press,.1999..0888643128.boehmreinhild/lifelines;
4627 .Derry, Gregory N..What science is and how it works.Princeton ::Princeton University Press,.1999.0-691-05877-6 .derrygregoryneil/what;
4628 ..Surrealism and architecture.New York ::Routledge,.2005..0415325196 (hdbk. : alk. paper);041532520X (pbk. : alk. paper);0203358155 (ebook).micalthomas/surrealism;
4629 ..John Dos Passos :.London ::Routledge,.1997.0415159350.mainebarry/john;
4630 .English, Edward D..Encyclopedia of the medieval world.New York:Facts On File.2005.0816046905 .englishedwardd/encyclopedia;
4631 ..Economic integration, democratization and national security in East Asia :.Northampton, MA ::Edward Elgar,.2007..1845429788 (hbk.);9781845429782.chowpetercy/economic;
4632 .Dodd, James,1968-.Violence and phenomenology.New York ::Routledge,.2009..9780415800167 (alk, paper);0415800161 (alk. paper);9780203873342;0203873343.doddjames/violence;
4633 ..A decade of human security.Aldershot ::Ashgate,.2006...macleansandrajean/adecadeofhumansecurity;
4634 ..Come, thou long expected Jesus :.Wheaton, Ill. ::Crossway Books,.2008..9781433501807 (tpb.);1433501805 (tpb.);9781433504174 (pdf);9781433504181 (mobipocket).guthrienancy/comethoulongexpectedjesus;
4635 .Forsythe, Gary..A critical history of early Rome.Berkeley ::University of California Press,.2005...forsythegary/acriticalhistory;
4636 .Magner, Lois N.,1943-.A history of medicine.Boca Raton ::Taylor & Francis,.2005..0824740742 (alk. paper);9780824740740.magnerloisn/ahistoryofmedicine;
4637 .Cavanaugh, Jillian R..Living memory :.Malden, MA ::Wiley-Blackwell,.2009..9781405168823 (hardcover : alk. paper).cavanaughjillianr/livingmemory;
4638 .Stanley, Jason..Language in context.New York ::Oxford University Press,.2007...stanleyjason/languageincontext;
4639 .Critchley, Simon,1960-.On humour.New York ::Routledge,.2002..0415251206 (hbk);0415251214 .critchleysimon/onhumour;
4640 .Bowes, Kimberly Diane,1970-.Private worship, public values, and religious change in late antiquity.New York ::Cambridge University Press,.2008..9780521885935 .boweskimberlydiane/privateworship;
4641 .Atkins, P. W.1940-.Creation revisited.New York ::W.H. Freeman,.1992..0716745003.atkinspw/creationrevisited;
4642 .Tom, Clancy.Duhová šestka.:BB art.2000.80-7257-199-0.clancytom/duhovasestka;
4643 .Jurovský, Stanislav.Pútnik cyrilometodejský 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..putnikcyrilometodejsky/1947;
4644 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XI. ročník. Olomouc:Krystal.1936..nahlubinu/1936;
4645 .Enderton, Herbert B..A mathematical introduction to logic.New York (NY), Boston (MA) ::Harcourt/Academic Press,.2001.0-12-238452-0.endertonherbert/amathematicalintroductiontologic;
4646 .Colfer, Eoin, 1965- - autor;.Artemis Fowl.:Praha :.2002.80-00-01039-9.colfereoin/artemisfowl;
4647 .Jeffery, Deaver.Lekce smrti.:DOMINO.2004.80-7303-182-5.deaverjeffery/lekcesmrti;
4648 .Khalifa, Nouha.Hardship and deliverance in the Islamic tradition.London ::I. B. Tauris,.2010..khalifanouha/hardship;
4649 .Davis, Wayne A.,1951-.Meaning, expression, and thought.New York ::Cambridge University Press,.2003...daviswayne/meaningexpressionandthought;
4650 .Brin, David, 1950- - autor.Praktický efekt.:Plzeň :.1993.80-85601-44-3.brindavid/praktickyefekt;
4651 .Buggé, Carole - autor.Sherlock Holmes a bezhlavý mnich.:Brno :.2003.80-7217-208-5.buggecarole/sherlockholmes;
4652 .Jansson, Tove.Otecko a more. .Bratislava :Slovart.2009.978-80-8085-783-7.tovejansson/oteckoamore;
4653 .Diviš, Ivan,1924-1999.Tři sbírky.:.1981..divisivan/noevypoustikrkavce;
4654 .Vondruška, Vlastimil, 1955-.Fiorella a záhada mrtvého netopýra :.:Praha :.2007.978-80-00-01952-9.vondruskav/fiorella;
4655 .Ondřej, Netík.Zelený skřítek a děvčátko jménem Diana.:Straky na vrbě.2006.80-86428-66-4.netikondrej/zeleny;
4656 .Bárány, Ignác,1833-1882.Druhá čítanka.Budapešt:[Spolok sv. Štefana].1897..baranyignac/druhacitanka;
4657 .Murray, Patrice.De Ecclesia Christi tractatus.Dublin:Glasham.1860..murraypatrice/deecclesia;
4658 .Boisvert, Raymond D..John Dewey.Albany, N.Y. ::State University of New York Press,.1998...boisvertraymond/john;
4659 .James, Grady.Bílý plamen.:Talpress.2000.80-7197-170-7.gradyjames/bily;
4660 .Sue, Grafton.R... jako risk.:BB art.2005.80-7341-451-1.graftonsue/rjako;
4661 .Ondřej, Sekora.Čmeľka Aninka.:EGMONT NEOGRAFIA.1998.80-7134-916-X.sekoraondrej/cmelka;
4662 .Waal, F. B. M. de1948-.Good natured.Cambridge, MA ::Harvard University Press,.1996...waal/good;
4663 ..Moral development, self, and identity /.Mahwah, N.J. ::Lawrence Erlbaum Associates,.2004..0-8058-4286-1.lapsleydaniel/moral;
4664 .Novosád, František.Hodina filozofie.Bratislava:IRIS.2004.80-89018-73-4.novosadfrantisek/hodina;
4665 .Hawkes, Terence.Strukturalismus a sémiotika.Brno:Host.1999.80-86055-62-0.hawkes/strukt;
4666 .May, Karol.Quimbo.:Toužimský a Moravec.1995.80-85773-46-5.maykarol/quimbo;
4667 .May, Karl.Syn lovca medveďov. Bratislava:Mladé letá.1969..maykarol/synlovcamedvedov;
4668 ..Naturalism defeated? :.Ithaca ::Cornell University Press,.2002..0801439728 (alk. paper); 0801487633 (pbk.);0-8014-3972-8.beilbyjamesk/naturalismdefeated;
4669 ..A companion to nineteenth-century Europe, 1789-1914 /.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2006..9781405113205 (alk. paper); 1405113200 (alk. paper);978-1-4051-1320-5.bergerstefan/nineteenth;
4670 .Bishop, Michael A..Epistemology and the psychology of human judgment.New York ::Oxford University Press,.2005..0195162293 (alk. paper);0195162307 (pbk. : alk. paper).bishopmichaela/epistemologyandthepsychologyofhumanjudgment;
4671 .Boehm, Christopher.Moral origins :.New York ::Basic Books,.2012.978-0-465-02048-5.boehmchristopher/moralorigins;
4672 .Broadie, Alexander,1942-.A history of Scottish philosophy.Edinburgh ::Edinburgh University Press,.2009...broadiealexander/ahistoryofscottishphilosophy;
4673 .Angold, Michael..Church and society in Byzantium under the Comneni, 1081-1261 /.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.1995..0521264324 (hardback);0-521-26432-4.angoldmichael/churchandsocietyinbyzantiumunderthecomneni1081-1261;
4674 ..The Cambridge companion to Carnap /.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2007.978-0-521-84015-6 (váz.); 978-0-521-54945-5 (brož.) :.friedmanmichael/carnap;
4675 .Casement, Patrick.Hledání a objevování : jak se učit v psychoanalýze od pacienta.:Praha : Lidové noviny.1999.80-7106-324-X.casementpatrick/hledani;
4676 .Coggins, Geraldine,1975-.Could there have been nothing? :.Houndmills, Basingstoke, Hampshire ;; New York ::Palgrave Macmillan,.2010..9780230573635 (hardback); 0230573630 (hardback);978-0-230-57363-5.cogginsgeraldine/couldtherehavebeennothing;
4677 .Ducheyne, Steffen..The main business of natural philosophy :.Dordrecht ;; London ::Springer,.2012..9789400721258 (hbk.) :; 9400721250 (hbk.) :;978-94-007-2125-8.ducheynesteffen/themainbusinessofnaturalphilosophy;
4678 .Hales, Steven D..Relativism and the foundations of philosophy.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2006...halessteven/relativism;
4679 .Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka I. diel p a-k.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1959..peciarstefan/ssj;
4680 .Gillett, Andy..Successful academic writing /.Harlow ::Peasrson Longman,.2009..9780273721710 (pbk.) :; 0273721712 (pbk.) :;978-0-273-72171-0.gillettandy/successful;
4681 .Dreikursová, Fergusonová, Eva.Adlerovská teória.Bratislava :Slovenská adlerovská spoločnosť.2004.80-969264-7-0.dreikursovafergusonovaeva/adlerovska;
4682 .Lemoyne, Giovanni Battista.Sny Don Bosca.:.2011..lemoynegiovannibattista/sny;
4683 .Drummond, John J.,1945-.Historical dictionary of Husserl\'s philosophy /.Lanham, Md. ::Scarecrow Press,.2008..9780810853683 (hardcover : alk. paper); 081085368X (hardcover : alk. paper);978-0-8108-5368-3.drummondjohnj/historicaldictionaryofhusserlsphilosophy;
4684 .Honohan, Iseult,,1951-.Civic republicanism. New York ::Routledge.2002..0415212103 (hb.);0415212111 .honohaniseult/civic;
4685 .Fishlow, Albert..Starting over :.Washington, D.C. ::Brookings Institution Press,.2011...fishlowalbert/startingover;
4686 .Babula, Vladimír.Signály z vesmíru. Bratislava:Slovenské nakladateľstvo detskej knihy.1956..babulavladimir/signaly;
4687 .Priest, Graham.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..priestgraham/1nezaradene;
4688 .Hurban, Jozef Miloslav.Oswědčení Ewanjeliků Nezměněného Augsspurského Wyznání wěrně se přidržejicich. Tiskem OO. Mechiaristů:We Wídni.1862..hurbanjozefmiloslav/osvedceni;
4689 .Reuss, Gustáv,.Května Slovenska čili Opis všech Jevnosnubých na Slovensku divorostaucích a mnohých zahradních Zrostlin podlé saustavy De Candolle-ovy. Tiskem Františka Lorbera:V B. Šťávnici.1853..reussgustav/kvet;
4690 .Asimov, Isaac, 1920-1992 - autor.Roboti úsvitu.:Praha :.2002.80-7254-297-4.asimovisaac/robotiusvitu;
4691 .Kelso, Louis O..The capitalist manifesto,.New York,:Random House.1958..kelsolouiso/thecapitalistmanifesto;
4692 .Kripke, Saul A.,1940-.Philosophical troubles /.New York ::Oxford University Press,.2011.978-0-19-973015-5 (váz.).kripkesaula/philosophicaltroubles;
4693 .Antonov, Vladimir - autor.Psychická autoregulace ve východní tradici.:Brno :.1990.80-900150-3-4.antonovvladimir/psychickaautoregulace;
4694 .Harris, Errol E..The substance of Spinoza /.Atlantic Highlands, N.J. ::Humanities Press International,.1995.978-1-57392-380-4 :.harriserrol/substance;
4695 .Loeb, Louis E..Stability and justification in Hume\'s Treatise.Oxford ::Oxford University Press,.2005...loeblouise/stabilityandjustificationinhumestreatise;
4696 .Prouty, Garry.Preterapie : navázání a udržení kontaktu s obtížně komunikujícími klienty.Praha:Portál.2005.80-7178-949-6.proutyg/preter;
4697 ..The Philosophy of biology.Oxford ::Oxford University Press,.1998.0-19-875213-X.hull/philosophy;
4698 .Beránek., Josef.Václav Malý : k hledání pravdy patří pokora.:Portál.2002.80-7178-702-7.malyvaclav/khledanipravdypokora;
4699 .Manktelow, K. I.,1952-.Thinking and reasoning :.Hove, East Sussex ;; New York ::Psychology Press,.2012..9781841697406 (hardback); 9781841697413 (pbk); 9780415000000 (ebk);978-1-84169-740-6.manktelowki/thinkingandreasoning;
4700 .Říčan, Pavel.S Romy žít budeme-jde o to jak : dějiny,současná situace,kořeny problémů,naděje společné budoucnosti.Praha:Portál.1998.80-7128-250-2.ricanpavel/sromyzitbudeme;
4701 .Society for Economic Anthropology (U.S.)..Economics and morality :.Lanham ::AltaMira Press,.2009..9780759112018 (hardcover : alk. paper); 0759112010 (hardcover);978-0-7591-1201-8.milgramlynneb/economicsandmorality;
4702 ..Understanding teachingandlearning :.Exeter ::Imprint Academic,.2011..9781845402419 (hbk.) :; 1845402413 (hbk.) :; 9781845402426 (pbk.) :; 1845402421 (pbk.) :;978-1-84540.mooneytbrian/understandingteachingandlearning;
4703 .Nordstrom, Carolyn,1953-.Global outlaws :.Berkeley ::University of California Press,.2007..9780520250956 (cloth : alk. paper);978-0-520-25095-6.nordstromcarolyn/globaloutlaws;
4704 ..Dao Companion to the Analects /.Dordrecht ::Springer,.2014.978-94-007-7112-3 (váz.); 978-94-007-7113-0 (ebook).olberdingamy/daocompaniontotheanalects;
4705 .Grant, George Monro,(1835-1902).Náboženství světová.Praha ::Comenium,.1909..grantgm/naboz;
4706 .Scarre, Geoffrey..Utilitarianism.New York ::Routlege,.1996...scarreg/utilit;
4707 .Schrödinger, Erwin,1887-1961,.Nature and the Greeks ;.:.2005??.9781107431836 (pbk.) :; Date before which claim should not be made: 20141215;978-1-107-43183-6.schrodingererwin/natureandthegreeks;
4708 .Shorto, Russell..Amsterdam :.:.2005??.9780385534574;978-0-385-53457-4.shortorussell/amsterdam;
4709 .Van Inwagen, Peter..Metaphysics.Boulder, Colo. ::Westview,.2009..9780813343563 (pbk.);0813343569 .vaninwagenpeter/metaphysics;
4710 .Wülfing, Wulf.Historische Mythologie der Deutschen 1798-1918 /.München ::W. Fink,.1991.3-7705-2605-8.wulfingwulf/historischemythologiederdeutschen1798-1918;
4711 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLI. (1949).Rím:.1949..actaapostolicaesedis/1948;
4712 .Wolmar, Christian..The great railroad revolution :.New York ::PublicAffairs,.2012..9781610391795 (hbk.); 9781610391801 (e-book);978-1-61039-179-5.wolmarchristian/thegreatrailroadrevolution;
4713 .Collins, Larry.Ó Jeruzaléme! : Larry Collins, Dominique Lapierre.Praha:Lidové noviny.1993.80-7106-074-7.collinsl/ojeruzaleme;
4714 .Troy, Gil..The Reagan revolution :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2009..9780195317107 (pbk. : alk. paper); 0195317106 (pbk. : alk. paper);978-0-19-531710-7.troygil/thereaganrevolution;
4715 .Fairweather, William..Among the mystics..Freeport, N.Y.,:Books for Libraries Press.1968..fairweatherwilliam/amongthemystics;
4716 ..Galileo goes to jail :.Cambridge, Mass. ;; London ::Harvard University Press,.2009.978-0-674-03327-6.numbersronaldl/galileogoestojail;
4717 .Cicero, Marcus Tullius.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..cicero/1nezaradene;
4718 .Davies, Peter,1966-.The Routledge companion to fascism and the far right.London ;; New York ::Routledge,.2002..daviespeter/theroutledgecompaniontofascismandthefarright;
4719 .Milan, Sekanina.Geometrie I.:Státní pedagog. naklad..1986..sekaninamilan/geom1;
4720 .Kudrnovský, Antonín,1878-1939.Latinská mluvnice pro gymnasia, reálná i reformní reálná gymnasia /.V Praze ::Česká grafická Unie,.1947..kudrnovskyantonin/latinskamluvniceprogymnasiarealnaireformnirealnagymnasia;
4721 .Doyle, Arthur Conan, - Sir, 1859-1930 - autor;.Ztracený svět :.:Praha :.1992.80-00-00182-9.doylearthurconan/ztraceny;
4722 .František Saleský,1567-1622.Svatého Františka Salesského, biskupa ženevského, Bohumila čili Navedení k zbožnému životu /.V Praze ::B. Stýblo,.1860?]..saleskyfrantisek/svatehofrantiska;
4723 .Annette, Schaub.Kognitívne-psychoedukačná liečba bipolárnych porúch.:Vydavateľstvo F.2005.80-88952-30-1.schauba/kogn;
4724 .Skočdopole, Antonín,1828-1919.Příruční kniha bohosloví pastýřského..V Praze ::RohlíčekandSievers,.1890..skocdopoleantonin/prirucnakniha;
4725 .Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - prvá časť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-30-6.ssv/pismosvate91;
4726 .Procházka, Matěj,1835-1906.Život sv. Methoda apoštola Říše Velkomoravské a Slovanů vůbec /.Brno ::Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských,.1885..prochazkamatej/zivotsvmethoda;
4727 .Gojdič, Štefan.Istorija Cerkvi Christovoj.Prešov:Petra.1934..gojdicstefan/istorija;
4728 .Durbin, Michael..All about derivatives.New York ::McGraw-Hill,.2011..9780071743518 (pbk. : acid-free paper);0071743510 (pbk. : acid-free paper).durbinmichael/allaboutderivatives;
4729 .Plus,R..Mária v našich božských dejinách .Trnava:Posol Božieho slova Ježšovho.1947..plusraul/maria;
4730 .Flanagan, Owen J..Self expressions.New York ::Oxford University Press,.1996..0195096967 (acid-free paper);9780195126525.flanagan/self;
4731 .Ash, Timothy Garton.Svobodný svět : Amerika,Evropa a budoucnost Západu.Praha:Paseka.2006.80-7185-707-6.ashtg/svobodny;
4732 .Havel, Václav,1936-.Dopisy Olze :.Praha ::Torst,.1999.80-7215-091-X.havelvaclav/spisy5;
4733 .Hawkins, Peter.Supervize v pomáhajících profesích : z anglického originálu ...přeložila Helena Hartlová.Praha:Portál.2004.80-7178-715-9.hawkingpeter/supervize;
4734 .Mach, Petr, 1975-.Jak vystoupit z EU.:[Praha] :.2010.978-80-254-6624-7.machpetr/jakvystoupit;
4735 .Pacner, Karel.Československo ve zvláštních službách : Díl III.. 1945-1961 : pohledy do historie československých výzvědných služeb 1914-1989.Praha:Themis.2002.80-7312-012-7.pacnerkarel/ceskoslovensko3;
4736 .Satlow, Michael L..Creating Judaism.New York ::Columbia University Press,.2006...satlowmichaell/creating;
4737 .MacCluer, Barbara D..Elementary functional analysis.New York, NY ::Springer,.2009..9780387855288 (hardcover : alk. paper);9780387855295 (electronic).maccluerbarbarad/elementary;
4738 .Harman, Gilbert..Change in view :.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.1986..0262081555.harmangilbert/change;
4739 .Newton, David E..Chemical elements.Detroit ::U X L,.2010..9781414476087 (set);1414476086 (set).newtondavide/chemical;
4740 ..Mesoamerica\'s classic heritage :.Boulder, Colo. ::University Press of Colorado,.2000..0870815121 (cloth : alk. paper).carrascodavid/mesoamerical;
4741 .Swick, Edward.German sentence builder.New York:McGraw-Hill.2009.0071599622;9780071599627;0071599630;9780071599634.swickedward/german;
4742 .Hamblin, Jacob Darwin..Science in the early twentieth century :.Santa Barbara, Calif. ::ABC-CLIO,.2005..1851096655 (acid-free paper);1851096701 (eBook).hamblinjacobdarwin/science;
4743 .O\'Dea, Jane..Virtue or virtuosity? :.Westport, Conn. ::Greenwood Press,.2000..031331568X .odeajane/virtue;
4744 .Sjöwall, Maj,1935-.Muž, který se vypařil.Praha ::Svoboda,.1986..wahlooper/muzktery;
4745 .Del Re, Giuseppe,1932-.The cosmic dance.Philadelphia ::Templeton Foundation Press,.2000...delregiuseppe/thecosmic;
4746 .Weintraub, Ruth,1955-.The sceptical challenge.New York ::Routledge,.1997...weintraubruth/thesceptical;
4747 .Miethke, Jürgen,1938-.Studieren an mittelalterlichen Universitaten.Boston ::Brill,.2004...miethkejurgen/studieren;
4748 .Alten, Steve, 1959-.V hlubinách Loch Ness.:Praha :.2008.978-80-7381-379-6.altensteve/vhlubinach;
4749 .Soames, Scott,1945-.Philosophy of language.Oxford, UK ::Princeton University Press,.2010.978-0-691-13866-4 (cloth : alk. paper).soamesscott/philosophy;
4750 .Remes, Pauliina.Neoplatonism.Stocksfield ::Acumen,.2008.978-1-84465-125-2 (pbk) :;978-1-84465-124-5 .remespauliina/neoplatonism;
4751 .Čambál, Andrej, SJ.Cena posväcujúcej milosti, alebo, Odborníci oceňujú neznámy poklad.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1933..cambalandrej/cena;
4752 .Wilson, Margaret Dauler.Descartes.New York ::Routledge,.1978.0-415-06576-3.wilsonmargaretdauler/descartes;
4753 ..T.S. Eliot :.London ::Routledge,.1997.0415159474 (v.1);0415159482 (v.2).granteliot/tseliot;
4754 .Bruschi, Caterina.The wandering heretics of Languedoc.Cambridge ::Cambridge University Press,.2009.978-0-521-87359-8.bruschicaterina/thewandering;
4755 ..How East Asians view democracy.New York ::Columbia University Press,.2008...zhuyunhan/how;
4756 .Wakelin, Daniel.Humanism, reading, and English literature, 1430-1530.Oxford ::Oxford University Press,.2007.978-0-19-921588-1.wakelindaniel/humanism;
4757 .Blandford, Edmund L..Hitlerova druhá armáda : Zbraně SS.Brno:Bonus A.1997.80-85914-35-2.blandfordedmund/hitlerovadruhaarmada;
4758 ..Hard power, soft power, and the future of transatlantic relations.Burlington, VT ::Ashgate,.2006...ilgenthomasl/hardpower;
4759 .Karma-chags-med,1610-1678..A spacious path to freedom :.Ithaca, N.Y. ::Snow Lion Publications,.1998..1559390719.karmachagsmed/aspaciouspath;
4760 .Fowler, Chris,1973-.The archaeology of personhood :.New York ::Routledge,.2004..0415317215 (alk. paper);0415317223 (pbk. : alk. paper).fowlerchris/thearchaeologyofpersonhood;
4761 ..Crusade propaganda and ideology.New York ::Cambridge University Press,.2000...maierchristopht/crusadepropaganda;
4762 .Clackson, James..Indo-European linguistics :.New York ::Cambridge University Press,.2007..9780521653138 (hbk.);0521653134 (hbk.);9780521653671 (pbk.);0521653673 .clacksonjames/indoeuropeanlinguistics;
4763 .Stockwell, Robert P..English words.New York ::Cambridge University Press,.2001...stockwellrobertp/englishwords;
4764 .Sivertsev, Alexei,1973-.Judaism and imperial ideology in late antiquity.New York ::Cambridge University Press,.2011..9781107009080;1107009081.sivertsevalexei/judaismandimperial;
4765 .Smith, Jonathan Z..Drudgery divine :.Chicago ::University of Chicago Press,.1990..0-226-76362-5 (cloth);0-226-76363-3 .smithjonathanz/.drudgerydivine;
4766 .Layzer, David,1925-.Cosmogenesis :.New York ::Oxford University Press,.1990.0-19-505528-4.layzerdavid/cosmogenesis;
4767 .Tom, Clancy.Hra o stát.:BB art.2001.80-7257-459-0.clancytom/hraostat;
4768 .Macháček, Pavol.Pútnik cyrilometodejský 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..putnikcyrilometodejsky/1948;
4769 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIII. ročník. Olomouc:Krystal.1938..nahlubinu/1938;
4770 .Colfer, Eoin, 1965- - autor;.Artemis Fowl. |p Věčná šifra.:Praha :.2003.80-00-01237-5.colfereoin/vecnasifra;
4771 .Deaver, Jeffery, 1950- - autor.Sběratel kostí.:Ostrava :.1998.80-86128-18-0.deaverjeffery/sberatelkosti;
4772 .Pollan, Stephen M..It\'s all in your head :.New York ::Collins,.2005..0060759992.pollanstephen/itsall;
4773 .Driver, Julia,1961-.Uneasy virtue.New York ::Cambridge University Press,.2001...driverjulia/uneasyvirtue;
4774 .Thomas, Brezina.Sedem labiek za Penny 1.:Mladé letá.1996.80-06-00659-8.brezinathomas/sedemlabiekzapenny1;
4775 .Buchheim, Lothar.Ponorka.:Praha : Naše vojsko.1991.80-206-0161-9.buchheimlothar/ponorka;
4776 .Jansson, Tove.Otecko píše pamäti.Bratislava:Slovart.2007.978-80-8085-343-3.tovejansson/oteckopisepamati;
4777 ..Haličsko-volyňský letopis.Praha:Argo.2010.978-80-257-0187-4.komendovajitka/halicskovolynsky;
4778 .Vondruška, Vlastimil, 1955-.Krev na lopuchu.:Brno :.2008.978-80-243-3076-1.vondruskav/krev;
4779 .Neff, Vladimír, 1909-1983 - autor.Císařské fialky.:Praha :.1998.80-7214-061-2.neffondrej/cisarske;
4780 .Frencl, Innocenc Antonín,1818-1862.Biblická encyklopédie, čili, Seznam důležitějších textů písma sv. na všechny články víry a mravů učení katolického, jakož i na znamenitější biblické osoby, města, ob.Praha ::Hess,.1855..frenclantonin/biblicka;
4781 .Ottaviani, Alaphridus.Compendium Iuris Publici Ecclesiastici /.Roma ::Typus Polyglottus Vaticanus,.1964..ottaviani/compendium;
4782 .Browne, Neil W..The world in which we occur.Tuscaloosa ::University of Alabama Press,.2007...browneneil/world;
4783 .Grady, James,1949-.Šest dnů Kondora.Praha ::Svoboda,.1983..gradyjames/sest;
4784 .Sue, Graftonová.T... jako Tabu.:BB/art.2008.9788073813260.graftonsue/tjako;
4785 .Seton, Ernest Thompson,1860-1946.Duch lesů :.Praha ::Federace Čsl. skautů,.1922..setonet/duch;
4786 ..Primates and philosophers :.Princeton ::Princeton University Press,.2006.0-691-12447-7 (váz.).waal/primates;
4787 .Lekan, Todd,1967-.Making morality :.Nashville, TN ::Vanderbilt University Press,.2003..0826514200 (alk. paper); 0826514219 (pbk. : alk. paper);0-8265-1420-0.lekantodd/making;
4788 .Košová, Beata.Primárny stupeň vzdelávania v medzinárodnom porovnaní.Prešov:Rokus.2003.80-89055-31-1.kosovabeata/skola;
4789 .Kollár, Ján.Rozprawy O Gmenách, Počátkách I Starožitnostech Národu Slawského A Geho Kmenů. W Král. Universické Tiskárně:W Budjně.1830..kollarjan/rozprawyojmenech;
4790 .May, Karol.Oběť zhýralce.:Návrat.1995.80-7174-973-7.maykarol/ztratenysyn;
4791 .Arden, William.Tajomstvo Žraločieho útesu. Bratislava:Mladé letá.1999..ardenwiliam/29zralociehoutesu;
4792 .Bechtel, William..Mental mechanisms :.New York ::Routledge,.2008..9780805863338 (hardcover : alk. paper);978-0-8058-6333-8.bechtelwilliam/mentalmechanisms;
4793 ..The Wiley-Blackwell companion to political sociology.West Sussex ::Wiley-Blackwell,.2012...amentaedwin/political;
4794 ..Constituting objectivity :.[Dordrecht] ::Springer,.2009...bitbolmichel/constitutingobjectivity;
4795 .Bogle, John C..The clash of the cultures.Hoboken, N.J. ::John WileyandSons,.2012..9781118122778 (cloth); 9781118224748 (e-book);978-1-118-12277-8.boglejohnc/theclashofthecultures;
4796 .Broadie, Alexander,1942-.Introduction to medieval logic /.Oxford :; New York ::Clarendon Press ;; Oxford University Press,.2002.0-19-824026-0 :.broadiealexander/introductiontomedievallogic;
4797 .Anjum, Ovamir,1976-.Politics, law and community in Islamic thought :.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2012..9781107014060 (hardback);978-1-107-01406-0.anjumovamir/politicslawandcommunityinislamicthought;
4798 ..The Cambridge companion to Constant /.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2009.978-0-521-67243-6 (pbk.); 978-0-521-85646-1 (hardback).rosenblatthelena/constant;
4799 .Cooling, Margaret.Mám vztek.:.1993.80-85282-71-2.coolingmargaret/mamvztek;
4800 .Cohen, Martin,1964-.101 philosophy problems /.London ;; New York ::Routledge,.2002.0415261287 (alk. paper); 0415261295 (pbk. : alk. paper);0-415-26128-7.cohenmartin/101philosophyproblems;
4801 .Duchesne, Ricardo..The uniqueness of Western civilization.Leiden ;; Boston ::Brill,.2011...duchesnericardo/theuniquenessofwesterncivilization;
4802 .Hales, Steven D..This is philosophy :.Chichester, West Sussex ;; Malden, MA ::Wiley-Blackwell,.2013..9780470658826 (hardback); 9780470658833 (paperback); 9781118327807 (epub);978-0-470-65882-6.halessteven/this;
4803 .Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka II. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1960..peciarstefan/ssj;
4804 .Gillies, Donald,1944-.Philosophical theories of probability /.London ::Routledge,.2000.0-415-18275-1; 0-415-18276-X (brož.).gilliesdonald/philosophical;
4805 .Frankl, Viktor.Clovek hledá smysl.:.2000??..franklviktor/clovekhledasmysl;
4806 ..Dennett and his critics :.Oxford ::Blackwell,.1995.0-631-19678-1.dahlbombo/dennettandhiscritics;
4807 .Drummond, Henry,1851-1897.Natural law in the spiritual world /.London ::Hodder and Stoughton,.1884..drummondhenry/naturallawinthespiritualworld;
4808 .Fan, Jui-p.Confucian bioethics. Boston ::Kluwer Academic Publishers.1999..079235723X (hb : alk. paper).fanjuip/conf;
4809 ..Augustinus :.Hamburg ::Meiner,.2009..fischernorbert/augustinus;
4810 .Eugen, Bleuler.Učebnica psychiatrie.Trenčín:Vydavateľstvo F.1998.80-967277-6-1.bleulereugen/ucebnicapsychiatrie;
4811 .Hvorecký, Michal.Lovci a zberači.Bratislava:Prístrojová technika.2006.80-89218-21-0.hvoreckymichal/lovci;
4812 .Isaac, Asimov.Sny robotů.:Mustang.1996.80-7191-144-5.asimovisaac/snyrobotu;
4813 ..Explanation and value in the arts /.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.1993..0521419263;0-521-41926-3.kemalsalim/explanationandvalueinthearts;
4814 .Kripke, Saul A.,1940-.Reference and existence :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2013.978-0-19-992838-5 (váz.).kripkesaula/referenceandexistence;
4815 .Atkinson, Rita L..Psychologie.Praha:Victoria Publishing.1995.80-85605-35-X.atkinsonrital/psychologie;
4816 ..The founding fathers and the debate over religion in revolutionary America :.New York ;; Oxford ::Oxford University Press,.2012..9780195326505 (pbk. : alk. paper);978-0-19-532650-5.harris/founding;
4817 .Loewen, James W.,1942-.Lies my teacher told me :.New York ::SimonandSchuster,.1996.0-684-81886-8 (brož.).loewenjamesw/liesmyteachertoldme;
4818 .Baker, C. Edwin..Human liberty and freedom of speech.New York ;; Oxford ::Oxford University Press,.1989...bakeredwin/human;
4819 .John, Gray.Mars a Venuša v spálni.:Ikar.1996.80-7118-275-3.greyjohn/marsavenusavspalni;
4820 .Mann, Michael,1942-.States, war and capitalism :.Oxford ::Basil Blackwell,.1988.0631159738; 0631185097 (pbk);0-631-15973-8.mannmichael/stateswarandcapitalism;
4821 .Řehulka, Evžen.Úvod do studia psychologie : pro posluchače speciální pedagogiky.Brno:Paido.1997.80-85931-46-X.rehulka/uvoddostudiapsychologie;
4822 .Milkov, Nikolay..The Berlin group and the philosophy of logical empiricism /.New York ::Springer,.2013..9789400754843;978-94-007-5484-3.milkovnikolay/theberlingroupandthephilosophyoflogicalempiricism;
4823 .Moore, Brooke Noel..Philosophy :.New York ::McGraw-Hill,.2010..9780073407463 (alk. paper);978-0-07-340746-3.moorebrookenoel/philosophy;
4824 .Norman, Helen E..Intellectual property law :.:.2005??.978-0-19-968810-4.normanhelene/intellectualpropertylaw;
4825 .Oldham, James.English common law in the age of Mansfield.Chapel Hill ::University of North Carolina Press,.2004..oldhamjames/englishcommonlawintheageofmansfield;
4826 .Azíz, bin Mohammed Nafásí.Průvodce poutníka na cestě za nejzazším cílem :; úvod do súfismu.:Volvox Globator.2007.978-80-7207-634-5.aziznafasi/pruvodce;
4827 .Walzer, Michael.Arguing about war.New Haven [Ct.] ::Yale University Press,.2004..walzerm/arguing;
4828 .Schreiner, Susan Elizabeth..Are you alone wise? :.Oxford ;; New York ::Oxford university Press,.2011..9780195313420 (acid-free paper);978-0-19-531342-0.schreinersusanelizabeth/areyoualonewise;
4829 .Schama, Simon,.The story of the Jews :.:.2005??.9780060539184;978-0-06-053918-4.schamasimon/thestoryofthejews;
4830 .Van Ittersum, Martine Julia,1968-.Profit and principle :.Boston ::Brill,.2006..9004149791 .vanittersummartinejulia/profitandprinciple;
4831 ..The Hanse in medieval and early modern Europe.Leiden ;; Boston ::Brill,.2012..wubsjustyna/thehanseinmedievalandearlymoderneurope;
4832 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLII. (1950).Rím:.1950..actaapostolicaesedis/1950;
4833 .Wood, Gordon S.,.The radicalism of the American revolution /.New York ::Alfred A. Knopf,.1992.0-679-40493-7.woodgordons/theradicalismoftheamericanrevolution;
4834 .Wiesner, Ivo, 1933-2008.Národ v lénu bohů.:Ústí nad Labem :.2009.978-80-86063-79-9.wiesnerivo/narod;
4835 ..Practical applications of the philosophy of science..:.2005??.9783319004518;978-3-319-00451-8.truranpeter/practicalapplicationsofthephilosophyofscience;
4836 .Jones, David Albert.Angels.Oxford ::Oxford University Press,.2010..jonesdavidalbert/angels;
4837 .Moretti, Marino.Sobotňajšie slnko.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-003-3.morettimarino/sobotnajsie;
4838 .Boisvert, Kate Grayson,1943-.Religion and the physical sciences /.Westport, Conn. ::Greenwood Press,.2008..9780313332845 (alk. paper); 0313332843 (alk. paper);978-0-313-33284-5.boisvertkategraysonreligionandthephysicalsciences;
4839 .Congar, Yves.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..congaryves/1nezaradene;
4840 .Morgan, Philip,1948-.Fascism in Europe, 1919-1945.London ;; New York ::Routledge,.2003..morganphilip/fascismineurope1919-1945;
4841 .Milan, Sekanina.Geometrie-diel 2..:Státní pedagogické nakladatelství.1988..sekaninamilan/geom2;
4842 .Stříž, Antonín Ludvík,1888-1960.Kurs latiny pro samouky /.Praha ::Ladislav Kuncíř,.1944..strizantoninludvik/kurslatinyprosamouky;
4843 .Doyle, Arthur Conan, - Sir, 1859-1930.The adventure of the Mazarin stone and other cases of Sherlock Holmes =.:Praha :.2007.978-80-86955-56-8.doylearthurconan/mazarin;
4844 .Balmes, Jakub.Kriterio aneb umění dospěti pravdy.Praha:Cyrilo-Methodějské nakladatelství Gustava Francla.1947..balmesjaime/kriterio;
4845 .Metzger, Bruce Manning.A textual commentary on the Greek New Testament.Stuttgart ::Deutsche Bibelgesellschaft,.1994.3-438-06010-8.metzgerbrucemanning/textual;
4846 .Štefl, Svatopluk.Šílenství jménem Superstar, aneb, co se stalo v zákulisí.Praha:Formát.2004.80-86718-39-5.stefls/silenstvi;
4847 .Skočdopole, Antonín,1828-1919.Příruční kniha bohosloví pastýřského..V Praze ::Dědictví sv. Prokopa,.1891..skocdopoleantonin/prirucnakniha;
4848 .Řehák, Karel Lev,1843-1941.Svatý Havel, opat, a farní jeho chrám na Starém Městě Prahy /.V Praze ::V. Kotrba,.1925..rehakkarellev/svatyhavel;
4849 ..Biblj České Djl :.[Kralice ::tiskárna Jednoty bratrské],.1593..kralice/biblia;
4850 .Kaufmann, Jerome E..Algebra for college students..Belmont, CA ::Brooks/Cole, Cengage Learning,.2011..0538733543 .kaufmannerome/algebra;
4851 .Župan, Franta,1858-1929.Pepánek nezdara.Praha ::SNDK,.1967..zupanfranta/pepanek;
4852 .Noam, Chomsky.11. september.:Kubko Goral.2001.80-88858-41-0.chomskynoam/11sept;
4853 .Havel, Václav, 1936- - autor.Eseje a jiné texty z let 1953-1969.:Praha :.1999.80-7215-089-8.havelvaclav/spisy3;
4854 .Rükl, Antonín.Obrazy z hlubin vesmíru.Atlas kosmických jevů.Praha:Artia.1988..ruklantonin/obrazy;
4855 .Darina, Malová.Slovensko ako nový členský štát Európskej únie: Výzva z periférie?.:Friedrich Ebert Stiftung.2005.80-89149-05-7.malovadarina/slovensko;
4856 .Pacner, Karel.Československo ve zvláštních službách : 4. 1961-1989 : pohledy do historie československých výzvědných služeb 1914-1989.Praha:Themis.2002.80-7312-013-5.pacnerkarel/ceskoslovensko4;
4857 .Rosen, Kenneth H..Elementary number theory and its applications.London ::Pearson/Addison Wesley,.2005..0321263146 (International ed.).rosenkennethh/elementary;
4858 .Jean Piaget Society..Changing conceptions of psychological life.Mahwah, N.J. ::Lawrence Erlbaum Associates,.2004..0805843361 (hard : alk. paper).lightfoodcynthia/changing;
4859 .Petzold, Peter.Chemie.Berlin:Walter de Gruyter.2009.9783110202687.paetzoldpeter/chemie;
4860 ..Meta-learning in computational intelligence.New York ::Springer,.2011.978-3-642-20979-6 (váz.);978-3-642-20980-2 (eISBN).jankowskinorbert/metalearninig;
4861 .Tussy, Alan S.,1951-.Prealgebra.Belmont, CA ::Brooks/Cole Cengage Learning,.2011..9781439044315 (pbk.);1439044317 .tussyalans/prealgebra;
4862 .Collin, Finn..Science studies as naturalized philosophy.New York ::Springer,.2011..9789048197408 (alk. paper);9048197406 .collinfinn/science;
4863 .Baumeister, Roy F..The cultural animal.New York ::Oxford University Press,.2005...baumeisterroyf/thecultural;
4864 .Samson, Jim..Virtuosity and the musical work.New York ::Cambridge University Press,.2003...samsonjim/virtuosity;
4865 .Waters, Sarah,(1966-).Zlodějka.Praha ::Argo,.2008.978-80-257-0040-2.waterssarah/zlodejka;
4866 .Descartes, Rene,1596-1650..Meditations on first philosophy.Oxford ::Oxford University Press,.2008...descartesrene/meditations;
4867 .Weston, Michael,1946-.Kierkegaard and modern continental philosophy :.New York ::Routledge,.1994..0415101190;0415101204 .westonmichael/kierkegaard;
4868 .Kordela, Aglaia Kiarina,1963-.$urplus :.Albany ::State University of New York Press,.2007..0791470199 (hardcover : alk. paper);9780791470190 (hardcover : alk. paper).kordelaaglaiakiarina/surphus;
4869 .Alten, Steve, 1959-.Panství.:Praha :.2009.978-80-7381-545-5.altensteve/panstvi;
4870 .Einstein, Albert1879-1955.Uber die spezielle und die allgemeine Relativitatstheorie.Berlin ;Heidelberg:Springer-Verlag.2009.9783540877769.einsteinalbert/uberdie;
4871 .Ward, Keith.Re-thinking Christianity.Oxford:Oneworld.2007.1851685065 (: 16.99);9781851685066 (: 16.99).wardkeith/rethinking;
4872 .Fabritius, Leopold,1715-1772.Chvalořeči svatých.V Kroměříži ::Ign. Bečák,.1885..fabritiusleopold/chvaloreci;
4873 .Williams, Bernard,1929-2003..Descartes :.New York ::Routledge,.2005..0415356261 (hardback : alk. paper);041535627X (pbk. : alk. paper).williamsbernard/descartestheproject;
4874 .Taylor, John C.1930-.Hidden unity in nature\'s laws.New York ::Cambridge University Press,.2001...taylorjohnc/hidden;
4875 ..Henrik Ibsen :.London ::Routledge,.1997.0415159504.eganmichael/henrik;
4876 .Johnson, Claudia Durst,1938-.Labor and workplace issues in literature.Westport, Conn. ::Greenwood Press,.2006..031333286X.johnsonclaudiadurst/labor;
4877 .Headrick, Daniel R..Technology.New York ::Oxford University Press,.2009...headrickdanielr/technology;
4878 .Ife, Jim,1946-.Human rights and social work :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2008.978-0-521-71962-9.ifejim/human;
4879 .Watts, Duncan..Understanding US/UK government and politics.Manchester ::Manchester University Press,.2003...duncanwatts/understanding;
4880 .Blanchard, Alice.Oko tornáda.:Euromedia Group-Knižní klub.2005.80-242-1442-3.blanchardalice/okotornada;
4881 ..Distributive and procedural justice.Burlington, VT ::Ashgate,.2007...tornblomkjellyngve/distributiveandproceduralljustice;
4882 .Wangyal, Tenzin..Wonders of the natural mind :.Ithaca, NY ::Snow Lion Publications,.2000..1559391421.wangyaltenzin/wondersofthenaturalmind;
4883 .Fredrickson, George M.,1934-2008.Racism :.Princeton ::Princeton University Press,.2002.0-691-00899-X.fredricksongeorgem/racism;
4884 .Harun Abdul Majid..Rebellion in Brunei.London ::I. B. Tauris,.2007...harunandulmajid/rebellioninbrunei;
4885 .Morales, Helen..Classical mythology.New York ::Oxford University Press,.2007...moraleshelen/classicalmythology;
4886 .Stroud, Barry.Meaning, understanding and practice :.Oxford ::Oxford University Press,.2000.0-19-825034-7.stroudbarry/meaningunderstanding;
4887 .Husserl, Edmund,1859-1938.On the phenomenology of the consciousness of internal time (1893-1917).Dordrecht ::Kluwer,.1991.0-7923-0891-3.husserledmund/onthepheno;
4888 .Harries, Jill.Law and empire in late antiquity.Cambridge ::Cambridge University Press,.2001.0-521-42273-6.harriesjill/lawandempire;
4889 .Meester, Ronald.Continuum percolation.Cambridge ::Cambridge University Press,.1996.0-521-47504-X.meesterronald/continuumpercolation;
4890 .Clancy, Tom, 1947- - autor.Net Force. |p Jednička je nejosamělejší číslo.:Praha :.2002.80-7257-847-2.clancytom/jednickajenajosamelejsicislo;
4891 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XVIII. ročník (1943).:.1943..nahlubinu/1943;
4892 .Pang, Xiao-Feng,1945-.Quantum mechanics in nonlinear systems.Hackensack, NJ ::World Scientific,.2005...pangxiaofeng/quantum mechanics;
4893 .Eoin, Colfer.Artemis Fowl.:Ikar.2004.80-551-0740-8.colfereoin/artemisfowl;
4894 .Deaver, Jeffery, 1950- - autor.Tanečník.:Ostrava :.1999.80-86128-49-0.deaverjeffery/tanecnik;
4895 .Lowe, E. J.(E. Jonathan).The possibility of metaphysics :.Oxford ::Clarendon Press,.2004.0-19-924499-5.loweejonathan/possibility;
4896 .Foley, Richard..Intellectual trust in oneself and others.New York ::Cambridge University Press,.2001...foleyrichard/intellectualtrustinoneselfandothers;
4897 ..The analytic turn :.New York ::Routledge/Taylor & Francis Group,.2007..9780415381673 (hbk.);9780203939703 (ebk.).beaneymichael/analyticturn;
4898 .Thomas, Brezina.Sedem labiek za Penny 2.:Mladé letá.1997.80-06-00752-7.brezinathomas/sedemlabiekzapenny2;
4899 .Jansson, Tove.Neviditeľné dieťa.Bratislava:Slovart.2008.978-80-8085-489-8.tovejansson/neviditelnedieta;
4900 .Dilong, Rudolf, OFM.Budúci ľudia.Kremnica:Priateľ dietok.1931..dilongrudolf/buduci;
4901 .Vondruška, Vlastimil, 1955-.Prokletí brněnských řeholníků.:Brno :.2011.978-80-243-4249-8.vondruskav/prokleti;
4902 .Nelles, Wilfried.Rodinné konstelace : svobodní a silní můžeme být až tehdy,když uspořádáme svůj vztah ke členům své rodiny a jejím osudům.Praha:Alternativa.2004.80-85993-89-9.nelleswilfried/rodinne;
4903 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XII. ročník (1937).:.1937..nahlubinu/1937;
4904 .Pius1857-1939.Encyklika \" Divini illius magistri\" :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1947..piusxi/diviniillius;
4905 .Noort, G. van1861-1946..Dogmatic theology;.Westminster, Md.,:Newman Press,.1955-..noortgvan/true;
4906 .Wang, Jessica Ching-Sze..John Dewey in China.Albany ::State University of New York Press,.2007...wangjessica/john;
4907 .Sue, Grafton.F jako finta.:Odeon.1994.80-207-0493-0.graftonsue/fjakofinta;
4908 .Greene, Graham,1904-1991.Komedianti /.Praha ::Mladá fronta,.1968..greenegraham/komedianti;
4909 .Lagerkvist, Pär.Barabáš.Praha:Vyšehrad.1970..lagerkvistpar/barabas;
4910 .Schiller, Friedrich,1759-1805.Vybrané básně /.Praha ::Laichter,.1910..schillerfriedrich/vybrane;
4911 .Deigh, John.An introduction to ethics /.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2011..deighjohn/introduction;
4912 .Lemos, Noah Marcelino,1956-.Intrinsic value :.Cambridge [England] ;; New York, NY, USA ::Cambridge University Press,.1994..052146207X (hardback);0-521-46207-X.lemosnoahmarcelino/intrinsic;
4913 .Strobel, Lee.Kauza Stvoriteľ. Bratislava:Porta libri.2005.80-89067-33-6.strobellee/kauzastvoritel;
4914 .Kollár, Ján,.Sláwy Dcera. tiskem Trattnera a Károliho:W Pešti.1832..kollarjan/slawydcera;
4915 .Dvončová, Jana.Atlas slovenských hlások.:Slovenská akadémia vied.1969..dvoncovajana/atlas;
4916 .Christie, Agatha.Miesto určenia neznáme. Bratislava:Mladé letá.1972..christieagata/miestourcenianezname;
4917 ..The ethical dimensions of school leadership.Dordrecht ;; Boston ::Kluwer Academic Publishers,.2003...begleypaulthomas/theeticaldimensionsofschoolleadership;
4918 ..The Wiley-Blackwell companion to practical theology /.Malden, MA ::Wiley-Blackwell,.2012..9781444330823 (hardcover : alk. paper);978-1-4443-3082-3.millermclemorebonniej/practical;
4919 .Bieri, Peter.Eine Art zu leben :.München ::Hanser,.2013.978-3-446-24349-1.bieripeter/eineartzuleben;
4920 .Bohm, David,1917-1992.Causality and chance in modern physics.Philadelphia:University of Pennsylvania Press.1999.0812210026 (brož.); 0-8122-1002-6.bohmdavid/causalityandchanceinmodernphysics;
4921 ..Rediscovering the history of psychology :.New York ::Kluwer Academic/Plenum Publishers,.2004..0306479060;0-306-47906-0.brockadrianc/rediscoveringthehistoryofpsychology;
4922 .Ankersmit, F. R..Narrative logic :.Hague ::Nijhoff,.1983.90-247-2731-6.ankersmitfr/narrativelogic;
4923 ..The Cambridge companion to Critical theory /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2004.0-521-81660-2.rushfred/critical;
4924 .Křivohlavý, Jaro.Mít pro co žít.Praha:Návrat domů.1994.80-85495-33-3.krivohlavy/mitprocozit;
4925 .Cohen, L. Jonathan.An essay on belief and acceptance /.Oxford :; New York ::Clarendon Press ;; Oxford University Press,.1992..0198242948 :;0-19-824294-8.cohenljonathan/anessayonbeliefandacceptance;
4926 .Zaťko, Matej.Obradoslovie.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..zatkomatej/obradoslovie;
4927 .Dufrenne, Mikel..The notion of the a priori /.Evanston, Ill. ::Northwestern University Press,.2009..9780810125438 (pbk. : alk. paper); 0810125439 (pbk. : alk. paper);978-0-8101-2543-8.dufrennemikel/thenotionoftheapriori;
4928 .Grech, Prosper.Jak se utvářel Nový zákon.:.1995?..grechprosper/jak;
4929 .Haley, John Owen..Authority without power.New York ::Oxford University Press,.1995, c1991...haleyjohnowen/authority;
4930 .Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka III. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1963..peciarstefan/ssj;
4931 .Gilly, Friedrich,1772-1800..Friedrich Gilly :.:.1995??.0-89236-280-4; 0-89236-281-2.gillyfriedrich/essays;
4932 .Fekete, J..Úvod do Kódexu 83.:Trnavská univerzita Teologická fakulta.1998..feketejan/cic;
4933 .Dent, N. J. H.,1945-.Rousseau /.London ;; New York ::Routledge,.2005.978-0-415-28349-6 (váz.); 978-0-415-28350-2 (brož.).dentnjh/rousseau;
4934 .Drury, Shadia B.,1950-.The political ideas of Leo Strauss /.New York ::St. Martin\'s Press,.1988..0312008309 :;0-312-00830-9.druryshadiab/thepoliticalideasofleostraussupdatededition;
4935 .Shun, Kwong-loi.Confucian ethics :.New York ::Cambridge.2004..0521792177;0521796571 .shunkwongloi/conf;
4936 .Fischer, John Martin,1952-.Deep control :.New York ;; Oxford ::Oxford University Press,.2012..9780199742981 (hbk.); 0199742987 (hbk.);978-0-19-974298-1.fischerjohnmartin/deepcontrol;
4937 .Běhounek, František.Ostrov drakú.Praha:Státní nakl.dětské knihy.1958..behounek/ostrov;
4938 .Michal, Hvorecký.Lovci & zberači.:techno.sk.2001.80-88897-73-4.hvoreckymichal/lovci;
4939 .Isaac, Asimov.Sbohem, Země.:Mustang.1997.80-7191-251-4.asimovisaac/sbohem;
4940 ..Performance and authenticity in the arts /.New York ::Cambridge University Press,.1999...kemalsalim/performanceandauthenticityinthearts;
4941 .Krippendorff, Klaus,1932-.Content analysis :.Thousand Oaks ::Sage,.2004..0-7619-1544-3 (váz.); 0-7619-1545-1 (brož.).krippendorffklaus/contentanalysis;
4942 .Bahounek, Tomáš Jiří.Sociologie politiky.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..bahounektomasop/sociologiepolitiky;
4943 .Harrison, Simon,1971-.Augustine\'s way into the will :.Oxford ::Oxford University Press,.2006..9780198269847 (hbk.); 0198269846 (hbk.);978-0-19-826984-7.harrisonsimon/augustine;
4944 .Loewen, James W..The truth about Columbus :.New York, NY ::New Press,.1992..1565840089 :;1-56584-008-9.loewenjamesw/thetruthaboutcolumbus;
4945 .Matoušek, Oldřich.Metody a řízení sociální práce.Praha:Portál.2003.80-7178-548-2.matousekoldrich/metodyariz;
4946 .Humberstone, Lloyd.The connectives.Cambridge, Massachusetts ;; London, England ::MIT Press,.2011..humberstonelloyd/connectives;
4947 .Rushkopp, Douglas.Manipulativní nátlak : (Proč tak snadno uposlechneme druhé?).Hradec Králové:Konfrontace.2002.80-86088-07-3.rushkoppdouglas/manipulativninatlak;
4948 .Melmuková, Eva.Patent zvaný toleranční.Praha:Mladá fronta.1999.80-204-0741-3.melmukovaeva/patentzvanytolerancni;
4949 ..Beyond description :.London ::College Publications,.2010...milkowskimarcin/beyonddescription;
4950 .Moore, George Edward.Principia ethica /.Cambridge ::Cambridge University Press,.1994.0-521-09114-4.mooregeorgeedward/principiaethica;
4951 .Normand, Roger,1964-.Human rights at the UN.Bloomington ::Indiana University Press,.2008...normandroger/humanrightsattheun;
4952 .O\'Leary, Michael,1966-.Revolutions of geometry /.Hoboken, N.J. ::Wiley,.2010..9780470167557 (cloth); 0470167556 (cloth);978-0-470-16755-7.olearymichael/revolutionsofgeometry;
4953 .Lužný, Dušan.Náboženství a moderní společnost : sociologické teorie modernizace a sekularizace.Brno:Masarykova univerzita.1999.80-210-2224-8.luznydusan/nabmodspol;
4954 .Pocock, J. G. A.1924-.The discovery of islands :.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2005..0521850959; 052161645X (pbk.);0-521-85095-9.pocockjga/thediscoveryofislands;
4955 .Haines, Stephen G..Enterprise-wide change :.San Francisco ::Pfeiffer,.2005..0787971464 .hainess/enter;
4956 .Schrag, Calvin O..God as otherwise than being :.Evanston, Ill. ::Northwestern University Press,.2002..0810119226 (alk. paper); 0810119234 (pbk. : alk. paper);0-8101-1922-6.schragcalvino/godasotherwisethanbeing;
4957 .Schama, Simon..A history of Britain /.London ::Bodley Head,.2009...schamasimon/ahistoryofbritain;
4958 .Nierop, Henk F. K. van.Treason in the Northern Quarter.Princeton, NJ ::Princeton University Press,.2009..nierophenkfkvan/treasoninthenorthernquarter;
4959 .Wu, Wayne..Attention /.:.2005??.9780415532228 (hardback : alk. paper); 9780415532242 (pbk. : alk. paper);978-0-415-53222-8.wuwayne/attention;
4960 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLIII. (1951).Rím:.1951..actaapostolicaesedis/acta;
4961 .Woodward, Bob,1943-.The price of politics /.New York ::SimonandSchuster,.2012..9781471113192 (hardcover);978-1-4711-1319-2.woodwardbob/thepriceofpolitics;
4962 .O, FARRELL, Gerald Paul.Tutanchamon : podvod, nebo skutečnost?.V Praze:Metafora.2002.80-86518-33-7.farrelgp/tutan;
4963 ..Krister Segerberg on logic of actions..:.2005??.9789400770454;978-94-007-7045-4.trypuzrobert/kristersegerbergonlogicofactions;
4964 .Williams, Rowan,1950-.Arius :.London ::SCM,.2001.0-334-02850-7.williamsrowan/arius;
4965 .Scupoli L..Duchovný boj.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..scupolilorenzo/duchovnyboj;
4966 ..The faith of scientists :.:.1990??.978-0-691-13487-1.frankenberrynancyk/thefaithofscientists;
4967 .Crossan, John Dominic.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..crossanjohndominic/1nezaradene;
4968 ..The Routledge companion to critical theory /.London ::Routledge,.2006...malpassimonwakepaul/theroutledgecompaniontocriticaltheory;
4969 .Hejný, Milan.Geometria : 1. :.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1985..hejnym/geom;
4970 .Mgr. Skalická Zuzana.Pamätník víťazov I..:Transnacionálny Inštitút Štefánika (TNIS.2015..skalickazuzana/pamatnik;
4971 .Leopold, Ernst Friedrich.Lexicon hebraicum et chaldaicum in libros Veteris Testamenti ordine etymologico compositum in usum scholarum /.:.1900?? s.a...leopoldernstfriedrich/lexicon;
4972 .Arthur, Conan Doyle.Z archivu Sherlocka Holmese.:Jota.1999.80-7242-013-5.doylearthurconan/zarchivu;
4973 .Beneš, Jaroslav,1892-1963.Psychoanalyse :.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1929..benesjaroslav/psychoanalyse;
4974 .František Saleský,1567-1622.Philothea Seu Introductio Ad Vitam Spiritualem,.Tyrnaviae,:Typis Academicis Societ. Jesu,.1753..saleskyfrantisek/philothea;
4975 .Skočdopole, Antonín,1828-1919.Učebná kniha bohosloví pastýřského /.České Budějovice ::Biskupská knihtiskárna,.1905..skocdopoleantonin/ucebnakniha;
4976 .Rejzek, Antonín.P.Bohuslav Balbín T.J. : jeho život a práce.Praha:Dědictví sv.Prokopa.1908..rejzekantonin/pbohuslav;
4977 ..Nowý Zákon Pána a Spasytele nasseho Gežjsse Krysta, podlé starého obecného Latinského Textu, od samospasytedlné Řjmské katolické Cýrkwe schwáleného, a až posawád w též C?.W Praze ::Nákladem cýs. král. normálnj impressý,.1785..staretlace/nowyzakon;
4978 .Szabo, M. E..Algebra of proofs.New York ::sole distributors for the U.S.A. and Canada, Elsevier North-Holland,.1978..0720422868.szabo/algebraofproofs;
4979 .Tonucci, Francesco.Vyučovat nebo naučit?.Praha ::Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy,.1991.80-901065-1-X.tonuccif/vyucovat;
4980 .Zsoldos, Péter.Oheň v diaľke.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1989.80-85174-11-1.zsoldospeter/ohen;
4981 .McCay, William, 1951- - autor.Knihy o malém Indiana Jonesovi. |n Díl 1, |p Young Indiana Jones a poklad na plantáži.:Praha :.1992.80-901196-0-3.mccayw/poklad;
4982 .Havel, Václav, 1936- - autor.Eseje a jiné texty z let 1970-1989 ;.:Praha :.1999.80-7215-090-1.havelvaclav/spisy4;
4983 .Novák, Ján.Naše jedovaté rostliny : Pro čtenáře od 9 let.Praha:Albatros.1984..novakjan/nase;
4984 .Marek, Dan.Od Moskvy k Bruselu : vztahy mezi Českou republikou a Evropskou unií v období 1957-2004.Brno:Barrister a Principal.2006.80-87029-02-X.marekdan/odmoskvy;
4985 .Pacner, Karel.4 PACNER, Karel, 1936- Atomoví špioni : Počátky vědecké špionáže a kontrašpionáže.Praha:Šulc & spol..1994.80-85636-11-5.pacnerkarel/atomovi;
4986 .Gilbert, Jimmie,1934-.Elements of modern algebra.Pacific Grove, CA ::Brooks/Cole,.2000..0534373518.gilbertjimmie/elements;
4987 .Paulos, John Allen..I think, therefore I laugh :.New York ::Columbia University Press,.2000..0231119143;0231119151 .paulosjohnallen/ithink;
4988 .Boeyens, Jan C. A..Chemistry from first principles.[Dordrecht u.a.]:Springer.2008.9781402085468;9781402085451.boeyensjanca/chemistry;
4989 .Salway, J. G..Metabolism at a glance.Oxford ::Blackwell Science,.1999.0-632-05274-0.salwayjg/metabolism;
4990 .Huettenmueller, Rhonda..Precalculus demystified.New York ::McGraw-Hill,.2005...huettenmuellerrhonda/precalculus;
4991 .Elias, Joseph S.,1948-.Science terms made easy :.Westport, Conn. ::Greenwood Press,.2007..0313338965 (alk. paper);9780313338960 .eliasjosephs/science;
4992 .Taylor, Chloë,1976-.The culture of confession from Augustine to Foucault :.London ::Routledge,.2009.978-0-415-96371-8.taylorchloe/theculture;
4993 .Foti, Veronique Marion..Vision\'s invisibles :.Albany ::State University of New York Press,.2003..0791457338 (alk. paper);0791457346 (pbk. : alk. paper).fotiveroniquemarion/vision’s;
4994 .Descartes, René,1596-1650.The world and other writings.New York ::Cambridge University Press,.1998..descartesrene/theworld;
4995 .Thorpe, John A..Elementary topics in differential geometry.New York ::Springer-Verlag,.1979..0387903577.thorpejohn/elementary;
4996 .Kordela, Aglaia Kiarina,1963-.$urplus :.Albany ::State University of New York Press,.2007..0791470199 (hardcover : alk. paper);9780791470190 (hardcover : alk. paper).kordelaaglaiakiarina/surplus;
4997 .Alten, Steve, 1959-.Černá barva krve.:Praha :.2009.978-80-7381-594-3.altensteve/cerna;
4998 .Kliman, A..Katolíci vo víre dnešného života.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..klimanandrej/katolici;
4999 .Shah-Kazemi, Reza..Justice and remembrance.London ::I.B. Tauris in association with the Institute of Ismaili Studies,.2006...shahkazemireza/justice;
5000 .Dews, Peter.The idea of evil.Oxford ::Blackwell Pub.,.2008.978-1-4051-1704-3 (hbk. : alk. paper) :;978-1-4051-1705-0 (pbk. : alk. paper).dewspeter/theidea;
5001 .Anderson, Poul, 1926-2001 - autor.Zlomený meč.:Plzeň :.2003.80-86481-39-5.andersonpoul/zlomenymec;
5002 .De Sousa, Ronald.Why think? :.New York ::Oxford University Press,.2007.978-0-19-518985-8 .desousaronald/why;
5003 ..International relations theory and the Asia-Pacific.New York ::Columbia University Press,.2003.0-231-12590-9 (alk. paper);0-231-12591-7 (pbk. : alk. paper).ikenberrygjohn/international;
5004 ..Anthropology at the dawn of the Cold War.Ann Arbor, Mich. ::Pluto Press,.2008...waxdustinm/anthropology;
5005 .Blatty, William Peter, 1928- - autor.Exorcista :.:Praha :.1992.80-901068-7-0.blattywiliam/exorcista;
5006 ..Hegemony or empire?.Burlington, VT ::Ashgate,.2006...davidcharlesphilippe/hegemonyorempire;
5007 .Fuller, Steve,1959-.Kuhn vs. Popper.Cambridge ::Icon,.2003..1840464682.fullersteve/kuhnvspopper;
5008 ..Encyclopedia of the age of political revolutions and new ideologies, 1760-1815.Westport, Conn. ::Greenwood Press,.2007..9780313334450 (set); 9780313334467 (v.1); 9780313334474 (v.2).fremontbarnesgregory/encyclopediaoftheage;
5009 .Manning, Roberta Thompson,1940-.The crisis of the old order in Russia :.Princeton, N.J. ::Princeton University Press,.1982..0691053499 :;0691101337 .manningrobertathompson/thecrisisoftheoldorder;
5010 .Clothey, Fred W..Religion in India :.New York ::Routledge,.2006..9780415940238 (hardback : alk. paper);0415940230.clotheyfredw/religioninindia;
5011 .Morrill, J. S..Stuart Britain.New York ::Oxford University Press,.2000..0192854003;9780192854001.morrilljohn/stuartbritain;
5012 .Tenenbaum, Morris.Ordinary differential equations :.New York ::Dover Publications,.1963.0-486-64940-7.pollardharry/ordinary;
5013 ..The city in late antiquity.New York ::Routledge,.1992...richjohn/thecityinlateantiquity;
5014 ..Concise encyclopedia of language and religion.Amsterdam ::Elsevier,.2001.0-08-043167-4.asherre/conciseencyclopedia;
5015 .Clancy, Tom, 1947- - autor.Net Force. |p Konec hry.:Praha :.2004.80-7341-258-6.clancytom/konechry;
5016 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XX. ročník (1946).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1946..nahlubinu/1946;
5017 .Colfer, Eoin, 1965- - autor;.Supervědátor.:Praha :.2005.80-00-01522-6.colfereoin/supervedator;
5018 .Deaver, Jeffery, 1950- - autor.Prázdné křeslo.:Ostrava :.2002.80-7303-104-3.deaverjeffery/prazdnekreslo;
5019 .Ostrow, Matthew B.,1961-.Wittgenstein\'s Tractatus :.New York ::Cambridge University Press,.2002..0521809363 (hbk.);052100649X.ostrowmatthewb/wittgensteins;
5020 .Heal, Jane..Mind, reason, and imagination :.Cambridge, U.K. :; New York ::Cambridge University Press,.2003..0521816971 (hdb);0521017165 .healjane/mindreasonandimagination;
5021 .Badiou, Alain.Ethics :.London :; New York ::Verso,.2002.1-85984-435-9.badioualain/ethics;
5022 .Thomas, Brezina.Sedem labiek za Penny 3.:Mladé letá.1997.80-06-00783-7.brezinathomas/sedemlabiekzapenny3;
5023 .Jansson, Tove.Čarovná zima.Bratislava:Slovart.2008.978-80-8085-345-7.tovejansson/carovnazima;
5024 .Dilong, Rudolf, OFM.Pieseň lásky.[S.l.:nákl. aut.].1953..dilongrudolf/piesenlasky;
5025 .Vondruška, Vlastimil.Církevní rok a lidové obyčeje : Kalendárium světců a světic,mučedníků a mučednic,pojednávající o víře českého lidu k nim,...České Budějovice:Dona.1991.80-85463-03-2.vondruskav/cirkevni;
5026 .Škrábik, Andrej.Misijným svetom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1940..skrabikandrej/misijnym;
5027 .Pius1876-1958.O desateru /.Praha ::Arcidiecésní pastorační ústředí,.1946..piusxii/odesateru;
5028 .Novák, Tomáš.Obrazy z dějepisu církwe Páně :.Praha ::Stýblo,.1877..novaktomas/obrazy;
5029 .Alastruey, Sanchez Gregorio.The Blessed Virgin Mary.St. Louis:B. Herder Book Co..1963..alastrueysanchesgregorio/blessed;
5030 .Lev1810-1903.Encyklika Rerum Novarum pápeža Ľva XIII. o robotníckej otázke.Bratislava:Slovák.1931..lev13/rerum;
5031 .Tiles, J. E..Dewey.London ;; New York ::Routledge,.1988...tiles/dewey;
5032 .Sue, Grafton.I jako intrika.:BB art.2000.80-7257-164-8.graftonsue/ijako;
5033 .Graham, Greene.Lidský faktor.:Mladá fronta.1994.80-204-0504-6.greenegraham/lidsky;
5034 .Lagerlöf, Selma,.Gösta Berling.Bratislava:Tatran.1973..lagerlofselma/gosta;
5035 .Schulz, Karel, 1899-1943.Peníz z noclehárny.Praha:Vyšehrad.1974..schulzkarel/peniz;
5036 .Devettere, Raymond J..Introduction to virtue ethics :.Washington, D.C. ::Georgetown University Press,.2002.0-87840-372-8.devettereraymond/introduction;
5037 ..Constructivism in practical philosophy /.Oxford ::Oxford University Press,.2012.978-0-19-960983-3 (váz.); 0199609837.lenmanjames/constructivism;
5038 .Prusáková, Viera.Základy andragogiky I.Bratislava:Gerlach print.2005.80-89142-05-2.prusakovaviera/zaklady;
5039 .Hegel, Georg Wilhelm Friedrich.Logika ako veda : 2.díl. : Predmarxistická filozofia.Bratislava:Pravda.1986..hegel/logikaakoveda;
5040 .May, Karol.V balkánských roklinách.:Olympia.1971..maykarol/vestinupadisaha;
5041 .Defoe, Daniel.Robinson Crusoe.:František Novák v Praze II..1946..defoedaniel/robinson;
5042 ..Artsandhumanities through the eras.Detroit, MI ::Thomson/Gale,.2005..thomsongale/arts;
5043 ..Truthmakers.New York ::Oxford University Press,.2005...beebeehelen/truthmakers;
5044 ..The Blackwell companion to Protestantism /.Malden ::Blackwell Publishing,.2004.0-631-23278-8 (váz.).mcgrathalistere/protestantism;
5045 .Birstein, Vadim J.,1944-.The perversion of knowledge :.Cambridge ::Westview Press,.2001.0-8133-3907-3; 0-8133-4280-5.birsteinvadimj/theperversionofknowledge;
5046 .Boleyn-Fitzgerald, Miriam..Pictures of the mind :.Upper Saddle River, N.J. ::Financial Times/Prentice Hall,.2010..9780137155163 (hbk.); 0137155166 (hbk.);978-0-13-715516-3.boleynfitzgeraldmiriam/picturesofthemind;
5047 .Brock, Stuart..Realism and anti-realism.Durham [England] ::Acumen,.2007...brockstuart/realismandantirealism;
5048 ..The philosophy of John Locke :.London ;; New York ::Routledge,.2003..0415314461 (alk. paper);0-415-31446-1.ansteypeter/thephilosophyofjohnlocke;
5049 ..The Cambridge companion to Deleuze /.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2012.978-0-521-17571-5 (brož.); 978-1-107-00261-6 (váz.).smithdanielw/deleuze;
5050 .Cohen, Elliot D..Critical thinking unleashed /.Lanham, Md. ::RowmanandLittlefield Publishers,.2009..9780742564312 (cloth : alk. paper);978-0-7425-6431-2.cohenelliotd/criticalthinkingunleashed;
5051 .Kliman, Andrej.Podrobná vierouka.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..klimanandrej/podrobna;
5052 .Liška, Antonín, 1924-2003 - autor.Zmrtvýchvstání v moderní exegezi.:Praha :.2001.80-238-9069-7.liskaantonin/zmrtvych;
5053 .Haley, John Owen..Authority without power.New York ::Oxford University Press,.1995, c1991...haleyjohnowen/authority;
5054 .Hormann, Karl.Lexikon der christlichen Moral. 1976:Tyrolia-Verl..1976.3702212329, 9783702212322.hormankarl/moral;
5055 .Ginev, Dimitur..The context of constitution :.Dordrecht ::Springer,.2006..1402047126 (hd.bd.);9781402047121 (hd.bd.);1402047134 (e-book);9781402047138 (e-book).ginevdimitur/context;
5056 .Farková, Marie.Vybrané kapitoly z psychologie.:.2000??..farkovamarie/vybrane;
5057 .Passerin d\'Entreves, Maurizio,1953-.The political philosophy of Hannah Arendt.London ;; New York ::Routledge,.2001...passerindentrevesmaurizio/thepoloticalphilosophyofhannaharendt;
5058 .Du, Dingzhu,.Theory of computational complexity /.:.1995??.9781118593035 (e-book);978-1-118-59303-5.dudingzhu/theoryofcomputationalcomplexity;
5059 .Copp, David..Morality in a natural world :. New York ::Cambridge University Press.2007..9780521863711 (hardback);0521863716 .coppdavid/morality;
5060 .Fischer, Joschka.Die Rückkehr der Geschichte :.Köln ::Kiepenheuer und Witsch,.2005.3-462-03035-3.fischerjoschka/dieruckkehrdergeschichte;
5061 .Macák, Juraj.Východné Slovensko v dobe Veľkomoravskej.Levoča:Polypress.1998.80-88704-14-6.macakjuraj/vychslov;
5062 .Pascal, Blaise.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..pascalblaise/1nezaradene;
5063 .Introvigne, Massimo.Hamás.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-659-X.introvignemassimo/hamas;
5064 .Isaac, Asimov.Hvězdy jako prach.:AF 167.1995.80-85384-15-9.asimovisaac/hviezdy;
5065 .Kemp, Gary,1960-.Quine: a guide for the perplexed /.:.1995??.0-8264-8487-5; 0-8264-8486-7.kempgary/quineaguidefortheperplexed;
5066 .Krippendorff, Klaus,1932-.On communicating /.London ::Routledge,.2009.978-0-415-97859-0 (váz.); 978-0-415-97860-6 (brož.); 978-0-203-89480-4 (e-book).krippendorffklaus/oncommunicating;
5067 .Bachelard, Gaston.Psychoanalýza ohně.Praha:Mladá fronta.1994.80-204-0505-4.bachelardgaston/psychoanalyzaohne;
5068 .Harrison, Robert,1944-.Congress, progressive reform, and the new American state.Cambridge, UK ;; New York ::Cambridge University Press,.2004...harrisonrobert/congress;
5069 .Loewenstein, Werner R..Physics in mind :.:.2005??.9780465029846 (hardback);978-0-465-02984-6.loewensteinwernerr/physicsinmind;
5070 .Matoušek, Oldřich.Mládež a delikvence : možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže.Praha:Portál.2003.80-7178-771-X.matousekoldrich/mladez;
5071 .Coventry, Angela Michelle..Hume.London ;; New York ::Continuum,.2007...coventryangelamichelle/hume;
5072 .Mareš, Petr.Nezaměstnanost jako sociální problém : Studijní texty.Praha:Sociologické nakladatelství.1994.80-901424-9-4.marespetr/nezamestnanostjakosocialniproblem;
5073 .Mann, Michael,1942-.The sources of social power..Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2012.978-1-107-02865-4; 978-1-107-65547-8.mannmichael/thesourcesofsocialpower;
5074 .Mendel, Miloš.Náboženství v boji o Palestinu : judaismus, islám a křesťanství jako ideologie etnického konfliktu.Brno:Atlantis.2000.80-7108-189-2.mendelmilos/nabozenstvivbojiopalestinu;
5075 .Mill, John Stuart,1806-1873..Essays on England, Ireland, and the empire /.Toronto :; London ::University of Toronto Press ;; RoutledgeandKegan Paul,.1982..0802055729 (University of Toronto); 0710092776 (Routledge);0-8020-5572-9.milljohnstuart/essaysonenglandirelandandtheempire;
5076 .Moore, Margaret.A political theory of territory /.:.2005??.978-0-19-022224-6.mooremargaret/apoliticaltheoryofterritory;
5077 ..Vitalism and the scientific image in post-enlightenment life science, 1800-2010 /.Dordrecht ::Springer,.2013.978-94-007-2444-0.normandinsebastian/vitalismandthescientificimageinpostenlightenmentlifescience1800-2010;
5078 .Olin, Doris,1943-.Paradox.Chesham [England] ::Acumen,.2003..olindoris/paradox;
5079 .Jarmila, Drozdíková.Základy judaizmu.:Slovenské národné múzeum.1993.80-85753-15-4.drozdikovaj/zakljud;
5080 .Pocock, J. G. A.1924-.Virtue, commerce, and history :.Cambridge [Cambridgeshire] ;; New York ::Cambridge University Press,.1985..0521257018; 0521276608 (pbk.);0-521-25701-8.pocockjga/virtuecommerceandhistory;
5081 .Baar, Jindřich Šimon, 1869-1925 - autor.Hanýžka a Martínek :.:Praha :.1991.80-7021-072-9.baarjs/hanyzka;
5082 .Schrad, Mark Lawrence..The political power of bad ideas :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2010..9780195391237 (alk. paper); 0195391233;978-0-19-539123-7.schradmarklawrence/thepoliticalpowerofbadideas;
5083 .Schama, Simon,1945-.Citizens :.New York ::Knopf,.1989.0-394-55948-7 :.schamasimon/citizens;
5084 .Van Parijs, Philippe.Real freedom for all :.Oxford ::Clarendon Press,.1997.0-19-829357-7.vanpajirsphilippe/realfreedomforall;
5085 ..A companion to early twentieth-century Britain /.Oxford, UK ;; Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2003..0631217908 (alk. paper);0-631-21790-8.wrigleychris/acompaniontoearlytwentiethcenturybritain;
5086 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLIV. (1952).Rím:.1952..actaapostolicaesedis/acta;
5087 .Wright, Jonathan,1969-.Heretics :.Boston ::Houghton Mifflin Harcourt,.2011..9780151013876; 015101387X;978-0-15-101387-6.wrightjonathan/heretics;
5088 .Schauerová, Alena.Ke kořenům domova : tradice lidové kultury-rodina-škola-folklorní soubor.Strážnice:Ústav lidové kultury.1999.80-86156-28-1.schauerovaa/kekor;
5089 .Rydval, Jaroslav.Ústecké Tržní náměstí :.:.2005??..rydvaljaroslav/ustecketrzninamesti;
5090 .Horn, Cornelia B..Asceticism and Christological controversy in fifth-century Palestine :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2006..9780199277537 (alk. paper); 0199277532 (alk. paper);978-0-19-927753-7.horncorneliab/ascetismandchristologicalcontroversyinfifthcenturypalestine;
5091 .Petráš, Lukáš.Mravouka.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..petraslukas/mravouka;
5092 ..The re-emergence of emergence.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2006..claytonphilip/thereemergenceofemergence;
5093 .Giehrle, Emma.Kvety s kríža.Trnava:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha),.1910..giehrleemma/kvety;
5094 .Cyril Alexandrijský.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..cyrilalexandrijsky/1nezaradene;
5095 ..The Routledge companion to film history /.London ;; and New York ::Routledge,.2011.978-0-415-77656-1; 978-0-415-77657-8.guynnwilliam/theroutledgecompaniontofilmhistory;
5096 .Šedivý, Ondrej d 1935- .Geometria 2.Bratislava:SPN.1987..sedivyo/geom2;
5097 .Ing. Počarovský Vladimír.Pamätník víťazov II..:Transnacionálny Inštitút Štefánika (TNIS.2016..pocarovskyvladimir/pamatnik;
5098 .Dumas, Alexandre.Hraběnka de Charny - diel 1..Praha:Svoboda.1972..dumasalexander/hrabenka;
5099 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Filozofia.Nitra:Rodina.1991.80-900510-3-0.benojanaugustin/filozofia;
5100 .Schikora, Rudolf,1890-1962.Výchova dítěte /.Ve Frýdku ::Exerciční dům,.1947..schikorarudol/vychova;
5101 .Baird, David.Tisíckrát...přátelství.Praha:Metafora.2005.80-7359-007-7.bairdd/tisickratpratelstvi;
5102 .Schuster, Ignaz,1813-1869.Schusterův Biblický dějepis Starého i Nového zákona pro školy obecné /.:.1917..schusterignaz/schusteruv;
5103 .Rejzek, Antonín,1844-1920.M. Jan z Husince..Praha ::Francl,.1914..rejzekantonin/mjanzhusince;
5104 .Chmela, Štefan.Biblické dejiny (Nový zákon).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..chmelastefan/biblicke;
5105 .Dunn, J. Michael,1941-.Algebraic methods in philosophical logic.New York ::Oxford University Press,.2001..0198531923.dunnmichael/algebraicmethods;
5106 .Zahálková, Milada.Pediatrie pro speciální pedagogy.Brno:Masarykova univerzita.2000.80-210-2327-9.zahalkovam/pediatrie;
5107 .Zsoldos, Péter.Viking sa vráti.Bratislava:Mladé letá.1989..zsoldospeter/viking;
5108 .William, McCay.Mladý Indiana Jones a Duchovia v sedle.:Obzor.1992.80-215-0224-X.mccayw/duchov ia;
5109 .Havel, Václav,1936-.Projevy z let 1990-1992 :.Praha ::Torst,.1999.80-7215-092-8.havelvaclav/spisy6;
5110 .Pavlíček, Pavel.Nová kniha o kaktusech.České Budějovice:Dona.2000.80-86136-68-X.pavlicekpavel/nova;
5111 .Masaryk, Jan.Ani opona,ani most : komentované knižní vydání výkladu v plenu ústavodárného Národního shromáždění dne 20.března 1947.Praha:Žikeš.1947..masarykjan/aniopona;
5112 .Pacner, Karel.Královny špionáže : legendy západních tajných služeb.Praha:Brána.2006.80-7243-286-9.pacnerkarel/kralovny;
5113 ..Elsevier\'s dictionary of chemistry :.Amsterdam ::Elsevier,.1989.0-444-42230-7 .dorianaf/elsevier’s;
5114 .Murray, Neil.Writing dissertations and theses.Harlow ::Pearson Longman,.2009.978-0-273-72170-3 .murrayneil/writing;
5115 .Zheng, Qian.China\'s ethnic groups and religions.Singapore [u.a.]:Cengage Learning Asia [u.a.].2011.9789814319768.zhengquian/china’s;
5116 .Larson, Ron,1941-.Precalculus with limits..Belmont, CA ::Brooks/Cole, Cengage Learning,.2011..9781439049099 (student ed.);1439049092 .larsonron/precalculus;
5117 .Crosland, Maurice P.,1931-.Science under control :.Cambridge ::Cambridge University Press,.1992.0-521-41373-7.croslandmauricep/science;
5118 .Norton-Smith, Thomas M.,1954-.The dance of person and place.Albany ::State University of New York Press,.2010...nortonsmiththomasm/thedance;
5119 .Brentano, Franz,1838-1917..Descriptive psychology.New York ::Routledge,.1995..041510811X.brentanofranz/descriptive;
5120 .Bourbaki, Nicolas.General topology..Reading ::Addison-Wesley,.1966..bourbakinicolas/general;
5121 .Kézai, Simon,13. stol..Gesta Hungarorum.Budapest ::Central European University Press,.1999.963-9116-31-9.kezaisimon/gesta;
5122 .Weber, David, 1952- - autor.Víc než čest.:Frenštát p.R. [i.e. pod Radhoštěm] :.2003.80-7332-028-2.weberdavid/vicnez;
5123 .Rhodes, James M..Eros, wisdom, and silence.Columbia, Mo. ::University of Missouri Press,.2003...rhodesjamesm/eros;
5124 .Dudáš, Cyril.Hľadanie absolútna.Bratislava:.1942..dudascyril/hladanie;
5125 .Cirlot, Juan Eduardo.A dictionary of symbols.London ::Routledge,.1993.0-415-03649-6.cirlotjuaneduardo/adictionary;
5126 ..The encyclopedia of ancient natural scientists :.New York, NY ::Routledge,.2008..9780415340205 (hardback : alk. paper);9780203462737 (e-book).keyserpault/theencyclopedia;
5127 .Laughlin, John C. H.1942-.Archaeology and the Bible.New York ::Routledge,.2000...laughlinjohnch/archaeology;
5128 ..The practice of cultural studies.Thousand Oaks, Calif. ::SAGE,.2004..0761960996;0761961003 .johnsonrichard/thepractice;
5129 .Koen, Benjamin D..Beyond the roof of the world :.Oxford ::Oxford University Press,.2009..9780195367744 (alk. paper);9780199798216 .koenbenjamind/beyond;
5130 .Infantino, Lorenzo,1948-.Ignorance and liberty.New York ::Routledge,.2003..0415285739 .infantinolorenzo/ignorance;
5131 .Webster, D. G.,1975-.Adaptive governance.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2009...websterdg/adaptive;
5132 .William, Peter Blatty.Vyháňač diabla.:Danubiapress.1995.80-218-0054-2.blattywiliam/vyhanacdiabla;
5133 .Berry, David,1960-.Journalism, ethics and society.Burlington, VT ::Ashgate Pub.,.2008...berrydavid/journalism;
5134 .Hope, Jane,1945-.Introducing Buddha.Thriplow ::Icon,.2005...hopejane/introducingbuddha;
5135 .French, Paul,1966-.North Korea :.New York ::Zed Books,.2007..9781842779057 (pb : alk. paper);1842779052.frenchpaul/northkorea;
5136 ..The Routledge companion to the Christian church.New York ::Routledge,.2008..9780415374200 (hardback : alk. paper).manniongerard/theroutledgecompaniontothechristian;
5137 .Blackmore, Susan J.,1951-.Consciousness :.Oxford::Oxford University Press.2005.0-19-280585-1.blackmoresusan/consciousness;
5138 .Stuart-Smith, Jane.Phonetics and philology :.New York ::Oxford University Press,.2004.0-19-925773-6.stuartsmithjane/phoneticsandphilology;
5139 .Jones, Allen E.,1963-.Social mobility in late antique Gaul :.New York ::Cambridge University Press,.2009..9780521762397 (hardback);0521762391 .jonesallen/socialmobility;
5140 .Fiey, J. M..Saints syriaques.Princeton, N.J. ::Darwin Press,.2004..0878501118.conradlawrencei/saintssyriaques;
5141 .Tom, Clancy.KyberZemě.:BB art.2004.80-7341-105-9.clancytom/kyberzeme;
5142 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XXII. ročník (1948).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1948..nahlubinu/1948;
5143 .Steen, S. W. P..Mathematical logic with special reference to the natural numbers.Cambridge ::Cambridge University Press,.1972.0-521-08053-3.steen/mathematicallogic;
5144 .Colfer, Eoin, 1965-.Artemis Fowl. |p Operace Arktida.:Praha :.2008.978-80-00-02188-1.colfereoin/operacearktida;
5145 .Deaver, Jeffery, 1950- - autor.Kamenná opice.:Ostrava :.2004.80-7303-224-4.deaverjeffery/kamennaopice;
5146 ..The Philosophy of Rudolf Carnap.London ::Cambridge University Press,.1963..schilpppaularthur/carnap;
5147 .Joyce, Richard,1966-.The myth of morality.New York ::Cambridge University Press,.2001..0521808065.joycerichard/themythofmorality;
5148 .Badiou, Alain..Theory of the subject /.London ;; New York ::Continuum,.2009..9780826496737; 0826496733;978-0-8264-9673-7.badioualain/theoryofsubject;
5149 .Thomas, Brezina.Sedem labiek za Penny 4.:Mladé letá.1998.80-06-00854-X.brezinathomas/sedemlabiekzapenny4;
5150 .Townsend, Sue.Tajný denník Adriana Mola c Sue Townsend ; Magda Žáryová, Igor Imro.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0144-8.townsendsue/tajnydennikadrianamola;
5151 .Dilong, Rudolf, OFM.Helena nosí ľaliu.:.1935..dilongrudolf/helena;
5152 .Vondruška, Vlastimil, 1955-.Tajemství abatyše z Assisi.:Brno :.2010.978-80-243-3975-7.vondruskav/tajemstvi;
5153 .Tóth, Tihamér.S otvorenými očami v božej prírode.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..tothtihamer/sotvorenymi;
5154 .Popluhár, Ján.V službe najvyššieho Pána.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..popluhajan/sluzbe;
5155 .Hulakovský, Jan Ev.1834-1899.Stručný dějepis zjevení božího pro nižší třídy středních škol..V Praze ::Fr. A. Urbánek,.1878..hulakovskyjan/strucny;
5156 ..Enchiridion marianum.:.1950??..mariologia/enchiridion;
5157 .Buday, Jozef.Odpadnutá pijavica.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..bohuslavskyjb/odpadnuta;
5158 .Thayer, H. S.1923-.The logic of pragmatism;.New York,:Humanities Press,.1952...thayer/logic;
5159 .Lefebvre, Dom Gaspar.Základy liturgie /.Olomouc ::Lidové závody tiskařské a nakladatelské,.1930..lefebvregaspar/zaklady;
5160 .Sue, Grafton.N... jako nástraha.:BB art.2001.80-7257-523-6.graftonsue/njako;
5161 .Greene, Graham,1904-1991.Tichý Američan /.Praha ::Mladá fronta,.1957..greenegraham/tichy;
5162 .Lambert, Eric,1921-1966.Dvacet tisíc zlodejů.Praha:Naše vojsko.1978..lamberteric/dvacet;
5163 .Schweitzer, Albert.Zástance kritického myšlení a úcty k životu.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-010-9.schweitzeralbert/zastance;
5164 .Pappas, Gregory Fernando,1960-.John Dewey\'s ethics.Bloomington ::Indiana University Press,.2008...pappasgregory/john;
5165 .Levy, Neil,1967-.Hard luck :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2011..9780199601387 (hbk. : alk. paper);978-0-19-960138-7.levyneil/hard;
5166 .Jarab, Jozef.Kňazská identita.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka.2004.80-89170-05-6.jarab/identitaknaza;
5167 .Hegel, Georg Wilhelm Friedrich.Fenomenologie ducha.Praha:Čs.akademie věd.1960..hegel/fenomenologiaducha;
5168 .Erich, von Däniken.Oči sfingy.:Obzor.1991..danikenerich/ocisfingy;
5169 .Szobiová, Eva.Tvorivosť, od záhady k poznaniu. Bratislava:Stimul.1999.80-88982-05-7.szobiovaeva/tvorivost;
5170 ..The Cambridge economic history of the United States /.Cambridge [England] ;; New York, NY ::Cambridge University Press,.1996-2000...engermanstanleyl/economic;
5171 .Bedurftig, Thomas..Philosophie der Mathematik.Berlin ;; New York ::De Gruyter,.2010...bedurftigthomas/philosophiedermathematik;
5172 ..A companion to Rawls /.:.1980??.9781118328439 (e-book);978-1-118-32843-9.mandlejon/rawls;
5173 .Bix, Herbert P..Hirohito a vznik moderního Japonska.Praha:BB art.2002.80-7257-712-3.bixherbertp/hirohitoavznikmodernihojaponska;
5174 ..Encyclopedia of society and culture in the ancient world /.New York ::Facts On File,.2008..9780816069415 (acid-free paper); 0816069417 (acid-free paper);978-0-8160-6941-5.boguckipeteri/encyclopediaofsocietyandcultureintheancientworld;
5175 .Brock, Rita Nakashima..Saving paradise.Boston ::Beacon Press,.2008...brockritanakashima/savingparadise;
5176 .Jinkins, Michael,1953-.Christianity, tolerance, and pluralism :.London ;; New York ::Routledge,.2004..0415329086;0-415-32908-6.jinkinsmichael/christianitytoleranceandpluralism;
5177 .Antognazza, Maria Rosa,1964-.Leibniz on the Trinity and the Incarnation.New Haven ::Yale University Press,.2007...antognazzamariarosa/leibnizonthetrinityandtheincarnation;
5178 .Freud, Sigmund.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..freudsigmund/1nezaradene;
5179 .Cohen, H. F..How modern science came into the world :.Amsterdam ::Amsterdam University Press,.2010...cohenhf/howmodernsciencecameintotheworld;
5180 .Utley, Bob.Evanjelium podľa Pavla: List Rimanom. Bratislava:Bratská Jednota Baptistov v SR.2000..utleybob/rim;
5181 .Hall, W. David1965 Feb. 14-.Paul Ricoeur and the poetic imperative.Albany ::State University of New York Press,.2007...halldavid/paul;
5182 ..An anatomy of power :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2006..9780521850001 (hbk.) :; 0521850002 (hbk.) :; 9780521615181 (pbk.) :; 0521615186 (pbk.) :;978-0-521-8.halljohn/anatomy;
5183 .Goleman, Daniel.Emoční inteligence : Daniel Goleman.Praha:Columbus.1997.80-85928-48-5.golemandaniel/emocni;
5184 ..Intellectual virtue.New York ::Oxford University Press,.2003...depaulmichaelr/intellectualvirtue;
5185 ..The practice of integrity :.Lansdowne ::Juta,.2004]..0702167509 (pbk.); 9780702167508 (pbk.);0-7021-6750-9.duboisfrancois/thepracticeofintegrity;
5186 .Fischer, David Hackett,1935-.Historians\' fallacies :.New York ;; London ::HarperandRow,.1970.0061315451;0-06-131545-1.fischerdavidhackett/historiansfallacies;
5187 .Orwell, George, 1903-1950 - autor.1984.:Praha :.2012?..orwellgeorge/1984;
5188 .Katolícka Cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-253-2.katolickacirkev/katechizmuskatcirkvi;
5189 .Franzen, August.Malé dějiny církve. Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-082-3.franzenaugust/male;
5190 .Kemp, Gary,1960-.Quine versus Davidson :.New York ::Oxford University Press,.2012.978-0-19-969562-1 (váz.).kempgary/quineversusdavidson;
5191 .Kristeva, Julia.Hannah Arendt :.Toronto ::University of Toronto Press,.2001.0-8020-3521-3.kristevajulia/hannaharendt;
5192 .Bakalář, Eduard.Psychohry : Moderní společenské hry s psychologickou tematikou.Praha:Mladá fronta.1989.80-204-0079-6.bakalareduard/psychohry;
5193 .Harrison, Ross.Democracy.London ::Routledge.1993.0-415-03254-7 .harrisonross/democracy;
5194 .Lowenstein, Roger.The end of Wall Street /.New York ::Penguin Books,.2011..978-0-14-311872-5.lowensteinroger/theendofwallstreet;
5195 .Oldřich, Matoušek.Práce s rizikovou mládeží.:Portál.1996.80-7178-064-2.matousekoldrich/prace;
5196 .Humphreys, C. J..The mystery of the last supper :.New York ::Cambridge University Press,.2011..9780521517553 (hardback);0521517559 (hardback);9780521732000 (pbk.);052173200X .humphreys/mystery;
5197 .Watzlawick, Paul.Pragmatika lidské komunikace : interakční vzorce, patologie a paradoxy.Hradec Králové:Konfrontace.1999.80-86088-04-9.watzlawiekpaul/pragmatikakomunikace;
5198 .Mann, Michael,1942-.The sources of social power..Cambridge ::Cambridge University Press,.1986.0-521-31349-X; 978-0-521-31349-0; 978-0-521-30851-9.mannmichael/thesourcesofsocialpower;
5199 .Merlin, V. S..Náčrt teórie temperamentu.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1983..merlinvolfs/nacrtteorietemperamentu;
5200 ..Politics, work, and daily life in the USSR :.Cambridge [Cambridgeshire] ;; New York ::Cambridge University Press,.1987..0521334764; 0521348900 (pbk.);0-521-33476-4.millarjamesr/politicsworkanddailylifeintheussr;
5201 ..G.E. Moore :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2011.978-0-521-19014-5.baldwinthomas/gemoore;
5202 ..Critical citizens :.Oxford ::Oxford University Press,.1999.0-19-829568-5.norrispippa/criticalcitizens;
5203 ..A history of the work concept..:.2005??.9789400777040;978-94-007-7704-0.oliveiraagamenonre/ahistoryoftheworkconcept;
5204 .Brian, Lancaster.Judaizmus.:Media klub.2000.80-7118-942-1.lancaster/judaizmus;
5205 ..Objectively speaking :.Lanham, MD ::Lexington Books,.2009..9780739131947 (cloth : alk. paper);978-0-7391-3194-7.podritskemarlene/objectivelyspeaking;
5206 .Schorn-Schütte, Luise.Karl V. :.München ::Beck,.2000.3-406-44730-9 :.schornschutteluise/karlv;
5207 .Schama, Simon,1945-.The American future :.London ::Bodley Head,.2008.978-1-84-792000-3;978-1-84792-000-3.schamasimon/theamericanfuture;
5208 .Praag, Bernard M. S. van.Happiness quantified :.Oxford ::Oxford University Press,.2008.978-0-19-922614-6; 978-0-19-828654-7.praagbernardmsvan/happinessquantified;
5209 .Greene, Edie..Wrightsman\'s psychology and the legal system /.Belmont, CA ::Wadsworth Cengage Learning,.2011..9780495813019 (hbk.); 049581301X (hbk.);978-0-495-81301-9.greeneedie/wrightsmanspsychologyandthelegalsystem;
5210 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLV. (1953).Rím:.1953..actaapostolicaesedis/acta;
5211 .Wright, N. T..Paul and the faithfulness of God /.:.2005??..wrightnt/paulandthefaithfulness;
5212 ..Intentional acts and institutional facts :.Dordrecht, The Netherlands ::Springer,.2007..9781402061035 (hb);140206103X (hb).tsohatzidissavasl/intentionalactsandinstitutionalfacts;
5213 ..Creation :.New York ::T & T Clark,.2003..0567089789;0567089770 .astleyjeff/creation;
5214 .Gould, Stephen Jay,1941-2002.The structure of evolutionary theory /.:.1990??.0674006135; 0-674-00613-5.gouldstephenjay/thestructureofevolutionarytheory;
5215 .Wagenseil, Johann Christoph,1633-1705.Pera librorvm jvvenilivm :.:.1650??..wagenseiljohannchristoph/pera;
5216 .Cyril Jeruzalemský.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..cyriljeruzalemsky/1nezaraden;
5217 ..The Routledge companion to Gothic /.London ::Routledge,.2007..9780415398428 (hbk.); 0415398428 (hbk.); 9780415398435 (pbk.); 0415398436 (pbk.);978-0-415-39842-8.spoonercatherine/theroutledgecompaniontogothic;
5218 .Piják, Vladimír.Konštrukčná geometria.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1985..sedivyo/kongeo;
5219 .Rychlík, Jan.Dějiny Bulharska : dějiny států.:Praha : Lidové noviny.2000.80-7106-404-1.rychlikjan/dejinybulharska;
5220 .Dumas, Alexandre.Hraběnka de Charny - diel 2..Praha:Svoboda.1972..dumasalexander/hrabenka;
5221 .Blaťák, František,1868-1926.Svobodomyslnost náboženská /.V Praze ::Družstvo Vlasť,.1905..blatakfrantisek/slobodomyslnostnabozenska;
5222 .Emmerich, Anna Katharina,1774-1824.Tajomstvá Starého zákona.:.2017??.9788089866533; 978-80-89866-53-3.emerichovaannakatarina/tajomstva;
5223 .Blažek, Bohuslav.Průhledy do dětství.:Avicenum.1986..blazekb/pruhledy;
5224 .Schuster, Ignaz,1813-1869.Schusterův Biblický dějepis Starého i Nového Zákona pro školy obecné /.Praha ::Státní nakladatelství,.1927..schusterignaz/schusteruv;
5225 .Rybák, Josef,1871-1935.Co sluší uvážiti o sv. Janu Nepomuckém :.V Praze ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1929..rybakjosef/coslusi;
5226 .Habáň, Metoděj.Život, láska, manželství.:.1935?..habanmetodej/zivot;
5227 .Behrends, Ehrhard.Analysis Band 1.[s.l.]:Vieweg+Teubner (GWV).2007.3834800856.behrendsehrhard/analysisband1;
5228 .Rodriguez, Alfonz.Kresťanská dokonalosť 3/2.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1930..rodriguezalfonz/dokonalost32;
5229 .Miroslav, Žbirka.Meky.:Ikar.2002.80-551-0395-X.zbirkamiro/meky;
5230 .McCay, William.Mladý Indiana Jones a kliatba rubínového kríža. Bratislava:Obzor.1992.80-215-0223-1.mccayw/kliatba;
5231 .Havel, Václav.Hry. (Spisy, sv. 2.) Usp. E. Šormová. 1. vyd.Praha ::Torst,.1999..havelvaclav/spisy2;
5232 .Penrose, Roger.Makrosvět,mikrosvět a lidská mysl.Praha:Mladá fronta.1999.80-204-0780-4.penroseroger/makrosvet;
5233 .Masaryk, Tomáš Garrigue.Jak pracovat? : Přednášky z roku 1898.Praha:Jan Kanzelsberger.1990.80-900095-0-6.masaryktg/jakpracovat;
5234 .Pacner, Karel.Vyzvědačky pod Rudou hvězdou : ženy v komunistických tajných službách.Praha:Brána.2005.80-7243-248-6.pacnerkarel/vyzvedacky;
5235 ..Elsevier\'s dictionary of chemoetymology :.Boston ::Elsevier,.2007..0444522395 (hbk.);9780444522399 .senningalexander/elsevier’s;
5236 .Beards, Andrew..Insight and analysis.New York, N.Y. ::Continuum International Pub. Group, Inc.,.2010...beardsandrew/insight;
5237 ..Chinese philosophy in an era of globalization.Albany ::State University of New York Press,.2004..0791460053;0791460061 .wangrobin/chinese;
5238 ..Metaphor and discourse.New York ::Palgrave Macillan,.2009..9780230537309;0230537308.musolffandreas/metaphor;
5239 .Mithen, Steven J.,1960-.The prehistory of the mind :.London ::Phoenix,.1998.0-7538-0204-X.mithenstevenj/theprehistory;
5240 .Kamath, Chandrika.Scientific data mining :.Philadelphia, ::SIAM,.2009..978-0-89871-675-7.kamathchandrika/scientific;
5241 .Legaspi, Michael C..The death of scripture and the rise of biblical studies.Oxford ::Oxford University Press,.2010..9780195394351.legaspimichaelc/thedeath;
5242 .Matthews, Harry Roy,1942-.Biochemistry :.New York ::Wiley-Liss,.1997.0-471-02205-5.matthewsharryroy;
5243 .Dowrick, Stephanie..Choosing happiness :.Crows Nest, N.S.W. ::Allen & Unwin,.2005..174114521X (pbk.);9781741145212 .dowrickstephanie/choosing;
5244 .Vinogradov, Ivan Matveevich,1891-.Elements of number theory.New York ::Dover Publications,.1954..vinogradovivan/elements;
5245 ..The analytic turn :.New York ::Routledge/Taylor & Francis Group,.2007..9780415381673 (hbk.);9780203939703 (ebk.).beaneymichael/theanalytic;
5246 .Weber, David, 1952- - autor.Čest královny.:Frenštát pod Radhoštěm :.2000.80-85911-76-0.weberdavid/cest;
5247 .Bauschke, Martin.Jesus im Koran.Köln ::Hermann Böhlau,.2001.3-412-09501-X.bauschkemartin/jesus;
5248 .Burns, Robert A.1934-.Catholic spirituality and prayer in the secular city.Lanham, Md:University Press of America, Inc.2008.076184127X (clothbound : alk. paper);9780761841272;0-7618-4127-X.burnsroberta/catholic;
5249 .Lorenz, Hendrik..The brute within.New York ::Oxford University Press,.2006...lorenzhendrik/thebrute;
5250 .Dilworth, Craig..The metaphysics of science :.Dordrecht ;:Springer,.2006..9781402038372 (HB : acid-free paper);1402038372.dilworthcraig/themetaphysicsofscience;
5251 ..The concise encyclopedia of western philosophy.New York ::Routledge,.2005..041532923X;0415329248 .reejonathan/theconcise;
5252 ..Creativity in human evolution and prehistory.New York ::Routledge,.1998..0415160960.mithenstevenj/creativity;
5253 ..A companion to Jane Austen.Chichester ::Wiley-Blackwell,.2012.978-1-4051-4909-9 (váz.);978-0-470-67238-9.johnsonclaudial/acompanion;
5254 .Anderson, Poul,(1926-2001).Zlomený meč.Praha ::Klub Julese Vernea,.1993.80-901280-3-3 .andersonpoul/zlomenymec;
5255 .Mulgan, Tim.Future people.Oxford:Clarendon.2006.9780199282203;019928220X (viaz.);0-19-928220-X.mulgantim/future;
5256 ..Republicanism in theory and practice.New York ::Routledge,.2006..0415357365.honohaniseult/republicanism;
5257 ..Japan\'s minorities :.London ::Routledge,.2009.0-415-77264-8;978-0-415-77264-8 (brož.);978-0-415-77263-1.weinermichael/japans;
5258 .Adjibolosoo, Senyo B-S. K..Developing civil society.Burlington, VT ::Ashgate,.2006...adjibolosoosenyo/developingcivilsociety;
5259 ..The Second World War..Oxford ::Osprey,.2002-2003..1841762296 (v. 1 : pbk.).hornerdavidm/thesecondworldwar1;
5260 .French, Henry,1968-.The middle sort of people in provincial England 1600-1750.New York ::Oxford University Press,.2007..9780199296385 (alk. paper);0199296383 .frenchhenryr/themiddlesortofpeople;
5261 ..Creations of the mind :.Oxford ::Oxford University Press,.2009.978-0-19-925099-8 (brož.) :;978-0-19-925098-1.margoliseric/creationsofthemind;
5262 .Stallabrass, Julian.Contemporary art :.Oxford ::Oxford University Press,.2006..978-0-19-280646-8 (brož.);0-19-280646-7.stallabrassjulian/contemporaryart;
5263 .Sturgeon, Anne.The left periphery :.Amsterdam ;:J. Benjamins,.2008.978-90-272-5512-9.sturgeonanne/theleftperiphery;
5264 .Peterson, James Lyle.Petri net theory and the modeling of systems.Englewood Cliffs ::Prentice-Hall,.1981.0-13-661983-5.petersonjameslyle/petrinet;
5265 .Moralee, Jason,1973-.\"For salvation\'s sake\" :.New York ::Routledge,.2004..0415967783 .moraleejason/forsalvation;
5266 .Tom, Clancy.Medvěd a drak.:BB art.2001.80-7257-510-4.clancytom/medvedadrak;
5267 .Stark, Rodney..American piety :.Berkeley ::University of California Press,.1968..0520012100.stark/americanpiety;
5268 .Colfer, Eoin, 1965-.Detektivní agentura Půlměsíc.:Praha :.2008.978-80-00-02020-4.colfereoin/detektivniagenturapulmesic;
5269 .Jeffery, Deaver.Iluze.:DOMINO.2008.9788073031510.deaverjeffery/iluze;
5270 .John Gordon MacFarlane.What does it mean to say that logic is formal.:.2000..macfarlanejohngordon/whatdoes;
5271 .Lemos, Noah Marcelino,1956-.Common sense.New York ::Cambridge University Press,.2004...lemosoahmarcelino/commonsense;
5272 .Spong, John Shelby..Jesus for the non-religious :.New York ::HarperSanFrancisco,.2007..9780060762070;0060762071.spongjohnshelby/jesus;
5273 .Thomas, Brezina.Sedem labiek za Penny 6.:Mladé letá.2000.80-06-01005-6.brezinathomas/sedemlabiekzapenny6;
5274 .Bujorová, Flavia.Kamene osudu.Bratislava:IKAR.2005.80-551-1051-4.bujorovaflavia/kameneosudu;
5275 .Sue, Townsend.Adrian Mole - léta v divočině.:Mladá fronta.1995.80-204-0528-3.townsendsue/letavdivocine;
5276 .Okánik, Ľudovít.Vianoce dietok.Skalica:[s.n.].1914..okanikludovit/vianocedietok;
5277 .Dilong, Rudolf, OFM.Hviezdy a smútok.Trnava:František Urbánek a spol..1934..dilongrudolf/hviezdy;
5278 .Vondruška, Vlastimil, 1955-.Apage Satanas!.:Brno :.2010.978-80-243-4030-2.vondruskav/apage;
5279 .Bartoněk, Antonín,1926-.Zlatá Egeis /.Praha ::Mladá fronta,.1969..bartonekantonin/zlata;
5280 .Pohořelý, Josef Mírumil,1805-1887.Obraz smjsseného manželstwj :.W Praze ::Dědictví Swatojanské,.1842..pohorelyjosef/obraz;
5281 .Krolmus, Václav,1790-1861.Obrana prawdy katolické proti odporům akatolickým, čili, Smjr mezi katoljkem a akatoljkem /.W Praze ::tiskem a nákladem Anny Špinkowé,.1844..krolmusvaclav/obrana;
5282 .Carol, Juniper B.,1911-1990,.Mariology..Milwaukee,:Bruce Pub. Co..1955-..caroljuniper/mariology;
5283 .Jánský, L. M..Spoločenské pravidlá pre mládencov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1940..janskylm/spolocenske;
5284 .Popp, Jerome A.,1938-.Evolution\'s first philosopher.Albany ::State University of New York Press,.2007...poppjerome/evolution;
5285 ..Život svatého Otce, papeže Lva XIII..V Brně ::Tiskem a nákladem papežské knihtiskárny benediktinů rajhradských,.1893..lev13/zivot;
5286 .Grafton, Sue, 1940- - autor.G... jako grázl.:Praha :.1997.80-86070-27-1.graftonsue/gjako;
5287 .Greene, Graham, 1904-1991.Vyhaslý případ.:Praha :.2007.978-80-7017-065-6.greenegraham/vyhasly;
5288 .Kiršner, Lev Andrejevič,1922-.Šifrovaná zpráva /.Praha ::SNDK,.1965..kirsnerlevandrejevic/sifrovana;
5289 .Pázmaň, Peter, SJ.Rosae selectissimarum virtutum quas Dei Mater Orbi exhibet.:.1636..pazmanpetersj/rosae;
5290 .Georges, Simenon.2x komisař Maigret.Praha ::Svoboda.1994.80-205-0455-9.simenong/2x;
5291 .Dews, Peter.The idea of evil.Oxford ::Blackwell Pub.,.2008.978-1-4051-1704-3 (hbk. : alk. paper) :;978-1-4051-1705-0 (pbk. : alk. paper).dewspeter/idea;
5292 .Louden, Robert B.,1953-.Morality and moral theory :.New York ::Oxford University Press,.1992..019507145X (alk. paper); 0195072928 (pbk. : alk. paper);0-19-507145-X.loudenrobert/morality;
5293 .Tepperwein, Kurt.Očista tela.Bratislava:NOXI.2004.80-89179-18-5.tepperveinkurt/odkys;
5294 .Kollár, Ján.Nedělnj, swátečné a přjležitostné Kázně a Řeči k napomoženj pobožné národnosti. tiskem Jana Gyuriana a Martina Bagó:W Budjně.1844..kollarjan/nedelnikazneareci2;
5295 .May, Karol.Ostrov šperků-diel 1.:Návrat.1996.80-7174-314-3.maykarol/ostrovsperku;
5296 .Brandel, Marc.Záhada unesenej veľryby. Bratislava:Mladé letá.2002..brandelmarc/38zahadaunesenejvelryby;
5297 ..Ancient and medieval.Chesham [England] ::Acumen,.2005...shandjohn/ancient;
5298 ..Emergence.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2008...bedaumark/emergence;
5299 ..Companion to Reconstruction presidents /.:.2010??.9781118607695 (e-book);978-1-118-60769-5.frantzedwardo/reconstruction;
5300 .Bix, Herbert P.,1938-.Hirohito and the making of modern Japan /.New York ::HarperCollins,.2000.0-06-019314-X.bixherbertp/hirohitoandthemakingofmodernjapan;
5301 ..Ancient Europe 8000 B.C.- A.D. 1000 :.Detroit ::Thomson Gale,.2004.0-684-31421-5.boguckipeter/ancienteurope;
5302 .Brockelman, Thomas P..The frame and the mirror :.Evanston, Ill. ::Northwestern University Press,.2001..0810117754 (alk. paper); 0810117762 (pbk.);0-8101-1775-4.brockelmanthomasp/theframeandthemirror;
5303 ..The history of neuroscience in autobiography..San Diego, CA ::Academic Press,.2009..9780195380101;978-0-19-538010-1.squirelarryr/thehistoryofneuroscienceinautobiography;
5304 ..Encyclopedia of the scientific revolution :.New York ::Garland Publishing,.2000.0-8153-1503-1.applebaumwilbur/encyclopediaofthescientificrevolutionfromcopernicustonewton;
5305 .Leibniz, Gottfried Wilhelm.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..leibnizgottfriedwilhelm/1nezaradene;
5306 .Cohen, Ted..Jokes.Chicago ::University of Chicago Press,.1999...cohented/jokes;
5307 .Chrostowski, Waldemar.Medzinárodný komentár k  Písmu Svätému.:.2000?..chrostowskiwaldemar/szkomentare;
5308 .Hall, A. Rupert1920-2009.Philosophers at war :.:.1995??.0-521-22732-1.hallrupert/philosophers;
5309 .John, D. Barrow.Teorie ničeho.:Mladá fronta.2005.80-204-1156-9.barrow/teorieniceho;
5310 .Hallen, B..A short history of African philosophy.Bloomington ::Indiana University Press,.2002...hallen/short;
5311 .Gabura, Ján.Poradenský proces.Praha:Sociologické nakladatelství.1995.80-85850-10-9.gaburajan/porad;
5312 .Derbyshire, John..Unknown quantity.Washington, D.C. ::Joseph Henry Press,.2006...derbyshirejohn/unknownquantity;
5313 .Draper, Theodore,1912-2006.A struggle for power :.[London] ::Little, Brown,.1996.0316878022;0-316-87802-2.drapertheodore/astruggleforpower;
5314 ..Four views on free will.Oxford ::Blackwell Pub.,.2007..1405134852 (hbk.);9781405134859 (hbk.);1405134860 (pbk.);9781405134866 .fischerjohnmartin/fourviewsonfreewill;
5315 .Fráňa, Velkoborský.Jabloňová stezka.:Albatros.1970..velkoborskyfrana/jabl;
5316 .Verne, Jules, 1828-1905 - autor.Bezejmenná rodina.Praha:Státní nakl.dětské knihy.1960..vernejules/bezejmenna;
5317 .Eareckson, Joni.Krok vpřed.Praha:Creativpress.1971.80-7131-004-2.eareckson/krok;
5318 .Teofan, Zatvornik.Povzbuzení k duchovnímu životu : korespondence.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-33-7.zatvornik/povzbud;
5319 .Kemp, Gary,1960 October 15-.What is this thing called philosophy of language? /.London ;; New York ::Routledge,.2013..9780415517836 (alk. paper); 9780415517843 (pbk. : alk. paper); 9780203068946 (e-book);978-0-415-5178.kempgary/whatisthisthingcalledphilosophyoflanguage;
5320 ..The moral status of technical artefacts /.:.1995??.9400779135; 9789400779136;94-007-7913-5.kroespeter/themoralstatusoftechnicalartefacts;
5321 .Bakalář, Eduard.Psychohry : 2.část. : Moderní společenské hry s psychologickou tematikou.Praha:Vyšehrad.1995.80-7021-139-3.bakalareduard/psychohry;
5322 .Harrison, Ross..Hobbes, Locke, and confusion\'s masterpiece.Cambridge, U.K. ;; New York ::Cambridge University Press,.2003...harrisonross/hobbes;
5323 .Cloud, Henry.Hranice v manželství : proč je důležité pro růst manželství vytyčit meze a stanovit důsledky.Praha:Návrat domů.2001.80-7255-031-4.cloudhenry/hranicevmanzelstvi;
5324 .Henckmann, Wolfhart,1937-.Max Scheler /.München ::C.H. Beck,.1998.3-406-41943-7.henckmannwolfhart/max;
5325 .Matoušek, Oldřich.Rodina jako instituce a vztahová síť : Studijní texty.Praha:Sociologické nakladatelství.1993.80-901424-7-8.matousekoldrich/rodina;
5326 ..Functions :.:.2005??.9789400753037 (hbk.) :; 9400753039 (hbk.) :;978-94-007-5303-7.huneman/functions;
5327 .Grawe, Klaus.Neuropsychoterapie : nové přístupy k terapii na základě poznatků neurovědy.Praha:Portál.2007.978-80-7367-311-6.graweklaus/Neuropsychoterapie;
5328 .Mann, Michael,1942-.The sources of social power..Cambridge ::Cambridge University Press,.1993.0-521-44585-X; 0-521-44015-7.mannmichael/thesourcesofsocialpower;
5329 .Mertin, Václav.Individuální vzdělávací program pro zdravotně postižené žáky.Praha:Portál.1995.80-7178-033-2.mertinvaclav/vzdelavaciprozdravotnepostizene;
5330 .Millar, Alan.Understanding People :.Oxford ::Clarendon Press.2004.0-19-925440-0.millaralan/understandingpeople;
5331 .Kaczmarczyk, Stanislav Mgr..život a dílo Kristíny Royové.:Slezká církev evangelická a.v..2005..kaczmarczykstanislav/KristinaRoyova;
5332 .Moore, John Alexander,1915-2002..From Genesis to genetics.London ::University of California Press,.2002...moorejohnalexander/fromgenesistogenetics;
5333 .Norris, Pippa..Democratic phoenix :.Cambridge, UK ;; New York, NY:Cambridge University Press,.2002..0521811775 (hardback); 0521010535 (pbk.);0-521-81177-5.norrispippa/democraticphoenix;
5334 .Oliver, Simon,1971-.Philosophy, God, and motion.New York ::Routledge,.2005..0415360455.oliversimon/philosophygodandmotion;
5335 .Pöggeler, Otto..Martin Heidegger\'s path of thinking /.Atlantic Highlands ::Humanities Press International,.1987.0391033670; 0391036165 (pbk.);0-391-03367-0.poggelerptto/martinheideggerspathofthinking;
5336 ..Cultural transmission :.Cambridge ;:Cambridge University Press,.2009.978-0-521-70657-5; 978-0-521-88043-5.schonpfligute/culturaltransmission;
5337 ..Philosophy of technology :.Chichester, England ::Wiley-Blackwell,.2014.978-1-118-54725-0 (brož.).scharffrobertc/philosophyoftechnology;
5338 .Ree, Erik van.The political thought of Joseph Stalin :.London ;; New York ::RoutledgeCurzon,.2002.0-7007-1749-8 :.reeerikvan/thepoliticalthoughtofjosephstalin;
5339 .Rattenbury, John..A living architecture :.San Francisco, Calif. ::Pomegranate,.2000..0764913662;0-7649-1366-2.rattenburyjohn/alivingarchitecture;
5340 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLVI. (1954).Rím:.1954..actaapostolicaesedis/acta;
5341 .Wulf, Andrea..Chasing Venus :.New York ::Alfred A. Knopf,.2012..9780307700179 (hardback); 0307700178 (hardback); 9780307958617 (ebook); 0307958612 (ebook);978-0-307.wulfandrea/chasingvenus;
5342 ..John Searle\'s philosophy of language :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2007.978-0-521-68534-4; 978-0-521-86627-9.tsohatzidissavasl/johnsearlesphilosophyoflanguage;
5343 .Zizioulas, Jean,1931-.Being as communion :.Crestwood, NY ::St. Vladimir\'s Seminary Press,.1997.0-88141-029-2.zizioulasjean/beingascommunion;
5344 .Stephen Toulmin.An introduction to reasoning.New York ::Macmillan,.1984.0-02-421160-5.toulmins/intro;
5345 ..Webs of reality :.New Brunswick, N.J. ::Rutgers University Press,.2002..0813531063 (alk. paper); 0813531071 (pbk. : alk. paper);0-8135-3106-3.stahlwilliama/websofreality;
5346 ..Ako našiel rabín Mesiáša ; Premena hudobníka ; Žid, kniha a zázrak.Bratislava:R. Warmer.1928..warmerr/akonasiel;
5347 .Cullmann, Oscar.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..cullmannoscar/1nezaradene;
5348 ..The Routledge companion to hermeneutics /.:.2014.978-1-138-57463-2; 978-0-415-64458-7.malpasjeff/theroutledgecompaniontohermeneutics;
5349 .Gera, Milan.Matematická analýza. Alfa:Bratislava.1990.80-05-00676-4.geramilan/matan;
5350 .Lewis, C.S..Hovory.New York:Nová Europa.1945..lewisclivestaples/hovory;
5351 .Dumas, Alexandre.Rytíř de Maison-Rouge Zv. 1.Praha:Svoboda.1973..dumasalexander/rytir;
5352 .Miklík, Josef Konstantin,1895-1966.Kniha o dobrém zřízení státu :.V Praze ::[Konstantin Miklík] :; Kolej C.Ss.R. [distributor],.1931..miklikjosefkonstantin/knihaodobremzrizenistatu;
5353 .Bonifác VIII..Bulla Unam Sanctam.:.1930?? s.a...bonifacviii/unamsanctam;
5354 .Dimoff, Timothy.Berie vaše dieťa drogy?.:Obzor.1994.80-215-0274-6.dimofft/berie;
5355 .Střebský, Tomáš,1833-1905.Má stát povinnost starati se o školu a jak? /.V Hradci Králové ::Politické družstvo tiskové,.1897..strebskytomas/mastat;
5356 .Rybička, Antonín,1812-1899.Přední křisitelé národa českého :.:.1883..rybickaantonin/predni;
5357 .Jireček, Hermenegild,1827-1909.Skazka o dívčí válce v Čechách /.Praha ::Jireček,.1905..jirecekhermenegild/skazka;
5358 ..A mind at work :.Heidelberg ::Synchron,.2003..3935025513.vilanovamercedes/amindatwork;
5359 .Wallace, Edgar.Dcery Satanovy.Praha:Siesta.1992.80-901378-2-2.wallaceedgar/dcerysatanovy;
5360 .McCay, William.Mladý Indiana Jones a kruh smrti.:.1993..mccayw/kruh;
5361 .Grey, Zane,(1872-1939).Zlato pouště :.Praha ::Suzi a Mery ve spolupráci s agenturou Kurs 99,.1992.80-900369-4-5.greyzane/zlato;
5362 .Backwinkel, Holger.Telefonujte profesionálně : jak vést úspěšné telefonické rozhovory.Praha:Grada.2005.80-247-1397-7.backwinkelholger/telefonujte;
5363 .Masaryk, Tomáš Garrigue.Nová Evropa : Stanovisko slovanské.Brno:Doplněk.1994.80-85765-29-2.masaryktg/novaevropa;
5364 .Pavlíček, Václav.Ústava a ústavní řád České republiky : 1.díl. Ústava České republiky.Text.Důvodová zpráva.Komentář.Literatura.Judikatura.Prováděcí zákony : Text.Důvodová zpráva.Komentář.Literat.Praha:Linde.1994.80-85647-38-9.pavlicekvaclav/ustava;
5365 .Smil, Vaclav..Creating the twentieth century :.Oxford ::Oxford University Press,.2005...smilvaclav/creating;
5366 .Keane, Patrick J..Emerson, romanticism, and intuitive reason.Columbia ::University of Missouri Press,.2005...keanepatrickj/emerson;
5367 ..Instrumentation reference book.Boston ::Butterworth-Heinemann,.2003.0-7506-7123-8 .boyeswalt/instrumentation;
5368 .Gu, Ming Dong,1955-.Chinese theories of reading and writing :.Albany ::State University of New York Press,.2005..0791464237.gumingdong/chinese;
5369 .Azzouni, Jody..Metaphysical myths, mathematical practice :.New York ::Cambridge University Press,.1994..0521442230 .azzounijody/metaphysical;
5370 .Rooney, John J..Preparing for college :.New York, NY ::Ferguson,.2009..0816073775 (hardcover : alk. paper);9780816073771.rooneyjohnj/preparing;
5371 ..Scientific modeling and simulations.[Dordrecht] ::Springer,.2009.978-1-4020-9741-6 (e-book).yipsidney/scientific;
5372 ..The description logic handbook :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2007.978-0-521-87625-4.baaderfranz/thedescriiption;
5373 .Pyne, Stephen J.,1949-.Voice & vision.Cambridge, Mass. ::Harvard University Press,.2009...pynestephenj/voice;
5374 .Florenskii, Pavel Aleksandrovich1882-1937.Beyond vision.London:Reaktion.2002.186189130X;9781861893079.mislernicoletta;
5375 .Drury, Shadia B.,1950-.Terror and civilization.New York ::Palgrave Macmillan,.2004...druryshadiab/terror;
5376 .Heyman, Jacques..Elements of the theory of structures.New York ::Cambridge University Press,.1996..0521550653.heymanjacques/elements;
5377 ..The Blackwell guide to American philosophy.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2004..0631216227 (alk. paper);0631216235 (pbk. : alk. paper).marsoobianarment/theblackwell;
5378 .Weber, David, 1952- - autor.Pole potupy.:Frenštát pod Radhoštěm :.2001.80-85911-93-0.weberdavid/pole;
5379 .Vining, Marvin,1963-.Jesus the wicked priest :.Rochester, Vt. ::Bear & Co.,.2008..9781591430810 (pbk.);159143081X .viningmarvin/jesus;
5380 .Solomon, Robert C.,1942-2007.Spirituality for the skeptic :.New York ::Oxford University Press,.2002.978-0-19-531213-3;978-0-19-513467-4.solomonrobertc/spirituality;
5381 .Losinger, Anton..The anthropological turn :.New York ::Fordham University Press,.2000..0823220664 (hardcover);0823220672 .losingeranton/theanthropological;
5382 .Hill, Daniel J.,1972-.Divinity and maximal greatness.New York ::Routledge,.2005..0415312884.hilldanielj/divinity;
5383 .Young, Julian..The death of God and the meaning of life.New York ::Routledge,.2003..0415307899;0415307902 .youngjulian/thedeath;
5384 .Gosden, Chris,1955-.Anthropology and archaeology.New York ::Routledge,.1999...gosdenchristopher/anthropology;
5385 ..The Sage dictionary of social research methods.Thousand Oaks, Calif. ::SAGE Publications,.2006..0761962972 (cloth);0761962980 .juppvictor/thesage;
5386 .Poul, Anderson.Strážci času.:Horizont.1971..andersonpoul/strazcicasu;
5387 ..Palaeolithic cave art at Creswell Crags in European context.New York ::Oxford University Press,.2007...pettittpaul/palaeolithic;
5388 .Ivanovic, A.,1949-.Dictionary of marketing.London ::Bloomsbury,.2003.0-7475-6621-6.ivanovica/dictionary;
5389 .Weinrib, Ernest Joseph..The idea of private law.London ::Harvard University Press,.1995..0674442121.weinribernestjoseph/theidea;
5390 .Teremová, Lenka, 1963- - autor.Jablko ze Sodomy.:[Česko] :.2001.80-238-7005-X.teremovalenka/jablkozesodomy;
5391 .Engeland, Anisseh van..From terrorism to politics.Burlington, VT ::Ashgate,.2008..engelandanissehvan/fromterrorismtopolitics;
5392 .Malkasian, Carter,1975-.The Korean War.Oxford ::Osprey Pub.,.2001..1841762822 .malkasiancarter/thekoreanwar;
5393 .Freund, Bill..The African city :.New York ::Cambridge University Press,.2007..0521821096 (hardback);9780521821094 (hardback);0521527929 (pbk.);9780521527927 .freundbill/theafricancity;
5394 .Martines, Lauro..Power and imagination :.Baltimore ::Johns Hopkins University Press,.1988..0801836433 .martineslauro/powerandimagination;
5395 .Critchley, Simon,1960-.Continental philosophy.Oxford ::Oxford University Press,.2001..9780192853592;0192853597.critchleysimon/continentalphilosophy;
5396 .Suchla, Beate Regina..Dionysius Areopagita :.Freiburg ::Herder,.2008..9783451299490 .suchlabeateregina/dionysiusareopagita;
5397 .Sterk, Andrea..Renouncing the world yet leading the church.Cambridge, Mass. ::Harvard University Press,.2004...sterkandrea/renouncingtheworld;
5398 ..The metamorphosis of magic from late antiquity to the early modern period.Leuven ::Peeters,.2002.90-429-1227-8.bremmerjan/themetamorphosis;
5399 .Tom, Clancy.Operační centrum Moře v ohni.:BB art.2005.80-7341-578-X.clancytom/morevohni;
5400 ..Epistemology :.Malden, Mau ::Blackwell,.2000.0-631-19723-0 (váz.);0-631-19724-9.sosaernest/epistemology;
5401 .Colfer, Eoin, 1965-.Detektivní agentura Půlměsíc.:Praha :.2008.978-80-00-02020-4.colfereoin/detektivniagenturapulmesic;
5402 .Jeffery, Deaver.Dvanáctá karta.:DOMINO.2005.80-7303-247-3.deaverjeffery/dvanactakarta;
5403 ..Knowledge, concepts and categories.Cambridge ::MIT Press,.1997.0-262-62118-5.lambertskoen/knowledge;
5404 .Frege, Friedrich Ludwig Gottlob.Frege\'s lectures on logic :.LaSalle (Ill.) ::Open Court,.2004.0-8126-9553-4 (pbk).fregefriedrichludwiggottlob/fregeslecturesonlogic;
5405 .Atwill, Joseph..Caesar\'s messiah :.Berkeley, CA ::Distributed in the Unites States by Publishers Group West,.2005..1569754578 .atwilljoseph/caesars;
5406 .Brezina, Thomas, 1963-.Šíleně divocí andílci. |p Líbat anděly je nebezpečné.:V Praze :.2009.978-80-252-1232-5.brezinathomas/silenedivociandilci1;
5407 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu III. ročník (1928).Olomouc:Krystal.1928..nahlubinu/1928;
5408 .Traven, Bruno.Most v džungli.Bratislava:Tatran.1950..travenbruno/mostvdzungli;
5409 .CLERICO, Ľudovít .Výchova : Hlavnie pravidla kresťanského domáceho vychovávania / podľa Ľudovíta Clericovho diela preložila a vydala Slovenská škola . :V Skalici : Slovenská škola.1867 ..clericoludovit/hlavniepravidla;
5410 .Dilong, Rudolf, OFM.Stlmené slovíčko. (Aforizmy a epigramy).Cambridge:Dobrá kniha.1974..dilongrudolf/stlmene;
5411 .Vondruška, Vlastimil.Katovny a mučírny.Praha:Svoboda.1993.80-205-0321-8.vondruskav/katovny;
5412 .Kukal, Zdeněk,1932-.Atlantis ve světle moderní vědy /.Praha ::Academia,.1985..kukalzdenek/atlantis;
5413 .Podstránský, Josef Boleslav,1815-1893.Základy křesťanského vychování :.V Praze ::J.B. Podstránský,.1868..podstranskyjosef/zaklady;
5414 .Neubert, Emile Nicolas.Life of union with Mary.Milwaukee:Bruce Pub. Co. .1959..neuberte/life;
5415 .Baka, Igor.Židovský tábor v Novákoch 1941-1944. Zing Print:Bratislava.2001.80-88997-10-0.bakaigor/zidovsky;
5416 .A. Konings.Theologia moralis novissimi ecclesi doctoris s. Alphonsi,.:Benziger fratres; Einsidlae, Benziger et soc.,.1888..koningsa/theologia;
5417 .Sue, Grafton.J... jako justice.:BB art.2000.80-7257-293-8.graftonsue/jjako;
5418 .Greene, Graham,(1904-1991).Desátý muž.Zblov ::Opus,.2005.80-903456-3-8.greenegraham/desaty;
5419 .Kisch, Egon Ervín,1885-1948.Dobrodružství v pěti dílech světa /.Praha ::Státní nakl. dětské knihy,.1955..kischegonervin/dobrodruzstvi;
5420 .Pázmaň, Peter, SJ.De mundo et eius partibus, quas in Alma Academia Graecensi pro gradu magisterii ... Praeside-R. P. Petro Pazmani ... .:.1600..pazmanpetersj/demundo;
5421 .Seton, Ernest Thompson,1860-1946.Medvěd Monarcha /.Praha ::B.Z. Nekovařík,.1924..setonet/medved;
5422 .DiSilvestro, Russell..Human capacities and moral status /.Dordrecht ;; London ::Springer,.2010...disilvestrorussell/human;
5423 .Zemko, Pavol.Priority kresťana v treťom tisícročí : Kresťanský svetonázor I..Trnava:Univerzita sv. Cyrila a Metoda.2006.80-89220-38-X.zemkopavol/svetonazor;
5424 .King, Peter.Sto filozofů : život a dílo největších světových myslitelů.Praha:Metafora.2007.978-80-7359-088-8.kingpeter/sto;
5425 .Horecký, Ján.Vývin a teória jazyka.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1983..horeckyjan/teoria;
5426 .Msgre de Ségur.A peklo predsa jestvuje....(Košice):Slovo.1995.80-85291-19-3.segur/peklo;
5427 ..British philosophers, 1800-2000 /.Detroit ::Gale Group,.2002..078766006X;0-7876-6006-X.dematteisphilipbreed/british;
5428 ..The nature of life :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2010..9780521517751 (hbk.); 0521517753 (hbk.);978-0-521-51775-1.bedaumark/thenatureoflife;
5429 ..A companion to rhetoric and rhetorical criticism.Malden, Ma ::Blackwell,.2006.1-4051-4957-4 (brož.);1-4051-0112-1.jostwalter/rhetoric;
5430 .Jker Bjerre, Henrik..Kantian deeds.London ;; New York ::Continuum,.2010...jkerbjerrehenrik/kantiandeeds;
5431 .Bohlmann, Otto.Conrad\'s existentialism /.Houndmills, Eng. ::Macmillan,.1991.0-333-43619-9.bohlmannotto/conradsexistentialism;
5432 .Braver, Lee,1969-.Heidegger :.Cambridge, UK ::Polity,.2014.978-0-7456-6491-0; 978-0-7456-6492-7.braverlee/thinkingofbeing;
5433 .Roberts, Andrew Lawrence,1970-.From Good King Wenceslas to the Good Soldier Svejk.Budapest ;; New York ::Central European University Press,.2005...robertsandrewlawrence/fromgoodkingwenceslastothegoodsoldiersvejk;
5434 .Aquila, Richard E.,1944-.Matter in mind :.Bloomington ::Indiana University Press,.1989..0253337127;0-253-33712-7.aquilaricharde/matterinmind;
5435 .Locke, John.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..lockejohn/1nezaradene;
5436 .Cohen, Hermann,1842-1918..Kants Theorie der Erfahrung /.Berlin ::Ferd. Dümmler,.1871...cohenhermann/kantstheoriederefrahrung;
5437 .Péricard, Jacques.Rozprávky pre moje deti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..pericardjakub/rozpravky;
5438 .Solčiansky, Anton.Proroci a úvod do prorockých spisov. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta:Bratislava.2000.80-88696-22-4.solciansky/proroci;
5439 .Hall, Donald E.1960-.Subjectivity.New York ::Routledge,.2004..0-415-28761-8 (váz.);0-415-28762-6.halldonald/subjectivity;
5440 .Barrow, John D..Teorie všeho : Hledání nejhlubšího vysvětlení.Praha:Mladá fronta.1996.80-204-0602-6.barrow/teorievseho;
5441 .Hallinan, Joseph T..Why we make mistakes :.New York ::Broadway Books,.2009.978-0-7679-2805-2.hallinanjoseph/why;
5442 .Janáčková, Laura, 1966-.Psychologické aspekty zdravotnické komunikace.:Brno :.2007.978-80-210-4230-8.janackovalaura/zdrav;
5443 .Derman, Joshua,1977-.Max Weber in politics and social thought :.Cambridge [England] ;; New York ::Cambridge University Press,.2012..9781107025882 (hardback);978-1-107-02588-2.dermanjoshua/maxweberinpoloticsandsocialthought;
5444 .Gottfried, Paul..Conservatism in America :.New York ::Palgrave,.2007..9781403974327 (alk. paper); 1403974322 (alk. paper);978-1-4039-7432-7.gottfriedpaul/conservatism;
5445 .Dreze, Jean,.An uncertain glory :.Princeton ;; London ::Princeton University Press ;; Penguin,.2013.978-0-691-16079-5.drezejean/anuncertainglory;
5446 .Fisman, Raymond,1971-.Economic gangsters :.Princeton ;; Oxford ::Princeton University Press,.2008.978-0-691-13454-3.migueledward/economicgangsters;
5447 .Václav, Řezáč.Kluci, hurá za ním!.:Albatros.1958..rezacvaclav/kluci;
5448 .Pierre, Pélot.Dlouhý lov.:Albatros.1990..pelotpierre/dlouhylov;
5449 .Eareckson, Joni.Joni.Praha:Ústř.církevní nakl..1990..eareckson/joni;
5450 .Svátek, Josef, 1835-1897 - autor.Čeští křižáci. Praha:L. Mazáč.1941..svatekj/krizaci;
5451 .Smith, Norman Kemp,1872-1958.A commentary to Kant\'s \'Critique of pure reason\' /.Houndmills, Basingstoke, Hampshire ;; New York ::Palgrave Macmillan,.2003..kempsmithnorman/acommentarytokantscritiqueofpurereason;
5452 .Kronfeld, Amichai..Reference and computation :.Cambridge [England] ;; New York ::Cambridge University Press,.1990..0521366364; 0521399823 (pbk.);0-521-36636-4.kronfeldamichai/referenceandcomputation;
5453 .Bakalář, Eduard.Předposlední psychohry : společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti.Praha:Portál.2000.80-7178-447-8.bakalareduard/predposlednipsychohry;
5454 ..Developing cultures :.New York ::Routledge,.2006..0415952794 (hb : alk. paper);0415952808 (pb : alk. paper).harrison/developing;
5455 .Hrdý, Jaroslav.Sociální a kulturní antropologie.Praha:Sociologické nakladatelství.1993.80-901424-1-9.hrdyjaroslav/socialniakulturniantropologie;
5456 .Henderson, Harry,1951-.A to Z of computer scientists /.New York ::Facts On File,.2003..0816045313;0-8160-4531-3.hendersonharry/computer;
5457 .Matoušek, Oldřich.Sociální práce v praxi : specifika různých cílových skupin a práce s nimi.Praha:Portál.2005.80-7367-002-X.matousekoldrich/socialni;
5458 ..The making of the West :.Boston, Mass. ::Bedford/St. Martin\'s,.2009...hunt/making;
5459 .Nakonečný, Milan.Novodobý český hermetismus.Praha:Vodnář.1995.80-85255-85-5.nakonecnymilan/novodobyceskyhermetismus;
5460 ..The Vienna Circle in the Nordic countries :.Dordrecht ::Springer,.2010.978-90-481-3682-7.manninenjuha/theviennacircleinthenordiccountries;
5461 .Merzel, Dennis Genpo.Oko nikdy nespí : Přímo do srdce zenu.Praha:DharmaGaia.1996.80-85905-01-9.merzeldennisgenpo/okonikdynespi;
5462 .Popper, Karl R.1902-1994..A pocket Popper /.[London] ::Fontana Press,.1983.0006861474;0-00-686147-4.popperkarlr/apocketpopper;
5463 .Kafka, Břetislav.Svítaání v duši.:.1938..kafkabretislav/svitanivdusi;
5464 .Moore, A. W.,1956-.Noble in reason, infinite in faculty :.London ;; New York ::Routledge,.2003..0415208211;0-415-20821-1.mooreaw/nobleinreasoninfiniteinfaculty;
5465 .Norris, Pippa..Driving democracy :.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2008..9780521873192 (hardback); 0521873193 (hardback); 9780521694803 (pbk.); 0521694809 (pbk.);978-0-521-8.norrispippa/drivingdemocracy;
5466 .Oliver, Alex.Plural Logic /.:.2005??.978-0-19-957042-3.oliveralex/plurallogic;
5467 ..Trade and market in the early empires :.:.2005??..polanyikarl/tradeandmarketintheearlyempires;
5468 .Redman, Deborah A..Economics and the philosophy of science.New York ::Oxford University Press,.1991..0-19-506412-7.redmandeboraha/economicsandthephilosophyofscience;
5469 .Schöllgen, Gregor.Das Zeitalter des Imperialismus /.München ::R. Oldenbourg,.2009.978-3-486-58868-2.schollgengregor/daszeitalterdesimperialismus;
5470 .Schell, Orville..Wealth and power :.:.2005??.9780679643470; 9780812976250 (pbk. : acid-free paper);978-0-679-64347-0.schellorville/wealthandpower;
5471 .Suntum, Ulrich van.The invisible hand :.Berlin ::Springer,.2005.3-540-20497-0.suntumulrichvan/theinvisiblehand;
5472 .McCarter, Robert.Frank Lloyd Wright /.London ::Phaidon,.1997.0-7148-3148-4.mccarterrobert/franklloydwright;
5473 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLVII. (1955).Rím:.1955..actaapostolicaesedis/acta;
5474 .Tyson, Philip John..Psychology in social context :.Chichester, West Sussex, UK ;; Malden, MA ::Wiley-Blackwell,.2011..9781405168243 (hardback); 9781405168236 (paperback);978-1-4051-6824-3.tysonphilipjohn/psychologyinsocialcontext;
5475 .Tsoukalas, Ioannis.Conceiving God.Newcastle upon Tyne ::Cambridge Scholars,.2010..tsoukalasioannis/conceivinggod;
5476 .Bejczy, István Pieter,1965-.The cardinal virtues in the Middle Ages :.Boston ;; Leiden ::Brill,.2011.978-90-04-21014-1.bejczyistvanpieter/thecardinalvirtuesinthemiddleages;
5477 .Mark Vorobej.A Theory of Argument.New York ::Cambridge University Press,.2006.978-0-521-85431-3.vorobejm/theory;
5478 .Fontana, Umberto - autor.Člověk a zasvěcení :.:Praha :.1992.80-85282-36-4.fontanaumberto/clovek;
5479 .Dunn, James D. G..Rôzne texty - nezaradené.:.2017..dunnjamesdg/1nezaradene;
5480 .Munslow, Alun,1947-.The Routledge companion to historical studies /.London ::Routledge,.2000..0415184940; 0415184959 (pbk.);0-415-18494-0.munslowalun/theroutledgecompaniontohistoricalstudies;
5481 .Ivan, Ján.Matematika : 1..Bratislava:Alfa.1986..ivanjan/mat1;
5482 .D'Souza, Dinesh,(1961-).Život po smrti :.Praha ::Ideál,.2010.978-80-86995-13-7 .souzadinesh/zivot;
5483 .Dumas, Alexandre.Rytíř de Maison-Rouge Zv. 2.Praha:Svoboda.1973..dumasalexander/rytir;
5484 .Egger, Francisco.Propaedeutica philosophica-theologica /.Brixinae ::Wegerianis,.1912..eggerfrancisco/propaedeutica;
5485 .Goffiné, Leonhard,1648-1719.Kresťansko-katolícka Poučná kniha, čili, Krátky výklad všetkých nedeľných i sviatočných čítaní a evangelií, jako i z nich vyplývajúceho učenia viery a mravov.Trnava:Spolok sv. Adalberta [Vojtecha].1908..goffineleonhard/postilla;
5486 .Drury, Nevill.Nové horizonty.Olomouc:Votobia.1996.80-85885-82-4.druryn/novehorizonty;
5487 .Tauber, Otokar,1872-1940.Učebnice našich škol ve světle pravdy /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1925..tauberotokar/ucebnice;
5488 .Gazzera A.; Leonelli A..Cesta dokonalosti.:.1985?? [s.a.]..gazzeraa/cesta;
5489 .Rybička, Antonín,1812-1899.Přední křisitelé národa českého :.V Praze ::Tiskem a nákladem knihtiskárny F. Šimáčka,.1884..rybickaantonin/predni;
5490 ..Algebra for everyone.Reston, Va. ::Mathematics Education Trust, National Council of Teachers of Mathematics,.1990..087353297X.edwardsedgar/algebraforeveryone;
5491 .Nancy, Jean-Luc..Hegel :.Minneapolis, Minn. ::University of Minnesota Press,.2002..0816632200 (alk. paper);0816632219 (pbk. : alk. paper).nancyjeanluc/hegelrestlessness;
5492 .Wallace, Edgar,1875-1932.Mŕtvy s narcismi ;.Bratislava ::Smena,.1987..wallaceedgar/mrtvy;
5493 .Irving, David John Cawdell.Zkáza Drážďan : Hrůzyplná výpověď o jedné z nejzhoubnějších a nejkontroverznějších epizod ve válečných dějinách.Olomouc:Votobia.1997.80-7198-190-7.irvingdavid/zkaza;
5494 .Grey, Zane, 1872-1939 - autor.Světla západních hvězd.:Český Těšín :.1993.80-85767-99-6.greyzane/svetla;
5495 .Crha, Ivan.Jak psát reklamní text.Praha:Grada.1998.80-7169-308-1.crhaivan/jak;
5496 .John, Stuart Mill.O slobode.:Iris.1995.80-88778-07-7.milljohnstuart/oslobode;
5497 .Ferdinand Peroutka..Demokratický manifest.Brno:Doplněk.2000.80-7239-043-0.peroutkaferdinand/demokraticky;
5498 .Lysaker, John T..Emerson and self-culture.Bloomington ::Indiana University Press,.2008...lysakerjohnt/emerson;
5499 .Schleifer, Ronald..Intangible materialism.Minneapolis ::University of Minnesota Press,.2009...schleiferronald/intangible;
5500 .Seuren, Pieter A. M..Chomsky\'s minimalism.New York ::Oxford University Press,.2004...seurenpieteram/chomskys;
5501 .Loux, Michael J..Metaphysics :.London ::Routledge,.2006.0-415-10134-4 (pbk.);978-0-415-40133-3 (hbk.);978-0-415-40134-0 .louxmichael/metaphysics;
5502 .Loux, Michael J..Primary ousia :.Ithaca ::Cornell University Press,.1991..0801425980 .louxmichaelj/primary;
5503 .Dilworth, Craig..Scientific progress :.[London] ::Springer,.2008..9781402063534 (cased);1402063539 (cased);9781402091087 (Pbk.);9781402063541 (e-book.).dilworthcraig/scientific;
5504 .Lemon, M. C.1945-.The discipline of history and the history of thought.New York ::Routledge,.1995..0415123461.lemonmc/thediscipline;
5505 .Woeckener, Bernd.Volkswirtschaftslehre.Berlin, Heidelberg:Springer Berlin Heidelberg.2010.9783642131158;9783642131141.woeckenerbernd/volkswirtschaftslehre;
5506 .Berkhofer, Robert F.,.Beyond the great story :.London ::Belknap Press,.1998.0-674-06908-0.berkhoferrobertf;
5507 ..Battlestar Galactica and philosophy :.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2008..9781405178143 (pbk. : alk. paper).eberljasont/battlestar;
5508 .Russell, Norman,1945-.The doctrine of deification in the Greek patristic tradition.New York ::Oxford University Press,.2004...russellnorman/thedoctrineofdeificationinthegreekpatristictradition;
5509 .Glendinning, Simon,1964-.The idea of continental philosophy :.Edinburgh ::Edinburgh University Press,.2006..0748624716;0748624708 (hard);9780748624706;9780748624713.glendinningsimon/theidea;
5510 ..The Blackwell guide to continental philosophy.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2003..0631221247 (alk. paper);0631221255 (pbk. : alk. paper).solomonrobertc/theblackwell;
5511 .Weber, David, 1952- - autor.Krátká vítězná válka.:Frenštát pod Radhoštěm :.2001.80-85911-84-1.weberdavid/kratka;
5512 .Casey, Maurice.Jesus of Nazareth :.New York ::T&T Clark,.2010.978-0-567-64517-3 (brož.);978-0-567-10408-3.caseymaurice/jesus;
5513 ..God, science and humility :.London ::Templeton Foundation Press,.2000.1-890151-34-3 .herrmannrobertl/god;
5514 .Lucy, Niall..A Derrida dictionary.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2004..0631218424;0631218432 .lucyniall/aderida;
5515 ..Augustine and his critics.New York ::Routledge,.2000...bonnergerald/augustine;
5516 .Bohm, David,1917-1992..The essential David Bohm.New York ::Routledge,.2003..0415261732;0415261740 .bohmdavid/theessential;
5517 ..On Durkheim\'s Elementary forms of religious life.New York ::Routledge,.1998...allennicolaj/ondurkheims;
5518 .Poul, Anderson.Stráž času.:Talpress.1997.80-7197-080-8.andersonpoul/strazcasu;
5519 .Hardy, Thomas,1840-1928.Jude the obscure.Oxford ::Oxford University Press,.2002.0-19-280261-5.hardythomas/jude;
5520 .Jacoby, Susan,1945-.The age of American unreason.New York ::Pantheon Books,.2008..9780375423741.jacobysusan/theage;
5521 ..The Cambridge companion to William Faulkner.Cambridge ::Cambridge University Press,.1995.0-521-42167-5 (brož.);0-521-42063-6.weinsteinphilipm/thecambridge;
5522 .Babula, Vladimír.Kdyby přišli Marťané aneb Průvodce po zeměkouli pro návštěvníky z vesmíru.Praha:Mladá fronta.1958..babulavladimir/kdybyprislimartane;
5523 .Thomas, H. Block.Mayday.:Smena.1982..blockthomas/mayday;
5524 ..Cycling and society.Burlington, VT ::Ashgate,.2007...rosenpaul/cyclingandsociety;
5525 .Watts, Michael,1957-.Kierkegaard.Oxford ::Oneworld,.2003..1851683178.wattsmichael/kierkegaard;
5526 .Friedrich, Paul,1927-.Proto-Indo-European trees;.Chicago,:University of Chicago Press.1970.0226264807.friedrichpaul/protoindoeuropeantrees;
5527 .Mathiesen, Thomas J..Apollo\'s lyre :.London ::University of Nebraska Press,.2000.0-8032-3079-6.matthiesenthomasj/apolloslyre;
5528 .Cook, Guy.Applied Linguistics.Oxford ::Oxford University Press,.2003.0-19-437598-6.cookguy/appliedlinguistics;
5529 .Burr, Vivien..The person in social psychology.Hove ::Psychology Press,.2002..184169181X (pbk);1841691801.burrvivien/thepersononsocial;
5530 .Cain, Andrew..The letters of Jerome.New York ::Oxford University Press,.2009..9780199563555 (alk. paper);0199563551 .cainandrew/thelettersofjerome;
5531 .Kerlecq, J. de.Urfa.:.1935..kerlecq/urfa;
5532 .Tom, Clancy.Net Force. s.r.o.:BB art.2000.80-7257-161-3.clancytom/netforce;
5533 .Fain, Benjamin,1930-.Irreversibilities in quantum mechanics.Dordrecht ::Kluwer Academic,.2000..fain/irreversibilities;
5534 .Colfer, Eoin, 1965- - autor;.Artemis Fowl. |p Opalin podraz.:Praha :.2005.80-00-01731-8.colfereoin/Opalinpodraz;
5535 .Deaver, Jeffery, 1950-.Rozbité okno :.:Ostrava :.2008.978-80-7303-429-0.deaverjeffery/rozbiteokno;
5536 .Bondy, Egon.Rôzne krátke texty.:.2014..bondyegon/roznekratke;
5537 .Eisenstein, Charles,1967-.The ascent of humanity :.Berkeley, Calif. ::Evolver Editions,.2013..9781583946367;9781583945353 .eisenstein/ascent;
5538 ..In deference to the other.Albany, NY ::State University of New York Press,.2004...kanarisjim/indeferencetotheother;
5539 .Brezina, Thomas, 1963-.Šíleně divocí andílci. |p Andělé se smějí čím dál víc.:V Praze :.2010.978-80-252-1492-3.brezinathomas/silenedivociandilci2;
5540 .Bull, Bartle, 1939-.Šanghajské nádraží.:Praha :.2008.978-80-7381-437-3.bullbartle/sanghajskenadrazi;
5541 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VII. ročník(1932).Olomouc, Praha:Krystal.1932..nahlubinu/1932;
5542 .Tremayne, Peter.Paní temnot : případ sestry Fidelmy.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-790-1.tremaynepeter/panitemnotpripadsestryfidelmy;
5543 .Emericzy, Géza,1838-1887.Návodná kniha ku vyučovaniu zemepisu v ľudových školách.Budapešť:Kráľ. uhors. dŕžava.1878..emericzygeza/navodna;
5544 .Dilong, Rudolf, OFM.Mladosť z očistca. Petrus:Bratislava.2001.80-88939-32-1.dilongrudolf/mladostzocistca;
5545 .Vondruška, Vlastimil.Významná sídla české šlechty : Bečov.Bouzov.Český Šternberk.Houska.Konopiště.Kost.Lemberk.Pecka. Pernštejn.Rožmber.Švihov.Trosky.Praha:Albatros.2005.80-00-01520-X.vondruskav/vyznamna;
5546 .Podstránský, Josef Boleslav,1815-1893.Slova útěchy a poučení všem zkromouceným křesťanům při smrti a po záhrobí miláčků napsal a připojil církevní modlitby a zpěvy za mrtvé při pohřbu, ke mši svaté a.j. /.V Hoře Kutné ::Karel Šolc,.1881..podstranskyjosef/slova;
5547 .Tomáš Akvinský.Opera Omnia (ed. Leonina).:.1882-..tomasakvinsky/operaomnialeonina;
5548 ..Patnáctiúterková pobožnost ke cti a chvále Svatého Dominika, zakladatele řádu kazatelského.Praha ::Růžencová výrobna,.1850??..dominikani/patnacti;
5549 .Marc, Clementis.Institutiones morales alphonsianae seu doctoris ecclesiae S. Alphonsi Marae de Ligorio doctrina moralis :.Lugduni ::E. Vitte,.1934..marcclementis/institutiones;
5550 .Gunn, John,1925-.Chatrč v horách /.Praha ::SNDK,.1963..gunnjohn/chatrc;
5551 .Grey, Zane, 1872-1939 - autor.Arizonský Ames.:Brno :.1993.80-85432-96-X.greyzane/arizonsky;
5552 .Kisch, Egon Erwin,1885-1948.Egon Ervín Kisch se směje /.Praha ::NPL,.1964..kischegonervin/sesmeje;
5553 .Pázmaň, Peter, SJ.Vindiciae Ecclesiasticae: Quibus Edita A Principe Bethlen in Clerum Hungariae Decreta, Divinis humanisque legibus contraria, ipso jure nulla esse, demonstrantur..Viennae:.1620..pazmanpetersj/vindiciae;
5554 .Seton, Ernest Thompson,1860-1946.Král vlků /.:.1995??..setonet/kral;
5555 ..Questioning ethics.London ;; New York ::Routledge,.1999...dooleymark/questioning;
5556 .Blackburn, Simon,1944-.Lust /.New York ::Oxford University Press,.2004.0-19-531207-4; 0-19-516200-5.blackburnsimon/lust;
5557 .Kele, František.Najvyššie vrchy.Bratislava :Dajama.2006.80-89226-32-9.kelefrantisek/najvys;
5558 .Kaku, Michio.Paralelní světy : putování stvořením, vyššími dimenzemi a budoucností vesmíru.Praha:Argo.2007.978-80-7203-847-3.kakumichio/svety;
5559 .Króner, Jozef.Herec nielen na udici.:Tatran.1974..kronerjozef/herec;
5560 .Christie, Agatha.Hotel Bertram. Bratislava:Svornosť.2002.80-220-1153-3.christieagata/hotelbertram;
5561 ..British philosophers, 1500-1799 /.Detroit ::Gale Group,.2002..0787646695 (alk. paper);0-7876-4669-5.dematteisphilipbreed/british;
5562 .Beckett, David,1950-.Life, work and learning :.London ;; New York ::Routledge,.2002..0415161894;0-415-16189-4.beckettdavid/lifeworkandlearning;
5563 ..A companion to Richard M. Nixon /.Chichester ::Wiley-Blackwell,.2011.978-1-4443-3017-5.smallmelvin/nixon;
5564 ..Teaching academic writing in European higher education.Dordrecht ;; Boston ::Kluwer Academic Publishers,.2003...bjorklennart/teachingacademicwritingineuropeanhighereducation;
5565 .Bohm, David,1917-1992.Causality and change in modern physics /.London ::Routledge,.1997, c1984.0-415-17440-6.bohmdavid/causalityandchanceinmodernphysics;
5566 .Brendon, Piers..The decline and fall of the British Empire, 1781-1997 /.London ::Jonathan Cape,.2007..9780224062220;978-0-224-06222-0.brendonpiers/thedeclineandfallofthebritishempire;
5567 .Poster, Mark(1941-2012).Existential marxism in postwar France :.Princeton, N.J. ::Princeton Univ. Press,.1975..postermark/existentialmarxisminpostwarfrance;
5568 .Avicenna,980-1037.Avicenna on Theology /.Dubai ::Kitab al-Islamiyyah,.1951..arberryaj/avicennaontheology;
5569 .Montaigne, Michel de.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..montaignemichelde/1nezaradene;
5570 .Cohen, Martin,1964-.Philosophical tales :.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2008.978-1-4051-4036-2 .cohenmartin/philosophicaltales;
5571 .Hall, Matthew Eric Kane.The nature of supreme court power /.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2011.978-1-107-00143-5 (váz.).hallmatthewerickane/nature;
5572 .Gregory, Bateson.Mysl & příroda :; nezbytná jednota.:Malvern.2006.80-86702-19-7.bateson/myslapriroda;
5573 .Kafka, Břetislav.Nové základy experimentální psychologie : Duševědné výzkumy a objevy.Praha:Road.1991.80-85385-08-2.kafkabretislav/nove;
5574 ..Skepticism :.New York ::Oxford University Press,.1999.978-0-19-511827-8 (pbk.) :; 978-0-19-511826-1.derosekeith/skepticism;
5575 .Gottfried, Paul..Conservatism in America :.New York ::Palgrave,.2007..9781403974327 (alk. paper); 1403974322 (alk. paper);978-1-4039-7432-7.gottfriedpaul/conservatism;
5576 .Drucker, Peter F.1909-2005..Peter Drucker on the profession of management /.Boston, Mass. ::Harvard Business School Press,.1998..0875848362 (alk. paper);0-87584-836-2.druckerpeterf/peterdruckerontheprofessionmanagement;
5577 .Fitzgerald, Michael,1946-.The mind of the mathematician.Baltimore ::Johns Hopkins University Press,.2007...fitzgeraldmichael/themindofthemathematician;
5578 .Čukovskij, Nikolaj.Pod plachtami kolem světa. Praha:Albatros.1985..cukovskijnikolaj/podplach;
5579 .Torill, Thorstad Hauger.V zajetí Vikingů.:Albatros.1988..haugerova/vzajeti;
5580 .Rousseau, Jean-Jacques.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..rousseaujeanjacques/1nezaradene;
5581 .Eareckson.Rozhodování proměny.Praha:Evangelické nakl..1992.80-7072-060-3.eareckson/rozhod;
5582 .Albright, W F.Cesty k prameňum.Praha:Vyšehrad.1971..albrightwf/cesty;
5583 .Smith, Norman Kemp,1872-1958..Prolegomena to an idealist theory of knowledge,.London,:Macmillan and Co.,.1924...kempsmithnorman/prolegomenatoanidealisttheoryofknowledge;
5584 .Kropotkin, Petr Alekseevich.Anarchism: its philosophy and ideal..San Francisco:.1898..kropotkinpetralekseevich/anarchismitsphilosophyandideal;
5585 .Bakalář, Petr.Cvičebnice psychologie : úlohy z praktické psychologie.Praha:Votobia.2003.80-7220-144-1.bakalarpetr/cvicebnicepsychologie;
5586 ..Art in theory 1900-1990 :.Cambridge (Mass.) ::Blackwell,.1995.0-631-16575-4.harrison/art;
5587 .Hruška, Aleš - autor.Paralelní svět.:[Žďár nad Sázavou :.1995.80-238-0053-1.hruskaales/paralelnisvet;
5588 .Lofgren, Mike..The party is over :.New York ::Viking,.2012..9780670026265;978-0-670-02626-5.lofgrenmike/thepartyisover;
5589 .Hunter, Ian,1949-.Rival enlightenments.Cambridge, U.K. ;; New York ::Cambridge University Press,.2001...hunterian/rival;
5590 .Nakonečný, Milan.Encyklopedie obecné psychologie.Praha:Academia.1997.80-200-0625-7.nakonecnymilan/encyklopedieobecnepsychologie;
5591 ..Matter and form in early modern science and philosophy.Leiden ;; Boston ::Brill,.2012...manninggideon/matterandforminearlymodernscienceandphilosophy;
5592 .Metz, Christian - autor.Imaginární signifikant :.:Praha :.1991.80-7004-064-5.metzchristian/imaginarnisignifikantfilm;
5593 ..Topics in early modern philosophy of mind /.[Dordrecht] ::Springer,.2009..9789048123803 (hbk.); 9048123801 (hbk.); 904812381X (ebk.); 9789048123810 (ebk.);978-90-481-2380-3.millerjon/topicsinearlymodernphilosophyofmind;
5594 .Kannová, Maria.Katka nebyla sama. n.p.:Naše vojsko.1960..kannovamaria/katkanebylasama;
5595 .Moore, Andrew..Realism and Christian faith.Cambridge, UK ;; New York ::Cambridge University Press,.2003...mooreandrew/realismandchristianfaith;
5596 .Norris, Christopher,1947-.Language, logic, and epistemology :.Houndmills, Basingstoke, Hampshire ;; New York ::Palgrave Macmillan,.2004..1403921652;1-4039-2165-2.norrischristopher/languagelogicandepistemologyamodalrealistapproach;
5597 .Nietzsche, Friedrich, 1844-1900.O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním.:Praha :.2010.978-80-7298-428-2.nietzschefriedrich/opravde;
5598 .Ollman, Bertell..Dance of the dialectic :.Urbana, Ill. ::University of Illinois Press,.2003..0252028325; 0252071182 (pbk.);0-252-02832-5.ollmanbertell/danceofthedialectic;
5599 .Polanyi, Karl,1886-1964.The great transformation :.:.2005??.3-203-50618-1.polanyikarl/thegreattransformation;
5600 .Reed, David,1953-.Figures of thought :.London ;; New York ::Routledge,.1995..0415081467 :;0-415-08146-7.reeddavid/figuresofthought;
5601 .Schofield, Philip.Utility and democracy :.Oxford ::Oxford Univ. Press,.2009..978-0-19-956336-4 (Pbk.) :; 978-0-19-820856-3 (Hbk.).schofieldphilip/utilityanddemocracy;
5602 .Schiff, Stacy..Saint-Exupery :.New York ::A.A. Knopf :; Distributed by Random House,.1994..0679403108 :;0-679-40310-8.schiffstacy/saintexupery;
5603 .VanArragon, Raymond J..Key terms in philosophy of religion.New York ::Continuum,.2010..vanarragonraymondj/keytermsinphilosophyofreligion;
5604 .Wright, Gwendolyn..USA /.London ::Reaktion,.2008..9781861893444 (pbk.); 1861893442 (pbk.);978-1-86189-344-4.wrightgwendolyn/usa;
5605 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLVIII. (1956).Rím:.1956..actaapostolicaesedis/acta;
5606 .Taagepera, Rein.Making social sciences more scientific :.Oxford ::Oxford University Press,.2008.978-0-19-953466-1.taageperarein/makingsocialsciencesmorescientific;
5607 .Vattimo, Gianni,1936-.Belief /.Stanford, California ::Stanford University Press,.1999.0-8047-3918-8; 0-8047-3919-6.vattimogianni/belief;
5608 .Ondriáš, Karol.Socializmus versus kapitalizmus /Hry, sex a terorizmus.Bratislava:Agentúra IQ.2005.80-967979-9-9.ondriaskarol/socializmus;
5609 .Gróf, Ivan, SDB.Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.forganvi/jeboh;
5610 .Strauss, Pavol.Ecce Homo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-80-0.strausspavol/ecce;
5611 .Duns Scotus, Ján.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..dunsscotusjan/1nezaradene;
5612 .Munslow, Alun,1947-.The Routledge companion to historical studies /.London ::Routledge,.2006.0415385768; 0415385776 (pbk.);0-415-38576-8.munslowalun/theroutledgecompaniontohistoricalstudies;
5613 .Veselý, František.O dělitelnosti čísel celých.Praha:Mladá fronta.1966..veselyfrantisek/odel;
5614 ..Duchovné vcičenia - Exercície.:.2018..exercicie/exercicie;
5615 .Dawson, Joannes..Lexicon Novi Testamenti alphabeticum..Lond.:.1772..dawsonjoannes/lexicon;
5616 .Alexandre, ml. Dumas.Dáma s kaméliemi.:Práce.1965..dumasalexander/dama;
5617 .Gabryl, Franciszek,1866-1914.Noëtika /.V Olomouci ::Matice cyrilometodějská,.1921..gabrylfranciszek/noetika;
5618 .Pouč, Jan,(1874-1962).Náš letopočet, Ježíš Kristus a král Herodes.[Libušín ::V. Bláha],.2012.80-260-2766-3.poucjan/letopocet;
5619 .Ferris, Stewart - autor.Jak ulovit ženu.:Praha :.1998.80-7236-057-4.ferriss/jakulovit;
5620 .Tauber, Otokar,1872-1940.Škola a náboženství /.V Hradci Králové ::Tiskové družstvo (Adalbertinum),.1919..tauberotokar/skola;
5621 ..Exercície.:.1948..redemptoristi/exercicie;
5622 .Sahula, Jiří,1874-1956.Z husitství do protestantismu :.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1903..sahulajiri/zhusitstvi;
5623 .Chafe, Eric Thomas,1946-.Analyzing Bach cantatas.New York ::Oxford University Press,.2000...chafeeric/analyzingbachcantatas;
5624 .Berger, Peter L..The homeless mind :.Harmondsworth ::Penguin Books,.1973..bergerpeter/homelessmind;
5625 .Gerlach, Marián.Krv z jeho krvi.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..gerlachmarian/krv;
5626 .Wallace, Edgar, 1875-1932 - autor.Osudné dědictví.:V Praze :.1993.80-900328-7-7.wallaceedgar/osudne;
5627 .John, Irving.Štvrtá ruka.:Slovart.2002.80-7145-695-0.irvingjohn/ctvrta;
5628 .Grey, Zane, 1872-1939 - autor.Na pokraji civilizace.:Český Těšín :.1992.80-85767-02-3.greyzane/napokraji;
5629 .Hanzlíková, Olga.Jak uspět v prvním zaměstnání.Praha:Grada.2001.80-247-0121-9.hanzlikovaolga/jakuspet;
5630 .Cooper, Milton William.Mimozemšťané v pozadí vlády USA :.Praha ::Star,.1993..coopermiltonwilliam/mimozemstane;
5631 .Peroutková, Slávka.Ferdinand Peroutka :.Praha:Nakl.Lidové noviny.1995.80-7106-063-1.peroutkovaslavka/ferdinand;
5632 .Tent, M. B. W.1944-.Emmy Noether :.Wellesley ::A.K. Peters,.2008.978-1-56881-430-8.tentmbw/emmy;
5633 ..Integral methods in science and engineering :.New York ::Birkhauser,.2011..9780817682378 (alk. paper);0817682376 (alk. paper);9780817682385 ) e-ISBN).constandac/integral;
5634 .International Reformed Theological Institute..Christian identity.Boston ::Brill,.2008...borghtedajgvander/christian;
5635 .Moore, G. E.1873-1958..Principia ethica.New York, NY, USA ::Cambridge University Press,.1993..0521443784 (hc);0521448484 (pb).moorege/principia;
5636 ..Scientific structuralism.New York ::Springer,.2011..9789048195961 (alk. paper);9048195969 (alk. paper);9789048195978 (e-ISBN).bokulichpeterjoshuamartin/scientific;
5637 .Dante Alighieri,1265-1321..The divine comedy of Dante Alighieri.New York ::Oxford University Press,.1996-2011..0195087402 (v. 1 : alk. paper);0195087410 (v. 2 : alk. paper).alighieridante/thedivine;
5638 .Barrett, Louise..Beyond the brain :.Princeton, N.J. ::Princeton University Press,.2011..9780691126449 (hardback);0691126445 .barrettlouise;
5639 .McDowall, David,1945-.An illustrated history of Britain.London ::Longman,.1991.0-582-74914-X.mcdowalldavid/aniillustrated;
5640 ..Endophysics, time, quantum, and the subjective :.Hackensack, NJ ::World Scientific,.2005..9812565094.buccherir/endophysics;
5641 .Sattig, Thomas..The language and reality of time.New York ::Oxford University Press,.2006...sattigthomas/thelanguage;
5642 ..The Blackwell guide to Descartes\' Meditations.Victoria, Australia ::Blackwell Pub.,.2006.978-1-4051-1875-0 (hbk. : alk. paper) :;978-1-4051-1874-3 (pbk. : alk. paper).gaukrogerstephen/theblackwell;
5643 .Weber, David, 1952- - autor.V exilu.:Frenštát p.R. [i.e. pod Radhoštěm] :.2002.80-7332-007-X.weberdavid/vexilu;
5644 .Lucado, Max..Just like Jesus.Nashville, TN ::Word Pub.,.1998..0849912962.lucadomax/just;
5645 .Price, Robert M.,1954-.Top secret :.Amherst, N.Y. ::Prometheus Books,.2008..9781591026082;1591026083.pricerobertm/top;
5646 .Lucy, Niall..A Derrida dictionary.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2004..0631218424;0631218432 .lucyniall/aderrida;
5647 .Drescher, Gary L..Good and real.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2006...dreschergaryl/good;
5648 .Schrenk, Friedemann..The Neanderthals.New York ::Routledge,.2009..9780415425193;0415425190.friedemannschrenk/theneanderthals;
5649 .Morley, Neville..Ancient history.New York ::Routledge,.2002...morleyneville/ancient;
5650 .Anderson, Poul, 1926-2001 - autor.Conan rebel.:Praha :.1994, c1980.80-85892-00-6.andersonpoul/conanrebel;
5651 .Diderot, Denis,1713-1784..The nun.New York ::Oxford University Press,.2005...diderotdenis/thenun;
5652 ..Handbook of intelligence studies.New York ::Routledge,.2007.978-0-415-77050-7.johnsonlochk/handbook;
5653 .Widdowson, Peter..Literature.New York ::Routledge,.1999...widdowsonpeter/literature;
5654 .Thomas, H. Block.Nebeská past.:OLDAG.1996.80-85954-10-9.blockthomas/nebeskapast;
5655 ..Ethics, psyche and social responsibility.Aldershot ::Ashgate,.2007...davilagomezanamaria/ethicspsycheandsocial;
5656 .Ziring, Lawrence,1928-.Pakistan :.Oxford, England ::Oneworld,.2003..1851683275.ziringlawrence/pakistan;
5657 .Mays, Simon..The archaeology of human bones.New York ::Routledge,.1998...mayssimon/thearchaeologyofhumanbones;
5658 .Cook, Haruko Minegishi..Socializing identities through speech style.Buffalo ::Multilingual Matters,.2008...cookharukominegishi/socializingidentities;
5659 .Taylor, Paul Alexander.Text-to-speech synthesis.Cambridge ::Cambridge University Press,.2009.978-0-521-89927-7.taylorpaul/texttospeech;
5660 .Gillett, Andrew..Envoys and political communication in the late antique West, 411-533.New York ::Cambridge University Press,.2003..0521813492.gillettandrew/envoysandpolitical;
5661 .Maxwell, Jaclyn LaRae,1973-.Christianization and communication in Late Antiquity :.New York ::Cambridge University Press,.2006..0521860407 (hardback);9780521860406 .maxwelljaclyn/christianizationand;
5662 .Clancy, Tom.Ponorka : průvodce jadernou válečnou lodí.Praha:BB/art.2005.80-7341-539-9.clancytom/ponorka;
5663 .Hajduková, Terézia.Literát a národný buditeľ Ján Andraščík : personálna bibliografia.Prešov:Knižnica Pavla Országha Hviezdoslava.2004.80-88845-08-4.hajdukovaterezia/andrascik;
5664 .Colfer, Eoin, 1965-.Artemis Fowl a časový paradox.:Praha :.2009.978-80-00-01898-0.colfereoin/artemisfowlacasovyparadox;
5665 .Deaver, Jeffery, 1950- - autor.Milenka spravedlnosti.:Ostrava :.2003.80-7303-112-4.deaverjeffery/milenkaspravedlnosti;
5666 ..Základní situace - interpretace nesubstanční ontologie Egona Bondyho.:.2014..bondyegon/zakladnisituace;
5667 .May, Gerald G..Addiction and grace.San Francisco, CA ::HarperSanFrancisco,.1991..0060655372.maygerald/addiction;
5668 ..A passion for the impossible.Albany ::State University of New York Press,.2003...dooleymark/apassionfortheimpossible;
5669 .Brezina, Thomas.Baby na zabitie.Bratislava:Fragment.2004.80-89210-06-6.brezinathomas/babynazabitie;
5670 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VIII. ročník (1933).Praha:Krystal.1933..nahlubinu/1933;
5671 .Peter, Tremayne.Rozhřešení vraždou.:Vyšehrad.2004.80-7021-643-3.tremaynepeter/rozhresenivrazdou;
5672 .Fízel, Ján,1787-1846.Krátky způsob bez obyčegného sslabikowánj k čtenj wedaucý.[Pest]:[Trattner].1823..fizeljan/kratkyzpusob;
5673 .Dilong, Rudolf, OFM.Nevolaj, nevolaj.Bratislava:FKM.1941..dilongrudolf/nevolaj;
5674 .Zlatoš, Štefan.Duchovný pastier r. 22, č. 1-10, 1941.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..duchovnypastier/1941;
5675 .Podlaha, Antonín,1865-1932.Katolická liturgika :.Praha ::Státní nakladatelství,.1930..podlahaantonin/katolicka;
5676 .Thomas,1225?-1274..Sancti Thomae Aquinatis In Aristotelis Librum de anima commentarium.Taurini ::Marietti,.1936..tomasakvinsky/commentaria_marietti;
5677 ..Summa theologiae moralis :.Parisiis ::[s.n.],.1938..merkelbachbenediktus/summa;
5678 .Gunnarsson, Thorarinn, 1957- - autor.Kroniky Pána draků. |n Sv. 1, |p Pán draků z Mystary.:Brno :.1997.80-7174-507-3.gunnarssont/pandraku;
5679 .Grey, Loren, 1915-2007.Dusot kopyt.:Frýdek-Místek :.2009.978-80-7362-756-0.greyzane/dusot;
5680 .Kisch, Egon Erwin,1885-1948.Pražský pitaval /.Praha ::Nakladatelství politické literatury,.1964..kischegonervin/prazsky;
5681 .Škultéty, Augustín H.,1819-1892.Pamäti Slov. ev. a. v. gymnasia a s nim spojeného učiteľského semeniska vo Veľkej Revúci.Ružomberok:Tlačou Karla Salvu. - Nákladom vydavateľa.1889..skultetyaugustinh/pamati;
5682 .Freud, Sigmund.Nespokojenost v kultuře.Praha:Hynek.1998.80-86202-13-5.freudsigmund/nespokojenost;
5683 ..Contemporary debates in moral theory.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2006..1405101784 (hardcover : alk. paper);1405101792 (pbk. : alk. paper);9781405101783;9781405101790.dreierjames/contemporary;
5684 .MacIntyre, Alasdair C.,1929-.After virtue :.London ::Duckworth,.2007..9780715636404 (pbk.); 0715636405 (pbk.);978-0-7156-3640-4.macintyrealasdair/after;
5685 .Sora, Steven.Tajné spolky americkej elity.Bratislava :Remedium.2006.80-89230-11-3.sorasteven/tajne;
5686 .May, Karl, 1842-1912 - autor.Ohnivá puška.:Praha :.1991.80-85110-52-0.maykarol/ohnivapuska;
5687 .Waltari, Mika.Tajemný Etrusk.:Nakl. Josefa Šimona.1996.80-85637-16-2.waltarimika/tajomnyetrusk;
5688 .Prusák, Jozef.Teória práva.:Vydavateľské oddelenie právnickej fakulty UK.2001.80-7160-146-2.prusakjozef/teoria;
5689 .Becket, Michael.How the stock market works :.London ;; Philadelphia ::Kogan Page,.2012..9780749464028;978-0-7494-6402-8.becketmichael/howthestockmarketworks;
5690 ..A companion to Russian history /.Chichester ::Wiley-Blackwell,.2009.978-1-4051-3560-3.gleasonabbott/russian;
5691 .Blaauw, Martijn..Epistemology A-Z /.New York ::Palgrave Macmillan,.2005..1403972680 (hbk.); 1403972699 (pbk.);1-4039-7268-0.blaauwmartijn/epistemologyaz;
5692 .Bohm, David..On dialogue.London ;; New York ::Routledge,.1996...bohmdavid/ondialogue;
5693 .Brendon, Piers..The dark valley : a panorama of the 1930s /.New York ::Knopf :; Distributed by Random House,.2000..0375408819 (alk. paper);0-375-40881-9.brendonpiers/thedarkvalleyapanorama;
5694 .Chomsky, Noam..The culture of terrorism /.London ::Pluto Press,.1988.0745302696; 074530270X (pbk.);0-7453-0269-6.chomskynoam/thecultureofterrorism;
5695 .Ackroyd, Peter,1949-.The history of England /.:.1995??..ackroydpeter/thehistoryofengland;
5696 .Sedley, David Louis,1968-.Sublimity and skepticism in Montaigne and Milton /.Ann Arbor ::University of Michigan Press,.2005..0472115286 (cloth : alk. paper); 9780472115280;0-472-11528-6.sedleydavidlouis/sublimity;
5697 .Cohen, Anthony P..The symbolic construction of community.London ::Routledge,.2003.0-415-04616-5.cohenanthonyp/thesymbolicconstructionofcommunity;
5698 .Hall, Bryan,1977-.The post-critical Kant :.:.1995??.9781138802148;978-1-138-80214-8.hallbryan/postcritical;
5699 .Becker, Gary Stanley.Teorie preferencí.Praha:Grada.1997.80-7169-463-0.beckergary/teorie;
5700 .Halmi, Nicholas.The genealogy of the romantic symbol /.Oxford ::Oxford University Press,.2007.978-0-19-921241-5.halminicholas/genealogy;
5701 .Neuner, Petr.MALÁ PŘÍRUČKA EKUMENISMU.:.1990?..neunerpetr/mala;
5702 .Derrida, Jacques,1930-2004.Speech and phenomena :.Evanston ::Northwestern University press,.1973.0-8101-0397-4; 0-8101-0590-X (brož.).derridajacques/speechandphenomena;
5703 .Gottlieb, Michah..Faith, reason and politics.Boston ::Academic Studies Press,.2013...gottliebmichah/faith;
5704 .Dugatkin, Lee Alan,1962-.The altruism equation :.Princeton ::Princeton University Press,.2006.0-691-12590-2 (váz.).dugatkinleealan/thealtruismequation;
5705 .Eirene, Pavol.Adventista a katolík, alebo, Dvaja priatelia na dvoch rôznych lodiach. Misionár:Michalovce.2001.80-88724-12-0.eirenepavol/adventista;
5706 .Fitzmaurice, Andrew..Humanism and America.Cambridge : UK ;; New York ::Cambridge University Press,.2003...fitzmauriceandrew/humanismandamerica;
5707 .Witold, Makowiecki.Příhody Řeka Melikla. Praha:Albatros.1974..makowieckiwitold/melik;
5708 .Kutík, Josef.Bílá vydra.:Albatros.1987..kutikjozef/bilavydra;
5709 .Fischer.Malý teologický slovník : Přehled papežů.Praha:ZVON.1995.80-7113-124-5.fischerwoolpert/papez;
5710 .Seibt, Ferdinand.Lesk a bída středověku.Praha:Mladá fronta.2000.80-204-0783-9.seibtferdinand/lesk;
5711 ..Philosophy\'s moods :.Dordrecht ::Springer,.2011.978-94-007-1502-8.kenaanhagi/philosophysmoods;
5712 .Kropotkin, Petr Alekseevich,1842-1921,.Direct struggle against capital :.:.1995??.1849351708; 9781849351706;1-84935-170-8.kropotkinpetralekseevich/directstruggleagainstcapital;
5713 .Bakalář, Petr.Kniha otázek : kniha, která zpříjemní čekání.Praha:Portál.2001.80-7178-565-2.bakalarpetr/knihaotazek;
5714 ..Art in theory 1648-1815 :.Oxford, UK ;; Malden, Mass. ::Blackwell,.2007.978-0-631-20064-2 (brož.); 978-0-631-20063-5.harrison/theory;
5715 .Hunčár, Martin.Ako Janko Oriešok porazil draka.Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.2004.80-8047-608-X.huncarmartin/akojankooriesokporazildraka;
5716 .Logan, F. Donald..A history of the church in the Middle Ages /.London ;; New York ::Routledge,.2013..9780415669931 (hbk. : alk. paper); 9780415669948 (alk. paper); 9780203119563;978-0-415-66993-1.loganfdonald/ahistoryofthechurchinthemiddleages;
5717 .Huoranszki, Ferenc,1961-.Freedom of the will :.New York ::Routledge,.2011...huoranszkiferenc/freedom;
5718 .Nakonečný, Milan.Magie v historii,teorii a praxi.Praha:Vodnář.1999.80-85255-12-X.nakonecnymilan/magievhistorii;
5719 .Manning, Martin J..Historical dictionary of American propaganda /.Westport, Conn. ::Greenwood Press,.2004..0313296057 (alk. paper);0-313-29605-7.manningmartinj/historicaldictionaryofamericanpropaganda;
5720 .Millman, Dan, 1946- - autor.Sokrates :.:Praha :.2005.80-7281-216-5.millmandan/sokrates;
5721 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu.Olomouc:.1941..nahlubinu/1941;
5722 .Keller, Jan.O povaze sociální reality. n. p.:Státní pedagogické nakladatelství.1987..kellerjan/opovazesocialnireality;
5723 .Moore, A. W.,1956-.The Infinite.London ::Routledge,.2001.0-415-25285-7.mooreaw/theinfinite;
5724 .Norris, Christopher,1947-.Platonism, music and the listener\'s share.London ::Continuum,.2006...norrischristopher/platonismmusicandthelistenersshare;
5725 .James, Thurber.Filozof & ustřice.:Odeon.1988..thurberj/filozof;
5726 ..Dialectics for the new century /.Basingstoke [England] ;; New York ::Palgrave Macmillan,.2008..0230535313 (hbk. : alk. paper); 9780230535312 (hbk. : alk. paper);0-230-53531-3.ollmanbertell/dialecticsforthenewcentury;
5727 .Polanyi, Karl,1886-1964.The great transformation :.Boston ::Beacon Press,.2001.0-8070-5643-X (brož.).polanyikarl/thegreattransformation;
5728 .Reed, Edward.From soul to mind :.New Haven ;; London ::Yale University Press,.1997..0300069677 (hardcover);0-300-06967-7.reededward/fromsoultomind;
5729 ..Themes from early analytic philosophy.Amsterdam ::Rodopi,.2011..schneiderbenjamin/themesfromearlyanalyticphilosophy;
5730 ..Meltdown :.New York ::Nation Books,.2009..1568584334; 9781568584331;1-56858-433-4.heuvelkatrinavanden/meltdown;
5731 .Wright, J. Lenore,1972-.The philosopher\'s \"I\".Albany, NY ::State University of New York Press,.2006..wrightjlenore/thephilosophers;
5732 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLIX. (1957).Rím:.1957..actaapostolicaesedis/acta;
5733 .Taber, John A.,1948-.Transformative Philosophy :.Honolulu ::Univ. of Hawaii Pr.,.1983.0-8248-0798-7.taberjohna/transformative;
5734 .Bernstein, Alan E..The formation of hell :.London ::UCL Press,.1993.1857282256;1-85728-225-6.bernsteinalane/theformationofhell;
5735 .Hruboň, Anton.Moderné dejiny Slovenska I.. .Ružomberok :Historia nostra.2008.978-80-970080-0-0.hrubonanton/moderne;
5736 .Gróf, Ivan, SDB.Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9.forganvi/krestan;
5737 .Janšta, Josef.Hledání lásky.Olomouc:MCM.1991..janstajosef/hledani;
5738 .Ducquoc, Christian.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..ducquocchristian/1nezaradene;
5739 ..Companion to historiography /.London ::Routledge,.1997.0-415-03084-6.bentleymichael/companiontohistoriography;
5740 .Koman, Milan.Jak vyšetřujeme geometrická místa metodou souřadnic : Kapitola z analytické geometrie v rovině.Praha:Mladá fronta.1966..komanm/jak;
5741 .Herrera Oria, Angel,1886-1968,.The preacher\'s encyclopedia..Westminster, Md.:Newman Press.1964-65..herreraangel/preacher;
5742 .Bělič, Jaromír.Malý staročeský slovník /.Praha:Státní pedagogické nakladatelství,.1978..belicjaromir/malystaroceskyslovnik;
5743 .Dumas, Alexandre, 1802-1870 - autor.Tři mušketýři. |n Díl 1.:Vimperk :.1995.80-85797-32-1.dumasalexander/trajamusk;
5744 .Bixler, Susan.Profesionální image : jak vzbudit nejlepší dojem v každé situaci.Brno:Computer Press.2006.80-251-1057-5.bixlersusan/profesionalni;
5745 .František Saleský,1567-1622.Navedení k životu zbožnému od sv. Františka Saleského /.V Praze ::Dědictví Svatojánské,.1935..saleskyfrantisek/navedenikzivotuzboznemu;
5746 .Tauber, Otokar,1872-1940.Časové záhady výchovy :.Hradec Králové ::Tiskové družstvo,.1920..tauberotokar/casove;
5747 .Klas, Teofil.Chcem niesť pečať Ducha.:Rodinné hnutie.1989..klasteofil/chcem;
5748 ..Sborník svatomethodějský.V Brně:Nákladem „Dědictví ss. Cyrilla a Methoda“; W komisi u K. Winikera v Brně, Bedř. Grosse v Olomouci a Fr. Řivnáče v Praze.1884..viaceriautori/sbornik;
5749 .Žák, František.Chléb duchovní :.V Praze ::Veritas,.1910..zakfrantisek/chleb;
5750 .Grigsby, Ellen..Analyzing politics :.Belmont, CA ::Wadsworth Cengage Learning,.2012..9781111342777 (student ed. : pbk.);1111342776 (student ed. : pbk.).grigsbyellen/analyzingpolitics;
5751 .Scioli, Anthony.Hope in the age of anxiety.Oxford ::Oxford University Press,.2009.978-0-19-538035-4.sciolianthony/hopeageanxiety;
5752 .Wallace, Edgar, 1875-1932 - autor.Šťastný klikař.:Praha :.1992.80-85523-06-X.wallaceedgar/stastny;
5753 .John, Irving.Pitná kúra.:Mustang.1994.80-85831-20-1.irvingjohn/pitna;
5754 .Bokšan, Slavko.Nikola Tesla a jeho dílo.Brno:Rovnost.1947..boksans/nikola;
5755 .Petrovič, Nikolaj Timofejevič,1915-.Jsme ve vesmíru sami?.Praha ::Lidové nakladatelství,.1983..petrovicnt/jsme;
5756 .Ransdorf, Miloslav.Není všem dnům konec.Praha:Otto.2006.80-7360-537-6.ransdorfmiloslav/neni;
5757 .Ferdinand Peroutka.O české a německé kultuře.Praha:Dokořán.2008.978-80-7363-098-0.peroutkaferdinand/oceske;
5758 .Hardt, Michael,1960-.Empire.London ::Harvard University Press,.2001.0-674-25121-0 (váz.);0-674-00671-2.hardtmichael/empire;
5759 ..Intelligent data mining :.New York ::Springer-Verlag,.2005..9783540262565;3540262563 (hd.bd.).ruanda/intelligent;
5760 .Pettit, Jeremy W..Chronic depression :.Washington, DC ::American Psychological Association,.2006..1591473063.pettitjeremyw/chronic;
5761 .Sayre, Kenneth M.,1928-.Metaphysics and method in Plato\'s Statesman.New York ::Cambridge University Press,.2006..0521866081 (hardback);9780521866088.sayrekennethm/metaphysics;
5762 .Crano, William D.,1942-.Principles and methods of social research.Mahwah, N.J. ::Lawrence Erlbaum Associates,.2002..0805839038 (alk. paper);0805839046 (pbk. : alk. paper).cranowilliamd/principles;
5763 .McGrath, Alister E.1953-.A scientific theology..Grand Rapids ::William B. Eerdmans,.2001.0-8028-3925-8.mcgrathalistere/ascientific;
5764 .Dante Alighieri,1265-1321..The divine comedy of Dante Alighieri.New York ::Oxford University Press,.1996-2011..0195087402 (v. 1 : alk. paper);0195087410 (v. 2 : alk. paper).alighieridante/thedivine1;
5765 .Ellwanger, Ulrich.Vom Universum zu den Elementarteilchen :.Berlin [u.a.]:Springer.2009.9783540767527;9783540767534.ellwangerulrich/vom;
5766 .Caldwell, Bruce J..Beyond positivism :.London ::Routledge,.1994.0-415-10911-6.caldwellbrucej;
5767 .McDowall, David,1945-.An illustrated history of Britain.London ::Longman,.1991.0-582-74914-X.mcdowalldavid/anillustrated;
5768 .Greenberg, Marvin J..Euclidean and non-Euclidean geometries :.New York ::W.H. Freeman,.1993..0716724464.greenbergmarvin/euclidean;
5769 ..The Blackwell guide to Hume\'s Treatise.Victoria, Australia ::Blackwell Pub.,.2006.978-1-4051-1508-7 (hbk. : alk. paper) :;978-1-4051-1509-4 (pbk. : alk. paper).traigersaul/theblackwell;
5770 .Wishart, David.Nero.Ostrava:Oldag.1997.80-85954-42-7.wishartdavid/nero;
5771 .Hattersley, Michael E..Socrates and Jesus.New York ::Algora Pub.,.2009...hattersleymichaele/socrates;
5772 .Ellwood, Robert S.,1933-.Islands of the dawn :.Honolulu ::University of Hawaii Press,.1993..0824814878 .ellwoodroberts/islands;
5773 ..Kristus - Kráľ.Bratislava:Ustredná katolícka kancelária.1928..ustrednakatolicka/kristus;
5774 ..The lesser evil :.New York ::Routledge,.2004..0714654930 (cloth);9780714654935 (cloth);0714683957 (pbk.);9780714683959 .dubielhelmut/theleser;
5775 .Weil, Simone,1909-1943.The need for roots :.London ::Routledge,.2002.0-415-27102-9 (brož.);978-0-415-27102-8.weilsimone/theneed;
5776 ..Trade, traders and the ancient city.New York ::Routledge,.1998...parkinshelen/trade;
5777 .Kaeuper, Richard W..The book of chivalry of Geoffroi de Charny :.Philadelphia, Pa. ::University of Pennsylvania Press,.1996..0812233484 (cloth : alk. paper);0812215796 (pbk. : alk. paper).kaeuperrichardw/thebook;
5778 .Anderson, Poul, 1926-2001 - autor;.Tři srdce, tři lvi.:Praha :.1999.80-00-00807-6.andersonpoul/trisrdce;
5779 .Schnitzler, Arthur,1862-1931..Round dance;.Oxford ::Oxford University Press,.2004..0192804596.schnitzlerarthur/round;
5780 .Williams, Gordon,1935-.A glossary of Shakespeare\'s sexual language.New Jersey ::Athlone Press,.1997...williamsgordon/aglossary;
5781 .Pavel, Bagrjak.Modří lidé.:Lidové nakladatelství.1976..bagrjakpavel/modrilide;
5782 .Thomas, H. Block.Peklo v oblacích.:OLDAG.1996.80-85954-16-8.blockthomas/peklovoblacich;
5783 .Chiu, Peggy..Looking beyond profit :.Burlington, VT ::Gower,.2009..9780754673378 (alk. paper);0754673375.chiupeggy/lookingbeyondprofit;
5784 .Ali, Kecia..Sexual ethics and Islam.Oxford ::Oneworld,.2006...alikecia/sexualethicsandislam;
5785 .McCabe, Anne Elena..A Byzantine encyclopaedia of horse medicine.New York ::Oxford University Press,.2007...mccabeanneelena/abyzantineencyclopaedia;
5786 ..The language of sexual crime.Basingstoke ::Palgrave Macmillan,.2007..9780230001701 (hbk.);023000170X .cotterilljanet/thelanguageofsexualcrime;
5787 ..The Cambridge companion to classical Islamic theology.New York ::Cambridge University Press,.2008..9780521780582 (hardback : alk. paper);9780521785495 (pbk. : alk. paper).wintertimj/thecambridgeclassicalislamic;
5788 .Smith, Andrew,1945-.Philosophy in late antiquity.New York ::Routledge,.2004..0415225108 (alk. paper);0415225116 (pbk. : alk. paper).smithandrew/philosophyinlateantiquity;
5789 .Barbery, Muriel, 1969-.S elegancí ježka.:Brno :.2008.978-80-7294-286-2.barberymuriel/seleganci;
5790 .Tom, Clancy.Net Force. s.r.o.:BB art.2000.80-7257-161-3.clancytom/poslednyutek;
5791 .Tourlakis, George J..Set theory.New York ::Cambridge University Press,.2003...tourlakis/settheory;
5792 .Colfer, Eoin, 1965-.Artemis Fowl a ztracený ostrov.:Praha :.2007.978-80-00-01970-3.colfereoin/artemisfowlaztracenyostrov;
5793 .Jeffery, Deaver.Modrá sféra.:DOMINO.2001.80-7303-047-0.deaverjeffery/modrasfera;
5794 .Shanks, Hershel.The brother of Jesus :.London ::Continuum,.2003.0-8264-7019-X.shankshershel/brotherofjesus;
5795 .Caputo, John D..Heidegger and Aquinas :.New York ::Fordham University Press,.1982..0823210979;0823210987 .caputojohn/heideggerandaquinas;
5796 .Thomassen, Lasse..Habermas.London ;; New York ::Continuum,.2010...thomassenlasse/habermas;
5797 .Shearmur, Jeremy,1948-.The political thought of Karl Popper.London ;; New York ::Routledge,.1996...shearmurjeremythepoliticalthoughtofkarlpopper/;
5798 .Brezina, Thomas, 1963-.Kočičí holka.:Praha :.2008.978-80-253-0557-7.brezinathomas/kociciholka;
5799 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu X. ročník (1935).:.1935..nahlubinu/1935;
5800 .Tremayne, Peter,(1943-).Tanec s démony :.V Praze ::Vyšehrad,.2010.978-80-7429-025-1 .tremaynepeter/tanecsdemony;
5801 .Galbavý, Ján (1801-1884).Názorné vyučovanie pre školy elementárne náboženské : menovite v ohľade zvierat domácich na Slovensku zo stanoviska prírodopisného, mravného a hospodárskeho. :V Skalici : Vlastnosť pôvodcu.1871..galbavyjan/nazorne;
5802 .Dilong, Rudolf, OFM.Cesty a stesky.:Petrus.2002.80-88939-50-X.dilongrudolf/cestyastesky;
5803 .Zlatoš, Štefan.Duchovný pastier r. 23, č. 1-10, 1942.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..duchovnypastier/1942;
5804 .Gregory,approximately 335-approximately 394..La création de l\'homme /.Paris ::Éditions du Cerf,.2002..2204071323;2-204-07132-3.gregory/creation;
5805 .Podlaha, Antonín,1865-1932.Katolická liturgika pro střední školy /.Praha ::Císařský královský školní knihosklad,.1911..podlahaantonin/liturgika;
5806 .Ekert, František.Církev vítězná : 1.díl. leden-březen : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1892..ekertfrantisek/zivoty;
5807 .Tomáš Akvinský,1225-1274.Scriptum super libros Sententiarum magistri Petri Lombardi episcopi parisiensis..Parisii ::Lethielleux,.1929..tomasakvinsky/commentaria_mandonnet;
5808 .Peeters, Hermes.Manuale theologiae moralis.Torino; Roma:Marietti.1962..peetershermes/manuale;
5809 .Colleen, McCullough.Prvý muž Ríma.:Ikar.1994.80-7118-111-0.mcculloughcolleen/prvy;
5810 .Šimek a Grosman.Povídky.:.2015..simekagrosman/povidky;
5811 .Grey, Zane,(1872-1939).Tajemný jezdec.Praha ::Cedr,.1992.80-900264-4-3 .greyzane/tajemny;
5812 .Kisch, Egon Erwin,1885-1948.Pražská dobrodružství /.Praha ::Svoboda,.1968..kischegonervin/prazska;
5813 .Seberíni, Andrej,.Bohdanice a jej učiteľ.Turč. Sv. Martin:Vydala Matica slovenská.1874..seberiniandrej/bohdanice;
5814 .Schwartz, David Joseph.Myslete velkoryse : Budete mít úspěch.Praha:Knižní klub.1994.80-85634-25-2.schwartzdavidjoseph/myslete;
5815 .Driver, Julia,1961-.Consequentialism /.Abingdon, Oxon ;; New York ::Routledge,.2012..9780415772570 (hardback : alk. paper);978-0-415-77257-0.driverjulia/consequentialism;
5816 ..Vulgata et Neovulgata.:.2016..katolickacirkev/vulgataetneovulgata;
5817 .MacIntyre, Alasdair C.,1929-.Dependent rational animals :.:.1995??.0-8126-9452-X; 0-8126-9397-3.macintyrealasdair/dependent;
5818 .Andreanský, Eugen.Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta : Zborník príspevkov z 3. slovenského filozofického ko.Bratislava :Iris - vydavateľstvo a tlač.2006.80-89238-08-4.andreansky/filozofiavkontexte;
5819 .Kant, Immanuel.Základy metafyziky mravů.Praha:Svoboda.1990.80-205-0152-5.kantimmanuel/zakladymetafyzikymravu;
5820 .Kollár, Jan.Národnie spievanky Diel perwy. Budín:Kral. univ. tiskárna.1834..kollarjan/narodnespiewanki;
5821 .Bernolák, Anton.Slowár slowenskí česko-laťinsko-ňemecko-uherskí, Tomus II.. Budín:Typogr. rex. Univers Hungaricae.1825-1827..bernolakanton/slowar;
5822 ..The sensitivity principle in epistemology /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2012..9781107004238 (hbk.) :; 1107004233 (hbk.) :;978-1-107-00423-8.beckerkelly/thesensitivityprincipleinepistemology;
5823 ..A companion to Shakespeare\'s works /.Oxford ::Blackwell,.2003...duttonrichard/shakespeare;
5824 .Black, Jeremy,1955-.A military history of Britain :.Westport, Conn. ::Praeger Security International,.2006..0275990397 (alk. paper); 9780275990398 (alk. paper);0-275-99039-7.blackjeremy/amilitaryhistoryofbritain;
5825 .Bohm, David,1917-1992..The special theory of relativity /.London ;; New York ::Routledge,.1996..0415148081; 041514809X (pbk.);0-415-14808-1.bohmdavid/thespecialtheoryofrelativity;
5826 .Brennan, Jason,1979-.Why not capitalism? /.:.1995??.9780415732963 (hardback); 9780415732970 (pbk);978-0-415-73296-3.brennanjason/whynotcapitalism;
5827 ..Epistemology :.London ::Routledge,.2002..0415259207;0415259215 .huemermichael/epistemology;
5828 .Ackroyd, Peter,1949-.The life of Thomas More /.:.1995??.1-85619-711-5.ackroydpeter/thelifeofthomasmore;
5829 .Ingham, Mary Beth,1951-.The philosophical vision of John Duns Scotus.Washington, D.C. ::Catholic University of America Press,.2004...inghammarybeth/vision;
5830 .Cohen, Martin,1964-.Wittgenstein\'s beetle and other classic thought experiments.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2005..1405121912 (hardcover : alk. paper);1405121920 (pbk. : alk. paper).cohenmartin/wittgensteinbeetleandotherclassicthoughtexperiments;
5831 .Augustín, Juraj.Úvod a základná pastorálna teológia.Bratislava:RKCMBF UK v BA.2006.80-88696-41-0.augustinjuraj/pastoralkazakladna;
5832 ..Formations of modernity /.Cambridge :; [S. l.] :; [S. l.] ::Polity Press ;; Blackwell Publishers ;; The Open University,.2008.978-0-7456-0960-7 (brož.).hallstuart/formations;
5833 .Benedict, Ruth, 1887-1948 - autor.Kulturní vzorce.:Praha :.1999.80-7203-212-7.benedictruth/vzorce;
5834 ..Philosophical engineering :.Chichester ::Wiley Blackwell,.2014.978-1-118-70018-1.halpinharry/philosophical;
5835 .Kišš, Igor.Dogmatika (evanjelická).:Bratislava.2004..kissigor/dogmatika;
5836 .Derrida, Jacques..Edmund Husserl\'s Origin of geometry, an introduction /.Lincoln ::University of Nebraska Press,.1989, c1978...derridajacques/edmundhusserlsoriginofgeometryanintroduction;
5837 .Goulding, Robert.Defending Hypatia :.Dordrecht ;; London ::Springer,.2010...gouldingrobert/defending;
5838 .Dupré, Ben..50 philosophical ideas you really need to know /.London ::Quercus,.2007...dupreben/50philosophicalideasyoureallyneedtoknow;
5839 .Kefer, Jan.Praktická astrologie,aneb,Umění předvídání a boje proti osudu : základní kniha české astrologie.Olomouc:Hill.2000.80-86427-07-2.keferjan/astr;
5840 .Fitzpatrick, Sheila.The Russian revolution /.Oxford ::Oxford University Press,.2001.0-19-280204-6 (brož.).fitzpatricksheila/therussianrevolution;
5841 .Mirko, Pašek.Ebenová karavana. Praha:Státní nakladatelství dětské knihy.1959..pasekmirko/ebenovakaravana;
5842 .Lajos, Hevesi.Dobrodružství Andráse Jelkyho.:Albatros.1985..hevesilajos/dobr;
5843 .Frossard, André.Ptali jste se na Boha : Člen francouzské akademie odpovídá na dotazy mladých lidí.Praha:Portál.1992.80-85282-27-5.frossardandre/ptali;
5844 .Karol, Sidor.Takto vznikol Slovenský štát.:Odkaz.1991.80-85193-12-4.sidorkarol/takto;
5845 .Kennedy, Rick,1958-.A history of reasonableness :.Rochester, N.Y. ::University of Rochester Press,.2004..1580461522 (hardcover : alk. paper);1-58046-152-2.kennedyrick/ahistoryofreasonableness;
5846 ..Encyclopedia of British writers, 19th and 20th centuries /.New York ::Facts On File,.2003...kruegerchristinel/encaclopediaofbritishwriters;
5847 .Bakalář, Petr.Psychologie Romů : volné pokračování knihy Tabu v sociálních vědách.:Praha : Votobia.2004.80-7220-180-8.bakalarpetr/psychologieromu;
5848 .Hart, W. D.1943-.The evolution of logic /.New York ::Cambridge University Press,.2010..9780521766814 (hardback); 0521766818 (hardback); 9780521747721 (pbk.); 0521747724 (pbk.);978-0-521-7.hart/evolution;
5849 .Hupková, Marianna.Sebareflexia a kompetencie v práci učiteľa.Bratislava:IRIS.2004.80-89018-77-7.hupkovamarianna/sebareflexiavpraciu;
5850 .Lohmar, Dieter,1955-.Phänomenologie der schwachen Phantasie :.Dordrecht ::Springer,.2008...lohmardieter/phanomenologiederschwachenphantasie;
5851 .Monroe, Robert A. (Robert Allan).Návrat k pramenům : závěrečná část klasické trilogie o mimotělesném cestování.Praha:Lott.2003.80-903193-5-1.monroerobert/navrat;
5852 .Hurford, James R..The origins of meaning.Oxford ::Oxford University Press,.2007...hurfordjames/origins;
5853 .Praško, Ján.Asertivitou proti stresu.Praha:Grada.1996.80-7169-334-0.praskojan/asertivitouprotistresu;
5854 .Millman, Dan.Tvoj život má cieľ. .Bratislava :Eugenika Pbl..2009.978-80-8100-157-4.millmandan/tvojzivotmaciel;
5855 .McCabe, Joseph,1867-1955..A biographical dictionary of ancient, medieval, and modern freethinkers.Girard, Kan.,:Haldeman-Julius publications.1945..mccabejoseph/abiographicaldictionaryofancientmedievalandmodernfreethinkers;
5856 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XXI. ročník (1947).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1947..nahlubinu/1947;
5857 .Keller, Jan.Sociální jednání z hlediska maxistické sociologie.:Univerzita J. E. Purkyně v Brně — filozofická fakulta.1988..kellerjan/socialnijednanimarxisticke;
5858 .Moore, A. W..The evolution of modern metaphysics :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2012.978-0-521-85111-4; 978-0-521-61655-3.mooreaw/theevolutionofmodernmetaphysics;
5859 .Norris, Pippa,1953-.Sacred and secular :.New York ::Cambridge University Press,.2004.0-521-54872-1 (brož.);0-521-83984-X.norrispippa/sacredandsecular;
5860 .Antonius Marcus Aurelius.Hovory k sobě : Deník římského císaře.Praha:Svoboda.1969..aurelius/hovory;
5861 .Olsen, Johan P..Europe in search of political order.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2007..olsenjohanp/europeinsearchofpoliticalorder;
5862 .Polanyi, Karl.The livelihood of man /.New York ::Academic Press,.1977.0-12-548150-0.polanyikarl/thelivelihoodofman;
5863 ..The history and science of the Manhattan Project..:.2005??.9783642402968;978-3-642-40296-8.reedcameronbruce/thehistoryandscienceofthemanhattanproject;
5864 .Schneider, Hans Julius.Wittgenstein\'s later theory of meaning.Chichester, England ::Wiley-Blackwell,.2014.978-1-118-64214-6.schneiderhansjulius/wittgensteinslatertheoryofmaening;
5865 .Schneck, Stephen Frederick,1953-.Person and polis :.Albany ::State University of New York Press,.1987.0-88706-339-X (brož.); 0-88706-340-3.schneckstephenfrederick/personandpolis;
5866 ..Drunk on capitalism :.Dordrecht ;; Heidelberg ;; London ::Springer,.2012.978-94-007-2081-7.vanderbeekenrobrecht/drunkoncapitalism;
5867 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLX. (1958).Rím:.1958..actaapostolicaesedis/acta;
5868 .Tackett, Timothy,1945-.The coming of the terror in the French Revolution /.:.2005??.9780674736559 (alk. paper);978-0-674-73655-9.tacketttimothy/thecomingoftheterrorinthefrenchrevolution;
5869 .Brakke, David.Demons and the making of the monk :.Cambridge, Mass. ::Harvard University Press,.2006.0-674-01875-3 :.brakkedavid/demonsandthemakingofthemonk;
5870 .Hruboň, Anton.5. poľná rota Hlinkovej gardy. .Ružomberok :Historia nostra.2010.978-80-970080-2-4.hrubonanton/polna;
5871 .Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus? II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-10-X.forganvi/ktoje;
5872 .Musil, Jiří V..Chrám sv.Mořice v Olomouci.Olomouc:Proboštský farní úřad.1990..musiljiriv/chram;
5873 .Vílchez, José.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..vilchesjose/1nezaradene;
5874 ..The Routledge companion to the Christian church.New York ::Routledge,.2008..9780415374200 (hardback : alk. paper).manniongerard/theroutledgecompaniontothechristianchurch;
5875 .Horák, Stanislav.Kružnice.Praha:Mladá fronta.1966..horakstanislav/kruznice;
5876 .Zamarovský, Vojtech.Gilgameš.Praha:Albatros.1976..zamarovskyvojtech/gilgames;
5877 ..Nový zákon Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista :.V Praze ::Britická i zahraničná společnost biblická,.1924..novyzakon/panaaspasitelenasehojezisekrista;
5878 .Dumas, Alexandre, 1802-1870 - autor.Tři mušketýři. |n II. díl. :Vimperk :.1996.80-85797-37-2.dumasalexander/trajamusk;
5879 .Hlavatý, Václav,1842-1910.Rozbor filosofie sv. Tomáše Akvinského /.:.1884..hlavatyvaclav/rozbor;
5880 .Piratová, Yvonne.Pavla Jaricotová.:.1995?..piratovay/pavla;
5881 .Scupoli, Lorenzo,1530-1610.Ctihodného otce Vavřince Skupoli z řádu Theatinů Duchovní boj a pokoj duše :.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví (Gustav Francl),.1893..scupolilorenzo/ctihodnehootcevavrince;
5882 .Tomášek, František,1899-1992.První základy výchovy :.Olomouc ::Velehrad, nakladatelství dobré knihy,.1947..tomasekfrantisek/prvni;
5883 .Pohunková Dagmar, Vaško Václav.Naše víra.Praha:Zvon, České katolické nakladatelství.1991..vaskovaclav/nasevira;
5884 ..České modlitby a meditace z roku 1521 /.Pragae ::Sumptibus editoris,.1909..sedlakjannepomuk/ceskemodlitby;
5885 .Hoffman, Joshua.The divine attributes.Oxford ::Blackwell Publishers,.2002.0-631-21153-5 (hbk);0-631-21154-3 (pbk).hoffmanjoshua/thedivine;
5886 .Mária, Pisárčiková.Synonymický slovník slovenčiny.:Veda.2000.80-224-0585-X.pisarcikovamaria/slovnik;
5887 ..The Cambridge companion to the Italian novel.New York ::Cambridge University Press,.2003..0521660181;0521669626 .bondanellapeter/thecambridge;
5888 .Frost, S. E..Basic Teachings of the Great Philosophers :.Garden City ::Doubleday,.1962..frostse/basicteachingsphilosophers;
5889 .Weigel, Pavel.Stanislaw Lem : Životopis.:Praha : Magnet-Press.1995.80-85847-40-X.weigelpavel/lem;
5890 .John, Irving.Pokus o záchranu Čuňáka Sneeda.:Mustang.1995.80-7191-002-3.irvingjohn/pokus;
5891 .Williams, Lynn.Píšeme životopis pro přijímací a výběrová řízení : vzory pro všechny druhy zaměstnání.Brno:Computer Press.2003.80-7226-903-8.williamslynn/piseme;
5892 .Ludvík, Souček.Tušení stínu.:Československý spisovatel.1983..soucekludvik/tuseni;
5893 .Vachalovský, Přemysl.Kato : příběh opravdového člověka.Olomouc:Hill.2000.80-86427-01-3.vachalovskypremysl/kato;
5894 .Peroutka, Ferdinand.Oblak a valčík. Praha:Strědočeské nakladatelství a kníhkupectví.1991.80-7057-053-9.peroutkaferdinand/oblak;
5895 ..Encyclopaedia of mathematics. Supplement..Dordrecht ::Kluwer Academic Publishers,.2001.1-4020-0198-3.hazewinkelmichiel/encyclopaedia;
5896 ..Intentionality.New York ::Rodopi,.2005...forraigabor/intentionality;
5897 .Zweig, Stefan,1881-1942.Die Augen des ewigen Bruders :.Leipzig ::Insel,.1934..zweigstefan/dieaugen;
5898 ..Idealism without absolutes :.Albany, N.Y. ::State University of New York Press,.2004.0791460010 (alk. paper);0791460029 (pbk. : alk. paper).rajantilottama/idealism;
5899 .Inman, Keith..Principles and practice of criminalistics :.Boca Raton, Fla. ::CRC Press,.2001..0849381274 .inmankeith/principles;
5900 .Dante Alighieri,1265-1321..The divine comedy of Dante Alighieri..New York ::Oxford University Press,.2003...alighieridante/thedivine2;
5901 .Cramer, Erhard.Vorkurs Mathematik :.Berlin [u.a.]:Springer.2006.3540261869.cramererhard/vorkurs;
5902 .Ackema, Peter,1965-.Beyond morphology :.New York ::Oxford University Press,.2004..0199267286 (hbk. : acid-free paper);0199267294 (pbk. : acid-free paper).ackemapeter/beyond;
5903 .Aristotelés,384-322 př. Kr..Meteorologica.Cambridge, Massachusetts ::Harvard University Press,.1962..aristoteles/meteorologica;
5904 .Pseudo-Dionysius Areopagita - svatý.Pseudo-Dionysius :.New York ::Paulist Press,.1987.0-8091-0383-4;0-8091-2838-1 .pseudodionysiusareopagita/pseudodionysius/;
5905 ..The Law of non-contradiction :.Oxford ::Clarendon Press,.2004.0-19-926517-8.priestgraham/thelaw;
5906 .Wu, Cheng'en,(ca 1500-1582).Opičí král :.Brno ::Svatá Mahatma,.1994.80-900199-8-6.wuccheng/opici;
5907 ..Jesus under fire.Grand Rapids, Mich.:Zondervan.1995.0310617006 (hardcover);0310211395.wilkinsmichaelj/jesus;
5908 .Grainger, Roger..Group spirituality :.New York ::Brunner-Routledge,.2003..1583919171 (pbk. : alk. paper);1583919163 (hbk : alk. paper).graingerroger/group;
5909 .Dysinger, Luke,1953-.Psalmody and prayer in the writings of Evagrius Ponticus.New York ::Oxford University Press,.2005..0199273200 .dysingerluke/psalmody;
5910 .Dummett, Michael.The logical basis of metaphysics.Cambridge , Mass. ::Harvard University Press,.1993.0-674-53786-6 (brož.);0-674-53785-8.dummettmichael/thelogical;
5911 .Thorpe, I. J..The origins of agriculture in Europe.New York ::Routlege,.1996..0415080096.thorpeianjames/theorigins;
5912 .Bradley, Richard,1946-.Rock art and the prehistory of Atlantic Europe :.New York ::Routledge,.1997..0415165350 (hb : alk. paper);0415165369 (pb : alk. paper).bradleyrichard/rock;
5913 .Poul, Anderson.Tanečnice z Atlantidy.:Ivo Železný.2000.80-240-1157-3.andersonpoul/tanecnicezatlan;
5914 .Goldsmith, Oliver,1730?-1774..The vicar of Wakefield.New York ::Oxford University Press,.2006...goldsmitholiver/thevicar;
5915 .Jones, Howard,1940-.Death of a generation.New York ::Oxford University Press,.2003...joneshoward/death;
5916 .Williams, Michael C.1960-.The realist tradition and the limits of international relations.New York ::Cambridge University Press,.2005..0521827523 (hardback);0521534755 .williamsmichaelc/therealist;
5917 .Bagrjak, Pavel.Belasí ľudia. Bratislava:Smena.1978..bagrjakpavel/belasiludia;
5918 .Thomas, H. Block.Orbita.:OLDAG.1995.80-901616-8-5.blockthomas/orbita;
5919 ..The human rights field operation.Burlington, Vt. ::Ashgate,.2007...oflahertymichael/thehumanrights;
5920 .Noonan, Harold W..Hume.Oxford ::Oneworld,.2007..9781851684939 (pbk.);185168493X .noonanharoldw/hume;
5921 .Means, Bernard K.1964-.Circular villages of the Monongahela tradition.Tuscaloosa ::University of Alabama Press,.2007...meansbernardklaus/circularvillages;
5922 .Crystal, David,1941-.A Dictionary of Linguistics and Phonetics.Oxford ::Blackwell Publishing,.2008.978-1-4051-5297-6 (brož.);978-1-4051-5296-9.crystaldavid/adictionaryoflinguistics;
5923 ..The Cambridge companion to evangelical theology.New York ::Cambridge University Press,.2007..9780521846981 (hardback);0521846986 (hardback);9780521609746 (pbk.);0521609747 .larsentimothy/thecambridgeevangelicaltheology;
5924 .Crislip, Andrew T..From monastery to hospital :.Ann Arbor ::University of Michigan Press,.2005..0472114743 (cloth : alk. paper).crislipandrew/frommonasterytohospital;
5925 .James, P. D. - (Phyllis Dorothy), 1920- - autor.Já si tě najdu.:Praha :.2000.80-7246-077-3.jamespd/jasitenajdu;
5926 .Tom, Clancy.Rovnováha sil.:BB art.2002.80-7257-678-X.clancytom/rovnovahasil;
5927 .Fain, Benjamin.Irreversibilities in Quantum Mechanics.Dordrecht:Kluwer Academic Publishers.2002.9780306471285;9780792365815.fain/irreversibilities;
5928 .Colfer, Eoin, 1965- - autor;.Seznam přání.:Praha :.2006.80-00-01903-5.colfereoin/seznamprani;
5929 .Deaver, Jeffery, 1950- - autor.Neklid.:Ostrava :.1996.80-86004-25-2.deaverjeffery/neklid;
5930 .Johnston, Victor S..Why we feel :.Reading, Mass. ::Perseus Books,.1999.073820109X.johnstonvictors/whywefeel;
5931 .Caputo, John D..On religion.New York ::Routledge,.2001..0415233321 (hbk);041523333X .caputojohn/onreligion;
5932 .Jrgen, Habermas..The liberating power of symbols :.Cambridge, MA ::MIT Press,.2001..0262082969 (hc : alk. paper); 0262582058 (pb);0-262-08296-9.habermasjurgen/theliberatingpowerofsymbols;
5933 .Corvi, Roberta..An introduction to the thought of Karl Popper.London ;; New York ::Routledge,.1997...corviroberta/anintroductiontothethoughtofkarlpopper;
5934 .Brezina, Thomas, 1963-.Kočičí holka. |p Nový začátek.:Praha :.2010.978-80-253-0993-3.brezinathomas/kociciholkanovyzacatek;
5935 .Tremayne, Peter, 1943-.Dým ve větru :.:V Praze :.2007.978-80-7021-864-8.tremaynepeter/dymvevetru;
5936 .Gašparík, Jozef,1861-1931.Malý dopisovateľ :.Turč. Sv. Martin ::J. Gašparík,.1912..gasparikjozef/malydopisovatel;
5937 .Dietz, William C.,1945-.Potopa /.Ostrava ::Fantom Print,.2007.978-80-86354-98-9.dietzwilliamcorey/potopa;
5938 .Faith, Štefan.Duchovný pastier r. 27, č. 1-7, 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..duchovnypastier/1948;
5939 .Órigenés,asi 185-asi 253.Homélies sur la genese /.Paris ::Cerf,.1943..origenes/homelies;
5940 .Kubelka, Tomáš,1768-1836.Děgopis ze žiwobytj Papeže Pia Sedmého /.W Praze ::Wytlačený a k dostánj w arcybiskupské knihtiskárně,.1823..kubelkatomas/degopis;
5941 .Ekert, František.Církev vítězná : 2.díl. duben-červen : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1894..ekertfrantisek/cirkev;
5942 ..After God.New York ::Fordham University Press,.2006..manoussakisjohn/god;
5943 .Tanquerey, Adolphe Alfred.De Paenitentia et Matrimonio :.Romae ;; Tornaci (Belg.) ;; Parisiis ::Desclée,.1927..tanquerey/synopsis;
5944 .Sedláček Jaroslav.Základové hebrejského jazyka.:.1935?..sedlacekjaroslav/zakladove;
5945 .Grey, Zane, 1872-1939 - autor.Hrdý Yaqui a jiné povídky.:Český Těšín :.1993.80-85767-31-7.greyzane/hrdy;
5946 .Jirásek, Alois, 1851-1930 - autor;.Filozofská historie.:Praha :.1999.80-00-00714-2.jirasekalois/filozofska;
5947 .Kišš, Michal,1846-1927.Výbor z básní Michala Kissa ; uspor. Anton Macht.Trnava:G.A. Bežo.1926..kissmichal/vybor;
5948 .Škultéty, August Horislav.Reč, ktorú pri sláwnostnom otworení Slowensko-ewanjelického a. w. nižssieho Gymnásium wo Weľkej-Rewúci roku 1862, dňa 16 Sept. držal ....B. Bystrica:F. Machold.1863..skultetyaugustinh/rec;
5949 .Šimková, Dagmar.Byly jsme tam taky.Praha:Orbis.1991.80-235-0039-2.simkovadagmar/byly;
5950 ..The history of Western ethics /.New York ::Britannica Educational Pub. in association with Rosen Educational Services,.2011...duignanbrian/history;
5951 ..Biblia. Koptské písmo sväté.:.2016..katolickacirkev/koptskabiblia;
5952 .MacIntyre, Alasdair C..Ethics and politics.New York ::Cambridge University Press,.2006...macintyrealasdair/ethics;
5953 .Solženicyn, Aleksander Isajevič.Souostroví Gulag I. Praha:OK Centrum.1990.80-900270-0-8.solzenicyn/gulag1;
5954 .Krajčovič, Rudolf.Pôvod a vývin slovenského jazyka.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1981..krajcovicrudolf/povod;
5955 .May, Karol.Úklady dobra a zla.:Návrat.1996.80-7174-518-9.maykarol/ztratenysyn;
5956 .Kollár, Ján,.Díla básnická. Sláwy Dcera. Menší básně. II.diel. [s.n.]:Budín.1845..kollarjan/dilabasnicka2;
5957 ..The Blackwell companion to social inequalities /.Malden ::Blackwell,.2005.0-631-23154-4 (váz.).romeromary/social;
5958 .Black, Oliver,1957-.Agreements :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2012.978-0-521-88560-7.blackoliver/agreements;
5959 ..Thought as a system.London ;; New York ::Routledge,.1994...bohmdavid/thoughtasasystem;
5960 ..The possibility of philosophical understanding :.New York ::Oxford University Press,.2011..9780195381658 (hardcover : alk. paper); 0195381653 (hardcover : alk. paper);978-0-19-538165-8.bridgesjason/theposibilityofphilosophicalunderstanding;
5961 ..Encyclopaedia of the Qur\'án..Leiden ;; Boston ::Brill,.2003.90-04-12354-7.mcauliffejanedammen/encyclopaediaofthequran;
5962 .Ackroyd, Peter,1949-.The history of England..London ::Macmillan,.2012.978-0-230-70640-8 (váz.).ackroydpeter/thehistoryofengland;
5963 .Pini, Giorgio..Categories and logic in Duns Scotus :.Leiden ;; Boston ::Brill,.2002..9004123296 (alk. paper);90-04-12329-6.pinigiorgio/categories;
5964 .Cahill, Thomas..Mysteries of the Middle Ages :.New York ::N.A. Talese,.2006..0385495552; 9780385495554;0-385-49555-2.cahillthomas/mysteriesofthemiddleages;
5965 .Cohen, G. A.1941-2009..On the currency of egalitarian justice, and other essays in political philosophy /.Princeton, N.J. ::Princeton University Press,.2011..9780691148700 (hardcover : alk. paper);978-0-691-14870-0.cohenga/onthecurrencyofegalitarianjusticeandotheressaysinpoliticalphilosophy;
5966 .Augustín, Juraj.Pastorálna teológia - Špeciálna.Bratislava:RKCMBF UK v BA.2006.80-88696-42-9.augustinjuraj/pastoralkaspecialna;
5967 ..British international thinkers from Hobbes to Namier /.New York ::Palgrave Macmillan,.2009..9780230608498 (alk. paper); 0230608493 (alk. paper);978-0-230-60849-8.hallian/british;
5968 .Budil, Ivo T..Mýtus,jazyk a kulturní antropologie.Praha:Triton.1992.80-900904-5-1.budilivo/mytus;
5969 .Halsall, Guy.Barbarian migrations and the Roman West, 376-568 /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2007.978-0-521-43543-7; 978-0-521-43491-1.halsallguy/barbarian;
5970 .Schaeffer, francis A..Ten, který je skutečností a který nemlčí.:.2000??..schaefferfrancis/ten;
5971 .Derrida, Jacques,1930-2004.Le probleme de la genese dans la philosophie de Husserl /.Paris ::Presses Universitaires de France,.1990.2-13-043011-2.derridajacques/leproblemedelagenesedansla;
5972 ..Moral disagreements.London ;; New York ::Routledge,.2000...gowanschristopher/moral;
5973 .Dyja, Tom..The third coast :.:.1995??.9781594204326;978-1-59420-432-6.dyjatom/thethirdcoast;
5974 .Corradi Fiumara, Gemma..The metaphoric process :.London ::Routledge,.1995.041512624X (hbk); 0415126258 (pbk);0-415-12624-X.corradifiumaragemma/themetaphoricprocess;
5975 .Někrasov, Andrej Sergejevič.Dobrodružství kapitánaŽvanilkina. Praha:Státní nakladatelství dětské knihy.1962..nekrasovandrejsergejevic/dobr;
5976 .Stanislav, Šusta.Tři kroky do tmy.:Albatros.1985..sustastanislav/trikroky;
5977 .Sheen, Fulton J.Život krista.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-207-4.sheenfulton/zivot;
5978 .Herout, Jaroslav.Staletí kolem nás : Přehled stavebních slohů.Praha:Panorama.1981..heroutj/staleti;
5979 .Kennedy, Gavin.Adam Smith :.Houndmills ::Palgrave Macmillan,.2008.1-4039-9948-1; 978-1-4039-9948-1.kennedygavin/adamsmith;
5980 .Krugman, Paul R..International economics :.Boston ::Pearson Addison-Wesley,.2012..9780132146654; 0132146657;978-0-13-214665-4.krugmanpaulr/internationaleconomics;
5981 .Bakalář, Petr.Tabu v sociálních vědách : rozdíly mezi rasami.:Praha : Votobia.2003.80-7220-135-2.bakalarpetr/tabuvsocvedach;
5982 .Hart, James G.,1936-.Who one is /.[Dordrecht?] ::Springer Dordrecht,.2009...hartjames/who;
5983 .Kašparů, Jaroslav Max.Hypnóza,pastorální kauza : vybrané kapitoly z hypnologie ve vztahu k pastorální praxi.Praha:Trinitas.2006.80-86885-13-5.kasparumax/hypnozapastoralnikauza;
5984 .Henderson, Willie.Evaluating Adam Smith :.London ::Routledge,.2006..978-0-415-33668-0.hendersonwillie/evaluating;
5985 .Montgomery, Ruth.Poselství z onoho světa : fascinující poselství nejznámějšího amerického média Arthura Forda ze světa duchů.Bratislava :Eko-Konzult.2001.80-89044-11-5.montgomeryruth/posel;
5986 ..The mechanical mind in history.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2008..9780262083775.husbands/mechanical;
5987 .Praško, Ján.Kognitivně-behaviorální terapie depresivních poruch : Manuál pro terapeuty.Praha:Psychiatrické centrum.1995.80-85121-98-0.praskojan/kognitivnebehavioralniterapie;
5988 .Mansbridge, John..Graphic history of architecture..London,:Batsford,.1967...mansbridgejohn/graphichistoryofarchitecture;
5989 .Vladimír, Miltner.Indická kuchyně.:Merkur.1982..miltnervladimir/indickakuchyne;
5990 .McCarthy, George E..Dreams in exile.Albany ::State University of New York Press,.2009...mccarthygeorgee/dreamsinexile;
5991 .Khan, Hazrat Inayat.Gayan.:.1990??..khanharatinayan/gayan;
5992 .Moore, Rob,1946-.Towards the sociology of truth.New York ::Continuum International Pub. Group,.2009...moorerob/towardsthesociologyoftruth;
5993 .Northoff, Georg..Philosophy of the brain :.Netherlands ::John Benjamins Pub.,.2004..1588114163;1588114171 (pbk.);9027251835;9027251843 .northoffgeorg/philosophyofthebrain;
5994 .Chalier, Catherine.Židovská jedinečnost a filosofie : přednáška proslovená na Letní univerzitě-Bechyně 1991.:Praha : Filosofický ústav ČSAV.1992.80-7007-027-7.chalierovac/zid;
5995 .Oltuski, Enrique,1930-.Vida clandestina :.[San Francisco] ::Wiley,.2002..0787961698 (alk. paper);0-7879-6169-8.oltuskienrique/vidaclandestina;
5996 .Grossman, Mark..Political corruption in America :.Santa Barbara, Calif. ;; Oxford ::ABC-CLIO,.2003...grossmanmark/politicalcorruptioninamerica;
5997 .Rees, E. A..Political thought from Machiavelli to Stalin :.Basingstoke ::Palgrave Macmillan,.2004..140393214X (cloth);1-4039-3214-X.reesea/politicalthoughtfrommachiavellitostalin;
5998 .Loue, Sana..Textbook of research ethics :.New York ::Kluwer Academic/Plenum Pub.,.2000..0306464489;0-306-46448-9.louesana/textbookofresearchethics;
5999 .Schorske, Carl E.,1915-2015.Fin-de-siecle Vienna :.:.2005??.0-394-50596-4.schorskecarle/findesieclevienna;
6000 .Vanderwolf, C. H..The evolving brain :.New York, NY ::Springer,.2007...vanderwolfch/theevolvingbrain;
6001 .Wright, Christopher J. H.,1947-.The God I don\'t understand :.Grand Rapids, Mich. ::Zondervan,.2008...wrightchristopherjh/thegodidontunderstand;
6002 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLXI. (1959).Rím:.1959..actaapostolicaesedis/acta;
6003 ..Opposing Europe? :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2008..taggartpaul/opposingeurope;
6004 .Cartmill, Matt.A view to a death in the morning.Cambridge, MA ::Harvard University Press,.1993..cartmillmatt/aviewtoadeathinthemorning;
6005 .Karol, Ondriaš.Bohovia súčasných mytológií & komunizmus.:Agentúra IQ+ Janošovský.2000.80-967979-1-3.ondriaskarol/bohovia;
6006 .Gróf, Ivan, SDB.O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-22-3.forganvi/oduchovnom;
6007 ..Ježišu, dôverujem v Teba!.Trnava:VIA.1995.80-967336-0-5;80-967336-0-5.kowalskafaustina/dennicek;
6008 .Vilanova, Evangelista.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..vilanovaevangelista/1nezaradene;
6009 .D'Souza, Dinesh,(1961-).Křesťanství a ateismus úplně jinak :.Praha ::Ideál,.2009.978-80-86995-11-3.souzadinesh/krestanstvi;
6010 ..The routledge companion to metaphysics /.New York ;; London ::Routledge,.2009..poidevinlrobin/theroutledgecompaniontometaphysics;
6011 .Apfelbeck, Alois.Kongruence.Praha:Mladá fronta.1968..apfelbeck/kongr;
6012 .Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Hráč.:Vyšehrad.1971..dostojevsky/hrac;
6013 .Kadeřávek, Eugen,1840-1922.Logika formálná /.V Praze ::Tiskem kn. arcibisk. knihtiskárny za Rohlíčka a Sieversa,.1887..kaderavekeugen/logikaformalna;
6014 .Sládkovič, Andrej.Marína. Detvan.:Tatran.1979..sladkovicandrej/marinadetvan;
6015 .Skupoli, Vavřinec.Duchovní boj /.Praha ::Vyšehrad,.1937..skupolivavrinec/duchovniboj;
6016 .Konařík-Bečvan, Bedřich,1878-1944.O výchově rodinné /.Pelhřimov ::Kazatelna,.1905..konarikbecvanbedrich/ovychove;
6017 .Sedlák, J..M. Jan Hus..[S.l. ::s.n.],.1950 s.a...sedlakj/mjanhus;
6018 .Spesz, Alexander.Katolícka mravouka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..speszalexander/mravouka;
6019 .Tumpach, Jos..Archaelogie křesťanská ve službách dějin církevních a věrouky.:.1898..tumpachjosef/archaelogie;
6020 .Weingreen, Jacob.Učebnice biblické hebrejštiny.Praha:Karolinum.1997.80-7184-345-8.weingreenjacob/ucebnice;
6021 .Sandánus, Pavol.Dejiny farnosti Konská do jej rozdelenia v roku 2003.:.2008..sandanuspavol/konska;
6022 ..Infinity :.New York ::Cambridge University Press,.2011..9781107003873 (hardback);1107003873 .hellermicha/infinity;
6023 .Icke, David..The biggest secret.Scottsdale, Ariz. ::Bridge of Love Publications,.1999..0952614766.ickedavid/biggest;
6024 .Přibáň, Jiří.Sociologie práva : Systémově teoretický přístup k modernímu právu.Praha:Sociologické nakladatelství.1996.80-85850-18-4.pribanjiri/sociologie;
6025 .Ludvík, Souček.Tušení souvislostí.:Československý spisovatel.1984..soucekludvik/tuseni;
6026 .Vachalovský, Přemysl.Špión vypovídá : 2.díl. Jasná zpráva o konci jednoho světa : výpověď Josefa Frolíka před Senátem Spojených států.Praha:Hill.2000.80-86427-02-1.vachalovskypremysl/spion;
6027 .Palacký, František.Dějiny národu českého w Čechách a w Morawě : 1.díl. Část 1.Od prwowěkosti až do roku 1125 : dle půwodních pramenů.W Praze:J.G.Kalve.1848..palackyfrantisek/dejiny1;
6028 ..Creating web pages all-in-one desk reference for dummies.Hoboken, NJ ::Wiley Pub.,.2004..0764543458 .vanderveeremilya/creating;
6029 .Cardarelli, François,1966-.Encyclopaedia of scientific units, weights and measures :.London ::Springer,.2003..1-85233-682-X.cardarellifrancois/encyclopaedia;
6030 .Strober, Myra H..Interdisciplinary conversations.Stanford, Calif. ::Stanford University Press,.2011...strobermyrah/interdisciplinary;
6031 .Hart, George,1945-.Ancient Egypt.London ::Dorling Kindersley in association with the British Museum,.1990.0863184448.hartqeorge/ancient;
6032 .Husserl, Edmund,1859-1938.Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie..Haag ::Nijhoff,.1976.90-247-1912-7;90-247-1914-3 (2. Halbband ).husserledmund/ideen;
6033 ..Metaphysik und Hermeneutik :.Kassel ::Kassel University Press,.2004..3899581024 .eidamheinz/metaphysik;
6034 .Primrose, S. B..Principles of gene manipulation and genomics.Malden ::Blackwell ,.2006.1-4051-3544-1.primrosesb/principles;
6035 .Gardenfors, Peter..The dynamics of thought.New York ::Springer,.2005..9781402033988 (hb : alk. paper);1402033982 (hb : alk. paper).gardenforspeter/thedynamics;
6036 .Schneider, Laurel C.,1961-.Beyond monotheism :.London ::Routledge,.2008.978-0415-94190-7 (hbk);978-0415-94191-4 (pbk.);978-0203-94471-4 (ebk).schneiderlaurelc;
6037 .Russell, Stuart.Artificial intelligence :.Upper Saddle River ::Prentice-Hall,.1995.0-13-103805-2.russelstuartj/artificial;
6038 ..Experimental quantum computation and information =.Washington D.C. ::IOS Press,.2002..1586032704 (IOS Press).demartinufrancesko/experiment al;
6039 .Bunnin, Nicholas.The Blackwell dictionary of Western philosophy.Oxford ::Blackwell,.2004.1-4051-0679-4 .bunninnicholas/theblackwelldictionary;
6040 ..Bolid nad jazerom.:Obzor.1982..obzor/bolid;
6041 ..Jesus, Mark, and Q :.Sheffield, England ::Sheffield Academic Press,.2001..1841272183 .labahnmichael/jesus;
6042 .Niezen, Ronald..A world beyond difference :.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2005..1405127376 (hardback : alk. paper);1405126906 (pbk. : alk. paper).niezenronald/aworld;
6043 .Timmermans, Felix.Sedliacky žalm.Košice:Verbum.1948..timmermansfelix/sedliacky;
6044 .Easley, Eric S..The war over perpetual peace.New York ::Palgrave Macmillan,.2004...easleyerics/thewar;
6045 ..The first Jewish revolt :.New York ::Routledge,.2002..0415257069.berlinandream/thefirst;
6046 ..Sociology :.New York, NY ::Routledge,.2006..0415344050 (hardback : alk. paper);0415344069 (pbk. : alk. paper);0203488326 (ebook).scottjohn/sociology;
6047 .Anderson, Poul, 1926-2001 - autor.Loď na milión let.:[Praha] :.2001.80-86139-57-3.andersonpoul/lodnamilionlet;
6048 .Pindar..The complete odes.New York ::Oxford University Press,.2007...pindar/thecomplete;
6049 .Day, Juliette..The baptismal liturgy of Jerusalem.Burlington, VT ::Ashgate,.2007...dayjuliette/thebaptismal;
6050 ..Economic and political impediments to Middle East peace.New York ::St. Martin\'s Press,.2000...wrightjw/economic;
6051 .Block, Thomas - autor.Vzducholoď Nine.:Ostrava :.1995.80-85954-06-0.blockthomas/vzducholodnine;
6052 ..Terrornomics.Burlington, VT ::Ashgate,.2007...costiganseans/terrornomics;
6053 .Lovecky, Deirdre V.,1945-.Different minds.Philadelphia ::Jessica Kingsley Publishers,.2004...loveckydeirdrev/differentminds;
6054 .Meri, Josef W..The cult of saints among Muslims and Jews in medieval Syria.New York ::Oxford University Press,.2002.0-19-925078-2.merijosefw/thecultofsaintsamong;
6055 .Crystal, David,1941-.English as a global language.Cambridge ::Cambridge University Press,.2007.0-521-82347-1 (váz.);978-0-521-53032-3.crystaldavid/englishasagloballanguage;
6056 ..The Cambridge companion to Jung.Cambridge ::Cambridge University Press,.2008.978-0-521-68500-9 (brož.);978-0-521-86599-9.youngeisendrathpolly/thecambridgejung;
6057 ..The Cambridge ancient history..Cambridge ::Cambridge University Press,.2007.978-0-521-22496-3 (hardback);978-0-521-85073-5 (set).thecambridgeancienthistory;
6058 ..The cult of saints in late antiquity and the Middle Ages :.New York ::Oxford University Press,.1999.0-19-8269-78-1.howardjohnston/thecultofsaints;
6059 .Eder, František, SJ.Descriptio Provinciae Moxitarum In Regno Peruano.Budín:Typis Universitatis,.1791..ederfrantisek/descriptio;
6060 .Clancy, Tom, 1947- - autor.Operační centrum. |p Rozděl a panuj.:Praha :.2002.80-7257-886-3.clancytom/rozdelujapanuj;
6061 .Bell, J. S.,1928-1990.Speakable and unspeakable in quantum mechanics :.Cambridge ::Cambridge University Press,.1994.0-521-36869-3.bell/speakableand;
6062 .Deaver, Jeffery, 1950- - autor.Panoptikum.:Ostrava :.2005.80-7303-243-0.deaverjeffery/panoptikum;
6063 .Conybeare, Frederick Cornwallis,1856-1924.A grammar of Septuagint greek.Grand Rapids ::Zondervan Publishing House,.1980.0-310-43001-1.conybearefc/grammarseptuagint;
6064 ..St. Paul among the philosophers.Bloomington, IN ::Indiana University Press,.2009...caputojohn/stpaulamongthephilosophers;
6065 .Habermas, Jürgen..Religion and rationality :.Cambridge ::Polity,.2002..0745624863 (hbk.); 0745624871 (pbk.);0-7456-2486-3.habermasjurgen/religionandrationality;
6066 .Greg, Bear.Eon.:Laser.1996.80-7193-015-6.beargreg/eon;
6067 .Brezina, Thomas, 1963-.Dotek anděla.:Praha :.2008.978-80-253-0749-6.brezinathomas/dotekandela;
6068 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIV. ročník (1939).:.1939..nahlubinu/1939;
6069 .Peter, Tremayne.Nechte maličkých.:Vyšehrad.2004.80-7021-742-1.tremaynepeter/nechtemalickych;
6070 .Groó, Vilém.Návodná kniha k vyučovaniu uhorskej reči v pospolitých školách.Budapešť:Vlastnosť kráľovsko-uhorského štátu.1882..groovilem/navodnakniha1;
6071 .Diviš, Ivan, 1924-1999 - autor.Tři knihy.Brno ::Brno :.1994.80-85247-49-6.divisivan/beranek;
6072 .Del\'Antonio, Eberhardt,1926-1997.Titanus /.Praha ::Lidová demokracie,.1964..delantonioeberhardt/titanus;
6073 .Julian z Vézelay,1085-1165.Sermons..Paris ::Cerf,.1972..vezelayjulian/sermons;
6074 ..Biblí Česká, čili, Písmo svaté starého i nového zákona /.V Praze ::Nákladem Karla Bellmanna,.1860-1864..frenclantonin/bibli;
6075 .Ekert, František.Církev vítězná :.Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1896..ekertfrantisek/cirkev;
6076 ..Henry Sidgwick /.Oxford ::Published for the British Academy by Oxford University Press,.2001..019726249x;0-19-726249-x.harrisonross/henry;
6077 .Boylan, Eugene M..The spiritual Life of the priest /.:.1998??..boylaneugene/spiritual;
6078 .Novák, František Xaver, CSsR.V máji života.Olomouc:Jednota katolického duchovenstva arcidiecése olomoucké.1933..novakfrantisekxaver/vmaji;
6079 .Gross, Andrew.Modrá zóna.Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.2008.978-80-8047-948-0.grossandrew/modra;
6080 .Jirásek, Alois.Staré pověsti české.Praha:Otto.1999.80-7181-294-3.jirasekalois/stare;
6081 .Robert, T. Kiyosaki.Bohatý táta,chudý táta : co bohatí učí svoje děti a chudí a střední vrstvy ne.Praha:Pragma.2001.80-7205-822-3.kiyosakirobertt/bohaty;
6082 ..Učebný plán pre školy ev. a. vyzn. seniorátu Trenčanského.:.1885..ecav/ucebnyplan;
6083 .Skácel, Jan, 1922-1989 - autor.Smuténka.:Praha :.1990.80-208-0033-6.skaceljan/smutenka;
6084 .Zimmerman, Michael J.,1951-.Living with uncertainty.Cambridge, UK ;; New York ::Cambridge University Press,.2008..zimmermanmichael/living;
6085 ..Resources for Biblical Study.:.2016..biblesociety/resources;
6086 .MacIntyre, Alasdair C.,1929-.Whose justice? Which rationality? /.Notre Dame ::University of Notre Dame Press,.1988.0-268-01942-8.macintyrealasdair/whose;
6087 .Solženicyn, Aleksander Isajevič.Souostroví Gulag I. Praha:OK Centrum.1990.80-900270-0-8.solzenicyn/gulag2;
6088 .Záborský, Jonáš.Žehry. v tiskárni Mechiaristů:Ve Vídni.1851..zaborskyjonas/zehry;
6089 .Vážny , V..Pravidlá slovenského pravopisu s abecedným pravopisným slovníkom. Praha:Štátne nakladateľstvo/Státní nakladatelství.1931..vaznyv/slovnik;
6090 .Števček, Martin.Zblízka a zďaleka.Zvolen:Pravda - filiálka.1946..madacovmaros/zblizkaazdaleka;
6091 ..A companion to Ælfric /.Boston ::Brill,.2009..9789004176812 (hardback : alk. paper);978-90-04-17681-2.magennishugh/aelfric;
6092 .Black, Jeremy..Britain as a military power, 1688-1815.London ::UCL Press,.1999...blackjeremy/britainasamilitarypower;
6093 .Bohm, David,1917-1992..Wholeness and the implicate order /.London ;; New York ::Routledge,.2002..0415289785 (alk. paper); 0415289793 (pbk. : alk. paper);0-415-28978-5.bohmdavid/wholenessandtheimplicateorder;
6094 .Wilson, E. Bright,.An introduction to scientific research /.New York ::Dover Publications, Inc.,.1990.0-486-66545-3.brightwilsone/anintroductiontoscientificresearch;
6095 .Le, Goff, Jacques.Encyklopedie středověku.Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-917-1.legoffjacques/encyklopediestredoveku;
6096 .Albright, Madeleine Korbel,1937-.Prague winter :.New York ::HarperCollins,.2012.978-0-06-203031-3.albrightmadeleinekorbel/praguewintwr;
6097 .Vos, A..The philosophy of John Duns Scotus.Edinburgh ::Edinburgh University Press,.2006.978-0-7486-2462-1.vosa/duns;
6098 .Cohen, G. A.1941-2009..Finding oneself in the other /.Princeton, N.J. ::Princeton University Press,.2013..9780691148809 (hardcover : alk. paper); 9780691148816 (pbk. : alk. paper);978-0-691-14880-9.cohenga/findingoneselfintheother;
6099 .Arnott, John.Dôležitosť odpúšťania. Kresťanský život:Bratislava.2000.80-7120-035-2.arnottjohn/dolezitost;
6100 .Augustín, Juraj.Sviatostná pastorálna teológia.:.2006..augustinjuraj/pastoralkasviatosti;
6101 ..Nationalism and war /.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2013.978-1-107-03475-4; 978-1-107-61008-8.halljohn/nationalism;
6102 .Brunschvicg, Léon.Evropský duch. Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-412-0.brunschvicg/evropskyduch;
6103 .Hamann, Johann Georg,1730-1788..Writings on philosophy and language /.Cambridge, UK ;; New York ::Cambridge University Press,.2007..0521817412 (alk. paper);0-521-81741-2.hamannjohann/writings;
6104 .Calvin, Jan.Instituce : Učení křesťanského náboženství.:Praha : Komenského evangelická fakulta bohoslove.1951..calvinjan/instituce;
6105 .Derry, Jan..Vygotsky philosophy, and education /.:.1995??.9781118368770 (pbk.); 1118368770 (pbk.);978-1-118-36877-0.derryjan/vygotskyphilosophyandeducation;
6106 .Gower, Barry..Scientific method.New York ::Routledge,.2002...gowerbarry/scientific;
6107 .Kennedy, Ellen,1946-.Constitutional failure :.Durham, USA ;; London ::Duke University Press,.2004.0-8223-3243-4 (brož.).kennedyellen/constitutionalfailure;
6108 .Asov, Aleksandr Igorevič - editor ;.Velesova kniha :.:Praha :.2002.80-86459-24-1.asovalexander/velesovakniha;
6109 .Flage, Daniel E.,1951-.Berkeley /.:.1995??.9780745656335 (hbk.); 9780745656342 (pbk.);978-0-7456-5633-5.flagedaniele/berkeley;
6110 .Witold, Makowiecki.Tři úteky z Korintu.:Albatros.1975..makowieckiwitold/uteky;
6111 .Arsenij, Semjonov.Za sobolem na kraj světa.:Albatros.1983..semjonovarsenij/zasobolem;
6112 .Vladimír Repka.Listy o modlitbe.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-340-2.gallaghermp/listy;
6113 .Vadkerti, Jozef.Prepáčte, ja som len katolík-.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741365 (brož.); 978-80-8074-136-5.vadkerti/krestan;
6114 .Žudel, Juraj.Stolice na Slovensku.Bratislava:Obzor.1984..zudelj/stolice;
6115 .Kennedy, Gavin..Adam Smith\'s lost legacy /.New York ::Palgrave Macmillan,.2005..1403947899 (cloth);1-4039-4789-9.kennedygavin/adamsmithslostlegacy;
6116 .Kubicek, Paul..The history of Ukraine /.Westport, Conn. ::Greenwood Press,.2008..9780313349201 (hbk. : alk. paper); 0313349207 (alk. paper);978-0-313-34920-1.kubicekpaul/thehistoryofukraine;
6117 .Beáta, Balogová.Úvod do sociálnej práce.:Pravoslavná bohoslovecká fakulta PU.2002.80-8068-120-1.balogovabeata/uvoddosocprace;
6118 ..Phenomenology and mathematics /.Dordrecht ;; New York ::Springer,.2010..9789048137282 (hbk.); 9048137284 (hbk.); 9789048137299 (e-ISBN); 9048137292 (e-ISBN);978-90-481-3728.hartimo/phenomenology;
6119 .Síná, Ibn.Kniha definic.Praha:Stát.nakl.polit.literatury.1954..sinaibnabuali/knihadefinic;
6120 ..Founding psychoanalysis phenomenologically :.Dordrecht ::Springer,.2012.978-94-007-1847-0 (váz.); 978-94-007-1848-7 (ebk.).lohmardieter/foundingpsychoanalysisphenomenologically;
6121 .Montoussé, Marc.Přehled sociologie.Praha:Portál.2005.80-7178-976-3.montoussem/prehled;
6122 .Hutcheson, Francis,1694-1746..An essay on the nature and conduct of the passions and affections :.Glasgow ::printed by RobertandAndrew Foulis,.1769..hutchesonfrancis/essay;
6123 .Praško, Ján.Poruchy osobnosti.Praha:Portál.2003.80-7178-737-X.praskojan/poruchyosobnosti;
6124 .Minasi, Mark.PC-velký průvodce hardwarem.Praha:Grada.1996.80-7169-178-X.minasimark/pcvelkypruvodcehardwerem;
6125 ..Italy since 1945 /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2000..0198731701; 0198731698 (pbk.);0-19-873170-1.mccarthypatrick/italysince1945;
6126 .Khan, Hazrat Inayat.Řeč vemíru.:.1924..khanharatinayan/recvesmiru;
6127 .Moore, Brooke Noel..Philosophy :.Boston ::McGraw-Hill,.2005..0072876034;0-07-287603-4.moorebrookenoel/philosophy;
6128 .Norton, Anne..Leo Strauss and the politics of American empire.New Haven, Conn. ;; London ::Yale University Press,.2004...nortonanne/leostraussandthepoliticsofamericanempire;
6129 .Chalier, Catherine.Tři komentáře k filosofii Hanse Jonase a Emmanuela Lévinase. Praha:JEŽEK.1995.80-901625-6-8.chalierovac/tri;
6130 .O\'Neill, Onora.Constructions of reason :.Cambridge ::Cambridge University Press,.1990.0-521-38121-5; 0-521-38816-3 (pbk.).oneillonora/constructionsofreason;
6131 ..21st century political science.Los Angeles ::SAGE,.2011.9781412979351 (ebook); 1412979358 (ebook); 9781412969017;978-1-4129-7935-1.breuningmarijke/21stcenturypoliticalscience;
6132 ..The new brain sciences :.New York ::Cambridge University Press,.2004..0521830095 (hbk.); 0521537142 (pbk.);0-521-83009-5.reesdavida/thenewbrainsciences;
6133 .Saberi, Helen.Tea.London ::Reaktion Books,.2010..saberihelen/tea;
6134 .Schweber, S. S.1928-.In the shadow of the bomb.Princeton, New Jersey ::Princeton University Press,.2000.978-1-4008-4949-9.schweberss/intheshadowofthebomb;
6135 .Vardoulakis, Dimitris.Sovereignty and its other.New York ::Fordham University Press,.2013..vardoulakisdimitris/sovereingntyanditsother;
6136 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLXII. (1960).Rím:.1960..actaapostolicaesedis/acta;
6137 .Tahko, Tuomas E., 1982-.Contemporary aristotelian metaphysics /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2012.978-1-107-00064-3.tahkotuomase/contemporaryaristotelianmetaphysics;
6138 .Humphries, Mark..Communities of the blessed :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.1999...humphriesmark/communitiesoftheblessed;
6139 .Lacko, Martin.Denníky a spomienky vojakov z východného frontu 1941-1944.Trnava:Univerzita sv. Cyrila a Metoda.2006.80-89220-40-1.lackomartin/zpramenov2;
6140 .Gróf, Ivan, SDB.O sviatosti pokánia. X..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-18-5.forganvi/osviatosti;
6141 .Popovec, Andrej.Kristus prichádza a dáva sa mi poznať. Andrej Popovec:[Štôla.1998.80-967906-1-7.popovecandrej/kristus;
6142 .Vigil, José Maria.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..vigiljosemaria/1nezaradene;
6143 .Karoľ, Pavol.Modlitbový zápas (1997-1999).:.2000?..karolpavol/modlitbovy;
6144 .Stackelberg, Roderick..The Routledge companion to Nazi Germany.London ::Routledge,.2007..0415308607 (hbk.);0415308615 (pbk.);9780415308601 (hbk.);9780415308618 .stackelbergroderick/theroutledgecompaniontonazigermany;
6145 .Šalát, Tibor,.Dokonalé a spriatelené čísla.Praha:Mladá fronta.1969..salatt/dokonale;
6146 ..Slovník česko-latinský /.:.1900?? s.a...meissnerjosef/slovnikceskolatinsky;
6147 .Hamilton, David - autor.Tisíc dolarů za Buffala Billa.:Praha :.1991.80-85207-06-0.hamiltondavid/tisic;
6148 .Kadeřávek, Eugen,1840-1922.Psychologie /.:.1894..kaderavekeugen/psychologie;
6149 .John, Steinbeck.Na plechárně. Sladký čtvrtek.:Odeon.1972..steinbeckjohn/naplecharne;
6150 .Scupoli, Lorenzo,1530-1610.Duchovný boj /.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1948..scupolilorenzo/duchovnyboj;
6151 .Podstránský, Josef Boleslav,1815-1893.Výklad křesťansko-katolického náboženství pořádkem katechismu, stvrzen slovy Písma svatého a výroky svatých Otcův a jiných učitelů církevních :.V Praze ::Nákladem kněhkupectví B. Stýbla,.1876..podstranskyjosefboleslav/vyklad;
6152 .Sedlák, Jan Nepomuk.M.Jan Hus.Praha:Dědictví sv.Prokopa.1915..sedlakjannepomuk/mjanhus;
6153 ..Římský missál, čili, Mešní kniha církve svaté /.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna (V. Kotrba),.1891..baudysprokopjosef/rimskymissal;
6154 .Klima, Gyula..John Buridan.New York ::Oxford University Press,.2009..0195176227 (cloth : alk. paper);9780195176223.klimagyula/johnburidan;
6155 .Truchlý, Andrej.Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených Božích I..:.1907..truchlyandrej/legenda1;
6156 .Jedlička, Richard.Děti a mládež v obtížných životních situacích : Nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí.Praha:Themis.2004.80-7312-038-0.jedlickarichard/deti;
6157 ..Příběhy lásky v české literatuře od počátků k dnešku.:Brno :.2000.80-7294-010-4.suchomelmilan/pribehy;
6158 .Říchová, Blanka,(1958-).Komparace politických systémů II..V Praze ::Oeconomica,.2004.80-245-0757-9.richovablanka/komparace;
6159 .Palacký, František, 1798-1876 - autor;.Idea státu Rakouského.:V Praze :.1865..palackyfrantisek/idea;
6160 .Crowder, Philip..Creating web sites bible.Indianapolis, IN ::Wiley Pub.,.2008...crowderphilip/creating;
6161 ..Encyclopedia of African religion.Thousand Oaks, Calif. ::SAGE,.2009..9781412936361 (cloth : alk. paper);1412936365 (cloth : alk. paper).asantemolefikete/encyclopedia;
6162 .Kaufmann, Jerome E..Intermediate Algebra.Belmont, CA ::Brooks/Cole Cengage Learning,.2011..9781439049006;1439049009.kaufmannjeromee/intermediate;
6163 .French, Steven..Identity in physics.New York ::Oxford University Press,.2006...frenchsteven/identity;
6164 .Dowek, Gilles..Principles of programming languages.London ::Springer,.2009..9781848820319 (acid-free paper);9781848820326 (e-ISBN).dowekgilles/principles;
6165 .Lindsay, D. R..Scientific writing :.Collingwood, VIC ::CSIRO Pub.,.2011..9780643100466 (pbk.);0643100466 (pbk.);9780643101579 (ePDF);9780643102231 (ePub).lindsaydavidr/scientific;
6166 ..The Edinburgh companion to ancient Greece and Rome.Edinburgh ::Edinburgh University Press,.2006..9780748616299 (hbk.) :;0748616292 .bisphamedward/theedinburgh;
6167 ..Wörterbücher :.New York ::Gruyter,.1991.3-11-012421-1.hausmannfranzkjosef/wörterbücher;
6168 .Manin, Jurij Ivanovič,1937-.A course in mathematical logic for mathematicians.New York ::Springer,.2010.978-1-4419-0614-4 .maninjurijivanovic/acourse;
6169 ..The Cambridge companion to Philo.New York ::Cambridge University Press,.2010.978-0-521-86090-1 (hardback);978-0-521-67802-5 .kamesaradam/thecambridge;
6170 .Dutton, Donald G.,1943-.The psychology of genocide, massacres, and extreme violence :.Westport, Conn. ::Praeger,.2007.978-0-275-99000-8 .duttondonald/thepsychologyofgenocidemassacresandextremeviolence;
6171 ..The Blackwell guide to Mill\'s Utilitarianism.Oxford ::Blackwell Pub.,.2006..1405119489 (hbk. : alk. paper);1405119497 (pbk. : alk. paper);9781405119481;9781405119498.westhenryr/theblackwell;
6172 .Kinlaw, Pamela E..The Christ is Jesus.Atlanta ::Society of Biblical Literature,.2005...kinlawpamelae/thechrist;
6173 .A?mad, G??ul?m,1839?-1908..Jesus in India :.Tilford ::Islam International,.2003..1853727237.ahmadghulamhadhratmirza/jesus;
6174 .Taylor-Perry, Rosemarie..The God who comes :.New York ::Algora Publishing,.2003..0-87586-213-6 (softcover);0-87586-214-4 (hardcover).taylorperryrosemarie/thegod;
6175 .Rutherford, Donald,1942-.Economics :.New York ::Routledge,.2007..9780415400565 (hc);9780415400572 (pbk.);0415400570 (pbk.);0415400562 (hc).rutherforddonald/economics;
6176 .Pink, Sarah..The future of visual anthropology :.New York ::Routledge,.2006..0415357640 (hbk. : alk. paper);0415357659 .pinksarah/thefuture;
6177 .Collinson, Diane,1930-.Fifty Eastern thinkers.New York ::Routledge,.2000...plantkathryn/fifty;
6178 .King, Katherine Callen..Ancient epic.Malden, MA ::John Wiley & Sons,.2009..9781405159470 (hardcover : alk. paper);1405159472.kingkatherinecallen/ancient;
6179 .Anderson, Poul, 1926-2001 - autor.Geneze.:Plzeň :.2001.80-86481-10-7.andersonpoul/geneze;
6180 .Diderot, Denis,1713-1784..Rameau\'s nephew.New York ::Oxford University Press,.2006...diderotdenis/rameaus;
6181 .Kaehne, Axel,1971-.Political and social thought in post-communist Russia.New York, NY ::Routledge,.2007..9780415391962 (hardback : alk. paper).kaehneaxel/political;
6182 .Yates, Frances A..Selected works..New York ::Routledge,.1966.0-415-22043-2 (Set);0-415-22046-7 (Volume 3).yatesfrancesa/selected3;
6183 .Block, Thomas - autor.Vynucené přistání.:Ostrava :.1995.80-85954-01-X.blockthomas/vynucenepristani;
6184 .Forrester, Duncan B.,1933-.Apocalypse now?.Burlington, VT ::Ashgate,.2005...forresterduncanb/apocalypsenow;
6185 .Drewett, Peter..Field archaeology.London ::UCL Press,.1999...drewettpeterl/fieldarchaeology;
6186 .Merrills, A. H.1975-.History and geography in late antiquity.Cambridge ::Cambridge University Press,.2005..978-0-521-07598-5 (brož.);978-0-521-84601-1.merrilisah/historyandgeography;
6187 ..Vague language explored.Basingstoke ::Palgrave Macmillan,.2007.978-1-4039-8817-1 (váz.);1-4039-8817-X.cuttingjoan/vaguelanguageexplored;
6188 ..The Cambridge Companion to liberation theology.Cambridge ::Cambridge University Press,.1999.0-521-46144-8.rowlandchristopher/thecambridgeliberationtheology;
6189 ..Late antiquity :.Cambridge ::University Press,.2008.978-0-521-32591-2.cameronaveril/lateantiquity;
6190 ..Tajemství třetí tůně.:Albatros.1961..ruzickajiri/tajemstvi;
6191 .Abe, Masao,1915-.A study of Dogen :.Albany ::State University of New York Press,.1992..079140837X (CH : alk. paper);0791408388 (PB : alk. paper).abemasao/astudyofdogen;
6192 .Clancy, Tom, 1947- - autor.Rudá bouře.:[Praha] :.2000.80-7257-448-5.clancytom/rudaboure;
6193 .Bernolák, Anton.Toto Maličké Písmo má sa Pánowi Anti - Fándlymu do Geho wlastních Ruk odewzdať.W Hále [Trnava]:[Václav Jelínek].1790..bernolakanton/toto;
6194 .Fitzmyer, Joseph A.1920-.A guide to the Dead Sea scrolls and related literature.Grand Rapids, Michigan ::William B. Eerdmans Publishing,.2008.978-0-8028-6241-9.fitzmyer/aguidetothe;
6195 .Collins, Max Allan, 1948- - autor.Král Škorpion.:Praha :.2002.80-7257-806-5.collinsmaxallen/kralskorpion;
6196 .Jeffery, Deaver.Manhattan je můj život. Smrt pornohvězdy.:DOMINO.2006.80-7303-117-5.deaverjeffery/manhattanjemujzivot;
6197 .Tůma, Karel,1843-1917.Karel Havlíček Borovský :.V Hoře Kutné ::Nákladem knihkupectví Karla Šolce,.1883-1885..tumakarel/karelhavlicekborovsky;
6198 .Breen, Tom..The Messiah formerly known as Jesus :.Waco, Tex. ::Baylor University Press,.2008..9781602580190 (pbk. : alk. paper);1602580197 (pbk. : alk. paper).breentom/messiah;
6199 ..Transcendence and beyond.Bloomington ::Indiana University Press,.2007...caputojohn/transcendenceandbeyond;
6200 .Mac Carthy, Thomas.The Critical Theory of Jürgen Habermas /.Cambridge ::The MIT Pr.,.1982.0-262-63073-7.maccarthythomas/thecriticaltheoryofjurgenhabermas;
6201 .Bear, Greg, 1951- - autor.Věčnost.:Plzeň :.1998.80-7193-191-8.beargreg/vecnost;
6202 .Popper, Karl R.1902-1994.The open society and its enemies..Princeton, N.J. ::Princeton University Press,.1971.0-691-01968-1.popperkarlr/theopensocietyanditsenemies;
6203 .Brezina, Thomas.Počuj, tebe preskočilo?!.Bratislava:Fragment.2006.80-8089-006-4.brezinathomas/pocujtebereskocilo;
6204 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XV. ročník (1940). Olomouc:Krystal.1940..nahlubinu/1940;
6205 .Tremayne, Peter, 1943-.Opat s mečem :.:V Praze :.2007.978-80-7021-895-2.tremaynepeter/opatsmecem;
6206 .Groó, Vilmos.Návodná kniha k vyučovaniu uhorskej reči v pospolitých školách pre učiteľov.Budapešť:[Vlastnosť kráľovsko-uhorského štátu].1881..groovilem/navodnakniha2;
6207 .Doyle, Adrian.Meč elfú.:.2015..doyleadrian/mecelfu;
6208 .Ebers, Georg, 1837-1898 - autor.Nitetis, královská dcera.:Český Těšín :.1997.80-238-1174-6.ebersgeorg/nitetis;
6209 .Julian z Vézelay,1085-1165.Sermons..Paris ::Cerf,.1972..vezelayjulian/sermons;
6210 .Ekert, František.Církev vítězná : 4.díl. říjen-prosinec : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1899..ekertfrantisek/cirkev;
6211 .Hamilton, Paul,.Coleridge and German philosophy.London ;; New York ::Continuum,.2007...hamiltonpaul/philosophy;
6212 .Flos, František,1864-1961.Na Modrém Nilu :.Praha ::Albatros,.1969..flosfrantisek/namodrem;
6213 .Boylan, Eugene.This tremendous lover /.Notre Dame, Ind. ::Christian Classics,.1987.0-87061-138-0.boylaneugene/lover;
6214 .Gardner, Craig Shaw, 1949- - autor.Příliš mnoho příšer.:Frenštát p. R. [pod Radhoštěm] :.1996.80-85911-19-1.gardnercraigshaw/prilis;
6215 ..Všetci si myslia to isté: BOH jestvuje.Bratislava:Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže.1995??..hksm/vsetci;
6216 .Guljakovskij, Jevgenij Jakovlevič,1934-.Smrtící mlha /.Praha ::Lidové nakladatelství,.1984..guljakovskijjevgenijjakovlevic/smrtici;
6217 .Jirásek, Alois,1851-1930.F.L. Vek..Moskva ::Goslitizdat,.1956..jirasekalois/flvek;
6218 .Kjelgaard, Jim,1910-1959.Lovec kuguárů /.Praha ::Albatros,.1975..kjelgaardjim/lovec;
6219 .Záturecký, Adolf Peter,1837-1904.Výstrahy pre deti.Ružomberok:Karol Salva.1901..zatureckyadolfpeter/vystrahy;
6220 .Skála, Miroslav.Cesta kolem mé hlavy za 40 dní /.Praha ::Československý spisovatel,.1979..skalamiroslav/cesta;
6221 .Aita, Bret..The rip.Toronto, ON ::ECW Press,.2003...aitabret/rip;
6222 ..Korán.:Praha :.1991.80-207-0444-2.hrbekivan/koran;
6223 .MacIntyre, Alasdair C.,1929-.The MacIntyre reader /.Notre Dame, Indiana ::University of Notre Dame Press,.1998.0-268-01436-1 (váz.); 0-268-01437-X (brož.).macintyrealasdair/macintyre;
6224 .Solženicyn, Aleksander Isajevič.Souostroví Gulag I. Praha:OK Centrum.1990.80-900270-0-8.solzenicyn/gulag3;
6225 .Grygar, Jiří.Vesmír, jaký je. Praha:Mladá fronta.1997.80-204-0637-9.grygar/vesmir;
6226 .Robert, Merle.Smrť je mojím remeslom.:Tatran.1975..merlerobert/smrt;
6227 .Bernolák, Anton.Gramatica Slavica. Bratislava:Ján Michael Landerer.1790..bernolakanton/gramatica;
6228 ..Philosophy of mind :.:.1995??.9781441142764 (pbk.); 9781441195371 (hardcover); 9781441190963 (ebook (pdf));978-1-4411-4276-4.baileyandrew/philosophyofmind;
6229 .Reagan, Ronald..An American life /.New York ::SimonandSchuster,.2011..9781451620733; 9781439141489 (ebook);978-1-4516-2073-3.reaganronald/american;
6230 .Black, Jeremy,1955-.Britain since the seventies :.London ::Reaktion,.2004..1861892012;1-86189-201-2.blackjeremy/britainsincetheseventies;
6231 .Krishnamurti, J.1895-1986..The limits of thought.London ;; New York ::Routledge,.1999...bohmdavid/thelimitsofthought;
6232 .Brock, David,1962-.Blinded by the right :.New York ::Crown Publishers,.2002..0812930991;0-8129-3099-1.brockdavid/blindedbytheright;
6233 ..Encyclopedia of time :.Los Angeles ::Sage,.2009..9781412941648 (cloth : alk. paper);1412941644 (cloth : alk. paper).birxhjames/encyclopediaoftime;
6234 .Aldersey-Williams, Hugh.Periodic tales :.London ::Penguin books,.2011.9780141041452;978-0-14-104145-2.alderseywilliamshugh/periodictales;
6235 .Kagan, Jerome.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..kaganjerome/1nezaradene;
6236 .Tresmontant, Claude.Bible a antická tradice : esej o hebrejském myšlení.Praha:Vyšehrad.1970..tresmontant/biblia;
6237 .Cohen, G. A.1941-2009.Lectures on the history of moral and political philosophy /.Princeton ;; Oxford ::Princeton University Press,.2014.978-0-691-14900-4.cohenga/lecturesonthehistoryofmoralandpoliticalphilosophy;
6238 .Ring, Keneth.Posolstvo svetla.Bratislava:IKAR.2005.80-551-1116-2.ringkeneth/posol;
6239 .Augustín, Juraj.Pastorálna teológia laikátu.:.2006..augustinjuraj/pastoralkalaikatu;
6240 .Gauthier, David P..The logic of Leviathan :.Oxford ::Oxford University Press,.2000.0-19-824335-9.gauthierdavid/logic;
6241 .Březina, Jan.Úvod do řeckého metafyzického myšlení.Olomouc:Univerzita Palackého.1992.80-9067-159-4.brezinajan/uvod;
6242 .Hamilton, J. S.,1955-.The Plantagenets :.London ;; New York ::Continuum,.2010..9781441157126 (hbk.); 1441157123 (hbk.);978-1-4411-5712-6.hamilton/plantagenets;
6243 .Derry, Gregory Neil,1952-.What science is and how it works.Princeton, N.J. ::Princeton University Press,.1999...derrygregoryneil/whatscienceisandhowitworks;
6244 .Goyens, Tom,1972-.Beer and revolution :.Urbana ;; Chicago ::University of Illinois Press,.2007.978-0-252-03175-5.goyenstom/beer;
6245 .Fynsk, Christopher,1952-.Heidegger :.Ithaca ::Cornell University Press,.1993...fynskchristopher/heidegger;
6246 .Byrne, Rhonda.Tajemství.V Praze:Ikar.2008.978-80-249-1008-6.byrnerhonda/tajemstvi;
6247 .Flage, Daniel E.,1951-.Descartes and method.London ;; New York ::Routledge,.1999...flagedaniele/descartesandmethod;
6248 .Vladimír, Páral.Soukromá víchřice.:Československý spisovatel.1985..paralvladimir/soukromavichrice;
6249 .Valentin, Pikuľ.Škola plavčíků.:Albatros.1983..pikulvalentin/skola;
6250 .Oakeshott, Michael.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..oakeshottmichael/1nezaradene;
6251 .Michael, Paul Gallagher.Slobodní veriť.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-186-8.gallaghermp/slob;
6252 .Wodak, Ruth, 1950- ; Koller, Veronika.Handbook of communication in the public sphere.:.2008.978-3-11-018832-5.wodakruth/hand;
6253 .Fraser, Agnus.Cikáni.:Praha : Lidové noviny.1998.80-7106-212-X.frasera/cikani;
6254 ..What good is journalism?.Columbia ::University of Missouri Press,.2007...kennedygeorge/whatgoodisjournalism;
6255 .Kuehn, Thomas..Empire, Islam, and politics of difference.Leiden ;; Boston ::Brill,.2011...kuehnthomas/empireislamandpoliticsofdifference;
6256 .Barrett, Louise.Evoluční psychologie člověka.Praha:Portál.2007.978-80-7178-969-7.barrettlouise/evolucnipsychologie;
6257 .Hartle, Ann..Michel de Montaigne.Cambridge, UK ;; New York, NY, USA ::Cambridge University Press,.2003...hartleann/michel;
6258 .Ibrahim.Úsměvy a moudrost Persie.Praha:Portál.2004.80-7178-687-X.lilaibrahimouali/usmevyamudrostperzie;
6259 .Henderson, David K.,1954-.Interpretation and explanation in the human sciences /.Albany ::State University of New York Press,.1993.0791414051 (hbk); 079141406X (pbk);0-7914-1405-1.hendersondavid/interpretation;
6260 .Hutcheson, Francis,1694-1746..Logic, metaphysics, and the natural sociability of mankind.Indianapolis ::Liberty Fund,.2006...hutchesonfrancis/logic;
6261 ..Postupný nácvik trapasů, aneb, Jak překonat sociální fobii :.:Praha :.1998.80-85121-31-X.praskojan/postupnynacviktrapasu;
6262 ..God and design :.New York ::Routledge,.2003..0415263433 (hbk.);0415263441 .mansonneila/godanddesign;
6263 .Minasi, Mark.Pevné disky od A do Z.Praha:Grada.1992.80-85623-35-8.minasimark/pevnediskyodapoz;
6264 .McCarthy, Stephen,1963-.The political theory of tyranny in Singapore and Burma :.London ::Routledge,.2006..9780415701860 (hbk.); 0415701864 (hbk.); 9780203087527 (pbk.); 0203087526 (pbk.);978-0-415-70186-0.mccarthystephen/thepoliticaltheoryoftyrannyinsingaporeandburma;
6265 .Khan, Hazrat Inayat.Ve východní růžové zahradě.:.1945..khanharatinayan/vevychodniruzovezahrade;
6266 .Morris, Kenneth Earl,1955-.Unfinished revolution.Chicago ::Lawrence Hill Books,.2010...morriskennethearl/unfinishedrevolution;
6267 ..Worldviews and cultures :.Dordrecht ;; London ::Springer,.2009..9781402045028 (hbk.); 1402045026 (hbk.);978-1-4020-4502-8.notenicole/worldviewsandcultures;
6268 .Macrone, Michael.Od Aristotela k virtuální realitě : víte,jak to mysleli?.Praha:Brána.1999.80-7243-055-6.macronem/odar;
6269 .O\'Neill, John.The market :.London ::Routledge,.1998.0-415-09827-0.oneilljohn/themarket;
6270 ..Politics and the passions, 1500-1850 /.Princeton, USA ;; Oxford, UK ::Princeton University Press,.2006.978-0-691-11862-8 (pbk. : alk. paper); 978-0-691-11861-1 (cl. : alk. paper).kahnvictoria/politicsandthepassions1500-1850;
6271 .Reese-Schafer, Walter,1951-.Politische Ethik :.:.2005??.9783531178523 (pbk. : alk. paper); 3531178520 (pbk. : alk. paper);978-3-531-17852-3.reeseschaferwalter/politischeethik;
6272 .Sacks, Mark.Objectivity and insight /.Oxford ::Clarendon Press,.2003..sacksmark/objectivityandinsight;
6273 .Schweiker, William..Mimetic reflections :.New York ::Fordham University Press,.1990..082321253X; 0823212548 (pbk.);0-8232-1253-X.schweikerwilliam/mimeticreflections;
6274 .Vaughn, Stephen,1947-.Encyclopedia of American journalism /.New York ::Routledge,.2008.978-0-415-96950-5.vaughnstephen/encyclopediaofamericanjournalism;
6275 .Wright, N. T..Simply Christian /.London ::SPCK,.2006..0281054819;0-281-05481-9.wrightnt/simplychristian;
6276 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLXIII. (1961).Rím:.1961..actaapostolicaesedis/acta;
6277 .Takeuti, Gaisi,1926-.Proof theory /.Amsterdam :; New York ::North-Holland Pub. Co. ;; American Elsevier Pub. Co.,.1975..takeutigaisi/prooftheory;
6278 .Cooke, Bernard J..Power and the spirit of God.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2004..cookebernardj/powerandthespiritofgod;
6279 .Lacko, Martin.Dezercie a zajatia príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942-1943.Modrová:Martin Lacko.2007.978-80-969699-4-4.lackomartin/dezercie;
6280 .Gróf, Ivan, SDB.Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.forganvi/svataomsa;
6281 .Cascales, Josef G..K stavu dnešnej cirkvi. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1996.80-7165-048-X.cascalesjosefg/kstavu;
6282 .Vanier, Jean.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..vanierjean/1nezaradene;
6283 .Barthas, Casimir.Boly raz tri malé deti....Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..barthasc/boli;
6284 ..The Routledge companion to phenomenology /.London ;; New York ::Routledge,.2011.978-0-415-78010-0 (váz.); 978-0-203-81693-6 (e-book).luftsebastian/theroutledgecompaniontophenomenology;
6285 .Rudolf, Dreikurs.Logické dôsledky.:Psychoprof.1997.80-967148-7-2.dreikursr/logicke;
6286 .David, Hamilton.Buffalo Bill kontra Jesse James.:Univerzum.1991.80-85207-07-9.hamiltondavid/jesse;
6287 .Kadeřávek, Eugen,1840-1922.Soustava filosofie křesťanské čili aristotelicko-thomistické /.:.1890??..kaderavekeugen/soustavafilosofiekrestanske;
6288 .Steinbeck, John, 1902-1968 - autor.Na východ od ráje.:Praha :.1992.80-7023-134-3.steinbeckjohn/navychod;
6289 .Scupoli, Lorenzo,1529-1610.Vener. Patris Laurentii Scupuli Cler. Reg. Theatini Certamen Spirituale.Tyrnaviae:Typis Academ. Societatis Jesu.1753..scupolilorenzo/venerpatrislaurentiiscupoli;
6290 .Podstránský, Josef Boleslav,1815-1893.Výklad křesťansko-katolického náboženství, pořádkem katechismu, stvrzen slovy písma svatého, výroky svatých Otcův a jiných učitelův církevních :.V Praze ::B. Stýblo,.1877]..podstranskyjosefboleslav/vyklad;
6291 .Rulík, Jan Nepomuk Josef,1744-1812.Wypsánj Žiwotů swatých Patronů Českých..:.1801..rulikjannepomukjosef/wypsanyj;
6292 ..Písmo svaté :.V Praze ::J. Otto,.1888..lenzantonin/pismosvate;
6293 .Slowík, Josef.Speciální pedagogika : prevence a diagnostika.Praha:Grada.2007.978-80-247-1733-3.slowikjozef/specialni;
6294 .Insole, Christopher J..The realist hope.Burlington, VT ::Ashgate,.2006...insolechristopher/realisthope;
6295 ..Anekdotář, aneb, Zlatá mříž :.:Praha :.2000.80-902539-3-8.krausj/anekdotar;
6296 .Pokorný, Rudolf.Z potulek po Slovensku : Sešit 1...V Praze:J.B.Pichl.1883..pokornyrudolf/zpotulek;
6297 .Oravec, Ján.Príbeh zavedenia osobných dôchodkových účtov na Slovensku. The Story of the Creation of Personal Ret.Bratislava:Nadácia H.A.Hayeka.2006.80-969566-3-9.oravecjan/pribeh;
6298 ..Creation :.New York ::T & T Clark,.2003..0567089789;0567089770 .astleyjeff/creation;
6299 ..Encyclopedia of aging.New York ::Macmillan Reference USA,.2002?.0028654722 (set : hardcover : alk. paper).ekerdtdavidj/encyclopedia;
6300 ..International dictionary of psychoanalysis =.Detroit [u.a.] ::Thomson/Gale,.2005-..978-0-02-865924-4;0-02-865924-4 (soubor).mjollaalainde/international;
6301 .Eagleton, Terry,1943-.Ideology :.New York ::Verso,.1991..0860913198;0860915387 .eagletonterry/ideology;
6302 .Smid, Robert W.,1974-.Methodologies of comparative philosophy.Albany ::State University of New York Press,.2009...smidrobertw/methodologies;
6303 .Weiner, Irving B..Principles of Rorschach interpretation.Mahwah, N.J. ::L. Erlbaum Associates,.2003..0805842322 .weinerirwingb/principles;
6304 ..The Edinburgh companion to twentieth-century philosophies.Edinburgh ::Edinburgh University Press,.2007..9780748620975 .boundasconstantinv/theedinburgh;
6305 .Ansorge, Ulrich.Wahrnehmung und Aufmerksamkeit.Wiesbaden:VS Verlag fur Sozialwissenschaften / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden.2011.9783531920948;9783531167046.ansorgeulrich/wahrnehmung;
6306 .Cohen, Marshall M..A course in simple-homotopy theory.New York,:Springer-Verlag.1973.0387900551 (pbk.);038790056X (hard cover).cohenmarshallm/acourse;
6307 .Edgar, Gerald A.,1949-.Measure, topology, and fractal geometry.New York ::Springer,.2008.978-0-387-74748-4.edgargeralda/measure;
6308 .Alenský, Jan,1955-.Příběhy o úkladech a intrikách :.Praha ::W-servis,.1995..alenskyjan/pribehy;
6309 .Allard, James W..The logical foundations of Bradley\'s metaphysics :.New York ::Cambridge University Press,.2005..0521834058.allardjamesw/thelogical;
6310 ..Philosophy of mind.Oxford ::Blackwell,.2003.0-631-21774-6;0-631-21775-4 .stichstephenp/philosophy;
6311 .Crossley, James G..Jesus in an age of terror.Oakville, CT ::Equinox Pub. Ltd.,.2008...crossleyjamesg/jesus;
6312 .Harris, Murray J..Jesus as God :.Grand Rapids, Mich. ::Baker Book House,.1992..0801043700;0801021952 .harrismurrayj/jesus;
6313 .Oelmuller, Willi.Grundkurs philosophische Anthropologie.Munchen:Fink.1996.3825219062 ((UTB);377053090X ((Fink).oelmullerwilli/grundkurs;
6314 ..Apologetics in the Roman Empire :.Oxford ::Oxford University Press,.1999..0198269862.goodmanmartin/apologetics;
6315 .Harding, D. W..The Iron Age in northern Britain :.New York ::Routledge,.2004..0415301491 (hardback : alk. paper);0415301505 (pbk. : alk. paper).hardingdenniswilliam/theiron;
6316 .Ashworth, Peter D..Psychology and \'human nature\'.New York ::Psychology Press,.2000...ashworthpeterd/psychology;
6317 .Anderson, Poul, 1926-2001 - autor.Hvězdní poutníci.:Plzeň :.2000.80-7288-002-0.andersonpoul/hvezdnipoutnici;
6318 .Zola, Emile,1840-1902..The belly of Paris.New York ::Oxford University Press,.2007...zolaemile/thebelly;
6319 .Kang, David C1965-.China rising :.New York ::Columbia University Press,.2007.0-231-51206-6 (e-book);0-231-14188-2.kangdavidc/china;
6320 .Yates, Frances Amelia,1899-1981.The occult philosophy in the Elizabethan age.London ::Routledge,.2001.0-415-25409-4.yatersfrancesamelia/theoccult;
6321 ..The ethics of war.Burlington, VT ::Ashgate,.2006...sorabjirichard/theeticsofwar;
6322 .Robertson, David,1946-.A dictionary of human rights.London ::Europa Publications,.1997..1857430239.robertsondavid/adictionaryofhumanrights;
6323 .Metcalf, Barbara Daly,1941-.A concise history of modern India.New York ::Cambridge University Press,.2006..9780521863629 (hardback);0521863627 (hardback);9780521682251 (pbk.);0521682258 .metcalfbarbaradaly/aconcisehistory;
6324 ..Developmental psychobiology of aggression.New York ::Cambridge University Press,.2005..0521826012 .stoffdavidm/developmentalpsychobiology;
6325 ..The Cambridge companion to Orthodox Christian theology.Cambridge ::Cambridge University Press,.2008.978-0-521-68338-8 (brož.);978-0-521-86484-8.cunninghammaryb/thecambridgetoorthodoxchristian;
6326 .Cameron, Averil..The Mediterranean world in late antiquity, AD 395-600.New York ::Routledge,.1993...cameronaveril/themediterranean;
6327 .Sandwell, Isabella.Religious identity in late antiquity :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2007.978-0-521-87915-6.sandwellisabella/greekculture;
6328 .Willard, Dallas,1935-2013..The great omission :.[San Francisco, Calif.] ::HarperSanFrancisco,.2006..0060882433 (cloth);9780060882433.willarddallas/great;
6329 .Tom, Clancy.SSN.:Neokortex.1999.80-86330-00-1.clancytom/ssn;
6330 .Baláž, Rudolf.Dotyky. Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2007.978-80-88937-27-2.balazrudolf/dotyky;
6331 .Bernolák, Anton.Ňečo o epigrammatéch.:.1794..bernolakanton/necooepi;
6332 .Landsman, Nicolaas P..Mathematical topics between classical and quantum mechanics.New York ::Springer,.1998.0-387-98318-X.landsman/mathematicaltopics;
6333 .Max, Allan Collins.Mumie.:BB art.1999.80-7257-092-7.collinsmaxallen/mumie;
6334 .Jeffery, Deaver.Žhavé zprávy.:DOMINO.2005.80-7303-230-9.deaverjeffery/zhavezpravy;
6335 .Tůma, Karel.Život Dra Julia Grégra : slavného obránce svobody české.V Praze:s.n..1896..tumakarel/zivotdrajuliagregra;
6336 .Blass, Friedrich,1843-1907..A Greek grammar of the New Testament and other early Christian literature.[Chicago]:University of Chicago Press.1961..blassfriedrich/greekgrammar;
6337 .Caputo, John D..After the death of God.New York ::Columbia University Press,.2007...caputojohn/afterthedeathofgod;
6338 .Bear, Greg, 1951- - autor.Darwinovo radio.:Praha :.2003.80-7254-342-3.beargreg/darwinovo;
6339 .Thomas, Brezina.Hľadači pokladov.:Mladé letá.2002.80-06-01259-8.brezinathomas/hladacipokladov;
6340 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XVII. ročník (1942).:.1942..nahlubinu/1942;
6341 .Tremayne, Peter, 1943-.Zlý úplněk :.:V Praze :.2008.978-80-7021-928-7.tremaynepeter/zlyuplnek;
6342 .Zelliger, Jozef.Cvičenie umu a reči, čili názorné vyučovanie.V Skalici:Fr. X. Škarnicl.1874..zelligerjozef/cvicenieumu;
6343 .Doyle, Adrian.Dokonáno.:.2015..doyleadrian/dokonano;
6344 ..Edda :.Praha ::Evropský literární klub,.1942..walteremil/edda;
6345 .Niketas Stethatos,asi 1000-asi 1090.Le paradis spirituel /.Paris ::Cerf,.1943..stethatosniketas/paradis;
6346 ..Traversing the imaginary :.Evanston, Ill. ::Northwestern University Press,.2007..9780810123779 (cloth : alk. paper);978-0-8101-2377-9.grattonpeter/traversing;
6347 .Flos, František,1864-1961.Supové Atlasu :.Hradec Králové ::Kruh,.1968..flosfrantisek/supove;
6348 ..Carmel, its History, Spirit and saints.New York:.1927..karmelitani/carmel;
6349 .Bucceroni, Gennaro,1841-1918..Enchiridion morale,.Romae,:Ex typographia iuvenum opificum a S. Ioseph,.1905...bucceronigennaro/enchiridion;
6350 ..KRISTUS - BOH, dokázana skutočnosť a nie mýtus.Bratislava:Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže.1995??..hksm/kristus;
6351 .Guljakovskij, Jevgenij Jakovlevič,1934-.Dlouhé svítání na Enně /.Praha ::Lidové nakladatelství,.1986..guljakovskijjevgenijjakovlevic/dlouhe;
6352 .Jirásek, Alois, 1851-1930 - autor.Lucerna :.:Praha :.2005.80-86216-49-7.jirasekalois/lucerna;
6353 .Klaus, Václav.Modrá,nikoli zelená planeta : co je ohroženo: klima, nebo svoboda?.Praha:Dokořán.2007.978-80-7363-152-9.klausvaclav/modra;
6354 .Zsámbokréthy, Ludvík Ladislav.Krátký návod k vyučovaniu konfirmandov /.Turčiansky Svätý Martin ::nákl. vlast. [ev. farár a dekan, Púchov],.1903..zsambokrethy/navod;
6355 .Škutina, Vladimír.Presidentův vězeň.Na hradě plném bláznů.Praha:Naše vojsko.1990.80-206-0274-7.skutinavladimir/presidentuv;
6356 .Aita, Bret..The rip.Toronto, ON ::ECW Press,.2003...aitabret/rip;
6357 .Sü, Ming.Čchi kung - Teorie a praxe.Bratislava :Eugenika.2003.80-89115-26-8.mingtchangsu/cchikung;
6358 .Mackie, J. L.1917-1981.Ethics :.Middlesex ::Penguin,.1977.0-14-021957-9.mackie/ethics;
6359 .Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.2000.80-900417-0-1(1) - rovnaké isbn.gobbistefano/knihaslov;
6360 .Kant, Immanuel.Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou. Praha:Svoboda-Libertas.1992.80-205-0310-2.kantimmanuel/prolegomena;
6361 .Jules, Verne.Dobrodružstvá kapitána Hatterasa.:Mladé letá.1986..vernejules/kapitanhatteras;
6362 .Bernolák, Anton.Slowár slowenskí česko-laťinsko-ňemecko-uherskí, Tomus I.. Budín:Typogr. rex. Univers Hungaricae.1825..bernolakanton/slowar;
6363 .Bain, K.,1942-.Monetary economics.Houndmills, Basingstoke, Hampshire ;; New York ::Palgrave Macmillan,.2003...baink/monetaryeconomics;
6364 ..Encyclopedia of governance /.Thousand Oaks ::SAGE,.2007.978-1-4129-5261-3 (ebook); 978-1-4129-0579-4 (váz.).bevirmark/governance;
6365 .Black, Jeremy,1955-.Eighteenth-century Britain, 1688-1783.New York ::Palgrave,.2001..0333538307;0333538315 .blackjeremy/eighteenthcenturybritain;
6366 .Bohm, David,1917-1992.Science, order, and creativity.Abindgdon:Routledge.2011.9780415584852 (brož.);978-0-415-58485-2.bohmdavid/scienceorderandcreativity;
6367 .Broekman, Jan M..Lawyers making meaning :.Dordrecht ;; New York ::Springer,.2013..9789400754577 (hbk. : alk. paper); 9400754574 (hbk. : alk. paper); 9789400754584 (ebk.);978-94-007-5.broekmanjanm/lawyersmakingmeaning;
6368 .Ruud, Jay.Encyclopedia of medieval literature.New York ::Facts On File,.2006.0-8160-5497-5.rundjay/encyclopediaofmedievalliterature;
6369 .Allen, Thomas B..Tories :.New York ::Harper,.2010..9780061241802; 0061241806;978-0-06-124180-2.allenthomasb/tories;
6370 .Tyrol, Anton,.Všeobecný úvod do biblického štúdia. KBD:Svit.2000.80-968345-3-3.tyrolanton/uvod;
6371 .Cohen, G. A.1941-2009..On the currency of egalitarian justice, and other essays in political philosophy /.Princeton, N.J. ::Princeton University Press,.2011..9780691148700 (hardcover : alk. paper);978-0-691-14870-0.cohenga/onthecurrencyofegalitarianjusticeandotheressaysinpoliticalphilosophy;
6372 .Comer, Kim, 1962- -.Moudrost mystika :.:Kostelní Vydří :.2003.80-7192-556-X.comerkim/moudrost;
6373 .Augustín, Juraj.Pokánie a zmierenie.:.2005..augustinjuraj/pokanieazmierenie;
6374 ..Apocalyptic Paul :.:.1995??.9781602589711 (e-book);978-1-60258-971-1.gaventabeverlyroberts/apocalyptic;
6375 .Březina, Petr.Antické reálie.:Plzeň.2000..brezinapetr/antickerealie;
6376 .Hamilton, Lawrence,1972-.The political philosophy of needs /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2003..0521827825;0-521-82782-5.hamiltonlawrence/political;
6377 .Descombes, Vincent..The mind\'s provisions :.Princeton, N.J. ::Princeton University Press,.2001..0691001316 (alk. paper);0-691-00131-6.descombesvincent/themindsprovisions;
6378 ..New perspectives on type identity :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2012..9781107000148;978-1-107-00014-8.gozzanosimone/new;
6379 .Futch, Michael J..Leibniz\'s metaphysics of time and space.[Berlin?] ::Springer,.2008..9781402082368; 9781402082375 (e-ISBN);978-1-4020-8236-8.futchmichaelj/leibnizsmetaphysicsoftimeandspace;
6380 .Bardon, František.Brána k opravdovému zasvěcení.Praha:Chvojkovo nakl..1999.80-86183-01-7.bardonfrantisek/brana;
6381 .Flanagan, Owen J..The really hard problem.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2007...flanaganowenj/thereallyhardproblem;
6382 .Vladimír, Páral.Romeo a Julie 2300.:Práce.1982..paralvladimir/romroajulie2300;
6383 .Halliburton, Richard.Cesty za dobrodružstvím : Pro čtenáře od 11 let.Praha:Státní nakl.dětské knihy.1958..halliburtonrichard/cesty;
6384 .Ost, David..The defeat of Solidarity :.Ithaca, N.Y. ::Cornell University Press,.2005..0801443180 (cloth : alk. paper);0-8014-4318-0.ostdavid/defeat;
6385 .Groeschel, Benedict J..Odvaha byť zdržanlivý.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-002-8.groeschelbenedict/odvaha;
6386 .Záhradník-Brodský, Bohumil.Odboj. Chikago:[s.n.].1920?..zahradnikbrodsky/odboj;
6387 .Kennedy, Hugh.The great Arab conquests :.Philadelphia, PA ::Da Capo,.2007..9780306815850; 0306815850;978-0-306-81585-0.kennedyhugh/thegreatarabconquests;
6388 .Kuehn, Manfred..Kant :.New York ::Cambridge University Press,.2001..0521497043;0-521-49704-3.kuehnmanfred/kant;
6389 .Baštecká, Bohumila.Klinická psychologie v praxi.Praha:Portál.2003.80-7178-735-3.basteckabohumila/klinickapsychologie;
6390 .Hartley, James,1940-.Academic writing and publishing :.London ;; New York ::Routledge,.2008.978-0-415-45322-6.hartleyjames/academic;
6391 .Levická, Jana.Základy sociálnej práce.Trnava :Tlačové štúdio.2004.80-968952-3-0.levickajana/zakladysocialnejprace;
6392 ..Interdisziplinäre Perspektiven der Phänomenologie :.Dordrecht ::Springer,.2006..9781402047305; 1402047304;978-1-4020-4730-5.lohmardieter/interdisziplinareperspektivenderphanomenologie;
6393 .Matějček, Zdeněk.Co děti nejvíc potřebují : Eseje z dětské psychologie.Praha:Portál.1994.80-7178-006-5.matejcekzdenek/codeti;
6394 .Hutcheson, Francis,1694-1746..Philosophiae Moralis Institutio Compendiaria.Indianapolis, Ind. ::Liberty Fund,.2007...hutchesonfrancis/philosophiae;
6395 .Praško, Ján.Psychiatrie : pro střední zdravotnické školy.Praha:Informatorium.2003.80-7333-002-4.praskojan/psychiatrieprostredni;
6396 .Manson, Neil C..Rethinking informed consent in bioethics /.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2007..9780521874588 (hbk.); 0521874580 (hbk.); 9780521697477 (pbk.); 0521697476 (pbk.);978-0-521-87458-8.mansonneilc/rethinkinginformedconsentinbioethics;
6397 .Minasi, Mark.Velký průvodce hardwarem.Praha:Grada Publishing.2002.80-247-0273-8.minasimark/pruvodceharwarem;
6398 .McCauley, Robert N..Why religion is natural and science is not.New York ::Oxford University Press,.2011..mccauleyrobertn/whyreligionisnaturalandscienceisnot;
6399 .Khan, Hazrat Inayat.Vnitřní život.:.1990??..khanharatinayan/vnitrnizivot;
6400 .Moore, David S..Statistics :.New York ::W. H. Freeman,.2000.0-7167-4008-7.mooredavids/statistics;
6401 .Nottelmann, Nikolaj..Blameworthy belief :.Dordrecht ::Springer,.2007..9781402059605 (hbk.);1402059604 .nottelmannnikolaj/blameworthybelief;
6402 .O’Neill, Michael,.The struggle for the European constitution :.London ::Routledge Taylor & Francis Group,.2009.978-0-415-37800-0.oneillmichael/thestrugglefortheeuropeanconstitution;
6403 .Polka, Brayton.Hermeneutics and ontology.Lanham, Md. ::Lexington Books,.2007..polkabrayton/hermeneuticsandreligion;
6404 .Rehmann, Jan.Theories of ideology :.:.2005??.978-90-04-25231-8.rehmannjan/theoriesofideology;
6405 .Sadler, Ted.Heidegger and Aristotle :.London ;; Atlantic Highlands ::Athlone Press,.1996.0-485-11486-0.sadlerted/heideggerandaristotle;
6406 .Schmidt-Salomon, Michael,1967-.Jenseits von Gut und Bose :.Munchen ::Pendo,.2009..9783866122123;978-3-86612-212-3.schmidtsalomonmichael/jenseitsvongutundbose;
6407 .Vaughn, Lewis..The power of critical thinking :.New York ::Oxford Univeristy Press,.2008..0195320417; 9780195320411;0-19-532041-7.vaughnlewis/thepowerofcriticalthinking;
6408 .Wright, Craig M..Listening to western music /.Belmont, CA ::Thomson/Schirmer,.2008..0495116270 (pbk.); 9780495116271;0-495-11627-0.wrightcraigm/listeningtowesternmusic;
6409 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLXIV. (1962).Rím:.1962..actaapostolicaesedis/acta;
6410 .Tal, Uriel..Religion, politics and ideology in the Third Reich :.London ::Routledge,.2004..0714651850 (hbk.); 0714681903 (pbk.);0-7146-5185-0.taluriel/religionpoliticsandideologyinthethirdreich;
6411 .Smith, Wolfgang,1930-.Cosmosandtranscendence :.San Rafael, CA ::Sophia Perennis,.2008..9781597310802 (pbk. : alk. paper);978-1-59731-080-2.smithwolfgang/cosmosandtranscendence;
6412 .Pailin, David A.1936-.The anthropological character of theology :.Cambridge [England] ;; New York ::Cambridge University Press,.1990..0521390699;0-521-39069-9.pailindavida/theanthropologicalcharacteroftheology;
6413 .José, Silva.Ovládanie vedomia Silvovou metódou.:FONTANA Kiadó.1991.80-85701-02-2.silvaj/ovladanie;
6414 .Papini, Giovani.Legendy umučenia.Ružomberok:Genezis.1990.80-85220-06-7.papinigiovani/legendy;
6415 .Neumann, John von.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..neumannjohnvon/1nezaradene;
6416 .Da FONSECA, Gonzaga.Fatima : Mária hovorí k svetu.Košice:Východoslovenské vydav..1990.80-85174-94-4.fonseca/maria;
6417 .Kegler, Libor - autor.Počítače nejen pro manažery. |n Díl IV, |p Informační systémy.:Uherské Hradiště :.1995.80-238-0325-5.keglerl/pocitac;
6418 .Rostworowski Ján S. J..Ako Pán Boh žije?.:.1946..rostworowskijan/akopanboh;
6419 .William, Saroyan.Tracyho tygr.:Odeon.1980..saroyanw/tracyho;
6420 .Kadeřávek, Eugen,1840-1922.Soustava filosofie křesťanské čili aristotelicko-thomistické..Hradec Králové ::Biskupská knihtiskárna,.1919..kaderavekeugen/soustavafilosofiekrestanske;
6421 .Steinbeck, John, 1902-1968 - autor.O myších a lidech ;.:Praha :.1994.80-205-0409-5.steinbeckjohn/omysich;
6422 .Silbert, Johann Peter,1777-1844.P. Silberta Křesťansko-katolická domácí kniha na každý den v roce, sestavená z výroků, učení a příkladů svatých Božích :.V Praze ::Dědictví Svatojanské,.1911..silbertjohannpeter/krestanskokatolickadomacikniha;
6423 .Podstránský, Josef Boleslav,1815-1893.Výklad křesťansko-katolického náboženství, pořádkem katechismu, stvrzen slovy písma svatého, výroky svatých Otcův a jiných učitelův církevních, s připojením mnohých pr.Praha ::B. Stýblo,.1869]..podstranskyjosefboleslav/vyklad;
6424 .Schiffner, Joseph,asi 1760-asi 1817.Wypsánj Žiwotů swatých Patronů Českých podlé hystoryckého wěku..:.1801..schiffnerjoseph/wypsanyj;
6425 .Františkánsky kláštor v Trnave.Cesta svätého kríža a žalospev Bolestnej matky.Trnava:Františkánsky kláštor.1947..frantiskani/cesta;
6426 .Blokša, Jan,1861-1923.Ministrant :.Olomouc ::Velehrad,.1948..bloksajan/ministrant;
6427 .Weirich, Marko,(1905-1980).Kardinál J. H. Newman.Olomouc ::Krystal,.1946..weirichmarko/kardinal;
6428 .Ľudovít, Višňovský.Základy školskej pedagogiky.:Iris.2000.80-89018-25-4.visnovskyl/zaklady;
6429 .Grenville, J. A. S.1928-.A history of the world from the twentieth to the twenty-first century.New York ::Routledge,.2005..0415289548 (hbk.);0415289556 .grenville/history;
6430 .Mackey, James Patrick..The critique of theological reason.New York ::Cambridge University Press,.2000...mackeyjamespatrick/critiquetheologicalreason;
6431 .Perlaky, Lajos.Život v samote.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..perlakylajos/zivot;
6432 .Ferdinand Peroutka..Byl Edvard Beneš vinen?.Jinočany:H a H.1993.80-85467-98-4.peroutkaferdinand/byl;
6433 .Gruber, Howard E..Creativity, psychology, and the history of science.Dordrecht ::Springer,.2005..9781402034916 (hb : acid-free paper);1402034911.gruberhowarde/creativity;
6434 ..Encyclopedia of algorithms.New York, NY:Springer.2008.9780387301624;9780387307701.kaomingyang/encyclopedia;
6435 .Cantoni, Lorenzo..Internet.New York ::Routledge,.2006..0415352258 (hbk.);9780415352253 .cantonilorenzo/internet;
6436 .Stoljar, Daniel..Ignorance and imagination.New York ::Oxford University Press,.2006...stoljardaniel/ignorance;
6437 .Bodenheimer, Peter..Principles of star formation.New York ::Springer,.2011..9783642150630 (electronic bk.);3642150632 (electronic bk.).bodenheimerpeterh/principles;
6438 .Martin, Jay..The education of John Dewey.New York ::Columbia University Press,.2002...martinjay/theeducation;
6439 .Herzberg, Stephan..Wahrnehmung und Wissen bei Aristoteles.New York ::De Gruyter,.2010...herzbergstephan/wahrnehmung;
6440 ..Beyond mimesis and convention :.New York ::Springer,.2010..9789048138500 (hbk. : alk. paper);9048138507 .friggromanhuntermatthewc;
6441 ..Stanley Cavell.New York ::Cambridge University Press,.2003...eldridgerichardthomas/stanley;
6442 .Joe, Alex.Lov na smrtihlava.:Melantrich.1980..alexjoe/lov;
6443 ..The Blackwell guide to Plato\'s Republic.Malden ::Blackwell,.2006.978-1-4051-1563-6 (ISBN 13);1-4051-1563-7;978-1-4051-1564-3 (ISBN 13, pb.);1-4051-1564-5 (pb.).santasgerasimoxenophon/theblackwell/the;
6444 .Kovacs, Judith L.,(1945-).Revelation :.Malden ::Blackwell Publishing,.2004.0-631-23214-1 (váz.);0-631-23215-X.kovacsjudithl/revelation;
6445 ..Come, thou long expected Jesus :.Wheaton, Ill. ::Crossway Books,.2008..9781433501807 (tpb.);1433501805 (tpb.);9781433504174 (pdf);9781433504181 (mobipocket).guthrienancy/come;
6446 .Kavaler-Adler, Susan..Mourning, spirituality, and psychic change :.New York ::Brunner-Routledge,.2003..1583912932 (hbk);1583912940 .kavaleradlersusan/mourning;
6447 ..The pragmatic turn in philosophy :.Albany ::State University of New York Press,.2004..079146069X;0791460703 .eggintonwilliam/thepragmatic;
6448 .Carroll, Noël,1947-.The philosophy of horror, or, Paradoxes of the heart.New York ::Routledge,.1990.0-415-90216-9 (brož.);0-415-90145-6.carrollnoel/thephilosophy;
6449 .Edgar, Andrew..Cultural theory :.New York ::Routledge,.2002..0415232805;0415232813 .edgarandrew/cultural;
6450 .Kallendorf, Craig..The other Virgil :.New York ::Oxford University Press,.2007..9780199212361 (alk. paper);0199212368 .kallendorfcraig/theother;
6451 .Anderson, Poul, 1926-2001 - autor.Matka králů.:Plzeň :.2003.80-86481-54-9.andersonpoul/matkakralu;
6452 .La Rochefoucauld, François de,1613-1680.Collected maxims and other reflections.New York ::Oxford University Press,.2007...larochefoucauldfrancoisde/collected;
6453 .Kaye, Dalia Dassa..Beyond the handshake :.New York ::Columbia University Press,.2001..0231120028 (cloth : alk. paper);0231120036 (pbk. : alk. paper).kayedaliadassa/beyond;
6454 .Yates, Frances Amelia,1899-1981.The Rosicrucian enlightenment.London:Routledge.2010.9780415267694 (brož.);0415267692 (brož.);978-0-415-26769-4;0-415-26769-2.yatesfrancesamelia/therosicrucian;
6455 .Danai Chanchaochai..Dharma moments.Boston ::Nicholas Brealey Pub.,.2006..1857883853;9781857883855.danaichanchaochai/dharmamoments;
6456 ..Communication in eighteenth-century music.New York ::Cambridge University Press,.2008..9780521888295 (hardback);0521888298 .mirkadanuta/communicationineighteenthcentury;
6457 .Damasio, Antonio R..Looking for Spinoza :.London ::Heineman,.2003..0434007870.damasioantonior/lookingforspinoza;
6458 ..The Cambridge companion to Reformation theology.Cambridge ::Cambridge University Press,.2004.0-521-77224-9 (váz.);0-521-77662-7.bagchidavid/thecambridgetoreformationtheology;
6459 ..Christianity in late antiquity, 300-450 C.E. :.New York ::Oxford University Press,.2004..0195154606 (alk. paper);0195154614 (pbk. : alk. paper.ehrmanbart/christianity;
6460 .Davys, Tim.Amberville.:Praha :.2009.978-80-207-1304-9.davystim/amberville;
6461 .Harrington, Daniel J..Historical dictionary of Jesus.Lanham ::Scarecrow Press,.2010..9780810876675 (cloth : alk. paper);9780810876682 (ebook).harringtondaniel/historical;
6462 .Tom, Clancy.SSN.:Neokortex.1999.80-86330-00-1.clancytom/ssn;
6463 .Baláž, Rudolf.Boh nie je samotár.Badín:KS.2007.978-80-88937-29-6.balazrudolf/samotar;
6464 .Collins, Max Allan, 1948- - autor.Mumie se vrací.:Praha :.2001.80-7257-483-3.collinsmaxallan/mumiesevraci;
6465 .Deaver, Jeffery, 1950-.Vrahem může být kdokoliv.:Ostrava :.2007.978-80-7303-377-4.deaverjeffery/vrahemmuzebytkdokoliv;
6466 .Tuma, Paul, 1972- - autor.Football Faust :.:V Praze :.2006.80-7254-764-X.tumapaul/football;
6467 .Kirk, Robert,1933-.Zombies and consciousness.Oxford ;:Clarendon Press,.2005.0-19-928548-9.kirkrobert/zombies;
6468 .Simpson, Christopher Ben,1973-.Religion, metaphysics, and the postmodern.Bloomington ::Indiana University Press,.2009...simpsonchristopherben/religionmetaphysicsandthepostmodern;
6469 .Bear, Greg, 1951- - autor.Darwinovy děti.:V Praze :.2005.80-7254-627-9.beargreg/darwinovy;
6470 .Popper, Karl R.1902-1994..Unended quest /.London ;; New York ::Routledge,.2002..0415285895 (hbk); 0415285909 (pbk.);0-415-28589-5.popperkarlr/unendedquest;
6471 .Brezina, Thomas,.Nejpříšernější poklad světa. Mladé letá:Bratislava.2003.80-10-00232-1.brezinathomas/najprisernejsipokladsveta;
6472 .Bürger, Gottfried August,(1747-1794).Baron Prášil.[Statenice] ::Millennium,.2010.978-80-86201-68-9.burgergottfied/baronprasil;
6473 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIX. ročník (1944-1945).:.1944-1945..nahlubinu/1944;
6474 .Troisi, Licia, 1980-.Kroniky Vynořeného světa. |n 1, |p Nihal ze Země větrů.:Praha :.2009.978-80-7197-372-0.troisilicia/kronikyvynorenehosvetanihalzezemevetru;
6475 .Zelliger, Jozef.Abecedár a prvá čítanka pre katolícké počiatočné školy.Budapešť:Spolok svätého Štefana.1917..zelligerjozef/abecedaraprvacitanka;
6476 .Doyle, Adrian - autor.Souboj strážců.:Brno :.1997.80-7173-500-0.doyleadrian/souboj;
6477 .Edigey, Jerzy,1912-1983.Penzión na pobřeží /.Praha ::Lidové nakladatelství,.1974..edigeyjerzy/penzion;
6478 .Moschus Jean,.Le pré spirituel /.Paris ::Cerf,.1946..moschusjean/spirituel;
6479 ..Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantovstvo :.Bratislava ::Vydavateľstvo politickej literarúry,.1967..hrusovskyigor/pozitivizmus;
6480 ..Scottish philosophy in the nineteenth and twentieth centuries /.:.1998??.9780199560684 (hbk.) :;978-0-19-956068-4.grahamgordon/scottish;
6481 .Flos, František,1864-1961.Albatros ;.Praha ::Albatros,.1976..flosfrantisek/nadtichym;
6482 .Kevin,1885-.Way of perfection for the laity ;.Dublin ::Browne and Nolan,.1945..kevin/way;
6483 .Reuter, Johann,1680-1761.Neo-confessarius practice instructus /.Friburgi Brisgoviae ::HerderandCo.,.191-?..reuterjohann/neoconfessarius;
6484 .Gardner, Craig Shaw.Ebenezum..Frenštát pod Radhoštěm ::Polaris,.1996.80-85911-20-5 .gardnercraigshaw/ebenezum;
6485 .Jirásek, Alois,1851-1930.Bratrstvo :.Praha ::Družstevní práce,.1951..jirasekalois/bratrstvo;
6486 .Kutík, Josef,1923-1987.Bílá vydra v záloze.Praha ::Albatros,.1983..kutikjozef/bvvzaloze;
6487 .Bertalan, Vincent.Počtová cvičebná knižka pre V. a VI. triedu katolíckych škôl.Budapešť:Spolok sv. Štefana.1902..bertalanvincent/poctova;
6488 .Šlejhar, Josef Karel, 1864-1914 - autor.Kuře melancholik.:Praha :.2002.80-86500-69-1.slejharjosefkarel/kure;
6489 .Andrei, Tudorel..The corruption :.Bucureṣti ::Editura Economică,.2009..9789737094537;978-973-709-453-7.andreitudorel/corruption;
6490 .Dyer, Wayne W..Uvidíte to,až tomu uvěříte : Cesta k osobní proměně.Praha:Pragma.1996.80-7205-064-8.dyerwaynew/uvidite;
6491 .Magnani, Lorenzo..Morality in a technological world :.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2007..9780521877695; 0521877695;978-0-521-87769-5.magnanilorenzo/morality;
6492 .Bochenski, Jozef.Stručny slovnik filozofických pověr. Praha:Aeterna.1993.80-900950-5-4.bochenski/slovnikpovier;
6493 .Klanica, Zdeněk.Počátky slovanského osídlení našich zemí.Praha:Academia.1986..klanicazdenek/pocatky;
6494 .Bajza, Jozef Ignác.Príhody a skúsenosti mladíka Reného.:Tatran.1976..bajzajozefignac/prihodyaskusenosti;
6495 .Bernolák, Anton.Slowár slowenskí česko-laťinsko-ňemecko-uherskí, Tomus III.. Budín:Typogr. rex. Univers Hungaricae.1825-1827..bernolakanton/slowar;
6496 .Bainbridge, David I..Intellectual property /.Harlow, England ;; New York ::Longman Pearson,.2010.978-1-4082-2928-6 (pbk.).bainbridgedavidi/intellectualproperty;
6497 ..Encyclopedia of political theory.Los Angeles ::SAGE,.2010.9781412958660 (ebook); 1412958660 (ebook); 9781412958653;978-1-4129-5866-0.bevirmark/political;
6498 .Black, Jeremy,1955-.The English press in the eighteenth century /.London ::Croom Helm,.1987..0709939248;0-7099-3924-8.blackjeremy/theenglishpressintheeighteenthcentury;
6499 .Bohr, Niels,1885-1962..Essays 1932-1957 on atomic physics and human knowledge..Woodbridge, Conn. ::Ox Bow Press,.1987, c1958..0918024536; 0918024528 (pbk.);0-918024-53-6.bohrniels/essaysonatomicphysics;
6500 ..The semiotics of law in legal education /.Dordrecht ;; New York ::Springer,.2011..9400713401; 9789400713406;94-007-1340-1.broekmanjanm/thesemioticsoflawinlegaleducation;
6501 ..The Encyclopedia of Jewish life and thought /.Jerusalem ::Carta,.1996..9652202320; 9789652202321;965-220-232-0.pearlchaim/theencyclopediaofjewishlifeandthought;
6502 .Anderson, Scott,1959-.Lawrence in Arabia :.:.1995??.9780385532921; 9780307476418 (pbk.);978-0-385-53292-1.andersonscott/lawrenceinarabia;
6503 .Coulanges, Fustel de.Antická obec : studie o kultu,právu a institucích starého Řecka a Říma.Praha:Sofis.1998.80-902439-7-5.coulanges/anticka;
6504 .Cohen, G. A.1941-2009..Self-ownership, freedom, and equality /.Cambridge ;; New York :; [Paris, France] ::Cambridge University Press ;; Maison des sciences de l\'homme,.1995..0521471745 (hardback);0-521-47174-5.cohenga/selfownershipfreedomandequality;
6505 .Lukas, Elisabeth.Logoterapie ve výchově.Praha:Portál.1997.80-7178-180-0.lukasovaelizabeth/logoterapia;
6506 .Dragúň, Marián.EVANJELIOVÝ RADIKALIZMUS V ŽIVOTE KŇAZA PODĽA „PASTORES DABO VOBIS“ A „DIREKTÓRIA O SLUŽBE A ŽIVOTE KŇAZOV“.:.1999..dragunmarian/radikalizmus;
6507 .Gazzaniga, Michael S.,1939-.Human :.New York ::Ecco,.2008.978-0-06-089288-3.gazzanigamichael/human;
6508 .Bourdieu, Pierre.Nadvláda mužů : z francouzštiny přeložila ...Věra Dvořáková.Praha:Karolinum.2000.80-7184-775-5.bourdieupierre/nadvlada;
6509 .Hamilton, Marci..God vs. the gavel :.New York ::Cambridge University Press,.2005..0521853044 (hardcover).hamiltonmarci/god;
6510 .Furioli, Antonio.U Ježíšových nohou. Český Tešín:EXERCIČNÍ DŮM – C I S.1998..furioliantonio/ujezis;
6511 .Deslandes, Paul R.,1965-.Oxbridge men.Bloomington, IN ::Indiana University Press,.2005...deslandespaulr/oxbridgemen;
6512 ..Ethos der Weltkulturen :.Göttingen ::VandenhoeckandRuprecht,.2006..978-3-525-57305-1.grabnerhaideranton/ethos;
6513 .Furst, Peter T..Hallucinogens and culture /.San Francisco ::ChandlerandSharp,.1976..0883165171 :;0-88316-517-1.furstpetert/hallucinogensandculture;
6514 .Žilina, Miloslav.Mýty staré Mezopotámie.Praha:ODEON.1977..zilinamiloslav/enuma;
6515 .Chalmers, David John,1966-.The conscious mind.New York ::Oxford University Press,.1996...chalmersdavidjohn/theconsciousmind;
6516 .Vladimír, Páral.Pokušení A-ZZ.:Melantrich.1982..paralvladimir/pokuseniazz;
6517 .P. Georges O.C.D..Spiritualita Karmelu.Praha ::Zvon,.1991.80-7113-033-8.georges/spiritualita;
6518 .Halík, Tomáš.Noc zpovědníka : paradoxy malé víry v postoptimistické době.Praha ::NLN.2004.80-7106-777-6.haliktomas/noc;
6519 .Zamarovský, Vojtech.Za tajemstvím říše Chetitů.Praha:Mladá fronta.1961..zamarovskyvojtech/zatajomstvomrisechetitov;
6520 .Kenney, John Peter..The mysticism of Saint Augustine :.New York, NY ::Routledge,.2005..0415288320 (hardcover : alk. paper); 0415288339 (pbk. : alk. paper);0-415-28832-0.kenneyjohnpeter/themysticismofsaintaugustine;
6521 .Kuhlmann, Sabine.Verwaltung und verwaltungsreformen in Europa :.[Wiesbaden] ::Springer Fachmedien,.2013.978-3-658-00172-8 (brož.).kuhlmannsabine/verwaltungundverwaltungsreformenineuropa;
6522 .Baštecká, Bohumila.Terénní krizová práce : psychosociální intervenční týmy.Praha:Grada.2005.80-247-0708-X.basteckabohumila/psychosocialniintervencni;
6523 .Hartman, Gary R.Landmark Supreme Court cases :.New York ::Facts on File,.2004.0-8160-2452-9.hartman/landmark;
6524 .Jacobbi, Paola.Ty boty musím mít!.Praha:Metafora.2008.978-80-7359-121-2.acobbipaola/tybotymusimmit;
6525 .Henderson, David R..The joy of freedom :.London;; New York ::Prentice Hall,.2002..0130621129;0-13-062112-9.hendersondavid/joy;
6526 .Matějček, Zdeněk.Co,kdy a jak ve výchově dětí.Praha:Portál.1996.80-7178-085-5.matejcekzdenek/coakdy;
6527 .Hutcheson, Francis,1694-1746..On human nature /.Cambridge ;; New York, NY, USA ::Cambridge University Press,.1993...hutchesonfrancis/human;
6528 ..Smíšená úzkostně depresivní porucha :.:Praha :.2003.80-86257-34-7.praskojan/smisenauzkostnedepresivni;
6529 .Yongey Mingyur, - rinpočhe, 1976-.Radost ze života :.:V Praze :.2008.978-80-86685-87-8.mingyuryongey/radostzezivota;
6530 .McCleary, Joseph R..The historical imagination of G.K. Chesterton :.New York ::Routledge,.2009...mcclearyjosephr/thehistoricalimaginationofgkchesterton;
6531 .Kišš Igor.Sociálna teológia.:.1996..kissigor/socialneteologia;
6532 .Moore, Brooke Noel,1943-.Critical thinking /.Boston ::McGraw-Hill Higher Education,.2009.978-0-07-338667-6.moorebrookenoel/criticalthinking;
6533 .Notturno, Mark Amadeus..Objectivity, rationality, and the third realm :.Dordrecht ;; Boston :; Hingham, MA ::M. Nijhoff ;; Distributors for the U.S. and Canada, Kluwer Academic Publishers,.1985...notturnomarkamadeus/objectivityrationalityandthethirdrealm;
6534 .Cartwright, Nancy..Hunting causes and using them :.New York ::Cambridge University Press.2007..0-521-86081-4;9780521860819 (hbk.);0521860814 (hbk.);9780521677981 (pbk.);052167798X .cartwrightn/hunting;
6535 .Oppenheimer, Paul..Machiavelli :.London ;; New York ::Continuum,.2011..9781847252210;978-1-84725-221-0.oppenheimerpaul/machiavelli;
6536 .Švihran, Ladislav.Výpravy do budúcnosti.Bratislava:Mladé leta.1986..svihranl/vypravy;
6537 .Polkinghorne, J. C.,1930-.Science and the Trinity.New Haven ::Yale University Press,.2004..polkinghornejohn/scienceandthetrinity;
6538 .Reid, Thomas,1710-1796.Thomas Reid on practical ethics.Edinburgh ::Edinburgh University Press,.2007..reidthoas/thomasreidonpracticalethics;
6539 .Sadri, Ahmad.Max Weber\'s sociology of intellectuals.New York ::Oxford University Press,.1992..sadriahmad/maxweberssociologyofintellectuals;
6540 .Seward, Desmond,1935-.A brief history of the Wars of the Roses :.London ::Robinson,.2007.9781845290061;978-1-84529-006-1.sewarddesmond/abriefhistoryofthewarsoftherose;
6541 .Vaughn, Lewis..The case for humanism :.Lanham, Md. ::RowmanandLittlefield,.2003..0742513920 (hbk. : alk. paper); 0742513939 (pbk. : alk. paper);0-7425-1392-0.vaughnlewis/thecaseforhumanism;
6542 .Wright, David P.1953-.Inventing God\'s law.Oxford ::Oxford University Press,.2009..9780195304756.wrightdavidpearson/inventinggodslaw;
6543 ..Acta Apostolicae Sedis A. 1963.Rím:.1963..actaapostolicaesedis/acta;
6544 ..The global crash :.Houndmills ::Palgrave Macmillan,.2010.978-0-230-24341-5.talanisimonaleila/theglobalcrash;
6545 .Howes, Graham.The art of the sacred :.New York ::I.B. Tauris ,.2007.9781845110062;978-1-84511-006-2.howesgraham/theartofthesacred;
6546 .Raab, Karol,(1840-1922).Pane, zůstaň s námi doma, v cizině i na každém místě :.Turčianský Svätý Martin ::Gašparík,.1918..raabk/pane;
6547 .Jurko, Jozef (1950).Milosrdenstvo Pánovo nech ospevujú naveky.Kapušany:Bens.2006.80-88998-67-0.jurkojozef/milosrdenstvo;
6548 .Velasco, Juan Martin.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..velascojuanmartin/1nezaradene;
6549 ..Medjugorje.:.1984..anonym/medjugorje;
6550 ..Dialogovaná svätá omša.Trnava:Saleziáni.1946..saleziani/dialogovana;
6551 .Simenon, Georges, 1903-1989 - autor.Maigret a staříci.:Praha :.1993.80-202-0405-9.simenong/starici;
6552 .Kadeřávek, Eugen,1840-1922.Soustava filosofie křesťanské čili aristotelicko-thomistické..Hradec Králové ::Biskupská knihtiskárna,.1919..kaderavekeugen/soustavafilosofiekrestanske;
6553 .Steinbeck, John, 1902-1968 - autor.Pláň Tortilla.:Praha :.1992.80-205-0261-0.steinbeckjohn/plan;
6554 .Černovský, Ferdinand Bedřich,1869-1929.Snoubenci na katolickém farním úřadě /.Praha ::Francl,.1912..cernovskyferdinandbedrich/snoubenci;
6555 .Podstránský, Josef Boleslav,1815-1893.Výklad křesťansko-katolického náboženství, pořádkem katechismu, stvrzen slovy písma svatého, výroky svatých Otcův a jiných učitelův církevních, s připojením mnohých pr.:.1880..podstranskyjosefboleslav/vyklad;
6556 .Rulík, Jan Nepomuk Josef,1744-1812.Wypsánj Žiwotů swatých Patronů Českých /.:.1801..rulikjannepomukjosef/wypsanyj;
6557 .Braito, Silvestr, OP.Životopis svatého Dominika.:.1962..braitos/dominik;
6558 .Katolická církev..Breviarum Romanum :.Ratisbonae ::Sumptibus et typis Friderici Pustet,.1929..katolickacirkev/breviarum;
6559 .Galan, Peter.Katolicizmus staromódny?.Spišské biskupstvo:Katolícka akcia.1947..galanpeter/katol;
6560 .Wróbel, Alina.Výchova a manipulace :.:Praha :.2008.978-80-247-2337-2.wrobela/vychova;
6561 ..The Cambridge companion to Duns Scotus.New York ::Cambridge University Press,.2003..0521632056;0521635632 .williamsthomas/dunsscotus;
6562 .Gauchet, Marcel..Madness and democracy :.Princeton, NJ ::Princeton University Press,.1999..0691033722 (cl : alk. paper).gauchermarcel/madnessdemocracy;
6563 .Štefan, Miko.Čierny Anjel z Limy.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-261-X.mikostefan/cierny;
6564 .Škrabal, Pavel.Apoštolář.Rím: KŘESŤANSKÁ AKADEMIE studijní ústav Cyrilometodějské ligy akademické.1951..skrabalpavel/apostolar;
6565 .Raab, Kelley A..Creativity, spirituality, and mental health.Burlington, VT ::Ashgate Pub. Ltd.,.2009...raabkelleya/creativity;
6566 ..Encyclopedia of American foreign policy.New York ::Scribner,.2002..0-684-80657-6 (soubor).decondealexander/encyclopedia;
6567 .Banagl, Markus..Intersection Spaces, Spatial Homology Truncation, and String Theory.Berlin, Heidelberg ::Springer-Verlag Berlin Heidelberg,.2010..9783642125898.banaglmarkus/intersection;
6568 ..Immanuel Kant :.Berlin ::Akademie Verlag,.1998.3-05-003277-4.mohrgeorg/immanuel;
6569 .Smith, James T.,1939-.Methods of geometry.New York ::Wiley,.2000..0471251836 .smithjamest/methods;
6570 .Holevo, Alexander.Probabilistic and Statistical Aspects of Quantum Theory.Pisa:Springer Basel.2011.9788876423789;9788876423758.holevoalexander/probabilistic;
6571 .Kent, Peter,1957-.Search engine optimization for dummies.Hoboken, N.J. ::Wiley,.2008..9780470262702 (pbk.);0470262702 .kentpeter/search;
6572 ..The emerging physics of consciousness.New York ::Springer,.2006..3540238905 (alk. paper);9783540238904 .tuszynskijacka/theemerging;
6573 .Leslie, Esther..Walter Benjamin.Sterling, Va. ::Pluto Press,.2000...leslieesther/walter;
6574 .Ferber, Michael..A dictionary of literary symbols.New York, NY ::Cambridge University Press,.1999...ferbermichael/adictionary;
6575 .Oatley, Keith..Emotions :.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2004..1405113146 (alk. paper);1405113154 (pbk : alk. paper).oatleykeith/emotions;
6576 .z fran. orig. prel. Kateřina VinšováVinšová, Kateřina - preklad;.Učiteľ je nahý.:Odeon.1990.80-207-0067-6.alfroyjeanmarie/ucitel;
6577 .Machan, Tibor R.,1939-.The morality of business :.New York ::Springer,.2007.978-0-387-48906-3.machantiborr/themorality;
6578 ..The Blackwell guide to the philosophy of computing and information.New York ::Blackwell Publishing,.2004..0-631-22919-1 (pbk.);0-631-22918-3 .floridiluciano/theblackwell;
6579 ..The Blackwell companion to Jesus.Oxford ::Wiley-Blackwell,.2011.978-1-4051-9362-7.burkettdelbertroyce/theblackwell;
6580 .Perrin, Nicholas..Lost in transmission :.Nashville ::Thomas Nelson,.2007..084990367X (hardcover : alk. paper);9780849903670 (hardcover : alk. paper).perrinnicholas/lost;
6581 ..The historical Jesus.New York ::Routledge,.2004..0415327504 (set);0415327512 (v. 1);0415327520 (v. 2);0415327539 (v. 3);0415327547 (v. 4).evanscraig/thehistorical;
6582 .Gertz, Sebastian Ramon Philipp..Death and immortality in late Neoplatonism :.Boston ::Brill,.2011..9789004207172 (hardcover : acid-free paper).gertzsebastianramonphilipp/death;
6583 .Rice, Michael,1928-.Egypt\'s making :.New York ::Routledge,.2003..0415268745 (hardcover);0415268753 .ricemichael/egypts;
6584 .Rodrigues, Hillary,1953-.Ritual worship of the great goddess :.Albany, NY ::State University of New York Press,.2003..0791454002 (pbk. : alk. paper);0791453995 (hbk : alk. paper).rodrigueshilary/ritual;
6585 .Chandler, Timothy John Lindsay..Sport and physical education :.New York ::Routledge,.2007..9780415417464 (hardback);0415417465 (hardback);9780415417471 (pbk.);0415417473 .chandlertimothyjohnlindsay/sport;
6586 .Anderson, Poul,(1926-2001).[Poslední Viking..Plzeň ::Perseus,.2005.80-86481-75-1 .andersonpoul/poslednyviking;
6587 .Virgil..Georgics.New York ::Oxford University Press,.2006...virgil/georgics;
6588 .Khalaf, Samir.Civil and uncivil violence in Lebanon :.New York ::Columbia University Press,.2002.0-231-12476-7.khalafsamir/civil;
6589 .Garton, Stephen..Histories of sexuality.London ::Equinox,.2006...gartonstephen/historiesofsexuality;
6590 .Mitchinson, K. W.,1951-.Defending Albion :.New York ::Palgrave Macmillan,.2005..1403938253 (cloth).mitchinsonkw/defendingalbion;
6591 .Damasio, Antonio R..The feeling of what happens :.San Diego ::Harcourt,.1999.0-15-601075-5;978-0-15-100369-3 (váz.);978-0-15-601075-7.damasioantonior/thefeelingofwhathappens;
6592 ..The Cambridge companion to science and religion.New York ::Cambridge University Press,.2010.978-0-521-71251-4 (brož;978-0-521-88538-6.harrisonpeter/thecambridgetoscience;
6593 .Dignas, Beate,1968-.Rome and Persia in late antiquity :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2007..9780521849258 (cased);052184925X (cased);9780521614078 (pbk.);0521614074 .dignasbeate/romeandpersia;
6594 .Tom, Clancy.Net Force. s.r.o.:BB art.2000.80-7257-161-3.clancytom/netforce;
6595 .Daniélou, Jean,1905-1974.The Lord of history :.London ::<<Henry >>Regnery,.1958..danieloujean/thelord;
6596 .Clancy, Tom, 1947- - autor.Stínová hlídka.:Praha :.2001.80-242-0703-6.clancytom/stinovahlidka;
6597 .Baláž, Rudolf.Úvahy nad Katechizmom Katolíckej cirkvi, diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža, Amen. Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2008.978-80-88937-32-6.balazrudolf/amen;
6598 .Comastri, Angelo, 1943-.Anděl mi řekl :.:Praha :.2008.978-80-86949-59-8.comastriangelo/andelmirekl;
6599 ..Epistemology and methodology of comparative law.Portland, Oregon, USA ::Hart Publishing,.2004.1-84113-443-0.hoeckemarkvan/epistemology;
6600 .Jeffery, Deaver.Zahrada bestií.:DOMINO.2004.80-7303-219-8.deaverjeffery/zahradabestii;
6601 .Max, Tucker, 1975-.Snad v pekle čepujou.:V Praze :.2009.978-80-7249-266-4.maxtucker/snadvpekle;
6602 .Cassam, Quassim.The possibility of knowledge.Oxford ::Clarendon Press,.2009.978-0-19-956239-8 (brož.) :;978-0-19-920831-9.cassamquassim/thepossibilityofknowledge;
6603 ..Questioning God.Bloomington ::Indiana University press,.2001.0-253-33981-2 (váz.);0-253-21474-2.caputojohn/questioninggod;
6604 .Bear, Greg, 1951- - autor.Hudba krve.:Plzeň :.2004.80-7193-178-0.beargreg/hudbakrve;
6605 .Rosler, Andrés.Political authority and obligation in Aristotle /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2005.978-0-19-925150-6 (hbk : alk. paper) :.roslerandres/politicalauthorityandobligationinaristotle;
6606 .Brezina, Thomas.Kto uniesol žriebä Faraona?.Senica :Arkus.2006.80-88822-86-6.brezinathomas/ktouniesolzriebafaraona;
6607 .Burtonová, Hester.Bez doprovodu bubnú. Praha:Albatros.1979..burtonovahester/bezdoprovodububnu;
6608 .Troisi, Licia, 1980-.Kroniky Vynořeného světa. |n 2, |p Sennarova mise.:Praha :.2010.978-80-7197-373-7.troisilicia/kronikyvynorenehosvetasennarovamise;
6609 .Zelliger, Jozef.Abecedár a prvá čítanka pre katolické počiatočné školy.Budapešť:Spolok svätého Štefana.1896..zelligerjozef/abecedaraprvacitanka;
6610 .Doyle, Adrian - autor.Věčná válka.:Brno :.1997.80-7173-524-8.doyleadrian/vecnavalka;
6611 .Edigey, Jerzy,1912-1983.Případ žluté obálky /.Praha ::Magnet,.1971..edigeyjerzy/pripad;
6612 .Hilary,-367?.Traité des mystères /.Paris ::Éditions du Cerf,.1947..hilary/traite;
6613 ..The analytic turn :.New York ::Routledge/Taylor & Francis Group,.2007..9780415381673 (hbk.);9780203939703 (ebk.).beaneymichael/analytic;
6614 .Critchley, Simon,1960-.Very little-- almost nothing :.London ;; New York ::Routledge,.1997..0415128218; 0415128226 (pbk.);0-415-12821-8.critchleysimon/little;
6615 .Flos, František,1864-1961.Z pralesů Konga /.Praha ::Albatros,.1971..flosfrantisek/zpralesu;
6616 .Paul Marie,.Spirituality of the Old Testament /.St. Louis, Mo ::B. Herder,.1961-c1963..paulmarie/spirituality;
6617 .Herron, Matthew..The binding force of civil laws..North Miami, Fla.,:Brower Press,.1952...herronmatthew/binding;
6618 .Jirásek, Alois,1851-1930.Maryla :.Praha ::Albatros,.1967..jirasekalois/maryla;
6619 .Kutík, Josef, 1923-1987 - autor;.Bílá vydra u Bobří hráze.:Praha :.1992.80-00-00154-3.kutikjozef/bvubobri;
6620 .Šolc, Václav.Velká plavba.:Praha : Agentura Leprez.1998.80-86061-11-6.solcvaclav/velka;
6621 .Arvis, Jean-Francois,1960-.Fighting corruption in East Asia.Washington, D.C. ::World Bank,.2003...arvisjeanfrancois/fighting;
6622 .Gato,(1967-).Brána do věčnosti :.[Praha] ::Dobra,.2009.978-80-86459-65-3.gato/brana;
6623 .Machan, Tibor R.,1939-.A primer on ethics /.Norman ::University of Oklahoma Press,.1997.0-8061-2946-8.machantibor/primer;
6624 .Hahn, Scott.Naše cesta do katolické Církve.Ronov nad Doubravou:Triality .2000.80-902786-4-7.hahnscott/nasecestadokatolicke;
6625 .Karika, Jozef.Slovanská magie.Praha:Vodnář.2003.80-86226-41-7.karikajozef/magia;
6626 .May, Karol.Konec padlých andělů.:Návrat.1996.80-7174-003-9.maykarol/ztratenysyn;
6627 .Bernolák, Anton.Slowár slowenskí česko-laťinsko-ňemecko-uherskí, Tomus IV.. Budín:Typogr. rex. Univers Hungaricae.1825-1827..bernolakanton/slowar;
6628 .Bainbridge, David I..Introduction to information technology law.Harlow ::Pearson Longman,.2008 [i. e. 2007]..9781405846660 (pbk.) :;978-1-4058-4666-0.bainbridgedavidi/introductiontoinformationtechnologylaw;
6629 .Cohen, Stephen F.,1938-.Soviet fates and lost alternatives :.New York ::Columbia University Press,.2009.978-0-231-14896-2.cohenstephen/soviet;
6630 .Black, Jeremy,1955-.Europe since the seventies /.London ::Reaktion,.2009..9781861894243; 1861894244;978-1-86189-424-3.blackjeremy/europesincetheseventies;
6631 .Bok, Sissela..Exploring happiness.New Haven [Conn.] ::Yale University Press,.2010...boksissela/exploringhappiness;
6632 .Brogaard, Berit.Transient truths :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2012.978-0-19-979690-8 (alk. paper).brogaardberit/transienttruths;
6633 ..Encyclopedia of Indian philosophies..Delhi ::Motilal Banarsidass publishers,.1977..81-208-0309-4.potterkarlh/encyclopediaofindianphilosophies;
6634 .Applebaum, Anne,1964-.Iron Curtain :.London ::Penguin Books,.2013.978-0-14102-187-4;978-0-14-102187-4.applebaumanne/ironcurtain;
6635 .O, DONOHUE, John.Kniha keltské moudrosti : inspirace starou keltskou moudrostí,poezií a požehnáním.Praha:Portál.2002.80-7178-629-2.donohue/kniha;
6636 .Cohen, Joshua,1951-.Rousseau.Oxford ::Oxford University Press,.2010...cohenjoshua/rousseau;
6637 .Morgan, Marlo.Poselství od protinožců.Praha:Práh.2000.80-7252-034-2.morganmarlo/posel;
6638 .Geary, Daniel.Radical ambition :.Berkeley ;; Los Angeles ;; London ::University of California Press,.2009.0520258363; 9780520258365 (váz.); 9780520943445 (e-book);0-520-25836-3.gearydaniel/radical;
6639 .Ivan Blecha..Jan Patočka.:Olomouc : Votobia.1997.80-7198-287-3.blechaivan/patocka;
6640 .Hamilton, Richard F..Decisions for war, 1914-1917 /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2005..0521836794 (hbk.); 0521545307 (pbk.);0-521-83679-4.hamiltonrichard/decisions;
6641 .Jean, Yves Leloup.Slová z hory Athos.:Severopovažské osvetové stredisko.1997.80-85161-18-4.leloupjeanyves/slova;
6642 .Desmond, William,1951-.Art, origins, otherness.Albany ::State University of New York Press,.2003...desmondwilliam/artoriginsotherness;
6643 .Graeber, David..Toward an anthropological theory of value.New York ::Palgrave,.2001...graeberdavid/toward;
6644 .Furniss, Tom..Edmund Burke\'s aesthetic ideology :.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.1993..0521418151;0-521-41815-1.furnisstom/edmundburkesaestheticideology;
6645 .Kastl, Pavel.Láska, Moudrost,Mozaika, Príbeh.:.2000..kastlpavel/laska;
6646 .Flasch, Kurt,1930-.Theorie der Philosophiehistorie /.Frankfurt am Main ::Klostermann,.2005.3-465-03431-7.flaschkurt/theoriederphilosophiehistorie;
6647 .Vladimír, Páral.Válka s mnohozvířetem.:Českoslov.spis..1988..paralvladimir/valkasmnohozviretem;
6648 .Lem, Stanisław, 1921-2006 - autor.Nepremožiteľný. vydavateľstvo SÚV ČSM v Bratislave:SMENA.1966..lemstanislaw/nepremozitelny;
6649 .Remnick, David,1958-.Resurrection :.New York ::Random House,.1997.0-679-42377-X.remnickdavid/resurrection;
6650 .Herbstrith, Waltraud, 1929- - autor.Prodlévání před Bohem :.:Kostelní Vydří :.1994.80-85527-66-9.herbstrith/prodl;
6651 .Letz, Dominik Roman.Svedectvo utrpenia a vytrvalosti v apoštoláte.:Slovenská komenda Vojenského a špitálského rádu sv. Lazara Jeruzalemského.2015..letzdominikroman/svedectvo;
6652 .Zonták, Vincent.Prednášky z pastorálnej psychológie.:.2000??..zontakvincent/past;
6653 .Kenny, Anthony,1931-.Wittgenstein.Oxford ::Blackwell Pub.,.2006..1405136545 (hbk. : alk. paper);1405136553 (pbk. : alk. paper);9781405136549;9781405136556.kennyanthony/wittgenstein;
6654 ..Broadcasting and politics in Western Europe /.London ;; Totowa, NJ ::F. Cass,.1985..0714632740;0-7146-3274-0.kuhnraymond/broadcastingandpoliticsinwesterneurope;
6655 .Baštecká, Bohumila.Základy klinické psychologie.Praha:Portál.2001.80-7178-550-4.basteckabohumila/zakladyklinickepsychologie;
6656 .Hartman, Gary R.Landmark Supreme Court cases :.New York ::Facts on File,.2004.0-8160-2452-9.hartman/landmark;
6657 .Thérese, Jacobs.Cesta k novým pocitom.:Columbus.2006.80-7136-126-7.jacobstheresesteward/zapomentenavyjetekoleje;
6658 ..On time :.Dordrecht ;; New York ::Springer,.2010.978-90-481-8765-2 (váz.); 978-90-481-8766-9 (ebk.).lohmardieter/ontime;
6659 .Smith, Nicholas H.1962-.Strong hermeneutics.London ;; New York ::Routledge,.1997...smithnicholash/strong;
6660 .Praško, Ján.Stop traumatickým vzpomínkám : jak zvládnout posttraumatickou stresovou poruchu.Praha:Portál.2003.80-7178-811-2.praskojan/stoptraumatickymvzpominkam;
6661 ..Philosophy of the social sciences :.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2009.978-0-521-73906-1 (brož.); 978-0-521-51774-4 (váz.).mantzavinoschrysostomos/philosophyofthesocialsciences;
6662 .Miovský, Michal.Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu.Praha:Grada.2006.80-247-1362-4.miovskymichal/kvalitativnipristupvpychologickem;
6663 .McCleskey, Scott.When free markets fail :.Hoboken ::Wiley,.2010..978-0-470-60336-9.mccleskeyscott/whenfreemarketsfail;
6664 .Kišš Igor.Symbolika.:.1996..kissigor/symbolika;
6665 ..Realism and religion.Aldershot, Hants, England ;; Burlington, VT ::Ashgate Pub.,.2007...mooreandrew/realismandreligion;
6666 .Novak, Michael,1933-.God\'s country.Washington, D.C. ::AEI Press,.2000...novakmichael/godscountry;
6667 .Oppenheimer, J. Robert,1904-1967.Science and the common understanding /.:.2005??..oppenheimerjrobert/scienceandthecommonunderstanding;
6668 .Balabán, Milan.Gilgameš : mytické drama o hledání věčného života. Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-392-2.balabanmilan/gilga;
6669 .Pollard, Stephen.A Mathematical Prelude to the Philosophy of Mathematics /.Cham ::Springer International Publishing,.2014.978-3-319-05815-3.pollardstephen/amathematicalpreludetothephilosophyofmathematics;
6670 .Reid, Stuart,1954-.Castles and tower houses of the Scottish clans 1450-1650 /.Oxford ::Osprey,.2006..1841769622 (pbk.);1-84176-962-2.reidstuart/castlesandtowerhousesofthescottishclans1450-1650;
6671 .Safranski, Rüdiger,1945-.Martin Heidegger :.Cambridge (Mass.) ::Harvard University Press,.1999.0-674-38709-0 (váz.); 0-674-38710-4 (brož.).safranskirudiger/martinheidegger;
6672 .Velkley, Richard L..Heidegger, Strauss, and the premises of philosophy on original forgetting /.Chicago ;; London ::University of Chicago Press,.2011..9780226852546 (cloth : alk. paper); 0226852547 (cloth : alk. paper);978-0-226-85254-6.velkleyrichardl/heideggerstraussandthepremisesofphilosophyonoriginalforgetting;
6673 .Wright, Jonathan,1941-.Gustav Stresemann.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2002..wrightjonathan/gustavstresemann;
6674 ..Acta Apostolicae Sedis A. 1964.Rím:.1964..actaapostolicaesedis/acta;
6675 .Talbert, Charles H.,1934-.The development of Christology during the first hundred years, and other essays on early Christian Christology /.Leiden ;; Boston ::Brill,.2011.978-90-04-20171-2 (váz.).talbertcharlesh/thedevelopmentofchristologyduringthefirsthundredyears;
6676 .Schaff, Philip1819-1893.The Creeds of Christendom with a History and critical Notes I *.New York,:.1881..schaffphilip/thecreedsofchristendomwithahistoryandcriticalnotes;
6677 .Osborn, Eric Francis..The emergence of Christian theology /.Cambridge [England] ;; New York, NY, USA ::Cambridge University Press,.1993..052143078X;0-521-43078-X.osbornericfrancis/theemergenceofchristiantheology;
6678 .ECAV.Šlabikár a prvá čítanka pre slovenské evanjelické a. v. školy. :.1859..ecav/slabikar1859;
6679 .R. S..Na ceste do večnosti.neuvedené:Slovenská duchovná služba.1988..korecjanchryzostom/naceste;
6680 .Estrada, Juan Antonio.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..estradajuanantonio/1nezaradene;
6681 ..Armáda Svätého kríža.Prešov:Komisariát Svätej zeme.1944..komisariat/armadasvateho;
6682 .Eyler, J. - autor.Neposkvrněná a její medaile.:Olomouc :.2000.80-7266-059-4.eylerj/neposkvrnena;
6683 .František Saleský,1567-1622.Filotea alebo návod ku nábožnému životu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1922..frantiseksalesky/filotea;
6684 .Merk, Augustinus.Novum Testamentum graece et latine /.Roma ::Sumptibus Pontificii Instituti Biblici,.1942..merkaugustinus/novumtestamentumgraeceetlatine;
6685 .Georges, Simenon.Maigret na dovolené.:Český spisovatel.1994.80-202-0500-4.simenong/dovolene;
6686 .Kadeřávek, Eugen,1840-1922.Krasověda a obecná aesthetika ;.Praha ::Eugen Kadeřávek,.1910..kaderavekeugen/krasovedaaobecnaaesthetika;
6687 .Steinbeck, John.O Americe a Američanech : IV.. [do roku 1800.Praha:Brána.2003.80-7243-197-8.steinbeckjohn/oamerice;
6688 .Spáčil, Bohumil,1875-1950.Psallite regi nostro :.:.1941..spacilbohumil/psallite;
6689 .Wiesen, W..Laický apoštol :.Přerov ::Sestry Neposkvrněného Početí P. Marie,.1930..wiesenw/laickyapostol;
6690 .Erhard, Albert.Východní církevní otázka a úkol Rakouska při jejím řešení /.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakl. V. Kotrba,.1902..erhardalbert/vychodnicirkevni;
6691 .Šigut, František,1910-1970.Obrana bl. Jana Sarkandra proti útokům dr. Františka Hrubého /.Olomouc ::Velehrad,.1940..sigutfrantisek/obranabljana;
6692 .Kronus, Václav Š.,(1883-1937).Sv. Klement Maria Hofbauer, apoštol velkoměstského lidu :.Praha ::Kropáč a Kucharský,.1933..kronusvaclav/klementhof;
6693 ..Breviarium Romanum :.:.1886..katolickacirkev/breviarum;
6694 .Katolická církev..Nové obřady Svatého týdne /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1958..katolickacirkev/noveobrady;
6695 .Keener, Craig S.,(1960-).1--2 Corinthians.New York ::Cambridge University Press,.2005..0521834627 (hardcover);052154243X .keenercraig/corinth;
6696 .Society for Netherlandic History (U.S.)..Myth in history, history in myth.Boston ::Brill,.2009...cruzlaura/mythinhistory;
6697 .Mioni, Ugo.Saratambal.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1947..mioniugo/saratambal;
6698 .Bahounek, Tomáš Jiří,(1947-).Tři kroky do nebe.Rosice ::Gloria,.2003.80-86200-88-4.bahounektomas/trikroky;
6699 ..Critical discourse analysis :.Basingstoke ::Palgrave Macmillan,.2007.0230555144;978-0-230-55514-3 (brož.);978-0-333-97023-2.weissgilbert/critical;
6700 ..Encyclopedia of American Indian history.Santa Barbara, Calif. ::ABC-CLIO,.2008..9781851098170 (set : alk. paper);1851098178 .johansenbrucee/encyclopedia;
6701 ..Intersubband transitions in quantum structures.New York ::McGraw-Hill,.2006...paiellaroberto/intersubband;
6702 .Gerstenberger, Heide.Impersonal power :.Boston ::Brill,.2007.978-90-04-13027-2.gerstenbergerheide/impersonal;
6703 .Knight, Judson..Middle ages.Detroit ::UXL,.2001..0787648566.knightjudson/middle;
6704 .Mellor, D. H.,1938-.Probability :.London ::Routledge,.2005.0-415-28251-9 (brož.);0-415-28250-0;978-0-415-28251-2.mellordh/probability;
6705 .Banks, Erik..See no evil :.New York, NY ::Palgrave Macmillan,.2010..9780230278936.bankserik/see;
6706 .Minsky, Marvin Lee,1927-.The emotion machine :.New York ::Simon & Schuster,.2006.0-7432-7663-9.minskymarvinlee/theemotion;
6707 .Fowler, H. W.1858-1933.A dictionary of modern English usage.Oxford ::Oxford University Press,.2009.978-0-19-953534-7.fowlerhw/adictionary;
6708 .Audi, Robert,1941-.Epistemology :.New York ::Routledge,.2003..0415281091 (pbk.);0415281083.audirobert/epistemology;
6709 .Auel, Jean M.(1936-).Děti země..V Praze ::Knižní klub,.2001.80-242-0502-5.auelovajean/udoli1;
6710 ..The Cambridge companion to Adam Smith.New York ::Cambridge University Press,.2006..0521770599;0521779243 (pbk.);9780521770590;9780521779241 .haakonssenknud/thecambridge;
6711 .Kummel, Werner Georg,1905-1995..Vierzig Jahre Jesusforschung (1950-1990).Weinheim ::Beltz Athenaum,.1994..3895470112.kummelwernergeorg/vierzig;
6712 .Hartin, P. J..James and the \'Q\' sayings of Jesus.Sheffield ::JSOT,.1991..1850752672.hartinpatrickj/james;
6713 .Hamm, Berndt,1945-.The reformation of faith in the context of late medieval theology and piety.Boston ::Brill,.2004..bastrobertjames/thereformation;
6714 .Nasr, Seyyed Hossein..Islamic art and spirituality.Albany ::State University of New York Press,.1987..0887061745;0887061753 .nasrseyyedhossein/islamicart;
6715 .Ekelund, Robert B.1940-.The marketplace of Christianity.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2006...ekelundrobertb/themarketplace;
6716 .Rigney, Ann..Imperfect histories :.Ithaca ::Cornell University Press,.2001..0801438616 .rigneyann/imperfect;
6717 .Jackson, Roy,1962-.Fifty key figures in Islam.New York ::Routledge,.2006..0415354676 (hardback : alk. paper);0415354684 (pbk. : alk. paper).jacksonroy/fifty;
6718 .Anderson, Poul,(1926-2001).Rytíř přízraků a stínů.[Praha] ::Banshies,.2008.978-80-86456-30-0.andersonpoul/ritiripriznaku;
6719 .Seneca, Lucius Annaeus,ca. 4 B.C.-65 A.D..Dialogues and essays.New York ::Oxford University Press,.2007...seneca/dialogues;
6720 .Khan, Arshad..Islam, Muslims, and America :.New York ::Algora Pub.,.2003..0875862438 (hard : alk. paper);087586242X (pbk. : alk. paper);0875861946 (ebook).khanarshad/islam;
6721 .Kahn, Yoel H..The three blessings :.New York ::Oxford University Press,.2011..9780195373295 (hardcover).kahnyoelh/thethree;
6722 .Dasgupta, Surendranath,1885-1952.A history of Indian philosophy..Delhi ::Motilal Banarsidass,.1997.81-208-0412-0 (Vol. 1);81-208-0408-2 (5 Vols. Set).dasguptasurendranath/ahistoryofindianphilosophy;
6723 .Money, Nicholas P..The triumph of the fungi.New York ::Oxford University Press,.2007...moneynicholasp/thetriumphofthefungi;
6724 .Heskett, John..Design.Oxford ::Oxford University Press,.2005...heskettjohn/design;
6725 .Wittgenstein, Ludwig,1889-1951..Notebooks, 1914-1916.Oxford ::Blackwell,.1979..0631102914;0631124993.wittgensteinludwig/notebooks1914;
6726 .Bitton-Ashkelony, Bruria..Encountering the sacred.Berkeley ::University of California Press,.2005...bittonashkelony/encounteringthesacred;
6727 .Haas, Christopher.Alexandria in late antiquity :.Baltimore ::Johns Hopkins University Press,.1997.0-8018-5377-X.haaschristopher/alexandriainlate;
6728 .Stokes, Philip.Philosophy, 100 essential thinkers.New York:Enchanted Lion Books.2005.9781592700462.stokesphilip/philosophy;
6729 .Clancy, Tom, 1947- - autor.Net Force. |p Střídání stráží.:Praha :.2004.80-7341-302-7.clancytom/stridanistrazi;
6730 .Baláž, Rudolf.Nemusíš byť sám.Badín:KS.2008.978-80-88937-30-2.balazrudolf/nemusis;
6731 .Zahn, Timothy, 1951- - autor.Star Wars. |p Pouť pozůstalého.:V Praze :.2005.80-252-0150-3.zahntimothy/pout;
6732 .Connelly, Michael, 1956- - autor.Falešní hráči.:Ostrava :.2002.80-7303-052-7.connellymichael/falesnihraci;
6733 .Deaver, Jeffery, 1950- - autor.Zločin.:Ostrava :.2005.80-7303-274-0.deaverjeffery/zlocin;
6734 .Behrendt, Greg.Až tak moc tě nežere : natvrdo a na rovinu naservírovaná pravda o mužích.Praha:Metafora.2005.80-7359-001-8.behrendtgreg/aztakmoc;
6735 ..Analytic philosophy without naturalism.New York ::Routledge,.2005..0415349451 (hardcover).corradiniantonella/analyticphilosophywithoutnaturalism;
6736 .Caputo, John D.,1940-.Radical hermeneutics :.Bloomington ::Indiana University press,.1987.0-253-34785-8 :;0-253-20442-9 .caputojohn/radicalhermeneutics;
6737 .Becker, Tom, 1981-.Krev života.:Praha :.2009.978-80-00-01588-0.beckertom/krevzivota;
6738 .Dryzek, John S..Oxford handbook of political theory /.Oxford ; New York ::Oxford University Press,.2008.978-0-19927003-3;978-0-19-927003-3.dryzekjohns/oxfordhandbookofpoliticaltheory;
6739 .Brezina, Thomas, 1963- - autor;.Ostrov netvorů.:Praha :.2003.80-00-01176-X.brezinathomas/ostrovnetvoru;
6740 .Lászlová, Karin.Stopami vašich zážitkov.Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.2005.80-8047-637-3.buronnicole/dohoditemidobrehodoktora;
6741 .Doyle, Adrian.Lilith x 2.:.2015..doyleadrian/lilith;
6742 .Edwards, Frank.Největší záhady světa : 2.díl. Nejzáhadnější ze záhadných : 29 událostí,které vzrušily svět.Liberec:Dialog.1993.80-85194-90-2.edwardsfrank/nejvetsi;
6743 .Origen..Homélies sur l\'Exode /.Paris ::Éditions du Cerf,.1947..origenes/homeliessurlexode;
6744 .Bengtsson, Jan Olof,1960-.The worldview of personalism.New York ::Oxford University Press,.2006...bengtssonjan/worldview;
6745 .Critchley, Simon,1960-.How to stop living and start worrying :.Cambridge ::Polity,.2010...critchleysimon/living;
6746 .Flos, František,1864-1961.Taje afrických pralesů /.Praha ::Albatros,.1973..flosfrantisek/taje;
6747 .Trese, Leo J.1902-.Vessel of clay..New York,:SheedandWard,.1950...treseleo/vessel;
6748 .McFadden, Charles.Reference manual for Medical ethics.USA:.1949..mcfaddencharles/reference;
6749 .Terezie z Lisieux,1873-1897.Dějiny duše sv. Terezie Ježíškovy, karmelitky :.V Praze ::Školské sestry O.S.F.,.1941..tereziazlisieux/dejinyduse;
6750 .Jirásek, Alois,1851-1930.Psohlavci.Bratislava:SNDK.1955..jirasekalois/psohlavci;
6751 .Kutík, Josef,1923-1987.Návrat Bílé vydry /.Praha ::Albatros,.1981..kutikjozef/navratbv;
6752 .Šolochov, Michail Aleksandrovič,1905-1984.Osud člověka.Praha ::Lidové nakladatelství,.1984..solochov/osud;
6753 .Steiner, Rudolf.Anthroposofie : Úvod do anthroposofického světového názoru.Svatý Kopeček:Michael.1999.80-86340-02-3.steinerrudolf/anthroposofie;
6754 ..Biology and the foundation of ethics /.Cambridge ::Cambridge University Press,.1999.0521559235; 0-521-55923-5 (brož.) :.maienscheinjane/biology;
6755 .Flores, José H. Prado.Chodte a evanjelizujte pokrstených.:REMA.1997.80-967559-4-3.floresjoseprado/chodte;
6756 .Crabb, Lawrence J..Osobnost člověka : Její potřeby a cesty k jejich naplnění.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-36-8.crabblawrence/osobnost;
6757 .Hall, Calvin S..Psychológia osobnosti.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-00994-2.hallcalvin/uvod;
6758 .Bernolák, Anton.Slowár slowenskí česko-laťinsko-ňemecko-uherskí, Tomus V.. Budín:Typogr. rex. Univers Hungaricae.1825-1827..bernolakanton/slowar;
6759 ..Thinking about reasons :.Oxford, United Kingdom ::Oxford University Press,.2013..9780199604678; 0199604673;978-0-19-960467-8.bakhurstdavid/thinkingaboutreasons;
6760 ..Routledge encyclopedia of international political economy /.London ::Routledge,.2001.0-415-14532-5; 0-415-24350-5; 0-415-24351-3; 0-415-24352-1.barryjonesrj/political;
6761 .Black, Jeremy..From Louis XIV to Napoleon.London ::UCL Press,.1999...blackjeremy/fromlouisxivtonapoleon;
6762 .Boland, Lawrence A..The principles of economics :.London ::Routledge,.1992..0-415-06433-3.bolandlawrencea/theprinciplesofeconomics;
6763 .Brogan, Walter,1945-.Heidegger and Aristotle :.:.1995??.0-7914-6492-X.broganwalter/heideggerandaristotle;
6764 .Sabato, Larry..Encyclopedia of American political parties and elections /.New York ::Facts On File,.2006..081605875X (hardcover : alk. paper);0-8160-5875-X.sabatolarry/encyclopediaofamericanpoliticalpartiesandelections;
6765 .Aronson, Marc..Master of deceit :.Somerville, Mass. ::Candlewick Press,.2012..9780763650254 (hbk.); 0763650250 (hbk.);978-0-7636-5025-4.aronsonmarc/masterofdeceit;
6766 .Canavan, Francis,1917-.The political economy of Edmund Burke :.New York ::Fordham University Press,.1995..0823215903 (hardcover); 0823215911 (pbk.);0-8232-1590-3.canavanfrancis/thepoliticaleconomyofedmundburke;
6767 .Cohen, Elizabeth Storr,1946-.Daily life in Renaissance Italy /.Westport, Conn. ::Greenwood Press,.2001..0313304262 (alk. paper);0-313-30426-2.cohenelizabethstorr/dailylifeinrenaissanceitaly;
6768 .Vajanský, Svetozár Hurban,.Sobrané diela Svetozára Hurbana Vajanského Sv. III..Turčiansky Sv. Martin:Kníhtlačiarensky účastinársky spolok.1907..vajanskysvetozarhurban/sobranespisy;
6769 .Geary, David C.,1957-.The origin of mind :.Washington ::American Psychological Association,.2005.1-59147-181-8.gearydavid/origin;
6770 .Ladislav, Benyovszky.Filosofická propedeutika-diel 1.:SOFIS.1999.80-902439-8-3.benyovszky/propedeutika;
6771 ..The origins of World War I /.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2003..0521817358;0-521-81735-8.hamiltonrichard/origins;
6772 .Mello, Anthony de.Rozlámať okovy.:.2000??..melloanthony/rozlamat;
6773 .Desmond, Kathleen Kadon.Ideas about art /.Chichester, West Sussex ;; Malden, MA ::Wiley-Blackwell,.2011..9781405178839 (hardback); 9781405178822 (pbk.);978-1-4051-7883-9.desmondkathleenkadon/ideasaboutart;
6774 ..Orientalismandconspiracy.London ::I.B.Tauris,.2011...azmsadiqjalal/orientalism;
6775 ..Moses Mendelssohn\'s metaphysics and aesthetics /.Dordrecht [The Netherlands] ;; New York ::Springer,.2011..9789400724501; 9400724500;978-94-007-2450-1.munkreinier/mosesmendelssohnsmetaphysicsandaesthetics;
6776 .Millman, Dan.Cesta pokojamilovného bojovníka. Aquamarin:Bratislava.1993.80-85592-04-5.millmandan/cesta;
6777 .Flaschel, Peter,1943-.The macrodynamics of capitalism :.London ::Springer,.2009..9783540879312 (hbk.);3540879315 .flaschelpeter/themacrodynamicsofcapitalism;
6778 .Alexander, Sergejevič Puškin.Eužen Oněgin.:Odeon.1987..puskinalexandersergejevic/oneg;
6779 .Stanislaw, Lem.Bajky robotů.:Laser.2002.80-7193-113-6.lemstanislaw/bajkyrobotu;
6780 .Szczerbiak, Aleks..Poles together? :.New York ::Central European University Press,.2001..9639241237 (cloth);963-9241-23-7.szczerbiakaleks/poles;
6781 .Hopko, Vasiľ.Kristus v nás : Rozjímania o Eucharistii.Prešov:Petra.2005.80-89007-56-2.hopkovasil/kristus;
6782 .Bačinský, J..Dolná Tižina, 200 rokov farnosti.:OÚ- Dolná Tižina.2005..bacinskyj/rokov;
6783 .Kenny, Anthony,1931-.Aquinas on mind.London ;; New York ::Routledge,.1993...kennyanthony/aquinasonmind;
6784 ..Political journalism :.London ;; New York ::Routledge,.2002..0415258138;0-415-25813-8.kuhnraymond/politicaljournalism;
6785 .Baštecká, Bohumila.Základy klinické psychologie.Praha:Portál.2001.80-7178-550-4.basteckabohumila/zakladyklinickepsychologie;
6786 ..Nancy Cartwright\'s philosophy of science /.:.1995??.978-0-415-88392-4; 978-0-415-38600-5; 978-0-203-89546-7; 0415386004.hartmann/nancy;
6787 .Bělohlávek, František.Jak řídit a vést lidi : testy.Praha:Computer Press.2003.80-7226-308-0.belohlavekfrantisek/jakriditavestliditesty;
6788 .Henderson, David..The role of business in the modern world :.London ::Institute of Economic Affairs,.2004..0255365489;0-255-36548-9.hendersondavid/role;
6789 .Matějček, Zdeněk.Dyslexie.Praha:Státní pedagogické nakl..1988..matejcekzdenek/dyslex;
6790 ..Gateway to the great books..Chicago ::Encyclopaedia Britannica,.1963..hutchins/gateway;
6791 .Sepešiová, Mária.Koniec, alebo začiatok?.Bratislava :Eko-Konzult.2004.80-8079-010-8.sepasiovamaria/koniecalebozaciatok;
6792 .Mantzavinos, Chrysostomos..Naturalistic hermeneutics.New York ::Cambridge University Press,.2005..0521848121.mantzavinoschrysostomos/naturalistichermeneutics;
6793 .Mitrovský, Milan Thomka,.Pani Heléne.Bratislava:SVKL.1957..mitrovskymilan/panihelene;
6794 .McCloskey, Deirdre N..Bourgeois dignity.Chicago ;; London ::University of Chicago Press,.2010...mccloskeydeirdren/bourgeoisdignity;
6795 .Otto, Kaiser.Odkaz alexandrijských Židů :; úvod do deuterokanonických knih Starého zákona.:Vyšehrad.2006.80-7021-592-5.kaiserotto/odkaz;
6796 .Kišš Igor.Teologický odkaz chápania krstu v ranej cirkvi.:.2000?..kissigor/teologickyodkazkrstu;
6797 .Moorman, John R. H.1905-1989..A history of the Franciscan order :.Chicago, Ill. ::Franciscan Herald Press,.1988..0819909211;0-8199-0921-1.moormanjohnrh/ahistoryofthefranciscanorder;
6798 .Novak, Michael..On corporate governance :.Washington, D.C. ::American Enterprise Institute Press,.1997..0844770825;0-8447-7082-5.novakmichael/oncorporategovernance;
6799 ..The history of western philosophy of religion..Durham ::Acumen,.2009.978-1-84465-224-2; 978-1-84465-181-8.oppygrahamrobert/thehistoryofwesternphilosophyofreligion;
6800 .Benson, Robert Hugh, 1871-1914 - autor.Neviditelné světlo.:Brno :.1997.80-86118-05-3.bensonrh/nevid;
6801 .Pollio, Howard R..The Phenomenology of Everyday Life /.Cambridge ::Cambridge University Press,.1997.0-521-46205-3 :.polliohowardr/thephenomenologyofeverydaylife;
6802 .Reid, Thomas,1710-1796.Essays on the active powers of man.Edinburgh ::Edinburgh University Press,.2010..reidthomas/essaysontheactivepowersofman;
6803 ..Encyclopedia of public relations..Thousand Oaks ::Sage Publications,.2005.0-7619-2733-6.heathrobertl/encyclopediaofpublicrelations;
6804 ..Approaches to metaphysics.Boston ::Kluwer Academic Publishers,.2004..140202181X .sweetwilliam/approachestometaphysics;
6805 .Velmans, Max..Understanding consciousness /.London ::Routledge,.2000..0-415-22492-6.velmansmax/understandingconsciousness;
6806 .Wright, John P..Hume\'s \"A Treatise of Human Nature\" :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2009.978-0-521-54158-9 (brož.); 978-0-521-83376-9 (váz.).wrightjohnp/humesatreatiseofhumannature;
6807 ..Acta Apostolicae Sedis A. 1965.Rím:.1965..actaapostolicaesedis/acta;
6808 .Talisse, Robert B..Democracy and moral conflict /.Cambridge, UK ;; New York ::Cambridge University Press,.2009..9780521513548; 0521513545;978-0-521-51354-8.talisserobertb/democracyandmoralconflict;
6809 .Mullen, Roderic L..The expansion of Christianity.Leiden ;; Boston, Mass. ::Brill,.2004..mullenrodericl/theexpansionofchristianity;
6810 .Loránt, Tilkovszky.Južné Slovensko v rokoch 1938-1945.:Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1972..tilkovszkyl/juzne;
6811 .Senčík, Štefan, SJ.Na ceste za väčšou dokonalosťou. SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-006-8.sencikstefan/naceste;
6812 .Evagrius Ponticus.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..evagrius/1nezaradene;
6813 .Liguori, Alfonso Maria de,.Cesta lásky. Michal Vaško:Prešov.1997.80-7165-093-5.liguorialfonz/cestalasky;
6814 .Kralik, Oldřich.Nejstarší legendy přemyslovských Čech.Praha:Vyšehrad.1969.80-85243-24-5.kralikoldrich/legendy;
6815 ..Kľúč do neba.Vimperk:nakl. J. Steinbrenner.1921..steinbrenner/kluc;
6816 .Georges, Simenon.Maigret má strach; Maigretova dýmka.:Československý spisovatel.1979..simenong/strach;
6817 .Kadeřávek, Eugen,1840-1922.Filosofie křesťanská, porovnána s některými filosofiemi nového věku.V Olomouci ::F. Slavík,.1884..kaderavekeugen/filosofiekrestanska;
6818 .John, Steinbeck.Toulavý autobus.:Mladá fronta.1966..steinbeckjohn/toulavy;
6819 .Spáčil, Bohumil,1875-1950.Ze života přátel Krista Pána :.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl,.1933..spacilbohumil/zezivotapratelkristapana;
6820 .Žák, Emanuel,1863-1943.Volné kapitoly o náboženství :.:.1920??..zakemanuel/volnekapitoly;
6821 .Skála, Václav.Katolíci za války :.Hradec Králové ::Tiskové družstvo,.1919..skalavaclav/katolici;
6822 .Ústredná katolícka kancelária v Bratislave.Všetkej chvály najhodnejšia.Košice:Verbum.1947..ustredna/vsetkej;
6823 .Pius1857-1939.Breviarium romanum ad usum cleri basilicae Vaaticanae autoritate ac munificentia Pii Papae XI. editum..Romae ::Typis Vaticanis,.1925..katolickacirkev/breviarum;
6824 ..Pontificale romanum Clementis VIII. ac Urbani VIII..:.1823..katolickacirkev/pontifikal;
6825 .Studer, Basil,(1925-).Trinity and incarnation :.Collegeville, Minn. ::Liturgical Press,.1993..0814655068 .studerbazil/trinity;
6826 .Gallagher, Eugene V..The new religious movements experience in America.Westport, Conn. ::Greenwood Press,.2004..0313328072 .gallaghereugene/newreligiosmovements;
6827 .Stork, Alois,1878-1970.Z duchovného života.Trnava:Posol Božského Srdca.1942..storkalois/zduchovneho;
6828 .Dr. Pavel Škrabal O.P..Evangelia. Rím: KŘESŤANSKÁ AKADEMIE studijní ústav Cyrilometodějské ligy akademické.1951..skrabalpavel/evangelia;
6829 .Arnsperger, Christian,1966-.Critical political economy :.New York ::Routledge,.2008..0415446309 (hbk.);020393198X (ebk.);9780415446303 (hbk.);9780203931981 (ebk.).arnspergerchristian/critical;
6830 ..Encyclopedia of American industries.Detroit, Mich. [u.a.]:Thomson/Gale.2005.0787690619;9780787690618.pearcelynnm/encyclopedia;
6831 .Von Mises, Ludwig,1881-1973..Interventionism.Indianapolis, Ind. ::Liberty Fund, Inc.,.2011..9780865977389 (hardcover : alk. paper);9780865977396 (pbk. : alk. paper);9781614878919 (e-book).vonmisesludwig/interventionism;
6832 .Tisdall, Jon..Improve your chess now.London ::Cadogan Chess,.1997..1857441567.tisdallljon/improve;
6833 ..Probability & statistics for engineers & scientists..Upper Saddle River, N.J. ::Pearson Prentice Hall,.2007..0132047675 (Pearson International ed.).walpoleronalde/probability;
6834 .Fontinell, Eugene..Self, God, and immortality :.New York ::Fordham University Press,.2000..0823220702 (hardcover);0823220710 .fontinelleugene/self;
6835 ..The encyclopedia of literary and cultural theory.Chichester ::Wiley-Blackwell,.2011.978-1-4051-8312-3.ryanmichael/theencyclopedia;
6836 .Swinburne, Richard..Was Jesus God?.New York ::Oxford University Press,.2008...swinburnerichard/was;
6837 ..Beyond metaphysics?.Amsterdam ::Rodopi,.2010...faberroland;
6838 .Ernest, Paul..The philosophy of mathematics education.New York ::Falmer Press,.1991...ernestpaul/thephilosophy;
6839 .Auel, Jean M. - (Jean Marie), 1936- - autor.Děti země. |n 2, |p Údolí plavých koní.:V Praze :.2001.80-242-0540-8.auelovajean/udoli2;
6840 .Foucault, Michel,1926-1984.The Order of Things :.New York ::Vintage Books,.1994.0-679-75335-4 (Brož.).foucaultmichel/theorder;
6841 .Kretzmann, Norman.The Cambridge companion to Aquinas.New York ::Cambridge University Press,.1993.0-521-43195-6.kretzmannnorman/thecambridge;
6842 .Moberly, R. W. L..The Bible, theology, and faith :.New York ::Cambridge University Press,.2000.978-0-521-77222-8 (váz.);978-0-521-78646-1.moberlyrwl/thebible;
6843 .Hartin, P. J..James of Jerusalem :.Collegeville, Minn. ::Liturgical Press,.2004..0814651526 (pbk. : alk. paper).hartinpatrickj/jamesofjerusalem;
6844 ..Flight of the Gods :.New York ::Fordham University Press,.2000.0-8232-2035-4 (brož.);0-8232-2034-6.bulhofilsenina/flight;
6845 .Shanddaramon,1959-.Self-initiation for the solitary witch :.Franklin Lakes, NJ ::New Page Books,.2004..1564147266 .shanddaramon/selfinitiation;
6846 .Eldridge, Richard Thomas,1953-.An introduction to the philosophy of art.New York ::Cambridge University Press,.2003..0521801354;052180521X (pb.).eldridgerichardthomas/anintroduction;
6847 ..Renaissance theory.New York ::Routledge,.2008..9780415960458;0415960452.elkinsjames/renaissance;
6848 .Lane, Richard J.,1966-.Fifty key literary theorists.London ::Routledge,.2006..0415338476 (hbk.);0415338484 (pbk.);0203441427 (ebk.).lanerichardj/fifty;
6849 .Kalof, Linda..Essentials of social research.New York ::McGraw Hill/Open University Press,.2008...kaloflinda/essentials;
6850 .Anderson, Poul,(1926-2001).Vítězové.Plzeň ::Laser,.2011.978-80-7193-336-6 .andersonpoul/vitezove;
6851 .Crawford, Dorothy H..Deadly companions.New York ::Oxford University Press,.2007...crawforddorothyh/deadly;
6852 .Khatab, Sayed..The political thought of Sayyid Qutb :.New York ::Routledge,.2006..9780415375962 (hardback);0415375967 .khatabsayed/thepolitical;
6853 .Young, Tory.Studying English literature :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2008.978-0-521-86981-2 (hbk.);978-0-521-69014-0 .youngtory/studying;
6854 .Losang Tsephel,.Paths and grounds of Guhyasamaja according to Arya Nagarjuna.Dharamsala ::Library of Tibetan Works and Archives,.1995..8185102945.losangtsephelgeshey/patsandgroundsofguhyasamaja;
6855 .Morford, Mark P. O.,1929-.Classical mythology.New York ; London ::Longman,.1985.0-582-28541-0.morfordmarkpo/classicalmythology;
6856 .Dickey, Eleanor..Latin forms of address.New York ::Oxford University Press,.2002...dickeyeleanor/latinformsofadress;
6857 .Tyerman, Christopher..The Crusades.New York ::Oxford University Press,.2005..9780191517501;0192806556 (alk. paper);9780192806550.tyermanchristopher/thecrusades;
6858 .Stock, Brian.Augustine\'s inner dialogue :.New York, USA ::Cambridge University Press,.2010.978-0-521-19031-2 .stockbrian/augustinesinnerdialogue;
6859 ..Regna and gentes :.Boston ::Brill,.2003.90-04-12524-8.goetzhanswerner/regnaandgentes;
6860 .Seaby, H. A..Roman silver coins..London ::Seaby,.1968..seabyha/roman;
6861 .Tom, Clancy.Tygří zuby.:BB art.2004.80-7341-262-4.clancytom/tygrizuby;
6862 .Connelly, Michael,(1956-).Zrušený rozsudek.Ostrava ::Domino,.2011.978-80-7303-640-9.connellymichael/zrusenyrozsudek;
6863 .Levine, Joseph.Purple haze :.New York ::Oxford University Press,.2001..levinejoseph/purple;
6864 .Deaver, Jeffery, 1950-.Příští oběti.:Ostrava :.2010.978-80-7303-524-2.deaverjeffery/pristiobeti;
6865 .Tsutomu, Shimomura.Poľovačka na Kevina.:Archa.1996.80-7115-128-9.tsutomushimomura/polovacka;
6866 .Davis, Wayne A.,1951-.Meaning, expression, and thought.New York ::Cambridge University Press,.2003...daviswayne/meaningexpressionandthought;
6867 .Caputo, John D..The prayers and tears of Jacques Derrida :.Indianapolis ::Indiana University Press,.1997.0-253-33268-0 (cloth.);0-253-21112-3 .caputojohn/theprayersandtearsofjacquesderrida;
6868 .Beljajev, Aleksandr Romanovič,1884-1942.Génius zkázy /.Praha ::Lidové nakladatelství,.1970..beljajevalexanderromanovic/geniusskazy;
6869 ..The Oxford handbook of contextual political analysis /.Oxford ::Oxford University Press,.2006.0-19-927043-0 (váz.); 978-0-19-954844-6 (brož.).goodinroberte/theoxfordhandbookofcontextualpoliticalanalysis;
6870 .Brezina, Thomas, 1963- - autor;.UFO jménem Amadeus.:Praha :.2001.80-00-00929-3.brezinathomas/ufojmenemamadeus;
6871 .Nicole, De Buron.Miláčik, počúvaš ma?.:Epos.1999.80-88977-02-9.buronnicole/milacikpocuvasma;
6872 .Doyle, Adrian - autor.Syn Landrua.:Brno :.1997.80-7173-599-X.doyleadrian/synlandrua;
6873 .Egan, Greg, 1961- - autor.Axiomat.:Kuřim :.1998.80-85384-29-9.egangreg/axiomat;
6874 .Berlin, Isaiah,1909-1997..Karl Marx :.New York ::Oxford University Press,.2002..0195103262 (pbk.);0-19-510326-2.berlinisaiah/karl;
6875 ..Deconstruction and pragmatism /.London ;; New York ::Routledge,.1996..0415121698; 0415121701 (pbk.);0-415-12169-8.critchleysimon/deconstruction;
6876 .Flos, František,1864-1961.Za pokladem /.Praha ::SNDK,.1960..flosfrantisek/zapokladem;
6877 .Herdt, Petrus Johannes Baptista de.Sacrae liturgiae praxis, juxta ritum romanum, in missae celebratione, officii recitatione et sacramentorum administratione servanda /.Lovanii ::Exaedebant Varelinthout fratres,.1888-1889..hardtpetrus/sacrae;
6878 .Capello, Felix M..Tractatus canonico-moralis De Sacramentis [1,2,3,4,5. kčotetek] /.Taurini ; Romae ::Domus Editorialis Marietti,.1951..capellofelixm/sacramentis;
6879 .Tomíško, Č..Žena a kněz.Baťov:Navrátil.1944..tomiskoc/zena;
6880 .Jirásek, Alois,1851-1930.Proti všetkým.Bratislava:Smena.1952..jirasekalois/protivsem;
6881 .Kutík, Josef,1923-1987.Bílá vydra na stopě /.Praha ::Albatros,.1982..kutikjozef/bvnastope;
6882 .Aleksandr, Isajevič Solženicyn.Jeden den Ivana Děnisoviče.:Academia.2000.80-200-0834-9.solzenicyn/jeden;
6883 .Batra, Raveendra N.,1943-.The new golden age :.New York ::Palgrave,.2007 ..978-1-4039-7579-9.batraraveendra/golden;
6884 .Nitobé, Inazo,1862-1933.Duše Japonska :.Praha ::Josef Pelcl,.1904..nitobeinazo/busido;
6885 ..Perspectives on human dignity.Dordrecht ::Springer,.2007..9781402062810; 1402062818; 9781402062803; 140206280X; 1281117358; 9781281117359;978-1-4020-6281-0.malpasjeff/perspectives;
6886 .Selecký, Anton.Diaľnica do pekla.Bratislava:Magnifikat.2000.80-967740-2-6.seleckyanton/dial;
6887 .Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2.cantalamessa/zivotpodvladou;
6888 .May, Karol.Sam Firegun.:GABI.1996.80-85939-05-3.maykarol/samfiregun;
6889 .Šafařík, Pavel Josef.Slowanský národopis. Praha:Vlastným nákladom.1842..safarikpaveljozef/slovanskynarodopis;
6890 ..Philosophy of science :.New York ::Routledge,.2002..0415257816 (hbk : alk. paper);0415257824 (pbk : alk. paper).balashovyuri/philosophyofscience;
6891 .Eulau, Heinz,1915-.Micro-macro dilemmas in political science :.Norman, Ok ::University of Oklahoma Press,.1996..0806128739 (alk. paper);0-8061-2873-9.eulauheinz/micro;
6892 .Black, Jeremy,1955-.Great powers and the quest for hegemony :.Abingdon ::Routledge,.2008.978-0-415-39580-9 (brož.); 978-0-415-39579-3 (váz.).blackjeremy/greatpowersandthequestforhegemony;
6893 ..Mathematical events of the twentieth century /.Berlin ::Springer,.2006.3-540-23235-4.bolibruchaa/mathematicaleventsofthetwentiehcentury;
6894 ..Following the money :.Washington, D.C. ::AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies,.2003..0815708904 (cloth : alk. paper);0-8157-0890-4.benstongeorgej/followingthemoney;
6895 .Unger, Harlow G.,1931-.Encyclopedia of American education /.New York ::Facts On File,.2007..0816068879 (hc : alk. paper); 9780816068876 (hc : alk. paper);0-8160-6887-9.ungerharlowg/encyclopediaofamericaneducation;
6896 .Ariew, Roger..Descartes among the Scholastics.Leiden ;; Boston ::Brill,.2011...ariewroger/descartesamongthescholastics;
6897 .Cohen, G. A.1941-2009..If you\'re an egalitarian, how come you\'re so rich?.Cambridge, MA ::Harvard University Press,.2000...cohenga/ifyoureanegalitarianhowcomeyouresorich;
6898 ..Vygotsky and special needs education :.London ::Continuum,.2011.978-1-4411-9858-7 (váz.); 978-1-4411-9172-4 (brož.).danielsharry/vygotskyandspecialneedseducation;
6899 .Vajanský, Svetozár Hurban,.Sobrané diela Svetozára Hurbana Vajanského Sv. 2.Turčiansky Sv. Martin:Kníhtlačiarensky účastinársky spolok.1907..vajanskysvetozarhurban/sobranespisy;
6900 .Krapka, Emil, SJ.Mysteria Regni Dei - Tajomstvá Božieho kráľovstva nazerané v Duchovných cvičeniach svätého Ignáca.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-248-1.krapkaemil/taj;
6901 .Geertz, Clifford..After the fact.Cambridge, MA ::Harvard University Press,.1995...geertzclifford/after;
6902 .Bílek, Petr A., 1962- - autor."Generace" osamělých běžců.:Praha :.1991.80-202-0263-3.bilekpetr/generace;
6903 .Mišovič, Bernard, SJ.Antológia aktuálnych textov s problematikou sociálnej náuky.Trnava:Dobrá kniha.2009..misovicbernard/antol;
6904 .Desroches, Dennis,1969-.Francis Bacon and the limits of scientific knowledge.London ;; New York ::Continuum,.2006...desrochesdennis/francisbaconandthelimitsofscientificknowledge;
6905 .Graham, Lawrence..The senator and the socialite :.New York ::HarperCollins,.2006..0060184124 (acid-free paper); 0061120790 (lg. print : acid-free paper); 9780060184124;0-06-018412-4.grahamlawrence/senator;
6906 .Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka IV. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1964..peciarstefan/ssj;
6907 .Fung, Edmund S. K..The intellectual foundations of Chinese modernity :.New York ::Cambridge University Press,.2010.978-0-521-19511-9 (váz.).fungedmundsk/theintellectualfoundationsofchinesemodernity;
6908 .Millman, Dan.Návrat pokojného bojovníka.Dolní Břežany:Sagittarius.2003.80-86270-08-4.millmandan/navrat;
6909 .Flathman, Richard E..Thomas Hobbes :.Newbury Park, [Calif.] ;; London ::Sage,.1993..0803940807; 0803940815 (pbk);0-8039-4080-7.flathmanricharde/thomashobbes;
6910 .Mario, Puzo.Kmotr.:Svoboda.1990.80-205-0159-2.puzomario/kmotr;
6911 .Lem, Stanisław, 1921-2006 - autor.Solaris.:[Praha] :.1994.80-85634-59-7.lemstanislaw/solaris;
6912 .Hoppe, Rudolf.NZ 10 List Efezanom,Kolosanom.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-461-X.hopperudolf/efez;
6913 .Kenny, Anthony,1931-..Aquinas on being.Oxford ::Clarendon Press,.2002..0198238479;0199279446 .kennyanthony/aquinasonbeing;
6914 .Kuhn, Raymond..The media in France /.London ;; New York::Routledge,.1995..0415014581 (pbk.); 041501459X;0-415-01458-1.kuhnraymond/themediainfrance;
6915 .Bays, Brandon.Cesta : praktický průvodce k uzdravení vašeho života a osvobození sebe sama.:Praha : Eminent.2007.978-80-7281-300-1.baysbrandon/cestakuzdraveni;
6916 .Hartz, Glenn A..Leibniz\'s final system :.London ::Routledge,.2007..9780415769938 (hbk.); 0415769930 (hbk.); 9780415591560 (pbk.); 0415591562 (pbk.);978-0-415-76993-8.hartzglenn/leibniz;
6917 .Earhart, H. Byron.Náboženství Japonska : mnoho tradic na jedné svaté cestě.Praha:Prostor.1998.80-85190-80-X.earhartbyron/nabozenstvijaponska;
6918 .Henderson, David..The role of business in the modern world :.London ::Institute of Economic Affairs,.2004..0255365489;0-255-36548-9.hendersondavid/role;
6919 .Matějček, Zdeněk.Jak a proč nás trápí děti.Praha:Grada.1997.80-7169-587-4.matejcekzdenek/jakaproc;
6920 .Hutchinson, Brian,1953-.G.E. Moore\'s ethical theory.Cambridge [England] ;; New York ::Cambridge University Press,.2001...hutchinsonbrian/moore;
6921 .Jacques, Bergier, Louis Pauwels.Jitro kouzelníků : úvod do fantastického realismu.:XYZ.2004.80-903399-7-2.bergierjacques/jitrokouzelniku;
6922 .Mara, Wil..Civil unrest in the 1960s :.New York ::Marshall Cavendish Benchmark,.2010..9780761440253;978-0-7614-4025-3.marawil/civilunrestinthe1960s;
6923 .Mohr, Bärbel.Objednáváme si z vesmíru : jak lehce dosáhnout splnění svých přání.Olomouc:Andragogos Ag..2006.80-7263-353-8.mohrbarbel/objednavamesizvesmiru;
6924 .McCloskey, Deirdre N..The bourgeois virtues.Chicago ::University of Chicago Press,.2006...mccloskeydeirdren/bourgeoisvirtues;
6925 .Lancaster, Brian.Judaismus.Praha:Euromedia Group.2000.80-7202-704-2.lancaster/judaizmus;
6926 .Kimplová, Tereza.Psychologie rodinného soužití. Katedra pedagogické a školní psychologie:Ostravská univerzita v Ostravě.2006..kimplovaterezia/psych;
6927 ..The theory and empirics of exchange rates.Singapore ;; Hackensack, NJ ::World Scientific,.2010...moosaimada/thetheoryandempiricsofexchangerates;
6928 .Novak, Michael..The future of the corporation /.Washington, D.C. ::AEI Press,.1996..0844770809 (pbk.);0-8447-7080-9.novakmichael/thefutureofthecorporation;
6929 ..Ancient philosophy of religion /.:.2005??.978-1-84465-681-3; 978-1-84465-679-0; 978-1-84465-220-4; 978-1-84465-181-8.oppygrahamrobert/ancientphilosophyofreligion;
6930 .Waltari, Mika.Komisár Palmu.Bratislava:Smena.1979..waltarimika/kompalmu;
6931 .Pollock, Joycelyn M.,1956-.Ethical dilemmas and decisions in criminal justice /.Belmont, CA ::Thomson/Wadsworth,.2007..0495093432;0-495-09343-2.pollockjoycelyn/ethicaldilemmasanddecisionsincriminaljustice;
6932 .Reid, Stephen,1940-.The Prentice Hall guide for college writers /.Boston ::Prentice Hall,.2011...reidstephen/theprenticehallguideforcollegewriters;
6933 ..Political parties of the world /.London ::John Harper Publishing,.2009.978-0-9556202-5-6.sagardj/politicalpartiesoftheworld;
6934 .Swift, Simon..Hannah Arendt /.London ;; New York ::Routledge,.2009..9780415425858 (hardback : alk. paper);978-0-415-42585-8.swiftsimon/hannaharendt;
6935 .Veltman, Martinus.Facts and mysteries in elementary particle physics.River Edge, NJ ::World Scientific Pub.,.2003..veltmanmartinus/factsandmysteries;
6936 ..The case for qualia.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2008..wrightedmond/thecaseforqualia;
6937 ..Acta Apostolicae Sedis A. 1966.Rím:.1966..actaapostolicaesedis/acta;
6938 .Tamanaha, Brian Z.,1957-.Failing law schools /.Chicago ;; London ::University of Chicago Press,.2012.978-0-226-92361-1.tamanahabrianz/failinglawschools;
6939 .Cunningham, Lawrence,1935-.An introduction to Catholicism /.Cambridge ;:Cambridge University Press,.2009.978-0-521-60855-8; 978-0-521-84607-3.cunninghamlawrence/anintroductiontocatholicism;
6940 .Caputo, John D..What would Jesus deconstruct? :.Grand Rapids, Mich. ::Baker Academic,.2007..9780801031366 (pbk.);0801031362 .caputojohnd/whatwouldjesusdeconstruct;
6941 .Koláček, Josef.Sv. Ján N. Neumann.:.1977..kolacekj/neumann;
6942 ..Náš každodenný chlieb. (Biblické texty).Bratislava:Cirkev bratská.1972..cirkevbratska/nas;
6943 .Evely, Louis.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..evelyluis/1nezaradene;
6944 .Anderson.Co mluví pro vzkříšení.:.1980?..andersonjnd/comluvi;
6945 .Kuraš, Stanislav.Dokumenty Krakovskej diecezy od 11. do 15. stor.:.1965..kurasstanislav/dokumenty;
6946 ..Náboženstwj Malých ditek.Békéš-Čaba:.1887..bekescaba/nabozenstvi;
6947 .Jiráni, Otakar,1879-1934.Latinská mluvnice pro střední školy..Praha ::Jednota čes. filologů,.1946..novotnyfrantisek/latinskamluvniceprostredniskoly;
6948 .Georges, Simenon.Maigret se brání.:Československý spisovatel.1985..simenong/sebrani;
6949 .Kadeřávek, Eugen,1840-1922.Je-li spor mezi vědou a vírou? /.Praha ::nákl. spis.,.1914..kaderavekeugen/jelispormezivedouavirou;
6950 .Mark, TWAIN.Dobrodružství Toma Sawyera. Dobrodružství Huckleberyho Finna.:Odeon.1976..twainmark/dobr;
6951 .Liguori, Alfonso Maria de,1696-1787.Sv. Alfonsa Marie z Liguori Pravidlo křesťanského života /.:.1905..liguorialfonsomariade/svalfonsamarie;
6952 .Žák, Emanuel,1863-1943.Potřeba náboženské výchovy mládeže /.Praha ::Kotrba,.1923]..zakemanuel/potreba;
6953 .Frant Grivec.Pravoslavi.:akademia Velehradska.1921..grivecfrant/pravoslavi;
6954 .Skála, V..Církev československá /.Hradec Králové ::Tiskové družstvo,.1920..skalav/cirkev;
6955 .Riquet Michel.Kresťan voči zrúcaninám.:.1947..riquetm/krestan;
6956 ..BREVIARIUM ROMANUM EX DECRETO Sacrosancti CONCILII TRIDENTINI restitutum, S. PII V. PONTIFICIS MAXIMI JUSSU EDITUM, CLEMENTIS VIII.andURBANI VIII. Auctoritate recognitum, CUM OFFICIIS SANCT.:.1732..katolickacirkev/breviarum;
6957 .Hans Hümmeler.Hrdinovia a svätci.:.2012..hummelerhans/hrdinovia;
6958 .Šumšal, Jaroslav,(1905-1942).Rubín Moravy, blahoslavený Jan Sarkander.Olomouc ::Profesoři bohosloveckého učiliště řádu dominikánského,.1934..sumsalj/blahoslaveny;
6959 ..A companion to ancient Egypt.Malden, Mass. ::Wiley-Blackwell,.2010..9781405155984 (hardcover : alk. paper);1405155981 (hardcover : alk. paper).lloydab/companion;
6960 .Livingston, Paisley,1951-.Art and intention :.Oxford ::Clarendon Press,.2005.0-19-920429-2.livingstonp/art;
6961 .Bahounek, Tomáš Jiří.Filozofie náboženství.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..bahounektomas/filozofie;
6962 .Bloomer, Aileen,1947-.Introducing language in use :.London ::Routledge,.2005..0415291798 (pbk.);041529178X.bloomeraileen/introducing;
6963 .Fodor, Jerry A..In critical condition :.Cambridge, Mass. [u.a.]:The MIT Press.1998.0262061988;026256128X .fodorjerrya/incritical;
6964 .Fensel, Dieter,1960-.Problem-solving methods :.Berlin ::Springer,.2000.3-540-67816-6.fenseldieter/problemsolving;
6965 .Harwood, T. Mark.Self-Help in Mental Health.New York, NY [u.a.]:Springer.2010.9781441910998;9781441910981.harwoodtmark/selfhelp;
6966 .Feibel, Werner..The encyclopedia of networking.Alameda, CA ::Sybex,.1996..0782118291.feibelwerner/theencyclopedia;
6967 .Borwein, Jonathan M..A dictionary of real numbers.Pacific Grove, Calif. ::Brooks/Cole Pub. Co.,.1990..0534128408.borweinjonathan/adictionary;
6968 .Blackburn, Simon.Ethics :.Oxford ::Oxford Univ. Press,.2003.0-19-280442-1.blackburnsimon/ethics;
6969 .Auel, Jean M.(1936-).Děti země..V Praze ::Knižní klub,.2001.80-242-0502-5.auelovajean/ulovcu1;
6970 .Adamson, Peter.Arabic philosophy.Cambridge ::Cambridge University Press,.2005.978-0-521-52069-0 (pbk.);978-0-521-81743-1 (hbk.); 0-521-81743-9; 0-521-52069-X.adamsonpeter/arabic;
6971 .Bynum, Caroline Walker..Jesus as mother :.London ::University of California Press,.1982..0520041941 (hardback);0520052226 .bynumcarolinewalker/jesus;
6972 ..John, Jesus, and history..Atlanta ::Society of Biblical Literature,.2007.978-1-58983-293-0.andersonpauln/john2;
6973 ..Interpreting Aristotle\'s Posterior analytics in late antiquity and beyond.Boston ::Brill,.2010.978-90-04-20127-9.haasfransajde/interpreting;
6974 .Shaw, Gregory.Theurgy and the soul :.Pennsylvania ::Pennsylvania State University Press,.1995.0-271-01437-7.shawgregory/theurgy;
6975 .Luxemburg, Rosa,1871-1919..The accumulation of capital.New York ::Routledge,.2003..0415304458 .luxemburgrosa/theaccumulation;
6976 .Cummings, Nicholas A..Eleven blunders that cripple psychotherapy in America :.New York, NY ::Routledge,.2008.978-0-415-98963-3.cummingsnicholasa/eleven;
6977 .McLure, Roger.The philosophy of time :.New York ::Routledge,.2005.0-415-33178-1.mclureroger/thephilosophy;
6978 .Deacy, Susan.Athena.New York ::Routledge,.2008.978-0-415-30066-7 (pbk. : alk. paper) :;978-0-415-30065-0.deacysusan/athena;
6979 .Kane, Michael,1966-.Modern men.New York ::Cassell,.1999...kanemichael/modern;
6980 .Anderson, Poul,(1926-2001).Hvězdy jsou jako oheň.[Praha] ::Classic,.2003.80-86707-05-9.andersonpoul/hviezdyjsoujakohen;
6981 .Barrow, John D.,1952-.New theories of everything.New York ::Oxford University Press,.2007...barrowjohnd/new;
6982 .Kimmerling, Baruch..Clash of identities.New York ::Columbia University Press,.2008...kimmerlingbaruch/clash;
6983 .Young, John W.,1957-.Twentieth-century diplomacy :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2008.978-0-521-83916-7.youngjohnw/twentiethcentury;
6984 ..Encyclopaedia of the Qur\'án..Köln ::Brill,.2001.90-04-11465-3.mcauliffejanedammen/encyclopaediaofthequran1;
6985 .Morley, Neville,1969-.Trade in classical antiquity.Cambridge ::Cambridge University Press,.2007.978-0-521-63279-9.morleyneville/tradeinclassicalantiquity;
6986 .Diessel, Holger..Demonstratives.Philadelphia ::J. Benjamins,.1999...diesselholger/demonstratives;
6987 .Lim, Timothy H..The Dead Sea scrolls.New York ::Oxford University Press,.2005..9780191517532;0192806599 .limtimothyh/thedeadseascrolls;
6988 ..Hispania in late antiquity.Boston, Mass. ::Brill,.2005...bowes/hispaniainlateantiquity;
6989 .Fischer, Robert.Lynch : temné stránky duše.Brno:Jota.2006.80-7214-433-2.frederikpohl/velmistri;
6990 .Tom, Clancy.Válka Orlů.:BB/art.2007.978-80-7381-058-0.clancytom/vlakaorlu;
6991 .Žamboch, Miloslav.Povídky.:.2014..zambochmiroslav/povidky;
6992 .Connelly, Michael, 1956- - autor.Básník.:Praha :.2001.80-7257-396-9.connellymichael/basnik;
6993 .Mishlove, Jeffrey.Roots of Consciousness. With an Appendix by Saul-Paul Sirag. Revised Edition.Tulsa ::Council Oak Books,.1993..mishlovejeffrey/roots;
6994 .Deaver, Jeffery.Priznanie. .Bratislava :Ikar.2010.978-80-551-2489-6.deaverjeffery/priznanie;
6995 .Troska, J. M..Kapitán Nemo 1.:Sfinga.1992.80-85491-01-X.troskajm/nemo1;
6996 .Glock, Hans-Johann,1960-.What is analytic philosophy?.Cambridge ::Cambridge University Press,.2008..9780521872676 (hbk.);0521872677 (hbk.);9780521694261 (pbk.);0521694264 .glockhansjohann/whatisanalyticphilosophy;
6997 .Kripke, Saul A.,1940-.Wittgenstein on rules and private language :.Cambridge ::Harvard University Press,.1998.0-674-95401-7.kripkesaul/ wittgensteinonrulesandprivatelanguage;
6998 .Beljajev, Aleksandr Romanovič,1884-1942.Hlava profesora Dowella /.Praha ::Svět sovětů,.1967..beljajevalexanderromanovic/hlavaprofesora;
6999 .Gilbert, Margaret..A theory of political obligation.Oxford :; New York ::Clarendon Press ;; Oxford University Press,.2006...gilbertmargaret/atheoryofpoliticalobligation;
7000 .Brezina, Thomas, 1963-.Záhada sněžné příšery.:Praha :.2009.978-80-00-02326-7.brezinathomas/zahadasnezneprisery;
7001 .Nicole, De Buron.Si šťastná, tak už nefňukaj.:H & H.1998.80-88700-42-6.buronnicole/sistastnatakuznefnukaj;
7002 .Čala, Antonín,1907-1984.Sv. Albert Veliký, vědec a učitel církve /.Olomouc ::Vítězové :; Dominikánská Edice Krystal,.1939..calaantonin/albert;
7003 .Doyle, Adrian - autor.Pět dnů smrti.:Brno :.1997.80-7173-632-5.doyleadrian/petdnu;
7004 .Doris, Egan.Branou z Ivory.:Laser.1993.80-85601-51-6.egandoris/branou;
7005 .Basil Veliký,330-379.Traité du Saint-Esprit /.Paříž ::Cerf,.1945..basilveliky/traite;
7006 .Bernstein, Richard J.,1932-.Beyond Objectivism and Relativism :.Philadelphia ::University of Pennsylvania Press,.1983..bernsteinrichard/objectivism;
7007 .Cutrofello, Andrew,1961-.Continental philosophy :.London ::Routledge,.2005..0415242088 (hbk. : alk. paper);9780415242080 .cutrofelloandrew/philosophy;
7008 .Flos, František,1864-1961.V bažinách argentinských :.Praha ::F. Kosek,.1947..flosfrantisek/vbazinach;
7009 .Belorgey, Godefroid.The practice of mental prayer.Westminster, Md.:Newman Press.1952..belorgey/practice;
7010 .Doronzo, Emmanuel,1903-.De baptismo et confirmatione..Milwaukee,:Bruce.1947..doronzoemmanuel/debaptismo;
7011 .Jirásek, Alois,1851-1930.Zahořanský hon a jiné :.V Praze ::J. Otto,.1894..jirasekalois/povidky;
7012 .Kutík, Josef,1923-1987.Bílá vydra na vlčí stezce /.Praha ::Albatros,.1985..kutikjozef/bvnavlci;
7013 .Ludvík, Souček.Případ baskervillského psa. a.s.:Baronet.2003.80-7214-570-3.soucekludvik/pripad;
7014 .Batra, Raveendra N.,1943-.The new golden age :.New York ::Palgrave,.2007 ..978-1-4039-7579-9.batraraveendra/golden;
7015 .Lévi, Eliphas,1810-1875.Kniha zasvěcení /.Praha ::Universalia, společnost čsl. hermetiků,.1936..levielifaz/kniha;
7016 .Margolis, Joseph,1924-.Moral philosophy after 9/11 /.University Park, Pa. ::Pennsylvania State University Press,.2004..027102447X (hbk.);0-271-02447-X.margoliajoseph/moral;
7017 .Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Žilina:OFSETA - print.1998.80-967755-2-9.virdzekhumbert/rozj0;
7018 .Nola, Robert..Theories of scientific method.Stocksfield [England] ::Acumen,.2007...sankeyhoward/theories;
7019 .Cleese, John.Život a jak v něm zůstat naživu : zábavné lekce z psychoterapie.Praha:Portál.2000.80-7178-282-3.cleesejohn/zivotajak;
7020 .May, Karol.Střet bez předsudků.:Návrat.1997.80-7174-399-2.maykarol/ztratenysyn;
7021 .Ball, Philip,1962-.Curiosity :.Chicago ;; London ::University of Chicago Press,.2013.978-0-226-04579-5.ballphilip/curiosity;
7022 .Dawkins, Richard,1941-.A devil\'s chaplain :.Boston ::Houghton Mifflin Co.,.2003..0618335404;0-618-33540-4.dawkinsrichard/devils;
7023 .Bolstad, William M.,1943-.Introduction to Bayesian statistics /.Hoboken ::John Wiley,.2007.978-0-470-14115-1.bolstadwilliamm/introductiontobayesianstatistics;
7024 ..The Brontes /.New York ::Bloom\'s Literary Criticism,.2008..9781604131369 (hbk. : alk. paper); 1604131365;978-1-60413-136-9.bloomharold/thebrontes;
7025 .Van Parijs, Philippe,1951-.Linguistic justice for Europe and for the world /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2011.978-0-19-920887-6.vanparijsphilippe/linguisticjusticeforeuropeandfortheworld;
7026 ..The rise of the market :.Cheltenham ::Elgar,.2004.1-84376-725-2.sawyermalcolm/theriseofthemarket;
7027 .Joel, Levy.Tajné dějiny.:Metafora.2007.978-80-7359-084-0.levyjoel/tajnedejiny;
7028 .Cohen, Robert S..Felix Kaufmann\'s theory and method in the social sciences /.:.1995??.9783319028446;978-3-319-02844-6.cohenroberts/felixkaufmannstheoryandmethodinthesocialsciences;
7029 .Danoff, Brian..Educating democracy.Albany ::State University of New York Press,.2010...danoffbrian/educatingdemocracy;
7030 .Vajanský, Svetozár Hurban,.Sobrané diela Svetozára Hurbana Vajanského Sv. 1.Turčiansky Sv. Martin:Kníhtlačiarensky účastinársky spolok.1907..vajanskysvetozarhurban/sobranespisy;
7031 .Geertz, Clifford..Available light.Princeton, N.J. ::Princeton University Press,.2000...geertzclifford/available;
7032 .Wittgenstein, Ludwig.Filozofické skúmania.Bratislava:Pravda.1979..wittgensteinludvig/filskumania;
7033 .Pospíšilová, Ludmila Jana.FRantiškánské povolání.:.2000??..pospisilovaludmilajana/frantpovolani;
7034 ..Proof, logic, and formalization.New York ::Routledge,.1992...detlefsenmichael/prooflogicandformalization;
7035 .Gram, Moltke S..The transcendental turn :.Gainesville ::University Presses of Florida,.1984.0813007879;0-8130-0787-9.grammoltke/transcendental;
7036 .Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka V. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1965..peciarstefan/ssj;
7037 .Fung, Yu-Lan.A short history of chinese philosophy /.[S.l. ::s.n.],.1948..fungyulan/ashorthistoryofchinesephilosophy;
7038 .Ruiz, Miguel.Čtyři dohody-pracovní kniha : Pracovní kniha.:Praha : Pragma.2000.80-7205-925-4.ruizmiguel/ctyri;
7039 .Fleischacker, Samuel..What is enlightenment? /.London ::Routledge,.2013..9780415486064 (hbk.) :; 0415486068 (hbk.) :; 9780415497817 (pbk.) :; 0415497817 (pbk.) :;978-0-415-4.fleischackersamuel/whatisenlightenment;
7040 .Mario, Puzo.Poslední kmotr.:Ikar.1998.80-7202-167-2.puzomario/poslednikmotr;
7041 .Stanislav, Lem.Pánův hlas.:Svoboda.1981..lemstanislaw/panuvhlas;
7042 .Hromník, Milan, SJ.Sila veriacich žien a matiek.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-541-3.hromnikmilan/sila;
7043 .Misál, Stanislav.Život a dielo Mons. ThDr. Štefana Nahálku.Levoča:Milan Tejbus - MTM.2004.80-89187-00-5.misalstanislav/zivot;
7044 .Kenny, Anthony,1931-.From Empedocles to Wittgenstein.Oxford :; New York : Oxford University Press,:Clarendon Press ;.2008...kennyanthony/fromempedoclestowittgenstein;
7045 ..General philosophy of science :.Amsterdam ::Elsevier,.2007.978-0-444-51548-3 (váz.).kuiperstheoaf/generalphilosophyofscience;
7046 .Bednařík, Aleš.Riešenie konfliktov : príručka pre pedagógov a pracovníkov s mládežou.Bratislava:Centrum prevencie a riešenia konfliktov.2001.80-968095-4-7.bednarikales/rieseniekonfliktovprirucka;
7047 ..The Harvard sampler.Cambridge, Mass. ::Harvard University Press,.2011...shephard/harvard;
7048 .Earhart, H. Byron.Náboženství Japonska : mnoho tradic na jedné svaté cestě.Praha:Prostor.1999.80-7260-000-1.earhartbyron/nabozenstvijaponska;
7049 .Henderson, David K.,1954-.The epistemological spectrum :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2011..9780199608546; 0199608547;978-0-19-960854-6.hendersondavid/spectrum;
7050 .Matějček, Zdeněk.O rodině vlastní,nevlastní a náhradní : Rádci pro rodiče a vychovatele.:Praha : Portál.1994.80-85282-83-6.matejcekzdenek/orodine;
7051 .Hutchinson, Allan C.,1951-.Is eating people wrong? :.:.2005??.978-0-521-18851-7; 978-1-107-00037-7.hutchinsonallan/eating;
7052 .Marrewa, Al.Nenechte si ubližovat.Praha:Portál.2002.80-7178-510-5.marrewaal/nenechtesiublizovat;
7053 .Marcel, Gabriel,1889-1973.The Mystery of Being..:.2005??..marcelgabriel/themysteryofbeing;
7054 .Mohr, Bärbel.Vesmírný objednávkový servis : co je třeba udělat, aby se náš život naplnil zázraky.s.l.:Anag.2007.978-80-7263-407-1.mohrbarbel/vesmirnyobjednavkovyservis;
7055 .McCord, Norman..British history 1815-1914.Oxford ::Oxford University Press,.2007...mccordnorman/britishhistory1815-1914;
7056 .Lesný, Vincenc.Buddhismus.Praha:Samec.1948..lesnyvincenc/buddhizmus;
7057 .Kinkor, Jiří.Hayekova cesta do otroctví.:Berlet Advertising & Graphic Design Pty Ltd.2000.0 9578399 0 1.kinkorjiri/hayekovacesta;
7058 .Moots, Glenn A..Politics reformed.Columbia ::University of Missouri Press,.2010...mootsglenna/politicsreformed;
7059 .Novak, Michael..The fire of invention, the fuel of interest :.Washington, D.C. ::AEI Press,.1996..0844770817;0-8447-7081-7.novakmichael/thefireofinventionthefuelofinterest;
7060 ..The history of western philosophy of religion..Durham ::Acumen,.2009.978-1-84465-224-2; 978-1-84465-181-8.oppygrahamrobert/thehistoryofwesternphilosophyofreligion;
7061 .Lai, Karyn,(1964-).An introduction to Chinese philosophy.New York ::Cambridge University Press.2008..978-0-521-60892-3; 9780521846462; 0521846463;9780521608923; 0521608929.laik/anintro;
7062 .Pollock, Ethan,1969-.Stalin and the Soviet Science Wars /.Princeton, N.J. ::Princeton University Press,.2006..0691124671 (cloth : alk. paper); 9780691124674 (cloth : alk. paper);0-691-12467-1.pollockethan/stalinandthesovietsciencewars;
7063 .Reid, Jasper William,1972-.The metaphysics of Henry More /.Dordrecht ;; New York ::Springer,.2012.978-94-007-3987-1 (váz.); 978-94-007-3988-8 (eBook).reidjasperwilliam/themetaphysicsofhenrymore;
7064 .Said, Edward W..Representations of the intellectual : the 1993 Reith Lectures /.New York ::Vintage,.1996..9780679761273; 0679761276;978-0-679-76127-3.saidedwardw/representationsoftheintellectual;
7065 ..The Routledge companion to philosophy of psychology.London ;; New York:Routledge.2009.9780415396325 (viaz.); 978020387913 (elektron.); 978-0-415-39632-5; 978-0-203-8791-3.symonsjohn/theroutledgecompaniontophilosophyofpsychology;
7066 .Venkatesh, Santosh S.,1959-.The theory of probability /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2013.978-1-107-02447-2.venkateshsantoshs/thetheoryofprobability;
7067 ..Collective actions :.:.2005??.9781107021549 (hardback);978-1-107-02154-9.wrbkastefan/collectiveactions;
7068 ..Acta Apostolicae Sedis A. 1967.Rím:.1967..actaapostolicaesedis/acta;
7069 .Tanaka, Koji..Paraconsistency :.New York ::Springer,.2012..9789400744370;978-94-007-4437-0.tanakakoji/paraconsistency;
7070 .McGrath, Alister E.,1953-.The open secret.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2008..mcgrathalister/theopensecret;
7071 .Lacko, Martin.Z prameňov k dejinám 1. Slovenskej republiky 1939-1945.Trnava:Univerzita sv. Cyrila a Metoda.2005.80-89220-01-0.lackomartin/zpramenov1;
7072 .Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X.montanavictoria/nebojtesa;
7073 .Tertulián.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..tertullianus/1nezaradene;
7074 .Augustyn, Jozef.Reč na hore.:.2001?..augustynjozef/rec;
7075 .Plhoň, Jiří.Confiteor. USPO:Bratislava.1998.80-88717-31-0.plhonjiri/confiteor;
7076 .Zillmer, Hans.Evoluce-podvod století : neandrtálci a další podvrhy lidských dějin,potlačovaná fakta,zakázané důkazy.V Praze:Knižní klub.2006.80-242-1731-7.zillmerh/evoluce;
7077 ..Mnoho vozov.:.1941[s.a.]..slovenskystat/mnoho;
7078 .Simenon, Georges, 1903-1989 - autor.Maigret a zámecký pán.:Praha :.1993.80-901083-9-3.simenong/zamecky;
7079 .Kratochvíl, Josef,1876-1968.Věda a víra ve filosofii středního věku /.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1920??..kratochviljosef/vedaaviravefilosofii;
7080 .Twain, Mark, 1835-1910 - autor;.Dobrodružství Huckleberryho Finna :.:Praha :.1990.80-00-00014-8.twainmark/huckle;
7081 .Anselm z Canterbury,1033-1109.Kniha rozjímání /.Brno ::Škola B. S. P.,.1873..anselmzcanterbury/kniharozjimani;
7082 .Žák, F.T.J..Soustavná katolická věrouka pro lid : 1..:Praha : Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1915..zakftj/soustavna;
7083 .Hammerstein, Ludwig von,1832-1905.Několik vynikajících katolických povah XIX. století :.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1901..hammersteinludwig/nekolik;
7084 .Slovenskí jezuiti v Kanade.Svätý Cyril a Metod.Ontario:Slov. jezuiti.1963..jezuiti/svatycyrilametod;
7085 .Catholic Church..Caeremoniale episcoporum /.Taurini :; Marietti,:.1924...catholicchurch/ceremoniale;
7086 .Bežo, Ján,.Druhá čítanka a mluvnica pre evanj. a. v. počiatočné školy /.Senica ::Bežo,.1907..bezojan/druhacitanka;
7087 .Kunický, Josef,(1915-1969).Metropolita Josef Veljamin Rutský, bojovník za Unii.Olomouc ::Vítězové,.1938..kunickyj/metropolita;
7088 .Merriell, D. Juvenal(1952-).To the image of the Trinity :.Toronto ::Pontifical Institute of Mediaeval Studies,.1990..0888440960 .merrielld/image;
7089 ..Artificial intelligence today :.Berlin ::Springer,.1999.3-540-66428-9.wooldridgem/artificial;
7090 .Bahounek, Tomáš Jiří.Populární andělologie.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..bahounektomas/popularni;
7091 .Tittle, Peg,1957-.Critical thinking :.New York ::Routledge,.2011..9780415997133 (hardcover);9780415997140 (pbk.);9780203841617 (ebook).tittlepeg/critical;
7092 ..Experiments in holism.Malden, MA ::Wiley-Blackwell,.2010.9781444324433 (ebook);1444324438 (ebook);9781444324426 (ebook);144432442X (ebook).ottoron/experiments;
7093 ..Introducing literary theories :.Edinburgh ::Edinburgh University Press,.2001..0748614834 .wolfreysjulian/introducing;
7094 .Outman, James L.,1946-.Industrial Revolution..Detroit ::UXL,.2003..0787665134.outmanjamesl/industrial;
7095 .Bolton, Derek..Mind, meaning, and mental disorder :.New York ::Oxford University Press,.2003..019851560X .boltonderek/mind;
7096 .Epperly, Bruce Gordon..Process theology :.New York ::T & T Clark,.2011..9780567596697 (pbk);0567596699 (pbk);9780567632555 (hbk);0567632555 .epperlybrucegordon/process;
7097 .Force, Pierre..Self-interest before Adam Smith :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2003..0521830605.forcepierre/selfinterest;
7098 ..The encyclopedia of police science.New York ::Routledge,.2007..0415970008 (hardcover : alk. paper);9780415970006.greenejackr/theencyclopedia;
7099 .Dong, Shi-Hai..Wave equations in higher dimensions.New York ::Springer,.2011..9789400719163 (alk. paper);9400719167 (alk. paper);9789400719170 (e-ISBN).dongshihai/wave;
7100 ..A dictionary of zoology.Oxford ::Oxford University Press,.1999.0-19-280076-0.allabymichael/adictionary;
7101 .Evans, G. R..A brief history of heresy.Malden, MA ::Blackwell Publishing,.2002..0631235256 (alk. paper);0631235264 (pbk. : alk. paper).evansgr/abrief;
7102 .Auel, Jean M. - (Jean Marie), 1936- - autor.Děti země. |n 3, |p U lovců mamutů.:Praha :.2001.80-242-0628-5.auelovajean/ulovcu2;
7103 ..The Oxford handbook of cognitive linguistics.New York ::Oxford University Press,.2007.978-0-19-514378-2.geeraertsdirk/theoxford;
7104 .Adamson, Peter.Arabic philosophy.Cambridge ::Cambridge University Press,.2005.978-0-521-52069-0 (pbk.);978-0-521-81743-1 (hbk.); 0-521-81743-9; 0-521-52069-X.adamsonpeter/thecambridge;
7105 .Schouten, Jan Peter,1949-.Jesus as guru.New York ::Rodopi,.2008...schoutenjanpeter/jesus;
7106 .Maximus Confessor,ca 580-662.On the cosmic mystery of Jesus Christ :.Crestwood ::St. Vladimir\'s Seminary Press,.2003.0-88141-249-X.maximusconfessor/onthecosmic;
7107 .Gross, Richard D..Psychology :.London ::Hodder Arnold,.2005..0340900989 (pbk.);9780340900987.grossrichardd/psychology;
7108 .Pawar, Sheela,1965-.Trusting others, trusting God.Burlington, VT ::Ashgate Pub. Ltd.,.2009...pawarsheela/trusting;
7109 ..Psychotherapy of psychosis.London ::Gaskell,.1997..0880485795;1901242048.macechris/psychotherapy;
7110 .Elster, Jon,1940-.Closing the books :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2004..0521839696 (hbk.);0521548543 .elsterjon/closing;
7111 ..The roots of terrorism.New York ::Routledge,.2006..0415954371 (hardback : alk. paper);041595438X (pbk. : alk. paper).richardsonlouise/theroots;
7112 ..Leadership :.New York ::Routledge,.2008..9780415383653 (hbk.);041538365X .marturanoantonio/leadership;
7113 .Melnick, Arthur.Kant's theory of the self.London ::Routledge.2009.978-0-415-99470-5.melnickarthur/kants;
7114 .Anderson, Poul,(1926-2001).Avatar - inkarnace hvězd.[Praha] ::Banshies,.2004.80-86456-20-X.andersonpoul/ihviezdyplanou;
7115 .Austen-Leigh, James Edward,1798-1874..A memoir of Jane Austen.New York ::Oxford University Press,.2002..9780192840745;0192840746.austenleighjamesedward/amemor;
7116 ..A companion to Henry James.Malden, MA ::Wiley-Blackwell,.2008..9781405140423.zachariasgregw/acompanion;
7117 .Prent, Mieke..Cretan sanctuaries and cults.Boston ::Brill,.2005...prentmieke/cretansanctuariesandcults;
7118 .Morris, Ian,1960-.Burial and ancient society :.Cambridge ::Cambridge University Press,.1989.0-521-38738-8 (brož.);0-521-32680-X.morrisian/burialandancient;
7119 .Wear, Sarah Klitenic..Dionysius the Areopagite and the Neoplatonist tradition.Burlington, VT ::Ashgate,.2007...wearsarahklitenic/dionysiustheareopagita;
7120 .Doyle, William,1942-.The French Revolution :.Oxford ;:Oxford University Press,.2001..0192853961.doylewilliam/thefrenchrevolution;
7121 ..Christian Gaza in late antiquity.Boston ::Brill,.2004...bittonashkelony/christiangaza;
7122 .Hedrick, Charles W.,1956-.History and silence.Austin ::University of Texas Press,.2000...hedrickcharles/historyandsilence;
7123 .Gabura, Akvinas, OP.Morálna teológia, 1. diel.:.1975??..gaburaakvinasop/moralka1;
7124 .Lindley, David,1956-.Uncertainty :.New York ::Doubleday,.2007..0385515065;9780385515061.lindleydavid/uncertainty;
7125 .Martin, Rakovský.Zobrané spisy.:Veda.1974..rakovskymartin/zobranespisy;
7126 .Michael, Connelly.Černá ozvěna.:DOMINO.1999.80-86128-63-6.connellymichael/cernaozvena;
7127 .Deaver, Jeffery.Priznanie. .Bratislava :Ikar.2010.978-80-551-2489-6.deaverjeffery/priznanie;
7128 .Troska, J. M..Kapitán Nemo, 2.zv..:Sfinga.1992.80-85491-03-6.troskajm/nemo2;
7129 .Sidor, Karol.Cestou po Poľsku.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1927..sidorkarol/cestou;
7130 .Glock, Hans - Johann.The rise of analytic philosophy.Oxford ;; Malden, MA ::Blackwell,.1997.0 631 20086 X.glockhansjohann/theriseofanalyticphilosophy;
7131 .Kripke, Saul A.,1940-.Wittgenstein on rules and private language :.Cambridge ::Harvard University Press,.1998.0-674-95401-7.kripkesaul/wittgensteinonrulesandprivatelanguage;
7132 .Shapiro, Stewart,1951-.Philosophy of mathematics :.New York ::Oxford University Press,.1997.0-19-513930-5 (brož.).shapirosteward/philosophy;
7133 .Burian, Jan.Cokoli o Dánsku : Jan Burian.Praha:Primus.1992.80-85625-04-0.burianjan/cokoli;
7134 ..Democracy and green political thought :.London ::Routledge,.1996.0-415-14412-4.dohertybrian/democracyandgreenpoliticalthought;
7135 .Brezina, Thomas, 1963-.13 modrých koček.:Praha :.2007.978-80-00-02015-0.brezinathomas/13modrychkocek;
7136 .Burgess, Anthony.Mechanický pomeranč.:Volvox Globator.1992.80-901226-9-8.burgessantony/mechanickypomeranc;
7137 .Jirotka, Zdeněk, 1911-2003 - autor.Saturnin.:V Praze :.1990, c1968.80-202-0031-2.jirotkazdenek/saturnin;
7138 .Doyle, Adrian.Brána temnot.:.2015..doyleadrian/brana;
7139 .Egan, Greg, 1961- - autor.Město permutací.:Brno :.2002.80-7174-502-2.egangreg/mesto;
7140 .Theophilus,činný 2. století.Trois livres a Autolycus /.Paris ::Cerf,.1948..theophilus/trois;
7141 .Bernstein, Richard J..The pragmatic turn /.Cambridge, UK ;; Malden, Massachusetts, USA ::Polity,.2010.978-0-7456-4907-8; 978-0-7456-4908-5.bernsteinrichard/pragmatic;
7142 .Cutrofello, Andrew,1961-.Discipline and critique :.Albany ::State University of New York Press,.1994.0791418553 (hbk); 0791418561 (pbk);0-7914-1855-3.cutrofelloandrew/discipline;
7143 .Forester, Cecil Scott.Křižník Artemis.Praha:Mladá fronta.1993.80-204-0384-1.forestercecilscott/kriznik;
7144 ..Bérulle and the French School :.New York ::Paulist,.1989.0-809-10426-1;0-8091-0426-1.glendonlowellm/berulle;
7145 .Doronzo, Emmanuel,1903- [from old catalog].Tractatus dogmaticus de eucharistia..Milwaukee,:Bruce,.1948, c1947..doronzoemmanuel/eucharistia;
7146 .Peterson, Martin..Non-Bayesian decision theory :.[Dordrecht] ::Springer,.2008..9781402086984 (hbk.); 1402086989 (hbk.);978-1-4020-8698-4.petersonmartin/dicision;
7147 .Jacquin, Joseph,1866-.Junák mstitel /.Praha ::Emil Šolc,.1920..jacquinjoseph/junak;
7148 .Kutík, Josef,1923-1987.Bílá vydra na hranici lesů /.Praha ::Albatros,.1989..kutikjozef/bvnahranici;
7149 .Souček, Ludvík.Případ jantarové komnaty.Praha:Baronet.2004.80-7214-604-1.soucekludvik/pripad;
7150 .Widmalm, Sten..Decentralisation, corruption and social capital :.Thousand Oaks ::SAGE Publications,.2008..9780761936640 (hardback);978-0-7619-3664-0.widmalmsten/decentralisation;
7151 .Uešiba, Kisshomaru.Aikidó.Bratislava:Eugenika Pbl..2006.80-89227-30-9.uesiba/aikido;
7152 .Wolf, Susan R..Meaning in life and why it matters /.Princeton, N.J. ;; Oxford ::Princeton University Press,.2010..9780691145242 (hbk.); 0691145245 (hbk.); 9780691154503 (pbk.); 0691154503 (pbk.);978-0-691-14524-2.wolfsusan/meaning;
7153 .Martin, Ralph.Čo hovorí Duch?.Bratislava:Familiaris.1998.80-967813-1-6.martinralph/coduch;
7154 ..The Continuum companion to the philosophy of science /.London ;; New York ::Continuum,.2011.978-1-4411-8761-1.frenchsteven/continuum;
7155 .Crabb, Lawrence.Uvnitř.Praha:Návrat.1995.80-85495-27-9.crabblawrence/uvnitr;
7156 .Lévinas, Emmanuel.Totalita a nekonečno.:Oikoymenh.1997.80-86005-20-8.levinas/totalita;
7157 .Volek, Peter.Úvod do teórie poznania.Banská Bystrica:RKCMBF UK v BA.1995?..volekpeter/teoriapoznania;
7158 .Balogh, Brian..A government out of sight :.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.2009..9780521820974 (hbk.); 0521820979 (hbk.); 9780521527866 (pbk.); 0521527864 (pbk.);978-0-521-82097-4.baloghbrian/agovernmentoutofsight;
7159 .Pask, Colin,1943-.Magnificent Principia :.:.2005??.9781616147457 (hardcover); 1616147458 (hbk.);978-1-61614-745-7.paskcolin/magnificent;
7160 .Bolt, Barbara..Art beyond representation.London ;; New York ::I.B. Tauris,.2004...boltbarbara/artbeyondrepresentation;
7161 .Brook, Andrew.Kant and the mind /.Cambridge ::Cambridge University Press,.1997.0-521-57441-2 (brož.); 0-521-45036-5 (váz.).brookandrew/kantandthemind;
7162 .Shearmur, Jeremy,1948-.The political thought of Karl Popper.London ;; New York ::Routledge,.1996...shearmurjeremy/thepoliticalthoughtofkarlpopper;
7163 .Armitage, David,1965-.Foundations of modern international thought /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2013.978-0-521-00169-4; 978-0-521-80707-4.armitagedavid/foundationsofmoderninternationalthought;
7164 .Levy, Joel.Ztracená historie :.:V Praze :.2010.978-80-7359-176-2.levyjoel/ztracena;
7165 ..Handbook of categorization in cognitive science.Amsterdam ::Elsevier,.2005.0-08-044612-4.cohenhenri/hanbookofcategorizytionincognitivescience;
7166 .Danson, Edwin,1948-.Weighing the world.Oxford ;; New York, N.Y. ::Oxford University Press,.2006...dansonedwin/weighingtheworld;
7167 .Vajanský, Svetozár Hurban,.Sobrané diela Svetozára Hurbana Vajanského Sv. V..Turčiansky Sv. Martin:Kníhtlačiarensky účastinársky spolok.1908..vajanskysvetozarhurban/sobranespisy;
7168 .Geertz, Clifford..Life among the anthros and other essays /.Princeton, N.J. ;; Oxford ::Princeton University Press,.2010..9780691143583 (hbk.); 0691143587 (hbk.);978-0-691-14358-3.geertzclifford/life;
7169 .Whitehead, Alfred North.Dobrodružství idejí.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-009-2.whitehead/dobr;
7170 .Pospíšilová, Ludmila Jana.Spiritualita svaté Anežky České.:.2003..pospisilovaludmilajana/spiritualitasvanezky;
7171 ..Proof and knowledge in mathematics.London ;; New York ::Routledge,.1992...detlefsenmichael/proofandknowledgeinmathematics;
7172 .Grant, Edward,1926-.A history of natural philosophy :.New York ::Cambridge University Press,.2007..0521689570 (brož.); 0521869315; 9780521689571 (brož.); 9780521869317;0-521-68957-0.grantedward/history;
7173 .Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka VI. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1968..peciarstefan/ssj;
7174 .Fumerton, Richard A.,1949-.Epistemology /.Malden, MA ::Blackwell Pub.,.2006.1-4051-2566-7 (hardcover : alk. paper).fumertonricharda/epistemology;
7175 .Wakefieldová, Margery.Za mostom je Xenu rozprávanie o živote v scientológii.:.2003..wakefieldovamargery/xenu;
7176 .Jane, Emma A.,1969-.Modern conspiracy :.:.1995??.978-1-6235-6681-4; 978-1-6235-6091-1;978-1-62356-681-4.flemingchris/modernconspiracy;
7177 .Poláček, Karel.Bylo nás pět.:Československý spisovatel.1979..polacekkarel/bylonaspet;
7178 .Lem, Stanisław, 1921-2006 - autor.Fiasko.:Praha :.1990.80-204-0186-5.lemstanislaw/fiasko;
7179 .Walsch, Neale Donald.Hovory s Bohem : 1.kniha. Neobvyklý dialog : Neobvyklý dialog.Praha:Pragma.1997.80-7205-490-2.walschnd/hovory;
7180 .Kluz, Wladyslaw.Světlo a stín.Praha:ZVON.1991.80-7113-044-3.kluzwladyslaw/svetlo;
7181 .Kenny, Anthony,1931-.The God of the philosophers /.Oxford ::Clarendon Press,.1979.0-19-824594-7.kennyanthony/thegodofthephilosophers;
7182 .Kukla, Andre,1942-.Social constructivism and the philosophy of science.New York ::Routledge,.2000...kuklaandre/socialconstructivismandthephilosophyofscience;
7183 .Beleš, Ľudovít - autor.Trénink asertivity.:V Praze :.1990.80-7105-008-3.belesludovit/treninkasertivity;
7184 .Harvey, David,1935-.A brief history of neoliberalism.New York ::Oxford University Press,.2005...harveydavid/brief;
7185 .Davy, Marie-Madeleine.Encyklopedie mystiky I..:.2000.80-7203-267-4.davyovamarie/mystikaI;
7186 .Loidolt, Sophie..Anspruch und Rechtfertigung :.Dordrecht ::Springer,.2009...loidoltsophie/anspruchundrechtfertigung;
7187 .Schmidt, Lawrence K..Understanding hermeneutics.Durham [U.K.] ::Acumen,.2006...schmidtlawrencek/understanding;
7188 .Mattová, Irina.Ako kvalitne učiť.Bratislava :Alternatíva Komunikácia Občania.2007.978-80-969636-1-4.mattovairina/akokvalitneucit;
7189 .Marcus, Paul,1953-.Being for the other.Milwaukee, Wis. ::Marquette University Press,.2008...marcuspaul/beingfoetheother;
7190 .Baumann, Émile.Apoštol Národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..baumannemile/apostol;
7191 .McCormick, James M..American foreign policy and process /.Belmont, CA ::Cengage Learning Wadsworth,.2009...mccormickjamesm/americanforeignpolicyandprocess;
7192 .Hansard, Christopher.Tibetské umění pozitivního myšlení : moudré myšlenky pro úspěšný život.Praha:Beta.2005.80-7306-214-3.hansardch/pozmysl;
7193 .Klínský, Petr.Finanční gramotnost.Praha ::Národní ústav odborného vzdělávání.2008.9788087063132;978-80-87063-13-2.klinskypetr/financnigramotnost;
7194 ..On philosophy in American law.Cambridge ::Cambridge University Press,.2009..9780521883689 (hbk.) :;0521883687 (hbk.) :;9781107661240 .mootzfrancisj/onphilosophyinamericanlaw;
7195 ..Metaphysics.Frankfurt ::Ontos Verlag,.2012...novaklukas/metaphysics;
7196 ..The history of western philosophy of religion..Durham ::Acumen,.2009.978-1-84465-224-2; 978-1-84465-181-8.oppygrahamrobert/thehistoryofwesternphilosophyofreligion;
7197 ..Presidential elections :.Lanham, MD ::RowmanandLittlefield Publishers,.2012.9780742564237; 9781442212251; 9780742564220;978-0-7425-6423-7.polsbynelsonw/presidentialelections;
7198 .Reid, Thomas,1710-1796.Thomas Reid on practical ethics.Edinburgh ::Edinburgh University Press,.2007..reidthomas/thomasreidonpracticalethics;
7199 .Saka, Paul.How to think about meaning /.Dordrecht ::Springer,.2007.978-1-4020-5856-1; 978-1-4020-5857-8.sakapaul/howtothinkaboutmeaning;
7200 .Sypeck, Jeff..Becoming Charlemagne :.New York ::Ecco,.2006..0060797061; 9780060797065;0-06-079706-1.sypeckjeff/becomingcharlemagne;
7201 .Venkatesh, Santosh S.,1959-.The theory of probability /.Cambridge ::Cambridge University Press,.2013.978-1-107-02447-2.venkateshsantoshs/thetheoryofprobability;
7202 ..Acta Apostolicae Sedis A. 1968.Rím:.1968..actaapostolicaesedis/acta;
7203 .Tang, Yijie,1927-2014.Confucianism, Buddhism, Daoism, Christianity and Chinese culture /.[Peking] :; Washington, D.C. ::University of Peking ;; Council for Research in Values and Philosophy,.1991.1-56518-034-8.tangyijie/confucianismbuddhismdaoismchristianityandchineseculture;
7204 .Hussey, J. M..The Orthodox Church in the Byzantine Empire /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2010..9780199582761 (pbk.); 0199582769 (pbk.);978-0-19-958276-1.husseyjm/theorthodoxchurchinthebyzantineempire;
7205 .Mlynárik, Ján.Osud banderovců a tragédie řeckokatolické církve.Praha:Libri.2005.80-7277-204-X.mlynarikjan/osud;
7206 .Janšta, Josef,1950-.Odměna lásky :.Olomouc ::Arcibiskupství olomoucké,.1991..janstajosef/odmena;
7207 .Torrell, Jean-Pierre,1927-.Aquinas\'s Summa :.Washington, D.C. ::Catholic University of America Press ,.2005.978-0-8132-1398-9 (brož.).torrelljeanpierre/aquinas;
7208 .Augustyn, Józef .Otcovstvo.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-382-8.augustynjozef/otcovstvo;
7209 ..Dejiny rodinného ruženca.Albany, New York:.1954..kristina/dejiny;
7210 .Urban, Hal.To nejdůležitější v životě.Praha:Portál.2007.978-80-7367-344-4.urbanhal/tonejd;
7211 .Zillmer, Hans.Omyly v dějinách Země : poušť místo Středozemního moře,prales na Sahaře a světová nadvláda dinosaurů:pravěk byl včera.V Praze:Knižní klub.2003.80-242-0948-9.zillmerh/omyly;
7212 .Pöstényi, Ján.Nebeské kvietky.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1938..postenyijan/nebeske;
7213 .Georges, Simenon.Maigret a soudcův dům.:Olympia.1996.80-7033-417-7.simenong/sudcuv;
7214 .Mark, TWAIN.Yankee z Connecticutu na dvoře krále Artuše.:Tatran.1961..twainmark/yankee;
7215 .Ignatius,1491-1556..Exercitia spiritualia..[Romae,:Apud Antonium Bladum].1548...ignatius/exercitia;
7216 .Žák, Frant. T.J..Soustavná katolická věrouka pro lid II..:.1917..zakftj/soustavna;
7217 .Chmelíček, Josef, 1823-1891 - autor;.Cesta do swaté země. :W Brně :.1865-1867..chmelicekjosef/cesta;
7218 .Emler, Josef,1836-1899.Rukověť chronologie křesťanské, zvláště české :.Praha ::Spolek historický v Praze,.1876..emlerjosef/rukovet;
7219 .Bežo, Ján,.Prvá počtovnica pre ľudové školy :.Vo Viedni ::Ján Bežo,.1884..bezojan/prvapoctovnica;
7220 .Libera, Alain de,(1948-).Eckhart, Suso, Tauler et la divinisation de l'homme.Paris ::Bayard editions,.1996.2227325089.liberaa/eckhart;
7221 .Soergel, M.Arts & humanities through the eras.Detroit:Thomson/Gale.2005.0787693847 (electronic bk.);9780787693848 (electronic bk.); 078765695X.soergel/age;
7222 .Bahounek, Tomáš Jiří.Jaký je tvůj osud.Rosice:Gloria.1999.80-86200-26-4.bahounektomas/jaky;
7223 .Gambrill, Eileen D.,1934-.Critical thinking for helping professionals.New York ::Oxford University,.2009..9780195330953;0195330951.gambrilleileend/critical;
7224 ..Explanation, prediction, and confirmation.Dordrecht [u.a.]:Springer.2011.9789400711792;9789400711808 (e-book).dieksdennis/explanation;
7225 .Outman, James L.,1946-.Industrial Revolution..Detroit ::UXL,.2003..0787665134.outmanjamesl/industrialprimary;
7226 .Bateson, Gregory,1904-1980..Mind and nature :.New York ::Dutton,.1979..0525155902.batesongregory/mind;
7227 .Wear, Delese.Professionalism in Medicine.Boston, MA:Springer Science+Business Media, LLC.2006.9780387327273;9780387327266.weardelese/professionalism;
7228 .Murphy, M. Lynne.Semantic relations and the lexicon :.New York ::Cambridge University Press,.2003.978-0-521-78067-4.murphymlynne/semantic;
7229 ..The encyclopedia of the novel.Malden ::Wiley-Blackwell,.2011.978-1-4051-6184-8.loganpetermelville/theencyclopedia;
7230 .Berenson, Bernard G..The possibilities mind :.Amherst, MA ::Possibilities Pub.,.2001..0874256305.berensonbernardg/thepossibilities;
7231 .Jurist, Elliot L.,1953-.Beyond Hegel and Nietzsche :.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2000..0262100878 .juristelliotl/beyond;
7232 .Panza, Christopher..Existentialism for dummies.Hoboken, N.J. ::Wiley,.2008..9780470276990 (pbk.);0470276991 .panzachristopher/existentialism;
7233 .Auel, Jean M.(1936-).Děti země..V Praze ::Knižní klub,.2001.80-242-0502-5.auelovajean/sire1;
7234 ..The Cambridge companion to atheism.New York ::Cambridge University Press,.2007..9780521842709 (hardback);0521842700 .martinmichael/thecambridge;
7235 .King, Sallie B..Socially engaged Buddhism.Honolulu ::University of Hawai\'i Press,.2009...kingsallieb/socially;
7236 ..John, Jesus, and history..Boston ::Brill,.2009.978-90-04-15743-9 (váz.);978-90-04-16916-6.andersonpauln/john1;
7237 .Heidegger, Martin,1889-1976..Holderlin\'s hymn \"The Ister\".Bloomington ::Indiana University Press,.1996..0253330645 .heideggermartin/holderlin;
7238 .Robinson, Simon,1951-.Spirituality, ethics, and care.Philadelphia ::Jessica Kingsley Publishers,.2007...robinsonsimon/spirituality;
7239 .Komárek, František,nar. 1876.Utrpení a kříž Pána Ježíše :.České Budějovice ::Nákladem vlastním,.1926..komarekfrantisek/utrpeni;
7240 ..Encyclopedia of modern French thought.New York ::Fitzroy Dearborn,.2004..1579583849 .murraychristopherjohn/encyclopedia;
7241 .Cohen, Anthony P..The symbolic construction of community.London ::Routledge,.2003.0-415-04616-5.cohenanthonyp/thesymbolic;
7242 .Seaford, Richard.Dionysos.New York ::Routledge,.2006..0-415-32488-2;0-415-32487-4.seafordrichard/dionysos;
7243 .Anderson, Poul,(1926-2001).I hvězdy planou.[Praha] ::Banshies,.2008.978-80-86456-27-0.andersonpoul/ihviezdyplanou;
7244 .Austen-Leigh, James Edward,1798-1874..A memoir of Jane Austen.New York ::Oxford University Press,.2002..9780192840745;0192840746.austenleighjamesedward/amemoir;
7245 .Kirchengast, Tyrone,1978-.The victim in criminal law and justice.New York ::Palgrave Macmillan,.2006..140398610X (hbk. : alk. paper);9781403986108 (hbk. : alk. paper).kirchengasttyrone/thevictim;
7246 ..Hispania in late antiquity.Boston, Mass. ::Brill,.2005...boweskimberlydiane/hispaniainlateantiquity;
7247 .Motyl, Alexander J..Imperial ends :.New York ::Columbia University Press,.2001..0231121105 .motylalexanderj/imperialends;
7248 .Wear, Sarah Klitenic..Dionysius the Areopagite and the Neoplatonist tradition.Burlington, VT ::Ashgate,.2007...wearsarahklitenic/dionysiustheareopagite;
7249 .Holford-Strevens, Leofranc..A history of time.New York ::Oxford University Press,.2005...holfordstrevensleofranc/thehistoryoftime;
7250 .Lamberton, Robert..Homer the theologian.Berkeley ::University of California Press,.1986...lambertonrobert/homerthetheologian;
7251 .Sivan, Hagith,1949-.Palestine in late antiquity.New York ::Oxford University Press,.2008.978-0-19-928417-7.sivanhagith/palestineinlateantiquity;
7252 .Clancy, Tom, 1947- - autor.Net Force. |p Velký závod.:Praha :.2004.80-7341-095-8.clancytom/velkyzavod;
7253 .Smith, Peter.An introduction to Gödel\'s Theorems.Cambridge ::Cambridge University Press,.2007.978-0-521-67453-9 (brož.);978-0-521-85784-0.smithpeter/introduction;
7254 .John, Radek, 1954- - autor.Memento.:Praha :.2004.80-7337-159-6.johnradek/memento;
7255 .Connelly, Michael, 1956- - autor.Dvanáctá oběť.:Ostrava :.2000.80-7303-000-4.connellymichael/dvanactaobet;
7256 ..Chopinův rukopis :.:Ostrava :.2009.978-80-7303-440-5.deaverjeffery/chopinuvrukopis;
7257 .Troska, J. M..Kapitán Nemo 3.:Sfinga.1992.80-85491-04-4.troskajm/nemo3;
7258 .Loutil, Edmond,1863-1959 (pseud. Pierre L'Ermite).Srdce nedelené.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1938..loutiledmond/srdce;
7259 .Hanna, Robert.Kant and the foundations of analytic philosophy.New York ::Oxford University Press,.2001.0-19-825072-X.hannarobert/kantandthefoundationsofanalyticphilosophy;
7260 .Schleiermacher, Friedrich,1768-1834..Hermeneutics and criticism and other writings.Cambridge ::Cambridge University Press,.1998..0-521-59149-X (hardback);0-521-59848-6 (paperback).schleiermacherfriedrich/hermeneuticsandcriticismandotherwritings;
7261 .Cahill, Thomas..Desire of the everlasting hills :.New York ::Nan A. Talese,.1999..0385482515 (hardcover);0-385-48251-5.cahillthomas/desire;
7262 .Burian, Jan.Sága o cestě na Island : Ze starých (zmizelých) rukopisů,cestovních zápisníků,knih,pohlednic, časopisů ....Praha:Primus.1995.80-85625-43-1.burianjan/saga;
7263 .Anthony de Jasay.Against Politics.London ;; New York ::Routledge,.1997.0-415-17067-2.dejasayanthony/againstpolitics;
7264 .Brezina, Thomas,1963-.Nechajte nás žiť!.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2011.9788018008348; 978-80-18-00834-8.brezinathomas/nechajtenaszit;
7265 .Verne, Jules,1828-1905.Číňanovy trampoty v Číně /.Praha ::Albatros,.1969..vernejules/cinanovy;
7266 .Doyle, Adrian - autor.Krvavá lebka.:Brno :.1998.80-7173-737-2.doyleadrian/krvavalebka;
7267 .Denzinger, Heinrich,1819-1883..Enchiridion symbolorum et difinitionum,.Wirceburgi,:sumptibus Stahelianis,.1854...denzingerheinrich/enchiridion;
7268 .Egan, Greg, 1961- - autor.Karanténa.:Brno :.2002.80-7174-449-2.egangreg/karantena;
7269 .Reiniš, Stanislav.Největší omyl dějin : slovníček některých jmen sestavila a medailon autora napsala Kateřina Jánská.Praha:Bystrov a synové.2001.80-85980-21-5.reinisstanislav/omyl;
7270 .Bhaskar, Roy,1944-2014..Dialectic :.London ;; New York ::Routledge,.2008..9780415454919 (pbk. : alk. paper);978-0-415-45491-9.bhaskarroy/dialectic;
7271 ..Philosophy and tragedy.New York ::Routledge,.2000...sparkssimon/philosophy;
7272 .Forester, C. S.1899-1966.Šťastný návrat /.[Praha] ::United Fans :; Knižní klub,.1998.80-7176-753-0; 80-86129-16-0.forestercecilscott/stastny;
7273 .Catherine,1447-1510..Purgation and purgatory ;.New York ::Paulist Press,.1979..0809122073 (pbk.); 0809102854;0-8091-2207-3.catherinedegenoa/purgation;
7274 .Gasparri, Petrus,1952-1934.Tractatus canonicus de matrimonio..Paris ::Beauchesne,.1904..gasparipietro/tractatus;
7275 .Pietroski, Paul M..Causing actions /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2000..0198250428 (alk. paper);0-19-825042-8.pietroskipaul/causing;
7276 .Kreeft, Peter.Mezi nebem a peklem : Rozhovor někde po smrti.Brno:Barrister a Principal.1998.80-85947-34-X.kreeftpeter/mezi;
7277 .Souček, Ludvík, 1926-1978 - autor.Velký rekonstruktér :.:Praha :.1991.80-7116-013-X.soucekludvik/velky;
7278 .Biegelman, Martin T..Foreign corrupt practices act compliance guidebook.Hoboken, N.J. ::John WileyandSons,.2010...biegelmanmartin/foreign;
7279 .Shaw, Scott.Čchi-kung pro začátečníky : ovládněte energii čchi-pro zlepšení zdraví,snížení stresu a zvýšení svých schopností.Praha:Beta-Dobrovský.2005.80-7306-176-7.shawscott/cchi;
7280 .Strobel, Lee.Kauza Kristus..Bratislava:Návrat domov.2000.80-968354-4-0.strobellee/kauzakristus;
7281 .Knuth, Donald Ervin,1938-.The art of computer programming..Boston ::Addison-Wesley,.1997.0-201-89683-4.knuthdonaldervin/art;
7282 .Charpentier, Louis.Tajemný pravěk Evropy.Praha:Práce.1992.80-208-0256-8.charpentierluois/tajemny;
7283 .Erich, von Däniken.Posolstvo z vesmíru.:Remedium.1996.80-85352-95-8.danikenerich/posolstvozvesmiru;
7284 .Buber, Martin.Problém člověka. Praha:Kalich.1997.80-7017-109-X.bubermartin/problemcloveka;
7285 .Bangu, Sorin..The applicability of mathematics in science :.Houndmills, Basingstoke ;; New York ::Palgrave Macmillan,.2012..9780230285200 (hbk.); 0230285201 (hbk.);978-0-230-28520-0.bangusorin/theapplicabilityofmathematicsinscience;
7286 .Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny, sväzok I..Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok.1947..spirkojozef/dejiny;
7287 .Black, Robert,1946-.Humanism and education in medieval and Renaissance Italy.Cambridge, UK ;; New York ::Cambridge University Press,.2001...blackrobert/humanismandeducationinmedievalandrenaissanceitaly;
7288 .Bolt, Barbara..Heidegger reframed.London ::I.B. TaurisandCo. Ltd.,.2011...boltbarbara/heideggerreframed;
7289 .Brooke, John Hedley,.Science and religion :.:.1995??.9781107664463; 1107664462;978-1-107-66446-3.brookejohnhedley/scienceandreligion;
7290 ..Milton and republicanism /.Cambridge [England] ;; New York ::Cambridge University Press,.1998..0521646480;0-521-64648-0.armitagedavid/miltonandrepublicalism;
7291 .Cohen-Cole, Jamie Nace,1972-.The open mind :.:.1995??.9780226092164 (cloth);978-0-226-09216-4.cohencole/theopenmind;
7292 .Dante Alighieri,1265-1321.Monarchy /.Cambridge ::Cambridge University Press,.1996, 2008.978-0-521-56781-7 :.dantealighieri/monarchy;
7293 .Vajanský, Svetozár Hurban,.Sobrané diela Svetozára Hurbana Vajanského Sv. IV..Turčiansky Sv. Martin:Kníhtlačiarensky účastinársky spolok.1908..vajanskysvetozarhurban/sobranespisy;
7294 .Geertz, Clifford,1926-.Local knowledge :.[New York] ::Basic Books,.1983.0-465-04162-0.geertzclifford/local;
7295 .Weber, Max.Metodologie,sociologie a politika.Praha:Oikoymenh.1998.80-86005-48-8.webermax/metod;
7296 .Pospíšilová, Ludmila Jana.Úvod do spirituality.:.2004..pospisilovaludmilajana/uvoddospirituality;
7297 .Detmer, David,1958-.Freedom as a value :.La Salle, Ill. ::Open Court,.1988], c1986..0812690826 :; 0812690834 (pbk.) :;0-8126-9082-6.detmerdavid/freedomasavalue;
7298 ..Philosophers in exile :.Bloomington ::Indiana University Press,.1989.0-253-32627-3.grathoffrichard/philosophers;
7299 .Považaj, Matej.Spisovná slovenčina a jazyková kultúra.. Veda:Bratislava.1995.80-224-0428-4.povazajmatej/spis;
7300 .Fulwiler, Toby,1942-.College writing :.Portsmouth, NH ::Boynton/Cook Publishers-Heinemann,.2002..0867095237 (pbk. : alk. paper);0-86709-523-7.fulwilertoby/collegewriting;
7301 .Jeho, Svatost dalajlama.Dobré srdce :; buddhistický pohled na Ježíšovo učení.:DharmaGaia.2006.80-86685-61-6.dalajlama/dobresrdce;
7302 ..The invention of discovery, 1500-1700.Burlington, VT ::Ashgate,.2011...flemingjamesdougal/theinventionofdiscovery1500-1700;
7303 .Poláček, Karel.Muži v ofsajdu.:Československý spisovatel.1978..polacekkarel/muzivofsajdu;
7304 .Lem, Stanisław, 1921-2006 - autor.Mír na Zemi.:Praha :.1989.80-204-0036-2.lemstanislaw/mirnazemi;
7305 .Sen, Amartya.Rôzne texty (nezaradené).:.2016..senamartya/1nezaradene;
7306 .Walsch, Neale Donald.Hovory s Bohem : 2. Neobvyklý dialog : neobvyklý dialog.Praha:Knižní klub.1999.80-7205-645-X.walschnd/hovory;
7307 .Prikryl, Ľubomír Viliam.Stručné dejiny Farnosti Žilina.Žilina:RKFÚ.2006..prikryllubomirviliam/strucne;
7308 .Kenny, Anthony,1931-..The unknown God :.London ::Continuum,.2005..0826476341 (pbk.) :;0-8264-7634-1.kennyanthony/theunknowngod;
7309 ..Aesthetics and cognition in Kant\'s critical philosophy.New York ::Cambridge University Press,.2006...kuklarebecca/aestheticsandcognitioninkantscriticalphilosophy;
7310 .Benesch, Hellmuth.Encyklopedický atlas psychologie : grafické ztvárnění barevných ilustrací Hermann a Katharina von Saalfeld.Praha:NLN-Nakladatelství Lidové noviny.2001.80-7106-317-7.beneschhellmuth/encyklopedickyatlaspsychologie;
7311 .Harvey, David,1935-.A companion to Marx\'s Capital /.London ;; New York ::Verso,.2010.978-1-84467-359-9 (brož.); 978-1-84467-358-2 (váz.).harveydavid/companion;
7312 .Hendriks, Frank,1966-.Vital democracy :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2010..9780199572786 (hbk.); 019957278X (hbk.);978-0-19-957278-6.hendriksfrank/vital;
7313 .Matějček, Zdeněk.Osvojení a pěstounská péče.Praha:Portál.2002.80-7178-637-3.matejcekzdenek/osvojeni;
7314 .Hutchinson, Frances,1941-.The politics of money.London ;; Sterling, Va. ::Pluto,.2002...hutchinsonfrances/politics;
7315 .Matuška, Peter.Jasno vo svedomí a pokoj v duši.Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.2007.978-80-8047-805-6.matuskapeter/jasnovosvedomi;
7316 .Cicero, Marcus Tullius..On the commonwealth.New York ::Cambridge University Press,.1999...ciceromarcustullius/onthecommonwealth;
7317 .Možný, Ivo.Moderní rodina : Mýty a skutečnost.Brno:Blok.1990.80-7029-018-8.moznyivo/modernirodina;
7318 .McCormick, John P.,1966-.Machiavellian democracy /.:.2005??.978-0-521-82390-6; 978-0-521-53090-3.mccormickjohnp/machiavelliandemocracy;
7319 .Machovec, Milan.Filosofie tváří v tvář zániku.Praha:Akropolis.2006.80-86903-16-8.machovecmilan/filzaniku;
7320 .Kliment, Pavel.Psychologie osobnosti.:Univerzita Oalackého v Olomouci.2001.80-244-0319-6.klimentpavel/psychologieosobnosti;
7321 .Pio XII..Encyklika pápeža Pia XII. Haurietis aquas O úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-800-2.piusxii/haurietis;
7322 ..Truth, reference and realism.Budapest ;; New York ::Central European University Press,.2011...novakzsolt/truthreferenceandrealism;
7323 .Oppy, Graham Robert..Arguing about gods /.New York ::Cambridge University Press,.2006..0521863864 (hardback); 9780521863865 (hardback);0-521-86386-4.oppygrahamrobert/arguingaboutgods;
7324 ..Reinterpreting the end of the Cold War :.London ::Frank Cass,.2005.0-714-65695-X; 0-714-68492-9 (brož.);0-7146-5695-X.ponssilvio/reinterpretingtheendofthecoldwar;
7325 ..Human rights :.Cambridge ::Cambridge University Press,.2013.978-0-521-17626-2; 978-1-107-00306-4.reidydavid/humanrights;
7326 ..The rise of political economy in the Scottish enlightenment /.London ::Routledge,.2003..0-415-29648-X.sakamototatsuya/theriseofpoliticaleconomyinthescottishenlightenment;
7327 ..The egalitarian conscience :.Oxford ::Oxford University Press,.2006.0-19-928168-8; 978-0-19-928168-8.sypnowichchristine/theegalitarianconscience;
7328 .Venuti, Lawrence.The scandals of translation.London ;; New York ::Routledge,.1998..venutilawrence/thescandalsoftranslation;
7329 .Wraight, Christopher D..Rousseau\'s The social contract.London ;; New York ::Continuum,.2008..wraightchristopherd/rousseausthesocialcontract;
7330 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLXXI. (1969).Rím:.1969..actaapostolicaesedis/acta;
7331 .Tanney, Julia,1959-.Rules, reason, and self-knowledge /.:.2005??.978-0-674-06708-0.tanneyjulia/rulesreasonandselfknowledge;
7332 ..Ecumenical theology in worship, doctrine, and life.New York ::Oxford University Press,.1999..wainwrightgeoffrey/ecumenicaltheologyinworshipdoctrineandlife;
7333 ..The Routledge companion to early Christian thought.New York ::Routledge,.2010..9780415442251 (hardback : alk. paper);0415442257 .binghamjeffreyd/theroutledgecompaniontoearlychristianthought;
7334 .Solonin, Mark, 1958-.Vymývání mozků : zfalšované dějiny sovětsko-německé války. 2011. : Praha : Naše vojsko.2010.978-80-206-1175-8.solononm/vymyvani;
7335 .Theissen, Gerd.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..theissengerd/1nezaradene;
7336 ..Křesťanská hlubinná meditace.:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7192-837-9.stinissenwilfrid/meditace;
7337 .Heijkoop, H. L..Dopisy mladým lidem /.Dillenburg ::Gute Botschaft,.1992..heijkoop/dopisy;
7338 .Douglas, Roger.Roger Douglas-tvůrce nejúspěšnější hospodářské reformy 20.století.Praha:Liberální inst..1999.80-902270-7-4.douglasroger/roger;
7339 .Edwards, Frank.Záhadní lidé : 1.sv. : 55 skutečných událostí,které vzrušily svět.Litvínov:Dialog.1993.80-85194-81-3.edwardsf/zahadni;
7340 ..Sborová omša.Žilina:Františkánsky kláštor.1945..frantiskani/sborova;
7341 .Novotný, František,1881-1964.Historická mluvnice latinského jazyka :.Praha ::Academia,.1955..novotnyfrantisek/historickamluvnicelatinskehojazyka;
7342 .Georges, Simenon.Tanečnice z Veselého mlýna.:Československý spisovatel.1981..simenong/tanecnice;
7343 ..Schematizmus slovenských katolíckych diecéz.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..ssv/schematizmus;
7344 .Mark, TWAIN.Princ a chuďas. Yankee z Connecticutu na dvoře krále Aruše.:Odeon.1988..twainmark/princyankee;
7345 .Ignác z Loyoly,1491-1556.Exercitia spiritualia S.P. Ignatii de Loyola :.Romae ::Apud Curiam praepositi,.1953..ignaczloyoly/exercitiaspiritualia;
7346 .Žák, František.Soustavná katolická věrouka pro lid..Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1920..zakfrantisek/soustavna;
7347 .Kašpar, Karel.Po stopách Božského Spasitele v Egyptě a Svaté Zemi.:.1931..kasparkarel/postopach;
7348 .Dr. Josef Foltynovský.Liturgika.Olomouc:.1936..foltynovskyjosef/liturgika;
7349 .Bežo, Ján,.Silozpyt ,čili, Fyzika pre národné školy /.Senica ::Ján Bežo,.1873..bezojan/silozpyt;
7350 .Dulles, Avery,(1918-2008.).Models of revelation.Garden City, N.Y. ::Doubleday,.1983..0385179758.dullesa/models;
7351 .Gazda, Jakub Vojtech, OFM.Fructus Maturi, to gest: Zrelé Owocá Slowa božého, z domácého Sadú skrze duchowného Hospodára zebrané..Trnava:Witlačené z Útratámi Pánow Predplaťitelow u Wáclawa Gelinka privil. Kňihtlačára,.1796..gazdajv/fructus;
7352 .Treanor, Brian..Aspects of alterity.New York ::Fordham University Press,.2006...treanorbrian/aspects;
7353 .Bahounek, Jiří, 1947- - autor.Proč věřím.:Rosice u Brna :.2001.80-238-7736-4.bahounektomas/proc;
7354 .Ricur, Paul..Critique and conviction :.New York ::Columbia University Press,.1998..023110734X.ricoeurpaul/critique;
7355 ..Explorations in cultural history.London ; Sterling Va ::Pluto Press,.2001..0745315127 (pbk.);0745315178 .ashplanttg/explorations;
7356 .McEvoy, J. P..Introducing Stephen Hawking.Thriplow ::Icon Books,.2005..1840466391 .mcevoyjp/introducing;
7357 ..Infinity :.New York ::Cambridge University Press,.2011..9781107003873 (hardback);1107003873 .hellermichael/infinity;
7358 .Ajahn Brahm,1951-.Mindfulness, bliss, and beyond :.Boston ::Wisdom Publications,.2006..0861712757 (pbk. : alk. paper);9780861712755.ajahnbrahm/mindfulness;
7359 .Van Ittersum, Martine Julia,1968-.Profit and principle :.Boston ::Brill,.2006..9004149791 .vanittersummartinejulia/profit;
7360 .Allemang, Dean.Semantic Web for the working ontologist :.Waltham ::Morgan Kaufmann/Elsevier,.2011.978-0-12-385965-5.allemangdean/semantic;
7361 ..The encyclopedia of twentieth-century fiction.Chichester ::Wiley-Blackwell,.2011.978-1-4051-9244-6.shafferbrianw/theencyclopedia;
7362 ..Wavelets in physics.Cambridge ::Cambridge University Press,.1999.0-521-59311-5.bergjcvanden/wavelets;
7363 .Amis, Robin..A different Christianity :.Albany ::State University of New York Press,.1995..0791425711 (alk. paper);079142572X (pbk. : alk. paper).amisrobin/adifferent;
7364 ..Philosophy of religion in the 21st century.New York ::Palgrave,.2001...philipsdz/philosophy;
7365 ..Fact and value :.London ::MIT Press,.2001.0-262-02498-5.byrnealex/fact;
7366 .Auel, Jean M. - (Jean Marie), 1936- - autor.Děti země. |n 4, |p Širé pláně.:V Praze :.2001.80-242-0680-3.auelovajean/sire2;
7367 ..The Cambridge companion to Berkeley.New York ::Cambridge University Press,.2005.978-0-521-45657-9 (pbk.);978-0-521-45033-1 .winklerkennethp/thecambridge;
7368 .Murphy, Catherine M.,1961-.The historical Jesus for dummies.Hoboken, N.J. ::Wiley,.2008..0470167858 (pbk.);9780470167854 .murphycatherinem/thehistorical;
7369 .Rosenthal, Peggy..The poets\' Jesus :.New York ::Oxford University Press,.2000..0195131142 .rosenthalpeggy/thepoets;
7370 .Whitehead, George W.1918-2004.Homotopy theory.Cambridge ::M.I.T. Press,.1966..whiteheadgeorge/homotopy;
7371 ..The good in nature and humanity :.Washington, DC ::Island Press,.2002..1559638389 .kellertstephenr/thegood;
7372 .Magill, Kevin J.,1972-.Julian of Norwich :.New York ::Routledge,.2006..0415360536 (hardback);9780415360531 .magillkevinj/jjulian;
7373 ..Encyclopedia of political economy..London ::Routledge,.2001..0-415-24186-3 (pbk);0-415-18717-6 .oharaphillipanthony/encyclopedia1;
7374 .Webster, Frank,1950-.Theories of the information society.New York ::Routledge,.2006.0-415-40633-1 (brož.);0-415-40632-3 (váz.);978-0-415-40632-1 (váz.);978-0-415-40633-8.websterfrank/theories;
7375 .Loxley, James,1968-.Performativity.New York ::Routledge,.2006..9780415329255 (hardback : alk. paper);9780415329262 (pbk. : alk. paper).loxleyjames/performativity;
7376 .Kara, Siddharth.Sex trafficking :.New York ::Columbia University Press,.2009.978-0-231-13960-1.karasiddharth/sex;
7377 .Crouch, Dora P..Geology and settlement.New York ::Oxford University Press,.2004...crouchdorap/geology;
7378 .Klieman, Aaron S..Compromising Palestine :.[Ramat Aviv, Israel] ::Jaffe Center for Strategic Studies at Tel-Aviv University,.2000..0231117884 (cloth : alk. paper);0231117892 (pbk. : alk. paper).kliemanaarons/compromising;
7379 .Zalasiewicz, J. A..The earth after us.New York ::Oxford University Press,.2008...zalasiewiczjana/theearth;
7380 ..City, countryside, and the spatial organization of value in classical antiquity.Boston ::Brill,.2006..9789004150430 (hd.bd.);9004150439 (hd.bd.).rosenralphmark/citycountryside;
7381 .Mousourakis, George.A legal history of Rome.London [etc.] ::Routledge,.2007.0-415-40893-8.mousourakisgeorge/alegalhistory;
7382 .Copp, John Dixon..Dionysius the Pseudo-Areopagite :.Lewiston, N.Y. ::Edwin Mellen Press,.2007..0773462783;9780773462786.coppjohndixon/dionysiusthepseudoareopagite;
7383 .Garnett, George..The Norman conquest :.New York ::Oxford University Press,.2009..9780192801616 (pbk.);0192801619 .garnettgeorge/thenormanconquest;
7384 ..Conversion to Christianity :.Minneapolis, MN ::CEMH (Center for Early Modern History), University of Minnesota,.2009..9780979755903 (Cloth).kendallcalvin/conversiontochristianity;
7385 .Fisher, Greg,1976-.Between empires :.New York ::Oxford University Press,.2011..9780199599271;0199599270.fishegreg/betweenempires;
7386 .Gabura, Akvinas, OP.Morálna teológia, 2. diel.:.1978??..gaburaakvinasop/moralka2;
7387 .Rais, Karel Václav, 1859-1926.Kalibův zločin.:Brno :.2010.978-80-243-3816-3.raiskarelvaclav/kalebuv;
7388 .Connelly, Michael, 1956- - autor.Temné proudy.:Ostrava :.2004.80-7303-214-7.connellymichael/temneproudy;
7389 .Rorty, Richard..Philosophical papers, vol. 2.Cambridge ::Cambridge University Press,.1991-2007..052135370X (v.2 : hbk);0521358787 (v.2 : pbk).rortyrichard/philosophical;
7390 .Deaver, Jeffery, 1950-.Hořící drát.:Ostrava :.2010.978-80-7303-568-6.deaverjeffery/horicidrat;
7391 .Troska, J. M. - (Jan Matzal), 1881-1961 - autor.Pistole míru.:Praha :.1991.80-900733-1-X.troskajm/pistole;
7392 .Fándly, Juraj.O Nemocách ai o Wiléčeňú nezdrawég rožnég Lichwi. Jelinek Ján:Trnawa.1829..fandlyjuraj/onemocach;
7393 .Schleiermacher, Friedrich,1768-1834..Lectures on philosophical ethics.New York ::Cambridge University Press,.2002...schleiermacherfriedrich/lecturesonphilosophicalethics;
7394 .Burian, Vlasta.Veselé vyprávění dětem.Praha:Thalia.1996.80-900684-4-8.burianvlasta/vesele;
7395 ..Modern political thought.London ;; New York ::Routledge,.2001...gingelljohn/modernpoliticalthought;
7396 .Thomas, Brezina.Tulenie mláďa Ronny.:Mladé letá.2001.80-06-01130-3.brezinathomas/tuleniemladaronny;
7397 .Jules, Verne.Claudius Bombarnak.:Návrat.1996.80-7174-434-4.vernejules/claudius;
7398 .Doyle, Adrian.Čarodej.:.2015..doyleadrian/carodej;
7399 .Catholic Church..Antiphonarium sacri Ordinis Prædicatorum pro diurnis horis /.Romae ::in Hospitio Magistri Generalis,.1933...gilletmartin/antiphonarium;
7400 .Doris, Egan.Hrdinové z Ivory.:Laser.1995.80-85601-97-4.egandoris/hrdinove;
7401 .Kléméns z Alexandreie,asi 150-asi 215.Extraits de Théodote /.Paris ::CERF,.1948..klemenszalexandrie/extraits;
7402 .Bhaskar, Roy,1944-.From east to west.London ;; New York ::Routledge,.2000...bhaskarroy/east;
7403 .DeBlasio, Alyssa,.The end of Russian philosophy :.:.1995??.9781137409898 (hbk.) :;978-1-137-40989-8.deblasioalyssa/end;
7404 .Forester, C. S.1899-1966.Řadová loď :.V Praze ::United Fans,.2001 [i.e. 2004.80-86129-27-6.forestercecilscott/radova;
7405 .Csertö, Georgio M..De timore Dei iuxta doctrinam scholasticorum a Petro Lombardo usque ad S. Thomam :.Romae ::Scuola Tipogr. Missionaria Domenicana,.1940..csertogeorgiom/timore;
7406 .Halligan, Francis Nicholas,1917-.The administration of the sacraments /.New York ::Alba House,.1964..halliganfn/administration;
7407 .Pietroski, Paul M..Causing actions /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2000..0198250428 (alk. paper);0-19-825042-8.pietroskipaul/causing;
7408 .Kraft, Robert,(1869-1916).Nobody..Praha ::Ostrov,.1994.80-901434-7-4 .kraftrobert/nobody;
7409 .Souvestre, Pierre, 1874-1914 - autor.Fantomas ;.:Praha :.1991.80-207-0291-1.souvestrepierre/fantomas;
7410 ..Dictionary of scripture and ethics /.Grand Rapids, Michigan ::Baker Academic,.2011.978-0-8010-3406-0 (váz.).greenjoel/dictionary;
7411 .Nouwen, Henri J. M..Vnútorný hlas lásky.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-9-0.nouwen/vnutornyhlaslasky;
7412 .Porter, Roy.Nezaradené diela.:.2016..porterroy/1nezaradene;
7413 .Volek, Peter.Dejiny filozofického myslenia v staroveku.Banská Bystrica:RKCMBF UK v BA.1996?..volekpeter/dejinyfilozofiestarovek;
7414 .May, Karol.Karavana otroků.:GABI.1993.80-85767-28-7.maykarol/karavanaotroku;
7415 .Dickens, Charles,.Klub Pickwickovcov.Bratislava:Mladé letá.1980..dickenscharles/pickwick;
7416 ..Encyclopedia of consciousness /.Amsterdam ::Elsevier Academic Press,.2009.978-0-12-373864-6; 978-0-12-373873-8; 978-0-12-373871-4; 978-0-12-373872-1.bankswilliam/encyclopediaofconsciousness;
7417 .Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny, sväzok II..Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok.1947..spirkojozef/dejiny;
7418 .Boltanski, Luc..Distant suffering.Cambridge, UK ;; New York, NY ::Cambridge University Press,.1999...boltanskiluc/distantsuffering;
7419 ..The legacy of John Rawls /.London ;; New York ::Continuum,.2005..0826478433;0-8264-7843-3.brooksthom/thelegacyofjohnrawls;
7420 .Thompson, Kenneth,1937-.Émile Durkheim /.London ::Routledge,.2002..0415285305; 0415285313 (pbk.);0-415-28530-5.thompsonkenneth/emiledurkheim;
7421 .Cohn, Jesse S.,1972-.Anarchism and the crisis of representation :.Selinsgrove, [Pa.] ::Susquehanna University Press,.2006..9781575911052 (alk. paper);978-1-57591-105-2.cohnjesses/anarchismandthecrisisofrepresentation;
7422 ..Dante Alighieri /.New York ::Bloom\'s Literary Criticism,.2011..9781604138801;978-1-60413-880-1.bloomharold/dantealighieri;
7423 .Vajanský, Svetozár Hurban,.Sobrané diela Svetozára Hurbana Vajanského Sv. VII..Turčiansky Sv. Martin:Kníhtlačiarensky účastinársky spolok.1909..vajanskysvetozarhurban/sobranespisy;
7424 .Geertz, Clifford,1926-.The interpretation of cultures :.New York ::Basic Books,.1973.0-465-09719-7 (brož.).geertzclifford/interpretation;
7425 .Tocqueville, Alexis de.Demokracie v Americe : 1.díl..Praha:Lidové noviny.1992.80-7106-050-X.tocqueville/demokr;
7426 .Peck, M. Scott (Morgan Scott).Dále nevyšlapanou cestou : Nekonečná pouť duchovního růstu.Olomouc:Votobia.1994.80-85885-12-3.peckmscott/dalenevyslapanoucestou;
7427 .Deutscher, Max,1937-.Judgment after Arendt.Burlington, VT ::Ashgate,.2007...deutschermax/judgmentafterarendt;
7428 .Schutz, Alfred,1899-1959..The theory of social action :.Bloomington ::Indiana University Press,.1978..0253359570;0-253-35957-0.schultzalfred/theory;
7429 .Matzenauer, František Otto,.Stručná mluvnica slovenského jazyka pre školu a dom. Adolf Horovitz:Trnava.1883..matzenauer/mluvnica;
7430 ..Europe since 1945 /.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2001..0198731795 (hbk.); 0198731787 (pbk.);0-19-873179-5.fulbrookmary/europesince1945;
7431 .Spirago, František.Antikrist.:.2010..spiragofrantisek/antikrist;
7432 .Fleurbaey, Marc..Fairness, responsibility, and welfare.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.2008...fleurbaeymarc/fairnessresponsibilityandwelfare;
7433 .Poláček, Karel.Michelup a motocykel.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..polacekkarel/michelupamotocykl;
7434 .Stanislaw, Lem.Rýma.:Mladá fronta.1978..lemstanislaw/ryma;
7435 .Panaccio, Claude,1945-.Ockham on concepts /.Hampshire ::Ashgate,.2004.0-7546-3228-8.panaccioclaude/ockham;
7436 .Walsch, Neale Donald.Hovory s Bohem III. : 3. Neobvyklý dialog : neobvyklý dialog.Praha:Pragma.1999.80-7205-699-9.walschnd/hovory;
7437 .Kenny, Anthony,1931-.What is faith? :.Oxford ;; New York ::Oxford University Press,.1992.0-19-283067-8.kennyanthony/whatisfaith;
7438 .Kukla, Rebecca,1969-.\'Yo!\' and \'Lo!\' :.Cambridge, Massachusetts ;; London, England ::Harvard University Press,.2009.978-0-674-03147-0 (alk. paper).kuklarebecca/yoandlo;
7439 .Bentovim, Arnon.Týrání a sexuální zneužívání v rodinách.Praha:Grada.1998.80-7169-629-3.bentovimarnon/tyraniasexualnezneuzivani;
7440 .Harvey, David,1935-.The enigma of capital.New York ::Oxford University Press,.2010...harveydavid/enigma;
7441 .Marie-Madeleine Davyová.Encyklopedie mystiky II..:Argo.2001.80-7203-372-7.davyovamarie/mystikaII;
7442 ..From logic to practice :.:.2005??.9783319104331;978-3-319-10433-1.lolligabriele/fromlogictopractice;
7443 .Matějček, Zdeněk.Po dobrém nebo po zlém? : O výchovných odměnách a trestech.Praha:SPN.1968.80-85282-78-X.matejcekzdenek/podobrem;
7444 .Hutchinson, Frances,1941-.The politics of money.London ;; Sterling, Va. ::Pluto,.2002...hutchinsonfrances/politics;
7445 .Matulay, Stanislav.Vybrané kapitoly zo sociálnej politiky a katolíckej sociálnej náuky.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa.2005.80-8050-800-3.matulaystanislav/kapitolyzosocialnejpolitiky;
7446 .Možný, Ivo.Proč tak snadno- : některé rodinné důvody sametové revoluce.Praha:Sociologické nakladatelství.1999.80-85850-80-X.moznyivo/proctaksnadno;
7447 .McCowan, Tristan,1974-.Rethinking citizenship education.New York ::Continuum International Pub. Group,.2009...mccowantristan/rethinkingcitizenshipeducation;
7448 .Machovec, Milan.Smysl lidské existence.Praha:Akropolis.2002.80-7304-016-6.machovecmilan/smysl;
7449 .Knor, Martin.Tória grafov.:Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve STU.2008.978-80-227-2879-9.knormartin/teoriagrafov;
7450 .Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom. Rím:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..hlinkaanton/ksirsim;
7451 .Novikov, A. M.1941-.Research methodology :.:.2005??..novikovam/researchmethodology;
7452 .Oppy, Graham Robert..Ontological arguments and belief in God /.Cambridge ;; New York ::Cambridge University Press,.1995..0521481201;0-521-48120-1.oppygrahamrobert/ontologicalargumentsandbeliefingod;
7453 .Poole, William,1977-.Milton and the idea of the fall /.Cambridge, UK ;; New York ::Cambridge University Press,.2005..052184763X; 9780521847636;0-521-84763-X.poolewilliam/miltonandtheideaofthefall;
7454 .Wilson, Ellen Judy..Encyclopedia of the Enlightenment /.New York ::Facts On File, Inc.,.2004..0816053359 (alk. paper);0-8160-5335-9.reillpeterhans/encyclopediaoftheenlightenment;
7455 .Sakwa, Richard,1953-.Russian politics and society /.New York ::Routledge,.2008.978-0-415-41527-9 (váz.); 978-0-415-41528-6 (brož.); 978-0-203-93125-7 (ebook).sakwarichard/russianpoliticsandsociety;
7456 .Szabados, Béla.Wittgenstein as philosophical tone-poet :.:.2005??.978-94-012-1099-7.szabadosbela/wittgensteinasphilosophicaltonepoet;
7457 .Sperber, Jonathan,1952-.Revolutionary Europe, 1780-1850 /.Harlow, England ;; New York ::Longman,.2000..0582294460 (pbk.); 0582294479;0-582-29446-0.sperberjonathan/revolutionaryeurope1780-1850;
7458 .Verbeek, Peter-Paul,1970-.What things do :.University Park, Pa. ::Pennsylvania State University Press,.2005..0271025395 (alk. paper);0-271-02539-5.verbeekpeterpaul/whatthingsdo;
7459 .Wozniak, Steve,1950-.IWoz :.New York ::W.W. NortonandCo.,.2006..0393061434 (hardcover); 9780393061437 (hardcover);0-393-06143-4.wozniaksteve/iwoz;
7460 ..Acta Apostolicae Sedis A. 1970.Rím:.1970..actaapostolicaesedis/acta;
7461 .Tansey, Stephen D.,1942-.Politics, the basics /.London ;; New York, NY ::Routledge,.2004..0415303281 (hardback); 041530329X (pbk.);0-415-30328-1.tanseystephend/politics;
7462 .Cunningham, Conor,1972-.Genealogy of nihilism :.New York ::Routledge,.2002..0415276934;0415276942 .cunninghamconor/genealogyofnihilism;
7463 .Gavrilyuk, Paul L..The suffering of the impassible God :.:.2005??.0-19-926982-3.gavrilyukpaull/thesufferingoftheimpassiblegod;
7464 .Riedl, Kazimír.Učenie viery a mravov v príkladoch sväzok 2. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1908..riedlk/ucenie;
7465 .Foucault, Michel.Rôzne texty - nezaradené.:.2017..foucaultmichel/1nezaradene;
7466 .Valovič, Eugen.Katechetika.:.2005??..valoviceugen/katechetika;
7467 .Gabriel od sv.Magdaleny.Dôverne s Bohom II..Rím:SÚSCM.1967..gabrielocd/doverne;
7468 ..Adam Smith Semper Vivus.:Praha :.2003.80-86389-19-7.simajozef/adam;
7469 .Barrett, Jammes.Testy vašich schopností.Praha:Grada Publishing.2006.80-247-1506-6.barrettj/testy;
7470 .Spolok sv. Vojtecha.Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..ssv/spevnik;
7471 .Štefan, Švec.Metodológia vied o výchove.:Iris.1998.80-88778-73-5.svecstefan/metodologia;
7472 .Simenon, Georges,(1903-1989).Dva plus pět.Praha ::Práce,.1987..simenong/dva;
7473 .Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 3.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..ssv/pismosvate68_69;
7474 .Twain, Mark,(1835-1910).Ukradnuté diamanty.Bratislava ::Smena,.1956..twainmark/ukradnute;
7475 .Ignác z Loyoly,1491-1556.Duchovné cvičenia nášho svätého otca Ignáca Loyolského /.Trnava ::Posol BSJ,.1945..ignaczloyoly/duchovnecvicenia;
7476 .Žák, František,1862-1934.Soustavná katolická věrouka pro lid..V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1925..zakfrantisek/soustavna;
7477 .Kutal, Bartol.Palestina :.Hradec Králové ::Tiskové družstvo v Hradci Králové,.1925?..kutalbartol/palestina;
7478 ..Gregoriánský chorál :.[Praha] ::Společnost pro duchovní hudbu,.1996..oreljaroslav/gregoriansky;
7479 .Bežo, Ján.Tretia Čítanka a mluvnica pre evanjelické a. v. počiatočné školy.Senica:Ján Bežo.1904..bezojan/tretiacitanka;
7480 .Dunzl, Franz..A brief history of the doctrine of the Trinity in the early church.New York ::T & T Clark,.2007..9780567031938 (pbk.);0567031934 (pbk.);0567031926 (hbk);9780567031921 .dunzlf/brief;
7481 .Anderson, Stephen R..Aspects of the theory of clitics.Oxford ::Oxford University Press,.2005.0-19-927990-X;0-19-927991-8.abdersons/aspects;
7482 .Harries, Karsten..Infinity and perspective.Cambridge, Mass. ::MIT Press,.2001..0262082926 (HC : alk. paper).harrieskarsten/infinity;
7483 .Ajahn Brahm,1951-.Mindfulness, bliss, and beyond :.Boston ::Wisdom Publications,.2006..0861712757 (pbk. : alk. paper);9780861712755.brahmajahn/mindfulness;
7484 .Segaran, Toby.Programming the semantic web :.Beijing ::O\'Reilly,.2009.978-0-596-15381-6.segarantoby/programming;
7485 .Louw, J. P..Semantics of New Testaments Greek.Philadelphia, Pa.:Fortress Press [u.a.].1982.0891306935.louwjp/semantics;
7486 .Burik, Steven,1970-.The end of comparative philosophy and the task of comparative thinking.Albany ::State University of New York Press,.2009...buriksteven/theend;
7487 .Cassam, Quassim.The possibility of knowledge.Oxford ::Clarendon Press,.2009.978-0-19-956239-8 (br