logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa políc

1 EC-1.Ján Pavol II..Krížová cesta - Via Crucis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-526-4.;
2 EC-1.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.;
3 EC-1.Franzen, August.Malé dějiny církve. Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-082-3.;
4 EC-1.Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9.;
5 EC-1.Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas.:Németh Oto.2006.80-88949-89-0.;
6 EC-1.Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI..Úvod do kresťanstva. Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-562-6.;
7 EC-1.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Spe salvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-700-5.;
8 EC-1.Grignion, Ľudovít Mária.O pravé mariánske úcte. Olomouc:MCM.1997.80-238-0972-5.;
9 EC-1.Emanuel od Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie.Svätá Veronika Giuliani.:.2010..;
10 EC-1.Miguel, Aura.Fatimské tajemství a Jan Pavel II..:Karmelitánske nakladatelství v Kostelním Vydří.2008.978-80-7195-193-3.;
11 EC-1.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-305-7.;
12 EC-1.Meynard André-Marie OP.Duchovní život.Olomouc:MCM.2004.80-7266-180-9.;
13 EC-1.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-786-9.;
14 EC-1.Krčméry, Silvester, SF.To nás zachránilo.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-152-6.;
15 EC-1.Kodet, Vojtěch.Učeníctvo. Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-50-8.;
16 EC-1.Brodek, Peter.Pane, aby som videl I.. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-5-0.;
17 EC-1.Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3.;
18 EC-1.Albom, Mitch.Nestrácajte vieru (skutočný príbeh).Bratislava :Vydavateľstvo Tatran.2010.978-80-222-0590-0.;
19 EC-2.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci - Listy z väzenia.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-028-7.;
20 EC-2.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci.Bratislava:LUC.1992.80-7114-064-3.;
21 EC-2.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci - Na slobode.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-500-9.;
22 EC-2.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský - 1. diel.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.;
23 EC-2.Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8.;
24 EC-2.George, Gamow.Pan Tompkins v říši divů.:Mladá fronta.1986..;
25 EC-2.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2.;
26 EC-2.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ako plnšie kresťansky žiť?.Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-733-6.;
27 EC-4.Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Z môjho života. Autobiografia.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-497-2.;
28 EC-A12.Marx, André.Záhada strašiaceho ducha.Bratislava :SPN-Mladé letá.2003.80-10-00096-5.;
29 EC1.West, Christopher.Teológia tela pre začiatočníkov. .Bratislava :Novo Millennio - asociácia pre výchovu.2010.978-80-968964-2-4.;
30 EC1..YOUCAT.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-93-5.;
31 EC1.Borriello, Luigi.Jednoduchými očami .:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2011.978-80-970477-3-3.;
32 EC1.Powell, John.Riešenie hádanky o sebe.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-240-6.;
33 EC1.Beke, Eduard.Filokalia.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-289-5.;
34 EC1.Kempenský, Tomáš.Nasledovanie krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-676-3.;
35 EC1.Piccarreta, Luisa, 1865-1947.Panna Maria v království Boží Vůle :.:Olomouc :.2009.978-80-7266-310-1.;
36 EC2.Hahn, Scott.Znamenitý život.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-13-6.;