logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa políc

1 11a.LÉVAY, Mihály.A boldogságos szűz Maria élete, tisztelete ….Budapest:.1934..DL 008;
2 11a.ENGEL, Ludovicius.Collegium Universi Iuris Canonici.Salisburgi:.1770..DL 009;
3 11a.CHERIER, Nicol. Joan..Enchiridion iuris ecclesiastici cum singulari ….Pestini:.1837..DL 010;
4 11a..Collectio Sermonum panegyiricorum ….B. m.:.B. r...DL 011;
5 11a.BORSOS, Stephanus.Sertum excellentiorum virtutum Divi Stephani ….Tyrnaviae:.1716..DL 011 (1);
6 11a.Rummer, Juraj.Verus Hungariae protoparens.Trnava:.1823..DL 011 (2);
7 11a.MIKSICS, Martinus.Annum vectigal augusti literarum ….Tyrnaviae:.1730..DL 011 (3);
8 11a.SZALAY, Georgius.Prodigiosa dextera divi Stephani primis regis Hungariae.Tyrnaviae:.1733..DL 011 (4);
9 11a.UJFALUSSY, Carolus.Sol Hungariae. Sive divus Stephanus ….Posonii:.1734..DL 011 (5);
10 11a.FANDLY, Joannes.Divus Stephanus … Sub reverendissimo domino ….Tyrnaviae:.1741..DL 011 (6);
11 11a.FEKETE, Emericius.Divus Stephanus, Hungariae Apostolus … sub reverendissimo domino.Tyrnaviae:.1743..DL 011 (7);
12 11a.NEDECZKY, Franciscus.Divus Stephanus, Hungariae Rex apostolusque Stephano Nicolao jaklin de Elephant ....Tyrnaviae:.1748..DL 011 (8);
13 11a.HENTALLER, Josephus.Idea principum, exemplar virtutem sive Sanctus Stephanus ....Tyrnaviae:.1760..DL 011 (9);
14 11a.GÖRGEY, Martinus Aloysium.Sanctus Stephanus Rex et Apostolus Hungariae ….Tyrnaviae:.1762..DL 011 (10);
15 11a.FRANK, Georgius.Seculum secundum antiquissimi seminarii ….Tyrnaviae:.1766..DL 011 (11);
16 11a.KLÚCH, Josephus.Divis Stephanus res et apostolus Hungariae, panegyriea dictione celebratus ….Tyrnaviae:.1768..DL 011 (12);
17 11a.CZINGELY, Casparus.Universa Juris – Prudentia unius legis ….Tyrnaviae:.1718..DL 011 (13);
18 11a.ZICHY, Joannes Christianus Josephus.Stylus curiae caelestis in curiam terrestrem olim inductus ….Tyrnaviae:.1728..DL 011 (14);
19 11a.MISKOVICS, Josephus.Divus Ivo, Magnus é iudice causidicus.Tyrnaviae:.1733..DL 011 (15);
20 11a.AMBROPSOVSZKI, Michael.Sanctus Ivo … dictione panegyrica celebratus ….Tyrnaviae:.1734..DL 011 (16);
21 11a.MÉREI, Casparus Michael.Divus Ivo purpuratus ….Tyrnaviae:.1737..DL 011 (17);
22 11a.KVASOVSZKI, Sigismundus Franciscus.Juris prudentia in Divo Ivone panegyri celebrata, dum ….Tyrnaviae:.1739..DL 011 (18);
23 11a.ERCZL, Franciscus.Divus Ivo. Panegyrica oratione celebratus.Tyrnaviae:.1741..DL 011 (19);
24 11a.TEBERI, Stephanus.Divus Ivo. Oratione panegyrica celebratus ....Tyrnaviae:.1746..DL 011 (20);
25 11a.MARLOK, Michaelus.Divus Ivo oratione panegyrica celebratus ….Tyrnaviae:.1751..DL 011 (21);
26 11a.HORÁNYI, Alexius.Memoria Hungarorum et provincialium quam excitat Alexius Horányi ....Viennae:.1776..DL 012;
27 11a.ENGEL, Ludovicius.Collegium Universi Iuris Canonici.Salisburgi:.1770..DL 013;
28 11a.NATALIS, Alexander.Commentarius litteralis et moralis in omnes epistolas sancti Pauli ….Venetiis:.1772..DL 014;
29 11a.MOLNÁR, János.Az Anya – Szent – Egyhórnak történeti ….Nagy Szombatan:.1769..DL 015;
30 11a.BENEDICTUS XIV..De sacrosancto – Missae Sacrificio libri ….Patavii:.1768..DL 016;
31 11a..Corpus iuris canonici emendatum et notis illustratum. Georgii XIII. Pontif. Max..Coloniae Munatianae:.1682..DL 017;
32 11a.HORÁNYI, Alexius.Memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum … Pars. I..Viennae:.1775..DL 020;
33 11a.HORÁNYI, Alexius.Memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum … Pars. III..Posonii:.1777..DL 021;
34 11a.DUGONICS, András.Etelka, egy igen ritka magyar kis assony Világios ….Pozsonybán és Kassán:.1788..DL 022;
35 11a.AUGUSTINUS Sanctus.Sancti Aurelii Augustini Hipponensis episcopi ….Tyrnaviae:.1767..DL 023;
36 11a.LIBER II.Liber II.De Deo humani generis redemptore, Messia, eius ....B. m.:.B. r...DL 024;
37 11a.ERNESTUS, Leopoldus.Pastor Bonus, seu idea officium et praxis pastorum iussu reverendissimi ….Passaviae:.1764..DL 025;
38 11b..Breviarum Romanum. Pars autumnalis..Mechliniae:.1854..DL 029;
39 11b..Diurnae Breviarii Romani ….B. m.:.1791..DL 030;
40 11b..Schematismus venerabilis cleri archi-dioecesis Strigoniensis pro anno 1884.Strigonii:.1884..DL 031;
41 11b.GONZALES, Zefirin.Tanulmányok Aquinói Szent Tamás ….Eger:.1885..DL 032;
42 11b..Schematismus venerabilis cleri archi-dioecesis Strigoniensis pro anno 1911.Strigonii:.1911..DL 033;
43 11b..Schematismus venerabilis cleri archi-dioecesis Strigoniensis pro anno 1883.Strigonii:.1883..DL 034;
44 11b..Schematismus venerabilis cleri archi-dioecesis Strigoniensis pro anno 1905.Strigonii:.1905..DL 035;
45 11b..Schematismus venerabilis cleri archi-dioecesis Strigoniensis pro anno 1876.Strigonii:.1876..DL 036;
46 11b..Praenotationes.B. m.:.B. r...DL 037;
47 11b.GARAY, Alajos.Szent-István-Társulat naptára 1864-ik szötöévre.Pest:.1863..DL 038;
48 11b..Schematismus venerabilis cleri administrationis apostolicae 1927.Tyrnaviae:.1927..DL 039;
49 11b.DUDEK, János.A keresztény vallás apológiája..Budapest:.1893..DL 040;
50 11b.FRAKNÓI, Vilmos.Magyarország egyházi és politikai isszeköttetései a római ....Budapest:.1902..DL 041;
51 11b.FRAKNÓI, Vilmos.Magyarország egyházi és politikai isszeköttetései a római ....Budapest:.1901..DL 042;
52 11b.TÖRÖK, Mihály.A hitoktatás elmélete. Papnövendétek számára..Esztergom:.1910..DL 043;
53 11b.WIEDERMANN, Károly.A hit elemzése lélektani és dogmatikai szempontból.Esztergom:.1911..DL 044;
54 11b.GYÜJTEMÉNYE.Gyűjteménye a magyarország számára ….Budán:.1849..DL 045;
55 11b.KÜRCZ, Antal.A magyarországi Pálos-rend története.B. m.:.1889..DL 046;
56 11b.ZÁDORI, János.32 májushavi szent beszéd..Pest:.1865..DL 047;
57 11b.A SASVARI.A sasvári háromszázados nagy bucsee-járat.B. m.:.1865..DL 048;
58 11b.KADAI, Kálman.Feltámadasi szertoirtás.Tyrnaviae:.1931..DL 049;
59 11b.K. BERTALAN, Vincze.A magyar kath. Iskolák feladata és ….Esztergom:.1901..DL 050;
60 11b.TÓTH, József.Nagy Böjti Szent Beszédek.Poszonyban:.1822..DL 051;
61 11b.DUGONICS, András.Római történek..Poszonyban és Pesten:.1800..DL 052;
62 11b.KELEMEN, Emericus.Institutiones iuris hungarici privati, quas elucubratus ….Budae:.1818..DL 053;
63 11b.Munka, Jozef.Cirkevné dane a ich exekučné vymáhanie.Bratislava:Rimsteinova kníhtlačiareň.1934..DL 054;
64 11b.RAPOS, József.Nötlenség. Értesítéssel egyűtt a Székes-Fehervári ….Székesfehervárott:.1861..DL 055;
65 11b.REINSTADLER, Leb..Elementa Philosophiae scholasticae ….Frigurgi Brisgoviae:.1920..DL 056;
66 11b.Nécsey, Eduard.Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1941..DL 001;
67 11b.Nécsey, Eduard.Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1940..DL 002;
68 11b.Formánek Rudolf, Mons..Ročnica misijného spolku na Slovensku.Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1942..DL 003;
69 11b.GENNARI, Kázmír.Az uj házassági tövény rövíd magyarázata.Szombately:.1908..DL 004;
70 11b.ÚRADNÉ.Úradné vydanie. Platné manželsko-právne zákony a nariadenia.Bratislava:.1924..DL 005;
71 11b.TAFFERNER, Gyula; DLUGOPOLSKY Konst..A házassági jog kézikönyve állami ….Bratislava:.1935..DL 006;
72 11b.Formánek Rudolf, Mons..Ročnica misijného spolku na Slovensku.Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1943..DL 007;
73 11b..Rituale strigoniense, seu formula agendorum in administratione sacramentorum.Budín:.1818..DL 018;
74 11b..Rituale strigoniense, seu formula agendorum in administratione sacramentorum.Budín:.1818..DL 019;
75 11b..Schematismus venerabilis cleri archi-dioecesis Strigoniensis ad annum 1836.Strigonii:.1836..DL 026;
76 11b.Manhattan, Avro.Vatikán proti dvadsiatemu storočiu.Bratislava:Tatran.1951..DL 027;
77 11b..Schematismus venerabilis cleri archi-dioecesis Strigoniensis pro anno 1872.Strigonii:.1872..DL 028;
78 12a.SCHRAM, Dominicus.Compendium theologiae dogmaticae, scholasticae et moralis ….Augustae Vindelicorum:.1768..DL 268;
79 12a.DENZINGER, Henricus.Enchiridion Symbolorum et Definitiorum ….Wircerburgi:.1854..DL 271;
80 12a.GAZZANIGA, Petrus Mar..Theologia dogmatica in systema redactae ….Vindobonae:.1781..DL 275;
81 12a.LEPSÉNYI, Miklós.A protestantizmus vádjari a katholicizmus ….Pozsony:.1888..DL 278;
82 12a.BABURA, Ladislaus.Introductio historico-critica in sacro Novi Testamenti libros ….Esztergom:.1910..DL 279;
83 12a.DE ORIENTE.De oriente documenta et libri.Roma:.1929..DL 280;
84 12a.KOVÁCS, Paulus.Manuale parochorum.Szegedini:.1860..DL 281;
85 12a..A Magyarországi Papi Imaegyesűlet.Györ:.1888..DL 282;
86 12a.ENGLMAYR, Angelus.Series impedimentorum matrimonii ….Augustae Vindelicorum:.1745..DL 287;
87 12a.S. SALVIANUS.S. Salviani Massiliensis presbyteri Opera omnia, quae extant, in duos tomulos ....Tyrnaviae:.1752..DL 288;
88 12a.KELEMEN, Emericius.Institutiones Juris Hungarici privati ….Budae:.1818..DL 289;
89 12a.SCHOENWISNER, Stephanus.Compendium antiqnitatum romanarum. Ad usum Secundae humanitatis ….Budae:.1825..DL 290;
90 12a..Novum sidus Hungariae sive sanctissima Dei et dolorum ….Tyrnaviae:.1746..DL 291;
91 12a.ZENNER, Franciscus Xaverius.Instructio practica confessarii in compendium ….Viennae:.1851..DL 292;
92 12a.NAGY, Antal.Katholikus hitoktatók kézikönyve vagyis ….Györ:.1896..DL 293;
93 12a.DÁLNOKI, László Ferentz.A Naturalisták vallásának ....Pozsonyban:.1795..DL 297;
94 12a.PALMA, Franciscus Carolus.Notitia rerum hungaricarum.Tyrnaviae:.1770..DL 258;
95 12a.SCRAM, Dominicus.Compendium theologiae dogmaticae, scholasticae ….Augustae Vindelicorum:.1768..DL 259;
96 12a.KREMNICSKA, Thomas.Paraphrasis Psalmorum popularis opera ….Posonii:.1857..DL 260;
97 12a.ANTOINE, Paulus Gabriel.Theologia moralis universae, complentens ….Augustae Vindelicorum:.1760..DL 261;
98 12a.PÁRIZ-PÁPAI, Franciscus.Dictionarum latino-hungaricum ….Cibinii:.1782..DL 263;
99 12a.LAYMANN, Paulus.R. P. Pauli Layman e Societate Jesu Theologiae Moralis Compendium ….Viennae Austriae:.1753..DL 265;
100 12a.LAUBER, Josephus.Institutiones theologiae pastoralis..Budae:.1785..DL 266;
101 12b.KLÜPFEL, Engelbert.Institutiones Theologiae dogmaticae in usum ….Vindobonae:.1789..DL 269;
102 12b..Calendarium Regiae Univesitatis Budensis ad annum Jesu Christi….Budae:.1779..DL 270;
103 12b.KOVACHICH, Martinus Georgius.Indices reales historici in decreto comitialia a Martino … Index realis geographico-topographicis.Budae:.1806..DL 272;
104 12b.HORAE DIURNAE.Breviarii Romani ex decreto Sancti concilii Tridentini restituti ….Mechlinae:.1857..DL 273;
105 12b.FEGER, Josephus.Mane nobiscum (luc. 24. 29.) seu Preces selectae ….Posonii:.1850..DL 274;
106 12b.GASQUET, Aidanus.Religio religiosi. Zweck und Ziel des Ordenslebens..Innsbruck:.1922..DL 276;
107 12b.THOMAS EX CHARMES.Compendium theologiae R. P. Thomae ex Charmes, ord. S. Francisci capucinorum ….Stuttgart:.1858..DL 277;
108 12b.FLEURY, Claudius.Institutiones juris ecclestiastici Claudii Fleury.Venetiis:.1753..DL 283;
109 12b..Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1885.Strigonii:.1885..DL 284;
110 12b..Schematismus Venerabilis cleri administrationis apostolico sancti Adalberti 1944.Tyrnaviae:.1944..DL 285;
111 12b.PROKOPOVSZKY, Dániel.Katechismus avagy keresztény katholika religióban. ….Pozsony:.1845..DL 286;
112 12b..Institutiones grammaticae in usum scholarum ….Budae:.1840..DL 294;
113 12b.KLENÁK, Narcissus.Keresztényi tekéletességre vezérlö űnnepi prédikát ….Besztercze Bányán:.1805..DL 295;
114 12b.FREINDALLER, Ferentz.A keresztény katholika tudomány igazsága ….Nagyszombatban:.1814..DL 296;
115 12b.TACITUS, Cornelius.C. Cornelii Taciti Opera … Accurate recensuit ….Lipsiae:.1846..DL 298;
116 12b.BOROVSZKY, Leonardus.Liber Precum et Hymnorum quam in usum ….Posonii:.1840..DL 299;
117 12b.BALDE, Henricus.Veritates Christianae quae odum ….Budapestini:.1883..DL 300;
118 12b.RUDIMENTA.Rudimenta historica sive brevis.Tyrnaviae:.1767..DL 301;
119 12b.CHAUMONT.A pap és az oltáriszentség ….Kecskeméthen:.1896..DL 302;
120 12b.VITA.Vita S. Joannis Elemosynarii AlexandriniPatriarchae ….Posonium:.1732..DL 303;
121 12b.CSÁPORI, Gyula.A szabadköművesség ellemi szövekkezet ….Esztergom:.1887..DL 304;
122 12b.BERNARDINUS.Bernardinus a kath. Egyházi szónnoklat ….Koloszvár:.1913..DL 305;
123 12b.DE MIXTIS.De mixtis matrimoniis Paraenesis ad catholikos ….Leutschoviae:.1835..DL 306;
124 12b.BORROMAEUS, S. Carolus.Sabelerrimae instructiones ….Agriae:.1789..DL 307;
125 12b..Schematismus venerabilis cleri archi-dioecesis Strigoniensis ad annum 1850.Strigonii:.1850..DL 308;
126 12b..Az ó és új Testamentomi Szent Historiának ….Budán:.1841..DL 309;
127 12b.VERONIUS, Franciscus.Regula fidei..Vindobonae:.1853..DL 310;
128 12b.KOMENSKÝ, J. A..Informatorium školy materské..Ružomberok:.1892..DL 311;
129 12b..Modlitby z 18. a 19. stor..Strigoniense:.1853..DL 312;
130 12b..A Predikátziora való Ének..B. m.:.1750..DL 312 (1);
131 12b..PÍSEN pri kázaní.B. m.:.1750..DL 312 (2);
132 12b.RÖVID.Rövid tudosítás aitatos ….B. m.:.1771..DL 312 (3);
133 12b..Satz-und Ordnungen einer löblichen Versammlung ….Presburg:.1779..DL 312 (4);
134 12b.CANOINE-DRAVECSKY, Francois de Dravecs.Cantique pour tous les jours des fétes ….Tyrnau:.1710..DL 312 (5);
135 12b..Hatodik Pius Római Pápától kiadatott imádságos könyvetske ....Pešť:.1806..DL 312 (6);
136 12b..Egy szenvedö de magát a jövendö élet ….Komáromban:.1805..DL 312 (7);
137 12b..Hatodik Pius Római Pápától kiadatott imádságos könyvetske ....Pešť:.1806..DL 312 (8);
138 12b..Esztergomi várban lévö tsudálatos Szent Szűzhez ….B. m.:.1760..DL 312 (9);
139 12b.HYMNUS Hymnus de Sancto Stephano Rege Hungariae..B. m.:.1710..DL 312 (10);
140 12b.ZWEI.Zwei Bittgesänge zu dem heiligen Johann von Nepomuk.B. m.:.1750..DL 312 (11);
141 12b.LEGES.Leges et indulgentiae almae ….Posonii:.1760..DL 312 (12);
142 12b.ANDACHTSÜBUNGEN.Andachtsűbungen fűr die heilige Fastenzeit , besonders ….B. m.:.1804..DL 312 (13);
143 12b.ELEMI.Elemi Kis-és középkatekizmus.B. m.:.B. r...DL 313;
144 12b.KATEKIZMUS.Katekizmus kezdók számára.Budán:.1861..DL 313 (1);
145 12b.KISKATEKIZMUS.Kiskatekizmus a népiskolák számára.Budán:.1861..DL 313 (2);
146 12b.KÖZÉPKATEKIZMUS.Közepkatekizmus.Budán:.1861..DL 313 (3);
147 12b.JARISCH, Jeromos Antal.Népszrű polemiai hittan..Pesten:.1854..DL 256;
148 12b..Institutiones grammaticae in usum cholarum gramaticarum ….Budae:.1842..DL 257;
149 12b.KELEMEN, Emericius.Institutiones Juris Hungariae Privati ….Budae:.1818..DL 262;
150 12b..Selecta Latini sermonis exempla in usum ….Budae:.1843..DL 267;
151 13a..Missae pro defunctis ….Ratisbonae:.1866..DL 658;
152 13a..Missae pro defunctis ….Ratisbonae:.1866..DL 659;
153 13a.VENERABILI.Venerabili Clero Archi-Dioecesis.B. m.:.1850?? B. r...DL 660;
154 13a.WEINHOFER, Joseph.Predigten Erster Band.Fűnfkirchen:.1853..DL 573;
155 13a..Correspodenz der Assciatio … Zehnter, Eilfter Jahrgang.Wien:.1890,1889..DL 574/a;
156 13a..Correspodenz der Assciatio …Zwölfter, Dreizehnter Jahrgang.Wien:.1891,1892..DL 574/b;
157 13a..Correspodenz der Assciatio …Vierzehnter Jahrgang.Wien:.1893,1894..DL 574/c;
158 13a..Correspodenz der Assciatio … Sechszehnter, Siebzehnter Jahrgang.Wien:.1895,1896..DL 574/d;
159 13a..Die katholischen Missionen.B. m.:.B. r..DL 576;
160 13a.BURKARD, carl Heinrich.Predigten űber die Sonne und Festtages Evangelien des ganzen … Erster Band.Wűrzburg:.1805..DL 579;
161 13a.LEONHARD, Johann Michael.Vollständige Katechesen.Wien:.1840..DL 580;
162 13a.LEONHARD, Joh. Michael.Frűhlehren gehalten vor einer ...Wien:.1831..DL 581/a;
163 13a.LEONHARD, Joh. Michael.Predigten űber ….Wien:.1831..DL 581/b;
164 13a.HEIMBACH, Matthias P..Leich und Lehr Predigen.B. m.:.1843..DL 583;
165 13a..Missale Romanum.Viennae:.1862..DL 654;
166 13a..Missale Romanum.Viennae:.1862..DL 655;
167 13a..Missae pro defunctis ….Ratisbonae:.1866..DL 657;
168 13b.PRAXMARER, J..Ambrosius. Zeitschrift fűr die Jugendseelsorge Neunter Jahrgang.Donauwörth:.1884..DL 575/a;
169 13b.PRAXMARER, J..Ambrosius. Zeitschrift fűr die Jugendseelsorge.Donauwörth:.1885..DL 575/b;
170 13b.PRAXMARER, J..Ambrosius. Zeitschrift fűr die Jugendseelsorge Siebzehnter jahrgang.Donauwörth:.1882..DL 575/c;
171 13b.LOHMANN, Joh. Bapt..Betrechtungen.Paderborn:.1894..DL 577;
172 13b.JARISCH, Anton Dr..Christkatholische Schul-Katecheten Erster, Zweitwer, Dritter Band.Wien:.1860..DL 578;
173 13b.GEHRIG, Joh. Martin.Neueste Volkspredigten und Homilien auf alle … Erster Theil Achter Band.Bamberg und Wűrzburg:.1819..DL 582/a;
174 13b.GEHRIG, Joh. Martin.Neueste Volkspredigten und Homilien auf alle … Dritter Theil Zehnter Band.Bamberg und Wűrzburg:.1819..DL 582/b;
175 13b.GEHRIG, Joh. Martin.Neueste Volkspredigten und Homilien auf alle … Vierter Theil Achtzehnter Band.Bamberg und Wűrzburg:.1821..DL 582/c;
176 13b.HURTER, P..Betrachtungen fűr Kinder.Paderborn:.1890..DL 584;
177 13b.LANDERSDORFER, S. Dr..Die Kultur der Babylonier.Kempen und Műnchen:.B. r..DL 585;
178 13b.LEONHARD, Joh. Michael.Religions-Vorträge eines katholischen ….Wien:.1824..DL 586;
179 13b.GEWÖNLICHER.Gewönlicher GottesDienst der heiligen ….Wien:.1777..DL 587;
180 13b.LORINSER, F. Dr..Römisch-katholischen katechismus fűr die Schulen der ...Breslau:.B. r..DL 588;
181 13b.DONIN, Ludwig.Leben und Thaten der Heiligen Gottes.Wien:.1854..DL 589;
182 13b.RECHNUNGS.Rechnungs unterichte fűr die Landschulen.Wien:.1858..DL 590;
183 13b.TIMOTHEUS vo heil. Ignaz.Kurze Predigten fűr christliche ...Augsburg:.1781..DL 489;
184 14a.MASSL, Xaver.Festpredigten Erste Theil.Schaffhausen:.1847..DL 592/a;
185 14a.MASSL, Xaver.Festpredigten Zweiter Theil.Schaffhausen:.1847..DL 592/b;
186 14a.HANDSCHUH, Joz..Sieben Fasten Predigten als Anleitung.Wien:.1834..DL 593;
187 14a.DUBOIS, J..Der praktische Seelsorger.Mainz:.1867..DL 594;
188 14a.KATERKAMP, Theodor.Geschichte der Religion.Műnster:.1819..DL 595;
189 14a.FRITZ, Ludvig.Liebfrauen Predigten.Schaffhausen:.1856..DL 596;
190 14a.SCHMID, Johann Ev..Historischer Katechizmus I. Band.Schaffhausen:.1855..DL 597/a;
191 14a.SCHMID, Johann Ev..Historischer Katechizmus II. Band.Schaffhausen:.1855..DL 597/b;
192 14a.SCHMID, Johann Ev..Historischer Katechizmus III. Band.Schaffhausen:.1855..DL 597/c;
193 14a.SCHAFFENREUTER, Georg Joseph.Predigten aus alle Sonntage des katholischen Kirchenjahr I. Band.Wűrzburg:.1848..DL 598/a;
194 14a.SCHAFFENREUTER, Georg Joseph.Predigten aus alle Sonntage des katholischen Kirchenjahr II. Band.Wűrzburg:.1848..DL 598/b;
195 14a.SCHAFFENREUTER, Georg Joseph.Predigten aus alle Sonntage des katholischen Kirchenjahr III. Band.Wűrzburg:.1848..DL 598/c;
196 14a.SCHAFFENREUTER, Georg Joseph.Predigten aus alle Sonntage des katholischen Kirchenjahr IV. Band.Wűrzburg:.1848..DL 598/d;
197 14a.MASSL, Xaver.Die Festage des Herrn.Schaffhausen:.1848..DL 599;
198 14a.DUBOIS, H..Der Heilige Priester.Regensburg:.1872..DL 601;
199 14a.PASSMAYER, Ant..Predigten aus alle Sonn-und … Erster Theil.Wien:.1798..DL 604/a;
200 14a.PASSMAYER, Ant..Predigten aus alle Sonn-und … Zweiter Theil.Wien:.1798..DL 604/b;
201 14a.THAUREN, Joh..Ein Gnadenstrom zur Neuen ….Wien:.1940..DL 622;
202 14a.WENINGER, Franz Xaver.Originelle Kurz-Gefasste Praktische Predigten … V. Band.Mainz:.1883..DL 627/a;
203 14a.WENINGER, Franz Xaver.Originelle Kurz-Gefasste Praktische Predigten … VI. Band.Mainz:.1883..DL 627/b;
204 14a.HOLZRER, Aug..Volks Predigten.B. m.:.1842..DL 634;
205 14a..Austria – Kalender.B. m.:.1843..DL 635;
206 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1167;
207 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1168;
208 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1169;
209 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1170;
210 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1171;
211 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1172;
212 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1173;
213 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1174;
214 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1175;
215 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1176;
216 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1177;
217 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1178;
218 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1179;
219 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1180;
220 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1181;
221 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1182;
222 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1183;
223 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1184;
224 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1185;
225 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1186;
226 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1187;
227 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1188;
228 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1189;
229 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1190;
230 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1191;
231 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1192;
232 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1193;
233 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1194;
234 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1195;
235 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1196;
236 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1197;
237 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1198;
238 14b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1199;
239 14b..Korrespondenz Associatio.Viedeň:.1910-40 s.a...DL 1200;
240 14b..Korrespondenz Associatio.Viedeň:.1910-40 s.a...DL 1201;
241 14b..Korrespondenz Associatio.Viedeň:.1910-40 s.a...DL 1202;
242 14b..Korrespondenz Associatio.Viedeň:.1910-40 s.a...DL 1203;
243 14b..Korrespondenz Associatio.Viedeň:.1910-40 s.a...DL 1204;
244 14b..Korrespondenz Associatio.Viedeň:.1910-40 s.a...DL 1205;
245 14b..Korrespondenz Associatio.Viedeň:.1910-40 s.a...DL 1206;
246 14b..Korrespondenz Associatio.Viedeň:.1910-40 s.a...DL 1207;
247 14b..Korrespondenz Associatio.Viedeň:.1910-40 s.a...DL 1208;
248 14b..Korrespondenz Associatio.Viedeň:.1910-40 s.a...DL 1210;
249 14b..Korrespondenz Associatio.Viedeň:.1910-40 s.a...DL 1211;
250 14b..Korrespondenz Associatio.Viedeň:.1910-40 s.a...DL 1212;
251 14b..Missions-Notizen.Viedeň:.1910-40 s.a...DL 1213;
252 14b..Missions-Notizen.Viedeň:.1910-40 s.a...DL 1214;
253 14b..Missions-Notizen.Viedeň:.1910-40 s.a...DL 1215;
254 14b..Missions-Notizen.Viedeň:.1910-40 s.a...DL 1216;
255 14b..Missions-Notizen.Viedeň:.1910-40 s.a...DL 1217;
256 14b..Missions-Notizen.Viedeň:.1910-40 s.a...DL 1218;
257 14b..Missions-Notizen.Viedeň:.1910-40 s.a...DL 1219;
258 14b..Missions-Notizen.Viedeň:.1910-40 s.a...DL 1220;
259 14b..Die Kanzel.Regensburg:.1910-40 s.a...DL 1221;
260 14b..Die Kanzel.Regensburg:.1910-40 s.a...DL 1222;
261 14b..Die Kanzel.Regensburg:.1910-40 s.a...DL 1223;
262 14b..Die Kanzel.Regensburg:.1910-40 s.a...DL 1224;
263 14b..Die Kanzel.Regensburg:.1910-40 s.a...DL 1225;
264 14b..Die Kanzel.Regensburg:.1910-40 s.a...DL 1226;
265 14b..Die Kanzel.Regensburg:.1910-40 s.a...DL 1227;
266 14b..Die Kanzel.Regensburg:.1910-40 s.a...DL 1228;
267 14b..Der Katholik. Zeitschrift.Mainz:.1910-40 s.a...DL 1229;
268 14b..Der Katholik. Zeitschrift.Mainz:.1910-40 s.a...DL 1230;
269 14b..Der Katholik. Zeitschrift.Mainz:.1910-40 s.a...DL 1231;
270 14b..Der Katholik. Zeitschrift.Mainz:.1910-40 s.a...DL 1232;
271 14b..Der Katholik. Zeitschrift.Mainz:.1910-40 s.a...DL 1233;
272 14b..Der Katholik. Zeitschrift.Mainz:.1910-40 s.a...DL 1234;
273 14b..Der Katholik. Zeitschrift.Mainz:.1910-40 s.a...DL 1235;
274 14b..Der Katholik. Zeitschrift.Mainz:.1910-40 s.a...DL 1236;
275 14b..Der Katholik. Zeitschrift.Mainz:.1910-40 s.a...DL 1237;
276 14b..Christlich-pädagogische Blätter.Viedeň:.1910-40 s.a...DL 1238;
277 14b..Christlich-pädagogische Blätter.Viedeň:.1910-40 s.a...DL 1239;
278 14b..Christlich-pädagogische Blätter.Viedeň:.1910-40 s.a...DL 1240;
279 14b..Christlich-pädagogische Blätter.Viedeň:.1910-40 s.a...DL 1241;
280 14b..Christlich-pädagogische Blätter.Viedeň:.1910-40 s.a...DL 1242;
281 14b..Berichte.s.l.:.1878-1891..DL 1243;
282 14b..Berichte.s.l.:.1878-1891..DL 1244;
283 14b..Berichte.s.l.:.1878-1891..DL 1245;
284 14b..Berichte.s.l.:.1878-1891..DL 1246;
285 14b..Berichte.s.l.:.1878-1891..DL 1247;
286 14b..Berichte.s.l.:.1878-1891..DL 1248;
287 14b..Berichte.s.l.:.1878-1891..DL 1249;
288 14b..Berichte.s.l.:.1878-1891..DL 1250;
289 14b..Berichte.s.l.:.1878-1891..DL 1251;
290 14b..Berichte.s.l.:.1878-1891..DL 1252;
291 14b..Berichte.s.l.:.1878-1891..DL 1253;
292 14b..Berichte.s.l.:.1878-1891..DL 1254;
293 14b..Berichte.s.l.:.1878-1891..DL 1255;
294 14b..Berichte.s.l.:.1878-1891..DL 1256;
295 14b..Stunden der Andacht fűr Katholiken.Viedeň:.1880?? s.a...DL 1257;
296 14b..Stunden der Andacht fűr Katholiken.Viedeň:.1880?? s.a...DL 1258;
297 14b..Stunden der Andacht fűr Katholiken.Viedeň:.1880?? s.a...DL 1259;
298 14b..Stunden der Andacht fűr Katholiken.Viedeň:.1880?? s.a...DL 1260;
299 21a..Uj Magyar sion Egyházirodalmi folyúirat ….Esztergom:.1885..DL 063;
300 21a..A Magyországi papi imaegysűlet értesítoje.Györ:.1892..DL 064;
301 21a..A Magyországi papi imaegysűlet értesítoje.Györ:.1889..DL 065;
302 21a.NAGY, Antal.Barromaeus. Katholikus hitszónoklati havi folyóirat szerkeszti ….Györ:.1896..DL 066;
303 21a..Az állami anyakönyvekröl a házaszági jógról és ….Budapest:.1895..DL 105;
304 21a.TÖRÖK, János.Egyetemes magyar encyklopaedia..Pesten:.1859..DL 106;
305 21a.TÖRÖK, János.Egyetemes magyar encyklopaedia..Pesten:.1860..DL 107;
306 21a.JÁSZAPÁTHI, Imrik József.Egyetemes magyar – és erdélyországi kath. Egyházi ….Pest:.1863..DL 108;
307 21a.PERRONE, J..Praelectiones theologiae quas … habebat ….Parisiis:.1842..DL 109;
308 21a..Isten igéje szent beszédekben.Esztergom:.1888..DL 110;
309 21a.PRAY, Georgius.Historia Regum Hungariae.Budae:.1799..DL 111;
310 21a.TOKODY,Ödön.Egyházi űgyekre vonatkozó magyar ….Temesvárott:.1888..DL 112;
311 21a.IDEIGLENES.Ideiglenes törvénykezési szbályok ….Pest:.1861..DL 113;
312 21a.KERESZTY, Victor.Exegesis pericoparum evangelii pro omnibus dominicis ….Strigonii:.1910..DL 114;
313 21a.ZOLLNER, Ev. János.Hitelemzö beszédek.Esztergom:.1879..DL 115;
314 21a.ZOLLNER, Ev. János.Hitelemzö beszédek.Esztergom:.1881..DL 116;
315 21a.ZOLLNER, Ev. János.Hitelemzö beszédek.Esztergom:.1880..DL 117;
316 21a..Barromaeus katholikus hitszónoklati havi ….Györ:.1897..DL 118;
317 21a.ZALKA, János.Szentek élete.Pest:.1859..DL 119;
318 21a.BALOGH, Augustus Florianus de Nemcsiez.Beatissima Virgo Maria mater Dei, qua ….Agriae:.1872..DL 120;
319 21a.HITSZÓNOKLATI.Hitzónoklati folyóirat ….Szeged:.1895-96..DL 121;
320 21a.NATALIS, Alexander.Theologia dogmatica et moralis secundum ordinem catechismi ….Parisiis:.1767..DL 122;
321 21a.PERRONE, J..Praelectiones theologiae quas in Collegio romano Societatis Jesu habebat ….Parisiis:.1842..DL 125;
322 21b.KÖGGL, Alajos.Gyéntatási intelmek és elégtételek.Budapest:.1873..DL 057;
323 21b.KORSZERÜ.Korszerű erkölcsi iratok áz ifjúság számára a nagyszombati ….Nagyszombat:.1847..DL 058;
324 21b.A KERESZTÉNY.A keresztény katholika religio tudománya.Budán:.1960..DL 059;
325 21b.LEO XIII. - pápež.Szentséges atyánknak XIII. Leo pápának bezsédei és levelei..Budapest:.1898..DL 060;
326 21b.HOVÁNYI.Újabbtevelek a fensöbb katholicizmusról.Budapest:.1883..DL 061;
327 21b..Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1888.B. m.:.1888..DL 062;
328 21b.EGÉSZ.Egész esztendönek Vasárnapira szolgáló Prédikatziók mellyek ….Györban:.1786..DL 067;
329 21b.TRACTATUS.Tractatus theologiae moralis practicus, ex probatis.Budae:.1821..DL 068;
330 21b..Institutiones oratoriae in usum gymnasiorum regni ….Budae:.1843..DL 069;
331 21b.Drozd, Štefan, PhDr..K počiatkom Diela Detinstva Ježišovho na Slovensku.Trnava - Nitra:Spolok sv. Vojtecha.1943..DL 070;
332 21b.QUOTIDIANA.Quotidiana erga sanctissima Dei Matrem mariam pietas..Viennae:.1744..DL 071;
333 21b.SZALAY, Imre.Észrevételek a vegyes házasságokról.Veszprémben:.1841..DL 072;
334 21b.KOVACHICH, Martinus Georgius.Scriptores rerum hungaricarum minores hactenus inediti ….Budae:.1798..DL 073;
335 21b..Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno ….Strigonii:.1886..DL 074;
336 21b..Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1870.Strigonii:.1870..DL 075;
337 21b..Magyar sion Egyházirodalmi folyóirot.Esztergom:.1899..DL 076;
338 21b.MUNKAY, János.Igaz-e, hogy mi katholikusok mindenben ….Esztergom:.1888..DL 076/a;
339 21b..Magyar sion Egyházirodalmi folyóirot ….Esztergom:.1901..DL 077;
340 21b.PELLET, Ödön.Primicia beszédek.Szkékesfehervárrott:.1876..DL 078;
341 21b.NOGÁLL, János.Észservételek a lelkipásstorságról jelesűl a falusi népet ….Budán:.1852..DL 079;
342 21b..Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis ad annum 1843.Strigonii:.1843..DL 080;
343 21b.GONZALES, Zefirin.Tanulmányok Aquinói Szent Tamás ….Budapest:.1884..DL 081;
344 21b..Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis ad annum 1839.Strigonii:.1839..DL 082;
345 21b.KOVÁTS-MARTINY, Gabriel.Oecononiae ruralis compendium, quod in usus ....Posonii:.1843..DL 083;
346 21b..Katholikus Lelkipásztor.Esztergom:.1873..DL 084;
347 21b.CARACCIOLI.Ganganelli XIV. Kelemen római pápának életrajza, mellyet ….Pozsonyban:.1835..DL 085;
348 21b.DIALOGUS.Dialogusinter parochum veterannum et novitium.Tyrnaviae:.1741..DL 086;
349 21b..Katholikus Lelkipásztor.Esztergom:.1873..DL 087;
350 21b.AUCTORI.Poesis alumni.Tyrnaviae:.B. r...DL 088;
351 21b.NEHÁNY.Nehány szó a magyar katholikus papsághoz.Pest:.1871..DL 089/a;
352 21b..E'szrevételek Ghiczy Kálman úrnak 1871. ápril 3-án.Pest:.1871..DL 089/b;
353 21b..A Kath. Autonomia hordejere az egyház ….Pest:.1871..DL 089/c;
354 21b..A Magyarországi latin és görög szertartásu katholikus egyház ....Pest:.1871..DL 089/d;
355 21b.CSÁSZÁR, Ferencz.Györog-római mythológiai zseszötár.Pesten:.1844..DL 090;
356 21b.NOVOTNI, Joannes.Viator christianus ad coelestem patriam per exercitia spiritualia directus ….Tyrnaviae:.1729..DL 091;
357 21b.PIUS VI. Pápež.Hatodik pius római pápától kiadabott Imádságos ….Pesten:.1806..DL 092;
358 21b.RUDIMENTA.Rudimenta historica, sive brevis facilisgue ....Tyrnaviae:.1772..DL 093;
359 21b..Segédkönyv a deákul tanuló magyarnak könnyeggségére.Pesten:.1838..DL 094;
360 21b.CSERNOCH, Joannes.Directorium Romano-Strigonienseseu ordo horas ….Strigonii:.1914..DL 095;
361 21b..Directorium Romano Tyrnaviae ….Tyrnaviae:.1948..DL 096;
362 21b..Directorium Romano Tyrnaviae ….Tyrnaviae:.1949..DL 097;
363 21b..Directorium Romano Tyrnaviae ….Tyrnaviae:.1932..DL 098;
364 21b..Directorium Romano Tyrnaviae ….Tyrnaviae:.1933..DL 099;
365 21b..Directorium Romano Tyrnaviae ….Tyrnaviae:.1923..DL 100;
366 21b..Név-és lak-könyve az 1839 eszt. Junius 2. napjára ….Pozsonyban:.1839..DL 101;
367 21b.Záreczky Štefan, ThDr..Duchovný pastier r. 28, č. 1-9, 1950/51.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950/51..DL 102;
368 21b..Barromaeus. Kath. hitszónoklati havi folyóvial ….Györ:.1901-06..DL 103;
369 21b.TIEFENTHALER, József.A misérdi róm kath. Plébániai könyvtár.Nové Košariská:.1911..DL 104;
370 21b..Rituale Strigoniense pro sacris functionibus ….Budae:.1858..DL 123;
371 21b..Rituale Strigoniense seu formula agendorum in ….Budae:.1858..DL 124;
372 22a.NAGY, Antal.Katholikus hitoktatók kézikönyve vagyis ….Györ:.1897..DL 338;
373 22a.SZEPESI, Imre.Elemi hellen nyelvtan.Budán:.1850..DL 339;
374 22a..A Magyarországi Papi Imaegyesűlet.Györ:.1895-97..DL 340;
375 22a.DECRETA et ACTA.Decreta et acta concilii provinciae Strigoniensis anno domini 1858.Pestini:.1858..DL 341;
376 22a..A Magyarországi Papi Imaegyesűlet.Györ:.1887..DL 343;
377 22a..Rituale Strigoniense seu formula agendorum in ….Budae:.1858..DL 344;
378 22a..Rituale Strigoniense seu formula agendorum in ….Budae:.1818..DL 345;
379 22a.A PICONIO, Bernardinus.Epistolarum B. Pauli Apostoli. Triplex expositio.Parisiis:.1853..DL 346;
380 22a.SKALNIK, Franc. Xav..Veritas ecclesiae et doctrinae catholicae.Leutschoviae:.1838..DL 347;
381 22a.KOVÁCH, paulus.Manuale parochorum e probatis auctoribus ….Pestini:.1854..DL 348;
382 22a.LIBERTUS.Libertus promulgationum.B. m.:.1871..DL 360;
383 22a.RUOFF, Antonio P..Lehr-Leiche Sonn-und Freitag Predigten Erster Theil.Augsburg und Innsbruck:.1761..DL 591/a;
384 22a.RUOFF, Antonio P..Lehr-Leiche Sonn-und Freitag Predigten Zweiterr Theil.Augsburg und Innsbruck:.1761..DL 591/b;
385 22a..Missale Romanum.Ratisbonae:.1912..DL 651;
386 22a..Missale Romanum.Ratisbonae:.1869..DL 652;
387 22a..Missale Romanum.Ratisbonae:.1890..DL 653;
388 22a..Missale Romanum.Venetiis:.1776..DL 656;
389 22b.GYARMATHY, Chris. János.Közhasznú műszótár és egyházi tiszti ….Budán:.1845..DL 314;
390 22b.OFFICIUM.Officium Rákóczianum, avagy kűlömb-féle ....Kassán:.1791..DL 315;
391 22b.NOTTER, Antal.A szabakarat.Budapest:.1908..DL 316;
392 22b.A KERESZTES.A keresztes hadak töténete..Pesten:.1853..DL 317;
393 22b..E' lö Rózsa Imádságos és énekes könyv, az E'lö ….Pesten:.1853..DL 318;
394 22b.COMENIUS, Joh. Amos.Janua linquae latinae reserata ….Leutschoviae:.1724..DL 319;
395 22b..Isten a valódi szeretet!.Pest:.1862..DL 320;
396 22b..A kereszténység eredményei ….Pesten:.1850..DL 321;
397 22b.ROTT, Nándor.A csoda és a természet-tudomány.Budapest:.1907..DL 322;
398 22b.JOSUE.Josue Liber Judicium. Ruth. Libri Regum.B. m.:.1743..DL 323;
399 22b.SZANISZLO, Ferenc.A keresztény katholika religio tudománya.Budán:.1839..DL 324;
400 22b.JEHLICSKA, Ferenc.Társadalmi kérdés és etika.Budapest:.1908..DL 325;
401 22b.ČAMBÁL, Andreas.Fasciculus de actione catholica.Trnava:.1934..DL 326;
402 22b..Schematismus venerabilis cleri archidioecesis Strigoniensis ad annum 1845.Strigonii:.1845..DL 327;
403 22b..Barromaeus. Katholikus hitszómoklati havi ….Györ:.1897..DL 328;
404 22b.SCITOVSKY, János.Szentek élete mellyet a keresztény.Pécsett:.1843..DL 329;
405 22b..A Magyarországi Papi Imaegyesűlet és ….Györ:.1908..DL 330;
406 22b.KATH..Katholikus Lelkipásztor elméleti és gyakorlati papi ….Pozsony:.1934..DL 331;
407 22b.KATH..Katholikus Lelkipásztor elméleti és gyakorlati papi ….Pozsony:.1933..DL 332;
408 22b.LÁNYI, Károly.Magyarföld egyháztörténetei.Nagy Szombatan:.1843..DL 333;
409 22b.BORROMAEUS.Katholikus hitszómoklati havi folyóirat.Györ:.1900..DL 334;
410 22b.BORROMAEUS.Katholikus hitszómoklati havi folyóirat.Györ:.1902-07..DL 335;
411 22b.A PICONIO, Bernardinus.Epistolarum B. Pauli Apostoli. Triplex expositio.Parisiis:.1853..DL 336;
412 22b.A PICONIO, Bernardinus.Epistolarum B. Pauli Apostoli. Triplex expositio.Parisiis:.1853..DL 337;
413 22b.GEISZ, Antal.Egyházi közigazgatás.Temesvár:.1910..DL 342;
414 22b.VERCRUYSSE, Bruno.Jézus Társaságának.Kalocsán:.1912..DL 349;
415 22b..Rituale Strigoniense seu formula agendorum in ….Tyrnaviae:.1772..DL 365;
416 23b.SCHERER, Augustin.Bibliothek fűr Prediger. Siebter Band.Freiburg im Breisgau:.1912..DL 491/7;
417 23b.SCHERER, Augustin.Bibliothek fűr Prediger. Achter Band.Freiburg im Breisgau:.1901..DL 491/8;
418 23b.LEONHARD, Joh. Michael.Sonn-un festtägliche Predigten … Erste Jahrgang.Wien:.1828..DL 492/1;
419 23b.LEONHARD, Joh. Michael.Sonn-un festtägliche Predigten … Dritter Jahrgang.Wien:.1823..DL 492/2;
420 23b.LEONHARD, Joh. Michael.Sonn-un festtägliche Predigten … Vierter Jahrgang.Wien:.1823..DL 492/3;
421 23b.LEONHARD, Joh. Michael.Sonn-un festtägliche Predigten … Sechster Jahrgang.Wien:.1824..DL 492/6;
422 23b.BARDT, Carl Fridrich.Cornelius Tacitus Sämtliche Werke Erster Band.Wien und Prag:.1796..DL 493/1;
423 23b.BARDT, Carl Fridrich.Cornelius Tacitus Sämtliche Werke Zweiter Band.Wien und Prag:.1850?? B. r...DL 493/2;
424 23b.BARDT, Carl Fridrich.Cornelius Tacitus Sämtliche Werke Dritter Band.Wien und Prag:.1850 B . r..DL 493/3;
425 23b.GIEßLER, Konrad.Praktische Unterrichte nach der Ordnung … Erster Jahrgang.Konstanz:.1793..DL 494;
426 23b.MARCKARD, Martino.Septenium Marianum. Das ist ....Wűrzburg:.1768..DL 495;
427 23b.VEITH, Joh. Em. Dr..Mater Dolorosa in zwölf Vorträgen ….Wien:.1844..DL 496;
428 23b.WENINGEN, Franz Xaver.Originelle Kurz Gesalte Praktische ….Mainz:.1881..DL 497;
429 23b.MEHLER, Ludwig.Blűthe der Neuzeit oder ….Regensburg:.1857..DL 498;
430 23b.SCHULEMANN, Gűnther.Die Botschaft des Buddha.Freiburg im Breisgau:.1937..DL 499;
431 23b.MASSILON, Johann Baptist.Fasten predigten welche vor dem ….Dresden:.1755..DL 500;
432 23b.Sv. AUGUSTÍN.Theorie der Katechetik fűr katholiken.Salzburg:.1853..DL 501;
433 23b..Homiletische Bibliothek fűr … Dritter Band.St. Pölten:.1787..DL 490/3;
434 23b..Homiletische Bibliothek fűr … Vierter Band.St. Pölten:.1787..DL 490/4;
435 23b..Homiletische Bibliothek fűr … Fűnfter Band.St. Pölten:.1788..DL 490/5;
436 23b..Homiletische Bibliothek fűr … Achter Band.St. Pölten:.1788..DL 490/8;
437 23b..Homiletische Bibliothek fűr … Neunter Band.St. Pölten:.1789..DL 490/9;
438 23b..Homiletische Bibliothek fűr … Zehnter Band.St. Pölten:.1789..DL 490/10;
439 23b..Homiletische Bibliothek fűr … Elfter Band.St. Pölten:.1789..DL 490/11;
440 23b..Homiletische Bibliothek fűr … Zwölfter und Letzter Band.St. Pölten:.1791..DL 490/12;
441 23b.SCHERER, Augustin.Bibliothek fűr Prediger. Erster Band.Freiburg im Breisgau:.1906..DL 491/1;
442 23b.SCHERER, Augustin.Bibliothek fűr Prediger. Zweiter Band.Freiburg im Breisgau:.1907..DL 491/2;
443 23b.SCHERER, Augustin.Bibliothek fűr Prediger.Dritter Band.Freiburg im Breisgau:.1908..DL 491/3;
444 23b.SCHERER, Augustin.Bibliothek fűr Prediger. Vierter Band.Freiburg im Breisgau:.1909..DL 491/4;
445 23b.SCHERER, Augustin.Bibliothek fűr Prediger. Fűnfter Band.Freiburg im Breisgau:.1910..DL 491/5;
446 23b.SCHERER, Augustin.Bibliothek fűr Prediger. Sechter Band.Freiburg im Breisgau:.1911..DL 491/6;
447 24a..Homiletické směrnice 1972.:.1972..1300/a;
448 24a..Homiletické směrnice 1972.:.1972..1300/b;
449 24a..Homiletické směrnice 1973.:.1973..1301/a;
450 24a..Homiletické směrnice 1973.:.1973..1301/b;
451 24a..Homiletické směrnice 1974.:.1974..1302;
452 24a..Homiletické směrnice 1976.:.1976..1303;
453 24a..Homiletické směrnice 1977.:.1977..1304;
454 24a..Homiletické směrnice 1978/79.:.1978..1305;
455 24a..Homiletické směrnice 1982.:.1982..1306;
456 24a..Homiletické směrnice 1983.:.1983..1307;
457 24a..Homiletické směrnice 1985/86.:.1985..1308;
458 24a..Homiletické směrnice 1980.:.1980..1309;
459 24a.Knackfuss, H..Murillo /.Bielefeld ::VelhagenandKlasing,.1913...1310;
460 24a.Kubalík.Dejiny nabozenstvi.:CMBF v Litomeřicích.1982..1311;
461 24a.Vrablec Jozef, ThDr..Obnova rozjimania a meditacie.:.1980??..1312;
462 24a.Faudenom, A..Počuli sme slovo Božie.:.1980?..1313;
463 24a.Spolok svätého Vojtecha.Ordo missae.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..1314;
464 24a..Ordo Lectionum - Olvasmányok rendje XI.Trnava:SSV.1972..1315;
465 24a..Ordo Lectionum - Olvasmányok rendje X..Trnava:SSV.1972..1316;
466 24a..Ordo Lectionum - Olvasmányok rendje IX..Trnava:SSV.1971..1317;
467 24a..Egyetemes könyörgések.Trnava:.1979..1318;
468 24a..Eucharistické modlitby o zmierení - Kajúce pobožnosti na svätý rok vykúpenia.:.1983..1319;
469 24a.Truchlý, Andrej.Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených Božích I..:.1907..1320;
470 24a..Missale Romanum.Ratisbonae:.1876..DL 650;
471 24b.ZOLLNER, Joh. Ev..Populäre Predigtenwűrfe Zweiter Band.Regensburg:.1873..DL 600/a;
472 24b.ZOLLNER, Joh. Ev..Populäre Predigtenwűrfe Dritter Band.Regensburg:.1873..DL 600/b;
473 24b.HOLZER, Aug..Volkspredigten Zweiter Band.Wien:.1842..DL 602;
474 24b.HULLER, Georg.Ausgewählte Volkspredigten I. Band.Augsburg:.1871..DL 603/a;
475 24b.HULLER, Georg.Ausgewählte Volkspredigten II. Band.Augsburg:.1871..DL 603/b;
476 24b.HUFELAND, Christopher Wilhelm.Die Kunst des menschlichen Leben Erster Theil.Jena:.1801..DL 605;
477 24b.GEHRIG, Joh. Martin.Sonn-und Festtägliche Predigten Erster Theil.Bamberg und Wűrzburg:.1821..DL 606/a;
478 24b.GEHRIG, Joh. Martin.Sonn-und Festtägliche Predigten … Zweiter Jahrgang.Bamberg und Wűrzburg:.1821..DL 606/b;
479 24b.SAFFENREUTER, Goerg Joseph.Homilien űber die Epistelen auf alle … Fűnfter Band.Wűrzburg:.1849..DL 607/a;
480 24b.SAFFENREUTER, Goerg Joseph.Homilien űber die Epistelen auf alle … Sechster Band.Wűrzburg:.1850..DL 607/b;
481 24b.LORINSER, Franz.Katholische Predigten Erste Band.Schaffhausen:.1866..DL 608;
482 24b.KUTSCHKER, Johann.Die gemischten Ehen ….Wien:.1842..DL 609;
483 24b.WEBER, Johann Baptist.Kurze kanzelreden.Wien:.1806..DL 610;
484 24b.STAMM, Christ. Dr..Kanzelvorträge.Paderborn:.1882..DL 611;
485 24b.DIE MORAL.Die Moral des Christen Zweyter Band.Augsburg:.1794..DL 612;
486 24b.KIRLIN, J. I. J..Der moderne Seelsorger.Freiburg im Breisgau:.1929..DL 613;
487 24b.WESTERMAYER, Anton.Zwölf dogmatische Predigten.Schaffhausen:.1854..DL 614;
488 24b.VEITH, Johann Emanuel.Der Weg, die Wahrheit und das Leben.Wien:.1856..DL 615;
489 24b.DONIN, Ludwig.Die wahre Magnitudo.Wien:.1894..DL 616;
490 24b.HUBER, J. X..Die Ortodoxie der sakramentlischen Beicht.Schaffhausen:.1857..DL 617;
491 24b.GRUNER, Joseph.Maria die zweite Eva.Wien:.1844..DL 618;
492 24b.VEITH, Joh. Em. Dr,..Der verlorne Sohn.Wien:.1838..DL 619;
493 24b.GŐRRES, Quido.Der heilige Stuhl.Regensburg:.1838..DL 620;
494 24b.DONIN, Ludwig.Ludwig Donin - curat an den Metropiltan Kirche zu St. Stephan in Wien … I. Theil.Wien:.B. r..DL 621/a;
495 24b.DONIN, Ludwig.Ludwig Donin - curat an den Metropiltan Kirche zu St. Stephan in Wien … II. Theil.Wien:.B. r..DL 621/b;
496 24b.PHILATHES, An..Theismus und Atheismus ….Wien:.1868..DL 624;
497 24b.DAS HEILIGE.Das Heilige Jubiläum ….Regensburg:.1875..DL 625;
498 24b.BILDERBECH, Julius.Historische Anekdoten.Pesth:.1811..DL 626;
499 24b.GRÄFIN von Hoffelize, Adele.Das Leiden Jesu Christi.Mainz:.1884..DL 628;
500 24b.ALBACH, J. S..Heilige Ankläge ...Pesth:.1836..DL 629;
501 24b.DREER, J. G..Kurze Frűhlehre.B. m.:.1863..DL 630;
502 24b.SCHMIDT, E..Griechisch-deutsches Handwörterbuch.B. m.:.1847..DL 631;
503 24b.SCHILLERS, Friedrich.Friedrich v. Schillers Werke.B. m.:.1825..DL 632;
504 24b.ANLEITUNG.Anleitung der Kinder zur I. hl. Komunion.B. m.:.1850..DL 633;
505 24b.JARISCH, Anton Dr..Die Predigten in Bildern.B. m.:.1860..DL 636;
506 24b..Die Frucht der geistlichen Exertitien.B. m.:.1855..DL 637;
507 24b.ROHMANN, T..Unterricht fűr die I. hl. Komunion.B. m.:.1880..DL 638;
508 24b.DIE WISSENSCHAFT.Die Wissenschaft und das Priestrethum.B. m.:.1876..DL 639;
509 24b.DANKÓ, Joz..Die Feier des Osterfeste.B. m.:.1872..DL 640;
510 24b.HULLER, J..Volkspredigten Zweiter Band.B. m.:.1873..DL 641;
511 24b.FEGER, Jo..Der Geist unser Zeit.B. m.:.1846..DL 642;
512 24b.LAHURE, Louis.Das Christenthum.B. m.:.1846,1847..DL 643;
513 24b.BECK, J. Dr..Grundriss der Empirischen Psychologie.B. m.:.1849..DL 644;
514 24b.NIRSCHE, J..Ursprung und Wesen des Bösen.B. m.:.1854..DL 645;
515 24b.HEVANSKY, L..Fastenpredigten.B. m.:.1838..DL 646;
516 24b..Fastenpredigten.Wien:.1822..DL 647;
517 24b..Macht und Einheit Österreichs.B. m.:.1859..DL 648;
518 24b.BRUNNER, Seb..Eine Pechfackel.B. m.:.1890..DL 649;
519 31a.NATALIS, Alexander.Theologia dogmatica et moralis secundum ordinem catechismi ….Parisiis:.1767..DL 126;
520 31a.ANTOINE, Paulus gabriel.Theologia moralis universa ….Cracovae:.1760..DL 127;
521 31a.FUCHS, Franciscus Xaverius.Memoriale vitae sacerdotalis ….Posonii:.1804..DL 132;
522 31a.LAUBER, Josephus.Institutiones theologiae pastoralis..Tyrnaviae:.1785..DL 134;
523 31a.QUINTI, Horatius Flacii.Opera Quinti Horatii Flacii quae extant.B. m.:.1750..DL 135;
524 31a.TACITUS, C. Cornelius.C. Cornelii Taciti Opera, notis grammatico – phlilogico – criticis illustrata ad ….Lipsiae:.1714..DL 141;
525 31a.TRACTATUS.Tractatus theologiae moralis practicus.Tyrnaviae:.1779..DL 142;
526 31a.HERTZIG, Franciscus.Manuale Confessarii, seu Methodus compendiosa.Tyrnaviae:.1765..DL 145;
527 31a.GREGORIUS I. Papa.Sancti Gregorii Papae I. cognomento Magni XL..Augustae Vindelicorum:.1761..DL 147;
528 31a..Sacrosanctum cocilium Tridentinum, additis ….Coloniae Agrippinae:.1738..DL 149;
529 31a.VISER, Adamus.Hermeneutica sacra Novi Testamenti ….Budae:.1784..DL 150;
530 31a.WAGNER, Franciscus.Universae Phrateologiae latinae corpus ….Tyrnaviaensis:.1750..DL 152;
531 31a.SCHRAM, Dominicus.Compendium theologiae dogmaticae.Augustae Vindelicorum:.1768..DL 155;
532 31a.BEL, Matthias.Compendium Hungariae Geographicum ….Posonii:.1767..DL 161;
533 31a.NATALIS, Alexander.Expositio litteralis et moralis Sancti Evangelii Jesu Christi ….Parisiis:.1769..DL 161/a;
534 31a.NATALIS, Alexander.Commentarius litteralis et moralis in omnes epistolas sancti Pauli ….Venetiis:.1772..DL 162;
535 31a..Breviarum Romanum ex decreto … s. Pii V. Pontificis Maximi ….Mechliniae:.1854..DL 198;
536 31b.EGÉSZ.Egész esztendönek vasárnapira ….Györban:.1786..DL 128;
537 31b..Libri paralipomenon.Parisiis:.1705..DL 129;
538 31b.KEMPIS, Thomas.De imitatione Jesu Christi ….Viennae:.1898..DL 130;
539 31b.MALÝ.Malý katechismus pre obecné školy..Pešť:.1870..DL 131;
540 31b.PALMA, Franciscus Carolus.Notitia rerum hungaricarum.Tyrnaviae:.1770..DL 133;
541 31b.RIBADENEIRA, petrus.Vitae fundatorum religiosorum ordinum.Viennae:.1746..DL 136;
542 31b..Breviarum Romanum ex decreto ss. Concilii.Mechliniae:.1854..DL 137;
543 31b..Compendium moralis evangelicae, sive considerationes christianae super ....Parisiis:.1694..DL 138;
544 31b.KNAPPIUS.Novum Tstamentum Gracae.Lipsiae:.1852..DL 139;
545 31b.LECTIONES.Lectiones et praeces in unum studiosae iuventutis.Wien:.1805..DL 140;
546 31b.TACITUS, C. Cornelius.C. Cornelii Taciti Opera, notis grammatico – phlilogico – criticis illustrata ad ….Lipsiae:.1714..DL 143;
547 31b.LAYMANN, Paulus.R. P. Pauli Laymann e Societate Jesu Theologiae moralis ….Viennae:.1753..DL 144;
548 31b.KLENÁK, Narcissus.Keresztényi tekéletességre vezérlö vasárnapi ….Besztercze Bányán:.1804..DL 146;
549 31b.HYE, Antal.Hitbéli Oktatás a keresztény katholika ….Nagy Szombatan:.1813..DL 148;
550 31b..Rituale Strigoniense, seu ….Tyrnaviae:.1692..DL 151;
551 31b.VAGNER.Praefatio ad humanorum scholarum professores ….Tyrnaviae:.B. r...DL 152;
552 31b.KOVACHICH, Martinus Georgius.Seriptores rerum hungaricorum minores ….Budae:.1798..DL 153;
553 31b..Libri Machabeorum duo Esdrae ….Parisiis:.1705..DL 154;
554 31b.BENEDICTUS XIV. Pontifex Maximus.Epitome doctrinae moralis et canonicae ….Augustae Vindelicorum:.1763..DL 156;
555 31b.RODER, Alajos.Bibliai történet.Pesten:.1852..DL 157;
556 31b.DVORZSÁK, János.A római katholikus papság kézikönyve.Budapest:.1908..DL 158;
557 31b.GÁTI, István.A természet historiája, mellyben ….Pozsonyban:.1798..DL 160;
558 31b.GREGORIUS I. - Papež.Sancti Gregorii Papae I. Cognomento Magni Liber Regulae ….Strigonii:.1770..DL 163;
559 31b.VERCRUYSSE, Bruno.Új és gyakorlati Elmélkedések ….Kalocsán:.1912..DL 164;
560 31b.ZSIVICS, Mathias.Mathiae Zsivics cathedr. Eccl. ….Pestini:.1799..DL 165;
561 31b.TOMPA, Ladislaus.Institutiones de sacris christianorum ….Posonii:.1785..DL 166;
562 31b.BERTI, Joannes Lauretius.Breviarum Historiae ecclesiasticae ….Augustae Vindelicorum:.1775..DL 167;
563 31b..Az ege'sz keresztény hit-tudomány katechetai ….Pesten:.1883..DL 168;
564 31b..Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1895.Strigonii:.1895..DL 169;
565 31b.SPIRAGO, Ferencz.Katholikus katechizmus.Pozsonyban:.1898..DL 170;
566 31b.KELEMEN, Emericius.Historia juris hungarici privati documentis ….Budae:.1818..DL 171;
567 31b.GONZALES, Zefirin.Tanulmányok Aquinói Szent Tamás ….Budapest:.1883..DL 172;
568 31b.PRCHALA, Imre.Latin-magyar szótár..Pozsony- Budapest:.B. r...DL 173;
569 31b.PELTZMANN, Gregorius.Manuale sacerdotum pro visitatione ….Pestini:.1863..DL 174;
570 31b.VISER, Adamus.Hermeneutica sacra Novi Testamenti ….Posonii:.1784..DL 175;
571 31b.HIERONYMUS Santus.Sancti Hieronymi presbyteri Epistolae selectae ….Tyrnaviae:.1762..DL 176;
572 31b.CHERIER, Nicol. Joan..Enchiridion iuris ecclesiastici cum singulari ….Budae:.1837..DL 177;
573 31b.GÁNOCZY, Antonius.Prudentia humana, ….Tyrnaviae:.1762..DL 178;
574 31b.SZENTRÁSI SZAKASZOK.Szentirísi szakaszok melyek az ….Eger:.1903..DL 200;
575 31b.LENTZ, Miklós.Keresetelés – és keresztény házasok ….Pozsonyban:.1841..DL 201;
576 32a.HOVÁNYI, Ferenz.Fensöbb katholicizmus elemei.Budapest:.1881..DL 367;
577 32a.PÓR, Antal.Aeneas sylvius II. Pius Pápa.Budapest:.1880..DL 368;
578 32a.SOOS, Mihály.A keresztény álláspontja a ….Budapest:.1879..DL 369;
579 32a.SOOS, Mihály.A keresztény álláspontja a ….Budapest:.1877..DL 370;
580 32a.HOVÁNYI, Ferenz.Ujabb levelek a fensöbb ….Budapest:.1885..DL 371;
581 32a.PERÉNYI, Imre.Katekismus, mellyben a keresztény ….Nagy Szombatan:.1804..DL 384;
582 32a..Fragmentum sextum historico-dogmaticum de Christiani ….Tyrnaviae:.1818..DL 385;
583 32a..Fragmentum quintum historico-dogmaticum de neoterica ….Tyrnaviae:.1818..DL 386;
584 32a..Officia sanctorum in ….Strigonii:.1823..DL 387;
585 32a.LÖVÁRDY, Alajos.A Názárethi Szent Család és a katolikus család.Pápa:.1899..DL 392;
586 32a.NILLES, Nicolaus.De rationibus festorum sacratissimi cordis Jesu ….Oeniponte:.1873..DL 395;
587 32a.NILLES, Nicolaus.De rationibus festorum sacratissimi cordis Jesu ….Oeniponte:.1873..DL 396;
588 32a.GAŚPARÍK, I.-PÁLESCH,E.-HANUS, G..Tanűgyi tanacsdo.Bratislava:.1929..DL 398;
589 32a.HILARIUS Pater.Compendium theologiae moralis ad usum ….Regensburg:.1889..DL 399;
590 32a.Balogh, Sámuel.Áhítatosság' óráji a' valódi keresztyénségnek, 1. zväzok.:Magyar kiráyi univers. betűivel.1828..DL 400;
591 32a.Balogh, Sámuel.Áhítatosság' óráji a' valódi keresztyénségnek, 1. zväzok.:Magyar kiráyi univers. betűivel.1828..DL 401;
592 32a..Áhitatotsság oráji III. rézs..Budán:.1829..DL 402;
593 32a..Áhitatotsság oráji IV. rézs..Budán:.1829..DL 403;
594 32a..Áhitatotsság oráji V.. rézs..Budán:.1829..DL 404;
595 32a..Áhitatotsság oráji VI. rézs..Budán:.1830..DL 405;
596 32a.EMLÉKKÖNYV.Emlékkönyv kidta az Esztergom.Esztergom:.1883..DL 406;
597 32a.PRILESZKI, Joannes Baptista.Theologicorum prolegomenorum libri duo in usum ….Viennae Austriae:.1761..DL 407;
598 32a.HORVÁTH, Joan. Bapt..Institutiones metaphysicae, quas in usum ....Tyrnaviae:.1776..DL 408;
599 32a.HYE, Antal.Hithéli oktatás a keresztény ….Nagyszombat:.1818..DL 409;
600 32a.URBAN, J. Juvenalis.Compendium Philosophiae Christianae ….Szegedini:.1896..DL 411;
601 32a..Egyetemes Magyar Encyklopedia III. kötet.Pesten:.1861..DL 412;
602 32a..Egyetemes Magyar Encyklopedia IV. kötet.Pest:.1862..DL 413;
603 32b.WALTER, Vilmos.A tizenharmadik századbeli Anacharis.Pesten:.1852..DL 366;
604 32b.MEMORIA.Memoria Basilicae Strigoniensis Anno 1856.Pestini:.1856..DL 372;
605 32b.SOLEMNIA.Solemnia Consacrationis Basilicae Strigoniensis ….Strigonii:.1859..DL 373;
606 32b.EMLÉKSOROK.Emléksorok Boltizár József felszenbett pűspök ….Esztergom:.1904..DL 374;
607 32b.KEMÉNYFY, K. Dániel.Vazsary Kolos 1855-1905.Esztergom:.1905..DL 375;
608 32b.POLLÁK, János.Renan és az apostolok.Pest:.1866..DL 376;
609 32b.SZABÓ, Imre.Elveszett fiú ….Pesten:.1851..DL 377;
610 32b.Prohászka, Otokar.Modern katholicizmus.Budapešť:.1907..DL 378;
611 32b.GRACIAN, Boldizsár.Udvari ember.Pozsonyban:.1837..DL 379;
612 32b.CLERICUS, Frigyes.A katholikus gyermeknevelés tíz ...Eger:.1886..DL 380;
613 32b.MANNIG, Henrik Bibornok.Jézus szeretete a bűnbanók irant.Budapest:.1878..DL 381;
614 32b.KOPZ, Joannes.Jus ecclesiasticum commune, et ….Sabariae:.1858..DL 382;
615 32b.BOLLA, Márton.Egyetemes Világtörténetétek föbb ….Pesten:.1848..DL 383;
616 32b.BALICS, Lajos.A római katholikus Egyház ….Budapest:.1885..DL 388;
617 32b.HILLE, Ágoston.Fennmaradjon – e még tovább ….Esztergomban:.1822..DL 389;
618 32b.SCHNIERER, Aladár.A bűntettekröl és vétségekröl ….Budapest:.1881..DL 390;
619 32b.FRAKNÓI, Vilmos.Magyarország egyházi és politikai ….Budapest:.1903..DL 391;
620 32b.BALICS, Lajos.A római katholikus egyház története Magyarországban.Budapest:.1890..DL 393;
621 32b.BALICS, Lajos.A római katholikus egyház története Magyarországban.Budapest:.1888..DL 394;
622 32b.KREMNICSKA, Thomas.Paraphrasis psalmorum popularis opera et studio ….Posonii:.1857..DL 397;
623 32b.GASPARICH, Kilit.Az úb igaszág és élet, vagyis.Esztergom:.1839..DL 410;
624 32b.KÖZHASZNU.Közhasznu honivezér. Gazdasági házi … Kalendáriom.Pesten:.1833..DL 414;
625 32b.S. SOMOGYI, K..A Magyar koronaországaihoz ….Budapest:.1878..DL 415;
626 32b.CANTU, Caesar.Az utolso harmincz év Története.Budapest:.1881..DL 416;
627 32b.FÜSSY, Tamás.XIII. Leo pápa élete.Budapest:.1887..DL 417;
628 32b..Schematismus venerabilis cleri administrationis apostolicae.Tyrnaviensis:.1933..DL 418;
629 32b.DUPANLOUP, Bódog.A Mi Urunk Jésus Christus élete.Budapest:.1895..DL 419;
630 32b..Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1869.Strigonii:.1869..DL 420;
631 32b..Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1878.Strigonii:.1878..DL 421;
632 32b..Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1871.Strigonii:.1871..DL 422;
633 32b..Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1887.Strigonii:.1887..DL 423;
634 33a.SCHWARZ, J.;HIPTMAIR, Mathias Dr..Theologisch-praktische Quartal-Schrift.Linz:.1890..DL 502/a;
635 33a.SCHWARZ, J.;HIPTMAIR, Mathias Dr..Theologisch-praktische Quartal-Schrift.Linz:.1890..DL 502/b;
636 33a.SCHWARZ, J.;HIPTMAIR, Mathias Dr..Theologisch-praktische Quartal-Schrift.Linz:.1892..DL 502/c;
637 33a.SCHWARZ, J.;HIPTMAIR, Mathias Dr..Theologisch-praktische Quartal-Schrift.Linz:.1893..DL 502/d;
638 33a.SCHWARZ, J.;HIPTMAIR, Mathias Dr..Theologisch-praktische Quartal-Schrift.Linz:.1894..DL 502/e;
639 33a.SCHWARZ, J.;HIPTMAIR, Mathias Dr..Theologisch-praktische Quartal-Schrift.Linz:.1895..DL 502/f;
640 33a.SCHWARZ, J.;HIPTMAIR, Mathias Dr..Theologisch-praktische Quartal-Schrift.Linz:.1896..DL 502/g;
641 33a.MEHLER, Ludwig.Prediger und Katechet Vierter Jahrgang.Regensburg:.1854..DL 503/a;
642 33a.MEHLER, Ludwig.Prediger und Katechet Fűnfter Jahrgang.Regensburg:.1855..DL 503/b;
643 33a.MEHLER, Ludwig.Prediger und Katechet Sechster Jahrgang.Regensburg:.1856..DL 503/c;
644 33a.MEHLER, Ludwig.Prediger und Katechet Siebenter Jahrgang.Regensburg:.1857..DL 503/d;
645 33a.MEHLER, Ludwig.Prediger und Katechet Achter Jahrgang.Regensburg:.1858..DL 503/e;
646 33a.MEHLER, Ludwig.Prediger und Katechet Neunter Jahrgang.Regensburg:.1859..DL 503/f;
647 33a.MEHLER, Ludwig.Prediger und Katechet.Regensburg:.1860..DL 503/g;
648 33a.MEHLER, Ludwig.Prediger und Katechet Elfter Jahrgang-Erster Band.Regensburg:.1861..DL 503/h;
649 33b.MENNE, Edelbert.Leichtfaßliche Katechetische Reden Erster Band.Lindau:.1853..DL 504/a;
650 33b.MENNE, Edelbert.Leichtfaßliche Katechetische Reden Zweiter Band.Lindau:.1854..DL 504/b;
651 33b.MENNE, Edelbert.Leichtfaßliche Katechetische Reden Dritter Band.Lindau:.1857..DL 504/c;
652 33b.SCHMIDT, Franz.Wissenschaftliche Katechetik.Wien:.1840..DL 505;
653 33b.GREDT, Josef.Unsere Außenwelt.Innsbruck-Wien:.1921..DL 506;
654 33b.GOFFINE, Leonard.Christkatholische Handpostille.Regensburg:.1850?? B. r...DL 507;
655 33b.DONIN, Ludwig.Die segnende Majestät Gottes I. Theil.Wien:.1847..DL 508;
656 33b.DIE EVANGELIEN.Die Evangelien Lekzionen und Episteln ….Wien:.1852..DL 509;
657 33b..Methodenbuch oder Anleitung zur ....Wien:.1842..DL 510;
658 33b.BRORS, Fr. X..Modernes A. B. C..Kevelear:.1929..DL 511;
659 33b.METZLER, Franz Gerhard.Erziehe zur Wahrhaftikeit.Innsbruck:.1924..DL 512;
660 33b.BOHNER, Johann.Praktisches Handbuch fűr den katecheten ….Olműtz:.1852..DL 513;
661 33b.CHAIGNON, P..Der Priester am Altar ….Mainz:.1854..DL 514 CHAIGNON;
662 33b..Feierstunden fűr ….Wien:.1835..DL 515;
663 33b.HEIDINGER, Andreas.Selbstadvokat.Wien:.1856..DL 516;
664 33b.DIERINGER, F. X. Dr..Lehrbuch der katholischen Dogmatik ....Mainz:.1853..DL 517;
665 33b.KUNZEK, Aug. Dr..Lehrbuch der experim. Physik ….Wien:.1852..DL 518;
666 33b.VEIT, Ludwig Andreas Dr..Volksfrommes Brauchtum und Kirche ….Freiburg im Breisgau:.1936..DL 519;
667 33b.MÜLLER, Joh. Dr..Grundriß der Physik und Meteorologie.Braunschweig:.1853..DL 520;
668 33b.LIGUORI, Alfonz sv..Praktische Anleitung zum christkatholischen Seelsorge ….Wien:.1847..DL 521;
669 33b.LIERHEIMER, Fr. Xav. Dr..Jesus mit uns-Predigten.Regensburg:.1871..DL 522;
670 33b.METZGER, Emil.Geographische-statistische Welt-Lexikon.Stuttgart:.1888..DL 523;
671 33b..Allgemeines östereichchische Bűrgel. Gesetzbuch.Wien:.1853..DL 524;
672 33b.HELFERT, Josef Dr..Anleitung zum geistlichen Gesäftstyle ….Prag:.1856..DL 525;
673 33b.MÖHLER, J. A. Dr..Symbolik oder ….Mainz:.1900..DL 526;
674 34a.S. Thomas.Summa Theologiae.:Marietti.1948..1321;
675 34a.Lazík, Ambróz.Spoločné modlitby veriacich.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..1322;
676 34a..Čítanie a evanjeliá na nedele, výročné sviatky a iné posvätné dni Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..1323;
677 34a..Čítania a evanjeliá pri verejných bohoslužbách.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1951..1324;
678 34a..Lekcionár.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha.1965..1325;
679 34a..Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..1326;
680 34a.Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..1327;
681 34a.Višňovský, Mikuláš.Vierouka 2..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..1328;
682 34a.Bagin Anton, ThDr..Cirkevné umenie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..1329;
683 34a.Alfonso.Theologia moralis.:.1956..1330;
684 34a..Omše Slovenského misála.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..1331;
685 34a..Liturgická príloha diecéznych obežníkov I/1976.Trnava:SSV.1976..1332;
686 34a.Liturgická komise ČBK.Eucharistické modlitby /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1992..1333;
687 34b.SCHMIDT, J. A..Griechisch – Deutsches Handwörterbuch.Leipzig:.1847..DL 661;
688 34b.TOPOLCSANI, Laurentio.Tractatus de peccatis, Gratiaet merito a ….Tyrnaviae:.1743..DL 662;
689 34b..Auf den I, Sonntag im Advent.B. m.:.B. r..DL 663;
690 34b.SCHILCHER, Joseph Polykarp.Kurze katechetische Predigten auf alle ….Augsburg:.1805..DL 664;
691 34b..Institutiones Grammaticae in usum scholarum.Budae:.1841..DL 665;
692 34b.Luß, Joseph.Chrysostomus und die űbrigen ….Tűbingen:.1846..DL 666;
693 34b.TÓTH, Béla.Szájrul szájra ….Budapest:.1895..DL 667;
694 34b.AQUINATIS, Thomae.Divi Thomae Aquinatis … Summae contra Gentiles.Romae:.1923..DL 668;
695 34b.JAGICZA, Lajos.Isten Igéje Szent Beszédekben.Esztergom:.1890..DL 669;
696 34b.KUBEK, Emil.Memento Mori … I. kötet.Budapest:.1900..DL 670;
697 34b..Szent Szakaszok.Pesten:.1854..DL 671;
698 34b.HOLZER, Augustin.Kurze und leichrfaßliche Volkspredigten… Erster Band.Wien:.1842..DL 672;
699 34b.SALOMON, Joseph.Austria oder Oesterreichische Universal-Kalender.Wien:.1843..DL 673;
700 34b..Die Garantien der Macht und Einheit.Leipzig:.1859..DL 675;
701 34b.DANKÓ, Joseph.Die Feier des Osterfestes nach de ….Wien:.1872..DL 676;
702 34b.JARISCH, Anton.Die Predigt in Bilder Drittes Bändchen.Regensburg:.1851..DL 677;
703 34b.JARISCH, Anton.Die Predigt in Bilder Viertes Bändchen.Regensburg:.1851..DL 678;
704 34b.JARISCH, Anton.Die Predigt in Bilder Fűnftes Bändchen.Wien:.1857..DL 679;
705 34b.JARISCH, Anton.Die Predigt in Bilder Sechstes Bändchen.Wien:.1858..DL 680;
706 34b.JARISCH, Anton.Die Predigt in Bilder Drittes Bändchen.Wien:.1854..DL 681;
707 34b.JARISCH, Anton.Die Predigt in Bilder Viertes Bändchen.Wien:.1854..DL 682;
708 34b.JARISCH, Anton.Die Predigt in Bilder Zweites Bändchen.Wien:.1853..DL 683;
709 34b.JARISCH, Anton.Die Predigt in Bilder Zweites Bändchen.Regensburg:.1850..DL 684;
710 34b.JARISCH, Anton.Die Predigt in Bilder Erstes Bändchen.Regensburg:.1850..DL 685;
711 34b.JARISCH, Anton.Die Predigt in Bilder Dritter Theil.Wien:.1860..DL 686;
712 34b.JARISCH, Anton.Die Predigt in Bilder Erster Theil.Wien:.1860..DL 687;
713 34b.JARISCH, Anton.Die Predigt in Bilder Zweiter Theil.Wien:.1860..DL 688;
714 34b.HULLER, Georg.Ausgewählte Volkspredigten III. Band.Augsburg:.1873..DL 689;
715 34b.NIRSCHL, Joseph.Ursprung und Wesen des Bösen.Regensburg:.1854..DL 690;
716 34b.HEVÁNSZKY, Leopold.Fastenpredigten nebst einer Predigt ….Pressburg:.1838..DL 691;
717 34b..Fastenpredigten vorgetragen in der ….Wien:.1829..DL 692;
718 34b.BRUNNER, Sebastian.Eine Pechfackel zur Beleuchtung einiger ….Wien:.1890..DL 693;
719 34b.LAHURE, Louis.Das Christenthum und die Philosophen … Erste Lieferung.Wien:.1846..DL 694;
720 34b.LAHURE, Louis.Das Christenthum und die Philosophen … Erste Lieferung.Wien:.1847..DL 695;
721 34b.LAHURE, Louis.Das Christenthum und die Philosophen … Dritte Lieferung.Wien:.1847..DL 696;
722 34b.BECK, J. Dr..Grundriß der Empirischen Psychologie und Logik.Stuttgard:.1849..DL 697;
723 34b.MOHR, Joseph.Die Pflege des Volksgesandes in der Kirche..Regensburg:.1885..DL 698;
724 34b.DEHARBE, Jos..Katholischer katechizmus fűr die Elementarschulen.Freiburg im Breisgau:.B. r..DL 699;
725 34b.ROHMANN, Theodor.Unterricht fűr die erste heil. Komunion.Wien:.1880..DL 700;
726 34b..Die Wissenschaft und das Priestrethum.Wien:.1876..DL 701;
727 34b..Die Wissenschaft und das Priestrethum.Wien:.1876..DL 702;
728 34b.MÜLLER, Bonifacius.Cardinal Cheverus.Wien:.1892..DL 703;
729 34b..Die Frucht der geistlichen ...Linz:.1885..DL 704;
730 34b.HAJÓSSY, G. K., MÉSZÁROS, K..Jó Pásztor IX. Kötet.Budapest:.1888..DL 705;
731 34b.HAJÓSSY, Gy. Krizánt.Jó Pásztor VIII. Kötet.Budapest:.1887..DL 706;
732 41..Batthyaniana visitatio parochiae Misserdiensis.:.1781..bat;
733 41..Matrika pokrstených.Misérd:.1804-50..DL 357;
734 41..Protokol.Mesérden:.1759..DL 358;
735 41..Rationes Ecl..Dénesden:.1750..DL 359;
736 41..Institutiones Ecclesiasticae.Romae:.1747..DL 361;
737 41..Matrika birmovaných.Misérden:.1871..DL 364;
738 41.REIFFENSTUEL, Anacletus.Jus Canonicum Universum ….Venetiis:.1735..DL 179;
739 41.BENEDICTUS XIV. Pápež.Sanctissimi domini nostri Benedicti papae XIV..Romae:.1760..DL 185;
740 41..Papok Lapja 1885 évi folyam ….Budapest:.1885..DL 186;
741 41.PRILESZKY, Joannes Baptista.Sancti Cypriani Carthaginensis Archi-Episcopi.Tyrnaviae:.1761..DL 187;
742 41.OBROCZNI, Franciscus Antonius.Tractatus de Deo Uno et trino.Tyrnaviae:.1701..DL 189;
743 41.STADLER, Lamberto Maria.Auserlesene Sonntags – Predigten ….Augsburg:.1768..DL 189/a;
744 41.HORATIUS, Quintus Flaceus.Quinti Horatii Flacii Opera.Venetiis:.1762..DL 190;
745 41..Egyházi imák..B. m.:.1900?? B. r...DL 191;
746 41..Prophetae majores..Parisiis:.1705..DL 192;
747 41.NOGÁLL, J. B..Vademecum sacerdotale.Viennae:.1854..DL 193;
748 41..Tripartitum Juris Tyrocinium, juxta ordinem ….Tyrnaviae:.1733..DL 194;
749 41..Biblia Sacra vulgatae editionis. Tomus I..Parisiis:.1705..DL 195;
750 41.NEPOTIS, Cornelius.Cornelii Nepotis Vitae excellentium imperatorum.Norimbergae:.1781..DL 197;
751 41..Breviarum Romanum ex decreto ss. Concilii Tridentimi ….Mechlinae:.1854..DL 199;
752 41..Rationes Ecclesiae parochialis.Mesérdensis:.1807..DL 456;
753 41.S. BENEDICTINI.Sancti Benedictini Papae XIV..Romae:.1761..DL 459;
754 41..Soznam miest na Slovensku dľa popisu ľudu z roku 1919.Bratislava:n. vl..1920..DL 469;
755 41.KAZY, Francisco.Historia Regni Hungariae I., II..Tyrnaviae:.1741..DL 471;
756 41.KAZY, Francisco.Historia Regni Hungariae III..Tyrnaviae:.1749..DL 472;
757 41.ÚČTY.Účty o pokladničnom stave farského chrámu na rok 1936-1943.B. m.:.1936-43..DL 477;
758 41..Rationes Ecclesiarum, et ....B. m.:.1926-36..DL 478;
759 41..Rationes Ecclesiarum, et ....B. m.:.1900-10..DL 479;
760 41..Liber Rationum de piis fundationibus pro sacris.B. m.:.1868..DL 481;
761 41..Liber Rationum de piis fundationibus pro sacris.B. m.:.1886..DL 482;
762 42a..Ó és új szövetségi szentírás a Vulgata ….Egerben:.1865..DL 180;
763 42a.NATALIS, Alexander.Expositio litteralis et moralis Sancti Evangelii Jesu Christi ….Parisiis:.1769..DL 188;
764 42a..Rationes Ecclesiae parochialis.Mesérdensis:.1676..DL 455;
765 42a.PRILEZSKY, Joanne Baptista.Sancti Cypriani.Tyrnaviae:.1761..DL 457;
766 42a..Rationes Ecclesiae filialis ….Mésérdensis:.1868..DL 458;
767 42a.ZSIHOVICS, Ferencz.Szentek élete II. rézs..Eger:.1863..DL 460;
768 42a.ZSIHOVICS, Ferencz.Szentek élete III. rézs..Eger:.1867..DL 461;
769 42a.KAZY, Francisco.Historia Regni Hungariae.Tyrnaviae:.1737..DL 463;
770 42a.COPIA.Copia Epistolarum.Tyrnaviae:.1871..DL 464;
771 42a..Papok Lapja.Budapest:.1887..DL 465;
772 42a..Papok Lapja.Budapest:.1888..DL 466;
773 42a..Papok Lapja.Budapest:.1886..DL 467;
774 42a..Circulares Literae dioecesanae.Strigonii:.1878..DL 468;
775 42a.SANCTORUM.Sanctorum Bibliorum vulgatae editionis concordantae.Viennae:.1825..DL 470;
776 42a..Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini ….Venetiis:.1786..DL 474;
777 42a.KOMLÓSSY, Ferencz.Az Esztergom föegyházmegyei ….Esztegom:.1896..DL 475;
778 42a..Sacrom Bibliorum Vulgatae editionis ….Venetiis:.1754..DL 476;
779 42a..Szent Biblia mellyet az egész.Nagy Szombat:.1782..DL 483;
780 42b..Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1890.Strigonii:.1890..DL 424;
781 42b..Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1891.Strigonii:.1891..DL 425;
782 42b..Schematismus venerabilis cleri Archi-Dioecesis Strigoniensis ad annum 1848.Budae:.1848..DL 426;
783 42b.DUDEK, János.A keresztény vallás apológiája.Budapest:.1893..DL 427;
784 42b.STOBEUS, Georgius.Historica religionis reformatio.Tyrnaviae:.1748..DL 428;
785 42b.INTAY, Vazul.Jézus és Mária élete.Pest:.1867..DL 429;
786 42b.INTAY, Vazul.Jézus és Mária élete.Pest:.1867..DL 430;
787 42b.WISEMAN Bibornok.Vissaemlékezések a négy utolsó pápáre.Esztergom:.1861..DL 431/a;
788 42b.WISEMAN Bibornok.Vissaemlékezések a négy utolsó pápáre.Esztergom:.1861..DL 431/b;
789 42b.WISEMAN Bibornok.Vissaemlékezések a négy utolsó pápáre.Esztergom:.1861..DL 431/c;
790 42b.WISEMAN Bibornok.Vissaemlékezések a négy utolsó pápáre.Esztergom:.1861..DL 431/d;
791 42b.STADLER, Endre.Levelek az elsö szent ….Budapest:.1896..DL 432;
792 42b.ZUBRICKY, Aladár Dr..A kereszténpég Lényege.Budapest:.1907..DL 433;
793 42b.SZALAY, Imre.Magyar nyelvtudománya rövid.Esztergom:.1833..DL 434;
794 42b.SZENTIVÁNYI, I. V. C. Dr..Lux veritastis sive praesagia et monita ….Budapest:.1896..DL 434/a;
795 42b.SYNOPSIS.Synopsis juris ecclesiatici.Vindobonae:.1776..DL 435;
796 42b..Selecta Latini sermonis exempla ….Budae:.1845..DL 436;
797 42b.BITNITZ, Lajos.Magyar nyelvtudomány ….Budae:.1848..DL 437;
798 42b.SZÁMORD, Ignác.Emlékeztetö az ….Esztergom:.1917..DL 438;
799 42b.KERESZTY, Victor.Vaticinia Messiana in libris ….Strigonii:.1897..DL 439;
800 42b.BALÁZSOVITS, Odovicus.Brevis Historia conventuum ….Posonii:.1869..DL 440;
801 42b.KATONA, Stephano.Dissertatio de mansuetudine evangelica ….Budae:.1785..DL 441;
802 42b.Bolla, Martin.VILÁGTORTÉNETE.Pešť:.1845..DL 442;
803 42b..Ecclesiasticis editarum ….Tyrnaviae:.1834..DL 443;
804 42b.INTAY, Vazul.Jézus és Mária élete.Pest:.1867..DL 444;
805 42b.FABIÁN, Ambrus.A' Kath. Egyhaz története.Pesten:.1850..DL 445;
806 42b.SALVÁNYI, Félix.A liberalismus bűn.Esztergom:.1888..DL 446;
807 42b.HOVÁNYI.Fensöbb katholicizmus elemei.Budapest:.1882..DL 447;
808 42b.BURMANIUS, Petrus.Fabularum Aesopiarum Libri V..Berolini:.1792..DL 448;
809 42b.Bolla, Martin.VILÁGTORTÉNETE.Pešť:.1845..DL 449;
810 42b.LÁNYI, Károly.Magyar catholikus clerus I..Posonyban:.1848..DL 450;
811 42b.LÁNYI, Károly.Magyar catholikus clerus II..Posonyban:.1848..DL 451;
812 42b.SCHÓUPPE, F-X..Compendium perfecionis sacerdotalis ….Bruxellis:.1868..DL 452;
813 42b.ELÖL.Elöl-Jaró beszéd.B. m.:.B. r...DL 453;
814 42b.GAŠPARÍK, Ignác.Köszégi és felelkezeti iskolák.Bratislava:.1932..DL 454;
815 42b.JAGICZA, Lajos.Isten Igéje szent ….Esztergom:.1887..DL 462;
816 43a.WETZER, Heinrich Joseph, WELTE Benedikt.Kirchen lexikon oder Encyklopedie der Katholischen Theologie Erster Band.Freiburg im Breisgau:.1847..DL 533/a;
817 43a.WETZER, Heinrich Joseph, WELTE Benedikt.Kirchen lexikon oder Encyklopedie der Katholischen Theologie Zweiter Band.B. m.:.B. r..DL 533/b;
818 43a.WETZER, Heinrich Joseph, WELTE Benedikt.Kirchen lexikon oder Encyklopedie der Katholischen Theologie Dritter Band.B. m.:.1849..DL 533/c;
819 43a.WETZER, Heinrich Joseph, WELTE Benedikt.Kirchen lexikon oder Encyklopedie der Katholischen Theologie Vierter Band.B. m.:.1850..DL 533/d;
820 43a.WETZER, Heinrich Joseph, WELTE Benedikt.Kirchen lexikon oder Encyklopedie der Katholischen Theologie Fűnfter Band.B. m.:.1850..DL 533/e;
821 43a.WETZER, Heinrich Joseph, WELTE Benedikt.Kirchen lexikon oder Encyklopedie der Katholischen Theologie.B. m.:.1851..DL 533/f;
822 43a.WETZER, Heinrich Joseph, WELTE Benedikt.Kirchen lexikon oder Encyklopedie der Katholischen Theologie.B. m.:.1851..DL 533/g;
823 43a.WETZER, Heinrich Joseph, WELTE Benedikt.Kirchen lexikon oder Encyklopedie der Katholischen Theologie Achter Band.B. m.:.1852..DL 533/h;
824 43a.WETZER, Heinrich Joseph, WELTE Benedikt.Kirchen lexikon oder Encyklopedie der Katholischen Theologie Neunter Band.B. m.:.1852..DL 533/i;
825 43a.WETZER, Heinrich Joseph, WELTE Benedikt.Kirchen lexikon oder Encyklopedie der Katholischen Theologie Zehnter Band.B. m.:.1853..DL 533/j;
826 43a.WETZER, Heinrich Joseph, WELTE Benedikt.Kirchen lexikon oder Encyklopedie der Katholischen Theologie Elfter Band Erste Abt..B. m.:.1854..DL 533/k 1;
827 43a.WETZER, Heinrich Joseph, WELTE Benedikt.Kirchen lexikon oder Encyklopedie der Katholischen Theologie Elfter Band Zweite Abt..B. m.:.1854..DL 533/k 2;
828 43a.WETZER, Heinrich Joseph, WELTE Benedikt.Kirchen lexikon oder Encyklopedie der Katholischen Theologie Zwölfter Band.B. m.:.1856..DL 533/e;
829 43a.SCHVETZ, Joannes.Theologia Generalis seu … Editio altera.Viennae:.1854..DL 534/a;
830 43a.SCHVETZ, Joannes.Theologia dogmatica Catholica Vol. III..B. m.:.1854..DL 534/b;
831 43a.WALTER, Ferdinand.Lehrbuch des Kirchenrechte.Bonn:.1856..DL 535;
832 43a.KRAFT, Fr. Karl, FORCHINGER, M. Albert.Neues deutsch-lateinisches Handwörterbuch I-Z.Leipzig:.1826..DL 571/b;
833 43b.MAIRS, Beda.Vertheidigung der natűrlichen ….Augsburg:.1789..DL 527;
834 43b.SOENGEN, L..Gotteshaus und Gottesdienst.Freiburg im Breisgau:.1922..DL 528;
835 43b.DAS NEU.Das Neu Testament unseres Herrn ….Nűrnberg:.1781..DL 529;
836 43b.HEFELE, J. E..Chrysostomus-Postille ….Tűbingen:.1850..DL 556;
837 43b.HERMANN, Michael Kajetán.Kűrzere Kanzelvorträge auf alle Sonntage eines ganzen Jahrs ….Prag:.1801..DL 557/a;
838 43b.HABERKORN von Habersfeld, Joseph.Neue Predigten auf alle Sonntage des ganzen Jahres ….Breslau:.1783..DL 557/b;
839 43b.HABERKORN von Habersfeld, Joseph.Predigten auf alle Feste die in der katholischen Kirche ….Breslau:.1777..DL 557/c;
840 43b.HABERKORN von Habersfeld, Joseph.Reden von den ….Breslau:.1784..DL 557/d;
841 43b.FRIM, Karl.Das katholische Priesterthum.Wien:.1900..DL 558;
842 43b.SEELENSTÄRKUNG.Seelenstärkung fűdie Tage der Krankenheit.Wien:.1884..DL 559;
843 43b.RAUSCHER, Joseph Othmar.Der Bethlemische Weg.Wien:.1891..DL 560;
844 43b.LEIFADEN.Leitfaden bey dem katholischen Religions-Unterrichte.Wien:.1843..DL 561;
845 43b.TROSTEREDEN.Trostereden an Kranke und Sterbenden ….Graz:.1789..DL 562;
846 43b.HÜBNERN, Johann.Reales Staats Zeitungs ….Leipzig:.1752..DL 563;
847 43b.WILMERS, W..Lehrbuch der Religion.Műnster:.1856..DL 564;
848 43b.LEONARD, Johann Michael.Bollständige Katechesen zur ….Wien:.1840..DL 565;
849 43b.SPIRAGO, Franz.Katholischer Volks Katechismusj.Trautenau:.1898..DL 566;
850 43b.BUCHLER, Johann baptist.Charakterbilder aus dem Priester und Seelsorleben.Schaffhausen:.1858..DL 567;
851 43b.[JUSTIN].Artaxerxes.B. m.:.1900?? B. r..DL 568;
852 43b.DIE HEILIGE.Die heilige Schrift.B. m.:.1900?? B. r..DL 569;
853 43b.KRAFT, Fr. Karl, FORCHINGER, M. Albert.Neues deutsch-lateinisches Handwörterbuch A-H.Leipzig:.1826..DL 571/a;
854 43b.HURTER, Heinrich.Schönheit und Wahrheit … IV. Jahrgang.Wien & Pest:.1874..DL 572/a;
855 44a.HAJÓSSY, Gy. Krizánt.Jó Pásztor VII. Kötet.Budapest:.1886..DL 707;
856 44a.MÜLLER, Ernö.Katholikus Erkölcstan Elsö kötet.Budpest:.1876..DL 708;
857 44a.MÜLLER, Ernö.Katholikus Erkölcstan Második kötet.Budapest:.1877..DL 709;
858 44a.GOFFINE, Leonard.Goffine Lénárt katholikus Oktató-és ...Budapest:.1903..DL 710;
859 44a..Rituale omnium Lat. Rit. Dioecesium Slovacchiae ….Ratisbonae:.B. r..DL 711;
860 44a..Rituale omnium Lat. Rit. Dioecesium Slovacchiae ….Ratisbonae:.B. r..DL 712;
861 44a..Rituale Strigoniense.Strigonii:.1907..DL 733;
862 44a.AMBROSIUS.Ambrosius. Zeitschrift fűr die Jugendseelsorge Elfter Jahrgang.Donauwörth:.1886..DL 743;
863 44a.AMBROSIUS.Ambrosius. Zeitschrift fűr die Jugendseelsorge Zwölfter Jahrgang.Donauwörth:.1887..DL 744;
864 44a.AMBROSIUS.Ambrosius. Zeitschrift fűr die Jugendseelsorge Vierzehnter Jahrgang.Donauwörth:.1889..DL 745;
865 44a..Circulares Litterae Dioecesanae.Strigonii:.1869..DL 746;
866 44a.MI ELSÖ.Mi Elsö Ferenc József ….B. m.:.1850..DL 747;
867 44a.FABIÁN, János.Isten Igéje Szent Beszédekben.Esztergom:.1881..DL 756;
868 44a.FABIÁN, János.Isten Igéje Szent Beszédekben.Esztergom:.1879..DL 757;
869 44a.FABIÁN, János.Isten Igéje Szent Beszédekben.Esztegom:.1878..DL 758;
870 44a.MOLNÁR, János.Isten Igéje Szent Beszédekben.Esztergom:.1882..DL 759;
871 44a.JAGICZA, Lajos.Isten Igéje Szent Beszédekben.Esztergom:.1885..DL 760;
872 44a.JAGICZA, Lajos.Isten Igéje Szent Beszédekben.Esztergom:.1883..DL 761;
873 44a.FABIÁN, János.Isten Igéje Szent Beszédekben.Esztergom:.1877..DL 762;
874 44a.MOLNÁR, János.Isten Igéje Szent Beszédekben.Esztergom:.1881..DL 763;
875 44a.JAGICZA, Lajos.Isten Igéje Szent Beszédekben.Esztegom:.1889..DL 764;
876 44a.JAGICZA, Lajos.Isten Igéje Szent Beszédekben.Esztegom:.1886..DL 765;
877 44a.MAGYAR.Magyar Sion II. Fűzet.Esztergom:.1902..DL 766;
878 44a..Lekcionár.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha.1965..1334;
879 44b.DORFMEISTER'S, MANSBERGER'S.Privat=Geschäfts=und Auskunsts-Kalender fűr das Jahr 1858.B. m.:.1858..DL 713;
880 44b.DORFMEISTER'S, MANSBERGER'S.Privat=Geschäfts=und Auskunsts-Kalender fűr das Jahr 1859.B. m.:.1859..DL 714;
881 44b.JARISCH, Anton Dr..Stunden der Andacht fűr Katholiken Zweiter Band.Wien:.1855..DL 715;
882 44b.JARISCH, Anton Dr..Stunden der Andacht fűr Katholiken Erster Band.Wien:.1855..DL 716;
883 44b.HEINRICH, J. B., MOUFANG, Ch..Der Katholik. Juli.Mainz:.1859..DL 717;
884 44b.HEINRICH, J. B., MOUFANG, Ch..Der Katholik. August.Mainz:.1859..DL 718;
885 44b.HEINRICH, J. B., MOUFANG, Ch..Der Katholik. September.Mainz:.1859..DL 719;
886 44b.HEINRICH, J. B., MOUFANG, Ch..Der Katholik. October.Mainz:.1859..DL 719;
887 44b.HEINRICH, J. B., MOUFANG, Ch..Der Katholik. November.Mainz:.1859..DL 720;
888 44b.HEINRICH, J. B., MOUFANG, Ch..Der Katholik. December.Mainz:.1859..DL 721;
889 44b.RAJECKÝ, Jiří Slota.Básnické spisy.Praha:.1882..DL 723;
890 44b.ANLEITUNG.Anleitung der Kinder zur ersten h. Komunion.Műnster:.1850..DL 725;
891 44b..Der russich=tűrkisch Kriegs=Schauplatz.Wien:.1854..DL 726;
892 44b.SCHILLERS, Friedrich.Friedrich von Schillers Werke Erste Abtheilung.Gräz:.1825..DL 726;
893 44b.PUCHÓ, Amadeus P..Der Kapuziner=Kreuzweg in Preßburg.Pressburg:.1892..DL 727;
894 44b.JOSUE.Josue liber Judicum. Ruth Libri regum IV. Tomus II.Parisiis:.1705..DL 728;
895 44b.MUNKAY, János.Igaz-e, hogy mi katholikusok mindenben hátra vagyunk ….Esztergom:.1888..DL 730;
896 44b.MARTIN, Konrad.Lehrbuch der katholischen Religion fűr höhere ....Mainz:.1850..DL 731;
897 44b.PRAEORATOR.Praeorator, azaz kézikönyv az elóimákozó ….Esztergom:.1909..DL 732;
898 44b.PROVIDENTIA.Providentia oder das Walten ….Wien:.1892..DL 734;
899 44b.DONIN, Ludwig.Kleiner christkatholischer Krankenfreund fűr ….Wien:.1892..DL 735;
900 44b.SCHILCHER, Joseph Polykarp ,DEINL, Franz.Kurze Frűhpredigten fűr das christliche Landvolk auf alle ….Wien:.1836..DL 736;
901 44b.PRECES.Preces ante et post ….Ratisbonae:.1877..DL 737;
902 44b.SCHERMANN, Egyed, SZINEK Izidor.Szent Gellért.Györ:.1902..DL 740;
903 44b.BOLLNER, Joh. Ev..Populäre Predigtenwűrfe.Regensburg:.1873..DL 741;
904 44b.ÚJ KEPES.Új kepes Kalendáriom az 1848 évre.Pesten:.1848..DL 748;
905 44b..Schematismus cleri Archi-Dioecesis Strigoniensis 1865.Strigonii:.1865..DL 749;
906 44b..Schematismus cleri Archi-Dioecesis Strigoniensis 1867.Strigonii:.1867..DL 750;
907 44b..Schematismus cleri Archi-Dioecesis Strigoniensis 1866.Strigonii:.1866..DL 751;
908 44b.TRATTNER és KÁROLY.Nemzeti Kalendáriom 1840 dik ….Pesten:.1840..DL 752;
909 44b.TRATTNER és KÁROLY.Nemzeti Kalendáriom 1835 dik ….Pesten:.1835..DL 753;
910 44b.KERESZTÉNY.Keresztény Naptár ….Pesten:.1851..DL 754;
911 44b.TRATTNER és KÁROLY.Nemzeti Kalendáriom 1854 dik ….Pesten:.1854..DL 755;
912 44b.KÖHÉGYI, József.Kath. Lelipásztor Március.Posony:.1932..DL 768;
913 44b.JARISCH, Anton.Stunden de Andacht fűr Katholiken.B. m.:.B. r..DL 775;
914 44b.ANIBAS, Georg.Vier Reden an die nach Maria Zell ….B. m.:.B. r..DL 776;
915 44b.RECHENSCHAFT=BERICHT.Rechenschaft=Bericht des unter dem … Franz Ferdinand v. Oesterreich.Wien:.1882..DL 777;
916 44b.JAHRES=BERICHT.Jahres=Bericht und Rechnungs-Ausweis.Wien:.1881..DL 778;
917 44b..Empfängniss Mariens zur ….Wien:.1882..DL 779;
918 44b..Zweiundzwanzigsten Bericht … Empfängniß Mariens ….Wien:.1884..DL 780;
919 44b..Dreiundzwanzigsten Bericht … Empfängniß Mariens ….Wien:.1885..DL 781;
920 44b..Siebenundzwanzigster Bericht … Empfängniß Marien ...Wien:.1889..DL 782;
921 44b..Katechizmus pre počiatočníkov.Budín:.1867..DL 783;
922 44b.WOLFGARTEN, G,.Dreifacher Jahrgang Kanz kurzer Homilien.Freiburg im Breisgau:.1885..DL 784;
923 44b.ROHLING, Aug. Prof. Dr..Der Talmudjude.Műnster:.1873..DL 785;
924 44b.RONCHETTI, Anton.Pilgerfahrt ins heilige Land.Pozsony:.1911..DL 786;
925 44b.WAS.Was sollen wir thun um die Strafgerichte Gottes ….B. m.:.1850..DL 787;
926 44b.BINSTORFER, M., DEINHARDT H., JELLEN Ch..Lesebuch fűr Volks-und Bűrgerschulen Zweiter Theil.Prag:.1877..DL 788;
927 44b.FASTEN.Fasten=Predigt auf die ….B. m.:.1793..DL 789;
928 44b.KANN.Kann ein g'fcheider Mensch nach beichten?.Salzburg:.1872..DL 790;
929 44b.LIGUORI, Alphons Maria.Sämmtliche Predigten … Säcular=Feyer, der ….Wien:.1833..DL 791;
930 44b.SCHMID, Fr. Xaver.Die Bekehrung des heiligen paulus.Salzburg:.1848..DL 792;
931 44b.FEJÉR, György.Mária Kristus urunk annya Nagy- boldog Asszony.Pesten:.1832..DL 794;
932 44b.SCITOVSZKY, Johann Baptist.Die auberflecke Empfängniß ….Tyrnau:.1855..DL 795;
933 44b.SARTIRI, Dom..Auf des Glaubens an unsere Zeit.B. m.:.B. r..DL 796;
934 44b.SCHMID, Franz.Volkstűmliche Predigten fűr alle Sonn-und Festtage des ….Freiburg im Breisgau:.1901..DL 797;
935 44b.MATZL, Xaver.Fest-und Gelegenheits – Predigten.Schaffhausen:.1847..DL 798;
936 44b..Christlich-pädagogische Blätter.Wien:.1908..DL 799;
937 44b.STREBITZKY, P. Alphons.Die Liebe Jesu in dem ….Wien:.1851..DL 800;
938 44b.STOLZ, Alban.Splitter vom Kreuz.Freiburg im Breisgau:.1853..DL 801;
939 44b.ZUSPRÜCHE.Zusprűche an Sterbende, welche ….Salzburg:.1852..DL 802;
940 44b.MERKBÜCHLEIN.Merkbűchlein aus der Liturgik.Warnsdorf:.B. r..DL 803;
941 44b.DIE MISSION.Die Mission im hl. Lande.Wűrzburg:.1888..DL 804;
942 44b.FISCHER-COLBRIE, Aug..Fragmentum Apologeticum de criterio inerno positivo ….Vindobonae:.1901..DL 806;
943 44b..Schematismus cleri Archi-Dioecesis Strigoniensis 1897.Strigonii:.1897..DL 807;
944 44b.TRATTNER és KÁROLY.Közhasznu és mulattató … Kalendáriom.Pesten:.1839..DL 808;
945 44b..Extractus a Decretis' et e catechismo sancti concilli Tridentini ….Tirnaviae:.1831..DL 809;
946 44b.KLEUTGEN, Joseph.Predigten.Regensburg:.1872..DL 810;
947 44b.JARISCH, Anton.Die Predigt in Bildern.Wien:.1853..DL 812;
948 44b.FÜSSY, Tamás.Halotti Beszédek.Pest:.1867..DL 813;
949 44b.XIII. Leo Pápa.XIII. Leo Pápa ö szentségenek.Esztergom:.1896..DL 814;
950 44b..Christlich-pädagogische Blätter.Wien:.1908..DL 815;
951 44b.TANÍTASTERV.Tanitásterv és Utasítások.Budapest:.1907..DL 816;
952 44b.UTASITÁS.Utasitás a kath. Népiskolai és ifjusági ….Budapest:.1905..DL 817;
953 44b.TAFFERNER, Gyula a kol..Iskolai Rendtartás és Tanácsadó.Galánta:.1925..DL 818;
954 44b..A Magyarországi Latin és Görög szertartású ….Budapest:.1905..DL 819;
955 44b.LONKAY, Antal.Dupanloup bódog orleansi pűspök Beszéde ….Pest:.1864..DL 820;
956 44b.FARKAS, Mihály.Egyházi Beszéd, melyet ….Esztergom:.1868..DL 821;
957 44b.TOLDY, Joan. Bapt..Quid feci, et quid faciendum?.Strigonii:.B. r..DL 822;
958 44b.FÉHER, Ipoly.Egyházi Beszéd ….Györ:.1900..DL 823;
959 44b..A Pozsonyi fötemplom épitkezési ….Pressburg:.1864..DL 824;
960 44b..Programma seu ordo ….Strigonii:.1864..DL 825;
961 44b.PELLET, Ödön.Kézikönyv.Székesfehérvárott:.1865..DL 826;
962 44b.WOLFGARTEN, G,.Dreifacher Jahrgang Kanz kurzer Homilien.Freiburg im Breisgau:.1885..DL 827;
963 44b.PAZMÁNY, Petrus.Predigten auf die Sonn-und Festtage.Regensburg:.1874..DL 828;
964 44b.DREER, Jos. G..Kurze Frűhlehren.Schaffhausen:.1867..DL 829;
965 44b.KOMÓCSY, József.A Magyar Szion Dicsösége.Budapest:.1886..DL 830;
966 44b.MASZÁRIK, Viktor.A szűz máriáról nevzeti ….Pozsony:.1897..DL 831;
967 44b.TIEFENTHALER, József.A Bűnbocsnat Szent Ambrus ...Budapest:.1912..DL 832;
968 44b.CZIRJÉK, Piry.Szeráfi Szent Beszédek ….Pest:.1863..DL 833;
969 44b..Szabályzat az Esztergomi ….Esztergom:.1900..DL 834;
970 44b..Az Esztergomi Fökáptalan gondjaira bozott ….Esztergom:.1870..DL 835;
971 44b..Szent-István-Társulat Naptára.Pest:.1869..DL 836;
972 44b..Utasitás a törvényhatósági ….Budapest:.1907..DL 837;
973 44b..Mezei naptár … Kalendáriom.Pesten:.1849..DL 838;
974 44b..Mezei naptár … Kalendáriom.Pesten:.1850..DL 839;
975 44b..Christlich-pädagogische Blätter.Wien:.1908..DL 840;
976 44b.SZEMENNYEI, Mihály.Szellemi fegyver.Pest:.1862..DL 841;
977 44b.KÖZHASZNÚ.Közhasznú honni vezér … Kalendáriom.Pesten:.1832..DL 842;
978 44b.SOMÓGYI, Károly.A bölcsészet lényege - és feladatáról.Budapest:.1859..DL 843;
979 44b.BALITS, Antal.Hét Nagyböjti Sz. Beszéd ….Györ:.1880..DL 844;
980 44b.GOSSATIONES.Gossationes Fratris Bernardi de Lutzenburgo.Moguntiae:.1868..DL 845;
981 44b.SZAPÁRY, Gyula a kol..Szabadelvű kormányzat és az ….Budapest:.1890..DL 846;
982 44b.VASZARY, Kolos.A Várnaicsata.Pest:.1864..DL 847;
983 44b.KUDLIK, Nep. János.Bibliai Réciséctan.Pest:.B. r..DL 848;
984 44b.ANTI-TIMOLEON.A Legujabb Politikai Botrány.Budapest:.1884..DL 849;
985 44b.AZ.Az 1893. Evi Törvények ….Budapest:.1893..DL 850;
986 44b.RUDNAY, Sándor.Egyházi Beszéd, mellyet ....Esztergamban:.B. r..DL 851;
987 44b.KÖRÉSZ, Kelemen.Krisztus Követése.Pesten:.1857..DL 852;
988 44b..Schematismus cleri Archi-Dioecesis Strigoniensis 1893.Strigonii:.1893..DL 853;
989 44b.BALMES.Balmes. A Gyakorlati ész..B. m.:.1864..DL 854;
990 44b.FÜSSY, Tamás.Szent-István-Társulat Naptára.Pest:.1868..DL 855;
991 51a.ENGEL, Ludovicus.Collegium Universi iuris canonici ….Salisburgi:.1768..DL 212;
992 51a.DANKO, Josephus.Vetus Hymnarium Ecclesiaticum Hungariae.Budapestini:.1893..DL 213;
993 51a..Rituale Strigoniense seu formula agendorum in ….Budae:.1858..DL 214;
994 51a.TUROCZI, Ladislaus.Ungaria suis cum regibus ….Tyrnaviae:.1768..DL 215;
995 51a.MOLNÁR, János.Az Anya-Szent-Egyháznak történeti ....Nagy Szombatan:.1770..DL 216;
996 51a.NATALIS, Alexander.Theologia dogmatica, et moralis secundum ordinem ….Parisiis:.1767..DL 217;
997 51a.NATALIS, Alexander.Theologia dogmatica et moralis secundum ordinem catechismi ….Parisiis:.1767..DL 219;
998 51a.NAGY, Antal.Katholikus hitoktatók kézikönyve vagyis ….Györ:.1899..DL 223;
999 51a.FABIÁN, János.Isten igéje szent beszédekben.Esztergom:.1876..DL 231;
1000 51a..JÓ Pásztor. Egyházszónoklati folyóirat..Budapest:.1885..DL 232;
1001 51a.VISER, Adamus.Hermeneutica sacra Novi testamenti in tres partes divisa..Posonii:.1784..DL 234;
1002 51a.PALMA, Franciscus Carolus.Notitia rerum hungariccarum.Tyrnaviae:.1770..DL 235;
1003 51a.BOSSUET, Jakab.A katholika tudomány.Nagy Szombatan:.1793..DL 249;
1004 51a.STOBOEUS, Georgius.Georgii Stoboei de Palmaburgo episcopi Lavantini ….Venetiis:.1749..DL 250;
1005 51a.FILO, Joannes.Introductionovelli operarii ad … doctrinam verae ac ….Tyrnaviae:.1773..DL 251;
1006 51a.SCHWETZ, Joannes.Theologia dogmatica catholika ….Viennae:.1851..DL 252;
1007 51a.IRENAEUS SANCTUS.S. Irenaei episcopi et martyris Acta es Scripta ….Cassoviae:.1765..DL 253;
1008 51a.SCHWETZ, Joannes.Theologia dogmatica catholica ….Viennae:.1852..DL 254;
1009 51a.REUSNER, Nicolaus.Nicolai Reusneri Symbola imperatorum romanorum ….Budae:.1761..DL 255;
1010 51b..Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1875.Strigonii:.1875..DL 202;
1011 51b..Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1874.Strigonii:.1874..DL 203;
1012 51b..Schematismus hierarchiae ecclesiae Hungaricae, ….Strigonii:.1852..DL 204;
1013 51b..Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1863.Strigonii:.1863..DL 205;
1014 51b.KARÁCSONYI, János.Szent István király élete ….Budapest:.1904..DL 206;
1015 51b..Magyar sion Egyházirodalmi havi ….Esztergom:.1900..DL 207;
1016 51b..Élemi Katekizmus magyarazáta ….Esztergom:.1878..DL 208;
1017 51b..Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno ….Strigonii:.1882..DL 209;
1018 51b..Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1880.Strigonii:.1880..DL 210;
1019 51b.CSEPCSÁNYI, Thomas.Extractus Juris Hungarici ….Pestini:.1829..DL 211;
1020 51b.SPIRALA.Spirala. Čtrnáctidenik nových objevů a pokroků XX. století.Praha:.1938..DL 218;
1021 51b.LEPSÉNYI, Miklós.Szent beszédek az év minden vasár ….Pozsonyban:.1888..DL 220;
1022 51b.NOTTER, Antal.A Szent-István-Társulat története..Budapest:.1904..DL 221;
1023 51b.KOPSZ, Joannis.Jus ecclesiasticum commune, et ….Sabariae:.1858..DL 222;
1024 51b.GIESSWEIN, Sándor.Társadalmi problémák és keresztény ….Budapest:.1907..DL 224;
1025 51b.MENDLÍK, Ágoston.Házasulandók tanítáva ….Pecsét:.1862..DL 225;
1026 51b.VEZERLE, Gáspár.Népszrű erkölcstan ….Pesten:.1851..DL 226;
1027 51b.RADVÁNYI, Imre.Margit-sziget története..Pest:.1858..DL 227;
1028 51b.VERNER, Josehus.Metaphysica, seu gneseologia, quam ....Pestini:.1835..DL 228;
1029 51b.ŠTRBÁŇ, Ján.Ježiš, náš tešiteľ..Trnava:.1933..DL 229;
1030 51b..Propria sanctorum pro Archi-Dioecesi Strigoniensi procusa 1854..Strigonii:.1854..DL 230;
1031 51b..Compendium moralis actuum apost. Epistolarum S. Pauli ….Parisiis:.1698..DL 233;
1032 51b..Fragmentum quatrum historicum, ad praece ….Tyrnaviae:.1817..DL 236;
1033 51b..Az egész keresztény hit-tudomány katechétai ….Esztegom:.1833..DL 237;
1034 51b.MÁRKFI, Samu.Hitkáteleyek.Pesten:.1849..DL 238;
1035 51b.SPIRAGO, Ferencz.Katholikus katechizmus felnöttek ….Szatmár:.1898..DL 239;
1036 51b.EDLWECK, Joannes.Oratio super electionis negotio coram ….Monachii:.1763..DL 240;
1037 51b.HAYNOCZY, Daniel.Oratio funebris in laudes ….Lipsiae:.1723..DL 240 (1);
1038 51b.PAULUS, Josephus.Regum coronae Stephano ….Tyrnaviae:.1763..DL 240 (2);
1039 51b.KISS, Antonius.Panegyricus Divo Stephano ….Tyrnaviae:.1779..DL 240 (3);
1040 51b.KONDE, Stephanus.Divus Ivo dictione panrgyrica celebratus ….Tyrnaviae:.1762..DL 240 (4);
1041 51b.SZILY, Franciscus.Oratio in collegio Pazmaniano.Viennae Austriae:.1778..DL 240 (5);
1042 51b.CSEREI, Josephus.S. Aurel Augustinus … Dictione panegyrica ….Budae:.1779..DL 240 (6);
1043 51b.SCHMIDT, Joannes Baptista.De religionibus, quas Universitas Pragena illibato ….Pragae:.1779..DL 240 (7);
1044 51b.SCHMIDT, Joannes Baptista.Pro opinione intemerati Conceptus Beatissimae….Pragae:.1774..DL 240 (8);
1045 51b..Rituale Romanum Pauli Quinti ….Venetiis:.1775..DL 241;
1046 51b.DRAVECZKY, Franciscus.Arcta via, vitae Pia seu salutaria ….Tyrnaviae:.1797..DL 242;
1047 51b.VISER, Adamus.Hermeneutica sacra Novi Testamenti ….Posonii:.1785..DL 243;
1048 51b.PRILESZKI, Joannes Baptista.Notitia Sanctorum Patrum ....Tyrnaviae:.1753..DL 244;
1049 51b..Codex iuris canonici Pii X. Pontificis ….Friburgi Brisgoviae:.1920..DL 245;
1050 51b.BOSSUET, Jacobus Benigmus.Compendium universae historiae ab orbe condito ….Parisiis:.1718..DL 246;
1051 51b..Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1877.Strigonii:.1877..DL 247;
1052 51b.POHL, Josephus.Manuductio ad historiam ecclesiasticam ….Viennae Austriae:.1753..DL 248;
1053 52.REIFFENSTUEL, Anacletus.Jus Canonicum Universum ….Venetiis:.1735..DL 181;
1054 52.RICHARD, Carolus Ludovicus.Analysis Conciliorum generalium et particularium ….Venetiis:.1776..DL 182;
1055 52..Ezernyocszázharminckettö – Ha-ik évi….Pozsonyban:.1836..DL 183;
1056 52..Protokol ….. 1853.B. m.:.1853..DL 480;
1057 52.SANCHEZ, Thoma.Sancto Matrimonii sacramento ….Norimbergae:.1706..DL 484;
1058 52.LAYMANN, Paulus.Theologia Moralis in quique ….Wircerburgi:.1748..DL 485;
1059 52..Tizen-két Tsillagi korona ….Budán:.1769..DL 486;
1060 52..Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini ….Tyrnaviae:.1702..DL 487;
1061 52..Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini ….Ratisbonae:.1911..DL 488;
1062 52..Protoccolum Intimatorum Regiorum et Vicariatorum.B. m.:.1825..DL 264;
1063 53a.GRUBER, Augustin.Praktischer Handbuch der Katechetik fűr Katholiken oder ….Salzburg:.1853..DL 530;
1064 53a.DONIN, Ludwig.Leben und Thaten der Heiligen Gottes … II. Band.Graz:.1878..DL 531/a;
1065 53a.DONIN, Ludwig.Leben und Thaten der Heiligen Gottes … III. Band.Graz:.1879..DL 531/b;
1066 53a.DONIN, Ludwig.Leben und Thaten der Heiligen Gottes … IV. Band.Graz:.1879..DL 531/c;
1067 53a.DONIN, Ludwig.Leben und Thaten der Heiligen Gottes … V. Band.Graz:.1880..DL 531/d;
1068 53a.DONIN, Ludwig.Leben und Thaten der Heiligen Gottes … VI. Band.Graz:.1880..DL 531/e;
1069 53a.SCHEEBEN, J..Periodische Blätter zur wissenschaflichen … Erster Band.Regensburg:.1872..DL 532/a;
1070 53a.SCHEEBEN, J..Periodische Blätter zur wissenschaflichen … Zweiter Band.Regensburg:.1873..DL 532/b;
1071 53a.SCHEEBEN, J..Periodische Blätter zur wissenschaflichen …Dritter Band.Regensburg:.1874..DL 532/c;
1072 53a.SCHEEBEN, J..Periodische Blätter zur wissenschaflichen ….B. m.:.1850?? B. r...DL 532/d;
1073 53a.SCHEEBEN, J..Periodische Blätter zur wissenschaflichen ….B. m.:.1850?? B. r...DL 532/e;
1074 53a.SCHEEBEN, J..Periodische Blätter zur wissenschaflichen … Fűnfter Band.B. m.:.1877..DL 532/f;
1075 53a.SCHEEBEN, J..Periodische Blätter zur wissenschaflichen … Siebenter Band.B. m.:.1877..DL 532/g;
1076 53a.SCHEEBEN, J..Periodische Blätter zur wissenschaflichen … Achter Band.B. m.:.1879..DL 532/h;
1077 53a.SCHEEBEN, J..Periodische Blätter zur wissenschaflichen … Neunter Band.B. m.:.1880..DL 532/i;
1078 53a.SCHEEBEN, J..Periodische Blätter zur wissenschaflichen ….B. m.:.1881..DL 532/j;
1079 53a.SCHEEBEN, J..Periodische Blätter zur wissenschaflichen … Elfter Band.B. m.:.1882..DL 532/k;
1080 53a.HIRSCHER, Johann Baptist.Betrachtungen űber die sonntäglichen Evangelien … Fűnfte Auslage Erster Theil.Tűbingen:.1848..DL 570/a;
1081 53a.HIRSCHER, Johann Baptist.Betrachtungen űber die sonntäglichen Evangelien … Fűnfte Auslage Zweiter Theil.Tűbingen:.1853..DL 570/b;
1082 53a.HIRSCHER, Johann Baptist.Betrachtungen űber die sonntäglichen Evangelien … Achte Auslage.Tűbingen:.1848..DL 570/c;
1083 53a.HURTER, Heinrich.Schönheit und Wahrheit … I. Jahrgang.Wien & Pest:.1871..DL 572/b;
1084 53b.WESTERMAYER, Anton.Bauerpredigten Erster Jahrgang Erster Band.Regensburg:.1856..DL 536/a;
1085 53b.WESTERMAYER, Anton.Bauerpredigten Zweiter Band.Regensburg:.1856..DL 536/b;
1086 53b.WESTERMAYER, Anton.Bauerpredigten Zweiter Jahrgang Erster Band.B. m.:.1848..DL 536/c;
1087 53b.WESTERMAYER, Anton.Bauerpredigten Zweiter Band.B. m.:.1848..DL 536/d;
1088 53b.CLADDER, J., HAGENEI, K..In der Schule des Evangelismus.Freiburg im Breisgau:.1917..DL 537/a;
1089 53b.CLADDER, J., HAGENEI, K..In der Schule des Evangelismus Zweites Bändchen.B. m.:.1915..DL 537/b;
1090 53b.CLADDER, J., HAGENEI, K..In der Schule des Evangelismus Drittes Bändchen.B. m.:.1916..DL 537/c;
1091 53b.CLADDER, J., HAGENEI, K..In der Schule des Evangelismus Viertes Bändchen.B. m.:.1916..DL 537/d;
1092 53b.CLADDER, J., HAGENEI, K..In der Schule des Evangelismus Fűnftes Bändchen.B. m.:.1916..DL 537/e;
1093 53b.CLADDER, J., HAGENEI, K..In der Schule des Evangelismus Sechstes Bändchen.B. m.:.1917..DL 537/f;
1094 53b.DREER, J. G..Kurze Frűhlehren.Schaffhausen:.1862..DL 538;
1095 53b.GOFFINE.Christkatholisches des Unterrichts und Erbauungsbuch.Augsburg:.1846..DL 539;
1096 53b.WILMERS, W..Lehrbuch der Religion Erster Band.Műnster:.1885..DL 540/a;
1097 53b.WILMERS, W..Lehrbuch der Religion Dritter Band.Műnster:.1857..DL 540/b;
1098 53b.VEITH, Joh. Em. Dr,..Die Worte der Feinde Christi Dritte Auslage.Wien:.1851..DL 541;
1099 53b.RICKEL, Joseph.Christliche Reden am den Festen ….Mainz:.1856..DL 542;
1100 53b.VEITH, Joh. Em. Dr,..Das Vater Unser.Wien:.1842..DL 543;
1101 53b.VEITH, Joh. Em. Dr,..Homiletische Vorträge fűr Sonn-und Festtage Erster Band, Zweiter Band.Wien:.1846,1848..DL 544/a;
1102 53b.VEITH, Joh. Em. Dr,..Homiletische Vorträge fűr Sonn-und Festtage Dritter Band, Vierter Band.Wien:.1845,1852..DL 544/b;
1103 53b.VEITH, Joh. Em. Dr,..Homiletische Vorträge fűr Sonn-und Festtage Fűnfter Band, Sechster Band.Wien:.1848,1854..DL 544/c;
1104 53b.VEITH, Joh. Em. Dr,..Homiletische Vorträge fűr Sonn-und Festtage Siebenter (Schluß) Band.Wien:.1855..DL 544/d;
1105 53b.KNECHT, Friedrich Justus.Kurze Biblische Geschichte.Freiburg im Breisgau:.1895..DL 545;
1106 53b.VEITH, Joh. Em. Dr,..Euchristia.Wien:.1852..DL 546;
1107 53b.KEMPEN, Thomae von.Vier Bűcher Sander Nachfolgung Christi ….Tyrnau:.1771..DL 547;
1108 53b.SCHMID, Christoph.Biblische geshichte des alten ….Gräz:.1855..DL 548;
1109 53b..Wer sind die Aufklärer?.Augsburg:.1790..DL 549;
1110 53b.PRATTES, P. M..Exercicien fűr Priester.Wien:.1885..DL 550;
1111 53b.METHODIK.Methodik des Zifferrechnens.Wien:.1856..DL 551;
1112 53b.BRAUN, Joseph.Sakramente und ….Regensburg:.1922..DL 552;
1113 53b..Novitiatsandenken Aus den ….Regensburg:.1876..DL 553;
1114 53b.NEUNER, Kas. Dr..Wahre Franciskuskinder.Innsbruck:.1925?..DL 554;
1115 53b.SCHNICKER, J. H. prof..Die ungarischen Schulgesetze ….Budapest:.1877..DL 555;
1116 54a.Ott, Georg,.Legende der heiligen, 1. diel.:.1877..1335;
1117 54a.Ott, Georg,.Legende der heiligen, 2. diel.:.1877..1336;
1118 54a.FÜSSY, Tamás.Szent-István-Társulat Naptára.Pest:.1864..DL 856;
1119 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1868..DL 857;
1120 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1869..DL 858;
1121 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1871..DL 859;
1122 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1872..DL 860;
1123 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1873..DL 861;
1124 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1874..DL 862;
1125 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1875..DL 863;
1126 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1876..DL 864;
1127 54a..Circulares Litterae.Strigoniense:.1877..DL 865;
1128 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1878..DL 866;
1129 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1879..DL 867;
1130 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1880..DL 868;
1131 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1881..DL 869;
1132 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1882..DL 870;
1133 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1883..DL 871;
1134 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1884..DL 872;
1135 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1885..DL 873;
1136 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1885..DL 874;
1137 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1887..DL 875;
1138 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1888..DL 876;
1139 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1889..DL 877;
1140 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1890..DL 878;
1141 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1891..DL 879;
1142 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1892..DL 880;
1143 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1893..DL 881;
1144 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1894..DL 882;
1145 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1895..DL 883;
1146 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1896..DL 884;
1147 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1897..DL 885;
1148 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1898..DL 886;
1149 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1899..DL 887;
1150 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1900..DL 888;
1151 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1901..DL 889;
1152 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1902..DL 890;
1153 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1903..DL 891;
1154 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1904..DL 892;
1155 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1905..DL 893;
1156 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1906..DL 894;
1157 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1907..DL 895;
1158 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1908..DL 896;
1159 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1909..DL 897;
1160 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1910..DL 898;
1161 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1911..DL 899;
1162 54a..CIrculares Litterae.Strigoniense:.1912..DL 900;
1163 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1164;
1164 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1165;
1165 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1166;
1166 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 911;
1167 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 912;
1168 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 913;
1169 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 914;
1170 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 915;
1171 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 916;
1172 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 917;
1173 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 918;
1174 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 919;
1175 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 920;
1176 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 921;
1177 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 922;
1178 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 923;
1179 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 924;
1180 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 925;
1181 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 926;
1182 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 927;
1183 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 928;
1184 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 929;
1185 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 930;
1186 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 931;
1187 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 932;
1188 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 933;
1189 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 934;
1190 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 935;
1191 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 936;
1192 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 937;
1193 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 938;
1194 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 939;
1195 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 940;
1196 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 941;
1197 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 942;
1198 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 943;
1199 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 944;
1200 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 945;
1201 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 946;
1202 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 947;
1203 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 948;
1204 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 949;
1205 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 950;
1206 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 951;
1207 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 952;
1208 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 953;
1209 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 954;
1210 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 955;
1211 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 956;
1212 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 957;
1213 54b..Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...DL 958;
1214 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 959;
1215 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 960;
1216 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 961;
1217 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 962;
1218 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 963;
1219 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 964;
1220 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 965;
1221 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 966;
1222 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 967;
1223 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 968;
1224 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 969;
1225 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 970;
1226 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 971;
1227 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 972;
1228 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 973;
1229 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 974;
1230 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 975;
1231 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 976;
1232 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 977;
1233 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 978;
1234 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 979;
1235 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 980;
1236 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 981;
1237 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 982;
1238 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 983;
1239 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 984;
1240 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 985;
1241 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 986;
1242 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 987;
1243 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 988;
1244 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 989;
1245 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 990;
1246 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 991;
1247 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 992;
1248 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 993;
1249 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 994;
1250 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 995;
1251 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 996;
1252 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 997;
1253 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 998;
1254 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 999;
1255 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 1000;
1256 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 1001;
1257 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 1002;
1258 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 1003;
1259 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 1004;
1260 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 1005;
1261 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 1006;
1262 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 1007;
1263 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 1008;
1264 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 1009;
1265 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 1010;
1266 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 1011;
1267 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 1012;
1268 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 1013;
1269 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 1014;
1270 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 1015;
1271 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 1016;
1272 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 1017;
1273 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 1018;
1274 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 1019;
1275 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 1020;
1276 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 1021;
1277 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 1022;
1278 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 1023;
1279 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 1024;
1280 54b..A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...DL 1025;
1281 54b..Magyar Sion.:.1897..DL 1026;
1282 54b..Magyar Sion.:.1897..DL 1027;
1283 54b..Magyar Sion.:.1897..DL 1028;
1284 54b..Magyar Sion.:.1897..DL 1029;
1285 54b..Magyar Sion.:.1897..DL 1030;
1286 54b..Magyar Sion.:.1897..DL 1031;
1287 54b..Magyar Sion.:.1897..DL 1032;
1288 54b..Magyar Sion.:.1897..DL 1033;
1289 54b..Magyar Sion.:.1897..DL 1034;
1290 54b..Magyar Sion.:.1897..DL 1035;
1291 54b..Magyar Sion.:.1897..DL 1036;
1292 54b..Magyar Sion.:.1897..DL 1037;
1293 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1038;
1294 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1039;
1295 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1040;
1296 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1041;
1297 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1042;
1298 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1043;
1299 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1044;
1300 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1045;
1301 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1046;
1302 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1047;
1303 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1048;
1304 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1049;
1305 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1050;
1306 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1051;
1307 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1052;
1308 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1053;
1309 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1054;
1310 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1055;
1311 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1056;
1312 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1057;
1313 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1058;
1314 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1059;
1315 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1060;
1316 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1061;
1317 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1062;
1318 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1063;
1319 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1064;
1320 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1065;
1321 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1066;
1322 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1067;
1323 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1068;
1324 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1069;
1325 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1070;
1326 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1071;
1327 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1072;
1328 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1073;
1329 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1074;
1330 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1075;
1331 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1076;
1332 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1077;
1333 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1078;
1334 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1079;
1335 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1080;
1336 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1081;
1337 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1082;
1338 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1083;
1339 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1084;
1340 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1085;
1341 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1086;
1342 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1087;
1343 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1088;
1344 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1089;
1345 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1090;
1346 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1091;
1347 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1092;
1348 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1093;
1349 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1094;
1350 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1095;
1351 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1096;
1352 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1097;
1353 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1098;
1354 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1099;
1355 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1100;
1356 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1101;
1357 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1102;
1358 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1103;
1359 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1104;
1360 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1105;
1361 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1106;
1362 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1107;
1363 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1108;
1364 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1109;
1365 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1110;
1366 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1111;
1367 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1112;
1368 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1113;
1369 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1114;
1370 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1115;
1371 54b..Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...DL 1116;
1372 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1117;
1373 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1118;
1374 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1119;
1375 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1120;
1376 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1121;
1377 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1122;
1378 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1123;
1379 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1124;
1380 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1125;
1381 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1126;
1382 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1127;
1383 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1128;
1384 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1129;
1385 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1130;
1386 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1131;
1387 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1132;
1388 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1133;
1389 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1134;
1390 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1135;
1391 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1136;
1392 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1137;
1393 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1138;
1394 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1139;
1395 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1140;
1396 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1141;
1397 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1142;
1398 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1143;
1399 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1144;
1400 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1145;
1401 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1146;
1402 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1147;
1403 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1148;
1404 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1149;
1405 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1150;
1406 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1151;
1407 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1152;
1408 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1153;
1409 54b..Ifjúsági.Bratislava:.1920-50 s.a...DL 901;
1410 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1154;
1411 54b..Ifjúsági.Bratislava:.1920-50 s.a...DL 902;
1412 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1155;
1413 54b..Ifjúsági.Bratislava:.1920-50 s.a...DL 903;
1414 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1156;
1415 54b..Ifjúsági.Bratislava:.1920-50 s.a...DL 904;
1416 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1157;
1417 54b..Ifjúsági.Bratislava:.1920-50 s.a...DL 905;
1418 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1158;
1419 54b..Ifjúsági.Bratislava:.1920-50 s.a...DL 906;
1420 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1159;
1421 54b..Ifjúsági.Bratislava:.1920-50 s.a...DL 907;
1422 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1160;
1423 54b..Ifjúsági.Bratislava:.1920-50 s.a...DL 908;
1424 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1161;
1425 54b..Ifjúsági.Bratislava:.1920-50 s.a...DL 910;
1426 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1162;
1427 54b..Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...DL 1163;