logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa políc

1 A1/1.Ján Pavol II..Najdrahšej mládeži.Bratislava:Motýľ.1996.80-88775-21-3.;
2 A1/1.Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.;
3 A1/1.Beňo, Ján Augustín, SDB.2.Vatikánsky koncil.Nitra:Rodina.1992.80-900510-4-9.;
4 A1/1.Ján Pavol II..Staňte sa kvasom sveta.Bratislava:Serafín.1992.80-85589-01-X.;
5 A1/1.Rímskokatolícka cirkev..Dokumenty diecéznej synody : Partikulárne normy.Košice:St.Benno.2006.80-89232-12-4.;
6 A1/1.Fogassy, Judit.Príručka katechumenátnej katechézy.Bratislava:KBS.2007.978-80-969721-1-1.;
7 A1/1..Nová evanjelizácia.Bratislava:LUC.1992.80-7114-072-4.;
8 A1/1.Kongregace pro klérus.Všeobecné direktorium pro katechizaci.:.1998..;
9 A1/1.Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.;
10 A1/1.Fogassy, Judit.Príručka katechétu. .Bratislava :Konferencia biskupov Slovenska.2008.978-80-970100-5-8.;
11 A1/1.Fogassy, Judit.Rodinná katechéza. .Bratislava :Konferencia biskupov Slovenska.2009.978-80-970295-8-6.;
12 A1/1.Jakub Halčák.Zborník z 1. celoslovenského seminára - Katechéza je cestou nasledovania Ježiša evanjelií ....:Vydavateľstvo Michala Vaška.1998.80-7165-179-6.;
13 A1/1..Farská a školská katechéza ako forma novej evanjelizácie.V Prešove:Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta.2012.9788055505206 (viaz.);978-80-555-0520-6.;
14 A1/1.Valovič Eugen.Hľadanie ciest farskej katechézy.:.2006..;
15 A1/1.Pavlo.Katechéta.:.1998..;
16 A1/1.DKC.Iniciačná katechéza mládeže.:KBS.2000..;
17 A1/1.Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0;80-222-0277-0.;
18 A1/1.Banaszek, Andrzej.Od stvorenia po Krista : Biblické katechézy.Svit:Katolícke biblické dielo.2005.80-89120-03-2.;
19 A1/1.Danko, Štefan.Pastorácia, viera a kultúrna identita mladých v mnohojazyčnom prostredí.Prešov:VMV.2003.80-7165-378-0.;
20 A1/1.Ján Pavol II..Encyklika Svätého Otca Jána Pavla II. o sociálnej starostlivosti cirkvi Sollicitudo rei socialis.Rím:SÚCM.1989..;
21 A1/1.Ján Pavol II..Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..;
22 A1/1..Generácia Jána Pavla II..Ružomberok:Kat. ped. a kat. centrum v spolupráci s UPC KU.2006..;
23 A1/1.Bakerová, Juliette, FDNSC, Sr..Pápež odpovedá. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..;
24 A1/1..Redemptoris missio. O trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi. Encyklika pápeža Jána Pavla II..:.1991..;
25 A1/1.Ján Pavol.Christifideles laici.S.l.:s.n..198..;
26 A1/1.W. R. .O rehoľnom živote. (v minulosti a v dnešnej obnove).:Knižnica viery.1989..;
27 A1/1.Kongregácia pre klérus.Všeobecné katechetické direktorium.Bratislava:Don Bosco.1992.80-85405-02-4.;
28 A1/1.Schmaus, Michael,1897-1993.Cirkev..Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1979..;
29 A1/1..Verím Malý katolícky katechizmus.:.1999..;
30 A1/1.Halík, Tomáš.O přítomnou církev a společnost.Praha:Křesťanská akademie.1992.80-900615-5-9.;
31 A1/1.Polčin, Stanislav.Druhý Vatikánsky koncil Dokumenty I., II..Rím:SÚCM.1968, 1970..;
32 A1/1..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.;
33 A1/1.Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..;
34 A1/1.Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/b.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..;
35 A1/1.Schmaus Michael.SVIATOSTI.Rím - Italia:Slovenský ústav sv. Cysrila a metoda.1981..;
36 A1/1.Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.;
37 A1/1.Flores, José H. Prado.Chodte a evanjelizujte pokrstených.:REMA.1997.80-967559-4-3.;
38 A1/1.Kamas, Juraj.Úloha ohlasovania .:Vienala.2010.978-80-89232-88-8.;
39 A1/1.Jana Páleníková.Sústavná formácia v službách miestnej cirkvi.Bratislava:LUC.1998.80-7114-220-4.;
40 A1/1.Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0.;
41 A1/1.Cyril Jeruzalémský, - svatý, ca 315-387 - autor.Mystagógické katechese. :Velehrad :.1997.80-86045-09-9.;
42 A1/1..Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001-2006. sekretariát KBS:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-310-1.;
43 A1/1..Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-264-8.;
44 A1/2.Quoist, Michel,1921-.Lásky pätnástročných?.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1967..;
45 A1/2.Matyáš, Emanuel.Potrat... : Fakta uváděná britskou společností LIFE.Olomouc:Centrum pro rodinný život.1991.80-900664-1-0.;
46 A1/2.Catherine, Scherrer.O radostných tajomstvách života.:Alfa konti.1997.80-88739-33-0.;
47 A1/2.Smahel, Rudolf, 1950- - autor.Rozhlasové přednášky o výchově dětí.:Olomouc :.1997.80-238-1960-7.;
48 A1/2.Šipr Květoslav MUDr., CSc..Přirozené plánování rodičovství.Praha:Avicenum, zdravotnícke nakladatelství.1985..;
49 A1/2..Nádej pre budúcnosť. CREATIVPRESS:[Bratislava].1997.80-7131-031-X.;
50 A1/2.MacDonald, Gordon,1939-.Být dobrým tátou- :.Praha ::Návrat domů,.2002.80-7255-051-9.;
51 A1/2.Leman, Kevin.Sourozenecké konstelace.Praha:Portál.1997.80-7178-152-5.;
52 A1/2.Dobson, James C..Láska a kázeň ve výchově dětí : (podle zákonné úpravy platné od 1.1.2001).Praha:Návrat domů.1996.80-85495-58-9.;
53 A1/2.Chlumský, Jan.Bůh je láska : Pro přípravu snoubenců a obnovu manželství.Třebíč:Arca Jimfa.1993.80-85766-04-3.;
54 A1/2.Quartabnová, Mariele.Pravda o vzniku života. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-37-3.;
55 A1/2.Smalley, Gary.Dvě strany lásky,aneb,ak posilnit lásku a oddanost mezi partnery.s.l.:Nová naděje - Křesťanská organizace.1996.80-901726-8-7.;
56 A1/2.Crabb, Lawrence J..Manželství je vztah.Praha:Návrat domů.1994.80-85495-31-7.;
57 A1/2.Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6.;
58 A1/2.Auger, Lucien.Strach, obavy a jejich překonávání.Praha:Portál.1998.80-7178-231-9.;
59 A1/2.Mcginnis, Alan Loy.Priateľstvo.:Tranoscius.1994.80-7140-067-X.;
60 A1/2.Nilson.Čakáme dieťatko.:Osveta.1986..;
61 A1/2.Alan, Loy Mac Ginnis.Sebadôvera.:Tranoscius.1996.80-7140-085-8.;
62 A1/2.Heidbrink, Horst.Psychologie morálního vývoje.Praha:Portál.1997.80-7178-154-1.;
63 A1/2.Nešpor, Karel.Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a lepších věcech.Praha:Portál.1995.80-7178-086-3.;
64 A1/2.Wambeerg Steve.Na čom záleží?.:.1999..;
65 A1/2.Hudák, Pavol, SVD.Ďakujem, že si. Don Bosco:Bratislava.2001.80-88933-75-7.;
66 A1/2.Michančová, Slávka.Páchateľ sexuálneho zneužívania detí medzi nami : Hľadanie pravdy a zodpovedného prístupu.Prešov:Prešovská univerzita.2005.80-8068-364-6.;
67 A1/2.Mcdowell, Josh.Nenechávaj si mozog pred dverami! : Vieš čo veríš a prečo?. Bratislava:Creativpress.2003.80-7131-052-2.;
68 A1/2.Pereira.Kto nám povie pravdu.:.1993..;
69 A1/2.Baggio, Antonio.Eros, sila lásky.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-10-1.;
70 A1/2.Řehák, Tomáš.Sex: šľahačka na torte. Liga pár páru na Slovensku:Zlaté Moravce.2002.80-968680-8-X.;
71 A1/2.Mieczyslaw, Malinski.Prv než povieš milujem.:OTTONIANUM.1992.80-7165-001-3.;
72 A1/2.Štiavnický, Andrej.Milovať bez lásky a sexu?.Bratislava:Daco.1997.80-967298-2-9.;
73 A1/2.Trobisch, Walter, 1924-1979 - autor.Láska je cit, kterému se máme učit.:Brno :.1997.80-238-2134-2.;
74 A1/2.Lucia Mikulcová, Beata Staňáková.Kresťanské chápanie ľudskej sexuality.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-148-5.;
75 A1/2.Matějček, Zdeněk.Po dobrém nebo po zlém? : O výchovných odměnách a trestech.Praha:SPN.1968.80-85282-78-X.;
76 A1/2.Verny, Thomas.Tajomný život dieťaťa pred narodením. Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1993.80-08-02055-5.;
77 A1/2.Bob, Lepine.Kresťanský manžel.:Serafín.2002.80-88944-49-X.;
78 A1/2.Drtilová, Jana.Odlišné dítě.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-097-4.;
79 A1/2.Trobisch, Ingrid.Radost být ženou a čím k tomu může přispět muž.Nové Město n.Metují:Signum unitatis.1991.80-900940-0-7.;
80 A1/2.Gruber, Elmar R..Děti se ptají na Boha : Kdo stvořil Boha?Proč Bůh stvořil zlé lidi?Musíme zemřít?Proč zabili Ježíše?.Praha:Portál.1994.80-85282-19-4.;
81 A1/2.Olford.Svätosť sexu.:.1990??..;
82 A1/2.Matějček, Zdeněk.O rodině vlastní,nevlastní a náhradní : Rádci pro rodiče a vychovatele.:Praha : Portál.1994.80-85282-83-6.;
83 A1/2.Maurizio Pietro Faggioni.Život v našich rukách.Spišské podhradie:Spišská kapitula.2012.978-80-970944-4-7.;
84 A1/2..Radosť v rodine 2004 : Zborník ocenených literárnych prác a katalóg ocenených výtvarných prác celosl.Bratislava:Gabriel Králik - eVox communication.2004.80-969263-8-1.;
85 A1/2..Ľudský život. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-062-9.;
86 A1/2.Cappella, Anna.Prirodzená cesta.[Dolný Kubín:ZRNO].1996.80-900496-6-4;80-900496-6-4.;
87 A1/2.Costa, Michi.Chceš být křesťanem? : Nabídka víry pro mládež i dospělé.Praha:Paulínky.1996.80-86025-09-8.;
88 A1/2.Monbourquette, Jean - autor.Jak se otevřít milosti odpuštění.:Praha :.1996.80-86025-08-X.;
89 A1/2.Fizzotti, Eugenio, 1946- - autor.Jak dosáhnout opravdové svobody.:Praha :.1996.80-86025-07-1.;
90 A1/2.Frydrychová, Marie.Malá škola lásky.Praha:Luxpress.1991.80-7130-005-5.;
91 A1/2.Albisetti, Valerio - autor.Jak žít šťastně.:Praha :.1996.80-86025-04-7.;
92 A1/2.Oldřich, Pšenička.Trblietanie dotyku; Sexuálna výchova v rodine.:Vydavat. Michala Vaška.1997.80-88795-14-1.;
93 A1/2.Albisetti, Valerio - autor.Jak se modlit srdcem.:Praha :.1996.80-86025-06-3.;
94 A1/2.Albisetti, Valerio - autor.Jak překonat ostych a strach.:Praha :.1996.80-86025-05-5.;
95 A1/2.Claudia, Mühlan.Buď pokojná, mama!.:Advent-Orion.1994.80-88719-08-9.;
96 A1/2.Benner, D G.Hojenie emocionalnych poraneni.Nitra:Nádej.1992.80-7120-021-2.;
97 A1/2.Kašparu, Max.Sedmero zastavení u klíčové dírky.:Cesta Brno.2001.80-7295-018-5.;
98 A1/2.Polivka, Jan.Povídání o manželství.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-245-5.;
99 A1/2.Cleese, John.Rodina a jak v ní zůstat naživu : zábavné lekce z rodinné terapie.Praha:Portál.1999.80-7178-281-5.;
100 A1/2.Korec, Ján Chryzostom, SJ.K manželstvu a rodine.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-008-2.;
101 A1/2.Kočík, Jozef, SDB.Charakterológia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-184-2.;
102 A1/2.Palouš, Radim.Čas výchovy.Praha:Státní pedagogické nakl..1991.80-04-25415-2.;
103 A1/2.Rotter, Hans.Důstojnost lidského života : základní otázky lékařské etiky.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-302-7.;
104 A1/2.Henri, Joyeux.Sme zaľubení.Bratislava:Mladé leta.1997.80-06-00782-9.;
105 A1/2.Laun, Andreas.Láska a partnerstvo z hľadiska katolíckej cirkvi. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-57-0.;
106 A1/2.Campbell, Ross.Nechte mě být! : porozumět hněvu dětí.Praha:Návrat domů.1998.80-85495-86-4.;
107 A1/2.Rivest, Madeleine.Mať tak krídla!. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-319-5.;
108 A1/2.Kuneš, Pavel.Základní křesťanská poradna.Praha:Scriptum.1994.80-85528-33-9.;
109 A1/2.Augustyn, Józef.Sexuální výchova v rodině a ve škole : Cíle.Zásady.Metody.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1998.80-7192-331-1.;
110 A1/2.Tarnawski, Józef.Listy o povolaní.:Don Bosco.1999.80-88933-23-4.;
111 A1/2.Schaeffer, Edith.Co je rodina? : What is a Family?.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-41-4.;
112 A1/2.Simajchl, Ladislav.Společně k Bohu :.Hradec Králové ::Signum Unitatis,.1991.80-85439-00-X.;
113 A1/2.Pupík, Zdeno.Stretkovnica.:.2003..;
114 A1/2.Jurko, Jozef (1950).Rodina svätyňa lásky.Kapušany:Bens.2000.80-968225-9-4.;
115 A1/2.Julián, Melgosa.Žiť naplno.:Advent-Orion.2001.80-88960-61-4.;
116 A1/2.Oldřich, Matoušek.Práce s rizikovou mládeží.:Portál.1996.80-7178-064-2.;
117 A1/2.Cooling, Margaret.Mám vztek.:.1993.80-85282-71-2.;
118 A1/2.Tartar.Umění jednat s dospívajícími : jak porozumět chování dospívajících.Praha:Portál.2001.80-7178-492-3.;
119 A1/2.Kaufmann.Děti potřebují rituály.Praha:Portál.1998.80-7178-203-3.;
120 A1/2.Ward, Peter.Jak se připravovat na práci s mládeží : Subkultury mládeže.Práce se skupinami.Sociální dovednosti. Téma identity v dospívání.Mládež a média.Praha:Portál.1997.80-7178-044-8.;
121 A1/2.Prítrská, Stanislava.Úvahy o dare života.Bratislava:Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže.1996.80-967492-4-2.;
122 A1/2.Eareckson Tada, Joni.Eutanázia, dilema života a smrti.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-213-1.;
123 A1/2.Vladimír Levi.Umění jednat s lidmi.:Mladá fronta.1985..;
124 A1/2.Hallesby, Ole.Akú máš povahu?. Hnutie kresť. spol. mládeže:Bratislava.1995.80-88710-15-4.;
125 A1/2.Roháčková, Katarína.Ako prejsť pole ružovej príťažlivosti, aby z toho bola radosť v mojom srdci. Metodické centrum:V Bratislave.2001.80-8052-118-2.;
126 A1/2.Grady, John L. - autor.Interrupce ano nebo ne? :.:Praha :.1992.80-901189-3-3.;
127 A1/2.Job, Pavol.Don Bosco by vám poradil takto.Trnava:Kon-press.1999.80-85413-11-6.;
128 A1/2.Jurko, Jozef (1950).Ako sa bude volať?. Bens:Kapušany.2002.80-88998-37-9.;
129 A1/2.Ján Pavol.Láska a zodpovednosť. Metodicko-pedagogické centrum:Bratislava.2003.80-8052-170-0.;
130 A1/2.Gilbert, Guy.Až do krajnosti.Praha:Portál.1994.80-7178-008-1.;
131 A1/2.Vedral, Joyce.Já se z těch rodičů zblázním : Jak zlepšit vztahy s rodiči.Praha:Portál.1997.80-7178-145-2.;
132 A1/2.Léonard, André, 1940- - autor.Ježíš a tvoje tělo :.:Praha :.1999.80-86025-18-7.;
133 A1/2.Lubichová, Chiara.O rodine.Bratislava:Nové mesto.1991.80-85487-01-2.;
134 A1/2.Jurko, Jozef (1950).Aké meno dávate svojmu dievčatku?. Bens:Kapušany.1999.80-968225-0-0.;
135 A1/2.Jurko, Jozef (1950).Aké meno dávate svojmu chlapčekovi?. Bens:Kapušany.1999.80-968225-1-9.;
136 A1/2.Elisabeth, Zöller.Haló, si tam?.:Alfa konti.1994.80-88739-09-8.;
137 A1/2.Jana Marhounová.Miluji, tedy jsem.:Avicenum.1988..;
138 A1/2.Ján A. Beňo.Orniteológia.:.1991..;
139 A1/2.Šatura, Vladimír, SJ.Prečo láska stroskotáva.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-045-4.;
140 A1/2.Luciano, Cian.Zrodení pre let.:Don Bosco.1998.80-88933-00-5.;
141 A1/2.Nancy, Van Pelt.Umenie komunikovať bez zábran.:Advent-Orion.1999.80-88960-21-5.;
142 A1/2.Marek, Alois Maria.Psychologie :.Olomouc ::[S.n.],.1992..;
143 A1/2..Listy rodičom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990.80-215-0116-2.;
144 A1/2.Smahel, Rudolf, 1950- - autor.Duševní vývoj a duchovní zrání dítěte.:Olomouc :.1997.80-238-1834-1.;
145 A1/2.kippleyovi.umeni prirozeneho planovani rodičovstvi.:.1995..;
146 A1/2.Maioli, Primo.Miluji tě : Kniha o tom,jak vyjádřit lásku.Praha:Nové město.1998.80-86146-02-2.;
147 A1/2.Joyeux, Henri.City,sexualita,AIDS : Sexuální výchova od 13 do 15 let.Praha:Portál.1994.80-7178-004-9.;
148 A1/2.Matějček, Zdeněk.Po dobrém,nebo po zlém?.Praha:Portál.2007.978-80-7367-270-6.;
149 A1/2.Jean, Piaget.Psychológia dieťaťa.:SOFA.1997.80-85752-33-6.;
150 A1/2.Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2.;
151 A1/2.Frydrychová, Marie, 1946- - autor.Kdo scelí rozbitou rodinu? :.:Ostrava :.1991.80-85237-19-9.;
152 A1/2.Arco, Adolf.Nestačí ich milovať.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-12-1.;
153 A1/2..Pro-Family manuál.:Vydané s podporou rady pre rodinu KBS.2014..;
154 A1/2..Sexualita, sloboda, zodpovednosť. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo:Bratislava.2001.80-968318-8-7.;
155 A1/2.Tilmann, Klemens, 1904-1984.Duchovní rozhovor : Duchovní rádce uvádí mladého křesťana do duchovního života.Vizovice:Lípa.1991.80-285-0010-2; 80-285-0010-3 (v knihe).;
156 A1/2.Irala, Narciso.Pokoj srdca.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-038-1.;
157 A1/3.Kowalska, Faustina Mária.Milosrdenstvo božie.Košice:Slovo.1992.80-85291-10-X.;
158 A1/3.Kozičová, Zuzana.Žila som v tme.:Nádej.1991.80-7120-002-6.;
159 A1/3.Sanetrníková, Iva.Ještěrka.Praha:ZVON.1990.80-7113-006-0.;
160 A1/3.Wallhof Hans.Svätý Vincent Pallotti.:.1993..;
161 A1/3.Senčík Štefan.Piergiorgo Frassati.:Dobrá kniha.1992..;
162 A1/3.Wallace, Lewis, 1827-1905 - autor.Ben Hur.:Praha :.1991.80-7021-104-0.;
163 A1/3.Reitor Georg.Svědek víry v koncentračním táboře.:.1991..;
164 A1/3.Eareckson Jony.Jony.:.1990..;
165 A1/3.Dakov.Odpusť, Natašo!.:SIGNUM UNITATIS.1991..;
166 A1/3.Kumpf Alfred.Úsměvy Jana XXIII..:SIGNUM UNITATIS.1991..;
167 A1/3.Bernall, Misty .Povedala áno. Bratislava:Redemptoristi.2001.80-968525-1-5.;
168 A1/3.Spoločnosť sociálnych sestier.Blahoslavená Sára Salkaházi.:.2006?..;
169 A1/3.Silva, José.Marcelinova veľká cesta.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-07-4.;
170 A1/3.Efrém.Detský paterik.Prešov:Cuper.2000.8088890128 (viaz.); 80-88890-12-8.;
171 A1/3.Eareckson.Rozhodování proměny.Praha:Evangelické nakl..1992.80-7072-060-3.;
172 A1/3.Eareckson, Joni.Krok vpřed.Praha:Creativpress.1971.80-7131-004-2.;
173 A1/3.Fonseca, L. Gonzaga da .Fatima:.:Východosl.vyd..1992.80-234-0016-9.;
174 A1/3.Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0.;
175 A1/3.Armstrong, Sperry.Chlapec a more.:Tranoscius.1994.80-7140-048-3.;
176 A1/3.Pánek, Jaroslav.Jan Amos Komenský : Jaroslav Pánek.Praha:Středočes.nakl.a knihkupectví.1990.80-7057-029-6.;
177 A1/3.Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Bratislava:Ikar.1990.80-7118-001-7.;
178 A1/3.Mcgeady, Mary Rose.Stratené Božie deti.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-39-2.;
179 A1/3.Rušin, Vojtech.M. R. Štefánik. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00890-2.;
180 A1/3.Kluz, Wladyslaw.Světlo a stín.Praha:ZVON.1991.80-7113-044-3.;
181 A1/3.Seneca, Lucius Annaeus, ca 4 př. Kr..O dobrodiních : Lucius Annaeus Seneca.Praha:Svoboda.1992.80-205-0168-1.;
182 A1/3.Poláček, Klement, SDB.Slnko prerazilo mrákavy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-39-8.;
183 A1/3.Mácha, Karel.Jean-Jacques Rousseau.Brno:Petrov.1992.80-85247-33-x.;
184 A1/3.Kratochvíl, Alois František, 1925- - autor.Zavátou stopou :.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-15-4.;
185 A1/3.Stryczek, Norbert.Moji veľkí priatelia.Bratislava:LUC.1992.80-7114-075-9.;
186 A1/3.Papasogli, Giorgio.Svätý lekár Giuseppe Moscati.Košice:SLOVO.1991.80-85291-09-6.;
187 A1/3.Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.;
188 A1/3.Ivonides, Yves.Hviezdy, ktoré nezapadajú.Bratislava:LUC.1993.80-7114-083-X.;
189 A1/3.Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.;
190 A1/3.Bernard - Mária, brat.Modlitby v ťažkých situáciách. Bratislava:Serafín.1999.80-85310-33-3 (2 rovnaké).;
191 A1/3..Romano Guardini.Bratislava:LUC.1994.80-7114-124-0.;
192 A1/3.Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.;
193 A1/3.Vladimír J. Koudelka OP.Dominik - Zvěstování Božího slova. Tišnov:SURSUM.1992.80-901038-4-7.;
194 A1/3.Wohl, Luis de.Svetlo nad Akvinom. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-1-4.;
195 A1/3.Vavrovič, Jozef.Ján Palárik.Martin:Matica slovenská.1993.80-7090-244-2.;
196 A1/3.Risso, Paolo.PIER GIORGIO Frassati.Praha:Portál.1992.80-85282-29-1.;
197 A1/3.Nigg, Walter.Benedikt z Nursie.Praha:ZVON.1991.80-7113-040-0.;
198 A1/3.Baroková, Terézia.Keď Boh volá.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-01-5.;
199 A1/3..Kvietky Svätého Františka.Bratislava:Serafín.1993.80-85310-34-1.;
200 A1/3.Pánčiová, Bernadeta.Čo zazvonil strieborný zvonček.Vrícko:.2003.80-968929-5-9.;
201 A1/3.Procházka, Matěj.Smrt na ostrově : Život a mučednická smrt misionáře Augustina Strombacha.Jihlava:Domov a svět.1991.80-900366-4-3.;
202 A1/3.Groppe, Lothar.P.Michael Pro : Mexický uličník knězem a mučedníkem,1891-1927.Praha:ZVON.1992.80-7113-052-4.;
203 A1/3.Vojtech od svätej Hedvigy.Vcházím v nepoznané.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-10-3.;
204 A1/3.Waugh, Evelyn.Edmund Campion.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-60-7.;
205 A1/3.Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.;
206 A1/3.Pauliny, Andrej,1925-2005.Svätí Cyril a Metod.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741631 (brož.); 978-80-8074-163-1.;
207 A1/3.Bagin Anton, ThDr..Svätý Vojtech.Bratislava:Orion.1991.80-85541-02-5.;
208 A1/3.UPC Košice.Anka Kolesárová. Mučenica čistoty.Košice:.1999..;
209 A1/3.Terezie z Lisieux, - svatá, 1873-1897 - autor.Vstupuji do života :.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-11-1.;
210 A1/3.Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.;
211 A1/3.Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.;
212 A1/3.Vincent Gál, Vincent Šabík, Adela Jakabová, Milan Spál.Deti svetla.Bratislava:LUC.1993.80-7114-100-3.;
213 A1/3.Iacovelli, Anacleto.Život Sv. Františka z Assisi.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula.1993.80-7142-012-3 (brož.);80-7142-012-3.;
214 A1/3.Senčík, Štefan, SJ.Na ceste za väčšou dokonalosťou. SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-006-8.;
215 A1/3.Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3.;
216 A1/3.Beccalossiová, Mária Lucia.Dievča spod Ánd.:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-08-3.;
217 A1/3.Bosco, Teresio.Človek - tvoj brat.Košice:Slovo.1991.80-85291-04-5.;
218 A1/3.Ondruš, Rajmund, SJ.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.;
219 A1/3.Brat Efraim.Neskoré dažde. Bratislava:Serafín.1991.80-85310-05-8.;
220 A1/3.Lubrano, Pasquale.Láska je ako svetlo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-86-X.;
221 A1/3.Bernadič, Ján.Božie deti 2.Košice :TypoPress.2004.80-89089-15-1.;
222 A1/3.Zlámal Bohumil.Blahoslavený Jan Sarkander.Praha:Zvon, České katolické nakladatelství.1990..;
223 A1/3.Havrilla, Mikuláš.Božie deti 4.Košice :TypoPress.2004.80-89089-16-X.;
224 A1/3.david Wilkerson.Začalo to dýkou a křížem.Sonnenstrahlen nach Osten, West Germany:Missionsdienst.1974..;
225 A1/3.Lauček, Anton.Anjelom svojim prikážem o tebe. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-080-8.;
226 A1/3.Wohl,Louis, de.Zapáľ svet.Camrridge,Ont.:Priatelia Dobrej Knihy.1984.0-919865-02-X.;
227 A1/3.Steinová, Edita.Myšlenky a dopisy.Praha:ZVON.1991.80-7113-034-6.;
228 A1/3.Faber, Alfonz.Ján de La Salle.Bratislava:LUC.1991.80-7114-040-6.;
229 A1/3.Green, Julien.Brat František.Bratislava:Serafín.2001.80-85310-15-5.;
230 A1/3.Chlumský, Jan.Vzory křesťanského života.:.1991.80-900280-6-3.;
231 A1/3.Kenny, Anthony.Tomáš Akvinský.Praha:ISKP.1992.80-85241-25-0.;
232 A1/3.Press, František.Děvečky Boží.Brno:Mariánské nakladatelství.1992.80-900255-3-6.;
233 A1/3.Judák, Viliam.Arcibiskup sväteho života.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-049-X.;
234 A1/3.Buhlmann, Walbert.Blahoslavená sestra Ulrika:.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-071-6.;
235 A1/3.Feldmann, Christian.Tiší buřiči boží. Nové Město nad Metují:Signum Unitatis.1991..;
236 A1/3.Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..;
237 A1/3.Lainati, Chiara Augusta .Svätá Klára z Assisi. Bratislava:Serfaín.1994.80-85310-41-4.;
238 A1/3.Krajčík, Augustín, CSsR.Svätý Alfonz M. de Liguori : život a dielo / Augustín Krajčík ; obálka Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. -.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..;
239 A1/3.Pasquale, Lubrano.Láska je ako svetlo.:Nové Město.1998.80-85487-54-3.;
240 A1/3.Hlinka, Anton, SDB.Keď zakvitne rumovisko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-96-7.;
241 A1/3.Ján Pavol.Brehy duše c Karol Wojtyla ; Vlastimil Kovalčík, Vincent Hložník, Jozef Gális.Bratislava:Smena.1990.80-221-0220-2.;
242 A1/3.Vacval Anton M., SDB.Malý hrdina z katakomb.:.1990..;
243 A1/3.Körper, Karol.Môj život.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-095-3.;
244 A1/3.Teresio Bosco.Dominik.Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1986..;
245 A1/3.Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.;
246 A1/3.Čižmár, Marián.Svätý Ondrej Apoštol. .Poprad :Popradská tlačiareň.2011.978-80-970358-6-0.;
247 A1/3.Wilkerson, David.Dýka a kříž.Karviná ::Ostravské tiskárny,.1995.80-900940-6-6 (Ostravské tiskárny. Ostrava : brož.).;
248 A1/3.Májek, Stanislav.Ján Vojtaššák : K procesu blahorečenia.Bratislava:Krakora design.2004.80-969091-0-X.;
249 A1/3.Mihóková, Mária.Košický biskup ThDr. Augustín Fischer-Colbrie (1863-1925).Košice:Verbum.1996.80-966957-5-4.;
250 A1/3..Malý Marcelino.Košice:Slovo.1991.80-85291-02-9.;
251 A1/3.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 2.diel.Kapušany:Bens.2001.80-88998-23-9.;
252 A1/3.Stryczek, Norbert.Moje veľké vzory. Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-030-9.;
253 A1/3.Trobisch, Walter A..Měl jsem rád jedno děvče :.Brno ::Pastorační rada,.1968..;
254 A1/3.Hünermann, Wilhelm,.Svätý Vincent de Paul, misionár lásky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-40-1.;
255 A1/3.Macák, Ľudovít, SDB.Malý generál.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-01-6.;
256 A1/3.Laurentin, René,.Život sv. Kataríny Labouré. Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul [vyd.] :Trnava.1992.80-7162-014-9.;
257 A1/3.Gereon Goldmann, P..Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.1992.80-85310-14-7.;
258 A1/3.Hünermann, Wilhelm,.Blčiaci oheň c Wilhelm Hünermann ; Štefan Šilhár, Štefan Šilhár, Andrej Grossmann.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-44-4.;
259 A1/3.Hünermann, Wilhelm.Aj diabol pred ním kapituloval.Spišská Kapitula:Kňazský seminár.1992.80-7142-008-5.;
260 A1/3.Lechovič, Vincent, SVD.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8.;
261 A1/3.Cruz, Nicky, 1938- - autor.Utíkej, malý, utíkej.:Albrechtice :.1992.80-7112-012-X.;
262 A1/3.Eareckson.Přátelství bez mezí : Jak můžeš pomoci postiženému příteli.Ostrava:Křesťanské sbory.1992.80-85237-35-0.;
263 A1/4.Quoist, Michel.Úspešný život. Bratislava:Alfa.1992.80-05-00952-6.;
264 A1/4.Ivančić, Tomislav.Za lepší svet. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4.;
265 A1/4.Hanus, Ladislav.Rozprava o kultúrnosti.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.1992.80-7142-000-X.;
266 A1/4.Schürmann, Heinz, 1913-1999 - autor.Duch dává život :.:Praha :.1992.80-7113-065-6.;
267 A1/4.Ciardi, Fabio.Znamení jednoty.Praha ::Paulínky,.1999.80-86025-22-5.;
268 A1/4.Phil Bosmans.Nezapomeň na radost.:AVE Nakladatelství Olomouckého Arcibiskupství.1992..;
269 A1/4.Augustyn Józef, S?upová Lucyna.Ako sa zmieriť so životom?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-158-2.;
270 A1/4.Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.;
271 A1/4.Brat, Bernard.Modlitby v ťažkých situáciách.:Serafín.1999.80-85310-96-1.;
272 A1/4.Magdaléna, Poláková.Túžba duše.:Oto Németh.2001.80-88949-31-9.;
273 A1/4.Kempenský, Tomáš Hemerken .Štyri knihy o nasledovaní Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-01-0.;
274 A1/4..Vánoce v úvahách Chiary Lubichové.. Nové město:Praha.1998.80-86146-10-3.;
275 A1/4.Gardeil, P..Dary Ducha svatého :.Tišnov ::Sursum,.1992.80-901038-2-0.;
276 A1/4.Guardini, Romano.O modlitbě : Uvedení do školy křesťanské modlitby.Praha:ZVON.1991.80-7113-038-9.;
277 A1/4.Roger, z Taizé, bratr.Láska nad všechnu lásku.Prameny z Taizé.Brno:Cesta.1990.80-85319-03-9.;
278 A1/4.Carmen, Bernos de Gasztold.Modlitby z korába.:Alfa konti.1994.80-88739-08-X.;
279 A1/4.Ghiglione, Gianni.Dar pre všetkých.:Don Bosco.1999.80-88933-24-2.;
280 A1/4.Powell, John.Štěstí začíná uvnitř.Praha:Portál.2000.80-7178-488-5.;
281 A1/4.Volkman, Alois, 1937- - autor.Ptám se svých slov.:Praha :.1990 a 1991.80-7130-001-2.;
282 A1/4.Landsberg, Paul Ludwig, 1901-1944 - autor.Zkušenost smrti :.:Praha :.1990.80-7021-054-0.;
283 A1/4.Richard, Bach.Čajka Jonathan Livingston.:Gardenia.1999.80-85662-29-9.;
284 A1/4.Hajduk, Anton.Turínske plátno.Bratislava:Q 111.1991.80-85401-06-1.;
285 A1/4.Courtois, Gaston.Najkrajší príbeh. Bratislava:Genezis.1990.80-85220-15-6.;
286 A1/4.Harčar, Anton,1914-2009.Žil som v Košiciach.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-439-8.;
287 A1/4.Tkáč, Alojz.Pohľady z križovatky.Kapušany:Bens.2004.80-88998-53-0.;
288 A1/4.Dobraczyński, Jan.Otcov tieň.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-276-7.;
289 A1/4.Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.;
290 A1/4.Ulonska, Reinhold.Duchovné dary v učení a v praxi.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-39-X.;
291 A1/4.Frická.Mária.Bratislava:Praca.1992.80-7094-285-1.;
292 A1/4.Antoine, de Saint.Malý princ s autorovými kresbami.:Mladé letá.1993.80-06-00539-7.;
293 A1/4.Augustyn, Jozef.Kodo je muj bližní? Otázky a odpovedi.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-313-3.;
294 A1/4.Hoťka, Viliam.Veľkosť a tragédia človeka. Zvolen:Jas.1992.80-900548-5-4.;
295 A1/4.Rossé, Gérard.Ježišov výkrik na kríži.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-06-3.;
296 A1/4..Modlitby básníků.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-13-8.;
297 A1/4.Tereza, - matka, 1910-1997 - autor.Marie matka smíření.Brno ::Brno :.1991.80-85319-19-5.;
298 A1/4.Roth, Paul.S bohom ešte vždy možno hovoriť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-67-3.;
299 A1/4.Špidlík, Tomáš kardinál.Jak očistit své srdce?.Velehrad:Refugium.1999.80-86045-34-X.;
300 A1/4.Vetva, Ján.Na detskej vlne :.Trnava ::Kon-Press,.1991.80-85413-09-4.;
301 A1/4.Viliam, Turčány.Oheň z neho.:Slov.spisovateľ.1992.80-220-0382-4.;
302 A1/4.Zahradníček, Jan, 1905-1960 - autor.Rouška Veroničina ;.:Praha :.1990.80-7021-047-8.;
303 A1/4.Olgiati, Francesco.Pošta kocúra.[S.l.]:n. vl..1938.80-900396-4-2.;
304 A1/4.Uhl, Theresia.Všude jsi se mnou : modlitby pro děti.Praha:Portál.1992.80-85282-37-2.;
305 A1/4.Lewis, Clive Staples.Rady zkušeného ďábla.Praha:ZVON.1992.80-7113-064-8.;
306 A1/4.Strauss, Pavol.Tesná brána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-81-9.;
307 A1/4.Strauss, Pavol.Ecce Homo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-80-0.;
308 A1/4.Imbert, Jean.Proces s Ježišom.Bratislava:Praca.1991.80-7094-263-0.;
309 A1/4.Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.;
310 A1/4.Lubich, Chiara,.Meditace c Chiara Lubich ; Miloslav Vlk, Marek Trizuljak.Bratislava:Nové mesto.1991.80-85487-00-4.;
311 A1/4.Lewis, Clive Staples.Problém bolesti.Ostrava:Křesťanské sbory.1992.80-85237-39-3.;
312 A1/4.Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.;
313 A1/4.Romano Guardini.O živom Bohu.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1992.80-85223-12-0.;
314 A1/4.František od Panny Marie - autor.Tvář svaté Panny.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-07-3.;
315 A1/4.Dilong, Rudolf, OFM.Rozjímania.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-11-2.;
316 A1/4.Klesová, Albína.Sviatosť lásky.Bardejov:Grafotlač.2004.80-968263-1-X.;
317 A1/4.Klesová, Albína.Požehnaná neha.. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1997.80-7165-094-3.;
318 A1/4.Janoušková, Anděla, (1921-1999).Modlitby.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-06-5.;
319 A1/4.Milan, Rúfus.Lupienky z jabloní.:Mladé letá.1993.80-06-00230-4.;
320 A1/4.Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.;
321 A1/4.Ivanová, Anna.Nezábudky.:SOFA.1994.80-967003-2-4.;
322 A1/4.Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:LUC.1994.80-7114-120-8.;
323 A1/4.Deml Jakub.Štědrý den.:.1940??..;
324 A1/4.Záborský, Ladislav,.Básne z väzenia.Terchová:Miestne kultúrne stredisko.1993.80-85161-02-8.;
325 A1/4.Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.;
326 A1/4.Beňo Ján Augustín.Deň čo deň.:Rodina.1992..;
327 A1/4.Buonarroti, Michelangelo.Útrapy v hľadaní.:ARS STIGMY.1990.80-85264-01-3.;
328 A1/4.Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.;
329 A1/4.Louis Evely.Otče náš.:Slovo.1990..;
330 A1/4.Utters Matthias, OFM.Ranní rozjímání.:SIGNUM UNITATIS.1991..;
331 A1/4.Carretto, Carlo,1910-1988.Ja, František /.Bratislava ::Lúč,.1993..;
332 A1/4.Krasnovský, Blažej.Hodina z Jóba c Blažej Krasnovský ; Alexander Bugan.Košice:Slovo.1990.80-85291-01-0.;
333 A1/4.Hupka, Gustáv.Modlitby hriešnika. Bratislava:Ars Stigmy.1990.80-85264-02-1.;
334 A1/4.Newman, John Henry.Sen starého muže.:Cesta Brno.1991.80-85319-13-6.;
335 A1/4.Uhlová, Theresia-Benedicta - autor.Raduji se s tebou :.:Praha :.1991.80-85282-21-6.;
336 A1/4.Dilong, Rudolf, OFM.Pod krížom.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-16-3.;
337 A1/4.zost. Ján RybárRybár, Ján - preklad; Rybár, Ján - zostavil; ; Z iné orig. prel. Ján Rybár.Výber z najkrajších modlitieb sveta.:Letra & Line.1991.80-85513-00-5.;
338 A1/4.Rúfus, Milan,.Modlitbičky c Milan Rúfus ; Dušan Grečner.Bratislava:Mladé letá.1992.80-06-00490-0.;
339 A1/4.Milan, Rúfus.Nové modlitbičky.:Mladé letá.1994.80-06-00550-8.;
340 A1/4.Elisabeth Kubler-Rossová.Život a umírání.Hradec Králové:Signum unitatis.1991..;
341 A1/4.Jan od Kříže, - svatý, 1542-1591 - autor.Poezie sv. Jana od Kříže.:Kostelní Vydří :.2003.80-7192-471-7.;
342 A1/4.Tilmann, Klemens, 1904-1984.Duchovní rozhovor : Duchovní rádce uvádí mladého křesťana do duchovního života.Vizovice:Lípa.1991.80-285-0010-2; 80-285-0010-3 (v knihe).;
343 A1/4.Vrablec Jozef, ThDr..Nemusím sa ja báť. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1996..;
344 A1/4.Sheen, Fulton J..Sedm slov ukřižovaného.Tišnov:SURSUM.1992.80-901038-3-9.;
345 A1/4.Balaguer, Josemaría Escrivá de.Cesta.Brno:Cesta.1992.80-85319-20-9.;
346 A1/4.Hlinka, Anton, SDB.Svetlo z Lisieux.Bratislava:Serafín.1992..;
347 A1/4.Deml, Jakub, 1878-1961 - autor.Cestou do Betléma. Jota ::Brno :.1990.80-900281-1-X.;
348 A1/4.Kondor, Luis.Sestra Lucie hovoří o Fatimě.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1994..;
349 A1/4.Búda, Jozef.Ohnisko lásky.Rím - Italia:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..;
350 A1/4.Calepin Mon.Den co den.samizdat:Katolické nakladatelství cor Jesu.1975?..;
351 A1/4.Claudel, Paul,.Dobré slovo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..;
352 A1/4.Carlo, Maria Martini.Veď ma po ceste života.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-01-3.;
353 A1/4.Porubčan, Jozef, SJ.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0.;
354 A1/4.Koláček, Josef, 1929- - autor.Kapka krve :.:Brno :.1991.80-85247-19-4.;
355 A1/4.Hobizal, František.Apoštolský poutník.:Viener.1992.80-900806-1-8.;
356 A1/4.Šramek, Jozef.Zamyslenia.Bratislava:LUC.1992.80-7114-074-0.;
357 A1/4.Guardini, Romano.Úvod do modlitby.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-029-2.;
358 A1/4.Tournade, Michel.Filotea 21. storočia.Bratislava:LUC.1998.80-7114-344-8.;
359 A1/4.Šatura, Vladimír, SJ.Psychológia meditácie.Trnava:Dobrá kniha.1988.0-919865-25-9.;
360 A1/4.Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7.;
361 A1/4.Michalov, Jozef, SVD.Sedem hlavných hriechov.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-377-4.;
362 A1/4.Liptovská, Miriam.Srdce v srdci.Nitra:SBS.1992.80-85223-01-5.;
363 A1/4.Strauss, Pavol.Úsmev nad úsmevom.:DAKA.1992.80-900539-1-2.;
364 A1/4.Trpin, Erich.Chlieb Šťastia. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00951-8.;
365 A1/4.Quoist, Michel.Cesty modlitieb.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-108-9.;
366 A1/4.Rahner, Karl.O potrebe a požehnaní modlitby.Spišké Podhradie:Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka.1992.80-7142-003-4.;
367 A1/4.Solovëv, Vladimir Sergejevič.Duchovné základy života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-013-0.;
368 A1/4.Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:SERAFÍN.1992.80-85310-10-4.;
369 A1/4.Ďurka, Ján.Oslnenie.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1969..;
370 A1/4.Grün, Anselm.Buď dobrý sám k sobě.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-203-X.;
371 A1/4.Šprinc, Mikuláš.Andante.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1967..;
372 A1/5.Ladislav Ďurič.Učiteľská psychológia.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1992.80-08-00433-9.;
373 A1/5.Smith, Charles A..Třída plná pohody : 162 her zaměřených na výchovu ke spolupráci a citlivému jednání.Praha:Portál.1994.80-85282-82-8.;
374 A1/5.Zigová.Metodika literárnej výchovy pre materské školy.:SPN.1984..;
375 A1/5.Pausewang, Elfriede.150 her k utváření osobnosti pro děti od 3 do 8 let.Praha:Portál.1993.80-85282-50-X.;
376 A1/5.Pausewang, Elfriede.100 her k rozvoji tvořivosti v předškolním a mladším školním věku.Praha:Portál.1992.80-85282-28-3.;
377 A1/5.Novák.Disharmonický člověk a jeho výchova.:.1992..;
378 A1/5.Korherr, Edgar Josef.Pedagogická psychológia pre teológov. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.1996.80-88696-11-9.;
379 A1/5.Kyriacou, Chris.Klíčové dovednosti učitele : Cesty k lepšímu vyučování.Praha:Portál.1996.80-7178-022-7.;
380 A1/5.Lepp, Ignace.Psychoanalýza lásky.Vrchoviny:Signum unitatis.1991..;
381 A1/5.Kerr, Susan.Dítě se speciálními potřebami.Praha:Portál.1997.80-7178-147-9.;
382 A1/5.Berne, Patricia H..Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti.Praha:Portál.1998.80-7178-192-4.;
383 A1/5.Karns, Michelle.Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem : Zásady a cvičení.Praha:Portál.1995.80-7178-032-4.;
384 A1/5.Campbell, Jean.Techniky arteterapie ve výchově,sociální práci a klinické praxi : Skupinové výtvarně-terapeutické činnosti pro děti i dospělé.Praha:Portál.1998.80-7178-204-1.;
385 A1/5.Hermochová, Soňa.Hry pro život 2 : Sociálně psychologické hry pro děti a mládež.Praha:Portál.1994.80-85282-80-1.;
386 A1/5.Hermochová, Soňa.Hry pro život-Sociálně psychologické hry pro děti a mládež : 1.díl..Praha:Portál.1994.80-85282-79-8.;
387 A1/5.Lencz, Ladislav.Metódy etickej výchovy.. Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.1993.80-85185-53-9.;
388 A1/5.Šalva, Alexandrovič Amonašvili.Vitajte v škole deti!.:Slov.pedag.nakl.1990.80-08-00403-7.;
389 A1/5.Dargová, Jarmila.-alebo keď sa srdce spája s rozumom. Privatpress:Prešov.2002.80-968608-3-6.;
390 A1/5.Turek, Ivan.Didaktické testy. Metodické centrum:Bratislava.1995.80-85185-96-2.;
391 A1/5.Bakalář, Eduard.Psychohry : Moderní společenské hry s psychologickou tematikou.Praha:Mladá fronta.1989.80-204-0079-6.;
392 A1/5.Pavlovkin, Michal.Žiak a učebnica : Psychologické východiská tvorby učebníc pre mladších žiakov.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1989.80-08-00109-7.;
393 A1/5.Orendáč, P..Vzťah etickej a náboženskej výchovy.Prešov :Metodicko-pedagogické centrum.2007.978-80-8045-476-0.;
394 A1/5.Kostelanský, Alojz.Aktivizačné a tvorivé metódy vo vyučovaní náboženskej výchovy. .Ružomberok :Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-383-0.;
395 A1/5.Cangelosi, James S..Strategie řízení třídy : Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce.Praha:Portál.1996.80-7178-083-9.;
396 A1/5.Turek, Ivan.Ciele vyučovacieho procesu. Metodické centrum:Bratislava.1995.80-85185-93-8.;
397 A1/5.Trochtová, Imelda.Rozvojový jazykový program pre rómske deti (zo sociálne znevýhodneného prostredia). Rokus:Prešov.2002.80-89055-21-4.;
398 A1/5.Ľubomír, Hvozdovič.Celodenné výchovné pôsobenie.Prešov :Metodicko-pedagogické centrum.2003.80-8045-296-2.;
399 A1/5.Petrasová, Alica.Využitie stratégie EUR ako prostriedku eliminácie funkčnej negramotnosti rómskych žiakov.Prešov :Metodicko-pedagogické centrum.2003.80-8045-307-1.;
400 A1/5.Blahutková, Marie.Psychomotorika pre každého. Rokus s.r.o.:Prešov.2002.80-89055-24-9.;
401 A1/5.Kmeť, Marek.Využitie prvkov etickej výchovy vo vyučovacích predmetoch na špeciálnej základnej škole : časť 2. Metodicko-pedagogické centrum:Prešov.2003.80-8045-289-X.;
402 A1/5.Kmeť, Marek.Využitie prvkov etickej výchovy vo vyučovacích predmetoch na špeciálnej základnej škole.Prešov :Metodicko-pedagogické centrum.2003.80-8045-288-1.;
403 A1/5.Babják, Anton.Kuchárka pre animátora. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže:Bratislava.2001.80-968561-0-3.;
404 A1/5.Thompson, Francis..Nebeský chrt. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-55-5.;
405 A1/5.Forgáč, Marek.Fórum mladých 2003.:.2003..;
406 A1/5.Sepeši Peter.Fórum mladých 2005.:.2005..;
407 A1/5.Hudák Pavol.Fórum mladých 2002.:.2002..;
408 A1/5.Svetoň, Emil.Symetria pre deti,mládež a dospelých : Súbor hier.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1989.80-08-00231-X.;
409 A1/5.Šimanovský, Zdeněk.Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi.Praha:Portál.1998.80-7178-264-5.;
410 A1/5.Pieper, Josef.Volný čas,vzdělání,moudrost : Práce a volný čas.Praha:Křesťanská akademie.1992.80-900615-6-7.;
411 A1/5.Ivanová, Eva.Etická výchova v 3. ročníku základnej školy - Metodická príručka pre učiteľov.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2006.80-8052-262-6.;
412 A1/5.Olivar, Roberto Roche.Etická výchova.Bratislava:Orbis Pictus Istropolitana.1992.80-7158-001-5.;
413 A1/5.Kráľ, Ábel.Pravidlá slovenského pravopisu.Bratislava:SAV.1991.80-224-0080-7.;
414 A1/5.Dvorník, František.Byzantské misie u Slovanu.Praha:Vyšehrad.1970..;
415 A1/5.Havlík, Lubomír Emil.Kronika o Velké Moravě.Brno:Jota.1992.80-85617-04-8.;
416 A1/5.Vragaš, Štefan.Život Konštantína Cyrila a život Metoda.:Matica slovenská.1991.80-7090-203-5.;
417 A1/5.Veteška, Tomáš.VEĹKO - SLOVENSKÁ RÍŚA.Hamilton:MSA ZMS.1987.80-900537-8-5.;
418 A1/5.Le, Goff, Jacques.Kultura středověké Evropy.Praha:ODEON.1992.80-207-0206-7.;
419 A1/5.Ďuriš, Andrej.Cestička k tebe.:.1950?..;
420 A1/5.Ferdinand Vokál.Zvony srdca.:.1992..;
421 A1/5..Katolícky laik ako svedok viery v škole.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2003.80-8052-184-0 ?.;
422 A1/5.Hofer, Albert.Božie cesty s ľuďmi.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2004.80-8052-199-9.;
423 A1/5.Zaporožec, A. V..Základy predškolskej pedagogiky.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1989.8008002301; 80-08-00230-1.;
424 A1/5.Arnim, Kaiser.Učebnica pedagogiky.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1993.80-08-02006-7.;
425 A1/5.Peterssen, Wilhelm H..Učebnica všeobecnej didaktiky.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1993.80-08-02004-0.;
426 A1/5.Jan Filip.Velká Morava.:.1964..;
427 A1/5.Ivanová-Šalingová,M..Slovník cudzích slov A/Z.Bratislava:Slovensjé pedagogické nakladateľstco.1983..;
428 A1/5.K.K. Platonov.Zaujímavá psychológia.:Mladé letá.1964..;
429 A1/5.Emília Horváthová.Rok vo zvykoch nášho ľudu.:Tatran.1986..;
430 A1/5.Miloš Zapletal.Kniha hlavolamov.Bratislava:MLADÉ LETÁ.1987..;
431 A1/5.Ľ. Alexandrová.Um a ruky.:SPN.1980..;
432 A1/5.Otto Piffl.Sebevzdelávání vědeckých pracovníku.:.1974..;
433 A1/5..My a modrá plánéta.:.2007..;
434 A1/6.sprac. Teodor Križka.Narodil sa Kristus Pán.:Smena.1990.80-221-0221-0.;
435 A1/6.Bokes, Vladimír,.Vianočné koledy. Slovenský hudobný fond:Bratislava.1990.80-85166-37-2.;
436 A1/6..Jasličkové pobožnosti. Carmina sacra:Bratislava.1991.80-900452-4-3.;
437 A1/6.František Kalina, František.Vianočné koledy.:Matica slovenská.1992.80-7090-234-5.;
438 A1/6..Deviatnik k sv. apoštolovi Ondrejovi.:.2011..;
439 A1/6..Ako to povieme našim deťom?.Bratislava :Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.2008.978-80-968891-6-7.;
440 A1/6.Frkin.Keď chlapec a dievča chodia spolu.:.1992..;
441 A1/6.Pulec, Krištof.Biblické dějiny pro nejmenší : Kryštof Pulec.Praha:KV Vilímkův dům.1990.80-900094-0-9.;
442 A1/6.Ľudovít, Fuchs.Listy Bohu.:Odkaz.1991.80-85193-14-0.;
443 A1/6.Vitikáčová, Mária.Náboženstvo ako téma etickej výchovy. Metodické centrum:Prešov.2002.80-8045-255-5.;
444 A1/6.Orendáč, Peter.Alternatívne vyučovanie náboženstva a náboženskej výchovy.Prešov :Metodicko-pedagogické centrum.2006.80-8045-418-3.;
445 A1/6.Rybár, Ján,(1949-).Sociálno-psychologické úvahy o povahe reči a jej živote.Bratislava ::Letra & Line.1992.80-85513-02-1.;
446 A1/6.Korec, Ján Chryzostom, SJ.O rehoľnom živote.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-006-6.;
447 A1/6.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Cambridge:Dobrá kniha.1983.0-920150-96-9.;
448 A1/6.Kašparů, Opram.Niekoľko pohľadov na problémové deti a ich výchovu.Lučenec:Novohradské osvetové stredisko.2003.80-85155-26-5.;
449 A1/6.Bublinec, Marián.Ohlasovať, ale ako?. Diecézne katechetické centrum banskobystrickej diecézy:Banská Bystrica.2002.80-968790-7-3.;
450 A1/6.Poláček, Klement, SDB.Dozrievaš v láske.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-010-4.;
451 A1/6.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-24-X.;
452 A1/6.Martin Sebíň.Jednoduchý modlitebník.:Oto Németh.2002.80-88949-41-6.;
453 A1/6.Füzy, Imrich.Môj priateľ. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-000-9.;
454 A1/6.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.;
455 A1/6.Herényi, Štefan.Modlitby. Alfa:Bratislava.1992.80-05-01064-8.;
456 A1/6.Jurko, Jozef (1950).Radostný návrat k Otcovi.Kapušany:Bens.2000.80-88998-02-6.;
457 A1/6.Rahner, K..Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi slovami na kríži.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1989..;
458 A1/6.Jurko, Jozef (1950).Spytovanie svedomia pre mladých.. Vydavateľstvo Ing. Štefánia Beňová - Bens:Kapušany.2002.80-88998-26-3.;
459 A1/6..Krížová cesta pre deti.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1999.80-88710-27-8.;
460 A1/6.Strauss, Pavol.Nádhera nečakaného.:.1992..;
461 A1/6.Ring, Kenneth.Čelem k večnosti.:Signum unitátis.1991..;
462 A1/6.Pokorný, Ladislav.Světlo svátostí a času : Citáty z Konstituce o posvátné liturgii.Praha:ZVON.1990..;
463 A1/6.Pokorný Ladislav, ThDr..Prostřený stul.Praha:Česká katolická Charita.1990..;
464 A1/6.Bohuslav (Ľudovít Macák).Klásky. 1..Rím:SÚCM.1981..;
465 A1/6..Pamätná kniha.Bratislava:Lúč.1993.8071140821 (viaz.); 80-7114-082-1.;
466 A1/6.Kveťan, Michal.Obrazy zo života.:.1983..;
467 A1/6.Novak.zasady života.:.1992..;
468 A1/6.Anton Terstenjak.O lidskych vztazich.:Ceska katolicka Charita.1968..;
469 A1/6.Trobisch Walter A..Dva středy však jeden kruh.Řím:Křesťanská akademie.1975..;
470 A1/6.Phil Bosmans.Mám tě rád.Kyjov:AVE Nakladatelství Olomouckého Arcibiskupství.1992..;
471 A1/6.Šándor, Andrej, SDB.Slnko ma miluje.Rím:SÚSCM.1967..;
472 A1/6.Schutz, Roger.Žít dnešek s Bohem.:.1963..;
473 A1/6.Michal, Chuda.Tiché svetlo.:Slovenský spisovateľ.1987..;
474 A1/6.Kremer, Jacob.Evanjelium o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-015-8.;
475 A1/6.Polčin Stanislav, SJ.O ľudskom živote.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti .1968..;
476 A1/6..Zostaň s nami, Pane.Košice:Diecézne katechetické stredisko pri RBÚ v Košiciach.1993..;
477 A1/6.Moody, Raymond A..Život po životě.Úvahy o životě po životě.Světlo po životě : Život po životě.Praha:ODEON.1991.80-207-0314-4.;
478 A1/6.Ďuriš, Andrej.Kytica vďaky.:.1970?..;
479 A1/6.Komisia KBS pre IZŽ.Zasvätení vo svete.:Konferencia biskupov Slovenska.1997..;
480 A1/6..Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968.80-967477-0-3.;
481 A1/6.sprac. Ivan Kňaze.Podnety na stretnutia s deťmi.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1999.80-88710-30-8.;
482 A1/6.Pavol Čech.Dóm sv. Alžbety v Košiciach.:Obzor.1990??..;
483 A1/6.zostavil Jozef Soročin.Modlitby v 14 jazykoch.:Hnutie kresťanských rodín v Košiciach.1990..;
484 A1/6.Malý, Vincent.Poučenie o sviatosti birmovania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-43-6.;
485 A1/6..Modlitby za nenarodené deti.:Donum vitae.1992..;
486 A1/6.Makaj, Michal.Venček deviatnikov.Medzilaborce:Vojvodinský vikariát Križevackej eparchie.1991..;
487 A1/6.Anna Kolková.Vnášať život do života.Bratislava:LUC.1990.80-7114-015-5.;
488 A1/6.Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Zem ľudí.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1963..;
489 A1/6.E. Deschodt.Saint-Exupery.:Tatran.1987..;
490 A1/6.Gianni, Ghiglione.Týždeň s Máriou z Nazareta.:Don Bosco.1998.80-88933-04-8.;
491 A1/6.Ľudo Zúbek.Ríša Svätoplukova.:Mladé letá.1974..;
492 A1/6.Pach, Jan.Jasná Hora.Jasná Hora - Čenstochová; Katovice:Paulinianum; „DAWIT“.1999.8390385457 (viaz.) (Paulinianum); 8390811480 (viaz.) (DAWIT); 83-903854-5-7; 83-908114-8-0.;
493 A1/6.Krajňák, František.Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať.Medzilaborce:Makrína.1992..;
494 A1/6.Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..;
495 A1/6.Adamkovič, Anton.Stavovská krížová cesta - viera.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-52-5.;
496 A1/6.Barbarić, Slavko,(1946-2000).Modli sa srdcom :.Bratislava ::Serafin,.1992.80-85310-13-9.;
497 A1/6.Urbanec, Bartolomej.Krásny život a mladosť. Prešov:VMV.2005.80-7165-540-6.;
498 A1/6.Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom katolíckej cirkvi.:SUSCM.1980??..;
499 A1/7.Zdenka, Macková.Hravé čítanie.:GENEZIS.1991.80-85220-39-3.;
500 A1/7.Marsina, Richard.Metodov boj.Bratislava:Obzor.1985..;
501 A1/7.Martina, Chalachánová.Práca s papierom.:JUMA.1997.80-967533-3-9.;
502 A1/7.Jasaň Viktor.Výtvarná kultúra na Spiši.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo, n. p..1985..;
503 A1/7.Martina, Chalachánová.Práca s textilom.:JUMA.1997.80-967533-4-7.;
504 A1/7.Rozinajová, Helena.Pedagogika pre rodičov.Martin:Osveta.1988..;
505 A1/7.Martina, Chalachánová.Práca s prírodnými a inými materiálmi.:JUMA.1997.80-967533-5-5.;
506 A1/7.Martin, R. Vömel.A Boh nespí!.:ECM.1991.80-85013-07-X.;
507 A1/7.Mancová, Božena.Ako tvoriť textilné doplnky.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00474-5.;
508 A1/7.Zapletal, Miloš.Velká kniha deskových her.Praha:Mladá fronta.1991.80-204-0188-1.;
509 A1/7.Jürgen, Jeziorovský.Rozprávaj mi o viere.:Vesna.1990.80-85128-73-X.;
510 A1/7.Graeme, Kent.Najkrajšie dobrodružné príbehy.:Junior.1994.80-7146-262-4.;
511 A1/7.Zülal, Aytüre.Hobby origami.:Ikar.1994.80-7118-135-8.;
512 A1/7.Krekovičová, Eva.Slovenské koledy.:Práca.1992.80-7094-269-X.;
513 A1/7.Andersen, H.Ch..Andersenove rozprávky.:Obzor.1991.80-215-0187-1.;
514 A1/7.Tóth, Dezider.Urob si masku. Mladé letá:Bratislava.1989.80-06-00078-6.;
515 A1/7.Husovská, Ľudmila.Slovensko.:Príroda.1994.80-07-00531-5.;
516 A1/7.Milan, Rajský.Dobrodružstvá rozprávkových zvieratiek.:Príroda.1990.80-07-00502-1.;
517 A1/7.Martin, Slivka.Hrady a hrádky na východnom Slovensku.:Východoslovenské vydavateľstvo.1991.80-85174-42-1.;
518 A1/7.Školský.Školský lexikón.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1992.80-08-01570-5.;
519 A1/7.Stefan, Prus.S Ježiškom do života.:Alfa.1990.80-05-01061-3.;
520 A1/7.Anne.366 príbehov z prírody a ešte čosi navyše.:EGMONT NEOGRAFIA.1994.80-7134-673-X.;
521 A1/7.Ambrušová, J..Vianočná knižka.:Mladé letá.1990.80-06-00338-6.;
522 A1/7.Rampák, Štefan,(1944-).Vianočné rozprávky.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1991.80-08-01648-5.;
523 A1/7.Uždil Jaromír.Metodika výtvarnej výchovy v materskej škole.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1978..;
524 A1/7..Prehľadný atlas sveta.Bratislava:IKAR.2003.80-551-0511-1.;
525 A1/7.František Poloczek.Slovenské ľudové piesne-diel 3.:Slovenská akadémia vied.1956..;
526 A1/7.Miroslav, Kýška.Svetielko.:Tranoscius.1990.80-85128-79-9.;
527 A2/1.Pauliny, Andrej, SDB.Dejiny Spásy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-33-9.;
528 A2/1.Porubčan, Štefan, SJ.Nový Zákon a Žalmy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..;
529 A2/1.Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-05-5.;
530 A2/1.Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - prvá časť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-30-6.;
531 A2/1.Biblická komisia pre SSV.Písmo Sväté Starého Zákona 3. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-94-0.;
532 A2/1.Slovenská liturgická komisia.Sväté písmo, Nový Zákon..Bratislava:SBS.1992.80-85486-01-6.;
533 A2/1.Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X.;
534 A2/1.Jasques, Musset.Odkrývanie sveta Biblie.:Mladé letá.1992.80-06-00438-2.;
535 A2/1.Jacques, Musset.Odkrývanie sveta biblie.Bratislava:Mladé letá.2002.80-06-01062-5.;
536 A2/1..Sväté písmo Nový zákon.:SSV.1986..;
537 A2/1.Porubčan, Štefan, SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha.1990..;
538 A2/1..Sväté písmo - Nový zákon. Západoslovenské múzeum:Trnava.2000.80-7162-274-5.;
539 A2/2.Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.;
540 A2/2.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Nad Starým zákonom.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-107-0.;
541 A2/2.Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy : svaté město ve světle Starého a Nového zákona.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-28-6.;
542 A2/2.Rúfus, Milan.Kniha žalmov.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2.;
543 A2/2.Bič, Miloš.Výklady ke Staremu zakonu.Praha:Biblická společnost.1991.80-7017-408-0.;
544 A2/2.Schierse, Franz Jozeph.Biblická teologie Christologie.Praha:ZVON.1992.80-7113-047-8.;
545 A2/2.Petríková, Darina.Evanjelium podľa Lukáša - Život a zázraky Ježiša Krista (v komunikácii kresbou a písmom).Prešov:M&M vydavateľstvo.2006.80-88950-18-X.;
546 A2/2.Josef Zvěřina ; odp.red. P.Novák..Teologie Agapé : 2.díl. Dogmatika.Díl 5.-10 : Dogmatika.Praha:Scriptum.1994.80-85528-20-7.;
547 A2/2.Tresmontant Claude.Bible a antická tradice.Praha:Vyšehrad.1970..;
548 A2/2.Flossmann, Karel.Moudrost ve Starém zákoně.Praha:ČKCH.1989..;
549 A2/2.Tomič, Celestin.Biblický pravek.Bratislava:LUC.1992.80-7114-042-2.;
550 A2/2.Višňovský, Mikuláš.Malý teologický lexikon.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-37-3.;
551 A2/2.Closen, Gustav.Mystérium Svätého Pisma.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-027-6.;
552 A2/2.Kossak, Zofia, 1890-1968 - autor.Úmluva.:Praha :.1993.80-85528-23-1.;
553 A2/2.Duka, Dominik.Úvod do Písma svatého Starého zákona.Praha:Editio Sti. Aegidii.1992.8090101895.;
554 A2/2..Slovník biblické kultury :.:Praha :.1992.80-900175-7-6.;
555 A2/2..Nový zákon s výkladovými poznámkami. Praha:Česká biblická společnost.1991..;
556 A2/2.Duplacy, J..Slovník biblické teologie.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1991..;
557 A2/2.Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-017-4.;
558 A2/2.Lurker, Manfred.Slovník biblických obrazů a symbolů.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-254-3.;
559 A2/2.Vnuk, František.Príručný slovník kresťanstva.:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2003.80-89063-13-6.;
560 A2/2.Juraj Potúček.Biblická konkordancia.:Slovenská biblická spoločnosť.1997.80-85486-21-0.;
561 A2/2.Runes, Dagobert D..Slovník judaizmu. Bratislava:Danubiaprint.1992.80-218-0113-1.;
562 A2/2.Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.;
563 A2/3.Gerčak, František.Potulky Bibliou.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-183-4.;
564 A2/3.Pacomio, Luciano.Malý biblický atlas : Historie,geografie a archeologie bible.Praha:Portál.1992.80-85282-22-4.;
565 A2/3.Dowel, Tim.Biblický atlas pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-09-1.;
566 A2/3.Bullmann, Damasus.Rozprávanie o slove. 1.diel.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-003-1(1.diel) 80-7114-002-3 (Súbor).;
567 A2/3.Gilles, Antony E.Lidé cesty.Praha:Portál.1993.80-85282-45-3.;
568 A2/3.Hecht, Anneliese, 1954- - autor.Přístupy k bibli :.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-013-4.;
569 A2/3.Kremer, Jacob.Čítajme bibliu rozumne.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-012-8.;
570 A2/3.Popovec, Andrej.Slovo pre každého..Poprad:Slza.1995.80-967408-2-2;80-967408-2-2.;
571 A2/3.Leščinský, Jozef.Perlový náhrdelník.Košice:Verbum.2004.80-969200-0-6.;
572 A2/3.Troger, Karl-Wolfgang.Biblia a Korán .Martin:Slovenská biblická spoločnosť.2016.978-80-89846-04-7.;
573 A2/3.Albright, W F.Cesty k prameňum.Praha:Vyšehrad.1971..;
574 A2/3.Lacourt, Jacques.Proč dnes véřit v Boha.Praha:Portál.1991.80-85282-03-8.;
575 A2/3.Dugas, Dionýz.Svatá země.Prešov:Dino.1992.80-85575-01-9.;
576 A2/3.Tyrol, Anton..Lectio Divina. KBD:Svit.2005.80-89120-05-9.;
577 A2/3.Monika Šurdová.Rozprávanie o slove 2.diel.Bratislava:LUC.1991.80-7114-026-0.;
578 A2/3..Ilustrovaná biblia :.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1991.80-85244-00-4.;
579 A2/3.Kasper, Walter,1933-.Úvod do viery.[Spišské Podhradie] ::Spišský kňažský seminár,.1991..;
580 A2/3..Krajinou písma. Slovenská biblická spoločnosť:Banská Bystrica.1995.80-85486-12-1.;
581 A2/3.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ježiš zďaleka a zblízka.Bratislava:Archa.1990.80-7115-002-9.;
582 A2/3.Pauliny, Andrej, SDB.Radostné posolstvo : homiletická príručka na nedele a sviatky : rok C. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..;
583 A2/3.Pronzato, Alessandro.Nepohodlné evanjeliá.Bratislava:LUC.2001.80-7114-331-6.;
584 A2/3.Anne de Vries.Biblia pre deti.:Printed in Poland.1985..;
585 A2/3.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7.;
586 A2/3.Dowley, Tim.Sprievodca Bibliou pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-11-3.;
587 A2/3.Lang, A.Kristus vrchol zjevení.Praha:Vyšehrad.1993..;
588 A2/3.Gilles, Anthony E..Lidé smlouvy : Příběh věrnosti ve Starém zákoně.Praha:Portál.1993.80-85282-46-1.;
589 A2/3..Evangelium prožívané dnes.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1992..;
590 A2/3.Eid, Volker."Ako muža a ženu ich stvoril". Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-047-1.;
591 A2/3.Taylor, Kenneth N..Miri jekhto Biblija andro obrazki. [CREATIVPRESS]:Bratislava.1998.80-7131-035-2.;
592 A2/3.Gerčák, František.Biblická olympiáda.Prešov:VMV.2003.80-7165-387-X.;
593 A2/3.Gerčák, František.Biblická olympiáda.Prešov:VMV.2003.80-7165-387-X.;
594 A2/4.Žigová, Terézia.Jednota Cirkvi.:.2003.80-89138-09-8.;
595 A2/4.Viviano, Benedict Thomas.Kázanie na hore.Praha:Krystal.1992.80-901038-9-8.;
596 A2/4.Rybár, Ján, SchP.Náboženstvo a krásna spoločnosť.Bratislava:Letra & Line.1993.80-85513-03-X.;
597 A2/4.Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.1991.80-7115-016-4.;
598 A2/4.Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.;
599 A2/4.Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom /.Bratislava ::Alfa,.1991.80-05-00589-X.;
600 A2/4.Zofia, Kossaková.Křižáci IV.:Vyšehrad.1976..;
601 A2/4.Bergson, Henri.Filozoficke eseje.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..;
602 A2/4.Gerčak, František.Potulky životom.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-277-6.;
603 A2/4.Ján Kaššovic.Dejiny katolíckej Cirkvi. Cambridge, Ontario, Canada:Priatelia Dobrej knihy.1983.0-920150-98-5.;
604 A2/4.Dubois, Jean.Druhý vatikánsky snem.Banská Bystrica:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo; Banská Bystrica: Biskupský úrad.1966..;
605 A2/4.Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie, Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..;
606 A2/4..Cirkev dnes 1-Svedectvo viery.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-73-9.;
607 A2/4..Svedectvo viery 2.Trnava:Dobrá kniha.1992.0919865747;0-919865-74-7.;
608 A2/4..Svedectvo viery 3.Trnava:Dobrá kniha.1992.0919865763;0-919865-76-3.;
609 A2/4.Lencz, Ladislav.Od konfrontácie k dialógu. Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-08-X.;
610 A2/4.Rábek František.Ozveny s Patmosu.:.1992..;
611 A2/4.Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).;
612 A2/4.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny I.Bratislava:Komprint.1990?..;
613 A2/4.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny, sväzok I..Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok.1943..;
614 A2/4.Lepp, Ignác.Cesta do Damašku.:Signum unitátis.1991..;
615 A2/4.Hlinka, Anton,1926-2011.Ozvena slova :.Zagreb ::Grafički zavod Logos,.1985..;
616 A2/4.Bradáč Josef Doc. ThDr,..Posvěcení času.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1992..;
617 A2/4.Ján Pavol II,.Nebojme sa pravdy.Bratislava:LUC.1999.80-7114-273-5.;
618 A2/4.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 2.Bratislava:Alfa.1992.80-05-01039-7.;
619 A2/4.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00985-2.;
620 A2/4.Hlinka, Anton, SDB.Sila slabých a slabosť silných. Zagreb:Logos.1989..;
621 A2/4.Yancey, Philip.Sklamanie z Boha.Bratislava:Návrat domov.1988.80-89067-00-X.;
622 A2/4.Šmálik, Štefan.Boží ľud na cestách.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-188-7.;
623 A2/5.Dráb, Pavol.Poznať a uskutočňovať vieru. [Vydavateľstvo Michala Vaška]:[Prešov].1997.80-7165-115-X.;
624 A2/5.Sudbrack, J..Život-láska.Rím:SÚSCM.1970..;
625 A2/5.Sire, James W..Průvodce světovými názory.Praha:Návrat.1991.80-85495-17-1.;
626 A2/5.Franz, Raymond.Krize svědomí.Bratislava:Návrat domov.1992.80-85495-80-5.;
627 A2/5.Hlinka, Anton, SDB.Cesty k nekonečnu :.Bratislava ::Odkaz,.1991.80-85193-04-3.;
628 A2/5.Majka, Vladislav.Svedkovia?. Bratislava:SKS.1992.80-85405-07-5.;
629 A2/5.Keden, Joachim .Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna.:Vydavateľské družstvo Lúč.1990..;
630 A2/5.Schlinková, M. Basilea.New Age. "Nový vek" z biblického pohľadu..Praha:Luxpress.1993.80-7130-027-6;80-7130-027-6.;
631 A2/5.Štampach, Odilo Ivan.Malý přehled náboženství.Praha:SPN.1992.80-04-26123-X.;
632 A2/5.Krempaský, Július.Kresťanstvo a fyzika.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-343-1.;
633 A2/5.Hlaváč, Teodor.Kresťanstvo a biológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-377-6.;
634 A2/5.Editor, Ladislav Košč.Kresťanstvo a psychológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-411-X.;
635 A2/5.Lochhaas, Philip.Ako odpovedať na...VÝCHODNÉ NÁBOŽENSTVÁ.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-029-7.;
636 A2/5.Kocián, Václav.Mágia, veštenie a démonské vplyvy. Zvolen:Jas.2001.80-88795-77-X.;
637 A2/5.Tomáš Halík..Co je bez chvění, není pevné : labyrintem světa s vírou a pochybností.:Nakladatelství Lidové noviny.2002.80-7106-628-1.;
638 A2/5.Honek Alois.Žijem vo viere Božieho Syna.:.1970??..;
639 A2/5.Vague, Jean.Aurora nad brodmi Iaboka. História človeka, história ľudí.. HELA - Helena Krausová:Trenčín.1999.80-967321-4-5.;
640 A2/5.Raimondo Spiazzi.Sociální kodex církve.:Sursum.1993..;
641 A2/5.Letz, Ján.Teória poznania. JUP:Nové Zámky.1992.80-85293-01-3.;
642 A2/5.Kliment, Ondrejka.Tajomstvo kalendárov.:Slovenská kartografia.1994.80-7103-000-7.;
643 A2/5.Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril.Rím:.1987..;
644 A2/5..Confessiones : Zborník.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2006.80-89138-53-5.;
645 A2/5..Zem a život vo svetle vedy a viery :.Nitra ;; Bratislava ::Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku,.1992..;
646 A2/5.Max, Kašparů.Kresťan a sekty.:Novohradské osvetové stredisko.2003.80-85155-29-X.;
647 A2/5.Škoda, František.Základy katolíckej sociálnej náuky.Košice:HKR.1991..;
648 A2/5.Koma, Štefan.Cieľ a Cesta.Námestovo:Štúdio F.2002.80-89070-02-7.;
649 A2/5.Gramantik, Vavrinec.Čo nás delí od bratov protestantov?.:.1946..;
650 A2/5.Enroth, Ronald M..Průvodce sektami a novými náboženstvími : Est.Cesta.Mormoni.Moonisté.Eckankar.Baháismus.Haré Kršna.Svědkové Jehovovi.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-29-5.;
651 A2/5.Funke, Klaus.Malý slovník sekt : sekty a nová náboženská hnutí v kontextu tradičních církví.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-246-3.;
652 A2/5.Hrabal, F.R..Lexikon náboženských hnutí,sekt a duchovních společností : sestavil F.R.Hrabal.Bratislava:Cad Press.1998.80-85349-79-5.;
653 A2/5.Vojtek, František,1911-1981.Psychologie.Olomouc ::Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze, pobočka v Olomouci,.1969..;
654 A2/5.Joseph Ratzinger ; odp.red. M.Badal ; předml. J.Ratzinger ; [.m.Přel. z něm..Úvod do křesťanství.Brno:Petrov.1991.80-85247-13-5.;
655 A2/5.Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.;
656 A2/5.Fuchs Jiří.Cesta k dôkazu Boží existence.:.1991..;
657 A2/5.Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-055-4.;
658 A2/5.Grygar Jiří.Věda, víra, vesmír.:.1996..;
659 A2/5.Sire, James W..Za novými světy : Průvodce světovými názory.Praha:Návrat.1993.80-85495-00-7.;
660 A2/5.Ravik, Slavomír.Bůh žije : Přírodní zákony dosvědčující jeho existenci.Praha:Pražská imaginace.1990.80-7110-010-2.;
661 A2/5.Wurmbrand, Richard.Veriť ale prečo?. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01128-8.;
662 A2/5.Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3.;
663 A2/5.Montana, Victoria (Mária Muráňová).Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..;
664 A2/5.Kierkegaard, Søren Aabye,1813-1855.Součastnost /.Praha ::Mladá fronta,.1969..;
665 A2/5.Vrablec Jozef, ThDr..O otázkach viery.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.;
666 A2/5.Opletal František.Věřím v Boha I..:.1994..;
667 A2/5.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Uvahy o človeku I., II..Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-077-5.;
668 A2/5..Život z víry.:Česká katolická charita.1984..;
669 A2/5.Slavomír, Ravik.Boh žije.Bratislava ::Alfa.1992.80-05-01060-5.;
670 A2/5.Beneš, Josef.Naše víra : Sborník úvah o katolické víře.Praha:ÚCN.1974..;
671 A2/5.Guitton, Jean.Boh a veda. Bratislava:Lúč.1992.80-7114-079-1.;
672 A2/5..Kresťanstvo a vzťah človeka k stvoreniu. Petra:Prešov.2003.80-89007-39-2.;
673 A2/5.Křivohlavý, Jaro.Sdílení naděje.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-64-3.;
674 A2/5.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5.;
675 A2/5.Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov c Anton Hlinka ; Bohdan Jelínek.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00773-6.;
676 A2/5.Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad.1970..;
677 A2/5.Blatnický, Rudolf, SDB.Otázky dneška.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..;
678 A2/5.Vácha, Marek Orko.Návrat k stromu života : Evolúcia a kresťanstvo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-627-9.;
679 A2/5.Guitton, Jean.Mlčení o podstatném. Brno:PETROV.1992.80-85247-28-3.;
680 A2/5.Sawicki, František.Duša moderného človeka.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..;
681 A2/5.Vilinskij, Valerij S..Unionizmus.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..;
682 A2/5.Chardin, Pierre.Misto človeka v prirode.Praha:NS.1967..;
683 A2/5.Daniel-Ange.Tvoj kráľ je mladý ako ty!. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-53-8.;
684 A2/5.Wust, Peter.Nejistota a odhodlání.Praha:Vyšehrad.1970..;
685 A2/5.Lacroix, Jean.Smysl člověka. Praha:Vyšehrad.1970..;
686 A2/6.Lefevre, Piere.Veľké pravdy v malých príbehoch III. : Desať prikázaní.Bratislava:LUC.2006.80-7114-571-8.;
687 A2/6.Bruno, Ferrero.Niekedy stačí jeden slnečný lúč.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-09-9.;
688 A2/6.Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9.;
689 A2/6.Ferrero, Bruno.Štyridsať príbehov z púšte. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-33-1.;
690 A2/6.Luscoň, Jozef, SDB.Dobrodružstvo života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-325-3.;
691 A2/6.Pereira, Clément.Kdo mi řekne pravdu?.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..;
692 A2/6.Ferrero, Bruno.Je tam hore niekto? .Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-71-4.;
693 A2/6.Celecová, Melánia.Spoločníčka na ceste Cirkev v dejinách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-439-X.;
694 A2/6.Ferrero, Bruno.Příběhy pro potěchu duše.Praha:Portál.1996.80-7178-077-4.;
695 A2/6.Kolivoška, Pavol.Rastiem v láske. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-199-4.;
696 A2/6..Veľké jubileum očami mladých. Zborník ocenených literárnych prác a katalóg ocenených výtvarných prác celoslovenskej súťaže k Jubilejnému roku 2000.. Metodické centrum:Bratislava.2000.80-8052-097-6.;
697 A2/6.Chudožilov, Petr, 1943- - autor.Na velrybě.:Brno :.1990.80-85319-02-0.;
698 A2/6.Tóth, Ladislav.Pán prehovoril - Starý zákon : Učebnica náboženstva pre 5. ročník ZŠ. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-437-3.;
699 A2/6.Rešovská, Alena.Moje stretnutie s Ježišom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-272-9.;
700 A2/6.Balážová, Daniela.Radostná cesta s Pánom Ježišom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-100-5.;
701 A2/6.Stanko, Vojtech.Budeš o tom hovoriť svojim deťom... 1. diel.Nitra:Rodina.1991.80-900510-0-6.;
702 A2/6.Kašparu.Dva dni s Maxom Kašparu.:.2001..;
703 A2/6.Cigánek.Kresťan a regulácia porodnosti.:.1996..;
704 A2/6.Cumming, James T..Pane, čo si myslíš o ...?.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-026-2.;
705 A2/6.Blažek, Bohuslav.Průhledy do dětství.:Avicenum.1986..;
706 A2/6..Manželská čítanka.Olomouc:MOM.1991..;
707 A2/6.Smahel.Domov prožít.:.1995..;
708 A2/6.Pereira.Kto mi odpovie.:.1993..;
709 A2/6.Šelinga, Jozef.Svetlo v službe života : Zatiahni na hlbinu. Nitra:KS.2006.80-88741-63-7.;
710 A2/6.Knittl.Třikrát o sexu.:.1990..;
711 A2/6.Angus, Stuart, 1960- - autor.Sex, AIDS, vztahy.:Albrechtice :.1995.80-7112-027-8.;
712 A2/6.Ivan Kňaze.Podnety na detskú liturgiu.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1999.80-88710-26-X.;
713 A2/6.Gebhardtová.Od pěti do pětadvadseti.:.1993..;
714 A2/6..Jubileum s deťmi. eRko:[S.l.].2000.80-88710-35-9.;
715 A2/6.Anneliese, Hechtová.Tvořivá práce s biblickými postavičkami :; metody práce s Biblí a jejich procvičování.:České katolické biblické dílo.2006.80-86953-04-1.;
716 A2/6.Meuser, Bernhard,1953-.Youcat po slovensky.Bratislava:Karmelitánkse nakladateľstvo.2013.9788081350405 (brož.); 978-80-8135-040-5.;
717 A2/6.Pleijel, Bengt.Brána viery otvorená!.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1992.80-7140-011-4.;
718 A2/6.Willi, Hoffsümmer.99 detských kázní s predmetmi zo všedného dňa.:Katolícke biblické dielo.2002.80-89120-00-8.;
719 A2/6.Malý.Ze školy do života.:.1981 ?..;
720 A2/6.Kašparů, Max Jaroslav.Malý kompas viery.Bratislava:Komisia pre katechizáciu pri KBS.1999.80-85594-07-2.;
721 A2/6.Tomášek, František.Ze školy do života.:Křesťanská akademia.1990..;
722 A2/6.Luscoň, Jozef, SDB.Služba Bohu a ľuďom. Poprad:Slza.1997.80-88680-09-3.;
723 A2/6.Pauliny, Andrej, SDB.V nasadení života. Don Bosco:Bratislava.1995.80-85405-35-0.;
724 A2/6.Vagovič.Stručný katechizmus.:.1930??..;
725 A2/6.Balážová, Andrea.Ideme sa hrať-. eRko:Bratislava.2000.80-88710-34-0.;
726 A2/6.Vážan.Svätá omša tajomstvo našej viery.:.1998..;
727 A2/6..PEPO príručka.. eRko:Bratislava.1994.80-88710-10-3.;
728 A2/6.Soľanová.Metodická príručka.:.2006..;
729 A2/6.Myriam.Slúžiť Bohu.:.2002..;
730 A2/6.Plešková, Eva,.Teória katechetickej metodiky. ROSA:Dolný Kubín.1990.80-967100-0-1.;
731 A2/6.Plešková, Eva.Panna Mária v katechéze. ROSA:Žilina.1994.80-967100-9-5.;
732 A2/6.Rogl.Stezka správných kluku.:.1973..;
733 A2/6.Trstenský, Viktor.Katechizmus pre najmenších I..Trstená:.1993.80-85186-19-5.;
734 A2/6.Szentmártoni, Mihály.Svet mladých.Prešov:VMV.1996.80-7165-071-4.;
735 A2/6.Benešová, Mária.Dieťa a Biblia. Dobrá kniha:Trnava.2006.80-7141-510-3.;
736 A2/6.Gerčák, František.Poznaj a ver-vierouka..Kapušany:Bens.2000.80-88998-27-1.;
737 A2/6..YOUCAT.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350023 (brož.);978-80-8135-002-3.;
738 A2/6..Katechizmus katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského:Košice.1998.80-88680-24-7.;
739 A2/6..Náš život s Kristom 6.Trnava:Spolok sv. Vojtecha [vyd.].1993.8007006273;80-07-00627-3.;
740 A2/6.Plešková, Eva.Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-046-5.;
741 A2/6.Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 5.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-06-1.;
742 A2/6.Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 4.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-05-3.;
743 A2/6.Jalčák, Miloš.Indiáni II .:Akcent Print.2008.978-80-89295-09-8.;
744 A2/6.Jurko, Jozef (1950).Testy ku katechizmu katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach.:Bens.1999.80-968225-7-8.;
745 A2/6.Janáč - Hrubý, Pavol.Po stopách našej spásy 2. Spolok sv. Vojtecha [vyd.] :Trnava.1993.80-07-00613-3.;
746 A2/6.Janáč - Hrubý, Pavol.Po stopách našej spásy Zv. 1.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-47-9.;
747 A2/6.Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7.;
748 A2/6.Plešková, Eva.Ukáž nám cestu. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-406-X.;
749 A2/6.Anna Kamienska.Osem blahoslavenstiev.:Lúč.1991..;
750 A2/6.Floris, Gabriel.Modlitba... Čo je to?!.:Oto Németh.1999.80-88949-01-7.;
751 A2/6..Fundamenta psychiatriae pastorales propter confessorem.Košice:VIENALA.2001.80-88922-49-6.;
752 A2/6.Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.;
753 A2/6.Tomáško, Ladislav.Poznáš svoj temperament?. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1996.80-7165-066-8.;
754 A2/6.Petríková, Darina.Modlitebník pre deti so špeciálne výchovne-vzdelávacími potrebami.Prešov:M&M vydavateľstvo.2006.80-88950-19-8.;
755 A2/6.Gerčak, František.Poznaj a ver. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-337-3.;
756 A2/6..Skutky milosrdenstva.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-436-0.;
757 A2/6.Luscoň, Jozef, SDB.Poď, podaj mi ruku.Poprad ?:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA s podporou Ministerstva školstva SR.2001..;
758 A2/6.Luscoň, Jozef, SDB.Tak, to som ja?.:.2000..;
759 A2/6.Luscoň, Jozef, SDB.Pohľad dopredu.Poprad ?:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA s podporou Ministerstva školstva SR.2000..;
760 A2/6.Luscoň, Jozef, SDB.Slovko do uška.Bratislava:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA.2004..;
761 A2/6.Ján Lindworsky.Psychologia askézy.Trenčín:Veritas.1944..;
762 A2/6.Plešková, Eva,.Vzťah k Ježišovi. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-088-9.;
763 A2/6.Mikluščák, Pavol.Mariológia. Spišské Podhradie:KS.1995..;
764 A2/6.Bublinec Marián.Ako začať katechézu.:.2003?..;
765 A2/6..První učení o Bohu.Praha:Česká katolická Charita.1989..;
766 A2/6.Hoffsummer Willi.Krátke příběhy 1.:SIGNUM UNITATIS.1991..;
767 A2/6.Remešová, Věra.Ikonografie a atributy svatých. Praha:Zvon.1991.80-7113-045-1.;
768 A2/6.Pokorný, Ladislav.První čtení o Pánu Bohu.Praha:KV Vilímkův dům.1990.80-900094-1-7.;
769 A2/6.Luscoň, Jozef, SDB.A toto viete?.:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA.2004..;
770 A2/6.Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969..;
771 A2/6.Mikluščák, Pavol.Teológia sviatostí I.. Spišské Podhradie:KS.1995..;
772 A2/6.Mikluščák, Pavel .Teológia sviatostí II..Spišské Podhradie:.1996..;
773 A2/6.Bahounek, Tomáš Jiří.Krása a umění Božího lidu. Olomouc:MCM.1992..;
774 A2/6.Plešková, Eva.Školenie síl.:.1990..;
775 A2/6.Smahel, Rudolf, 1950- - autor.Duševní vývoj a duchovní zrání dítěte.:Olomouc :.1997.80-238-1834-1.;
776 A2/6.Luscoň, Jozef, SDB.Nič krajšie nepoznám...:DOMKA.2002..;
777 A2/6.Anchell, Melvin, 1919- - autor.Sexuální výchova s otazníkem.:Olomouc :.1996.80-238-0908-3.;
778 A2/6.Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.;
779 A2/6.Tomášek, František.Katolický katechizmus. Praha:Česká katolícka charita.1968..;
780 A2/6..Youcat..Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2014.9788081350580 (brož.); 978-80-8135-058-0.;
781 A2/6.Uhriňák, Igor.Denník alkoholika. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-046-3.;
782 A2/6.Ockenfels Wolfgang.Malá katolícka sociálna náuka.Košice:Hnutie kresťanských rodín.1990..;
783 A2/6.Pápežská rada pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov, Vatikán.Cirkev, drogy a toxikománia. Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-454-9.;
784 A2/6..Dějiny spásy.Praha:Česká katolická Charita.1985..;
785 A2/6..Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat.1990..;
786 A2/6.Luscoň, Jozef, SDB.Presekajte sa životom.:Združenie saleziánskej mládeže- DOMKA.2003..;
787 A2/6.Rudrof Franz.Svätá omša tajomstvo našej viery.:.1998..;
788 A2/6..Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.Prešov:VMV.2003.80-7165-394-2.;
789 A2/6.Filípek Jozef.Kam, mladý človek? - Časť 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-200-1.;
790 A2/6.Dráb, Pavol.Kresťanská iniciácia. Sviatosti iniciácie pod zorným uhlom ekumenického dialógu.. Vienala:Košice.2002.80-88922-67-4.;
791 A2/6.Fedorowicz, P. Peter..Nové rodiny. Alfa konti:Bratislava.1994.80-88739-07-1.;
792 A2/6.Gerčák, František.Poznaj a ver-Sviatosti..Prešov:VMV.2000.80-7165-338-1.;
793 A2/6.Sinka, Tarsycjusz.Liturgické symboly. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1994.80-88741-04-1.;
794 A2/6.Schalk, Hans.Spoveď.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-65-7.;
795 A2/6.Marsch, Michael.Uzdravovani skrze svátosti.Praha:Portál.1992.80-85282-34-8.;
796 A2/6.Janáč - Hrubý, Pavol.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.;
797 A2/6.Gábor.Rodina: Práca a sviatok.:.2012..;
798 A2/6..Kniha biblických kvízov pre deti.Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2004.80-85486-40-7.;
799 A2/7.Torkošová, Helena.Oslavujme Pána!. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-273-7.;
800 A2/7.Gembalová, Anna.Identita a poznanie.Spišská Nová Ves:Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2011.9788089538065 (brož.);978-80-89538-06-5.;
801 A2/7.Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 4. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.1993.80-85405-21-0.;
802 A2/7.Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 3,4,5. Banská Bystrica:BÚ.1993.80-85405-20-2.;
803 A2/7.Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 2. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.1993.80-85405-19-9.;
804 A2/7.Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 1. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.1994.80-85405-18-0.;
805 A2/7.Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 5. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.1993.80-85405-22-9.;
806 A2/7..Nápady 1..:.1980??..;
807 A2/7.Jozef Ponec.Stretnutie s krásou.:Priroda.1988..;
808 A2/7.Izakovičová, Margita.Pre šikovné ruky. 5. :.Bratislava:Alfa.1988..;
809 A2/7..Bardejov. .Bratislava :Danibiaservis.2000.80-89015-03-4.;
810 A2/7..Nápady 1. Komisia pre katechizáciu pri KBS:[Bratislava].2002.80-85594-09-9.;
811 A2/7.Orendáč, Peter.Dodatok k Metodickej príručke výchovy k láske a čistote pre 2. stupeň ZŠ a 1.- 2. ročník SŠ (katechéza pre 4. ročník ZŠ). Michal Vaško:Prešov.2000.80-7165-263-6.;
812 A2/7..Metodická príručka výchovy k láske a čistote pre 1. stupeň ZŠ.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-213-X.;
813 A2/7..Metodická príručka výchovy k láske a čistote pre 2. stupeň ZŠ a 1.-2. ročník SŠ.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-210-5.;
814 A2/7.sprac. Melánia Celecová.Prežívame liturgický rok-diel 1.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-211-3.;
815 A2/7.sprac. Melánia Celecová.Prežívame liturgický rok-diel 2.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-236-9.;
816 A2/7..Kurikulum katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy pre predprimárne vzdelávanie.Spišská Nová Ves:Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2011.9788089538089 (brož.);978-80-89538-08-9.;
817 A2/7..Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo pre základné školy, stredné školy, štvorročné gymnázia a osemročné gymnázia. .Spišská Nová Ves :Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2010.978-80-970549-5-3.;
818 A2/7..Výchova ku kritickému mysleniu (prevencia sociálno-nežiadúcich javov) - metodická príručka pre učite.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-313-7.;
819 A2/7.Wright, Chris.Životné problémy očami kresťanov - metodický materiál pre učiteľov a vychovávateľov.Bratislava:Novo millennio.2003.80-968964-1-5.;
820 A2/7.Wright, Christopher J. H.,1947-.Životné problémy očami kresťanov /.Praha :; Bratislava ::Luxpress ;; Asociácia pre výchovu Novo millenio,.2003.80-7130-111-6; 80-968964-0-7.;
821 A2/7.Wright, Chris.Životné problémy očami kresťanov - metodický materiál pre učiteľov a vychovávateľov.Bratislava:Novo millennio.2003.80-968964-1-5.;
822 A2/7..Nápady 1. Komisia pre katechizáciu pri KBS:[Bratislava].2002.80-85594-09-9.;
823 A2/7.sprac. Melánia Celecová.Prežívame liturgický rok-diel 1.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-211-3.;
824 A2/7.sprac. Melánia Celecová.Prežívame liturgický rok-diel 2.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-236-9.;
825 A2/7..Nápady 1. Komisia pre katechizáciu pri KBS:[Bratislava].2002.80-85594-09-9.;
826 A2/7..Nápady 1. Komisia pre katechizáciu pri KBS:[Bratislava].2002.80-85594-09-9.;
827 A2/7.Bugoš, Pavol.Prežívame liturgický rok 3.diel.:.1996..;
828 A2/7.Janota Dušan.Krásy a vzácnosti slovenskej prírody.:Osveta.1984..;
829 A2/7.Banga, Dezider.Romano hangoro.Bratislava:Romani kultúra [vyd.].1993.80-85584-09-3;80-85584-09-3.;
830 A2/7.Zapletal Miloš.Výprava za dobrodružstvím.:Albatros.1986..;
831 A2/7..Božie deti. Deloreskere čhave.. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.1995.80-85405-31-8.;
832 A2/7.Feiner, Franz, 1953- - autor.Utvářet život :.Praha ::Praha :.1992.80-85282-18-6.;
833 A2/7.Šelinga, Jozef.Najvzácnejší dar. Lúč:Bratislava.1993.80-7114-447-9.;
834 A2/7.Šelinga, Jozef.Spoločne objavujeme dar III. : Materiál k príprave na sviatosť birmovania. Nitra:KS.2005.80-88741-57-2.;
835 A2/7.Šelinga, Jozef.Spoločne objavujme dar 2.diel. Kňazský seminár:Nitra.2004.80-88741-47-5.;
836 A2/7.Šelinga, Jozef.Spoločne objavujeme dar. 1., 2., 3. diel.Nitra:.2003.80-88741-42-4.;
837 A2/7.Smahel, Rudolf, 1950- - autor.Katechetické hry pro děti a mládež.:Olomouc :.1998.80-238-4101-7.;
838 A2/7.Grom, Bernard.Katechetické metódy.Olomouc:MCM.1992..;
839 A2/7.Michalčík.Na birmovku s Youcat-om.:.2012..;
840 A2/7.Bagínová.Na birmovku s Youcat-om.:.2012..;
841 A2/7..EKO OKO : Envirominimum pre kresťanskú výchovu.Banská Bystrica:Diecézne katechetické centrum.2003.80-968981-7-5.;
842 A2/7.Semjanová, Ivana.Môj a váš svet. Slovenský výbor pre UNICEF :Bratislava.1994.80-967120-3-9.;
843 A2/7.Jurčáková, Stanislava.Môj priateľ Ježiš. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-271-0.;
844 B1/1a.Ján Pavol II..Fides et ratio.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-06-4.;
845 B1/1a.Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0.;
846 B1/1a.Ján Pavol II..Rosarium Virginis Mariae:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-419-5.;
847 B1/1a..Pastorácia kultúry. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-37-4.;
848 B1/1a..Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-076-9.;
849 B1/1a.Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg.Kde je tvoj Boh?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-536-1.;
850 B1/1a.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Rok Eucharistie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-569-8.;
851 B1/1a.Kertys, Martin - preklad; ; Z latin. orig. prel. Martin Kertys.Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-317-2.;
852 B1/1a.Belák, Blažej - preklad; ; Z nem. orig. prel. Blažej Belák.Etika v spoločenskej komunikácii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-324-5.;
853 B1/1a.Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg.Ježiš Kristus - prameň živej vody. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-508-6.;
854 B1/1a.Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.;
855 B1/1a.Ján Pavol II..Apoštolský list Dies Domini.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-03-X.;
856 B1/1a.Ján Pavol II..Slovo sa telom stalo.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-35-8.;
857 B1/1a.Pavol, Jan.Putovanie po miestach spásy.:Don Bosco.1999.80-88933-36-6.;
858 B1/1a.Ján Pavol II..Apoštolský list Spolupatronky Europy.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-38-2.;
859 B1/1a.Pavol VI..Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Zvolen:Združenie Jas .1992.80-900548-4-6; 8090054846.;
860 B1/1a.Kongregácia pre náuku viery.Inštrukcia o modlitbách za uzdravenie.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-63-3.;
861 B1/1a.Ecclesia catholica.Vyhlásenie Dominus Iesus. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-58-7.;
862 B1/1a.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)."Buďte pevní vo viere".Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-617-1.;
863 B1/1a.Ján Pavol II..List Svätého Otca deťom.:Don Bosco.1996.80-85405-57-1.;
864 B1/1a.Pius XII., - papež, 1876-1958 - autor.Humani generis :.Olomouc ::Olomouc :.2004.80-7266-174-4.;
865 B1/1a.Höffner, Josef, 1906-1987 - autor.Manželství a rodina.:Brno :.1999.80-85959-49-6.;
866 B1/1a.Wuerl, Donald W..Úvahy nad encyklikou Humanae vitae.Brno ::Cesta Brno.1991.80-85319-04-7.;
867 B1/1a..Incarnationis Mysterium.:Patria.1999.80-968215-1-2.;
868 B1/1a.Španielska biskupská konferencia.Pravda o láske človeka.:SSV Trnava.2013.978-80-7162-974-0.;
869 B1/1a.Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X.;
870 B1/1a.Konferencia biskupov Slovenska.Kristus - nádej Európy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-442-X.;
871 B1/1a..Konferencia biskupov Slovenska : Zborník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-518-3.;
872 B1/1a..Vyhlásenia a rozhodnutia KBS. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-706-7.;
873 B1/1a..Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska č. 5. Pastierske listy biskupov Slovenska 1991-2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-708-1.;
874 B1/1a..Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska č. 6. Pastierske listy biskupov Slovenska 2001-2007. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-709-8.;
875 B1/1a..Dokumenty KBS č. 7.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-741-8.;
876 B1/1a.Konferencia biskupov Slovenska.Odporúčajúce smernice o príprave na život v povolaní zasvätených panien. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-797-5.;
877 B1/1a..Životné prostredie v dokumentoch Katolíckej cirkvi . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-856-9.;
878 B1/1a..Výzvy novej kultúry.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629344 (brož.);978-80-7162-934-4.;
879 B1/1a.KBS.Pochopiť ľudskú dostojnosť.:SSV Trnava.2013.978-80-7162-997-9.;
880 B1/1a.Piacenza, Mauro.Ponorení v Ježišovom srdci.Trnava:Spolok svätého Vojtecha; Konferencia biskupov Slovenska.2014.9788081610851 (brož.); 978-80-8161-085-1.;
881 B1/1a..Katolícka cirkev a ľudské práva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha; Konferencia biskupov Slovenska.2014.9788081610868 (brož.); 978-80-8161-086-8.;
882 B1/1a.Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0.;
883 B1/1a.Mikuláš, Pažítka.Veľké jubileum - rok 2000.:FORMÁT.1999.80-967911-6-8.;
884 B1/1a.Jurko, Jozef,1950-.Rozhľadenie v Druhom vatikánskom koncile.Prešov:Michal Vaško.2012.9788071658986 (brož.); 978-80-7165-898-6.;
885 B1/1a.Polčin, Stanislav.Druhý Vatikánsky koncil Dokumenty I., II..Rím:SÚCM.1968, 1970..;
886 B1/1a..Dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu..Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1970..;
887 B1/1a.Beňo, Ján Augustín, SDB.2.Vatikánsky koncil.Nitra:Rodina.1992.80-900510-4-9.;
888 B1/1a.Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.;
889 B1/1a.Tondra, František.Európska biskupská synoda 1991 / Biskupská synoda o Európe.s. l.:KBS.1991..;
890 B1/1a..Sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza ; Omša za poďakovanie Bohu za dar ľudského života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2013.9788081610325 (brož.); 978-80-8161-032-5.;
891 B1/1a.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger; Schonborn, Christoph.Malý úvod do Katechizmu katolické Církve. Praha:Nové město.1993.80-901542-4-7.;
892 B1/1a.Škoda, František.Základy katolíckej sociálnej náuky.Košice:HKR.1991..;
893 B1/1a.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.1999.80-88944-12-0.;
894 B1/1a.Carlo, Maria Martini.Návrat k Otcovi všetkých ľudí.:Don Bosco.1999.80-88933-25-0.;
895 B1/1a.Ján Pavol II..Familiaris consortio.Praha:ZVON.1992.80-7113-067-2.;
896 B1/1a.Ján Pavol II,.List pápeža Jána Pavla II. rodinám. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-060-2.;
897 B1/1a.Ján Pavol II..Centesimus annus.Praha:ZVON.1991.80-7113-050-8.;
898 B1/1a.Jan Pavel II., - papež, 1920-2005 - autor.Veritatis splendor :.:Praha :.1994.80-7113-114-8.;
899 B1/1b.Svetová rada cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Všetci budeme premenení...Víťazstvom skrze nášho Pána Ježiša Krista.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2011..;
900 B1/1b.Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-097-1.;
901 B1/1b..Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2011 . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-862-0.;
902 B1/1b..Pápežský dokument 71.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-837-8.;
903 B1/1b..Pápežský dokument 70.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-836-1.;
904 B1/1b..Vy ste toho svedkami. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-804-0.;
905 B1/1b..Dokumenty Svätej Stolice č. 68. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-788-3.;
906 B1/1b.Kongregácia pre náuku viery.Dignitas Personae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-768-5.;
907 B1/1b.Biskupská synoda; Pápežská biblická komisia.Biblia a morálka, Posolstvo Božiemu ľudu o Božom Slove. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-751-7.;
908 B1/1b..Dokumenty Svätej Stolice č. 65 . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-745-6.;
909 B1/1b.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Služba autority a poslušnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-740-1.;
910 B1/1b..Reconciliatio et paenitentia :.:Praha :.1996.80-7113-158-X.;
911 B1/1b..Nádej na spásu pre deti, ktoré zomreli bez krstu. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-732-6.;
912 B1/1b..Dominum et Vivificantem :.:Praha :.1997.80-7113-204-7.;
913 B1/1b..Dokumenty Svätej stolice č. 62 : Vieroučná nóta o niektorých aspektoch evanjelizácie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-698-5.;
914 B1/1b.Pavol VI.Humanae vitae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-342-3.;
915 B1/1b..Dokumenty Svätej stolice č.71 - Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-697-8.;
916 B1/1b.Koniarová, Anna.Redemptionis sacramentum. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-524-8.;
917 B1/1b.Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich.Dokumenty Svätej stolice č. 60 : Smernice pre pastoráciu Rómov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-651-0.;
918 B1/1b.Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Aj hluchým dáva sluch a nemým reč. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-635-X.;
919 B1/1b.Kongregácia pre katolícku výchovu.O ľudskej láske. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-185-4.;
920 B1/1b.Pápežská komisia pre náboženské vzťahy so Židmi.Pripomíname si: Reflexia nad Šoa. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-613-9.;
921 B1/1b.Kongregácia pre náuku viery.Fatimské posolstvo : Dokumenty Svätej stolice č. 57. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-599-X.;
922 B1/1b.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve; Inštrukcia o kritériách rozlišovania povolania. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-585-X.;
923 B1/1b..Posolstvo Svätého Otca Františkak Svetovému dňu misiií 2013.:SSV Trnava.2014.978-80-8161-039-4.;
924 B1/1b.Ján Pavol II..Mulieris Dignitatem.Praha:ZVON.1992.80-7113-053-2.;
925 B1/1b.František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986.;
926 B1/1b.Benedikt1927-.Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 46. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov 2012.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2013.9788071629771 (brož.); 978-80-7162-977-1.;
927 B1/1b..Ad caeli reginam.:SSV Trnava.2013.978-80-7162-973-3.;
928 B1/1b.Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov.Modlitba za jednotu kresťanov 1999. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-254-0.;
929 B1/1b.Svätý Otec Benedikt XVI..Posolstvo Sv. Otca Benekdikta XVI. k 27. svetovému dňu mládeže 2012, Posolstvo k 49. dňu modlit.za duchovné povolania 2012, Posolstvo k Svetovému dňu misií 2012.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-903-0.;
930 B1/1b.Ratzinger, Joseph.Etika reklamy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-197-8.;
931 B1/1b.Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č.86.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-896-5.;
932 B1/1b.Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č.85.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2011.978-80-7162-889-7.;
933 B1/1b.Ján Pavol II.Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-092-0.;
934 B1/1b.Benedikt XVI..Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k Svetovému dňu pokoja 1. január 2011. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-870-5.;
935 B1/1b.Ján Pavol II..Apoštolský list Orientale Lumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-121-8.;
936 B1/1b.Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2.;
937 B1/1b.Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky.Pastoračná inštrukcia Aetatis novae - o spoločenskej komunikácii:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-128-5.;
938 B1/1b.Benedikt XVI..Posolstvo Sväého Otca k 47. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-857-6.;
939 B1/1b.Blažej Belák.Medzinárodné sympózium na 30. výročie koncilového dekrétu Presbyterorum ordinis (Vatikán 23.-28. októbra 1995). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-151-X.;
940 B1/1b.Ján Pavol II..List Jána Pavla II. ženám . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-855-2.;
941 B1/1b.Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č. 77. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-785-2.;
942 B1/1b.Pio XII..Encyklika pápeža Pia XII. Haurietis aquas O úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-800-2.;
943 B1/1b.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-786-9.;
944 B1/1b.Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č. 77. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-785-2.;
945 B1/1b.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvo Sv. Otca .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-766-1.;
946 B1/1b.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvá r.2009. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-750-0.;
947 B1/1b.Benedikt XVI..Posolstvo Sv.Otca Benedikta XVI. k 45. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania. Posolstvo Sv. Otca Benedikta XVI. . k 42. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedk.Trnava:spolok sv. Vojtecha Trnava.2008.978-80-7162-712-8.;
948 B1/1b.Ján Pavol II..Apoštolský list Mulieris dignitatem:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-707-4.;
949 B1/1b.Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č. 72. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-699-2.;
950 B1/1b.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Spe salvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-700-5.;
951 B1/1b.Benedikt XVI..Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k Svetovému dňu misií 2007. Apoštolský list motu proprio Bened. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-691-6.;
952 B1/1b.Pius XII.Encyklika Fidei donum : Pápežský dokument č. 69. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-666-4.;
953 B1/1b.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6.;
954 B1/1b.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. - na pôstne obdobie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.80-7162-656-2.;
955 B1/1b.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvá Svätého Otca Benedikta XVI. - k Svetovému dňu pokoja 1. januára. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-647-3.;
956 B1/1b.Ján Pavol II..Pastores gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-601-5.;
957 B1/1b.Ján Pavol II..Redemptoris custos.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-596-5.;
958 B1/1b.Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na pôstne obdobie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-595-7.;
959 B1/1b.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve; Inštrukcia o kritériách rozlišovania povolania. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-585-X.;
960 B1/1b.Ján Pavol II.List jeho svätosti Jána Pavla II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-081-5.;
961 B1/1b.Ján Pavol II..Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-298-2.;
962 B1/1b.Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Modlitba za jednotu kresťanov r. 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-302-4.;
963 B1/1b.Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. na slávenie jubilea vo väzniciach 9. júla 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-318-0.;
964 B1/1b.Ján Pavol II..Pápežské listy a vatikánske dokumenty 51 : Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k 21. svetovému dňu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-512-4.;
965 B1/1b.Ján Pavol II..Mane Nobiscum Domine. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-522-1.;
966 B1/1b..Kristus, jediný základ Cirkvi : Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2005. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-523-X.;
967 B1/1b.Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k svetovému dňu pokoja 2005 : Pápežské listy a vatikánske doku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-525-6.;
968 B1/1b.Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca Jána Pavla II. k 13. svetovému dňu chorých. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-535-3.;
969 B1/1b.Ján Pavol II..Rýchly rozvoj tým, ktorí sú zodpovední za spoločenské komunikačné prostriedky : Apoštolský list svät. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-543-4.;
970 B1/1b.Ján Pavol II..Pápežské listy a vatikánske dokumenty č. 58. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-565-5.;
971 B1/1b.Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov r.2006. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-584-1.;
972 B1/1b.Ján Pavol II..Ut unum sint.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-148-X.;
973 B1/1b.Ján Pavol II..Encyklika Dives in misericordia o Božom milosrdenstve.Trnava, Rím:SSV v spolupráci so SÚSCM .1993.80-7162-020-3.;
974 B1/1b.Ján Pavol II..Encyklika Slavorum apostoli Apoštoli Slovanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-563-9.;
975 B1/1b.Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.;
976 B1/1b.Ján Pavol II,.Exhortácia Pastores dabo vobis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-046-7.;
977 B1/1b.Katolícka cirkev..Ecclesia in Amerika : Pápežský dokument č. 49. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-507-8.;
978 B1/1b.Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-146-3.;
979 B1/1b.Ratzinger, J.; Kasper, W..Viem, komu som uveril.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-217-6.;
980 B1/1b..Lumen gentium :.:Praha :.1992.80-85528-07-X.;
981 B1/1b..Dei Verbum :.:Praha :.1992.80-85528-01-0.;
982 B1/1b..Gravissimum educationis :.:Praha :.1992.80-85528-06-1.;
983 B1/1b.Ján Pavol II..Laborem exercens.Praha:ZVON.1991.80-7113-007-9.;
984 B1/1b.Ratzinger,J..Svetový kongres cirkevných hnutí. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-239-7.;
985 B1/1b.Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca mladým na celom svete pri príležitosti .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-221-4.;
986 B1/1b.Ján Pavol II..Posolstvo pápeža Jána Pavla II. pre obdobie pôstu 1996 ; Posolstvo svätého otca mládeži celého sveta ; Odkaz svätého otca k 4. svetovému dňu chorých (11. február 1996). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-111-0.;
987 B1/1b.Katolícka cirkev..O pastorácii rozvedených a znovuzosobášených.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - Vojtech.2014.9788081610967 (brož.); 978-80-8161-096-7.;
988 B1/1b.Katolícka cirkev..Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť!.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.2014.9788081610950 (brož.); 978-80-8161-095-0.;
989 B1/1b..Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610455 (brož.); 978-80-8161-045-5.;
990 B1/1b.Svetová rada cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Je Kristus rozdelený?.Trnava:SSV Trnava.2013.978-80-8161-033-2.;
991 B1/1b.Pavol VI..Evangelii Nuntiandi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-266-4.;
992 B1/1b..Sekulárne inštitúty.Trnava:SSV Trnava .2013.978-80-8161-026-4.;
993 B1/1b.Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6.;
994 B1/1b.Ecclesia Catholica..Rod - kontroverzná téma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2013.9788071629764 (brož.); 978-80-7162-976-4.;
995 B1/1b.Katolícka cirkev..Čo žiada od nás Boh?.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.2012.9788071629573 (brož.);978-80-7162-957-3.;
996 B1/1b.Pavol(1897-1978).Nostra aetate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629351 (brož.);978-80-7162-935-1.;
997 B1/1b.Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca mladým na celom svete pri príležitosti 12. svetového dňa mládeže ; Posolstvo Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja 1. januára 1997 ; Posolstvo Jána Pavla II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-181-1.;
998 B1/1b.Kongregácia pre náuku viery.Nóta s pastoračnými usmerneniami na Rok viery č. 76.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-900-9.;
999 B1/1b.Ján Pavol II..Sprievodca pre spovedníkov o niektorých morálnych témach, ktoré sa týkajú manželského života. Príhovor. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-195-1.;
1000 B1/1b.Pápežská rada IUSTITIA ET PAX.Nóta za reformu medzinárodného finačného a menového systému v perspektíve verejnej autority s univerzálnou právomocou.Trnava:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-893-4.;
1001 B1/1b.Ján Pavol II..Apoštolský list vydaný v podobe Motu proprio na obranu viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-240-0.;
1002 B1/1b.Kongregácia pre klerikov.Misionárska identita kňaza v Cirkvi ako vnútorný rozmer vykonávania tria numera.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2011.978-80-7162-887-3.;
1003 B1/2a.Plešková, Eva.Ukáž nám cestu. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-406-X.;
1004 B1/2a.Herm, Sabine.Psychomotorické hry : 92 her zaměřených na motorický rozvoj dětí v mateřské škole.Praha:Portál.1994.80-7178-018-9.;
1005 B1/2a.Plešková, Eva.Základy vyučovania náboženstva (školenie síl).Spišská Nová Ves:Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2006..;
1006 B1/2a.Béla, Buda.Empatia.:Psychoprof.1994.80-967148-0-5.;
1007 B1/2a.Nesnídalová, Růžena.Extrémní osamělost : Speciální pedagogika.Praha:Portál.1994.80-7178-024-3.;
1008 B1/2a.Zelina, Miron.Rozvoj tvorivosti detí a mládeže.V Bratislave:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1990.80-08-00442-8.;
1009 B1/2a.Zelinková, Olga.Poruchy učení : Speciální pedagogika.Praha:Portál.1994.80-7178-038-3.;
1010 B1/2a.Rotter, Hans.Důstojnost lidského života : základní otázky lékařské etiky.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-302-7.;
1011 B1/2a.Trobisch, Walter,(1924-1979).Dva středy ... však jeden kruh.Olomouc ::Velehrad,.1994.80-901614-4-8.;
1012 B1/2a.Jirásek, Jaroslav.Hrajeme si doopravdy.Praha:Avicenum.1983.80-201-0018-0.;
1013 B1/2a.Campbell, Ross.Hledám svou cestu : Jak se přiblížit dospívajícím.Praha:Návrat.1994.80-85495-22-8.;
1014 B1/2a.Dagmar Brázdová.Pravidlá spoločenského správania.:IRIS.1991..;
1015 B1/2a.Jana Páleníková.Sústavná formácia v službách miestnej cirkvi.Bratislava:LUC.1998.80-7114-220-4.;
1016 B1/2a.Antoine, de Saint.Malý princ s autorovými kresbami.:Mladé letá.1993.80-06-00539-7.;
1017 B1/2a..Dva dni s Maxom Kašparu.:.2001..;
1018 B1/2a.Nagy, Ondrej.Adopcia v práve Slovenskej republiky a jej účinky v kánonickom práve. VIENALA:Košice.2001.80-88922-41-0.;
1019 B1/2a.Pavlo.Katechéta.:.1998..;
1020 B1/2a.Gerčák, František.Buď in (výber stručných otázok a odpovedí zo základov viery)..Prešov:VMV.2002.80-7165-334-9.;
1021 B1/2a.Bublinec, Marián.Verím - veríme.Bratislava:LUC.2001.80-7114-332-4.;
1022 B1/2a.Svidercoshi, Gian Franco.List spolužiakovi.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-064-0.;
1023 B1/2a.Šikudová, Elena.Riadiaci pedagogický pracovník a imidž školy. Metodické centrum:Bratislava.2000.80-8052-092-5.;
1024 B1/2a.Zelina, Miron,.Príručka určená na uskutočnenie pedagogického prieskumu, výskumu, experimentu, na napísanie práce z oblasti pedagogiky a pedagogickej psychológie. Metodické centrum mesta Bratislavy:Bratislava.1995.80-7164-112-X.;
1025 B1/2a..K problematike ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.. Metodické centrum:Bratislava.1997.80-88796-77-6.;
1026 B1/2a.Turek, Ivan.Tvorivé riešenie problémov. Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.1999.80-8052-054-2.;
1027 B1/2a.Turek, Ivan.Príručka k 1. kvalifikačnej skúške pedagogických pracovníkov. Metodické centrum:Bratislava.1996.80-88796-40-7.;
1028 B1/2a.Turek, Ivan.Učiteľ a pedagogický výskum. Metodické centrum:Bratislava.1998.80-8052-013-5.;
1029 B1/2a.Letovancová, Eva.Psychológia trhu. Metodické centrum:Bratislava.1998.80-8052-040-2.;
1030 B1/2a.Turek, Ivan.Slovenský vzdelávací systém a cesta do Európy. Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.1999.80-8052-071-2.;
1031 B1/2a.Ivanová, Eva.Etická výchova v 3. ročníku základnej školy - Metodická príručka pre učiteľov.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2006.80-8052-262-6.;
1032 B1/2a.Lencz, Ladislav.Metodický materiál 2 k predmetu etická výchova. Metodické centrum:Bratislava.1994.80-85185-62-8.;
1033 B1/2a..Katolícky laik ako svedok viery v škole.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2003.80-8052-184-0 ?.;
1034 B1/2a..Poď sa hrať. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko:Bratislava.1994.80-88710-09-X.;
1035 B1/2a.Rybár, Ján, SchP.Nové príklady pre kazateľov, rečníkov a vychovávateľov.:.1999? -neuvedený.80-967147-0-8.;
1036 B1/2a.Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-23-3.;
1037 B1/2a.Pisárčik, Fedor.Kvízy z rôznych strán a kútov c Fedor Pisárčik, Zuzka Hašková, Karol Jakubčík.Bratislava:eRko.1993.80-88710-01-4.;
1038 B1/2a.Lencz, Ladislav.Pedagogika etickej výchovy.. Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.1993.80-85185-49-0.;
1039 B1/2a.Kočí, František.Dejepis hrou - Od staroveku po stredovek. DIDAKTIS:Bratislava.1995.80-85456-31-1.;
1040 B1/2a.Ecclesia catholica.Katolícka škola ; Katolícka škola na prahu tretieho tisícročia.Bratislava:Lúč.2001.8071143391 (brož.); 80-7114-339-1.;
1041 B1/2a.Terézia Lenczová.Adolescencia: Aktuálne otázky predčasného a predĺženého dospievania : Zborník.Bratislava :Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.2006.80-968891-5-X.;
1042 B1/2a.Blaško, Michal.Systém vyučovania s uzavretým cyklom.. Metodické centrum:Bratislava.1997.80-88796-57-1.;
1043 B1/2a.Bublinec, Marián.Ohlasovať, ale ako?. Diecézne katechetické centrum banskobystrickej diecézy:Banská Bystrica.2002.80-968790-7-3.;
1044 B1/2a.Boldižár, Jozef.Príručka pre triedneho učiteľa na strednej škole. Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.1999.80-8052-072-0.;
1045 B1/2a.Christenko, Sergej.Poznámky k modernému manažmentu vo vzdelávaní.. Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.1994.80-85185-67-9.;
1046 B1/2a.Hoffmanová, Viera.Ja a Európa. Podnik výpočtovej techniky:Bratislava.1998.80-88859-16-6.;
1047 B1/2a.Luscoň Jozef.Presekajte sa životom.:.2003..;
1048 B1/2a.Luscoň, Jozef, SDB.Poď, podaj mi ruku.Poprad ?:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA s podporou Ministerstva školstva SR.2001..;
1049 B1/2a.Luscoň, Jozef, SDB.Tak, to som ja?.:.2000..;
1050 B1/2a.Fischer, Robert,(1943).Učíme děti myslet a učit se.Praha:Portál.2011.80-262-0043-8.;
1051 B1/2b.Šimanovský, Zdeněk.Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi.Praha:Portál.1998.80-7178-264-5.;
1052 B1/2b.Hermochová, Soňa.Hry pro život-Sociálně psychologické hry pro děti a mládež : 1.díl..Praha:Portál.1994.80-85282-79-8.;
1053 B1/2b.Hermochová, Soňa.Hry pro život 2 : Sociálně psychologické hry pro děti a mládež.Praha:Portál.1994.80-85282-80-1.;
1054 B1/2b.Hayes, Nicky.Základy sociální psychologie.Praha:Portál.1998.80-7178-198-3.;
1055 B1/2b.Slávka, Hlásna.Úvod do pedagogiky.Nitra :Enigma.2006.80-89132-29-4.;
1056 B1/2b.Plešková, Eva,.Teória katechetickej metodiky. ROSA:Dolný Kubín.1990.80-967100-0-1.;
1057 B1/2b.Plešková, Eva.Panna Mária v katechéze. ROSA:Žilina.1994.80-967100-9-5.;
1058 B1/2b.Průcha, Jan.Moderní pedagogika : Edukační realita: Základní pojmy a vztahy : Věda o edukačních procesech.Praha:Portál.1997.80-7178-170-3.;
1059 B1/2b.Marvin, Pasch.Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině.:Portál.1998.80-7178-127-4.;
1060 B1/2b.Petty, Geoffrey.Moderní vyučování : Praktická příručka.Praha:Portál.1996.80-7178-070-7.;
1061 B1/2b.Štefan, Švec.Metodológia vied o výchove.:Iris.1998.80-88778-73-5.;
1062 B1/2b.Průcha, Jan.Pedagogický slovník.Praha:Portál.2001.80-7178-597-0.;
1063 B1/2b.Šalva, Alexandrovič Amonašvili.Vitajte v škole deti!.:Slov.pedag.nakl.1990.80-08-00403-7.;
1064 B1/2b.Průcha, Jan, 1934-.Moderní pedagogika.:Praha :.2009.978-80-7367-503-5.;
1065 B1/2b.Cílková, Eva.Náměty pro multikulturní výchovu : poznáváme jiné národy.Praha:Portál.2007.978-80-7367-238-6.;
1066 B1/2b.Dagmar Lhotová.Léto je to pro děti.:.1995..;
1067 B1/2b.Badegruber, Berndt.Příběhy pomáhají s problémy : Metodika a 60 příběhů pro mateřské školy,základní školy a rodiče.Praha:Portál.1994.80-85282-90-9.;
1068 B1/2b.Kirst, Werner.Trénink tvořivosti : hry a cvičení pro děti i dospělé.Praha:Portál.1998.80-7178-227-0.;
1069 B1/2b.Kerr, Susan.Dítě se speciálními potřebami.Praha:Portál.1997.80-7178-147-9.;
1070 B1/2b.Ward, Peter.Jak se připravovat na práci s mládeží : Subkultury mládeže.Práce se skupinami.Sociální dovednosti. Téma identity v dospívání.Mládež a média.Praha:Portál.1997.80-7178-044-8.;
1071 B1/2b.Shapiro, Lawrence E..Emoční inteligence dítěte a její rozvoj.Praha:Portál.1998.80-7178-238-6.;
1072 B1/2b.Canfield, Jack.Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře : pro učitele a vychovatele dětí od 10 let a mládeže.Praha:Portál.1998.80-7178-194-0.;
1073 B1/2b.Tartar.Umění jednat s dospívajícími : jak porozumět chování dospívajících.Praha:Portál.2001.80-7178-492-3.;
1074 B1/2b.Canfield, Jack.Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků : Příručka pro učitele,vychovatele a rodiče.Praha:Portál.1995.80-7178-028-6.;
1075 B1/2b.Paterson, Kathy.Připravit,pozor,učíme se! : Jak vzbudit zájem žáků o učení.Praha:Portál.1996.80-7178-102-9.;
1076 B1/2b.Schimunek, Franz Peter.Slovní hodnocení žáků : Pedagogická praxe.Praha:Portál.1994.80-85282-91-7.;
1077 B1/2b.Badegruber, Berndt.Otevřené učení ve 28 krocích.Praha:Portál.1994.80-85282-76-3.;
1078 B1/2b.Baudis, Anny.Hry a cvičení pro dramatickou výchovu v mateřské a základní škole : Rozvoj vyjadřování a komunikace dětí.Praha:Portál.1997.80-7178-178-9.;
1079 B1/2b.Ursula, Rücker.Učení bez stresu : Základy a cvičení.Praha:Portál.1994.80-7178-013-8.;
1080 B1/2b.Kaufmann.Děti potřebují rituály.Praha:Portál.1998.80-7178-203-3.;
1081 B1/2b.Rougier, Roger.Rozvíjíme logické myšlení : Hry,hádanky, cvičení pro děti od 7 do 11 let.Praha:Portál.1996.80-7178-101-0.;
1082 B1/2b.Miron, Zelina.Ako sa stať tvorivým.:FONTANA Kiadó.1997.80-85701-09-X.;
1083 B1/3a.Angelo, Viganó.Boh Stvoriteľ.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-12-9.;
1084 B1/3a.Angelo, Viganó.Mravné svedomie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-15-3.;
1085 B1/3a.Angelo, Viganó.Kultúrny projekt.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-16-1.;
1086 B1/3a.Angelo, Viganó.Úcta k životu.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-18-8.;
1087 B1/3a.Maurizio, Baradello.Sociálne a politické úsilie.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-19-6.;
1088 B1/3a.Angelo, Viganó.Mária v Otcovom pláne.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-20-X.;
1089 B1/3a.Vigano.Láska k Bohu a človeku.:DON BOSCO.1999..;
1090 B1/3a.Angelo, Viganó.Manželstvo.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-95-4.;
1091 B1/3a.Angelo, Viganó.Sviatosť posvätného rádu.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-94-6.;
1092 B1/3a.Angelo, Viganó.Pomazanie chorých.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-93-8.;
1093 B1/3a.Angelo, Viganó.Zmierenie alebo pokánie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-92-X.;
1094 B1/3a.Angelo, Viganó.Birmovanie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-81-4.;
1095 B1/3a.Angelo, Viganó.Krst.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-80-6.;
1096 B1/3a.Angelo, Viganó.Svätý Duch a Cirkev.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-78-4.;
1097 B1/3a.Angelo, Viganó.Svätý Duch.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-77-6.;
1098 B1/3a.Lacourt, Jacques.Odvaha k víře :.Praha ::Portál,.1991..;
1099 B1/3a.Kongregácia pre klérus.Eucharistická poklona za posvätenie kňazov a duchovné materstvo. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-792-0.;
1100 B1/3a.Fogassy, Judit.Rodinná katechéza. .Bratislava :Konferencia biskupov Slovenska.2009.978-80-970295-8-6.;
1101 B1/3a.Jenčo, Ján.Situácia a perspektívy predškolskej katechézy.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2008.9788089138937 (brož.); 978-80-89138-93-7.;
1102 B1/3a.Sirovič, František, SVD.Duch svätý - svetlo srdca..Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1994.80-85223-28-7.;
1103 B1/3a.Kossey, Pavol..Apoštolské hnutia laikov Katolíckej cirkvi na Slovensku. Jas:Zvolen.1995.80-88795-09-5.;
1104 B1/3a.Hoffmanová, Viera.Ja a Európa. Podnik výpočtovej techniky:Bratislava.1998.80-88859-16-6.;
1105 B1/3a.Šidlovský, Evermond Gejza.Svět liturgie : Slovník základní církevní terminologie.Praha:Fénix.1991.80-85245-12-4.;
1106 B1/3a.Reinsberg, Jiří.Knížka pro ministranty.Praha:Portál.1994.80-85282-44-5.;
1107 B1/3a.Káňa, Jiří.Odpusť.Praha:Portál.1994.80-85282-97-6.;
1108 B1/3a.Rahner, Karl.O svátostech v církvi : Meditace.Praha:Scriptum.1993.80-85528-28-2.;
1109 B1/3a.Malý, Vincent.Veľký týždeň a veľkonočné trojdnie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-255-9.;
1110 B1/3a.Malý, Vincent.Poučenie o sviatosti birmovania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-088-2.;
1111 B1/3b..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.;
1112 B1/3b.Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.;
1113 B1/3b.Sucháň, Ján.Ži a nechaj žiť. PS Mont:Bratislava.1998.80-967620-3-6.;
1114 B1/3b.Polách, Alojs.Bratři ze Soluně : Historický román : Život Konstantina a Metoděje.Praha:Granit.1995.80-85805-37-5.;
1115 B1/3b.Editor, Ladislav Košč.Kresťanstvo a psychológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-411-X.;
1116 B1/3b.Hlaváč, Teodor.Kresťanstvo a biológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-377-6.;
1117 B1/3b.Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v dejinách cirkvi 1.Trnava:Bratislava.1993.80-07-00604-4.;
1118 B1/3b.Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok A. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01091-5.;
1119 B1/3b.Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok B. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01096-6.;
1120 B1/3b.Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok C. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01088-5.;
1121 B1/3b.Dumont, G.F..Kronova hostina. Bratislava:Charis.1995.80-88743-05-2.;
1122 B1/3b..Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001-2006. sekretariát KBS:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-310-1.;
1123 B1/3b.Romano Guardini.O živom Bohu.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1992.80-85223-12-0.;
1124 B1/3b.Hrabal, Vladimír.Psychologické otázky motivace ve škole.Praha:Státní pedagogické nakl..1984.80-04-23487-9.;
1125 B1/3b.Dobson, James C..Dětský vzdor : Jak reagovat na vzdor dítěte?Ustoupit nebo vydržet?Zlomit ho?.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-37-6.;
1126 B1/3b.Dráb, Pavol.Kresťanská iniciácia. Sviatosti iniciácie pod zorným uhlom ekumenického dialógu.. Vienala:Košice.2002.80-88922-67-4.;
1127 B1/3b.Lysička, M..O posvátnu. Praha:Česká křesťanská akademie.1992.80-85795-01-9.;
1128 B1/3b..Fundamenta psychiatriae pastorales propter confessorem.Košice:VIENALA.2001.80-88922-49-6.;
1129 B1/3b.Kaiser, Jozef, SDB.Sviatosť pokánia.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-69-5.;
1130 B1/3b..YOUCAT.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350023 (brož.);978-80-8135-002-3.;
1131 B1/3b..Katechismus pre mládež. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-99-7.;
1132 B1/3b.Gerčak, František.Poznaj a ver. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-337-3.;
1133 B1/3b.Gerčák, František.Poznaj a ver-Sviatosti..Prešov:VMV.2000.80-7165-338-1.;
1134 B1/3b.Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6.;
1135 B1/3b.Tresmontant, Claude.Základy teologie.Brno:Barrister a Principal.1995.80-85947-08-0.;
1136 B1/3b.Schäffer, Francis.Ten,který je skutečností.Praha:Návrat.1994.80-85495-02-3.;
1137 B1/3b.Fantiš, Alfred.Záhada Turínského plátna : Příběh smrti Ukřižovaného.Brno:Moba.1995.80-7173-794-1.;
1138 B1/3b.Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8.;
1139 B1/3b.Bernadič, Ján.Dokonalá láska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-364-4.;
1140 B1/3b.Muchová, Ludmila,1953-.Náboženská edukace v současné společnosti.Ružomberok:Katolícka univerzita.2009.9788080844257 (brož.); 978-80-8084-425-7.;
1141 B1/3b.Živko, Kustič.Vlado a Domagoj.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-235-X.;
1142 B1/3b.Liptovská, Miriam.Príprava na turíce. Nitra:SBS.1995.80-85 223-33-3.;
1143 B1/3b.Guardini, Romano.O duchu liturgie.Praha:Čes.křesťanská akad..1993.80-85795-02-7.;
1144 B1/3b.Sinka, Tarsycjusz.Liturgické symboly. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1994.80-88741-04-1.;
1145 B1/3b.Ján Pavol II..Staňte sa kvasom sveta.Bratislava:Serafín.1992.80-85589-01-X.;
1146 B1/3b.Mariani, Luciana.Proti vetru pod vánkom ducha: .Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9.;
1147 B1/3b.Ján Pavol II,.List pápeža Jána Pavla II. rodinám. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-060-2.;
1148 B1/3b..Zostáva s nami Ján Pavol II..Prešov:VMV.2006.80-7165-556-2.;
1149 B1/3b.Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.;
1150 B1/3b.Kolektív.Oživenie farského spoločenstva. Vydavateľstvo Vienala Vienála:Košice.1999.80-88922-04-6.;
1151 B1/3b.Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.;
1152 B1/3b.Baláž Rudolf.Kam, mladý človek?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-072-6.;