logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa roku vydania

1 1824.Aurelius Augustinus.Confessionum.:..P.;
2 1849.Sušil František.Spisy swatých otcůw apoštolských.:..P.;
3 1850.John Henry Newman.Discourses addressed to mixed congregations.New York:..DL7.;
4 1853.Aurelius Augustinus.Die Bekenntnisse des heiligen Augustinus.Regensburg:..P.;
5 1858..LE MÉMORIAL DU CHRÉTIEN.Paris:..P.;
6 1865.John Henry Newman.History of my religious opinions.London:..DL6.;
7 1871..Ausgewählte Schriften des heiligen Ambrosius.:..P.;
8 1877..Ausgewählte Schriften des heiligen Ambrosius.:..P.;
9 1888.Saint Bernard.Sermones in cantica canticorum.:..DL2.;
10 1900.Sedláček Jaroslav.Výklad posvátných žalmu. Díl I..Praha:..BI 4.;
11 1901.Sedláček Jaroslav.Výklad posvátných žalmu. Díl II..Praha:Dědictví Sv. Prokopa..BI 4.;
12 1907.Samsour, Josef.Základy patrologie se zvláštním zřetelem k dějinám dogmatu :.Brno ::Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských,..P.;
13 1909.Sv. Řehoř Veliký.Kniha o správě pastýřské.:..P.;
14 1909.Kempis, Thomae.Imitation of Christ.Dublin:..DL5.;
15 192-.Philippe de Gr?ve,1160-1236.Svět s kříže Kristova.V Praze ::Vincentinum,..DL4.;
16 1920.Dr. Alois Lang.Otec pouště svatý Jeroným.:..P.;
17 1924..Asketika neboli nauka o křesťanské dokonalosti.Hradec Králové:..S 1.;
18 1924..Saint Ambroise.Paris:..P.;
19 1925.Kempis, Thomae.De imitatione Christi.Romae:..DL5.;
20 1925..Saint Athanase.Paris:..P.;
21 1926..Le Christ dans Ses Mystéres.Paris:..DL5.;
22 1926.Augustín, Aurelius.Vyznání.Praha:Ladislav Kuncíř..P.;
23 1927..Les péres du désert.Paris:..P.;
24 1927.Dom Columba Marmion.Le Christ vie de l´ame.Paris:..DL5.;
25 1927..De Vita Christiana.Roma:..P.;
26 1927.Karg Kassian.Ve škole Spasitelově.:..DL4.;
27 1927.Adolphe Regnier.St. Leon le Grand.:..P.;
28 1928.R. P. Largent.Saint Jerome.:..P.;
29 1928.Newman, J.J..Bůh a já.Olomouc ::Lidové závody tiskařské a nakladatelské,..DL6.;
30 1928.Augustin Fliche.Saint Gregoire VII.:..P.;
31 1928..Život sv. Antonína Velikého.Praha:..P.;
32 1928.Alois Richter.Ježíš Kristus cestou, pravdou, životem.Kroměříž:..DL7.;
33 1928.Newman, J.J..Bůh a já.Olomouc ::Lidové závody tiskařské a nakladatelské,..DL6.;
34 1929..Le Christ Idéal du Moine.Paris:..DL5.;
35 1930.F. Cayré.Précis de Patrologie II..:..P.;
36 1931.Augustin.Rozhovor o blaženém životě.Brno:..P.;
37 1931.F. Cayré.Précis de Patrologie I..:..P.;
38 1931.Raoul Plus T. J..Bůh v nás.Přerov:..DL7.;
39 1932..Výklad Řehole sv. biskupa Augustina podle bl. Humberta.:..P.;
40 1932.Antonín Hounder T.J..Ve škole mistrově I..:..DL4.;
41 1933.Antonín Hounder T.J..Ve škole mistrově.:..DL4.;
42 1933.Robert Mader.Živ buď Ježíš král.:..DL5.;
43 1933..Bibliothek der kirchenvater.:..P.;
44 1934..L'UNIONE CON DIO nelle lettere di direzione di DON MARMION.Firenze:..DL5.;
45 1934.Verlag Josef Kosel.Des Clemens von Alexandreia.:..P.;
46 1935.Augustin.Rozhovory duše s Bohem.Praha:..P.;
47 1936.John Greenfield.Moc s výsosti.:..DL3.;
48 1936.Plus Raoul.V Kristu Ježíši.:..DL7.;
49 1936.Tóth, Tihamér,1889-1939.Vítězství Kristovo :.V Praze ::Vyšehrad,..DL8.;
50 1937.Schrijvers, Josef.Umění dávati se.Praha:Gustav Francl..DL8.;
51 1937..Království Ježíše Krista.Stará Říše na Moravě:..DL8.;
52 1937.Bernard z Clairvaux,asi 1090-1153.Po cestách mystiků k lásce Boží :.Olomouc ::Krystal,..S 1.;
53 1938.Gräf, Richard.Ano, Otče.Přerov:Sestry Neposkvrněného početí Panny Marie..DL3.;
54 1938.Birgitta,asi 1303-1373.Tajemná slova :.Olomouc ::Krystal,..DL2.;
55 1939.John Henry Newmann.Náboženství dnešní doby.Olomouc:Krystal..DL6.;
56 1939.John Henry Newman.Úvod do filosofie náboženského myslitele-konvertity a výbor jeho spisů.:..DL6.;
57 1940.Jančík, Josef,1900-1968.Tomáš ze Štítného, učitel života :.V Brně ::Akord,..DL4.;
58 1940.Karl Rahner.Worte ins Schweigen.:..DL7.;
59 1941.Tóth, Tihamér.Veliký Buh.:..DL8.;
60 1941.Dom Columba Marmion.L'UNIONE DIEU.Paris:..DL5.;
61 1942.Dom Columba Marmion.Un Maitre de la vie spirituale.Paris:..DL5.;
62 1943.Dom Columba Marmion.Le Christ vie de l´ame.Paris:..DL5.;
63 1945..Buď dobrý.Praha:..DL4.;
64 1945.C. S. Lewis.Hovory.:..DL5.;
65 1946..Modlitby prvních křesťanů.:..P.;
66 1946.Timotheus Vodička.Svatý Řehoř Veliký.:..p.;
67 1946.Urban, Jan Evangelista,1901-1991.K Bohu :.V Praze ::Vyšehrad,..DL8.;
68 1946.Urban, Jan Evangelista,(1901-1991).Duchovní život.V Praze ::Atlas,..DL8.;
69 1946.van Ruysbroeck, Jan.Zrcadlo věčné blaženosti.:..DL7.;
70 1947.Grou,J.M..Znaky pravé zbožnosti.Brno:Brnenské tiskárny..S 1.;
71 1947..Rozjímání.:..DL4.;
72 1947.Papini, Giovanni.Svatý Augustin.Praha:Bohuslav Rupp..P.;
73 1947.Říhánek Jan Nep..Zrnka moudrosti.:..DL7.;
74 1947.Alois Lang.John Henry Newman.Praha:Vyšehrad..DL6.;
75 1947.Auffray Augustin.Ježíš Kristus ve mně.:..DL1.;
76 1948.Bertrand, Louis Marie Emile, 1866-1941.Svätý Augustín.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..P.;
77 1948.Bellarmin, Robert,1542-1621.Úpění holubice čili o užitečnosti slz /.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,..DL1.;
78 1948.F.W.Faber.Vyšší život.Brno:nakladatelství Brnenské tiskárny Brno..DL3.;
79 1948.Hildegarda z Bingenu,1098-1179.Listy sv. Hildegardy z Bingen :.Olomouc ::Krystal,..DL4.;
80 1948.Bellarmin, Robert.O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených.:..DL1.;
81 1948.Svatý Ambrož.O pannách / O bratru Satyrovi.Olomouc:..P.;
82 1948.Schrijvers Josef.Oddanost Bohu.:..DL8.;
83 1948.P. Antonín.Rozmluva s Bohem.:..DL7.;
84 1948.Augustín,354-430.Vyznania.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..P.;
85 1949.Augustin.O křesťanském boji.Olomouc:..P.;
86 1949.Varcl Ladislav.Klementův list korintským.:..P.;
87 1949.sv. Bonaventúra.Putovanie mysle k Bohu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..DL2.;
88 1950.Aurelius Augustinus.O Boží obci.Praha:Vyšehrad..P.;
89 1952.Michael J. Curley.Bishop John Neumann, C.SS.R..:Bishop Neumann center..DL7.;
90 1954.Philipon, Marie-Michel,1898-.La Doctrine spirituelle de Dom Marmion /.[Paris] ::Desclée de Brouwer,..DL5.;
91 1956.Thomas Merton.Nul n´est une ile.:..DL6.;
92 1958.John Henry Newman.Auswahl und Einleitung von Walter Lipgens.:..DL7.;
93 1958.Altaner, Berthold,.Patrologie :.:..P.;
94 1959.Saint Bernard.The Nativity.Dublin:..DL2.;
95 1959.Bonaventura.Le cinque feste di Gesu Bambino.:..DL2.;
96 1961.Aurelius Augustinus.Commentaire De La Première Épître De S. Jean.Paris:..P.;
97 1962..Lidský ale svatý.London:..DL8.;
98 1963.Dr Marco Weirich.Kardinál J. H. Newman.Olomouc:..DL6.;
99 1963.Mauriac Francois.Souffrances et bonheur du Chrétien.Paris :..DL6.;
100 1963.Thomas Merton.Verheissungen der Stille.:..DL6.;
101 1964..Ein Weg der Nach folge.:..DL2.;
102 1964.Tomáš Merton.Nová semena kontemplace.Londýn:..DL6.;
103 1964..Il cuore del mondo.:..DL1.;
104 1964..The Interpretation of the New Testament.London:Oxford University Press..BI .;
105 1965.John Neumann.His favorite prayers.:..DL6.;
106 1965.Karl Rahner.Betrachtungen zum ingatianischen Exerzitienbuch.:..DL7.;
107 1965-1983.Balthasar, Hans Urs von,1905-1988..La gloire et la croix :.Paris ::Aubier,.2700700228 (v. 3: 2); 2700702220 (v. 4: 1); 2700702964 (v. 4: 2); 2700703332 (v. 4: 3);2-7007-0022-8.UB 1/1.;
108 1966.Karl Rahner.Všední věci.:..DL7.;
109 1967.P. Gabriel O.C.D..Doverne s Bohom II..:..DL3.;
110 1967.Quoist, Michel.Setkání.Řím:Křesť. akademie..DL7.;
111 1967.Paul VI.Demeurez fermes dans la foi.Paris:..DL7.;
112 1967.P. Gabriel O.C.D..Doverne s Bohom II..:..DL3.;
113 1968.P. Gabriel O.C.D..Doverne s Bohom IV..:..DL3.;
114 1968.Merton, Thomas.Hora sedmi stupňu.Rim:KA..DL6.;
115 1969.P. Gabriel O.C.D..Doverne s Bohom III..:..DL3.;
116 1969.Michel Quoist.Mezi Bohem a člověkem.Praha:..DL7.;
117 1970.Suenens, Léon Joseph,.Žít křesťansky. Praha:ČKCH..DL8.;
118 1970.Albanese Giovanni.Nový kvas.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..DL1.;
119 1970.Jacques Loew.Za noci jsem hledala.:..DL5.;
120 1970.Tomáš Merton.Několik myšlenek o duchovním životě.:..DL6.;
121 1970.Heer, Friedrich,1916-1984.Věčnost začíná dnes /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,..DL4.;
122 1971.Marmion, C..První z bratří.:Křesťanská akademia..DL5.;
123 1971..Znamení poušte.Rim:KA..DL2.;
124 1972.Quoist, Michel.Tvojimi očami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..DL7.;
125 1972.Tomáš Merton.Nauka a zkušenost.:..DL6.;
126 1972.Šmelhaus, Vratislav,.Řecká patrologie :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,..P.;
127 1972.Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Malý princ /.Praha ::Albatros,..DL3.;
128 1974.Merton, Thomas,1915-1968.Žádný člověk není ostrov /.Řím ::Křesťanská akademie,..DL6.;
129 1974.Ciuba, Edward J.,1935-.Who do you say that I am?.New York,:Alba House.0818902957;0-8189-0295-7.BI 7.;
130 1974.Gilbert, Keith Chesterton.Pochybnosti otce Browna.:Vyšehrad..DL4.;
131 1975..Treatise On The Love of God.Rockford:..DL8.;
132 1975.Carretto, Carlo,1910-1988.Wo der Dornbusch brennt :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-16654-2.DL2.;
133 1975..Treatise On The Love of God.Rockford:..DL8.;
134 1975.Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského I..:..A7.dejiny03;
135 1975.Foucald, Charles de.Immer den letzten Platz :.München ::Neue Stadt,.3-87996-035-6.DL2.;
136 1976.Chesterton, Gilbert Keith.Ohromné maličkosti.Obrany.Praha:Vyšehrad..DL4.;
137 1976.Merton, Thomas,.Meditationen eines Einsiedlers :.Einsiedeln ::Benziger,.3-545-20504-5.DL6.;
138 1976.Rahner, Karl.Grundkurs des Glaubens :.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.3451175525 (Pp.).T,sp..;
139 1977.Karl Rahner.Von der Not und dem Segen des Gebetes.:..DL7.;
140 1977.Carretto.mon Père je m'abandonne à Toi.:.2-204-01059-6.DL2.;
141 1977.Órigenés,.La priere /.Paris ::Desclée de Brouwer,.2-220-02123-8.P.;
142 1977.Edward le Joly.Wir leben fur Jesus.Wien:..DL6.;
143 1978.Starozákonní překladatelská komise pri synodní radě Českobraatrské církve Evangelické.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich..BI 3.;
144 1978.Thomas More.Utopie.Praha:Mladá fronta.23-074-78.DL6.;
145 1978..Theologische Jahrbuch 1977/78.Leipzig:..S 1.;
146 1978..Stručná asketika.Litoměřice:Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Litoměřice..S 1.;
147 1979.Thomas Merton.Keiner ist eine Insel.:.3545200612.DL6.;
148 1979.Henri Marrou.Svatý Augustin.:..P.;
149 1980.Bachmann/Schroder.Quellen des Geistes.:Leipzig..S 1.;
150 1980.BESARD, A-M..Duchovní život dnes a zítra.:Duchovní život..S 1.;
151 1980 ??.Billy Graham.Pokoj s Bohem.:..DL3.;
152 1981..Nachfolge Christi.:..DL5.;
153 1981.Charpentier, Etienne.How to read the New Testament /.New York ::Crossroad Publishing Company,.0-8245-0541-7.BI 7.;
154 1981.František Kučera.Bůh a já.:..DL5.;
155 1981.Rahner, Karl,.Die Gabe der Weihnacht /.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-19150-4.DL7.;
156 1981.Charpentier, Etienne.How to read the Old Testament /.New York ::Crossroad Publishing Company,.0-8245-0540-9.BI 7.;
157 1982.Rahner, Karl,.Was heisst Jesus lieben? /.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-19532-1.DL7.;
158 1982.McDonagh.St Augustine of Hippo.:.0 85183 488 4.P.;
159 1982.Sonntag, Franz Peter,.Das Glaubenszeugnis der frühen Kirche :.:..P.;
160 1983.Grün, Anselm,1945-.Einreden :.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.3-87868-166-6.DL4.;
161 1983..Mysterium Paschale.:..DL1.;
162 1983..Dzienniczek.Krakow:..DL3.;
163 1983.Carretto, Carlo.Cez púšť k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..DL2.;
164 1983.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 2.[Verona:Dobo..DL5.;
165 1984..Chemin.:.2-920-417-92-4;2-920417-92-4.DL3.;
166 1985..The Cloud of Unknowing and Other Works.:..S 1.;
167 1985.Dr. Franz Weibengruber.Klemens von Alexandria.:..P.;
168 1985..Druhá patristická čítanka.:...;
169 1985..Spisy aspoštolských otců.:..P.;
170 1985.Nouwen, Henri J. M.1932-1996.Gottes Clown sein :.Freiburg ::Herder,.3-451-20544-0.DL7.;
171 1985..Třetí patristická čítanka.:..P.;
172 1985?? [s.a.Gazzera A.; Leonelli A..Cesta dokonalosti.:..S 1.;
173 1986.Lupton, Daniel..A guide to reading the New Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.0914070231 (pbk. : v. 1); 091407024X (pbk. : v. 2);0-914070-23-1.BI 7.;
174 1986.Balthasar, Hans.Síla křesťanské naděje.Olomouc:Velehrad.80-85966-01-8.DL1.;
175 1986.Lupton, Daniel..A guide to reading the Old Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.0914070215 (pbk. : v. 1); 0914070223 (pbk. : v. 2);0-914070-21-5.BI 7.;
176 1986.Lupton, Daniel..A guide to reading the New Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.0914070231 (pbk. : v. 1); 091407024X (pbk. : v. 2);0-914070-23-1.BI 7.;
177 1986.Benedict1927-.Seek that which is above :.San Francisco ::Ignatius Press,.0898701015;0-89870-101-5.DL1.;
178 1986.Jana Pavel II..Augustinum Hipponensem.:..P.;
179 1986.Lupton, Daniel..A guide to reading the Old Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.0914070215 (pbk. : v. 1); 0914070223 (pbk. : v. 2);0-914070-21-5.BI 7.;
180 1987..Čtvrtá patristická čítanka.:..P.;
181 1987.Balthasar, Hans.Kordula anebo Vážný případ.Řím:Křesťanská akad...DL1.;
182 1987.Schrage, Wolfgang.The ethics of the New Testament /.Philadelphia ::Fortress,.0-8006-2477-7.BI 7.;
183 1988..Církevní dějiny.:..P.;
184 1988.Novák J. Josef.Patristická čítanka.:..P.;
185 1988.Quoist, Michel,.Zuschauer sein genügt nicht /.Leipzig ::St. Benno,.3-7462-0118-7.DL7.;
186 1989.Aland, Kurt..The text of the New Testament :.Grand Rapids :; Leiden ::W.B. Eerdmans ;; E.J. Brill,.0802836623 :;0-8028-3662-3.BI 7.;
187 1989..Církevní dějiny.:...;
188 1989.Beck Magnus O.P..Spiritualita a mystika u Tomáše Akvinského.:..Akv..;
189 1989.Karl Rahner.Můj problém.Brno:CESTA..DL7.;
190 1989.Chesterton, Keith Gilbert.Modrý kříž.Praha:Vyšehrad.80-7021-008-7.DL4.;
191 1989.Anselm Grun; Meinrad Dufner.Gesundheit als geistliche aufgabe.:.3-87868-394-4.DL4.;
192 1989..Šestá patristická čítanka.:..P.;
193 1990..Osmá patristická čítanka.:..P.;
194 1990.Von Hildebrand, Dietrich,.Transformation in Christ /.Manchester, N.H. ::Sophia Institute Press,.0918477093 :.S 1.;
195 1990.Hochmann, František.Když mluvili proroci.Praha ::Zvon,.80-7113-027-3.BI 5.;
196 1990..Jízdenka do nebe a vstupenka do ráje.Brno:..DL8.;
197 1990.Rahner, Karl,(1904-1984).Das grosse Kirchenjahr :.Leipzig ::St. Benno,.3-7462-0494-1.DL7.;
198 1990.John Henry Newman.Worte des Herzens.:.3-7462-0533-6.DL7.;
199 1991.Michel Quoist.Mezi člověkem a Bohem.Praha:SCRIPTUM..DL7.;
200 1991.Albert Peyriguere .Uchvácen Kristem.Havlíčkův Brod:Signum unitaris..DL7.;
201 1991..Vinný keř.Kroměříž:..DL7.;
202 1991.Ravik, Slavomír, 1932- - autor.Bible dnes a pro nás :.Praha ::Praha :.80-04-25553-1.BI 4.;
203 1991.Petiška, Eduard.Příběhy starého Izraele.[S.l.] ::Martin.80-900129-1-4.BI 5.;
204 1991.Bič, Miloš.Výklady ke Staremu zakonu.Praha:Biblická společnost.80-7017-408-0.BI 3.;
205 1991.Matthias Utters.Ranní rozjímání.Havlíčkův Brod:..DL7.;
206 1991.Newman, John Henry.Sen starého muže.:Cesta Brno.80-85319-13-6.DL6.;
207 1991.Floyd McClung.Otče, sjednoť nás.Praha:.80-85335-06-9.DL6.;
208 1991.Boros, Ladislav.Bůh mezi námi :.Praha ::Signum Unitatis,..DL2.;
209 1991..Devátá patristická čítanka.:..P.;
210 1991.Noth, Martin,1902-1968.The Deuteronomistic History /.Sheffield ::JSOT Press,.1-85075-287-7.BI 7.;
211 1991.Lindars, Barnabas.The Theology of the Letter to the Hebrews.Cambridge ::Cambridge University Press,.0-521-35748-9.BI 7.;
212 1991.Giussani Luigi.Cesty křesťanské zkušenosti.Praha:Scriptum..DL3.;
213 1991.Lubich, Chiara,.Meditace c Chiara Lubich ; Miloslav Vlk, Marek Trizuljak.Bratislava:Nové mesto.80-85487-00-4.DL5.;
214 1991.Trpin, Erich.Chlieb Šťastia. Bratislava:Alfa.80-05-00951-8.DL8.;
215 1991.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.80-7114-032-5.DL5.;
216 1992.Kowalska, Faustina Mária.Milosrdenstvo božie.Košice:Slovo.80-85291-10-X.DL3.;
217 1992.Frossard, André.Ptali jste se na Boha : Člen francouzské akademie odpovídá na dotazy mladých lidí.Praha:Portál.80-85282-27-5.DL3.;
218 1992.Lewis, Clive Staples.Rady zkušeného ďábla.Praha:ZVON.80-7113-064-8.DL5.;
219 1992.Smith, D. Moody.John among the gospels :.Minneapolis ::Fortress Press,..BI 7.;
220 1992.Pípal, Blahoslav.Moudrost knihy Přísloví.Praha:Kalich.80-7017-504-4.BI 5.;
221 1992.Fleischer, Barbara J..Facilitator guide for how to read the New Testament /.New York ::Crossroad Publishing,.0824570014;0-8245-7001-4.BI 7.;
222 1992.Cullen Malachy.Nepokojná srdce.:..P.;
223 1992.Augustinus Aurelius, 354-430.Vyznání /.Praha ::Kalich,.80-7017-480-3 :.P.;
224 1992.Balaguer, Josemaría Escrivá de.Cesta.Brno:Cesta.80-85319-20-9.DL3.;
225 1992.Speyr, Adrienne von.Eliáš.Kostelní Vydří:KN.80-85527-09-X.DL1.;
226 1992?.Hluštíková, Jana.Zakladatel a jeho dílo.Praha:Řád L..DL3.;
227 1993.Urban, Jan Evangelista, 1901-1991 - autor.Vzrůst ke Kristu. |n 2. díl, |p Vzrůst duchovní zkušenosti.Praha:[Praha] :.80-901426-3-X.DL8.;
228 1993.Porubčan, Jozef, SJ.Svědectví pravdě.Praha:ZVON.80-7113-075-3.DL7.;
229 1993.Mauriac, Francois.Utrpení a štěstí křesťana.Brno:Petrov.80-85247-46-1.DL6.;
230 1993.Gilles, Anthony E..Lidé smlouvy : Příběh věrnosti ve Starém zákoně.Praha:Portál.80-85282-46-1.BI 4.;
231 1993.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Naděje pro Evropu?.Milano:Scriptum.80-85528-27-4.DL1.;
232 1993.Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy : svaté město ve světle Starého a Nového zákona.Kostelní Vydří:KN.80-85527-28-6.BI 5.;
233 1993.Chesterton, G. K. - (Gilbert Keith), 1874-1936 - autor.Ortodoxie.Brno:Spektrum.80-900802-4-3.DL4.;
234 1993.Malá, Věra.Cesty Boží lásky.Kostelní Vydří:KN.80-85527-23-5.DL5.;
235 1993.Urban, Jan Evangelista, 1901-1991 - autor.Vzrůst ke Kristu. |n 1. díl, |p Stavební prvky duchovního života.Praha:[Praha] :.80-901426-2-1.DL8.;
236 1993.Mauriac, Francois.V čo verím.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-024-1.DL6.;
237 1993.Lewis, Clive Staples.K jádru křesťanství. Praha:Návrat.80-85495-19-8.DL5.;
238 1993.Škarvada, Jaroslav.Abys živ byl.Praha:Krystal OP.80-901528-0-5.DL8.;
239 1993.Tomič, Celestin.Praotcovia Izraela. Efekt:Bratislava.80-966967-0-X.BI 5.;
240 1993.Carretto Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.80-7114-080-5.DL2.;
241 1994.Speyr, Adrienne von, 1902-1967 - autor.Slova na kříži.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.80-85527-65-0.DL1.;
242 1994.Nouwen, Henri J. M..Naslouchal jsem tichu.Praha:Portál.80-7178-021-9.DL7.;
243 1994.Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.80-85310-42-2.DL3.;
244 1994.Boulad, Henri, 1931- - autor.Všechno je milost :.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.80-85527-51-0.DL2.;
245 1994.Terezie, Sestra.Láska a oběť : Tajné spojenectví?.Kostelní Vydří:KN.80-85527-71-5.DL8.;
246 1994.Lubichová, Chiara.Myšlienky.Bratislava:LUC.80-85487-22-5.DL5.;
247 1994.Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.Bratislava:LUC.80-7114-142-9.DL2.;
248 1994.Dattrino, Lorenzo,.Patrologie /.:..P.;
249 1994.Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-85527-47-2.DL2.;
250 1994.Martin, Francis.The feminist question :.Grand Rapids, Michigan ::W.B. Eerdmans,.0-8028-0794-1.UB 1/2.;
251 1994.Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Serafín:Bratislava.80-85310-36-8.DL7.;
252 1994..Skutečnosti z druhé strany.:..DL2.;
253 1994.Chesterton, G. K.1874-1936.Ohromné maličkosti ;.Praha ::Zvon,.80-7113-094-X .DL4.;
254 1994.Nouwen, Henri.Život milovaných dětí : duchovní život v sekulárním světě.Praha:ZVON.80-7113-103-2.DL7.;
255 1994.sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Tajemství radosti.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-85527-50-2.DL8.;
256 1994.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Nad Starým zákonom.Bratislava:LÚČ.80-7114-107-0.BI 4.;
257 1994.Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Citadela.Praha:Vyšehrad.80-7021-116-4.DL3.;
258 1994.Dattrino, Lorenzo,.Patrologie /.:..P.;
259 1994.Drda, Vratislav Antonij.Didachē :.Hostinné ::Stauros,.80-238-1735-3.P.;
260 1995.Boulad, Henri.Dimenze lásky.Kostelní Vydří:KN.80-85527-25-1.DL2.;
261 1995.Nouwen, Henri.Cesta srdce.Praha:ZVON.80-7113-134-2.DL7.;
262 1995.Josemaría Escrivá de Balaguer, - svatý, 1902-1975 - autor.Jít s Kristem :.:Praha :.80-7113-123-7.DL3.;
263 1995.Quoist, Michel, 1921-1997 - autor.Kristus uprostřed světa.Praha:Portál.80-7178-080-4.DL7.;
264 1995.Giordani, Igino.Božské dobrodružstvo. Nové mesto:Bratislava.80-85487-18-7.DL3.;
265 1995.Josemaría Escrivá de Balaguer, - svatý, 1902-1975 - autor.Brázda.:Brno :.80-85319-42-X.DL3.;
266 1995.Quoist, Michel.Bůh mě čeká.Kostelní Vydří:KN.80-85527-84-7.DL7.;
267 1995.Powell, John.Proč žít, proč umírat?.Praha:ZVON.80-7113-137-7.DL7.;
268 1995.Grun, Anselm.Sny na duchovní cestě.Praha:Čes.křesťanská akad..80-85795-19-1.DL4.;
269 1995.Lubich, Chiara, 1920-2008 - autor.Jednota a Ježíš opuštěný :.:Praha :.80-901542-8-X.DL5.;
270 1995.Powell, John.Láska bez podmínek.Praha:Portál.80-7178-041-3.DL7.;
271 1995.Bič, Miloš.Výklady k SZ 5.Kostelní Vydří:KN.80-7192-150-5.BI 4.;
272 1995.Merton, Thomas, 1915-1968 - autor.Jonášovo znamení.:Praha :.80-7113-121-0.DL6.;
273 1995.Sudbrack, Josef.Mystika.Kostelní Vydří:KN.80-85527-63-4.S 1.;
274 1995.Hobizal, František, 1933-2001.Dopisy z Brazilie : O ctnostech a nectnostech.Kostelní Vydří:KN.80-7192-009-6.DL4.;
275 1995.Tereza, - matka, 1910-1997 - autor.Matka Tereza :.:Praha :.80-901542-9-8.DL6.;
276 1995.Tóth, Jozef (1925-2022).Človek Jób hovorí s diablom ; Evanjelium apoštola Judáša.Košice: Slovo.80-85291-17-7.DL8.;
277 1995.Merton, Thomas.Žádný člověk není ostrov.Praha:Krystal OP.80-85929-04-X.DL6.;
278 1995.Quoist, Michel, 1921-1997 - autor.Mezi člověkem a Bohem.:Praha :.80-7021-160-1.DL7.;
279 1995.Schellenberger, Bernardin.Zácvik do hry.Praha:Čes.křesťanská akad..80-85795-22-1.DL8.;
280 1995.Grün, Anselm.Půst. Modlitba tělem a duší.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.80-85527-67-7.DL4.;
281 1995.Powell, John.Štěstí začíná uvnitř.Praha:Portál.80-7178-079-0.DL7.;
282 1996.Zenger, Erich.Na úpatí Sinaje : obrazy o Bohu v prvním zákoně.Kostelní Vydří:KN.80-7192-144-0.BI 5.;
283 1996.Lozano, Neal.Návrat staršieho brata.Bratislava:FAMILIARIS.80-967068-6-1.DL5.;
284 1996..Sociální encykliky (1891-1991).Praha ::Praha :.80-7113-154-7.D.;
285 1996.Carretto, Carlo.A buh videl,že je to dobré.Praha:Portál.80-7178-092-8.DL2.;
286 1996.Cantalamessa, Raniero.My kážeme Krista ukřižovaného.Kostelní Vydří:KN.80-7192-061-4.DL2.;
287 1996.Escrivá de Balaguer, Josemaría,1902-1975.Brázda.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..DL3.;
288 1996.Hlinka, Anton, SDB.Slovo do týždňa. Slová z televíznej obrazovky.. Vyd. Don Bosco:Bratislava.80-85405-56-3.DL4.;
289 1996.Nouwen.Dopisy Markovi.Praha:ZVON.80-7113-165-2.DL7.;
290 1996.Suenens, Leo Jozef.Král Baudouin : život, který oslovuje.Kostelní Vydří:KN.80-7192-132-7.DL8.;
291 1996.Nouwen, Henri.Našel jsem domov.Praha:Portál.80-7178-078-2.DL7.;
292 1996.Molinié, Marie Dominique.Jákobův zápas : Můžeme žít s Bohem? Můžeme žít bez Boha?.Praha:ZVON.80-7113-164-4.DL6.;
293 1996.Nouwen, Henri.Cesta čekání ; cesta pokoje ; cesta moci.Kostelní Vydří:KN.80-7192-145-9.DL7.;
294 1996.Jiří Kaplan.Žij svobodně.Kostelní Vydří:KN.80-7192-093-2.DL2.;
295 1996.Bič, Miloš.Výklady k SZ 2Knihy výpravné.Kostelní Vydří:KN.80-7192-154-8.BI 3.;
296 1996.Joseph Ratzinger..Pravda,hodnoty a moc : Prubířské kameny pluralistické společnosti.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-16-X.DL1.;
297 1996.Martini, Carlo Maria, 1927- - autor.Lide můj, vyjdi z Egypta :. Refugium Velehrad-Roma ::Velehrad :.80-901957-4-1.BI 5.;
298 1996.Carretto, Carlo.Kráčajme cestou lásky:.Bratislava:Lúč.80-7114-171-2.DL2.;
299 1997.Lewis, Clive Staples.Bůh na lavici obžalovaných.Praha:Návrat domů.80-85495-59-7.DL5.;
300 1997.Nouwen, Henri J. M..Náš největší dar.Praha:Zvon.80-7113-214-4.DL7.;
301 1997.Hermant, Dominique.Boží znamení.Kostelní Vydří:KN.80-7192-223-4.DL4.;
302 1997.Carretto, Carlo.Hledal jsem a nalezl jsem.:Cesta Brno.80-85319-67-5.DL2.;
303 1997.Augustinus Aurelius.Vyznania.Bratislava:Lúč.8071141852 (viaz.); 80-7114-185-2.P.;
304 1997.Grun, Anselm.Kříž : teologický a duchovní význam symbolu naděje.Kostelní Vydří:KN.80-7192-233-1.DL4.;
305 1997.Carretto, Carlo.Poušť uprostřed města.:Cesta.80-85319-53-5.DL2.;
306 1997.Vopalecký, Pavel.Genesis :.:..BI 4.;
307 1997.Carretto, Carlo,(1910-1988).Myšlenky na každý den..Praha ::Nové město,.80-902084-7-9 (brož.);80-902084-6-0 (soubor : brož.).DL2.;
308 1997.Bonaventura, svatý.Putování mysli do Boha : Itinerarium mentis in Deum.Praha:Krystal OP.80-85929-22-8.DL2.;
309 1997.Richer, Etienne, 1960- - autor.Proč milovat Izrael?.V Kostelním Vydří ::Kostelní Vydří :.80-7192-206-4.BI 5.;
310 1997.Grun, Anselm.Spiritualita zdola.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-167-X.DL3.;
311 1998.Petrosillo, Piero.Křesťanství od A do Z.Kostelní Vydří:KN.80-7192-365-6.T,vš..;
312 1998..Moudrost Hildegrady z Bingenu.Kostelní Vydří:KN.80-7192-323-0.DL4.;
313 1998.Balthasar, Hans.Cesty k ujasnění : rozlišování duchů.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-17-8.DL1.;
314 1998.Bič, Miloš.Výklady k SZ 3 Knihy naučné.Kostelní Vydří:KN.80-7192-240-4.BI 3.;
315 1998.Deissler, Alfons.Chodit s Bohem.Kostelní Vydří:KN.80-7192-413-X.BI 4.;
316 1998.Speyr, Adrienne von.Člověk před Bohem.Kostelní Vydří:KN.80-7192-170-X.DL1.;
317 1998.Grun, Anselm.Proměňující moc víry.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-332-X.DL3.;
318 1998.Lewis, Clive Staples.Problém bolesti.Praha:Návrat domů.80-85495-89-9.DL5.;
319 1998.Rahner, Karl.Novou odvahu k ctnosti.Praha:Vyšehrad.80-7021-173-3.DL7.;
320 1998.Boulad, Henri.Ježíš v dnešní době : dvanáct podobenství pro dnešní dobu.Kostelní Vydří:KN.80-7192-081-9.DL2.;
321 1998.Soušek, Zdeněk.Knihy tajemství a moudrosti : 2. [díl]. Mimobiblické židovské spisy:Pseudepigrafy : mimobiblické židovské spisy:pseudepigrafy.Praha:Vyšehrad.80-7021-244-6.BI 3.;
322 1998.Lewis, C.S..Zničení člověka, neboli, Úvahy o vzdělání se zvláštním zaměřením na výuku angličtiny ve vyšších třídách.Kostelní Vydří:KN.80-7192-360-5.DL5.;
323 1998.Kranz, Gisbert,.Augustin :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-212-9.P.;
324 1998.Jordanus, Raymundus - autor.Rozjímání o lásce Boží.:Praha :.80-85929-40-6.DL4.;
325 1998..Výklady ke Starému zákonu. |n IV., |p Knihy prorocké.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.80-7192-274-9.BI 3.;
326 1998.Grun, Anselm.Moc nad bezmocí : Rozvíjet vědomí vlastní ceny.Kostelní Vydří:KN.80-7192-275-7.DL4.;
327 1999.Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Pozvání na horu Sinaj :.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.80-7192-417-2.DL2.;
328 1999.Josemaría, Escri.Vyhňa. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-248-6.DL3.;
329 1999.Grün, Anselm.Poselství shůry.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-375-3.DL3.;
330 1999.Augustin,.Vyznání /.Praha ::Kalich,.80-7017-301-7.P.;
331 1999.Zenger, Erich,(1939-).První zákon :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.80-7192-401-6.BI 5.;
332 1999.Nouwen, Henri.Ranený uzdravovateľ.Bratislava:Serafín.80-88944-29-5.DL7.;
333 1999.Marie Ancila.Ve škole otců pouště /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-426-1.P.;
334 2000.Chesterton, Keith Gilbert.Orthodoxie.:ACADEMIA Praha.80-200-0807-1.DL4.;
335 2000.Nouwen, Henri.Chléb na cestu : deník moudrosti a víry.Kostelní Vydří:KN.80-7192-475-X.DL7.;
336 2000.Grün, Anselm,.Otcové pouště s Anselmem Grünem.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-479-2.P.;
337 2000.Augustin,.O milosti a svobodném rozhodování ;.Praha ::Krystal OP,.80-85929-41-4.P.;
338 2000.Richard, ZE SVATÉHO VIKTORA.Liber de Verbo incarnato.Praha:Oikoymenh.80-7298-012-2.BI 5.;
339 2000.Grun, Anselm.Každý má svého anděla : boží pomocníci jako součást radostné zvěsti bilických příběhů.Kostelní Vydří:KN.80-7192-540-3.DL3.;
340 2000.Toman, Pavel.Oblak nevědění :.:Praha :.80-7205-707-3.S 1.;
341 2000.Augustin,.O lži a jiné úvahy /.Třebíč ::Akcent,.80-7268-090-0.P.;
342 2000.Origenes.O písni písní.:..P.;
343 2000..Ako jeden z nás.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-289-9.DL7.;
344 2000.Nouwen, Henri.Adam boží miláček.Brno:Cesta.80-7295-009-6.DL7.;
345 2000.Augustin,.Aurelius Augustinus :.Praha ::Vyšehrad,.80-7021-266-7.P.;
346 2000.Svoboda, Karel,.Estetika svatého Augustina a její zdroje /.Praha ::Karolinum,.80-246-0090-0.P.;
347 2000-2008.Pavlík, Jiří,.Apofthegmata :.Praha ::Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty,.80-902682-2-6; 80-86882-01-2; 978-80-86882-10-9.P.;
348 2000? s.a.Samohýl, Jan,1966-.Židovské inspirace křesťanství /.:.978-80-7195-929-8..;
349 2001.Thaddée Matura.Nepřítomnost zářící.:..DL6.;
350 2001.Borkowska, Małgorzata.Tváre Otcov púšte.Ľubietová:Mnísi z rehole sv. Benedikta.8096864289 (brož.); 80-968642-8-9.P.;
351 2001.Hřebík, Josef,(1956-).Lest cestou k požehnání? :.Praha ::Karolinum,.80-246-0280-6.BI 5.;
352 2001.Hobizal, František, 1933-2001.Cesta k nebi.Kostelní Vydří:KN.80-7192-649-3.DL4.;
353 2001.Grün, Anselm, 1945- - autor.V půli cesty :.:Kostelní Vydří :.80-7192-569-1.DL4.;
354 2001.Grun, Anselm.Obrazy proměnění : Cesta k proměně lidského nitra.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-492-X.DL3.;
355 2001.Speyr, Adrienne von.Lumina a nová lumina.Kostelní Vydří:KN.80-7192-176-9.DL1.;
356 2001.Ziolkowski, Zenon.Nejtěžší stránky Bible.Kostelní Vydří:KN.80-7192-450-4.BI 5.;
357 2001.Zukić, Tereza, - sestra, 1964- - autor.Skateboard Boží.:Kostelní Vydří :.80-7192-597-7.DL8.;
358 2001.Rankin, David.Tertullianus a církev /.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury,.80-85959-95-X.P.;
359 2001.Kowalska, Faustyna Marie Helena.Deníček : Boží milosrdenství v mé duši.Kostelní Vydří:KN.80-7192-531-4.DL3.;
360 2001.Bellarmin, Robert.O věčné blaženosti svatých.Praha:Krystal.80-85929-47-3.DL1.;
361 2001.Kopp, Johanna.Izraelští proroci : dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona.Kostelní Vydří:KN.80-7192-507-1.BI 5.;
362 2001.Nouwen, Henri.Návrat ztraceného syna.Praha:Paulínky.80-86025-29-2.DL7.;
363 2001.Grün, Anselm.Bydlet v domě lásky.Kostelní Vydří:KN.80-7192-542-X.DL3.;
364 2001.Josemaría Escrivá de Balaguer,1902-1975.Výheň.Brno ::Cesta,.80-7295-001-0.DL3.;
365 2001.Quoist, Michel (1921-1997).Konštrukcia človeka.Bratislava:Lúč.80-7114-330-8, 8071143308.DL7.;
366 2001.Borkowska, Małgorzata, 1939- - autor.Kristus - život Marmionův.:Praha :.80-902682-4-2.DL5.;
367 2002.Torkington, David, 1938-.Neztrácet naději :.Kostelní Vydří:KN.80-7192-677-9.DL8.;
368 2002.Grun, Anselm.Škola odpuštění : cesty ke smíření.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-653-1.DL4.;
369 2002.Torkington, David.Milá Zuzano! : nastal čas pro renesanci křesťanství.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-701-5.DL8.;
370 2002.Sudbrack, Josef.Náboženská zkušenost a lidská duše : o hraničních otázkách náboženství a psychologie : svatost a nem.Kostelní Vydří:KN.80-7192-514-4.S 1.;
371 2002.Antoine, de Saint.Citadela.:Vyšehrad.80-7021-576-3.DL3.;
372 2002.Cantalamessa, Raniero.Ukřižovaný Kristus. Velkopáteční rozjímání (1996-2001)..Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.80-7192-607-8.DL2.;
373 2002.Merton, Thomas, 1915-1968 - autor.Sedmistupňová hora.:Brno :.80-7295-034-7.DL6.;
374 2002.Courtois, Gaston.Když Pán promlouvá k srdci.Kostelní Vydří:KN.80-7192-434-2.DL2.;
375 2002.Grun, Anselm.Blízký i vzdálený : Rozhovory.Kostelní Vydří:KN.80-7192-708-2.DL4.;
376 2002.Torkington, David, 1938-.Mystika všedního dne.Kostelní Vydří:KN.80-7192-675-2.DL8.;
377 2002.Palladios,.Poučné příběhy pro komořího Lausa /.Praha ::Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty,.80-902682-6-9.P.;
378 2002.Croissant, Jo - autor.Tělo, chrám krásy.:Kostelní Vydří :.80-7192-537-3.DL2.;
379 2002.Šubrt, Jiří,.Jeroným :.Praha ::Oikoymenh,.80-7298-050-5.P.;
380 2002.Grun, Anselm.Tajemství velikonoční radosti : 50 duchovních inspirací.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-629-9.DL4.;
381 2002.Grun, Anselm.50x Ježíš.Kostelní Vydří:KN.80-7192-482-2.DL3.;
382 2002.Zukić, Tereza, - sestra, 1964- - autor.Zastav se! :.:Kostelní Vydří :.80-7192-747-3.DL8.;
383 2002.Grun, Anselm.Poselství shůry : 50 andělských inspirací pro všední den.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-670-1.DL3.;
384 2003.sv. František Saleský..Pojednání o lásce k Bohu.:Matice cyrilometodějská.80-7266-140-X.DL7.;
385 2003.Carretto, Carlo.Iba láska....Bratislava:Lúč.80-7114-397-9.DL2.;
386 2003.Bonaventura.De reductione artium ad theologiam; Unus est magister vester, Christus.Praha ::Oikoymenh.80-7298-078-5.DL2.;
387 2003.Meisner, Joachim.Ze smrti do života.:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-780-5.DL6.;
388 2003.Tereza, Z KALKATY MATKA.Myšlenky na každý den : 3..Praha:Nové město.80-86146-00-6.DL6.;
389 2003.Philippe, Jacques, 1947- - autor.Ve škole Ducha svatého.:Kostelní Vydří :.80-7192-666-3.DL7.;
390 2003.Journet, Charles.Jako ohnivý šíp : Výbor z listů.Kostelní Vydří:KN.80-7192-655-8.DL4.;
391 2003.Cremaschi, Lisa.Pokora a milosrdenství /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-641-8.P.;
392 2003.Torkington, David, 1938- - autor.Vždycky se může začít znovu.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.80-7192-696-5.DL8.;
393 2003.Lucký, Metod.Slová Otcov púšte.Bratislava:Serafín.8088944708 (brož.); 80-88944-70-8.P.;
394 2003.Koppová, Johanna.Starý Zákon.Kostelní Vydří:KN.80-7192-466-0.BI 5.;
395 2003.Comer, Kim, 1962- -.Moudrost mystika :.:Kostelní Vydří :.80-7192-556-X.S 1.;
396 2003.Králik, Ľubor.Vlastnými slovami.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-396-8.DL1.;
397 2004.Grun, Anselm.Buď dobrý sám k sobě.Kostelní Vydří:KN.80-7192-667-1.DL4.;
398 2004.Augustin,.Řehole pro komunitu /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-885-2.P.;
399 2004.Anselm Grün; Ramona Robbenová.Ztroskotals? Máš šanci!.:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-786-4.DL4.;
400 2004.Habovštiak, Anton.Meditácie a modlitby sestry Zdenky.Bratislava:Nové mesto.80-85487-74-8.DL8.;
401 2004.Augustinus Aurelius.O kresťanskej náuke, o milosti a slobodnej vôli ; O milosti a slobodnej vôli.Prešov:Petra.8089007449 (brož.); 80-89007-44-9.P.;
402 2004.Tertullianus,.O hrách =.Praha ::OIKOYMENH,.80-7298-100-5.P.;
403 2004.Augustin,.Modlitby svatého Augustina /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-897-6; 80-7192-940-9.P.;
404 2004.Piťha, Petr,.Sv. Kliment Římský, patron diecéze a města Hradce Králové /.České Budějovice ::Poustevník ve spolupráci s Biskupstvím královéhradeckým v nakl. Studio Gabreta,.80-86610-13-6.P.;
405 2004.Arminjon, Blaise.Veľpieseň.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-474-3.BI 5.;
406 2004.Meisner, Joachim.On jde před vámi : 2. : promluvy II..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-864-X.DL6.;
407 2004.Philippe, Jacques.Vnitřní svoboda : síla víry,naděje a lásky.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-807-0.DL7.;
408 2004-2017.Kléméns z Alexandreie,.Stromata /.:.80-7298-103-X.P.;
409 2004-2017.Kléméns z Alexandreie,.Stromata /.:.80-7298-103-X.P.;
410 2005.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Evropa : její základy dnes a zítra.Kostelní Vydří:KN.80-7192-801-1.DL1.;
411 2005.Benedikt XVI..Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI.. Lúč:Bratislava.80-7114-512-2.DL1.;
412 2005.Augustin,.Katechetické spisy /.Praha ::Krystal OP,.80-85929-78-3.P.;
413 2005.Cantalamessa, Raniero.Tajemství proměnění Páně.Kostelní Vydří:KN.80-7192-972-7.DL2.;
414 2005.Anselm, Grün.Půst : modlitba tělem i duší.:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-724-4.DL4.;
415 2005.Kraft, Heinrich,.Slovník starokřesťanské literatury :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-516-0.P.;
416 2005.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Až na dno duše II. : Meditácie II..Bratislava:LÚČ.80-7114-507-6.DL5.;
417 2005.Sacks, Jonathan, 1948- - autor.O svobodě a náboženství :.V Praze ::Praha :.978-80-87186-00-8.BI 4.;
418 2005.Cantalamessa, Raniero.Pascha, putování za nepomíjejícím.Praha:Paulínky.80-86025-83-7.DL2.;
419 2005.Theodoret z Kyrrhu,.Historia religiosa :.Praha ::Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty,.80-86882-00-4.P.;
420 2005??.Dubovský, Peter.Komentáre k Starému zákonu.:.9788081911354; 978-80-8191-135-4.BI 4.;
421 2006.Jeroným,.Výbor z dopisů :.Praha ::OIKOYMENH,.80-7298-156-0.P.;
422 2006.Ventura, Václav.Spiritualia křesťanského mnišství 1.Praha:Benediktíni.80-86882-03-9.S 1.;
423 2006.Marie Ancilla.Saint Augustin.:.2-915614-09-1.P.;
424 2006.Sonntag, Peter Franz.Tomáš Morus- Dopisy z vězení.Olomouc:MCM.80-7266-232-5.DL6.;
425 2006.Chesterton, G. K. (Gilbert Keith).Moudrost a vtip : paradoxy, aforismy a postřehy.Kostelní Vydří:KN.80-7195-032-7.DL4.;
426 2006.Saint.Dopisy matce : korespondence z let 1910-1944.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7195-999-5.DL3.;
427 2006.Victorinus, Marius,.O soupodstatnosti Trojice :.Praha ::OIKOYMENH,.80-7298-154-4.P.;
428 2006.Grun, Anselm.Moc nad bezmocí : rozvíjet vědomí vlastní hodnoty.Kostelní Vydří:KN.80-7192-346-X.DL4.;
429 2006.Egeria,.Púť do svätej zeme =.Trnava ::Dobrá kniha,.80-7141-539-1.P.;
430 2006.Grun, Anselm.Vyznej se sám v sobě.:Karmelitánské nakladatelství.80-7195-034-3.DL4.;
431 2006.Špidlík, Tomáš,.Církevní otcové s Tomášem Špidlíkem.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-7195-074-2.P.;
432 2006.Benedikt, Z NURSIE.Evropa Benedikta z Nursie v krizi kultur.:Karmelitánské nakladatelství.80-7195-022-X.DL1.;
433 2006.Anselm, Grün.Za co mě Bůh trestá? :; nepochopitelná Boží spravedlnost.:Karmelitánské nakladatelství.80-7195-054-8.DL4.;
434 2006.Marie Ancilla.Saint Antonie du désert.:.2-915614-10-5.P.;
435 2006..Nevěsta slova.:Krystal OP.80-85929-89-9.DL5.;
436 2006..Listy Božské útěchy krví podepsané.:Matice cyrilometodějská.80-7266-246-5.DL8.;
437 2006.Heller, Jan.Obtížné oddíly knih Mojžíšových.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství.80-7195-128-5.BI 5.;
438 2007.Panczová, Helena,.O nepravej ženskej kráse /.Bratislava ::Dobrá kniha,.978-80-7141-572-5.P.;
439 2007.Benedikt.Vánoční promluvy.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..978-80-7195-140-7.DL1.;
440 2007.Chesterton, G. K..Autobiografie : doslov Jan Lukavec.Brno:Centrum pro stud.dem.a kult..978-80-7325-127-7.DL4.;
441 2007.Merton, Thomas.Vody Siloe.:Krystal OP.978-80-85929-90-4.DL6.;
442 2007.Chesterton, G. K.(1874-1936).Moudrost a vtip G.K. Chestertona :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-211-4 .DL4.;
443 2007.Grün, Anselm, 1945-.Vidět v druhém Krista :.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-119-3.DL4.;
444 2007..Od Abraháma k nové smlouvě.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci.978-80-244-1845-2.BI 5.;
445 2007.Augustin,.O boží obci knih XXII /.Praha ::Karolinum,.978-80-246-1284-3.P.;
446 2007.Forest, Jim.E-maily z pekla.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-115-5.DL3.;
447 2007.Karfíková, Lenka,.Čas a řeč :.Praha ::OIKOYMENH,.978-80-7298-260-8.P.;
448 2007.Chesterton, Keith Gilbert.Úžas, radosť a paradoxy života v díle G. K. Chestertona.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-191-9.DL4.;
449 2008.Tereza, - matka, 1910-1997 - korešpondent;.Pojď, buď mým světlem :.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-228-2.DL6.;
450 2008.Dubovský, Peter.Genezis.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-626-5.BI 4.;
451 2008.Panczová, Helena.Sv. Makrína, Melánia a Olympia /.Trnava ::Dobrá kniha,.978-80-7141-604-3.P.;
452 2008.Nouwen, Henri J. M., 1932-1996.Proměň můj nářek v tanec :.:Olomouc :.978-80-7266-300-2.DL7.;
453 2008.Kohut, Vojtěch, 1969-.Moudrost mystiků s Vojtěchem Kohutem :.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-200-8.S 1.;
454 2008.Benedikt1927-.Boží světlo v naší době. Meditace k církevnímu roku..Praha:PAULÍNKY.9788086949604; 978-80-86949-60-4.DL1.;
455 2008.Kléméns z Alexandreie,.Který boháč bude spasen? /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-001-5.P.;
456 2008.Saint-Exupéry, Antoine de, 1900-1944.Kameny chrámu :.:Praha :.978-80-7021-922-5.DL3.;
457 2008.Curtis, Brent.Posvätná romanca. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-03-7.DL2.;
458 2008.Grün, Anselm.Jak znovu najít radost?.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.978-80-7195-118-6.DL4.;
459 2009.Müller, Wunibald, 1950-.Nabrat dech v Boží blízkosti.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-196-4.DL6.;
460 2009.Kitzler, Petr,.Příběhy raně křesťanských mučedníků :.Praha ::Vyšehrad,.978-80-7021-989-8.P.;
461 2009.Matka Tereza.Poď, buď Mojím svetlom.Bratislava:Minor..DL6.;
462 2009.Chiara Lubich.Dio ti ama immensamente.:.978-88-311-4427-8.DL5.;
463 2009.Nouwen, Henri J. M.,1932-1996.Nesebecká Kristova cesta.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo ;; Karmelitánské nakladatelství.9788089231294 (brož.); 9788071954156; 978-80-89231-29-4; 978-80-7195-415-6.DL7.;
464 2009.Nouwen, Henri.Ako klaun v Rí­me. .Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-08-2.DL7.;
465 2009.Vlková, Gabriela Ivana, 1964-.Hospodinův služebník a nová smlouva :.Olomouc ::Olomouc :.978-80-244-2472-9.BI 6.;
466 2009.Kodet, Vojtěch, 1956-.Učednictví.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-353-1.DL5.;
467 2009.Judák, Viliam.Postní a velokonoční zamyšlení.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-114-8.DL4.;
468 2009.Young, William P., 1955-.Chatrč.:Praha :.978-80-242-2551-7.DL8.;
469 2009.Panczová, Helena.Slávne svedectvo mučeníkov.Trnava:Dobrá kniha.9788071416692; 978-80-7141-669-2.P.;
470 2009.Bernard z Clairvaux.Kázání na Píseň písní 1..Praha:Krystal OP.978-80-87183-15-1.DL1.;
471 2009.Vácha, Marek.Probuzení. Brno:Cesta.978-80-7295-113-0.DL8.;
472 2009.Courtois, Gaston, 1897-1970.Důvěrně s Ježíšem.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-288-6.DL2.;
473 2009?.Benedikt XVI., - papež, 1927-.Jste nadějí církve :.:[Praha] :.978-80-254-6675-9.DL1.;
474 2009?.Benedikt XVI., - papež, 1927-.Jste nadějí církve :.:[Praha] :.978-80-254-6675-9.DL1.;
475 2010.Meliton,.O Pasše =.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.978-80-87378-56-4.P.;
476 2010.Lucado, Max.Láska hodná dávania. .Stará Ľubovňa :Kumran.978-80-969835-7-5.DL5.;
477 2010.Varšo, Miroslav.Abdiáš, Jonáš, Micheáš .Trnava ::Dobrá kniha.978-80-7141-690-6.BI 4.;
478 2010.Athanasius,.Život sv. Antonína Poustevníka :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-041-1.P.;
479 2010.Kročil, Vlastimil,.Passio Christi ve spisech Lva Velikého /.Brno ::L. Marek,.978-80-87127-20-9.P.;
480 2010.Dachovský, Karel,(1949-).Blahoslavený John Henry Newman.Praha ::Řád,.978-80-86673-16-5.DL6.;
481 2010.Schönborn, Christoph, 1945-.Nalezli jsme milosrdenství.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-444-6.DL8.;
482 2010.Ventura, Václav, 1951-.Spiritualita křesťanského mnišství.:Praha :.978-80-86882-14-7.S 1.;
483 2010.Watts, Greg.Temné noci Matky Terezy.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-403-3.DL6.;
484 2010.Špidlík, Tomáš,.Řehoř Naziánský :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-051-0.P.;
485 2010.Lucado, Max.Bez strachu. .Stará Ľubovňa :Kumran.978-80-89487-00-4.DL5.;
486 2010.Cantalamessa, Raniero, 1934-.Tvé slovo mi dává život.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-357-9.DL2.;
487 2010.Benedikt XVI., - papež, 1927-.Věřit, doufat, milovat :.:Praha :.978-80-86949-84-0.DL1.;
488 2010.Newman, John Henry, 1801-1890.I pokus se počítá.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-501-6.DL6.;
489 2010.Pacner, Stanislav, 1969-.Důvěřovat v člověka a důvěřovat v Hospodina (Jer 17,5-13) : exegeticko-teologický výklad. 2010. : Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci.978-80-244-2657-0.BI 6.;
490 2011.Leibowitz, Ješajahu,1903-1994.Úvahy nad Tórou /.Praha ::P3K,.978-80-87186-50-3 (váz.); 978-80-87186-51-0 (brož.).BI 4.;
491 2011.Kodet, Vojtěch, 1956-.Hledám tvou tvář.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.978-80-7195-570-2.DL5.;
492 2011.Journet, Charles,1891-1975.Jako ohnivý šíp /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-492-7.DL4.;
493 2011.Tomáš Akvinský,1225-1274.O důvodech víry /.Praha ::Krystal OP,.978-80-87183-38-0.A5.;
494 2011.Philippe, Marie-Dominique,,1912-2006 - autor.Blahoslavenství jako lék.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství.978-80-7195-474-3.DL7.;
495 2011.Drobner, Hubertus R.,.Patrologie: úvod do studia starokřesťanské literatury /.Praha ::OIKOYMENH,.978-80-7298-466-4.P.;
496 2011.Langford, Joseph.Skrytý oheň : setkání, které změnilo život Matky Terezy.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.978-80-7195-429-3.DL5.;
497 2011.Speyr, Adrienne von,(1902-1967).U Boha a u lidí :.Praha ::Paulínky,.978-80-7450-026-8.DL1.;
498 2011.Chalupa, Petr,(1954-).Svoboda ve vztahu k službě a poslušnosti.Olomouc:Univerzita Palackého v Olomouci.80-244-2921-7.BI 5.;
499 2011.Dus, Jan Amos,.Umučení Polykarpa a pašijní příběh /.Jihlava ::Mlýn,.978-80-86498-47-8.P.;
500 2011.Kitzler, Petr,.Příběhy raně křesťanských mučedníků II :.Praha ::Vyšehrad,.978-80-7429-187-6.P.;
501 2011.Kléméns z Alexandreie, ca 150-ca 215.Stromata VI :.Praha ::Oikoymenh,.978-80-7298-447-3.P.;
502 2011.Newman, John Henry,(1801-1890).Rizika víry.Praha ::Krystal OP,.978-80-87183-34-2.DL6.;
503 2012.Wolf, Notker,(1940-).Miluji svobodu.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-602-0.DL8.;
504 2012.."Zde jsem, abych plnil tvou vůli" :.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.978-80-244-3275-5.BI 5.;
505 2012.Bernard z Clairvaux,(1090-1153).Kázání na Píseň písní..Praha ::Krystal OP,.978-80-87183-39-7.DL1.;
506 2012.Řehoř z Nyssy,.Život Mojžiša, alebo, O ceste k dokonalosti v cnosti /.Trnava ;; Bratislava ::Dobrá kniha,.978-80-7141-768-2.P.;
507 2012.Drexel, Jeremiáš.O podriadení slobodnej vôle Bohu.[Bratislava]:Jacobs light communication.9788089386130 (brož.); 978-80-89386-13-0.DL3.;
508 2013.Tomáš Akvinský,1225-1274.Komentář k Etice Nikomachově, II. kniha /.Praha ::Krystal OP,.978-80-87183-61-8.A6.;
509 2013.Řehoř z Nyssy,.O stvoření člověka :.Praha ::OIKOYMENH,.978-80-7298-484-8.P.;
510 2013.Kejnovský, Eduard,1966-.Horská rozjímání :.Brno ::Cesta,.978-80-7295-149-9.DL4.;
511 2013.Lewis, C. S.1898-1963.Čtyři lásky /.Praha ::Návrat domů,.978-80-7255-283-2.DL5.;
512 2013.Vepřek, Miroslav,.Modlitba sv. Řehoře a Modlitba vyznání hříchů v církevněslovanské a latinské tradici /.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.978-80-244-3623-4.P.;
513 2013.Benedikt,1927-.Můj duchovní testament /.Praha ::Portál,.978-80-262-0460-2.DL1.;
514 2013.Martini, Carlo Maria,1927-2012.Sila slabosti.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.9788089342433 (brož.); 978-80-89342-43-3.BI 5.;
515 2013.Benedikt1927-.Jste nadějí církve :.Praha ::Paulínky,.978-80-7450-109-8; 978-80-7450-110-4.DL1.;
516 2013.Prudký, Martin,1960-.Obtížné oddíly Předních proroků /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-724-9.BI 5.;
517 2013.Augustin,.O nesmrtelnosti duše :.Praha ::OIKOYMENH,.978-80-7298-493-0.P.;
518 2013.Tomáš Akvinský,1225-1274.Otázky o ctnostech III :.Praha ::Krystal OP,.978-80-87183-60-1.A5.Akvinsky01;
519 2013.Vittoria Salizzoni.Aletta racconta.:.978-88-673-9026-7.DL5.;
520 2013.Jozef Tiňo.Exodus.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-766-8.BI 4.;
521 2014.Wohl, Louis de,.Nepokojný plamen :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-624-2.P.;
522 2014.Koronthály, Pavel.Tertulián o manželství /.:.978-80-87183-72-4.P.;
523 2014.Vlková, Gabriela Ivana,1964-.Izajáš :.Praha ::Vyšehrad :; Kalich,.978-80-7017-201-8; 978-80-7429-334-4.BI 6.;
524 2014.Svatý Otec František.Meditace II..:..DL3.;
525 2014.Newman, John Henry,1801-1890.Idea univerzity.Praha:Krystal OP.9788087183670 (brož.); 978-80-87183-67-0.DL6.;
526 2014.Benedikt1927-.Benediktovo evangelium /.Praha ::Paulínky,.978-80-7450-126-5.DL1.;
527 2014.Kléméns z Alexandreie,.Exegetické zlomky :.Praha ::OIKOYMENH,.978-80-7298-387-2.P.;
528 2015.Tertullianus,.O Kristově těle :.:.978-80-7298-205-9.P.;
529 2015.White, John.Leadership podle knihy Nehemiáš /.:.978-80-7195-831-4.BI 5.;
530 2015.Augustinus Aurelius.O katechizovaní úplných začiatočníkov.Trnava:Dobrá kniha.9788071419709 (brož.); 978-80-7141-970-9.P.;
531 2015.Pospíšil, Ctirad Václav,1958-.Husovská dilemata.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.9788071958161;978-80-7195-816-1.T,sp..;
532 2015.František,1936-.Milosrdenství /.Praha ::Paulínky,.978-80-7450-171-5.DL3.;
533 2015.Vopřada, David,.Svatý Ambrož a tajemství Krista /.:.978-80-87183-73-1.P.;
534 2015.Beneš, Jiří,1961-.Kniha o Bohu soudci :.Praha :; Chomutov ::Advent-Orion, spol. s r.o. ;; Luboš Marek,.978-80-87127-72-8; 978-80-7172-762-0.BI 5.;
535 2015.Filón z Alexandreie,asi 20 př. Kr.-asi 50 po Kr..Život Mojžíšův =.:.978-80-86498-56-0.BI 5.;
536 2015.Cantalamessa, Raniero,1934-.Můj život ve službě slova /.:.978-80-7195-849-9.DL2.;
537 2015.Vopřada, David,.Mystagogie Výkladu 118. žalmu svatého Ambrože /.:.978-80-7465-133-5.P.;
538 2015.Řehoř z Nyssy,.Katechetická řeč :.:.978-80-7298-513-5.P.;
539 2015.Fabio Ciardi.La preghiera il momento piú bello della giornata.:.978-88-311-4448-3.DL5.;
540 2015.Vopřada, David,.Svatý Augustin :.:.978-80-87183-83-0.P.;
541 2015.David Haas.Welcome, faithful presence.:.978-1-940414-03-4.DL6.;
542 2015.Lewis, C. S.1898-1963.Úvahy nad žalmy /.Praha ::Návrat domů,.978-80-7255-326-6.BI 4.;
543 2015.Řehoř z Nyssy,.Výklad Veĺpiesne..:.978-80-7141-927-3.P.;
544 2016.Smolen, Štěpán,.Buď, kde jsi /.:.978-80-7195-926-7.P.;
545 2016.Vlková, Gabriela Ivana,1964-.Bůh milosrdný, nebo trestající? /.Praha ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-747-8.BI 6.;
546 2016.Zaleski, Irma,.Moudrost kradu u svatých /.V Praze ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-425-5.DL8.;
547 2016..Kniha Ester :.V Praze ::Vyšehrad,.978-80-7429-644-4.BI 5.;
548 2016.Šuppa, Jozef,.Modlitby srdca.Trnava:Dobrá kniha.9788081910104 (brož.); 978-80-8191-010-4.DL8.;
549 2016.Karfíková, Lenka,.Filosofie Augustinova mládí /.:.978-80-7298-218-9.P.;
550 2016.Bernard z Clairvaux,asi 1090-1153.Kázání pro dobu adventní a vánoční /.:.978-80-7575-000-6.DL1.;
551 2016.Drápal, Dan,1949-.Biblické studie...Praha ::Návrat domů,.978-80-7255-377-8.BI 5.;
552 2016.Augustín,.Enchiridion.Trnava:Dobrá kniha.9788081910067; 978-80-8191-006-7.P.;
553 2016.Zaleski, Irma,.Obrácení srdce /.V Kostelním Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-876-5.DL8.;
554 2016.Buber, Martin,1878-1965.Extatická vyznání :.V Praze ::Vyšehrad,.978-80-7429-646-8.DL2.;
555 2016.Tatian,.Promluva k Řekům :.:.978-80-7298-210-3.P.;
556 2016-.Órigenés,.Proti Kelsovi :.:.978-80-7298-219-6; 978-80-7298-132-8; 978-80-7298-531-9.P.;
557 2016-.Órigenés,.Proti Kelsovi :.:.978-80-7298-219-6; 978-80-7298-132-8; 978-80-7298-531-9.P.;
558 2017.Gregor z Nazianzu,.Môj život (II, I, 11).Trnava:Dobrá kniha.9788081911033 (brož.); 978-80-8191-103-3.P.;
559 2017.Bernard z Clairvaux,asi 1090-1153.Kázání na Píseň písní /.:.978-80-7575-022-8.DL1.;
560 2017.Ambróz,.Vysvetlenie vyznania viery, O sviatostiach, O tajomstvách.Trnava:Dobrá kniha.9788081910654 (brož.); 978-80-8191-065-4.P.;
561 2017.Lichner, Miloš,.K prameňom ranokresťanskej latinskej tradície.:.9788081911057; 978-80-8191-105-7.P.;
562 2017.Otlohus Ratisbonensis de S. Emmeramo,.Liber de temptatione cuiusdam monachi =.:.978-80-7464-933-2.P.;
563 2018..Izaiáš =.:.978-80-7545-075-3.BI 6.;
564 2018.Rohr, Richard,.Božský tanec :.Brno ::BarristerandPrincipal,.978-80-7364-073-6.DL7.;
565 2018.Ondrej,.Veliký kánon svatého Ondřeje arcibiskupa Krétského.:.9788089755523; 97-80-89755-52-3.P.;
566 2018.Kitzler, Petr,.Duše a tělo u Tertulliana :.:.978-80-7298-346-9.P.;
567 2019.Černohous, Alan,.Filokalie.:.9788074123108; 978-80-7412-310-8.P.;
568 2019.Athénagoras,.Přímluva za křesťany :.:.978-80-7465-368-1.P.;
569 2019.Merton, Thomas,1915-1968.Monastický pokoj /.:.978-80-7575-045-7.DL6.;
570 2019.Smolen, Štěpán,.Buď, kde si.:.9788089994113; 978-80-89994-11-3.P.;
571 2019.Kléméns z Alexandreie,.Vychovatel :.:.978-80-7298-530-2.P.;
572 2019.Augustin,.Svatý Augustin :.:.978-80-7575-051-8.P.;
573 2019.Řehoř z Nyssy,.Otče náš :.:.978-80-7298-355-1.P.;
574 2020.Tertullianus,.O modlitbě /.:.978-80-7575-076-1.P.;
575 2020.Órigenés,.Proti Kelsovi :.:.978-80-7298-531-9.P.;
576 2021.Tertullianus,.O křtu /.:.978-80-7575-114-0.P.;