logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa roku vydania

1 1971..Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I.:Slovenská akadémia vied..Joz C2 (vzadu).;
2 1983.Biathová, Katarína.Maliarske prejavy stredovekého Liptova.Bratislava:Tatran..Joz C2 (vzadu).;
3 1986.Cambel Samuel, člen korešpondent ČSAV a SAV.Dejiny Slovenska IV.Bratislava:Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied..Joz C1.;
4 1986.Cambel Samuel, člen korešpondent ČSAV a SAV.Dejiny Slovenska.Bratislava:Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied..Joz C1.;
5 1987.Cambel Samuel, člen korešpondent ČSAV a SAV.Dejiny Slovenska II.Bratislava:Veda, Vydavateľstsvo Slovenskej akadémie vied..Joz C1.;
6 1992..Dejiny Slovenska III (od roku 1848 do konca 19. storočia). Veda:Bratislava.80-224-0190-0.Joz C1.;
7 1993.Háj Felix.Školák Kajo Mařík c F. Háj ; Prel. Elena Dzurillová ; Ilustr. Jozef Cesnak ; Obál. navrhol Jozef Cesnak.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-45-2..;
8 1994.Há F..Prázdniny Kaja Maříka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-070-X..;
9 1995.Háj, F..Študent Kajo Mařík. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-114-5..;
10 1996..Kajo Mařík vstupuje do života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-157-9..;
11 2000.Vozár, Jozef.Madona Žitného ostrova. AHO3:Dunajská Lužná.80-968432-0-6.Zuz A1.;
12 2000.Hledíková, Zdeňka.Paleografická čítanka : Ukázky : textová část.Praha:Karolinum.80-246-0049-8.Joz C2 (vzadu).;
13 2003.Richard, Marsina.Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov-diel 3.:Literárne informačné centrum.80-88878-82-9.Joz C1.;
14 2003.Gurňák, Daniel.Štáty v premenách storočí. Dejepisný atlas.Bratislava:Mapa Slovakia Škola.80-89080-47-2.Joz C2 (vzadu).;
15 2003.Žudel, Juraj.Príručka chronológie.Bratislava:Ministerstvo vnútra SR .80-89051-03-0.Joz C2 (vzadu).;
16 2004..Sväté písmo - Nový Zákon B/5. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-513-2.Zuz A3.;
17 2006.Hevenesi, Gabriel.Iskry sv. Ignáca.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-530-8.Zuz A2.;
18 2006.Véle, František.Kineziologie : přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy.Praha:Triton.80-7254-837-9.Zuz A4.;
19 2008..Magnae Moraviae fontes historici.Brno:Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.80-254-1780-8.Joz C2 (vzadu).;
20 2009.Mordel, Štefan.Patrológia.Spišské Podhradie:Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.9788089170326 (brož.); 978-80-89170-32-6.MM.;
21 2009.Valachovič.Zákonníky starovekých národov. .Bratislava :Univerzita Komenského.978-80-223-2572-1.Joz C2 (vzadu).;
22 2012.Rivers, Francine.Dieťa zmierenia.[Podolinec]:Kumran.9788089487349 (brož.); 978-80-89487-34-9.Zuz A1.;
23 2012.Rivers, Francine,1947-.Vykúpená láska.[Podolínec]:Kumran.9788089487165 (brož.); 978-80-89487-16-5.Zuz A1.;
24 2012.Radcliffe, Timothy.Prečo byť kresťanom?.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.978-80-970126-2-5.Zuz A1.;
25 2013.Timothy Radcliffe.Prečo chodiť do kostola?.Zvolen:Dominikáni.978-80-970126-4-9.Zuz A1.;
26 2013.Hansen, John T..Netterův vybarvovací anatomický atlas /.V Brně:CPress.9788026401872 (brož.); 978-80-264-0187-2.Zuz A5.;
27 2014.Timothy Radcliffe.Vrhni sa do vody.Zvolen :Dominikáni.978-80-970126-5-6.Zuz A1.;