logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa roku vydania

1 1966.May, Karol.Winnetou. Bratislava:Mladé letá...čítanie na rozjímanie;
2 1971.Stefan, Zweig.Mária Stuartová.:Obzor..P3.;
3 1972..Rusko-český a česko-ruský kapesní slovník.:Státní pedagogické nakladatelství..P3.;
4 1979.Denise, Legrixová.Taká som sa narodila.:Mladé letá..P3.;
5 1990.Senčík, Š. - Mišovič, B..Bláznivá láska. Životopisná črta sestry Kláry Fietzovej.:..P3.;
6 1990.Kempenský, Tomáš.Následování Krista.Olomouc:..P1.;
7 1991.Bič, Miloš.Výklady ke Staremu zakonu.Praha:Biblická společnost.80-7017-408-0.P1.;
8 1991.Elisabeth Kubler-Rossová.Život a umírání.Hradec Králové:Signum unitatis..P3.;
9 1991.Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.80-7114-029-5.P2.;
10 1991.Bargellini, Piero .Zářící život.Brno:..P2.;
11 1991.Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.80-7114-029-5.P2.;
12 1991.Kempenský, Tomáš.Čtyři knihy o následování Krista : Zlatá kniha.Brno:Cesta.80-85319-18-7.P2.;
13 1992.Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.80-900530-6-8.P3.;
14 1993.Teofil, Klas.Najbližšej k Taju.:DAKA.80-900539-5-5.P3.;
15 1993.Cantalamessa, Raniero.Poslušnost.Kostelní Vydří:KN.80-85527-33-2.P2.;
16 1993.Nina Trnka.Slovak-English/English-Slovak dictionary.New York:Hippocrene books.0-87052-115-2.P3.;
17 1994.Holota, Vladimír Benedikt.Hovory na nemocničním lužku.Praha:ZVON.80-7113-112-1.P2.;
18 1995.sprac. Ružena Dvořáková.Sväté písmo v obrazoch.:TIBI Agency.80-967380-3-8.P1.;
19 1995.Donghi, Antonio.Gesta a slova : úvod do symbolické mluvy liturgie.Kostelní Vydří:KN.80-7192-008-8.P2.;
20 1995.Liégeois, Jean.Rómovia,Cigáni,kočovníci : Dějiny a súčasnosť v európskom kontexte.Bratislava:Academia Istropolitana.80-967380-4-6.P3.;
21 1996.Cantalamessa, Raniero.My kážeme Krista ukřižovaného.Kostelní Vydří:KN.80-7192-061-4..;
22 1996.Robinson, Henry Morton .Kardinál.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-174-9.P3.;
23 1996.Piwowarski, W..Slovník katolíckej sociálnej náuky.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-129-9.P3.;
24 1996.Hugo Rahner.Maria a církev.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.80-86045-00-5.P1.;
25 1996.Bič, Miloš.Výklady k SZ 2Knihy výpravné.Kostelní Vydří:KN.80-7192-154-8.P1.;
26 1996.Rahner, Karl,1904-1984.Mária, matka Pána.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-112-4.P1.;
27 1996.Martini, Carlo Maria, 1927- - autor.Lide můj, vyjdi z Egypta :. Refugium Velehrad-Roma ::Velehrad :.80-901957-4-1.P2.;
28 1996.Šuppa, Jozef, SJ.V dnešný večer, Pane 1.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-131-0.P2.;
29 1997.Zajíc, Jiří.Rozhovory s kardinálem Miloslavem Vlkem : Jiří Zajíc.Praha:Blízká setkání.80-901731-6-0.P2.;
30 1997.Katolícka cirkev.Sociálne encykliky:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-203-6.P3.;
31 1997.Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.80-85310-68-6.P3.;
32 1998.Vanier, Jean.Komunita 1.Bratislava:Serafín.80-85310-86-4.P2.;
33 1998.Kováč, Štefan.Pro homine. Prima - Print:Topoľčany.80-967762-4-X.P1.;
34 1998.Hesse, Hermann.František z Assisi.Praha:Volvox globator.80-7207-189-0.P1.;
35 1998.Augustyn, Józef.Učiteľ, kde bývaš?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-191-4.P2.;
36 1999.Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.80-88944-14-7.P1.;
37 1999.Balázs, Ján Krstiteľ .Počiatky Františkánskeho hnutia a hnutia Klarisiek.:Serafín.80-88944-23-6.P1.;
38 1999.Madre, Philippe.Tajemství Boží lásky a služba uzdravování.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-390-7.P2.;
39 1999.Vanier, Jean.Komunita 2. Bratislava:Serafín.80-88944-20-1..;
40 1999.Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.:Serafín.80-88944-21-X.P1.;
41 1999.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.80-88944-05-8.P2.;
42 1999.Kováč, Štefan,.Pro sacerdote. Prima-print:Topoľčany.80-967762-6-6.P1.;
43 2000.Raimondo, Spiazzi.Sociálny kódex Cirkvi.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-304-6.P3.;
44 2000.Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.80-85223-55-4.P3.;
45 2001.Gilbert, Guy.Ruženec pre mladých..Bratislava:LUC.80-7114-329-4.P1.;
46 2001..Kaj džas.1. :Nadácia Milana Šimečku.80-89008-06-2.P3.;
47 2001.Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-345-8.P1.;
48 2001.Martini, Carlo.Prorocký hlas v meste.Bratislava:Serafín.80-88944-34-1.P2.;
49 2001.Green, Thomas SJ.Kúkoľ medzi pšenicou.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-326-7.P2.;
50 2001.Ján Pavol II,.Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-341-5.P1.;
51 2001.Bútorová, Zora.Krehká sila : dvadsať rozhovorov o životných cestách žien.Bratislava:Inštitút pre verejné otázky ; Kalligram.80-88935-21-0.P2.;
52 2002.Daniela, Valachová.Vzdelávanie Rómov.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-03339-8.P3.;
53 2002..Celý život vo forme .:Reader´s digest výber.80-88983-27-4.P2.;
54 2002.Hobizal, František, 1933-2001.Humor v církvi dovolen.Kostelní Vydří:KN.80-7192-644-2.P2.;
55 2002.Boržík, Štefan.Integrita duchovného povolania v premenách času a cirkvi. Michal Vaško:Prešov.80-7165-322-5.P2.;
56 2002..Vitamínová kuchárka. Reader´s Digest Výber:Bratislava.80-88983-17-7.P2.;
57 2003.Spencerová, Tereza.Jsem tranďák!.Praha:G plus G.80-86103-59-5.P3.;
58 2003..Rozumieť deťom je niekedy zložité. Pedagogicko-psychologická poradňa:Spišská Nová Ves.80-969054-7-3.P3.;
59 2003.Cantalamessa, Raniero.Výstup na vrch Sinaj.Bratislava:Serafín.80-88944-77-5.P2.;
60 2003,EK.Kowalská, Faustína.Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši. Smižany:PALLOTTI.80-968841-0-7.P2.;
61 2004.Vanier, Jean.Hľadanie pokoja.Bratislava:Serafín.80-8081-004-4.P2.;
62 2004.Tomáš, Špidlík.Spiritualita křesťanského Východu : mnišství.:Refugium Velehrad-Roma.80-86715-16-7.P2.;
63 2004.Jáchym, Radim P..Radio Damian, prosím....Bratislava:Juraj Mrocek.80-968887-7-3.P3.;
64 2004.Schneider, Herbert.Mystický život s Klárou z Assisi.Bratislava:Serafín.80-88944-95-3.P1.;
65 2004.Lazell, David.Róm nad zlato.Bratislava:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.80-88863-32-5.P3.;
66 2004..Diabetická kuchárka.Bratislava:Ikar.80-551-0712-2.P3.;
67 2004.Brodek, Peter.Duch svätý - dary, charizmy, ovocie.Nitra :Garmond.80-89148-08-5.P2.;
68 2005.Bartosz, Adam.Neboj sa Cigana Nadara Romestar.Nižná Rybnica:Občianske združenie Romani vodži.80-969356-7-4.P3.;
69 2005.Baštecká, Bohumila.Terénní krizová práce : psychosociální intervenční týmy.Praha:Grada.80-247-0708-X.P3.;
70 2005.Hancock, Ian.My rómsky národ : Ame sam e rromane džene.Bratislava :Petrus.80-88939-97-6.P3.;
71 2005.Dunlop, Fiona.Španělsko : velký průvodce National Geographic.Brno:CP Books.80-251-0675-6.P3.;
72 2006.Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-5-1.P2.;
73 2006.Castro, Regis.Ruženec oslobodenia. Zvolen:Jas.80-89219-04-7.P2.;
74 2006.Groeschel, Benedict J..Povstať z temnôt : Čo robiť, keď život nedáva zmysel.Bratislava:Serafín.80-8081-062-1.P2.;
75 2006.Mečiar, Kamil.Životy víťazov 3.Bratislava:LÚČ.80-7114-569-6.P1.;
76 2006.Melody Beattieová.Koniec spoluzávislosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-631-7.P3.;
77 2006.Mečiar, Kamil.Životy víťazov 2.Bratislava:LÚČ.80-7114-568-8.P1.;
78 2006.Gézo, Ernest.Princezna Chudobných.Bratislava:LUC.80-7114-601-3.P2.;
79 2006.Mečiar, Kamil.Životy víťazov 4.Bratislava:LÚČ.80-7114-570-X.P1.;
80 2006.Magdolenová, Kristína.So vakeres? : Metodická príručka ako porozumieť svojmu susedovi.Košice :Rómska tlačová agentúra.80-969301-3-3.P3.;
81 2006.Potočná, Eva.Vyšné Ružbachy.Poprad:Region Poprad.80-969344-4-9.P3.;
82 2006.Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.80-969465-1-X.P1.;
83 2006.Mečiar, Kamil.Životy víťazov 1.Bratislava:LÚČ.80-7114-567-X.P1.;
84 2006.Mika, Karol.Príhody pohotovostného lekára : Pohotovostný lekár zasahuje.Bratislava:Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista.80-88891-90-6.P3.;
85 2007.Baker, Bill.Z bludného kruhu.Košice :Edith Bartko.978-80-969539-1-2.P3.;
86 2007..Novéna k sv. Terézii z Lisieux.Stará Halič:Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky...;
87 2007.Cencini, Amedeo.Směrem k jádru.:Paulínky.978-80-86949-35-2.P2.;
88 2007.Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich.Dokumenty Svätej stolice č. 60 : Smernice pre pastoráciu Rómov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-651-0.P1.;
89 2007.Desbois, Jackie.List příteli v depresi.:Praha :.978-80-86949-33-8.P3.;
90 2007..Zasvätený život ako poslanie a výzva : K výročiu vyhlásenia dekrétu II. Vatikánskeho koncilu Perfect.Pezinok :Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.978-80-969774-3-7.P1.;
91 2007.Riboldi, Mario.Opravdivý róm.Košice:OTA.978-80-969686-0-2.P3.;
92 2008.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Pavol, apoštol národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-735-7.P2.;
93 2008.Demmer, Klaus.Požiadavka z večnosti. .Bratislava:LUC.978-80-7114-689-6.P2.;
94 2008.Konferencia vyšších rehoľných predstavených.Katalóg mužských a ženských rehoľných inštitútov pôsobiacich v Slovenskej republike.Pezinok:Konferencia vyšších rehoľných predstavených...;
95 2008.Padovani, Martin.Hojenie zranených vzťahov. Nitra:SVD.978-80-85223-81-1.P2.;
96 2008.Tatranský, Amos.Na plné ústa.Bystrany :Rímskokatolícka cirkev.978-80-969883-5-8.P2.;
97 2008.Ján Pavol II..Apoštolský list Mulieris dignitatem:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-707-4.P1.;
98 2008.Zo, zbierok K.J.Erbena, F.Bartoša.Princ Bajaja a iné rozprávky.:Junior.9788071468905.P3.;
99 2008.Gallová, Alma.Veršobranie veľkej lásky.Ružomberok :Ján Šindléry-TESFO.978-80-89253-22-7.P3.;
100 2008.Heriban, Jozef, SDB.Pastoračný testament apoštola Pavla : Pavlova reč v Miléte.Svit:Katolícke biblické dielo.978-80-89120-14-7.P1.;
101 2008.Frankl, Viktor.Psychoterapia pre každého. .Bratislava:LUC.978-80-7114-690-2.P3.;
102 2009.Gulbranssen, Trygve, 1894-1962.Není jiné cesty.:Praha :.978-80-7246-489-0.P2.;
103 2009.Axelrod, Cyril.Za svetlom v tichu a tme. .Banská Bystrica :Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku.978-80-967900-2-9.P2.;
104 2009.Barry, William A., 1930-.Praxe duchovního doprovázení.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-217-6.P2.;
105 2009.Blanc, Pierre.Modlíme sa s Farárom z Arsu. .Bratislava :Lúč.978-80-7114-751-0.P2.;
106 2009.Terézia z Kalkaty.Príď, buď mojím svetlom .:Minor.978-80-969796-3-9.P2.;
107 2009.Hatoková, Mária.Sprevádzanie chorých a zomierajúcich. .Bratislava :Don Bosco.978-80-8074-095-5.P3.;
108 2009.Gulbranssen, Trygve, 1894-1962.Vane vítr z hor.:Praha :.978-80-7246-488-3.P2.;
109 2009.Rossé, Gérard.Ján Mária Vianney.Bratislava :Lúč.978-80-7114-776-3.P2.;
110 2009.Gulbranssen, Trygve, 1894-1962.Věčně zpívají lesy.:Praha :.978-80-7246-487-6.P2.;
111 2009.Lallemant, Louis, 1588-1635.Spiritualita srdce :.:Olomouc :.978-80-7412-038-1.P2.;
112 2009.Lukas, Elisabeth,(1942-).Rodinné šťastie.Bratislava:Lúč.9788071147251 (brož.);978-80-7114-725-1.P3.;
113 2009.Saleský, sv.František.Filotea. .Bratislava :Lúč.978-80-7114-768-8..P1;
114 2009..Duchovné odkazy.Kostelní Vydří:Karmelitánske vydavateľstvo.978-80-7195-333-3.P2.;
115 2010.Úředníček, František, 1911-1969.Skrytý poklad :. Refugium Velehrad-Roma ::Olomouc :.978-80-7412-056-5.P2.;
116 2010.Jerzy Gorny, Jan.Ján Pavol II Veľký. .Stará Lubovňa :Sali-Foto.978-80-970268-7-5.P3.;
117 2010..Mosty z chudoby .:Equilibria.978-80-89284-53-5.P3.;
118 2010.Zeno, Katrina J..Som žena.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-11-2.P2.;
119 2011.Artimova Zuzana.Spoločenska etiketa plati aj v kostole.:Katolícke noviny..P3.;
120 2011.Resch, Andreas,,1934-.Lurdské zázraky.Bratislava:Redemptoristi-Slovo medzi nami.9788089342266 (brož.); 978-80-89342-26-6.P2.;
121 2011.Strauss Pavol.Krížová cesta.:Katolícke noviny..P3.;
122 2011.Korec, Ján Chryzostom, SJ.O poslaní kňaza.Bratislava:Lúč.9788071148579 (viaz.);978-80-7114-857-9.A25.;
123 2011.Rostworowski, Piotr.Škola Pánovej služby 3. : Duchovné vedenie. .Sliač :Mnísi z rehole svätého Benedikta.978-80-970647-7-8.P2.;
124 2011.Ratzinger, Joseph - Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Trnava:Dobrá kniha.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.P1.;
125 2011..YOUCAT po slovensky. Katechizmus kat.cirkvi pre mladých..Bratislava:Karmel. Nakl...P1.;
126 2011.Biskupský úrad Spišská Kapitula.Súhrn nariadení a odporúčaní Druhej synody Spišskej diecézy.Spišská Kapitula:Biskupský úrad Spišská Kapitula..P1.;
127 2011..Evangelia vo spišštine. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-91-1.P1.;
128 2011.Biskupský úrad Spišská Kapitula.Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy.Spišská Kapitula:Biskupský úrad Spišská Kapitula.9788097079758 (viaz.);978-80-970797-5-8.P1.;
129 2011.Martin Majda.Zatiahni na hlbinu.Stará Ľubovňa:.978-80-970644-5-7.P2.;
130 2011.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajpmstvo Máriino,Vrúcna modlitba,List priateľom kríža, Láska večnej múdrosti. Bratislava:Oto Németh..P1.;
131 2011.Kiska, Andrej.Cesta manažéra z pekla alebo Ako robiť charitu úspešne a so srdcom. .Poprad :Andrej Kiska.978-80-970642-9-7.P3.;
132 2012.Sečka, Štefan.Kresťan v službe novej evanjelizácie.Spišské Podhradie:Biskupský úrad v Spišskej Kapitule.9788097101398 (brož.);978-80-971013-9-8.P1.;
133 2012..Posolstvo svätého otca Benedikta XVI. k 27. svetovému dňu mládeže 2012 Posolstvo svätého otca Benedikta XVI. k 49. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania 2012 Posolstvo svä.Trnava:SSV..P1.;
134 2012.Cucci, Giovanni.Cirkev a pedofília.Bratislava:Dob Bosco.9788080741754 (brož.);978-80-8074-175-4.P3.;
135 2012.Max Lucado.Boží príbeh, náš príbeh.Bratislava ?:kurman.978-80-89487-30-1.P2.;
136 2012.Abby Johnsonová.nePLÁNOVANÉ.:Kumran.978-80-89487-17-2.P2.;
137 2012.Sečka, Štefan.Zamyslenia Mons. Š. Sečku, spišského biskupa.Spišská Kapitula:Rím.-kat.bisk.úrad..P1.;
138 2012.Sestra Anastázia Pustelniková FDC.100 nových zákuskov.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-742-2.P3.;
139 2012.Cencini, Amedeo,(1948-).Strom života.Bratislava:Serafín.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6.P1.;
140 2012.Salamon, Vladislav (zost.).Náš biskup František (4.6.1936 - 3.5.2012).Stará Ľubovňa:Sali-foto.978-80-89605-01-9.P1.;
141 2012.Baumer, Iso,(1929-).O bohoch a ľuďoch.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.9788081350153 (brož.);978-80-8135-015-3.P2.;
142 2012.Mikuláš, František.Dubnická kniha zázrakov.Dubnica nad Váhom:Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dubnica nad Váhom.9788097103590 (brož.);978-80-971035-9-0.P2.;
143 2012.Janáč - Hrubý, Pavol.Cesta viery cez rok viery.Spišská kapitula:Rím.-kat. Biskupský úrad.978-80-970926-1-0.P2.;
144 2012.Scicluna Charles J., Zollner Hans, Ayotte David John.Na ceste k uzdraveniu a obnove.Rím:Pápežská Gregoriánska univerzita..P1.;
145 2012..YOUCAT.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.9788081350023 (brož.);978-80-8135-002-3.P1.;
146 2012..365 rozprávok na dobrú noc.Bratislava:Viktoria Print.9788081380129;978-80-8138-012-9.P3.;
147 2013.Rollin, Bertrand.Ako dnes žiť Regulu sv. Benedikta.Sampor:Mnísi z rehole svätého Benedikta.9788097146580 (brož.);978-80-971465-8-0.P1.;
148 2013.Crepaldi, Giampaolo,1947-.Katolík v politike.[Bratislava]:Nadácia Antona Tunegu.978-80-971318-1-4.P3.;
149 2013.Majda, Martin.Blahoslavená Zdenka.Stará Ľubovňa:Sali-Foto.9788089605064 (viaz.);978-80-89605-06-4.P2.;
150 2013.Jozef Fadelle.Za každú cenu.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-52-5.P2.;
151 2013.Joseph Ratzinger Benedikt XVI..Z môjho života.:Salmon.978-80-89605-05-7.P2.;
152 2013.Don Jacobson.Keď Boh robí citronádu.:Kumran.978-80-89487-47-9.P2.;
153 2013.Joyce Meyer.Drž si jazyk na uzde!.Bratislava:Slovo života.978-80-89165-35-3.P2.;
154 2014.Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.978-80-8161-051-6.P2.;
155 2014.Spoločenstvo Otcov dom.Ako sa modliť svätý ruženec srdcom.:..P1.;
156 2014.Don Jacobson.Keď Boh robí citronádu.Bratislava:Kumran.978-80-89487-56-1.P2.;
157 2014.Košč, Ján Mária.Antikoncepcia.Bratislava:Zaex.9788089676088.P3.;
158 2014.Marián Sivoň.Krížové cesty.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.978-80-89676-11-8.P1.;