logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa roku vydania

1 1944.Lucký, Metod Ondrej.Kvetinky svätého Františka.Žilina:Andrej...213;
2 1944.Gulbranssen,Trygve.Večne spievajú lesy.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasiských kníh...142;
3 1945??.Werfel, Franz.Pieseň o Bernadete.Žilina:Peter Studenský...236;
4 1959.Dostojevskij, Fjodor Michajlovič.Idiot.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry...206;
5 1966.Rejman, Ladislav.Slovník cizích slov : Slova známá a neznámá.Praha:Státní pedagogické nakl....149;
6 1966?.Koza-Matejov, Juraj.Don Bosko.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda...470;
7 1967.Gabriel od sv.Magdaleny.Dôverne s Bohom II..Rím:SÚSCM...120;
8 1968.Polčin, Stanislav, SJ.Po stopách apoštolov.Galt:Slovenskí jezuiti...231;
9 1968.Chalupka, Samo.Mor ho!.Bratislava:Tatran...151;
10 1968.Botto,Ján.Smrť Jánošíkova.Bratislava:Tatran...153;
11 1969.Sládkovič, Andrej.Detva.Bratislava:Tatran...152;
12 1969.Gabriel od sv.Márie Magdaleny.Dôverne s Bohom V..Rím:SÚSCM...122;
13 1969.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom III..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda...121;
14 1970.neud.Rozjímavý překlad žalmú a jantik Římského breviáře.Rím:Křesťanská akademie ...581;
15 1970.Brož, Luděk.Starý Zákon. Ezdráš. Nehemjáš. Ester.Praha:...4;
16 1970.Ziesche, Maria Calasanz.Dokonalá svoboda.neudané:neudaný...442;
17 1970.Hohn, Reinhardt.Kvetiny na každú príležitosť.Bratislava:Príroda...193;
18 1970.Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda...285;
19 1971.Markus ., O.J.Prorok Jonáš.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,...123;
20 1972.Ivanová-Šalingová,Mária.Malý slovník cudzích slov.Bratislava:Slovensjé pedagogické nakladateľstco...148;
21 1972.?.Život patriarchu Jozefa.[S.l.:s.n....233;
22 1972.Läpple, Alfred.Úvod do Starého zákona.Praha:Česká katolická charika...582;
23 1973.Tomášek, František,1899-1992.Výchova v rodině.Řím ::Křesťanská akademie,...114;
24 1973.Terézia z Lisieux, svätá.Dejiny duše:.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti v Kanade...444;
25 1973..Nový zákon - Překlad s poznámkami.Praha:Biblické dílo ERC pro edici Kalich...8;
26 1974..Das Neue Testament.Leipzig:St.Benno-Verlag GmbH...434;
27 1975.Undsetová,Sigrid.Olav Audunsson 2..Bratislava:Slovernský spisovateľ...138;
28 1975.Undsetová,Sigrid.Olav Audunsson 1..Bratislava:Slovernský spisovateľ...137;
29 1976.Benešová, Hana.Česko-italský slovník na cesty : Italsko-český slovník na cesty.Praha:Státní pedagogické nakl..80-04-23978-1..158;
30 1976..Filozofický slovník.Praha:Nakladatelství Svoboda...146;
31 1976.Kossaková,Zofia.Križiaci 2..Praha:Vyšehrad...132;
32 1976.Kossaková,Zofia.Križiaci 4..Praha:Vyšehrad...134;
33 1976.Kossaková,Zofia.Križiaci 1..Praha:Vyšehrad...131;
34 1976.Kossaková,Zofia.Križiaci 3..Praha:Vyšehrad...133;
35 1977.Editor Karol Hýreš.Sonina rada.:Nakladateľstvo G.C.A. BIENNE...144;
36 1977..Filozofický slovník.Bratislava:Pravda...147;
37 1977.Havlu, Jaroslav.Ruža kráľovná kvetín.Bratislava:Príroda...195;
38 1979.Čejjka,Gustáv a kol..Radíme záhradkárom.Bratislava:Príroda...194;
39 1979..Bible Písmo svaté Starého a Nového zákona.Praha:Biblické dílo ekumeniké rady církví v ČSR v Ústedním církevním nakladatelství...10;
40 1980.Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich...2;
41 1980.Livoni,Carlo Maria.Sur LesTraces De Saint Francois.Rieti:Edicions d´art-Terni...11;
42 1980.Schinle, Gertrúda, S.M..S evanjelistami o Kristovi.Rím:SÚSCM...124;
43 1980.Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich...6;
44 1980.Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich...1;
45 1980.Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich...3;
46 1980??.?.Biblické ženy.?:?...234;
47 1981.Ján Pavol II..Bohatý na milosrdenstvo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda...292;
48 1981.Schmaus, Michael, 1897-1994.Sviatosti:.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda...282;
49 1981..Ostrovtipné príbehy i veliké cigánstva a žarty..Bratislava:Tatran...185;
50 1982.Brož, Luděk.Starý Zákon. Žalmy.Praha:...5;
51 1982.Brož, Luděk.Nový Zákon. Skutky apoštolské, epištoly, kniha zjevení.Praha:Kalich...9;
52 1982.Schmaus, Michael.Život milosti a Milostiplná.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda...283;
53 1982.Gazzela,A.V jeho šľapajach.Rrím:...106;
54 1982..Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD...439;
55 1982..Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD...586;
56 1982.Ján Pavol II..Modlitba svätého Otca Jána Pavla II. z príležitosti Zeleného štvrtku 1982.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda...304 a;
57 1982.Hockenová, Sheila.Ema a ja.Bratislava:Smena...171;
58 1983.Ján Pavol II..Otvorte dvere Vykupiteľovi. Jubileum vykúpenia.Rím:SÚSCM...293 b;
59 1983..Starý zákon..Praha:Kalich...7;
60 1983..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1983.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda...304 b;
61 1983.Ivanová-Šalingová,M..Slovník cudzích slov A/Z.Bratislava:Slovensjé pedagogické nakladateľstco...128;
62 1983.Schmaus, Michael.Cirkev.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda...281;
63 1984.František Saleský,sv..Filotea.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda...163;
64 1984.Saint-Exupéry, Antoine, de.Citadela.Praha:Vyšehrad...208;
65 1984.Ján Pavol II..Dar vykúpenia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda...578;
66 1984.Ján Pavol II..Dar vykúpenia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda...578;
67 1984.Demjanovičová, Miriam Terézia.Väčšia dokonalosť.Rím:SÚSCM...232;
68 1984.Guardini,Romano.Život viery.Ontario,Canada:Priatelia Dobrej Knihy...88;
69 1984.Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1984.Rím:SÚCM...304 c;
70 1984.Wohl,Louis, de.Zapáľ svet.Camrridge,Ont.:Priatelia Dobrej Knihy.0-919865-02-X..196;
71 1985.Ján Pavol II..Zmierenie a pokánie. Reconciliatio et paenitentia. Exhortácia..Rím:SÚSCM...294;
72 1985.Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1985.Rím:SÚSCM...304 d;
73 1985.Vrablec,Jozef.Chlieb na nedeľný stôl.Rím:SÚSCM...102;
74 1985.Malý Tomáš.Pedagogika.Rím:Velehrad-Křesťanská akademie...283;
75 1985?.Hitching, Barbara a Bob.Nejla.:...139;
76 1985??.Fankhauser,G.Příbéhy dosud živé 4.:neudaný...56;
77 1985??.Fankhauser,G.Příběhy dosud živé 6.:neudaný...58;
78 1985??.Frankhauser,G.Příbéhy dosud živé!1.:neudaný...54;
79 1985??.Fankhauser,G.Příběhy dosud živé 5.:neudaný...57;
80 1986.Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1986.Rím:SÚCM...304 e;
81 1986.Dolejší, Antonín.Zelenina na zahrádce.Praha:Státní zemédělské nakladatelství...197;
82 1986.KaRol .Vydajú vás.Bern:Nakladateľstvo MPK...476;
83 1986.Dante,Alighieri.Božská komédia.Raj.Bratislava:Tatran...127;
84 1986.Vargaš, Štefan.Život sv. Konštantína-Cyrila a život M etoda.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda...451;
85 1986.Galot Jean.Milostiplná.Cambridge:Priatelia Dobrej Knihy.0-919865-28-3..447;
86 1987.Špaňár, Július.Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník.Bratislava:Slov.pedag.nakl....150;
87 1987.Rúfus,Milan.Prísny chlieb.Bratislava:Smena...129;
88 1987.Günthör, Anselm.Morálna teológia. I/a, Všeobecná morálna teológia. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda...279;
89 1987.Bianchi, Luigi.Medžugoorie.Sameiro:Boa Nova ...471;
90 1987.Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril.Rím:...104;
91 1987.Šúsaku,Endó.Mlčení.Praha:Vyšehrad...488;
92 1987.Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. kňazom Cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1987.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda...304 b;
93 1987.Deschodt, Eric.Saint-Exupéry.Bratislava:Tatran...135;
94 1988.Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda...168;
95 1988.Karamčand,Mohandás.Gándhí.Bratislava:Slovenský spisovateľ...140;
96 1988.Pinková,A. a kol..Rady pre domácnosť.Bratislava:Príroda...198;
97 1988.Karamčand,Mohandás.Gándhí.Bratislava:Slovenský spisovateľ...141;
98 1988.Hochmann, František.Svazek dvanácti kmenů : III.. Osídlení zaslíbené země izraelským lidem. Praha:ČKCH...579;
99 1988.Ajtmatov, Čingiz,.Popravisko.Bratislava:Smena...172;
100 1988.Bohmannová,Andrea.Umenie stolovať.Bratislava:Erpo...155;
101 1988.Ján Pavol II..Matka Vykupiteľa.Redemptoria Mater..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda...229;
102 1989.Pažitka, Mikuláš.Taliansko. PRESS FOTO:Bratislava.80-967567-3-7..181;
103 1989.Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).Nad Lukášovým evanjeliom.[Cambridge]:Dobrá kniha...97;
104 1989.Dobraczynski, Jan.Listy Nikodémovy.Praha:Vyšehrad.80-7021-003-6..504;
105 1989.Gunthor,Anselm.Morálna teológia 1/b.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda...280;
106 1989.Carretto,Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda...162 a;
107 1989?.Ján Pavol II..O povolaní a poslaní laikov.?:neudaný...296;
108 1990.Pruchová, Jarmila.Makrobiotika,zázrak, či liek?.Košice:Redakcia Burza...156;
109 1990.Porubčan, Štefan, SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha...222;
110 1990.Korec, Ján Chryzostom, SJ.O rehoľnom živote.Bratislava:LÚČ.80-7114-006-6..40;
111 1990.Tomášek, František.Ze školy do života.:Křesťanská akademia...112;
112 1990.Evely,Louis.Otče náš.Košice:Slovo...107;
113 1990.Piťha, Petr.Blahoslavený Jan Sarkander.Praha:ZVON.80-7113-028-1..235;
114 1990.Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-14-4..446;
115 1990.Rougier, Stan.František z Assisi. Brno:PETROV.80-85247-00-3..530;
116 1990.Tomášek, František.Ty a on.Ty a ona,.Rím:Velehrad, Křesťanská akademie...109;
117 1990.Senčík, Štefan, SJ.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.80-85186-00-4..275;
118 1990.Ľudovít, Fazekaš.Nehemiáš.:Vesna.80-85128-74-8..13;
119 1990.Porubčan, Jozef, SJ.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-002-0..561;
120 1990.Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.80-222-0250-9..278;
121 1990.Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis. Bratislava:Tatran.80-222-0128-6..174;
122 1990.Záhoranská, Elena.Modlitby, meditácie a spevy sveta. Bratislava:DAAR.80-85218-01-1..384;
123 1990.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.80-7114-013-9..41;
124 1990.Tomášek,František.Věčné téma.Rím:Velehrad, Křesťanská akademie...110;
125 1990.Remiremont,A,de.Jedna z vyvolených.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda...428;
126 1990?.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny I.Bratislava:Komprint...273;
127 1990??.Dodewaard,Johannes,A.E van.Loretánske litánie.Bratislava ?:Slovo...566;
128 1991.Trpin, Erich.Chlieb Šťastia. Bratislava:Alfa.80-05-00951-8..103;
129 1991..Rozjímání sv.Petra z Alkantary.Praha:Alverna...92;
130 1991.Brat Efraim.Neskoré dažde. Bratislava:Serafín.80-85310-05-8..84;
131 1991..List svätého Otca Jána Pavla II.kňazom k Zelenému štvrtku 1991.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda...304 g;
132 1991.Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma Svätého.Praha:Scriptum.80-900335-7-1..414;
133 1991.Marková,Anežka.Zářící život . Svatá Klára z Assisi..Brno:Klarisky?...249;
134 1991.Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.80-85310-04-X..164;
135 1991.Terezie, od Ježiše sv.Kniha o zakládaní.Kostelní Vydří:KN.80-900807-4-X..34;
136 1991.Pauliny, Andrej, SDB.Dejiny Spásy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-33-9..284;
137 1991.Čierna,Mária.Nemecko-slovenský turisstický slovník. Slovensko-nemecký turistiský slovník.Bratislava:Slovensjé pedagogické nakladateľstco...157;
138 1991.Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.80-85310-89-9..125;
139 1991.Vrablec Jozef, ThDr..Obnova v Duchu Svätom.Bratislava:LUC.80-7114-037-6..455;
140 1991.Chastel, André.Giotto. Praha:PALLAS.80-7095-004-8..180;
141 1991.Quoist, Michel, 1921-1997 - autor.Mezi člověkem a Bohem.Praha:Praha :.80-900335-3-9..75;
142 1991.Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.80-222--0277-0;80-222-0277-0..237;
143 1991.Terezie, od Ježiše sv.Kniha o zakládaní.Kostelní Vydří:KN.80-900807-4-X..461;
144 1991.Remešová, Věra.Ikonografie a atributy svatých. Praha:Zvon.80-7113-045-1..565;
145 1991.Rogowski,Roman E..Mystika vrchov.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.80-85223-05-8..580;
146 1992.Generalát kongregácie školských sestier III. regul. rádu sv. Františka.Storočná cesta.Roma:Generalát...28;
147 1992.Graham,Billy.Jak se znovu narodit.Praha:Rada Církve bratrské v Evahgelickém nakladatelství...78;
148 1992.Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.80-900530-6-8..136;
149 1992.Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.80-7114-068-6..81;
150 1992.Chiara, Lubich.Keď stratiť znamená získať.Bratislava:Nové mesto.80-85487-03-9..473;
151 1992.Vrablec Jozef, ThDr..O otázkach viery.Bratislava:LUC.80-7114-066-X..456;
152 1992.Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.80-7114-048-1..80;
153 1992.Ján Pavol II..Encyklika Centesimus annus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-68-1..298;
154 1992.Maurice, Pierre.Rozvod. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-001-7..143;
155 1992.Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:LUC.80-7114-055-4..79;
156 1992.Pavol VI..Evangelii Nuntiandi.:združenie Jas Zvolen...291;
157 1992.Novák, Stanislav.Disharmonický šlověk a jeho výchova.Praha:ŘÁD L.P....225;
158 1992.Augustyn, Józef.Štvrťhodina úprimnosti.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-223-6..77;
159 1992.Pavol VI..Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Zvolen:Združenie Jas .80-900548-4-6; 8090054846..291;
160 1992.Schlinková, Basilea M..Moje zkušenosti s modlitbou.Praha:Luxpress...529;
161 1992.Neužilová,Marcela.Tma je nepohltila.Brno:...105;
162 1992.Rašlová, Katarína.Psychológia a pastorácia 2.Bratislava:Centrum rodiny.80-85595-00-1..505;
163 1992.Roth, Paul.S bohom ešte vždy možno hovoriť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-67-3..426;
164 1992.Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Ježiš žije.Bratislava:LUC.80-7114-050-3..462;
165 1992.František od Panny Marie - autor.Tvář svaté Panny.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.80-85527-07-3..99;
166 1992??.Porubčan,Jozef.Svedectvo pravde II..?:Jezuiti?...457;
167 1992??.Vanier, Jean.Prijať svoju ľudskosť.Bratislava:Serafín...380;
168 1992??.Porubčan,Jozef.Svedectvo pravde III..?:Jezuiti?...458;
169 1993.Urban, Jan Evangelista, 1901-1991 - autor.Vzrůst ke Kristu. |n 1. díl, |p Stavební prvky duchovního života.Praha:[Praha] :.80-901426-2-1..94;
170 1993..Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu.I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha v spolupráci so Slovenský, ústavom sv. cyrila a Metoda v Ríme...288;
171 1993.Porubčan, Jozef, SJ.Tajomný muž z iného sveta.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-003-9..69;
172 1993.Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.80-900548-0-3..454;
173 1993.Watchman,Nee.Služba Církve modlitbou.Praha:Proud.1-57593-923-1..60;
174 1993.Chalupa,Júlus.Posila v slove, cyklus B.Bratislava:Efekt...74;
175 1993..Mládež.Bratislava:Arcidiecézne centrum pre poradenstvo a pastorálnu psychológiu...506;
176 1993.Urban, Jan Evangelista, 1901-1991 - autor.Vzrůst ke Kristu. |n 2. díl, |p Vzrůst duchovní zkušenosti.Praha:[Praha] :.80-901426-3-X..94;
177 1993.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-061-7..449;
178 1993.Liptovská Miriam.Krátke úvahy o litániach k Božskému srdcu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-032-7..119;
179 1993.Willke, Barbara.Človekom od počatia.Český Těšín:Cor Jesu...467;
180 1993.Geisslreiter, Martin.Slnká neumierajú. Michal Vaško:Prešov.80-7165-006-4..472;
181 1993.Liptovská Miriam.Krátke úvahy o litániach k Božskému srdcu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-032-7..119;
182 1993.Mária Sapientia, Lýdia Šlosárová.Som aj ja povolaná?.Bratislava:LUC.80-7114-085-6..161;
183 1993.Nathalie, Pacout.Spoločenské správanie dnes.Bratislava:Práca.80-7094-276-2..154;
184 1993.Carretto,Carlo.Listy z púšte.Bratislava:Lúč...477;
185 1993.Chesterton, Gilbert Keith.Svätý František z Assisi. Bratislava:Alfa.80-05-01125-3..37;
186 1993??.Porubčan,Jozef.Svedectvo pravde V..?:Jezuiti?...459;
187 1994.Richer,Etienne.Mária,úsmev Boží.Bratislava:Serafín...86;
188 1994.Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.Bratislava:PATEX s.r.o.80-967059-2-X..118;
189 1994.Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.80-85310-42-2..100;
190 1994.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.80-7114-137-2..272;
191 1994.Geisslreeiter,Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.:Zvončeky...118;
192 1994.Ján Pavol II..Redemptoris missio.Praha:ZVON.80-7113-101-6..382;
193 1994.Lakottová, Consilia Mária.Klauzúra.Bratislava:Lúč.80-7114-115-1..463;
194 1994..Františkánské prameny II..Bratislava:Serafín...440;
195 1994.Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Serafín:Bratislava.80-85310-36-8..569;
196 1994..Psychológia a pastorácia 4. Arcidiecézne centrum pre poradenstvo a pastorálnu psychológiu:Bratislava.80-85595-02-8..507;
197 1994??.Porubčan,Jozef.Svedectvo pravde VI..:Jezuiti?...460;
198 1995.Desbonnets, Théophile.Po stopách sv. Františka z Assisi. Serafín:Bratislava.80-85310-50-3..12;
199 1995.Pauliny, Andrej, SDB.Viťazstvá mladých.Bratislava:Don Bosco.80-85405-25-3..469;
200 1995..Jan.Praha:Praha :.80-7130-038-1..407;
201 1995.Bavel, Tarsicius.Regula Augustína z Hippo. Zvolen:Jas.80-88795-01-X..474;
202 1995..Průvodce životem : Pavlovy listy: 1. Timotejovi, 2. Timotejovi, Titovi, Filemonovi, list Židům. Praha:International Bible Society.80-7130-053-5..411;
203 1995.Kvasničková, Jana.Rehole včera a dnes - vo svete a u nás.:USPO Peter Smolík.80-88717-06-X..32;
204 1995..Jób. International Bible Society ::Praha :.80-7130-052-7..398;
205 1995..Dějiny počátku křesťanské církve - skutky apoštolů.Praha:Praha :.80-7130-043-8..408;
206 1995.Jorgensen, Johannes.Zážitky pútnika.Bratislava:Serafín.80-85310-49-X..18;
207 1995..Pavlovy listy: do Říma.Praha:Praha :.80-7130-044-6..409;
208 1995.Ján Pavol II..Evangelium Vitae. Encyklika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha...574;
209 1995..Listy: Jakubův, Petrovy, Janovy, Judův. Luxpress ::Praha :.80-7130-037-3..412;
210 1995.Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.Poutník.Praha:Portál.80-7178-082-0..373;
211 1995.Merton, Thomas, 1915-1968 - autor.Jonášovo znamení.:Praha :.80-7113-121-0..256;
212 1995.Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.80-85487-27-6..415;
213 1995..Průvodce životem - Pavlovy listy: Do Galace, Efezu, Filip, Kolos a Tesaloniky.Praha:Luxpress.8071300489; 80-7130-048-9..410;
214 1995.Opatrný, Aleš.Můžeme se ještě změnit ? : aneb o víře pro věřící.Kostelní Vydří:KN.80-7192-019-3..95;
215 1995..Lukáš. International Bible Society ::Praha :.80-7130-047-0..406;
216 1995.Ján Pavol II..Redemptoris Mater.Praha:ZVON.80-7113-116-4..295;
217 1995?.Macey, John.Drsná láska.Albrechtice:Křesťanský život...468;
218 1996.Hirjak, Štefan.Viera.Nádej-Láska.?:?...478;
219 1996.Prado Flores, José H.Za obzorom púšte. RM:Prešov.80-967559-1-9..416;
220 1996..Pápež odpovedá.Bratislava:Pápežské misijné diela...169;
221 1996.Madre, Philippe.Túžte po charizmách.Bratislava:LUC.80-7114-182-8..465;
222 1996.Ján Pavol II,.Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Bratislava:LUC.80-7114-192-5..277;
223 1996.Barbier, Jean.Mariánski konvertiti.Bratislava:LUC.80-7114-190-9..448;
224 1996.Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-042-4..289;
225 1996.Laun, Andreas.Láska a partnerstvo z hľadiska katolíckej cirkvi. Serafín:Bratislava.80-85310-57-0..114;
226 1996.Ján Pavol II,.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.80-85487-49-7..176;
227 1996.Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.80-85310-61-9..17;
228 1996.Madre, Philippe.Modlitby za uzdravenia.Bratislava:LUC.80-7114-177-1..464;
229 1996.Teubner, Christian.Pečieme s pôžitkom. Bratislava:Fortuna Print.80-7153-097-2..183;
230 1996.bakerova.papež odpoveda.:...276;
231 1997..Matouš. International Bible Society ::Praha :.80-7130-065-9..404;
232 1997..Daniel ;. Luxpress ::Praha :.80-7130-058-6..402;
233 1997..Zjevení. International Bible Society ::Praha :.80-7130-067-5..413;
234 1997.Mosconi, Anacleto.Františkánska spiritualita pápeža Jána XXIII.. Serafín:Bratislava.80-85310-74-0..422;
235 1997.Maria, Kaczkowska.Víťazstvo lásky.Bratislava:Serafín.80-85310-90-2..372;
236 1997.Juraj, Gusič.Matky odvrhnutých.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-136-1..175;
237 1997.Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.80-85310-68-6..20;
238 1997.Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-206-0..187;
239 1997.Roger z Taizé.Pramene Taizé. Serafín:Bratislava.80-85310-84-8..475;
240 1997.Siegfried, Stein.Letničky a trvalky.Bratislava:Príroda.80-07-00902-7..188;
241 1997.Ján Pavol II..Encyklika Redemptoris missio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-204-4..297;
242 1997.Degro, Imrich (1969).Charizmatické hnutie.. Réma:Prešov.80-967559-2-7..453;
243 1997.Potúček,Juraj.Biblická konkordancia.Bratislava:Slovenská biblická spoločnosť...59;
244 1997.Pronzato, Alessandro.Tisíc a jedna sestra.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-177-9..255;
245 1997?.Maiarelli,Paolo Stanislao.Assisi.Assisi:Sanruario Porziuncola...160;
246 1998.Laun, Andreas.Preľudnenie:.Bratislava:Serafín.80-85310-85-6..424;
247 1998.Karl, Rahner.Filozofia pre každého.Košice:Knižná dielňa Timotej.80-88849-14-4..159;
248 1998.Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-215-X..271;
249 1998.Cantalamessa, Raniero.Dech Božského ducha.Kostelní Vydří:KN.80-7192-361-3..452;
250 1998.Vanier, Jean.Komunita 1.Bratislava:Serafín.80-85310-86-4..214;
251 1998.Dajczer, Todeusz.Úvahy o viere :.Bratislava:Serafín.80-88944-16-3..170;
252 1998..1. Mojžíšova (Genesis). International Bible Society ::Praha :.80-7130-059-4..390;
253 1998.neudaný.Vzpomínky sester na druhou generální představenou M.M.Xaverii Furgottovou.:Česká provincie Kongregace Školských sester sv. Františka...31;
254 1998.O'Brien, Michael D..Apokalypsa. Ronov nad Doubravou:Triality spol.s.r.o..80-901876-1-7..207;
255 1998..Jeremjáš ;.Praha:Praha :.80-7130-079-9..400;
256 1998.Hajduch, Peter.Orientácia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-235-4..212;
257 1998, 1999.Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.80-7114-269-7..560;
258 1998, 1999.Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.80-7114-269-7..560;
259 1998?..Pruvodce životem.Knihy Samuelovy..Praha:Luxpress...394;
260 1999.Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.:Serafín.80-88944-21-X..21;
261 1999..Průvodce životem - Izajáš.Praha ::Luxpress.80-7130-080-2..399;
262 1999.Balázs, Ján Krstiteľ .Počiatky Františkánskeho hnutia a hnutia Klarisiek.:Serafín.80-88944-23-6..14;
263 1999.Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.80-88944-03-1..481;
264 1999.Andrej Popovec.Slovo pre každého. Andrej Popovec:Štôla.80-968175-3-1..126;
265 1999.Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not...443;
266 1999..Průvodce životem - Izajáš.Praha ::Luxpress.80-7130-080-2..395;
267 1999.Nouwen, Henri.Ranený uzdravovateľ.Bratislava:Serafín.80-88944-29-5..89;
268 1999.Kočík, Jozef, SDB.Charakterológia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-184-2..377;
269 1999.Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Pozvání na horu Sinaj :.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.80-7192-417-2..65;
270 1999.Léonard, André, 1940- - autor.Ježíš a tvoje tělo :.:Praha :.80-86025-18-7..108;
271 1999.Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.80-88944-02-3..423;
272 1999..Průvodce životem - Izajáš.Praha ::Luxpress.80-7130-080-2..395;
273 1999.Ferrero, Bruno.Štyridsať príbehov z púšte. Don Bosco:Bratislava.80-88933-33-1..531;
274 1999.Augustyn, Józef.Duchovné vedenie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-273-2..345;
275 1999.Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Pozvání na horu Sinaj :.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.80-7192-417-2..6;
276 1999..Pastorácia kultúry. Don Bosco:Bratislava.80-88933-37-4..299;
277 2000.Grun, Anselm.Anjeli pre život..Bratislava:LUC.80-7114-442-8..418;
278 2000..Knihy letopisů (Paralipomenon). Luxpress ::Praha :.80-7130-086-1..396;
279 2000..Knihy letopisů (Paralipomenon). Luxpress ::Praha :.80-7130-086-1..396;
280 2000.Bruno, Ferrero.Spev svrčka.Bratislava:Don Bosco.80-88933-60-9..533;
281 2000.Larranaga, Ignacio, 1928- - autor.Ukaž mi svou tvář.Praha:Paulínky.80-86025-23-3..219;
282 2000.Judák, Viliam.Dotyk s novým dňom. Myšlienky z éteru 4. Úvahy odvysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-33-5..349;
283 2000.Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.Návrat :.Kostelní Vydří:KN.80-7192-534-9..173;
284 2000.Torkington, David, 1938- .Mystik :.Kostelní Vydří:KN.80-7192-510-1..374;
285 2000.Józef, Augustyn, Jozef.Celibát : jeho duchovní předpoklady a bohatství a jak k němu správně vychovávat.Kostelní Vydří:KN.80-7192-469-5..257;
286 2000.Cloud, Henry.Změna přináší uzdravení : jak pochopit svou minulost a tím si zajistit zdravou budoucnost?.Praha:Návrat domů.80-7255-014-4..248;
287 2000.Horváth, Štefan, SVD.75 rokov Spoločnosti Božieho Slova. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.80-85223-54-6..184;
288 2000.Breemen, Peter G. van.Jako rozlámaný chléb : přemítání o člověku, o Bohu, o jejich vzájemném vztahu : to vše nad slovy Pís.Kostelní Vydří:KN.80-7192-306-0..96;
289 2000.Torkington, David, 1938- .Mystik :.Kostelní Vydří:KN.80-7192-510-1..374;
290 2000.Pielatowski, Kazimierz.Úsmev Jána Pavla II.. Don Bosco:Bratislava.80-88933-45-5..421;
291 2001.Mandzák, Atanáz.o.Metod Dominik Trčka, CSsR,mučeník pre Krista.?:Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa...227;
292 2001.Zevini,Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 2, Doba vánoční.Kostelní Vydří:KN.80-7192-637-X..71;
293 2001.Rivest, Madeleine.Mať tak krídla!. Michal Vaško:Prešov.80-7165-319-5..101;
294 2001.Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-345-8..300;
295 2001.Green, Julien.Brat František.Bratislava:Serafín.80-85310-15-5..51;
296 2001..Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, Ageus, Zacharjáš, Malachiáš. Luxpress ::Praha :.80-7130-093-4..403;
297 2001.Surožskij, Antonyj, 1914-2003 - autor.V jámě lvové :.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.80-7192-525-X..166;
298 2001..Ezechiel. Luxpress ::Praha :.80-7130-092-6..401;
299 2001.Leclerc, Eloi.Múdrosť Chudáčika. SERAFÍN:Bratislava.80-88944-38-4..67;
300 2001.Zevini,Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 2, Doba vánoční.Kostelní Vydří:KN.80-7192-637-X..71;
301 2001.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 1, Doba adventní.Kostelní Vydří:KN.80-7192-636-1..70;
302 2001.Merino, José Antonio.Františkánská cesta pro dnešního člověka.Olomouc:Matice cyrilometodějská.80-7266-090-X..19;
303 2002.Longová, Anne.Umenie načúvať.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-377-1..344;
304 2002.Robert, Schuman.Pre Európu.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-340-3..117;
305 2002.Bonaventúra,.Spisy sv. Bonaventúru 1. Serafín:Bratislava.80-88944-56-2..25;
306 2002..4. Mojžíšova (Numeri). Luxpress ::Praha :.80-7130-097-7..392;
307 2002.Nina Mrázová.Meditácie na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-398-4..352;
308 2002.Augustyn, Józef .Otcovstvo.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-382-8..145;
309 2002.Cloud, Henry.Hranice :.Praha:Návrat domů.80-7255-055-1..347;
310 2002.Martini, Carlo Maria.K prameňom evanjelia. Serafín:Bratislava.80-88944-52-X..466;
311 2002.Jacques, Musset.Odkrývanie sveta biblie.Bratislava:Mladé letá.80-06-01062-5..286;
312 2002.Tondra, František.Na hrote tŕňa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-383-0..535;
313 2002.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 3. Doba postní a velikonoční triduum..Kostelní Vydří:KN.80-7192-674-4..72;
314 2002.Lachmanová, Kateřina.Dve tváre lenivosti.Bratislava:Lúč.80-7114-365-0..90;
315 2002..Záblesky života.Bratislava:Din Bosco...116;
316 2002..3. Mojžíšova (Leviticus). Luxpress ::Praha :.80-7130-098-5..391;
317 2003.Luscoň, Jozef, SDB.Presekajte sa životom.:Združenie saleziánskej mládeže- DOMKA...375;
318 2003.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-421-7..573;
319 2003.Rotzetter, Anton.František z Assisi. Serafín:Bratislava.80-88944-79-1..30;
320 2003.Cloud, Henry.Prosím Tě,mami : jak nás ovlivnily naše matky?.Praha:Návrat domů.80-7255-080-2..346;
321 2003.Balázs, Ján Krstiteľ.Znak tau.Bratislava:Serafín.80-88944-68-6..16;
322 2003.Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-430-6..302;
323 2003.Zevini,Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 4, Doba velikonoční.Kostelní Vydří:KN.80-7192-761-9..73;
324 2003..Markovo evangelium.Praha ::International Bible Society,.80-7130-113-2 ..405;
325 2003.Luscoň, Jozef, SDB.Presekajte sa životom.:Združenie saleziánskej mládeže- DOMKA...375;
326 2003.Holbová, Elena.Život pred životom.Ružomberok:Nadácia pre rozvoj textilného vysokoškolského vzdelania.80-968674-1-5..519;
327 2003.Kašparú,,Max.Malý kompas viery pre hľadajúcich,blúdiacich a neveriacich ľudí.Bratislava:Lúč...253;
328 2003.Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.80-88944-33-3..82;
329 2003.Langkammer, Hugolin .Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti.Bratislava:Serafín.80-88944-64-3 (rovnaké ISBN má v tlači kniha Výzvy fatimského posolstva)..91;
330 2003.Ján Pavol II..Rosarium Virginis Mariae:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-419-5..301;
331 2003.Torkington, David, 1938- - autor.Vždycky se může začít znovu.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.80-7192-696-5..359;
332 2003..5. Kniha Mojžíšova (Deuteronomium). Luxpress ::Praha :.80-7130-099-3..393;
333 2003.Langkammer, Hugolin .Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti.Bratislava:Serafín.80-88944-64-3 (rovnaké ISBN má v tlači kniha Výzvy fatimského posolstva)..211;
334 2003..Beatifikácia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-450-0..429;
335 2003.Cantalamessa,Raniero.Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy. Rozhodnutie pre Krista a jeho univerzálna dimenzia.Bratislava:Serafín.80-88944-37-6..64;
336 2003.Pavol, Prikryl.Básničky z hviezdičky.Bratislava:Serafín.80-88944-75-9..179;
337 2003.Cantalamessa, Raniero.Výstup na vrch Sinaj.Bratislava:Serafín.80-88944-77-5..356;
338 2003.Michael Quist.Úspešný život. Bratislava:LUC.80-7114-446-0..85;
339 2003.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-421-7..570;
340 2003,EK.Kowalská, Faustína.Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši. Smižany:PALLOTTI.80-968841-0-7..427;
341 2004.Ecclesia Catholica.Smernice pre formáciu v rehoľných inštitútoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-511-6..378;
342 2004.Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-503-5..274;
343 2004.Cantalamessa, Raniero.My ohlasujeme ukrižovaného Krista.Bratislava:Serafín.80-88944-93-7..66;
344 2004.Arminjon, Blaise.Veľpieseň.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-474-3..492;
345 2004.Radcliffe, Timothy.Medvěd a mniška.Kostelní Vydří:KN.80-7192-845-3..115;
346 2004.Gáfriková, Gizela.Literárne dielo Hugolína Gavloviča (1712-1787) v súradniciach dobovej duchovnej kultúry a vzdelanost.Bratislava:Serafín.80-88944-85-6..61;
347 2004.Grun, Anselm.Buď dobrý sám k sobě.Kostelní Vydří:KN.80-7192-667-1..420;
348 2004.Matura, Thaddée.Žiariaca neprítomnosť.Bratislava:Serafín.80-8081-012-5..244;
349 2004.Groeschel, Benedict J..Augustín - filozof, mystik, teológ.Bratislava:Serafín.80-8081-006-0..254;
350 2004.Bartoli, Marco.Svatá Klára. Praha:Vyšehrad.80-7021-694-8..27;
351 2004.Himes, Kenneth R..Ekologická kríza a vízia Františka z Assisi.Bratislava:Serafín.80-88944-88-0..38;
352 2004.Schneider, Herbert.Oláske Ježiša Krista podľa učenia Jána Dunsa Scota.Bratislava:Serafín.80-8081-011-7..241;
353 2004.Grun, Anselm.Zdravie ako duchovná úloha.Bratislava:Serafín.80-88944-99-6..223;
354 2004.Vácha, Marek Orko.Tančiace skaly : O vývoji života na Zemi, o človeku a o Bohu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-510-8..98;
355 2004.Krstiteľ Balázs, Jan.František z Assisi v európskej literatúre 20. storočia.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-098-6..15;
356 2004.Macák, Ernest, SDB.Naša Sedembolestná Matka : Dejiny Šaštína.Bratislava:Don Bosco.80-8074-014-3..87;
357 2004.Grun,Anselm.Víra,naděje a láska.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství...167;
358 2004..Život v Kristovi: morálka, spoločenstvo a Cirkev.Bratislava:Serafín.80-88944-96-1..305;
359 2004.Gallová, Alma .Pán mi dal pieseň do srdca.Žilina:Školské sestry OSF.80-969100-1-9..33;
360 2004..Žalmy.Praha ::International Bible Society,.80-86755-03-7 ..397;
361 2004..Historia Franciscana. Katalog výstavy.Praha:Prov. br. Františkánů...182;
362 2004.Jank, Tomasz.Ikona kríža zo San Damiana.Bratislava:Serafín.80-88944-69-4..435;
363 2005.Rivers, Francine.Rút. Dobrá kniha:Trnava.80-7141-507-3..60;
364 2005.Duns, Ján Scotus.Teológia ako praktická veda.Bratislava:Seminár sv. Karola Boromejského.80-8081-031-1..262;
365 2005.Grun, Anselm.O mlčaní.Bratislava:Serafín.80-8081-019-2..240;
366 2005.Tutu, Desmond.Africké modlitby.Bratislava:Serafín.80-8081-029-X..224;
367 2005.Bargellini, Piero.Bernardín Siensky.Bratislava:Serafín.80-8081-041-9..23;
368 2005.Groeschel, Benedict,J,.Stagnácia alebo napredovanie.Bratislava:Serafín...362;
369 2005.Majerník, Ján.Spoznávajme Svätú zem pohľadom archeológov a biblistov.Zákamenné:RKFÚ.80-968861-9-3..385;
370 2005.Tolstoj, Lev Nikolajevič.Anna Kareninová-diel I.Bratislava:Obzor.80-85585-66-9..199;
371 2005.Wons, Krzysztof.Nielen z chleba žije človek... :.Michalovce:Misionár.80-969304-6-X..268;
372 2005.Wojtyla, K..Muža a ženu stvoril ich.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.80-8052-222-7..386;
373 2005.Lepáček, Celestín Alojz.Františkánsky prínos do slovenskej kultúry.Bratislava:Serafín.80-8081-038-9..246;
374 2005.Rohr, Richard.Adamov návrat.Bratislava:Serafín.80-8081-016-8..209;
375 2005.Curtis, Brent.Posvätná Romanca. Bližšie k srdcu Boha.Bratislava:Redemptoristi.80-969264-5-4..388;
376 2005.Brockman, James R..Duchovná cesta a pastorálne učenie arcibiskupa Oscara Romera.Bratislava:Serafín.80-8081-013-3..93;
377 2005.Vanni, Ugo.Opojenie Duchom : Náčrt spirituality apoštola Pavla.Svit:Katolícke biblické dielo.80-89120-04-0..557;
378 2005.Martini, Carlo.Vyznania apoštola Pavla.Bratislava:Serafín.80-8081-018-4..263;
379 2005.Martini, Carlo Maria.Cesta dvanástich apoštolov v evanjeliu podľa Marka.Bratislava:Serafín.80-8081-039-7..264;
380 2005.Benedikt XVI..Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI.. Lúč:Bratislava.80-7114-512-2..550;
381 2005.Leclerc, Eloi.Boží ľud v hlbinách noci.Bratislava:Serafín.80-8081-023-0..258;
382 2005.Victor, Hugo.Chrám Matky Božej v Paríži. a.s.:Petit Press.80-85585-68-5..201;
383 2005.Zavalloni, Roberto.Osobnosť Kláry z Assisi - psychologická štúdia.Bratislava:Serafín.80-8081-026-5..24;
384 2005.Lev, Nikolajevič Tolstoj.Anna Kareninová-diel 2.Bratislava:Petit Press.80-85585-67-7..200;
385 2005.Žaloudek, Peter.Myšlienky počas ožarovacej terapie.Bratislava:Serafín.80-8081-027-3..261;
386 2005.Tutu, Desmond.Niet budúcnosti bez odpustenia.Bratislava:Seminár sv. Karola Boromejského.80-8081-036-2..250;
387 2005.Bačíková, Lucia.Poď a nasleduj ma.Prešov:VMV.80-7165-530-9..247;
388 2005.Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.80-968638-4-3..177;
389 2005.Zavalloni, Roberto.Anton Paduánsky : kazateľ a teológ.Bratislava:Serafín.80-88944-66-X..26;
390 2005.Ján Pavol II..Vlastnými slovami.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-483-2..165;
391 2005.Lusciň, Jozef.A toto viete?.Bratislava:Domka...376;
392 2006.Gogoľ, Nikolaj Vasilievič.Mŕtve duše.Bratislava:Petit Press...205;
393 2006.Szombath, Attila.Metafyzicky výklad náboženskej skúsenosti.Bratislava:Serafín.80-8081-055-9..243;
394 2006.Boff, Leonardo.Kolumbus v reťaziach. Bratislava:SERAFÍN.80-8081-046-X..242;
395 2006.Marián, Gavenda.Na pulze života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-583-3..186;
396 2006.Melody Beattieová.Koniec spoluzávislosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-631-7..354;
397 2006.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Odpustky z Assisi.Bratislava:Serafín.80-8081-043-5..252;
398 2006.Božena, Němcová.Babička ; Chyže pod horami ; Pohorská vesnice.Bratislava:Petit Press.80-85585-74-X..203;
399 2006.Ferrini,Giuliano.Františkánski svätí na každý deň..Bratislava:Serafín...387;
400 2006.Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.80-969465-1-X..269;
401 2006.Bor, Ján Elen.Augustín, podoba básnika v svätcovi.Bratislava:Serafín.80-8081-047-8..221;
402 2006.Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.80-8081-052-4..47;
403 2006.Boff, Leonardo.Orol a kura : Archetipy a cesta k vnútornej integrite.Bratislava:Serafín.80-8081-048-6..259;
404 2006.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Zasiahnutí neviditeľným.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-552-9..358;
405 2006.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-594-9..554;
406 2006.De´Liguroi, Alfonz Mária, svätý.Vo svetle večnosti.Michalovce:Misionár...238;
407 2006.Keating, Karl.Čomu skutočne veria katolíci?.Bratislava:Redemptoristi SMN.80-969600-0-8..523;
408 2006.Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.80-8081-052-4..239;
409 2006.Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Zločin a trest. a.s:Petit press.80-85585-73-1..202;
410 2006.Sgarbossa, M..Bonaventúra z Bagnoregia.Bratislava:Serafín.80-8081-058-3..265;
411 2006.Bonaventúra z Bagnoregia.Bonaventúra z Bagnoregia: Breviloquium.Bratislava:Serafín.80-8081-059-1..217;
412 2006.Herman, Melville.Biela veľryba.Bratislava:Petit Press.80-85585-76-6..204;
413 2006.Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.80-8081-052-4..239;
414 2006.Martini, Carlo.Jakubov sen : Vykročenie na duchovnú cestu.Bratislava:Serafín.80-8081-053-2..267;
415 2006.Duns Scotus Ján.O poznateľnosti Boha.Bratislava:Serafín...266;
416 2006.Albert Veľký.O primknutí sa k Bohu.Bratislava:Serafín.80-8081-042-7..52;
417 2007.Baptist, Metz, Johann.Viera v dejinách spoločnosti.Bratislava:Serafín.978-80-8081-063-4..364;
418 2007.Langkammer, Hugolin.Synoptické evanjeliá.Bratislava:Serafín.978-80-8081-070-2..353;
419 2007.Géze,Ernest.Princezná chudobných.Bratislava:Lúč...251;
420 2007.Lucký, Metod Ondrej.Pútnici.Bratislava:Serafín.978-80-8081-069-6..341;
421 2007.Mantke, Wolfram.Panna Maria mluví ve Fatimě.Praha?:Fatimský apoštolát v ČR...570;
422 2007.Angela z Foligna.Mystické zážitky a duchovné rady.Bratislava:Serafín...228;
423 2007.Tischner, Józef.Filozofia ľudskej drámy.Bratislava:Serafín.978-80-8081-065-8..417;
424 2007.Biser, Eugen.Vyznanie viery a otčenáš, Nová interpretácia.Bratislava:Serafín.978-80-8081-067-2..363;
425 2007.Chapman, John.Škola Pánovej služby 2. : Listy o modlitbe.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.978-80-969774-5-1..270;
426 2007.Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Marka :.Praha:Paulínky.978-80-86949-39-0..546;
427 2007.Langkammer, Hugolin.Synoptické evanjeliá.Bratislava:Serafín.978-80-8081-070-2..220;
428 2007.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-659-6..437;
429 2007.Baptist, Metz, Johann.Viera v dejinách spoločnosti.Bratislava:Serafín.978-80-8081-063-4..218;
430 2008.Messa, Pietro.František z Assisi a patristická literatúra. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.978-80-8081-075-7..367;
431 2008.Adamska, Janina Immakulata, 1922- - autor.Milosrdenství, chudoba, radost :.Brno:V Brně :.978-80-903395-2-1..441;
432 2008.Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.978-80-85486-52-0..499;
433 2008.Giboda, Igor.O smrti. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.978-80-8081-077-1..370;
434 2008.Correth, Emerich.Boh vo filozofickom myslení. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.978-80-8081-080-1..368;
435 2008.Brocanelli, Vicenzo.Františkáni bez hraníc.Bratislava:Serafín.978-2-7468-2129-3..564;
436 2008.Grun, Anselm.Anjeli pre život 2..Bratislava:LUC.978-80-7114-683-4..419;
437 2008.Gallová, Štefánia.Veršobranie veľkej lásky.Ružomberok:Imrich Vaško, R.A.Ružomberský...425;
438 2008.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Služba autority a poslušnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-740-1..528;
439 2008.Vella , Elias.Ježiš, môj uzdravovateľ.Bratislava:Per Immaculatam...343;
440 2008.Ortberg, John.Chcete-li kráčet po vodách,musíte vystoupit z lod i.Praha:Návrat domů.978-80-7255-173-6..355;
441 2008.Wons, Krzysztof.Bol stratený a našiel sa:.Michalovce :Redemptoristi.978-80-88724-33-9..487;
442 2008.Caretto, Carlo.Skutočnosti z opačnej strany. .Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-631-9..350;
443 2008.Hunermann, Wilhelm.Farár z Arsu. Bratislava:LÚČ.978-80-7114-764-0..371;
444 2008.Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.978-80-969600-8-8..548;
445 2008.Ján Pavol II..Apoštolský list Mulieris dignitatem:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-707-4..349;
446 2008.Paduánsky, Anton.Kázne. Bratislava:Serafín.978-80-8081-074-0..348;
447 2009.Francis J. Moloney SDB.Sacra pagina - Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří:KN.978-80-7192-991-8 ..491;
448 2009.Hahn, Scott.Prečo veriť .Bratislava:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-06-8..524;
449 2009.Martini, Carlo Maria.Hlásateľ evanjelia u Lukáša. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.978-80-8081-087-0..351;
450 2009.Matka Tereza.Poď, buď Mojím svetlom.Bratislava:Minor...480;
451 2009.Fiebigová; Siváková, Heny.Otváram si srdce. .Bratislava :Lúč.978-80-7114-791-6..497;
452 2009.Pupík, Zdeno.Animátor a život malého spoločenstva :.Spišská Nová Ves :Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže.978-80-969551-5-2..436;
453 2009.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-786-9..536;
454 2009.Bonaventúra z Bagnoregia.Bonaventúra z Bagnoregia.Bratislava:Serafín.978-80-8081-083-2..365;
455 2009.Fausti, Silvano - autor komentára;.Nad evangeliem podle Matouše :.Praha:Praha :.978-80-86949-77-2..545;
456 2009.Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina. .Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.978-80-85486-57-5..500;
457 2009.Gavenda, Marián.Z túžby podeliť sa. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafí­n.978-80-8081-085-6..361;
458 2009.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-786-9..553;
459 2009.Hudec, Rudolf.Františkáni v Bratislave v rokoch 1238.1. :Vydavateľstvo Serafí­n.978-80-8081-084-9..369;
460 2009.Young, William Paul.Chatrč.Bratislava:Tatran.978-80-222-0562-7..389;
461 2010.Šuppa, Jozef, SJ.Mučeníci lásky ku Kristovi. .Trnava :Dobrá kniha.978-80-7141-708-8..502;
462 2010.Majda, Martin.Milovanému slovenskému národu .Lomnička:Rímskokatolícky farský úrad.978-80-89264-44-5..432;
463 2010.Balázs, Ján K..Sloboda a pamäť. .Dunajská Streda :Valeur.978-80-970454-0-1..486;
464 2010.Sočufka, František, SJ.Advent a Vianoce s Benediktom XVI.. .Trnava :Dobrá kniha.978-80-7141-694-4..514;
465 2010.Lucado, Max.Láska hodná dávania. .Stará Ľubovňa :Kumran.978-80-969835-7-5..494;
466 2010.Kodet, Vojtěch.Učeníctvo. Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-50-8..438;
467 2010.Zvolenský, Stanislav.Stretnutia s Ježišom. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-842-2..486;
468 2010.Mosley, Joanne.Edita Steinová jako žena modlitby. 2011. : Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.978-80-7195-472-9..525;
469 2010.Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.978-80-85486-64-3..501;
470 2010.Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-834-7..484;
471 2010.Zeno, Katrina J..Som žena.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-11-2..482;
472 2010.Follo, Francesco.15 dní s Jánom Pavlom II.. .Bratislava :Lúč.978-80-7114-822-7..498;
473 2010.Liesenfeld, Stefan.Pochybnosti.Bratislava:Lúč...483;
474 2010.Ortberg, John.Život, aký si vždy chcel. .Bratislava :Slovenské evanjelizačné stredisko.978-80-88863-52-6..473;
475 2010.Socio, Antonio.Tajomstvá Jána Pavla II. .Stará Ľubovňa :Salifoto.978-80-970268-6-8..495;
476 2010.Dubois ,Jean D..Pätnásť dní so svätým Pátrom Piom.Bratislava:Lúč...496;
477 2010.Crostarosa, Mária Celesta.Meditácie na Advent a Vianoce. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.978-80-89342-16-7..517;
478 2010.Lucado, Max.Bez strachu. .Stará Ľubovňa :Kumran.978-80-89487-00-4..493;
479 2011.Axelrod, Cyril.Za svetlom v tichu a tme.Levoča:SKN.9788018004746 (CD-ROM); 978-80-18-00474-6..381;
480 2011.Zeno, Katrina J..Keď život nejde podľa tvojich predstáv. Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-25-9..482;
481 2011..YOUCAT po slovensky. Katechizmus kat.cirkvi pre mladých..Bratislava:Karmel. Nakl....508;
482 2011.Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Lukáše :.Praha:Paulínky.978-80-7450-025-1..547;
483 2011.Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.978-80-7162-877-4..484 a;
484 2011.Immaculata.Terezie z Avily. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-87-4..563;
485 2011.Mosca, Paolo.Pápežova črievička. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-75-1..521;
486 2011.Grignion, Ľudovít Mária z Montfortu.O pravej úcte k Panne Márii.Tajomstvo Márie.Vrúcna modlitba.List Priateľom Kríža.Láska večnej Múdrosti.?:?...518;
487 2011.Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-868-2..555;
488 2011.Borriello, Luigi.Jednoduchými očami .:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.978-80-970477-3-3..520;
489 2011.Martini, Carlo Maria,1927-2012.Dramata víry /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-083-1..551;
490 2011.Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.978-80-8074-138-9..503;
491 2012.Kochová, Ursula.Edita Steinová..Trnava:Spolok svätého Vojtecha...526;
492 2012.Duffy, Lisa.Rozvedení. Katolíci. Čo ďalej?.Bratislava:Don Bosco.9788080741686 (brož.); 978-80-8074-168-6..556;
493 2012.Goldmann, Gereon,(1916-2003).Svetlo kríža v tieni kríža.Bratislava:Serafín.9788080811013 (brož.);978-80-8081-101-3..568;
494 2012.Max Lucado.Boží príbeh, náš príbeh.Bratislava ?:kurman.978-80-89487-30-1..549;
495 2012.Rivers, Francine.Dieťa zmierenia.[Podolinec]:Kumran.9788089487349 (brož.); 978-80-89487-34-9..552;
496 2012.Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6..527;
497 2012.Amorth, Gabriele,1925-.Posledný exorcista.Bratislava:Don Bosco.9788080741730 (brož.); 978-80-8074-173-0..539;
498 2012.Cencini, Amedeo,(1948-).Strom života.Bratislava:Serafín.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6..584;
499 2013.Young, William P.,1955-.Rázcestia.Bratislava:Tatran.9788022206488 (viaz.); 978-80-222-0648-8..589;
500 2013.František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.978-80-7162-998-6, 9788071629986..587;
501 2013.Vácha, Marek Orko,1966-.Život je sacra zajímavej /.Brno ::Cesta,.978-80-7295-164-2..541;
502 2013.Dobraczyński, Jan,1910-1994.Stín Otce :.Praha ::Paulínky,.978-80-7450-091-6..576;
503 2013.Philippe, Jacques.Vnútorná sloboda.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslavenstiev.978-80-971282-6-5..360;
504 2013.Jozef Fadelle.Za každú cenu.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-52-5..540;
505 2014.´Koppová,Heather.Triezve milosti.Bratislava:Kumran.978-80-89487-49-3..511;
506 2014.František,1936-.O nebi a zemi.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.9788018027110; 978-80-18-02711-0..237;
507 2014.Katolícka cirkev..Evangelii gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8..585;
508 2014.Liguori,Alfonz Mária, de.Zásady kresťanského života.Ohnivé šípy..Michalovce:Redemptoristi,Vydavateľstvo Misionár.978-80-88724-80-3..259;
509 2014.Thadée Matura.15 Dní so svätým Františkom z Assisi.Bratislava:Lúč.978-80-7114-985-9..36;
510 2014.Don Jacobson.Keď Boh robí citronádu.Bratislava:Kumran.978-80-89487-56-1..583;
511 2014.Scavo Nello.Bergoliuv seznam.Kostelní Vydří:Karmelitanské nakladatelství.978-80-7195-753-9..29;
512 2014.Dobraczyński, Jan.Boží přitelkyně.Praha:Paulínky .978-80-7450-131-9..22;
513 2014.Hybels, Bill.Stačí vykročiť.[S.l.]:Kumran.9788089487530 (brož.); 978-80-89487-53-0..431;
514 2014.Rösner, Libor.Archa zákona :.V Brně ::Konvent minoritů ve spolupráci s časopisem Immaculata a s Národním centrem Rytířstva Neposkvrněné,.978-80-903395-6-9..450;
515 2014.Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.978-80-8161-051-6..562;
516 2014.Košč, Ján Mária.Antikoncepcia.Bratislava:Zaex.9788089676088..53;
517 2014.Olos, Viktor.Spomienky z môjho života.Ružomberok:Verbum.9788056101100 (brož.); 978-80-561-0110-0..577;
518 2014.Thoene, Bodie,1951-.Keď Ježiš zaplakal.[Stará Ľubovňa]:Kumran.9788089487509 (brož.); 978-80-89487-50-9..558;
519 2015.Byock, Ira.Čtyři klíče k životu.Praha:Portál.978-80-262-0777-1..178;
520 2015.Lucado,Max.Skôr než povieš amen.Bratislava:Kumran.978-80-89487-60-8..113;
521 2015.Byock, Ira.Čtyři klíče k životu.Praha:Portál.978-80-262-0777-1..178;
522 2015.Tornielli, Andrea.Posledný zázrak.Bratislava:Kumran.978-80-89487-59-2..588;