logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa roku vydania

1 1948.Jurik, Rudolf.Mariánska hora v Levoči.Levoča:RkFú v Levoči..DMC_3/b.;
2 1948.Körper, Karol.Prameň z Boha.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..DMC_3/A.;
3 1948.Šándor, Andrej, SDB.Mýtnik pred madonou.Bratislava:Správa saleziánskych spolupracovníkov..DMC_2/a.;
4 1969.Renč, Václav.Popelka nazaretská.Praha:Vyšehrad..DMC_2/a.;
5 1970.Mon Calepin.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda ..DMC_1/B.;
6 1973..La fraternite du rosaire.Lyon:..DMC_2/a.;
7 1978..Plameň srdca Nepoškvrneného srdca Panny Márie.:..DMC_3/a.;
8 1978.Macák, Ernest, SDB.Ruženec v našich rukách. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..DMC_2/a.;
9 1980??.Bedouelle, Guy,1940-.9 tváří dominikánské svatosti /.:.978-80-7575-001-3.DMC_2/b.;
10 1981.Senčík, Štefan, SJ.Na ceste za väčšou dokonalosťou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..DMC_3/b.;
11 1983.Poláček, Klement, SDB.Dozrievaš v láske.Rím:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..DMC_3/a.;
12 1983.Montana, Victoria (Mária Muráňová).Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..DMC_1/b.;
13 1983.S.K.Dakov.Patrím k vám.Bern:Nakladateľstvo MPK..DMC_1/B.;
14 1983.Montana, Victoria (Mária Muráňová).Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..DMC_3/A.;
15 1987.Auletta, Gennaro.The blessed Bartolo Longo.:..DMC_2/b.;
16 1989.Beňo, Ján Augustín, SDB.Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..DMC_1/a.;
17 1989.Pavol VI.Ty si mať dobrotivá.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..DMC_2/a.;
18 1990.Gróf, Ivan, SDB.Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-20-7.DMC_1/b.;
19 1990.Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách :.Bratislava ::Ikar,..DMC_1/B.;
20 1990.Kempenský, Tomáš Hemerken .Štyri knihy o nasledovaní Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-01-0.DMC_1/A.;
21 1990.Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-14-4.DMC_2/a.;
22 1990.Gróf, Ivan, SDB.Veriť či neveriť? I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-09-6.DMC_1/b.;
23 1990..Listy rodičom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.80-215-0116-2.DMC_3/b.;
24 1990.Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus? II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-10-X.DMC_1/b.;
25 1990.Gróf, Ivan, SDB.Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-12-6.DMC_1/b.;
26 1990.Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách :.Bratislava ::Ikar,..DMC_1/B.;
27 1990.Papini, Giovani.Legendy umučenia.Ružomberok:Genezis.80-85220-06-7.DMC_1/b.;
28 1990.Gróf, Ivan, SDB.Sviatosti. VIII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-21-5.DMC_1/b.;
29 1990.Gróf, Ivan, SDB.Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-11-8.DMC_1/b.;
30 1990.Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.Martin ::Osveta.80-217-0193-5.DMC_3/B.;
31 1990?..Ruženec /33 druhov modlitieb/.:..DMC_2/a.;
32 1990?..Deviatnik k blahoslavenej sestre Ulrike z Hegne.:..DMC_2/b.;
33 1990??..Zjavenia Panny Marie v Mexiku - Guadalupe.:.978-80-970597-1-2.DMC_2/a.;
34 1990??..Zlata kniha.:..DMC_2/a.;
35 1991.Steinová, Edita.Vánoční tajemství. Vimperk:Viener.80-900806-4-2.DMC_1/b.;
36 1991.Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-58-4.DMC_2/b.;
37 1991..San sisto all'appia.Rím:..DMC_3/b.;
38 1991.Max Kandler.Tomášovské pojetí svátostí.Kolín nad Rýnem:Tomášovská edice..DMC_2/b.;
39 1991.Barbet, Jean.Lurdy..Košice:SLOVO.80-85291-05-3.DMC_2/a.;
40 1991.Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-17-7.DMC_1/b.;
41 1991.Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.80-234-0027-4.DMC_2/b.;
42 1991.Joseph Ratzinger ; odp.red. M.Badal ; předml. J.Ratzinger ; [.m.Přel. z něm..Úvod do křesťanství.Brno:Petrov.80-85247-13-5.DMC_1/b.;
43 1991.Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.80-85405-00-8.DMC_3/B.;
44 1991.Minařík, Metoděj František.Mariánská dogmata.Kostelní Vydří:KN.80-85527-00-6.DMC_2/a.;
45 1991.Liguori, Alfonz Mária de.Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Bratislava:LUC.80-7114-088-0.DMC_2/b.;
46 1991.Gróf, Ivan, SDB.O sviatosti pokánia. X..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-18-5.DMC_1/b.;
47 1991.Rúfus, Milan.Kniha žalmov.Bratislava:Lúč.80-7114-025-2.DMC_1/A.;
48 1991.Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-64-X.DMC_1/a.;
49 1991.Piťha, Petr.Blahoslavená Zdislava : Světci desetiletí duchovní obnovy.Praha:ZVON.80-7113-036-2.DMC_2/b.;
50 1991.Menotti, Giulia.Lourdes.:.88-7009-024-8.DMC_3/b.;
51 1991.Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.80-85220-33-4.DMC_2/a.;
52 1991.Gróf, Ivan, SDB.Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-16-9.DMC_1/b.;
53 1991.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.80-7114-031-7.DMC_1/b.;
54 1992.Galot, Jean.Milostiplná. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-62-2.DMC_2/B.;
55 1992..Ruženec.Olomouc:MCM.80-85527-74-X.DMC_2/A.;
56 1992.Fonseca, L. Gonzaga da .Fatima:.:Východosl.vyd..80-234-0016-9.DMC_2/a.;
57 1992.Galot, Jean.Milostiplná. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-62-2.DMC_2/a.;
58 1992.Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.8071140708; 80-7114-070-8.DMC_1/B.;
59 1992.Thalhammer, Dominik.Nad ružencem.Olomouc:MCM..DMC_2/a.;
60 1992.Dancák, František.Nad modlitbou svätého ruženca.V. Lomnica:Miros.80-85443-04-X.DMC_3/a.;
61 1993.Miravalle, Mark.Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Bratislava :Magnificat.80-967345-7-1.DMC_2/B.;
62 1993.Marián Feduš, Lýdia Šlosárová.Svätý škapuliar - dar Matky Božej.Bratislava:LUC.80-7114-099-6.DMC_2/a.;
63 1993.Máyer-Skumanz, Lene.Ruženec.Bratislava:SERAFÍN.80-85310-28-7.DMC_2/a.;
64 1993.Carretto Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.80-7114-080-5.DMC_1/B.;
65 1993.Daucourt, Gérard.Prijať Opustiť Dúfať.Bratislava:DAKA.80-900539-9-8.DMC_2/b.;
66 1993..Ruženec a Krížová cesta.:Alfa kontispol.s r.o..80-88739-02-0.DMC_2/a.;
67 1993.Chesterton, G. K.(1874-1936).Svatý Tomáš Akvinský.Praha:Krystal OP.8090152813 (brož);80-901528-1-3.DMC_2/b.;
68 1993.Speyr, Adrienne von.Služebnice Pána.Kostelní Vydří:KN.80-85527-24-3.DMC_2/a.;
69 1993..Jednotný katolícky spevník znotovaný.:..DMC_3/A.;
70 1993.Tereza, z Kalkaty Matka.Modlitba - svieži prameň.Bratislava:Lúč.80-7114-113-5.DMC_1/b.;
71 1993.Strauss, Pavol.Zákruty bez ciest c Pavol Strauss.Bratislava:Verba.80-901177-1-6.DMC_1/b.;
72 1993.Carretto, Carlo,1910-1988.Ja, František /.Bratislava ::Lúč,..DMC_1/B.;
73 1993?..Večeradlo s Pannou Máriou.Košice:DMC Salve..DMC_2/A.;
74 1993?..Mariánská úcta.:Arcibiskupství Olomoucké..DMC_2/a.;
75 1994.Hlouch, Josef, 1902-1972 - autor.Minutěnka.:Třebíč :.80-85766-26-4.DMC_1/a.;
76 1994.Valtorta, Marie.Život Panny Marie :.Brno:Mariánské nakladatelství.80-901553-3-2.DMC_2/a.;
77 1994.Jan od Kříže, - svatý, 1542-1591 - autor.Poezie.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.80-85527-60-X.DMC_2/b.;
78 1994.Escrivá, Josemaría .Svätý ruženec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-063-7.DMC_2/a.;
79 1994..Písně k modlitbě.:..DMC_2/b.;
80 1994.Kondor, Luis.Sestra Lucie hovoří o Fatimě.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos..DMC_2/a.;
81 1994.Jan od Kříže, - svatý, 1542-1591 - autor.Poezie.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.80-85527-60-X.DMC-3.;
82 1994.Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-047-5.DMC_2/a.;
83 1995.Bučko, Ladislav.Vincent de Paul,Lujza de Marillac,F. Ozanam.F. Nitra:SBS.80-85223-34-1.DMC_3/b.;
84 1995.Valtorta, Marie.Život pána Ježíše:.Brno:Mariánské nakladatelství.80-901553-4-0.DMC_1/B.;
85 1995.Ján Pavol II..Apoštolský list Orientale Lumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-121-8.DMC_1/b.;
86 1995.Hechtl, Johann.Učiť sa milovať a žiť vieru. Jas:Zvolen.80-967099-1-7.DMC_1/b.;
87 1995.zodpovednosť Duchovná obnova Slovenska.Mariánske úvahy Sv. Otca.:tlač Optima a. s. Nitra..DMC_2/a.;
88 1995.Mikluščák, Pavol.Kristológia II.. Spišské Podhradie:KS..DMC_1/b.;
89 1995.Porubčan, Jozef, SJ.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-065-9.DMC_3/a.;
90 1995.Rey-Mermet, Théodule..Chlapec, ktorý sa hral s Bohom. Michal Vaško:Prešov.80-7165-021-8.DMC_3/b.;
91 1995..Dokumenty II. vatikánského koncilu.:Praha :.80-7113-089-3.DMC_3/a.;
92 1995.Cantalamessa, Raniero.Maria, zrcadlo církve.Kostelní Vydří:KN.80-85527-80-4.DMC_2/B.;
93 1995.Porubčan, Jozef, SJ.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-065-9.DMC_1/A.;
94 1995.Dcéry kresťanskej lásky.Svätá Katarína Labouré:.s. l.:s. n...DMC_3/b.;
95 1995.Mikluščák, Pavol.Kristológia I.. Spišské Podhradie:KS..DMC_1/b.;
96 1995.Stolárik, Stanislav, biskup.Úcta k Panne Márii v kresťanskom staroveku.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-022-6.DMC_2/a.;
97 1995.Johann Hechtl.Učiť sa milovať a žiť vieru.Zvolen:Združenie Jas..DMC_1/B.;
98 1995.Sitarčik, Marian.A kamene rastú. Prešov:Anna Nagyová.80-967041-4-1.DMC_3/b.;
99 1995.Eva Virsíková, Elena Mečírová, Viera Hložníková.Krížová cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-078-5.DMC_2/b.;
100 1995??.Karmelitánky z Lisieux.Mojím povolaním je láska. Malý katechizmus: .:..DMC_2/b.;
101 1996.Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca mladým na celom svete pri príležitosti 12. svetového dňa mládeže ; Posolstvo Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja 1. januára 1997 ; Posolstvo Jána Pavla II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-181-1.DMC_1/b.;
102 1996.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kódex kánonického práva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-061-0.DMC_3/a.;
103 1996.Holeček, Michal.Ruženec se svatým Dominikem.Kostelní Vydří:KN.80-7192-085-1.DMC_2/a.;
104 1996.Rahner, Karl,1904-1984.Mária, matka Pána.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-112-4.DMC_2/a.;
105 1996.Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-120-5.DMC_1/b.;
106 1996.Mikluščák, Pavol.Nádej v naplnenie.Dolný Kubín:Zrno.80-900496-8-0.DMC_1/b.;
107 1996.Sienská, Katarína.Ruženec se svatou Katerinou Sienskou.Kostelní Vydří:KN.80-7192-098-3.DMC_2/a.;
108 1996.Muchová, Ludmila,1953-.Cíle a cesty :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,..DMC_1/b.;
109 1996.Madre, Philippe.Modlitby za uzdravenia.Bratislava:LUC.80-7114-177-1.DMC_2/b.;
110 1996.Höcht, Johannes Maria.Nositelia kristových rán.Košice:Slovo.80-85291-31-2.DMC_3/b.;
111 1996.Laurentin, René, 1917- - autor.Život svaté Bernadety.:Kostelní Vydří :.80-7192-084-3.DMC_3/b.;
112 1996.Ján Pavol II..Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-153-6.DMC_1/b.;
113 1996.Hugo Rahner.Maria a církev.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.80-86045-00-5.DMC_2/a.;
114 1996.Ján Kováč.Filotea.Bratislava:LUC.80-7114-186-0.DMC_3/a.;
115 1996.Katolícka Cirkev.Sväté písmo Starého i Nového zákona. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-152-8 ( 0-86516-335-9 ).DMC_1/a.;
116 1996.Griffin, Michael, D..Svätý Jozef.Michalovce:MISIONÁR.80-88724-15-5.DMC_1/b.;
117 1996.Barbier, Jean.Mariánski konvertiti.Bratislava:LUC.80-7114-190-9.DMC_2/a.;
118 1996.Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-168-4.DMC_2/b.;
119 1996.Vavro, Jozef, SJ.Krížová cesta nenarodených. Michal Vaško:Prešov.80-7165-055-2.DMC_3/a.;
120 1996, c1985.Valtorta, Maria, 1897-1961 - autor.Život Panny Marie.Brno ::Brno :.80-901553-8-3.DMC_2/A.;
121 1997.Pistrák, František OP.Úvahy o živote k ružencovým tajomstvám.:..DMC_2/a.;
122 1997.Grignion, Ľudovít Mária.Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z Montfortu. Matice cyrilometodějská:Olomouc .80-238-0971-7.DMC_2/a.;
123 1997.Lachmanová, Kateřina.Zamknuté znútra.Bratislava:LUC.80-7114-205-0.DMC_1/b.;
124 1997.Domański, Jerzy, 1919- - autor.Myšlenky sv. Maxmiliána M. Kolbeho o Panně Marii.:Olomouc :.80-238-2098-2.DMC_2/a.;
125 1997.Lauček, Anton.Cez utrpenie. Peter Huba:Dolný Kubín.80-88803-16-0.DMC_3/b.;
126 1997.Efraim, brat.Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Bratislava:Serafín.80-85310-65-1.DMC_2/a.;
127 1997.Andrej Popovec.Slovo pre každého. Andrej Popovec:Štôla.80-967699-4-4.DMC_1/a.;
128 1997.Rahner, Hugo.Mária a Cirkev.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-157-4.DMC_2/a.;
129 1997.Babjak, Ján, SJ.P. Michal Lacko SJ - informátor a formátor gréckokatolíkov.Trnava:..DMC_3/b.;
130 1997.Takáč, Ferdiš, SJ.Krížová cesta.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-145-0.DMC_3/a.;
131 1997.Terézia z Lisieux.S Terezkou každý deň. Košice:Karmel..DMC_2/b.;
132 1997..Karl Rahner a my. Michal Vaško:Prešov.80-7165-075-7.DMC_1/b.;
133 1997.Grignion, Ľudovít Mária.O pravé mariánske úcte. Olomouc:MCM.80-238-0972-5.DMC_2/a.;
134 1998.Savonarola, Girolamo.Útěcha mého putování a Poslední meditace nad žalmem Miserere.Praha:Krystal OP.80-85929-30-9.DMC_2/b.;
135 1998.Pinet, André - autor.15 dní s Janem Taulerem.:Brno :.80-85319-82-9.DMC_2/b.;
136 1998.Gianni, Ghiglione.Týždeň s Máriou z Nazareta.:Don Bosco.80-88933-04-8.DMC_2/a.;
137 1998.Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Žilina:OFSETA - print.80-967755-2-9.DMC-2.;
138 1998.Kútnik Šmálov, Jozef.Litánie Loretánske.Bratislava:LÚČ.80-7114-210-7.DMC_2/a.;
139 1998.Clément, Olivier.Pohledy do budoucnosti : Flaminia Morandi a Michelina Tenace v rozhovoru s pravoslavným teologem Olivierem Clémentem.Velehrad:Refugium.80-86045-20-X.DMC_1/b.;
140 1998.Ján Pavol II,.Vám, moji najmilší.Bratislava:LUC.80-7114-247-6.DMC_1/b.;
141 1998.Vladimír J. Koudelka OP.Rozjímavý růženec. Krystal OP:Praha.80-85929-27-9.DMC-2.;
142 1998.Vozár, Jozef.Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná.:Matica slovenská.80-7090-485-2.DMC_3/b.;
143 1998.Bahounek, Jiří, 1947- - autor.Vznešenost svatého růžence.:Olomouc :.80-238-2955-6.DMC_2/a.;
144 1998.Katolícka Cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-253-2.DMC_3/a.;
145 1998.Augustyn, Józef.Učiteľ, kde bývaš?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-191-4.DMC_1/b.;
146 1999.Nemcová, Viera.Krížová cesta lásky c Viera Nemcová, Boris Kozlík.Zvolen:Jas.80-88795-61-3.DMC-1.;
147 1999.Nemcová, Viera.Krížová cesta lásky c Viera Nemcová, Boris Kozlík.Zvolen:Jas.80-88795-61-3.DMC_2/b.;
148 1999..Akatist k Bohorodičke. Slovo:Košice.80-85291-74-6.DMC_3/A.;
149 1999.Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.80-88724-04-X.DMC_1/B.;
150 1999.František Pistrák OP.Ruženec, ale ako?. Michal Vaško:Prešov.80-7165-192-3.DMC-2.;
151 1999.Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.80-88724-04-X.DMC_1/B.;
152 1999.Ján Pavol II..Apoštolský list Spolupatronky Europy.Bratislava:Don Bosco.80-88933-38-2.DMC_3/b.;
153 1999.Marcela Katonová.Hovoriť s Bohom.Bratislava:LUC.80-7114-268-9.DMC-2.;
154 1999.Banská Bystrica.Diecézny eucharistický kongres.:..DMC_1/b.;
155 1999.František Pistrák OP.Ruženec, ale ako?. Michal Vaško:Prešov.80-7165-192-3.DMC_2/a.;
156 1999.Kowalska, Faustyna Marie Helena.Ruženec s bl.Faustynou.Kostelní Vydří:KN.80-7192-348-6.DMC_2/a.;
157 1999.Marcela Katonová.Hovoriť s Bohom.Bratislava:LUC.80-7114-268-9.DMC_1/a.;
158 1999.Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not..DMC_3/a.;
159 1999..Akatist k Bohorodičke. Slovo:Košice.80-85291-74-6.DMC_2/a.;
160 1999.Pavol, Jan.Putovanie po miestach spásy.:Don Bosco.80-88933-36-6.DMC_3/b.;
161 1999.Jankola, Silvester, OFM.Hodina so sviatostným Kristom.:..DMC_2/b.;
162 1999.Andrej Popovec.Slovo pre každého. Andrej Popovec:Štôla.80-968175-3-1.DMC-1.;
163 2000.Schindler, Eugen.Vincent de Paul - OTEC CHUDOBNYCH. Charis:Bratislava.80-88743-38-9.DMC_3/b.;
164 2000.Larraňaga, Ignazio.Život podľa Márie.Bratislava:LÚČ.80-7114-311-1.DMC_2/a.;
165 2000.Popovec, Andrej.Slovo pre každého /.Sereď ::Andrej Popovec,..DMC_1/a.;
166 2000..Žalmy. Chvály.Praha:..DMC-1.;
167 2000.Lanzi, Crispino.S Máriou k Ježišovi.Bratislava:Németh Oto.80-88949-07-6.DMC_2/a.;
168 2000.Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 5. diel:.Bratislava:Kontakt plus.80-88855-33-0.DMC_1/a.;
169 2000.Viganó, Angelo.Najsvätejšia Trojica: Boh Otec, Syn a Svätý Duch. Don Bosco:Bratislava.80-88933-48-X.DMC_1/b.;
170 2000.Giono, Jean, 1895-1970 - autor.Muž, který sázel stromy.:Praha :.80-7021-452-X.DMC_3/b.;
171 2000.Augustyn, Józef.Smädní po láske..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-503-0.DMC_1/b.;
172 2000.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.2000.Bratislava:Don Bosco.80-88933-53-6.DMC_1/b.;
173 2000.Mari, Arturo.Ján Pavol II. Dvadsaťročie ponfitikátu vo fotografii.. Lúč:Bratislava.80-7114-324-3.DMC_3/a.;
174 2000.Torok, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium Tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.80-968432-1-4.DMC_2/a.;
175 2000.Pružina, Jan.Sedembolestná. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-283-4.DMC_2/a.;
176 2000.Malý, Vincent.Kráľovná mája.Bratislava:LÚČ.80-7114-297-2.DMC_2/a.;
177 2000.Torok, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium Tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.80-968432-1-4.DMC_2/B.;
178 2000.Adamkovič, Anton.Krížová cesta.:KONPRESS.80-85413-45-0.DMC_2/b.;
179 2000.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.2000.Bratislava:Don Bosco.80-88933-53-6.DMC-3.;
180 2000.Vignelli, Guido.Najsvätejšie srdce Ježišovo.:.9788097259730; 978-80-972597-3-0.DMC_1/B.;
181 2000.Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 3. diel:.Bratislava:KONTAKT PLUS.80-88855-30-6.DMC_1/a.;
182 2000.Jurko, Jozef (1950).Milosrdenstvo Pánovo nech ospevujú naveky.Kapušany:Bens.80-88998-03-4.DMC_3/a.;
183 2000?.Kapec, Waldemar, OP.Rozaniec w traducji dominikanskiej.Krakov:..DMC_2/a.;
184 2000?.Salij, Jacek, OP.Potega modlitwy rozancowej.Krakov:..DMC_2/a.;
185 2000?.Marianová Jozefína.Udalosti v Medžugorí v súlade alebo proti učeniu Cirkvi?.:..DMC_2/a.;
186 2001.Pistrák, František, OP.Poďte, klaňajte sa.:..DMC_2/b.;
187 2001.Llewelyn, Robert.Brána do ticha.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-350-X.DMC_2/b.;
188 2001.Woiciech Węglicki.Panna Mária, Uzdravenie chorých.Bratislava:LUC.80-7114-319-7.DMC_2/a.;
189 2001.Nowak, Clementis Maria.A prečo ja?..Kapušany:Bens.80-88998-22-0.DMC_2/b.;
190 2001.Ján Pavol II..Dialógom k civilizácii lásky a pokoja.Bratislava:Don Bosco.80-88933-67-6.DMC_3/b.;
191 2001..Sprievodca pre spovedníkov o niektorých morálnych témach, ktoré sa týkajú manželského života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-363-6.DMC_1/b.;
192 2001.Matuška, Peter.Zázračná medaila.Bratislava:Oto Németh.80-88949-17-3.DMC_2/a.;
193 2001.Guardini, Romano.Ruženec naší Paní.Kostelní Vydří:KN.80-7192-543-8.DMC_2/b.;
194 2001.Meisner, Kardinál Joachim.Meditace o Panně Marii.Kostelní Vydří:KN.80-7192-584-5.DMC_2/b.;
195 2001.Lubich, Chiara, 1920-2008.Ohnisko jednoty.Bratislava:Nové mesto.80-85487-63-2.DMC_1/B.;
196 2001.Pavol VI.Mariánske modlitby..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-343-7.DMC_2/a.;
197 2001..Vita di Bartolo Longo a fumetti.:.978-88-8529-1522;978-88-85291-52-2.DMC_2/b.;
198 2001.Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 4. diel.Bratislava:KONTAKT PLUS.80-88855-35-7.DMC_1/a.;
199 2001.Matis, Melichar Jozef.Schody.Košice:Grafika.80-968272-6X.DMC_2/b.;
200 2002.Gradoš, Juraj.Hore srdcia. Petra:Prešov.80-89007-29-5.DMC_3/A.;
201 2002..Nachádzanie Boha.:..DMC_1/b.;
202 2002.Bazilovič, J J.Zborník z medzinárodných konferencií.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-384-4.DMC_3/b.;
203 2002.Opletal, František.Rozjímání nad žalmy.Olomouc:MCM.80-7266-103-5.DMC_1/b.;
204 2002..Preghiere e lodi all´immacolata madre di Dio Maria.:..DMC_2/a.;
205 2002.Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Bratislava:LUC.80-7114-363-4.DMC_2/b.;
206 2002.Tarantino, Tommaso, OP.Il rosario contemplazione del volto di Cristo.:..DMC_2/a.;
207 2002.Mráček, František.Růženec Panny Marie.Praha:Vérité.80-900843-5-4.DMC_2/a.;
208 2002.Martin, Čičo.Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku.Bratislava ::Pamiatkový ústav.80-968632-1-5.DMC-2.;
209 2002..Růženec Panny Marie =.:Olomouc :.80-7266-124-8.DMC_2/a.;
210 2002.Ľudovít Bebjak.Cesta radosti Panny Márie.Bratislava:LUC.80-7114-391-X.DMC_2/a.;
211 2002.Filipek, Andrej, SJ.Z oboch strán oltára.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-400-X.DMC_1/b.;
212 2002.Michalov, Jozef, SVD.Sedem sviatostí.Bratislava:LÚČ.80-7114-376-6.DMC_1/b.;
213 2002.Gilbert, Guy.Setkání s Marií.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-657-4.DMC_2/b.;
214 2003.Galeštoková, Dominika.Novéna k blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej. .Trnava :KON-PRESS.80-85413-54-X.DMC_2/b.;
215 2003..Matka Páně. Památka - přítomnost - naděje.Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.88-900609-9-9.DMC_2/a.;
216 2003..Svätá Rita. Oto Németh:[Bratislava].80-88949-64-5.DMC-1.;
217 2003.Jurko, Jozef (1950).Nepoškvrnená, pomáhaj mi!. Bens:Kapušany.80-88998-50-6.DMC_2/a.;
218 2003.Lucia, sestra.Výzvy fatimského posolstva.Bratislava:Serafín.80-88944-91-0 (v knihe je chybné ISBN).DMC_2/a.;
219 2003.Principe, Pietro.Ruženec podľa Jána Pavla II. s dvadsiatimi tajomstvami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-427-6.DMC_2/a.;
220 2003.Vnuk, František.Príručný slovník kresťanstva.:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.80-89063-13-6.DMC_3/a.;
221 2003.Cormier, Hyacint M., OP.Volání Královny Ružence.Brno:První sdružení přátel bl. Hyacinta M. Cormiera OP..DMC_2/B.;
222 2003.Forrest, Tom.Vpred.Bratislava:Redemptoristi.80-968525-6-6.DMC_1/b.;
223 2003.Maliński, Mieczysław.Aby neomdlievali na ceste....Rímskokatolícky farský úrad:Liesek.80-89070-13-2.DMC_1/b.;
224 2003.Judák, Viliam.Modlime sa za kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-443-8.DMC_2/b.;
225 2003.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.80-7266-129-9.DMC_1/b.;
226 2003.Hučko, Ladislav.Život je vzťah : úvahy a myšlienky.Bratislava:Nové mesto.80-85487-15-2.DMC_1/b.;
227 2003..Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Košice:Inštitút nepoškvrneného Srdca Panny Márie..DMC_2/A.;
228 2003.Nemcová, Viera.Zdravas´ Mária a ruženec. Jas:Zvolen.80-88795-95-8.DMC_2/a.;
229 2003.Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-430-6.DMC_1/b.;
230 2003.Uháľ, Martin.Modlitebná knižka do nemocnice. Typopress:Košice.80-89089-10-0.DMC_2/b.;
231 2003.Cormier, Hyacint M., OP.Vznešenost ružence.Brno:První sdružení přátel bl. Hyacinta M. Cormiera OP..DMC_2/B.;
232 2004.Grun, Anselm.Eucharistia, sviatosť premenenia.Prešov:VMV.80-7165-473-6.DMC_1/b.;
233 2004.Strmina, Ladislav H..Mních a sestra.Bratislava:Agentúra INFORMEX.80-969207-2-3.DMC_3/b.;
234 2004.Augustin, - svatý, 354-430 - autor.Modlitby svatého Augustina.:Kostelní Vydří :.80-7192-897-6.DMC_2/b.;
235 2004.Job, Pavol P..Naučila ma ich moja dobrá mama.:Németh Oto.80-88949-68-8.DMC_2/a.;
236 2004.Gałazka, Grzegorz.Dôverujem v Božie milosrdenstvo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-473-X.DMC_3/b.;
237 2004.Grun, Anselm.Krst, sviatosť života.Prešov:VMV.80-7165-471-X.DMC_1/b.;
238 2004.Grun, Anselm.Birmovanie, sviatosť dospelosti.Prešov:VMV.80-7165-472-8.DMC_1/b.;
239 2004.Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-478-0.DMC_1/b.;
240 2004.Grun, Anselm.Posvätenie kňazstva, sviatosť výzvy.Prešov:VMV.80-7165-476-0.DMC_1/b.;
241 2005.Józef, Augustyn, Jozef.Evanjeliové rady nielen pre rehoľníkov.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-479-4.DMC_1/b.;
242 2005.Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života I..Bratislava:Serafín.80-8081-001-X.DMC_1/b.;
243 2005.Pidyarto, Henricus,1955-.Spiritualita Nového zákona s Henricem Pidyartem.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-604-3 .DMC-3.;
244 2005.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Direktórium o ľudovej zbožnosti. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.80-7162-547-7.DMC_1/b.;
245 2005.Kollár, Martin Mária.Ružencové rozjímanie na celý október.Bratislava:Rehoľa menších bratov konventuálov-minoritov.80-969352-0-8.DMC_2/a.;
246 2005.Haľko, Jozef (1964).Rembrandtove ruky.Bratislava: Juraj Mrocek.80-969245-8-3.DMC_1/b.;
247 2005.Vitalini, Sandro.Mária v Novom zákone : Meditácie. Badín:KS.80-88937-20-5.DMC_2/B.;
248 2005.René, Laurentin.Pojednání o Panně Marii.:Karmelitánské nakladatelství ; Praha.80-7192-728-7.DMC_2/a.;
249 2005.Hnilica, Pavol Mária, SJ.Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Bratislava:Smaragd.80-89063-16-0.DMC_2/a.;
250 2005.Lýdia, Bednárová.Písomnosti v našom živote.:Príroda.80-07-01192-7.DMC_3/b.;
251 2005.Sapienza, Leonardo.Pavol VI. a Eucharistia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-540-X.DMC_1/b.;
252 2005.Woods, Richard OP.Mystika a proroctví, Dominikánská tradice.Kostelní Vydří:KN.80-7192-881-X.DMC_2/b.;
253 2005..Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-486-7.DMC_2/B.;
254 2005.Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.80-7181-767-8.DMC_3/b.;
255 2006.Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Mária.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-546-4.DMC_3/b.;
256 2006.Grun, Anselm.Mariánske svátky.Kostelní Vydří:KN.80-7195-035-1.DMC_2/b.;
257 2006.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-594-9.DMC_1/b.;
258 2006.Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-6-X.DMC_2/B.;
259 2006.Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-618-X.DMC_3/b.;
260 2006.Marcela Katonová.Hovoriť s Bohom.Bratislava:LUC.80-7114-257-3.DMC_1/a.;
261 2006.Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-593-0.DMC_3/a.;
262 2006.Čeman, Jozef.Rozjímania o tajomstvách posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.80-7114-558-0.DMC_2/a.;
263 2006.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Matka vykúpených.Bratislava:LÚČ.80-7114-587-4.DMC_2/a.;
264 2006.Boudetová, Paulette.Odpustenie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-519-7.DMC_1/b.;
265 2006.Labo, Šebastián, SJ.Utrpenie, smrť a pohreb Jána Pavla Veľkého : 18. mája 1920 - 2. apríla 2005.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-615-5.DMC_3/b.;
266 2006.Kongregácia pre náuku viery.Fatimské posolstvo : Dokumenty Svätej stolice č. 57. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-599-X.DMC_2/a.;
267 2006..s mariou na križovej ceste.:.8086949-05-2.DMC_3/a.;
268 2006.Bartolini, Bartolino.Ruženec s Jánom Pavlom II..Bratislava:Don Bosco.80-8074-048-8.DMC_2/a.;
269 2006.Vragaš, Štefan.Teologický a náboženský slovník, I. Diel, A-K. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-620-1.DMC_3/a.;
270 2007.Dlugoš, František.760 rokov Mariánskej hory v Levoči.:MTM Levoča.978-80-89187-18-8.DMC_3/b.;
271 2007.Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Marka :.Praha:Paulínky.978-80-86949-39-0.DMC_1/a.;
272 2007.Malý, Vincent.Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-642-8.DMC_2/b.;
273 2007.Fottová, Mária - Fotta, Alojz.90 rokov Ružencového bratstva vo Fričovciach.Fričovce:Farský úrad..DMC_2/a.;
274 2007.Jozef Šuppa SJ.Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Trnava:Dobrá kniha Trnava.978-80-7141-561-9.DMC_2/b.;
275 2007.Judák, Viliam.Každý deň so svätými 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-679-4.DMC_3/b.;
276 2007.Riboldi, Mario.Opravdivý róm.Košice:OTA.978-80-969686-0-2.DMC_3/b.;
277 2007 asi.Barta, Jaroslav.FATIMA - posolstvo tragédie, alebo nádeje?.Žilina:Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku..DMC_1/B.;
278 2008.Hromník, Milan, SJ.Lasalettské posolstvo. .Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-619-7.DMC_2/a.;
279 2008.Vnučko, Patrik Peter.Ruženec s Fra Angelicom.Košice :Dominikánske mariánske centrum.978-80-969952-8-8.DMC_2/a.;
280 2008.Gavenda, Marián.Via Crucis : Krížové cesty z Kolosea. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-704-3.DMC_1/b.;
281 2008.Sopočko, Michal.Jeho milosrdenstvo trvá naveky.Bratislava:LUC.978-80-7114-687-2.DMC_3/a.;
282 2008..Krížová cesta : Ruky.Sabinov :Eva Burgrová.978-80-969906-5-8.DMC_2/b.;
283 2008.Duka, Dominik, 1943- - Účastník interview;.V duchu pravdy :.:Ústí nad Orlicí :.978-80-903652-5-4.DMC_2/b.;
284 2008.Šuppa, Jozef, SJ.Pod krížom..Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-594-7.DMC_2/b.;
285 2008.Amorth, Gabriele.Mariánske inspirace.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-168-1.DMC_2/b.;
286 2008.Stańczyk, Stanislaw.Pred príchodom Miriam.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-02-0.DMC_2/B.;
287 2009.Rilke, Rainer Maria, 1875-1926.Život Mariin.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-309-8.DMC_2/a.;
288 2009.Laconi, Mauro.Máriine tajomstvá.1. :Don Bosco.978-80-8074-092-4.DMC_2/B.;
289 2009..Madona z Ľubice.Ľubica:Rímskokatolícka farnosť Ľubica..DMC_2/a.;
290 2009..Novéna ku Kráľovnej Pokoja. .Nitra :Oáza Michala Archanjela.978-80-969900-3-0.DMC_2/a.;
291 2009.Paris, L..Modlitba sv. ruženca.:ICMM.3872631000301;387-263100030-1.DMC_2/A.;
292 2009..modlitby a novena k pražskemu jezulatku.:..DMC_2/b.;
293 2009..Maľovaná mapa Revúca, Tornaľa a Stredný Gemer. .Banská Bystrica :CBS.978-80-89321-27-8.DMC_2/b.;
294 2009..Pane Ježíši, máme tě před očima jako dítě.:..DMC-1.;
295 2009.Talbot, John Michael.Hudba _ radosť i služba. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - Redemptoristi.978-80-89342-09-9.DMC_1/b.;
296 2009.Langford, Joseph.Matka Tereza a Panna Maria.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-323-4.DMC_2/b.;
297 2009.Fausti, Silvano - autor komentára;.Nad evangeliem podle Matouše :.Praha:Praha :.978-80-86949-77-2.DMC_1/a.;
298 2009.Frassati Gawronská, Luciana.Pier Giorgio Frassati _ Dni jeho života. .Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.978-80-970126-1-8.DMC_2/b.;
299 2010.Jaśkiewicz-Macek, Julita..Różaniec ikonami pisany /.Warszawa ::Wydawnictwo Sióstr Loretanek,.9788372574237;978-83-7257-423-7.DMC_2/a.;
300 2010.Speyr, Adrienne von.Mária, služobnica Pána. .Nitra :Spoločnosť Božieho Slova.978-80-85223-88-0.DMC_2/b.;
301 2010..Rozjímania V..Košice:Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie..DMC_2/A.;
302 2010.Ravasi, Gianfranco, 1942-.Měsíc s Pannou Marií.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-399-9.DMC_2/b.;
303 2010.Kašparů ; Štreit.V spätnom zrdkadle. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-24-9.DMC_1/b.;
304 2010.Morovics, Štefan.Ruženec spásy. .Bratislava :Don Bosco.978-80-8074-117-4.DMC_2/a.;
305 2010.Ferretti, Lodovico.Pio Alberto del Corona.:.978-88-6434-022-7.DMC_3/b.;
306 2010.Ján Pavol II.Hľadanie nádeje .:Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-11-9.DMC_1/b.;
307 2010..Modlitby svätého ruženca. .Martin :Francesca Creation.978-80-970468-3-5.DMC_2/a.;
308 2010??.Mocerino, Pasquale.Beato Bartolo Longo.:.978-88-7135-802-4.DMC_2/b.;
309 2010??.Mocerino, Pasquale.Beato Bartolo Longo.:.978-88-7135-802-4.DMC-1.;
310 2011.Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Lukáše :.Praha:Paulínky.978-80-7450-025-1.DMC_1/a.;
311 2012.Voleková, Marta - Masiariková, Erika - Jacková, Mária .20 jubileum Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v Žiline.Žilina:..DMC_3/b.;
312 2012.Silva, Manuel Fernando S. e,1932-.Pasáčci z Fatimy /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-518-4.DMC_2/a.;
313 2012.Emmerichová, Anna K..Kterak poznávala ct. Anna K. Emmerichová ostatky svatých.Frýdek-Místek:Michael s.a...DMC_1/B.;
314 2012.Bahounek, Jiří,(1947-).Svatý růženec :.Brno ::První sdružení přátel blah. Hyacinta M. Cormiera v Brně,.978-80-260-3857-3.DMC_2/a.;
315 2012.Kodet, Vojtěch,1956-.Novéna k Panne Márii.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.9788081350016 (brož.); 978-80-8135-001-6.DMC_2/a.;
316 2012.Benedikt XVI.Drahí priatelia.Stará Ľubovňa:Sali - Foto.9788097064495 (brož.);978-80-970644-9-5.DMC_1/b.;
317 2012.Balík, Jan,1965-.Objevit tajemství růžence /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.978-80-7266-375-0.DMC_2/a.;
318 2013.Janok, Ján,1929-.Cestou pravdy a služby.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.9788089342501(viaz.); 978-80-89342-50-1.DMC_3/b.;
319 2013..Štyri novény k Panne Márii Karmelskej.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.9788081350504 (brož.); 978-80-8135-050-4.DMC_2/a.;
320 2013.Dlugoš, František.Mariánska hora v Levoči 1247 - 2013.Levoča:MTM.978-80-89187-68-3.DMC_3/b.;
321 2013.Giboda, Igor.Čo nás čaká po smrti?.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-204-1.DMC_3/a.;
322 2013.Vragaš, Štefan.Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8.DMC_3/b.;
323 2013.Piccolo, Gennaro.Rozjímavý ruženec s Iginom Giordanim.Bratislava:Nové mesto.9788089621057 (brož.);978-80-89621-05-7.DMC_3/A.;
324 2013.Wadding, George, CSsR.Matka ustavičnej pomoci.:.978-80-89342-74-7.DMC_2/a.;
325 2013.Piccolo, Gennaro.Rozjímavý ruženec s Iginom Giordanim.Bratislava:Nové mesto.9788089621057 (brož.);978-80-89621-05-7.DMC_2/a.;
326 2013..Prvé kroky, prvé slová-.Žilina:Žilinská diecéza.9788097126605 (viaz.);978-80-971266-0-5.DMC_3/b.;
327 2013..Novéna k Matke všetkých národov.:.978-3-9814437-7-6.DMC_3/A.;
328 2013..Kostol sv. Barbory Žilina.[Dolná Tižina]:Alfa a Omega.9788097126636 (brož.);978-80-971266-3-6.DMC_3/b.;
329 2013.Karl-Maria Harrer.Zázračná medaila.Bratislava:Vydavateľstvo Oto Németh.978-80-89277-44-5.DMC_2/B.;
330 2014.Hajkovská, Dominika.Talenty a zdravé sebavedomie.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-277-5.DMC_1/b.;
331 2014.Michalička, Ján.Kráľovná pokoja.Žilina:Inštitút Communio.9788097127589 (brož.); 978-80-971275-8-9.DMC_3/a.;
332 2014.Fausti, Silvano.Nad evangeliem podle Jana :.Praha ::Paulínky,.978-80-7450-119-7.DMC_1/a.;
333 2014.Escrivá de Balaguer, Josemaría,1902-1975.Svätý ruženec ; Krížová cesta.Bratislava:Lúč.9788071149613 (brož.); 978-80-7114-961-3.DMC_2/a.;
334 2014.Grach, Pavol.Ako meditovať nad Svätým Písmom.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-268-3.DMC_1/b.;
335 2014.Vadkerti, Jozef.Spoveď, cesta k šťastiu.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-290-4.DMC-2.;
336 2014.Husár, Marián.Ako prijať utrpenie?.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-257-7.DMC_1/b.;
337 2014.Slivoň, Jozef.Projekt vlastného života.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-285-0.DMC_1/b.;
338 2014.Vella, Elias,1941-.Mária, dokonalá žena.[ Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.9788089606016 (brož.);978-80-89606-01-6.DMC_2/B.;
339 2014.Gavenda, Marián.Čerpajme milosť zo sviatostí.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-248-5.DMC_1/b.;
340 2014.Hesemann, Michael(1964- )..Miriam z Nazaretu :.Poznań ::Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze,.9788370339227;978-83-7033-922-7.DMC_2/a.;
341 2014.Kráľová, Dagmar.Krása podľa Biblie.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-281-2.DMC_1/b.;
342 2014..Ruženec so svätým pápežom.Stará Ľubovňa:Salive.9788378644040 (brož.); 978-83-7864-404-0.DMC_2/a.;
343 2014.Gazda, Imrich.Kresťan v internetovej sieti.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-271-3.DMC_1/b.;
344 2014.Vicenová, Mária.Uzdravujúca moc ruženca.Nitra:Oáza Michala Archanjela.9788089686049 (brož.); 978-80-89686-04-9.DMC_2/a.;
345 2014.Raučinová, Mária.Gender alebo rodová ideológia.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-264-5.DMC_1/b.;
346 2014.Kráľová, Dagmar.Kresťanská modlitba verzus východná meditácia.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-289-8.DMC_1/b.;
347 2014.Valábek Marián, SDB.Evanjelizácia podľa Františka.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-253-9.DMC_1/b.;
348 2014.Luscoň, Jozef, SDB.Eucharistia, brána do neba .Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-283-6.DMC_1/b.;
349 2014.Lenczová, Terézia - Schindlerová, Mária.Ako hovoriť s deťmi o sexualite?.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-245-4.DMC_1/b.;
350 2015.Karl-Maria Harrer.Zázračná medaila.Bratislava:Vydavateľstvo Oto Németh.978-80-89277-54-4.DMC_2/B.;
351 2015..Verso la beatificazione di Pio Alberto del Corona.:..DMC_2/b.;
352 2015.Janok, Ján, CSsR.Pán ma viedol.Bratislava:.978-80-89342-76-1.DMC_3/b.;
353 2015.Kodet, Vojtěch,1956-.Novéna k Panne Márii rozväzujúcej uzly.Trnava:Spolok sv. Vojtecha - Vojtech.9788081611629 (brož.); 978-80-8161-162-9.DMC_2/a.;
354 2016..Evanjelium na každý deň.Kapušany:Ing. Stanislav Beňo - Bens.9788089679171; 978-80-89679-17-1.DMC_1/A.;
355 2016..Dominikánsky kostol v Košiciach.Košice:Dominikánske mariánske centrum; Dominikánsky konvent v Košiciach.9788097238841; 978-80-972388-4-1.DMC_2/A.;
356 2016.Gavenda, Marián,1963-.Jednohubky. Adventné, vianočné, pôstne a veľkonočné obdobie. I. časť.Bratislava:studio LUX.9788096861538 (viaz.); 978-80-968615-3-8.DMC_3/b.;
357 2016.Kondis, Štefan.Misijný ruženec.:..DMC_2/a.;
358 2016.Konferencia biskupov Slovenska.Príležitostné modlitby a pobožnosti.:..DMC_3/a.;
359 2016.Kondis, Štefan.Misijný ruženec.:..DMC_3/A.;
360 2016.Gavenda, Marián,1963-.Jednohubky. Adventné, vianočné, pôstne a veľkonočné obdobie. I. časť.Bratislava:studio LUX.9788096861538 (viaz.); 978-80-968615-3-8.DMC_3/b.;
361 2016.Hančák, Jozef.Živý ruženec.:..DMC_2/a.;
362 2017.Fausti, Silvano.Skutky apoštolů..:.978-80-7450-243-9.DMC_1/A.;
363 2017..Fatima.:.978-80-7450-249-1.DMC_1/A.;
364 2017.Radelli, Gaudius.Triumf Srdca.Bratislava:Vydavateľstvo de Sales..DMC_2/B.;
365 2017..Máriina láska víťazí.Trnava:Dobrá kniha.9788081910586 (brož.); 978-80-8191-058-6.DMC_3/A.;
366 2017..Máriina láska víťazí.Trnava:Dobrá kniha.9788081910586 (brož.); 978-80-8191-058-6.DMC_3/a.;
367 2017.Fausti, Silvano.Skutky apoštolů /.:.978-80-7450-242-2; 978-80-7450-243-9.DMC_1/A.;
368 2017..Relikvie svätých a ich rozpoznávanie.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.9788081920141 (brož.); 978-80-8192-014-1.DMC_1/b.;
369 2017.Kováč Adamov, Štefan,1957-.Najkrajší kvet.Rybník:Štefan Kováč Adamov.9788097259877; 978-80-972598-7-7.DMC_3/A.;
370 2018.František,1936-.Zdravas\', Mária.Trnava:SSV.9788081613302; 978-80-8161-330-2.DMC_1/B.;
371 2018..Zborník z konferencie: FATIMA.Bratislava:Nadácia Slovakia Christiana..DMC_1/B.;