logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa roku vydania

1 1931.Maritain, Jacques.Dvě studie o Tomáši Akvinském.s.l.:Kuncíř..dominikani.;
2 1937.Tomáš Akvinský.Theologická summa, I. část.Olomouc:Edice Krystal..dominikani.;
3 1946.Vít de Larigaudie.Radostný život.Trenčín (Veritas):Dominikánske vydavateľstvo..dominikani.;
4 1947.Sutter, P..Satan v Ilfurte.Bratislava:Križanovo nakladateľstvo..spiritualita.;
5 1951 reprint.White, Viktor.Jak studovat.:..dominikani.;
6 1956.Merell, Jan,1904-1986.Bible v českých zemích od nejstarších dob do současnosti /.[S.l.] ::Československá katolická charita,..biblistika.;
7 1956.Novotný, Adolf.Biblický slovník.Praha:Kalich..biblistika.;
8 1964.Alighieri, Dante.Božská komédia.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..beletria.;
9 1965-.Kalesný, František,.Bratislava.Bratislava; Bratislava; Martin; Bratislava; Bratislava:Obzor; Múzeum mesta Bratislavy; Osveta; Mestské múzeum; Obzor.8096828703 (brož. : zv. XI/1999).história.;
10 1969.Vojtek, František,1911-1981.Psychologie.Olomouc ::Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze, pobočka v Olomouci,..psychológia.;
11 1970.Kazantzakis, Nikos, 1883-1957.Svätý úbožiačik.Bratislava:Tatran..životopisy.;
12 1970.Wilhelm Museler.Deutsche Kunst.:..história.;
13 1970.Dobromil, Ječný.Breviár moderného človeka.:Obzor..spiritualita.;
14 1970.Svatoš, Ambrož.Paní Zdislava.Praha:Vyšehrad..dominikani.;
15 1971.Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,..skripta.;
16 1972.Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,..skripta.;
17 1973.Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,..skripta.;
18 1973.Katholischen Bibelanstalt GmbH.Das Neue Testament :.Stuttgart ::Katholischen Bibelanstalt,.3-920-609-10-7.biblistika.;
19 1974.Goldmann, Eva..Israel :.Luzern ;; Frankfurt/M. ::C. J. Bucher,.3765801968 :.biblistika.;
20 1975.Rúfus, Milan..Básne /.Bratislava ::Slov. spis.,..beletria.;
21 1975.Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,..skripta.;
22 1976.Toni Hiebeler.Allegra Unterengadin.:.3-7634-0313-2.história.;
23 1977..Ruština pre dospelých.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,..slovníky.;
24 1979.Budnowski, Else.Der heilige Martin von Porres :.Leutesdorf:Johannes-Verlag.3779407299 (kart.).dominikani.;
25 1980.Pružinský, Štefan.Patrológia 2. Bratislava - pre Pravosl. Cirkev:Cirkevné nakladateľstvo..skripta.;
26 1980 s.a..Handbuch zur Bibel.:..biblistika.;
27 1980?.Maria Teresa In senser i Arnet.Ramon de Penyafort.:..dominikani.;
28 1980?..Úvod do teologie. Teologie morální.:..skripta.;
29 1980?.Theodossios-Marie de la Croix.Homélies Pour la Fete de Saint Dominique.:..dominikani.;
30 1982.Dante, Alighieri.Božská komédia. Očistec.:Tatran..beletria.;
31 1983.Alce, Venturino, OP."Homilien" des San Angelico.:..dominikani.;
32 1984.Beck, Eleonore,.Die Heilige Schrift :.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk,..biblistika.;
33 1984.Hais, Karel.Velký anglicko-český slovník A-G : 1.díl. A-G.Praha:Academia..slovníky.;
34 1984.Bagin Anton, ThDr..Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..skripta.;
35 1984..Bible svatá, aneb, Všecka svatá písma Starého i Nového zákona :.:..biblistika.;
36 1984.Jacobus, DE VORAGINE.Legenda aurea.Praha:Vyšehrad..história.;
37 1985.Koudelka, Vladimír.Domenico di Caleruega.:..dominikani.;
38 1985.Ritz, Emil.posolstvo Panny Márie z La Salette.Morschwil-Ulm:La Salette-Verlag.80-968917-5-8.máriológia.;
39 1985.Gusić, Juraj.S Máriou vždy vyššie.[S.l.]:Slovenskí jezuiti.0919865224; 0-919865-22-4.máriológia.;
40 1985..La Bibbia :.Torino ;; Roma ::Elle Di Ci Leumann :; United Bible Societies,.88-01-14821-6; 88-237-1240-8.biblistika.;
41 1986.Dante,Alighieri.Božská komédia.Raj.Bratislava:Tatran..beletria.;
42 1986.Dostálová, Olga,.Psychoterapeutické přístupy k onkologickým nemocným /.Praha ::Avicenum,..psychológia.;
43 1986.Marcin Andrzej Babraja, OP.DOMINIKANIE.Poznaň:W drodze Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów..dominikani.;
44 1987.Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.:..filozofia.;
45 1987.Reinhold, Schneider.Las Casas a Karel V.:Vyšehrad..dominikani.;
46 1987.Bedouelle, Guy(1940-2012)..Dominik czyli Łaska Słowa.Poznań ::\"W Drodze\",.8385008454.dominikani.;
47 1988.Kubalík, Josef.Dějiny náboženství.Praha:Ústřední církevní nakl...religionistika.;
48 1988.Jan Heller Milan Mrázek.Nastin religionistiky.:EBF..religionistika.;
49 1988.Sinka, Tarsycjusz(1932-2006)..Zarys liturgiki.Gościkowo ; Paradyż ::Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne,..teológia.;
50 1988.Pijoan José.Dejiny umenia / 4.Bratislava:Tatran..história.;
51 1988..Legendy a kroniky Koruny uherské /.Praha ::Vyšehrad,..história.;
52 1988.Janega, Štefan.Pomocník pastoračného kňaza.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..katechetika.;
53 1989.Seuffert, Jozef.Tomáš Morus.Zagreb:Logos..životopisy.;
54 1989..Nový zákon.Kostelní Vydří:Sekretariát české liturgické komise.80-85486-35-0.biblistika.;
55 1989..Ježíšova modlitba.:..spiritualita.;
56 1989.Pružinský, Štefan.Patrológia. Bratislava -pre pravosl. Cirkev:C.N..80-85128-08-X.teológia.;
57 1989.Keden, Joachim.Sekty a okultná vlna.Bratislava:LUC.80-7114-018-X.religionistika.;
58 1989.Višňovský, Mikuláš.Malý teologický lexikon.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-37-3.teológia.;
59 1989..Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-29-2.katechetika.;
60 1989.Białecka, Kolumba(1838-1887)..Wierna utajonej miłości :.Kraków ::Wydaw. OO [Ojców] Karmelitów Bosych,..dominikani.;
61 1989.Karamčand, Mahandás.Gándhí. Môj experiment s pravdou.Bratislava:Slovenský spisovateľ.80-220-0259-3.religionistika.;
62 1989.Skrydlewski, OP.Chrzescijanska wizja milosci.:.83-86204-36-2.teológia.;
63 1989? s.a.Lustiger, Jean-Marie, 1926-2007.Zvolil som si Boha.s.l.:..teológia.;
64 199.Goodier, Alban.Hriešnici a svätí.Prievidza:Kamil Mečiar.80-900425-7-0.životopisy.;
65 1990..Sväté písmo. Starý zákon 1.Bratislava; S.l.:Cirkevné nakladateľstvo; Spolok sv. Vojtecha v Trnave [vyd.].8085128284; 80-85128-28-4(celý súbor).biblistika.;
66 1990.Trstenský, Viktor.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.8085222000;80-85222-00-0.životopisy.;
67 1990.Charouz, Zdeněk.Blahoslavený Jan Sarkander.Brno:Cesta..životopisy.;
68 1990.Trstenský, Viktor.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.8085222000;80-85222-00-0.cirkevné dejiny.;
69 1990.Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.80-7114-011-2.magistérium.;
70 1990.Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.80-85217-00-7.magistérium.;
71 1990.Léon-Dufour, Xavier .Slovník biblickej teológie.Zagreb, Bratislava:Kršćanska sadašnjost, Dobrá kniha..biblistika.;
72 1990.Senčík, Štefan, SJ.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.80-85186-00-4.životopisy.;
73 1990.Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.80-85290-00-6.biblistika.;
74 1990.Korec, Ján Chryzostom, SJ.O rehoľnom živote.Bratislava:LÚČ.80-7114-006-6.spiritualita.;
75 1990.Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.80-7118-005-X.homiletika.;
76 1990.Radváni, Hadrián.Naša národná svätyňa-Bazilika v Šaštíne.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..máriológia.;
77 1990.Landsberg, Paul Ludwig, 1901-1944 - autor.Zkušenost smrti :.:Praha :.80-7021-054-0.spiritualita.;
78 1990.Papini, Giovanni.Život Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-222-0247-9.meditácie.;
79 1990.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.80-7114-013-9.spiritualita.;
80 1990.Senčík, Štefan,(1920-2001).Ján Pavol II. - prvý pápež slovanského pôvodu.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.091986550X;0-919865-50-X.životopisy.;
81 1990.Beneš.Morální teologie.:Čs. provincie Řádu bratří Kazatelu..teológia.;
82 1990.Ladislav, Vrteľ.Na troch vŕškoch biely kríž.:Archa.80-7115-006-1.história.;
83 1990.Frossard, André.Portrét Jána Pavla II.Praha:ZVON..životopisy.;
84 1990.Betina V..Stvorenie sveta.Bratislava:Nádej- Vydavateľstvo Kresťanskej Literatúry..filozofia.;
85 1990.Vaško, Václav; Pohunková, Dagmar.Naše víra.Praha:ZVON.80-7113-005-2.katechetika.;
86 1990.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ježiš zďaleka a zblízka.Bratislava:Archa.80-7115-002-9.teológia.;
87 1990.José, Pijoan.Dejiny umenia, 8.zv..:Tatran.80-222-0123-5.história.;
88 1990 ?.Ambrož Svatoš.ZDISLAVA Z LEMBERKA.Liberec:ONV v České Lípě, Okresní vlastisvědné muzeum..dominikani.;
89 1990?.Rybár, Jan.Výber z najkrajších bájok a podobenstiev sveta.:..beletria.;
90 1990?.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny I.Bratislava:Komprint..cirkevné dejiny.;
91 1990?.Nowak, Mieczyslaw.Žít mší svatou.Olomouc:Matice cyrilometodějská...teológia.;
92 1991.Habáň, Metoděj, OP.Přirozená etika.Praha:TRS..dominikani.;
93 1991.Reiman, Michal.Ruská revoluce : 23.únor-25.říjen 1917.Praha:Naše vojsko.80-206-0031-0.história.;
94 1991.Wotkeová, Zuzana.Imparate Italiano.Naučte se italsky.Brno:Lingua centrum.80-901089-2-X.slovníky.;
95 1991.Piťha, Petr.Blahoslavená Zdislava : Světci desetiletí duchovní obnovy.Praha:ZVON.80-7113-036-2.dominikani.;
96 1991.Stoerig, Hans Joachim.Malé dějiny filosofie : Hans Joachim Stoerig.Praha:ZVON.80-7113-041-9.filozofia.;
97 1991.Terezie, od Ježiše sv.Kniha o zakládaní.Kostelní Vydří:KN.80-900807-4-X.spiritualita.;
98 1991.Bič, Miloš.Výklady ke Staremu zakonu.Praha:Biblická společnost.80-7017-408-0.biblistika.;
99 1991.Thurian, Max.Maria,matka Pána : Obraz církve.Brno:Petrov.80-85247-21-6.máriológia.;
100 1991.Terezie, od Ježiše sv.Cesta k dokonalosti.Kostelní Vydří:KN.80-900138-6-4.spiritualita.;
101 1991.Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.80-85310-04-X.spiritualita.;
102 1991.Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.80-222--0277-0;80-222-0277-0.životopisy.;
103 1991.Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.80-234-0027-4.dominikani.;
104 1991.Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.80-7142-002-6.homiletika.;
105 1991.Terezie, od Ježiše sv.Hrad v nitru.Kostelní Vydří:KN.80-900138-5-6.spiritualita.;
106 1991.Halbich, Karel.Genéza sionizmu.Bratislava:Agres.80-85406-05-5.politológia.;
107 1991.Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-64-X.biblistika.;
108 1991.Dacík , R.M..Úvod do teologie.Havličkov Brod:slunce vysočiny..dominikani.;
109 1991.Robert, Helebrandt.Kniežatá zloby.Bratislava ::AGRES.80-85406-04-7.politológia.;
110 1991.Cinek - Němeček.I. Marilogie - Nauka o Panně Marii.Olomouc:Matice cyrilometodějská..skripta.;
111 1991.Hendrich, Josef.Francouzská mluvnice.Praha:Státní pedagogické nakl..80-04-14022-X.slovníky.;
112 1991.Joseph Ratzinger ; odp.red. M.Badal ; předml. J.Ratzinger ; [.m.Přel. z něm..Úvod do křesťanství.Brno:Petrov.80-85247-13-5.teológia.;
113 1991.Liguori, Alfonz Mária de.Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Bratislava:LUC.80-7114-088-0.meditácie.;
114 1991.Terezie, od Ježiše sv.Život.Kostelní Vydří:KN.80-900138-3-X.spiritualita.;
115 1991.Tomko, Jozef.Na misijných cestách.Trnava, Rím, Bratislava:SSV v spolupráci so SÚSCM vo Vyd. Ikar.80-85198-35-5.životopisy.;
116 1991.Tomko, Jozef.Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám. Bratislava:Alfa Omega Software.80-900546-0-9.magistérium.;
117 1991.Radváni, Hadrián.Panna Mária Trnavská. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-30-4.máriológia.;
118 1991.zost. Ján RybárRybár, Ján - preklad; Rybár, Ján - zostavil; ; Z iné orig. prel. Ján Rybár.Výber z najkrajších modlitieb sveta.:Letra & Line.80-85513-00-5.spiritualita.;
119 1991.Lepp, Ignace.Psychoanalýza lásky.Vrchoviny:Signum unitatis..teológia.;
120 1991.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.80-7114-031-7.teológia.;
121 1991.Terezie, od Ježíše, svatá.Nad Velepísní a jiné spisy.Kostelní Vydří:Nakl.Tisk.Vimperk.80-900807-2-3.spiritualita.;
122 1991.Slabý, Adolf, 1932- - autor.Pastorální medicína a zdravotní etika.:Praha :.80-7066-411-8.skripta.;
123 1991.Rinserová, Luise .Voláte ma Mária Magdaléna.:Obzor.80-215-0167-7.životopisy.;
124 1991.P. Georges O.C.D..Spiritualita Karmelu.Praha ::Zvon,.80-7113-033-8.spiritualita.;
125 1991.Košč, Stano.Povolaní ohlasovať evanjelium.Bratislava:LUC, Kvas.80-7114-038-4.spiritualita.;
126 1991.Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.80-05-00955-0.spiritualita.;
127 1991.Hajduk, Anton.Turínske plátno.Bratislava:Q 111.80-85401-06-1.teológia.;
128 1991.Duka, Dominik.Škola vnitrní modlitby.Brno:Petrov.80-85247-02-X.dominikani.;
129 1991..Svatý Dominik.:Brno :.80-85247-20-8.dominikani.;
130 1991.Brabec, Ladislav.Křesťanská thanatologie.Praha:Gemma 89.80-852206-6-0.teológia.;
131 1991.Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.80-7115-016-4.história.;
132 1991.Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Perly zo Života Svätých. Košice:Východoslovenské tlačiarne.80-7132-001-3.životopisy.;
133 1992.Murín, Karol,.Spomienky a svedectvo c Karol Murín.Radošina:Priatelia prezidenta Tisu.80-85587-00-9.história.;
134 1992.Waldenfelds, Hans.Světová nábožeství.Praha:ZVON.80-7113-062-1.religionistika.;
135 1992.Heriban, Jozef.Príručný lexikón biblických vied.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..biblistika.;
136 1992.Franzen, August.Malé církevní dejiny.Praha:ZVON.80-7113-008-7.cirkevné dejiny.;
137 1992.Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.80-7114-048-1.teológia.;
138 1992.Strauss, Pavol.Mozaika nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-41-X.spiritualita.;
139 1992.Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.80-7114-048-1.teológia.;
140 1992.Schug, John.Páter Pio, kapucín.Bratislava:Serafín.80-88944-13-9.životopisy.;
141 1992.Studený Jaroslav ThDr..Křesťanské symboly.Olomouc:..teológia.;
142 1992.Havrilla, Mikuláš.Milosrdenstvo Božie.Košice:Slovo.808529110X; 80-85291-10-X.spiritualita.;
143 1992.Fontana, Umberto - autor.Člověk a zasvěcení :.:Praha :.80-85282-36-4.spiritualita.;
144 1992.Viviano, Benedict Thomas.Kázanie na hore.Praha:Krystal.80-901038-9-8.dominikani.;
145 1992.Brandsma, Titus.Krása Karmelu.Kostelní Vydří:KN.80-85527-08-1.spiritualita.;
146 1992.Hanus, Ladislav.Rozprava o kultúrnosti.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.80-7142-000-X.teológia.;
147 1992.Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.80-7114-068-6.spiritualita.;
148 1992.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.80-7114-076-7.teológia.;
149 1992.Čarnogurský, Pavol.Štrnásty marec 1939.Bratislava:Veda.80-224-0388-1.história.;
150 1992..Dominikaner.:..dominikani.;
151 1992.Goričeva Tatiana.Matka Boží na východe a na Západe.:..máriológia.;
152 1992..Santa Maria gelle Grazie.:..história.;
153 1992.Šalát, Dušan.Vám, chlapci a dievčatá, ktoré chcete poznávať pravdu a žiť čistým životom c Dušan Šalát ; Fotogr. Pavol Repka, Milíč Blahout, Tibor Hrabovský.Trnava:KON-PRESS.80-85413-17-5.katechetika.;
154 1992.Celes tín Tomič.Biblický pravek.:..biblistika.;
155 1992.Lubich, Chiara.Dobrodružství jednoty :.Bratislava ::Nové mesto,.80-85487-09-8.spiritualita.;
156 1992.Schug, John.Páter Pio, kapucín.Bratislava:Serafín.80-88944-13-9.životopisy.;
157 1992.Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:Lúč.80-7114-055-4.životopisy.;
158 1992.Vladimír J. Koudelka OP.Dominik - Zvěstování Božího slova. Tišnov:SURSUM.80-901038-4-7.dominikani.;
159 1992.Pavol VI..Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Zvolen:Združenie Jas .80-900548-4-6; 8090054846.magistérium.;
160 1992.Kenny, Anthony.Tomáš Akvinský.Praha:ISKP.80-85241-25-0.dominikani.;
161 1992.Tretera, Jiří Rajmund.Církevní právo : 1.díl. : Úvod do základního a pokračujícího kursu.Praha:Editio Sti.80-901252-4-7.dominikani.;
162 1992.Terezie z Lisieux, - svatá, 1873-1897 - autor.Vstupuji do života :.:Kostelní Vydří :.80-85527-11-1.spiritualita.;
163 1992.Halas, František X. - autor úvodu.Jeruzálemská bible. III. svazek - Numeri deuteronomium.Praha:Editio Sti. Aegidii.8090125212; 80-901252-1-2.biblistika.;
164 1992.Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.80-900530-6-8.psychológia.;
165 1992.Krajňák, František.Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať.Medzilaborce:Makrína..katechetika.;
166 1992.Duka, Dominik,.Úvod do Písma svatého Starého zákona /.Praha ::Pro Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří kazatelů vydalo Editio Sti. Ægidii,.80-901018-9-5.biblistika.;
167 1992.Dokladal, Pavel.Fatima a Panna Maria na konci druheho tisicileti.Svitavy:Trinitas.80-900960-2-6.máriológia.;
168 1992.Rahner, Karl.O potrebe a požehnaní modlitby.Spišké Podhradie:Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka.80-7142-003-4.teológia.;
169 1992.Gardeil, P..Dary Ducha svatého :.Tišnov ::Sursum,.80-901038-2-0.dominikani.;
170 1992.Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-93-2.teológia.;
171 1992.Majka, Vladislav.Svedkovia?. Bratislava:SKS.80-85405-07-5.religionistika.;
172 1992.Vrablec Jozef, ThDr..O otázkach viery.Bratislava:LUC.80-7114-066-X.teológia.;
173 1992.Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými. 1., 2. diel. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.80-85223-09-0.životopisy.;
174 1992.Šramek, Jozef.Zamyslenia.Bratislava:LUC.80-7114-074-0.spiritualita.;
175 1992.Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Ježiš žije.Bratislava:LUC.80-7114-050-3.spiritualita.;
176 1992.Sion, Victor.Duchovní realismus Terezie z Liseux.Kostelní Vydří:KN.80-85527-03-0.spiritualita.;
177 1992.Press, František.Maria -Dodatek 1. Brno:MANA.80-900255-4-4.máriológia.;
178 1992.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci.Bratislava:LUC.80-7114-064-3.cirkevné dejiny.;
179 1992.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 3. Bratislava:Alfa.80-05-01040-0.homiletika.;
180 1992..Slovník biblické kultury :.:Praha :.80-900175-7-6.biblistika.;
181 1992..Olomouc - Kostel sv. Michala.:..história.;
182 1992.Halas, František X. - autor úvodu.Jeruzalémská bible. II. svazek - Exodus levitikus.Praha:Editio Sti.Aegidii.8090101887; 80-901018-8-7.biblistika.;
183 1992.Sousedík, Stanislav.Jsoucno a bytí. Praha:KA.80-900615-8-3.filozofia.;
184 1993.Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.80-7113-083-4.spiritualita.;
185 1993.Rybár, Ján, SchP.Náboženstvo a krásna spoločnosť.Bratislava:Letra & Line.80-85513-03-X.teológia.;
186 1993.Terézia z Lisieux.Príbeh istej duše. Bratislava:Alfa.80-05-01163-6.spiritualita.;
187 1993.Raimondo Spiazzi.Sociální kodex církve.:Sursum..teológia.;
188 1993.Vandeman, George E., 1916-2000 - autor.Co se mi líbí na luteránech, baptistech, metodistech, charizmaticích, katolících, židovských přátelích, adventistech.:Praha :.80-7172-004-6.religionistika.;
189 1993.Forrest, Tom.Ježiš ma uzdravuje.Bratislava:LUC.80-7114-104-6.spiritualita.;
190 1993.Grieger, Pavol, FSC.Rehoľný život a jeho poslanie.Bratislava:LÚČ.80-7114-103-8.spiritualita.;
191 1993.Chalupa, Július.Posila v slove C. EFFEKT štúdio:Bratislava.80-901399-5-7.homiletika.;
192 1993.Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.80-85667-01-0.životopisy.;
193 1993.Pieper, Josef.Scholastika: Osobnosti a náměty středověké filosofie.Praha:Vyšehrad.80-7021-131-8.dominikani.;
194 1993.Vaško, Václav.Kolakovič Profesor. Bratislava:CHARIS.80-88743-02-8.cirkevné dejiny.;
195 1993.Škarvada, Jaroslav.Abys živ byl.Praha:Krystal OP.80-901528-0-5.homiletika.;
196 1993.Ivančič, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie.Zvolen:Jas.80-900548-8-9.spiritualita.;
197 1993.Lettrich, Jozef.Dejiny novodobého Slovenska.Bratislava:Archa.80-7115-045-2.história.;
198 1993.Ciszek, Walter.S Bohom v Rusku.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-030-6.životopisy.;
199 1993.Peter Kovalik.Dvadsiatyprvý.:Matica slovenská.80-7090-256-6.beletria.;
200 1993.Korec, Ján Chryzostom, SJ.S úctou voči dejinám.Bratislava:LÚČ.80-7114-097-X.teológia.;
201 1993.Chalupa, Július.Posila v slove B. Bratislava:Efekt.80-901399-4-9.homiletika.;
202 1993.Tomáš Akvinský.Summa proti pohanum. Olomouc:Matice cyrilometodějská..dominikani.;
203 1993.Vrablec Jozef, ThDr..Nádej večného života.Olomouc:..skripta.;
204 1993.Abeln, Reinhard.Neboj se! : jak zacházet s neodbytným průvodcem člověka.Kostelní Vydří:KN.80-85527-34-0.spiritualita.;
205 1993.Daucourt, Gérard.Prijať Opustiť Dúfať.Bratislava:DAKA.80-900539-9-8.dominikani.;
206 1993.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Uvahy o človeku I., II..Bratislava:LÚČ.80-7114-077-5.teológia.;
207 1993.Korec, Ján Chryzostom, SJ.O tajomstvách a Zjavení.Bratislava:LÚČ.80-7114-098-8.teológia.;
208 1993.Wohl, Luis de.Svetlo nad Akvinom. Bratislava:Efekt.80-901399-1-4.životopisy.;
209 1993.Barbara, Willke.Človekom od počatia.:CORJESU..teológia.;
210 1993.L. M. Grignion.O pravej úcte k Panne Márii.:Vienala Košice..máriológia.;
211 1993.Skoblík, Jiří, 1932- - autor.Na cestě po Jeho stopách :.:Praha :.80-85795-04-3.homiletika.;
212 1993.Chalupa, Július.Posila v slove A. Bratislava:Efekt.80-901399-3-0.homiletika.;
213 1993.Liagre, P..Duchovní cvičení se svatou Terezií s Lisieux.Kostelní Vydří:KN.80-85527-17-0.spiritualita.;
214 1993.Tereza, z Kalkaty Matka.Modlitba - svieži prameň.Bratislava:Lúč.80-7114-113-5.spiritualita.;
215 1993.Salij Jacek.Dekalóg.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-31-2.teológia.;
216 1994.Crispin, Michael Geoghegan.Praktická anglická a americká korešpondencia GB/USA.:Mladé letá.80-06-00486-2.slovníky.;
217 1994.Weismayer, Jozef.Život v plnosti.Kostelní Vydří:KN.80-85527-52-9.spiritualita.;
218 1994.Fusseneggerová Gertrud.Boli Kristovými súčasníkmi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-069-6.biblistika.;
219 1994.Veselý Jiří Maria, OP.Co dává Velehrad Evropě.Olomouc:Matice cyrilometodějská..cirkevné dejiny.;
220 1994.Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Serafín:Bratislava.80-85310-36-8.spiritualita.;
221 1994.Jiří Mária Veselý.Zázrak v Želivě.:Matice Cyrilometodejská..dominikani.;
222 1994.Halas, František X. - preklad; Jeruzalémská biblická škola - editor.Jeruzalémská bible. Sv. 4., Knihy Jozuova, Soudců, Rut.Praha ::Krystal OP.80-901528-4-8.biblistika.;
223 1994.Prof. Ivančič.Zustaňte ve mně a já ve vás.Olomouc:Matice Cyrilometodejská..spiritualita.;
224 1994.Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.80-7133-000-0.životopisy.;
225 1994.Beinert, Wolfgang.Slovník katolické dogmatiky.Olomouc:MCM..teológia.;
226 1994.Lombardi, Luigi.Svätá zem.Bratislava:OMEGA tours.8872800358; 88-7280-035-8.biblistika.;
227 1994.Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.80-7114-084-8.teológia.;
228 1994.Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-24-5.katechetika.;
229 1994.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 4. Bratislava:Alfa.80-05-01130-X.homiletika.;
230 1994.Vanier, Jean.Porušené telo. Charis:Bratislava.80-88743-04-4.spiritualita.;
231 1994..Una trama Luminosa.:..história.;
232 1994.Gilles, Anthony E..Lidé víry : Příběh středověké církve.Praha:Portál.80-85282-74-7.história.;
233 1994.Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Serafín:Bratislava.80-85310-36-8.spiritualita.;
234 1994.Kondor, Luis.Sestra Lucie hovoří o Fatimě.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos..máriológia.;
235 1994.Carretto, Carlo.Dopisy z pouště.Brno:Cesta.80-85319-31-4.spiritualita.;
236 1994.Arco, Adolf.Nestačí ich milovať.Bratislava:Don Bosco.80-85405-12-1.katechetika.;
237 1994.Irala, Narciso.Pokoj srdca.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-038-1.teológia.;
238 1994.Grün, Anselm.O mlčení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-85527-48-0.spiritualita.;
239 1994.Sirovič, František, SVD.Duch svätý - svetlo srdca..Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.80-85223-28-7.spiritualita.;
240 1994..Jeruzalémská bible :. :Praha :.80-85929-00-7.biblistika.;
241 1994.Gerard, Ján, SJ.V tisíc nebezpečenstvách.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-026-8.životopisy.;
242 1994.Jiří Maria Veselý, O. P..II MIRACOLO DEL BEATO GIACINTO MARIA CORMIER O. P..Roma - Italia:Largo Angelicum..dominikani.;
243 1994.Cummins, Norbert.Osvobození k radosti.Kostelní Vydří:KN.80-85527-42-1.spiritualita.;
244 1994.Alphonso, Herbert.Osobní povolání.Kostelní Vydří:KN.80-85527-58-8.spiritualita.;
245 1994.Jurina Pavol Hrtus.Pred anjelským trúbením. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-067-X.beletria.;
246 1994.Smith, Linda.Smrt-konečná stanice? : Stárnutí.Eutanazie. Co se stane po smrti.Obřady ve starověkém Egyptě.Reinkarnace.Turínské plátno.Praha:Portál.80-85282-85-2.teológia.;
247 1994.Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:LUC.80-7114-120-8.meditácie.;
248 1994.Tardif, Emiliano.Ježiš je Mesiáš.Zvolen:Jas.80-967099-6-0.spiritualita.;
249 1994..Mosaics of the Cathedral of Saint Louis.:..história.;
250 1994.Kropáček, Jiří.Jak se máme modlit? : Myšlenky a podněty.Kostelní Vydří:KN.80-85527-41-3.spiritualita.;
251 1994.Hoffmann, Gabriel.Katolícka cirkev a tragédia slovenských židov v dokumentoch. G-Print:Partizánske.80-85587-03-3.história.;
252 1994.Cuskelly, E. J..Současná spiritualita:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.80-85527-70-7.spiritualita.;
253 1994.Ladame, Jean.Srdce Ježišovo v súčasnom svete.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-049-7.spiritualita.;
254 1994..Todo Burgos.:..história.;
255 1994.Hlinka, Anton, SDB.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.80-85405-32-6.psychológia.;
256 1994.Hieronim Kaczmarek.Osmero blahoslavenstvi.:Olomouc..dominikani.;
257 1994.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.80-7114-137-2.cirkevné dejiny.;
258 1994.Gusič, Juraj .Kristova výzva veľkodušným.Bratislava:LUC.80-7114-114-3.spiritualita.;
259 1994.Filibeck, Giorgio.Human Rights in the Teaching of the Church.:..magistérium.;
260 1994.Haľko, Jozef (1964).Tam, kde zomrel Peter.Bratislava:DAKA.80-9005-39-7-1.história.;
261 1994.Šoltés, Ladislav.Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. Univerzita Komenského:Bratislava.80-223-0687-8.skripta.;
262 1994.Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-85527-47-2.spiritualita.;
263 1994.Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Bratislava:Nové mesto.80-85487-23-3.spiritualita.;
264 1995.Ockenfels, Wolfgang.Malá katolícka sociálna náuka.Bratislava:Lúč.80-7114-138-0.psychológia.;
265 1995.Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.80-85310-43-0.máriológia.;
266 1995.Špirko, Jozef.Patrológia.. Spolok biskupa P.P.Gojdiča:Prešov.80-967341-0-5.teológia.;
267 1995.Augustyn, Józef.Sexualita v našem životě : Průvodce pži poznávání a formování vlastní sexuality.Kostelní Vydří:Řád karmelitánů.80-85527-99-5.spiritualita.;
268 1995.Caldélari, Henri.Odpuštění,pramen života : proč a jak se zpovídat.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-308-7.spiritualita.;
269 1995.Mikluščák, Pavol.Kristológia I.. Spišské Podhradie:KS..teológia.;
270 1995.Ján z Kríža.Temná noc.Kostelní Vydří:KN.80-7192-055-X.spiritualita.;
271 1995.Faricy, Robert.Dar kontemplácie a rozoznávania.Prešov:Michal Vaško.80-7165-026-9.spiritualita.;
272 1995.Mc Kenna, Briege.Zázraky sa dejú.Bratislava:SERAFÍN.80-85310-44-9.spiritualita.;
273 1995.Tugwell, Simon..Saint Dominic /.[Strasbourg] ::[Editions du cigne],.2877182789.skripta.;
274 1995.Korec, Ján Chryzostom, SJ.O úcte k Panne Márii.Bratislava:LÚČ.80-7114-123-2.máriológia.;
275 1995.Mikluščák, Pavol.Teológia sviatostí II.. Spišské Podhradie:KS..teológia.;
276 1995.Rey-Mermet, Théodule..Chlapec, ktorý sa hral s Bohom. Michal Vaško:Prešov.80-7165-021-8.životopisy.;
277 1995.Daněk, Jan,.Putování k světlu a radosti :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,..homiletika.;
278 1995..Maryja.:.83-7119-039-5.máriológia.;
279 1995.Mistrík, Jozef.Kurz grafológie.Šamorín:Fontana Kiadó.80-85701-08-1.prírodné vedy.;
280 1995.Senčík, Štefan.Spomienky pútnika.Byzant:Košice.80-85581-09-4.spiritualita.;
281 1995.Ivančič, Tomislav.Život ze síly ducha a modlitby.Olomouc:MCM..spiritualita.;
282 1995.Bialas, Martin.Milovat a trpět.Kostelní Vydří:KN.80-7192-048-7.spiritualita.;
283 1995.Mikluščák, Pavol.Kristológia II.. Spišské Podhradie:KS..teológia.;
284 1995.Madre, Eveline.Odovzdanosť do prozreteľnosti.Bratislava:Serafín.80-85310-48-1.spiritualita.;
285 1995.Dumont, G.F..Kronova hostina. Bratislava:Charis.80-88743-05-2.teológia.;
286 1995.Donghi, Antonio.Gesta a slova : úvod do symbolické mluvy liturgie.Kostelní Vydří:KN.80-7192-008-8.spiritualita.;
287 1995.Sopóci, Jan.Základy sociológie.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-00042-2.psychológia.;
288 1995..Úvahy o etike Pátra J.Opalu,S.J.. S.J.:Nitra.80-967296-0-8.teológia.;
289 1995.Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.80-85487-26-8.magistérium.;
290 1995.Biskupská synoda.Synoda o zasvěceném životě.Kostelní Vydří:KN.80-85527-87-1.spiritualita.;
291 1995.Mikluščák, Pavol.Teológia sviatostí I.. Spišské Podhradie:KS..teológia.;
292 1995.Bours, Johannes, 1913-1988 - autor.Ježíš se ho zeptal.:Praha :.80-7113-149-0.spiritualita.;
293 1995.Zvěřina, Josef.PĚT cest k radosti.Praha:ZVON.80-7113-136-9.spiritualita.;
294 1995.Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky.Prešov:VMV.80-7165-039-0.spiritualita.;
295 1995.Flossman, Karel.Liturgický rok : Cyklus A : Výklad 1. čtení, žalm, 2. čtení.Kostelní Vydří:KN.80-7192-052-5.homiletika.;
296 1995.Jaworská, Pavla.Česko-francouzská konverzace.Třinec:Word.80-900625-2-0.slovníky.;
297 1995.Ján Pavol II..Pápež Ján pavol II. na Slovensku.Bratislava:Nové mesto.80-85487-30-6.magistérium.;
298 1995.Michel, Jean-Claude.Kdo jsi, Maria?.Kostelní Vydří:KN.80-85527-91-X.máriológia.;
299 1995.Martin, Ralph.Hlad po Bohu. FAMILIARIS:Bratislava.80-967068-4-5.spiritualita.;
300 1995.Karol, Rebro.Latinské právnické výrazy a výroky.:Iura Edition.80-88715-20-2.právo.;
301 1995.Sitarčik, Marian.A kamene rastú. Prešov:Anna Nagyová.80-967041-4-1.história.;
302 1995.Mikluščák Pavel.Mariológia.Spišské Podhradie:Teologický inštitút v Spišskej Kapitule..teológia.;
303 1995.Mráček, Karel Pavel.Príručka církevních dejin.Praha:Krystal.80-85929-01-5.dominikani.;
304 1995.Faltin, Daniel, OFM.Aktuálne problémy z oblasti kanonického práva. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-030-1.právo.;
305 1995.Marsch, Michael - autor.Uzdravení skrze víru.:Praha :.80-7178-062-6.spiritualita.;
306 1995.Ján Pavol II.Mariánske úvahy sv. Otca.:..máriológia.;
307 1995.Hood, Viliam.Beato Angelico il Convento di San Marco.:..dominikani.;
308 1995.Aurélia, Dugasová.Babkine byliny.:DINO.80-85575-11-6.Prírodné vedy.;
309 1995.Mikloško, Jozef.Prísne tajné.Jozef Mikloško:DACO.80-967298-0-2.životopisy.;
310 1995.Bavel, Tarsicius.Regula Augustína z Hippo. Zvolen:Jas.80-88795-01-X.dominikani.;
311 1996.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. 1 (2.časť) h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.80-85405-42-3.homiletika.;
312 1996.Pritchard, James B..Biblický atlas.Praha:Čes.biblická společ..80-85810-09-3.biblistika.;
313 1996.Cantalamessa, Raniero.My kážeme Krista ukřižovaného.Kostelní Vydří:KN.80-7192-061-4.spiritualita.;
314 1996.Mikluščák, Pavol.Tajomstvo daru.Dolný Kubín:Zrno.80-900496-7-2.teológia.;
315 1996.Kuharić, Franjo.Kráčajme v pravde.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-127-2.spiritualita.;
316 1996.k, tisku připravili Václav Konzal.Homilie Miloslava Máši. [2], rok B.:Síť.80-86040-00-3.homiletika.;
317 1996.Malý, Vincent.Poučenie o sviatosti birmovania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-088-2.katechetika.;
318 1996.Kráľ, Ábel.Pravidlá slovenskej výslovnosti.Bratislava:SPN.80-08-00305-7.slovníky.;
319 1996.Frankl, Viktor Emil.A přesto říci životu ano : psycholog prožívá koncentrační tábor.Kostelní Vydří:KN.80-7192-095-9.psychológia.;
320 1996.Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.80-85310-61-9.spiritualita.;
321 1996.Holeček, Michal.Ruženec se svatým Dominikem.Kostelní Vydří:KN.80-7192-085-1.dominikani.;
322 1996.Ján Pavol II..Najdrahšej mládeži.Bratislava:Motýľ.80-88775-21-3.magistérium.;
323 1996.Maloney, Michael.O úzkosti a depresi.Praha:Lidové noviny.80-7106-170-0.psychológia.;
324 1996.Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.80-85310-61-9.spiritualita.;
325 1996.Sucháň, Ján.Prihováram sa Vám.Bratislava:PS MONT.80-967620-0-1.homiletika.;
326 1996.Balling, Adalbert Ludwig, 1933- - komentáre.Následuj mne! :.:Olomouc :.80-238-0273-9.spiritualita.;
327 1996..Dominikáni.:Praha :.80-85929-15-5.dominikani.;
328 1996.Gunthor, Anselm.Morálna teológia III/a.Trnava:Rím.80-7162-169-2.teológia.;
329 1996.Mikluščák, Pavol.Nádej v naplnenie.Dolný Kubín:Zrno.80-900496-8-0.teológia.;
330 1996.Ďurica, Milan Stanislav.Dejiny Slovenska a Slovákov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-01427-X.história.;
331 1996.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. 1 (1.časť) h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.80-85405-41-5.homiletika.;
332 1996.Frankiel, Sandra Sizer.Křesťanství : Cesta spásy.:Praha : Prostor.80-85190-46-X.história.;
333 1996.Ján Pavol II,.Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Bratislava:LUC.80-7114-192-5.magistérium.;
334 1996.Beha, Benedicta.Príď kráľovstvo tvoje. SERAFÍN:Bratislava.80-85310-66-X.spiritualita.;
335 1996.Florenskij, Pavol.Soľ zeme.Bratislava:Nové mesto.80-85487-32-2.životopisy.;
336 1996.Škarvada, Jaroslav, 1924-2010 - autor.Z archivu pastýře exulantů.:Kostelní Vydří :.80-7192-076-2.história.;
337 1996.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. 2 h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.80-85405-43-1.homiletika.;
338 1996.Miklošková, Marta; Mikloško, Jozef.Lúčenie. Jozef Mikloško:DACO.80-967298-1-0.teológia.;
339 1996.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve. Banská Bystrica:BÚ.80-967545-3-X.spiritualita.;
340 1996.Jozef Šuppa.Vám, milovaní a povolaní-.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-123-X.spiritualita.;
341 1996.Nováček, Vladimír, 1918-1999 - autor.Mše svatá - naše jedinečná pastorální šance.:Třebíč :.80-85766-55-8.katechetika.;
342 1996.Lockhart, Bruce Robin.Na cestě do nebe.Praha:ZVON.80-7113-163-6.spiritualita.;
343 1996.Carretto, Carlo.Kráčajme cestou lásky:.Bratislava:Lúč.80-7114-171-2.spiritualita.;
344 1996.Trabalka.Hebrejsko-slovenský slovník /.Bratislava ::Zing Print,.80-967704-0-3.biblistika.;
345 1996.Ďurica, Milan Stanislav.Dejiny Slovenska a Slovákov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-01427-X.história.;
346 1996.k, vydání připravili Václav Konzal.Homilie Miloslava Máši. [1], rok A.:Síť.80-901571-7-3.homiletika.;
347 1996.Efraim, brat.Neskoré dažde. SERAFÍN:Bratislava.80-85310-52-X.spiritualita.;
348 1996.Tresmontant, Claude.Hebrejský Kristus : Jazyk a stáří evangelií.Košice:Knižná dielňa Timotej.80-966961-8-1.biblistika.;
349 1996.Buob, Hans.Dary Ducha Svatého.Kostelní Vydří:KN.80-7192-075-4.spiritualita.;
350 1996.Sienská, Katarína.Ruženec se svatou Katerinou Sienskou.Kostelní Vydří:KN.80-7192-098-3.dominikani.;
351 1996.Breemen, Peter G. van.Ako chlieb, ktorý sa láme.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-126-4.spiritualita.;
352 1996.Hlinka, Anton, SDB.Slovo do týždňa. Slová z televíznej obrazovky.. Vyd. Don Bosco:Bratislava.80-85405-56-3.homiletika.;
353 1996.Lubichová, Chiara.Jednota a Ježiš Opustený.Bratislava:Nové mesto.80-85487-28-4.spiritualita.;
354 1996.Stanček, Ľubomír, CM.Nad Božím slovom 1. diel . Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-036-0.homiletika.;
355 1996.Buob, Hans.Dar rozlišování duchů. Duch svatý - neznámý Bůh. Rozlišování duchů. Slavení eucharistie..Kostelní Vydří:KN.80-7192-096-7.spiritualita.;
356 1997.Domański, Jerzy, 1919- - autor.Myšlenky sv. Maxmiliána M. Kolbeho o Panně Marii.:Olomouc :.80-238-2098-2.máriológia.;
357 1997.Gozier, Dom André.15 dní s mistrem Eckhartem.Brno:Cesta.80-85319-71-3.dominikani.;
358 1997.Cantalamessa, Raniero.Eucharistie - naše posvěcení : tajemství poslední večeře.Kostelní Vydří:KN.80-7192-178-5.spiritualita.;
359 1997.Borriello, Luigi.Pak přijď a následuj mě : úvahy k teologii zasvěceného života.Praha:Paulínky.80-86025-11-X.spiritualita.;
360 1997.Vella, Elias.Zlých duchov vyháňajte. Jas:Zvolen.80-88795-43-5.spiritualita.;
361 1997.Mello, Antony de.Kontakt s Bohom.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-172-8.spiritualita.;
362 1997.Fuchs, Adolf.Boží láska žije.Kostelní Vydří:KN.80-7192-298-6.spiritualita.;
363 1997..Tajomstvo osoby Ježiša Krista na základe Evanjelia podľa Marka.:Združenie Ježiš pre každého.80-901142-9-6.homiletika.;
364 1997..Desatero Božích přikázání :.Praha ::Univerzální život,.80-902294-4-1.teológia.;
365 1997.Seewald Peter.Soľ zeme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-202-8.teológia.;
366 1997.Mello, Antony de.Kontakt s Bohom.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-172-8.spiritualita.;
367 1997.Konference vyšších řeholních představených České republiky.Zasvěcený život ve světle reformy ll. VATIKÁNSKEHO KONCILU.Olomouc:MCM..spiritualita.;
368 1997.Sucháň, Ján.Uvahy slobodného človeka v Slobodnej Europe.Bratislava:PS MONT.80-967620-1-X.meditácie.;
369 1997.F.Donatus Pfannmüller.Keď prišiel Spasiteľ na svet. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-130-7.biblistika.;
370 1997.Vrablec, Jozef.Choďte aj vy do mojej vinice - zv. 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-165-X.teológia.;
371 1997.Eareckson Tada, Joni.Eutanázia, dilema života a smrti.Bratislava:Lúč.80-7114-213-1.teológia.;
372 1997.Márie-Eugéne, otec.Tvá láska rostla se mnou.Kostelní Vydří:KN.80-7192-241-2.spiritualita.;
373 1997.Karol, Moravčík.Sprítomnenia.:Petrus.80-967836-8-8.homiletika.;
374 1997.Oldřich, Pšenička.Trblietanie dotyku; Sexuálna výchova v rodine.:Vydavat. Michala Vaška.80-88795-14-1.katechetika.;
375 1997.Lewis, Clive Staples.Čtyři lásky.Praha:Návrat domů.80-85495-56-2.spiritualita.;
376 1997.Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.Znamení času :.:Třebíč :.80-85766-98-1.dominikani.;
377 1997.Ryszard Fenigsen.Eutanazja, Smierc z wyboru?.:.83-7033-063-0.teológia.;
378 1997.Peck, M. Scott (Morgan Scott).Nevyšlapaná cesta nekončí : Duchovní růst ve věku úzkosti.Praha:Argo.80-7203-161-9.spiritualita.;
379 1997..Stůl slova.Kostelní Vydří:KN.80-7192-272-2.homiletika.;
380 1997.Job, Pavol.Evanjeliové blahoslavenstvá-nová nádej sveta.Bratislava:LUC.80-967639-1-1.homiletika.;
381 1997.Cantalamessa, Raniero.Slowo i žicie.:..homiletika.;
382 1997.Kaiser, Jozef, SDB.Sviatosť pokánia.Bratislava:Don Bosco.80-85405-69-5.spiritualita.;
383 1997..The Basilica of saint-Dominic in Bologna.:..dominikani.;
384 1997.Maloney, George A..Aby vaša radosť bola úplná.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-166-3.spiritualita.;
385 1997.Evely, Louis.Krédo : Promluvy Louise Evelyho k laickým bratrstvům Karla de Foucaulda.Ústí nad Orlicí:Grantis.80-902400-0-3.spiritualita.;
386 1997.Pronzato, Alessandro.Tisíc a jedna sestra.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-177-9.beletria.;
387 1997.Gabriš, Ondrej, SJ.Bojíš sa jezuitov?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-174-4.katechetika.;
388 1997.Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-206-0.životopisy.;
389 1997.Hajduk, Anton.Božie kráľovstvo.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-179-5.spiritualita.;
390 1997.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.80-7114-130-5.spiritualita.;
391 1997.Pribula, Marek.Kokošovská farnosť.. Vyd. Michala Vaška:Prešov.80-7165-083-8.história.;
392 1997..Starnúť a mať z toho radosť.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-164-7.spiritualita.;
393 1997.Hlinka, Anton, SDB.Slovo do týždňa 2.Bratislava:Don Bosco.80-85405-74-1.homiletika.;
394 1997.Green, Julien.Brat František.. Vydavateľstvo Serafín:Bratislava.80-85310-83-X.životopisy.;
395 1997.Stinissen, Wilfrid.Noc je mým světlem.Kostelní Vydří:KN.80-7192-185-8.spiritualita.;
396 1997.Romanelli, Giandomenico.Venedig.Köln:Könemann.3895085928 (viaz.); 3-89508-592-8.história.;
397 1997.Lachmanová, Kateřina.Zamknuté znútra.Bratislava:LUC.80-7114-205-0.spiritualita.;
398 1997.Augustyn, Józef, 1950- - autor.Praxe duchovního vedení.Olomouc ::Olomouc :.80-85966-02-6.spiritualita.;
399 1997.Powell, John.Kto prvý hodí kameňom?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-165-5.spiritualita.;
400 1997.Pronzato, Alessandro.Tisíc a jedna sestra.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-177-9.teológia.;
401 1997.Ján Pavol II..Ježiš Nazaretský.Bratislava:nové mesto.80-85487-51-9.teológia.;
402 1997.Pieper, Josef.Tomáš Akvinský : Život a dílo.Praha:Vyšehrad.80-7021-224-1.dominikani.;
403 1997.Šmálik, Štefan.Boží ľud na cestách.Bratislava:LÚČ.80-7114-188-7.cirkevné dejiny.;
404 1997.Mello, Antony de.Kontakt s Bohom.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-172-8.spiritualita.;
405 1998.Angelo, Viganó.Pomazanie chorých.Bratislava:Don Bosco.80-85405-93-8.katechetika.;
406 1998.Schonborn, Christop.Milovať cirkev.Bratislava:Nové mesto.80-86146-05-7.teológia.;
407 1998..Katechizmus katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského:Košice.80-88680-24-7.katechetika.;
408 1998.Ravi, Zacharias.Skutečná tvář ateismu.Praha:Návrat domů.80-85495-14-7.teológia.;
409 1998.Kowalska, Faustina Mária.Denníček. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85291-52-5.meditácie.;
410 1998.Kojnok, Eduard.Cesta k trvalému šťastiu.Rožňava:Biskupský úrad..katechetika.;
411 1998..Stůl slova.Kostelní Vydří:KN.80-7192-363-X.homiletika.;
412 1998.Sucháň, Ján.Ži a nechaj žiť. PS Mont:Bratislava.80-967620-3-6.beletria.;
413 1998.Drobniak, Gabriel.Chrám sv. Egídia v Bardejove. Agentúra SÁŠA:Košice.80-967096-2-3.história.;
414 1998.Angelo, Viganó.Krst.Bratislava:Don Bosco.80-85405-80-6.katechetika.;
415 1998.Lemaitre, Elisabeth.Zmysel pôstu.Bratislava:Serafín.80-85310-93-7.spiritualita.;
416 1998.Pojavnik, Ivan.Mysterium koncilu.Olomouc:MCM..magistérium.;
417 1998.Bruno, Ferrero.Niekedy stačí jeden slnečný lúč.Bratislava:Don Bosco.80-88933-09-9.beletria.;
418 1998.Angelo, Viganó.Svätý Duch a Cirkev.Bratislava:Don Bosco.80-85405-78-4.katechetika.;
419 1998.Ellen, Gould White.Myšlienky z vrchu blahoslavenstiev.:Advent-Orion.80-88719-73-9.homiletika.;
420 1998.Jurko, Jozef (1950).Synopsa - dokumenty II. vatikánskeho koncilu.Prešov:VMV.80-7165-129-X.magistérium.;
421 1998.Schönborn, Christoph.Cestou proměnění : putování,reinkarnace,zbožštění.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-37-2.teológia.;
422 1998.Pedr, Beckley.Odkrývanie budúcnosti.:Alfa konti.80-88739-40-3.spiritualita.;
423 1998.Hoffsűmmer, Willy.Objav svoje krídla.Bratislava:Lúč.80-7114-230-1.meditácie.;
424 1998..Ježíš hovoří k duši :.:Olomouc :.80-238-3361-8.meditácie.;
425 1998.Štivar, Bonaventura J. - autor.Modlitba Otců pouště.Olomouc ::Olomouc :.80-238-3607-2.spiritualita.;
426 1998.Vavruš, Anton.Za Ježišom do Svätej zeme.Bratislava:LUC.80-7114-224-7.biblistika.;
427 1998.Gabriel Králik.Veľký týždeň a veľkonočné obdobie.:Redemptoristi.80-7114-226-3.homiletika.;
428 1998.Angelo, Viganó.Nádej dar Ducha.Bratislava:Don Bosco.80-85405-97-0.katechetika.;
429 1998.Vanier, Jean.Komunita 1.Bratislava:Serafín.80-85310-86-4.spiritualita.;
430 1998.Šlipko, Tadeusz SJ.Hranice života -dilemy súčasnej bioetiky.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-185-X.teológia.;
431 1998.Stolárik, Stanislav, biskup.Stručne o dejinách filozofie..Košice:Kňazský seminár sv. K.Boromejského.80-7165-133-8.filozofia.;
432 1998.Durrwell, François-Xavier,.Duch otce a syna /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-249-8.spiritualita.;
433 1998.Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-215-X.cirkevné dejiny.;
434 1998.Meisner, Joachim, 1933- - autor.Myšlenky k nové evangelizaci Evropy.:Olomouc :.80-238-3476-2.teológia.;
435 1998..Eutanázia z pohľadu katolíckej morálky.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-195-7.teológia.;
436 1998.Angelo, Viganó.Sviatosť posvätného rádu.Bratislava:Don Bosco.80-85405-94-6.katechetika.;
437 1998.Angelo, Viganó.Zmierenie alebo pokánie.Bratislava:Don Bosco.80-85405-92-X.katechetika.;
438 1998.Pavol, Jan.Duch svätý.:Nové Město.80-85487-56-X.teológia.;
439 1998.Daniel-Ange, 1932- - autor.Tvé tělo je stvořeno pro lásku.:Kostelní Vydří :.80-7192-337-0.katechetika.;
440 1998.Sullivan, Francis A. .Charizmy a Charizmatická obnova. Bratislava:Serafín.80-88944-01-5.spiritualita.;
441 1998.Angelo, Viganó.Eucharistia.Bratislava:Don Bosco.80-85405-82-2.katechetika.;
442 1998.Novysedlák, Peter.Za hranice vedeckej pravdy.. Zrno:Dolný Kubín.80-967867-2-5.životopisy.;
443 1998.Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Žilina:OFSETA - print.80-967755-2-9.dominikani.;
444 1998.Knockaert, André - autor.15 dní s Kateřinou Sienskou.:Brno :.80-85319-83-7.dominikani.;
445 1998.Klisz, Miloslav - autor.Služebnice Boží sestra Faustyna :.:Olomouc :.80-238-2947-5.spiritualita.;
446 1998.Pavol, Prikryl.Biblia s ilustraciami Vincenta Hložníka.Bratislava:Tatran.80-222-0473-0.biblistika.;
447 1998.Fitzmayer, Joseph.Ježiš Kristus, otázky a odpovede.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-184-1.biblistika.;
448 1998.Pribula, Andrej.Prešovské biskupstvo.Prešov:Dino.80-85575-17-5.história.;
449 1998.Katolícka Cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-253-2.teológia.;
450 1998.Balthasar, Hans.Cesty k ujasnění : rozlišování duchů.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-17-8.teológia.;
451 1998.Danek, Ján.Sváteční slovo : promluvy na neděle a svátky.Olomouc:Matice cyrilometodějská.80-7266-037-3.homiletika.;
452 1998.Angelo, Viganó.Svätý Duch a jeho dary.Bratislava:Don Bosco.80-85405-79-2.katechetika.;
453 1998.Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe.Zvolen:Jas.8088795605; 80-88795-60-5.spiritualita.;
454 1998.Pauliny, Andrej, SDB.Turínske plátno.:Don Bosco.80-88933-02-1.teológia.;
455 1998.Molinié, Marie-Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.8088944023 (brož.); 80-88944-02-3.spiritualita.;
456 1998.Martin, Ralph.Čo hovorí Duch?.Bratislava:Familiaris.80-967813-1-6.teológia.;
457 1998.Augustyn, Józef.Sexuální výchova v rodině a ve škole : Cíle.Zásady.Metody.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-331-1.katechetika.;
458 1998.David, Winter.Čo bude po smrti?.Bratislava:Alfa konti.80-88739-41-1.spiritualita.;
459 1998.Powell, John.Očami viery.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-192-2.teológia.;
460 1998..Moudrost Hildegrady z Bingenu.Kostelní Vydří:KN.80-7192-323-0.spiritualita.;
461 1998.Angelo, Viganó.Svätý Duch.Bratislava:Don Bosco.80-85405-77-6.katechetika.;
462 1998.Schonborn, Christop.Milovať cirkev.Bratislava:Nové mesto.80-86146-05-7.teológia.;
463 1998.Jedrzejewski, Wojciech.Fascynujace zaproszenie.:.83-88032-72-0.dominikani.;
464 1998.Angelo, Viganó.Manželstvo.Bratislava:Don Bosco.80-85405-95-4.katechetika.;
465 1998.Angelo, Viganó.Svätý Duch a Mária.Bratislava:Don Bosco.80-85405-96-2.katechetika.;
466 1998.Guigné, de Anna.Sväté dieťa z Francúzska.Košice:Slovo.80-85291-56-8.životopisy.;
467 1998.Savonarola, Girolamo.Útěcha mého putování a Poslední meditace nad žalmem Miserere.Praha:Krystal OP.80-85929-30-9.dominikani.;
468 1999.Augustyn, Józef.Duchovné vedenie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-273-2.spiritualita.;
469 1999.Felici, Pericle.Koncilom oživovať život.Kapušany:Bens.800099800X (brož.); 80-00998-00-X.teológia.;
470 1999.Max, Sinclair.Nezatrpknúť, naplno žiť!.:Alfa konti.80-88739-45-4.spiritualita.;
471 1999.Judák, Viliam.Nitrianske biskupstvo v dejinách.Bratislava:Ústav pre vťahy štátu a cirkví Bratislava.80-968246-5-1.história.;
472 1999.Różycki, Ignacy, 1911-1983 - autor.Boží Milosrdenství :.:Olomouc :.80-7266-023-3.spiritualita.;
473 1999.Ferrero, Bruno.Vôňa ruže. Don Bosco:Bratislava.80-88933-34-X.beletria.;
474 1999.Harold, Bauman.Ako premôcť smútok a bôľ.:Alfa konti.80-88739-48-9.spiritualita.;
475 1999.Kolářová, Jiřina - autor.Mariánské meditace.:Olomouc :.80-7266-011-X.máriológia.;
476 1999.Maga, Ján.Týždenník.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-193-1.meditácie.;
477 1999.Sussmann, Ayala..Qumran :.St. Gallen ::Verlag am Klosterhof,.3906616487.biblistika.;
478 1999.Urbanová, Jana Kristiána.Symboly v poézii sv. Jána z Kríža.:..skripta.;
479 1999.Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.To není sen :.:Rosice u Brna :.80-86200-19-1.dominikani.;
480 1999.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 2 Listy.Bratislava:LUC.80-7114-253-0.spiritualita.;
481 1999.Koma, Štefan.Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .80-968232-4-8.dominikani.;
482 1999.Padovani, Martin, H. .Hojenie zranených emócií.:SVD - Spoločnosť Božieho Slova.80-85223-49-X.psychológia.;
483 1999.Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.80-88944-14-7.spiritualita.;
484 1999..Otázky o láske a živote.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-242-2.katechetika.;
485 1999.Cehuľová, Ľubomíra.Pôsobenie Ducha Svätého v dejinách spásy.:..skripta.;
486 1999.Radcliffe, Timothy..Sing a new song :.Dublin, Ireland ::Dominican Publications,.1-87155-270-2.dominikani.;
487 1999.Pavol, Jan.Boh Otec.:Nové Město.80-85487-57-8.teológia.;
488 1999.Norman, Warren.Komu na mne naozaj záleží?.:Alfa konti.80-88739-49-7.spiritualita.;
489 1999.Augustyn, Józef.Bolesť krivdy, radosť odpustenia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-244-9.spiritualita.;
490 1999.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.80-88944-05-8.homiletika.;
491 1999.Cantalamessa, Raniero.Poslušnosť.Bratislava:Serafín.80-88944-09-0.spiritualita.;
492 1999.Veselý, Jiří Maria OP.Svědomí, zákon a duch.Rosice u Brna:Gloria.80-86200-12-4.dominikani.;
493 1999.Gaucher, Guy.Jan a Terezie, plameny lásky : Vliv svatého Jana od Kříže v životě a spisech svaté Terezie z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.80-7192-418-0.spiritualita.;
494 1999.Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.80-88944-03-1.spiritualita.;
495 1999.Čižmár, Marián.Starobylý a pútnický Veľký Šariš.Levoča:Polypress.80-88704-24-3.história.;
496 1999.Eva Matéffyová, Z franc. orig. prel Metéffyová.Za koho ma pokladáte?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-265-1.teológia.;
497 1999.Richard, Bewes.Odhodlajme sa na nový život.:Alfa konti.80-88739-50-0.spiritualita.;
498 1999.Bahounek, Tomáš Jiří.Jaký je tvůj osud.Rosice:Gloria.80-86200-26-4.dominikani.;
499 1999.Ferrero, Bruno.Štyridsať príbehov z púšte. Don Bosco:Bratislava.80-88933-33-1.beletria.;
500 1999.Simajchl, Ladislav.Manželstvo v zábehu.. USPO:Bratislava.80-88717-37-X.katechetika.;
501 1999.Lohrum, Meinolf.Dominik.Praha:Krystal OP.80-85929-32-5.dominikani.;
502 1999.Tardiff, Emiliano.V ohni lásky Ducha Svätého.Bratislava:LUC.80-7114-271-9.spiritualita.;
503 1999.Louis, Evely.Utrpenie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-277-5.spiritualita.;
504 1999.Čierna, Alojzia.Počiatok radostnej zvesti.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-262-7.homiletika.;
505 1999.Abbé Pierre.Testament... Bohu vďaka.Bratislava:Lúč.80-7114-274-3.životopisy.;
506 1999.Pavol Kossey, P Peter Murdza, Komisia pre laikov KBS Bratislava.Kresťanské hnutia, združenia a inštitúcie laikov na Slovensku.Bratislava:LUC.80-7114-265-4.spiritualita.;
507 1999.Cehuľová, Ľubomíra.Poslanie ženy v Cirkvi.:..skripta.;
508 1999.Raymond OSCO, M. .Rodina, ktorá dosiahla Krista.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-221-X.životopisy.;
509 1999.Tarnawski, Józef.Listy o povolaní.:Don Bosco.80-88933-23-4.spiritualita.;
510 1999.Hlaváč, Teodor.Kresťanstvo & fyzika. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-218-4.prírodné vedy.;
511 1999.Maloney, George, A..Láska sa dáva v tichu.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-258-9.meditácie.;
512 1999.Vera, Sinton.Nájsť silu odpustiť.:Alfa konti.80-88739-46-2.spiritualita.;
513 1999.Jurko, Jozef,.Aké meno dávate svojmu chlapčekovi?.Kapušany:Bens.8096822519 (brož.); 80-968225-1-9.životopisy.;
514 1999.Brown, Raymond.BIBLIA 101 otázok a odpovedí.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-213-9.biblistika.;
515 1999.Erwin, W. Lutzer.Nepřítel z ráje.:Návrat domů.80-7255-001-2.spiritualita.;
516 1999.Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Kostelní Vydří:KN.80-88944-08-2.spiritualita.;
517 1999.Stinissen, Wilfrid.Otče, odevzdávám se ti. :Kostelní Vydří : Karmelitánské nakl..80-7192-404-0.spiritualita.;
518 1999.Salvucci, Raul.Zkušenosti exorcisty.Kostelní Vydří:KN.80-7192-180-7.spiritualita.;
519 1999.Vanier, Jean.Komunita 2. Bratislava:Serafín.80-88944-20-1.spiritualita.;
520 1999.Sutor, Bernhard.Politická etika. Trnava:Dobrá kniha.80-7141-222-8.teológia.;
521 1999? -neuvedený.Rybár, Ján, SchP.Nové príklady pre kazateľov, rečníkov a vychovávateľov.:.80-967147-0-8.homiletika.;
522 2000.Schott.Zo stola Božieho slova.Trnava:Dobrá kniha.8071412724 (brož.); 80-7141-272-4.homiletika.;
523 2000.Golis, Vincent, OP.St. Vincent Ferrerský - svätec v službách protipápeža..Dunajská Lužná:AHO 3.80-968348-8-6.dominikani.;
524 2000.Józef, Augustyn, Jozef.Celibát : jeho duchovní předpoklady a bohatství a jak k němu správně vychovávat.Kostelní Vydří:KN.80-7192-469-5.spiritualita.;
525 2000.Vozár, Jozef.Madona Žitného ostrova. AHO3:Dunajská Lužná.80-968432-0-6.máriológia.;
526 2000.Gajdoš, Tomáš, OP.Boh je naša spása..Dunajská Lužná:AHO 3.80-968432-4-9.dominikani.;
527 2000.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov..Bratislava:LÚČ.80-7114-386-3.história.;
528 2000.Nee, Watchman,.Duchovní člověk /.Anaheim, Calif. ::Living Stream Ministry,.0-7363-0800-8; 0-7363-0801-6; 0-7363-0802-4; 0-7363-1129-7.spiritualita.;
529 2000.Ghiglione, Gianni.Tajomstvo srdca. Don Bosco:Bratislava.80-88933-44-7.katechetika.;
530 2000.Nee, Watchman,.Pieseň piesní.Anaheim, Ca.:Living Stream Ministry.0736308083; 0-7363-0808-3.biblistika.;
531 2000.Sucháň, Jan.Zrenie.:PS MONT.80-967620-4-4.beletria.;
532 2000.Brodek, Peter.Žiť Pánovo slovo. Homílie. Cyklus B.. Jas:Zvolen.80-88795-69-9.homiletika.;
533 2000.Riobó, Alfonz.Duchovné vedenie v kňazskej službe.:B-print.80-967935-3-5.spiritualita.;
534 2000.Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.80-89219-01-2.spiritualita.;
535 2000.Hahn, Scott; Kimberley Hahn.Naše cesta do katolické Církve.Ronov nad Doubravou:Triality.80-902786-4-7.životopisy.;
536 2000.Pašteka, Július.Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Bratislava:LUC.80-7114-300-6.história.;
537 2000.Danek, Ján.Sváteční slovo : promluvy na neděle a svátky.Olomouc:Matice cyrilometodějská.80-7266-066-7.homiletika.;
538 2000.Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.80-89219-01-2.meditácie.;
539 2000..Duchovné osobnosti v dejinách Matice slovenskej doma i v zahraničí. Vydavateľstvo Matice slovenskej:Martin.80-7090-568-9.história.;
540 2000.Selecký, Anton.Diaľnica do pekla.Bratislava:Magnifikat.80-967740-2-6.spiritualita.;
541 2000.Sheen, Fulton.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-314-3.homiletika.;
542 2000..Santa Maria Novella.:..história.;
543 2000.Rybár, Ján.Potreba náboženstva v súčasnom svete.Trnava:..teológia.;
544 2000.Aumann, Jordan.Křesťanská spiritualita v katolické tradici.Praha:Karolinum.80-7184-928-6.spiritualita.;
545 2000.Sheen, Fulton J.Hore srdcia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-278-3.spiritualita.;
546 2000.Šimulčík, Jan.Zápas o nádej.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-234-2.cirkevné dejiny.;
547 2000.Schindler, Eugen.Vincent de Paul - OTEC CHUDOBNYCH. Charis:Bratislava.80-88743-38-9.životopisy.;
548 2000.Amorth, Gabriele.Exorcista vypráví.Kostelní Vydří:KN.80-7192-494-6.spiritualita.;
549 2000.Grignion, Ľudovít Mária.List priateľom kríža.Prešov:VMV.80-7165-197-4.spiritualita.;
550 2000.Dionýz Kartuzián.Po smrti ....Dunajská Lužná:AHO 3.80-968432-2-2.spiritualita.;
551 2000.Liagre, P..Duchovní cvičení se svatou Terezií z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.80-7192-487-3.spiritualita.;
552 2000.Tomko, Jozef.Misie do tretieho tisícročia.Bratislava:LÚČ.80-7114-289-1.teológia.;
553 2000.Giordano, E..Horúce témy.Bratislava:Don Bosco.8088933625; 80-88933-62-5.katechetika.;
554 2000.Cejpová, Lydie - preklad; ; Z nem. orig. prel. Lydie Cejpová.Co by měl každý vědět o židovství.:Kalich.80-7017-205-3.biblistika.;
555 2000.Weigel, George.Svedok nádeje - diel 2..Bratislava:Slovart.80-7145-477-X.životopisy.;
556 2000.Porubčan, Jozef, SJ.Desatoro.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-308-9.teológia.;
557 2000.Vrablec, Jozef; Šuráb, Marian.Hlásaj slovo "C"..Prešov:VMV.80-7165-279-2.homiletika.;
558 2000.Brown, Raymond E..Kristus v Advente.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-316-X.biblistika.;
559 2000.Simajchl, Ladislav.Krestní promluvy.Olomouc:MCM.80-7266-055-1.homiletika.;
560 2000.Jurko, Jozef (1950).Slová evanjelia nech zmyjú naše previnenia 2..Kapušany:Bens.80-88998-42-5.homiletika.;
561 2000.Ellen, Gould White.Kristove podobenstvá.:Advent-Orion.80-88719-80-1.homiletika.;
562 2000.Grignion, Ľudovít Mária.List přátelúm křiže.Olomouc:MCM.80-7266-062-4.spiritualita.;
563 2000..Rím od počiatkov do dnešných dní a Vatikán.Zagreb:Logos.88-86843-98-4.história.;
564 2000.Leloup, Jean-Yves.Slová z vrchu Athos. Petra:Prešov.80-89007-08-2.spiritualita.;
565 2000.Homolka, Zdenko, SJ.Radostná zvesť o Bohu Ježišovi.Zvolen:Jas.80-88795-15-X.homiletika.;
566 2000.Augustyn, Józef.Smädní po láske..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-503-0.spiritualita.;
567 2000.Martini, Carlo Maria, 1927- - autor.Vydán lidem do rukou :.:Praha :.80-86025-26-8.spiritualita.;
568 2000.Štefan, Miko.Čierny Anjel z Limy.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-261-X.dominikani.;
569 2000.Lefevre, Pierre.Veľké pravdy v malých príbehoch 2.Bratislava:Lúč.8071143096; 80-7114-309-6.beletria.;
570 2000.Brodek, Peter.Žiť Pánovo slovo. Jas:Zvolen.80-88795-73-7.homiletika.;
571 2000.Jurko, Jozef (1950).... aby boli jedno srdce a jedna duša-..Kapušany:Bens.80-88998-01-8.homiletika.;
572 2000.Herzán, Martin.Totalitní svetovláda.Třebíč:Mezinárodní komise svědomí.80-238-6339-8.teológia.;
573 2000.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.80-900417-0-1(1) - rovnaké isbn.máriológia.;
574 2000..Sväté písmo - Nový zákon. Západoslovenské múzeum:Trnava.80-7162-274-5.biblistika.;
575 2000.Mac Kenna, Briege.Sila sviatostí. Serafín:Bratislava.80-88944-42-2.spiritualita.;
576 2000.Gasparino, Andrea.Spiritualita dialógu. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.80-88933-57-9.spiritualita.;
577 2000.Kehl, Medard.Kam kráčí církev? : diagnóza doby.Brno:CDK.80-85959-65-8.teológia.;
578 2000.Ďurica, Ján, SJ.Historické knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-490-5.biblistika.;
579 2000.Igor, Smelý.Fragmenty (post)modernej kultúry.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-235-0.filozofia.;
580 2000.Larraňaga, Ignazio.Život podľa Márie.Bratislava:LÚČ.80-7114-311-1.máriológia.;
581 2000.Watchmann Nee.Lámanie vonkajšieho človeka a oslobodzovanie ducha.Anaheim:Living Stream Ministry.0736311165; 0-7363-1116-5.spiritualita.;
582 2000.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-493-X.teológia.;
583 2000.Mária Flochová.Boh ma miluje takého, aký som.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-293-7.spiritualita.;
584 2000.Ľudovít Fulla.Vlkolínec.:Knižné centrum.80-8064-060-2.história.;
585 2000.Florenskij, Pavol.IKONOSTAS.:Marek L.80-86263-13-4.teológia.;
586 2000.Weigel, George.Svedok nádeje - diel 1..Bratislava:Slovart.80-7145-455-9.životopisy.;
587 2000.Konferencia biskupov Slovenska.Zborník prednášok zo sympózia.Bratislava:KBS.80-968450-9-8.prírodné vedy.;
588 2000 s-a..Dominikanische Ordens Heilige.s.l.:..skripta.;
589 2001.Babál, Marcel.Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. Univerzita Komenského:Bratislava.80-223-1562-1.teológia.;
590 2001.Černušák, Tomáš, 1972- - autor.Historie dominikánů v českých zemích.:Praha :.80-85929-50-3.dominikani.;
591 2001.Homolka, Zdenko, SJ.Radostná zvesť o Bohu Otcovi.Zvolen:Jas.80-88795-75-3.homiletika.;
592 2001.Verwer, George - autor.Hlad po opravdovosti :.:Praha :.80-7255-038-1.spiritualita.;
593 2001.Schmidt, Zoltán Matej, SDB.Všetko je stvorené skrze neho a pre neho (Kol 1,16) c Zoltán Schmidt.Senica:[Tlačiareň a kníhviazačstvo].80-968425-3-6.skripta.;
594 2001.Brown, Raymond.Kristus na Veľkú noc.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-332-1.homiletika.;
595 2001..Diecézni kňazi a ich spiritualita v dnešnej dobe. Arcibiskupský úrad:Trnava.80-968496-3-8.spiritualita.;
596 2001.Hrehová, Helena.Ruská ortodoxná morálna teológia v perspektíve "Od obrazu k podobe".. Náboženské vydavateľstvo PETRA:Prešov.80-89007-15-5.teológia.;
597 2001..Cesta dôvery.:..katechetika.;
598 2001..Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989-diel 2.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-314-4.história.;
599 2001.Hugh, Lawrence..Dějiny středověkého mnišství.:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-88-7.história.;
600 2001.Rivest, Madeleine.Mať tak krídla!. Michal Vaško:Prešov.80-7165-319-5.katechetika.;
601 2001..Poznávanie cez dialóg.:..katechetika.;
602 2001.Lohrum, Meinfold.Katerina za Sieny.Praha:Krystal.80-85929-45-7.dominikani.;
603 2001.Hilbrand, Imelda.Was sagte Jesus zu Schwester Imelda?.:.3-7171-1096-9.dominikani.;
604 2001.Santa, Thomas M. - autor.Porozumět úzkostlivým :.:Kostelní Vydří :.80-7192-511-X.spiritualita.;
605 2001.Sorg, Anton.Čo znamená meno Ježiš.. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.80-7165-172-9.teológia.;
606 2001.Belák, Blažej.Katolícke Slovensko.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-374-1.história.;
607 2001..Sloboda človeka.:..katechetika.;
608 2001.Brodek, Peter.Žiť Pánovo slovo. Jas:Zvolen.80-88795-81-8.homiletika.;
609 2001.Roland, E. Murphy.Tóra.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-327-5.biblistika.;
610 2001.Vives A., P. Juan Antonio.Človek, ktorý dôveroval Bohu. Jas:Zvolen.80-88795-83-4.meditácie.;
611 2001.Komorovský, Ján.Postavy z dejín ruského katolicizmu. .Prešov :Náboženské vydavateľstvo Petra.80-89007-17-1.cirkevné dejiny.;
612 2001.Llewelyn, Robert.Brána do ticha.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-350-X.meditácie.;
613 2001.Igor, Bukovský.Miniencyklopédia prírodnej liečby.:Advent-Orion.80-88719-82-8.prírodné vedy.;
614 2001.Ferrero, Bruno.Je tam hore niekto? .Bratislava:Don Bosco.80-88933-71-4.beletria.;
615 2001..Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989. Michal Vaško:Prešov.80-7165-312-8.história.;
616 2001..Poznávanie nádeje.:..katechetika.;
617 2001..Cesta lásky.:..katechetika.;
618 2001.Mišovič, Bernard, SJ.Kristus vo Veľkom týždni.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-331-3.homiletika.;
619 2001.Terrová, Odille.Súcit.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-323-2.spiritualita.;
620 2001.Denis, Philippe,.Histoire des Dominicains en Afrique /.Paris ::Cerf,.2204067180.dominikani.;
621 2001.Seuffert, Jozef .Svätý Tomáš Morus.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-354-2.životopisy.;
622 2001..Cesta viery.:..katechetika.;
623 2001.Mackenney, Richard.Evropa šestnáctého století.Praha:Vyšehrad.80-7021-469-4.história.;
624 2001.Vrablec Jozef, ThDr..Nemusím sa ja báť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-369-5.máriológia.;
625 2001..Poznávanie pravdy.:..katechetika.;
626 2001.Ellen, Gould White.Cesta ku Kristovi.:Advent-Orion.80-88960-64-9.homiletika.;
627 2001.Jaroslav Rindoš.Žalmy a iné Spisy.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-339-9.biblistika.;
628 2001.Weigel, George.Svedok nádeje - diel 3..Bratislava:Slovart.80-7145-485-0.životopisy.;
629 2001.Casaroli, Agostino.Trýzeň trpělivosti : Svatý stolec a komunistické země (1963-1989).Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-621-3.história.;
630 2001.Martin, Bosák.Michal Bosák. Americký bankár zo Šariša.:Spoločnosť Michala Bosáka.80-968607-9-8.životopisy.;
631 2001.Generální kurie OP v Říme.Kniha stanov a nařízení bratří Řádu kazatelu.Praha:Česká Dominikánska provincie..dominikani.;
632 2001..Dôstojnosť človeka.:..katechetika.;
633 2001.Lorenzo, Scupoli.Duchovný zápas.:Oto Németh.80-88949-26-2.spiritualita.;
634 2001.Ulrich Engel.Dominikánska spiritualita. Košice:VIENALA.80-88922-69-0.dominikani.;
635 2002.Hinnebusch, William A. - autor.Dějiny Řádu kazatelů.:Praha :.80-85929-54-6.dominikani.;
636 2002.Stanislaw, Bielecki.Dovoľte deťom prichádzať ku mne.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-376-3.homiletika.;
637 2002.Grun, Anselm.Škola odpuštění : cesty ke smíření.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-653-1.spiritualita.;
638 2002.Pavol, Jan.Ako v sebe objaviť Božie povolanie?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-365-8.skripta.;
639 2002.Homolka, Zdenko, SJ.Radostná zvesť v našom živote. Modlitba.Zvolen:Jas.80-88795-84-2.homiletika.;
640 2002.Tampierová, Helena.Thomas More-státník a teolog.Brno:L.Marek.80-86263-34-7.životopisy.;
641 2002.Augustyn, Józef, 1950- - autor.Vedeni Bohem :.:Kostelní Vydří :.80-7192-759-7.spiritualita.;
642 2002.Munck, Thomas.Evropa sedmnáctého století : 1598-1700.Praha:Vyšehrad.80-7021-508-9.história.;
643 2002..Matka Terézia. Môj život.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-379-2.životopisy.;
644 2002.Mniši, Z NEW SKETE.V duchu štěstí.Praha:Šťastní lidé.80-86692-01-9.spiritualita.;
645 2002.Balík, Jan, 1965- - autor.Neboj se, jen věř! :.:Praha :.80-86025-44-6.spiritualita.;
646 2002.Román, José María.Svätý Vincent de Paul. Charis:Bratislava.80-88743-48-6.životopisy.;
647 2002.Kašparů, Jaroslav Max.Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky.:Cesta.80-7295-031-2.psychológia.;
648 2002.Hrubý, Vladimír.Katedrála Sv.Ducha.Hradec Králové:Garamon.80-86472-10-8.história.;
649 2002.Timothy Radcliffe OP.Nazývám vás přáteli. Kostelní Vydří:KN.80-7192-679-5.dominikani.;
650 2002.Opletal, František.Rozjímání nad žalmy.Olomouc:MCM.80-7266-103-5.biblistika.;
651 2002.Pavol, Jan.Ako v sebe objaviť Božie povolanie?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-365-8.magistérium.;
652 2002.Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.Samotka v Želivě.Rosice u Brna:Gloria.80-86200-58-2.cirkevné dejiny.;
653 2002.Mezzardi, Luigi.Putovať s modlitbou a s láskou. Charis:Bratislava.80-88743-47-8.životopisy.;
654 2002.Ferrero, Bruno.Kruhy na vode. Don Bosco:Bratislava.80-88933-83-8.beletria.;
655 2002.Krajči, Jozef.Izrael.Bratislava:INKA.80-967567-5-3.biblistika.;
656 2002.Krapiec, Mieczyslaw.Porzucic swiat absurdow.:..dominikani.;
657 2002.Hrdlička., Josef.Pane, ty máš slova věčného života : krátké homilie pro feriální dny v mezidobí.:Matice cyrilometodějská.80-7266-094-2.homiletika.;
658 2002.Terezie, od Ježiše sv.Cesta k dokonalosti.Kostelní Vydří:KN.80-7192-656-6.spiritualita.;
659 2002.Špidlík, Tomáš kardinál.Spiritualita křesťanského Východu : systematická příručka.:Refugium Velehrad-Roma.80-86045-84-6.spiritualita.;
660 2002.Ryś, Grzegorz.Inkvizícia.Liesek :Rímskokatolícky farský úrad v Liesku.80-968866-4-9.dominikani.;
661 2002.Schonborn, Christof.Ikona Krista.Bratislava:Oto Németh.80-88949-56-4.teológia.;
662 2002.Lachmanová, Kateřina.Dve tváre lenivosti.Bratislava:Lúč.80-7114-365-0.katechetika.;
663 2002.Koma, Štefan.Cieľ a Cesta.Námestovo:Štúdio F.80-89070-02-7.teológia.;
664 2003.Garin, Eugenio.Renesanční člověk a jeho svět.Praha:Vyšehrad.80-7021-653-0.história.;
665 2003.Langkammer, Hugolin .Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti.Bratislava:Serafín.80-88944-64-3 (rovnaké ISBN má v tlači kniha Výzvy fatimského posolstva).biblistika.;
666 2003.Black, Jeremy.Evropa 18.století.Praha:Vyšehrad.80-7021-376-0.história.;
667 2003.Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.80-88944-33-3.meditácie.;
668 2003.Kašparů, Max.Malý kompas viery.Bratislava:LUC.80-7114-414-2.spiritualita.;
669 2003.Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-446-2.životopisy.;
670 2003.Léon - Dufour, Xavier.Slovník biblickej teológie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-414-X.biblistika.;
671 2003.Tomáš, Akvinský.O pravdě mysli.Praha:Krystal.80-85929-60-0.dominikani.;
672 2003.Jurko, Jozef (1950).Pánovi svätí, velebte Pána naveky!. Bens:Kapušany.80-88998-41-7.homiletika.;
673 2003.Labo, Šebastián, SJ.Tretia návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-432-8.história.;
674 2003.Tauler, Jan.Propast k propasti volá : kázání.Praha:Krystal OP.80-85929-62-7.dominikani.;
675 2003.Gustavo, Parisciani..Svatý Josef Kopertinský : patron studentů.:Konvent minoritů.80-903395-0-6.životopisy.;
676 2003.Matuška, Peter J..Jasno vo svedomí a pokoj v duši.Bratislava:Parakletos.80-968976-5-9.spiritualita.;
677 2003.Rohr, Richard.Všechno má své místo : dar kontemplativní modlitby.:Vyšehrad.80-7021-584-4.spiritualita.;
678 2003.Pamplona.New Start.Zdravie a sila v potrave : kniha o správnom a nesprávnom výbere toho,čo jeme.Vrútky :Advent-Orion.80-88719-19-4.prírodné vedy.;
679 2003.Nicolas, Jean-Hervé, 1910-2001 - autor.Syntéza dogmatické teologie. |n I, |p Bůh v Trojici.Praha ::Praha :.80-85929-58-9.teológia.;
680 2003.Červeň, Anton.Liturgický rok - cesta k svätosti. Kňazský seminár sv. Františka Xaverského:Badín.80-88937-14-0.teológia.;
681 2003.Anselm, Grün.Každý človek má svojho anjela.:Alfa konti.80-88739-61-6.teológia.;
682 2003.Hromník, Milan, SJ.Blahoslavený Vasil Hopko.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-425-5.životopisy.;
683 2003.Šrutová, Marie Jana.Mariánska úcta na prahu tretího tisíciletí.:..máriológia.;
684 2003.Zacharias, Ravi.Lotos a kříž : rozhovor Ježíše s Buddhou.Brno:Návrat.80-7255-064-0.religionistika.;
685 2003..Středověký člověk a jeho svět.:Praha :.80-7021-682-4.história.;
686 2003.Muhs, Wilhelm.Brána do neba. 365 myšlienok o Panne Márii..Bratislava:Nové mesto.80-85487-73-X.máriológia.;
687 2003.Hradecká, Edita, 1926- - autor.Život - láska - řehole.:Kostelní Vydří :.80-7192-615-9.spiritualita.;
688 2003.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.80-7266-129-9.spiritualita.;
689 2003.Kútnik Šmálov, Jozef.Litánie loretánske : Rozbor a výklad - Suma mariológie.Bratislava:LÚČ.80-7114-404-5.máriológia.;
690 2003.Jurko, Jozef (1950).Pánovi zver svoje cesty a Jemu dôveruj-. Bens:Kapušany.80-88998-49-2.homiletika.;
691 2003.Vella, Elias OFM.Zlí duchovia a exorcizmus.Bratislava:Per Immaculatam.80-968854-1-3.spiritualita.;
692 2003.Ján Pavol II..Rímsky triptych.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-424-7.životopisy.;
693 2003..Ke slávě Ducha :.:V Pardubicích :.80-85112-39-6.história.;
694 2003.Šubík, František, MUDr..Nedopoviem slovom.....:Matica slovenská.80-7090-702-9.beletria.;
695 2003.Kaľata, Dominik, SJ.Teodícea : Poznámky ku traktátu prirodzenej teológie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-406-9.teológia.;
696 2003.Hlinka, Anton, SDB.Ježiš na dosah ruky.Don Bosco:Bratislava.80-8074-005-4.homiletika.;
697 2003.Forrest, Tom.Vpred.Bratislava:Redemptoristi.80-968525-6-6.spiritualita.;
698 2003.Rohr, Richard.Všechno má své místo : dar kontemplativní modlitby.:Vyšehrad.80-7021-584-4.spiritualita.;
699 2003..Cirkevné hnutia v pastoračnej starostlivosti biskupov : Pápežská rada pre laikov.Bratislava:Don Bosco.80-88933-97-8.magistérium.;
700 2003.Luscoň, Jozef.Presekajte sa životom..Poprad:Združenie saleziánskej mládeže - DOMKA..katechetika.;
701 2003.Vnuk, František.Príručný slovník kresťanstva.:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.80-89063-13-6.teológia.;
702 2003.Madre, Philippe.Ale zbav nás od zlého.Kostelní Vydří:KN.80-7192-566-7.spiritualita.;
703 2003.Cernan, Eugene, 1934- - autor.Poslední muž na Měsíci :.:Praha :.80-200-1165-X.beletria.;
704 2003.Tynieckí, BENEDIKTÍNI.Svätý Benedikt, patrón Európy, medaila modlitby.Prešov:VMV.80-7165-400-0.životopisy.;
705 2003.Nowak, Jerzy Robert.Církev a Velká francouzská revoluce.Olomouc:Matice cyrilometodějská.80-7266-158-2.cirkevné dejiny.;
706 2003.Carretto, Carlo.Iba láska....Bratislava:Lúč.80-7114-397-9.spiritualita.;
707 2003.Terezie, od Ježiše sv.Hrad v nitru.Kostelní Vydří:KN.80-7192-715-5.spiritualita.;
708 2003,EK.Kowalská, Faustína.Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši. Smižany:PALLOTTI.80-968841-0-7.meditácie.;
709 2003,EK.Kowalská, Faustína.Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši. Smižany:PALLOTTI.80-968841-0-7.meditácie.;
710 2004.Davidson, John.Ježišovo evanjelium : Po stopách jeho pôvodného učenia.Bratislava :RI-EL/CAD PRESS.80-88969-20-4.biblistika.;
711 2004.Špidlík, Tomáš.Viera vo svetle ikon.:Németh Oto.80-88949-69-6.spiritualita.;
712 2004.Pernoud, Régine.Mýty a fakty. Bodka za stredovekom.Bratislava:LUC.80-7114-467-3.história.;
713 2004.Fula, Milan.Antropológia ženy a náuka Jána Pavla II..Bratislava:Don Bosco.80-8074-016-X.teológia.;
714 2004.Pompey, Heinrich.Zomieranie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-462-X.spiritualita.;
715 2004.Tettamanzi, Dionigi.Duchovný život kňaza..Bratislava:Don Bosco.80-8074-010-0.spiritualita.;
716 2004.Kružliak, Imrich.Cyrilometodský kult u Slovákov : Dlhá cesta k slovenskej cirkevnej provincii.Prešov:VMV.80-7165-426-4.cirkevné dejiny.;
717 2004.Groeschel, Benedict J..Augustín - filozof, mystik, teológ.Bratislava:Serafín.80-8081-006-0.životopisy.;
718 2004.Vácha, Marek Orko.Tančiace skaly : O vývoji života na Zemi, o človeku a o Bohu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-510-8.teológia.;
719 2004.Jacques, Philippe.Najít si čas pro Boha : průvodce životem modlitby.:Paulínky.80-86025-72-1.spiritualita.;
720 2004.Ďurica, Ján, SJ.Pentateuch.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-447-6.biblistika.;
721 2004..Tibetská kniha mrtvých :.:Praha :.80-7021-712-X.religionistika.;
722 2004.Šuráb, Marian.Aby nás radi počúvali: . Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-50-5.katechetika.;
723 2004.Grun, Anselm.Eucharistia, sviatosť premenenia.Prešov:VMV.80-7165-473-6.spiritualita.;
724 2004.Vanier, Jean.Hľadanie pokoja.Bratislava:Serafín.80-8081-004-4.spiritualita.;
725 2004.Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-503-5.cirkevné dejiny.;
726 2004.Meynard André-Marie OP.Duchovní život.Olomouc:MCM.80-7266-180-9.spiritualita.;
727 2004.Vácha, Marek Orko.Šiesta cesta : O havranoch, o ľaliách a o omnoho vzácnejšej ceste. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-574-4.teológia.;
728 2004.Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-503-5.cirkevné dejiny.;
729 2004.Orfeová, Christine V..Misionár s horiacim srdcom. Svätý Izák Jogues.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-469-7.životopisy.;
730 2004.Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Tamara.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-471-9.biblistika.;
731 2004.Káčerik, Adrián.Experiment viery.Rožňava:Káčerik Adrian.80-969190-0-8.teológia.;
732 2004.Kumor, Boleslav.Cirkevné dejiny : Súčasné obdobie (1914-2000). Spišské Podhradie:KS.80-89170-09-9.cirkevné dejiny.;
733 2004.Radcliffe, Timothy.Medvěd a mniška.Kostelní Vydří:KN.80-7192-845-3.dominikani.;
734 2004.Castleman, Michael.Velká kniha léčivých rostlin : klasický průvodce nejlepšími přírodními léčivy představující ty nejlepší...rostliny : klasický průvodce nejlepšími přírodními léčivy představující.V Praze:Columbus.80-7249-177-6.prírodné vedy.;
735 2004.Spiež, Jan Andrzej, OP.Šviety Dominik.:.83-7318-436-8.dominikani.;
736 2004.Messori, Vittorio.Naozaj vstal z mŕtvych? : Skúmanie prázdneho Božieho hrobu.Bratislava:LUC.80-7114-468-1.teológia.;
737 2004.Marko, Ivan Rupnik.Adam a jeho žebro.:Refugium Velehrad-Roma.80-86715-20-5.spiritualita.;
738 2004.Palko, Vladimír.Boj o moc a tajná služba.Prešov:VMV.80-7165-438-8.história.;
739 2004.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo Turíc.Bratislava:Serafín.80-88944-19-8.homiletika.;
740 2004.Cantalamessa, Raniero.My ohlasujeme ukrižovaného Krista.Bratislava:Serafín.80-88944-93-7.homiletika.;
741 2004.Brondino, Giuseppe.Citový život zasvätených.Bratislava:Serafín.80-88944-92-9.spiritualita.;
742 2005..Poklady šamorínskeho kostola Nanebovstúpenia Panny Márie.Šamorín:Wanted Design.80-969096-9-X.mariológia.;
743 2005.Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Rachab.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-492-1.biblistika.;
744 2005.Christoph, kardinál Schönborn.Přijmout Ježíše jako Krista : podněty k prohloubení víry.:Paulínky.80-86025-80-2.teológia.;
745 2005.Menéndéz, Jozefa.Výzva k láske.Dunajská Lužná:Združenie Božej lásky.80-969334-1-8.spiritualita.;
746 2005.Frank, Isnard Wilhelm..Lexikon des Monchtums und der Orden /.Stuttgart ::Reclam,.3150105242 (hd.bd.); 9783150105245 (hd.bd.).biblistika.;
747 2005.Józef, Augustyn, Jozef.Mladosť : malý sprievodca.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-500-6.spiritualita.;
748 2005.Turanský, Štefan, SDB.Krehkosť duchovného povolania.Bratislava:Don Bosco.80-8074-029-1.spiritualita.;
749 2005.Bedouelle, Guy.História Cirkvi.Prešov:Petra.80-89007-58-9.cirkevné dejiny.;
750 2005.Thurian, Max.Eucharistia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-539-6.spiritualita.;
751 2005.Balko, Jan.Desať rokov v slovenskej politike.:Michal Vaška.80-7165-533-3.história.;
752 2005.Tomáš, Špidlík.Eucharistie : lék nesmrtelnosti.:Refugium Velehrad-Roma.80-86715-39-6.spiritualita.;
753 2005.Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Duch liturgie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-477-8.teológia.;
754 2005.Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.80-7181-767-8.životopisy.;
755 2005.Janáč - Hrubý, Pavol.Eucharistia, dar Božieho milosrdenstva.Zákamenné:RKFÚ.80-969300-4-4.teológia.;
756 2005.Józef, Augustyn, Jozef.Evanjeliové rady nielen pre rehoľníkov.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-479-4.spiritualita.;
757 2005.Strobel, Lee.Kauza Stvoriteľ. Bratislava:Porta libri.80-89067-33-6.teológia.;
758 2005.Ratzinger, Joseph.Európa : Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-570-1.magistérium.;
759 2005.Michančová, Slávka.Páchateľ sexuálneho zneužívania detí medzi nami : Hľadanie pravdy a zodpovedného prístupu.Prešov:Prešovská univerzita.80-8068-364-6.teológia.;
760 2005.Kráľ, Ábel.Pravidlá slovenskej výslovnosti. Systematika a ortoepický slovník.:Matica slovenská.80-7090-790-8.slovníky.;
761 2005.Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Betsabe.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-521-9.biblistika.;
762 2005.Stanček, Ľubomír, CM.Čnosti. Spišské Podhradie:KS.80-89170-16-1.teológia.;
763 2005.Tomáš, Akvinský.O lásce : výběr otázek z Teologické sumy.:Krystal OP.80-85929-71-6.dominikani.;
764 2005.Lubichová, Chiara.Eucharistia.Bratislava:Nové mesto.80-85487-79-9.spiritualita.;
765 2005.Collins, Roger.Evropa raného středověku 300-1000.Praha:Vyšehrad.80-7021-660-3.história.;
766 2005.Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.8096863819; 80-968638-1-9.spiritualita.;
767 2005.Adamus, Ján.Homílie - liturgický rok B. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-579-5.homiletika.;
768 2005.Vernant, Jean.Řecký člověk a jeho svět : z anglických originálů přeložily Lucie Fialková a Vlasta Lišková.Praha:Vyšehrad.80-7021-731-6.história.;
769 2005..Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-486-7.životopisy.;
770 2005.Luke Timothy Jonson.Sacra pagina - Evangelium podle Lukáše. Kostelní Vydří:KN.80-7192-560-8.biblistika.;
771 2005.Martini, Carlo.Vyznania apoštola Pavla.Bratislava:Serafín.80-8081-018-4.meditácie.;
772 2005.Sapienza, Leonardo.Pavol VI. a Eucharistia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-540-X.spiritualita.;
773 2005.Leon, Dyczewski..Svatý Maxmilián Maria Kolbe.Brno:Konvent minoritů.80-903395-1-4.životopisy.;
774 2005.Tyrol, Anton..Lectio Divina. KBD:Svit.80-89120-05-9.biblistika.;
775 2005.Rivers, Francine.Rút. Dobrá kniha:Trnava.80-7141-507-3.biblistika.;
776 2005.Andrew, Brad; Williamsová DeVore, Susan.A Boh zmenil názor.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-508-1.spiritualita.;
777 2005??.Letz, Ján,1936-.Dve ohniská siločiar života :.:.978-80-8082-947-6.spiritualita.;
778 2006.Welbornová, Amy.Dekódovaný Da Vinci. Fakty v pozadí fikcie Da Vinciho kódu.Bratislava:LUC.80-7114-573-4.teológia.;
779 2006..Atlas obyvateľstva Slovenska : Population atlas of Slovakia.Bratislava:Trenčianska univerzita.80-223-2190-7.história.;
780 2006.Albert Veľký.O primknutí sa k Bohu.Bratislava:Serafín.80-8081-042-7.dominikani.;
781 2006.Beca, Michal.Dvanásty (ne)smrteľný hriech.Košice:DAVIDESIGN.80-969177-2-2.beletria.;
782 2006.Groeschel, Benedict J..Kňaz naveky.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-516-2.spiritualita.;
783 2006.Keating, Karl.Čomu skutočne veria katolíci?.Bratislava:Redemptoristi SMN.80-969600-0-8.katechetika.;
784 2006.Vácha, Marek Orko.Návrat k stromu života : Evolúcia a kresťanstvo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-627-9.teológia.;
785 2006.Šatura, Vladimír, SJ.Žime intenzívnejšie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-513-8.spiritualita.;
786 2006.Mečiar, Kamil.Životy víťazov 1.Bratislava:LÚČ.80-7114-567-X.životopisy.;
787 2006.Chrebetová, Antónia.Čo urobil Boh v mojom živote.:..spiritualita.;
788 2006.Hughes, Gerard W..Boh prekvapení. Dobrá kniha:Trnava.80-7141-511-1.spiritualita.;
789 2006.Lagová, Veronika.Smrť za mrežami.Prešov:VMV.80-7165-570-8.história.;
790 2006..Piate svetové stretnutie rodín. Valencia, 7.-9. júl 2006.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška..katechetika.;
791 2006.Cencini, Amedeo.Dych života.Bratislava:Serafín.80-8081-061-3.spiritualita.;
792 2006.Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-6-X.máriológia.;
793 2006.Kamenistý, Ján.Slová o modlitbe.Bratislava:Motýľ.80-89199-47-X.spiritualita.;
794 2006.Trstenský, František.Aby si poznal spoľahlivosť učenia : Úvod do Nového zákona.Svit:Katolícke biblické dielo.80-89120-08-3.biblistika.;
795 2006.Jančovič, Jozef.Biblia verzus Da Vinciho kód.Bratislava:Don Bosco.80-8074-042-9.biblistika.;
796 2006.Vnuk, František.Polemický pohľad na dejiny katolíckej Cirkvi.Bratislava:LUC.80-7114-533-5.cirkevné dejiny.;
797 2006.Sendler, Egon.Byzantské ikony Božej Matky.:Németh Oto.80-88949-91-2.máriológia.;
798 2006.Tomko, Jozef.So srdcom na Slovensku.Bratislava:LÚČ.80-7114-597-1.meditácie.;
799 2006.Vragaš, Štefan.Teologický a náboženský slovník, I. Diel, A-K. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-620-1.teológia.;
800 2006.Dziwisz, Stanisław.Nechajte ma odísť.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-532-4.životopisy.;
801 2006.Mládek, Jozef.Demogeografická analýza Slovenska.Bratislava:Trenčianska univerzita.80-223-2191-5.história.;
802 2006..Huncovce v zrkadle času.Kežmarok:ViViT.80-88903-88-2.história.;
803 2006.Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-618-X.životopisy.;
804 2006.Binderová, Margaréta.Vnuknutia lásky.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-514-6.spiritualita.;
805 2007.Tumová, Magdaléna.Rozprávky o sv. Zdislave.:Németh Oto.978-80-89277-09-4.dominikani.;
806 2007.Ivan, Jozef.Manželské prekážky.Michalovce:MISIONÁR.978-80-88724-29-2.magistérium.;
807 2007.Kállay, Karol.Drevenné kostolíky na Slovensku.Bratislava:IKAR.978-80-551-1647-1.história.;
808 2007.Moia, Luciano.Televízne deti? : Kaď je zapnutý televízor.Bratislava:LUC.978-80-7114-618-6.katechetika.;
809 2007.Giovanni, Bosco.Můj život pro mladé :; vzpomínky zakladatele salesiánů.:Portál.978-80-7367-247-8.životopisy.;
810 2007.Radcliffe, Timothy.Sakramentálnosť s l o v a.:Bratstvo laikov sv. Dominika..dominikani.;
811 2007.Biser, Eugen.Vyznanie viery a otčenáš, Nová interpretácia.Bratislava:Serafín.978-80-8081-067-2.teológia.;
812 2007.Halík, Tomáš.Vzdáleným nablízku : vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou.Praha:Lidové noviny.978-80-7106-907-2.spiritualita.;
813 2007.Coelho, Paulo.Alchymista.Bratislava:IKAR.978-80-551-1644-0.životopisy.;
814 2007.Janota, Igor.Slávne osobnosti v Bratislave.Bratislava:Prístrojová technika.978-80-89218-49-3.história.;
815 2007.Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára.Slovník súčasného slovenského jazyka.Bratislava:Veda.80-224-0932-4.slovníky.;
816 2007.Hajduk, Anton.Turínske plátno.Prešov:VMV.978-80-7165-612-8.teológia.;
817 2007.Slaninka, Leopold.Žena v srdci Cirkvi. Rozhovory s prvou slovenskou veľvyslankyňou vo Vatikáne Dagmar Babčanovou.Trnava:.978-80-7141-574-9.spiritualita.;
818 2007.Dominik Duka..Zápas o člověka :; nástin biblické antropologie.:.978-80-7195-148-3.dominikani.;
819 2007..Angličtina na cesty s prepisom výslovnosti.Bratislava:Príroda.978-80-07-01574-6.slovníky.;
820 2007.Cargnoni, Costanzo.Po stopách kapucínských svatých.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-025-7.životopisy.;
821 2007.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský - 1. diel.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-579-4.teológia.;
822 2007.Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života II..Bratislava:Serafín.978-80-8081-068-9.magistérium.;
823 2007.Baláž, Rudolf.Dotyky. Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.978-80-88937-27-2.katechetika.;
824 2007.Škubla, Pavol.Nový atlas húb do vrecka.Bratislava:Príroda.978-80-07-01213-4.prírodné vedy.;
825 2007.Lenčiš, Štefan.Život a dielo kňaza ThDr. Vojtecha Jenčíka : zborník príspevkov.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.978-80-89138-68-5.životopisy.;
826 2007.Colombo, Giuseppe.Provokácie dospievajúcich : Keď nás dieťa privádza do zúfalstva.Bratislava:LUC.978-80-7114-613-1.spiritualita.;
827 2007.Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI..Úvod do kresťanstva. Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-562-6.teológia.;
828 2007.Tanguy, Marie Pouliquen.Duchovní zkouška :; cesta růstu.:Paulínky.978-80-86949-22-2.spiritualita.;
829 2007.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský - 1. diel.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-579-4.teológia.;
830 2007.Hojda, Ján.O Božím slově.Rím:Trinitas.978-80-86885-03-2.homiletika.;
831 2007.Kongregácia Zmŕtvychvstania .Sen Teodora Bohdana Jaňského, apoštola nádeje.:Editions du Signe.978-2-7468-1836-1.životopisy.;
832 2007.Kreeft, Peter.Návrat k čnosti.Bratislava:Redemptoristi.978-80-969600-5-7.spiritualita.;
833 2007.Staniek, Edward.Starostlivosť o svedomie. Úvahy nad Dekalógom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-686-2.teológia.;
834 2007.Ctirad Václav Pospíšil..Jako v nebi, tak i na zemi :; náčrt trinitární teologie.Praha :; Kostelní Vydří ::Krystal OP ; Kostelní Vydří.978-80-85929-99-7.teológia.;
835 2007.Tomáš Štorcel.Anglická konverzácia.Bratislava:Príroda.80-07-01336-9.slovníky.;
836 2007.Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Marka :.Praha:Paulínky.978-80-86949-39-0.biblistika.;
837 2007.Chesterton, G. K..Autobiografie : doslov Jan Lukavec.Brno:Centrum pro stud.dem.a kult..978-80-7325-127-7.životopisy.;
838 2007.Matka, Tereza.Moje tajomstvo: modlím sa.Bratislava:LUC.978-80-7114-631-5.spiritualita.;
839 2007.Baláž, Rudolf.Boh nie je samotár.Badín:KS.978-80-88937-29-6.katechetika.;
840 2007.Štěpán, Martin Filip..Imago repr?sentativa passionis Christi :; l´essenza del sacrificio della Messa nella sua parte forma.Olomouc ::Matice cyrilometodějská.978-80-7266-264-7.dominikani.;
841 2008.Slaninka, Leopold.Psychológia a spiritualita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-713-5.psychológia.;
842 2008.Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-609-8.životopisy.;
843 2008.Woods, Thomas E..Jak katolická církev budovala západní civilizaci.Praha:Res Claritatis.978-80-904143-0-3.cirkevné dejiny.;
844 2008.Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-738-8.magistérium.;
845 2008.Dubovský, Peter.Genezis.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-626-5.biblistika.;
846 2008.Gjergji, Lush.Matka Terézia .:Spoločnosť katolíckeho apoštolátu.978-80-970035-3-1.životopisy.;
847 2008.Mundy, John Hine,.Evropa vrcholného středověku 1150-1300 /.Praha ::Vyšehrad,.978-80-7021-927-0 (váz.).história.;
848 2008.Ivan, Jozef.Miešané manželstvá v kánonickej normatíve východných katolíckych cirkví.Michalovce :Redemptoristi.978-80-88724-30-8.magistérium.;
849 2008..Posvätné miesta.Bratislava:IKAR.978-80-551-1807-9.história.;
850 2008.Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1. .Bratislava:Jacobs light Communication.978-80-89386-01-7.meditácie.;
851 2008.Foucauld, Charles de.Boh je láska.Bratislava:Oto Németh.978-80-89277-16-2.spiritualita.;
852 2008.Vella, Elias OFM.Keď Duch Svätý píše môj život. .Veľký Lapáš :Per Immaculatam.978-80-970006-0-8.spiritualita.;
853 2008.Korec, Ján Chryzostom, SJ.O úcte k Panne Márii. .Bratislava:LÚČ.978-80-7114-713-8.máriológia.;
854 2008.Vragaš, Štefan.Teologický a náboženský slovník II. diel L- Ž. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-734-0.teológia.;
855 2008.Vasilj.Pozvanie Panny Márie z Medžugoria.:.88-8424-099-9.máriológia.;
856 2008.Wons, Krzysztof.Bol stratený a našiel sa:.Michalovce :Redemptoristi.978-80-88724-33-9.spiritualita.;
857 2008.Bedřich, Martin;Mohelník, Benedikt OP.In Spiritu Veritatis. Praha:Krystal.978-80-87183-02-1.dominikani.;
858 2008.Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Áron.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-598-5.biblistika.;
859 2008.Cormier, Hyacinthe-Marie,(1832-1916).Náležet Bohu.Praha ::Krystal OP,.978-80-87183-04-5.životopisy.;
860 2008.Belej, Milan.Dejiny obce Ľubotice od vzniku Československa. .Michalovce :Excel enterprise.978-80-89258-27-7.história.;
861 2008.Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-727-2.životopisy.;
862 2008.Mariakumar, James.Vnútorné uzdravenie. Zvolen:Jas.978-80-89219-12-4.spiritualita.;
863 2008.Špidlík, Tomáš, 1919-2010.Apoštol národů svatý Pavel.:Olomouc :.978-80-7412-005-3.životopisy.;
864 2008.Pawliková-Vilhanová, Viera.Pestrý svet žitého náboženstva .:Univerzita sv. Cyrila a Metoda.978-80-8105-083-1.religionistika.;
865 2008.Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Kaleb. .Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-627-2.biblistika.;
866 2008..Týždeň modlitie za duchovné povolánia. Bratislava:Lúč.978-80-7114-664-3.spiritualita.;
867 2008.Béliveau, Richard,.Výživou proti rakovine :.Bratislava ::Balneotherma,.978-80-969911-1-2 (brož.) :.prírodné vedy.;
868 2008.Pamplona Roger, Jorge D..Rastliny pre zdravie.Vrútky:Advent-Orion.9788080710972 (viaz.); 978-80-8071-097-2.prírodné vedy.;
869 2008.Trstenský, František.Svätý Pavol z Tarzu. .Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-080-1.biblistika.;
870 2008..Náboženství v globální občanské společnosti.:Centrum pro studium demokracie a kultury.978-80-7325-140-6.religionistika.;
871 2008.Sucháň, Ján.Stretnutia. .Nová Dubnica:Anna Bajzíková-Hladká.978-80-970068-5-3.beletria.;
872 2008.Bernadič, Ján Milan,.O emigrantoch a utečencoch.Bratislava:Post Scriptum.9788096985012 (brož.); 978-80-969850-1-2.politológia.;
873 2009..V jednom společenství :.Praha ::Vyšehrad,.978-80-7021-990-4.životopisy.;
874 2009.Peyret, Raymond.Skrytý život Marty Robinovej. Bratislava:LÚČ.978-80-7114-720-6.životopisy.;
875 2009..Kresťanstvo v časoch sv. Vojtecha.:..história.;
876 2009.Lukas, Elisabeth,(1942-).Rodinné šťastie.Bratislava:Lúč.9788071147251 (brož.);978-80-7114-725-1.spiritualita.;
877 2009..Charakteristické znaky a dôrazy v evanjelickej kázni. Teologická konferencia ECAV. .Kežmarok :ViViT.978-80-89264-38-4.homiletika.;
878 2009.Sonet, Denis, 1926-.Já tě snad přetrhnu!.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-321-0.katechetika.;
879 2009.Khídayer, Emíre.Arabský svet .:Marenčin PT.978-80-8114-026-6.beletria.;
880 2009.Cantalamessa, Raniero.Slovo a život.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-261-9.homiletika.;
881 2009.Kongregácia pre klérus.Eucharistická poklona za posvätenie kňazov a duchovné materstvo. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-792-0.magistérium.;
882 2009.Fausti, Silvano - autor komentára;.Nad evangeliem podle Matouše :.Praha:Praha :.978-80-86949-77-2.biblistika.;
883 2009.Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Jonatan. .Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-641-8.biblistika.;
884 2009.Francis J. Moloney SDB.Sacra pagina - Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří:KN.978-80-7192-991-8 .biblistika.;
885 2009..Svätá omša. .Žarnovica :Benedetto.978-80-970150-6-0.katechetika.;
886 2009.Štrbák, Martin.Liturgia Eucharistie .:Katolícke biblické dielo.978-80-89120-21-5.teológia.;
887 2009.Frassati, Luciana.Pier Giorgio Frassati.1. :Dominikáni.978-80-970126-0-1.dominikani.;
888 2009.Ravasi, Gianfranco,.Biblické postavy.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.978-80-7195-188-9.biblistika.;
889 2009..Prvotná láska. O šťastí byť kňazom. .Nitra :Gorazd.978-80-969787-7-9.spiritualita.;
890 2009.Giuseppe Pasquali.Tri anjelské pozdravenia.Michalovce:Misionár.978-80-88724-37-7.máriológia.;
891 2009.Riversová, Francine.Amos _ Výnimoční biblickí muži. .Trnava :Dobrá kniha.978-80-7141-670-8.biblistika.;
892 2009.Bubák, Milan, SVD.Čnosti .Bratislava:LÚČ.978-80-7114-788-6.spiritualita.;
893 2009.Rossé, Gérard.Ján Mária Vianney.Bratislava :Lúč.978-80-7114-776-3.životopisy.;
894 2009.Vicenová, Mária.Ako víťaziť nad Satanom .:Oáza Michala Archanjela.978-80-969900-4-7.spiritualita.;
895 2010.Pospíšil, Ctirad Václav, 1958-.Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. :Praha :.978-80-7195-394-4.teológia.;
896 2010.Fijalka, Peter.UJKN. .Bratislava :Stredná odborná škola polygrafická.978-80-969361-9-9.životopisy.;
897 2010.Jančovič, Jozef.Žehnajte a nepreklínajte. .Bratislava :Don Bosco.978-80-8074-132-7.katechetika.;
898 2010.Lachmanová, Kat..Sila orodovnej modlitby. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-30-0.spiritualita.;
899 2010.Kodet, Vojtěch,(1956-).Jeho rany nás uzdravili.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.9788089231362 (brož.);978-80-89231-36-2.spiritualita.;
900 2010.Cantalamessa, Raniero, 1934-.Slovo a život :.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-361-6.homiletika.;
901 2010.Spiecz, Jan Andrej.Svätý Dominik. .Košice :Gallery.978-80-969985-1-7.dominikani.;
902 2010.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Čo nepoznáme z histórie. 1..Bratislava :LÚČ.978-80-7114-823-4.cirkevné dejiny.;
903 2010.Madrid, Patrick.Kde je to v Biblii?. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-14-3.teológia.;
904 2010.Socio, Antonio.Tajomstvá Jána Pavla II. .Stará Ľubovňa :Salifoto.978-80-970268-6-8.teológia.;
905 2010.Murray, Paul.Nové víno dominikánské spirituality :.Praha ::Krystal OP,.978-80-87183-20-5.spiritualita.;
906 2010.Rivers, Francine,.Sílas.Trnava:Dobrá kniha.9788071416333; 978-80-7141-633-3.biblistika.;
907 2010.Crostarosa, Mária Celesta.Meditácie na Advent a Vianoce. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.978-80-89342-16-7.homiletika.;
908 2010.Cikrle, Vojtěch, 1946-.Pastýřské listy :.:V Kostelním Vydří :.978-80-7195-433-0.homiletika.;
909 2010.Socio, Antonio.Tajomstvá Jána Pavla II. .Stará Ľubovňa :Salifoto.978-80-970268-6-8.životopisy.;
910 2010.Fabian, Anton.Vydarený život I. .Prešov :Michal Vaško.978-80-7165-820-7.homiletika.;
911 2010.Pastirčák, Daniel.Zdravé telo v kóme. .Bratislava :CALDER.978-80-970531-0-9.homiletika.;
912 2010.Jančovič, Jozef.Žehnajte a nepreklínajte. .Bratislava :Don Bosco.978-80-8074-132-7.katechetika.;
913 2010.Fijalka, Peter.UJKN. .Bratislava :Stredná odborná škola polygrafická.978-80-969361-9-9.životopisy.;
914 2010..Naše kresťanské mená. .Bratislava :Slovenské národné múzeum.978-80-8060-255-0.životopisy.;
915 2010.Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-834-7.cirkevné dejiny.;
916 2010.Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.978-80-85486-64-3.meditácie.;
917 2010.Repko, Jozef,.Kňaz včera a dnes.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.9788088937425 (brož.); 978-80-88937-42-5.teológia.;
918 2010.Szczepanowicz, Marian.Kuriéri Božieho slova :.:.978-80-89694-25-9.životopisy.;
919 2010.Kranz, Gisbert,1921-.Svätý Augustín.Bratislava:Lúč.9788071147220 (brož.); 978-80-7114-722-0.životopisy.;
920 2010.Kubiš, Stanislav ; Varečková, Ľubica.Kostol sv. Ducha v Kátlovciach (1710.1. :Obecný úrad.978-80-970491-4-0.história.;
921 2010.Varšo, Miroslav.Abdiáš, Jonáš, Micheáš .Trnava ::Dobrá kniha.978-80-7141-690-6.biblistika.;
922 2010.Lucado, Max.Láska hodná dávania. .Stará Ľubovňa :Kumran.978-80-969835-7-5.spiritualita.;
923 2010.Augustyn, Józef,1950-.Ako milovať deti?.Bratislava:Lúč.9788071147237 (brož.); 978-80-7114-723-7.katechetika.;
924 2010.Evanjelická Cirkev.Biblia.1. :TRANOSCIUS.978-80-7140-338-8.biblistika.;
925 2010.Cehuľová, Ľubomíra.Bioetika pre vychovávateľov. .Prešov :Prešovská univerzita.978-80-7165-798-9.teológia.;
926 2010.Costa, Carlos Azpiroz, OP.Liber constitutionum et ordinationum fratrum ordinis praedicatorum.Rím:..dominikani.;
927 2010.Vamosh.Každodenný život v Ježišovej dobe. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-49-2.biblistika.;
928 2010.Assländer, Friedrich, 1946-.Time management jako duchovní úkol.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-338-8.spiritualita.;
929 2010.Strižev, Alexander.Pravoslávna ikona.1. :Oto Németh.978-80-89277-32-2.máriológia.;
930 2010.Luis z Granady.Hriešnikov sprievodca. .Bratislava :Jacobs Light Communication.978-80-89386-12-3.dominikani.;
931 2010.Khidayer, Emíre,.Život po arabsky.Bratislava:Marenčín PT.9788081140501; 978-80-8114-050-1.beletria.;
932 2010.Dacko, Juraj.Tu nás sústredili.:..história.;
933 2010..Dedičstvo otcov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - Vojtech.9788071627951 (brož.); 978-80-7162-795-1.katechetika.;
934 2010.Fruchtenbaum, Arnold.Život Mesiáša. .Bratislava :MSEJK.978-80-89279-46-3.biblistika.;
935 2010.Anderson, Carl - Chávez, Eduardo.Panna Mária Guadalupská .:Redemptoristi - Slovo medzi nami.978-80-89342-18-1.máriológia.;
936 2010??.Pápežská rada pre rodinu.Štvrté svetové stretnutie rodín, Manila 25.-26. január 2003.:..katechetika.;
937 2011.Ratzinger, Joseph - Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Trnava:Dobrá kniha.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.teológia.;
938 2011.Balík, Jan,1965-.Objaviť tajomstvo ruženca.Nitra:Publica Nitra.9788089471072 (brož.); 978-80-89471-07-2.máriológia.;
939 2011.Viglaš, Ján.Umelé oplodnenie: žiadny problém!?.Bratislava:Don Bosco.9788080741457 (brož.); 978-80-8074-145-7.katechetika.;
940 2011.Ratzinger, Joseph - Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Trnava:Dobrá kniha.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.teológia.;
941 2011.Martin Luther.Magnifikacat.:Nové mesto.978-80-85487-96-1.máriológia.;
942 2011.Gavendová, Oľga.Anjeli v našich predstavách.Bratislava:Don Bosco.9788080741471 (brož.); 978-80-8074-147-1.katechetika.;
943 2011.Lee, Nicky - Lee, Sila.Kniha o manželstve. .Pezinok :Familiaris.978-80-89428-04-5.katechetika.;
944 2011.Judák, Viliam,1957-.Dobrodružstvo s Duchom Svätým.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.9788089481095 (brož.); 978-80-89481-09-5.spiritualita.;
945 2011.Tavel, Peter.Hodnota staroby.Bratislava:Don Bosco.9788080741525 (brož.); 978-80-8074-152-5.katechetika.;
946 2011.Vadkerti, Jozef.Prepáčte, ja som len katolík-.Bratislava:Don Bosco.9788080741365 (brož.); 978-80-8074-136-5.katechetika.;
947 2011.Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Lukáše :.Praha:Paulínky.978-80-7450-025-1.biblistika.;
948 2011.Porvazník, Ján,1941-.Celostný manažment.Bratislava:Sprint dva.9788089393589 (brož.); 978-80-89393-58-9.prírodné vedy.;
949 2011.Lacko, Michal.Svätý Cyril a Metod. .Trnava :Dobrá kniha.978-80-7141-711-8.životopisy.;
950 2011.Sonet, Denis.Pocit viny. Čo sním?. .Bratislava :Lúč.978-80-7114-835-7.spiritualita.;
951 2011.Haľko, Jozef,,1964-.Výpravy v znamení kríža.Bratislava:Don Bosco.9788080741440 (brož.); 978-80-8074-144-0.katechetika.;
952 2011.Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.978-80-8074-138-9.teológia.;
953 2011..YOUCAT.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-93-5.katechetika.;
954 2011.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.978-80-89277-33-9.mariológia.;
955 2011.Degro, Imrich (1969).Trpíme za hriechy svojich predkov?.Bratislava:Don Bosco.9788080741464 (brož.); 978-80-8074-146-4.katechetika.;
956 2011.Cantalamessa, Raniero,(1934-).Slovo a život :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-227-5.homiletika.;
957 2011.Kuby, Gabriela.Only you. Daj láske šancu. .Bratislava :Lúč.978-80-7114-839-5.katechetika.;
958 2011.Csontos, Ladislav, SJ.Rozvedení katolíci.Bratislava:Don Bosco.9788080741488 (brož.); 978-80-8074-148-8.katechetika.;
959 2011.Hahn, Scott.Veľa je povolaných . Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-22-8.spiritualita.;
960 2011.Vella, Elias,1941-.Rieka vody života.Zvolen:Združenie Jas.9788089219261 (brož.); 978-80-89219-26-1.spiritualita.;
961 2011.Jarošova Alexandra.Slovník sučasneho slovenskeho jazyka.Bratislava:Veda.978-80-224-1172-1.slovníky.;
962 2011.Lee, Nicky.Kniha o rodičovstve.Pezinok:Familiaris.9788089428069 (viaz.); 978-80-89428-06-9.katechetika.;
963 2011.Mazzi, Antonio.Televízia v našich rukách. .Bratislava :Don Bosco.978-80-8074-135-8.katechetika.;
964 2011.Fabian, Anton,1950-.Vydarený život.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.9788071658504 (brož.); 978-80-7165-850-4.homiletika.;
965 2011.Gavenda, Marián.Prečo žiť denne z Božieho slova?.Bratislava:Don Bosco.9788080741532 (brož.);978-80-8074-153-2.katechetika.;
966 2011.Šuráb, Marián.Vernosť Bohu a človekovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-872-9.homiletika.;
967 2011.Husár, Marián.Materstvo - cesta k svätosti.Bratislava:Don Bosco.9788080741402 (brož.); 978-80-8074-140-2.katechetika.;
968 2012.Hajkovská, Dominika.Tresty vo výchove.Bratislava:Don Bosco.9788080741556 (brož.);978-80-8074-155-6.katechetika.;
969 2012.Radcliffe, Timothy.Prečo byť kresťanom?.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.978-80-970126-2-5.dominikani.;
970 2012.Harrington, Wilfrid J.,(1927-).Kniha Zjevení.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-534-4.biblistika.;
971 2012.Bianchi, Enzo,(1943-).Hlásej slovo :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-530-6.homiletika.;
972 2012.Schindlerová, Mária.Boh za dverami manželskej spálne.Bratislava:Don Bosco.9788080741594 (brož.);978-80-8074-159-4.katechetika.;
973 2012.Amorth, Gabriele,1925-.Posledný exorcista.Bratislava:Don Bosco.9788080741730 (brož.); 978-80-8074-173-0.spiritualita.;
974 2012.Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6.teológia.;
975 2012.Keller, Timothy,1950-.Falošní bohovia.Bratislava:Slovenské evanjelizačné stredisko.9788088863601 (brož.); 978-80-88863-60-1.religionistika.;
976 2012..Ružencové bratstvo Jána Pavla II..Bratislava:..skripta.;
977 2012.Régine Pernoudová.Krátky životopis Jany z Arku.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.978-80-89261-41-3.životopisy.;
978 2012.Vella, Elias,1941-.Ježiš, môj uzdravovateľ.[Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.9788097000691 (brož.); 978-80-970006-9-1.spiritualita.;
979 2012.Fabian, Anton.Vydarený život.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.9788071658856 (brož.); 978-80-7165-885-6.homiletika.;
980 2012.Vadkerti, Jozef.Kresťan a voľby.Bratislava:Don Bosco.97880-8074-154-9 (brož.);978-80-8074-154-9.katechetika.;
981 2012.Rábek, František.Cez kríž ku vzkrieseniu.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.9788089261406 (brož.);978-80-89261-40-6.spiritualita.;
982 2012.Daniel, Radek,1972-.Prišiel, zomrel, zvíťazil.Vrútky:Advent-Orion.9788080711504 (viaz.); 978-80-8071-150-4.homiletika.;
983 2012.Luscoň, Jozef, SDB.Ovládajú nás masmédiá?.Bratislava:Don Bosco.9788080741587 (brož.);978-80-8074-158-7.katechetika.;
984 2012.Duffy, Lisa.Rozvedení. Katolíci. Čo ďalej?.Bratislava:Don Bosco.9788080741686 (brož.); 978-80-8074-168-6.katechetika.;
985 2012.Viglaš, Ján.Mágia, horoskopy, veštenie, povery-.Bratislava:Don Bosco.97880-8074-166-2 (brož.);978-80-8074-166-2.katechetika.;
986 2012.Mohelník, Benedikt Tomáš,(1970-).Pečeť daru Ducha Svatého.Praha:Krystal OP.9788087183441 (brož.);978-80-87183-44-1.teológia.;
987 2012.Pácalová, Jana,.Slovenské rozprávky (1845-1883).Bratislava:Kalligram; Ústav slovenskej literatúry SAV.9788081016394; 978-80-8101-639-4.teológia.;
988 2012.Rábek, František.Cez kríž ku vzkrieseniu.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.9788089261406 (brož.);978-80-89261-40-6.homiletika.;
989 2012.Mohelník, Benedikt Tomáš,(1970-).Pečeť daru Ducha Svatého.Praha:Krystal OP.9788087183441 (brož.);978-80-87183-44-1.dominikani.;
990 2012.Martineau, Jason.Tajemství hudby :.Praha ::Dokořán,.978-80-7363-394-3.prírodné vedy.;
991 2012.Špidlík, Tomáš,(1919-2010).Vatikánské promluvy :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-114-2.homiletika.;
992 2013.Fürst, Vlastimil,1958-.Začalo sa to sklamaním -a končí nádejou.Vrútky:Advent-Orion.9788080711627 (viaz.); 978-80-8071-162-7.homiletika.;
993 2013.František,.Prosím o přátelský dialog.Praha:Ikar.9788024923086 (viaz.); 978-80-249-2308-6.magistérium.;
994 2013.Repko, Jozef.Slovanský patrón:.Trnava:SSV - Vojtech.978-80-7162-982-5.životopisy.;
995 2013.Vella Elias.Vystup na horu manželstva.:.978-80-89606-02-3.spiritualita.;
996 2013.Grün, Anselm,.Celibát kvôli životu.Bratislava:Nové mesto.9788089621026 (brož.); 978-80-89621-02-6.spiritualita.;
997 2013.Journet, Charles,1891-1975.Promluvy o milosti, o eucharistii, o Marii, o Duchu svatém /.Praha ::Krystal OP,.978-80-87183-57-1.teológia.;
998 2013.Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-180-8.mariológia.;
999 2013.Kreeft, Peter,1937-.Návrat ke ctnostem :.Praha ::Krystal OP,.978-80-87183-56-4.spiritualita.;
1000 2013.Jozef Tiňo.Exodus.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-766-8.biblistika.;
1001 2013.Vadkerti, Jozef.V Boha verím, cirkev nepotrebujem.Bratislava:Don Bosco.9788080741761 (brož.);978-80-8074-176-1.katechetika.;
1002 2013.Gaeta, Saverio,1958-.Svätý Otec František.Bratislava:Lúč.9788071149279 (brož.); 978-80-7114-927-9.magistérium.;
1003 2013.Faber, Adele.Ako hovoriť, aby nás tínedžeri počúvali, ako počúvať, aby nám tínedžeri dôverovali.V Brne:CPress.80-264-0143-3.katechetika.;
1004 2013.Gavenda, Marián.V sile Slova.Bratislava:Don Bosco.9788080742676 (brož.); 978-80-8074-177-8;978-80-8074-267-6.homiletika.;
1005 2013.Amorth, Gabriele,1925-.Exorcisti a psychiatri.Stará Ľubovňa:Sali-Foto.9788089605095 (brož.); 978-80-89605-09-5.spiritualita.;
1006 2013.Cloud, Henry,.Hranice.Bratislava:Porta libri.9788081560095 (brož.); 978-80-8156-009-5.spiritualita.;
1007 2013.Hvorecký, Michal,.Spamäti.Bratislava:Marenčit PT.9788081142406 (brož.); 978-80-8114-240-6.životopisy.;
1008 2013.Śliwa, Leszek.František - pápež z konca sveta.Trnava:Dobrá kniha.9788071417897 (viaz.);978-80-7141-789-7.životopisy.;
1009 2013.Fürst, Vlastimil,1958-.-dobrá správa na každý deň.Vrútky:Advent-Orion.9788080711658 (viaz.); 978-80-8071-165-8.homiletika.;
1010 2013.Doldi, Marco.Muži a ženy viery.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788071629795 (brož.);978-80-7162-979-5.životopisy.;
1011 2013.Tönsmeyer, Hans Dieter.Koceľ a Blatnohrad.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.9788089261499 (brož.); 978-80-89261-49-9.história.;
1012 2013.Timothy Radcliffe.Prečo chodiť do kostola?.Zvolen:Dominikáni.978-80-970126-4-9.dominikani.;
1013 2013.Englisch, Andreas,1963-.Pápež zázrakov Ján Pavol II..[Nitra:Spoločnosť Božieho slova.9788089688005 (brož.);978-80-89688-00-5.životopisy.;
1014 2013.Vivaldelli, Emanuela.ABC manželstva.Bratislava:Lúč.9788071149248 (brož.); 978-80-7114-924-8.katechetika.;
1015 2013.Crostarosa, Maria Celeste,1696-1755.Meditácie na Pôstne obdobie.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.9788089342440 (brož.); 978-8-089342-44-0.homiletika.;
1016 2013.Ďurica, Ján, SJ.Sväté písmo.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-797-2.biblistika.;
1017 2013.Tománek, Pavol,.Diabol: Božie stvorenie? :.Brno ::Tribun EU,.978-80-263-0529-3.religionistika.;
1018 2013.Dubovský, Peter, 1921-2008 - editor.Marek.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-792-7.biblistika.;
1019 2013.Noble, Ivana,(1966-).Ranní meditace :.Bratislava ::Calder,.978-80-970531-5-4 .homiletika.;
1020 2013.Crostarosa, Maria Celeste,1696-1755.Meditácie na obdobie cez rok.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.9788089342549 (brož.); 978-80-89342-54-9.homiletika.;
1021 2013.Vivaldelli, Emanuela.ABC manželstva.Bratislava:Lúč.9788071149248 (brož.); 978-80-7114-924-8.katechetika.;
1022 2013.Gavenda, Marián.Svätosť pre každého.Bratislava:Don Bosco.97880-8074-177-8 (brož.);978-80-8074-177-8.katechetika.;
1023 2013.Kuby, Gabriele.Globálna sexuálna revolúcia.Bratislava:Lúč.9788071149224 (viaz.);978-80-7114-922-4.teológia.;
1024 2013.Journet, Charles,1891-1975.Promluvy o milosti, o eucharistii, o Marii, o Duchu svatém /.Praha ::Krystal OP,.978-80-87183-57-1.spiritualita.;
1025 2013.Meuser, Bernhard,1953-.Youcat po slovensky.Bratislava:Karmelitánkse nakladateľstvo.9788081350405 (brož.); 978-80-8135-040-5.katechetika.;
1026 2013.Eden, Dawn.Uzdravenie sexuálnych zranení s pomocou svätých.Bratislava:Lúč.9788071149453 (brož.); 978-80-7114-945-3.psychológia.;
1027 2014.Fausti, Silvano.Nad evangeliem podle Jana :.Praha ::Paulínky,.978-80-7450-119-7.biblistika.;
1028 2014.Charles Journet.Promluvy o vykoupení.Praha:Krystal OP.978-80-87183-66-3.homiletika.;
1029 2014.Sirovič, František,1920-.Peter, miluješ ma?.Nitra:Sopločnosť Božieho slova.9788089688029 (brož.); 978-80-89688-02-9.meditácie.;
1030 2014.Paľa, Gabriel.Kongres rodiny.Prešov:Vydavateľstvo Prešovskej univerzity; Prešovská univerzita.9788055512273 (viaz.); 978-80-555-1227-3.homiletika.;
1031 2014.Vella, Elias,1941-.Mária, dokonalá žena.[ Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.9788089606016 (brož.);978-80-89606-01-6.máriológia.;
1032 2014.Häring, Bernhard,1912-1998.Objaviť Božie milosrdenstvo.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.9788089342648 (brož.); 978-80-89342-64-8.spiritualita.;
1033 2014.Holmen, Mark.Viera sa začína doma.Bratislava:Don Bosco.9788080742638 (brož.); 978-80-8074-263-8.katechetika.;
1034 2014.Caspani, Pierpaolo.ABC krstu.Bratislava:Lúč.9788071149361 (brož.); 978-80-7114-936-1.katechetika.;
1035 2014.Ružeková, Elena.V mene Božom.:..história.;
1036 2014.Šuppa, Jozef,.Byť s Ježišom.Trnava:Dobrá kniha.9788071418481; 978-80-7141-848-1.meditácie.;
1037 2014.Wons, Krzysztof,1959-.Odovzdať sa Ježišovi.Michalovce:Redemptoristi; Misionár.9788088724810 (viaz.); 978-80-88724-81-0.biblistika.;
1038 2014.Vicenová, Mária.Kristoterapia.Nitra:Oáza Michala Archanjela.9788089686025 (brož.); 978-80-89686-02-5.psychológia.;
1039 2014.Arrighini, A..Dvanásti.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.9788018029831; 978-80-18-02983-1.životopisy.;
1040 2014.Srholec, Anton, SDB.Sviatočné pozdravy.Bratislava:Slovart.9788055610429;978-80-556-1042-9.homiletika.;
1041 2014.Bondarenko, Igor Ivanovič,.Letopis\' kazačestva.Bratislava:Jevropejskij Centr Izobraziteľnych Iskusstv.9788097092788; 978-80-970927-8-8.história.;
1042 2014.Hudacký, Ján,1959-.Sociálne učenie cirkvi a rodinné podnikanie.Košice:Typopress.9788089496150 (brož.); 978-80-89496-15-0.psychológia.;
1043 2014.Grilli, Massimo,1948-.and quot;Paradox and quot; a and quot;tajomstvo and quot;.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.9788089120437 (brož.); 978-80-89120-43-7.homiletika.;
1044 2014.Timothy Radcliffe.Vrhni sa do vody.Zvolen :Dominikáni.978-80-970126-5-6.dominikani.;
1045 2014.Havranová, Ivana.Luteráni.Bratislava:Marenčin PT.9788081143359 (viaz.); 978-80-8114-335-9.beletria.;
1046 2014.Byrtus, Josef,1964-.Cesta k sobě :.Vendryně ::Beskydy,.978-80-87431-18-4.spiritualita.;
1047 2014.Kossak, Zofia,1889-1968.Abrahám.Bratislava:Lúč.9788071149637 (brož.); 978-80-7114-963-7.biblistika.;
1048 2014.Charles Journet.Promluvy o posledních vecech.Praha:Krystal OP.978-80-87183-65-6.homiletika.;
1049 2014.Padovani, Martin H..Hojenie zranených vzťahov.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.9788089688074 (brož.); 978-80-89688-07-4.psychológia.;
1050 2014.Sucháň, Ján,.S Bohom sa hrávam odmala.[Nová Dubnica]:[Anna Bajzíková-Hladká].9788097025540 (viaz.); 978-80-970255-4-0.homiletika.;
1051 2014.Tomáš Kempenský,.Nasledovanie Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788081610639; 978-80-8161-063-9.meditácie.;
1052 2014.Padovani, Martin H..Hojenie zranených emócií.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.9788089688067 (brož.); 978-80-89688-06-7.psychológia.;
1053 2014.Venden, Morris L.,1932-2013.Láska, manželstvo a spravodlivosť z viery.Vrútky:Advent Orion.9788080711672 (viaz.); 978-80-8071-167-2.katechetika.;
1054 2014.Wons, Krzysztof,1959-.Uveriť Ježišovi.Michalovce:Redemptoristi; Misionár.9788088724766 (viaz.); 978-80-88724-76-6.biblistika.;
1055 2014.Košč, Ján Mária,.Antikoncepcia.[ Doľany]:ZAEX - Náboženská literatúra.9788089676088 (brož.); 978-80-89676-08-8.teológia.;
1056 2014.Marián Sivoň.Krížové cesty.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.978-80-89676-11-8.meditácie.;
1057 2014.Baričák, Pavel \"Hirax\",.Povedz iba slovo.[Martin]:Hladohlas Group.9788089711192 (viaz.); 978-80-89711-19-2.beletria.;
1058 2015.Augustyn, Józef,.Zodpovedne do manželstva.Žilina:Georg.9788081541278; 978-80-8154-127-8.katechetika.;
1059 2015.Häring, Bernhard,1912-1998.Soľ a svetlo.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.9788089342693 (brož.); 978-80-89342-69-3.teológia.;
1060 2015.Sucháň, Ján,.Čaša života.[Nová Dubnica:Vydavateľstvo Anna Bajzíková-Hladká].9788097025557; 978-80-970255-5-7.homiletika.;
1061 2015.Gabura, Akvinas Juraj,.Zadívaj sa do svojej hĺbky- -nájdeš tam nasmerovanie na Nekonečno.Zvolen:Dominikáni.9788097012663 (viaz.); 978-80-970126-6-3.životopisy.;
1062 2015.Frigo, Gilberto.Katechizmus zasväteného života.Košice?:Zachej.978-80-971881-1-5.spiritualita.;
1063 2015.Hrubčo, Marek.Prečo na manželstve záleží.Bratislava:Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.9788097173814 (brož.); 978-80-971738-1-4.katechetika.;
1064 2015.Brezina, Peter,.Hasiči a požiarnici z Lozorna 1890-2015.Lozorno:Obecný úrad.9788097200794; 978-80-972007-9-4.história.;
1065 2015.Lozano, Neal,.Vyslobodení.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.9788089342730 (brož.); 978-80-89342-73-0.spiritualita.;
1066 2015.Lüdicke, Klaus,.Dignitas connubii :.:.978-80-906025-2-6.právo.;
1067 2015.Gavenda, Marián,.Jednohubky.Bratislava:studio LUX.9788096861521 (viaz.); 978-80-968615-2-1.homiletika.;
1068 2015.Baričák, Pavel \"Hirax\",.More srdca.Martin:Hladohlas Group.9788089711314; 978-80-89711-31-4.beletria.;
1069 2015.Avramovová, Miroslava,.Slovník súčasného slovenského jazyka.Bratislava:Veda.9788022414852; 978-80-224-1485-2.slovníky.;
1070 2015.Pérez-Soba, Juan José,.Pastorační péče o rodiny :.:.978-80-906025-0-2.katechetika.;
1071 2015.Augustyn, Józef,.Sviatosť zmierenia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788081611520 (brož.); 978-80-8161-152-0.spiritualita.;
1072 2015.Rivas, Catalina.Kristovo utrpenie.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.9788089676408 (brož.); 978-80-89676-40-8.meditácie.;
1073 2015.Kováč, Štefan Patrik,.Život s Bohom.Piešťany:[Štefan Patrik Kováč].9788097182076 (viaz.); 978-80-971820-7-6.životopisy.;
1074 2015.Varšo, Miroslav .Ozeáš, Joel, Amos.Bratislava-Kežmarok:Teologická fakulta Trnavskej univerzity-Vydavateľstvo Vivit.9788081750038;978-80-8175-003-8.biblistika.;
1075 2015..Vytrvať v Kristovej pravde.[Bratislava]:Kanet.9788097198510 (brož.); 978-80-971985-1-0.teológia.;
1076 2015.Matis, Peter.Život a dielo Jozefa Emanuela Cubínka, OFM.Spišské Podhradie:Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.9788089170494; 978-80-89170-49-4.životopisy.;
1077 2015.Pollák, Miroslav,.Spišské exody v 20. storočí.Bratislava; Levoča:Kalligram; Občianske združenie Krásny Spiš.9788081018831 (viaz.); 978-80-8101-883-1.história.;
1078 2015.Kralik Ľubor.Stručný etymologický slovník slovenčiny.Bratislava:Veda.978-80-224-1493-7.slovníky.;
1079 2015.Michalov, Jozef, SVD.Národ a jeho učitelia.Bratislava:.978-80-89631-38-4; EAN 9788089631384 .história.;
1080 2015..Siena.:..história.;
1081 2015.Vodičková, Stanislava.Velehrad vás volá!.Praha; Olomouc:Ústav pro studium totalitních režimů; Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu.9788087912300 (brož.); 978-80-87912-30-0.história.;
1082 2015.Kasper, Walter,1933-.Milosrdenstvo.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.9788081611476 (brož.); 978-80-8161-147-6.teológia.;
1083 2015.Šuppa, Jozef,.Byť s Ježišom.Trnava:Dobrá kniha.9788071418948 (brož.); 978-80-7141-894-8.meditácie.;
1084 2015.Melina, Livio,.Skála a dům :.:.978-80-906025-1-9.teológia.;
1085 2015.František,.Mitis iudex dominus Iesus ;.:.978-80-906025-3-3.magistérium.;
1086 2015.Gavran, Miro,1961-.Poncius Pilát.Bratislava:Perfekt.9788080467319 (viaz.); 978-80-8046-731-9.životopisy.;
1087 2015.Charles Journet.Promluvy o modlitbe: modlitba s Ježíšem.Praha:Krystal OP.978-80-87183-84-7.meditácie.;
1088 2015.Vicenová, Mária.Osloboď ma, Pane!.Nitra:Oáza Michala Archanjela.9788089686063; 978-80-89686-06-3.spiritualita.;
1089 2015.Vytrvalá, Jitka.Pobořený chrám :.:.978-80-7450-181-4.katechetika.;
1090 2015.Škubla, Pavol.Zvonice, kostoly a kalvárie Slovenska.Bratislava:Perfekt.9788080466930 (viaz.); 978-80-8046-693-0.história.;
1091 2015.Hahn, Scott,.Nádej v ťažkých časoch.Bratislava:Christian Project Support.9788089793013 (brož.); 978-80-89793-01-3.meditácie.;
1092 2016.Tändzin Gjamccho,.Ako byť šťastný.[Bratislava]:Slovart.9788055614632 (viaz.); 978-80-556-1463-2.religionistika.;
1093 2016.Luscoň, Jozef,.Zaľubenému sa ľahšie žije.[Bratislava]:Don Bosco.9788080743413; 978-80-8074-341-3.katechetika.;
1094 2016.Kráľ, Ábel,.Pravidlá slovenskej výslovnosti.Martin:Matica slovenská.9788081281594 (viaz.); 978-80-8128-159-4.slovníky.;
1095 2016.Calasanzová Ziescheová Maria.Dokonalá sloboda.Trnava:Spolok sv.Vojtecha .978-80-8161-224-4.životopisy.;
1096 2016.Tagle, Luis Antonio G..Ľudia Veľkej noci.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.9788089342822 (brož.); 978-80-89342-82-2.spiritualita.;
1097 2016.Doherty, Meghan.Nebuď hulvát.Bratislava:Ikar - Yoli.9788055147857 (brož.); 978-80-551-4785-7.beletria.;
1098 2016.Lubich, Chiara,.Eucharistia.Bratislava:Nové mesto.9788089621217 (brož.); 978-80-89621-21-7.meditácie.;
1099 2016.Bamonte, Francesco.Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov.[Košice]:Zachej.9788097188153; 978-80-971881-5-3.máriológia.;
1100 2016.Taylor, Alec.Môj prvý komentár k biblickej knihe.:..biblistika.;
1101 2016.Vicenová, Mária.Vytrhnem ťa z rúk nepriateľov!.Nitra:Oáza Michala Archanjela.9788089686131; 978-80-89686-13-1.spiritualita.;
1102 2016.Ciszek, Walter J.,.Ukázal mi cestu.Trnava:Dobrá kniha.9788081910043; 978-80-8191-004-3.životopisy.;
1103 2016.Ciszek, Walter J.,.Ukázal mi cestu.Trnava:Dobrá kniha.9788081910043; 978-80-8191-004-3.životopisy.;
1104 2016.Kowalewski, Robert.Súboj svätých a mystikov s démonmi.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.9788089676682 (brož.); 978-80-89676-68-2.spiritualita.;
1105 2016.František, Svätý Otec.Listy zasväteným.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.978-80-89342-98-3.spiritualita.;
1106 2016.Gavenda, Marián,1963-.Jednohubky. Adventné, vianočné, pôstne a veľkonočné obdobie. I. časť.Bratislava:studio LUX.9788096861538 (viaz.); 978-80-968615-3-8.homiletika.;
1107 2016..Ohlasujte zasväteným mužom a ženám, svedkom evanjelia medzi národmi.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.9788081930058; 978-80-8193-005-8.magistérium.;
1108 2016.Katolícka cirkev..Svätci v milosrdenstve.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.9788089342877 (brož.); 978-80-89342-87-7.homiletika.;
1109 2016.Guccini, Luigi.Zasvätený život a duchovné zosvetštenie.Bratislava:Redemptoristi- Slovo medzi nami.9788089342990;978-80-89342-99-0.magistérium.;
1110 2016..Mária ma zachránila pred večným zatratením.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.9788089676699 (brož.); 978-80-89676-69-9.máriológia.;
1111 2016.Grilli, Massimo.Skutky apoštolov, cesta Slova.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.9788089120482 (brož.); 978-80-89120-48-2.dominikani.;
1112 2016..Život na slávu Otca pre maličkých.Námestovo:Tlačiareň Kubík.9788089602490 (brož.); 978-80-89602-49-0.spiritualita.;
1113 2017.Machado, Antonio Augusto Borelli.Fatima.Bratislava:Nadácia Slovakia Christiana.9788097259709; 978-80-972597-0-9.mariológia.;
1114 2017.Kuffa, Marián,.Boh za teba bojuje do poslednej chvíle.[Piešťany]:BeneMedia.9788097258726; 978-80-972587-2-6.životopisy.;
1115 2017.Rusiňáková, Magdaléna.Anka Kolesárová.Bratislava:Lúč.9788081790720 (brož.); 978-80-8179-072-0.životopisy.;
1116 2017.Fausti, Silvano.Skutky apoštolů /.:.978-80-7450-242-2; 978-80-7450-243-9.biblistika.;
1117 2017.Vrabcová, Marie,.Zamyslenia.:.9788055902586; 978-80-559-0258-6.životopisy.;
1118 2017.Siepak, Elżbieta.Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva.Kraków:Vydavatel\'stvo Misericordia Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva.9788363916602; 978-83-63916-60-2.história.;
1119 2017.Dom, Samuel.Celým srdcom.Bratislava:Lúč.9788081790805; 978-80-8179-080-5.spiritualita.;
1120 2017.Seewald, Peter.Benedikt XVI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788081612718 (viaz.); 978-80-8161-271-8.magistérium.;
1121 2017.Barron, Robert.Slovo plné ohňa.:.9788081930126; 978-80-8193-012-6.spiritualita.;
1122 2017.Jozef Ivan.Farnosť vo svetle kánonickej disciplíny Katolíckej cirkvi.Michalovce:Misionár.978-80-88724-91-9.magistérium.;
1123 2017.Slovák, Július.Odhodlaní zmeniť svet.:.9788097231682; 978-80-972316-8-2.spiritualita.;
1124 2017.Kocián, Václav.Storočnica Fatimy a jej odkaz.Zvolen:Jas.9788089219346; 978-80-89219-34-6.máriológia.;
1125 2017.Fausti, Silvano.Skutky apoštolů /.:.978-80-7450-242-2; 978-80-7450-243-9.biblistika.;
1126 2017.Renouard, Jean-Pierre.15 dní so svätým Vincentom de Paul.:.9788081790782; 978-80-8179-078-2.životopisy.;
1127 2017.Javorka, Vendelín, SJ.Duch viery.Trnava:Dobrá kniha.978-80-8191-111-8.spiritualita.;
1128 2017.Marušák, Mannes Stanislav.Obuj si sandále.:.9788097012687; 978-80-970126-8-7.dominikani.;
1129 2018.Szustak, Adam.Hrniec strachu.:.9788081930195; 978-80-8193-019-5.spiritualita.;
1130 2018.Melgosa, Julián.Sila nádeje.:.9788080712099; 978-80-8071-209-9.spiritualita.;
1131 2018.Dreher, Rod,.Benediktova cesta :.:.978-80-906736-2-5.teológia.;
1132 2018.Valo, Peter,.Spovedné tajomstvo.:.9788089359844; 978-80-89359-84-4.beletria.;
1133 2018.Pieper, Josef,.O víře ;.:.978-80-7575-036-5.spiritualita.;
1134 2018.Slamka, Róbert.Víťazstvo je v tvojom srdci.:.9788080991364; 978-80-8099-136-4.homiletika.;
1135 2018.Siepaková, Alžbeta.Ruženec so svätou Faustínou v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva.:.9788363916916; 978-83-63916-91-6.meditácie.;
1136 2018.Rábek, František.Katedrála svätého Šebastiána.Bratislava:Ordinariát OSaOZ SR.978-80-89261-74-1.história.;
1137 2018.Kuffa, Marián,.Buď Kristovým svědkem! /.:.978-80-88068-40-2.spiritualita.;
1138 2018.Backer, Ivan A.,.Vlak na slobodu.:.9788081641503; 978-80-8164-150-3.životopisy.;
1139 2018.Siepaková, Alžbeta.Ruženec so svätou Faustínou v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva.:.9788363916916; 978-83-63916-91-6.meditácie.;
1140 2018.Slamka, Róbert.Víťazstvo je v tvojom srdci.:.9788080991371; 978-80-8099-137-1.homiletika.;
1141 2018??.Bamonte, Francesco.Diabolské posadnutia a exorcizmus.:.9788089866199; 978-80-89866-19-9.spiritualita.;
1142 2019.Vargová, Klaudia,.Biblické princípy zasľúbení.:.9788057009962; 978-80-570-0996-2.biblistika.;
1143 2019.Gerard Francisco Timoner.Acta Capituli Generalis Electivi OP.:..dominikani.;