logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa roku vydania

1 1930??.Vagovič.Stručný katechizmus.:..A2/6.;
2 1932.Vilinskij, Valerij S..Unionizmus.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..A2/5.;
3 1932.Sawicki, František.Duša moderného človeka.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..A2/5.;
4 1938.Olgiati, Francesco.Pošta kocúra.[S.l.]:n. vl..80-900396-4-2.A1/4.;
5 1940??.Deml Jakub.Štědrý den.:..A1/4.;
6 1943.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny, sväzok I..Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok..A2/4.;
7 1944.Ján Lindworsky.Psychologia askézy.Trenčín:Veritas..A2/6.;
8 1946.Gramantik, Vavrinec.Čo nás delí od bratov protestantov?.:..A2/5.;
9 1950.Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..A1/3.;
10 1950?.Ďuriš, Andrej.Cestička k tebe.:..A1/5.;
11 1956.František Poloczek.Slovenské ľudové piesne-diel 3.:Slovenská akadémia vied..A1/7.;
12 1963.Schutz, Roger.Žít dnešek s Bohem.:..A1/6.;
13 1963.Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Zem ľudí.Bratislava:Slovenský spisovateľ..A1/6.;
14 1964.K.K. Platonov.Zaujímavá psychológia.:Mladé letá..A1/5.;
15 1964.Jan Filip.Velká Morava.:..A1/5.;
16 1966.Dubois, Jean.Druhý vatikánsky snem.Banská Bystrica:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo; Banská Bystrica: Biskupský úrad..A2/4.;
17 1967.Quoist, Michel,1921-.Lásky pätnástročných?.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,..A1/2.;
18 1967.Šprinc, Mikuláš.Andante.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A1/4.;
19 1967.Šándor, Andrej, SDB.Slnko ma miluje.Rím:SÚSCM..A1/6.;
20 1967.Chardin, Pierre.Misto človeka v prirode.Praha:NS..A2/5.;
21 1968.Porubčan, Štefan, SJ.Nový Zákon a Žalmy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A2/1.;
22 1968..Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.80-967477-0-3.A1/6.;
23 1968.Matějček, Zdeněk.Po dobrém nebo po zlém? : O výchovných odměnách a trestech.Praha:SPN.80-85282-78-X.A1/2.;
24 1968.Trobisch, Walter A..Měl jsem rád jedno děvče :.Brno ::Pastorační rada,..A1/3.;
25 1968.Claudel, Paul,.Dobré slovo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A1/4.;
26 1968.Polčin Stanislav, SJ.O ľudskom živote.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti ..A1/6.;
27 1968.Tomášek, František.Katolický katechizmus. Praha:Česká katolícka charita..A2/6.;
28 1968.Anton Terstenjak.O lidskych vztazich.:Ceska katolicka Charita..A1/6.;
29 1968, 1970.Polčin, Stanislav.Druhý Vatikánsky koncil Dokumenty I., II..Rím:SÚCM..B1/1a.;
30 1968, 1970.Polčin, Stanislav.Druhý Vatikánsky koncil Dokumenty I., II..Rím:SÚCM..A1/1.;
31 1969.Kierkegaard, Søren Aabye,1813-1855.Součastnost /.Praha ::Mladá fronta,..A2/5.;
32 1969.Vojtek, František,1911-1981.Psychologie.Olomouc ::Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze, pobočka v Olomouci,..A2/5.;
33 1969.Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti..A2/6.;
34 1969.Ďurka, Ján.Oslnenie.Bratislava:Slovenský spisovateľ..A1/4.;
35 1970.Sudbrack, J..Život-láska.Rím:SÚSCM..A2/5.;
36 1970.Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad..A2/5.;
37 1970.Tresmontant Claude.Bible a antická tradice.Praha:Vyšehrad..A2/2.;
38 1970..Dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu..Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,..B1/1a.;
39 1970.Lacroix, Jean.Smysl člověka. Praha:Vyšehrad..A2/5.;
40 1970.Bergson, Henri.Filozoficke eseje.Bratislava:Slovenský spisovateľ..A2/4.;
41 1970.Dvorník, František.Byzantské misie u Slovanu.Praha:Vyšehrad..A1/5.;
42 1970.Wust, Peter.Nejistota a odhodlání.Praha:Vyšehrad..A2/5.;
43 1970?.Ďuriš, Andrej.Kytica vďaky.:..A1/6.;
44 1970??.Honek Alois.Žijem vo viere Božieho Syna.:..A2/5.;
45 1971.Eareckson, Joni.Krok vpřed.Praha:Creativpress.80-7131-004-2.A1/3.;
46 1971.Albright, W F.Cesty k prameňum.Praha:Vyšehrad..A2/3.;
47 1973.Rogl.Stezka správných kluku.:..A2/6.;
48 1974.Beneš, Josef.Naše víra : Sborník úvah o katolické víře.Praha:ÚCN..A2/5.;
49 1974.Ľudo Zúbek.Ríša Svätoplukova.:Mladé letá..A1/6.;
50 1974.Otto Piffl.Sebevzdelávání vědeckých pracovníku.:..A1/5.;
51 1974.david Wilkerson.Začalo to dýkou a křížem.Sonnenstrahlen nach Osten, West Germany:Missionsdienst..A1/3.;
52 1975.Trobisch Walter A..Dva středy však jeden kruh.Řím:Křesťanská akademie..A1/6.;
53 1975?.Calepin Mon.Den co den.samizdat:Katolické nakladatelství cor Jesu..A1/4.;
54 1976.Zofia, Kossaková.Křižáci IV.:Vyšehrad..A2/4.;
55 1977.Pauliny, Andrej, SDB.Radostné posolstvo : homiletická príručka na nedele a sviatky : rok C. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..A2/3.;
56 1978.Uždil Jaromír.Metodika výtvarnej výchovy v materskej škole.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..A1/7.;
57 1979.Schmaus, Michael,1897-1993.Cirkev..Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,..A1/1.;
58 198.Ján Pavol.Christifideles laici.S.l.:s.n...A1/1.;
59 1980.Ľ. Alexandrová.Um a ruky.:SPN..A1/5.;
60 1980.Blatnický, Rudolf, SDB.Otázky dneška.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A2/5.;
61 1980??..Nápady 1..:..A2/7.;
62 1980??.Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom katolíckej cirkvi.:SUSCM..A1/6.;
63 1981.Schmaus Michael.SVIATOSTI.Rím - Italia:Slovenský ústav sv. Cysrila a metoda..A1/1.;
64 1981.Bohuslav (Ľudovít Macák).Klásky. 1..Rím:SÚCM..A1/6.;
65 1981 ?.Malý.Ze školy do života.:..A2/6.;
66 1983.Krajčík, Augustín, CSsR.Svätý Alfonz M. de Liguori : život a dielo / Augustín Krajčík ; obálka Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. -.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..A1/3.;
67 1983.Jirásek, Jaroslav.Hrajeme si doopravdy.Praha:Avicenum.80-201-0018-0.B1/2a.;
68 1983.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Cambridge:Dobrá kniha.0-920150-96-9.A1/6.;
69 1983.Ján Kaššovic.Dejiny katolíckej Cirkvi. Cambridge, Ontario, Canada:Priatelia Dobrej knihy.0-920150-98-5.A2/4.;
70 1983.Kveťan, Michal.Obrazy zo života.:..A1/6.;
71 1983.Ivanová-Šalingová,M..Slovník cudzích slov A/Z.Bratislava:Slovensjé pedagogické nakladateľstco..A1/5.;
72 1984..Život z víry.:Česká katolická charita..A2/5.;
73 1984.Wohl,Louis, de.Zapáľ svet.Camrridge,Ont.:Priatelia Dobrej Knihy.0-919865-02-X.A1/3.;
74 1984.Hrabal, Vladimír.Psychologické otázky motivace ve škole.Praha:Státní pedagogické nakl..80-04-23487-9.B1/3b.;
75 1984.Janota Dušan.Krásy a vzácnosti slovenskej prírody.:Osveta..A2/7.;
76 1984.Zigová.Metodika literárnej výchovy pre materské školy.:SPN..A1/5.;
77 1985.Hlinka, Anton,1926-2011.Ozvena slova :.Zagreb ::Grafički zavod Logos,..A2/4.;
78 1985.Anne de Vries.Biblia pre deti.:Printed in Poland..A2/3.;
79 1985.Marsina, Richard.Metodov boj.Bratislava:Obzor..A1/7.;
80 1985.Jasaň Viktor.Výtvarná kultúra na Spiši.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo, n. p...A1/7.;
81 1985.Búda, Jozef.Ohnisko lásky.Rím - Italia:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..A1/4.;
82 1985.Vladimír Levi.Umění jednat s lidmi.:Mladá fronta..A1/2.;
83 1985.Šipr Květoslav MUDr., CSc..Přirozené plánování rodičovství.Praha:Avicenum, zdravotnícke nakladatelství..A1/2.;
84 1985..Dějiny spásy.Praha:Česká katolická Charita..A2/6.;
85 1986.Zapletal Miloš.Výprava za dobrodružstvím.:Albatros..A2/7.;
86 1986.Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Nový Zákon. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..A2/1.;
87 1986.Blažek, Bohuslav.Průhledy do dětství.:Avicenum..A2/6.;
88 1986.Teresio Bosco.Dominik.Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda..A1/3.;
89 1986.Nilson.Čakáme dieťatko.:Osveta..A1/2.;
90 1986.Emília Horváthová.Rok vo zvykoch nášho ľudu.:Tatran..A1/5.;
91 1987.Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril.Rím:..A2/5.;
92 1987.E. Deschodt.Saint-Exupery.:Tatran..A1/6.;
93 1987.Miloš Zapletal.Kniha hlavolamov.Bratislava:MLADÉ LETÁ..A1/5.;
94 1987.Michal, Chuda.Tiché svetlo.:Slovenský spisovateľ..A1/6.;
95 1987.Veteška, Tomáš.VEĹKO - SLOVENSKÁ RÍŚA.Hamilton:MSA ZMS.80-900537-8-5.A1/5.;
96 1988.Jozef Ponec.Stretnutie s krásou.:Priroda..A2/7.;
97 1988.Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok C. Bratislava:Alfa.80-05-01088-5.B1/3b.;
98 1988.Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A1/1.;
99 1988.Šatura, Vladimír, SJ.Psychológia meditácie.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-25-9.A1/4.;
100 1988.Rozinajová, Helena.Pedagogika pre rodičov.Martin:Osveta..A1/7.;
101 1988..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.B1/3b.;
102 1988.Montana, Victoria (Mária Muráňová).Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A2/5.;
103 1988.Jana Marhounová.Miluji, tedy jsem.:Avicenum..A1/2.;
104 1988.Izakovičová, Margita.Pre šikovné ruky. 5. :.Bratislava:Alfa..A2/7.;
105 1988.Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok B. Bratislava:Alfa.80-05-01096-6.B1/3b.;
106 1988.Yancey, Philip.Sklamanie z Boha.Bratislava:Návrat domov.80-89067-00-X.A2/4.;
107 1988..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.A1/1.;
108 1989.Bakalář, Eduard.Psychohry : Moderní společenské hry s psychologickou tematikou.Praha:Mladá fronta.80-204-0079-6.A1/5.;
109 1989.W. R. .O rehoľnom živote. (v minulosti a v dnešnej obnove).:Knižnica viery..A1/1.;
110 1989.Tóth, Dezider.Urob si masku. Mladé letá:Bratislava.80-06-00078-6.A1/7.;
111 1989.Flossmann, Karel.Moudrost ve Starém zákoně.Praha:ČKCH..A2/2.;
112 1989.Hlinka, Anton, SDB.Sila slabých a slabosť silných. Zagreb:Logos..A2/4.;
113 1989.Ján Pavol II..Encyklika Svätého Otca Jána Pavla II. o sociálnej starostlivosti cirkvi Sollicitudo rei socialis.Rím:SÚCM..A1/1.;
114 1989.Svetoň, Emil.Symetria pre deti,mládež a dospelých : Súbor hier.Bratislava:Slov.pedag.nakl..80-08-00231-X.A1/5.;
115 1989..První učení o Bohu.Praha:Česká katolická Charita..A2/6.;
116 1989.Ján Pavol II..Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..A1/1.;
117 1989.Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A1/6.;
118 1989.Višňovský, Mikuláš.Malý teologický lexikon.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-37-3.A2/2.;
119 1989.Pavlovkin, Michal.Žiak a učebnica : Psychologické východiská tvorby učebníc pre mladších žiakov.Bratislava:Slov.pedag.nakl..80-08-00109-7.A1/5.;
120 1989.Rahner, K..Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi slovami na kríži.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..A1/6.;
121 1989.Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/b.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A1/1.;
122 1989.Zaporožec, A. V..Základy predškolskej pedagogiky.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.8008002301; 80-08-00230-1.A1/5.;
123 1990.Louis Evely.Otče náš.:Slovo..A1/4.;
124 1990.Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 5.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-06-1.A2/6.;
125 1990.Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.80-7114-011-2.B1/1a.;
126 1990.Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-05-5.A2/1.;
127 1990.Porubčan, Jozef, SJ.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-002-0.A1/4.;
128 1990.Korec, Ján Chryzostom, SJ.O rehoľnom živote.Bratislava:LÚČ.80-7114-006-6.A1/6.;
129 1990.Jürgen, Jeziorovský.Rozprávaj mi o viere.:Vesna.80-85128-73-X.A1/7.;
130 1990.Ján Pavol.Brehy duše c Karol Wojtyla ; Vlastimil Kovalčík, Vincent Hložník, Jozef Gális.Bratislava:Smena.80-221-0220-2.A1/3.;
131 1990.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ježiš zďaleka a zblízka.Bratislava:Archa.80-7115-002-9.A2/3.;
132 1990.Zlámal Bohumil.Blahoslavený Jan Sarkander.Praha:Zvon, České katolické nakladatelství..A1/3.;
133 1990.Pokorný Ladislav, ThDr..Prostřený stul.Praha:Česká katolická Charita..A1/6.;
134 1990.Sanetrníková, Iva.Ještěrka.Praha:ZVON.80-7113-006-0.A1/3.;
135 1990.Kempenský, Tomáš Hemerken .Štyri knihy o nasledovaní Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-01-0.A1/4.;
136 1990.Bullmann, Damasus.Rozprávanie o slove. 1.diel.Bratislava:Lúč.80-7114-003-1(1.diel) 80-7114-002-3 (Súbor).A2/3.;
137 1990.Pánek, Jaroslav.Jan Amos Komenský : Jaroslav Pánek.Praha:Středočes.nakl.a knihkupectví.80-7057-029-6.A1/3.;
138 1990.Ockenfels Wolfgang.Malá katolícka sociálna náuka.Košice:Hnutie kresťanských rodín..A2/6.;
139 1990.Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.80-7021-053-2.A1/2.;
140 1990.Anna Kolková.Vnášať život do života.Bratislava:LUC.80-7114-015-5.A1/6.;
141 1990.Mancová, Božena.Ako tvoriť textilné doplnky.Bratislava:Alfa.80-05-00474-5.A1/7.;
142 1990.Krasnovský, Blažej.Hodina z Jóba c Blažej Krasnovský ; Alexander Bugan.Košice:Slovo.80-85291-01-0.A1/4.;
143 1990.Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-14-4.A1/4.;
144 1990.Roger, z Taizé, bratr.Láska nad všechnu lásku.Prameny z Taizé.Brno:Cesta.80-85319-03-9.A1/4.;
145 1990..Listy rodičom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.80-215-0116-2.A1/2.;
146 1990.Ulonska, Reinhold.Duchovné dary v učení a v praxi.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-39-X.A1/4.;
147 1990.Eareckson, Joni.Joni.Praha:Ústř.církevní nakl...A1/3.;
148 1990.Knittl.Třikrát o sexu.:..A2/6.;
149 1990.Porubčan, Štefan, SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha..A2/1.;
150 1990.Bokes, Vladimír,.Vianočné koledy. Slovenský hudobný fond:Bratislava.80-85166-37-2.A1/6.;
151 1990.Zahradníček, Jan, 1905-1960 - autor.Rouška Veroničina ;.:Praha :.80-7021-047-8.A1/4.;
152 1990..Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat..A2/6.;
153 1990.Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 4.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-05-3.A2/6.;
154 1990.Plešková, Eva,.Teória katechetickej metodiky. ROSA:Dolný Kubín.80-967100-0-1.A2/6.;
155 1990.Plešková, Eva.Školenie síl.:..A2/6.;
156 1990.Pokorný, Ladislav.Světlo svátostí a času : Citáty z Konstituce o posvátné liturgii.Praha:ZVON..A1/6.;
157 1990.Šalva, Alexandrovič Amonašvili.Vitajte v škole deti!.:Slov.pedag.nakl.80-08-00403-7.A1/5.;
158 1990.Miroslav, Kýška.Svetielko.:Tranoscius.80-85128-79-9.A1/7.;
159 1990.Ravik, Slavomír.Bůh žije : Přírodní zákony dosvědčující jeho existenci.Praha:Pražská imaginace.80-7110-010-2.A2/5.;
160 1990.Milan, Rajský.Dobrodružstvá rozprávkových zvieratiek.:Príroda.80-07-00502-1.A1/7.;
161 1990.Šalva, Alexandrovič Amonašvili.Vitajte v škole deti!.:Slov.pedag.nakl.80-08-00403-7.B1/2b.;
162 1990.Pulec, Krištof.Biblické dějiny pro nejmenší : Kryštof Pulec.Praha:KV Vilímkův dům.80-900094-0-9.A1/6.;
163 1990.Korec, Ján Chryzostom, SJ.K manželstvu a rodine.Bratislava:LÚČ.80-7114-008-2.A1/2.;
164 1990.Buonarroti, Michelangelo.Útrapy v hľadaní.:ARS STIGMY.80-85264-01-3.A1/4.;
165 1990.Stefan, Prus.S Ježiškom do života.:Alfa.80-05-01061-3.A1/7.;
166 1990.Tomášek, František.Ze školy do života.:Křesťanská akademia..A2/6.;
167 1990.Vacval Anton M., SDB.Malý hrdina z katakomb.:..A1/3.;
168 1990.Landsberg, Paul Ludwig, 1901-1944 - autor.Zkušenost smrti :.:Praha :.80-7021-054-0.A1/4.;
169 1990.Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.80-7114-011-2.A1/1.;
170 1990.Deml, Jakub, 1878-1961 - autor.Cestou do Betléma. Jota ::Brno :.80-900281-1-X.A1/4.;
171 1990.Keden, Joachim .Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna.:Vydavateľské družstvo Lúč..A2/5.;
172 1990.Poláček, Klement, SDB.Dozrievaš v láske.Bratislava:LÚČ.80-7114-010-4.A1/6.;
173 1990.Hupka, Gustáv.Modlitby hriešnika. Bratislava:Ars Stigmy.80-85264-02-1.A1/4.;
174 1990.Chudožilov, Petr, 1943- - autor.Na velrybě.:Brno :.80-85319-02-0.A2/6.;
175 1990.Ambrušová, J..Vianočná knižka.:Mladé letá.80-06-00338-6.A1/7.;
176 1990.Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Bratislava:Ikar.80-7118-001-7.A1/3.;
177 1990.Zelina, Miron.Rozvoj tvorivosti detí a mládeže.V Bratislave:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-00442-8.B1/2a.;
178 1990.sprac. Teodor Križka.Narodil sa Kristus Pán.:Smena.80-221-0221-0.A1/6.;
179 1990.Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-50-9.A2/6.;
180 1990.Pokorný, Ladislav.První čtení o Pánu Bohu.Praha:KV Vilímkův dům.80-900094-1-7.A2/6.;
181 1990.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-24-X.A1/6.;
182 1990.Courtois, Gaston.Najkrajší príbeh. Bratislava:Genezis.80-85220-15-6.A1/4.;
183 1990.Janáč - Hrubý, Pavol.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.80-85198-54-1.A2/6.;
184 1990.Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov c Anton Hlinka ; Bohdan Jelínek.Bratislava:Alfa.80-05-00773-6.A2/5.;
185 1990.Plešková, Eva,.Teória katechetickej metodiky. ROSA:Dolný Kubín.80-967100-0-1.B1/2b.;
186 1990.Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.80-85290-00-6.A1/3.;
187 1990.zostavil Jozef Soročin.Modlitby v 14 jazykoch.:Hnutie kresťanských rodín v Košiciach..A1/6.;
188 1990 a 1991.Volkman, Alois, 1937- - autor.Ptám se svých slov.:Praha :.80-7130-001-2.A1/4.;
189 1990?.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny I.Bratislava:Komprint..A2/4.;
190 1990??.Pavol Čech.Dóm sv. Alžbety v Košiciach.:Obzor..A1/6.;
191 1990??.Olford.Svätosť sexu.:..A1/2.;
192 1991..Jasličkové pobožnosti. Carmina sacra:Bratislava.80-900452-4-3.A1/6.;
193 1991.Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).A2/4.;
194 1991.Zdenka, Macková.Hravé čítanie.:GENEZIS.80-85220-39-3.A1/7.;
195 1991.Uhlová, Theresia-Benedicta - autor.Raduji se s tebou :.:Praha :.80-85282-21-6.A1/4.;
196 1991.Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-66-6.B1/3b.;
197 1991.Sire, James W..Průvodce světovými názory.Praha:Návrat.80-85495-17-1.A2/5.;
198 1991.Bosco, Teresio.Človek - tvoj brat.Košice:Slovo.80-85291-04-5.A1/3.;
199 1991.Rušin, Vojtech.M. R. Štefánik. Bratislava:Alfa.80-05-00890-2.A1/3.;
200 1991.Tilmann, Klemens, 1904-1984.Duchovní rozhovor : Duchovní rádce uvádí mladého křesťana do duchovního života.Vizovice:Lípa.80-285-0010-2; 80-285-0010-3 (v knihe).A1/4.;
201 1991.Wuerl, Donald W..Úvahy nad encyklikou Humanae vitae.Brno ::Cesta Brno.80-85319-04-7.B1/1a.;
202 1991.Makaj, Michal.Venček deviatnikov.Medzilaborce:Vojvodinský vikariát Križevackej eparchie..A1/6.;
203 1991.Vragaš, Štefan.Život Konštantína Cyrila a život Metoda.:Matica slovenská.80-7090-203-5.A1/5.;
204 1991.Rúfus, Milan.Kniha žalmov.Bratislava:Lúč.80-7114-025-2.A2/2.;
205 1991.Hlinka, Anton, SDB.Cesty k nekonečnu :.Bratislava ::Odkaz,.80-85193-04-3.A2/5.;
206 1991.Waugh, Evelyn.Edmund Campion.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-60-7.A1/3.;
207 1991..Ilustrovaná biblia :.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.80-85244-00-4.A2/3.;
208 1991.Remešová, Věra.Ikonografie a atributy svatých. Praha:Zvon.80-7113-045-1.A2/6.;
209 1991.Andersen, H.Ch..Andersenove rozprávky.:Obzor.80-215-0187-1.A1/7.;
210 1991.Ján A. Beňo.Orniteológia.:..A1/2.;
211 1991.Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-64-X.A2/2.;
212 1991.zost. Ján RybárRybár, Ján - preklad; Rybár, Ján - zostavil; ; Z iné orig. prel. Ján Rybár.Výber z najkrajších modlitieb sveta.:Letra & Line.80-85513-00-5.A1/4.;
213 1991.Brat Efraim.Neskoré dažde. Bratislava:Serafín.80-85310-05-8.A1/3.;
214 1991.Ľudovít, Fuchs.Listy Bohu.:Odkaz.80-85193-14-0.A1/6.;
215 1991..Manželská čítanka.Olomouc:MOM..A2/6.;
216 1991.Lacourt, Jacques.Proč dnes véřit v Boha.Praha:Portál.80-85282-03-8.A2/3.;
217 1991.Škoda, František.Základy katolíckej sociálnej náuky.Košice:HKR..B1/1a.;
218 1991.Papasogli, Giorgio.Svätý lekár Giuseppe Moscati.Košice:SLOVO.80-85291-09-6.A1/3.;
219 1991.Dagmar Brázdová.Pravidlá spoločenského správania.:IRIS..B1/2a.;
220 1991.Guardini, Romano.O modlitbě : Uvedení do školy křesťanské modlitby.Praha:ZVON.80-7113-038-9.A1/4.;
221 1991.Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.80-234-0027-4.A1/3.;
222 1991.Janáč - Hrubý, Pavol.Po stopách našej spásy Zv. 1.Bratislava:Príroda.80-85198-47-9.A2/6.;
223 1991.Palouš, Radim.Čas výchovy.Praha:Státní pedagogické nakl..80-04-25415-2.A1/2.;
224 1991.Duplacy, J..Slovník biblické teologie.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF..A2/2.;
225 1991.Lubichová, Chiara.O rodine.Bratislava:Nové mesto.80-85487-01-2.A1/2.;
226 1991.Imbert, Jean.Proces s Ježišom.Bratislava:Praca.80-7094-263-0.A1/4.;
227 1991.Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Bratislava ::Alfa,.80-05-00589-X.A2/4.;
228 1991.Martin, Slivka.Hrady a hrádky na východnom Slovensku.:Východoslovenské vydavateľstvo.80-85174-42-1.A1/7.;
229 1991.Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.80-85310-04-X.A1/4.;
230 1991.Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie, Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A2/4.;
231 1991.Trobisch, Ingrid.Radost být ženou a čím k tomu může přispět muž.Nové Město n.Metují:Signum unitatis.80-900940-0-7.A1/2.;
232 1991.Tereza, - matka, 1910-1997 - autor.Marie matka smíření.Brno ::Brno :.80-85319-19-5.A1/4.;
233 1991.Matyáš, Emanuel.Potrat... : Fakta uváděná britskou společností LIFE.Olomouc:Centrum pro rodinný život.80-900664-1-0.A1/2.;
234 1991.Hajduk, Anton.Turínske plátno.Bratislava:Q 111.80-85401-06-1.A1/4.;
235 1991.Procházka, Matěj.Smrt na ostrově : Život a mučednická smrt misionáře Augustina Strombacha.Jihlava:Domov a svět.80-900366-4-3.A1/3.;
236 1991.Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.80-222--0277-0;80-222-0277-0.A1/1.;
237 1991.Vetva, Ján.Na detskej vlne :.Trnava ::Kon-Press,.80-85413-09-4.A1/4.;
238 1991.Ring, Kenneth.Čelem k večnosti.:Signum unitátis..A1/6.;
239 1991.Newman, John Henry.Sen starého muže.:Cesta Brno.80-85319-13-6.A1/4.;
240 1991.Stanko, Vojtech.Budeš o tom hovoriť svojim deťom... 1. diel.Nitra:Rodina.80-900510-0-6.A2/6.;
241 1991.Rampák, Štefan,(1944-).Vianočné rozprávky.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.80-08-01648-5.A1/7.;
242 1991.Škoda, František.Základy katolíckej sociálnej náuky.Košice:HKR..A2/5.;
243 1991.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. Bratislava:Alfa.80-05-00985-2.A2/4.;
244 1991.Lubich, Chiara,.Meditace c Chiara Lubich ; Miloslav Vlk, Marek Trizuljak.Bratislava:Nové mesto.80-85487-00-4.A1/4.;
245 1991.Simajchl, Ladislav.Společně k Bohu :.Hradec Králové ::Signum Unitatis,.80-85439-00-X.A1/2.;
246 1991.Lepp, Ignác.Cesta do Damašku.:Signum unitátis..A2/4.;
247 1991.Elisabeth Kubler-Rossová.Život a umírání.Hradec Králové:Signum unitatis..A1/4.;
248 1991.Hoffsummer Willi.Krátke příběhy 1.:SIGNUM UNITATIS..A2/6.;
249 1991.Lepp, Ignace.Psychoanalýza lásky.Vrchoviny:Signum unitatis..A1/5.;
250 1991.Pauliny, Andrej, SDB.Dejiny Spásy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-33-9.A2/1.;
251 1991..Malý Marcelino.Košice:Slovo.80-85291-02-9.A1/3.;
252 1991.Kumpf Alfred.Úsměvy Jana XXIII..:SIGNUM UNITATIS..A1/3.;
253 1991.Faber, Alfonz.Ján de La Salle.Bratislava:LUC.80-7114-040-6.A1/3.;
254 1991.Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.80-85405-00-8.A1/3.;
255 1991.Hünermann, Wilhelm,.Svätý Vincent de Paul, misionár lásky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-40-1.A1/3.;
256 1991.Frydrychová, Marie.Malá škola lásky.Praha:Luxpress.80-7130-005-5.A1/2.;
257 1991.Utters Matthias, OFM.Ranní rozjímání.:SIGNUM UNITATIS..A1/4.;
258 1991.Joseph Ratzinger ; odp.red. M.Badal ; předml. J.Ratzinger ; [.m.Přel. z něm..Úvod do křesťanství.Brno:Petrov.80-85247-13-5.A2/5.;
259 1991.Tondra, František.Európska biskupská synoda 1991 / Biskupská synoda o Európe.s. l.:KBS..B1/1a.;
260 1991.Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - prvá časť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-30-6.A2/1.;
261 1991.Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.80-05-00955-0.A1/4.;
262 1991.Kasper, Walter,1933-.Úvod do viery.[Spišské Podhradie] ::Spišský kňažský seminár,..A2/3.;
263 1991.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.80-7114-035-X.A1/6.;
264 1991.Kozičová, Zuzana.Žila som v tme.:Nádej.80-7120-002-6.A1/3.;
265 1991.Koláček, Josef, 1929- - autor.Kapka krve :.:Brno :.80-85247-19-4.A1/4.;
266 1991.Bič, Miloš.Výklady ke Staremu zakonu.Praha:Biblická společnost.80-7017-408-0.A2/2.;
267 1991.Moody, Raymond A..Život po životě.Úvahy o životě po životě.Světlo po životě : Život po životě.Praha:ODEON.80-207-0314-4.A1/6.;
268 1991.Chlumský, Jan.Vzory křesťanského života.:.80-900280-6-3.A1/3.;
269 1991..Redemptoris missio. O trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi. Encyklika pápeža Jána Pavla II..:..A1/1.;
270 1991.Fuchs Jiří.Cesta k dôkazu Boží existence.:..A2/5.;
271 1991.Nigg, Walter.Benedikt z Nursie.Praha:ZVON.80-7113-040-0.A1/3.;
272 1991..Cirkev dnes 1-Svedectvo viery.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-73-9.A2/4.;
273 1991.Anna Kamienska.Osem blahoslavenstiev.:Lúč..A2/6.;
274 1991.Frydrychová, Marie, 1946- - autor.Kdo scelí rozbitou rodinu? :.:Ostrava :.80-85237-19-9.A1/2.;
275 1991..Nový zákon s výkladovými poznámkami. Praha:Česká biblická společnost..A2/2.;
276 1991.Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.80-05-00928-3.A2/5.;
277 1991.Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.80-7115-016-4.A2/4.;
278 1991.Trpin, Erich.Chlieb Šťastia. Bratislava:Alfa.80-05-00951-8.A1/4.;
279 1991.Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-66-6.A2/2.;
280 1991.Ján Pavol II..Centesimus annus.Praha:ZVON.80-7113-050-8.B1/1a.;
281 1991.Wallace, Lewis, 1827-1905 - autor.Ben Hur.:Praha :.80-7021-104-0.A1/3.;
282 1991.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.80-7114-032-5.A2/5.;
283 1991.Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-51-7.A2/6.;
284 1991.Reitor Georg.Svědek víry v koncentračním táboře.:..A1/3.;
285 1991.Zapletal, Miloš.Velká kniha deskových her.Praha:Mladá fronta.80-204-0188-1.A1/7.;
286 1991.Bagin Anton, ThDr..Svätý Vojtech.Bratislava:Orion.80-85541-02-5.A1/3.;
287 1991.Stryczek, Norbert.Moje veľké vzory. Bratislava:LÚČ.80-7114-030-9.A1/3.;
288 1991.Tilmann, Klemens, 1904-1984.Duchovní rozhovor : Duchovní rádce uvádí mladého křesťana do duchovního života.Vizovice:Lípa.80-285-0010-2; 80-285-0010-3 (v knihe).A1/2.;
289 1991.Šidlovský, Evermond Gejza.Svět liturgie : Slovník základní církevní terminologie.Praha:Fénix.80-85245-12-4.B1/3a.;
290 1991.Kráľ, Ábel.Pravidlá slovenského pravopisu.Bratislava:SAV.80-224-0080-7.A1/5.;
291 1991.Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.80-7142-002-6.A1/4.;
292 1991.Monika Šurdová.Rozprávanie o slove 2.diel.Bratislava:LUC.80-7114-026-0.A2/3.;
293 1991.Ján Pavol II..Laborem exercens.Praha:ZVON.80-7113-007-9.B1/1b.;
294 1991.Feldmann, Christian.Tiší buřiči boží. Nové Město nad Metují:Signum Unitatis..A1/3.;
295 1991.Kluz, Wladyslaw.Světlo a stín.Praha:ZVON.80-7113-044-3.A1/3.;
296 1991.Dakov.Odpusť, Natašo!.:SIGNUM UNITATIS..A1/3.;
297 1991.Steinová, Edita.Myšlenky a dopisy.Praha:ZVON.80-7113-034-6.A1/3.;
298 1991.Lacourt, Jacques.Odvaha k víře :.Praha ::Portál,..B1/3a.;
299 1991.Adamkovič, Anton.Stavovská krížová cesta - viera.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-52-5.A1/6.;
300 1991.Martin, R. Vömel.A Boh nespí!.:ECM.80-85013-07-X.A1/7.;
301 1992.Vladimír J. Koudelka OP.Dominik - Zvěstování Božího slova. Tišnov:SURSUM.80-901038-4-7.A1/3.;
302 1992.Lewis, Clive Staples.Problém bolesti.Ostrava:Křesťanské sbory.80-85237-39-3.A1/4.;
303 1992.Novak.zasady života.:..A1/6.;
304 1992.Strauss, Pavol.Nádhera nečakaného.:..A1/6.;
305 1992.Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.8071140708; 80-7114-070-8.A1/4.;
306 1992.Uhl, Theresia.Všude jsi se mnou : modlitby pro děti.Praha:Portál.80-85282-37-2.A1/4.;
307 1992.Füzy, Imrich.Môj priateľ. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-000-9.A1/6.;
308 1992.Schalk, Hans.Spoveď.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-65-7.A2/6.;
309 1992..Lumen gentium :.:Praha :.80-85528-07-X.B1/1b.;
310 1992.Pacomio, Luciano.Malý biblický atlas : Historie,geografie a archeologie bible.Praha:Portál.80-85282-22-4.A2/3.;
311 1992.Kowalska, Faustina Mária.Milosrdenstvo božie.Košice:Slovo.80-85291-10-X.A1/3.;
312 1992.Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok A. Bratislava:Alfa.80-05-01091-5.B1/3b.;
313 1992.Strauss, Pavol.Úsmev nad úsmevom.:DAKA.80-900539-1-2.A1/4.;
314 1992.Letz, Ján.Teória poznania. JUP:Nové Zámky.80-85293-01-3.A2/5.;
315 1992.Macák, Ľudovít, SDB.Malý generál.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-01-6.A1/3.;
316 1992.František Kalina, František.Vianočné koledy.:Matica slovenská.80-7090-234-5.A1/6.;
317 1992.Halík, Tomáš.O přítomnou církev a společnost.Praha:Křesťanská akademie.80-900615-5-9.A1/1.;
318 1992.Risso, Paolo.PIER GIORGIO Frassati.Praha:Portál.80-85282-29-1.A1/3.;
319 1992.Lysička, M..O posvátnu. Praha:Česká křesťanská akademie.80-85795-01-9.B1/3b.;
320 1992.Ján Pavol II..Mulieris Dignitatem.Praha:ZVON.80-7113-053-2.B1/1b.;
321 1992.Majka, Vladislav.Svedkovia?. Bratislava:SKS.80-85405-07-5.A2/5.;
322 1992.Biblická komisia pre SSV.Písmo Sväté Starého Zákona 3. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-94-0.A2/1.;
323 1992.Šramek, Jozef.Zamyslenia.Bratislava:LUC.80-7114-074-0.A1/4.;
324 1992.Bahounek, Tomáš Jiří.Krása a umění Božího lidu. Olomouc:MCM..A2/6.;
325 1992.Mácha, Karel.Jean-Jacques Rousseau.Brno:Petrov.80-85247-33-x.A1/3.;
326 1992.Pavol VI..Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Zvolen:Združenie Jas .80-900548-4-6; 8090054846.B1/1a.;
327 1992.Školský.Školský lexikón.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-01570-5.A1/7.;
328 1992.Senčík, Štefan, SJ.Na ceste za väčšou dokonalosťou. SÚSCM :Trnava.80-7162-006-8.A1/3.;
329 1992.Ferdinand Vokál.Zvony srdca.:..A1/5.;
330 1992.Gereon Goldmann, P..Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.80-85310-14-7.A1/3.;
331 1992.Strauss, Pavol.Ecce Homo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-80-0.A1/4.;
332 1992.Le, Goff, Jacques.Kultura středověké Evropy.Praha:ODEON.80-207-0206-7.A1/5.;
333 1992.Herényi, Štefan.Modlitby. Alfa:Bratislava.80-05-01064-8.A1/6.;
334 1992.Fonseca, L. Gonzaga da .Fatima:.:Východosl.vyd..80-234-0016-9.A1/3.;
335 1992.Phil Bosmans.Nezapomeň na radost.:AVE Nakladatelství Olomouckého Arcibiskupství..A1/4.;
336 1992..Dei Verbum :.:Praha :.80-85528-01-0.B1/1b.;
337 1992.Schierse, Franz Jozeph.Biblická teologie Christologie.Praha:ZVON.80-7113-047-8.A2/2.;
338 1992.Cruz, Nicky, 1938- - autor.Utíkej, malý, utíkej.:Albrechtice :.80-7112-012-X.A1/3.;
339 1992.Duka, Dominik.Úvod do Písma svatého Starého zákona.Praha:Editio Sti. Aegidii.8090101895.A2/2.;
340 1992.Kenny, Anthony.Tomáš Akvinský.Praha:ISKP.80-85241-25-0.A1/3.;
341 1992.Sheen, Fulton J..Sedm slov ukřižovaného.Tišnov:SURSUM.80-901038-3-9.A1/4.;
342 1992.Ján Pavol II..Staňte sa kvasom sveta.Bratislava:Serafín.80-85589-01-X.B1/3b.;
343 1992.Baroková, Terézia.Keď Boh volá.Bratislava:Serafín.80-85310-01-5.A1/3.;
344 1992.Hanus, Ladislav.Rozprava o kultúrnosti.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.80-7142-000-X.A1/4.;
345 1992..Svedectvo viery 2.Trnava:Dobrá kniha.0919865747;0-919865-74-7.A2/4.;
346 1992.Lechovič, Vincent, SVD.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.80-85683-00-8.A1/3.;
347 1992..Modlitby básníků.:Kostelní Vydří :.80-85527-13-8.A1/4.;
348 1992.Buhlmann, Walbert.Blahoslavená sestra Ulrika:.Bratislava:Lúč.80-7114-071-6.A1/3.;
349 1992.Eareckson.Přátelství bez mezí : Jak můžeš pomoci postiženému příteli.Ostrava:Křesťanské sbory.80-85237-35-0.A1/3.;
350 1992.Beccalossiová, Mária Lucia.Dievča spod Ánd.:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-08-3.A1/3.;
351 1992.Olivar, Roberto Roche.Etická výchova.Bratislava:Orbis Pictus Istropolitana.80-7158-001-5.A1/5.;
352 1992.Hünermann, Wilhelm.Aj diabol pred ním kapituloval.Spišská Kapitula:Kňazský seminár.80-7142-008-5.A1/3.;
353 1992.Senčík Štefan.Piergiorgo Frassati.:Dobrá kniha..A1/3.;
354 1992..Gravissimum educationis :.:Praha :.80-85528-06-1.B1/1b.;
355 1992.Vrablec Jozef, ThDr..O otázkach viery.Bratislava:LUC.80-7114-066-X.A2/5.;
356 1992.Pleijel, Bengt.Brána viery otvorená!.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.80-7140-011-4.A2/6.;
357 1992.Judák, Viliam.Arcibiskup sväteho života.Bratislava:LÚČ.80-7114-049-X.A1/3.;
358 1992..Slovník biblické kultury :.:Praha :.80-900175-7-6.A2/2.;
359 1992.Marsch, Michael.Uzdravovani skrze svátosti.Praha:Portál.80-85282-34-8.A2/6.;
360 1992.Novák.Disharmonický člověk a jeho výchova.:..A1/5.;
361 1992.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.80-7114-076-7.A2/3.;
362 1992.Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.80-7114-048-1.A2/5.;
363 1992.Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".84-7151-706-X.A2/1.;
364 1992.Terezie z Lisieux, - svatá, 1873-1897 - autor.Vstupuji do života :.:Kostelní Vydří :.80-85527-11-1.A1/3.;
365 1992.Slavomír, Ravik.Boh žije.Bratislava ::Alfa.80-05-01060-5.A2/5.;
366 1992.Beňo Ján Augustín.Deň čo deň.:Rodina..A1/4.;
367 1992.Rahner, Karl.O potrebe a požehnaní modlitby.Spišké Podhradie:Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka.80-7142-003-4.A1/4.;
368 1992.Plešková, Eva.Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Lúč.80-7114-046-5.A2/6.;
369 1992.Kongregácia pre klérus.Všeobecné katechetické direktorium.Bratislava:Don Bosco.80-85405-02-4.A1/1.;
370 1992.Hlinka, Anton, SDB.Svetlo z Lisieux.Bratislava:Serafín..A1/4.;
371 1992.Marek, Alois Maria.Psychologie :.Olomouc ::[S.n.],..A1/2.;
372 1992..Evangelium prožívané dnes.Olomouc:Matice Cyrilometodějská..A2/3.;
373 1992.Pausewang, Elfriede.100 her k rozvoji tvořivosti v předškolním a mladším školním věku.Praha:Portál.80-85282-28-3.A1/5.;
374 1992..Zem a život vo svetle vedy a viery :.Nitra ;; Bratislava ::Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku,..A2/5.;
375 1992.Ján Pavol II..Familiaris consortio.Praha:ZVON.80-7113-067-2.B1/1a.;
376 1992.Silva, José.Marcelinova veľká cesta.Bratislava:Serafín.80-85310-07-4.A1/3.;
377 1992..Modlitby za nenarodené deti.:Donum vitae..A1/6.;
378 1992.Rábek František.Ozveny s Patmosu.:..A2/4.;
379 1992.Vojtech od svätej Hedvigy.Vcházím v nepoznané.Kostelní Vydří:KN.80-85527-10-3.A1/3.;
380 1992.Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.80-7114-068-6.A1/4.;
381 1992.Lencz, Ladislav.Od konfrontácie k dialógu. Bratislava:Nové mesto.80-85487-08-X.A2/4.;
382 1992.Poláček, Klement, SDB.Slnko prerazilo mrákavy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-39-8.A1/3.;
383 1992.Beňo, Ján Augustín, SDB.2.Vatikánsky koncil.Nitra:Rodina.80-900510-4-9.A1/1.;
384 1992.Krekovičová, Eva.Slovenské koledy.:Práca.80-7094-269-X.A1/7.;
385 1992.Liptovská, Miriam.Srdce v srdci.Nitra:SBS.80-85223-01-5.A1/4.;
386 1992.Janoušková, Anděla, (1921-1999).Modlitby.Kostelní Vydří:KN.80-85527-06-5.A1/4.;
387 1992.Barbarić, Slavko,(1946-2000).Modli sa srdcom :.Bratislava ::Serafin,.80-85310-13-9.A1/6.;
388 1992.Havlík, Lubomír Emil.Kronika o Velké Moravě.Brno:Jota.80-85617-04-8.A1/5.;
389 1992.Guitton, Jean.Boh a veda. Bratislava:Lúč.80-7114-079-1.A2/5.;
390 1992..Nová evanjelizácia.Bratislava:LUC.80-7114-072-4.A1/1.;
391 1992.Runes, Dagobert D..Slovník judaizmu. Bratislava:Danubiaprint.80-218-0113-1.A2/2.;
392 1992.Hlinka, Anton, SDB.Keď zakvitne rumovisko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-96-7.A1/3.;
393 1992.Grom, Bernard.Katechetické metódy.Olomouc:MCM..A2/7.;
394 1992.Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:SERAFÍN.80-85310-10-4.A1/4.;
395 1992.Dilong, Rudolf, OFM.Pod krížom.Bratislava:Serafín.80-85310-16-3.A1/4.;
396 1992.Franz, Raymond.Krize svědomí.Bratislava:Návrat domov.80-85495-80-5.A2/5.;
397 1992.Hobizal, František.Apoštolský poutník.:Viener.80-900806-1-8.A1/4.;
398 1992.Romano Guardini.O živom Bohu.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.80-85223-12-0.A1/4.;
399 1992.Seneca, Lucius Annaeus, ca 4 př. Kr..O dobrodiních : Lucius Annaeus Seneca.Praha:Svoboda.80-205-0168-1.A1/3.;
400 1992.Hoťka, Viliam.Veľkosť a tragédia človeka. Zvolen:Jas.80-900548-5-4.A1/4.;
401 1992.Feiner, Franz, 1953- - autor.Utvářet život :.Praha ::Praha :.80-85282-18-6.A2/7.;
402 1992.Lewis, Clive Staples.Rady zkušeného ďábla.Praha:ZVON.80-7113-064-8.A1/4.;
403 1992.Phil Bosmans.Mám tě rád.Kyjov:AVE Nakladatelství Olomouckého Arcibiskupství..A1/6.;
404 1992.Pieper, Josef.Volný čas,vzdělání,moudrost : Práce a volný čas.Praha:Křesťanská akademie.80-900615-6-7.A1/5.;
405 1992.Laurentin, René,.Život sv. Kataríny Labouré. Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul [vyd.] :Trnava.80-7162-014-9.A1/3.;
406 1992.Strauss, Pavol.Tesná brána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-81-9.A1/4.;
407 1992.František od Panny Marie - autor.Tvář svaté Panny.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.80-85527-07-3.A1/4.;
408 1992.Grady, John L. - autor.Interrupce ano nebo ne? :.:Praha :.80-901189-3-3.A1/2.;
409 1992.Stryczek, Norbert.Moji veľkí priatelia.Bratislava:LUC.80-7114-075-9.A1/3.;
410 1992.Ján Pavol II..Staňte sa kvasom sveta.Bratislava:Serafín.80-85589-01-X.A1/1.;
411 1992.Gardeil, P..Dary Ducha svatého :.Tišnov ::Sursum,.80-901038-2-0.A1/4.;
412 1992.Quoist, Michel.Úspešný život. Bratislava:Alfa.80-05-00952-6.A1/4.;
413 1992.Rúfus, Milan,.Modlitbičky c Milan Rúfus ; Dušan Grečner.Bratislava:Mladé letá.80-06-00490-0.A1/4.;
414 1992.Lubrano, Pasquale.Láska je ako svetlo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-86-X.A1/3.;
415 1992.Frkin.Keď chlapec a dievča chodia spolu.:..A1/6.;
416 1992.Tomič, Celestin.Biblický pravek.Bratislava:LUC.80-7114-042-2.A2/2.;
417 1992.Kratochvíl, Alois František, 1925- - autor.Zavátou stopou :.:Kostelní Vydří :.80-85527-15-4.A1/3.;
418 1992.Eareckson.Rozhodování proměny.Praha:Evangelické nakl..80-7072-060-3.A1/3.;
419 1992.Hünermann, Wilhelm,.Blčiaci oheň c Wilhelm Hünermann ; Štefan Šilhár, Štefan Šilhár, Andrej Grossmann.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-44-4.A1/3.;
420 1992.Viviano, Benedict Thomas.Kázanie na hore.Praha:Krystal.80-901038-9-8.A2/4.;
421 1992.Dugas, Dionýz.Svatá země.Prešov:Dino.80-85575-01-9.A2/3.;
422 1992.Ladislav Ďurič.Učiteľská psychológia.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-00433-9.A1/5.;
423 1992.Press, František.Děvečky Boží.Brno:Mariánské nakladatelství.80-900255-3-6.A1/3.;
424 1992.Mieczyslaw, Malinski.Prv než povieš milujem.:OTTONIANUM.80-7165-001-3.A1/2.;
425 1992.Pereira, Clément.Kdo mi řekne pravdu?.Olomouc:Matice cyrilometodějská..A2/6.;
426 1992.Schürmann, Heinz, 1913-1999 - autor.Duch dává život :.:Praha :.80-7113-065-6.A1/4.;
427 1992..Svedectvo viery 3.Trnava:Dobrá kniha.0919865763;0-919865-76-3.A2/4.;
428 1992.Slovenská liturgická komisia.Sväté písmo, Nový Zákon..Bratislava:SBS.80-85486-01-6.A2/1.;
429 1992.Dilong, Rudolf, OFM.Rozjímania.Bratislava:Serafín.80-85310-11-2.A1/4.;
430 1992.Krajňák, František.Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať.Medzilaborce:Makrína..A1/6.;
431 1992.Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-93-2.A1/3.;
432 1992.Bradáč Josef Doc. ThDr,..Posvěcení času.Olomouc:Matice Cyrilometodějská..A2/4.;
433 1992.Roth, Paul.S bohom ešte vždy možno hovoriť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-67-3.A1/4.;
434 1992.Romano Guardini.O živom Bohu.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.80-85223-12-0.B1/3b.;
435 1992.Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.80-7114-067-8.A2/6.;
436 1992.Beňo, Ján Augustín, SDB.2.Vatikánsky koncil.Nitra:Rodina.80-900510-4-9.B1/1a.;
437 1992.Balaguer, Josemaría Escrivá de.Cesta.Brno:Cesta.80-85319-20-9.A1/4.;
438 1992.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 2.Bratislava:Alfa.80-05-01039-7.A2/4.;
439 1992.Guitton, Jean.Mlčení o podstatném. Brno:PETROV.80-85247-28-3.A2/5.;
440 1992.Frická.Mária.Bratislava:Praca.80-7094-285-1.A1/4.;
441 1992.Benner, D G.Hojenie emocionalnych poraneni.Nitra:Nádej.80-7120-021-2.A1/2.;
442 1992.Groppe, Lothar.P.Michael Pro : Mexický uličník knězem a mučedníkem,1891-1927.Praha:ZVON.80-7113-052-4.A1/3.;
443 1992.Rybár, Ján,(1949-).Sociálno-psychologické úvahy o povahe reči a jej živote.Bratislava ::Letra & Line.80-85513-02-1.A1/6.;
444 1992.Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:Lúč.80-7114-055-4.A2/5.;
445 1992.Štampach, Odilo Ivan.Malý přehled náboženství.Praha:SPN.80-04-26123-X.A2/5.;
446 1992.Jasques, Musset.Odkrývanie sveta Biblie.:Mladé letá.80-06-00438-2.A2/1.;
447 1992.Viliam, Turčány.Oheň z neho.:Slov.spisovateľ.80-220-0382-4.A1/4.;
448 1993.Solovëv, Vladimir Sergejevič.Duchovné základy života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-013-0.A1/4.;
449 1993.Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 4. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.80-85405-21-0.A2/7.;
450 1993.Sire, James W..Za novými světy : Průvodce světovými názory.Praha:Návrat.80-85495-00-7.A2/5.;
451 1993.Kossak, Zofia, 1890-1968 - autor.Úmluva.:Praha :.80-85528-23-1.A2/2.;
452 1993.Milan, Rúfus.Lupienky z jabloní.:Mladé letá.80-06-00230-4.A1/4.;
453 1993.Vincent Gál, Vincent Šabík, Adela Jakabová, Milan Spál.Deti svetla.Bratislava:LUC.80-7114-100-3.A1/3.;
454 1993.Lochhaas, Philip.Ako odpovedať na...VÝCHODNÉ NÁBOŽENSTVÁ.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.80-7140-029-7.A2/5.;
455 1993.Guardini, Romano.O duchu liturgie.Praha:Čes.křesťanská akad..80-85795-02-7.B1/3b.;
456 1993.Malý, Vincent.Poučenie o sviatosti birmovania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-43-6.A1/6.;
457 1993.Carretto, Carlo,1910-1988.Ja, František /.Bratislava ::Lúč,..A1/4.;
458 1993.Kremer, Jacob.Evanjelium o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. Spišské Podhradie:KS.80-7142-015-8.A1/6.;
459 1993.Pisárčik, Fedor.Kvízy z rôznych strán a kútov c Fedor Pisárčik, Zuzka Hašková, Karol Jakubčík.Bratislava:eRko.80-88710-01-4.B1/2a.;
460 1993.Vavrovič, Jozef.Ján Palárik.Martin:Matica slovenská.80-7090-244-2.A1/3.;
461 1993.Peterssen, Wilhelm H..Učebnica všeobecnej didaktiky.Bratislava:Slov.pedag.nakl..80-08-02004-0.A1/5.;
462 1993.Banga, Dezider.Romano hangoro.Bratislava:Romani kultúra [vyd.].80-85584-09-3;80-85584-09-3.A2/7.;
463 1993.Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 2. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.80-85405-19-9.A2/7.;
464 1993.Wurmbrand, Richard.Veriť ale prečo?. Bratislava:Alfa.80-05-01128-8.A2/5.;
465 1993.Lencz, Ladislav.Metódy etickej výchovy.. Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.80-85185-53-9.A1/5.;
466 1993.Záborský, Ladislav,.Básne z väzenia.Terchová:Miestne kultúrne stredisko.80-85161-02-8.A1/4.;
467 1993.Cumming, James T..Pane, čo si myslíš o ...?.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.80-7140-026-2.A2/6.;
468 1993.Lang, A.Kristus vrchol zjevení.Praha:Vyšehrad..A2/3.;
469 1993.Pereira.Kto mi odpovie.:..A2/6.;
470 1993.Antoine, de Saint.Malý princ s autorovými kresbami.:Mladé letá.80-06-00539-7.B1/2a.;
471 1993.Gilles, Anthony E..Lidé smlouvy : Příběh věrnosti ve Starém zákoně.Praha:Portál.80-85282-46-1.A2/3.;
472 1993.Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 5. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.80-85405-22-9.A2/7.;
473 1993.Kremer, Jacob.Čítajme bibliu rozumne.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-012-8.A2/3.;
474 1993.Schlinková, M. Basilea.New Age. "Nový vek" z biblického pohľadu..Praha:Luxpress.80-7130-027-6;80-7130-027-6.A2/5.;
475 1993.Antoine, de Saint.Malý princ s autorovými kresbami.:Mladé letá.80-06-00539-7.A1/4.;
476 1993.Gebhardtová.Od pěti do pětadvadseti.:..A2/6.;
477 1993.Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy : svaté město ve světle Starého a Nového zákona.Kostelní Vydří:KN.80-85527-28-6.A2/2.;
478 1993.Verny, Thomas.Tajomný život dieťaťa pred narodením. Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-02055-5.A1/2.;
479 1993.Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v dejinách cirkvi 1.Trnava:Bratislava.80-07-00604-4.B1/3b.;
480 1993.Wohl, Luis de.Svetlo nad Akvinom. Bratislava:Efekt.80-901399-1-4.A1/3.;
481 1993.Rahner, Karl.O svátostech v církvi : Meditace.Praha:Scriptum.80-85528-28-2.B1/3a.;
482 1993..Pamätná kniha.Bratislava:Lúč.8071140821 (viaz.); 80-7114-082-1.A1/6.;
483 1993.Iacovelli, Anacleto.Život Sv. Františka z Assisi.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula.80-7142-012-3 (brož.);80-7142-012-3.A1/3.;
484 1993.Arnim, Kaiser.Učebnica pedagogiky.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-02006-7.A1/5.;
485 1993.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger; Schonborn, Christoph.Malý úvod do Katechizmu katolické Církve. Praha:Nové město.80-901542-4-7.B1/1a.;
486 1993.Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 3,4,5. Banská Bystrica:BÚ.80-85405-20-2.A2/7.;
487 1993.Baggio, Antonio.Eros, sila lásky.Bratislava:Nové mesto.80-85487-10-1.A1/2.;
488 1993.Körper, Karol.Môj život.Bratislava:LÚČ.80-7114-095-3.A1/3.;
489 1993.Janáč - Hrubý, Pavol.Po stopách našej spásy 2. Spolok sv. Vojtecha [vyd.] :Trnava.80-07-00613-3.A2/6.;
490 1993.Guardini, Romano.Úvod do modlitby.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-029-2.A1/4.;
491 1993.Lencz, Ladislav.Pedagogika etickej výchovy.. Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.80-85185-49-0.B1/2a.;
492 1993.Cooling, Margaret.Mám vztek.:.80-85282-71-2.A1/2.;
493 1993.Rossé, Gérard.Ježišov výkrik na kríži.Bratislava:Nové mesto.80-85487-06-3.A1/4.;
494 1993.Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.80-900548-0-3.A1/3.;
495 1993.Wallhof Hans.Svätý Vincent Pallotti.:..A1/3.;
496 1993.Gilles, Antony E.Lidé cesty.Praha:Portál.80-85282-45-3.A2/3.;
497 1993.Ivonides, Yves.Hviezdy, ktoré nezapadajú.Bratislava:LUC.80-7114-083-X.A1/3.;
498 1993.Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.80-7142-017-4.A2/2.;
499 1993.Šelinga, Jozef.Najvzácnejší dar. Lúč:Bratislava.80-7114-447-9.A2/7.;
500 1993..Zostaň s nami, Pane.Košice:Diecézne katechetické stredisko pri RBÚ v Košiciach..A1/6.;
501 1993.Mariani, Luciana.Proti vetru pod vánkom ducha: .Bratislava:Lúč.80-7114-089-9.B1/3b.;
502 1993..Kvietky Svätého Františka.Bratislava:Serafín.80-85310-34-1.A1/3.;
503 1993.Chlumský, Jan.Bůh je láska : Pro přípravu snoubenců a obnovu manželství.Třebíč:Arca Jimfa.80-85766-04-3.A1/2.;
504 1993.Pereira.Kto nám povie pravdu.:..A1/2.;
505 1993.Raimondo Spiazzi.Sociální kodex církve.:Sursum..A2/5.;
506 1993..Náš život s Kristom 6.Trnava:Spolok sv. Vojtecha [vyd.].8007006273;80-07-00627-3.A2/6.;
507 1993.Rybár, Ján, SchP.Náboženstvo a krásna spoločnosť.Bratislava:Letra & Line.80-85513-03-X.A2/4.;
508 1993.Pausewang, Elfriede.150 her k utváření osobnosti pro děti od 3 do 8 let.Praha:Portál.80-85282-50-X.A1/5.;
509 1993.Ján Pavol II..Encyklika Dives in misericordia o Božom milosrdenstve.Trnava, Rím:SSV v spolupráci so SÚSCM .80-7162-020-3.B1/1b.;
510 1993.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Uvahy o človeku I., II..Bratislava:LÚČ.80-7114-077-5.A2/5.;
511 1993.Trstenský, Viktor.Katechizmus pre najmenších I..Trstená:.80-85186-19-5.A2/6.;
512 1994.Káňa, Jiří.Odpusť.Praha:Portál.80-85282-97-6.B1/3a.;
513 1994.Šatura, Vladimír, SJ.Prečo láska stroskotáva.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-045-4.A1/2.;
514 1994.Armstrong, Sperry.Chlapec a more.:Tranoscius.80-7140-048-3.A1/3.;
515 1994.Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-075-0; 8071620750.B1/1b.;
516 1994.Joyeux, Henri.City,sexualita,AIDS : Sexuální výchova od 13 do 15 let.Praha:Portál.80-7178-004-9.A1/2.;
517 1994.Gilbert, Guy.Až do krajnosti.Praha:Portál.80-7178-008-1.A1/2.;
518 1994.Badegruber, Berndt.Příběhy pomáhají s problémy : Metodika a 60 příběhů pro mateřské školy,základní školy a rodiče.Praha:Portál.80-85282-90-9.B1/2b.;
519 1994.Plešková, Eva.Panna Mária v katechéze. ROSA:Žilina.80-967100-9-5.A2/6.;
520 1994.Drtilová, Jana.Odlišné dítě.Praha:Vyšehrad.80-7021-097-4.A1/2.;
521 1994.Kondor, Luis.Sestra Lucie hovoří o Fatimě.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos..A1/4.;
522 1994.Mcginnis, Alan Loy.Priateľstvo.:Tranoscius.80-7140-067-X.A1/2.;
523 1994.Schäffer, Francis.Ten,který je skutečností.Praha:Návrat.80-85495-02-3.B1/3b.;
524 1994.Schimunek, Franz Peter.Slovní hodnocení žáků : Pedagogická praxe.Praha:Portál.80-85282-91-7.B1/2b.;
525 1994.Sirovič, František, SVD.Duch svätý - svetlo srdca..Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.80-85223-28-7.B1/3a.;
526 1994.Hermochová, Soňa.Hry pro život 2 : Sociálně psychologické hry pro děti a mládež.Praha:Portál.80-85282-80-1.B1/2b.;
527 1994.Milan, Rúfus.Nové modlitbičky.:Mladé letá.80-06-00550-8.A1/4.;
528 1994.Closen, Gustav.Mystérium Svätého Pisma.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-027-6.A2/2.;
529 1994..Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-076-9.B1/1a.;
530 1994.Jan Pavel II., - papež, 1920-2005 - autor.Veritatis splendor :.:Praha :.80-7113-114-8.B1/1a.;
531 1994.Anne.366 príbehov z prírody a ešte čosi navyše.:EGMONT NEOGRAFIA.80-7134-673-X.A1/7.;
532 1994.Lencz, Ladislav.Metodický materiál 2 k predmetu etická výchova. Metodické centrum:Bratislava.80-85185-62-8.B1/2a.;
533 1994.Smith, Charles A..Třída plná pohody : 162 her zaměřených na výchovu ke spolupráci a citlivému jednání.Praha:Portál.80-85282-82-8.A1/5.;
534 1994.Nesnídalová, Růžena.Extrémní osamělost : Speciální pedagogika.Praha:Portál.80-7178-024-3.B1/2a.;
535 1994.Dowley, Tim.Sprievodca Bibliou pre študentov.Banská Bystrica:SBS.80-85486-11-3.A2/3.;
536 1994.Arco, Adolf.Nestačí ich milovať.Bratislava:Don Bosco.80-85405-12-1.A1/2.;
537 1994.Ján Pavol II,.List pápeža Jána Pavla II. rodinám. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-060-2.B1/3b.;
538 1994.Graeme, Kent.Najkrajšie dobrodružné príbehy.:Junior.80-7146-262-4.A1/7.;
539 1994.Baláž Rudolf.Kam, mladý človek?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-072-6.B1/3b.;
540 1994.Hermochová, Soňa.Hry pro život 2 : Sociálně psychologické hry pro děti a mládež.Praha:Portál.80-85282-80-1.A1/5.;
541 1994.Irala, Narciso.Pokoj srdca.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-038-1.A1/2.;
542 1994.Lainati, Chiara Augusta .Svätá Klára z Assisi. Bratislava:Serfaín.80-85310-41-4.A1/3.;
543 1994.Reinsberg, Jiří.Knížka pro ministranty.Praha:Portál.80-85282-44-5.B1/3a.;
544 1994.Kliment, Ondrejka.Tajomstvo kalendárov.:Slovenská kartografia.80-7103-000-7.A2/5.;
545 1994..Poď sa hrať. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko:Bratislava.80-88710-09-X.B1/2a.;
546 1994..PEPO príručka.. eRko:Bratislava.80-88710-10-3.A2/6.;
547 1994.Claudia, Mühlan.Buď pokojná, mama!.:Advent-Orion.80-88719-08-9.A1/2.;
548 1994.Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:LUC.80-7114-120-8.A1/4.;
549 1994.Matějček, Zdeněk.O rodině vlastní,nevlastní a náhradní : Rádci pro rodiče a vychovatele.:Praha : Portál.80-85282-83-6.A1/2.;
550 1994.Josef Zvěřina ; odp.red. P.Novák..Teologie Agapé : 2.díl. Dogmatika.Díl 5.-10 : Dogmatika.Praha:Scriptum.80-85528-20-7.A2/2.;
551 1994.Zelinková, Olga.Poruchy učení : Speciální pedagogika.Praha:Portál.80-7178-038-3.B1/2a.;
552 1994.Crabb, Lawrence J..Manželství je vztah.Praha:Návrat domů.80-85495-31-7.A1/2.;
553 1994.Plešková, Eva.Panna Mária v katechéze. ROSA:Žilina.80-967100-9-5.B1/2b.;
554 1994..Romano Guardini.Bratislava:LUC.80-7114-124-0.A1/3.;
555 1994.Trobisch, Walter,(1924-1979).Dva středy ... však jeden kruh.Olomouc ::Velehrad,.80-901614-4-8.B1/2a.;
556 1994.Ondruš, Rajmund, SJ.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-051-9.A1/3.;
557 1994.Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Bratislava:Nové mesto.80-85487-23-3.B1/2a.;
558 1994..Ľudský život. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-062-9.A1/2.;
559 1994.Ján Pavol II,.Exhortácia Pastores dabo vobis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-046-7.B1/1b.;
560 1994.Kuneš, Pavel.Základní křesťanská poradna.Praha:Scriptum.80-85528-33-9.A1/2.;
561 1994.Opletal František.Věřím v Boha I..:..A2/5.;
562 1994.Dowel, Tim.Biblický atlas pre študentov.Banská Bystrica:SBS.80-85486-09-1.A2/3.;
563 1994.Herm, Sabine.Psychomotorické hry : 92 her zaměřených na motorický rozvoj dětí v mateřské škole.Praha:Portál.80-7178-018-9.B1/2a.;
564 1994.Ivanová, Anna.Nezábudky.:SOFA.80-967003-2-4.A1/4.;
565 1994.Christenko, Sergej.Poznámky k modernému manažmentu vo vzdelávaní.. Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.80-85185-67-9.B1/2a.;
566 1994.Ján Pavol II,.List pápeža Jána Pavla II. rodinám. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-060-2.B1/1a.;
567 1994.Fedorowicz, P. Peter..Nové rodiny. Alfa konti:Bratislava.80-88739-07-1.A2/6.;
568 1994.Sinka, Tarsycjusz.Liturgické symboly. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.80-88741-04-1.B1/3b.;
569 1994.Campbell, Ross.Hledám svou cestu : Jak se přiblížit dospívajícím.Praha:Návrat.80-85495-22-8.B1/2a.;
570 1994.Hermochová, Soňa.Hry pro život-Sociálně psychologické hry pro děti a mládež : 1.díl..Praha:Portál.80-85282-79-8.B1/2b.;
571 1994.Mcgeady, Mary Rose.Stratené Božie deti.Bratislava:Serafín.80-85310-39-2.A1/3.;
572 1994.Husovská, Ľudmila.Slovensko.:Príroda.80-07-00531-5.A1/7.;
573 1994.Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.80-7133-000-0.A1/3.;
574 1994.Béla, Buda.Empatia.:Psychoprof.80-967148-0-5.B1/2a.;
575 1994.Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 1. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.80-85405-18-0.A2/7.;
576 1994.Badegruber, Berndt.Otevřené učení ve 28 krocích.Praha:Portál.80-85282-76-3.B1/2b.;
577 1994.Sinka, Tarsycjusz.Liturgické symboly. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.80-88741-04-1.A2/6.;
578 1994.Semjanová, Ivana.Môj a váš svet. Slovenský výbor pre UNICEF :Bratislava.80-967120-3-9.A2/7.;
579 1994.Ursula, Rücker.Učení bez stresu : Základy a cvičení.Praha:Portál.80-7178-013-8.B1/2b.;
580 1994.Quoist, Michel.Cesty modlitieb.Bratislava:Lúč.80-7114-108-9.A1/4.;
581 1994.Elisabeth, Zöller.Haló, si tam?.:Alfa konti.80-88739-09-8.A1/2.;
582 1994.Gruber, Elmar R..Děti se ptají na Boha : Kdo stvořil Boha?Proč Bůh stvořil zlé lidi?Musíme zemřít?Proč zabili Ježíše?.Praha:Portál.80-85282-19-4.A1/2.;
583 1994.Hermochová, Soňa.Hry pro život-Sociálně psychologické hry pro děti a mládež : 1.díl..Praha:Portál.80-85282-79-8.A1/5.;
584 1994.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Nad Starým zákonom.Bratislava:LÚČ.80-7114-107-0.A2/2.;
585 1994.Carmen, Bernos de Gasztold.Modlitby z korába.:Alfa konti.80-88739-08-X.A1/4.;
586 1994.Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-24-5.A1/1.;
587 1994.Zülal, Aytüre.Hobby origami.:Ikar.80-7118-135-8.A1/7.;
588 1995.Dobson, James C..Dětský vzdor : Jak reagovat na vzdor dítěte?Ustoupit nebo vydržet?Zlomit ho?.Praha:Návrat domů.80-85495-37-6.B1/3b.;
589 1995.Enroth, Ronald M..Průvodce sektami a novými náboženstvími : Est.Cesta.Mormoni.Moonisté.Eckankar.Baháismus.Haré Kršna.Svědkové Jehovovi.Praha:Návrat domů.80-85495-29-5.A2/5.;
590 1995.Popovec, Andrej.Slovo pre každého..Poprad:Slza.80-967408-2-2;80-967408-2-2.A2/3.;
591 1995.Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.80-85487-27-6.B1/3b.;
592 1995.Canfield, Jack.Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků : Příručka pro učitele,vychovatele a rodiče.Praha:Portál.80-7178-028-6.B1/2b.;
593 1995.Pauliny, Andrej, SDB.V nasadení života. Don Bosco:Bratislava.80-85405-35-0.A2/6.;
594 1995.Balážová, Daniela.Radostná cesta s Pánom Ježišom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-100-5.A2/6.;
595 1995.Turek, Ivan.Didaktické testy. Metodické centrum:Bratislava.80-85185-96-2.A1/5.;
596 1995.Kočí, František.Dejepis hrou - Od staroveku po stredovek. DIDAKTIS:Bratislava.80-85456-31-1.B1/2a.;
597 1995.Karns, Michelle.Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem : Zásady a cvičení.Praha:Portál.80-7178-032-4.A1/5.;
598 1995.Mikluščák, Pavol.Mariológia. Spišské Podhradie:KS..A2/6.;
599 1995.Ján Pavol II..Apoštolský list Orientale Lumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-121-8.B1/1b.;
600 1995.Uhriňák, Igor.Denník alkoholika. Michal Vaško:Prešov.80-7165-046-3.A2/6.;
601 1995.Mikluščák, Pavol.Teológia sviatostí I.. Spišské Podhradie:KS..A2/6.;
602 1995.Hallesby, Ole.Akú máš povahu?. Hnutie kresť. spol. mládeže:Bratislava.80-88710-15-4.A1/2.;
603 1995.Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.80-85487-26-8.B1/3b.;
604 1995.Liptovská, Miriam.Príprava na turíce. Nitra:SBS.80-85 223-33-3.B1/3b.;
605 1995.Dagmar Lhotová.Léto je to pro děti.:..B1/2b.;
606 1995.kippleyovi.umeni prirozeneho planovani rodičovstvi.:..A1/2.;
607 1995.Ján Pavol II.List jeho svätosti Jána Pavla II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-081-5.B1/1b.;
608 1995.Wilkerson, David.Dýka a kříž.Karviná ::Ostravské tiskárny,.80-900940-6-6 (Ostravské tiskárny. Ostrava : brož.).A1/3.;
609 1995.Tresmontant, Claude.Základy teologie.Brno:Barrister a Principal.80-85947-08-0.B1/3b.;
610 1995.Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-020-X.A1/3.;
611 1995.Turek, Ivan.Ciele vyučovacieho procesu. Metodické centrum:Bratislava.80-85185-93-8.A1/5.;
612 1995..Krajinou písma. Slovenská biblická spoločnosť:Banská Bystrica.80-85486-12-1.A2/3.;
613 1995.Nešpor, Karel.Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a lepších věcech.Praha:Portál.80-7178-086-3.A1/2.;
614 1995.Svidercoshi, Gian Franco.List spolužiakovi.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-064-0.B1/2a.;
615 1995.Smahel.Domov prožít.:..A2/6.;
616 1995.Fantiš, Alfred.Záhada Turínského plátna : Příběh smrti Ukřižovaného.Brno:Moba.80-7173-794-1.B1/3b.;
617 1995..Božie deti. Deloreskere čhave.. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.80-85405-31-8.A2/7.;
618 1995.Dumont, G.F..Kronova hostina. Bratislava:Charis.80-88743-05-2.B1/3b.;
619 1995.Kossey, Pavol..Apoštolské hnutia laikov Katolíckej cirkvi na Slovensku. Jas:Zvolen.80-88795-09-5.B1/3a.;
620 1995.Ján Pavol II.Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-092-0.B1/1b.;
621 1995.Polách, Alojs.Bratři ze Soluně : Historický román : Život Konstantina a Metoděje.Praha:Granit.80-85805-37-5.B1/3b.;
622 1995.Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-097-1.B1/1b.;
623 1995.Zelina, Miron,.Príručka určená na uskutočnenie pedagogického prieskumu, výskumu, experimentu, na napísanie práce z oblasti pedagogiky a pedagogickej psychológie. Metodické centrum mesta Bratislavy:Bratislava.80-7164-112-X.B1/2a.;
624 1995.Schaeffer, Edith.Co je rodina? : What is a Family?.Praha:Návrat domů.80-85495-41-4.A1/2.;
625 1995.Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.80-85487-26-8.A1/1.;
626 1995.Angus, Stuart, 1960- - autor.Sex, AIDS, vztahy.:Albrechtice :.80-7112-027-8.A2/6.;
627 1996.Rougier, Roger.Rozvíjíme logické myšlení : Hry,hádanky, cvičení pro děti od 7 do 11 let.Praha:Portál.80-7178-101-0.B1/2b.;
628 1996.Petty, Geoffrey.Moderní vyučování : Praktická příručka.Praha:Portál.80-7178-070-7.B1/2b.;
629 1996.Mikluščák, Pavel .Teológia sviatostí II..Spišské Podhradie:..A2/6.;
630 1996.Korherr, Edgar Josef.Pedagogická psychológia pre teológov. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.80-88696-11-9.A1/5.;
631 1996.Cigánek.Kresťan a regulácia porodnosti.:..A2/6.;
632 1996.Tomáško, Ladislav.Poznáš svoj temperament?. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.80-7165-066-8.A2/6.;
633 1996.Cangelosi, James S..Strategie řízení třídy : Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce.Praha:Portál.80-7178-083-9.A1/5.;
634 1996.Bakerová, Juliette, FDNSC, Sr..Pápež odpovedá. Bratislava:Pápežské misijné diela..A1/1.;
635 1996.Ján Pavol II..Posolstvo pápeža Jána Pavla II. pre obdobie pôstu 1996 ; Posolstvo svätého otca mládeži celého sveta ; Odkaz svätého otca k 4. svetovému dňu chorých (11. február 1996). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-111-0.B1/1b.;
636 1996.Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca mladým na celom svete pri príležitosti 12. svetového dňa mládeže ; Posolstvo Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja 1. januára 1997 ; Posolstvo Jána Pavla II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-181-1.B1/1b.;
637 1996.Oldřich, Matoušek.Práce s rizikovou mládeží.:Portál.80-7178-064-2.A1/2.;
638 1996.Cappella, Anna.Prirodzená cesta.[Dolný Kubín:ZRNO].80-900496-6-4;80-900496-6-4.A1/2.;
639 1996.Monbourquette, Jean - autor.Jak se otevřít milosti odpuštění.:Praha :.80-86025-08-X.A1/2.;
640 1996.Prítrská, Stanislava.Úvahy o dare života.Bratislava:Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže.80-967492-4-2.A1/2.;
641 1996..Reconciliatio et paenitentia :.:Praha :.80-7113-158-X.B1/1b.;
642 1996.Plešková, Eva,.Vzťah k Ježišovi. Michal Vaško:Prešov.80-7165-088-9.A2/6.;
643 1996.Albisetti, Valerio - autor.Jak žít šťastně.:Praha :.80-86025-04-7.A1/2.;
644 1996.Dobson, James C..Láska a kázeň ve výchově dětí : (podle zákonné úpravy platné od 1.1.2001).Praha:Návrat domů.80-85495-58-9.A1/2.;
645 1996.Ferrero, Bruno.Příběhy pro potěchu duše.Praha:Portál.80-7178-077-4.A2/6.;
646 1996.Vrablec Jozef, ThDr..Nemusím sa ja báť. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..A1/4.;
647 1996.Ján Pavol II..Ut unum sint.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-148-X.B1/1b.;
648 1996.Albisetti, Valerio - autor.Jak překonat ostych a strach.:Praha :.80-86025-05-5.A1/2.;
649 1996.Quartabnová, Mariele.Pravda o vzniku života. Nové mesto:Bratislava.80-85487-37-3.A1/2.;
650 1996.Ján Pavol II..Najdrahšej mládeži.Bratislava:Motýľ.80-88775-21-3.A1/1.;
651 1996.Anchell, Melvin, 1919- - autor.Sexuální výchova s otazníkem.:Olomouc :.80-238-0908-3.A2/6.;
652 1996.Ján Pavol II..List Svätého Otca deťom.:Don Bosco.80-85405-57-1.B1/1a.;
653 1996.Costa, Michi.Chceš být křesťanem? : Nabídka víry pro mládež i dospělé.Praha:Paulínky.80-86025-09-8.A1/2.;
654 1996.Turek, Ivan.Príručka k 1. kvalifikačnej skúške pedagogických pracovníkov. Metodické centrum:Bratislava.80-88796-40-7.B1/2a.;
655 1996.Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-120-5.A1/4.;
656 1996.Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-039-5.A2/6.;
657 1996.Szentmártoni, Mihály.Svet mladých.Prešov:VMV.80-7165-071-4.A2/6.;
658 1996.Blažej Belák.Medzinárodné sympózium na 30. výročie koncilového dekrétu Presbyterorum ordinis (Vatikán 23.-28. októbra 1995). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-151-X.B1/1b.;
659 1996.Thompson, Francis..Nebeský chrt. Don Bosco:Bratislava.80-85405-55-5.A1/5.;
660 1996.Kyriacou, Chris.Klíčové dovednosti učitele : Cesty k lepšímu vyučování.Praha:Portál.80-7178-022-7.A1/5.;
661 1996.Paterson, Kathy.Připravit,pozor,učíme se! : Jak vzbudit zájem žáků o učení.Praha:Portál.80-7178-102-9.B1/2b.;
662 1996.Fizzotti, Eugenio, 1946- - autor.Jak dosáhnout opravdové svobody.:Praha :.80-86025-07-1.A1/2.;
663 1996.Malý, Vincent.Poučenie o sviatosti birmovania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-088-2.B1/3a.;
664 1996.Eid, Volker."Ako muža a ženu ich stvoril". Michal Vaško:Prešov.80-7165-047-1.A2/3.;
665 1996.Alan, Loy Mac Ginnis.Sebadôvera.:Tranoscius.80-7140-085-8.A1/2.;
666 1996.Grygar Jiří.Věda, víra, vesmír.:..A2/5.;
667 1996.Albisetti, Valerio - autor.Jak se modlit srdcem.:Praha :.80-86025-06-3.A1/2.;
668 1996.Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-039-5.B1/3b.;
669 1996.Bugoš, Pavol.Prežívame liturgický rok 3.diel.:..A2/7.;
670 1996.Laun, Andreas.Láska a partnerstvo z hľadiska katolíckej cirkvi. Serafín:Bratislava.80-85310-57-0.A1/2.;
671 1996.Smalley, Gary.Dvě strany lásky,aneb,ak posilnit lásku a oddanost mezi partnery.s.l.:Nová naděje - Křesťanská organizace.80-901726-8-7.A1/2.;
672 1996.Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky.Pastoračná inštrukcia Aetatis novae - o spoločenskej komunikácii:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-128-5.B1/1b.;
673 1996.Mihóková, Mária.Košický biskup ThDr. Augustín Fischer-Colbrie (1863-1925).Košice:Verbum.80-966957-5-4.A1/3.;
674 1997.Ivančić, Tomislav.Za lepší svet. Jas:Zvolen.80-88795-35-4.A1/4.;
675 1997.Kongregácia pre katolícku výchovu.O ľudskej láske. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-185-4.B1/1b.;
676 1997.Šmálik, Štefan.Boží ľud na cestách.Bratislava:LÚČ.80-7114-188-7.A2/4.;
677 1997.Smahel, Rudolf, 1950- - autor.Duševní vývoj a duchovní zrání dítěte.:Olomouc :.80-238-1834-1.A1/2.;
678 1997.Trobisch, Walter, 1924-1979 - autor.Láska je cit, kterému se máme učit.:Brno :.80-238-2134-2.A1/2.;
679 1997.Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.80-85310-68-6.A1/2.;
680 1997.Eareckson Tada, Joni.Eutanázia, dilema života a smrti.Bratislava:Lúč.80-7114-213-1.A1/2.;
681 1997.Grün, Anselm.Buď dobrý sám k sobě.Kostelní Vydří:KN.80-7192-203-X.A1/4.;
682 1997.Martina, Chalachánová.Práca s textilom.:JUMA.80-967533-4-7.A1/7.;
683 1997.Cyril Jeruzalémský, - svatý, ca 315-387 - autor.Mystagógické katechese. :Velehrad :.80-86045-09-9.A1/1.;
684 1997.Augustyn, Jozef.Kodo je muj bližní? Otázky a odpovedi.Kostelní Vydří:KN.80-7192-313-3.A1/4.;
685 1997.Kerr, Susan.Dítě se speciálními potřebami.Praha:Portál.80-7178-147-9.A1/5.;
686 1997.Vedral, Joyce.Já se z těch rodičů zblázním : Jak zlepšit vztahy s rodiči.Praha:Portál.80-7178-145-2.A1/2.;
687 1997.Dráb, Pavol.Poznať a uskutočňovať vieru. [Vydavateľstvo Michala Vaška]:[Prešov].80-7165-115-X.A2/5.;
688 1997.Křivohlavý, Jaro.Sdílení naděje.Praha:Návrat domů.80-85495-64-3.A2/5.;
689 1997.Kaiser, Jozef, SDB.Sviatosť pokánia.Bratislava:Don Bosco.80-85405-69-5.B1/3b.;
690 1997.Ratzinger, Joseph.Etika reklamy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-197-8.B1/1b.;
691 1997.Kerr, Susan.Dítě se speciálními potřebami.Praha:Portál.80-7178-147-9.B1/2b.;
692 1997.Smahel, Rudolf, 1950- - autor.Duševní vývoj a duchovní zrání dítěte.:Olomouc :.80-238-1834-1.A2/6.;
693 1997.Baudis, Anny.Hry a cvičení pro dramatickou výchovu v mateřské a základní škole : Rozvoj vyjadřování a komunikace dětí.Praha:Portál.80-7178-178-9.B1/2b.;
694 1997.Luscoň, Jozef, SDB.Služba Bohu a ľuďom. Poprad:Slza.80-88680-09-3.A2/6.;
695 1997.Oldřich, Pšenička.Trblietanie dotyku; Sexuálna výchova v rodine.:Vydavat. Michala Vaška.80-88795-14-1.A1/2.;
696 1997.Heidbrink, Horst.Psychologie morálního vývoje.Praha:Portál.80-7178-154-1.A1/2.;
697 1997.Hecht, Anneliese, 1954- - autor.Přístupy k bibli :.:Kostelní Vydří :.80-7192-013-4.A2/3.;
698 1997.Štiavnický, Andrej.Milovať bez lásky a sexu?.Bratislava:Daco.80-967298-2-9.A1/2.;
699 1997.Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-206-0.A1/3.;
700 1997..K problematike ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.. Metodické centrum:Bratislava.80-88796-77-6.B1/2a.;
701 1997.Henri, Joyeux.Sme zaľubení.Bratislava:Mladé leta.80-06-00782-9.A1/2.;
702 1997.Juraj Potúček.Biblická konkordancia.:Slovenská biblická spoločnosť.80-85486-21-0.A2/2.;
703 1997.Filípek Jozef.Kam, mladý človek? - Časť 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-200-1.A2/6.;
704 1997..Nádej pre budúcnosť. CREATIVPRESS:[Bratislava].80-7131-031-X.A1/2.;
705 1997.Kolivoška, Pavol.Rastiem v láske. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-199-4.A2/6.;
706 1997.Catherine, Scherrer.O radostných tajomstvách života.:Alfa konti.80-88739-33-0.A1/2.;
707 1997.Miron, Zelina.Ako sa stať tvorivým.:FONTANA Kiadó.80-85701-09-X.B1/2b.;
708 1997.Martina, Chalachánová.Práca s papierom.:JUMA.80-967533-3-9.A1/7.;
709 1997.Smahel, Rudolf, 1950- - autor.Rozhlasové přednášky o výchově dětí.:Olomouc :.80-238-1960-7.A1/2.;
710 1997.Jean, Piaget.Psychológia dieťaťa.:SOFA.80-85752-33-6.A1/2.;
711 1997.Leman, Kevin.Sourozenecké konstelace.Praha:Portál.80-7178-152-5.A1/2.;
712 1997.Ján Pavol II..Sprievodca pre spovedníkov o niektorých morálnych témach, ktoré sa týkajú manželského života. Príhovor. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-195-1.B1/1b.;
713 1997.Martina, Chalachánová.Práca s prírodnými a inými materiálmi.:JUMA.80-967533-5-5.A1/7.;
714 1997.Komisia KBS pre IZŽ.Zasvätení vo svete.:Konferencia biskupov Slovenska..A1/6.;
715 1997..Dominum et Vivificantem :.:Praha :.80-7113-204-7.B1/1b.;
716 1997.Ward, Peter.Jak se připravovat na práci s mládeží : Subkultury mládeže.Práce se skupinami.Sociální dovednosti. Téma identity v dospívání.Mládež a média.Praha:Portál.80-7178-044-8.B1/2b.;
717 1997.Průcha, Jan.Moderní pedagogika : Edukační realita: Základní pojmy a vztahy : Věda o edukačních procesech.Praha:Portál.80-7178-170-3.B1/2b.;
718 1997.Flores, José H. Prado.Chodte a evanjelizujte pokrstených.:REMA.80-967559-4-3.A1/1.;
719 1997.Lucia Mikulcová, Beata Staňáková.Kresťanské chápanie ľudskej sexuality.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-148-5.A1/2.;
720 1997.Augustyn Józef, S?upová Lucyna.Ako sa zmieriť so životom?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-158-2.A1/4.;
721 1997.Klesová, Albína.Požehnaná neha.. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.80-7165-094-3.A1/4.;
722 1997.Blaško, Michal.Systém vyučovania s uzavretým cyklom.. Metodické centrum:Bratislava.80-88796-57-1.B1/2a.;
723 1997.Ward, Peter.Jak se připravovat na práci s mládeží : Subkultury mládeže.Práce se skupinami.Sociální dovednosti. Téma identity v dospívání.Mládež a média.Praha:Portál.80-7178-044-8.A1/2.;
724 1998.Angelo, Viganó.Krst.Bratislava:Don Bosco.80-85405-80-6.B1/3a.;
725 1998.Pasquale, Lubrano.Láska je ako svetlo.:Nové Město.80-85487-54-3.A1/3.;
726 1998.Smahel, Rudolf, 1950- - autor.Katechetické hry pro děti a mládež.:Olomouc :.80-238-4101-7.A2/7.;
727 1998.Vážan.Svätá omša tajomstvo našej viery.:..A2/6.;
728 1998.Pavlo.Katechéta.:..B1/2a.;
729 1998.Ratzinger,J..Svetový kongres cirkevných hnutí. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-239-7.B1/1b.;
730 1998.Turek, Ivan.Učiteľ a pedagogický výskum. Metodické centrum:Bratislava.80-8052-013-5.B1/2a.;
731 1998.Pavlo.Katechéta.:..A1/1.;
732 1998.Ján Pavol II..Fides et ratio.Bratislava:Don Bosco.80-88933-06-4.B1/1a.;
733 1998.Jakub Halčák.Zborník z 1. celoslovenského seminára - Katechéza je cestou nasledovania Ježiša evanjelií ....:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-179-6.A1/1.;
734 1998.Ratzinger, J.; Kasper, W..Viem, komu som uveril.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-217-6.B1/1b.;
735 1998.Angelo, Viganó.Svätý Duch.Bratislava:Don Bosco.80-85405-77-6.B1/3a.;
736 1998.Šimanovský, Zdeněk.Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi.Praha:Portál.80-7178-264-5.B1/2b.;
737 1998.Hoffmanová, Viera.Ja a Európa. Podnik výpočtovej techniky:Bratislava.80-88859-16-6.B1/2a.;
738 1998.Augustyn, Józef.Sexuální výchova v rodině a ve škole : Cíle.Zásady.Metody.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-331-1.A1/2.;
739 1998.Angelo, Viganó.Manželstvo.Bratislava:Don Bosco.80-85405-95-4.B1/3a.;
740 1998.Kongregace pro klérus.Všeobecné direktorium pro katechizaci.:..A1/1.;
741 1998.Taylor, Kenneth N..Miri jekhto Biblija andro obrazki. [CREATIVPRESS]:Bratislava.80-7131-035-2.A2/3.;
742 1998.Hrabal, F.R..Lexikon náboženských hnutí,sekt a duchovních společností : sestavil F.R.Hrabal.Bratislava:Cad Press.80-85349-79-5.A2/5.;
743 1998.Angelo, Viganó.Boh Stvoriteľ.Bratislava:Don Bosco.80-88933-12-9.B1/3a.;
744 1998.Hoffmanová, Viera.Ja a Európa. Podnik výpočtovej techniky:Bratislava.80-88859-16-6.B1/3a.;
745 1998.Angelo, Viganó.Pomazanie chorých.Bratislava:Don Bosco.80-85405-93-8.B1/3a.;
746 1998.Shapiro, Lawrence E..Emoční inteligence dítěte a její rozvoj.Praha:Portál.80-7178-238-6.B1/2b.;
747 1998.Kaufmann.Děti potřebují rituály.Praha:Portál.80-7178-203-3.A1/2.;
748 1998.Kaufmann.Děti potřebují rituály.Praha:Portál.80-7178-203-3.B1/2b.;
749 1998.Marvin, Pasch.Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině.:Portál.80-7178-127-4.B1/2b.;
750 1998.Angelo, Viganó.Birmovanie.Bratislava:Don Bosco.80-85405-81-4.B1/3a.;
751 1998.Campbell, Ross.Nechte mě být! : porozumět hněvu dětí.Praha:Návrat domů.80-85495-86-4.A1/2.;
752 1998.Gianni, Ghiglione.Týždeň s Máriou z Nazareta.:Don Bosco.80-88933-04-8.A1/6.;
753 1998.Maioli, Primo.Miluji tě : Kniha o tom,jak vyjádřit lásku.Praha:Nové město.80-86146-02-2.A1/2.;
754 1998..Katechizmus katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského:Košice.80-88680-24-7.A2/6.;
755 1998..Vánoce v úvahách Chiary Lubichové.. Nové město:Praha.80-86146-10-3.A1/4.;
756 1998.Carlo, Maria Martini.Veď ma po ceste života.Bratislava:Don Bosco.80-88933-01-3.A1/4.;
757 1998.Angelo, Viganó.Svätý Duch a Cirkev.Bratislava:Don Bosco.80-85405-78-4.B1/3a.;
758 1998.Sucháň, Ján.Ži a nechaj žiť. PS Mont:Bratislava.80-967620-3-6.B1/3b.;
759 1998.Štefan, Švec.Metodológia vied o výchove.:Iris.80-88778-73-5.B1/2b.;
760 1998.Luciano, Cian.Zrodení pre let.:Don Bosco.80-88933-00-5.A1/2.;
761 1998.Jana Páleníková.Sústavná formácia v službách miestnej cirkvi.Bratislava:LUC.80-7114-220-4.A1/1.;
762 1998.Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca mladým na celom svete pri príležitosti .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-221-4.B1/1b.;
763 1998.Letovancová, Eva.Psychológia trhu. Metodické centrum:Bratislava.80-8052-040-2.B1/2a.;
764 1998.Auger, Lucien.Strach, obavy a jejich překonávání.Praha:Portál.80-7178-231-9.A1/2.;
765 1998.Bruno, Ferrero.Niekedy stačí jeden slnečný lúč.Bratislava:Don Bosco.80-88933-09-9.A2/6.;
766 1998.Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov.Modlitba za jednotu kresťanov 1999. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-254-0.B1/1b.;
767 1998.Funke, Klaus.Malý slovník sekt : sekty a nová náboženská hnutí v kontextu tradičních církví.Kostelní Vydří:KN.80-7192-246-3.A2/5.;
768 1998.Kirst, Werner.Trénink tvořivosti : hry a cvičení pro děti i dospělé.Praha:Portál.80-7178-227-0.B1/2b.;
769 1998.Berne, Patricia H..Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti.Praha:Portál.80-7178-192-4.A1/5.;
770 1998.Rudrof Franz.Svätá omša tajomstvo našej viery.:..A2/6.;
771 1998.Angelo, Viganó.Sviatosť posvätného rádu.Bratislava:Don Bosco.80-85405-94-6.B1/3a.;
772 1998.Jana Páleníková.Sústavná formácia v službách miestnej cirkvi.Bratislava:LUC.80-7114-220-4.B1/2a.;
773 1998.Hayes, Nicky.Základy sociální psychologie.Praha:Portál.80-7178-198-3.B1/2b.;
774 1998.Angelo, Viganó.Mravné svedomie.Bratislava:Don Bosco.80-88933-15-3.B1/3a.;
775 1998.Tournade, Michel.Filotea 21. storočia.Bratislava:LUC.80-7114-344-8.A1/4.;
776 1998.Campbell, Jean.Techniky arteterapie ve výchově,sociální práci a klinické praxi : Skupinové výtvarně-terapeutické činnosti pro děti i dospělé.Praha:Portál.80-7178-204-1.A1/5.;
777 1998.Ján Pavol II..Apoštolský list Dies Domini.Bratislava:Don Bosco.80-88933-03-X.B1/1a.;
778 1998.Angelo, Viganó.Zmierenie alebo pokánie.Bratislava:Don Bosco.80-85405-92-X.B1/3a.;
779 1998.Canfield, Jack.Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře : pro učitele a vychovatele dětí od 10 let a mládeže.Praha:Portál.80-7178-194-0.B1/2b.;
780 1998.Šimanovský, Zdeněk.Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi.Praha:Portál.80-7178-264-5.A1/5.;
781 1998, 1999.Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.80-7114-269-7.A1/4.;
782 1999.Rotter, Hans.Důstojnost lidského života : základní otázky lékařské etiky.Praha:Vyšehrad.80-7021-302-7.B1/2a.;
783 1999.Pavol, Jan.Putovanie po miestach spásy.:Don Bosco.80-88933-36-6.B1/1a.;
784 1999.Živko, Kustič.Vlado a Domagoj.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-235-X.B1/3b.;
785 1999.Ján Pavol II,.Nebojme sa pravdy.Bratislava:LUC.80-7114-273-5.A2/4.;
786 1999.Pach, Jan.Jasná Hora.Jasná Hora - Čenstochová; Katovice:Paulinianum; „DAWIT“.8390385457 (viaz.) (Paulinianum); 8390811480 (viaz.) (DAWIT); 83-903854-5-7; 83-908114-8-0.A1/6.;
787 1999.Kolektív.Oživenie farského spoločenstva. Vydavateľstvo Vienala Vienála:Košice.80-88922-04-6.B1/3b.;
788 1999..Pastorácia kultúry. Don Bosco:Bratislava.80-88933-37-4.B1/1a.;
789 1999.Angelo, Viganó.Mária v Otcovom pláne.Bratislava:Don Bosco.80-88933-20-X.B1/3a.;
790 1999.Ivan Kňaze.Podnety na detskú liturgiu.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.80-88710-26-X.A2/6.;
791 1999.Boldižár, Jozef.Príručka pre triedneho učiteľa na strednej škole. Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.80-8052-072-0.B1/2a.;
792 1999.Ján Pavol II..Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-298-2.B1/1b.;
793 1999.Malý, Vincent.Veľký týždeň a veľkonočné trojdnie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-255-9.B1/3a.;
794 1999.Jurko, Jozef (1950).Testy ku katechizmu katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach.:Bens.80-968225-7-8.A2/6.;
795 1999.Cleese, John.Rodina a jak v ní zůstat naživu : zábavné lekce z rodinné terapie.Praha:Portál.80-7178-281-5.A1/2.;
796 1999.Ferrero, Bruno.Štyridsať príbehov z púšte. Don Bosco:Bratislava.80-88933-33-1.A2/6.;
797 1999.Turek, Ivan.Slovenský vzdelávací systém a cesta do Európy. Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.80-8052-071-2.B1/2a.;
798 1999.Ján Pavol II..Apoštolský list vydaný v podobe Motu proprio na obranu viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-240-0.B1/1b.;
799 1999.Lurker, Manfred.Slovník biblických obrazů a symbolů.Praha:Vyšehrad.80-7021-254-3.A2/2.;
800 1999.Tarnawski, Józef.Listy o povolaní.:Don Bosco.80-88933-23-4.A1/2.;
801 1999.Brat, Bernard.Modlitby v ťažkých situáciách.:Serafín.80-85310-96-1.A1/4.;
802 1999.Bernard - Mária, brat.Modlitby v ťažkých situáciách. Bratislava:Serafín.80-85310-33-3 (2 rovnaké).A1/3.;
803 1999..Verím Malý katolícky katechizmus.:..A1/1.;
804 1999.UPC Košice.Anka Kolesárová. Mučenica čistoty.Košice:..A1/3.;
805 1999.Jurčáková, Stanislava.Môj priateľ Ježiš. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-271-0.A2/7.;
806 1999.Angelo, Viganó.Kultúrny projekt.Bratislava:Don Bosco.80-88933-16-1.B1/3a.;
807 1999.Ciardi, Fabio.Znamení jednoty.Praha ::Paulínky,.80-86025-22-5.A1/4.;
808 1999.Jurko, Jozef (1950).Aké meno dávate svojmu dievčatku?. Bens:Kapušany.80-968225-0-0.A1/2.;
809 1999..Metodická príručka výchovy k láske a čistote pre 2. stupeň ZŠ a 1.-2. ročník SŠ.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-210-5.A2/7.;
810 1999.Floris, Gabriel.Modlitba... Čo je to?!.:Oto Németh.80-88949-01-7.A2/6.;
811 1999.Pavol VI..Evangelii Nuntiandi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-266-4.B1/1b.;
812 1999.Vague, Jean.Aurora nad brodmi Iaboka. História človeka, história ľudí.. HELA - Helena Krausová:Trenčín.80-967321-4-5.A2/5.;
813 1999.Ján Pavol II..Slovo sa telom stalo.Bratislava:Don Bosco.80-88933-35-8.B1/1a.;
814 1999.Höffner, Josef, 1906-1987 - autor.Manželství a rodina.:Brno :.80-85959-49-6.B1/1a.;
815 1999.Ghiglione, Gianni.Dar pre všetkých.:Don Bosco.80-88933-24-2.A1/4.;
816 1999.Maurizio, Baradello.Sociálne a politické úsilie.Bratislava:Don Bosco.80-88933-19-6.B1/3a.;
817 1999..Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-264-8.A1/1.;
818 1999.Ján Pavol II..Apoštolský list Spolupatronky Europy.Bratislava:Don Bosco.80-88933-38-2.B1/1a.;
819 1999.Polivka, Jan.Povídání o manželství.Kostelní Vydří:KN.80-7192-245-5.A1/2.;
820 1999..Incarnationis Mysterium.:Patria.80-968215-1-2.B1/1a.;
821 1999.Dobraczyński, Jan.Otcov tieň.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-276-7.A1/4.;
822 1999.Carlo, Maria Martini.Návrat k Otcovi všetkých ľudí.:Don Bosco.80-88933-25-0.B1/1a.;
823 1999.Kočík, Jozef, SDB.Charakterológia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-184-2.A1/2.;
824 1999.Vigano.Láska k Bohu a človeku.:DON BOSCO..B1/3a.;
825 1999.Wambeerg Steve.Na čom záleží?.:..A1/2.;
826 1999.Mikuláš, Pažítka.Veľké jubileum - rok 2000.:FORMÁT.80-967911-6-8.B1/1a.;
827 1999.Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Modlitba za jednotu kresťanov r. 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-302-4.B1/1b.;
828 1999.Rešovská, Alena.Moje stretnutie s Ježišom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-272-9.A2/6.;
829 1999.Léonard, André, 1940- - autor.Ježíš a tvoje tělo :.:Praha :.80-86025-18-7.A1/2.;
830 1999.Kašparů, Max Jaroslav.Malý kompas viery.Bratislava:Komisia pre katechizáciu pri KBS.80-85594-07-2.A2/6.;
831 1999.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.80-88944-12-0.B1/1a.;
832 1999.Richard, Bach.Čajka Jonathan Livingston.:Gardenia.80-85662-29-9.A1/4.;
833 1999.Nancy, Van Pelt.Umenie komunikovať bez zábran.:Advent-Orion.80-88960-21-5.A1/2.;
834 1999..Metodická príručka výchovy k láske a čistote pre 1. stupeň ZŠ.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-213-X.A2/7.;
835 1999.Rotter, Hans.Důstojnost lidského života : základní otázky lékařské etiky.Praha:Vyšehrad.80-7021-302-7.A1/2.;
836 1999.Job, Pavol.Don Bosco by vám poradil takto.Trnava:Kon-press.80-85413-11-6.A1/2.;
837 1999..Krížová cesta pre deti.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.80-88710-27-8.A1/6.;
838 1999.Špidlík, Tomáš kardinál.Jak očistit své srdce?.Velehrad:Refugium.80-86045-34-X.A1/4.;
839 1999.sprac. Ivan Kňaze.Podnety na stretnutia s deťmi.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.80-88710-30-8.A1/6.;
840 1999.Gerčak, František.Potulky Bibliou.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-183-4.A2/3.;
841 1999.sprac. Melánia Celecová.Prežívame liturgický rok-diel 1.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-211-3.A2/7.;
842 1999.Torkošová, Helena.Oslavujme Pána!. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-273-7.A2/7.;
843 1999.Angelo, Viganó.Úcta k životu.Bratislava:Don Bosco.80-88933-18-8.B1/3a.;
844 1999.Jurko, Jozef (1950).Aké meno dávate svojmu chlapčekovi?. Bens:Kapušany.80-968225-1-9.A1/2.;
845 1999.Turek, Ivan.Tvorivé riešenie problémov. Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.80-8052-054-2.B1/2a.;
846 1999.sprac. Melánia Celecová.Prežívame liturgický rok-diel 1.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-211-3.A2/7.;
847 1999? -neuvedený.Rybár, Ján, SchP.Nové príklady pre kazateľov, rečníkov a vychovávateľov.:.80-967147-0-8.B1/2a.;
848 2000..Sväté písmo - Nový zákon. Západoslovenské múzeum:Trnava.80-7162-274-5.A2/1.;
849 2000.Jurko, Jozef (1950).Rodina svätyňa lásky.Kapušany:Bens.80-968225-9-4.A1/2.;
850 2000.Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.80-7114-351-0.B1/1a.;
851 2000..Bardejov. .Bratislava :Danibiaservis.80-89015-03-4.A2/7.;
852 2000.DKC.Iniciačná katechéza mládeže.:KBS..A1/1.;
853 2000.Efrém.Detský paterik.Prešov:Cuper.8088890128 (viaz.); 80-88890-12-8.A1/3.;
854 2000.Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. na slávenie jubilea vo väzniciach 9. júla 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-318-0.B1/1b.;
855 2000.Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.80-7114-351-0.A1/1.;
856 2000.Gerčák, František.Poznaj a ver-Sviatosti..Prešov:VMV.80-7165-338-1.A2/6.;
857 2000.Luscoň, Jozef, SDB.Tak, to som ja?.:..A2/6.;
858 2000.Ecclesia catholica.Vyhlásenie Dominus Iesus. Don Bosco:Bratislava.80-88933-58-7.B1/1a.;
859 2000.Šikudová, Elena.Riadiaci pedagogický pracovník a imidž školy. Metodické centrum:Bratislava.80-8052-092-5.B1/2a.;
860 2000.Orendáč, Peter.Dodatok k Metodickej príručke výchovy k láske a čistote pre 2. stupeň ZŠ a 1.- 2. ročník SŠ (katechéza pre 4. ročník ZŠ). Michal Vaško:Prešov.80-7165-263-6.A2/7.;
861 2000..Veľké jubileum očami mladých. Zborník ocenených literárnych prác a katalóg ocenených výtvarných prác celoslovenskej súťaže k Jubilejnému roku 2000.. Metodické centrum:Bratislava.80-8052-097-6.A2/6.;
862 2000.Lauček, Anton.Anjelom svojim prikážem o tebe. Spišské Podhradie:KS.80-7142-080-8.A1/3.;
863 2000.Gerčák, František.Poznaj a ver-vierouka..Kapušany:Bens.80-88998-27-1.A2/6.;
864 2000.Luscoň, Jozef, SDB.Dobrodružstvo života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-325-3.A2/6.;
865 2000.sprac. Melánia Celecová.Prežívame liturgický rok-diel 2.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-236-9.A2/7.;
866 2000.Belák, Blažej - preklad; ; Z nem. orig. prel. Blažej Belák.Etika v spoločenskej komunikácii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-324-5.B1/1a.;
867 2000.Gerčák, František.Poznaj a ver-Sviatosti..Prešov:VMV.80-7165-338-1.B1/3b.;
868 2000.sprac. Melánia Celecová.Prežívame liturgický rok-diel 2.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-236-9.A2/7.;
869 2000.Powell, John.Štěstí začíná uvnitř.Praha:Portál.80-7178-488-5.A1/4.;
870 2000..Jubileum s deťmi. eRko:[S.l.].80-88710-35-9.A2/6.;
871 2000.Kongregácia pre náuku viery.Inštrukcia o modlitbách za uzdravenie.Bratislava:Don Bosco.80-88933-63-3.B1/1a.;
872 2000.Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-146-3.B1/1b.;
873 2000.Jurko, Jozef (1950).Radostný návrat k Otcovi.Kapušany:Bens.80-88998-02-6.A1/6.;
874 2000.Luscoň, Jozef, SDB.Pohľad dopredu.Poprad ?:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA s podporou Ministerstva školstva SR..A2/6.;
875 2000.Luscoň, Jozef, SDB.Tak, to som ja?.:..B1/2a.;
876 2000.Balážová, Andrea.Ideme sa hrať-. eRko:Bratislava.80-88710-34-0.A2/6.;
877 2000.Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-316-4.A2/4.;
878 2000.Kertys, Martin - preklad; ; Z latin. orig. prel. Martin Kertys.Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-317-2.B1/1a.;
879 2001.Kašparu, Max.Sedmero zastavení u klíčové dírky.:Cesta Brno.80-7295-018-5.A1/2.;
880 2001.Pronzato, Alessandro.Nepohodlné evanjeliá.Bratislava:LUC.80-7114-331-6.A2/3.;
881 2001.Hudák, Pavol, SVD.Ďakujem, že si. Don Bosco:Bratislava.80-88933-75-7.A1/2.;
882 2001.Rivest, Madeleine.Mať tak krídla!. Michal Vaško:Prešov.80-7165-319-5.A1/2.;
883 2001.Roháčková, Katarína.Ako prejsť pole ružovej príťažlivosti, aby z toho bola radosť v mojom srdci. Metodické centrum:V Bratislave.80-8052-118-2.A1/2.;
884 2001.Krempaský, Július.Kresťanstvo a fyzika.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-343-1.A2/5.;
885 2001.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 2.diel.Kapušany:Bens.80-88998-23-9.A1/3.;
886 2001.Green, Julien.Brat František.Bratislava:Serafín.80-85310-15-5.A1/3.;
887 2001.Průcha, Jan.Pedagogický slovník.Praha:Portál.80-7178-597-0.B1/2b.;
888 2001.Bublinec, Marián.Verím - veríme.Bratislava:LUC.80-7114-332-4.B1/2a.;
889 2001.Gerčak, František.Potulky životom.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-277-6.A2/4.;
890 2001.Kocián, Václav.Mágia, veštenie a démonské vplyvy. Zvolen:Jas.80-88795-77-X.A2/5.;
891 2001.Luscoň, Jozef, SDB.Poď, podaj mi ruku.Poprad ?:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA s podporou Ministerstva školstva SR..B1/2a.;
892 2001.Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-345-8.B1/1a.;
893 2001.Magdaléna, Poláková.Túžba duše.:Oto Németh.80-88949-31-9.A1/4.;
894 2001.Babják, Anton.Kuchárka pre animátora. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže:Bratislava.80-968561-0-3.A1/5.;
895 2001..Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001-2006. sekretariát KBS:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-310-1.B1/3b.;
896 2001.Pavol VI.Humanae vitae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-342-3.B1/1b.;
897 2001..Fundamenta psychiatriae pastorales propter confessorem.Košice:VIENALA.80-88922-49-6.A2/6.;
898 2001.Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-367-9.A1/3.;
899 2001.Nagy, Ondrej.Adopcia v práve Slovenskej republiky a jej účinky v kánonickom práve. VIENALA:Košice.80-88922-41-0.B1/2a.;
900 2001.Tartar.Umění jednat s dospívajícími : jak porozumět chování dospívajících.Praha:Portál.80-7178-492-3.B1/2b.;
901 2001.Julián, Melgosa.Žiť naplno.:Advent-Orion.80-88960-61-4.A1/2.;
902 2001.Luscoň, Jozef, SDB.Poď, podaj mi ruku.Poprad ?:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA s podporou Ministerstva školstva SR..A2/6.;
903 2001..Fundamenta psychiatriae pastorales propter confessorem.Košice:VIENALA.80-88922-49-6.B1/3b.;
904 2001.Ferrero, Bruno.Je tam hore niekto? .Bratislava:Don Bosco.80-88933-71-4.A2/6.;
905 2001.Hlaváč, Teodor.Kresťanstvo a biológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-377-6.A2/5.;
906 2001.Ecclesia catholica.Katolícka škola ; Katolícka škola na prahu tretieho tisícročia.Bratislava:Lúč.8071143391 (brož.); 80-7114-339-1.B1/2a.;
907 2001.Tartar.Umění jednat s dospívajícími : jak porozumět chování dospívajících.Praha:Portál.80-7178-492-3.A1/2.;
908 2001..Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001-2006. sekretariát KBS:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-310-1.A1/1.;
909 2001..Dva dni s Maxom Kašparu.:..B1/2a.;
910 2001.Bernall, Misty .Povedala áno. Bratislava:Redemptoristi.80-968525-1-5.A1/3.;
911 2001.Bernadič, Ján.Dokonalá láska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-364-4.B1/3b.;
912 2001..Sexualita, sloboda, zodpovednosť. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo:Bratislava.80-968318-8-7.A1/2.;
913 2001.Kašparu.Dva dni s Maxom Kašparu.:..A2/6.;
914 2001.Hlaváč, Teodor.Kresťanstvo a biológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-377-6.B1/3b.;
915 2002.Bob, Lepine.Kresťanský manžel.:Serafín.80-88944-49-X.A1/2.;
916 2002..Nápady 1. Komisia pre katechizáciu pri KBS:[Bratislava].80-85594-09-9.A2/7.;
917 2002.MacDonald, Gordon,1939-.Být dobrým tátou- :.Praha ::Návrat domů,.80-7255-051-9.A1/2.;
918 2002.Blahutková, Marie.Psychomotorika pre každého. Rokus s.r.o.:Prešov.80-89055-24-9.A1/5.;
919 2002.Myriam.Slúžiť Bohu.:..A2/6.;
920 2002.Řehák, Tomáš.Sex: šľahačka na torte. Liga pár páru na Slovensku:Zlaté Moravce.80-968680-8-X.A1/2.;
921 2002.Jurko, Jozef (1950).Spytovanie svedomia pre mladých.. Vydavateľstvo Ing. Štefánia Beňová - Bens:Kapušany.80-88998-26-3.A1/6.;
922 2002..Nápady 1. Komisia pre katechizáciu pri KBS:[Bratislava].80-85594-09-9.A2/7.;
923 2002.Gerčak, František.Poznaj a ver. Michal Vaško:Prešov.80-7165-337-3.A2/6.;
924 2002.Martin Sebíň.Jednoduchý modlitebník.:Oto Németh.80-88949-41-6.A1/6.;
925 2002.Jacques, Musset.Odkrývanie sveta biblie.Bratislava:Mladé letá.80-06-01062-5.A2/1.;
926 2002.Bublinec, Marián.Ohlasovať, ale ako?. Diecézne katechetické centrum banskobystrickej diecézy:Banská Bystrica.80-968790-7-3.B1/2a.;
927 2002.Vitikáčová, Mária.Náboženstvo ako téma etickej výchovy. Metodické centrum:Prešov.80-8045-255-5.A1/6.;
928 2002.Dráb, Pavol.Kresťanská iniciácia. Sviatosti iniciácie pod zorným uhlom ekumenického dialógu.. Vienala:Košice.80-88922-67-4.B1/3b.;
929 2002.Gerčák, František.Buď in (výber stručných otázok a odpovedí zo základov viery)..Prešov:VMV.80-7165-334-9.B1/2a.;
930 2002.Jurko, Jozef (1950).Ako sa bude volať?. Bens:Kapušany.80-88998-37-9.A1/2.;
931 2002..Nápady 1. Komisia pre katechizáciu pri KBS:[Bratislava].80-85594-09-9.A2/7.;
932 2002.Koma, Štefan.Cieľ a Cesta.Námestovo:Štúdio F.80-89070-02-7.A2/5.;
933 2002.Dráb, Pavol.Kresťanská iniciácia. Sviatosti iniciácie pod zorným uhlom ekumenického dialógu.. Vienala:Košice.80-88922-67-4.A2/6.;
934 2002.Dargová, Jarmila.-alebo keď sa srdce spája s rozumom. Privatpress:Prešov.80-968608-3-6.A1/5.;
935 2002..Nápady 1. Komisia pre katechizáciu pri KBS:[Bratislava].80-85594-09-9.A2/7.;
936 2002.Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-408-X.B1/1a.;
937 2002.Tomáš Halík..Co je bez chvění, není pevné : labyrintem světa s vírou a pochybností.:Nakladatelství Lidové noviny.80-7106-628-1.A2/5.;
938 2002.Bublinec, Marián.Ohlasovať, ale ako?. Diecézne katechetické centrum banskobystrickej diecézy:Banská Bystrica.80-968790-7-3.A1/6.;
939 2002.Daniel-Ange.Tvoj kráľ je mladý ako ty!. Serafín:Bratislava.80-88944-53-8.A2/5.;
940 2002.Trochtová, Imelda.Rozvojový jazykový program pre rómske deti (zo sociálne znevýhodneného prostredia). Rokus:Prešov.80-89055-21-4.A1/5.;
941 2002.Luscoň, Jozef, SDB.Nič krajšie nepoznám...:DOMKA..A2/6.;
942 2002.Willi, Hoffsümmer.99 detských kázní s predmetmi zo všedného dňa.:Katolícke biblické dielo.80-89120-00-8.A2/6.;
943 2002.Hudák Pavol.Fórum mladých 2002.:..A1/5.;
944 2002.Gerčak, František.Poznaj a ver. Michal Vaško:Prešov.80-7165-337-3.B1/3b.;
945 2002.Michalov, Jozef, SVD.Sedem hlavných hriechov.Bratislava:LÚČ.80-7114-377-4.A1/4.;
946 2003.Celecová, Melánia.Spoločníčka na ceste Cirkev v dejinách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-439-X.A2/6.;
947 2003.Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-430-6.B1/1b.;
948 2003.Pánčiová, Bernadeta.Čo zazvonil strieborný zvonček.Vrícko:.80-968929-5-9.A1/3.;
949 2003.Plešková, Eva.Ukáž nám cestu. Michal Vaško:Prešov.80-7165-406-X.B1/2a.;
950 2003.Mcdowell, Josh.Nenechávaj si mozog pred dverami! : Vieš čo veríš a prečo?. Bratislava:Creativpress.80-7131-052-2.A1/2.;
951 2003.Tóth, Ladislav.Pán prehovoril - Starý zákon : Učebnica náboženstva pre 5. ročník ZŠ. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-437-3.A2/6.;
952 2003.Kašparů, Opram.Niekoľko pohľadov na problémové deti a ich výchovu.Lučenec:Novohradské osvetové stredisko.80-85155-26-5.A1/6.;
953 2003.Kmeť, Marek.Využitie prvkov etickej výchovy vo vyučovacích predmetoch na špeciálnej základnej škole.Prešov :Metodicko-pedagogické centrum.80-8045-288-1.A1/5.;
954 2003..EKO OKO : Envirominimum pre kresťanskú výchovu.Banská Bystrica:Diecézne katechetické centrum.80-968981-7-5.A2/7.;
955 2003.Danko, Štefan.Pastorácia, viera a kultúrna identita mladých v mnohojazyčnom prostredí.Prešov:VMV.80-7165-378-0.A1/1.;
956 2003.Konferencia biskupov Slovenska.Kristus - nádej Európy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-442-X.B1/1a.;
957 2003.Wright, Christopher J. H.,1947-.Životné problémy očami kresťanov /.Praha :; Bratislava ::Luxpress ;; Asociácia pre výchovu Novo millenio,.80-7130-111-6; 80-968964-0-7.A2/7.;
958 2003..Prehľadný atlas sveta.Bratislava:IKAR.80-551-0511-1.A1/7.;
959 2003.Editor, Ladislav Košč.Kresťanstvo a psychológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-411-X.A2/5.;
960 2003.Ľubomír, Hvozdovič.Celodenné výchovné pôsobenie.Prešov :Metodicko-pedagogické centrum.80-8045-296-2.A1/5.;
961 2003.Gerčák, František.Biblická olympiáda.Prešov:VMV.80-7165-387-X.A2/3.;
962 2003.Editor, Ladislav Košč.Kresťanstvo a psychológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-411-X.B1/3b.;
963 2003..Skutky milosrdenstva.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-436-0.A2/6.;
964 2003.Šelinga, Jozef.Spoločne objavujeme dar. 1., 2., 3. diel.Nitra:.80-88741-42-4.A2/7.;
965 2003..Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.Prešov:VMV.80-7165-394-2.A2/6.;
966 2003.Harčar, Anton,1914-2009.Žil som v Košiciach.Bratislava:LÚČ.80-7114-439-8.A1/4.;
967 2003.Pupík, Zdeno.Stretkovnica.:..A1/2.;
968 2003.Plešková, Eva.Ukáž nám cestu. Michal Vaško:Prešov.80-7165-406-X.A2/6.;
969 2003.Ján Pavol.Láska a zodpovednosť. Metodicko-pedagogické centrum:Bratislava.80-8052-170-0.A1/2.;
970 2003.Ján Pavol II..Rosarium Virginis Mariae:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-419-5.B1/1a.;
971 2003.Luscoň, Jozef, SDB.Presekajte sa životom.:Združenie saleziánskej mládeže- DOMKA..A2/6.;
972 2003..Kresťanstvo a vzťah človeka k stvoreniu. Petra:Prešov.80-89007-39-2.A2/5.;
973 2003.Kmeť, Marek.Využitie prvkov etickej výchovy vo vyučovacích predmetoch na špeciálnej základnej škole : časť 2. Metodicko-pedagogické centrum:Prešov.80-8045-289-X.A1/5.;
974 2003.Luscoň Jozef.Presekajte sa životom.:..B1/2a.;
975 2003.Wright, Chris.Životné problémy očami kresťanov - metodický materiál pre učiteľov a vychovávateľov.Bratislava:Novo millennio.80-968964-1-5.A2/7.;
976 2003.Žigová, Terézia.Jednota Cirkvi.:.80-89138-09-8.A2/4.;
977 2003.Forgáč, Marek.Fórum mladých 2003.:..A1/5.;
978 2003.Max, Kašparů.Kresťan a sekty.:Novohradské osvetové stredisko.80-85155-29-X.A2/5.;
979 2003.Gerčák, František.Biblická olympiáda.Prešov:VMV.80-7165-387-X.A2/3.;
980 2003.Wright, Chris.Životné problémy očami kresťanov - metodický materiál pre učiteľov a vychovávateľov.Bratislava:Novo millennio.80-968964-1-5.A2/7.;
981 2003.Jan od Kříže, - svatý, 1542-1591 - autor.Poezie sv. Jana od Kříže.:Kostelní Vydří :.80-7192-471-7.A1/4.;
982 2003.Vnuk, František.Príručný slovník kresťanstva.:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.80-89063-13-6.A2/2.;
983 2003..Katolícky laik ako svedok viery v škole.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.80-8052-184-0 ?.B1/2a.;
984 2003.Petrasová, Alica.Využitie stratégie EUR ako prostriedku eliminácie funkčnej negramotnosti rómskych žiakov.Prešov :Metodicko-pedagogické centrum.80-8045-307-1.A1/5.;
985 2003..Katolícky laik ako svedok viery v škole.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.80-8052-184-0 ?.A1/5.;
986 2003?.Bublinec Marián.Ako začať katechézu.:..A2/6.;
987 2004..Radosť v rodine 2004 : Zborník ocenených literárnych prác a katalóg ocenených výtvarných prác celosl.Bratislava:Gabriel Králik - eVox communication.80-969263-8-1.A1/2.;
988 2004.Tkáč, Alojz.Pohľady z križovatky.Kapušany:Bens.80-88998-53-0.A1/4.;
989 2004.Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg.Ježiš Kristus - prameň živej vody. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-508-6.B1/1a.;
990 2004.Katolícka cirkev..Ecclesia in Amerika : Pápežský dokument č. 49. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-507-8.B1/1b.;
991 2004.Bernadič, Ján.Božie deti 2.Košice :TypoPress.80-89089-15-1.A1/3.;
992 2004.Ján Pavol II..Mane Nobiscum Domine. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-522-1.B1/1b.;
993 2004.Luscoň, Jozef, SDB.Slovko do uška.Bratislava:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA..A2/6.;
994 2004.Májek, Stanislav.Ján Vojtaššák : K procesu blahorečenia.Bratislava:Krakora design.80-969091-0-X.A1/3.;
995 2004.Klesová, Albína.Sviatosť lásky.Bardejov:Grafotlač.80-968263-1-X.A1/4.;
996 2004.Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-478-0.B1/1a.;
997 2004.Luscoň, Jozef, SDB.A toto viete?.:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA..A2/6.;
998 2004.Pápežská rada pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov, Vatikán.Cirkev, drogy a toxikománia. Trnava:Dobrá kniha.80-7141-454-9.A2/6.;
999 2004..Kniha biblických kvízov pre deti.Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.80-85486-40-7.A2/6.;
1000 2004.Hofer, Albert.Božie cesty s ľuďmi.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.80-8052-199-9.A1/5.;
1001 2004.Ján Pavol II..Pápežské listy a vatikánske dokumenty 51 : Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k 21. svetovému dňu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-512-4.B1/1b.;
1002 2004.Havrilla, Mikuláš.Božie deti 4.Košice :TypoPress.80-89089-16-X.A1/3.;
1003 2004.Koniarová, Anna.Redemptionis sacramentum. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-524-8.B1/1b.;
1004 2004.Šelinga, Jozef.Spoločne objavujme dar 2.diel. Kňazský seminár:Nitra.80-88741-47-5.A2/7.;
1005 2004..Konferencia biskupov Slovenska : Zborník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-518-3.B1/1a.;
1006 2004.Leščinský, Jozef.Perlový náhrdelník.Košice:Verbum.80-969200-0-6.A2/3.;
1007 2004..Kristus, jediný základ Cirkvi : Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2005. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-523-X.B1/1b.;
1008 2004.Pius XII., - papež, 1876-1958 - autor.Humani generis :.Olomouc ::Olomouc :.80-7266-174-4.B1/1a.;
1009 2005.Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca Jána Pavla II. k 13. svetovému dňu chorých. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-535-3.B1/1b.;
1010 2005.Urbanec, Bartolomej.Krásny život a mladosť. Prešov:VMV.80-7165-540-6.A1/6.;
1011 2005.Ján Pavol II..Pápežské listy a vatikánske dokumenty č. 58. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-565-5.B1/1b.;
1012 2005.Šelinga, Jozef.Spoločne objavujeme dar III. : Materiál k príprave na sviatosť birmovania. Nitra:KS.80-88741-57-2.A2/7.;
1013 2005.Tyrol, Anton..Lectio Divina. KBD:Svit.80-89120-05-9.A2/3.;
1014 2005.Sepeši Peter.Fórum mladých 2005.:..A1/5.;
1015 2005.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Rok Eucharistie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-569-8.B1/1a.;
1016 2005.Ján Pavol II..Encyklika Slavorum apostoli Apoštoli Slovanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-563-9.B1/1b.;
1017 2005.Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k svetovému dňu pokoja 2005 : Pápežské listy a vatikánske doku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-525-6.B1/1b.;
1018 2005.Michančová, Slávka.Páchateľ sexuálneho zneužívania detí medzi nami : Hľadanie pravdy a zodpovedného prístupu.Prešov:Prešovská univerzita.80-8068-364-6.A1/2.;
1019 2005.Ján Pavol II..Rýchly rozvoj tým, ktorí sú zodpovední za spoločenské komunikačné prostriedky : Apoštolský list svät. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-543-4.B1/1b.;
1020 2005.Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov r.2006. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-584-1.B1/1b.;
1021 2005.Banaszek, Andrzej.Od stvorenia po Krista : Biblické katechézy.Svit:Katolícke biblické dielo.80-89120-03-2.A1/1.;
1022 2005.Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg.Kde je tvoj Boh?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-536-1.B1/1a.;
1023 2006.Petríková, Darina.Evanjelium podľa Lukáša - Život a zázraky Ježiša Krista (v komunikácii kresbou a písmom).Prešov:M&M vydavateľstvo.80-88950-18-X.A2/2.;
1024 2006.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve; Inštrukcia o kritériách rozlišovania povolania. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-585-X.B1/1b.;
1025 2006.Lefevre, Piere.Veľké pravdy v malých príbehoch III. : Desať prikázaní.Bratislava:LUC.80-7114-571-8.A2/6.;
1026 2006.Plešková, Eva.Základy vyučovania náboženstva (školenie síl).Spišská Nová Ves:Katolícke pedagogické a katechetické centrum..B1/2a.;
1027 2006.Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Aj hluchým dáva sluch a nemým reč. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-635-X.B1/1b.;
1028 2006.Benešová, Mária.Dieťa a Biblia. Dobrá kniha:Trnava.80-7141-510-3.A2/6.;
1029 2006.Ján Pavol II..Pastores gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-601-5.B1/1b.;
1030 2006.Kongregácia pre náuku viery.Fatimské posolstvo : Dokumenty Svätej stolice č. 57. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-599-X.B1/1b.;
1031 2006.Slávka, Hlásna.Úvod do pedagogiky.Nitra :Enigma.80-89132-29-4.B1/2b.;
1032 2006.Terézia Lenczová.Adolescencia: Aktuálne otázky predčasného a predĺženého dospievania : Zborník.Bratislava :Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.80-968891-5-X.B1/2a.;
1033 2006.Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na pôstne obdobie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-595-7.B1/1b.;
1034 2006.Šelinga, Jozef.Svetlo v službe života : Zatiahni na hlbinu. Nitra:KS.80-88741-63-7.A2/6.;
1035 2006..Generácia Jána Pavla II..Ružomberok:Kat. ped. a kat. centrum v spolupráci s UPC KU..A1/1.;
1036 2006.Soľanová.Metodická príručka.:..A2/6.;
1037 2006.Rímskokatolícka cirkev..Dokumenty diecéznej synody : Partikulárne normy.Košice:St.Benno.80-89232-12-4.A1/1.;
1038 2006.Ivanová, Eva.Etická výchova v 3. ročníku základnej školy - Metodická príručka pre učiteľov.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.80-8052-262-6.A1/5.;
1039 2006.Ivanová, Eva.Etická výchova v 3. ročníku základnej školy - Metodická príručka pre učiteľov.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.80-8052-262-6.B1/2a.;
1040 2006.Vácha, Marek Orko.Návrat k stromu života : Evolúcia a kresťanstvo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-627-9.A2/5.;
1041 2006.Anneliese, Hechtová.Tvořivá práce s biblickými postavičkami :; metody práce s Biblí a jejich procvičování.:České katolické biblické dílo.80-86953-04-1.A2/6.;
1042 2006.Pápežská komisia pre náboženské vzťahy so Židmi.Pripomíname si: Reflexia nad Šoa. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-613-9.B1/1b.;
1043 2006.Orendáč, Peter.Alternatívne vyučovanie náboženstva a náboženskej výchovy.Prešov :Metodicko-pedagogické centrum.80-8045-418-3.A1/6.;
1044 2006.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)."Buďte pevní vo viere".Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-617-1.B1/1a.;
1045 2006..Confessiones : Zborník.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.80-89138-53-5.A2/5.;
1046 2006.Ján Pavol II..Redemptoris custos.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-596-5.B1/1b.;
1047 2006.Petríková, Darina.Modlitebník pre deti so špeciálne výchovne-vzdelávacími potrebami.Prešov:M&M vydavateľstvo.80-88950-19-8.A2/6.;
1048 2006.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve; Inštrukcia o kritériách rozlišovania povolania. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-585-X.B1/1b.;
1049 2006..Zostáva s nami Ján Pavol II..Prešov:VMV.80-7165-556-2.B1/3b.;
1050 2006.Valovič Eugen.Hľadanie ciest farskej katechézy.:..A1/1.;
1051 2006?.Spoločnosť sociálnych sestier.Blahoslavená Sára Salkaházi.:..A1/3.;
1052 2007.Pius XII.Encyklika Fidei donum : Pápežský dokument č. 69. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-666-4.B1/1b.;
1053 2007.Matějček, Zdeněk.Po dobrém,nebo po zlém?.Praha:Portál.978-80-7367-270-6.A1/2.;
1054 2007..Dokumenty Svätej stolice č.71 - Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-697-8.B1/1b.;
1055 2007.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. - na pôstne obdobie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-656-2.B1/1b.;
1056 2007..My a modrá plánéta.:..A1/5.;
1057 2007.Orendáč, P..Vzťah etickej a náboženskej výchovy.Prešov :Metodicko-pedagogické centrum.978-80-8045-476-0.A1/5.;
1058 2007.Fogassy, Judit.Príručka katechumenátnej katechézy.Bratislava:KBS.978-80-969721-1-1.A1/1.;
1059 2007.Benedikt XVI..Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k Svetovému dňu misií 2007. Apoštolský list motu proprio Bened. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-691-6.B1/1b.;
1060 2007.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-659-6.B1/1b.;
1061 2007.Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich.Dokumenty Svätej stolice č. 60 : Smernice pre pastoráciu Rómov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-651-0.B1/1b.;
1062 2007.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvá Svätého Otca Benedikta XVI. - k Svetovému dňu pokoja 1. januára. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-647-3.B1/1b.;
1063 2007.Cílková, Eva.Náměty pro multikulturní výchovu : poznáváme jiné národy.Praha:Portál.978-80-7367-238-6.B1/2b.;
1064 2008..Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska č. 5. Pastierske listy biskupov Slovenska 1991-2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-708-1.B1/1a.;
1065 2008..Nádej na spásu pre deti, ktoré zomreli bez krstu. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-732-6.B1/1b.;
1066 2008.Fogassy, Judit.Príručka katechétu. .Bratislava :Konferencia biskupov Slovenska.978-80-970100-5-8.A1/1.;
1067 2008.Benedikt XVI..Posolstvo Sv.Otca Benedikta XVI. k 45. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania. Posolstvo Sv. Otca Benedikta XVI. . k 42. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedk.Trnava:spolok sv. Vojtecha Trnava.978-80-7162-712-8.B1/1b.;
1068 2008..Dokumenty KBS č. 7.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-741-8.B1/1a.;
1069 2008..Výchova ku kritickému mysleniu (prevencia sociálno-nežiadúcich javov) - metodická príručka pre učite.Ružomberok:Katolícka univerzita.978-80-8084-313-7.A2/7.;
1070 2008.Jalčák, Miloš.Indiáni II .:Akcent Print.978-80-89295-09-8.A2/6.;
1071 2008.Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-609-8.B1/3b.;
1072 2008.Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č. 72. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-699-2.B1/1b.;
1073 2008..Vyhlásenia a rozhodnutia KBS. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-706-7.B1/1a.;
1074 2008.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Služba autority a poslušnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-740-1.B1/1b.;
1075 2008..Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska č. 6. Pastierske listy biskupov Slovenska 2001-2007. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-709-8.B1/1a.;
1076 2008..Dokumenty Svätej stolice č. 62 : Vieroučná nóta o niektorých aspektoch evanjelizácie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-698-5.B1/1b.;
1077 2008.Jenčo, Ján.Situácia a perspektívy predškolskej katechézy.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.9788089138937 (brož.); 978-80-89138-93-7.B1/3a.;
1078 2008.Ján Pavol II..Apoštolský list Mulieris dignitatem:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-707-4.B1/1b.;
1079 2008.Kostelanský, Alojz.Aktivizačné a tvorivé metódy vo vyučovaní náboženskej výchovy. .Ružomberok :Katolícka univerzita.978-80-8084-383-0.A1/5.;
1080 2008..Ako to povieme našim deťom?.Bratislava :Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.978-80-968891-6-7.A1/6.;
1081 2008..Dokumenty Svätej Stolice č. 65 . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-745-6.B1/1b.;
1082 2008.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Spe salvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-700-5.B1/1b.;
1083 2009.Fogassy, Judit.Rodinná katechéza. .Bratislava :Konferencia biskupov Slovenska.978-80-970295-8-6.B1/3a.;
1084 2009..Dokumenty Svätej Stolice č. 68. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-788-3.B1/1b.;
1085 2009.Průcha, Jan, 1934-.Moderní pedagogika.:Praha :.978-80-7367-503-5.B1/2b.;
1086 2009.Pio XII..Encyklika pápeža Pia XII. Haurietis aquas O úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-800-2.B1/1b.;
1087 2009.Biskupská synoda; Pápežská biblická komisia.Biblia a morálka, Posolstvo Božiemu ľudu o Božom Slove. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-751-7.B1/1b.;
1088 2009.Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č. 77. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-785-2.B1/1b.;
1089 2009.Muchová, Ludmila,1953-.Náboženská edukace v současné společnosti.Ružomberok:Katolícka univerzita.9788080844257 (brož.); 978-80-8084-425-7.B1/3b.;
1090 2009.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvá r.2009. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-750-0.B1/1b.;
1091 2009.Kongregácia pre klérus.Eucharistická poklona za posvätenie kňazov a duchovné materstvo. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-792-0.B1/3a.;
1092 2009.Fogassy, Judit.Rodinná katechéza. .Bratislava :Konferencia biskupov Slovenska.978-80-970295-8-6.A1/1.;
1093 2009..Vy ste toho svedkami. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-804-0.B1/1b.;
1094 2009.Konferencia biskupov Slovenska.Odporúčajúce smernice o príprave na život v povolaní zasvätených panien. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-797-5.B1/1a.;
1095 2009.Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č. 77. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-785-2.B1/1b.;
1096 2009.Kongregácia pre náuku viery.Dignitas Personae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-768-5.B1/1b.;
1097 2009.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-786-9.B1/1b.;
1098 2009.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvo Sv. Otca .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-766-1.B1/1b.;
1099 2010.Kamas, Juraj.Úloha ohlasovania .:Vienala.978-80-89232-88-8.A1/1.;
1100 2010..Pápežský dokument 70.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-836-1.B1/1b.;
1101 2010.Ján Pavol II..List Jána Pavla II. ženám . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-855-2.B1/1b.;
1102 2010..Životné prostredie v dokumentoch Katolíckej cirkvi . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-856-9.B1/1a.;
1103 2010..Pápežský dokument 71.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-837-8.B1/1b.;
1104 2010.Benedikt XVI..Posolstvo Sväého Otca k 47. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-857-6.B1/1b.;
1105 2010..Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo pre základné školy, stredné školy, štvorročné gymnázia a osemročné gymnázia. .Spišská Nová Ves :Katolícke pedagogické a katechetické centrum.978-80-970549-5-3.A2/7.;
1106 2010..Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2011 . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-862-0.B1/1b.;
1107 2011.Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-868-2.B1/1b.;
1108 2011..Kurikulum katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy pre predprimárne vzdelávanie.Spišská Nová Ves:Katolícke pedagogické a katechetické centrum.9788089538089 (brož.);978-80-89538-08-9.A2/7.;
1109 2011.Svetová rada cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Všetci budeme premenení...Víťazstvom skrze nášho Pána Ježiša Krista.:spolok sv. Vojtecha Trnava..B1/1b.;
1110 2011..Katechismus pre mládež. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-99-7.B1/3b.;
1111 2011.Benedikt XVI..Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k Svetovému dňu pokoja 1. január 2011. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-870-5.B1/1b.;
1112 2011..Deviatnik k sv. apoštolovi Ondrejovi.:..A1/6.;
1113 2011.Gembalová, Anna.Identita a poznanie.Spišská Nová Ves:Katolícke pedagogické a katechetické centrum.9788089538065 (brož.);978-80-89538-06-5.A2/7.;
1114 2011.Fischer, Robert,(1943).Učíme děti myslet a učit se.Praha:Portál.80-262-0043-8.B1/2a.;
1115 2011.Kongregácia pre klerikov.Misionárska identita kňaza v Cirkvi ako vnútorný rozmer vykonávania tria numera.:spolok sv. Vojtecha Trnava.978-80-7162-887-3.B1/1b.;
1116 2011.Čižmár, Marián.Svätý Ondrej Apoštol. .Poprad :Popradská tlačiareň.978-80-970358-6-0.A1/3.;
1117 2011.Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č.85.:spolok sv. Vojtecha Trnava.978-80-7162-889-7.B1/1b.;
1118 2012.Maurizio Pietro Faggioni.Život v našich rukách.Spišské podhradie:Spišská kapitula.978-80-970944-4-7.A1/2.;
1119 2012.Gábor.Rodina: Práca a sviatok.:..A2/6.;
1120 2012.Michalčík.Na birmovku s Youcat-om.:..A2/7.;
1121 2012.Jurko, Jozef,1950-.Rozhľadenie v Druhom vatikánskom koncile.Prešov:Michal Vaško.9788071658986 (brož.); 978-80-7165-898-6.B1/1a.;
1122 2012.Pavol(1897-1978).Nostra aetate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788071629351 (brož.);978-80-7162-935-1.B1/1b.;
1123 2012.Pauliny, Andrej,1925-2005.Svätí Cyril a Metod.Bratislava:Don Bosco.9788080741631 (brož.); 978-80-8074-163-1.A1/3.;
1124 2012.Pápežská rada IUSTITIA ET PAX.Nóta za reformu medzinárodného finačného a menového systému v perspektíve verejnej autority s univerzálnou právomocou.Trnava:spolok sv. Vojtecha Trnava.978-80-7162-893-4.B1/1b.;
1125 2012.Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č.86.:spolok sv. Vojtecha Trnava.978-80-7162-896-5.B1/1b.;
1126 2012..Farská a školská katechéza ako forma novej evanjelizácie.V Prešove:Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta.9788055505206 (viaz.);978-80-555-0520-6.A1/1.;
1127 2012.Katolícka cirkev..Čo žiada od nás Boh?.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.9788071629573 (brož.);978-80-7162-957-3.B1/1b.;
1128 2012.Bagínová.Na birmovku s Youcat-om.:..A2/7.;
1129 2012.Kongregácia pre náuku viery.Nóta s pastoračnými usmerneniami na Rok viery č. 76.:spolok sv. Vojtecha Trnava.978-80-7162-900-9.B1/1b.;
1130 2012.Svätý Otec Benedikt XVI..Posolstvo Sv. Otca Benekdikta XVI. k 27. svetovému dňu mládeže 2012, Posolstvo k 49. dňu modlit.za duchovné povolania 2012, Posolstvo k Svetovému dňu misií 2012.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.978-80-7162-903-0.B1/1b.;
1131 2012..YOUCAT.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.9788081350023 (brož.);978-80-8135-002-3.B1/3b.;
1132 2012..Výzvy novej kultúry.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788071629344 (brož.);978-80-7162-934-4.B1/1a.;
1133 2012..YOUCAT.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.9788081350023 (brož.);978-80-8135-002-3.A2/6.;
1134 2013.František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.978-80-7162-998-6, 9788071629986.B1/1b.;
1135 2013..Sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza ; Omša za poďakovanie Bohu za dar ľudského života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788081610325 (brož.); 978-80-8161-032-5.B1/1a.;
1136 2013.Ecclesia Catholica..Rod - kontroverzná téma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788071629764 (brož.); 978-80-7162-976-4.B1/1b.;
1137 2013.Španielska biskupská konferencia.Pravda o láske človeka.:SSV Trnava.978-80-7162-974-0.B1/1a.;
1138 2013..Ad caeli reginam.:SSV Trnava.978-80-7162-973-3.B1/1b.;
1139 2013.KBS.Pochopiť ľudskú dostojnosť.:SSV Trnava.978-80-7162-997-9.B1/1a.;
1140 2013..Sekulárne inštitúty.Trnava:SSV Trnava .978-80-8161-026-4.B1/1b.;
1141 2013.Meuser, Bernhard,1953-.Youcat po slovensky.Bratislava:Karmelitánkse nakladateľstvo.9788081350405 (brož.); 978-80-8135-040-5.A2/6.;
1142 2013.Benedikt1927-.Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 46. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov 2012.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788071629771 (brož.); 978-80-7162-977-1.B1/1b.;
1143 2013.Svetová rada cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Je Kristus rozdelený?.Trnava:SSV Trnava.978-80-8161-033-2.B1/1b.;
1144 2014.Katolícka cirkev..O pastorácii rozvedených a znovuzosobášených.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - Vojtech.9788081610967 (brož.); 978-80-8161-096-7.B1/1b.;
1145 2014..Pro-Family manuál.:Vydané s podporou rady pre rodinu KBS..A1/2.;
1146 2014..Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788081610455 (brož.); 978-80-8161-045-5.B1/1b.;
1147 2014..Posolstvo Svätého Otca Františkak Svetovému dňu misiií 2013.:SSV Trnava.978-80-8161-039-4.B1/1b.;
1148 2014..Katolícka cirkev a ľudské práva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha; Konferencia biskupov Slovenska.9788081610868 (brož.); 978-80-8161-086-8.B1/1a.;
1149 2014..Youcat..Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.9788081350580 (brož.); 978-80-8135-058-0.A2/6.;
1150 2014.Katolícka cirkev..Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť!.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.9788081610950 (brož.); 978-80-8161-095-0.B1/1b.;
1151 2014.Piacenza, Mauro.Ponorení v Ježišovom srdci.Trnava:Spolok svätého Vojtecha; Konferencia biskupov Slovenska.9788081610851 (brož.); 978-80-8161-085-1.B1/1a.;
1152 2016.Troger, Karl-Wolfgang.Biblia a Korán .Martin:Slovenská biblická spoločnosť.978-80-89846-04-7.A2/3.;