logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa roku vydania

1 1802.Alber, Joanne Nep..Interpretatio sacrae scripturae per omnes veteris et novi testamenti libros.Pesthini:..B-1.;
2 1805..Theologisch-Praktische Monathschrift zunächst für Seelsorger.Linz:..B-1.;
3 1878.Фенцикъ, Eвгенiй.Литургика или обясненiе богослуженiя.Будапешть:..B-2.;
4 1886.Loch, Valentinus.Vetus Testamentum Graece iuxta LXX interpretes..Ratisbonae:G. J. Manz..B-1.;
5 1905.Loch, Valentin.Die heiligen Schriften des Alten und Neuen Testaments, nach der Vulgata.Regensburg:G. J. Manz..B-1.;
6 1908.Petit, Adulpho, SJ.Sacerdos rite institutus piis exercitationibus menstruae recollectionis, series tertia.:..B-1.;
7 1926.Rösch, Konstantin.Das Neue Testament.Paderborn:Ferdinand Schöningh..B-1.;
8 1928.Šimalčík, Juraj.Zázračný Lurd (Lourdes).[Banská Bystrica]:Juraj Šimalčík..B-2.;
9 1934..Die heilige Schrift des Alten und des Neuen Bundes.Mainz:Matthias Grünewald..B-1.;
10 1939..Breviarium romanum. Pars autumnalis.Ratisbonae:..B-1.;
11 1940.Rösch, Konstantin.Das Neue Testament.Paderborn:Ferdinand Schöningh..B-1.;
12 1942.Pöstényi, Ján.Nebeské kvietky.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..B-1.;
13 1942.Arregui Antonio M., S.I..Summarium theologiae moralis.Bilbao:El Mensajero del Corazón de Jesús..B-1.;
14 1946..Písmo sväté Nového zákona Sv. 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B-1.;
15 1947..Bože ľubľu Ťa.Prešov:Petra..B-1.;
16 1947.Štefan Zlatoš.Písmo sväté Nového zákona Sv. 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B-1.;
17 1947.Chráska, Pavel Josef.Evangelium S. Lukáše. Kutná Hora:Česká Biblická Práce..B-1.;
18 1948.Stanislav, Mikuláš.Žaltár. Preklad pôvodiny s obšírnejším výkladom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B-1.;
19 1959.Písařík, Jaroslav.Pěstování rostlin, Díl IX..Praha:Československá akademie zemědělských věd..A-2.;
20 1961..Piešťany.Martin:Vydavateľstvo Osveta..A-1.;
21 1962.Homéros.Ílias.:Slovenský spisovateľ..B-2.;
22 1963..Bible svatá aneb Všecka svatá písma Starého i Nového zákona.Praha:Synodní rada Českobratrské církve evangelické..B-1.;
23 1966.Homéros.Odysseia.Bratislava:Slovenský spisovateľ..B-2.;
24 1968.Prokein, Antonius.Provisio infirmorum.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..B-1.;
25 1969.Porubčan, Štefan, SJ.Evanjeliá. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..B-1.;
26 1970.Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda..B-2.;
27 1972.Janto, Jozef.20 rokov n. p. Chemko Strážske 1952 - 1972.Bratislava:Vydavateľstvo OBZOR, n. p., úsek osvetovej a propagačnej tlače, Bratislava..A-1.;
28 1973.Souček, Bohumil Josef.Čtyři Evangelia.Praha:Biblické dílo Ekumenické rady církví v ČSR..B-1.;
29 1974..Le Nouveau Testament (illustré).:Alliance biblique universelle..B-1.;
30 1975..Biblia to jest Pismo swiete Starego i Nowego testamentu.Waarszawa:Brytyjskie i zagraniczne towarzystwo Biblijne..B-1.;
31 1975.Klímová, Mirka.Zdravoveda pre rodinu 2.Martin:Vydavateľstvo Osveta..A-2.;
32 1976..Malá encyklopédia zemepisu sveta.:Obzor..A-1.;
33 1977..Svet chémie, fyziky, astronómie.Bratislava:Mladé letá..A-1.;
34 1978.Komanický, Vladimír.Chemlon národný podnik Humenné.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo, n. p., Košice..A-1.;
35 1978.Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. II. zv. E-J.Bratislava:Veda ..A-1.;
36 1978.Pálka, O..Rozum do vrecka.:Mladé letá..A-2.;
37 1979.Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. III. zv. K - M.Bratislava:Veda..A-1.;
38 1979.Findra, Ján.Slovník literárnovedných termínov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..A-2.;
39 1980.Dermek, Aurel.Malý atlas húb.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..A-1.;
40 1980.Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. IV. zv. N - Q.Bratislava:Veda..A-1.;
41 1980.Dvončová, Jana.Fyziologická fonetika.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..A-2.;
42 1981.Andráši, Július.Vysoké Tatry.Bratislava:Šport..A-1.;
43 1981.Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. V. zv. R-Š.Bratislava:Veda ..A-1.;
44 1982.Hájková, Táňa.Atlas světa.Praha:URO..A-1.;
45 1982.Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 2..Bratislava:Tatran..A-1.;
46 1982..Encyklopédia Slovenska. VI. zv. T - Ž.Bratislava:Veda..A-1.;
47 1982.Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 1..Bratislava:Tatran..A-1.;
48 1983..Stary Testament.Paryż:Éditions Du Dialogue.2-85316-041-6.B-2.;
49 1983.Sásik, Tibor.Krásy Slovenska r. LX (1983).Bratislava:SÚV ČSZTV vo vydavateľstve Šport..A-1.;
50 1983..30 rokov n.p. Chemlon Humenné 1953-1983.Humenné:Chemlon n. p. Humenné..A-1.;
51 1983.Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 4..Bratislava ::Tatran,..A-1.;
52 1983.Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 3..Bratislava:Tatran..A-1.;
53 1984.Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 5..Bratislava ::Tatran,..A-1.;
54 1984.Krejča, Jindřich.Z našej prírody.Bratislava:Príroda..A-1.;
55 1984.Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 6..Bratislava ::Tatran,..A-1.;
56 1984.Sásik, Tibor.Krásy Slovenska r. LXI (1984).Bratislava:SÚV ČSZTV vo vydavateľstve Šport..A-1.;
57 1985..Časoslov (Liturgia kňazských hodín).Praha:Sestry rádu sv. Bazila Veľkého v Ústrednom cirkevnom nakladateľstve..B-1.;
58 1985.Sásik, Tibor.Krásy Slovenska r. LXII (1985).Bratislava:SÚV ČSZTV vo vydavateľstve Šport..A-1.;
59 1985..Encyklopédia Slovenska Zv. 1.:Veda..A-1.;
60 1986..Jednotné zásady poskytovania prvej pomoci.Bratislava:ÚRD..A-2.;
61 1986.Liptay, Jaroslav.Máme chalupu.Bratislava:Vydavateľstvo OBZOR..A-1.;
62 1987.Schlink, Basilea.Czarne czy białe.Łódź:Wydawnictwo "Słowo prawdy"..B-2.;
63 1989.neznámy.Kniha života pre každého.S. l.:Vida..B-1.;
64 1990.Elliger, Karl; Rudolph, Wilhelm.Biblia Hebraica Stuttgartensia.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.3-438-05219-9.B-1.;
65 1990.Doré, Gustave.Biblia.Bratislava:Gemini.80-85265-00-1.B-1.;
66 1990.Mancová, Božena.Ako tvoriť textilné doplnky.Bratislava:Alfa.80-05-00474-5.A-1.;
67 1990.Dolák, Štefan.Od deficitu k prebytku.Od izolácie ku konvertibilite.Bratislava:Alfa.80-05-00568-7.B-2.;
68 1990.Keden, Joachim .Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna.:Vydavateľské družstvo Lúč..B-2.;
69 1990.Porubčan, Štefan, SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha..B-2.;
70 1990.Hadaway, Bridget.Biblia pre deti.Bratislava:Mladé leta.80-06-00307-6.B-1.;
71 1990?.Inovecká, Klára.Od Krišnu ku Kristovi. Prešov:RKFU..B-2.;
72 1991..The New Testament.Anaheim, California:Living Stream Ministry.1-57593-907-X.B-1.;
73 1991..Evangelium podle Jana :.:Ostrava :.80-85237-13-X.B-1.;
74 1991..Psychológia a pastorácia .Bratislava:HKR..B-2.;
75 1991..Zázrak života.Olomouc:AVE..B-2.;
76 1991.Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.80-85220-33-4.B-2.;
77 1991..Dopis Tobě.Dillenburg, West-Germany:Gute Botschaft Verlag..B-1.;
78 1991.Halbich, Karel.Genéza sionizmu.Bratislava:Agres.80-85406-05-5.B-2.;
79 1991.Biblický kurs.Evangelium podle Jana.:Kristus pro každého..B-1.;
80 1991.Aland, Kurt; Aland, Barbara.Novum Testamentum Graece et Latine.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.3-438-05401-9.B-1.;
81 1991.Robert, Helebrandt.Kniežatá zloby.Bratislava ::AGRES.80-85406-04-7.B-2.;
82 1992.Bergmann, Gerhard.Ježíš Kristus nebo Buddha,Mohamed či hinduismus?.Jihlava:Evangelická církev metodistická.80-85013-06-1.B-2.;
83 1992.Mień, Alexander.Sakrament Słowo obrzęd.Łuków:Wydawnictwo Katolickiej Fundacji Wspierania Ewangelizacji "SEBAOT"..B-2.;
84 1992.Yancey, Philip.The New Student Bible.Michigan, USA:Zondervan Publishing House..B-1.;
85 1992.Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".84-7151-706-X.B-1.;
86 1992..Evanjelium podľa Lukáša - The Gospel of Luke.Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.80-85486-02-4.B-1.;
87 1992.Dylevský, Ivan.Somatológia 2. š.p.:Martin.80-217-0535-3.A-2.;
88 1992.Šlachta, František.Ružomberok c Zost. František Šlachta ; Aut. textu Jaroslav Rezník ; Ďal. zost. Rastislav Kendera ; Fotogr. František Šlachta ; Graf. upr. Robert Brož ; Aut. obál. Robert Brož ; [Úv.Martin:Osveta.80-217-0455-1.A-1.;
89 1992.Dylevský, Ivan,1940-.Somatológia 1.Martin:Osveta.8021705345; 8021705337 (sub.); 80-217-0534-5; 80-217-0533-7 (sub.).A-2.;
90 1992..Biblia - Nová zmluva.:..B-1.;
91 1993.Ľudovít, Štúr.Slovanstvo a svet budúcnosti.:Slov.inš.medz.štúdií.80-901173-2-5.B-2.;
92 1993.Miravalle, Mark.Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Bratislava :Magnificat.80-967345-7-1.B-2.;
93 1993.Smith, Tony.Rodinný lékař : Domácí rádce.Martin:Osveta.80-217-0441-1.A-1.;
94 1993.Madre, Philippe.Ale zbav nás od zlého.Kostelní Vydří:KN.80-85527-40-5.B-2.;
95 1993.Rodion, kňaz.Ľudia a démoni.:..B-2.;
96 1993..Bible :.Praha ::Praha :.80-900881-6-3.B-1.;
97 1994.Moderson, Ernst.V putach povery. Bratislava:ECM.80-85013-19-3.B-2.;
98 1994.Gryson, Roger.Biblia Sacra VULGATA.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.3-438-05303-9.B-1.;
99 1994.Heide, Manfred.Bludné cesty ke zdraví.Ostrava:Jupos.80-85832-01-1.B-2.;
100 1995.Sanchez, Fernand.Parapsychológia a kresťanský život.Bratislava:SERAFÍN.80-85310-45-7.B-2.;
101 1995.Jiří, Heřt.Alternativní medicína.:Grada Publishing.80-7169-151-8.A-2.;
102 1995.Kozanevič, Evžen.Život sv. biskupa a mučedníka Josafata Kunceviče.:Matice cyrilometodějská..B-2.;
103 1995.Černoušek, Tomáš.Liturgický prostor.Olomouc:Matice cyrilometodějská s.r.o...B-2.;
104 1995..Nová zmluva nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista.Korea:Medzinárodný zväz Gideonovcov..B-1.;
105 1995.Krzysiuk, Henryk.Konkordancja Biblijna.Warszawa:Oficyna Wydawnicza VOCATIO.83-7146-029-5.B-2.;
106 1995.Herdsmann, Georg.Tajomstvo neprávosti už pôsobí.:Verity Press..B-2.;
107 1995..Nová zmluva nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista.Korea:Medzinárodný zväz Gideonovcov..B-1.;
108 1995.Groothuis, Douglas R..Tváří v tvář New Age.Praha:Návrat domů.80-85495-38-4.B-2.;
109 1995.Popowski, Remigiusz(1936-2014)..Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu :.Warszawa ::\"Vocatio\",.8385435530;83-85435-53-0.B-2.;
110 1995.Sanchez, Fernand.Radiestézia, magnetizmus a kresťanský život,. Serafín:Bratislava.80-85310-47-3.B-2.;
111 1995.Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1995.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie..B-2.;
112 1995??..Humenné Slovakia.Humenné:District Office in Humenné..A-1.;
113 1995??..Gott spricht zu seinen Kindern.:Kirche in Not..B-1.;
114 1995??..Nowy Testament i Psalmy.:The Gideons International..B-1.;
115 1996..Práca na doma.:Eko-konzult.80-88809-17-7.A-1.;
116 1996.Kossey, Pavol..Apoštolské hnutia laikov katolíckej cirkvi na Slovensku. Jas:Zvolen.80-88795-13-3.B-2.;
117 1996.Schlink, Basilea M..Zvádzanie v oblasti hudby.Spišská Belá:Stretnutie..B-2.;
118 1996.Piwowarski, W..Slovník katolíckej sociálnej náuky.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-129-9.B-2.;
119 1996.Schlinkova, Basilea.Rocková hudba: odkiaľ - kam?.Bratislava:LUC.80-7114-172-0.B-2.;
120 1996.Cahill, E..Zákulisie.:..B-2.;
121 1996.Ljubič, Marian.Stručná správa.Bratislava:MCM.80-88717-14-0.B-2.;
122 1996.Forrest, Tom.Evanjelizácia 2000. Zvolen:Jas.80-88795-21-4.B-2.;
123 1997..Библия.Москва:Российское Библейское Общество.5-85524-009-6.B-1.;
124 1997..Archanjel r. I. (1997).Ružomberok:Združenie Immanuel..B-2.;
125 1997.Vella, Elias.Zlých duchov vyháňajte. Jas:Zvolen.80-88795-43-5.B-2.;
126 1997..Псалтирь в святоотеческом изъяснении.Свята Гора Афон:Афонского Русского Пантелеимонова монастыря..B-1.;
127 1997.Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1997.Milano:Mariánske kňazské hnutie..B-2.;
128 1997.Gábor, Štefan.Bylinkami proti chorobám dýchacích ciest.:Združenie Jas.80-88795-32-X.A-2.;
129 1997.Eliášová, Teofila.Zdravie za akúkoľvek cenu.Prešov:VMV.80-7165-077-3.B-2.;
130 1997.Popowski, Remigiusz.Grecko-polski Nowy Testament.Warszawa:Oficyna Wydawnicza VOCATIO.83-85435-18-2.B-1.;
131 1998.Klauza, Karol.Uwaga! Sekty!.Częstochowa:Tygodnik Katolicki "Niedziela".83-86076-75-5.B-2.;
132 1998.Lenczová, Terézia.Dialóg rodičov s dospievajúcimi.Bratislava:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo..B-2.;
133 1998.Zwolinski, Andrzej.Rock.:Hec.80-967962-6-7.B-2.;
134 1998.Zwoliński, Andrzej.Na zachód od Gangesu.Kraków:Wydawnictwo WAM.83-7097-494-5.B-2.;
135 1998.Olszewski, Jarosław.Pasca falošnej nádeje. Jas:[Zvolen].80-88795-52-4.B-2.;
136 1998.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Priblížiť sa k pravde.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-02701-0.B-2.;
137 1998.Popovec, Andrej.Kristus prichádza a dáva sa mi poznať. Andrej Popovec:[Štôla.80-967906-1-7.B-2.;
138 1998.Funke, Klaus.Malý slovník sekt : sekty a nová náboženská hnutí v kontextu tradičních církví.Kostelní Vydří:KN.80-7192-246-3.B-2.;
139 1998.Spoločenstvo Živá rieka.BIBLIA - Nový Zákon - / ruská.:.0-7363-0463-0.B-1.;
140 1998.Dzieża, Wiesława.Katolik wobec sekt.Kraków:Wydawnictwo WAM.83-7097-391-4.B-2.;
141 1998.Huber, Georges.Idź precz Szatanie!.Marki - Struga:Michalineum.83-7019-184-3.B-2.;
142 1998.Editor, Claude.Rodinná biblia.:Slovart.80-7145-332-3.B-1.;
143 1998..Archanjel r. II. (1998).Ružomberok:Vydavateľstvo Archanjel a Katolícke centrum informácií o sektách a kultoch Michael..B-2.;
144 1999.Gajewski, Mariusz.ABC o sektach.Kraków:Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana".83-910925-0-X.B-2.;
145 1999.Breese, Dave.Spoznaj znaky siekt. Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista:Bratislava.80-88891-19-1.B-2.;
146 1999..Sekten.Wien:Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie..B-2.;
147 1999..Kalendár Jubilejného roku 2000.:Konferencia biskupov Slovenska.80-968167-9-9.B-2.;
148 1999.Lenčiš, Štefan.Milosrdní bratia v Spišskom Podhradí.:Spišský dejepisný spolok.80-966964-4-0.B-2.;
149 1999.Doktór, Tadeusz.Nowe ruchy religijne i parareligijne w Polsce.Warszawa:Verbinum.83-7192-074-1.B-2.;
150 1999.Gajewski, Mariusz.Sekty - mit czy rzeczywistość?.Kraków:Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana".83-910925-1-8.B-2.;
151 2000.Macnutt, Francis.Oslobodzovanie od zlých duchov.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.80-968401-3-4.B-2.;
152 2000.Liebi, Roger.Rocková Hudba - New Age..Bratislava:Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista.80-88891-37-X.B-2.;
153 2000..Sekty, kulty a nová religiozita v pluralitnej spoločnosti. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví:Bratislava.80-968329-5-6.B-2.;
154 2000.Clowes, Brian.Základy úspěšné diskuse II.Praha:Hnutí Pro život ČR..B-2.;
155 2000.Erdélyiová, Judith.Alternatívna medicína vo svetle Biblie. Bratislava:MSEJK.80-88891-23-X.B-2.;
156 2000.Elizabeth, Fenwick.Veľká kniha o matke a dieťati.:Perfekt.80-8046-143-0.A-1.;
157 2000.Clowes, Brian.Základy úspěšné diskuse I.Praha:Hnutí Pro život ČR..B-2.;
158 2000.Zwoliński, Andrzej.Daleko od raju.Kraków:Wydawnictwo Naukowe PAT.83-87681-49-0.B-2.;
159 2001.Macháčková, Lucia.Duchovná scéna na Slovensku. Petra:Prešov.80-968539-1-0.B-2.;
160 2001..Informace o antikoncepci.Praha:Hnutí Pro život ČR..B-2.;
161 2001..Beatificazione.:..B-2.;
162 2001..Etické výzvy prenatální diagnostiky.Praha:Hnutí Pro život ČR..B-2.;
163 2001..Etické výzvy prenatální diagnostiky.Praha:Hnutí Pro život ČR..B-2.;
164 2001..Eschatologické vízie. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví:Bratislava.80-968539-0-2.B-2.;
165 2001..Ilustrovaný atlas sveta pre budúce storočie. .Bratislava :Reader´s digest výber.80-88983-14-2.A-1.;
166 2002.Michael, Basman.Šach.:Ikar.80-551-0337-2.A-1.;
167 2002.McCauley, Wiliam E..Súčasná "kresťanská" hudba. Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista:Bratislava.80-88891-50-7.B-2.;
168 2002.Vasil Fedič.Dejiny Humenného.:REDOS.80-968790-4-9.A-1.;
169 2002.Trachsel-Pauli, Ernst.Duchovná hudba. Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista:Bratislava.80-88891-39-6.B-2.;
170 2003.Aardweg, G.J.M.van den.Terapie homosexuality : rádce pro postižené a poradce.Jihlava:Hnutí Pro život ČR.80-239-1403-0.B-2.;
171 2003.Kuśmirek, Anna.Hebrajsko-polski Stary Testament - Pięcioksiąg.Warszawa:Oficyna Wydawnicza VOCATIO.83-7146-187-9.B-2.;
172 2003.Kondis, Štefan.Stretnutie.Prešov:Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy..B-2.;
173 2003..Beatifikácia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-450-0.B-2.;
174 2003..The Gospel of John.Anaheim, California:Living Stream Ministry.0-7363-2225-6.B-1.;
175 2003..Evangelium podle Jana.Brno:Služba biblického osvícení..B-1.;
176 2003..Gott spricht zu seinen kindern.Königstein:Kirche in Not..B-1.;
177 2003..Domáci lekár : Tisíce návodov a postupov, ako doma liečiť rôzne choroby a neduhy.Bratislava:Reader´s Digest Výber.80-88983-41-X.A-2.;
178 2004..Schematizmus 2004. Prešov:BU.80-967218-3-6.B-2.;
179 2004..List pre Teba.Eschenburg:GBV-Dillenburg..B-1.;
180 2004.Stern, David H..Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu.Warszawa:Oficyna Wydawnicza VOCATIO.83-7146-079-1.B-2.;
181 2004..Záznam rozpravy o umělých potratech.Praha:Hnutí Pro život ČR..B-2.;
182 2004.Gajewski, Mariusz.Abc o sektach.Kraków:Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana".83-89701-10-3.B-2.;
183 2005.Rock, Lola.Ježiš, encyklopédia.Bratislava :Remedium.80-89230-06-7.B-1.;
184 2005.Kondis, Štefan.Náboženstvá a sekty.:Humenné..B-2.;
185 2005.Michančová, Slávka.Páchateľ sexuálneho zneužívania detí medzi nami : Hľadanie pravdy a zodpovedného prístupu.Prešov:Prešovská univerzita.80-8068-364-6.B-2.;
186 2005.Valtorta, Maria.Koniec czasów.Katowice:Wydawnictwo "Vox Domini".83-86092-83-1.B-2.;
187 2005.Porter, J.R..Ztracená Bible : Cos edo bible nedostalo.Bratislava:TRIO Publishing.80-968705-8-0.B-1.;
188 2006.Mcdowel, Josh.Nové dôkazy, ktoré vyžadujú rozhodnutie. Bratislava:Creativpress.80-7131-057-3.B-2.;
189 2006.Cylkow, Izaak.Tora.Kraków:Wydawnictwo Austeria.83-89129-44-2.B-2.;
190 2006..50 rokov od položenia základného kameňa Kapronu (Chemlonu).Humenné:Chemes, a.s. Humenné..A-1.;
191 2007.Schiller, Reinhard.Zdravie z lekárne sv. Hildegardy.Bratislava:IKAR.978-80-551-1555-9.A-1.;
192 2007.Strobel, Lee, 1952-.Kauza Stvořitel pro děti.:Praha :.978-80-86849-38-6.B-2.;
193 2007.Walton, John H..Tablice biblijne, tom 1..Warszawa:Oficyna Wydawnicza VOCATIO.978-83-7492-044-5.B-2.;
194 2008.Koehler, Ludwig.Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu. Tom II..Warszawa:Oficyna Wydawnicza VOCATIO.978-83-7492-063-6.B-2.;
195 2008.Dubovský, Peter.Genezis.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-626-5.B-2.;
196 2008.Popowski, Remigiusz.Grecko-polski słownik syntagmatyczny Nowego Testamentu.Warszawa:Oficyna Wydawnicza VOCATIO.978-83-7492-022-3.B-2.;
197 2008.Wojciechowski, Michał.Grecko-polski Stary Testament - Księgi greckie.Warszawa:Oficyna Wydawnicza VOCATIO.978-83-7492-025-4.B-2.;
198 2008.Kuśmirek, Anna.Hebrajsko-polski Stary Testament - Prorocy.Warszawa:Oficyna Wydawnicza VOCATIO.978-83-7492-023-0.B-2.;
199 2008.Koehler, Ludwig.Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu. Tom I..Warszawa:Oficyna Wydawnicza VOCATIO.978-83-7492-062-9.B-2.;
200 2009.Selecká, Eva.Lekáreň príroda.Bratislava:Magnificat Slovakia, o.z...A-2.;
201 2009.Sielicki, Krzysztof.Onomastykon Biblii Hebrajskiej i Nowego Testamentu.Warszawa:Oficyna Wydawnicza VOCATIO.978-83-7492-065-0.B-2.;
202 2009.Kuśmirek, Anna.Hebrajsko-polski Stary Testament - Pisma.Warszawa:Oficyna Wydawnicza VOCATIO.978-83-7492-024-7.B-2.;
203 2010..Bible kralická :.Praha ::Česká biblická společnost,.978-80-87287-26-2; 978-80-87287-27-9.B-1.;
204 2013.Hlavatý, Roman.Železničné mosty na Slovensku I..Bratislava:Železnice Slovenskej republiky.978-80-89569-04-5.A-1.;