logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu

1 ... a do svätyne vedú kroky naše.Dlugoš, František.Levoča:MTM Levoča.2007.978-80-89187-18-8.IV-C8.;
2 ...to nás zachránilo :.Krčméry, Silvester,.:.1995.80-967333-0-3.IV-E4.;
3 ...to nás zachránilo :.Krčméry, Silvester,.:.1995.80-967333-0-3.IV-E4.;
4 " Přirozenost" ve filosofii minulosti a současnosti :; sborník z konference Centra pro práci s patri.Ladislav, Chvátal, Vít Hušek (eds.)..:Centrum pro studium demokracie a kultury.2008.978-80-7325-143-7.V-E6.;
5 "Nemějte strach!".Frossard, André.:.s.a...IV-B5.;
6 "Šéfe, znáte Želiv-- ?".Zíbal, Pavel, 1922-2008 - autor.:Olomouc :.2006, c1998.80-7266-233-3.IV-A8.;
7 "Šéfe, znáte Želiv...?".Zíbal, Pavel.Olomouc:Matice cyrilometodějská,.1994..IV-A8.;
8 \"Szalasi naploja\" :.Karsai, Elek..Budapest ::Kossuth Konyvkiado,.1978..9630911159 :.IV-F8.;
9 1 Corinthians.Jerome Murphy-O'Connor . Wilmington:Michael Glazier.1979...;
10 1. Samuelova ;.. Luxpress ::Praha :.1998.80-7130-066-7..;
11 100-minútová Biblia..Liptovský Mikuláš:Tranoscius.2007.978-80-7140-279-4..;
12 1050 years a guide to the history of Poland 966-2016..Varšava:.2016.978-83-8098-012-9.IV-G5.;
13 1776 /.McCullough, David G..New York ::SimonandSchuster,.c2005..0743226712.IV-H6.;
14 1989.Lukáš, Petr.Praha:Radost.1991.80-85189-05-4.IV-H9.;
15 2.Vatikánsky koncil.Beňo, Ján Augustín, SDB.Nitra:Rodina.1992.80-900510-4-9..;
16 20 rokov Slovenskej cirkevnej provincie.Valach, Gustáv.Trnava:Arcibiskupský úrad Trnava.1998.80-967943-9-6.IV-C3.;
17 20 Thesen zum Christsein.Küng, Hans,(1928-).München ::R. Piper,.1975.3-492-00400-8..;
18 2000 ans de Christianisme, Tome 1.Mandouze, André.Paris:Aufadi & Société d'histoire chrétienne.1975..IV-B10.;
19 2000 ans de Christianisme, Tome 10.Fouilloux, Étienne.Paris:Aufadi & Société d'histoire chrétienne.1976..IV-B10.;
20 2000 ans de Christianisme, Tome 2.Clément, Olivier.Paris:Aufadi & Société d'histoire chrétienne.1975..IV-B10.;
21 2000 ans de Christianisme, Tome 3.de la Roncière, Charles.Paris:Aufadi & Société d'histoire chrétienne.1975..IV-B10.;
22 2000 ans de Christianisme, Tome 4.Balard, Michel.Paris:Aufadi & Société d'histoire chrétienne.1976..IV-B10.;
23 2000 ans de Christianisme, Tome 5.Delumeau, Jean.Paris:Aufadi & Société d'histoire chrétienne.1976..IV-B10.;
24 2000 ans de Christianisme, Tome 6.Delumeau, Jean.Paris:Aufadi & Société d'histoire chrétienne.1976..IV-B10.;
25 2000 ans de Christianisme, Tome 7.Plongeron, Bernard.Paris:Aufadi & Société d'histoire chrétienne.1976..IV-B10.;
26 2000 ans de Christianisme, Tome 8.Raison, Françoise.Paris:Aufadi & Société d'histoire chrétienne.1976..IV-B10.;
27 2000 ans de Christianisme, Tome 9.Carrère d'Encausse, Hélène.Paris:Aufadi & Société d'histoire chrétienne.1976..IV-B10.;
28 2000 Jahre Christentum.Stemberger, Günter.Erlangen:Karl Müller Verlag.1994.3-86070-305-6.IV-D9.;
29 3 TUNYS, Ladislav, 1925- Noc před popravou : Archivy promluvily : K.H.Frank a jeho obhájce.Archivy promluvily.Ladislav, Tunys.Praha:Nakl.J & J.1995.80-901084-4-X.IV-F7.;
30 4 JŮZL, Miloš, 1928-1996 Základy estetiky : učební text pro střední školy.Schlegelová, Jaroslava.Praha:S & M..1997.80-900096-4-6..;
31 4 JŮZL, Miloš, 1928-1996 Základy estetiky : učební text pro střední školy.Schlegelová, Jaroslava.Praha:S & M..1997.80-900096-4-6..;
32 40 rokov misionárom v Indii.Slivka, Michal, SVD. Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2004.80-85223-43-0.IV-B8.;
33 5 KOVAŘÍK, Jiří, 1950- Meč a kříž : 1. díl. (1066-1214) : (1066-1214).Jiří Kovařík ; L.Křížek..Praha:Mladá fronta.2005.80-204-1289-1.IV-G6.;
34 5 OHLER, Norbert, 1935- Katedrála : náboženství,politika,architektura, dějiny.Norbert Ohler ; z přel. V.Petkevič..Jinočany:H & H.2007.80-7319-040-0.IV-G3.;
35 50 Psaumes pour Tous les Jours.Quesson, N..Limoges:Droget-Ardant.1978...;
36 50 Psaumes pour Tous les Jours.Quesson, N..Limoges:Droget-Ardant.1979...;
37 5000 let písma.Kéki, Béla.:Mladá fronta.1975..IV-G7.;
38 7 návyků vůdčích osobností pro úspěšný a harmonický život.Covey, Stephen R.,.Praha:Pragma.1994.8085213419 (viaz.); 80-85213-41-9.V-H1.;
39 75 rokov Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave.Haľko, Jozef (1964).V Bratislave:Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK.2011.9788088696629 (viaz.); 978-80-88696-62-9.IV-D9.;
40 A bohové se vracejí :.Hošek, Pavel,.Jihlava ::Mlýn,.2012.978-80-86498-48-5.V-G7.;
41 A brief history of time :.Hawking, S. W.1942-.New York ::Bantam Books,.1990.0-553-34614-8..;
42 A history of the Jewish people /.Malamat, Abraham..London ::Weidenfeld and Nicolson,.1976.0297770705.IV-F2.;
43 A history of the Jewish people /..London ::Weidenfeld and Nicolson,.1976.0297770705;0-297-77070-5..;
44 A history of the United States..Nye, Russel B..:.1970..IV-F7.;
45 A history of the United States..Nye, R. B..Harmondsworth ::Penguin Books,.1972..IV-F7.;
46 A myśmy się spodziewali ... /.Kłoczowski, Jan Andrzej(1937- )..Poznań ::\"W Drodze\",.1990.8370331289;83-7033-128-9..;
47 A peklo predsa jestvuje....Msgre de Ségur.(Košice):Slovo.1995.80-85291-19-3..;
48 A prebýval medzi nami.Gloesner, Noël.[S.l.:s.n..1985...;
49 A shorted hsitory of Endland.Trevelyan G.M..Middlesex :green & Co . Inc..1959...;
50 A shortened history of England.Trevelyan, George Macaulay,.:.1959; ©1942.0140204431; 0-14-020443-1.IV-G8.;
51 Abdiáš, Jonáš, Micheáš .Varšo, Miroslav.Trnava ::Dobrá kniha.2010.978-80-7141-690-6..;
52 Abdiáš, Jonáš, Micheáš .Varšo, Miroslav.Trnava ::Dobrá kniha.2010.978-80-7141-690-6..;
53 Abrahám.Lea Muráňová. Bratislava:International Bible Society.1999...;
54 Abraham - Isaak - Jakob.Jakob Kroeker. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5402-2..;
55 Abschied von Gott? :.Fries, Heinrich,1911-1998.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1981.3-451-01913-2..;
56 Aby si poznal spoľahlivosť učenia : Úvod do Nového zákona.Trstenský, František.Svit:Katolícke biblické dielo.2006.80-89120-08-3..;
57 Acta historica Neosoliensia :..Banská Bystrica ::Katedra histórie FHV Univerzity Mateja Bela,.2009..IV-G7.;
58 Acta Philosophica Tyrnaviensia 17 .Slavkovský, Reginald, OP.Trnava:Trnavská univerzita.2010.978-80-8082-356-6..;
59 Acta philosophica Tyrnaviensia. 1. Chápanie osoby v kresťanskej filozofii... Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity:Trnava.1997.80-88774-32-2..;
60 Acta philosophica Tyrnaviensia. 2. Metafyziky neoscholastickej kresťanskej filozofie 19. a 20. storočia. 1. časť: Východiská v 19. storočí..Letz, Ján. Katedra filozofie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave:Trnava.1998.80-88774-41-1..;
61 Acta philosophica Tyrnaviensia. 3. Personálna identita človeka... Katedra filozofie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave:Trnava.1998.80-88774-45-4..;
62 Acta philosophica Tyrnaviensia. 6. Fundamentálna úloha lásky v dialógu medzi civilizáciami... Katedra filozofie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity:Trnava.2001.80-89074-08-1..;
63 Acta philosophica Tyrnaviensia. 8. Minulé a súčasné podoby personalistickej filozofie. Zborník príspevkov... Katedra filozofie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity:Trnava.2003.80-89074-79-0..;
64 Ač zemřeli ještě mluví.ThDr. Josef Beneš.Praha:Česká katolická charita v Ústředním cirkevním nakladatelství.1964..IV-A4.;
65 Ad catholici sacerdotii.Pius XI.Olomouc:Lidové kníhkupectví.1936...;
66 Adam oder das Geheimnis des Anfangs :.Wiesel, Elie,,1928-.Freiburg im Breisgau ::Herder.1980.3-451-18952-6..;
67 Adam Smith.Raphael, David Daiches.Praha:Argo.1995.80-85794-59-4.IV-B8.;
68 Adriaan Brouwer.Felix Timmermans.:Tatran.1977.61-812-78.IV-A1.;
69 Aeneis.Publius Vergilius Maro.Praha:Svoboda.1970..V-A1.;
70 Aeneis.Publius Vergilius Maro.Praha:Svoboda.1970..V-A1.;
71 Aj také má dnešný svet.Zlatňanský, Jozef.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..IV-B6.;
72 Aj také má dnešný svet.Zlatňanský, Jozef.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..IV-B6.;
73 Akcia kláštory.Dubovský, Ján Milan.Martin:Matica slovenská.1998.80-7090-499-2.IV-C4.;
74 Akita :.Yasuda, Teiji(1916- )..Gdańsk ::\"Exter\",.1994.8386029218;83-86029-21-8..;
75 Ako František.Carretto,Carlo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...;
76 Ako chlieb, ktorý sa láme.Breemen, Peter G. van.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-126-4..;
77 Ako katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu.Woods, Thomas E..Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2010.978-80-89342-15-0.IV-D8.;
78 Ako odpovedať na ... okultizmus /.Hoover, David W..Liptovský Mikuláš ::TRANOSCIUS,.1993.80-7140-033-5.V-H6.;
79 Ako odpovedať na ... Svedkov Jehovových /.Kern, Herbert,.:.1933.80-7140-032-7.V-H6.;
80 Ako sa prekrúcajú a falšujú dejiny /.Bielik, Peter,.[Bratislava] ::Don Bosco,.[ca 1999].80-88933-66-8.IV-F10.;
81 Ako sa vyjadrovať rozumne a zmysluplne .Rojka, Ľuboš.Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-643-2.V-A8.;
82 Ako sa zmieriť so životom?.Augustyn Józef, S?upová Lucyna.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-158-2..;
83 Ako vznikali evanjeliá.Michel Quesnel.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-106-2..;
84 Akvinský /.Inglis, John.Bratislava ::Albert Marenčin - PT,.2004.80-88912-58-X.V-E7.;
85 Alexander Veľký a helenistické obdobie.Green, Peter.Bratislava:Slovart.2008.978-80-8085-579-6.IV-F5.;
86 Alexandr Meň : Kristův svědek pro dnešní Rusko.Hamant, Yves.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-460-1.IV-A7.;
87 Aliénor d\'Aquitaine /.Pernoud, Régine,.Paris ::Albin Michel,.1965..IV-G1.;
88 Alkibiadés I; Alkibiadés II; Hipparchos; Milovníci.Platón, 427.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-29-1.V-A2.;
89 Alláhovi bojovníci :.Kovács, Attila,.Bratislava ::Chronos,.2009.978-80-89027-29-3.V-H4.;
90 Allahovy dcery /.Gürsel, Nedim,.Brno ::Host,.2010.978-80-7294-374-6.V-H3.;
91 Alternativy v myslení, vo vede a náboženstve :.Alternatívy v myslení, vo vede a náboženstve (konference).Bratislava ::Ústav pre vzťahy štátu a cirkví,.2001.80-968559-4-8.V-G6.;
92 American government /.Heineman, Robert A.,.New York ::McGraw-Hill,.c1995.0-07-028215-3.V-G1.;
93 Americana: Zpráva o velmoci (II).Preisner, Rio.Brno:Atlantis.1993.80-7108-041-1.IV-A6.;
94 Americká filozofia.Riška, Augustín.:Iris.1996.80-88778-27-1..;
95 Amos und Hosea.Jakob Kroeker. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5404-9..;
96 Amundsen.Calic Edouard.Praha:Vyšehrad.1971..IV-B3.;
97 An den christlichen Adel deutscher Nation ;.Luther, Martin,.Stuttgart ::Philipp Reclam jun.,.2012.978-3-15-018947-4.IV-B7.;
98 An Illustrated History of the Church: The Great Challenges.Bedouelle, Guy.:Liturgy Training Publications.2006.978-1-5685-4516-5.IV-D9.;
99 an Indroduction to sufi doctrine.Titus Burckhard.:.1976.0850302927.V-G8.;
100 An introduction to philosophical analysis.Hospers, John.London ::Routledge,.1990.0-415-05576-8.V-A8.;
101 Anatolij Kralický - rusínsky spisovateľ a historik 19. storočia.Jasik, Milan.Čabiny:Gréckokatolícky farský úrad.2004.80-969100-0-0.IV-B6.;
102 and quot;Paradox and quot; a and quot;tajomstvo and quot;.Grilli, Massimo,1948-.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2014.9788089120437 (brož.); 978-80-89120-43-7..;
103 Andrej Hlinka.Vnuk, František.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-682-7.IV-C5.;
104 Andrej Hlinka.Bartlová, Alena.:Obzor.1991.80-215-0204-5.IV-B5.;
105 Andrej Hlinka národu.Hlinka, Anton, SDB.Bratislava:AVÍZO.1990.80-85226-01-4.IV-B5.;
106 Andrej Hlinka vo svetle dokumentov.Letz, Róbert,1967-.Bratislava:Post Scriptum.2014.9788089567362 (brož.); 978-80-89567-36-2..;
107 Andrej Hlinka vo svetle dokumentov.Letz, Róbert,1967-.Bratislava:Post Scriptum.2014.9788089567362 (brož.); 978-80-89567-36-2.IV-B1.;
108 Andrej Radlinský.Hlaváč, Albert. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-36-3.IV-B7.;
109 Anfang des neunen Lebens.Fischer B..:St. Benno-Verlag LeipyigDT 101/ Verlag Cordier Heiligenstadt .1985...;
110 Angelológia a jej súčasné interpretácie .Adam, Anton.Banská Bystrica - Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2009.978-80-88937-38-8..;
111 Ani oko nevidelo....Boudreaux , SJ.Přerov:Spoločenská kníhtiskárna .1934...;
112 Anjeli - tajomní boží služobníci.Graham, Billy. Creativpress:Bratislava.1996.80-7131-015-8..;
113 Anjeli a dévovia.Newhouse, Flower Arlene Sechler.Bratislava:Aquamarin.1993.80-85592-05-3..;
114 Anjelom svojim prikážem o tebe. .Lauček, Anton.Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.2009.978-80-8110-140-3.IV-B8.;
115 Anka Kolesárová. Mučenica čistoty.UPC Košice.Košice:.1999..IV-B6.;
116 Annales Dioecesis Cassoviensis.Potemra, Michal.Košice:VERBUM.1994.80-966957-2-X.IV-D3.;
117 Anthony de Mello :.Nayak, Anand,.:.2007.978-1-85607-560-2.V-H9.;
118 Anthony de Mello :.Vallés, Carlos G..Brno ::Cesta,.2002.80-7295-033-9.V-H9.;
119 Antická filozofie.Asmus, Valentin Ferdinandovič.Praha:Svoboda.1986...;
120 Antická mystéria /.Dostálová, Růžena,.Praha ::Vyšehrad,.1997.80-7021-217-9.V-H7.;
121 Antické křesťanství - liturgie, rétorika, antropologie :..:Brno :.2009.978-80-7325-190-1..;
122 Antické válečné umění..Praha:Svoboda.1977..V-A1.;
123 Antický Rím /.Škorupová, Anna.Bratislava ::Tatran,.1975..IV-H9.;
124 Antický Řím /.Arangio-Ruiz, Vincenzo,.:.1967..IV-G9.;
125 Antika..Bratislava :Aktuell.2008.978-80-89153-54-1.IV-H3.;
126 Antika : 101 nejdůležitějších otázek.Rebenich, Stefan.Velké Bílovice:TeMi CZ.2007.978-80-903873-8-6.IV-H3.;
127 Antika v documentech. /.Nováková, Julie..Praha ::Statni Nakl. Politicke Literatury,.1959-1961..IV-H7.;
128 Antika v dokumentech..Nováková, Julie.Praha ::SNPL,.1961..IV-H7.;
129 Antikrist.Friedrich, Nietzsche.Bratislava:Iris.2003.80-89018-46-7.V-A4.;
130 Antisemitismus :.Coudenhove-Kalergi, Heinrich Johann Maria,.Wien ::Amalthea,.c1992..3850023257.V-H8.;
131 Antológia z diel filozofov - Od Aristotela po Plotina.Martinka, Jaroslav.Bratislava :Iris.2007.978-80-89238-11-8.V-A6.;
132 Anton Bernolák.Horváth, Pavel.Martin:MS.1998.80-968020-0-3.IV-B1.;
133 Antonín Cyril Stojan.Olšr, Josef,.Řím ::[Accademia Cristiana],.1966..IV-B8.;
134 Antonín Cyril Stojan :.Zlámal, Bohumil,.Řím ::Křesťanská akademie,.1973..IV-B8.;
135 Antropologia religii.Fiona Bowie.Kraków:Uniwersytetu Jagiellonkiego.2008.978-83-233-2545-1.V-H8.;
136 Antroposofie a křesťanství /.Bohlen, Cornelius.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1997.80-7192-230-7.V-G4.;
137 Aphorismen zur Lebensweisheit.Arthur Schopenhauer.Köln:Athena.1950??...;
138 Apokalypsa.Giesen, Heinz.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-330-3..;
139 Apokalypsa v islámu /.Filiu, Jean-Pierre,.Praha ::Volvox Globator,.2011.978-80-7207-811-0.V-G3.;
140 Apologétique.Nédoncelle,M..:La librairie Bloud & Gay .1937...;
141 Apologia čili sústavná obrana základných právd katolíckej viery.Szuszai, Anton.Ružomberok:prekladateľ.1924...;
142 Apologie de Socrate. Criton, Phedon.Platon.Paris:Garnier-Flammarion.1965..V-A2.;
143 Apostolic Exhortation Reconciliation and Penance (Reconciliatio et Paenitentia).Ján Pavol1920-2005.Boston:St. Paul BooksandMedia.1995??.0819864307; 0-8198-6430-7..;
144 Apostolic Letter On the Christian meaning of human suffering (Salvifici Doloris).Ján Pavol1920-2005.Boston:Pauline.1995??.0819814849; 0-8198-1484-9..;
145 Apostolische Reise Seiner Heligkeit Papst Benedikt XVI nach Munchen, Alttting und Regensburg 9.bis 14- September 2006.Benedikt XVI.Vatikán:Liberta Editrice Vaticana.2006...;
146 Apostolisches Schreiben "Evangelli nuntiandi " .Pavol VI.Bonn:Sekretariat der Deutchen Bischofskonferenz .1975...;
147 Apošolská exhortace Pavla VI..:.1985?...;
148 Apoštol křesťanské lásky a jednoty Církve.Vymětal, František.Praha:Česká katolická charita.1988..IV-B1.;
149 Apoštol křesťanské lásky a jednoty Církve.Vymětal, František.Praha:Česká katolická charita.1988..IV-B1.;
150 Apoštol Pavol v službe evanjelia.Heriban, Jozef, SDB.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1995.80-85405-36-9..;
151 Apoštol víry.Smith Wigglesworth?.:.1980?..IV-A3.;
152 Apoštolé Slovanú Cyril a Metoděj a Velká Morava.Bagin, Anton.Praha:Česká katolická Charita.1985..IV-D3.;
153 Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Benedikt XVI..Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8..;
154 Apoštoli Slovanov Cyril a Metod a Veľká Morava.Bagin Anton, ThDr..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1987..IV-D3.;
155 Apoštoli Slovanov Cyril a Metod a Veľká Morava.Bagin Anton, ThDr..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1987..IV-D3.;
156 Apoštolské povzbudenie :.Pavol VI.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978...;
157 Apoštolské vyznání :.Pokorný, Petr, 1933- - autor.Třebenice ::Třebenice :.1994.80-901589-2-7..;
158 Apoštolský list mladíkom a dievčatám celého sveta.Ján Pavol II.Rím:SÚSCM.1985...;
159 Apoštolský list Orientale Lumen.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-121-8..;
160 Apoštolský list svätého otca Jána Pavla II.Ján Pavol II.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1986...;
161 Apoštolskýlist svätého otca pápeža Pavla VI..:.1980 ?...;
162 Appartions de notre-dame a Bernardette.Petitot,H. OP.:Editions du cerf.1934...;
163 Apprendre a prier.Bro, B..Paris:Aux equipes enseignantes.1957...;
164 Aquinas.Copleston, Frederick Charles,1907-1994.Harmondsworth ::Penguin books,.1955.0-14-020349-4..;
165 Arabi, islám a výzvy modernej doby /.Sorby, Karol,.Bratislava ::Slovac Academic Press,.2007.978-80-8095-009-5.V-G3.;
166 Arabské správy o Slovanoch.Pauliny, Jan.:Veda.1999.80-224-0593-0.IV-H3.;
167 Arabský svet iná planéta? /.Khidayer, Emíre,.Bratislava ::Marenčin PT,.2009.978-80-8114-026-6.V-G8.;
168 Arabský východ :.Sorby, Karol R.,.Bratislava ::SAP,.2005.80-89104-77-0.V-G6.;
169 Arafat.Kapeliouk, Amnon.:Praha :.2008.978-80-7309-618-2.IV-A5.;
170 Arcibiskup sväteho života.Judák, Viliam.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-049-X.IV-B7.;
171 Arcibiskupi a biskupi Uhorska :.Glejtek, Miroslav,.:.2020.978-80-8218-016-2.IV-E4.;
172 Arcibiskupov zápas. .Haľko, Jozef (1964).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-743-2.IV-C6.;
173 Argumentácia v bioetike.Hrkút, Ján.Ružomberok:Katolícka univerzita.2007.978-80-8084-261-1..;
174 Archeolog Jan Filip ve vzpomínkách.Filipová, Alena.Praha:Academia.1995.80-200-0403-3.IV-B4.;
175 Aristotele (secondo l\'edizione postuma del 1833 delle Lezioni sulla storia della filosofia, curate da Karl Ludwig Michelet).Hegel, Georg Wilhelm Friedrich,1770-1831..Milano ::Rusconi,.1999.8818702246..;
176 Aristotelés.Patočka, Jan.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-067-2..;
177 Aristotelova politická teorie :.Mulgan, R. G..Praha ::OIKOYMENH,.1998.80-86005-69-0.V-E5.;
178 Aristotelská nauka o potencích.Peroutka, David.Praha:Filosofia.2010.978-80-7007-330-8.V-A6.;
179 Aristotle: the growth and structure of his thought,.Lloyd, G. E. R.1933-.London,:Cambridge U. P.,.1968.052107049X;0521094569 ..;
180 Ars sacra.Warland, Rainer.Bratislava:Slovart.2011.9788055603643 (viaz.); 978-80-556-0364-3.IV-C10.;
181 Art et scolastique.Jacques Maritain.Paris:L. Rouart et fils.1927...;
182 Arte breve. Testo latino a fronte.Raimondo Lullo.Milano:Bompiani.2002.88-452-9208-8..;
183 Asceticae et Mysticae summa.R.P. Ioseph Antonio.Paris:Oficina Libraia Marieti.1820...;
184 Asijská bojová umění /.Draeger, Donn F.,.Bratislava ::CAD Press,.1995.80-85349-40-X.V-H8.;
185 Aspect de L´église.de Montcheuil, Y..Praha:LES ÉDITIONS DU CERF.1951...;
186 At the Dawn of Civilization.Speiser E.A..Israel:Jewish Historz Publications Ltd..1964...;
187 Ateismus - teologická reflexe.Bouma, David.Hradec Králové ::Typo Studio,.2009.978-80-87363-02-7..;
188 Ateizmus, teizmus, kresťanstvo.Embe, Lukáš.Sliač:Milan Beňo.1990.80-900407-2-1..;
189 Atlante storico.Duby, Georges,.:.1995.8805051578; 88-05-05157-8.IV-G1.;
190 Atlas dějepisný pro potřebu škol měšťanských /.Brunclík, Josef.V Praze ::Unie,.1921..IV-F10.;
191 Atlas svetových dejín \h kartografický dokument \n 2. diel \p Stredovek - novovek.. Vojenský kartografický ústav:Harmanec.1997.80-8042-131-5.IV-F2.;
192 Atlas svetových dejín Zv. 1..:Harmanec.1995.80-8042-072-6.IV-F2.;
193 Atlas zur Weltgeschichte :.Kinder, Hermann.München ::Deutscher Taschenbuch Verlag,.1964.3-423-03001-1.IV-H3.;
194 Atlét na Petrovom stolci.Terbos, Paula.Bern:Nakladateľstvo M.P.K..1981..IV-D8.;
195 Attila. Barbarský kráľ, ktorý vyzval na súboj Rím.Man, John.Bratislava:Slovart.2007.978-80-8085-267-2.IV-H6.;
196 Au nom du Pére et du Fils et du Saint-Esprit.De Brauwere, Y. N. OP.bruxelles:Connaitre La Bible.1991...;
197 Auf den Spuren Jesu /.Kroll, Gerhard,1914-1997.Leipzig ::St. Benno-Verlag,.1988.3-7462-0050-4..;
198 Auferstehung :.Wilckens, Ulrich,1928-.Stuttgart ::Kreuz Verlag,.1970.3-7831-0301-0..;
199 Aufgaben der Philosophie.Emerich Coreth.Innsbruck:F. Rauch.1958...;
200 Aufzeichnungen im Kerker.Corneliu Codreanu.:germany.1984..IV-G8.;
201 Augustin Bea :.Jung-Inglessis, E.M..Paris ::Saint-Paul,.1963..IV-B3.;
202 Augustin Kažotić, O.P...:Croatica christiana periodica.1979..IV-C4.;
203 Aujourd'hui L'evangile De L'amour.Perrin, Joseph Marie,(1905- ).Paris ::Les Editions du Cerf,.1980.2-204-01550-4..;
204 Aujourd\'hui le rosaire /.Eyquem, Joseph..Paris ::P. Lethielleux,.1977...;
205 Ausgewählte Schriften I..Karl Marx, Friedrich Engels.Berlin:Dietz.1964...;
206 Ausgewählte Schriften II..Karl Marx, Friedrich Engels.Berlin:Dietz.1964...;
207 Autodafé :.Ottolenghi, Emanuele.Praha ::Academia,.2012.978-80-200-2020-8.V-G7.;
208 Aux éveques. Au pretres.Jean Paul II.Paris:éditions du centurion.1979.2227430222;2-227-43022-2..;
209 Aux Origines de l'Eglise.J. Giblet.:Desclée De Brouwer.1965?...;
210 Aux premiers jours de L´eglise .Beaufays , I..bruxelles:éditions universitaires.1944...;
211 Ave Maria.Pažitka, Mikuláš,1918-2004,.Banská Bystrica:Iuventa.1993...;
212 Ave Maria : [vznik a vývoj nejznámější mariánské modlitby].Erich, Heck.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2003.80-7192-826-7..;
213 Avec Marie, mere de Jesus :.Poinsenet, Marie Dominique,1906-.Paris ;; Fribourg :; Lourdes ::Editions Saint-Paul ;; uvre de la grotte,.1976.2850490768 :;2-85049-076-8..;
214 Až do předsíně nebes : Čtrnáct studií o baroku našem i cizím.Černý, Václav.Praha:Mladá fronta.1996.80-204-0588-7.IV-G3.;
215 Balneologický spravodaj 1981..:Alfa Bratislava 1982.1982..IV-E4.;
216 Banská Štiavnica /.Grega, Vincent,.Banská Bystrica ::Stredoslovenské vydavateľstvo,.1964..IV-E3.;
217 Baptisées dans le Christ.Carré, A.-M..paris:les éditions du cerf.1986.2204024856;2-204-02485-6..;
218 Baránkova večera.Hahn, Scott. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3..;
219 Barbaři :.Jones, Terry, 1942-.:Praha :.2008.978-80-204-1803-6.IV-H8.;
220 Barokní člověk a jeho svět.Villari, Rosario, 1925-.:Praha :.2004.80-7021-683-2.IV-F3.;
221 Basilejská kompaktáta :.Šmahel, František,1934-.Praha ::NLN, Nakladatelství Lidové noviny,.2011.978-80-7422-155-2.IV-G5.;
222 Básnicky bydlí člověk.Heidegger, Martin. Praha:ISE.1993.80-85241-40-4..;
223 Básnicky bydlí člověk.Heidegger, Martin. Praha:ISE.1993.80-85241-40-4..;
224 Básnický svet Valentína Beniaka /.Gregorec, Ján,.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1970..IV-B3.;
225 Baudouin, król Belgii.Suenens, Leon J., kardynał.Poznań:W drodze.1998.83-7033-377-X.IV-A3.;
226 Bázeň a chvenie.Kierkegaard, Soren.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-714-2..;
227 Béatitude Et Sagesse.Ragnar Holte.Paris:Études Augustiniennes.1962...;
228 Begegnung mit Gott.Varillon, F..Wien:Verlag Sytria.1962...;
229 Beginning at Jerusalem :.Olsen, Glenn W..San Francisco ::Ignatius Press,.c2004..089870992X (alk. paper).IV-G5.;
230 Behold your Mother ..:National Conference of Catholic Bishops.1973...;
231 Benjamin Disraeli.Craemer, Rudolf.Praha:Orbis.1943...;
232 Benjamin Disraeli.Craemer, Rudolf.Praha:Orbis.1943..IV-B3.;
233 Berenice /.Jordan, Ruth,.London ::Constable,.1974..0094595909 :.IV-E7.;
234 Berme ďábla vážně.Rodewyk, Adolf.Olomouc ::Matice cyrilometodějská.2005.80-7266-188-4..;
235 Bernolák a bernolákovci.Považan, Ján.Martin:Osveta.1990.80-217-0184-6.IV-B3.;
236 Bernolák a bernolákovci.Považan, Ján.Martin:Osveta.1990.80-217-0184-6.IV-B3.;
237 Bertrand Russell in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.Sandvoss, Ernst R..Reinbek bei Hamburg:Rowohlt Taschenbuch Verl..1980.3499502828..;
238 Beschlüsse der Diözesansynode Rottenburg-Stuttgart 1985/86 :.Katolická církev..Ostfildern ::Schwabenverlag,.1986.3-7966-0613-X..;
239 Besinnung Auf Das Neue Testament.Heinrich Schlier.Freiburg, Basel, Wien:Herder.1964...;
240 Besnota.Havran, Michal,1973-.Bratislava:Marenčin PT.2015.9788081145759 (viaz.); 978-80-8114-575-9..;
241 Beten hilft immer.Ida Lüthold-Minder.:Kultur in die Familie.1988.3-9008P1-06-0.IV-A3.;
242 Beten-Lieben-Glauben.de Foucauld,Ch..Munchen:Rex Verlag.1970...;
243 Beten, aber wie ? .Evely, L..Aschaffenburg:Paul Patloch Verlag.1971...;
244 Bewahren und bewähren.Peters, Tiemo Rainer; Senner, Walter.Ostfildern:Grünewald.2015.9783786730422;978-3-7867-3042-2..;
245 Beyond the state.Acton Institute for study of religion and liberty.:Acton Institute for study of religion and liberty.1995.1-880595-05-2.V-G2.;
246 Bez svetla a zvuku : Život Heleny Kellerovej.Behrens, Katja.Bratislava:LUC.2003.80-7114-421-5.IV-A6.;
247 Bez zbrane, ale pod Božou ochranou.Reimer, Johannes.. MSEJK:Bratislava.1999.80-88891-16-7.IV-B5.;
248 Bezosudovosť.Imre, Kertész.Bratislava:Slovart.2000.80-7145-479-6..;
249 Bibel für heute.. Basel / CVJM Gesamtverband in Deutschland e.V.:Brunnen Verlag Giessen.1998.3-7655-6001-4..;
250 Bibelen.Schmidt, Boisen - preklad.London:Lademann.1978.8715034038; 87-15-03403-8..;
251 Bibeltheologisches Wörterbuch.Johannes B. Bauer. Köln:Verlag Styria.1959...;
252 Bible..:Biblická společnost v ČSR.1990...;
253 Bible.. Praha:BIBLICKÉ DÍLO EKUMENICKÉ RADY V ČSR.1979...;
254 Bible a antická tradice : esej o hebrejském myšlení.Tresmontant, Claude.Praha:Vyšehrad.1970...;
255 Bible a antická tradice : esej o hebrejském myšlení.Tresmontant, Claude.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-270-5.V-E5.;
256 Bible a christologie :..Praha ::Praha :.1999.80-85929-31-7..;
257 Bible a moderní kritika :.Petráček, Tomáš,1972-.Praha ::Vyšehrad,.2011.978-80-7429-248-4 ..;
258 Bible a současná věda.Henry M. Morris.:.1970??...;
259 Bible et cate?che?se. Questions actuelles I..Alfred La?pple. Paris:Fayard-Mame.1965...;
260 Bible et cate?che?se. Questions actuelles II..Alfred La?pple. Paris:Fayard-Mame.1966...;
261 Bible et histoire :.Baslez, Marie-Françoise..Paris ::Fayard,.1998.2213602026;2-213-60202-6..;
262 Bible, kterou četl Ježíš.Yancey, Philip D..:Návrat domů.2002.80-7255-054-3..;
263 Biblia.Slovenská biblická spoločnosť.Banská Bystrica:SBS.2008.978-80-85486-48-3..;
264 Biblia.D. Martin Luther.:Deutscher Taschenbuch Verlag.1974.3-423-06031-X..;
265 Biblia..2. :Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-61-2..;
266 Biblia..2. :Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-61-2..;
267 Biblia.D. Martin Luther.:Deutscher Taschenbuch Verlag.1974.3-423-06031-X..;
268 Biblia.D. Martin Luther.:Deutscher Taschenbuch Verlag.1974.3-423-06031-X..;
269 Biblia..2. :Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-61-2..;
270 Biblia.Doré, Gustave.Bratislava:Gemini.1990.80-85265-00-1..;
271 Biblia - ekumenický preklad s Deuterokanonickými knihami..Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2007.978-80-85486-45-2..;
272 Biblia a jej ľud.Daniel-Rops, Henri.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X..;
273 Biblia pre deti.. Estella :Editorial Verbo Divino.1981...;
274 Biblia pre deti.Vries, Anne de.[S.l.:s.n..1985...;
275 BIBLIA SACRA.. Stuttgart:Württembergische Bibelgesellschaft.1975.3-438-05302-0..;
276 BIBLIA SACRA.. Stuttgart:Württembergische Bibelgesellschaft.1975.3-438-05302-0..;
277 BIBLIA SACRA..:DESCLÉE & Co..1956...;
278 Biblia v obrazkoch pre malé deti.Taylor, Kenneth N.. Chicago:Moody Press.1985?...;
279 Biblia v obrazkoch pre malé deti.Taylor, Kenneth N.. Chicago:Moody Press.1985?...;
280 BIBLIA VULGATA.Colunga - Turrado.:BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS.1965...;
281 BIBLIA VULGATA.Colunga - Turrado.:BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS.1977.84-220-0049-0..;
282 BIBLIA VULGATA.Colunga - Turrado.:BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS.1965...;
283 Biblia w obrazkach dla najmłodszych.Kenneth N. Taylor. Warszawa:Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca S.A..1989...;
284 Biblical exegesis and church doctrine /.Brown, Raymond Edward..New York ::Paulist Press.1985.0-8091-2750-4;0809103680 :;0809127504 ..;
285 Biblical reflections on crises facing the church /.Brown, Raymond E.1928-1998..New York ::Paulist Press,.1975.0809118912 :;0-8091-1891-2..;
286 Biblická konkordancia.Juraj Potúček.:Slovenská biblická spoločnosť.1997.80-85486-21-0..;
287 Biblická konkordancia.Juraj Potúček.:Slovenská biblická spoločnosť.1997.80-85486-21-0..;
288 Biblická teologie Christologie.Schierse, Franz Jozeph.Praha:ZVON.1992.80-7113-047-8..;
289 Biblické aspekty manželstva a rodiny. .Tyrol, Anton.Svit :Katolícke biblické dielo.2011.978-80-89120-28-4..;
290 Biblické náboženství a ontologie :.Tillich, Paul,.Praha ::Kalich,.1990.80-7017-096-4.V-G4.;
291 Biblické ženy.Markuš, Jozef Ondrej.B.m.:b.v..1988.9788018023884; 978-80-18-02388-4..;
292 Biblické ženy.Markuš, Jozef Ondrej.B.m.:b.v..1988.9788018023884; 978-80-18-02388-4..;
293 Biblické ženy.Markuš, Jozef Ondrej.B.m.:b.v..1988.9788018023884; 978-80-18-02388-4..;
294 Biblický atlas pre študentov.Dowel, Tim.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-09-1..;
295 Biblický atlas pre študentov.Dowel, Tim.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-09-1..;
296 Biblický slovník.Novotný, Adolf.Praha:Kalich.1956...;
297 Biblický slovník.Allmen, Jean-Jacques von, 1917- - autor.:Praha :.1991.80-7017-180-4..;
298 Biblický slovník.Allmen, Jean.Praha:Kalich.1987...;
299 Biblický slovník.Novotný, Adolf.Praha:Kalich.1956...;
300 Biblický slovník.Novotný, Adolf.Praha:Kalich.1956...;
301 Biblický slovník Ř-Ž : 2.Ř-Ž..Novotný, Adolf.Praha:Kalich.1956...;
302 Bibliografia biblických vied slovenskej a českej proveniencie (1989-2013) = Bibliography of biblical sciences of Slovak and Czech provenance (1989-2013) /.Štrba, Blažej.[Badín] ::Blažej Štrba,.2014.978-80-971792-7-4 (brož.)..;
303 Bibliografická príručka pre štúdium svätého písma.Heriban, Jozef, SDB.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986...;
304 Bibliografie českých překladů celé bible i jejich částí.Verner, František.:Praha : Čes.katolická Charita.1987...;
305 Biblische Fro?mmigkeit.Willem Karel Maria Grossouw. Mu?nchen:Verlag Ars Sacra Josef Mu?ller.1956...;
306 Biblische Geschitchte.. Leipzig:St. Benno-Verlag GmbH.1961...;
307 Biblisches Wörterbuch.Herbert Haag.:Herder-Bücherei.1971...;
308 Bída historicismu /.Popper, Karl R..Praha ::OIKOYMENH,.2000.80-7298-007-6; 978-80-7298-007-9.V-E5.;
309 Biela Kniha.Ferdinand Ďurčanský.:.1954..IV-E3.;
310 Biela kniha III. diel.Ďurčanský, Ferdinand.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1991.80-900537-1-8.IV-E3.;
311 Bientôt un gouvernement mondial ?.Virion, Pierre.Rennes:Editions Saint-Michel.1967..V-H3.;
312 Bílá kniha církve.Duka, Dominik, 1943-.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2009.978-80-7195-440-8.IV-D4.;
313 Bilanz der Theologie im 20. Jahrhundert.Vogrimler, H..Freiburg:HERDER.1969...;
314 Bilanz der Theologie im 20. Jahrhundert.Vorgrimler , H. Dr.Freiburg:HERDER.1969...;
315 Bilder letzter Wirklichkeit : die Offenbarung des Johannes..Geiger, Albert.:Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH Stuttgart.1974.3-460-15186-2..;
316 Biologický vývoj vo svetle vedy a viery.Erdelská, O..Bratislava ::Slovenská techn. univ..1995.80-227-0781-3..;
317 Bischof Zigismund Bubics, Košice - Eisenstadt.Szaniszló, Inocent-Mária Vladimír,.Trausdorf:Wissenschaftliches Institut der Burgenländischen Kroaten.2007.3901706134 (brož.); 3-901706-13-4.IV-B3.;
318 Biskup Michal Buzalka.Petranský, Ivan A..Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-394-4.IV-C5.;
319 Biskup Severus z Ašmúnajnu :.Mikulicová, Mlada,.Praha ::Karolinum,.2012.978-80-246-2056-5.V-H4.;
320 Biskupská synoda o európe ..Vatikán:Liberta Editrice Vaticana.1991...;
321 Biskupství litoměřické.Macek, Jaroslav.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-978-6.IV-D9.;
322 Biskupstwa bezposrednio zalezne od Stolicy Apostolskiej w sredniowiecznej Europie /.Weiss, Anzelm..Lublin ::Red. Wydawnictw KUL,.1992..8322800290.IV-A8.;
323 Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení.Editor, Alister E. McGrath.Praha ::Návrat domů.2001.80-7255-043-8..;
324 Blahoslavenství jako lék.Philippe, Marie-Dominique,,1912-2006 - autor.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství.2011.978-80-7195-474-3..;
325 Blaze tomu, kdo slyší tato slova :.Chiolerio, Marco, 1959- - autor.:Praha :.1997.80-86025-10-1..;
326 Bláznivá láska.Senčík, Š.; Mišovič, B..:.1992..IV-B4.;
327 Blízky východ /.Rácz, Juraj,.Bratislava ::Obzor,.1982..V-H3.;
328 Bóg :.Guardini, Romano(1885-1968)..Warszawa ::Stowarzyszenie Kulturalne \"Fronda\",.1999.8391254135;83-912541-3-5..;
329 Bog jw večji kot naše srce.Brantschen, J.B..Petrovče:Družstvo Znamenje.2004.9619022068;961-90220-6-8..;
330 Bóg, w którym nie ma idei zla.Garrigues , J-M..Poznán:W droze - Wydawnictvo Polskej Prowincji Dominikanów.1996.8370331882;83-7033-188-2..;
331 Bogu dziekujcie ducha nie gascie.Jan Pawel II.Krakow:wydawnictvo sw. Stanislawa B.M. ArchidiecezjiKrakowskej.1991...;
332 Boh a jeho stvorenie, 2a.Schmaus, M. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-453-5..;
333 Boh a utrpenie .Kung, H..:.1990?...;
334 Boh je väčší ako naše srdce.Brantschen, J.B..:.1989...;
335 Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Frossard, André.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-055-4.IV-A6.;
336 Boh nehrá v kocky.Johannes, von Buttlar.:Slovenský spisovateľ.1994.80-220-0474-X..;
337 Boh Otec:.Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-07-4..;
338 Boh v otázkach dnešného človeka.Frossard, André.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1..;
339 Boh vo filozofickom myslení /.Coreth, Emerich,.Bratislava ::Serafín,.2008.978-80-8081-080-1.V-E6.;
340 Boh žije.Slavomír, Ravik.Bratislava ::Alfa.1992.80-05-01060-5..;
341 Boh-Trojica-Stvorenie.Frankovský, A..:.1999...;
342 Boh, ktorý prichádza.Carretto, Carlo.Bratislava:LUC.1994.80-7114-120-8..;
343 Boh, naš Priateľ :.Boullaye, H. Pinard de La.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1944...;
344 Boha nelze vyhnat : Od marxismu zpět ke křesťanství.Pachman, Luděk.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-050-8.IV-B7.;
345 Boha nemožno vyhnať.Pachman Ludék. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-049-1.IV-D6.;
346 Bohatý na milosrdenstvo.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981...;
347 Bohové s lotosovýma očima :.Zbavitel, Dušan,.Praha ::Vyšehrad,.1997.80-7021-215-2.V-H7.;
348 Bohověda a její studium.Kudrnovský , A..Praha:Bohuslav Rupp.1947...;
349 Bohovia Hroby Učenci.Ceram C. W..Bratislava:Obzor.1965..IV-H1.;
350 Bohovia Hroby Učenci.Ceram C. W..Bratislava:Obzor.1965..IV-H9.;
351 Bohovia a králi starého Egypta.Zamarovský, Vojtech,.Bratislava:Mladé letá.1986..IV-H6.;
352 Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře.Kučera, Jan Pavel,1948-.Praha ::Vyšehrad,.1983..IV-A5.;
353 Bolest a naděje : 10 esejů o osobním zrání.Němec, Jiří.Praha:Vyšehrad.1992.80-7021-056-7..;
354 Boli soľou i svetlom.Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.IV-A6.;
355 Boli soľou i svetlom.Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.IV-A6.;
356 Boli traja .Letz, Róbert.:Zväz protikomunistického odboja.2001.80-968597-1-4.IV-A4.;
357 Botschaften der Königin des Friedens von Kurešček an einen ehemaligen Glaubenslosen, der sich bekehrte und Priester wurde.Javorski, Benjamin M..:Mediatrix-Verlag Zischkin & Co..1995.3-85406-137-4.IV-B8.;
358 Botschafter des Glaubens.Walter Nigg.AG Olten:Walter.1968.3-530-61200-6..;
359 Boże igrzysko :.Davies, Norman,.Kraków ::Znak,.2008.978-83-240-0654-0 :.IV-H1.;
360 Bože, buď milostivý.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1..;
361 Boží blud :.Dawkins, Richard, 1941-.:Praha :.2009.978-80-200-1698-0.IV-F5.;
362 Boží božství a Boží lidství : sedm kratších textů.Karl, Barth.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2005.80-7325-057-8..;
363 Boží lid.Boublík, Vladimír, 1928-1974.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-307-9..;
364 Boží lid.Boublík, Vladimír, 1928-1974.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-307-9..;
365 Boží ľud na cestách.Šmálik, Štefan.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-188-7.IV-C5.;
366 Boží ľud na cestách.Šmálik, Štefan.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-188-7.IV-C5.;
367 Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Ján Pavol II,.Bratislava:LUC.1996.80-7114-192-5..;
368 Božia revolúcia. S úvodom Camilla Ruiniho..Benedikt XVI.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-582-5..;
369 Božia vôľa-vaše posvätenie.Geiblreiter, Martin.Bratislava:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X..;
370 Božie deti.Bernadič, Ján Milan,.Košice:Typopress.2003.8089089119; 80-89089-11-9.IV-A4.;
371 Božie deti 2.Bernadič, Ján.Košice :TypoPress.2004.80-89089-15-1.IV-A4.;
372 Božie deti 4.Havrilla, Mikuláš.Košice :TypoPress.2004.80-89089-16-X.IV-A4.;
373 Božie zjavenie /.Schmaus, Michael,1897-1993.Rím ::Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda,.1988...;
374 Božské oficium .Pavol VI.:.1975?...;
375 Brat Martin.Hoferová, Klára.Liptovský Svätý Mikuláš:Tranoscius.1943..IV-B6.;
376 Bratislava :.Šášky, Ladislav,.Bratislava ::Smena,.1992.80-221-0176-1.IV-E9.;
377 Bratislavský Veľký piatok.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-110-0.IV-D6.;
378 Bratský život v spoločenstve.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Banská Bystrica:BÚ.1996.80-967545-3-X..;
379 Brauchen wir eine andere Wissenschaft? :..Graz ::Verlag Styria,.1981.322211336X ..;
380 Brázda.Escrivá de Balaguer, José María,1902-1975.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1996...;
381 Breve atlas de historia de España /.Pro Ruiz, Juan,.:.1999.978-84-206-8659-2.IV-G4.;
382 Breviario savonaroliano :.Sorgia, Raimondo..Firenze ::Ponte alle Grazie,.1996.88-7928-383-9..;
383 Breviarium fidei :.Głowa, Stanisław (1930- )..Poznań ::Księgarnia Św[iętego] Wojciecha,.1989.8370151426;83-7015-142-6..;
384 Brevior synopsis.Tanquerey,AD..Paris:Desclée.1931...;
385 Bruno alebo O božskom a prirodzenom princípe vecí.Schelling, Friedrich W. J..Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-678-2..;
386 Buddha.Lekrorat:Martin Vosseler.....Germany:Munchen.nach der 1920.3-442-39006-0.V-H7.;
387 Buddha.zbyněk fišer.Praha:Orbis.1968..V-H7.;
388 Buddhismus /.Wangu, Madhu Bazaz.Praha ::NLN, Nakladatelství Lidové noviny,.1996.80-7106-184-0.V-G10.;
389 Budete jako bohové :.Fromm, Erich,.Praha ::NLN, Nakladatelství Lidové noviny,.1993.80-7106-075-5.V-H8.;
390 Budoucnost zemřelých :.Kremer, Jacob,.Praha ::Vyšehrad,.1995.80-7021-142-3.V-H6.;
391 Budúcnosť a úloha človeka.Wildiers, N. .Wien:SÚSCM.1969...;
392 Budúcnosť slobody :.Zakaria, Fareed,.Bratislava ::Kalligram,.2010.978-80-8101-285-3.V-G2.;
393 Bůh - Láska ve zkušenosti a pojetí Chiary Lubichové.Cerini, Marisa - autor.Praha ::Praha :.1993.80-901542-2-0..;
394 Bůh a bohové :.Chlup, Radek,.Praha ::DharmaGaia,.2004.80-86685-42-X.V-G7.;
395 Bůh a bohové :.Chlup, Radek,.Praha ::DharmaGaia,.2004.80-86685-42-X.V-G7.;
396 Buh a jeho život.Dacík , R.M..olomouc:Dominikánska edice Krystal.1937...;
397 Bůh a věda - k metarealismu.Guitton, Jean. Nové Město n. Metují:Signum unitatis.1992.80-85439-09-3..;
398 Bůh na lavici obžalovaných.Lewis, Clive Staples.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-59-7..;
399 Bůh není veliký :.Hitchens, Christopher,.Praha ::Metafora,.2009.978-80-7359-155-7.V-G5.;
400 Bůh není zcela mrtev.Gardavský, V..Praha:československý spisovatel .1967...;
401 Buh odplatitel.Dacík , R.M..olomouc:Dominikánska edice Krystal.1941...;
402 Buh v duši .Dacík , R.M..olomouc:Dominikánska edice Krystal.1942...;
403 Buh v Ježiši Kristu .Dacík, R.M..Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1939...;
404 Buh ve svátostech.Dacík , R.M..olomouc:Dominikánska edice Krystal.1948...;
405 Búh ve svém díle.Dacík, Reginald. Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1938...;
406 Bůh ve světle filosofie.Cardal, Roman.Praha:Krystal OP.2001.80-85929-49-X..;
407 Buh, anděl a já.Veselý, J.M. OP.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993...;
408 Bücher der Kündung.. Heidelberg:Verlag Lambert Schneider.1978...;
409 Bücher des Glaubens.Claus-Peter März.:.1970??.3-7462-0143-8..;
410 Bulletin z príležitosti 100. výročia narodenia biskupa Jozefa Čárskeho a 150. výročia smrti Jozefa Ignáca Bajzu..:Združenie katolíckych duchovných PACEM IN TERRIS vo Východslovenskom kraji.1986..IV-B3.;
411 Burberov spor s Kierkegaardom.Šajda, Peter,1977-.Bratislava:Kalligram.2013.9788081017797 (viaz.);978-80-8101-779-7..;
412 Byl jak przechodzień do domu Ojca.Góra, Jan.:W drodze.1997.83-7033-368-0.IV-B3.;
413 Byl jsem posledním císařem čínským.Pchu-i, Aisin Gioro.Praha:Panorama.1990.80-7038-082-9.IV-B7.;
414 Bytí a nekteří filozofové.Gilson, Etienne. Praha:OIKOYMENH.1997.80-86005-46-1.V-E5.;
415 Bytí a čas.Heidegger, Martin. Praha:OIKOYMENH.1996.80-86005-12-7..;
416 Bytí a čas.Heidegger, Martin. Praha:OIKOYMENH.1996.80-86005-12-7..;
417 Bytí, pravda, svět.Fink, Eugen. Praha:OIKOYMENH.1996...;
418 Bytí, pravda, svět.Fink, Eugen. Praha:OIKOYMENH.1996..V-E5.;
419 Byzantinoslovaca I. : zborník..Bratislava :Stimul.2006.80-89236-07-3.IV-H8.;
420 Byzantská vzdělanost.Dostálová, Růžena.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-034-6.IV-G3.;
421 Byzantské legendy :..:Červený Kostelec :.2007.978-80-86818-49-8.IV-H5.;
422 Byzantské misie u Slovanu.Dvorník František.Praha:Vyšehrad.1969..IV-H8.;
423 C'est Lui.. Paray-le-Monial:Éditions S.O.S.C..1964...;
424 Caesar : život giganta.Goldsworthy, Adrian Keith, 1969-. 2010. : Plzeň : Plejáda.2010.978-80-87374-43-6.IV-H6.;
425 Caesar\'s coin :.McBrien, Richard P..New York :; London ::Macmillan ;; Collier Macmillan,.c1987..0029197201 :.IV-E7.;
426 Camilo Torres.Campos, Guzmán G..Praha:Vyšehrad.1973..IV-A4.;
427 Carducci :.Saponaro, Michele,.Praha ::Václav Petr,.1941..IV-B3.;
428 Carlo Maria Martini. Prorok dialógu.Tornielli, Andrea,1964-.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2014.9788089342600 (brož.); 978-80-89342-60-0.IV-A6.;
429 Catéchisme de l`église catholique.Leprince, Daniel.Paříž ::Mame,.1992.2-7289-0549-5..;
430 Catéchisme de L´Église Catolique..:MAME/ PLON.1992...;
431 Catéchisme de S. Pie X..:.1967...;
432 Catechismus Catholicus.Gaspari, C.P..ROMA:Stabilimento varprint.1962...;
433 Catechismus of the Catholich Church ..New York:Doubelday.1995.0385479670;0-385-47967-0..;
434 Catechismus- concili tridentini.Clementus XIII.Turini- Rome:Domus Editorialis Marietti .1820...;
435 Catholic-Protestant conflicts in America /.Kane, John J..Chicago ::Regnery,.1955...IV-D6.;
436 Catholicism /.McBrien, Richard P..London ::Chapman,.1994.0225667436;0-225-66743-6..;
437 Celui qui vient d´ailleurs, L ´ INNOCENT.Le Guillou , M-J..Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1971...;
438 Cesare Borgia /.Fusero, Clemente.Bratislava ::Obzor,.1971..IV-H7.;
439 Ceske pisemnictvi s ptaci perspektivy /.Novak, Arne,.Na Zbraslavi ::Eduard Beaufort,.1946...IV-F7.;
440 Cesta.Balaguer, Josemaría Escrivá de.Brno:Cesta.1991.80-85319-09-8..;
441 Cesta České a Moravské církve staletími.Medek Václav.Praha:Česká katolická charita.1982..IV-F10.;
442 Cesta České a Moravské církve staletími.Medek Václav.Praha:Česká katolická charita.1982..IV-C3.;
443 Cesta člověka podle chasidského učení.Buber, Martin.Olomouc:Votobia.1994.80-85885-08-5..;
444 Cesta dokonalosti.Gazzera,A..:.198?...;
445 Cesta dokonalosti.Gazzera,A..:.1980?...;
446 Cesta Ducha.Špidlík, Tomáš kardinál.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.1995.80-901957-0-9..;
447 Cesta je Cíl :.Trungpa, Čhögjam,.Jablonec n/N. [i.e. nad Nisou] ::Vadžra,.2000, c1999.80-902792-0-1.V-H10.;
448 Cesta k důkazu Boží existencie.Fuchs, Jiří.Praha:TRS.1991..V-A3.;
449 Cesta k důkazu Boží existencie.Fuchs, Jiří.Praha:TRS.1991..V-A3.;
450 Cesta k důkazu Boží existencie.Fuchs, Jiří.Praha:TRS.1991..V-A3.;
451 Cesta k filosofickému myšlení.Bochenski, Józef Maria.Praha:Academia.2001.80-200-0853-5.V-A8.;
452 Cesta k pravdě : Základní otázky náboženské.Pecka, Dominik.:Olomouc : Lidové závody tiskařské a nakl..1940...;
453 Cesta k věčné lásce.Stríž,A..Brno:.1939...;
454 Cesta k víťazstvu _ Nový zákon so svedectvami špičkových športovcov. ..Bratislava :Hlas pre Krista.2001.80-89042-24-4..;
455 Cesta ke svobodě.Gedžong, Tändzin Gjamccho.:Pragma.1997.80-7205-466-X.IV-A5.;
456 Cesta kríža.Habovštiak, Anton.Trnava:KON-PRESS.1992.80-85413-18-3.IV-D5.;
457 Cesta slovenskou Amerikou.Hronský, Jozef Cíger,.Martin:Matica slovenská.2009.9788070909133; 8070907851; 978-80-7090-913-3.IV-E3.;
458 Cesta slovenskou Amerikou :.Hronský, Jozef Cíger,.[V Turčianskom Sv. Martine] ::Matica slovenská,.1940..IV-E3.;
459 Cesta světem, cesta nitrem : duchovní cvičení s Františkem a Klárou z Assisi.Murray, Bodo.Praha ::Paulínky.2005.80-86025-87-X..;
460 Cesta túžby.Eldredge, John.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-6-4..;
461 Cesta života tŕnistá /.Mikula, Ján.Bratislava ::Tatrapress,.1992.80-85260-21-2.IV-E4.;
462 Cestou po Poľsku /.Sidor, Karol,.Trnava ::Spolok Sv. Vojtecha,.1927..IV-E5.;
463 Cestou proměnění : putování,reinkarnace,zbožštění.Schönborn, Christoph.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-37-2..;
464 Cestou samuraju.Aleš Skŕivan.:Praha.1984..IV-F8.;
465 Cesty k dnešní katolické biblistice/ Vědecká exegeze a Ježíšovo zmrtvýchvstání.ThDr. Jan Merell, ThDr. Jarolím Adámek. Praha:Ústřední cirkevní nakladatelství.1971...;
466 Cesty k dnešní katolické biblistice/ Vědecká exegeze a Ježíšovo zmrtvýchvstání.ThDr. Jan Merell, ThDr. Jarolím Adámek. Praha:Ústřední cirkevní nakladatelství.1971...;
467 Cesty k filosofickému myšlení, Úvod do základních pojmů.Bochenski, Józef Maria.Praha:Svoboda.1994.80-205-0398-6..;
468 Cesty k nekonečnu :.Hlinka, Anton, SDB.Bratislava ::Odkaz,.1991.80-85193-04-3..;
469 Cesty k prameňum.Albright, W F.Praha:Vyšehrad.1971...;
470 Cesty k prameňum.Albright, W F.Praha:Vyšehrad.1971...;
471 Cesty k ujasnění : rozlišování duchů.Balthasar, Hans.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-17-8..;
472 Cesty na druhý svet :.Podolinská, Tatiana,.Bratislava ::Chronos,.2005.80-89027-15-6.V-G7.;
473 Cesty ve znamení kříže.Kalista, Zdenek.Praha:Vyšehrad.1947..IV-D5.;
474 Cesty ve znamení kříže.Kalista, Zdeněk.Praha:Evropský literární klub.1941..IV-D5.;
475 Cesty, kterými šel český národ v dobách slávy, úpadku a nového vzkříšení :.Brynych, Edvard Jan Nepomucký,.V Praze ::Ústřední sekretariát čsl. strany lidové,.1933..IV-F10.;
476 Cez červený očistec /.Košút, Ján,.Bratislava ::Slovenská asociácia násilne odvlečených,.1995.80-967040-0-1.IV-E4.;
477 Cez púšť k Otcovi.Carretto, C..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983...;
478 Cézanne.Henri Perruchot.:Tatran.1980.61-130-80.IV-A1.;
479 Cintorín pri Kozej bráne /.Obuchová, Viera,.Bratislava ::Albert Marenčín - Vydavateľstvo PT,.2006.80-88912-89-X.IV-E7.;
480 Circulus philosophicus seu obiectionum cumulata collectio iuxta methodum scholasticam.Caesare Carbone.Taurini:Marietti.1934...;
481 Církev.Braito, Silvestr, OP.Praha:Krystal.1946...;
482 Církev..Frakfurkt:Katolische Glaubensinformation.1980?...;
483 Cirkev.Schmaus, M..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1979...;
484 Církev.Braito , M. Silvester. OP.Praha:Nakladatelství Dobré Knihy v Praze.1933...;
485 Církev - sloup a pokora pravdy.Lang,A..Olomouc:Max Hueber Verlag.1993...;
486 Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku.Rapp, Francis.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1996.80-85959-15-1.IV-G5.;
487 Církev a Velká francouzská revoluce.Nowak, Jerzy Robert.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2003.80-7266-158-2.IV-G5.;
488 Cirkev dnes 1-Svedectvo viery..Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-73-9..;
489 Církev jako společenství.Joseph Ratzinger ; F.Jirsa..Praha:ZVON.1994.80-7113-102-4..;
490 Cirkev uprostred problémov.J.G.W.:Slovenská duchovná služba.1987...;
491 Cirkev v Katechizme katolíckej cirkvi.Jurko, Jozef (1950).Prešov:VMV.1997.80-7165-107-9..;
492 Cirkev v tieni totality.Peter, Mulík.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-042-X.IV-C3.;
493 Cirkev v tieni totality.Peter, Mulík.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-042-X.IV-C3.;
494 Cirkev, Diakonia spásy.Fietta, P..Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001...;
495 Cirkev, komunizmus a kresťania.Garaudy, Roger,1913-2012.Bratislava:Tatran.1950..IV-D4.;
496 Cirkevné dejiny..:.s.a...IV-C3.;
497 Cirkevné dejiny I.Špirko, Jozef.Bratislava:Komprint.1990?..IV-D8.;
498 Cirkevné dejiny II.Špirko, Jozef.Bratislava:Komprint.1990?..IV-D8.;
499 Cirkevné dejiny III.Špirko, Jozef.Bratislava:Komprint.1990?..IV-D8.;
500 Cirkevné dejiny IV.Špirko, Jozef.Bratislava:Komprint.1990?..IV-D8.;
501 Cirkevné dejiny, sväzok I..Špirko, Jozef.Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok.1947..IV-D8.;
502 Cirkevné dejiny, sväzok II..Špirko, Jozef.Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok.1947..IV-D8.;
503 Církevní dějiny v přehledu a obrazech.Ráček, Blažej T.J..Praha:Vyšehrad.1939..IV-D7.;
504 Církevní rozkol a slovanský svět /.Florja, Boris Nikolajevič,1937-.[Červený Kostelec] ::Pavel Mervart,.2014.978-80-7465-097-0..;
505 Císaři neumírají v posteli :.Meijer, F. J., 1942-.:Praha :.2008.978-80-7299-093-1.IV-H3.;
506 Civilizace starověkého středomoří.Burian, Jan.Praha:Svoboda.1984..IV-H9.;
507 Civilizácia lásky.Anderson, Carl. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-30-3..;
508 Civilizácia na rázcestí.Radovan Richter.Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1967...;
509 Clovek a technika.Pecka, Dominik.:Vyšehrad.1969...;
510 Co je analytický výrok?.Peregrin, Jaroslav, 1957.:Praha :.1995.80-238-0469-3.V-E5.;
511 Co je člověk?.Theodor Haecker.Praha:Vyšehrad.1940...;
512 Co je člověk?.Coreth, Emerich. Praha:ZVON.1994.80-7113-098-2.V-A3.;
513 Co je člověk?.Theodor Haecker.Praha:Vyšehrad.1940...;
514 Co je Jeruzalémská bible a proč by se měl vydat její překlad do češtiny.Halas, František X..Brno:Petrov.1991.80-85247-16-X..;
515 Co je metafyzika?.Heidegger, Martin. Praha:ISE.1993.80-85241-39-0..;
516 Co je na církvi to katolické.Balthasar, Hans.Brno:Cesta.1990.80-900087-6-3..;
517 Co je spirituální teologie?..:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7195-081-3..;
518 Co jest Církev?.Pospíšil,J..Brno:Občanske tiskárne .1925...;
519 Co říká Nový zákon o Kristu : otázky a odpovědi.Fitzmayer, Joseph.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-454-7..;
520 Co to jest personalizm?.Emmanuel Mounier.:Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak".1960...;
521 Co věříme.Turner, C..:.1970?...;
522 Co znamená věřit.Joly,E..Rím:Křestanská akademie.1967...;
523 Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae =.Marsina, Richard,.Bratislavae ::Obzor,.1987...IV-E9.;
524 Come Be My Light - Private writings.Terézia z Kalkaty.New York ::Doubleday,.2007.978-0-385-52037-9..;
525 Comentarius in Epistalum ad Ephesios.Vosté, M-J..roma:edito secunda.1932...;
526 Communio et Progressio.Spuchľák, Juraj - preklad; ; Z latin. orig. prel. Juraj Spuchľák. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-263-X..;
527 Community in the Lord /.Hinnebusch, Paul..Notre Dame, Ind. ::Ava Maria Press,.1975.0877930988; 0877930996 (pbk.);0-87793-098-8..;
528 Complete Works.Platón, 427.Indianapolis:Hackett Publishing Company.1997.0-87220-349-2; 978-0-87220-349-5.V-A6.;
529 Concile ecuménique vatican II..Paris:éditions du centurion.1965...;
530 Concile ecuménique vatican II..Paris:éditions du centurion.1965...;
531 Concile ecuménique vatican II..Paris:éditions du centurion.1965...;
532 Concile ecuménique vatican II..Paris:éditions du centurion.1965...;
533 Concile vatican II..:.1966...;
534 Conciliorum oecumenicorum decreta.Jedin,H..bologna:Instituto per le scinze religniose.1973...;
535 Conpendium Mariologiae .Roschini,M..Romae:Scienta Catholica.1946...;
536 Conquista pohledem poražených :.León-Portilla, Miguel,.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.2013.978-80-7465-050-5.IV-F5.;
537 Constance et Bale - Florence.Gill, Joseph.Paris:Éditions de l'Orante.1965..IV-D1.;
538 Constitutiones decreta declarationes..Vatikán:Typis polyglottis vaticanis.1963...;
539 Constituto apostolica, sacraum indelgetiarum , recognito promuglar..:.1985?...;
540 Constituto pastoralis de ecclesia in mundo huius temporis..:.1965...;
541 Contemporary readings in the foundations of metaphysics..Malden, Mass. ::Blackwell Publishers,.1998.0631201718 (alk. paper);0631201726 ..;
542 Convertis du XXe siècle; 2me volume.Lelotte, Fernand.:.1963..IV-A4.;
543 Convertis du XXe siècle; 3me volume.Lelotte, Fernand.:.1963..IV-A4.;
544 Convertis du XXe siècle; 4me volume.Lelotte, Fernand.:.1961..IV-A4.;
545 Convertis du XXe siècle; 4me volume.Lelotte, Fernand.:.1961..IV-A4.;
546 Corpus hermeticum.Chlup, Radek, 1972-.Praha:Herrmann & synové.2007.978-80-87054-09-3.V-A6.;
547 Cosmos and creator /.Jaki, Stanley L..Edinburgh ::Scottish Academic Press,.1980.0707302900 (pbk.); 0707302854 (pbk. : cover);0-7073-0290-0..;
548 Credo .Opatrný , A..Praha:Pastorační stredisko při AP.1995...;
549 Cristo vita dell´uom d´oggi.Paolo VI.Venice:Arnoldo Mondadori Editore.1968...;
550 Croatia and Slovakia :.Homza, Martin,.:.2013-2017.978-80-89567-20-1.IV-E9.;
551 Ctnosti.Guardini, Romano,1885-1968.Praha:Triáda.2015.9788074741142 (brož.); 978-80-7474-114-2..;
552 Cyklus přednášek o lidské duši..J.L. Fischer.Praha:B. Kočí.1921...;
553 Cyrilometodějská smírná kaple v Jerusalemě :.Bartoš, Antonín,.V Brně ::Palestinský spolek,.1936..IV-D3.;
554 Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku.Bagin Anton, ThDr..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..IV-D3.;
555 Czas reform.Chaunu, Pierre.Warszawa:Instytut Wydawniczy PAX.1989.83211-1042-8.IV-D5.;
556 Czy Jezus wiedzial, ze jest Bogiem?.Dreyfus, Francois.Poznaň ::W drodze,.1995.83-7033-141-6..;
557 Czy modlimy sie dzisiaj ? .Pawel VI.:Ksiegarnia swietego Wojtecha.1978...;
558 Czy nalezy bać sie islamu?.S. Chazbijewicz, J. Danecki, M. Dziekan, ks. K. Kościelniak, P. Krupa OP, A.S. Nalborczyk, I.Nasalski, E. Wnuk-Lisowska.:Theofil.2006..V-G6.;
559 Čabradské panstvo v stredoveku.Maliniak, Pavol,.:.2019.9788055716251; 978-80-557-1625-1.IV-F1.;
560 Čačipen pal o Roma=Súhrnná správa o Rómech na Sl ovensku.Vašečka, Michal.Bratislava :Inštitút pre verejné otázky.2002.80-88935-41-5.IV-A7.;
561 Čado :.Richard, F. H.,.Bratislava ::CAD Press,.1994.80-85349-26-4.V-H8.;
562 Čas a literárne rozprávanie.Paul, Ricceur.:Iris.2004.80-89018-29-7..;
563 Čas Antikrista.Newman, John Henry,(1801-1890).Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-091-6 ..;
564 Čas svitania :.Šimulčík, Ján,.Prešov ::Vydavateľstvo Michala Vaška,.1998.80-7165-167-2.IV-E6.;
565 Čas výchovy.Palouš, Radim.Řím:Křesťanská akad..1987...;
566 Čas, bezčasie a večnosť ako horizont bytia osoby : Zborník.Letz, Ján.Trnava :Trnavská univerzita.2004.80-8082-010-4..;
567 Černobyl.Ščerbak, Jurij Nikolajevič.Praha:Práce.1990.80-208-0708-X.IV-G8.;
568 ČERSTVY VIETOR PREMIEN.JURIJ POPOV,JEVGENIJ AMBARCUMOV,EDUARD ROZENTAĽ.MOSKVA:TLAČOVEJ AGENTURY NOVOSTI.1989..V-G1.;
569 České duchovní řády za rozmachu husitské bouře.Hlošina, V. O..Praha:Družstvo Vlast.1924..IV-D5.;
570 československé dějiny.Blažej Ráček T.J.:Praha.1933..IV-E5.;
571 Českých dějin hrátky ošidné /.Volfová, Jana.Praha ::Academia,.2002.80-200-1059-9; 80-200-1091-2.IV-E7.;
572 Čestně o Bohu.Robinson. J.A.T..:.1970?...;
573 Číhošťský zázrak.Drašner, František.Havličkúv Brod:.1990..IV-D4.;
574 Činnosť redemptoristov v Rumunsku v rokoch 1815-1939.Macko, Martin.Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2008.978-80-89342-01-3..;
575 Činnosť redemptoristov v Rumunsku v rokoch 1815-1939.Macko, Martin.Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2008.978-80-89342-01-3.IV-C3.;
576 Činný a vnitřný život.Chautard, J R.Řím ::Velehrad - Řím.1980...;
577 Čínske odpovede aj na naše nezodpovedané filozofické otázky.Čarnogurská, Marina.Bratislava :Kalligram.2006.80-7149-829-7..;
578 Činy biskupů hamburského kostela :.Adam von Bremen,.Praha ::Argo,.2009.978-80-257-0167-6.IV-F4.;
579 Čítajme bibliu rozumne.Kremer, Jacob.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-012-8..;
580 Čítajme Sväté písmo.Senčík, Štefan, SJ.Middletown:Prvá katolícka slovenská jednota v Spojených štátoch amerických.1977...;
581 Čítanka židovsko-křesťanského dialogu /.Fry, Helen P..Praha ::Kalich :; Vyšehrad,.2003.80-7017-925-2; 80-7021-665-4.V-H4.;
582 Človek - tajomstvo.Lotz, Johannes Baptist. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970...;
583 Človek - tvoj brat.Bosco, Teresio.Košice:Slovo.1991.80-85291-04-5.IV-A4.;
584 Človek a dejiny.Pecka, Dominik.Praha:Vyšehrad.1969..IV-F7.;
585 Človek a dejiny.Pecka, Dominik.Praha:Vyšehrad.1969...;
586 Člověk a demokracie.Petr Pavan.Rím:Křesťanská akademie.1967...;
587 Človek a filozofia 2..Janáč - Hrubý, Pavol.Spišská Kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996...;
588 Človek a kultúra.Hanus, Ladislav. Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-180-1..;
589 Člověk a náboženství.Sokol, Jan.Praha:Portál.2004.80-7178-886-4.V-A7.;
590 Človek a spoločnosť v dejinách.Meliš, Bernard Jozef.Trnava:Trnavský historický spolok.2007.9788096978878 (viaz.); 978-80-969788-7-8.IV-E6.;
591 Člověk a svět očima Bible.Sokol, Jan.Praha:Ježek.1993.80-901625-1-7.V-A7.;
592 Človek ako príbeh Boha.Schillebeeckx, Edward,,1914-2009.Bratislava:Serafín.2010.9788080810825 (brož.); 978-80-8081-082-5..;
593 Člověk jménem Napoleon.Chardigny, Louis, 1909-1990.:Ostrava : Domino.2011.978-80-7303-604-1.IV-A5.;
594 Člověk na úteku.Picard, M-..Vyšehrad:krystal.1970...;
595 Člověk romantismu a jeho svět..:Praha :.2010.978-80-7021-818-1.IV-F3.;
596 Člověk svým tvůrcem /.Childe, V. Gordon.:.1949..IV-F9.;
597 Člověk v moderních vědách :..:Praha :.1992.80-7007-028-5..;
598 Človek v rozdvojenom svete.Roman, Štefan B..:Dobrá kniha.1981..IV-B7.;
599 Človek, kto si?..:Obzor.1965...;
600 Čo bude po smrti?.David, Winter.Bratislava:Alfa konti.1998.80-88739-41-1..;
601 Čo hovorí Duch?.Martin, Ralph.Bratislava:Familiaris.1998.80-967813-1-6..;
602 Čo je to evolúcia.Mayr, Ernst.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-662-6..;
603 Čo je život?.Dr. Enrico Banti.:.1990?...;
604 Čo je život?.Dr. Enrico Banti.:.1990?...;
605 Čo písal o našich dejinách Franko Sasinek.Mulík, Peter,.Martin:Matica slovenská.2015.9788081281419 (viaz.); 978-80-8128-141-9.IV-H4.;
606 Čo predpovedala Sibyla.Mucha, František.Bratislava:Nezávislosť.1990.8085217015; 80-85217-01-5.V-H6.;
607 Čo súdia o Antikristovi.Spirago,F..Praha:československé akciové tiskárny.1924...;
608 Čo to všetko znamená.Nagel, Thomas.Bratislava:Bradlo.1991.80-7127-04-0.V-A3.;
609 Čo znamená veriť.Semmelroth, O..Mníchov:Slovenská duchovná služba.2000?...;
610 Črepy a ľudia alebo všedná archeológia /.Krekovič, Eduard.Bratislava ::Mladé letá,.1991.80-06-00408-0.IV-E4.;
611 Čtení ze Starého zákona..:Velehrad - Křesťanská akademie Řím.1981...;
612 Čtvrthodinka upřímnosti : úvod do modlitby denního zpytování svědomí.Józef, Augustyn, Jozef.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-007-X..;
613 Čtyri cesty k Bohu.Mrázek,J..Rím:Velehrad- Křesťanská akademie.1985...;
614 Čtyři pojetí pekla.Hayes, Z.J..Praha ::Praha :.2001.80-7255-025-X..;
615 Čudná vojenčina.Petrík, Vincent, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-013-6.IV-D7.;
616 Ďáblův doktor :.Ball, Philip, 1962-.:Praha :.2009.978-80-200-1676-8.IV-F5.;
617 Dálkový výslech :.Havel, Václav, 1936- - autor.:Praha :.1990.80-7023-042-8.IV-B5.;
618 Daniel.Jakob Kroeker. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5409-X..;
619 Daniel ;.. Luxpress ::Praha :.1997.80-7130-058-6..;
620 Daniel, First Maccabees, Second Maccabees.John J. Collins.:Michael Glazier.1981.0-89453-250-2..;
621 Dar kontemplácie a rozoznávania.Faricy, Robert.Prešov:Michal Vaško.1995.80-7165-026-9..;
622 Dary ducha svatého.Švach, P. Dr..Olomouc:krystal.1937...;
623 Das Alte Testament.. Berlin:Kreuz-Verlag Stuttgart.1975...;
624 Das Alte Testament in der Perikopenordnung :.Gafus, Georg,1963-.Frankfurt am Main ::Lang,.2000.3-631-35251-4..;
625 Das biblische Gespräch :.Zink, Jörg,,1922- - autor.Gelnhausen ::Burckhardhaus.1978.3-7664-0026-6..;
626 Das Bild von Jesus dem Christus in Neunen Testament .Guardini, R..wurzburg:werkbund verlag.1953...;
627 Das Buch der Sprüche, der Prediger und das Hohelied.Hans Brandenburg. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5415-4..;
628 Das Buch Hiob.Hans Brandenburg. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5412-X..;
629 Das Evangelium nach Johannes NTD 4.Siegfried Schulz.Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht.1978...;
630 Das evangelium nach Lukas.Stoger , A..Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1963...;
631 Das evangelium nach Lukas 2.Stöger A..Dusseldorf:Patmos - Verlag Dusseldorf.1966...;
632 Das Evangelium nach Markus NTD 1.Eduard Schweizer.Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht.1978...;
633 Das Evangelium nach Mattha?us.Wolfgang Trilling.Leipzig:St. Benno-Verlag.1965...;
634 Das Evangelium nach Matthäus NTD 2.Eduard Schweizer.Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht.1976...;
635 Das evangeloium von Jesus Christ.Lagrance , M-J..Heidelberg:F.H. Kerle verlag.1949...;
636 Das evnagelium nach Mathaus.Trilling , W. .Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1962...;
637 Das evnagelium nach Mathaus 2.Trilling , W..Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1964?...;
638 Das Fünfte Evangelium.Pater Ignazio Mancini (Hrsg.).München:Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf.1974.3-426-04563-X..;
639 Das Gebet .Bernet,E..Stans:Verlag Jozef von Matt.1981...;
640 Das Geschenk des Friedens :.Bernardin, Joseph,.München ::Verlag Neue Stadt,.1998.3-87996-390-8.IV-B3.;
641 Das Goldene Buch .Maria Grignion v. Montfort.Feldkirch:Lins Verlag.1987...;
642 Das Gottesgerücht :.Zulehner, Paul Michael,1939-.Düsseldorf ::Patmos,.1987.3-491-77678-3..;
643 Das Handbuch der Legion Mariens.Kirsch,W..dublin:Veroffentlich von Concilium Mariae .1969...;
644 Das Christusgeheimnis der Sakramente.Biser E..Heidelberg:F.H. Kerle verlag.1950...;
645 Das immer neue Antlitz der Kirche /.Martini, Carlo Maria,1927-2012.Graz ::Styria,.1988.3-222-11807-8..;
646 Das Ja zur Erde :.Leroy, Pierre.Wien ::Herold,.1960..IV-B8.;
647 Das Johannesevangelium.Dr. Tillmann F..Bonn:Verlag von Peter Hanstein.1922...;
648 Das Jubellied der Magr des Herrn.Behler, G.M..Graz:Fatima verlag.1969...;
649 Das Kapital :.Marx, Reinhard,.München ::Pattloch,.c2008.978-3-629-02155-7.V-G2.;
650 Das Konzil und Seine Folgen.von Galli,M..Frakfurkt:Verlag C.J.Bucher AG., .1966...;
651 Das Leben ist Lebenswert.Sheen, Fulton J..Heidelberg:F.H. Kerle.1959..IV-D5.;
652 Das Leiden und seine Verklarung.Weiss, F..einsiedeln:verlagsanstalt benzinger & co.ag.1942...;
653 Das Neue Testament.Dr. Werner Georg Kümmel. Freiburg/München:Verlag Karl Alber.1958...;
654 Das Neue Testament.Dr. Josef Kürzinger. Aschaffenburg:Paul Pattloch Verlag.1954...;
655 Das Neue Testament..Klosterneuburg:Österreichisches Katholisches Bibelwerk.1982.3853960596; 3-85396-059-6..;
656 Das Neue Testament.. Leipzig:St. Benno-Verlag GmbH.1980...;
657 Das Neue Testament..Klosterneuburg:Österreichisches Katholisches Bibelwerk.1982.3853960596; 3-85396-059-6..;
658 Das Neue Testament für Menschen unserer Zeit Teil I... Stuttgart:Quell-Verlag.1964...;
659 Das Neue Testament für Menschen unserer Zeit Teil II... Stuttgart:Quell-Verlag.1965...;
660 Das Neue Testament und die neuere katholische Exegese.Anton Vögtle.Freiburg, Basel, Wien:Herder.1966...;
661 Das Neue Testament und die Psalmen.. Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk.1980.3-460-31931-3..;
662 Das Neue Testament. Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. (Nový zákon. Jednotný preklad Svätého Písma.)..Leipzig:St. Benno - Verlag GmbH.1980.3746200008; 3-7462-0000-8..;
663 Das Neue Testament. Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. (Nový zákon. Jednotný preklad Svätého Písma.)..Leipzig:St. Benno - Verlag GmbH.1980.3746200008; 3-7462-0000-8..;
664 Das Sachbuch zur Bibel.Josef Scharbert. Aschaffenburg:Paul Pattloch Verlag.1969...;
665 Das Schicksal der Metaphysik von Thomas zu Heidegger.Gustav Siewerth.:Johannes Verlag.1959...;
666 Das Vaterunser als Chakra-Meditation.Trudi Thali.Germany:.1994.3-7626-0452-5.V-H7.;
667 Das Verhältnis von künstlicher Intelligenz und Intentionalität.Philippe A Holzer.Berlin:Akademie Verlag.1998.3-05-003216-2..;
668 Das Volk - das lacht :.Jäckel, Günter.Berlin ::Verlag Rütten a Loening,.1959..IV-G7.;
669 Das wahre Israel.Wolfgang Trilling.Mu?nchen:Ko?sel.1964...;
670 Das Wesentliche Gebet.Bremond, H..Regensburg:Erschienen bei Friedrich Pustet .1959...;
671 David a Saul.ThDr. Jarolím Adámek. Praha:Česká katolícka charita.1982...;
672 David a Šalomoun.Finkelstein, Israel,,1949-.Praha:Vyšehrad.2010.978-80-7429-016-9;9788074290169 (viaz.); 978-80-7429-016-9..;
673 Dawkinsov Boh. .Mcgrath, Alister.Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-088-0..;
674 De aeternitate mundi sv. Tomáše Akvinského v historické perspektivě.Machula, Tomáš, 1971- - autor.:Praha :.2003.80-85929-57-0..;
675 De alma socia Christi Mediatoris.Friethoff , C. .Roma:Apud Angelicum.1936...;
676 De Deo Uno et Trino.G.van Noort.Bussum:Sumptibus Societatis.1920...;
677 De Jésus ? Paul.Collange Jean-François .:Les Editions Labor et Fides.1980...;
678 De l\'Eucharistie a la Trinite /.Bernadot, Marie Vincent,1883-1941..[Paris] ::Les Editions du Cerf,.1978, c1920.2204012238 :;2-204-01223-8..;
679 De quinque viis sancti Thomae. Ad demonstrandam Dei existentiam.Arnou, Renatus.Roma:Pontificia universitatas Gregoriana.1949...;
680 De Revelatione .Garrigou- Lagrange, R. O.P..Paris:opus juxta S. P. Benedicti XV optata .1924...;
681 De Revelatione.Garrigou- Lagrange, R. O.P..Paris:opus juxta S. P. Benedicti XV optata.1921...;
682 De sacramentis.Pesch, CH..frreiburg im bresau:HERDER & Co.1920...;
683 De studio sacrae scripture .Vosté, M-J..roma:cooperativa Tipografia.1919...;
684 De studio Sacrae Scripture.Vosté , M, OP.rím:Cooperativa Tipografia Manuzio.1919...;
685 De vulgari eloquentia =.Alighieri, Dante,.Praha ::OIKOYMENH,.2004.80-7298-118-8.V-E6.;
686 Decretum de accommodata renovatione vitae religiosae..:.1965...;
687 Decretum de apostolatu laicorum..:.1965...;
688 Decretum de Institutione Sacerdotali..:.1965...;
689 Decretum de Pastorali Episcoporum Munere in Ecclesia..:.1965...;
690 Decretum de presbyterorum miisterio et vita..:.1965...;
691 Dědictví generála.Syruček, Milan,.Praha ::Mladá fronta.1975..IV-B4.;
692 Dedičstvo otcov.Bagin Anton, ThDr..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..IV-D3.;
693 Dedičstvo otcov :.Vnuk, František,.:.1991.80-85408-00-7.IV-E5.;
694 Dech Božského ducha.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-361-3..;
695 Dein Stab hat mich geführt :.Martini, Carlo Maria,,1927-.Freiburg im Breisgau ::Herder.1981.3-451-19083-4..;
696 Dejatelia Kysúc v kultúre, umení a vede.Brezány, Štefan Atila,.Martin:Osveta.1971..IV-A4.;
697 Dejepis na dlani..Bratislava:Príroda.2004.8007012117.IV-F10.;
698 Dějepisectví ve 20.století : od vědecké objektivity k postmoderní výzvě.Iggers, Georg G..:Praha : Lidové noviny.2002.80-7106-504-8.IV-G7.;
699 Dějiny 20.století : Encyklopedie politického,ekonomického a kulturního dění.Codaccioni.Praha:Mladá fronta.1994.80-204-0403-1.IV-H3.;
700 Dějiny a eschatologie.Bultmann, Rudolf.Praha:Ise.1994.80-85241-66-8..;
701 Dejiny a kultúra antického Grécka a Ríma /.Novotná, Mária,.Bratislava ::Veda,.2006..IV-H8.;
702 Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku.Šimončič, Jozef.Trnava:Trnavská univerzita.1994.80-88774-00-4.IV-D8.;
703 Dejiny Anglicka /.Szántó, György Tibor.Bratislava ::Kalligram,.1996.80-7149-131-4.IV-F8.;
704 Dějiny Anglie /.Morton, A. L..Praha ::Svoboda,.1950..IV-F10.;
705 Dějiny antického Říma.Grant, Michael.Praha:BB art.1999.80-7257-009-9.IV-H6.;
706 Dějiny arabského světa :.Hourani, Albert Habib,.Praha ::NLN, Nakladatelství Lidové noviny,.2010.978-80-7422-059-3.V-H3.;
707 Dejiny Banskobystrickej diecézy v 18. a 19. storočí.Koniarová, Anna.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2002.80-88937-13-2.IV-D9.;
708 Dejiny Bardejova.Dr.Ľudovít Holotík DrSc.Košice:Východoslovenské vyd..1975..IV-E7.;
709 Dejiny Bratislavy.Šedivý, Juraj.Bratislava:Slovart.2012.9788055603308 (viaz);978-80-556-0330-8..;
710 Dejiny Bratislavy.Šedivý, Juraj.Bratislava:Slovart.2012.9788055603308 (viaz);978-80-556-0330-8.IV-E9.;
711 Dějiny Brazílie.Klíma, Jan.:Praha : Lidové noviny.1998.80-7106-261-8.IV-H5.;
712 Dějiny budoucnosti.Rousseau, Pierre.Praha:Orbis.1967...;
713 Dějiny Byzance.Bohumila, Zástěrová.:Academia.1994.80-200-0454-8.IV-G3.;
714 Dejiny cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku vo Zvolene.Podlesný, Ján.[Banská Bystrica:Univerzita Mateja Bela].2002.8089029493 (viaz.); 80-89029-49-3.IV-E9.;
715 Dejiny cirkvi, Prvý diel.Aloisianum Trnava.Bratislava:Dobrá kniha.1996.80-7141-114-0.IV-D4.;
716 Dějiny českých křižovníků s červenou hvězdou, Díl I. a II..Bělohlávek, Václav.Praha:Řád Českých křižovníků.1930..IV-D3.;
717 Dějiny ďábla /.Muchembled, Robert,.Praha ::Argo,.2008.978-80-7203-958-6.IV-F4.;
718 Dějiny dogmatu.Harnack , A..Praha:Kalich.1974...;
719 Dějiny evropské civilizace : 2.díl..Bělina, Pavel.Praha:Paseka.1995.80-7185-011-X.IV-H3.;
720 Dějiny evropské civilizace I.Čornej, Petr.Praha:Paseka.1995.80-7185-010-1.IV-H3.;
721 Dějiny filosofie - jasně a stručně.Hlavinka, Pavel.Praha:Triton.2008.978-80-7387-015-7.V-A5.;
722 Dejiny filozofie.Leško, Vladimír.Bratislava:IRIS.1993.80-967013-3-9..;
723 Dejiny filozofie..:.1980?..V-A3.;
724 Dejiny filozofie - Novovek 3.Sirovič, František, SVD.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2005.80-85223-70-8.V-A4.;
725 Dejiny filozofie - Starovek.Sirovič, František, SVD.Bratislava:Trnavská univerzita - Aloisianum.1995..V-A4.;
726 Dejiny filozofie - Stredovek.Sirovič, František, SVD.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-058-6.V-A4.;
727 Dejiny filozofie II. - Novovek 1. časť.Sirovič, František, SVD.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-159-0.V-A4.;
728 Dejiny filozofie III. - Novovek 2. časť.Sirovič, František, SVD.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-093-4.V-A4.;
729 Dejiny filozofie: Pozitivizmus, Viedenský krúžok, Analytická filozofia.Sirovič, František, SVD.Bratislava:Trnavská univerzita - Aloisianum.1996..V-A4.;
730 Dějiny I.Titus Livius.Praha:Svoboda.1971..V-A1.;
731 Dějiny II-III.Titus Livius.Praha:Svoboda.1972..V-A1.;
732 Dějiny inkvizice.I. R. Grigulevič.Praha:Nakladateství Svoboda.1982..IV-D5.;
733 Dějiny Irska /.Jackson, T. A..Praha ::Svoboda,.1951..IV-G7.;
734 Dějiny islámského světa ve 20. století /.Schulze, Reinhard,.Brno ::Atlantis,.2007.978-80-7108-284-2.V-H4.;
735 Dějiny IV.Titus Livius.Praha:Svoboda.1973..V-A1.;
736 Dějiny katolické církve I..Kadlec, Jaroslav.Olomouc:Univerzita Palackého.1993.80-7067-285-4.IV-D9.;
737 Dějiny katolické církve II..Kadlec, Jaroslav.Olomouc:Univerzita Palackého.1993.80-7067-285-4.IV-D9.;
738 Dějiny katolické církve III..Kadlec, Jaroslav.Olomouc:Univerzita Palackého.1993.80-7067-285-4.IV-D9.;
739 Dejiny katolíckej cirkvi.Hertling, Ludwig.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1983..IV-D5.;
740 Dejiny katolíckej cirkvi.Hertling, Ludwig.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1983..IV-D5.;
741 Dějiny kolonizací : od dobývání po nezávislost.Ferro, Marc.Praha:Lidové noviny.2007.978-80-7106-021-5.IV-G3.;
742 Dejiny košického arcibiskupstva II. : Rehoľný život na území košického arcibiskupstva.Čižmár, Marián.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2004.80-7165-442-6.IV-D9.;
743 Dějiny křesťanské církve.Šoltész, Štěpán,1889-1975.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1971..IV-C6.;
744 Dějiny křesťanského mnišství.Karl, Suso Frank.:Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty.2003.80-902682-8-5..;
745 Dějiny křesťanského myšlení.Lane, Tony.Praha:Návrat domů.1996.80-85495-47-3.IV-C3.;
746 Dějiny křesťanského myšlení.Lane, Tony.Praha:Návrat domů.1996.80-85495-47-3.IV-C3.;
747 Dějiny křesťanského myšlení =.Lane, Tony.Praha ::Návrat domů,.1998..V-E6.;
748 Dějiny křesťanství.Johnson, Paul.Praha:Barrister a Principal.1999.80-85959-41-0..;
749 Dějiny křížových výprav /.Mayer, Hans Eberhard,.Praha ::Argo,.2013.978-80-257-0933-7.IV-F4.;
750 Dějiny křížových výprav /.Mayer, Hans Eberhard,1932-.Praha ::Argo,.2013.978-80-257-0933-7..;
751 Dějiny magie.Cavendish, Richard.Praha:ODEON.1994.80-207-0509-0.IV-G5.;
752 Dejiny mojej Cirkvi 1.Judák, Viliam.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5.IV-C3.;
753 Dejiny mojej Cirkvi 1.Judák, Viliam.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5.IV-C3.;
754 Dejiny mojej Cirkvi 1.Judák, Viliam.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5.IV-C3.;
755 Dějiny náboženského myšlení..Eliade, Mircea,.Praha ::OIKOYMENH,.2008.978-80-7298-424-4.V-G5.;
756 Dejiny náboženských predstáv a ideí 1.Eliade, Mircea. ARCHA :Bratislava.1995.80-967210-0-3.V-G4.;
757 Dejiny náboženských predstáv a ideí 1.Eliade, Mircea. ARCHA :Bratislava.1995.80-967210-0-3.V-H2.;
758 Dejiny náboženských predstáv a ideí-diel 1.Mircea, Eliade.Bratislava ::AGORA.1995.80-967210-1-1.V-G4.;
759 Dejiny náboženských predstáv a ideí-diel 2.Eliade, Mircea.Bratislava ::AGORA.1997.80-967210-2-X.V-G4.;
760 Dejiny náboženských predstáv a ideí-diel 2.Eliade, Mircea.Bratislava ::AGORA.1997.80-967210-2-X.V-G4.;
761 Dejiny náboženských predstáv a ideí..Eliade, Mircea,.Bratislava ::Agora,.1997.80-967210-3-8.V-G4.;
762 Ďejiny náboženství.I. A. Kryveljov.:Mladá fronta.1981..V-G5.;
763 Dějiny Náboženství.Jozef Kubalík.:Česká katolická charita.1988..V-G6.;
764 Ďejiny náboženství II.I. A. Kryveljov.:Mladá fronta.1981..V-G5.;
765 Dějiny Německa : Helmut Müller, Karl Friedrich Krieger, Karl Friedrich Krieger.Müller, Helmut.Praha:Lidové noviny.1995.80-7106-125-5.IV-H5.;
766 Dejiny osídlenia Šariša /.Uličný, Ferdinand,.Košice ::Východoslovenské vydavateľstvo,.1990.80-85174-03-0.IV-E7.;
767 Dejiny pápežov.Timko, Pavol.Banská Bystrica:[s.n.].1944..IV-D8.;
768 Dějiny papežského primátu.Klaus, Schatz..:Centrum pro studium demokracie a kultury.2002.80-85959-99-2.IV-D7.;
769 Dejiny písané Rímom.Zamarovský Vojtech.Bratislava:Mladé letá.1971..IV-H6.;
770 Dejiny písané Rímom.Zamarovský, Vojtech,. Perfekt:Bratislava.2002.80-8046-194-5.IV-H6.;
771 Dějiny pobaltských zemí : Dějiny Pobaltských zemí : Litva.Lotyšsko.Estonsko.Švec, Luboš.Praha:Lidové noviny.1996.80-7106-154-9.IV-H5.;
772 Dějiny politického myšlení..Herold, Vilém,.Praha ::OIKOYMENH,.2011.978-80-7298-468-8; 978-80-7414-434-9.V-E4.;
773 Dějiny politického myšlení...Praha ::OIKOYMENH,.2011.978-80-7298-169-4; 978-80-7414-390-8..;
774 Dějiny politického myšlení..Herold, Vilém,.Praha ::OIKOYMENH,.2011.978-80-7298-169-4; 978-80-7414-390-8.V-E4.;
775 Dějiny politického myšlení...Praha ::OIKOYMENH,.2011.978-80-7298-169-4; 978-80-7414-390-8..;
776 Dějiny Portugalska.Klíma, Jan.Praha:Lidové noviny.1999.80-7106-164-6.IV-H5.;
777 Dějiny pražské arcidiecéze v datech.Kettner, Jiří.Praha:ZVON.1993.80-7113-079-6.IV-D6.;
778 Dejiny pútníckého miesta Frivald - Rajecká Lesná.Šadlák, Pavol.Bratislava:Novum.1991..IV-D9.;
779 Dějiny ráje..Delumeau, Jean,.Praha ::Argo,.2003.80-7203-460-X.IV-F4.;
780 Dějiny Rakouska.Václav, Veber.:Nakladatelství Lidové noviny.2007.978-80-7106-239-4.IV-H5.;
781 Dějiny Řecka.Pavel, Hradečný.:Nakladatelství Lidové noviny.2001.80-7106-192-1.IV-H5.;
782 Dějiny římské literatury.Conte, Gian Biagio.Praha:KLP.2003.80-85917-87-4.IV-H8.;
783 Dejiny Rožňavy..Tajták, Ladislav,.Košice ::Východoslovenské vydavateľstvo,.1978..IV-E7.;
784 Dejiny Rožňavy..Bartók, Matej.Košice ::Východoslovenské vydavateľstvo,.1978..IV-E7.;
785 Dějiny Ruska.Švankmajer, Milan.Praha:Lidové noviny.1995.80-7106-128-X.IV-H5.;
786 Dejiny Slovákov v Amerike..Čulen, Konštantín,.Bratislava ::Slovenská liga v Bratislave,.1942..IV-E9.;
787 Dejiny Slovenska.Dušan, Kováč.:Nakladatelství Lidové noviny.2002.80-7106-635-4.IV-H5.;
788 Dejiny Slovenska a Slovákov.Ďurica, Milan Stanislav.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1996.80-08-01427-X.IV-E3.;
789 Dějiny Slovenska a Slovákov od najstarších čias po oslobodenie /.Bokes, František,.Bratislava ::Slov. akad. vied a um.,.1946..IV-E1.;
790 Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov..Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-386-3.IV-C5.;
791 Dejiny Slovenska na ceste k sebeuvedomeniu /.Špiesz, Anton,.Bratislava ::Perfekt,.1992.80-85261-44-8.IV-E6.;
792 Dejiny Slovenska slovom i obrazom..Tibenský, Ján,.Martin ::Osveta,.1973..IV-E9.;
793 Dejiny Slovenského kresťanského odborového hnutia /.Katuninec, Milan.Bratislava ::Teologická fakulta Trnavskej univerzity,.2001.80-7141-346-1.IV-D6.;
794 Dejiny Slovenského národného povstania 1944..Plevza, Viliam,.Bratislava ::Pravda,.1984..IV-E8.;
795 Dejiny slovenského národného povstania 1944..Plevza, Viliam,.:.1984..IV-E8.;
796 Dejiny slovenského národného povstania 1944..Plevza, Viliam,.Bratislava ::Pravda,.1984..IV-E8.;
797 Dějiny sociologie /.Cuin, Charles-Henry.Praha ::Sociologické nakladatelství (SLON),.2008.978-80-7419-240-1.V-G1.;
798 Dějiny starověkého blízkeho východu.Van De Mieroop, Marc. Praha:Akademia.2010.978-80-200-1832-8.IV-H8.;
799 Dejiny staroveku.Mišulin, A. V..:Pravda.1950..IV-H8.;
800 Dějiny států : Dějiny Irska.Moody, Theodore W..Praha:Nakl.Lidové noviny.1996.80-7106-151-4.IV-H5.;
801 Dějiny státu Izrael.Terner, Erich. Pardubice:Kora.1991.80-901092-0-9.IV-G8.;
802 Dějiny středověké filozofie.Steenberghen, Fernando van.Praha:TRS.1990..V-A4.;
803 Dějiny středověké filozofie.Steenberghen, Fernando van.Praha:TRS.1990..V-A4.;
804 Dejiny súkromného práva na Slovensku.Štefan, Luby.:Iura Edition.2002.80-89047-48-3.IV-G5.;
805 Dějiny světa :.Lehmann, Gustav Adolf,.Praha ::Vyšehrad,.2012.978-80-7429-292-7.IV-F3.;
806 Dějiny Španelska.Chalupa, Jiří.Praha:Libri.2005.978-80-7277-478-4.IV-H3.;
807 Dějiny Španělska /.Ubieto Arteta, Antonio, Kosík, Štěpán.Praha ::NLN, Nakladatelství Lidové noviny,.1995.80-7106-117-4.IV-H5.;
808 Dejiny Trnavy /.Watzka, Jozef.Bratislava ::Vydavateľstvo Obzor,.1989.80-215-0051-4.IV-E9.;
809 Dějiny Turecka /.Kreiser, Klaus,1945-.Praha ::NLN, Nakladatelství Lidové noviny,.2010.978-80-7422-012-8.IV-H5.;
810 Dějiny V.Titus Livius.Praha:Svoboda.1975..V-A1.;
811 Dějiny VI.Titus Livius.Praha:Svoboda.1976..V-A1.;
812 Dějiny VII.Titus Livius.Praha:Svoboda.1979..V-A1.;
813 Dejiny Všesväzovej komunistickej strany <boľševikov>..Bratislava:Pravda.1949..IV-F5.;
814 Dejiny ženy.Neumann, Stanislav Kostka,.Bratislava:Pravda.1971.(viaz.).IV-F8.;
815 Dějiny židovského národa.Johnson, Paul.Praha:Rozmluvy.2007.978-80-85336-38-2.IV-H3.;
816 Dějiny židovského národa /.Johnson, Paul,.Praha ::Rozmluvy :; Panorama,.1995.80-85336-31-6.V-G6.;
817 Děkuji..:.2006..IV-B7.;
818 Demeurez fermes dans la foi.Paul VI.Paris:editions du centurion.1967...;
819 Demokracie despotů.Murray, Donald.Praha:G plus G.1997.80-86103-05-6.IV-A7.;
820 Den Wein der Freude trinken.Paul Murray.Leipzig:St. Benno-Verlag.2007.978-3-7462-2328-5..;
821 Den Widersprusch denken.Mičkovic, Ján Branislav.Freiburg im Breisgau ; Wien:Herder.2014...;
822 Den,kdy zemřel Kristus.Bischop, Jim.Praha:Vyšehrad.1971...;
823 Deník.Frank, Anne,(1929-1945).Praha ::Triáda,.2010.978-80-87256-19-0.IV-B3.;
824 Denn Staub bist du.Wolfgang Trilling. Leipzig:St. Benno - Verlag.1964...;
825 Denník Anny Frankovej : 12. jún 1942 - 1. august 1944.Franková, Anna.Bratislava:IKAR.2005.80-551-1110-3.IV-B3.;
826 Denník princa Leopolda z cesty do stredoslovenských banských miest roku 1764 =.Jancsy, Ján.Martin ::Osveta,.1990.80-217-0112-9.IV-E9.;
827 Denníky 1930-1939 /.Sidor, Karol,.Bratislava ::Ústav pamäti národa,.2010.978-80-89335-23-7.IV-E5.;
828 Denotácia, referencia a význam.Pavel Cmorej.Bratislava:Filozofický ústav SAV.2000...;
829 Der 1. Korintherbrief.Jörg Zink.Stuttgart, Berlin:Kreuz Verlag.1968...;
830 Der 2. Korintherbrief.Jörg Zink.Stuttgart, Berlin:Kreuz Verlag.1968...;
831 Der Anfang Papst Benedikt XVI Jozpeh Ratzinger .Benedikt XVI.Bonn:Sekretariat der Deutchen Bischofskonferenz.2005...;
832 Der Anwesende gott.Boros, L..Freiburg im Breisgau:Walter Verlag.1964...;
833 Der Apostel und seine Gemeinde.Heinrich Schlier.Freiburg, Basel, Wien:Herder.1972.3 451 16560 0..;
834 Der Aufstand der Massen.José Ortega y Gasset.Hamburg:Rowohlt.1956...;
835 Der Aufstieg.Lenz,M.G..Paderbor:Verlag der Bonificius-Druckei Paderborn.1980?...;
836 Der Babylonische Talmud /.Fromer, Jakob,.Wiesbaden ::Fourier,.1984.3-921695-88-0.V-G6.;
837 Der Bauer von der Garonne.Jacques Maritain.München:Kösel.1969...;
838 Der Brief an die Epheser.Heinrich Schlier.:St.Benno Verlag Leipzig.1964...;
839 Der Brief an die Epheser.Zerwick , M..Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1961...;
840 Der Brief an die Galater.Schneider G..Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1964...;
841 Der Brief an die Galater.Max Zerwick.Düsseldorf:Patmos-Verlag.1964...;
842 Der Brief an die Hebräer.Schrierse F.J..Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1967...;
843 Der Brief an die Kolosser .Mussner F..Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1964...;
844 Der Brief an die Romer .Kertelge , K..Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1970...;
845 Der Brief an die Römer NTD 6.Paul Althaus.Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht.1978...;
846 Der Brief an Titus.Reuss J..Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1966...;
847 Der Brief des Apostes Jakobus.Knocb O..Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1964...;
848 Der Brief nach Philippi.Heinrich Kahlefeld. Frankfurt am Main:Josef Knecht.1975...;
849 Der Bund Gottes mit den Menschen nach dem Alten und Neuen Testament.Leo Krinetzki OSB. Düsseldorf:Patmos-Verlag.1963...;
850 Der Dom zu St. Stephan in Wien.Gürth, Oskar.Wien:Eigenverlag der Dompfarre.1952..IV-D3.;
851 Der Epheserbrief.Gnilka, Joachim.:St.Benno Verlag Leipzig.1971...;
852 Der erste Brief an die Korinther.Karl Maly.Düsseldorf:Patmos-Verlag.1971...;
853 Der erste Brief an Timotheus .Reuss J..Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1963...;
854 Der erste Brief des Apostels Petrus.Schwank B..Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1963...;
855 Der erste Petrusbrief.Johannes Baptist Bauer.Düsseldorf:Patmos-Verlag.1971...;
856 Der erste Petrusbrief.Norbert Brox. Leipzig:St.Benno Verlag.1986.3-7462-0255-8..;
857 Der Fall der Festung Przemysl.Ehrenstein, Leopold.[S.l.]:n. vl..1937..IV-G8.;
858 Der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis.Thierry Maertens. Düsseldorf:Patmos-Verlag.1959...;
859 Der Geist und die Kirche :.Schlier, Heinrich1900-1978.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1980.3-451-18853-8..;
860 Der Glaube des Islams.Adel-Theodor Khoury.:Verlag Styria Graz,Wien,Koln.1981..V-H3.;
861 Der Glaube in der Entscheidung.Thurian, M..Freiburg im Breisgau:HERDER.1969...;
862 Der Gott der Armen im Alten und Neuen Testament.Jacques Gilles Gourbillon OP. Düsseldorf:Patmos-Verlag.1961...;
863 Der Gott Jesu Christi :.Benedikt1927-.München ::Kösel,.1976.3-466-25663-1..;
864 Der Gottlichte Bereich.De Chardin ,T.Freiburg im Breisgau:Walter Verlag.1962...;
865 Der grosse Boss.. Frankfurt am Main:Vito von Eichborn Verlag KG.1987.3-8218-0100-X..;
866 Der gute Mensch und sein Gott.Boros, Ladislaus1927-1981.Olten ::Walter,.1971.3-530-09504-4..;
867 Der heilige Adalbert :.Zülicke, Peter.Leipzig ::St. Benno,.1981..IV-G5.;
868 Der Heilige Geist.Congar , Y..Wien:HERDER.1979...;
869 Der Herr.Guardini, R..Wurzburg:in Werkbund Verlag.1951...;
870 Der Islam :.Küng, Hans,.München ; Zürich ::Piper,.2004.3-492-04647-9.V-H4.;
871 Der Laie und das Gottes Volk.Neuner, Peter.Leipzig ::St. Benno,.1988.3-7462-0515-8 ..;
872 Der Lebendige Rosenkratz.Fugel,A..Freiburg:Kanisius .1992.3857643781;3-85764-378-1..;
873 Der Leib und das Heil.Rahner, K..Mainz:Mathias- Grünewald- verlag.1967...;
874 Der Mensch.Arnold Gehlen .Wiesbaden:AULA.1986.3-89104-082-2..;
875 Der Mensch Schuf Gott nach Seinem Bilde.Feuerbach, L..berlin:dietz Verlag.1958...;
876 Der Mensch und Sein Leib.Gustav Siewerth.:Johannes Verlag.1953...;
877 Der neue Mensch.Merz, F..:.1984...;
878 Der neune Katechismusunterricht II.Miller,G..Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1976...;
879 Der Philipperbrief.Gnilka, Joachim. Freiburg - Basel - Wien:Herder.1968...;
880 Der Römerbrief.Jörg Zink.Stuttgart, Berlin:Kreuz Verlag.1968...;
881 Der Rosenkratz unserer lieber frau.Guardini, R..werkbund:verlag wurzburg.1956...;
882 Der Scienta Beata Christi .Szábo,S. OP.:.1924...;
883 Der unerhörte Propet.Martini M. Carlo.Breisgau:Herder.1991.3451214393;3-451-21439-3..;
884 Der Vatikan.Gordon Thomas, Max Morgan-Witts.:Diana Verlag Zurich.1983.3-905414-10-4.V-G2.;
885 Der zweite Brief an die Korinther.Schelke K.H..Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1964...;
886 Der zweite Brief an die Thessalonicher.Egenolf , H. A..Leipzig:Verlag Katholisches Bibel Werk.1965...;
887 Der zweite Brief an die Thessalonicher.Wolfgang Trilling.Leipzig:St. Benno-Verlag.1986.3-7462-0135-7..;
888 Der zweite Brief an die Timotheus .Reuss J..Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1965...;
889 Der zweite Brief an die Timotheus .Reuss J..Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1965...;
890 Des bords du Gange aux rives du Jourdain /.Balthasar, Hans Urs von,.Paris ::Editions Saint-Paul,.c1983..2850492663 :.V-H8.;
891 Desatero božích přikázání.Pesch, Otto Hermann,1931-.Praha:Vyšehrad.2013.9788074293542 (brož.); 978-80-7429-354-2..;
892 Desatero v životě židů a křesťanů :.Pöhlmann, Horst Georg,.Praha ::Vyšehrad,.2006.80-7021-783-9.V-H4.;
893 Descartes, Kant, či Tomáš Akvinský?.Beneš, Jaroslav,.Bratislava:Ústredná katolícka kancelária.1946...;
894 Descartesova metoda ve vědách a ve filosofii.Beneš, Josef.Praha:Česká akademie věd a umění.1936..V-A7.;
895 Deset let za čínskou zdí.Zeman, Josef.V Olomouci:Lidové knihkupectví a nakladatelství.1937..IV-A3.;
896 Deset pražských dnů : (17.-27.listopad 1989).Otáhal, Milan.Praha:Academia.1990.80-200-0340-1.IV-G7.;
897 Desocializácia :.Fforde, Matthew.Bratislava ::Lúč,.2010.978-80-7114-806-7.V-G2.;
898 Destructive emotions :.Goleman, Daniel..New York ::Bantam Books,.2004..9780553381054; 0553381059.V-H9.;
899 Deti Bystríc.Liščák, Marián,1983-.Kraków:Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Slowaków w Polsce.2013.9788374905480 (viaz.);978-83-7490-548-0..;
900 Deti Bystríc.Liščák, Marián,1983-.Kraków:Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Slowaków w Polsce.2013.9788374905480 (viaz.);978-83-7490-548-0.IV-E3.;
901 Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts /.Mann, Golo,1909-1994.:.2005??.3-596-11330-X.IV-G1.;
902 Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert.Schnabel, Franz,.Freiburg im Breisgau ::Herder,.[c1965]...IV-F7.;
903 Deviaty sochárov syn.Marianne Brunsová.:Tatran.1988.61-081-88.IV-A1.;
904 Diakonát :.Katolická církev..Praha ::Krystal OP,.2008.978-80-87183-07-6 (brož.)..;
905 Dialektika osvícenství :.Adorno, Theodor W., 1903-1969.:Praha :.2009.978-80-7298-267-7.V-E4.;
906 Dialog.Garaudy-Hetz-Rahner.:.1985?...;
907 Dialóg a ohlasovanie :..Bratislava :; Prešov ::Ústav pre vzťahy štátu a cirkví ;; Petra,.2001...;
908 Dialog kresťanstva a judaizmu.doc.Thdr.Anton Adam, Phd.Thdr.Dušan Argaláš....a spol..:Vydavateľstvo Michala Vaška ,Námestie Kraľovnej pokoja 3,Prešov.2007.978-80-8084-226-0.V-H5.;
909 Dialog s nevěřícimi..Rím:Krěstanská akademie.1976...;
910 Dialogue Between Christians.Congar , Y..London.Dublin:Geoffrey Chapman.1966...;
911 Dialogy.Bruno, Giordano,(1548-1600).Praha ::Academia,.2008.978-80-200-1668-3..;
912 Dialogy Vladimíra Mečiara..:HOS.1992..IV-E3.;
913 Dictionary of Biblical Theology.Xavier Léon-Dufour.London, Dublin, Melbourne:Geoffrey Chapman.1967...;
914 Dictionnaire d\'histoire de l\'Eglise /.Bedouelle, Guy..Chambray-les-Tours ::C.L.D.,.[1994].2854432517.IV-C4.;
915 Dictionnaire de la Bible.Louis Pirot. Paris:Le?touzey et Ane? e?diteurs.1934...;
916 Dictionnaire de la Bible.Louis Pirot, André Robert. Paris:Le?touzey et Ane? e?diteurs.1949...;
917 Dictionnaire de la Bible.Louis Pirot, André Robert, Henri Cazelles. Paris:Le?touzey et Ane? e?diteurs.1960...;
918 Dictionnaire de la Bible.Louis Pirot. Paris:Le?touzey et Ane? e?diteurs.1928...;
919 Dictionnaire de la Bible.Louis Pirot. Paris:Le?touzey et Ane? e?diteurs.1938...;
920 Dictionnaire de la Bible.Louis Pirot, André Robert, Henri Cazelles. Paris:Le?touzey et Ane? e?diteurs.1957...;
921 Dictionnaire de la foi chrétienne /.La Brosse, Olivier de..Paris ::Éditions du Cerf,.1968...IV-D1.;
922 Dictionnaire de Théologie Fondamentale.Latourelle, R..Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1992.2204046566;2-204-04656-6..;
923 Dictionnaire historique de la papauté /.Boutry, Philippe..[Paris] ::Fayard,.c1994..2213025371.IV-E1.;
924 Die abendländische Kirche des Mittelalters /.Guillemain, Bernard,.Aschaffenburg ::Pattloch,.1960..IV-F5.;
925 Die altkatholische Kirche :.Küry, Urs.Stuttgart ::Evangelisches Verlagswerk,.1978.3-7715-0190-3.IV-D5.;
926 Die Apostelgeschichte.Alfons Weiser.Leipzig:St. Benno-Verlag.1989.3-7462-0176-4..;
927 Die Apostelgeschichte NTD 5.Gustav Stählin.Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht.1978...;
928 Die Apostelsgeschichte .Kurzinger, J..Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1965...;
929 Die Apostelsgeschichte 2.Kurzinger, J..Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1970...;
930 DIE BIBEL.. Österreichisches Katholisches Bibelwerk:HERDER.1968.3-438-01561-7..;
931 DIE BIBEL.. Österreichisches Katholisches Bibelwerk:HERDER.1968.3-438-01561-7..;
932 DIE BIBEL.. Österreichisches Katholisches Bibelwerk:HERDER.1968.3-438-01561-7..;
933 DIE BIBEL.. Österreichisches Katholisches Bibelwerk:HERDER.1968.3-438-01561-7..;
934 DIE BIBEL.. Österreichisches Katholisches Bibelwerk:HERDER.1968.3-438-01561-7..;
935 DIE BIBEL.. Österreichisches Katholisches Bibelwerk:HERDER.1968.3-438-01561-7..;
936 Die Bibel beten.Friedmann,E..Munstenschwarzach:vier-turme verlag.195.3878685157;3-87868-515-7..;
937 Die Bibel lesen aber wie?.Jacob Kremer. Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk.1978.3-460-30226-7..;
938 Die Biblische Geschichte.. München/Zürich:Droemer knaur.1965...;
939 Die Bildhaftigkeit der christlichen Verkundigung.Weber, G..Paderborn:verlag ferdinand schoning.1958...;
940 Die Bischofkensekrationen des 30.juni 1988.Schmidberger, F..Stuttgart:Priesterbruderschaft St.Pius .1988...;
941 Die Botschaft der Evangelien - Heute.Alfred La?pple. München:Don Bosco Verlag.1968...;
942 Die Botschaft der Evangelien - Heute.Alfred La?pple. München:Don Bosco Verlag.1965...;
943 Die Botschaft der Gleichnisse Jesu.Franz Mussner.Mu?nchen:Ko?sel-Verlag.1961...;
944 Die Bräutliche Gottes-Mutter.Scheeben,M.J..Freiburg im Breisgau:HERDER.1936...;
945 Die Briefe an die Galater, Epheser, Philipper, Kolosser, Thessalonicher und Philemon NTD 8.J. Becker, .Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht.1981...;
946 Die Briefe an die Korinther NTD 7.Heinz-Dietrich Wendland.Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht.1980...;
947 Die Briefe an Timotheus und Titus, Der Brief an die Hebräer NTD 9.Joachim Jeremias.Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht.1975...;
948 Die Dämonen im Alten Testament .Kaupel , H. .Ausburg:Dr. Benn Verlag G.M.B.H.1930...;
949 Die deutschen bischöfe..:.2006...;
950 Die Deutschen bischofe..Bonn:Sekretariat der Deutchen Bischofskonferenz.1981...;
951 Die Deutschen bischofe - liturgie -Kommission..Bonn:Sekretariat der Deutchen Bischofskonferenz.1984...;
952 Die Deutschen bischofe-An die in der Glaubensverkundigung stehenden..Bonn:Sekretariat der Deutchen Bischofskonferenz.1977...;
953 Die Frage nach dem historischen Jesus.Geiselmann, Josef Rupert. München:Kösel.1964...;
954 Die Frau im Afbruck der Kirche.Schmaus , M..München:Max Hueber Verlag.1964...;
955 Die Frau, die Christi Mutter war. Teil 1, Das Zeugnis des Glaubens :.Köster, Heinrich M. (Heinrich Maria), 1911-1993.Aschaffenburg ::P. Pattloch,.c1961..IV-F5.;
956 Die Friedensencyklika .Johanes XXIII.Freiburg im Breisgau:HERDER - Bucherei.1965...;
957 Die frühchristliche Kunst /.Syndicus, Eduard,.Aschaffenburg ::Paul Pattloch verlag.1960..IV-F5.;
958 Die Gefangenchaftsbriefe .Dr. Meinertz M. , .Bonn:Verlag von Peter Hanstein .1917...;
959 Die Geschichte der Hanse /.Fritze, Konrad,.:.1985.3-88436-142-2.IV-F8.;
960 Die Geschichte Einer Einlandung.Besnard , A-M..Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1980...;
961 Die Gestalt des Paulus in der lukanischen Verkündigung.Klaus Obermeier.Bonn:.1975...;
962 Die Gleichnisse des Herrn.Richard Gutzwiller.:Benziger Verlag.1960...;
963 Die griechischen Kaiser :.Thiess, Frank.Hamburg ::Zsolnay,.1959...IV-F7.;
964 Die griechischen Philosophen von Thales bis Aristoteles.W.K. Guthrie.Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht.1963...;
965 Die grosen religionen welt.Droemer Knaur.Germany:.1968..V-H8.;
966 Die Heiligen Stätten.Prax. E.W..Breisgau:Otpaz Ltd., Publishing House , Tel Aviv.1970...;
967 Die Hinreise.Sölle, Dorothee,.Stuttgart:Kreuz Verlag.1977.3-7831-0467-X.IV-B8.;
968 Die christliche Herausforderung :.Küng, Hans,1928-.München ::R. Piper,.1980.3-492-02596-x..;
969 Die Jesus-Falle :.Kabermann, Friedrich,.:.[1979].3-455-08864-3.V-H8.;
970 Die Katholische Glaubenswelt 1.Vorgrimler , H. Dr.Wien:HERDER.1959...;
971 Die Katholische Glaubenswelt 1.Vorgrimler , H. Dr.Wien:HERDER.1959...;
972 Die Katholische Glaubenswelt 2.Muschalek S.J. P.G..Paris:HERDER.1960...;
973 Die Katholische Glaubenswelt 3.Muthesius, Ch. .Paris:HERDER.1961...;
974 Die Katholische Theologie.Fries, H..Stuttgart:Schwabenverlag .1995...;
975 Die katholischen Briefe NTD 10.Horst Balz, Wolfgang Schrage.Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht.1980...;
976 Die Kirche des Anfangs.Rudolf Schnackenburg .Leipzig:St.-Benno-Verlag.1977...;
977 Die Kirche des Herrn.Guardini, R..Wien:HERDER - Bucherei.1968...;
978 Die Kirche im Neuen Testament.Rudolf Schnackenburg.Freiburg, Basel, Wien:Herder.1961...;
979 Die kleinen Propheten I..Hans Brandenburg. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5410-3..;
980 Die kleinen Propheten II..Hans Brandenburg. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5411-1..;
981 Die Kreuzzüge /.Asbridge, Thomas S.,.:.2010.9783608946482.IV-F6.;
982 Die Kunst, Recht zu behalten :.Schopenhauer, Arthur.Frankfurt am Main ;Leipzig:Insel.1995.3458333584 (kart.)..;
983 Die lehre des buddho.Georg Grimm.:R. Löwit Wiesbaden.1979..V-G10.;
984 Die Lehre des Radulfus Ardens von den Verstandestugenden auf dem Hintergrund seiner Seelenlehre /.Gründel, Johannes..Schöningh ;; Paderborn ;; Wien ::München,.1976.3506794272;3-506-79427-2..;
985 Die massgebenden Menschen :.Jaspers, Karl.Munchen [u.a.]:Piper.1990.3492101267 (kart.)..;
986 Die Messe Biblisch Betrachtet.Duesberg , H..Wien:HERDER.1967...;
987 Die Mitverantwortung in der Kirche .Kardinal Suenens.Salzburg:Verlag bei Otto Múller.1969...;
988 Die Mutter des Erlosers.Schelkle.K.H..Dusseldorf:Patmos Verlag.1963...;
989 Die Neue Erde.Lepp,I..Freiburg im Breisgau:WalterVerlag.1962...;
990 Die Neune Echter Bibel .Fischer G.,.Reiheim:Echer Verlag Würzburg.2000.3429021731;3-429-02173-1..;
991 Die Oerlenkette des Glaubens.Wingen,C..:Benno.2000?...;
992 Die Offenbarung des Johannes NTD 11.Eduard Lohse.Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht.1979...;
993 Die Päpste :.Kühner, Hans.Würzburg ::Echter,.1963..IV-C3.;
994 Die Petrusbriefe der Judasbrief.Karl Herman Schelkle.:St.Benno Verlag Leipzig.1965...;
995 Die Psalmen.. Deutche Bibelstiftung Stuttgart:Katholische Bibelanstalt Stuttgart.1977...;
996 Die Psalmen I..Hans Brandenburg. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5413-8..;
997 Die Psalmen II..Hans Brandenburg. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5414-6..;
998 Die Reformation in Deutschland, erster Band.Lortz, Joseph.Freiburg im Breisgau:Herder and Co..1939..IV-B10.;
999 Die Reformation in Deutschland, zweiter Band.Lortz, Joseph.Freiburg im Breisgau:Herder and Co..1940..IV-B10.;
1000 Die Religion und die Gegenwart.Muckermann,H..Berlin:Fredebeul & Koenen, Verlag, Essen.1934...;
1001 Die Revolution der Hoffnung :.Fromm, Erich,1900-1980.München ::Deutscher Taschenbuch,.1987.3-423-15035-1..;
1002 Die Rufe von Loreto /.Groër, Hans Hermann.Maria Roggendorf ::Salterrae,.1991.3-900978-05-0..;
1003 Die Sakramentale Begrundug Christlicher Existenz.Ratzinger, J..Freising:Kyrios- Verlag GmbH Meitingen.1966...;
1004 Die Schöpfung, Noah.Jakob Kroeker. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5401-4..;
1005 Die sittliche Botschaft des Neuen Testaments 1.Rudolf Schnackenburg.Freiburg:Herder.1986.3-451-20685-4..;
1006 Die sittliche Botschaft des Neuen Testaments 2.Rudolf Schnackenburg.Freiburg:Herder.1988.3-451-20690-0..;
1007 Die sozialenzyklika papst Johanes XIII.Johanes XXIII.Freiburg im Breisgau:HERDER - Bucherei.1961...;
1008 Die Theologie des Neunen Testament .Stauffer , E..Stuttgart:Verlag W. Kohlhammer .1947...;
1009 Die Umprägung der Naturlichen Theologie in Religionsphilosophie.Feireis, K..Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1965...;
1010 Die Umwelt Jesu :.Dommershausen, Werner - autor.Freiburg im Breisgau ::Herder.1977.3-451-17968-7..;
1011 Die Ver-HERR-lichung Gottes.Heim , E.B. .Zurich:Christiana Verlag.1966...;
1012 Die verdammte Pflicht :.Stahlberg, Alexander,.Berlin ::Ullstein,.c1987..3550079834.IV-F8.;
1013 Die verratene Prophetie.Koller, Erwin,.Luzern:Exodus.2011.978-3-905577-79-2.IV-D7.;
1014 Die Welt als Schopnung Gottes.Scheffczyk, L..Aschaffenburg:Paul Pattloch Verlag.1968...;
1015 Die Wunder Jesu.Franz Mussner.Mu?nchen:Ko?sel-Verlag.1967...;
1016 Die Zeit der Kirche.Heinrich Schlier.Freiburg:Herder.1958...;
1017 Die Zeit der Kirche.Heinrich Schlier.Freiburg:Herder.1958...;
1018 Dienst der Vermittlung.Ernst , W..Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1977...;
1019 Dieu .Garrigou- Lagrange, R. O.P.Paris:Cinquiéme édition.1922...;
1020 Dieu :.Dupleix, André.Paris ::Le Centurion,.1988.2-227-30140-6..;
1021 Dieu est-il Francais ?.Sieburg, F..Paris:éditions Bernard Grasset.1930...;
1022 Dieu et nous.Daniélou, J..Paris:éditions Bernard Grasset.1965...;
1023 Dieu et son image :.Barthélemy, Dominique,1921-2002.Paris ::Cerf,.1990.2-204-04204-8..;
1024 Dieu ou rien ? .Sertillanges, A-D..Paris:Flammarion.1933...;
1025 Dieu ou rien ? II.Sertillanges, A-D..Paris:Flammarion.1933...;
1026 Dieu sans ideé du mal.Garrigues , J-M..Paris:éditions criterion.1976...;
1027 Dieu, ami des pauvres.Pierre Coulange. Academic Press Fribourg:Vandenhoeck & Ruprecht.2007.978-3-525-53023-8, 978-3-7278-1574-4..;
1028 Dijalog.Prcela, F..Zagreb:Nakladni zavod Globus.1996.9531670889;953-167-088-9..;
1029 DIOS HABLA HOY..:Sociedades Bíblicas Unidas.1991...;
1030 Diplomatarium familiae Motešicky .Marek, Miloš.:Trnavská univerzita.2010.978-80-8082-419-8.IV-F1.;
1031 Diplomatarium Sancto-Adalbertinum :.Rábik, Vladimír,.Martin ::Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť,.2008.978-80-968717-9-7.IV-E5.;
1032 Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-076-9..;
1033 Disciplines and others strangers.Farrell, E.J..New Jersey:Dimension books.1974...;
1034 Discours de mission.Lucien Cerfaux.:Desclée.1956...;
1035 Distinguer pour unir.Jacques Maritain.Paris:Desclée de Brouwe.1932...;
1036 Divinum illud munus : Lev XIII..Lev, XIII, papež.Praha:Krystal OP.1998.80-85929-25-2..;
1037 Dnešné pohľady na umučenie Nášho Pána Ježiša Krista.Knapík, Jozef. KBD:Svit.2000.80-968345-0-9..;
1038 Dobehneme Ducha?.Gavenda, Marián.:.1995??...;
1039 Dobové a kultúrní pozadí Starého zákona.ThDr. František Kotalík. Praha:Česká katolická charita.1980...;
1040 Dobro .Svědomí. Koncentrace..Guardini, R..Olomouc:CMBF .1975?...;
1041 Dobrovoľníctvo a právna úprava.Marček, Eduard.Bratislava:Nadácia otvorenej spoločnosti.2008.9788096927166 (brož.); 978-80-969271-6-6.V-G1.;
1042 Dobrý začátek.Černík, Bohumil.:.2002..IV-B4.;
1043 Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska /.Binková, Simona,.Praha ::Argo,.2008.978-80-7203-967-8.IV-F4.;
1044 Dobyvatel světa :.Richter, Karel,1930-.Praha ::Epocha,.2010.978-80-87027-81-3.IV-H3.;
1045 Dogma pod Božím slovem .Kasper, W..Praha:Česká katolícka charita.1971...;
1046 Dogmatika 1.Hugon, E..Paris:Lethielleux Editoris.1933...;
1047 Dogmatika 2.Hugon, E..Paris:Lethielleux Editoris.1935...;
1048 Dogmatika 2.Nicolas, J-H. OP.Paris:Beauchesne et ses fils.1985...;
1049 Dogmatika 3.Nicolas, J-H. OP.Paris:Beauchesne et ses fils.1985...;
1050 Dogmatika 3.Hugon, E..:Lethielleux Editoris.1935...;
1051 Dogmatika 4.Nicolas, J-H. OP.Paris:Beauchesne et ses fils.1985...;
1052 Dogmatika 5.Nicolas, J-H. OP.Paris:Beauchesne et ses fils.1985...;
1053 Dogmatika pro studium i pastoraci.Muller, Gerhard Ludwig. Kostelní Vydří:Karmel. nakl..2010.978-80-7195-259-6..;
1054 Dogmen Geschichte der Fruh Scholastik.Landgraf, M.A..Regensburg:Verlsg Friedrich Pustet Regensburg.1954...;
1055 Dogmen Geschichte der Fruh Scholastik.Landgraf, M.A..Regensburg:verlag friedrich pustet regensburg.1955...;
1056 Dohoda o křtu..Praha:Sekretariát české biskupské konference.1994...;
1057 Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1993...;
1058 Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu..r:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...;
1059 Dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu I - II.Druhý vatikánsky koncil. Trnava:spolok sv. Vojtecha Trnava.1969 , 1972...;
1060 Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Druhý vatikánsky koncil.Trnava:SSV.1969...;
1061 Dokumenty k akcii "P".Mandzák, Daniel Atanáz.Bratislava:Ústav pamäti národa.2014.9788089335701 (viaz.); 978-80-89335-70-1.IV-C7.;
1062 Dokumenty k procesu s Augustinom A. Machalkom a spol. .Mandzák, Daniel Atanáz.Bratislava :Ústav pamäti národa.2009.978-80-89335-14-5.IV-C7.;
1063 Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska č. 6. Pastierske listy biskupov Slovenska 2001-2007.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-709-8..;
1064 Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995.. 2010. : Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2010.978-80-7195-512-2..;
1065 Dokumenty Prvního vatikánského koncilu :; pracovní překlad.[z latiny přeložila pracovní skupina pod vedením Karla Skalického]..Praha ::Krystal OP.2006.80-85929-85-6..;
1066 Dokumenty Soborów Powszechnych..Baron,A..Kraków ::Wydawnictwo WAM :; Księża Jezuici,.2002.83-7097-928-9 (váz.)..;
1067 Dokumenty tridentského koncilu :.Tridentský koncil.Praha ::Krystal OP, s.r.o.,.2015.978-80-87183-75-5..;
1068 Dóm sv. Alžbety v Košiciach.Alexander Jiroušek.Košice:Agentúra SÁŠA.2000.80-967096-4-X..;
1069 Dominicans and the challenge of thomism.Paluch, Michał, Lichacz, Piotr.Warszawa:Instytut Tomistyczny.2012.978-83-905171-5-5..;
1070 Dominik Duka :.Duka, Dominik,,1943- - autor.Praha ::Portál.2011.978-80-262-0055-0 ..;
1071 Dominik Tatarka slovenský Don Quijote.Bátorová, Mária,.Bratislava:Veda.2012.9788022412698 (viaz.); 978-80-224-1269-8.IV-B8.;
1072 Dominikáni v Jihlavě v proměnách staletí /..Jihlava ::Evropský dům Jihlava,.2012.978-80-260-3314-1..;
1073 Dominus Jesus.Kongregácia pre náuku viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-327-X..;
1074 Domnikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku.Gabriel P. Hunčaga OP.Kraków - Bratislava:Centrum pre štúdium kresťanstva, Vydavateľstvo Chronos, Spolok Slovákov v Poľsku, Slovenská komisia pre kompratívne cirkevné dejiny.2013.978-80-89027-37-8..;
1075 Dopisy Václavu Richterovi : soubor korespondence z pozůstalosti.Patočka, Jan.Praha:Oikoymenh.2001.80-7298-029-7..;
1076 Dopisy velkých osobností hříšníkům II : Modlitba a duchovní život, útěcha a povzbuzení, nadšení, hor..Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-630-2..;
1077 Dopisy velkých osobností hříšníkům. III., Křesťanská láska, milosrdenství a soucítění, zbožný život..Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství.2002.80-7192-631-0..;
1078 Dostojevskij.Leonid Grossmann.:Tatran.1979.61-043-79.IV-A1.;
1079 Dostojevskij a jeho kresťanský svetonáhľad.Losskij, Nikolaj Onufrijevič.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1946..IV-B1.;
1080 Dotkni se ran.Halík, Tomáš.Praha ::Lidové noviny.2008.80-7106-979-5..;
1081 Dove va Ľuomo?.Pascucci, A..Roma:Editrice A.V.E.1978...;
1082 Dozerať a trestať.Foucault, Michel.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-663-4.V-A8.;
1083 Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989...;
1084 Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v cirkvi a vo svete.Kongregácia pre klérus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-262-1..;
1085 Dôverne s Bohom I..p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1963...;
1086 Dôverne s Bohom II..Gabriel od sv.Magdaleny.Rím:SÚSCM.1967...;
1087 Dôverne s Bohom III..p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969...;
1088 Dôverne s Bohom III..p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969...;
1089 Dôverne s Bohom IV..p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...;
1090 Dôverne s Bohom VI..p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970...;
1091 Dr. Jozef G. Cincík - pútnik dvoch svetov.Okáľ, Ján,.Cambridge:Dobrá kniha.1980.092015090X; 0-920150-90-X.IV-B4.;
1092 Dr. Jozef Tiso..Bytča:Spoločnosť priateľov Zahraničnej Matice slovenskej.s.a...IV-B8.;
1093 Dr.Štefan Moyses.Kamenský, Miroslav. Banská Bystrica:BÚ.1990..IV-B1.;
1094 Drahomilovaní moji!.Letz, Róbert,.Bratislava:Ústav pamäti národa.2010.9788089335183 (brož.); 978-80-89335-18-3.IV-B7.;
1095 Dramen.Lessing, Gotthold Ephraim.München:Gondrom.1996.3-8112-1399-7.V-A3.;
1096 Dreifaltigkeit Geheimnis der Nähe .Hemmerle, K..Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1984...;
1097 Drogi ku Bogu.Sczaniecka-Mroczkowska,J..Krakow:wydavnictwo o.o. karmetlitanow bosych.1990...;
1098 Druhý list Korinťanom.Kremer, Jacob.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-386-9..;
1099 Druhý muž Třetí říše : Heinrich Himmler.Hamšík, Dušan.Praha:Univers.1994.80-901525-2-X.IV-G8.;
1100 Druhý vatikánský koncil 1962-1965. Příprava,průběh,odkaz.Pesch, Otto Hermann.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-194-6..;
1101 Druhý Vatikánsky snem.Dubois,J..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1962?...;
1102 dtv-Atlas zur Weltgeschichte :.Kinder, Hermann.München ::Deutscher Taschenbuch Verlag,.1966..IV-H3.;
1103 Du starker Gott.Schölzhorn , M.L..Graz:Fatima- Verlag .1954...;
1104 Dubček známy neznámy.Tereza Michalová.:PROSPERO.1998.80-968024-0-2.IV-B4.;
1105 Duch a hmota v theorii poznání.Jaroslav Beneš.Praha:Bohuslav Rupp.1946...;
1106 Duch demokratického kapitalismu.Novak, Michael.Praha:Občanský institut.1992.80-900190-1-3..;
1107 Duch kresťanstva.Bernhard, Welte. Nitra:SBS.1995.80-85223-38-4..;
1108 Duch liturgie.Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-477-8..;
1109 Duch svatý.Torey, R.A..:.1990?...;
1110 Duch Svätý.Ferko, Pavol - preklad; ; Z tal. orig. prel. Pavol Ferko.:Serafín.1998.80-88944-00-7..;
1111 Duch svätý.Ján Pavol II.Nitra:Optima.1995...;
1112 Duch svätý - dary, charizmy, ovocie.Brodek, Peter.Nitra :Garmond.2004.80-89148-08-5..;
1113 Duch Svätý - neznámy Boh.Buob, Hans.Zvolen:Jas.1995.80-88795-02-8..;
1114 Duch Svätý - neznámy Boh.Buob, Hans.Zvolen:Jas.1995.80-88795-02-8..;
1115 Duch svätý a misie.Jesús López Gay SJ.:Pápežské misijné diela.2000..V-G6.;
1116 Duch Svätý na Turíce.Marcela Andoková.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-337-2..;
1117 Duchonosť a nová evanjelizácia kresťanského východu.Jukl, Vladimír.Bratislava:Fatima.1995...;
1118 Duchovná rukoväť a rozhovory duše s Bohom.sv. Augustín Aurélius.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948...;
1119 Duchovné cvičenia Jána Palárika.Vavrovič, Jozef.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..IV-A6.;
1120 Duchovné cvičenia v praxi.Mydla, Jozef, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-106-X..;
1121 Duchovné vedenie.Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-273-2..;
1122 Duchovní cesta /.Suenens, Leo Jozef,.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1993..IV-B8.;
1123 Duchovní cesty islámu /.Kropáček, Luboš,.Praha ::Vyšehrad,.1993.80-7021-125-3.V-H4.;
1124 Duchovní prameny života :.Černá, Zlata,.Praha ::Vyšehrad,.1997.80-7021-223-3.V-H7.;
1125 Duchovní základy osobnosti T.G.M..Štastný, Radko.Praha:Rada církve bratrské.1991.80-900773-0-7.IV-B6.;
1126 Duchovní život dnes a zítra.BESARD, A-M..:Duchovní život.1980...;
1127 Duchovnosť a evanjelizácia kresťanského východu.Kuchárová, Marta; Benko, Pavol.Košice:Fatima.1996...;
1128 Duchovnosť a evanjelizácia kresťanského Východu..Spoločenstvo Fatima. Spoločenstvo Fatima:Košice.1997.80-85594-05-6..;
1129 Dům na skále. 1. díl, Církev zkoušená 1945 - začátek 1950.Vaško, Václav.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2004.80-7192-891-7.IV-C5.;
1130 Dům na skále. 2, Církev bojující, 1950-květen 1960.Vaško, Václav.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7192-892-8.IV-C5.;
1131 Dům na skále. 3, Církev vězněná, 1950-1960.Vaško, Václav, 1921-2009.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2008.978-80-7192-893-5.IV-C5.;
1132 Dunajská Lužná v praveku /.Čambal, Radoslav.Dunajská Lužná ::Obec Dunajská Lužná,.2005..80-969464-1-2.IV-E7.;
1133 Duszpastierski synod archidiecezji krakowskiej 1972-1979..Krakow:kuria metropolita .1985...;
1134 Duša Kristova..Olomouc:Velehrad- Křěstanská akademie.1947...;
1135 Duše a svět.Štechová, M..Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1939...;
1136 Duše a svět :.Karfík, Filip,.Praha ::OIKOYMENH,.2007.978-80-7298-174-8.V-E5.;
1137 Duše poutníka.Špidlík, Tomáš.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-828-3.IV-B8.;
1138 Duše v očistci: Co jsem prožila.Simmaová, Marie, 1915-2004.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997...;
1139 Duše veškerého apoštolátu.Jean, Baptiste Chautard.Brno ::Bonus A.1997.80-85914-64-6..;
1140 Duty and responsibility.Acton Institute for study of religion and liberty.:Acton Institute for study of religion and liberty.1995.1-880595-06-2.V-G2.;
1141 Dvaja veľkí rodoľubovia.Bagin Anton, ThDr..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1987..IV-A4.;
1142 Dvanáct zastavení.Opasek, Anastáz. Praha:TORST.1992.80-85639-04-1.IV-B7.;
1143 Dvanáct židu nalézá mesiáše..:sbor jednoty bratské v Liberci.1993..V-H5.;
1144 Dvojí tvář islámské charity /.Beránek, Ondřej,.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury,.2008.978-80-7325-163-5.V-G3.;
1145 Dýka a kříž.Wilkerson, David.Albrechtice u Českého Těšína:Kresťanský život.1990.80-7112-000-6.IV-A3.;
1146 Dýka a kříž.Wilkerson, David.:ewp.1969..IV-A3.;
1147 Dzieje Chrystusa I..Daniel Rops.Warszawa:.1968...;
1148 Dzieje Jezusa Chystusa.R-L- Bruckberger.pax:instytut wydawnicky .1970...;
1149 Dziela VII, Metafizyka.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Lublin:KUL.1995.83-228-0418-0..;
1150 Džihád :.Mendel, Miloš,.:.1997.80-7108-151-5.V-H3.;
1151 Early Christians Doctrines.Kelly,J.N.D..Nový Jičín:Harper & Row , Publishers.1960...;
1152 Ecce homo.Friedrich, Nietzsche.Bratislava:Iris.2004.80-89018-51-3.V-A4.;
1153 Ecclesia in Amerika : Pápežský dokument č. 49.Katolícka cirkev.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-507-8..;
1154 Economic policy in Slovakia :.Marcinčin, Anton.:.2000.80-967382-6-7.V-G1.;
1155 Economics in one lesson /.Hazlitt, Henry,.Benicia ::Laissez Faire Press,.[1996].978-0-930073-19-0; 0-930073-20-7.V-G1.;
1156 Edmund Campion.Waugh, Evelyn.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-60-7.IV-A3.;
1157 Edmund Husserl a česká filosofie.Ivan Blecha..:Nakladatelství Olomouc.2003.80-7182-161-6..;
1158 Edmund Husserl zur Einführung.Prechtl, Peter.Hamburg ::Junius,.2002, c1998.3-88506-369-7..;
1159 Egyén és társadalom. Avec une apreciations critique du livre La condition de l´homme moderne d´Hannah Arendt. Teológiai és társadalomelméti kérdések..Szaniszló, Inocent-Mária Vladimír,1962-.Sopron:Novum Verlag.2009.9789639916708 (brož.); 978-963-9916-70-8..;
1160 Egypt :.Assmann, Jan,.Praha ::OIKOYMENH,.2002.80-7298-052-1.V-G7.;
1161 Egyptian Mythology.Lewis Spence.:Orient Press.1997.1-85891-425-6.V-G8.;
1162 Egyptský člověk a jeho svět.Donadoni, Sergio.Praha:Vyšehrad.2006.80-7021-813-4.IV-F3.;
1163 Ein Bettler für Gott.Straaten, Werenfried van.München [u.a.]:Neue Stadt.1991.3-87996-269-3.IV-A3.;
1164 Ein Brückenbauer zwischen Ost und West.Kusý, Jaroslav.München:Freie Gesellschaft zur Förderung der Freundschaft mit den Völkern der Tschechoslowakei e.V..1985..IV-D6.;
1165 Ein bunter Teppich :.Immoos, Thomas,.Leipzig ::St. Benno-Verl.,.1989.3-7462-0375-9.V-H8.;
1166 Ein eigener Mensch werden :.Moltmann-Wendel, Elisabeth.Gütersloh ::Gerd Mohn,.1980.3-579-01006-9..;
1167 Ein neuer Prophet ?.Drexel , A. Prof.stein am rhein:christiana verlag.1971...;
1168 Ein Traum von Kirche :.Morisch, Ludger Hohn.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1998.3-451-26555-9..;
1169 Eine Weltgeschichte der Sexualitat /.Lewinsohn, Richard,.:.[1956?]..IV-F6.;
1170 EINER DER NEUEN HEROEN SUDAFRIKAS.EDWIN CAMERON.GERMANY:VERLAG C.H.BECK MUNCHEN.2007..V-G1.;
1171 Einfu?hrung in die Erkenntnis.Werner Leinfellner.Mannheim, Wien:Zu?rich Bibliographisches Institut.1967...;
1172 Einfuhrung in das Christentum.Ratzinger, J..München:Kosel Verlag.1968...;
1173 Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift...Stuttgart ::Katholische Bibelanstalt.1975.3-920-609-10-7 (kartonierte Ausgabe);3-920-609-11-5 (Plastikausgabe)..;
1174 Einleitung in das Neue Testament.Alfred Wikenhauser. Freiburg - Basel - Wien:Herder.1961...;
1175 Einleitung in das Neue Testament.Paul Feine, Johannes Behm. Heidelberg:Quelle & Meyer.1965...;
1176 Einleitung in das Neue Testament.Alfred Wikenhauser. Freiburg - Basel - Wien:Herder.1959...;
1177 Einleitung in die Heilige Schrift I..A. Robert, A. Feuillet. Freiburg - Basel - Wien:Herder.1966...;
1178 Einleitung in die Heilige Schrift II..A. Robert, A. Feuillet. Freiburg - Basel - Wien:Herder.1965...;
1179 Ekklesiologie im Werden.Koster , M.D..Paderborn:Verlag der Bonificius-Druckei Paderborn.1940...;
1180 Ekleziológia.Rosa, Stanislav.Kapušany:Bens.1999.80-968225-5-1..;
1181 Ekofilozofické koncepcie.. Filozofický ústav SAV:Bratislava.1994.80-967225-3-0..;
1182 Ekumenický rozmer formovania pastoračných pracovníkov.Belák, Blažej. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-241-9..;
1183 Ekumenizmus.Tomko, J..:.1990?...;
1184 Elégie a rekviem.Rilke, Reiner Maria.Dunajská Lužná:Milanium.2004.80-968704-8-3..;
1185 Elementa philosophiae I..Josephus Gredt.:Herder.1941...;
1186 Elementa philosophiae I..Josephus Gredt.:Herder.1929...;
1187 Elementa philosophiae II..Josephus Gredt.:Herder.1929...;
1188 Elementa philosophiae II..Josephus Gredt.:Herder.1941...;
1189 Elementa philosophiae scholasticae I..S. Reinstadler.Barcelona:Herder.1945...;
1190 Elementa philosophiae scholasticae II..S. Reinstadler.Barcelona:Herder.1945...;
1191 Elementární formy náboženského života :.Durkheim, Émile,.Praha ::OIKOYMENH,.2002.80-7298-056-4.V-G4.;
1192 Éléments de Philosophie I..Jacques Maritain.Paris:Pierre Téqui.1946...;
1193 Emlékirataim.Mindszenty, József,.Budapest:Az apostoli szentszék könyvkiadója.1989.9633604850; 963-360-485-0.IV-B6.;
1194 En lisant l'épître aux Hébreux.Andriessen Paul.:.1977...;
1195 Enciclopedia delle scienze filosofiche.Georg Wilhelm Friedrich Hegel.Milano:Rusconi libri.1996.88-18-70149-5..;
1196 Enciklika ckrvi u hrvata.Ivan Pavao II.Zagreb:Zagrebački i plitski odbor za pripravu Papinog pohoda.1998...;
1197 Encouters With Silence.Rahner, K..Westminister, Maryland:The Newman Press.1960...;
1198 Encyclique " Pacem in terris".Ján XIII.bruxelles:La pensee catholique .1970?...;
1199 Encycliue sur les études bibliques.Pius XI.bruxelles:éditions universitaires.1945...;
1200 Encyklika.Ján Pavol II.:.1985...;
1201 Encyklika - Quadragesimo anno.Pius XI.Olomouc:Dobré knihy.1931...;
1202 Encyklika Ad Catholici.Pius XI.Brno:Lidové kníhkupectví.1936...;
1203 Encyklika Caritas in veritate.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-786-9..;
1204 Encyklika Centesimus annus.Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-68-1..;
1205 Encyklika Deus caritas est .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9..;
1206 Encyklika Dives in misericordia o Božom milosrdenstve.Ján Pavol II..Trnava, Rím:SSV v spolupráci so SÚSCM .1993.80-7162-020-3..;
1207 Encyklika Dominum et vivificantem.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750..;
1208 Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6..;
1209 Encyklika ecclesiam suam.Paul VI.Munchen:Rex Verlag.1964...;
1210 Encyklika Fidei donum : Pápežský dokument č. 69.Pius XII. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-666-4..;
1211 Encyklika Mediator dei.Pius XI.Brno:.1948...;
1212 Encyklika o kněžském celibátu .Paul VI.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2000...;
1213 Encyklika o kresťanskom manželstve.Pius XI.:.1948...;
1214 Encyklika o Kristu Králi.Pius XI.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1930...;
1215 Encyklika o ľudskej práci .Ján Pavol II.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984...;
1216 Encyklika pápeža Jána VI..Praha:Scriptum.1991.8090033555;80-900335-5-5..;
1217 Encyklika Spe salvi.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-700-5..;
1218 Encyklika svätého otca Pavla VI..:.1980?...;
1219 Encyklika svätého otca Pavla VI.Pavol VI..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...;
1220 Encyklika Veritatis splendor.Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-057-2..;
1221 Encykliky . Divini redemptoris.Pius XI.Olomouc:Lidové kníhkupectví.1937...;
1222 Encyklopédia starovekého sveta : S odkazmi na internet.Jane, Bingham.Bratislava:Perfekt.2004.80-8046-268-2.IV-H9.;
1223 Encyklopedie Byzance /.Vavřínek, Vladimír,1930-.Praha ::Libri :; Slovanský ústav AV ČR,.2011.978-80-7277-485-2; 978-80-86420-43-1.IV-G3.;
1224 Encyklopedie dějin starověku.Marek, Václav.Praha:Libri.2008.978-80-7277-201-8.IV-H7.;
1225 Encyklopedie islámu /.Bahbouh, Charif,.Brandýs nad Labem ::Dar Ibn Rushd,.2008.978-80-86149-48-6.V-G8.;
1226 Encyklopedie římského práva.Bartošek, Milan.Praha:Academia.1994.80-200-0243-X.IV-H6.;
1227 Enchiridion biblicum..Rím:Apud Librariam vaticanum.1927...;
1228 Enchiridion odpustků :..Olomouc ::Olomouc :.2000.80-7266-052-7..;
1229 Enchiridion symbolorum.Denzinger, H..Freiburg im Breisgau:HERDER.1965...;
1230 Enchiridion symbolorum.Denzinger, H..Freiburg im Breisgau:HERDER.1965...;
1231 Enchiridion symbolorum.Denzinger, H..Freiburg im Breisgau:HERDER.1965...;
1232 Enchiridion symbolorum.Denzinger, H..Freiburg im Breisgau:HERDER.1965...;
1233 Enchridion biblicum :..Neapoli ::M. D\'auria pontificius editor,.1961...;
1234 Entretien sur la foi /.Benedikt1927-.[S.l.] ::Fayard,.1985.2-213-01567-8..;
1235 Entretiens sur la grace.Journet, Ch..St-Maurice:Editions St-Augustin.1985.2880110041;2-88011-004-1..;
1236 Epikúros a jeho bohové.Festugiére, André-Jean. Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-30-5.V-E5.;
1237 Epinomis; Minós; Kleitofón; Pseudoplatonika; Epigramy.Platón, 427.Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-42-9.V-A2.;
1238 Epistemologické zošity \n Ročník 2/1998.Rybár, Ján. Trnavská univerzita:Trnava.1998.80-88774-25-X..;
1239 Epistolario.Mozart, Wolfgang Amadeus.Roma:Pantheon.2005.88-7434-002-8.IV-B6.;
1240 Er wird meine Stimme hören.. Berlin:Kreuz-Verlag Stuttgart.1967...;
1241 Er Zeigte Mir Seine Herrlichkeit.Amrein , A..Vitznau:Bucker Druck und Verlag.1988...;
1242 Erfahrung mit Gott :.Zink, Jörg,1922-.Stuttgart ::Kreuz Verlag,.1975.3-7831-0438-6..;
1243 Erik Liddell.McCasland, David.Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédia:Bratislava.2002.80-88863-31-7.IV-B6.;
1244 Erlöstes Dasein.Boros, Ladislaus,1927-1981.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1974.3-7867-0385-X..;
1245 Eseje..:.1980?...;
1246 Eseje tomistyczne /.Salij, Jacek..Poznań ::W Drodze,.1998.8370333621;83-7033-362-1..;
1247 Esejské dobrodružství :.Flusser, David,.Praha ::OIKOYMENH,.1999.80-86005-90-9.V-E5.;
1248 Eschatológia v dielach kardinála Jána Chryzostoma Korca.Chovanec, Marián.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-166-6..;
1249 Eschatologie - Tod und ewiges Leben /.Benedikt1927-.Regensburg ::Friedrich Pustet,.1978.3-7917-0517-2..;
1250 Eschatologie :; smrt a věčný život.Joseph Ratzinger.Brno ::BarristerandPrincipal,.2004.80-85947-19-6..;
1251 Essai D´une somme catholique contre les Sans-Dieu.Kologrivof,I..Paris:Editions spes.1936...;
1252 Essai sur Dieu L´ Homme et L´ Univers..Paris:La colombre.1957...;
1253 Essential papers on Israel and the ancient Near East /..New York ::New York University Press,.1991.081473037X (acid-free paper) :; 0814730388 (pbk. : acid-free paper) :;0-8147-3037-X..;
1254 Essor ou déclin de l´église.Cardinal Suhard.Paris:les éditions de vitrail.1947...;
1255 Est-il possible aujord´hui de croire ?.Rahner, K..Paris:Maison Mame.1966...;
1256 Et qui est mon prochain?.Daniélov,J..:Stock.1974...;
1257 Etapy duchovného rastu.Groeschel, Benedict J.. Bratislava:Serafín.1996.80-88944-36-8..;
1258 Etika.Bogliolo, Alojz.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..V-A3.;
1259 Etika a život :.Sokol, Jan,.Praha ::Vyšehrad,.2010.978-80-7429-063-3.V-E5.;
1260 Etika Níkomachova.Aristotelés, c384.Praha:Rezek.1996.80-901796-7-3.V-A6.;
1261 Etika proměněného erotu.Vyšeslavcev, Boris Petrovič,(1877-1954).Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.2005.80-86715-35-3 ..;
1262 Etnogenéza Slovanov v archeológii /.Mačala, Pavol,.:.1995.80-85291-23-1.IV-E4.;
1263 Etruscologia. /.Pallottino, Massimo..Milano ::Editore Ulrico Hoepli,.1984,.8820314282.IV-H7.;
1264 Études D´Histoire Littéraire et Doctrinale..:.1962...;
1265 Etymologiae I-III.Etymologie I-III..Isidor, ze Sevilly.Praha:Oikoymenh.2000.80-86005-97-6..;
1266 Etymologiae XVI.Etymologie XVI..Isidor, ze Sevilly.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-001-7..;
1267 Eucharistia, dar Božieho milosrdenstva.Janáč - Hrubý, Pavol.Zákamenné:RKFÚ.2005.80-969300-4-4..;
1268 Eucharistia, svety a ľudia.Mattoška, Libor Jozef, OFM.Kremnica:Serafínsky svet.1938..IV-B6.;
1269 Eucharistická prítomnosť.Edward Schillebeeckx.:Serafín.2009.978-80-8081-081-8..;
1270 Eucharistie - Mitte der Kirche /.Benedikt1927-.München ::Erich Wewel,.1978.3-87904-070-2..;
1271 Eucharistií k najsvětejší trojici.Bernadot,M-V..Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1935...;
1272 Eucharistií k nejsvětejší trojici.Bernadot, M.V.olomouc:EDICE KRYSTAL.1935...;
1273 Eucharystia w wypowiedziach papiezy i inych dokumentach stolicy apostolskiej XX W..Rak, R..London:Katolicky osrodek wydavniczy Veritas.1987...;
1274 Eucharystia zródlem zycia.Smolenski,S..Krakow:Polskie towarzystwo teologizne .1987...;
1275 Eucharystie.Graubner, J..Brno:kartuziánske naklaatelství.2007...;
1276 Eucharystie a nová evangelizace .J.E.Pavol Poupard.:.1991...;
1277 Europa jako pojecie filozoficzne.Rocco Buttiglione, Jaroslaw Berecki SDS.Lublin:Towarzystwo Naukowe KUL.1996.83-86668-36-9..;
1278 Europei a confronto 1..Bordino G.; Chiattella A..Torino:Societa editrice internazionale.1993..IV-H9.;
1279 Euthydémos; Menón.Platón, 427.Praha:ISE, Oikoymenh.1994.80-85241-83-8.V-A2.;
1280 Euthyfrón; Obrana Sókrata; Kritón.Platón, 427.Praha:ISE, Oikoymenh.1994.80-85241-37-4.V-A2.;
1281 Evajelium podla Matuša II.Trilling, Wolfgang.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-017-9..;
1282 Evangelii gaudium.Katolícka cirkev..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8..;
1283 Evangelium pacis.František Janoušek.:Sdružení katolických duchovních Pacem in terris ČSR.1983...;
1284 Evangelium podle Jana - The Gospel of John.. Praha:Česká biblická společnost.1991...;
1285 Evangelium podle Jana :..:Ostrava :.1991.80-85237-13-X..;
1286 Evangelium podle Jana :..:Ostrava :.1991.80-85237-13-X..;
1287 Evangelium pokoje.Janoušek, František. Praha:ČKCh.1983...;
1288 Evangelium pokoje.Janoušek, František. Praha:ČKCh.1983...;
1289 Evangelium sv. Lukáše.Vajs , J..Praha:Universita Karlova.1936...;
1290 Evangelium Sv.Jana.Porsch, Felix.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1998.80-7192-262-5..;
1291 Evangelium Sv.Jana.Porsch, Felix.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1998.80-7192-262-5..;
1292 Evangelium Sv.Lukaša.Muller, Paul.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-261-7..;
1293 Evangelium Sv.Marka.Limbeck, Meinrad.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-219-6..;
1294 Evangelium Sv.Matuša.Limbeck, Meinrad.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-146-7..;
1295 Evangelium Sv.Matuša.Limbeck, Meinrad.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-146-7..;
1296 Evangile de Saint Luc.Georgeot J-M..:.1999...;
1297 Evangile de Saint Luc..:.1999...;
1298 Évangile No 54 - A vous, les riches!.. Paris:Ligue catholique de l'évangile.1965...;
1299 Évangile No 57 - Le livre de la Croix.. Paris:Ligue catholique de l'évangile.1965...;
1300 Evanjeliá.Slovenská liturgická komisia - preklad.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...;
1301 Evanjeliá.Porubčan, Štefan, SJ. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1981...;
1302 Evanjeliá.Porubčan, Štefan, SJ. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969...;
1303 Evanjeliá.Slovenská liturgická komisia - preklad.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...;
1304 Evanjeliá.Porubčan, Štefan, SJ. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978...;
1305 Evanjeliá.Porubčan, Štefan, SJ. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969...;
1306 Evanjelium o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní.Kremer, Jacob. Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-015-8..;
1307 Evanjelium podľa Marka.. Združenie Ježiš pre každého :Banská Bystrica.1992.80-85486-05-9..;
1308 Evanjelium podľa Marka. ..Banská Bystrica :COM SK.2010.978-80-970384-1-0..;
1309 Evanjelium podľa Matúša 1.Trilling, Wolfgang. Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-016-0..;
1310 Evanjelium podľa Matúša 1.Trilling, Wolfgang. Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-016-0..;
1311 Evolution und Bibel.Haas , A..Luzern und Muchen:Rex Verlag.1966...;
1312 Evropa 18.století.Black, Jeremy.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-376-0.IV-G6.;
1313 Evropa a idea národa (A jiné eseje o problémech současného člověka).Ortega y Gasset, José. Praha:Mladá fronta.1993.80-204-0380-9.V-A8.;
1314 Evropa a islám /.Cardini, Franco,.Praha ::NLN, Nakladatelství Lidové noviny,.2004.80-7106-640-0.V-G3.;
1315 Evropa a německá otázka.Foerster, Friedrich Wilhelm,1869-1966.Praha ::Vyšehrad,.1938..IV-C7.;
1316 Evropa devatenácteho století.Rapport, Michael.:Praha :.2011.978-80-7429-061-9.IV-G6.;
1317 Evropa dvacátého století.Vinen, Richard.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-735-1.IV-G6.;
1318 Evropa po roce 1945 : Robert J. Wegs, Robert Ladrech.Wegs, J. Robert.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-507-0.IV-G6.;
1319 Evropa sedmnáctého století : 1598-1700.Munck, Thomas.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-508-9.IV-G6.;
1320 Evropa středověku v letech 962-1154.Brooke, Christopher Nugent Lawrence.Praha:Vyšehrad.2006.80-7021-831-2.IV-G6.;
1321 Evropa šestnáctého století.Mackenney, Richard.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-469-4.IV-G6.;
1322 Evropa vrcholného středověku 1150-1300 /.Mundy, John Hine,.Praha ::Vyšehrad,.2008.978-80-7021-927-0 (váz.).IV-G6.;
1323 Evropské duchovní dějiny : Europaeische Geistergeschichte.Heer, Friedrich.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-333-7.IV-F3.;
1324 Ewangelia według św. Marka..Tadeusz Loska SI.Katowice:Księgarnia św. Jacka,.1989.83-7030-010-3..;
1325 Exég?se et théologie II..Pierre Benoit . Paris:Les Editions du Cerf.1961...;
1326 Exég?se médiévale I - I.Henri de Lubac SJ.:Aubier.1959...;
1327 Exég?se médiévale I - II.Henri de Lubac SJ.:Aubier.1961...;
1328 Exég?se médiévale II - I.Henri de Lubac SJ.:Aubier.1959...;
1329 Exég?se médiévale II - II.Henri de Lubac SJ.:Aubier.1964...;
1330 Exégése rabiique et Exégése Paulinienne.Bonsirver , J..Paris:Beauchesne et ses fils.1935...;
1331 Exegeticko-teologický komentár k Prvému Jánovmu listu.Iskrová, Daniela.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2008.978-80-8084-388-5..;
1332 Exegeticko-teologický komentár k Prvému Jánovmu listu.Iskrová, Daniela.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2008.978-80-8084-388-5..;
1333 Exercície 1990..:.1990...;
1334 Exhortácia Pastores dabo vobis.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-046-7..;
1335 Existencializmus a fenomenológia.J. Patočka.Bratislava:Obzor.1967...;
1336 Existuje Stvoriteľ, ktorý ma o vás záujem ?..:.1990?...;
1337 Exkomunikace, zázraky, sabotáže.Žák, Jiří.Praha:Rudé právo, vydav. čas.,.1950..IV-A4.;
1338 Exkomunikovaný..Skorodenský, Viktor. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2002.80-7165-324-1.IV-D7.;
1339 Exodus.Jozef Tiňo.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-766-8..;
1340 Exodus.Judák, Viliam.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1996.80-88741-14-9.IV-D5.;
1341 Experiment bez viery.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-450-9..;
1342 Ezdráš, Nehemjáš, Ester.Mezinárodní biblická společnost.Praha ::Praha :.1994.80-7130-036-5..;
1343 Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986.Bagin Anton, ThDr.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..IV-D3.;
1344 Faidón.Platón, 427.Praha:ISE, Oikoymenh.1994.80-85241-36-6.V-A2.;
1345 Faidros.Platon.Praha:Jan Laichter.1937..V-A2.;
1346 Faidros; O lásce.Platón, 427.Praha:Československý spisovatel.1958..V-A2.;
1347 Faidros; O lásce.Platón, 427.Praha:Československý spisovatel.1958...;
1348 Falešné představy o Bohu : Jejich vznik, odhalení a překonání.Frielingsdorf, Karl.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-94-4..;
1349 Farnosť Devínska Nová Ves 1713-2013.Klačka, Jozef,1938-.Bratislava-Devínska Nová Ves:Chorvátsky kultúrny spolok; Rímskokatolícka cirkev, farnosť.2013.9788097148706 (viaz.); 978-80-971487-0-6..;
1350 Fascinácia a (ne)poznanie: kultúrne strety Západu a Východu /.Slobodník, Martin,.Bratislava ::Chronos,.2003.80-89027-08-3.V-H8.;
1351 Faszination Leben :.Rennkamp, Hans-Joachim.Mainz ::Matthias Grünewald,.1993.3-7867-1716-8..;
1352 Father Imrich Fuzy.Michalová, Tereza.:Pronvicialát Rehole menších bratov františkánov.1999.80-88944-11-2.IV-B4.;
1353 Fatima :.Fonseca, Luis Gonzaga da,1878-1963.Košice ::Východoslovenské vydavateľstvo,.1992...;
1354 Fede e ragione :.Mantovani, Mauro.Roma ::LAS,.1999.8821304124;88-213-0412-4..;
1355 Fenomén \"katolická teologie \".Torrell, Jean-Pierre,1927-.Praha ::Krystal OP,.2013.978-80-87183-52-6..;
1356 Fenomén jako filosofický problém : sborník prací k filosofii Jana Patočky a Eugena Finka.Centrum, PRO FENOMENOLOGICKÁ BÁDÁNÍ.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-010-6.V-E5.;
1357 Fenomenológia.Jean.:SOFA.1998.80-85752-34-4..;
1358 Fenomenológia náboženstva.Letz, Ján,.Bratislava:Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku.1994..V-G5.;
1359 Feudální společnost /.Bloch, Marc,.Praha ::Argo,.2010.978-80-257-0236-9.IV-F4.;
1360 Fides et ratio.Ján Pavol II..Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-06-4..;
1361 Fides et ratio :.Catholic Church..Casale Monferrato ::Piemme,.1998.8838441855;88-384-4185-5..;
1362 Fides quae creditur 1 p Aktuálne témy zo špeciálnej dogmatiky: Kristológia, Soteriológia, Mariológia, Úvod do dogmatickej teológie.Krupa, Jozef. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského:V Bratislave.1998.80-88696-18-6..;
1363 Fides quaerens intellectum : Proslogion.O pravdě.O svobodě rozhodování.Anselm z Canterbury. Praha:Kalich.1990.80-7017-156-1..;
1364 Fifty major philosophers :.Collinson, Diane,1930-.New York ::Routledge,.1988, c1987.0415031354..;
1365 Filébos.Platón, 427.Praha:ISE, Oikoymenh.1994.80-85241-35-8.V-A2.;
1366 Filosof Seneca a Pavol apoštol.Miloslav Okál.Bratislava:Filozofická fakulta UK v Bratislava.1943...;
1367 Filosofická antropologie.Sokol, Jan.Praha:Portál.2002.80-7178-627-6.V-A7.;
1368 Filosofická víra.Jaspers, Karl. Praha:ISE.1994.80-85241-77-3.V-E5.;
1369 Filosofické drobky aneb Drobátko filosofie.Kierkegaard, Soren. Olomouc:Votobia.1997.80-7198-197-4..;
1370 Filosofický slovník.Ivan, Blecha.:FIN.1995.80-7182-014-8.V-A4.;
1371 Filosofický slovník : Vydaný za spolupráce profesorů filosofické fakulty v Mnichově.Brugger, Walter.Praha:Naše vojsko.1994.80-206-0409-X.V-A4.;
1372 Filosofický slovník : Vydaný za spolupráce profesorů filosofické fakulty v Mnichově.Brugger, Walter.Praha:Naše vojsko.1994.80-206-0409-X.V-A4.;
1373 Filosofie.Blecha, Ivan, 1957- - autor.Olomouc:FIN.1994.80-85572-88-5.V-A4.;
1374 Filosofie 19. a 20. století II.Helmut, Holzhey.Praha:Oikoymenh.2006.80-7298-178-1.V-A5.;
1375 Filosofie 19. a 20. století III.Thurnher, Rainer, 1948-.Praha:Oikoymenh.2009.978-80-7298-177-9.V-A5.;
1376 Filosofie existence.Janke, Wolfgang. Praha:Mladá fronta.1994.80-204-0510-0..;
1377 Filosofie Friedricha Nietzscheho /.Fink, Eugen,.Praha ::OIKOYMENH,.2011.978-80-7298-266-0.V-E4.;
1378 Filosofie mezi mýtem a vědou :.Kratochvíl, Zdeněk, 1952-.:Praha :.2009.978-80-200-1789-5.IV-F5.;
1379 Filosofie náboženství /.Schaeffler, Richard,.Praha ::Academia,.2003.80-200-1195-1.V-G5.;
1380 Filosofie pozdní antiky.Armstrong, Arthur Hilary.Praha:Oikoymenh.2002.80-7298-053-X.V-A5.;
1381 Filosofie přírody.Machula, Tomáš.Praha:Krystal OP.2007.978-80-87183-00-7.V-A8.;
1382 Filosofie přírody.Machula, Tomáš.Praha:Krystal OP.2007.978-80-87183-00-7.V-A8.;
1383 Filosofie svobody /.Novak, Michael,.Praha ::Vyšehrad,.1998.80-7021-264-0.V-E5.;
1384 Filosofie, 1. Úvod do filosofie.Fuchs, Jiří. Praha:Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří kazatelů.1990..V-A3.;
1385 Filosofie, 2. Kritický problém pravdy.Fuchs, Jiří. Praha:Krystal OP.1995.80-85929-06-6.V-A3.;
1386 Filosofie, pravda, nesmrtelnost.Seifert, Josef.Řím:Křesťanská akademie.1998..V-A8.;
1387 Filosofie, Svazek 7.Fuchs, Jiří, 1947-.Praha:Krystal OP.2007.978-80-85929-94-2.V-A3.;
1388 Filosofie, Úvod do filosofie, 1. Filosofická logika.Fuchs, Jiří. Praha:Československá provincie Řádu bratří kazatelů.1993.80-900024-7-1.V-A3.;
1389 Filosofie, Úvod do filosofie, 1. Filosofická logika.Fuchs, Jiří. Praha:Československá provincie Řádu bratří kazatelů.1993.80-900024-7-1.V-A3.;
1390 Filozofia..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...;
1391 Filozofia.Beňo, Ján Augustín, SDB.Nitra:Rodina.1991.80-900510-3-0..;
1392 Filozofia..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...;
1393 Filozofia..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...;
1394 Filozofia.Beňo, Ján Augustín, SDB.Nitra:Rodina.1991.80-900510-3-0..;
1395 Filozofia..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...;
1396 Filozofia Boga.Elders, L.J..Warszawa:Agencja wydawnicza katolików mag.1992...;
1397 Filozofia i Religia.Louis Dupré.Kraków:Znak.2003..V-H8.;
1398 Filozofia ľudskej drámy /.Tischner, Józef,.Bratislava ::Serafín,.2007.978-80-8081-065-8.V-E6.;
1399 Filozofia náboženstva.Gavendová, Oľga.Bratislava:Univerzita Komenského.2006.80-223-2152-4.V-A7.;
1400 Filozofia osvietenstva, romantizmu a idealizmu.Michalov, Jozef, SVD.Bratislava:Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa a Vydavateľstvo LÚČ.2007.978-80-8094-126-0.V-A7.;
1401 Filozofia práva v náuke Jána Pavla II..Grocholewski, Zenon. Vienala:Košice.2001.80-88922-37-2..;
1402 Filozofia techniky.Dessauer, Friedrich.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947...;
1403 Filozofia v celostnom porozumení.Letz, Ján. ÚSKI:Bratislava.1993.80-85293-00-5..;
1404 Filozofia v celosvetovom porozumení.Ján Letz.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.2012.978-80-8082-552-2..;
1405 Filozofia v kulturnom kontexte : zborník z konferencie.editori:, Miroslav Marcelli, Etela Farkašová.Bratislava:MIROX.2001.80-85540-07-X..;
1406 Filozofická antropológia.Bogliolo, Luigi. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..V-A3.;
1407 Filozofická antropológia : príspevok ku kreačno-evolučnému porozumeniu človeka.Letz, Ján.:Charis.1994.80-88743-07-9..;
1408 Filozofická antropológia : príspevok ku kreačno-evolučnému porozumeniu človeka.Letz, Ján.:Charis.1994.80-88743-07-9..;
1409 Filozofická čítanka.Jirsová, Barbara.Praha:S & M.1994.80-901387-4-8.V-A6.;
1410 Filozofická teológia.Schmidt, Josef.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-073-3..;
1411 Filozofické a náboženské rozpravy..Praha:Správa sociálního řízení FMO.1991..V-A3.;
1412 Filozofické listy.Apologie bláznova.Čaadajev, Petr Jakovlevič.Praha:ODEON.1987...;
1413 Filozofické štúdie I.Letzt, Ján.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity.2015.9788080828240;978-80-8082-824-0..;
1414 Filozofické štúdie II.Letzt, Ján.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity.2015.9788080828257;978-80-8082-825-7..;
1415 Filozofické štúdie III.Letzt, Ján.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity.2015.9788080828592;978-80-8082-859-2..;
1416 Filozofický depozitář.Ruffing, Reiner.Praha:Knižní klub.2012.978-80-242-3527-1.V-A7.;
1417 Filozofický slovník.Durozoi, Gérard.Praha:EWA Edition.1994.80-85764-07-5.V-A4.;
1418 Filozofie konání.Říha Karel SJ.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993...;
1419 Filozofie náboženství.Peter, Cole. Praha:Portál.2003.80-7178-719-1.V-A5.;
1420 Filozofie pro normální lidi.Peregrin, Jaroslav, 1957-.Praha:Dokořán.2008.978-80-7363-192-5.V-A7.;
1421 Filozofie smíchu..:.1980??...;
1422 Financie a mena..Petrenka, Ján.Bratislava ::Alfa,.1993.80-05-01135-0.V-G1.;
1423 Financie a mena..Petrenka, Ján..Bratislava ::SÚVAHA,.1994..80-88727-07-3.V-G1.;
1424 Firmung :.Hübner, Siegfried.Leipzig ::St. Benno,.1986.3-7462-0003-2..;
1425 Florentské dejiny.Machiavelli, Niccolò,1469-1527.Martin:Thetis.2012.9788089520091 (brož.); 978-80-89520-09-1.IV-G4.;
1426 Formovanie učeníkov.Flores, José H. Prado. Zvolen:Jas.1996.80-88795-26-5..;
1427 Fortes in fide.Gavenda, Marián.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418658;978-80-7141-865-8..;
1428 Fortes in fide.Gavenda, Marián.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418658;978-80-7141-865-8.IV-C3.;
1429 Fórum pastorálních teologů ... :.. Refugium Velehrad-Roma:Olomouc :.2008?.978-80-86715-81-0..;
1430 Forum quaerendi - zošit 1.Ján Letz.:.1996...;
1431 Fotiovo schizma.Dvorník, František. Olomouc:Centrum Aletti.2008.978-80-86715-94-0..;
1432 Fragen der Schopfungslehre .Von Metz, J..Leipzig:St. Benno-Verlag.1966...;
1433 Fragen zur Geschichtlichkeit Jesu.Trilling,W..Dusseldorf:Patmos Verlag.1967...;
1434 Fragment z veľkého svedectva o živej viere..Trstenský, Viktor.BV.:bm..1999.80-967550-7-2.IV-A3.;
1435 Francois Villon : život středověké Paříže.Favier, Jean.Praha:Garamond.2001.80-86379-25-6.IV-B8.;
1436 Francouzská revoluce : díl 1.. Od Turgota k Napoleonovi 1770-1814 : 1770-1814.Furet, Francois.Praha:Argo.2004.80-7203-452-9.IV-H4.;
1437 Francouzská revoluce : díl 2.. Ukončit revoluci. Od Ludvíka XVIII.po Julese Ferryho (1815-1880) : od Ludvíka XVIII.po Julese Ferryho (1815-1880).Furet, Francois.Praha:Argo.2007.978-80-7203-851-0.IV-H4.;
1438 Franklin D. Roosevelt.Jakovlev, Nikolaj N..Praha:Svoboda.1985..IV-B7.;
1439 Franklin Delano Roosevelt.Liebfeld, Alfred.:Vydavateľstvo politickej literatúry.1968..IV-B7.;
1440 František Mikloško.Štrasser, Ján,1946-.Bratislava:Slovart.2016.9788055620909 (viaz.); 978-80-556-2090-9.IV-B7.;
1441 František Víťazoslav Sasinek.Otčenáš, Michal,. Slovo:Košice.1995.80-85291-21-5.IV-B8.;
1442 František: Meno Boha je Milosrdenstvo.Tornielli, Andrea.Bratislava:Fortuna Libri.2016.9788081425592;978-80-8142-559-2..;
1443 Františkáni v slovenskej literatúre.Gajdoš, Vševlad Jozef, OFM.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota.1979..IV-A4.;
1444 Freud a budoucnost náboženství /.Küng, Hans,.Praha ::Vyšehrad,.2010.978-80-7429-015-2.V-G4.;
1445 From Despair to Hope ..Vatikán:Libreria editrice vaticana.1992...;
1446 Führer durch die Ausgrabungen auf dem Magdalensberg /.Piccottini, Gernot.:.1990.3-900575-07-X.IV-F7.;
1447 Führer durch die Vatikanische Nekropole.Basso, Michele.Řím ::Fabbrica di S. Pietro in Vaticano,.1986..IV-D3.;
1448 Fundamental-Theologie.Fries, H..himberg:verlag styria.1985.3222115966;3-222-11596-6..;
1449 Fundamentálna teológia. 1. Kristológia..Rosa, Stanislav. Vydavateľstvo Ing. Štefánia Beňová - Bens:Bardejov.2000.80-88998-07-7..;
1450 Fundamentální theologie :; problémy základů a metody theologie.Wilfried, Joest.Praha ::Oikoymenh.2007.978-80-7298-276-9..;
1451 Fundamente des Glaubens :.Künneth, Walter,1901-.Wuppertal ::Brockhaus,.1975.3-7974-0055-1..;
1452 Fur Stille Stunden..:Selbstverlag Bad Schonbrunn.1955...;
1453 Fyzika.Aristotelés, c384.Praha:Rezek.1996.80-86027-03-1.V-A6.;
1454 Fyzika v potížích.Smolin, Lee,(1955-).Praha:Argo.2009.80-257-0107-7..;
1455 Gaius Julius Caesar : demokratický diktátor.Canfora, Luciano.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-901-0.IV-H6.;
1456 Galatians.Carolyn Osiek. Wilmington:Michael Glazier.1980...;
1457 Gándhí : Postavy a osudy.Fusero, Clemente.Bratislava:Obzor.1990.80-215-0076-X.IV-B4.;
1458 Gándhí. Môj experiment s pravdou.Karamčand, Mahandás.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1989.80-220-0259-3.IV-B4.;
1459 Gedanken von Pestalozzi.Johann Heinrich Pestalozzi.:Atlantis Verlag.1940...;
1460 Gegenwind.Sölle, Dorothee,.München:Piper.2000.3-492-22688-4.IV-B8.;
1461 Gegrusst seist Du, Maria.Schenker,A. OP.Freiburg:Kanisius.1989.3857642211;3-85764-221-1..;
1462 Geisliches Tun.Schurmann, H..Leipzig:St. Benno-Verlag .1985...;
1463 Geistliches Leben im christlichen Altertum /.Cayré, F..Aschaffenburg ::Paul Pattloch,.c1959..IV-F5.;
1464 Geistliches Leben im Mittelalter /.Génicot, Léopold,.Aschaffenburg ::Paul Pattloch,.1959..IV-F5.;
1465 Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland :..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1976.3-451-17614-9..;
1466 Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland /.Katolická církev..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1977.3-451-17897-4..;
1467 Generál.Čierny, Ján.Praha:Nakladatelství Svoboda.1967..IV-A6.;
1468 Generál de Gaulle /.Molčanov, N. N..Praha ::Svoboda,.1976..IV-B4.;
1469 Generál piaristov z Plavča.Čižmár, Marián.Levoča:Polypress.1999.80-88704-21-9.IV-B8.;
1470 Genezis.Michael Maher MSC.:Michael Glazier.1982.0-89453-237-5..;
1471 Genezis.Dubovský, Peter.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-626-5..;
1472 Gesetz und Evangelium.Ernst Kinder, Klaus Haendler. Darmstadt:Wissinschaftliche Buchgesellschaft.1968...;
1473 Geschenk und Geheimnis :.Jan Pavel(1920-2005).Graz ::Styria,.1997.3-222-12501-5..;
1474 Geschichte der hl. Messe /.Amiot, Francois.:.[1961?]..IV-F5.;
1475 Geschichte der katholischen Kirche. (Dejiny katolíckej Cirkvi.).Lenzenweger, Josef.Leipzig:St.Benno Vrlg..1986.3746203848; 3-7462-0384-8.IV-C8.;
1476 Geschichte der Päpste im 20. Jahrhundert.Schwaiger, Georg,.München:Deutscher Taschenbuch Verlag.1968..IV-G5.;
1477 Geschichte der Philosophie.Hirschberger, Johannes,nar. 1900.Köln:Komet.1999.3-933366-00-3.V-A6.;
1478 Geschichte des Gottesreiches, Band 2.Hünermann, Wilhelm.Luzern/München:Rex.1957..IV-D5.;
1479 Geschichte Gottes mit dem Menschen.Fridolin Stier. Düsseldorf:Patmos-Verlag.1959...;
1480 Gesprache uber das sein.Jiddu Krishnamurti.:by Scherz Verlag Bern Munchen Wien fur Otto Wilhelm Barth Verlag.1977..V-H8.;
1481 Gessamelte Schrifen 1.Bonhoeffer,D..Munchen:CHR.Kaiser Verlag.1958...;
1482 Gessamelte Schrifen 2.Bonhoeffer D..München:Chr. Kaiser Verlag Munchen.1959...;
1483 Gessamelte Schrifen 3.Bonhoeffer , D..München:Chr. Kaiser Verlag Munchen.1960...;
1484 Gessamelte Schrifen 4.Bonhoeffer , D..München:Chr. Kaiser Verlag Munchen.1961...;
1485 Gesu nel pensiero musulmano.Roger Arnaldez.Milano:Edizione paoline.1990..V-H4.;
1486 Gianna Beretta Molla.Brem, Hildegard.Prešov:VMV.2000.80-967496-4-1.IV-B5.;
1487 Giordano Bruno a hermetická tradice /.Yates, Frances Amelia,.V Praze ::Vyšehrad,.2009.978-80-7021-908-9.V-G4.;
1488 Glaube aktuell?.Krenzer,F..Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1977...;
1489 Glaube aus Erfahrung :.Imbach, Josef,1945-.Luzern ;; Stuttgart ::Rex-Verlag,.1981.3-7252-0377-6; 3-7252-0377-6 (brož.)..;
1490 Glaube elementar.Schulte, J..Essen:Fredebeul & Koenen, Verlag.1971...;
1491 Glaube, der die erde liebt.Rahner, K..Freiburg im Breisgau:HERDER.1966...;
1492 Glauben Heute.Reuss, J.M..Mainz:Mathias- Grünewald- verlag.1962...;
1493 Glaubens- Verkundigung fur Erwachsene.Dreissen , J..Utrecht:Darker & Van de Vegt N.V. .1968...;
1494 Glaubwürdigkeit und Wahrheit der Evangelien.Jacob Kremer. :Verlag Butzon u. Bercker.1967...;
1495 Gleichnisse Jesu. (Podobenstvá Ježišove.).Steiner, Anton.Basel, Solothurn, Düsseldorf:Friedrich Reinhardt Verlag, Benziger Verlag.1979.3545261328;3-545-26132-8..;
1496 Gleichnisse und Lehrstücke im Evangelium.Heinrich Kahlefeld. Frankfurt am Main:Josef Knecht.1963...;
1497 Gleichnisse und Lehrstücke im Evangelium II.Heinrich Kahlefeld. Frankfurt am Main:Josef Knecht.1963...;
1498 Glosy zo života Štefana Šmálika. .Kušnier, Jozef.Tvrdošín :Anna Lajmonová.2008.978-80-970031-3-5.IV-B8.;
1499 Gnois.Dupont , J..Paris:univesitas catholica lovaniensis.1949...;
1500 Gnóze :.Rudolph, Kurt, 1929-.:Praha :.2010.978-80-7021-947-8.IV-G5.;
1501 Gnóze :.Rudolph, Kurt, 1929-.:Praha :.2010.978-80-7021-947-8.IV-G5.;
1502 God´s Word.New International Version.Colorado:International Bible Society.1984...;
1503 God's promises for your every need...Dallas ::Word Pub..1995.0849951305 (tpw);0849951321 (leather)..;
1504 God's Unfolding Plan.Wright, Sr. Mary Kathleen, S.M..Los Angeles:Lawrence Publishing Company.1966..IV-C4.;
1505 Good News - New Testament.Whealon , J. F..New York :American Bible Society .1966...;
1506 Good News - New Testament.. New York:American Bible Society.1978...;
1507 Gorgias.Platón, 427.Praha:ISE, Oikoymenh.1992.80-85241-21-8.V-A2.;
1508 GOTHIC.Clemens Schmidlin ,Caroline Eva Gerner.:.2009.978-3-8331-4936-8.IV-E7.;
1509 Gott existiert.Frossard, André,1915-1995.Freiburg im Breisgau:Herder.1970.3-451-01935-3.IV-A6.;
1510 Gott existiert.Frossard, André,1915-1995.Freiburg im Breisgau:Herder.1970.3-451-01935-3..;
1511 Gott loben, segnen, verkündigen.Hoyer, Wolfram.Freiburg, Basel, Wien:Herder.2014.9783451333361;978-3-451-33336-1..;
1512 Gott und Mensch in den Psalmen.Haag, Herbert,,1915-2001.Zürich ::Benziger.1972.3-545-27028-9..;
1513 Gott- Welt - Bruder.Boros , L..Freising:Kyrios- Verlag GmbH Meitingen.1967...;
1514 Gott, Mensch, Universum.De la Saudée , J. de B..wien:velag styria.1957...;
1515 Gottesdienst in Israel.Hans-Joachim Kraus. Mu?nchen: C. Kaiser.1962...;
1516 Gotteswort in Menschenmund.Heinrich Schlier.Freiburg, Basel, Wien:Herder.1982.3-451-19190-3..;
1517 Gottgeweihtes Leben :.Jan Pavel1920-2005.Vallendar ::Patris,.1982.3-87620-078-4..;
1518 Goya čiže krutá cesta poznania.Lion Feuchtwanger.:Tatran.1976.61-676-76.IV-A1.;
1519 Graffiti der Hoffnung.Manfred Entrich.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk.2004.3-460-33057-0..;
1520 Gravity and Grace.Weil, Simone,.London ::Routledge,.1992.0-415-08479-2.V-G8.;
1521 Grécko-slovenský slovník.Helena Panczová.Bratislava:Lingea.2012.978-80-8145-021-1..;
1522 Grécko-slovenský slovník k Novému zákonu.. Verbum:Košice.2000.80-966957-7-0..;
1523 Greek-English New Testament.Aland, Kurt; Aland, Barbara.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1992.3-438-05408-6..;
1524 Grenzen der Wissenschaft und Freiheit des Glaubens /.Neubauer, Ernst.München ::Claudius,.1974.3-532-71299-7..;
1525 Grundelemente des priesterlichen Amtes im Neuen Testament.Heinrich Schlier.Leipzig:St. Benno.1969...;
1526 Grundzüge einer paulinischen Theologie /.Schlier, Heinrich,1900-1978.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1978.3-451-18159-2..;
1527 Guerriers et paysans VII-XIIe siècle :.Duby, Georges,.:.[1973].2-07-028413-1.IV-F8.;
1528 Ha parlato nel Figlio :.Molinaro, Italo..Jerusalem ::Franciscan Printing Press,.2001.9655160017;965-516-001-7..;
1529 Had leze z víry :.Škvařil, Richard,.Praha ::Talpress :; Talisman,.1995.80-85609-93-2.V-H8.;
1530 Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testamen.Dr. Alfred Schmoller. Stuttgart:Privileg. Württ. Bibelanst.1963...;
1531 Hanndbuch des Rosenkranzes.Kirsch,W..:.1950...;
1532 Hebrejská bible a dějiny : Úvod do starozákonní literatury.Rendtorff, Rolf.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-190-3..;
1533 Hebrejské člověkosloví /.Balabán, Milan,.[Praha] ::Herrmann,.1996.80-238-0460-X.V-H5.;
1534 Hebrejský Kristus : Jazyk a stáří evangelií.Tresmontant, Claude.Košice:Knižná dielňa Timotej.1996.80-966961-8-1..;
1535 Hebrejský Kristus : Jazyk a stáří evangelií.Tresmontant, Claude.Košice:Knižná dielňa Timotej.1996.80-966961-8-1..;
1536 Hebrews.Juliana Casey, I.H.M.. Wilmington:Michael Glazier.1980.0-86217-033-8..;
1537 Heilige Sendung.Rocholl,N..Baderborn:Verlag der Bonifacius. Druckerei.1940...;
1538 Heilige Und Helden Des Mittelalters von Wolfram von den steinen.Otto Der Grosse.:germany Breslau.1928..IV-F8.;
1539 Heimkehr zur Kirche.Lelotte, Fernand.München:Rex.1956..IV-A4.;
1540 Helder Camara.Broucker, José de.Praha:Vyšehrad.1971..IV-B3.;
1541 Helénistická náboženství /.Martin, Luther H.,.Brno ::Masarykova univerzita,.1997.80-210-1702-3.V-H7.;
1542 Hellénistická filosofie.Long, Anthony A..Praha:Oikoymenh.2003.80-7298-077-7.V-A5.;
1543 Hérakleitos z Efesu: Zkušenost a řeč.Pokorný, Martin.Praha:Oikoymenh.2008.978-80-7298-271-4.V-A2.;
1544 Hermeneutika j.Pokorný, Petr.Praha:Vyšehrad.2006.80-7021-779-0..;
1545 Hermeneutika mystéria :.Pospíšil, Ctirad Václav,1958-.Praha :; Kostelní Vydří ::Krystal OP ;; Karmelitánské nakladatelství,.2005...;
1546 Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona.Dohmen, Christoph, 1957-.:Praha :.2007.978-80-7021-874-7..;
1547 Heroes of the Bible.Manuel Komroff. London:Paul Hamlyn.1968...;
1548 Herrin und Mutter.Lutz,B..Wurzburg:Arena.1962...;
1549 Hesekiel.Hans Brandenburg. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5408-1..;
1550 Hestia a Hermés :.Vernant, Jean-Pierre,.Praha ::OIKOYMENH,.2004.80-7298-093-9.V-E4.;
1551 Hidžra :.Mendel, Miloš,.Praha ::Orientální ústav Akademie věd České republiky,.2006.80-85425-58-0.V-G6.;
1552 Hippias Větší; Hippias Menší; Ión; Menexenos.Platón, 427.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-03-8.V-A2.;
1553 Hirte an der Zeitenwende.Krexner, Martin.Wien:Dom-Verlag.1988.3-85351-107-4.IV-A5.;
1554 Hirte an der Zeitenwende.Krexner, Martin.Wien:Dom-Verlag.1988.3-85351-107-4.IV-A5.;
1555 Histoire .Hébreu , P..Paris:troisiéme mille.1922...;
1556 HISTOIRE DE L Eglise.C.Bihlmeyer-H.Tuchle.:Paris.1963..IV-E1.;
1557 HISTOIRE DE L Eglise.C.Bihlmeyer-H.Tuchle.Paris:Salvator.1967..IV-E1.;
1558 HISTOIRE DE L Eglise..:Paris.1969..IV-E1.;
1559 HISTOIRE DE L Eglise..Paris:Salvator.1964..IV-E1.;
1560 Histoire de Jésus.Nisin,A..Paris:éditions du seuil.1960...;
1561 Histoire de la bourgeoisie en France..Pernoud, Regine,1909-1998..Paris ::Éditions du Seuil,.1981.2-02-005811-1; 2-02-005813-8..;
1562 Histoire de la bourgeoisie en France..Pernoud, Regine,1909-1998..Paris ::Éditions du Seuil,.1981.2-02-005811-1; 2-02-005813-8..;
1563 Histoire de la bourgeoisie en France..Pernoud, Regine,1909-1998..Paris ::Éditions du Seuil,.1981.2-02-005811-1; 2-02-005813-8.IV-G8.;
1564 Histoire de la bourgeoisie en France..Pernoud, Regine,1909-1998..Paris ::Éditions du Seuil,.1981.2-02-005811-1; 2-02-005813-8..;
1565 Histoire du christianisme des origines à nos jours. Tome 11.Mayeur, Jean-Marie.Paris:Desclée.1995.2-7189-0635-9.IV-D1.;
1566 Histoire du christianisme des origines à nos jours. Tome 12.Mayeur, Jean-Marie.Paris:Desclée; Fayard.1990.2-213-02629-7; 2-7189-0546-8.IV-D1.;
1567 Histoire du christianisme des origines à nos jours. Tome 14.Mayeur, Jean-Marie.Paris:Desclée.2001.2-7189-0637-5.IV-D1.;
1568 Histoire du christianisme des origines à nos jours. Tome 8.Mayeur, Jean-Marie.Paris:Desclée.1992.2-7189-0574-3.IV-D1.;
1569 Histoire et connaissance de Dieu /.Cottier, Georges,1922-.[Fribourg] ::Éditions Universitaires Fribourg Suisse,.1993.2827106248;2-8271-0624-8..;
1570 Histoire generale du christianisme /.Armogathe, Jean Robert,.Paris ::PUF,.2010..9782130522928 (v. 1); 2130522920 (v. 1); 9782286072933 (v. 2); 2286072930 (v. 2).IV-E1.;
1571 Histoire générale du christianisme /.Armogathe, Jean Robert,.:.2010..9782130522928 (volume 1); 9782286072933 (volume 2).IV-E1.;
1572 Histoire sainte Jésus en son temps.Rops,D..Paris:libraire arthéme fayard.1945...;
1573 História a architektúra gréckokatolíckych murovaných chrámov tereziánskeho typu na Slovensku.Liška, Anton.Prešov:Vydavateľstvo Prešovskej univerzity.2015.9788055515465 (viaz.); 978-80-555-1546-5.IV-C7.;
1574 História Cirkvi.Bedouelle, Guy.Prešov:Petra.2005.80-89007-58-9.IV-C6.;
1575 Historia Kościoła, tom I.Bihlmeyer, Karl.Warszawa:Wydawnictwo Sióstr Loretanek.1971..IV-D3.;
1576 História môjho holubníka :.Žiak, Miloš,.Bratislava ::Kalligram,.2012.978-80-8101-615-8.V-G6.;
1577 Historia wierzen i idei religijnych.Eliade, Mircea,(1907-1986 ).Warszawa:Pax.1988.8321109187;83-211-0918-7.V-G10.;
1578 Historické štúdie k dejinám dominikánov.Hunčaga, Gabriel, OP. Bratislava:Chronos.2007.978-80-89027-26-2..;
1579 Historický vývin cirkevnej organizácie v hornotoryskej oblasti.Sedlák, Peter. Michal Vaško:Prešov.1994.80-7165-011-0.IV-D7.;
1580 Historie Anglie /.Maurois, André,.Praha ::Julius Albert,.1945..IV-F10.;
1581 Historie Anglie /.Maurois, André,.Praha ::Julius Albert,.1945..IV-F10.;
1582 Historie dominikánů v českých zemích.Černušák, Tomáš, 1972- - autor.:Praha :.2001.80-85929-50-3..;
1583 Historie začíná v Sumeru :.Kramer, Samuel Noah,.Praha ::Odeon,.1966..IV-G4.;
1584 History of Christian philosophy in the Middle Ages.Gilson, Etienne,1884-1978..London ::Shead and Ward,.1980, c1955.0722041144..;
1585 Hitler a holokaust.Robert, S. Wistrich.:Slovart.2002.80-7145-682-9.IV-F5.;
1586 HITLER V NAS.MAX PICARD.PRAHA:UNIVERSUM.1948..V-G1.;
1587 Hitlers Helfer /.Knopp, Guido,.München ::C. Bertelsmann,.c1996.3-570-12303-0.IV-F8.;
1588 Hľadali úprimne.Senčík, Štefan, SJ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..IV-A4.;
1589 Hľadali úprimne.Senčík, Štefan, SJ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..IV-A4.;
1590 Hľadanie absolútna .Dudáš , C..Bratislava:spolok katechétov a profesorov nábiženstva.1942...;
1591 Hľadanie demokracie :.Strinka, Július,.Bratislava ::Veda,.1995.80-224-0424-1.V-G2.;
1592 Hľadanie strateného mieru /.Mun, Sŏn-Mjŏng,.Praha ::Ideál,.2013.978-80-86995-26-7.V-H6.;
1593 Hľadať si tvár.Baggio, Antonio Maria.Bratislava:Nové mesto.1996.8085487411 (brož.); 80-85487-41-1.V-G1.;
1594 Hľadieť na Krista očami Márie..Bratislava:PPA.2003...;
1595 Hlas k rodákom /.Štúr, Ľudovít,.Bratislava ::Tatran,.1971..IV-E6.;
1596 Hlásal radostnú zvesť chudobným.Čižmár, Marián.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2.IV-B4.;
1597 Hledání politické filosofie :.Stankiewicz, Władysław Józef,.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),.2006.80-7325-086-1.V-E6.;
1598 Hledání.Úvahy věříciho křesťana.Benda, V..:Čkch.1988...;
1599 Hlubinně psychologický výklad Písma.Grun, Anselm.Praha:Čes.křesťanská akad..1994.80-85795-05-1..;
1600 Hnutie spolkov striezlivosti na Slovensku v rokoch 1844 - 1874.Sedlák, Peter.Prešov:Vydav. M. Vaška.1998.8071651397 (brož.); 80-7165-139-7.IV-E5.;
1601 Hodina temnosti.Šilhár, Alfonz, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-288-5.IV-D7.;
1602 Hodnota člověka.Liessmann, Konrad Paul,(1953-).Praha [i.e. Břeclav]:Malovaný kraj.2010.9788090375970 (brož.);978-80-903759-7-0..;
1603 Hodnota staroby.Tavel, Peter.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741525 (brož.); 978-80-8074-152-5..;
1604 Hoffnung und Geschichte.Pieper, Josef.München:Kösel.1967...;
1605 Holokaust :.Knopp, Guido, 1948-.:V Praze :.2008.978-80-249-1075-8.IV-H4.;
1606 Homo Ludens.Johan Huizinga.:.1956..IV-G7.;
1607 Horizons de L´ Athéisme.Cottier , G. M-M..Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1969...;
1608 Hors de la femme point de salut? /.Manteau-Bonamy, H. M..Paris ::MamE,.1991.2728904561;2-7289-0456-1..;
1609 Horthy Miklos titkos iratai..Horthy, Miklos,.[Budapest]:Kossuth Konyvkiado,.1963...IV-F8.;
1610 Hovory.Lewis, C.S..New York:Nová Europa.1945...;
1611 Hovory k sobě.Marcus Aurelius Antoninus.Praha:Svoboda.1975..V-A1.;
1612 Hovory na nemocničním lužku.Holota, Vladimír Benedikt.Praha:ZVON.1994.80-7113-112-1..;
1613 Hovory o víře.Kubalík, Josef.Brno:Tisk.1991.80-7122-001-9..;
1614 Hovory s Bohem : 1.kniha. Neobvyklý dialog : Neobvyklý dialog.Walsch, Neale Donald.Praha:Pragma.1997.80-7205-490-2..;
1615 Hovory s Janem Werichem.Horníček, Miroslav.Praha:Panorama.1991.80-7038-211-2.IV-A5.;
1616 How to Read Church History. Volume 1. From the beginnings to the fifteenth century. (Ako čítať cirkevné dejiny. Diel 1. Od počiatkov po pätnáste storočie.).Comby, Jean.London:SCM Press Ltd..2001.0334020506; 0-334-02050-6.IV-C4.;
1617 How to Read Church History. Volume 2. From the Reformation to the present day. (Ako čítať cirkevné dejiny. Diel 2. Od reformácie po dnešok.).Comby, Jean.London:SCM Press Ltd..1998.0334020360; 0-334-02036-0.IV-C4.;
1618 Hra o Slovensko.Ladislav, Deák.:Veda.1991.80-224-0370-9.IV-E3.;
1619 Hrdinové na řece Kwai.Teresio Bosco.:.1960?..IV-A4.;
1620 Hrdinovia a géniovia..Vrútky :Advent-Orion.2005.80-8071-036-8..;
1621 Hrdinovia a géniovia..Vrútky :Advent-Orion.2005.80-8071-036-8.IV-B3.;
1622 Hrdinské svedectvo mladosti.Sláviková, Helena.Bratislava:LUC.2003.80-7114-393-6.IV-A3.;
1623 Hriech, milosť, sviatosť zmierenia.Salij, Jacek.Bratislava:LUC.2003.80-7114-389-8..;
1624 Hrob a sídlo arcibiskupa Metoděje.Veselý, Jiří Maria,1908-2004.Praha ::[s.n.],.1992..IV-A8.;
1625 Hrstka vzpomínek.Krchňák, Alois.Letovice:Fařní úřad sv. Prokopa.2004..IV-B6.;
1626 Humanae vitae.Pavol VI. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-342-3..;
1627 Humani generis.Pius XI.:.1950...;
1628 Humani generis :.Pius XII., - papež, 1876-1958 - autor.Olomouc ::Olomouc :.2004.80-7266-174-4..;
1629 Humanismus :.Carroll, John,.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury,.1996.80-85959-13-5.IV-F10.;
1630 Humenské kolégium a traja košickí mučeníci.Stolárik, Stanislav, biskup.Humenné:Miestny odbor Matice slovenskej.1995.80-967302-1-5.IV-D7.;
1631 Husák.Černák, Tomáš; Mocko, Martin.Bratislava:Marenčin PT.2016.978-80-8114-653-4.IV-A5.;
1632 Husité.Kejr, Jiří.Praha:Panorama.1984..IV-C8.;
1633 Husiti na Slovensku.Mikuláš Mišík.:.1928..IV-E4.;
1634 Husitské revoluční hnutí /.Macek, Josef,.:.1952..IV-F10.;
1635 Husovská dilemata.Pospíšil, Ctirad Václav,1958-.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2015.9788071958161;978-80-7195-816-1.IV-B3.;
1636 Husovská dilemata.Pospíšil, Ctirad Václav,1958-.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2015.9788071958161;978-80-7195-816-1..;
1637 Husserl.Ivan, Blecha.:VOTOBIA Praha.1996.80-7198-066-8..;
1638 Husserl a Merleau-Ponty.Sivák, Jozef.:Veda.1996.80-224-0465-9..;
1639 Hyacinta.Havrilla, Mikuláš.Košice:Slovo.1994.80-85291-12-6.IV-B5.;
1640 Hymnos Akathistos.Meerseman,G.G. OP.Freiburg:Universitätverlag .1958...;
1641 Hymny na církev.von de Fort,G..Rím:Křěstanská akademie.1970...;
1642 Hypotézy o Ježišovi.Messori,Vittorio.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988...;
1643 Charles Darwin : filosofické aspekty Darwinových myšlenek.Ruse, Michael.:Praha : Academia.2011.978-80-200-1901-1.IV-F5.;
1644 Charles de Foucauld.Waachová, Hildegarda.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-112-7.IV-A3.;
1645 Charles Journet.Boissard, Guy.Paris:Salvator.2008.978-2-7067-0538-0.IV-A7.;
1646 Charles Journet: Un témoin du XXe siècle.Georges Cottier OP.:Parole et Silence.2003.2-84573-153-1.IV-A7.;
1647 Charmidés; Lachés; Lysis; Theagés.Platón, 427.Praha:ISE, Oikoymenh.1995.80-85241-81-1.V-A2.;
1648 Charta 77 :.Prečan, Vilém,.Scheinfeld :; Praha :; Bratislava ::Čs. středisko nezávislé literatury ;; Ústav pro soudobé dějiny ČSAV ;; Archa,.1990.80-270-7894-6; 80-900422-1-X.IV-F7.;
1649 Charta 77 k situaci církví a věřících v ČSSR :.Kubes, Milan,.Mnichov ::Opus Bonum,.1987..IV-D6.;
1650 Chce widziec boga.O. Maria Eugeniusz.Krakow:wydavnictwo o.o. karmetlitanow bosych.1982...;
1651 Chcem niesť pečať Ducha.Klas, T..:Rodinné hnutie na Slovensku.1989...;
1652 Chléb s nebe.DR . Hejčl, J. .Olomouc:Lidové závody tiskářské a nakladatelské spol. s.r.o.1932...;
1653 Chorváti a Srbi v strednej Európe :.Kučerová, Kvetoslava,.Bratislava ::Veda,.1976..IV-F8.;
1654 Chraň svoje srdce.Eldredge, John. Praha:Návrat domú.2002.80-7255-115-9..;
1655 Christenfibel /.Pieper, Josef,1904-1997.München ::Kösel,.1979.3-466-40164-X..;
1656 Christian faith in God the creator in relation to modern science according to the works of Stanley L. Jaki.Haffner , P..Roma:Faculate Theologiae Pontificate Universitas Gregoriane.1987...;
1657 Christian sacrifice :.Daly, Robert J.,1933-.Washington ::Catholic University of America Press,.1978.0813205301 :;0-8132-0530-1..;
1658 Christifideles laici :.Jan Pavel1920-2005.Praha ::Praha :.1996, c1990.80-7113-162-8..;
1659 Christliche Kunst der Neuzeit /.Syndicus, Eduard,.Aschaffenburg ::Pattloch,.1964..IV-F5.;
1660 Christliche Kunst des Mittelalters..Syndicus, Eduard,.Aschaffenburg,:P. Pattloch.[1962]..IV-F5.;
1661 CHristliche Literatur Des Mittelalters.Alois Wolf.:.1958..IV-F5.;
1662 Christologie /.Schierse, Franz Joseph,1915-1992.Düsseldorf ::Patmos,.1984.3-491-77600-7..;
1663 Christsein in dieser Zeit.Dankelman J.L.F.Wien:HERDER.1967...;
1664 Christus - Kontemplation heute..Schaffhausen:Novalis.1984.372141506X (viaz.); 3-7214-1506-X..;
1665 Christus unser Erlöser.F. - M. Lemoin, C. Novel. Düsseldorf:Patmos-Verlag.1959...;
1666 Christus Verkündigung im Kirchenjahr.Alfred Läpple. München:Don Bosco Verlag.1971.3-7698-0105-9..;
1667 Christusfreude :.Pfleger, Karl..Frankfurt (am Main) ::Knecht,.1974.3-7820-0305-5..;
1668 Chrześcijanie, Tom 1.Bejze, Bohdan.Warszawa:Akademia teologii katolickiej.1974..IV-D3.;
1669 Chrzescijanstwo i pojecie postepu.Mounier, E..Warszawa:Bibliteka Wiezy.1968...;
1670 Chrześcijaństwo i religie.Dupuis, Jacques.Kraków:Wydawnictwo WAM.2003.8373181512; 83-7318-151-2.V-H8.;
1671 Chudoba.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1999.80-88944-08-2..;
1672 Chvála bláznivosti : list Martinu Dorpiovi.Erasmus, ROTTERDAMSKÝ, Desiderius.Praha:Aurora.1997.80-85974-00-2..;
1673 Chvála moudrosti.Merleau.Bratislava:Archa.1994.80-7115-077-0..;
1674 Chvály panenské matky.Sv.Bernard ,opát z Clairevaux.Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1938...;
1675 Chvilky u nohou Matky Boží..:.1942...;
1676 I cristiani e l\'impero romano /.Sordi, Marta..Milano ::Jaca Book,.1984, c1983..8816401184 :.IV-G4.;
1677 I dnes se platí krví.Hünermann, Vilém.Roma:Křestanská akademie.1971..IV-B5.;
1678 I Grandi nemici di roma antica.Philiph Matyszak.:Roma.2007.978-88-541-0859-2.IV-G1.;
1679 I Will Turn to the Father. The Gospel according to Luke. The First Letter from Peter. The Book of Amos. A Selection of Psalms. (Vrátim sa k Otcovi. Evanjelium podľa Lukáša. Prvý li..Roma:Societá Biblica Britannica & Forestiera.1999.8823734371; 88-237-3437-1..;
1680 Iba láska.Carretto, Carlo,,1910-1988.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8..;
1681 Idea Boga po Auschwitz.Jonas, Hans.Kraków:Znak.2003.83-240-0262-6.V-A8.;
1682 Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem.Gadamer, Hans-Georg. Praha:ISE.1994.80-85241-46-3.V-E5.;
1683 Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem /.Gadamer, Hans-Georg,.Praha ::ISE,.1994.80-85241-46-3.V-E5.;
1684 Idea fenomenologie : a dva texty Jana Patočky k problému fenomenologie.Husserl, Edmund.Praha:Oikoymenh.2001.80-7298-023-8..;
1685 Ideje a slova :.Karfíková, Lenka,.Praha ::OIKOYMENH,.2010.978-80-7298-436-7.V-E5.;
1686 Ihr alle seid Geistliche.Karl Hermann Schelkle.Leipzig:St. Benno.1966...;
1687 Ich fürchte mich nicht.Nowakowski, Tadeusz.München:Langen Müller.1982.3784419119; 3-7844-1911-9.IV-B5.;
1688 Ich fürchte mich nicht.Nowakowski, Tadeusz.München:Langen Müller.1982.3784419119; 3-7844-1911-9.IV-B5.;
1689 Ich suche Jesus.Frenz,K.A..wien:.1976...;
1690 Ikona Krista.Schonborn, Christof.Bratislava:Oto Németh.2002.80-88949-56-4..;
1691 Il carisma di Gaetano Errico.Russo, Giuseppe, m.ss.cc.Napoli:Editoriale Communicazioni Sociali.1984..IV-B4.;
1692 Il cristianesimo invisibile :..Torino ::Societa editrice internazionale,.1997.88-05-05736-3..;
1693 Il dio della nostra giola .Salvati, G.M. OP.Napoli:editrice domecana italiana .1995...;
1694 Il libri di Giona.Niccacci, Alviero - Pazzini, Massimo - Tafiello, Roberto.Jerusalem ::Franciscan Printing Press,.2004.9655160599;965-516-059-9..;
1695 Il secolo della difficile prova.Cywiński, Bohdan.Bologna:Cseo biblioteca.1983..IV-D4.;
1696 Il segreto del confessionale.Lindeijer, Marc.Roma:Edizioni AdP.2013.978-88-7357-568-9.IV-A5.;
1697 Il Terzo Angolo Cirillo, Metodio, l'Europa.Veselý, Jiří Maria.Roma:Largo Angelicum.1985..IV-A8.;
1698 Il Vangelo Ges?..:MIMEP - Pessano (Milano).1968...;
1699 Il Vaticano e il nazismo.Graham, Robert A..Roma:Cinque lune.1975..IV-D4.;
1700 Ílias I-XII.Homéros.Martin:THETIS.2011.978-80-89520-00-8.V-A2.;
1701 Ílias XIII-XXIV.Homéros.Martin:THETIS.2011.978-80-89520-01-5.V-A2.;
1702 Ilija 1254 - 1266 - 2004.Bačík, Vladimír.Ilija:Obecný úrad.2004.8096919075 (brož.); 80-969190-7-5.IV-E7.;
1703 Ilustrovaná Bible pro mládež.Dr. Vjekoslav Bajsić.t Zagreb:Kršćanska sadašnjos.1982...;
1704 Ilustrovaný průvodce k Bibli.Porter, John R..Bratislava:Perfekt.1997.80-8046-074-4..;
1705 Im Anfang schuf Gott.Wolfgang Trilling. Leipzig:St. Benno - Verlag.1964...;
1706 Im angesicht des todes.Delp,P.A..frankfurt am main:Jozef Knecht.1963...;
1707 Im Bann des Konzils ..Zurich :Thomas Verlag .1966...;
1708 Im Menschen Gott Begegnen.Boros L..:Mathias- Grünewald- verlag.1967...;
1709 Imago repr?sentativa passionis Christi :; l´essenza del sacrificio della Messa nella sua parte forma.Štěpán, Martin Filip..Olomouc ::Matice cyrilometodějská.2007.978-80-7266-264-7..;
1710 In der Leidensschule Christi.Formaz,C..Freiburg:Paulusverlag.1971...;
1711 In der Versuchung .Boros L..Olten:Herderbucherei.1967...;
1712 In Christus.W. Grossouw.Brussel:Spectrum Utrecht.1946...;
1713 In the shadow of the temple :.Skarsaune, Oskar,.Downer Grove, Illinois ::IVP Academic,.2002.978-0-8308-2844-9.IV-G4.;
1714 In Veritate Et Caritate.fr. Mannes Stanislav Marušák OP.Zvolen:Bratstvo laikov sv. Dominika na Slovensku.2013...;
1715 Incarnations mysterium .Ján Pavol II.:.2000...;
1716 Incontro al Mistero.Zoffoli, E..Udine:Edizioni segno.1992.8872820790;88-7282-079-0..;
1717 Iniciace, rituály, tajné společnosti :.Eliade, Mircea,.Brno ::Computer Press,.2004.80-7226-901-1.V-H6.;
1718 Iniciace, rituály, tajné společnosti : mystická zrození.Mircea, Eliade.:Computer Press.2004.80-7226-901-1..;
1719 Initation a Saint Jean de la Croix..Paris:Aux editions du Seuil.1929...;
1720 Initiation a la philosophie de saint Thomas d'Aquin.H.D. Gardeil.Paris:Cerf.1967...;
1721 Initiation biblique.A. Robert, A. Tricot. New York:Desclée - Socie?te? de Saint Jean l'Evange?liste.1954...;
1722 Inkvizice :; stručné dějiny hanebnosti.Jiří Chalupa..:Aleš Skřivan ml..2007.978-80-86493-22-0.IV-F6.;
1723 Inkvizice a středověká společnost.Given, James Buchanan,(1947-).Neratovice:Verbum.2008.9788090392007 (viaz.);978-80-903920-0-7.IV-F6.;
1724 Inkvizícia.Ryś, Grzegorz.Liesek :Rímskokatolícky farský úrad v Liesku.2002.80-968866-4-9.IV-D7.;
1725 Inkvizícia.Koma, Štefan.Habovka:Rím.-kat. far. úrad.1999.8096823248 (brož.); 80-968232-4-8.IV-G5.;
1726 Inside the Vatican :.Reese, Thomas J.,.Cambridge, Mass. ::Harvard University Press,.1996..0674932609 (alk. paper).IV-C7.;
1727 Instructio de Cultu Mysterii Eucharistici..:.1967...;
1728 Instrumentum laboris..:.2004...;
1729 Intelektuálové.Johnson, Paul.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-50-3.IV-H4.;
1730 Intelektuálové.Johnson, Paul.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-50-3.IV-H4.;
1731 Intelektuálové ve středověku.Le, Goff, Jacques.Praha:Karolinum.1999.80-7184-256-7.IV-G6.;
1732 Inter Oecumenici.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-337-7..;
1733 Interfaith dialogue :.Ntedika Mvumbi, Frederic..[Nairobi] ::Catholic University of Eastern Africa,.2009..9966909729.V-G6.;
1734 Interpretácia Biblie v cirkvi.. Kňazský seminár biskupa J.Vojtášška:Spišské Podhradie.1995.80-7142-024-7..;
1735 Interpreting The Old Testament.Daniel J. Harrington SJ.:Michael Glazier.1981.0-89453-236-7..;
1736 Introducion a la philosophie thomiste.A. Bernard OP.Avignon:Maison Aubanel Pere.1954...;
1737 Introduction a l'Ancient Testament.Nihan, Christophe.Geneve ::Labor et Fides.2004.2-8309-1112-1..;
1738 Introduction à la Bible 1.A. Robert, A. Feuillet. Paris:Desclée.1959...;
1739 Introduction à la Bible 1.A. Robert, A. Feuillet. Paris:Desclée.1957...;
1740 Introduction à la Bible 2.A. Robert, A. Feuillet. Paris:Desclée.1959...;
1741 Introduction à la Bible 2.A. Robert, A. Feuillet. Paris:Desclée.1959...;
1742 Introduction to New Testament Christology.Raymond E. Brown.:Geoffrey Chapman.1994.0-225-66769-X..;
1743 Introduzione a Brentano.Albertazzi, Liliana..Roma ::Laterza,.1999.8842058467..;
1744 Írsko.Andrić, Josip,.Bratislava:Andrej.1943..IV-G4.;
1745 Isaac Newton.Vekerdi, László.Bratislava:Smena.1981..IV-A4.;
1746 Isagoge.Porphyre.Milano ::Rusconi,.1995.88-18-70099-5..;
1747 Isaie expliqué par les p?res.Origenes, Aurelius Augustinus, Eusebius Emesenus.:Desclée De Brouwe.1983.2-220-02445-8..;
1748 Islám a islamismus :.Müller, Zdeněk,.Praha ::Academia,.2010.978-80-200-1818-2.V-G3.;
1749 Islám bez závoje :.Spencer, Robert,.Praha ::Triton,.2006.80-7254-761-5.V-G3.;
1750 Islám bez závoje :.Spencer, Robert,.Praha ::Triton,.2006.80-7254-761-5.V-G3.;
1751 Islám ideál a skutečnost.A. Křikavová, M. Mendel, Z. Muller.:Panorama.1990.80-7038-012-8.V-G3.;
1752 Islam in Asia.Thomas Michel, S.J..:Aid to the Church in Need.1992.84-7151-746-9.V-G6.;
1753 Islám mezi Východem a Západem /.Izetbegović, Alija,.[Praha ::A.M.S.],.c1997.80-902419-0-5.V-H4.;
1754 Islam v Europe :.Islam v Európe - náboženská sloboda a jej aspekty (konference).Bratislava ::Ústav pre vzťahy štátu a církví,.2005.80-89096-22-0.V-G6.;
1755 Islám v srdci Evropy :.Mendel, Miloš,.Praha ::Academia,.2007.978-80-200-1554-9.V-H4.;
1756 Islam-- etrange? :.Platti, Emilio..Paris ::Editions du Cerf,.c2000..2204063401.V-G8.;
1757 Islam, friend or foe? /.Platti, Emilio..Louvain :; [S.l.] ::Peeters ;; W.B. Eerdmans,.2008..9780802863553 (Eerdmans : pbk.).V-G8.;
1758 Islámská rozpínavost :.Janeček, Martin,.Praha ::Epocha,.2011.978-80-7425-117-7.V-H4.;
1759 Islámská výzva :.Mendel, Miloš,.Brno ::Atlantis,.1994.80-7108-088-8.V-G3.;
1760 Israel.Jakob Kroeker. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5403-0..;
1761 Israel in der Geschichte.Jacques Venard CJM. Düsseldorf:Patmos-Verlag.1966...;
1762 Israel, und die andern? :.Schüngel-Straumann, Helen,,1940-.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk.1975.3-460-05151-5..;
1763 Israelite and Judaean History.Hayes, John H..London:SCM PRESS LTD.1977...;
1764 Istota i geneza religii.Ks. Marian Rusecki.:Verbinum-Wydaw.ksiezy Werbistow.1989.83-85009-51-5.V-G5.;
1765 Istota i geneza religii.Ks. Marian Rusecki.:Verbinum-Wydaw.ksiezy Werbistow.1989.83-85009-51-5.V-G5.;
1766 Italská renesance: Kultura a společnost v Itálii.Burke, Peter.Praha:Mladá fronta.1996.80-204-0589-5.IV-A6.;
1767 Izraelští proroci : dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona.Kopp, Johanna.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-507-1..;
1768 Já a ty.Buber, Martin. Olomouc:Votobia.1995.80-7198-042-0..;
1769 Já bratr Oldřich, Čech z Furlánska.Odorik z Pordenone.Praha:Lidová demokracie.1962..IV-B5.;
1770 Ja zum modernen Weltbild.Jenssen , H-H..Berlin:Union Verlag.1985...;
1771 Ja, František /.Carretto, Carlo,1910-1988.Bratislava ::Lúč,.1993...;
1772 Jacques Fesch :.Kořenek, Josef - autor.:Olomouc :.1996.80-238-0272-0.IV-B4.;
1773 Jahrbuch für Philosophie des Forschungsinstituts für Philosophie Hannover.Vittorio Hösle.:Passagen.1999.3-85165-333-5..;
1774 Jáchymovské peklo /.Tibenský, Rudolf,.:.1991.80-85217-09-0.IV-E6.;
1775 Jak katolická církev budovala západní civilizaci.Woods, Thomas E..Praha:Res Claritatis.2008.978-80-904143-0-3.IV-D8.;
1776 Jak porozumět Bibli : úvod do Starého a Nového zákona.Struppe, Ursula.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-334-5..;
1777 Jak porozumět Písmu svatému.Lohfink Norbert. Rím:Křesťanská akademie.1979...;
1778 Jak porozumět Písmu svatému.Lohfink Norbert. Rím:Křesťanská akademie.1979...;
1779 Jak se dívat na naše dějiny /.Smékal, Bedřich.Ve Frýdku ::Exerciční dům,.1947..IV-F8.;
1780 Jak se stát prezidentem USA? /.Pattke, Horst,.Praha ::Svoboda,.1984..IV-F7.;
1781 Jak tomu je s Duchem svatým ?.de Boor , W. Dr..Praha:Rada cirkve bratské.1979...;
1782 Jak věřím.Chardin, Pierre Teilhard de.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-208-X..;
1783 Jak zabít civilizaci.Kuras, Benjamin,.Praha:Eminent.2015.9788072815005 (viaz.); 978-80-7281-500-5.IV-H8.;
1784 Jako bychom dnes zemřít měli.Doležal, Miloš,(1970-).Pelhřimov:Nová tiskárna Pelhřimov.2012.978-80-7415-066-1.IV-D4.;
1785 Jako v nebi, tak i na zemi :; náčrt trinitární teologie.Ctirad Václav Pospíšil..Praha :; Kostelní Vydří ::Krystal OP ; Kostelní Vydří.2007.978-80-85929-99-7..;
1786 Jakub z Molay :.Demurger, Alain,.Praha ::Argo,.2011.978-80-257-0432-5.IV-F6.;
1787 Jaký je tvůj osud.Bahounek, Tomáš Jiří.Rosice:Gloria.1999.80-86200-26-4..;
1788 Jan..Praha:Praha :.1995.80-7130-038-1..;
1789 Jan a Terezie, plameny lásky : Vliv svatého Jana od Kříže v životě a spisech svaté Terezie z Lisieux.Gaucher, Guy.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-418-0..;
1790 Jan Hus známý i neznámý.Kejř, Jiří.:Praha.2009.978-80-246-1643-8.IV-A6.;
1791 Ján Levoslav Bella.Zavarský, Ernest,1913-1995.Bratislava:SAV.1955..IV-B1.;
1792 Ján Mathé, hľadač dobra. .Matuštík, Radislav.Košice :Result.2010.978-80-967141-8-6..;
1793 Ján Palárik.Vavrovič, Jozef.Martin:Matica slovenská.1993.80-7090-244-2.IV-B7.;
1794 Jan Patočka.Ivan Blecha..:Olomouc : Votobia.1997.80-7198-287-3..;
1795 Jan Pavel II. :..Praha ::Praha :.1990.80-7113-013-3..;
1796 Jan Pavel II. v Břevnově..Praha:Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Břevnově.1997..IV-D5.;
1797 Ján Pavel v Rakousku ( 10. -13.záři 1963)..:.1963...;
1798 Jan Pavel ve Francii..:.1986...;
1799 Jan Pavel ve Francii ..:.1988...;
1800 Ján Vojtaššák : K procesu blahorečenia.Májek, Stanislav.Bratislava:Krakora design.2004.80-969091-0-X.IV-A3.;
1801 Ján Vojtaššák : K procesu blahorečenia.Májek, Stanislav.Bratislava:Krakora design.2004.80-969091-0-X.IV-A3.;
1802 Ján Žižka /.Revzin, Grigorij Isaakovič,.Bratislava ::Smena,.1955..IV-C6.;
1803 Jánovo svedectvo..Canada:Dobrá kniha.1988.0-919865-40-2..;
1804 Janovy dopisy.Jackman, David. Návrat:Praha.1988.80-85495-20-1..;
1805 Janusz Korczak, 1878-1942.Dauzenroth, Erich.Zürich:Verlag Schweizerischer Lehrerverein.1978..IV-B6.;
1806 Jdeme dlouhou cestou : Odkud jsme?Kdo jsme?Kam jdeme?.Manuš, Erika.Praha:Arbor vitae.1998.80-901964-5-4.IV-H3.;
1807 Je Boh Stvoriteľ?.Gróf, Ivan, SDB.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...;
1808 Je se mnou /.Koláček, Josef,.Řím ::Křesťanská akademie,.1986..IV-B3.;
1809 Je veux voir DIEU.P. Marie-Eugene de L´E-J. .Paris:EDITIONS DU CARMEL.1956...;
1810 Jeden nový človek pre Guineu.Kováč, Ján, SVD.Nitra:SBS.1990.80-85223-00-7.IV-B6.;
1811 Jeden svet.John, Polkinghorne.Bratislava ::Kalligram.2008.9788081010941..;
1812 Jedna Biblia, mnoho rozdielnych vier?.. Vienna:LogosPress Druckerei.1994...;
1813 Jednota a mnohost :.Jabůrek, Martin.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury,.2008.978-80-7325-165-9.V-E6.;
1814 Jednota filosofické zkušenosti /.Gilson, Étienne,.Praha ::Vyšehrad,.2011.978-80-7429-035-0.V-E5.;
1815 Její Veličenstvo Marie Terezie /.Janusová, Jana,.Praha ::Mladá fronta,.1987..IV-G7.;
1816 Jejich veličenstva pyramidy.Zamarovský, Vojtech.Bratislava:Perfekt.2006.80-8046-341-7.IV-H6.;
1817 Jenseits des Weirauchs.Schultz, J.H..Freiburg im Breisgau:Walter Verlag.1966...;
1818 Jeremia.Jakob Kroeker. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5407-3..;
1819 Jerusalemer Bibellexikon /..Neuhausen-Stuttgart ::Hänssler-Verlag,.1990.3-7751-2367-9..;
1820 Jeruzalém v dějinách spásy : svaté město ve světle Starého a Nového zákona.Dahler, Etienne.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-28-6..;
1821 Jeruzalémská bible :.. :Praha :.1994.80-85929-00-7..;
1822 Jeruzalémská bible :.. :Praha :.1994.80-85929-00-7..;
1823 Jeruzalémská bible :.. :Praha :.1994.80-85929-00-7..;
1824 Jeruzalémská bible :.. :Praha :.1994.80-85929-00-7..;
1825 Jeruzalémská bible :.. :Praha :.1994.80-85929-00-7..;
1826 Jeruzalémská bible :.. :Praha :.1994.80-85929-00-7..;
1827 Jeruzalémská bible : 10.sv.. Přísloví, Kazatel, Píseň písní : Svatá bible vydaná Jeruzalémskou biblickou školou.Česká, DOMINIKÁNSKÁ PROVINCIE.Praha:Krystal OP.1999.80-85929-36-8..;
1828 Jeruzalémská bible : 11.sv.. Kniha moudrosti, Sirachovec : Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou.Česká, DOMINIKÁNSKÁ PROVINCIE.Praha:Krystal OP.2000.80-85929-39-2..;
1829 Jeruzalémská bible : 8.sv.. Job : Svatá bible vydaná Jeruzalémskou biblickou školou.Řád, BRATŘÍ KAZATELŮ. ČESKOSLOVENSKÁ PROVINCIE.Praha:Krystal OP.1997.80-85929-17-1..;
1830 Jeruzalémská bible. I. Geneze.Halas, František X. - autor úvodu.Praha:Editio Sti.Aegidii.1992.8090101879; 80-901018-7-9..;
1831 Jeruzalémská bible. I. Geneze.Halas, František X. - autor úvodu.Praha:Editio Sti.Aegidii.1992.8090101879; 80-901018-7-9..;
1832 Jeruzalémská bible. II. svazek - Exodus levitikus.Halas, František X. - autor úvodu.Praha:Editio Sti.Aegidii.1992.8090101887; 80-901018-8-7..;
1833 Jeruzalémská bible. II. svazek - Exodus levitikus.Halas, František X. - autor úvodu.Praha:Editio Sti.Aegidii.1992.8090101887; 80-901018-8-7..;
1834 Jeruzálemská bible. III. svazek - Numeri deuteronomium.Halas, František X. - autor úvodu.Praha:Editio Sti. Aegidii.1992.8090125212; 80-901252-1-2..;
1835 Jeruzálemská bible. III. svazek - Numeri deuteronomium.Halas, František X. - autor úvodu.Praha:Editio Sti. Aegidii.1992.8090125212; 80-901252-1-2..;
1836 Jeruzalémská bible. Sv. 4., Knihy Jozuova, Soudců, Rut.Halas, František X. - preklad; Jeruzalémská biblická škola - editor.Praha ::Krystal OP.1994.80-901528-4-8..;
1837 Jeruzalémská bible. Sv. 4., Knihy Jozuova, Soudců, Rut.Halas, František X. - preklad; Jeruzalémská biblická škola - editor.Praha ::Krystal OP.1994.80-901528-4-8..;
1838 JERUZALÉMSKÁ BIBLIE-Evangelia.Jeruzalémská, BIBLICKÁ ŚKOLA. Praha:Krystal OP.2006.80-85929-88-0..;
1839 Jesaja I..Jakob Kroeker. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5405-7..;
1840 Jesaja II..Jakob Kroeker. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5406-5..;
1841 Jeseň stredoveku. Homo ludens c Johan Huizinga ; Viktor Krupa, Vojtech Kopčan, Igor Imro, Ivan Mojík, Vojtech Kopčan.Huizinga, Johan,.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0211-8.IV-H6.;
1842 Jeśli chcesz osiągnąć życie wieczne...:.Salij, Jacek(1942- )..Warszawa ::Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna \"Adam\",.2010.9788372329400;978-83-7232-940-0..;
1843 Jestem córka kosciola.O. Maria Eugeniusz .Krakow:wydavnictwo o.o. karmetlitanow bosych.1984...;
1844 Jestvuje Boh ? .Zlatňanský, J..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1975...;
1845 Jesu Abendmahlshandlung als Zeichen für die Welt.Heinz Schürmann.Leipzig:St. Benno-Verlag.1970...;
1846 Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft :.Merklein, Helmut,(1940-1999).Leipzig ::St. Benno-Verlag,.1989.3-7462-0427-5..;
1847 Jésus.Guignebert,Ch..Paris:La Renaissance du Livre.1933...;
1848 Jésus .Braun, F.-M..Paris:casterman .1947...;
1849 Jésus.Guiton,J..Paris:éditions Bernard Grasset.1956...;
1850 Jésus a la lumiére du judaïsme du premier siécle.K. Schubert.:cerf.1974..V-G7.;
1851 Jesus Anfrage an uns /.Schnackenburg, Rudolf,1914-2002.Würzburg ::Echter,.1971...;
1852 Jesus Begegnungen.Steiner, Anton.Köln ::Benziger,.1977.3-7245-0392-X (Reinhardt);3-545-26130-1 (Benziger)..;
1853 Jesus der Christus /.Kasper, Walter,1933-.Mainz ::Grünewald,.1978.3786704643;3-7867-0464-3..;
1854 Jesus devant sa passion.Bastin,M..Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1976...;
1855 Jésus Christ 1.Prat,F..Paris:Deuxiéme édition.1932...;
1856 Jésus Christ 2.Prat,F..Paris:Deuxiéme édition.1933...;
1857 Jesus im Glauben der Kirche :.Barbel, Joseph,.Aschaffenburg ::Pattloch,.1976..IV-F6.;
1858 Jesus im Spiegel der Weltliteratour .Kuschel, K-J..Dusseldorf:Patmos Verlag.1999.978-3-491-69433-0..;
1859 Jesus von Nazaret :.Gnilka, Joachim.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1991.3-451-21989-1.K 27.;
1860 Jesus von Nazareth .Bormkamm,G..Berlin:verlag w.kohlhammer.1980...;
1861 Jesus: God and Man : Modern Biblical Reflections.Raymond E. Brown.:Macmillan Pub Co.1967.0-02-084000-4..;
1862 Jetzt verstehe ich die Bibel :.Lohfink, Gerhard,,1934-.Stuttgart ::KBW Verlag.1974.3460306327..;
1863 Jezuita romantyczny: o. Maksymilian Ryłło.Karol, Andrzej.Kraków:Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.1992.83-85304-26-6.IV-B8.;
1864 Ježiš a dejiny.Boullaye, H. Pinard de la.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944...;
1865 Ježiš evanjelií.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-126-7..;
1866 Ježiš kráča dejinami.Hromník, Milan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-372-0, EAN 9788071413721.IV-D5.;
1867 Ježiš Kristus.Anton, Adam.1. :Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2008.978-80-88937-34-0..;
1868 Ježíš Kristus.Braito, S.M..Olomouc:Lidové kníhkupectví.1931...;
1869 Ježíš Kristus.Miklík,J..Praha:Bohuslav Rupp.1948...;
1870 Ježíš Kristus - Pravda dějin :.Pospíšil, Ctirad Václav, 1958-.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-369-2..;
1871 Ježíš Kristus nebo Buddha,Mohamed či hinduismus?.Bergmann, Gerhard.Jihlava:Evangelická církev metodistická.1992.80-85013-06-1.V-G5.;
1872 Ježiš medzi nami.Schrijvers, Joseph.Košice:Veritas.1946...;
1873 Ježiš Nazaretský.Ján Pavol II..Bratislava:nové mesto.1997.80-85487-51-9..;
1874 Ježíš Nazaretský.Bornkamm, G..Praha:Kalich.1986...;
1875 Ježíš Nazaretský.Bornkamm, Günther.Praha:Kalich.1975...;
1876 JEŽIŠ Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša..:.2000...;
1877 JEŽIŠ Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša..:.2000...;
1878 Ježíš pro moderního člověka.Milan Machovec..Praha ::Akropolis.2003.80-7304-033-6..;
1879 Ježíš v evangeliu podle Marka.Jeroným Horák. Řím:Velehrad křesťanská akademie.1986...;
1880 Ježíš v pohledu Nového zákona : úvod do christologie.Brown, Raymond.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-228-4..;
1881 Ježíš ve světle tradiční židovské literatury.Schubert, Kurt.:Vyšehrad.2003.80-7021-591-7..;
1882 Ježiš vo svojej dobe.Rops, Daniel.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6..;
1883 Ježíš z Nazareta.Holtz, Traugott.Praha ::Praha : Vyšehrad.1991.80-7021-099-0..;
1884 Ježíš z Nazareta.Kubalík, J..Litoměřice:Rímskokatolícka cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Litoměřicích.1984...;
1885 Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel.Pospíšil, Ctirad Václav. Olomouc:Krystal.2006.80-85929-80-5..;
1886 Ježíš,jak jsem ho neznal.Yancey, Philip D..Praha:Návrat domů.2002.80-7255-060-8..;
1887 Ježišov výkrik na kríži.Rossé, Gérard.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-06-3..;
1888 Ježišova Matka.R.S..:Slovenská Duchovná Služba.1988...;
1889 Ježišova radostná zvesť.Stock, Klemens.Svit:Katolícke biblické dielo vo Svite.2003.80-89120-01-6..;
1890 Ježíšův příběh - výzva pro nás /.Trojan, Jakub S.,.Praha ::OIKOYMENH,.2005.80-7298-136-6.V-E4.;
1891 Jindy a nyní :.Chudoba, Bohdan,.Frankfurt am Main ::Opus bonum,.1975..IV-F10.;
1892 Jistý pán z admirality /.Budín, Stanislav,.Praha ::Mladá fronta,.1967..IV-B4.;
1893 Jméno Ježiš .Deml,KJ..Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1942...;
1894 Jób.. International Bible Society ::Praha :.1995.80-7130-052-7..;
1895 Job.Thomas d'Aquin. Paris:Te?qui.1982.2-85244-514-X..;
1896 Job, Ecclesiastes.Dianne Bergant, CSA.:Michael Glazier.1982.0-89453-252-9..;
1897 Johann Gregor Mendel.Heinen, Werner.Brno:Petrov.1943..IV-B6.;
1898 John.Smith, D. Moody.Philadelphia ::Fortress Press,.1976.0-8006-0582-9..;
1899 John F. Kennedy :.Sidey, Hugh..London ::Andre Deutsch,.1964..IV-B6.;
1900 Joni.Eareckson, Joni.Praha:Ústř.církevní nakl..1990..IV-B4.;
1901 Josephus Flavius..Feuchtwanger, Lion,.Praha ::Svoboda,.1968..V-H5.;
1902 Journey into Islam :.Ntedika Mvumbi, Frederic..Nairobi ::Paulines Publications Africa,.2008..9966083197.V-G6.;
1903 Jozef Emanuel Cubínek, OFM.Masničáková-Kapičáková, Monika; Matis, Ivan; Matis, Peter.:.2013...;
1904 Jozef Emanuel Cubínek, OFM.Masničáková-Kapičáková, Monika; Matis, Ivan; Matis, Peter.:.2013..IV-B3.;
1905 Jozef Vissarionovič Stalin.Aleksandrov, Georgij Fedorovič.Bratislava:Pravda.1949..IV-B8.;
1906 Jozue ;.. Luxpress ::Praha :.1997.80-7130-057-8..;
1907 Jsem v dlani Boží.Hasmandová, Vojtěcha, 1914-1988.Brno:Cesta.2013.978-80-7295-171-0.IV-A6.;
1908 Ju?ngerschaft und Apostelamt.Karl Hermann Schelkle.Freiburg, Basel, Wien:Herder.1965...;
1909 Jubilejné roky v dejinách.Judák, Viliam.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1997.80-88741-18-1.IV-G1.;
1910 Jubilujúca Levoča a jej farári.Dlugoš, František. Polypress:Levoča.1999.80-88704-26-X.IV-D4.;
1911 Judaism :.Epstein, Isidore,.Harmondsworth, Middlesex ::Penguin Books,.1959.0-14-020440-7.V-H4.;
1912 Judaism and Hellenism.Martin Hengel.:SCM Press LTD.1981.0-334-00815-8.V-G6.;
1913 Judaisme, anti-judaisme et christianisme :.Safran, Alexandre..Saint-Maurice ::Saint-Augustin :; Diffusion Sofedis,.c2000..2880111536.V-G6.;
1914 Judaismus /.Brumlik, Micha,.Praha ::Grada,.2012.978-80-247-3914-4.V-H4.;
1915 Judaismus od A do Z :.Newman, Ja\'akov,.Praha ::Sefer,.1992.80-900895-3-4.V-H5.;
1916 Judaizmus :.Franek, Jaroslav,.Bratislava ::Archa,.1991.80-7115-028-2.V-H4.;
1917 Judaizmus :.Franek, Jaroslav,.[Bratislava] ::Archa,.[1998].80-7115-146-7 :.V-G7.;
1918 Juden in Deutschland /.Kastein, Josef,.:.1935; 1935..IV-A8.;
1919 Judentum.Zierer, Otto,.:.1983.3-7023-0139-9.V-G10.;
1920 Judges.Mazar B..Israel:Jewish History Publications Ltd..1961...;
1921 Jüdische Altertümer..Flavius Josephus.:Fourier.1982.3-921695-19-8.V-G3.;
1922 Jugendreligionen :.Haack, Friedrich-Wilhelm,.:.1981; ©1979.3-453-35704-3.V-H5.;
1923 Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938-1945 :.Mitáč, Ján,.Bratislava ::Ústav pamäti národa,.2011.978-80-89335-45-9.IV-E7.;
1924 Július Barč - Ivan: Neznámy.Kárová, Darina.:Činohra Slovenského národného divadla, Divadlo P.O.Hviezdoslava.1995..IV-B3.;
1925 Juraj zo Schönbergu.Hlavačková, Miriam,.Bratislava:Veda.2015.9788022414739 (viaz.); 978-80-224-1473-9.IV-B5.;
1926 Justinián :.Meier, Mischa, 1971-.:Červený Kostelec :.2009.978-80-86818-88-7.IV-H3.;
1927 Justiniánske inštitúcie.Peter, Blaho.:Iura Edition.2000.80-88715-80-6.IV-G5.;
1928 Justinien :.Tate, Georges..[Paris] ::Fayard,.c2004..2213615160.IV-G4.;
1929 Južné Slovensko v rokoch 1938-1945 /.Tilkovszky, Loránt,.Bratislava ::Vydav. Slov. akadémie vied,.1972..IV-E5.;
1930 K človeku a Bohu v Kristu 1.Granat , W..RíM:Křestanská akademie.1981...;
1931 K človeku a Bohu v Kristu 2.Granat , W..RíM:Křestanská akademie.1981...;
1932 K človeku a Bohu v Kristu 3.Granat , W..Rím:Křestanská akademie.1982...;
1933 K človeku a Bohu v Kristu 4.Granat , W..rím:Křestanská akademie.1985...;
1934 K človeku a Bohu v Kristu 5.Granat , W..Rím:Křestanská akademie.1986...;
1935 K filosofii naděje.Marcel, Gabriel.Praha:Vyšehrad.1971...;
1936 K filozofii jazyka, vedy a iným problémom.Pavel Cmorej.Bratislava:Infopress.1998...;
1937 K II. návšteve Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku.Vojenčiak, Juraj.:Pápežské misijné diela.1995..IV-A8.;
1938 K jádru křesťanství.Lewis, Clive Staples. Praha:Návrat.1993.80-85495-19-8..;
1939 K prameňom evanjelia.Martini, Carlo Maria. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-52-X..;
1940 K širším obzorom.Hlinka, Anton, SDB.Bratislava ::Alfa,.1991.80-05-00589-X..;
1941 K vývoji symbolů a k interpretaci děl středověkého umění /.Denkstein, Vladimír,.:.1987..IV-H8.;
1942 Kacířské eseje o filosofii dějin.Patočka, Jan.Praha:Academia.1990.80-200-0263-4..;
1943 Kaine, kde je tvůj bratr? :.Beneš, Josef,1905-1979.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1973, [na tit. listu chybně] 1971..IV-A4.;
1944 Kája Mařík - skutečnost nebo legenda?.Šlapetová, Marie - autor.:Olomouc :.1997.80-238-2856-8.IV-B6.;
1945 Kamenica.Sedlák, Peter.Prešov:Vaško M..1994.8071650080; 80-7165-008-0.IV-E7.;
1946 Kamínky, 2. díl..Hradec Králové:Biskupství královéhradecké.2000.978-80-238-6251-0.IV-D6.;
1947 Kant : Roger Scruton.Scruton, Roger.Praha:Argo.1996.80-85794-92-6..;
1948 Kapesní atlas světových dějin |h..:Praha :.1989.80-7011-011-2.IV-H5.;
1949 Kapesní atlas světových dějin..Cafourek, Petr.Praha ::Kartografie,.1982..IV-H5.;
1950 Kapitán a nepřítel ;.Greene, Graham, 1904-1991.Praha ::Praha :.2008.978-80-7017-092-2..;
1951 Kapitoly o sviatostiach.Pauliny, A..:.1990?...;
1952 Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach 3. p Mária Potemrová.Bukovinská, Júlia. Hudobná spoločnosť Hemerkovcov:Košice.2002.80-968239-6-5.IV-B5.;
1953 Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach II..Potemrová, Mária.:Nadácia Hemerkovcov v Košiciach.1997..IV-B5.;
1954 Kapitoly z dějin náboženství /.Nahodil, Otakar,.Praha ::Naše vojsko,.1960..IV-A8.;
1955 Kapitoly z kultur.dejín Košíc.Michal Potemra.:Košice.2001..IV-E7.;
1956 Kapka krve.Koláček, Josef.Brno:Petrov.1991.80-85247-13-5.IV-B7.;
1957 Kapłaństwo.A. Jankowski, K. Romaniuk. Katowice:KŚW.JACKA.1972...;
1958 Kardinál Josef Beran..Kostelní Vydří:Karmelitánske nakladatelství.1999.80-7192-462-8.IV-B3.;
1959 Kardinal Mindszenty :.Közi Horváth, József,.:.[1977?]..IV-B7.;
1960 Kardinál Tomášek.Hartmann, Jan. Praha:Zvon.1994.80-7113-093-1.IV-A6.;
1961 Karel IV. :.Karel.Praha ::Odeon,.1978..IV-A8.;
1962 Karel IV. : Život a dílo.Spěváček, Jiří.Praha:Svoboda.1980..IV-B5.;
1963 Karl der Grosse /.Fleckenstein, Josef,.Göttingen ::Musterschmidt-Verlag,.c1962...IV-G3.;
1964 Karl Rahner a my.. Michal Vaško:Prešov.1997.80-7165-075-7..;
1965 Karol Kuzmány (1806-1866)..:.1983..IV-B6.;
1966 Karolinum a historické koleje University Karlovy v Praze /.Kubiček, Alois,.Praha ::Státní nakladatelství krásné literatury a umění,.1961..IV-F8.;
1967 Karteziánské meditace.Husserl, Edmund. Praha:Svoboda-Libertas.1993.80-205-0311-0..;
1968 Karteziánské meditace.Husserl, Edmund. Praha:Svoboda-Libertas.1993.80-205-0311-0..;
1969 Katalóg výstavy Svedectvo troch krížov vydaný pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule a pietnej spomienky v Trenčíne na bývalých študentov trenčianskeho gymnázia Alberta P.Dobiáš, Rudolf,1934-.Bratislava:Konferencia politických väzňov Slovenska.1991..IV-A4.;
1970 Katechese.Vandermeer, F..Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1958...;
1971 Katechetické směrnice české biskupské konference ..Praha:Sekretariát české biskupské konference.1994...;
1972 Katecheze o církvi.Špidlík, Tomáš, 1919-2010.:Olomouc :.2008.978-80-7412-006-0..;
1973 Katecheze v cíkvi..Rím:Velehrad- Křesťanská akademie.1982...;
1974 Katechismus der katholischen Kirche.Ecclesia Catholica..München ::R. Oldenbourg,.1993.3-486-55999-0..;
1975 Katechismus katolické církve.Katolícka cirkev.Praha ::Zvon.1995.80-7113-132-6..;
1976 Katechizmus..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1..;
1977 Katechizmus Katolíckej cirkvi.Katolícka cirkev..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2013.9788071629702 (viaz.); 978-80-7162-970-2..;
1978 Katholische Dogmatik.Schmaus, M..München:Max Hueber Verlag.1960...;
1979 Katholische Dogmatik.Schmaus, M..München:Max Hueber Verlag.1952...;
1980 Katholischer Erwachsenen Katechismus.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec. Kevelaer:Verlag Butzon & Bercker.1985.3-7666-9388-3..;
1981 Katholischer Erwachsenen-Katechismus :.Katolická církev..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1995.3-451-23762-8..;
1982 Katolíci ve stínu hákového kříže.Malý, Radomír, 1947- - autor.:Frýdek-Místek :.2006.80-254-0000-X.IV-A7.;
1983 Katolíci vo víre dnešného života.Kliman, A..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937...;
1984 Katolicismus.Lubac, Henri.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-017-7..;
1985 Katolicismus a současný svět.Karola, Josef E.,1933-.Praha ::Svoboda,.1982..IV-D6.;
1986 Katolicizmus staromodny .Galan , P..Ružomberok:LEV , kníhtlačiarsky a nakladatelskí spolok .1947...;
1987 Katolická akce.Vašek, Bedřich.Olomouc:Lidové knihkupectví v Olomouci.1934..IV-D8.;
1988 Katolícka cirkev : Stručné dejiny.Kung, Hans.Bratislava:Slovart.2003.80-7145-751-5.IV-F5.;
1989 Katolická církev a komunismus v Evropě (1917-1989) :.Chenaux, Philippe,1959-.V Praze ::Rybka,.2012.978-80-87067-41-3.IV-G4.;
1990 Katolícka cirkev a nežná revolúcia 1989.Šimulčík, Ján.:Vydavateľstvo Michala Vaška v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku.1999.80-7165-225-3.IV-D7.;
1991 Katolícka cirkev a štát na Slovensku v rokoch 1945-1948 :.Karaba, Rastislav.Leopoldov ::VM-print Leopoldov,.2008..978-80-968724-9-7.IV-E6.;
1992 Katolícka cirkev a tragédia slovenských židov v dokumentoch.Hoffmann, Gabriel. G-Print:Partizánske.1994.80-85587-03-3.IV-C7.;
1993 Katolícka cirkev a tragédia slovenských židov v dokumentoch.Hoffmann, Gabriel. G-Print:Partizánske.1994.80-85587-03-3.IV-C7.;
1994 Katolická církev v Československu 1945-1989.Balík, Stanislav,1978-.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury,.2013.978-80-7325-311-0 ..;
1995 Katolická sociální nauka a současná věda :.Fiala, Petr,.Brno :; Praha ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) ;; Vyšehrad,.2004.80-7021-513-5; 80-7325-024-1.V-E5.;
1996 Katolícka věrouka II..Pospíšil,J..Velehrad:Spolok cyrilo-metodějský.1924...;
1997 Katolícka věrouka III..Pospíšil,J..Velehrad:Spolok cyrilo-metodějský.1923...;
1998 Katolícka věrouka IV b.Pospíšil,J..Velehrad:Spolok cyrilo-metodějský.1922...;
1999 Katolícka věrouka IV. a, .Pospíšil,J..Velehrad:Spolok cyrilo-metodějský.1922...;
2000 Katolícke Slovensko.Pöstényi, Ján.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..IV-B10.;
2001 Katolícke Slovensko..Belák, Blažej. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-374-1.IV-E7.;
2002 Katolícky kňaz, významný pedagóg a národný buditeľ Martin Čulen v dejinách Banskej Bystrice.Štilla, Miloš.Banská Bystrica :TRIAN.2005.80-88945-79-8.IV-A6.;
2003 Katolícky svetonázor .Rekem J..trenčín:Vojtech Čelko.1943...;
2004 Katoličtí exulanti čeští doby husitské.Kadlec, Jaroslav.Praha:ZVON.1990.80-7113-031-1.IV-D5.;
2005 Katoličtí exulanti čeští doby husitské.Kadlec, Jaroslav.Praha:ZVON.1990.80-7113-031-1.IV-D5.;
2006 Katolík v politike :.Crepaldi, Giampaolo,.:.2013.978-80-971318-1-4.V-H1.;
2007 Katyń /.Zawodny, Janusz Kazimierz,.:.1989..IV-G8.;
2008 Kauza Ježiš. .Strobel, Lee,1952-.Bratislava :Porta libri.2009.978-80-89067-55-8..;
2009 Kauza Kristus..Strobel, Lee.Bratislava:Návrat domov.2000.80-968354-4-0..;
2010 Kauza Stvoriteľ.Strobel, Lee. Bratislava:Porta libri.2005.80-89067-33-6..;
2011 Kauza viera.Lee, Strobel.Bratislava:Porta libri.2002.80-89067-07-7..;
2012 Kde je vôľa, tam je cesta :.Dzurinda, Mikuláš,.[Levice] ::L.C.A.,.2002.80-88897-85-8.V-G1.;
2013 Kde se stala chyba? :.Lewis, Bernard,.Praha ::Volvox Globator,.2003.80-7207-478-4.V-G5.;
2014 Kde sú dnes proroci?.Braulik, Georg.Prešov:VMV.1997.80-7165-078-1..;
2015 Kde sú dnes proroci?.Braulik, Georg.Prešov:VMV.1997.80-7165-078-1..;
2016 KDE ZACINA BUDOUCNOST.RNDR.JIŘI MRAZEK.Praha:NASE VOJSKO.1982..V-G1.;
2017 Kdo byli první Izraelci a odkud přišli?.Dever, William G., 1933-.:Praha :.2010.978-80-7207-767-0..;
2018 Kdo jsi, Maria?.Michel, Jean-Claude.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-91-X..;
2019 Kdo jsou Židé? /.Spiegel, Paul,.Brno ::Společnost pro odbornou literaturu - BarristerandPrincipal,.2007.978-80-87029-07-7.V-H4.;
2020 Když Nietzsche plakal :.Yalom, Irvin D.,.Praha ::Portál,.2010.978-80-7367-715-2.V-E6.;
2021 Keď mlčať nie je zlato.Zvonický Gorazd.Rím:Unitas et pax.1988..IV-A8.;
2022 Keď sa veda stretne s náboženstvom.Barbour, Ian.Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-305-8..;
2023 Keď sme brali do rúk budúcnosť c [zodpovedný redaktor Ľubomír Feldek].Feldek, Ľubomír, d 1936- 4 lso ;.Bratislava:Archa.1990.80-7115-004-5.IV-E3.;
2024 Keď zakvitne rumovisko.Hlinka, Anton, SDB.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..IV-B5.;
2025 Keltové :.Cunliffe, Barry W., 1939-.:Praha :.2009.978-80-7363-162-8.IV-G3.;
2026 Kennedyové /.Volek, Jindřich,1928-.Praha ::Vyšehrad,.1970..IV-B5.;
2027 Key to the Bible I..Wilfrid J. Harrington OP.:Alba books.1974...;
2028 Key to the Bible II..Wilfrid J. Harrington OP.:Alba books.1974...;
2029 Key to the Bible III..Wilfrid J. Harrington OP.:Alba books.1975...;
2030 Kierkegaard and great philosophers..Šaľa:Sociedad Iberoamericana de Estudios Kierkegaardianos.2007.9789709575309 (brož.);978-970-95753-0-9..;
2031 Kierkegaard and Christianity..Šal?a, Slovakia ::Kierkegaard Society in Slovakia,.2008.9780980936506 (hbk.);0980936500 ..;
2032 Kierkegaard and Christianity..Šal?a, Slovakia ::Kierkegaard Society in Slovakia,.2008.9780980936506 (hbk.);0980936500 ..;
2033 Kierkegaard and the nineteenth century religious crisis in Europe..Šaľa ::Kierkegaard Society in Slovakia,.2009.978-0-9809365-1-3..;
2034 Kirche abstandige anfersglaubige unglaubige.Zeller, H..Kevelear:Verlag Butzon * Bercker.1966...;
2035 Kirche im Umbruch.Alfrink, B.K..Munchen:Don Bosco Verlag.1968...;
2036 Kirche im Werden.Josef Hainz. Wien:Verlag Ferdinand Scho?ningh.1976...;
2037 Kirche nach dem Mass Jesu Christi /.Lehmann, Karl,1894-1960.Leipzig ::St.-Benno,.1987.3-746-20141-1;3-7462-0141-1..;
2038 Kirche und Bibel :.Schick, Eduard, 1906-2000..Paderborn ; München ; Wien ; Zürich ::Schöningh,.1979.350674450X;3-506-74450-X..;
2039 Kirchengeschichte in Übersichten.Walterscheid, Johannes.Kevelaer:Butzon & Bercker.1961..IV-A8.;
2040 Kirchengeschichte..Kupisch, Karl,.Stuttgart ::Kohlhammer,.1974.3-17-002061-7.IV-C4.;
2041 Kirchliche Rechtsgeschichte.Feine, Hans Erich.Köln:Böhlau Verlag.1972.3-412-38972-2.IV-B10.;
2042 Kissinger ve službách Bílého domu /.Syruček, Milan,.Praha ::Mladá fronta,.1985..IV-F7.;
2043 Klaňajte sa môjmu synovi srdcom.Barbarič, Slavko.Bratislava:MCM.2000.80-7165-250-4..;
2044 Klarstellungen.Urs von Balthasar, H..Freiburg, Basel, Wien:Herder .1971...;
2045 Klasické Grécko. .Grant, Michael.Bratislava:Slovart.2009.978-80-8085-571-0.IV-H3.;
2046 Klasické Řecko.Grant, Michael.Praha:BB art.2004.80-7341-404-X.IV-H6.;
2047 Klasické židovství :.Stemberger, Günter,.Praha ::Vyšehrad,.2011.978-80-7429-185-2.V-G4.;
2048 Kleine Sakramentenlehre /.Boff, Leonardo,1938-.Düsseldorf ::Patmos,.1976.3-491-77406-3..;
2049 Kleiner Kommentar.Müller W..:.1980??...;
2050 Kleiner Kommentar.Bauer Anton .:Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH Stuttgart.1980??...;
2051 Kleiner Kommentar 1.Stöger A..:.1980??...;
2052 Kleiner Kommentar 11.Schneider O..:.1980??...;
2053 Kleiner Kommentar 12.Mustrele A..:.1980??...;
2054 Kleiner Kommentar 13.Brox N..:.1980??...;
2055 Kleiner Kommentar 14.Winter A..:.1980??...;
2056 Kleiner Kommentar 16.Seethaler P. .:.1980??...;
2057 Kleiner Kommentar 17.Speidel K..:.1980??...;
2058 Kleiner Kommentar 19.Seethaler P..:.1980??...;
2059 Kleiner Kommentar 2.Limbeck M..:.1980??...;
2060 Kleiner Kommentar 2/II.Limbeck M..:.1980??...;
2061 Kleiner Kommentar 20.Beck, E.-Miller, G..:.1980??...;
2062 Kleiner Kommentar 3.Svéda S..:.1980??...;
2063 Kleiner Kommentar 3/II.Švéda S..:.1980??...;
2064 Kleiner Kommentar 4.Schretl P..:.1980??...;
2065 Kleiner Kommentar 4/II .Schretl P..:.1980??...;
2066 Kleiner Kommentar 5/II.Baum A..:.1980??...;
2067 Kleiner Kommentar 6.Bauer A..:.1980??...;
2068 Kleiner Kommentar 8.Kremer J..:.1980??...;
2069 Kleiner Kommentar 9.Schneider G..:.1980??...;
2070 Kleines Handbuch der Bibelkunde.Heinrich A. Mertens. Düsseldorf:Patmos-Verlag.1969...;
2071 Kleines Konzilskompedium.Rahner, K..Freiburg :HERDER.1966...;
2072 Kleines Konzilskompendium.Rahner, K..Freiburg im Breisgau:HERDER.1966...;
2073 Klenoty čínské literatury /.Olivová, Lucie,.Praha ::Portál,.2006.80-7367-153-0.V-H10.;
2074 Klérofašisti /.Szabó, Miloslav,.:.[2019].978-80-556-3902-4.IV-A7.;
2075 Klesines Theologisches Wôrterbuch.Rahner, K..Freiburg im Breisgau:herder.1961...;
2076 Klíč k neznámu.Špidlík, Tomáš.Rím:Krěstanská akademie.1969...;
2077 Klíč ke Starému zákonu.Hrbata, Josef.Thaur:Österreichischer Kulturverlag.1990...;
2078 Klíče : román prozaika.Žáček, Jan.:Olomouc : Votobia.2006.80-7220-265-0.IV-A3.;
2079 Klosterleben im Mittelalter.Bühler, Johannes.Frankfurt am Main:Insel.1989.3458328351 (brož.); 3-458-32835-1.IV-C4.;
2080 Kľúčik k Biblii.Kustić, Živko.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-305-4..;
2081 Kňaz-národovec Monsiňor František J. Fuga.Brázda Jankovský, Andrej.Toronto - Svätý Jur:Zahraničná Matica slovenská.1994..IV-B4.;
2082 Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Gobbi, Stefano.Bratislava:MKH.1992.80-900417-0-1(3)-rovnaké isbn..;
2083 Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství :.Jehuda ben Šmuel ha-Levi,.Praha ::Academia,.2013.978-80-200-2245-5.IV-E5.;
2084 Kniha kráľov :.Segeš, Vladimír,.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.2006.80-10-01091-X.IV-E8.;
2085 Kniha lásky (1920-1970).Follereau, Raoul.:Slovenskí jezuiti v Kanade.1976..IV-B4.;
2086 Kniha lásky (1920-1970).Follereau, Raoul.:.s.a...IV-B4.;
2087 Kniha malých proroku.Josef Hegel.Brno:Edice Akord v Brně.1946...;
2088 Kniha Mormon.Arthur Gaeth.Praha:.1933..V-G3.;
2089 Kniha Mormonova :..Salt Lake City ::Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů,.2004.1-59297-559-3.V-H4.;
2090 Kniha o Bibli : 1.díl. Starý zákon : Starý zákon.Musset, Jacques.Praha:Albatros.1992.80-00-00244-2..;
2091 Kniha o Shakespearovi.Chudoba, František.Praha:Jan Laichter.1941..IV-A5.;
2092 Kniha o Shakespearovi.Chudoba, František.Praha:Jan Laichter.1943..IV-A5.;
2093 Kniha svätých. ..Bratislava :Svojtka&Co..2010.978-80-8107-345-8..;
2094 Kniha Zjevení.Harrington, Wilfrid J.,(1927-).Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-534-4..;
2095 Kniha žalmov.Rúfus, Milan.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2..;
2096 Kniha žalmov.Botek, Anton C..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978...;
2097 Kniha žalmov.Rúfus, Milan.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2..;
2098 Kniha žalmov.Rúfus, Milan.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2..;
2099 Kniha žalmov.Botek, Anton C..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978...;
2100 Kniha žalmů s Rašiho výkladem.Raši,1040-1105.Praha ::Garamond,.2013.978-80-7407-173-7..;
2101 Knihy prorocké 3.Bogner, Václav. Praha:ČKCH.1981...;
2102 Knihy prorocké 4.Bogner, Václav. Praha:ČKCH.1985...;
2103 Knihy tajemství a moudrosti :.Soušek, Zdeněk,.Praha ::Vyšehrad,.1995.80-7021-144-X.V-H4.;
2104 Knižnica viery.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-063-5.IV-A6.;
2105 Kodex von Neutra.Nemeš, Jaroslav.Győr:Palatia.2007.9789637692154 (viaz.); 978-963-7692-15-4.IV-D6.;
2106 Kódexy a neúplne zachované rukopisy v slovenských knižniciach = Codices ac fragmenta codicum bibliothecarum Slovaciae /.Sopko, Július,.:.1986..IV-E9.;
2107 Kodikológia.Olexák, Peter.Ružomberok:Katolícka univerzita.2007.978-80-8084-241-3.IV-G3.;
2108 Kolakovič Profesor.Vaško, Václav. Bratislava:CHARIS.1993.80-88743-02-8.IV-B6.;
2109 Kolakovič Profesor.Vaško, Václav. Bratislava:CHARIS.1993.80-88743-02-8.IV-A7.;
2110 Komeniologické studie : 1. texty publikované v letech 1941-1958 : Soubor textů o J.A.Komenském.Patočka, Jan.Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-52-6..;
2111 Komeniologické studie : 1. texty publikované v letech 1941-1958 : Soubor textů o J.A.Komenském.Patočka, Jan.Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-52-6..;
2112 Komeniologické studie : 1. texty publikované v letech 1941-1958 : Soubor textů o J.A.Komenském.Patočka, Jan.Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-52-6..;
2113 Komu patří bible?.Pelikan, Jaroslav. Praha:Volvox Globator.2009.978-80-7207-712-0..;
2114 Konec filosofie a úkol myšlení.Heidegger, Martin. Praha:ISE.1993.80-85241-41-2..;
2115 Konec filosofie a úkol myšlení.Heidegger, Martin. Praha:ISE.1993.80-85241-41-2..;
2116 Konečnosť vesmíru.Vogel, Š..:.1990?...;
2117 Konfrontace nebo dialog? : palčivé otázky dneška a křesťanská víra.Koch, Kurt.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-263-2..;
2118 Koniec :.Bernadotte af Wisborg, Folke,.:.1946..IV-G8.;
2119 Königin ihne Tod in den Himel aufgenommen .Fordered,M..Stein am Rein:Christiana Verlag.1988.3717109154;3-7171-0915-4..;
2120 Konkláve.Šefčík, Marcel,.Trnava:Dobrá kniha.2013.9788071417651 (brož.); 978-80-7141-765-1.IV-C3.;
2121 Konkor danz der Konzil Texte.Deretz.J..gratz:Verlag Styria.1968...;
2122 Konstantin Veliký : římský císař mezi pohanstvím a křesťanstvím.Clauss, Manfred.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-734-0.IV-H3.;
2123 Kontemplacyjne horyzonty modlitwy.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Krakow:wydavnictwo o.o. karmetlitanow bosych.1988...;
2124 Kontextová fundamentální teologie.Hans Waldenfels ; z přel. M.Kolářová..Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-407-4..;
2125 Kontextuelle Fundamentaltheologie /.Waldenfels, Hans,1931-.Paderborn ::Schöningh,.1985.3-506-98503-5..;
2126 Konverze a konvertité :..:Brno :.2009.978-80-7325-196-3..;
2127 Konzervatismus: Sen a realita.Nisbet, Robert.Praha:Občanský institut.1993.80-900190-3-X.V-A8.;
2128 Konzil Kirche mit Maria ..Wien :Herz-Mariä-Werk.1966...;
2129 Konzil und Kirche mit Herz..Wien:Familienapostolat der Thronerhebung des Herzens Jesu .1966...;
2130 Konzilsaussage unf Konzilsausleung .Feuling, F..Zurich :Thomas verlag.1966...;
2131 Kopčanovo majcichovské pôsobisko.Zemko, Pavol.Majcichov :Divadelno-spevácky súbor Jána Palárika.2007.978-80-969709-2-6.IV-B6.;
2132 Kopernik.Morstin, Ludvik Hieronym. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1948..IV-B6.;
2133 Korán.Al-Sbenaty, Abdulwahab.Bratislava:Alja.2008.9788096996704; 978-80-969967-0-4.V-H3.;
2134 Korán /.Hrbek, Ivan,.Praha ::Odeon,.1991.80-207-0444-2.V-H3.;
2135 Korán /.Hoghová, Helena.Žilina ::Knižné centrum,.[2001].80-88723-81-7.V-G8.;
2136 Kordula aneb vážný případ .Urs von Balthasar, H..rím:Křestanská akademie.1987...;
2137 Kořeny kalvarské oběti.Šuránek,A. Dr..Olomouc:Ligra, Lidové závody grafické, vydavatelské a kíhkupecké .1948...;
2138 Kościól to nie tylko budynek sakralny. Homilia Ojca Świętego na Mszy świętej konsekracyjnej. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 7. czerwca 1997. (Kostol to nie je len sakrálna stavb.Ján Pavol II.Warszawa:Wadawnictwo Sióstr Loretanek.1997.8386851511; 83-86851-51-1..;
2139 Kościół pierwszych wieków.Daniel-Rops, Henri.Warszawa:Instytut Wydawniczy PAX.1969..IV-D4.;
2140 Kościół wczesnego średniowiecza.Daniel-Rops, Henri.Warszawa:Instytut Wydawniczy PAX.1969..IV-D4.;
2141 Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná.Vozár, Jozef.:Matica slovenská.1998.80-7090-485-2.IV-A8.;
2142 Košice, 1780-1918 /.Němec, Zdeněk..[Košice] ::Pergamen,.1994.809671998X.IV-E9.;
2143 Košický biskup ThDr. Augustín Fischer-Colbrie (1863-1925).Mihóková, Mária.Košice:Verbum.1996.80-966957-5-4.IV-B4.;
2144 Kozmológia.Bogliolo, Alojz.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..V-A3.;
2145 Kozmológia včera a dnes.Staríček, Imrich.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-145-3.V-A3.;
2146 Kozmológia včera a dnes.Staríček, Imrich.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-145-3.V-A3.;
2147 Kráčajme cestou lásky:.Carretto, Carlo.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-171-2..;
2148 Krajanská farnost v Londýně.Kocourek, Milan.Londýn:.1994..IV-D9.;
2149 Kráľ Baudouin.Kardinál Suenens.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-111-6.IV-A3.;
2150 Králové divotvůrci :.Bloch, Marc,.Praha ::Argo,.2004.80-7203-626-2.IV-F4.;
2151 Královéhradecké biskupství v proměnách staletí.Srp, Zdeněk.:Garamon.2005.80-86472-19-1.IV-C4.;
2152 Kráľovná Pomoci.Združenie Ave.Bratislava:Ave.2002.80-967749-0-5..;
2153 Kráľovná pomoci ..Bratislava:Združenie AVE.2008.978-80-967749-4-4..;
2154 Královská tažení ve starém Orientu.Jepsen, Alfred.Praha:Vyšehrad.1987...;
2155 Královská tažení ve starém Orientu :.Jepsen, Alfred,.Praha ::Vyšehrad,.1987..IV-F6.;
2156 Království Boží v dějinách.Viviano, Benedict Thomas.Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-921-8..;
2157 Krásný život pod psa,.Karas, Jiří.:.2005.80-239-5667-1.IV-B5.;
2158 Krátké dějiny novověké filosofie.Scruton, Roger.Brno:Barrister a Principal.1999.80-85947-29-3.V-A8.;
2159 Krátke dejiny novovekej filozofie.Scruton, Roger.Bratislava:Archa.1991.80-7115-023-1.V-A8.;
2160 Krátke dejiny Židov na Slovensku.Augustín, Milan.Bratislava:Slovenské národné múzeum - Oddelenie židovskej kultúry.1993.80-900498-6-9.IV-C7.;
2161 Krátky životopis Jany z Arku.Régine Pernoudová.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.978-80-89261-41-3..;
2162 Krátky životopis Jany z Arku.Régine Pernoudová.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.978-80-89261-41-3.IV-F7.;
2163 Kratylos.Platón, 427.Praha:ISE, Oikoymenh.1994.80-85241-44-7.V-A2.;
2164 Krédo.Évely, L..Graz:.1966...;
2165 Křehkost dobra :.Nussbaum, Martha Craven,.Praha ::OIKOYMENH,.2003.80-7298-089-0.V-E4.;
2166 Křest : průvodce k obnově křestního vyznání.Ambros, Pavel, 1955-.:Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2011.978-80-7412-075-6..;
2167 Křesťan a dějiny.Haecker, Theodor.Praha:Ladislav Kuncíř.1938..IV-D5.;
2168 Kresťan a voľby.Vadkerti, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-154-9 (brož.);978-80-8074-154-9..;
2169 Kresťan pred novými otázkami .Pavol VI.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1971...;
2170 Kresťan voči zrúcaninám.Riquet Michel.Trnava:Posol Božieho slova Ježisšovho.1947...;
2171 Křesťanská a mravní výchova mládeže..:.1992...;
2172 Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektí­vy III. : Neotomistické metafyziky.Letz, Ján.Trnava:Trnavská univerzita v Trnave.2009.978-80-8082-259-0..;
2173 Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy I. : Personalistické metafyziky.Letz, Ján.Trnava :Trnavská univerzita v Trnave.2007.80-224-0903-0..;
2174 Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy II. : Novotomistické metafyziky.Letz, Ján.Trnava :Trnavská univerzita v Trnave.2007.978-80-8082-114-2..;
2175 Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy..Letz, Ján,.Trnava ::Typi Universitatis Tyrnaviensis,.2009.978-80-8082-259-0.V-E6.;
2176 Kresťanská iniciácia. Sviatosti iniciácie pod zorným uhlom ekumenického dialógu..Dráb, Pavol. Vienala:Košice.2002.80-88922-67-4..;
2177 Kresťanská terminológia.Takáčová, Libuša. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-12-5..;
2178 Křesťanské vědomí.Guardini, Romano.Brno:Dobromysl & Studio Contrast.1998.80-900871-2-4.IV-A4.;
2179 Křesťanský humanismus.Jacques Maritain.:Universum.1946...;
2180 Křesťanský humanismus.Jacques Maritain.:Universum.1946...;
2181 Kresťanský humanizmus.Hatala, Štefan (1915-1990).Ružomberok:Obroda.1944...;
2182 Křesťansky meditovat.Balthasar, Hans Urs von, kardinál.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-444-X..;
2183 Křesťanský východ a my; Velehradská cesta k odloučeným bratřím.Myslivec, Josef;Tkadlčík, Vojtěch. Praha:ČKCh.1970...;
2184 Kresťanský život.Sinclair, B. Ferguson.Bratislava ::Porta libri.2002.80-89067-03-4..;
2185 Křesťanský život v prvních staletích.Grossi, Vittorino.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1995.80-85959-04-6.IV-C6.;
2186 Křesťanství :.Frankiel, Tamar,.Praha ::Prostor,.1996.80-85190-46-X.V-G2.;
2187 Křesťanství :.Frankiel, Tamar,.Praha ::Prostor,.1996.80-85190-46-X.V-G7.;
2188 Křesťanství a ateismus úplně jinak :.D\'Souza, Dinesh,.Praha ::Ideál,.2009.978-80-86995-11-3.V-G5.;
2189 Křesťanství a buddhismus :.Küng, Hans,.Praha ::Vyšehrad,.1998.80-7021-239-X.V-H7.;
2190 Křesťanství a filosofie.Karfík, Filip.Praha:Čes.křesťanská akad..1994.80-85795-08-6.V-A8.;
2191 Křesťanství a hinduismus :.Küng, Hans,.Praha ::Vyšehrad,.1997.80-7021-229-2.V-H7.;
2192 Křesťanství a hinduismus :.Küng, Hans,.Praha ::Vyšehrad,.1997.80-7021-229-2.V-H7.;
2193 Křesťanství a islám :.Küng, Hans,.Praha ::Vyšehrad,.1998.80-7021-262-4.V-G8.;
2194 Křesťanství a náboženství Číny :.Küng, Hans,.Praha ::Vyšehrad,.1999.80-7021-294-2.V-G8.;
2195 Křesťanství a ostatní náboženství :.Pospíšil, Ctirad Václav,.Praha :; Řím ::Krystal OP ;; Křesťanská akademie,.1999.80-85929-33-3.V-G4.;
2196 Křesťanství a ostatní náboženství :.. :Praha :.1999.80-85929-33-3..;
2197 Křestanství dnes.Němec, J..Praha:Horizont.1969...;
2198 Křesťanství na Západě 1400-1700.Bossy, John, 1933-.:Praha :.2008.978-80-246-1468-7.IV-D3.;
2199 Kresťanstvo medzi pravdou a slobodou.Mikolášik, Martin. Katolícka univerzita:Ružomberok.2002.80-89039-12-X..;
2200 Krev Kristova.Giordani , I..Praha:Kropáč a Kuchárský .1946...;
2201 Kristológia I..Mikluščák, P..:.1995...;
2202 Kristológia II..Mikluščák, P..:.1996...;
2203 Kristológia II., Soteriológia .Chovanec, Marián.Nitra:Gorazd.2010.978-80-89481-02-6..;
2204 Kristológia z filozofického pohľadu.Letz, Ján,1936-.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity.2014.9788080827816 (brož.); 978-80-8082-781-6..;
2205 Kristova Cirkev.Lippert, P..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947...;
2206 Kristus - nádej Európy.Konferencia biskupov Slovenska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-442-X..;
2207 Kristus a cíkev apologetické zmluvy.Zavoral, M..Praha:Cyrilo- Metodějské kníhkupectví.1935...;
2208 Kristus a církev.Dr.Kudronvský,A..Praha:Cyrilo- Metodějská kníhtiskárna a nakladatelství.1946...;
2209 Kristus na Veľkú noc.Brown, Raymond.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-332-1..;
2210 Kristus na Vianoce.Raymond, E. Brown.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-317-8..;
2211 Kristus na Vianoce.Raymond, E. Brown.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-317-8..;
2212 Kristus na Vianoce.Raymond, E. Brown.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-317-8..;
2213 Kristus nebo Vodnář? :.Danneels, Godfried,.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1993.80-85527-38-3.V-H6.;
2214 Kristus odhaluje..Wurzburg:Universelles Leben.1992.3893712526;3-89371-252-6..;
2215 Kristus spása světa.Dacík, R. M..Praha:Cyrilo- Metodějské kníhkupectví .1935...;
2216 Kristus v církvi.Grivec, F..Olomouc:Apoštolát sv. Cyrila a Metoda .1938...;
2217 Kristus včera i dnes.Tomko, J..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1976...;
2218 Kristus vo Veľkom týždni.Mišovič, Bernard, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-331-3..;
2219 Kristus vrchol zjevení.Lang, A..Olomouc:Max Hueber Verlag.1993...;
2220 Kristus žije v dejinách cirkvi 1.Janáč - Hrubý, Pavol.Trnava:Bratislava.1993.80-07-00604-4.IV-D8.;
2221 Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Janáč - Hrubý, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7.IV-D8.;
2222 Kristus:.Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-87-2..;
2223 Kristův kříž.Stott, John R.W..Bratislava :Porta libri.2003.80-89067-10-7..;
2224 Krisus vrchol zjevení.Lang,A..:Max Hueber Verlag.1993...;
2225 Kriterio aneb umění dospěti pravdy.Balmes, Jakub.Praha:Cyrilo-Methodějské nakladatelství Gustava Francla.1947...;
2226 Kriterio aneb umění dospěti pravdy.Balmes, Jakub.Praha:Cyrilo-Methodějské nakladatelství Gustava Francla.1947...;
2227 Kritické reflexie.Skyčák, František. Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-282-4.IV-C5.;
2228 Kritické reflexie.Skyčák, František. Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-282-4..;
2229 Kritické studium.Miklík, Konstantin.:.1947...;
2230 Kritické úvahy I..Fuchs, Jiří. Praha:Editio Sti. Aegidii.1992.80-901018-6-0.V-A3.;
2231 Kritické úvahy II.Fuchs, Jiří.Praha:Krystal OP.1994.80-901528-8-0.V-A3.;
2232 Kritický či intuitívny realizmus.Jozef Dieška.Bratislava:Slovenské nakladateľstvo v Bratislave.1944...;
2233 Kritický či intuitívny realizmus.Jozef Dieška.Bratislava:Slovenské nakladateľstvo v Bratislave.1944...;
2234 Kriticky myslieť .Koster, W..Wien:SÚSCM.1968...;
2235 Kriticky myslieť.Köster, Wilhelm. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...;
2236 Kritika @ Kontext.šefredaktor a vydavateľ:Samuel Abrahám,Hl.redaktor:Egon Gál.:.2002..V-H1.;
2237 Kritika kultu osobnosti /.Skalický, Karel,.Londýn ::Rozmluvy,.1984.0-946352-08-9.V-A8.;
2238 Kritika praktického rozumu.Kant, Immanuel. Praha:Svoboda.1996.80-205-0507-5..;
2239 Krize a zánik Římské republiky.Christ, Karl,1923-2008.Praha ::Vyšehrad,.2010.978-80-7429-029-9.IV-H6.;
2240 Krize eschatologie neosobnosti.Bělohradský, Václav,1944-.Londýn ::Rozmluvy,.1982.0-946352-00-3..;
2241 Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie.Husserl, Edmund. Praha:Academia.1996.80-200-0561-7..;
2242 Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie.Husserl, Edmund. Praha:Academia.1996.80-200-0561-7..;
2243 Kříž pod rudou hvězdou /.Weis, Martin,.České Budějovice ::Jih,.2009.978-80-86266-30-5.IV-C4.;
2244 Kríž vo svetle pravdy.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:.1989..IV-D6.;
2245 Kríž vo svetle pravdy.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.IV-D6.;
2246 Križiaci v Oriente.Georges, Tate.:Slovart.1996.80-7145-155-X.IV-F6.;
2247 Krížová cesta.Ján Pavol. Genezis:[Bratislava].1990.80-85220-01-6..;
2248 Křížové výpravy.Antony, Bridge.:Academia.2000.80-200-0819-5.IV-F6.;
2249 Křížové výpravy /.Bridge, Antony,1914-2007.Voznice :; Praha ::Leda ;; Rozmluvy,.2013.978-80-7335-314-8; 978-80-87440-53-7.IV-F6.;
2250 Křížové výpravy očima arabských kronikářů /..Praha ::Argo,.2010.978-80-257-0333-5.IV-F4.;
2251 Kronika bez konca /.Turis, Ján,.[Nový Klenovec] ::Záujmové sdruženie Novoklenčanov,.1992.80-901411-0-2.IV-E6.;
2252 Kronika křesťanství.Birnstein, Uwe; Gutschera, Herbert; Korner, Theo. Praha:Fortuna Print.1998.80-86144-23-2.IV-D9.;
2253 Kronika městečka Tasova :.Deml, Jakub,.Brno ::Jota :; Arca JiMfa,.1991.80-900281-5-2; 80-900280-5-5.IV-F8.;
2254 Kronika o Velke Morave /.Havlik, Lubomir E..V Brne ::Blok,.1987...IV-H4.;
2255 Kronika sametové revoluce..Praha ::Československá tisková kancelář,.[1989].80-7046-033-4.IV-E7.;
2256 Kronika uhorských kráľov zvaná Dubnická :.Sopko, Július,.Budmerice ::Rak,.2004.80-85501-13-9.IV-E1.;
2257 Kroniky stredovekého Slovenska :.Sopko, Július,.Budmerice ::RAK,.1995.80-85501-06-6.IV-E1.;
2258 Kronova hostina.Dumont, G.F.. Bratislava:Charis.1995.80-88743-05-2..;
2259 Kronova hostina /.Dumont, Gérard-François,.Bratislava ::Charis,.1995.80-88743-05-2.V-G1.;
2260 Krucjaty.Jonathan Riley -Smith.:W drodze.2008.978-83-7033-655-4.IV-F6.;
2261 Kryštof Kolumbus : život a význam objevitele globu.Vyskočil, Albert.Olomouc:Krystal.1947..IV-B6.;
2262 Kterak poznávala ct. Anna Kateřina Emmerichová ostatky svatých a jaká měla podivuhodná vidění jejich životů /..Stará Říše na Moravě ::Marta Florianová,.1926..IV-B4.;
2263 Kto je Boh a či vôbec jestvuje .Rojka, Ľuboš.:Dobrá kniha.2010.978-80-7141-693-7..;
2264 Kto si Mária?.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X..;
2265 Kto sú Svědkovia Jehovovi? /.Engelhart, Vojtěch.Bratislava ::Vydavateľské družstvo Lúč,.1992.80-7114-069-4.V-H6.;
2266 Kult świętego Józefa, oblubieńca NMP u Karmelitów Bosych w Krakowie..:Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych.1981..IV-A8.;
2267 Kultúra Nizozemska v 17. storočí /.Huizinga, Johan,1872-1945.Bratislava ::Európa,.2011.978-80-89111-78-7.IV-H4.;
2268 Kultúra rozumu a vôle : Človek budúcnosti.Kafka, Břetislav.Bratislava :ARS STIGMY.1992.80-85264-38-2..;
2269 Kultura středověké Evropy.Le, Goff, Jacques.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-808-8.IV-F3.;
2270 Kultura středověké Evropy.Le, Goff, Jacques.Praha:ODEON.1992.80-207-0206-7.IV-F3.;
2271 Kulturfahrplan :.Stein, Werner,.Berlin ::F.A. Herbig,.c1946...IV-G1.;
2272 Kultúrne dejiny.Nemeš, Jaroslav.Ružomberok:Verbum - Vydavateľstvo Katolíckej univerzity.2014..IV-C7.;
2273 Kumrán a jeho zvitky. .Trstenský, František.Svit:Katolícke biblické dielo vo Svite.2008.978-80-89120-18-5..;
2274 Kvet z bardejovských záhonov.Senčík, Štefan, SJ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..IV-B7.;
2275 Kym jest Ona?.Suenens,L-J..warszawa:wydawnictvo Ksiezy Mariánow.1988...;
2276 Kytice.Erben, Karel Jaromír,(1811-1870).Brno ::Doplněk,.2011.978-80-7239-267-4..;
2277 L´ évangile de Jesus Christ.Lagrance , M-J..Paris:libraire lecofre.1928...;
2278 L´ Histoire Critique de l´ Ancien Testament .Coopens , J..Paris:éditions casterman.1938...;
2279 L´anné Mariale.B.-M. Morineau.:Editions du cerf.1934...;
2280 L´au-dela retrouvé.Martelet,G..Paris:Desclée.1974.2718900431;2-7189-0043-1..;
2281 L´église des Corinthiens .Carfaux, L..Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1947...;
2282 L´enciclica - Aeterni patris.Leo XIII.Napoli:Edizione dominicae italiane.1900?...;
2283 L´energie spirituelle de la soufrance.de Chardin, T..Paris:editions du seuil.1951...;
2284 L´enfer . Une question.Urs von Balthasar, H..Praha:Decléé de Brouwer.1988...;
2285 L´épitre Aux Romans.Carfaux, L..Paris:éditions casterman.1947...;
2286 L´evangile etla Joie.Bessiéres,A..Paris:SPES.1930?...;
2287 L´expérience Chrétienne.Mouroux,J..Paris:AUBIER , éditions Montaigne .1952...;
2288 L´histoire de Jésus-Christ.R-L- Bruckberger.Paris:éditions Bernard Grasset.1965...;
2289 L´homme des Béatitudes.Carré, R.P..Paris:editions spes.1962...;
2290 L´homme des Béatitudes 2.Carré, R.P..Paris:editions spes.1962...;
2291 L´Italia Nel Primo Medioevo.CHris Wickham.:Jaca Book.1981..IV-G1.;
2292 L´oeuvre Mariale de saint Bernard.Aubron,P..:editions de cerf.1935...;
2293 L´sprit et l´épouse.Vonier, A..Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1947...;
2294 L´union mystique a Marie.Marie de Sainte - Thérese.:Editions du cerf.1936...;
2295 L'Ame d'Israel dans le livre.Albert Gelin.:Fayard.1961...;
2296 L'Apocalypse de Saint Jean lue Aux Chrétiens.Lucien Cerfaux, Jules Cambier. Paris:Les Editions du Cerf.1955...;
2297 L'apôtre Paul, "proph?te messianique" des Gentils.Albert-Marie Denis.:Publications universitaires de Louvain.1957...;
2298 L'Église au Risque de L'Histoire.Dumont, Jean.Limoges:Criterion.1984..IV-D4.;
2299 L'église dans les villes hongroises à la fin du Moyen-âge.Cevins, Marie-Madeleine de.Budapest:METEM,.2003.963-212-028-0.IV-D3.;
2300 L'Église de la Renaissance et de la Réforme. Tome 1.Daniel-Rops, Henri.Paris:Arthème Fayard.1955..IV-D4.;
2301 L'Église des apôtres et des martyrs.Daniel-Rops, Henri.Paris:Arthème Fayard.1949..IV-D4.;
2302 L'Église des révolutions. Tome 2.Daniel-Rops, Henri.Paris:Arthème Fayard.1963..IV-D4.;
2303 L'Eglise et La Bible.Charles Journet. St-Maurice - Suisse:St-Augustine.1960...;
2304 L'Epître aux Hébre.C. Spicq, O. P..Paris:Gabalda.1977...;
2305 L'esistenzialismo ? un umanismo.Jean Paul Sartre.Milano:Mursia.1970?.88-425-0108-5..;
2306 L'Etre I..Marie Dominique Philippe.Paris:Ed. P. Téqu.1972...;
2307 L'Évangile de l'enfance selon saint Matthieu.André Paul.:Éditions du Cerf.1968.2-204-02258-6..;
2308 L'EVANGILE PUISSANCE DE DIEU commentaire de l'épitre aux romains?.Les miracles de Jésus. Paris:Les Editions du Cerf.1968...;
2309 L'Existentialisme est un humanisme.Jean-Paul Sartre.:Nagel.1970...;
2310 L'histoire de l'Église.Bedouelle, Guy.Rodez:Rouergue.2004.2-84156-594-7.IV-C6.;
2311 L'histoire de l'Église.Bedouelle, Guy.:Mentha.1992.2-7425-0015-4.IV-D3.;
2312 L'homme, cet inconnu.Alexis Carrel.Paris:Plon.1935...;
2313 L'image de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament.Guardini,Romano. Paris:Seuil.1969...;
2314 L\'economie, l\'homme, la societe :.Calvez, Jean-Yves,.Paris ::Desclee de Brouwer,.[1989].2220030814.V-G2.;
2315 L\'Etat des religions dans le monde /.Clevenot, Michel,.Paris ::Decouverte :; Cerf,.c1987..2707116653 :.V-G3.;
2316 L\'etre et la beaute chez Jacques Maritain.Gross, Raoul,.Fribourg ::Editions Universitaires Fribourg Suisse,.2001.2827108941 ..;
2317 L\'Hindouisme;.Renou, Louis,.Paris,:Presses universitaires de France,.1951...V-H9.;
2318 L\'inquisizione romana e gli ebrei nell\'età del grande disciplinamento (1542-1648).Olexák, Peter,.Assisi:Edizioni Porziuncola.2007.9788827002513 (brož.); 978-88-270-0251-3.IV-F7.;
2319 La beata sempre vergine Maria madre di Dio.Týn,T. OP.:Carta Bianca Editore.2009.9788890436116;978-88-904361-1-6..;
2320 La Bible ? la naissance de l'histoire.Gibert, Pierre.:Fayard.1979.2-213-00700-4..;
2321 La bible aujourd'hui.C. H. Hodd. Éditions de Maredsous:Éditions Castetman.1957...;
2322 La Bible de Jérusalem..:DESCLEE DE BROUWER.1975.2-220-02015-0..;
2323 La Bible de Jérusalem..:DESCLEE DE BROUWER.1975.2-220-02015-0..;
2324 La Bible de Jérusalem..:DESCLEE DE BROUWER.1975.2-220-02015-0..;
2325 La Bible et L´évangile .Bouyer , L..Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1951...;
2326 La Bible et l'Évangile.Louis Bouyer.:Éditions de Cerf.1951...;
2327 La Bible parole humaine et message du Dieu.Jean Levie SJ. Paris - Louvain:Desclée de Brouwer.1958...;
2328 La cité de Carcassonne.Viollet-le-Duc, Eugène Emmanuel,.Paris:Morancé.1910..IV-C3.;
2329 La confirmation.Leclercq, J-P..Paris:Descleé de Brouwer.1989.2220027422;2-220-02742-2..;
2330 La conoscenza per connaturalita in S. Tommaso d\'Aquino.D\'Avenia, Marco..Bologna, Italia ::Edizioni Studio domenicano,.1992.8870941132..;
2331 La Crise dans L´église et Mgr Lefebvre.Congar , Y..Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1977...;
2332 La femme au temps des cathédrales /.Pernoud, Régine,.Paris ::Stock,.1982.2-234-00947-2.IV-G1.;
2333 La foi D´un Paien.Barreau ,J-C..Paris:Éditions du Seuil.1967...;
2334 La Foi chrétienme.de Lubac, H..Paris:Aubier Montaigne.1969...;
2335 La Lecture Chretienne de la Bible.Célestin Charlier. Belgique/ Édition Casterman:Éditions de mardsous.1957...;
2336 La medtazione.Barzaghi,G..bologna:Edizioni Studio Domenicano.1992.8870941167;88-7094-116-7..;
2337 La Mére des Fidéles.Braun, F.-M..Paris:casterman.1953...;
2338 La mystique chrétienne et l´avenir de l´home.Tresmontant. C.T..Paris:éditions du seuil.1977.2020046105;2-02-004610-5..;
2339 La naissance de Purgatoire /.Le Goff, Jacques,.Paris ::Gallimard,.1991.2-07-032644-6 :.IV-F3.;
2340 La Nouvelle et Éternelle Alliance.Vonier, A..saint-brievc:A. Prvd´homme, éditevr .1932...;
2341 La Parabole Evangélique .Hermaniuk , M .Paris:Decléé de Brouwer.1947...;
2342 La Pauvreté évangélique.Jacques Dupont - Augustin George - Simon Légasse - B. Rigaux - Ph Seidensticker.:Éditions du Cerf.1971...;
2343 La penseé du Pére Teilhard de Chardin.Rideau,É..Paris:éditions du seuil.1963...;
2344 La Pensée Moderne et le Catholicism V..Jean Guitton.Paris:Aubier.1939...;
2345 La Pensée religieuse de Descartes.Henri Gouhier.Paris:.1924...;
2346 La philosophie au Moyen Age.Gilson, Etienne, 1884-1978.Paris:Payot.1946...;
2347 La Philosophie de Whitehead et la problema de Dieu.Alix Parmentier.Paris:Beauchesne.1968...;
2348 La Philosophie Chrétienne et La Pensée Contemporaine.Régis Jolivet.Paris:Pierre Téqui.1932...;
2349 La philosophie morale.Jacques Maritain.Paris:Librairie Gallimard.1960...;
2350 La prédestination des Saints et la Grace.Garrigou- Lagrange, R. O.P..:.1936...;
2351 La présence sacrametelle du Christ .Journet, Ch..St-Maurice:Editions St-Augustin .1966...;
2352 La Presse et L´apostolat ..Paris:La Bonne presse .1950?...;
2353 La promotion de la femme dans la bible.Thierry Maertens.:Casterman.1967...;
2354 La Protohistoire D'Israel .Lamperrousaz, E-M.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF .1990.2204041289;2-204-04128-9..;
2355 La providence et la confiance en dieu .Carrigou-Lagrance,R..Montreal:LES ÉDITIONS Militia.1932...;
2356 La question Mariale.Laurentin,R..Paris:editions du seuil.1963...;
2357 La raison règle de la moralité d'après saint Thomas.Lehu, Léonard.Paris:Librairie Lecoffre, J. Gabalda et Fils.1930...;
2358 La reforma del catolicismo.Bedouelle, Guy.Madrid:Biblioteca de autores cristianos.2005.978-84-7914-767-9.IV-D5.;
2359 La reine Blanche..Pernoud, Regine,.Paris,:A Michel.[1972]..IV-G1.;
2360 LA RELIGION EN OCCIDENT.M.DESPLAND.Paris:.1979.2-204-01447-8.V-H10.;
2361 La resistenza cecoslovacca in Italia 1944-45.Jaca Book.:Milano 1975.1975..IV-F7.;
2362 La résurrection de Jesús Mystére de Salut.Durrwell, F.X..Paris:éditions xavier mappus.1954...;
2363 La résurrection de Jesús Mystére de Salut.Durrwell, F.X..Paris:éditions xavier mappus.1954...;
2364 LA SAINTE BIBLE..:DESCLÉE & Co.1960...;
2365 LA SAINTE BIBLE..:CERF.1956...;
2366 La Saletta.Jaouen,J. MS.Praha:Nakladatelství Vérité.1996...;
2367 La Saletta .Stríž,A..Praha:Ladislav Kunciř.1946...;
2368 La societa feudale.Marc Bloch.:Giuglio Einaudi editire.1959..IV-G1.;
2369 La solution du Probléme de la vie 1.Lelotte, F..Paris:Casterman.1959...;
2370 La solution du Probléme de la vie 2.Lelotte, F..Paris:Casterman.1966...;
2371 La solution du Probléme de la vie 3.Lelotte, F..Paris:Casterman.1966...;
2372 La solution du Probléme de la vie 4.Lelotte, F..Paris:Casterman.1965...;
2373 La solution du Probléme de la vie 5.Lelotte, F..Paris:Casterman.1966...;
2374 La théologie.Saint Paul.Paris:Beauchesne et ses fils.1913...;
2375 La théologie.Saint Paul.Paris:Beauchesne et ses fils.1913 ?...;
2376 La Théologie catholique .Wackenheim, Ch..Paris:Presses Universitaires.1977...;
2377 La théologie de l ´ Église suivant saint Paul.Sactam , U..Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1942...;
2378 La théologie mystique de Saint Bernard.Gilson , É..Paris:libraire philosophique J.Vrin.1934...;
2379 La via della perfezione .Gazzera,A..fossano:via garibaldi.1960...;
2380 La vie brève de Jan Palach /.Sitruk, Anthony,.:.[2018].978-2-84263-967-9.IV-B7.;
2381 La vie selon L´esprit .I De La Potterie.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1965...;
2382 La Vierge Marie dans le Nouveau Testament.Jean-Julien Weber.Paris:Éditions Alsatia.1951?...;
2383 Laboratoř sekularizace :.Fiala, Petr,.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury,.2007.978-80-7325-141-3.V-G7.;
2384 Ladislav Hanus (1907-1994).Baláž, Anton.Bratislava :Literárne informačné centrum.2007.978-80-89222-35-3.IV-B4.;
2385 Laická apoštolka Lujza.Pichler, Viliam.Zvolen:Sekulárny inštitút Krista Veľkňaza.2003..IV-B7.;
2386 Laická apoštolka Lujza.Pichler, Viliam,. Jas:Zvolen.2002.80-88795-85-0.IV-B7.;
2387 Láska a přátelství.Jacques, Maritain.Praha ::Krystal OP.2005.80-85929-75-9..;
2388 Láska a smír. Výňatky z deníku.Palinská, Celina S.M..Vimperk:Viener.1997.80-85982-03-X.IV-B7.;
2389 Láska nad všetkú lásku.Brat Roger.Bratislava:Serafin.1990...;
2390 Láska smrtí nekončí.Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.Český Těšín:Katolické nakladatelství Cor Jesu.1992.8027095174 (v knihe neuvedené 80-270-9517-4).IV-B5.;
2391 Lásky slavných mužů : čtrnáct necenzurovaných biografií.Dörrzapf, Reinhold.Praha:Ikar.1998.80-7202-396-9.IV-A4.;
2392 Latinský humanizmus.Škoviera, Daniel.Bratislava:Kalligram a Ústav slovenskej literatúry SAV.2008.978-80-8101-136-8.V-A7.;
2393 Latran V et Trente.La Brosse, O. de.Paris:Éditions de l'Orante.1975..IV-D1.;
2394 Lay People in the Church .Congar , M-J ,Y..London:Geoffrey Chapman.1959...;
2395 Le Bouddhisme.EDWARD CONZE.Paris:Payot.1971..V-H9.;
2396 Le cardinal Charles Journet :.Emonet, Pierre-Marie.Chambray-l?s-Tours ::C.L.D.,.1983.2-85443-051-4.IV-A7.;
2397 Le Concile au Jour le Jour.Congar , M-J ,Y..Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1966...;
2398 Le Concile au Jour le Jour.Congar , M-J ,Y..Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1966...;
2399 Le Concile de Florence.Voosen, E..:Duculot, S.A., Gembloux.1964..IV-D1.;
2400 Le concile de Florence.Gill, Joseph.Tournai:Desclée.1964..IV-D1.;
2401 Le Concile de Florence (Suite).Voosen, E..:Duculot, S.A., Gembloux.1965..IV-D1.;
2402 Le concile de Vienne.Mollat, Michel.Louvain-la-Neuve ::CETEDOC, Université catholique de Louvain,.1978..2-87048-002-4.IV-D1.;
2403 Le Couple humain dans l'Écriture.Pierre Grelot.:Éditions du Cerf Bourges.1969...;
2404 Le dialogue interreligieux :.Delgado, Mariano,.Fribourg, Suisse ::Academic Press Fribourg,.2007...V-H8.;
2405 Le Don de L´ Esprit Saint.Kolpinski , J..Paris:Libraire des Jeunes.1924...;
2406 Le Feste Della Madonna.Sartor,M.D..bologna:Edizioni dehoniane.1988...;
2407 Le Grand Siècle et la Bible.Jean - Robert Armogathe. Paris:Beauchesne.1989.2-7010-1156-6..;
2408 Le chiava di nostradamus.Ottavio Cesare Ramotti.:Edizioni Mediterranee....V-G10.;
2409 Le chre?tien dans la the?ologie paulinienne.Lucien Cerfaux. Paris:Les Editions du Cerf.1962...;
2410 Le Christ , Sacrament de la Renciontre de dieu.Schhillebeeckx,E.H..Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1960...;
2411 Le Christ dans la théologie de saint Paul.Cerfaux, L..Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1954...;
2412 Le Christ dans la Tradition Chrétienne.Grillmeier,A..Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1973...;
2413 Le Christ sur ous nos Chemins..:.1945...;
2414 Le Christianisme antique .Guignebert , CH..Paris:Ernest Flammarion, éditeur.1921...;
2415 Le Christianisme Antique.Dufourcq, Albert.Coulommiers-Paris:Hachette.1939..IV-D4.;
2416 Le Judaisme.Manns, Frédéric.Jerusalem:Franciscan printing press.2001.9655160300;965-516-030-0..;
2417 Le lettere di Paolo :.Casalini, Nello..Jerusalem ::Franciscan Printing Press,.2001.9655160033;965-516-003-3..;
2418 Le livre des Psaumes.Alfons Deissler. Paris:Beauchesne.1966...;
2419 Le livre des Psaumes.Alfons Deissler. Paris:Beauchesne.1968...;
2420 Le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde.di Falco, Jean-Michel; Radcliffe, Timothy; Riccardi, Andrea.Paris:XO Éditions.2014...;
2421 Le Modernisme..Paris:Beauchesne.1980...;
2422 LE MONDE DU SORCIER.Condominas, Georges.:Éditions du Seuil.1966...;
2423 Le monde grec ancien et la Bible. (Starý grécky svet a Biblia.).Mondésert, Claude. Paris:Beauchesne.1984.2701010888; 2-7010-1088-8..;
2424 Le monde lain anique et la Bible.Fontaine, Jacques . Paris:Beauchesne.1985.2-7010-1089-6..;
2425 Le mouvement doctrinal du IX au XIV siécle.de Gandillac , M..Paris: Bloud & Gay.1951...;
2426 Le Moyen Age et la Bible.Riché, Pierre. Paris:Beauchesne.1998.2-7010-1091-8..;
2427 Le mystére de jésus christ.Bossuet, J-B..Paris:éditions de l´orante .1952...;
2428 Le Mystére de L´ église.Clérissac , H. OP.Saint-Maximin:éditions de la Vie Spirituelle .1925...;
2429 Le Mystére de la Virginité.Dillerdberger,J..Paris:editions du cerf.1934...;
2430 Le mystére de Marie.Bernard,P.R. OP.Paris:Descleé de Brouwer.1933...;
2431 le mystére du salut des nations.Daniélou, J..:aux éditions du seuil.1944...;
2432 Le Mystére du Temple.Congar , M-J ,Y..Paris1:LES ÉDITIONS DU CERF.1958...;
2433 Le péché originel en Rom 5,12 et le Concile de Trente.Lyonnet, S..Rome:Institur Biblique Pontificat .1961...;
2434 Le probléme de jésus .Guiton,J..Paris:AUBIER , éditions Montaigne.1953...;
2435 Le profezie di NOSTRADAMUS.Mirella Corvaja.:De Vecchi Editore.1981..V-G10.;
2436 Le prophe?te E?ze?chiel et les de?buts de l'exil.Jean Steinmann . Paris:Les Editions du Cerf.1953...;
2437 Le Prophete Isaie: Sa Vie, Son Oeuvre et Son Temps.Jean Steinmann . Paris:Les Editions du Cerf.1950...;
2438 Le Roisaire médité.Bellet,C..saint maximin:éditions de la Revue deu Rosaire.1932...;
2439 Le Sacerdoce Royal.Torrance, F.T..Edimburg:Delachaux & Niestlé.1955...;
2440 Le sacrements source de vie.Scholtus, R..Paris:Descleé de Brouwer.1990.2220031187;2-220-03118-7..;
2441 Le Sainr Sacrifice de la Messe 1.Gihr , N..Paris:libraire-éditeur.1900...;
2442 Le Saint Sacrifice de la Messe.Gihr , N..Paris:libraire-éditeur.1901...;
2443 Le Seigneur.Guardini, R..Paris:editions alsatia.1945?...;
2444 Le Seigneur.Guardini, R..Paris:esitions alsatia.1945...;
2445 Le sens de dieu.Emanuel Kardinál Suhard.Paris:editions a lahure.1948...;
2446 Le Siècle des Lumières et la Bible.Yvon Belaval - Dominique Bourel. Paris:Beauchesne.1986.2-7010-1093-4..;
2447 le symbolisme dans la mythologie grecque.Paul Diel.Paris:Payot.1966..V-H7.;
2448 Le Temps des cathédrales.Duby, Georges.Paris:Gallimard.1976..IV-D4.;
2449 Le temps des Réformes et la Bible.Guy Bedouelle - Bernard Roussel. Paris:Beauchesne.1989.2-7010-1092-6..;
2450 Le Trésor des Paraboles.Mgr L. Cerfaux.:Desclée.1966...;
2451 Le zen dans ľart chevaleresque Du tir a ľarc.E.Herrigel.Paris:.1981.2-85076-083-8.V-H7.;
2452 Leben - was sonst :.Hohn-Morisch, Ludger.Freiburg im Breisgau ::Herder.2001.3-451-27476-0..;
2453 Leben aus dem Tod :.Balthasar, Hans Urs von,(1905-1988).Freiburg im Breisgau ::Herder,.1984.3-451-20086-4..;
2454 Leben hat Sinn.Josef Heer. Stuttgart :Verlag Katholisches Bibelwerk.1974.3-460-18051-X..;
2455 Lebenswelt a každodennost v sociologii Alfreda Schütze : pojednání o východiscích fenomenologické sociologie.Nohejl, Marek.Praha:Sociologické nakladatelství.2001.80-86429-02-4..;
2456 Lebo si môj otec.Carretto, C..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1982...;
2457 Lecture de l'Évangile selon saint Marc.Jean Delorme. Paris:Les Editions du Cerf.1972...;
2458 Léčba Schopenhauerem /.Yalom, Irvin D.,.Praha ::Portál,.2006.80-7367-087-9.V-E6.;
2459 Legends of old Cracow /.Basiura, Ewa.:.1998; ©1994.83-908566-1-1.IV-F10.;
2460 Legendy a kroniky Koruny uherské /..Praha ::Vyšehrad,.1988..IV-C3.;
2461 Legendy a kroniky Koruny uherské /..Praha ::Vyšehrad,.1988..IV-C3.;
2462 Legendy a kroniky Koruny uherské /..Praha ::Vyšehrad,.1988..IV-C3.;
2463 Legendy umučenia.Papini, Giovani.Ružomberok:Genezis.1990.80-85220-06-7..;
2464 Legislatívne texty Biblie.Farkaš, Pavol.Bratislava:RKCMBF UK v BA.2007.978-80-88696-51-3..;
2465 Legislatívne texty Biblie II..Farkaš, Pavol.Bratislava :Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK.2008.978-80-88696-57-5..;
2466 Legislatívne texty Biblie II..Farkaš, Pavol.Bratislava :Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK.2008.978-80-88696-57-5..;
2467 Legislatívne texty Biblie III.. .Farkaš, Pavol.Bratislava :Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.2009.978-80-88696-59-9..;
2468 Legislatívne texty Biblie III.. .Farkaš, Pavol.Bratislava :Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.2009.978-80-88696-59-9..;
2469 Lehrbuch der Kirchengeschichte.Marx, Jakob.Trier:Paulinus.1929..IV-B10.;
2470 Leibhaftig glauben :.Zulehner, Paul Michael,1939-.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1983.3-451-19816-9..;
2471 Leiden-schaftliche Hoffnung :.Koch, Kurt,1950-.Freiburg, Schweiz ::Imba,.1982.3857401060 :;3-85740-106-0..;
2472 Lekárka v rehoľnom habite.Plechl, Pia Mária.Cambridge:Dobrá kniha.1988..IV-B4.;
2473 Léky, léčitelství a šarlatáni /.Kettner, Petr,.Praha ::Horizont,.1988..IV-G7.;
2474 Les conciles Latran I à Latran IV :.Mollat, Michel..Louvain ::Publications du CETEDOC, Université catholique de Louvain,.1974..IV-D1.;
2475 Les conciles Lyon I et Lyon II :.Mollat, Michel..Louvain ::Publications du CETEDOC, Université catholique de Louvain,.1974..IV-D1.;
2476 Les conciles oecumeniques.Alberigo, Giuseppe,.Paris:Éditions du Cerf.1994.2-204-04446-6.IV-C6.;
2477 Les épitres de saint Paul expliquées.Jean Cantinat.:Gabalda.1960...;
2478 Les étapes du myst?re du salut selon l'épître aux Romains.Stanislas Lyonnet.Paris:Les éditions du Cer.1969...;
2479 Les Évangiles et l'histoire de Jésus.Xavier Léon-Dufour. Paris:Éditions du Seuil.1963...;
2480 Les Fondations sont ébranlées .Tillich, P..:Robert Morel Editeur.1967...;
2481 Les Fous de dieu.Patrick Ravignant.Paris:.1984.2-86-676-149-9.V-H7.;
2482 Les grandes Theses de la Philosophie Thomiste.Antonin Gilbert Sertillanges.:Boud & Gay.1928...;
2483 Les Harmonies des deux Testament .Coopens , J..Paris:éditions casterman.1949...;
2484 Les hommes de la Croisade /.Pernoud, Régine,.:.[1982].2-501-00321-7.IV-G1.;
2485 Les chrétiens et leurs Doctrines.Doré , J..STRASSBOURG:C.E.R.I.T.1987.2718903554;2-7189-0355-4..;
2486 Les miracles de Jésus.Xavier Léon-Dufour. Paris:Les Editions du Seuil.1977.2-02-004729-2..;
2487 Les Paraboles de Jésus.Joachim Jeremias. Le Puy:Editions Xavier Mappus.1962...;
2488 Les paraboles du royaume de Dieu.Charles Harold Dodd. Paris:Éditions du Seuil.1961...;
2489 Les Pélerinages.Yoyote, Jean.Paris:Éditions du Seuil.1960...;
2490 Les réflexions théologiques sur les pensées d´Hannah Arent .Szaniszló,I-M..Wien:Lit Verlahg.2007.9783825899653;978-3-8258-9965-3..;
2491 Les saints au Moyen Age :.Pernoud, Regine,.Paris ::Plon,.c1984..2259011861.IV-G1.;
2492 Les sept paroles du Christ en croix.Journet, Ch..Paris:éditions du seuil.1952.2020030063;2-02-003006-3..;
2493 Lesy v dejinách Zvolenskej stolice :.Maliniak, Pavol,.Banská Bystrica ;; Kraków ::Lesy Slovenskej republiky v spolupráci s Wydawnictwom Towarzystwa Słowaków w Polsce,.2011.978-83-7490-460-5.IV-E7.;
2494 Lesy v dejinách Zvolenskej stolice :.Maliniak, Pavol.Kraków ::Lesy Slovenskej republiky v spolupráci s Wydawnictwom Towarzystwa Slowaków w Polsce,.2011.978-83-7490-460-5..;
2495 Levy prichádzajú.Palko, Vladimír,,1957-.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2012.978-80-7165-870-2;;9788071658702 (viaz.); 978-80-7165-870-2.IV-A7.;
2496 Lexikon der jüdischçhristlichen Begegnung.Petuchowski, Jakob J.,,1925-1991.Freiburg im Breisgau ::Herder.1989.3-451-21245-5..;
2497 Lexikon der Päpste.Kühner, Hans.Zürich:Werner Classen Verlag.1977.3925037594; 3-925037-59-4.IV-D6.;
2498 Lexikon der philosophischen Begriffe.Ulfig, Alexander.Eltville am Rhein:Bechtermünz.1993.386047040X (viaz.); 3-86047-040-X.V-A8.;
2499 Lexikon der slowakischen Geschichte /.Bartl, Július,.:.2002.80-08-02035-0.IV-E4.;
2500 Lexikon gréckej civilizácie /..Bratislava ::Tatran,.1977..IV-H7.;
2501 Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska /.Bahlcke, Joachim,.Praha ::Argo,.2001.80-7203-402-2.IV-F10.;
2502 Lexikón islámu /.Drozdíková, Jarmila,.Bratislava ::Kalligram,.2005.80-7149-764-9.V-G8.;
2503 Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Pašteka, Július.Bratislava:LUC.2000.80-7114-300-6.IV-A1.;
2504 Lexikon náboženství /.König, Franz,.Praha ::Victoria Publishing,.1994.80-85605-51-1.V-G10.;
2505 Liber de Verbo incarnato.Richard, ZE SVATÉHO VIKTORA.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-012-2.V-E5.;
2506 Liberty :.Veryser, Harry.Grand Rapids, Mich. ::Acton Institute for the Study of Religion and Liberty,.c1994.1-880595-03-6.V-G2.;
2507 Lidé jako Boží příběh.Schillebeeckx, Edward, 1914-2009.Brno ::Brno :.2008.978-80-7325-146-8..;
2508 Lidé v pralese.Schweitzer, Albert. Praha:Orbis.1966..IV-B8.;
2509 Lidé víry : Příběh středověké církve.Gilles, Anthony E..Praha:Portál.1994.80-85282-74-7.IV-C4.;
2510 Lidové betlémy v Čechách a na Moravě /.Vaclík, Vladimír,.Praha ::Vyšehrad,.1988..IV-E5.;
2511 Lidská identita v proměnách.Wolf, Václav.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2004.80-7266-175-2.V-A8.;
2512 Lidstvo a matka Země : vyprávění o dějinách světa.Toynbee, Arnold.Praha:Práh.2001.80-7252-053-9.IV-H1.;
2513 Liečiť zlo láskou.Anton, Neuwirth.:Kalligram.2001.80-7149-390-2.IV-B7.;
2514 Liečiť zlo láskou.Anton, Neuwirth.:Kalligram.2001.80-7149-390-2.IV-B7.;
2515 Licht aus dem Herzen des Gottmentchen.Leicher S.J. , A. .Munchen:Verlag ars Sacra Jozef Muller.1938...;
2516 Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950-1989 :.Jakubčin, Pavol,.Bratislava ::Ústav pamäti národa,.2010.978-80-89335-32-9.IV-C4.;
2517 Lineamenti di filosofia del diritto.Georg Wilhelm Friedrich Hegel.Milano:Rusconi libri.1995.88-18-70138-X..;
2518 List biskupom katolíckej cirkvi ..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1990...;
2519 List Filipanom,Filomonovi.Mayer, Bernard.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-440-7..;
2520 List Galaťanom.Radl, Walter.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-414-8..;
2521 List Galaťanom.Radl, Walter.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-414-8..;
2522 List k zelenému štvrtku r.2000.Ján Pavol II..Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-53-6..;
2523 List pápeža Jána Pavla II. rodinám.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-060-2..;
2524 List papežeJana Pavla II starým lidem .Ján Pavol II.Praha:Sekretariát české biskupské konference.1999...;
2525 List priateľom kríža.Grignion, Ľudovít Mária.Prešov:VMV.2000.80-7165-197-4..;
2526 List svätého otca Jána Pavla II všetkým kňazom cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1979.Ján Pavol II.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1979...;
2527 List svätého otca Jána Pavla II všetkým kňazom cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1986.Ján Pavol II.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1987...;
2528 List svätého otca Jána Pavla II všetkým kňazom cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1987.Ján Pavol II.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978...;
2529 List svätého otca Jána Pavla II všetkým kňazom cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1990.Ján Pavol II.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1990...;
2530 List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom na Zelený štvrtok 2004 : Pápežské listy a vatikánske dokumen.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-482-9..;
2531 List svätého otca Jána Pavla II. kňazom na Zelený štvrtok 2005 : Pápežské listy a vatikánske dokumen.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-541-8..;
2532 List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým biskupom Cirkvi o eucharistickom tajomstve a kulte.Ján Pavol II..Rím:SÚCM.1980...;
2533 List Židúm.Laub, Franz.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-503-9..;
2534 List Židúm.Laub, Franz.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-503-9..;
2535 Listy.Platón, 427.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-08-9.V-A2.;
2536 Listy z podzemia.Lesňák, Rudolf.Bratislava:USPO Peter Smolík.1998.80-88717-26-4.IV-A6.;
2537 Listy z púšte.Carretto Carlo.Bratislava:LUC.1993.80-7114-080-5..;
2538 Listy: Jakubův, Petrovy, Janovy, Judův.. Luxpress ::Praha :.1995.80-7130-037-3..;
2539 Liszt.György Sándor Gál.:Tatran.1980.61-114-80.IV-A1.;
2540 Litánie Loretánske.Kútnik Šmálov, Jozef.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-210-7..;
2541 Litava.Alberty, Július.Banská Bystrica:Banskobystr. vydav..1995.8096732617 (brož.); 80-967326-1-7.IV-E4.;
2542 Literární mystifikace :.Katsoulis, Melissa.Praha ::XYZ,.2012.978-80-7388-618-9..;
2543 Litmanovské zvesti 5 rokov od pravého zjavenia ..:.1995...;
2544 Liturgický slovník.Berger, Rupert, 1926-.:Praha :.2008.978-80-7021-965-2..;
2545 Liturgika, princípy a teológia liturgie. .Caban, Peter.Banská Bystrica :Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2009.978-80-88937-42-5..;
2546 Livbvz Metropolis :.Turek, Rudolf,.:.1981..IV-H9.;
2547 Lobgesang Des Alls.De Chardin , P.T.Freiburg im Breisgau:Walter Verlag.1961...;
2548 Logika..:.1980?..V-A3.;
2549 Logika a estetika.Bogliolo, Alojz.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..V-A3.;
2550 Logika a estetika.Bogliolo, Alojz. Bratislava:RKCMBF.1993..V-A3.;
2551 Loretánske litánie .van Dodwaard, J. A.E..:Slovo.1990...;
2552 Loretánské meditace.Bahounek, Jiří, 1947- - autor.Rosice ::Rosice :.2001.80-86200-50-7..;
2553 Louis Pasteur.Halász, Zoltán.Bratislava:Smena.1982..IV-B7.;
2554 Ľudia Mezopotánie.Jozef Klíma.:Obzor.1988..V-G10.;
2555 Ľudové dejiny československé.Kulhánek, František.Banská Bystrica:Zemský učiteľský spolok na Slovensku.1922..IV-E5.;
2556 Lukas.. Stuttgart:Katholische Bibelanstalt.1980...;
2557 Lukáš a Skutky apoštolov.Štrba, Blažej.Badín:RKCMBF Univerzita Komenského, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2015.9788088937685;978-80-88937-68-5..;
2558 Lukášovo evangelium : Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.Gooding, David.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-04-X..;
2559 Lukášovo evangelium : Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.Gooding, David.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-04-X..;
2560 Luke.Eugene LaVerdiere. Wilmington:Michael Glazier.1980...;
2561 Lumière du moyen âge /.Pernoud, Régine,.Paris ::B. Grasset,.c1981.2246230020.IV-F7.;
2562 Lurd maják atómového veku.Bohuslav.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984...;
2563 Lurdy a moderní věda.Vrchovecký, Josef,1879-1960.V Pardubicích ::Salesiánský chlapecký domov,.1947...;
2564 Lurdy..Barbet, Jean.Košice:SLOVO.1991.80-85291-05-3..;
2565 Luthers Erbe.Wippermann, Wolfgang,.:Primus.2014.978-3-86312-072-6.IV-C3.;
2566 Lži na pohovce :.Yalom, Irvin D.,.Praha ::Portál,.2010.978-80-7367-714-5.V-E6.;
2567 Łaciński Wschód :.Balard, Michel,.:.2010.978-83-7505-386-9.IV-G1.;
2568 Łaciński Wschód :.Balard, Michel,.:.2010.978-83-7505-386-9.IV-G1.;
2569 M,Loisy et le Modernisme.Lagrance,M-J..Juvisy:LES ÉDITIONS DU CERF.1923...;
2570 M. R. Štefánik.Juríček, Ján.Bratislava:Mladé letá.1990.80-06-00276-2.IV-B8.;
2571 M.Matěj z Janova.Schnek, R..Praha:Edice Blahoslav.1954...;
2572 M.R. Štefánik.Jarábek, Andrej.:DAAR.1990.80-85218-00-3.IV-B8.;
2573 Má Matko !.Schrijvers,J..Praha:Československé akciové tiskárny.1930...;
2574 Macroeconomics, financial markets, and the international sector /.Baily, Martin Neil.Homewood ::Irwin,.c1991.0-256-03339-0.V-G1.;
2575 Maďarizácia a pomaďarčovanie :.Beksics, Gusztáv.Bratislava ::Knižná redakcia R-COOK,.2000.80-88780-34-9.IV-E5.;
2576 Madona Žitného ostrova.Vozár, Jozef. AHO3:Dunajská Lužná.2000.80-968432-0-6..;
2577 Madre Colomba Gabriel.Risso, Paolo.:Elle di ci.1995.88-01-00361-7.IV-B4.;
2578 Mágia, veštenie a démonské vplyvy. Pastiersky list Konferencie biskupov Toskánska..Maria, H..Zvolen:Jas.2001.808879577X; 80-88795-77-X.V-H6.;
2579 Magie, pouta a dialog renesančního filozofa.Bruno, Giordano.:Argo.2007.978-80-7203-760-5.IV-B3.;
2580 Magie, zlí duchové, satanské obřady.Biskupská synoda.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-094-0..;
2581 Magie, zlí duchové, satanské obřady :.Opatrný, Aleš,.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-094-0.V-H6.;
2582 Magnificat z Nového světa.Koláček, Josef. Řím:Křesťanská akademie.1977..IV-B7.;
2583 Machiavelli.Valeriu Marcu.Budapest:Rekord Könyvkiadó.1937...;
2584 Machiavelli.Skinner, Quentin.Praha:Argo.1995.80-85794-61-6.IV-B6.;
2585 Maie corédemptrice..grenoble:Congrés Marial National.1846...;
2586 Makroekonomika a nová makroekonomika /.Felderer, Bernhard,.Bratislava ::Elita,.1995.80-85323-87-7.V-G1.;
2587 Malá encyklopedie rabínského judaismu /.Sládek, Pavel,.Praha ::Libri,.2008.978-80-7277-379-4.V-H4.;
2588 Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů /.Sokol, Jan,.Praha ::Vyšehrad,.2010.978-80-7429-056-5.V-E5.;
2589 Malá filozofie pro nefilozofy.Friedhelm, Moser.:Votobia.2005.80-7220-214-6.V-A4.;
2590 Malá koncilová konkordácia.Filo, E..Tranva:Spolok sv. Vojtecha.1980...;
2591 Mala propedeutyka filozofii naukowej.Grzegorczyk, Andrzej. Warszawa:Instytut Wydawniczy Pax.1989.83-211-0992-6..;
2592 Malá škola filozofického myslenia.Jaspers, Karl. Bratislava:Kalligram.2002.80-7149-446-1.V-A3.;
2593 Malá vojna.Deák, Ladislav. SAP:Bratislava.1993.80-85665-19-0.IV-G4.;
2594 Malé církevní dejiny.Franzen, August.Praha:ZVON.1992.80-7113-008-7.IV-C6.;
2595 Malé církevní dějiny.Franzen, August. Praha:ZVON.1995.80-7113-119-9.IV-C6.;
2596 Malé dějiny filozofie.Störig, Hans Joachim.Praha:ZVON.1995.80-7113-115-6.V-A5.;
2597 Malé dějiny koncilů /.Jedin, Hubert,.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1990..IV-G4.;
2598 Malé dějiny koncilů /.Jedin, Hubert,.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1990..IV-G4.;
2599 Malé dějiny křesťanského myšlení.Beinert, Wolfgang(1933-).Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071955412 (viaz.);978-80-7195-541-2.IV-G5.;
2600 Malé dějiny křesťanského myšlení.Beinert, Wolfgang(1933-).Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071955412 (viaz.);978-80-7195-541-2.IV-G5.;
2601 Malé hodinky je cti blahoslavené Panny Marie..Praha:Československé akciové tiskárny.1933...;
2602 Malý biblický atlas : Historie,geografie a archeologie bible.Pacomio, Luciano.Praha:Portál.1992.80-85282-22-4..;
2603 Malý Bohovědný Slovník.Merell, J. ThDr..Praha:Česká katolícka charita.1963...;
2604 Malý kompas víry.Kašparů, Jaroslav Max,(1950-).Olomouc:Matice cyrilometodějská.1995...;
2605 Malý přehled náboženství /.Štampach, Odilo Ivan,.:.1992.80-04-26123-X.V-G3.;
2606 Malý slovník sekt :.Opatrný, Aleš,.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1998.80-7192-246-3.V-H6.;
2607 Malý teologický slovník.Višnovský, M..Bratislava:.1989...;
2608 Malý teologický slovník : Přehled papežů.Fischer.Praha:ZVON.1995.80-7113-124-5.IV-C4.;
2609 Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Schonborn, Joseph.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6..;
2610 Manifest der Kommunistischen Partei /.Marx, Karl,.Frankfurt ::Verlag Marxistische Blatter,.1970..IV-F5.;
2611 Marek.Dubovský, Peter, 1921-2008 - editor.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-792-7..;
2612 Marek..:Praha :.1994.80-7130-016-0..;
2613 Maria .Walter,E..Freiburg im Breisgau:HERDER.1956...;
2614 Mária .Mlynarovič, M. K. MSGR..Whiting,Indiana:Ján J.Lach.1958...;
2615 Maria - mateřská tvář Boha.Pospíšil, Ctirad Václav.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-949-2..;
2616 Maria - postava víry :.Schmidkonz, Theo, 1926- - autor.Vimperk ::Vimperk :.1991.80-900138-7-2..;
2617 Maria /.Balthasar, Hans-Urs von.Praha ::Scriptum,.1991...;
2618 Maria a církev.Hugo Rahner.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.1996.80-86045-00-5..;
2619 Mária a Salome.Marsinová,M..:.2004...;
2620 Maria d hilfe der Christen..:.1954...;
2621 Maria im Glauben den Kirche .Scheffczyk,L..:.1980...;
2622 Maria mutter der christenheit.Zeletzki,R..Leipzig:St. Benno-Verlag.1962...;
2623 Maria naše matka..:Stojanov.1978...;
2624 Maria Nedostižná Panna a Svatá Bohorodička.Sv. Petr Kanisius.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1998...;
2625 Maria Nedostižná Panna a Svatá Bohorodička II.Sv. Petr Kanisius.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1998...;
2626 Maria prototyp nového člověka.Kol,J..:.1992...;
2627 Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Miravalle, Mark.Bratislava :Magnificat.1993.80-967345-7-1..;
2628 Maria und die Kirche.Rahner, H. S.J..Innsbruck:Marianischer Verlag.1951...;
2629 Maria v litániích.Newman,J..Brno:Edice akord.1939...;
2630 Mária v našej dobe.Jenko,J..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978...;
2631 Mária v našich božských dejinách .Plus,R..Trnava:Posol Božieho slova Ježšovho.1947...;
2632 Maria v tradici křesťanského východu .Špidlík,T..:.1981...;
2633 Maria ve světle ducha Svatého.Kolářová,J..Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994...;
2634 Maria z Nazareta : plnost člověka a jádro církve.[napsal kolektiv autorů.Svitavy ::Trinitas.2003.80-86036-91-X..;
2635 Mária, matka Pána.Rahner, Karl,1904-1984.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-112-4..;
2636 MÁRIA, prečo plačeš?.Spies, Raymond Couétte Louis.Košice:Slovo.1995.80-85291-14-2..;
2637 Mária, úsmev Boží.Richer, Etienne.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0..;
2638 Maria, zrcadlo církve.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-80-4..;
2639 Maria,matka Pána : Obraz církve.Thurian, Max.Brno:Petrov.1991.80-85247-21-6..;
2640 Maria,Mystický ruže.Weigl,A.M..:.1966...;
2641 Marianka pútnické miesto.Čík, Stanislav Xavér, CCG. Ars stigmy:Bratislava.1991.80-85264-32-3.IV-D4.;
2642 Marianka pútnické miesto..:Kongregácia bratov Tešiteľov Marianka.1991...;
2643 Mariánská dogmata.Minařík, Metoděj František.Kostelní Vydří:KN.1991.80-85527-00-6..;
2644 Mariánske modlitby..Pavol VI.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-343-7..;
2645 Mariánske svátky.Grun, Anselm.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-035-1..;
2646 Mariánski konvertiti.Barbier, Jean.Bratislava:LUC.1996.80-7114-190-9.IV-B3.;
2647 Mariánski konvertiti.Barbier, Jean.Bratislava:LUC.1996.80-7114-190-9.IV-A4.;
2648 Marie ,mére de la Rédemption .Schillrbeeckx,E..Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1963...;
2649 Marie de Sales.Vokinger, Konstantin.Kriens:Grosshof.1956..IV-B6.;
2650 Marie Mére du Seigneur Figure de l´Eglise.Thurian,M..:Less presse de taizé.1962...;
2651 Mariecella v Štýrsku.Sasinek, Franko Víťazoslav.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1926...;
2652 Mariologie.Němeček,A..Olomouc:Matice cyrilometodějská.1991...;
2653 Mark.Wilfrid J. Harrington. Dublin:Veritas Publications.1979...;
2654 Marológia.Mikluščák, P..Spišská Kapitula-Spišské podhradie:Univerzita Komenského - Rímskokatolícka Cyrilomedtodějská bohoslovecká fakulta Teologický inštitút .1995??...;
2655 Marthe Robin.Peyret, Raymond.Bratislava:LUC.1993.80-7114-101-1.IV-A3.;
2656 Martin Benka.Váross, Marian.Bratislava:Tatran.1981..IV-B1.;
2657 Martin Heidegger a Tomáš Akvinský :.Lotz, Johannes Baptist,.Praha ::OIKOYMENH,.1998.80-86005-27-5.V-E5.;
2658 Martin Heidegger a Tomáš Akvinský : člověk-čas-bytí.Lotz, Johannes B..Praha:Oikoymenh.1998.80-86005-27-5.V-E4.;
2659 Martin Středa.Koláček, Josef.Řím - Mnichov:Křesťanská akademie.1987..IV-B8.;
2660 Márton Áron.János, P. Szőke.Nyíregyháza:Görög Katolikus Püspöki Hivatal.1990..IV-B3.;
2661 Marxismus v myšlení a životě.Dr. Antonín Čala.Přerov :Společenské podniky v Přerově.1947...;
2662 Marxismus- Leninismus, Věda nebo víra.Bochenski, Józef Maria.Olomouc:Velehrad .1994.80-901614-5-6..;
2663 Mary coredemprix mediatrix advocate.Miravalle.M..Santa Barbara:Queenship Publishing .1993.1882972104;1-882972-10-4..;
2664 Mary, our hope :.Wright, John J.1909-1979..San Francisco ::Ignatius Press,.1984.0898700469 (pbk.);0-89870-046-9..;
2665 Marya matka odkupiciela.Laurentin,R..warszawa:instytut wydawniczy Pax.1988.83-211-0999-3..;
2666 Masaryk.Rokyta.Praha:Česká stráž.1918..IV-B6.;
2667 Maska a tvář očisty.Bahounek T..olomouc:Matice cyrilometodějská s.r.o.1997...;
2668 Matej Bel.Oberuč, Jan.:Chronos.2002.80-89027-04-0.IV-B3.;
2669 Mater Misericordiae.Lallement,D..Paris:editions du cerf.1936...;
2670 Materialdienst.Johannes Kandel, A. Fincke, M. Pohlman.:Evangelische Zentralstelle fur Weltanschauungsfragen.2007..V-G6.;
2671 Matica Slovenská a Národnostná otázka.Belo Polla.:Vyd.Matice sloven. Martin.1997..IV-E5.;
2672 Matka Božia v mojom živote.Bernadot, Vincent Mária.Ružomberok:Lev.1948...;
2673 Matka Cirkvi.Malý, Vincent. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4..;
2674 Matka Pana :.Laurentin, René(1917- )..Warszawa ::Wydaw. Księży Marianów,.1990.8385040188;83-85040-18-8..;
2675 Matka Páně.Guardini, R..Rím:Krěstanská akademie.1974...;
2676 Matka vykupiteľa.Ján Pavol II.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988...;
2677 Matthäus. Das Evangelium des heiligen Matthäus in theologischer und heilsgeschichtlicher Schau. I..Josef Dillersberger. Salzburg:Otto Müller Verlag.1953...;
2678 Matthäus. Das Evangelium des heiligen Matthäus in theologischer und heilsgeschichtlicher Schau. II..Josef Dillersberger. Salzburg:Otto Müller Verlag.1952...;
2679 Matthäus. Das Evangelium des heiligen Matthäus in theologischer und heilsgeschichtlicher Schau. III..Josef Dillersberger. Salzburg:Otto Müller Verlag.1953...;
2680 Matthäus. Das Evangelium des heiligen Matthäus in theologischer und heilsgeschichtlicher Schau. IV..Josef Dillersberger. Salzburg:Otto Müller Verlag.1953...;
2681 Matthäus. Das Evangelium des heiligen Matthäus in theologischer und heilsgeschichtlicher Schau. V..Josef Dillersberger. Salzburg:Otto Müller Verlag.1953...;
2682 Matthäus. Das Evangelium des heiligen Matthäus in theologischer und heilsgeschichtlicher Schau. VI..Josef Dillersberger. Salzburg:Otto Müller Verlag.1954...;
2683 Matthew.John P. Meier. Wilmington:Michael Glazier.1981...;
2684 Mayové /.Morley, Sylvanus Griswold,.Praha ::Orbis,.1977..V-H8.;
2685 McMafie :.Glenny, Misha, 1959-. Argo ::Praha :.2009.978-80-7363-258-8.IV-A8.;
2686 Mé tajemství :.Petrarca, Francesco,.Praha ::OIKOYMENH,.2004.80-7298-115-3.V-E6.;
2687 Mečiar a mečiarizmus :.Leško, Marián,.Bratislava ::VMV,.[1996].80-967275-3-2.IV-E4.;
2688 Media, człowiek, społeczeństwo.Zasępa, Tadeusz,.Czestochowa:Święty Paweł.2000.8371683855 (viaz.); 83-7168-385-5.V-H1.;
2689 Medicína.Gonzáles, F..:Slovart.2008.9788080856342..;
2690 Medicína :.Gonzalez-Crussi, F..Bratislava ::Slovart,.c2008.978-80-8085-634-2.IV-F5.;
2691 Meditation taoiste /.Robinet, Isabelle..Paris ::Dervy livres,.c1979..2850760951.V-H8.;
2692 Meditationen über den Römerbrief.Karl Hermann Schelkle.Einsiedeln ; Zürich ; Köln:Benziger.1962...;
2693 Méditations métaphysiques :.Descartes, René,1596-1650.Paris ::GF-Flammarion,.1979.2-08-070328-5..;
2694 Medjugorje. Daj mi svoje ranené srdce:.Barbarič, Slavko.Prešov:VMV.2003.80-88717-32-9..;
2695 Medzi modernou a postmodernou : Otýzky humanizácie vzdelávania (Súčasná škola quo vadis?).Nezník, Peter.Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.2005.80-7097-612-8..;
2696 Medzi modernou a postmodernou : Otýzky humanizácie vzdelávania (Súčasná škola quo vadis?).Nezník, Peter.Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.2005.80-7097-612-8..;
2697 Medzi Temžou a Tiberom..Trnava:Dobrá kniha.1987.0-919865-11-9.IV-B7.;
2698 Medzi vierou a rozumom : Vybrané kapitoly interdisciplinárneho dialógu.Hučko, Ladislav.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2003.80-89138-02-0..;
2699 Medzinárodné sympózium na 30. výročie koncilového dekrétu Presbyterorum ordinis (Vatikán 23.-28. októbra 1995).Blažej Belák. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-151-X..;
2700 MEDZINARODNI DOKUMENTY O LIDSKýCH A HUMANITáRNíCH OTáZKáCH.K VYD.PŘIPRAVIL:JUDr.V.FLEGL,CSc. A RNDr.P.MIŠOŇ.Praha:NOVIN.ZáVODY ,N.P.PRAHA.1989..V-G1.;
2701 Medžugorje.Bianchi,L..:Giera Lario.1985...;
2702 Medžugorje : 1.díl..Mráček, František.Praha:Vérité.1991.80-900843-1-1..;
2703 Medžugorje : 2.díl..Mráček, František.Praha:Vérité.1993.80-900843-2-X..;
2704 Medžugorje III. : 3..Mráček, František.Praha:Vérité.1994.80-900843-9-7..;
2705 Mefisto a androgyn /.Eliade, Mircea,.Praha ::OIKOYMENH,.1997.80-86005-51-8.V-H8.;
2706 Mechanismus sekt /.Abgrall, Jean-Marie,.Praha ::Karolinum,.2000.80-7184-774-7.V-H6.;
2707 Meine Erfahrung mit der Kirche.Haring, Bernhard.Freiburg/Brsg. u.a.:Herder.1991.3451216205..;
2708 Meine Hoffnung ist Christus.Ranquet, J-G. OP.Wurzburg:J.M.Richer´s Buch.1965...;
2709 Meinen Bund habe ich mit dir geschlossen :.Walter, Wolfgang,.Leipzig ::St. Benno,.1988.3-7462-0198-5.V-G3.;
2710 Mensch-Sein als Aufgabe.Luyten, Norbert A.,1909-.Freiburg, Schweiz ::Universitatsverlag,.1985.3727803398..;
2711 Měsíc Svaté Panny Nazaretské.Žák,E..Praha:Nakladatelství Kropáč & Kucharský.1938...;
2712 Městské právo ve střední Evropě :..Praha:Karolinum.2013.9788024621135 (viaz.); 978-80-246-2113-5..;
2713 Metafysika všeobecná, Metafysika speciálni.P. Jan K. Bárta OFM.Slatiňany:Sekretariát řeholních spoločností.1968...;
2714 Metafysika všeobecná, Metafysika speciálni.P. Jan K. Bárta OFM.Slatiňany:Sekretariát řeholních spoločností.1968...;
2715 Metafyzika.Fotta, Peter.Ružomberok:Verbum.2015.9788056102930;978-80-561-0293-0..;
2716 Metafyzika a ontológia.Letz, Jan.:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.1993.80-85293-02-1..;
2717 Metafyzika a ontológia.Letz, Jan.:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.1993.80-85293-02-1..;
2718 Metafyzika a ontológia.Letz, Jan.:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.1993.80-85293-02-1..;
2719 Metafyzika I..Sirovič, František, SVD.Bratislava:Trnavská univerzita - Aloisianum.1994..V-A4.;
2720 Metafyzika II..Sirovič, František, SVD.Bratislava:Trnavská univerzita - Aloisianum.1994..V-A4.;
2721 Metodov boj.Marsina, Richard.Bratislava:Obzor.1985..IV-D9.;
2722 Metodov boj.Marsina, Richard.Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2004.80-8061-187-4.IV-F1.;
2723 Metternich kontra Napoleon.Halada, Jan.:Panorama.1985..IV-G7.;
2724 Metternich, Napoleon und die Herzogin von Sagan /.Gies-MacGuigan, Dorothy.München ::Wilhelm Goldmann,.1979.3-442-26734-X.IV-F10.;
2725 Mężczyzną i niewiastą stworzył ich :.Jan Paweł1920-2005)..Città del Vaticano ::Libr. Editrice Vaticana,.1986.8820915278;88-209-1527-8..;
2726 Mezi dvěma světy : dějiny antického křesťanství.Christoph, Markschies.:Vyšehrad.2005.80-7021-775-8.IV-G3.;
2727 Mezi středověkem a renesancí /.Šmahel, František,.Praha ::Argo,.2002.80-7203-426-X.IV-F4.;
2728 Mezi třemi světadíly.Zimák, Alexandr.Praha:Libri.2008.9788072773763 (2. díl : brož.).IV-G3.;
2729 Mezi třemi světadíly :.Zimák, Alexandr.Praha ::Libri,.2008.978-80-7277-377-0; 978-80-7277-375-6.IV-G3.;
2730 MIASTO BOŻE W PSALMACH.KS. Tadeusz Brzegowy.:Polskie Towarzsystwo teologiczne.1989.83-85017-50-X..;
2731 Microeconomic theory /.Gould, John P.,.Homewood, IL ::Irwin,.1989..0256029962 :.V-G1.;
2732 Między ewolucją a kreacją.Kazimierz Kloskowski.Warszawa:Wydaw. Akad. Teol. Katolickiej.1994.83-7072-036-6..;
2733 Michael Novak a jeho projekt teologie demokratického kapitalismu /.Míčka, Roman,.Brno ::L. Marek,.2009.978-80-87127-15-5.V-G1.;
2734 Michel Henry: Život ako prelínanie subjektivity a intersubjektivity.Karul, Róbert.Bratislava :Filozofický ústav SAV.2009.978-80-969770-8-6.V-A8.;
2735 Michelangelo.Mrázová, Marcela.Praha:Horizont.1975..IV-B6.;
2736 Mikuláš Koperník :.Richter, Stanislav.Praha:Vyšehrad.1973..IV-B6.;
2737 Mikuláš Šprinc.Juščák, Michal.Krompachy:.1994..IV-B8.;
2738 Milan Rastislav Štefánik, významný cestovateľ a jeho nasledovníci. .Kele, František.Banská Bystrica :R.G.T.Press.2010.978-80-89127-18-4.IV-A7.;
2739 Milan Rastislav Štefánik, významný cestovateľ a jeho nasledovníci. .Kele, František.Banská Bystrica :R.G.T.Press.2010.978-80-89127-18-4.IV-B8.;
2740 Milíč z Kroměříže /.Kaňák, Miloslav,.Praha ::Blahoslav,.1975..IV-B6.;
2741 Milión : O zvycích a poměrech ve východních krajích.Polo, Marco, ca.Praha:ODEON.1989.80-207-0924-X.IV-H4.;
2742 Milosrdenstvo.Kasper, Walter,1933-.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.2015.9788081611476 (brož.); 978-80-8161-147-6..;
2743 Milosrdenstvo božie.Kowalska, Faustina Mária.Košice:Slovo.1992.80-85291-10-X..;
2744 Milosť Božia a človek.Juraj Šimalčík.Ružomberok:Lev.1939...;
2745 Milosť vyučujúca.Strombeck, J.F..:.2000?...;
2746 Milostivé miesto.. Bratislava-Kalvária:RKFÚ.1948...;
2747 Milostný život ve starém Římě.Juan, Eslava Galán.:Ikar.2004.80-249-0410-1.IV-H3.;
2748 Milovat a trpět.Bialas, Martin.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-048-7..;
2749 Mimo dobro a zlo.Nietzsche, Friedrich.Praha:Aurora.1996.80-85974-12-6.V-A4.;
2750 Mimo dobro a zlo.Nietzsche, Friedrich.Praha:Aurora.1998.80-85974-54-1.V-A4.;
2751 Minima Moralia.Adorno, Theodor W., 1903-1969.Praha:Academia.2009.978-80-200-1759-8..;
2752 Míníme téhož Boha?.Lapide, Pinchas; Panikkar, Raimon.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-670-0.V-G7.;
2753 Mír ze spravedlnsoti.Pius XII.Praha:Nakladatelstí Atlas.1947...;
2754 Misionár v Japonsku.Arrupe, Pedro. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.IV-B3.;
2755 Mission et Grace.Rahner, K..Paris:.1963...;
2756 Místo člověka v kosmu.Max, Scheler.:Academia.1968...;
2757 Místo fenomenologie ducha v současném myšlení..Praha:Argo.2007.80-257-0003-8..;
2758 Místo pro člověka : Manifest personalismu.Mounier, Emmanuel.Praha:Vyšehrad.1948...;
2759 Mit dem Mut einer Frau.Jane Pejsa.:germany Brendow.2001.3-87067-759-7.IV-F7.;
2760 Mit Jesus durch Galiläa nach dem fünften Evangelium.Pixner, Bargil,.Rosh Pina:Corazin publishing.1992.9654340003 (brož.);965-434-000-3..;
2761 Mít, nebo být?.Fromm, Erich.Praha:Aurora.2001.80-7299-036-5.V-A7.;
2762 Mithra a mithraismus /.Turcan, Robert,.Praha ::Vyšehrad,.2004.80-7021-708-1.V-G4.;
2763 Mladí hrdinové, mučedníci a vyznavači víry z řad mládeže.Christiano, J..Olomouc:Velehrad.1940..IV-A4.;
2764 Mlčení o podstatném.Guitton, Jean. Brno:PETROV.1992.80-85247-28-3..;
2765 Mlčení o podstatném.Guitton, Jean. Brno:PETROV.1992.80-85247-28-3..;
2766 Mnišství na Blízkém východě :.Novotný, Jiří,1921-2002.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2012.978-80-7412-124-1..;
2767 Moc a Tajomstvá Dávnych Lekárov.Jurgen Thorwald.:Smena.1971..IV-G8.;
2768 Moc v cirkvi.Mckenzie, John L..Prešov:VMV.2003.80-7165-404-3..;
2769 Models of the church.Dulles, Avery Robert,(1918-).New York ::Image Books,.1978.0-385-13368-5..;
2770 Moderná veda a starokresťanské vyznanie viery.Banti E..:.2000?...;
2771 Moderní človek a krestanství.Pecka, Dominik.:Vyšehrad.1944...;
2772 Moderní prírodovedci o Bohu.Muschalek,H..Rím :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978...;
2773 Moderný evanjelizátor 20. storočia Prof. Kolakovič a jeho žiak Neuwirth.Kravjanský, Ivan.Bratislava:Veda, vydavateľstvo SAV.2006..IV-C3.;
2774 Modlitba.Benedikt XVI., - papež, 1927-.Olomouc ::Olomouc :.2008.978-80-7266-285-2..;
2775 Modlitba a poézia.Bremond, Henri,(1865-1933).V T. Sv. Martine ::Matica Slovenská,.1943...;
2776 Modlitba Blahoslavené Alžběty od Nejsvětější Trojice : Můj Bože v Trojici, Tobě se klaním.Ferley, Philippe.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-37-5..;
2777 Modlitba Ježíšova a modlitba srdce.Čemus,R..:Societas.1939...;
2778 Modlitba sv. ružence a ružencové bratrstvo.Braito, P. Silvester M. .Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1930?...;
2779 Modlitba u sv. Pavla.Cesare Casale Marcheselli. Rím:Velehrad - Křesťanská akademie.1979...;
2780 Modlitba za jednotu kresťanov roku 2001.Mária Spišiaková, Katolícka cirkev Konferencia biskupov Slovenska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-340-7..;
2781 Modlitba, veľký prostriedok spásy.Liguori, Alfonz Mária de. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-88724-55-1..;
2782 Modlitby.Alfonza Mária,(1814-1867).Rím:Postulazione M.A.M..2011.9788089536030 (brož.);978-80-89536-03-0..;
2783 Modlitby :.Ballestrero, Anastasio, 1913-1998 - autor.Kostelní Vydří,:Kostelní Vydří :.1994.80-85527-61-8..;
2784 Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z Montfortu..Olomouc:Matica slovenská.1997...;
2785 Modlitebný život věřících.Dolman, D. H. Praha:Ústředním církevním nakladatelství.1971...;
2786 Modrý Kameň ako pútnické miesto a kalvárske pobožnosti.Siváček, Vladimír.:Rímsko-katolícky farský úrad Modrý Kameň.1997..IV-C3.;
2787 Mois de Marie.A.-D. Sertillanges.:Editions du cerf .1935...;
2788 Moja najmilšia biblia.Brock, Nathalie. Bratislava:Junior.2001.80-7146-617-4..;
2789 Moje srdce zostane s Vami.Keszler, František.Vrícko:Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok.2007.978-80-969820-1-1.IV-C4.;
2790 Moje veľké vzory.Stryczek, Norbert. Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-030-9.IV-A4.;
2791 Mons. Francis J. Fuga /.Boleček, Vincent.NY [New York] ::Svetová matice slovenská,.1989..IV-B4.;
2792 Montecassino.Leccisotti, Tommaso, OSB.Basel:Thomas Morus Verlag.1949..IV-D6.;
2793 Moralisches Zeugniss in schweren Zeiten. 90 Jahre der Hinrichtung des Pfarrers Franz Wohlmuth aus Neckenmarkt in Csaszár während Aufhebung Béla Kuhns.Uháľ, Martin.Neckenmarkt:Novum Verlag.2009.9783990031919; 978-3-99003-191-9.IV-D7.;
2794 Moře v plamenech.Hubáček, Miloš,1937-.Praha ::Panorama,.1983..IV-G8.;
2795 Most a Cesta domú.Veselý, Jirí Maria, OP.Rím:PUST.1990..IV-A8.;
2796 Mother of all nations :.Ashton, Joan..San Francisco ::HarperandRow,.1989.0060603097 :;0-06-060309-7..;
2797 Moudrost Juliany z Norwiche .Furlongová,M..Kostelní Vydří:Karmelitánske nakladatelství .1997...;
2798 Moudrost svítků boha Thovta :.Vymazalová, Hana,.Praha ::Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta,.2011.978-80-7308-358-8.IV-G4.;
2799 Mozaika nádeje.Strauss, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948...;
2800 Možnosti človeka..Coreth, Emerich. Kňazský seminár sv. Františka Xaverského:Banská Bystrica-Badín.1997.80-967172-1-9..;
2801 Môj filozofický testament.Guitton, Jean. Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-279-1..;
2802 Môj život.Körper-Zrínsky, Karol.Bratislava:Lúč.1993.80-7114-095-1.IV-A3.;
2803 Môj život.Körper-Zrínsky, Karol.Bratislava:Lúč.1993.80-7114-095-1.IV-A3.;
2804 Môj život je moje krédo.Trizuljaková, Eva.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-147-7.IV-B7.;
2805 Mrtví hovoří aneb Co je po smrti...?.František Kysela, František.:Orfeus.1992.80-85522-14-4..;
2806 Mučen pro Krista.Wurmbrand, Richard.Lechovice:Triality.1995.80-901876-0-9.IV-A3.;
2807 Mučeník bez vyliatia krvi.Pavol Janáč, Ľubomír Pekarčík.Zákamenné:RKFÚ.2005.80-969277-1-X.IV-A3.;
2808 Muhammad.Cook, Michael.Praha:Argo.1994.80-207-0498-1.IV-B6.;
2809 Muhammad posel Boží.Leila Azzam, Aisha Gouverneur.:Islamská nadácia v Brne, Všeobecný zväz moslimských študentov v ČR.2002..V-G8.;
2810 Můj anděl půjde před tebou.Huber, Georges.Praha ::Zvon,.1996.80-7113-171-7..;
2811 Můj život s Martinem Lutherem Kingem.Kingová, Scott Coretta.Praha:Vyšehrad.1976..IV-B6.;
2812 Musicie od siebe wymagac .Jan Pawel II.Poznán:W droze - Wydawnictvo Polskej Prowincji Dominikanów.1984.8385008004;83-85008-00-4..;
2813 Mutter Jesu - Mutter der Menschen.Laurentin,R..Limburg:Lahn Verlag.1967...;
2814 Muž dialógu - kardinál König.Marián, Červený.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-168-X.IV-A6.;
2815 Muži deklarácie /.Kováč, Dušan,.Martin ::Osveta,.1991.80-217-0289-3.IV-E4.;
2816 My kážeme Krista ukřižovaného.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-061-4..;
2817 Myslenie západnej civilizácie.William, Raeper.:Návrat domov.1998.80-967954-1-4.V-A8.;
2818 Myslet sociologicky :.Bauman, Zygmunt,.Praha ::Sociologické nakladatelství (SLON),.2010.978-80-7419-026-1.V-G1.;
2819 Myslitelia a myšlienky.Hlinka, Anton, SDB.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979...;
2820 Myslitelia a myšlienky.Hlinka, A..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1979...;
2821 Myslitelia a myšlienky.Hlinka, Anton, SDB.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979...;
2822 Myslitelia XX. storočia I..Ján Letz.:.2000??...;
2823 Mysterium fidei .Pavol VI.:Paulus Verlag .1965...;
2824 Mysterium koncilu.Pojavnik, I..Olomouc:Matice cyrilometodějská.1998...;
2825 Mysterium Mortis.Boros L..frreiburg im bresau:walter verlag.1963...;
2826 Mystérium Svätého Pisma.Closen, Gustav.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-027-6..;
2827 Mystérium Svätého Pisma.Closen, Gustav.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-027-6..;
2828 Mysterium templářů /.Charpentier, Louis,.Praha ::Argo :; Půdorys,.2006.80-7203-798-6; 80-86018-29-6.IV-F6.;
2829 Mystici Corporis - O tajomnom tele Kristovom.Pius XII..Trenčín:ÚSKŠ v edícii Veritas.1944...;
2830 Mysticism :.Suzuki, Daisetsu,.London ::Routledge,.2002.0-415-28586-0; 978-0-415-28586-5; 0-415-28585-2; 978-0-415-28585-8.V-H10.;
2831 Mysticism a study and an anthology..:Penguin books.1970..V-G3.;
2832 Mystické Město Boží.Řeřucha, C.J..:Tiskárna českých Benediktínu.1954...;
2833 Mystické Město Boží.Řeřucha, C.J..:Tiskárna českých Benediktínu.1954...;
2834 Mystické Město Boží.Řeřucha, C.J..:Tiskárna českých Benediktínu.1954...;
2835 Mystické Město Boží.Řeřucha, C.J..:Tiskárna českých Benediktínu.1954...;
2836 Mystický zjav turzovskej Panny Márie.Kuběna, Cyril Metoděj. Rodina Nepoškvrnenej:[Vrícko.1997.80-900397-5-8..;
2837 Mystika a její pomer k teologii a filosofii.Ondroušek, A..Praha:československé akciové tiskárny.1930...;
2838 Mystika v tradici křesťanského východu.Beníček J..:Hlas Velehradu.1994...;
2839 Myšlení o transcendenci /.Ryšková, Mireia,.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.2013.978-80-7465-088-8.V-G7.;
2840 Myšlení v nás: Tři platónské studie.Thein, Karel, 1961-.Praha:Filosofia.2010.978-80-7007-329-2.V-A6.;
2841 Myšlenky na každý den..Carretto, Carlo,(1910-1988).Praha ::Nové město,.1997.80-902084-7-9 (brož.);80-902084-6-0 (soubor : brož.)..;
2842 Myšlenky na každý den..Carretto, Carlo,(1910-1988).Praha ::Nové město,.1997.80-902084-7-9 (brož.);80-902084-6-0 (soubor : brož.)..;
2843 Myšlienky.Pascal, Blaise,1623-1662.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948...;
2844 Mythes paiens mystére chrétien.Daniélou, J..paris:Libraire arthéme fayard.1966...;
2845 Mytologia.Jan parandowski.Bratislava:Tatran.1980..V-H7.;
2846 Mytológia /.Trencsényi-Waldapfel, Imre,.Bratislava ::Obzor,.1976..V-G10.;
2847 Mytologie starověku.Kramer, Samuel Noah.Praha:Orbis.1977..IV-H7.;
2848 Mýtus a rituál v křesťanství /.Watts, Alan,.[Brno] :; Praha ::Nakladatelství Tomáše Janečka ;; Pragma,.1995, c1993.80-85880-09-1.V-G5.;
2849 Mýtus a skutečnost /.Eliade, Mircea,.Praha ::OIKOYMENH,.2011.978-80-7298-462-6.V-G5.;
2850 Mýty a fakty :.Pernoud, Régine,.Bratislava ::Lúč.2005.80-7114-467-3.IV-F5.;
2851 Mýty staré mezopotámie..Praha:Odeon.1977..V-H7.;
2852 Na ceste do večnosti.R. S..neuvedené:Slovenská duchovná služba.1988...;
2853 Na ceste za väčšou dokonalosťou.Senčík, Štefan, SJ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..IV-B7.;
2854 Na druhém brehu.Špidlík, T..Rím:Krěstanská akademie.1975...;
2855 Na hraniciach poznania.Májsky , A..Zageb:Grafičky zavod Logos.2005?..V-A4.;
2856 Na hraniciach poznania.Májsky , A..Zageb:Grafičky zavod Logos.2005?..V-A4.;
2857 NA KONCI CESTY: ABECEDA POSTMODERNI POLITIKY.DR.VLASTISLAV J.CHALUPA.:SDRUŽENI KŘESŤANSKE VYCHOVY A VZDĚLANI.2000..V-G1.;
2858 Na margo dvoch storočí :.Kmeť, Miroslav,.Békešská Čaba ::Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku,.2010.978-963-88583-3-7.IV-E3.;
2859 Na nových stezkách ducha :.Štampach, Odilo Ivan,.Praha ::Vyšehrad,.2010.978-80-7429-060-2.V-G4.;
2860 Na Petrovom stolci I. .Judák, Viliam.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7.IV-C6.;
2861 Na Petrovom stolci II..Judák, Viliam.Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4.IV-C6.;
2862 Na počátku : biblická odpověď na otázku po začátku.Hochmann, František.:Praha : Čes.katolická Charita.1987...;
2863 Na Počiatku bol Sumer.Zamarovský, Vojtech.Bratislava:Mladé leta.1968..IV-H6.;
2864 Na prelome vekov.Juraj Macák.:R.kat.farský urad v Kapušanoch pri Prešove.1993..IV-E4.;
2865 Na prelome vekov.Macák, Juraj.Kapušany:RKFÚ v Kapušanoch pri Prešove.1993..IV-B6.;
2866 Na troch vŕškoch biely kríž.Ladislav, Vrteľ.:Archa.1990.80-7115-006-1.IV-G4.;
2867 Náboženské poutě ve středověku a novověku : Pilgerstab und Jakobsmuschel,Wallfahren in Mittelalter und Neuzeit.Ohler, Norbert.V Praze:Vyšehrad.2002.80-7021-510-0.IV-G6.;
2868 Náboženský rozmer výchovy v katolíckej škole..Praha:Sekretariát české biskupské konference.1994...;
2869 Náboženský smysl : otevřít se nekonečnu.Giussani, Luigi.Praha:Nové město.2001.80-86146-32-4..;
2870 Náboženstvá sveta.Laurousse.:Mladé Letá.?.80-06-00754-3.V-G8.;
2871 Náboženství a společnost.De Clercq , B.J. OP.rím:Křestanská akademie.1971...;
2872 Náboženství a společnost v Evropě /.Rémond, René,.Praha ::NLN, Nakladatelství Lidové noviny,.2003.80-7106-496-3.V-G2.;
2873 Náboženství antického Řecka /.Hošek, Radislav,.Praha ::Vyšehrad,.2004.80-7021-516-X.V-H7.;
2874 Náboženství Mezoameriky :.Carrasco, Davíd.Praha ::Prostor,.1999.80-85190-97-4.V-G7.;
2875 Náboženství Římanů /.Rüpke, Jörg,.Praha ::Vyšehrad,.2007.978-80-7021-807-5.V-G4.;
2876 Náboženství v dialogu :.Štampach, Odilo Ivan,.Praha ::Portál,.1998.80-7178-168-1.V-G3.;
2877 Náboženstvo a nihilizmus :.Muránsky, Martin,.Bratislava ::Filozofický ústav SAV,.2010.978-80-970494-0-9.V-G6.;
2878 Náčrt dejín Uhorska a Maďarska :.Letz, Róbert,.Bratislava ::Polygrafie vedeckej literatúry a časopisov SAV,.1995.80-88780-09-8.IV-E1.;
2879 Nad evangeliem podle Jana :.Fausti, Silvano.Praha ::Paulínky,.2014.978-80-7450-119-7..;
2880 Nad evangeliem podle Jana :.Fausti, Silvano.Praha ::Paulínky,.2014.978-80-7450-119-7..;
2881 Nad evangeliem podle Lukáše :.Fausti, Silvano - autor.Praha:Paulínky.2011.978-80-7450-025-1..;
2882 Nad evangeliem podle Marka :.Fausti, Silvano - autor.Praha:Paulínky.2007.978-80-86949-39-0..;
2883 Nad evangeliem podle Matouše :.Fausti, Silvano - autor komentára;.Praha:Praha :.2009.978-80-86949-77-2..;
2884 Nádej a riziká siekt a nových náboženských hnutí.Štampach, Odilo Ivan,.Prešov:Datapress.1995.8096728903; 80-967289-0-3.V-H6.;
2885 Nádej v naplnenie.Mikluščák, Pavol.Dolný Kubín:Zrno.1996.80-900496-8-0..;
2886 Naděje katolictví v zemích českých.Durych, Jaroslav.Praha:Ladislav Kuncíř.1930..IV-D4.;
2887 Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné /..Praha ::Krystal OP,.2008.978-80-87183-06-9 (brož.)..;
2888 Naděje pro Evropu?.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Milano:Scriptum.1993.80-85528-27-4..;
2889 Náhoda či zámer.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-056-2..;
2890 Nachfolge Christi - heute :.Schnackenburg, Rudolf.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1976.3-451-07595-4..;
2891 Nachmanidovy polemiky /.Žonca, Milan,.Praha ::Academia,.2012.978-80-200-2208-0.IV-E5.;
2892 Najdrahšej mládeži.Ján Pavol II..Bratislava:Motýľ.1996.80-88775-21-3..;
2893 Najkrajší príbeh.Courtois, Gaston. Bratislava:Genezis.1990.80-85220-15-6..;
2894 Najkrajší príbeh.Courtois, Gaston. Bratislava:Genezis.1990.80-85220-15-6..;
2895 Námorné Bitky.Edmund Kosiarz.:Pravda.1981..IV-F8.;
2896 Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria.Pospíšil,C.V.Olomouc ::Olomouc :.2000.80-7266-061-6..;
2897 Naratívne umenie evanjelistu Lukáša.Farkaš, Pavol.Bratislava:RKCMBF UK v BA.2007.978-80-88696-48-3..;
2898 Národná svetlica :.Eliáš, Michal,.Martin ::Matica slovenská,.1988..IV-E9.;
2899 Národné kultúrne pamiatky na Slovensku..Bratislava:Slovart.2009.978-80-8085-673-1..;
2900 Národné kultúrne pamiatky na Slovensku - okres Martin..Bratislava:Pamiatkový úrad Slovenskej republiky; Slovart.2012.9788055607849 (viaz.); 978-80-556-0784-9..;
2901 Narodziny i wzrost kosciola.Verbraken, Pierre Patrick.Katowice:Ksiegarnia sw. Jacka.1988.8370300065;83-7030-006-5.IV-D8.;
2902 Následovaní .Bonhoeffer D..:.1970 ?...;
2903 Nástin dějin Spojených států amerických /.Mertl, Adolf.Praha ::Sfinx, Bohumil Janda,.1948..IV-F10.;
2904 Nástin křestanských dogmat.Sizemore. D..:.1970?...;
2905 Nástin religionistiky.Ján Heller.:Kalich.1988..V-G7.;
2906 Nástin religionistiky :.Heller, Jan,.Praha ::Kalich,.2004.80-7017-721-7.V-G7.;
2907 Náš duchovní řádce A. C. Stojan.Němec Jaroslav Dr..Roma:Generální postulatura karmelitánu.1990..IV-B8.;
2908 Náš starší brat Izrael /.Richer, Etienne.Bratislava ::Serafín,.1997.80-85310-77-5.V-H5.;
2909 Naša Sedembolestná Matka : Dejiny Šaštína.Macák, Ernest, SDB.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-014-3.IV-D6.;
2910 Naša viera.Linhardt, Robert.Košice:Verbum.1947...;
2911 Naše cesta do katolické Církve.Hahn, Scott; Kimberley Hahn.Ronov nad Doubravou:Triality.2000.80-902786-4-7.IV-A6.;
2912 Naše postmoderní moderna.Welsch, Wolfgang.Praha:ZVON.1994.80-7113-104-0.V-A3.;
2913 Naše víra..:Česká katolícka charita.1974...;
2914 Naši nebeskí priatelia.Eva Bachratá-Linhartová. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-071-8..;
2915 Naturerkenntnis, Sünde oder Gottesauftrag? :.Jenssen, Hans Hinrich.Berlin ::Union Verlag,.1987.3-372-00175-3..;
2916 Naturwissenchaft und Katolizmus.Chauchrad, P..frreiburg im bresgau:walter verlag.1962...;
2917 Naturwissenschaft und christlicher Glaube :.Sprockhoff, Harald v.,1926-.Darmstadt ::Wissenschaftliche Buchgesellschaft,.1992.3534801415;3-534-80141-5..;
2918 Nauka soboru watykanskiego II..Poznán:Ksiegarnia swietego Wojtecha.1975...;
2919 Nauka-Religia-Dzieje.Janik, J..Castel Gandolfo: Seminarium w Castel Gandolfo .1980...;
2920 Nauka, światopogląd, religia.Zdybicka, Zofia Józefa,.Warszawa:Verbinum Wydawnictwo Księży Werbistów.1989.8385009434 (brož.); 83-85009-43-4.V-G5.;
2921 Návrat k prameňom :..Prievidza ::TEXTM,.1992.80-85716-01-1.IV-D7.;
2922 Návrat k stromu života : Evolúcia a kresťanstvo.Vácha, Marek Orko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-627-9..;
2923 Návrat Krista.Ewald Frank. Praha:Svobodná lidová misie.1988...;
2924 Návraty.Pavlo, Ľudovít,. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-548-3.IV-B3.;
2925 Návraty.Pavlo, Ľudovít,. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-548-3..;
2926 Ne vším jsem byl rád.Vaško, Václav.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-389-3.IV-A6.;
2927 Nebeská rosa.Janda, Jozef Napoleon.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939...;
2928 Nebeský chrt.Thompson, Francis.. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-55-5.IV-B8.;
2929 Nebojme sa pravdy.Ján Pavol II.:Lúč.1999...;
2930 Nebudete ich môcť rozvrátiť.Mikloško, František.Bratislava:Archa.1991.80-7115-016-4.IV-C3.;
2931 Nedeľa včera, dnes a navždy.Romano, Guardini.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-274-0..;
2932 Neexistující al-Andalus :.Rodríguez, Rosa María,.Brno ::L. Marek,.2010.978-80-87127-24-7.V-H4.;
2933 Nech tak svieti vaše svetlo..Bratislava:Slovenská duchovná služba.1988..IV-B6.;
2934 Nejkrásnější židovské legendy.Malka, Victor.Praha ::Portál,.2011.978-80-262-0038-3.V-G7.;
2935 Nejstarší dějiny Přední Asie a Indie /.Hrozný, Bedřich,.V Praze ::Melantrich,.1943..IV-H1.;
2936 Nejstarší legendy přemyslovských Čech.Kralik, Oldřich.Praha:Vyšehrad.1969.80-85243-24-5.IV-H4.;
2937 Nejstarší řecká filosofie : Filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem. Přednášky z antické filosofie.Patočka, Jan.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-195-4..;
2938 Nejstarší zákony lidstva :.Klíma, Josef,.Praha ::Academia,.1979..IV-H7.;
2939 Nekončící milost.Yancey, Philip D..Praha:Návrat domů.2001.80-7255-042-X..;
2940 Německo páchá sebevraždu :.Sarrazin, Thilo,.Praha ::Academia,.2011.978-80-200-2018-5.V-G3.;
2941 Nemohol som mlčať.Trstenský, Viktor.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-24-1.IV-A3.;
2942 Nemôžem mlčať.Trstenský, Viktor.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-31-4.IV-A3.;
2943 Nemusím sa ja báť.Vrablec Jozef, ThDr.. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1996...;
2944 Nepohodlné evanjeliá.Pronzato, Alessandro.Bratislava:LUC.2001.80-7114-331-6..;
2945 Neposkvrněné početí Panny Marie v průběhu historie.Václav, Wolf..Olomouc ::Matice cyrilometodějská.2005.80-7266-199-X..;
2946 Nepriateľ pred bránami Habsburgovci, osmanská ríša a bitka o Európu. .Wheatcroft, Andrew.Bratislava :Slovart.2011.978-80-556-0135-9.IV-H1.;
2947 Nero.Vandenberg, Philipp.Bratislava:Obzor.1988..IV-A5.;
2948 Neskorá antika a ranné kresťanstvo. .Olexák, Peter.Ružomberok :Verbum - vydavateľstvo KU.2010.978-80-8084-581-0.IV-H4.;
2949 NEUE JERUSALEMER BIBEL..:ST. BENNO.1988.3-7462-0154-3..;
2950 Neue Perspektiven nach dem Ende das konventionen Christentums.H. van der Linde.Wien:HERDER.1968...;
2951 Neues Testament - in Auswahl, Einheitstext Jesus Christus.Stöger, A. - preklad. Innsbruck:Österr. Katholisches Bibelwerk.1987.3853960081; 3-85396-008-1..;
2952 Neumlčená : 1.díl. : Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce.Vaško, Václav.Praha:ZVON.1990.80-7113-000-1.IV-D8.;
2953 Neumlčená : 2.díl. : Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce.Vaško, Václav.Praha:ZVON.1990.80-7113-001-X.IV-D8.;
2954 Neumlčená I..Vaško, Václav,(1921-2009).Praha:Zvon.1990.80-7113-000-1.IV-D8.;
2955 Neumlčená II..Vaško, Václav,(1921-2009).Praha:Zvon.1990.80-7113-035-4.IV-D8.;
2956 Neun-Tage-Andacht.Levit, Josef, SM.:Provinzialat der Marianisten.1986?..IV-B4.;
2957 Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung. I. Band.Hennecke, Edgar.:Tübingen: Mohr.1959...;
2958 Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung. II. Band.Hennecke, Edgar.:Tübingen: Mohr.1964...;
2959 Neutestamentliche Theologie I..Joachim Jeremias. Gütersloh:Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn.1979.3-579-04400-1..;
2960 Nevyžádané rady mládeži.Vácha, Marek Orko.:.2017.978-80-7295-226-7.IV-A6.;
2961 New Testament.. New York:American Bible Society.1976.0564040819; 0-564-04081-9..;
2962 New Testament.. New York:American Bible Society.1976.0564040819; 0-564-04081-9..;
2963 New Testament Theolog: The proclamation of Jesus.Joachim Jeremias. New York:Charles Scribner's Sons.1971...;
2964 Nezměnitelnost prířodných zákonu a svrchovaná vláda Boží ve světe .Pius XII.:.1948...;
2965 NEZNÁMÁ EVANGELIA Novozákonní apokryfy l.Dus, Jan Amos; Pokorný, Petr.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-406-6..;
2966 Neznáma poslušnosť.Ducruet, Bernard.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1..;
2967 Neznámy Jánošík : Jozef Kočiš.Kočiš, Jozef.Martin:Osveta.1986..IV-B5.;
2968 Nezrelá republika :.Hajko, Jozef,.Bratislava ::Slovart,.2009.978-80-8085-872-8.IV-E1.;
2969 Nezvyčajné pohľady do slovenskej histórie.Šmálik, Štefan.Bratislava:Erb Intern..1994.8096711415 (brož.); 80-967114-1-5.IV-E6.;
2970 Nicolaus Studi Storici.Lunardi, Giovanni.Bari:Rivista del Centro Studi Nicolaiani della Comunità dei Padri Domenicani della Pontificia Basilica di S. Nicola.1991..IV-C3.;
2971 Niektoré skutočnosti o súdnom procese Helena a František zo dňa 24 - 26 Januára 1983.s.n..s.l.:nie je udaný.1983..IV-E4.;
2972 Nihilizm teoretyczny i \"śmierć matafizyki\".Possenti, Vittorio(1938- )..Lublin ::SITA. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu,.1998.8390970503..;
2973 Nitra :.Eisner, Jan,.Trnava ::Spolok Sv. Vojtecha,.1933..IV-E3.;
2974 Nitriansky kodex.Sopko, Július.Martin::Matica slovenská,.1987..IV-E9.;
2975 Nitriansky kódex a jeho posolstvo.Nemeš, Jaroslav.Ružomberok:Katolícka univerzita.2006.80-8084-116-0.IV-D6.;
2976 Noc dlouhých nožů.Gallo, Max.Praha:Levné knihy KMa.2007.978-80-7309-446-1.IV-G7.;
2977 Noc zpovědníka : paradoxy malé víry v postoptimistické době.Halík, Tomáš.Praha ::NLN.2004.80-7106-777-6..;
2978 Nostra Maxima Culpa.Vogrivec, A..Petroviče :Založba Znamenje .1996.9619022025;961-90220-2-5..;
2979 Nostradamus.Donato Piantanida.:B&B.1998..V-G10.;
2980 Notre-Dame a Nazareth.Brillant,M..Paris:editions du cerf.1933...;
2981 Notre-Dame dans l´enfance de Jésus.Bérulle,P..:editions du cerf.1940?...;
2982 Notre-Dame dans ma vie .Bernadot,M-V..Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1950?...;
2983 Notre-dame de la route.Témoignages.:Editions du cerf.1935...;
2984 Notre-dame de la sagesse.Zundel,M..:Editions du cerf.1935...;
2985 Notre-Dame de Toute joi.Bernard,R..:editions du cerf.1940?...;
2986 Notre-Dame des Sept Douleurs.Journet,Ch..Paris:editions du cerf.1940?...;
2987 Nová religiozita /.Moravčíková, Michaela,.Bratislava ::Ústav pre vzťahy štátu a cirkví,.2002.80-89096-01-8.V-G5.;
2988 Nová zmluva..:Slovenská evanjelická cirkev A.V. v ČSSR.1990...;
2989 Nová zmluva.. Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.1992...;
2990 Nová zmluva a Žalmy..Londýn:Slovenská evanjelická cirkev a.v. v ČSSR [vyd.].1984.0564093920; 0-564-09392-0..;
2991 Nové cesty pastorálni teologie.Špidlík, Tomáš.:Refugium Velehrad-Roma.2008.80-86715-97-3..;
2992 Nové cesty pastorálni teologie.Špidlík, Tomáš.:Refugium Velehrad-Roma.2008.80-86715-97-3..;
2993 Nové kamienky do mozaiky.Gavenda, Marián.:.1995??...;
2994 Nové povolania pre novú Eúropu.Kongregácia pre katolícku výchovu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-234-6..;
2995 Nové předpisy o odpustcích.Herbst, W..Praha:Řád L.P.1992...;
2996 Nové teologie Starého zákona a dějiny.Sláma, Petr,1967-.Praha:Vyšehrad.2013.9788074293535 (viaz.); 978-80-7429-353-5..;
2997 Novi zavjet.Bonaventura Duda, Jerko Fučak.t Zagreb:Kršćanska sadašnjos.1990...;
2998 Novo millennio ineunte.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8..;
2999 Novotomismus : O teologii a filosofii současného katolicismu.Machovec, Milan.Praha:Nakl. politické literatury.1962...;
3000 Novověká filosofie II.Röd, Wolfgang.Praha:Oikoymenh.2004.80-7298-109-9.V-A5.;
3001 Novozákonní apokryfy. II, Příběhy apoštolů.Uspořádal, Jan A. Dus.:Vyšehrad.2003.80-7021-593-3..;
3002 Novum Testamentum..:Société Saint Jean l'Évangéliste.1980??...;
3003 Novum Testamentum Graece et Latine.Erwin Nestle, Kurt Aland. Stuttgart:Württembergische Bibelgesellschaft.1957...;
3004 Novum Testamentum Graece et Latine.Erwin Nestle, Kurt Aland. London:United Bible Societies.1963...;
3005 Nový biblický slovník.Douglas, James Davies.:Návrat domov.1996.80-85495-65-1..;
3006 Nový trh latinsko-slovenský.Sinapius-Horčička st. , Daniel.Bratislava:Tatran.1988...;
3007 Nový zákon.Dr.Ondřej M.Petrů O.P. Řím:Křesťanská akademie.1970...;
3008 Nový zákon.Ekumenické novozákonní překladatelská skupina.:Ekumenická rada církví v ČSSR.1987...;
3009 Nový zákon..Kostelní Vydří:Sekretariát české liturgické komise.1989.80-85486-35-0..;
3010 Nový Zákon.Porubčan, Štefan, SJ.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1985...;
3011 Nový zákon.Dr. Rudolf Col. Praha:Česká katolícka charita.1961...;
3012 Nový zákon.Dr.Ondřej M.Petrů O.P. Řím:Křesťanská akademie.1970...;
3013 Nový zákon.Dr.Ondřej M.Petrů O.P. Řím:Křesťanská akademie.1970...;
3014 Nový zákon..Kostelní Vydří:Sekretariát české liturgické komise.1989.80-85486-35-0..;
3015 Nový Zákon.Porubčan, Štefan, SJ.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1985...;
3016 Nový zákon.Dr.Ondřej M.Petrů O.P. Řím:Křesťanská akademie.1976...;
3017 Nový zákon.Škrabal P. Dr. OP.olomouc:EDICE KRYSTAL.1948...;
3018 Nový zákon.Dr.Ondřej M.Petrů O.P. Řím:Křesťanská akademie.1976...;
3019 Nový zákon :.Mikulášek, František,1913-1993.Praha ::Řád,.1994.80-901189-9-2..;
3020 Nový zákon a Kniha žalmov..:Centrum Nový život.1992...;
3021 Nový Zákon a Žalmy.Porubčan, Štefan, SJ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...;
3022 Nový zákon a Žalmy.Porubčan, Štefan, SJ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983...;
3023 Nový Zákon a Žalmy.Porubčan, Štefan, SJ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...;
3024 Nový Zákon a Žalmy.Porubčan, Štefan, SJ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...;
3025 Nový zákon a Žalmy..:.1980??...;
3026 Nový Zákon a Žalmy.Porubčan, Štefan, SJ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...;
3027 Nový zákon Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista..Viedeň:.1980??...;
3028 Nový zákon Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista..Viedeň:.1980??...;
3029 Nový zákon Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista..Viedeň:.1980??...;
3030 Nový zákon Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista..Viedeň:.1980??...;
3031 Nový zákon s výkladovými poznámkami.. Praha:Česká biblická společnost.1991...;
3032 Nový zákon, Nová zmluva, The New Testament..:Medzinárodný zväz Gideonovcov.1990??...;
3033 Now I see.Lunn, A..London:Sheed & Ward.1946...;
3034 NZ 10 List Efezanom,Kolosanom.Hoppe, Rudolf.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-461-X..;
3035 NZ 13 Timotej,Titus.Borse, Udo.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-431-8..;
3036 NZ 15 -List Jakubúv.Hoppe, Ruolf.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-498-9..;
3037 NZ 6 List Rimanom.Theobald, Michael.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-433-4..;
3038 NZ 7 První list Korinťanum.Ortkemper, Franz.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-385-0..;
3039 O andělech (I) v Teologické sumě.Akvinský, Tomáš.Praha:Krystal OP s.r.o..2015.9788087183809;978-80-87183-80-9..;
3040 O andělech (II) v Teologické sumě.Akvinský, Tomáš.Praha:Krystal OP s.r.o..2015.9788087183816;978-80-87183-81-6..;
3041 O ateizme, náboženstve a cirkvi.Vladimír, Iľjič Lenin.:Pravda.1974...;
3042 O Bogu i o człowieku 1.Bohdan Bejze.Warszawa:Wydawnictwo SS. Loretanek-Benedyktynek.1968...;
3043 O Bogu i o człowieku 2.Bohdan Bejze.Warszawa:Wydawnictwo SS. Loretanek-Benedyktynek.1968...;
3044 o Bohi jednom podle prirodzenosti.Pospíšil,J..Velehrad:Spolok cyrilo-metodějský.1923...;
3045 O bohoch a ľuďoch.Baumer, Iso,(1929-).Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350153 (brož.);978-80-8135-015-3..;
3046 O bohoch a ľuďoch.Baumer, Iso,(1929-).Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350153 (brož.);978-80-8135-015-3.IV-A6.;
3047 O Bohu tvurci..:.1940?...;
3048 O boji králů a údělu spravedlivých :.Gregorius Turonensis,.:.1986..IV-E7.;
3049 O Boží moci.Tomáš Akvinský,1225-1274.Praha:Krystal OP.2015.9788087183786 (brož.); 978-80-87183-78-6..;
3050 O Božím slově.Hojda, Ján.Rím:Trinitas.2007.978-80-86885-03-2..;
3051 O čom všetkom Biblia hovorí.Henrietty, Mears.:Pokoj.1992.80-85747-00-6..;
3052 O Duchu svatém.Mannig,H.E..Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1931...;
3053 O duševním klidu.Lucius Annaeus Seneca.Praha:Odeon.1999.80-207-1020-5.V-A1.;
3054 O duši.Aristotelés, c384.Praha:Rezek.1996.80-901796-9-X.V-A6.;
3055 O działaniu Ducha Świętego w naszych duszach /.Riaud, Alexis..Kalwaria Zebrzydowska ::\"Calvarianum\",.1998.8387395110;83-87395-11-0..;
3056 O europskej integracii.Konferencia biskupov Slovenska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X..;
3057 O hodnotě samizdatu :..:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-252-7.IV-C4.;
3058 O hordy k řádu.Igino Giordani.Praha:Cyrilo-Methodějská knihtiskarna a nakladatelství.1945...;
3059 O islame.Eliade, Mircea,.Bratislava:Agora.2001.8096868608 (brož.); 80-968686-0-8.V-H4.;
3060 O islame.Eliade, Mircea.Bratislava:AGORA.2001.80-968686-0-8..;
3061 O Ježišovom sebapoznaní.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-407-1..;
3062 O katolíckej kritike.Calvet , J..Bratislava:Kníhtlačiarne Andreja.1943...;
3063 O klidu.Plótínos.Praha:Rezek.1997.80-86027-06-6.V-A2.;
3064 O kompetencii vied..:.1980?...;
3065 O křestanké výchove mládeže .Pius XI.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1947...;
3066 O lásce, přátelství a štěstí..Praha:Svoboda.1976..V-A1.;
3067 O ľudskej voľbe.Kuric, Miroslav.Bratislava:LUC.2005.80-7114-497-5..;
3068 O ľudskom živote .Pavol VI.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1968...;
3069 O nejlepším státě,neboli,Myšlenky kohosi, jenž lidstvo miloval,o nejúčelnějším zařízení společnosti.Bolzano, Bernard.Praha:Melantrich.1949...;
3070 O Novém zákoně.Tenney Merrill C..neuvedené:Biblická škola.1985?...;
3071 O Novém zákoně.Tenney Merrill C..neuvedené:Biblická škola.1985?...;
3072 O otázkach viery.Vrablec Jozef, ThDr..Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X..;
3073 O Platonovi I: Život.Novotný, František.Praha:Jan Laichter.1948..V-A2.;
3074 O Platonovi II: Dílo.Novotný, František.Praha:Jan Laichter.1948..V-A2.;
3075 O Platonovi III: Filosofie.Novotný, František.Praha:Jan Laichter.1949..V-A2.;
3076 O Platonovi III: Filosofie.Novotný, František.Praha:Jan Laichter.1949..V-A2.;
3077 O Platónovi IV: Druhý život.Novotný, František.Praha:Academie.1970..V-A2.;
3078 O potrebe a požehnaní modlitby.Rahner, Karl.Spišké Podhradie:Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka.1992.80-7142-003-4..;
3079 O potřebnosti všeobecne a snadnosti učení církve.de Raulica, V..Stará říša na Mořavě:.1948...;
3080 O povinnostech.Marcus Tullius Cicero.Praha:Svoboda.1970..V-A1.;
3081 O pôvode kresťanstva.Archibald Robertson.:Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry.1957..V-G7.;
3082 O pravdě a Bytí.Heidegger, Martin. Praha:Mladá fronta.1993.80-204-0416-3..;
3083 O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti.Grignion, Ľudovít Mária. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9..;
3084 O pravej úcte k Panne Márii.Tajomstvo Márie. .Gringnion de Monfort,L-M..:.2010?...;
3085 O pravej úcte k Panne Márii/ Tajomstvo Márie/ Modlitby.sv.Ľudovít Mária Grignion z Monfortu.:.2000?...;
3086 O půlnoci přijde svoboda /.Lapierre, Dominique,.:.1983..IV-F10.;
3087 O původu a vývoji života.Bohumil Němec.:Vilímek.1916...;
3088 O původu kultury :.Girard, René, 1923- - Účastník interview;.:Brno :.2008.978-80-7325-164-2..;
3089 O revoluci /.Arendt, Hannah,.Praha ::OIKOYMENH,.2011.978-80-7298-403-9.V-E4.;
3090 O rozumienie filozofii.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Lublin:RW KUL.1991.8322802161;83-228-0216-1..;
3091 O ruženci Panny Marie .Pius XI.Praha:Ladislav Kunciř.1937...;
3092 O smrti. .Giboda, Igor.Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-077-1..;
3093 O spáse v Kristovi.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-162-3..;
3094 O spravedlnosti.Pieper, Jose.Rím:Krestanska akademie.1966...;
3095 O studu.Scheler, Max.Praha:Mladá fronta.1993.80-204-0354-X..;
3096 O svätom písme .Botrek A..RíM :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1976...;
3097 O Svätom písme.Botek, Anton C..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976...;
3098 O tajomstvách a Zjavení.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-098-8..;
3099 O toleranci církevní a občanské 1783 /.Trautmannsdorf-Weinsberg, Tadeáš Maria,.Hradec Králové ::Biskupství královéhradecké - středisko Biskupská knihovna,.2006..IV-A7.;
3100 O trudnościach wiary - dzisiaj :.Pieper, Josef(1904-1997)..Warszawa ::\"Pax\",.1994.8321113915;83-211-1391-5..;
3101 O úcte k Panne Márii.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-123-2..;
3102 O učenej nevedomosti.Kuzánsky, Mikuláš.Bratislava:Pravda.1979...;
3103 O učiteľovi.Augustinus, Aurelius,. Archa:Bratislava.1995.80-7115-098-3 ( v knihe uvedené:80-7115-096-7)..;
3104 O věčné blaženosti svatých.Bellarmin, Robert.Praha:Krystal.2001.80-85929-47-3..;
3105 O věčnosti světa :; Jan Filoponos proti Aristotelovi.Jaroslav, Daneš..:Filosofia.2006.80-7007-243-1..;
3106 O veľkosti a úpadku Rímanov. .Montesqiueu, Charles.Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2008.978-80-8061-311-2.IV-G3.;
3107 O viře dnes.Ratzinger, Jozef - Benedikt XVI..Praha:ZVON.1994.80-7113-100-8..;
3108 O víŕe trochu inak .Jandourek, J..Nové mesto nad Váhom:Signum Unitatis.1991...;
3109 O vystupovaní mysli k Bohu.Bellarmin R..brno:Brnenské tiskárny .1948...;
3110 O zyciu zakonnym .Jan Pawel II.Poznán-warszawa:Pallottinum .1984...;
3111 O živom Bohu.Romano Guardini.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1992.80-85223-12-0..;
3112 Obeta sv.omše a sviatosť oltárna.István, D. .budapešť:spolok sv. Štefana . Vydavateľstvo sv. stolice .1977...;
3113 Obětní beránek /.Girard, René,.Praha ::NLN, Nakladatelství Lidové noviny,.1997.80-7106-255-3.V-G7.;
3114 Objaviť Božie milosrdenstvo.Häring, Bernhard,1912-1998.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2014.9788089342648 (brož.); 978-80-89342-64-8..;
3115 Objavitelia prameňov.G. Medica.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1983..IV-A4.;
3116 Oblečení vo viere.Pružinec, Tomáš,.Kežmarok:ViViT.2012.9788089264766 (brož.);978-80-89264-76-6..;
3117 Oblíbené židovské anekdoty /.Spiegel, Dina,.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2010.978-80-7195-466-8.V-G7.;
3118 Oblicze milosci.Crawley.M..Krakow:wydavnictwo o.o. karmetlitanow bosych.1970...;
3119 Obnova byzantskej moci na Balkáne za vlády Alexia I. Komnéna.Meško, Marek,1977-.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta.2012.9788055801018 (brož.); 978-80-558-0101-8.IV-H8.;
3120 Obracení Čech na víru, aneb, Rekatolizace po dobrém a po zlém.Louthan, Howard,(1963-).V Praze ::Rybka,.2011.978-80-87067-07-9.IV-G3.;
3121 Obraz Boga.Kluz, Władysław, OCD.Kraków:SS. Albertynki.1985..IV-B5.;
3122 Obraz starého uhorska.Samuel Timon.:Dobrá kniha v Cambridge ,Ontario, Kanada.1991..IV-E6.;
3123 Obrázky z prešporského geta /.Benyovszky, Karl.Bratislava ::Slovenské národné múzeum,.1993.80-900498-9-3.IV-E6.;
3124 Obrazové dějiny filozofie.Nicola, Ubaldo.Praha:Knižní klub.2011.978-80-242-3206-5.V-A7.;
3125 Obrazy z dějin Církve.Planner, František.Praha:Křesťanská akademie Řím.1995..IV-D7.;
3126 Očistec.Mráček, František,(1934-).Praha ::Vérité,.2004.80-900843-8-9..;
3127 Od antiky k stredoveku.Babic, Marek. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2010.978-80-7325-202-1..;
3128 Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru :..:Ústí na Orlicí :.2008.978-80-7405-035-0.IV-G7.;
3129 Od konfrontácie k dialógu.Lencz, Ladislav. Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-08-X..;
3130 Od ničoho k prírode.Andrews, E.H..:CreativPress.1991.80-7131-005-0..;
3131 Od Oly,pu k Panteonu.Ladislav Vidman.:Vyšehrad.1986..IV-H9.;
3132 Od Oly,pu k Panteonu.Ladislav Vidman.:Vyšehrad.1986..IV-H8.;
3133 Od počátku až do skonání světa /.Kunc, F. J..Praha ::Spolek Pieta,.1938..IV-F8.;
3134 Od Ptolemaia ku Galileimu.Polčin, Stanislav, SJ.[Cambridge:Slovenskí jezuiti].1975...;
3135 Od Rusi k Rusku /.Gumilev, Lev Nikolajevič,.V Praze ::Dauphin,.2012.978-80-7272-399-7.IV-H8.;
3136 Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím.Hidvéghyová, Lucia.:.2018.9788081613388; 978-80-8161-338-8.V-G7.;
3137 Od skonu božského Augusta.Publius Cornelius Tacitus ; z lat. orig. přel., dosl. J.Žigo ; odp.red. I.Šafár..Bratislava:Tatran.1970..IV-G3.;
3138 Od stromu k labyrintu.Eco, Umberto,(1932-).Praha:Argo.2012.80-257-0305-3.V-A8.;
3139 Od tyranů k Sókratovi :.Frel, Jiří..Praha ::Mladá fronta,.1969..IV-G7.;
3140 Odevzdanost do Boží prozřetelnosti :; milost přítomného okamžiku.Jean.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.2007.978-80-86715-88-9..;
3141 Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám.Tomko, Jozef. Bratislava:Alfa Omega Software.1991.80-900546-0-9.IV-D8.;
3142 Odkaz živým :.Letz, Róbert,.Bratislava ::Ústav pamäti národa,.2008.978-80-89335-09-1.IV-E4.;
3143 Odkryté dejiny.Pavel Dvořák.:Pravda.1974..IV-E3.;
3144 Odkrývanie sveta biblie.Jacques, Musset.Bratislava:Mladé letá.2002.80-06-01062-5..;
3145 Odkrývanie sveta biblie.Jacques, Musset.Bratislava:Mladé letá.2002.80-06-01062-5..;
3146 Odkrývanie sveta Biblie.Jasques, Musset.:Mladé letá.1992.80-06-00438-2..;
3147 Odpoveď na Augsburské vyznanie.Brnický, Michal.Badín; V Bratislave:Kňažský seminár sv. Františka Xaverského; Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.2015.9788088937678 (brož.); 978-80-88937-67-8..;
3148 Odpurce.Guardini, R..Olomouc:Matice cyrilometodějská .1992...;
3149 Odpurce.Guardini, R..Olomouc:Matice cyrilometodějská .1992...;
3150 Odpusť mi, Nataša.Kurdakov, Sergej.Bratislava:Lúč.2005.80-7114-513-0.IV-B5.;
3151 Odpustenie.Boudetová, Paulette.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-519-7..;
3152 Odpustky.Bednárik , J. CSsR.:vydavaťeľstv životom.1980?...;
3153 Odsúdení na dohodu :.Hajko, Jozef,.V Bratislave ::Slovart,.2011.978-80-556-0332-2.IV-E1.;
3154 Odvaha být církví.Zvěrina , J..Mníchov:OPUS BONUM.1981...;
3155 Odvaha byť zdržanlivý.Groeschel, Benedict J..Bratislava:Serafín.2004.80-8081-002-8..;
3156 Offen für Gott - offen für die Welt.König, Franz,1905-2004.Freiburg im Breisgau:Herder.2006.9783451288913 (viaz.); 3451288915 (viaz.); 978-3-451-28891-3; 3-451-28891-5..;
3157 Ohnisko lásky.Búda, Jozef.Rím ::Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda,.1979...;
3158 Okamžik.S?ren, Kierkegaard.:Kalich.2005.80-7017-015-8..;
3159 Okrážní list Pia XI..Pius XI.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993...;
3160 Okruh Biblie.Roman Brandstaetter.:Spišská Kapitula.1997...;
3161 Okružní list svatého otce Pavla VI..:.1968...;
3162 Okružný list svätého otca z božej prozreteľnosti Pápeža Jána XXIII..:Tipografia Poliglotta Vaticana .1963...;
3163 Okružný list svätého otva Pápeža Jána XIII..:Slovenské vydavateľstvo sv. Cyrila a Metoda.1961...;
3164 Okultismus a křesťanská víra /.Dam, Willem Cornelis van,.Havlíčkův Brod ::Ichthys,.1991.80-85397-02-1.V-H8.;
3165 Okultní kořeny nacismu :.Goodrick-Clarke, Nicholas.Praha ::Votobia,.1998.80-7220-023-2.V-H7.;
3166 Olomouc očima staletí /.Pojsl, Miloslav,.Olomouc ::Spotřební družstvo Jednota,.1992.80-900013-3-5.IV-E7.;
3167 Olomouc v době biskupa Jindřicha Zdíka.Dohnal, Vít, 1932- - autor.Olomouc:Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci v nakladatelství Matice cyrilometodějské.1996.80-238-1832-5.IV-D6.;
3168 Olúpená o právo na život.Drori-Ernst, Edita,.Bratislava:Slovenské národné múzeum.2004..IV-B4.;
3169 On chce naše srdce .de Foucauld,Ch..:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989...;
3170 Ontologia.J. Donat.Innsbruck:F. Rauch.1940...;
3171 Ontológia.Bogliolo, Alojz.Bratislava:RKCMBF.1993..V-A3.;
3172 Opovážim sa nazývať ho otcom.Bilquis Šejchová, Richard H. Schneider.:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1980..V-G4.;
3173 Opovážim sa nazývať ho otcom.Bilquis Sheikhová.:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1981..V-G4.;
3174 Opuštěná cesta /.Blahož, Josef,.Praha ::Mladá fronta,.1983..IV-F10.;
3175 Ordo Rerum.Norbert A. Luyten.:Editions Universitaires Fribourg.1969...;
3176 Orientalismus :.Said, Edward W.,.Praha ;; Litomyšl ::Paseka,.2008.978-80-7185-921-5.V-H3.;
3177 Orthodoxie.Chesterton, K.G..Praha:Julius Albert .1947...;
3178 Oslovit Zachea.Halík, Tomáš.Praha ::Lidové noviny.2003.80-7106-547-1..;
3179 Osm kroků ke štěstí : Ježíšova blahoslavenství.Cantalamessa, Raniero, 1934-.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2011.978-80-7195-517-7..;
3180 Osmnáct století Izraele :.Krupp, Michael,.Praha ::P3K :; Společnost křesťanů a Židů,.2010.978-80-87186-05-3.V-H4.;
3181 Osoba a bytí.Clarke, W. Norris - (William Norris), 1915-2008 - autor. :V Praze :.2007.978-80-7195-170-4..;
3182 Osobní Buh a néboženství.Jež, C..Praha:České ligy akademické.1923...;
3183 Osobní povolání.Alphonso, Herbert.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-58-8..;
3184 Osobnosť človeka v jej duchovnej dimenzii. ..Trnava :Trnavská univerzita.2001.80-88774-91-8..;
3185 Osobnosti světové hudby.Volek, Tomislav,1931-.Praha ::Mladá fronta,.1982..IV-A7.;
3186 Osobowość i religia.Allport, Gordon W.. Warszawa:PAX.1988.83-211-0906-3..;
3187 Osoby a místa v evangeliích.Obr, Josef.Praha:Cyrilometodějské knihkupectví G. Francl.1947...;
3188 Osternacht und Osterfeier im Alten und Neuen Bund.P. Grelot, J. Pierron. Düsseldorf:Patmos-Verlag.1959...;
3189 Östliches und westliches Denken.William S. Haas.Reinbek bei Hamburg:Rowohlt.1967...;
3190 Osud trónu Habsburského.Galandauer Jan, Honzík Miroslav.Bratislava:Obzor.1987..IV-G7.;
3191 Osudná SMS-ka.Haľko, Jozef (1964).Bratislava:Juraj Mrocek.2005.80-969245-2-4..;
3192 Osudy moravské církve v 18. století. I. díl.Zuber, Rudolf.Praha:Česká katolická charita.1987..IV-C6.;
3193 Osvětim 1940-1945 :.Smoleń, Kazimierz,.Państwowe muzeum w Oświęcimiu ::Krajowa agencja wydawnicza,.1979?..IV-F8.;
3194 Osvobození k radosti.Cummins, Norbert.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-42-1..;
3195 Oswiecim, hrobka štyroch miliónov ľudí.Lánik, Jozef,1918-1988.Bratislava:Pov. SNR pre inf..1945..IV-G8.;
3196 Ošklivost demokracie a jiné eseje /.Legutko, Ryszard,.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),.2009.978-80-7325-184-0.V-G2.;
3197 OTAZKA SOCIALNI.T.G.MASARYK.PRAHA:KNIHTISKáRNA .SVOBODA.V ČESKéM TĚšíNĚ PRO ČIN .....1947..V-G1.;
3198 Otázky dneška.Zlatňanský.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983...;
3199 Otázky dneška.Pecka, Dominik.Brno:Akord.1946...;
3200 Otázky vedeckého ateizmu.Lúčanský, L..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metodaň.1976...;
3201 Otče náš.Evely, L..Košice:Slovo a.s..1990...;
3202 Otec hovorí k svojim deťom.Ravasiová, Eugénia Elizabeta.Olomouc:Matica cyrilometodějská.1991..IV-B7.;
3203 Otec promlouvá ke svým dětem.D'Ascanio, Andrea.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1997.80-238-1841-4.IV-B7.;
3204 Otec vlasti.Polc, Jaroslav.Velehrad - Řím:Křestanská akademie.1980..IV-B5.;
3205 Otevřená společnost a její nepřátelé..Popper, Karl R..Praha ::OIKOYMENH,.2011.978-80-7298-272-1.V-E4.;
3206 OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Trutwin, Werner.Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-017-4..;
3207 Otvorené oči.Gregor, D[ušan] 4 zos ; Paštrnák, L. 4 zos ;[zostavili: D. Gregor, L. Paštrnák].Čadca:Okresná pobočka Konfederácie polit. väzňov Slovenska.1990.80-900401-6-0.IV-E3.;
3208 Otvorte dvere vykupiťelovi ..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983...;
3209 Ozeáš, Joel, Amos.Varšo, Miroslav .Bratislava-Kežmarok:Teologická fakulta Trnavskej univerzity-Vydavateľstvo Vivit.2015.9788081750038;978-80-8175-003-8..;
3210 P. Karla Slavíčka ... Listy z Číny do vlasti :.Slavíček, Karel,.V Přerově ;; v Pardubicích ::Edice Delfín, B. Durych a V. Vokolek,.1935..IV-B8.;
3211 P. Michal Lacko, S.J..Potemra, Michal.Košice:Slovenský katolícky kruh.1992.80-900435-2-6.IV-B6.;
3212 P. Pavel Zíbal.Erich Pepřík.:.2008..IV-A3.;
3213 P. T. de Chardin: Božské prostredie.Dančo, Vincent.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-121-3..;
3214 P.Otto Canisius Farrenkopf S.J..Löwenstein, Felix.Brno:Cesta.1990.80-85319-00-4.IV-B4.;
3215 Pacem in terris .Ján XIII.:.1963...;
3216 Pacifik v plamenech : Navazuje na Pacifik v plamenech a pokračuje Vítězství v Pacifiku : Miloš Hubáček.Hubáček, Miloš.Praha:Panorama.1990.80-7038-049-7.IV-G7.;
3217 Pád Cařihradu.Runciman, Steven sir.Praha:Mladá fronta.1970.80-86328-16-3.IV-F6.;
3218 Pád Granady a zánik al-Andalusu /.Ženka, Josef,.Praha ::Argo,.2011.978-80-257-0466-0.IV-F4.;
3219 Pád Rímskej ríše.Grant, Michael.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-114-X.IV-H3.;
3220 Pagans and Christians.Lane Fox, Robin,.London:Penguin.1988.0-14-009737-6.IV-C8.;
3221 Pamäti svedka storočia.Hanus, Ladislav.Bratislava:LÚČ.2006.8071145955; 80-7114-595-5.IV-C5.;
3222 Pamätnica Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda.Náhalka, Štefan.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..IV-D9.;
3223 Paměti..Beneš, Edvard,.Praha ::Orbis,.1948..IV-E3.;
3224 Paměti..Beneš, Edvard,.Praha ::Orbis,.1947..IV-E8.;
3225 Pán.Guardini, R..Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1970...;
3226 Pán Černovský.Kuniak, Juraj. B. Bystrica:AGENS.1991.80-900397-6-6.IV-B5.;
3227 Panna Mária Starohorská..Banská Bystrica:Kníhtlačiareň O.Žabku a spol..1941...;
3228 Panna Mária, matka krásnej lásky.Frederico, Suárez.Bratislava ::Alfa konti.1999.80-88739-43-8..;
3229 Panno Swieta co Jasnej bronisz Czestochowy.Ján Pavol II.:.1982...;
3230 Panství a spása :.Assmann, Jan,.Praha ::OIKOYMENH,.2012.978-80-7298-432-9.V-H8.;
3231 Pápež - ako o ňom hovoria a píšu.Smržík, Štefan, SJ.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948...;
3232 Papež Jan Pavel v Mexiku a v Poľsku..:.1979...;
3233 Pápež Ján pavol II. na Slovensku.Ján Pavol II..Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-30-6..;
3234 Pápež Ján Pavol II. o modernej spoločnosti plnej nepokoja.Šulaj, Jozef.:.1995??...;
3235 Pápež odpovedá.Bakerová, Juliette, FDNSC, Sr.. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996...;
3236 Pápeži dvoch tisícročí.Kelly, J N D.Bratislava:Roal.1994.80-88706-00-9.IV-D6.;
3237 Pápeži kňazom.Hermanovský, Ján.Bratislava:LUC.1996.80-7114-191-7..;
3238 Papežové I. 2. časť (682-1073).Alberti, P..Přerov:Nový Národ.1932..IV-D3.;
3239 Papežové I. 2. časť (682-1073).Alberti, P..Přerov:Nový Národ.1932..IV-D3.;
3240 Papežové II. (1073-1198) (Svazek III.).Alberti, P..Přerov:Nový Národ.1934..IV-D3.;
3241 Papežové II. (1073-1198) (Svazek III.).Alberti, P..Přerov:Nový Národ.1934..IV-D3.;
3242 Papežové III. (1198-1294) (Svazek IV.).Alberti, P..Přerov:Nový Národ.1938..IV-D3.;
3243 Papežové III. (1198-1294) (Svazek IV.).Alberti, P..Přerov:Nový Národ.1938..IV-D3.;
3244 Papežové IV. (1294-1484) (Svazek V.).Alberti, P..Přerov:Spoločenské podniky v Přerově.1941..IV-D3.;
3245 Papežové. I. 1. časť (33-681).Alberti, P..Přerov:Nový Národ.1931..IV-D3.;
3246 Papežové. I. 1. časť (33-681).Alberti, P..Přerov:Nový Národ.1931..IV-D3.;
3247 Pápežská neomylnost .Kubalík , J..Praha:Universum.1947...;
3248 Papežská politika v posledních dvou stoletích /.Krlín, Josef,1895-1973.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1946..IV-D6.;
3249 Papst Johannes Paul I.: Botschaft der Güte und Hoffnung.Claus Herold.Leipzig:St. Benno.1980..IV-A6.;
3250 Paradoksy i ; Nowe paradoksy /.Lubac, Henri de(1896-1991)..Kraków ::Wydaw. WAM,.1995.8370971296;83-7097-129-6..;
3251 Paradox křestanství.Greene, G..Vyšehrad:krystal.1970...;
3252 Paradoxní Bůh.Efraim.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-56-1..;
3253 Parmenidés.Platón, 427.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-02-X.V-A2.;
3254 Pasca falošnej nádeje.Olszewski, Jarosław.Zvolen:Jas.1998.8088795524 (brož.); 80-88795-52-4.V-H6.;
3255 Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality.Vybíral, Jan.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2008.978-80-7325-176-5..;
3256 Pastores dabo vobis.Ján Pavol II..Praha:ZVON.1993.80-7113-070-2..;
3257 Pastores gregis.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-601-5..;
3258 Patanjali Yoga Sutras..India:.2003..V-H6.;
3259 Páter Paňák a Košice.Gnip, Jozef.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2008.978-80-89361-04-5.IV-B7.;
3260 Páterko.Semešová, Mária. Gregoriál:Bratislava.1999.80-967756-3-4.IV-B3.;
3261 paterns comparative religion.Mircea Eliade.London:sheed and ward.1993.0-7220-7945-1.V-H8.;
3262 Patriarchové :.Brandstaetter, Roman, 1906-1987 - autor.:Brno :.1996.80-85319-52-7..;
3263 Patriarchs.Mazar B..Israel:Peli Printing.1970...;
3264 Patroni dell’Europa.Jiří Maria Veselý O.P..Milano:L’uomo via della chiesa.1991..IV-A8.;
3265 Paul Apôtre de Jésus-Christ.E.B. Allo.:Points (Seuil).1961...;
3266 Paul´s epistole to Romans.Scott , E.F..London:S.C.M PRESS LTD.1947...;
3267 Paulus.Otto Kuss.:Verlag Friedriech Pustet Regensburg.1976.3-7917-0308-0..;
3268 Paulus - der letzte Zeuge der Auferstehung.Biser, Eugen.:Pustet.1981.3-7917-0685-3..;
3269 Paulus auteur.Nuyens P.J.A..Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven:N. V. Standaard - Boekhandel.1950...;
3270 Paulus, von Jesus zum Christentum.Josef Blank.:Kosel-Verlag.1982.3-466-20222-1..;
3271 Pavel z Tarsu - apoštol národů :..:Ústí nad Orlicí :.2010.978-80-7405-076-3..;
3272 Pavlove listy z väzenia.Trstenský, František.Svit:Katolícke biblické dielo.2012.9788089120369 (brož.);978-80-89120-36-9..;
3273 Pavlove listy z väzenia.Trstenský, František.Svit:Katolícke biblické dielo.2012.9788089120369 (brož.);978-80-89120-36-9..;
3274 Pavlove pastorálne listy.Trstenský, František.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2015.9788089120444;978-80-89120-44-4..;
3275 Pavlovy listy: do Říma..Praha:Praha :.1995.80-7130-044-6..;
3276 Péče o duši : 1.díl. : Soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách.Patočka, Jan.:Praha : Oikoymenh.1996.80-86005-24-0..;
3277 Péče o duši : 2.díl. : nevydané texty a přednášky ze sedmdesátých let.Patočka, Jan.Praha:Oikoymenh.1999.80-86005-91-7..;
3278 Péče o duši : 3. Kacířské eseje o filosofii dějin : soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách.Patočka, Jan.Praha:Oikoymenh.2002.80-7298-054-8..;
3279 Pečeť daru Ducha Svatého.Mohelník, Benedikt Tomáš,(1970-).Praha:Krystal OP.2012.9788087183441 (brož.);978-80-87183-44-1..;
3280 Pensées.Pascal.Paris:Libr.Larousse.1965...;
3281 Penser l'homme et la science/ Betrachtungen zum Thema Mensch und Wissenschaft.Bernard N. Schumacher, Edgardo J.M. Castro.Fribourg:Editions universitaires Fribourg Suisse.1996.2-8271-0694-9..;
3282 Pensieri.Pascal.Milano:Rusconi libri.1993.88-18-70005-7..;
3283 Pensiero E Storicita.Carlo Greco.Brescia:Morcelliana.1985...;
3284 Pentateuch.Ďurica, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-447-6..;
3285 Pentateuch.Ďurica, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-447-6..;
3286 Pentateuch.Ďurica, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-447-6..;
3287 Perly ranených srdc.Barbarič, Slavko.Bratislava:MCM.1999.80-88717-35-3..;
3288 Perský oheň : první světová velmoc a boj o Západ.Holland, Tom.Praha:Dokořán.2007.978-80-7363-094-2.IV-H7.;
3289 Persönlichkeiten der Bibel.Johannes Wiesheu.:Max Hueber/Verlag/München.1955...;
3290 Perspektiva naděje : Hledání transcendence v postmoderní době.Poláková, Jolana.Praha:Vyšehrad.1995.80-7021-150-4.V-A3.;
3291 Pesah.Zev Galilil.:The Jewish Agency for Israel....V-G10.;
3292 Peter-Adrián Toulorge "Mučeník pravdy" (1757-1793).Wolf, Gabriel M..Trnava:Kongregácia sestier Premonštrátok.2012.9788089422203 (brož.);978-80-89422-20-3.IV-B3.;
3293 Peter-Adrián Toulorge "Mučeník pravdy" (1757-1793).Wolf, Gabriel M..Trnava:Kongregácia sestier Premonštrátok.2012.9788089422203 (brož.);978-80-89422-20-3..;
3294 Philosophie der Antike.Ricken, Friedo,1934-.Stuttgart ::Kohlhammer,.1988.3-17-008370-8..;
3295 Philosophie der symbolischen Formen.Ernst Cassirer.Darmstadt:Wissenschaftliche Buchgesellschaft E.V..1954...;
3296 Philosophie der symbolischen Formen I..Ernst Cassirer.Darmstadt:Wissenschaftliche Buchgesellschaft E.V..1956...;
3297 Philosophie der symbolischen Formen II..Ernst Cassirer.Darmstadt:Wissenschaftliche Buchgesellschaft E.V..1958...;
3298 Philosophie der symbolischen Formen III..Ernst Cassirer.Darmstadt:Wissenschaftliche Buchgesellschaft E.V..1954...;
3299 Philosophie im 20. Jahrhundert..Hügli, Anton,1939-.Reinbek bei Hamburk ::Rowohlt,.1992.3-499-55455-0..;
3300 Philosophie im 20. Jahrhundert..Hügli, Anton,1939-.Reinbek bei Hamburk ::Rowohlt,.1992.3-499-55455-0..;
3301 Philosophie und Religion; Band 7 - Jahrbuch des Forschungsinstituts für Philosophie Hannover 1992/1993..Richard Schenk.Hildesheim:Bernward Verlag.1993.3-87065-739-1..;
3302 Philosophies chre?tiennes. R P Danie?lou.Paris:Librairie Arthe?me Fayard.1955...;
3303 Pięć esejów o Polsce współczesnej.Kossak, Jerzy.Warszawa ::Interpress,.1979.83-223-1821-9.IV-G7.;
3304 Pierre de Cloriviére .Monier-Vinards, S.J..Paris:editions spes.1934...;
3305 Pierre Teilhard de Chardin - Svatá Hmota :..Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2005.80-86715-43-4 ..;
3306 Pieseň piesní - Kazateľ..:Tatran Bratislava.1966...;
3307 Pilíře víry /.Jaafar Sheikh Idris.Praha ::Islámská nadace a Al Ittihad al Islami v Praze v nakl. NÚR - Fethi Ben Hassine Mnasria,.2004.80-903196-3-7.V-G8.;
3308 Písmo sväté..:Slovenská biblická spoločnosť.1997.80-85486-23-7..;
3309 Písmo sväté..:United Bible Societies.1990...;
3310 Písmo sväté Starého zákona II...Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1922...;
3311 Písmo sväté starého zákona III..Trnava:spolok sv. Vojtecha.1923...;
3312 Písmo sväté u Bernolákovcov.Zlatoš, Štefan.Trnava:spolok sv. Vojtecha.1939...;
3313 Pismo Święte.KS. Michał Peter, KS. Marian Wolniewicz.:Księgarnia św. Wojciecha Poznań.1975...;
3314 Pismo Święte.Ks. Tomasz Bielski SAC.. Poznań - Warszawa:Wydawnictwo Pallottinum.1973...;
3315 Pismo Święte.KS. Michał Peter, KS. Marian Wolniewicz.:Księgarnia św. Wojciecha Poznań.1975...;
3316 Pismo Święte.KS. Michał Peter, KS. Marian Wolniewicz.:Księgarnia św. Wojciecha Poznań.1975...;
3317 Pismo Święte.Ks. Kazimierz Dynarski SAC. Poznań - Warszawa:Wydawnictwo Pallottinum.1996.83-7014-218-4..;
3318 Pismo Święte.Dr. Seweryn Kowalski. Warszawa:Instytut wydawniczy pax.1979...;
3319 Písně království :.Johr, Pavel,1924-.Řím ::Velehrad - Křesťanská akademie,.1989...;
3320 Písně království I..Josef Hrbata. Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996...;
3321 Písně království I..Josef Hrbata. Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996...;
3322 Písně království II..Josef Hrbata. Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996...;
3323 Pius Parsch :.Zabel, Johann,.:.1970..IV-B7.;
3324 Plato christianus /.Ivánka, Endre von,.Praha ::OIKOYMENH,.2003.80-7298-070-X.V-E4.;
3325 Plato christianus /.Ivánka, Endre von,.Praha ::OIKOYMENH,.2003.80-7298-070-X.V-E4.;
3326 Platón.Patočka, Jan.:SPN.1992.80-04-25609-0.V-A7.;
3327 Platón a Augustín, Teológia a teológia moci.Puchala, Rastislav. Poprad:Mornár a syn.2007.978-80-969129-1-9..;
3328 Plótinos, čili, Prostota pohledu /.Hadot, Pierre,.Praha ::ISE,.1993.80-85241-55-2.V-E4.;
3329 Plótínova metafyzika svobody /.Karfík, Filip,.Praha ::OIKOYMENH,.2002.80-7298-027-0.V-E5.;
3330 Po priamych cestách.Hlaváč, Štefan.Verona:DOBO.1986..IV-B5.;
3331 Po serafínskej ceste.Tomašovič, Dionýz František, OFM.:Serafín.1997.80-85310-76-7.IV-D8.;
3332 Po serafínskej ceste.Tomašovič, Dionýz František, OFM.:Serafín.1997.80-85310-76-7.IV-D8.;
3333 Po smrti ....Dionýz Kartuzián.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-2-2..;
3334 Po stopách českých poutníků do Říma.Boháč, Zdeněk.Praha:Arcibiskupství pražské.1989..IV-D3.;
3335 Po stopách Ježišových.Kroll, Gerhard.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-711-2..;
3336 Po stopách kresťanskej skúsenosti.Giussani, Luigi. Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-017-1..;
3337 Po stopách rytířských příběhů : rytířský ideál v českém písemnictví 14.století.Iwanczak, Wojciech.Praha:Argo.2001.80-7203-338-7.IV-F6.;
3338 Po stopách starých pověstí českých /.Brabenec, Jiří,.Praha ::Orbis,.1959..IV-F10.;
3339 Po stopách všemocných.Däniken, Erich von,.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1995.8022005789; 80-220-0578-9.V-G7.;
3340 Po stupňoch bytia.Schumacher, Ernst Friedrich.Zagreb:Grafičky zavod Logos.1985..V-A4.;
3341 Po Svätoplukovi druhá naša hlava.Konštantín, Čulen.Partizánske:Prvá Katolíc.Slov.Jednota.1992.80-83587-01-X.IV-B8.;
3342 Po wyzwoleniu.Barbara Skarga.:W drodze.1990.83-7033-064-9.IV-F8.;
3343 Pocta msgr. PhDr. profesorovi Jozefovi Vavrovičovi báhoňskému rodákovi.Jankovič, Vendelín,.Košice; Báhoň:Verbum, spol. s r.o.; Kruh priateľov msgr. PhDr. Jozefa Vavroviča [vyd.].1993.8096695703; 80-966957-0-3.IV-A3.;
3344 Poczatki doktryny chrześcijańskiej.Kelly, John N. D..Warszawa ::PAX.1988.83-211-0930-6..;
3345 Początki chrześcijaństwa na Morawach.Cibulka, Josef.Warszawa:Instytut Wydawniczy PAX.1967..IV-D3.;
3346 Počátky řeckého myšlení /.Vernant, Jean-Pierre,.Praha ::OIKOYMENH,.1995.80-7298-183-8.V-E5.;
3347 Počiatky Jezuitov.James Brodrick S.J..Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1986.0-919865-26-7.IV-C6.;
3348 Počúvaj, Izrael....Varšo, Miroslav. Zrno:Dolný Kubín.1998.80-967867-3-3..;
3349 Poď a nasleduj ma.Bačíková, Lucia.Prešov:VMV.2005.80-7165-530-9.IV-A7.;
3350 Poď a nasleduj ma.Bačíková, Lucia.Prešov:VMV.2005.80-7165-530-9.IV-A7.;
3351 Pod Jeho milujíci rukou.Singh, Bakht.:.s.a...IV-B8.;
3352 Pod křížem a půlměsícem :.Cohen, Mark R.,.Praha ::Vyšehrad,.2013.978-80-7429-352-8.V-G4.;
3353 Pod ochranou Panny Marie Svatohostýnské :.Balejka, Josef - autor.:Vizovice :.1995.80-86093-25-5.IV-B3.;
3354 Pod ochranou Škapuliara. .Zieliňski, Jerzy.Bratislava :Karmelitánske vydavateľstvo.2003.80-89156-00-2..;
3355 Pod víťazným dvojkrížom.Kocián, Václav.Zvolen:Jas.2008.9788089219124 (brož.); 978-80-89219-12-4.IV-E5.;
3356 Podoby slovenskej identity v Uhorsku v dlhom 19. storočí. .Halász, Iván.Bratislava :Kalligram.2011.978-80-8101-435-2.IV-G4.;
3357 PODRĘCZNA KONKORDANCJA BIBLIJNA.O. Elizeusz Trzeciak OCD.:Księgarnia św. Wojciecha Poznań.1966...;
3358 Podstata katolicizmu.Adam, Karol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943...;
3359 Podstata křesťanské víry /.Ebeling, Gerhard,.Praha ::OIKOYMENH,.1996.80-86005-16-X.V-E5.;
3360 Podstata Křesťanství.Braito , M. Silvester. OP.Praha:Nakladatelství Branislav Rupp.1945...;
3361 Podstawowy wyklad wiary.Rahner, Karl,1904-1983.Warszawa:Pax.1987.8321108601; 83-211-0860-1..;
3362 Pohané a křesťané ve věku úzkosti :.Dodds, Eric Robertson,.Praha ::Petr Rezek,.1997.80-86027-08-2.V-G5.;
3363 Pohľad na očistec..Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Bratislava:Serafín.2000.80-88944-30-9..;
3364 Pohlady vo svete milosti.Blachnický, František.Prešov:VMV.1995.80-7165-045-5..;
3365 Pohřbené zrcadlo.Fuentes, Carlos.Praha:Mladá fronta.2003.80-204-1028-7.IV-H3.;
3366 Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest /.Bada, Michal,.:.2019..978-80-89867-05-9.IV-E4.;
3367 Pochodze z Niedźwiady.Ks.Stanislaw Bobulski.:Sobolow.1993..IV-F10.;
3368 Pochwycona przez Boga.Caffarel, Henri.Poznań:W drodze.1988.83-85008-83-7.IV-B3.;
3369 Pojednání o dějinách náboženství /.Eliade, Mircea,.Praha ::Argo,.2004.80-7203-589-4.V-H8.;
3370 Pojednáni o lásce k Bohu.Sv.Bernard z Clairevaux.Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1937...;
3371 Pojednání o nesmrtelnosti duše =.Pomponazzi, Pietro,.Praha ::OIKOYMENH,.2012.978-80-7298-259-2.V-E4.;
3372 Pojednání o politice /.Nizámulmulk, Hasan,.Praha ::Academia,.2011.978-80-200-1964-6.V-G4.;
3373 Pojednání o základech lidského poznání kde se zkoumají hlavní příčiny omylu a nesnází ve vědách,....Berkeley, George.Praha:Svoboda.1995.80-205-0479-6..;
3374 Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie.Nejeschleba, Tomáš.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2011.9788073252472 (brož.);978-80-7325-247-2.V-E6.;
3375 Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie..Nejeschleba, Tomáš.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),.2011.978-80-7325-248-9.V-E6.;
3376 Pojetí duše v náboženských tradicích světa /.Chlup, Radek,.Praha ::DharmaGaia,.2007.978-80-86685-82-3.V-G10.;
3377 Pojetí zázraku u sv. Tomáše a v súčastné fundamentálne teologii.Štampach.I..:Kazatelské stredisko Československé Řadu kazatelu.1991...;
3378 Poker o Prahu : Posledních 100 dní protektorátu.Rudolf, Ströbinger.Olomouc:Votobia.1997.80-7198-220-2.IV-F7.;
3379 Pokój prawda miłość..:.1980??...;
3380 Pokój prawda miłość..:.1980??...;
3381 Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja!.Ján Pavol1920-2005.[S.l.]:Libreria Editrice Vaticana.1983.8820914611 (brož.); 88-209-1461-1..;
3382 Pokonštantínska Cirkev.Hanus, Ladislav.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-280-8.IV-C5.;
3383 Pokora.Ducruet, Bernard.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-27-9..;
3384 Pokrok a náboženství.Dawson, Christopher.:Universum.1947..IV-D4.;
3385 Pokrok a náboženství.Dawson, Christopher.:Universum.1947..IV-D4.;
3386 Pokus o politický a osobný profil Jozefa Tisu.Bystrický , Valerián; Fano, Štefan - zost..Bratislava:Historický ústav SAV.1992.80-900441-5-8.IV-B1.;
3387 Pokus o politický a osobný profil Jozefa Tisu.Bystrický , Valerián; Fano, Štefan - zost..Bratislava:Historický ústav SAV.1992.80-900441-5-8.IV-B1.;
3388 Pokyny na formovanie budúcich kňazov.Kongregácia pre katolícku výchovu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-279-6..;
3389 Polemica /.Hus, Jan,.Pragae ::In aedibus Academiae Scientiarum Bohemoslovacae,.1966..IV-A3.;
3390 Polemický pohľad na dejiny katolíckej Cirkvi.Vnuk, František.Bratislava:LUC.2006.80-7114-533-5.IV-C6.;
3391 Poliaci a slovenský národný zápas v rokoch dualizmu :.Borodovčák, Viktor,.Bratislava ::Vydav. Slov. akadémie vied,.1969..IV-E5.;
3392 political Islam.John. L. Esposito.:Lynne Rienner Publishers.1977.977 424 455 9.V-G8.;
3393 Politická činnosť katolíckych kňazov - poslancov Slovenského snemu 1939-1945.Kaššovic, Stanislav,1968-.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2011.9788089481071 (brož.); 978-80-89481-07-1.IV-D9.;
3394 Politická náboženství :.Gentile, Emilio,.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),.2008.978-80-7325-153-6.V-G5.;
3395 Politická theologie :.Schmitt, Carl,.Praha ::OIKOYMENH,.2012.978-80-7298-401-5.V-E5.;
3396 Politické myšlení evropské reformace.Wernisch, Martin, 1962-.:Praha : Vyšehrad.2011.978-80-7429-039-8.IV-F5.;
3397 Politické state a prejavy.Štúr, Ľudovít,1815-1856.Bratislava:SVKL.1954..IV-A6.;
3398 Politický řád :.Levy, David J.,.Praha ::Sociologické nakladatelství,.1993.80-901424-4-3.V-G1.;
3399 Politika.Arisztotelész.Budapešť:Gondolat.1994.963-282-726-0..;
3400 Politika.Aristotelés, asi 384.Bratislava:Pravda.1988...;
3401 Politikos.Platón, 427.Praha:ISE, Oikoymenh.1995..V-A2.;
3402 Politikové v uniformách /.Lacina, Karel,.Praha ::Mladá fronta,.1981..IV-F10.;
3403 Polnočný sused.Vášáryová, Magda.Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-064-4.IV-A5.;
3404 Polstoročie s Bratislavou : z mojich denníkov.Satinský, Július.Bratislava:Albert Marenčin.2002.80-88912-33-4.IV-A7.;
3405 Ponad AIDS.Incorvaia, Nicola.Kraków:Wydawnictwo Zakonu Pijarów.1998.83-85958-77-0.IV-B5.;
3406 Poniky 700 ročné /.Zemko, Ján,.Martin ::Osveta,.1982..IV-E8.;
3407 Populorum progresio.Pavol VI..:.1971...;
3408 Porozumět Evropě /.Dawson, Christopher,.Praha :; Řím ::Zvon ;; Křesťanská akademie,.1995.80-7113-138-5.IV-F10.;
3409 Portréty světovládců II..Praha:Svoboda.1982..V-A1.;
3410 Poselství Ježíšovo.Sokol, Ján.Praha:Česká katolícka Charita.1970...;
3411 Poselství od protinožců.Morgan, Marlo.Praha:Práh.2000.80-7252-034-2.IV-H4.;
3412 Poselství papaeže Jana Pavla II k oslavě druhého dne nemocných 11.února 1994.Ján Pavol II.Praha:Sekretariát české biskupské konference.1993...;
3413 Poselství papeže Jana Pavla II k oslavě světového dne míru 1. ledna 1996.Ján Pavol II.Praha:Sekretariát české biskupské konference .1995...;
3414 Poslána osvědčit odvahu z víry :.Jörgens, Maria Apollinaris.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1993.3-88096-654-0.IV-B4.;
3415 Poslání a milost.Rahner, Karl,,1904-1984.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2011.9788074120732 (viaz.); 978-80-7412-073-2..;
3416 Posláni kněze .Pavol VI.:.1975...;
3417 Posledné veci.Anton Košťál.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-321-6..;
3418 Poslední alchymista :.McCalman, Iain,.Praha ::Vyšehrad,.2005.80-7021-782-0.V-G4.;
3419 Poslední věci člověka : nebe,peklo,očistec ve středověku.Dinzelbacher, Peter.V Praze:Vyšehrad.2004.80-7021-693-X.IV-G6.;
3420 Poslední vzpomínky na Víta de Fontgalland..Brtnica:Josef Birnbaum.1929..IV-B4.;
3421 Poslední zápas Byzance /.Chalkokondyles, Laonikos,.Praha ::Odeon,.1988..IV-C7.;
3422 Poslucháči slova.Rahner, Karl.:.1986...;
3423 Poslucháči slova.Rahner, K..:.1941...;
3424 Poslušnost.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-33-2..;
3425 Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Porubčan, Štefan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1990...;
3426 POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Galbiati, Henrik.Rím:SÚSCM.1969...;
3427 Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Porubčan, Štefan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1990...;
3428 POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Galbiati, Henrik.Rím:SÚSCM.1969...;
3429 Posolstvo Svätého otca Jána Pavla II. k 10. svetovému dňu chorých.Pavol, Jan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-375-X..;
3430 Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. na slávenie jubilea vo väzniciach 9. júla 2000.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-318-0..;
3431 Postavy ruského umenia.Nikulin, Lev.Bratislava:Svet socializmu.1955..IV-A4.;
3432 Postavy veĺkomoravskej histórie /.Kučera, Matúš,.Martin ::Osveta,.1986..IV-E4.;
3433 Postavy z byzantských dejín. .Diehl, Charles.Bratislava :Vydavateľstvo SSS.2009.978-80-8061-373-0.IV-H8.;
3434 Postilla;.Hus, Jan,.Praha ::Komenského evangelická fakulta bohoslovecká,.1952..IV-A3.;
3435 Posvátná liturgie .Polc, J.V..Rím:Krěstanská akademie.1981...;
3436 Posvátná místa křesťanského světa /.Tarallo, Pietro,.Čestlice ::Rebo,.2011.978-80-255-0522-9.IV-E9.;
3437 Posvátné a profánní.Eliade, Mircea.:Oikoymenh.2006.80-7298-175-7.V-G7.;
3438 Posvátné a profánní /.Eliade, Mircea,.V Praze ::Česká křesťanská akademie,.1994.80-85795-11-6.V-G7.;
3439 Poszukiwania w wierze /.Salij, Jacek(1942- )..Poznań ::\"W Drodze\",.1998.8370333931;83-7033-393-1..;
3440 poštol Pavel misionář a teolog.Trilling, Wolfgang.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-130-X..;
3441 Potenza divina d´amore..Rím:Tempio e centro d´irradiazone .1986...;
3442 Potulky Bibliou.Gerčak, František.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-183-4..;
3443 Pour lire L'Ancien Testament.Charpentier, Etienne.Paris:Les Éditions du Cerf.1983.2204016187; 2-204-01618-7..;
3444 Pour lire l'histoire de l'Église, Tome 1.Comby, Jean.Paris:Editions du Cerf.1984.2-204-02173-3.IV-C4.;
3445 Pour lire l'histoire de l'Église, Tome 2.Comby, Jean.Paris:Editions du Cerf.1986.2-204-02522-4.IV-C4.;
3446 Pourquoi des paraboles?.Jacques Dupont .:Editions du Cerf.1977...;
3447 Pourquoi Rome a Parle.Donceur , P. ; Bernadot , V. .Paris:Aux éditions spes.1927...;
3448 Poustevna a kostelík sv. Vavřince na Veselé hoře u Domažlic.Kalandra, Otakar.Praha:Vyšehrad.1945..IV-D5.;
3449 Použil Bůh evoluce?.Gitt, Werner.Bielefeld ::CLV.1993.3-89397-724-4..;
3450 Povedz mi prečo.Michael, Novak.Bratislava ::DILEMA.2000.80-968029-6-8..;
3451 Povedz mi prečo =.Novak, Michael,.Bratislava:DILEMA.2000.8090802068 (brož.); 80-908020-6-8.V-G1.;
3452 Povojná Európa : História po roku 1945.Judt, Tony.Bratislava:Slovart.2007.978-80-8085-185-9.IV-H1.;
3453 Povoláním filosof :.Putallaz, François-Xavier,.Praha ::OIKOYMENH,.2005.80-7298-141-2.V-E5.;
3454 Pozanie a viera.Banti E..:.2000?...;
3455 Pozdní Platón : Tübingenské přednášky 1965.Wyller, Egil A..Praha:Rezek.1996.80-86027-00-7.V-A2.;
3456 Pozdrav z neba.Brillová, Anna.Bratislava:Ave.2000.80-968421-1-0.IV-B6.;
3457 Poznajme svoj Senohrad.Kuka, Pavol,.Senohrad:Obecný úrad.1995.8096740865; 80-967408-6-5.IV-E4.;
3458 Poznámky k dějinám filozofie :.Měšťánek, Tomáš.Praha:Bílý slon.1992.80-900794-7-4..;
3459 Poznámky z filosofie.F.F..:.1980??...;
3460 Poznáte Pannu Máriu?.Černý, Rafael Michael, SDB.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989...;
3461 Pôvod náboženského vedomia podľa E. Durkheima /.Halbwachs, Maurice,.Bratislava ::Chronos,.1997.80-967138-9-2.V-G7.;
3462 Pôvod náboženského vedomia podľa E. Durkheima /.Halbwachs, Maurice,.Bratislava ::Chronos,.1997.80-967138-9-2.V-G7.;
3463 Pradějiny ( Biblické) .Heatchel , G..:.1980 ?...;
3464 Praelectiones Biblicae .Prado , S..:.1940 ?...;
3465 Prahřich.Kandler, M..Kolín nad Rýnem:Tomášovská edice.1991...;
3466 Praktická ochrana prírody v cirkevnom spoločenstve.Baas.Prešov:Petra.2007.978-80-8099-001-5..;
3467 Praktisches Bibellexikon.. Freiburg - Basel - Wien:Herder.1969...;
3468 Pramene k dejinám Veľkej Moravy /.Ratkoš, Peter,.V Bratislave ::Vydavateîstvo Slovenskej akadémie vied,.1968..IV-E6.;
3469 Prameny.Chauchrad, P..Praha:nakladateství vyšehrad.1971...;
3470 Prameny.Heer , F..Praha:Nakladateství vyšehrad.1969...;
3471 Prameny .De Chardin , P.T.Praha:nakladateství vyšehrad.1970...;
3472 Prameny a smysl ruského komunismu.Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič,(1874-1948).Praha ::Prostor,.2012.978-80-7260-262-9 .IV-A7.;
3473 Prameny duchovního života.Dacík,R.M..Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1947...;
3474 Prameny života.Vrbenský, Jaroslav.Praha:Vyšehrad.1982..IV-H5.;
3475 Přátelství s Jitřenkou.Veselý,J.M.Rím:Dominikánska edice Krystal.1990...;
3476 Pravda a život.Theodor Haecker.Stará Říše:.1947...;
3477 Pravda o Československu 1945-1948 /.Kaplan, Karel,.Praha ::Panorama,.[1990.80-7038-193-0.IV-E3.;
3478 Pravda o lidské sexualitě a jejím významu ..Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996...;
3479 Pravda Písma.Kremer, Jacob.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...;
3480 Pravda Písma.Kremer, Jacob.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...;
3481 Pravda Písma.Kremer, Jacob.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...;
3482 Pravdou proti moci.Krčméry, Silvester,1924-2013.:.1995.978-80-89718-09-2.IV-A5.;
3483 Pravednik živi od vjere.Jakšic , J..Zagreb:Hrvatsko kniževno družstvo sv. Jeronima.1998.9536111616;953-6111-61-6..;
3484 Pravidla Družiny dítek Nepoškrvněné Panny Marie..Nitra:.1942...;
3485 Pravidlá spoločenského správania :.Brázdová, Dagmar.Bratislava ::Iris,.1997.80-900530-6-8.V-G1.;
3486 Právny uzemný a populačný vývoj mesta Košíc.Ondrej R. Halaga.:Košice.1967..IV-E8.;
3487 Právo, zákonodárství a svoboda :.Hayek, Friedrich A. von,.Praha ::Academia,.1991.80-200-0278-2; 80-200-0378-9.V-H1.;
3488 Právo, zákonodárství a svoboda :.Hayek, Friedrich A. von,.Praha ::Academia,.1991.80-200-0278-2; 80-200-0309-6.V-H1.;
3489 Právo, zákonodárství a svoboda :.Hayek, Friedrich A. von,.Praha ::Academia,.1991.80-200-0278-2; 80-200-0279-0.V-H1.;
3490 Praxe duchovního vedení.Augustyn, Józef, 1950- - autor.Olomouc ::Olomouc :.1997.80-85966-02-6..;
3491 Pre Európu /.Schuman, Robert,.Prešov ::Vydavateľstvo Michala Vaška,.2003.80-7165-402-7.V-H1.;
3492 Précis d´introduction.Cheminat , P..Paris:andré blot, éditeur.1930...;
3493 Prečo bola noc taká dlhá.Duval, Aime. Bratislava:DAKA.1993.80-900539-0-4.IV-B4.;
3494 Prečo byť kresťanom.Hallesby , O..:.2000?...;
3495 Prečo nás dobrý Boh necháva trpieť?.Branstchen, Johannes.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-542-1..;
3496 Prečo nás dobrý Boh necháva trpieť?.Branstchen, Johannes.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-542-1..;
3497 Prečo veriť .Hahn, Scott.Bratislava:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-06-8..;
3498 Pred tvárou pánovou.Courtois,G..:.1980?...;
3499 Prednášky zo špeciálnej dogmatiky.Kandera Pavol, ThDr..Bratislava:Univerzia Komenského v Bratislave Rímskokatolícka Cyrilometodská Bohoslovecká fakulta.1996?...;
3500 Prednášky zo špeciálnej dogmatiky.Kandera Pavol, ThDr..Bratislava:Univerzia Komenského v Bratislave Rímskokatolícka Cyrilometodská Bohoslovecká fakulta.1996?...;
3501 Prednášky zo špeciálnej dogmatiky.Kandera Pavol, ThDr..Bratislava:Univerzia Komenského v Bratislave Rímskokatolícka Cyrilometodská Bohoslovecká fakulta.1996?...;
3502 Predobrazy Krista ve Starem Zakone.Petráček, Tomáš.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-192-6..;
3503 Predpoklady a cíle dialogu teologu s přírodovědci..České Budejovíice:Teologická fakulta, Jihočeské Univerzity.2001...;
3504 Predsokratovci a Platón.Hrušovský, Igor, 1907-1978.:Iris.1998.80-88778-50-6.V-A6.;
3505 Předsókratovští filosofové.Kirk, Geoffrey S..Praha:Oikoymenh.2004.80-7298-110-2.V-A5.;
3506 Predzvesť Vykupiteľa.Janega Štefan, Mons. ThDr.. CMBF UK:Bratislava.1994.80-88696-05-4..;
3507 Predzvesť Vykupiteľa.Janega Štefan, Mons. ThDr.. CMBF UK:Bratislava.1994.80-88696-05-4..;
3508 Prehľad prednášok z nového zákona .Krovina , M. Dr..Trnava:spolok sv. Vojtecha.1969...;
3509 Prehľadné cirkevné dejiny.Judák, Viliam.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-187-9.IV-D5.;
3510 Přehled antropologických teorií kultury.Soukup, Václav.Praha:Portál.2004.80-7178-929-1.V-A7.;
3511 Přehled českých církevních dějin 1.Kadlec, Jaroslav.Praha:Zvon, české katolické nakladatelství.1991.80-7113-004-4.IV-C5.;
3512 Přehled českých církevních dějin 2.Kadlec, Jaroslav.Praha:Zvon, české katolické nakladatelství.1991.80-7113-003-6.IV-C5.;
3513 Přehled dějin středověké Západní Evropy..Mezník, Jaroslav,.Brno ::Masarykova universita,.1997 dotisk.80-210-1185-8.IV-F10.;
3514 Prejavy sv.Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995..Bratislava:Pápežské misijné diela .1996...;
3515 Prekročiť prah nádeje.Ján Pavol II..Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8..;
3516 Prekročiť prah nádeje.Ján Pavol II..Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8..;
3517 Přemožitel neviditelných dravců.Gel, František,.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1968..IV-B4.;
3518 Prepáčte, ja som len katolík-.Vadkerti, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741365 (brož.); 978-80-8074-136-5..;
3519 Presokratici.Hussey, Edward.Praha:Rezek.1997.80-86027-07-4.V-A2.;
3520 Prešovský gréckokatolícky sobor v roku 1950.Horňak, V..:.s.a...IV-D5.;
3521 Pretrhnutý život.Hillesum, Etty,.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350009; 978-80-8135-000-9.IV-B5.;
3522 Prezident, papež a premiérka: trojice, která změnila svět.O’Sullivan, John.Praha:Ideál.2007.978-80-86995-02-1.IV-A6.;
3523 přežije člověk biologickou revoluci?.Gerhard Straass.:Avicentrum, Zdravotnické nakladatelství.1984..V-G2.;
3524 Při řekách babylónských : Dějiny a kultura starověkých říší předního Orientu.Bič, Miloš.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-032-X..;
3525 Při řekách babylónských : Dějiny a kultura starověkých říší předního Orientu.Bič, Miloš.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-032-X.IV-H7.;
3526 Príbeh filozofie :.Zimmer, Robert.Bratislava ::Slovart,.2005.80-8085-051-8.V-A5.;
3527 Příběhy dosud živé 1. diel.Fankhauser, G..:.1975??...;
3528 Příběhy dosud živé 3..Fankhauser, G..:.1970??...;
3529 Příběhy dosud živé 5..Fankhauser, G..:.1975??...;
3530 Příběhy dosud živé 5..Fankhauser, G..:.1975??...;
3531 Příběhy dosud živé 5..Fankhauser, G..:.1975??...;
3532 Príbehy Nového zákona c Antonio Fattori ; Jana Kubánková.Fattori, Antonio.Bratislava:Ikar.1991.80-7118-010-6..;
3533 Příběhy starého Izraele.Petiška, Eduard.[S.l.] ::Martin.1991.80-900129-1-4..;
3534 Příběhy ze starověké Palestiny.Hans, Bardtke.:Vyšehrad.1988...;
3535 Pribijeme ťa na kríž ; Imrich Demovič, Rudolf Dobiáš, Ján Chovanec, Slavo Kalný, František Mucha, Jozef Michaláč.Demovič, Imrich .Bratislava:Nezávislosť.1991.80-85217-12-0.IV-F8.;
3536 Príď kráľovstvo tvoje.Beha, Benedicta. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-66-X..;
3537 Príď, buď mojím svetlom .Terézia z Kalkaty.:Minor.2009.978-80-969796-3-9.IV-A4.;
3538 Prídem Vám pomôcť, pán doktor.Winkler John. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-116-1.IV-B8.;
3539 Priekopníci lepšieho sveta.Teresio Bosco Enzo Bianco Gaetano Meaolo.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1983..IV-A4.;
3540 Priester und Laien .Congar , M-J ,Y..frreiburg im bresgau:HERDER.1965...;
3541 Prievidza /.Mišík, Miloš.Banská Bystrica ::Stredoslovenské vydav.,.1971..IV-E7.;
3542 Přicházejí /.Novotný, Tomáš,.Praha ::Oliva,.1993.80-900773-7-4.V-G6.;
3543 Přijď, Pane Ježíši!..:Olomouc.1991...;
3544 Princíp pluralizmu.Hanus, Ladislav.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-204-2..;
3545 Prinz Eugen :.Egghardt, Hanne,.:.[2007].978-3-218-00770-2.IV-G5.;
3546 Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje.Lewis, Clive Staples.Praha ::Návrat domů,.1999.80-85495-68-6..;
3547 Pripomíname si: Reflexia nad Šoa.Pápežská komisia pre náboženské vzťahy so Židmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-613-9..;
3548 Priroda hovori o Bohu.Kusťič, Živko.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-039-X..;
3549 Přirozený svět a pohyb lidské existence.J. Patočka.Praha:.1960...;
3550 Přirozený svět a pohyb lidské existence.J. Patočka.Praha:.1980...;
3551 Přirozený svět jako filosofický problém.Patočka, Jan.Praha:Čs.spisovatel.1992.80-202-0365-6..;
3552 Príručka církevních dejin.Mráček, Karel Pavel.Praha:Krystal.1995.80-85929-01-5.IV-D6.;
3553 Príručka pravej pobožnosti k prebl. panne Marii.Grignon z Monfortu, Ludvik.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1932...;
3554 Příspěvek k situaci katolické církve na přelomu tisíciletí z hlediska života jednoho kněze.Kulhavý, Bartolomej J..Olomouc?:Česká dominikánska provincia.2011?..IV-D9.;
3555 Prisutni.Ivan Golub. Zagreb:Glas Koncila.1969...;
3556 Priviesť deti k Ježišovi..:Generalát Sestier od chudobného Dieťaťa Ježiša.1992..IV-B4.;
3557 Problém bolesti.Lewis, Clive Staples.Ostrava:Křesťanské sbory.1992.80-85237-39-3..;
3558 Problém duše v ranokresťanskom myslení.Cesnak, Pavol.Bratislava:.2000..IV-C3.;
3559 Problém metafyziky u Immanuela Kanta.Štefan Samuelčik.:.1980??...;
3560 Problém Spinoza /.Yalom, Irvin D.,.Praha ::Portál,.2012.978-80-262-0167-0.V-E6.;
3561 Probléme de Jesus.Guitton , J..Paris:AUBIER.1950...;
3562 Probleme der biblischen Forschung in Vergangenheit und Gegenwart.Luis Alonso Schökel SJ. Düsseldorf:Patmos-Verlag.1961...;
3563 Probleme und Perspektiven dogmatischer theologie.Neufeld, H.K..Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1986...;
3564 Problémy personálnej sebaidentifikácie v súčasnej kultúre :..Trnava ::Katedra filozofie fakulty humanistiky Trnavskej univerzity,.1999.80-88774-63-2..;
3565 Proces proti vlastizradným biskupom Vojtaššákovi, Buzalkovi, Goldičovi.Ministerstvo spravodlivosti.Bratislava:Tatran.1951..IV-D7.;
3566 Proces s dr. J. Tisom /.Rašla, Anton,.Bratislava ::Tatrapress,.1990.80-85260-03-4.IV-E5.;
3567 Proces s Ježišom.Imbert, Jean.Bratislava:Praca.1991.80-7094-263-0..;
3568 Proces s Ježišom.Imbert, Jean.Bratislava:Praca.1991.80-7094-263-0..;
3569 Proces s protisovětským pravičácko trockistickým blokem roku 1938..:Svoboda.1951..IV-E5.;
3570 Proces s vedením protištátneho sprisahaneckého centra na čele s Rudolfom Slánským.Československo..Praha ::Ministerstvo spravodlivosti,.1953..IV-E5.;
3571 Prof. P. Michal Lacko, S.J. 19. 1. 1920 Krásna n/H. - 21. 3. 1982 Rím.Mihóková, Mária.Košice:Slovenský katolícky kruh.1992.80-900402-6-8.IV-B6.;
3572 Prof. ThDr. Štefan Hlaváč..Michalovce:Matica slovenská.1993..IV-B5.;
3573 Prof. ThDr. Štefan Hlaváč..Michalovce:Matica slovenská.1993..IV-B5.;
3574 Profesor Hlaváč.Halás, Štefan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-127-7.IV-B5.;
3575 Profesor Josef Vašica.Neuwirth Vladimír.Olomouc:Bibliotheca Cyrillo-Methodiana Opava Matice cyrilometodějská.1994..IV-B8.;
3576 Profession de fou .Paul VI.:editions du centurion.1968...;
3577 Profezie per il Terzo Millennio.Antonio Gentili.:Ancora.1988.800-7610-806-8.V-G10.;
3578 Profily odvahy.Kennedy, John Fitzgerald.Praha:Orbis.1969..IV-B6.;
3579 Projevy komunismu.Pius XI.Brno:Akord.196...;
3580 Proklos.Chlup, Radek, 1972-.Praha:Herrmann & Synové.2009.978-80-87054-16-1.V-A6.;
3581 Prolegomena ke každé příští metafyzice,jež se bude moci stát vědou.Kant, Immanuel.Praha:Svoboda.1972...;
3582 Prolegomeni ad ogni metafisica futura che vorra presentarsi come scienza.Immanuel Kant.Milano:Rusconi libri.1995.88-18-70094-4..;
3583 Prolínání světů :.Halík, Tomáš,.Praha ::NLN, Nakladatelství Lidové noviny,.2006.80-7106-834-9.V-H10.;
3584 Prolínání světů :; ze života světových náboženství.Halík, Tomáš.Praha ::NLN.2004.80-7106-834-9..;
3585 Proměny vědění od Augustina k dnešku.Jabůrek, Martin. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2010.978-80-7325-219-9.V-E6.;
3586 Promluvy o eucharistii.Journet, Charles,1891-1975.Praha ::Krystal OP.2006.80-85929-87-2..;
3587 Promluvy o Marii.Journet, Charles, 1891-1975.Praha ::Praha :.2007.978-80-85929-98-0..;
3588 Promluvy o milosti.Journet, Charles,1891-1975.Praha ::Krystal OP.2006.80-85929-84-8..;
3589 Pronásledování bitevní lodi Bismarck.Kennedy, Ludovic,.Praha:Mladá fronta.1987..IV-G7.;
3590 Proroci a předchůdci.Conzemius, Victor.Praha:ZVON.1997.80-7113-220-9.IV-A4.;
3591 Proroci, jejich slova a jejich svět.Hoblík, Jiří, 1966-.Praha:Praha :.2009.978-80-7021-948-5..;
3592 Proroctví a apokalypsy.Dus, Jan Amos,,1966-; Bartoň, Josef,,1966- - preklad.Praha:Vyšehrad.2012.978-80-7429-285-9;9788074292859 (viaz.); 978-80-7429-285-9..;
3593 Prorok Eliáš.Markuš, Jozef Andrej.:.1990 ?...;
3594 Prorok Elizeus.Markuš, Jozef Andrej.:.1990?...;
3595 Prorok Jonáš.Markuš, Jozef Ondrej.Chicago:V. Uhri.1971...;
3596 Proslogion.Anselmo D´aosta.MILANO:RUSCONI LIBRI.1996.88-18-70160-6..;
3597 Prótagoras.Platón, 427.Praha:ISE, Oikoymenh.1994.80-85241-67-6.V-A2.;
3598 Proti vetru pod vánkom ducha: .Mariani, Luciana.Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9..;
3599 Provincija Božje providnosti družbe kćeri Božje ljubavi 1882-1982.Caratan, M. Alojzija.Split - Zagreb:Nitro Slobodna Dalmacija.1982..IV-D3.;
3600 Průlet ve stínu radaru : Vzpomínky na dvě tajná kněžská svěcení za dveřmi sousedovými.Kuchař, Leo P..Brno:Petrov.1990.80-85247-03-8.IV-D6.;
3601 Průvodce dějinami evropského myšlení.Cetl, Jiří. Praha:Panorama.1985..V-A7.;
3602 Průvodce evropským myšlením.Halada, Jan,(1942-).Praha ::Knižní klub,.1996.80-7176-347-0 (Knižní klub : váz.);80-85946-23-8 (Brána : váz.).V-A8.;
3603 Průvodce sektami a novými náboženstvími /.Enroth, Ronald M.,.Praha ::Návrat domů,.c1994.80-85495-29-5.V-H6.;
3604 Průvodce světovými názory.Sire, James W..Praha:Návrat.1991.80-85495-17-1..;
3605 Průvodce světovými názory.Sire, James W..Praha:Návrat.1991.80-85495-17-1..;
3606 Průvodce životem - Izajáš..Praha ::Luxpress.1999.80-7130-080-2..;
3607 Průvodce životem - Pavlovy listy: Do Galace, Efezu, Filip, Kolos a Tesaloniky..Praha:Luxpress.1995.8071300489; 80-7130-048-9..;
3608 Průvodce životem : Pavlovy listy: 1. Timotejovi, 2. Timotejovi, Titovi, Filemonovi, list Židům.. Praha:International Bible Society.1995.80-7130-053-5..;
3609 Prvé kroky, prvé slová-..Žilina:Žilinská diecéza.2013.9788097126605 (viaz.);978-80-971266-0-5..;
3610 První a Druhý list Soluňanům.Knoch, Otto.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-439-3..;
3611 První a Druhý list Soluňanům.Knoch, Otto.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-439-3..;
3612 První list Korintským : úvahy.Mac, DONALD, William.Ostrava:Křesťanské sbory v Československu.1990.80-85237-00-8..;
3613 Prvý a druhý list Petrov, Judov.Seethaler, Paula.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-499-7..;
3614 Prvý a druhý list Solúnčanom.Trstenský, František.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2013.9788089120390 (brož.);978-80-89120-39-0..;
3615 Prvý,druhý a tretí list Janov.Baur, Wolfgang.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-517-9..;
3616 Psalmy.Borowski, W..Krakow:wydawnictvo oo. Kamelitów Bosych .1983...;
3617 Psancem.Tyl, Heřman Josef, 1914-1993 - autor.:Třebíč :.1996, c1995.80-85766-84-1.IV-D8.;
3618 Psychoanalýza sučasného ateizmu.Lepp, Ignác.Trnava:Dobrá kniha.1972...;
3619 Psychoanalýza a náboženství.Fromm, Erich.Praha:Aurora.2003.80-7299-066-7.V-A7.;
3620 Psychoanalýza a náboženství.Fromm, Erich.Praha:Aurora.2003.80-7299-066-7.V-A7.;
3621 Ptejte se na Písma :..Josefov ::J. Kašpar,.1926]-1942...;
3622 Purim.Zev Galilil.:The Jewish Agency for Israel....V-G10.;
3623 Pustina :..Brno ::Cesta,.1997...;
3624 Pustý hrad vo Zvolene, Dolný hrad 2009-2014..Nitra; Zvolen:Univerzita Konštantína Filozofa; Archeologický ústav SAV; Archeofact.2014.9788055807348 (brož.); 978-80-558-0734-8..;
3625 Púšť uprostred mesta.Carretto, C..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1979...;
3626 Putování :.Potok, Chaim,.Praha ::Argo,.2002.80-7203-425-1.V-H5.;
3627 Putování mysli do Boha =.Bonaventura,asi 1217-1274.Praha ::Krystal OP,.2003.80-85929-61-9 (brož.)..;
3628 Putování Walesem ;.Gerald,.Praha ::Argo,.2008.978-80-257-0102-7.IV-F4.;
3629 Putovanie mysle k Bohu.sv. Bonaventúra.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949...;
3630 Putovanie mysle k Bohu.sv. Bonaventúra.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949...;
3631 Putovanie za Máriou.Ivan, Lacika.Bratislava ::Q 111.1991.80-85401-02-9..;
3632 Putujeme spolu po Svätej zemi.Mojžiš, Martin.Bratislava :Orange agency.2008.978-80-969895-0-8..;
3633 Puvod vesmíru.Želivan, P..Rím:Krěstanská akademie.1966...;
3634 Puvod víry v duši a v posmrtný žiuvot .Balcar, O. ThDr..Praha:C M bohoslovecká fakulta.1973...;
3635 Puvod víry v duši a v posmrtný žiuvot 2.Balcar, O. ThDr..Praha:C M bohoslovecká fakulta.1973...;
3636 Pytania nieobojetne.Salij, J..Poznán:W droze - Wydawnictvo Polskej Prowincji Dominikanów.1998.8370333850;83-7033-385-0..;
3637 Qu ´ est - ce que La Tradition ?.Grelot , P..Paris:Via Chrétienne.2000?...;
3638 Quand Dieu nous surprend.Michel Van Aerde.Marseille:La Thune.2001.2913847110;2-913847-11-0..;
3639 Quand Dieu parle aux hommes 1.Philippe Dagonet, François Louvel. Paris:Cerf.1979.2-204-01381-1..;
3640 Quand Dieu parle aux hommes 2.Philippe Dagonet, François Louvel. Paris:Cerf.1979.2-204-01429-X..;
3641 Quand Dieu parle aux hommes 3.Philippe Dagonet, François Louvel. Paris:Cerf.1979.2-204-01471-0..;
3642 Quand Dieu parle aux hommes 4.Philippe Dagonet, François Louvel. Paris:Cerf.1980...;
3643 Quand Dieu parle aux hommes 5.Philippe Dagonet, François Louvel. Paris:Cerf.1980...;
3644 Quand Dieu parle aux hommes 6.Philippe Dagonet, François Louvel. Paris:Cerf.1980...;
3645 Quand un homme témoigne de Dieu.Le Guillou , M-J..Saint - Maur:Editions Parole et Silence.1998.291194030X;2-911940-30-X..;
3646 Que es la historia de la iglesia.Saranyana, Jose Ignacio.Pamplona:Ediciones Universidad de Navarra.1996.84-313-1428-1.IV-C3.;
3647 Que faut-il Croire ?.Garrone , G.M..Paris:Desclée.1967...;
3648 Quelle esr La Veritable Religion?.Mathieu, H. .Paris:Editions Spes .1934...;
3649 Quelle neutralite face a l'horreur.Boissard, Guy.Saint-Maurice:Saint-Augustin.2000.2-88011-179-X.IV-A7.;
3650 Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi.Cabaudová, Judith. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-682-4.IV-A3.;
3651 Řád a moc :.Lužný, Dušan,.Brno ::Masarykova univerzita,.2005.80-210-3043-7.V-G6.;
3652 Řád německých rytířů.Bogdan, Henry, 1936-.:Praha :.2009.978-80-7407-063-1.IV-F6.;
3653 Radost a nádeje.Skalický,K..Rím:Krěstanská akademie.1968...;
3654 Radost pro všechny.Anne de Vries.:Blahoslav.1971...;
3655 Radost ze slova Božího.Egger, W..Praha:.1991...;
3656 Radostná zvěst Nového zákona.Merell, Jan.Praha;vyd. Čes.katolická Charita.:Ústřední církevní nakl..1973...;
3657 Radostná zvesť o Bohu Otcovi.Homolka, Zdenko, SJ.Zvolen:Jas.2001.80-88795-75-3..;
3658 Radostná zvěsť Starého zákona.Bič, M..:edice kalich.1981...;
3659 Radostný život.Vít de Larigaudie.Trenčín (Veritas):Dominikánske vydavateľstvo.1946..IV-B6.;
3660 Raffael.Rolando Cristofanelli.:Tatran.1971.61-885-86.IV-A1.;
3661 Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních /.Moravová, Magdalena,.Praha ::Argo,.2011.978-80-257-0543-8.IV-F4.;
3662 Ramessova říše :.Lalouette, Claire.:[Praha] :.2009.978-80-7309-673-1.IV-H4.;
3663 Rané kresťanstvo. Apokryfy c Irina Sergejevna Svencickaja ; Juraj Zelman, Ján Rovenský.Svencickaja, Irina Sergejevna.Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0154-9..;
3664 Ranokresťanská filozofia.Michalov, Jozef, SVD.Nitra a Lúč Bratislava:Univerzita Konštantína Filozofa.2005.80-8050-831-3.V-A7.;
3665 Rashi /.Pearl, Chaim,.New York ::Grove Press,.1988..0802110630 (pbk.).V-H5.;
3666 Rassistische Vorfälle in der Schweiz..:Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz und Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus.2000..V-G2.;
3667 Raši (1040-1105) :.Sládek, Pavel,.Praha ::Academia,.2012.978-80-200-2031-4.V-H5.;
3668 Reading the Old Testament :.Boadt, Lawrence.New York ::Paulist Press.1984.0-8091-2631-1..;
3669 Realita a fikcia.Karul, Róbert.Bratislava; Trnava:SFZ pri SAV; KF FF UCM.2009.9788097030308; 978-80-970303-0-8.V-E6.;
3670 Reason and Revelation in the Middle Ages.Gilson, Etienne,1884-1978..New York:Charles Scribner's Sons.1938..V-A8.;
3671 Rebelka :.Hirsi Ali, Ayaan,.V Praze ::Ikar,.2008.978-80-249-1018-5.V-H3.;
3672 Recept na štastý.Brat, Šavol.Trnava :Business Expert.2008.978-80-969913-6-5.IV-A3.;
3673 Řecké dědictví v Orientu : Helénismus v Egyptě a Sýrii.Pokorný, Petr.:Praha : Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-50-1.IV-H3.;
3674 Recko-cesky slovnik, k Novemu zakonu..Soucek, Josef Bohumil. [from old catalog].Praha,:UCN, rozmn. ST 6,.1973...IV-H7.;
3675 Řecký člověk a jeho svět : z anglických originálů přeložily Lucie Fialková a Vlasta Lišková.Vernant, Jean.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-731-6.IV-F3.;
3676 Reconciliatio et paenitentia / Zmierenie a pokánie.Ján Pavol II..Trnava:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .1993.80-7162-025-4..;
3677 Record of the Fulfillment.Wilfrid J. Harrington. Chicago:Priory Press.1965...;
3678 Řeč o povaze bytí.Hérakleitos z Efesu.Praha:Herrmann a synové.1993..V-A2.;
3679 Řeč umení a archaické filosofie.Bouzek, Jan. Praha:Herrmann a synové.1995..V-A3.;
3680 Řečtí atomisté..Praha:Svoboda.1980..V-A1.;
3681 Redemptionis sacramentum.Koniarová, Anna. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-524-8..;
3682 Redemptor hominis :.Jan Pavel1920-2005.Praha ::Praha :.1996.80-7113-178-4..;
3683 Redemptoris Mater.Ján Pavol II..Praha:ZVON.1995.80-7113-116-4..;
3684 Reden die die welt bewegten..:Mundus.1986..IV-G3.;
3685 Réflexions du théologien russe moderniste.Tyskiewicz.S..Roma:Pontificia universitatas Gregoriana.1970?...;
3686 Refléxions sur le Proléme du Péche Originel.Grelot , P..:Casterman.1968...;
3687 Reformátoři nebývají šťastni : dialog o perestrojce, Pražském jaru a socialismu.Mlynář, Zdeněk.Praha:Victoria Publishing.1995.80-85865-98-X.IV-G7.;
3688 Reformy Chrześcijaństwa w XVI i XVII w. Tom 2.Delumeau, Jean.Warszawa:Instytut Wydawniczy PAX.1986.83-211-0672-2.IV-D4.;
3689 Regensburger Neues Testament 7/2.Otto Kuss. Leipzig:St. Benno - Verlag.1975...;
3690 Régi és új históriák c László Paxy ; Borítóterv Ilona Németh.Paxy, Ladislav.Dunajská Streda:Lilium Aurum Kft..1993.80-85704-11-0.IV-F7.;
3691 Register zu den Konzilsdokumneten und Uebersichtsschemata.Spiecker,R. OP.München:Rex Verlag.1966...;
3692 Řehole pro komunitu.Augustin, z Hippo.:Karmelitánské nakladatelství.2004.80-7192-885-2..;
3693 Recht /.Badura, Peter,.:.1971.3-436-01391-9.V-G1.;
3694 Rechtsvergleichende Studien zur Gesetzebung Hammurapis.Dr.iur. Koschaker Paul.Leipzig:.1917...;
3695 Rechtsvergleichende Studien zur Gesetzebung Hammurapis.Dr.iur. Koschaker Paul.Leipzig:.1917..IV-G8.;
3696 Reinkarnacja.ks.Stefana Dobrzanowskiego.Kraków:.1995.83-85017-82-8.V-H7.;
3697 Religia a sens bycia czowiekiem /.Zdybicka, Zofia Jozefa..Lublin ::Red. Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,.1994..8322803605.V-G5.;
3698 Religia i religioznawstwo.Zofia J.Zdybicka.:Redakcja Wydawnictw Katolickiego Universytetu Lubelskiego.1992.83-228-0127-0.V-G5.;
3699 Religie świata starozytnego a chrześcijaństwo.Hasenfratz, Hans-Peter.Kraków:Wydawnictwo WAM.2006.8373186484; 83-7318-648-4.V-G5.;
3700 Religion et Culture.Maritain, J..Paris:Descleé de Brouwer.1946...;
3701 Religion in der veränderten Welt /.Edwards, David L..München ::Kösel,.1975.3-466-20000-8..;
3702 Religion und Religionen :.Keilbach, Wilhelm..Münche ::Schöningh,.1976..3-506-70185-1.V-G5.;
3703 Religion und Sekularismus heute. Sammelwerk aus der internationalen Konferenz in Neckenmarkt am 19. 5. 2008. Náboženstvo a sekularizácia dnes. Zborník z medzinárodnej konferencie v Nec.Szaniszló, Inocent-Mária Vladimír.Neckemnarkt:Novum Verlag.2008.9783850228848 (brož.); 978-3-85022-884-8..;
3704 Religionistika :.Komorovský, Ján,.Bratislava ::Univerzita Komenského,.2000.80-223-1535-4.V-G5.;
3705 Religionistika a náboženská výchova :.Komorovský, Ján,.Bratislava ::Vydavateľstvo F.R.andG.,.1997.80-85508-36-2.V-G5.;
3706 Religionssozioligie.Friedrich Fürstenberg.:Luchterhand.1964..V-G7.;
3707 Religionsverlust durch religiöse Erziehung :.Ringel, Erwin,1921-1994.Wien ::Herder,.1985.3-210-24779-X..;
3708 Remeslo a jarmok na Slovensku..:Slovenské národné múzeum.1998.80-8060-003-1.IV-E3.;
3709 Renaissance.Gigon , A.Freibourg :Editions de la Renaissance rurale .1937...;
3710 Renan, Německo a atheismus XIX. Stol..Ernest Hello.Praha:Nakladatelství Universum.1948...;
3711 Renan, Německo a atheismus XIX. Stol..Ernest Hello.Praha:Nakladatelství Universum.1948...;
3712 René Descartes či Tomáš Akvinský.Beneš, Jaroslav.Praha:TRS.1991..V-A8.;
3713 René Girard.Kirwan, Michael. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2008.978-80-7325-142-0..;
3714 Renesancia.Johnson, Paul.Bratislava:Slovart.2002.80-7145-681-0.IV-F5.;
3715 Renesanční člověk a jeho svět.Garin, Eugenio.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-653-0.IV-F3.;
3716 Renesanční filosofie.Hankins, James.Praha:Oikoymenh.2011.978-80-7298-418-3.V-A5.;
3717 Renewing the earth :.O'Brien.Garden City, N.Y. ::Image Books,.1977.0385129548 :;0-385-12954-8..;
3718 Report der Kirchengeschichte.Läpple, Alfred.München:Don Bosco Verlag.1968..IV-D6.;
3719 Rerum novarum.LEV XIII.Olomouc:.1946...;
3720 Résurrection de Jésus et Message pascal.Xavier Léon-Dufour. Paris:Éditions du Seuil.1971...;
3721 Říkali mu Ike /.Brož, Ivan,.Praha ::Naše vojsko,.1988..IV-B4.;
3722 Říkali si vojevůdci /.Honzík, Miroslav,.Praha ::Naše vojsko,.1984..IV-G8.;
3723 Řím :.Burian, Jan,.Praha ::Svoboda,.1970..IV-H3.;
3724 Řím po Marku Aureliovi.Héródianos.Praha:Svoboda.1975..V-A1.;
3725 Římané a Evropa : antické dědictví v evropské kultuře.Kepartová, Jana.Praha:Karolinum.2005.80-246-0862-6.IV-H7.;
3726 Rimanom.Davies, J. M..Báčsky Petrovec:Kristova cirkev bratov.1978...;
3727 Rímske pamiatky na strednom Dunaji..:Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.2010.978-80-968910-1-6.IV-H6.;
3728 Rímske právo.Karol, Rebro.:Iura Edition.2003.80-89047-53-X.IV-G3.;
3729 Říše faraonů.Richter, Stanislav.Praha:Vyšehrad.1973..IV-H7.;
3730 Říše slova : jazykové dějiny světa.Ostler, Nicholas.Praha:BB art.2007.978-80-7381-152-5.IV-H1.;
3731 Rodinná encyklopédia svetových dejín. ..Bratislava :Reader's Digest Výber.2000.80-88983-06-1.IV-H1.;
3732 Rodokmeň a osudy rodiny Štúrovcov.Horváth Pavel.Bratislava:Tatran.1988..IV-B1.;
3733 Rok tisíc /.Duby, Georges,.Praha ::Argo,.2007.978-80-7203-819-0.IV-F4.;
3734 Roma pagana e cristiana :.Lanciani, Rodolfo,.Roma ::NewtonandCompton,.c2004..88-541-0074-9.IV-E7.;
3735 Romans.Eugene H. Maly. Wilmington:Michael Glazier.1979...;
3736 Rome.FOWLER, W.WARDE.New York , Toronto:Oxford University Press .1967..IV-G8.;
3737 Rome.FOWLER, W.WARDE.New York , Toronto:Oxford University Press .1967...;
3738 Rome...Antioche.Georgeot J-M..:.1999...;
3739 Rommel : S předmluvou polního maršála sira Clauda Auchinlecka.Young, Desmond.Praha:Naše vojsko.1995.80-206-0513-4.IV-B7.;
3740 Rosaire, résumé de l´Evangile, Priérede l´Eglise..:.1978...;
3741 Rosario biblico..:Editrice elle di ci.1970?...;
3742 Rosarium Virginis Mariae:.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-419-5..;
3743 Rosja i krzyż.Grajewski, Andrzej.Katowice:Gość Niedzielny.1991..IV-D5.;
3744 Różaniec :.Scherschel, Rainer..Poznań ::\"W Drodze\",.1988.838500873X;83-85008-73-X..;
3745 Różaniec przemienia życie /.Wacholc, Maria(1943- )..Warszawa ::Wydaw. Salezjańskie,.1993.8385528466;83-85528-46-6..;
3746 Rozdělení a metody vědy : komentář k Boethiovu spisu De trinitate, Q.5-6.Tomáš, Akvinský.Praha:Krystal OP.2005.80-85929-73-2..;
3747 Rozdelenie Česko-Slovenska v roku 1992 /.Letz, Róbert.Bratislava ::Pax Christi Slovakia,.1997.80-88780-19-5.IV-E4.;
3748 Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Žilina:OFSETA - print.1998.80-967755-2-9..;
3749 Rozjímava modlitba.Balthasar, Hans.Bratislava:LUC.1998.80-7114-232-8..;
3750 Rozjímavý růženec.Vladimír J. Koudelka OP. Krystal OP:Praha.1998.80-85929-27-9..;
3751 Rozkoš a láska : dějiny partnerských vztahů ve středověku.Otis.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-542-9.IV-G6.;
3752 Rozlišovanie duchov.Buob, Hans.Zvolen:Jas.1997.80-88795-37-0..;
3753 Rozmach alebo úpadok cirkvi.Suhard, Emanuel.Košice:Verbum.1948...;
3754 Rozmowy o metafizyce.Mieczysław Albert Krąpiec.Lublin:Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.1997...;
3755 Rozmowy o milczeniu.Cheneviére,L..Krakow:wydavnictwo o.o. karmetlitanow bosych.1984...;
3756 Rozprava o nenávisti /.Glucksmann, André,1937-.Praha ::Kalich,.2011.978-80-7017-153-0..;
3757 Rozprávanie o slove 2.diel.Monika Šurdová.Bratislava:LUC.1991.80-7114-026-0..;
3758 Rozsudek který otrásl svetem.Jirí Radotínsky.:Repro Praha.1990.80-7046-045-8.IV-F7.;
3759 Roztržený závoj /.Gulshan Esther,.Brno ::Postilla,.2001.80-86442-07-1.V-H3.;
3760 Rozumem ke zdroji pravdy.Jaroslav Beneš.Rím:Křesťanská akademie.1996...;
3761 Rozumem ke zdroji pravdy.Jaroslav Beneš.Rím:Křesťanská akademie.1996...;
3762 Rozumět životu :.Ferry, Luc, 1951-.:V Praze :.2008.978-80-87067-86-4..;
3763 Rozumná viera.Hanko, Jozef.Trenčín:vl. n..1944...;
3764 Rozumnost podle Aristotela /.Aubenque, Pierre,.Praha ::OIKOYMENH,.2003.80-7298-075-0.V-E5.;
3765 Rozumný človek a náboženství.Šesták, A..:.2000?...;
3766 Rozvrat : Mnichov a náš osud.Hejl, Vilém.Praha:Universum.1990.80-85207-03-6.IV-G8.;
3767 Rudolf Dilong a stredoeurópska katolícka literatúra.Gallik, Ján,.Nitra:.2017.9788055812014; 978-80-558-1201-4.IV-C3.;
3768 Rudolf Geschwind 1829.Lukáč, Miroslav.:Mestský úrad.2010.978-80-970553-1-8..;
3769 Rudolf Geschwind 1829.Lukáč, Miroslav.:Mestský úrad.2010.978-80-970553-1-8.IV-E3.;
3770 Ruhelose Zeit.Sonntag, Franz Peter,.Leipzig:St. Benno-Verlag.1984..IV-C8.;
3771 Rukopisy od Mrtvého moře :..:Praha :.2007.978-80-7298-108-3..;
3772 RUMI et le soufisme.Eva de Vitray-M..France:Maitres Spirituels.1977.2-02-004742-X.V-H4.;
3773 Rundschreiben.Leo XIII.Freiburg im Breisgau:Herder .1978...;
3774 Rundschreiben..:.1970?...;
3775 Rundschreiben.Leo XIII.Freiburg im Breisgau:HERDER.1891...;
3776 Ruská idea.Špidlík, Tomáš.Velehrad:Refugium.1996.80-86045-02-1.V-G2.;
3777 Ruská idea :.Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič,.Praha ::OIKOYMENH,.2003.80-7298-069-6.V-E5.;
3778 Ruská náboženská filozofia.Meň, Alexander Protojerej.Bratislava :Kalligram.2005.80-7149-742-8.V-A8.;
3779 Rusko a kříž.Grajewski, Andrzej.Praha:Česká křesťanská akademie.1997.80-85795-31-0.IV-C4.;
3780 Rusko a všeobecná cirkev.Solovjev, Vladimir.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947...;
3781 Rusko plné křížů :.Jakovlev, Aleksandr Nikolajevič, 1923-2005.:Brno :.2008.978-80-7239-211-7.IV-H4.;
3782 Rusko v troskách /.Solženicyn, Aleksandr Isajevič,.Praha ::Práh :; Rybka,.1999.80-7252-020-2; 80-86182-33-9.IV-F8.;
3783 Rusové přicházejí-- a odcházejí /.Škutina, Vladimír,.Praha ::Region,.1990.80-900105-2-0.IV-E6.;
3784 Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Buob, Hans.Praha:Portál.1993.80-85282-52-6..;
3785 Růst v nadpřirozeném životě /.Jeroným,1907-1985.Praha ::Triáda,.2015.978-80-7474-135-7..;
3786 Růžencová tajemství ;.Piťha, Petr, 1938- - autor.České Budějovice ::České Budějovice :.2003.80-86610-09-8..;
3787 Ruženec naší Paní.Guardini, Romano.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-543-8..;
3788 Ruženec oslobodenia.Castro, Regis. Zvolen:Jas.2006.80-89219-04-7..;
3789 Ruženec, ale ako?.František Pistrák OP. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-192-3..;
3790 Rytier a jeho kráľ .Dvořáková, Daniela.:Rak.2010.978-80-85501-46-9..;
3791 Rytier a jeho kráľ .Dvořáková, Daniela.:Rak.2010.978-80-85501-46-9.IV-E3.;
3792 Rytíři a rytířství ve středověku.Flori, Jean, 1936-.:Praha :.2008.978-80-7021-897-6.IV-G6.;
3793 S Bohom v Rusku.Ciszek, Walter.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-030-6.IV-A3.;
3794 S Ježišovou matkou Máriou :.Dancák, František.Kružlov ::Miros,.1993.80-85443-06-6..;
3795 S otevrěnymi očami boží přírodou.Tóth, T. Dr.Praha:Sdružení katolicke mládeže.1936...;
3796 S pokorou a vierou v srdci.Černák, Tomáš.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2012.9788085223965 (brož.);978-80-85223-96-5..;
3797 S pokorou a vierou v srdci.Černák, Tomáš.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2012.9788085223965 (brož.);978-80-85223-96-5.IV-B3.;
3798 S pomocou Božieho Slova v Indonézii.Kližan, Jozef, SVD.Nitra:SBS.1990.80-85223-04-X.IV-B6.;
3799 Sacra pagina - Evangelium podle Jana.Francis J. Moloney SDB. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7192-991-8 ..;
3800 Sacra pagina - Evangelium podle Lukáše.Luke Timothy Jonson. Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-560-8..;
3801 Sacra pagina - Evangelium podle Marka.John R. Donahue SJ. Kostelní Vydří:KN.2006.80-7192-915-8..;
3802 Sacra pagina - Evangelium podle Matouše.Daniel J. Harrington SJ. Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-423-7..;
3803 SACRA PAGINA I..J. Coppens, A. Descamps, É. Massaux.:Gemblox Éditions J. Duculot.1959...;
3804 SACRA PAGINA II..J. Coppens, A. Descamps, É. Massaux.:Gemblox Éditions J. Duculot.1959...;
3805 Sacra virginitas.Pius XII.:.1980?...;
3806 Sacrae Theologiae Summa.Nicolau, M. .Matriti:Biblioteca de autores Cristianos.1962...;
3807 Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6..;
3808 Sága Vikingov /.Brent, Peter,.:.1982..IV-F10.;
3809 Saint Augustin et la Bible.La Bonnardiere, Anne-Marie. Paris:Beauchesne.1986...;
3810 Saint François d\'Assise :.LE GOFF, Jacques.:.1999.2-07-075624-6.IV-F3.;
3811 Saint Gabriel de L´addolorata.Perrin,J. OP.:Editions du cerf.1936...;
3812 Saint Paul .Beaufays , I..bruxelles:éditions universitaires .1944...;
3813 Saint Paul et la culture grecque.Norbert Hugede?. Gene?ve:E?ditions Labor et Fides.1966...;
3814 Saint-Exupéry, prince des pilotes.Manoll, Michel.Moskva ::Prosvěščenije,.1972...;
3815 Saint-Exupéry, prince des pilotes.Manoll, Michel.Moskva ::Prosvěščenije,.1972..IV-B4.;
3816 Sainté église.Congar , M-J ,Y..Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1964...;
3817 Saints or sinners? :.Crichton, J. D..:Veritas.1996.1-85390-330-2.IV-C4.;
3818 Sakrálne stavby v obci Látky.Bahleda, Ľubomír.Zvolen:Občianske združenie Bašta.2015.9788097204914;978-80-972049-1-4..;
3819 Sakramente als Austausch zwischen Gott und Mensch.Thalmann,R..Freising:Rat Verlag .1977.3783801761;3-7838-0176-1..;
3820 Saladin a počátky džihádu /.Hindley, Geoffrey,.Praha ::Baronet,.2009.978-80-7384-203-1.V-H3.;
3821 Salve Regina.Ľudovít M.Melo OP.:.1996...;
3822 Samotka v Želivě.Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.Rosice u Brna:Gloria.2002.80-86200-58-2.IV-A8.;
3823 Samotka v Želivě.Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.Rosice u Brna:Gloria.2002.80-86200-58-2.IV-A8.;
3824 San Domenico :.Borghi, Beatrice.:.[2012].978-88-7381-447-4.IV-E9.;
3825 San Paolo: vita, opera e messagio.Buscemi, Alfio Marcello.Jerusalem:Franciscan printing press.1996...;
3826 Sapientia et caritas :.Perler, Othmar,1900-.Freiburg, Schweiz ::Universitätsverlag,.1990.3727806842;3-7278-0684-2..;
3827 Sapientia Christiana.Pavol, Jan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-278-8..;
3828 Sartre par lui-me?me.Francis Jeanson.Paris:Ed. du Seuil.1969...;
3829 Sásová a Rudlová.Pecník, Marcel,.Banská Bystrica:Centrum pre rozvoj cestovného ruchu.2010.9788097007812; 978-80-970078-1-2.IV-E9.;
3830 Satan..Paris:Les études carmelitaines.1948...;
3831 Satan c Eugen Jonáš ; Ľuboslava Kováčová.Jonáš, Eugen.Levoča:Proffice.1990.80-7126-002-9..;
3832 Satan na Svaté Hoře : na Sv. Hoře r. 1881 /.Miklík, Josef,1886-1947.Praha ::Kropáč a Kucharský,.1932..IV-B8.;
3833 Satanizmus.Cíferská, Mária,.Bratislava:Ústav pre vzťahy štátu a cirkví.2007.9788089006312 (brož.); 978-80-89006-31-2.V-H6.;
3834 Sämtliche Werke :.Reinach, Adolf,1883-1917.München ::Philosophia,.1989.3-88405-015-X..;
3835 Sämtliche Werke :.Reinach, Adolf,1883-1917.München ::Philosophia,.1989.3-88405-015-X..;
3836 Sborník kontroversí ..Olomouc:Lidové kníhkupectví .1934...;
3837 Sborník kontroversí ..Olomouc:Lidové kníhkupectví .1934...;
3838 Sborník kontroversí ..Olomouc:Lidové kníhkupectví .1934...;
3839 Sborník kontroversí ..Olomouc:Lidové kníhkupectví .1934...;
3840 Sborník kontroversií..Olomouc:Lidové kníhkupectví.1934...;
3841 Sborník mezinárodních tomistických konferencí v Praze.Habáň, Metoděj, OP.Olomouc:Lidové závody tiskařské a nakladatelské.1932...;
3842 Sborník teologických statí IV.Čejka , G..:Česká katolícka charita.1985...;
3843 Se gagner soi-même et gagner Dieu :.Zieliński, Sławomir..Fribourg ::Éditions Universitaires Fribourg Suisse,.1997.2827107902;2-8271-0790-2..;
3844 Se štítem pravdy.Kubeš, K.M..Brno:Kníhtiskárna Ant. Okáč.1938...;
3845 Se znamením kříže..Řím:Křesťanská akademie.1967...;
3846 Se znamením kříže..Řím:Křesťanská akademie.1967..IV-D7.;
3847 Sedembolestná Panna Mária v slovenských dejinách.Letz, Róbert,1967-.Bratislava:Post Scriptum.2014.9788089567294 (viaz.); 978-80-89567-29-4.IV-C3.;
3848 Sedm žen z evangelií.Ceragioli, Ferruccio.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-104-9..;
3849 Sein und Zeit.Martin Heidegger.Halle a. d.S.:Max Niemeyer.1931...;
3850 Sein und Zeit.Heidegger, Martin.Halle an der Saale:Max Niemeyer.1931..V-A7.;
3851 Sein, wie Gott uns gemeint Hat! :.Meisner, Joachim,1933-.Berlín ::Morus Verlag,.1988.3-87554-215-0..;
3852 Sekty a nová náboženská hnutí :.Katolická církev.Praha ::Zvon,.1997.80-7113-207-1.V-H6.;
3853 Sekulární věk.Taylor, Charles,1931-.Praha:Filosofia.2013.978-80-7007-393-3.V-A7.;
3854 Sen o tróji.Heinrich Stoll.:Tatran.1979.61-972-79.IV-A1.;
3855 Sens Chrétien de L´ home.Mouroux,J..Paris:AUBIER , éditions Montaigne.1945...;
3856 Sept Retraites de la Mére Elisabeth de la Croix..Paris:.1929...;
3857 Sept Storia di un settimanale cattolico (1934 -1937).Coutrot, Aline.Roma:Cinque lune.1971..IV-D3.;
3858 Sestra Lucia hovorí o Fatime.Kondor, Luis.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1995...;
3859 Sestra Lucia hovorí o Fatime.Kondor, Luis.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1995..IV-B6.;
3860 Sestra Luka.Caratan, S. M. Alojzja.:Provincijalat Kćeri Božje ljubavi.1990..IV-B6.;
3861 Sestra Rozália Rendu:..s. l.:Éditions du Signe.2001.2-7468-1123-5.IV-B7.;
3862 Sestra smrt.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1997.80-7192-311-7..;
3863 Sestra Tarzícia /.Mihina, František.Rím ::Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda,.1974..IV-B8.;
3864 Sestry duše.Plótínos.Praha:Rezek.1995.80-901796-3-0.V-A2.;
3865 Setkáni s Ježišem .Boubík, V..Rím:Krěstanská akademie.1970...;
3866 Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky.Merell Jan.Praha:Česká katolická Charita.1987...;
3867 Setkání v pořadech A léta běží,vážení.Vrkočová, Ludmila.Praha:Ludmila Vrkočová.1993.80-901611-0-3.IV-A4.;
3868 Shakespeare : životopis.Honan, Park, 1928-. 2011. : Praha ; Litomyšl : Paseka.2010.978-80-7432-067-5.IV-A8.;
3869 Shakespeare a jeviště svět.Hilský, Martin, 1943-.:Praha :.2010.978-80-200-1857-1.IV-A8.;
3870 Shavuot.Zev Galilil.:The Jewish Agency for Israel....V-G10.;
3871 Scholastika a její úkoly v naší době.František Ehrle.Praha:.1937...;
3872 Scholastika: Osobnosti a náměty středověké filosofie.Pieper, Josef.Praha:Vyšehrad.1993.80-7021-131-8.V-A5.;
3873 Schriften zur Theologie I.Rahner, K..Köln:Benziger Verlag Einsieden.1964...;
3874 Schriften zur Theologie II.Rahner, K..Köln:Benziger Verlag Einsieden.1964...;
3875 Schriften zur Theologie III.Rahner, K..Köln:Benziger Verlag Einsieden.1968...;
3876 Schule des Betens. Die Klage- und Dankpsalmen. (Škola modlitby. Kajúce a ďakovné žalmy.).Schüngel, Paul.Stuttgart:KBW Verlag.1974.3460052228; 3-460-05222-8..;
3877 Schutz der Erdatmosphäre :.Německo..Bonn ::Deutschen Bundestag, Referat Öffentlichkeitsarbeit,.1988.3-924521-27-1.V-G2.;
3878 Síla křesťanské naděje.Balthasar, Hans.Olomouc:Velehrad.1986.80-85966-01-8..;
3879 Sila viery, sila pravdy.Trstenský, Viktor.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0.IV-A3.;
3880 Sindresi e Coscienza Nel Pensiero di San Tomaso D´ Aquino.Borgonovo G..FRIBOUTG SUISSE:Conseil et du Rectorat de l´ Université.1996.2827107422;2-8271-0742-2..;
3881 Situation du Christ.Albert Vanhoye.Paris:Cerf.1969...;
3882 Skeptická etika /.Weischedel, Wilhelm,.Praha ::OIKOYMENH,.1999.80-86005-84-4.V-E5.;
3883 Sklamanie z Boha.Yancey, Philip.Bratislava:Návrat domov.1988.80-89067-00-X..;
3884 Skryté paprsky.Pecka, Dominik. Olomouc:Krystal.1933...;
3885 Skutečnosti z druhé strany .Carretto, C..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1996...;
3886 Skutky a Listy apoštolov.Porubčan, Štefan, SJ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976...;
3887 Skutky a Listy apoštolov.Porubčan, Štefan, SJ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978...;
3888 Skutky a Listy apoštolov.Porubčan, Štefan, SJ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978...;
3889 Skutky a Listy apoštolov.Porubčan, Štefan, SJ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979...;
3890 Skutky apoštolov.Kliesch, Klaus.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1999.80-7192-287-0..;
3891 Slabosť silných a sila slabých.Hlinka A..Bern:Nakladateľstvo M. P. K..1982..IV-D5.;
3892 Slavníkovci ve středověkém písemnictví /.Zachová, Jana,.Praha ::Vyšehrad,.1987..IV-G4.;
3893 Slavníkovci ve středověkém písemnictví /.Zachová, Jana,.Praha ::Vyšehrad,.1987..IV-F7.;
3894 Slávnostní vyznáni víry.Pavol VI.:.1969...;
3895 Sliač. .Gajdoš, Milan,1931-.Žilina:Knižné centrum.2008.978-80-8064-324-9..;
3896 Sloboda a zodpovednosť.Guardini, Romano. Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-322-4.IV-D4.;
3897 Sloboda a zodpovednosť.Guardini, Romano. Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-322-4..;
3898 Slobodomurárstvo - nešťastie našej doby.Podolský, Peter B. .Bratislava:Magnifikat.2007.978-80-967740-7-4.IV-F7.;
3899 Slovakia and Croatia..Bratislava; Zagreb:Department of Slovak History at the Faculty of Philosophy of Comenius University; PostScriptum; [Filozofski fakultet Sveučilišta].2013.9788089567201 (viaz.); 978-80-89567-20-1..;
3900 Slovanská kronika Helmolda Kněze Buzovského..:Vyšehrad.1947..IV-E8.;
3901 Slovanstvo a svet budúcnosti.Ľudovít, Štúr.:Slov.inš.medz.štúdií.1993.80-901173-2-5.IV-A6.;
3902 Slovenská republika 1939-1945..Bratislava:LUC.1999.80-7114-262-X.IV-E3.;
3903 Slovenské národné obrodenie 1787-1847 :.Brock, Peter,.Bratislava ::Kalligram,.2002.80-7149-492-5.IV-E6.;
3904 Slovenskí priekopníci v Amerike.Paučo, Jozef.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota.1972..IV-B1.;
3905 Slovensko.Ctibor, Greguš.:Tatrapress.1991.80-85260-09-3.IV-E.;
3906 Slovensko.Ctibor, Greguš.:Tatrapress.1991.80-85260-09-3.IV-E3.;
3907 Slovensko a jeho volebné pravidlá /.Kubín, Ľuboš,.Bratislava ::Veda,.1998.80-224-0552-3.V-G1.;
3908 Slovensko moje.Senčík, Štefan, SJ.Galt:Slovenskí jezuiti.1970..IV-E5.;
3909 Slovensko moje.Senčík, Štefan, SJ.Galt:Slovenskí jezuiti.1970..IV-E5.;
3910 Slovensko počúva Sv. otca.Ján Pavol II.. Bratislava:KVAS.1992.80-85589-00-1..;
3911 Slovensko v českej politike /.Šolc, Jaroslav,.Banská Bystrica ::M. O. Enterprise,.1993.80-85342-02-2.IV-E6.;
3912 Slovensko v dobach stredovekych /.Kucera, Matus..Bratislava ::Mlade leta,.1985...IV-E4.;
3913 Slovensko v Európe 21. storočia /.Bednár, Roman,.Bratislava ::Marčan,.1999.80-968091-0-5 :.V-G2.;
3914 Slovensko v obrazoch :.Kučera, Matúš,.:.1990.80-217-0177-3.IV-E9.;
3915 Slovensko v retrospektíve dejín.Na vydanie pripravil: Jozef M. Rydlo.:Liber , Lausanne v R.1976 s naklad.podporou Slovenského Ustavu v Ríme.1976..IV-E5.;
3916 Slovensko v rokoch 1945-1948 na ceste ku komunistickej totalite /.Letz, Róbert,.Bratislava ::Ústredie slov. kresť. inteligencie,.c1994.80-85293-03-X.IV-E4.;
3917 Slovenský exil ´68 /.Braxátor, František.Bratislava ::LÚČ,.1992.80-7114-057-0.IV-E6.;
3918 Slovenský rodoľub Dr. Jozef Tiso..Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1992.80-900537-3-4.IV-B8.;
3919 Slovensky vyvoj a ludacka zrada :.Derer, Ivan,.V Praze ::Kvasnicka a Hampl,.1946...IV-E3.;
3920 Slovník.De Chardin ,T.:.1990 ?...;
3921 Slovník antické kultury.Bahník, Václav.:Svoboda.1974..IV-H1.;
3922 Slovník biblické teologie.Duplacy, J..Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1991...;
3923 Slovník biblickej teológie.Léon - Dufour, Xavier.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-414-X..;
3924 Slovník biblickej teológie.Xavier Léon-Dufour.Zagreb:Krščanska sadašnjost.1990...;
3925 Slovník biblických obrazů a symbolů.Lurker, Manfred.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-254-3..;
3926 Slovník katolíckej dogmatiky.Beinert , W..olomouc:MCM s.r.o.1994...;
3927 Slovník náboženství /.Eliade, Mircea,.Praha ::Český spisovatel,.1993.80-202-0438-5.V-H6.;
3928 Slovník současných filosofů.Nida-Rümelin, Julian.Praha:Garamond.2001.80-86379-29-9.V-A4.;
3929 Slovník symbolů /.Lurker, Manfred,.V Praze ::Euromedia Group - Knižní klub,.2005.80-242-1588-8.V-G3.;
3930 Slovník židovsko-křesťanského dialogu /.Lyčka, Milan,.:.1994.80-85241-59-5.V-E5.;
3931 Slovník židovsko-křesťanského dialogu /.Lyčka, Milan,.:.1994.80-85241-59-5.V-H4.;
3932 Slovník židovsko-křesťanského dialogu /.Lyčka, Milan,.:.1994.80-85241-59-5.V-H4.;
3933 Slovo Boží.Krejčí,J..Rím:Krěstanská akademie.1971...;
3934 Slovo Boží a slovo lidské :; všeobecný úvod do Písma svatého.Gabriela, Ivana Vlková..:Univerzita Palackého v Olomouci.2007.978-80-244-1587-1..;
3935 Slovo života.ThDr. Jan Merell. Praha:ČKCH.1960...;
3936 Slownik obrazów i symboli biblijnych.Lurker, Manfred.Poznaň:Pallottinum.1989.8370141196; 83-7014-119-6..;
3937 Slownik teologizny ..Katowice:Ksiegarnia sw. Jacka.1985...;
3938 Slunce nad Slavkovem /.Uhlir, Dusan..Praha ::Mlada fronta,.1984...IV-F7.;
3939 Sluneční stát.Campanella, Tommaso.Praha:Rovnost.1951...;
3940 Słownik teologiczny...Katowice ::Księgarnia Św. Jacka,.1989.83-7030-015-4..;
3941 Směrnice o výchove řeholních institutech .Kongregace pro isntituty zasvěceného života a spoštolské společnosti .praha:Kazatelské stredisko Československé province Řadu bratři kazatelu.1990...;
3942 Směrnice posvátne kongregace pro slávení neděle bez kněze ..Olomouc:Matice cyrilometodějská.1995??...;
3943 Smích.Bergson, Henri.Praha:Naše vojsko.1994.80-206-0404-9.V-A8.;
3944 Smrt a existence po smrti v biblickém Izraeli v kontextu představ starověkého Předního východu /.Matoušová, Klára,.Praha ::Academia,.2011.978-80-200-1990-5.IV-E5.;
3945 Smrt na ostrově : Život a mučednická smrt misionáře Augustina Strombacha.Procházka, Matěj.Jihlava:Domov a svět.1991.80-900366-4-3.IV-B8.;
3946 Smrť za mrežami.Lagová, Veronika.Prešov:VMV.2006.80-7165-570-8.IV-D9.;
3947 Smrť za mrežami.Lagová, Veronika.Prešov:VMV.2006.80-7165-570-8.IV-D9.;
3948 Smrt Západu :.Buchanan, Patrick J..Praha ::Mladá fronta,.2004.80-204-1103-8.V-G1.;
3949 Smrť, zmŕtvychvstanie, večný život. .Salij, Jacek.Bratislava :Lúč.2002.80-7114-388-X..;
3950 Smysl a fakticita.Cibulka, Josef. SAV:Veda.1996.80-224-0446-2..;
3951 Smysl člověka.Pecka, Dominik.Brno:Akord.1936...;
3952 Smysl člověka.Lacroix, Jean. Praha:Vyšehrad.1970...;
3953 Smysl dialogu :.Poláková, Jolana, 1951-.:Praha :.2008.978-80-7021-966-9..;
3954 Snář :.Thalés,.Praha ::SandM,.1990.80-900096-0-3.V-H8.;
3955 Sňatek mezi Východem a Západem /.Griffiths, Bede,.Brno ::Cesta,.1997.80-85319-70-5.V-G7.;
3956 Snění v plné bdělosti : rozhovory s Odilonem Ivanem Štampachem.Hanuš, Jiří.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1997.80-85959-21-6.IV-B8.;
3957 So liest Man synoptisch 1.Pesch, Rudolf,(1936-).Frankfurt am Main ::.1975.3-7820-0337-3..;
3958 So liest Man synoptisch 2.Pesch, Rudolf,(1936-).Frankfurt am Main ::.1976.3-7820-0365-9..;
3959 So liest Man synoptisch 3.Pesch, Rudolf,(1936-).Frankfurt am Main ::.1976.3-7820-0368-3..;
3960 So liest Man synoptisch 4.Pesch, Rudolf,(1936-).Frankfurt am Main ::.1978.3-7820-0400-0..;
3961 So liest Man synoptisch 6.Pesch, Rudolf,(1936-).Frankfurt am Main ::.1979.3-7820-0436-1..;
3962 So liest Man synoptisch 7.Pesch, Rudolf,(1936-).Frankfurt am Main ::.1980.3-7820-0442-6..;
3963 So liest Man synoptisch 9.Pesch, Rudolf,(1936-).Frankfurt am Main ::.1978.3-7820-0401-9..;
3964 So wurde Bibel :.Arenhoevel, Diego,,1930-1983.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk.1992.3-460-30000-0..;
3965 So wurde Bibel :.Arenhoevel, Diego,,1930-1983.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk.1992.3-460-30000-0..;
3966 So wurde Bibel :.Arenhoevel, Diego,,1930-1983.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk.1992.3-460-30000-0..;
3967 So wurde Bibel :.Arenhoevel, Diego,,1930-1983.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk.1992.3-460-30000-0..;
3968 So wurde Bibel :.Arenhoevel, Diego,,1930-1983.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk.1992.3-460-30000-0..;
3969 So wurde Bibel :.Arenhoevel, Diego,,1930-1983.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk.1992.3-460-30000-0..;
3970 So wurde Bibel :.Arenhoevel, Diego,,1930-1983.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk.1992.3-460-30000-0..;
3971 So wurde Bibel :.Arenhoevel, Diego,,1930-1983.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk.1992.3-460-30000-0..;
3972 So wurde Bibel :.Arenhoevel, Diego,,1930-1983.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk.1992.3-460-30000-0..;
3973 So wurde Bibel :.Arenhoevel, Diego,,1930-1983.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk.1992.3-460-30000-0..;
3974 Sociálna filozofia.Fotta, Peter,1958-.Ružomberok:Verbum.2018.9788056105436; 978-80-561-0543-6.V-A7.;
3975 Sociálne encykliky.Salatňay, M..Bratislava:Kníhtlačiarne Andreja.1980?...;
3976 Sociálne encykliky:.Katolícka cirkev.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-203-6..;
3977 Sociálne otázky v teologickej reflexii :.Uháľ, Martin.Brno ::Brno :.2009.978-80-7295-112-3..;
3978 Sociální encykliky (1891-1991)..Praha ::Praha :.1996.80-7113-154-7..;
3979 Sociologie /.Giddens, Anthony,.Praha ::Argo,.1999.80-7203-124-4.V-H1.;
3980 Sofistés.Platón, 427.Praha:ISE, Oikoymenh.1995..V-A2.;
3981 Sofistés.Platón.Praha:ISE.1995...;
3982 Soľ zeme.Seewald Peter. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-202-8..;
3983 Soli Deo- Gott allein.Bernert E..:Frassung August.1993...;
3984 Solzhenitsyn\'s religion /.Nielsen, Niels Christian,.London ::Mowbray,.1976.0264663683.IV-B8.;
3985 SONOP - zástanca a presadzovateľ ľudských a národných práv.Langerová, Ivica.Bratislava:SONOP - Sekcia edičnej činnosti.1993.80-901420-0-1.IV-A3.;
3986 Současná politická filosofie , Sborník textů anglosaských autorů 20.století.Kis, János. Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-60-7.V-E5.;
3987 Současná spiritualita:.Cuskelly, E. J..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-70-7..;
3988 Současné pokusy o interpretaci evangelia.Smolík, Josef.:Kalich.1973...;
3989 Současnost.Kierkegaard, Soren. Olomouc:Votobia.1996.80-7198-089-7..;
3990 Současný Blízký východ :.Ježová, Michaela,.Brno ::BarristerandPrincipal,.2011.978-80-87474-45-7.V-G6.;
3991 Soumrak ateizmu :.Král, Miloslav,.[Praha] ::Dobra,.2009.978-80-86459-61-5.V-G5.;
3992 Soumrak římské říše /.Ammianus Marcellinus,.Praha ::Odeon,.1975..IV-G3.;
3993 Soupis prvotisků dominikánské knihovny v Praze =.Balcar, Dalibor,.Praha ::Státní knihovna ČSSR-Národní knihovna,.1963..IV-D3.;
3994 Soustavná Katolcka věrouka II..:.1930?...;
3995 Sparagmos /.Šedina, Miroslav,.Praha ::OIKOYMENH,.1997.80-86005-33-X.V-E5.;
3996 Spev tvojho srdca.Gausz,T..Trnava:Posol Božieho slova Ježšovho.1948...;
3997 Spiritualité Mariale.Eudes.lyon:Les éditions de L´abeille.1943...;
3998 Spisovatelé ve stínu : rozšířené vydání.Med, Jaroslav.Praha:Portál.2004.80-7178-939-9.IV-A5.;
3999 Spišská Kapitula.Hleba, Edmund.Košice:Slovo.1993.80-85291-11-8.IV-A4.;
4000 Spišská Kapitula.Hleba, Edmund.Košice:Slovo.1993.80-85291-11-8.IV-A4.;
4001 Spišsko-sadecká obchodná cesta.Wierzbicki, Piotr.Nový Sącz - Ľubovňa:Mesto Stará Ľubovňa, Muzeum Okregowe w Nowym Sączu.2010.978-80-969934-2-0.IV-C7.;
4002 Spod Tatier pod Fudžijamu.Figura, Jozef, SDB.Zagreb:Grafički zavod Logos.1987..IV-B4.;
4003 spoločnost vo svetle sociologie.F.GáL ,J.ALAN.Bratislava:SMENA.1987..V-G1.;
4004 Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Bagin Anton, ThDr..Banská Bystrica:Mabuto Press.1992.80-900410-3-5.IV-D3.;
4005 Spomienky.Kamenský, Jan.:BERISS.2000.80-85582-13-9.IV-B1.;
4006 Spomienky a svedectvo /.Murín, Karol.[Radošina] ::Priatelia prezidenta Tisu,.1991.80-900537-0-X.IV-E4.;
4007 Spomienky na Ferka Skyčáka.Hanus, Ladislav.Cambridge:Slovenskí jezuiti.1982..IV-B8.;
4008 Spomienky na profesora Bela Letza.Letz, Ján,(1936-).Bratislava:Post Scriptum.2012.9788089567058 (brož.);978-80-89567-05-8.IV-B3.;
4009 Spomienky na profesora Bela Letza.Letz, Ján,(1936-).Bratislava:Post Scriptum.2012.9788089567058 (brož.);978-80-89567-05-8..;
4010 Spomienky slovenského maliara.Hanula, Jozef.:Matica slovenská.1940..IV-B5.;
4011 Spór o uczciwość wobec Boga.Robinson, A.T..Warszawa:Biblioteka "Wiezi".1966...;
4012 Spotkania z Mertonem.Nouwen, Henri J. M..Kraków:WAM.2005.83-7318-505-4.IV-B6.;
4013 Spoveď odvlečeného.Hovancová, Alica.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-350-0.IV-B5.;
4014 Spoznávajme Svätú zem pohľadom archeológov a biblistov.Majerník, Ján.Zákamenné:RKFÚ.2005.80-968861-9-3..;
4015 Správa o rozhovoru Jozefa kard. Ratzingera..:.1990?...;
4016 Spravedlnost Boží .Souček , J.B..Praha:Kalich.1948...;
4017 Sprievodca Bibliou pre študentov.Dowley, Tim.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-11-3..;
4018 Spuren.Ernst Bloch.Frankfurt am Mein:Suhrkamp Verlag.1964...;
4019 Srdce v ohni : Roznecovanie vášne pre Boha.Bevere, john.Bratislava :Slovo Života International.2007.978-80-89165-16-2..;
4020 Srdce v srdci.Liptovská, Miriam.Nitra:SBS.1992.80-85223-01-5.IV-B5.;
4021 Srdcem i životem.Bratr Petr.Český Těšín:Cor Jesu.1995..IV-A3.;
4022 Sručný přehled evropké filosofické literatury.W. Brugger.Brno:.1993...;
4023 SS Hitlerova černá garda.Grünberg, Karol.:Praha : Naše vojsko.2007.978-80-206-0859-8.IV-G7.;
4024 St. Paul in Ephesus.Otto F. A. Meinardus.:Lycabettus Press.1976...;
4025 Sťahovanie národov (454.Bystrický, Peter.:Spoločnosť PRO HISTORIA.2008.978-80-970060-0-6.IV-G4.;
4026 Stále živý.Lebrun, Ch..Chapelle- Montligon:Montligeonské dielo .1968...;
4027 Stalin a stalinizmus : Historické črty.Medvedev, Roy.Bratislava:Obzor.1990.80-215-0079-4.IV-H8.;
4028 Stanovy..Bratislava:[s.n.].1921...;
4029 Staňte sa kvasom sveta.Ján Pavol II..Bratislava:Serafín.1992.80-85589-01-X..;
4030 Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách /.Šolle, Miloš,.Praha ::Academia,.1966..IV-H9.;
4031 Staré město - Veligrad :.Hrubý, Vilém,.V Gottwaldově ::Krajské museum,.1955..IV-G8.;
4032 Staré tlačiarne a tlačiari na Slovensku /.Valach, Július,.Martin::Matica slovenská,.1987..IV-E6.;
4033 Starobylý a pútnický Veľký Šariš.Čižmár, Marián.Levoča:Polypress.1999.80-88704-24-3.IV-D4.;
4034 Staročeská bible drážďanská a olomoucká : 1. Evangelia : Evangelia.Kyas, Vladimír.Praha:Academia.1981...;
4035 Staročeská Bible drážďanská a olomoucká : 3.díl. Genesis-Esdráš : Kritické vydání nejstaršího českého překladu bible ze 14.století.Kyas, Vladimír.Praha:Academia.1988...;
4036 Staročeská Bible drážďanská a olomoucká s částmi Bible litoměřicko-třeboňské : 2.díl. Epištoly.Skutky apoštolů.Apokalypsa : Kritické vydání nejstaršího českého překladu bible ze.Kyas, Vladimír.Praha:Academia.1985...;
4037 Staročínský filosof Lao-C.Chin.Praha:Stát.nakl.polit.literatury.1954...;
4038 Staroslověnské legendy českého původu :..Praha ::Vyšehrad,.1976..IV-H5.;
4039 starověká náboženství.Jan Heller.Praha:Kalich.1988..V-H7.;
4040 Starověké dějiny Židů /.Segert, Stanislav,.Praha ::Svoboda,.1995.80-205-0304-8.V-H5.;
4041 Starověký Babylón /.Klengel-Brandt, Evelyn.Praha ::Vyšehrad,.1983..IV-H7.;
4042 Starověký Řím.Liberati, Anna Maria, 1951-.:Čestlice :.2008.978-80-255-0021-7.IV-H9.;
4043 Staroveký Rím :..Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1958..IV-H7.;
4044 Starý zákon.. Praha:Kalich.1975...;
4045 Starý zákon I..ThDr. Jarolím Adámek.:Katechetické studium při CMBF.1969...;
4046 Starý zákon II..ThDr. Jarolím Adámek.:Katechetické studium při CMBF.1969...;
4047 Starý zákon III..ThDr. Jarolím Adámek.:Katechetické studium při CMBF.1969...;
4048 Starý zákon IV..ThDr. Jarolím Adámek.:Katechetické studium při CMBF.1969...;
4049 Statek sv. Petra v Brně I. (Do roku 1757).Tenora, Jan,.Brno:Typos.1934..IV-D8.;
4050 Statek sv. Petra v Brně II. (Od roku 1758 do roku 1848).Tenora, Jan,.Brno:Typos.1937..IV-D8.;
4051 Staveniště Evropy : Deník kněze-dělníka v Německu.Perrin, Henri.Praha:Vyšehrad.1948..IV-B7.;
4052 Ste našou nádejou....Bengsch, A..:.1950?...;
4053 Steht das wirklich in der Bibel ?.Bruin, Paul.Luzern ::Rex.1978.3-7252-0320-2..;
4054 Sternstunden der Philosophie :.Böhmer, Otto A..München ::C.H.Beck,.1994.3-406-37420-4 ..;
4055 Stirbt das Christentum aus? /.Rahner, Karl,1904-1984.Leipzig ::St. Benno,.1986.3-7462-0123-3..;
4056 Stoická filosofie /.Rist, John M.,.Praha ::OIKOYMENH,.1998.80-86005-73-9.V-E5.;
4057 Století andělů a ďáblů : Jihočeský barok.Zdeněk Kalista.Jinočany:H & H.1994.80-85467-90-9.IV-C3.;
4058 Stoleti ceskeho kalendare /.Urban, Zdenek..Praha ::Svoboda,.1987...IV-H9.;
4059 Století odchází : světla a stíny belle époque.Křivský, Petr.Praha:Mladá fronta.2004.80-86493-12-1.IV-G7.;
4060 Stopami koncilu .Pokorný, L..Hradec Králová:Česká katolícka charita.1983...;
4061 Stopäťdesiat rokov v živote národa.Vnuk, František.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-440-1.IV-C5.;
4062 Storia della filosofia contemporanea.Sofia Vanni Rovighi.:La Scuola.1985...;
4063 Storočnica Kalvárie v Hliníku nad Hronom.Šimon, Hlinický.:Patria.2001.80-85674-08-4.IV-D5.;
4064 Strach w kulturze Zachodu :.Delumeau, Jean,.Warszawa ::Pax,.1986.83-211-0674-9.IV-F8.;
4065 Strach ze svobody /.Fromm, Erich,.Praha ::Naše vojsko,.1993.80-206-0290-9.V-G2.;
4066 Stratené civilizácie..Bratislava:Reader´s Digest Výber.2003.80-88983-39-8.IV-H9.;
4067 Středomoří v dějinách :.Ženka, Josef,.Praha ::Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta,.2012.978-80-7308-427-1.V-G3.;
4068 Středověk : 101 nejdůležitějších otázek.Märtl, Claudia.Velké Bílovice:TeMi CZ.2007.978-80-903873-7-9.IV-G3.;
4069 Středověká filosofie.Libera, Alain de, 1948- - autor.Praha:Oikoymenh.2001.80-7298-026-2.V-A5.;
4070 Středověká imaginace.Le Goff, Jacques,.Praha ::Argo,.2005.80-7203-074-4.IV-F4.;
4071 Stredoveká literatúra :.Minárik, Jozef,.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1980..IV-E7.;
4072 Stredoveká židovská filozofia.Hayoun, Maurice - Ruben. Bratislava:Archa.1997.80-7115-127-0..;
4073 Stredoveký Balkán. .Hurbanič, Martin.Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-818-4.IV-H4.;
4074 Středověký člověk a jeho svět.Le Goff, Jacques.:Vyšehrad.1999.80-7021-274-8.IV-F3.;
4075 Stromu zbýva naděje.Halík, Tomáš, 1948-.Praha ::Praha :.2009.978-80-7106-989-8..;
4076 Structure and History in Greek Mythology and Ritual.Walter Burkert.:.1979.0-520-03771-5.IV-G8.;
4077 Structure and history in greek mythology and ritual /.Buckert, Walter.Berkeley ;; Los Angeles ;; London ::University of California press,.1979.0-520-03771-5..;
4078 Stručné dějiny antické filozofie.Paprotny, Thorsten.:Portál.2005.80-7178-900-3.V-A7.;
4079 Stručné dějiny II. vatikánského koncilu.Alberigo, Giuseppe, 1926-2007.:Brno :.2008.978-80-7364-047-7.IV-C4.;
4080 Stručné dějiny kacířství /.Evans, G. R..Praha ::Volvox Globator,.2006.80-7207-621-3.V-H6.;
4081 Stručné dějiny řecké literatury pro střední školy /.Stiebitz, Ferdinand,.:.1936..IV-H7.;
4082 Stručné dejiny Rí­ma. .Festus, Rufius.Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-738-5.IV-G3.;
4083 Stručné dějiny římské literatury.Stiebitz, Ferdinand.Brno:Masarykova univ..1991.80-210-0268-9.IV-H7.;
4084 Stručné dějiny západní filosofie, A Brief History of Western Philosophy.Kenny, Anthony. Praha:Volvox globator.2000.80-7207-374-5.V-A3.;
4085 Stručný místopis mariánské úcty v Čechách a na Moravě.Koutecká, Helena.Praha:Portál.1992.80-85282-26-7..;
4086 Stručný slovník Európskej integrácie.Eva Slivková, Andrea Matisová, Peter Zsapko.:Centrum pre európsku politiku.2001..V-G2.;
4087 Stručny slovnik filozofických pověr.Bochenski, Jozef.Praha:Aeterna.1993.80-900950-5-4.V-A8.;
4088 Stručný slovník filozofických povér.Bocheňski.:.1988?...;
4089 Stručný slovník filozofických povér.Bocheňski.:.1988?...;
4090 Stručný slovník filozofických povér.Bocheňski.:.1988?...;
4091 Stručný úvod do kníh Starého Zákona.Langkammer, Hugolín. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-037-0..;
4092 Stručný úvod do Písma sv. : Starý zákon.Ryšková, Mireia.Praha:Scriptum.1991.80-900335-6-3..;
4093 Stručný úvod do Písma Svätého.Ryšková, Mireia.Praha:Scriptum.1991.80-900335-7-1..;
4094 Struktura vědeckých revolucí /.Kuhn, Thomas S.,.Praha ::OIKOYMENH,.2008.80-86005-58-5.V-E5.;
4095 Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia 2000-2001-diel 3-4..:Veda.2001.80-224-0691-0.IV-F1.;
4096 Studia dogmatica 2 p Zborník vedeckých a odborných článkov z dogmatickej teológie.Krupa, Jozef,. Univerzita Komenského:Bratislava.1998.80-88696-17-8..;
4097 Studia Ionnea.Vosté, I-M..Roma:Collegio Angelico.1930...;
4098 Studia Paulina .Vosté, M-J..roma:Grottafferrata suola-tipografia.1928...;
4099 Studien zu Jesus und Paulus.Helmut Merklein.Tu?bingen:J.C.B. Mohr.1987.3-16-145151-1..;
4100 Studium a četba Bible I..Dr. Jan Merell. Praha:CMK V. Kotrba.1949...;
4101 Stuttgarten BIBEL-Sudien 10.Haag., H..Stuttgart:Verlag Katholisches Bibel Werk.1967...;
4102 Stuttgarten BIBEL-Sudien 12.Pesch., R..Stuttgart:Verlag Katholisches Bibel Werk.1967 ?...;
4103 Stuttgarten BIBEL-Sudien 2.Pesch W.,.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibel Werk.1966...;
4104 Stuttgarten BIBEL-Sudien 4.Lohfink ., G..Stuttgart:Verlag Katholisches Bibel Werk .1967...;
4105 Stuttgarten BIBEL-Sudien 5.Blinzler J..Stuttgart:Verlag Katholisches Bibel Werk.1965...;
4106 Stuttgarten BIBEL-Sudien 7.Gaechter ., P..Stuttgart:Verlag Katholisches Bibel Werk.1967...;
4107 Stvorenie sveta.Betina V..Bratislava:Nádej- Vydavateľstvo Kresťanskej Literatúry.1990...;
4108 Stvoriteľ sveta.Šanc, František.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944...;
4109 Suárez a jeho metafyzika.Heider, Daniel, 1973-.Praha:Praha : Filosofia.2011.978-80-7007-328-5.V-A6.;
4110 Súbor spisov, všeobecne známy pod názvom Nový zákon (Nová zmluva) a obsahujúci Evanjeliá, Skutky apoštolov, Apoštolské listy a Knihu zjavenia.Pavlík, Miloš - preklad.Tvrdošín:Pavlík records.1998.8096791745; 80-967917-4-5..;
4111 Súbor spisov, všeobecne známy pod názvom Nový zákon (Nová zmluva) a obsahujúci Evanjeliá, Skutky apoštolov, Apoštolské listy a Knihu zjavenia.Pavlík, Miloš - preklad.Tvrdošín:Pavlík records.1998.8096791745; 80-967917-4-5..;
4112 Sudetoněmečtí katolíci jako oběti nacismu.Grulich, Rudolf.Brno:L.Marek.2002.80-86263-33-9.IV-C4.;
4113 Sufismus.Fernostliche Weisheiten.:Wilhelm Heyne Verlag Munchen.1985.3-453-41672-4.V-G3.;
4114 Súfismus :.Kropáček, Luboš,.Praha ::Vyšehrad,.2008.978-80-7021-817-4.V-H3.;
4115 Súfismus :; dějiny islámské mystiky.Luboš Kropáček..:Vyšehrad.2008.978-80-7021-817-4.V-G8.;
4116 Suche nach der Weisheit.Pieper, Josef,1904-1997.Leipzig ::St. Benno,.1987.3-7462-0153-5..;
4117 Sucht den Lebenden nicht bei den Toten :.Kessler, Hans,(1938-).Leipzig ::St. Benno,.1989.3-7462-0300-7..;
4118 Summi pontificatus.Pius XII.Paris:la bonne presse.1939...;
4119 Supplément au Dictionnaire de la Bible.Louis Pirot. Paris:Le?touzey et Ane? e?diteurs.1964...;
4120 Supplément au Dictionnaire de la Bible.Louis Pirot. Paris:Le?touzey et Ane? e?diteurs.1962...;
4121 Supplément au Dictionnaire de la Bible.Louis Pirot. Paris:Le?touzey et Ane? e?diteurs.1963...;
4122 Supplément au Dictionnaire de la Bible.Louis Pirot. Paris:Le?touzey et Ane? e?diteurs.1961...;
4123 Svatá říše římská národa německého : od Oty Velikého po Karla V..Rapp, Francis.Praha:Paseka.2007.978-80-7185-726-6.IV-H1.;
4124 Svaté roky /1300-1983.Polc, Jaroslav.Olomouc:MCM.2000.80-7266-041-1.IV-G5.;
4125 Svatí všedního dne.Dacík,R.M..Praha:Edice jitro.1940...;
4126 Svátky v životě Židů : vzpomínání, slavení, vyprávění.Marc, Stern..:Vyšehrad.2002.80-7021-551-8..;
4127 Svatoklimentský listář.Veselý Jiří Maria, OP.Staré Město-Veligrad / Řím:Universita sv. Tomáše Akvinského.1963 / 1969..IV-A8.;
4128 Svátost křtu a obnova milosti ve svátosti smíření..Hradec Králové ::Biskupství královéhradecké,.2012.978-80-87648-04-9..;
4129 Svátosti .Kunetka, F..Olomouc:Matice cyrilometodějská.2000?...;
4130 Svátosti Krista a cirkve.Gigliony, Paolo.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-115-7..;
4131 Svatý Jozef.Karlín, J..Praha:.1929...;
4132 Svatý kníže Václav.Piťha, Petr.České Budějovice:Poustevník.2003.80-86610-08-X.IV-G5.;
4133 Svatý Pavel a jeho listy.Matoušu , L..:.1940...;
4134 Svatý Pavel, Synagoga a Církev.D. Duka. J. Mrázek, M. Prudký, E. Richer, M. Ryšková, S. Schoon, P. Šandera.:Centrum pro studium demokracie a kultury.1994..V-G5.;
4135 Svatý Tomáš Akvinský.Chesterton, G. K.(1874-1936).Praha:Krystal OP.1993.8090152813 (brož);80-901528-1-3..;
4136 Svatý Václav.Pius XI.Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1945...;
4137 Svazek dvanácti kmenů : III.. Osídlení zaslíbené země izraelským lidem.Hochmann, František. Praha:ČKCH.1988...;
4138 Svätá Biblia.Roháček, Jozef - preklad; Roháček, Ivan - autor úvodu.Banská Bystrica:Slov. bibl. spoloč..1998.8085486334 (viaz.); 80-85486-33-4..;
4139 Svätá biblia ; Z pôv. jazykov prel. na slov. Jozef Roháček.Roháček, Jozef, d 1877-1962.Bratislava:Epocha.1969...;
4140 Svätá stolica.Zelenka, Ignác.Rím:Slovenská informačná kancelária.1953..IV-A8.;
4141 Sväté písmo.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-320-2..;
4142 Sväté písmo.Slovnenská liturgická komisia.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme.1988...;
4143 Sväté písmo.Ďurica, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-797-2..;
4144 Sväté písmo - Nový zákon.. Západoslovenské múzeum:Trnava.2000.80-7162-274-5..;
4145 Sväté písmo - Nový zákon.. Západoslovenské múzeum:Trnava.2000.80-7162-274-5..;
4146 Sväté písmo - Nový zákon.. Západoslovenské múzeum:Trnava.2000.80-7162-274-5..;
4147 Sväté písmo - Nový zákon.. Západoslovenské múzeum:Trnava.2000.80-7162-274-5..;
4148 Sväté písmo - Nový zákon.. Západoslovenské múzeum:Trnava.2000.80-7162-274-5..;
4149 Sväté písmo Starého i Nového zákona.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-236-2..;
4150 Sväté písmo Starého i nového zákona.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-448-9..;
4151 Sväté Písmo starého i nového zákona.Konferencia biskupov Slovenska.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1995...;
4152 Sväté písmo, Nový Zákon..Slovenská liturgická komisia.Bratislava:SBS.1992.80-85486-01-6..;
4153 Svätec a jeho funkcie v spoločnosti - 2. časť.Kožiak, Rastislav.Bratislava:Chronos.2006.80-89027-20-2.IV-D7.;
4154 Svätí Cyril a Metod.Hnilica, Ján,1935-.Bratislava:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.2012.9788080616489 (brož.); 978-80-8061-648-9.IV-C5.;
4155 Svätý duch v práci.Smith, O.J..Trnava:Kníhtlačiareň Bežo a spol..1980?...;
4156 Svätý ruženec..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985...;
4157 Svätý škapuliar, alebo poučná a modlitbová knižočka príručná pre údov Slávneho bratstva preblahosl. Panny Márie Karmelskej.Kmeť, Andrej,1841-1908.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950...;
4158 Svědectví dokumentů :.Weis, Martin,.České Budějovice ::Jih,.2009.978-80-86266-33-6.IV-C4.;
4159 Svedectvo viery 3..Trnava:Dobrá kniha.1992.0919865763;0-919865-76-3..;
4160 Svědkové budoucího času I. H. Cohen, F. Rosenzweig, W. Benjamin.Bouretz, Pierre 1958-. Praha:Oikoymenh.2009.978-80-7298-297-4.V-E4.;
4161 Svědkové budoucího času II, G. Scholem, M. Buber, E. Bloch.Bouretz, Pierre, 1958-. Praha:Oikoymenh.2009.978-80-7298-298-1.V-E4.;
4162 Svědkové budoucího času III, L. Strauss, H. Jonas, E. Lévinas.Bouretz, Pierre, 1958-. Praha:Oikoymenh.2009.978-80-7298-299-8.V-E4.;
4163 Svědkové Jehovovi, nebo Bible? :.Remeš, Prokop,.Praha ::Fokus,.1990.80-900093-3-6.V-H6.;
4164 Svedkovia..Bratislava:saleziánske stredisko.1992.80-85405-07-5.V-H6.;
4165 Svedkovia civilizácie lásky.T.Bosco.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1988..IV-A4.;
4166 Svedkyne viery a vernosti.Mariánky..Trnava:Kongregácia Dcér Božskej Lásky na Slovensku.2017.9788097278922; 978-80-972789-2-2.IV-A7.;
4167 Svedok Antónia.Brázda Jankovský, Andrej.Toronto:Zahraničná Matica slovenská.1992..IV-B3.;
4168 Svet Blaise Pascale.Horák, Petr.Praha:Vyšehrad.1985...;
4169 Svet Blaise Pascale.Horák, Petr.Praha:Vyšehrad.1985...;
4170 Svět Islámu.Felix Tauer.:Vyšehrad.1984..V-G6.;
4171 Svět Leibnizova myšlení.Moreau, Joseph.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-008-4.V-E5.;
4172 Svět politického islámu :.Černý, Karel,.Praha ::NLN, Nakladatelství Lidové noviny,.2012.978-80-7422-166-8.V-H3.;
4173 Svět starého Řecka : Kulturní atlas.Levi, Peter.Praha:Knižní klub.1995.80-7176-214-8.IV-H9.;
4174 Svět starého Říma : Kulturní atlas.Cornell, Tim.Praha:Knižní klub.1995.80-7176-210-5.IV-H9.;
4175 Svět Španělska a Portugalska : Kulturní atlas.Vincent, Mary.Praha:Kniž.klub.1997.80-7176-574-0.IV-H9.;
4176 Svět v Bohu.Malý,I..Praha:.1922...;
4177 Svět Vikingů : Kulturní atlas.Batey, Colleen.Praha:Kniž.klub.1998.80-7176-669-0.IV-H9.;
4178 Svět za tří českých králů : Výbor z kronikářských zápisů o letech 1526-1596.Bydžovský, Z FLORENTINA, Marek.Praha:Svoboda.1987..IV-H4.;
4179 Světice,nebo čarodějky? : osudy jiných žen ve středověku a novověku.Dinzelbacher, Peter.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-650-6.IV-G6.;
4180 Světla a stíny islámu :.Tureček, Břetislav,.V Praze ::Knižní klub,.2007.978-80-242-1909-7.V-G6.;
4181 Světla a stíny králů : IV.. Izraelská říše za králů Saula,Davida a Šalamouna : Izraelská říše za králů Saula, Davida a Šalomouna.Hochmann, František.Praha:Čes.katolická Charita.1989...;
4182 Svetlá minulosti.Vavrovič, Jozef.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-051-3.IV-D8.;
4183 Svetlá minulosti :.Valehrachová-Matulayová, Margita,.Bratislava ::Mladé letá,.1960..IV-B1.;
4184 Svetlo kríža v tieni kríža.Gereon Goldmann, P..:Serafín.1992.80-85310-14-7.IV-D5.;
4185 Svetlo kríža v tieni kríža.Gereon Goldmann, P..:Serafín.1992.80-85310-14-7.IV-D5.;
4186 Svetlo národov.Tomko, Jozef.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972...;
4187 Svetlo Sveta..:.1980??...;
4188 Svetlo sveta. .Seewald, Peter.Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9..;
4189 Svetlo z podzemia.Šimulčík, Ján. Prešov:VMV.1997.80-7165-102-8.IV-D7.;
4190 Světová náboženství jako odpovědi na otázku po smyslu života a světa /.Waldenfels, Hans,.Praha ::Zvon,.1992.80-7113-062-1.V-G5.;
4191 Světová náboženství jako odpovědi na otázku po smyslu života a světa /.Waldenfels, Hans,.Praha ::Zvon,.1992.80-7113-062-1.V-H8.;
4192 Světová náboženství v kostce /.McLoughlin, Seán.Čestlice ::Rebo,.2005.80-7234-446-3.V-H6.;
4193 Světový étos :.Küng, Hans,.Zlín ::Archa,.1992.80-900249-4-7.V-G5.;
4194 Svetový kongres cirkevných hnutí.Ratzinger,J.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-239-7..;
4195 Sviatosť pokánia .Ján Pavol II.Bratislava:Vydavteľstvo Don Bosco.1997...;
4196 Sviatosti.Schmaus, M..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1986...;
4197 Sviatosti /.Spesz, Alexander.Trnava ::Spolok Sv. Vojtecha,.1951...;
4198 Svitanie.Hartfeld, Hermann,1942-.Bern ::M.P.K.,.1976..IV-D5.;
4199 Svoboda a lidská práva :.Sousedík, Stanislav,.Praha ::Vyšehrad,.2010.978-80-7429-036-7.V-E5.;
4200 Svobodní zednáři /.Lennhoff, Eugen,.Praha ::Petrklíč,.1993.80-85243-42-3.IV-E5.;
4201 Svoradov.Svoradovčan.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1984.0-919865-10-0.IV-D7.;
4202 Symbol ve filosofii Paula Ricoeura.Hušek, Vít. Svitavy:Trinitas.2004.80-86036-89-8.V-A3.;
4203 Symbolik Der Schöpfung.fr. Bettex.Striegau:Verlag von Theodor Urban.1922...;
4204 Symposion.Platón, 427.Praha:ISE, Oikoymenh.1994.80-85241-31-5.V-A2.;
4205 Syn země: Člověk Teilhard de Chardin : (Tři eseje).Görres, Ida Friederike.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.1998.80-86045-07-2..;
4206 Synoda o zasvěceném životě.Biskupská synoda.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-87-1..;
4207 Synopsa - dokumenty II. vatikánskeho koncilu.Jurko, Jozef (1950).Prešov:VMV.1998.80-7165-129-X..;
4208 Synopsa evanjeliových textov.Maga, Ján. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1993.80-7142-014-X..;
4209 Synopse.Karl Heinz König.Leipzig:St. Benno-Verlag.1971...;
4210 Synopse dějinnosti a koncept historie.Umlauf, Václav. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2010.978-80-7325-235-9..;
4211 Synopse des quatre Évangiles en français.Pierre Benoit.Paris:Editions du Cerf.1965...;
4212 Synopse des quatre Evangiles en français.Lagrange, Marie-Joseph, 1855-1938.Paris:Librairie Lecoffre, J. Gabalda.1962...;
4213 Synopsis Theologiae Dogmaticae..:.1920?...;
4214 Synopsis Theologiae Dogmaticae II..:.1942...;
4215 Synové světla a synové tmy : Svědectví nejstarších biblických rukopisů.Segert, Stanislav.Praha:Orbis.1970...;
4216 Syntéza dogmatické teologie. |n I, |p Bůh v Trojici.Nicolas, Jean-Hervé, 1910-2001 - autor.Praha ::Praha :.2003.80-85929-58-9..;
4217 Syntéza dogmatické teologie. |n II, |p Vtělení slova.Nicolas, Jean-Hervé, 1910-2001.Praha ::Praha :.2007.978-80-85929-95-9..;
4218 Syntéza tomizmu.Garrigou- Lagrange, R. O.P..:.1990?...;
4219 Syntéza učení víry .Bárta, B. J. , OFM.Praha:Sekretariát reholních spoločenství v ČSSR.1969...;
4220 Syntéza učení víry .Bárta, B. J. , OFM.Praha:Sekretariát reholních spoločenství v ČSSR.1969...;
4221 Syntéza učení víry .Bárta, B. J. , OFM.Praha:Sekretariát reholních spoločenství v ČSSR.1969...;
4222 Syntéza učení víry.Bárta J..Praha:Řád L.P.1991...;
4223 Synthese dogmatique :.Nicolas, Jean-Hervé,1910-2001.Fribourg, Suisse :; Paris ::Editions Universitaires ;; Beauchesne,.1985...;
4224 Synthese dogmatique..Nicolas, Jean-Hervé,1910-2001.Fribourg ::Editions Universitaires,.1993...;
4225 Sýr a červi.Ginzburg, Carlo.Praha:Argo.2000.80-7203-278-X.IV-D7.;
4226 Systamatická TEOLOGIE římskokatolícká perspektíva.Fiorenza, Francis.Brno:CDK.1996.80-85959-07-0..;
4227 Szesc prawd wiary.Staniek, E..Krakow:Duszpastierstva Kurii Metropolitnej.1990...;
4228 Szlovenszkói zsidó hitközségek története /.Lányi, Menyhért.[Košice] ::özv. Propperné Békefi Hermin,.1933..IV-E4.;
4229 Šarīʿa :.Potměšil, Jan,.Praha ::Grada,.2012.978-80-247-4379-0.V-G3.;
4230 Šeptem :.Figes, Orlando,1959-.Praha :; Plzeň ::Beta-Dobrovský ;; Ševčík,.2009.978-80-7306-406-8; 978-80-7291-208-7.IV-H8.;
4231 Šesť hlavných právd.Michalov, Jozef, SVD.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-544-0..;
4232 Šesť rokov pri Vatikáne. .Sidor, Karol.Bratislava :Libri Historiae.2010.978-80-89348-07-7.IV-C3.;
4233 Šifry transcendence.Jaspers, Karl. Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-335-3.V-E5.;
4234 Škodlivosť náboženskej výchovy.Roupec, Antonín.Bratislava:Spoločnosť Prometheus.2003.8096899384 (brož.); 80-968993-8-4.V-H8.;
4235 Škola Pánovej služby 2. : Listy o modlitbe.Chapman, John.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2007.978-80-969774-5-1..;
4236 Škola vnitřní motlitby.Duka,D..Brno:Petrov.1991...;
4237 Školský atlas svetových dejín.Kartografický a reprodukční ústav (Praha, Česko).Praha ::Kartografické nakladateĺstvo,.1965...IV-H9.;
4238 Španělsko /.Chalupa, Jiří,.Praha ::Libri,.2010.978-80-7277-478-4.IV-H3.;
4239 Španělsko katolických králů.Ladero Quesada, Miguel Ángel, 1943- - preklad.:Brno :.2003.80-86263-44-4.IV-H4.;
4240 Špiritizmus a parapsychológia.Spesz, Alexander.Bratislava:ARS Stigmy.1990.8085264005; 80-85264-00-5.V-H8.;
4241 Štafeta viery - diel 1.Rábek, František.Nitra:Reprint.1998.80-967851-0-9.IV-D9.;
4242 Štafeta viery - diel 2.Rábek, František.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-28-5.IV-D9.;
4243 Štát a cirkev v postsocialistickej Európe II... Ústav pre vzťahy štátu a cirkví:Bratislava.2004.80-89096-13-1.IV-G7.;
4244 Štát a Cirkev v postsocialistickej Európe... Ústav pre vzťahy štátu a cirkví:Bratislava.2003.80-89096-11-5.IV-G7.;
4245 Štát, cirkev a právo v Rímskej ríši v prvých štyroch storočiach po Kristovi.Nemec, Matúš.Bratislava:Iura edition.2005.80-8078-047-1.IV-G3.;
4246 Štefan Onderčo.Čižmár, Marián.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.IV-B7.;
4247 Štěpán kardinál Trochta :.Salesiáni.Řím ::Čeští salesiáni,.1984..IV-A4.;
4248 Što je Bog rekao o patnji.Stipe Jurič.:Hrvatska dominikanska provincija Nakladni zavod Globus.1997.953-167-094-3..;
4249 Štyri talmudické čítania.Levinas, Emmanuel,.:.2015.978-80-971743-4-7.V-G3.;
4250 Štyridsiate výročie úmrtia biskupa Jozefa Čárskeho.Hišem, Cyril.Košice:Vydavateľstvo Michala Vaška pre Teologický inštitút v Košiciach.2002.80-7165-366-7.IV-D5.;
4251 Tabu v sociálních vědách /.Bakalář, Petr,.Praha ::Votobia,.2003.80-7220-135-2.V-G2.;
4252 Tajemnica Emmanuela dzisiaj.Salij, Jacek((1942- ).).Poznań ::"W Drodze",.1989.8370330088..;
4253 Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu.Šedivý, Jaroslav.Praha:Volvox globator.1999.80-7207-217-X.IV-F6.;
4254 Tajemství a legendy třetí říše :.Kárný, Miroslav,1919-2001.Praha ::Mladá fronta,.1983..IV-G7.;
4255 Tajemství Emanuela.Salij, Jacek, 1942- - autor.Praha ::Praha :.1995, [v tiráži spr.80-85929-08-2..;
4256 Tajemství Herma Trismegista :.Ebeling, Florian,.Praha ::Malvern,.2009.978-80-86702-60-5.V-G5.;
4257 Tajemství lidské aury :.Cayce, Edgar,.Bratislava ::Eko-konzult,.1995.80-967157-6-3.V-H6.;
4258 Tajemství srdce vtěleného syna :.Pospíšil, Ctirad Václav, 1958- - autor.Olomouc ::Olomouc :.2001.80-7266-084-5..;
4259 Tajemství stvoření : Kniha o zázračném světě kolem nás.Balcar, Blahoslav.Praha:Nový život.1990.80-900166-0-X..;
4260 Tajná moc jesuitů /.Tondi, Alighiero,.Praha ::Svobodné slovo - Melantrich,.1955..IV-D8.;
4261 Tajomná radosť.Sebíňová, Františka.Bratislava:LUC.2001.80-7114-357-X.IV-A3.;
4262 Tajomné svetlo kryštálov :.Raphaell, Katrina.Bratislava ::Aquamarin,.1992.80-85592-00-2.V-H8.;
4263 Tajomstvo daru.Mikluščák, Pavol.Dolný Kubín:Zrno.1996.80-900496-7-2..;
4264 Tajomstvo krstu.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-06-6..;
4265 Tajomstvo lóže P-2.Faragó, Jenő.Bratislava:Pravda.1988..IV-G8.;
4266 tajomstvo veštiarní.Philipp vandenberg.Bratislava:Obzor.1986..V-H7.;
4267 Tajomstvo veštiarní :.Vandenberg, Philipp,.Bratislava ::Obzor,.1986..IV-F7.;
4268 Tajomstvo zjavení.Joana, Ashton.Bratislava:Eko-konzult.1996.80-88809-15-0..;
4269 Taká je historická skutočnosť okolo vzniku a činnosti združenia "Pacem in Terris"..:.1989..IV-D7.;
4270 Takto vznikol Slovenský štát /.Sidor, Karol,.Bratislava ::Odkaz,.1991.80-85193-12-4.IV-E5.;
4271 Taký bol Hlaváč.Halás, Štefan.Michalovce:Spolok Rodina profesora Hlaváča.2000..IV-B5.;
4272 Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna :.Keden, Joachim,.Bratislava ::Lúč,.1990..V-H6.;
4273 Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna :.Keden, Joachim,.Bratislava ::Lúč,.1990..V-H6.;
4274 Talmud, Evangelium, Synagoge /.Schedl, Claus,.:.1969..V-H5.;
4275 Tam, kde zomrel Peter.Haľko, Jozef (1964).Bratislava:DAKA.1994.80-9005-39-7-1.IV-D9.;
4276 Tausend Jahre 968-1968.Gülden, Josef.Leipzig:St. Benno Verlag.1967..IV-D5.;
4277 Taxi to Heaven.Manfred Entrich.München:Pattloch.2010.978-3-6290-2246-2..;
4278 Teilhard de Chardin.Towes, T..Richmond, Virginia:JOHN KNOX PRESS.166...;
4279 Teilhard de Chardin :.La Héronnière, Édith de, 1946-.:Olomouc :.2009.978-80-7412-036-7..;
4280 Teilhard de Chardin-Lexikon .Haas , A..Wien:Herderbucherei.1971...;
4281 Teilhard de Chardin-Lexikon .Haas , A..Wien:Herderbucherei.1971...;
4282 Televízia u nás doma /.Zasępa, Tadeusz,.:.2011.978-80-8084-707-4.V-G2.;
4283 Tělo a společnost : muži,ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství.Brown, Peter.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2000.80-85959-72-0.IV-C4.;
4284 Tělo pro smrt a pro slávu : malé uvedení do teopoetiky těla.Clément, Olivier.Velehrad:Refugium.2004.80-86715-17-5..;
4285 Tělo,společenství,jazyk,svět.Patočka, Jan.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1995.80-85241-90-0..;
4286 Temná historie papežů :.Lewis, Brenda Ralph,1954-.Praha ::Deus,.2009.978-80-87087-94-7.IV-D9.;
4287 Templári.Barbara Fraleová.:Argo.2009.978-80-257-0173-7.IV-G5.;
4288 Templáři.Read, Piers Paul, 1941-.:Praha :.2010.978-80-7381-784-8.IV-F6.;
4289 Templáři :.Haag, Michael,1943-.V Praze ::Slovart,.2011.978-80-7391-444-8.IV-F6.;
4290 Témy 2. listu Korinťanom. .Štrba, Blažej.Banská Bystrica :Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2009.978-80-88937-37-1..;
4291 Témy 2. listu Korinťanom. .Štrba, Blažej.Banská Bystrica :Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2009.978-80-88937-37-1..;
4292 Ten,který je skutečností.Schäffer, Francis.Praha:Návrat.1994.80-85495-02-3..;
4293 Teodícea.Bogliolo, Luigi. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974...;
4294 Teodícea.Bogliolo, Alojz.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1974..V-A3.;
4295 Teofania w psalmach.Henryk Witczyk.:Polskie Towarzystwo Teologiczne.1985...;
4296 Teolog Oto Mádr.Poláková,J..Praha ::Praha :.1997.80-85795-30-2..;
4297 TEOLÓGIA.Sheed F. J..Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1969...;
4298 Teológia 20. storočia.Gibellini, Rosino. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-223-7..;
4299 Teológia dejín.Marrou, Henri-Irenee.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-142-6..;
4300 Teológia sviatostí I..Mikluščák, P..Spišská Kapitula- Spišské podhradie:Univerzita Komenského Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta Teologického inštitúty v Spišskej Kapitule- Spišskom Podhradí.1995...;
4301 Teológia sviatostí II. .Mikluščák, P..Spišská Kapitula- Spišské podhradie:Univerzita Komenského Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta Teologického inštitúty v Spišskej Kapitule- Spišskom Podhradí.1996...;
4302 Teologia współczesna 1945-1980 /.Winling, Raymond..Kraków ::\"Znak\",.1990.837006051X;83-7006-051-X..;
4303 Teologicky milovat církev : (vybrané statě z pastorální teologie).Pavel, Ambros..:Refugium Velehrad-Roma.2003.80-86715-11-6..;
4304 Teologický slovník.Rahner, Karl, 1904-1984 - autor.Praha ::Praha :.1996.80-7113-212-8..;
4305 Teologický slovník k Novej zmluve-diel 5-6.Grešo, Ján - preklad; ; Z iné orig. prel. Ján Grešo. Bratislava:Cirkevné nakladeľstvo.1970??...;
4306 Teologie Agapé : 1.sv.. Dogmatika : Dogmatika.Zvěřina, Josef.Praha:Scriptum.1992.80-85528-19-3..;
4307 Téologie du noveau testament.Lemonnyer , R.P. OP.Paris:La librairie Bloud & Gay.1928...;
4308 Teologiea Nowego testamentu.Hugolin Langkammer. Wroclaw:Wydawnictwo Wroclawskiej Ksiegarni Archidiecezjalnej.1985...;
4309 Teologowie wyzwolenia.Mondin, Battista..Warszawa ::"Pax",.1988.8321110096..;
4310 Teoria analogii bytu.Krapiec, Mieczysław Albert.Lublin ::Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,.1993.83-228-0277-3..;
4311 Teória poznania.Letz, Ján. JUP:Nové Zámky.1992.80-85293-01-3..;
4312 Teória poznania.Letz, Ján. JUP:Nové Zámky.1992.80-85293-01-3..;
4313 Teória spravodlivej vojny a jej aplikácia na moderné ozbrojené konflikty .Lovás , P. Ing. JUDr.Badín:Univerzia Komenského v Bratislave Rímskokatolícka Cyrilometodská Bohoslovecká fakulta Badín .2015...;
4314 Tertio millennio adveniente : Apoštolský list O přípravě na jubilejní rok 2000 z 10. listopadu 1994.Jan Pavel II..Praha:Zvon.1995.80-7113-126-1..;
4315 Tertullianus a církev.Rankin, David.Brno:CDK.2002.80-85959-95-X..;
4316 Testament... Bohu vďaka.Abbé Pierre.Bratislava:Lúč.1999.80-7114-274-3.IV-A3.;
4317 Teutonští rytíři..Kuník, František.Praha ::CeskyCestovatel.cz,.2010.978-80-904400-0-5.IV-F6.;
4318 Teutonští rytíři..Kuník, František.Praha ::CeskyCestovatel.cz,.2010.978-80-904400-1-2.IV-F6.;
4319 Textes et documents, 1969-1985 /.Catholic Church..[Paris] ::Cerf,.1988.2204027960;2-204-02796-0..;
4320 Textový, exegetický a teologický výskum Evanjelia podľa Marka.Farkaš, Pavol,(1963-).V Bratislave:Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.2011.9788088696612 (brož.);978-80-88696-61-2..;
4321 Textus et Documenta.Pius XII.Rím:Apud aedes pont. Universitatis gregorianae.1948...;
4322 The Acts.Jerome Crowe. Wilmington:Michael Glazier.1979...;
4323 The Age of teh Monarchies Culture and Society.Mazar B..Israel:Jewish History Publications Ltd..1961...;
4324 The Age of the Monarches : Political History.Malamat A..Israel:Jewish History Publications Ltd..1961...;
4325 The American Catholic experience.Dolan, Jay P.,.Garden City, N.Y:Doubleday.1985.0-3851-5206-X.IV-D5.;
4326 The Anchor Bible Dictionary, v. 1 (A - C).David Noel Freedman. New York:Bantan Doubleday Dell Publishing Group.1992.0-385-19351-3..;
4327 The Anchor Bible Dictionary, v. 2 (D - G).David Noel Freedman. New York:Bantan Doubleday Dell Publishing Group.1992.0-385-19360-2..;
4328 The Anchor Bible Dictionary, v. 3 (H - J).David Noel Freedman. New York:Bantan Doubleday Dell Publishing Group.1992.0-385-19361-0..;
4329 The Anchor Bible Dictionary, v. 4 (K - N).David Noel Freedman. New York:Bantan Doubleday Dell Publishing Group.1992.0-385-19362-9..;
4330 The Anchor Bible Dictionary, v. 5 (O - Sh).David Noel Freedman. New York:Bantan Doubleday Dell Publishing Group.1992.0-385-19363-7..;
4331 The Anchor Bible Dictionary, v. 6 (Si - Z).David Noel Freedman. New York:Bantan Doubleday Dell Publishing Group.1992.0-385-26190-X..;
4332 The Art of Biblical Poetry.Alter R..Worcester:Billing & Sons Ltd..1990.0567291766;0-567-29176-6..;
4333 The atlas of medieval man /.Platt, Colin..London ::Macmillan,.c1979.0333270797.IV-H9.;
4334 The Blackwell companion to contemporary Islamic thought /.Abu-Rabi, Ibrahim M..Malden, Mass. ::Blackwell Publ.,.2006.1-4051-2174-2; 978-1-4051-2174-3.V-G8.;
4335 The Catacombs.Stevenson, James.Nashville:Thomas Nelson, Publishers.1985.0-807-7500-8 (pbk.).IV-D7.;
4336 The Catholic Heritage.Cunningham Lawrence.:CROSSROAD - NEW YORK.1993.0-8245-0685-5.IV-G4.;
4337 The Constitution of the United States and Declaration of Independence..:Commission on the Bicentennial of the United States Constitution.-..V-G2.;
4338 The Conversion of Augustine.Guardini, Romano.Westminster, Maryland:The Newman Press.1960...;
4339 The course of Irish history /.Moody, T. W..Cork ::The Mercier Press,.1967..IV-G4.;
4340 The Creator's Sabbath Rest.Fr. Stanley L. Jaki.:Real View Books.1997...;
4341 The dividing of Christendom /.Dawson, Christopher,.New York ::Sheed and Ward,.1965..IV-G1.;
4342 The early biblical period :.Mazar, Benjamin.Jerusalem ::Israel Exploration Society,.1986.965-221-005-6..;
4343 The Essence of Sufism.John Baldock.:Eagle Editions.2004.1-84193-190-X.V-G8.;
4344 The ethics of Aristotle :.Aristotle..New York [etc.] ::Penguin,.1976.0140440550..;
4345 The fatherhood of God in an age of emancipation /.Visser\'t Hooft, Willem Adolph,1900-1985.Geneva ::World Council of Churches,.1982.2-8254-0702-X (pbk.)..;
4346 The Free Society and The Third Milleniium.Michael Novak.Krakow:.1980??...;
4347 The great transformation.Karen Armstrong.:.2006.1-903809-75-4.V-G8.;
4348 The Greek New Testament.Aland, K..Stuttgart ::United Bible Societies,.1983.3-438-05110-9 (váz.);3-438-05111-7 (Leather);3-438-05113-3 (with Dictionary)..;
4349 The grip-fast history books V.Susan Cunnington.:Longmans, Green and CO..1931..IV-G7.;
4350 The history of freedom /.Acton, John Emerich Edward Dalberg Acton,.Grand Rapids, Mich. ::Acton Institute,.1993..1880595028.V-G1.;
4351 The Christian Centuries.Payne, Robert.New York:W. W. Norton and Company.1966..IV-C8.;
4352 The Christian philosophy of St. Thomas Aquinas.Gilson, Etienne,1884-1978..Notre Dame, Ind. ::University of Notre Dame Press,.1994.0268008019 ..;
4353 The churches the apostles left behind /.Brown, Raymond Edward..New York ::Paulist Press.1984.0-8091-2611-7;0809126117 (pbk.) :;0809103524 (hard)..;
4354 The Idea of History in the Acient Near East.Dentan C.Robert.New Halen and London:.1970??...;
4355 The Idea of History in the Acient Near East.Dentan C.Robert.New Halen and London:.1970??..IV-G8.;
4356 The identity of Christ in Islam :.Ntedika Mvumbi, Frederic..Nairobi ::Paulines Publications Africa,.2008..9966083138.V-G6.;
4357 The Journal of John Woolman and A Plea for the Poor..New York:Corinth Books.1961..IV-A3.;
4358 The Kingdom of God.Chrupcala, Leslaw Daniel.Jerusalem:Franciscan printing press.2007.9655160726;965-516-072-6..;
4359 The Lankavatara Sutra.Daisetz Teitaro Suzuki.:Routledge and Kegan Paul LTD.1968..V-G10.;
4360 The least in the Kingdom : Matthew 11:11, Its Parallel in Luke 7:28(Q) , and Daniel 4:14.Viviano T. B., OP.:The Catholic Biblical Quartely.2000...;
4361 The light of the east (Orientale Lumen).Ján Pavol1920-2005.Boston:Pauline.1995??.0819844780; 0-8198-4478-0..;
4362 The Literary Guide to the Bible.Alter R..Massachusetts:The Belkap Press of Harvard University Press Cambridge.1987.0674875303;0-674-87530-3..;
4363 The logic of Religion.Joseph M.Bochenski O.P..Unitet states of america:new york University Press.1965..V-H8.;
4364 The matter with truth.MacRae, Robert G. - autor.:Prague :.1990.80-85241-00-5..;
4365 The metaphysics of being of St. Thomas Aquinas :.Elders, Leo J..Leiden ::Brill,.1993.90-04-09645-0..;
4366 The miracle of America /.Maurois, André,.New York ::HarperandBrothers,.1944..IV-F10.;
4367 The Oxford companion to philosophy..New York ::Oxford University Press,.1995.0-19-866132-0.V-A6.;
4368 The Parables.Madeleine I. Boucher. Wilmington:Michael Glazier.1981.0-89453-130-1..;
4369 The Part of Biblical Theology.Harrington J. W., OP.Book Printing Division of Smurfit Print and Packing Ltd.:Gill and Macmillan.1973...;
4370 The Pastoral Epistles.Robert J. Karris . Wilmington:Michael Glazier.1979...;
4371 The Path of Biblical Theology.Wilfrid J. Harrington OP.:Gill and Macmillan.1973...;
4372 The Pelican Guide to Modern Theology.Davidson R.,.Meddlesex:Pengiun Books Ltd..1970...;
4373 The politics of Central Europe.Ágh, Attila.London ;; Thousand Oaks, CA ::Sage,.1998..V-G1.;
4374 The pope and the people ..London:Catholic truth society.1932...;
4375 The questions of Jesus /.O\'Sullivan, Owen..Blackrock, Co. Dublin :; [Chester Springs, Pa.] ::Columba ;; U.S. distributor, Dufour Editions,.2003.1856074234;1-85607-423-4..;
4376 The reality of God and the problem of evil.Davies, Brian,1951-.London ;; New York ::Continuum,.2006...;
4377 The role of religion in fostering a free and virtuous society.Acton Institute for study of religion and liberty.:Acton Institute for study of religion and liberty.1992..V-G2.;
4378 The Settings of the Sermon on the Mount.Davies W.D.,.Cambridge:University Printing House.1936...;
4379 The splendour of the rosary .Ward,M..London:Sheed&Ward.1946...;
4380 The story of Taizé.González-Balado, José Luis,.London ;; Oxford ::Mowbray.1987.0-264-67170-8.IV-D8.;
4381 The structure of scientific revolutions.Kuhn, Thomas S..London ::University of Chicago Press,.1970.0226458032 (cloth);0226458040 (paper)..;
4382 The Treatment of Criminals Ancient Near East .Sasson, Jack M..NETHERLANDS:LEIDEN, E.J. BRILL.1977.9004048626;90-04-04862-6..;
4383 The Vatican and communism in World War II :.Graham, Robert A..:.1996.0-89870-549-5.IV-G5.;
4384 The way of zen.Alan w. Watts.Great Britain:Thames and Hudson.1957..V-H7.;
4385 Theaitétos.Platón, 427.Praha:ISE, Oikoymenh.1995.80-85241-82-X.V-A2.;
4386 Theologiae dogmaticae manuale.Hoffman , A. OP.Paris:typis societatis S. Joannis Evangelistae.1949...;
4387 Theologiae dogmaticae manuale 2.Hoffman , A. OP.Paris:typis societatis S. Joannis Evangelistae.1950...;
4388 Theologiae dogmaticae manuale 3.Hoffman , A. OP.Paris:typis societatis S. Joannis Evangelistae.1951 ?...;
4389 Theologiae dogmaticae manuale 4.Hoffman , A. OP.Paris:typis societatis S. Joannis Evangelistae.1946...;
4390 Théologie de l'Ancien Testament.Claus Westermann. Gene?ve:Labor et Fides.1985.2-8309-0026-X..;
4391 Théologie de l'Ancien Testament.Claus Westermann. Gene?ve:Labor et Fides.1985.2-8309-0026-X..;
4392 Théologie de l'Ancien Testament 1.Gerhard von Rad. Gene?ve:Labor et Fides.1957...;
4393 Théologie de l'Ancien Testament 2.Gerhard von Rad. Gene?ve:Labor et Fides.1967...;
4394 Theologie der Ehe.Schnackenburg, R.Passavia Passau:Friedrich Pustet Regensburg und Vandenhoeck & Ruprecht Gottingen.1969...;
4395 Theologie Des Alten Testaments I..Walter Eichrodt. Stuttgart:Enrenfried Klotz.1957...;
4396 Theologie des Alten Testaments in Grundzügen /.Westermann, Claus,1909-2000.Gőttingen ::VandenhoeckandRuprecht,.1985.3-525-51661-4..;
4397 Theologie des Alten Testaments in Grundzügen /.Westermann, Claus,1909-2000.Gőttingen ::VandenhoeckandRuprecht,.1985.3-525-51661-4..;
4398 Theologie des Neunen Testament 1.Dr. Meinertz M. ,.BONN:Verlag von Peter Hanstein.1950...;
4399 Theologie des Neunen Testament 2.Dr. Meinertz M. ,.Bonn:Verlag von Peter Hanstein.1950...;
4400 Theologische grunde der nichtchristlichen religionen.Josef Heislbetz.Germany:Freiburg .Basel.Wien.1967..V-H8.;
4401 theologisches jahrbuch.Ernst , W. .Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1985...;
4402 This is the Heritage of Our Fathers.Polčin, Stanislav, S.J..Cambridge, Ontario, Canada:Friends of Good Books.1981.0-920150-34-9.IV-D7.;
4403 Thomas Müntzer.Bensing, Manfred.Leipzig:VEB Bibliografisches Institut Leipzig.1983...;
4404 Thomas Müntzer.Bensing, Manfred.Leipzig:VEB Bibliografisches Institut Leipzig.1983..IV-B3.;
4405 Thomas Münzer als Theologe der Revolution /.Bloch, Ernst,1885-1977.Leipzig ::Ph. Reclam,.1989.3-379-00436-7..;
4406 Timaios; Kritias.Platón, 427.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-07-0.V-A2.;
4407 Tisíc let a jeden den : Církev čte Starý zákon.Westermann, Claus.Praha:Kalich.1972...;
4408 Tisíc let pražského biskupství :.Kadlec, Jaroslav,.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1973..IV-C7.;
4409 Tisíc let štěstí /.Delumeau, Jean,.Praha ::Argo,.2010.978-80-257-0237-6.IV-F4.;
4410 Tisíc let,klášter,svět : Pocta k mileniu břevnovského kláštera.Neradová, Květoslava.Praha:Empora.1993.80-85779-18-8.IV-D8.;
4411 Tisícstoročné dedičstvo.Senčík, Štefan, SJ.Cambridge, Ontario, Canada:Priatelia Dobrej knihy.1985.0-919865-30-5.IV-D7.;
4412 Titus Brandsma.Geisbauer, Georg, O.Carm..Köln:Wienand.1987.3-87909-173-0.IV-B1.;
4413 Titus Zeman.Radošinský, Michal Titus.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-055-9.IV-A3.;
4414 Tóbiho chválospev : Exegetické a teologické štúdium Tob 13,1-14,1.Lapko, Róbert.Prešov:VMV.2005.80-7165-503-1..;
4415 Tomáš a Kajetán o analogii jmen.Dvořák, Petr.:Praha :.2007.978-80-85929-96-6..;
4416 Tomáš Akvinský : Život a dílo.Pieper, Josef.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-224-1..;
4417 Tomáš Akvinský /.Kenny, Anthony,.:.1993.80-85241-25-0.V-E4.;
4418 Tomášovo evangelium.Petr Pokorný. Praha:Kalich.1981...;
4419 Tomášovské pojetí svátosti.Kandler, M..Kolín nad Rýnem:Tomášova edice.1991...;
4420 Tomismus a dnešní umění.Ferdinand Pujman.Olomouc:.1933...;
4421 Tommaso d' Aquino nel suo VII Centenario..:.1974...;
4422 Totus Tuus..Praha:.1994...;
4423 Tractatus de Gratia Christi.G.van Noort.Hilversum:Sumptibus Societatis .1934...;
4424 Tractatus de Novissimis.G.van Noort.Hilversum:Sumptibus Societatis.1935...;
4425 Tractatus de Sacramentis.G.van Noort.Hilversum:Sumptibus Societatis.1927...;
4426 Tractatus mystici =.Kolda z Koldic,.Praha ::OIKOYMENH,.1997.80-86005-55-0.V-E4.;
4427 Tradícia rómskych remesiel.Michal, Bársony.:WSA.1993.80-967075-1-5.IV-H9.;
4428 Traité de la Vraie dévotions á la Sainte Vierge .Gringnion de Monfort,L-M..Montreal:L´apostolat de la presse.1953...;
4429 Traja reformátori.Maritain, Jacques,1882-1973.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1947...;
4430 Traktát o zrušení politických strán.Weilová, Simone.Bratislava:Premedia.2016.9788081593376;978-80-8159-337-6..;
4431 Traktáty a diktáty.Klíma, Ladislav.Olomouc:Votobia.1995.80-900614-9-4..;
4432 Trattato dellámore di Dio.Malebranche,N..MILANO:Rusconi Libri s.r.l.1977.8818701940;88-18-70194-0..;
4433 Trenčianska väznica.Rekem, Ján.Trenčín:Ivan Štelcer.1997.80-900537-7-7.IV-D7.;
4434 Trente.Lecler, Joseph.Paris:Éditions de l'Orante.1981.2-7031-1020-0.IV-D1.;
4435 Treue.Sustar,A..:.1978...;
4436 Trianonská mierová zmluva.Romsics, Ignác.Bratislava :Kalligram.2006.80-7149-828-9.IV-G5.;
4437 Triumph :.Crocker, H. W..Roseville, Calif. ::Forum,.2001..0761529241.IV-G4.;
4438 Trnava.Zacharová, Daniela.[Trnava]:Miloš Prekop-And.2012.9788089598021 (viaz.); 978-80-89598-02-1..;
4439 Trois sommes de pénitence de la Premiére Moitié du XIII Siécle.Renard , P. J..Louvain - la - Neuve:Centre Cerfaux- Lefort.1990?...;
4440 Trois sommes de pénitence de la Premiére Moitié du XIII Siécle.Renard , P. J..Louvain - la - Neuve:Centre Cerfaux- Lefort.1990?...;
4441 Trójca Święta i tajemnica egzystencji ; Znak świątyni czyli O obecności Boga /.Daniélou, Jean(1905-1974)..Kraków ::\"Znak\",.1994.837006227X;83-7006-227-X..;
4442 Trojice.Panikkar, Raimon.Brno:Cesta.1999.80-85319-76-4..;
4443 Tschechoslowakei.Janas, Hubertus.München:Kirche in Not/Ostpriesterhilfe.1992..IV-D8.;
4444 Tu Bishvat.Zev Galilil.:The Jewish Agency for Israel....V-G10.;
4445 Tübinger Einleitung in die Philosophie 1.Ernst Bloch.Frankfurt am Mein:Suhrkamp Verlag.1964...;
4446 Tübinger Einleitung in die Philosophie 2.Ernst Bloch.Frankfurt am Mein:Suhrkamp Verlag.1964...;
4447 Turecké nebezpečenstvo a Slovensko /.Kopčan, Vojtech,.Bratislava ::Slovenská akadémia vied,.1986..IV-E4.;
4448 Turínske plátno.Hajduk, Anton.Bratislava:Q 111.1991.80-85401-06-1..;
4449 Turzovka 50 rokov milosti.Šubjaková, Elena.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-969918-2-2..;
4450 Turzovka slovenské lurdy.Grufik, František. Bratislava:Genezis.1991.80-85220-33-4..;
4451 Tuskulské hovory.Marcus Tullius Cicero.Praha:Svoboda.1976..V-A1.;
4452 Túžte po charizmách.Madre, Philippe.Bratislava:LUC.1996.80-7114-182-8..;
4453 Tvář člověka.Pecka, Dominik.Brno:Akord.1939...;
4454 Tváre Otcov púšte.Borkowska, Malgorzata.Ľubietová:Benediktíni.2001.80-968642-8-9..;
4455 Tváří v tvář New Age /.Groothuis, Douglas R.,.Praha ::Návrat domů,.[1995].80-85495-38-4.V-H6.;
4456 Tvé slovo mi dává život.Cantalamessa, Raniero, 1934-.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-357-9..;
4457 Tvorcovia nového Slovenska :.Stasko, Joseph..Cambridge ::Friends of good books,.1982..0-920150-57-8.IV-E6.;
4458 Tvrdá škola.Krajčík, Augustín, CSsR.Veľká Lomnica:.1992..IV-D6.;
4459 Tvůrcové dějin :.Vitinger, Václav,.:.1935..IV-H9.;
4460 Twoje cialo stworzone do milosci .Agne,D..Poznán:wydawnictvo w droze.1994.8370330207;83-7033-020-7..;
4461 Twoje imie.Henryk Fros; Franciszek Sowa.Kraków:Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.1988.83-85032-39-8.IV-A1.;
4462 Ty si mať dobrotivá.Pavol VI.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989...;
4463 Tycho a Kepler :.Ferguson, Kitty,.Praha ::Academia,.2009.978-80-200-1713-0.IV-F5.;
4464 Tým,čo hľadajú Boha.Polčin, Stanislav, SJ.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1968...;
4465 Týždeň cirkvi pre mládež 2007..:Konferencia biskupov Slovenska.2007...;
4466 U kolébky Evropy : odkaz antického Říma.Dahlheim, Werner.V Praze:Vyšehrad.2006.80-7021-728-6.IV-G6.;
4467 U Kukučíne na Zemplíne.Katarína Delyová.:.2015..IV-E3.;
4468 U pramene života a svatosti.Gallin,C..Praha: Dedictví sv. Jana Nepomuckého .1937...;
4469 Über das Christliche Menschenbild.Pieper, J..München:Kösel-Verlag.1950...;
4470 Uber den Glauben.Pieper, Josef. Munchen:Kosel Verlag.1962...;
4471 Über die Hoffnung.Pieper, Josef.München:Kosel Verlag.1949...;
4472 Über die Hofnung.Pieper, J..München:Kösel-Verlag.1949...;
4473 Über die Schwierigkeit heute zu glauben .Pieper, J..München:Kösel-Verlag.1974.3466401445;3-466-40144-5..;
4474 Uber die zeitgeße Forderung der biblischen Studien .Pius XI.Leipzig:St. Benno-Verlag.1943...;
4475 Übersetzungen predigen.Manfred Entrich.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk.2006...;
4476 Úcta k Panne Márii v kresťanskom staroveku.Stolárik,S..:.1995??...;
4477 Úcta k svatému Jeronýmovi v českém středověku :.Slepička, Martin,.:.2021.978-80-7329-464-9.IV-G5.;
4478 Učme sa modliť.Bro, B..Freiburg:Lerne beten herder .1964...;
4479 Ugaritské náboženské texty :.Stehlík, Ondřej,.Praha ::Vyšehrad,.2003.80-7021-587-9.V-G4.;
4480 Uhorskí a poľskí účastníci americkej revolúcie (1775-1783).Kunec, Patrik.Krakov:Spolok Slovákov v Poľsku.2012.9788374905404 (brož.);978-83-7490-540-4..;
4481 Uhorskí a poľskí účastníci americkej revolúcie (1775-1783).Kunec, Patrik.Krakov:Spolok Slovákov v Poľsku.2012.9788374905404 (brož.);978-83-7490-540-4.IV-E3.;
4482 Újszövetségi Szentírás. Görög eredetiből fordította és magyrázta P. Békes Gellért és P. Dalos Patrik. (Nový zákon. Sväté písmo. Z gréčtiny preložili a vysvetľujú P. Békes Gellért a.. Budapest:Szent Gellért Egyházi Kiadó.1990.963748700X; 963-7487-00-X..;
4483 Újszövetségi Szentírás. Görög eredetiből fordította és magyrázta P. Békes Gellért és P. Dalos Patrik. (Nový zákon. Sväté písmo. Z gréčtiny preložili a vysvetľujú P. Békes Gellért a.. Budapest:Szent Gellért Egyházi Kiadó.1990.963748700X; 963-7487-00-X..;
4484 Újszövetségi Szentírás. Görög eredetiből fordította és magyrázta P. Békes Gellért és P. Dalos Patrik. (Nový zákon. Sväté písmo. Z gréčtiny preložili a vysvetľujú P. Békes Gellért a.. Budapest:Szent Gellért Egyházi Kiadó.1990.963748700X; 963-7487-00-X..;
4485 Újszövetségi Szentírás. Görög eredetiből fordította és magyrázta P. Békes Gellért és P. Dalos Patrik. (Nový zákon. Sväté písmo. Z gréčtiny preložili a vysvetľujú P. Békes Gellért a.. Budapest:Szent Gellért Egyházi Kiadó.1990.963748700X; 963-7487-00-X..;
4486 Ukázal mi cestu.Ciszek, Walter J..[Trnava]:Dobrá kniha.1995.8071410829 (brož.); 80-7141-082-9.IV-G5.;
4487 Ukřižovaný Kristus. Velkopáteční rozjímání (1996-2001)..Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.2002.80-7192-607-8..;
4488 Ulice a námestia Bratislavy :.Ortvay, Tivadar,.Bratislava ::Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT,.2006.80-89218-12-1.IV-E7.;
4489 Umění rovnováhy.Matisse, Henri.Praha:Československý spisovatel.1961..IV-B6.;
4490 Umfassendes Heil durch Jesus /.Forrest, Tom.Mainz ::Kairos,.1986.3-925352-48-1..;
4491 Umwelt des Urchristentums II..Johannes Leipoldt, Walter Grundmann. Berlin:Evangelische Verlagsanstalt.1975...;
4492 Umwelt des Urchristentums III..Johannes Leipoldt, Walter Grundmann. Berlin:Evangelische Verlagsanstalt.1973...;
4493 Una Sancta : Spisy o kresťanskej jednote.Solovjov, Vladimír.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-492-4.IV-C5.;
4494 Una scuola di saggezza. Conoscere la storia della Chiesa.Mancini, Massimo.Bologna:Edizioni Studio Domenicano.2014.9788870948752;978-88-7094-875-2.IV-C4.;
4495 Una sinfonia gli inni di Paolo a Cristo Signore.Buscemi, Alfio Marcello.Jerusalem:Franciscan printing press.2000...;
4496 Una vision nueva de la iglesia.Philipon, M.M. .Rím:Descleé de Brouwer.1967...;
4497 Understanding the old testament.Bernhard W Anderson. NJ Prentice-Hall:Englewood Cliffs.1964...;
4498 Une alternative sociologique Aristote-Marx.Patrick de Laubier.Fribourg:Editions universitaires.1993.2-8271-0612-4..;
4499 Une vie pour l\'histoire :.LE GOFF, Jacques.:.1996.2-7071-2528-8.IV-G5.;
4500 Union conjugale et liberté.Pousset, E..:LES ÉDITIONS DU CERF.1970...;
4501 Unity and diversity in the Church...Città del Vaticano ::Libreria editrice vaticana,.1991.8820917114;88-209-1711-4..;
4502 Univerzalismus v etice jako problém :.Hála, Vlastimil, 1951-.:Praha :.2009.978-80-7007-306-3..;
4503 Univerzitný profesor MUDr. Ján Ležovič, DrSc..Tichý, Miloslav,.Pezinok:DATAPRESSCOMP.2002.80-968700-1-7.IV-B6.;
4504 Unsere Aussenwelt.Josephus Gredt.:Tyrolia.1921...;
4505 Úpadok a zánik Rímskej ríše.Gibbon Edward.Bratislava:Tatran.1983..IV-H7.;
4506 Úpadok a zánik Rímskej ríše.Gibbon Edward.Bratislava:Tatran.1983..IV-H7.;
4507 Úpění holubice čili o užitečnosti slz.sv. Bellarmino, R..Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1948...;
4508 Ur-Geschichte Genesis 1-11.Arenhoevel, Diego,,1930-1983 - autor.Stuttgart ::KBW.1970.3-460-05011-X..;
4509 USA : Dějiny států.Tindall, George Brown.Praha:Lidové noviny.1994.80-7106-088-7.IV-H5.;
4510 Úsměv...(životní příběh Aničky Zelíkové).Soukupová, Karla.Český Těšín:Cor Jesu.1992..IV-A3.;
4511 Ústava.Platón, 427.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-28-3.V-A2.;
4512 Ústava Slovenskej republiky.Slovensko.Bratislava ::International,.1992.80-85727-00-5.V-G2.;
4513 Uświęceni w prawdzie.Cottier, Georges((1922- ).).Poznań ::Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów "W drodze",.1996.837033086X.IV-A6.;
4514 Uświecęni w prawdzie.Georges Cottier OP.Poznań:W drodze.1996.83-7033-086-X.IV-A6.;
4515 Uświęceni w prawdzie.Cottier, Georges((1922- ).).Poznań ::Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów "W drodze",.1996.837033086X.IV-A6.;
4516 Uświęceni w prawdzie.Georges Cottier OP.Poznań:W drodze.1996.83-7033-086-X.IV-A6.;
4517 Uświęceni w prawdzie.Cottier, Georges((1922- ).).Poznań ::Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów "W drodze",.1996.837033086X..;
4518 Ut unum sint.Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-148-X..;
4519 Ut unum sint : encyklika Jana Pavla II.o ekumenickém úsilí z 25. května 1995.Ján Pavol II,.Praha:ZVON.1995.80-7113-140-7..;
4520 Utečenci pre Krista.Macák, Ernest, SDB.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-044-5.IV-D6.;
4521 Utešiteľ najlepší.Durych, J..:EDICE KRYSTAL.1932...;
4522 Utíkej, malý, utíkej.Cruz, Nicky.:.1980?..IV-B4.;
4523 Utrpení a radosti očistce.Spirago,F..Praha:Školské sestry O.S.F.1936...;
4524 Utrpení Ježíšovo - úděl člověka /.Brantzen, Hubertus.Kevelaer ::Butzon und Bercker,.1995.3-7666-9932-6..;
4525 Úvahy La Saletské.Bloy,L..Praha:Ladislav Kunciř.1933...;
4526 Úvahy nad encyklikou Humanae vitae.Wuerl, Donald W..Brno ::Cesta Brno.1991.80-85319-04-7..;
4527 Úvahy nad evangelijem pokoje .Pokorný, L..Dolný Smokovec:Česká katolícka charita.1985...;
4528 Úvahy nad Tórou /.Leibowitz, Ješajahu,.Praha ::P3K,.2011.978-80-87186-50-3; 978-80-87186-51-0.V-H5.;
4529 Uvahy o človeku I., II..Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-077-5..;
4530 Uvahy o človeku I., II..Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-077-5..;
4531 Úvahy o návrhoch na právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami. : Pápežské listy a vatikáns.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-472-1..;
4532 Úvahy o Panně Marii:.Meisner, Joachim kardinál.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-53-7..;
4533 Úvahy o politické theologii /.Metz, Johann Baptist,.:.1994.80-85241-69-2.V-E5.;
4534 Úvahy z Bohoslovia základného .Chladný , I..:.1976 ?...;
4535 Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi slovami na kríži.Rahner, K..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1989...;
4536 Úvod do (současné) filosofie :.Petříček, Miroslav, 1951- - autor.:Praha :.1997.80-238-1741-8..;
4537 Úvod do buddhismu /.Bstan-\'dzin-rgya-mtsho,.Praha ::Radost,.1990.80-85189-04-6.V-H7.;
4538 Úvod do četby Nového zákona.Merell, Jan.Praha:Čes.katolická Charita.1952...;
4539 Úvod do fenomenologické filosofie : Ze záznamů přednášek proslovených ve školním roce 1969-1970 na filosofické fakultě UK.Patočka, Jan.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-47-1..;
4540 Úvod do filosofického myšlení.Benyovszky, Ladislav.Plzeň:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.2007.978-80-7380-040-6.V-A4.;
4541 Úvod do filosofie.Jaspers, Karl. Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-05-4.V-E5.;
4542 Úvod do filosofie - dodatek.Říha, Karel.Olomouc:MCM.1991...;
4543 Úvod do filosofie :.Jaspers, Karl,.Praha ::OIKOYMENH,.1996.80-86005-05-4.V-E5.;
4544 Úvod do filosofie sv. Tomáše Akvinského.H.D. Gardeil.Paris:Cerf.1966...;
4545 Úvod do filozofie.Anzenbacher, Arno.:.1987..V-A3.;
4546 Úvod do filozofie.Anzenbacher, Arno.:.1987..V-A3.;
4547 Úvod do filozofie.Anzenbacher, Arno.:.1987..V-A3.;
4548 Úvod do filozofie.Anzenbacher, Arno.Praha:Státní pedagogické nakl..1991.80-04-26038-1.V-A3.;
4549 Úvod do filozofie.Anzenbacher, Arno.:.1987..V-A3.;
4550 Úvod do filozofie.Anzenbacher, Arno.:.1987..V-A3.;
4551 Úvod do filozofie kultúry.Csontos, Ladislav, SJ.Bratislava:Dobrá kniha.1996.80-7141-100-0.V-A4.;
4552 Úvod do hermeneutiky.Grondin, Jean. Praha:OIKOYMENH.1997.80-86005-43-7.V-E5.;
4553 Úvod do judaistiky /.Stemberger, Günter,.Praha ::Vyšehrad,.2010.978-80-7021-988-1.V-H5.;
4554 Úvod do křesťanství.Joseph Ratzinger ; odp.red. M.Badal ; předml. J.Ratzinger ; [.m.Přel. z něm..Brno:Petrov.1991.80-85247-13-5..;
4555 Úvod do literární teorie.Eagleton, Terry, 1943-.V Praze ::V Praze :.2010.978-80-00-02587-2..;
4556 Úvod do metafyziky.Carr, Brian.Bratislava:IRIS.2004.80-89018-69-6..;
4557 Úvod do metafyziky /.Schmidinger, Heinrich,.Praha ::OIKOYMENH,.2012.978-80-7298-417-6.V-E4.;
4558 Úvod do Písma sv..Th. Lic. Dominika Duka OP.:Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří Kazatelu.1991...;
4559 Úvod do Písma sv..Th. Lic. Dominika Duka OP.:Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří Kazatelu.1991...;
4560 Úvod do Písma sv. I/II.Th.Lic. Dominik Duka OP. Praha:Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří Kazatelů.1990...;
4561 Úvod do Písma sv. I/II.Th.Lic. Dominik Duka OP. Praha:Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří Kazatelů.1990...;
4562 Úvod do Písma sv. Starého zákona.Duka, Dominik. Praha:Kazat. stredisko OP.1992.80-901252-5-5..;
4563 Úvod do Písma svatého Starého zákona.Duka, Dominik.Praha:Editio Sti. Aegidii.1992.8090101895..;
4564 Úvod do Písma svatého Starého zákona.Duka, Dominik.Praha:Editio Sti. Aegidii.1992.8090101895..;
4565 Úvod do postmodernismu.Grenz, Stanley. Praha:Návrat domů.1997.80-85495-74-0.V-A8.;
4566 Úvod do religionistiky /.Horyna, Břetislav,.Praha ::ISE,.1994.80-85241-64-1.V-G7.;
4567 Úvod do Starého zákona.Alfred Läpple. Praha:Česká katolická charita.1972...;
4568 Úvod do Starého Zákona.Struppe, Ursula. Nitra:KS.1998.80-88741-23-8..;
4569 Úvod do Starého zákona.Alfred Läpple. Praha:Česká katolická charita.1972...;
4570 Úvod do Starého zákona.Dillard, Raymond B., zemř. 1993.:Praha :.2011.978-80-7255-244-3..;
4571 Úvod do světa idejí : Náboženství a filozofie v minulosti a v současnosti.Smith, Linda.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-082-6.V-A7.;
4572 Úvod do teologie..Paríž:Cerf.1963...;
4573 Úvod do teologie.Duka, D..Praha:nakladatelství Krystal.1998...;
4574 Úvod do teologie.Dacík , R.M..Havličkov Brod:slunce vysočiny.1991...;
4575 Úvod do teologie Buh a jeho stvoření.Larcher, Ch. .:.1980?[s.a.]...;
4576 Úvod do theologie.Dalmais O. P., .Paris:.1960?...;
4577 Úvod do viery /.Kasper, Walter,1933-.[Spišské Podhradie] ::Spišský kňažský seminár,.1991...;
4578 Úvod do všeobecné metafyziky.Martin, Gottfried.Praha:Rezek.1996.80-86027-01-5.V-A3.;
4579 Úvod k Encyklopedii.Jean Le Rond Alembert.Praha:Svoboda.1950...;
4580 Úvodné poznámky k spisom Nového zákona.Heriban, Jozef, SDB.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...;
4581 Úvody do Starého i Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou.Heriban, Jozef, SDB. Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda :Trnava.1997.80-7162-191-9..;
4582 Úvody do Starého i Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou.Heriban, Jozef, SDB. Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda :Trnava.1997.80-7162-191-9..;
4583 Úvody do Starého i Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou.Heriban, Jozef, SDB. Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda :Trnava.1997.80-7162-191-9..;
4584 Už nemusím mlčať.Loredo, Miguel Angel.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-22-8.IV-B6.;
4585 V duchu pravdy :.Duka, Dominik, 1943- - Účastník interview;.:Ústí nad Orlicí :.2008.978-80-903652-5-4..;
4586 V hodine veľkej skúšky.Letz, Róbert.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-658-9.IV-C6.;
4587 V jeho šľapajách.Gazzera,A..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1981...;
4588 V jeseni života.Takáč, Ferdiš, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-079-9..;
4589 V Kristovi vykupiteľovi.Durwell,F.X..:.1975?...;
4590 V krvi a v plamenech =.Gay, Francisque,.Brno ::nákladem vlastním [překladatele],.1937..IV-G7.;
4591 V spojení s prírodou.Prohászka, Otokar.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941...;
4592 V stopách železného Felixa.Matej Medvecký. Bratislava:Ústav pamäti národa.2012.978-80-89335-52-7.IV-E3.;
4593 V stopách železného Felixa.Matej Medvecký. Bratislava:Ústav pamäti národa.2012.978-80-89335-52-7..;
4594 V šľapajach Kolakoviča.Krčméry, Silvester, SF.Bratislava:Charis.1996.80-88743-13-3.IV-B6.;
4595 V tieni hory Ararat :.Čierniková, Beáta,.:.2005.80-89027-14-8.V-G3.;
4596 V tisíc nebezpečenstvách.Gerard, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-026-8.IV-B4.;
4597 V tisíc nebezpečenstvách.Gerard, Ján.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1931..IV-D4.;
4598 Václav Hollar :.Richter, Stanislav,.Praha ::Vyšehrad,.1977..IV-B1.;
4599 Vademecum pomocných věd historických /.Hlaváček, Ivan..Praha ::Svoboda,.1988..IV-H4.;
4600 Válečné paměti 1940-1944 /.Gaulle, Charles de,.Praha ::Naše vojsko,.1989..IV-B4.;
4601 Valerian Magni, 1586-1661 :.Sousedik, Stanislav..Praha ::Vysehrad,.1983...IV-F8.;
4602 Válka v srdci islámu /.Kepel, Gilles,.Praha ::Karolinum,.2006.80-246-1217-8.V-H4.;
4603 Válka židovská /.Josephus Flavius,.Praha ::SNKLU,.1965..V-H5.;
4604 Vánoční čtení.Dr.Ondřej M.Petrů O.P.:.1970??...;
4605 Vatican II..Montreal & Paris:Fides.1967...;
4606 Vatican II..Montreal & Paris:Fides.1967...;
4607 Vatican II..Montreal & Paris:Fides.1967...;
4608 Vatican II..Montreal & Paris:Fides.1967...;
4609 Vatican II..Montreal & Paris:Fides.1967...;
4610 Vatican II..Montreal & Paris:Fides.1967...;
4611 Vatican II..Montreal & Paris:Fides.1967...;
4612 Vaticanum secundum.Muller,O..Leipzig:St. Benno-Verlag.1965...;
4613 Vaticanum secundum.Muller,O..Leipzig:St. Benno-Verlag.1963...;
4614 Vatikán a Hitler :.Godman, Peter,1955-.Praha ::Deus,.2008.978-80-87087-54-1.IV-C7.;
4615 Vatikán na rozcestí? /.Vyšohlíd, Václav,.Praha ::Mladá fronta,.1974..IV-A8.;
4616 Vatikánske dokumenty..Litoměřice:CMBF.1980?...;
4617 Vatikánske dokumenty..Litoměřice:CMBF.1980?...;
4618 Vatikanum II über das Wort Gottes.Otto Semmelroth SJ, Maximilian Zerwick SJ. Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk.1966...;
4619 Väznili ich za vieru.Čarnogurský, Ján.Bratislava:Pramene .1990.80-85139-00-0.IV-D3.;
4620 Väznili ich za vieru.Čarnogurský, Ján.Bratislava:Pramene .1990.80-85139-00-0.IV-D3.;
4621 Včerejší strach : jaké to bylo mezi Čechy a Němci?.Škrábek, Josef.Praha:Vyšehrad.2006.80-7021-838-X..;
4622 Ve jmánu Páně.Pavol VI.Rím:Krěstanská akademie.1978...;
4623 Ve službách dobra a pokoje..Praha ::Ústřední církevní nakladatelství.1981..IV-A8.;
4624 Ve světle víry.Salajka,A..Olomouc:Nakladatelství Dobré Knihy .1945...;
4625 Věčná žena.Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2..;
4626 Věčná žena.Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2..;
4627 Věčnost, čas a duch.Plótínos, 205-270 - autor.:Praha :.1995.80-901796-5-7.V-A2.;
4628 Veď ma po ceste života.Carlo, Maria Martini.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-01-3..;
4629 Věda a bible o puvodu světa.Želivan, P..Rím:Krěstanská akademie.1966...;
4630 Věda a náboženství o vzniku života a člověka.A. I. Oparin, M. S. Pliseckij.Praha:Život a práce.1951...;
4631 Věda a smysl života.Chauchard, Paul. Praha:Vyšehrad.1971...;
4632 Věda a smysl života.Chauchard, Paul. Praha:Vyšehrad.1971...;
4633 Věda a teologie ve 20. století.Garadži , V.I. ; Suchov , A. D. .Praha:svoboda.1974...;
4634 Věda a Víra.Novotný, J..Praha:československé akciové tiskárny .1925...;
4635 Věda kříže :.Stein, Edith, 1891-1942.Brno ::Brno : Cesta.2000.80-85319-92-6..;
4636 Veda ve starém Recku.B.Farrington.:Rovnost.1950..IV-G8.;
4637 Věda ve starém Řecku :.Farrington, Benjamin,.Praha ::Rovnost,.1951..IV-G8.;
4638 Věda ve starém Řecku :.Farrington, Benjamin,.Praha ::Rovnost,.1951..IV-G8.;
4639 Veda verzus viera ? /.Krempaský, Július,.Bratislava ::Veda,.2006.80-224-0896-4.V-E6.;
4640 Veda, kniha druhá diela Človek.Hello, Ernest,.Košice:Verbum.1946...;
4641 Věda, technika a zamyšlení.Heidegger, Martin.Praha:Oikoymenh.2004.80-7298-083-1.V-A5.;
4642 Věda, technika, společnost, Science, technoĺogy, society.Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filozofickém ústavu AV ČR.:Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filozofickém ústavu AV ČR.2000..V-G2.;
4643 vedecký ateizmus.A. F. Okulov, L. G. Baltanov, V. I. Garadža, N. S. Gordienko, F. I. Dolgich, I. G. Ivanov, M. I. Konkin, P. K. Kuročkin, E. J. Lisavcev, V. F. Milovidov, M. P. Novikov, V. K. Tančer, D. M. Ugrinovič, .:nakladateľstvo pravda.1977..V-G5.;
4644 Veden démony.Adelgunde Mertensacker.:.1993..V-G3.;
4645 Vědění a láska.Lotz, Johannes Baptist, 1903-1992 - autor.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-304-3.V-A3.;
4646 Vedomie ako oceán :.Hubina, Miloš.Bratislava ::Chronos,.2004.80-89027-11-3.V-H7.;
4647 Věk extrémů : Krátké 20.století 1914-1991.Hobsbawm, Eric J..Praha:Argo.1998.80-7203-184-8.IV-G4.;
4648 Věk katedrál :.Duby, Georges,.Praha ::Argo,.2002.80-7203-418-9.IV-F4.;
4649 Veľa je povolaných .Hahn, Scott. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-22-8..;
4650 Veľa je povolaných .Hahn, Scott. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-22-8..;
4651 Velebná svátost neboli díla a cesty Boží.Faber , W.F..Praha:družstvo Vlast .1948...;
4652 Velehrad - Řím :..Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2010.978-80-7412-044-2..;
4653 Veličná :.Huba, Peter,.[Dolný Kubín] ::Peter Huba,.1997.80-88803-07-1; 80-88803-06-3.IV-E3.;
4654 Veliký Buh.Tóth, T. Dr.Praha:Nakladateství vyšehrad.1941...;
4655 Veľká Morava v tisícročí.Krajčovič, Rudolf.Bratislava:Tatran.1985..IV-H8.;
4656 Veľká Morava v tisícročí.Krajčovič, Rudolf.Bratislava:Tatran.1985..IV-H8.;
4657 Velká mše.neuvedený autor.Rím:Křesťanská akademie.1970..IV-B3.;
4658 Veľká ozdoba Uhorska.Tibenský, Jan.:Tatran.1984..IV-B1.;
4659 Velkomoravské hradisko sv. Klimenta u Osvětimi :.Hrubý, Vilém.Brno ::Moravské museum,.1961..IV-F8.;
4660 Velkomoravské hradisko sv. Klimenta u Osvětimi :.Hrubý, Vilém.Brno ::Moravské museum,.1961..IV-E3.;
4661 Veľkomoravské legendy a povesti..:Tatran.1977..IV-E5.;
4662 Veľkomoravské legendy a povesti.Ratkoš, Peter.Bratislava:Tatran.1977..IV-A7.;
4663 Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě /.Cibulka, Josef,.Praha ::ČSAV,.1958..IV-E9.;
4664 Velký příběh bible.Andres, Stefan.Praha:Vyšehrad.1969...;
4665 Veľký rozvrat : Ľudská prirodzenosť a opätovné nastolenie sociálneho poriadku.Fukuyama, Francis.Bratislava:AGORA.2005.80-969394-1-6..;
4666 Veľký štyridsaťročný pôst Cirkvi na Slovensku.Šmálik, Štefan.Bratislava:Charis.1996.80-88743-12-5.IV-D7.;
4667 Veľký třesk a Bible.Grygar J..Nový Jičín:Divadlo hudby Ostrava.1991...;
4668 Veľpieseň.Beňo, Ján Augustín, SDB.Nitra:Rodina.1991.80-900510-1-4..;
4669 Veľpieseň.Arminjon, Blaise.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-474-3..;
4670 Veľpieseň.Beňo, Ján Augustín, SDB.Nitra:Rodina.1991.80-900510-1-4..;
4671 Verdi.Franz Werfel.Bratislava:Štátne hudobné vydavateľstvo.1963.62-172-63.IV-A1.;
4672 Verdi.Franz Werfel.:Tatran.1977.61-760-77.IV-A1.;
4673 Verím.Luciani, Albino,.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1999...;
4674 Věřím .Tóth, T. Dr.Praha:Nakladateství vyšehrad.1941...;
4675 Věřím a vyznávam.Pokorný, L..Praha:Česká katolícka charita.1984...;
4676 Věřím v Boha..Litoměřice:Seminář CMBF .1982...;
4677 Verím v boha I.Opletal, František.Olomouc:MCM.1994...;
4678 Věrím v Boha II..Opletal,F..Olomouc:Matice cyrilometodějská s.r.o.1994...;
4679 Veriť, ale prečo?.Wurmbrand, Richard.Bratislava:Alfa.1992.80-05-00950-X.V-A4.;
4680 Verní Bohu a ľuďom.Kolvenbach, Peter-Hans .Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti v Kanade.1990.0-919865-54-2.IV-B6.;
4681 Verný syn Panny Márie - doktor Emil Stach..Jurko, Jozef (1950).Kapušany:Bens.2004.80-88998-58-1.IV-B8.;
4682 Věrohodnost Nového zákona : Můžeme důvěřovat spisům Nového zákona?.Bruce, F.F..Praha:Návrat.1992.80-85495-05-8..;
4683 Věrouka.Špaček, R. Dr..Praha:Dědictví sv. Prokropa.1930...;
4684 Věrouka .Dacík , R.M..olomouc:Dominikánska edice Krystal.1937...;
4685 Věrouka.Dacík , R.M..olomouc:Dominikánska edice Krystal.1941...;
4686 Verše z vyhnanství.Publius Ovidius Naso.Praha:Svoboda.1985..V-A1.;
4687 Veselá služebnice Boží.Krein, Daniela.:.s.a...IV-B6.;
4688 Vesmír a Boh.Šimalčík,J..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1943...;
4689 Vesmír jako fluktuace vakua.Skalský, Vladimír,. Slovenská technická univerzita:Bratislava.2002.80-227-1796-7..;
4690 Viac ako pozemšťan.Irwin, James B..:.s.a...IV-B5.;
4691 Viditelné a neviditelné.Merleau-Ponty, Maurice, 1908-1961 - autor.:Praha :.1998.80-86005-82-8..;
4692 Viditelné a neviditelné /.Merleau-Ponty, Maurice,.Praha ::OIKOYMENH,.1998.80-86005-82-8.V-E5.;
4693 Vie de Jésus.Renan,E..Paris:Calmann- Lévy, éditeurs.1947...;
4694 Vie de la Vierge Marie .Quinard,C..:editions spes.1946...;
4695 Vie mystérieuse de Notre-Dame.Maréchal,H. OP.Paris:editions du cerf.1930?...;
4696 Viele Kammern im Welthaus :.Bloch, Ernst..Frankfurt am Main ::Suhrkamp,.1994.3518118277..;
4697 Viele Stimmen - ein Glaube :.Porsch, Felix,(1928-2001).Kevelear ::Katholisches Bibelwerk,.1982.3-7666-9232-1(Butzon);3-460-27071-5..;
4698 Viem, komu som uveril.Hlinka, Anton, SDB.Rím:.1987...;
4699 Vienne.Lecler, Joseph.Paris:Éditions de l'Orante.1964..IV-D1.;
4700 Viera.Duda, Daniel.. Advent-Orion:Vrútky.1994.80-88719-06-2..;
4701 Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria.Neuner, Jozef SJ.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-072-1..;
4702 Viera v dejinách spoločnosti.Baptist, Metz, Johann.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-063-4..;
4703 Viera v modernom svete.Lepp,I..Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1969...;
4704 Viera veľkých vedcov.Hlinka, A..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1979...;
4705 Viera, veda, spoločnosť 1.Krempaský, Július 4 auv ;.Bratislava:Alfa.1992.80-05-01110-5..;
4706 Viera, veda, spoločnosť 2..Bratislava:Alfa.1993.80-05-01117-2..;
4707 Vierouka.Dúbravec, Štefan.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969...;
4708 Viery a vyznania.Allan, John,.Bratislava:Slovart.1993.8085163640; 80-85163-64-0.V-G8.;
4709 Vietor Ducha.Mihaliková, Eva.:.1995??...;
4710 Vím, v koho jsem uvěřil :.Chudoba, Bohdan, 1909-1982. Centrum pro studium demokracie a kultury:Brno :.2009,.978-80-7325-193-2..;
4711 Víra..Kolín nad Rýnem:Tomášovská edice.1990...;
4712 Víra a kultura : Pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie.Halík, Tomáš.Praha:ZVON.1995.80-7113-117-2..;
4713 Víra bez dukazu.Miřejovský, J..Praha:Kalich.1971...;
4714 Víra je můj pevný hrad : rozhovory s arcibiskupem Karlem Otčenáškem a jeho přáteli.Svoboda, Bohumil.Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-741-3.IV-A6.;
4715 Víra nebo chaos?.Sayersová, L.D..Praha:Nakladatelství Universum.1948...;
4716 Víra?.Max Kandler.:.1991..V-G5.;
4717 Visionen der Therese Neumann.Steiner, Johannes.München:SchnellandSteiner.1973.3-7954-0151-8.IV-B7.;
4718 Visionen der Therese Neumann.Steiner, Johannes.München:SchnellandSteiner.1973.3795401518; 3 7954 0151 8.IV-B7.;
4719 Vít Tajovský..:.s.a...IV-B8.;
4720 Víťaz v smrti.Karlheinz Riedel.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-081-0.IV-A3.;
4721 Vítězství Kristovo Panna Maria.Tóth.T..praha:nakladatelství vyšehrad.1941...;
4722 Vitráže na Slovensku.Cónová, Ilona.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-215-4..;
4723 Vízia kresťanského Slovenska.Tinková, Alexandra.:.[2021].9788082310156; 978-80-8231-015-6.IV-C6.;
4724 Vlastný životopis..Francisci, Ján1822-1905.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej lit..1956..IV-B4.;
4725 Vlastnými slovami.Urs von Balthasar, H..Trnava:Dobrá kniha.2003...;
4726 Vo väzniciach a táboroch :.Krčméry, Silvester, SF.Bratislava ::Charis,.1995.80-88743-11-7.IV-E4.;
4727 Vo väzniciach a táboroch :.Krčméry, Silvester, SF.Bratislava ::Charis,.1995.80-88743-11-7.IV-E4.;
4728 Vo víroch rokov 1938-1988 /.Vicen, Jozef,.Bratislava ::Lúč,.1999.80-7114-279-4.IV-E5.;
4729 Vo všetkom láska.Judák, Viliam.Nitra:Gorazd.2012.9788089481149 (viaz.);978-80-89481-14-9.IV-B3.;
4730 Vo všetkom láska.Judák, Viliam.Nitra:Gorazd.2012.9788089481149 (viaz.);978-80-89481-14-9..;
4731 Vocabulaire de théologie bilbique.Xavier Léon-Dufour. Paris:Les Éditions du Cerf.1962...;
4732 Vocabulaire de théologie bilbique.Xavier Léon-Dufour. Paris:Les Éditions du Cerf.1970...;
4733 Volker und Staaten in der neueren Geschichte /.Ranke, Leopold von,.Erlenbach-Zurich ::E. Rentsch,.1945..IV-F7.;
4734 Volný čas,vzdělání,moudrost : Práce a volný čas.Pieper, Josef.Praha:Křesťanská akademie.1992.80-900615-6-7..;
4735 voltaire! voltaire!.Guy Endore.:Tatran.1979.61-996-79.IV-A1.;
4736 Vom Erleben Gottes.Lhotzky , H..Leipzig:Karl Robert Lagewiesche Verlag.1950?...;
4737 Vom Lebendigen Gott.Guardini, R..Mainz:Matthias - Grunewald -Verlag.1980?...;
4738 Vom Nehmen, Geben und Danken.Gülden, Josef.Leipzig:St. Benno Verlag.1966..IV-D5.;
4739 Vom Paradies bis Golgotha.Nelson Beecher Keyes. Stuttgart:Verlag das Beste G.M.B.H..1964...;
4740 Vom Verstehen der Heiligen Schrift.Lohfink Norbert. Leipzig:St. Benno-Verlag GmbH.1965...;
4741 Vom Verstehen der Heiligen Schrift.Lohfink Norbert. Leipzig:St. Benno-Verlag GmbH.1965...;
4742 Von der Heiligkeit der Revolution :.Ruiz, Anneliese Schwarzer de,.Wuppertal ::Jugenddienst-Verlag,.c1972..3779572176; 9783779572176.IV-B3.;
4743 Von der not und dem segen des Gebetes.Rahner, K..Freiburg im Breisgau:HERDER.1962...;
4744 Vražda v Amsterodamu :.Buruma, Ian,.Praha ::Academia,.2010.978-80-200-1875-5.V-G3.;
4745 Všechno je milost :.Boulad, Henri, 1931- - autor.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1994.80-85527-51-0..;
4746 Všeobecné církevní dějiny.Medek, Václav.:.s.a...IV-C3.;
4747 Všeobecné katechetické direktorium.Kongregácia pre klérus.Bratislava:Don Bosco.1992.80-85405-02-4..;
4748 Výber z diela.Fichte, Johann Gottlieb,.Bratislava:Pravda.1981...;
4749 Výbor z filozofického díla : (podle Eugena Wingendorfa).Maréchal, Josef.Velehrad:Refugium.1996.80-901957-9-2..;
4750 Výbor z listů Luciliovi.Lucius Annaeus Seneca.Praha:Svoboda.1969..V-A1.;
4751 Výborná (Bierbrunn).Malovcová, Božena.Výborná:Obecný úrad.2006.80-969532-8-1.IV-E3.;
4752 Výborná (Bierbrunn).Malovcová, Božena.Výborná:Obecný úrad.2006.80-969532-8-1..;
4753 Vybrané kapitoly z dějin evangelizace světa, I. díl.Němec, Jaroslav.Olomouc:Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.1991..IV-D6.;
4754 Vydajú vás.KaRol.Bern:Nakladateľstvo MPK.1986..IV-D6.;
4755 Vydajú vás.KaRol.Bern:Nakladateľstvo MPK.1986..IV-D6.;
4756 Vydávat počet ze své naděje :..V Olomouci ::V Olomouci :.2008.978-80-244-2132-2..;
4757 Vydavateľské dielo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1963-1988.Rydlo, Jozef M..:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1989.978-80-8218-022-3.IV-A6.;
4758 Vyhlásenia a rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska.Katolícka cirkev..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611636 (brož.); 978-80-8161-163-6..;
4759 Vyhlásenie Dominus Iesus.Ecclesia catholica. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-58-7..;
4760 Vyhlásenie o niektorých otázkach sexuálnej etiky..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1976...;
4761 Vyhnání : české země jako poučný případ.Glotz, Peter.Praha:Paseka.2006.80-7185-705-X.IV-G4.;
4762 Vyhubení slovanu pobaltských.Helmhold.:ŠOLC A ŠIMÁČEK.1925..IV-G7.;
4763 Výklad epioštoly 2. Timoteovi.Stott, John R. W.,. Návrat:Praha.1992.80-85495-08-2..;
4764 Výklad epištoly Efežanom..Stott, John R. W.. Návrat:Praha.1992.80-85495-07-4..;
4765 Výklad Epištoly k Římanum..:.2009??...;
4766 Výklad nejdrahší oběti Mše svaté.Kochem , M..Praha:Ladislav a Kunciř .1933...;
4767 Výklad prvních tří kapitol Geneze.Jarolím Adámek. Praha:Česká katolícka charita.1969...;
4768 Výklad prvních tří kapitol Geneze.Jarolím Adámek. Praha:Česká katolícka charita.1969...;
4769 Výklad učení rabbiho Ješuy.Tresmontant, Claude.Košice:Timotej.1993.80-966961-3-0..;
4770 Výklad vyznania viery. Výklad Modlitby Pána. Výklad Desatora Božích prikázaní. .Tomáš Akvinský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-846-0..;
4771 Výklady k SZ 5.Bič, Miloš.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-150-5..;
4772 Vykupiteľ človeka.Ján Pavol II.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980...;
4773 Vyprávění..:.1970??...;
4774 Výpredaj ľudskosti /.Okáľ, Ján,.Cambridge ::Dobrá kniha,.1989.0-919865-33-X.IV-E4.;
4775 Výroky veľkých prírodovedcov o Bohu.Frankenberger,E..:.1985??...;
4776 Výsady miest a mestečiek na Slovensku.Juck, Ľubomír.Bratislava:Veda.1984..IV-C7.;
4777 Výstup duše k Bohu.Gross,J..Olomouc:Velehrad, nakladatelství dobré knihy .1941...;
4778 Výstup na vrch Sinaj.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-77-5..;
4779 Vysvetľovanie rukami.Novosad, František.:Iris.1994.80-88778-00-X..;
4780 Vyšla hvězda nad Betlémem.Josef Volák.:Dialog.1969...;
4781 Vyšší život.F.W.Faber.Brno:nakladatelství Brnenské tiskárny Brno.1948...;
4782 Vývojová teória a pôvod človeka.Zlatňanský, J..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978...;
4783 Význam svätého Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách.Tomko, Jozef.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..IV-D8.;
4784 Vyznání papežského teologa.Cottier, Georges, 1922 - - Účastník interview.:Kostelní Vydří.2011.978-80-7195-490-3.IV-A6.;
4785 Vyznání papežského teologa.Georges Cottier OP.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2011.978-80-7195-490-3.IV-A6.;
4786 Vyznání papežského teologa.Cottier, Georges, 1922 - - Účastník interview.:Kostelní Vydří.2011.978-80-7195-490-3..;
4787 Vyznanie viery Božieho ľudu..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...;
4788 Výzva nového věku od Newmana k Janu XXIII.Schoof, M..Vyšehrad:Nakladateství vyšehrad.1971...;
4789 Vzdálená sláva : Hledání víry ve věku lehkověrnosti.Berger, Peter Ludwig.Brno:Barrister a Principal.1997.80-85947-18-8..;
4790 Vzdáleným nablízku : vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou.Halík, Tomáš.Praha:Lidové noviny.2007.978-80-7106-907-2..;
4791 Vzkriesenie mŕtvych.Cyril Jeruzalemský.Oropos:Monastier Paraklitos.1994...;
4792 Vzkriesenie Olympie.Zamarovský, Vojtech.Bratislava:Šport.1986..IV-H6.;
4793 Vzkriesenie tela.Rahner, K..Rím:SÚSCM.1969...;
4794 Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7..;
4795 Vznešenosti Márie Panny.Sv. Alfonz Maria de Ligouri.FRýDEK:exerciční dUM .1939...;
4796 Vznik a dejiny medzinárodných eucharistických kongresov.Nepšinský, Vojtech. Badín:KS.2005.80-88937-18-3.IV-C3.;
4797 Vznik a počátky slovanu..:praha.1958..IV-E3.;
4798 Vznik a sláva byzantské říše :.Müller, Karel,.Praha ::Vesmír,.1927..IV-H8.;
4799 Vznik, struktura a hodnota našeho poznání.Marek, Alois Dominik - autor.:Olomouc :.2003.80-7266-155-8..;
4800 Vzostup peňazí.Ferguson, Niall,.Bratislava:Kalligram.2011.9788081014567 (viaz.); 978-80-8101-456-7.V-G2.;
4801 Vzpomínka na Hradec Králové :.Urban, Otto,.Praha ::Panorama,.1986..IV-G8.;
4802 Vzpomínky na Dr. Alberta Schweitzera a na Lambaréné.Kalfus, Radim.Praha:Práce.1975..IV-B8.;
4803 Vzpomínky z Terezína /.Miklík, Josef,1886-1947.V Semilech ::Josef Glos,.1946..IV-G8.;
4804 Vzpřimte se a zdvihněte hlavy..:Duch a život.1989..IV-B8.;
4805 Vztah církví a státu :.Loužek, Marek,.Praha ::CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku,.2004.80-86547-31-0.V-G2.;
4806 Vzýván i nevzýván : evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství.Halík, Tomáš.Praha ::Lidové noviny.2004.80-7106-692-3..;
4807 W kregu nauki i wiari .Zycinski, J..:.1989...;
4808 W kręgu zagadnień i problemów teologii fundamentalnej /.Kulisz, Józef(1943- )..Warszawa ::\"Bobolanum\",.1994.8390173107;83-901731-0-7..;
4809 W pełni wiary /.Balthasar, Hans Urs von(1905-1988)..Kraków ::\"Znak\",.1991.8370061486;83-7006-148-6..;
4810 W poszukiwaniu Maryi :.Cecchin, Franco..Warszawa ::Wydaw. Księży Marianów,.1989.8385040072..;
4811 Wahhabi Islam :.DeLong-Bas, Natana J..Oxford ::Oxford Univ. Press,.2004.0-19-516991-3.V-G8.;
4812 Walt Whitman.Zdeněk Vančura.Praha:Orbis.1955..IV-A3.;
4813 Wandel in Got.Bernert E..stans:bucker von Matt.1978.3906997227;3-906997-22-7..;
4814 Warhafrigkeit und Liebe.Boros , L..Freising:Kyrios- Verlag GmbH Meitingen.1966...;
4815 Warum glaubem ?.Kern, W..Wurzburg:Echer Verlag Würzburg.1963...;
4816 Was bleiben soll.Nigg, Walter.Freiburg im Breisgau:Walter.1974.3-530-61204-9.IV-A4.;
4817 Was bleibt von der Bibel? :.Immel, Waldemar.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1974.3-451-01984-1..;
4818 Was heißt "ewiges Leben ?" .Lehmann, K..Leipzig:St.Benno Verlag .1984...;
4819 Was heißt Glauben?.Pieper, J..Köln:Adams Verlag.1990.3920007646;3-920007-64-6..;
4820 Was ist die Katholische Kirche?.Meisel, R..Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1931...;
4821 Was ist Ethik?.Anzenbacher, Arno,.Düsseldorf:Patmos.1987.3-491-71082-0.V-A3.;
4822 Was Luther wirklich sagte.Fitzer. G..Zurich:Verlag Fritz Molden.1968...;
4823 Was Ostern bedeutet :.Vögtle, Anton,1910-1996.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1976.3-451-17539-8..;
4824 Was uns Zukunft gibt :.Drewermann, Eugen1940-.Olten ::Walter,.1992.3-530-16903-X..;
4825 Weaponsandwarfare of the 20th century :.Morris, Eric,.[London] ::Octopus Books,.[1976].070640534X :.IV-H9.;
4826 Wegweiser in das Neue Testament.Kazimierz Romaniuk.Düsseldorf:Patmos-Verlag.1965...;
4827 Weisheit aus dem Bauch.Stertenbrink , R..Wien:Herder.1992.3451226448;3-451-22644-8..;
4828 Weisheit des alten Indien /.Mehlig, Johannes..München ::C.H. Beck Verlag,.1987.3406310265 (set).V-H7.;
4829 Wejście na górę Synaj :.Cantalamessa, Raniero(1934- )..Warszawa ::Wydaw. Sióstr Loretanek,.1996.8386851198;83-86851-19-8..;
4830 Welt.Newman, H.J..frreiburg im bresgau:HERDER & Co.1922...;
4831 Weltereignis Konzil.Plate,M..Freiburg:HERDER.19696...;
4832 Wenn das Weizenkorn nicht stirbt .Evely ,L..Wien:verlag styria.1974...;
4833 Wer ist das eigentlich - Gott ?.Schultz, J.H..:Kösel-Verlag.1969...;
4834 Wer ist die Kirche ?.Urs von Balthasar, H..Freiburg, Basel, Wien:Herder.1965...;
4835 Wer ist ein Christ ?.Urs von Balthasar, H..Zurich:Benziger Verlag Einsieden .1965...;
4836 Wer wird das Antlitz der Erde erneuern? :.Baden, Hans Jürgen.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1983.3-451-08000-1..;
4837 Who is Luisa?..Jacksonville, Florida, USA:The Center of the Divine Will.1996..IV-B7.;
4838 Wider die Resignation in der Kirche :.Zulehner, Paul M.,1939-.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1989.3-210-24953-9..;
4839 Wierzcie moim dzielom.Ruseckí, M..Katowice:Ksiegarnia sw. Jacka.1988...;
4840 William a Catherine Boothovi : zakladatelé Armády spásy.Hosier, Helen.:Praha : Návrat domů.2000.80-7255-021-7.IV-B3.;
4841 William Shakespeare /.Stříbrný, Zdeněk,1922-2014.V Praze ::Orbis,.1964..IV-B8.;
4842 Wir und die Welt.Beck , A..innsbruck-wien-munchen:Tyrolia-verlag.1964...;
4843 Wissenschaftlicher Materialismus und christlicher Glaubeb.Paul Chauchard.Graz:Verlag Styria.1958??...;
4844 Wittgenstein’s Relevance for Theology.Ignace D’Hert O. P..:Herbert Lang Bern, Peter Lang Frankfurt/m.1975..V-E6.;
4845 Wo Gott weint.Straaten, Werenfried van.:Georg Bitter Verlag.1969.3-7903-0012-8.IV-A3.;
4846 Wo Gott weint.Straaten, Werenfried van.:Georg Bitter Verlag.1969.3-7903-0012-8.IV-A3.;
4847 Wo man die Sprache Jesu spricht. Aus der Welt der Bibel.Paul Bruin. Luzern/ München:Rex Verlag.1977.3-7252-0318-0..;
4848 Wohin sein Wort und Führt.Claus-Peter März. Leipzig:St. Benno - Verlag.1970??...;
4849 Wolfgang Amadeus Mozart :.Barth, Karl,.:.1987..3-290-11394-9.IV-A6.;
4850 Women in mughal india.by REKHA MISRA,M.A:.,D.Phil.:allahabad.1967..V-H8.;
4851 Womit wir leben können.Zink, Jörg - preklad. Berlin:Kreuz-Verlag.1978.3783102979; 3-7831-0297-9..;
4852 Wort und Wunder .von Radecki, S..Salzburg:Verlag bei Otto Múller.1970?...;
4853 Worte der Hoffnung.Delp, Alfred.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1974.3-451-17072-8..;
4854 Worte des Herrn.Heinz Schürmann.Freiburg, Basel, Wien:Herder.1961...;
4855 Worte des Herrn.Heinz Schürmann.Leipzig:St. Benno-Verlag.1966...;
4856 Worte des Herzens .Newman, H.J..Freiburg im Breisgau:Verlag Herder .1878.3451194406;3-451-19440-6..;
4857 Wörterbuch zum Neuen Testament.Xavier Léon-Dufour. München:Kösel - Verlag.1977.3-466-20219-1..;
4858 Wprowadzenie do filozofii.Krapiec, M.A., Kamiński, S., Zdybicka, Z.J., Jaroszyński, P..Lublin:Redakcja Wydawnictw KATOLICKIEGO Universytetu Lubelskiego.1992.83-228-0256-0.V-A7.;
4859 Wspolnoty Koscielne Niezalezne Grupy Religijne ,sekty.Osvaldo D.Santagada,Ernesto Bravo P.,..........Warszawa:Verbinum-Wydaw.ksiezy Werbistow.1994..V-H4.;
4860 Wspomnienia kapelana..Kraków:.1998.83-86171-04-9.IV-A5.;
4861 Wunder.Imbach, Josef.Würzburg:Echter.1995.3429016754 (brož.); 3-429-01675-4..;
4862 Wunder Jesu. (Zázrak Ježiša.).Steiner, Anton.Basel, Solothurn, Düsseldorf:Friedrich Reinhardt Verlag, Benziger Verlag.1994.372450411X;3-7245-0411-X..;
4863 Wybór pism.Solowjow,W..Poznán:W droze - Wydawnictvo Polskej Prowincji Dominikanów.1988.8385008705;83-85008-70-5..;
4864 XIXe siécle, siécle de grâces.Poupard, Paul.Paris:SOS.1982.2-7185-0908-2.IV-A4.;
4865 Z ašramu do kláštera.Verlinde, Joseph-Marie,(1947-).Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-526-9.IV-A7.;
4866 Z Bardejova do Prešporku :.Csukovits, Enikő,.Prešov :; Bratislava ::Prešovská univerzita ;; Historický ústav SAV,.2005.80-88899-05-2.IV-E4.;
4867 Z Bešeňovej do Ríma alebo Spomienky operného speváka.Ladislav, Pudiš.:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2000.80-968276-1-8.IV-D7.;
4868 Z brázdy Metodějovy.Kunický, Josef.Olomouc:Členové Stojanovy literární jednoty olomouckých bohoslovců.1938..IV-A8.;
4869 Z ďalekých ciest.Mach, Alexander.:Matica slovenská.2008.978-80-7090-894-5.IV-A7.;
4870 Z ďalekých ciest.Mach, Alexander.Martin:Matica slovenská.2009.978-80-7090-915-7.IV-C3.;
4871 Z dějin císařského Říma.Tacitus.Praha:Svoboda.1976..V-A1.;
4872 Z dejín farnosti Konská.Hromník, Milan, SJ.Bratislava:.1995..IV-D5.;
4873 Z dejín farnosti Lehota pod Vtáčnikom.Hromník, Milan, SJ.Bratislava:.1996..IV-D5.;
4874 Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva..Minárik, Jozef,.Bratislava ::Tatran,.1984..IV-E4.;
4875 Z mého života a díla : Albert Schweitzer.Schweitzer, Albert.Praha:Vyšehrad.1974..IV-B8.;
4876 Z môjho misionárskeho života.Vojenčiak, Juraj, SVD.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1990..IV-A3.;
4877 Z promluvy Jana Pavla II na jeho apoštoslkých cestách v Irsku, v USA, ve Francii..:.1979...;
4878 Z viery túžob a nádejí.Varsik, Milan.Martin ::Osveta,.1993.80-217-0502-7.IV-E6.;
4879 Za bronzovou bránou.Jackques, Martin, . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.IV-A6.;
4880 Za bronzovou bránou.Jackques, Martin, . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.IV-A6.;
4881 Za bronzovou bránou.Jackques, Martin, . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.IV-A6.;
4882 Za čas a prostor :.Tomášová, Míla,.Praha ::Duha,.1991.80-900109-6-2.V-H8.;
4883 Za hranicemi tváře..Praha:Filosofia.2014.9788070074282 (brož.); 978-80-7007-428-2..;
4884 Za jedno oslovenie "Otče" do neba.. SLOVO:Košice.1999.80-85291-73-8.IV-B7.;
4885 Za kresťanské porozumenie človeka.Hlinka, Anton, SDB.Bratislava:Zrno.1992.80-900496-5-6..;
4886 Za nami je len Boh.Killian, Hans.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3.IV-B6.;
4887 Za personalistickú kultúru 9 : Zborník príspevkov..Trnava :Trnavská univerzita.2004.80-89074-98-7..;
4888 Za poklady mayských měst /.Stingl, Miloslav,.:.1969..IV-F7.;
4889 Za svetlom.Botek, Anton C..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970...;
4890 Za zdravím s jasnovidcem Páterem Františkem Ferdou.Rejdák, Zdenek.:Koníček Praha.1992.80-901123-1-5.IV-B4.;
4891 Za zrkadlom moderny.Gál, Egon; Marcelli, Miroslav.Bratislava:Archa.1991.80-7115-025-8.V-A7.;
4892 Zadania współczesnej metafizyki.Andrzej Maryniarczyk.Lublin:Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.1999...;
4893 Zadní schodiště filozofie.Weischedel, Wilhelm.Olomouc:Votobia.1995.80-7198-015-3.V-A4.;
4894 Záhady vesmíru, života a človeka : zborník.Tiňo, J..Bratislava:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.2003.80-85293-05-6..;
4895 Zahrada Eden.Hochmann, František. Praha:Česká katolická charita.1989...;
4896 Zahraniční politika a válečné cíle Spojených států /.Lippmann, Walter,.V Praze ::Družstevní práce,.1946..IV-F10.;
4897 Zajtra sa bude opäť veriť.Krenzer, Ferdinand.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-143-4..;
4898 Zakázaná viera. Tajné dejiny gnosticizmu. .Smoley, Richard.Bratislava:Slovart.2009.978-80-8085-661-8.IV-C4.;
4899 Zakladatelé myšlení : Platón,Aristoteles, Augustinus.Hare, Richard Mervyn.Praha:Svoboda.1994.80-205-0363-3.V-A2.;
4900 Základná antropologická línia v encyklikách Jána Pavla II..Csontos, Ladislav, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-132-9..;
4901 Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou :.Šmid, Marek.Bratislava ::Lúč,.2001.80-7114-351-0.V-G2.;
4902 Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Konferencia biskupov Slovenska.Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0..;
4903 Základné poznanie .Brunner , A . Dr. .WIEN:SÚSCM.1968...;
4904 Základné prvky filozofie..Rovighiová, Sofia V.. Don Bosco:Bratislava.1994.80-85405-33-4..;
4905 Základní pojmy scholastiky.Vries, Josef de.Praha:Rezek.1998.80-86027-11-2..;
4906 Základníé črty cirkvi.Tomko, J..:.1990?...;
4907 Základný poriadok pre formovanie trvalých diakonov. Direktórium pre službu a život trvalých diakonov.Kongregácia pre katolícku výchovu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-406-3..;
4908 Základy.Sommeiroth, O..Rím:SÚSCM.1968...;
4909 Základy 1..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985...;
4910 Základy 2..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983...;
4911 Základy aristotelsko-tomistické filosofie.Gredt, Joseph. Praha:Krystal OP.2009.978-80-87183-09-0..;
4912 Základy filozofie.Machalová, Tatiana.Bratislava:IRIS.1993.80-900530-2-5..;
4913 Základy filozofie 3. časť.Schlegelová, Jaroslava,1955-.Praha:S and M.1992...;
4914 Základy filozofie 4. časť.Schlegelová, Jaroslava,1955-.Praha:S and M.1993...;
4915 Základy křesťanské víry.Rahner, Karl.Svitavy ::Trinitas.2002.80-86036-38-3..;
4916 Základy moderní lékařské etiky /.Vácha, Marek Orko,1966-.Praha ::Portál,.2012.978-80-7367-780-0..;
4917 Základy naší víry : krédo v katechismu katolické církve.Schönborn, Christoph.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1996.80-7192-142-4..;
4918 Základy víry.Čala , A . .olomouc:Matice cyrilometodějská s.r.o.1992...;
4919 Zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva.Grilli, Massimo.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2015.9788089120468 (brož.); 978-80-89120-46-8..;
4920 Zákony.Platón, 427.Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-31-3.V-A2.;
4921 Zákony Asýrie a Chaldeje : Pokračovatelé Chammurapiho.Klíma, Josef.Praha:Academia.1985..IV-G7.;
4922 Zákony Asýrie a Chaldeje : Pokračovatelé Chammurapiho.Klíma, Josef.Praha:Academia.1985..IV-H8.;
4923 Zákony Asýrie a Chaldeje : Pokračovatelé Chammurapiho.Klíma, Josef.Praha:Academia.1985..IV-H7.;
4924 Zákulisí německých dějin /.Norden, Albert,.Brno ::Rovnost,.1949..IV-F7.;
4925 Zákulisie - Slobodomurárstvo a protikresťanské hnutie.Cahill, E..:.1959..IV-F5.;
4926 Zambezi.Švec, Jozef, SJ.:Priatelia Dobrej knihy.1985..IV-B8.;
4927 Zaniklá města :.Schreiber, Hermann,.Praha ::Vyšehrad,.1977..IV-F8.;
4928 Zaniklá města :.Schreiber, Hermann,.Praha ::Vyšehrad,.1977..IV-H7.;
4929 Zaostřeno na islám.Hammudah Abdalati.:International Islamic Book Center.1993..V-G7.;
4930 Zápas o duši.Steiger, Pavel.Ostrava:Křesťanské sbory.1991.80-85237-14-8..;
4931 Zápas o pojetí církve.Kubalík, Josef.Praha:ZVON.1992.80-7113-048-6.IV-D6.;
4932 Zápas o pojetí církve.Kubalík, Josef.Praha:ZVON.1992.80-7113-048-6..;
4933 Zápas o zemi zaslíbenou :.Orlík, Karel.Havlíčkův Brod ::Ichthys,.1991.80-85397-04-8.V-H4.;
4934 Zápas s Bohom /.Lubac, Henri de,1896-1991.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1947...;
4935 Zápas s Bohom /.Lubac, Henri de,1896-1991.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1947...;
4936 Zápisky spoza mreží.Macák, Ernest, SDB.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-37-7.IV-D6.;
4937 Zápisky z Mírova :.Hlinka, Andrej,.Bratislava ::Andrej,.1991.80-85485-00-1.IV-E5.;
4938 Zary Wiary..München:Grundriss Des Glaubes.1980...;
4939 Zasiahnutí neviditeľným.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-552-9..;
4940 Zástance kritického myšlení a úcty k životu.Schweitzer, Albert.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-010-9.IV-B8.;
4941 Zástance kritického myšlení a úcty k životu.Schweitzer, Albert.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-010-9.IV-A6.;
4942 Zasvätenie do filozofie.Krapka, Emil, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-040-3.V-A3.;
4943 Zasvěcený život ve světle reformy II. Vatikánskeho koncilu..Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997...;
4944 Záujmové skupiny v slovenskej politike v deväťdesiatych rokoch /.Sopóci, Ján,.Bratislava ::Veda,.2002.80-224-0729-1.V-G2.;
4945 Závěrečný dokument Vídeňské následné schůzky Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě :..Praha ::Svoboda,.1989.80-205-0011-1.V-G2.;
4946 Záverečný dokument viedenskej následnej schôdzky KBSE..Bratislava ::Pravda.1989.80-218-0147-6..;
4947 Zavoláš srdce mé.Bahounek T. OP.Brno:Sdružení přátel bl. Hyacinta M. Cormiera.1998...;
4948 Zavoláš srdce mé .Bohounek, T.J. OP.Brno:Sdružení přátel bl. Hyacinta M. Cormiera OP.1998...;
4949 Zázraky sú skutočnosťou.Schamoni, Wilhelm.Košice:SLOVO.1993.80-85291-07-X.IV-D7.;
4950 Zborník Dokumentov.Teherán Jalta Postupim.Bratislava:Pravda.1972..IV-G8.;
4951 Zborník prednášok z Východoslovenských akademických dní.Vaško, Michal.Prešov:Michal Vaško.1992.80-7165-000-5..;
4952 Zborník prednášok zo sympózia.Konferencia biskupov Slovenska.Bratislava:KBS.2000.80-968450-9-8..;
4953 Zborník z konferencie k 100. výročiu narodenia kňaza a významného botanika doc. RNDr. Jána Futáka, CSc. (1914-1980).Hrivnák, Richard.Bratislava:Slovenská botanická spoločnosť.2016..IV-A5.;
4954 Zborov a hradné panstvo Makovica.Gabriel Lukáč.:.1991..IV-E4.;
4955 Zbraslavská kronika =.Mertlík, Rudolf.Praha ::Svoboda,.1976..IV-H9.;
4956 Zbylo nás devět /.Osolsobě, Jiří,.Praha ::Naše vojsko,.1989..IV-F7.;
4957 Zdravas Milostiplná.Th dr.Búda,J..:.1930?...;
4958 Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka kardinála Tomáška.Musil, Jiří V..Olomouc:Matice cyrilometodějská.1999.80-7266-031-4.IV-B8.;
4959 ZE SVĚTA STARÉHO ZÁKONA.Bič, M..Praha:Kalich.1989...;
4960 Ze světa Starého zákona II..Miloš Bič. Praha:Kalich.1989...;
4961 Zehn Fragen an die Kirche.Ehmann, Ch..hamburg:Friedrich Wittig Verlag.1969...;
4962 Zeichen am Weg.Hammarskjöld, Dag.München:Knaur.2005.3-426-77767-3.IV-B5.;
4963 Zeichen der Nahe Gottes.Schneider, T..Leipzig:St. Benno-Verlag.1981...;
4964 Zelení bódhisattvové :.Lužný, Dušan,.Brno ::Masarykova univerzita,.2000.80-210-2464-X.V-H7.;
4965 Zem a život vo svetle vedy a viery :..Nitra ;; Bratislava ::Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku,.1992...;
4966 Zenová mysl, mysl začátečníka :.Suzuki, Shunryū,.Hodkovičky [Praha] ::Pragma,.[2005?], c1994.80-7205-182-2.V-H7.;
4967 zivot a literatura v antickom rime.Janovjak, Spanak.:Pedagogické nakladateľstvo.1969..IV-H7.;
4968 Zjednotení hlásať Krista všetkým národom.Medzinárodný sekretriát.Rím:.1995...;
4969 Zjedz, čo máš po ruke-.Varšo, Miroslav. ZRNO:[Dolný Kubín].1998.80-967867-4-1..;
4970 Zjevení.. International Bible Society ::Praha :.1997.80-7130-067-5..;
4971 Zjevení génia.Vitula Jiří Dr..Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1976..IV-B3.;
4972 Zlatý věk Bulharského písemnictví.Bechyňová Věnceslava, Hauptová Zoe.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1982..IV-H5.;
4973 Zlo :.Journet, Charles.Praha ::Krystal,.1998...;
4974 Zlo : teologický esej.Journet, Charles.Praha:Krystal OP.1998.80-85929-24-4.IV-A7.;
4975 Zločiny komunizmu na Slovensku, 1948: 1989..Prešov ::Vydavateľstvo Michala Vaška,.2001.80-7165-312-8; 80-7165-313-6; 80-7165-314-4.IV-E6.;
4976 Zloději v noci :.Koestler, Arthur,(1905-1983).Praha ::Jitro,.2006.80-86985-01-6..;
4977 Zlých duchov vyháňajte.Vella, Elias. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5..;
4978 Zmierenie - dar od Boha a prameň nového života.. Rímskokatolícky biskupský úrad:Banská Bystrica.1996.80-967560-3-6..;
4979 Zmierenie a pokánie .Ján Pavol II.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985...;
4980 Zmysel života.Gajdoš,T..:.1980?...;
4981 Znaky pravé zbožnosti.Grou,J.M..Brno:Brnenské tiskárny.1947...;
4982 Znamení odporu.Giordani , I..Praha:Ladislav Kuncíř.1938...;
4983 Znamení odporu.Wojtyla,K..Rím:Krěstanská akademie.1981...;
4984 Znamení smlouvy : Zamyšlení nad knihou Genesis.Kubáč, Vladimír.Praha:Blahoslav.1983...;
4985 Znamení života :.Weinreb, Friedrich,.Praha ::Česká křesťanská akademie,.1994.80-85795-13-2.V-H5.;
4986 Znamenia jubilea.Rino, Fisichella.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-251-2..;
4987 Znamenia jubilea.Rino, Fisichella.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-251-2..;
4988 Znamenitý život.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-13-6..;
4989 Znáš Ducha svatého?.Špidlík, Tomáš kardinál.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.1998.80-86045-18-8..;
4990 Znáš Krista?.Špidlík, Tomáš kardinál.Velehrad:Refugium.1998.80-86045-17-X..;
4991 Znepokojivá zkušenost cizího /.Waldenfels, Bernhard,.Praha ::OIKOYMENH,.1998.80-86005-49-6.V-E5.;
4992 Znovu začít od Krista.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9..;
4993 Zo zápisníka priateľa.Horký - Kadlec, Juraj.Chatham:Mercury Press.1987..IV-B5.;
4994 Zostaň s nami, Pane : Posynodálna exhortácia.Baláž, Rudolf.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2007.978-80-88937-26-5..;
4995 Zostať v základoch.Danišek, Martin; Majtán, Ľubomír; Moďoroši, Ivan.:Inštitút Communio.2020.978-80-89750-14-6.IV-A8.;
4996 Zrod střední a východní Evropy : mezi Byzancí a Římem.Dvorník, František.Praha:Prostor.1999.80-7260-005-2; 978-80-7260-195-0.IV-H8.;
4997 Zrod střední a východní Evropy : mezi Byzancí a Římem.Dvorník, František.Praha:Prostor.1999.80-7260-005-2; 978-80-7260-195-0.IV-H1.;
4998 Zrození očistce.Goff, Le Jacques.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-637-9.IV-F3.;
4999 Ztráta ctnosti :.MacIntyre, Alasdair C.,.Praha ::OIKOYMENH,.2004.80-7298-082-3.V-E4.;
5000 Zufall und Notwendigkeit :.Monod, Jacques.Munchen [u.a.]:Piper.1996.3492222900 (kart.)..;
5001 Zucht und Mass.Pieper, Josef.München:Kösel-Verlag.1939...;
5002 Zum Verhäsltnis zwischen Menschlichem wohl und Christichem hell..Bonn:Sekretariat der Deutchen Bischofskonferenz.1977...;
5003 ZUR BEWERTUNG DER KERNENERGIE-NUTZUNG.ARBEITSKREIS UMWELT IM KOMMISSARIAT DER DEUTSCHEN BISCHOFE, BONN.:ARBEITSKREIS UMWELT IM KOMMISSARIAT DER DEUTSCHEN BISCHOFE, BONN.1996..V-G2.;
5004 Zur Lage des Glaubens :.Benedikt1927-.München ::Neue Stadt,.1985.3-87996-180-8..;
5005 Zur seelsoglichen Begleitung von Mencshcen uas zerbrochenen Ehen, Geshiedenen und Wiederverhierateten Geschiedenen..:.1993...;
5006 Zürcher Evangelien - Synopse.Carl Heinz Peisker.Zürich:Zwingli Verlag.1966...;
5007 Zustaň matkou.Kondor,P.L..rím:Velehrad- Křěstanská akademie.1981...;
5008 Zvěstování víry :..Praha ::Síť,.1998.80-86040-09-7..;
5009 Zvěstování víry...Praha ::Síť,.1996.80-901571-8-1..;
5010 Zvolen :.Vaníková, Viera.:.1993.80-901392-2-1.IV-E9.;
5011 Zwischenruff.Koch, K..Freiburg:Christophorus Verlag.1987.3419508123;3-419-50812-3..;
5012 Życie codzienne pierwszych chrześcijan (95-197).Hamman, Adalbert G..Warszawa:Pax.1990.83-211-1059-2.IV-C6.;
5013 Zycie Maryi Maki Bozej.Nicolas,A..Poznán-warszawa-Lublin:Ksiegarnia swietego Wojtecha.1964...;
5014 Žalmy.Bogner, Václav. Praha:ČKCH.1973...;
5015 Žalmy.. Praha:Biblické dílo Ekumenické rady v ČSR.1976...;
5016 Žena v křestanství.Žák , E. .Hradec Králová:Biskupská knihtiskárna .1919...;
5017 Žena v Písmu svatém.Císař, Ivo, 1928- - autor.:Brno :.1995.80-85319-46-2..;
5018 Židé středověkého západního křesťanského světa :.Chazan, Robert,.Praha ::Argo,.2009.978-80-257-0138-6.IV-F4.;
5019 Židé v novodobých dějinách :.Veber, Václav,.Praha ::Karolinum,.1997.80-7184-412-8.V-H5.;
5020 Židovská jedinečnost a filosofie : přednáška proslovená na Letní univerzitě-Bechyně 1991.Chalier, Catherine.:Praha : Filosofický ústav ČSAV.1992.80-7007-027-7..;
5021 Židovská komunita v dejinách mesta Hlohovec (1938-1945) :.Paulovičová, Nina.Hlohovec ::Občanske združenie Ex libris ad personam,.2009..V-H4.;
5022 Židovská teologie a holocaust /.Turková, Alžběta.Praha ::Karolinum,.2012.978-80-246-2002-2.V-H5.;
5023 Židovská teologie křesťanství /.Hošek, Pavel,.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury,.2011.978-80-7325-257-1.V-H5.;
5024 Židovské kořeny křesťanské anafory.Kunetka, František.Olomouc:Univerzita Palackého.1994.80-7067-398-2.V-G7.;
5025 Židovské náboženské obce na Slovensku.Bárkány, Eugen.Bratislava:Vesna.1991.80-85128-56-X.IV-C7.;
5026 Židovské náboženství v proměnách věků :.Schubert, Kurt,.Praha ::Vyšehrad,.2010.978-80-7429-045-9.V-H5.;
5027 Židovské náboženství v proměnách věků :.Schubert, Kurt,(1923-2007).Praha ::Vyšehrad,.2010.978-80-7429-045-9 ..;
5028 Židovské obřady a symboly.Philippe, Simon, De Veries.Praha:Vyšehrad.2009.80-7021-963-7..;
5029 Židovské obřady a symboly /.Vries, S. Ph. de,.Praha ::Vyšehrad,.2009.978-80-7021-963-8.V-G4.;
5030 Židovské tradice a zvyky /.Nosek, Bedřich,.V Praze ::Karolinum,.2010.978-80-246-1518-9.V-G6.;
5031 Židovský národ.Pápežská biblická spoločnosť.Kostelní Vydří:Karmelitánske nakladatelství.2004...;
5032 Židovský rok a iné eseje /.Alner, Juraj,.[Bratislava] ::Adora Lingua,.2008.978-80-970047-1-2.V-H4.;
5033 Židovský rok a jeho svátky.Kunetka, František.Olomouc:MCM.1993..V-G7.;
5034 Židovský rok a jeho svátky.František Kunetka.:Matice cyrilometodějská.1993..V-G7.;
5035 Židovský rok a jeho svátky /.Kunetka, František,.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.2008.978-80-244-1983-1.V-H4.;
5036 Židovství a křesťanská otázka /.Solov‘jev, Vladimir Sergejevič,.Olomouc ::Dominikánská Edice Krystal,.1939..V-H5.;
5037 Židovstvo a kresťanská otázka /.Solov‘jev, Vladimir Sergejevič,.Bratislava ::Sergej Chelemendik,.1991.80-85459-00-0.V-H6.;
5038 Žil som v Košiciach.Harčar, Anton,1914-2009.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-439-8.IV-C5.;
5039 Žít enangelium ve svobodě a solidaritě..Praha:Sekretariát české biskupské konference.1993...;
5040 Žiť v pravde.Franz kardinál Konig;Kremer, Jacob. Prešov:VMV.1996.80-7165-052-8..;
5041 živé stopy.Imrich Kružliak.Cambridge Ontario Canada:.1975..IV-E4.;
5042 Život : největší umělecké dílo.Kubíček, Ladislav.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2003.80-7266-139-6..;
5043 Život a biskupská služba Msgr. Mariána Blahu (1869-1943).Veverka, Marek.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2006.80-88937-23-X.IV-C7.;
5044 Život a dielo Jozefa Búdu.Editor, Gabriel Brendza.:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.1998.80-88937-08-6.IV-B3.;
5045 Život a smrt Malého prince : Příběh života Saint-Exupéryho.Webster, Paul.Plzeň:Mustang.1995.80-85831-88-0.IV-B1.;
5046 Život a smrť Terézie Neumannovej z Konnersreuthu.Spiegl, Anni.:.s.a...IV-B7.;
5047 Život a viera v jednote a mnohosti.Staríček, Imrich, 1919-2002.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-022-X..;
5048 Život a zápasy viery.Besnard, Albert.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8..;
5049 Život apoštola Pavla.Trstenský, František. Svit:Katolícke biblické dielo.2011.978-80-89120-33-8..;
5050 Život dítek Božích.Lutislav, K..Praha:Cyrilo-mětodejské kníhkupectví Gustava Francla.1928...;
5051 Život i djelo Jurja Križanića :..Zagreb ::Fakultet političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu, Izdavački servis Liber,.1974..IV-B6.;
5052 Život je vzťah : úvahy a myšlienky.Hučko, Ladislav.Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-15-2..;
5053 Život Ježiša Krista v kraji a národe izraelskom.Willam, F.M..:česko-slovenská grafická únia.1938...;
5054 Život Karla de Foucaulda.Six, Jean-Francois.:.1985??..IV-A6.;
5055 Život Krista.Papini, Giovanni. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-222-0247-9..;
5056 Život ma naučil mať ľudí rád. Väzenské spomienky chorváta jezuitu.Takáč, Ferdiš, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-592-3.IV-D8.;
5057 Život Marie matky Ježišovy.Willam, F.M..Praha:Ladislav Kunciř.1937...;
5058 Život milosti a milostiplná.Schmaus, M..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1982...;
5059 Život na ruby.Herčík, Ferdinand.Praha:Nová osvěta.1946...;
5060 Život Panny Marie :.Valtorta, Marie.Brno:Mariánské nakladatelství.1994.80-901553-3-2..;
5061 Život Panny Márie c Gabriele Rossini ; Prel. Jozef Máček ; Ilustr. Pavol Stacho ; Aut. obál. Jaroslav Sládeček.Rossini, Gabriele.Trnava:KON-PRESS.1993.80-85413-20-5..;
5062 Život patriarchu Jozefa.?.[S.l.:s.n..1972...;
5063 Život po arabsky.Khidayer, Emíre,.Bratislava ::Marenčín PT,.2010.978-80-8114-050-1.V-G3.;
5064 Život po smrti.Július, Filo.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1996.80-7140-093-9..;
5065 Život po smrti :.D\'Souza, Dinesh,.Praha ::Ideál,.2010.978-80-86995-13-7.V-G7.;
5066 Život pod vládou Kristovou.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2..;
5067 Život přesvaté Panny Marie podle videní ctih. Anny Kateřiny Emmerichové.Brentano,M..Praha:Ladislav Kunciř.1929...;
5068 Život Sira Winstona.Matějka, Jaroslav.Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1968..IV-A5.;
5069 Život v době Periklově /.Flacelière, Robert,.Praha ::Odeon,.1981..IV-H7.;
5070 Život v homérské době /.Mireaux, Émile,.Praha ::Odeon,.1980..IV-H7.;
5071 Život v našich rukách.Maurizio Pietro Faggioni.Spišské podhradie:Spišská kapitula.2012.978-80-970944-4-7..;
5072 Život v obecenstve.Bonhoeffer D..:.1979 ?...;
5073 Život v plnosti .Rábek, František.:.1993...;
5074 Život za mrežami.Dzurjanin, Stanislav.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-649-4.IV-D9.;
5075 Život-láska.Sudbrack, J..Rím:SÚSCM.1970...;
5076 Život, duch a všechno :.Štampach, Odilo Ivan,.Tišnov ::Sursum,.1993.80-7323-272-3.V-H5.;
5077 Život,duch a všechno : Duchovní směry nového věku.Štampach, Odilo Ivan.Tišnov:SURSUM.1994.80-85799-02-2..;
5078 Životní moudrost.Schopenhauer, Arthur.:Praha : Hendrich.1941...;
5079 Životní otázky víry.Hedegard, D..Praha:.1946...;
5080 Životopis Jána Vojtaššáka biskupa spišského /autobiografia/.Vojtaššák, Ján.:Zahraničná Matica slovenská v Toronte.1994..IV-A3.;
5081 Životopisy rímskych cisárov.Suetonius, Gaius Tranquillus.Bratislava:Tatran.1974..IV-G3.;
5082 Životopisy rímskych cisárov /.Suetonius Tranquillus, Gaius.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1964..IV-F8.;
5083 Životy,názory a výroky proslulých filosofů.Diogenés, LAERTIOS.Pelhřimov:Nová tiskárna.1995.80-901916-3-0..;
5084 Živoucí minulost.Moscati Sabatino.Praha:Panorama.1984..IV-H6.;
5085 Živý Buddha, Živý Kristus /.Nhất Hạnh,.V Praze ::Pragma,.1996.80-7205-053-2.V-G4.;
5086 Živý Dante =.Papini, Giovanni,.V Praze ::Jos. R. Vilímek,.1936..IV-G4.;
5087 Živý odkaz prof. Hlaváča dnešku.členovia výboru Rodina prof. Hlaváča.:.s.a...IV-B5.;
5088 Žofia Bošňáková a Teplička nad Váhom.Kočiš, Jozef.[S.l.:s.n.].1998.8096799606 (brož.); 80-967996-0-6..;
5089 Žofia Bošňáková. .Hromní­k, Milan.Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-647-0..;