logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu

1 ...až na dno!?.Jaroslav Skála. Praha:Avicenum.1988..---.;
2 12 Krokov.Joyce De Ridder. Poprad:Život bez závislostí.2009..RB-Z.;
3 12 kroků.Kathleen S.. Hodkovičky:Pragma.2006.80-7349-011-0.RB-Z.;
4 20 rokov AA na Slovensku 1990-2010.Združenie pre služby AA na Slovensku. Nitra :Združenie pre služby Anonymným alkoholikom v SR.2010.978-80-970465-2-1.RB-Z.;
5 333 tipů a triků pro digitální fotografie.Myška, Miroslav, 1946-.:Brno :.2009.978-80-251-2210-5.---.;
6 365 myšlienok sv. Františka Saleského.František Saleský. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-051-X.RB.;
7 999 vtipov na každý deň. .Skalický, Vladimír.Bratislava :Aktuell.2010.978-80-89153-85-5.1.;
8 A pak už jen tma.Petra Batók. Praha:Labyrint.2008.978-80-85935-88-2.RB-Z.;
9 A znovu láska.Skácel, Jan, 1922-1989.Praha:Praha :.2011.978-80-7429-129-6.1.;
10 Abstinencia je stav duše .Mariani, Juraj.:Ján Boggero - BIANKO.2009.978-80-970202-9-3.---.;
11 Aj s Alzheimerovou chorobou sa to dá....Mária Čunderlíková.Bratislava:Centrum MEMORY n.o..2015.978-80-971716-3-6.1.;
12 Akí sme a akí budeme.Vonkomer, Jan.Bratislava:Stimul.1998.80-85697-02-5.1.;
13 Ako prestať fajčiť.Tomin, Július.Martin:Osveta.1990.80-217-0109-9.1.;
14 Ako to vidí Bill.Bill W.. Nitra :Združenie pre služby Anonymným alkoholikom v SR.2010.978-80-970465-0-7.RB-Z.;
15 Ako zlyháva terapeut.Schwartz, B..Trenčín:Vydavateľstvo F.2006.80-88952-42-5.1.;
16 Ako zvíťaziť nad závislosťou.Tomáš Valchář. Bratislava:ECM.1995.80-85733-34-X.RB-Z.;
17 Aktivizácia jednotlivcov s mentálnym postihnutím dramatoterapiou.Švábová, Božena.Ružomberok:Verbum.2013.9788080849894 (brož.); 978-80-8084-989-4.1.;
18 Aktívny aj vo vyššom veku.Karoľová, Katarína.[Bratislava]:Centrum MEMORY.2012.9788097035570 (hrebeňová väzba); 978-80-970355-7-0.1.;
19 Alcoholics Anonymous.Alcoholics Anonymous.New York:Alcoholics Anonymous World Services, INC..2014.978-1-940889-08-5.1.;
20 Alkohol, Drogy, Závislosti.Eduard Kolibáš. Bratislava:Univerzita Komenského.2007.978-80-223-2315-4.RB-Z.;
21 Alkoholizmus a drogové závislosti.Vladimír Novotný. OBZOR:Bratislava.2011..RB-Z.;
22 Alkoholizmus a drogové závislosti.Vladimír Novotný. OBZOR:Bratislava.2010..RB-Z.;
23 Alkoholizmus u starších ľudí.Nancy Osgood a kol..Poprad:Život bez závislostí, n.o..2007..1.;
24 Alle sorgenti dell´offertorium : Canto e Rito.Veľbacký, Ján.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2006.80-89138-45-4.1.;
25 Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník.Erna Haraksimová. Ottovo nakladatelství:Praha.2005.80-7181-543-8.RB.;
26 Angličtina pre samoukov.Iva Dostálová. BELIMEX:Bratislava.2004.80-89083-53-6.RB.;
27 Anonymní alkoholici.Združenie pre služby AA na Slovensku. Turany :Tlačiareň P+M Grafické štúdio.2007.978-80-969713-1-2.RB-Z.;
28 Anonymní alkoholici vstupujú do dospelosti.Alcoholics Anonymous World Services , Inc. .:AA Slovensko.2014.978-80-970465-3-8.1.;
29 Arteterapia ako prostriedok prekonávania krízového obdobia jednotlivca s postihnutím.Ľubomír Krajčírik.Ružomberok:VERBUM - vyd. KU.2014.978-80-561-0178-0.1.;
30 Autogénny tréning.MUDr. Jozef Hašto, PhD.Trenčín:Vydavateľstvo F.2013.978-80-88952-75-6.1.;
31 Autogénny tréning.Jozef Hašto. Trenčín:Vydavateľstvo F.2006.80-88952-40-9.RB-Z.;
32 Až do rána bieleho.Iva Kuceková. Michal Vaško:Prešov.2009.978-80-7165-766-8.RB-Z.;
33 Až keď bude mama triezva.Ivana Furjelová.Bratislava:Evitapress.2013.978-80-89452-60-6.---.;
34 Až na dno rozkoší.Štefan Oľha.Martin:Oveta.1969..1.;
35 Básnické dielo.Miroslav, Válek.Bratislava:Kalligram.2005.80-7149-795-9.1.;
36 Básnické dielo.Smrek, Ján.Bratislava :Kalligram.2007.978-80-8101-021-7.1.;
37 Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči.Friedlová, Karolína.Praha:Grada.2007.978-80-247-1314-4.1.;
38 Besídka bývalých žáků zvláštní školy.Miloslav Šimek. Melantrich:Praha.1990..RB.;
39 Biblia slovenský ekumenický preklad s deterokánonickými knihami.. Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2011.978-80-85486-62-9.RB.;
40 Biele Karpaty.Daniel Kollár.Bratislava:DAJAMA.2005..1.;
41 Biopsychosociálny prístup - manuál.William H. Campbell.Bratislava:Vydavateľstvo F.2016.978-80-88952-85-5.1.;
42 Bláznit je lidské : učebnice psychiatrie a psychoterapie.Dörner, Klaus.Praha:Grada.1999.80-7169-628-5.1.;
43 Bolavá křídla andělů.Buhunka Nováková.Praha:Togga.2013.978-80-7476-027-3.---.;
44 Božie korene.Olov Svedelid.Bratislava:SMENA - SÚV SZM.1984..1.;
45 Bratislava.Martin Sloboda. s.r.o.:MS Agency.2001.80-968524-4-2.RB.;
46 Breviář abstinující alkoholičky /.Týnková, Jarmila,1967-.Krásná Lípa ::Marek Belza,.2014.978-80-87116-30-2.1.;
47 Buď dobrý sám k sobě.Grun, Anselm.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-667-1.1.;
48 Bůh jako psychický virus.Petr Bakalář.Praha:Beta Books.2008.978-80-87197-14-1.1.;
49 Být sám sebou.Carl Ransom Rogers.Praha:Portál.2015.978-80-262-0796-2.1.;
50 Carl Ransom Rogers a jeho teorie.Nykl, Ladislav(1940-).Praha:Grada.2012.80-247-4055-9.1.;
51 Cartel A.Andrejčík, Maroš.Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2008.978-80-8061-308-2.---.;
52 Cesta.AA Fénix Brno.:.2010..RB-Z.;
53 Cesta.AA Fénix Brno.:AA Fénix Brno.2009..RB-Z.;
54 Cesta.Sdružení pro Služby Anonymních alkoholiků v ČR.:.2011..RB-Z.;
55 Cesta víťaza.Carol Hegarty. Banská Bystrica:BJB Design.2005.80-969284-2-2.RB-Z.;
56 Cirkev, drogy a toxikománia.Pápežská rada pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov, Vatikán. Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-454-9.RB-Z.;
57 Citadela..:Praha : Vyšehrad.2011.978-80-7429-046-6.1.;
58 Čítanie na každý deň. .Tolstoj, Lev Nikolajevič.Ružomberok :VERBUM - vydavateľstvo KU.2011.978-80-8084-655-8.1.;
59 Dejiny Lurdskej jaskyne na Hlbokej ceste v Bratislave.Haľko, Jozef (1964). Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-510-6.RB.;
60 Dějiny pijáctví.Sournia, Jean.Praha:Garamond.1999.80-86379-01-9.1.;
61 Démon alkohol.Jack London, 1876-1916 . Labyrint:Praha.2002.80-85935-30-9.RB-Z.;
62 Denné zamyslenia.Združenie pre služby AA na Slovensku. Nitra :Združenie pre služby Anonymným alkoholikom v SR.2010.978-80-970465-1-4.RB-Z.;
63 Detská a adolescentní psychiatrie.Vl. Hort.Praha:Portál.2008.9788073674045.1.;
64 Didaktika matematiky a špeciálna didaktika matematiky.Miroslav Kopnický.Ružomberok:VERBUM.2016.978-80-561-0373-9.1.;
65 Didaktika ošetřovatelství.Kuberová, Helena, 1956-.Praha:Praha :.2010.978-80-7367-684-1.1.;
66 Digitálni fotografie v programu GIMP.Lubomír Čevela.Computer Press:Computer Press.2012.978-80-251-3582-2.---.;
67 Do pekla a späť.Rebeka Alexy.Bratislava:TATRAN.2013.978-80-222-0655-6.1.;
68 Dobří holubi se vracejí.Ladislav Pecháček. XYZ:Praha.2009.978-80-7388-181-8.RB-Z.;
69 Dobrodružství Wesleye Jacksona.William Saroyan.Praha:Václav Petr.1948..1.;
70 Dobrovoľne otrokom.Cyril Putera.:.2010..RB-Z.;
71 Domácí násilí : příručka pro současné i potenciální oběti se zákonem č.135.Conway, Helen L..Praha:Albatros.2007.978-80-00-01550-7.1.;
72 Dominik - Zvěstování Božího slova.Vladimír J. Koudelka OP. Tišnov:SURSUM.1992.80-901038-4-7.RB.;
73 Dominikánska spiritualita.Ulrich Engel. Košice:VIENALA.2001.80-88922-69-0.RB.;
74 Domnikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku.Gabriel P. Hunčaga OP.Kraków - Bratislava:Centrum pre štúdium kresťanstva, Vydavateľstvo Chronos, Spolok Slovákov v Poľsku, Slovenská komisia pre kompratívne cirkevné dejiny.2013.978-80-89027-37-8.---.;
75 Dospelé deti alkoholikov.Janet, Geringer.:SOFA.1997.80-85752-50-6.1.;
76 Dramaterapie.Valenta, Milan.Praha:Grada Publishing.2011.80-247-3851-1.1.;
77 Dramatoterapia v liečebnej pedagogike.Majzlanová, Katarína.Bratislava:IRIS.2004.80-89018-65-3.1.;
78 Drogové závislosti.Alojz Nociar. Bratislava :Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.2009.978-80-89271-68-9.---.;
79 Drogy..:Portál.2007.80-7367-223-5.---.;
80 Drogy lidského těla bez vedlejších účinků.Josef Zehentbauer.Praha:Portál.2012.978-80-262-0159-5.---.;
81 Drsný diktát drogy.Štefan Oľha.Bratislava:Smena - SÚV SZM.1984..---.;
82 Duchovné cvičenia k zasväteniu a Zásady - rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.brat Efraim. Don Bosco:Bratislava.2008.978-80-8074-071-9.RB.;
83 Duševní pružnost v každodenním životě.Karel Nešpor.Praha:Portál.2015.978-80-262-0778-8.1.;
84 Dvanásť krokov.Alcoholics Anonymous World Services, Inc..:.1996..RB-Z.;
85 Dvanásť krokov s Ježišom .Daphne K.. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-680-3.RB-Z.;
86 Dvanásť tradícií.Alcoholics Anonymous World Services, Inc..:.1996..RB-Z.;
87 Dýka a kríž. .Wilkerson, David.Bratislava :Vydavateľstvo ACS - Kresťanský život.2011.978-80-7120-078-9.1.;
88 Dynamika symbolů.Verena Kast.Praha:Portál, s.r.o..2014.978-80-262-0676-7.1.;
89 Ej, Macejku, Macejku ....Štefan Hajdin.Bratislava:Príroda.1985..1.;
90 EPIAF .Anton Heretik jr..Nové Zámky:Psychoprof.2008.978-80-89322-01-5.1.;
91 Ergoterapie v praxi.Klusoňová, Eva.Brno ::Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů,.2011.978-80-7013-535-8.1.;
92 Evolúcia človeka. .Junker, Thomas.Trenčín :Vydavateľstvo F.2009.978-80-88952-59-6.1.;
93 Evolučná psychiatria :.Brüne, Martin.Trenčín ::Vydavateľstvo F,.2012.978-80-88952-69-5.1.;
94 Fajčenie vychádza z módy.Július, Tomin.:Július Tomin.1990.80-900434 2-9.RB-Z.;
95 Faktótum.Charles Bukowski. Pragma:Praha.2002.80-7205-927-0.RB-Z.;
96 Falošné vedomie.Christoph, Göhlert.Bratislava:Ikar.2001.80-551-0207-4.1.;
97 Farmakologie drogových závislostí.Ilona Bečková. Karolinum:Praha.1999.80-7184-864-6.RB-Z.;
98 FAScinujúce deti.Malgorzata Klecka.Nitra:Návrat, o.z..2012.978-80-969621-6-7.---.;
99 Feneisův obrazový slovník anatomie : obsahuje na 8000 odborných anatomických pojmů a na 800 vyobrazení.Dauber, Wolfgang.Praha:Grada.2007.978-80-247-1456-1.1.;
100 Fenomén rozprávky v detskom svete a tvorivá dramatika.Božena Švábová.Ružomberok:VERBUM - vyd. KU.2014.978-80-561-0166-7.1.;
101 Historické štúdie k dejinám dominikánov.Hunčaga, Gabriel, OP. Bratislava:Chronos.2007.978-80-89027-26-2.RB.;
102 Hľadanie v závislosti.Emil Barát.:.2015.978-80-970233-5-5.1.;
103 Hodina mezi psem a vlkem.Silke Scheuermann.:Kniha Zlín.2009.978-80-87162-23-1.---.;
104 Hodina s trpiacim Kristom.Jankola, Silvester Jozef, OFM.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-58-4.RB.;
105 Holíčsky čert.Michal Kohn.Bratislava:Marenčin PT, spol. s.r.o..2014.978-80-8114-354-0.1.;
106 Horieť, ale nevyhorieť.Křivohlavý, Jaro,(1925-).Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350030 (brož.);978-80-8135-003-0.1.;
107 Hovory arte.František Kšajt.Červený Kostelec:nakl. Pavel.2015.978-80-7465-132-8.1.;
108 Hry a činnosti pro aktivní seniory.Jitka Suchá, Iva Jindrová, Běla Hátlová.Praha:Portál.2013.978-80-262-0335-3.1.;
109 Hry pro rozvoj psychomotoriky.Lisa A. Kurtz.Praha:Portál.2015.978-80-262-0800-6.1.;
110 Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať.František Krajňák. Kresťansko-charitatívny spolok Makrína:Medzilaborce.1995.80-967274-9-4.RB.;
111 Chobotnice.Lubomír Černík, 1924-1978. Bookman:Praha.2006.80-903455-6-5.RB-Z.;
112 I darebák má duši.Marie-Angel Carré.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.978-80-7195-548-1.1.;
113 iLife - kompletní průvodce centrem digitálního života.Ferenczy Gábor. Computer Press:Brno.2007.978-80-251-1661-6.RB.;
114 Iluze.Bach, Richard.Praha:Synergie.1999.80-901797-5-4.1.;
115 Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese žiakov s mentálnym postihnutím.Jiřina Vaňková.Ružomberok:VERBUM.2015.978-80-561-0250-3.1.;
116 Intimate violence :.Buriánek, Jiří,1950-.Prague:Karolinum.2013.9788024622187 (brož.); 978-80-246-2218-7.1.;
117 iPhone.David Pogue. Computer Press:Brno.2008.978-80-251-2188-7.RB.;
118 Išeu Macek ....Štefan Hajdin. Príroda:Bratislava.1982..RB.;
119 Italština.Alena Bahníková. Leda:Praha.2001.80-85927-93-4.RB.;
120 Jade a posvátná tajemstvý života.François Garagnon.Praha:Rybka Publishers.2012.978-80-87067-49-9.---.;
121 Jak zlepšit sebeovládání.Karel Nešpor. Ústí nad Orlicí:Oftis.2007.978-80-86845-67-8.RB-Z.;
122 Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Malý, Vincent.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..RB.;
123 Ježiš Nazaretský.Benedikt(1927-).Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6.---.;
124 Ježiš Nazaretský - 1. diel.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.---.;
125 Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Ratzinger, Joseph - Benedikt(1927-).Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.---.;
126 Ježišu dôverujem v Teba.Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Trnava:VIA.2007.978-80-967336-2-0.RB.;
127 Jonathan Livingston Racek.Richard Bach.Praha:Synergie.1999.80-86099-23-7.1.;
128 Kapitoly z muzikoterapie.Linke, Arno.Rosice u Brna:Gloria.1997.80-901834-4-1.1.;
129 Kapitoly z terapie závislostí od psychoaktívnych látok.Živný, Hroznata.Bratislava :Sociálna práca.2004.80-89185-07-X.1.;
130 Kapitoly zo súčasnej edukácie. .Petlák, Erich.Bratislava :PhDr. Milan Štefanko - IRIS.2011.978-80-89256-62-4.1.;
131 Katechizmus Katolíckej cirkvi.Katolícka Cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-253-2.RB.;
132 Když.Rudyard Kipling.:Petrkov.2015.978-80-87595-43-5.1.;
133 Když mozek pracuje jinak.Allen D. Bragdon. Praha:Portál.2006.80-7367-066-6.RB-Z.;
134 Když někdo blízký pije.Claude Uhlinger. Portál:Praha.2009.978-80-7367-610-0.RB-Z.;
135 Klaňajme sa Pánovi.Malý, Vincent.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-299-9.RB.;
136 Klinická adiktologie.Kamil Kalina.Praha:Grada.2015.978-80-247-4331-8.1.;
137 Klinická diagnostika alkoholizmu.Stanislav Kunda.Martin:Osveta.2014.978-80-8063-420-9.1.;
138 Klinická psychológia.Anton Heretik st., Anton Heretik jr..Nové Zámky:Psychoprof.2016.978-80-89322-24-4.1.;
139 Kniha byliniek. .Márai, Sándor.Bratislava :Kalligram.2010.978-80-8101-361-4.1.;
140 Kniha citátov.Martin Podolan.Bratislava:Marenčin PT.2014.978-80-8114-438-7.1.;
141 Kniha iluzí.Paul Auster. Prostor:Praha.2005.80-7260-134-2.---.;
142 Kniha Zjevení.Harrington, Wilfrid J.,(1927-).Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-534-4.---.;
143 Kognitivně-behaviorální terapie v léčbě závislostí.Marie Kuklová.Praha:Portál.2016.978-80-262-1101-3.1.;
144 Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Katolícka Cirkev .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0.1.;
145 Konať proti násiliu na ženách.Fröschl, Elfriede .Humenné :Pro Familia.2008.978-80-967964-6-5.1.;
146 Košická čítanka II..Milan Kolcun.:UnitedPartners, s.r.o..2016.978-80-970235-4-6.1.;
147 Košická čítanka. .Kolcún, Milan.Košice :UnitedPartners.2010.978-80-970235-1-5.---.;
148 Košické detaily.Milan Kolcun.Košice:JES SK, s.r.o..2013.978-80-88900-55-9.---.;
149 Košické detaily II..Milan Kolcun.Prešov:JES SK, s.r.o..2016.978-80-88900-85-6.1.;
150 Košické povesti a legendy.Milan Kolcun.Košice:JES SK, s.r.o..2014.978-80-88900-66-5.1.;
151 Krátke úvahy o loretánskych litániách.Liptovská, Miriam . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-047-5.RB.;
152 Krátky slovník slovenského jazyka.Ján Kačala DrSc.. Veda:Bratislava.2003.80-224-0750-X.RB.;
153 Krčmársky kráľ.Martin Rázus.Turčiansky sv. Martin:Matica Slovenská.1940..1.;
154 Kresťanská spiritualita pre liečebných pedagógov a iných v pomáhajúcich profesiách.Helena Kuberová.Ružomberok:VERBUM.2015.978-80-561-0216-9.1.;
155 Krížová cesta.Hans-Urs von Balthasar. Kňazský seminár Spišská Kapitula:Spišské Podhradie.1995.80-7142-029-8.RB.;
156 Krížová cesta.Ladislav Záborský. TEXTM:Prievidza.1993..RB.;
157 Krížová cesta.František Pistrák OP. Michal Vaško:Prešov.1997..RB.;
158 Krížová cesta.Rábek, František.:.1999..RB.;
159 Krížová cesta lásky c Viera Nemcová, Boris Kozlík.Nemcová, Viera.Zvolen:Jas.1999.80-88795-61-3.1.;
160 Křížová cesta našeho Pána a Spasitele.Romano Guardini.:.1970..RB.;
161 Krížová cesta s Jánom Pavlom II.Marek Skwarnicki. Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-052-X.RB.;
162 Krížová cesta za pokoj v rodine.Ľuboš Onderčin.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-179-2.1.;
163 Kroky k inkluzívnej škole.Marta Horňáková.Ružomberok:VERBUM - vyd. KU.2014.978-80-561-0187-2.1.;
164 Kudy do pohody.Karel Nešpor.Praha:Portáll.2016.978-80-262-1044-3.1.;
165 Kým nemáme tvár.C. S. Lewis.Bratislava:Porta libri.2014.978-80-8156-043-9.1.;
166 Láska je slnko .Jesenský, Janko.Bratislava:Vydavateľstvo Q111.2008.978-80-89092-47-5.1.;
167 Léčba a prevence závislostí.Karel Nešpor. Praha:Psychiatrické centrum.1996.80-85121-52-2.RB-Z.;
168 Ledové stopy zapomnění.Monika Plocová. iNSiGNiS:Praha.2006.80-86353-04-4.RB-Z.;
169 Lékařův maraton.Jaroslav Skála. Praha:Čes.spisovatel.1997.80-202-0663-9.RB-Z.;
170 Lexikón slušného správania.František Chorvát.:Matys.1997.80-967838-0-7.RB.;
171 Lidský vztah jako součást profese.Karel Kopřiva. Praha:Portál.2006.80-7367-181-6.RB-Z.;
172 Liečebná pedagogika I..Barbora Kováčová.Bratislava:Univerzita Komenského v Bratislave.2014.978-80-223-3736-6.1.;
173 Liečebná pedagogika II..Barbora Kováčová.Bratislava:Univerzita Komenského v Bratislave.2015.978-80-223-3779-3.1.;
174 Liečebná pedagogika III..Barbora Kováčová.Bratislava:Univerzita Komenského v Bratislave.2015.978-80-223-4015-1.1.;
175 Liečebná pedagogika v kontexte teórie a praxe.Helena Kuberová.Ružomberok:VERBUM.2014.978-80-561-0161-2.1.;
176 ľúbostnato.Marián Hatala.Bratislava:TRIO Publishing, s.r.o..2013.978-80-89552-46-7.1.;
177 Ľudské telo.Peter Abrahams.Bratislava:Svojtka&Co..2016.978-80-567-0007-5.1.;
178 Mac OS X Snow Leopard.David Pogue. Computer Press:Brno.2010.978-80-251-2793-3.RB.;
179 Májový denník.Haranta, Ján.Trenčín:Merkantil.1995.80-967348-0-6.RB.;
180 Malá Fatra - turistický sprievodca.Podolák, Peter.Bratislava :Dajama.2007.978-80-89226-50-4.1.;
181 Malý princ.Antoine de Saint-Exupéry.Prešov:Mladé letá.2011.978-80-10-02072-0.---.;
182 Maminko, prosím tě, nepij!.Kateřina Havlová.Praha:andrej šťastný.2004.80-86739-10-4.---.;
183 Mandaly : obrazy z nevědomí.Jung, Carl Gustav.Brno:Nakl.T.Janečka.2004.80-85880-34-2.---.;
184 Mandaly od A do Z.Madonna Gaudingová.:Metafora.2012.978-80-7359-322-3.---.;
185 Marguerite Durasová.Yann Andréa. Košice:Vydavateľstvo Pectus.2008.978-80-969793-7-0.RB-Z.;
186 Mastičkár.Tadeusz Dolega Mostowicz.:Smena.1968..---.;
187 Matt Lamb.Russian Museum.:Russian Museum.2007.978-3-938-051-79-5.1.;
188 Matt Talbot.Emil.:.2015..1.;
189 Meditace - Postoje sv. Dominika při modlitbě.Vladimír J. Koudelka OP. Krystal OP:Praha.1996..RB.;
190 Metla moří : bukanýři, piráti a korzáři.Angus Konstam. Fighters publications:Praha.2007.978-80-86977-15-7.RB.;
191 Metódy tvorivej dramatiky v edukačnom procese detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. .Švábová, Božena.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-396-0.1.;
192 Minimum proti stresu.Jan Cimický. Olympia:Praha.2010.978-80-7376-199-8.---.;
193 Mladosť z očistca.Dilong, Rudolf, OFM. Petrus:Bratislava.2001.80-88939-32-1.RB.;
194 Mluvnice italštiny - gramatica italiana.Sylvia Hamplová. Leda:Praha.2004.80-7335-041-6.RB.;
195 Mne sa to nemôže stať : Sociologické kapitoly z alkoholizmu.Bútora, Martin.Martin:Osveta.1989.80-217-0076-9.---.;
196 Modlitby.Herényi, Štefan. Alfa:Bratislava.1992.80-05-01064-8.RB.;
197 Modlitby a chvály na česť Nepoškvrnenej matky Božej Márie.Imrich M. Neslušan OFM.:Slza.1996..RB.;
198 Modlitby marnotratných synů a dcer.Staniek, Edward.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-645-0.1.;
199 Modlitby života.Rahner, Karl, 1904-1983. Dobrá kniha:Trnava.1995.80-7141-054-3.RB.;
200 Moje Najmilšie.Ján Smrek.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1976..1.;
201 Moskva - Petuški zpáteční.Benedik Vasiljevič Jerofejev. Hodkovičky:Pragma.2005.80-7205-206-3.---.;
202 Most přes navždy.Richard Bach.Praha:Synergie Publishing SE.2010.80-86099-13-X.1.;
203 Mozog.David Eagleman.Bratislava:BizBooks.2017.978-80-566-0214-0.1.;
204 Muž, ktorý si mýlil manželku s klobúkom.Sacks, Oliver W.,1933-.Bratislava:ARThur.2013.9788097090685 (viaz.); 978-80-970906-8-5.1.;
205 Na ceste.... .Dorith Košťa. GALLERY :Košice.2010.978-80-969985-2-4.RB.;
206 Na okraji světla.Maria Peura.:Havran.2009.978-80-86515-94-6.---.;
207 Na špičce ledovce.Monika Plocová. iNSiGNiS:Praha.2005.80-86353-03-6.RB-Z.;
208 Na štíty a sedlá.Ivan Bohuš ml..Tatranská Lomnica:I&B.2015.978-80-89575-08-4.1.;
209 Na úpätí sopky.Malcolm Lowry.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1978..1.;
210 Na vrcholu Mount Everestu.Edmund Hillary.Praha:Svobodné slovo - Melantrich.1957..1.;
211 Nabudúce bude mŕtva.Ann Jones.Humenné:Pro familia a ASPEKT.2003..1.;
212 Naozaj na zdravie?.Ivan Handzo.Bratislava:Smena - SÚV SZM.1981..---.;
213 Nasledovanie Krista.Tomáš Kempenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-024-6.RB.;
214 Návykové chování a závislost.Karel Nešpor. Praha:Portál.2011.978-80-7367-908-8.RB-Z.;
215 Nazývám vás přáteli.Timothy Radcliffe OP. Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-679-5.RB.;
216 Nemčina.Katarína Halčinová. Príroda:Bratislava.2001.80-07-00667-2.RB.;
217 Nemčina pre samoukov.Veronika Bendová.:Príroda.2000.80-07-01157-9.RB.;
218 Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník.Eleonóra Kovácsová.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1998.80-08-02820-3.RB.;
219 Nepiju sám.Vladimír Vysockij.:Praha.2007.978-80-7363-168-0.RB-Z.;
220 Neuroveda o užívaní psychoaktívnych látok a závislosti.Svetová zdravotnícka organizácia.Bratislava:Inštitút drogových závislostí - CPLDZ.2004.80-969196-0-1.1.;
221 Neuroveda o užívaní psychoaktívnych látok a závislosti.Svetová zdravotnícka organizácia.Bratislava:Inštitút drogových závislostí - CPLDZ.2004.80-969196-0-1.1.;
222 Nezdravá závislost.Dianne Doyle Pita. Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-377-X.RB-Z.;
223 Novodobá péče o seniory.Rheinwaldová, Eva.Praha:Grada.1999.80-7169-828-8.1.;
224 O pravej úcte k Panne Márii.Grignion, Ľudovít Mária.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1993.80-7165-061-7.RB.;
225 O prospěšnosti alkoholismu.Michail Bugakov.:.2011.978-80-87053-43-0.RB-Z.;
226 Objavitelia prameňov.G. Medica.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1983..---.;
227 Obrazy v pohybu.Kamila Ženatá.Praha:KOLEM.2015.978-80-905949-1-3.1.;
228 Obrazy z arteterapie.Kamila Ženatá.Praha:KOLEM.2015.978-80-905949-2-0.1.;
229 Obrazy z nevědomí.Kamila Ženatá.Praha:KOLEM.2015.978-80-905949-0-6.1.;
230 Obrazy z nevědomí : práce v arteterapeutickém ateliéru.Ženatá, Kamila.Praha:Portál.2005.80-7367-033-X.1.;
231 Od dětství k dospívání /.Montessori, Maria,1870-1952.Praha ::Triton,.2011.978-80-7387-478-0.1.;
232 Odloučení.Bowlby, John,(1907-1990).Praha:Portál.2012.80-262-0076-4.1.;
233 Odvaha skočiť. .Chondron, Pema.Bratislava :Vydavateľstvo Tatran.2011.978-80-222-0601-3.1.;
234 Odvážné srdce píše vzletným štětcem /.Wang, Yi,1960-.V Praze ::Galerie Zdeněk Sklenář,.2013.978-80-87430-17-0.1.;
235 Okolie Bratislavy (turistický sprievodca v slovenskom jazyku). .Kollár, Daniel ; Kollár, Tibor.Bratislava :Dajama.2010.978-80-89226-95-5.1.;
236 Opatrovateľstvo.vyd. Príroda.Bratislava:Príroda.2012.9788007019911 (brož.); 978-80-07-01991-1.1.;
237 Opravy v domácnosti.. Slovart:Bratislava.2000.80-7145-410-9.RB.;
238 Papírové nápady - tvoříme z papíru, kartonu a lepenky.Sitarčíková, Zdena, 1965- - autor.Brno:Brno :.2006.80-251-1148-2.1.;
239 Patopsychológia.Končeková, Ľuba. Lana:Prešov.2005.80-89235-00-X.1.;
240 Patricie.Veronika Matysová.:Euromedia Group, k. s. - Knižní klub.2012.978-80-242-3606-3.1.;
241 Päť ročných období lásky.Dezső Monoszlóy. AB-ART:Bratislava.2001.80-89006-13-2.RB.;
242 Pedagogika mentálne postihnutých pre vychovávateľov.Helena Orieščiková.Ružomberok:VERBUM - vyd. KU.2014.978-80-561-0172-8.1.;
243 Perly Považia.František Dejčík.:Knižné centrum.2002.80-8064-150-1.---.;
244 Píseň o Rolandovi.Václav Jamek. Odeon:Praha.1986..RB.;
245 Pití.Ann Dowsett Johnstonová.Praha:VOLVOX GLOBATOR.2014.978-80-7511-016-9.1.;
246 Plamene závislostí.Dušan Porubän. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-685-5.RB-Z.;
247 Po smrti ....Dionýz Kartuzián.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-2-2.RB.;
248 Pod mocným anjelom.Jerzy Pilch. Banská Bystrica :Drewo a srd.2003.80-88965-58-6.RB-Z.;
249 Pod skleněným zvonem.Plath, Sylvia, 1932-1963 - autor.Praha:Praha :.1996.80-7203-009-4.1.;
250 Podporte svoj kognitívny rast.Martina Vaňová.Bratislava:Centrum MEMORY n.o..2015.978-80-971716-2-9.1.;
251 Pohyb v terapii - terapia v pohybe.Magdaléna Szabová.Bratislava:IRIS.2017.978-80-89726-94-3.1.;
252 Pomôcka pre zdravotnícky kurz.Květenský, Josef.Ružomberok:Katolícka univerzita.2007.978-80-8084-229-1.1.;
253 Poruchy osobnosti podľa DSM-4.David, J. Robinson.Trenčín:Vydavateľstvo F.2001.80-88952-06-9.1.;
254 Poruchy správania ako výzva.Marta Horňáková.Ružomberok:VERBUM.2016.978-80-561-0359-3.1.;
255 Posilnite svoj mozog!.Simona Krakovská.Bratislava:Centrum MEMORY n.o..2017.978-80-971716-5-0.1.;
256 Posttraumatická stresová porucha, bio-psycho-sociálne aspekty EMDR a autogénny tréning pri pretrvávajúcom ohrození :.Hašto, Jozef,1949-.Trenčín ::Vydavateľstvo F,.2012.978-80-88952-71-8.1.;
257 Potreba milovať.Miroslav Búran.Košice:DALi.2014.978-80-89596-07-2.1.;
258 Potulky mestom Košice 1+2. .Milan Kolcun, Alexander Jiroušek. Košice :Agentúra JES SK.2011.978-80-88900-39-9.RB.;
259 Pozdrav z Tatier.Ivan Bohuš ml..Tatranská Lomnica:I&B.2016.978-80-89575-04-6.1.;
260 Pracovný zošit.Mária Čunderlíková.1. :Centrum MEMORY.2010.978-80-970355-1-8.1.;
261 Pracovný zošit.Mária Čunderlíková.1. :Centrum MEMORY.2010.978-80-970355-1-8.1.;
262 Pracovný zošit.Mária Čunderlíková.1. :Centrum MEMORY.2010.978-80-970355-1-8.1.;
263 Prameň.Peter. Nitra:Kancelária služieb AA na Slovensku.2010..RB-Z.;
264 Prameň.Peter. Nitra:Kancelária služieb AA na Slovensku.2011..RB-Z.;
265 Prameň z Boha.Körper, Karol. Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-217-4.RB.;
266 Pravidlá slovenského pravopisu.Jitka Madarásová. Veda:Bratislava.2000.80-224-0655-4.RB.;
267 Prečo bola noc taká dlhá.Lucien Aimé Duval. Bratislava :Post Scriptum.2010.978-80-970489-4-5.RB-Z.;
268 Prečo byť kresťanom?.Radcliffe, Timothy.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2012.978-80-970126-2-5.1.;
269 Prečo chodiť do kostola?.Timothy Radcliffe.Zvolen:Dominikáni.2013.978-80-970126-4-9.1.;
270 Prehľadná gramatika - Nemčina.Kurt Lohr.:INFOA.2003.80-85836-36-X.RB.;
271 Překročit svůj stín : Kluby abstinujících a jiné svépomocné skupiny v péči o zdraví.Bútora, Martin.Praha:Avicenum.1990.80-201-0086-5.---.;
272 Přestaňte být závislí.Melody Beattie. Praha:Pragma.1999.80-7205-653-0.RB-Z.;
273 Přestupní stanice štěstí.Ladislav Muška. Dauphin:Praha.2010.978-80-7272-221-1.RB-Z.;
274 Prevencia problémov s alkoholizmom a drogami.Joyce De Ridder.Poprad:Život bez závislostí, n.o..2008..1.;
275 Prežiť závislosť : Pracovný zošit.Daley, Dennis C..Banská Bystrica:BJB Design.2005.80-969284-1-4.1.;
276 Príbeh liečebnej pedagogiky.Marta Horňáková.Ružomberok:VERBUM - vyd. KU.2015.978-80-561-0253-4.1.;
277 Príbeh muža.Pavel Hirax Baričák.:HladoHlas.2011.978-80-89502-11-0.---.;
278 Príručka na opatrovanie klientov v domácom prostredí.Slovenský červený kríž.Bratislava:Ikar, a.s. - Príroda.2016.978-80-551-4946-2.1.;
279 Problém bolesti.C. S. Lewis.Praha:Návrat domů.2013.978-80-7255-284-9.---.;
280 PROinkluzívna klíma školy.Marta Horňáková, Pavol Janoško (eds.).Ružomberok:VERBUM, vydavateľstvo KU.2014.978-80-561-0175-9.1.;
281 Prorok.Gibran, Kahlil,(1883-1931).Praha ::DharmaGaia,.2009.978-80-7436-003-9.1.;
282 Průvodce alkoholovou závislostí - především pro ženy pijících partnerů.Jiří Profous.:Galén.2011.978-80-7262-820-9.---.;
283 První kroky z problémového pití alkoholu.John McMahon.Nesovice:Doron.2013.978-80-7297-116-9.1.;
284 Psychiatria a psychoterapia.Trenckmann, U..Trenčín:Vydavateľstvo F.2005.80-88952-26-3.1.;
285 Psychické poruchy - kazuistiky.John W. Barnhill.Trenčín:Vvydavateľstvo F.2015.978-80-88952-83-1.1.;
286 Psychodynamické aspekty muzikoterapie :.Zeleiová, Jaroslava,1975-.Trnava ::Typi Universitatis Tyrnaviensis,.2012.978-80-8082-492-1.1.;
287 Psychologie Atkinsonové a Hilgarda.S. Nolen-Hoeksema.Praha:Portál.2012.80-262-0083-7.1.;
288 Psychoterapeutické dovednosti.Renate Sannwald.Brno:Emitos.2015.978-80-87171-45-5.1.;
289 Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii.Kamil Kalina.Praha:Grada.2013.978-80-247-4361-5.1.;
290 Psychoterapia.Leonhard Schlegel.Bratislava:Vydavateľstvo F.2015.978-80-88952-84-8.1.;
291 Rady skúseného diabla.Lewis, C. S. (Clive Staples), 1898-1963.:Porta libri.2007.978-80-89067-45-9.---.;
292 Recidíva : Ako úspešne abstinovať.Dennis, C. Daley.Banská Bystrica:Život bez závislostí.2006.80-969550-7-1.1.;
293 Regula.Benedikt z Nursie.:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.1998.80-967172-5-1.RB.;
294 Rehabilitační ošetřování klientů s těžkými poruchami hybnosti /.Klusoňová, Eva.Brno ::Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů,.2014.978-80-7013-567-9.1.;
295 Rekreační cyklistika : výběr kola, technika jízdy, děti a kolo.Pavel Landa. Grada:Praha.2004.80-247-0726-8.RB.;
296 Riekanky a detské hry v predprimárnom období.Švábová, Božena.Ružomberok:Verbum.2012.9788080848583 (brož.); 978-80-8084-858-3.1.;
297 Rodinná terapie :.Gjuričová, Šárka, 1946-.Praha:Praha :.2009.978-80-247-2390-7.1.;
298 Rodinný systém v kontexte teórie a praxe.Pavol Janoško.Ružomberok:VERBUM.2015.978-80-561-0324-1.1.;
299 Rosa.Pavel Koyš.Bratislava:Smena .1979..1.;
300 Rozhodujúce bitky dejín.Tim Newark.Praha:Ottovo nakladatelství.2004.80-7360-150-8.---.;
301 Rozjímavý růženec.Vladimír J. Koudelka OP. Krystal OP:Praha.1998.80-85929-27-9.RB.;
302 Rozprávka o Vtákovi šťastia.Peter Fedor.Trenčín:Vydavateľstvo F, Pro mente sana, Trenčín.2014.978-80-88952-81-7.1.;
303 Rozprávky o alkoholu.Prof. Dr. Karol Lányi.Československý abstinentný sväz Praha:Československý abstinentný sväz Praha.1923..---.;
304 Rozum do vrecka.Magda Baloghová.:Mladé letá.1998.80-06-00840-X.RB.;
305 Rusko-slovenský a slovensko-ruský slovník.Táňa, Balcová.Bratislava:Kniha-spoločník.2006.80-88814-45-6.1.;
306 Ruženec.Mannes S. Marušák OP. DMC Salve:Košice.2005.80-969408-9-9.RB.;
307 Ruženec, ale ako?.František Pistrák OP. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-192-3.RB.;
308 Rytier siedmich kráľovstiev.George R. R. Martin.Bratislava:TATRAN.2017.978-80-222-0849-9.1.;
309 S tebou...a...bez teba. .Dorith Košťa. Gallery :Košice.2008.978-80-969985-0-0.RB.;
310 Sacra pagina - Evangelium podle Jana.Francis J. Moloney SDB. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7192-991-8 .RB.;
311 Sacra pagina - Evangelium podle Lukáše.Luke Timothy Jonson. Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-560-8.RB.;
312 Sacra pagina - Evangelium podle Marka.John R. Donahue SJ. Kostelní Vydří:KN.2006.80-7192-915-8.RB.;
313 Sacra pagina - Evangelium podle Matouše.Daniel J. Harrington SJ. Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-423-7.RB.;
314 Sedembolestná.Dermek, Andrej, SDB.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-09-1.RB.;
315 Sicílčania.Savaterri, Gaetano.Bratislava :Kalligram.2006.80-7149-909-9.1.;
316 Skoncujte so spoluzávislosťou.Melody Beattie.Bratislava:Citadella.2014.978-80-89628-63-6.1.;
317 Skupinová arteterapie :.Liebmann, Marian, 1942-.:Praha :.2010.978-80-7367-729-9.1.;
318 Slepičí polévka pro duši na rozcestí.Jack Canfield. Práh:Praha.2006.80-7252-153-5.RB-Z.;
319 Slovensko.Ján Pallo.Bratislava:The Rock, s.r.o..2016.978-80-971719-6-4.1.;
320 Slovensko..Banská Bystrica :AB ART press.2005.80-88817-83-8.RB.;
321 Slovensko-taliansky slovník.Michaela Saccardinová.:Kniha - spoločník.1998.80-88814-09-X.RB.;
322 Slovník cudzích slov. Jiří Kraus. SPN - Mladé letá:Bratislava.2008.978-80-10-01425-5.RB.;
323 Slovník křesťanské ikonografie.Rulíšek, Hynek.:Karmášek.2006.80-239-7434-3.1.;
324 Slovo pre každého.Andrej Popovec. Andrej Popovec:Štôla.1997.80-967699-4-4.RB.;
325 Smrť alkoholika.László Kolozsvári Papp.Bratislava:Tatran.1983..1.;
326 Snadná cesta jak skoncovat s alkoholem.Allen Carr.Praha:Nakladatelství Jaro s.r.o..2015.978-80-904423-6-8.1.;
327 Snoezelen - MSE.Renata Filatova.:Kleinwächter Josef.2014.978-80-905419-3-1.1.;
328 Snoezelen - MSE Skriptum pro akreditovaný základní kurz.Renata Filatova.:Asociace konceptu Snoezelen-MSE .1990??..1.;
329 Sobotište na pohľadniciach a fotografiách.Peter Brezina.Sobotište:OÚ Sobotište.2017.978-80-972636-2-1.1.;
330 Sociálna patológia.Peter Ondrejkovič.Bratislava:VEDA - vydavateľstvo SAV.2009..1.;
331 Sociálna prevencia.Schavel, Milan.Liptovský Ján:PROHU.2012.9788089535064; 978-80-89535-06-4.1.;
332 Sociální deviace /.Urban, Lukáš,1977-.Plzeň ::Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,.2012.978-80-7380-397-1.1.;
333 Sociológia výchovy.Iveta Franzenová.Ružomberok:VERBUM, vydavateľstvo KU.2014.978-80-561-0121-6.1.;
334 Soumrak dne.Kazuo Ishiguro.Voznice:LEDA.2016.978-80-7335-419-0.1.;
335 Spiritualita uživatelů alkoholu a marihuany.Radmila Lorencová. Praha:Dauphin.2011.978-80-7272-247-1.RB-Z.;
336 Splňte si svůj sen.Zuzana Řezáčová Lukášková.Praha:Eminem.2014.978-80-7281-472-5.1.;
337 Spytovanie svedomia pre moderného kresťana.Jurko, Jozef (1950). Kapušany:Bens.2008.978-80-88998-78-5.RB.;
338 Súdnolekárska alkohológia.Ľubomír Straka. Martin:Osveta.2011.978-80-8063-363-9.RB-Z.;
339 Sväté písmo.ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD.. Trnava:Dobrá kniha.2012.978-80-7141-739-2.1.;
340 Sväté písmo.Ďurica, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-797-2.1.;
341 Sväté písmo Starého i Nového zákona.Katolícka Cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-152-8 ( 0-86516-335-9 ).RB.;
342 Sväté písmo, Nový Zákon..Slovenská liturgická komisia.Bratislava:SBS.1992.80-85486-01-6.RB.;
343 Svätý ruženec.Escrivá, Josemaría . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-063-7.RB.;
344 Symboly a jejich skrytý význam : záhadný smysl a zapomenutý původ znamení a symbolů v moderním světě.Kenner, T.A..V Praze:Metafora.2007.978-80-7359-079-6.1.;
345 Šlabikár šťastia.Pavel Hirax Baričák.HladoHlas:HladoHlas.2012.978-80-89502-23-3.---.;
346 Štýly Krásy v Košiciach.Milan Kolcun.Košice:JES SK, s.r.o..2011.978-80-88900-43-6.1.;
347 Štyri lásky.C. S. Lewis.Bratislava:Porta libri.2012.978-80-89067-87-9.---.;
348 Taliančina.Róbert Henček. Príroda:Bratislava.2002.80-07-01190-0.RB.;
349 Taliančina pre samoukov.Michaela Saccardinová.:Kniha-spoločník.1994.80-901160-4-3.RB.;
350 Talianska gramatika.Michal Hlušík.:Kniha - spoločník.2001.80-88814-27-8.RB.;
351 Taliansko-slovenský slovník.Michal Hlušík.:Kniha - spoločník.2003.80-88814-32-4.RB.;
352 Tam, kde zomrel Peter.Haľko, Jozef (1964).Bratislava:DAKA.1994.80-9005-39-7-1.RB.;
353 Tanečno-pohybová terapia.Božena Švábová.:KU v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v Levoči.2016..1.;
354 Tatranské doliny.Ivan Bohuš ml..Tatranská Lomnica:I&B.2015.978-80-89575-09-1.1.;
355 Tatranské chaty.Ivan Bohuš ml..Tatranská Lomnica:I&B.2016.978-80-89575-05-3.1.;
356 Tatranskí nosiči.Katarína Slobodová Nováková.Tatranská Lomnica:I&B.2015.978-80-89575-07-7.1.;
357 Telegram.Stanislav Rakús. Levice :Koloman Kertész Bagala.2009.978-80-8108-016-6.---.;
358 Telo ako posilňovňa.Mark Lauren.Bratislava:TIMY PARTNERS spol. s. r.o..2015.978-80-89311-49-1.1.;
359 Tělo nezapomína.Babette Rothschildová.Praha:Maitrea.2015.978-80-7500-122-1.1.;
360 Teoretické a praktické koncepty liečby a doliečovania závislostí.Živný, Hroznata,(1948-).Bratislava:Univerzita Komenského.2012.80-223-3193-7.1.;
361 Teórie výchovy alebo hľadanie dobra. .Zelina, Miron.Bratislava :SPN - Mladé letá.2010.978-80-10-01884-0.1.;
362 Tep prachu.Tim Winton. Volvox Globator:Praha.2005.80-7207-566-7.RB-Z.;
363 Terapeutická komunita.Kamil, Kalina.Praha:Grada Publishing.2008.9788024724492.1.;
364 Terapie rodiny.Satir, Virginia,(1916-1988).Praha:Portál.2012.80-262-0179-5.1.;
365 Terminologický slovník z oblasti alkoholu a drog.Alena Palčová. Praha:Psychiatrické centrum.2000.80-85121-08-5.RB-Z.;
366 Testy k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda.Carlson, John G., 1951-.Praha:Praha : Portál.2011.978-80-7367-861-6.1.;
367 Toto je moja reč.Peteraj, Kamil,1945-.Bratislava:Ikar.2014.9788055140056 (viaz.); 978-80-551-4005-6.1.;
368 Tracyho tiger. .Saroyan, William.Bratislava :Artforum.2009.978-80-969226-6-6.1.;
369 Trhák, aneb, 21 kapitol o vašem mozku /.Vokáč Čmolík, Jiří.Praha ::Inner Winner,.2013.978-80-260-6099-4.1.;
370 Triezve milosti.´Koppová,Heather.Bratislava:Kumran.2014.978-80-89487-49-3.1.;
371 Triezvy život.Združenie pre služby AA na Slovensku. Nitra :Združenie pre služby Anonymným alkoholikom v SR.1999.978-0-916856-91-5.RB-Z.;
372 Třinácty stupeň blaženosti.Robert Tabus.Praha:Avicenum.1984..1.;
373 Tvoření z přírodnin, odpadu a obyčejných materiálů.Lucie Dvořáková.Brno:CPress.2010??.978-80-264-1300-4.1.;
374 Tvoríme pre radosť.Libuše Schneiderová.Praha:Fragment.2016.978-80-564-0216-0.1.;
375 Tvoríme z odpadu.Zuzana Precechtelová, Adrián Štefanko.Bratislava:IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o..2015.978-80-89726-29-5.1.;
376 Ty, lásko, pozdravena buď.Jaroslav Seifert.Praha:Vyšehrad, spol. s r.o..2014.978-80-7429-467-9.1.;
377 Úcta k Sedembolestnej Panne Márii.Malý, Vincent 1922-. Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-109-7.RB.;
378 Učebnica psychiatrie.Eugen, Bleuler.Trenčín:Vydavateľstvo F.1998.80-967277-6-1.1.;
379 Umenie voľby.Vallés, Carlos G..Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-522-7.---.;
380 Úsměvy smutných mužů.Josef Formánek.Praha:GEKKO DISTRIBUTION.2014.978-80-905581-1-3.1.;
381 Úspešný život.Michael Quist. Bratislava:LUC.2003.80-7114-446-0.RB.;
382 Úvod do ergoterapie.Krivošíková, Mária.Praha:Praha :.2011.978-80-247-2699-1.1.;
383 Úvod do pedagogického výzkumu.Peter, Gavora.Brno:Paido.2000.80-85931-79-6.1.;
384 Úzkostné poruchy.Lívia Vavrušeková.Martin:Osveta.2013..1.;
385 Už viem, že chcem teba.Ružena Scherhauferová. Bratislava :Ikar.2010.978-80-551-2221-2.RB-Z.;
386 V Al-Anon den po dni.AL-ANON.:AL-ANON.1995??.978-80-260-1227-6.---.;
387 V láske je žena bezbrehá.Pavel, Koyš.:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.1998.80-88735-92-0.1.;
388 V zajetí alkoholu.Magdalena Vagnerová. Plot:Praha.2005.80-86523-52-7.RB-Z.;
389 Validácia.Naomi Feil.Bratislava:TERAPEUTIKA.2015.978-80-971766-1-7.1.;
390 Váš mozek se dokáže změnit.Doidge, Norman.Brno ::CPress,.2012.80-264-0111-5.1.;
391 Vazba :.Bowlby, John, 1907-1990.Praha:Praha :.2010.978-80-7367-670-4.1.;
392 Včasná intervencia orientovaná na rodinu. .Marta Horňáková.Bratislava :Univerzita Komenského.2010.978-80-223-2915-6.1.;
393 Vďačnosť.Oliver Sacks.Bratislava:Inaque.sk (ARThur, s.r.o.).2016.978-80-89737-32-1.1.;
394 Vedomie omylov..Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-067-5.RB.;
395 Veľký rozvod.C. S. Lewis.Bratislava:Porta libri.2012.978-80-89067-85-5.---.;
396 Veľký týždeň a veľkonočné obdobie.Gabriel Králik.:Redemptoristi.1998.80-7114-226-3.RB.;
397 Veľký týždeň a veľkonočné trojdnie.Malý, Vincent. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-255-9.RB.;
398 Ventil.Plocová, Monika, 1966-.:Praha :.2008.978-80-86353-06-7.---.;
399 Verný pravde.Letz, Dominik Roman, OP.:Rehoľa dominikánov Bratislava.2006.80-969536-1-3.RB.;
400 Via crucis al Colosseo con Benedetto XVI.Angelo Comastri.:Libreria Editrice Vaticana.2006.88-209-7813-X.RB.;
401 Volnočasové aktivity pro seniory /.Holczerová, Vladimíra.Praha:Grada.2013.9788024746975 (brož.); 978-80-247-4697-5.1.;
402 Vplyv alkoholizmu na kvalitu života rodiny.Eva Halušková.Bratislava:VšZaSP sv. Alžbety.2011.978-80-8132-132-0.1.;
403 Vrátil jsem se v pořádku a včas.Jiří Bohata. Baronet:Praha.2007.978-80-7384-001-3.RB-Z.;
404 Vrhni sa do vody.Timothy Radcliffe.Zvolen :Dominikáni.2014.978-80-970126-5-6.1.;
405 Všade.Pavel Koyš.Bratislava:Smena .1982..1.;
406 Všechno má svůj ča.Monika Plocová. iNSiGNiS:Praha.2007.978-80-86353-00-5.RB-Z.;
407 Vysoké Tatry : turistický sprievodca.Lacika, Ján.Bratislava :Dajama.2006.80-89226-24-8.1.;
408 Vytváření mandaly.Susanne F. Fincher. Pragma:Praha.1997.80-7205-394-9.---.;
409 Výtvarné techniky a nápady pro celý rok.Růžena Lepšová.Olomouc:Agentura Rubico, s.r.o..2015.978-80-7346-181-2.1.;
410 Využití kompenzačních pomůcek v praxi.Renata Filatova.:Asociace konceptu Snoezelen-MSE .1990??.978-80-260-6333-9.1.;
411 Vývinová psychológia.Končeková, Ľuba.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2014.9788071659457 (brož.); 978-80-7165-945-7.1.;
412 Vývojová psychologie.Langmeier, Josef.Praha:Grada.2007.978-80-247-1284-0.1.;
413 Vývojová psychologie.Vágnerová, Marie,(1956-).Praha:Karolinum.2012.80-246-2153-3.1.;
414 Vyznanie.Milan Lechan.Žilina:GEORG.2014.978-80-8154-090-5.1.;
415 Vyznanie lásky.Pavel Koyš.Bratislava:Smena, vydavateľstvo SÚV SZM.1975..1.;
416 Vždy je lepšie zostať triezvy.Carl Gustaf Severin.Batislava:Slovo života International.2013.978-80-89165-36-0.---.;
417 Z pekla ven : žena v domácím násilí.Buskotte, Andrea.Brno:Computer Press.2008.978-80-251-1786-6.1.;
418 Zabijak.Emile Zola.Bratislava:Smena - SÚV SZM.1975..1.;
419 Začínám znovu žít.Hellmann, Diana Beate,(1958-).Praha ::Ikar,.2002.80-249-0067-X.1.;
420 Začínáme s Macem : vše o Macích a Mac OS X Lion na jednom místě.Vladislav Janeček.:Jitka Janečková-Vydavatelství.2011.978-80-904816-1-9.---.;
421 Začínáme s Macem : vše o Macích a Mac OS X na jednom místě.Vladislav Janeček. 2010 :Dražovice.2010.978-80-904816-0-2.RB.;
422 Začít znovu :.Boulvin, Yves, 1946-.:Praha :.2008.978-80-86949-46-8.---.;
423 Záhorácke povesti.Štefan Moravčík. Mladé letá:Bratislava.1998.80-06-00885-X.RB.;
424 Záchytka.Víťo Staviarsky. Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-238-9.---.;
425 Základy arteterapie.Šicková.Praha:Portál.2008.978-80-7367-408-3.1.;
426 Základy kresby a maľby : Ako kresliť a maľovať to, čo vidím okolo seba.Reyna, Rudy de.Bratislava:Svojtka & Co..2005.80-969336-1-2.---.;
427 Základy pedagogiky pre pomáhajúce profesie.Rastislav Rosinský, Vladimír Klein.:GARMOND Nitra.2013.978-80-89148-99-8.1.;
428 Základy psychológie. .Košč, Marián.Bratislava :SPN - Mladé letá.2009.978-80-10-01677-8.1.;
429 Základy systemické terapie.Ludewig, Kurt,(1942-).Praha:Grada.2011.80-247-3521-0.1.;
430 Zamyslenia.prof. MUDr. Vladislav Zikmund, DrSc..:F - Trenčín.2011.978-80-88952-68-8.---.;
431 Zamyslenia.prof. MUDr. Vladislav Zikmund, DrSc..:F - Trenčín.2011.978-80-88952-68-8.1.;
432 Zastavenia krížovej cesty.Józef, Augustyn, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-596-1.1.;
433 Závislost na alkoholu a jiných drogách.Jaroslav Skála. Praha:Avicenum.1987..---.;
434 Závislosť od alkoholu.Johannes Lindenmeyer. Trenčí­n :Vydavateľstvo F.2009.978-80-88952-54-1.RB-Z.;
435 Závislosť od alkoholu v kontexte rodinného systému.Michaela Šavrnochová.Banská Bystrica:Belianum.2015.978-80-557-0833-1.1.;
436 Závislost známá neznámá.Heller, Jiří.Praha:Grada.1996.80-7169-277-8.1.;
437 Zázračná metoda.Scott D. Miller, Insoo Kim Berg.Praha:Portál, s.r.o..2014.978-80-262-0593-7.1.;
438 Zázračná otázka.De Shazer, Steve.Praha:Portál.2011.80-262-0007-1.1.;
439 Zázraky života.Ivan Štúr.Bratislava:Millerka s.r.o..2016.978-80-972426-0-2.1.;
440 Zdravotná a sociálna výchova v rómskych komunitách. .Lacko, Anton - Komárek, Karel.Ružomberok :VERBUM - vydavateľstvo KU.2010.978-80-8084-647-3.1.;
441 Zese žiju.Laurent Gay.Karmelitánské nakladatelství:Karmelitánské nakladatelství.2012..---.;
442 Zhubné ilúzie.Karin Lászlová.:Osveta.1987..---.;
443 Zima, Mikuláš a vianoce.Božena Švábová.:.2012..1.;
444 Zlatá kniha Záhoria.Štefan Moravčík. Matica slovenská:Martin.2003.80-7090-714-2.RB.;
445 Zlaté pobrežie. .de Mille, Nelson.Bratislava :Ikar.2010.978-80-551-2226-7.1.;
446 Zlatí chlapci z Göteborgu.Mário Gešvantner.:Ottovo nakladatelství.2002.80-7181-743-0.RB.;
447 Znaky a symboly.. Knižní klub:Praha.2009.978-80-242-2492-3.---.;
448 Znovu začít od Krista.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.RB.;
449 Zo zajatia ilúzií.Fiodor Uglov.Bratislava a Moskva:Obzor, n.p. a Mir.1988..1.;
450 Ztráta.John Bowlby.Praha:Portál.2013.978-80-262-0355-1.1.;
451 Ztroskotals? Máš šanci!.Anselm Grün; Ramona Robbenová.:Karmelitánské nakladatelství.2004.80-7192-786-4.---.;
452 Zůstat střízlivý.Karel Nešpor. Brno:Host.2006.80-7294-206-9.RB-Z.;
453 Zvíře v nás.Glass, Jay D..Bratislava:Motýľ.1999.80-88978-13-0.1.;
454 Zvládnuť svoj hnev : Pracovný zošit.Daley, Dennis C..Banská Bystrica:BJB Design.2005.80-969284-0-6.1.;
455 Život na hraně.František Fremuth.:HTF Praha.2011.978-80-260-0677-0.---.;