logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu

1 Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I..:Slovenská akadémia vied.1971..Joz C2 (vzadu).;
2 Dejiny Slovenska.Cambel Samuel, člen korešpondent ČSAV a SAV.Bratislava:Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1986..Joz C1.;
3 Dejiny Slovenska II.Cambel Samuel, člen korešpondent ČSAV a SAV.Bratislava:Veda, Vydavateľstsvo Slovenskej akadémie vied.1987..Joz C1.;
4 Dejiny Slovenska III (od roku 1848 do konca 19. storočia).. Veda:Bratislava.1992.80-224-0190-0.Joz C1.;
5 Dejiny Slovenska IV.Cambel Samuel, člen korešpondent ČSAV a SAV.Bratislava:Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1986..Joz C1.;
6 Dieťa zmierenia.Rivers, Francine.[Podolinec]:Kumran.2012.9788089487349 (brož.); 978-80-89487-34-9.Zuz A1.;
7 Iskry sv. Ignáca.Hevenesi, Gabriel.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-530-8.Zuz A2.;
8 Kajo Mařík vstupuje do života.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-157-9..;
9 Kineziologie : přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy.Véle, František.Praha:Triton.2006.80-7254-837-9.Zuz A4.;
10 Madona Žitného ostrova.Vozár, Jozef. AHO3:Dunajská Lužná.2000.80-968432-0-6.Zuz A1.;
11 Magnae Moraviae fontes historici..Brno:Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.2008.80-254-1780-8.Joz C2 (vzadu).;
12 Maliarske prejavy stredovekého Liptova.Biathová, Katarína.Bratislava:Tatran.1983..Joz C2 (vzadu).;
13 Netterův vybarvovací anatomický atlas /.Hansen, John T..V Brně:CPress.2013.9788026401872 (brož.); 978-80-264-0187-2.Zuz A5.;
14 Paleografická čítanka : Ukázky : textová část.Hledíková, Zdeňka.Praha:Karolinum.2000.80-246-0049-8.Joz C2 (vzadu).;
15 Patrológia.Mordel, Štefan.Spišské Podhradie:Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2009.9788089170326 (brož.); 978-80-89170-32-6.MM.;
16 Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov-diel 3.Richard, Marsina.:Literárne informačné centrum.2003.80-88878-82-9.Joz C1.;
17 Prázdniny Kaja Maříka.Há F.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-070-X..;
18 Prečo byť kresťanom?.Radcliffe, Timothy.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2012.978-80-970126-2-5.Zuz A1.;
19 Prečo chodiť do kostola?.Timothy Radcliffe.Zvolen:Dominikáni.2013.978-80-970126-4-9.Zuz A1.;
20 Príručka chronológie.Žudel, Juraj.Bratislava:Ministerstvo vnútra SR .2003.80-89051-03-0.Joz C2 (vzadu).;
21 Sväté písmo - Nový Zákon B/5.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-513-2.Zuz A3.;
22 Školák Kajo Mařík c F. Háj ; Prel. Elena Dzurillová ; Ilustr. Jozef Cesnak ; Obál. navrhol Jozef Cesnak.Háj Felix.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-45-2..;
23 Štáty v premenách storočí. Dejepisný atlas.Gurňák, Daniel.Bratislava:Mapa Slovakia Škola.2003.80-89080-47-2.Joz C2 (vzadu).;
24 Študent Kajo Mařík.Háj, F.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-114-5..;
25 Vrhni sa do vody.Timothy Radcliffe.Zvolen :Dominikáni.2014.978-80-970126-5-6.Zuz A1.;
26 Vykúpená láska.Rivers, Francine,1947-.[Podolínec]:Kumran.2012.9788089487165 (brož.); 978-80-89487-16-5.Zuz A1.;
27 Zákonníky starovekých národov. .Valachovič.Bratislava :Univerzita Komenského.2009.978-80-223-2572-1.Joz C2 (vzadu).;