logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu

1 ...aby pohár nepretiekol : Lepšou komunikáciou k šťastnejšiemu manželstvu.Eyan, Michael.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-621-6.Ľudská zrelosť a psychológia.;
2 ...aby sme boli jedno.Doyle, Fletcher.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-655-1.Výchova a sexualita.;
3 "Buďte pevní vo viere".Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-617-1.Ratzinger, Benedikt XVI.;
4 "Drahé deti-".Mrocek, Juraj. Juraj Mrocek:Bratislava.2003.80-968887-5-7.Mariológia.;
5 "Drahé deti-".Mrocek, Juraj. Juraj Mrocek:Bratislava.2003.80-968887-5-7.Mariológia.;
6 10 krokov ku šťastiu.Scalera, Giovanni.Bratislava:LUC.2003.80-7114-425-8.Detská literatúra.;
7 10 zákrut k radosti.Scalera, Giovanni.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-658-2.Detská literatúra.;
8 50x Ježíš.Grun, Anselm.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-482-2.Ježiš Kristus.;
9 A Boh zmenil názor.Andrew, Brad; Williamsová DeVore, Susan.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-508-1.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
10 a dal im moc uzdravovať.Tardif, Emiliano.Bratislava:LUC.1999.80-7114-286-7.Misiológia a evanjelizácia.;
11 A kvety jednoducho kvitnú. .Ferrero, Bruno.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-075-7.Homiletika - poučné príbehy.;
12 A prebýval medzi nami.Gloesner, Noël.[S.l.:s.n..1985..Detská literatúra.;
13 A svetlo svieti v temnote.Hochmuth, Karol.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-358-5.Homiletika - poučné príbehy.;
14 A urobíme si betlehem!.Hoffmann, Friedrich.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-050-X.Detská literatúra.;
15 Abdiáš, Jonáš, Micheáš .Varšo, Miroslav.Trnava ::Dobrá kniha.2010.978-80-7141-690-6.Exegéza a biblická teológia.;
16 Abeceda šťastného manželstva.Christa, Meves.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-241-4.Výchova a sexualita.;
17 Abecedou k Bohu.Chovancová Mária.Bratislava:LUC.1997.80-7114-209-3.Detská literatúra.;
18 Abecedou k Bohu.Chovancová Mária.Bratislava:LUC.1997.80-7114-209-3.Detská literatúra.;
19 Adam Šangala.Jégé.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1952..Beletria.;
20 Adamov návrat.Rohr, Richard.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-016-8.Ľudská zrelosť a psychológia.;
21 Advent.Macák, Ernest, SDB. Šaštín:Saleziánske katechetické stredisko.1990..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
22 Aj diabol pred ním kapituloval.Hünermann, Wilhelm.Spišská Kapitula:Kňazský seminár.1992.80-7142-008-5.Životopis.;
23 Aj jed môže liečiť.Timko, Peter.1. :Don Bosco.2008.978-80-8074-085-6.Katechetika.;
24 Ak chceš chodiť po vode, musíš vystúpiť z lode.Ortberg, John. Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2008.978-80-88863-44-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
25 Akatist k Presvätej Bohorodičke.Liturgická, komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Prešov:Petra.1999.80-968240-3-1.Modlitebné knihy.;
26 Ako chlieb, ktorý sa láme.Breemen, Peter G. van.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-126-4.meditácie a myšlienky 1858/A-78.;
27 Ako katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu. .Woods, Thomas E..Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2010.978-80-89342-15-0.Dejiny Cirkvi.;
28 Ako katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu. .Woods, Thomas E..Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2010.978-80-89342-15-0.Dejiny Cirkvi.;
29 Ako klaun v Rí­me. .Nouwen, Henri.Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-08-2.Rehoľný život a Hnutia.;
30 Ako klaun v Rí­me. .Nouwen, Henri.Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-08-2.Rehoľný život a Hnutia.;
31 Ako niesť evanjelium, Príručka osobnej evanjelizácie.Harrison, Myers Eugene a Wilson, Walter.:neznámy.1990?..Misiológia a evanjelizácia.;
32 Ako pokaziť dieťa desiatimi ťahmi.Mazzi, Antonio.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-062-7.Výchova a sexualita.;
33 Ako sa bude volať?.Jurko, Jozef (1950).Kapušany:Bens.2008.978-80-88998-75-4.Výchova a sexualita.;
34 Ako sa modlili Otcovia púšte.Baán, István.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-056-7.Patrológia.;
35 Ako sa modlitbou oslobodiť od Zlého.Kaldon, Stanislaw M.. Zvolen:Jas.2007.978-80-89219-07-0.Modlitebné knihy.;
36 Ako sa zmieriť so životom?.Augustyn Józef, S?upová Lucyna.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-158-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
37 Ako sa zrodilo jedno povolanie.Scelzo, Angelo.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-620-9.Životopis.;
38 Ako sa zrodilo jedno povolanie.Scelzo, Angelo.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-620-9.Životopisy.;
39 Ako to povieme našim deťom?..Bratislava :Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.2008.978-80-968891-6-7.Výchova a sexualita.;
40 Ako vierou premôcť strach.Nikič, Mijo.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-548-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
41 Ako vyhrať kultúrnu vojnu.Kreeft, Peter.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-00-6.Filozofia.;
42 Ako vyhrať kultúrnu vojnu.Kreeft, Peter.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-00-6.Filozofia.;
43 Ako žiť?.Tischner, Jozef.:Serafín.2005.80-8081-033-8.Etika.;
44 Ale veď máme krídla : Malé príbehy na potešenie duše.Ferrero, Bruno.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-035-6.Homiletika - poučné príbehy.;
45 Alojz Stepinac - Boží sluha.Batelja Juraj.Bratislava:LUC.1998.80-7114-244-1.Biografia.;
46 Alojz Stepinac - Boží sluha.Batelja Juraj.Bratislava:LUC.1998.80-7114-244-1.Biografia.;
47 Alžbeta.Vadilová, Mária.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-656-8.Detská literatúra.;
48 Alžbetkine príbehy : O poslušnosti.Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Bratislava:LUC.2005.80-7114-503-3.Detská literatúra.;
49 Alžbetkine príbehy : O prekonaní strachu.Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Bratislava:LUC.2005.80-7114-502-5.Detská literatúra.;
50 Alžbetkine príbehy : O upratovaní.Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Bratislava:LUC.2005.80-7114-504-1.Detská literatúra.;
51 Alžbetkine príbehy. O maškrtnosti.Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Bratislava:LUC.2005.80-7114-505-X.Detská literatúra.;
52 Alžbetkine príbehy. O nájdených veciach.Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Bratislava:LUC.2005.80-7114-509-2.Detská literatúra.;
53 Alžbetkine príbehy. O radosti.Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Bratislava:LUC.2005.80-7114-508-4.Detská literatúra.;
54 Andrej Hlinka.Vnuk, František.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-682-7.Literatúra faktu.;
55 Anjeli pre život 2..Grun, Anselm.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-683-4.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
56 Anjeli pre život..Grun, Anselm.Bratislava:LUC.2000.80-7114-442-8.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
57 Anjeli za volantom.Guerrini, Maria Rosa.Bratislava:LUC.2006.80-7114-557-2.Detská literatúra.;
58 Anna od Ježíše : zakladatelka Karmelu ve Francii a v Belgii.Anna od Ježíše, sestra, Marie.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-19-7.Biografia.;
59 Áno, Otče.Gräf, Richard.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-201-5.Spiritualita.;
60 Anton Bernolák.Horváth, Pavel.Martin:MS.1998.80-968020-0-3.Životopis.;
61 Anton Paduánsky.Graun, Engelbert.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-009-5.Životopis.;
62 Anton Paduánsky.Kerry, Margaret.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-72-4.Detská literatúra.;
63 Anton Paduánsky : kazateľ a teológ.Zavalloni, Roberto.Bratislava:Serafín.2005.80-88944-66-X.Životopis.;
64 Apologetika.Kliman, Andrej.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943?..Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
65 Apolónia Radermecherová.Brosch, Jozef . Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-215-8.Životopisy.;
66 Apoštol Eucharistie : Životný príbeh sv. Pierra Juliena Eymarda.Michalov, Jozef, SVD.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-451-7.Životopis.;
67 Apoštol Kanady - Svätý Ján de Brébeuf.Litva, Félix, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-083-7.Životopis.;
68 Apoštol Peter.Chevrot, G..V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..Homiletika - poučné príbehy.;
69 Apoštolát, na který se zapomína.Mossong O. S. B., J. E.. Přerov:Sestry Nepoškvrneného Početí Panny Marie.1929..Formácia.;
70 Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Benedikt XVI..Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8.Ratzinger, Benedikt XVI.;
71 Apoštolské cesty Benedikta XVI. 2005-2007..Labo, Šebastián, SJ. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-705-0.Ratzinger, Benedikt XVI.;
72 Apoštolské hnutia laikov katolíckej cirkvi na Slovensku.Kossey, Pavol.. Jas:Zvolen.1996.80-88795-13-3.Rehoľný život a Hnutia.;
73 Apoštolské hnutia laikov katolíckej cirkvi na Slovensku.Kossey, Pavol.. Jas:Zvolen.1996.80-88795-13-3.Rehoľný život a Hnutia.;
74 Apoštolské vyznanie viery.Sočufka, František, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-538-3.Katechetika.;
75 Arcibiskupov zápas. .Haľko, Jozef (1964).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-743-2.Biografia.;
76 Aristotelés.Patočka, Jan.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-067-2.filozofia .;
77 Askéza.Cencini, Amedeo.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-024-0.Formácia.;
78 Astrológia a kresťanský život.Sanchez, Fernand. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-46-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
79 Astrológia a kresťanský život.Sanchez, Fernand. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-46-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
80 Augustín - filozof, mystik, teológ.Groeschel, Benedict J..Bratislava:Serafín.2004.80-8081-006-0.Životopis.;
81 Augustin -Život a pusobení.Kranz, Gisbert.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-212-9.Spiritualita.;
82 Augustín, podoba básnika v svätcovi.Bor, Ján Elen.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-047-8.Životopis.;
83 Autobiografia.Crostarosa, Mária Celesta.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-8-2.Životopis.;
84 Autobiografia.Crostarosa, Mária Celesta.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-8-2.Životopis.;
85 Ave crux.Haľko, Jozef (1964).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-626-0.Biografia.;
86 Ave Maria.Pažítka, Mikuláš.Banská Bystrica:Iuventa .1993..Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
87 Až na dno duše : Meditácie I..Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-506-8.Meditácie a myšlienky.;
88 Až na dno duše II. : Meditácie II..Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-507-6.Meditácie a myšlienky.;
89 Bakhita. .Dagnino, Maria Luisa.Pezinok :Familiaris.2008.978-80-969022-6-2.Životopis.;
90 Balady – Svet - Národ.Kovalík, Ján (1861-1950). Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.1932..Poézia.;
91 Barabáš.Lagerkvist, Pär.Praha:Vyšehrad.1970..Beletria.;
92 Baránkova večera.Hahn, Scott. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
93 Baránkova večera.Hahn, Scott. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
94 Básne z väzenia.Záborský, Ladislav.Zvolen:Jas.2003.80-88795-90-7.Poézia.;
95 Básničky z hviezdičky.Pavol, Prikryl.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-75-9.Detská literatúra.;
96 Bazilejské zvony.Aragon, Louis,.Bratislava:Epocha.1971..Beletria.;
97 Bdejte a modlite sa.Ivančič, Tomislav. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.Zborníky a časopisy.;
98 Bdejte a modlite sa.Ivančič, Tomislav. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.Mariológia.;
99 Bdejte a modlite sa.Ivančič, Tomislav. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.Mariológia.;
100 Bdejte a modlite sa.Ivančič, Tomislav. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.Zborníky a časopisy.;
101 Bdejte a modlite sa.Ivančič, Tomislav. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.Mariológia.;
102 Beatifikácia.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-450-0.Bl. Ján Pavol II..;
103 Benedikt XI. Portrét zblíska.Seewald, Peter. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-681-7.Ratzinger, Benedikt XVI.;
104 Benediktova Európa v kríze kultúr.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-737-1.Ratzinger, Benedikt XVI.;
105 Bernardín Siensky.Bargellini, Piero.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-041-9.Životopisy.;
106 Bez svetla a zvuku : Život Heleny Kellerovej.Behrens, Katja.Bratislava:LUC.2003.80-7114-421-5.Biografia.;
107 Biblia a jej ľud.Daniel-Rops, Henri.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.exegéza a biblická teológia.;
108 Biblia a jej ľud.Daniel-Rops, Henri.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.exegéza a biblická teológia.;
109 Biblia pre deti. Nový zákon.Vagová, Mária.Bratislava:LUC.2005.80-7114-526-2.Detská literatúra.;
110 Biblia pre rodinu. ..Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-697-1.Detská literatúra.;
111 Biblia verzus Da Vinciho kód.Jančovič, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-042-9.Exegéza a biblická teológia.;
112 Biblia verzus Da Vinciho kód.Jančovič, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-042-9.Exegéza a biblická teológia.;
113 Biblia verzus Da Vinciho kód.Jančovič, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-042-9.Beletria.;
114 Biblický atlas.Pritchard, James B..Praha:Čes.biblická společ..1996.80-85810-09-3.Exegéza a biblická teológia.;
115 Biblický slovník A-P.Novotný, Adolf.Praha:Kalich.1992..exegéza a biblická teológia.;
116 Biblický slovník.R-Ž : 2..Novotný, Adolf.Praha:Kalich.1992.80-7017-528-1.exegéza a biblická teológia.;
117 Blahoslavená sestra Zdenka .neznámy. Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-427-4.Životopisy.;
118 Blahoslavení čistí.Buccellato, Giuseppe. Don Bosco:Bratislava.2003.80-88933-49-8.Formácia.;
119 Blahoslavení čistí.Buccellato, Giuseppe. Don Bosco:Bratislava.2003.80-88933-49-8.Formácia.;
120 Blahoslavení rodičia.Moia, Luciano. Don Bosco:Bratislava.2001.80-85405-71-7.Životopis.;
121 Blahoslavení rodičia.Moia, Luciano. Don Bosco:Bratislava.2001.80-85405-71-7.Životopis.;
122 Blahoslavený biskup Vasiľ Hopko.Gabriel Paľa.Bratislava:LUC.2003.80-7114-432-0.Životopisy.;
123 Blahoslavený mučeník Eugen Bossilkov.Labo, Šebastián, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-445-X.Životopis.;
124 Blahoslavený Róm.Riboldi, don Mario. Taliansko:La Voce.1993..Životopis.;
125 Blahoslavený Róm.Riboldi, don Mario. Taliansko:La Voce.1993..Životopis.;
126 Blahoslavený Róm.Riboldi, don Mario. Taliansko:La Voce.1993..Životopis.;
127 Boh a veda.Guitton, Jean. Bratislava:Lúč.1992.80-7114-079-1.Filozofia.;
128 Boh a veda.Guitton, Jean. Bratislava:Lúč.1992.80-7114-079-1.filozofia .;
129 Boh je láska.Foucauld, Charles de.Bratislava:Oto Németh.2008.978-80-89277-16-2.Meditácie a myšlienky.;
130 Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Frossard, André.Bratislava:LUC.1992.80-7114-055-4.duchovný život .;
131 Boh nie je samotár.Baláž, Rudolf.Badín:KS.2007.978-80-88937-29-6.Katechetika.;
132 Boh Otec:.Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-07-4.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
133 Boh prekvapení.Hughes, Gerard W.. Dobrá kniha:Trnava.2006.80-7141-511-1.Formácia.;
134 Boh prekvapení.Hughes, Gerard W.. Dobrá kniha:Trnava.2006.80-7141-511-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
135 Boh sa prihovára k duši.Klotzová, Justína. Deggendorf:Vdp. Hubert Josef Hintermaier.1993..Hagiografia - diela svätých.;
136 Boh sa pyšným protiví.Pakovci, Karol. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-030-7.beletria.;
137 Boh v otázkach dnešného človeka.Frossard, André.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.duchovný život .;
138 Boh, ktorý prichádza.Carretto, Carlo.Bratislava:LUC.1994.80-7114-120-8.Meditácie a myšlienky.;
139 Boh, ktorý prichádza.Carretto, Carlo.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-399-5.Meditácie a myšlienky.;
140 Boh, svet a my.Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-309-7.Filozofia.;
141 Bojisko v mysli.Meyer, Joyce.Humenné:SYLOAM - Kresťanská medzinárodná misia.2006.80-969473-8-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
142 Bojovník a priateľ. Ako nájsť sám seba.Grun, Anselm.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-608-1.Exegéza a biblická teológia.;
143 Bol stratený a našiel sa:.Wons, Krzysztof.Michalovce :Redemptoristi.2008.978-80-88724-33-9.Rehoľný život a Hnutia.;
144 Bolesť krivdy, radosť odpustenia.Józef, Augustyn, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-498-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
145 Boli soľou i svetlom.Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.Životopis.;
146 Bože, buď milostivý.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.Exegéza a biblická teológia.;
147 Bože, buď milostivý.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.Exegéza a biblická teológia.;
148 Boží dlžník.Osvald, Andrej, SJ. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-606-7.Biografia.;
149 Boží eros.Bernard z Clairvaux, sv., 1090-1153.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-641-4.Hagiografia - diela svätých.;
150 Boží ľud na cestách.Šmálik, Štefan.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-188-7.Dejiny Cirkvi.;
151 Boží ľud v hlbinách noci.Leclerc, Eloi.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-023-0.Exegéza a biblická teológia.;
152 Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Ján Pavol II,.Bratislava:LUC.1996.80-7114-192-5.Bl. Ján Pavol II..;
153 Boží štát.Aurélius, Augustín. Lúč :Trnava.2005.80-7162-571-X.Patrológia.;
154 Boží štát.Aurélius, Augustín. Lúč :Trnava.2005.80-7162-571-X.Patrológia.;
155 Božia revolúcia. S úvodom Camilla Ruiniho..Benedikt XVI.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-582-5.Ratzinger, Benedikt XVI.;
156 Božia revolúcia. S úvodom Camilla Ruiniho..Benedikt XVI.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-582-5.Ratzinger, Benedikt XVI.;
157 Božia ruka.Nathanson, Bernard.Bratislava:LUC.1998.80-7114-241-7.Biografia.;
158 Božia vôľa - zbožná fráza?.Kubíček, Ladislav.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2006.80-89231-05-5.Biografia.;
159 Božie dary.Čurmová, Viera. Združenie Jas:Zvolen.1994.80-967099-5-X.Poézia.;
160 Božie kráľovstvo.Hajduk, Anton.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-179-5.Morálka.;
161 Božie milosrdenstvo.Rózycki, Ignacy. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-416-7.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
162 Božie milosrdenstvo.Rózycki, Ignacy. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-416-7.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
163 Božie milosrdenstvo.Rózycki, Ignacy. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-416-7.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
164 Božie milosrdenstvo - naša záchrana.Faustína. SLOVO:[Košice].1999.80-85291-65-7.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
165 Božské dobrodružstvo.Giordani, Igino. Nové mesto:Bratislava.1995.80-85487-18-7.Spiritualita.;
166 Brána do ticha.Llewelyn, Robert.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-350-X.Mariológia.;
167 Brat František.Green, Julien.Bratislava:Serafín.2001.80-85310-15-5.Životopis.;
168 Bratislavský veľký piatok : Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25. marca 1988.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-677-3.Literatúra faktu.;
169 Bratstvo sv. Františka.Brat Stanislav OFS .:Rehoľa menších bratov Františkánov – OFM .1990..Formácia.;
170 Budeme sa brať.Wright, Norman H.. Nová nádej Slovensko:Bratislava.2004.80-967334-8-6.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
171 Budovať cirkev.Jozef Tomko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.misiológia a evanjelizácia .;
172 Bylinkami proti chorobám dýchacích ciest.Gábor, Štefan.:Združenie Jas.1997.80-88795-32-X.Medicína.;
173 Bylinkami proti chorobám dýchacích ciest.Gábor, Štefan.:Združenie Jas.1997.80-88795-32-X.Medicína.;
174 Carrel a Zola, zoči-voči zázraku v Lurdoch.Cassagnard, J M. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-649-7.Mariológia.;
175 Celou dĺžkou času.Porubčan, Jozef, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-237-6.Filozofia.;
176 Celý rok so svätými 1.Liptovská, Miriam. Nitra:SBS.1992.80-85223-29-5.Životopisy.;
177 Celý rok so svätými 2.Liptovská, Miriam. Nitra:SBS.1992.80-85223-31-7.Životopisy.;
178 Celý tvůj.Malinski, Mieczyslaw.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-049-4.Bl. Ján Pavol II..;
179 Cesta.Balaguer, Josemaría Escrivá de.Brno:Cesta.1992.80-85319-20-9.Meditácie a myšlienky.;
180 Cesta dvanástich apoštolov v evanjeliu podľa Marka.Martini, Carlo Maria.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-039-7.Ježiš Kristus.;
181 Cesta dvanástich apoštolov v evanjeliu podľa Marka.Martini, Carlo Maria.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-039-7.Ježiš Kristus.;
182 Cesta k Bohu..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1984..Katechetika.;
183 Cesta lásky.Liguori, Alfonz Mária de. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-31-0.Redemptoristi - kongregácia.;
184 Cesta lásky.Liguori, Alfonz Mária de. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-31-0.Redemptoristi - kongregácia.;
185 Cesta lásky..Liguori, Alfonz Mária de.Bratislava:Redemptoristi.2000.80-968638-2-7.Redemptoristi - kongregácia.;
186 Cesta lásky..Liguori, Alfonz Mária de.Bratislava:Redemptoristi.2000.80-968638-2-7.Redemptoristi - kongregácia.;
187 Cesta obrátenia.Buob, Hans.Zvolen:Jas.1998.80-88795-53-2.Zborníky a časopisy.;
188 Cesta pravda život, Evangelium podle Jana.neznámy.:.1950?..Exegéza a biblická teológia.;
189 Cesta pravda život, Evangelium podle Jana.neznámy.:.1950?..Exegéza a biblická teológia.;
190 Cesta s Máriou k duchovnej zrelosti.Lencz, Ladislav.Bratislava:LUC.2000.80-7114-308-1.Mariológia.;
191 Cesta srdca.Nouwen, Henri J. M..Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-8-6.Spiritualita.;
192 Cesta srdca.Nouwen, Henri J. M..Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-8-6.Spiritualita.;
193 Cesta túžby.Eldredge, John.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-6-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
194 Cesta túžby.Eldredge, John.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-6-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
195 Cesta veľkonočným tajomstvom..Ratzinger, Jozeph. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-424-1.Ratzinger, Benedikt XVI.;
196 Cesty modlitieb.Quoist, Michel.Bratislava:LUC.2005.80-7114-524-6.Meditácie a myšlienky.;
197 Cirkev a hospodárstvo.Vančo, Jozef. Sociálna akadémia:Bratislava.1996.80-967545-6-4.morálka.;
198 Cirkev a spása.Szuda, Miroslav. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-29-7.dogmatika.;
199 Cirkev a spása.Szuda, Miroslav. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-29-7.dogmatika.;
200 Cirkev v zápase stáročí. .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-685-8.Literatúra faktu.;
201 Cirkevný dejepis.Nemec, František.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..Dejiny Cirkvi.;
202 Citový a náboženský vývin v prvých piatich rokoch života:.Slaninka, Leopold, 1967- .Martin :Francesca Creation.2009.978-80-970084-1-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
203 Civilizácia lásky.Anderson, Carl. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-30-3.Morálka.;
204 Civilizácia lásky.Anderson, Carl. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-30-3.Morálka.;
205 Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby.Tóthová, Katarína.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-571-8.Životopisy.;
206 Cudzincom vo vlastnom dome.Petrík, Vincent, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-288-0.Rehoľný život a Hnutia.;
207 Cudzincom vo vlastnom dome.Petrík, Vincent, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-288-0.Biografia.;
208 Cyril a Metod.Igor, Strinka.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-369-3.Detská literatúra.;
209 Cyrilometodějský kalendář.. Praha:Praha :.1950]-.80-7113-211-X.Zborníky a časopisy.;
210 Cyrilometodějský kalendář 1971.Pohunková, Dagmar, Dr., Vaško, Václav. Praha:Česká katolícka charita.1971..Zborníky a časopisy.;
211 Cyrilometodějský kalendář 1984.Pohunková, Dagmar, Dr., Vaško, Václav. Praha:Česká katolícka charita.1984..Zborníky a časopisy.;
212 Čas pre Boha.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.Spiritualita.;
213 Čas pre Boha.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.Spiritualita.;
214 Čas pre Boha.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.Spiritualita.;
215 Čas pre Boha.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.duchovný život .;
216 Čas pro druhého : myšlenky, podněty, příklady.Abeln, Reinhard.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-097-5.ľudská zrelosť a psychológia .;
217 Človek ako chlieb-.Porubčan, Jozef, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-150-7.Literatúra faktu.;
218 Človek Jób hovorí s Bohom.Lippert, Peter.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-374-X.Exegéza a biblická teológia.;
219 Človek pre beznádejných.Rey-Mermet, Théodule.. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-070-6.redemptoristi - kongregácia .;
220 Človek, slovo a obraz v médiách. .Zasępa, Tadeusz.Ružomberok :VERBUM - vydavateľstvo KU.2010.978-80-8084-641-1.etika.;
221 Čo František nezažil : Čriepky zo života P. Radima Jáchyma OFM slovom i obrazom.Mrocková, Viera.Bratislava:Juraj Mrocek.2005.80-969245-6-7.Biografia.;
222 Čo ohrozuje našu štátnosť.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Bratislava:LÚČ, Ústav dejín kresťanstva.2008.978-80-7114-667-4.Literatúra faktu.;
223 Čo videla Bernadeta.Vaidis, Michel. Bratislava:Lúč.1996.80-7114-174-7.Detská literatúra.;
224 Čo znamená meno Ježiš..Sorg, Anton. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2001.80-7165-172-9.Ježiš Kristus.;
225 Čomu skutočne veria katolíci?.Keating, Karl.Bratislava:Redemptoristi SMN.2006.80-969600-0-8.Katechetika.;
226 Čomu skutočne veria katolíci?.Keating, Karl.Bratislava:Redemptoristi SMN.2006.80-969600-0-8.Katechetika.;
227 Daj mi svoje ranené srdce.Barbarič, Slavko. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-419-1.Mariológia.;
228 Ďakovný akatist.. Slovo:Košice.1998.80-85291-38-X.Modlitebné knihy.;
229 Ďakujem, že si.Hudák, Pavol, SVD. Don Bosco:Bratislava.2001.80-88933-75-7.Výchova a sexualita.;
230 Dar a tajomstvo.Ján Pavol II,.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-49-7.Bl. Ján Pavol II..;
231 Dar kontemplácie a rozoznávania.Faricy, Robert.Prešov:Michal Vaško.1995.80-7165-026-9.Spiritualita.;
232 Dar poznání.Madre, Philippe.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-489-X.Duch Svätý.;
233 Daruj úsmev.Bosmans, Phil.Bratislava:Lúč.2005.80-7114-522-X.Meditácie a myšlienky.;
234 Dcéra kráľovská.Marshall, Bruce.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-367-4.Beletria.;
235 Dcéra kráľovská.Marshall, Bruce.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-367-4.Beletria.;
236 Dedinský román.Kukučín, Martin.:Matica slovenská.1952..Beletria.;
237 Dei Verbum : Komentár k dogmatickej konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu.Tyrol, Anton.Ružomberok:Katolícka univerzita.2003.80-89039-22-7.Cirkevné dokumenty.;
238 Dejiny filozofie.Sirovič, František, SVD.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-058-6.filozofia .;
239 Dejiny katolíckej cirkvi.Hertling, Ludwig.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1983..dejiny Cirkvi.;
240 Dejiny náboženských predstáv a ideí 1.Eliade, Mircea. ARCHA :Bratislava.1995.80-967210-0-3.filozofia .;
241 Dejiny náboženských predstáv a ideí-diel 2.Eliade, Mircea.Bratislava ::AGORA.1997.80-967210-2-X.filozofia .;
242 Dejiny náboženských predstáv a ideí-diel 3.Eliade, Mircea.Bratislava ::AGORA.1997.80-967210-3-8.filozofia .;
243 Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov..Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-386-3.Literatúra faktu.;
244 Dejiny Spásy.Pauliny, Andrej, SDB. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-33-9.katechetika.;
245 Dejiny Spolku svätého Vojtecha.Hanakovič, Štefan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-566-3.Dejiny Cirkvi.;
246 Dekódovaný Da Vinci. Fakty v pozadí fikcie Da Vinciho kódu.Welbornová, Amy.Bratislava:LUC.2006.80-7114-573-4.Beletria.;
247 Dekódovaný Da Vinci. Fakty v pozadí fikcie Da Vinciho kódu.Welbornová, Amy.Bratislava:LUC.2006.80-7114-573-4.Beletria.;
248 Démony vyhánějte, Ze skušeností exorcisty.Vella, Elias.:.1994..Exorcizmus- Ezoterika.;
249 Denne s Božím slovom.Beňová, Štefánia.Kapušany:Bens.2007.978-80-88998-72-3.Homiletika - poučné príbehy.;
250 Denne s Evanjeliom.Beňová, Štefánia.Kapušany:Ing.Štefánia Beňová - Bens.2007.978-80-88998-73-0.Homiletika - poučné príbehy.;
251 Denne s Evanjeliom.Beňová, Štefánia.Kapušany:Ing.Štefánia Beňová - Bens.2007.978-80-88998-73-0.Homiletika - poučné príbehy.;
252 Denne s Evanjeliom.Beňová, Štefánia.Kapušany:Bens.2004.80-88998-61-1.Homiletika - poučné príbehy.;
253 Denne s Evanjeliom II..Beňová, Štefánia. Bens:Kapušany.2005.80-88998-66-2.Homiletika - poučné príbehy.;
254 Denne s Evanjeliom III..Beňová, Štefánia.Kapušany:Bens.2006.80-88998-69-7.Homiletika - poučné príbehy.;
255 Denniček. Božie milosrdenstvo v mojej duši.Kowalská, Mária Faustína.Spišská Nová Ves :Spoločnosť katolíckeho apoštolátu Pallotti.2007.978-80-969842-4-4.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
256 Desať Božích prikázaní.Michalov, Jozef, SVD.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-462-2.Katechetika.;
257 Desatoro.Porubčan, Jozef, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-308-9.Homiletika - poučné príbehy.;
258 Desatoro priateľstva.Guerrini, Maria Rosa.Bratislava:LUC.2006.80-7114-556-4.Detská literatúra.;
259 Deti žádaly sobě chleba.Stanek, Jan. Brno:Brnenské tlačiarne.1946..Katechetika.;
260 Deväť dní s milujúcim Otcom. .Waldhierová, Monika ; Matuška, Peter J..Hrubý Šúr :Shalom.2009.978-80-969939-5-6.meditácie a myšlienky.;
261 Deväť dní s milujúcim Otcom. .Matuška, Peter J..Hrubý Šúr :SHALOM.2008.978-80-969939-4-9.Modlitebné knihy.;
262 Deväť prvých piatkov.Filosomi, Luigi.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-610-4.Modlitebné knihy.;
263 Devingrad.Šubjaková, Elena.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2007.978-80-968587-6-7.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
264 Diaľnica do pekla.Selecký, Anton.Bratislava:Magnifikat.2000.80-967740-2-6.Exorcizmus- Ezoterika.;
265 Diaľnica do pekla.Selecký, Anton.Bratislava:Magnifikat.2000.80-967740-2-6.Exorcizmus- Ezoterika.;
266 Dialógy svätých z mramoru.Padovese, Luigi. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.2003.80-85223-57-0.Životopis.;
267 Dievča zo Sieny.Wohl, Luis de.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-545-0.Životopis.;
268 Divoký v srdci.Eldredge, John.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-3-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
269 Divoký v srdci.Eldredge, John.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-3-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
270 Do Dublina na XXXI. medzinárodní eucharistický kongres r. 1932.Kolísek, Karel. Brno:Nákladem vlastním.1932..Spiritualita.;
271 Dobrodružstvá pracovitého oslíka.Mönckebergová, Paulína.Bratislava:LUC.2006.80-7114-575-0.Detská literatúra.;
272 Dobrodružstvo svätosti.John z Taize.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-390-9.Exegéza a biblická teológia.;
273 Dobrodružstvo svätosti.John z Taize.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-390-9.Biografia.;
274 Dobrý človek v Starom zákone : Zborník referátov medzinárodnej konferencie.Michalov, Jozef, SVD.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa.2004.80-8050-701-5.Exegéza a biblická teológia.;
275 Dobrý manažér.Šuljic, Anton.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-670-4.Zborníky a časopisy.;
276 Dogmatika.neznámy.:neznámy.1997?..Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
277 Dokonalá svoboda.Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .:Praha :.1996.80-7178-056-1.beletria.;
278 Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu.Druhý vatikánsky koncil. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-738-8.Cirkevné dokumenty.;
279 Dom na skale. Príručka duchovného života pre kňazov a laikov..Montana, Victoria. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-57-5.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
280 Dom na skale. Príručka duchovného života pre kňazov a laikov..Montana, Victoria. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-57-5.duchovné vedenie a sprevádzanie.;
281 Dominik : Životný príbeh Dominika Savia.Federspiel, Daniel.Bratislava:LUC.2003.80-7114-405-3.Detská literatúra.;
282 Dominik Savio.Bosco, Teresio.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-041-0.Životopis.;
283 Dominik Savio.Bosco, Teresio.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-041-0.Životopis.;
284 Don Bosco.Bosco, Teresio. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.Životopis.;
285 Don Bosco s Bohom.Ceria, Eugenio . Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-73-3.Životopisy.;
286 Don Bosco s Bohom.Ceria, Eugenio . Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-73-3.Životopisy.;
287 Dopraj duši raj.Hunčár, Martin.:Slovo života international Bratislava.2005.80-89165-09-5.Beletria.;
288 Dôkladné spytovanie svedomia.Hromník, Milan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-149-3.Morálka.;
289 Dôležitosť odpúšťania.Arnott, John. Kresťanský život:Bratislava.2000.80-7120-035-2.duchovný život .;
290 Dôverne s Bohom III..p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..meditácie a myšlienky.;
291 Dôverne s Bohom IV..p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..meditácie a myšlienky.;
292 Dôverne s Bohom VI..p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..meditácie a myšlienky.;
293 Drinské mučenice.Bakovič, Anton.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-605-6.Životopis.;
294 Duch dává život :.Schürmann, Heinz, 1913-1999 - autor.:Praha :.1992.80-7113-065-6.Formácia.;
295 Duch Svatý.neznámy.:neznámy.1968?..Duch Svätý.;
296 Duch Svätý.Ferko, Pavol - preklad; ; Z tal. orig. prel. Pavol Ferko.:Serafín.1998.80-88944-00-7.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
297 Duch Svätý - Duch spoločenstva.Galot, Jean.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-227-9.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
298 Duchovná cesta a pastorálne učenie arcibiskupa Oscara Romera.Brockman, James R..Bratislava:Serafín.2005.80-8081-013-3.Biografia.;
299 Duchovná cesta k starnutiu.Breemen, Piet van,. Don Bosco:Bratislava.2005.80-8074-026-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
300 Duchovná cesta k starnutiu.Breemen, Piet van,. Don Bosco:Bratislava.2005.80-8074-026-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
301 Duchovné cvičenia.Svätý, Ignác z Loyoly.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-487-5.Hagiografia - diela svätých.;
302 Duchovné cvičenia vo Vatikáne.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-223-9.Formácia.;
303 Duchovné cvičenia, Podľa sv. Ignáca.Ignác z Loyoly.:neznámy.1960?..Hagiografia - diela svätých.;
304 Duchovné myšlienky Otca Josepha K. Billa v. c..Bill, Joseph K.. Kostolná- Záriečie:Koral.2008..Meditácie a myšlienky.;
305 Duchovné poslanie stredného veku.Grün, Anselm.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-10-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
306 Duchovné poslanie stredného veku.Grün, Anselm.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-10-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
307 Duchovní vedení­ a rozjí­mání­.Merton, Thomas.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-225-0.duchovné vedenie a sprevádzanie.;
308 Duchovnosť svätej sestry Faustíny.Spoločnosť sestier Matky Božieho milosrdenstva.Prešov:VMV.2003.80-7165-398-5.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
309 Duchovnosť svätej sestry Faustíny.Spoločnosť sestier Matky Božieho milosrdenstva.Prešov:VMV.2003.80-7165-398-5.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
310 Duchovnosť svätej sestry Faustíny.Spoločnosť sestier Matky Božieho milosrdenstva.Prešov:VMV.2003.80-7165-398-5.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
311 Duchovný zápas. .Scupoli, Lorenzo.Bratislava :Oto Németh.2002.80-88949-48-3.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
312 Duše v očistci :.Simma, Maria, 1915- - autor.:Olomouc :.2003.80-7266-133-7.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
313 Dvanásť krokov s Ježišom .Daphne K.. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-680-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
314 Dve tváre lenivosti.Lachmanová, Kateřina.Bratislava:Lúč.2002.80-7114-365-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
315 Edita Steinová.Hill, Mary Lea.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-005-2.Detská literatúra.;
316 Edvard Beneš a jeho vzťah k Slovákom.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-668-1.Literatúra faktu.;
317 Effatha.neznámy. Praha:Portál.1991..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
318 Ekumenizmus na Slovensku..Dráb, Pavol. Vyd. Michala Vaška:Prešov.1998.80-7165-116-8.ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
319 Elias Portolu.Deledda, Grazia. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..Beletria.;
320 Encyklika Deus caritas est .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.Cirkevné dokumenty.;
321 Encyklika Dives in misericordia o Božom milosrdenstve.Ján Pavol II..Trnava, Rím:SSV v spolupráci so SÚSCM .1993.80-7162-020-3.cirkevné dokumenty.;
322 Encyklika Dominum et vivificantem.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.cirkevné dokumenty.;
323 Encyklika Spe salvi.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-700-5.Cirkevné dokumenty.;
324 Eschatológia v dielach kardinála Jána Chryzostoma Korca.Chovanec, Marián.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-166-6.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
325 Etapy duchovného rastu. .Groeschel, Benedict.Bratislava :Serafín.2002.80-88944-61-9.Formácia.;
326 Eucharistia.Lubichová, Chiara.Bratislava:Nové mesto.2005.80-85487-79-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
327 Eucharistia.Thurian, Max. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-539-6.Meditácie a myšlienky.;
328 Eucharistická adorácia pre posv. kňazov a duchovné materstvo.Kongregácia pre klérus.:.2007..Formácia.;
329 Európa : Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti.Ratzinger, Joseph. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-570-1.Ratzinger, Benedikt XVI..;
330 Európan na križovatke dejín a života.Porubčan, Jozef, SJ.Zvolen:Združenie Jas.1998.80-88795-46-X.Filozofia.;
331 Európan na križovatke dejín a života.Porubčan, Jozef, SJ.Zvolen:Združenie Jas.1998.80-88795-46-X.Filozofia.;
332 Eutanázia, dilema života a smrti.Eareckson Tada, Joni.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-213-1.Bioetika.;
333 Evangelium S. Lukáše.Chráska, Pavel Josef. Kutná Hora:Česká Biblická Práce.1947..Exegéza a biblická teológia.;
334 Evangelizace Boží mocí, znamení a zázraky dnes.Wimber, John.:neznámy.1990..Misiológia a evanjelizácia.;
335 Evanjeliový plán Františka z Assisi dnes.Brockman, James R..Bratislava:Serafín.2005.80-8081-014-1.Spiritualita.;
336 Evanjelizácia 2000.Forrest, Tom. Zvolen:Jas.1996.80-88795-21-4.Misiológia a evanjelizácia.;
337 Evanjelizácia 2000.Forrest, Tom. Zvolen:Jas.1996.80-88795-21-4.Misiológia a evanjelizácia.;
338 Evanjelizovať znamená milovať.Moens, Jean-Luc. Nitra:Garmond.1994.80-967282-0-2.Misiológia a evanjelizácia.;
339 Exhortácia Pastores dabo vobis.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-046-7.cirkevné dokumenty.;
340 Experiment bez viery.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-450-9.Filozofia.;
341 F.63, 0 - Ja, hráč.Porubän, Dušan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-532-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
342 Farár z Arsu.Hunermann, Wilhelm. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-764-0.Životopisy.;
343 FATIMA.Šilhár, Štefan.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-329-6.Mariológia.;
344 FATIMA.Šilhár, Štefan.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-329-6.Mariológia.;
345 Fatima : Mária hovorí k svetu.Da FONSECA, Gonzaga.Košice:Východoslovenské vydav..1990.80-85174-94-4.Mariológia.;
346 Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Hnilica, Pavol Mária, SJ.Bratislava:Smaragd.2005.80-89063-16-0.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
347 Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Hnilica, Pavol Mária, SJ.Bratislava:Smaragd.2005.80-89063-16-0.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
348 Filotea 21. storočia.Tournade, Michel.Bratislava:LUC.1998.80-7114-344-8.Spiritualita.;
349 Filozof zdravého rozumu.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LUC.1993.80-7114-094-5.filozofia .;
350 Filozofia ľudskej drámy.Tischner, Józef.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-065-8.Filozofia.;
351 Formácia dobrého človeka.Michalov, Jozef, SVD.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa.2004.80-8050-744-9.Formácia.;
352 Francouzština běžná a hospodářská 1.Hendrich Jozef, Kulík Oldřich, Tláskal Jaromír. Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1963..Slovníky.;
353 František a Klára z Assisi.Montes, Jesus Sanz. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-020-6.Životopisy.;
354 František z Assisi.Alves, Mary Emmanuel. Serafín:Bratislava.2004.80-88944-80-5.Detská literatúra.;
355 František z Assisi. Človek - kresťan.Polidoro, Gianmaria.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-076-4.Životopis.;
356 Františkánska spiritualita pápeža Jána XXIII..Mosconi, Anacleto. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-74-0.Životopis.;
357 Františkánske pramene 1. : Spisy sv. Františka a sv. Kláry..Bratislava:Serafín.2005.80-8081-022-2.Hagiografia - diela svätých.;
358 Františkánski svätí na každý deň.Ferrini, Giuliano.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-044-3.Životopisy.;
359 Fráter Johannes:.Branecký, Jozef, SchP.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-178-X.beletria.;
360 Fráter Johannes:.Branecký, Jozef, SchP.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-178-X.beletria.;
361 Genezis.Dubovský, Peter.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-626-5.Exegéza a biblická teológia.;
362 Gorazd.Bednárová, Veronika.Bratislava:LUC.2006.80-7114-593-9.Detská literatúra.;
363 Gorazd.Bednárová, Veronika.Bratislava:LUC.2006.80-7114-593-9.Detská literatúra.;
364 Hagioterapia- Boh uzdravuje duchovnú dušu.Ivančíć, Tomislav. Trnava:UPC sv. Stanislava.2003..Ľudská zrelosť a psychológia.;
365 Haló, tu je Boh! : Sprievodca modlitbou a meditáciou pre animátorov a mladých.Antonioli, Valerio.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-037-2.Meditácie a myšlienky.;
366 Hanibal Mária di Francia. ..Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-686-5.Detská literatúra.;
367 Hľa, tu som, pošli mňa!.Hajduk, Ryszard. Misionár:Michalovce.2001.80-88724-11-2.Formácia.;
368 Hlad po Bohu.Martin, Ralph. Familiaris:Bratislava.2000.80-967813-5-9.Duch Svätý.;
369 Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-55-4.Spiritualita.;
370 Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-55-4.Spiritualita.;
371 Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Philippe, Jacques.Serafín:Bratislava.1994.80-85310-36-8.duchovný život .;
372 Hľadanie pokoja.Vanier, Jean.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-004-4.Literatúra faktu.;
373 Hľadanie vnútornej rovnováhy.Grun, Anselm.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-063-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
374 Hľadať si tvár.Baggio, Antonio.:Nové Město.1996.80-85487-41-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
375 Hladné srdce.Wolff, Pierre.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-256-2.Meditácie a myšlienky.;
376 Hlaholika, posvätné dedičtvo otcov.Šubjaková, Elena. Bratislava:OZ ŽVT.2008.978-80-969918-3-9.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
377 Hlásateľ Slova v moci Ducha : Osobný a duchovný profil bl.Arnolda Janssena.Reuter, Jakub.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova, SVD.2003.80-85223-66-X.Životopis.;
378 Hlasy z domova a z misií 1991.Jankeje, Ľudovít, SVD.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1991..Misiológia a evanjelizácia.;
379 Hlasy z domova a z misii 1993.Jankeje, Ľudovít, SVD. Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1993..Misiológia a evanjelizácia.;
380 Hlasy z domova a z misií 1994.Jankeje, Ľudovít, SVD.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1994..Misiológia a evanjelizácia.;
381 Hlasy z domova a z misií 1995.Jankeje, Ľudovít, SVD.:Spoločnosť Božieho Slova .1995..Misiológia a evanjelizácia.;
382 Hledáme pravé štěstí.Gijs, Jan van.:ewp.1990..Misiológia a evanjelizácia.;
383 Hnutie Spolkov striezlivosti na Slovensku v rokoch 1844-1874.Sedlák, Jan.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1998.80-7165-139-7.literatúra faktu.;
384 Hodnotová demokracia.Katuninec, Milan.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-582-4.Etika.;
385 Hojenie zranených emócii.Padovani, Martin. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
386 Hojenie zranených vzťahov.Padovani, Martin. Nitra:SVD.2008.978-80-85223-81-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
387 Homo viator.Dancák, František.Prešov:Petra.2004.80-89007-41-4.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
388 Homosexuální : Kdo jsi? Kam jdeš?.Ange, Daniel.:.1995.80-7192-049-5.Výchova a sexualita.;
389 Hore srdcia.Sheen, Fulton J.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-278-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
390 Hore srdcia.Sheen, Fulton J.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-278-3.Spiritualita.;
391 Hospic.Svatošová, Marie.Bratislava:LUC.2001.80-7114-335-9.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
392 Hospůdka na nároží.Svatoš, Bedřich.:Křesťanská akademia.1983..beletria.;
393 Hovoriť s Bohom.Marcela Katonová.Bratislava:LUC.2006.80-7114-257-3.Homiletika - poučné príbehy.;
394 Hovoriť s Bohom.Marcela Katonová.Bratislava:LUC.2006.80-7114-257-3.Homiletika - poučné príbehy.;
395 Hovoriť s Bohom, Cezročné obdobie: 24. – 34. týž., 5. časť.Carvajal, Francisco Fernández,. Lúč:Bratislava.2006.80-7114-552-1.Homiletika - poučné príbehy.;
396 Hovoriť s Bohom, Cezročné obdobie: 1. - 12. týž., 3. časť.Carvajal, Francisco Fernández,. Kontakt plus:Bratislava.2000.80-7114-550-5.Homiletika - poučné príbehy.;
397 Hovoriť s Bohom, Cezročné obdobie: 13. - 23. týž., 4. časť.Carvajal, Francisco Fernández. Lúč:Bratislava.2006.80-7114-551-3.Homiletika - poučné príbehy.;
398 Hovoriť s Bohom, Slávnosti a sviatky: január- jún, 6. časť.Carvajal, Francisco Fernández,. Lúč:Bratislava.2006.80-7114-553-X.Homiletika - poučné príbehy.;
399 Hovoriť s Bohom, slávnosti a sviatky: júl- december, 7. časť.Carvajal, Francisco Fernández,. Lúč:Bratislava.2006.80-7114-554-8.Homiletika - poučné príbehy.;
400 Hranice v manželstve.Cloud, Henry.Bratislava :Porta libri.2007.978-80-89067-42-8.Výchova a sexualita.;
401 Hranice života -dilemy súčasnej bioetiky.Šlipko, Tadeusz SJ.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-185-X.Bioetika.;
402 Hrdinské svedectvo mladosti.Sláviková, Helena.Bratislava:LUC.2003.80-7114-393-6.Biografia.;
403 Hriech, milosť, sviatosť zmierenia.Salij, Jacek.Bratislava:LUC.2003.80-7114-389-8.Morálka.;
404 Hriešnici a svätí.Goodier, Alban. Kamil Mečiar:Prievidza.1993.80-967090-2-X.Životopis.;
405 Hudba _ radosť i služba. .Talbot, John Michael.Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - Redemptoristi.2009.978-80-89342-09-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
406 Hudba _ radosť i služba. .Talbot, John Michael.Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - Redemptoristi.2009.978-80-89342-09-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
407 Hviezdy, ktoré nezapadajú.Ivonides, Yves.Bratislava:LUC.1993.80-7114-083-X.Životopisy.;
408 Hyacinta a František-Fatimskí vizionári.Hefferman, Anne Eilen.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-017-6.Detská literatúra.;
409 Charizma uzdravovania.Tardif, Emiliano.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-176-3.Duch Svätý.;
410 Charizmatický svätec.sprac. Oldřich Med.:Don Bosco.2001.80-88933-69-2.Životopisy.;
411 Charizmatický svätec - S chlapcami..Bratislava:Don Bosco.2003.80-88933-92-7.Životopis.;
412 Charizmatický svätec. Mladý kňaz.Med, Oldřich. Don Bosco:Bratislava.2001.80-88933-70-6.Životopisy.;
413 Charizmy a Charizmatická obnova.Sullivan, Francis A. . Bratislava:Serafín.1998.80-88944-01-5.Duch Svätý.;
414 Charizmy a Charizmatická obnova.Sullivan, Francis A. . Bratislava:Serafín.1998.80-88944-01-5.Duch Svätý.;
415 Chceli by sme vidieť Ježiša.Mrocek, Juraj.Bratislava :Juraj Mrocek.2004.80-968887-9-X.Mariológia.;
416 Chceli by sme vidieť Ježiša.Mrocek, Juraj.Bratislava :Juraj Mrocek.2004.80-968887-9-X.Mariológia.;
417 Chceli by sme vidieť Ježiša.Mrocek, Juraj.Bratislava :Juraj Mrocek.2004.80-968887-9-X.Mariológia.;
418 Chcem byť tvojou ženou.Iafolla, Paolo.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-070-2.Životopis.;
419 Chcem vás naučiť modliť sa..Ivančič, Tomislav. Zvolen:Jas.2000.80-89219-05-5.Mariológia.;
420 Chlieb Šťastia.Trpin, Erich. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00951-8.Homiletika - poučné príbehy.;
421 Chlieb a slovo. 1. časť.Dermek, Andrej, SDB.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9.homiletika - poučné príbehy.;
422 Chlieb a slovo. 2. časť.Dermek, Andrej, SDB.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.Homiletika - poučné príbehy.;
423 Chlieb a slovo. 2. časť.Dermek, Andrej, SDB.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.homiletika - poučné príbehy.;
424 Chlieb a slovo. 2. časť.Dermek, Andrej, SDB.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.homiletika - poučné príbehy.;
425 Chrám múdrosti.Mastrandrea, Tommaso. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-547-5.Detská literatúra.;
426 Chudoba.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1999.80-88944-08-2.Formácia.;
427 Chudoba.Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1995 [v tiráži spr..80-7192-074-6.rehoľný život a hnutia.;
428 Chválospev na Kláru z Assisi.Bini, Giacomo. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-74-0.Životopisy.;
429 Iba dnes.Magdaléna Richterová, Ján.Bratislava:LUC.2000.80-7114-296-4.Hagiografia - diela svätých.;
430 Iba láska.Stertenbrink, Rudolf. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.Hagiografia - diela svätých.;
431 Iba láska.Carretto, Carlo,,1910-1988.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.duchovný život .;
432 Iba láska....Carretto, Carlo.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-397-9.Meditácie a myšlienky.;
433 Ida Peerdeman, Vizionárka z Amsterdamu.Sigl, Paul Maria. Stará Halič:RPM.2005..Mariológia.;
434 Ida Peerdeman, Vizionárka z Amsterdamu.Sigl, Paul Maria. Stará Halič:RPM.2005..Mariológia.;
435 Ignác z Loyoty zakladatel Jezuitu.Kranz, Gisbert.Brno:Pratele.1988.80-900087-1-2.Životopisy.;
436 Ignaciánska spiritualita : Orientačné body.Dhotel, Jean.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-443-3.Spiritualita.;
437 Ikona kríža zo San Damiana.Jank, Tomasz.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-69-4.Ježiš Kristus.;
438 Interpretácia Biblie v Cirkvi.Papežská biblická komisia .:KBD na Slovensku.1995..cirkevné dokumenty.;
439 Iskry sv. Ignáca.Hevenesi, Gabriel.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-530-8.Hagiografia - diela svätých.;
440 Ja, František.Carretto, Carlo.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-396-0.Spiritualita.;
441 Jak říct jinak mám tě rád : 36 cest pro ty, co chtějí žít a milovat.Charles, Prince.:Paulínky.2005.80-86025-82-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
442 Jakubov sen : Vykročenie na duchovnú cestu.Martini, Carlo.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-053-2.Exegéza a biblická teológia.;
443 Ján Mária Vianney.Rossé, Gérard.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-348-0.Životopis.;
444 Jan Pavel II. v dialogu s mladými.Balík, Jan, 1965-. 2010. : Praha : Paulínky.2010.978-80-7450-008-4.Bl. Ján Pavol II..;
445 Ján Pavol II. prorok našich čias.Košiar, Ján.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2003.80-89063-12-8.Bl. Ján Pavol II..;
446 Ján Pavol II. v krajinách sveta : (Informácie a úvahy o pastoračných cestách Svätého Otca).Kalinay, Pavol. Zvolen:Jas.2003.80-88795-92-3.Bl. Ján Pavol II..;
447 Ján Pavol II. v krajinách sveta : (Informácie a úvahy o pastoračných cestách Svätého Otca).Kalinay, Pavol. Zvolen:Jas.2003.80-88795-92-3.Bl. Ján Pavol II..;
448 Ján XXIII..Hünermann, Wilhelm.Bratislava:Lúč.1998.80-7114-240-9.Životopisy.;
449 Jana z Arcu.Wallace, Susan Helen.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-98-8.Detská literatúra.;
450 Jasno vo svedomí a pokoj v duši.Matuška, Peter J..Bratislava:Parakletos.2003.80-968976-5-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
451 Jasno vo svedomí a pokoj v duši.Matuška, Peter J..Bratislava:Parakletos.2003.80-968976-5-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
452 Jediný Vykupiteľ a my.Buob, Hans. Jas:Zvolen.1999.80-88795-65-6.Zborníky a časopisy.;
453 Jediný Vykupiteľ a my.Buob, Hans. Jas:Zvolen.1999.80-88795-65-6.Zborníky a časopisy.;
454 Jednoduchosť srdca.Madre, Philippe.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-22-8.Duch Svätý.;
455 Jednota a Ježiš Opustený.Lubichová, Chiara.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-28-4.Ježiš Kristus.;
456 Jeho milosrdenstvo trvá naveky.Sopočko, Michal.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-687-2.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
457 Jeho slovo je útecha.Dasan, Vima.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-455-7, 9788071414551.Ľudská zrelosť a psychológia.;
458 Jemu a jej. 365 manželských inšpirácií.Janvrinová, Juliet.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-478-6.Výchova a sexualita.;
459 Jeruzalém v dějinách spásy : svaté město ve světle Starého a Nového zákona.Dahler, Etienne.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-28-6.Exegéza a biblická teológia.;
460 Jesus Christ Superstar.neznámy.:neznámy.1997?..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
461 Jezuitský návod takmer na všetko.James, Martin SJ. Trnava:Dobrá kniha.2012.978-80-7141-736-1.Spiritualita.;
462 Ježiš evanjelií.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-126-7.Ježiš Kristus.;
463 Ježiš hovorí s ľudmi.Huhn, Bernhard. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.Exegéza a biblická teológia.;
464 Ježiš Kňaz, kontemplácia ikony Krista, V. časť.Grün, Anselm. Kostolná - Záriečie:Spoločenstvo redemptoristov a laikov.2008..Ježiš Kristus.;
465 Ježiš môj uzdravovateľ.Vella, Elias OFM. Bratislava:Per Immaculatan.2008.978-80-968854-7-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
466 Ježiš môj uzdravovateľ.Vella, Elias OFM.Bratislava:LUC.2002.80-968854-0-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
467 Ježiš môj uzdravovateľ.Vella, Elias OFM. Bratislava:Per Immaculatan.2008.978-80-968854-7-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
468 Ježiš naša cesta.Senčík, Štefan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-303-8.Ježiš Kristus.;
469 Ježiš Nazaretský.Ján Pavol II..Bratislava:nové mesto.1997.80-85487-51-9.Bl. Ján Pavol II..;
470 Ježiš Nazaretský.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.Ratzinger, Benedikt XVI.;
471 Ježiš Nazaretský.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.Ježiš Kristus.;
472 Ježiš Pastier, kontemplácia ikony Krista, III. časť.Grün, Anselm. Kostolná - Záriečie:Spoločenstvo redemptoristov a laikov.2006..Ježiš Kristus.;
473 Ježiš sa ma dotkol.Bill, Joseph K..Bratislava:Obzor.2005.80-215-0522-2.Biografia.;
474 Ježiš sa ma dotkol.Bill, Joseph K..Bratislava:Obzor.2005.80-215-0522-2.Biografia.;
475 Ježiš sa ma dotkol.Bill, Joseph K..Bratislava:Obzor.2005.80-215-0522-2.Biografia.;
476 Ježiš Ťa miluje.Bill, Joseph K.. Kostolná-Záriečie:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2008..Zborníky a časopisy.;
477 Ježiš Učiteľ, kontemplácia ikony Krista, IV. časť.Grün, Anselm. Kostolná - Záriečie:Spoločenstvo redemptoristov a laikov.2007..Ježiš Kristus.;
478 Ježiš Učiteľ, kontemplácia ikony Krista, IV. časť.Grün, Anselm. Kostolná - Záriečie:Spoločenstvo redemptoristov a laikov.2007..Ježiš Kristus.;
479 Ježiš Učiteľ, kontemplácia ikony Krista, IV. časť.Grün, Anselm. Kostolná - Záriečie:Spoločenstvo redemptoristov a laikov.2007..Ježiš Kristus.;
480 Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu..Mariakumar, James; Perreira, Mária. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.Zborníky a časopisy.;
481 Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu..Mariakumar, James; Perreira, Mária. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.Zborníky a časopisy.;
482 Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu..Mariakumar, James; Perreira, Mária. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.Zborníky a časopisy.;
483 Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu..Mariakumar, James; Perreira, Mária. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.Zborníky a časopisy.;
484 Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu..Mariakumar, James; Perreira, Mária. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.Zborníky a časopisy.;
485 Ježiš vo svojej dobe.Rops, Daniel.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.exegéza a biblická teológia.;
486 Ježiš zďaleka a zblízka.neznámy. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..Filozofia.;
487 Ježiš zďaleka a zblízka.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-539-4.Ježiš Kristus.;
488 Ježiš zotrie tvoje slzy..Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.Zborníky a časopisy.;
489 Ježiš zotrie tvoje slzy..Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.Zborníky a časopisy.;
490 Ježiš zotrie tvoje slzy..Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.Zborníky a časopisy.;
491 Ježiš zotrie tvoje slzy..Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.Zborníky a časopisy.;
492 Ježiš zotrie tvoje slzy..Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.Zborníky a časopisy.;
493 Ježiš žije.Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3.Ježiš Kristus.;
494 Ježiš, oceán lásky.Bill, Joseph K..Bratislava:Obzor.2005.80-215-0521-4.Zborníky a časopisy.;
495 Ježiš, oceán lásky.Bill, Joseph K..Bratislava:Obzor.2005.80-215-0521-4.Zborníky a časopisy.;
496 Ježiš, oceán lásky.Bill, Joseph K..Bratislava:Obzor.2005.80-215-0521-4.Zborníky a časopisy.;
497 Ježišov posledný deň alebo Ako to bolo s Ježišovým umučením.Lohfink, Gerhard. Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-079-5.Ježiš Kristus.;
498 Ježíšovo poselství knězi.Schryvers C.Ss.R, J. . Olomouc:MCM.1950?..Redemptoristi - kongregácia.;
499 Jób a tajomstvo utrpenia.Rohr, Richard.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-071-9.Exegéza a biblická teológia.;
500 Jozef Tiso.Ďurica, Milan.Bratislava:LUC.2006.80-7114-572-6.Biografia.;
501 Jozef Tiso a Židia.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-701-5.Literatúra faktu.;
502 Jules Chevalier - sila lásky.Mariana Pauliny-Danielisová, Jules Chevalier.Bratislava:LUC.1997.80-7114-207-7.Biografia.;
503 K manželstvu a rodine.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-008-2.výchova a sexualita .;
504 K manželstvu a rodine.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-418-5.Výchova a sexualita.;
505 K prameňom evanjelia.Martini, Carlo Maria. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-52-X.Formácia.;
506 K vyšším věcem jsem se narodil.Špidlík, Tomáš. Praha:ALVERNA.1991.80-900275-1-2.spiritualita.;
507 Kapitanová dcéra.Puškin, Alexander, Sergejevič. Bratislava:Slovenské nakladateľstvo detskej knihy.1956..Beletria.;
508 Kapucínska cesta 1/1993.Roasenda, Mariano z Turína.:.1992..Zborníky a časopisy.;
509 Kartuziánsky život..Bratislava:Serafín.2004.80-8081-000-1.Rehoľný život a Hnutia.;
510 Katarína.Elisabeth Charpy, Augusta Curreli, Dana Havierniková.Bratislava:LUC.2000.80-7114-313-8.Detská literatúra.;
511 Katechetický kurs.Bárta, Jan.:Sekretariát rehoľných spoločností.1968..Katechetika.;
512 Katechetika.Hronek, Josef. Praha:Bohuslav Rupp.1946..Katechetika.;
513 Katechizmus..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.Katechetika.;
514 Katechizmus pre veľkých a malých. ..Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-696-4.Katechetika.;
515 Katolícka cirkev a sexuálna výchova.Lalíková, Mária - preklad; ; Z angl. orig. prel. Mária Lalíková.:Serafín.1998.80-85310-98-8.Výchova a sexualita.;
516 Katolícka náuka o spoločnosti.Höffner, Joseph.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-567-1.Cirkevné dokumenty.;
517 Katolický katechizmus.Tomášek, František. Praha:Česká katolícka charita.1968..Katechetika.;
518 Katolícky modlitebník, spevník.neznámy. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
519 Kazatelská pravidla P. Jiřího Scherera T. J..Scherer, Jiří.:Dobré dílo svazek stodvacátýčtvrtý.1937..Homiletika - poučné príbehy.;
520 Kázne.Paduánsky, Anton. Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-074-0.Homiletika - poučné príbehy.;
521 Každodenné zamyslenia.Srholec, Anton, SDB.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-025-0.meditácie a myšlienky.;
522 Každý deň so svätými 1.Judák, Viliam. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.Homiletika - poučné príbehy.;
523 Keď Duch Svätý píše môj život.Vella, Elias, 1941-.Bratislava:Per Immaculatam.2005.80-968854-4-8.Duch Svätý.;
524 Keď Duch Svätý píše môj život.Vella, Elias, 1941-.Bratislava:Per Immaculatam.2005.80-968854-4-8.Duch Svätý.;
525 Keď sa trpké stáva sladkým.Mrocek, Juraj. Juraj Mrocek:Bratislava.2005.80-89237-00-2.Mariológia.;
526 Keď sa trpké stáva sladkým.Mrocek, Juraj. Juraj Mrocek:Bratislava.2005.80-89237-00-2.Mariológia.;
527 Keď sa trpké stáva sladkým.Mrocek, Juraj. Juraj Mrocek:Bratislava.2005.80-89237-00-2.Mariológia.;
528 Keď viera myslí.Fisichella, Rino.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-267-8.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
529 Keď vyschne studňa.Green, Thomas.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-205-8.Spiritualita.;
530 Keď vyschne studňa.Green, Thomas.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-205-8.Spiritualita.;
531 Keď zasiahne Boh : Chiarine kvietky.Zamboni, Doriana.Bratislava:Nové mesto.2004.80-85487-75-6.Biografia.;
532 Keď život nejde podľa tvojich predstáv.Zeno, Katrina J.. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-25-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
533 Keď život nejde podľa tvojich predstáv.Zeno, Katrina J.. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-25-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
534 Kedy sme vstúpili do dejín.Ďurica, Milan.Bratislava:LUC.2006.80-7114-565-3.Literatúra faktu.;
535 Klaňajme sa Pánovi.Malý, Vincent.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-299-9.Modlitebné knihy.;
536 Klaňajte sa môjmu synovi srdcom.Barbarič, Slavko.Bratislava:MCM.2000.80-7165-250-4.Mariológia.;
537 Klauzúra.Lakottová, Consilia Mária.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-115-1.Beletria.;
538 Klauzura vstup zakázán.Lakotta, Consilie Maria.s. l.:Signum unitatis.1991..Beletria.;
539 Klement Mária Hofbauer - muž viery a nádeje.Hünermann, Wilhelm.Bratislava:Lúč.2000.80-7114-283-2.Redemptoristi - kongregácia.;
540 Klíč moudrosti.Dobraczynski, Jan.Praha:Vyšehrad.1979..Beletria.;
541 Kľúč šťastia.Bosmans, Phil.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-50-1.Meditácie a myšlienky.;
542 Kľúč šťastia.Bosmans, Phil.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-50-1.Meditácie a myšlienky.;
543 Kľúče od kráľovstva.Cronin, Archibald Joseph.Bratislava:Slov.spisovateľ.1968.80-7114-591-2.Beletria.;
544 Kľúčik k Biblii.Kustić, Živko.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-305-4.Exegéza a biblická teológia.;
545 Kňaz naveky.Groeschel, Benedict J..Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-516-2.Formácia.;
546 Kňaz naveky.Sandtner, Štefan, SDB.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2003.80-8074-000-3.Meditácie a myšlienky.;
547 Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1991..:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1992..Mariológia.;
548 Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1991..:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1992..Mariológia.;
549 Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1992.Gobbi, Stefano.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1993..Mariológia.;
550 Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1995.Gobbi, Stefano.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1996..Mariológia.;
551 Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r.1993.Gobbi, Stefano.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1994..Mariológia.;
552 Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1994.Gobbi, Stefano.Bratislava:MKH.1995..Mariológia.;
553 Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1997.Gobbi, Stefano.Bratislava:MKH.1998..Mariológia.;
554 Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Croissant, Jo.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.Výchova a sexualita.;
555 Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Croissant, Jo.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.výchova a sexualita .;
556 Knieža liptovské.Kalinčiak, Jan.Bratislava:SVKL.1960..Beletria.;
557 Kniha pre rodinu..Castro, Regis. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.Zborníky a časopisy.;
558 Kniha pre rodinu..Castro, Regis. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.Výchova a sexualita.;
559 Kniha pre rodinu..Castro, Regis. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.Zborníky a časopisy.;
560 Kniha pre rodinu..Castro, Regis. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.Zborníky a časopisy.;
561 Kniha pre rodinu..Castro, Regis. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.Výchova a sexualita.;
562 Kniha pre rodinu..Castro, Regis. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.Zborníky a časopisy.;
563 Kniha pre rodinu..Castro, Regis. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.Zborníky a časopisy.;
564 Kniha života pre každého.neznámy.S. l.:Vida.1989..Exegéza a biblická teológia.;
565 Kniha života pre každého.neznámy.S. l.:Vida.1989..Exegéza a biblická teológia.;
566 Kódex kánonického práva.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.Cirkevné dokumenty 1853/P-178.;
567 Kolik za člověka?.neznámy.:neznámy.1970?..Filozofia.;
568 Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Katolícka Cirkev .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0.Katechetika.;
569 Kompendium sociálnej náuky Cirkvi.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-725-8.Cirkevné dokumenty.;
570 Kompendium teológie duchovného života I..Marchetti, Albino.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-001-X.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
571 Kompendium teológie duchovného života II..Marchetti, Albino.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-068-9.Spiritualita.;
572 Kompletórium.neznámy. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-63-5.Modlitebné knihy.;
573 Kompletórium.neznámy. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-63-5.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
574 Kompletórium.neznámy. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-63-5.Modlitebné knihy.;
575 Komunita 1.Vanier, Jean.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-86-4.Rehoľný život a Hnutia.;
576 Komunita 2.Vanier, Jean. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-20-1.Rehoľný život a Hnutia.;
577 Koniec spoluzávislosti.Melody Beattieová. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-631-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
578 Koniec spoluzávislosti.Melody Beattieová. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-631-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
579 Konstantinovo kulturní dílo po 1100 letech.Mareš, František Václav. Brno:Logos.1970..Dejiny Cirkvi.;
580 Konštantín.Július Pašteka.Bratislava:LUC.1999.80-7114-281-6.Životopisy.;
581 Kontemplácia s Klárou z Assisi.Schneider, Herbert. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-73-2.Meditácie a myšlienky.;
582 Kontemplativní modlitba.Merton, Thomas.Praha:ZVON.1993.80-7113-083-4.spiritualita.;
583 Košickí mučenici.Ondruš, Rajmund, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.Životopisy.;
584 Kotva naděje.Lachmanová, Kateřina, 1964-.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-195-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
585 Kozmologia v čera a dnes.Stariček, Imrich.Bratislava:LUC.1995.80-7114-145-3.filozofia .;
586 Kráľovná a divožienka.Grun, Anselm.Trnava:Dobrá kniha.2006, 2007.978-80-7141-586-2.Exegéza a biblická teológia.;
587 Kráľovná posvätného ruženca.Malý, Vincent.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-315-4.Mariológia.;
588 Kráľovná posvätného ruženca.Malý, Vincent.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-578-5.Modlitebné knihy.;
589 Krása Karmelu v Gaboltove.Čižmár, Marián.Prešov:VMV.2006.80-7165-557-0.Mariológia.;
590 Krásna noc Vianoc.Jeffs, Stephanie.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2012.9788089342334 (viaz.);978-80-89342-33-4.detská literatúra 1860/K-142.;
591 Krátke dejiny filozofie.Hirschberger, Johannes.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-266-X.Filozofia.;
592 Krehkosť duchovného povolania.Turanský, Štefan, SDB.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-029-1.Formácia.;
593 Krehkosť duchovného povolania.Turanský, Štefan, SDB.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-029-1.Formácia.;
594 Kresťan v dnešnom svete:.Rahner, Karl, 1904-1983.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-044-6.dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
595 Kresťanský manžel.Lepine, Bob.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-050-8.Výchova a sexualita.;
596 Kresťanský manžel.Lepine, Bob.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-050-8.Výchova a sexualita.;
597 Kresťanský manžel.Lepine, Bob.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-050-8.Výchova a sexualita.;
598 kresťanský pohľad na hospodárstvo.Peschke, Karl H..Bratislava:LUC.1993..morálka.;
599 Kresťanstvo a biológia.Hlaváč, Teodor. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-377-6.Bioetika.;
600 Kresťanstvo a psychológia.Editor, Ladislav Košč. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-411-X.Ľudská zrelosť a psychológia.;
601 Kresťanstvo nás robí ľuďmi.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-516-5.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
602 Kresťanstvo v masmédiách... Serafín:Bratislava.1992.80-85310-20-1.Životopis.;
603 Kristova Cirkev na ceste.Judák, Viliam.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-215-X.Dejiny Cirkvi.;
604 Kristova výzva veľkodušným.Gusič, Juraj .Bratislava:LUC.1994.80-7114-114-3.Formácia.;
605 Kristus dnes a naveky.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-184-4.Ježiš Kristus.;
606 Kristus dnes a naveky.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-184-4.Ježiš Kristus.;
607 Kristus na našich cestách.Leppich, Johannes.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-214-7.Literatúra faktu.;
608 Kristus na našich cestách.Leppich, Johannes.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-214-7.Ježiš Kristus.;
609 Kristus nebo vodnář : pastýřský list.Danneels, Godfried, kardinál.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-38-3.exorcizmus- ezoterika.;
610 Kristus včera a dnes.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-183-6.Ježiš Kristus.;
611 Kristus:.Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-87-2.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
612 Kríže Košíc a okolia.Marián Šangala, Anton Konečný.Bratislava:LUC.2002.80-7114-371-5.Rehoľný život a Hnutia.;
613 Krížová cesta - Via Crucis.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-526-4.Modlitebné knihy.;
614 Krížová cesta – Cirkevný pohreb..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1966..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
615 Krížová cesta Božieho milosrdenstva c Viera Nemcová.Nemcová, Viera.Zvolen:Jas.1999.80-88795-66-4.Modlitebné knihy.;
616 Krížová cesta Božieho milosrdenstva c Viera Nemcová.Nemcová, Viera.Zvolen:Jas.1999.80-88795-66-4.Modlitebné knihy.;
617 Krížová cesta hriešnika.Pronzato, Alessandro.Bratislava:LUC.2002.80-7114-363-4.Meditácie a myšlienky.;
618 Krížová cesta nášho Pána.Víťazstvo srdca.:.2009..Modlitebné knihy .;
619 Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983.80-85128-45-4.Modlitebné knihy.;
620 Krížová cesta nezamestnaných.Nemcová, Viera. Zvolen:Jas.2004.80-88795-96-6.Modlitebné knihy.;
621 Krížová cesta nezamestnaných.Nemcová, Viera. Zvolen:Jas.2004.80-88795-96-6.Modlitebné knihy.;
622 Krížová cesta oslobodenia.Nemcová, Viera. Jas:Zvolen.2001.80-88795-80-X.Modlitebné knihy.;
623 Krížová cesta oslobodenia.Nemcová, Viera. Jas:Zvolen.2001.80-88795-80-X.Modlitebné knihy.;
624 Krížová cesta oslobodenia.Nemcová, Viera. Jas:Zvolen.2001.80-88795-80-X.Modlitebné knihy.;
625 Krížová cesta Pána Ježiša, šanca pre človeka..:.1997..Modlitebné knihy.;
626 Krížová cesta za rodiny..:.1998..Modlitebné knihy.;
627 Krížová cesta za uzdravenie rodu. .Vicenová, Mária.Nitra :Oáza Michala Archanjela.2008.978-80-969900-2-3.Modlitebné knihy.;
628 Krížová cesta za vnútorné uzdravenie.Kozlík, Boris. Jas:Zvolen.1997.80-88795-39-7.Modlitebné knihy.;
629 Krížová cesta za vnútorné uzdravenie.Kozlík, Boris. Jas:Zvolen.1997.80-88795-39-7.Modlitebné knihy.;
630 Krížová cesta za vnútorné uzdravenie.Kozlík, Boris. Jas:Zvolen.1997.80-88795-39-7.Modlitebné knihy.;
631 Krížová cesta, pobožnosť pre mladých.Gilbert, Guy.Bratislava:LUC.2002.80-7114-362-6.Modlitebné knihy.;
632 Krížovou cestou.Baar, Jindřich Šimon. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-017-X.modlitebné knihy .;
633 Krvavé sonety.Hviezdoslav, Pavol Országh,.Martin:Hviezdoslavova spoločnosť.1952..Beletria.;
634 Kto je pre nás Mária?.Fiores, Stefano de.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-412-3.Mariológia.;
635 Kto je pre nás Mária?.Fiores, Stefano de.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-412-3.Mariológia.;
636 Kto prvý hodí kameňom?.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-556-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
637 Kto prvý hodí kameňom?.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-556-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
638 Kto si Mária?.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.Mariológia.;
639 Kto si Mária?.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.Mariológia.;
640 Kto uverí mi?.Michalčík, Marek.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-607-4.Bioetika.;
641 Kúkoľ medzi pšenicou.Green, Thomas SJ.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-326-7.Spiritualita.;
642 Kúkoľ medzi pšenicou.Green, Thomas SJ.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-326-7.Exorcizmus- Ezoterika.;
643 Kultúra života.Suaudeau, Jacques. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-54-6.Bioetika.;
644 Kvalitna života podľa dona Bosca.Kubovič, František.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-052-8.Modlitebné knihy.;
645 Laická apoštolka Lujza.Pichler, Viliam,. Jas:Zvolen.2002.80-88795-85-0.Biografia.;
646 Lasalettské posolstvo. .Hromník, Milan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-619-7.Mariológia.;
647 Láska.Grun, Anselm.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-862-3.Katechetika.;
648 Láska a múdrosť. Myšlienky európskych svätcov.Lefevre, Pierre.Bratislava:LUC.2005.80-7114-517-3.Meditácie a myšlienky.;
649 Láska a múdrosť. Myšlienky európskych svätcov.Lefevre, Pierre.Bratislava:LUC.2005.80-7114-517-3.Meditácie a myšlienky.;
650 Láska a múdrosť. Myšlienky európskych svätcov.Lefevre, Pierre.Bratislava:LUC.2005.80-7114-517-3.Meditácie a myšlienky.;
651 Láska a oběť : Tajné spojenectví?.Terezie, Sestra.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-71-5.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
652 Láska a partnerstvo z hľadiska katolíckej cirkvi.Laun, Andreas. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-57-0.Výchova a sexualita.;
653 Láska a ticho.Kartuzián.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-28-7.Homiletika - poučné príbehy.;
654 Láska ako ideál.Lubichová, Chiara.Bratislava:Nové mesto.1997.80-85487-19-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
655 Láska je ako svetlo.Lubrano, Pasquale.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-86-X.beletria.;
656 Láska je ako svetlo.Pasquale, Lubrano.:Nové Město.1998.80-85487-54-3.Biografia.;
657 Láska je silnejšia ako smrť.Kreeft, Peter. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-28-0.Filozofia.;
658 Láska je silnejšia ako smrť.Kreeft, Peter. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-28-0.Filozofia.;
659 Láska nikdy nezanike .Gavenda, Marián.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-710-7.Meditácie a myšlienky.;
660 Láska smrťou nekončí.Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-617-3.Biografia.;
661 Láska znamená....Guerrini, Maria Rosa.Bratislava:LUC.2006.80-7114-555-6.Detská literatúra.;
662 Laura Vicuňová : Dni, ľudia, miesta a udalosti, ktoré poznačili jej život.Beccalossi, Maria Lucia.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-040-2.Životopisy.;
663 Laura Vicuňová : Dni, ľudia, miesta a udalosti, ktoré poznačili jej život.Beccalossi, Maria Lucia.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-040-2.Životopis.;
664 Lebo si môj Otec.Carretto, Carlo.:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1982..duchovný život .;
665 Lebo si môj Otec.Carretto, Carlo.Bratislava:LUC.1994.80-7114-142-9.duchovný život .;
666 Lebo si môj Otec.Carretto, Carlo.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-400-2.Meditácie a myšlienky.;
667 Legenda chodí bosá.Agnesa G. J., Tereza.Bratislava:LUC.2003.80-7114-441-X.Životopisy.;
668 Legenda o pátrovi Emanuelovi.Kaňa, Jaroslav. SERAFÍN:Bratislava.1997.80-85310-73-2.Biografia.;
669 Legenda o pátrovi Emanuelovi.Kaňa, Jaroslav. SERAFÍN:Bratislava.1997.80-85310-73-2.Biografia.;
670 Leopoldo Mandič:.Bernardi, P. E.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.Životopis.;
671 Liesje : Hľadanie slov o narodení a smrti môjho výnimočného dieťaťa.Mertens, Pierre. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-632-5, 80-7162-630-9.Biografia.;
672 Life shop : (...platíš svojou dušou).Mcallisterová, Margaret.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-057-3.Beletria.;
673 List depresívnemu človeku.Desbois, Jackie. Oto Németh:[Bratislava].2002.80-88949-39-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
674 List otca biskupa J. CH. Korca čs. televízii k relácii „ Kríž v osídlach moci“.Korec, Ján Chryzostom, SJ.:neznámy.1989..Literatúra faktu.;
675 List otca biskupa J. CH. Korca Katolíckym novinám k 40- ročnej činnosti mierového hnutia kňazov.neznámy.:neznámy.1990?..Literatúra faktu.;
676 Listy o modlitbe.Vladimír Repka.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-340-2.Meditácie a myšlienky.;
677 Listy svätej sestry Faustíny.Piekutová, Beata.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-590-9.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
678 Listy včerajším.Albino, Luciani.:Nové Mesto.1995.80-85487-29-2.duchovný život .;
679 Listy z púšte.Carretto, Carlo.Bratislava:LUC.2003.80-7114-395-2.Meditácie a myšlienky.;
680 Litánie loretánske : Rozbor a výklad - Suma mariológie.Kútnik Šmálov, Jozef.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-404-5.Mariológia.;
681 Liturgická spiritualita.Augé, Matias.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-341-0.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
682 Liturgické symboly.Sinka, Tarsycjusz. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1994.80-88741-04-1.liturgika a príprava k Sviatostiam.;
683 Liturgický rok : Cyklus A : Výklad 1. čtení, žalm, 2. čtení.Flossman, Karel.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-052-5.homiletika - poučné príbehy.;
684 Logika a estetika.Bogliolo, Alojz. Bratislava:RKCMBF.1993..filozofia .;
685 Ľud môj, vyjdi z Egypta.Martini, Carlo Maria.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-051-6.Exegéza a biblická teológia.;
686 Ľudia viery - ľudia svetla.Hromník, Milan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-313-5.Biografia.;
687 Ľudová čítanka na nedele a sviatky 2..Ištvaník, Štefan, CSsR.:neznámy.1970?..Homiletika - poučné príbehy.;
688 Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Grun, Anselm.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5.Formácia.;
689 Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Grun, Anselm.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5.Formácia.;
690 Ľudské a Božie cesty.Petrík, Vincent, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-470-0.Literatúra faktu.;
691 Ľudské a Božie cesty.Petrík, Vincent, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-470-0.Literatúra faktu.;
692 Ľudské a Božie cesty.Petrík, Vincent, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-470-0.Literatúra faktu.;
693 Ľudské práva ohrozené mocou a relativizmom.Haaland, Matlary, Janne.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-648-7.Morálka.;
694 Lujza.Elisabeth Charpy, Augusta Curreli.Bratislava:LUC.2002.80-7114-354-5.Detská literatúra.;
695 Lurdské zázraky.Resch, Andreas,,1934-.Bratislava:Redemptoristi-Slovo medzi nami.2011.9788089342266 (brož.); 978-80-89342-26-6.mariológia.;
696 Lurdské zázraky.Resch, Andreas,,1934-.Bratislava:Redemptoristi-Slovo medzi nami.2011.9788089342266 (brož.); 978-80-89342-26-6.mariológia.;
697 Lurdy .Gavenda, Marián.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-702-2.Mariológia.;
698 Malá kniha o šťastí. .Grun, Anselm.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-611-1.Homiletika - poučné príbehy.;
699 Malá superstar : Príbeh Michala Magoneho.Macák, Ernest, SDB.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-021-6.Homiletika - poučné príbehy.;
700 Malá učebnica starnutia:.Muráňová, Mária, 1932-2008 .Bratislava:Lúč.2001.80-7114-336-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
701 Malý kompas viery.Kašparů, Max.Bratislava:LUC.2003.80-7114-414-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
702 Malý kompas viery.Kašparů, Max.Bratislava:LUC.2003.80-7114-414-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
703 Malý kompas viery.Kašparů, Max.Bratislava:LUC.2003.80-7114-414-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
704 Malý lexikon Biblie.Gecse, G..Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0038-0.exegéza a biblická teológia.;
705 Mám problém. .Popluhárová, Henrieta.Bratislava :Don Bosco.2008.978-80-8074-083-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
706 Mám ťa rád.Bosmans, Phil.Bratislava:LUC.2005.80-7114-520-3.Meditácie a myšlienky.;
707 Mamina modlitba.Slušná Oľga.Bratislava:LUC.2003.80-7114-444-4.Biografia.;
708 Manuál pre rodičov. .Mycielski, Jacek.Prešov :Michal Vaško.2008.978-80-7165-692-0.Výchova a sexualita.;
709 Mapa.Gabriel. Serafín:Bratislava.2005.80-8081-040-0.Detská literatúra.;
710 Margota Mária Alacoque.Antolovič, Josip.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-555-8.Životopisy.;
711 Mária Wardová (1585-1645). Životopis..Wetter, Immolata.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-476-X.Životopisy.;
712 Mária-Dominika.Finová, Catherine.Bratislava:LUC.2003.80-7114-409-6.Detská literatúra.;
713 Mária, nauč nás žiť Evanjelium tvojho milovaného Syna.Török, Marek Marcel.Dunajská Lužná:AHO 3.2007.978-80-968432-7-5.Mariológia.;
714 Mária, úsmev Boží.Richer, Etienne.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0.Mariológia.;
715 Mária, úsmev Boží.Richer, Etienne.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0.Mariológia.;
716 Mária. .Janáč - Hrubý, Pavol.Poprad :ERKAC.2000.80-968332-3-5.Mariológia.;
717 Marianka pútnické miesto.Čík, Stanislav Xavér, CCG. Ars stigmy:Bratislava.1991.80-85264-32-3.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
718 Mariánska hora v Levoči.Chalupecký, Ivan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-614-7.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
719 Máriin nebakľúč.Press, František.Košice:Nádej.1992.80-900531-2-2.Mariológia.;
720 Máriine posolstvá z Lurdov prostredníctvom sv. Bernadety.Török, Marek Marcel.Dunajská Lužná:AHO 3.2007.978-80-969931-1-6.Mariológia.;
721 Marka Minúcia Felixa Oktávius.Minucius Felix, Marcus.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..Patrológia.;
722 Matka Tereza.Senčík, Štefan.:.1996..Životopis.;
723 Matka Terézia.Vintrouová, Francoise.Bratislava:LUC.2003.80-7114-406-1.Detská literatúra.;
724 Matka Terézia.Doig, Desmond . Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-266-2.Životopis.;
725 Matka vykúpených.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-587-4.Mariológia.;
726 Matka zajatých.neznámy.:neznámy.1968?..Literatúra faktu.;
727 Maximilián Kolbe.Jablonski, Patrícia Edward.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-97-X.Detská literatúra.;
728 Meditácie.Lubich, Chiara, 1920-2008.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-17-9.Meditácie a myšlienky.;
729 Medjugorje. Eucharistia : Slávte omšu srdcom.Barbarič, Slavko.Prešov, Bratislava:VMV pre Mariánske centrum.2004?.80-7165-465-5.Mariológia.;
730 Medjugorje. Modlite sa spoločne s radostným srdcom.Barbarič, Slavko. Prešov:Michal Vaško.2006..Mariológia.;
731 Medjugorje. Modlite sa spoločne s radostným srdcom.Barbarič, Slavko. Prešov:Michal Vaško.2006..Mariológia.;
732 Medjugorje. Modlite sa spoločne s radostným srdcom.Barbarič, Slavko. Prešov:Michal Vaško.2006..Mariológia.;
733 Medjugorje. Modlite sa spoločne s radostným srdcom.Barbarič, Slavko. Prešov:Michal Vaško.2006..Mariológia.;
734 Medjugorje. Postite sa srdcom.Barbarič, Slavko.Prešov:VMV.2005.80-7165-498-1.Mariológia.;
735 Medjugorje. Postite sa srdcom.Barbarič, Slavko.Prešov:VMV.2005.80-7165-498-1.Mariológia.;
736 Medjugorje. Postite sa srdcom.Barbarič, Slavko.Prešov:VMV.2005.80-7165-498-1.Mariológia.;
737 Medjugorje. Postite sa srdcom.Barbarič, Slavko.Prešov:VMV.2005.80-7165-498-1.Mariológia.;
738 Medžugorie.Pervan, Tomislav.:GRAF. IZRADA.2000?..Mariológia.;
739 Medžugorie.Hargaš, Michal.Bratislava :Magnificat.2008.978-80-967740-8-1.Mariológia.;
740 Medžugorie - prorocká výzva.Keilhauer, Fridolin. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-318-7.Mariológia.;
741 Menej je viac : Duchovný sprievodca na pôstne obdobie.Purk, Erich.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-444-1.Homiletika - poučné príbehy.;
742 Menej je viac : Duchovný sprievodca na pôstne obdobie.Purk, Erich.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-444-1.Homiletika - poučné príbehy.;
743 Meterinské dúšky šťastia.Beanová, Danielle.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-566-4.Beletria.;
744 Miejsca swiete..:.1984..Zborníky a časopisy.;
745 Milosrdenstvo božie.Kowalska, Faustina Mária.Košice:Slovo.1992.80-85291-10-X.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
746 Milosrdenstvo Pánovo nech ospevujú naveky.Jurko, Jozef (1950).Kapušany:Bens.2000.80-88998-03-4.modlitebné knihy .;
747 Milostivý obraz Kráľovnej Turzovky.Šubjaková, Elena.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2006.80-968587-3-4.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
748 Milosťou Božou zdobená.Hnilica, Pavol Mária, SJ.Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-6-9.Mariológia.;
749 Milosťou Božou zdobená.Hnilica, Pavol Mária, SJ.Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-6-9.Mariológia.;
750 Milovať bez lásky a sexu?.Štiavnický, Andrej.Bratislava:Daco.1997.80-967298-2-9.Výchova a sexualita.;
751 Milovať bez lásky a sexu?.Štiavnický, Andrej.Bratislava:Daco.1997.80-967298-2-9.Výchova a sexualita.;
752 Miriam, prečo plačeš?.Nadácia Áno životu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-7.Bioetika.;
753 Miriam, prečo plačeš?.Nadácia Áno životu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-7.Bioetika.;
754 Miriam, prečo plačeš?.Nadácia Áno životu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-7.Bioetika.;
755 Miriam, prečo plačeš?.Nadácia Áno životu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-7.Bioetika.;
756 Miriam, prečo plačeš?.Nadácia Áno životu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-7.Bioetika.;
757 Misijný kalendár 1992..Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1991.80-85223-06-6.Misiológia a evanjelizácia.;
758 Misionár s horiacim srdcom. Svätý Izák Jogues.Orfeová, Christine V..Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-469-7.Životopisy.;
759 Missale Parvum.neznámy.:neznámy.1978..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
760 Mladosť : malý sprievodca.Józef, Augustyn, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-500-6.Ľudská zrelosť a psychológia.;
761 Mních medzi vlkmi.Hünermann, Wilhelm. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.---.;
762 Moc - Pokus ukázať cestu.Guardini, Romano.Prešov:VMV.1995.80-7165-031-5.duchovný život .;
763 Modli sa srdcom.Barbarič, Slavko. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9.Modlitebné knihy.;
764 Modli sa srdcom.Barbarič, Slavko. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9.spiritualita .;
765 Modli sa srdcom.Barbarič, Slavko. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9.Modlitebné knihy.;
766 Modli sa srdcom.Barbarič, Slavko. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9.Modlitebné knihy.;
767 Modli sa srdcom.Barbarič, Slavko. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9.Modlitebné knihy.;
768 Modli sa srdcom.Barbarič, Slavko. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9.Modlitebné knihy.;
769 Modlíme sa s Klárou.Miller, Ramona .Bratislava:Serafín.1998.80-85310-88-0.Životopis.;
770 Modlime sa za naše počaté dieťa.MacNutt, Francis,. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.2002.80-968401-4-2.Výchova a sexualita.;
771 Modlime sa za naše počaté dieťa.MacNutt, Francis,. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.2002.80-968401-4-2.Výchova a sexualita.;
772 Modlime sa za naše počaté dieťa.MacNutt, Francis,. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.2002.80-968401-4-2.Výchova a sexualita.;
773 Modlime sa za naše počaté dieťa.MacNutt, Francis,. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.2002.80-968401-4-2.Výchova a sexualita.;
774 Modlitba a život.Katarína Balleková.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-391-7.Spiritualita.;
775 Modlitba pre každého..Calvo, Maximiliano. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-45-1.Meditácie a myšlienky.;
776 Modlitba pre každého..Calvo, Maximiliano. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-45-1.Katechetika.;
777 Modlitba pre každého..Calvo, Maximiliano. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-45-1.Meditácie a myšlienky.;
778 Modlitba pre každého..Calvo, Maximiliano. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-45-1.Meditácie a myšlienky.;
779 Modlitba pre každého..Calvo, Maximiliano. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-45-1.Meditácie a myšlienky.;
780 Modlitba veľký prostriedok spásy.Liguori, Alfonz Mária. Ružomberok:Lev.1944..Redemptoristi - kongregácia.;
781 Modlitba znechuteného.Szkodoň, Ján.Nitra :Spoločnosť Božieho Slova.2008.978-80-85223-82-8.Morálka.;
782 Modlitba, veľký prostriedok spásy.Liguori, Alfonz Mária de. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-88724-55-1.Redemptoristi - kongregácia.;
783 Modlitba, veľký prostriedok spásy.Liguori, Alfonz Mária de. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-88724-55-1.Redemptoristi - kongregácia.;
784 Modlitba?.Joncheray L?ic, Jean-Luc Moens.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-359-3.Meditácie a myšlienky.;
785 Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Šuppa, Jozef, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-580-0.Modlitebné knihy.;
786 Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Šuppa, Jozef, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-580-0.Modlitebné knihy.;
787 Modlitby s Jánom Pavlom II..Ján Pavol II..Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-054-2.Bl. Ján Pavol II..;
788 Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Kocián, Václav.Zvolen:Jas.2000.80-88795-74-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
789 Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Kocián, Václav.Zvolen:Jas.2000.80-88795-74-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
790 Modlitby života.Rahner, Karl, 1904-1983. Dobrá kniha:Trnava.1995.80-7141-054-3.duchovný život .;
791 Modlitebný život věřících.Dolman, D. H. Praha:Ústředním církevním nakladatelství.1971..Meditácie a myšlienky.;
792 Moja duchovná cesta v Opus Dei.Hahn, Scott.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-675-9.Biografia.;
793 Moja prvá kniha o Ježišovi.Neuwald, Alfred.Bratislava:LUC.1999.80-7114-285-9.Detská literatúra.;
794 Moje prvé Sväté písmo.Neuwald, Alfred .Bratislava:LUC.1998.80-7114-238-7.Detská literatúra.;
795 Moje slová sú Duch a Život.Rosage, David E.. Jas:Zvolen.2000.80-88795-72-9.Modlitebné knihy.;
796 Moje slová sú Duch a Život.Rosage, David E.. Jas:Zvolen.2000.80-88795-72-9.Modlitebné knihy.;
797 Moje slová sú Duch a Život.Rosage, David E.. Jas:Zvolen.2000.80-88795-72-9.Modlitebné knihy.;
798 Moje slová sú Duch a Život.Rosage, David E.. Jas:Zvolen.2000.80-88795-72-9.Modlitebné knihy.;
799 Moje slová sú Duch a Život.Rosage, David E.. Jas:Zvolen.2000.80-88795-72-9.Modlitebné knihy.;
800 Moje tajomstvo: modlím sa.Matka, Tereza.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-631-5.Modlitebné knihy.;
801 Moje túžby, tvoje túžby.Harley, Willard F..Bratislava :Porta libri.2008.978-80-89067-49-7.Výchova a sexualita.;
802 Mojím povolaním je láska : Zborník..Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2008.978-80-89361-02-1.Životopis.;
803 Motlitba.Martínez, Pablo.Bratislava :Porta libri.2005.80-89067-30-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
804 Mozaika radosti.Richterová, Magdaléna.Bratislava:LUC.1998.80-7114-219-0.Homiletika - poučné príbehy.;
805 Môj anjel strážny.Chovancová, Mária.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-438-X.Detská literatúra.;
806 Môj Ježiš žije..Vadakkel, Jozef. Zvolen:Jas.2005.80-89219-03-9.Zborníky a časopisy.;
807 Môj Ježiš žije..Vadakkel, Jozef. Zvolen:Jas.2005.80-89219-03-9.Zborníky a časopisy.;
808 Môj Ježiš žije..Vadakkel, Jozef. Zvolen:Jas.2005.80-89219-03-9.Zborníky a časopisy.;
809 Môj Otec a váš Otec.Malý, Vincent.Bratislava:LUC.1999.80-7114-258-1.Modlitebné knihy.;
810 Mŕtva Farnosť.Bernanos, Georges. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-002-5.Beletria.;
811 Mŕtva Farnosť.Bernanos, Georges. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-002-5.beletria.;
812 Múdroslovné knihy Starého zákona s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie..Ďurica, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-527-8.Exegéza a biblická teológia.;
813 Múdrosť chudáčika.Leclerk, Eloi.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-054-0.Beletria.;
814 Muž.Francois, de Joseph.Ivanka pri Dunaji:Axima.2008.978-80-969178-7-7.Spiritualita.;
815 Muž s ranami.Macák, Ľudovít, SDB.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983.80-7162-005-X.Životopis.;
816 Muž s ranami.Macák, Ľudovít, SDB.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983.80-7162-005-X.Životopis.;
817 Muža a ženu stvoril ich.Wojtyla, K..Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2005.80-8052-222-7.Bl. Ján Pavol II..;
818 My kážeme Krista ukřižovaného.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-061-4.Ježiš Kristus.;
819 My ohlasujeme ukrižovaného Krista.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-93-7.Homiletika - poučné príbehy.;
820 Mystické zážitky a duchovné rady.Angela, z Foligna.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-064-1.Hagiografia - diela svätých.;
821 Mystický život s Klárou z Assisi.Schneider, Herbert.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-95-3.Meditácie a myšlienky.;
822 Myšlenky na každý den.Grun, Anselm.Praha:Portál.1998.80-7178-278-5.meditácie a myšlienky.;
823 Myšlienky na každý deň.Porubčan, Jozef. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-607-4.Homiletika - poučné príbehy.;
824 Myšlienky na každý deň.Františkánsky svetský rád.:Františkánsky svetský rád.2000?..Hagiografia - diela svätých.;
825 Myšlienky na každý deň - Sv.Vincent Pallotti.Libiszewski, Piotr .Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-329-1.Homiletika - poučné príbehy.;
826 Myšlienky počas ožarovacej terapie.Žaloudek, Peter.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-027-3.Meditácie a myšlienky.;
827 Myšlienky sv. Antona Paduánskeho o Márii.Schneider, Johannes.Bratislava:Juraj Mrocek.2007.978-80-89237-03-6.Mariológia.;
828 Mýty a fakty. Bodka za stredovekom.Pernoud, Régine.Bratislava:LUC.2004.80-7114-467-3.Dejiny Cirkvi.;
829 Na ceste za väčšou dokonalosťou.Senčík, Štefan, SJ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..Životopis.;
830 Na cestu víry.Drápal, Dan. Havl. Brod :ICHTHYS.1990..Katechetika.;
831 Na krídlach Ducha.Ghiglione, Gianni.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-05-6.Duch Svätý.;
832 Na krídlach Ducha.Ghiglione, Gianni.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-05-6.Duch Svätý.;
833 Na misijných cestách.Tomko, Jozef.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..misiológia a evanjelizácia .;
834 Na misijných cestách II.Tomko, Jozef. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.misiológia a evanjelizácia .;
835 Na misijných cestách II.Tomko, Jozef. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.misiológia a evanjelizácia .;
836 Na slovíčko, Sylvia.Csontos, Ladislav, SJ.Bratislava:LUC.2000.80-7114-310-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
837 Náboženské problémy v krajine ovládanej komunistami.Hnilica, Pavol Mária, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-520-0.Literatúra faktu.;
838 Náboženské vedomie moderného človeka.Giussani, Luigi. Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-043-0.Filozofia.;
839 Nacionalizmus alebo národné povedomie.Ďurica, Milan.Bratislava:LUC.2006.80-7114-566-1.Literatúra faktu.;
840 Nad Starým zákonom.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-107-0.exegéza a biblická teológia.;
841 Nádej.Grün, Anselm.Bratislava:LUC.2003.80-7114-430-4.Katechetika.;
842 Nádej pre každého.Svetová biblická spoločnosť.:Interantional Bible Society.2005.80-86755-06-1.Exegéza a biblická teológia.;
843 Náhoda či zámer.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-056-2.bioetika .;
844 Nahý Boh : Obhajoba kresťanstva z tela a krvi.Rohr, Richard.:Zrno.2004.80-967867-8-4.duchovný život .;
845 Najhlbší prameň.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-671-1.Filozofia.;
846 Najväčší dar všetkých čias.neznámy.:Canada.2005.1 896658 52 0.Detská literatúra.;
847 Najväčší dar všetkých čias.neznámy.:Canada.2005.1 896658 52 0.Detská literatúra.;
848 Najvzácnejší dar.Šelinga, Jozef. Lúč:Bratislava.1993.80-7114-447-9.Detská literatúra.;
849 Nancy Hamiltonová.Hlinka, Anton, SDB.Bratislava :Don Bosco.2008.978-80-8074-073-3.Biografia.;
850 Naozaj vstal z mŕtvych? : Skúmanie prázdneho Božieho hrobu.Messori, Vittorio.Bratislava:LUC.2004.80-7114-468-1.Ježiš Kristus.;
851 Naplň si srdce.Mihály, Juraj Andrej.Bratislava:LUC.2000.80-7114-306-5.Meditácie a myšlienky.;
852 Napríklad: Ty Modlitby pre mladých ľudí.Erbrich, Guido.Bratislava:LUC.2005.80-7114-528-9.Modlitebné knihy.;
853 Národný umelec Eugen Suchoň.Kresánek, Jozef.Bratislava:Opus.1978..Biografia.;
854 Náš pápež : Životopis Karola Wojtylu.Zuchniewicz, Pawel.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-421-2.Bl. Ján Pavol II..;
855 Náš pápež : Životopis Karola Wojtylu.Zuchniewicz, Pawel.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-421-2.Bl. Ján Pavol II..;
856 náš starší brat Izrael.Richer, Etienne. Bratislava:Serafín.1997.80-85310-77-5.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
857 náš starší brat Izrael.Richer, Etienne. Bratislava:Serafín.1997.80-85310-77-5.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
858 Naša Sedembolestná Matka : Dejiny Šaštína.Macák, Ernest, SDB.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-014-3.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
859 Naša viera.Linhardt, Robert.Košice:Verbum.1947..Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
860 Naše víra : Sborník úvah o katolické víře.Beneš, Josef.Praha:ÚCN.1974..dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
861 Návrat k čnosti.Kreeft, Peter.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-5-7.Spiritualita.;
862 Návrat k čnosti.Kreeft, Peter.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-5-7.Spiritualita.;
863 Návrat k stromu života : Evolúcia a kresťanstvo.Vácha, Marek Orko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-627-9.Filozofia.;
864 Návrat márnotratného syna.Nouwen, Henri J. M..Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-151-5.Homiletika - poučné príbehy.;
865 Návrat márnotratného syna. .Nouwen, Henri.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-635-7.Exegéza a biblická teológia.;
866 Návrat staršieho brata.Lozano, Neal.Bratislava:FAMILIARIS.1996.80-967068-6-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
867 Návraty.Pavlo, Ľudovít,. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-548-3.Literatúra faktu.;
868 Návštevníci z mlčíci planety.Lewis, C. S..Praha:Navrát domu.1995.80-7178-027-8.beletria.;
869 Nebeský Otec sa prihovára k svojim deťom. .Ravasiová, Eugénia Elizabet.Šipice :Vydavateľstvo sv. Bystríka.2009.978-80-969000-8-4.Hagiografia - diela svätých.;
870 Nebo - krajina detí.Barczyňski, Pawel.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-589-3.Detská literatúra.;
871 Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Groeschel, Benedict.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.Homiletika - poučné príbehy.;
872 Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Groeschel, Benedict.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.Exegéza a biblická teológia.;
873 Nebo v našom dome.Ferrero, Bruno.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741501 (brož.);978-80-8074-150-1.Homiletika 1864/N-87.;
874 Nebo vo viere, duchovné spisy.bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice.:neznámy.2000?..Hagiografia - diela svätých.;
875 Nebo vo viere, duchovné spisy.bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice.:neznámy.2000?..Hagiografia - diela svätých.;
876 Nebol to len sen:.Pauliny, Andrej.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-078-8.Detská literatúra.;
877 Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Slovenská biblická spoločnosť.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3.Exegéza a biblická teológia.;
878 Nedeľné príbehy.Heidi, Schilling.:Mladé letá.1992.80-85013-08-8.katechetika.;
879 Nechajte ma odísť.Dziwisz, Stanisław.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-532-4.Bl. Ján Pavol II..;
880 Nemohol som mlčať.Trstenský, Viktor.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-24-1.Literatúra faktu.;
881 Nemusím sa ja báť.Vrablec Jozef, ThDr.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-369-5.Mariológia.;
882 Nemusíš byť sám.Baláž, Rudolf.Badín:KS.2008.978-80-88937-30-2.Katechetika.;
883 Nenápadné čnosti.Roberti, P. J..Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.spiritualita.;
884 Nenarodení.neznámy.:neznámy.1990?..Bioetika.;
885 Neobyčajne obyčajná.Sasiadeková, Jolanta.Bratislava:LUC.2006.80-7114-576-9.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
886 Nepohodlné evanjeliá.Pronzato, Alessandro.Bratislava:LUC.2001.80-7114-331-6.Exegéza a biblická teológia.;
887 Nepraví duchovia - praví klamári?.Wolfgang, Hund.Bratislava:LUC.2001.80-7114-349-9.Exorcizmus- Ezoterika.;
888 Neseni Třetí vlnou : Co přijde po obnově?Sborník.Wimber, John.Havlíčkův Brod:Ichthys.1990..Zborníky a časopisy.;
889 Neseni Třetí vlnou : Co přijde po obnově?Sborník.Wimber, John.Havlíčkův Brod:Ichthys.1990..Duch Svätý.;
890 Neskoré dažde.Brat Efraim. Bratislava:Serafín.1991.80-85310-05-8.Biografia.;
891 Neuvedomený Boh. Psychoterapia a náboženstvo.Frankl, Viktor.Bratislava:LUC.2004.80-7114-469-X.Ľudská zrelosť a psychológia.;
892 Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti.Dobríková-Porubčanová, Patrícia a kol. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-581-7.Bioetika.;
893 Nezabúdaj na radosť.Bosmans, Phil.Bratislava:LUC.2005.80-7114-521-1.Meditácie a myšlienky.;
894 Nezlomený diablom.Valent, František. Jas:Zvolen.1998.80-88795-58-3.Biografia.;
895 Neznáma poslušnosť.Ducruet, Bernard.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1.Formácia.;
896 Neznáma poslušnosť.Ducruet, Bernard.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1.Formácia.;
897 Nič krajšie nepoznám...Luscoň, Jozef, SDB.:DOMKA.2002..Ľudská zrelosť a psychológia.;
898 Nič krajšie nepoznám...Luscoň, Jozef, SDB.:DOMKA.2002..Ľudská zrelosť a psychológia.;
899 Nič krajšie nepoznám...Luscoň, Jozef, SDB.:DOMKA.2002..Ľudská zrelosť a psychológia.;
900 Niekedy stačí len jeden slnečný lúč.Ferrero, Bruno.Bratislava:Don Bosco.2003.80-88933-93-5.Homiletika - poučné príbehy.;
901 Nielen z chleba žije človek... :.Wons, Krzysztof.Michalovce:Misionár.2005.80-969304-6-X.Exegéza a biblická teológia.;
902 Nikodémové listy..Dobraczynski, Jan.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-285-6.Beletria.;
903 Nové dôkazy, ktoré vyžadujú rozhodnutie.Mcdowel, Josh. Bratislava:Creativpress.2006.80-7131-057-3.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
904 Nové komunity v 3. tisícročí.Weag, Gerhard Jeremias.Bratislava:LUC.2002.80-7114-350-2.Rehoľný život a Hnutia.;
905 Nové trendy v liturgii. .Macák, Dominik.Prešov :Tlačiareň Kušnír.2008.978-80-970050-5-4.liturgika a príprava k Sviatostiam.;
906 Novéna k sv. Pátrovi Piovi. .Ondicová, Kamila. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-731-9.Modlitebné knihy.;
907 Novéna k svätej Anežke Českej.Holková, Marie. Vizovice:Lípa.1991..Modlitebné knihy.;
908 Novéna k svätej Anežke Českej.Holková, Marie. Vizovice:Lípa.1991..modlitebné knihy .;
909 Novou cestou I. Príbehy zo života svätých, Pre mládež.Vojtko, Stanislav. Bratislava:Vydavateľstvo Svätej rodiny v spolup. s vyd. Oto Németh.2006.80-88949-99-8.Homiletika - poučné príbehy.;
910 Novou cestou II..Vojtko, Stanislav.:Németh Oto.2007.978-80-89277-02-5.Homiletika - poučné príbehy.;
911 Novou cestou III..Vojtko, Stanislav.:Németh Oto.2007.978-80-89277-06-3.Homiletika - poučné príbehy.;
912 Nový zákon a Žalmy.Porúbčan Štefan . Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..Exegéza a biblická teológia.;
913 Nový zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej biblie. .Ďurica, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-625-8.Exegéza a biblická teológia.;
914 O čom rozprávajú zvieratká.Nachtwey, Uwe .Bratislava:LUC.1995.80-7114-140-2.Detská literatúra.;
915 O Eucharistii.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-201-8.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
916 O kázni a dáždnikoch.Wojtowicz, Kazimierz.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.Homiletika - poučné príbehy.;
917 O láske, manželstve a rodine.Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-540-5.Výchova a sexualita.;
918 O milosrdenstve.Lachmanová, Kateřina.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-415-0.Meditácie a myšlienky.;
919 O mlčaní.Grun, Anselm.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-019-2.Formácia.;
920 O modlitbe.Guardini, Romano.Praha:ČKCH.1970..duchovný život .;
921 O Novém zákoně.Tenney, Merrill.Praha:Čes.ekumenická rada církví.1990..exegéza a biblická teológia.;
922 O otázkach viery.Vrablec Jozef, ThDr..Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.---.;
923 O otázkach viery.Vrablec Jozef, ThDr..Bratislava:LUC.2005.80-7114-529-7.Ratzinger, Benedikt XVI.;
924 O postoji k súkromným zjaveniam.Senčík, Štefan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2000, 2001.80-7141-328-3.Mariológia.;
925 O potrebe a požehnaní modlitby.Rahner, Karl.Spišké Podhradie:Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka.1992.80-7142-003-4.duchovný život .;
926 O primknutí sa k Bohu.Albert Veľký.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-042-7.Hagiografia - diela svätých.;
927 O radostiach ľudskej duše..Kašparú, Jaroslav Max.Bratislava:LUC.2003.80-7114-412-6.Meditácie a myšlienky.;
928 O rehoľnom živote.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-448-7.Rehoľný život a Hnutia.;
929 O satanovi.Vella, Elias.Bratislava:Per Immaculatam.2008.978-80-968854-8-0.Exorcizmus- Ezoterika.;
930 O sebe sv. Ignáca z Loyoly.Ignác, z Loyoly.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-163-9.Hagiografia - diela svätých.;
931 O smrti. .Giboda, Igor.Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-077-1.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
932 O úcte k Panne Márii.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-123-2.Mariológia.;
933 O živom Bohu.Romano Guardini.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1992.80-85223-12-0.duchovný život .;
934 Obdivuhodne vás stvoril.Rotzetter, Anton. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-67-8.Meditácie a myšlienky.;
935 Obdivuhodne vás stvoril.Rotzetter, Anton. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-67-8.Meditácie a myšlienky.;
936 Obed v levovej jame. .Hartman, Bob.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-693-3.Detská literatúra.;
937 Obilie dozrieva.Bazin, René.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..Beletria.;
938 Objav Krista.Ghezzi, Bert. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-27-3.Formácia.;
939 Objav Krista.Ghezzi, Bert. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-27-3.Formácia.;
940 Objav radosť.R?ssler, Max.Bratislava:LUC.2001.80-7114-322-7.Homiletika - poučné príbehy.;
941 Objav svoje krídla.Hoffsűmmer, Willy.Bratislava:Lúč.1998.80-7114-230-1.Homiletika - poučné príbehy.;
942 Objavujeme desať Božích prikázaní.Praskawetzová, Elfriede.Bratislava:LUC.2004.80-7114-466-5.Detská literatúra.;
943 Objavujeme svätú omšu.Robert, Sibenaler.Bratislava:LUC.1997.80-7114-214-X.Detská literatúra.;
944 Obnova krstných sľubov v prameňoch Turzovky.Šubjaková, Elena.Bratislava :ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-968587-8-1.Modlitebné knihy.;
945 Obnova krstných sľubov v prameňoch Turzovky.Šubjaková, Elena.Bratislava :ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-968587-8-1.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
946 Obnova v Duchu Svätom : Podstata a ciele.Whitehead, Charles.Hrubý Šúr :SHALOM.2008.978-80-969939-1-8.Duch Svätý.;
947 Obor kresťanstva.Ivonides Yves.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-008-4.Životopis.;
948 Obor Kresťanstva.Ivonides, Yves.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.Životopis.;
949 Obrazy premenenia.Grün, Anselm.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-76-7.Spiritualita.;
950 Obrazy z dejín cirkvi.Nemec, František.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..Dejiny Cirkvi.;
951 Od Adventu po Krista Kráľa.Klepáčová, Eleonóra .Bratislava:LUC.1997.80-7114-212-3.Liturgika a príprava k Sviatostiam .;
952 Od barbarskej noci.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-476-2.Literatúra faktu.;
953 Od barbarskej noci - Na slobode.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-500-9.Literatúra faktu.;
954 Od barbarskej noci, Listy z väzenia.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-488-6.Literatúra faktu.;
955 Od bytia k láske. .Vagovič, Štefan.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-621-0.Filozofia.;
956 Od egoizmu k solidarite.Ferrucci, Alberto.:Nové Město.1995.80-85487-13-6.Literatúra faktu.;
957 Od konfrontácie k dialógu.Lencz, Ladislav. Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-08-X.Filozofia.;
958 Odkedy sme Slováci.Ďurica, Milan.Bratislava:LUC.2006.80-7114-485-1.Literatúra faktu.;
959 Odovzdanosť do prozreteľnosti.Madre, Eveline.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-48-1.Duch Svätý.;
960 Odpusť mi, Nataša.Kurdakov, Sergej.Bratislava:LUC.2005.80-7114-513-0.Biografia.;
961 Odpustenie.Boudetová, Paulette.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-519-7.Morálka.;
962 Odpustenie.Mariakumar, James.Zvolen :Združenie JAS.2008.978-80-89219-14-8.Zborníky a časopisy.;
963 Odpustenie v Modlitbe Pána.Tirpáková, Viera.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-598-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
964 Odpustky z Assisi.Ratzinger, Joseph.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-045-1.Ratzinger, Benedikt XVI.;
965 Odpuštění, pramen uzdravení.Ange, Daniel. Praha:Paulínky.2005.80-86025-84-5.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
966 Odvaha byť zdržanlivý.Groeschel, Benedict J..Bratislava:Serafín.2004.80-8081-002-8.Formácia.;
967 Odvaha byť zdržanlivý.Groeschel, Benedict J..Bratislava:Serafín.2004.80-8081-002-8.Rehoľný život a Hnutia.;
968 Ohnisko jednoty.Lubich, Chiara, 1920-2008.Bratislava:Nové mesto.2001.80-85487-63-2.Meditácie a myšlienky.;
969 Ohnivý denník.Giordani, Igino. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-16-0.Biografia.;
970 Omilostený na smrť.Molnár, Imre.:METEM Budapešť.2010.978-963-9662-46-9.literatúra faktu.;
971 Omša Pánova večera.Gasparino, Andrea. Don Bosco:Bratislava.2005.80-8074-027-5.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
972 On a ja.Bossis, Gabriela,1874-1950.Bratislava:Druhá staromestská spol..2002.80-968859-0-1.Hagiografia - diela svätých.;
973 On chce naše srdce.Foucauld, Charles de.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..duchovný život .;
974 On chce naše srdce.Foucauld, Charles de.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..duchovný život .;
975 On chce naše srdce.Foucauld, Charles de.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..duchovný život .;
976 Ontológia.Bogliolo, Luigi. Bratislava:RKCMBF.1993..filozofia .;
977 Ontológia.Bogliolo, Luigi. Bratislava:RKCMBF.1993..filozofia .;
978 Opravdivý róm.Riboldi, Mario.Košice:OTA.2007.978-80-969686-0-2.Životopisy.;
979 Orava. Svätý Duch.Kalinčiak, Ján,.Bratislava:SVKL.1957..Beletria.;
980 Orol a kura : Archetipy a cesta k vnútornej integrite.Boff, Leonardo.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-048-6.Homiletika - poučné príbehy.;
981 Oslobodzovanie od zlých duchov.Macnutt, Francis.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2000.80-968401-3-4.Exorcizmus- Ezoterika.;
982 Osobní povolání.Alphonso, Herbert.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-58-8.rehoľný život a hnutia.;
983 Osobnosť Kláry z Assisi - psychologická štúdia.Zavalloni, Roberto.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-026-5.Životopis.;
984 Osudná SMS-ka.Haľko, Jozef (1964).Bratislava:Juraj Mrocek.2005.80-969245-2-4.Homiletika - poučné príbehy.;
985 Osudy.Mauriac, Francois. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1950??..Beletria.;
986 Otázky o láske a živote..Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-242-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
987 Otázky o láske a živote..Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-242-2.Filozofia.;
988 Otcom a mamám : 365 rodičovských inšpirácií.Janvrinová, Juliet.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-515-4.Výchova a sexualita.;
989 Otcov tieň.Dobraczyński, Jan.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-276-7.Beletria.;
990 Otcovstvo.Augustyn, Józef .Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-382-8.Ľudská zrelosť a psychológia.;
991 Otče náš a Verím v Boha.Imbach, Josef.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-362-3.Katechetika.;
992 Otec, čo plní sľuby.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8.Exegéza a biblická teológia.;
993 Otec, čo plní sľuby.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8.Exegéza a biblická teológia.;
994 Ozvena slova.Hlinka, Anton, SDB. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00985-2.homiletika - poučné príbehy.;
995 Ozvena slova :.Hlinka, Anton,1926-2011.Zagreb ::Grafički zavod Logos,.1985..homiletika - poučné príbehy.;
996 Ozvena slova 3.Hlinka, Anton, SDB. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01040-0.homiletika - poučné príbehy.;
997 Páchateľ sexuálneho zneužívania detí medzi nami : Hľadanie pravdy a zodpovedného prístupu.Michančová, Slávka.Prešov:Prešovská univerzita.2005.80-8068-364-6.Výchova a sexualita.;
998 Pán Ježiš uzdravuje alkoholikov.Cahour, Marion. Jas:Zvolen.2000.80-88795-25-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
999 Pán Ježiš uzdravuje alkoholikov.Cahour, Marion. Jas:Zvolen.2000.80-88795-25-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1000 Pán Ježiš uzdravuje alkoholikov.Cahour, Marion. Jas:Zvolen.2000.80-88795-25-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1001 Pán Ježiš uzdravuje alkoholikov.Cahour, Marion. Jas:Zvolen.2000.80-88795-25-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1002 Pán Ježiš uzdravuje alkoholikov.Cahour, Marion. Jas:Zvolen.2000.80-88795-25-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1003 Pane, čo chceš, aby som robil?.neznámy.:neznámy.1992..Homiletika - poučné príbehy.;
1004 Panenstvo.Cantalamessa, Raniero. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.Formácia.;
1005 Panna Mária Guadalupská .Anderson, Carl - Chávez, Eduardo.:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2010.978-80-89342-18-1.Mariológia.;
1006 Panna Mária Guadalupská .Anderson, Carl - Chávez, Eduardo.:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2010.978-80-89342-18-1.Mariológia.;
1007 Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Selecký, Anton.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-4-2.Mariológia.;
1008 Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Selecký, Anton.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-4-2.Mariológia.;
1009 Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Selecký, Anton.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-4-2.Mariológia.;
1010 Pápež odpovedá.Bakerová, Juliette, FDNSC, Sr.. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..Bl. Ján Pavol II..;
1011 Parapsychológia a kresťanský život.Sanchez, Fernand.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-45-7.Exorcizmus- Ezoterika.;
1012 Password. Anglický výkladový slovník so slovenskými ekvivalentmi.Kernerman, Lionel.Bratislava:SPN - Mladé letá.1994.80-08-02418-6.slovníky .;
1013 Pastierova flauta : Príbehy na Advent a Vianoce.Ferrero, Bruno.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-049-6.Homiletika 1865/P-179.;
1014 Pastorace v moci Ducha.Dam, W. C.. Havličkův Brod:Ichthis.1990..Duch Svätý.;
1015 Páter Pio.Schug, John.Bratislava:Presto Press.1976.80-85667-00-2.Životopis.;
1016 Páter Pio.Bertanzetti, Eileen Dunn. Serafín:Bratislava.2004.80-88944-81-3.Detská literatúra.;
1017 Páter Pio.Schug, John.Bratislava :Vydavateľstvo Minor.2008.978-80-969796-1-5.Životopis.;
1018 Páter Porubčan - človek, ktorý nás mal rád.Gardoňová, Eva.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-216-3.Biografia.;
1019 Páter Teodózius Florentini.Huberová, Gertrúda. Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-390-1.Životopis.;
1020 Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Hnilica, Ján.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.Biografia.;
1021 Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951..Hnilica, Ján. Dobrá kniha:Trnava.1992.80-7141-005-5.Biografia.;
1022 Pavol VI. a Eucharistia.Sapienza, Leonardo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-540-X.Meditácie a myšlienky.;
1023 Pavol, apoštol národov.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-735-7.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1024 Päť cirkevných prikázaní.Michalov, Jozef, SVD.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-463-0.Katechetika.;
1025 Päť levelov sexuality.Gasparino, Andrea.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-061-0.Výchova a sexualita.;
1026 Päť levelov sexuality.Gasparino, Andrea.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-061-0.Výchova a sexualita.;
1027 Pečať kríža: život svätého Benedikta Menniho.Körbel, Hugo Maria.Bratislava:LUC.1999.80-7114-287-5.Životopisy.;
1028 Pedofilní kňazi. .Introvigne, Massimo.Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-125-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1029 Perelandra.Lewis, C. S..Praha:Návrat domů.1995.80-85495-51-1.beletria.;
1030 Perly a chléb.Hrbata Josef.Řím:Pro.1969..exegéza a biblická teológia.;
1031 Perly a chléb. II. díl.Hrbata, Josef.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).exegéza a biblická teológia.;
1032 Perly múdrosti.Brezina, Ján.:Tranoscius.1997.80-7140-150-1.homiletika - poučné príbehy.;
1033 Perly ranených sŕdc.Barbarič, Slavko.Prešov:VMV.2004.80-7165-431-0.Mariológia.;
1034 Peter Fourier.Tihonová, Marie-Claire. Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-270-0.Životopis.;
1035 Peter Kanízius.Rohrbasser, Anton.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-178-7.Biografia.;
1036 Pier Giorgio Frassati.Gavendová, Oľga.Bratislava:LUC.2004.80-7114-489-4.Životopis.;
1037 PIER GIORGIO Frassati.Senčík, Štefan. Trnava:Dobrá kniha.1992..Životopis.;
1038 Pier Giorgio Frassati.Gavendová, Oľga.Bratislava:LUC.2004.80-7114-489-4.Detská literatúra.;
1039 Pieseň o Bernadete.Werfel, Franz.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-614-8.Životopisy.;
1040 Písané srdcom.Matka Tereza. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-546-7.Meditácie a myšlienky.;
1041 Písmo sväté Nového zákona zväzok 4.Biblická komisia pri SSV.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..Exegéza a biblická teológia.;
1042 Písmo sväté Starého zákona - zväzok 2 (1. časť ).Biblická komisia pri SSV.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..Exegéza a biblická teológia.;
1043 Písmo sväté Starého zákona - zväzok 3.Biblická komisia pri SSV.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..Exegéza a biblická teológia.;
1044 Písmo sväté Starého zákona. 1..Biblická komisia pri SSV.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..Exegéza a biblická teológia.;
1045 Píšem vám, mladí : Don Bosco o spiritualite mladým.Giraudo, Aldo.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-033-X.Výchova a sexualita.;
1046 Píšem vám, mladí : Don Bosco o spiritualite mladým.Giraudo, Aldo.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-033-X.Výchova a sexualita.;
1047 Piť z vyschnutej studne.Green, Thomas H..Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-238-4.Spiritualita.;
1048 Piť z vyschnutej studne.Green, Thomas H..Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-238-4.Spiritualita.;
1049 Pizza láska.Bonacciová, Mary Beth.Prešov:VMV.2004.80-7165-440-X.Výchova a sexualita.;
1050 Pizza láska.Bonacciová, Mary Beth.Prešov:VMV.2004.80-7165-440-X.Výchova a sexualita.;
1051 Po priamych cestách.Hlaváč, Štefan.Bratislava:Ikar.1990.80-7118-001-7.Biografia.;
1052 Po stopách Ježiša.Ettl, Elfrída.Martin:Slovenská provincia Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.2012.978-80-971068-5-0.modlitebné knihy.;
1053 Po stopách sv. Františka z Assisi.Desbonnets, Théophile. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-50-3.Životopis.;
1054 Po strmých chodníkoch. .Hora, Michal.Hrubý Šúr :SHALOM.2008.978-80-969939-2-5.Biografia.;
1055 Pobožnosť ku sv. Otcovi Františkovi cez sedem piatkov v pôste..:.1992..Modlitebné knihy.;
1056 Počúvaj, čo hovorí Láska /myšlienky Matky Terézie.Matka Tereza z Kalkaty.Bratislava:LUC.1999.80-7114-278-6.Meditácie a myšlienky.;
1057 Počúvajme hlas kráľovnej pokoja.Ljubičič, Petar. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie.1990..Mariológia.;
1058 Počúvajme hlas kráľovnej pokoja.Ljubičič, Petar. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie.1990..Mariológia.;
1059 Počúvajme hlas kráľovnej pokoja.Ljubičič, Petar. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie.1990..Mariológia.;
1060 Počúvajme hlas kráľovnej pokoja.Ljubičič, Petar. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie.1990..Mariológia.;
1061 Pod krížom..Šuppa, Jozef, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-594-7.Modlitebné knihy.;
1062 Pod krížom..Šuppa, Jozef, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-594-7.Modlitebné knihy.;
1063 Poďte so mnou do večeradla.neznámy.:.2000?..Mariológia.;
1064 Pohľad na očistec..Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Bratislava:Serafín.2000.80-88944-30-9.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1065 Pokora.Ducruet, Bernard.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-27-9.Formácia.;
1066 Polemický pohľad na dejiny katolíckej Cirkvi.Vnuk, František.Bratislava:LUC.2006.80-7114-533-5.Literatúra faktu.;
1067 Polia sa už zlátia.Brat, Efraim.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-53-8.Biografia.;
1068 Pomáhať rásť. Morálny vývoj človeka vo svetle psychológie..Semivan, Juraj. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2000.80-7165-284-9.výchova a sexualita .;
1069 Poselství Ježíšovo.Sokol, Ján.Praha:Česká katolícka Charita.1970..Exegéza a biblická teológia.;
1070 Poselství lásky z Litmanové :.Press, František, 1932-2004 - autor.Brno ::Brno :.1992.80-900255-5-2.Mariológia.;
1071 Poselství lásky z Litmanové :.Press, František, 1932-2004 - autor.Brno ::Brno :.1992.80-900255-5-2.Mariológia.;
1072 Poselství najsvětejšího srdce Ježišova světu.Tiskárna Českých Benediktínu.:Tiskárna Českých Benediktínu.1990?..Mariológia.;
1073 Poslanie Mesiáša podľa Luk. evanjelia.Gray, Tim. Redemptoristi SMN:LUC.2006.80-7114-588-2.Exegéza a biblická teológia.;
1074 Poslanie Mesiáša podľa Luk. evanjelia.Gray, Tim. Redemptoristi SMN:LUC.2006.80-7114-588-2.Exegéza a biblická teológia.;
1075 Poslanie Mesiáša podľa Luk. evanjelia.Gray, Tim. Redemptoristi SMN:LUC.2006.80-7114-588-2.Exegéza a biblická teológia.;
1076 Poslanie Mesiáša podľa Luk. evanjelia.Gray, Tim. Redemptoristi SMN:LUC.2006.80-7114-588-2.Exegéza a biblická teológia.;
1077 Poslušnosť.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-09-0.Formácia.;
1078 Poslušnosť a pokoj /myšlienky Jána XXIII.Ján XXIII..Bratislava:LUC.2001.80-7114-347-2.Meditácie a myšlienky.;
1079 Posol č.LXXIV (1995).Hromný, Milan, SJ. Trnava:Dobrá kniha.1995..GBF-C.;
1080 Posol, Božského Srdca Ježišovho.Hromník, Milan SJ, zodpovedný redaktor. Trnava:Dobrá kniha.1997..Zborníky a časopisy.;
1081 Posol, Božského Srdca Ježišovho.Hromník, Milan SJ, zodpovedný redaktor. Trnava:Dobrá kniha.1995..Zborníky a časopisy.;
1082 Posol, Božského Srdca Ježišovho.Hromník, Milan SJ, zodpovedný redaktor. Trnava:Dobrá kniha.1994..Zborníky a časopisy.;
1083 Posolstvá Božského Srdca svetu, vizionárke Jozefe Menéndezovej.Menéndéz, Jozefa.:.2000?..Hagiografia - diela svätých.;
1084 Posolstvá panny Márie v Medžugorí.Ljubičič, Petar. Prešov:ART press.1990..Mariológia.;
1085 Posolstvá panny Márie v Medžugorí.Ljubičič, Petar. Prešov:ART press.1990..Mariológia.;
1086 Posolstvá panny Márie v Medžugorí.Ljubičič, Petar. Prešov:ART press.1990..Mariológia.;
1087 Posolstvá panny Márie v Medžugorí.Ljubičič, Petar. Prešov:ART press.1990..Mariológia.;
1088 Posolstvá panny Márie v Medžugorí.Ljubičič, Petar. Prešov:ART press.1990..Mariológia.;
1089 Posolstvá Panny Márie v Medžugorii.Mariánske centrum Medžugorie. Bratislava:Mariánske centrum Medžugorie.2007..Mariológia.;
1090 Posolstvá Panny Márie z Litmanovej.neznámy.:.2011..Mariológia.;
1091 Posolstvo 1.Porubčan, Jozef. Trnava:Dobrá kniha.1998..homiletika - poučné príbehy.;
1092 Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Porubčan, Štefan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1990..exegéza a biblická teológia.;
1093 Posolstvo, ako o ňom písal Pavol. III..Porubčan, Jozef, SJ.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-175-7.Exegéza a biblická teológia.;
1094 Post : Ako sa úspešne postiť.Prince, Derek.Košice:Mária Čekanová - Publishing House Dunamis.2006.80-89204-15-5.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1095 Posvätná romanca. .Curtis, Brent.Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2008.978-80-89342-03-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1096 Potrebujeme cirkev?.Senčík, Štefan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-287-2.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1097 Potrebujeme ešte náboženstvo?.Senčík, Štefan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-218-X.Filozofia.;
1098 Potupenie kríža.Baumroth, W..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..Beletria.;
1099 Poučenie o sviatosti manželstva.neznámy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1100 Poučenie o sviatostiach chorých..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1101 Použil Bůh evoluce?.Gitt, Werner.Bielefeld ::CLV.1993.3-89397-724-4.Filozofia.;
1102 Povedala áno.Bernall, Misty . Bratislava:Redemptoristi.2001.80-968525-1-5.Biografia.;
1103 Povedala áno.Bernall, Misty . Bratislava:Redemptoristi.2001.80-968525-1-5.Biografia.;
1104 Povstať z temnôt : Čo robiť, keď život nedáva zmysel.Groeschel, Benedict J..Bratislava:Serafín.2006.80-8081-062-1.Filozofia.;
1105 Povzbuzení k milosrdenství :.Bindas Stanislav, Vandžura Pavol.:Olomouc :.2008.978-80-7266-281-4.Meditácie a myšlienky.;
1106 Pozdrav z juhu.. Martin:Matica slovenská.1939..Detská literatúra.;
1107 Poznaj a ver-Sviatosti..Gerčák, František.Prešov:VMV.2000.80-7165-338-1.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1108 Poznať a uskutočňovať vieru.Dráb, Pavol. [Vydavateľstvo Michala Vaška]:[Prešov].1997.80-7165-115-X.liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1109 Poznať a uskutočňovať vieru.Dráb, Pavol. [Vydavateľstvo Michala Vaška]:[Prešov].1997.80-7165-115-X.liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1110 Poznávajme Boha. Zborník referátov z prvého seminára katechétov..Michalov, Jozef, SVD.Nitra:Fakulta humanitných vied.1995.80-8050-079-7.Zborníky a časopisy.;
1111 Pozvanie k Otcovi .sv. Terézia z Avily.:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2011.978-80-89342-21-1.Exegéza a biblická teológia.;
1112 Pozvanie k Otcovi .sv. Terézia z Avily.:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2011.978-80-89342-21-1.Exegéza a biblická teológia.;
1113 Požiadavka z večnosti. .Demmer, Klaus.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-689-6.Formácia.;
1114 Pôst. .Maillard, Emmanuel.Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-732-3.Mariológia.;
1115 Pôstne a veľkonočné zamyslenia. .Judák, Viliam.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2009.978-80-89231-15-7.Homiletika - poučné príbehy.;
1116 Praktický sprievodca spovedníka.Liguori, Alfonz Mária de. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-32-7.Redemptoristi - kongregácia.;
1117 Praktický sprievodca spovedníka.Liguori, Alfonz Mária de. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-32-7.Redemptoristi - kongregácia.;
1118 Pramene Taizé.Roger z Taizé. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-84-8.duchovný život .;
1119 Pramene Taizé.Roger z Taizé. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-84-8.Meditácie a myšlienky.;
1120 Pravá tvár lásky.Allender, dan b..Bratislava :Porta libri.2004.80-89067-25-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1121 Pravda o vzniku života.Quartabnová, Mariele. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-37-3.Výchova a sexualita.;
1122 Prázdniny na Dubovej samote.Behúň, Marián T. .Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-431-X.Beletria.;
1123 Pre maličkých : Kresťanské symboly.Nagelová, Beáta.Bratislava:LUC.2004.80-7114-473-8.Katechetika.;
1124 Prebuď svoje srdce.Gabriel, Floris. Oto Németh:Bratislava.2002.80-88949-55-6.detská literatúra .;
1125 Prebuď svoje srdce.Gabriel, Floris. Oto Németh:Bratislava.2002.80-88949-55-6.Detská literatúra.;
1126 Prečo bola noc taká dlhá.Duval, Aime. Bratislava:DAKA.1993.80-900539-0-4.Biografia.;
1127 Prečo mám strach milovať.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-605-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1128 Prečo mám strach povedať kto som?.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-575-6.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1129 Prečo nás dobrý Boh necháva trpieť?.Branstchen, Johannes.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-542-1.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1130 Prečo som kresťanom.Hallesby O.. - " -:neuvedený.1980??..Filozofia.;
1131 Prečo veriť .Hahn, Scott.Bratislava:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-06-8.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1132 Prečo veriť .Hahn, Scott.Bratislava:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-06-8.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1133 Prečo, Pane?.Carretto, Carlo.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-398-7.Meditácie a myšlienky.;
1134 Pred príchodom Miriam.Stańczyk, Stanislaw.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-02-0.Redemptoristi - kongregácia.;
1135 Pred príchodom Miriam.Stańczyk, Stanislaw.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-02-0.Redemptoristi - kongregácia.;
1136 Prechádzka po kostole.Kánský, Alois.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-450-6.Detská literatúra.;
1137 Prejavy Božej lásky.Hannan, Peter.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-99-6.Spiritualita.;
1138 Prejavy Božej lásky.Hannan, Peter.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-99-6.Spiritualita.;
1139 Prekročiť prah nádeje.Ján Pavol II..Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.Bl. Ján Pavol II..;
1140 Prekročiť prah nádeje.Ján Pavol II..Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.Bl. Ján Pavol II..;
1141 Prekročiť prah nádeje.Ján Pavol II..Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.Bl. Ján Pavol II..;
1142 Prekročiť prah nádeje.Ján Pavol II..Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.Bl. Ján Pavol II..;
1143 Prekvapila ich pravda.Madrid, Patrick.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia.;
1144 Prekvapila ich pravda.Madrid, Patrick.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia.;
1145 Prekvapila ich pravda.Madrid, Patrick.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia.;
1146 Prekvapila ich pravda.Madrid, Patrick.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia.;
1147 Prekvapila ich pravda.Madrid, Patrick.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia.;
1148 Prekvapila ich pravda.Madrid, Patrick.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia.;
1149 Prekvapila ich pravda.Madrid, Patrick.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia.;
1150 Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci.Simma, Maria.Bratislava:Magnifikat.1995?..Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1151 Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci.Simma, Maria.Bratislava:Magnifikat.1995?..Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1152 Preľudnenie:.Laun, Andreas.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-85-6.Bioetika.;
1153 Presekajte sa životom.Luscoň, Jozef, SDB.:Združenie saleziánskej mládeže- DOMKA.2003..Ľudská zrelosť a psychológia.;
1154 Pri základoch obnovy.Wojtyla, Karol. Typi Universitatis Tyrnaviensis:Bratislava.2003.80-224-0774-7.Bl. Ján Pavol II..;
1155 Priatelia Boží.Judák, Viliam. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-125-9.Životopisy.;
1156 Príbeh drobných mincí, Bozk alebo olovrant, Lucia a Jakub 1.Biader, Gabriella.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-615-5.Homiletika - poučné príbehy.;
1157 Príbeh drobných mincí, Bozk alebo olovrant, Lucia a Jakub 1.Biader, Gabriella.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-615-5.Homiletika - poučné príbehy.;
1158 Príbehy a udalosti z našej blízkej minulosti.Hromník, Milan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-585-5.Literatúra faktu.;
1159 Príbehy na dobrú noc.Dabeková, Leonika Dorota.Bratislava:LUC.2005.80-7114-518-1.Detská literatúra.;
1160 Príbehy na dobrú noc.Dabeková, Leonika Dorota.Bratislava:LUC.2005.80-7114-518-1.Detská literatúra.;
1161 Príď kráľovstvo tvoje.Perreira, Mária. Zvolen:Jas.2007.978-80-89219-09-4.Zborníky a časopisy.;
1162 Príď kráľovstvo tvoje.Beha, Benedicta. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-66-X.Spiritualita.;
1163 Prijať svoju ľudskosť.Vanier, Jean.Serafín:Bratislava.2002.80-88944-57-8.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1164 Princezná chudobných.Géze, Ernest. USPO:Bratislava.1995.80-88717-05-1.Životopis.;
1165 Princezna Chudobných.Gézo, Ernest.Bratislava:LUC.2006.80-7114-601-3.Biografia.;
1166 Princípy kresťanskej morálky.Hanus, Ladislav.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-642-1.Morálka.;
1167 Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje.Lewis, Clive Staples.Praha ::Návrat domů,.1999.80-85495-68-6.beletria.;
1168 Příprava k svaté zpovědi a svatému přijímání.neznámy. Praha:Česká katolicá Charita.1974..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1169 Pripravme cestu..Košč, Stanislav. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-64-3.Homiletika - poučné príbehy.;
1170 Pripravme cestu..Košč, Stanislav. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-64-3.Homiletika - poučné príbehy.;
1171 Priroda hovori o Bohu.Kusťič, Živko.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-039-X.duchovný život .;
1172 Prirodzená cesta, Billingsova metóda.Corredor, José Maria.:Zrno.1991.80-900496-9-9.duchovný život .;
1173 Príručka vieroučnej výchovy.nemeckí biskupi .:Vydali nemeckí biskupi .1971..Katechetika.;
1174 Prísne tajné.Mikloško, Jozef.:PPB.1994.80-967009-1-X.Biografia.;
1175 Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI..Benedikt XVI.. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-512-2.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1176 Prorocké knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie.Ďurica, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-576-3.Exegéza a biblická teológia.;
1177 Prorocký hlas v meste.Martini, Carlo.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-34-1.Meditácie a myšlienky.;
1178 Proste Pána žatvy.Pegoraro, Tiziano.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-616-2.Formácia.;
1179 Provokácie dospievajúcich : Keď nás dieťa privádza do zúfalstva.Colombo, Giuseppe.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-613-1.Výchova a sexualita.;
1180 Prv než povieš Milujem.Malinski, Mieczyslaw. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-151-6.Výchova a sexualita.;
1181 Prvé prikázanie. .Biffi, Giacomo.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-074-0.Katechetika.;
1182 První z bratří.Marmion, C..:Křesťanská akademia.1971..duchovný život .;
1183 Psychológia a spiritualita.Slaninka, Leopold. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-713-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1184 Pšeničné zrnká /myšlienky Fiodora Michajloviča Dostojevského.Peter Žeňuch.Bratislava:LUC.2002.80-7114-366-9.Meditácie a myšlienky.;
1185 Pútnici.Lucký, Metod Ondrej.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-069-6.Exegéza a biblická teológia.;
1186 Pútnici a bojovníci. .Lucký, Metod Ondrej.Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-078-8.Exegéza a biblická teológia.;
1187 Pútnici v modlitbe.Komisia KBS.:B. m. n..2000.80-968320-7-7.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1188 Pútnik svätovojtešský r. CXXI. (1993).Chuda, Michal.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-89-4.Zborníky a časopisy.;
1189 Putovanie k prameňom nádeje. .Kucharski, Bartolomiej Józef.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2009.978-80-89231-14-0.Biografia.;
1190 Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi.Cabaudová, Judith. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-682-4.Biografia.;
1191 Radiestézia, magnetizmus a kresťanský život,.Sanchez, Fernand. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-47-3.Exorcizmus- Ezoterika.;
1192 radikálna modlitba.Hassel, David.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-128-0.Spiritualita.;
1193 radikálna modlitba.Hassel, David.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-128-0.Meditácie a myšlienky.;
1194 Radosť z lásky : Manželská spiritualita.Mina, Claudio.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-012-7.Výchova a sexualita.;
1195 Radostná zvesť o sexe a manželstve.West, Christopher.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-9-5.Výchova a sexualita.;
1196 Radostná zvesť o sexe a manželstve.West, Christopher.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-9-5.Výchova a sexualita.;
1197 Radostná zvesť o sexe a manželstve.West, Christopher.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-9-5.Výchova a sexualita.;
1198 Rady skautským vodcom c Robert Baden-Powell ; Ján Majchrovič, Eduard Piovarči, Robert Baden-Powell.Baden-Powell, Robert.Žilina:Skautská stopa.1992.80-85678-00-4.výchova a sexualita .;
1199 RAN 1/96..:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.1996..Zborníky a časopisy.;
1200 RAN 1/96..:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.1996..Zborníky a časopisy.;
1201 RAN 1/96..:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.1996..Zborníky a časopisy.;
1202 RAN 1/96..:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.1996..Zborníky a časopisy.;
1203 Ranený uzdravovateľ.Nouwen, Henri.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-29-5.Formácia.;
1204 Ranený uzdravovateľ.Nouwen, Henri.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-29-5.Formácia.;
1205 Ranokresťanská filozofia.Michalov, Jozef, SVD.Nitra a Lúč Bratislava:Univerzita Konštantína Filozofa.2005.80-8050-831-3.Filozofia.;
1206 Rembrandtove ruky.Haľko, Jozef (1964).Bratislava: Juraj Mrocek.2005.80-969245-8-3.Morálka.;
1207 Rembrandtove ruky.Haľko, Jozef (1964).Bratislava: Juraj Mrocek.2005.80-969245-8-3.Homiletika - poučné príbehy.;
1208 Rétorika.Mistrík, Jozef,.Bratislava:SPN.1987..homiletika - poučné príbehy.;
1209 Revízia života.Gasparino, Andrea. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-55-2.Morálka.;
1210 Revízia života.Gasparino, Andrea. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-55-2.Morálka.;
1211 Revolúcia života.Kocián, Václav. Jas:Zvolen.2000.80-88795-22-2.Zborníky a časopisy.;
1212 Revolúcia života.Kocián, Václav. Jas:Zvolen.2000.80-88795-22-2.Zborníky a časopisy.;
1213 Ročenka 2010/2011.Gymnázium sv. Jána Bosca.:Gymnázium sv. Jána Bosca.2011..Zborníky a časopisy.;
1214 Ročenka 2010/2011.Gymnázium sv. Jána Bosca.:Gymnázium sv. Jána Bosca.2011..Zborníky a časopisy.;
1215 Rodičia sv. Terézie z Lisieux.Quantin, Alice; Quantin, Henri. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-684-8.Biografia.;
1216 Rodina - kolíska života a lásky.Villanueva, Pascual Chávez.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-034-8.Výchova a sexualita.;
1217 Rodina - kolíska života a lásky.Villanueva, Pascual Chávez.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-034-8.Výchova a sexualita.;
1218 Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Efraim, brat.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-65-1.Mariológia.;
1219 Rodina-spoločná cesta k svätosti.Lubich, Chiara,. Nové mesto:Bratislava.2001.80-85487-64-0.Výchova a sexualita.;
1220 Rodina, ktorá dosiahla Krista.Raymond OSCO, M. .Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-221-X.Životopisy.;
1221 Rodinná energia a ako ju uvoľniť.Calvo, Gabriel. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku:Bratislava.2002.80-968765-4-6.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1222 Rodinné rondely.Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-38-4.Poézia.;
1223 Rok kňazov, Lectio divina na každý deň XIII., 2Pt, Jak, 1Jn, 3Jn, Júd.neznámy. Žilina- Závodie:RKFÚ Závodského 392/87.2010..Homiletika - poučné príbehy.;
1224 Rok nad evanjeliom.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-305-7.Exegéza a biblická teológia.;
1225 Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň II., Skutky 10- 20.neznámy. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2008..Homiletika - poučné príbehy.;
1226 Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň III., Skutky 21- Rimanom 4.neznámy. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2008..Homiletika - poučné príbehy.;
1227 Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň IV., Rimanom 4- 1Kor 1.neznámy. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2008..Homiletika - poučné príbehy.;
1228 Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň IX., 1Sol, 2Sol, 1Tim 1- 5.neznámy. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2009..Homiletika - poučné príbehy.;
1229 Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň V., 1Kor 1- 1Kor 15.neznámy. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2008..Homiletika - poučné príbehy.;
1230 Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň VII., Gal- Ef.neznámy. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2008..Homiletika - poučné príbehy.;
1231 Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň VIII., Flp- Kol.neznámy. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2009..Homiletika - poučné príbehy.;
1232 Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň VIII., Flp- Kol.neznámy. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2009..Homiletika - poučné príbehy.;
1233 Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň X., 1Tim 5- 2Tim, Tít, Flm, Hebr 1- 2.neznámy. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2009..Homiletika - poučné príbehy.;
1234 Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň XI., Hebr 2- 10.neznámy. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2009..Homiletika - poučné príbehy.;
1235 Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň XII., Hebr 11- 13, 1Pt.neznámy. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2009..Homiletika - poučné príbehy.;
1236 Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň, Skutky 1- 9.neznámy. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2008..Homiletika - poučné príbehy.;
1237 Rozbiť Cirkev: Rozkolnícka Katolícka akcia.Haľko, Jozef (1964).Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-493-2.Literatúra faktu.;
1238 Rozhodnutie pre život.Schooyans, Michel. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6.Bioetika.;
1239 Rozhodnutie pre život.Schooyans, Michel. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6.Spiritualita.;
1240 Rozhodnutie pre život.Schooyans, Michel. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6.Bioetika.;
1241 Rozhovory.Lippert, Peter.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..Beletria.;
1242 Rozhovory duše s Ježišom.Crostarosa, Mária Celesta.Bratislava:Redemptoristi.2009.978-80-89342-07-5.Hagiografia - diela svätých.;
1243 Rozhovory duše s Ježišom.Crostarosa, Mária Celesta.Bratislava:Redemptoristi.2009.978-80-89342-07-5.Hagiografia - diela svätých.;
1244 Rozhovory s anjelikom.Prikryl, Pavol.Bratislava:LUC.2006.80-7114-600-5.Detská literatúra.;
1245 Rozjímaní.Liguori, Alfonz Mária. Praha :ŘÁD.1992..Redemptoristi - kongregácia.;
1246 Rozjímania o tajomstvách posvätného ruženca.Čeman, Jozef.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-558-0.Modlitebné knihy.;
1247 Rozjímania o tajomstvách posvätného ruženca.Čeman, Jozef.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-558-0.Modlitebné knihy.;
1248 Rozlišuj duchy.Baumert, Norbert. Pozořice:Spoločenstvo mládeže.1991..Formácia.;
1249 Rozpomeň sa.Baroš, Pavol, MSC. Trnava:Dobrá kniha.2006..Modlitebné knihy.;
1250 Rozprávaj mi o láske.Quoist, Michel.Bratislava:LUC.2003.80-7114-434-7.Výchova a sexualita.;
1251 Rozprávky.Záborský, Jonáš.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..Detská literatúra.;
1252 Rozumieť Starému zákonu.Braulik, Georg .:Katolícke biblické dielo.2002.80-968345-9-2.Exegéza a biblická teológia.;
1253 Ruka v ruke. .Calvo, Gabriel.Bratislava :Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.2002.80-968513-6-5.Výchova a sexualita.;
1254 Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Osuna, Francisco.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4.Spiritualita.;
1255 Ruky preč od okultizmu a povery!.Kiene, Paul F..Bratislava:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.2004.80-88863-36-8.Exorcizmus- Ezoterika.;
1256 Rusko si získalo naše srdcia.Severin, Carl.Bratislava :Slovo Života International.2006.80-89165-10-9.Biografia.;
1257 Rút.Rivers, Francine. Dobrá kniha:Trnava.2005.80-7141-507-3.Exegéza a biblická teológia.;
1258 Rút.Rivers, Francine. Dobrá kniha:Trnava.2005.80-7141-507-3.Exegéza a biblická teológia.;
1259 Růžencová rozjímání :.Šuránek, Antonín, 1902-1982 - autor.:Olomouc :.1998, c1997.80-238-2951-3.Modlitebné knihy.;
1260 Ružencové rozjímanie na celý október.Kollár, Martin Mária.Bratislava:Rehoľa menších bratov konventuálov-minoritov.2005.80-969352-0-8.Modlitebné knihy.;
1261 Ruženec..Olomouc:MCM.1992.80-85527-74-X.Modlitebné knihy.;
1262 Ruženec k Sedembolestnej.Kičinová, Mária 4 zos ;[zostavila: Mária Kičinová].Zvolen:Jas.1999.80-88795-62-1.Modlitebné knihy.;
1263 Ruženec oslobodenia.Castro, Regis. Zvolen:Jas.2006.80-89219-04-7.Mariológia.;
1264 Ruženec pre mladých..Gilbert, Guy.Bratislava:LUC.2001.80-7114-329-4.Modlitebné knihy.;
1265 Ruženec s Jánom Pavlom II..Bartolini, Bartolino.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-048-8.Modlitebné knihy.;
1266 Ruženec s Jánom Pavlom II..Bartolini, Bartolino.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-048-8.Modlitebné knihy.;
1267 Ruženec svetla.Ištvaník, Štefan, CSsR.Michalovce:MISIONÁR.2003.80-88724-22-8.Modlitebné knihy.;
1268 Rytier a reformátor.Ondruš, Rajmund, SJ.Cambridge, Ontario:.1991.0-919865-68-2.Životopis.;
1269 S evanjelistami o Kristovi.Schinle, Gertrúda, S.M..Rím:SÚSCM.1980..Ježiš Kristus.;
1270 S Ježišom Kristom Krížovou cestou i cestou slávy..Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-063-2.Modlitebné knihy.;
1271 S Ježišom Kristom Krížovou cestou i cestou slávy..Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-063-2.Modlitebné knihy.;
1272 S ohňom lásky .Berkecz, Franciska.Košice:Vienala.2010.978-80-8126-027-8.Hagiografia - diela svätých.;
1273 S ohňom lásky .Berkecz, Franciska.Košice:Vienala.2010.978-80-8126-027-8.Hagiografia - diela svätých.;
1274 S Terezkou každý deň.Terézia, z Lisieux. [Rád bosých karmelitánok preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel]:Košice.2000.80-968498-8-3.Meditácie a myšlienky.;
1275 Sadhu Sundar Singh.Sadhu Sundar Singh.:.1984..Biografia.;
1276 Sárin príbeh. .Batesonová.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-694-0.Detská literatúra.;
1277 Sedem darov Ducha Svätého.Michalov, Jozef, SVD.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-375-8.Duch Svätý.;
1278 Sedem hlavných hriechov.Michalov, Jozef, SVD.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-377-4.Katechetika.;
1279 Sedem sviatostí.Michalov, Jozef, SVD.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-376-6.Katechetika.;
1280 Sedem zastavení pri kľúčovej dierke : S obrázkami Jana Heraleckého.Kašparů, Max.Bratislava:LUC.2004.80-7114-478-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1281 Sedem zastavení pri kľúčovej dierke : S obrázkami Jana Heraleckého.Kašparů, Max.Bratislava:LUC.2004.80-7114-478-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1282 Sen Teodora Bohdana Jaňského, apoštola nádeje.Kongregácia Zmŕtvychvstania .:Editions du Signe.2007.978-2-7468-1836-1.Biografia.;
1283 Sen Teodora Bohdana Jaňského, apoštola nádeje.Kongregácia Zmŕtvychvstania .:Editions du Signe.2007.978-2-7468-1836-1.Biografia.;
1284 Sestra Zdenka.Habovštiak, Anton.Bratislava:LUC.2003.80-7114-423-1.Detská literatúra.;
1285 Sestry Congregatio Jesu.Sestry Congregatio Jesu. Bratislava:Sestry Congregatio Jesu.2004..Rehoľný život a Hnutia.;
1286 Setkání s Marií.Gilbert, Guy.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2002.80-7192-657-4.Mariológia.;
1287 Sex – šľahačka na torte.Řehák, Tomáš. Zlaté Moravce:Liga Pár Páru.2005..Výchova a sexualita.;
1288 Sex, láska, morálka.Salij, Jacek.Bratislava:LUC.2003.80-7114-408-8.Morálka.;
1289 Scholastická filozofia.Michalov, Jozef, SVD.Filozofická fakulta/Herba Bratislava:Univerzita Konštantína Filozofa.2002.80-8050-502-0.Filozofia.;
1290 Scholastika : Osobnosti a náměty středověké filosofie.Pieper, Josef.Praha:Vyšehrad.1993.80-7021-131-8.filozofia.;
1291 Sila ideálu.Slavomír, A.B..Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-066-5.Formácia.;
1292 Sila sviatostí.Mac Kenna, Briege. Serafín:Bratislava.2000.80-88944-42-2.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1293 Sila veriacich žien a matiek.Hromník, Milan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-541-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1294 Skoré uzdravenie!.R?ssler, Max.Bratislava:LUC.1997, 1999.80-7114-275-1.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1295 Skutky a listy apoštolov.neznámy.:.1970?..Exegéza a biblická teológia.;
1296 Skutočnosti z opačnej strany. .Caretto, Carlo.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-631-9.Spiritualita.;
1297 Sloboda a zodpovednosť.Guardini, Romano. Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-322-4.Morálka.;
1298 Sloboda ako dar - či záhuba? 1.diel.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-598-X.Morálka.;
1299 Sloboda ako dar - či záhuba? 2. diel.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-602-5.Morálka.;
1300 Slobodní murári včera a dnes.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-652-0.Literatúra faktu.;
1301 Slobodomurárstvo - nešťastie našej doby.Podolský, Peter B. .Bratislava:Magnifikat.2007.978-80-967740-7-4.Literatúra faktu.;
1302 Slová otcov púšte..Bratislava:Serafín.2003.80-88944-70-8.Patrológia.;
1303 Slová pre život - Svedectvá doby 1969:1989.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-499-1.Literatúra faktu.;
1304 Slová pre život 1. Svedectvá doby (1960:1968).Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-495-9.Literatúra faktu.;
1305 Slová pre život. Svedectvá doby 1989-1990.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-579-3.Literatúra faktu.;
1306 Slová svetla a lásky.Ján z Kríža.Bratislava:LUC.1999.80-7114-248-4.Meditácie a myšlienky.;
1307 Slováci a Sedembolestná.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-700-8.Literatúra faktu.;
1308 Slovenská republika a jej vzťahy k Svätej stolici 1939-1940.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Bratislava:LÚČ, Ústav dejín kresťanstva.2007.978-80-7114-651-3.Literatúra faktu.;
1309 Slovenskí jezuiti v Kanade.Moravský, Ján d 1921- 4 zre ;.Galt:Slovenskí jezuiti.1963..Misiológia a evanjelizácia.;
1310 Slovník biblickej teológie.Léon - Dufour, Xavier.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-414-X.Exegéza a biblická teológia.;
1311 Slovník katolické dogmatiky.Beinert, Wolfgang.Olomouc:MCM.1994..dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1312 Slovo ke dni : 1.díl..Pokorný, Ladislav.Praha:Česká katolická Charita.1990..homiletika - poučné príbehy.;
1313 Slovo pre každého.Popovec, Andrej. Sereď:Michal Súkenník.2003.80-968626-0-X.Modlitebné knihy.;
1314 Slovo pre každého.Popovec, Andrej. Sereď:Michal Súkenník.2003.80-968626-0-X.Modlitebné knihy.;
1315 Slovo pre každého.Popovec, Andrej. Sereď:Michal Súkenník.2003.80-968626-0-X.Modlitebné knihy.;
1316 Slovo rozvedeným.Martin-Prével, Michel.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslavenstiev.2007.978-80-969704-3-8.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1317 Služobníci vašej radosti.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-602-3.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1318 Služobníci vašej radosti.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-602-3.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1319 Služobníci vašej radosti.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-602-3.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1320 Smädní po láske..Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-503-0.Formácia.;
1321 Smer, II. ročník(1942).Müller, Inocent, OP.Trenčín:Trenčianski dominikáni.1942..GBF-C.;
1322 Smrť za mrežami.Lagová, Veronika.Prešov:VMV.2006.80-7165-570-8.Literatúra faktu.;
1323 Smrť, zmŕtvychvstanie, večný život. .Salij, Jacek.Bratislava :Lúč.2002.80-7114-388-X.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1324 So srdcom na Slovensku.Tomko, Jozef.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-597-1.Filozofia.;
1325 Sociálne encykliky.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-694-7.Cirkevné dokumenty.;
1326 Som adorátor. .Vrablec, Štefan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-744-9.Modlitebné knihy.;
1327 Som žena.Zeno, Katrina J..Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1328 Som žena.Zeno, Katrina J..Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1329 Spiritualita dialógu.Gasparino, Andrea. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-57-9.Výchova a sexualita.;
1330 Spiritualita dialógu.Gasparino, Andrea. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-57-9.Výchova a sexualita.;
1331 Spomínam, premýšľam, vyznávam :.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-264-6.Filozofia.;
1332 Spoveď.Matuška, Peter.Bratislava:Oto Németh.2008.978-80-89277-15-5.Morálka.;
1333 Spriateliť sa so svojimi túžbami.Sheldrake, Philip.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-703-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1334 Spriateliť sa so svojimi túžbami.Sheldrake, Philip.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-703-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1335 Srdce otca. .Poli, Osvaldo.Bratislava :Don Bosco.2008.978-80-8074-082-5.Výchova a sexualita.;
1336 Srdce plné milosti.Johnsson, William G..:Advent - orion.2011.978-80-8071-144-3.meditácie a myšlienky.;
1337 Srdce plné milosti.Johnsson, William G..:Advent - orion.2011.978-80-8071-144-3.meditácie a myšlienky.;
1338 Srdečne Ťa pozdravuje Monika.Taťjana Augstenová, Zuzana Bošácka.Bratislava:LUC.1992.80-7114-047-3.detská literatúra .;
1339 Stagnácia alebo napredovanie : Duchovné odpovede na psychologické otázky.Groeschel, Benedict J..Bratislava:Serafín.2005.80-8081-015-X.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1340 Stála som pri bráne neba a pekla.Polo, Gloria. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-4-3.Biografia.;
1341 Staroba - vek nádeje.Pronzato, Alessandro. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-629-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1342 Starostlivosť o svedomie. Úvahy nad Dekalógom..Staniek, Edward. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-686-2.Morálka.;
1343 Stavať na pevnom základe.Williams, Thomas.Bratislava:LUC.2004.80-7114-465-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1344 Stavať na pevnom základe.Williams, Thomas.Bratislava:LUC.2004.80-7114-465-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1345 Ste svetlo sveta.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-449-5.Misiológia a evanjelizácia.;
1346 Stopäťdesiat rokov v živote národa Slovensko v rokoch 1843-1993 Libri Historicae Slovaciae.Vnuk, František.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-440-1.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
1347 Strom manželstva.Hofsűmmer, Willi .Bratislava:LUC.1999.80-7114-276-X.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1348 Stručný úvod do kníh Starého Zákona.Langkammer, Hugolín. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-037-0.Exegéza a biblická teológia.;
1349 Studánky očí svaté Zdislavy.Bahounek, Jiří, 1947- - autor.:Olomouc :.1997, c1996.80-238-0969-5.Životopis.;
1350 Stvorenie.Hroncová, Adela.Bratislava:LUC.2004.80-7114-474-6.Katechetika.;
1351 Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1997.80-7114-130-5.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
1352 Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1997.80-7114-130-5.Hagiografia - diela svätých.;
1353 Súborné dielo 2 Listy.Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1999.80-7114-253-0.Hagiografia - diela svätých.;
1354 Súborné dielo 3 Môj spev lásky.Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.2004.80-7114-470-3.Hagiografia - diela svätých.;
1355 Súborné dielo 4 posledné rozhovory.Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.2006.80-7114-471-1.Hagiografia - diela svätých.;
1356 Súcit.Terrová, Odille.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-323-2.Biografia.;
1357 Sv. Augustín: O kresťanskej náuke. O milosti a slobodnej vôli..Prešov:Petra.2004.80-89007-44-9.Patrológia.;
1358 Sv. Jozef Kalazanský, Životopis.Giordano, Francesco.:Slovenská provincia rehole piaristov.1994..Životopis.;
1359 Sv. Terézia z Lisieux.Členovia rádu bosých karmelitánok na Slovensku.Bratislava:LUC.1996.80-7114-197-6.Hagiografia - diela svätých.;
1360 Svätá Anna - dobrá matka.Christine Péan, Igor Calpaš.Bratislava:LUC.2000.80-7114-301-4.Detská literatúra.;
1361 Svätá Faustína Kowalská : Sekretárka Božieho milosrdenstva.Kupka, Jan.Spišská Nová Ves :Spoločnosť katolíckeho apoštolátu Pallotti.2008.978-80-969870-8-5.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1362 Svätá Hildegarda.Gajdoš, Milan. Zvolen:Jas.1997.80-88795-30-3.Životopis.;
1363 Svätá hodina s Pánom Ježišom.Jankola, Silvester Jozef, OFM.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996..Modlitebné knihy.;
1364 Svätá Klára z Assisi.Lainati, Chiara Augusta . Bratislava:Serfaín.1994.80-85310-41-4.Životopisy.;
1365 Svätá Margita Mária.Mauro Cavallini, Mária Beňová.Bratislava:LUC.2000.80-7114-298-0.Detská literatúra.;
1366 Svätá Mária Gorettiová.Contessa, Fabrizio.Bratislava:LUC.2002.80-7114-392-8.Životopis.;
1367 Svätá Mária Gorettiová.Contessa, Fabrizio.Bratislava:LUC.2002.80-7114-392-8.Detská literatúra.;
1368 Svätá Mária Gorettiová.Contessa, Fabrizio.Bratislava:LUC.2002.80-7114-392-8.Životopis.;
1369 Svätá Mária Matka Božia.Beaufort, Bonaventure .Bratislava:LUC.2001.80-7114-328-6.Životopisy.;
1370 Svätá omša a rozhovor so sv. P. Piom.Havrilla, Mikuláš . [TYPOPRESS]:[Košice].2001.80-967496-7-6.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1371 Svätá Rita : vzácna pomocnica.Lemoniová, Jo.Bratislava:LUC.2004.80-7114-455-X.detská literatúra.;
1372 Svätá Terézia - učiteľka Cirkvi z Avily.Mauger, Gilles .Bratislava:LUC.2000.80-7114-317-0.Životopisy.;
1373 Svätci saleziánskej rodiny. .Teresio Bosco.Bratislava :Vydavateľstvo Don Bosco.2003.80-88933-99-4.Životopis.;
1374 Svätci saleziánskej rodiny. .Teresio Bosco.Bratislava :Vydavateľstvo Don Bosco.2003.80-88933-99-4.Životopis.;
1375 Sväté písmo na cesty.Kolektív autorov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-683-1.Exegéza a biblická teológia.;
1376 Sväté písmo na cesty.Kolektív autorov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-683-1.Exegéza a biblická teológia.;
1377 Sväté prijímanie na prvé piatky.Hromník, Milan.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-569-5.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1378 Sväté prijímanie v našom živote. .Hromník, Milan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-612-8.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1379 Sväté prijímanie v našom živote. .Hromník, Milan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-612-8.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1380 Sväté znaky v liturgii a na všedný deň.Kapellari, Egon.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-654-4.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1381 Svätí a blahoslavení jezuitskej rehole.Ondruš, Rajmund, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-370-4.Životopisy.;
1382 Svätí rozprávajú o sebe deťom.Mitchell, Patricia.Bratislava:Redemptoristi.2012.9788089342341 (viaz.);978-80-89342-34-1.detská literatúra 1861/S-170.;
1383 Svätý Andrej Svorad : Umelecký životopis svätca.Šprinc, Mikuláš.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-676-6.Životopis.;
1384 Svätý Augustín.Bertrand, Louis Marie Emile, 1866-1941.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..Životopis.;
1385 Svätý Benedikt : patrón Európy - medaila - modlitby..Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-0-1.Modlitebné knihy.;
1386 Svätý Benedikt z Nursie:.Grun, Anselm.Bratislava:Lúč.2004.80-7114-484-3.Životopisy.;
1387 Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.Gregor, Veľký.:Mnísi z rehole sv Benedikta.2002.80-968680-9-8.Životopisy.;
1388 Svätý brat Albert.Wegrzyn, OFM Samuel.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-80-5.Životopis.;
1389 Svätý Bruno.Ravier, André.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-84-8.Životopis.;
1390 Svätý Bruno.Ravier, André.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-84-8.Životopisy.;
1391 Svätý Bystrík.Bugan, Bystrík.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-660-5.Životopis.;
1392 Svätý Filip - rozsievač radosti.Camusová, Louise.Bratislava:LUC.2000.80-7114-318-9.Detská literatúra.;
1393 Svätý František z Assisi.Chesterton, G.Keith. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-616-3.Životopisy.;
1394 Svätý František z Paoly.Mrocek, Juraj. Juraj:Mrocek.2007.978-80-89237-05-0.Životopis.;
1395 Svätý Ján Vianney, arský farár.Patka, Andrej.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..Životopis.;
1396 Svätý ján z Kríža.Dobhan, Ulrich.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7114-154-2.Životopis.;
1397 Svätý Jozef.Griffin, Michael, D..Michalovce:MISIONÁR.1996.80-88724-15-5.Životopisy.;
1398 Svätý Klaudius la Colombiére.Lavigneová, Ruth H..Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-353-4.Životopisy.;
1399 Svätý Klaudius la Colombiére.Lavigneová, Ruth H..Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-353-4.Životopis.;
1400 Svätý Klaudius la Colombiére.Lavigneová, Ruth H..Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-353-4.Životopis.;
1401 Svätý Martin..Hünermann, Wilhelm. Lúč:Bratislava.1995.80-7114-165-8.Životopisy.;
1402 Svätý Martin. .Stadfeld, Sabina .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-705-3.Detská literatúra.;
1403 Svätý meč.Slavomír Ondica, Pavol.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-325-9.Beletria.;
1404 Svätý Michal a svätí anjeli.Laurand, Luce.Bratislava:LUC.2003.80-7114-422-3.Detská literatúra.;
1405 Svätý Mikuláš : Príbehy a legendy.Mondscheinová, Helga.Bratislava:LUC.2005.80-7114-535-1.Detská literatúra.;
1406 Svätý Pavol z Tarzu. .Trstenský, František.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-080-1.Životopis.;
1407 Svätý Peter.Bourcois-Macé,Andreé.Bratislava:LUC.2000.80-7114-302-2.Detská literatúra.;
1408 Svätý Stanislav Kostka.Janusz, Ceglowski.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-194-9.Životopisy.;
1409 Svätý Stanislav Kostka.Janusz, Ceglowski.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-194-9.Životopisy.;
1410 Svätý Stanislav Kostka.Janusz, Ceglowski.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-194-9.Životopisy.;
1411 Svätý Štefan : Prvý mučeník Cirkvi.Govannini, Luigi.Bratislava:LUC.2003.80-7114-416-9.Detská literatúra.;
1412 Svätý Tomáš Morus.Seuffert, Jozef .Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-354-2.Životopis.;
1413 Svätý Tomáš Morus.Seuffert, Jozef .Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-354-2.Životopisy.;
1414 Svätý úbožiačik.Kazantzakis, Nikos, 1883-1957.Bratislava:Tatran.1970..Beletria.;
1415 Svätý Vincent de Paul.Hunermann, Wilhelm. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-726-5.Životopisy.;
1416 Svätých 23.Magnificat Slovakia.Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-5-0.Životopis.;
1417 Svedectvá Medžugoria- Blahoslavená zem.Gipard Armand.:.2000?..Mariológia.;
1418 Svedectvo a posolstvo pátra Jamesa, misionára z Indie z Misionárskej spoločnosti sv. Františka Saleského..Manjackal, James. Jas:Zvolen.2002.80-88795-87-7.Zborníky a časopisy.;
1419 Svedectvo a posolstvo pátra Jamesa, misionára z Indie z Misionárskej spoločnosti sv. Františka Saleského..Manjackal, James. Jas:Zvolen.2002.80-88795-87-7.Zborníky a časopisy.;
1420 Svedkovia našich čias.Senčík, Štefan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-217-1.Biografia.;
1421 Svedkovia našich čias.Senčík, Štefan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-217-1.Biografia.;
1422 Svet našich pocitov, Človek v ťažkých situáciách.Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-620-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1423 Svet Nového zákona. .Trstenský, František.Svit:Katolícke biblické dielo.2008.978-80-89120-17-8.Exegéza a biblická teológia.;
1424 Svetlá pre biednych.Slota, Boleslaw.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-5-8.Redemptoristi - kongregácia.;
1425 Svetlá pre biednych.Slota, Boleslaw.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-5-8.Redemptoristi - kongregácia.;
1426 Svetlo kríža v tieni kríža.Gereon Goldmann, P..:Serafín.1992.80-85310-14-7.duchovný život .;
1427 Svetlo nad Akvinom.Wohl, Louis de .Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-139-6.Beletria.;
1428 Svetlo sveta. .Seewald, Peter.Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.Ratzinger, Benedikt XVI 1854/S-169.;
1429 Světlo ve tmách : Blahoslavená Zdislava.Durych, Jaroslav.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-062-1.Životopis.;
1430 Svetlo zo Solúna.Kocián, Václav. Zvolen:Jas.2006.80-89219-06-3.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
1431 Svetový apoštolát Fatimy-SAF.Vrablec, Štefan.:Trnava.2007..Mariológia.;
1432 Sviatosť pokánia.Hromník, Milan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-249-X.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1433 Sviatosť zmierenia.Augustyn, Józef.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-336-9.Morálka.;
1434 Sviatosť zmierenia.Augustyn, Józef.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-336-9.Morálka.;
1435 Sviatosti, Manželstvo.Grun, Anselm.Prešov:VMV.2004.80-7165-477-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1436 Synoptické evanjeliá.Langkammer, Hugolin.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-070-2.Exegéza a biblická teológia.;
1437 Systamatická TEOLOGIE římskokatolícká perspektíva.Fiorenza, Francis.Brno:CDK.1996.80-85959-07-0.dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1438 Šesť hlavných právd.Michalov, Jozef, SVD.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-544-0.Katechetika.;
1439 Šimovove sandále. .Ferrero, Bruno.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-076-4.Detská literatúra.;
1440 Škandál služby.Vanier, Jean.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.8096863819; 80-968638-1-9.Homiletika - poučné príbehy.;
1441 Škandál služby.Vanier, Jean.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.8096863819; 80-968638-1-9.Homiletika - poučné príbehy.;
1442 Škola modlitby svätého Ignáca.Hromník, Milan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-347-X.Hagiografia - diela svätých.;
1443 Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Zatorski, Wlodzimierz.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X.Exegéza a biblická teológia.;
1444 Škola Pánovej služby 2. : Listy o modlitbe.Chapman, John.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2007.978-80-969774-5-1.Spiritualita.;
1445 Škola svätého Františka : Pomôcka nielen pre tých ktorí sa pripravuje na vstup do OFS..Bratislava:Juraj Mrocek.2004.80-969245-0-8.Spiritualita.;
1446 Šťastní rodičia.Ferrero, Bruno.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-85-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1447 Štyridsať príbehov z púšte.Ferrero, Bruno. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-33-1.Homiletika - poučné príbehy.;
1448 Šum z pien : Myšlienky Maxa Kašparů.Kašparu, Max.Bratislava:LUC.2004.80-7114-477-0.Meditácie a myšlienky.;
1449 Ta obludná síla.Lewis, C. S.. Praha:Návrat domú.1997.80-85495-70-8.beletria.;
1450 Taizé a zmysel života.Olivier, Clément.:Serafín.1998.80-88944-04-X.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1451 Tajna pokajannja. Jak spovidatysja.Papp, Štefan (1917-1990). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..Morálka.;
1452 Tajomná radosť.Sebíňová, Františka.Bratislava:LUC.2001.80-7114-357-X.Životopis.;
1453 Tajomné požehnanie.Huyn, Paul. Bratislava:LÚČ.2005.80-85487-81-0.Ježiš Kristus.;
1454 Tajomstvá františkánskeho života.Lazzari, Francesco de.:Serafín.1999.80-88944-21-X.Rehoľný život a Hnutia.;
1455 Tajomstvá františkánskeho života.Lazzari, Francesco de.:Serafín.1999.80-88944-21-X.Rehoľný život a Hnutia.;
1456 Tajomstvo Ježišovho vzkriesenia.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-334-0.Ježiš Kristus.;
1457 Tajomstvo krstu.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-06-6.Ježiš Kristus.;
1458 Tajomstvo narodenia.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.Ježiš Kristus.;
1459 Tajomstvo neprávosti už pôsobí.Herdsmann, Georg.:Verity Press.1995..Exorcizmus- Ezoterika.;
1460 Tajomstvo radosti : Myšlienky na advent a Vianoce.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-536-X.Meditácie a myšlienky.;
1461 Tajomstvo Turíc.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-19-8.Ježiš Kristus.;
1462 Tajomstvo verejného účinkovania.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-17-1.Ježiš Kristus.;
1463 Tajuplný zázračný kríž v Eisenberku, v Rakousku.Machač, Alexander .:neznámy.1997?..Literatúra faktu.;
1464 Taký bol don Bosco.Bianco, Enzo.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-065-8.Životopis.;
1465 Technika a človek.Guardini, Romano.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-330-5.Morálka.;
1466 Televízne deti? : Kaď je zapnutý televízor.Moia, Luciano.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-618-6.Výchova a sexualita.;
1467 Temnota na trhovisku.Green, Thomas, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-280-5.Spiritualita.;
1468 Temnota na trhovisku.Green, Thomas, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-280-5.Spiritualita.;
1469 Teológia a spoločnosť.Fitte, Hernán.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-617-9.Morálka.;
1470 Teológia spoločenstva s Bohom.Gogola, Jerzy.Prešov:VMV.2005.80-7165-534-1.Spiritualita.;
1471 Teologický a náboženský slovník II. diel L- Ž.Vragaš, Štefan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-734-0.Slovníky.;
1472 Teologický a náboženský slovník, I. Diel, A-K.Vragaš, Štefan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-620-1.Slovníky.;
1473 Teologie Agapé : 2.díl. Dogmatika.Díl 5.-10 : Dogmatika.Josef Zvěřina ; odp.red. P.Novák..Praha:Scriptum.1994.80-85528-20-7.dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1474 Terézia Neumannová z Konnersreuthu.Steiner, Johannes.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-148-8.Životopis.;
1475 Terézia z Lisieux.Glavich, Mary Kathleen.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-94-5.Detská literatúra.;
1476 Terezka.Baudouin.Bratislava:LUC.2004.80-7114-464-9.Detská literatúra.;
1477 Tešiteľ Duch Svätý.Malý, Vincent.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-227-1.Modlitebné knihy.;
1478 Tiché nádeje.Mistríková-Vasileva, Mária,. Juraj Mrocek:Bratislava.2005.80-969245-7-5.Výchova a sexualita.;
1479 Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-475-4.Literatúra faktu.;
1480 Tisíc stretnutí s Pannou Máriou v Medžugorii.Bubalo, Janko.:.2000?..Mariológia.;
1481 Tisíc stretnutí s Pannou Máriou v Medžugorii.Bubalo, Janko.:.2000?..Mariológia.;
1482 Tisuću susreta s Gospom u Medugorju.Bubala, Ján.:JELSA.1985..Mariológia.;
1483 Tomáš G. Masaryk a jeho vzťah k Slovákom.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-653-7.Literatúra faktu.;
1484 Totem a tabu.Sigmund, Freud.:Vydavateľstvo SAV.1966..ľudská zrelosť a psychológia .;
1485 Tri piliere jednoty kresťanského spoločenstva Modlitbového, rodinného, komunitného. .Vicenová, Mária.Nitra :Oáza Michala Archanjela.2008.978-80-969900-1-6.Rehoľný život a Hnutia.;
1486 Trinásť zastavení lásky.Auzenet, Dominique.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7.meditácie a myšlienky.;
1487 Trinásť zastavení lásky.Auzenet, Dominique.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7.Exegéza a biblická teológia.;
1488 Trnavská Panna Mária, oroduj za nás!.Ondica, Slavomír. B-print:Trnava.2001.80-968496-4-6.Modlitebné knihy.;
1489 Trnavské kostoly.Radváni, Hadrián. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-178-1.Katechetika.;
1490 Trpiaci človek.Frankl, Viktor.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-638-4.Filozofia.;
1491 Turíce pre život.Whitehead, Charles.Golianovo :Publica.2008.978-80-969867-0-5.Duch Svätý.;
1492 Turzovka slovenské lurdy.Grufik, František. Bratislava:Genezis.1991.80-85220-33-4.Mariológia.;
1493 Túžte po charizmách.Madre, Philippe.Bratislava:LUC.1996.80-7114-182-8.Duch Svätý.;
1494 Tvár plná svetla.Holková, Marie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-077-7.Životopis.;
1495 Tvář svaté Panny.František od Panny Marie - autor.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-07-3.mariológia.;
1496 Tváre Otcov púšte.Borkowska, Malgorzata.Ľubietová:Benediktíni.2001.80-968642-8-9.Patrológia.;
1497 Tvárou k zemi..Redman, Matt.Sabinov:Dom Júdov.2005.80-968738-2-2.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1498 Tvoj kráľ je mladý ako ty!.Daniel-Ange. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-53-8.Výchova a sexualita.;
1499 Tvoj kráľ je mladý ako ty!.Daniel-Ange. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-53-8.Výchova a sexualita.;
1500 Tvoj kráľ je mladý ako ty!.Daniel-Ange. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-53-8.Výchova a sexualita.;
1501 Tvoje telo je stvorené pre lásku..Daniel-Ange.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.Výchova a sexualita.;
1502 Tvoje telo je stvorené pre lásku..Daniel-Ange.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.Výchova a sexualita.;
1503 Tvoje telo je stvorené pre lásku..Daniel-Ange.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.Výchova a sexualita.;
1504 Tvoje telo je stvorené pre lásku..Daniel-Ange.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.Výchova a sexualita.;
1505 Tvoje telo je stvorené pre lásku..Daniel-Ange.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.Výchova a sexualita.;
1506 Tvoje telo je stvorené pre lásku..Daniel-Ange.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.Výchova a sexualita.;
1507 Tvojimi očami.Quoist, Michel.Bratislava:LUC.2003.80-7114-445-2.Homiletika - poučné príbehy.;
1508 Tvůj přítel Duch Svatý.Venden, M. L. . Praha:Ústřední rada církve adventistů s. d..1988..Duch Svätý.;
1509 Ty mě zkoumáš a znáš mě.Martini, Carlo Maria.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-7192-004-5.meditácie a myšlienky.;
1510 Úcta a zmierne rozjímanie k Pánu Ježišovi, živo prítomnému v Najsvätejšej Sviatosti.Neznámy. Prešov:Mariánske nakladateľstvo a vydavateľstvo.1999..Meditácie a myšlienky.;
1511 Úcta a zmierne rozjímanie k Pánu Ježišovi, živo prítomnému v Najsvätejšej Sviatosti.Neznámy. Prešov:Mariánske nakladateľstvo a vydavateľstvo.1999..Meditácie a myšlienky.;
1512 Úcta k Božiemu milosrdenstvu.Witko, Andrzej.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-528-6.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1513 Úcta k Božiemu milosrdenstvu.Witko, Andrzej.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-528-6.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1514 Úcta k svätému Jozefovi.Malý, Vincent.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-640-4.Modlitebné knihy.;
1515 Uctievame si Pannu Máriu.Vrablec, Štefan.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.97880-7162-914-6 (brož.);978-80-7162-914-6.Mariológia 1862/U-61.;
1516 Učiť sa milovať a žiť vieru.Hechtl, Johann. Jas:Zvolen.1995.80-967099-1-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1517 Učiť sa milovať a žiť vieru.Hechtl, Johann. Jas:Zvolen.1995.80-967099-1-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1518 Udalosti v Litmanovej a znamenie času.Činovníci laického apoštolátu. Prešov:Činovníci laického apoštolátu.1991..Mariológia.;
1519 Udalosti v Medžugorí v súlade alebo proti učeniu Cirkvi?.Marianová Jozefína.:.2000?..Mariológia.;
1520 Ukáž nám svoje milosrdenstvo.Krošlák, Marek.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-643-8.Modlitebné knihy.;
1521 Úlomky zo života.Brtko, Kornel.:.1994..---.;
1522 Umbrijské kroniky.Brandstaetter, Roman .:Lidová demokracie.1968..Beletria.;
1523 Umelé oplodnenie.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika.;
1524 Umelé oplodnenie.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika.;
1525 Umelé oplodnenie.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika.;
1526 Umelé oplodnenie.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika.;
1527 Umelé oplodnenie.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika.;
1528 Umelé oplodnenie.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika.;
1529 Umelé oplodnenie.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika.;
1530 Umelé oplodnenie.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika.;
1531 Umenie byť matkou.Zanzucchiová, Anna Maria.Bratislava:Nové mesto.2004.80-85487-76-4.Výchova a sexualita.;
1532 Umenie načúvať.Longová, Anne.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-377-1.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1533 Umenie starnúť. .Grűn, Anselm.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-688-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1534 Umenie voľby.Vallés, Carlos G..Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-522-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1535 Una Sancta : Spisy o kresťanskej jednote.Solovjov, Vladimír.Bratislava:LUC.2004.80-7114-492-4.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
1536 Úspešný život.Michael Quist. Bratislava:LUC.2003.80-7114-446-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1537 Útecha a zmier Božského Srdca.Smid, Max.Bratislava:LUC.1997.80-7114-206-9.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1538 Útecha v starobe a chorobe.Rybár, Ján, SchP. Zohor:Letra & Line.1994..Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1539 Utrpenie, smrť a pohreb Jána Pavla Veľkého.Labo, Šebastián, SJ.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-665-7.Bl. Ján Pavol II..;
1540 Utrpenie, smrť a pohreb Jána Pavla Veľkého : 18. mája 1920 - 2. apríla 2005.Labo, Šebastián, SJ.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-615-5.Bl. Ján Pavol II..;
1541 Úvahy nad Katechizmom Katolíckej cirkvi, diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža, Amen.Baláž, Rudolf. Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2008.978-80-88937-32-6.Katechetika.;
1542 Úvahy o viere :.Dajczer, Todeusz.Bratislava:Serafín.1998.80-88944-16-3.Spiritualita.;
1543 Úvod do knihy žalmov.Trstenský, František.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-299-4.Exegéza a biblická teológia.;
1544 Úvod do kresťanstva.Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI.. Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-562-6.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1545 Úvod do pastorálnej teólógie.Mihály, Szentmártoni.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-259-7.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1546 Úvod do sociálneho učenia Cirkvi.Schooyans, Michel.:SPES Bratislava.1993.80-966991-0-5.morálka.;
1547 Uzdravenie a oslobodenie v Kristovi. .Vella, Elias.Zvolen :Združenie Jas.2002.80-88795-86-9.Zborníky a časopisy.;
1548 Uzdravenie a oslobodenie v Kristovi. .Vella, Elias.Zvolen :Združenie Jas.2002.80-88795-86-9.Zborníky a časopisy.;
1549 Uzdravenie Slovenska "Srdca" Európy 1: kritická situácia, východiská a vízia Jána Pavla II. o úlohe S.Kocián, Václav. Zvolen:Jas.2003.80-88795-91-5.Bl. Ján Pavol II..;
1550 Uzdravenie Slovenska "Srdca" Európy 1: kritická situácia, východiská a vízia Jána Pavla II. o úlohe S.Kocián, Václav. Zvolen:Jas.2003.80-88795-91-5.Bl. Ján Pavol II..;
1551 Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy..Kocián, Václav. Zvolen:Jas.2000.80-88795-98-2.Bl. Ján Pavol II..;
1552 Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy..Kocián, Václav. Zvolen:Jas.2000.80-88795-98-2.Bl. Ján Pavol II..;
1553 Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy. 3.Kocián, Václav. Zvolen:Jas.2005.80-89219-02-0.Bl. Ján Pavol II..;
1554 Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy. 3.Kocián, Václav. Zvolen:Jas.2005.80-89219-02-0.Bl. Ján Pavol II..;
1555 Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy. 3.Kocián, Václav. Zvolen:Jas.2005.80-89219-02-0.Bl. Ján Pavol II..;
1556 Uzdravenie z dedičného hriechu : Úvahy o význame spásy.Groeschel, Benedict.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-83-X.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1557 Uzdravovanie.Macnutt, Francis.Hontienske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2005.80-969000-1-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1558 Uzdravovanie v modlitbe.Ivančić, Tomislav. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1559 Uzdravovanie v modlitbe.Ivančić, Tomislav. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4.Zborníky a časopisy.;
1560 Uzdravovanie v modlitbe.Ivančić, Tomislav. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4.Zborníky a časopisy.;
1561 Uzdravovanie v modlitbe.Ivančić, Tomislav. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1562 Uzdravovanie v modlitbe.Ivančić, Tomislav. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1563 Uzdravovanie v modlitbe.Ivančić, Tomislav. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4.Zborníky a časopisy.;
1564 Uzdravujíci síla svátosti a modlitby.McManus, Jim. Praha:Pastorační středisko při AP.1995..Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1565 Uzdravujúca modlitba ruženca s Kráľovnou Pokoja.Vicenová Mária, Pacholik Andrzej, SDS.Nitra :Oáza Michala Archanjela.2008.978-80-969900-0-9.Modlitebné knihy.;
1566 Už nemusím mlčať.Loredo, Miguel Angel.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-22-8.Literatúra faktu.;
1567 Už nemusím mlčať.Loredo, Miguel Angel.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-22-8.Životopis.;
1568 V čo verím.Mauriac, Francois.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-024-1.Katechetika.;
1569 V čo verím.Mauriac, Francois.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-024-1.duchovný život .;
1570 V dnešný večer, Pane.Šuppa, Jozef, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-583-1.Modlitebné knihy.;
1571 V dnešný večer, Pane.Šuppa, Jozef, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-583-1.Modlitebné knihy.;
1572 V hodine veľkej skúšky.Letz, Róbert. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-658-9.Literatúra faktu.;
1573 V Ježiškovej škole.Motulko, Ján .Bratislava:LUC.2000.80-7114-304-9.Detská literatúra.;
1574 V mori života.Malovcová-Staníková, Miroslava,. Oto Németh:[Bratislava].1999.80-967639-8-9.Beletria.;
1575 V náručí Matky.Mandzák, Atanáz Daniel.Michalovce:Vydavateľstvo Misionár.2005.80-969286-8-6.Mariológia.;
1576 V ohni lásky Ducha Svätého.Tardiff, Emiliano.Bratislava:LUC.1999.80-7114-271-9.Duch Svätý.;
1577 V plnosti času.Patricia A. Kossmannová, Pavol Petrík.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-210-4.Zborníky a časopisy.;
1578 V službe cirkvi k cieľu. .Šechný, Jozef.Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-734-7.Biografia.;
1579 V službe Ducha.Vragaš, Štefan.Bratislava:LUC.2001.80-7114-360-X.Zborníky a časopisy.;
1580 V spoločenstve s anjelmi.Corte, Celeste.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-657-5.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1581 V škole dôvery svätej sestry Faustíny..Prešov:VMV.2003.80-7165-397-7.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1582 V škole dôvery svätej sestry Faustíny..Prešov:VMV.2003.80-7165-397-7.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1583 V škole dôvery svätej sestry Faustíny..Prešov:VMV.2003.80-7165-397-7.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1584 V škole Ducha Svätého.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.Duch Svätý.;
1585 V škole milosrdenstva svätej sestry Faustíny.Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva.Prešov:VMV.2003.80-7165-455-8.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1586 V škole milosrdenstva svätej sestry Faustíny.Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva.Prešov:VMV.2003.80-7165-455-8.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1587 V škole milosrdenstva svätej sestry Faustíny.Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva.Prešov:VMV.2003.80-7165-455-8.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1588 V tieni Božej lásky.McGeady, Mary Rose.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-92-9.Biografia.;
1589 V tieni Božej lásky.McGeady, Mary Rose.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-92-9.Biografia.;
1590 V tvojich rukách som v bezpečí.Grun, Anselm.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-007-9.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1591 V ústrety človekovi. Hľadanie stratených čností 2..Pronzato, Alessandro.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-742-5.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1592 V zámku a podzámčí.Němcová, Božena.:Mladé letá.1958..Beletria.;
1593 V znamení trinástky.Xaver, V.F.. Jas:Zvolen.1998.80-88795-51-6.Misiológia a evanjelizácia.;
1594 V znamení trinástky.Xaver, V.F.. Jas:Zvolen.1998.80-88795-51-6.Misiológia a evanjelizácia.;
1595 V znamení trinástky.Xaver, V.F.. Jas:Zvolen.1998.80-88795-51-6.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
1596 Vám, moji najmilší.Ján Pavol II,.Bratislava:LUC.1998.80-7114-247-6.Bl. Ján Pavol II..;
1597 Vám, moji najmilší.Ján Pavol II,.Bratislava:LUC.1998.80-7114-247-6.Bl. Ján Pavol II..;
1598 Vánoční čtení.neznámy.:.1950?..Ježiš Kristus.;
1599 Ve službě slova, Cyklus A, Řeči nedělní a sváteční.Špidlík, Tomáš.Olomouc:MCM.1992..Homiletika - poučné príbehy.;
1600 Ve službě slova, Cyklus B, Řeči nedělní a sváteční.Špidlík, Tomáš.Olomouc:MCM.1992..Homiletika - poučné príbehy.;
1601 Ve službě slova, Cyklus C, Řěči nedělní a sváteční.Špidlík, Tomáš.Olomouc:MCM.1992..Homiletika - poučné príbehy.;
1602 Věčná žena.Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2.duchovný život .;
1603 Vedecký chodník k Bohu.Krempaský, Július.Bratislava:LUC.2009.978-80-7114-699-5.Literatúra faktu.;
1604 Vedeni Bohem :.Augustyn, Józef, 1950- - autor.:Kostelní Vydří :.2002.80-7192-759-7.duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1605 Veľa je povolaných .Hahn, Scott. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-22-8.Formácia.;
1606 Veľa je povolaných .Hahn, Scott. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-22-8.Formácia.;
1607 Veľká Drobcova kniha - o povolaní.Kopinec, Rudolf.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-020-8.Formácia.;
1608 Veľká láska.Ján Takáč.Bratislava:LUC.1999.80-7114-261-1.Beletria.;
1609 Veľká odvaha:.Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-211-5.Beletria.;
1610 Veľké jubileum 2000.. Nitra:Komisia KBS pre prípravu Jubilejného roku.1999..Zborníky a časopisy.;
1611 Veľké pravdy v malých príbehoch 3 : Príbehy a anekdoty.Luciani, Albino.Bratislava:LUC.2005.80-7114-515-7.Homiletika - poučné príbehy.;
1612 Veľké pravdy v malých príbehoch 5. .Proctorová, Patricia.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-684-1.Homiletika - poučné príbehy.;
1613 Veľké pravdy v malých príbehoch 6 .Proctorová, Patricia.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-628-7.Homiletika - poučné príbehy.;
1614 Veľké pravdy v malých príbehoch II. .Lefevre, Pierre - Perrinet, Bruno.Bratislava :Lúč.2000..Homiletika - poučné príbehy.;
1615 Veľké pravdy v malých príbehoch III. : Desať prikázaní.Lefevre, Piere.Bratislava:LUC.2006.80-7114-571-8.Homiletika - poučné príbehy.;
1616 Veľkonočné tajomstvo.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-18-X.Ježiš Kristus.;
1617 Veľkosť a tragédia človeka.Hoťka, Viliam. Zvolen:Jas.1992.80-900548-5-4.Zborníky a časopisy.;
1618 Veľkosť a tragédia človeka.Hoťka, Viliam. Zvolen:Jas.1992.80-900548-5-4.Zborníky a časopisy.;
1619 Veľký biblický príbeh. Starý zákon prerozprávaný deťom.Bonziová, Silvia.Bratislava:LUC.2005.80-7114-525-4.Detská literatúra.;
1620 Veľký príbeh.Eldredge, John.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2007.978-80-969600-4-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1621 Veľký príbeh.Eldredge, John.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2007.978-80-969600-4-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1622 Veľpieseň.Arminjon, Blaise.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-474-3.Exegéza a biblická teológia.;
1623 Verbum, časopis pre kresťanskú kultúru.Tondra František a kol.. Košice:Verbum.1999..Zborníky a časopisy.;
1624 Verím - veríme.Bublinec, Marián.Bratislava:LUC.2001.80-7114-332-4.Katechetika.;
1625 Verím v Boha - Dvanásť článkov kresťanskej viery.Michalov, Jozef, SVD.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-619-3.Katechetika.;
1626 Veriť či neveriť? I..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6.Katechetika.;
1627 Věroučná konstituce o církvi. Světlo národu..:.1970?..Cirkevné dokumenty.;
1628 Veštenie, čary, posadnutosť. .Salij, Jacek.Bratislava :Lúč.2003.80-7114-411-8.Exorcizmus- Ezoterika.;
1629 Vezmi ma za rúčky.Chovancová, Mária.Bratislava:LUC.1997.80-7114-208-5.Detská literatúra.;
1630 Vezmi ma za rúčky.Chovancová, Mária.Bratislava:LUC.1997.80-7114-208-5.Detská literatúra.;
1631 Via Crucis.Gomabala, Eduard.:Rim. kat. biskupský úrad v BB.1992..modlitebné knihy .;
1632 Via crucis : Krížová cesta s Jánom Pavlom II..Ján Pavol II.. Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-036-4.Modlitebné knihy.;
1633 Via crucis : Krížová cesta s Jánom Pavlom II..Ján Pavol II.. Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-036-4.Modlitebné knihy.;
1634 Via Crucis : Krížové cesty z Kolosea.Gavenda, Marián. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-704-3.Meditácie a myšlienky.;
1635 Viděl jsem tvé slzy.Häring, Bernhard.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-196-2.ľudská zrelosť a psychológia .;
1636 Viem, komu som uveril.Hlinka, Anton, SDB.Rím:.1987..katechetika.;
1637 Viera.Grün, Anselm.Bratislava:LUC.2004.80-7114-429-0.Katechetika.;
1638 Viera a život.Vajda, Igor, SJ. Trnava:Dobrá kniha.1996..Zborníky a časopisy.;
1639 Viera, veda, spoločnosť.Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva.:Alfa konti.1995.80-88739-17-9.Zborníky a časopisy.;
1640 Vieromer.Kašparů, Max.Bratislava:LUC.2003.80-7114-413-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1641 Vieromer.Kašparů, Max.Bratislava:LUC.2003.80-7114-413-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1642 Vieromer.Kašparů, Max.Bratislava:LUC.2003.80-7114-413-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1643 Vincent.Catherine, Elthievant.Bratislava:LUC.2000.80-7114-312-X.Detská literatúra.;
1644 Vlastnými slovami.Roger, z Taizé.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-533-2.Biografia.;
1645 Vlastnými slovami /svätý páter Pio.Páter Pio.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-395-X.Meditácie a myšlienky.;
1646 Vnuknutia lásky.Binderová, Margaréta.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-514-6.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1647 Vnútorná sloboda.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-78-3.Duch Svätý.;
1648 Vnútorné oslobodenie a uzdravenie, východisko šťastného života.Ivančić, Tomislav. Zvolen:.2001..Zborníky a časopisy.;
1649 Vnútorné oslobodenie a uzdravenie, východisko šťastného života.Ivančić, Tomislav. Zvolen:.2001..Zborníky a časopisy.;
1650 Vnútorné oslobodenie a uzdravenie, východisko šťastného života.Ivančić, Tomislav. Zvolen:.2001..Zborníky a časopisy.;
1651 Vnútorné oslobodenie a uzdravenie, východisko šťastného života.Ivančić, Tomislav. Zvolen:.2001..Zborníky a časopisy.;
1652 Vnútorné oslobodenie a uzdravenie, východisko šťastného života.Ivančić, Tomislav. Zvolen:.2001..Zborníky a časopisy.;
1653 Vnútorné uzdravenie.Mariakumar, James. Zvolen:Jas.2008.978-80-89219-12-4.Zborníky a časopisy.;
1654 Vnútorné uzdravenie.Mariakumar, James. Zvolen:Jas.2008.978-80-89219-12-4.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
1655 Vnútorný hlas lásky.Nouwen, Henri J. M..Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-9-0.Spiritualita.;
1656 Vnútorný hlas lásky.Nouwen, Henri J. M..Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-9-0.Spiritualita.;
1657 Vo svetle večnosti.Liguori, Alfonz Mária de.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-25-2.Redemptoristi - kongregácia.;
1658 Vo svetle večnosti.Liguori, Alfonz Mária de.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-25-2.Redemptoristi - kongregácia.;
1659 Voláte ma Mária Magdaléna.Rinserová, Luise .:Obzor.1991.80-215-0167-7.Beletria.;
1660 Vôľa k zmyslu.Frankl, Viktor Emanuel.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-628-5.Meditácie a myšlienky.;
1661 Vpred.Forrest, Tom.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-6-6.Misiológia a evanjelizácia.;
1662 Vpred.Forrest, Tom.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-6-6.Misiológia a evanjelizácia.;
1663 Všetci pápeži od sv. Petra po Benedikta XVI..Principe, Pietro. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-688-6.Dejiny Cirkvi.;
1664 Výchova dívek.Preuschoff, Gisela.Praha:Portál.2007.978-80-7367-207-2.Výchova a sexualita.;
1665 Výchova k viere, Časové náboženské otázky.Burghart, Joachim - Ortner, Reinhold. Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-324-0.Katechetika.;
1666 Výchova kluků.Biddulph, Steve.Praha:Portál.2006.80-7367-161-1.Výchova a sexualita.;
1667 Výchovný systém Jána Bosca.Motto, Francesco.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-022-4.Výchova a sexualita.;
1668 Výchovný systém Jána Bosca.Motto, Francesco.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-022-4.Výchova a sexualita.;
1669 Výchovný systém Jána Bosca.Motto, Francesco.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-022-4.Výchova a sexualita.;
1670 Výchovný systém Jána Bosca.Motto, Francesco.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-022-4.Výchova a sexualita.;
1671 Vykúpené bytie.Boros, Ladislaus .Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-349-6.Bioetika.;
1672 Výnimočné biblické ženy. Betsabe.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-521-9.Exegéza a biblická teológia.;
1673 Výnimočné biblické ženy. Mária.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-546-4.Exegéza a biblická teológia.;
1674 Výnimočné biblické ženy. Rachab.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-492-1.Exegéza a biblická teológia.;
1675 Výnimočné biblické ženy. Rachab.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-492-1.Exegéza a biblická teológia.;
1676 Výnimočné biblické ženy. Rachab.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-492-1.Exegéza a biblická teológia.;
1677 Výnimočné biblické ženy. Tamara.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-471-9.Exegéza a biblická teológia.;
1678 Výnimočné biblické ženy. Tamara.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-471-9.Exegéza a biblická teológia.;
1679 Výnimočné biblické ženy. Tamara.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-471-9.Exegéza a biblická teológia.;
1680 Výnimoční biblickí muži. Áron.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-598-5.Exegéza a biblická teológia.;
1681 Výnimoční biblickí muži. Kaleb. .Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-627-2.Exegéza a biblická teológia.;
1682 Výpredaj Ľudskosti.Okáľ, Ján.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1989.0-919865-33-X.literatúra faktu.;
1683 Vyslankyňa lásky.Dutti-Rutishauserová, Mária . Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-323-5.Životopis.;
1684 Vyslobodení .Lozano, Neal.:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2008.978-80-89342-05-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1685 Vyslobodení .Lozano, Neal.:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2008.978-80-89342-05-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1686 Výstup na vrch Sinaj.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-77-5.Spiritualita.;
1687 Vyznania.Aurélius, Augustín.Bratislava:LUC.1997.80-7114-185-2.Patrológia.;
1688 Vyznania.Augustín,354-430.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..hagiografia - diela svätých.;
1689 Vyznania apoštola Pavla.Martini, Carlo.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-018-4.Životopisy.;
1690 Vyznanie viery a otčenáš, Nová interpretácia.Biser, Eugen.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-067-2.Katechetika.;
1691 Výzva k láske.Menéndéz, Jozefa.Dunajská Lužná:Združenie Božej lásky.2005.80-969334-1-8.Hagiografia - diela svätých.;
1692 Výzva k láske.Menéndéz, Jozefa.Dunajská Lužná:Združenie Božej lásky.2005.80-969334-1-8.Hagiografia - diela svätých.;
1693 Výzva pre kresťana.Sočufka, František, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-553-7.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
1694 Výzvy fatimského posolstva.Lucia, sestra.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-91-0 (v knihe je chybné ISBN).Mariológia.;
1695 Výzvy fatimského posolstva.Lucia, sestra.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-91-0 (v knihe je chybné ISBN).Mariológia.;
1696 Vzkriesené srdce.Tomić, Sonja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-655-8.---.;
1697 Vzkriesené srdce.Tomić, Sonja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-655-8.Detská literatúra.;
1698 Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7.Ježiš Kristus.;
1699 Vzkříšení.Chašbaz, M.Š..:samizdat.1980??..Ježiš Kristus.;
1700 Vzkříšení.Chašbaz, M.Š..:samizdat.1980??..Ježiš Kristus.;
1701 Vznešená prehra.Mária Adamčíková.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-344-5.Životopis.;
1702 Vznik evanjelií uprostred Cirkvi.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-316-2.Exegéza a biblická teológia.;
1703 Vzory.Luciani, Albino. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2003.80-88741-30-0.Biografia.;
1704 Z Černovej do Žiliny. Životné osudy P. Vendelína Javorku SJ.Ondruš, Rajmund, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-597-8.Biografia.;
1705 Z dejín a zápasov hornošarišských matičiarov.Kaľavský, Metod.Giraltovce:Okresné rady Matice slovenskej v Bardejove a Stropkove.2003..literatúra faktu 1855/Z-122.;
1706 Z duchovného života.Stork, S.J.. Ružomberok:"Stanislavov".1934..Spiritualita.;
1707 Z exilu do vlasti.Podolan, Jozef.Bratislava:LUC.2004.80-7114-453-3.Spiritualita.;
1708 Z chlapca kráľom. Keď muža vychováva Boh. .Eldredge, John.Bratislava :Redemptoristi.2010.978-80-89342-19-8.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1709 Z chlapca kráľom. Keď muža vychováva Boh. .Eldredge, John.Bratislava :Redemptoristi.2010.978-80-89342-19-8.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1710 Z Jeruzalema ku všetkým národom.. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-549-1.Dejiny Cirkvi.;
1711 Z lásky pre teba.Bosmans, Phil.Bratislava:LUC.2005.80-7114-523-8.Meditácie a myšlienky.;
1712 Z matkinho lona do Otcovho náručia.Mariakumar, James. Zvolen:Jas.2007.978-80-89219-08-7.Zborníky a časopisy.;
1713 Z moci kríža.Steinová, Edita.Bratislava:LUC.1998.80-7114-246-8.Meditácie a myšlienky.;
1714 Z oboch strán oltára.Filipek, Andrej, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-400-X.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1715 Z pohľadu kresťana.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-275-9.Ježiš Kristus.;
1716 Z pramenů duchovního života :.Dacík, Reginald Maria, 1907-1988 - autor.:Olomouc :.1999.80-7266-017-9.Spiritualita.;
1717 Za hranice vedeckej pravdy..Novysedlák, Peter. Zrno:Dolný Kubín.1998.80-967867-2-5.Životopis.;
1718 Za hranice vedeckej pravdy..Novysedlák, Peter. Zrno:Dolný Kubín.1998.80-967867-2-5.Životopis.;
1719 Za Ježišom do Svätej zeme.Vavruš, Anton.Bratislava:LUC.1998.80-7114-224-7.Exegéza a biblická teológia.;
1720 Za lepší svet.Ivančić, Tomislav. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4.Zborníky a časopisy.;
1721 Za lepší svet.Ivančić, Tomislav. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4.Zborníky a časopisy.;
1722 Za lepší svet.Ivančić, Tomislav. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4.Zborníky a časopisy.;
1723 Za lepší svet.Ivančić, Tomislav. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4.Zborníky a časopisy.;
1724 Za lepší svet.Ivančić, Tomislav. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4.Zborníky a časopisy.;
1725 Za lepší svet..Ivančiă, Tomislav. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-10-9.Zborníky a časopisy.;
1726 Za nami je len BOH.Killian, Hans. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3.beletria.;
1727 Zabijem pastiera.Labo, Šebastián, SJ.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9.Bl. Ján Pavol II..;
1728 Začalo sa to v Galilei.Jacomuzzi, Stefano.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-547-2.Beletria.;
1729 Začalo to dýkou a křížem.Wilkerson, David - autor.:.1992..duchovný život .;
1730 Začiatky malého mnícha.Farra, Harry.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-342-9.Beletria.;
1731 Záchrana mužskej nábožnosti. .Francois, Joseph de.Ivanka pri Dunaji :Vydavateľstvo Axima.2009.978-80-969178-9-1.Spiritualita.;
1732 Zachránilo nás Dieťa.Alfonz Mária,. Michal Vaško:Prešov.2003.80-968525-7-4.Redemptoristi - kongregácia.;
1733 Zachránilo nás Dieťa.Alfonz Mária,. Michal Vaško:Prešov.2003.80-968525-7-4.Redemptoristi - kongregácia.;
1734 Zajtra sa bude opäť veriť.Krenzer, Ferdinand. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3.katechetika.;
1735 Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy. Rozhodnutie pre Krista a jeho univerzálna dimenzia.Cantalamessa,Raniero.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-37-6.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1736 Zaľúbenosť, sila, ktorá ťa zmení.Muller, Wunibald. Trnava:Dobrá kniha.2003..Výchova a sexualita.;
1737 Zamilované srdce : Témy pre dospievajúcu mládež.Lasconi, Tonino.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-008-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1738 Zamknuté znútra.Lachmanová, Kateřina.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1739 Zamknuté znútra.Lachmanová, Kateřina.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1740 Zamyslení na každý deň.Račok, Ján. Prešov:VMV.1998..meditácie a myšlienky.;
1741 Zapáľ svet.Wohl, Luis de.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-410-7.Životopis.;
1742 Zapáľ svet.Wohl, Luis de.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-410-7.Životopis.;
1743 Zapáľ svet.Wohl, Luis de.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-410-7.Životopis.;
1744 Zapálení alebo vyhorení? : Charles Whitehead radí vedúcim spoločenstiev.Whitehead, Charles.Hrubý Šúr :SHALOM.2008.978-80-969939-0-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1745 Zápisník potulného kazateľa. .Kašparů, Max.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2008, 2009.978-80-89231-19-5.Exegéza a biblická teológia.;
1746 Zasažen Bohem : setkávání s Janem od Kříže.Matthew, Iain.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-719-8.Životopis.;
1747 Zasažen Bohem : setkávání s Janem od Kříže.Matthew, Iain.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-719-8.Životopis.;
1748 Zasiahnutí neviditeľným.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-552-9.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1749 Zastavenia krížovej cesty.Józef, Augustyn, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-596-1.Modlitebné knihy.;
1750 Zatiahni na hlbinu.Tomko, Jozef. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-612-0.Formácia.;
1751 Zaves svoj život na hviezdu.Rougier, Stan.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-62-7.Biografia.;
1752 Zázračná medaila.Matuška, Peter.Bratislava:Oto Németh.2001.80-88949-17-3.Mariológia.;
1753 Zázračná medaila II.. .Matuška, Peter.Bratislava :Oto Németh.2010.978-80-89277-30-8.Mariológia.;
1754 Zázraky Jána Pavla II...Zuchniewicz, Pawel.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-531-6.Bl. Ján Pavol II..;
1755 Zbohom lásky.Harris, Joshua. Bratislava:CreativPress.2005.80-7131-058-1.Výchova a sexualita.;
1756 Zdravas´ Mária a ruženec.Nemcová, Viera. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.Modlitebné knihy.;
1757 Zdravas´ Mária a ruženec.Nemcová, Viera. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.Mariológia.;
1758 Zdravas´ Mária a ruženec.Nemcová, Viera. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.Modlitebné knihy.;
1759 Zdravas´ Mária a ruženec.Nemcová, Viera. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.Mariológia.;
1760 Zdravas´ Mária a ruženec.Nemcová, Viera. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.Mariológia.;
1761 Zdravie ako duchovná úloha.Grun, Anselm.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-99-6.Medicína.;
1762 Ze školy do života.Tomášek, František.:Křesťanská akademia.1990..katechetika.;
1763 Zefirín Jiménez Malla.Senčík, Štefan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-234-1.Životopisy.;
1764 Zefirín Jiménez Malla.Senčík, Štefan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-234-1.Životopis.;
1765 Zefirín Jiménez Malla.Senčík, Štefan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-234-1.Životopisy.;
1766 Zjednotení hlásať Krista všetkým národom.Vademecum Pápežskej misijnej jednoty . Nitra:Dominant.1993..Misiológia a evanjelizácia.;
1767 Zlatá kniha..:.1929..Modlitebné knihy.;
1768 Zlí duchovia a exorcizmus.Vella, Elias OFM.Bratislava:Per Immaculatam.2003.80-968854-1-3.Exorcizmus- Ezoterika.;
1769 Zlyhanie ako šanca.Grun, Anselm.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-010-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1770 Zlých duchov vyháňajte.Vella, Elias. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
1771 Zlých duchov vyháňajte.Vella, Elias. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
1772 Zlých duchov vyháňajte.Vella, Elias. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
1773 Zlých duchov vyháňajte.Vella, Elias. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
1774 Zlých duchov vyháňajte.Vella, Elias. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
1775 Zmysel pre Boha.Giussani, Luigi. Jas:Zvolen.1996.80-88795-24-9.Zborníky a časopisy.;
1776 Zmysel pre Boha.Giussani, Luigi. Jas:Zvolen.1996.80-88795-24-9.Zborníky a časopisy.;
1777 Zmysel pre Boha.Giussani, Luigi. Jas:Zvolen.1996.80-88795-24-9.Zborníky a časopisy.;
1778 Znak tau.Balázs, Ján Krstiteľ.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-68-6.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1779 Znamenia nádeje.Cordes, Paul Josef. Bratislava:Nové Mesto.1998.80-85487-53-5.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1780 Znovuzrodenie.Molinie, Marie Dominique.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3.Spiritualita.;
1781 Znovuzrodenie.Molinie, Marie Dominique.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3.Formácia.;
1782 Zo života do Života c kardinál Léon Joseph Suenens ; [z francúzskeho originálu preložil Miroslav Šmalo].Suenens, Léon Joseph,.Zvolen:Jas.1998.80-88795-48-6.Meditácie a myšlienky.;
1783 Zo života do Života c kardinál Léon Joseph Suenens ; [z francúzskeho originálu preložil Miroslav Šmalo].Suenens, Léon Joseph,.Zvolen:Jas.1998.80-88795-48-6.Meditácie a myšlienky.;
1784 Zo života do Života c kardinál Léon Joseph Suenens ; [z francúzskeho originálu preložil Miroslav Šmalo].Suenens, Léon Joseph,.Zvolen:Jas.1998.80-88795-48-6.Meditácie a myšlienky.;
1785 Zo života do Života c kardinál Léon Joseph Suenens ; [z francúzskeho originálu preložil Miroslav Šmalo].Suenens, Léon Joseph,.Zvolen:Jas.1998.80-88795-48-6.Meditácie a myšlienky.;
1786 Zomieranie.Pompey, Heinrich.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-462-X.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1787 Zpověď? Ne!.Szabo, Miloš.Praha:Aurora.2006.80-7299-088-8.Morálka.;
1788 Zpověď? Ne!.Szabo, Miloš.Praha:Aurora.2006.80-7299-088-8.Morálka.;
1789 Zverme sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie c Václav Kocián, Rudolf Toma ; s úvodným slovom o. biskupa Rudolfa Baláža.Kocián, Václav.Zvolen:Jas.1998.80-88795-47-8.Mariológia.;
1790 Žalmy. Noc a deň.Beauchamp, Paul.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-468-9.Exegéza a biblická teológia.;
1791 Žena v srdci Cirkvi. Rozhovory s prvou slovenskou veľvyslankyňou vo Vatikáne Dagmar Babčanovou.Slaninka, Leopold.Trnava:.2007.978-80-7141-574-9.Biografia.;
1792 Ženy v Novom zákone.Getty-Sullivanová, Mary Ann.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-504-9.Exegéza a biblická teológia.;
1793 Ži odvážne ako Dominik Savio (Deviatnik k Dominikovi Saviovi).Bosco, Teresio.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-056-6.Modlitebné knihy.;
1794 Žiariaca neprítomnosť.Matura, Thaddée.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-012-5.Spiritualita.;
1795 Židia zo Slovenska v dejinách kultúry a vedy.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-669-8.Literatúra faktu.;
1796 Žij a modli se s Církví.Dacík, Reginald.Bratislava:Obzor.1980?..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1797 Žime intenzívnejšie.Šatura, Vladimír, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-513-8.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1798 Žime intenzívnejšie.Šatura, Vladimír, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-513-8.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1799 Žiť ako kráľovské dieťa. .Hill, Harold.Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.Biografia.;
1800 Žiť ako kráľovské dieťa. .Hill, Harold.Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.Biografia.;
1801 Žiť ako kráľovské dieťa. .Hill, Harold.Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.Biografia.;
1802 Žiť ako kráľovské dieťa. .Hill, Harold.Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.Biografia.;
1803 Žiť ako kráľovské dieťa. .Hill, Harold.Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.Biografia.;
1804 Žít mší svatou.Nowak, Mieczyslaw.Olomouc:Matice cyrilometodějská..1990?..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1805 Žiť v pravde.Franz kardinál Konig;Kremer, Jacob. Prešov:VMV.1996.80-7165-052-8.dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1806 Živá teologie, svazek 1.Šprunk, Karel, pripravil k tisku.:Česká katolícka charita v Ústředním církevním nakladatelství.1969..Zborníky a časopisy.;
1807 Živé jasle.Neznámy. Košice:Verbum.1948..Meditácie a myšlienky.;
1808 Živé jasle.Neznámy. Košice:Verbum.1948..Meditácie a myšlienky.;
1809 Život a náuka sv. Pierra-Juliena Eymarda.Evers, Henry.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-32-5.Životopisy.;
1810 Život a náuka sv. Pierra-Juliena Eymarda.Evers, Henry.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-32-5.Životopis.;
1811 Život je všetko, čo máme : Malé príbehy na potešenie duše.Ferrero, Bruno.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-009-7.Homiletika - poučné príbehy.;
1812 Život je všetko, čo máme : Malé príbehy na potešenie duše.Ferrero, Bruno.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-009-7.Homiletika 1863/Z-125.;
1813 Život ma naučil mať ľudí rád. Väzenské spomienky chorváta jezuitu.Takáč, Ferdiš, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-592-3.Literatúra faktu.;
1814 Život mamy Margity : Mama Dona Bosca.Bosco, Teresio.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-047-X.Biografia.;
1815 Život pána Ježiša.Prikryl, Pavol.Bratislava:LUC.2006.80-7114-577-7.Detská literatúra.;
1816 Život Panny Márie c Gabriele Rossini ; Prel. Jozef Máček ; Ilustr. Pavol Stacho ; Aut. obál. Jaroslav Sládeček.Rossini, Gabriele.Trnava:KON-PRESS.1993.80-85413-20-5.Mariológia.;
1817 Život s jasným cieľom : Načo som vôbec na zemi?.Warren, Rick.Bratislava :Porta libri.2005.80-89067-31-X.Filozofia.;
1818 Život s Karolom.Dziwisz, Stanisław. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-661-9.Bl. Ján Pavol II..;
1819 Život sv. Ignáca z Lojoly.Ribadeneira, Peter.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1930..životopisy svätých 1857/Z-123.;
1820 Život v Duchu.Sievers, Ernest. Zvolen:Jas.1997.80-88795-27-3.Zborníky a časopisy.;
1821 Život v Kristovi.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-066-5.Ježiš Kristus.;
1822 Život za mrežami.Dzurjanin, Stanislav.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-649-4.Literatúra faktu.;
1823 Životná múdrosť z Biblie.Heider.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-403-4.Meditácie a myšlienky.;
1824 Životné pramene Kongregácie.Nagel, Marcel,(1930-1984).[S.l.]:Postulazione M.A.M..2011.9788089536009 (brož.);978-80-89536-00-9.rehoľný život a hnutia 1859/Z-124.;
1825 Životodarné umieranie : K 750. výročiu smrti Kláry z Assisi (1193-1253).Schneider, Herbert.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-003-6.Meditácie a myšlienky.;
1826 Životopis sv. Ignáca Loyolského.Ondruš, Rajmund, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-417-4.Životopisy.;
1827 Žobrák z Granady : Životný príbeh svätého Jána z Boha.Hunermann, Wilhelm.Bratislava:LUC.2003.80-7114-424-X.Životopisy.;
1828 Žofia Bošnáková.Hromník, Milan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-291-0.Životopis.;
1829 Žofia Bošnáková.Hromník, Milan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-291-0.Životopisy.;