logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu

1 ...a do svätyne vedú kroky naše .Dlugoš, František.:MTM.2010.978-80-89187-40-9..Panna Mária 026;
2 "Buďte pevní vo viere".Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-617-1..Benedikt XVI. 10;
3 "Jestliže nebudete jako děti... nevstoupíte" Stojí christologie a lidová zbožnost nutně proti sobě?:.Šulcková, Martina.Praha?:s. n..1997...Kristológia 20;
4 [Vyslobodenie z otroctva..Ferko, J..[Trnava] ::LUMINA,.1991.80-85677-00-8..Starý zákon 45;
5 \"-postavme si kostol\".Hatala, Ladislav.[S.l.]:[s.n.].1997...Cirkevné dejiny Slovenska 78;
6 1. Mojžíšova (Genesis).. International Bible Society ::Praha :.1998.80-7130-059-4..Lectio divina 40;
7 1. Samuelova ;.. Luxpress ::Praha :.1998.80-7130-066-7..Lectio divina 46;
8 100 postáv z Biblie. ..Bratislava :Slovart.2010.978-80-556-0168-7..Biografia 48;
9 1000 rád domáceho lekára..Bratislava :Reader´s Digest Výber Slovensko.2008.978-80-8097-006-2..Zdravie 03;
10 12 klíčů k důsledné výchově.Morrish, Ronald G..Praha:Portál.2003.80-7178-786-8..Pedagogika Výchova 017;
11 15 dní so sv. Hildegardou z Bingenu Učiteľkou Cirkvi.Vannier, Marie-Anne.Bratislava:Lúč.2013.9788071149194 (brož.); 978-80-7114-919-4..ŽS/HILDEGARDA - 03;
12 2. Mojžíšova (Exodus).. Luxpress ::Praha :.1999.80-7130-081-0..Lectio divina 41;
13 2000 rád pre záhradkárov.Peleška, Stanislav, 1930-.:Praha :.2008.978-80-7360-739-5..Botanika 12;
14 25 rokov Školských sestier sv. Františka v Ružomberku 1979-2004.Mihalusová, Viliama Štefánia OSF.Ružomberok:OSF.2004...Naša kongregácia 013;
15 3. Mojžíšova (Leviticus).. Luxpress ::Praha :.2002.80-7130-098-5..Lectio divina 42;
16 30, 60 a stonásobok .Avanzni, John.:Slovo života international.2010.978-80-89165-23-0..Morálka 24;
17 365 myšlienok svätého Františka Saleského:..s. l.:s. n..1967?...ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 06;
18 4. Mojžíšova (Numeri).. Luxpress ::Praha :.2002.80-7130-097-7..Lectio divina 43;
19 4x365 :.Ferko, J..Trnava ::Lumina,.1992.80-85677-03-2..Starý zákon 42;
20 5. Kniha Mojžíšova (Deuteronomium).. Luxpress ::Praha :.2003.80-7130-099-3..Lectio divina 44;
21 7 rokov Gymnázia sv. Františka v Žiline 1991-1998.Mišíková, Ľubica.Žilina:Gymnázium sv. Františka.1998.80-968232-1-3..Naša kongregácia 004;
22 75 rokov prvej Katolíckej Slovenskej Jednoty :.Paučo, Jozef,1914-1975.Cleveland, Ohio ::Prvá Katolícka Slovenská Jednota,.1965...Dejiny Slovenska 22;
23 75 rokov Spoločnosti Božieho Slova.Horváth, Štefan, SVD. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.2000.80-85223-54-6..Cirkevné dejiny Slovenska 07;
24 A až potom hovorme o láske.Branduardi, Carolina.:Don Bosco.1999.80-88933-26-9..Životopisy 18;
25 A biblia má predsa pravdu : vedci dokazujú historickú pravdu.Keller, Werner.Bratislava:Tatran.1969...Iné 7;
26 A Boh sa stal bratom ľudí .Álvarez, Valentin A. Riesco.:Lúč.2009.978-80-7114-787-9..ŽS/JÁN Z BOHA - 01;
27 A hviezdy mlčia.Cronin, Archibald Joseph.:Smena.1970...L - SvPr/CRON1-01;
28 A teraz túto, ...-diel 2.Vojtech Tátoš.:Trian.1996.80-901166-8-X..Hudba. Spevníky 14;
29 A teraz túto,....Vojtech Tátoš.:Trian.1994.80-901-166-2-0..Hudba. Spevníky 13;
30 A vody plynou :.Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-411-3..NábPr/ZIES1-01;
31 Abatiša z Castra a iné novely /.Stendhal,1783-1842.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1965...L - SvPr/STEN1-02;
32 Abdiáš, Jonáš, Micheáš .Varšo, Miroslav.Trnava ::Dobrá kniha.2010.978-80-7141-690-6..Starý zákon 33;
33 Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, Ageus, Zacharjáš, Malachiáš.. Luxpress ::Praha :.2001.80-7130-093-4..Lectio divina 57;
34 Abeceda zdravia /.Bobek, Karel,1909-1964.Bratislava ::Osveta,.1969...Biológia človeka 02;
35 Abigail.Bunn, Davis.Bratislava:Lúč.2014.9788071149675 (brož.); 978-80-7114-967-5..Biografia 42;
36 Aby vaša radosť bola úplná.Maloney, George A..Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-166-3..DZ/MALO1 - 02;
37 Adopcia v práve Slovenskej republiky a jej účinky v kánonickom práve.Nagy, Ondrej. VIENALA:Košice.2001.80-88922-41-0..Kánonické právo 05;
38 Adorácia s Jánom Pavlom II..Bartolini, Bartolino.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-046-1..Modlitby 018;
39 Aj diabol pred ním kapituloval.Hünermann, Wilhelm.Spišská Kapitula:Kňazský seminár.1992.80-7142-008-5..ŽS/JÁN MÁRIA VIANEY - 03;
40 Aj také má dnešný svet.Zlatňanský, Jozef.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977...Životopisy 108;
41 Aj ty hľadáš šťastie?.Vrablec Jozef, ThDr..Rím:Slovensky ustav sv. Cyrila a Metoda.1992...Mystika a asketika 46;
42 Akatist k Bohorodičke.. Slovo:Košice.1999.80-85291-74-6..Panna Mária 087;
43 Akatist k Bohorodičke.Liturgická komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Košice:Byzant.1995.80-85581-12-4..Panna Mária 063;
44 Akatisty:..s. l.:s. n..1990?...Panna Mária 062;
45 Akcia kláštory.Dubovský, Ján Milan.Martin:Matica slovenská.1998.80-7090-499-2..Cirkevné dejiny Slovenska 45;
46 Akcia rehoľníčky.Dubovský, Ján Milan.Martin:Matica slovenská.2001.80-7090-597-2..Cirkevné dejiny Slovenska 44;
47 Akcie "K" a "R".Vnuk, František. Rímskokatolícka cyrilometodejská bohoslovecká fakulta UK:Bratislava.1995.80-88696-04-6..Cirkevné dejiny Slovenska 67;
48 Akcie K a R a pôsobenie reholí v ilegalite. .Jakubčin, Pavol.Bratislava :Ústav pamäti národa.2010.978-80-89335-32-9..Cirkevné dejiny Slovenska 20;
49 Akí sú moji žiaci?.Peter, Gavora.:Práca.1999.80-7094-335-1..Pedagogika 017;
50 Ako ďalej žiť?.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-140-4..Katechetika Učebnice 01;
51 Ako dnes žiť Regulu sv. Benedikta.Rollin, Bertrand.Sampor:Mnísi z rehole svätého Benedikta.2013.9788097146580 (brož.);978-80-971465-8-0..RIH-Benediktíni 02;
52 Ako dnes žiť Regulu sv. Benedikta.Rollin, Bertrand.Sampor:Mnísi z rehole svätého Benedikta.2013.9788097146580 (brož.);978-80-971465-8-0..ŽS/BENEDIKT Z NURSIE - 05;
53 Ako dospieť v dnešnom svete.Drahoš, Marián.[Bardejov:Marián Drahoš].2016.9788097220792; 978-80-972207-9-2..Psychológia 50;
54 Ako František.Carretto, Carlo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...Františkánska spiritualita 100;
55 Ako František.Carretto,Carlo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...DZ/CARR1 - 12;
56 Ako funguje svet.Feldeková, Anna.:Readers Digest Výběr.1998.80-967878-0-2..Encyklopédie 05;
57 Ako hovoriť s deťmi o sexualite?.Lenczová, Terézia - Schindlerová, Mária.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-245-4..DZ/VIERA - 04/37;
58 Ako chlieb, ktorý sa láme.Breemen, Peter G. van.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-126-4..Meditácie 033;
59 Ako ľudia objavovali tvar Zeme.Tomilin, Anatolij.Moskva:Raduga.1989...L - DaMl - 010;
60 Ako meditovať nad Svätým Písmom.Grach, Pavol.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-268-3..DZ/VIERA - 04/42;
61 Ako nádoba zo zlata. Mária Terézia Marengová.Grassiano, Dominica.:.1980?...Životopisy 61;
62 Ako nestratiť dieťa vo svete internetu ..:eSlovensko.2011.978-80-970676-0-1..Pedagogika Výchova témy 056;
63 Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce.Dušan, Katuščák.:Stimul.1998.80-85697-82-3..Príručky 029;
64 Ako prežívať svätú omšu?.Luscoň, Jozef, SDB.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741815 (brož.);978-80-8074-181-5..DZ/VIERA - 03/27;
65 Ako prijať utrpenie?.Husár, Marián.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-257-7..DZ/VIERA - 04/40;
66 Ako recitovať prózu a poéziu /.Rybár, Ladislav,1918-1991.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1972...Literatúra teória 08;
67 Ako sa mení les /.Sacher, Rainer.Bratislava,:.1978...Botanika 14;
68 Ako sa naučiť modliť.Martini, Carlo.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6..Nový zákon 18;
69 Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6..Vierouka 09;
70 Ako sa veci hýbu. .Turek, Ivan.Žilina :Žilinská univerzita.2009.978-80-8070-732-3..L - DaMl - 006;
71 Ako spoznám Božiu vôľu?.Kráľová, Dagmar,1958-.Bratislava:Don Bosco.2017.9788080743673 (brož.); 978-80-8074-367-3..DZ/VIERA - 07/73;
72 Ako uloviť mamuta.Škorupová, Katarína.Bratislava:Slovart.2014.9788055610870 (brož.); 978-80-556-1087-0..L - DaMl - 001;
73 Ako vychovávať deti.Rychlovský, Miloslav.Trnava:Nakladateľstvo Pavla Gerdelána.1944...Pedagogika Výchova 014;
74 Ako žiť zjednotený rehoľný život.Stevani, Milena.:.1994...Zasvätený život 020;
75 Akordy lásky.Brat Maria Emmanuel.Bratislava:LUC.1994.80-7114-121-6..Katechetika Príbehy 016;
76 Aktí­vne globálne školy .Návojský, Andrej.Bratislava:LUC.2009.978-80-7114-747-3..Pedagogika 027;
77 Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej školy.Knapíková, Zlata.:Rokus.2002.80-89055-18-4..Pedagogika 036;
78 Aktuálne otázky pedagogickej vedy v kontexte európskej dimenzie vzdelávania - učebné texty.Tamášová, Viola.Bratislava :RETAAS.2005.80-89113-14-1..Pedagogika 040;
79 Ale já vám říkám :.Pronzato, Alessandro, 1932- - autor. :Svitavy :.1995.80-901457-7-9..Zasvätený život 083;
80 Alexandrina Maria da costa.Pasquale.:.2005...ŽS/ALEXANDRINA - 01;
81 Alfa Otázniky života. .Gumbel, Nicky.Pezinok :Familiaris.2009.978-80-89428-01-4..Katechetika Príručky 51;
82 Alfa pre mládež. Príručka pre vedúcich:..Prešov:Marana Tha.2010...Katechetika Príručky 52;
83 Aljašská odvaha.Pettrey, Dani.[Podolínec]:i527.net.2014.9788097144821 (brož.); 978-80-971448-2-1..NábPr/PETT1-01;
84 Almanach Velká Morava /.Bárta, Oldřich,1913-1993.Brno ::Mor. muzeum,.1965...Dejiny Slovenska 04;
85 Alžbeta.Vadilová, Mária.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-656-8..ŽS/ALŽBETA-D - 02;
86 Analýza religiozity na Slovensku.Matulník, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-628-9..Sociológia 12;
87 Andělé : teologické úvahy : z německého originálu přeložil Dr. Vojtěch Pola.Guardini, Romano.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-300-1..Teológia 11;
88 Anežka Přemyslovna.Třebízský, Václav Beneš.Praha:Lidová demokracie.1958...ŽS/ANEŽKA ČESKÁ - 02;
89 Anglicko-český,česko-anglický slovník.Rerych, Michal.Praha:Knihcentrum.2000.80-7181-385-0..Slovníky 013;
90 Anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovník.Smejkalová, Jana.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1994.80-08-02183-7..Slovníky 037;
91 Anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovník /..Bratislava ::Slovak Pedagogical Publishing House,.1970...Slovníky 009;
92 Anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovník /..Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1979...Slovníky 012;
93 Anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovník =..Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladatel\'stvo,.1963...Slovníky 010;
94 Angličtina do vrecka :.Sandany, Artúr.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1971...Slovníky 011;
95 Angličtina pre samoukov.Kollmannová, Ludmila.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1992.80-08-01762-7..Príručky 020;
96 Angličtina pro jazykové školy..Dlouhá, Pavla,1918-.Praha ::SPN,.1977...Príručky 022;
97 Angličtina pro každého /..Praha ::Státní pedagogické nakladatelství,.1985...Príručky 021;
98 Animácia skupín.Baranyai, Ladislav.Bratislava:Domka.2000...Katechetika Príručky 40;
99 Anjel bojovník.Buck, Pearl S.,1892-1973.Košice:Svojeť.1946...Misiologia Ekumenizmus 31;
100 Anjel narkomanov.Nagy, Viliam.Prešov:PETRA.2002.80-89007-28-7..Pedagogika Výchova témy 013;
101 Anjeli v našich predstavách.Gavendová, Oľga.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741471 (brož.); 978-80-8074-147-1..DZ/VIERA - 01/10;
102 Anjelom svojim prikážem o tebe.Lauček, Anton. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-080-8..Životopisy 96;
103 Anna Karenina :.Tolstoj, L. N.,1828-1910.Moskva ::Ogiz,.1947...L - SvPr/TOLS1-10;
104 Anna Kareninová. 1..Tolstoj, Lev Nikolajevič,1828-1910.Bratislava ::Tatran,.1975...L - SvPr/TOLS1-04;
105 Anna Kareninová. 2..Tolstoj, Lev Nikolajevič,1828-1910.Bratislava ::Tatran,.1975...L - SvPr/TOLS1-05;
106 Anna Schäffer.Schwager, Georg Franz X..Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2016.9788089676651; 978-80-89676-65-1..ŽS/ANNA Schäffer - 01;
107 Anna v Redmonde /.Montgomery, Lucy Maud,1874-1942.Bratislava ::Mladé letá,.1975...L - SvPr/MONT1-03;
108 Anna z Avonlea /.Montgomery, Lucy Maud,1874-1942.Bratislava ::Mladé letá,.1975...L - SvPr/MONT1-02;
109 Anna zo Zeleného domu /.Montgomery, Lucy Maud,1874-1942.Bratislava ::Mladé letá,.1975...L - SvPr/MONT1-01;
110 Ano, Otče.Gräf, Richard.Přerov:Sestry Neposkvrněného početí Panny Marie.1938...DZ/GRAF1 - 01;
111 Áno, Pane ....Beňo, Ján Augustín, SDB.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969...Zasvätený život 055;
112 Antické umenie.Strong, Donald.Bratislava:Pallas.1970...Umenie 16;
113 Antický Rím.Gianneli Giulio a Paoli Ugo Enrico.Bratislava:Tatran.1969...Dejiny 01;
114 Antididaktika materskej školy 20.storočia.Kostrub, Dušan. Rokus s.r.o.:Prešov.2003.80-89055-38-9..Pedagogika 039;
115 Antikoncepcia.Košč, Ján Mária.Bratislava:Zaex.2014.9788089676088..Pedagogika Výchova témy 003;
116 Antológia staršej slovenskej literatúry /..Bratislava ::Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,.1964...Literatúra teória 01;
117 Anton Paduánsky : kazateľ a teológ.Zavalloni, Roberto.Bratislava:Serafín.2005.80-88944-66-X..ŽS/ANTON Z PADOVY - 01;
118 Antonín Cyril Stojan..Řím ::[Accademia Cristiana],.1966...Životopisy 87;
119 Apokalypsa.Porubčan, Jozef, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-001-2..Nový zákon 38;
120 Apokalypsa - Zjavenie sv. Jána. Zborník príspevkov z 2.medzinár. biblickej konferencie, 5.-7.11.1998 Ružomberok, KPF sv.Ondreja ŽU.. EDIS-Vyd. Žilinskej univerzity:Žilina.1999.80-7100-588-6..Filozofia 18;
121 Apologetika.Kliman, Andrej.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941...Teológia 7;
122 Apologia pro Vita Sua.Newman, John Henry,.:.2019.9788081613623; 978-80-8161-362-3..Misiologia Ekumenizmus 34;
123 Apoštol národov dvadsiateho storočia.Labo, Šebastián, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4..Ján Pavol II. 9;
124 Apoštol národov dvadsiateho storočia.Labo, Šebastián, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4..Ján Pavol II. 8;
125 Apoštol Pavel : Hrdinský život v službě Kristově.Holzner, Josef.U Ladislava Kuncíře:Praha .1939...Biografia 46;
126 Apoštol Pavol v službe evanjelia.Heriban, Jozef, SDB.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1995.80-85405-36-9..Nový zákon 2;
127 Apoštol Peter.Chevrot, G..V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948...Meditácie 047;
128 Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Benedikt XVI..Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8..Benedikt XVI. 04;
129 Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Benedikt XVI..Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8..Biografia 28;
130 Apoštoli Slovanov - Slavorum Apostoli.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1988...M - Encykliky 15;
131 Apoštolská exortácia O obnove rehoľného života.Pavol VI..s. l.:s. n..1971...M - Exhortácie 01;
132 Apoštolské vyznanie viery.Sočufka, František, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-538-3..Vierouka 43;
133 Apoštolský list Dies Domini.Ján Pavol II..Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-03-X..M - Apoštolské listy 028;
134 Apoštolský list mladíkom a dievčatám celého sveta:.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1985...M - Apoštolské listy 009;
135 Apoštolský list Mulieris dignitatem:.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-707-4..M - Apoštolské listy 027;
136 Apoštolský list O kresťanskom zmysle ľudského utrpenia. Salvifici doloris.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1986...M - Apoštolské listy 010;
137 Apoštolský list Svätého Otca ... na 1100. výročie smrti sv. Cyrila, apoštola jeho národov.Pavol VI..Rím :Typis polyglottis vaticanis.1969...M - Apoštolské listy 003;
138 Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-153-6..M - Apoštolské listy 031;
139 Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-298-2..M - Apoštolské listy 032;
140 Appassionata :.Amenda, Alfred,1893-1973.[S.l.] ::Tatran,.1968...Životopisy 151;
141 Arcibiskup umiera, III. diel: rozlet a pád Veľkej Moravy.Tatranský, M. A..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985...ŽS/CYRIL A METOD - 05;
142 Aristoteles /.Berka, Karel,1923-2004.Praha ::Orbis,.1966...Životopisy 147;
143 Arnold Janssen :..Nitra ::Misijní dům SVD Nitra - Kalvária,.1991...ŽS/ARNOLD JANSSEN - 03;
144 Asketika..Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho v Trnave.1944...Mystika a asketika 03;
145 Asketika II...:.1980??...Mystika a asketika 04;
146 Assisi:.Maiarelli, Stanislao Paolo.Assisi:Santuario Porziuncola.1997.88-270-0322-3..Františkánska spiritualita 103;
147 Astrológia a kresťanský život.Sanchez, Fernand. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-46-5..Parapsychológia Sekty 04;
148 Atlas liečivých rastlín a lesných plodov.Kresánek, Jaroslav.Martin:Osveta.1988...Botanika 02;
149 Atlét na Petrovom stolci.Terbos, Paula.Bern:Nakladateľstvo M.P.K..1981...Ján Pavol II. 51;
150 Augustín - filozof, mystik, teológ.Groeschel, Benedict J..Bratislava:Serafín.2004.80-8081-006-0..ŽS/AUGUSTÍN - 01;
151 Augustiniánský projekt života :.Bellini, Pietro.Brno ::Augustiniánské opatství,.2000?...RIH-Augustiniáni, OSA 01;
152 Autobiografické spisy : Dějiny duše.Teresie de Lisieux, svatá, 1873-1897.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-5-8..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 09;
153 Ave Maria.Luciani, Albino,1912-1978. Nitra:KS.1998.80-88741-22-X..Panna Mária 060;
154 Babička pozdravuje a ospravedlňuje sa.Backman, Fredrik,1981-.Bratislava:Ikar.2016.9788055150888; 978-80-551-5088-8..L - DaMl - 008;
155 Bajky o moudré sově.Špidlík, Tomáš,(1919-2010).Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-090-9 ..DZ/ŠPID1 - 02;
156 Banskobystrické biskupstvo .Lacko, Richard.:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2011.978-80-88937-46-3..Cirkevné dejiny Slovenska 82;
157 Barabáš.Lagerkvist, Pär.Praha:Vyšehrad.1970...NábPr/LAGE1-01;
158 Baránkova večera.Hahn, Scott. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3..DZ/HAHN1 - 02;
159 Bardejov. História..Graichmanová, Vlasta.Bratislava:Danubiaservis.1995...RegD/SlovenskoB - 01;
160 Bardejovské kúpele.Matej, M..[Bratislava]:Danubiaservis.1997.8096730835 (brož.); 80-967308-3-5..RegD/SlovenskoB - 02;
161 Bdejte a modlite sa.Ivančič, Tomislav. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7..DZ/IVAN1 - 02;
162 Beatifikácia.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-450-0..Ján Pavol II. 60;
163 Bela a Sebastián.Aubry, Cécile.Bratislava:Pravda.1972...L - SvPr/AUBR1-01;
164 Belgium. 300 colour photos..Brussels:Thill.2010?...RegD/Belgicko- 01;
165 Ben Hur /.Wallace, Lewis,1827-1905.Praha ::Lidová demokracie,.1958...NábPr/WALL1-01;
166 Benedikt XVI..Seewald, Peter.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2017.9788081612718 (viaz.); 978-80-8161-271-8..Benedikt XVI. 09;
167 Benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore.Kukuča, Michal Mária.Sampor:Mnísi z rehole svätého Benedikta.2015...RIH-Benediktíni 03;
168 Bible.. Praha:BIBLICKÉ DÍLO EKUMENICKÉ RADY V ČSR.1979...Iné 10;
169 Bible a antická tradice.Tresmontant Claude.Praha:Vyšehrad.1970...Starý zákon 27;
170 Bible v kresbách : Texty Starého a Nového zákona v ekumenickém překladu.Steiger, Ivan.Praha:Kalich.1990.80-7017-228-2..Iné 2;
171 Biblia a jej ľud.Rops, Daniel.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1985...Lectio divina 17;
172 Biblia a Korán .Troger, Karl-Wolfgang.Martin:Slovenská biblická spoločnosť.2016.978-80-89846-04-7..Iné 35;
173 Biblia Hebraica Stuttgartensia.Elliger, Karl; Rudolph, Wilhelm.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1990.3-438-05219-9..Iné 14;
174 Biblia pre deti.Anne de Vries.:Printed in Poland.1985...Iné 9;
175 Biblia v obrazoch Vincenta Hložníka..Ružomberok:Filozofická fakulta Katolíckej univerzity.2007.978-80-8084-251-2..Iné 33;
176 Biblica - biblický atlas.Beitzel, Barry J.. Praha:Fortuna Print.2007.978-80-7321-302-2..Biblické slovníky 12;
177 Biblické dejiny..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971...Katechetika Katechizmus 01;
178 Biblické dejiny..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971...Starý zákon 16;
179 Biblické hádanky : 970 otázek a odpovědí na biblická témata.Nevrlý, Miloslav.Praha:Luxpress.1997.80-7130-061-6..Iné 26;
180 Biblické povzbudenia so svätými.Wider, Dominik,1929-.Trnava:Dobrá kniha.2013.9788071418283 (brož.); 978-80-7141-828-3..Životopisy svätých 39;
181 Biblické princípy prosperity.Vargová, Klaudia,1949-.Bratislava:Klaudia Vargová.2014.9788097157043 (brož.); 978-80-971570-4-3..Morálka 20;
182 Biblické princípy viery.Vargová, Klaudia,1949-.Bratislava:Klaudia Vargová.2014.9788097184568 (brož.); 978-80-971845-6-8..Morálka 22;
183 Biblické princípy vzťahov.Vargová, Klaudia,1949-.Bratislava:Klaudia Vargová.2014.9788097207175 (brož.); 978-80-972071-7-5..Morálka 23;
184 Biblické princípy života.Vargová, Klaudia,1949-.Bratislava:Klaudia Vargová.2014...Morálka 21;
185 Biblický atlas. ..Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-58-2..Iné 29;
186 Biblický pravek.Tomič, Celestin.Bratislava:LUC.1992.80-7114-042-2..Starý zákon 01;
187 Bibliografická príručka pre štúdium svätého písma.Heriban, Jozef, SDB.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986...Iné 18;
188 Biskup Ján Vojtaššák :.Chalupecký, Ivan.:Verbum.1995??.978-80-971341-2-9..Životopisy 126;
189 Biskup Michal Buzalka.Ivan A. Petranský, Rímskokatolícka bohoslovecká cyrilometodská fakulta UK, Michal Buzalka.Bratislava:LUC.2002.80-7114-394-4..Cirkevné dejiny Slovenska 60;
190 Bl. Imelda Lambertini dominikánka /.Veselý, Jiří Maria,1908-2004.Olomouc ::Krystal,.1939...ŽS/IMELDA - 01;
191 Blahoslavená Mária Krescencia Hossová z Kaufbeuren.Jeiler, Ignác.Praha - Brěvnov:Školské sestry sv. Františka.1937...Naša kongregácia 011;
192 Blahoslavená sestra Ulrika:.Buhlmann, Walbert.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-071-6..ŽS/ULRIKA - 01;
193 Blahoslavená Zdenka.Majda, Martin.Stará Ľubovňa:Sali-Foto.2013.9788089605064 (viaz.);978-80-89605-06-4..ŽS/ZDENKA - 05;
194 Blahoslavená Zdenka Schelingová panna a mučenica.Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža.:.2005??...ŽS/ZDENKA - 03;
195 Blahoslavená Zdislava z Lemberka :.Kalista, Zdeněk,1900-1982.Řím ::Křesťanská akademie,.1969...ŽS/ZDISLAVA - 01;
196 Blahoslavená,která jsi uvěřila.Carretto, Carlo.Brno:Cesta.1996.80-85319-56-X..Panna Mária 065;
197 Blahoslavenstvá a blahoslavení.Brodek, Peter. Garmond:Nitra.2002.80-968659-9-4..Nový zákon 21;
198 Blahoslavený Jan Sarkander.Zlámal, Bohumil.Rim:KA.1969...ŽS/JÁN SARKANDER - 02;
199 Blahoslavený Jozef Freinademetz SVD.Reuter, Jakob,1911-2007.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983...ŽS/JOZEF FREINADEMETZ - 01;
200 Blahoslavený Metod Dominik Trčka, prvý protoigumen gréckokatolíckych redemptoristov na Slovensku (19.Mandzák, Atanáz Daniel.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-23-6..Cirkevné dejiny Slovenska 50;
201 Blahoslavený páter Pio.Slavomír Ondica.Bratislava:LUC.1999.80-7114-263-8..ŽS/PÁTER PIO - 06;
202 Blahoslavený Róm.Riboldi, don Mario. Taliansko:La Voce.1993...ŽS/ZEFIRÍN MALLA - 01;
203 Blahoslavený Titus Zeman, životopis /.Zanet, Lodovica Maria.:.2017.978-80-8074-387-1..Životopisy 183;
204 Blahoslaviť ma budú.Bindáč, Ernest, SVD.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.1993.80-85223-21-X..Panna Mária 099;
205 Blanický rytíř Jaroslav Kozel : životopis mladého katolíka umučeného v Dachau.Pohorský, Petr.Praha:Řád.1992.80-901189-1-7..Životopisy 47;
206 Bláznivá láska. Životopisná črta sestry Kláry Fietzovej.Senčík, Š. - Mišovič, B..:.1990...Naša kongregácia 030;
207 Bláznivá láska. Životopisná črta sestry Kláry Fietzovej.Senčík, Š. - Mišovič, B..:.1992...Naša kongregácia 031;
208 Blázon! .Lütz, Manfred.:SOFA.2010.978-80-89033-68-3..Psychológia 48;
209 Blčiaci oheň.HÜNERMANN, Wilhelm. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984...Pápeži 15;
210 Blčiaci oheň /.Hünermann, Wilhelm.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1976...Pápeži 14;
211 Blízki Bohu a ľuďom.Ondruš, Rajmund, SJ.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0;80-222-0277-0..Životopisy svätých 03;
212 Blízki Bohu i ľuďom.Ondruš, Rajmund, SJ.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1981.0-920150-67-5..Životopisy svätých 04;
213 Boh a jeho stvorenie, 2a.Schmaus, M. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-453-5..Vierouka 22;
214 Boh alebo nič.Sarah, Robert,1945-.Bratislava:Lúč.2016.9788081790324 (viaz.); 978-80-8179-032-4..DZ/SARA1 - 01;
215 Boh hovorí svojim deťom.Beck, Eleonore.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X..Iné 27;
216 Boh Jediný a Trojjediný. De Deo Uno et Trino. Prednáška z predmetu Špeciálna dogmatika na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove..Dancák, František. Náboženské vydavateľstvo PETRA:Prešov.2000.80-89007-07-4..Vierouka 39;
217 Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Frossard, André.Bratislava:LUC.1992.80-7114-055-4..DZ/FROS1 - 02;
218 Boh kráča s ľuďmi.Viganó, Angelo.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-10-2..Teológia 36;
219 Boh Otec.Pavol, Jan.:Nové Město.1999.80-85487-57-8..Ján Pavol II. 65;
220 Boh Otec:.Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-07-4..Vierouka 38;
221 Boh prichádza už v Advente. ..Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-124-2..DZ/VIERA - 01/0;
222 Boh sa prihovára k duši.Klotzová, Justína. Deggendorf:Vdp. Hubert Josef Hintermaier.1993...DZ/KLOT1 - 01;
223 Boh sa pyšným protiví.Pakovci, Karol. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-030-7..NábPr/PAKO1-01;
224 Boh v otázkach dnešného človeka.Frossard, André.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1..DZ/FROS1 - 01;
225 Boh vo filozofickom myslení. .Correth, Emerich.Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-080-1..Filozofia 05;
226 Boh vo všetkých veciach:.Charles, Pierre.s. l.:s. n..1975?...Homiletika 38;
227 Boh za dverami manželskej spálne.Schindlerová, Mária.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741594 (brož.);978-80-8074-159-4..DZ/VIERA - 02/17;
228 Boh, ktorý prichádza.Carretto, Carlo.Bratislava:LUC.1994.80-7114-120-8..DZ/CARR1 - 08;
229 Boh, ktorý prichádza.Carretto, Carlo.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-399-5..DZ/CARR1 - 07;
230 Bohatosť komôr srdca v jeho premenách.Baran, Karol.[Bratislava]:Minor-Kapucíni na Slovensku.2013.9788097127305 (brož.); 978-80-971273-0-5..Františkánska spiritualita 104;
231 Bohatstvo kresťanstva.Baranyai, Ladislav.Bratislava:Domka.2000...Katechetika Príručky 36;
232 Bohatší život.Heer, Friedrich. Praha:Vyšehrad.1969...Filozofia 29;
233 Bohatý na milosrdenstvo.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981...M - Encykliky 11;
234 Bohoslužba hodín niektorých svätých z rádu nášho serafínskeho otca svätého Františka..:.1980?...Františkánska spiritualita 006;
235 Bohoslužba hodin. Část C. Svátky svatých..:.1980?...Životopisy svätých 11;
236 Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov.Bamonte, Francesco.[Košice]:Zachej.2016.9788097188153; 978-80-971881-5-3..DZ/BAMO1 - 03;
237 Bol som učiteľom.Beke, Eduard. G.A.G.:Banská Bystrica.1996.80-85657-04-X..Pedagogika 023;
238 Bol som učiteľom.Beke, Eduard.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-198-2..Pedagogika 022;
239 Bol stratený a našiel sa:.Wons, Krzysztof.Michalovce :Redemptoristi.2008.978-80-88724-33-9..Lectio divina 34;
240 Bola iba slúžkou.Bindáč, Arnošt. Spoločnosť Božieho slova:[Nitra].1995.80-85223-27-9..Životopisy 70;
241 Bolest a naděje : 10 esejů o osobním zrání.Němec, Jiří.Praha:Vyšehrad.1992.80-7021-056-7..Filozofia 26;
242 Bolest a naděje : Deset esejů o osobním zrání.Němec, Jiří.Praha:Vyšehrad.1971...Psychológia 16;
243 Boli Kristovými súčasníkmi.Fusseneggerová Gertrud.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-069-6..NábPr/FUSS1-01;
244 Boli soľou i svetlom.Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9..Životopisy svätých 27;
245 Bonaventúra z Bagnoregia.Bonaventúra z Bagnoregia.Bratislava:Serafín.2009.978-80-8081-083-2..Františkánska spiritualita 079;
246 Bonaventúra z Bagnoregia: Breviloquium.Bonaventúra z Bagnoregia.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-059-1..Františkánska spiritualita 078;
247 Bože, buď milostivý.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1..DZ/HAHN1 - 01;
248 Boží eros.Bernard z Clairvaux, sv., 1090-1153.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-641-4..ŽS/BERNARD Z CLAIRVAUX - 02;
249 Boží lid.Vladimír Boublík.:Pro.1967...M - Dokumenty II.VK 08;
250 Boží ľud na cestách..:.1970?...Cirkevné dejiny 03;
251 Boží ľud na cestách.Šmálik, Štefan.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-188-7..Cirkevné dejiny Slovenska 48;
252 Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Ján Pavol II,.Bratislava:LUC.1996.80-7114-192-5..Ján Pavol II. 23;
253 Boží plán pre tvoje peniaze.Prince, Derek.Košice:Mária Čekanová - Publishing House Dunamis.2006.80-89204-19-8..Morálka 25;
254 Boží šašo.Šavol, brat .Bratislava :Cathedra.2010.978-80-89495-06-1..DZ/ŠAVO1 - 01;
255 Boží znamení.Hermant, Dominique.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-223-4..DZ/HERM1 - 01;
256 Božia antropológia.Leščinský, Jozef.Košice:Verbum.2004.80-969200-1-4..Starý zákon 24;
257 Božia pochodeň.Krysztofowicz, Michał M..Bratislava:Post Scriptum.2016.9788089567553; 978-80-89567-55-3..Životopisy 41;
258 Božia vôľa-vaše posvätenie.Geiblreiter, Martin.Bratislava:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X..Mystika a asketika 43;
259 Božie deti..Banská Bystrica:Biskupský úrad .2003...Katechetika Príručky 26;
260 Božie deti h zvukový dokument.. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN):Levoča.2004.80-89089-12-7..Životopisy svätých 26;
261 Božie kráľovstvo.Hajduk, Anton.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-179-5..Misiologia Ekumenizmus 14;
262 Božie milosrdenstvo - tvoja záchrana.. TYPOPRESS:Košice.2002.80-968634-6-0..Modlitby 026;
263 Božie podzemie.Kolakovič-Poglajen, Stjepan Tomislav.Nitra:Sek. inšt. Fatima.1994...Životopisy 19;
264 Božie slovo na každý deň II..Beňová, Štefánia.Kapušany:Bens.2011.978-80-88998-87-7..Lectio divina 85;
265 Božie slovo na každý deň III..Beňová, Štefánia.Kapušany:Bens.2012.9788088998938 (brož.);978-80-88998-93-8; 978-80-88998-93-7 - chybné..Lectio divina 70;
266 Božie slovo na každý deň. .Beňová, Štefánia.Kapušany :Bens.2010.978-80-88998-85-3..Lectio divina 86;
267 Božie zjavenie.Schmaus, M.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988...Vierouka 21;
268 Božské ctnosti.Beneš, Albert.Praha:Krystal OP.1997.80-85929-21-X..Vierouka 42;
269 Božský priateľ.Schrejvers, Jozef.[S.l.]:[s.n.].1935...Meditácie 050;
270 Brat Alojz Mária Chmeľ od Ukrižovaného Ježiša.Chmeľ, Alojz, OAD.Trnava: Augustiniánske nakladateľstvo .1993.80-7162-009-2..ŽS/ALOJZ-CH - 01;
271 Brat František.Green, Julien.Bratislava:Serafín.2001.80-85310-15-5..Františkánska spiritualita 069;
272 Brat František.Green, Julien.Bratislava:Serafín.2001.80-85310-15-5..Františkánska spiritualita 070;
273 Brat František.Timmermans, Felix.Prešov:Serafínsky svet.1947...Františkánska spiritualita 041;
274 Brat František.Timmermans, Felix.Prešov:Serafínsky svet.1947...Františkánska spiritualita 040;
275 Brat František a naša doba.Wirtz, Hans.Prešov:Serafínsky svet.1946...Františkánska spiritualita 042;
276 Bratia, už je čas ... Dekrét o službe a živote kňazov (Prosbyterorum ordinis)..Canada:.1967...M - Apoštolské listy 002;
277 Bratislava.Vyskočil, Kamil.Bratislava:Šport.1989.80-7096-002-7..RegD/SlovenskoB - 04;
278 Bratislavský veľký piatok : Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25. marca 1988.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-677-3..Cirkevné dejiny Slovenska 26;
279 Bratovi:..:Vydané ako rukopis..1975??...Vierouka 80;
280 Bratr lékař :.Koláček, Josef,1929-.Hradec Králové,:Provincie Tovaryšstva Ježíšova,.1992...Životopisy 72;
281 Bratský život v spoločenstve.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Banská Bystrica:BÚ.1996.80-967545-3-X..Zasvätený život 015;
282 Bratský život v spoločenstve; Inštrukcia o kritériách rozlišovania povolania.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-585-X..M - Apoštolské listy 036;
283 Brigita Švédska .Günther-Haug, Barbara.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-770-8..ŽS/BRIGITA ŠVÉDSKA - 01;
284 Budeš o tom hovoriť svojim deťom... 1. diel.Stanko, Vojtech.Nitra:Rodina.1991.80-900510-0-6..Katechetika Príručky 02;
285 Budete mi svedkami.Jozef Daniel Pravda SDB.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2007...Misiologia Ekumenizmus 5;
286 Buďte prostí jako holubice :.Zdislavinská, Jana,1923-2009.Praha ::Řád,.1991...Životopisy 69;
287 Budúcnosť je už dnes :.Hykisch, Anton,1932-.Bratislava ::Mladé letá,.1987...Príručky 040;
288 Buh a já.Kučera František.Řím:Velehrad - Křesťanská akademie.1981...Meditácie 051;
289 Bůh je můj přítel : psychologie seberealizace a autoidentifikace v Bohu.Cencini, Amedeo.Praha:Paulínky.2004.80-86025-12-8..Psychológia 27;
290 Bůh mě čeká.Quoist, Michel.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-84-7..DZ/QUOI1 - 02;
291 Bůh v nás /.Plus, Raoul,1882-1958.Přerov ::Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie,.1931...Vierouka 81;
292 Búrlivé výšiny /.Brontë, Emily,1818-1848.Bratislava ::Tatran,.1966...L - SvPr/BRON3-01;
293 Catechesi tradendae.Ján Pavol II..Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1993.80-85405-23-7..M - Exhortácie 04;
294 Celá malosť.Fiesole, Mario de.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X..Panna Mária 046;
295 Celý rok so svätými.Liptovská, Miriam.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988...Životopisy svätých 36;
296 Celý tvuj.Malinski, Mieczyslaw.Rim:KA.1981...Ján Pavol II. 50;
297 Cervantes.Frank, Bruno. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962...Životopisy 143;
298 Cesta.Balaguer, Josemaría Escrivá de.Brno:Cesta.1991.80-85319-09-8..DZ/BALA1 - 01;
299 Cesta dozrievania.Lenczewska, Alícia Mária,1934-2012.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2017.9788081920325; 978-80-8192-032-5..Mystika a asketika 48;
300 Cesta dvanástich apoštolov v evanjeliu podľa Marka.Martini, Carlo Maria.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-039-7..Nový zákon 03;
301 Cesta františkánského kněze Jana Bárty :.Dachovský, Karel,1949-.Praha ::Řád,.1991 [na obálce spr.] 1992...Františkánska spiritualita 017;
302 Cesta k dokonalosti.Terezie od Ježíše, sv..Řím:Velehrad .1990...ŽS/TERÉZIA Z AVILY - 06;
303 Cesta k dokonalosti.Terezie, od Ježiše sv.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-6-4..ŽS/TERÉZIA Z AVILY - 03;
304 Cesta k spoločenstvu:..:.1975?...Zasvätený život 017;
305 Cesta k trvalému šťastiu..:Pre vnútornú potrebu Rožňavskej diecézy.1975?...Katechetika Príručky 13;
306 Cesta kríža.Habovštiak, Anton.Trnava:KON-PRESS.1992.80-85413-18-3..Cirkevné dejiny Slovenska 38;
307 Cesta ku Kristovi.White, Ellen Gould .Vrútky:Advent-Orion.2000.80-88960-37-1..DZ/WHIT1 - 01;
308 Cesta lásky.Liguori, Alfonz Mária de.Prešov:VMV.1995.80-7165-039-0..ŽS/ALFONZ - 04;
309 Cesta lásky :.Liguori, Alfonso Maria de,1696-1787.Bratislava ::Životom,.1948...ŽS/ALFONZ - 09;
310 Cesta lásky..Liguori, Alfonz Mária de.Michalovce:MISIONÁR.1994.80-88724-01-5..ŽS/ALFONZ - 08;
311 Cesta naděje : radostné svědectví sounáležitosti s Kristem.Nguyen, Phanxicô Xavie Van Thuen.Praha:Paulínky.2003.80-86025-58-6..DZ/NGUY1 - 01;
312 Cesta s Máriou k duchovnej zrelosti.Lencz, Ladislav.Bratislava:LUC.2000.80-7114-308-1..Panna Mária 096;
313 Cesta sv. Terezie Ježíškovy.Vodička, Timotheus .Praha:Vyšehrad.1970...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 15;
314 Cesta svaté Terezie Ježíškovy.Vodička, Timotheus,1910-1967.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 19;
315 Cesta svatého Vojtěcha /.Durych, Jaroslav,1886-1962.:.1995??...ŽS/VOJTECH -03;
316 Cesta veľkonočným tajomstvom..Ratzinger, Jozeph. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-424-1..Benedikt XVI. 07;
317 Cesta viery cez rok viery.Janáč - Hrubý, Pavol.Spišská kapitula:Rím.-kat. Biskupský úrad.2012.978-80-970926-1-0..DZ/JANÁ1 - 06;
318 Cesta vnitřní modlitby.Stinissen, Wilfrid.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-88-X..DZ/STIN1 - 04;
319 Cesta:.Tomíško, Čeněk Maria,1905-1949.s. l.:s. n..1999?...Životopisy 118;
320 Cesta. Duchovní cvičení pro kněze, řeholníky a řeholnice..Minařík, Klemens (OFM).Praha:Cyrilo-metodějské knihkupectví.1934...Zasvätený život 004;
321 Cestou k Bohu :.Dachovský, Karel, 1949- - autor.:Praha :.2002.80-901973-9-6..Teológia 38;
322 Cestou spásy /.Poláček, Jaroslav.Řím ::Křesťanská akademie,.1980...Pedagogika Výchova 009;
323 Cestujem po svete s dobrou správou (1945-1975).Boom, Corrie ten (Corrie ten Boom).:.1985?...Životopisy 11;
324 Cesty Boží lásky.Malá, Věra.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-23-5..Životopisy 106;
325 Cesty k nekonečnu.Hlinka, Anton, SDB.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970...Teológia 20;
326 Cesty k prameňom..:Vyšehrad.1971...Starý zákon 21;
327 Cesty k prameňom..:Vyšehrad.1971...Starý zákon 22;
328 Cesty k živej viere.Korec, Ján Chryzostom, SJ. Ont.- neuvedené]:Dobrá kniha.1982.0-920150-55-1..Kristológia 13;
329 Cesty ke svobodě : duchovní život jako cvičení ve vnitřní svobodě.Grun, Anselm.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-244-7..DZ/GRUN1 - 03;
330 Cez divý Kurdistan /.May, Karl,1842-1912.Bratislava ::Slov. spis.,.1969...L - SvPr/MAY1-02;
331 Cez chmáry k svetlu :..Prešov ::Sancta Maria,.1948...RIH-Anglické panny, CJ 03;
332 Cez kríž k svetlu /.Gavenda, Marián,1963-.:.2005??.978-80-8046-767-8..DZ/GAVE1 - 01;
333 Cez symbolickú reč liturgických znakov bližšie ku Kristovi.Filipek, Andrej, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-352-6..Liturgika 02;
334 Cieľ a Cesta.Koma, Štefan.Námestovo:Štúdio F.2002.80-89070-02-7..Katechetika Príručky 34;
335 Cieszyn wczoraj i dziś =.. Wart ::V Českém Těšíně :.2001.80-238-7590-6..RegD/ČeskoČ - 01;
336 Cíl a cesta..Řím:Křesťanská akademie.1969...Vierouka 58;
337 Cíl a cesta..Řím:Křesťanská akademie.1969...Teológia 35;
338 Církev.Braito, Silvestr, OP.Praha:Krystal.1946...Vierouka 36;
339 Cirkev.M. Schmaus.Rím :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983...Vierouka 23;
340 Cirkev a pedofília.Cucci, Giovanni.Bratislava:Dob Bosco.2012.9788080741754 (brož.);978-80-8074-175-4..Pedagogika Výchova témy 006;
341 Cirkev a štát na Slovensku v rokoch 1918-1945..Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-268-6..Cirkevné dejiny Slovenska 58;
342 Cirkev uprostred problémov. Niekoľko pohľadov.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:.1987...Teológia 25;
343 Cirkev v dejinách Slovenska.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2..Cirkevné dejiny Slovenska 70;
344 Cirkev v Katechizme katolíckej cirkvi.Jurko, Jozef (1950).Prešov:VMV.1997.80-7165-107-9..Katechetika Príručky 01;
345 Cirkev v rozvoji.J.G.W.(Korec, Ján Chryzostom). Bratislava:Slovenská duchovná služba.1987...Vierouka 68;
346 Cirkev v zápase storočí.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-005-8..Cirkevné dejiny Slovenska 40;
347 Cirkev, drogy a toxikománia.Pápežská rada pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov, Vatikán. Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-454-9..Pastorálka 04;
348 Cirkevné dejiny..Bratislava:.1943...Cirkevné dejiny 19;
349 Cirkevné dejiny - učebnica pre stredné školy..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946...Cirkevné dejiny 11;
350 Cirkevné dejiny : Súčasné obdobie (1914-2000).Kumor, Boleslav. Spišské Podhradie:KS.2004.80-89170-09-9..Cirkevné dejiny 02;
351 Cirkevné dejiny 1...Turčiansky sv. Martin:Neografia.1943...Cirkevné dejiny 22;
352 Cirkevné dejiny 2..Bratislava:.1943...Cirkevné dejiny 20;
353 Cirkevné dejiny 2...Turčiansky sv. Martin:Neografia.1943...Cirkevné dejiny 23;
354 Cirkevní dějiny..Praha:Česká katolická charita.1988...Cirkevné dejiny 15;
355 Církevní dějiny.Malý, Radomír.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2001.80-7266-083-7..Cirkevné dejiny 16;
356 Cirkevní dějiny v přehledu a obrazech..Praha:Vyšehrad.1939...Cirkevné dejiny 21;
357 Cirkevný dejepis.Nemec, František.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947...Cirkevné dejiny 10;
358 Cirkevný učiteľ svätý Bazil Veľký (329-379).Jurák, Jeroným M., OP.s. l.:s. n..1946?...ŽS/BAZIL - 01;
359 Císař Karel IV. :.Birnbaumová, Alžběta,(1898-1967).Olomouc ::Vítězové,.1937...Životopisy 57;
360 Citadela.Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-116-4..L - SvPr/SAIN1-01;
361 Citadela /.Cronin, A. J.1896-1981.Praha ::Svoboda,.1969...L - SvPr/CRON1-09;
362 Citlivosť a solidarita : Františkánske inšpirácie.Schalück, Hermann.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-86-4..Františkánska spiritualita 034;
363 Citová autonómia zasvätenej ženy.Stevani, Milena.:KVPŽR.2005...Zasvätený život 019;
364 Civilizácia lásky.Braulik, Georg. KBD:Svit.2001.80-968345-6-8..Lectio divina 35;
365 Conversation lessons.Martínez, Ron.Boston:Thomson Heinle.2002.1899396659 (brož.); 1-899396-65-9..Príručky 027;
366 Culturally speaking : Second Edition.Genzel, Rhona B..Boston, MA ::Heinle & Heinle Publishers.1994.0-8384-4213-7..Príručky 028;
367 Cvičebnice esperanta /.Kilian, Theodor,1894-1978.Praha ::SPN,.1964...Príručky 013;
368 Cvičíme aj vo vyššom veku /.Dutková, Katuša.Bratislava ::Ústav zdravotnej výchovy,.1980...Zdravie 11;
369 Cyril Vasiľ :.Majchrák, Jozef,.:.2016.978-80-972432-0-3..Životopisy 181;
370 Cyrilometodská tradícia u Slovákov.Bagin Anton, ThDr..:SAP - Slovak Academic Press.1993.80-85665-08-5..Cirkevné dejiny Slovenska 37;
371 Czestochowa.Zmudziński, Jerzy.Jasna Góra:Jasnogórska fundacja dziedzictwa kulturowego.1991?...RegD/PoľskoC- 01;
372 Čao, Niku! /.Holková, Marie,1908-2002.Řím ::Křesťanská akademie,.1970...ŽS/DOMINIK SAVIO - 03;
373 Čaro výšivky /.Lichnerová, Alžbeta.Bratislava ::Práca,.1976...Ručné práce 09;
374 Čas pre Boha.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6..DZ/PHIL1 - 01;
375 Čas pre milosť. .Janáč - Hrubý, Pavol.Poprad :Erkac.2000.80-968332-1-9..DZ/JANÁ1 - 02;
376 Čerpajme milosť zo sviatostí.Gavenda, Marián.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-248-5..DZ/VIERA - 04/38;
377 Čerpajme z múdrosti dona Bosca.Job, Pavol. Oto Németh:Bratislava.1998.80-967639-9-7..ŽS/DON BOSCO -02;
378 Čertova kuchyňa a ranné zamyslenia.Čanaky, Richard.Moravské Lieskové:Mário Tomášik.2004.80-969197-8-4..Katechetika Príbehy 01;
379 Červený a čierny /.Stendhal,1783-1842.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1964...L - SvPr/STEN1-01;
380 České františkánství.Houška, Petr Alkantara,(1937-).[Praha] ::Petr Alkantara Houška,.2005.80-239-4580-7..Františkánska spiritualita 018;
381 Česko-italský slovník.Rosendorfský, Jaroslav.Praha:Státní pedagogické nakl..1988...Slovníky 003;
382 Česko-německý slovník = I. díl A - O.Volný, Jan,1886-1955.Praha ::Státní pedagogické nakladatelství,.1963...Slovníky 020;
383 Česko-německý slovník. II. díl P - Ž.Volný, Jan,1886-1955.Praha ::Státní pedagogické nakladatelství,.1963...Slovníky 021;
384 Česko-slovenské vzťahy v dejinách školstva v rokoch 1848-1918.Kips, Milan.Bratislava:TOPSI.2000.80-967824-3-6..Pedagogika 019;
385 Československá historická města.Dostál, Oldřich.Praha:Orbis.1974...Dejiny Slovenska 08;
386 Československá muzea v přírodě : Tsechoslovackije muzej pod otkrytym něbom.Tschechoslowakische Freilichtmuseen.The Czechoslovak.Štika, Jaroslav.Martin:Osveta.1989.80-217-0039-4..Dejiny Slovenska 10;
387 Československo =.Karásek, Oldřich,1939-2006.Praha :; Bratislava ::Olympia ;; Šport,.1990.80-7033-013-9; 80-7096-071-X..Dejiny Slovenska 11;
388 Český krtek v CIA :.Ševela, Vladimír,1965-.Praha ::Prostor,.2015.978-80-7260-320-6 :..L - SvPr/ŠEVE1-01;
389 Čierny zlatokop.Abrahams, Peter.Bratislava:Práca.1950...L - SvPr/ABRA1-01;
390 Činný a vnitřní život /.Chautard, Jean-Baptiste,1858-1935.Řím ::Velehrad - Křesťanská akademie,.1980...Mystika a asketika 18;
391 Čintet alebo More na konci sveta.Pastirčák, Daniel.:Návrat domov.2000.80-968354-1-6..NábPr/PAST1-01;
392 Čisté dospievanie h Braillovo písmo.Tóth, Tihamér. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN):Levoča.2009.80-85291-71-1..Pedagogika Výchova témy 020;
393 Člověk a zasvěcení v duchu dona Bosca po sto letech od jeho smrti.Fontana, Umberto.Turín:Portál.1988...RIH-Saleziáni SDB 01;
394 Človek ako chlieb-.Porubčan, Jozef, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-150-7..Životopisy 09;
395 Človek Job hovorí s bohom.Lippert, Peter. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-82-7..DZ/LIPP1 - 01;
396 Človek Jób hovorí s Bohom.Lippert, Peter.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-374-X..DZ/LIPP1 - 02;
397 Človek Job sa prihovára Bohu.Lippert, Peter. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980...DZ/LIPP1 - 04;
398 Človek na cestách Zeme....Korec, Ján Chryzostom, SJ.Martin:Matica slovenská.1997.80-7090-440-2..DZ/KORE1 - 03;
399 Človek pre beznádejných.Rey-Mermet, Théodule.. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-070-6..ŽS/ALFONZ - 03;
400 Človek, ktorý dôveroval Bohu.Vives A., P. Juan Antonio. Jas:Zvolen.2001.80-88795-83-4..Životopisy 53;
401 Čo Dante nevidel .Wetzler, Alfréd.:Milanium.2009.978-80-89178-31-5..Životopisy 174;
402 Čo hovorí Duch?.Herbeck, Peter. Familiaris:Bratislava.1997.80-967813-0-8..DZ/HERB2 - 01;
403 Čo hovorí Duch?.Martin, Ralph.Bratislava:Familiaris.1998.80-967813-1-6..DZ/MART1 - 04;
404 Čo je cisárovo, cisárovi.Chaput, Charles J..Bratislava:Nadácia Antona Tunegu.2014.9788097159610 (viaz.); 978-80-971596-1-0..Politika 03;
405 Čo je svätá omša? IX..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7..Liturgika 09;
406 Čo je svätá omša? IX..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7..Vierouka 14;
407 Čo mám robiť?.Janáč, Pavol,1942-.Námestovo:Tlačiareň Kubík.2015.9788089602254 (brož.); 978-80-89602-25-4..DZ/JANÁ1 - 05;
408 Čo prezrádzajú naše sny?.Smelý, Igor.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-206-5..DZ/VIERA - 03/36;
409 Čo sa sluší a čo nie :.Banský, V..Bratislava ::Osveta,.1964...Filozofia Etika 05;
410 Čo znamená věřit.Evžen Joly.Rím:Křesťanská akademie.1967...Teológia 22;
411 Čo znamená veriť?.Grach, Pavol.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741839 (brož.);978-80-8074-183-9..DZ/VIERA - 03/28;
412 Čtení o hradech :.Petiška, Eduard.Praha:Albatros.1973...RegD/Česko - 01;
413 Čtvero pojednání o křesťanském boji /.Augustin,354-430.Olomouc ::Krystal,.1948...ŽS/AUGUSTÍN - 02;
414 Čtvrthodinka upřímnosti : úvod do modlitby denního zpytování svědomí.Józef, Augustyn, Jozef.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-007-X..DZ/AUGU1 - 02;
415 Čtyri cesty k Bohu.Mrázek,J..Rím:Velehrad- Křesťanská akademie.1985...Teológia 28;
416 Ďalšie bolestné výlevy duše túžiacej po pravde a spravodlivosti.Trstenský, Viktor.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-291-1..Cirkevné dejiny Slovenska 57;
417 Dáma z Monsoreau .Dumas, Alexandre,1802-1870.Bratislava ::Slovenský spisovateľ.1974...L - SvPr/DUMA1-09;
418 Daniel ;.. Luxpress ::Praha :.1997.80-7130-058-6..Lectio divina 56;
419 Dar a tajomstvo.Ján Pavol II,.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-49-7..Ján Pavol II. 35;
420 Dar kontemplácie a rozoznávania.Faricy, Robert.Prešov:Michal Vaško.1995.80-7165-026-9..Mystika a asketika 20;
421 Dar Kristových rán a Terézia Neumannová z Konnersreuthu.Najdek, Rastislav.Doľany:ZAEX.2015.9788089676378 (brož.); 978-80-89676-37-8..Životopisy 98;
422 Dar lásky.Potaš, Marián Ján, OSBM. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-311-X..ŽS/PAVOL GOJDIČ - 01;
423 Dar Otce i Syna : základy systematické pneumatologie.Pospíšil., C.V. .:Matice cyrilometodějská.2003.80-7266-135-3..Teológia 9;
424 Dar poznání.Madre, Philippe.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-489-X..DZ/MADR1 - 02;
425 Dar pre všetkých.Ghiglione, Gianni.:Don Bosco.1999.80-88933-24-2..DZ/GHIG1 - 04;
426 Dar rozlišování duchů. Duch svatý - neznámý Bůh. Rozlišování duchů. Slavení eucharistie..Buob, Hans.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-096-7..DZ/BUOB1 - 02;
427 Darca darov sľúbených.Magdolen, Štefan.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-158-7..Modlitby 034;
428 Das große Ravensburger Hobbybuch.Lammer, Jutta.Ravensburg:Otto Maier.1977.3-473-42353-X..Ručné práce 19;
429 David Copperfield. 1..Dickens, Charles,1812-1870.Praha ::SNKLHU,.1956...L - SvPr/DICK1-06;
430 David Copperfield. 2..Dickens, Charles,1812-1870.Praha ::SNKLHU,.1956...L - SvPr/DICK1-07;
431 Dcéra Izraela - Edita Steinová (1891-1943).Courtois, René, SJ.s. l.:s. n..1980?...ŽS/EDITA STEIN - 01;
432 Dcéra Kráľovská.Marshall, Bruce, (1899-1987).Bratislava:LUC.1991.80-7114-023-6..NábPr/MARS1-03;
433 Dei Verbum :..:Praha :.1992.80-85528-01-0..M - Dokumenty II.VK 12;
434 Dej mi své raněné srdce! :.Barbarić, Slavko, 1946-2000 - autor.:Olomouc :.1998.80-238-3153-4..DZ/BARB1 - 01;
435 Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku.Šimončič, Jozef 4 zos ;.Trnava:Trnavská univerzita.1994.80-88774-00-4..Cirkevné dejiny Slovenska 13;
436 Dejiny duše:.Terézia z Lisieux, svätá.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti v Kanade.1973...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 07;
437 Dejiny Inštitútu Preblahoslavenej Panny Márie na Slovensku.Sestra Mária IBMV.Bratislava:Provincialát IBMV.1996...RIH-Anglické panny, CJ 01;
438 Dejiny katolíckej Cirkvi.Ján Kaššovic. Cambridge, Ontario, Canada:Priatelia Dobrej knihy.1983.0-920150-98-5..Cirkevné dejiny 06;
439 Dejiny Kongregácie šk. sestier sv. Fr. na Slovensku 1919-2000.Schőnová, Bernadeta (OSF).Žilina:OSF.2006...Naša kongregácia 028;
440 Dejiny Kongregácie Školských sestier III. regulovaného rádu svätého Františka..Žilina:Provincia OSF.1972?...Naša kongregácia 021;
441 Dejiny mojej Cirkvi 1.Judák, Viliam.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5..Cirkevné dejiny 18;
442 Dejiny mojej Cirkvi 2.Judák, Viliam.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-503-5..Cirkevné dejiny 17;
443 Dejiny pápežov.Timko, Pavol.Banská Bystrica:[s.n.].1944...Pápeži 11;
444 Dějiny počátku křesťanské církve - skutky apoštolů..Praha:Praha :.1995.80-7130-043-8..Lectio Divina 62;
445 Dějiny raného křesťanství.Josef Štochl .Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury .1997...Cirkevné dejiny 08;
446 Dejiny Slovenska a Slovákov.Ďurica, Milan Stanislav.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1996.80-08-01427-X..Cirkevné dejiny Slovenska 21;
447 Dejiny Slovenska na ceste k sebauvedomeniu.Špiesz, Anton.Bratislava:Perfekt .1992...Cirkevné dejiny Slovenska 31;
448 Dejiny slovenskej literatúry II. zv.. .Sedlák, Imrich.Martin :Matica slovenská.2009.978-80-7090-945-4..Literatúra teória 12;
449 Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960.Sliacky, Ondrej,1941-.Bratislava:Literárne informačné centrum.2013.9788081190735 (viaz.); 978-80-8119-073-5..Literatúra teória 10;
450 Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež. Do roku 1960.Sliacky, Ondrej.Bratislava :Literárne informačné centrum.2007.978-80-89222-32-2; 978-80-9822232-2..Literatúra teória 09;
451 Dejiny Spásy.Pauliny, Andrej, SDB.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1973...Iné 17;
452 Dejiny Spásy.Pauliny, Andrej, SDB.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980...Katechetika Príručky 04;
453 Dejiny Spásy.Pauliny, Andrej, SDB. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-33-9..Katechetika Príručky 50;
454 Dejiny staršej slovenskej literatúry /.Minárik, Jozef, 1922-2008.Bratislava ::SAV,.1958...Literatúra teória 02;
455 Dějiny státu Izrael.Terner, Erich. Pardubice:Kora.1991.80-901092-0-9..Dejiny 08;
456 Dejiny umenia. 1..Pijoán, José,1881-1963.Bratislava:Tatran.1982...Umenie 01;
457 Dejiny umenia. 1. Praveké umenie.Alpatov, Michail Vladimirovič,1902-1986.Bratislava ::Tatran,.1981...Umenie 19;
458 Dejiny umenia. 10..Pijoán, José,1881-1963.Bratislava:Tatran.1986...Umenie 10;
459 Dejiny umenia. 2..Pijoán, José,1881-1963.Bratislava:Tatran.1982...Umenie 02;
460 Dejiny umenia. 2. Stredoveké umenie..Alpatov, Michail Vladimirovič,1902-1986.Bratislava ::Tatran,.1981...Umenie 20;
461 Dejiny umenia. 3..Pijoán, José,1881-1963.Bratislava:Tatran.1983...Umenie 03;
462 Dejiny umenia. 3. Umenie renesancie.Alpatov, Michail Vladimirovič,1902-1986.Bratislava ::Tatran,.1981...Umenie 21;
463 Dejiny umenia. 4..Pijoán, José,1881-1963.Bratislava ::Tatran,.1983...Umenie 04;
464 Dejiny umenia. 4. Umenie 18. a 19. storočia.Alpatov, Michail Vladimirovič,1902-1986.Bratislava ::Tatran,.1981...Umenie 22;
465 Dejiny umenia. 5..Pijoán, José,1881-1963.Bratislava ::Tatran,.1984...Umenie 05;
466 Dejiny umenia. 6..Pijoán, José,1881-1963.Bratislava ::Tatran,.1984...Umenie 06;
467 Dejiny umenia. 7..Pijoán, José,1881-1963.Bratislava ::Tatran,.1985...Umenie 07;
468 Dejiny umenia. 8..Pijoán, José,1881-1963.Bratislava ::Tatran,.1985...Umenie 08;
469 Dejiny umenia. 9..Pijoán, José,1881-1963.Bratislava:Tatran.1986...Umenie 09;
470 Dejiny výtvarného umenia na Slovensku.Wagner, Vladimír.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1930...Výtvarné umenie 01;
471 Dekalóg.Salij Jacek.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-31-2..Starý zákon 69;
472 Demisia inšpektora Willburna / Záhada v Punhame.Szczypiorski, Andrzej,1924-2000 (Andrews, Maurice S.).Bratislava ::Pravda,.1973...L - SvPr/ANDR1-01;
473 Deň čo deň.Beňo, Ján Augustín, SDB.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979.80-7162-007-6..Meditácie 024;
474 Deň vďakyvzdania. Roľnícka nedeľa Nová Baňa..Nová Baňa:.2001...RegD/SlovenskoN - 02;
475 Den, kdy zemřel Kristus.Bishop, Jim.Praha:Vyšehrad.1971...Biografia 31;
476 Denne s Božím slovom.Beňová, Štefánia.Kapušany:Bens.2007.978-80-88998-72-3..Lectio divina 69;
477 Denne s Božím slovom III.. .Beňová, Štefánia.Kapušany :Bens.2009.978-80-88998-81-5..Lectio divina 84;
478 Denníček.Kowalska, Faustina Mária. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-85291-52-5..D/11;
479 Denníček.Kowalska, Faustina Mária. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-85291-52-5..ŽS/FAUSTÍNA - 02;
480 Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši.Kowalská, Faustína. Smižany:PALLOTTI.2003,EK.80-968841-0-7..ŽS/FAUSTÍNA - 05;
481 Denník z notovej osnovy :.Suchoň, Eugen,1908-1993.Bratislava ::Perfekt,.2012.978-80-8046-574-2..Životopisy 159;
482 Deprese. City. Strach.Augustyn, Józef.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-054-1..DZ/AUGU1 - 03;
483 Desatoro /.Bilý, Peter, 1978-.Bratislava ::Slovart,.2014.978-80-556-1145-7 (váz.)..L - SlPr/POVIEDKY-01;
484 Děti a hranice : proč ve vztahu k dětem budovat hranice?.Cloud, Henry.Praha:Návrat domů.1999.80-7255-002-0..Pedagogika Výchova 011;
485 Deti slnka.West, Morris.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-203-1..NábPr/WEST1-01;
486 Deti svetla.Vincent Gál, Vincent Šabík, Adela Jakabová, Milan Spál.Bratislava:LUC.1993.80-7114-100-3..Životopisy svätých 22;
487 Deti vystupujú z hlbín stvorenia. 1. a 2. časť.Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (Erko).s. l.:Erko.1995?...Katechetika Príručky 24;
488 Detská literatúra a čitateľský rozvoj dieťaťa.Obert, Viliam. s.r.o.:ASPEKT.2002.80-88894-07-7..Pedagogika 033;
489 Detská rozprávková Žilina 2015..[Žilina:Krajské kultúrne stredisko].2015.9788085161915 (brož.); 978-80-85161-91-5..Literatúra teória 17;
490 Dětským duším :.Tomíško, Čeněk Maria,1905-1949.Praha ::Universum,.1933...Katechetika Príručky 20;
491 Děvečky Boží.Press, František.Brno:Mariánské nakladatelství.1992.80-900255-3-6..Panna Mária 011;
492 Deviatnik k Milosrdnej Láske.Matka Speranza Ježišova.:.2006?...Modlitby 050;
493 Deviatnik k trom košickým mučeníkom..Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-060-8..Modlitby 006;
494 Deviatnik ku sv. Terezke Ježiškovej.Slovenskí Františkáni.Pittsburgh:Slovenskí Františkáni v Amerike.1958?...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 16;
495 Devingrad.Šubjaková, Elena.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2007.978-80-968587-6-7..Dejiny Slovenska 03;
496 Diabol.Tolstoj, Lev Nikolajevič.:Tatran.1971...L - SvPr/TOLS1-01;
497 Diagnóza F50.Weissová, Gabina.Bratislava ::EvitaPress,.2009.978-80-969800-4-8..Psychológia 14;
498 Dialóg rodičov s dospievajúcimi.Lenczová, Terézia.Bratislava:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.1998...Pedagogika Výchova témy 028;
499 Dialógom k civilizácii lásky a pokoja.Ján Pavol II..Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-67-6..M - Apoštolské listy 035;
500 Dialógy karmelitánok.Bernanos, Georges.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975...Životopisy 123;
501 Dialógy s Pavlom VI. od Jeana Guittona.Guitton, Jean.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969...Pavol VI 01;
502 Dialógy svätých z mramoru.Padovese, Luigi. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.2003.80-85223-57-0..Životopisy svätých 09;
503 Dickens /.Majchrowski, Stefan.Bratislava ::Obzor,.1980...Životopisy 146;
504 Dictionnaire portatif français-slovaque et slovaque-français /.Smolák, Vladimír,1887-1959.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1971...Slovníky 002;
505 Didaktika pre kresťanské školy.Burian, Rudolf.Trenčín ::Naša tlač,.1993.80-966994-1-5;80-966994-1-5..Pedagogika 015;
506 Didaktika pre študentov učiteľstva základnej školy.Obdržálek, Zdeněk.:Univerzita Komenského.2000.80-223-1438-2..Pedagogika 031;
507 Die Ikonen.Weitzmann, Kurt.Freiburg, Basel, Wien:Herder .1998.3-451-26542-7..Výtvarné umenie 09;
508 Diecézny eucharistický kongres. Eucharistia, svetlo a život pre nové tisícročie:..s. l.:s. n..2005...Liturgika 21;
509 Diéta po operáciách žlčníka /.Šimončič, Róbert.Martin ::Osveta,.1980...Zdravie 13;
510 Dieťa zmierenia.Rivers, Francine.[Podolinec]:Kumran.2012.9788089487349 (brož.); 978-80-89487-34-9..NábPr/RIVE1-01;
511 Dievča spod Ánd: Laura Vicuňa.Beccalossi, Mária Lucia .Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-83-0..ŽS/LAURA VICUŇA - 01;
512 Dievča zo Sieny.Wohl, Luis de.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-545-0..ŽS/KATARÍNA ZO SIENY - 01;
513 Dimenze lásky.Boulad, Henri.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-25-1..DZ/BOUL1 - 02;
514 Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-076-9..M - Dokumenty 02;
515 Dítě si hraje a poznává svět.Opravilová, Eva,1933-,.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1988...Pedagogika 028;
516 Divertimento.Szentkuthy, Miklós.:Tatran.1990.80-222-0081-6..Životopisy 160;
517 Dizionario albanese: italiano-albanese, albanese-italiano .Guerra, Paola .Milano:A. Vallardi .1998.88-8211-097-4..Slovníky 038;
518 Dizionario dei sinonimi e dei contrari della lingua italiana..La Spezia ?:Fratelli MELITA Editori (FME).1995.88-403-6661-X..Slovníky 041;
519 Dizionario della lingua italiana.Manfredi, V..La Spezia ?:Fratelli MELITA Editori.1995.88-403-6665-2..Slovníky 040;
520 Dizionario italiano.Visentin, Claudio.Milano:Mariotti.2004.881801745-4;88-18-01745-4..Slovníky 039;
521 Dni sviatočné i všedné.Anton Habovštiak. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-066-1..Liturgika 01;
522 Do boje s růžencem, aneb, Jak se porazit a přitom vyhrát /.Smolen, Štěpán,1983-.:.2017.978-80-87821-08-4..Panna Mária 104;
523 Dobrá rada pro každou domácnost /.Břízová, Joza,1905-1983.Praha ::Práce,.1967...Domácnosť 01;
524 Dobro Eucharistie. .Janáč - Hrubý, Pavol.Poprad :Erkac.2000.80-968332-2-7..Vierouka 46;
525 Dobrodružstvá Guzmána z Alfarache /.Alemán, Mateo,1547-1614.Bratislava ::Tatran,.1975...L - SvPr/ALEM1-01;
526 Dobrodružstvá kapitána Korkorána /.Assollant, Alfred,1827-1886.Bratislava ::Mladé letá,.1957...L - SvPr/ASSO1-01;
527 Dobrodružství života.Tournier, Paul.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-69-4..NábPr/TOUR1-01;
528 Dobrodružstvo jednoty:.Lubich, Chiara, 1920-2008.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-05-5..RIH-Focolare 01;
529 Dobrodružstvo života.Luscoň, Jozef, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-325-3..Katechetika Príručky 35;
530 Dobytie Bastily. 1..Dumas, Alexandre.Bratislava:Tatran.1973...L - SvPr/DUMA1-07;
531 Dobytie Bastily. 2..Dumas, Alexandre.Bratislava:Tatran.1973...L - SvPr/DUMA1-08;
532 Dojmy zo Svätej Zeme.Ušák, Vít, SDB.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1986...Iné 31;
533 Dokonalá sloboda.Calasanzová Ziescheová Maria.Trnava:Spolok sv.Vojtecha .2016.978-80-8161-224-4..NábPr/ZIES1-10;
534 Dokonalá svoboda.Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .:Praha :.1996.80-7178-056-1..NábPr/ZIES1-07;
535 Dokument PBK. Interpretácia Biblie v Cirkvi.. Žilinská univerzita:Žilina.1998.80-7100-481-2..Filozofia 17;
536 Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu..r:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...M - Dokumenty II.VK 02;
537 Dokumenty duhého vatikánskeho koncilu . II...Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1993...M - Dokumenty II.VK 07;
538 Dokumenty II. vatikánskeho koncilu II. časť.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970...M - Dokumenty II.VK 03;
539 Dokumenty II. vatikánskeho koncilu. I. ..Trnava:SSV.1993...M - Dokumenty II.VK 06;
540 Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Druhý vatikánsky koncil.Trnava:SSV.1969...M - Dokumenty II.VK 04;
541 Dokumenty o teológii oslobodenia.Kongregácia pre vieroučné otázky.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987...M - Dokumenty 06;
542 Dom na skale:.Montana, Victoria.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1993.8085716038;80-85716-03-8..Katechetika Príručky 49;
543 Dóm sv. Alžbety v Košiciach..Košice:Vydavateľstvo Obzor.1983...RegD/SlovenskoK - 05;
544 Dominik kazateľ pravdy.Fotta, Peter, OP.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4..ŽS/DOMINIK GUZMAN - 02;
545 Don Bosco.Bosco, Teresio. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8..ŽS/DON BOSCO -01;
546 Don Bosco - jedna radosť.Salesny, Karl H..Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741846 (brož.); 978-80-8074-184-6..ŽS/DON BOSCO -04;
547 Dotkol sa nás..Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742973 (brož.); 978-80-8074-297-3..RIH-Saleziáni SDB 03;
548 Dotyk mystiky.Čapla, Ján.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743451 (brož.); 978-80-8074-345-1..DZ/VIERA - 06/63;
549 Dotyk radosti. .Hudák, Pavol a kol..Prešov :Tlačiareň Kušnír.2009.978-80-89404-03-2..Pedagogika Výchova témy 038;
550 Dotyk s novým dňom. Myšlienky z éteru 4. Úvahy odvysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia..Judák, Viliam.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-33-5..Meditácie 038;
551 Dozrievanie v Kristovi..Prešov:Samizdat.1990...Katechetika Učebnice 30;
552 Dozrievanie v Kristovi..Prešov:Samizdat.1990...Katechetika Učebnice 31;
553 Dômyselný rytier Don Quijote / 1. zväzok.Cervantes Saavedra, Miguel de,1547-1616.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1965...L - SvPr/SERV1-01;
554 Dômyselný rytier Don Quijote / 2. zväzok.Cervantes Saavedra, Miguel de,1547-1616.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1965...L - SvPr/SERV1-02;
555 Dôstojnosť človeka.Hrablayová, Lucia.Spišská Nová Ves:Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2011.9788089538058 (viaz.); 978-80-89538-05-8..Katechetika Učebnice 03;
556 Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989...Ján Pavol II. 42;
557 Dôverne s Bohom 1.diel.Gabriel od sv. Magdalény. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.1993.80-7162-023-8..Meditácie 017;
558 Dôverne s Bohom I..p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1963...Meditácie 011;
559 Dôverne s Bohom II..Gabriel od sv.Magdaleny.Rím:SÚSCM.1967...Meditácie 012;
560 Dôverne s Bohom III..p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969...Meditácie 013;
561 Dôverne s Bohom IV..p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...Meditácie 014;
562 Dôverne s Bohom V..Gabriel od sv.Márie Magdaleny.Rím:SÚSCM.1969...Meditácie 015;
563 Dôverne s Bohom VI..p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970...Meditácie 016;
564 Dôverovať Neviditeľnému.Husár, Marián.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-385-7..DZ/VIERA - 07/80;
565 Dôveryhodné miesto - Kláštor pod Znievom.Juraj Müller.:ŠPORT PRESS.1999.80-85742-13-6..RegD/SlovenskoK - 02;
566 Dr. Arvéd L. Grébert 85-ročný.. Matica slovenská:[Martin.2001.80-7090-595-6..Životopisy 169;
567 Dr. Jozef Paučo.Peter Maruniak.:Stred.zahr.Slov.Domu MS.1994.80-7090-614-6..Životopisy 168;
568 Dr. Jozef Tiso v hodnotení Hitlerových diplomatov a tajných agentov /.Ďurica, Milan Stanislav,1925-.Lakewood ::Slovenský výskumný ústav v Amerike,.2000...Dejiny Slovenska 20;
569 Drahé rehoľné sestry.Vrablec, Štefan.Rím:SÚSCM.1994...Zasvätený život 063;
570 Drahí priatelia.Benedikt XVI.Stará Ľubovňa:Sali - Foto.2012.9788097064495 (brož.);978-80-970644-9-5..Benedikt XVI. 06;
571 Dramatisace k besídkám /.Jungbauer, František,1895-1941.V Praze ::Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského,.1928...Katechetika Príručky 30;
572 Drevené gréckokatolícke chrámy na východnom Slovensku : Bardejov a okolie..Prešov:Petra.2007.978-80-8099-009-1..RegD/SlovenskoB - 03;
573 Drevené gréckokatolícke chrámy na východnom Slovensku : Svidník a okolie..Prešov:Petra.2007.978-80-8099-010-7..RegD/SlovenskoS - 04;
574 Drinské mučenice:.Krajačić, Ozana.Trnava:Dcéry Božej Lásky.2015...Životopisy svätých 38;
575 Druhá strana AIDS.Incorvaia, Nicola.Saluzzo:Komunita Cenacolo.2001...RIH- Cenacolo 02;
576 Druhý vatikánsky koncil a Slovensko.Jurko, Jozef (1950).Kapušany:Bens.1999.80-968225-2-7..Cirkevné dejiny Slovenska 16;
577 Druhý vatikánský sněm..Rím:Křesťanská adademie.1983...M - Dokumenty II.VK 05;
578 Duch kresťanstva.Bernhard, Welte. Nitra:SBS.1995.80-85223-38-4..Filozofia 27;
579 Duch liturgie.Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-477-8..Liturgika 07;
580 Duch svätý.Pavol, Jan.:Nové Město.1998.80-85487-56-X..Ján Pavol II. 67;
581 Duch Svätý.Smith, Oswald J..s. l.:s. n..1990?...Katechetika Príručky 29;
582 Duch viery.Javorka, Vendelín, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2017.978-80-8191-111-8..Vierouka 85;
583 Duchaplný cestopis po stopách Jána Pavla II. v našich regiónoch..V Žiline:Krajská knižnica.2014.9788085148800 (viaz.); 978-80-85148-80-0..Ján Pavol II. 55;
584 Duchovné cvičenia s Pannou Máriou. Pre sestričky.Liptovská, Miriam.:.1960??...Zasvätený život 012;
585 Duchovné cvičenia sv. Ignáca z Loyoly.Mikuš, Rudolf, SJ.Rím:Sl. vyd. Sv. Cyrila a Metoda.1961...ŽS/IGNÁC Z LOYOLY - 05;
586 Duchovné poslanie stredného veku.Grün, Anselm.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-10-4..DZ/GRUN1 - 18;
587 Duchovné slovensko. .Ondica, Slavomír.Sabinov :DINO.2010.978-80-85575-52-1..Umenie 26;
588 Duchovní deník :.Carretto, Carlo.Brno ::Cesta,.1998??.80-7295-036-3..DZ/CARR1 - 01;
589 Duchovní rozhovor : Duchovní rádce uvádí mladého křesťana do duchovního života.Tilmann, Klemens, 1904-1984.Vizovice:Lípa.1991.80-285-0010-2; 80-285-0010-3 (v knihe)..Mystika a asketika 45;
590 Duchovní vedení­ a rozjí­mání­.Merton, Thomas.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-225-0..DZ/MERT1 - 01;
591 Duchovnosť bez falošných tónov.Vadkerti, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2017.9788080743772 (brož.); 978-80-8074-377-2..DZ/VIERA - 07/76;
592 Duchovný odkaz k jubileu obnovenia spoločnosti Ježišovej (1814 -2014).Lambert, Willi,1944-.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418528 (brož.); 978-80-7141-852-8..RIH-Jezuiti, SJ 03;
593 Duchovný pokrm.Richard, A. Bennett.:MSEJK.2002.80-88891-44-2..DZ/BENN1 - 01;
594 Duchovný zápas.Scupoli, Lorenzo.Bratislava:Oto Németh.2000.80-88949-12-2..DZ/SCUP1 - 01;
595 Duchovný život a modlitba. .Augustyn, Józef.Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-699-9..DZ/AUGU1- 07;
596 Duchovný život v nemocnici..Bratislava:KBS.2006.80-969527-5-7..Psychológia 45;
597 Duše v očistci: Co jsem prožila.Simmaová, Marie, 1915-2004.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997...Mystika a asketika 41;
598 Duše veškerého apoštolátu.Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Přerov:Bonus A.1927...Mystika a asketika 16;
599 Duše veškerého apoštolátu.Chautard, Jean Baptiste O.C.R..:.1938...Mystika a asketika 17;
600 Dva životy v jednom svetle : O živote a diele Franciszka Blachnického a Wojciecha Danielskeho.Heske, Jozef.Sedlice:Rímskokatolícky farský úrad.2006.80-969455-6-4..RIH-Oáza, Svetlo-Život 03;
601 Dvanást století cirkevních dějín..:.1973...Cirkevné dejiny 04;
602 Dve koruny.Morcinek, Gustaw.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950...ŽS/MAXIMILIÁN KOLBE - 02;
603 Dvě pohádky.Piťha, Petr, 1938- - autor.:Praha :.2000.80-902776-3-2..DZ/PIŤH1 - 01;
604 Dve tváre lenivosti.Lachmanová, Kateřina.Bratislava:Lúč.2002.80-7114-365-0..DZ/LACH1 - 04;
605 Dvojí tvář lenosti.Lachmanová, Kateřina.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-491-1..DZ/LACH1 - 03;
606 Dvojí život Heleny Grahamové /.Brontë, Anne,1820-1849.Praha ::Mladá fronta,.1975...L - SvPr/BRON2-02;
607 Dvojník. Obec Stepančikovo a jej obyvatelia.Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.:Slovenský Tatran.1969...L - SvPr/DOST1-02;
608 Dych života.Cencini, Amedeo.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-061-3..Zasvätený život 076;
609 Dýka a kříž.Wilkerson, David.:ewp.1969...NábPr/WILK1-01;
610 Džamila ; Tvárou v tvár.Ajtmatov, Čingiz,.Bratislava:Smena.1964...L - SvPr/AJTM1-01;
611 Ecclesia de eucharistia.Ján Pavol II..Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-849-6..M - Encykliky 33;
612 Ecclesia in Europa..Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0..M - Exhortácie 11;
613 Edita Steinová : myšlenky a meditace.Stein, Edith, 1891-1942 - autor.Svitavy:Trinitas.2000.80-86036-43-X..ŽS/EDITA STEIN - 02;
614 Edmund Campion.Waugh, Evelyn.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-60-7..ŽS/EDMUND CAMPION - 01;
615 Echo duchovného prúdenia dneška.Kaľata, Dominik, SJ.Cambridge:Dobrá kniha.1972...Misiologia Ekumenizmus 9;
616 Ekologická kríza a vízia Františka z Assisi.Himes, Kenneth R..Bratislava:Serafín.2004.80-88944-88-0..Františkánska spiritualita 036;
617 Ekumenický rozmer Cirkvi.Pavol, Tomek.:Pavol Tomek.1998.80-967862-2-9..Misiologia Ekumenizmus 6;
618 Ekumenizmus na Slovensku..Dráb, Pavol. Vyd. Michala Vaška:Prešov.1998.80-7165-116-8..Misiologia Ekumenizmus 25;
619 Emigranti /.Tolstoj, Aleksej Nikolajevič,1882-1945.Bratislava ::Smena,.1969...L - SvPr/TOLS1-03;
620 Encyklika Caritas in veritate.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-786-9..M - Encykliky 36;
621 Encyklika Centesimus annus.Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-68-1..M - Encykliky 26;
622 Encyklika Centesimus Annus Jeho Svätosti pápeža Jána Pavla II..Ján Pavol II..Spišské Podhradie - Spišská Kapitula:Kňazský seminár.1991.80-7142-004-2;80-7142-004-2..M - Encykliky 27;
623 Encyklika Deus caritas est .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9..M - Encykliky 34;
624 Encyklika Dives in misericordia o Božom milosrdenstve.Ján Pavol II..Trnava, Rím:SSV v spolupráci so SÚSCM .1993.80-7162-020-3..M - Encykliky 12;
625 Encyklika Dominum et vivificantem.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750..M - Encykliky 18;
626 Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6..M - Encykliky 32;
627 Encyklika Ecclesiam suam - Ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti .Pavol VI..Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1968...M - Encykliky 04;
628 Encyklika Evangelium vitae.Ján Pavol II.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-097-1..M - Encykliky 29;
629 Encyklika Humanae vitae (O správnom spôsobe regulovania pôrodnosti) .Pavol VI..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...M - Encykliky 08;
630 Encyklika Humanae vitae (O správnom spôsobe regulovania pôrodnosti) .Pavol VI..Trnava:SSV .1993.80-7162-053-X; 807162053X..M - Encykliky 09;
631 Encyklika Laborem exercens (O ľudskej práci) .Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984...M - Encykliky 13;
632 Encyklika Laudato Si’.František, pápež, 1936 -.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611803 (brož.); 978-80-8161-180-3..M - Encykliky 38;
633 Encyklika Lumen fidei:.František, pápež 2013- .Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986..M - Encykliky 37;
634 Encyklika o Duchu Svätom v živote Cirkvi a sveta / Dominum et vivificantem .Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988...M - Encykliky 17;
635 Encyklika Populorum progressio - O rozvoji národov.Pavol VI..Rím:.1967...M - Encykliky 05;
636 Encyklika Redemptoris missio.Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-204-4..M - Encykliky 22;
637 Encyklika Slavorum Apostoli (Apoštoli Slovanov)o apoštoloch Slovanov.Ján Pavol II..Cambridge, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti.1985...M - Encykliky 14;
638 Encyklika Slavorum apostoli Apoštoli Slovanov.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-563-9..M - Encykliky 16;
639 Encyklika Sollicitudo rei socialis - Sociálna starostlivosť (Cirkvi).Ján Pavol II..s. l.:s. n..1987...M - Encykliky 21;
640 Encyklika Spe salvi.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-700-5..M - Encykliky 35;
641 Encyklika Svätého Otca Jána Pavla II. o sociálnej starostlivosti cirkvi Sollicitudo rei socialis.Ján Pavol II..Rím:SÚCM.1989...M - Encykliky 20;
642 Encyklika svätého otca Pavla VI.Pavol VI..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...M - Encykliky 06;
643 Encyklika svätého otca Pavla VI.Pavol VI..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...M - Encykliky 07;
644 Encyklika Veritatis splendor.Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-057-2..M - Encykliky 28;
645 Encyklika Vykupiteľ človeka (Redemptoris hominis).Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980...M - Encykliky 10;
646 Encyklopédia Slovenska. I. zv. A - D.Hajko, Vladimír.Bratislava:Veda.1977...Encyklopédie Slovenska 05;
647 Encyklopédia Slovenska. II. zv. E-J.Hajko, Vladimír.Bratislava:Veda .1978...Encyklopédie Slovenska 06;
648 Encyklopédia Slovenska. III. zv. K - M.Hajko, Vladimír.Bratislava:Veda.1979...Encyklopédie Slovenska 07;
649 Encyklopédia Slovenska. IV. zv. N - Q.Hajko, Vladimír.Bratislava:Veda.1980...Encyklopédie Slovenska 08;
650 Encyklopédia Slovenska. V. zv. R-Š.Hajko, Vladimír.Bratislava:Veda .1981...Encyklopédie Slovenska 09;
651 Encyklopédia Slovenska. VI. zv. T - Ž..Bratislava:Veda.1982...Encyklopédie Slovenska 10;
652 Enneagramm. Objaviť svoje vnútorné ja:.Baráth, Bartolomej SVD.Vidiná:Misijný dom Božského Srdca.1995...Psychológia 24;
653 Ergoterapia 1 :.Klusoňová, Eva.Martin ::Osveta,.1986...Pedagogika 047;
654 Eros, sila lásky.Baggio, Antonio.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-10-1..Pedagogika Výchova témy 050;
655 Eschatológia.Chovanec, Marián.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2004.80-88741-48-3..Teológia 5;
656 Etapy duchovného rastu.Groeschel, Benedict J.. Bratislava:Serafín.1996.80-88944-36-8..DZ/GROE1 - 04;
657 Etická výchova pre cirkevné školy - 2. časť.Lencz, Ladislav. Metodické centrum:Bratislava.1997.80-88796-54-7..Filozofia Etika 01;
658 Eucharistia.Thurian, Max. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-539-6..Liturgika 17;
659 Eucharistia - Slávte omšu srdcom.Barbarič, Slavko.Bratislava:MCM.1997.80-88717-20-5..Panna Mária 022;
660 Eucharistia, brána do neba .Luscoň, Jozef, SDB.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-283-6..DZ/VIERA - 04/46;
661 Eucharistická úcta mimi sv.omše.Nepšinský, Vojtech. Badín:KS.2005.80-88937-19-1..Liturgika 03;
662 Eucharistické zázraky.Haesele, Mária.:GENEZIS.1991.80-85220-38-5..Liturgika 20;
663 Eucharistie.Lubich, Chiara,,1920-2008.Bratislava:Nové mesto.1992.8085487071; 80-85487-07-1..Vierouka 69;
664 Eucharistie - naše posvěcení : tajemství poslední večeře.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-178-5..DZ/CANT1 - 17;
665 Eucharistie : lék nesmrtelnosti.Tomáš, Špidlík.:Refugium Velehrad-Roma.2005.80-86715-39-6..DZ/ŠPID1 - 08;
666 Európa aj v tvojich rukách.Škripek, Branislav.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-393-2..DZ/VIERA - 07/84;
667 Európan na križovatke dejín a života.Porubčan, Jozef, SJ.Zvolen:Združenie Jas.1998.80-88795-46-X..Filozofia 02;
668 Európska biskupská synoda 1991 / Biskupská synoda o Európe.Tondra, František.s. l.:KBS.1991...M - Dokumenty 07;
669 Evangelia vo spišštine. ..Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-91-1..Nový zákon 14;
670 Evangelii gaudium.Katolícka cirkev..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8..M - Exhortácie 14;
671 Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Pavol VI..Zvolen:Združenie Jas .1992.80-900548-4-6; 8090054846..M - Exhortácie 03;
672 Evanjeliá.Slovenská liturgická komisia - preklad.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...Nový zákon 24;
673 Evanjeliá podľa Lukáša..:.1980?...Nový zákon 20;
674 Evanjeliové blahoslavenstvá-nová nádej sveta.Job, Pavol.Bratislava:LUC.1997.80-967639-1-1..Meditácie 046;
675 Evanjeliový plán Františka z Assisi dnes.Brockman, James R..Bratislava:Serafín.2005.80-8081-014-1..Františkánska spiritualita 092;
676 Evanjelium na každý deň..Kapušany:Ing. Stanislav Beňo - Bens.2016.9788089679171; 978-80-89679-17-1..Lectio divina 82;
677 Evanjelium na každý deň II..Kapušany:Vydavateľstvo Ing. Stanislav Beňo - Bens.2017.9788089679218 (brož.); 978-80-89679-21-8..Lectio divina 83;
678 Evanjelium o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní.Kremer, Jacob. Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-015-8..Kristológia 15;
679 Evanjelium podľa Jána.. spol. s r.o.:Slovenská biblická spoločnosť.1997.80-85486-14-8..Nový zákon 34;
680 Evanjelium v živote dieťa. rok A.Klimaszewski, Stanislaw. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01091-5..Katechetika Príručky 42;
681 Evanjelium v živote dieťa. rok B.Klimaszewski, Stanislaw. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01096-6..Katechetika Príručky 43;
682 Evanjelium v živote dieťa. rok C.Klimaszewski, Stanislaw. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01088-5..Katechetika Príručky 44;
683 Evanjelium zážitok novosti..:.1975?...Nový zákon 35;
684 Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1. .Valtorta, Mária.Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-01-7..Biografia 07;
685 Evanjelium, ako mi bolo odhalené 10..Valtorta, Mária.Bratislava:Jacobs light communication.2011.978-80-89386-11-6..Biografia 16;
686 Evanjelium, ako mi bolo odhalené 2. .Valtorta, Mária.Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-02-4..Biografia 08;
687 Evanjelium, ako mi bolo odhalené 3. .Valtorta, Mária.Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-03-1..Biografia 09;
688 Evanjelium, ako mi bolo odhalené 3. .Valtorta, Mária.Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-03-1..Biografia 09;
689 Evanjelium, ako mi bolo odhalené 4. .Valtorta, Mária.Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-04-8..Biografia 10;
690 Evanjelium, ako mi bolo odhalené 5. .Valtorta, Mária.Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-05-5..Biografia 11;
691 Evanjelium, ako mi bolo odhalené 6. .Valtorta, Mária.Bratislava :Jacobs light communication.2010.978-80-89386-06-2..Biografia 12;
692 Evanjelium, ako mi bolo odhalené 7. .Valtorta, Mária.Bratislava :Jacobs light communication.2010.978-80-89386-07-9..Biografia 13;
693 Evanjelium, ako mi bolo odhalené 8. .Valtorta, Mária.Bratislava :Jacobs light communication.2010.978-80-89386-08-6..Biografia 14;
694 Evanjelium, ako mi bolo odhalené 9..Valtorta, Mária.Bratislava :Jacobs light communication.2010.978-80-89386-10-9..Biografia 15;
695 Evanjelizácia 2000.Forrest, Tom. Zvolen:Jas.1996.80-88795-21-4..Misiologia Ekumenizmus 22;
696 Evanjelizácia podľa Františka.Valábek, Marián.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-253-9..DZ/VIERA - 04/39;
697 Evanjelizovať znamená milovať.Moens, Jean-Luc. Nitra:Garmond.1994.80-967282-0-2..Misiologia Ekumenizmus 11;
698 Exercície pre rehoľnice.Urban.:.1970??...Zasvätený život 006;
699 Exhortácia Pastores dabo vobis.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-046-7..M - Exhortácie 09;
700 Exodus.Jozef Tiňo.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-766-8..Starý zákon 34;
701 Ezdráš, Nehemjáš, Ester.Mezinárodní biblická společnost.Praha ::Praha :.1994.80-7130-036-5..Lectio divina 49;
702 Ezechiel.. Luxpress ::Praha :.2001.80-7130-092-6..Lectio divina 55;
703 Falešné představy o Bohu : Jejich vznik, odhalení a překonání.Frielingsdorf, Karl.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-94-4..DZ/FRIE1 - 01;
704 Falošné predstavy o Bohu:..Spišská Belá:Diecézna animátorská škola v Spišskej diecéze.2001...Katechetika Príručky 25;
705 Familiaris consortio.Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-052-1..M - Exhortácie 08;
706 Familiaris consortio / Rodinné spoločenstvo.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1986...M - Exhortácie 07;
707 Farár z Arsu.Hunermann, Wilhelm. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-764-0..ŽS/JÁN MÁRIA VIANEY - 01;
708 Farári a kapláni pôsobiaci v Levoči v 20. storočí.Dlugoš, František.:Polypress.2000.80-88704-36-7..Cirkevné dejiny Slovenska 55;
709 Farby čias :.Fedorenko, Nikolaj Trofimovič,1912-2000.Bratislava ::Tatran,.1977...Výtvarné umenie 05;
710 Farnost vyznavaču.Hünermann, Wilhelm .:.1980?...NábPr/HUNE1-01;
711 Fatima odkaz Panny Márie.Lackovič, Jozef, SJ.:.1944...Panna Mária 076;
712 Fatima:.Fonseca, L. Gonzaga da .:Východosl.vyd..1992.80-234-0016-9..Panna Mária 006;
713 Fermentum.P.Jakub Berka OPraem..Olomouc:Matice cyrilometodějská v Olomouci.2002...Homiletika 17;
714 Fides et ratio.Ján Pavol II..Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-06-4..M - Encykliky 31;
715 Filokalia, alebo, Láska k dobru, kráse a čnosti. I. diel prvá časť..Ružomberok:VERBUM - vydavateľstvo KU.2016.9788056103975; 978-80-561-0397-5..RIH-Mnísi, pustovníci 12;
716 Filokalia, alebo, Láska k dobru, kráse a čnosti. I. diel prvá časť..Ružomberok:VERBUM - vydavateľstvo KU.2016.9788056103975; 978-80-561-0397-5..RIH-Mnísi, pustovníci 13;
717 Filotea.František Saleský,1567-1622.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1947...ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 03;
718 Filotea.Saleský, František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 05;
719 Filotea :.František Saleský,1567-1622.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1985...ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 07;
720 Filotea 21. storočia.Tournade, Michel.Bratislava:LUC.1998.80-7114-344-8..Mystika a asketika 27;
721 Filozof zdravého rozumu.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LUC.1993.80-7114-094-5..Filozofia 14;
722 Filozof zdravého rozumu.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LUC.1993.80-7114-094-5..Životopisy 51;
723 Filozofia..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...Filozofia 12;
724 Filozofia.Beňo, Ján Augustín, SDB.Nitra:Rodina.1991.80-900510-3-0..Filozofia 03;
725 Formácia Formátorov na Slovensku.Štefanec, Jan.:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2002.80-88937-10-8..DZ/ŠPID1 - 01;
726 Formačná príručka. Školské sestry Tretieho reh. rádu sv. Františka..Rím:Generalát.2005...Naša kongregácia 008;
727 Formovanie učeníkov.Flores, José H. Prado. Zvolen:Jas.1996.80-88795-26-5..DZ/FLOR1 - 02;
728 Fragment z veľkého svedectva o živej viere..Trstenský, Viktor.BV.:bm..1999.80-967550-7-2..Cirkevné dejiny Slovenska 28;
729 Francúzsko-slovenský, slovensko-francúzsky slovník.Mináriková, Hana.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2007.9788010011353 (viaz.); 978-80-10-01135-3..Slovníky 001;
730 František - mistr a učitel modlitby.Lehmann, Leonhard.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-358-3..Františkánska spiritualita 061;
731 František - mistr a učitel modlitby.Lehmann, Leonhard.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-358-3..Františkánska spiritualita 062;
732 František - pápež chudobných.Tornielli, Andrea,1964-.Bratislava:Ikar.2013.9788055135328 (viaz.); 978-80-551-3532-8..František 01;
733 František a Klára z Assisi.Montes, Jesus Sanz. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-020-6..Františkánska spiritualita 080;
734 František z Assisi.Rougier, Stan. Brno:PETROV.1990.80-85247-00-3..Františkánska spiritualita 047;
735 František z Assisi a patristická literatúra. .Messa, Pietro.Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-075-7..Františkánska spiritualita 023;
736 František z Assisi vo svetle jeho listov.Lehmann, Leonhard.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-030-3..Františkánska spiritualita 091;
737 František z Assisi, muž modlitby.Schmucki, Oktavian.Bratislava:Minor.2018.978-80-89888-05-4..Františkánska spiritualita 097;
738 František z Assisi. Človek - kresťan.Polidoro, Gianmaria.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-076-4..Františkánska spiritualita 108;
739 Františkáni v Bratislave v rokoch 1238.Hudec, Rudolf.1. :Vydavateľstvo Serafí­n.2009.978-80-8081-084-9..Cirkevné dejiny Slovenska 71;
740 Františkáni v slovenskej literatúre.Gajdoš, Vševlad Jozef, OFM.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota.1979...Literatúra teória 05;
741 Františkánska spiritualita pápeža Jána XXIII..Mosconi, Anacleto. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-74-0..Františkánska spiritualita 037;
742 Františkánské poselství světu..Gemelli, Agostino.Praha:Ladislav Kuncíř.1948...Františkánska spiritualita 022;
743 Františkánské poselství světu..Gemelli, Agostino.Praha:Ladislav Kuncíř.1948...Františkánska spiritualita 021;
744 Františkánske pramene 1. : Spisy sv. Františka a sv. Kláry..Bratislava:Serafín.2005.80-8081-022-2..Františkánska spiritualita 032;
745 Františkánské prameny.Pospíšil, Ctirad Václav, 1958-.:Olomouc :.2001-.80-7266-073-X..Františkánska spiritualita 027;
746 Františkánské prameny I... Rím:VELEHRAD.1982...Františkánska spiritualita 009;
747 Františkánské prameny I... Rím:VELEHRAD.1982...Františkánska spiritualita 001;
748 Františkánské prameny II...:.1980?...Františkánska spiritualita 002;
749 Františkánské prameny II..Jachym, Radim.BRATISLAVA, Český Těšín:SERAFÍN, Cor Jesu.1994...Františkánska spiritualita 028;
750 Františkánské prameny II..Jachym, Radim.BRATISLAVA, Český Těšín:SERAFÍN, Cor Jesu.1994...Františkánska spiritualita 029;
751 Františkánské prameny III...:.1980?...Františkánska spiritualita 003;
752 Františkánské prameny IV...:.1980?...Františkánska spiritualita 004;
753 Františkánski svätí na každý deň.Ferrini, Giuliano.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-044-3..Františkánska spiritualita 116;
754 Františkánski svätí na každý deň.Ferrini, Giuliano.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-044-3..Františkánska spiritualita 115;
755 Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení.Hlaváček, Petr et al..Praha:Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.2012.978-80-7308-436-3..Františkánska spiritualita 024;
756 Františkánsky misál. Dodatok k rímskemu misálu.....:.1974...Františkánska spiritualita 007;
757 Františkánsky svetský rád. Myšlienky na každý deň :..:.1980?...Františkánska spiritualita 005;
758 Františkánství v kontaktech s jiným a cizím /.Beneš, Petr Regalát,1963-.Praha ::Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta :; Filosofia,.2009.978-80-7308-283-3; 978-80-7007-300-1..Františkánska spiritualita 125;
759 Fráter Johannes.Branecký, Jozef, SchP.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1929.807162134X (brož.); 80-7162-134-X..NábPr/BRAN1-01;
760 Fráter Johannes:.Branecký, Jozef, SchP.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-178-X..NábPr/BRAN1-02;
761 Fráter Kandid.Paravagna, Henrich M., OP.Trenčín:Veritas.1943...Zasvätený život 072;
762 Fu Šen Fu z Ompitála.Zloch, Štefan, SVD. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.1993.80-85223-24-4..Misiologia Ekumenizmus 33;
763 Galileo Galilei /.Schönebeck, Erich.Bratislava ::Slov. vydav. polit. lit.,.1962...Životopisy 36;
764 Gándhí : Postavy a osudy.Fusero, Clemente.Bratislava:Obzor.1990.80-215-0076-X..Životopisy 127;
765 Gándhí. Môj experiment s pravdou.Karamčand, Mahandás.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1989.80-220-0259-3..Životopisy 35;
766 Gaudete et exsultate.František,1936-.:.2018.9788081612503; 978-80-8161-250-3..M - Exhortácie 15;
767 Gender alebo rodová ideológia.Raučinová, Mária.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-264-5..DZ/VIERA - 04/41;
768 Generácia Jána Pavla II...Ružomberok:Kat. ped. a kat. centrum v spolupráci s UPC KU.2006...Ján Pavol II. 49;
769 Genéza sionizmu.Halbich, Karel.Bratislava:Agres.1991.80-85406-05-5..Politika 13;
770 Gianna Beretta Molla.Brem, Hildegard.Prešov:VMV.2000.80-967496-4-1..ŽS/GIANNA BERETTA MOLLA 01;
771 Giotto :..Berlin ::Henschelverlag Kunst und Gesellschaft,.1964...Výtvarné umenie 03;
772 Globálna dimenzia v školách : Metodická príručka pre učiteľov stredných škôl.Raslavská, Ivana.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-666-7..Pedagogika Výchova témy 052;
773 Globálna sexuálna revolúcia.Kuby, Gabriele.Bratislava:Lúč.2013.9788071149224 (viaz.);978-80-7114-922-4..Sociológia 01;
774 Golgota a veda :.Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Bratislava ::Spolok kolegia Sv. Svorada,.1936...Kristológia 8;
775 Gotické tabule v Liptovskom Sv. Mikuláši.Vaculík, Karol,1921-1992.Bratislava ::Spolok slovenských výtvarných umelcov,.1944...Umenie 15;
776 Goya.Feuchtwanger, Lion,1884-1958.Bratislava:Tatran.1976...Životopisy 139;
777 Graciológia.Chovanec, Marián.Nitra :GORAZD.2007.978-80-969787-0-0..Teológia 4;
778 Gróf Montecristo. I..Dumas, Alexandre,1802-1870.Bratislava ::Mladé letá,.1974...L - SvPr/DUMA1-14;
779 Gróf Montecristo. II..Dumas, Alexandre,1802-1870.Bratislava ::Mladé letá,.1974...L - SvPr/DUMA1-15;
780 Gróf Montecristo. III..Dumas, Alexandre,1802-1870.Bratislava ::Mladé letá,.1974...L - SvPr/DUMA1-16;
781 Grófka de Charny. I. zv..Dumas, Alexandre,1802-1870.Bratislava ::Tatran,.1976...L - SvPr/DUMA1-03;
782 Grófka de Charny. II. zv..Dumas, Alexandre,1802-1870.Bratislava ::Tatran,.1976...L - SvPr/DUMA1-04;
783 GUADALUPE - Zjavenie Matky Božej v Mexiku..Johnston, Francis.Košice:TYPOPRESS.2002.80-89089-01-1..Panna Mária 002;
784 Gymnastika hrou.Kršjaková, Soňa. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.2000.80-88868-52-1..Pedagogika 025;
785 Gymnastika pro každý den :.Kos, Bohumil.Praha ::Olympia,.1980...Šport 01;
786 Habemus papam /..Kraków ::Dom Wydawniczy \"Rafael\",.2013.9788375694192;978-83-7569-419-2..František 02;
787 Habla usted espaňol? Mluvíte Španělsky? / ročník I..Hvížďala, Vladimír.Praha ::Práce,.1962...Príručky 012;
788 Háčkovaná čipka.Lichnerová, Alžbeta.Bratislava:Práca.1986...Ručné práce 04;
789 Hadráři z Emauz /.Simon, Boris,1913-1972.Praha ::Vyšehrad,.1970...NábPr/SIMO1-01;
790 Hebrew - Yiddish, New Testament, Biblia..Edgware, Middlesex, England:Society for Distributing Hebrew Scriptures.1994...Iné 25;
791 Hebrew tenach (Old Testament)..Edgware, Middlesex:The Society for Distributing Hebrew Scriptures.1997...Iné 24;
792 Helder Camara.Broucker, José de.Praha:Vyšehrad.1971...Životopisy 25;
793 Hildegarda z Bingenu.Koch, Ursula.Bratislava:Lúč.2011.9788071148500 (viaz.);978-80-7114-850-0..ŽS/HILDEGARDA - 02;
794 História : Slovensko v obrazoch.Kučera, Matúš.Martin:Osveta.1990.80-217-0177-3..Dejiny Slovenska 01;
795 Historia Ecclesiae Christi - Starovek.Dlugoš, František.Levoča:Milan Tejbus - MTM.2006.80-89187-08-0..Cirkevné dejiny 05;
796 Historická genéza slovenského povojnového exilu a jeho spätosť so Slovenskom.Maruniak, Peter,. Dom Matice slovenskej:Žilina.2005.80-7090-781-9..Dejiny Slovenska 27;
797 Historické knihy Starého zákona s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-494-8..Starý zákon 11;
798 Historický zápisník II. Dr. Tiso.Polanský.s. l.:s. n..1989?...Dejiny Slovenska 17;
799 Hľa, tajomstvo viery. .Janáč - Hrubý, Pavol.Poprad :Erkac.2000.80-968332-0-0..Vierouka 45;
800 Hľa, tu som, pošli mňa!.Hajduk, Ryszard. Misionár:Michalovce.2001.80-88724-11-2..Zasvätený život 067;
801 Hlad po Bohu.Martin, Ralph. FAMILIARIS:Bratislava.1995.80-967068-4-5..DZ/MART1 - 01;
802 Hlad po Bohu.Martin, Ralph. Familiaris:Bratislava.2000.80-967813-5-9..DZ/MART1 - 02;
803 Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Philippe, Jacques.Bratislava:SERAFÍN.1992.80-85310-10-4..DZ/PHIL1 - 02;
804 Hľadám svoj domov-.Regec, Michal. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1997.80-7165-090-0..Katechetika Učebnice 16;
805 Hľadám svojich bratov:.Rupnik, Marko Ivan.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.978-80-8193-000-3..Lectio divina 18;
806 Hľadať znamená modliť sa.Porubčan, Jozef, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9..DZ/PORU1 - 01;
807 Hladkovaná výšivka /.Lichnerová, Alžbeta.Bratislava ::Práca,.1979...Ručné práce 16;
808 Hladné srdce.Wolff, Pierre.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-256-2..Mystika a asketika 31;
809 Hlaholik.Cikrle, Karel.:.1970...Hudba. Spevníky 11;
810 Hlas ticha.Muhs, Wilhelm.Bratislava:Nové mesto.2004.80-85487-77-2..Životopisy svätých 34;
811 Hlas volajúceho na púšti-.. Réma:[Prešov].2000.80-968226-1-6..Nový zákon 39;
812 Hlásal radostnú zvesť chudobným.Čižmár, Marián.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2..Životopisy 40;
813 Hlásání evangelia / Evangelii nuntiandi.Pavol VI..Řím:Kresťanská akademie.1978...M - Exhortácie 02;
814 Hlásateľ evanjelia u Lukáša. .Martini, Carlo Maria.Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2009.978-80-8081-087-0..Nový zákon 37;
815 Hlásateľ Slova v moci Ducha : Osobný a duchovný profil bl.Arnolda Janssena.Reuter, Jakub.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova, SVD.2003.80-85223-66-X..ŽS/ARNOLD JANSSEN - 01;
816 Hlasy otců /.Strachota, Pavel.Řím ::Křesťanská akademie,.1970...Meditácie 054;
817 Hledět na probodeného : Pokus o spirituální kristologii.Joseph Ratzinger ; z přel. J.Lukáš..Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1996.80-85959-11-9..Kristológia 12;
818 Hnutia. Od Cirkvi apoštolov po dnešné časy.Fernández, Fidel Gonzáles.s. l.:s. n..2008?...RIH-Všeobecne 15;
819 Hodina zázrakov.Schubert, Linda. Oto Németh:Bratislava.2001.80-88949-23-8..Modlitby 024;
820 Hodnotová demokracia.Katuninec, Milan.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-582-4..Filozofia Etika 10;
821 Hodnoty, vzťahy a virtuálny svet.Klčovanská, Eva ; Mráz, Marián.1. :Dobrá kniha.2009.978-80-7141-671-5..Pedagogika Výchova 012;
822 Hojenie zranených emócií.Padovani, Martin H..Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2014.9788089688067 (brož.); 978-80-89688-06-7..Psychológia 42;
823 Hojenie zranených emócií.Padovani, Martin, H. .:SVD - Spoločnosť Božieho Slova.1999.80-85223-49-X..Psychológia 41;
824 Hojenie zranených vzťahov.Padovani, Martin H..Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2014.9788089688074 (brož.); 978-80-89688-07-4..Psychológia 46;
825 Homeopatia.Sukeľ, Ondrej.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743307 (brož.); 978-80-8074-330-7..DZ/VIERA - 05/59;
826 Homosexualita,cesta sebatranscendencie? : krátka štúdia o kresťanskom prístupe k realite homosexuálnej orientácie.Ščepková, Mária.Bratislava:Oto Németh.2002.80-88949-43-2..Pedagogika Výchova témy 010;
827 Horiace srdce..Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350191 (brož.); 978-80-8135-019-1..ŽS/AUGUSTÍN - 08;
828 Horieť, ale nevyhorieť.Křivohlavý, Jaro,(1925-).Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350030 (brož.);978-80-8135-003-0..DZ/KŘIV1 - 05;
829 Hospic.Svatošová, Marie.Bratislava:LUC.2001.80-7114-335-9..Psychológia 18;
830 Hospodin miluje svoje deti.Palanski, Zvonimir Kostić. ESA:Bratislava.1998.80-85684-01-2..Katechetika Príbehy 12;
831 Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.Beňo, Ján Augustín, SDB.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989...Meditácie 023;
832 Hovoríme o etike.Spaemann, Robert. Don Bosco:Bratislava.1994.80-85405-34-2..Filozofia Etika 04;
833 Hovoríme o rodine.A. F. N..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1986...Pedagogika Výchova témy 019;
834 Hovoriť s Bohom.Marcela Katonová.Bratislava:LUC.2006.80-7114-257-3..Lectio divina 74;
835 Hovoriť s Bohom.Marcela Katonová.Bratislava:LUC.2006.80-7114-257-3..Lectio divina 73;
836 Hovoriť s Bohom 3. diel:.Carvajal, Francisco Fernández.Bratislava:KONTAKT PLUS.2000.80-88855-30-6..Lectio divina 75;
837 Hovoriť s Bohom 4. diel.Carvajal, Francisco Fernández.Bratislava:KONTAKT PLUS.2001.80-88855-35-7..Lectio divina 76;
838 Hovoriť s Bohom 5. diel:.Carvajal, Francisco Fernández.Bratislava:Kontakt plus.2000.80-88855-33-0..Lectio divina 77;
839 Hovory Adama s Evou.Haluschka.:.1946...Pedagogika Výchova témy 023;
840 Hovory na nemocničním lužku.Holota, Vladimír Benedikt.Praha:ZVON.1994.80-7113-112-1..Filozofia 10;
841 Hovory na nemocničním lůžku :..Řím ::Křesťanská akad.,.1983...Františkánska spiritualita 129;
842 Hovory s tebou /.Mrkvička, Jiří,1931-2003.Praha ::Avicenum,.1974...Pedagogika Výchova témy 035;
843 Hra a hračka v životě dítěte /.Mišurcová, Věra,1926-.Praha ::SPN,.1989...Pedagogika 029;
844 Hraběnka de Charny - diel 1..Dumas, Alexandre.Praha:Svoboda.1972...L - SvPr/DUMA1-05;
845 Hraběnka de Charny - diel 2..Dumas, Alexandre.Praha:Svoboda.1972...L - SvPr/DUMA1-06;
846 Hrdinovia a géniovia..Vrútky :Advent-Orion.2005.80-8071-036-8..Životopisy 31;
847 Hriešnica z Magdaly.Murphy, Edward F..V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948...Biografia 25;
848 Hrobak\'s English-Slovak dictionary,.Hrobak, Philip Anthony,1904-1964..Middletown, Pa.,:Jednota printery.1944...Slovníky 008;
849 Hruštín..Hruštín:Miestny národný výbor.1990.80-900408-2-9;80-900408-2-9..RegD/SlovenskoH - 01;
850 Hviezdy, ktoré nezapadajú.Ivonides, Yves.Bratislava:LUC.1993.80-7114-083-X..Životopisy svätých 28;
851 Hyacinta miláčik Panny Márie.Havrilla, Mikuláš.Košice:Slovo.1994.80-85291-12-6..ŽS/HYACINTA - 01;
852 Hypotézy o Ježišovi.Messori,Vittorio.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988...Kristológia 09;
853 Chaplin :.Kalinová, Agneša.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1964...Životopisy 150;
854 Charizmatická animácia. Prežívanie modlitebného stretnutia..Grammatica, Alvaro.B.Bystrica:ELKA.1997...Mystika a asketika 23;
855 Charizmatický svätec.sprac. Oldřich Med.:Don Bosco.2001.80-88933-69-2..ŽS/DonBosco - 05;
856 Charles de Foucauld:.Wachová, Hildegarda.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-112-7..ŽS/CHARLES DE FOUCAULD - 03;
857 Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať.František Krajňák. Kresťansko-charitatívny spolok Makrína:Medzilaborce.1995.80-967274-9-4..Modlitby 045;
858 Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať.Krajňák, František.Medzilaborce:Makrína.1992...Vierouka 03;
859 Chemie v práci konzervátora a restaurátora..Praha ::Academia,.1987...Umenie 18;
860 Chiara Luce Badano: Boh ma predsa miluje!.Griesmayr, Gudrun.Bratislava:Lúč.2011.978-80-7114-840-1..ŽS/CHIARA LUCE - 01;
861 Chlapec, který se setkal s Ježíšem :.Ilibagiza, Immaculée,1972-.Praha ::Triton,.2014.978-80-7387-778-1..Biografia 41;
862 Chlieb a slovo. 1. časť.Dermek, Andrej, SDB.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9..Meditácie 008;
863 Chlieb a slovo. 2. časť.Dermek, Andrej, SDB.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7..Meditácie 009;
864 Chlieb a slovo. 3. časť..Dermek, Andrej, SDB.Bratislava:LUC.1998.80-7114-228-X..Meditácie 010;
865 Chlieb na nedeľný stôl.Vrablec Jozef, ThDr..Rím:.1985...Homiletika 33;
866 Chlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok A.Vrablec Jozef, ThDr..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984...Homiletika 31;
867 Chlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok B.Vrablec Jozef, ThDr..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985...Homiletika 35;
868 Chlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok B.Vrablec Jozef, ThDr..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985...Homiletika 32;
869 Chlieb náš každodenný. 2007..Lučenec:IN Network Slovakia.2006?...Meditácie 020;
870 Choďte a evanjelizujte pokrstených.Flores, José H. Prado.Prešov:Réma.2011.978-80-970029-2-3..DZ/FLOR1 - 01;
871 Choďte a učte!.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-039-2..Vierouka 35;
872 Choďte!..[S.l.]:Rada KBS pre mládež a univerzity.2013...Katechetika Príbehy 07;
873 Choroby obličiek a močových ciest /.Šimončič, Róbert.Martin ::Osveta,.1978...Zdravie 14;
874 Chrám a čas.Giussani, Luigi. Vydavateľstvo Oto Németh:Bratislava.2004.80-88949-66-1..Mystika a asketika 29;
875 Chrám chrámů :.Wenig, Jan,1905-1979.Praha ::Česká katolická charita,.1955...RegD/ČeskoP - 01;
876 Chrám jako znamení Boží přítomnosti..Rím:Křesťanská akadémie.1986...Liturgika 15;
877 Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Ján Pavol II..Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2..M - Apoštolské listy 013;
878 Chronologické znázornění vzniku Kongregace Školských sester III. řádu sv. Otce Františka v Eggenbergu u Grazu:.Kongregácia Školských sestier sv. Františka z Assisi.Praha?:OSF.1980??...Naša kongregácia 006;
879 Chrudimsko : Chrudimsko : Východočeský kraj.Sommer, Jiří.Hradec Králové:Kruh.1989.80-7031-012-X..RegD/ČeskoCH - 01;
880 Chudoba.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1999.80-88944-08-2..DZ/CANT1 - 03;
881 Chudoba.Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1995 [v tiráži spr..80-7192-074-6..DZ/CANT1 - 06;
882 Chudobka z Orlických hor :..Ústí nad Orlicí ::Flétna,.2014.978-80-904947-5-6..Životopisy 156;
883 Chuť žít :.Teilhard de Chardin, Pierre,1881-1955.Praha ::Vyšehrad,.1970...Filozofia 13;
884 CHvála Ti, Otče, naveky!.Jurko, Jozef (1950).Poprad-Veľká:Slza.1999.80-88680-26-3..Homiletika 14;
885 Chválospev na Kláru z Assisi.Bini, Giacomo. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-74-0..Františkánska spiritualita 082;
886 Chváľte Pána Ježiša..:.1980?...Hudba. Spevníky 7;
887 Chvály v Biblii - Chvály na každú príležitosť a na každý deň. Verše chvál.Carothers, Merlin R.. Vydavateľstvo sv. Bystríka:[Bratislava].2002.80-968401-8-5..Modlitby 019;
888 Chybný krok.Francis, Dick,1920-2010.Levoča:SKN.2011.9788018004609 (CD-ROM); 978-80-18-00460-9..L - SvPr/NSC-01;
889 Iba láska.Carretto, Carlo,,1910-1988.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8..DZ/CARR1 - 10;
890 Icone russe in Vaticano :..Roma ::F.lli Palombi,.1989..887621593X;88-7621-593-X..Výtvarné umenie 11;
891 Ideál jednoty.Chiara, Lubich.:Nové Město.1992.80-85487-02-0..RIH-Focolare 02;
892 Ideály sv. Františka serafínskeho.Felder, Hilarin.Praha:Rád Kapucínu v Praze.1948...Františkánska spiritualita 114;
893 Ideály sv. Františka serafínskeho.Felder, Hilarin.Praha:Rád Kapucínu v Praze.1948...Františkánska spiritualita 113;
894 Így hímezzünk.Mannová, Marta.Bratislava ::Práca.1972...Ručné práce 08;
895 II. čtení advent, vánoce, pust, velikonoce..:.1970...Homiletika 20;
896 II. vatikánský sněm..Řím :Křesťanská adademie.1966...M - Dokumenty II.VK 01;
897 Ikona kríža zo San Damiana.Jank, Tomasz.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-69-4..Františkánska spiritualita 025;
898 Ikona kríža zo San Damiana.Jank, Tomasz.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-69-4..Františkánska spiritualita 026;
899 Ikony : Zo 16.-19.stor. na severovýchodnom Slovensku.Tkáč, Štefan.Bratislava:Tatran.1980...Výtvarné umenie 02;
900 Il Nuovo Dizionario Inglese Garzanti..Milano?:Redazioni Garzanti.1984-1985...Slovníky 014;
901 Ilustrovaná Biblia.Zolárek, Michal.Zagreb:Krščanska sadašnjost.1977...Iné 36;
902 Ilustrovaná encyklopédia ľudskej vzdelanosti..Bratislava:Reader\'s Digest Výber.2001.8088983118;80-88983-11-8..Encyklopédie 03;
903 Ilustrovaná historická encyklopédia od kamennej doby k vesmírnemu veku..Brooks, Philip.Bratislava :Svojtka&Co..2009.978-80-8107-192-8..Dejiny 09;
904 Ilustrovaná príručka k biblii.Alexander, Pat; Alexander, David.:.2001.80-85486-36-9..Biblické slovníky 13;
905 Ilustrovaný atlas sveta pre budúce storočie.. Readers Digest Výber:Bratislava.1999.80-967878-8-8..Encyklopédie 09;
906 In dulci Jubilo. 52 vianočných piesní a kolied.Jamrich, Ján, SVD.Mödling:Nakladateľstvo St. Gabriel.1983...Hudba. Spevníky 6;
907 Iná Európa je možná.Giordano, Aldo.[Bratislava]:Nadácia Antona Tunegu.2015.9788097164300 (viaz.); 978-80-971643-0-0..Politika 08;
908 Incarnationis Mysterium..:Patria.1999.80-968215-1-2..M - Apoštolské listy 029;
909 Index paralelných textov..:.1995??...Iné 22;
910 Individualizovaná literatúra :.Šrank, Jaroslav,1975-.Bratislava ::Cathedra,.2013.978-80-89495-12-2..Literatúra teória 13;
911 Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Koma, Štefan.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .1999.80-968232-4-8..Cirkevné dejiny 25;
912 Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Koma, Štefan.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .1999.80-968232-4-8..Cirkevné dejiny 26;
913 Inkvizícia. .Ryš, Grzegorz.Liesek :Rímskokatolícky farský úrad.2002.80-968866-4-9..Cirkevné dejiny 27;
914 Inovácie v didaktike.Turek, Ivan.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2003.80-8052-188-3..Pedagogika 006;
915 Insieme : corso di italiano per stranieri .Favaro, Graziella.Scandicci (Firenze):La nuova Italia.1995.88-221-1422-1..Príručky 039;
916 Inspiromat :.Hartl, Břetislav,1927-.Praha ::Mladá fronta,.1967...Pedagogika Výchova témy 046;
917 Inšpirácia a pravda Svätého písma :.Katolická církev..:.2010??.978-80-8161-239-8..M - Dokumenty 09;
918 Inšpirácie pre šikovné ruky.Mydlíková, Baška, .:Príroda.2001.80-07-00851-9..Ručné práce 12;
919 Inšpirátorka rehoľnej komunity.Galot, Jean.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-056-X..Zasvätený život 080;
920 Integrální poznání :.Špidlík, Tomáš,1919-2010.Olomouc ::Nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o.,.2015.978-80-7412-197-5..DZ/ŠPID1 - 10;
921 Italiano - slovacco. Slovacco - italiano. Dizionario..Denčíková De Blasio, Dagmar.Milano:AVALLARDI. (aVallardi).1993.88-11-94155-5..Slovníky 006;
922 Italsko-český slovník =.Rosendorfský, Jaroslav,1907-2002.Praha ::Státní pedagogické nakladatelství,.1969...Slovníky 004;
923 Italština do kapsy :..Bučovice ::RO-TO-M,.1991...Príručky 018;
924 Italština pro samouky.Janešová, Jarmila.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1975...Príručky 017;
925 Iuvenescit Ecclesia.Katolícka cirkev..Trnava:Spolok svätého Vojtecha - Vojtech.2016.9788081612329; 978-80-8161-232-9..M - Dokumenty 08;
926 Ivanhoe.Scott, Walter,1771-1832.[Turčiansky Sv. Martin]:Matica slovenská.1947...NábPr/SCOT1-01;
927 Izbové kvetiny od A do Z. 1. časť..Bratislava:IMP .1999?...Botanika 16;
928 Izbové kvetiny od A do Z. 2. časť..Bratislava:IMP .1999?...Botanika 17;
929 Izbové kvetiny od A do Z. 3. časť..Bratislava:IMP .1999?...Botanika 18;
930 Izbové rastliny /.Červenka, Martin,1905-1988.Bratislava ::Mladé letá,.1981...Botanika 25;
931 Já a můj syn :.Saint-Exupéry, Marie de,1875-1972.Praha ::Vyšehrad,.1971...L - SvPr/SAIN1-04;
932 Ja Augustín.Ciarlantini, Primo.Cascia - Italia:Augustiniáni.1998??...ŽS/AUGUSTÍN - 11;
933 Ja som sadil, ale vzrast dal Boh.Trenčianska, Katarína.[Bratislava]:Don Bosco.2016.9788080743604 (brož.); 978-80-8074-360-4..Životopisy 136;
934 Ja, František /.Carretto, Carlo,1910-1988.Bratislava ::Lúč,.1993...Františkánska spiritualita 130;
935 Ja? 30 podnetov na veľkonočné obdobie pre nachádzanie svojho povolania..Bratislava:Don Bosco.1997...Zasvätený život 033;
936 Ja? 30 podnetov na veľkonočné obdobie pre nachádzanie svojho povolania..Bratislava:Don Bosco.1997...Zasvätený život 034;
937 Jak pěstovat pokojové květiny /.Bureš, Oldřich,zemř. 1966.Praha ::TEPS místního hospodářství,.1958...Botanika 24;
938 Jak porozumět písmu svatému.Norbert Lohfink.Řím:Křesťanská akademie .1968...Starý zákon 30;
939 Jak rozjímat.Faricy, Robert.s. l.:soukromý tisk.1997?...Mystika a asketika 19;
940 Jak se to řekne německy /.Schönová, Ludmila,1915-.Praha ::Státní pedagogické nakladatelství,.1984...Slovníky 019;
941 Jak zacházet se zlým. Boj s démony ve starém mnišství.Grün, Anselm.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-050-9..DZ/GRUN1 - 19;
942 Jak znovu najít radost?.Grün, Anselm.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2008.978-80-7195-118-6..DZ/GRUN1 - 15;
943 Jako laň na výšinách.Hurnard, Hannah, 1905-1990 - autor.Praha:Paulínky.2003.80-86025-56-X..DZ/HURN1 - 01;
944 Jan..Praha:Praha :.1995.80-7130-038-1..Lectio Divina 61;
945 Ján de la Salle - Patrón učiteľov.Fietko, Grzegorz.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999...ŽS/JÁN DE LA SALLE - 02;
946 Ján Duns Scotus.Bloch, Grzegorz B.. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-82-1..Františkánska spiritualita 077;
947 Jan Evangelista Urban : život a dílo.Ventura, Václav.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-77-1..Životopisy 10;
948 Ján Kováč: Kňaz vo Východnej a posledný Pirát krásy.Misál, Stanislav.Markušovce:Darius.2015.9788097156220;978-80-971562-2-0..Životopisy 130;
949 Ján Mária Vianney.Rossé, Gérard.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-776-3..ŽS/JÁN MÁRIA VIANEY - 02;
950 Ján Pavol II Veľký. .Jerzy Gorny, Jan.Stará Lubovňa :Sali-Foto.2010.978-80-970268-7-5..Ján Pavol II. 66;
951 Ján Pavol II. - posol lásky a pokoja (návšteva Svätého Otca v Česko-Slovensku).Košiar, Ján.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-000-4..Ján Pavol II. 7;
952 Ján Pavol II. - posol lásky a pokoja (návšteva Svätého Otca v Česko-Slovensku).Košiar, Ján.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-000-4..Ján Pavol II. 6;
953 Ján Pavol II. Dvadsaťročie ponfitikátu vo fotografii..Mari, Arturo. Lúč:Bratislava.2000.80-7114-324-3..Ján Pavol II. 57;
954 Ján Pavol II. prorok našich čias.Košiar, Ján.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2003.80-89063-12-8..Ján Pavol II. 39;
955 JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Senčík, Štefan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4..Ján Pavol II. 21;
956 Jan Pawel II :.Piccirillo, Michele.Gorle ::Velar,.2000.88-7135-119-3..Ján Pavol II. 62;
957 Jan Paweł II - Santo subito! /..Częstochowa ::Kuria Metropolitalna :; Tygodnik Katolicki \"Niedziela\",.2009..9788360134764;978-83-60134-76-4..Ján Pavol II. 59;
958 Jan XXIII. /.Hranička, Jaroslav.Praha ::Svoboda,.1966...Ján XXIII. 08;
959 Ján XXIII. pápež pokoja a lásky.Filkorn, Eugen.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti.1968...Ján XXIII. 03;
960 Jana Eyrová /.Brontë, Charlotte,1816-1855.Bratislava ::Mladé letá,.1973...L - SvPr/BRON1-01;
961 Jasať budú moje pery, keď Ti zaspievam:..Okoličné:Novicky OSF.1999?...Hudba. Spevníky 16;
962 Jasná Hora.Pach, Jan.Jasná Hora - Čenstochová; Katovice:Paulinianum; „DAWIT“.1999.8390385457 (viaz.) (Paulinianum); 8390811480 (viaz.) (DAWIT); 83-903854-5-7; 83-908114-8-0..Umenie 12;
963 Jazyk nemého:.Mulaisho, Dominic.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-102-7..NábPr/MULA1-01;
964 Je Boh stvoriteľ? III..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8..Vierouka 08;
965 Jeden deň Ivana Denisoviča.Solženicyn, Alexander.Bratislava:Slovenský spisovateľ.2003.80-220-1228-9..L - SvPr/SOLZ1-02;
966 Jeden den Ivana Děnisoviče a jiné prózy /.Solženicyn, Aleksandr Isajevič,1918-2008.Praha ::Svět sovětů,.1965...L - SvPr/SOLZ1-01;
967 Jeden nový človek pre Guineu.Kováč, Ján, SVD.Nitra:SBS.1990.80-85223-00-7..Misiologia Ekumenizmus 21;
968 Jedenácté přikázání.ARCHER, Jeffrey / GRAHAMOVÁ, Janice / LLEWELLYN, Sam / HIGGINS-CLARKOVÁ, Mary.Praha ::Reader's Digest Výběr,.2000.80-86196-20-8..L - SvPr/NSC-05;
969 Jedenáste medzinárodné modlitbové stretnutie mládeže v Medžugorí v dňoch 31. 7. - 6. 8. 2000:..Bratislava:Františkánski terciári.2000...Panna Mária 058;
970 Jedlo ako jed, jedlo ako liek.Báliková prel, Jana. Bratislava:Readers Digest Výber.1998.80-967878-1-0..Zdravie 02;
971 Jedna z vyvolených.Remiremont,A,de.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990...ŽS/ALEXIA - 1;
972 Jednoduchosť srdca.Madre, Philippe.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-22-8..DZ/MADR1 - 01;
973 Jednoduchými očami .Borriello, Luigi.:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2011.978-80-970477-3-3..Životopisy 109;
974 Jednota a Ježiš Opustený.Lubichová, Chiara.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-28-4..RIH-Focolare 05;
975 Jednotné kráľovstvo..Ferko, J..[Trnava] ::LUMINA,.1992.80-85677-05-9..Starý zákon 40;
976 Jen Tebe.Fietz, Klara.Brno:Rozrazil.1991.80-900182-8-9..Naša kongregácia 007;
977 Jeremiáš - Slyšte hlas. 1. zväzok.Werfel, Franz,1890-1945.Praha ::Lidová demokracie,.1967...L - SvPr/WERF1-06;
978 Jeremiáš - Slyšte hlas. 2. zväzok.Werfel, Franz,1890-1945.Praha ::Lidová demokracie,.1967...L - SvPr/WERF1-07;
979 Jeremjáš ;..Praha:Praha :.1998.80-7130-079-9..Lectio divina 54;
980 Jerry z Ostrovov /.London, Jack,1876-1916.Bratislava ::Mladé letá,.1967...L - SvPr/LOND1-01;
981 Ještěrka.Sanetrníková, Iva.Praha:ZVON.1990.80-7113-006-0..Pedagogika Výchova témy 039;
982 Ježíš :.Johnson, Paul, 1928-.:Brno :.2010.978-80-87474-02-0..Biografia 32;
983 Ježiš a dejiny.Boullaye, H. Pinard de la.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944...Kristológia 06;
984 Ježiš a Matka.neznámy.:samizdat.1950...Teológia 3;
985 Ježiš evanjelií.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-126-7..Kristológia 14;
986 Ježíš hovoří k duši :..:Olomouc :.1998.80-238-3361-8..Zasvätený život 030;
987 Ježiš hovorí s ľudmi.Huhn, Bernhard. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6..Nový zákon 42;
988 Ježiš je Mesiáš.Tardif, Emiliano.Zvolen:Jas.1994.80-967099-6-0..DZ/TARD1 - 01;
989 Ježiš je moje všetko vo všetkom:.Kolodiejchuk, Brian, MC.:Mother Teresa Center.2010...ŽS/MATKA TEREZA - 03;
990 Ježíš Kristus ve mně.Auffray Augustin.:.1947...Vierouka 82;
991 Ježiš Nazaretský.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4..Kristológia 5;
992 Ježíš nazývaný kristus.Loew, Jakub.Rim:KA.1975...Vierouka 64;
993 Ježíš pro moderního člověka.Machovec, Milan.Praha:Akropolis.2003.80-235-0015-5..Vierouka 47;
994 Ježiš vo svojej dobe.Rops, Daniel.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6..Kristológia 7;
995 Ježiš žije.Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3..DZ/TARD1 - 02;
996 Ježiš, Syn Boží.Pinard de la Boullaye, H..Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945...Iné 12;
997 Ježiš. Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša..USA:New Life.1990...Nový zákon 28;
998 Ježišov pozemský život.Viganó, Angelo.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1997.80-85405-59-8..Teológia 37;
999 Ježišova matka:.R. S..:Slovenská duchovná služba.1988...Panna Mária 073;
1000 Ježišove blahoslavenstvá.Trstenský, František.Ružomberok:Verbum.2016.9788056103401; 978-80-561-0340-1..Nový zákon 46;
1001 Ježíšovo a Mariino Srdce:.Press, František.Brno:Mariánské nakladatelství.1993...Panna Mária 037;
1002 Ježíšovo srdce světu :.Sales, Lorenzo,1889-1972.Romae ::[s.n.],.1967...Liturgika 23;
1003 Ježišu, dôverujem v Teba!..Trnava:VIA.1995.80-967336-0-5;80-967336-0-5..Modlitby 036;
1004 Ježišu, ty sa postaraj :.Bątkiewicz-Brożek, Joanna.:.2018.978-80-8192-054-7..Životopisy 179;
1005 Ježíšův životní styl /.Gumbel, Nicky,1955-.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-695-2..Morálka 18;
1006 Jiskry sv. Ignáce. (Citáty a reflexe).Hevenesi, Gabriel.Rím:Velehrad.1990...ŽS/IGNÁC Z LOYOLY - 03;
1007 Jób.. International Bible Society ::Praha :.1995.80-7130-052-7..Lectio divina 50;
1008 Joseph and the amazing technicolor dreamcoat :.Lloyd Webber, Andrew,1948-.Bury St. Edmunds ::Novello,.1989...Hudba 04;
1009 Joseph Balsamo. 1..Dumas, Alexandre.Bratislava:Pravda.1973...L - SvPr/DUMA1-12;
1010 Joseph Balsamo. 2..Dumas, Alexandre .Bratislava:Pravda.1973...L - SvPr/DUMA1-13;
1011 Jozef Branecký g 1882 - 1962.Karlík, Jozef.. Matica slovenská:Martin.1992.80-7090-036-9..Životopisy 165;
1012 Jozue ;.. Luxpress ::Praha :.1997.80-7130-057-8..Lectio divina 45;
1013 Jubileum s deťmi.. eRko:[S.l.].2000.80-88710-35-9..Katechetika Príručky 22;
1014 Judita. Cesta do Damasku :.Bunn, Davis.Bratislava:Lúč.2015.978-80-7114-998-9..Biografia 43;
1015 Jules Chevalier - sila lásky.Mariana Pauliny-Danielisová, Jules Chevalier.Bratislava:LUC.1997.80-7114-207-7..ŽS/JULES CHEVALIER - 01;
1016 K Bohu vede mnoho cest :.Balling, Adalbert Ludwig,1933-.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1996...Zasvätený život 043;
1017 K človeku a Bohu v Kristu 1..Granat, Vincent.:Velehrad - Řím.1981...Vierouka 26;
1018 K človeku a Bohu v Kristu 2..Granat, Vincent.:Velehrad - Řím.1981...Vierouka 27;
1019 K človeku a Bohu v Kristu 3..Granat, Vincent.:Velehrad - Řím.1981...Vierouka 28;
1020 K človeku a Bohu v Kristu 4..Granat, Vincent.:Velehrad - Řím.1981...Vierouka 29;
1021 K II. návšteve Sv. Otca Jána Pavla II. na Slovensku (30.6. - 3.7. 1995).Vojenčiak, Juraj, SVD.Nitra:Pápežské misijné diela.1995...Ján Pavol II. 5;
1022 K prameňom evanjelia.Martini, Carlo Maria. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-52-X..Nový zákon 16;
1023 K prameňom evanjelia.Martini, Carlo Maria. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-52-X..Františkánska spiritualita 013;
1024 K širším obzorom.Hlinka, Anton, SDB. Rím:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...Teológia 14;
1025 K širším obzorom.Hlinka, Anton, SDB. Rím:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...Teológia 2;
1026 K vyšším věcem jsem se narodil.Špidlík, Tomáš. Praha:ALVERNA.1991.80-900275-1-2..DZ/ŠPID1 - 09;
1027 Kaine, kde je tvůj bratr? :.Beneš, Josef,1905-1979.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1973, [na tit. listu chybně] 1971...Životopisy 81;
1028 Kalendár Jubilejného roku 2000..:Konferencia biskupov Slovenska.1999.80-968167-9-9..M - Dokumenty KBS 03;
1029 Kalendár menín a kvetín /.Sulyoková, Mária.Bratislava ::Príroda,.1972...Botanika 27;
1030 Kam, mladý človek?.Baláž Rudolf. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-072-6..Katechetika Učebnice 29;
1031 Kapitoly z dejín pedagogiky.Brťková, Milada.Bratislava:PressenT.2000.8096782444 (brož.); 80-967824-4-4..Pedagogika 018;
1032 Kapitoly z pedagogiky I..Manniová, Jolana.Bratislava :LUSKPRESS.2004.80-968956-2-1..Pedagogika 004;
1033 Kapka krve :.Bohumil, Josef,1929-.Řím ;:Kochel,.1988...Životopisy 22;
1034 Kaplnka.Lacková, Jolana.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-290-3..NábPr/LACK1 - 01;
1035 Kardinál.Robinson, Henry Morton .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-174-9..NábPr/ROBI1-01;
1036 Kardinál J. H. Newman.Weirich, Marko,(1905-1980).Olomouc ::Krystal,.1946...Misiologia Ekumenizmus 29;
1037 Karmelitánska meditácia.Zawada, Marian.Bratislava:LUC.1999.80-7114-277-8..Mystika a asketika 21;
1038 Karol Sidor 1901-1953.. Matica slovenská :[Martin].2001.80-7090-558-1..Životopisy 167;
1039 Kartúza parmská.Stendhal.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963...L - SvPr/STEN1-04;
1040 Kartúza parmská.Stendhal.:Slovenský Tatran.1972...L - SvPr/STEN1-03;
1041 Katalog mužských a ženských řeholních institutu začlenených do konferencí vyšších představených v České republice.Dolista, Karel.Praha:KVPMŘ.2004...RIH-Všeobecne 10;
1042 Katalog mužských a ženských řeholních institutu začlenených do konferencí vyšších představených v České republice.Dolista, Karel.Praha:KVPMŘ.2004...RIH-Všeobecne 09;
1043 Katalóg mužských a ženských rehoľných inštitútov pôsobiacich v Slovenskej republike.Konferencia vyšších rehoľných predstavených.Pezinok:Konferencia vyšších rehoľných predstavených.2008...RIH-Všeobecne 13;
1044 Katalóg výstavy Svedectvo troch krížov vydaný pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule a pietnej spomienky v Trenčíne na bývalých študentov trenčianskeho gymnázia Alberta P.Dobiáš, Rudolf,1934-.Bratislava:Konferencia politických väzňov Slovenska.1991...Životopisy 71;
1045 Katedra a inštitút psychológie jubilujúcej Trnavskej univerzity (1992-2002).. Trnavská univerzita:Trnava.2002.80-89074-32-4..Psychológia 11;
1046 Katecheta kreslí /.Studený, Jaroslav.[Zlín ::s.n.],.1991...Katechetika Príručky 17;
1047 Katechetika..:.1980?...Katechetika Príručky 16;
1048 Katechetika.Hollander, H..Řím:Křesťanská akademie.1971...Katechetika Príručky 12;
1049 Katechetika pre laických katechétov.Višňovský, Mikuláš.Trnava:.1952...Katechetika Príručky 15;
1050 Katechismus.Kunzl, Karel Marian.Rím:Křesťanská akademie.1978...Katechetika Katechizmus 14;
1051 Katechismus katolické církve.Katolícka cirkev.Praha ::Zvon.1995.80-7113-132-6..Katechetika Katechizmus 16;
1052 Katechismus křesťanské dokonalosti /.Wallenstein, Antonius,1890-1964.České Budějovice ::Petrinum,.1947...Katechetika Katechizmus 07;
1053 Katechizmus..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1..Katechetika Katechizmus 04;
1054 Katechizmus..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1..Katechetika Katechizmus 15;
1055 Katechizmus..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1..Katechetika Katechizmus 05;
1056 Katechizmus..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1..Katechetika Katechizmus 03;
1057 Katechizmus katolíckej cirkvi.Javor, Ferdinand. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-514-0..Katechetika Katechizmus 28;
1058 Katechizmus Katolíckej cirkvi.Katolícka Cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-253-2..Katechetika Katechizmus 23;
1059 Katechizmus katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach.. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského:Košice.1998.80-88680-24-7..Katechetika Katechizmus 027;
1060 Katechizmus Pia X. vysvetľovaný kresbami. Otázky 1 - 160:.Rochla, A..Colle Don Bosco (Asti):Libreria Dottrina Christiana.1952?...Katechetika Katechizmus 09;
1061 Katechizmus pre dospelých c Zost. Augustín J. Záň.Záň, Augustín J..[Nižný Žipov]:MIROS.1993.80-85443-02-3..Katechetika Katechizmus 12;
1062 Katechizmus pre najmenších II.Trstenský, Viktor.Trstená:Viktor Trstenský.1993...Katechetika Katechizmus 19;
1063 Katechizmus zasväteného života.Frigo, Gilberto.Košice?:Zachej.2015.978-80-971881-1-5..Zasvätený život 088;
1064 Kateri Tekakwitha.Smržík, Štefan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-098-5..Životopisy 73;
1065 Kateri Tekakwitha /.Weiser, Francis X..Ontario ::Dobrá kniha,.1982.0-920150-69-1..Životopisy 74;
1066 Katolíci a protestanti. Ako ďalej?.Grach, Pavol.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-381-9; 9788080743819..DZ/VIERA - 07/78;
1067 Katolicizmus farnosti Stará Ľubovňa..:.1985...Cirkevné dejiny Slovenska 05;
1068 Katolícka mravouka.Spesz, Alexander.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948...Morálka 3;
1069 Katolícka mravouka.Spesz, Alexander.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948...Morálka 2;
1070 Katolícke Slovensko - 833-1933.Pavol Jantausch .Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1933...Cirkevné dejiny Slovenska 01;
1071 Katolícke Slovensko..Belák, Blažej. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-374-1..Encyklopédie Slovenska 02;
1072 Katolický katechizmus..Janáč - Hrubý, Pavol.Bratislava ::Príroda,.1990.80-85198-07-X..Katechetika Učebnice 23;
1073 Katolícky laik ako svedok viery v škole..Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2003.80-8052-184-0 ?..Pedagogika Výchova 016;
1074 Katolicky ľudový katechizmus. Prvý diel.Spirago, Franz,1862-1942.Trnava ::Spol. Sv. Vojtecha,.1907...Katechetika Katechizmus 06;
1075 Katolík v politike.Crepaldi, Giampaolo,1947-.[Bratislava]:Nadácia Antona Tunegu.2013.978-80-971318-1-4..Politika 02;
1076 Kauza Kristus..Strobel, Lee.Bratislava:Návrat domov.2000.80-968354-4-0..Kristológia 21;
1077 Kavkazský zajatec /.Tolstoj, Lev Nikolajevič,1828-1910.Praha ::Svoboda,.1971...L - SvPr/TOLS1-06;
1078 Kazahstan. Kazachstan..Serikbaeva, Klara.London; Almaty:Flint River Press.1995.1-871489-24-5..RegD/Kazachstan - 01;
1079 Kázání na Hoře:.Merell, Jan .Praha:Česká katolická charita.1964...Homiletika 13;
1080 Kazateľ milosti.Pavanello, Fernando A.. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-54-6..ŽS/ANTON Z PADOVY - 02;
1081 Kázne.Paduánsky, Anton. Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-074-0..ŽS/ANTON Z PADOVY - 04;
1082 Každému po denári.Marshall, Bruce, 1899-1987.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-247-8..NábPr/MARS1-01;
1083 Každý deň s Božím slovom.Beňová, Štefánia.Kapušany:Bens.2013.9788089679010 (brož.); 978-80-89679-01-0..Lectio divina 72;
1084 Každý deň s Božím slovom II..Kapušany:Bens.2014.9788089679065 (brož.); 978-80-89679-06-5..Lectio divina 71;
1085 Každý deň s Božím slovom III..Kapušany:Bens.2015.9788089679140 (brož.); 978-80-89679-14-0..Lectio divina 78;
1086 Každý deň so svätými 1.Judák, Viliam. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X..Životopisy svätých 13;
1087 Každý deň so svätými 2.Judák, Viliam. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-679-4..Životopisy svätých 14;
1088 Každý deň vidieť a počuť Ježiša.Janáč - Hrubý, Pavol.Námestovo:Tlačiareň Kubík.2014.9788089602193 (brož.); 978-80-89602-19-3..DZ/JANÁ1 - 04;
1089 Každý sa môže zmeniť.Hlinka, Anton, SDB.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6..Filozofia Etika 06;
1090 Každý sa môže zmeniť.Hlinka, Anton, SDB.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6..Pedagogika Výchova 002;
1091 Kde je to v Biblii?. .Madrid, Patrick.Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2010.978-80-89342-14-3..Iné 32;
1092 Kde sú dnes proroci?.Braulik, Georg.Prešov:VMV.1997.80-7165-078-1..Starý zákon 23;
1093 Kdy, kde, proš a jak se to stalo.Briggs, Asa.:Readers Digest Výběr.1997.80-902069-6-4..Encyklopédie 02;
1094 Kdybych měl už jen jeden den života.Grun, Anselm.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-341-9..DZ/GRUN1 - 17;
1095 Když přišla na svět láska /.Pfannmüller, Donatus.Přerov ::[nákladem vlastním],.1925...Biografia 47;
1096 Když se zlé věci stávají dobrým lidem.Kushner, Harold S..Praha:Portál.1996.80-7178-114-2..DZ/KUSH1 - 01;
1097 Když začína večer.Roessler, Max.Praha:ZVON.1995.80-7113-118-0..Katechetika Príbehy 14;
1098 Keď Boh volá.Baroková, Terézia.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-01-5..Františkánska spiritualita 074;
1099 Keď Duch Svätý píše môj život.Vella, Elias, 1941-.Bratislava:Per Immaculatam.2005.80-968854-4-8..DZ/VELL1 - 06;
1100 Keď Ježiš zaplakal.Thoene, Bodie,1951-.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2014.9788089487509 (brož.); 978-80-89487-50-9..Nový zákon 09;
1101 Keď nás hryzie svedomie.Seko, Roman.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741747 (brož.);978-80-8074-174-7 \z 9788080741730 ;978-80-8074-173-0..DZ/VIERA - 02/24;
1102 Keď sa nám zrútil svet:.Johson, Jan.s. l.:International Bible Society.2005.80-86755-05-3..Psychológia 36;
1103 Keď stratiť znamená získať.Chiara, Lubich.Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-03-9..RIH-Focolare 04;
1104 Ked žiť je Kristus.Janáč - Hrubý, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-88-6..Katechetika Príručky 05;
1105 Ked žiť je Kristus.Janáč - Hrubý, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-88-6..Katechetika Príručky 06;
1106 Keď život nejde podľa tvojich predstáv.Zeno, Katrina J.. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-25-9..E/10;
1107 Kecharitomene. Milostiplná:.Chmielewski, Dominik.:Zachej.2020.978-80-8211-158-6..Panna Mária 106;
1108 Kennedyové /.Volek, Jindřich,1928-.Praha ::Vyšehrad,.1970...Životopisy 142;
1109 Keramika ako záľuba.Štullerová, Mária.Bratislava ::Alfa,.1987...Ručné práce 22;
1110 Kežmarok :.Puškárová, Blanka,1926-1999.Bratislava ::Tatran,.1979...RegD/SlovenskoK - 01;
1111 Klára Assiská.Dhombre, Pierre.Bratislava-Strasbourg:Serafín-Éd.du Signe.1992.8085310171; 80-85310-17-1..Františkánska spiritualita 107;
1112 Klára Assiská.Dhombre, Pierre.Bratislava-Strasbourg:Serafín-Éd.du Signe.1992.8085310171; 80-85310-17-1..Františkánska spiritualita 106;
1113 Klauzura vstup zakázán.Lakotta, Consilie Maria.s. l.:Signum unitatis.1991...NábPr/LAKO1-01;
1114 Klement Mária Hofbauer - muž viery a nádeje.Hünermann, Wilhelm.Bratislava:Lúč.2000.80-7114-283-2..ŽS/KLEMENT M. HOFBAUER - 01;
1115 Klíč k neznámu.Špidlík, Tomáš.Rím:Krěstanská akademie.1969...DZ/ŠPID1 - 06;
1116 Klíč ke Starému zákonu.Hrbata, Josef.Thaur:Österreichischer Kulturverlag.1990...Starý zákon 28;
1117 Klobučníkov hrad /.Cronin, A. J.1896-1981.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1981...L - SvPr/CRON1-02;
1118 Kľúč šťastia.Bosmans, Phil.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-50-1..DZ/BOSM1 - 01;
1119 Kľúče od kráľovstva.Cronin, Archibald Joseph.Bratislava:Slov.spisovateľ.1968.80-7114-591-2..L - SvPr/CRON1-04;
1120 Kľúče od kráľovstva. .Cronin, Archibald.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-786-2..L - SvPr/CRON1-10;
1121 Kňaz alebo psychológ?.Stempelová, Judita.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-392-5..DZ/VIERA - 07/83;
1122 Kňaz Juraj Sedláček.Sedláček, Juraj,.:.2019.9788099907073; 978-80-99907-07-3..Životopisy 180;
1123 Kňaz pokory.Beke, Eduard.Martin:Eduard Beke.2000.80-968468-1-7..Životopisy 62;
1124 Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1996.Gobbi, Stefano.Bratislava:MKH.1997...Panna Mária 080;
1125 Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1997.Gobbi, Stefano.Bratislava:MKH.1998...Panna Mária 081;
1126 Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Gobbi, Stefano.Bratislava:MKH.1992.80-900417-0-1(3)-rovnaké isbn..Panna Mária 079;
1127 Kňazské rozjímanie.Plus, Raoul.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950...Homiletika 11;
1128 Kňazstvo ženy.Schneiderová, Oda.:.1948...Pedagogika Výchova témy 041;
1129 Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Croissant, Jo.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2..Pedagogika Výchova témy 040;
1130 Kněz a mučedník Jan Sarkandr:.Němec, Jaroslav.Olomouc:MCM.1994...ŽS/JÁN SARKANDER - 01;
1131 Kněžské a řeholní povolání : rozlišení a rozvoj (psychologický aspekt.Dyrek, Krzysztof.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-001-0..Zasvätený život 026;
1132 Kniha chlapcov a dievčat:.Seelmann, Kurt.:.1990??...Pedagogika Výchova témy 034;
1133 Kniha Jóbova.Vilém Závada a Stanislav Segert.Praha:Ceskoslovenský spisovatel KPP.1968...Starý zákon 29;
1134 Kniha žalmov.Botek, Anton C..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978...Starý zákon 64;
1135 Kniha žalmov.Rúfus, Milan.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2..Starý zákon 38;
1136 Kniha života.Stanislav, Mikuláš.Ružomberok:Lev.1947...Iné 15;
1137 Kniha života pre každého.neznámy.S. l.:Vida.1989...Nový zákon 32;
1138 Knihy letopisů (Paralipomenon).. Luxpress ::Praha :.2000.80-7130-086-1..Lectio divina 48;
1139 Knihy letopisů (Paralipomenon).. Luxpress ::Praha :.2000.80-7130-086-1..Lectio divina 48;
1140 Kódex kánonického práva:.Katolícka cirkev.Trnava:SSV pre KBS.2001.80-7162-227-3..Kánonické právo 01;
1141 Kodo je muj bližní? Otázky a odpovedi.Augustyn, Jozef.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-313-3..DZ/AUGU1 - 05;
1142 Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Katolícka Cirkev .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0..Katechetika Katechizmus 026;
1143 Kompendium sociálnej náuky Cirkvi.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-725-8..M - Dokumenty 03;
1144 Kompenzačné pomôcky pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.Žaškovská, Jarmila.:.1995??...Pedagogika 026;
1145 Komu zvonia do hrobu /.Hemingway, Ernest,1899-1961.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1963...L - SvPr/HEMI1-01;
1146 Komunismus-kapitalismus-společenství : Antropologické úvahy.Zappalá, Roberto.Praha:Nové město.1993.80-901542-1-2..Filozofia 07;
1147 Komunita 1.Vanier, Jean.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-86-4..RIH-Archa 02;
1148 Komunita 1.Vanier, Jean.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-86-4..Zasvätený život 041;
1149 Komunita 2.Vanier, Jean. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-20-1..Zasvätený život 042;
1150 Komunita 2.Vanier, Jean. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-20-1..RIH-Archa 03;
1151 Koncepcia výučby predmetu mediálna výchova na stredných školách.Mistrík, Miloš.Trnava:Univerzita sv. Cyrila a Metoda.2008.978-80-8105-077-0..Pedagogika Výchova témy 055;
1152 Koncepcia výučby predmetu mediálna výchova na stredných školách. .Mistrík, Miloš.Trnava:Univerzita sv. Cyrila a Metoda.2008.978-80-8105-076-3..Pedagogika Výchova témy 054;
1153 Koncily katolíckej cirkvi.Dlugoš, František. Spišské Podhradie:KS.2005.80-89170-13-7..Cirkevné dejiny 12;
1154 Konečnosť vesmíru.Vogel, Štefan .s. l.:s. n..1980??...Filozofia 24;
1155 Kongregácia dcér Najsvätejšieho Spasiteľa.Kongregácia dcér Najsvätejšieho Spasiteľa.:.1996...RIH-Spasiteľky, SDR 01;
1156 Koniec spoluzávislosti.Melody Beattieová. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-631-7..Psychológia 26;
1157 Konštrukcia človeka.Quoist, Michel (1921-1997).Bratislava:Lúč.2001.80-7114-330-8, 8071143308..DZ/QUOI1 - 03;
1158 Kontemplácia s Klárou z Assisi.Schneider, Herbert. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-73-2..Františkánska spiritualita 086;
1159 Kontemplativní modlitba.Merton, Thomas.Praha:ZVON.1993.80-7113-083-4..DZ/MERT1 - 04;
1160 Konverzácia angličtiny.Horňáková, Angelika. Art press:Prešov.1992.80-7119-011-X..Príručky 036;
1161 Kordula anebo Vážný případ.Balthasar, Hans.Řím:Křesťanská akad..1987...Teológia 17;
1162 Kostol V Ludrovej.Jesenský, Miloš,1971-.[Žilina]:Žilinský samosprávny kraj.2012.9788089172313 (viaz.); 978-80-89172-31-3..RegD/SlovenskoL - 03;
1163 Košice na prelome tisícročí.Jiroušek, Alexander. Agentúra JeS:Košice.1998.80-88900-01-8..RegD/SlovenskoK - 03;
1164 Košickí mučenici.Ondruš, Rajmund, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9..Životopisy svätých 19;
1165 Kozáci /.Tolstoj, Lev Nikolajevič,1828-1910.Bratislava ::Tatran,.1971...L - SvPr/TOLS1-08;
1166 Král Baudouin : život, který oslovuje.Suenens, Leo Jozef.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-132-7..Životopisy 75;
1167 Kráľ Dávid.Wohl, Louis de, 1903-1961.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-190-6..Biografia 44;
1168 Kráľovná pokoja.Michalička, Ján.Žilina:Inštitút Communio.2014.9788097127589 (brož.); 978-80-971275-8-9..Panna Mária 018;
1169 Kráľovná z Tammiru.Štefanič, Vladimír.1. :Don Bosco.2008.978-80-8074-088-7..NábPr/ŠTEF1-01;
1170 Kráľovnin náhrdelník /.Dumas, Alexandre,1802-1870.Bratislava ::Tatran,.1985...L - SvPr/DUMA1-10;
1171 Krása a umenie v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského.Nepšinský, Vojtech.:.1990??...Umenie 27;
1172 Krása podľa Biblie.Kráľová, Dagmar.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-281-2..DZ/VIERA - 04/45;
1173 Krásy myslivosti /.Hájek, Karel,1900-1978.Praha ::Orbis,.1965...Zoológia 01;
1174 Krátke úvahy o loretánskych litániách.Liptovská, Miriam . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-047-5..Panna Mária 069;
1175 Krátky slovník slovenského jazyka.Urbančok, Milan.Bratislava:Veda - SAV.1987...Slovníky 035;
1176 Krátky životopis Jany z Arku.Régine Pernoudová.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.978-80-89261-41-3..ŽS/JANA Z ARKU - 01;
1177 Krátky životopis sv. Františka Assiského.Žiška, Pavol.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946...Františkánska spiritualita 123;
1178 Krehkosť duchovného povolania.Turanský, Štefan, SDB.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-029-1..Zasvätený život 058;
1179 Křesťan a hudba.Šupol, Pavel1977-.Brno:Jiří Brauner, Kartuziánské nakladatelství.2010.9788086953625 (brož.); 978-80-86953-62-5..Katechetika Príručky 08;
1180 Kresťan a sekty.Max, Kašparů.:Novohradské osvetové stredisko.2003.80-85155-29-X..Parapsychológia Sekty 01;
1181 Křesťan a svět.Fuchs, Alfréd, 1892-1941.Praha:Universum.1948...Filozofia 25;
1182 Kresťan a svet.Tomko, Jozef.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980...Vierouka 60;
1183 Kresťan a voľby.Vadkerti, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-154-9 (brož.);978-80-8074-154-9..DZ/VIERA - 02/14;
1184 Kresťan v cirkvi. XIV..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9..Vierouka 19;
1185 Kresťan v internetovej sieti.Gazda, Imrich.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-271-3..DZ/VIERA - 04/43;
1186 Kresťanská dokonalosť 1/2.Rodriguez, Alfonz.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1927...Mystika a asketika 12;
1187 Kresťanská dokonalosť 2/2.Rodriguez, Alfonz.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1929...Mystika a asketika 13;
1188 Kresťanská dokonalosť 3/1.Rodriguez, Alfonz.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1930...Mystika a asketika 14;
1189 Kresťanská dokonalosť 3/2.Rodriguez, Alfonz.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1930...Mystika a asketika 15;
1190 Kresťanská modlitba verzus východná meditácia.Kráľová, Dagmar.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-289-8..DZ/VIERA - 04/48;
1191 Kresťanská rodina - radostná zvesť pre tretie tisícročie.Pápežská rada pre rodinu.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška s Hnutím kresťanských rodín.2002...Pastorálka 05;
1192 Kresťanský spoločenský poriadok.Hatala, Štefan (1915-1990). Košice:Verbum.1948...Sociológia 11;
1193 Kresťanský svet - stručná história..Bratislava:Slovart.2007...Cirkevné dejiny 24;
1194 Křesťanství dnes : Eseje.Němec, Jiří.Praha:Horizont.1969...Vierouka 57;
1195 Kresťanstvo a kultúra. II...Bratislava:SNG.1999.80-8059-030-3..Filozofia 16;
1196 Kresťanstvo a sociálna otázka.Koštial, Rudolf.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1946...Sociológia 05;
1197 Kresťanstvo v masmédiách... Serafín:Bratislava.1992.80-85310-20-1..Životopisy svätých 40;
1198 Kresťanstvo v masmédiách... Serafín:Bratislava.1992.80-85310-20-1..Filozofia Etika 02;
1199 Kresťanstvo v ohrození..:Vydavateľstvo Michala Vaška .2010...Cirkevné dejiny Slovenska 33;
1200 Krise a obnova ženských řeholních společností.Suenens, Léon Joseph.:C.I.A. et R..1964...Zasvätený život 005;
1201 Kristológia I..Mikluščák, Pavol.Spišská Kapitula - Spišské Podhradie:Teologický inštitút .1995...Kristológia 3;
1202 Kristológia II.Mikluščák, Pavol.Spišské Podhradie:Teologický inštitút v Spišskej Kapitule.1996...Kristológia 4;
1203 Kristov pútnik na Slovensku.Hanakovič, Štefan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-159-5..Ján Pavol II. 38;
1204 Kristova láska naléhá : obraz ze života sestry Kláry Fietzové.Senger, Basilius.Kutná Hora:Haifa Island.2003.80-903341-0-5..Naša kongregácia 018;
1205 Kristova výzva veľkodušným.Gusič, Juraj .Bratislava:LUC.1994.80-7114-114-3..Zasvätený život 070;
1206 Kristovci..Žilina:VIFO.2013.9788097146207 (viaz.); 978-80-971462-0-7..Životopisy 125;
1207 Kristovo svetlo v srdci cirkvi.Léthel, François-Marie,1948-.Bratislava:Nové mesto.2013.9788089621071 (brož.); 978-80-89264-83-4..ŽS/CHIARA LUCE - 02;
1208 Kristus a rodina.Šoltész, Štěpán.Praha:Kalich.1970...Pedagogika Výchova 024;
1209 Kristus sa nepredáva.Soroldoni Mario.Rím:SÚSCM.1981...DZ/SORO1 - 01;
1210 Kristus uprostřed světa.Quoist, Michel, 1921-1997 - autor.Praha:Portál.1995.80-7178-080-4..DZ/QUOI1 - 04;
1211 Kristus vo Veľkom týždni.Mišovič, Bernard, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-331-3..Kristológia 22;
1212 Kristus znova ukrižovaný.Kazantzakis, Nikos.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1983...NábPr/KAZA1-01;
1213 Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Janáč - Hrubý, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9..Katechetika Učebnice 28;
1214 Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Janáč - Hrubý, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7..Katechetika Učebnice 27;
1215 Kristus žije v dejinách cirkvi II.Janáč - Hrubý, Pavol. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-07-00607-9..Cirkevné dejiny Slovenska 32;
1216 Kříž Kristův v dějinách lidstva.Piťha, Petr,(1938-).Praha ::Comdes,.2001.80-902776-5-9..DZ/PIŤH1 - 02;
1217 Kríž vo svetle pravdy.Korec, Ján Chryzostom, SJ.:Bratislava.1989...Cirkevné dejiny Slovenska 47;
1218 Kríž vo svetle pravdy.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X..DZ/KORE1 - 05;
1219 Kríž vo svetle pravdy.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X..Cirkevné dejiny Slovenska 80;
1220 Křižákův hrob.Cronin, A. J.1896-1981.Praha ::Vyšehrad,.1974...L - SvPr/CRON1-05;
1221 Krížiková výšivka. 2...Bratislava:Príroda.1998.8007010491; 80-07-01049-1..Ručné práce 10;
1222 Krížiková výšivka. 3...Bratislava:Príroda.2000.8007011536;80-07-01153-6..Ručné práce 11;
1223 Krížikové vyšívanie.Lichnerová, Alžbeta.Bratislava ::Práca,.1977...Ručné práce 17;
1224 Krížová cesta.Dilong, Rudolf, OFM.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.2012...Modlitby 007;
1225 Křížová cesta.Hession, Roy.Praha:Návrat domů.2000.80-7255-017-9..Psychológia 35;
1226 Krížová cesta.Strauss Pavol.:Katolícke noviny.2011...DZ/STRA1 - 04;
1227 Krížová cesta hriešnika :.Pronzato, Alessandro,1932-.Řím ::Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda,.1986...Modlitby 009;
1228 Krížová cesta lásky c Viera Nemcová, Boris Kozlík.Nemcová, Viera.Zvolen:Jas.1999.80-88795-61-3..Modlitby 012;
1229 Krížová cesta milosrdenstva podľa blahoslavenej Faustíny..s. l. :s. n..1990?...Modlitby 048;
1230 Krok za krokom k štíhlej línii.John, Hastings.Bratislava:Ikar.2005.80-88983-47-9..Zdravie 01;
1231 Kronika ľudstva.Harenberg, Bodo .Bratislava:Fortuna Print.1992.80-7153-038-7..Encyklopédie 12;
1232 Kroniky Narnie I. : Čarodejníkov synovec.Lewis, C. S. (Clive Staples), 1898-1963.Bratislava:Slovart.2005.80-7145-280-7..NábPr/LEWI1-01;
1233 Kryštof Kolumbus : život a význam objevitele globu.Vyskočil, Albert.Olomouc:Krystal.1947...Životopisy 157;
1234 Kto je Kristus? II..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-10-X..Vierouka 07;
1235 Kto je kto v Biblii..Bratislava:Reader and apos;s Digest Výber.2013.9788080971649 (viaz.); 978-80-8097-164-9..Iné 28;
1236 Kto nám povie pravdu? :.Pereira, Clemente.Bratislava:Svetlo.1993...Pedagogika Výchova témy 007;
1237 Kto si Mária?.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X..DZ/HAHN1 - 03;
1238 Kto si Mária?.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X..Panna Mária 005;
1239 Kuchárska kniha káčera Donalda.Disney, Walt.:Egmont ČSFR.1990.80-7134-013-8..Pedagogika 042;
1240 Kult.Seewald, Peter,,1954-.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.9788071628828 (viaz.); 978-80-7162-882-8..Biblické slovníky 07;
1241 Kultúra a umenie výchovy.Baranyai, Ladislav.Bratislava:Domka.2000...Katechetika Príručky 38;
1242 Kurz lektorov a žalmistov : Manuál pre duchovnú a odbornú formáciu.Tyrol, Anton.Svit:Katolícke biblické dielo.2007.978-80-89120-10-9..Liturgika 08;
1243 Kurz pre rodičov tínedžerov..Pezinok:Familiaris.2014.9788089428113; 978-80-89428-11-3..Pedagogika Výchova 025;
1244 Kvapky na srdce.Halambek, Vatroslav.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-261-9..Meditácie 053;
1245 Kvet z bardejovských záhonov.Senčík, Štefan, SJ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972...ŽS/MIRIAM TERÉZIA DEMJANOVIČOVÁ - 03;
1246 Kvety a hory.Staněk, Oldřich.Bratislava:Šport.1963...Botanika 15;
1247 Kvety moja záľuba.Martišová, Mária.Bratislava:Obzor.1990.80-215-0071-9..Botanika 07;
1248 Kvety s kríža.Giehrle, Emma.Trnava:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha),.1910...Kristológia 19;
1249 Kvety z popola .Strauss, Pavol.Martin:Fatrin-Books.1992.80-7155-002-7..DZ/STRA1 - 03;
1250 Kým nebudeme všetci jedno.Lubich Chiara.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970...RIH-Focolare 03;
1251 Labutí kaštiel /.Cronin, A. J.1896-1981.Bratislava ::Smena,.1971...L - SvPr/CRON1-07;
1252 Laik ako kresťan z povolania.Gunčaga, Jan.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-178-8..Sociológia 08;
1253 Langenscheidts Taschenworterbuch der italienischen und deutschen sprache. Italienisch-Deutsch. Deutsch-Italienisch.Macchi, Vladimiro.Berlin-Munchen-Wien-Zurich:Langenscheidt.1992?.3-468-11181-9; 3-468-10181-3..Slovníky 018;
1254 Láska a jej kat.Yalom, Irvin D.,1931-.Bratislava:Noxi.2014.9788081111945 (viaz.); 978-80-8111-194-5..Psychológia 52;
1255 Láska a partnerstvo z hľadiska katolíckej cirkvi.Laun, Andreas.:Serafín.1995.80-85310-40-6..Pedagogika Výchova témy 043;
1256 Láska a smír. Výňatky z deníku.Palinská, Celina S.M..Vimperk:Viener.1997.80-85982-03-X..Zasvätený život 092;
1257 Láska a zodpovednosť.Ján Pavol. Metodicko-pedagogické centrum:Bratislava.2003.80-8052-170-0..Ján Pavol II. 37;
1258 Láska je silnejšia ako smrť.Kreeft, Peter. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-28-0..Filozofia 30;
1259 Láska je víc než přikázání.Häring Bernhard.Praha:Česká katolická charita.1971...Teológia 24;
1260 Láska nad všetku lásku.Brat Roger z Taizé.:Františkánska rehoľa Serafín.1990.80-85310-03-1..RIH-Taizé 01;
1261 Láska sa dáva v tichu.Maloney, George, A..Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-258-9..DZ/MALO1 - 01;
1262 Láska smrtí nekončí..Český Těšín:Cor Jesu.1992...Životopisy 104;
1263 Lásky Žofie Bosniakovej /.Nižnánsky, Jozef,1903-1976.Bratislava ::Tatran,.1971...Životopisy 33;
1264 Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník /.Špaňár, Július,1917-2007.Bratislava,:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1969 :...Slovníky 007;
1265 Laura Vicuňa.Grassiano, Dominika.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969...ŽS/LAURA VICUŇA - 02;
1266 Lazar, priateľ Krista Pána.Copus, J.E..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935...NábPr/COPU1-01;
1267 Lázně uvitř.Hofmanová, Antonie.Jilemnice:Antonie Hofmanová.2004...NábPr/HOFM1-01;
1268 Lebo si môj Otec.Carretto, Carlo.:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1982...DZ/CARR1 - 05;
1269 Lectio divina.P. Pier Ciordano Cabra fn.:Laura.2002...Lectio divina 16;
1270 Lectio divina na každý den v roce : Neděle liturgického mezidobí (cyklus A.Zevini, Giorgio.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-830-5..Lectio divina 5;
1271 Lectio divina na každý den v roce : Všední dny liturgického mezidobí (26.-34. týden, roční cyklus 1.Zevini, Giorgio.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-886-0..Lectio divina 11;
1272 Lectio divina na každý den v roce : Všední dny liturgického mezidobí (9.-17. týden, roční cyklus 1.Zevini, Giorgio.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-890-9..Lectio divina 9;
1273 Lectio divina na každý den v roce. 1, Doba adventní.Zevini, Giorgio.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-636-1..Lectio divina 1;
1274 Lectio divina na každý den v roce. 10. Všední dny liturgického mezidobí (18.-25. týden, roční cyklus 1)..Zevini, Giorgio.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-888-7..Lectio divina 10;
1275 Lectio divina na každý den v roce. 12. Všední dny liturgického mezidobí (1.- 8. týden, roční cyklus 2).Zevini, Giorgio.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-831-3..Lectio divina 12;
1276 Lectio divina na každý den v roce. 13, Všední dny liturgického mezidobí (9.-17. týden, roční cyklus..Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-863-1..Lectio divina 13;
1277 Lectio divina na každý den v roce. 14, Všední dny liturgického mezidobí (18.-25. týden, roční cyklus.Giorgio, Zivini, Pier Goirdano Cabra (ed.).Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-790-2..Lectio divina 14;
1278 Lectio divina na každý den v roce. 15, Všední dny liturgického mezidobí (26.- 34. týden, roční cyklu..Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-878-X..Lectio divina 15;
1279 Lectio divina na každý den v roce. 2, Doba vánoční.Zevini,Giorgio.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-637-X..Lectio divina 2;
1280 Lectio divina na každý den v roce. 3. Doba postní a velikonoční triduum..Zevini, Giorgio.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-674-4..Lectio divina 3;
1281 Lectio divina na každý den v roce. 4, Doba velikonoční.Zevini,Giorgio.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-761-9..Lectio divina 4;
1282 Lectio divina na každý den v roce. 6. Neděle liturgického mezidobí (cyklus B).Zevini, Giorgio.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-664-7..Lectio divina 6;
1283 Lectio divina na každý den v roce. 7, Neděle liturgického mezidobí (cyklus C.Giorgio, Zevini, Pier Giordano Cabra (ed.).Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-825-9..Lectio divina 7;
1284 Lectio divina na každý den v roce. 8. Všední dny liturgického mezidobí. 1.- 8. týden. Roční cyklus 1..Zevini, Giorgio.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-879-8..Lectio divina 8;
1285 Legenda chodí bosá.Agnesa, G J.Martin ::Osveta.1990.80-217-0193-5..ŽS/MATKA TEREZA - 01;
1286 Legenda o pátrovi Emanuelovi.Kaňa, Jaroslav. SERAFÍN:Bratislava.1997.80-85310-73-2..Životopisy 49;
1287 Legenda o pátrovi Emanuelovi.Kaňa, Jaroslav. SERAFÍN:Bratislava.1997.80-85310-73-2..Františkánska spiritualita 124;
1288 Legendy umučenia.Papini, Giovani.Ružomberok:Genezis.1990.80-85220-06-7..Biografia 17;
1289 Legendy umučenia.Papini, Giovani.Ružomberok:Genezis.1990.80-85220-06-7..Biografia 18;
1290 Leona.Bunn, Davis.Bratislava:Lúč.2013.9788071149156 (brož.);978-80-7114-915-6..Biografia 36;
1291 Leopoldo Mandič:.Bernardi, P. E.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0..ŽS/LEOPOLD MANDIĆ - 01;
1292 Lesk a bieda kurtizán /.Balzac, Honoré de,1799-1850.Bratislava ::SVKL,.1964...L - SvPr/BALZ1-01;
1293 Levoča.Jaromír, Homolka.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965...RegD/SlovenskoL - 02;
1294 Lew Archer. 3. Nestaň sa hneď nepriateľom /Sudičky / Chlad.Macdonald, Ross,1915-1983.Bratislava ::Slov. spis.,.1973...L - SvPr/MACD1-01;
1295 Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Pašteka, Július.Bratislava:LUC.2000.80-7114-300-6..Encyklopédie Slovenska 01;
1296 Lexikón svetových náboženstiev..Bratislava:Aktuell.2006.8089153283 (viaz.); 80-89153-28-3..Biblické slovníky 14;
1297 Lidé Mezopotámie.Klíma, Josef.:Orbis.1976...Dejiny 03;
1298 Liečebné úspechy Márie Trebenovej.Treben, Maria.:Ikar.1991.80-7118-026-2..Botanika 05;
1299 Liečivé rastliny 1977.Kresánek, Jaroslav,1921-.Prešov:Duklanske tlačiarne.1976...Botanika 26;
1300 Liečivé rastliny z Božej záhrady.Treben, Maria.:Motýľ.1991.80-900404-8-9..Botanika 06;
1301 Lietajúci pútnik 20.storočia.Labo, Šebastián, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-173-6..Ján Pavol II. 10;
1302 Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia III. 1986 - 1987.Labo, Šebastián, SJ.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1999.80-08-03006-2..Ján Pavol II. 13;
1303 Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Labo, Šebastián, SJ.Bratislava:SPN.1998.80-08-02929-3..Ján Pavol II. 12;
1304 Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Labo, Šebastián, SJ.Bratislava:SPN.1998.80-08-02929-3..Ján Pavol II. 11;
1305 Lietajúci pútnik V. 1991-1993.Labo, Šebastián, SJ.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2001.80-08-03188-3..Ján Pavol II. 14;
1306 Licheńska Bazylika /..Licheń ::Zakład Gospodarczy \"Dom Pielgrzyma\",.2007..9788392519348;978-83-925193-4-8..Panna Mária 057;
1307 Liptovská Teplička - domov pod Kráľovou hoľou.Misál, Stanislav.Levoča:Marián Tejbus - MTM.2006.80-89187-14-5..Cirkevné dejiny Slovenska 68;
1308 List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Kongregácia pre vieroučné otázky.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990...M - Apoštolské listy 012;
1309 List k zelenému štvrtku r.2002.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.2002.80-7162-385-7..M - Apoštolské listy 022;
1310 List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom z príležitosti Zeleného štvrtku 1987.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1987...M - Apoštolské listy 011;
1311 List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým biskupom Cirkvi o eucharistickom tajomstve a kulte.Ján Pavol II..Rím:SÚCM.1980...M - Apoštolské listy 005;
1312 List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1979.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979...M - Apoštolské listy 004;
1313 Listy ľuďom pápeža Celestína VI..Papini, Giovanni.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948...Pápeži 16;
1314 Listy o povolaní.Tarnawski, Józef.:Don Bosco.1999.80-88933-23-4..Zasvätený život 053;
1315 Listy rodičom..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990.80-215-0116-2..Pedagogika Výchova 021;
1316 Listy sv. Hildegardy z Bingen :.Hildegarda z Bingenu,1098-1179.Olomouc ::Krystal,.1948...ŽS/HILDEGARDA - 01;
1317 Listy svätým.Senčík, Štefan, SJ.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota.1973...Životopisy svätých 41;
1318 Listy z púšte.Carretto Carlo.Bratislava:LUC.1993.80-7114-080-5..DZ/CARR1 - 09;
1319 Listy z púšte.Carretto, Carlo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980...DZ/CARR1 - 06;
1320 Listy zasväteným.František, Svätý Otec.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.978-80-89342-98-3..Zasvätený život 074;
1321 Listy: Jakubův, Petrovy, Janovy, Judův.. Luxpress ::Praha :.1995.80-7130-037-3..Lectio Divina 66;
1322 Litánie Loretánske.Kútnik Šmálov, Jozef.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-210-7..Panna Mária 032;
1323 Literatúra druhej polovice devätnásteho storočia /.Čepan, Oskár, 1925-1992.Bratislava ::Vydavatel\'stvo Slovenskej akadémie vied,.1965...Literatúra teória 03;
1324 Liturgia.Liturgická komisia konferencie Slovenska.Trnava:SSV.2005...Liturgika 11;
1325 Liturgia Eucharistie .Štrbák, Martin.:Katolícke biblické dielo.2009.978-80-89120-21-5..Liturgika 04;
1326 Liturgia hodín pre členov troch rádov svätého Františka.OSF.Žilina:Provincialát slovenskej provincie Kongregácie školských sestier sv. Františka z Assisi.2009...Františkánska spiritualita 033;
1327 Liturgia sviatostí a svätenín.Akimjak, Amantius.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1997.80-7142-072-7..Liturgika 10;
1328 Liturgia v našom živote:.Janáč - Hrubý, Pavol.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1..Liturgika 05;
1329 Liturgické symboly.Sinka, Tarsycjusz. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1994.80-88741-04-1..Liturgika 19;
1330 Lúčenie.Miklošková, Marta; Mikloško, Jozef. Jozef Mikloško:DACO.1996.80-967298-1-0..Cirkevné dejiny Slovenska 54;
1331 Ľudia sú dobrí /.Morcinek, Gustaw,1891-1963.Trnava ::Spolok Svätého Vojtecha,.1940...NábPr/MORC1-01;
1332 Ľudia viery - ľudia svetla.Hromník, Milan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-313-5..Panna Mária 059;
1333 Ľudská sexualita-pravda a poslanie.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-163-3..Pedagogika Výchova témy 005;
1334 Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Grun, Anselm.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5..Zasvätený život 059;
1335 Ľudské a Božie cesty.Petrík, Vincent, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-470-0..Cirkevné dejiny Slovenska 64;
1336 Ľudské telo.Peter, Abrahams.:Ottovo nakladatelství - Cesty.2004.80-7181-956-5..Biológia človeka 01;
1337 Lukáš.. International Bible Society ::Praha :.1995.80-7130-047-0..Lectio Divina 60;
1338 Lupienky lásky.Dcéry Božskej Lásky Rehoľa.Bratislava:Lúč.2001.8071143618 (brož.); 80-7114-361-8..Hudba. Spevníky 17;
1339 Lurd. Maják atómového veku.Macák, Ľudovít, SDB.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1990...Panna Mária 071;
1340 Madre Teresa.Ferrari, Marilena.Bologna:FMR-ARTE spa.2009...ŽS/MATKA TEREZA - 13;
1341 Magdaléna.Valtorta, Maria,(1897-1961).Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.2012.978-80-7266-372-9 ..Biografia 37;
1342 Mágia, horoskopy, veštenie, povery-.Viglaš, Ján.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-166-2 (brož.);978-80-8074-166-2..DZ/VIERA - 02/21;
1343 Mágia, veštenie a démonské vplyvy.Kocián, Václav. Zvolen:Jas.2001.80-88795-77-X..Parapsychológia Sekty 02;
1344 Magnificat z Nového světa.Koláček, Josef. Řím:Křesťanská akademie.1977...ŽS/JÁN NEPOMUK NEUMANN - 01;
1345 Magnifikat anima mea Dominum..s. l.:s. n..1980?...Panna Mária 054;
1346 Majster Pavol z Levoče :..Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1964...RegD/SlovenskoL - 01;
1347 Malá cesta uzdravení /.Edwards, Pauline,1940-.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-785-0..Psychológia 49;
1348 Malá Dorritka. 1..Dickens, Charles,1812-1870.Praha ::Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (SNKLHU),.1958...L - SvPr/DICK1-04;
1349 Malá Dorritka. 2..Dickens, Charles,1812-1870.Praha ::Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (SNKLHU),.1958...L - SvPr/DICK1-05;
1350 Malá encyklopédia spisovateľov sveta..Bratislava ::Obzor,.1978...Encyklopédie 07;
1351 Malá encyklopédia spisovateľov sveta..Bratislava ::Obzor,.1978...Literatúra teória 04;
1352 Malá encyklopédia zdravia /..Bratislava ::Obzor,.1971...Zdravie 05;
1353 Malá encyklopédia zemepisu sveta.Mariot, Peter.Bratislava:Obzor.1977...Encyklopédie 08;
1354 Malá katolícka sociálna náuka.Ockenfels, Wolfgang.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-138-0..Sociológia 10;
1355 Malá koncilová konkordancia.Filo, Elemír.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1980...Biblické slovníky 11;
1356 Malá Terezie.Six, Jean Francois.Brno:Cesta.1990.80-900087-3-9..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 04;
1357 Malá umelkyňa (o malej Terezke).Faith, Štefan.Spišská Kapitula:.1935...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 02;
1358 Malé církevní dejiny.Franzen, August.Praha:ZVON.1992.80-7113-008-7..Cirkevné dejiny 14;
1359 Malé tajemství :.Karg, Cassian.:.1995??...Modlitby 049;
1360 Maľované básne /.Lajčiak, Ladislav,1945-.Martin ::Matica slovenská,.1980...L - DaMl - 003;
1361 Malý bohovědný slovník /..Praha ::Česká katolická charita,.1963...Biblické slovníky 08;
1362 Malý generál.Macák, Ľudovít, SDB.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970...Životopisy 88;
1363 Malý katechizmus katolíckeho náboženstva.Spolok svätého Vojtecha,Trnava.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971...Katechetika Katechizmus 24;
1364 Malý kompas víry.Kašparů, Jaroslav Max,(1950-).Olomouc:Matice cyrilometodějská.1995...Katechetika Príbehy 06;
1365 Malý lexikon Biblie.Gecse, G..Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0038-0..Biblické slovníky 04;
1366 Malý princ /.Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Praha ::Albatros,.1972...L - SvPr/SAIN1-06;
1367 Malý Strom.Carter, Forrest.Bratislava :Artforum.2006.80-969226-1-0..NábPr/CART1-01;
1368 Malý úvod do Katechizmu katolické Církve.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger; Schonborn, Christoph. Praha:Nové město.1993.80-901542-4-7..Katechetika Katechizmus 11;
1369 Mám problém :.Wisdorf, Jozef.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1974...Pedagogika Výchova témy 021;
1370 Mamerto Esquiú o.f.m., řeholník a biskup /.Gálvez, Manuel,1882-1962.V Praze ::Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla,.1937...Životopisy 77;
1371 Manželská STK.Kondelová, Anna.Žilina:Inštitút Communio.2016.978-80-89750-04-7..Pedagogika Výchova témy 045;
1372 Mapa.Gabriel. Serafín:Bratislava.2005.80-8081-040-0..DZ/GABR1 - 01;
1373 Marcelino chlieb a vino.Sánchez-Silva, José María, 1911-2002.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-00-7..NábPr/SANCH1-02;
1374 Marcelino chlieb a víno.Sánchez-Silva, José María, 1911-2002. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-59-7..NábPr/SANCH1-01;
1375 Marcelinova veľká cesta.Sánchez-Silva, José María, 1911-2002. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-60-0..NábPr/SANCH1-03;
1376 Margita Mária Alacoque:.Antolovič, Josip.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-156-6..ŽS/MARGITA M. ALACOQUE - 01;
1377 Mária.Dancák, František. Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča:Prešov.1998.80-88902-05-3..Katechetika Príbehy 013;
1378 Mária a rodina.Jović, Mato.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-135-3..Panna Mária 098;
1379 Mária dielo diel Boha - Stvoriteľa.Mlynarovič, Miloš Kliment.Whiting, IN:Ján J. Lach.1958...Panna Mária 030;
1380 Maria putuje zeměmi všech světadílů na konci druhého tisíciletí..Koclířov u Svitav ::Českomoravská Fatima,.1999...Panna Mária 055;
1381 Maria v našich božských dějinách.Plus Raul P. T. J..:.1937...Panna Mária 053;
1382 Mária Wardová.M. Immolata Wetter.:.1970??...RIH-Anglické panny, CJ 05;
1383 Mária, matka Pána.Rahner, Karl,1904-1984.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-112-4..Panna Mária 039;
1384 Mária, nauč nás žiť Evanjelium Tvojho milovaného Syna.Torok, Marek Marcel.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-1-4..Panna Mária 078;
1385 Mária, služobnica Pána. .Speyr, Adrienne von.Nitra :Spoločnosť Božieho Slova.2010.978-80-85223-88-0..Panna Mária 038;
1386 Mária, úsmev Boží.Richer, Etienne.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0..Panna Mária 070;
1387 Maria, zrcadlo církve.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-80-4..DZ/CANT1 - 16;
1388 Mariánska hora v slove a obrazoch.Dlugoš, František.Levoča:Milan Tejbus - MTM.2006.80-89187-07-2..Panna Mária 023;
1389 Mariánska hora. Európske pútnické miesto. .Dlugošová, Jana.Levoča :MTM.2011.978-80-89187-46-1..Panna Mária 025;
1390 Marianské pútnické miesta na Slovensku.Košík, Vojtech.Námestovo:Štúdio F.1992.80-85705-00-1..Panna Mária 015;
1391 Mariánske večeradlo a Biblické úvahy o Panne Márii.Hucík, Pavol.s. l.:Pavol Hucík?.1990?...Panna Mária 049;
1392 Mariánski konvertiti.Barbier, Jean.Bratislava:LUC.1996.80-7114-190-9..Panna Mária 064;
1393 Marie Terezie Schererová :.Montonati, Angelo - autor.:Kroměříž [i.e. Ve Vimperku] :.1995.80-901476-8-2..ŽS/MÁRIA TERÉZIA SCHEREROVÁ - 02;
1394 Markovo evangelium..Praha ::International Bible Society,.2003.80-7130-113-2 ..Lectio Divina 59;
1395 Marthe Robin.Peyret, Raymond.Bratislava:LUC.1993.80-7114-101-1..Životopisy 94;
1396 Martin Šinaľ.Poláková, Martina ; Sukeľ, Ondrej.(Gregorovce):.2009.978-80-89298-03-7..Životopisy 13;
1397 Mať tak krídla!.Rivest, Madeleine. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-319-5..Pedagogika Výchova témy 025;
1398 Matematika - zbierka príkladov : s ukážkami riešení a s prehľadom vzorcov.Sadloňová, Mária.Žilina :Školmédia.2005.80-968755-9-0..Príručky 038;
1399 Materstvo - cesta k svätosti.Husár, Marián.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741402 (brož.); 978-80-8074-140-2..DZ/VIERA - 01/5;
1400 Matka.Gorkij, Maksim, 1868-1936.Bratislava:Tatran.1972...L - SvPr/GORK1-01;
1401 Matka a dcéra, blízke aj vzdialené.Hajkovská, Dominika.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743062 (brož.); 978-80-8074-306-2..DZ/VIERA - 05/56;
1402 Matka a syn, vzťah plný dobrodružstva.Hajkovská, Dominika.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743628; 978-80-8074-362-8..DZ/VIERA - 06/70;
1403 Matka Cirkvi.Malý, Vincent. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4..Panna Mária 042;
1404 Matka diecéznych chrámov.Holka, Jozef.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1994.80-88741-03-3..RegD/SlovenskoN - 03;
1405 Matka Elvíra - Komunita Cenacolo.Chlapci z Komunity Cenacolo.Medžugorie:Komunita Cenacolo.2003?...RIH- Cenacolo 01;
1406 Matka Františka Antónia Lampelová.Solarová, Amabilis.Graz:OSF.1971...Naša kongregácia 023;
1407 Matka Jozafata. Celým srdcom..Prešov:Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie.2002...Modlitby 037;
1408 Matka Tereza.Doig Desmond.:Signum unitatis .1991...ŽS/MATKA TEREZA - 12;
1409 Matka Tereza.Neupauer, František.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743611; 978-80-8074-361-1..DZ/VIERA - 06/69;
1410 Matka Tereza - zář lásky.Lorenzo, Maria di.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-956-5..ŽS/MATKA TEREZA - 05;
1411 Matka Tereza : fascinující příběh jejího života.S předmluvou bratra biskupa Jiřího Paďoura.Chawla, Navin.Praha:Pragma.1998.80-7205-578-X..ŽS/MATKA TEREZA - 10;
1412 Matka Tereza:.Watts, Greg.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-48-5..ŽS/MATKA TEREZA - 14;
1413 Matka Terézia. Môj život..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-379-2..ŽS/MATKA TEREZA - 09;
1414 Matky odvrhnutých.Juraj, Gusič.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-136-1..ŽS/MATKA TEREZA - 08;
1415 Matouš.. International Bible Society ::Praha :.1997.80-7130-065-9..Lectio Divina 58;
1416 Matt Talbot :.Zavadil, Emil.Olomouc ::Krystal,.1937...Životopisy 54;
1417 Mediálna výchova pre učiteľov stredných škôl..Trnava:Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie.2011.9788081052484 (brož.); 978-80-8105-248-4..Pedagogika Výchova 015;
1418 Mediator Dei et hominum. Encyklika o posvätnej liturgii.Pius XII..Košice:Verbum .1948...M - Encykliky 03;
1419 Meditácie.Lubich, Chiara.Rím:Slovenské vydavateľstvo svätého Cyrila a Metoda.1960...Meditácie 034;
1420 Meditácie a modlitby sestry Zdenky.Habovštiak, Anton.Bratislava:Nové Mesto.2002.80-85487-67-5..ŽS/ZDENKA - 04;
1421 Meditácie nad ikonou Matky ustavičnej pomoci.Kotyński, Marek.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2012.9788089342365 (brož.); 978-80-89342-36-5..Panna Mária 095;
1422 Medugorje..Medugorje:.2000?...Panna Mária 090;
1423 Medzi ľuďmi:.Voillaume, René.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-433-6..ŽS/CHARLES DE FOUCAULD - 01;
1424 Medzi Temžou a Tiberom..Trnava:Dobrá kniha.1987.0-919865-11-9..Životopisy svätých 20;
1425 Medžugorie 1981 - 2013..:.2013?...Panna Mária 014;
1426 Medžugorie: .Emmanuela, sestra.Michalovce:Redemptoristi.2011.978-80-88724-52-0..Panna Mária 012;
1427 Medžugorje : 1.díl..Mráček, František.Praha:Vérité.1991.80-900843-1-1..Panna Mária 013;
1428 Měl jsem rád jedno děvče :.Trobisch, Walter A..Brno ::Pastorační rada,.1968...Pedagogika Výchova témy 042;
1429 Memento.John, Radek, 1954- - autor.:Praha :.1989.80-202-0040-1..Pedagogika Výchova témy 012;
1430 Memoriál mučeníka Jozefa Tisu MMXIV..Prešov:Nové slobodné Slovensko.2014.9788097071516 (brož.); 978-80-970715-1-6..Politika 04;
1431 Menej ponôs, viac modlitieb a boja za pravdu..Námestovo:Tlačiareň Kubík.1999...Cirkevné dejiny Slovenska 65;
1432 Mesto Žilina.Prikryl, Ľubomír.Žilina:Reg. rozvoj. agent..1997...RegD/SlovenskoŽ - 01;
1433 Mesto Žilina a okolie/The City of Žilina and its surroundings..Žilina:Knižné centrum.2005.80-8064-224-9..RegD/SlovenskoŽ- 05;
1434 Metóda ladenia farieb /.Moravčík, Fridrich,1916-.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1989...L - DaMl - 004;
1435 Metoda měření bazálních teplot..Praha:Apoštolská administratura v Praze.1969...Pedagogika Výchova témy 049;
1436 Metodické listy pre katechétov: 2. roč. ZŠ..Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990...Katechetika Príručky 28;
1437 Metodika pracovnej výchovy v materskej škole /.Mojžíšek, Lubomír,1924-2002.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1982...Pedagogika 034;
1438 Metodov boj.Marsina, Richard.Bratislava:Obzor.1985...Dejiny Slovenska 06;
1439 Metódy etickej výchovy..Lencz, Ladislav, 1927-.Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.1996.80-88796-23-7..Filozofia Etika 03;
1440 Metropolita Josef Veljamin Rutský, bojovník za Unii.Kunický, Josef,(1915-1969).Olomouc ::Vítězové,.1938...Životopisy 56;
1441 Mezi člověkem a Bohem.Quoist, Michel.Praha:ČKCH.1969...DZ/QUOI1 - 01;
1442 Milá sestřičko : Dopisy otce Vladimíra sestře Růženě.Koudelka, Vladimír J..Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-982-4..Zasvätený život 054;
1443 Milosrdenstvo božie.Kowalska, Faustina Mária.Košice:Slovo.1992.80-85291-10-X..ŽS/FAUSTÍNA - 04;
1444 Milosrdní ako Otec.Husár, Marián.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743550 (brož.); 978-80-8074-355-0..DZ/VIERA - 06/66;
1445 Milosrdný samaritán:.Luciani, Albino,1912-1978.Padova:Posol sv. Antona .1991...Ján Pavol I. - 02;
1446 Milostivý rok 1925..Bratislava:[s.n.].1928...Pápeži 17;
1447 Milosťou Božou zdobená.Hnilica, Pavol Mária, SJ.Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-6-9..Panna Mária 036;
1448 Milovanému slovenskému národu.Ján Pavol II.. Badín:KS.2004.80-967172-7-8..Ján Pavol II. 54;
1449 Milovanému slovenskému národu .Majda, Martin.Lomnička:Rímskokatolícky farský úrad.2010.978-80-89264-44-5..Ján Pavol II. 61;
1450 Milovat, dělit se, sloužit :.Carroll, Patrick.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1993...Zasvätený život 023;
1451 Milý brat František.Giglinger, Fritz.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-044-9..Františkánska spiritualita 071;
1452 Milý brat František.Giglinger, Fritz.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-044-9..Františkánska spiritualita 072;
1453 Minutěnka.Hlouch, Josef, 1902-1972 - autor.:Třebíč :.1994.80-85766-26-4..Meditácie 021;
1454 Mirhorod.Gogoľ, Nikolaj Vasiljevič .Bratislava:Tatran.1968...L - SvPr/GOGO1-01;
1455 Miriam Terézia Demjanovičová.Senčík, Štefan, SJ.Rím:Slovenské vydavateľstvo svätého Cyrila a Metoda.1959...ŽS/MIRIAM TERÉZIA DEMJANOVIČOVÁ - 02;
1456 Miriam, prečo plačeš?.Nadácia Áno životu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-7..Pedagogika Výchova témy 011;
1457 Misál latinsko-slovenský..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952...Liturgika 16;
1458 Misie do tretieho tisícročia.Tomko, Jozef.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-289-1..Misiologia Ekumenizmus 3;
1459 Misijný rozmer pokoncilovej Cirkvi.Tomek, Pavol. Farský úrad:Sklené Teplice.1997.80-967666-1-9..Misiologia Ekumenizmus 8;
1460 Misijným svetom.Škrábik, Andrej.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1940...Misiologia Ekumenizmus 20;
1461 Misionár v Japonsku.Arrupe, Pedro. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2..Misiologia Ekumenizmus 12;
1462 Miško Magone :.Bosco, Giovanni,.Bratislava ::Správa Saleziánských spoluprac.,.1944...Životopisy 82;
1463 Mít pro co žít.Křivohlavý, Jaro, 1925-.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2010.978-80-7195-404-0..DZ/KŘIV1 - 01;
1464 Mládež sa pýta.Palyga, Ján.s. l.:s. n..1990?...Katechetika Príručky 21;
1465 Mladí a ich vyzrievanie.Baranyai, Ladislav.Bratislava:Saleziáni dona Bosca.2002...Katechetika Príručky 37;
1466 Mladosť z očistca.Dilong, Rudolf, OFM. Petrus:Bratislava.2001.80-88939-32-1..Životopisy 26;
1467 Mladý hrdina.Macák, Ľudovít, SDB.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...ŽS/DOMINIK SAVIO - 02;
1468 Mladý hrdina.Macák, Ľudovít, SDB.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970...ŽS/DOMINIK SAVIO - 01;
1469 Mních medzi vlkmi.Hünermann, Wilhelm. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0..ŽS/JÁN KAPISTRÁN - 01;
1470 Mnoho farieb, jedna dúha : Solidarita a globalizácia v kontexte františkánskej cesty.Schalück, Hermann.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-87-2..Františkánska spiritualita 035;
1471 Moderné teórie vysvetlenia a príčinnosti. .Zeleňák, Eugen, 1978-.Ružomberok :Katolícka univerzita, Filozofická fakulta.2008.978-80-8084-376-2..Filozofia 23;
1472 Moderní vyučování.Petty, Geoffrey.Praha:Portál.2006.80-7367-172-7..Pedagogika 002;
1473 Moderný apoštol.Senčík, Štefan, SJ.Kanada:Slovenskí jezuiti.1966...Misiologia Ekumenizmus 7;
1474 Modli sa srdcom.Barbarič, Slavko. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9..DZ/BARB1 - 03;
1475 Modli sa srdcom.Barbarič, Slavko. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9..DZ/BARB1 - 02;
1476 Modli sa srdcom:.Barbarič, Slavko. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-82-1..Panna Mária 083;
1477 Modlíme sa s Klárou.Miller, Ramona .Bratislava:Serafín.1998.80-85310-88-0..Františkánska spiritualita 083;
1478 Modlitba - svieži prameň.Tereza, z Kalkaty Matka.Bratislava:Lúč.1993.80-7114-113-5..ŽS/MATKA TEREZA - 11;
1479 Modlitba a sebepoznání.Grün, Anselm.Praha:Zvon.1997.80-7113-191-1..DZ/GRUN1 - 09;
1480 Modlitba a služba. Životopis Božej služobnice Jozafáty Hordaševskej.Slawuta, Dominica Genevieve.Michalovce:Vydavateľstvo Misionár.2009.978-80-88724-35-3..RIH-Služobnice, SNPM - 01;
1481 Modlitba jako setkání.Grün, Anselm.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-26-X..DZ/GRUN1 - 20;
1482 Modlitba jako setkání.Grün, Anselm, 1945- - autor.:Kostelní Vydří :.1999.80-7192-151-3..DZ/GRUN1 - 02;
1483 Modlitba Ježíšova.Stinissen, Wilfrid.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-147-5..DZ/STIN1 - 03;
1484 Modlitba na prstoch.František,1936-.Bratislava:Lúč.2013.9788071149323 (brož.); 978-80-7114-932-3..František 03;
1485 Modlitba oslobodenia. .La Grua, Matteo.Zvolen :Združenie Jas.2010.978-80-89219-24-7..Mystika a asketika 49;
1486 Modlitba Páně.Guardini, Romano.Řím:Křesťanská akademie.1967...DZ/GUAR1 - 01;
1487 Modlitba pre každého..Calvo, Maximiliano. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-45-1..Mystika a asketika 22;
1488 Modlitba rodiny.Janáč - Hrubý, Pavol.Námestovo:Štúdio F.2003.80-968922-0-7..DZ/JANÁ1 - 03;
1489 Modlitba svätého Otca Jána Pavla II. z príležitosti Zeleného štvrtku 1982.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1982...M - Apoštolské listy 006;
1490 Modlitba za jednotu kresťanov 1999.Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-254-0..M - Apoštolské listy 020;
1491 Modlitby pro nesnesitelné dny /.Jerphagnon, Lucien,1921-2011.Paris ::Les Éditions Ouvrières,.1970...Modlitby 014;
1492 Modlitby s blahoslavenou Sárou..Košice:Vienala.2014.9788081261008 (brož.); 978-80-8126-100-8..Modlitby 010;
1493 Modlitby Školských sester sv. Františka..:V Kostelním Vydří :.2005.80-7192-963-8..Naša kongregácia 024;
1494 Modlitby v ťažkých situáciách.Bernard - Mária, brat. Bratislava:Serafín.1999.80-85310-33-3 (2 rovnaké)..Modlitby 008;
1495 Modlitby za novú evanjelizáciu.Forrest, Tom. Sp. Kapitula:Seminár biskupa J. Vojtaššáka.1990...Modlitby 047;
1496 Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Kocián, Václav.Zvolen:Jas.2000.80-88795-74-5..Modlitby 015;
1497 Modlitby života.Rahner, Karl, 1904-1983. Dobrá kniha:Trnava.1995.80-7141-054-3..DZ/RAHN1 - 01;
1498 Modlitebný život věřících.Dolman, D. H. Praha:Ústředním církevním nakladatelství.1971...Mystika a asketika 26;
1499 Moja kniha náboženstva 1.Bartolini, Bartolino. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.1994.80-85405-18-0..Katechetika Učebnice 12;
1500 Moja kniha náboženstva 2.Bartolini, Bartolino. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.1993.80-85405-19-9..Katechetika Učebnice 11;
1501 Moja kniha náboženstva 3,4,5.Bartolini, Bartolino. Banská Bystrica:BÚ.1993.80-85405-20-2..Katechetika Učebnice 10;
1502 Moja kniha náboženstva 4.Bartolini, Bartolino. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.1993.80-85405-21-0..Katechetika Učebnice 09;
1503 Moja kniha náboženstva 5.Bartolini, Bartolino. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.1993.80-85405-22-9..Katechetika Učebnice 08;
1504 Moja kniha pokusov - voda.Neil, Ardley.:Champagne Avantgarde.1992.80-7150-060-7..L - DaMl - 011;
1505 Moje levá noha.Brown, Christy.Praha:ZVON.1993.80-7113-037-0..Životopisy 115;
1506 Moje modlitby.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-168-4..Ján Pavol II. 22;
1507 Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Lois F. Capovilla.Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6..Ján XXIII. 04;
1508 Moje srdce zvíťazí.Soldo, Mirjana,1965-.:.2018.9788089866526; 978-80-89866-52-6..Panna Mária 105;
1509 Mojím povolaním je láska. Malý katechizmus: .Karmelitánky z Lisieux.:.1995??...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 20;
1510 Mons. ThDr. Jozef Kapala.. Matica slovenská:[Martin.2001.80-7090-615-4..Životopisy 170;
1511 Monsiňor Viktor Trstenský , pápežský prelát..Banská Bystrica:Tele Dat.2005...Cirkevné dejiny Slovenska 79;
1512 Morálna teológia.Gunthor Anselm.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991...Morálka 12;
1513 Morálna teológia III/a.Gunthor, Anselm.Trnava:Rím.1996.80-7162-169-2..Morálka 13;
1514 Morálna teológia I/b.Anselm Gunthor.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988...Morálka 8;
1515 Morálna teológia I/b.Anselm Gunthor.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988...Morálka 9;
1516 Morálna teológia II..Tondra, František. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.80-7142-035-2..Morálka 5;
1517 Morálna teológia II/a.Gunthor, Anselm.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990...Morálka 11;
1518 Morálna teológia II/a.Gunthor, Anselm.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990...T-Morálka 10;
1519 Morálna teológia. I/a, Všeobecná morálna teológia [A] / Anselm Günthör ; preložili A. Devínsky, A. Danišov ; zrevidoval a doplnil Jozef Zlatňanský ; redaktor edície Jozef Vavrovič .GÜNTHÖR, Anselm. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1987. - ...Morálka 6;
1520 Morálna teológia. I/a, Všeobecná morálna teológia [A] / Anselm Günthör ; preložili A. Devínsky, A. Danišov ; zrevidoval a doplnil Jozef Zlatňanský ; redaktor edície Jozef Vavrovič .GÜNTHÖR, Anselm. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1987. - ...Morálka 7;
1521 Morálna teológia. I/a, Všeobecná morálna teológia [A] / Anselm Günthör ; preložili A. Devínsky, A. Danišov ; zrevidoval a doplnil Jozef Zlatňanský ; redaktor edície Jozef Vavrovič .GÜNTHÖR, Anselm. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1987. - ...Morálka 6;
1522 Moravské exultet.Koláček, Josef, 1929-.Kostelní Vydří:KN.1990.80-900138-1-3..Životopisy 89;
1523 Moudrost svatého Františka z Assisi.Ramon.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-322-2..Františkánska spiritualita 020;
1524 Mozaika nádeje.Strauss, Pavol. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-41-X..DZ/STRA1 - 01;
1525 Mozaika pravdy.Rábek, František.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR.2006.80-969555-1-9..Homiletika 37;
1526 Možnosti a melodie.Jeroným,(1907-1985).Praha ::Triáda,.2010.978-80-87256-16-9..DZ/JERO1 - 03;
1527 Možnosti výchovy v súčasných podmienkach kultúry .Pupík, Zdeno.:Inštitút Communio.2010.978-80-970613-1-9..Pedagogika Výchova 007;
1528 Môj Boh - moje všetko.Pachingerová, Veronika.Nemce:MABUTO-press.2007.978-80-969295-1-1..Životopisy 46;
1529 Môj ideál, Ježiš, syn Máriin.Neubert, E..Kremnica:Serafínsky svet.1945...Panna Mária 100;
1530 Mravouka.Dacík, R.M..:.1946...Morálka 1;
1531 Mravouka.Petráš, Lukáš.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1928...Morálka 17;
1532 Mŕtva farnosť.Bernanos, Georges.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947...NábPr/BERN1-02;
1533 Mŕtva Farnosť.Bernanos, Georges. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-002-5..NábPr/BERN1-01;
1534 Mŕtve duše.Gogoľ, Nikolaj Vasiľjevič,1809-1852.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1946...L - SvPr/GOGO1-02;
1535 Mrzák, vedec, svätec.Ziesche, Maria Calasanz. SLOVO:Košice.1994.80-85291-15-0..NábPr/ZIES1-08;
1536 Mučeníci :.Mayer, Milutin,1874-1958.Brno ::[s.n.],.1922...Životopisy svätých 30;
1537 Múdroslovné knihy Starého zákona s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie..Ďurica, Ján.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-527-8..Starý zákon 12;
1538 Múdrosť Chudáčika.Leclerc, Eloi. SERAFÍN:Bratislava.2001.80-88944-38-4..Františkánska spiritualita 073;
1539 Múdrosť, ktorá hľadá Boha.Trstenský, František.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2014.9788089120420 (brož.); 978-80-89120-42-0..Starý zákon 70;
1540 Můj bratr Tom /.Aldridge, James,1918-2015.Praha ::Svoboda,.1980...L - SvPr/ALDR1-01;
1541 MultikulturART _ spoznaj kultúru menšín. ..Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-777-0..Pedagogika Výchova témy 053;
1542 Musíme projít.Hofmanová, Antonie.Jilemnice:Antonie Hofmanová.2003...NábPr/HOFM1-02;
1543 Muž bolestí : Lékařský obraz ukřižovaného.Hynek, R.W..Praha:Gustav Francl.1946...Nový zákon 27;
1544 Muž bolestí : Lékařský obraz ukřižovaného.Hynek, R.W..Praha:Gustav Francl.1946...Kristológia 1;
1545 Muž v hnedom obleku.Christie, Agatha,1890-1976.Serbia:Liber Novus.2015.9788651702696 (brož.); 978-86-517-0269-6..L - SvPr/CHRI1-03;
1546 Muž, ktorý obraňoval Boha .Bianco, Enzo.:Don Bosco.2010.978-80-8074-116-7..ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 02;
1547 My kážeme Krista ukřižovaného.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-061-4..DZ/CANT1 - 18;
1548 My ohlasujeme ukrižovaného Krista.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-93-7..DZ/CANT1 - 01;
1549 My v Trojici : krátká trinitární esej.Špidlík, Tomáš kardinál.Velehrad:Refugium.2000.80-86045-53-6..Teológia 15;
1550 Mysteria Božské tváře.Hynek, R. W..Praha:Školské sestry OSF.1935...Kristológia 18;
1551 Mysterium verbi.Krapka, Emil, SJ.Bratislava:Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku.1994...Teológia 1;
1552 Mystické zážitky a duchovné rady.Angela, z Foligna.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-064-1..Františkánska spiritualita 090;
1553 Mystický život s Klárou z Assisi.Schneider, Herbert.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-95-3..Františkánska spiritualita 085;
1554 Mystik :.Torkington, David, 1938- .Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-510-1..DZ/TORK1 - 02;
1555 Mystika.Sudbrack, Josef.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-63-4..Mystika a asketika 06;
1556 Mystika vrchov.Rogowski,Roman E..Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.1991.80-85223-05-8..Mystika a asketika 08;
1557 Myšlenky a modlitby.Pereira, Alfonso.Praha:ZVON.1991.80-7113-043-5..Modlitby 040;
1558 Myšlenky na každý den : 3..Tereza, Z KALKATY MATKA.Praha:Nové město.2003.80-86146-00-6..ŽS/MATKA TEREZA - 04;
1559 Myšlienky a modlitby.Pereira, Alfonso.Český Těšín:Katolícke nakladateľstvo Cor Jesu.1992...Modlitby 028;
1560 Myšlienky bl. Jána Pavla II...Žilina:Krajská knižnica.2014.9788085148794 (viaz.); 978-80-85148-79-4..Ján Pavol II. 64;
1561 Myšlienky Márie Wardovej..:.1990??...RIH-Anglické panny, CJ 02;
1562 Myšlienky na každý deň.Porubčan, Jozef, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0..Meditácie 027;
1563 Myšlienky na každý deň - Sv.Vincent Pallotti.Libiszewski, Piotr .Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-329-1..ŽS/VINCENT PALLOTTI - 01;
1564 Na březích Visly svítá :.Koláček, Josef,1929-.Řím ::Křesťanská akademie,.1983...ŽS/FAUSTÍNA - 03;
1565 Na cestách obnovy.Ledóchowska, Tereza.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985...ŽS/ANGELA - 03;
1566 Na ceste do Damasku.Trstenský, František.Svit:Katolícke biblické dielo.2007.978-80-89120-09-3..Nový zákon 6;
1567 Na ceste do večnosti.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5..DZ/KORE1 - 02;
1568 Na ceste evanjelia.Rotzetter, Anton.Bratislava:Cantate - pre Slovenskú provinciu Menších bratov kapucínov.1996.80-967255-0-5..Františkánska spiritualita 053;
1569 Na ceste evanjelia.Rotzetter, Anton.Bratislava:Cantate - pre Slovenskú provinciu Menších bratov kapucínov.1996.80-967255-0-5..Františkánska spiritualita 054;
1570 Na ceste k uzdraveniu a obnove.Scicluna Charles J., Zollner Hans, Ayotte David John.Rím:Pápežská Gregoriánska univerzita.2012...Pedagogika Výchova témy 009;
1571 Na ceste k všednému dňu : Myšlienky z éteru VII..Judák, Viliam.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2004.80-88741-53-X..Meditácie 039;
1572 Na ceste za väčšou dokonalosťou.Senčík, Štefan, SJ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981...ŽS/MIRIAM TERÉZIA DEMJANOVIČOVÁ - 04;
1573 Na ceste za väčšou dokonalosťou.Senčík, Štefan, SJ. SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-006-8..ŽS/MIRIAM TERÉZIA DEMJANOVIČOVÁ - 06;
1574 Na ceste za väčšou dokonalosťou.Senčík, Štefan,1920-2001.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418511 (brož.); 978-80-7141-851-1..ŽS/MIRIAM TERÉZIA DEMJANOVIČOVÁ - 01;
1575 Na horách balzámových.Hurnard, Hannah, 1905-1990 - autor.:Praha :.2003.80-86025-59-4..DZ/HURN1 - 02;
1576 Na krídlach Ducha.Ghiglione, Gianni.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-05-6..DZ/GHIG1 - 01;
1577 Na križovatke života..s. l. :s. n..1980?...Katechetika Učebnice 34;
1578 Na križovatke života..s. l. :s. n..1980?...Katechetika Učebnice 33;
1579 Na misijných cestách.Tomko, Jozef.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...Misiologia Ekumenizmus 15;
1580 Na misijných cestách II.Tomko, Jozef. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2..Misiologia Ekumenizmus 13;
1581 Na návšteve u Hviezdoslava /.Šmatlák, Stanislav,1925-2008.Bratislava ::Mladé letá,.1974...Životopisy 173;
1582 Na Ostrove kormoránov /.Ponec, Jozef.Bratislava ::Mladé letá,.1961...Zoológia 04;
1583 Na Petrovom stolci I. .Judák, Viliam.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7..Pápeži 08;
1584 Na Petrovom stolci I. .Judák, Viliam.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7..Pápeži 07;
1585 Na Petrovom stolci II..Judák, Viliam.Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4..Pápeži 10;
1586 Na Petrovom stolci II..Judák, Viliam.Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4..Pápeži 09;
1587 Na počátku Biblická odpoveď na otázku po začiatku.František Hochmann.:Česká katolícka charita.1989...Starý zákon 19;
1588 Na prahu dospelosti.Koma, Štefan .Liesek:Rímskokatolícky farský úrad.1996...Katechetika Učebnice 17;
1589 Na vlnách Rádia Vatikán.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-249-2..Pastorálka 10;
1590 Na životných cestách.Tomko, Jozef.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2..Životopisy 129;
1591 Náčrt kresťanskej pedagogiky.Burian, Rudolf.Trenčín:Vydavateľstvo Naša Tlač.1993.80-966994-0-7;80-966994-0-7..Pedagogika 014;
1592 Načúvanie svätej Angely Mericiovej.Provincialát uršulínok rímskej únie.Bratislava:Uršulínky.1990??...ŽS/ANGELA - 01;
1593 Nad Evanjeliom podľa Marka.Buchta, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-023-3..Nový zákon 33;
1594 Nad Lukášovým evanjeliom.W. R..Canada:Dobrá kniha.1989.0-919865-19-4..Životopisy 85;
1595 Nad nami hory, pod nami bane.Pír, Andrej, OSB.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972...Životopisy 76;
1596 Nad Velepísní.Terezie, od Ježiše sv.:Velehrad - Řím.1988...ŽS/TERÉZIA Z AVILY - 04;
1597 Nad Velepísní a jiné spisy.Terezie, od Ježíše, svatá.Kostelní Vydří:Nakl.Tisk.Vimperk.1991.80-900807-2-3..ŽS/TERÉZIA Z AVILY - 02;
1598 Nad vznikom a vývojom života.A. C. N..:.1980?...Pedagogika Výchova témy 001;
1599 Nádej v naplnenie.Mikluščák, Pavol.Dolný Kubín:Zrno.1996.80-900496-8-0..Nový zákon 13;
1600 Nadšenci boží.Kossak-Szczucka, Zofia.Turčiansky Sv. Martin:Ján Horáček.1947...Životopisy svätých 21;
1601 Náhody a náhodičky.Gavenda, Marián.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2014.9788018024836; 978-80-18-02483-6..DZ/GAVE1 - 02;
1602 Náhody a náhodičky s Máriou Svatošovou.Svatošová, Marie,. Karmelitánske nakladateľstvo:Bratislava.2005.80-89231-03-9..DZ/SVAT1 - 01;
1603 Nachádzanie vnútorného pokoja.White, Ellen Gould Harmon,1827-1915.s.l.:s.n..1999...Psychológia 32;
1604 Najdi v sobě sílu radosti :; 10 kroků ke šťastnému životu.Marino, Parodi.:Paulínky.2007.978-80-86949-28-4..Psychológia 51;
1605 Najdrahšej mládeži.Ján Pavol II..Bratislava:Motýľ.1996.80-88775-21-3..Ján Pavol II. 26;
1606 Najkrajší dar.Baroková, Terézia. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-70-8..Františkánska spiritualita 119;
1607 Najkrajší príbeh.Courtois, Gaston. Bratislava:Genezis.1990.80-85220-15-6..Biografia 23;
1608 Najlepšie svetové čítanie.Cook, Robin / Higgins-Clarková, Mary / Francis, Dick / Spencerová, LaVyrle. Reader`s Digest Výber:Bratislava.1999.80-967878-9-6..L - SvPr/NSC-03;
1609 Najlepšie svetové čítanie.Frederick, Forsyth.Bratislava:Reader`s Digest.1999.80-967878-7-X..L - SvPr/NSC-02;
1610 Najlepšie svetové čítanie. Kavky / Psychoanalytik / Padlý anjel / Mesto kostí.Follett, Ken / Katzenbach, John / Snyder, John J. / Connelly, Michael.Bratislava:Readers Digest Výber.2003.80-88983-43-6..L - SvPr/NSC-07;
1611 Najlepšie svetové čítanie. Výhra / Čierny barón / Miesto ženy / Pištoľník a rehoľníčka.Baldacci, David; Higgins, Jack; Delinsky, Barbara; Eidson, Tom.Bratislava:Readers Digest Výber.1999.80-88983-01-0; 8088983010..L - SvPr/NSC-04;
1612 Najšťastnejší ľudia na zemi. ..Bratislava :Christian Project Support.2010.978-80-970361-0-2..Životopisy 132;
1613 Nalomenú trstinu nedolomí-.Dermek, Andrej,1914-2003.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742874 (brož.); 978-80-8074-287-4..Pedagogika Výchova témy 037;
1614 Námorník Robinson Crusoe z Yorku, jeho život a neobyčajné dobrodružství /.Defoe, Daniel,asi 1661-1731.Bratislava,:Mladé letá.1959...L - DaMl - 007;
1615 Naplno člověkem.Powell, John.Brno:Cesta.2000.80-7295-002-9..DZ/POWE1- 02;
1616 Napoleon Bonaparte /.Manfred, Albert Zacharovič,1906-1976.Praha ::Svoboda,.1975...Životopisy 34;
1617 Národný kalendár .....Martin:Matica slovenská.1994-.978-80-8128-014-6; 80-8128-014-6..Dejiny Slovenska 16;
1618 Národný kalendár .....Martin:Matica slovenská.1994-.978-80-8128-014-6; 80-8128-014-6..Dejiny Slovenska 13;
1619 Národný kalendár .....Martin:Matica slovenská.1994-.978-80-8128-014-6; 80-8128-014-6..Dejiny Slovenska 15;
1620 Následování Krista.Kempenský, Tomáš.Olomouc:.1990...Mystika a asketika 37;
1621 Následování Krista /.Tomáš Kempenský,1379-1471.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1969...Mystika a asketika 33;
1622 Následování Krista /.Tomáš Kempenský,1379-1471.Řím ::Křesťanská akademie,.1982...Mystika a asketika 35;
1623 Nasledovanie Ježiša Krista.Foster, George R..Vienna:Bethany Fellowship Mission.1993...Modlitby 046;
1624 Nasleduj ma srdcom!.Barbarič, Slavko - Páter. USPO:Bratislava.1998.80-88717-28-0..Panna Mária 021;
1625 Nasledujeme svätého Norberta..:Slovenská provincia Kongregácie sestier Premonštrátok.1993...ŽS/NORBERT - 02;
1626 Náš António.Srholec, Anton, 1929-2016.Bratislava:W Press.2015.9788097119683 (brož.); 978-80-971196-8-3..Životopisy 163;
1627 Náš zástoj v novom svete.Häring, Bernhard.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976...Morálka 16;
1628 Náš život.Záň, Augustín J..:Prvá katolícka slovenská jednota.1972...Homiletika 21;
1629 Náš život s Kristom 4..Bratislava; Trnava:Príroda; Spolok sv. Vojtecha [vyd.].1993.8007006214; 80-07-00621-4..Katechetika Učebnice 21;
1630 Náš život s Kristom 5.Janáč - Hrubý, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-06-1..Katechetika Učebnice 22;
1631 Náš život s Kristom 7.Janáč - Hrubý, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-08-8..Katechetika Učebnice 24;
1632 Náš život z víry..Řím:Velehrad - Křesťanská akademie.1986...Katechetika Katechizmus 25;
1633 Naša nádej..Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti .1974...Vierouka 79;
1634 Naša pravda.Záň, Augustín J..[Middletown]:Prvá katolícka slovenská jednota v Spojených štátoch amerických.1971...Homiletika 15;
1635 Naša príroda.Šnírerová prel, Tatiana. Bratislava:Readers Digest Výber.2000.80-88983-03-7..Biológia 01;
1636 Naše cesta do katolické Církve.Hahn, Scott.Ronov nad Doubravou:Triality .2000.80-902786-4-7..DZ/HAHN1 - 06;
1637 Naše rostliny v lékařství.Korbelář, Jaroslav,1915-.Praha ::SZdN,.1959...Botanika 21;
1638 Naše víra : Sborník úvah o katolické víře.Beneš, Josef.Praha:ÚCN.1974...Katechetika Katechizmus 08;
1639 Našel jsem domov.Nouwen, Henri.Praha:Portál.1996.80-7178-078-2..DZ/NOUW1 - 03;
1640 Naučme sa odpúšťať.Grach, Pavol.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741891 (brož.);978-80-8074-189-1..DZ/VIERA - 03/30;
1641 Návrat :.Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-534-9..NábPr/ZIES1-03;
1642 Návrat ke Stromu života :; [evoluce a křesťanství].Marek, Orko Vácha..:Cesta.2005.80-7295-080-0..DZ/VÁCH1 - 02;
1643 Návrat márnotratného syna.Nouwen, Henri J. M..Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-151-5..DZ/NOUW1 - 01;
1644 Návraty klenotov Slovenska.Nadácia Gaudeamus.Bratislava:MŠ SR.1996?...Pedagogika 001;
1645 Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.. Kláštor otcov redemptoristov:Michalovce.1993.80-88724-02-3..Modlitby 020;
1646 Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Liguori, Alfonz Mária de.Bratislava:LUC.1991.80-7114-088-0..Modlitby 022;
1647 Ne mečem a měšcem, ale bezbranností lásky :.Matějka, Miroslav Pacifik, 1963- - autor.:Velehrad :.1999.80-86045-30-7..Františkánska spiritualita 046;
1648 Nebeský chrt /.Thompson, Francis,1859-1907.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1982...Životopisy 80;
1649 Nebezpečenstvo mágie.Bamonte, Francesco.:.2018.9788089866793; 978-80-89866-79-3..DZ/BAMO1 - 01;
1650 Nebo je odmena. .Terézia z Lisieux.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2009.978-80-89231-12-6..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 22;
1651 Nebo nad močiarmi..s. l.:s. n..1990?...ŽS/MÁRIA GORETTI - 01;
1652 Nebo nad močiarmi.SÚVSCM.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970...ŽS/MÁRIA GORETTI - 02;
1653 Nebo nie je výmysel.Burpo, Todd.Levoča:SKN.2013.9788018021187 (CD-ROM); 978-80-18-02118-7..NábPr/BURP1-01;
1654 Nebo vo viere..Alžbeta od Najsvätejšej Trojice, bl..(Košice):Sestry Bosé karmelitánky.2007?...ŽS/ALŽBETA2 - 01;
1655 Neboj se, nebude to bolet!.Tošovský, Václav Vojtěch.s. l.:Naše rodina.1985...Zdravie 09;
1656 Nebojme se pravdy : Nedostatky lidí a provinění církve.Ján Pavol II,.Praha:ZVON.1997.80-7113-196-2..Ján Pavol II. 27;
1657 Nebojte sa života.Montana, Victoria.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...Katechetika Príručky 46;
1658 Nebojte sa života.Montana, Victoria.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X..Katechetika Príručky 11;
1659 Nebojte sa života.Montana, Victoria.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X..Katechetika Príručky 03;
1660 Nebojte se věnovat mladým.Burns, Jim.Brno:Nová naděje.1994.80-901726-1-X..Pedagogika Výchova 001;
1661 Nebol to len sen:.Pauliny, Andrej.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-078-8..ŽS/DON BOSCO -03;
1662 Nebudete ich môcť rozvrátiť.Mikloško, František.Bratislava:Archa.1991.80-7116-016-4..Cirkevné dejiny Slovenska 19;
1663 Nedeľa - deň sviatočný.Bindáč, Ernest, SVD. Nitra:SVD.1992.80-85223-15-5..Homiletika 5;
1664 Nedeľa - deň sviatočný.Brindáč, P. Arnošt.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1991.80-85223-14-7 (zv. 1.)..Homiletika 6;
1665 Nedeľa s Božím slovom - o modlitbe.Stanček, Ľubomír, CM.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.8071420107;80-7142-010-7..Homiletika 16;
1666 Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina.Slovenská biblická spoločnosť.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2008.978-80-85486-52-0..Lectio divina 23;
1667 Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Slovenská biblická spoločnosť.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3..Lectio divina 24;
1668 Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina. .Slovenská biblická spoločnosť.Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2009.978-80-85486-57-5..Lectio divina 25;
1669 Nedeľný schott..:.1975 ?...Homiletika 22;
1670 Nefajči, budeš dlhšie žiť /.Skokňa, Dušan,1923-1989.Bratislava ::Ústav zdravotnej výchovy,.1980...Zdravie 10;
1671 Nechajte ma odísť.Dziwisz, Stanisław.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-532-4..Ján Pavol II. 33;
1672 Nechajte maličkých prísť ku mne.Plešková, Eva.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-046-5..Katechetika Príručky 45;
1673 Největší dílo svatého Františka.Rossi, Pietro.Uherské Hradiště:L.V. Print (tlač).1980??...Františkánska spiritualita 128;
1674 Nekonečné horizonty kardinála Korca.Gavenda, Marián.Bratislava:PERFEKT.2011.978-80-8046-564-3..Životopisy 128;
1675 Němčina pro samouky.Zapletal, Štěpán.Praha:SPN.1970...Príručky 007;
1676 Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník /..Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1979...Slovníky 022;
1677 Nemecko-slovenský slovník.Čierna, Mária.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1991.80-08-01408-3..Slovníky 024;
1678 Nemusím sa ja báť.Vrablec Jozef, ThDr.. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1996...Panna Mária 061;
1679 Nemysli si nezmysly.Campbell, Guy.Bratislava:Fragment.2012.9788080895662 (viaz.); 978-80-8089-566-2..L - DaMl - 005;
1680 Nenápadné čnosti.Roberti, P. J..Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X..DZ/ROBE1 - 01;
1681 Neobyčajne obyčajná. .Sasiadeková, Jolanta.Bratislava :Lúč.2010.978-80-7114-797-8..ŽS/FAUSTÍNA - 07;
1682 Neobyčajný príbeh obyčajného človeka kňaza Jozefa Hreška. .Jurko, Jozef (1950).Košice :TypoPress.2009.978-80-89089-90-1..Životopisy 42;
1683 Nepohodlné evanjeliá : najznepokojujúcejšie stránky, ktoré nás vyzýva objaviť Druhý vatikánsky koncil / Alessandro Pronzato ; preložil Adam Výška ; úvod Luigi Santucci ; obálku a i.PRONZATO, Alessandro . :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1981. - ...Lectio divina 36;
1684 Neskoré dažde.Brat Efraim. Bratislava:Serafín.1991.80-85310-05-8..RIH-Komunita Blahoslavenstiev 02;
1685 Neskoré dažde.Efraim, brat. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-52-X..RIH-Komunita Blahoslavenstiev 01;
1686 Nestačí ich milovať-.Bosco, Ján.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984...Pedagogika Výchova témy 024;
1687 Netušená radost.Roger, z Taizé, bratr.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-075-0..RIH-Taizé 03;
1688 Nevyhnutnosť modlitby.Liguori, Alfonz Mária de.Bratislava:Redemptoristi.2002.80-968525-2-3..ŽS/ALFONZ - 11;
1689 Nevyriešené záhady ľudstva..Bratislava:Reader\'s Digest Výber.2005.8088983533 (viaz.); 80-88983-53-3..Encyklopédie 06;
1690 New American Bible.Catholic book publishing co. .New York:catholic book publishing co..1970...Iné 19;
1691 Nezapomeň snít :.Kuhn-Schädler, Hans, 1941- - autor.:Janov nad Nisou :.1996.80-902086-7-3..Katechetika Príbehy 08;
1692 Neznáma poslušnosť.Ducruet, Bernard.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1..Zasvätený život 093;
1693 Něžná..Dostojevskij, Fedor Michajlovič,1821-1881.Praha ::Lidové nakladatelství,.1980...L - SvPr/DOST1-06;
1694 Nicole Clotaire /.Tučín, Zdeněk.Olomouc ::Krystal,.1945...Životopisy 16;
1695 Niekoľko pohľadov na problémové deti a ich výchovu.Kašparů, Opram.Lučenec:Novohradské osvetové stredisko.2003.80-85155-26-5..Pedagogika Výchova 010;
1696 Nielen z chleba žije človek... :.Wons, Krzysztof.Michalovce:Misionár.2005.80-969304-6-X..Lectio divina 33;
1697 Niet budúcnosti bez odpustenia.Tutu, Desmond.Bratislava:Seminár sv. Karola Boromejského.2005.80-8081-036-2..Politika 05;
1698 Niezwykle audiencje.Lubelski, Marian OSPPE.Jasna Góra - Kraków:Paulinianum.2007.978-83-89843-37-1..Ján Pavol II. 63;
1699 Nikodémove listy /.Dobraczyński, Jan,1910-1994.Řím ::Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda,.1975...NábPr/DOBR1-01;
1700 Nitra.Krátky fotogr, Jozef. Bratislava:Obzor.1977...RegD/SlovenskoN - 01;
1701 Nitrianske biskupstvo od čias Metodových.Judák, Viliam.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2006.80-88741-64-5..Cirkevné dejiny Slovenska 84;
1702 Noc je mým světlem.Stinissen, Wilfrid.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-185-8..DZ/STIN1 - 01;
1703 Nositelia kristových rán.Höcht, Johannes Maria.Košice:Slovo.1996.80-85291-31-2..Životopisy svätých 12;
1704 Nová evanjelizácia.Aloisianum Bratislava.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-162-0..Misiologia Ekumenizmus 10;
1705 Nová hnutí v církvi.Secondin, Bruno.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-391-5..RIH-Všeobecne 06;
1706 Nová zmluva nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista..Korea:Medzinárodný zväz Gideonovcov.1995...Nový zákon 25;
1707 Nová zmluva nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista..Korea:Medzinárodný zväz Gideonovcov.1995...Nový zákon 45;
1708 Nové povolania pre novú Európu..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-470-5..Zasvätený život 022;
1709 Nové pravidlá cestnej premávky platné od 1. októbra 2008. ..Bratislava :Nová Práca.2008.978-80-89350-03-2..Príručky 034;
1710 Nové víno do nových nádob.Evely, Louis .:.1975?...DZ/EVEL1 - 02;
1711 Nové základy experimentálnej psychológie.Kafka, Břetislav.Bratislava:Ars stigmy.1991.80-85264-33-1..Psychológia 02;
1712 Novely o ruskej duši.Tolstoj, Lev Nikolajevič.Bratislava:Slovart.2004.80-7145-861-9..L - SvPr/TOLS1-09;
1713 Novéna k blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků, Bedřicha Bachsteina a druhů, františkánů :..Praha ::Paulínky,.2012.978-80-7450-060-2..Františkánska spiritualita 094;
1714 Novéna k pátrovi Viktríciovi Weissovi..:Bratislava.1999...Modlitby 005;
1715 Novéna k sv. Terézii z Lisieux..Stará Halič:Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky.2007...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 14;
1716 Novéna k svätej Anežke Českej.Holková, Marie. Vizovice:Lípa.1991...ŽS/ANEŽKA ČESKÁ - 04;
1717 Novéna ke sv. Terezii z Lisieux..:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-296-X..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 23;
1718 Novéna s Jánom Evanjelistom Urbanom OFM.Urban, Ján Evanjelista,1901-1991.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350382 (brož.); 978-80-8135-044-3..Modlitby 043;
1719 Novo millennio ineunte.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8..M - Apoštolské listy 033;
1720 Novum Testamentum Graece et Latine.Aland, Kurt; Aland, Barbara.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1991.3-438-05401-9..Nový zákon 22;
1721 Nový človek František.Pohlmann, Constantin.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994.80-7142-019-0..Františkánska spiritualita 098;
1722 Nový člověk, nová píseň.Refatto, Florindo.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-68-5..Lectio Divina 68;
1723 Nový kapesní slovník italsko-český a cestovní příručka =.Rusinský, František,1881-1923.Třebíč ::Jindřich Lorenz,.1949...Slovníky 005;
1724 Nový kvas.Albanese, G..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970...Meditácie 025;
1725 Nový začátek :.Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.2001.80-7192-594-2..NábPr/ZIES1-04;
1726 Nový zákon - Překlad s poznámkami, svazek 16.z řec. textu prelož. ekumenická prac. skupina pro Nový zákon.Praha:Kalich.1978...Nový zákon 4;
1727 Nový zákon Pána nášho Ježiša Krista. Časť 1...Trnava:Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha).1913...Nový zákon 47;
1728 Nový Zákon Pána nášho Ježiša Krista. Časť 2...Trnava:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha).1914...Nový zákon 48;
1729 Nový zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej biblie. .Ďurica, Ján.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-625-8..Nový zákon 40;
1730 Nový zákon. Nádej pre každého..Herrljunga:International Bible Society.1993.80-7131-013-1;80-7131-013-1..Nový zákon 10;
1731 O cestách viery.R. S. / Korec, Ján Chryzostom/.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1988...Vierouka 51;
1732 O cestách viery.R. S. / Korec, Ján Chryzostom/.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1988...Vierouka 77;
1733 O čnostiach. XV..Forgan, Vladislav I..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-17-7..Vierouka 20;
1734 O duchovnom vedení. XI..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-22-3..Vierouka 16;
1735 O Eucharistii.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-201-8..DZ/KORE1 - 06;
1736 O Eucharistii s Vojtěchem Kodetem... Karmelitánske nakladateľstvo:Bratislava.2005.80-89231-02-0..Vierouka 74;
1737 O europskej integracii.Konferencia biskupov Slovenska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X..M - Dokumenty KBS 01;
1738 O filosofii Emmanuela Lévinase.Chalier, Catherine. Praha:JEŽEK.1993.80-901625-0-9..Filozofia 11;
1739 O identite pápežskej klauzúry. .Urban, Marek.Prešov :Michal Vaško.2011.978-80-7165-827-6..Zasvätený život 079;
1740 O kázni a dáždnikoch.Wojtowicz, Kazimierz.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8..Katechetika Príbehy 05;
1741 O kontemplácii Kristovej tváre vo svetle zasväteného života.Urban, Marek.Prešov:VMV.2005.80-7165-510-4..Františkánska spiritualita 045;
1742 O lidskych vztazich.Anton Terstenjak.:Ceska katolicka Charita.1968...Psychológia 08;
1743 O ľudskej láske.Kongregácia pre katolícku výchovu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-185-4..Pedagogika Výchova témy 004;
1744 O mlčaní.Grun, Anselm.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-019-2..DZ/GRUN1 - 08;
1745 O mlčení.Grün, Anselm.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-48-0..DZ/GRUN1 - 07;
1746 O modlitbě : Uvedení do školy křesťanské modlitby.Guardini, Romano.Praha:ZVON.1991.80-7113-038-9..DZ/GUAR1 - 03;
1747 O modlitbě: dopisy Malcolmovi /.Lewis, C. S.1898-1963.Praha ::Návrat domů,.2015.978-80-7255-333-4..NábPr/LEWI1-03;
1748 O modlitbě. Uvedení do školy křesťanské modlitby.Guardini, Romano.Praha:ČKCH.1970...DZ/GUAR1 - 02;
1749 O moudrosti s Jaro Křivohlavým.Křivohlavý, Jaro, 1925-.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2009.978-80-7195-319-7..DZ/KŘIV1 - 04;
1750 O myšiach a ľuďoch /.Steinbeck, John,1902-1968.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1958...L - SvPr/STEI1-01;
1751 O nasledovaní Krista.Tomáš Kempenský.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-15-2..Mystika a asketika 34;
1752 O Novém zákoně.Tenney, Merrill.Praha:Čes.ekumenická rada církví.1990...Nový zákon 1;
1753 O odpouštění s Jaro Křivohlavým.Křivohlavý, Jaro, 1925- - autor.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2004.80-7192-928-X..DZ/KŘIV1 - 02;
1754 O osobitnom povolaní. XII.:.Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3..Vierouka 17;
1755 O otázkach viery.Vrablec Jozef, ThDr..Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X..Vierouka 52;
1756 O počiatkoch slovenských dejín :..Bratislava ::Slovenská akad. vied,.1965...Dejiny Slovenska 02;
1757 O pokroku národu - Populorum progressio.Pavol VI..Rím:Papež Pavel VI, .1967...M - Apoštolské listy 001;
1758 O posvátných znameních..Rím:Kresťanská akadémie.1968...Liturgika 12;
1759 O pravej úcte k Panne Márii.Grignion, Louis Marie de Montfort 1673-1716.Košice:Vienala.1993.8096724908 (brož.); 80-967249-0-8..Panna Mária 045;
1760 O pravej úcte k Panne Márii.Grignion, Ľudovít Mária.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1993.80-7165-061-7..Panna Mária 044;
1761 O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti.Grignion, Ľudovít Mária. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9..Panna Mária 003;
1762 O primknutí sa k Bohu.Albert Veľký.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-042-7..ŽS/ALBERT VEĽKÝ - 01;
1763 O rehoľnom živote.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-006-6..Zasvätený život 049;
1764 O rehoľnom živote. (v minulosti a v dnešnej obnove).W. R. .:Knižnica viery.1989...Zasvätený život 050;
1765 O Slovensku otvorene /.Beblavý, Miroslav,1977-.:.1995??.978-80-972081-0-3..Politika 07;
1766 O smrti. .Giboda, Igor.Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-077-1..Teológia 34;
1767 O spáse v Kristovi.Korec, Ján Chryzostom, SJ.:Bratislava.1985...Teológia 12;
1768 O spáse v Kristovi.W.R..Cambridge:Dobrá kniha.1988.0919865232; 0-919865-23-2..DZ/KORE1 - 07;
1769 O sviatosti pokánia. X..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-18-5..Vierouka 15;
1770 O tých, čo hľadali a našli Boha.Senčík, Štefan, SJ. Trnava:Dobrá kniha.1993.0-920150-53-5..Životopisy 65;
1771 O vděčnosti s Jaro Křivohlavým;..Křivohlavý, Jaro, 1925-.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7195-998-4..DZ/KŘIV1 - 03;
1772 O věčné moudrosti.Seuse, Heinrich,(1295-1366).V Olomouci ::Edice Krystal,.1937...Mystika a asketika 38;
1773 O výchove v rodine:.. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo:Bratislava.2001.80-968318-7-9..Pedagogika Výchova 022;
1774 O vykupiteľských povolaniach. XIII.:.Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-23-1..Vierouka 18;
1775 O zasvätenom panenstve.Augustín, 354-430.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2015.9788081350610 (brož.); 978-80-8135-061-0..Zasvätený život 094;
1776 O zväzku priateľstva.Cascales, Josef G.. Petrus:Bratislava.1996.80-967376-0-0..Filozofia Etika 12;
1777 o. Metod Dominik Trčka, CSsR:.Mandzák, Atanáz o. CSsR.Michalovce:Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa.2001...ŽS/METOD DOMINIK TRČKA - 01;
1778 Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-180-8..Panna Mária 084;
1779 Obdivuhodne vás stvoril.Rotzetter, Anton. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-67-8..Františkánska spiritualita 068;
1780 Obdivuhodne vás stvoril.Rotzetter, Anton. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-67-8..Františkánska spiritualita 067;
1781 Obeť spovedného tajomstva .Spillmann, Jozef.Spišská Kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1992.80-7142-009-3..NábPr/SPIL1-01;
1782 Obeť spovedného tajomstva.Spillmann, P. Jozef.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942...NábPr/SPIL1-02;
1783 Obetiam komunistického režimu: pamätníky, pamätné tabule, sochy a busty.Sandtner, Peter.Bratislava:Konfederácia politických väzňov Slovenska.2015.9788097212711 (viaz.); 978-80-972127-1-1..Cirkevné dejiny Slovenska 89;
1784 Obilie dozrieva.Bazin, René.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942...NábPr/BAZI1-01;
1785 Objavitelia prameňov.G. Medica.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1983...Životopisy 84;
1786 Objavovanie Ameriky.Hordern, Nicholas.Bratislava:Mladé leta.1989.80-06-00117-0..Dejiny 06;
1787 Oblečte si srdce Pastiera.Vella, Elias,(1941-).Bratislava:Per Immaculatam.2011.9788097000677 (brož.);978-80-970006-7-7..DZ/VELL1 - 03;
1788 Obnova v Duchu Svätom.Vrablec Jozef, ThDr..Bratislava:LUC.1991.80-7114-037-6..RIH-OBNOVA - 01;
1789 Obnovte se v Duchu : 8 dní ticha na způsob duchovních cvičení.Gyr, Meinrad SJ.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-46-4..Modlitby 002;
1790 Obor kresťanstva.Ivonides Yves.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-008-4..Biografia 39;
1791 Obrana svojho života.Newman, John Henry.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943...Misiologia Ekumenizmus 24;
1792 Obrazy premenenia.Grün, Anselm.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-76-7..DZ/GRUN1 - 12;
1793 Obrovská moc Božej sily.Bengt, Pleijel.:Tranoscius.1995.80-7140-065-3..Homiletika 19;
1794 Očarujúca.Eldredge, John; Eldredge, Stasi.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-9-4..DZ/ELDR1 - 01;
1795 Očekávání na Boha : úvahy na každý den v měsíci.Murray, Andrew.Kutná Hora:Čes.biblická práce.1948...Meditácie 056;
1796 Oči všetkých sa upreli na neho.Kráľová, Dagmar.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2013.9788089120413 (brož.); 978-80-89120-41-3..Nový zákon 44;
1797 Očistec, miesto nádeje a lásky.Gavenda, Marián,1963-.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743482 (brož.); 978-80-8074-348-2..DZ/VIERA - 06/64;
1798 Od barbarskej noci.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-000-7..Cirkevné dejiny Slovenska 42;
1799 Od barbarskej noci - Listy z väzenia.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-028-7..Cirkevné dejiny Slovenska 41;
1800 Od bytia k láske. .Vagovič, Štefan.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-621-0..Filozofia 20;
1801 Od konfrontácie k dialógu.Lencz, Ladislav. Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-08-X..Filozofia 06;
1802 Od pedagogiky k didaktike materskej školy.Kostrub, Dušan.Prešov:Rokus.2003.80-89055-35-4..Pedagogika 037;
1803 Od Petrovho stolca k Veľkej Morave.Judák, Viliam.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-930-6..Cirkevné dejiny Slovenska 85;
1804 Od slovienskej liturgie ku slovenskej provincii.Editor, Emil Vontorčík.:Univerzitná knižnica.1992.80-85170-04-3..Liturgika 06;
1805 Odkaz :.Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-587-X..NábPr/ZIES1-02;
1806 Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám..Bratislava:.1991...Cirkevné dejiny Slovenska 36;
1807 Odkaz tajnej Cirkvi.Gavenda, Marián 1963-.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-373-4; 9788080743734..DZ/VIERA - 07/74;
1808 Odkiaľ sú deti /.Seelmann, Kurt,1900-1987.Martin ::Osveta,.1971...Pedagogika Výchova témy 051;
1809 Odluka cirkví od štátu.Cipár, Marián.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741914 (brož.);978-80-8074-191-4..DZ/VIERA - 03/31;
1810 Odměna lásky :.Janšta, Josef,1950-.Olomouc ::Arcibiskupství olomoucké,.1991...Pedagogika Výchova 023;
1811 Odovzdať sa Ježišovi.Wons, Krzysztof,1959-.Michalovce:Redemptoristi; Misionár.2014.9788088724810 (viaz.); 978-80-88724-81-0..Lectio divina 80;
1812 Odpovedať ako svätý František.Zoň, Anton. Anton Zoň:[S.l.].2000.80-968186-6-X..Františkánska spiritualita 056;
1813 Odpovedať ako svätý František.Zoň, Anton. Anton Zoň:[S.l.].2000.80-968186-6-X..Františkánska spiritualita 055;
1814 Odpusť mi, Nataša.Kurdakov, Sergej.Bratislava:LUC.2005.80-7114-513-0..Životopisy 121;
1815 Odpustenie oslobodzuje:.Rugirangoga, Ubald.Stará Ľubovňa:Kumran.2020.978-80-89993-19-2..Životopisy 182;
1816 Odpustky.Kráľová, Dagmar.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743031 (brož.); 978-80-8074-303-1..DZ/VIERA - 05/54;
1817 Odpustky z Assisi.Ratzinger, Joseph.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-045-1..Františkánska spiritualita 038;
1818 Odpuštění.Abeln, Reinhard.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-133-5..DZ/ABEL1 - 01;
1819 Odvaha byť zdržanlivý.Groeschel, Benedict J..Bratislava:Serafín.2004.80-8081-002-8..DZ/GROE1 - 03;
1820 Odvaha k víře :.Lacourt, Jacques.Praha ::Portál,.1991...Katechetika Príručky 48;
1821 Odvaha mít strach.Marie-Dominique Molinié.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-909-3..DZ/MOLI1 - 01;
1822 Ohnisko lásky.Chata, Jozef (Búda, Jozef).Rím - Italia:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985...Liturgika 25;
1823 Ohnivé šípy a vrúcne vzdychy.Alfonso Maria de Ligorio.Stropkov:[s.n.].1936...ŽS/ALFONZ - 07;
1824 Ochrana, sprístupňovanie a využívanie archívnych dokumentov /..Bratislava ::Archívna správa MV SSR,.1988...Dejiny 07;
1825 Okienko do jezuitského života.Eiselle Ľudovít, SJ, ThDr..Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1941...RIH-Jezuiti, SJ 01;
1826 Okres Stará Ľubovňa /.Jiroušek, Alexander,1934-.Košice ::Východoslov. vydav.,.1987...RegD/SlovenskoS - 02;
1827 Okultismus a Křesťanská víra.Dam, William Cornelis van.Havlíčkův Brod:Ichthys.1991.80-85397-02-1..Parapsychológia Sekty 03;
1828 Oláske Ježiša Krista podľa učenia Jána Dunsa Scota.Schneider, Herbert.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-011-7..Františkánska spiritualita 087;
1829 Old Surehand 1.May, Karl,1842-1912.:Mladé letá.1967...L - SvPr/MAY1-04;
1830 Old Surehand 2.May, Karl,1842-1912.Bratislava:Mladé letá.1969...L - SvPr/MAY1-05;
1831 Oltár svätej Alžbety.Spoločníková, Mária. PressPrint:Košice.1995.80-967412-0-9..RegD/SlovenskoK - 04;
1832 On a ja.Bossis, Gabriela,1874-1950.Bratislava:Druhá staromestská spol..2002.80-968859-0-1..DZ/BOSS1 - 01;
1833 Opat a trpaslík :.Webster, Derek - autor.:Kostelní Vydří :.2002.80-7192-524-1..RIH-Mnísi, pustovníci 07;
1834 Opojenie Duchom : Náčrt spirituality apoštola Pavla.Vanni, Ugo.Svit:Katolícke biblické dielo.2005.80-89120-04-0..Nový zákon 36;
1835 Opovážim sa nazývať ho Otcom.Šejchová, B. - Schneider, R.H..Rím:SÚSCM.1980...Životopisy 114;
1836 Opravdivý róm.Riboldi, Mario.Košice:OTA.2007.978-80-969686-0-2..ŽS/ZEFIRÍN MALLA - 02;
1837 Opustiť otca a matku....Hajkovská, Dominika.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-390-1..DZ/VIERA - 07/82;
1838 Oratórium.Fabry, Chris,1961-.Bratislava:Tatran.2016.9788022208208 (viaz.); 978-80-222-0820-8..NábPr/FABR1-01;
1839 Orientácia.Hajduch, Peter. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-235-4..Psychológia 13;
1840 Orientácia.Hajduch, Peter. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-235-4..Pedagogika Výchova 019;
1841 Originální ruční dekorace..:V Praze :.2007.978-80-249-0889-2..Ručné práce 13;
1842 Ortodoxie.Chesterton, G. K. - (Gilbert Keith), 1874-1936 - autor.Brno:Spektrum.1993.80-900802-4-3..Filozofia 04;
1843 Osobní povolání.Alphonso, Herbert.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-58-8..Zasvätený život 025;
1844 Osobnosť profesora Hlaváča.Halás, Štefan.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-414-4..Životopisy 64;
1845 Osoby a místa v evangliích.Josef Obr.Praha:Cyrilo-metodějské knihkupectví Gustava Francla .1947...Nový zákon 12;
1846 Osoby a místa v evangliích.Josef Obr.Praha:Cyrilo-metodějské knihkupectví Gustava Francla .1947...Nový zákon 11;
1847 Osvobození k radosti.Cummins, Norbert.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-42-1..ŽS/JÁN Z KRÍŽA - 04;
1848 Otázky o láske a živote..Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-242-2..Pedagogika Výchova témy 014;
1849 Otázky života.Gumbel, Nicky. Kresťanský život:Bratislava.2002.80-7120-041-7..DZ/GUMB1 - 01;
1850 Otcov tieň.Dobraczyński, Jan.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-276-7..NábPr/DOBR1-02;
1851 Otcové pouště s Anselmem Grünem.Grun, Anselm.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2000.80-7192-479-2..DZ/GRUN1 - 16;
1852 Otče náš.Evely, Louis.Galt Ontário Canada :Slovenskí jezuiti Galt Ontário Canada .1969...DZ/EVEL1 - 01;
1853 Otče, odevzdávám se ti.Stinissen, Wilfrid. :Kostelní Vydří : Karmelitánské nakl..1999.80-7192-404-0..DZ/STIN1 - 02;
1854 Otčenáš.Špidlík, Tomáš,1919-2010.Řím ::Křesťanská akademie,.1973...DZ/ŠPID1 - 07;
1855 Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-23-3..Katechetika Príručky 41;
1856 Otec a dcéra.Balažia, Ján.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743642; 978-80-8074-364-2..DZ/VIERA - 06/71;
1857 Otec a magister :.Dalmases, Cándido de,1906-1986.Řím :; Praha ::Křesťanská akademie ;; Česká provincie T. J.,.1991...ŽS/IGNÁC Z LOYOLY - 04;
1858 Otec Goriot.Balzac, Honoré de.:Tatran.1970...L - SvPr/BALZ1-04;
1859 Otec pouště sv. Jeronym /.Lang, Alois,1869-1957.Praha ::Vyšehrad,.1948...RIH-Mnísi, pustovníci 06;
1860 Otec, čo plní sľuby.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8..DZ/HAHN1 - 05;
1861 Otevřené dopisy.Armenti, Francesco, 1964- - autor.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-512-8..Meditácie 055;
1862 Otevřte swá srdce Marii Královně Míru :.Bonifacio, Alberto.[S.l.] ::[s.n.],.1984...Panna Mária 075;
1863 OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Trutwin, Werner.Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-017-4..Iné 6;
1864 Otváram si srdce. .Fiebigová; Siváková, Heny.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-791-6..ŽS/FAUSTÍNA - 06;
1865 Otvárame sa Duchu Svätému - Posvätiteľovi..Ružomberok:Rím.- kat. farský úrad.1992...Katechetika Učebnice 18;
1866 Otvorte dvere Vykupiteľovi. Aperite portas Redemptori.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1983...M - Apoštolské listy 007;
1867 Ovládajú nás masmédiá?.Luscoň, Jozef, SDB.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741587 (brož.);978-80-8074-158-7..DZ/VIERA - 02/16;
1868 Ovoce a zelenina ve skle :.Havelková, Marie.Praha ::Merkur,.1977...Domácnosť 02;
1869 Ovocie a zelenina ako liek.Oberbeil, Klaus.Bratislava :Fortuna Print.2005.80-89144-46-2..Zdravie 04;
1870 Oxfordský lexikón svätcov.Farmer, David Hugh .:Kalligram.1996.80-7149-094-6..Životopisy svätých 01;
1871 Ozvena slova :.Hlinka, Anton,1926-2011.Zagreb ::Grafički zavod Logos,.1985...Homiletika 10;
1872 Ozvena slova 1..Hlinka, Anton, SDB. Verona:DOBO.1983...Homiletika 27;
1873 Ozvena slova 5.Hlinka, Anton, SDB.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-29-6..Homiletika 8;
1874 Ozvena slova. 3..Mateje, A. H..:.1985?...Homiletika 7;
1875 Ozveny a návraty.Farbiak, Ján.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1997.80-7165-062-5..Životopisy 04;
1876 Ozveny a návraty.Farbiak, Ján.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1997.80-7165-062-5..Cirkevné dejiny Slovenska 62;
1877 Oživené dědictví :.Charouz, Jindřich Zdeněk, 1959- - autor.:Želiv :.1995.80-238-1838-4..RIH-Premonštráti, OPraem 01;
1878 P. Aleš Zlámal :.Veselý, Josef, (1929-2010).Opava ::[s.n],.2007...Františkánska spiritualita 127;
1879 P. Antonín Šuránek :..Vrchoslavice:Alois Kotek.2004...Životopisy 67;
1880 P. Arnold Janssen:.Spoločnosť Božieho Slova.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1943...ŽS/ARNOLD JANSSEN - 02;
1881 P. Michal Lacko, S.J..Potemra, Michal.Košice:Slovenský katolícky kruh.1992.80-900435-2-6..Cirkevné dejiny Slovenska 63;
1882 P. MICHAL PRO SJ.Groppe, Lothar .:Dobra kniha Trnava.1992...Životopisy 52;
1883 P. Pio :.Tangariová, Kateřina..Řím ::[s.n.],.1970....ŽS/PÁTER PIO - 05;
1884 Pak přijď a následuj mě : úvahy k teologii zasvěceného života.Borriello, Luigi.Praha:Paulínky.1997.80-86025-11-X..Zasvätený život 018;
1885 Pallotíni a úcta k Božiemu milosrdenstvu na Slovensku.Walczuk, Adam.Zabki:Apostolicum.2015.978-83-7031-988-5..RIH-Pallotíni 01;
1886 Pamäť a identita.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-537-X..Ján Pavol II. 34;
1887 Pamäti kňaza.Mitošinka, Viliam.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-054-6..Cirkevné dejiny Slovenska 72;
1888 Pamäti kňaza.Mitošinka, Viliam.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-054-6..Životopisy 48;
1889 Pamätník rimsko-katolíckych slovenských osád v Západ. Pennsylvanii :.Výbor Slovenského dňa.Pittsburgh:Výbor Slovenského dňa.1926...Cirkevné dejiny Slovenska 86;
1890 Pamätný Žilinský 6.október:.Prikryl, Ľubomír Viliam. Žilina:MÚ.1994.80-967136-6-3..Dejiny Slovenska 21;
1891 Pán Černovský rozpráva o histórii Slovákov a Andrejovi Hlinkovi c Juraj Kuniak ; Anna Magdolenová, Vladislav Rostoka, Elena Klimešová, Jozef Slobodník.Kuniak, Juraj.Banská Bystrica:AGENS.1991.80-900504-0-9..Cirkevné dejiny Slovenska 61;
1892 Pane, co ode mne chceš, abych udělala?.Janicki, Syrach Bogdan.Bratislava:Juraj Mrocek.2006.80-89237-01-0..Františkánska spiritualita 031;
1893 Pane, nauč nás modliť sa.Gavenda, Marián.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741419 (brož.); 978-80-8074-141-9..DZ/VIERA - 01/6;
1894 Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať : Modlitby hľadajúcich.Jendrejovský, Juraj.Martin:Nemocničná duchovná služba MFN.2006.80-969541-0-5..Modlitby 044;
1895 Pane, tvoje slovo... Rok "A".Andrej, Ján.:.2001...Homiletika 1;
1896 Pane, tvoje slovo... Rok "B".Andrej, Ján.:.2002...Homiletika 2;
1897 Pane, tvoje slovo... Rok "C".Andrej, Ján.:.2003...Homiletika 3;
1898 Panenství.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-27-8..DZ/CANT1 - 05;
1899 Panenstvo.Cantalamessa, Raniero. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7..DZ/CANT1 - 02;
1900 Paní z Lemberka.Mazálková, Vojtěška, 1921-1994.:Brno :.2007.978-80-86953-12-0; 80-86953-12-2..ŽS/ZDISLAVA - 05;
1901 Paní Zdislava.Svatoš, Ambrož.Praha:Vyšehrad.1970...ŽS/ZDISLAVA - 04;
1902 Panna Mária Guadalupská .Anderson, Carl - Chávez, Eduardo.:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2010.978-80-89342-18-1..Panna Mária 001;
1903 Panna Maria mluví ve Fatimě.Mantke, Wolfram.Koclířov u Svitav:Fatimský apoštolát v ČR.2005?...Panna Mária 009;
1904 Panna Mária v katechéze.Plešková, Eva. ROSA:Žilina.1994.80-967100-9-5..Katechetika Príručky 19;
1905 Pápež Ján Pavol II..Sejkot, Roman.Martin:Osveta.1990.80-217-0212-5..Ján Pavol II. 3;
1906 Pápež Ján Pavol II..Sejkot, Roman.Martin:Osveta.1990.80-217-0212-5..Ján Pavol II. 4;
1907 Pápež na muške.Valli, Aldo Maria. Bratislava:Don Bosco.2011.978-80-8074-139-6..Benedikt XVI. 05;
1908 Pápež odpovedá.Bakerová, Juliette, FDNSC, Sr.. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996...M - Encykliky 23;
1909 Pápež prichádza k nám.Hulmanová, Helena.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7..Ján Pavol II. 56;
1910 Papež se směje.Klinger, Kurt.s. l.:s. n..1980?...Ján XXIII. 07;
1911 Pápež v súkromí..Pigozzi, Caroline.Bratislava:Remedium vydavateľstvo.2000.80-88993-42-3..Ján Pavol II. 25;
1912 Pápež, ktorý zmenil svet.Moskwa, Jacek.Bratislava:IKAR.2003.80-551-1086-7..Ján Pavol II. 19;
1913 Pápeži 2O.storočia.I.R.Grigulevič.:NakladateľstvoPravda Bratislava.1987...Pápeži 05;
1914 Pápeži dvoch tisícročí.Kelly, J N D.Bratislava:Roal.1994.80-88706-00-9..Pápeži 06;
1915 Pápežové II.Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti). Přerov:.1934...Pápeži 02;
1916 Papežové. I.-V..Alberti, P.. Přerov:.1931-1941...Pápeži 01;
1917 Papežové. III. 4. časť (1198 - 1294).Alberti, P..Přerov:Nový Národ.1938...Pápeži 03;
1918 Papežové. IV. 5. časť (1294 - 1484).Alberti, P..Přerov:Nový Národ.1941...Pápeži 04;
1919 Parapsychológia a kresťanský život.Sanchez, Fernand.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-45-7..Parapsychológia Sekty 05;
1920 Parapsychológia z pohľadu kresťanstva.Hucík, Pavol.:Spišská Kapitula.1999...Parapsychológia Sekty 10;
1921 Pastorácia kultúry.. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-37-4..M - Dokumenty 04;
1922 Pastorácia povolaní : Povolaní a povolávajúci : zborník 1...Bratislava:LUC.2006.80-7114-562-9..Zasvätený život 038;
1923 Pastorácia povolaní : Rozpoznať povolania : zborník 3...Bratislava:LUC.2006.80-7114-564-5..Zasvätený život 040;
1924 Pastorácia povolaní : Sprevádzať povolania : zborník 2...Bratislava:LUC.2006.80-7114-563-7..Zasvätený život 039;
1925 Pastoračná činnosť biskupa Jána Vojtašáka..Habovka:Rímskokatolícky farský úrad.1999.80-968171-9-1..Cirkevné dejiny Slovenska 66;
1926 Pastoračná inštrukcia Aetatis novae - o spoločenskej komunikácii:.Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-128-5..M - Apoštolské listy 016;
1927 Pastoračné plánovanie.Pupík, Zdeno.Žilina:Inštitút Communio.2015.978-80-89750-01-6..Pastorálka 07;
1928 Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013.Konferencia biskupov Slovenska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-695-4..Pastorálka 02;
1929 Pastyr a kormidelník.Kumpf, Alfred.Praha:LD.1967...Ján XXIII. 06;
1930 Páter Ján Chryzostom Bardys OFM.Kolada, Vladimír.s. l.:s. n..2006...Životopisy 66;
1931 Páter Pio.Schug, John.Bratislava:Presto Press.1976.80-85667-00-2..ŽS/PÁTER PIO - 02;
1932 Páter Pio.Schug, John.Bratislava :Vydavateľstvo Minor.2008.978-80-969796-1-5..ŽS/PÁTER PIO - 04;
1933 Páter Pio.Schug, John, A. .Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-04-5..ŽS/PÁTER PIO - 01;
1934 Páter Pio, kapucín.Schug, John.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-13-9..ŽS/PÁTER PIO - 03;
1935 Páter Teodózius Florentini.Huberová, Gertrúda. Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-390-1..Životopisy 103;
1936 Patriarchovia..Ferko, J..Trnava ::KON-PRESS,.1991.80-85413-00-0 (súbor);80-85413-03-5 (3. sv.)..Starý zákon 48;
1937 Patriarchovia..Ferko, J..Trnava ::KON-PRESS,.1991.80-85413-00-0 (súbor);80-85413-03-5 (3. sv.)..Starý zákon 49;
1938 Patristická čítanka.Novák, Josef,1916-1992.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1983...Teológia 6;
1939 Pavlovy listy: do Říma..Praha:Praha :.1995.80-7130-044-6..Lectio Divina 63;
1940 Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951..Hnilica, Ján. Dobrá kniha:Trnava.1992.80-7141-005-5..Cirkevné dejiny Slovenska 24;
1941 Pavol, apoštol národov.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-735-7..Nový zákon 41;
1942 Pät ciest k dokonalej láske :..:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-088-2..Mystika a asketika 39;
1943 Päťdesiate piate výročie počiatkov slovenského povojnového exilu.. Mestský úrad :Martin.2000.80-7090-582-4..Dejiny Slovenska 23;
1944 Pedagogická psychológia : terminologický a výkladový slovník.Ďurič, Ladislav.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-02498-4..Psychológia 01;
1945 Pedagogický slovník.Průcha, Jan.Praha:Portál.2001.80-7178-597-0..Pedagogika 005;
1946 Pedagogika.Kovalčíková, Iveta. Prešovská univerzita:Prešov.2002.80-8068-138-4..Pedagogika 010;
1947 Pedagogika.Malý Tomáš.Rím:Velehrad-Křesťanská akademie.1985...Pedagogika 012;
1948 Pedagogika : Úvod do pedagogické praxe pro vychovatele a rodiče.Tomášek, František, kardinál.Brno:Nibowaka.1992.80-901294-0-4..Pedagogika 011;
1949 Pedagogocká diagnostika a individuálny vzdelávací plán v pomienkach materskej školy.Varchalová, M..Prešov:Rokus.2003.80-89055-34-6..Pedagogika 038;
1950 Pediatria pre špeciálnych a liečebných pedagógov.Slezáková, Judita.:Univerzita Komenského.1993.80-223-0624-X..Pedagogika 048;
1951 Pentateuch.Ďurica, Ján.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-447-6..Starý zákon 10;
1952 Perla panenství /.Seeböck, Philibert,1839-1914.Solnohrad ::A. Pustet,.1901...Zasvätený život 068;
1953 Perly a chléb.Hrbata Josef.Řím:Pro.1969...Meditácie 006;
1954 Perly a chléb.Josef Hrbata.Řím:Pro.1975...Meditácie 007;
1955 Perly zo Života Svätých.Schamoni, Wilhelm; Besler Karl. Košice:Východoslovenské tlačiarne.1991.80-7132-001-3..Životopisy svätých 10;
1956 Perspektívy pastorácie na Slovensku.Šmidriak, Ondrej,(1969-).Ružomberok:Verbum.2011.97880-8084-740-1 (brož.);978-80-8084-740-1..Pastorálka 01;
1957 Pět cest k radosti.Zvěřina, Josef, 1913-1990 - autor.:Praha :.1997.80-7113-222-5..Filozofia 21;
1958 Peter Fourier.Filová, Mária.Bratislava:Lúč.2015.9788081790010 (brož.); 978-80-8179-001-0..Pedagogika 041;
1959 Peter Fourier.Tihonová, Marie-Claire. Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-270-0..ŽS/PETER FOURIER - 01;
1960 Peter Kanízius.Rohrbasser, Anton.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-178-7..ŽS/PETER KANÍZIUS - 01;
1961 Petrolejový princ /.May, Karl,1842-1912.Bratislava ::Mladé letá,.1970...L - SvPr/MAY1-03;
1962 Piata hora.Coelho, Paulo, 1947-.Bratislava:SOFA.1998.80-85752-79-4..NábPr/COEL1-01;
1963 Pier Giorgio Frassati _ Dni jeho života. .Frassati Gawronská, Luciana.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2009.978-80-970126-1-8..ŽS/PIER GIORGIO FRASSATI - 01;
1964 Pieseň o Bernadete.Werfel, Franz.Žilina:Peter Studenský.1945??...Panna Mária 029;
1965 Pieseň o Bernadete.Werfel, Franz,1890-1945.Žilina:Peter Studenský.1948...L - SvPr/WERF1-03;
1966 Pieseň o Bernadette.Franz, Werfel.Bratislava:Motýľ.1996.80-88775-12-4..NábPr/CARS1-01;
1967 Piesne chvál.Hnutie Oáza - Svetlo - Život.:.1989??...Hudba. Spevníky 1;
1968 Piesne chvály.Hnutie Oáza - Svetlo - Život.:.1989??...Hudba. Spevníky 2;
1969 Pieter Bruegel /.Neumann, Jaromír,1924-2001.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1965...Výtvarné umenie 06;
1970 Pilátova žena.Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Praha:ČKCH.1971...NábPr/LEFO1-01;
1971 Písmo sväté Nového zákona..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952...Nový zákon 43;
1972 Písmo sväté Nového zákona zväzok 4.Biblická komisia pri SSV.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970...Nový zákon 17;
1973 Písmo sväté Starého zákona - zväzok 2 (1. časť ).Biblická komisia pri SSV.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969...Starý zákon 53;
1974 Písmo sväté Starého zákona - zväzok 2 (1. časť ).Biblická komisia pri SSV.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969...Starý zákon 54;
1975 Písmo sväté Starého zákona - zväzok 3.Biblická komisia pri SSV.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969...Starý zákon 55;
1976 Písmo sväté Starého zákona - zväzok 3.Biblická komisia pri SSV.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969...Starý zákon 56;
1977 Písmo sväté Starého zákona. 1..Biblická komisia pri SSV.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968...Starý zákon 51;
1978 Písmo sväté Starého zákona. 1..Biblická komisia pri SSV.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968...Starý zákon 52;
1979 Pismo świete nowego testamentu.Zesól biblistów polskich.Poznań - Warszawa:Pallottinum.1982...Nový zákon 23;
1980 Písně království 1.Johr Pavel.Rím:Velehrad - křesťanská akademie.1989...Starý zákon 62;
1981 Písně království 1.Johr Pavel.Rím:Velehrad - křesťanská akademie.1989...Starý zákon 61;
1982 Piť z vyschnutej studne.Green, Thomas H..Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-238-4..Mystika a asketika 30;
1983 Plán pastorácie povolaní na Slovensku.Celoslovenský tím pastorácie povolaní. Nitra:SBS.2004.80-85223-36-8..Zasvätený život 014;
1984 Plná a dierkovaná výšivka.Piteková, Eugénia.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00523-7..Ručné práce 01;
1985 Plná predkreslená výšivka.Kopecká, Otília.Bratislava:Praca.1989.80-7094-056-5..Ručné práce 05;
1986 Plná slávy.Marshall, Bruce,.:.2019.9788081613876; 978-80-8161-387-6..NábPr/MARS1-04;
1987 Po evanjeliových chodníkoch bratského života.Terrinoni, Ubaldo.Bratislava:Minor, Kapucíni na Slovensku.2014.9788097127343 (brož.); 978-80-971273-4-3..Zasvätený život 021;
1988 Po priamych cestách.Hlaváč, Štefan.Bratislava:Ikar.1990.80-7118-001-7..Životopisy 28;
1989 Po priamych cestách.Hlaváč, Štefan.Bratislava:Ikar.1990.80-7118-001-7..Životopisy 27;
1990 Po stopách apoštolov.Polčin, Stanislav, SJ.Galt:Slovenskí jezuiti.1968...Iné 08;
1991 Po stopách Ježiša.Ettl, Elfrída.Martin:Slovenská provincia Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.2012.978-80-971068-5-0..Modlitby 029;
1992 Po stopách kapucínských svatých.Cargnoni, Costanzo.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-025-7..Františkánska spiritualita 117;
1993 Po stopách kláštora pod Inovcom..Trnava :Dobrá kniha .1999...Cirkevné dejiny Slovenska 73;
1994 Po stopách našej spásy 2.Janáč - Hrubý, Pavol.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-48-7..Katechetika Učebnice 25;
1995 Po stopách našej spásy Zv. 1.Janáč - Hrubý, Pavol.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-47-9..Katechetika Učebnice 26;
1996 Po stopách sv. Františka z Assisi.Desbonnets, Théophile. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-50-3..Františkánska spiritualita 060;
1997 Po stopách sv. Františka z Assisi.Desbonnets, Théophile. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-50-3..Františkánska spiritualita 059;
1998 Po stopách svätého Františka z Assisi. Historická a cestopisná štúdia.Bor, Ján E..Canada:Fuga, František.1975...Františkánska spiritualita 043;
1999 Po velikomu šelkovomu puti =..Alma-Ata ::KRAMDS,.1991.5-86636-127-2..RegD/Kazachstan - 02;
2000 Pobožnosť k Milosrdenstvu Božiemu..[Stará Ľubovňa]:Sali - Foto.1998.8096792113; 80-967921-1-3..Modlitby 023;
2001 Počiatky Františkánskeho hnutia a hnutia Klarisiek.Balázs, Ján Krstiteľ .:Serafín.1999.80-88944-23-6..Františkánska spiritualita 044;
2002 Počúvaj, čo hovorí Láska /myšlienky Matky Terézie.Matka Tereza z Kalkaty.Bratislava:LUC.1999.80-7114-278-6..ŽS/MATKA TEREZA - 07;
2003 Počúvanie Ducha Svätého.Schulhoff, George E.. Vydavateľstvo svätého Bystríka]:[Bratislava.2000.80-968401-0-X..Modlitby 030;
2004 Poď a nasleduj ma.Bačíková, Lucia.Prešov:VMV.2005.80-7165-530-9..Cirkevné dejiny Slovenska 52;
2005 Pod krížom:.Mattoška, Libor Jozef, OFM.Prešov:Serafínsky svet.1947...Modlitby 039;
2006 Pod sluncem Fatimy :.Barthas, C..Praha ::Dům milosrdenství - Vincentinum,.1945...Panna Mária 010;
2007 Poď za mnou.Aubry, Joseph.Rím:SÚSCM.1979...Zasvätený život 056;
2008 Poď za mnou.Aubry, Joseph.Rím:SÚCM.1989...Zasvätený život 058;
2009 Poď za mnou..Ivančiă, Tomislav. Združenie Jas:Zvolen.1997.80-88795-29-X..Modlitby 013;
2010 Poď, podaj mi ruku.Luscoň, Jozef, SDB.Poprad ?:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA s podporou Ministerstva školstva SR.2001...Katechetika Príručky 32;
2011 Podal svůj život :.Horna, Vladimír.Přerov ::Společenské podniky,.1947...Životopisy 01;
2012 Pode mnou země / Kurýr na jih / Noční let / Země lidí / Válečný pilot.Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Praha ::Odeon,.1973...L - SvPr/SAIN1-03;
2013 Podstatné prvky učení Církve o řeholním životě se zřetelem na instituty apoštolsky činné.Posvátná Kongregace pro řeholníky a světské instituty.:.1983...Zasvätený život 013;
2014 Poďte k prameňom.Filipek, Andrej, SJ.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-346-4..Meditácie 044;
2015 Poetika a interpretácia sna I..Kekeliaková, Monika.Ružomberok:Katolícka univerzita.2007.978-80-8084-224-6..Literatúra teória 19;
2016 Pohádky o svaté Zdislavě.Tůmová, Magdaléna.Znojmo:.2007...ŽS/ZDISLAVA - 06;
2017 Pohľad do dejín slovenskej provincie Kongregácie školských sestier III. regulovaného rádu sv. Franti.Kizeková, Jana .Žilina:Prov. Dom.1997...Naša kongregácia 017;
2018 Pohľad dopredu.Luscoň, Jozef, SDB.Poprad ?:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA s podporou Ministerstva školstva SR.2000...Katechetika Príručky 32;
2019 Pohľad na očistec..Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Bratislava:Serafín.2000.80-88944-30-9..Mystika a asketika 42;
2020 Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka.Hromják, Ľuboslav,(1976-).Spišské Podhradie:Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2012.9788089170418 (brož.);978-80-89170-41-8..Životopisy 95;
2021 Pohľady na život Krista (1). V..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-13-4..Vierouka 10;
2022 Pohľady na život Krista (2). VI..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-15-0..Vierouka 11;
2023 Pohľady na život Krista (3). VII..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-14-2..Vierouka 12;
2024 Pohlady vo svete milosti.Blachnický, František.Prešov:VMV.1995.80-7165-045-5..RIH-Oáza, Svetlo-Život 04;
2025 Pohľady vo svetle milosti.Blachnický, František.:Svetlo-Život.1989...RIH-Oáza, Svetlo-Život 01;
2026 Pohľady zvnútra.Július, Handžárik.:Kubko Goral.2001.80-88858-39-9..Politika 10;
2027 Pochmúrny dom.Dickens, Charles, 1812-1870.Bratislava:Smena.1973...L - SvPr/DICK1-08;
2028 Poklad v hlinenej nádobe.Sočufka, František SJ.Bratislava:LUC.1999.80-7114-288-3..Zasvätený život 082;
2029 Poklad v Striebornom jazere /.May, Karl,1842-1912.Bratislava ::Mladé letá,.1966...L - SvPr/MAY1-01;
2030 Poklady pod sněhem.St. John, Patricia Mary, 1919-1993.Londýn:S. U..1970...NábPr/STJO1-01;
2031 Pokoj srdca.Irala, Narciso .Cambridge, Ontario - Kanada:Dobrá kniha.1978.0-920150-20-9; 0920150209..Psychológia 29;
2032 Pokoj srdca.Irala, Narciso.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-038-1..Psychológia 30;
2033 Pokoj v duši.Sheen, Fulton J., Ph.D.,D.D..Řím:Křesťanská akademie.1969...Psychológia 31;
2034 Pokonštantínska Cirkev.Hanus, Ladislav.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-280-8..Cirkevné dejiny 01;
2035 Pokrvný brat /.Arnold, Elliott,1912-1980.Bratislava ::Smena,.1974...L - SvPr/ARNO1-01;
2036 Pokus o katolícku cirkevnoprávnu manželskú kauzistiku.Duda, Ján. Kňazský seminár biskupa J.Vojtaššáka:Spišské Podhradie - Spišská Kapitula.2001.80-7142-090-5..Kánonické právo 04;
2037 Pokyny na formovanie budúcich kňazov.Kongregácia pre katolícku výchovu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-279-6..M - Dokumenty 05;
2038 Politika jako evangelizace :.Janoušek, Jan,(nar. 1901).Praha ::Bílý Slon,.1990??.80-86315-08-8..Misiologia Ekumenizmus 4;
2039 Pollyanna dospieva. (Tretia kniha radosti).Porter, Eleanor H. .Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-039-4..L - SvPr/PORT1-02;
2040 Pollyanna sa vydala. (Štvrtá kniha radosti).Smith, Harriet Lummis .Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1994.80-7140-047-5..L - SvPr/PORT1-03;
2041 Pollyanna. (Prvá a druhá kniha radosti).Porterová, Eleanor H. .Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-023-8..L - SvPr/PORT1-01;
2042 Pollyannin čestný dlh. (Šiesta kniha radosti).Smith, Harriet Lummis .Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1995.80-7140-071-8..L - SvPr/PORT1-05;
2043 Pollyannine poklady. (Piata kniha radosti).Smith, Harriet Lummis .Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1995.80-7140-054-8..L - SvPr/PORT1-04;
2044 Polsko-český slovník /..Praha ::Slovanské nakladatelství,.1951...Slovníky 015;
2045 Pomozme si navzájem.Abeln, Reinhard.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-186-6..DZ/ABEL1 - 02;
2046 Poncius Pilát.Gavran, Miro,1961-.Bratislava:Perfekt.2015.9788080467319 (viaz.); 978-80-8046-731-9..NábPr/GAVR1-01;
2047 Porozumieť časom ... v ktorých žijeme.Durínska, Mária (Vojtková, Alžbeta).Bratislava:Združenie Máriina doba.2011.978-80-969911-8-1..Panna Mária 028;
2048 Portrét Jana Pavla II..Frossard André.Praha:Zvon, České katolické nakladatelství a vydavatelství.1990...Ján Pavol II. 43;
2049 Portrét Marty Robinovej.Guitton, Jean.:.1986?...Životopisy 92;
2050 Poselství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova světu :.Menéndez, Josefa Marie, 1890-1923 .Olomouc :MCM.1998.80-238-2952-1..DZ/MENÉ1 - 03;
2051 Poselství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova světu:.Menéndez, Josefa Marie, 1890-1923.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996...DZ/MENÉ1 - 02;
2052 Poselství shůry.Grün, Anselm.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1999.80-7192-375-3..DZ/GRUN1 - 06;
2053 Posledná na popravisku.Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-220-6..Životopisy 124;
2054 Posledná vila..Canada :Dobrá kniha.1990...Cirkevné dejiny Slovenska 39;
2055 Posledné cesty lietajúceho pútnika.Labo, Šebastián, SJ.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-646-6..Ján Pavol II. 15;
2056 Poslední vůle.Grisham, John,(1955-).Praha ::Reader's Digest Výběr,.2001.80-86196-23-2..L - SvPr/NSC-06;
2057 Poslušnost.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-33-2..DZ/CANT1 - 07;
2058 Poslušnosť.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-09-0..DZ/CANT1 - 04;
2059 Poslušnosť a pokoj /myšlienky Jána XXIII.Ján XXIII..Bratislava:LUC.2001.80-7114-347-2..Ján XXIII. 05;
2060 Posolstvá Panny Márie v Medžugorí..:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-252-0..Panna Mária 020;
2061 Posolstvá Panny Márie v Medžugorí..Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2004...Panna Mária 077;
2062 Posolstvá Panny Márie v Medžugorí.Mariánske centrum Medžugorie. USPO pre Mariánske centrum Medžugorie:Bratislava.1998.80-88717-25-6..Panna Mária 019;
2063 Posolstvo Apokalypsy.Kľuska, Branislav.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-383-3..DZ/VIERA - 07/79;
2064 Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Porubčan, Štefan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1990...Nový zákon 31;
2065 Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Porubčan, Štefan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1990...Nový zákon 30;
2066 Posolstvo pápeža Jána Pavla II. pre obdobie pôstu 1996 ; Posolstvo svätého otca mládeži celého sveta ; Odkaz svätého otca k 4. svetovému dňu chorých (11. február 1996).Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-111-0..M - Apoštolské listy 015;
2067 Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. - na pôstne obdobie.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.80-7162-656-2..M - Apoštolské listy 037;
2068 Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. na slávenie jubilea vo väzniciach 9. júla 2000.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-318-0..M - Apoštolské listy 021;
2069 Posolstvo svätého otca mladým na celom svete pri príležitosti 12. svetového dňa mládeže ; Posolstvo Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja 1. januára 1997 ; Posolstvo Jána Pavla II..Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-181-1..M - Apoštolské listy 017;
2070 Postup pri preložení a odvolaní farára.Grocholewski, Zenon.:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1999.80-88944-24-4..Kánonické právo 03;
2071 Posvátná liturgie.Polc, Jaroslav.Rim:KA.1981...Liturgika 14;
2072 Poštopkané srdcom.Palková, Daniela.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-284-2..NábPr/PALK1-01;
2073 Potkala jsem velkou lásku /.Pfau, Ruth.Olomouc ::Signum Unitatis,.1991...Životopisy 15;
2074 Potrebujeme nedeľu?.Gavenda, Marián.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743055 (brož.); 978-80-8074-305-5..DZ/VIERA - 05/55;
2075 Potupenie kríža.Baumroth, W..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947...NábPr/BAUM1-04;
2076 Potupenie kríža.Baumroth, Wolfgang.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948...NábPr/BAUM1-01;
2077 Potupenie kríža.Baumroth, Wolfgang,1882-1955.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2016.9788081612091 (brož.); 978-80-8161-209-1..NábPr/BAUM1-02;
2078 Poučenie o sviatosti birmovania..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2..Vierouka 72;
2079 Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Slovenská liturgická komisia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982...Vierouka 73;
2080 Poučenie o sviatostiach chorých..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985...Vierouka 70;
2081 Poustevník :.Torkington, David,1938-.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-613-6..DZ/TORK1 - 04;
2082 Poustevník:.Torkington, David, 1938-.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-286-2..DZ/TORK1 - 01;
2083 Poušť uprostřed města.Carretto, Carlo.:Cesta.1997.80-85319-53-5..DZ/CARR1 - 03;
2084 Poutník.Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.Praha:Portál.1995.80-7178-082-0..NábPr/ZIES1-05;
2085 Povoláni k vydanosti.Buob, Hans.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-95-2..Zasvätený život 075;
2086 Povolaní ohlasovať evanjelium.Košč, Stano.Bratislava:LUC, Kvas.1991.80-7114-038-4..Zasvätený život 024;
2087 Povolaní žiť v pravde a v láske.Dziewiecki, Marek.Trnava:UPC svätého Stanislava Kostku .2006?...Pedagogika Výchova 004;
2088 Povoláním člověk /.Satoria, Karel,1953-.Brno ::Cesta,.2015.978-80-7295-196-3..DZ/SATO1 - 01;
2089 Povstať z temnôt : Čo robiť, keď život nedáva zmysel.Groeschel, Benedict J..Bratislava:Serafín.2006.80-8081-062-1..DZ/GROE1 - 02;
2090 Poznámky k štúdiu biblickej exegézy.Tyrol, Anton,. Katolícke biblické dielo:Svit.1999.80-968263-2-8..Iné 13;
2091 Poznáš je, když kvetou? /.Petrbok, Jaroslav M.,1881-1960.Praha ::SNDK,.1955...Botanika 13;
2092 Poznáš svoj príbeh?.Bubák, Milan, SVD.Bratislava:UPC Bl. Jozefa Freinademetza.2001...Homiletika 18;
2093 Poznáte Pannu Máriu?.Černý, Rafael Michael, SDB.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989...Panna Mária 072;
2094 Poznávajme huby /.Dermek, Aurel,1925-1989.Bratislava ::Veda,.1974...Botanika 01;
2095 Poznávame dejiny slovenského povojnového exilu.Maruniak, Peter.:Matica slovenská.2005.80-7090-772-X..Dejiny Slovenska 26;
2096 Poznej svého Tatínka!.Adamec, Adolf.Praha ::Eirene,.1992.80-901318-0-8..Životopisy 120;
2097 Poznej svého Učitele!.Adamec, Adolf.Praha ::Eirene,.1992.80-901318-1-6..Modlitby 001;
2098 Pozvání na horu Sinaj :.Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.1999.80-7192-417-2..DZ/CANT1 - 15;
2099 Pozvaní na hostinu.. Rímskokatolícky biskupský úrad:Košice.1990.80-7119-001-2..Katechetika Učebnice 32;
2100 Požehnání.Craigová, Mary.Nové Město nad Metují:Signum unitatis.1991...NábPr/CRAI1-01;
2101 Pôst neznamená len nejesť mäso.Gavenda, Marián.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742928 (brož.); 978-80-8074-292-8..DZ/VIERA - 05/50;
2102 Pôst. .Maillard, Emmanuel.Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-732-3..Panna Mária 097;
2103 Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Katechetická komisia pri SSV.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969...Katechetika Učebnice 36;
2104 Praktická príručka slovenského pravopisu /.Zauner, Alfonz,1903-1964.Martin ::Osveta,.1958...Slovníky 027;
2105 Prameny světla :.Špidlík, Tomáš,1919-2010.Řím ::Křesťanská akademie .1972...DZ/ŠPID1 - 05;
2106 Praotcovia Izraela.Tomič, Celestin. Efekt:Bratislava.1993.80-966967-0-X..Starý zákon 20;
2107 Pravda o vzniku života.Quartana, Mariele.:Nové Město.1993.80-85487-12-8..Pedagogika Výchova témy 008;
2108 Pravda Písma.Kremer, Jacob.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...Nový zákon 19;
2109 Pravdivý Robinson /.Anderdon, William Henry.Praha ::Českoslovanská akciová tiskárna,.1927...L - SvPr/ANDE1-01;
2110 Pravidlá cestnej premávky a ďalšie súvisiace predpisy.Xénia Imrová.:GORA.1995.80-901173-3-3..Príručky 035;
2111 Pravidlá slovenského pravopisu.Kačala, Ján,(1937-).:Veda.1998.80-224-0532-9..Slovníky 030;
2112 Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným a gramatickým slovníkom /..Bratislava ::Vydav. Slov. ak. vied,.1967...Slovníky 028;
2113 Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným a gramatickým slovníkom /..Bratislava ::Vydav. slov. ak. vied,.1971...Slovníky 029;
2114 Pravidlá spoločenského správania.Brázdová, Dagmar.Bratislava:IRIS.1992.80-900530-6-8..Príručky 033;
2115 Prázdné ruce.Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 - autor.Praha :Portál.1996.80-7178-118-5..NábPr/ZIES1-09;
2116 Pražští mučedníci.Minařík, František Kliment,(1883-1971).Praha ::Paulínky,.2012.978-80-7450-038-1..Františkánska spiritualita 126;
2117 Pražští mučednici.Minarik, Klement.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-09-0..Františkánska spiritualita 010;
2118 Pre nich som sa stal Číňanom.Reuter, Jakub. Nitra:SBS.2003.80-85223-03-1..ŽS/JOZEF FREINADEMETZ - 02;
2119 Pre plnší život.Botek, Anton C..Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1979.0920150187;0-920150-18-7..Meditácie 032;
2120 Pre šikovné ruky. 7. :.Izakovičová, Margita.Bratislava:Alfa.1991.80-05-00876-7..Ručné práce 03;
2121 Prebúdzanie obra.Repko, Jozef.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.978-80-8161-161-2..Životopisy 133;
2122 Prečo mám strach povedať kto som?.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-575-6..E/8;
2123 Prečo Pane?.Carretto, Carlo.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-44-5..DZ/CARR1 - 02;
2124 Prečo práve Cyril a Metod?.Vasiľ, Cyril, SJ.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741624 (brož.);978-80-8074-162-4..DZ/VIERA - 02/18;
2125 Prečo žiť denne z Božieho slova?.Gavenda, Marián.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741532 (brož.);978-80-8074-153-2..DZ/VIERA - 02/13;
2126 Prečo, Pane?.Carretto, Carlo.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-111-9..DZ/CARR1 - 11;
2127 Prednášky z pastorálnej psychológie pre členov rehoľných spoločností.Stempelová, Judita.Trnava:.2004...Psychológia 09;
2128 Prejavy Sv. Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.Ján Pavol II..:Pápežské misijné diela.1996...Ján Pavol II. 41;
2129 Prejavy sv.Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995..Bratislava:Pápežské misijné diela .1996...Ján Pavol II. 40;
2130 Prekročiť prah nádeje.Ján Pavol II..Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8..Ján Pavol II. 29;
2131 Prekvapila ich pravda.Madrid, Patrick.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0..Životopisy 122;
2132 Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci.Simma, Maria.Bratislava:Magnifikat.1995?...Mystika a asketika 40;
2133 Přelévat moře.Dobraczynski, Jan.Praha:Vyšehrad.1971...NábPr/DOBR1-04;
2134 Premeny Žiliny.Pfliegel, Miroslav.Martin:Osveta.1990.80-217-0195-1..RegD/SlovenskoŽ - 06;
2135 Prepáčte, ja som len katolík-.Vadkerti, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741365 (brož.); 978-80-8074-136-5..DZ/VIERA - 01/4;
2136 Prešovské biskupstvo.Pribula, Andrej.Prešov:Dino.1998.80-85575-17-5..Cirkevné dejiny Slovenska 83;
2137 Prevencia aterosklerózy /.Bučko, Andrej,1912-1994.Bratislava ::Ústav zdravotnej výchovy,.1980...Zdravie 12;
2138 Pri prameňoch života :.Schmitz, Peter.V Nitre ::Mis. dom Matky Božej,.1947...Pedagogika Výchova témy 016;
2139 Pri stole v Betánii.Rupnik, Marko Ivan.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2017.978-80-8193-009-6..Zasvätený život 027;
2140 Priatelia Boží.Judák, Viliam. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-125-9..Životopisy svätých 16;
2141 Príbeh istej duše.Terézia z Lisieux. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01163-6..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 12;
2142 Príbeh lásky.Graz, John.:Advent.1991.80-85002-25-6..Životopisy 107;
2143 Príbeh troch detí z Fatimy.Ferrero, Bruno, 1946-.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-378-9; 9788080743789..DZ/VIERA - 07/77;
2144 Príbeh z dvoch miest.Dickens, Charles,1812-1870.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1951...L - SvPr/DICK1-09;
2145 Příběhy dosud živé 1. - 3..Fankhauser, G. .:.1970??...Meditácie 001;
2146 Příběhy dosud živé 1. - 3..Fankhauser, G. .:.1970??...Meditácie 002;
2147 Příběhy dosud živé 1. diel.Fankhauser, G..:.1975??...Meditácie 003;
2148 Příběhy dosud živé 4..Fankhauser, G..:.1975??...Meditácie 004;
2149 Příběhy dosud živé 5..Fankhauser, G..:.1975??...Meditácie 005;
2150 Príbehy Nového zákona c Antonio Fattori ; Jana Kubánková.Fattori, Antonio.Bratislava:Ikar.1991.80-7118-010-6..Starý zákon 17;
2151 Príbehy Starého zákona.Fattori, Antonio.Bratislava:Ikar.1991.80-7118-016-5..Starý zákon 18;
2152 Příběhy ze starověké Palestiny.Hans, Bardtke.:Vyšehrad.1988...Iné 11;
2153 Príbehy zo živej Biblie.Kenneth, N. Taylor.:CreativPress.1997.80-7131-023-9..Iné 3;
2154 Príď kráľovstvo tvoje.Beha, Benedicta. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-66-X..Františkánska spiritualita 095;
2155 Príď, buď mojím svetlom .Terézia z Kalkaty.:Minor.2009.978-80-969796-3-9..ŽS/MATKA TEREZA - 02;
2156 Príď, Duchu Svätý!.Florková, Mária. Misijná Kongregácia Služobníc Ducha Svätého [vyd.] :[Nitra].1992.80-85223-18-X..Modlitby 033;
2157 Príď, Duchu Svätý! Sedemtýždňová príprava k Turíciam.Liptovská, Miriam.s. l.:s. n..1983...Modlitby 003;
2158 Príde Ježiš skoro?.Martin, Ralph.Bratislava Familiaris:Familiaris.2001.80-967813-7-5..Teológia 13;
2159 Príde Ježiš skoro?.Martin, Ralph.Bratislava Familiaris:Familiaris.2001.80-967813-7-5..DZ/MART1 - 03;
2160 Priekopníci lepšieho sveta.Teresio Bosco Enzo Bianco Gaetano Meaolo.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1983...Životopisy 83;
2161 Priekopník modernej duchovnosti.L'Arco, Adolfo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985...ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 09;
2162 Priekopník modernej duchovnosti.L'Arco, Adolfo.Rím :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988...ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 08;
2163 Prienik náboženského a publicistického štýlu.Rončáková, Terézia,1980-.Praha:PAULÍNKY.2010.9788074500114 (brož.); 978-80-7450-011-4..Pastorálka 12;
2164 Prierez cirkevnými dejinami. .Dlugoš, František.Levoča :MTM.2008.978-80-89187-28-7..Cirkevné dejiny 07;
2165 Príhody Olivera Twista /.Dickens, Charles,1812-1870.Bratislava ::Mladé letá,.1968...L - SvPr/DICK1-02;
2166 Přijď, Pane Ježíši!..:Olomouc.1991...Katechetika Učebnice 20;
2167 Príjemný život s kvetinami.Brookes, John .:Príroda.1992.80-07-00511-0..Botanika 03;
2168 Prijímam kríž.Gots, Anton.Bratislava:LUC.1996.80-7114-189-5..Psychológia 34;
2169 Přijměte ode mne mnoho srdečných pozdravů-.Fietz, Klara.Kutná Hora:Haifa Island.2006.80-903341-1-3; 978-80-903341-1-3..Naša kongregácia 005;
2170 Príležitosť alebo pokušenie?.Fausti, Silvano.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629023 (brož.); 978-80-7162-902-3..DZ/FAUS1 - 01;
2171 Princ Gonzaga.Hünermann, Wilhelm.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-119-1..ŽS/ALOJZ - 01;
2172 Princezna Chudobných.Gézo, Ernest.Bratislava:LUC.2006.80-7114-601-3..ŽS/ALŽBETA-D - 01;
2173 Prínos Tridentského koncilu pre Cirkev : Zborník.Zubko, Peter.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2007.978-80-89138-88-3..M - Dokumenty 01;
2174 Príprava "Pánových robotníkov".Jana Páleníková.Bratislava:LUC.1999.80-7114-254-9..Zasvätený život 081;
2175 Príprava na turíce.Liptovská, Miriam. Nitra:SBS.1995.80-85 223-33-3..Modlitby 004;
2176 Príprava na úplné zasvätenie sa, O pravej úcte k Panne márii, Malý katechizmus ....Grignion, Louis Marie de Montfort 1673-1716.:ZAEX.2013.978-80-971345-7-0..Panna Mária 085;
2177 Přirozené plánování rodičovství.Šipr, Květoslav MUDr..Praha:Avicenum, zdravotnícke nakladatelství.1972...Pedagogika Výchova témy 047;
2178 Príručka katechumenátnej katechézy.Fogassy, Judit.Bratislava:KBS.2007.978-80-969721-1-1..Katechetika Príručky 07;
2179 Príručka ONŽ 1. stupňa C "Zákony nového života".Hnutie Svetlo-Život.Prešov:Michal Vaško.1994...RIH-Oáza, Svetlo-Život 02;
2180 Příruční slovník biblický.Škrabal Pavel O.P..Praha:Kropáč & Kucharský.1940...Biblické slovníky 01;
2181 Príručný lexikón biblických vied.Heriban, Jozef.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992...Biblické slovníky 06;
2182 Príručný lexikón biblických vied.Heriban, Jozef.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992...Biblické slovníky 05;
2183 Príručný lexikón biblických vied.Heriban, Jozef, SDB. Don Bosco:Bratislava.1998.80-88933-07-2..Biblické slovníky 03;
2184 Príručný slovník kresťanstva.Vnuk, František.:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2003.80-89063-13-6..Biblické slovníky 10;
2185 Přísloví ;..Praha ::Mezinárodní biblická společnost,.2003.80-86755-02-9..Lectio divina 52;
2186 Prísne tajné.Mikloško, Jozef.Jozef Mikloško:DACO.1995.80-967298-0-2..Životopisy 20;
2187 Príspevok k poznaniu slovenského exilu a národných dejín.Peter, Maruniak.:Dom Matice slovenskej.2003.80-7090-708-8..Dejiny Slovenska 25;
2188 Přišla jsem vám sloužit :.Piťha, Petr, 1938-.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-247-3..Naša kongregácia 009;
2189 Privádzame dieťa ku Kristovi.Fischer-Wolpert, Rudolf.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti.1968...Katechetika Príručky 47;
2190 Problém identity osoby v sredovekej a súčasnej analytickej filozofii. .Volek, Peter.Ružomberok :VERBUM - vydavateľstvo KU.2010.978-80-8084-612-1..Filozofia 22;
2191 Problematika cieľa v počiatočnej edukácii.Kostrub, Dušan. Rokus:Prešov.2002.80-89055-19-2..Pedagogika 035;
2192 Proces s dr. j. Tisom.Žabkaj, Ernest; Rašla, Anton.Bratislava:Tatrapres.1990.80-85260-03-4..Dejiny Slovenska 12;
2193 Proces s Ježišom.Imbert, Jean.Bratislava:Praca.1991.80-7094-263-0..Biografia 38;
2194 Proč je šlehačka tuhá : jednoduchá vysvětlení přírodních jevů.Kremer, Bruno P., 1946-.:Praha : Knižní klub.2011..978-80-242-2973-7..L - DaMl - 002;
2195 Proč nás dobrý Buh nechává trpět?.Brantschen, Johannes.Praha:Scriptum.1994.80-85528-31-2..Psychológia 39;
2196 Proč právě já? : Co jsem udělal zlého? Proč Pán dopouší bolest? A proč nezasáhne?.Pangrazzi, Arnaldo.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-179-3..Psychológia 17;
2197 Prodlévání před Bohem s Terezií z Avily, Janem od Kříže a Editou Steinovou.Herbstrithová, Waltraud.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-716-3..DZ/HERB1 - 01;
2198 Prof. Matúš Černák 1903-1955.. Kabinet výskumu dejín slovenského exilu Matice slovenskej Mestský úrad Žilina:Žilina.1999.80-7090-517-4..Životopisy 166;
2199 Profily :.Jawień, Andrzej,(1920-2005).Rím ::Slov. ústav sv. Cyrila a Metody,.1979...Ján Pavol II. 53;
2200 Profily odvahy a viery .Dlugoš, František.:VERBUM - vydavateľstvo KU.2010.978-80-8084-611-4..Cirkevné dejiny Slovenska 04;
2201 Profily odvahy a viery.Dlugoš, František,(1955-).Ružomberok:Verbum.2010.97880-8084-602-2 (viaz.);978-80-8084-602-2..Cirkevné dejiny Slovenska 03;
2202 Profily odvahy a viery.Dlugoš, František,(1955-).Ružomberok:Verbum.2010.97880-8084-602-2 (viaz.);978-80-8084-602-2..Cirkevné dejiny Slovenska 02;
2203 Projekt vlastného života.Slivoň, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-285-0..DZ/VIERA - 04/47;
2204 Prorocké knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie.Ďurica, Ján.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-576-3..Starý zákon 13;
2205 Prorok Eliáš.Markuš, Jozef Andrej.:.1990 ?...Starý zákon 66;
2206 Prorok Elizeus..B.m.:b.v..1900??...Starý zákon 67;
2207 Prorok Jonáš.Markus ., O.J.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971...Starý zákon 32;
2208 Prorok Jonáš.Markus ., O.J.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971...Lectio divina 39;
2209 Prorok Jonáš.Markus ., O.J.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971...Starý zákon 68;
2210 Proti vetru pod vánkom ducha: .Mariani, Luciana.Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9..ŽS/ANGELA - 02;
2211 Proti vetru pod vánkom ducha: .Mariani, Luciana.Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9..M - Apoštolské listy 014;
2212 Protože navždy trvá dlouho.Jeroným, - otec, 1907-1985.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-36-7..DZ/JERO1 - 01;
2213 Protože navždy trvá dlouho.Jeroným, - otec, 1907-1985.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-36-7..Zasvätený život 073;
2214 Průvodce životem - Izajáš..Praha ::Luxpress.1999.80-7130-080-2..Lectio divina 53;
2215 Průvodce životem - Izajáš..Praha ::Luxpress.1999.80-7130-080-2..Lectio divina 47;
2216 Průvodce životem - Pavlovy listy: Do Galace, Efezu, Filip, Kolos a Tesaloniky..Praha:Luxpress.1995.8071300489; 80-7130-048-9..Lectio Divina 64;
2217 Průvodce životem : Pavlovy listy: 1. Timotejovi, 2. Timotejovi, Titovi, Filemonovi, list Židům.. Praha:International Bible Society.1995.80-7130-053-5..Lectio Divina 65;
2218 Prvá pomoc :.Dvořáček, Ivan,-1993.Martin ::Osveta,.1987...Zdravie 08;
2219 Prvé kroky, prvé slová-..Žilina:Žilinská diecéza.2013.9788097126605 (viaz.);978-80-971266-0-5..Cirkevné dejiny Slovenska 81;
2220 Prvky :.Gray, Theodore W..V Praze ::Slovart,.2012.978-80-7391-544-5..Encyklopédie 11;
2221 Prvoučiteľ národa slovenského..Rím:.1988...Cirkevné dejiny Slovenska 14;
2222 Psychoanalýza lásky.Lepp, Ignace.Vrchoviny:Signum unitatis.1991...Psychológia 15;
2223 Psychológia a pastorácia ..Bratislava:HKR.1991...Pastorálka 14;
2224 Psychológia a pastorácia 2.Rašlová, Katarína.Bratislava:Centrum rodiny.1992.80-85595-00-1..Pastorálka 15;
2225 Psychológia a pastorácia. 6. Aspekty voľby povolania..Rašlová, Katarína.Bratislava:Arcidiecézne centrum pre poradenstvo a pastorálnu psychológiu. Centrum rodiny a vzdelávania SKCH.1996.80-85595-04-4..Zasvätený život 037;
2226 Psychológia a spiritualita.Slaninka, Leopold. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-713-5..Psychológia 22;
2227 Psychológia meditácie.Šatura, Vladimír, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1988.0-919865-25-9..Psychológia 19;
2228 Psychológia postihnutých (patopsychológia).Požár, Ladislav. Retaas:Bratislava.2006.80-89113-21-4..Psychológia 10;
2229 Psychologie a pedagogika :..Praha ::SPN,.1962...Pedagogika 046;
2230 Psychológie předškolního dítěte a jeho výchova v rodině.Vančurová - Fragmentová Eva.Praha:Státní zdravotnícke nakladatelství .1964...Psychológia 06;
2231 Puccini /.Bókay, János.Bratislava ::Tatran,.1976...Životopisy 140;
2232 Půst : modlitba tělem a duší.Grun, Anselm.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2000.80-7192-441-5..DZ/GRUN1 - 05;
2233 Půst. Modlitba tělem a duší.Grün, Anselm.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1995.80-85527-67-7..DZ/GRUN1 - 04;
2234 Pustina. Křesťanská spiritualita Východu pro člověka západní kultury..Doherty, Catherine de Hueck .Brno:Cesta.1997...RIH-Mnísi, pustovníci 04;
2235 Púšť uprostred mesta.Carretto, Carlo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979...DZ/CARR1 - 04;
2236 Pútnik.Sucháň, Ján.Bratislava:PSMONT.2005.80-967620-6-0..Životopisy 105;
2237 Pútnik svätovojtešský 2017..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2016.9788081612251 (brož.); 978-80-8161-225-1..Pútnik svätovojtešský 2017;
2238 Pútnik svätovojtešský r. CXL. (2012).Ondica, Slavomír.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.978-80-7162-876-7..Pútnik svätovojtešský 2012;
2239 Pútnik svätovojtešský r. CXLI. (2013).Ondica, Slavomír.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2013.978-80-7162-913-9..Pútnik svätovojtešský 2013;
2240 Pútnik svätovojtešský r. CXLIII. (2015).Ondica, Slavomír.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.978-80-8161-067-7..Pútnik svätovojtešský 2015;
2241 Pútnik svätovojtešský r. CXXII. (1994).Ondica, Slavomír. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-033-5..Pútnik svätovojtešský 1994;
2242 Pútnik svätovojtešský r. CXXIX. (2001).Ondica, Slavomír. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-315-6..Pútnik svätovojtešský 2001;
2243 Pútnik svätovojtešský r. CXXVIII. (2000).Ondica, Slavomír. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-293-1..Pútnik svätovojtešský 2000;
2244 Pútnik svätovojtešský r. CXXX. (2002).Ondica, Slavomír. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-366-0..Pútnik svätovojtešský 2002;
2245 Pútnik svätovojtešský r. CXXXII. (2004).Ondica, Slavomír. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-445-4..Pútnik svätovojtešský 2004;
2246 Pútnik svätovojtešský r. CXXXIII. (2005).Ondica, Slavomír. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-502-7..Pútnik svätovojtešský 2005;
2247 Pútnik svätovojtešský r. CXXXIX. (2011).Ondica, Slavomír.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-824-8..Pútnik svätovojtešský 2011;
2248 Pútnik svätovojtešský r. CXXXVI. (2008).Ondica, Slavomír. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-678-7..Pútnik svätovojtešský 2008;
2249 Pútnik svätovojtešský r. CXXXVIII. (2010).Ondica, Slavomír. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-769-2..Pútnik svätovojtešský 2010;
2250 Pútnik životom : P. Teodor Jozef Tekel františkán - akad. maliar.Siváček, Vladimír.:Kruh priateľov umenia.2001.80-968591-9-6..Výtvarné umenie 04;
2251 Putování mysli do Boha =.Bonaventura,asi 1217-1274.Praha ::Krystal OP,.2003.80-85929-61-9 (brož.)..Františkánska spiritualita 050;
2252 Putování za hlasem božím. Sv. Klement Maria Hofbauer.Purm, Augustin.Praha:Čes.kat.charita.1989...ŽS/KLEMENT M. HOFBAUER - 02;
2253 Putovanie za dotykom /.Gundová-Jergová, Agneša,1926-2010.Cambridge ::Dobrá kniha,.1992.0-919865-46-1..Životopisy 12;
2254 Puvod vesmíru.Pavel Želivan.Rím:Křesťanská akademie.1966...Teológia 29;
2255 Puvod života.Pavel Želivan.Rím:Křesťanská akademie.1966...Teológia 27;
2256 Rádce zahrádkářů. Druhý díl.Hála, Bedřich, 1927-.Praha ::SZN,.1955...Botanika 22;
2257 Radost a naděje.Skalický, Karel.Rim:KA.1968...M - Dokumenty II.VK 09;
2258 Radosť evanjelia na Slovensku..Bratislava:Hlbiny.2015.9788089743100 (brož.); 978-80-89743-10-0..Pastorálka 08;
2259 Radosť, humor, smiech a ich úloha v (duchovnom) živote.Martin, James.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418542 (viaz.); 978-80-7141-854-2..Zasvätený život 064;
2260 Radosti a nádeje.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972...M - Dokumenty II.VK 13;
2261 Radostná staroba.Rappard, Dora.Bratislava :CREATIVPRESS.1991.80-7131-006-9..Psychológia 20;
2262 Radostné posolstvo : homiletická príručka na nedele a sviatky : rok A.Pauliny, Andrej, SDB.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1979...Homiletika 4;
2263 Radostný návrat k Otcovi.Jurko, Jozef (1950).Kapušany:Bens.2000.80-88998-02-6..Modlitby 025;
2264 Rady skúseného diabla.Lewis, C. S. (Clive Staples), 1898-1963.:Porta libri.2007.978-80-89067-45-9..NábPr/LEWI1-02;
2265 Ranený uzdravovateľ.Nouwen, Henri.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-29-5..DZ/NOUW1 - 04;
2266 Rastliny lesov 2...Bratislava ::Obzor,.1966...Botanika 20;
2267 Reconciliatio et paenitentia / Zmierenie a pokánie.Ján Pavol II..Trnava:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .1993.80-7162-025-4..M - Exhortácie 06;
2268 Redemptoris missio.Ján Pavol II..Praha:ZVON.1994.80-7113-101-6..M - Encykliky 24;
2269 Redemptoris missio. (Vybrané kapitoly - kap. V. a VIII.)..Bratislava:Pápežské misijné diela .1991...M - Encykliky 25;
2270 Redemptoristi v Stropkove v rokoch 1921-1999.Atanáz. Misionár:Michalovce.1999.80-88724-16-3..Cirkevné dejiny Slovenska 87;
2271 Regula a konštitúcie.OSF.Rím:Generalát OSF.2008...Naša kongregácia 016;
2272 Regula a konštitúcie Školských sestier III. regulovaného rádu sv. Františka.OSF.Vatikán:Generalát OSF.1993?...Naša kongregácia 015;
2273 Regula Františkánskeho Svetského Rádu..Pittsburgh, Pa.:Františkáni Kustódie Najsv. Spasiteľa.1979...Františkánska spiritualita 101;
2274 Regula Františkánskeho svetského rádu.Jurčovič, Fidél Ambróz, OFM.:.1993...Františkánska spiritualita 102;
2275 Regula. .Benedikt,sv..Dobrá Niva :Mnísi z rehole sv. Benedikta.2010.978-80-970479-7-9..RIH-Benediktíni 01;
2276 Regula. .Benedikt,sv..Dobrá Niva :Mnísi z rehole sv. Benedikta.2010.978-80-970479-7-9..ŽS/BENEDIKT Z NURSIE - 04;
2277 Reguła i życie Braci i Sióstr Trzeciego Zakonu Regularnego :.Bartoszewski, Gabriel(1933- )..Warszawa ::Ojcowie Kapucyni,.1992.8385037551;83-85037-55-1..Františkánska spiritualita 011;
2278 Rehole a kongregácie na Slovensku.Babjak, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-183-3..RIH-Všeobecne 03;
2279 Rehole a kongregácie na Slovensku.Babjak, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-183-3..RIH-Všeobecne 02;
2280 Rehole na Slovensku.Vojenčiak, Juraj, SVD.Bratislava:Pápežské misijné diela.1996...RIH-Všeobecne 05;
2281 Rehole včera a dnes - vo svete a u nás.Kvasničková, Jana.:USPO Peter Smolík.1995.80-88717-06-X..RIH-Všeobecne 04;
2282 Rehoľné zasvätenie vo svetle II. vatikánskeho koncilu:.Provera, Paul.s. l.:s. n..1967...Zasvätený život 016;
2283 Reholní formace.Gogola, Jerzy.Olomouc:MCM.2002.80-7266-110-8..Zasvätený život 001;
2284 Řeholní sestra u nemocných..Praha:Kongregace Milosrdných sester sv. Karola Boromejského.1948...Filozofia Etika 08;
2285 Rehoľný život a jeho poslanie.Grieger, Pavol, FSC.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-103-8..Zasvätený život 045;
2286 Rembrandt.Vogel. Ernst.Berlin ::Henschelverlag,.1968...Výtvarné umenie 07;
2287 Rembrandt /.Schmitt, Gladys,1909-1972.Bratislava ::Obzor,.1979...Životopisy 37;
2288 Renesančná Florencia /..Bratislava ::Tatran,.1973...Umenie 24;
2289 Renesančná Florencia /..Bratislava ::Tatran,.1973...Umenie 24;
2290 Revízia života.Gasparino, Andrea. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-55-2..Pedagogika Výchova 027;
2291 Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov /..Bratislava ::Církevné nakl.,.1971...Katechetika.Katechizmus 02;
2292 Rímsky triptych.Ján Pavol II..Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-424-7..Ján Pavol II. 36;
2293 Róbert Bezák: Vyznanie.Bezák, Róbert, CSsR.Vozokany:Navi Graf.2013.9788097149123 (viaz.);978-80-971491-2-3..Životopisy 137;
2294 Robin Hood /.Dumas, Alexandre,1802-1870.Praha:Svoboda.1973...L - SvPr/DUMA1-21;
2295 Robiť ťažké veci.Harris, Alex.[S.l.]:Kumran.2011.978-80-89487-11-0;9788089487110 (brož.); 978-80-89487-11-0..Pedagogika Výchova 005;
2296 Robotník slnka.Schnierer, Jozef.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-098-X..Ján Pavol II. 48;
2297 Rock.Zwolinski, Andrzej.:Hec.1998.80-967962-6-7..Parapsychológia Sekty 08;
2298 Ročenka GSF: najlepšie slohové práce 2013/2015.Timková, Blanka.Žilina:Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline.2015...Pedagogika 043;
2299 Ročenka GSF. Najlepšie slohové práce 2012/2013.Timková, Blanka a kol..Žilina:Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline.2013...Pedagogika 045;
2300 Rodina na križovatke.Záborská, Anna.Bratislava:Lúč.2014.978-80-7114-962-0..Pedagogika Výchova témy 015;
2301 Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Efraim, brat.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-65-1..Panna Mária 043;
2302 Rodina, ktorá dosiahla Krista.Raymond OSCO, M. .Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-221-X..ŽS/BERNARD Z CLAIRVAUX - 01;
2303 Rodinná encyklopédia svetových dejín. ..Bratislava :Reader's Digest Výber.2000.80-88983-06-1..Encyklopédie 01;
2304 Rok nad evanjeliom.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7..Homiletika 12;
2305 Rok nad posolstvom.Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).:.1988...Meditácie 026;
2306 Rok nad posolstvom.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-644-5..DZ/KORE1 - 01;
2307 Rok s pápežom Františkom..Bratislava:Christian Project Support.2014.9788097036195 (brož.); 978-80-970361-9-5..František 05;
2308 Rok viery.Grach, Pavol.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741693 (brož.);978-80-8074-169-3..DZ/VIERA - 02/22;
2309 Roman Šebestián Zängerle, kníže - biskup sekavský a administrátor diecése lubenské 1771-1848.Senker, Bonifác.Štyrský Hradec:Mateřinec OSF.1938...Naša kongregácia 027;
2310 Romano Guardini..Bratislava:LUC.1994.80-7114-124-0..Životopisy 05;
2311 Romipen : literaturou k moderní identitě.Scheinostová, Alena.Praha:Athinganoi.2006.80-239-7746-6..Literatúra teória 07;
2312 Rómska literatúra v multikultúrnej a emocionálnej edukácii elementaristov. .Hlebová, B..Prešov:Prešovská univerzita.2009.978-80-8068-955-1..Literatúra teória 06;
2313 Rosa mystica:..Brno:Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství ve spolupráci s farním úřadem Sloup.2003...Panna Mária 088;
2314 Rosarium Virginis Mariae:.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-419-5..M - Apoštolské listy 034;
2315 Rosteme ve víře :.Pintíř, Adolf, 1952- - autor.:Praha :.1992.80-85282-17-8..Katechetika Učebnice 06;
2316 Rovnako iný ako ja. .Hall, Ron - Moore, Denver.Stará Ľubovňa :Kumran.2011.978-80-89487-04-2..Životopisy 117;
2317 Rozhlasujte zo striech A.Senčík, Štefan, SJ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986...Homiletika 34;
2318 Rozhodnutie pre život.Schooyans, Michel. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6..Františkánska spiritualita 057;
2319 Rozhodnutie pre život.Schooyans, Michel. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6..Františkánska spiritualita 058;
2320 Rozhovor s vizionármi.Šego, Krešimir.Medugorje:s. n..2011...Panna Mária 017;
2321 Rozhovory.Lippert, Peter.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947...DZ/LIPP1 - 03;
2322 Rozhovory duše s Bohem:.Augustín, (354-430) sv..Praha:Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla.1935...ŽS/AUGUSTÍN - 10;
2323 Rozhovory duše s Ježišom.Crostarosa, Mária Celesta.Bratislava:Redemptoristi.2009.978-80-89342-07-5..RIH-Spasiteľky, SDR 03;
2324 Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Hnilica, Pavol Mária, SJ.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2001.80-968276-7-7..Životopisy 45;
2325 Rozjímaní.Liguori, Alfonz Mária. Praha :ŘÁD.1992...ŽS/ALFONZ - 05;
2326 Rozjímání o víře.Dajczer, Tadeusz.Praha:Paulínky.1999.80-86025-21-7..Vierouka 41;
2327 Rozjímání v samotě.Merton, Thomas.Řím:Křesťanská akademie.1970...DZ/MERT1 - 05;
2328 Rozjímania I..Vercruysse, Bruno; Lohmann, Ján .Trnava:Posol B. srdca Ježišovho .1933...Meditácie 035;
2329 Rozjímania II..Müller, Lajos.Prešov:Petra.1948...Meditácie 040;
2330 Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Žilina:OFSETA - print.1998.80-967755-2-9..Panna Mária 035;
2331 Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca I..Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Košice:INSPM.2003...Panna Mária 050;
2332 Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca II..Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Košice:INSPM.2004...Panna Mária 051;
2333 Rozjímavý překlad žalmu a kantik římského breviáře.P. Josef Kunický.Řím:Křesťanská akademie .1969...Starý zákon 63;
2334 Rozlámať okovy.Mello, Anthony de.:.2000??...Psychológia 38;
2335 Rozlišovanie duchov.Buob, Hans.Zvolen:Jas.1997.80-88795-37-0..DZ/BUOB1 - 03;
2336 Rozlišovanie duchov.Madre, Philippe.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-56-2..DZ/MADR1 - 03;
2337 Rozprava o kultúrnosti.Hanus, Ladislav.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.1992.80-7142-000-X..Filozofia Etika 09;
2338 Rozprava o kultúrnosti.Hanus, Ladislav.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.1992.80-7142-000-X..Pedagogika Výchova témy 002;
2339 Rozprávajme rozprávky.Norisová, Viktória.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2018.978-80-8074-410-6..DZ/VIERA - 08/90;
2340 Rozprávajme sa o rodine!..Stará Ľubovňa:Kumran.2017.9788089487936 (brož.); 978-80-89487-93-6..Pastorálka 16;
2341 Rozprávania ruského pútnika. ..Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-688-3..RIH-Mnísi, pustovníci 01;
2342 Rozprávate po taliansky? =.Pažítka, Mikuláš,1918-.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1963...Príručky 014;
2343 Rozsievač perál.Dilong, Rudolf, OFM.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973...Životopisy 79;
2344 Roztříštěná mysl : můj život s mnohočetnou poruchou osobnosti.Oxnam, Robert B..Praha:Portál.2006.80-7367-151-4..Psychológia 25;
2345 Rozum do vrecka.Pálka, O..:Mladé letá.1978...Príručky 041;
2346 Rozumieť Starému zákonu.Braulik, Georg .:Katolícke biblické dielo.2002.80-968345-9-2..Starý zákon 25;
2347 Rozvedení katolíci.Csontos, Ladislav, SJ.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741488 (brož.); 978-80-8074-148-8..DZ/VIERA - 01/11;
2348 Rozvoj osobnosti v řeholním životě. Psychologie řeholní společnosti.Dolores, Marian.:.1966...Zasvätený život 008;
2349 Rozvoj osobnosti v rehoľnom živote. Psychológia rehoľnej spoločnosti.Dolores, Marian.:.1966...Zasvätený život 010;
2350 Ruach - Pneuma - Duch. Duch Svätý v biblickom zjavení.Slaninka, Leopold.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-485-9..Starý zákon 39;
2351 Ruanda - Urundi.Jozef Loidl SVD.Nitra:Misijni dom Matky Božej v Nitre.1949?...Misiologia Ekumenizmus 16;
2352 Rubens a jeho doba /.Avermaete, Roger,1893-1988.Bratislava ::Smena,.1968...Životopisy 152;
2353 Rudolf Baláž.Mažáriová, Marta.Banská Bystrica - Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2012.9788088937517 (viaz.); 978-80-88937-51-7..Životopisy 38;
2354 Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Osuna, Francisco.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4..Františkánska spiritualita 089;
2355 Ruske ikony...V Praze,:Manes,.1948....Výtvarné umenie 10;
2356 Rusko a kříž : Z dějin pravoslavné církve v SSSR.Grajewski, Andrzej.Praha:Čes.křesťanská akad..1997.80-85795-31-0..Misiologia Ekumenizmus 26;
2357 Russkaja vyšivka :.Moisejenko, Jelena Jur’jevna.Leningrad ::Chudožnik RSFSR,.1978...Ručné práce 06;
2358 Russkij jazyk =..Bratislava:SPN.1965...Príručky 009;
2359 Russkij jazyk =..Bratislava:SPN.1968...Príručky 010;
2360 Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Buob, Hans.Praha:Portál.1993.80-85282-52-6..DZ/BUOB1 - 01;
2361 Ruština 1..Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1975...Príručky 008;
2362 Ruština do vrecka /.Sandany, Artúr.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1977...Slovníky 017;
2363 Rút.Leščinský, Jozef.Košice:Verbum.2004.80-969200-2-2..Starý zákon 14;
2364 Rút.Rivers, Francine. Dobrá kniha:Trnava.2005.80-7141-507-3..Biografia 03;
2365 Růžencová tajemství ;.Piťha, Petr, 1938- - autor.České Budějovice ::České Budějovice :.2003.80-86610-09-8..Modlitby 041;
2366 Ruženec.Máyer-Skumanz, Lene.Bratislava:SERAFÍN.1993.80-85310-28-7..Panna Mária 048;
2367 Růženec :.Guardini, Romano,1885-1968.Řím ::Křesťanská akademie,.1981...Panna Mária 066;
2368 Ruženec k Sedembolestnej.. Združenie Jas:Zvolen.1995.80-88795-11-7..Panna Mária 089;
2369 Ruženec pre mladých..Gilbert, Guy.Bratislava:LUC.2001.80-7114-329-4..Panna Mária 093;
2370 Ruženec se svatou Terezií z Lisieux.Terézia z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-143-2..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 18;
2371 Ružomberok c Zost. František Šlachta ; Aut. textu Jaroslav Rezník ; Ďal. zost. Rastislav Kendera ; Fotogr. František Šlachta ; Graf. upr. Robert Brož ; Aut. obál. Robert Brož ; [Úv.Šlachta, František.Martin:Osveta.1992.80-217-0455-1..RegD/SlovenskoR - 01;
2372 Rytier a reformátor.Ondruš, Rajmund, SJ.Cambridge, Ontario:.1991.0-919865-68-2..ŽS/IGNÁC Z LOYOLY - 01;
2373 Rytíř de Maison-Rouge Zv. 1.Dumas, Alexandre.Praha:Svoboda.1973...L - SvPr/DUMA1-01;
2374 Rytíř de Maison-Rouge Zv. 2.Dumas, Alexandre.Praha:Svoboda.1973...L - SvPr/DUMA1-02;
2375 S Bohom v Rusku.Ciszek, Walter.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-030-6..Životopisy 03;
2376 S evanjelistami o Kristovi.Schinle, Gertrude.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980...Meditácie 045;
2377 S Máriou k Ježišovi.Lanzi, Crispino.Bratislava:Németh Oto.2000.80-88949-07-6..Panna Mária 027;
2378 S Máriou vždy vyššie.Gusić, Juraj.[S.l.]:Slovenskí jezuiti.1985.0919865224; 0-919865-22-4..Panna Mária 040;
2379 S Matúšom o Kristovi.Schinle, Gertrúda.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1976...Meditácie 022;
2380 S modlitbou vo vzťahu.Izraelová Parcová, Eva.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743598 (brož.); 978-80-8074-359-8..DZ/VIERA - 06/68;
2381 S pomocou Božieho Slova v Indonézii.Kližan, Jozef, SVD.Nitra:SBS.1990.80-85223-04-X..Misiologia Ekumenizmus 30;
2382 S růžencem v ruce /.Amorth, Gabriele,1925-.:.1995?.978-80-7450-253-8..Panna Mária 102;
2383 S trpiacim Kristom dnes.Tereza,.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...Modlitby 035;
2384 S úctou voči dejinám.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-097-X..Cirkevné dejiny 13;
2385 S. Apollónia Andriveau:.Spoločnosť dcér kresťanskej lásky.Ladce:Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky.1948...ŽS/APOLLÓNIA - 01;
2386 S.M. Eliška Anna Pretschnerová..Praha:0SF.1996?...Naša kongregácia 029;
2387 Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6..M - Exhortácie 12;
2388 Saint Exupéry.Chevrier, Pierre.Praha:Vyšehrad.1986...Životopisy 29;
2389 Saint-Exupéry.Deschodt, Eric.Bratislava:Tatran.1987...Životopisy 141;
2390 Santo Subito. ..Stará Ľubovňa :SALI-FOTO.2011.978-80-970644-2-6..Ján Pavol II. 20;
2391 Saratambal.Mioni, Ugo.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1947...NábPr/MION1-01;
2392 Sebastián a Mary-Morgan.Aubry, Cécile.Bratislava:Pravda.1974...L - SvPr/AUBR1-03;
2393 Sebastián medzi ľuďmi.Aubry, Cécile.Bratislava:Pravda.1973...L - SvPr/AUBR1-02;
2394 Sebevýchova a duševní zdraví.Míček Libor.Praha :Státní pedagogické nakladatelství .1976...Psychológia 04;
2395 Sedem dní do pohrebu. .Rozner, Ján.Bratislava :Marenčin PT.2010.978-80-8114-070-9..Životopisy 155;
2396 Sedem kruhov modlitby.Wijngaards, John. Zvolen:Jas.1997.80-88795-34-6..Mystika a asketika 24;
2397 Sedemnásťročná misia v novej škole. .Misál, Stanislav.Levoča :MTM.2008.978-80-89187-27-0..Naša kongregácia 022;
2398 Sedmokráska z Orlických hôr :..:.1995??.978-80-89676-56-9..Životopisy 138;
2399 Serafínska cesta.Lucký, Metod Ondrej.Prešov:Serafínsky svet.1949...Františkánska spiritualita 014;
2400 Serafínsky plameň.. Serafín:Bratislava.1994.80-85310-21-X..Františkánska spiritualita 039;
2401 Sestra Lucia hovorí o Fatime.Kondor, Luis.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1995...Panna Mária 008;
2402 Sestra Rozália Božia služobnica.Danková, Rozália Stella sestra. Nitra:Dcéry kresťanskej lásky.2000...Životopisy 102;
2403 Sestra Rozália Rendu:..s. l.:Éditions du Signe.2001.2-7468-1123-5..Životopisy 68;
2404 Sestra smrt.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1997.80-7192-311-7..DZ/CANT1 - 08;
2405 Sešli světlo své :.Šourek, Miloš,1908-.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1970...Meditácie 049;
2406 Setkání.Quoist, Michel.Řím:Křesť. akademie.1967...DZ/QUOI1 - 08;
2407 Setkání s Bonaventurou.Schlosser, Marianne. Juraj Mrocek:Bratislava.2002.80-968872-2-X..Františkánska spiritualita 120;
2408 Setkání s Bonaventurou.Schlosser, Marianne. Juraj Mrocek:Bratislava.2002.80-968872-2-X..Františkánska spiritualita 052;
2409 Setkáni s Ježišem .Boubík, V..Rím:Krěstanská akademie.1970...Kristológia 16;
2410 Setkáni s Ježišem .Boubík, V..Rím:Krěstanská akademie.1970...Teológia 18;
2411 Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky.Merell, Jan.Praha:Česká kat. charita.1984...Meditácie 037;
2412 Setmělé obrazy /.Dostojevskij, Fedor Michajlovič,1821-1881.Praha ::Odeon,.1971...L - SvPr/DOST1-01;
2413 Sex:šlehačka na dortu.Řehák, Tomáš.Albrechtice:Křesťanský život.2001.80-7112-050-2..Pedagogika Výchova témy 027;
2414 Sexualita nie je o zákazoch.Szaniszló, Inocent M..Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741938; 978-80-8074-193-8..DZ/VIERA - 03/32;
2415 Sexuální výchova v rodině a ve škole : Cíle.Zásady.Metody.Augustyn, Józef.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1998.80-7192-331-1..DZ/AUGU1- 08;
2416 Shirley. (1. časť).Brontë, Charlotte,1816-1855.Bratislava ::Tatran,.1969...L - SvPr/BRON1-04;
2417 Schéma a dogma v literatúre.Lauček, Anton,1950-.Ružomberok:Verbum.2011.9788080847180 (brož.); 978-80-8084-718-0..Literatúra teória 18;
2418 Si môj Pán..Bratislava:Lúč.1993.8071140937; 80-7114-093-7..Hudba. Spevníky 10;
2419 Sibyla severu - svätá Brigita švédska.Mišovič, Bernard, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-094-2..ŽS/BRIGITA ŠVÉDSKA - 02;
2420 Side by side..Molinsky, Steven J..White Plains, N.Y. ::Longman,.2000-2003..0130267449 (Student book);0-13-026744-9..Príručky 025;
2421 Side by side..Molinsky, Steven J..White Plains, N.Y. ::Longman,.2002..0130268747 (Student book);0-13-026874-7..Príručky 026;
2422 Síla na cestu.Stoff, Georg.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-83-9..Psychológia 37;
2423 Sila svedectva..Bratislava:Ústav pamäti národa.2012.9788089335541 (brož.); 978-80-89335-54-1..Cirkevné dejiny Slovenska 18;
2424 Sila sviatostí.Mac Kenna, Briege. Serafín:Bratislava.2000.80-88944-42-2..Vierouka 66;
2425 Sila ticha: .Sarah, Robert,1945-.Bratislava:Lúč.2017.978-80-8179-071-3; 9788081790713..DZ/SARA1 - 02;
2426 Sila viery, sila pravdy.Trstenský, Viktor.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0..Cirkevné dejiny Slovenska 53;
2427 Sionismus /.Lilienthal, Alfred M..Praha ::Orbis,.1989...Politika 12;
2428 Skalka, zakladanie a ošetrovanie :.Čejka, Gustáv.Bratislava ::Príroda,.1979...Botanika 11;
2429 Skarby i klejnoty Jasnej Góry.Golonka, Jan.Czestochowa:Paulinianum.2005.83-89843-00-5..Umenie 11;
2430 Skateboard Boží.Zukić, Tereza, - sestra, 1964- - autor.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-597-7..Zasvätený život 065;
2431 Skrytý život Marty Robinovej.Peyret, Raymond. Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-720-6..Životopisy 93;
2432 Skúmajte!.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Vatican:Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le societá di vita apostolica.2014.978-88-209-9410-5..Zasvätený život 090;
2433 Skutečnosti z druhé strany.Carretto, Carlo.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996...DZ/CARR1 - 13;
2434 Skvelé dievča Nicolette.Gilardová, Madeleine.Bratislava:Mladé letá.1972...L - DaMl - 009;
2435 Slávna si, Mária.Alfonz Mária z Liguori,1696-1787.Bratislava:Redemptoristi.2014.9788089342655 (brož.); 978-80-89342-65-5..Panna Mária 004;
2436 Slávni biológovia /.Okáli, Ilja,1934-2002.Bratislava ::Mladé letá,.1978...Životopisy 176;
2437 Slávni ľaváci.Wright, Ed.Bratislava :Fortuna Print.2008.978-80-89144-98-3..Životopisy 161;
2438 Slávni vynálezcovia.Švihran, Ladislav.Bratislava:Mladé letá.1977...Životopisy 177;
2439 Slnko nezapadá /.Turkowski, Leonard,1914-1985.Bratislava ::Obzor,.1973...Životopisy 144;
2440 Slnko prerazilo mrákavy.Poláček, Klement, SDB.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985...ŽS/LUJZA DE MARILLAC - 01;
2441 Sloboda človeka. Pracovný zošit pre 7. ročník základných škôl.Hurajtová, Jana.Spišská Nová Ves:Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2010...Katechetika Učebnice 02;
2442 Slobodná pre Boha.Heufelder, Emanuel Maria.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-031-4..RIH-Anglické panny, CJ 04;
2443 Slobodní od slobody.Rohr, Richard. Zrno:Dolný Kubín.1997.80-967867-0-9..DZ/ROHR1 - 01;
2444 Slova našeho svatého Otce Františka..:.1980?...Naša kongregácia 008;
2445 Slová otcov..Prešov:Serafínsky svet.1947...RIH-Mnísi, pustovníci 11;
2446 Slová otcov púšte..Bratislava:Serafín.2003.80-88944-70-8..RIH-Mnísi, pustovníci 05;
2447 Slová pre život - Svedectvá doby 1969:1989.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-499-1..Cirkevné dejiny Slovenska 76;
2448 Slová pre život 1. Svedectvá doby (1960:1968).Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-495-9..Cirkevné dejiny Slovenska 75;
2449 Slová svetla a lásky.Ján z Kríža.Bratislava:LUC.1999.80-7114-248-4..ŽS/JÁN Z KRÍŽA - 06;
2450 Slová z vrchu Athos.Leloup, Jean-Yves. Petra:Prešov.2000.80-89007-08-2..RIH-Mnísi, pustovníci 09;
2451 Slovanský patrón:.Repko, Jozef.Trnava:SSV - Vojtech.2013.978-80-7162-982-5..ŽS/VOJTECH -01;
2452 Slovenka doma i na cestách.Vansová, Terézia,1857-1942.Bratislava:Záujmové združenie žien Aspekt.2011.9788085549935 (brož.); 978-80-85549-93-5..Životopisy 154;
2453 Slovenská vlastiveda. I..Novák, Ľudovít.Bratislava ::Slovenská akadémia vied a umení,.1943...Encyklopédie Slovenska 17;
2454 Slovenská vlastiveda. II..Novák, Ľudovít.Bratislava ::Slovenská akadémia vied a umení,.1943...Encyklopédie Slovenska 18;
2455 Slovenské dejiny pre každého /.Mrva, Ivan,1954-.:.2016.978-80-8046-762-3..Dejiny Slovenska 19;
2456 Slovenské ľudové piesne..Bartók, Béla,1881-1945.Bratislava ::Slov. ak. vied,.1970...Hudba 2;
2457 Slovenské ľudové sošky.Güntherová-Mayerová, Alžbeta,1905-1973.V Bratislave ::Spolok slovenských výtvarných umelcov,.1944...Umenie 14;
2458 Slovenské rehole v Amerike /.Hrušovský, František..Cleveland, Ohio ::Slovenský ústav pri opátstve sv. Andreja-Svorada,.1955....RIH-Všeobecne 01;
2459 Slovensko.Husovská, Ľudmila.:Príroda.1994.80-07-00531-5..Encyklopédie Slovenska 04;
2460 Slovensko : Ilustrovaná encyklopédia pamiatok architektúry, výtvarného umenia a pamätihodností.Kresánek, Peter.Bratislava :SIMPLICISSIMUS.2009.978-80-969839-0-2..Encyklopédie Slovenska 03;
2461 Slovensko I..Bárta, Vladimír.Slovenská Ľupča:AB Art press.2003.80-88817-47-1..Dejiny Slovenska 09;
2462 Slovensko moje.Senčík, Štefan, SJ.Galt, Ont.:Slovenskí jezuiti.1970...Životopisy 24;
2463 Slovensko v 20. storočí.Lipták, Ľubomír.:Kalligram.1998.80-7149-225-6..Dejiny Slovenska 14;
2464 Slovensko-maďarský slovník =..Bratislava ::Slov. ped. nakl.,.1962...Slovníky 016;
2465 Slovensko-nemecký slovník..:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-00276-X..Slovníky 023;
2466 Slovensko. 1. Dejiny.Tibenský, Ján.Bratislava ::Obzor,.1971...Encyklopédie Slovenska 11;
2467 Slovensko. 2. Príroda.Lukniš, Ján.Bratislava:Obzor.1972...Encyklopédie Slovenska 12;
2468 Slovensko. 3. Ľud 1. časť.Plesník, Pavol.Bratislava:Obzor.1974...Encyklopédie Slovenska 13;
2469 Slovensko. 3. Ľud 2. časť.Filová, Božena.Bratislava:Obzor.1975...Encyklopédie Slovenska 14;
2470 Slovensko. 4. Kultúra 1. časť.Šmatlák, Stanislav.Bratislava:Obzor.1979...Encyklopédie Slovenska 15;
2471 Slovensko. 4. Kultúra 2. časť.Rosenbaum, Karol.Bratislava:Obzor.1980...Encyklopédie Slovenska 16;
2472 Slovenský jazyk pre 3.- 4. ročník stredných škôl.Ihnátková, Natália,. Slovenské pedagogické nakladateľstvo:Bratislava.1994.80-08-02120-9..Pedagogika 032;
2473 Slovenský katolicizmus pred februárom 1948 /.Prečan, Vilém,1933-.Bratislava ::Osveta,.1961...Cirkevné dejiny Slovenska 25;
2474 Slovenský národ a jeho štátnosť.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00720-5..Dejiny Slovenska 07;
2475 Slovenský náučný slovník..Praha:Litevna.1932...Slovníky 025;
2476 Slovenský náučný slovník..Praha:Litevna.1932...Slovníky 026;
2477 Slovenský spevník /..:.1980??...Hudba. Spevníky 18;
2478 Slovník biblickej teológie.Léon-Dufour, Xavier .Zagreb, Bratislava:Kršćanska sadašnjost, Dobrá kniha.1990...Biblické slovníky 02;
2479 Slovník cizích slov /.Klimeš, Lumír,1924-2010.Praha ::SPN,.1987...Slovníky 031;
2480 Slovník cizích slov /.Rejman, Ladislav,1912-1985.Praha ::Státní pedagogické nakladatelství,.1971...Slovníky 032;
2481 Slovník cudzích slov /.Šaling, Samo,1923-.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1966...Slovníky 034;
2482 Slovník cudzích slov. A/Z.Ivanová-Šalingová, Mária.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1979...Slovníky 036;
2483 Slovník katolíckej sociálnej náuky.Piwowarski, W..Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-129-9..Sociológia 09;
2484 Slovo a obraz /.Špidlík, Tomáš,1919-2010.Velehrad :; [Řím] ::Refugium Velehrad-Roma ;; Centro Aletti,.1995...DZ/ŠPID1 - 03;
2485 Slovo do týždňa. Slová z televíznej obrazovky..Hlinka, Anton, SDB. Vyd. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-56-3..Pedagogika Výchova 003;
2486 Slovo o slove 15 .Liptáková, Ľ. .:Prešovská univerzita.2009.978-80-8068-972-8..Literatúra teória 14;
2487 Slovo pre každého.Andrej Popovec. Andrej Popovec:Štôla.1999.80-968175-3-1..Modlitby 016;
2488 Slovo pre súčasného človeka.Pupík, Zdeno.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2005.80-88741-62-9..DZ/PUPÍ1 - 01;
2489 Slovo pre súčasného kresťana.Pupík, Zdeno.Žilina?:.2020...DZ/PUPÍ1 - 02;
2490 Slovo priateľom. Apoštolský list madíkom a dievčatám celého sveta.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985...M - Apoštolské listy 008;
2491 Slovo života.Jozef Zlatňanský.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1980...Meditácie 019;
2492 Slunci vstříc.Švanda, Pavel, 1959-1981.:Brno :.2010.978-80-254-7145-6..Životopisy 111;
2493 Slušnosť na každý deň.Kamyczek, Jan.Prievidza:Patria.1994.8085674017 (brož.); 80-85674-01-7..Filozofia Etika 07;
2494 Služba autority a poslušnosť.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-740-1..Zasvätený život 086;
2495 Služebnice boží sestra Benigna Consolata Ferrerová ze řádu Navštívení Panny Marie v Comě v Italii /..V Praze ::Školské sestry O.S.F.,.1924...Životopisy 91;
2496 Slúžiť a pomáhať.Dancák, František.:PETRA.1999.80-968240-2-3..Katechetika Príbehy 15;
2497 Sme múdrejší ako médiá.Olekšák, Peter,1969-.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743536 (brož.); 978-80-8074-353-6..DZ/VIERA - 06/65;
2498 Smernice pre formáciu v rehoľných inštitútoch.Ecclesia Catholica. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-511-6..Zasvätený život 028;
2499 Smernice pre formáciu v rehoľných inštitútoch.Ecclesia Catholica. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-511-6..Zasvätený život 029;
2500 Smiať sa zakázané?.Jurčovič, Fidél Ambróz, OFM. Juraj Mrocek:Bratislava.2003.80-968887-2-2..Katechetika Príbehy 11;
2501 Smrť nemá svedka /.Antonov, Sergej Petrovič,1915-1995.Bratislava ::Obzor,.1968...L - SvPr/ANTO1-01;
2502 Smrtiace lúče inžiniera Garina.Tolstoj, Alexej Nikolajevič .Bratislava:Pravda.1972...L - SvPr/TOLS1-02;
2503 Smysl člověka.Lacroix, Jean. Praha:Vyšehrad.1970...Psychológia 07;
2504 Sny na duchovnej ceste.Anselm, Grün.:Serafín.2002.80-88944-50-3..DZ/GRUN1 - 13;
2505 Sny začínají žít.Feldmann, Christian.Havlíčkuv Brod:Signum unitatis.1991...Životopisy svätých 25;
2506 So srdcom na dlani.L'Arco, Adolfo. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983...Pedagogika Výchova témy 017;
2507 So Svätým Františkom z Assisi k Bohu :..:.1990?...Františkánska spiritualita 105;
2508 So vakeres? : Metodická príručka ako porozumieť svojmu susedovi.Magdolenová, Kristína.Košice :Rómska tlačová agentúra.2006.80-969301-3-3..Politika 06;
2509 Sociálna náuka cirkvi.Lúčanský, L..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977...Sociológia 07;
2510 Sociálne encykliky:.Katolícka cirkev.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-203-6..M - Encykliky 01;
2511 Sociálne encykliky:.Salatňay, Michal .Bratislava:Združenie katolíckych robotníkov.1941...M - Encykliky 02;
2512 Sociálne učenie cirkvi a rodinné podnikanie.Hudacký, Ján,1959-.Košice:Typopress.2014.9788089496150 (brož.); 978-80-89496-15-0..Sociológia 06;
2513 Sofiin svet.Jostein, Gaarder.Bratislava:SOFA.2002.80-89033-17-2..Filozofia 31;
2514 Soľ zeme a svetlo sveta 1.diel.Podlejski, Zygmunt.Kapušany:Bens.2001.80-88998-18-2, 9788088998181..Životopisy svätých 24;
2515 Som aj ja povolaná?.Mária Sapientia, Lýdia Šlosárová.Bratislava:LUC.1993.80-7114-085-6..Zasvätený život 069;
2516 Som žena.Zeno, Katrina J..Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2..E/9;
2517 Současná spiritualita:.Cuskelly, E. J..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-70-7..Psychológia 21;
2518 Speak for yourself! : 1.díl. : Communicating in American English.Gersten, Bridget.Praha:Úlehla.1991.80-900157-6-X..Príručky 023;
2519 Speak for yourself! : 2.díl. : Communicating in American English.Gersten, Bridget.Zlín:Úlehla.1991.80-900157-7-8..Príručky 024;
2520 Spev košického tria.Tóth, Jozef (1925).Košice:Slovo.1993.80-85291-18-5..Životopisy svätých 18;
2521 Spev tvojho srdce /.Gausz, Tibor.Trnava ::Posol B.S.J.,.1948...Panna Mária 068;
2522 Spevník ľudových piesní..Bratislava ::Perfekt,.2013.978-80-8046-614-5..Hudba 3;
2523 Spevník. Radosť rozdávaním rastie..Humenné:COS.1999...Hudba. Spevníky 15;
2524 Spevom k srdcu. Spevníček..Hubová pri Ružomberku:Hudobno spevácky súbor Liptov.1971...Hudba. Spevníky 12;
2525 Spevy slovenského ľudu..B.m.:b.n..1984...Hudba. Spevníky 3;
2526 Spevy slovenského ľudu 3..:.1984...Hudba. Spevníky 5;
2527 Spievaj so mnou aleluja I..Zaujec, Kamil.Bratislava:Hksm - Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže.1980??...Hudba. Spevníky 9;
2528 Spievaj v mojom náručí.Trapp, Maria Augusta .Bratislava:Motýľ.1994.80-967045-2-4, 8096704524..NábPr/TRAP1-01;
2529 Spievaná viera. 2...:.1984...Hudba. Spevníky 4;
2530 Spiritualita dialógu.Gasparino, Andrea. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-57-9..Pedagogika Výchova 026;
2531 Spiritualita Karmelu.P. Georges O.C.D..Praha ::Zvon,.1991.80-7113-033-8..RIH-Karmelitáni, OCD 01;
2532 Spiritualita starce Silvána /.Egger, Michel Maxime,1958-.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-547-4..RIH-Mnísi, pustovníci 10;
2533 Spiritualita sv. Ignáca..:.1980??...ŽS/IGNÁC Z LOYOLY - 02;
2534 Spiritualita zdola : překročit svůj vlastní stín.Grun, Anselm.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2002.80-7192-559-4..DZ/GRUN1 - 11;
2535 Spiritualita, formácia a kultúra.Špidlík, Tomáš.Velehrad:Refugium.1995.80-901957-1-7..DZ/ŠPID1 - 04;
2536 Spisky svätého otca Františka z Assisi.František z Assisi,1182-1226.Žilina:Samovzdelávajúci krúžok františkánskych bohoslovcov.1946...Františkánska spiritualita 016;
2537 Spisy a myšlienky Františky Antónie Lamplovej, zakladateľky Školských sestier sv. Františka..Žilina:Školské sestry sv. Františka.2013...Naša kongregácia 014;
2538 Spisy sv. Bonaventúru 1.Bonaventúra,. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-56-2..Františkánska spiritualita 051;
2539 Spisy svatého Františka :..Praha ::Rozmach (Ladislav Kuncíř),.1926...Františkánska spiritualita 096;
2540 Spišskí biskupi..Zubko, Peter. Kňazský seminár biskupa J.Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-040-9..Cirkevné dejiny Slovenska 93;
2541 Spod Tatier pod Fudžijamu.Figura, Jozef, SDB.Zagreb:Grafički zavod Logos.1987...Misiologia Ekumenizmus 23;
2542 Spoločne objavujeme dar. 1., 2., 3. diel.Šelinga, Jozef.Nitra:.2003.80-88741-42-4..Katechetika Učebnice 05;
2543 Spolupatróni Európy ich odkaz na Slovensku..:.1990...Cirkevné dejiny Slovenska 35;
2544 Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Bagin Anton, ThDr..Banská Bystrica:Mabuto Press.1992.80-900410-3-5..ŽS/CYRIL A METOD - 04;
2545 Spomienky.Kosecová, Cecília M..Bratislava:Sova.1996.80-967003-4-0..Cirkevné dejiny Slovenska 29;
2546 Spomienky a svedectvo.Murín, Karol. Radošina:Priatelia prezidenta Tisu.1991.80-900537-0-X..Cirkevné dejiny Slovenska 59;
2547 Spomienky na monsiňora..Trstená:Vydavateľstvo PhDr. Anna Lajmonová.2008.9788096991105 (viaz.); 978-80-969911-0-5..Životopisy 39;
2548 Spomienky na TIMOR.Lechovič, Vincent, SVD.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8..Misiologia Ekumenizmus 18;
2549 Spomienky sestry Lucie.Kondor, Luis.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.2009.978-972-8524-79-1..Panna Mária 101;
2550 Spomienky z môjho života.Olos, Viktor.Ružomberok:Verbum.2014.9788056101100 (brož.); 978-80-561-0110-0..Cirkevné dejiny Slovenska 90;
2551 Spoveď, cesta k šťastiu.Vadkerti, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-290-4..DZ/VIERA - 05/49;
2552 Správa o činnosti v roku založenia 2012.Familiae locum - Rodinkovo.Žilina:Rodinkovo.2012...Pastorálka 11;
2553 Správní a policejní zákony uherské platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi..Kroměříž:J. Gusek.1932...Kánonické právo 06;
2554 Sprechen Sie deutsch? : 1. : Příručka k televiznímu kursu němčiny.Bendová, Veronika.Praha:Státní pedagogické nakl..1973...Príručky 002;
2555 Sprechen Sie deutsch? : 2..Bendová, Veronika.Praha ::Státní pedagogické nakl.,.1973...Príručky 003;
2556 Sprechen Sie deutsch? : 3..Bendová, Veronika.Praha ::Státní pedagogické nakl.,.1974...Príručky 004;
2557 Sprechen Sie deutsch? : 4..Bendová, Veronika.Praha ::Státní pedagogické nakl.,.1975...Príručky 005;
2558 Sprevádzanie chorých a zomierajúcich.Hatoková, Mária.Košice:Equilibria.2013.9788081431258 (viaz.);978-80-8143-125-8..Psychológia 44;
2559 Spriateliť sa so svojimi túžbami.Sheldrake, Philip.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-703-9..Mystika a asketika 28;
2560 Sprievodca po sakrálnych pamiatkach a cirkevnom živote Prešova..Prešov ::Universum,.1999.80-967753-4-0..RegD/SlovenskoP - 01;
2561 Sprievodca pre spovedníkov o niektorých morálnych témach, ktoré sa týkajú manželského života. Príhovor.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-195-1..M - Apoštolské listy 019;
2562 Spytovanie svedomia pre mladých..Jurko, Jozef (1950). Vydavateľstvo Ing. Štefánia Beňová - Bens:Kapušany.2002.80-88998-26-3..Vierouka 05;
2563 Spytovanie svedomia pre ženy.Jurko, Jozef (1950).Kapušany:Ing. Štefánia Beňová - Bens.2003.80-88998-43-3..Vierouka 04;
2564 Srdce Ježišovo v súčasnom svete.Ladame, Jean.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-049-7..Liturgika 26;
2565 Srdce v srdci.Liptovská, Miriam. Nitra:SBS.1992.80-85223-01-5..Životopisy 17;
2566 Srdcom k Bohu 1. diel.Berz, August.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989...Meditácie 018;
2567 Stagnácia alebo napredovanie : Duchovné odpovede na psychologické otázky.Groeschel, Benedict J..Bratislava:Serafín.2005.80-8081-015-X..DZ/GROE1 - 01;
2568 Stála som pri bráne neba a pekla.Polo, Gloria. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-4-3..Životopisy 112;
2569 Staletá Praha. XXI. Královská cesta :.Heřman, Petr.Praha :Panorama.1991.80-7038-215-5..RegD/ČeskoP - 02;
2570 Stalo se ve Vatikánu : zajímavosti ze života papežů 20.století.Anonymus(lékař).Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2000.80-7192-508-X..Pápeži 12;
2571 Staráme sa o mačku.Andrew, Edney.:Ikar.1996.80-7118-332-6..Zoológia 06;
2572 Starec Paisij.Svätohorský, Christodoulos Jeromanach. Prešov:CUPER.1999.80-88890-04-7..RIH-Mnísi, pustovníci 08;
2573 Staroslověnské životy Konstantina a Metoděje /.Vavřínek, Vladimír,1930-.Praha ::Československá akademie věd,.1963...ŽS/CYRIL A METOD - 01;
2574 Starý zákon..Praha:Kalich.1982...Starý zákon 7;
2575 Starý zákon - Apokryfy.Bič, Miloš.Praha:Kalich.1985...Starý zákon 9;
2576 Starý zákon - překlad s výkladem.Českobratrská církev Evangelická.Praha:Kalich.1980...Starý zákon 6;
2577 Starý zákon - překlad s výkladem.Českobratrská církev Evangelická.Praha:Kalich.1980...Starý zákon 3;
2578 Starý zákon - překlad s výkladem.Českobratrská církev Evangelická.Praha:Kalich.1980...Starý zákon 5;
2579 Starý zákon - překlad s výkladem.Českobratrská církev Evangelická.Praha:Kalich.1980...Starý zákon 2;
2580 Starý zákon - překlad s výkladem.Českobratrská církev Evangelická.Praha:Kalich.1980...Starý zákon 4;
2581 Starý zákon :..Praha ::Ústř. církev. nakl.,.1968...Starý zákon 8;
2582 Starý zákon : co nám říká.Mikulášek, František.Praha:Řád.1993.80-901189-7-6..Starý zákon 15;
2583 Stavať na pevnom základe.Williams, Thomas.Bratislava:LUC.2004.80-7114-465-7..Psychológia 05;
2584 Stavovce Slovenska :.Ferianc, Oskár,1905-1987.Bratislava ::Vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied,.1964...Zoológia 08;
2585 Stavovce Slovenska :.Ferianc, Oskár,1905-1987.Bratislava ::Vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied,.1965...Zoológia 09;
2586 Stavovce Slovenska..Feriancová-Masárová, Zora,1930-.Bratislava ::Vydav. Slov. akadémie vied,.1965...Zoológia 10;
2587 Stavovce Slovenska..Lác, Ján.Bratislava ::Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,.1968...Zoológia 07;
2588 Ste svetlo sveta:.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4..DZ/KORE1 - 04;
2589 Stigmatizovaná.Kiko, Ivan.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.9788088997504 (brož.); 978-80-88997-50-4..Životopisy 97;
2590 Sto hier + 1 rada.Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (Erko).s. l.:Erko.1990?...Katechetika Príručky 23;
2591 Stoljeće života:.Palac, Natalija Branka.Mostar:Provincijalat Školskih sestara franjevaka provincije sv. Obitelji.2000...Naša kongregácia 020;
2592 Stopami dávnych věků. Mezi Nilem a Tigridem.Bič, Miloš.Praha:Vyšehrad.1979...Dejiny 04;
2593 Stopovač :.Aimard, Gustave,1818-1883.Jablonec n. N. ::Karel Vačlena,.1924...L - SvPr/AIMA1-01;
2594 Storočná cesta. Dejiny kongregácie Školských sestier III. regulovaného rádu sv. Františka.Fabíková, Blažena.Rím:Generalát.1992...Naša kongregácia 019;
2595 Stratená Biblia : Odhalenie zabudnutých spisov.Porter, J.R..Bratislava:TRIO Publishing.2005.80-968705-7-2..Iné 34;
2596 Stratené civilizácie..Bratislava:Reader´s Digest Výber.2003.80-88983-39-8..Dejiny 02;
2597 Stratené ilúzie /.Balzac, Honoré de,1799-1850.Bratislava ::Tatran,.1974...L - SvPr/BALZ1-03;
2598 Strážca času.Albom, Mitch.Bratislava:Tatran.2012.80-222-0628-8..L - SvPr/ALBO1-01;
2599 Stráže - známe, neznáme 1276-2001.Kollárová, Zuzana. Mestský úrad:Poprad.2001.80-968556-8-9..RegD/SlovenskoS - 03;
2600 Stretanie sa s človekom.Baranyai, Ladislav.Bratislava:Domka.2000...Katechetika Príručky 39;
2601 Stretnutie s Ježišom. .Zvolenský, Stanislav.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-842-2..Lectio divina 81;
2602 Stříbrný a černý :.Koláček, Josef,1929-.Řím ::Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova,.1994...Životopisy 63;
2603 Strom života.Cencini, Amedeo,(1948-).Bratislava:Serafín.2012.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6..Zasvätený život 078;
2604 Stromy rastú pre všetkých.Astafiev, Viktor.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1976...L - SvPr/ASTA1-01;
2605 Stroskotanci.Thákur, Rabíndranáth,1861-1941.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1984...NábPr/THAK1-01;
2606 Stručný katechizmus..Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971...Katechetika Katechizmus 20;
2607 Stručný prehľad cirkevných dejín.Gardianová, Lívia ?.s. l.:s. n..2000?...Cirkevné dejiny 29;
2608 Stručný úvod do Písma sv. : Starý zákon.Ryšková, Mireia.Praha:Scriptum.1991.80-900335-6-3..Lectio divina 19;
2609 Stručný úvod do Písma Svätého.Ryšková, Mireia.Praha:Scriptum.1991.80-900335-7-1..Lectio divina 20;
2610 Studia Theologica Scepusiensia. 1. Znaky časov. Zborník referátov z interdisciplinárneho seminára... TI:Spišské Podhradie.1998.80-7142-059-X..Teológia 8;
2611 Stvoriteľ sveta.Šanc, František.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944...Vierouka 34;
2612 Súboj svätých a mystikov s démonmi.Kowalewski, Robert.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2016.9788089676682 (brož.); 978-80-89676-68-2..Mystika a asketika 47;
2613 Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1997.80-7114-130-5..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 05;
2614 Súborné dielo 2 Listy.Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1999.80-7114-253-0..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 06;
2615 Súčasná slovenská literatúra po roku 1989 /..:.2010??.978-80-8128-131-0..Literatúra teória 16;
2616 Súď ma a skúšaj.KVŽR.:.2013...Cirkevné dejiny Slovenska 08;
2617 Sudcovia..Ferko, J..[Trnava] ::LUMINA,.1992.80-85677-04-0..Starý zákon 41;
2618 Südtirol im Jahreskreis =.De Paoli, Maria Cristina.Bozen:Athesia.1999.88-87272-02-6..RegD/Taliansko - 01;
2619 Súkromie živočíchov..Bratislava:Reader\'s Digest Výber.1998.8096787845 (viaz.); 80-967878-4-5..Zoológia 02;
2620 Súkromné zjavenia. Veriť či neveriť?.Mášik, Peter.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741655 (brož.);978-80-8074-165-5..DZ/VIERA - 02/20;
2621 Sušené kvetiny.Strobel-Schulze, Rosemie.:Ikar.1997.80-7118-234-6..Botanika 09;
2622 Súvislosti.Pupík, Zdeno.Žilina:Inštitút Communio.2013.9788097127541 (brož.);978-80-971275-4-1..Pedagogika Výchova 006;
2623 Sv. Alfonz M. De Liguori.A. K. R..Canada:s. n..1980?...ŽS/ALFONZ - 02;
2624 Sv. Augustína Aurélia Duchovná rukoväť a rozhovory duše s Bohom.Augustín,354-430.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946...ŽS/AUGUSTÍN - 13;
2625 Sv. Cyril a Metod.Lacko, Michal, SJ.Rím:Slovenské vydavateľstvo sv. Cyrila a Metoda.1963...ŽS/CYRIL A METOD - 08;
2626 Sv. Cyril a Metod.Lacko, Michal, SJ.Rím:SVSCM v Ríme.1969...ŽS/CYRIL A METOD - 07;
2627 Sv. Ján z Boha. Načo sa spovedať? Hriech. Kino a film...Hlučín:Exercíciový dom.1941?...ŽS/JÁN Z BOHA - 03;
2628 Sv. Kateřina Sienská /.Švach, Karel Prokop,1907-1975.Olomouc ::Vítězové, profesoři bohosloveckého učiliště dominikánského,.1938...Životopisy 55;
2629 Sv. Lidmila. Bl. Mlada Přemyslovna. Sv. Antonín Padovský. Bl. Jan Sarkander. Sv. Prokop. Sv. Vojtech. Sv. Jan Eudes. Bl. Ondřej Bobola..Kronus, Václav.Praha:Kropáč & Kucharský.1934...Životopisy svätých 35;
2630 Sv. Lukáš a jeho evnajelium.W.R..:.1960?...Nový zákon 29;
2631 Sv. omša so Svätým Otcom Jánom Pavlom II.:..:.2003...Liturgika 22;
2632 Sv. Písmo pre deti..:.1950 ?...Lectio divina 32;
2633 Sv. Terézia z Lisieux.Členovia rádu bosých karmelitánok na Slovensku.Bratislava:LUC.1996.80-7114-197-6..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 17;
2634 Svatá Anežka Česká : historický obraz ze 13.století.Kybal, Vlastimil.Brno:L.Marek.2001.80-86263-14-2..ŽS/ANEŽKA ČESKÁ - 01;
2635 Svatá Jana de Chantal : Jeanne-Francoise Frémyot,baronka de Chantal.Ravier, André.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-165-3..ŽS/JANA DE CHANTAL - 01;
2636 Svatá země.Dugas, Dionýz.Prešov:Dino.1992.80-85575-01-9..RegD/Izrael - 01;
2637 Svatá země.Dugas, Dionýz.Prešov:Dino.1992.80-85575-01-9..Iné 23;
2638 Svaté obrázky z Italie.Braito, Silvestr, OP.V Tasově ::Marie Rosa Junová,.1948...Životopisy svätých 29;
2639 Svaté patronky Evropy.Piťha, Petr.:Praha : COMDES.2000.80-902776-4-0..Životopisy svätých 33;
2640 Svaté roky /1300-1983.Polc, Jaroslav.Olomouc:MCM.2000.80-7266-041-1..Cirkevné dejiny Slovenska 30;
2641 Svatí spojují národy.Buben, Milan.Praha:Panevropa.1995.80-85846-00-4..Životopisy svätých 15;
2642 Svatodušní novéna.Kodet, Vojtěch, 1956- - autor.:Kostelní Vydří :.2000.80-7192-447-4..Modlitby 032;
2643 Svatý Alfonz z Liguori.Berthe, P.. Hlučín:Exerciční dúm.1931...ŽS/ALFONZ - 01;
2644 Svatý Augustin.Machovec, Milan.Praha:Orbis.1967...ŽS/AUGUSTÍN - 04;
2645 Svatý Augustin.Papini, Giovanni.Praha:Bohuslav Rupp.1947...ŽS/AUGUSTÍN - 03;
2646 Svatý Benedikt.Verzich, Maurus,,1911-1992 - autor.Praha ::Scriptum.1992.80-900355-9-8 - chybné..ŽS/BENEDIKT Z NURSIE - 06;
2647 Svatý Benedikt :..Řím ::Křesťanská akademie,.1980...ŽS/BENEDIKT Z NURSIE - 02;
2648 Svatý Dominik.Tugwell, Simon,(1943-).Praha ::Krystal OP,.2008.978-80-85929-91-1..ŽS/DOMINIK GUZMAN - 01;
2649 Svatý Don Bosco /.Jurečka, Stanislav.Olomouc ::Vítězové, profesoři bohosloveckého učiliště řádu dominikánského,.1938...Životopisy 58;
2650 Svatý František Serafinský :.Wilhelm, Bonaventura Josef,1873-1937.V Praze ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1926-1927...Františkánska spiritualita 122;
2651 Svatý František Serafinský, zakladatel tří řádu.Wilhelm, Bonaventura Josef, 1873-.Třebíč:Serafinské květy.1902...Františkánska spiritualita 109;
2652 Svatý František Serafinský, zakladatel tří řádu. Díl druhý..Wilhelm, Bonaventura Josef, $d 1873-.Třebíč:Serafinské květy.1903...Františkánska spiritualita 111;
2653 Svatý František Serafinský, zakladatel tří řádu. Díl první..Wilhelm, Bonaventura Josef, $d 1873-.Třebíč:Serafinské květy.1902...Františkánska spiritualita 110;
2654 Svatý František Serafinský, zakladatel tří řádu. Díl třetí..Wilhelm, Bonaventura Josef, $d 1873-.Třebíč:Serafinské květy.1903...Františkánska spiritualita 112;
2655 Svatý Gerard Majella :.Špůrek, Stanislav,1902-.V Obořišti ::Kolej Redemptoristů,.1934...ŽS/GERARD MAJELLA - 01;
2656 Svatý Norbert.Říha, Tomáš. Řím:Křesťanská akademie.1971...ŽS/NORBERT - 01;
2657 Svatý Prokop, český strážce odkazu cyrilometodějského /.Kadlec, Jaroslav,1911-2004.Řím ::Křesťanská akademie,.1968...ŽS/PROKOP - 01;
2658 Svatý Václav:.Dvorník, František.Rim:KA.1968...ŽS/VÁCLAV - 01;
2659 Svatý Vojtěch, druhý pražský biskup.Dvorník, František,(1893-1975).Řím ::Křesťanská akademie,.1983...ŽS/VOJTECH -02;
2660 Svätá biblia..:Praha.1964...Iné 20;
2661 Svätá biblia..:Praha.1964...Iné 16;
2662 Svätá Katarína Labouré:.Dcéry kresťanskej lásky.s. l.:s. n..1995...ŽS/KATARÍNA LABOURÉ - 02;
2663 Svätá omša. ..Žarnovica :Benedetto.2009.978-80-970150-6-0..Katechetika Príručky 34;
2664 Svätá spoveď.Matuška, Peter J..Bratislava:Oto Németh.2012.9788089277377 (brož.); 978-80-89277-37-7..Morálka 14;
2665 Svätá Veronika Giuliani.Emanuel od Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie.:.2009...Františkánska spiritualita 121;
2666 Svätá zem.Lombardi, Luigi. Serafín:Bratislava.1998.80-85310-91-0..RegD/Izrael - 02;
2667 Svätá zem /preložil a doplnil Štefan Šilhár..Lombardi, Luigi. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1986...Iné 30;
2668 Sväté Písmo - Starý Zákon 1.Biblická komisia pre SSV. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-05-5..Starý zákon 50;
2669 Sväté Písmo (Evanjeliá a Skutky apoštolov).Belák, Blažej. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-194-3..Nový zákon 5;
2670 Sväté písmo v obrazoch.sprac. Ružena Dvořáková.:TIBI Agency.1995.80-967380-3-8..Iné 1;
2671 Sväté putá.Muller, Ľudovít SJ.Biskupice pri Dunaji:Milosrdné sestry sv. Kríža.1943...Zasvätený život 066;
2672 Svätec z Assisi.Dilong, Rudolf, OFM.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.1987.86-397-0126-1..Františkánska spiritualita 030;
2673 Svätec z nevhodného dreva Ján z BOHA.Nigg, Walter.Bratislava:LUC.1996.80-7114-198-4..ŽS/JÁN Z BOHA - 02;
2674 Svätého Aurélia Augustína Vyznania.Augustinus, Aurelius.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942...ŽS/AUGUSTÍN - 06;
2675 Svätí Cyril a Metod:.Hnilica, Ján.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00707-8..ŽS/CYRIL A METOD - 03;
2676 Svätí medzi nami.Husár, Marián,1973-.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743291 (brož.); 978-80-8074-329-1..DZ/VIERA - 05/58;
2677 Svätosť pre každého.Gavenda, Marián.Bratislava:Don Bosco.2013.97880-8074-177-8 (brož.);978-80-8074-177-8..DZ/VIERA - 03/26;
2678 Svätý Andrej Svorad : Umelecký životopis svätca.Šprinc, Mikuláš.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-676-6..ŽS/ANDREJ-SVORAD - 02;
2679 Svätý Andrej-Svorad:.Šprinc, Mikuláš.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-175-5..ŽS/ANDREJ-SVORAD - 01;
2680 Svätý Anton Paduánsky.Salvini, Alfonso.Prešov:Serafínsky svet (časopis).1948...ŽS/ANTON Z PADOVY - 03;
2681 Svätý Augustín.Bertrand, Louis.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942...ŽS/AUGUSTÍN - 07;
2682 Svätý Augustín:.Kranz, Gisbert.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-181-X..ŽS/AUGUSTÍN - 05;
2683 Svätý Benedikt z Nursie:.Grun, Anselm.Bratislava:Lúč.2004.80-7114-484-3..ŽS/BENEDIKT Z NURSIE - 01;
2684 Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.Gregor, Veľký.:Mnísi z rehole sv Benedikta.2002.80-968680-9-8..ŽS/BENEDIKT Z NURSIE - 03;
2685 Svätý Bernardín Sienský.Bargellini, Piero.Kremnica:Serafínsky svet.1944...ŽS/BERNARDÍN ZO SIENY - 01;
2686 Svätý brat Albert.Wegrzyn, OFM Samuel.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-80-5..ŽS/ALBERT - 1;
2687 Svätý Cyril a Metod.Lacko, Michal, SJ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1993...ŽS/CYRIL A METOD - 06;
2688 Svätý František z Assisi.Chesterton, Gilbert Keith. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01125-3..Františkánska spiritualita 065;
2689 Svätý František z Assisi.Chesterton, Gilbert Keith. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01125-3..Františkánska spiritualita 066;
2690 Svätý Jakub apoštol v chráme a medzi nami.Dlugoš, František.Levoča:Milan Tejbus - MTM.2006.80-89187-10-2..RegD/SlovenskoL - 04;
2691 Svätý Ján de La Salle :.Školskí bratia.Močenok ::Školskí bratia,.1934...ŽS/JÁN DE LA SALLE - 01;
2692 Svätý Ján XXIII..Filkorn, Eugen,1881-1974.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418429 (viaz.); 978-80-7141-842-9..Ján XXIII. 01;
2693 Svätý ján z Kríža.Dobhan, Ulrich.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7114-154-2..ŽS/JÁN Z KRÍŽA - 01;
2694 Svätý Konrád z Parzhamu.Halászová, Brigita.B. m.:b. v..1994.8096710818 (brož.); 80-967108-1-8..Modlitby 027;
2695 Svätý lekár Giuseppe Moscati.Papasogli, Giorgio.Košice:SLOVO.1991.80-85291-09-6..ŽS/GIUSEPPE MOSCATI - 01;
2696 Svätý Martin..Hünermann, Wilhelm. Lúč:Bratislava.1995.80-7114-165-8..ŽS/MARTIN - 01;
2697 Svätý meč.Slavomír Ondica, Pavol.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-325-9..NábPr/DOBR1-03;
2698 Svätý Otec František.Sala, Renzo.Bratislava:Lúč.2013.9788071149262 (brož.); 978-80-7114-926-2..František 04;
2699 Svätý Otec Ján Pavol II. v Českej a Slovenskej federatívnej republike.Katolícka vydavateľská služba KVAS.Bratislava:Lúč.1990...Ján Pavol II. 47;
2700 Svätý Otec Ján Pavol II. v Českej a Slovenskej federatívnej republike.Katolícka vydavateľská služba KVAS.Bratislava:Lúč.1990...Ján Pavol II. 46;
2701 Svätý Pavol.Holzner Josef.Trnava:SSV.1945...Biografia 45;
2702 Svätý Pavol z Tarzu. .Trstenský, František.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-080-1..Biografia 40;
2703 Svätý Pavol. .Holzner, Jozef.Bratislava :Lúč.2011.978-80-7114-837-1..Biografia 49;
2704 Svätý úbožiačik.Kazantzakis, Nikos, 1883-1957.Bratislava:Tatran.1970...Františkánska spiritualita 049;
2705 Svätý vrátnik František Gárate, pomocný brat zo Spoločnosti Ježišovej.Testore, Celestino.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1946...ŽS/GARATE - 01;
2706 Svätých 23.Magnificat Slovakia.Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-5-0..Životopisy svätých 17;
2707 Svedectvo.Májsky, A..Verona:DOBO.1984...Pastorálka 13;
2708 Svedectvo a vyznanie tajne vysväteného kňaza a jezuitu Petra Záhoránskeho ..:Lúč.2010.978-80-7114-810-4..Životopisy 113;
2709 Svedectvo pravde I. Celou dĺžkou času.Porubčan, Jozef, SJ.:.1980?...Lectio divina 29;
2710 Svedectvo pravde V..Porubčan, Jozef, SJ.:.1980?...Lectio divina 27;
2711 Svedectvo pravde VI. - Ako jeden z nás.Porubčan, Jozef, SJ.:.1980?...Lectio divina 28;
2712 Svědkové naděje : duchovní cvičení uskutečněné ve Vatikánu 12.-18. března 2000 u příležitosti Velkéh.Nguyen Van Thuan, F. X..Praha:Paulínky.2003.80-86025-55-1..Ján Pavol II. 28;
2713 Svedkovia živého Boha. Prirodzenosť a budúcnosť zasväteného života:.Villanueva, Pascual Chávez SDB.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-259-1..Zasvätený život 009;
2714 Svedkovia?.Majka, Vladislav. Bratislava:SKS.1992.80-85405-07-5..Parapsychológia Sekty 09;
2715 Svedok nádeje - diel 1..Weigel, George.Bratislava:Slovart.2000.80-7145-455-9..Ján Pavol II. 16;
2716 Svedok nádeje - diel 2..Weigel, George.Bratislava:Slovart.2000.80-7145-477-X..Ján Pavol II. 17;
2717 Svedok nádeje - diel 3..Weigel, George.Bratislava:Slovart.2001.80-7145-485-0..Ján Pavol II. 18;
2718 Světla na zemi i na nebi :..České Budějovice ::Poustevník v nakl. Studio Gabreta,.2013.978-80-86610-68-9..Umenie 13;
2719 Světlo a stín.Kluz, Wladyslaw.Praha:ZVON.1991.80-7113-044-3..ŽS/MAXIMILIÁN KOLBE - 01;
2720 Světlo Kalvarie /.Greeve, P. de.:.1995??...Kristológia 24;
2721 Svetlo kríža v tieni kríža.Gereon Goldmann, P..:Serafín.1992.80-85310-14-7..Životopisy 23;
2722 Svetlo nad Akvinom.Wohl, Louis de .Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-139-6..ŽS/TOMÁŠ AKVINSKÝ - 01;
2723 Svetlo národov.Tomko, Jozef.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972...M - Dokumenty II.VK 10;
2724 Svetlo sveta. .Seewald, Peter.Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9..Benedikt XVI. 01;
2725 Světlo ve tmách :.Durych, Jaroslav,1886-1962.Řím ::Velehrad - Křesťanská akademie,.1988...ŽS/ZDISLAVA - 02;
2726 Svetlo z Lisieux.Hlinka, Anton, SDB.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 13;
2727 Svetlo z Lisieux :.Hlinka, Anton,1925-.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1975...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 11;
2728 Svetlo z Tábora.Brunot, Amédée. Polypress:Levoča.1998.80-88704-20-0..ŽS/MIRJAM ARABKA - 01;
2729 Svetové misie..:.1941...Misiologia Ekumenizmus 1;
2730 Svetové misie II. zväzok.Kmeťko, Karol.Nitra:.1942...Misiologia Ekumenizmus 2;
2731 Sviatosť zmierenia.Augustyn, Józef,.:.2017.9788081612886; 978-80-8161-288-6..DZ/AUGU1- 06;
2732 Sviatosti.Schmaus, Michael.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986...Vierouka 24;
2733 Sviatosti. VIII..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-21-5..Vierouka 13;
2734 Svrček na ohnisku.Dickens, Charles,1812-1870.Turčiansky Sv. Martin:Ján Horáček.1946...L - SvPr/DICK1-03;
2735 Syn brusiče nožů /.Hünermann, Wilhelm.Řím ::Křesťanská akademie,.1969...ŽS/JULIÁN EYMARD - 02;
2736 Syn brusiče nužek:.Hünermann, Wilhelm, 1900-1975.s. l.:s. n..1963?...ŽS/JULIÁN EYMARD -01;
2737 Syn dvadsiateho storočia.Uškert, Tibor.Partizánske:Expresprint.1998.80-967330-2-8..Životopisy 164;
2738 Syn lovca medveďov.May, Karl,1842-1912.Bratislava:Mladé letá.1967...L - SvPr/MAY1-09;
2739 Syn lovce medvědů :.May, Karl,1842-1912.Praha ::Státní nakladatelství dětské knihy,.1964...L - SvPr/MAY1-10;
2740 Synoda o zasvěceném životě.Biskupská synoda.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-87-1..Zasvätený život 031;
2741 Synopsa Listov sv. Pavla.Pitta, Antonio.Kapušany:Bens.2001.80-88998-20-4..Nový zákon 26;
2742 Syntéza učení víry :.Bárta, Jan,1921-1982.Praha ::Sekretariát řeholních společností,.1969...Teológia 10;
2743 Šantiace písmenká.Fuchs, Ľudovít.Bratislava:Odkaz.1999.808519399X (brož.); 80-85193-99-X..Pedagogika 021;
2744 Šarlátová niť.Rivers, Francine,1947-.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2013.9788089487455 (brož.); 978-80-89487-45-5..NábPr/RIVE1-02;
2745 Šestá patristická čítanka.Jozef Novák.Praha:Česká katolická charita.1989...Nový zákon 7;
2746 Škandál služby.Vanier, Jean.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-1-9..RIH-Archa 01;
2747 Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Zatorski, Wlodzimierz.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X..Lectio divina 37;
2748 Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Zatorski, Wlodzimierz.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X..Zasvätený život 060;
2749 Škola Pánovej služby 2. : Listy o modlitbe.Chapman, John.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2007.978-80-969774-5-1..Zasvätený život 061;
2750 Škola Pánovej služby 3. : Duchovné vedenie. .Rostworowski, Piotr.Sliač :Mnísi z rehole svätého Benedikta.2011.978-80-970647-7-8..Zasvätený život 062;
2751 Škola, školský systém, ich organizácia a riadenie.Obdržálek, Zdeněk. Univerzita Komenského:Bratislava.1999.80-223-1321-1..Pedagogika 008;
2752 Školenie síl.Plešková, Eva.:.1990...Katechetika Príručky 14;
2753 Španělský zahradník /.Cronin, A. J.1896-1981.Praha ::Vyšehrad,.1984...L - SvPr/CRON1-06;
2754 Španělština pro jazykové školy II.Krbcová, Milada - autor;.:Praha :.1991.80-04-21039-2..Príručky 011;
2755 Španielčina 1-2.Lenghardtová, Jana.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2001.80-08-03316-9..Príručky 037;
2756 Špeciálna pedagogika.Štefan, Vašek.:Sapientia.1996.80-967180-3-7..Pedagogika 013;
2757 Štafeta viery - diel 1.Rábek, František. Reprint:Nitra.1998.80-967851-0-9..Cirkevné dejiny Slovenska 06;
2758 Štáty v premenách storočí. Dejepisný atlas.Gurňák, Daniel.Bratislava:Mapa Slovakia Škola.2003.80-89080-47-2..Dejiny 10;
2759 Štefan Barnáš - Episcopus Dolorum.Dlugoš, František.Levoča:Milan Tejbus - MTM.2006.80-89187-11-0..Cirkevné dejiny Slovenska 69;
2760 Štefan Klubert 1919_1986. Kňaz, vzdelanec a zveľaďovateľ kultúrneho bohatstva. .Dlugoš, František.Levoča :MTM.2009.978-80-89187-35-5..Cirkevné dejiny Slovenska 51;
2761 Štefan Kvietik. Život bez opony. .Čomaj, Ján.Bratislava :Slovart.2010.978-80-8085-992-3..Životopisy 172;
2762 Štefan Mišík.Špirko, Jozef.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950...Životopisy 60;
2763 Štrnásty marec 1939.Čarnogurský, Pavol.Bratislava:Veda.1992.80-224-0388-1..Dejiny Slovenska 18;
2764 Štvoro kníh o nasledovaní Krista.Thomas von Kempen1380-1471.Prešov:Čsl. Graf. Unia.1935...Mystika a asketika 32;
2765 Štvrťhodina úprimnosti.Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-223-6..DZ/AUGU1 - 01;
2766 Štylistika súčasnej slovenčiny /.Findra, Ján,1934-.Martin ::Osveta,.2013.978-80-8063-404-9..J - slovenský 001;
2767 Štyri knihy o nasledovaní Krista.Kempenský, Tomáš Hemerken .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-01-0..Mystika a asketika 36;
2768 Štyridsať dní Musa Daghu (Mojžišovej hory). 1. diel.Werfel, Franz,1890-1945.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1951...L - SvPr/WERF1-01;
2769 Štyridsať dní Musa Daghu (Mojžišovej Hory). 2. diel.Werfel, Franz,1890-1945.Bratislava ::Spoločnosť priateľov klasických kníh,.1951...L - SvPr/WERF1-02;
2770 Štyridsať dní Musa Daghu. 1. zväzok.Werfel, Franz,1890-1945.Bratislava:Tatran.1967...L - SvPr/WERF1-04;
2771 Štyridsať dní Musa Daghu. 2. zväzok.Werfel, Franz,1890-1945.Bratislava ::Tatran,.1967...L - SvPr/WERF1-05;
2772 Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 1. časť.Ferko, J..Zeleneč:KON-PRESS.1991.80-85413-01-9 (1. zv.)..Starý zákon 47;
2773 Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 2. časť.Ferko, J..Zeleneč:KON-PRESS.1991.80-85413-02-7 (2. zv.)..Starý zákon 46;
2774 Šum z pien : Myšlienky Maxa Kašparů.Kašparu, Max.Bratislava:LUC.2004.80-7114-477-0..Katechetika Príbehy 10;
2775 Taizé a zmysel života.Olivier, Clément.:Serafín.1998.80-88944-04-X..RIH-Taizé 02;
2776 Tajemství radosti.sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-50-2..Zasvätený život 052;
2777 Tajemství života : Aforismy.Pecka, Dominik.:Praha : Ústředí katolického studenstva.1932...Pedagogika Výchova témy 018;
2778 Tajna pokajannja. Jak spovidatysja.Papp, Štefan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983...Vierouka 71;
2779 Tajomná pani Grahamová /.Brontë, Anne,1820-1849.Bratislava ::Smena,.1971...L - SvPr/BRON2-01;
2780 Tajomná radosť.Sebíňová, Františka.Bratislava:LUC.2001.80-7114-357-X..Životopisy 101;
2781 Tajomné požehnanie.Huyn, Paul. Bratislava:LÚČ.2005.80-85487-81-0..Kristológia 23;
2782 Tajomný cudzinec a Ťuťmák Wilson /.Twain, Mark,1835-1910.Bratislava ::Tatran,.1968...L - SvPr/TWAI1-03;
2783 Tajomný muž z iného sveta.Porubčan, Jozef, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-003-9..Biografia 24;
2784 Tajomstvá františkánskeho života.Lazzari, Francesco de.:Serafín.1999.80-88944-21-X..Františkánska spiritualita 076;
2785 Tajomstvá františkánskeho života.Lazzari, Francesco de.:Serafín.1999.80-88944-21-X..Františkánska spiritualita 075;
2786 Tajomstvá svätej omše..:.1966...Vierouka 48;
2787 Tajomstvá svätej omše..:.1968...Liturgika 18;
2788 Tajomstvá svätej omše.Krapka, Emil, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-202-3..Liturgika 13;
2789 Tajomstvá zo života Panny Márie.Mášik, Peter.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-200-3..DZ/VIERA - 03/34;
2790 Tajomstvo krasy života 1.F.Lelotte.Rím:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...Vierouka 61;
2791 Tajomstvo krásy života 3.Lelotte Fernand.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970...Vierouka 63;
2792 Tajomstvo krásy života. 2 :.Lelotte, Fernand.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969...Vierouka 62;
2793 Tajomstvo krstu.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-06-6..DZ/CANT1 - 10;
2794 Tajomstvo narodenia.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8..DZ/CANT1 - 09;
2795 Tajomstvo poslednej večere.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-48-1..DZ/CANT1 - 11;
2796 Tajomstvo srdca.Ghiglione, Gianni. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-44-7..DZ/GHIG1 - 03;
2797 Tajomstvo svätého ruženca v reči kňaza, básnika a maliara.Dieška, Ján, SJ.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944...Panna Mária 047;
2798 Tajomstvo Trojice.Bicák, Peter,1966-.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743321 (brož.); 978-80-8074-332-1..DZ/VIERA - 05/60;
2799 Tajomstvo viery.Salvaneschi, Nino.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950...Vierouka 67;
2800 Tajomstvo života..:Združenie Ježiš pre každého.2002.80-968159-3-8..Katechetika Príručky 10;
2801 Tajomstvo života, obety a lásky.Ouhledová, Anna. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.1996.80-85223-41-4..NábPr/OUHL1-01;
2802 Taká je historická skutočnosť okolo vzniku a činnosti združenia "Pacem in Terris"..:.1989...Cirkevné dejiny Slovenska 46;
2803 Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna.Keden, Joachim .:Vydavateľské družstvo Lúč.1990...Parapsychológia Sekty 06;
2804 Talenty a zdravé sebavedomie.Hajkovská, Dominika.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-277-5..DZ/VIERA - 04/44;
2805 Taliančina pre samoukov.Michaela Saccardinová.:Kniha-spoločník.1994.80-901160-4-3..Príručky 016;
2806 Taliančina pre samoukov /.Janešová, Jarmila,1924-.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1983...Príručky 015;
2807 Tanečník ze Spoleta:.Hünermann, Wilhelm, 1900-1975.Lucerno/Mnichov:Rex - Verlag.1962?...ŽS/GABRIEL POSSENTI - 01;
2808 Tantum ergo sacramentum. Promluvy pro řeholnice.Gross, Joseph, $d 1866-1931 Kevelaer, $c 1938.:.1940??...Zasvätený život 011;
2809 Tebe Slovenská spieva krajina.Job, Pavol.Košice:KON - PRESS.1993.80-85413-16-7..Panna Mária 031;
2810 Technika sběru léčivých rostlin.Gottwald, Oldřich.Praha:Avicenum.1971...Botanika 23;
2811 Televízia v našich rukách. .Mazzi, Antonio.Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-135-8..DZ/VIERA - 01/3;
2812 Temná noc.Ján z Kríža.:Olomouc : Krystal.1941...Mystika a asketika 01;
2813 Temná noc.Ján z Kríža.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-055-X..ŽS/JÁN Z KRÍŽA - 02;
2814 Temná noc.Ján z Kríža.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-055-X..Mystika a asketika 05;
2815 Temné noci Matky Terezy.Watts, Greg.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-403-3..ŽS/MATKA TEREZA - 06;
2816 Teodícea.Bogliolo, Luigi. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974...Teológia 19;
2817 TEOLÓGIA.Sheed F. J..Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1969...Teológia 30;
2818 Teológia spoločenstva s Bohom.Gogola, Jerzy.Prešov:VMV.2005.80-7165-534-1..Teológia 33;
2819 Teológia spoločenstva s Bohom.Gogola, Jerzy Wiesław.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2004.80-89138-20-9..Mystika a asketika 09;
2820 Teológia svätých.Léthel, François-Marie,1948-.Prešov; Ružomberok:Vydavateľstvo Michala Vaška; Verbum; Katolícka univerzita.2014.9788071659471 (brož.); 978-80-7165-947-1..Životopisy svätých 37;
2821 Teológia sviatostí I..Mikluščák, Pavol. Spišské Podhradie:KS.1995...Vierouka 02;
2822 Teológia sviatostí II..Mikluščák, Pavel .Spišské Podhradie:.1996...Vierouka 01;
2823 Teória katechetickej metodiky.Plešková, Eva,. ROSA:Dolný Kubín.1990.80-967100-0-1..Katechetika Príručky 18;
2824 Teória výchovy pre kresťanské školy.Burian, Rudolf.Trenčín ::s. n.,.1994.80-966994-2-3..Pedagogika 016;
2825 Terézia Neumannová z Konnersreuthu.Steiner, Johannes.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-148-8..Životopisy 99;
2826 Terézia z Avily.Senčík, Štefan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-169-8..ŽS/TERÉZIA Z AVILY - 01;
2827 Terezie a Lisieux.Loose, Helmuth Nils - fotografie; .:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-238-2..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 01;
2828 Tertio millennio adveniente : Apoštolský list O přípravě na jubilejní rok 2000 z 10. listopadu 1994.Jan Pavel II..Praha:Zvon.1995.80-7113-126-1..M - Apoštolské listy 030;
2829 Testament... Bohu vďaka.Abbé Pierre.Bratislava:Lúč.1999.80-7114-274-3..Životopisy 50;
2830 Texty z františkánskej spirituality 1-15..:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.1991-1993...Františkánska spiritualita 118;
2831 Texty z františkánskej spirituality 16-30..:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.1993-1995...Františkánska spiritualita 118;
2832 Texty z františkánskej spirituality 196-212, 214-216, 218-221..:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.2010-2012...Františkánska spiritualita 118;
2833 Texty z františkánskej spirituality 46-60..:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.1997-1998...Františkánska spiritualita 118;
2834 The New College Italian & English Dictionary.Melzi, Robert C..New York:Amsco school publications.1976.0-87720-592-2..Slovníky 033;
2835 Tí, ktorí prichádzajú z veľkého utrpenia ....Kasbauer, Sixta.Steyl:Misijné sestry: Služobnice Ducha Svätého.1953...Misiologia Ekumenizmus 28;
2836 tisíc darov.Voskampová, Ann.Stará Ľubovňa:Kumran.2020.978-80-89993-18-5..DZ/VOSK1- 01;
2837 Tisíc nápadov a rád pre záhradkárov.Jurkovičová prel, Viera. Bratislava:Readers Digest Výber.1999.80-967878-5-3..Botanika 10;
2838 Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-475-4..Cirkevné dejiny Slovenska 91;
2839 Tiší buřiči boží.Feldmann, Christian. Nové Město nad Metují:Signum Unitatis.1991...Životopisy svätých 23;
2840 Titus Zeman.Slivoň, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742966 (brož.); 978-80-8074-296-6..DZ/VIERA - 05/52;
2841 Tobie Maryjo zawierzam.Jan Pawel II.Bergamo:Velar.1989...Ján Pavol II. 1;
2842 Tobie Maryjo zawierzam..Jan Paweł1920-2005)..Bergamo ::Wydaw. Velar,.1991....Ján Pavol II. 2;
2843 Tom Sawyer a jeho dobrodružstvá /.Twain, Mark,1835-1910.Bratislava ::Mladé letá,.1957...L - SvPr/TWAI1-01;
2844 Tomáš Morus.Seuffert, Josef.Zagreb:Logos.1989...ŽS/TOMÁŠ MORUS - 01;
2845 Tomeš Poctiva:.Finn, Francis J..Praha:Vyšehrad.1938...NábPr/FINN1-01;
2846 Toporec..:Polypress.1997.80-88704-09-X..RegD/SlovenskoT - 01;
2847 Toto sa skutočne stalo. Neveríte?.Kvasnička, Ladislav.s. l.:Marián Kvasnička a dedičia.2010?...Psychológia 43;
2848 Traja mušketieri /.Dumas, Alexandre,1802-1870.Bratislava ::Mladé letá,.1973...L - SvPr/DUMA1-11;
2849 Treblinka /.Steiner, Jean-Francois.Bratislava ::Obzor,.1968...L - SvPr/STEI2-01;
2850 Tresty vo výchove.Hajkovská, Dominika.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741556 (brož.);978-80-8074-155-6..DZ/VIERA - 02/15;
2851 Tretia návšteva pápeža Jána Pavla II. na Slovensku.Ján Pavol.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-439-5..Ján Pavol II. 58;
2852 Tretie tajomstvo z Fatimy. Keď viem, keď vidím. .Crux, Anna Gloria.Zvolen :Miroslav Polovinčák - Námásté.2001.80-968661-0-9..Panna Mária 074;
2853 Tri anjelské pozdravenia. Kľúč do neba.Pasquali, Giuseppe. Redemptoristi:Michalovce.1996.80-88724-05-8..Modlitby 042;
2854 Tri lásky /.Cronin, A. J.1896-1981.Bratislava ::Slov. spis.,.1969...L - SvPr/CRON1-03;
2855 Tri razy odsúdený na smrť.Walser, Gaudentius. SLOVO:Košice.1997.80-85291-32-0..Životopisy 78;
2856 Tri sľuby.Benkovský, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2015.978-80-7141-974-7..Zasvätený život 091;
2857 Tri žiarivé charizmy v našej službe.Vrablec, Jozef. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3..ŽS/CYRIL A METOD - 10;
2858 Triedni nepriatelia..[Bratislava]:Hlbiny.2013.9788097098650 (viaz.); 978-80-970986-5-0..Cirkevné dejiny Slovenska 88;
2859 Triumf Srdca.Radelli, Gaudius.Bratislava:Vydavateľstvo de Sales.2017...Panna Mária 103;
2860 Trnavské kostoly..Trnava:Ars Monument.1993.8090117414; 80-901174-1-4..RegD/SlovenskoT- 02;
2861 Trojhodinová pobožnosť na Veľký piatok.Ženatý, Roger Anton, OFM.Pittsburgh, PA:.1946...Modlitby 021;
2862 Trpíme za hriechy svojich predkov?.Degro, Imrich (1969).Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741464 (brož.); 978-80-8074-146-4..DZ/VIERA - 01/9;
2863 Tu nás sústredili.Dacko, Juraj.:.2010...Cirkevné dejiny Slovenska 94;
2864 Turínske plátno.Hajduk, Anton.Bratislava:Q 111.1991.80-85401-06-1..Kristológia 17;
2865 Túry do literatúry :.Rezník, Jaroslav,1942-.Bratislava ::Slovart,.2012.978-80-556-0498-5..Literatúra teória 11;
2866 Turzovka - miesto milostí a pokoja:.Vachálek, Martin.s. l.:s. n..200?...Panna Mária 067;
2867 Turzovka, slovenský Lurd?.Senčík, Štefan.Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti v Kanade.1982.0-920150-71-3..Panna Mária 056;
2868 Tvá láska rostla se mnou.Márie-Eugéne, otec.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-241-2..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 21;
2869 Tvář plná světla :.Holková, Marie, 1908-2002 - autor.:Praha :.1992.80-7113-059-1..ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 04;
2870 Tváre Otcov púšte.Borkowska, Malgorzata.Ľubietová:Benediktíni.2001.80-968642-8-9..RIH-Mnísi, pustovníci 03;
2871 Tváre Otcov púšte.Borkowska, Malgorzata.Ľubietová:Benediktíni.2001.80-968642-8-9..RIH-Mnísi, pustovníci 02;
2872 Tvoje telo je stvorené pre lásku..Daniel-Ange.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X..Pedagogika Výchova témy 036;
2873 Tvojimi očami.Quoist, Michel.Bratislava:LUC.1998.80-7114-225-5..DZ/QUOI1 - 05;
2874 Tvojimi očami /.Quoist, Michel,1921-1997.Rím ::Slov. ústav sv. Cyrila a Metodeja,.1972...DZ/QUOI1 - 07;
2875 Tvrdá škola.Krajčík, Augustín, CSsR.Bratislava:Slza.1992...Cirkevné dejiny Slovenska 27;
2876 Ty si mať dobrotivá :.Pavel1897-1978.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1984...Panna Mária 092;
2877 Tým,čo hľadajú Boha.Polčin, Stanislav, SJ.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1968...Teológia 31;
2878 Týždeň s Ježišom z Nazareta.Ghiglione, Gianni.:Don Bosco.1998.80-85405-86-5..DZ/GHIG1 - 02;
2879 U Eliášova pramene.McGreal, Wilfrid.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-513-6..RIH-Karmelitáni, OCD 02;
2880 U nás :..Praha ::Albatros,.1978...RegD/ČeskoJ - 01;
2881 Úcta a proces svatořečení Anežky České /.Němec, Jaroslav,1932-2012.Řím ::Postulazione Generale OFM Conv.,.1987...ŽS/ANEŽKA ČESKÁ - 03;
2882 Učebné osnovy náboženskej výchovy rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho náboženstva pre 1.-4. ročník základných škôl.Moňoková, Agáta.Bratislava:Lúč.2002.8071143812 (brož.); 80-7114-381-2..Katechetika Učebnice 14;
2883 Učebné osnovy náboženskej výchovy rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho náboženstva pre 5. - 9. ročník základných škôl.Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska.Bratislava:LUC.2002.80-7114-382-0..Katechetika Učebnice 15;
2884 Učebné osnovy rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho náboženstva pre 1. stupeň cirkevných základných škôl zriadených katolíckou cirkvou.Katolícka cirkev Konferencia biskupov Slovenska.Bratislava:LUC.2002.80-7114-378-2..Katechetika Učebnice 13;
2885 Učebnica angličtiny pre samoukov /.Kollmannová, Ludmila,1921-.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1963...Príručky 019;
2886 Učebnica nemčiny pre samoukov a kurzy.Vaverková, Irena.Bratislava:SPN.1978...Príručky 001;
2887 Učíme se německy. 1..Holdošová, Margita.Praha ::SPN,.1961...Príručky 006;
2888 Učiteľ učiteľov.Čapková, Dagmar.:.1992.80-08-01201-3..Pedagogika 020;
2889 Učitel víry :..:Kostelní Vydří :.1991.80-85527-01-4..ŽS/JÁN Z KRÍŽA - 03;
2890 Ukaž mi svou tvář.Larranaga, Ignacio, 1928- - autor.Praha:Paulínky.2000.80-86025-23-3..Mystika a asketika 25;
2891 Ukáž nám cestu.Plešková, Eva. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-406-X..Katechetika Príručky 54;
2892 Ukřižovaný Kristus. Velkopáteční rozjímání (1996-2001)..Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.2002.80-7192-607-8..DZ/CANT1 - 19;
2893 Ukřižuj! :.Havránek, Karel Vladislav,1851-1918.:.1995??...NábPr/HAVR1-01;
2894 Úloha štátu a Cirkvi pri vytváraní spoločného dobra.Vančo, Jozef.:Sociálna akadémia Bratislava.1998...Sociológia 02;
2895 Umbrijské kroniky /.Brandstaetter, Roman,1906-1987.Praha ::Lidová demokracie,.1967...Františkánska spiritualita 099;
2896 Umelé oplodnenie: žiadny problém!?.Viglaš, Ján.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741457 (brož.); 978-80-8074-145-7..DZ/VIERA - 01/8;
2897 Umelecko-historické pamätné kostoly na Slovensku.Lorad, E..Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1957...Umenie 23;
2898 Umění naslouchat.Jeroným, - otec, 1907-1985 .Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-85527-72-3..DZ/JERO1 - 02;
2899 Umenie Ducha.Slaninka, Leopold,1967-.[Bratislava]:Cathedra.2015.9788089495214 (brož.); 978-80-89495-21-4..Umenie 25;
2900 Umenie ducha. Rok milosrdenstva.Slaninka, Leopold.Bratislava:Cathedra.2016.978-80-89495-23-8..Umenie 28;
2901 Umět přijmout vlastní život.Augustyn, Józef.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1999.80-7192-349-4..DZ/AUGU1 - 04;
2902 Umlčený zvon.Dachovský, Karel.:Řád.1991...Životopisy 07;
2903 Umlčený zvon.Dachovský, Karel,(1949-).Praha ::Řád,.2007.978-80-86673-11-0..Životopisy 134;
2904 Umučenie Pána Ježiša.Emmerichová, Katarína Anna.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-451-4..Biografia 21;
2905 Umučenie Pána nášho Ježiša Krista.Miklík, Jozef.Bratislava:"Životom".1947...Biografia 30;
2906 Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku.Hlinková, Soňa, 1979-.Ružomberok:Verbum.2014.9788056101322 (brož.);978-80-5610-132-2..Príručky 042;
2907 Univerzitná knižnica v Bratislave 1919 - 2009..Trgiňa, Tibor.Bratislava:Univerzitná knižnica.2009 .978-80-89303-14-4..Príručky 043;
2908 Uprostřed lidí znamení křesťanské naděje. 1. sv. Kongregace Františkánek Neposkvrněného Početí.Petz, Maria Andrea.Praha?:OSF.1993...Naša kongregácia 001;
2909 Uprostřed lidí znamení křesťanské naděje. 2. sv. Kongregace Františkánek Neposkvrněného Početí.Petz, Maria Andrea.Praha?:OSF.1993...Naša kongregácia 002;
2910 Uprostred ľudí znamenie kresťanskej nádeje 1.zv..Petz, Maria Andrea.:Kongregácia Školských sestier sv. Františka z Assisi -OSF.1993?...Naša kongregácia 026;
2911 Úrad predstavenej a obnova rehoľného života.Motte, Anton,1902-1989..Paríž ::[s.n.],.1966...Zasvätený život 007;
2912 Určenie smrti človeka a darcovstvo orgánov. .Volek, Peter.Ružomberok :Katolícka univerzita, Filozofická fakulta.2009.978-80-8084-497-4..Filozofia Etika 11;
2913 Urob si z hliny, moduritu, plastelíny /.Leššo, Koloman.Bratislava ::Mladé letá,.1987...Ručné práce 20;
2914 Úsmev Jána Pavla II..Pielatowski, Kazimierz. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-45-5..Ján Pavol II. 24;
2915 Úsměv...(životní příběh Aničky Zelíkové).Soukupová, Karla.Český Těšín:Cor Jesu.1992...Životopisy 90;
2916 Usmievaj sa! Myšlienky blahoslavenej Zdenky. ..Bratislava :Lúč.2010.978-80-7114-811-1..ŽS/ZDENKA - 01;
2917 Úspešní ľudia, svätá Faustína.Stadtmüller, Ewa.Spišská Nová Ves:Spoločnosť katolíckeho apoštolátu SAC - pallotíni.2000?...ŽS/FAUSTÍNA - 01;
2918 Úspešný život.Quoist, Michel.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971...DZ/QUOI1 - 09;
2919 Úspešný život.Quoist, Michel.Bratislava:LUC.1998.80-7114-233-6..DZ/QUOI1 - 06;
2920 Ut unum sint.Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-148-X..Misiologia Ekumenizmus 27;
2921 Ut unum sint.Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-148-X..M - Encykliky 30;
2922 Útecha pre Baránkovu nevestu.Zvolenský, Stanislav.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.9788071628798 (brož.);978-80-7162-879-8..Lectio divina 31;
2923 Útěcha v utrpení.Graf, Richard P. C.S.Sp..Olomouc:Matice Cyrilometodějská, s.r.o..1993...Mystika a asketika 44;
2924 Útek sestry Cecílie.Brinkley, William.Bratislava:Post Scriptum.2011.978-80-970489-7-6;9788097048976 (brož.); 978-80-970489-7-6..NábPr/BRIN1-01;
2925 Utvářet život :.Feiner, Franz, 1953- - autor.Praha ::Praha :.1992.80-85282-18-6..Katechetika Učebnice 07;
2926 Uvahy o človeku I., II..Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-077-5..Vierouka 53;
2927 Úvahy o dare života.Prítrská, Stanislava.Bratislava:Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže.1996.80-967492-4-2..Pedagogika Výchova témy 030;
2928 Úvahy o Panně Marii:.Meisner, Joachim kardinál.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-53-7..Panna Mária 041;
2929 Uvedení do víry.Kasper, Walter.Řím:Křesťanská akademie.1987...Teológia 16;
2930 Uveriť Ježišovi.Wons, Krzysztof,1959-.Michalovce:Redemptoristi; Misionár.2014.9788088724766 (viaz.); 978-80-88724-76-6..Lectio divina 79;
2931 Úvod do "lectio divina" :.Masini, Mario - autor.:Kostelní Vydří :.1993.80-85527-18-9..Lectio divina 30;
2932 Úvod do filozofie.Anzenbacher, Arno.:.1987...Filozofia 01;
2933 Úvod do křesťanství.Ratzinger Josef.Řím:Křesťanská akadémie.1978...Vierouka 65;
2934 Úvod do mystiky.Ovečka Jaroslav.:.1941...Mystika a asketika 02;
2935 Úvod do Nového zákona..:.1970 ?...Nový zákon 8;
2936 Úvod do pedagogickej psychológie.Ďurič, Ladislav.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1981...Psychológia 03;
2937 Úvod do Písma Svätého.Porubčan, Štefan, SJ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1960...Lectio divina 21;
2938 Úvod do písma svätého strarého zákona..:.1976...Lectio divina 26;
2939 Úvod do sociálneho učenia Cirkvi.Schooyans, Michel.:SPES Bratislava.1993.80-966991-0-5..Teológia 23;
2940 Úvod do Starého Zákona.Struppe, Ursula. Nitra:KS.1998.80-88741-23-8..Starý zákon 65;
2941 Úvod do viery.Kasper, Walter,1933-.[Spišské Podhradie] ::Spišský kňažský seminár,.1991...Vierouka 40;
2942 Uvod do zbožného života.Saleský, František.Praha:ZVON.1990.80-7113-025-7..ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 01;
2943 Úvodné poznámky k spisom Nového zákona.Heriban, Jozef, SDB.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...Nový zákon 15;
2944 Úvodní kurs do Písma svatého.Settimio Cipriani - Giovanni Saldarini. Roma:Rocca di Papa.1967...Starý zákon 58;
2945 Úvody do Starého i Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou.Heriban, Jozef, SDB. Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda :Trnava.1997.80-7162-191-9..Iné 21;
2946 Uzdravení rodových kořenů.McAll, Kenneth.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7195-019-6..Psychológia 40;
2947 Uzdravení skrze podobenství.Grün, Anselm,(1945-).Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-604-4..DZ/GRUN1 - 10;
2948 Uzdravenie a oslobodenie v Kristovi. .Vella, Elias.Zvolen :Združenie Jas.2002.80-88795-86-9..DZ/VELL1 - 05;
2949 Uzdravovanie v modlitbe.Ivančić, Tomislav. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4..DZ/IVAN1 - 03;
2950 Už hořela, když jsem si do ní lehal.Fulghum, Robert, 1937- - autor.Praha:Odeon.1994.80-207-0505-8..Pedagogika Výchova 028;
2951 Úžasný svet. ..Bratislava :Reader´s Digest Výber.2002.80-88983-28-2..Encyklopédie 04;
2952 V Boha verím, cirkev nepotrebujem.Vadkerti, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741761 (brož.);978-80-8074-176-1..DZ/VIERA - 03/25;
2953 V bunkri hladu.Macák, Ľudovít, SDB.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982...ŽS/MAXIMILIÁN KOLBE - 03;
2954 V centre spoločnej Európy :.Figeľ, Ján,(1960-).Prešov ::Michal Vaško,.2011.978-80-970722-0-9..Politika 01;
2955 V erbu lvice:.Vrbová, Alena.Praha:Českoslovensaký spisovatel.1982...ŽS/ZDISLAVA - 03;
2956 V jeho šľapajách.Gazzera A. - Leonelli A..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989...Mystika a asketika 11;
2957 V jeho šľapajach.Gazzera, A.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982...Mystika a asketika 10;
2958 V ohni lásky Ducha Svätého.Tardiff, Emiliano.Bratislava:LUC.1999.80-7114-271-9..DZ/TARD1 - 04;
2959 V ohni lásky Ducha Svätého. .Tardif, Emiliaqno.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-748-0..DZ/TARD1 - 03;
2960 V pravej chvíli.Breslin, Kate.[Spišské Hanušovce]:i527.net.2015.9788097144876 (brož.); 978-80-971448-7-6..NábPr/BRES1-01;
2961 V ringu s Bohem :.Guénard, Tim,(1958-).Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2011.978-80-7195-488-0..Životopisy 119;
2962 V ríši plazov.Ponec, Jozef,1918-2006.Bratislava ::Obzor,.1965...Zoológia 05;
2963 V rúchu Kristovom.Gazsó, Anton.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948...Homiletika 9;
2964 V službách rodín.Beňo, Ján Augustín, SDB.Prievidza:Patria I.2001.80-85674-07-6..RIH-Všeobecne 12;
2965 V službe Božieho kráľovstva.Duda, Ján.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-75-9..Kánonické právo 02;
2966 V službe najvyššieho Pána.Popluhár, Ján.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948...ŽS/BERNARDÍN REALINO - 01;
2967 V službe slova .Rábek, František.Bratislava:Ministerstvo obrany.2009.978-80-89261-30-7..Homiletika 36;
2968 V službe slova .Rábek, František.Bratislava:Ministerstvo obrany.2009.978-80-89261-30-7..Homiletika 36;
2969 V službe slova .Rábek, František.Bratislava:Ministerstvo obrany.2009.978-80-89261-30-7..Homiletika 36;
2970 V službe slova. Homílie, Rok B.Vrablec Jozef, ThDr..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991...Homiletika 29;
2971 V službe slova. Homílie, Rok C.Vrablec Jozef, ThDr..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991...Homiletika 28;
2972 V službe slova. Homílie. Rok A.Vrablec Jozef, ThDr..Rím:SÚCM.1990...Homiletika 30;
2973 V škole Ducha Svätého.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9..Františkánska spiritualita 019;
2974 V škole svätého Františka..:.1980?...Františkánska spiritualita 015;
2975 V tieni Božej lásky.McGeady, Mary Rose.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-92-9..NábPr/MCGE1-01;
2976 V tisíc nebezpečenstvách.Gerard, Ján.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1931...Životopisy 59;
2977 V Tvojom náručí.Lapšanská, Jana,.:.2019.9788088068440; 978-80-88068-44-0..Zasvätený život 096;
2978 V znamení premeny :.Andričíková, Markéta,1974-.Levoča ::Modrý Peter,.2013.978-80-89545-25-4..Literatúra teória 15;
2979 Václav Kolowrat.Koláček, Josef, 1929- - autor.:Velehrad :.2000.80-86045-46-3..Životopisy 08;
2980 Vademecum SVD:..Nitra?:SVD?.2013?...Modlitby 017;
2981 Válečný pilot / Kurýr na jih / Noční let / Země lidí / Dopis rukojmímu.Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Praha ::Naše vojsko,.1967...L - SvPr/SAIN1-02;
2982 Válka židovská.Flavius, Josephus, 37.Praha:Stát.nakl. krásné literatury a umění.1965...Iné 05;
2983 Válka židovská : I. a II. díl.Josephus Flavius,37-asi 100.Brno ::Boh. Svoboda,.1921...Iné 04;
2984 Vám, moji najmilší.Ján Pavol II,.Bratislava:LUC.1998.80-7114-247-6..D/16;
2985 Vášeň v púšti /.Balzac, Honoré de,1799-1850.Bratislava ::Tatran,.1974...L - SvPr/BALZ1-02;
2986 Vážne otázniky.Wisdorf, Josef.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1974...Pedagogika Výchova témy 022;
2987 Väčšia dokonalosť.Demjanovičová, Miriam Terézia.Rím:SÚSCM.1984...ŽS/MIRIAM TERÉZIA DEMJANOVIČOVÁ - 05;
2988 Väznili ich za vieru.Čarnogurský, Ján.Bratislava:Pramene .1990...Cirkevné dejiny Slovenska 43;
2989 Včera a dnes.Luciani, Albino,1912-1978.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1982.092015073X; 0-920150-73-X..Ján Pavol I. - 03;
2990 Ve službe slova B.Tomáš Špidlík.:Matice Cyrilometodejská.1992...Homiletika 24;
2991 Ve službě slova, cyklus C.Špidlík Tomáš, P. SJ.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992...Homiletika 23;
2992 Ve službě slova, Cyklus A, Řeči nedělní a sváteční.Špidlík, Tomáš.Olomouc:MCM.1992...Homiletika 25;
2993 Ve šlépějích neposkvrněné :..V Praze ::Vyšehrad,.1947...Panna Mária 091;
2994 Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Máriina doba.Bratislava:Združenie Máriina doba pre MKH.1994?...Panna Mária 082;
2995 Věčná žena.Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2..NábPr/LEFO1 - 02;
2996 Věčná žena /.Le Fort, Gertrud von,1876-1971.Řím ::Křesťanská akademie,.1970...NábPr/LEFO1 - 03;
2997 Večné dieťa Margarétka. .Žiaková, Soňa.Rosina :Katarína Mikolášová.2008.978-80-970073-0-0..Životopisy 110;
2998 Věčnost začíná dnes /.Heer, Friedrich,1916-1984.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1970...Filozofia 28;
2999 Veď som tvoj....Florensová, Grácia.:Trnava.1997.80-967851-2-5..Životopisy 135;
3000 Věda života.Kolektív katolických teologu.Praha:Nakladatelství Řád.1991...Morálka 4;
3001 Veit Stoss.Skubiszewski, Piotr.Bratislava:Tatran.1985...Umenie 17;
3002 Velazquez /.Spurný, Jan,1909-1988.Bratislava ::SVKL,.1956...Výtvarné umenie 08;
3003 Velehrad.Smahel, Rudolf.Olomouc:MCM.1990...RegD/ČeskoV - 01;
3004 Velká kniha deskových her.Zapletal, Miloš.Praha:Mladá fronta.1991.80-204-0188-1..Pedagogika 024;
3005 Veľká láska.Ján Takáč.Bratislava:LUC.1999.80-7114-261-1..NábPr/ANDR1-01;
3006 Veľká odvaha:.Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-211-5..NábPr/ZIES1-06;
3007 Veľké nádeje.Dickens, Charles,1812-1870.Bratislava:Mladé letá.1965...L - SvPr/DICK1-01;
3008 Veľké pravdy v malých príbehoch.Lefevre, Piere.Bratislava:LUC.1994.80-7114-122-4..Katechetika Príbehy 03;
3009 Veľké pravdy v malých príbehoch II. .Lefevre, Pierre - Perrinet, Bruno.Bratislava :Lúč.2000...Katechetika Príbehy 04;
3010 Veľké stretnutie.Šilhár, Štefan, SDB.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1967...Katechetika Učebnice 19;
3011 Veľké tajomstvá minulosti.Báliková prel, Jana. Bratislava:Readers Digest Výber.1999.80-967878-6-1..Dejiny 05;
3012 Veľkomoravské hradiská /.Turčan, Vladimír,1952-.Bratislava ::Dajama,.2012.978-80-8136-013-8..Encyklopédie Slovenska 19;
3013 Veľkomoravské legendy a povesti.Ratkoš, Peter.Bratislava:Tatran.1977...ŽS/CYRIL A METOD - 02;
3014 Veľkosť jednoduchého života..Spišská Nová Ves:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa.2014.9788097169862 (brož.); 978-80-971698-6-2..RIH-Spasiteľky, SDR 02;
3015 Velký ilustrovaný atlas světa.Geo-Center International (Praha).Praha ::Geo-Center International,.1993.3-575-15771-5..Encyklopédie 10;
3016 Veľký príbeh.Eldredge, John.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2007.978-80-969600-4-0..F/4;
3017 Veľký štyridsaťročný pôst cir.na Slovensku.Šmálik, Štefan.Bratislava:CHARIS.1996.80-88743-12-5..Cirkevné dejiny Slovenska 34;
3018 Veľpieseň.Arminjon, Blaise.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-474-3..Starý zákon 35;
3019 Veľpieseň.Beňo, Ján.Nitra:Rodina.1991.80-900510-1-4..Meditácie 036;
3020 Věra Čáslavská.Kosatík, Pavel,(1962-).Praha:Mladá fronta.2012.80-204-2630-2..Životopisy 158;
3021 Verbum Domini.Benedikt XVI. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2..M - Exhortácie 13;
3022 Verbum fidei VIII.Krapka, Emil, SJ.Bratislava:Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej.1993...Vierouka 37;
3023 Verím - Malý katolícky katechizmus.Beck, Eleonore.Konigstein:Kirche in Not.1999...Katechetika Katechizmus 18;
3024 Verím - veríme.Bublinec, Marián.Bratislava:LUC.2001.80-7114-332-4..Katechetika Príbehy 02;
3025 Verím:.Luciani, Albino,1912-1978.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1999...Ján Pavol I. - 01;
3026 Veriť či neveriť? I..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6..Vierouka 06;
3027 Verná snúbenica.Vacval Anton M., SDB.:.1953...ŽS/AGNESA - 1;
3028 Verní Bohu a ľuďom.Kolvenbach, Peter-Hans .Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti v Kanade.1990.0-919865-54-2..RIH-Jezuiti, SJ 02;
3029 Věroučná konstituce o církvi. Světlo národu..:.1970?...M - Dokumenty II.VK 11;
3030 Vesmír a lidstvo.Chardin, Pierre.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-043-5..Filozofia 08;
3031 Vězení s klíčem uvnitř.Lachmanová, Kateřina.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-127-0..DZ/LACH1 - 01;
3032 Vhľad do života noviciátov. Za Kristom.Čapla, Ján.Poprad:Saleziáni don Bosca.1996...Zasvätený život 035;
3033 Vhľad do života noviciátov. Za Kristom.Čapla, Ján.Poprad:Saleziáni don Bosca.1996...Zasvätený život 036;
3034 Vcházím v nepoznané.Vojtech od svätej Hedvigy.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-10-3..ŽS/JÁN Z KRÍŽA - 07;
3035 Viac ako tesár. .Mcdowell, Josh.Bratislava :CREATIVPRESS.2008.978-80-7131-063-1..Kristológia 25;
3036 Vianočná koleda. Cvrček na kozube.Magda Žáryová,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-041-6..L - SvPr/DICK1-10;
3037 Vianočná novena a rozjímania na každý deň v advente a cez dobu vianočnú až do oktávy Zjavenia Pána.Alfonso Maria de Ligorio.[S.l.]:[s.n.].1935...ŽS/ALFONZ - 06;
3038 Videli sme Pána.Schinleová, Gertrúda. Nitra:KS.1995.80-88741-05-X..Lectio divina 38;
3039 Vie sa naše dieťa sústrediť?.Kunze, Christine.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1991.80-08-00406-1..Pedagogika Výchova 013;
3040 Viem, komu som uveril.A. H. Mateje.Trnava:SSV.1990...Vierouka 32;
3041 Viem, komu som uveril.Mateje,A.H..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987...Vierouka 33;
3042 Viem, komu som uveril.Ratzinger, J.; Kasper, W..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-217-6..M - Apoštolské listy 018;
3043 Viera a rozum.Grach, Pavol.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-375-8; 9788080743758..DZ/VIERA - 07/75;
3044 Viera do vrecka (rok 2011), 0-12..Bratislava:Don Bosco.2011...DZ/VIERA - 01;
3045 Viera do vrecka (rok 2012), 13-24..Bratislava:Don Bosco.2012...DZ/VIERA - 02;
3046 Viera do vrecka (rok 2013), 25-36..Bratislava:Don Bosco.2013...DZ/VIERA - 03;
3047 Viera do vrecka (rok 2014), 37-48..Bratislava:Don Bosco.2014...DZ/VIERA - 04;
3048 Viera do vrecka (rok 2015), 49-60..Bratislava:Don Bosco.2015...DZ/VIERA - 05;
3049 Viera do vrecka (rok 2016), 61-72..Bratislava:Don Bosco.2016...DZ/VIERA - 06;
3050 Viera do vrecka (rok 2017), 73-?..Bratislava:Don Bosco.2017...DZ/VIERA - 07;
3051 Viera dvoch tvárí.Vadkerti, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743376 (brož.); 978-80-8074-337-6..DZ/VIERA - 06/61;
3052 Viera Nádej Láska.Hirjak, Štefan, SJ.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1996...Vierouka 83;
3053 Viera v modernom svete.Lepp, Ignác.Ontario:Slov. jezuiti.1969...Vierouka 59;
3054 Viera v modernom svete.Lepp, Ignác.Ontario:Slov. jezuiti.1969...Teológia 21;
3055 Viera veľkých vedcov.Hlinka, Anton, SDB.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979...Vierouka 55;
3056 Viera veľkých vedcov.Hlinka, Anton, SDB.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979...Vierouka 56;
3057 Viera veľkých vedcov c Anton Hlinka ; Bohdan Jelínek.Hlinka, Anton, SDB.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00773-6..Vierouka 75;
3058 Viera, veda, spoločnosť. 6. Zborník prednášok na tému "Duch"... Alfa konti:Bratislava.1996.80-88739-24-1..Filozofia 15;
3059 Vieroučné rozdiely v duchu jednoty..:Vydavateľstvo Michala Vaška.1996.80-7165-043-9..Misiologia Ekumenizmus 17;
3060 Vikomt de Bragelonne - diel 1..Dumas, Alexandre.Bratislava:Tatran.1971...L - SvPr/DUMA1-17;
3061 Vikomt de Bragelonne - diel 2..Dumas, Alexander.Bratislava:Tatran.1971...L - SvPr/DUMA1-18;
3062 Vikomt de Bragelonne - diel 3..Dumas, Alexandre.Bratislava:Tatran.1971...L - SvPr/DUMA1-19;
3063 Vikomt de Bragelonne - diel 4..Dumas, Alexandre.Bratislava:Tatran.1971...L - SvPr/DUMA1-20;
3064 Villette. 1. diel.Brontë, Charlotte,1816-1855.Bratislava:Tatran.1972...L - SvPr/BRON1-02;
3065 Villette. 2. diel.Brontë, Charlotte,1816-1855.Bratislava:Tatran.1972...L - SvPr/BRON1-03;
3066 Vincent de Paul - OTEC CHUDOBNYCH.Schindler, Eugen. Charis:Bratislava.2000.80-88743-38-9..ŽS/VINCENT - 01;
3067 Vincent de Paul,Lujza de Marillac,F. Ozanam.F.Bučko, Ladislav. Nitra:SBS.1995.80-85223-34-1..Životopisy svätých 31;
3068 Vita consecrata.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4..Zasvätený život 084;
3069 Vita consecrata.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4..M - Exhortácie 10;
3070 Víťazí nad chorobami :.Junas, Ján,1925-2002.Bratislava ::Mladé letá,.1974...Životopisy 175;
3071 Viťazstvá mladých.Pauliny, Andrej, SDB.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-25-3..Životopisy svätých 32;
3072 Víťazstvo kríža.Baumroth, Wolfgang.Bratislava:Lúč.2015.9788071149996 (brož.); 978-80-7114-999-6..NábPr/BAUM1-03;
3073 Vítězství Kristovo - Panna Maria.Tihamér Tóth.:nakladatelství Vyšehrad v Prahe.1941...Homiletika 26;
3074 Vitráže baziliky navštívenia Panny Márie. .Dlugoš, František.Levoča:Milan Tejbus-MTM.2008.978-80-89187-31-7..Panna Mária 024;
3075 Vládcovia nevšedných možností :.Krajčík, Ján.Bratislava ::Mladé letá,.1975...Životopisy 178;
3076 Vlastní životopis.Terezie, od Ježíše, svatá.Velehrad, Řím:Křesťanská akademie.1983...ŽS/TERÉZIA Z AVILY - 05;
3077 Vlastnými slovami ..Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-645-6..Benedikt XVI. 08;
3078 Vmene Ježiša.Nouwen, Henri.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-206-6..DZ/NOUW1 - 02;
3079 Vnútorná sloboda.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-78-3..DZ/PHIL1 - 03;
3080 Vnútorné oslobodenie a uzdravenie.Ivančić, Tomislav.:Združenie Jas.1993.80-967099-3-3..DZ/IVAN1 - 05;
3081 Vnútorné uzdravenie a rodina.Sandford, John.Bernolákovo:Nadácia MANNA.1992.80-85744-00-7..DZ/SAND1 - 01;
3082 Vnútorné uzdravovanie.Scanlan, Michael.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-95-3..DZ/SCAN1 - 01;
3083 Vnútorný hlas lásky.Nouwen, Henri J. M..Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-9-0..DZ/NOUW1 - 05;
3084 Vnútro otvorené dokorán.Jurina, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.2015.9788071419303 (viaz.); 978-80-7141-930-3..DZ/JURI1 - 01;
3085 Vo svetle večnosti.Liguori, Alfonz Mária de.Michalovce:MISIONÁR.1995.80-88724-03-1..ŽS/ALFONZ - 10;
3086 Vojnový zločinec alebo svätec..:REPRINT.1998.80-967851-4-1..Cirkevné dejiny Slovenska 56;
3087 Volal som na Ducha Svätého c George E. Schulhoff.Schulhoff, George E..[Bratislava:Vydavateľstvo svätého Bystríka].2000.80-968401-1-8..Modlitby 031;
3088 Volám ťa žiť.Philippe, Jacques.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslavenstiev.2010.978-80-970380-8-3..F/15;
3089 Volanie Kráľovnej Pokoja.Ljubičič, Petar.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.1996.80-88717-15-9..Panna Mária 016;
3090 Voláte ma Mária Magdaléna.Rinserová, Luise .:Obzor.1991.80-215-0167-7..Biografia 27;
3091 Vôľa k zmyslu.Frankl, Viktor Emanuel.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-628-5..Psychológia 28;
3092 Vpred.Forrest, Tom.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-6-6..Misiologia Ekumenizmus 19;
3093 Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu.Schmid, Max.Praha:ZVON.1991...Liturgika 24;
3094 Vstupuji do života :.Terezie z Lisieux, - svatá, 1873-1897 - autor.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-11-1..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 10;
3095 Všechno je milost :.Boulad, Henri, 1931- - autor.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1994.80-85527-51-0..DZ/BOUL1 - 01;
3096 Všeobecná didaktika I.. .Fulková, Emília.Bratislava :Infopress.2008.978-80-85402-90-2..Pedagogika 007;
3097 Všeobecné direktórium pre katechizáciu.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-264-8..Katechetika Príručky 53;
3098 Všeobecné katechetické direktorium.Kongregácia pre klérus.Bratislava:Don Bosco.1992.80-85405-02-4. .Katechetika Katechizmus 10;
3099 Všeobecný prehľad na prijímacie skúšky na vysoké školy.Zmeko, Peter.Bratislava :Slovenský inštitút vzdelávania.2008.978-80-969289-2-7..Príručky 032;
3100 všetko..Bratislava:LUC.1999.80-7114-279-4..Cirkevné dejiny Slovenska 15;
3101 Všetko tvorím nové.Eldredge, John.:.2019.9788089993079; 978-80-89993-07-9..DZ/ELDR1- 02;
3102 Vůle Boží.Kubíček, Ladislav.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2004.80-7192-936-0..Životopisy 116;
3103 Vultum dei quaerere. Apoštolská konštitúcia o ženskom kontemplatívnom živote.František, pápež, 1936 -.Bratislava:Konferencia vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku.2016...Zasvätený život 095;
3104 Vyber si život. List gynekológovi.Palúch, Ivan.:.1997?...Pedagogika Výchova témy 029;
3105 Výber zhudobnených hymnov na posvätenie času.Gašparík, Július.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978...Hudba. Liturgia 1;
3106 Vybral si Sofiu.Deželíć, Velemír ml..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941...ŽS/CYRIL A METOD - 12;
3107 Vybrané kapitoly k štúdiu sociálnej náuky cirkvi.Kútny, Ivan.Bratislava:Univerzita Komenského.2003.80-88696-33-X..Sociológia 03;
3108 Vybrané kapitoly z pastorálno-liturgickej teológie.Akimjak, Amantius.:Polypress.1997.80-88704-08-1..Pastorálka 03;
3109 Vydajú vás.Arnová, Gaby.:MPK.1986...Životopisy 86;
3110 Vyhorenie v duchovnom živote.Turanský, Štefan, SDB.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742997 (brož.); 978-80-8074-299-7..DZ/VIERA - 05/53;
3111 Výhrada vo svedomí.Viglaš, Ján.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743666; 978-80-8074-366-6..DZ/VIERA - 06/72;
3112 Výchova k láske a čistote:..Košice:Hnutie kresťanských rodín.1994...Pedagogika Výchova témy 033;
3113 Výchova k manželstvu a rodičovstvu v rámci náboženskej výchovy na základných a stredných školách SR.Žitňanská, Terézia.Bratislava:Komisia pre katechizáciu pri KBS.1996...Pedagogika Výchova témy 031;
3114 Výchova k sexuálnemu zdraviu, manželstvu a rodinnému životu:.Lencz, Ladislav.Bratislava:Nadácia pre etiku a výchovu.1996...Pedagogika Výchova témy 032;
3115 Výchova v rodině.Tomášek, František,1899-1992.Řím ::Křesťanská akademie,.1973...Pedagogika Výchova 020;
3116 Výchovný systém Jána Bosca.Motto, Francesco.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-022-4..Pedagogika Výchova 008;
3117 Výklad prvních tří kapitol Geneze.Adámek Jarolím.Praha:Česká katolická Charita v Ústredním církevním nakladatelství.1970...Starý zákon 57;
3118 Výklad reguly.Hardick, Lothar .:.1987?...Naša kongregácia 003;
3119 Výklad vyznania viery. Výklad Modlitby Pána. Výklad Desatora Božích prikázaní. .Tomáš Akvinský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-846-0..ŽS/TOMÁŠ AKVINSKÝ - 02;
3120 Výnimočné biblické ženy. Betsabe.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-521-9..Biografia 01;
3121 Výnimočné biblické ženy. Mária.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-546-4..Biografia 05;
3122 Výnimočné biblické ženy. Rachab.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-492-1..Biografia 02;
3123 Výnimočné biblické ženy. Tamara.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-471-9..Biografia 04;
3124 Výpravy v znamení kríža.Haľko, Jozef,,1964-.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741440 (brož.); 978-80-8074-144-0..DZ/VIERA - 01/7;
3125 Výrostek..Dostojevskij, Fedor Michajlovič,1821-1881.Praha ::Mladá fronta,.1974...L - SvPr/DOST1-03;
3126 Vyslankyňa lásky.Dutti-Rutishauserová, Mária . Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-323-5..ŽS/MÁRIA TERÉZIA SCHEREROVÁ - 01;
3127 Výsledky našej desaťročnej práce.Maruniak, Peter.:Matica slovenská.2006.80-7090-799-1..Dejiny Slovenska 28;
3128 Vyslobodenie z otroctva..Ferko, J..[Trnava] ::LUMINA,.1992.80-85677-01-6..Starý zákon 44;
3129 Vyslobodenie z otroctva..Ferko, J..[Trnava] ::LUMINA,.1992.80-85677-01-6..Starý zákon 43;
3130 Výstup duše k Bohu :.Gross, Joseph,1866-1931.V Olomouci ::Velehrad,.1940...Zasvätený život 071;
3131 Výstup na horu Karmel.Ján z Kríža.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-420-2..ŽS/JÁN Z KRÍŽA - 05;
3132 Výstup na vrch Sinaj.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-77-5..DZ/CANT1 - 14;
3133 Vysvobození z pout.Anderson, Neil T..Praha:Návrat domů.1995.80-85495-52-X..Parapsychológia Sekty 11;
3134 Vyšívame.Duchoňová, Milina.Bratislava:Alfa.1976...Ručné práce 14;
3135 Výšivky.Mannová, Marta.Bratislava ::Práca,.1976...Ručné práce 07;
3136 Vyšší život.F.W.Faber.:nakladatelství Brnenské tiskárny Brno.1948...Vierouka 76;
3137 Vytrvať v Kristovej pravde..[Bratislava]:Kanet.2015.9788097198510 (brož.); 978-80-971985-1-0..Morálka 19;
3138 Výtvarná výchova v rannom veku.Vítková, Marie.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1990.80-08-00094-5..Pedagogika 030;
3139 Využít každý den.Espeland, Pamela.Praha:Portál.1997.80-7178-190-8..Psychológia 33;
3140 Význam svätého Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách.Tomko, Jozef.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984...Cirkevné dejiny Slovenska 77;
3141 Vyznania.Augustín,354-430.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948...ŽS/AUGUSTÍN - 09;
3142 Vyznania.Aurélius, Augustín.Bratislava:LUC.1997.80-7114-185-2..ŽS/AUGUSTÍN - 12;
3143 Vyznavač a mučedník Štěpán Trochta.Kučera, Jiří .:Portál.2006.80-7367-116-6 (Naše ISBN sa nezhoduje: 80-7178-116-6)..Životopisy 06;
3144 Výzva k láske.Menéndez, Josefa Marie, 1890-1923. M. Turianska:[Bratislava.2002.80-968746-3-2..DZ/MENÉ1 - 01;
3145 Výzvy fatimského posolstva.Lucia, sestra.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-91-0 (v knihe je chybné ISBN)..Panna Mária 007;
3146 Vzkriesenie /.Tolstoj, Lev Nikolajevič,1828-1910.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej. lit.,.1965...L - SvPr/TOLS1-07;
3147 Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cambridge:Dobrá kniha.1983.0-920150-96-9..Teológia 32;
3148 Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cambridge:Dobrá kniha.1983.0-920150-96-9..Vierouka 44;
3149 Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7..Kristológia 10;
3150 Vznik a dejiny medzinárodných eucharistických kongresov.Nepšinský, Vojtech. Badín:KS.2005.80-88937-18-3..Cirkevné dejiny 28;
3151 Vzorkovnica výšiviek.Lichnerová, Alžbeta.Bratislava:Práca.1984.80-7094-061-1..Ručné práce 02;
3152 Vzorný prosebník - pro miliony. P. Petr Pavlíček OFM.Firtel, Hilde.Wien:Ružencové smírné křížové tažení za mír - RSK.1995??...Životopisy 02;
3153 Vzory pro ruční pletení..Pudilová, Zdenka.Praha ::SNTL,.1973...Ručné práce 18;
3154 Vzpomínky na Editu Steinovou..Rím:Křesťanská akademie.1984...ŽS/EDITA STEIN - 04;
3155 Vzpomínky sester na druhou generální představenou M. M. Xaverii Fűrgottovou.Pospíšilová, Ludmila.Praha:0SF.1998...Naša kongregácia 012;
3156 Vzťah k Ježišovi.Plešková, Eva,. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-088-9..Katechetika Príručky 27;
3157 Warszawa.Dabić, Milena - fotograf.Kraków:Parol.1993.83-85331-17-4..RegD/PoľskoW- 01;
3158 Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu :.Popowski, Remigiusz(1936-2014)..Warszawa ::\"Vocatio\",.1995.8385435530;83-85435-53-0..Biblické slovníky 09;
3159 William Shakespeare /.Stříbrný, Zdeněk,1922-2014.V Praze ::Orbis,.1964...Životopisy 149;
3160 Winnetou I.May, Karl,1842-1912.Bratislava ::Mladé letá,.1964...L - SvPr/MAY1-06;
3161 Winnetou II.May, Karl,1842-1912.:Mladé letá.1965...L - SvPr/MAY1-07;
3162 Winnetou III.May, Karl,1842-1912.:Mladé letá.1965...L - SvPr/MAY1-08;
3163 Word 7.Pecinovský, Jan.:Grada Publishing.1996.80-7169-325-1..Príručky 031;
3164 Yankee z Connecticutu na dvore kráľa Artuša /.Twain, Mark,1835-1910.Bratislava ::Tatran,.1972...L - SvPr/TWAI1-02;
3165 YOUCAT..Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-93-5..Katechetika Katechizmus 21;
3166 YOUCAT..Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350023 (brož.);978-80-8135-002-3..Katechetika Katechizmus 22;
3167 Z Bešeňovej do Ríma alebo Spomienky operného speváka.Ladislav, Pudiš.:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2000.80-968276-1-8..Životopisy 171;
3168 Z dejín Kongregácie Školských sestier sv. Františka na Slovensku.Dlugošová, Jana.Bratislava:UK, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.2000...Naša kongregácia 025;
3169 Z dejín okolia Spišského Hradu /.Vencko, Ján.Spišské Podhradie ::Ján Vencko,.1941...RegD/SlovenskoS - 01;
3170 Z lásky pre teba.Bosmans, Phil.Bratislava:LUC.2005.80-7114-523-8..Katechetika Príbehy 09;
3171 Z moci kríža.Steinová, Edita.Bratislava:LUC.1998.80-7114-246-8..ŽS/EDITA STEIN - 03;
3172 Z môjho misionárskeho života.Vojenčiak, Juraj, SVD.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1990...Misiologia Ekumenizmus 32;
3173 Z môjho života.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-493-X..Benedikt XVI. 03;
3174 Z môjho života.Joseph Ratzinger Benedikt XVI..:Salmon.2013.978-80-89605-05-7..Benedikt XVI. 02;
3175 Z múdrosti našich otcov : Sv. Beňadik a Skalka.Judák, Viliam.Nitra:Biskupský úrad.2007.978-80-969711-9-0..ŽS/ANDREJ-SVORAD - 04;
3176 Z múdrosti našich otcov : Sv. Beňadik a Skalka.Judák, Viliam.Nitra:Biskupský úrad.2007.978-80-969711-9-0..Cirkevné dejiny Slovenska 49;
3177 Z ovzduší knězského semináře.Pauly, Jan Křtitel,1869-1944.Praha:Cyrilo-methodějská knihtiskárna V. Kotrba.1940?...NábPr/PAUL1-01;
3178 Z pohľadu kresťana.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-275-9..DZ/POWE1 - 01;
3179 Z pokladnice Múdrosti.Albanese, Giovanni.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975...Meditácie 052;
3180 Z temnôt do svetla. .Restrepo, Marino.Hontianske Tesáre :Vydavateľstvo sv. Bystrí­ka.2009.978-80-969000-5-3..NábPr/REST1-01;
3181 Z túžby podeliť sa. .Gavenda, Marián.Bratislava :Vydavateľstvo Serafí­n.2009.978-80-8081-085-6..DZ/GAVE1 - 03;
3182 Za bronzovou bránou.Jackques, Martin, . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4..Pápeži 13;
3183 Za dverami Vatikánu.Gazda, Imrich,1982-.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743581 (brož.); 978-80-8074-358-1..DZ/VIERA - 06/67;
3184 Za hlasom Pánovým.Lhand, P. Peter.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943...NábPr/LHAN1-01;
3185 Za koho ma pokladáte?.Martin, Ralph.Prešov:Alfa printcentrum.1999...DZ/MART1 - 05;
3186 Za komunizmu nám bolo lepšie-.Neupauer, František,(1979-).Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741723 (brož.);978-80-8074-172-3..DZ/VIERA - 02/23;
3187 Za kresťanské porozumenie človeka.Hlinka, Anton, SDB.Bratislava:Zrno.1992.80-900496-5-6..Filozofia 19;
3188 Za lepší svet.Ivančić, Tomislav. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4..DZ/IVAN1 - 01;
3189 Za mrakmi je moje milované slnko.Habovštiak, Anton.Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-39-X..ŽS/ZDENKA - 02;
3190 Za nami je len BOH.Killian, Hans. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3..NábPr/KILL1-01;
3191 Za národ : Politika SNS 1990-2005.Rafaj, Rafael.Bratislava:Slovenská národná strana.2006.80-969465-6-0..Politika 11;
3192 Za pět hodin uvidím Ježíše : Deník z vězení.Fesch, Jacques.Praha:ZVON.1997.80-7113-194-6..Životopisy 131;
3193 Za reč a práva ľudu.Palárik, Ján. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956...Sociológia 04;
3194 Za svetlom.Botek, Anton C..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970...Starý zákon 59;
3195 Za svetlom.Botek, Anton C..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970...Starý zákon 60;
3196 Za tajomstvom pamäti a ranenej duše. .Kvašan, Anton.Žilina :Anton Kvaššay.2001.80-968589-3-9..Psychológia 23;
3197 Zabijem pastiera.Labo, Šebastián, SJ.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9..Ján Pavol II. 45;
3198 Zabijem pastiera.Labo, Šebastián, SJ.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0..Ján Pavol II. 44;
3199 Záblesky života..Bratislava:Din Bosco.2002...RIH-Saleziáni SDB 02;
3200 Začiatky malého mnícha.Farra, Harry.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-342-9..DZ/FARR1 - 01;
3201 Začiatky štrikovania..Bratislava:IKAR.2007.978-80-551-1453-8..Ručné práce 15;
3202 Začni už žiť.Schlesinger, Miroslav.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-171-X..DZ/SCHL1 - 01;
3203 Zády k světu /.Svatoš, Bedřich,1908-1990.Řím ::Křesťanská akademie,.1963...NábPr/SVAT1-01;
3204 Záhada siedmich ciferníkov.Christie, Agatha,1890-1976.[Belehrad]:Liber Novus.2015.9788651702689 (brož.); 978-86-517-0268-9..L - SvPr/CHRI1-02;
3205 Záhrada v kvetináčoch po celý rok..Bratislava:Reader´s Digest Výber.2004.80-88983-40-1..Botanika 08;
3206 Zajímavosti o zvířatech =.Mikula, Alois,1892-1976.Praha ::Státní zemědělské nakladatelství,.1965...Zoológia 03;
3207 Zajtra budeme opäť zdraví.Lencz, Ladislav.Bratislava:LUC.1992.80-7114-051-1..Zdravie 07;
3208 Zajtra sa bude opäť veriť.Krenzer, Ferdinand. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3..Vierouka 30;
3209 Zajtra sa bude opäť veriť.Krenzer, Ferdinand.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-143-4..Vierouka 31;
3210 Základná a sústavná príprava na rehoľný život.Grieger, Pavol, FSC.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-195-X..Zasvätený život 048;
3211 Základné poznanie.Brunner, August. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...Teológia 26;
3212 Základné poznatky o poruchách reči /.Lechta, Viktor.Bratislava ::Ústav zdravotnej výchovy,.1985...Pedagogika 044;
3213 Základy judaizmu.Jarmila, Drozdíková.:Slovenské národné múzeum.1993.80-85753-15-4..Starý zákon 26;
3214 Základy pedagogiky a psychológie.Singule, František.Bratislava:SPN.1992.80-08-01862-3..Pedagogika 009;
3215 Základy pedagogiky nadaných.Jurášková, Jana.:FORMÁT.2003.80-89005-11-X..Pedagogika 003;
3216 Základy počítačovej grafiky..Zámožík, Jozef. Slovenská technická univerzita:Bratislava.1996.80-227-0871-2..Príručky 030;
3217 Základy politológie..:.1995?...Politika 09;
3218 Základy rodinnej výchovy.Rozinajová, Helena.Bratislava:SPN.1992.80-08-01310-9..Pedagogika Výchova 018;
3219 Základy vyučovania náboženstva (školenie síl).Plešková, Eva.Spišská Nová Ves:Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2006...Katechetika Príručky 35;
3220 Základy vývinovej psychológie.Jakabčic, Ivan.:Iris.2002.80-89018-34-3..Psychológia 12;
3221 Zákony zo Sinaja a z Vatikánu.Michalov, Jozef, SVD.Bratislava:Rímsko-katolícky farský úrad Najsv. Trojice.1999...Vierouka 78;
3222 Zakotvit svůj život v Bohu : rekolekce.Vella, Elias.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1999.80-7266-028-4..DZ/VELL1 - 02;
3223 Zamknuté znútra.Lachmanová, Kateřina.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0..DZ/LACH1 - 02;
3224 Zamyslenia.Šramek, Jozef.Bratislava:LUC.1992.80-7114-074-0..Pedagogika Výchova témy 044;
3225 Zápas o nádej.Šimulčík, Jan.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-234-2..Cirkevné dejiny Slovenska 22;
3226 Zápisky spoza mreží..Bratislava:Don Bosko .1996...Cirkevné dejiny Slovenska 74;
3227 Zarathuštra /.Klíma, Otakar,1908-1988.Praha ::Orbis,.1964...Životopisy 148;
3228 Zářící život.Bargellini, Piero .Brno:.1991...Františkánska spiritualita 081;
3229 Zastav se! :.Zukić, Tereza, - sestra, 1964- - autor.:Kostelní Vydří :.2002.80-7192-747-3..Pedagogika Výchova 029;
3230 Zasvätené osoby a ich poslanie v škole.Kongregácia pre katolícku výchovu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-467-5..M - Apoštolské listy 024;
3231 Zasvätení vo svete.Komisia KBS pre IZŽ.:Konferencia biskupov Slovenska.1997...RIH-Všeobecne 11;
3232 Zasvätení vo svete. Sekulárne inštitúty na Slovensku..Bratislava:Sekulárne inštitúty na Slovensku.2009...RIH-Všeobecne 14;
3233 Zasvätený život a duchovné zosvetštenie.Guccini, Luigi.Bratislava:Redemptoristi- Slovo medzi nami.2016.9788089342990;978-80-89342-99-0..Zasvätený život 077;
3234 Zasvätený život a sekularizácia:.Tkáčik, Ladislav.Pezinok :Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.2008.978-80-970024-0-4..Zasvätený život 087;
3235 Zasvätený život ako poslanie a výzva : K výročiu vyhlásenia dekrétu II. Vatikánskeho koncilu Perfect..Pezinok :Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.2007.978-80-969774-3-7..Zasvätený život 089;
3236 Zasvätený život na Slovensku dnes.Grieger, Pavol, FSC.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-153-4..Zasvätený život 047;
3237 Zasvätený život na Slovensku dnes.Grieger, Pavol, FSC.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-153-4..Zasvätený život 046;
3238 Zasvěcený život ve světle reformy II. Vatikánskeho koncilu..Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997...Zasvätený život 003;
3239 Zaves svoj život na hviezdu.Rougier, Stan.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-62-7..DZ/ROUG1 - 01;
3240 Závet pustovníkov.Buday, Jozef.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935...ŽS/ANDREJ-SVORAD - 03;
3241 Závislosť a milosť.May, Gerald G..Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2014.9788089688081 (brož.); 978-80-89688-08-1..Psychológia 47;
3242 Zázračná medaila.Matuška, Peter.Bratislava:Oto Németh.2001.80-88949-17-3..ŽS/KATARÍNA LABOURÉ - 04;
3243 Zázračné lieky prírody.Mandžuková, Jarmila,1959-.Bratislava:Príroda.2014.9788007023048 (viaz.); 978-80-07-02304-8..Zdravie 06;
3244 Zázrak otca Malachiáša.Marshall, Bruce, (1899-1987).Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-181-7..NábPr/MARS1-02;
3245 Zázrak v kaviarni Higher Grounds.Lucado, Max,1955-.Stará Ľubovňa:Kumran.2016.9788089487707 (brož.); 978-80-89487-70-7..NábPr/LUCA1-01;
3246 Zázraky Jána Pavla II...Zuchniewicz, Pawel.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-531-6..Ján Pavol II. 31;
3247 Zázraky Jána Pavla II...Zuchniewicz, Pawel.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-531-6..Ján Pavol II. 32;
3248 Zázraky sa dejú.Mc Kenna, Briege.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-44-9..DZ/MCKE1 - 01;
3249 Zážitky pútnika.Jorgensen, Johannes.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-49-X..Františkánska spiritualita 064;
3250 Zážitky pútnika.Jorgensen, Johannes.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-49-X..Františkánska spiritualita 063;
3251 Zbohom, storočie.Wandall-Holm, Iboja.Bratislava:.2003.80-7149-581-6..Životopisy 14;
3252 Zbojnícke piesne slovenského ľudu /.Horák, Jiří,1884-1975.Bratislava ::SVKL,.1965...Hudba 1;
3253 Zborník prednášok.Peter, Maruniak.:Stredisko zahraničných Slovákov Domu Matice slovenskej.2001.80-7090-662-6..Dejiny Slovenska 24;
3254 Zborník prednášok z príležitosti 50. výročia barbarskej noci.. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1997.80-88741-16-5..Cirkevné dejiny Slovenska 17;
3255 Zdravas Mária.Magulová, Cecília.Trnava:Apoštolská administratúra.1948...Hudba. Spevníky 8;
3256 Zdraví jako duchovní úkol : Anselm Grün,Meinrad Dufner.Grun, Anselm.Svitavy:Trinitas.1994.80-901457-1-X..DZ/GRUN1 - 01;
3257 Zdravie z Božej lekárne.Treben, Maria.Bratislava:Ikar.1991.80-7118-012-2..Botanika 04;
3258 Zdravie za akúkoľvek cenu.Eliášová, Teofila.Prešov:VMV.1997.80-7165-077-3..Parapsychológia Sekty 07;
3259 Zelená do života..Řím:Křesťanská akademie.1969...Pedagogika Výchova témy 026;
3260 Zelená lékárna /.Rubcov, V. G..Praha ::Lidové nakladatelství,.1984...Botanika 19;
3261 Zelené roky.Cronin, Archibald Joseph.:Smena.1966...L - SvPr/CRON1-08;
3262 Zélia Martinová:.Andreé - Delastre, Louise.s. l.:s. n..1951?...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 03;
3263 Zem ľudí.Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1963...L - SvPr/SAIN1-05;
3264 Země pozemského putování Ježíšova.Kotalík, František.:Praha : Čes.katolická Charita.1989...Kristológia 11;
3265 Zhubný špiritizmus.Bamonte, Francesco.:.2019.9788082111098; 978-80-8211-109-8..DZ/BAMO1 - 02;
3266 Zhudobnená liturgia hodín \h hudobnina.Magulová, Cecília. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1999.80-7165-204-0..Hudba. Liturgia 2;
3267 Zhudobnené vešpery na nedele a sviatky..Akimjak, Amantius. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1997.80-7142-054-9..Hudba. Liturgia 3;
3268 Zivot ve svetle liturgie III.Benedikt Baur.:Praha.1969...Meditácie 030;
3269 Zjavujte Božiu lásku podľa odkazu koncilu.Jurko, Jozef,1950-.Kapušany:Bens.2016.9788089679157; 978-80-89679-15-7..Zasvätený život 044;
3270 Zjednotení hlásať Krista všetkým národom.Internacionálny sekretariát P. M. Ú..Rím:Dominant spol.s.r.o.Topoľová 2, Nitra 949 01.1993...M - Apoštolské listy 025;
3271 Zjednotení hlásať Krista všetkým národom. Smernice .Vojenčiak, Juraj, SVD.Bratislava:Pápežské misijné diela.1995...M - Apoštolské listy 026;
3272 Zjevení.. International Bible Society ::Praha :.1997.80-7130-067-5..Lectio Divina 67;
3273 Zlatá kniha fatimská..Vrícko:.2007.978-80-969640-0-0..Panna Mária 086;
3274 Zlatá kniha fatimská. ..Vrícko :Rodina Nepoškvrnenej.2010.978-80-969640-4-8..Modlitby 038;
3275 Zlaté ruky.Carson, Ben,1951-.:Advent-Orion.2001.80-88960-58-4..Životopisy 43;
3276 Zlaté ruky.Carson, Ben,1951-.Vrútky:Advent-Orion.2011.9788080711412 (viaz.); 978-80-8071-141-2..Životopisy 44;
3277 Zlí duchovia a exorcizmus.Vella, Elias OFM.Bratislava:Per Immaculatam.2003.80-968854-1-3..DZ/VELL1 - 01;
3278 Zlo pod slnkom ;Po pohrebe ; Mačka medzi holubmi.Christie, Agatha,1890-1976.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1979...L - SvPr/CHRI1-01;
3279 Zločin a trest.Dostojevskij, Fëdor Michajlovič,1821-1881.Bratislava:Ikar.2014.9788055140872 (viaz.); 978-80-551-4087-2..L - SvPr/DOST1-07;
3280 Zločin a trest.Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Bratislava:BELIMEX.2001.80-85327-75-9..L - SvPr/DOST1-05;
3281 Zločin a trest /.Dostojevskij, Fedor Michajlovič,1821-1881.Bratislava ::Tatran,.1978...L - SvPr/DOST1-04;
3282 Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989-diel 1..:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-313-6..Cirkevné dejiny Slovenska 11;
3283 Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989-diel 2..:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-314-4..Cirkevné dejiny Slovenska 12;
3284 Zlyhanie ako šanca.Grun, Anselm.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-010-9..DZ/GRUN1 - 14;
3285 Zlých duchov vyháňajte.Vella, Elias. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5..DZ/VELL1 - 04;
3286 Zmierenie - ženie nás Kristova láska (Druhý list Korinťanom 5, 14 -20) : materiály na týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 18.-25. január 2017.Svetová rada cirkví..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2016.9788081612466 (brož.); 978-80-8161-246-6..M - Dokumenty 10;
3287 Zmierenie a pokánie / Reconciliatio et paenitentia.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1985...M - Exhortácie 05;
3288 Znamení odporu.Wojtyla,K..Rím:Krěstanská akademie.1981...Ján Pavol II. 52;
3289 Znamenia nádeje.Cordes, Paul Josef. Bratislava:Nové Mesto.1998.80-85487-53-5..RIH-Všeobecne 08;
3290 Znamenia nádeje.Cordes, Paul Josef. Bratislava:Nové Mesto.1998.80-85487-53-5..RIH-Všeobecne 07;
3291 Znamenie kríža.Moretti, Marino.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-004-1..NábPr/MORE1-01;
3292 Znamenie na rukách.Baumann, Emile.Košice:Verbum.1947...NábPr/BAUM2-01;
3293 Znamenitý život.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-13-6..DZ/HAHN1 - 04;
3294 Znovu začať u Krista.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7..Zasvätený život 085;
3295 Znovu začať u Krista.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7..M - Apoštolské listy 023;
3296 Znovuzrodenie.Molinie, Marie Dominique.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3..DZ/MOLI1 - 02;
3297 Zodpovednosť človeka. .Gembalová, Anna - Hurajtová, Jana.Spišská Nová Ves :Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2011.978-80-89538-01-0..Katechetika Učebnice 04;
3298 Zostali verní..Prešov:Petra .2011.978-80-8099-035-0..Cirkevné dejiny Slovenska 10;
3299 Zostali verní.Babjak, Ján, SJ.Prešov:PETRA.2009.978-80-8099-034-3; 9788080990343 (viaz.)..Cirkevné dejiny Slovenska 09;
3300 Zostaň s nami, Pane : Posynodálna exhortácia.Baláž, Rudolf.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2007.978-80-88937-26-5..M - Dokumenty KBS 02;
3301 Zostaň s nami, Pane : Posynodálna exhortácia.Baláž, Rudolf.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2007.978-80-88937-26-5..Pastorálka 06;
3302 Zostaňte doma.L`Ermite, Pierre.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941...NábPr/LERM1-01;
3303 Zoznámte sa prosím !.Janáč - Hrubý, Pavol. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1997.80-7142-050-6..DZ/JANÁ1 - 01;
3304 Zpěváčci od Svatého Kříže :.Hofmann, Erna Hedwiga.Praha:Vyšehrad.1970...NábPr/HOFM2-01;
3305 Zriadenie spišskej, banskobystrickej a rožňavskej diecézy a kráľovské patronátne právo v Uhorsku.Tomko, Jozef. Kňazský seminár:Spišská Kapitula.1995.80-7142-026-3..Cirkevné dejiny Slovenska 23;
3306 Ztracená generace? :; o duchovním dialogu mezi českou mládeží a katolickou církví.Michael, Martinek..:Trinitas.2006.80-86885-14-3..Pastorálka 09;
3307 Zůstaňte ve mně a já ve vás.Ivančič, Tomislav.Olomouc:MCM - Matice cyrilometodějská.1994...DZ/IVAN1 - 06;
3308 Zustaňte ve mně, a já ve vás.Ivančič, profesor.Rožňov p. R.:Děkanský úřad /podle magnetofonového záznamu/.1991...DZ/IVAN1 - 04;
3309 Zůstávejte v pokoji.Bensi, Camill - autor.:Kostelní Vydří :.1994.80-85527-77-4..Františkánska spiritualita 048;
3310 Zvolil som si Boha.Lustiger, Jean-Marie, 1926-2007.s.l.:.1989? s.a....DZ/LUST1 - 01;
3311 Žádný člověk není ostrov.Merton, Thomas.Praha:Krystal OP.1995.80-85929-04-X..DZ/MERT1 - 02;
3312 Žádný člověk není ostrov /.Merton, Thomas,1915-1968.Řím ::Křesťanská akademie,.1974...DZ/MERT1 - 03;
3313 Žalmy..Praha ::International Bible Society,.2004.80-86755-03-7 ..Lectio divina 51;
3314 Žalmy opäť v móde.Kráľová, Dagmar.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743420 (brož.); 978-80-8074-342-0..DZ/VIERA - 06/62;
3315 Žalmy. Noc a deň.Beauchamp, Paul.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-468-9..Lectio Divina 22;
3316 Žaltár. Preklad pôvodiny s obšírnejším výkladom..Stanislav, Mikuláš. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948...Starý zákon 37;
3317 Žaltár. Preklad pôvodiny s obšírnejším výkladom..Stanislav, Mikuláš. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948...Starý zákon 36;
3318 Žehnajte a nepreklínajte. .Jančovič, Jozef.Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-132-7..DZ/VIERA - 01/1;
3319 Žena v srdci Cirkvi. Rozhovory s prvou slovenskou veľvyslankyňou vo Vatikáne Dagmar Babčanovou.Slaninka, Leopold.Trnava:.2007.978-80-7141-574-9..Vierouka 49;
3320 Ženy v Novom zákone.Getty-Sullivanová, Mary Ann.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-504-9..Biografia 00;
3321 Žiariaci život.Letiková, Magdaléna.:.1998...Modlitby 011;
3322 Žij svobodně.Jiří Kaplan.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-093-2..DZ/BOUL1 - 03;
3323 Žijem vo viere v Božieho Syna.Honek Alois.Banská Bystrica:nie je uvedený.1991...Katechetika Príručky 09;
3324 Žijeme jen jednou. Životní příběh statečné ženy..Hofmanová, Antonie. Nové město:Praha.1998.80-86146-04-9..Životopisy 21;
3325 Žijeme spolu, nie sme zosobášení.Slivoň, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741853 (brož.);978-80-8074-185-3..DZ/VIERA - 03/29;
3326 Žilina - Kostol Obrátenia sv. Pavla a Kláštor Jezuitov.Prikryl, Ľ..Žilina:Žilinská univerzita.2006.80-8070-531-3..RegD/SlovenskoŽ- 07;
3327 Žilina v slovenských dejinách..Marsina, Richard.Žilina:Knižné centrum.2000.80-8064-158-7..RegD/SlovenskoŽ - 03;
3328 Žilina. .Bechný, Ľubo,1963-.Žilina:Knižné centrum.2008.978-80-8064-323-2..RegD/SlovenskoŽ - 02;
3329 Žilinská diecéza 2008 - 2018.Šušoliaková, Žaneta.Žilina:Vydavateľstvo Alfa a Omega v spolupráci so Žilinskou diecézou.2018.978-80-89828-12-8..Cirkevné dejiny Slovenska 92;
3330 Žilinský kraj.Kajan, Jozef,1910-1996.Bratislava:Nakl. cestovného ruchu.1953...RegD/SlovenskoŽ- 08;
3331 Žilinský kraj.Peter, Štanský.:Knižné centrum.1998.80-88723-83-3..RegD/SlovenskoŽ- 04;
3332 Žiť a nežiť.Tandler, Jozef.:Slovenské národné múzeum.1994.80-85753-38-3..Životopisy 162;
3333 Žiť Ježišovo evanjelium dnes.Smržík, Štefan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-059-4..Meditácie 048;
3334 Žít pokojně : Desatero rad od papeže Jana XXIII..Haas, Johannes.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-85527-90-1..Ján XXIII. 02;
3335 Žiť v pravde.Franz kardinál Konig;Kremer, Jacob. Prešov:VMV.1996.80-7165-052-8..Vierouka 50;
3336 Živé svetlo.Hünermann, Wilhelm,1900-1975.:.2018.9788081613142; 978-80-8161-314-2..ŽS/HILDEGARDA - 04;
3337 Život a dielo sv. Karola Boromejského.Orsenigo, Cesare.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1940...ŽS/KAROL BOROMEO - 01;
3338 Život a hořké umučení pána našeho Ježíše Krista : 2. díl. : Začátek veřejného učitelského Ježíšova působení.Emmerich, Anna Katharina.Třebíč:Arca Jimfa.1995.80-85766-50-7..Biografia 20;
3339 Život a pochvala svatého Cyrila, učitele slovanského národa /..[Ve Staré Říši na Moravě ::Floriánová,.1927]....ŽS/CYRIL A METOD - 09;
3340 Život a regula. Smernice pre rehoľný život vo františkánskom duchu.Esser, Kajetán.Rím:Dietrich-Coelde.1968...Naša kongregácia 010;
3341 Život a umučení Pána našho Ježiša Krista I..Emmerichová, Katarína Anna. Třebíč:ARCA JIMFA.1993.80-85766-22-1..Biografia 19;
3342 Život a zápasy viery.Besnard, Albert.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8..Vierouka 84;
3343 Život blahoslavené Panny Marie /.Miklík, Josef,1886-1947.V Obořišti ::Bohoslovný ústav,.1946...Panna Mária 052;
3344 Život Bohu zasvěcený.Veselý, Josef.Opava:.2009...Zasvätený život 032;
3345 Život Gorazda.Bagin Anton, ThDr..Martin:Matica slovenská.1992.80-7090-197-7..ŽS/GORAZD - 01;
3346 Život je len jeden.Strauss, Pavol.Bratislava:Nové Mesto.1996.80-85487-38-1..DZ/STRA1 - 02;
3347 Život je sacra zajímavej /.Vácha, Marek Orko,1966-.Brno ::Cesta,.2013.978-80-7295-164-2..DZ/VÁCH1 - 01;
3348 Život Ježíše Krista.Ricciotti Giuseppe.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1948...Kristológia 2;
3349 Život Karla de Foucaulda.Six, Jean-Francois.:.1985??...ŽS/CHARLES DE FOUCAULD - 02;
3350 Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Vragaš, Štefan.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8..ŽS/CYRIL A METOD - 11;
3351 Život Krista.Papini, Giovanni. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-222-0247-9..Biografia 22;
3352 Život Krista.Papini, Giovanni,1881-1956.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947...Biografia 29;
3353 Život Krista Pána podle čtyř Evangelií.Spáčil, Bohumil.:.1930...Meditácie 042;
3354 Život Krista Pána podle čtyř Evangelií.Spáčil, Bohumil.:.1930...Meditácie 041;
3355 Život Krista Pána podle čtyř Evangelií.Spáčil, Bohumil.:.1930...Meditácie 043;
3356 Život Krista v kraji a národe izraelskom..:Česko-slovenská grafická únia .1938...Biografia 33;
3357 Život Kristův.Ráček, Blažej,(1884-1970).Řím ::Křesťanská akademie,.1970...Biografia 34;
3358 Život Marie Wardové.Rubatscherová, Veronika Marie.Svojšice u Peček:Ústav Anglických panen .1929...RIH-Anglické panny, CJ 06;
3359 Život milosti a milostuplná.M. Schmaus.Rím :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978...Vierouka 25;
3360 Život pána Ježíše:.Valtorta, Marie.Brno:Mariánské nakladatelství.1995.80-901553-4-0..Biografia 26;
3361 Život Pána našeho Ježíše Krista..Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1946...Biografia 35;
3362 Život Panny Marie :.Valtorta, Marie.Brno:Mariánské nakladatelství.1994.80-901553-3-2..Panna Mária 034;
3363 Život Panny Márie c Gabriele Rossini ; Prel. Jozef Máček ; Ilustr. Pavol Stacho ; Aut. obál. Jaroslav Sládeček.Rossini, Gabriele.Trnava:KON-PRESS.1993.80-85413-20-5..Panna Mária 033;
3364 Život patriarchu Jozefa..[S.l.:s.n..1972...Starý zákon 31;
3365 Život po smrti.Moody, Raymond A..[S.l.:s.n..1977...Parapsychológia Sekty 12;
3366 Život pod vládou Kristovou.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2..DZ/CANT1 - 12;
3367 Život podľa Márie.Larraňaga, Ignazio.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-311-1..Panna Mária 094;
3368 Život podľa plánu.Kolník, Marián.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-386-4..DZ/VIERA - 07/81;
3369 Život před narozením..Praha:Scriptum.1991...Pedagogika Výchova témy 048;
3370 Život rehoľnej sestry :.Schneider.Bratislava ::Rim.-katol cirkev,.1948...Zasvätený život 002;
3371 Život s Karolom.Dziwisz, Stanisław. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-661-9..Ján Pavol II. 30;
3372 Život sestier Brontëovských /.Romieu, Émilie.Bratislava ::Obzor,.1971...Životopisy 145;
3373 Život sestier Brontovských.Romieu, E..Martin:Živena.1936...Životopisy 153;
3374 Život služebnice Boží Gemmy Galgani.Schlegel, Leo.Praha:Nákladem vlastním.1922...Životopisy 100;
3375 Život Sv. Františka z Assisi.Iacovelli, Anacleto.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula.1993.80-7142-012-3 (brož.);80-7142-012-3..Františkánska spiritualita 093;
3376 Život sv. Kataríny Labouré..Ladce:Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky.1947...ŽS/KATARÍNA LABOURÉ - 03;
3377 Život sv. Kataríny Labouré..Ladce:Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky.1947...ŽS/KATARÍNA LABOURÉ - 01;
3378 Život svätej Kláry z Assisi.Iacovelli, Anacleto.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-51-1..Františkánska spiritualita 088;
3379 Život v Kristovi.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-066-5..DZ/CANT1 - 13;
3380 Život v Kristu :..Řím ::Křesťanská akademie,.1965...Katechetika Katechizmus 17;
3381 Život v plnosti.Weismayer, Jozef.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-52-9..Mystika a asketika 07;
3382 Život v starom Ríme..Bratislava:Obzor.1971...Cirkevné dejiny 09;
3383 Život ve svěle liturgie IV.Baur, Benedikt O.S.B..Broumov:sestry dominikánky.1969...Meditácie 031;
3384 Život ve světle liturgie I.Baur, Benedikt O.S.B..Broumov:sestry dominikánky.1969...Meditácie 028;
3385 Život ve světle liturgie II.Baur, Benedikt O.S.B..Broumov:sestry dominikánky.1969...Meditácie 029;
3386 Život viery.Guardini, Romano.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1975...Vierouka 54;
3387 Život z víry :.Katolická církev.Janov nad Nisou ::Janov nad Nisou :.1995.80-902086-0-6..Katechetika Katechizmus 13;
3388 Život zasvätených.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-013-9..Zasvätený život 051;
3389 Životný štýl.Vagovič, Štefan.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971...Filozofia 09;
3390 Životný štýl.Vagovič, Štefan.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971...Morálka 15;
3391 Životodarné umieranie : K 750. výročiu smrti Kláry z Assisi (1193-1253).Schneider, Herbert.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-003-6..Františkánska spiritualita 084;
3392 Životopis Terezie z Lisieux: (1873 - 1897).Gaucher, Guy.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-181-5..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 08;
3393 Životopis. Sluha Boží P. Cayetano Errico:.Pennino, P. V. M..Žilina:Jozef Baťo.1994...ŽS/CAYETANO ERRICO - 01;
3394 Životopisy rímskych cisárov.Suetonius, Gaius Tranquillus.Bratislava:Tatran.1974...Životopisy 30;
3395 Životopisy svatých v pořadí dějin církevních /.Vondruška, Isidor,1865-1944.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1930-1931...Životopisy svätých 02;
3396 Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda..Praha:Leopold Mazáč.1933...Dejiny Slovenska 05;
3397 Životy víťazov. 1..Mečiar, Kamil.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-147-X..Životopisy svätých 05;
3398 Životy víťazov. 2..Mečiar, Kamil.Bratislava:Lúč.1998.80-7114-229-8..Životopisy svätých 06;
3399 Životy víťazov. 3..Mečiar Kamil, ThDr..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-250-6..Životopisy svätých 07;
3400 Životy víťazov. 4..Mečiar, Kamil.Bratislava:Lúč.1999.80-7114-255-7..Životopisy svätých 08;
3401 Živý pomník Panny Márie Pomocnice.Bosco, Teresio.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...ŽS/MÁRIA DOMENICA MAZARELLO - 01;
3402 Žofia Bošňáková. .Hromní­k, Milan.Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-647-0..Životopisy 32;