logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu

1 100 nových zákuskov.Sestra Anastázia Pustelniková FDC.Trnava:Dobrá kniha.2012.978-80-7141-742-2.P3.;
2 365 rozprávok na dobrú noc..Bratislava:Viktoria Print.2012.9788081380129;978-80-8138-012-9.P3.;
3 Ako dnes žiť Regulu sv. Benedikta.Rollin, Bertrand.Sampor:Mnísi z rehole svätého Benedikta.2013.9788097146580 (brož.);978-80-971465-8-0.P1.;
4 Ako sa modliť svätý ruženec srdcom.Spoločenstvo Otcov dom.:.2014..P1.;
5 Antikoncepcia.Košč, Ján Mária.Bratislava:Zaex.2014.9788089676088.P3.;
6 Apoštolský list Mulieris dignitatem:.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-707-4.P1.;
7 Blahoslavená Zdenka.Majda, Martin.Stará Ľubovňa:Sali-Foto.2013.9788089605064 (viaz.);978-80-89605-06-4.P2.;
8 Bláznivá láska. Životopisná črta sestry Kláry Fietzovej.Senčík, Š. - Mišovič, B..:.1990..P3.;
9 Bože, buď milostivý.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.P2.;
10 Boží príbeh, náš príbeh.Max Lucado.Bratislava ?:kurman.2012.978-80-89487-30-1.P2.;
11 Celý život vo forme ..:Reader´s digest výber.2002.80-88983-27-4.P2.;
12 Cesta manažéra z pekla alebo Ako robiť charitu úspešne a so srdcom. .Kiska, Andrej.Poprad :Andrej Kiska.2011.978-80-970642-9-7.P3.;
13 Cesta viery cez rok viery.Janáč - Hrubý, Pavol.Spišská kapitula:Rím.-kat. Biskupský úrad.2012.978-80-970926-1-0.P2.;
14 Cirkev a pedofília.Cucci, Giovanni.Bratislava:Dob Bosco.2012.9788080741754 (brož.);978-80-8074-175-4.P3.;
15 Čtyři knihy o následování Krista : Zlatá kniha.Kempenský, Tomáš.Brno:Cesta.1991.80-85319-18-7.P2.;
16 Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši.Kowalská, Faustína. Smižany:PALLOTTI.2003,EK.80-968841-0-7.P2.;
17 Diabetická kuchárka..Bratislava:Ikar.2004.80-551-0712-2.P3.;
18 Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy.Biskupský úrad Spišská Kapitula.Spišská Kapitula:Biskupský úrad Spišská Kapitula.2011.9788097079758 (viaz.);978-80-970797-5-8.P1.;
19 Dokumenty Svätej stolice č. 60 : Smernice pre pastoráciu Rómov.Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-651-0.P1.;
20 Drž si jazyk na uzde!.Joyce Meyer.Bratislava:Slovo života.2013.978-80-89165-35-3.P2.;
21 Dubnická kniha zázrakov.Mikuláš, František.Dubnica nad Váhom:Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dubnica nad Váhom.2012.9788097103590 (brož.);978-80-971035-9-0.P2.;
22 Duch svätý - dary, charizmy, ovocie.Brodek, Peter.Nitra :Garmond.2004.80-89148-08-5.P2.;
23 Duchovné odkazy..Kostelní Vydří:Karmelitánske vydavateľstvo.2009.978-80-7195-333-3.P2.;
24 Evangelia vo spišštine. ..Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-91-1.P1.;
25 Filotea. .Saleský, sv.František.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-768-8..P1;
26 František z Assisi.Hesse, Hermann.Praha:Volvox globator.1998.80-7207-189-0.P1.;
27 Gesta a slova : úvod do symbolické mluvy liturgie.Donghi, Antonio.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-008-8.P2.;
28 Hľadanie pokoja.Vanier, Jean.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-004-4.P2.;
29 Hojenie zranených emócii.Padovani, Martin. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.P3.;
30 Hojenie zranených vzťahov.Padovani, Martin. Nitra:SVD.2008.978-80-85223-81-1.P2.;
31 Hovory na nemocničním lužku.Holota, Vladimír Benedikt.Praha:ZVON.1994.80-7113-112-1.P2.;
32 Humor v církvi dovolen.Hobizal, František, 1933-2001.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-644-2.P2.;
33 Integrita duchovného povolania v premenách času a cirkvi.Boržík, Štefan. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-322-5.P2.;
34 Ján Mária Vianney.Rossé, Gérard.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-776-3.P2.;
35 Ján Pavol II Veľký. .Jerzy Gorny, Jan.Stará Lubovňa :Sali-Foto.2010.978-80-970268-7-5.P3.;
36 Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Ratzinger, Joseph - Benedikt(1927-).Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.P1.;
37 Jsem tranďák!.Spencerová, Tereza.Praha:G plus G.2003.80-86103-59-5.P3.;
38 Kaj džas..1. :Nadácia Milana Šimečku.2001.80-89008-06-2.P3.;
39 Kardinál.Robinson, Henry Morton .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-174-9.P3.;
40 Katalóg mužských a ženských rehoľných inštitútov pôsobiacich v Slovenskej republike.Konferencia vyšších rehoľných predstavených.Pezinok:Konferencia vyšších rehoľných predstavených.2008...;
41 Katolík v politike.Crepaldi, Giampaolo,1947-.[Bratislava]:Nadácia Antona Tunegu.2013.978-80-971318-1-4.P3.;
42 Keď Boh robí citronádu.Don Jacobson.Bratislava:Kumran.2014.978-80-89487-56-1.P2.;
43 Keď Boh robí citronádu.Don Jacobson.:Kumran.2013.978-80-89487-47-9.P2.;
44 Komunita 1.Vanier, Jean.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-86-4.P2.;
45 Komunita 2.Vanier, Jean. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-20-1..;
46 Koniec spoluzávislosti.Melody Beattieová. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-631-7.P3.;
47 Krehká sila : dvadsať rozhovorov o životných cestách žien.Bútorová, Zora.Bratislava:Inštitút pre verejné otázky ; Kalligram.2001.80-88935-21-0.P2.;
48 Kresťan v službe novej evanjelizácie.Sečka, Štefan.Spišské Podhradie:Biskupský úrad v Spišskej Kapitule.2012.9788097101398 (brož.);978-80-971013-9-8.P1.;
49 Krížová cesta.Strauss Pavol.:Katolícke noviny.2011..P3.;
50 Krížové cesty.Marián Sivoň.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.978-80-89676-11-8.P1.;
51 Kúkoľ medzi pšenicou.Green, Thomas SJ.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-326-7.P2.;
52 Lide můj, vyjdi z Egypta :.Martini, Carlo Maria, 1927- - autor. Refugium Velehrad-Roma ::Velehrad :.1996.80-901957-4-1.P2.;
53 List příteli v depresi.Desbois, Jackie.:Praha :.2007.978-80-86949-33-8.P3.;
54 Lurdské zázraky.Resch, Andreas,,1934-.Bratislava:Redemptoristi-Slovo medzi nami.2011.9788089342266 (brož.); 978-80-89342-26-6.P2.;
55 Maria a církev.Hugo Rahner.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.1996.80-86045-00-5.P1.;
56 Mária Stuartová.Stefan, Zweig.:Obzor.1971..P3.;
57 Mária, matka Pána.Rahner, Karl,1904-1984.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-112-4.P1.;
58 Matka Terézia.Doig, Desmond.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.P2.;
59 Matka Terézia.Doig, Desmond.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.P2.;
60 Modlíme sa s Farárom z Arsu. .Blanc, Pierre.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-751-0.P2.;
61 Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Lois F. Capovilla.Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6.P2.;
62 Mosty z chudoby ..:Equilibria.2010.978-80-89284-53-5.P3.;
63 My kážeme Krista ukřižovaného.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-061-4..;
64 My rómsky národ : Ame sam e rromane džene.Hancock, Ian.Bratislava :Petrus.2005.80-88939-97-6.P3.;
65 Mystický život s Klárou z Assisi.Schneider, Herbert.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-95-3.P1.;
66 Na ceste k uzdraveniu a obnove.Scicluna Charles J., Zollner Hans, Ayotte David John.Rím:Pápežská Gregoriánska univerzita.2012..P1.;
67 Na plné ústa.Tatranský, Amos.Bystrany :Rímskokatolícka cirkev.2008.978-80-969883-5-8.P2.;
68 Najbližšej k Taju.Teofil, Klas.:DAKA.1993.80-900539-5-5.P3.;
69 Následování Krista.Kempenský, Tomáš.Olomouc:.1990..P1.;
70 Náš biskup František (4.6.1936 - 3.5.2012).Salamon, Vladislav (zost.).Stará Ľubovňa:Sali-foto.2012.978-80-89605-01-9.P1.;
71 Neboj sa Cigana Nadara Romestar.Bartosz, Adam.Nižná Rybnica:Občianske združenie Romani vodži.2005.80-969356-7-4.P3.;
72 Není jiné cesty.Gulbranssen, Trygve, 1894-1962.:Praha :.2009.978-80-7246-489-0.P2.;
73 nePLÁNOVANÉ.Abby Johnsonová.:Kumran.2012.978-80-89487-17-2.P2.;
74 Novéna k sv. Terézii z Lisieux..Stará Halič:Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky.2007...;
75 Novo millennio ineunte.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.P1.;
76 O bohoch a ľuďoch.Baumer, Iso,(1929-).Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350153 (brož.);978-80-8135-015-3.P2.;
77 O poslaní kňaza.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:Lúč.2011.9788071148579 (viaz.);978-80-7114-857-9.A25.;
78 O pravej úcte k Panne Márii,Tajpmstvo Máriino,Vrúcna modlitba,List priateľom kríža, Láska večnej múdrosti.Grignion, Ľudovít Mária. Bratislava:Oto Németh.2011..P1.;
79 Opravdivý róm.Riboldi, Mario.Košice:OTA.2007.978-80-969686-0-2.P3.;
80 Panenstvo.Cantalamessa, Raniero. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.P1.;
81 Pastoračný testament apoštola Pavla : Pavlova reč v Miléte.Heriban, Jozef, SDB.Svit:Katolícke biblické dielo.2008.978-80-89120-14-7.P1.;
82 Pavol, apoštol národov.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-735-7.P2.;
83 Počiatky Františkánskeho hnutia a hnutia Klarisiek.Balázs, Ján Krstiteľ .:Serafín.1999.80-88944-23-6.P1.;
84 Poslušnost.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-33-2.P2.;
85 Posolstvo svätého otca Benedikta XVI. k 27. svetovému dňu mládeže 2012 Posolstvo svätého otca Benedikta XVI. k 49. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania 2012 Posolstvo svä..Trnava:SSV.2012..P1.;
86 Povstať z temnôt : Čo robiť, keď život nedáva zmysel.Groeschel, Benedict J..Bratislava:Serafín.2006.80-8081-062-1.P2.;
87 Požiadavka z večnosti. .Demmer, Klaus.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-689-6.P2.;
88 Pravidlá spoločenského správania.Brázdová, Dagmar.Bratislava:IRIS.1992.80-900530-6-8.P3.;
89 Praxe duchovního doprovázení.Barry, William A., 1930-.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-217-6.P2.;
90 Príď, buď mojím svetlom .Terézia z Kalkaty.:Minor.2009.978-80-969796-3-9.P2.;
91 Príhody pohotovostného lekára : Pohotovostný lekár zasahuje.Mika, Karol.Bratislava:Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista.2006.80-88891-90-6.P3.;
92 Princ Bajaja a iné rozprávky.Zo, zbierok K.J.Erbena, F.Bartoša.:Junior.2008.9788071468905.P3.;
93 Princezna Chudobných.Gézo, Ernest.Bratislava:LUC.2006.80-7114-601-3.P2.;
94 Pro homine.Kováč, Štefan. Prima - Print:Topoľčany.1998.80-967762-4-X.P1.;
95 Pro sacerdote.Kováč, Štefan,. Prima-print:Topoľčany.1999.80-967762-6-6.P1.;
96 Prorocký hlas v meste.Martini, Carlo.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-34-1.P2.;
97 Psychoterapia pre každého. .Frankl, Viktor.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-690-2.P3.;
98 Radio Damian, prosím....Jáchym, Radim P..Bratislava:Juraj Mrocek.2004.80-968887-7-3.P3.;
99 Rodinné šťastie.Lukas, Elisabeth,(1942-).Bratislava:Lúč.2009.9788071147251 (brož.);978-80-7114-725-1.P3.;
100 Róm nad zlato.Lazell, David.Bratislava:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.2004.80-88863-32-5.P3.;
101 Rómovia,Cigáni,kočovníci : Dějiny a súčasnosť v európskom kontexte.Liégeois, Jean.Bratislava:Academia Istropolitana.1995.80-967380-4-6.P3.;
102 Rozhodnutie pre život.Schooyans, Michel. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6.P3.;
103 Rozhovory s kardinálem Miloslavem Vlkem : Jiří Zajíc.Zajíc, Jiří.Praha:Blízká setkání.1997.80-901731-6-0.P2.;
104 Rozumieť deťom je niekedy zložité.. Pedagogicko-psychologická poradňa:Spišská Nová Ves.2003.80-969054-7-3.P3.;
105 Rusko-český a česko-ruský kapesní slovník..:Státní pedagogické nakladatelství.1972..P3.;
106 Ruženec oslobodenia.Castro, Regis. Zvolen:Jas.2006.80-89219-04-7.P2.;
107 Ruženec pre mladých..Gilbert, Guy.Bratislava:LUC.2001.80-7114-329-4.P1.;
108 Skrytý poklad :.Úředníček, František, 1911-1969. Refugium Velehrad-Roma ::Olomouc :.2010.978-80-7412-056-5.P2.;
109 Slovak-English/English-Slovak dictionary.Nina Trnka.New York:Hippocrene books.1993.0-87052-115-2.P3.;
110 Slovník katolíckej sociálnej náuky.Piwowarski, W..Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-129-9.P3.;
111 Směrem k jádru.Cencini, Amedeo.:Paulínky.2007.978-80-86949-35-2.P2.;
112 So vakeres? : Metodická príručka ako porozumieť svojmu susedovi.Magdolenová, Kristína.Košice :Rómska tlačová agentúra.2006.80-969301-3-3.P3.;
113 Sociálne encykliky:.Katolícka cirkev.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-203-6.P3.;
114 Sociálny kódex Cirkvi.Raimondo, Spiazzi.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-304-6.P3.;
115 Som žena.Zeno, Katrina J..Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2.P2.;
116 Spiritualita křesťanského Východu : mnišství.Tomáš, Špidlík.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-16-7.P2.;
117 Spiritualita srdce :.Lallemant, Louis, 1588-1635.:Olomouc :.2009.978-80-7412-038-1.P2.;
118 Spoločenska etiketa plati aj v kostole.Artimova Zuzana.:Katolícke noviny.2011..P3.;
119 Sprevádzanie chorých a zomierajúcich. .Hatoková, Mária.Bratislava :Don Bosco.2009.978-80-8074-095-5.P3.;
120 Strom života.Cencini, Amedeo,(1948-).Bratislava:Serafín.2012.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6.P1.;
121 Súhrn nariadení a odporúčaní Druhej synody Spišskej diecézy.Biskupský úrad Spišská Kapitula.Spišská Kapitula:Biskupský úrad Spišská Kapitula.2011..P1.;
122 Sväté písmo v obrazoch.sprac. Ružena Dvořáková.:TIBI Agency.1995.80-967380-3-8.P1.;
123 Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Zatorski, Wlodzimierz.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X.P1.;
124 Škola Pánovej služby 3. : Duchovné vedenie. .Rostworowski, Piotr.Sliač :Mnísi z rehole svätého Benedikta.2011.978-80-970647-7-8.P2.;
125 Španělsko : velký průvodce National Geographic.Dunlop, Fiona.Brno:CP Books.2005.80-251-0675-6.P3.;
126 Tajemství Boží lásky a služba uzdravování.Madre, Philippe.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1999.80-7192-390-7.P2.;
127 Tajomstvá františkánskeho života.Lazzari, Francesco de.:Serafín.1999.80-88944-21-X.P1.;
128 Tajomstvo narodenia.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.P2.;
129 Taká som sa narodila.Denise, Legrixová.:Mladé letá.1979..P3.;
130 Terénní krizová práce : psychosociální intervenční týmy.Baštecká, Bohumila.Praha:Grada.2005.80-247-0708-X.P3.;
131 Učiteľ, kde bývaš?.Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-191-4.P2.;
132 V dnešný večer, Pane 1.Šuppa, Jozef, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-131-0.P2.;
133 Vane vítr z hor.Gulbranssen, Trygve, 1894-1962.:Praha :.2009.978-80-7246-488-3.P2.;
134 Věčně zpívají lesy.Gulbranssen, Trygve, 1894-1962.:Praha :.2009.978-80-7246-487-6.P2.;
135 Veršobranie veľkej lásky.Gallová, Alma.Ružomberok :Ján Šindléry-TESFO.2008.978-80-89253-22-7.P3.;
136 Vita consecrata.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-341-5.P1.;
137 Vitamínová kuchárka.. Reader´s Digest Výber:Bratislava.2002.80-88983-17-7.P2.;
138 Výklady k SZ 2Knihy výpravné.Bič, Miloš.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-154-8.P1.;
139 Výklady ke Staremu zakonu.Bič, Miloš.Praha:Biblická společnost.1991.80-7017-408-0.P1.;
140 Výstup na vrch Sinaj.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-77-5.P2.;
141 Vyšné Ružbachy.Potočná, Eva.Poprad:Region Poprad.2006.80-969344-4-9.P3.;
142 Vzdelávanie Rómov.Daniela, Valachová.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2002.80-08-03339-8.P3.;
143 Winnetou.May, Karol. Bratislava:Mladé letá.1966...čítanie na rozjímanie;
144 YOUCAT..Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350023 (brož.);978-80-8135-002-3.P1.;
145 YOUCAT po slovensky. Katechizmus kat.cirkvi pre mladých...Bratislava:Karmel. Nakl..2011..P1.;
146 Z bludného kruhu.Baker, Bill.Košice :Edith Bartko.2007.978-80-969539-1-2.P3.;
147 Z môjho života.Joseph Ratzinger Benedikt XVI..:Salmon.2013.978-80-89605-05-7.P2.;
148 Za každú cenu.Jozef Fadelle.Bratislava:Redemptoristi.2013.978-80-89342-52-5.P2.;
149 Za svetlom v tichu a tme. .Axelrod, Cyril.Banská Bystrica :Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku.2009.978-80-967900-2-9.P2.;
150 Zamyslenia Mons. Š. Sečku, spišského biskupa.Sečka, Štefan.Spišská Kapitula:Rím.-kat.bisk.úrad.2012..P1.;
151 Zářící život.Bargellini, Piero .Brno:.1991..P2.;
152 Zasvätený život ako poslanie a výzva : K výročiu vyhlásenia dekrétu II. Vatikánskeho koncilu Perfect..Pezinok :Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.2007.978-80-969774-3-7.P1.;
153 Zatiahni na hlbinu.Martin Majda.Stará Ľubovňa:.2011.978-80-970644-5-7.P2.;
154 Život a umírání.Elisabeth Kubler-Rossová.Hradec Králové:Signum unitatis.1991..P3.;
155 Životy víťazov 1.Mečiar, Kamil.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-567-X.P1.;
156 Životy víťazov 2.Mečiar, Kamil.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-568-8.P1.;
157 Životy víťazov 3.Mečiar, Kamil.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-569-6.P1.;
158 Životy víťazov 4.Mečiar, Kamil.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-570-X.P1.;