logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu

1 1. Mojžíšova (Genesis).. International Bible Society ::Praha :.1998.80-7130-059-4..390;
2 15 dní s Jánom Pavlom II.. .Follo, Francesco.Bratislava :Lúč.2010.978-80-7114-822-7..498;
3 15 Dní so svätým Františkom z Assisi.Thadée Matura.Bratislava:Lúč.2014.978-80-7114-985-9..36;
4 3. Mojžíšova (Leviticus).. Luxpress ::Praha :.2002.80-7130-098-5..391;
5 4. Mojžíšova (Numeri).. Luxpress ::Praha :.2002.80-7130-097-7..392;
6 5. Kniha Mojžíšova (Deuteronomium).. Luxpress ::Praha :.2003.80-7130-099-3..393;
7 75 rokov Spoločnosti Božieho Slova.Horváth, Štefan, SVD. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.2000.80-85223-54-6..184;
8 A toto viete?.Lusciň, Jozef.Bratislava:Domka.2005...376;
9 Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, Ageus, Zacharjáš, Malachiáš.. Luxpress ::Praha :.2001.80-7130-093-4..403;
10 Adamov návrat.Rohr, Richard.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-016-8..209;
11 Advent a Vianoce s Benediktom XVI.. .Sočufka, František, SJ.Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-694-4..514;
12 Africké modlitby.Tutu, Desmond.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-029-X..224;
13 Ako František.Carretto,Carlo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...162 a;
14 Ako sa naučiť modliť.Martini, Carlo.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6..81;
15 Animátor a život malého spoločenstva :.Pupík, Zdeno.Spišská Nová Ves :Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže.2009.978-80-969551-5-2..436;
16 Anjeli pre život 2..Grun, Anselm.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-683-4..419;
17 Anjeli pre život..Grun, Anselm.Bratislava:LUC.2000.80-7114-442-8..418;
18 Anna Kareninová-diel 2.Lev, Nikolajevič Tolstoj.Bratislava:Petit Press.2005.80-85585-67-7..200;
19 Anna Kareninová-diel I.Tolstoj, Lev Nikolajevič.Bratislava:Obzor.2005.80-85585-66-9..199;
20 Antikoncepcia.Košč, Ján Mária.Bratislava:Zaex.2014.9788089676088..53;
21 Anton Paduánsky : kazateľ a teológ.Zavalloni, Roberto.Bratislava:Serafín.2005.80-88944-66-X..26;
22 Apokalypsa.O'Brien, Michael D.. Ronov nad Doubravou:Triality spol.s.r.o..1998.80-901876-1-7..207;
23 Apoštolský list Mulieris dignitatem:.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-707-4..349;
24 Archa zákona :.Rösner, Libor.V Brně ::Konvent minoritů ve spolupráci s časopisem Immaculata a s Národním centrem Rytířstva Neposkvrněné,.2014.978-80-903395-6-9..450;
25 Assisi.Maiarelli,Paolo Stanislao.Assisi:Sanruario Porziuncola.1997?...160;
26 Augustín - filozof, mystik, teológ.Groeschel, Benedict J..Bratislava:Serafín.2004.80-8081-006-0..254;
27 Augustín, podoba básnika v svätcovi.Bor, Ján Elen.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-047-8..221;
28 Babička ; Chyže pod horami ; Pohorská vesnice.Božena, Němcová.Bratislava:Petit Press.2006.80-85585-74-X..203;
29 Baránkova večera.Hahn, Scott. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3..177;
30 Básničky z hviezdičky.Pavol, Prikryl.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-75-9..179;
31 Beatifikácia.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-450-0..429;
32 Bergoliuv seznam.Scavo Nello.Kostelní Vydří:Karmelitanské nakladatelství.2014.978-80-7195-753-9..29;
33 Bernardín Siensky.Bargellini, Piero.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-041-9..23;
34 Bez strachu. .Lucado, Max.Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-89487-00-4..493;
35 Bible Písmo svaté Starého a Nového zákona..Praha:Biblické dílo ekumeniké rady církví v ČSR v Ústedním církevním nakladatelství.1979...10;
36 Biblická konkordancia.Potúček,Juraj.Bratislava:Slovenská biblická spoločnosť.1997...59;
37 Biblické ženy.?.?:?.1980??...234;
38 Biela veľryba.Herman, Melville.Bratislava:Petit Press.2006.80-85585-76-6..204;
39 Blahoslavený Jan Sarkander.Piťha, Petr.Praha:ZVON.1990.80-7113-028-1..235;
40 Blízki Bohu a ľuďom.Ondruš, Rajmund, SJ.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0;80-222-0277-0..237;
41 Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Frossard, André.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-055-4..79;
42 Boh v otázkach dnešného človeka.Frossard, André.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1..80;
43 Boh vo filozofickom myslení. .Correth, Emerich.Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-080-1..368;
44 Bohatý na milosrdenstvo.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981...292;
45 Bol stratený a našiel sa:.Wons, Krzysztof.Michalovce :Redemptoristi.2008.978-80-88724-33-9..487;
46 Bonaventúra z Bagnoregia.Bonaventúra z Bagnoregia.Bratislava:Serafín.2009.978-80-8081-083-2..365;
47 Bonaventúra z Bagnoregia.Sgarbossa, M..Bratislava:Serafín.2006.80-8081-058-3..265;
48 Bonaventúra z Bagnoregia: Breviloquium.Bonaventúra z Bagnoregia.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-059-1..217;
49 Boží ľud v hlbinách noci.Leclerc, Eloi.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-023-0..258;
50 Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Ján Pavol II,.Bratislava:LUC.1996.80-7114-192-5..277;
51 Boží príbeh, náš príbeh.Max Lucado.Bratislava ?:kurman.2012.978-80-89487-30-1..549;
52 Boží přitelkyně.Dobraczyński, Jan.Praha:Paulínky .2014.978-80-7450-131-9..22;
53 Božia vôľa-vaše posvätenie.Geisslreeiter,Martin.:Zvončeky.1994...118;
54 Božia vôľa-vaše posvätenie.Geiblreiter, Martin.Bratislava:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X..118;
55 Božská komédia.Raj.Dante,Alighieri.Bratislava:Tatran.1986...127;
56 Brat František.Green, Julien.Bratislava:Serafín.2001.80-85310-15-5..51;
57 Buď dobrý sám k sobě.Grun, Anselm.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-667-1..420;
58 Celibát : jeho duchovní předpoklady a bohatství a jak k němu správně vychovávat.Józef, Augustyn, Jozef.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-469-5..257;
59 Cesta dvanástich apoštolov v evanjeliu podľa Marka.Martini, Carlo Maria.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-039-7..264;
60 Cirkev.Schmaus, Michael.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983...281;
61 Cirkev v dejinách Slovenska.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2..272;
62 Cirkevné dejiny I.Špirko, Jozef.Bratislava:Komprint.1990?...273;
63 Citadela.Saint-Exupéry, Antoine, de.Praha:Vyšehrad.1984...208;
64 Česko-italský slovník na cesty : Italsko-český slovník na cesty.Benešová, Hana.Praha:Státní pedagogické nakl..1976.80-04-23978-1..158;
65 Človekom od počatia.Willke, Barbara.Český Těšín:Cor Jesu.1993...467;
66 Čomu skutočne veria katolíci?.Keating, Karl.Bratislava:Redemptoristi SMN.2006.80-969600-0-8..523;
67 Čtyři klíče k životu.Byock, Ira.Praha:Portál.2015.978-80-262-0777-1..178;
68 Čtyři klíče k životu.Byock, Ira.Praha:Portál.2015.978-80-262-0777-1..178;
69 Daniel ;.. Luxpress ::Praha :.1997.80-7130-058-6..402;
70 Dar a tajomstvo.Ján Pavol II,.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-49-7..176;
71 Dar vykúpenia.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984...578;
72 Dar vykúpenia.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984...578;
73 Das Neue Testament..Leipzig:St.Benno-Verlag GmbH.1974...434;
74 Dech Božského ducha.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-361-3..452;
75 Dejiny duše:.Terézia z Lisieux, svätá.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti v Kanade.1973...444;
76 Dejiny mojej Cirkvi 2.Judák, Viliam.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-503-5..274;
77 Dějiny počátku křesťanské církve - skutky apoštolů..Praha:Praha :.1995.80-7130-043-8..408;
78 Dejiny Spásy.Pauliny, Andrej, SDB. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-33-9..284;
79 Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši.Kowalská, Faustína. Smižany:PALLOTTI.2003,EK.80-968841-0-7..427;
80 Detva.Sládkovič, Andrej.Bratislava:Tatran.1969...152;
81 Dieťa zmierenia.Rivers, Francine.[Podolinec]:Kumran.2012.9788089487349 (brož.); 978-80-89487-34-9..552;
82 Disharmonický šlověk a jeho výchova.Novák, Stanislav.Praha:ŘÁD L.P..1992...225;
83 Dokonalá svoboda.Ziesche, Maria Calasanz.neudané:neudaný.1970...442;
84 Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu.I...Trnava:Spolok svätého Vojtecha v spolupráci so Slovenský, ústavom sv. cyrila a Metoda v Ríme.1993...288;
85 Don Bosko.Koza-Matejov, Juraj.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966?...470;
86 Dotyk s novým dňom. Myšlienky z éteru 4. Úvahy odvysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia..Judák, Viliam.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-33-5..349;
87 Dôverne s Bohom II..Gabriel od sv.Magdaleny.Rím:SÚSCM.1967...120;
88 Dôverne s Bohom III..p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969...121;
89 Dôverne s Bohom V..Gabriel od sv.Márie Magdaleny.Rím:SÚSCM.1969...122;
90 Dramata víry /.Martini, Carlo Maria,1927-2012.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-083-1..551;
91 Drsná láska.Macey, John.Albrechtice:Křesťanský život.1995?...468;
92 Duchovná cesta a pastorálne učenie arcibiskupa Oscara Romera.Brockman, James R..Bratislava:Serafín.2005.80-8081-013-3..93;
93 Duchovné vedenie.Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-273-2..345;
94 Dve tváre lenivosti.Lachmanová, Kateřina.Bratislava:Lúč.2002.80-7114-365-0..90;
95 Edita Steinová jako žena modlitby.Mosley, Joanne. 2011. : Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2010.978-80-7195-472-9..525;
96 Edita Steinová..Kochová, Ursula.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012...526;
97 Ekologická kríza a vízia Františka z Assisi.Himes, Kenneth R..Bratislava:Serafín.2004.80-88944-88-0..38;
98 Ema a ja.Hockenová, Sheila.Bratislava:Smena.1982...171;
99 Encyklika Caritas in veritate.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-786-9..536;
100 Encyklika Caritas in veritate.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-786-9..553;
101 Encyklika Centesimus annus.Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-68-1..298;
102 Encyklika Deus caritas est .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9..554;
103 Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6..302;
104 Encyklika Lumen fidei:.František, pápež 2013- .Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986..587;
105 Encyklika Redemptoris missio.Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-204-4..297;
106 Evangelii gaudium.Katolícka cirkev..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8..585;
107 Evangelii Nuntiandi.Pavol VI..:združenie Jas Zvolen.1992...291;
108 Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Pavol VI..Zvolen:Združenie Jas .1992.80-900548-4-6; 8090054846..291;
109 Evangelium Vitae. Encyklika.Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995...574;
110 Ezechiel.. Luxpress ::Praha :.2001.80-7130-092-6..401;
111 Farár z Arsu.Hunermann, Wilhelm. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-764-0..371;
112 Filotea.František Saleský,sv..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984...163;
113 Filozofia ľudskej drámy.Tischner, Józef.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-065-8..417;
114 Filozofia pre každého.Karl, Rahner.Košice:Knižná dielňa Timotej.1998.80-88849-14-4..159;
115 Filozofický slovník..Praha:Nakladatelství Svoboda.1976...146;
116 Filozofický slovník..Bratislava:Pravda.1977...147;
117 František z Assisi.Rougier, Stan. Brno:PETROV.1990.80-85247-00-3..530;
118 František z Assisi.Rotzetter, Anton. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-79-1..30;
119 František z Assisi a patristická literatúra. .Messa, Pietro.Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-075-7..367;
120 František z Assisi v európskej literatúre 20. storočia.Krstiteľ Balázs, Jan.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2004.80-7165-098-6..15;
121 Františkáni bez hraníc.Brocanelli, Vicenzo.Bratislava:Serafín.2008.978-2-7468-2129-3..564;
122 Františkáni v Bratislave v rokoch 1238.Hudec, Rudolf.1. :Vydavateľstvo Serafí­n.2009.978-80-8081-084-9..369;
123 Františkánská cesta pro dnešního člověka.Merino, José Antonio.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2001.80-7266-090-X..19;
124 Františkánska spiritualita pápeža Jána XXIII..Mosconi, Anacleto. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-74-0..422;
125 Františkánské prameny I... Rím:VELEHRAD.1982...439;
126 Františkánské prameny I... Rím:VELEHRAD.1982...586;
127 Františkánské prameny II...Bratislava:Serafín.1994...440;
128 Františkánski svätí na každý deň..Ferrini,Giuliano.Bratislava:Serafín.2006...387;
129 Františkánsky prínos do slovenskej kultúry.Lepáček, Celestín Alojz.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-038-9..246;
130 Gándhí.Karamčand,Mohandás.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1988...141;
131 Gándhí.Karamčand,Mohandás.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1988...140;
132 Giotto.Chastel, André. Praha:PALLAS.1991.80-7095-004-8..180;
133 Historia Franciscana. Katalog výstavy..Praha:Prov. br. Františkánů.2004...182;
134 Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Philippe, Jacques.Serafín:Bratislava.1994.80-85310-36-8..569;
135 Hlásateľ evanjelia u Lukáša. .Martini, Carlo Maria.Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2009.978-80-8081-087-0..351;
136 Hranice :.Cloud, Henry.Praha:Návrat domů.2002.80-7255-055-1..347;
137 Hypotézy o Ježišovi.Messori,Vittorio.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988...168;
138 Charakterológia.Kočík, Jozef, SDB.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-184-2..377;
139 Charizmatické hnutie..Degro, Imrich (1969). Réma:Prešov.1997.80-967559-2-7..453;
140 Chatrč.Young, William Paul.Bratislava:Tatran.2009.978-80-222-0562-7..389;
141 Chcete-li kráčet po vodách,musíte vystoupit z lod i.Ortberg, John.Praha:Návrat domů.2008.978-80-7255-173-6..355;
142 Chlieb Šťastia.Trpin, Erich. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00951-8..103;
143 Chlieb na nedeľný stôl.Vrablec,Jozef.Rím:SÚSCM.1985...102;
144 Chrám Matky Božej v Paríži.Victor, Hugo. a.s.:Petit Press.2005.80-85585-68-5..201;
145 Idiot.Dostojevskij, Fjodor Michajlovič.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959...206;
146 Ikona kríža zo San Damiana.Jank, Tomasz.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-69-4..435;
147 Ikonografie a atributy svatých.Remešová, Věra. Praha:Zvon.1991.80-7113-045-1..565;
148 Jak se znovu narodit.Graham,Billy.Praha:Rada Církve bratrské v Evahgelickém nakladatelství.1992...78;
149 Jako rozlámaný chléb : přemítání o člověku, o Bohu, o jejich vzájemném vztahu : to vše nad slovy Pís.Breemen, Peter G. van.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-306-0..96;
150 Jakubov sen : Vykročenie na duchovnú cestu.Martini, Carlo.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-053-2..267;
151 Jan..Praha:Praha :.1995.80-7130-038-1..407;
152 JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Senčík, Štefan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4..275;
153 Jedna z vyvolených.Remiremont,A,de.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990...428;
154 Jednoduchými očami .Borriello, Luigi.:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2011.978-80-970477-3-3..520;
155 Jeremjáš ;..Praha:Praha :.1998.80-7130-079-9..400;
156 Ježíš a tvoje tělo :.Léonard, André, 1940- - autor.:Praha :.1999.80-86025-18-7..108;
157 Ježiš Nazaretský.Benedikt(1927-).Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6..527;
158 Ježiš žije.Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3..462;
159 Ježiš, môj uzdravovateľ.Vella , Elias.Bratislava:Per Immaculatam.2008...343;
160 Jób.. International Bible Society ::Praha :.1995.80-7130-052-7..398;
161 Jonášovo znamení.Merton, Thomas, 1915-1968 - autor.:Praha :.1995.80-7113-121-0..256;
162 K prameňom evanjelia.Martini, Carlo Maria. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-52-X..466;
163 Kázne.Paduánsky, Anton. Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-074-0..348;
164 Keď Boh robí citronádu.Don Jacobson.Bratislava:Kumran.2014.978-80-89487-56-1..583;
165 Keď Ježiš zaplakal.Thoene, Bodie,1951-.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2014.9788089487509 (brož.); 978-80-89487-50-9..558;
166 Keď stratiť znamená získať.Chiara, Lubich.Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-03-9..473;
167 Keď život nejde podľa tvojich predstáv.Zeno, Katrina J.. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-25-9..482;
168 Klauzúra.Lakottová, Consilia Mária.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-115-1..463;
169 Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Croissant, Jo.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2..100;
170 Kniha o zakládaní.Terezie, od Ježiše sv.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-4-X..461;
171 Kniha o zakládaní.Terezie, od Ježiše sv.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-4-X..34;
172 Knihy letopisů (Paralipomenon).. Luxpress ::Praha :.2000.80-7130-086-1..396;
173 Knihy letopisů (Paralipomenon).. Luxpress ::Praha :.2000.80-7130-086-1..396;
174 Kolumbus v reťaziach.Boff, Leonardo. Bratislava:SERAFÍN.2006.80-8081-046-X..242;
175 Komunita 1.Vanier, Jean.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-86-4..214;
176 Koniec spoluzávislosti.Melody Beattieová. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-631-7..354;
177 Krátke úvahy o litániach k Božskému srdcu.Liptovská Miriam. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-032-7..119;
178 Krátke úvahy o litániach k Božskému srdcu.Liptovská Miriam. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-032-7..119;
179 Kristova Cirkev na ceste.Judák, Viliam.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-215-X..271;
180 Križiaci 1..Kossaková,Zofia.Praha:Vyšehrad.1976...131;
181 Križiaci 2..Kossaková,Zofia.Praha:Vyšehrad.1976...132;
182 Križiaci 3..Kossaková,Zofia.Praha:Vyšehrad.1976...133;
183 Križiaci 4..Kossaková,Zofia.Praha:Vyšehrad.1976...134;
184 Kvetinky svätého Františka.Lucký, Metod Ondrej.Žilina:Andrej.1944...213;
185 Kvetiny na každú príležitosť.Hohn, Reinhardt.Bratislava:Príroda.1970...193;
186 Láska a partnerstvo z hľadiska katolíckej cirkvi.Laun, Andreas. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-57-0..114;
187 Láska hodná dávania. .Lucado, Max.Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-969835-7-5..494;
188 Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník.Špaňár, Július.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1987...150;
189 Lectio divina na každý den v roce. 1, Doba adventní.Zevini, Giorgio.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-636-1..70;
190 Lectio divina na každý den v roce. 2, Doba vánoční.Zevini,Giorgio.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-637-X..71;
191 Lectio divina na každý den v roce. 2, Doba vánoční.Zevini,Giorgio.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-637-X..71;
192 Lectio divina na každý den v roce. 3. Doba postní a velikonoční triduum..Zevini, Giorgio.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-674-4..72;
193 Lectio divina na každý den v roce. 4, Doba velikonoční.Zevini,Giorgio.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-761-9..73;
194 Letničky a trvalky.Siegfried, Stein.Bratislava:Príroda.1997.80-07-00902-7..188;
195 List svätého Otca Jána Pavla II. kňazom Cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1987.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987...304 b;
196 List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1983..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983...304 b;
197 List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1984.Ján Pavol II..Rím:SÚCM.1984...304 c;
198 List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1985.Ján Pavol II..Rím:SÚSCM.1985...304 d;
199 List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1986.Ján Pavol II..Rím:SÚCM.1986...304 e;
200 List svätého Otca Jána Pavla II.kňazom k Zelenému štvrtku 1991..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991...304 g;
201 Listy Nikodémovy.Dobraczynski, Jan.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-003-6..504;
202 Listy z púšte.Carretto,Carlo.Bratislava:Lúč.1993...477;
203 Listy: Jakubův, Petrovy, Janovy, Judův.. Luxpress ::Praha :.1995.80-7130-037-3..412;
204 Literárne dielo Hugolína Gavloviča (1712-1787) v súradniciach dobovej duchovnej kultúry a vzdelanost.Gáfriková, Gizela.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-85-6..61;
205 Loretánske litánie.Dodewaard,Johannes,A.E van.Bratislava ?:Slovo.1990??...566;
206 Lukáš.. International Bible Society ::Praha :.1995.80-7130-047-0..406;
207 Makrobiotika,zázrak, či liek?.Pruchová, Jarmila.Košice:Redakcia Burza.1990...156;
208 Malý kompas viery pre hľadajúcich,blúdiacich a neveriacich ľudí.Kašparú,,Max.Bratislava:Lúč.2003...253;
209 Malý slovník cudzích slov.Ivanová-Šalingová,Mária.Bratislava:Slovensjé pedagogické nakladateľstco.1972...148;
210 Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Schonborn, Joseph.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6..415;
211 Mária,úsmev Boží.Richer,Etienne.Bratislava:Serafín.1994...86;
212 Mariánski konvertiti.Barbier, Jean.Bratislava:LUC.1996.80-7114-190-9..448;
213 Markovo evangelium..Praha ::International Bible Society,.2003.80-7130-113-2 ..405;
214 Mať tak krídla!.Rivest, Madeleine. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-319-5..101;
215 Matka Cirkvi.Malý, Vincent. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4..446;
216 Matka Vykupiteľa.Redemptoria Mater..Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988...229;
217 Matky odvrhnutých.Juraj, Gusič.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-136-1..175;
218 Matouš.. International Bible Society ::Praha :.1997.80-7130-065-9..404;
219 Meditácie na Advent a Vianoce. .Crostarosa, Mária Celesta.Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2010.978-80-89342-16-7..517;
220 Meditácie na každý deň.Nina Mrázová.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-398-4..352;
221 Medvěd a mniška.Radcliffe, Timothy.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-845-3..115;
222 Medžugoorie.Bianchi, Luigi.Sameiro:Boa Nova .1987...471;
223 Metafyzicky výklad náboženskej skúsenosti.Szombath, Attila.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-055-9..243;
224 Mezi člověkem a Bohem.Quoist, Michel, 1921-1997 - autor.Praha:Praha :.1991.80-900335-3-9..75;
225 Milosrdenství, chudoba, radost :.Adamska, Janina Immakulata, 1922- - autor.Brno:V Brně :.2008.978-80-903395-2-1..441;
226 Milostiplná.Galot Jean.Cambridge:Priatelia Dobrej Knihy.1986.0-919865-28-3..447;
227 Milovanému slovenskému národu .Majda, Martin.Lomnička:Rímskokatolícky farský úrad.2010.978-80-89264-44-5..432;
228 Mládež..Bratislava:Arcidiecézne centrum pre poradenstvo a pastorálnu psychológiu.1993...506;
229 Mlčení.Šúsaku,Endó.Praha:Vyšehrad.1987...488;
230 Mních medzi vlkmi.Hünermann, Wilhelm. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0..187;
231 Modli sa srdcom.Barbarič, Slavko. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9..125;
232 Modlitba svätého Otca Jána Pavla II. z príležitosti Zeleného štvrtku 1982.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1982...304 a;
233 Modlitby za uzdravenia.Madre, Philippe.Bratislava:LUC.1996.80-7114-177-1..464;
234 Modlitby, meditácie a spevy sveta.Záhoranská, Elena. Bratislava:DAAR.1990.80-85218-01-1..384;
235 Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Lois F. Capovilla.Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6..562;
236 Moje zkušenosti s modlitbou.Schlinková, Basilea M..Praha:Luxpress.1992...529;
237 Mor ho!.Chalupka, Samo.Bratislava:Tatran.1968...151;
238 Morálna teológia 1/b.Gunthor,Anselm.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...280;
239 Morálna teológia. I/a, Všeobecná morálna teológia.Günthör, Anselm. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1987...279;
240 Mŕtve duše.Gogoľ, Nikolaj Vasilievič.Bratislava:Petit Press.2006...205;
241 Mučeníci lásky ku Kristovi. .Šuppa, Jozef, SJ.Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-708-8..502;
242 Múdrosť Chudáčika.Leclerc, Eloi. SERAFÍN:Bratislava.2001.80-88944-38-4..67;
243 Muža a ženu stvoril ich.Wojtyla, K..Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2005.80-8052-222-7..386;
244 Můžeme se ještě změnit ? : aneb o víře pro věřící.Opatrný, Aleš.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-019-3..95;
245 My ohlasujeme ukrižovaného Krista.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-93-7..66;
246 Mystické zážitky a duchovné rady.Angela z Foligna.Bratislava:Serafín.2007...228;
247 Mystik :.Torkington, David, 1938- .Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-510-1..374;
248 Mystik :.Torkington, David, 1938- .Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-510-1..374;
249 Mystika vrchov.Rogowski,Roman E..Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.1991.80-85223-05-8..580;
250 Myšlienky na každý deň.Porubčan, Jozef, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0..561;
251 Myšlienky počas ožarovacej terapie.Žaloudek, Peter.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-027-3..261;
252 Na hrote tŕňa.Tondra, František.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-383-0..535;
253 Na Petrovom stolci I. .Judák, Viliam.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7..484;
254 Na Petrovom stolci II..Judák, Viliam.Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4..484 a;
255 Na pulze života.Marián, Gavenda. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-583-3..186;
256 Nad evangeliem podle Lukáše :.Fausti, Silvano - autor.Praha:Paulínky.2011.978-80-7450-025-1..547;
257 Nad evangeliem podle Marka :.Fausti, Silvano - autor.Praha:Paulínky.2007.978-80-86949-39-0..546;
258 Nad evangeliem podle Matouše :.Fausti, Silvano - autor komentára;.Praha:Praha :.2009.978-80-86949-77-2..545;
259 Nad Lukášovým evanjeliom.Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).[Cambridge]:Dobrá kniha.1989...97;
260 Naša Sedembolestná Matka : Dejiny Šaštína.Macák, Ernest, SDB.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-014-3..87;
261 Návrat :.Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-534-9..173;
262 Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Groeschel, Benedict.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3..82;
263 Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Slovenská biblická spoločnosť.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3..501;
264 Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina.Slovenská biblická spoločnosť.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2008.978-80-85486-52-0..499;
265 Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina. .Slovenská biblická spoločnosť.Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2009.978-80-85486-57-5..500;
266 Nehemiáš.Ľudovít, Fazekaš.:Vesna.1990.80-85128-74-8..13;
267 Nejla.Hitching, Barbara a Bob.:.1985?...139;
268 Nemecko-slovenský turisstický slovník. Slovensko-nemecký turistiský slovník.Čierna,Mária.Bratislava:Slovensjé pedagogické nakladateľstco.1991...157;
269 Nenápadné čnosti.Roberti, P. J..Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X..164;
270 Neskoré dažde.Brat Efraim. Bratislava:Serafín.1991.80-85310-05-8..84;
271 Neznáma poslušnosť.Ducruet, Bernard.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1..481;
272 Nielen z chleba žije človek... :.Wons, Krzysztof.Michalovce:Misionár.2005.80-969304-6-X..268;
273 Niet budúcnosti bez odpustenia.Tutu, Desmond.Bratislava:Seminár sv. Karola Boromejského.2005.80-8081-036-2..250;
274 Novo millennio ineunte.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8..300;
275 Nový zákon - Překlad s poznámkami..Praha:Biblické dílo ERC pro edici Kalich.1973...8;
276 Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti.Langkammer, Hugolin .Bratislava:Serafín.2003.80-88944-64-3 (rovnaké ISBN má v tlači kniha Výzvy fatimského posolstva)..91;
277 Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti.Langkammer, Hugolin .Bratislava:Serafín.2003.80-88944-64-3 (rovnaké ISBN má v tlači kniha Výzvy fatimského posolstva)..211;
278 Nový Zákon. Skutky apoštolské, epištoly, kniha zjevení.Brož, Luděk.Praha:Kalich.1982...9;
279 O mlčaní.Grun, Anselm.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-019-2..240;
280 O nebi a zemi.František,1936-.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2014.9788018027110; 978-80-18-02711-0..237;
281 O otázkach viery.Vrablec Jozef, ThDr..Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X..456;
282 O povolaní a poslaní laikov.Ján Pavol II..?:neudaný.1989?...296;
283 O poznateľnosti Boha.Duns Scotus Ján.Bratislava:Serafín.2006...266;
284 O pravej úcte k Panne Márii.Grignion, Ľudovít Mária.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1993.80-7165-061-7..449;
285 O pravej úcte k Panne Márii.Tajomstvo Márie.Vrúcna modlitba.List Priateľom Kríža.Láska večnej Múdrosti.Grignion, Ľudovít Mária z Montfortu.?:?.2011...518;
286 O primknutí sa k Bohu.Albert Veľký.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-042-7..52;
287 O rehoľnom živote.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-006-6..40;
288 O smrti. .Giboda, Igor.Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-077-1..370;
289 o.Metod Dominik Trčka, CSsR,mučeník pre Krista.Mandzák, Atanáz.?:Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa.2001...227;
290 Obnova v Duchu Svätom.Vrablec Jozef, ThDr..Bratislava:LUC.1991.80-7114-037-6..455;
291 Odkrývanie sveta biblie.Jacques, Musset.Bratislava:Mladé letá.2002.80-06-01062-5..286;
292 Odpustky z Assisi.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-043-5..252;
293 Oláske Ježiša Krista podľa učenia Jána Dunsa Scota.Schneider, Herbert.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-011-7..241;
294 Olav Audunsson 2..Undsetová,Sigrid.Bratislava:Slovernský spisovateľ.1975...138;
295 Olav Audunsson 1..Undsetová,Sigrid.Bratislava:Slovernský spisovateľ.1975...137;
296 Opojenie Duchom : Náčrt spirituality apoštola Pavla.Vanni, Ugo.Svit:Katolícke biblické dielo.2005.80-89120-04-0..557;
297 Orientácia.Hajduch, Peter. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-235-4..212;
298 Orol a kura : Archetipy a cesta k vnútornej integrite.Boff, Leonardo.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-048-6..259;
299 Osobnosť Kláry z Assisi - psychologická štúdia.Zavalloni, Roberto.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-026-5..24;
300 Ostrovtipné príbehy i veliké cigánstva a žarty...Bratislava:Tatran.1981...185;
301 Otcovstvo.Augustyn, Józef .Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-382-8..145;
302 Otče náš.Evely,Louis.Košice:Slovo.1990...107;
303 Otec, čo plní sľuby.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8..548;
304 Otváram si srdce. .Fiebigová; Siváková, Heny.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-791-6..497;
305 Otvorte dvere Vykupiteľovi. Jubileum vykúpenia.Ján Pavol II..Rím:SÚSCM.1983...293 b;
306 Pán mi dal pieseň do srdca.Gallová, Alma .Žilina:Školské sestry OSF.2004.80-969100-1-9..33;
307 Panna Maria mluví ve Fatimě.Mantke, Wolfram.Praha?:Fatimský apoštolát v ČR.2007...570;
308 Pápež odpovedá..Bratislava:Pápežské misijné diela.1996...169;
309 papež odpoveda.bakerova.:.1996...276;
310 Pápežova črievička. .Mosca, Paolo.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-75-1..521;
311 Pastorácia kultúry.. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-37-4..299;
312 Pavlovy listy: do Říma..Praha:Praha :.1995.80-7130-044-6..409;
313 Pätnásť dní so svätým Pátrom Piom.Dubois ,Jean D..Bratislava:Lúč.2010...496;
314 Pečieme s pôžitkom.Teubner, Christian. Bratislava:Fortuna Print.1996.80-7153-097-2..183;
315 Pedagogika.Malý Tomáš.Rím:Velehrad-Křesťanská akademie.1985...283;
316 Pieseň o Bernadete.Werfel, Franz.Žilina:Peter Studenský.1945??...236;
317 Po stopách apoštolov.Polčin, Stanislav, SJ.Galt:Slovenskí jezuiti.1968...231;
318 Po stopách sv. Františka z Assisi.Desbonnets, Théophile. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-50-3..12;
319 Počiatky Františkánskeho hnutia a hnutia Klarisiek.Balázs, Ján Krstiteľ .:Serafín.1999.80-88944-23-6..14;
320 Poď a nasleduj ma.Bačíková, Lucia.Prešov:VMV.2005.80-7165-530-9..247;
321 Poď, buď Mojím svetlom.Matka Tereza.Bratislava:Minor.2009...480;
322 Pochybnosti.Liesenfeld, Stefan.Bratislava:Lúč.2010...483;
323 Popravisko.Ajtmatov, Čingiz,.Bratislava:Smena.1988...172;
324 Posila v slove, cyklus B.Chalupa,Júlus.Bratislava:Efekt.1993...74;
325 Posledný exorcista.Amorth, Gabriele,1925-.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741730 (brož.); 978-80-8074-173-0..539;
326 Posledný zázrak.Tornielli, Andrea.Bratislava:Kumran.2015.978-80-89487-59-2..588;
327 Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Porubčan, Štefan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1990...222;
328 Posvätná Romanca. Bližšie k srdcu Boha.Curtis, Brent.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-969264-5-4..388;
329 Poutník.Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.Praha:Portál.1995.80-7178-082-0..373;
330 Pozvání na horu Sinaj :.Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.1999.80-7192-417-2..6;
331 Pozvání na horu Sinaj :.Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.1999.80-7192-417-2..65;
332 Pramene Taizé.Roger z Taizé. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-84-8..475;
333 Pravidlá spoločenského správania.Brázdová, Dagmar.Bratislava:IRIS.1992.80-900530-6-8..136;
334 Pre Európu.Robert, Schuman.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-340-3..117;
335 Prečo veriť .Hahn, Scott.Bratislava:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-06-8..524;
336 Preľudnenie:.Laun, Andreas.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-85-6..424;
337 Presekajte sa životom.Luscoň, Jozef, SDB.:Združenie saleziánskej mládeže- DOMKA.2003...375;
338 Presekajte sa životom.Luscoň, Jozef, SDB.:Združenie saleziánskej mládeže- DOMKA.2003...375;
339 Příbéhy dosud živé 4.Fankhauser,G.:neudaný.1985??...56;
340 Příběhy dosud živé 5.Fankhauser,G.:neudaný.1985??...57;
341 Příběhy dosud živé 6.Fankhauser,G.:neudaný.1985??...58;
342 Příbéhy dosud živé!1.Frankhauser,G.:neudaný.1985??...54;
343 Prijať svoju ľudskosť.Vanier, Jean.Bratislava:Serafín.1992??...380;
344 Princezná chudobných.Géze,Ernest.Bratislava:Lúč.2007...251;
345 Prísny chlieb.Rúfus,Milan.Bratislava:Smena.1987...129;
346 Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI..Benedikt XVI.. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-512-2..550;
347 Prorok Jonáš.Markus ., O.J.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971...123;
348 Prosím Tě,mami : jak nás ovlivnily naše matky?.Cloud, Henry.Praha:Návrat domů.2003.80-7255-080-2..346;
349 Průvodce životem - Izajáš..Praha ::Luxpress.1999.80-7130-080-2..395;
350 Průvodce životem - Izajáš..Praha ::Luxpress.1999.80-7130-080-2..399;
351 Průvodce životem - Izajáš..Praha ::Luxpress.1999.80-7130-080-2..395;
352 Průvodce životem - Pavlovy listy: Do Galace, Efezu, Filip, Kolos a Tesaloniky..Praha:Luxpress.1995.8071300489; 80-7130-048-9..410;
353 Průvodce životem : Pavlovy listy: 1. Timotejovi, 2. Timotejovi, Titovi, Filemonovi, list Židům.. Praha:International Bible Society.1995.80-7130-053-5..411;
354 Pruvodce životem.Knihy Samuelovy...Praha:Luxpress.1998?...394;
355 Psychológia a pastorácia 2.Rašlová, Katarína.Bratislava:Centrum rodiny.1992.80-85595-00-1..505;
356 Psychológia a pastorácia 4.. Arcidiecézne centrum pre poradenstvo a pastorálnu psychológiu:Bratislava.1994.80-85595-02-8..507;
357 Pútnici.Lucký, Metod Ondrej.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-069-6..341;
358 Quo vadis.Sienkiewicz, Henryk. Bratislava:Tatran.1990.80-222-0128-6..174;
359 Radíme záhradkárom.Čejjka,Gustáv a kol..Bratislava:Príroda.1979...194;
360 Rady pre domácnosť.Pinková,A. a kol..Bratislava:Príroda.1988...198;
361 Ranený uzdravovateľ.Nouwen, Henri.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-29-5..89;
362 Rázcestia.Young, William P.,1955-.Bratislava:Tatran.2013.9788022206488 (viaz.); 978-80-222-0648-8..589;
363 Redemptoris Mater.Ján Pavol II..Praha:ZVON.1995.80-7113-116-4..295;
364 Redemptoris missio.Ján Pavol II..Praha:ZVON.1994.80-7113-101-6..382;
365 Regula Augustína z Hippo.Bavel, Tarsicius. Zvolen:Jas.1995.80-88795-01-X..474;
366 Rehole včera a dnes - vo svete a u nás.Kvasničková, Jana.:USPO Peter Smolík.1995.80-88717-06-X..32;
367 Rosarium Virginis Mariae:.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-419-5..301;
368 Rozhodnutie pre život.Schooyans, Michel. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6..20;
369 Rozjímání sv.Petra z Alkantary..Praha:Alverna.1991...92;
370 Rozjímavý překlad žalmú a jantik Římského breviáře.neud.Rím:Křesťanská akademie .1970...581;
371 Rozvedení. Katolíci. Čo ďalej?.Duffy, Lisa.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741686 (brož.); 978-80-8074-168-6..556;
372 Rozvod.Maurice, Pierre. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-001-7..143;
373 Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Osuna, Francisco.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4..47;
374 Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Osuna, Francisco.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4..239;
375 Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Osuna, Francisco.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4..239;
376 Rút.Rivers, Francine. Dobrá kniha:Trnava.2005.80-7141-507-3..60;
377 Ruža kráľovná kvetín.Havlu, Jaroslav.Bratislava:Príroda.1977...195;
378 S bohom ešte vždy možno hovoriť.Roth, Paul. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-67-3..426;
379 S evanjelistami o Kristovi.Schinle, Gertrúda, S.M..Rím:SÚSCM.1980...124;
380 Sacra pagina - Evangelium podle Jana.Francis J. Moloney SDB. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7192-991-8 ..491;
381 Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6..437;
382 Saint-Exupéry.Deschodt, Eric.Bratislava:Tatran.1987...135;
383 Skôr než povieš amen.Lucado,Max.Bratislava:Kumran.2015.978-80-89487-60-8..113;
384 Skutočnosti z opačnej strany. .Caretto, Carlo.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-631-9..350;
385 Slnká neumierajú.Geisslreiter, Martin. Michal Vaško:Prešov.1993.80-7165-006-4..472;
386 Sloboda a pamäť. .Balázs, Ján K..Dunajská Streda :Valeur.2010.978-80-970454-0-1..486;
387 Slovník cizích slov : Slova známá a neznámá.Rejman, Ladislav.Praha:Státní pedagogické nakl..1966...149;
388 Slovník cudzích slov A/Z.Ivanová-Šalingová,M..Bratislava:Slovensjé pedagogické nakladateľstco.1983...128;
389 Slovo pre každého.Andrej Popovec. Andrej Popovec:Štôla.1999.80-968175-3-1..126;
390 Služba autority a poslušnosť.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-740-1..528;
391 Služba Církve modlitbou.Watchman,Nee.Praha:Proud.1993.1-57593-923-1..60;
392 Smernice pre formáciu v rehoľných inštitútoch.Ecclesia Catholica. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-511-6..378;
393 Smrť Jánošíkova.Botto,Ján.Bratislava:Tatran.1968...153;
394 Som aj ja povolaná?.Mária Sapientia, Lýdia Šlosárová.Bratislava:LUC.1993.80-7114-085-6..161;
395 Som žena.Zeno, Katrina J..Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2..482;
396 Sonina rada.Editor Karol Hýreš.:Nakladateľstvo G.C.A. BIENNE.1977...144;
397 Spev svrčka.Bruno, Ferrero.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-60-9..533;
398 Spisy sv. Bonaventúru 1.Bonaventúra,. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-56-2..25;
399 Spoločenské správanie dnes.Nathalie, Pacout.Bratislava:Práca.1993.80-7094-276-2..154;
400 Spomienky z môjho života.Olos, Viktor.Ružomberok:Verbum.2014.9788056101100 (brož.); 978-80-561-0110-0..577;
401 Spoznávajme Svätú zem pohľadom archeológov a biblistov.Majerník, Ján.Zákamenné:RKFÚ.2005.80-968861-9-3..385;
402 Stačí vykročiť.Hybels, Bill.[S.l.]:Kumran.2014.9788089487530 (brož.); 978-80-89487-53-0..431;
403 Stagnácia alebo napredovanie.Groeschel, Benedict,J,.Bratislava:Serafín.2005...362;
404 Starý zákon - překlad s výkladem.Českobratrská církev Evangelická.Praha:Kalich.1980...6;
405 Starý zákon - překlad s výkladem.Českobratrská církev Evangelická.Praha:Kalich.1980...1;
406 Starý zákon - překlad s výkladem.Českobratrská církev Evangelická.Praha:Kalich.1980...3;
407 Starý zákon - překlad s výkladem.Českobratrská církev Evangelická.Praha:Kalich.1980...2;
408 Starý zákon...Praha:Kalich.1983...7;
409 Starý Zákon. Ezdráš. Nehemjáš. Ester.Brož, Luděk.Praha:.1970...4;
410 Starý Zákon. Žalmy.Brož, Luděk.Praha:.1982...5;
411 Stín Otce :.Dobraczyński, Jan,1910-1994.Praha ::Paulínky,.2013.978-80-7450-091-6..576;
412 Storočná cesta.Generalát kongregácie školských sestier III. regul. rádu sv. Františka.Roma:Generalát.1992...28;
413 Stretnutia s Ježišom. .Zvolenský, Stanislav.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-842-2..486;
414 Strom života.Cencini, Amedeo,(1948-).Bratislava:Serafín.2012.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6..584;
415 Stručný úvod do Písma Svätého.Ryšková, Mireia.Praha:Scriptum.1991.80-900335-7-1..414;
416 Sur LesTraces De Saint Francois.Livoni,Carlo Maria.Rieti:Edicions d´art-Terni.1980...11;
417 Svatá Klára.Bartoli, Marco. Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-694-8..27;
418 Svazek dvanácti kmenů : III.. Osídlení zaslíbené země izraelským lidem.Hochmann, František. Praha:ČKCH.1988...579;
419 Svätý František z Assisi.Chesterton, Gilbert Keith. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01125-3..37;
420 Svedectvo pravde II..Porubčan,Jozef.?:Jezuiti?.1992??...457;
421 Svedectvo pravde III..Porubčan,Jozef.?:Jezuiti?.1992??...458;
422 Svedectvo pravde V..Porubčan,Jozef.?:Jezuiti?.1993??...459;
423 Svedectvo pravde VI..Porubčan,Jozef.:Jezuiti?.1994??...460;
424 Svetlo kríža v tieni kríža.Goldmann, Gereon,(1916-2003).Bratislava:Serafín.2012.9788080811013 (brož.);978-80-8081-101-3..568;
425 Svetlo sveta. .Seewald, Peter.Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9..503;
426 Sviatosti:.Schmaus, Michael, 1897-1994.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981...282;
427 Synoptické evanjeliá.Langkammer, Hugolin.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-070-2..220;
428 Synoptické evanjeliá.Langkammer, Hugolin.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-070-2..353;
429 Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Zatorski, Wlodzimierz.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X..269;
430 Škola Pánovej služby 2. : Listy o modlitbe.Chapman, John.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2007.978-80-969774-5-1..270;
431 Štvrťhodina úprimnosti.Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-223-6..77;
432 Štyridsať príbehov z púšte.Ferrero, Bruno. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-33-1..531;
433 Tajomný muž z iného sveta.Porubčan, Jozef, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-003-9..69;
434 Tajomstvá františkánskeho života.Lazzari, Francesco de.:Serafín.1999.80-88944-21-X..21;
435 Tajomstvá Jána Pavla II. .Socio, Antonio.Stará Ľubovňa :Salifoto.2010.978-80-970268-6-8..495;
436 Taliansko.Pažitka, Mikuláš. PRESS FOTO:Bratislava.1989.80-967567-3-7..181;
437 Tančiace skaly : O vývoji života na Zemi, o človeku a o Bohu.Vácha, Marek Orko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-510-8..98;
438 Teológia ako praktická veda.Duns, Ján Scotus.Bratislava:Seminár sv. Karola Boromejského.2005.80-8081-031-1..262;
439 Terezie z Avily. .Immaculata.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-87-4..563;
440 Tisíc a jedna sestra.Pronzato, Alessandro.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-177-9..255;
441 Tma je nepohltila.Neužilová,Marcela.Brno:.1992...105;
442 Tri žiarivé charizmy v našej službe.Vrablec, Jozef. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3..454;
443 Triezve milosti.´Koppová,Heather.Bratislava:Kumran.2014.978-80-89487-49-3..511;
444 Trinásť zastavení lásky.Auzenet, Dominique.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7..560;
445 Trinásť zastavení lásky.Auzenet, Dominique.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7..560;
446 Túžte po charizmách.Madre, Philippe.Bratislava:LUC.1996.80-7114-182-8..465;
447 Tvář svaté Panny.František od Panny Marie - autor.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-07-3..99;
448 Ty a on.Ty a ona,.Tomášek, František.Rím:Velehrad, Křesťanská akademie.1990...109;
449 Učeníctvo.Kodet, Vojtěch. Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-50-8..438;
450 Ukaž mi svou tvář.Larranaga, Ignacio, 1928- - autor.Praha:Paulínky.2000.80-86025-23-3..219;
451 Umenie načúvať.Longová, Anne.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-377-1..344;
452 Umenie stolovať.Bohmannová,Andrea.Bratislava:Erpo.1988...155;
453 Úsmev Jána Pavla II..Pielatowski, Kazimierz. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-45-5..421;
454 Úspešný život.Michael Quist. Bratislava:LUC.2003.80-7114-446-0..85;
455 Úvahy o viere :.Dajczer, Todeusz.Bratislava:Serafín.1998.80-88944-16-3..170;
456 Úvod do Starého zákona.Läpple, Alfred.Praha:Česká katolická charika.1972...582;
457 V jámě lvové :.Surožskij, Antonyj, 1914-2003 - autor.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-525-X..166;
458 V jeho šľapajach.Gazzela,A.Rrím:.1982...106;
459 V škole Ducha Svätého.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9..17;
460 Väčšia dokonalosť.Demjanovičová, Miriam Terézia.Rím:SÚSCM.1984...232;
461 Večne spievajú lesy.Gulbranssen,Trygve.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasiských kníh.1944...142;
462 Věčné téma.Tomášek,František.Rím:Velehrad, Křesťanská akademie.1990...110;
463 Veľpieseň.Arminjon, Blaise.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-474-3..492;
464 Verbum Domini.Benedikt XVI. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2..555;
465 Verím - Malý katolícky katechizmus.Beck, Eleonore.Konigstein:Kirche in Not.1999...443;
466 Veršobranie veľkej lásky.Gallová, Štefánia.Ružomberok:Imrich Vaško, R.A.Ružomberský.2008...425;
467 Viem, komu som uveril.Hlinka, Anton, SDB.Rím:.1987...104;
468 Viera v dejinách spoločnosti.Baptist, Metz, Johann.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-063-4..218;
469 Viera v dejinách spoločnosti.Baptist, Metz, Johann.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-063-4..364;
470 Viera.Nádej-Láska.Hirjak, Štefan.?:?.1996...478;
471 Víra,naděje a láska.Grun,Anselm.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2004...167;
472 Vita consecrata.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4..289;
473 Viťazstvá mladých.Pauliny, Andrej, SDB.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-25-3..469;
474 Víťazstvo lásky.Maria, Kaczkowska.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-90-2..372;
475 Vlastnými slovami.Ján Pavol II..Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-483-2..165;
476 Vnútorná sloboda.Philippe, Jacques.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslavenstiev.2013.978-80-971282-6-5..360;
477 Vo svetle večnosti.De´Liguroi, Alfonz Mária, svätý.Michalovce:Misionár.2006...238;
478 Vydajú vás.KaRol.Bern:Nakladateľstvo MPK.1986...476;
479 Výchova v rodině.Tomášek, František,1899-1992.Řím ::Křesťanská akademie,.1973...114;
480 Výstup na vrch Sinaj.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-77-5..356;
481 Vyznania apoštola Pavla.Martini, Carlo.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-018-4..263;
482 Vyznanie viery a otčenáš, Nová interpretácia.Biser, Eugen.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-067-2..363;
483 Vzpomínky sester na druhou generální představenou M.M.Xaverii Furgottovou.neudaný.:Česká provincie Kongregace Školských sester sv. Františka.1998...31;
484 Vzrůst ke Kristu. |n 1. díl, |p Stavební prvky duchovního života.Urban, Jan Evangelista, 1901-1991 - autor.Praha:[Praha] :.1993.80-901426-2-1..94;
485 Vzrůst ke Kristu. |n 2. díl, |p Vzrůst duchovní zkušenosti.Urban, Jan Evangelista, 1901-1991 - autor.Praha:[Praha] :.1993.80-901426-3-X..94;
486 Vždycky se může začít znovu.Torkington, David, 1938- - autor.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.2003.80-7192-696-5..359;
487 YOUCAT po slovensky. Katechizmus kat.cirkvi pre mladých...Bratislava:Karmel. Nakl..2011...508;
488 Z túžby podeliť sa. .Gavenda, Marián.Bratislava :Vydavateľstvo Serafí­n.2009.978-80-8081-085-6..361;
489 Za každú cenu.Jozef Fadelle.Bratislava:Redemptoristi.2013.978-80-89342-52-5..540;
490 Za obzorom púšte.Prado Flores, José H. RM:Prešov.1996.80-967559-1-9..416;
491 Za svetlom.Botek, Anton C..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970...285;
492 Za svetlom v tichu a tme.Axelrod, Cyril.Levoča:SKN.2011.9788018004746 (CD-ROM); 978-80-18-00474-6..381;
493 Zabijem pastiera.Labo, Šebastián, SJ.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9..278;
494 Záblesky života..Bratislava:Din Bosco.2002...116;
495 Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy. Rozhodnutie pre Krista a jeho univerzálna dimenzia.Cantalamessa,Raniero.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-37-6..64;
496 Zapáľ svet.Wohl,Louis, de.Camrridge,Ont.:Priatelia Dobrej Knihy.1984.0-919865-02-X..196;
497 Zářící život . Svatá Klára z Assisi..Marková,Anežka.Brno:Klarisky?.1991...249;
498 Zásady kresťanského života.Ohnivé šípy..Liguori,Alfonz Mária, de.Michalovce:Redemptoristi,Vydavateľstvo Misionár.2014.978-80-88724-80-3..259;
499 Zasiahnutí neviditeľným.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-552-9..358;
500 Zážitky pútnika.Jorgensen, Johannes.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-49-X..18;
501 Zdravie ako duchovná úloha.Grun, Anselm.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-99-6..223;
502 Ze školy do života.Tomášek, František.:Křesťanská akademia.1990...112;
503 Zelenina na zahrádce.Dolejší, Antonín.Praha:Státní zemédělské nakladatelství.1986...197;
504 Zjevení.. International Bible Society ::Praha :.1997.80-7130-067-5..413;
505 Zločin a trest.Dostojevskij, Fiodor Michajlovič. a.s:Petit press.2006.80-85585-73-1..202;
506 Změna přináší uzdravení : jak pochopit svou minulost a tím si zajistit zdravou budoucnost?.Cloud, Henry.Praha:Návrat domů.2000.80-7255-014-4..248;
507 Zmierenie a pokánie. Reconciliatio et paenitentia. Exhortácia..Ján Pavol II..Rím:SÚSCM.1985...294;
508 Znak tau.Balázs, Ján Krstiteľ.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-68-6..16;
509 Znovu začať u Krista.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7..570;
510 Znovu začať u Krista.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7..573;
511 Znovuzrodenie.Molinie, Marie Dominique.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3..423;
512 Žalmy..Praha ::International Bible Society,.2004.80-86755-03-7 ..397;
513 Žiariaca neprítomnosť.Matura, Thaddée.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-012-5..244;
514 Život je sacra zajímavej /.Vácha, Marek Orko,1966-.Brno ::Cesta,.2013.978-80-7295-164-2..541;
515 Život milosti a Milostiplná.Schmaus, Michael.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982...283;
516 Život patriarchu Jozefa.?.[S.l.:s.n..1972...233;
517 Život pred životom.Holbová, Elena.Ružomberok:Nadácia pre rozvoj textilného vysokoškolského vzdelania.2003.80-968674-1-5..519;
518 Život sv. Konštantína-Cyrila a život M etoda.Vargaš, Štefan.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986...451;
519 Život v Kristovi: morálka, spoločenstvo a Cirkev..Bratislava:Serafín.2004.80-88944-96-1..305;
520 Život viery.Guardini,Romano.Ontario,Canada:Priatelia Dobrej Knihy.1984...88;
521 Život zasvätených.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-013-9..41;
522 Život, aký si vždy chcel. .Ortberg, John.Bratislava :Slovenské evanjelizačné stredisko.2010.978-80-88863-52-6..473;