logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu

1 15 dní s Janem Taulerem.Pinet, André - autor.:Brno :.1998.80-85319-82-9.DMC_2/b.;
2 20 jubileum Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v Žiline.Voleková, Marta - Masiariková, Erika - Jacková, Mária .Žilina:.2012..DMC_3/b.;
3 760 rokov Mariánskej hory v Levoči.Dlugoš, František.:MTM Levoča.2007.978-80-89187-18-8.DMC_3/b.;
4 9 tváří dominikánské svatosti /.Bedouelle, Guy,1940-.:.1980??.978-80-7575-001-3.DMC_2/b.;
5 90 rokov Ružencového bratstva vo Fričovciach.Fottová, Mária - Fotta, Alojz.Fričovce:Farský úrad.2007..DMC_2/a.;
6 A kamene rastú.Sitarčik, Marian. Prešov:Anna Nagyová.1995.80-967041-4-1.DMC_3/b.;
7 A prečo ja?..Nowak, Clementis Maria.Kapušany:Bens.2001.80-88998-22-0.DMC_2/b.;
8 Aby neomdlievali na ceste....Maliński, Mieczysław.Rímskokatolícky farský úrad:Liesek.2003.80-89070-13-2.DMC_1/b.;
9 Akatist k Bohorodičke.. Slovo:Košice.1999.80-85291-74-6.DMC_3/A.;
10 Akatist k Bohorodičke.. Slovo:Košice.1999.80-85291-74-6.DMC_2/a.;
11 Ako hovoriť s deťmi o sexualite?.Lenczová, Terézia - Schindlerová, Mária.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-245-4.DMC_1/b.;
12 Ako meditovať nad Svätým Písmom.Grach, Pavol.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-268-3.DMC_1/b.;
13 Ako prijať utrpenie?.Husár, Marián.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-257-7.DMC_1/b.;
14 Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.DMC_1/b.;
15 Apoštolský list Orientale Lumen.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-121-8.DMC_1/b.;
16 Apoštolský list Spolupatronky Europy.Ján Pavol II..Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-38-2.DMC_3/b.;
17 Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-153-6.DMC_1/b.;
18 Beato Bartolo Longo.Mocerino, Pasquale.:.2010??.978-88-7135-802-4.DMC-1.;
19 Beato Bartolo Longo.Mocerino, Pasquale.:.2010??.978-88-7135-802-4.DMC_2/b.;
20 Biblia a jej ľud.Daniel-Rops, Henri.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.DMC_1/a.;
21 Birmovanie, sviatosť dospelosti.Grun, Anselm.Prešov:VMV.2004.80-7165-472-8.DMC_1/b.;
22 Blahoslavená Zdislava : Světci desetiletí duchovní obnovy.Piťha, Petr.Praha:ZVON.1991.80-7113-036-2.DMC_2/b.;
23 Brána do ticha.Llewelyn, Robert.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-350-X.DMC_2/b.;
24 Celá malosť.Fiesole, Mario de.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.DMC_1/B.;
25 Celá malosť.Fiesole, Mario de.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.DMC_1/B.;
26 Cesta radosti Panny Márie.Ľudovít Bebjak.Bratislava:LUC.2002.80-7114-391-X.DMC_2/a.;
27 Cestou pravdy a služby.Janok, Ján,1929-.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2013.9788089342501(viaz.); 978-80-89342-50-1.DMC_3/b.;
28 Cez utrpenie.Lauček, Anton. Peter Huba:Dolný Kubín.1997.80-88803-16-0.DMC_3/b.;
29 Cíle a cesty :.Muchová, Ludmila,1953-.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1996..DMC_1/b.;
30 Čerpajme milosť zo sviatostí.Gavenda, Marián.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-248-5.DMC_1/b.;
31 Čo je svätá omša? IX..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.DMC_1/b.;
32 Čo nás čaká po smrti?.Giboda, Igor.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-204-1.DMC_3/a.;
33 Deň čo deň.Mon Calepin.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .1970..DMC_1/B.;
34 Deviatnik k blahoslavenej sestre Ulrike z Hegne..:.1990?..DMC_2/b.;
35 Dialógom k civilizácii lásky a pokoja.Ján Pavol II..Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-67-6.DMC_3/b.;
36 Diecézny eucharistický kongres.Banská Bystrica.:.1999..DMC_1/b.;
37 Direktórium o ľudovej zbožnosti.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.2005.80-7162-547-7.DMC_1/b.;
38 Dokumenty II. vatikánského koncilu..:Praha :.1995.80-7113-089-3.DMC_3/a.;
39 Dominik kazateľ pravdy.Fotta, Peter, OP.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.DMC_2/b.;
40 Dominikánsky kostol v Košiciach..Košice:Dominikánske mariánske centrum; Dominikánsky konvent v Košiciach.2016.9788097238841; 978-80-972388-4-1.DMC_2/A.;
41 Don Bosco.Bosco, Teresio. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.DMC_3/B.;
42 Dozrievaš v láske.Poláček, Klement, SDB.Rím:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..DMC_3/a.;
43 Dôverujem v Božie milosrdenstvo.Gałazka, Grzegorz. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-473-X.DMC_3/b.;
44 Drahí priatelia.Benedikt XVI.Stará Ľubovňa:Sali - Foto.2012.9788097064495 (brož.);978-80-970644-9-5.DMC_1/b.;
45 Ecclesia in Europa..Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0.DMC_1/b.;
46 Encyklika Deus caritas est .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.DMC_1/b.;
47 Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6.DMC_1/b.;
48 Eucharistia, brána do neba .Luscoň, Jozef, SDB.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-283-6.DMC_1/b.;
49 Eucharistia, sviatosť premenenia.Grun, Anselm.Prešov:VMV.2004.80-7165-473-6.DMC_1/b.;
50 Evanjeliové rady nielen pre rehoľníkov.Józef, Augustyn, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-479-4.DMC_1/b.;
51 Evanjelium na každý deň..Kapušany:Ing. Stanislav Beňo - Bens.2016.9788089679171; 978-80-89679-17-1.DMC_1/A.;
52 Evanjelizácia podľa Františka.Valábek, Marián.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-253-9.DMC_1/b.;
53 Fatima..:.2017.978-80-7450-249-1.DMC_1/A.;
54 FATIMA - posolstvo tragédie, alebo nádeje?.Barta, Jaroslav.Žilina:Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku.2007 asi..DMC_1/B.;
55 Fatima:.Fonseca, L. Gonzaga da .:Východosl.vyd..1992.80-234-0016-9.DMC_2/a.;
56 Fatimské posolstvo : Dokumenty Svätej stolice č. 57.Kongregácia pre náuku viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-599-X.DMC_2/a.;
57 Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Hnilica, Pavol Mária, SJ.Bratislava:Smaragd.2005.80-89063-16-0.DMC_2/a.;
58 Filotea.Ján Kováč.Bratislava:LUC.1996.80-7114-186-0.DMC_3/a.;
59 Gender alebo rodová ideológia.Raučinová, Mária.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-264-5.DMC_1/b.;
60 Hľadanie nádeje .Ján Pavol II.:Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-11-9.DMC_1/b.;
61 Hľadať znamená modliť sa.Porubčan, Jozef, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9.DMC_3/a.;
62 Hľadať znamená modliť sa.Porubčan, Jozef, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9.DMC_1/A.;
63 Hodina s trpiacim Kristom.Jankola, Silvester Jozef, OFM.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-58-4.DMC_2/b.;
64 Hodina so sviatostným Kristom.Jankola, Silvester, OFM.:.1999..DMC_2/b.;
65 Hore srdcia.Gradoš, Juraj. Petra:Prešov.2002.80-89007-29-5.DMC_3/A.;
66 Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.Beňo, Ján Augustín, SDB.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989..DMC_1/a.;
67 Hovoriť s Bohom.Marcela Katonová.Bratislava:LUC.1999.80-7114-268-9.DMC-2.;
68 Hovoriť s Bohom.Marcela Katonová.Bratislava:LUC.2006.80-7114-257-3.DMC_1/a.;
69 Hovoriť s Bohom.Marcela Katonová.Bratislava:LUC.1999.80-7114-268-9.DMC_1/a.;
70 Hovoriť s Bohom 3. diel:.Carvajal, Francisco Fernández.Bratislava:KONTAKT PLUS.2000.80-88855-30-6.DMC_1/a.;
71 Hovoriť s Bohom 4. diel.Carvajal, Francisco Fernández.Bratislava:KONTAKT PLUS.2001.80-88855-35-7.DMC_1/a.;
72 Hovoriť s Bohom 5. diel:.Carvajal, Francisco Fernández.Bratislava:Kontakt plus.2000.80-88855-33-0.DMC_1/a.;
73 Hudba _ radosť i služba. .Talbot, John Michael.Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - Redemptoristi.2009.978-80-89342-09-9.DMC_1/b.;
74 Chlapec, ktorý sa hral s Bohom.Rey-Mermet, Théodule.. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-021-8.DMC_3/b.;
75 Iba láska.Carretto, Carlo,,1910-1988.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.DMC_1/B.;
76 Il rosario contemplazione del volto di Cristo.Tarantino, Tommaso, OP.:.2002..DMC_2/a.;
77 Ja, František /.Carretto, Carlo,1910-1988.Bratislava ::Lúč,.1993..DMC_1/B.;
78 Ján Pavol II. Dvadsaťročie ponfitikátu vo fotografii..Mari, Arturo. Lúč:Bratislava.2000.80-7114-324-3.DMC_3/a.;
79 Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života.Legrand, Jacques. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.DMC_3/b.;
80 Je Boh stvoriteľ? III..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.DMC_1/b.;
81 Jednohubky. Adventné, vianočné, pôstne a veľkonočné obdobie. I. časť.Gavenda, Marián,1963-.Bratislava:studio LUX.2016.9788096861538 (viaz.); 978-80-968615-3-8.DMC_3/b.;
82 Jednohubky. Adventné, vianočné, pôstne a veľkonočné obdobie. I. časť.Gavenda, Marián,1963-.Bratislava:studio LUX.2016.9788096861538 (viaz.); 978-80-968615-3-8.DMC_3/b.;
83 Jednotný katolícky spevník znotovaný..:.1993..DMC_3/A.;
84 Jeho milosrdenstvo trvá naveky.Sopočko, Michal.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-687-2.DMC_3/a.;
85 Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku.Martin, Čičo.Bratislava ::Pamiatkový ústav.2002.80-968632-1-5.DMC-2.;
86 Karl Rahner a my.. Michal Vaško:Prešov.1997.80-7165-075-7.DMC_1/b.;
87 Katechizmus Katolíckej cirkvi.Katolícka Cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-253-2.DMC_3/a.;
88 Každý deň so svätými 1.Judák, Viliam. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.DMC_3/b.;
89 Každý deň so svätými 2.Judák, Viliam. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-679-4.DMC_3/b.;
90 Kniha žalmov.Rúfus, Milan.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2.DMC_1/A.;
91 Kódex kánonického práva.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.DMC_3/a.;
92 Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Katolícka Cirkev .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0.DMC_3/a.;
93 Kompendium teológie duchovného života I..Marchetti, Albino.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-001-X.DMC_1/b.;
94 Kostol sv. Barbory Žilina..[Dolná Tižina]:Alfa a Omega.2013.9788097126636 (brož.);978-80-971266-3-6.DMC_3/b.;
95 Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná.Vozár, Jozef.:Matica slovenská.1998.80-7090-485-2.DMC_3/b.;
96 Kráľovná mája.Malý, Vincent.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-297-2.DMC_2/a.;
97 Kráľovná pokoja.Michalička, Ján.Žilina:Inštitút Communio.2014.9788097127589 (brož.); 978-80-971275-8-9.DMC_3/a.;
98 Krása podľa Biblie.Kráľová, Dagmar.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-281-2.DMC_1/b.;
99 Krátke úvahy o loretánskych litániách.Liptovská, Miriam . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-047-5.DMC_2/a.;
100 Kresťan v cirkvi. XIV..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9.DMC_1/b.;
101 Kresťan v internetovej sieti.Gazda, Imrich.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-271-3.DMC_1/b.;
102 Kresťanská modlitba verzus východná meditácia.Kráľová, Dagmar.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-289-8.DMC_1/b.;
103 Kristológia I..Mikluščák, Pavol. Spišské Podhradie:KS.1995..DMC_1/b.;
104 Kristológia II..Mikluščák, Pavol. Spišské Podhradie:KS.1995..DMC_1/b.;
105 Krížová cesta.Eva Virsíková, Elena Mečírová, Viera Hložníková. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-078-5.DMC_2/b.;
106 Krížová cesta.Takáč, Ferdiš, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-145-0.DMC_3/a.;
107 Krížová cesta.Adamkovič, Anton.:KONPRESS.2000.80-85413-45-0.DMC_2/b.;
108 Krížová cesta : Ruky..Sabinov :Eva Burgrová.2008.978-80-969906-5-8.DMC_2/b.;
109 Krížová cesta hriešnika.Pronzato, Alessandro.Bratislava:LUC.2002.80-7114-363-4.DMC_2/b.;
110 Krížová cesta lásky c Viera Nemcová, Boris Kozlík.Nemcová, Viera.Zvolen:Jas.1999.80-88795-61-3.DMC-1.;
111 Krížová cesta lásky c Viera Nemcová, Boris Kozlík.Nemcová, Viera.Zvolen:Jas.1999.80-88795-61-3.DMC_2/b.;
112 Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Malý, Vincent.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-642-8.DMC_2/b.;
113 Krížová cesta nenarodených.Vavro, Jozef, SJ. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-055-2.DMC_3/a.;
114 Krst, sviatosť života.Grun, Anselm.Prešov:VMV.2004.80-7165-471-X.DMC_1/b.;
115 Kterak poznávala ct. Anna K. Emmerichová ostatky svatých.Emmerichová, Anna K..Frýdek-Místek:Michael s.a..2012..DMC_1/B.;
116 Kto je Kristus? II..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-10-X.DMC_1/b.;
117 Kto si Mária?.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.DMC_2/B.;
118 La fraternite du rosaire..Lyon:.1973..DMC_2/a.;
119 Lasalettské posolstvo. .Hromník, Milan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-619-7.DMC_2/a.;
120 Legenda chodí bosá.Agnesa, G J.Martin ::Osveta.1990.80-217-0193-5.DMC_3/B.;
121 Legendy umučenia.Papini, Giovani.Ružomberok:Genezis.1990.80-85220-06-7.DMC_1/b.;
122 List k zelenému štvrtku r.2000.Ján Pavol II..Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-53-6.DMC-3.;
123 List k zelenému štvrtku r.2000.Ján Pavol II..Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-53-6.DMC_1/b.;
124 Listy rodičom..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990.80-215-0116-2.DMC_3/b.;
125 Listy z púšte.Carretto Carlo.Bratislava:LUC.1993.80-7114-080-5.DMC_1/B.;
126 Litánie Loretánske.Kútnik Šmálov, Jozef.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-210-7.DMC_2/a.;
127 Lourdes.Menotti, Giulia.:.1991.88-7009-024-8.DMC_3/b.;
128 Lurdy..Barbet, Jean.Košice:SLOVO.1991.80-85291-05-3.DMC_2/a.;
129 Madona z Ľubice..Ľubica:Rímskokatolícka farnosť Ľubica.2009..DMC_2/a.;
130 Maľovaná mapa Revúca, Tornaľa a Stredný Gemer. ..Banská Bystrica :CBS.2009.978-80-89321-27-8.DMC_2/b.;
131 Mária a Cirkev.Rahner, Hugo.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-157-4.DMC_2/a.;
132 Maria a církev.Hugo Rahner.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.1996.80-86045-00-5.DMC_2/a.;
133 Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Miravalle, Mark.Bratislava :Magnificat.1993.80-967345-7-1.DMC_2/B.;
134 Mária v Novom zákone : Meditácie.Vitalini, Sandro. Badín:KS.2005.80-88937-20-5.DMC_2/B.;
135 Mária, dokonalá žena.Vella, Elias,1941-.[ Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.2014.9788089606016 (brož.);978-80-89606-01-6.DMC_2/B.;
136 Mária, matka Pána.Rahner, Karl,1904-1984.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-112-4.DMC_2/a.;
137 Mária, nauč nás žiť Evanjelium Tvojho milovaného Syna.Torok, Marek Marcel.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-1-4.DMC_2/B.;
138 Mária, nauč nás žiť Evanjelium Tvojho milovaného Syna.Torok, Marek Marcel.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-1-4.DMC_2/a.;
139 Mária, služobnica Pána. .Speyr, Adrienne von.Nitra :Spoločnosť Božieho Slova.2010.978-80-85223-88-0.DMC_2/b.;
140 Maria, zrcadlo církve.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-80-4.DMC_2/B.;
141 Mariánská dogmata.Minařík, Metoděj František.Kostelní Vydří:KN.1991.80-85527-00-6.DMC_2/a.;
142 Mariánska hora v Levoči.Jurik, Rudolf.Levoča:RkFú v Levoči.1948..DMC_3/b.;
143 Mariánska hora v Levoči 1247 - 2013.Dlugoš, František.Levoča:MTM.2013.978-80-89187-68-3.DMC_3/b.;
144 Mariánská úcta..:Arcibiskupství Olomoucké.1993?..DMC_2/a.;
145 Mariánske inspirace.Amorth, Gabriele.Kostelní Vydří:KN.2008.978-80-7195-168-1.DMC_2/b.;
146 Mariánske modlitby..Pavol VI.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-343-7.DMC_2/a.;
147 Mariánske svátky.Grun, Anselm.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-035-1.DMC_2/b.;
148 Mariánske úvahy Sv. Otca.zodpovednosť Duchovná obnova Slovenska.:tlač Optima a. s. Nitra.1995..DMC_2/a.;
149 Mariánski konvertiti.Barbier, Jean.Bratislava:LUC.1996.80-7114-190-9.DMC_2/a.;
150 Máriina láska víťazí..Trnava:Dobrá kniha.2017.9788081910586 (brož.); 978-80-8191-058-6.DMC_3/A.;
151 Máriina láska víťazí..Trnava:Dobrá kniha.2017.9788081910586 (brož.); 978-80-8191-058-6.DMC_3/a.;
152 Máriine tajomstvá.Laconi, Mauro.1. :Don Bosco.2009.978-80-8074-092-4.DMC_2/B.;
153 Matka Cirkvi.Malý, Vincent. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.DMC_2/a.;
154 Matka Páně. Památka - přítomnost - naděje..Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.2003.88-900609-9-9.DMC_2/a.;
155 Matka Tereza a Panna Maria.Langford, Joseph.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-323-4.DMC_2/b.;
156 Matka ustavičnej pomoci.Wadding, George, CSsR.:.2013.978-80-89342-74-7.DMC_2/a.;
157 Matka vykúpených.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-587-4.DMC_2/a.;
158 Meditace o Panně Marii.Meisner, Kardinál Joachim.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-584-5.DMC_2/b.;
159 Měsíc s Pannou Marií.Ravasi, Gianfranco, 1942-.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-399-9.DMC_2/b.;
160 Milosrdenstvo Pánovo nech ospevujú naveky.Jurko, Jozef (1950).Kapušany:Bens.2000.80-88998-03-4.DMC_3/a.;
161 Milostiplná.Galot, Jean. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-62-2.DMC_2/a.;
162 Milostiplná.Galot, Jean. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-62-2.DMC_2/B.;
163 Minutěnka.Hlouch, Josef, 1902-1972 - autor.:Třebíč :.1994.80-85766-26-4.DMC_1/a.;
164 Miriam z Nazaretu :.Hesemann, Michael(1964- )..Poznań ::Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze,.2014..9788370339227;978-83-7033-922-7.DMC_2/a.;
165 Misijný ruženec.Kondis, Štefan.:.2016..DMC_2/a.;
166 Misijný ruženec.Kondis, Štefan.:.2016..DMC_3/A.;
167 Mních a sestra.Strmina, Ladislav H..Bratislava:Agentúra INFORMEX.2004.80-969207-2-3.DMC_3/b.;
168 Modlime sa za kňazov.Judák, Viliam. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-443-8.DMC_2/b.;
169 Modlitba - svieži prameň.Tereza, z Kalkaty Matka.Bratislava:Lúč.1993.80-7114-113-5.DMC_1/b.;
170 Modlitba sv. ruženca.Paris, L..:ICMM.2009.3872631000301;387-263100030-1.DMC_2/A.;
171 modlitby a novena k pražskemu jezulatku..:.2009..DMC_2/b.;
172 Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z Montfortu.Grignion, Ľudovít Mária. Matice cyrilometodějská:Olomouc .1997.80-238-0971-7.DMC_2/a.;
173 Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Jozef Šuppa SJ.Trnava:Dobrá kniha Trnava.2007.978-80-7141-561-9.DMC_2/b.;
174 Modlitby svatého Augustina.Augustin, - svatý, 354-430 - autor.:Kostelní Vydří :.2004.80-7192-897-6.DMC_2/b.;
175 Modlitby svätého ruženca. ..Martin :Francesca Creation.2010.978-80-970468-3-5.DMC_2/a.;
176 Modlitby za uzdravenia.Madre, Philippe.Bratislava:LUC.1996.80-7114-177-1.DMC_2/b.;
177 Modlitebná knižka do nemocnice.Uháľ, Martin. Typopress:Košice.2003.80-89089-10-0.DMC_2/b.;
178 Moje modlitby.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-168-4.DMC_2/b.;
179 Mojím povolaním je láska. Malý katechizmus: .Karmelitánky z Lisieux.:.1995??..DMC_2/b.;
180 Muž, který sázel stromy.Giono, Jean, 1895-1970 - autor.:Praha :.2000.80-7021-452-X.DMC_3/b.;
181 Mystika a proroctví, Dominikánská tradice.Woods, Richard OP.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-881-X.DMC_2/b.;
182 Myšlenky sv. Maxmiliána M. Kolbeho o Panně Marii.Domański, Jerzy, 1919- - autor.:Olomouc :.1997.80-238-2098-2.DMC_2/a.;
183 Mýtnik pred madonou.Šándor, Andrej, SDB.Bratislava:Správa saleziánskych spolupracovníkov.1948..DMC_2/a.;
184 Na ceste za väčšou dokonalosťou.Senčík, Štefan, SJ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..DMC_3/b.;
185 Nad evangeliem podle Jana :.Fausti, Silvano.Praha ::Paulínky,.2014.978-80-7450-119-7.DMC_1/a.;
186 Nad evangeliem podle Lukáše :.Fausti, Silvano - autor.Praha:Paulínky.2011.978-80-7450-025-1.DMC_1/a.;
187 Nad evangeliem podle Marka :.Fausti, Silvano - autor.Praha:Paulínky.2007.978-80-86949-39-0.DMC_1/a.;
188 Nad evangeliem podle Matouše :.Fausti, Silvano - autor komentára;.Praha:Praha :.2009.978-80-86949-77-2.DMC_1/a.;
189 Nad modlitbou svätého ruženca.Dancák, František.V. Lomnica:Miros.1992.80-85443-04-X.DMC_3/a.;
190 Nad ružencem.Thalhammer, Dominik.Olomouc:MCM.1992..DMC_2/a.;
191 Nádej v naplnenie.Mikluščák, Pavol.Dolný Kubín:Zrno.1996.80-900496-8-0.DMC_1/b.;
192 Nachádzanie Boha..:.2002..DMC_1/b.;
193 Najkrajší kvet.Kováč Adamov, Štefan,1957-.Rybník:Štefan Kováč Adamov.2017.9788097259877; 978-80-972598-7-7.DMC_3/A.;
194 Najsvätejšia Trojica: Boh Otec, Syn a Svätý Duch.Viganó, Angelo. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-48-X.DMC_1/b.;
195 Najsvätejšie srdce Ježišovo.Vignelli, Guido.:.2000.9788097259730; 978-80-972597-3-0.DMC_1/B.;
196 Naučila ma ich moja dobrá mama.Job, Pavol P..:Németh Oto.2004.80-88949-68-8.DMC_2/a.;
197 Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Liguori, Alfonz Mária de.Bratislava:LUC.1991.80-7114-088-0.DMC_2/b.;
198 Nebojte sa života.Montana, Victoria (Mária Muráňová).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..DMC_3/A.;
199 Nebojte sa života.Montana, Victoria (Mária Muráňová).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..DMC_1/b.;
200 Nepoškvrnená, pomáhaj mi!.Jurko, Jozef (1950). Bens:Kapušany.2003.80-88998-50-6.DMC_2/a.;
201 Nositelia kristových rán.Höcht, Johannes Maria.Košice:Slovo.1996.80-85291-31-2.DMC_3/b.;
202 Novéna k blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej. .Galeštoková, Dominika.Trnava :KON-PRESS.2003.80-85413-54-X.DMC_2/b.;
203 Novéna k Matke všetkých národov..:.2013.978-3-9814437-7-6.DMC_3/A.;
204 Novéna k Panne Márii.Kodet, Vojtěch,1956-.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350016 (brož.); 978-80-8135-001-6.DMC_2/a.;
205 Novéna k Panne Márii rozväzujúcej uzly.Kodet, Vojtěch,1956-.Trnava:Spolok sv. Vojtecha - Vojtech.2015.9788081611629 (brož.); 978-80-8161-162-9.DMC_2/a.;
206 Novéna ku Kráľovnej Pokoja. ..Nitra :Oáza Michala Archanjela.2009.978-80-969900-3-0.DMC_2/a.;
207 O čnostiach. XV..Forgan, Vladislav I..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-17-7.DMC_1/b.;
208 O pravé mariánske úcte.Grignion, Ľudovít Mária. Olomouc:MCM.1997.80-238-0972-5.DMC_2/a.;
209 O sviatosti pokánia. X..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-18-5.DMC_1/b.;
210 Objevit tajemství růžence /.Balík, Jan,1965-.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.2012.978-80-7266-375-0.DMC_2/a.;
211 Odpustenie.Boudetová, Paulette.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-519-7.DMC_1/b.;
212 Ohnisko jednoty.Lubich, Chiara, 1920-2008.Bratislava:Nové mesto.2001.80-85487-63-2.DMC_1/B.;
213 Opravdivý róm.Riboldi, Mario.Košice:OTA.2007.978-80-969686-0-2.DMC_3/b.;
214 P. Michal Lacko SJ - informátor a formátor gréckokatolíkov.Babjak, Ján, SJ.Trnava:.1997..DMC_3/b.;
215 Pán ma viedol.Janok, Ján, CSsR.Bratislava:.2015.978-80-89342-76-1.DMC_3/b.;
216 Pane Ježíši, máme tě před očima jako dítě..:.2009..DMC-1.;
217 Panna Mária, Uzdravenie chorých.Woiciech Węglicki.Bratislava:LUC.2001.80-7114-319-7.DMC_2/a.;
218 Pasáčci z Fatimy /.Silva, Manuel Fernando S. e,1932-.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-518-4.DMC_2/a.;
219 Patrím k vám.S.K.Dakov.Bern:Nakladateľstvo MPK.1983..DMC_1/B.;
220 Pavol VI. a Eucharistia.Sapienza, Leonardo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-540-X.DMC_1/b.;
221 Pier Giorgio Frassati _ Dni jeho života. .Frassati Gawronská, Luciana.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2009.978-80-970126-1-8.DMC_2/b.;
222 Pio Alberto del Corona.Ferretti, Lodovico.:.2010.978-88-6434-022-7.DMC_3/b.;
223 Písně k modlitbě..:.1994..DMC_2/b.;
224 Písomnosti v našom živote.Lýdia, Bednárová.:Príroda.2005.80-07-01192-7.DMC_3/b.;
225 Plameň srdca Nepoškvrneného srdca Panny Márie..:.1978..DMC_3/a.;
226 Po priamych cestách :.Hlaváč, Štefan.Bratislava ::Ikar,.1990..DMC_1/B.;
227 Po priamych cestách :.Hlaváč, Štefan.Bratislava ::Ikar,.1990..DMC_1/B.;
228 Pod krížom..Šuppa, Jozef, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-594-7.DMC_2/b.;
229 Poďte, klaňajte sa.Pistrák, František, OP.:.2001..DMC_2/b.;
230 Poezie.Jan od Kříže, - svatý, 1542-1591 - autor.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1994.80-85527-60-X.DMC-3.;
231 Poezie.Jan od Kříže, - svatý, 1542-1591 - autor.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1994.80-85527-60-X.DMC_2/b.;
232 Pohledy do budoucnosti : Flaminia Morandi a Michelina Tenace v rozhovoru s pravoslavným teologem Olivierem Clémentem.Clément, Olivier.Velehrad:Refugium.1998.80-86045-20-X.DMC_1/b.;
233 Pojednání o Panně Marii.René, Laurentin.:Karmelitánské nakladatelství ; Praha.2005.80-7192-728-7.DMC_2/a.;
234 Popelka nazaretská.Renč, Václav.Praha:Vyšehrad.1969..DMC_2/a.;
235 Posolstvo svätého otca mladým na celom svete pri príležitosti 12. svetového dňa mládeže ; Posolstvo Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja 1. januára 1997 ; Posolstvo Jána Pavla II..Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-181-1.DMC_1/b.;
236 Posvätenie kňazstva, sviatosť výzvy.Grun, Anselm.Prešov:VMV.2004.80-7165-476-0.DMC_1/b.;
237 Potega modlitwy rozancowej.Salij, Jacek, OP.Krakov:.2000?..DMC_2/a.;
238 Prameň z Boha.Körper, Karol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..DMC_3/A.;
239 Prečo mám strach milovať?.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.DMC_1/b.;
240 Pred príchodom Miriam.Stańczyk, Stanislaw.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-02-0.DMC_2/B.;
241 Preghiere e lodi all´immacolata madre di Dio Maria..:.2002..DMC_2/a.;
242 Prijať Opustiť Dúfať.Daucourt, Gérard.Bratislava:DAKA.1993.80-900539-9-8.DMC_2/b.;
243 Príležitostné modlitby a pobožnosti.Konferencia biskupov Slovenska.:.2016..DMC_3/a.;
244 Príručný slovník kresťanstva.Vnuk, František.:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2003.80-89063-13-6.DMC_3/a.;
245 Projekt vlastného života.Slivoň, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-285-0.DMC_1/b.;
246 Prvé kroky, prvé slová-..Žilina:Žilinská diecéza.2013.9788097126605 (viaz.);978-80-971266-0-5.DMC_3/b.;
247 Putovanie po miestach spásy.Pavol, Jan.:Don Bosco.1999.80-88933-36-6.DMC_3/b.;
248 Relikvie svätých a ich rozpoznávanie..Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2017.9788081920141 (brož.); 978-80-8192-014-1.DMC_1/b.;
249 Rembrandtove ruky.Haľko, Jozef (1964).Bratislava: Juraj Mrocek.2005.80-969245-8-3.DMC_1/b.;
250 Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Efraim, brat.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-65-1.DMC_2/a.;
251 Rok nad evanjeliom.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.DMC_1/b.;
252 Różaniec ikonami pisany /.Jaśkiewicz-Macek, Julita..Warszawa ::Wydawnictwo Sióstr Loretanek,.2010..9788372574237;978-83-7257-423-7.DMC_2/a.;
253 Rozaniec w traducji dominikanskiej.Kapec, Waldemar, OP.Krakov:.2000?..DMC_2/a.;
254 Rozjímání nad žalmy.Opletal, František.Olomouc:MCM.2002.80-7266-103-5.DMC_1/b.;
255 Rozjímania o tajomstvách posvätného ruženca.Čeman, Jozef.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-558-0.DMC_2/a.;
256 Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca..Košice:Inštitút nepoškvrneného Srdca Panny Márie.2003..DMC_2/A.;
257 Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Žilina:OFSETA - print.1998.80-967755-2-9.DMC-2.;
258 Rozjímania V...Košice:Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.2010..DMC_2/A.;
259 Rozjímavý růženec.Vladimír J. Koudelka OP. Krystal OP:Praha.1998.80-85929-27-9.DMC-2.;
260 Rozjímavý ruženec s Iginom Giordanim.Piccolo, Gennaro.Bratislava:Nové mesto.2013.9788089621057 (brož.);978-80-89621-05-7.DMC_3/A.;
261 Rozjímavý ruženec s Iginom Giordanim.Piccolo, Gennaro.Bratislava:Nové mesto.2013.9788089621057 (brož.);978-80-89621-05-7.DMC_2/a.;
262 Ružencové rozjímanie na celý október.Kollár, Martin Mária.Bratislava:Rehoľa menších bratov konventuálov-minoritov.2005.80-969352-0-8.DMC_2/a.;
263 Ruženec.Máyer-Skumanz, Lene.Bratislava:SERAFÍN.1993.80-85310-28-7.DMC_2/a.;
264 Ruženec..Olomouc:MCM.1992.80-85527-74-X.DMC_2/A.;
265 Ruženec /33 druhov modlitieb/..:.1990?..DMC_2/a.;
266 Ruženec a Krížová cesta..:Alfa kontispol.s r.o..1993.80-88739-02-0.DMC_2/a.;
267 Ruženec naší Paní.Guardini, Romano.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-543-8.DMC_2/b.;
268 Růženec Panny Marie.Mráček, František.Praha:Vérité.2002.80-900843-5-4.DMC_2/a.;
269 Růženec Panny Marie =..:Olomouc :.2002.80-7266-124-8.DMC_2/a.;
270 Ruženec podľa Jána Pavla II. s dvadsiatimi tajomstvami.Principe, Pietro.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-427-6.DMC_2/a.;
271 Ruženec s bl.Faustynou.Kowalska, Faustyna Marie Helena.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-348-6.DMC_2/a.;
272 Ruženec s Fra Angelicom.Vnučko, Patrik Peter.Košice :Dominikánske mariánske centrum.2008.978-80-969952-8-8.DMC_2/a.;
273 Ruženec s Jánom Pavlom II..Bartolini, Bartolino.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-048-8.DMC_2/a.;
274 Ruženec se svatou Katerinou Sienskou.Sienská, Katarína.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-098-3.DMC_2/a.;
275 Ruženec se svatým Dominikem.Holeček, Michal.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-085-1.DMC_2/a.;
276 Ruženec so svätým pápežom..Stará Ľubovňa:Salive.2014.9788378644040 (brož.); 978-83-7864-404-0.DMC_2/a.;
277 Ruženec spásy. .Morovics, Štefan.Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-117-4.DMC_2/a.;
278 Ruženec v našich rukách.Macák, Ernest, SDB. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978..DMC_2/a.;
279 Ruženec, ale ako?.František Pistrák OP. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-192-3.DMC_2/a.;
280 Ruženec, ale ako?.František Pistrák OP. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-192-3.DMC-2.;
281 S Máriou k Ježišovi.Lanzi, Crispino.Bratislava:Németh Oto.2000.80-88949-07-6.DMC_2/a.;
282 s mariou na križovej ceste..:.2006.8086949-05-2.DMC_3/a.;
283 S Terezkou každý deň.Terézia z Lisieux. Košice:Karmel.1997..DMC_2/b.;
284 San sisto all'appia..Rím:.1991..DMC_3/b.;
285 Sedem sviatostí.Michalov, Jozef, SVD.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-376-6.DMC_1/b.;
286 Sedembolestná.Pružina, Jan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-283-4.DMC_2/a.;
287 Sestra Lucie hovoří o Fatimě.Kondor, Luis.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1994..DMC_2/a.;
288 Setkání s Marií.Gilbert, Guy.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2002.80-7192-657-4.DMC_2/b.;
289 Schody.Matis, Melichar Jozef.Košice:Grafika.2001.80-968272-6X.DMC_2/b.;
290 Skutky apoštolů /.Fausti, Silvano.:.2017.978-80-7450-242-2; 978-80-7450-243-9.DMC_1/A.;
291 Skutky apoštolů..Fausti, Silvano.:.2017.978-80-7450-243-9.DMC_1/A.;
292 Slovo pre každého.Andrej Popovec. Andrej Popovec:Štôla.1997.80-967699-4-4.DMC_1/a.;
293 Slovo pre každého.Andrej Popovec. Andrej Popovec:Štôla.1999.80-968175-3-1.DMC-1.;
294 Slovo pre každého /.Popovec, Andrej.Sereď ::Andrej Popovec,.2000..DMC_1/a.;
295 Služebnice Pána.Speyr, Adrienne von.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-24-3.DMC_2/a.;
296 Smädní po láske..Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-503-0.DMC_1/b.;
297 Spiritualita Nového zákona s Henricem Pidyartem.Pidyarto, Henricus,1955-.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2005.80-7192-604-3 .DMC-3.;
298 Spoveď, cesta k šťastiu.Vadkerti, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-290-4.DMC-2.;
299 Sprievodca pre spovedníkov o niektorých morálnych témach, ktoré sa týkajú manželského života.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-363-6.DMC_1/b.;
300 Svatý růženec :.Bahounek, Jiří,(1947-).Brno ::První sdružení přátel blah. Hyacinta M. Cormiera v Brně,.2012.978-80-260-3857-3.DMC_2/a.;
301 Svatý Tomáš Akvinský.Chesterton, G. K.(1874-1936).Praha:Krystal OP.1993.8090152813 (brož);80-901528-1-3.DMC_2/b.;
302 Svätá Katarína Labouré:.Dcéry kresťanskej lásky.s. l.:s. n..1995..DMC_3/b.;
303 Svätá Rita.. Oto Németh:[Bratislava].2003.80-88949-64-5.DMC-1.;
304 Sväté písmo Starého i Nového zákona.Katolícka Cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-152-8 ( 0-86516-335-9 ).DMC_1/a.;
305 Svätý Jozef.Griffin, Michael, D..Michalovce:MISIONÁR.1996.80-88724-15-5.DMC_1/b.;
306 Svätý ruženec.Escrivá, Josemaría . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-063-7.DMC_2/a.;
307 Svätý ruženec ; Krížová cesta.Escrivá de Balaguer, Josemaría,1902-1975.Bratislava:Lúč.2014.9788071149613 (brož.); 978-80-7114-961-3.DMC_2/a.;
308 Svätý škapuliar - dar Matky Božej.Marián Feduš, Lýdia Šlosárová.Bratislava:LUC.1993.80-7114-099-6.DMC_2/a.;
309 Sviatosti. VIII..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-21-5.DMC_1/b.;
310 Štyri knihy o nasledovaní Krista.Kempenský, Tomáš Hemerken .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-01-0.DMC_1/A.;
311 Štyri novény k Panne Márii Karmelskej..Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350504 (brož.); 978-80-8135-050-4.DMC_2/a.;
312 Talenty a zdravé sebavedomie.Hajkovská, Dominika.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-277-5.DMC_1/b.;
313 Teologický a náboženský slovník, I. Diel, A-K.Vragaš, Štefan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-620-1.DMC_3/a.;
314 The blessed Bartolo Longo.Auletta, Gennaro.:.1987..DMC_2/b.;
315 Tomášovské pojetí svátostí.Max Kandler.Kolín nad Rýnem:Tomášovská edice.1991..DMC_2/b.;
316 Triumf Srdca.Radelli, Gaudius.Bratislava:Vydavateľstvo de Sales.2017..DMC_2/B.;
317 Turzovka slovenské lurdy.Grufik, František. Bratislava:Genezis.1991.80-85220-33-4.DMC_2/a.;
318 Ty si mať dobrotivá.Pavol VI.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989..DMC_2/a.;
319 Týždeň s Máriou z Nazareta.Gianni, Ghiglione.:Don Bosco.1998.80-88933-04-8.DMC_2/a.;
320 Úcta k Panne Márii v kresťanskom staroveku.Stolárik, Stanislav, biskup.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-022-6.DMC_2/a.;
321 Učiť sa milovať a žiť vieru.Hechtl, Johann. Jas:Zvolen.1995.80-967099-1-7.DMC_1/b.;
322 Učiť sa milovať a žiť vieru.Johann Hechtl.Zvolen:Združenie Jas.1995..DMC_1/B.;
323 Učiteľ, kde bývaš?.Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-191-4.DMC_1/b.;
324 Udalosti v Medžugorí v súlade alebo proti učeniu Cirkvi?.Marianová Jozefína.:.2000?..DMC_2/a.;
325 Útěcha mého putování a Poslední meditace nad žalmem Miserere.Savonarola, Girolamo.Praha:Krystal OP.1998.80-85929-30-9.DMC_2/b.;
326 Utrpenie, smrť a pohreb Jána Pavla Veľkého : 18. mája 1920 - 2. apríla 2005.Labo, Šebastián, SJ.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-615-5.DMC_3/b.;
327 Úvahy o živote k ružencovým tajomstvám.Pistrák, František OP.:.1997..DMC_2/a.;
328 Úvod do křesťanství.Joseph Ratzinger ; odp.red. M.Badal ; předml. J.Ratzinger ; [.m.Přel. z něm..Brno:Petrov.1991.80-85247-13-5.DMC_1/b.;
329 Uzdravujúca moc ruženca.Vicenová, Mária.Nitra:Oáza Michala Archanjela.2014.9788089686049 (brož.); 978-80-89686-04-9.DMC_2/a.;
330 V duchu pravdy :.Duka, Dominik, 1943- - Účastník interview;.:Ústí nad Orlicí :.2008.978-80-903652-5-4.DMC_2/b.;
331 V spätnom zrdkadle. .Kašparů ; Štreit.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-24-9.DMC_1/b.;
332 Vám, moji najmilší.Ján Pavol II,.Bratislava:LUC.1998.80-7114-247-6.DMC_1/b.;
333 Vánoční tajemství.Steinová, Edita. Vimperk:Viener.1991.80-900806-4-2.DMC_1/b.;
334 Večeradlo s Pannou Máriou..Košice:DMC Salve.1993?..DMC_2/A.;
335 Verím - Malý katolícky katechizmus.Beck, Eleonore.Konigstein:Kirche in Not.1999..DMC_3/a.;
336 Veriť či neveriť? I..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6.DMC_1/b.;
337 Verso la beatificazione di Pio Alberto del Corona..:.2015..DMC_2/b.;
338 Via Crucis : Krížové cesty z Kolosea.Gavenda, Marián. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-704-3.DMC_1/b.;
339 Vincent de Paul - OTEC CHUDOBNYCH.Schindler, Eugen. Charis:Bratislava.2000.80-88743-38-9.DMC_3/b.;
340 Vincent de Paul,Lujza de Marillac,F. Ozanam.F.Bučko, Ladislav. Nitra:SBS.1995.80-85223-34-1.DMC_3/b.;
341 Vita di Bartolo Longo a fumetti..:.2001.978-88-8529-1522;978-88-85291-52-2.DMC_2/b.;
342 Volání Královny Ružence.Cormier, Hyacint M., OP.Brno:První sdružení přátel bl. Hyacinta M. Cormiera OP.2003..DMC_2/B.;
343 Vpred.Forrest, Tom.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-6-6.DMC_1/b.;
344 Výnimočné biblické ženy. Mária.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-546-4.DMC_3/b.;
345 Výzvy fatimského posolstva.Lucia, sestra.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-91-0 (v knihe je chybné ISBN).DMC_2/a.;
346 Vznešenost ružence.Cormier, Hyacint M., OP.Brno:První sdružení přátel bl. Hyacinta M. Cormiera OP.2003..DMC_2/B.;
347 Vznešenost svatého růžence.Bahounek, Jiří, 1947- - autor.:Olomouc :.1998.80-238-2955-6.DMC_2/a.;
348 Z oboch strán oltára.Filipek, Andrej, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-400-X.DMC_1/b.;
349 Zákruty bez ciest c Pavol Strauss.Strauss, Pavol.Bratislava:Verba.1993.80-901177-1-6.DMC_1/b.;
350 Zamknuté znútra.Lachmanová, Kateřina.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0.DMC_1/b.;
351 Zázračná medaila.Karl-Maria Harrer.Bratislava:Vydavateľstvo Oto Németh.2015.978-80-89277-54-4.DMC_2/B.;
352 Zázračná medaila.Matuška, Peter.Bratislava:Oto Németh.2001.80-88949-17-3.DMC_2/a.;
353 Zázračná medaila.Karl-Maria Harrer.Bratislava:Vydavateľstvo Oto Németh.2013.978-80-89277-44-5.DMC_2/B.;
354 Zborník z konferencie: FATIMA..Bratislava:Nadácia Slovakia Christiana.2018..DMC_1/B.;
355 Zborník z medzinárodných konferencií.Bazilovič, J J.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-384-4.DMC_3/b.;
356 Zdravas´ Mária a ruženec.Nemcová, Viera. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.DMC_2/a.;
357 Zdravas\', Mária.František,1936-.Trnava:SSV.2018.9788081613302; 978-80-8161-330-2.DMC_1/B.;
358 Zjavenia Panny Marie v Mexiku - Guadalupe..:.1990??.978-80-970597-1-2.DMC_2/a.;
359 Zlata kniha..:.1990??..DMC_2/a.;
360 Znovu začít od Krista.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.DMC_1/b.;
361 Žalmy. Chvály..Praha:.2000..DMC-1.;
362 Život je vzťah : úvahy a myšlienky.Hučko, Ladislav.Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-15-2.DMC_1/b.;
363 Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Vragaš, Štefan.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8.DMC_3/b.;
364 Život Mariin.Rilke, Rainer Maria, 1875-1926.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-309-8.DMC_2/a.;
365 Život pána Ježíše:.Valtorta, Marie.Brno:Mariánské nakladatelství.1995.80-901553-4-0.DMC_1/B.;
366 Život Panny Marie.Valtorta, Maria, 1897-1961 - autor.Brno ::Brno :.1996, c1985.80-901553-8-3.DMC_2/A.;
367 Život Panny Marie :.Valtorta, Marie.Brno:Mariánské nakladatelství.1994.80-901553-3-2.DMC_2/a.;
368 Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej..Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-486-7.DMC_2/B.;
369 Život podľa Márie.Larraňaga, Ignazio.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-311-1.DMC_2/a.;
370 Život svaté Bernadety.Laurentin, René, 1917- - autor.:Kostelní Vydří :.1996.80-7192-084-3.DMC_3/b.;
371 Živý ruženec.Hančák, Jozef.:.2016..DMC_2/a.;