logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu

1 -dobrá správa na každý deň.Fürst, Vlastimil,1958-.Vrútky:Advent-Orion.2013.9788080711658 (viaz.); 978-80-8071-165-8.homiletika.;
2 ... aby boli jedno srdce a jedna duša-..Jurko, Jozef (1950).Kapušany:Bens.2000.80-88998-01-8.homiletika.;
3 "Homilien" des San Angelico.Alce, Venturino, OP.:.1983..dominikani.;
4 15 dní s Kateřinou Sienskou.Knockaert, André - autor.:Brno :.1998.80-85319-83-7.dominikani.;
5 15 dní s mistrem Eckhartem.Gozier, Dom André.Brno:Cesta.1997.80-85319-71-3.dominikani.;
6 15 dní so svätým Vincentom de Paul.Renouard, Jean-Pierre.:.2017.9788081790782; 978-80-8179-078-2.životopisy.;
7 A Boh zmenil názor.Andrew, Brad; Williamsová DeVore, Susan.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-508-1.spiritualita.;
8 A kamene rastú.Sitarčik, Marian. Prešov:Anna Nagyová.1995.80-967041-4-1.história.;
9 A přesto říci životu ano : psycholog prožívá koncentrační tábor.Frankl, Viktor Emil.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-095-9.psychológia.;
10 ABC krstu.Caspani, Pierpaolo.Bratislava:Lúč.2014.9788071149361 (brož.); 978-80-7114-936-1.katechetika.;
11 ABC manželstva.Vivaldelli, Emanuela.Bratislava:Lúč.2013.9788071149248 (brož.); 978-80-7114-924-8.katechetika.;
12 ABC manželstva.Vivaldelli, Emanuela.Bratislava:Lúč.2013.9788071149248 (brož.); 978-80-7114-924-8.katechetika.;
13 Abdiáš, Jonáš, Micheáš .Varšo, Miroslav.Trnava ::Dobrá kniha.2010.978-80-7141-690-6.biblistika.;
14 Abrahám.Kossak, Zofia,1889-1968.Bratislava:Lúč.2014.9788071149637 (brož.); 978-80-7114-963-7.biblistika.;
15 Aby nás radi počúvali: .Šuráb, Marian. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2004.80-88741-50-5.katechetika.;
16 Aby si poznal spoľahlivosť učenia : Úvod do Nového zákona.Trstenský, František.Svit:Katolícke biblické dielo.2006.80-89120-08-3.biblistika.;
17 Aby vaša radosť bola úplná.Maloney, George A..Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-166-3.spiritualita.;
18 Abys živ byl.Škarvada, Jaroslav.Praha:Krystal OP.1993.80-901528-0-5.homiletika.;
19 Acta Capituli Generalis Electivi OP.Gerard Francisco Timoner.:.2019..dominikani.;
20 Adam a jeho žebro.Marko, Ivan Rupnik.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-20-5.spiritualita.;
21 Aké meno dávate svojmu chlapčekovi?.Jurko, Jozef,.Kapušany:Bens.1999.8096822519 (brož.); 80-968225-1-9.životopisy.;
22 Ako byť šťastný.Tändzin Gjamccho,.[Bratislava]:Slovart.2016.9788055614632 (viaz.); 978-80-556-1463-2.religionistika.;
23 Ako hovoriť, aby nás tínedžeri počúvali, ako počúvať, aby nám tínedžeri dôverovali.Faber, Adele.V Brne:CPress.2013.80-264-0143-3.katechetika.;
24 Ako chlieb, ktorý sa láme.Breemen, Peter G. van.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-126-4.spiritualita.;
25 Ako milovať deti?.Augustyn, Józef,1950-.Bratislava:Lúč.2010.9788071147237 (brož.); 978-80-7114-723-7.katechetika.;
26 Ako premôcť smútok a bôľ.Harold, Bauman.:Alfa konti.1999.80-88739-48-9.spiritualita.;
27 Ako sa naučiť modliť.Martini, Carlo.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.spiritualita.;
28 Ako v sebe objaviť Božie povolanie?.Pavol, Jan.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-365-8.skripta.;
29 Ako v sebe objaviť Božie povolanie?.Pavol, Jan.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-365-8.magistérium.;
30 Ako víťaziť nad Satanom .Vicenová, Mária.:Oáza Michala Archanjela.2009.978-80-969900-4-7.spiritualita.;
31 Aktuálne problémy z oblasti kanonického práva.Faltin, Daniel, OFM. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1995.80-7142-030-1.právo.;
32 Ale zbav nás od zlého.Madre, Philippe.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-566-7.spiritualita.;
33 Alchymista.Coelho, Paulo.Bratislava:IKAR.2007.978-80-551-1644-0.životopisy.;
34 Allegra Unterengadin.Toni Hiebeler.:.1976.3-7634-0313-2.história.;
35 Amos _ Výnimoční biblickí muži. .Riversová, Francine.Trnava :Dobrá kniha.2009.978-80-7141-670-8.biblistika.;
36 and quot;Paradox and quot; a and quot;tajomstvo and quot;.Grilli, Massimo,1948-.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2014.9788089120437 (brož.); 978-80-89120-43-7.homiletika.;
37 Anglická konverzácia.Tomáš Štorcel.Bratislava:Príroda.2007.80-07-01336-9.slovníky.;
38 Angličtina na cesty s prepisom výslovnosti..Bratislava:Príroda.2007.978-80-07-01574-6.slovníky.;
39 Anjeli v našich predstavách.Gavendová, Oľga.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741471 (brož.); 978-80-8074-147-1.katechetika.;
40 Anka Kolesárová.Rusiňáková, Magdaléna.Bratislava:Lúč.2017.9788081790720 (brož.); 978-80-8179-072-0.životopisy.;
41 Antikoncepcia.Košč, Ján Mária,.[ Doľany]:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.9788089676088 (brož.); 978-80-89676-08-8.teológia.;
42 Antropológia ženy a náuka Jána Pavla II..Fula, Milan.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-016-X.teológia.;
43 Apoštol národů svatý Pavel.Špidlík, Tomáš, 1919-2010.:Olomouc :.2008.978-80-7412-005-3.životopisy.;
44 Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Benedikt XVI..Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8.životopisy.;
45 Arabský svet .Khídayer, Emíre.:Marenčin PT.2009.978-80-8114-026-6.beletria.;
46 Atlas obyvateľstva Slovenska : Population atlas of Slovakia..Bratislava:Trenčianska univerzita.2006.80-223-2190-7.história.;
47 Augustín - filozof, mystik, teológ.Groeschel, Benedict J..Bratislava:Serafín.2004.80-8081-006-0.životopisy.;
48 Autobiografie : doslov Jan Lukavec.Chesterton, G. K..Brno:Centrum pro stud.dem.a kult..2007.978-80-7325-127-7.životopisy.;
49 Babkine byliny.Aurélia, Dugasová.:DINO.1995.80-85575-11-6.Prírodné vedy.;
50 Básne /.Rúfus, Milan..Bratislava ::Slov. spis.,.1975...beletria.;
51 Beato Angelico il Convento di San Marco.Hood, Viliam.:.1995..dominikani.;
52 Benedikt XVI..Seewald, Peter.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2017.9788081612718 (viaz.); 978-80-8161-271-8.magistérium.;
53 Benediktova cesta :.Dreher, Rod,.:.2018.978-80-906736-2-5.teológia.;
54 Bible svatá, aneb, Všecka svatá písma Starého i Nového zákona :..:.1984..biblistika.;
55 Bible v českých zemích od nejstarších dob do současnosti /.Merell, Jan,1904-1986.[S.l.] ::Československá katolická charita,.1956..biblistika.;
56 Biblia.Evanjelická Cirkev.1. :TRANOSCIUS.2010.978-80-7140-338-8.biblistika.;
57 BIBLIA 101 otázok a odpovedí.Brown, Raymond.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-213-9.biblistika.;
58 Biblia a jej ľud.Daniel-Rops, Henri.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.biblistika.;
59 Biblia s ilustraciami Vincenta Hložníka.Pavol, Prikryl.Bratislava:Tatran.1998.80-222-0473-0.biblistika.;
60 Biblia verzus Da Vinciho kód.Jančovič, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-042-9.biblistika.;
61 Biblické postavy.Ravasi, Gianfranco,.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2009.978-80-7195-188-9.biblistika.;
62 Biblické princípy zasľúbení.Vargová, Klaudia,.:.2019.9788057009962; 978-80-570-0996-2.biblistika.;
63 Biblický atlas.Pritchard, James B..Praha:Čes.biblická společ..1996.80-85810-09-3.biblistika.;
64 Biblický pravek.Celes tín Tomič.:.1992..biblistika.;
65 Biblický slovník.Novotný, Adolf.Praha:Kalich.1956..biblistika.;
66 Bioetika pre vychovávateľov. .Cehuľová, Ľubomíra.Prešov :Prešovská univerzita.2010.978-80-7165-798-9.teológia.;
67 Blahoslavená Zdislava : Světci desetiletí duchovní obnovy.Piťha, Petr.Praha:ZVON.1991.80-7113-036-2.dominikani.;
68 Blahoslavený Jan Sarkander.Charouz, Zdeněk.Brno:Cesta.1990..životopisy.;
69 Blahoslavený Vasil Hopko.Hromník, Milan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-425-5.životopisy.;
70 Blízki Bohu a ľuďom.Ondruš, Rajmund, SJ.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0;80-222-0277-0.životopisy.;
71 Boh je láska.Foucauld, Charles de.Bratislava:Oto Németh.2008.978-80-89277-16-2.spiritualita.;
72 Boh je naša spása..Gajdoš, Tomáš, OP.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-4-9.dominikani.;
73 Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Frossard, André.Bratislava:LUC.1992.80-7114-055-4.životopisy.;
74 Boh ma miluje takého, aký som.Mária Flochová.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-293-7.spiritualita.;
75 Boh nie je samotár.Baláž, Rudolf.Badín:KS.2007.978-80-88937-29-6.katechetika.;
76 Boh Otec.Pavol, Jan.:Nové Město.1999.80-85487-57-8.teológia.;
77 Boh prekvapení.Hughes, Gerard W.. Dobrá kniha:Trnava.2006.80-7141-511-1.spiritualita.;
78 Boh v otázkach dnešného človeka.Frossard, André.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.teológia.;
79 Boh v otázkach dnešného človeka.Frossard, André.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.teológia.;
80 Boh za dverami manželskej spálne.Schindlerová, Mária.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741594 (brož.);978-80-8074-159-4.katechetika.;
81 Boh za teba bojuje do poslednej chvíle.Kuffa, Marián,.[Piešťany]:BeneMedia.2017.9788097258726; 978-80-972587-2-6.životopisy.;
82 Boh, ktorý prichádza.Carretto, Carlo.Bratislava:LUC.1994.80-7114-120-8.meditácie.;
83 Boj o moc a tajná služba.Palko, Vladimír.Prešov:VMV.2004.80-7165-438-8.história.;
84 Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov.Bamonte, Francesco.[Košice]:Zachej.2016.9788097188153; 978-80-971881-5-3.máriológia.;
85 Bojíš sa jezuitov?.Gabriš, Ondrej, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-174-4.katechetika.;
86 Bol stratený a našiel sa:.Wons, Krzysztof.Michalovce :Redemptoristi.2008.978-80-88724-33-9.spiritualita.;
87 Bolesť krivdy, radosť odpustenia.Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-244-9.spiritualita.;
88 Boli Kristovými súčasníkmi.Fusseneggerová Gertrud.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-069-6.biblistika.;
89 Boží láska žije.Fuchs, Adolf.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-298-6.spiritualita.;
90 Boží ľud na cestách.Šmálik, Štefan.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-188-7.cirkevné dejiny.;
91 Boží Milosrdenství :.Różycki, Ignacy, 1911-1983 - autor.:Olomouc :.1999.80-7266-023-3.spiritualita.;
92 Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Ján Pavol II,.Bratislava:LUC.1996.80-7114-192-5.magistérium.;
93 Božie kráľovstvo.Hajduk, Anton.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-179-5.spiritualita.;
94 Božská komédia.Alighieri, Dante.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..beletria.;
95 Božská komédia. Očistec.Dante, Alighieri.:Tatran.1982..beletria.;
96 Božská komédia.Raj.Dante,Alighieri.Bratislava:Tatran.1986..beletria.;
97 Brána do neba. 365 myšlienok o Panne Márii..Muhs, Wilhelm.Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-73-X.máriológia.;
98 Brána do ticha.Llewelyn, Robert.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-350-X.meditácie.;
99 Brat František..Green, Julien. Vydavateľstvo Serafín:Bratislava.1997.80-85310-83-X.životopisy.;
100 Bratislava.Kalesný, František,.Bratislava; Bratislava; Martin; Bratislava; Bratislava:Obzor; Múzeum mesta Bratislavy; Osveta; Mestské múzeum; Obzor.1965-.8096828703 (brož. : zv. XI/1999).história.;
101 Bratský život v spoločenstve.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Banská Bystrica:BÚ.1996.80-967545-3-X.spiritualita.;
102 Breviár moderného človeka.Dobromil, Ječný.:Obzor.1970..spiritualita.;
103 Buď Kristovým svědkem! /.Kuffa, Marián,.:.2018.978-80-88068-40-2.spiritualita.;
104 Byť s Ježišom.Šuppa, Jozef,.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418481; 978-80-7141-848-1.meditácie.;
105 Byť s Ježišom.Šuppa, Jozef,.Trnava:Dobrá kniha.2015.9788071418948 (brož.); 978-80-7141-894-8.meditácie.;
106 Byzantské ikony Božej Matky.Sendler, Egon.:Németh Oto.2006.80-88949-91-2.máriológia.;
107 Celibát : jeho duchovní předpoklady a bohatství a jak k němu správně vychovávat.Józef, Augustyn, Jozef.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-469-5.spiritualita.;
108 Celibát kvôli životu.Grün, Anselm,.Bratislava:Nové mesto.2013.9788089621026 (brož.); 978-80-89621-02-6.spiritualita.;
109 Celostný manažment.Porvazník, Ján,1941-.Bratislava:Sprint dva.2011.9788089393589 (brož.); 978-80-89393-58-9.prírodné vedy.;
110 Celý rok so svätými. 1., 2. diel.Liptovská, Miriam. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.1992.80-85223-09-0.životopisy.;
111 Celým srdcom.Dom, Samuel.Bratislava:Lúč.2017.9788081790805; 978-80-8179-080-5.spiritualita.;
112 Cesta dôvery..:.2001..katechetika.;
113 Cesta k dokonalosti.Terezie, od Ježiše sv.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-6-4.spiritualita.;
114 Cesta k dokonalosti.Terezie, od Ježiše sv.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-656-6.spiritualita.;
115 Cesta k sobě :.Byrtus, Josef,1964-.Vendryně ::Beskydy,.2014.978-80-87431-18-4.spiritualita.;
116 Cesta k trvalému šťastiu.Kojnok, Eduard.Rožňava:Biskupský úrad.1998..katechetika.;
117 Cesta ku Kristovi.Ellen, Gould White.:Advent-Orion.2001.80-88960-64-9.homiletika.;
118 Cesta lásky.Liguori, Alfonz Mária de.Prešov:VMV.1995.80-7165-039-0.spiritualita.;
119 Cesta lásky..:.2001..katechetika.;
120 Cesta viery..:.2001..katechetika.;
121 Cestou proměnění : putování,reinkarnace,zbožštění.Schönborn, Christoph.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-37-2.teológia.;
122 Cesty k ujasnění : rozlišování duchů.Balthasar, Hans.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-17-8.teológia.;
123 Cez kríž ku vzkrieseniu.Rábek, František.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.9788089261406 (brož.);978-80-89261-40-6.homiletika.;
124 Cez kríž ku vzkrieseniu.Rábek, František.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.9788089261406 (brož.);978-80-89261-40-6.spiritualita.;
125 Cieľ a Cesta.Koma, Štefan.Námestovo:Štúdio F.2002.80-89070-02-7.teológia.;
126 Církev a Velká francouzská revoluce.Nowak, Jerzy Robert.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2003.80-7266-158-2.cirkevné dejiny.;
127 Cirkev v dejinách Slovenska.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2.cirkevné dejiny.;
128 Cirkevné dejiny : Súčasné obdobie (1914-2000).Kumor, Boleslav. Spišské Podhradie:KS.2004.80-89170-09-9.cirkevné dejiny.;
129 Cirkevné dejiny I.Špirko, Jozef.Bratislava:Komprint.1990?..cirkevné dejiny.;
130 Cirkevné hnutia v pastoračnej starostlivosti biskupov : Pápežská rada pre laikov..Bratislava:Don Bosco.2003.80-88933-97-8.magistérium.;
131 Církevní dějiny :.Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1971..skripta.;
132 Církevní dějiny :.Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1973..skripta.;
133 Církevní dějiny :.Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1972..skripta.;
134 Církevní dějiny :.Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1975..skripta.;
135 Církevní právo : 1.díl. : Úvod do základního a pokračujícího kursu.Tretera, Jiří Rajmund.Praha:Editio Sti.1992.80-901252-4-7.dominikani.;
136 Citový život zasvätených.Brondino, Giuseppe.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-92-9.spiritualita.;
137 Co by měl každý vědět o židovství.Cejpová, Lydie - preklad; ; Z nem. orig. prel. Lydie Cejpová.:Kalich.2000.80-7017-205-3.biblistika.;
138 Co dává Velehrad Evropě.Veselý Jiří Maria, OP.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..cirkevné dejiny.;
139 Co se mi líbí na luteránech, baptistech, metodistech, charizmaticích, katolících, židovských přátelích, adventistech.Vandeman, George E., 1916-2000 - autor.:Praha :.1993.80-7172-004-6.religionistika.;
140 Cyrilometodský kult u Slovákov : Dlhá cesta k slovenskej cirkevnej provincii.Kružliak, Imrich.Prešov:VMV.2004.80-7165-426-4.cirkevné dejiny.;
141 Čaša života.Sucháň, Ján,.[Nová Dubnica:Vydavateľstvo Anna Bajzíková-Hladká].2015.9788097025557; 978-80-970255-5-7.homiletika.;
142 Česko-francouzská konverzace.Jaworská, Pavla.Třinec:Word.1995.80-900625-2-0.slovníky.;
143 Čierny Anjel z Limy.Štefan, Miko.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-261-X.dominikani.;
144 Člověk a zasvěcení :.Fontana, Umberto - autor.:Praha :.1992.80-85282-36-4.spiritualita.;
145 Človek, ktorý dôveroval Bohu.Vives A., P. Juan Antonio. Jas:Zvolen.2001.80-88795-83-4.meditácie.;
146 Človekom od počatia.Barbara, Willke.:CORJESU.1993..teológia.;
147 Čnosti.Stanček, Ľubomír, CM. Spišské Podhradie:KS.2005.80-89170-16-1.teológia.;
148 Čnosti .Bubák, Milan, SVD.Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-788-6.spiritualita.;
149 Čo bude po smrti?.David, Winter.Bratislava:Alfa konti.1998.80-88739-41-1.spiritualita.;
150 Čo hovorí Duch?.Martin, Ralph.Bratislava:Familiaris.1998.80-967813-1-6.teológia.;
151 Čo nepoznáme z histórie. 1..Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava :LÚČ.2010.978-80-7114-823-4.cirkevné dejiny.;
152 Čo urobil Boh v mojom živote.Chrebetová, Antónia.:.2006..spiritualita.;
153 Čo znamená meno Ježiš..Sorg, Anton. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2001.80-7165-172-9.teológia.;
154 Čomu skutočne veria katolíci?.Keating, Karl.Bratislava:Redemptoristi SMN.2006.80-969600-0-8.katechetika.;
155 Čtyři lásky.Lewis, Clive Staples.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-56-2.spiritualita.;
156 Dar kontemplácie a rozoznávania.Faricy, Robert.Prešov:Michal Vaško.1995.80-7165-026-9.spiritualita.;
157 Dar rozlišování duchů. Duch svatý - neznámý Bůh. Rozlišování duchů. Slavení eucharistie..Buob, Hans.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-096-7.spiritualita.;
158 Dary Ducha Svatého.Buob, Hans.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-075-4.spiritualita.;
159 Dary Ducha svatého :.Gardeil, P..Tišnov ::Sursum,.1992.80-901038-2-0.dominikani.;
160 Das Neue Testament :.Katholischen Bibelanstalt GmbH.Stuttgart ::Katholischen Bibelanstalt,.1973.3-920-609-10-7.biblistika.;
161 Dedičstvo otcov..Trnava:Spolok svätého Vojtecha - Vojtech.2010.9788071627951 (brož.); 978-80-7162-795-1.katechetika.;
162 Dejiny mojej Cirkvi 2.Judák, Viliam.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-503-5.cirkevné dejiny.;
163 Dejiny mojej Cirkvi 2.Judák, Viliam.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-503-5.cirkevné dejiny.;
164 Dějiny náboženství.Kubalík, Josef.Praha:Ústřední církevní nakl..1988..religionistika.;
165 Dejiny novodobého Slovenska.Lettrich, Jozef.Bratislava:Archa.1993.80-7115-045-2.história.;
166 Dejiny obce Ľubotice od vzniku Československa. .Belej, Milan.Michalovce :Excel enterprise.2008.978-80-89258-27-7.história.;
167 Dějiny Řádu kazatelů.Hinnebusch, William A. - autor.:Praha :.2002.80-85929-54-6.dominikani.;
168 Dejiny Slovenska a Slovákov.Ďurica, Milan Stanislav.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1996.80-08-01427-X.história.;
169 Dejiny Slovenska a Slovákov.Ďurica, Milan Stanislav.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1996.80-08-01427-X.história.;
170 Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov..Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-386-3.história.;
171 Dějiny středověkého mnišství.Hugh, Lawrence..:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-88-7.história.;
172 Dejiny umenia / 4.Pijoan José.Bratislava:Tatran.1988..história.;
173 Dejiny umenia, 8.zv..José, Pijoan.:Tatran.1990.80-222-0123-5.história.;
174 Dekalóg.Salij Jacek.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-31-2.teológia.;
175 Dekódovaný Da Vinci. Fakty v pozadí fikcie Da Vinciho kódu.Welbornová, Amy.Bratislava:LUC.2006.80-7114-573-4.teológia.;
176 Demogeografická analýza Slovenska.Mládek, Jozef.Bratislava:Trenčianska univerzita.2006.80-223-2191-5.história.;
177 Denníček.Kowalska, Faustina Mária. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-85291-52-5.meditácie.;
178 Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši.Kowalská, Faustína. Smižany:PALLOTTI.2003,EK.80-968841-0-7.meditácie.;
179 Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši.Kowalská, Faustína. Smižany:PALLOTTI.2003,EK.80-968841-0-7.meditácie.;
180 Der heilige Martin von Porres :.Budnowski, Else.Leutesdorf:Johannes-Verlag.1979.3779407299 (kart.).dominikani.;
181 Desať rokov v slovenskej politike.Balko, Jan.:Michal Vaška.2005.80-7165-533-3.história.;
182 Desatero Božích přikázání :..Praha ::Univerzální život,.1997.80-902294-4-1.teológia.;
183 Desatoro.Porubčan, Jozef, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-308-9.teológia.;
184 Deutsche Kunst.Wilhelm Museler.:.1970..história.;
185 Diabol: Božie stvorenie? :.Tománek, Pavol,.Brno ::Tribun EU,.2013.978-80-263-0529-3.religionistika.;
186 Diabolské posadnutia a exorcizmus.Bamonte, Francesco.:.2018??.9788089866199; 978-80-89866-19-9.spiritualita.;
187 Diaľnica do pekla.Selecký, Anton.Bratislava:Magnifikat.2000.80-967740-2-6.spiritualita.;
188 Die Heilige Schrift :.Beck, Eleonore,.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk,.1984..biblistika.;
189 Diecézni kňazi a ich spiritualita v dnešnej dobe.. Arcibiskupský úrad:Trnava.2001.80-968496-3-8.spiritualita.;
190 Dignitas connubii :.Lüdicke, Klaus,.:.2015.978-80-906025-2-6.právo.;
191 Dobrodružství jednoty :.Lubich, Chiara.Bratislava ::Nové mesto,.1992.80-85487-09-8.spiritualita.;
192 Dobrodružstvo s Duchom Svätým.Judák, Viliam,1957-.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2011.9788089481095 (brož.); 978-80-89481-09-5.spiritualita.;
193 Dokonalá sloboda.Calasanzová Ziescheová Maria.Trnava:Spolok sv.Vojtecha .2016.978-80-8161-224-4.životopisy.;
194 Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu.Druhý vatikánsky koncil. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-738-8.magistérium.;
195 Domenico di Caleruega.Koudelka, Vladimír.:.1985..dominikani.;
196 Dominik.Lohrum, Meinolf.Praha:Krystal OP.1999.80-85929-32-5.dominikani.;
197 Dominik - Zvěstování Božího slova.Vladimír J. Koudelka OP. Tišnov:SURSUM.1992.80-901038-4-7.dominikani.;
198 Dominik czyli Łaska Słowa.Bedouelle, Guy(1940-2012)..Poznań ::\"W Drodze\",.1987.8385008454.dominikani.;
199 Dominik kazateľ pravdy.Fotta, Peter, OP.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.dominikani.;
200 Dominikaner..:.1992..dominikani.;
201 Dominikáni..:Praha :.1996.80-85929-15-5.dominikani.;
202 DOMINIKANIE.Marcin Andrzej Babraja, OP.Poznaň:W drodze Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów.1986..dominikani.;
203 Dominikanische Ordens Heilige..s.l.:.2000 s-a...skripta.;
204 Dominikánska spiritualita.Ulrich Engel. Košice:VIENALA.2001.80-88922-69-0.dominikani.;
205 Dopisy z pouště.Carretto, Carlo.Brno:Cesta.1994.80-85319-31-4.spiritualita.;
206 Dotyky.Baláž, Rudolf. Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2007.978-80-88937-27-2.katechetika.;
207 Dovoľte deťom prichádzať ku mne.Stanislaw, Bielecki.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-376-3.homiletika.;
208 Dôstojnosť človeka..:.2001..katechetika.;
209 Drevenné kostolíky na Slovensku.Kállay, Karol.Bratislava:IKAR.2007.978-80-551-1647-1.história.;
210 Duch liturgie.Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-477-8.teológia.;
211 Duch otce a syna /.Durrwell, François-Xavier,.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1998.80-7192-249-8.spiritualita.;
212 Duch svätý.Pavol, Jan.:Nové Město.1998.80-85487-56-X.teológia.;
213 Duch svätý - svetlo srdca..Sirovič, František, SVD.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1994.80-85223-28-7.spiritualita.;
214 Duch viery.Javorka, Vendelín, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2017.978-80-8191-111-8.spiritualita.;
215 Duchovné osobnosti v dejinách Matice slovenskej doma i v zahraničí.. Vydavateľstvo Matice slovenskej:Martin.2000.80-7090-568-9.história.;
216 Duchovné vedenie.Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-273-2.spiritualita.;
217 Duchovné vedenie v kňazskej službe.Riobó, Alfonz.:B-print.2000.80-967935-3-5.spiritualita.;
218 Duchovní cvičení se svatou Terezií s Lisieux.Liagre, P..Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-17-0.spiritualita.;
219 Duchovní cvičení se svatou Terezií z Lisieux.Liagre, P..Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-487-3.spiritualita.;
220 Duchovní člověk /.Nee, Watchman,.Anaheim, Calif. ::Living Stream Ministry,.2000.0-7363-0800-8; 0-7363-0801-6; 0-7363-0802-4; 0-7363-1129-7.spiritualita.;
221 Duchovní realismus Terezie z Liseux.Sion, Victor.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-03-0.spiritualita.;
222 Duchovní zkouška :; cesta růstu.Tanguy, Marie Pouliquen.:Paulínky.2007.978-80-86949-22-2.spiritualita.;
223 Duchovní život.Meynard André-Marie OP.Olomouc:MCM.2004.80-7266-180-9.spiritualita.;
224 Duchovný zápas.Lorenzo, Scupoli.:Oto Németh.2001.80-88949-26-2.spiritualita.;
225 Duchovný život kňaza..Tettamanzi, Dionigi.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-010-0.spiritualita.;
226 Dvadsiatyprvý.Peter Kovalik.:Matica slovenská.1993.80-7090-256-6.beletria.;
227 Dvanásti.Arrighini, A..Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2014.9788018029831; 978-80-18-02983-1.životopisy.;
228 Dvanásty (ne)smrteľný hriech.Beca, Michal.Košice:DAVIDESIGN.2006.80-969177-2-2.beletria.;
229 Dve ohniská siločiar života :.Letz, Ján,1936-.:.2005??.978-80-8082-947-6.spiritualita.;
230 Dvě studie o Tomáši Akvinském.Maritain, Jacques.s.l.:Kuncíř.1931..dominikani.;
231 Dve tváre lenivosti.Lachmanová, Kateřina.Bratislava:Lúč.2002.80-7114-365-0.katechetika.;
232 Dych života.Cencini, Amedeo.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-061-3.spiritualita.;
233 Eucharistia.Lubich, Chiara,.Bratislava:Nové mesto.2016.9788089621217 (brož.); 978-80-89621-21-7.meditácie.;
234 Eucharistia.Thurian, Max. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-539-6.spiritualita.;
235 Eucharistia.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-82-2.katechetika.;
236 Eucharistia.Lubichová, Chiara.Bratislava:Nové mesto.2005.80-85487-79-9.spiritualita.;
237 Eucharistia, dar Božieho milosrdenstva.Janáč - Hrubý, Pavol.Zákamenné:RKFÚ.2005.80-969300-4-4.teológia.;
238 Eucharistia, sviatosť premenenia.Grun, Anselm.Prešov:VMV.2004.80-7165-473-6.spiritualita.;
239 Eucharistická poklona za posvätenie kňazov a duchovné materstvo. .Kongregácia pre klérus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-792-0.magistérium.;
240 Eucharistie - naše posvěcení : tajemství poslední večeře.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-178-5.spiritualita.;
241 Eucharistie : lék nesmrtelnosti.Tomáš, Špidlík.:Refugium Velehrad-Roma.2005.80-86715-39-6.spiritualita.;
242 Európa : Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti.Ratzinger, Joseph. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-570-1.magistérium.;
243 Eutanázia z pohľadu katolíckej morálky..Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-195-7.teológia.;
244 Eutanázia, dilema života a smrti.Eareckson Tada, Joni.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-213-1.teológia.;
245 Eutanazja, Smierc z wyboru?.Ryszard Fenigsen.:.1997.83-7033-063-0.teológia.;
246 Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Pavol VI..Zvolen:Združenie Jas .1992.80-900548-4-6; 8090054846.magistérium.;
247 Evanjeliové blahoslavenstvá-nová nádej sveta.Job, Pavol.Bratislava:LUC.1997.80-967639-1-1.homiletika.;
248 Evanjeliové rady nielen pre rehoľníkov.Józef, Augustyn, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-479-4.spiritualita.;
249 Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1. .Valtorta, Mária.Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-01-7.meditácie.;
250 Evropa 18.století.Black, Jeremy.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-376-0.história.;
251 Evropa raného středověku 300-1000.Collins, Roger.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-660-3.história.;
252 Evropa sedmnáctého století : 1598-1700.Munck, Thomas.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-508-9.história.;
253 Evropa šestnáctého století.Mackenney, Richard.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-469-4.história.;
254 Evropa vrcholného středověku 1150-1300 /.Mundy, John Hine,.Praha ::Vyšehrad,.2008.978-80-7021-927-0 (váz.).história.;
255 Exodus.Jozef Tiňo.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-766-8.biblistika.;
256 Exorcista vypráví.Amorth, Gabriele.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-494-6.spiritualita.;
257 Exorcisti a psychiatri.Amorth, Gabriele,1925-.Stará Ľubovňa:Sali-Foto.2013.9788089605095 (brož.); 978-80-89605-09-5.spiritualita.;
258 Experiment viery.Káčerik, Adrián.Rožňava:Káčerik Adrian.2004.80-969190-0-8.teológia.;
259 Falošní bohovia.Keller, Timothy,1950-.Bratislava:Slovenské evanjelizačné stredisko.2012.9788088863601 (brož.); 978-80-88863-60-1.religionistika.;
260 Farnosť vo svetle kánonickej disciplíny Katolíckej cirkvi.Jozef Ivan.Michalovce:Misionár.2017.978-80-88724-91-9.magistérium.;
261 Fascynujace zaproszenie.Jedrzejewski, Wojciech.:.1998.83-88032-72-0.dominikani.;
262 Fatima.Machado, Antonio Augusto Borelli.Bratislava:Nadácia Slovakia Christiana.2017.9788097259709; 978-80-972597-0-9.mariológia.;
263 Fatima a Panna Maria na konci druheho tisicileti.Dokladal, Pavel.Svitavy:Trinitas.1992.80-900960-2-6.máriológia.;
264 Fragmenty (post)modernej kultúry.Igor, Smelý.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-235-0.filozofia.;
265 Francouzská mluvnice.Hendrich, Josef.Praha:Státní pedagogické nakl..1991.80-04-14022-X.slovníky.;
266 František - pápež z konca sveta.Śliwa, Leszek.Trnava:Dobrá kniha.2013.9788071417897 (viaz.);978-80-7141-789-7.životopisy.;
267 Gándhí. Môj experiment s pravdou.Karamčand, Mahandás.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1989.80-220-0259-3.religionistika.;
268 Genéza sionizmu.Halbich, Karel.Bratislava:Agres.1991.80-85406-05-5.politológia.;
269 Genezis.Dubovský, Peter.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-626-5.biblistika.;
270 Gesta a slova : úvod do symbolické mluvy liturgie.Donghi, Antonio.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-008-8.spiritualita.;
271 Globálna sexuálna revolúcia.Kuby, Gabriele.Bratislava:Lúč.2013.9788071149224 (viaz.);978-80-7114-922-4.teológia.;
272 Handbuch zur Bibel..:.1980 s.a...biblistika.;
273 Hasiči a požiarnici z Lozorna 1890-2015.Brezina, Peter,.Lozorno:Obecný úrad.2015.9788097200794; 978-80-972007-9-4.história.;
274 Hebrejsko-slovenský slovník /.Trabalka.Bratislava ::Zing Print,.1996.80-967704-0-3.biblistika.;
275 Hebrejský Kristus : Jazyk a stáří evangelií.Tresmontant, Claude.Košice:Knižná dielňa Timotej.1996.80-966961-8-1.biblistika.;
276 Histoire des Dominicains en Afrique /.Denis, Philippe,.Paris ::Cerf,.2001..2204067180.dominikani.;
277 História Cirkvi.Bedouelle, Guy.Prešov:Petra.2005.80-89007-58-9.cirkevné dejiny.;
278 Historické knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie..Ďurica, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-490-5.biblistika.;
279 Historie dominikánů v českých zemích.Černušák, Tomáš, 1972- - autor.:Praha :.2001.80-85929-50-3.dominikani.;
280 Hlad po Bohu.Martin, Ralph. FAMILIARIS:Bratislava.1995.80-967068-4-5.spiritualita.;
281 Hlad po opravdovosti :.Verwer, George - autor.:Praha :.2001.80-7255-038-1.spiritualita.;
282 Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Philippe, Jacques.Serafín:Bratislava.1994.80-85310-36-8.spiritualita.;
283 Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Philippe, Jacques.Serafín:Bratislava.1994.80-85310-36-8.spiritualita.;
284 Hľadanie pokoja.Vanier, Jean.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-004-4.spiritualita.;
285 Hlásaj slovo "C"..Vrablec, Jozef; Šuráb, Marian.Prešov:VMV.2000.80-7165-279-2.homiletika.;
286 Hlásej slovo :.Bianchi, Enzo,(1943-).Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-530-6.homiletika.;
287 Hodnota staroby.Tavel, Peter.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741525 (brož.); 978-80-8074-152-5.katechetika.;
288 Hojenie zranených emócií.Padovani, Martin H..Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2014.9788089688067 (brož.); 978-80-89688-06-7.psychológia.;
289 Hojenie zranených emócií.Padovani, Martin, H. .:SVD - Spoločnosť Božieho Slova.1999.80-85223-49-X.psychológia.;
290 Hojenie zranených vzťahov.Padovani, Martin H..Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2014.9788089688074 (brož.); 978-80-89688-07-4.psychológia.;
291 Homélies Pour la Fete de Saint Dominique.Theodossios-Marie de la Croix.:.1980?..dominikani.;
292 Homílie - liturgický rok B.Adamus, Ján. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-579-5.homiletika.;
293 Homilie Miloslava Máši. [1], rok A.k, vydání připravili Václav Konzal.:Síť.1996.80-901571-7-3.homiletika.;
294 Homilie Miloslava Máši. [2], rok B.k, tisku připravili Václav Konzal.:Síť.1996.80-86040-00-3.homiletika.;
295 Hore srdcia.Sheen, Fulton J.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-278-3.spiritualita.;
296 Horúce témy.Giordano, E..Bratislava:Don Bosco.2000.8088933625; 80-88933-62-5.katechetika.;
297 Hrad v nitru.Terezie, od Ježiše sv.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-5-6.spiritualita.;
298 Hrad v nitru.Terezie, od Ježiše sv.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-715-5.spiritualita.;
299 Hranice.Cloud, Henry,.Bratislava:Porta libri.2013.9788081560095 (brož.); 978-80-8156-009-5.spiritualita.;
300 Hranice života -dilemy súčasnej bioetiky.Šlipko, Tadeusz SJ.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-185-X.teológia.;
301 Hriešnici a svätí.Goodier, Alban.Prievidza:Kamil Mečiar.199.80-900425-7-0.životopisy.;
302 Hriešnikov sprievodca. .Luis z Granady.Bratislava :Jacobs Light Communication.2010.978-80-89386-12-3.dominikani.;
303 Hrniec strachu.Szustak, Adam.:.2018.9788081930195; 978-80-8193-019-5.spiritualita.;
304 Human Rights in the Teaching of the Church.Filibeck, Giorgio.:.1994..magistérium.;
305 Huncovce v zrkadle času..Kežmarok:ViViT.2006.80-88903-88-2.história.;
306 Charakteristické znaky a dôrazy v evanjelickej kázni. Teologická konferencia ECAV. ..Kežmarok :ViViT.2009.978-80-89264-38-4.homiletika.;
307 Charizmy a Charizmatická obnova.Sullivan, Francis A. . Bratislava:Serafín.1998.80-88944-01-5.spiritualita.;
308 Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať.Krajňák, František.Medzilaborce:Makrína.1992..katechetika.;
309 Chlapec, ktorý sa hral s Bohom.Rey-Mermet, Théodule.. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-021-8.životopisy.;
310 Choďte aj vy do mojej vinice - zv. 1.Vrablec, Jozef. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-165-X.teológia.;
311 Chrám sv. Egídia v Bardejove.Drobniak, Gabriel. Agentúra SÁŠA:Košice.1998.80-967096-2-3.história.;
312 Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Ján Pavol II..Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.magistérium.;
313 Chrzescijanska wizja milosci.Skrydlewski, OP.:.1989.83-86204-36-2.teológia.;
314 Chudoba.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1999.80-88944-08-2.spiritualita.;
315 I. Marilogie - Nauka o Panně Marii.Cinek - Němeček.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1991..skripta.;
316 Iba láska.Stertenbrink, Rudolf. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.spiritualita.;
317 Iba láska....Carretto, Carlo.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-397-9.spiritualita.;
318 Iďte a ohlasujte.Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.katechetika.;
319 II MIRACOLO DEL BEATO GIACINTO MARIA CORMIER O. P..Jiří Maria Veselý, O. P..Roma - Italia:Largo Angelicum.1994..dominikani.;
320 Ikona Krista.Schonborn, Christof.Bratislava:Oto Németh.2002.80-88949-56-4.teológia.;
321 IKONOSTAS.Florenskij, Pavol.:Marek L.2000.80-86263-13-4.teológia.;
322 Imago repr?sentativa passionis Christi :; l´essenza del sacrificio della Messa nella sua parte forma.Štěpán, Martin Filip..Olomouc ::Matice cyrilometodějská.2007.978-80-7266-264-7.dominikani.;
323 Imparate Italiano.Naučte se italsky.Wotkeová, Zuzana.Brno:Lingua centrum.1991.80-901089-2-X.slovníky.;
324 In Spiritu Veritatis.Bedřich, Martin;Mohelník, Benedikt OP. Praha:Krystal.2008.978-80-87183-02-1.dominikani.;
325 Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Koma, Štefan.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .1999.80-968232-4-8.dominikani.;
326 Inkvizícia. .Ryš, Grzegorz.Liesek :Rímskokatolícky farský úrad.2002.80-968866-4-9.dominikani.;
327 Israel :.Goldmann, Eva..Luzern ;; Frankfurt/M. ::C. J. Bucher,.1974..3765801968 :.biblistika.;
328 Izrael.Krajči, Jozef.Bratislava:INKA.2002.80-967567-5-3.biblistika.;
329 Já tě snad přetrhnu!.Sonet, Denis, 1926-.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-321-0.katechetika.;
330 Jak katolická církev budovala západní civilizaci.Woods, Thomas. Praha:Res Claritatis.2008.8-09041-430-3.cirkevné dejiny.;
331 Jak se máme modlit? : Myšlenky a podněty.Kropáček, Jiří.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-41-3.spiritualita.;
332 Jak studovat.White, Viktor.:.1951 reprint..dominikani.;
333 Jako v nebi, tak i na zemi :; náčrt trinitární teologie.Ctirad Václav Pospíšil..Praha :; Kostelní Vydří ::Krystal OP ; Kostelní Vydří.2007.978-80-85929-99-7.teológia.;
334 Jaký je tvůj osud.Bahounek, Tomáš Jiří.Rosice:Gloria.1999.80-86200-26-4.dominikani.;
335 Jan a Terezie, plameny lásky : Vliv svatého Jana od Kříže v životě a spisech svaté Terezie z Lisieux.Gaucher, Guy.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-418-0.spiritualita.;
336 Ján Mária Vianney.Rossé, Gérard.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-776-3.životopisy.;
337 Ján Pavol II. - prvý pápež slovanského pôvodu.Senčík, Štefan,(1920-2001).Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1990.091986550X;0-919865-50-X.životopisy.;
338 Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života.Legrand, Jacques. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.životopisy.;
339 JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Senčík, Štefan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4.životopisy.;
340 Jasno vo svedomí a pokoj v duši.Matuška, Peter J..Bratislava:Parakletos.2003.80-968976-5-9.spiritualita.;
341 Je tam hore niekto? .Ferrero, Bruno.Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-71-4.beletria.;
342 Jednohubky.Gavenda, Marián,.Bratislava:studio LUX.2015.9788096861521 (viaz.); 978-80-968615-2-1.homiletika.;
343 Jednohubky. Adventné, vianočné, pôstne a veľkonočné obdobie. I. časť.Gavenda, Marián,1963-.Bratislava:studio LUX.2016.9788096861538 (viaz.); 978-80-968615-3-8.homiletika.;
344 Jednota a Ježiš Opustený.Lubichová, Chiara.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-28-4.spiritualita.;
345 Jeho rany nás uzdravili.Kodet, Vojtěch,(1956-).Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2010.9788089231362 (brož.);978-80-89231-36-2.spiritualita.;
346 Jeruzalémská bible :.. :Praha :.1994.80-85929-00-7.biblistika.;
347 Jeruzalémská bible. II. svazek - Exodus levitikus.Halas, František X. - autor úvodu.Praha:Editio Sti.Aegidii.1992.8090101887; 80-901018-8-7.biblistika.;
348 Jeruzálemská bible. III. svazek - Numeri deuteronomium.Halas, František X. - autor úvodu.Praha:Editio Sti. Aegidii.1992.8090125212; 80-901252-1-2.biblistika.;
349 Jeruzalémská bible. Sv. 4., Knihy Jozuova, Soudců, Rut.Halas, František X. - preklad; Jeruzalémská biblická škola - editor.Praha ::Krystal OP.1994.80-901528-4-8.biblistika.;
350 Ježíš hovoří k duši :..:Olomouc :.1998.80-238-3361-8.meditácie.;
351 Ježiš hovorí s ľudmi.Huhn, Bernhard. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.homiletika.;
352 Ježiš je Mesiáš.Tardif, Emiliano.Zvolen:Jas.1994.80-967099-6-0.spiritualita.;
353 Ježiš Kristus, otázky a odpovede.Fitzmayer, Joseph.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-184-1.biblistika.;
354 Ježiš ma uzdravuje.Forrest, Tom.Bratislava:LUC.1993.80-7114-104-6.spiritualita.;
355 Ježiš na dosah ruky.Hlinka, Anton, SDB.Don Bosco:Bratislava.2003.80-8074-005-4.homiletika.;
356 Ježiš Nazaretský.Ján Pavol II..Bratislava:nové mesto.1997.80-85487-51-9.teológia.;
357 Ježiš Nazaretský.Benedikt(1927-).Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6.teológia.;
358 Ježiš Nazaretský.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.teológia.;
359 Ježiš Nazaretský.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.teológia.;
360 Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Benedikt(1927-).Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.teológia.;
361 Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Benedikt(1927-).Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.teológia.;
362 Ježíš se ho zeptal.Bours, Johannes, 1913-1988 - autor.:Praha :.1995.80-7113-149-0.spiritualita.;
363 Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu..Mariakumar, James; Perreira, Mária. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.spiritualita.;
364 Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu..Mariakumar, James; Perreira, Mária. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.meditácie.;
365 Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel.Pospíšil, Ctirad Václav, 1958-. :Praha :.2010.978-80-7195-394-4.teológia.;
366 Ježiš zďaleka a zblízka.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:Archa.1990.80-7115-002-9.teológia.;
367 Ježiš žije.Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3.spiritualita.;
368 Ježiš, môj uzdravovateľ.Vella, Elias,1941-.[Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.2012.9788097000691 (brož.); 978-80-970006-9-1.spiritualita.;
369 Ježíšova modlitba..:.1989..spiritualita.;
370 Ježišovo evanjelium : Po stopách jeho pôvodného učenia.Davidson, John.Bratislava :RI-EL/CAD PRESS.2004.80-88969-20-4.biblistika.;
371 Jsoucno a bytí.Sousedík, Stanislav. Praha:KA.1992.80-900615-8-3.filozofia.;
372 Kam kráčí církev? : diagnóza doby.Kehl, Medard.Brno:CDK.2000.80-85959-65-8.teológia.;
373 Katedrála Sv.Ducha.Hrubý, Vladimír.Hradec Králové:Garamon.2002.80-86472-10-8.história.;
374 Katedrála svätého Šebastiána.Rábek, František.Bratislava:Ordinariát OSaOZ SR.2018.978-80-89261-74-1.história.;
375 Katechizmus Katolíckej cirkvi.Katolícka Cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-253-2.teológia.;
376 Katechizmus katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach.. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského:Košice.1998.80-88680-24-7.katechetika.;
377 Katechizmus zasväteného života.Frigo, Gilberto.Košice?:Zachej.2015.978-80-971881-1-5.spiritualita.;
378 Katerina za Sieny.Lohrum, Meinfold.Praha:Krystal.2001.80-85929-45-7.dominikani.;
379 Katolícka cirkev a tragédia slovenských židov v dokumentoch.Hoffmann, Gabriel. G-Print:Partizánske.1994.80-85587-03-3.história.;
380 Katolícke Slovensko..Belák, Blažej. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-374-1.história.;
381 Kauza Stvoriteľ.Strobel, Lee. Bratislava:Porta libri.2005.80-89067-33-6.teológia.;
382 Kázanie na hore.Viviano, Benedict Thomas.Praha:Krystal.1992.80-901038-9-8.dominikani.;
383 Každodenný život v Ježišovej dobe. .Vamosh.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-49-2.biblistika.;
384 Každý človek má svojho anjela.Anselm, Grün.:Alfa konti.2003.80-88739-61-6.teológia.;
385 Každý deň so svätými 1.Judák, Viliam. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.životopisy.;
386 Každý sa môže zmeniť.Hlinka, Anton, SDB.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6.psychológia.;
387 Kde je to v Biblii?. .Madrid, Patrick.Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2010.978-80-89342-14-3.teológia.;
388 Kdo jsi, Maria?.Michel, Jean-Claude.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-91-X.máriológia.;
389 Ke slávě Ducha :..:V Pardubicích :.2003.80-85112-39-6.história.;
390 Keď Duch Svätý píše môj život. .Vella, Elias OFM.Veľký Lapáš :Per Immaculatam.2008.978-80-970006-0-8.spiritualita.;
391 Keď prišiel Spasiteľ na svet.F.Donatus Pfannmüller. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-130-7.biblistika.;
392 Kňaz naveky.Groeschel, Benedict J..Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-516-2.spiritualita.;
393 Kňaz včera a dnes.Repko, Jozef,.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2010.9788088937425 (brož.); 978-80-88937-42-5.teológia.;
394 Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Gobbi, Stefano.Bratislava:MKH.2000.80-900417-0-1(1) - rovnaké isbn.máriológia.;
395 Kniežatá zloby.Robert, Helebrandt.Bratislava ::AGRES.1991.80-85406-04-7.politológia.;
396 Kniha o manželstve. .Lee, Nicky - Lee, Sila.Pezinok :Familiaris.2011.978-80-89428-04-5.katechetika.;
397 Kniha o rodičovstve.Lee, Nicky.Pezinok:Familiaris.2011.9788089428069 (viaz.); 978-80-89428-06-9.katechetika.;
398 Kniha o zakládaní.Terezie, od Ježiše sv.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-4-X.spiritualita.;
399 Kniha stanov a nařízení bratří Řádu kazatelu.Generální kurie OP v Říme.Praha:Česká Dominikánska provincie.2001..dominikani.;
400 Kniha Zjevení.Harrington, Wilfrid J.,(1927-).Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-534-4.biblistika.;
401 Koceľ a Blatnohrad.Tönsmeyer, Hans Dieter.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2013.9788089261499 (brož.); 978-80-89261-49-9.história.;
402 Kokošovská farnosť..Pribula, Marek. Vyd. Michala Vaška:Prešov.1997.80-7165-083-8.história.;
403 Kolakovič Profesor.Vaško, Václav. Bratislava:CHARIS.1993.80-88743-02-8.cirkevné dejiny.;
404 Kompendium teológie duchovného života II..Marchetti, Albino.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-068-9.magistérium.;
405 Komu na mne naozaj záleží?.Norman, Warren.:Alfa konti.1999.80-88739-49-7.spiritualita.;
406 Komunita 1.Vanier, Jean.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-86-4.spiritualita.;
407 Komunita 2.Vanier, Jean. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-20-1.spiritualita.;
408 Koncilom oživovať život.Felici, Pericle.Kapušany:Bens.1999.800099800X (brož.); 80-00998-00-X.teológia.;
409 Kongres rodiny.Paľa, Gabriel.Prešov:Vydavateľstvo Prešovskej univerzity; Prešovská univerzita.2014.9788055512273 (viaz.); 978-80-555-1227-3.homiletika.;
410 Kontakt s Bohom.Mello, Antony de.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-172-8.spiritualita.;
411 Kontakt s Bohom.Mello, Antony de.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-172-8.spiritualita.;
412 Kontakt s Bohom.Mello, Antony de.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-172-8.spiritualita.;
413 Kontemplativní modlitba.Merton, Thomas.Praha:ZVON.1993.80-7113-083-4.spiritualita.;
414 Kostol sv. Ducha v Kátlovciach (1710.Kubiš, Stanislav ; Varečková, Ľubica.1. :Obecný úrad.2010.978-80-970491-4-0.história.;
415 Kráčajme cestou lásky:.Carretto, Carlo.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-171-2.spiritualita.;
416 Kráčajme v pravde.Kuharić, Franjo.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-127-2.spiritualita.;
417 Krása Karmelu.Brandsma, Titus.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-08-1.spiritualita.;
418 Krátky životopis Jany z Arku.Régine Pernoudová.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.978-80-89261-41-3.životopisy.;
419 Krédo : Promluvy Louise Evelyho k laickým bratrstvům Karla de Foucaulda.Evely, Louis.Ústí nad Orlicí:Grantis.1997.80-902400-0-3.spiritualita.;
420 Krehkosť duchovného povolania.Turanský, Štefan, SDB.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-029-1.spiritualita.;
421 Kresťan a voľby.Vadkerti, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-154-9 (brož.);978-80-8074-154-9.katechetika.;
422 Křesťanská spiritualita v katolické tradici.Aumann, Jordan.Praha:Karolinum.2000.80-7184-928-6.spiritualita.;
423 Křesťanská thanatologie.Brabec, Ladislav.Praha:Gemma 89.1991.80-852206-6-0.teológia.;
424 Kresťanské hnutia, združenia a inštitúcie laikov na Slovensku.Pavol Kossey, P Peter Murdza, Komisia pre laikov KBS Bratislava.Bratislava:LUC.1999.80-7114-265-4.spiritualita.;
425 Křesťanské symboly.Studený Jaroslav ThDr..Olomouc:.1992..teológia.;
426 Křesťanství : Cesta spásy.Frankiel, Sandra Sizer.:Praha : Prostor.1996.80-85190-46-X.história.;
427 Kresťanstvo & fyzika.Hlaváč, Teodor. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-218-4.prírodné vedy.;
428 Kresťanstvo v časoch sv. Vojtecha..:.2009..história.;
429 Krestní promluvy.Simajchl, Ladislav.Olomouc:MCM.2000.80-7266-055-1.homiletika.;
430 Kristológia I..Mikluščák, Pavol. Spišské Podhradie:KS.1995..teológia.;
431 Kristológia II..Mikluščák, Pavol. Spišské Podhradie:KS.1995..teológia.;
432 Kristoterapia.Vicenová, Mária.Nitra:Oáza Michala Archanjela.2014.9788089686025 (brož.); 978-80-89686-02-5.psychológia.;
433 Kristova Cirkev na ceste.Judák, Viliam.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-215-X.cirkevné dejiny.;
434 Kristova výzva veľkodušným.Gusič, Juraj .Bratislava:LUC.1994.80-7114-114-3.spiritualita.;
435 Kristove podobenstvá.Ellen, Gould White.:Advent-Orion.2000.80-88719-80-1.homiletika.;
436 Kristovo utrpenie.Rivas, Catalina.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2015.9788089676408 (brož.); 978-80-89676-40-8.meditácie.;
437 Kristus na Veľkú noc.Brown, Raymond.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-332-1.homiletika.;
438 Kristus v Advente.Brown, Raymond E..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-316-X.biblistika.;
439 Kristus vo Veľkom týždni.Mišovič, Bernard, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-331-3.homiletika.;
440 Krížové cesty.Marián Sivoň.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.978-80-89676-11-8.meditácie.;
441 Kronova hostina.Dumont, G.F.. Bratislava:Charis.1995.80-88743-05-2.teológia.;
442 Krst.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-80-6.katechetika.;
443 Kruhy na vode.Ferrero, Bruno. Don Bosco:Bratislava.2002.80-88933-83-8.beletria.;
444 Kto prvý hodí kameňom?.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-165-5.spiritualita.;
445 Kto si Mária?.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.máriológia.;
446 Kuriéri Božieho slova :.Szczepanowicz, Marian.:.2010.978-80-89694-25-9.životopisy.;
447 Kurz grafológie.Mistrík, Jozef.Šamorín:Fontana Kiadó.1995.80-85701-08-1.prírodné vedy.;
448 La Bibbia :..Torino ;; Roma ::Elle Di Ci Leumann :; United Bible Societies,.1985.88-01-14821-6; 88-237-1240-8.biblistika.;
449 Lámanie vonkajšieho človeka a oslobodzovanie ducha.Watchmann Nee.Anaheim:Living Stream Ministry.2000.0736311165; 0-7363-1116-5.spiritualita.;
450 Las Casas a Karel V.Reinhold, Schneider.:Vyšehrad.1987..dominikani.;
451 Láska hodná dávania. .Lucado, Max.Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-969835-7-5.spiritualita.;
452 Láska sa dáva v tichu.Maloney, George, A..Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-258-9.meditácie.;
453 Láska, manželstvo a spravodlivosť z viery.Venden, Morris L.,1932-2013.Vrútky:Advent Orion.2014.9788080711672 (viaz.); 978-80-8071-167-2.katechetika.;
454 Latinské právnické výrazy a výroky.Karol, Rebro.:Iura Edition.1995.80-88715-20-2.právo.;
455 Lectio Divina.Tyrol, Anton.. KBD:Svit.2005.80-89120-05-9.biblistika.;
456 Legenda aurea.Jacobus, DE VORAGINE.Praha:Vyšehrad.1984..história.;
457 Legendy a kroniky Koruny uherské /..Praha ::Vyšehrad,.1988..história.;
458 Leopoldo Mandič:.Bernardi, P. E.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.životopisy.;
459 Letopis\' kazačestva.Bondarenko, Igor Ivanovič,.Bratislava:Jevropejskij Centr Izobraziteľnych Iskusstv.2014.9788097092788; 978-80-970927-8-8.história.;
460 Lexikon des Monchtums und der Orden /.Frank, Isnard Wilhelm..Stuttgart ::Reclam,.2005..3150105242 (hd.bd.); 9783150105245 (hd.bd.).biblistika.;
461 Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Pašteka, Július.Bratislava:LUC.2000.80-7114-300-6.história.;
462 Liber constitutionum et ordinationum fratrum ordinis praedicatorum.Costa, Carlos Azpiroz, OP.Rím:.2010..dominikani.;
463 Lidé víry : Příběh středověké církve.Gilles, Anthony E..Praha:Portál.1994.80-85282-74-7.história.;
464 List přátelúm křiže.Grignion, Ľudovít Mária.Olomouc:MCM.2000.80-7266-062-4.spiritualita.;
465 List priateľom kríža.Grignion, Ľudovít Mária.Prešov:VMV.2000.80-7165-197-4.spiritualita.;
466 Listy o povolaní.Tarnawski, Józef.:Don Bosco.1999.80-88933-23-4.spiritualita.;
467 Listy zasväteným.František, Svätý Otec.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.978-80-89342-98-3.spiritualita.;
468 Litánie loretánske : Rozbor a výklad - Suma mariológie.Kútnik Šmálov, Jozef.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-404-5.máriológia.;
469 Liturgia Eucharistie .Štrbák, Martin.:Katolícke biblické dielo.2009.978-80-89120-21-5.teológia.;
470 Liturgický rok - cesta k svätosti.Červeň, Anton. Kňazský seminár sv. Františka Xaverského:Badín.2003.80-88937-14-0.teológia.;
471 Liturgický rok : Cyklus A : Výklad 1. čtení, žalm, 2. čtení.Flossman, Karel.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-052-5.homiletika.;
472 Lotos a kříž : rozhovor Ježíše s Buddhou.Zacharias, Ravi.Brno:Návrat.2003.80-7255-064-0.religionistika.;
473 Lúčenie.Miklošková, Marta; Mikloško, Jozef. Jozef Mikloško:DACO.1996.80-967298-1-0.teológia.;
474 Ľudia Veľkej noci.Tagle, Luis Antonio G..Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342822 (brož.); 978-80-89342-82-2.spiritualita.;
475 Luteráni.Havranová, Ivana.Bratislava:Marenčin PT.2014.9788081143359 (viaz.); 978-80-8114-335-9.beletria.;
476 Madona Žitného ostrova.Vozár, Jozef. AHO3:Dunajská Lužná.2000.80-968432-0-6.máriológia.;
477 Mágia, horoskopy, veštenie, povery-.Viglaš, Ján.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-166-2 (brož.);978-80-8074-166-2.katechetika.;
478 Magnifikacat.Martin Luther.:Nové mesto.2011.978-80-85487-96-1.máriológia.;
479 Malá katolícka sociálna náuka.Ockenfels, Wolfgang.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-138-0.psychológia.;
480 Malé církevní dejiny.Franzen, August.Praha:ZVON.1992.80-7113-008-7.cirkevné dejiny.;
481 Malé dějiny filosofie : Hans Joachim Stoerig.Stoerig, Hans Joachim.Praha:ZVON.1991.80-7113-041-9.filozofia.;
482 Malý kompas viery.Kašparů, Max.Bratislava:LUC.2003.80-7114-414-2.spiritualita.;
483 Malý teologický lexikon.Višňovský, Mikuláš.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-37-3.teológia.;
484 Manželské prekážky.Ivan, Jozef.Michalovce:MISIONÁR.2007.978-80-88724-29-2.magistérium.;
485 Manželstvo.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-95-4.katechetika.;
486 Manželstvo v zábehu..Simajchl, Ladislav. USPO:Bratislava.1999.80-88717-37-X.katechetika.;
487 Marek.Dubovský, Peter, 1921-2008 - editor.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-792-7.biblistika.;
488 Maria -Dodatek 1.Press, František. Brno:MANA.1992.80-900255-4-4.máriológia.;
489 Mária ma zachránila pred večným zatratením..Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2016.9788089676699 (brož.); 978-80-89676-69-9.máriológia.;
490 Mária, dokonalá žena.Vella, Elias,1941-.[ Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.2014.9788089606016 (brož.);978-80-89606-01-6.máriológia.;
491 Mária, úsmev Boží.Richer, Etienne.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0.máriológia.;
492 Maria,matka Pána : Obraz církve.Thurian, Max.Brno:Petrov.1991.80-85247-21-6.máriológia.;
493 Mariánska úcta na prahu tretího tisíciletí.Šrutová, Marie Jana.:.2003..máriológia.;
494 Mariánské meditace.Kolářová, Jiřina - autor.:Olomouc :.1999.80-7266-011-X.máriológia.;
495 Mariánske úvahy sv. Otca.Ján Pavol II.:.1995..máriológia.;
496 Mariológia.Mikluščák Pavel.Spišské Podhradie:Teologický inštitút v Spišskej Kapitule.1995..teológia.;
497 Maryja..:.1995.83-7119-039-5.máriológia.;
498 Mať tak krídla!.Rivest, Madeleine. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-319-5.katechetika.;
499 Materstvo - cesta k svätosti.Husár, Marián.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741402 (brož.); 978-80-8074-140-2.katechetika.;
500 Matka Boží na východe a na Západe.Goričeva Tatiana.:.1992..máriológia.;
501 Matka Terézia .Gjergji, Lush.:Spoločnosť katolíckeho apoštolátu.2008.978-80-970035-3-1.životopisy.;
502 Matka Terézia. Môj život..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-379-2.životopisy.;
503 Meditácie na Advent a Vianoce. .Crostarosa, Mária Celesta.Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2010.978-80-89342-16-7.homiletika.;
504 Meditácie na obdobie cez rok.Crostarosa, Maria Celeste,1696-1755.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2013.9788089342549 (brož.); 978-80-89342-54-9.homiletika.;
505 Meditácie na Pôstne obdobie.Crostarosa, Maria Celeste,1696-1755.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2013.9788089342440 (brož.); 978-8-089342-44-0.homiletika.;
506 Medvěd a mniška.Radcliffe, Timothy.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-845-3.dominikani.;
507 Miešané manželstvá v kánonickej normatíve východných katolíckych cirkví.Ivan, Jozef.Michalovce :Redemptoristi.2008.978-80-88724-30-8.magistérium.;
508 Michal Bosák. Americký bankár zo Šariša.Martin, Bosák.:Spoločnosť Michala Bosáka.2001.80-968607-9-8.životopisy.;
509 Milosrdenstvo.Kasper, Walter,1933-.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.2015.9788081611476 (brož.); 978-80-8161-147-6.teológia.;
510 Milosrdenstvo Božie.Havrilla, Mikuláš.Košice:Slovo.1992.808529110X; 80-85291-10-X.spiritualita.;
511 Milovat a trpět.Bialas, Martin.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-048-7.spiritualita.;
512 Milovať cirkev.Schonborn, Christop.Bratislava:Nové mesto.1998.80-86146-05-7.teológia.;
513 Milovať cirkev.Schonborn, Christop.Bratislava:Nové mesto.1998.80-86146-05-7.teológia.;
514 Miniencyklopédia prírodnej liečby.Igor, Bukovský.:Advent-Orion.2001.80-88719-82-8.prírodné vedy.;
515 Misie do tretieho tisícročia.Tomko, Jozef.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-289-1.teológia.;
516 Misionár s horiacim srdcom. Svätý Izák Jogues.Orfeová, Christine V..Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-469-7.životopisy.;
517 Misionár v Japonsku.Arrupe, Pedro. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.teológia.;
518 Mitis iudex dominus Iesus ;.František,.:.2015.978-80-906025-3-3.magistérium.;
519 Mladosť : malý sprievodca.Józef, Augustyn, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-500-6.spiritualita.;
520 Mních medzi vlkmi.Hünermann, Wilhelm. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.životopisy.;
521 Modlitba - svieži prameň.Tereza, z Kalkaty Matka.Bratislava:Lúč.1993.80-7114-113-5.spiritualita.;
522 Modlitba Otců pouště.Štivar, Bonaventura J. - autor.Olomouc ::Olomouc :.1998.80-238-3607-2.spiritualita.;
523 Moje tajomstvo: modlím sa.Matka, Tereza.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-631-5.spiritualita.;
524 Morálna teológia III/a.Gunthor, Anselm.Trnava:Rím.1996.80-7162-169-2.teológia.;
525 Morální teologie.Beneš.:Čs. provincie Řádu bratří Kazatelu.1990..teológia.;
526 More srdca.Baričák, Pavel \"Hirax\",.Martin:Hladohlas Group.2015.9788089711314; 978-80-89711-31-4.beletria.;
527 Mosaics of the Cathedral of Saint Louis..:.1994..história.;
528 Moudrost Hildegrady z Bingenu..Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-323-0.spiritualita.;
529 Mozaika nádeje.Strauss, Pavol. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-41-X.spiritualita.;
530 Môj prvý komentár k biblickej knihe.Taylor, Alec.:.2016..biblistika.;
531 Mše svatá - naše jedinečná pastorální šance.Nováček, Vladimír, 1918-1999 - autor.:Třebíč :.1996.80-85766-55-8.katechetika.;
532 Můj život pro mladé :; vzpomínky zakladatele salesiánů.Giovanni, Bosco.:Portál.2007.978-80-7367-247-8.životopisy.;
533 Muži a ženy viery.Doldi, Marco.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2013.9788071629795 (brož.);978-80-7162-979-5.životopisy.;
534 My kážeme Krista ukřižovaného.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-061-4.spiritualita.;
535 My ohlasujeme ukrižovaného Krista.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-93-7.homiletika.;
536 Mysterium koncilu.Pojavnik, Ivan.Olomouc:MCM.1998..magistérium.;
537 Myšlenky k nové evangelizaci Evropy.Meisner, Joachim, 1933- - autor.:Olomouc :.1998.80-238-3476-2.teológia.;
538 Myšlenky sv. Maxmiliána M. Kolbeho o Panně Marii.Domański, Jerzy, 1919- - autor.:Olomouc :.1997.80-238-2098-2.máriológia.;
539 Myšlienky na každý deň.Sheen, Fulton.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-314-3.homiletika.;
540 Myšlienky z vrchu blahoslavenstiev.Ellen, Gould White.:Advent-Orion.1998.80-88719-73-9.homiletika.;
541 Mýty a fakty. Bodka za stredovekom.Pernoud, Régine.Bratislava:LUC.2004.80-7114-467-3.história.;
542 Na cestě do nebe.Lockhart, Bruce Robin.Praha:ZVON.1996.80-7113-163-6.spiritualita.;
543 Na cestě po Jeho stopách :.Skoblík, Jiří, 1932- - autor.:Praha :.1993.80-85795-04-3.homiletika.;
544 Na misijných cestách.Tomko, Jozef.Trnava, Rím, Bratislava:SSV v spolupráci so SÚSCM vo Vyd. Ikar.1991.80-85198-35-5.životopisy.;
545 Na misijných cestách II.Tomko, Jozef. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.životopisy.;
546 Na Petrovom stolci I. .Judák, Viliam.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7.cirkevné dejiny.;
547 Na troch vŕškoch biely kríž.Ladislav, Vrteľ.:Archa.1990.80-7115-006-1.história.;
548 Na životných cestách.Tomko, Jozef.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2.životopisy.;
549 Náboženství v globální občanské společnosti..:Centrum pro studium demokracie a kultury.2008.978-80-7325-140-6.religionistika.;
550 Náboženstvo a krásna spoločnosť.Rybár, Ján, SchP.Bratislava:Letra & Line.1993.80-85513-03-X.teológia.;
551 Nad Božím slovom 1. diel .Stanček, Ľubomír, CM. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-036-0.homiletika.;
552 Nad evangeliem podle Jana :.Fausti, Silvano.Praha ::Paulínky,.2014.978-80-7450-119-7.biblistika.;
553 Nad evangeliem podle Lukáše :.Fausti, Silvano - autor.Praha:Paulínky.2011.978-80-7450-025-1.biblistika.;
554 Nad evangeliem podle Marka :.Fausti, Silvano - autor.Praha:Paulínky.2007.978-80-86949-39-0.biblistika.;
555 Nad evangeliem podle Matouše :.Fausti, Silvano - autor komentára;.Praha:Praha :.2009.978-80-86949-77-2.biblistika.;
556 Nad Velepísní a jiné spisy.Terezie, od Ježíše, svatá.Kostelní Vydří:Nakl.Tisk.Vimperk.1991.80-900807-2-3.spiritualita.;
557 Nádej dar Ducha.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-97-0.katechetika.;
558 Nádej v naplnenie.Mikluščák, Pavol.Dolný Kubín:Zrno.1996.80-900496-8-0.teológia.;
559 Nádej v ťažkých časoch.Hahn, Scott,.Bratislava:Christian Project Support.2015.9788089793013 (brož.); 978-80-89793-01-3.meditácie.;
560 Nádej večného života.Vrablec Jozef, ThDr..Olomouc:.1993..skripta.;
561 Najdrahšej mládeži.Ján Pavol II..Bratislava:Motýľ.1996.80-88775-21-3.magistérium.;
562 Najít si čas pro Boha : průvodce životem modlitby.Jacques, Philippe.:Paulínky.2004.80-86025-72-1.spiritualita.;
563 Nájsť silu odpustiť.Vera, Sinton.:Alfa konti.1999.80-88739-46-2.spiritualita.;
564 Náležet Bohu.Cormier, Hyacinthe-Marie,(1832-1916).Praha ::Krystal OP,.2008.978-80-87183-04-5.životopisy.;
565 Naozaj vstal z mŕtvych? : Skúmanie prázdneho Božieho hrobu.Messori, Vittorio.Bratislava:LUC.2004.80-7114-468-1.teológia.;
566 Národ a jeho učitelia.Michalov, Jozef, SVD.Bratislava:.2015.978-80-89631-38-4; EAN 9788089631384 .história.;
567 Nasledovanie Krista.Tomáš Kempenský,.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610639; 978-80-8161-063-9.meditácie.;
568 Následuj mne! :.Balling, Adalbert Ludwig, 1933- - komentáre.:Olomouc :.1996.80-238-0273-9.spiritualita.;
569 Nastin religionistiky.Jan Heller Milan Mrázek.:EBF.1988..religionistika.;
570 Naša národná svätyňa-Bazilika v Šaštíne.Radváni, Hadrián.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..máriológia.;
571 Naše cesta do katolické Církve.Hahn, Scott.Ronov nad Doubravou:Triality .2000.80-902786-4-7.životopisy.;
572 Naše kresťanské mená. ..Bratislava :Slovenské národné múzeum.2010.978-80-8060-255-0.životopisy.;
573 Naše víra.Vaško, Václav; Pohunková, Dagmar.Praha:ZVON.1990.80-7113-005-2.katechetika.;
574 Návrat k čnosti.Kreeft, Peter.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-5-7.spiritualita.;
575 Návrat k stromu života : Evolúcia a kresťanstvo.Vácha, Marek Orko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-627-9.teológia.;
576 Návrat ke ctnostem :.Kreeft, Peter,1937-.Praha ::Krystal OP,.2013.978-80-87183-56-4.spiritualita.;
577 Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Liguori, Alfonz Mária de.Bratislava:LUC.1991.80-7114-088-0.meditácie.;
578 Nazývám vás přáteli.Timothy Radcliffe OP. Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-679-5.dominikani.;
579 Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Groeschel, Benedict.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.meditácie.;
580 Neboj se, jen věř! :.Balík, Jan, 1965- - autor.:Praha :.2002.80-86025-44-6.spiritualita.;
581 Neboj se! : jak zacházet s neodbytným průvodcem člověka.Abeln, Reinhard.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-34-0.spiritualita.;
582 Nebojte sa života.Montana, Victoria.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X.homiletika.;
583 Nebuď hulvát.Doherty, Meghan.Bratislava:Ikar - Yoli.2016.9788055147857 (brož.); 978-80-551-4785-7.beletria.;
584 Nebudete ich môcť rozvrátiť.Mikloško, František.Bratislava:Archa.1991.80-7116-016-4.história.;
585 Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Slovenská biblická spoločnosť.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3.meditácie.;
586 Nedopoviem slovom.....Šubík, František, MUDr..:Matica slovenská.2003.80-7090-702-9.beletria.;
587 Nechajte ma odísť.Dziwisz, Stanisław.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-532-4.životopisy.;
588 Nemusím sa ja báť.Vrablec Jozef, ThDr.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-369-5.máriológia.;
589 Nenápadné čnosti.Roberti, P. J..Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.spiritualita.;
590 Nepřítel z ráje.Erwin, W. Lutzer.:Návrat domů.1999.80-7255-001-2.spiritualita.;
591 Neskoré dažde.Efraim, brat. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-52-X.spiritualita.;
592 Nestačí ich milovať.Arco, Adolf.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-12-1.katechetika.;
593 Nevyšlapaná cesta nekončí : Duchovní růst ve věku úzkosti.Peck, M. Scott (Morgan Scott).Praha:Argo.1997.80-7203-161-9.spiritualita.;
594 New Start.Zdravie a sila v potrave : kniha o správnom a nesprávnom výbere toho,čo jeme.Pamplona.Vrútky :Advent-Orion.2003.80-88719-19-4.prírodné vedy.;
595 Nezatrpknúť, naplno žiť!.Max, Sinclair.:Alfa konti.1999.80-88739-45-4.spiritualita.;
596 Neznáma poslušnosť.Ducruet, Bernard.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1.spiritualita.;
597 Niekedy stačí jeden slnečný lúč.Bruno, Ferrero.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-09-9.beletria.;
598 Nitrianske biskupstvo v dejinách.Judák, Viliam.Bratislava:Ústav pre vťahy štátu a cirkví Bratislava.1999.80-968246-5-1.história.;
599 Noc je mým světlem.Stinissen, Wilfrid.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-185-8.spiritualita.;
600 Nové príklady pre kazateľov, rečníkov a vychovávateľov.Rybár, Ján, SchP.:.1999? -neuvedený.80-967147-0-8.homiletika.;
601 Nové víno dominikánské spirituality :.Murray, Paul.Praha ::Krystal OP,.2010.978-80-87183-20-5.spiritualita.;
602 Nový atlas húb do vrecka.Škubla, Pavol.Bratislava:Príroda.2007.978-80-07-01213-4.prírodné vedy.;
603 Nový zákon..Kostelní Vydří:Sekretariát české liturgické komise.1989.80-85486-35-0.biblistika.;
604 Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti.Langkammer, Hugolin .Bratislava:Serafín.2003.80-88944-64-3 (rovnaké ISBN má v tlači kniha Výzvy fatimského posolstva).biblistika.;
605 O Božím slově.Hojda, Ján.Rím:Trinitas.2007.978-80-86885-03-2.homiletika.;
606 O emigrantoch a utečencoch.Bernadič, Ján Milan,.Bratislava:Post Scriptum.2008.9788096985012 (brož.); 978-80-969850-1-2.politológia.;
607 O lásce : výběr otázek z Teologické sumy.Tomáš, Akvinský.:Krystal OP.2005.80-85929-71-6.dominikani.;
608 O mlčení.Grün, Anselm.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-48-0.spiritualita.;
609 O otázkach viery.Vrablec Jozef, ThDr..Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.teológia.;
610 O potrebe a požehnaní modlitby.Rahner, Karl.Spišké Podhradie:Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka.1992.80-7142-003-4.teológia.;
611 O pravdě mysli.Tomáš, Akvinský.Praha:Krystal.2003.80-85929-60-0.dominikani.;
612 O pravej úcte k Panne Márii.L. M. Grignion.:Vienala Košice.1993..máriológia.;
613 O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti.Grignion, Ľudovít Mária. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9.mariológia.;
614 O primknutí sa k Bohu.Albert Veľký.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-042-7.dominikani.;
615 O rehoľnom živote.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-006-6.spiritualita.;
616 O tajomstvách a Zjavení.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-098-8.teológia.;
617 O úcte k Panne Márii.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-123-2.máriológia.;
618 O úcte k Panne Márii. .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-713-8.máriológia.;
619 O úzkosti a depresi.Maloney, Michael.Praha:Lidové noviny.1996.80-7106-170-0.psychológia.;
620 O víře ;.Pieper, Josef,.:.2018.978-80-7575-036-5.spiritualita.;
621 Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-180-8.mariológia.;
622 Objav svoje krídla.Hoffsűmmer, Willy.Bratislava:Lúč.1998.80-7114-230-1.meditácie.;
623 Objaviť Božie milosrdenstvo.Häring, Bernhard,1912-1998.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2014.9788089342648 (brož.); 978-80-89342-64-8.spiritualita.;
624 Objaviť tajomstvo ruženca.Balík, Jan,1965-.Nitra:Publica Nitra.2011.9788089471072 (brož.); 978-80-89471-07-2.máriológia.;
625 Obor Kresťanstva.Ivonides, Yves.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.biblistika.;
626 Obuj si sandále.Marušák, Mannes Stanislav.:.2017.9788097012687; 978-80-970126-8-7.dominikani.;
627 Očami viery.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-192-2.teológia.;
628 Od barbarskej noci.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LUC.1992.80-7114-064-3.cirkevné dejiny.;
629 Odhodlajme sa na nový život.Richard, Bewes.:Alfa konti.1999.80-88739-50-0.spiritualita.;
630 Odhodlaní zmeniť svet.Slovák, Július.:.2017.9788097231682; 978-80-972316-8-2.spiritualita.;
631 Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám.Tomko, Jozef. Bratislava:Alfa Omega Software.1991.80-900546-0-9.magistérium.;
632 Odkrývanie budúcnosti.Pedr, Beckley.:Alfa konti.1998.80-88739-40-3.spiritualita.;
633 Odovzdanosť do prozreteľnosti.Madre, Eveline.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-48-1.spiritualita.;
634 Odovzdať sa Ježišovi.Wons, Krzysztof,1959-.Michalovce:Redemptoristi; Misionár.2014.9788088724810 (viaz.); 978-80-88724-81-0.biblistika.;
635 Odpuštění,pramen života : proč a jak se zpovídat.Caldélari, Henri.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-7192-308-7.spiritualita.;
636 Ohlasujte zasväteným mužom a ženám, svedkom evanjelia medzi národmi..Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788081930058; 978-80-8193-005-8.magistérium.;
637 Olomouc - Kostel sv. Michala..:.1992..história.;
638 Only you. Daj láske šancu. .Kuby, Gabriela.Bratislava :Lúč.2011.978-80-7114-839-5.katechetika.;
639 Osloboď ma, Pane!.Vicenová, Mária.Nitra:Oáza Michala Archanjela.2015.9788089686063; 978-80-89686-06-3.spiritualita.;
640 Osmero blahoslavenstvi.Hieronim Kaczmarek.:Olomouc.1994..dominikani.;
641 Osobní povolání.Alphonso, Herbert.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-58-8.spiritualita.;
642 Osvobození k radosti.Cummins, Norbert.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-42-1.spiritualita.;
643 Otázky o láske a živote..Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-242-2.katechetika.;
644 Otče, odevzdávám se ti.Stinissen, Wilfrid. :Kostelní Vydří : Karmelitánské nakl..1999.80-7192-404-0.spiritualita.;
645 Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-23-3.spiritualita.;
646 Ovládajú nás masmédiá?.Luscoň, Jozef, SDB.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741587 (brož.);978-80-8074-158-7.katechetika.;
647 Ozeáš, Joel, Amos.Varšo, Miroslav .Bratislava-Kežmarok:Teologická fakulta Trnavskej univerzity-Vydavateľstvo Vivit.2015.9788081750038;978-80-8175-003-8.biblistika.;
648 Ozvena slova 3.Hlinka, Anton, SDB. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01040-0.homiletika.;
649 Ozvena slova 4.Hlinka, Anton, SDB. Bratislava:Alfa.1994.80-05-01130-X.homiletika.;
650 Ozvena slova. 1 (1.časť) h [AMG].Hlinka, Anton, SDB. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-41-5.homiletika.;
651 Ozvena slova. 1 (2.časť) h [AMG].Hlinka, Anton, SDB. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-42-3.homiletika.;
652 Ozvena slova. 2 h [AMG].Hlinka, Anton, SDB. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-43-1.homiletika.;
653 Páchateľ sexuálneho zneužívania detí medzi nami : Hľadanie pravdy a zodpovedného prístupu.Michančová, Slávka.Prešov:Prešovská univerzita.2005.80-8068-364-6.teológia.;
654 Pak přijď a následuj mě : úvahy k teologii zasvěceného života.Borriello, Luigi.Praha:Paulínky.1997.80-86025-11-X.spiritualita.;
655 Pane, ty máš slova věčného života : krátké homilie pro feriální dny v mezidobí.Hrdlička., Josef.:Matice cyrilometodějská.2002.80-7266-094-2.homiletika.;
656 Panenstvo.Cantalamessa, Raniero. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.spiritualita.;
657 Paní Zdislava.Svatoš, Ambrož.Praha:Vyšehrad.1970..dominikani.;
658 Panna Mária Guadalupská .Anderson, Carl - Chávez, Eduardo.:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2010.978-80-89342-18-1.máriológia.;
659 Panna Mária Trnavská.Radváni, Hadrián. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-30-4.máriológia.;
660 Pánovi svätí, velebte Pána naveky!.Jurko, Jozef (1950). Bens:Kapušany.2003.80-88998-41-7.homiletika.;
661 Pánovi zver svoje cesty a Jemu dôveruj-.Jurko, Jozef (1950). Bens:Kapušany.2003.80-88998-49-2.homiletika.;
662 Pápež Ján pavol II. na Slovensku.Ján Pavol II..Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-30-6.magistérium.;
663 Pápež prichádza k nám.Hulmanová, Helena.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.magistérium.;
664 Pápež zázrakov Ján Pavol II..Englisch, Andreas,1963-.[Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2013.9788089688005 (brož.);978-80-89688-00-5.životopisy.;
665 Pastorační péče o rodiny :.Pérez-Soba, Juan José,.:.2015.978-80-906025-0-2.katechetika.;
666 Pastorální medicína a zdravotní etika.Slabý, Adolf, 1932- - autor.:Praha :.1991.80-7066-411-8.skripta.;
667 Pastýřské listy :.Cikrle, Vojtěch, 1946-.:V Kostelním Vydří :.2010.978-80-7195-433-0.homiletika.;
668 Páter Pio, kapucín.Schug, John.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-13-9.životopisy.;
669 Páter Pio, kapucín.Schug, John.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-13-9.životopisy.;
670 Patrológia.Pružinský, Štefan. Bratislava -pre pravosl. Cirkev:C.N..1989.80-85128-08-X.teológia.;
671 Patrológia 2.Pružinský, Štefan. Bratislava - pre Pravosl. Cirkev:Cirkevné nakladateľstvo.1980..skripta.;
672 Patrológia..Špirko, Jozef. Spolok biskupa P.P.Gojdiča:Prešov.1995.80-967341-0-5.teológia.;
673 Pavol VI. a Eucharistia.Sapienza, Leonardo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-540-X.spiritualita.;
674 Pečeť daru Ducha Svatého.Mohelník, Benedikt Tomáš,(1970-).Praha:Krystal OP.2012.9788087183441 (brož.);978-80-87183-44-1.teológia.;
675 Pečeť daru Ducha Svatého.Mohelník, Benedikt Tomáš,(1970-).Praha:Krystal OP.2012.9788087183441 (brož.);978-80-87183-44-1.dominikani.;
676 Pentateuch.Ďurica, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-447-6.biblistika.;
677 Perly zo Života Svätých.Schamoni, Wilhelm; Besler Karl. Košice:Východoslovenské tlačiarne.1991.80-7132-001-3.životopisy.;
678 Pestrý svet žitého náboženstva .Pawliková-Vilhanová, Viera.:Univerzita sv. Cyrila a Metoda.2008.978-80-8105-083-1.religionistika.;
679 PĚT cest k radosti.Zvěřina, Josef.Praha:ZVON.1995.80-7113-136-9.spiritualita.;
680 Peter, miluješ ma?.Sirovič, František,1920-.Nitra:Sopločnosť Božieho slova.2014.9788089688029 (brož.); 978-80-89688-02-9.meditácie.;
681 Piate svetové stretnutie rodín. Valencia, 7.-9. júl 2006..Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2006..katechetika.;
682 Pier Giorgio Frassati.Frassati, Luciana.1. :Dominikáni.2009.978-80-970126-0-1.dominikani.;
683 Pieseň piesní.Nee, Watchman,.Anaheim, Ca.:Living Stream Ministry.2000.0736308083; 0-7363-0808-3.biblistika.;
684 Po smrti ....Dionýz Kartuzián.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-2-2.spiritualita.;
685 Po stopách kapucínských svatých.Cargnoni, Costanzo.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-025-7.životopisy.;
686 Pobořený chrám :.Vytrvalá, Jitka.:.2015.978-80-7450-181-4.katechetika.;
687 Pocit viny. Čo sním?. .Sonet, Denis.Bratislava :Lúč.2011.978-80-7114-835-7.spiritualita.;
688 Počiatok radostnej zvesti.Čierna, Alojzia.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-262-7.homiletika.;
689 Poklady šamorínskeho kostola Nanebovstúpenia Panny Márie..Šamorín:Wanted Design.2005.80-969096-9-X.mariológia.;
690 Pokoj srdca.Irala, Narciso.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-038-1.teológia.;
691 Polemický pohľad na dejiny katolíckej Cirkvi.Vnuk, František.Bratislava:LUC.2006.80-7114-533-5.cirkevné dejiny.;
692 Politická etika.Sutor, Bernhard. Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-222-8.teológia.;
693 Pomazanie chorých.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-93-8.katechetika.;
694 Pomocník pastoračného kňaza.Janega, Štefan.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1988..katechetika.;
695 Poncius Pilát.Gavran, Miro,1961-.Bratislava:Perfekt.2015.9788080467319 (viaz.); 978-80-8046-731-9.životopisy.;
696 Porozumět úzkostlivým :.Santa, Thomas M. - autor.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-511-X.spiritualita.;
697 Portrét Jána Pavla II.Frossard, André.Praha:ZVON.1990..životopisy.;
698 Porušené telo.Vanier, Jean. Charis:Bratislava.1994.80-88743-04-4.spiritualita.;
699 Porzucic swiat absurdow.Krapiec, Mieczyslaw.:.2002..dominikani.;
700 Posila v slove A.Chalupa, Július. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-3-0.homiletika.;
701 Posila v slove B.Chalupa, Július. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-4-9.homiletika.;
702 Posila v slove C.Chalupa, Július. EFFEKT štúdio:Bratislava.1993.80-901399-5-7.homiletika.;
703 Poslanie ženy v Cirkvi.Cehuľová, Ľubomíra.:.1999..skripta.;
704 Poslední muž na Měsíci :.Cernan, Eugene, 1934- - autor.:Praha :.2003.80-200-1165-X.beletria.;
705 Posledný exorcista.Amorth, Gabriele,1925-.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741730 (brož.); 978-80-8074-173-0.spiritualita.;
706 Poslušnosť.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-09-0.spiritualita.;
707 posolstvo Panny Márie z La Salette.Ritz, Emil.Morschwil-Ulm:La Salette-Verlag.1985.80-968917-5-8.máriológia.;
708 Postavy z dejín ruského katolicizmu. .Komorovský, Ján.Prešov :Náboženské vydavateľstvo Petra.2001.80-89007-17-1.cirkevné dejiny.;
709 Posvätné miesta..Bratislava:IKAR.2008.978-80-551-1807-9.história.;
710 Potreba náboženstva v súčasnom svete.Rybár, Ján.Trnava:.2000..teológia.;
711 Poučenie o sviatosti birmovania.Malý, Vincent.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-088-2.katechetika.;
712 Poučenie o sviatosti birmovania..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.katechetika.;
713 Povedz iba slovo.Baričák, Pavel \"Hirax\",.[Martin]:Hladohlas Group.2014.9788089711192 (viaz.); 978-80-89711-19-2.beletria.;
714 Povolaní ohlasovať evanjelium.Košč, Stano.Bratislava:LUC, Kvas.1991.80-7114-038-4.spiritualita.;
715 Poznávanie cez dialóg..:.2001..katechetika.;
716 Poznávanie nádeje..:.2001..katechetika.;
717 Poznávanie pravdy..:.2001..katechetika.;
718 Pozvanie Panny Márie z Medžugoria.Vasilj.:.2008.88-8424-099-9.máriológia.;
719 Pôsobenie Ducha Svätého v dejinách spásy.Cehuľová, Ľubomíra.:.1999..skripta.;
720 Praktická anglická a americká korešpondencia GB/USA.Crispin, Michael Geoghegan.:Mladé letá.1994.80-06-00486-2.slovníky.;
721 Pravidlá slovenskej výslovnosti.Kráľ, Ábel.Bratislava:SPN.1996.80-08-00305-7.slovníky.;
722 Pravidlá slovenskej výslovnosti.Kráľ, Ábel,.Martin:Matica slovenská.2016.9788081281594 (viaz.); 978-80-8128-159-4.slovníky.;
723 Pravidlá slovenskej výslovnosti. Systematika a ortoepický slovník.Kráľ, Ábel.:Matica slovenská.2005.80-7090-790-8.slovníky.;
724 Pravidlá spoločenského správania.Brázdová, Dagmar.Bratislava:IRIS.1992.80-900530-6-8.psychológia.;
725 Pravoslávna ikona.Strižev, Alexander.1. :Oto Németh.2010.978-80-89277-32-2.máriológia.;
726 Praxe duchovního vedení.Augustyn, Józef, 1950- - autor.Olomouc ::Olomouc :.1997.80-85966-02-6.spiritualita.;
727 Prečo byť kresťanom?.Radcliffe, Timothy.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2012.978-80-970126-2-5.dominikani.;
728 Prečo chodiť do kostola?.Timothy Radcliffe.Zvolen:Dominikáni.2013.978-80-970126-4-9.dominikani.;
729 Prečo na manželstve záleží.Hrubčo, Marek.Bratislava:Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.2015.9788097173814 (brož.); 978-80-971738-1-4.katechetika.;
730 Prečo žiť denne z Božieho slova?.Gavenda, Marián.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741532 (brož.);978-80-8074-153-2.katechetika.;
731 Pred anjelským trúbením.Jurina Pavol Hrtus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-067-X.beletria.;
732 Prekročiť prah nádeje.Ján Pavol II..Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.magistérium.;
733 Prepáčte, ja som len katolík-.Vadkerti, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741365 (brož.); 978-80-8074-136-5.katechetika.;
734 Presekajte sa životom..Luscoň, Jozef.Poprad:Združenie saleziánskej mládeže - DOMKA.2003..katechetika.;
735 Prešovské biskupstvo.Pribula, Andrej.Prešov:Dino.1998.80-85575-17-5.história.;
736 Príbeh istej duše.Terézia z Lisieux. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01163-6.spiritualita.;
737 Príď kráľovstvo tvoje.Beha, Benedicta. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-66-X.spiritualita.;
738 Prihováram sa Vám.Sucháň, Ján.Bratislava:PS MONT.1996.80-967620-0-1.homiletika.;
739 Prijať Opustiť Dúfať.Daucourt, Gérard.Bratislava:DAKA.1993.80-900539-9-8.dominikani.;
740 Přijmout Ježíše jako Krista : podněty k prohloubení víry.Christoph, kardinál Schönborn.:Paulínky.2005.80-86025-80-2.teológia.;
741 Přirozená etika.Habáň, Metoděj, OP.Praha:TRS.1991..dominikani.;
742 Príručka církevních dejin.Mráček, Karel Pavel.Praha:Krystal.1995.80-85929-01-5.dominikani.;
743 Príručný lexikón biblických vied.Heriban, Jozef.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992..biblistika.;
744 Príručný slovník kresťanstva.Vnuk, František.:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2003.80-89063-13-6.teológia.;
745 Prísne tajné.Mikloško, Jozef.Jozef Mikloško:DACO.1995.80-967298-0-2.životopisy.;
746 Prišiel, zomrel, zvíťazil.Daniel, Radek,1972-.Vrútky:Advent-Orion.2012.9788080711504 (viaz.); 978-80-8071-150-4.homiletika.;
747 Promluvy o milosti, o eucharistii, o Marii, o Duchu svatém /.Journet, Charles,1891-1975.Praha ::Krystal OP,.2013.978-80-87183-57-1.teológia.;
748 Promluvy o milosti, o eucharistii, o Marii, o Duchu svatém /.Journet, Charles,1891-1975.Praha ::Krystal OP,.2013.978-80-87183-57-1.spiritualita.;
749 Promluvy o modlitbe: modlitba s Ježíšem.Charles Journet.Praha:Krystal OP.2015.978-80-87183-84-7.meditácie.;
750 Promluvy o posledních vecech.Charles Journet.Praha:Krystal OP.2014.978-80-87183-65-6.homiletika.;
751 Promluvy o vykoupení.Charles Journet.Praha:Krystal OP.2014.978-80-87183-66-3.homiletika.;
752 Propast k propasti volá : kázání.Tauler, Jan.Praha:Krystal OP.2003.80-85929-62-7.dominikani.;
753 Prosím o přátelský dialog.František,.Praha:Ikar.2013.9788024923086 (viaz.); 978-80-249-2308-6.magistérium.;
754 Provokácie dospievajúcich : Keď nás dieťa privádza do zúfalstva.Colombo, Giuseppe.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-613-1.spiritualita.;
755 Prvotná láska. O šťastí byť kňazom. ..Nitra :Gorazd.2009.978-80-969787-7-9.spiritualita.;
756 Psychoanalýza lásky.Lepp, Ignace.Vrchoviny:Signum unitatis.1991..teológia.;
757 Psychológia a spiritualita.Slaninka, Leopold. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-713-5.psychológia.;
758 Psychologie.Vojtek, František,1911-1981.Olomouc ::Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze, pobočka v Olomouci,.1969..psychológia.;
759 Psychoterapeutické přístupy k onkologickým nemocným /.Dostálová, Olga,.Praha ::Avicenum,.1986..psychológia.;
760 Putování k světlu a radosti :.Daněk, Jan,.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1995..homiletika.;
761 Putovať s modlitbou a s láskou.Mezzardi, Luigi. Charis:Bratislava.2002.80-88743-47-8.životopisy.;
762 Qumran :.Sussmann, Ayala..St. Gallen ::Verlag am Klosterhof,.1999..3906616487.biblistika.;
763 Radostná zvesť o Bohu Ježišovi.Homolka, Zdenko, SJ.Zvolen:Jas.2000.80-88795-15-X.homiletika.;
764 Radostná zvesť o Bohu Otcovi.Homolka, Zdenko, SJ.Zvolen:Jas.2001.80-88795-75-3.homiletika.;
765 Radostná zvesť v našom živote. Modlitba.Homolka, Zdenko, SJ.Zvolen:Jas.2002.80-88795-84-2.homiletika.;
766 Radostný život.Vít de Larigaudie.Trenčín (Veritas):Dominikánske.1946..dominikani.;
767 Ramon de Penyafort.Maria Teresa In senser i Arnet.:.1980?..dominikani.;
768 Ranní meditace :.Noble, Ivana,(1966-).Bratislava ::Calder,.2013.978-80-970531-5-4 .homiletika.;
769 Rastliny pre zdravie.Pamplona Roger, Jorge D..Vrútky:Advent-Orion.2008.9788080710972 (viaz.); 978-80-8071-097-2.prírodné vedy.;
770 Řecký člověk a jeho svět : z anglických originálů přeložily Lucie Fialková a Vlasta Lišková.Vernant, Jean.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-731-6.história.;
771 Regula Augustína z Hippo.Bavel, Tarsicius. Zvolen:Jas.1995.80-88795-01-X.dominikani.;
772 Rehoľný život a jeho poslanie.Grieger, Pavol, FSC.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-103-8.spiritualita.;
773 Renesanční člověk a jeho svět.Garin, Eugenio.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-653-0.história.;
774 Rieka vody života.Vella, Elias,1941-.Zvolen:Združenie Jas.2011.9788089219261 (brož.); 978-80-89219-26-1.spiritualita.;
775 Rím od počiatkov do dnešných dní a Vatikán..Zagreb:Logos.2000.88-86843-98-4.história.;
776 Rímsky triptych.Ján Pavol II..Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-424-7.životopisy.;
777 Rodina, ktorá dosiahla Krista.Raymond OSCO, M. .Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-221-X.životopisy.;
778 Rodinné šťastie.Lukas, Elisabeth,(1942-).Bratislava:Lúč.2009.9788071147251 (brož.);978-80-7114-725-1.spiritualita.;
779 Rok nad evanjeliom.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.teológia.;
780 Rozjímání nad žalmy.Opletal, František.Olomouc:MCM.2002.80-7266-103-5.biblistika.;
781 Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Žilina:OFSETA - print.1998.80-967755-2-9.dominikani.;
782 Rozprava o kultúrnosti.Hanus, Ladislav.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.1992.80-7142-000-X.teológia.;
783 Rozprávky o sv. Zdislave.Tumová, Magdaléna.:Németh Oto.2007.978-80-89277-09-4.dominikani.;
784 Rozvedení katolíci.Csontos, Ladislav, SJ.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741488 (brož.); 978-80-8074-148-8.katechetika.;
785 Rozvedení. Katolíci. Čo ďalej?.Duffy, Lisa.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741686 (brož.); 978-80-8074-168-6.katechetika.;
786 Ruská ortodoxná morálna teológia v perspektíve "Od obrazu k podobe"..Hrehová, Helena. Náboženské vydavateľstvo PETRA:Prešov.2001.80-89007-15-5.teológia.;
787 Ruská revoluce : 23.únor-25.říjen 1917.Reiman, Michal.Praha:Naše vojsko.1991.80-206-0031-0.história.;
788 Ruština pre dospelých..Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1977..slovníky.;
789 Rút.Rivers, Francine. Dobrá kniha:Trnava.2005.80-7141-507-3.biblistika.;
790 Ružencové bratstvo Jána Pavla II...Bratislava:.2012..skripta.;
791 Ruženec se svatou Katerinou Sienskou.Sienská, Katarína.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-098-3.dominikani.;
792 Ruženec se svatým Dominikem.Holeček, Michal.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-085-1.dominikani.;
793 Ruženec so svätou Faustínou v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva.Siepaková, Alžbeta.:.2018.9788363916916; 978-83-63916-91-6.meditácie.;
794 Ruženec so svätou Faustínou v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva.Siepaková, Alžbeta.:.2018.9788363916916; 978-83-63916-91-6.meditácie.;
795 S Bohom sa hrávam odmala.Sucháň, Ján,.[Nová Dubnica]:[Anna Bajzíková-Hladká].2014.9788097025540 (viaz.); 978-80-970255-4-0.homiletika.;
796 S Bohom v Rusku.Ciszek, Walter.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-030-6.životopisy.;
797 S Máriou vždy vyššie.Gusić, Juraj.[S.l.]:Slovenskí jezuiti.1985.0919865224; 0-919865-22-4.máriológia.;
798 S úctou voči dejinám.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-097-X.teológia.;
799 Sacra pagina - Evangelium podle Jana.Francis J. Moloney SDB. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7192-991-8 .biblistika.;
800 Sacra pagina - Evangelium podle Lukáše.Luke Timothy Jonson. Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-560-8.biblistika.;
801 Saint Dominic /.Tugwell, Simon..[Strasbourg] ::[Editions du cigne],.1995.2877182789.skripta.;
802 Sakramentálnosť s l o v a.Radcliffe, Timothy.:Bratstvo laikov sv. Dominika.2007..dominikani.;
803 Samotka v Želivě.Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.Rosice u Brna:Gloria.2002.80-86200-58-2.cirkevné dejiny.;
804 Santa Maria gelle Grazie..:.1992..história.;
805 Santa Maria Novella..:.2000..história.;
806 Satan v Ilfurte.Sutter, P..Bratislava:Križanovo nakladateľstvo.1947..spiritualita.;
807 Sekty a okultná vlna.Keden, Joachim.Bratislava:LUC.1989.80-7114-018-X.religionistika.;
808 Sen Teodora Bohdana Jaňského, apoštola nádeje.Kongregácia Zmŕtvychvstania .:Editions du Signe.2007.978-2-7468-1836-1.životopisy.;
809 Sestra Lucie hovoří o Fatimě.Kondor, Luis.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1994..máriológia.;
810 Sexualita v našem životě : Průvodce pži poznávání a formování vlastní sexuality.Augustyn, Józef.Kostelní Vydří:Řád karmelitánů.1995.80-85527-99-5.spiritualita.;
811 Sexuální výchova v rodině a ve škole : Cíle.Zásady.Metody.Augustyn, Józef.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1998.80-7192-331-1.katechetika.;
812 Scholastika : Osobnosti a náměty středověké filosofie.Pieper, Josef.Praha:Vyšehrad.1993.80-7021-131-8.dominikani.;
813 Siena..:.2015..história.;
814 Sila nádeje.Melgosa, Julián.:.2018.9788080712099; 978-80-8071-209-9.spiritualita.;
815 Sila orodovnej modlitby. .Lachmanová, Kat..Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-30-0.spiritualita.;
816 Sila sviatostí.Mac Kenna, Briege. Serafín:Bratislava.2000.80-88944-42-2.spiritualita.;
817 Sila viery, sila pravdy.Trstenský, Viktor.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0.životopisy.;
818 Sila viery, sila pravdy.Trstenský, Viktor.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0.cirkevné dejiny.;
819 Sílas.Rivers, Francine,.Trnava:Dobrá kniha.2010.9788071416333; 978-80-7141-633-3.biblistika.;
820 Sing a new song :.Radcliffe, Timothy..Dublin, Ireland ::Dominican Publications,.1999..1-87155-270-2.dominikani.;
821 Skála a dům :.Melina, Livio,.:.2015.978-80-906025-1-9.teológia.;
822 Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva.Siepak, Elżbieta.Kraków:Vydavatel\'stvo Misericordia Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva.2017.9788363916602; 978-83-63916-60-2.história.;
823 Skrytý život Marty Robinovej.Peyret, Raymond. Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-720-6.životopisy.;
824 Skutečná tvář ateismu.Ravi, Zacharias.Praha:Návrat domů.1998.80-85495-14-7.teológia.;
825 Skutky apoštolov, cesta Slova.Grilli, Massimo.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2016.9788089120482 (brož.); 978-80-89120-48-2.dominikani.;
826 Skutky apoštolů /.Fausti, Silvano.:.2017.978-80-7450-242-2; 978-80-7450-243-9.biblistika.;
827 Skutky apoštolů /.Fausti, Silvano.:.2017.978-80-7450-242-2; 978-80-7450-243-9.biblistika.;
828 Slávne osobnosti v Bratislave.Janota, Igor.Bratislava:Prístrojová technika.2007.978-80-89218-49-3.história.;
829 Sloboda človeka..:.2001..katechetika.;
830 Slová evanjelia nech zmyjú naše previnenia 2..Jurko, Jozef (1950).Kapušany:Bens.2000.80-88998-42-5.homiletika.;
831 Slová o modlitbe.Kamenistý, Ján.Bratislava:Motýľ.2006.80-89199-47-X.spiritualita.;
832 Slová z vrchu Athos.Leloup, Jean-Yves. Petra:Prešov.2000.80-89007-08-2.spiritualita.;
833 Slovanský patrón:.Repko, Jozef.Trnava:SSV - Vojtech.2013.978-80-7162-982-5.životopisy.;
834 Slovenské rozprávky (1845-1883).Pácalová, Jana,.Bratislava:Kalligram; Ústav slovenskej literatúry SAV.2012.9788081016394; 978-80-8101-639-4.teológia.;
835 Slovník biblické kultury :..:Praha :.1992.80-900175-7-6.biblistika.;
836 Slovník biblickej teológie.Léon-Dufour, Xavier .Zagreb, Bratislava:Kršćanska sadašnjost, Dobrá kniha.1990..biblistika.;
837 Slovník biblickej teológie.Léon - Dufour, Xavier.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-414-X.biblistika.;
838 Slovník katolické dogmatiky.Beinert, Wolfgang.Olomouc:MCM.1994..teológia.;
839 Slovník súčasného slovenského jazyka.Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára.Bratislava:Veda.2007.80-224-0932-4.slovníky.;
840 Slovník súčasného slovenského jazyka.Avramovová, Miroslava,.Bratislava:Veda.2015.9788022414852; 978-80-224-1485-2.slovníky.;
841 Slovník sučasneho slovenskeho jazyka.Jarošova Alexandra.Bratislava:Veda.2011.978-80-224-1172-1.slovníky.;
842 Slovo a život.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-261-9.homiletika.;
843 Slovo a život :.Cantalamessa, Raniero, 1934-.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-361-6.homiletika.;
844 Slovo a život :.Cantalamessa, Raniero,(1934-).Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2011.978-80-7195-227-5.homiletika.;
845 Slovo do týždňa 2.Hlinka, Anton, SDB.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-74-1.homiletika.;
846 Slovo do týždňa. Slová z televíznej obrazovky..Hlinka, Anton, SDB. Vyd. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-56-3.homiletika.;
847 Slovo plné ohňa.Barron, Robert.:.2017.9788081930126; 978-80-8193-012-6.spiritualita.;
848 Slowo i žicie.Cantalamessa, Raniero.:.1997..homiletika.;
849 Služebnice Boží sestra Faustyna :.Klisz, Miloslav - autor.:Olomouc :.1998.80-238-2947-5.spiritualita.;
850 Smädní po láske..Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-503-0.spiritualita.;
851 Smrť za mrežami.Lagová, Veronika.Prešov:VMV.2006.80-7165-570-8.história.;
852 Smrt-konečná stanice? : Stárnutí.Eutanazie. Co se stane po smrti.Obřady ve starověkém Egyptě.Reinkarnace.Turínské plátno.Smith, Linda.Praha:Portál.1994.80-85282-85-2.teológia.;
853 So srdcom na Slovensku.Tomko, Jozef.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-597-1.meditácie.;
854 Sociálne učenie cirkvi a rodinné podnikanie.Hudacký, Ján,1959-.Košice:Typopress.2014.9788089496150 (brož.); 978-80-89496-15-0.psychológia.;
855 Sociální kodex církve.Raimondo Spiazzi.:Sursum.1993..teológia.;
856 Soľ a svetlo.Häring, Bernhard,1912-1998.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2015.9788089342693 (brož.); 978-80-89342-69-3.teológia.;
857 Soľ zeme.Seewald Peter. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-202-8.teológia.;
858 Soľ zeme.Florenskij, Pavol.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-32-2.životopisy.;
859 Současná spiritualita:.Cuskelly, E. J..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-70-7.spiritualita.;
860 Spamäti.Hvorecký, Michal,.Bratislava:Marenčit PT.2013.9788081142406 (brož.); 978-80-8114-240-6.životopisy.;
861 Spiritualita dialógu.Gasparino, Andrea. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-57-9.spiritualita.;
862 Spiritualita Karmelu.P. Georges O.C.D..Praha ::Zvon,.1991.80-7113-033-8.spiritualita.;
863 Spiritualita křesťanského Východu : systematická příručka.Špidlík, Tomáš kardinál.:Refugium Velehrad-Roma.2002.80-86045-84-6.spiritualita.;
864 Spišské exody v 20. storočí.Pollák, Miroslav,.Bratislava; Levoča:Kalligram; Občianske združenie Krásny Spiš.2015.9788081018831 (viaz.); 978-80-8101-883-1.história.;
865 Spomienky a svedectvo c Karol Murín.Murín, Karol,.Radošina:Priatelia prezidenta Tisu.1992.80-85587-00-9.história.;
866 Spomienky pútnika.Senčík, Štefan.Byzant:Košice.1995.80-85581-09-4.spiritualita.;
867 Spovedné tajomstvo.Valo, Peter,.:.2018.9788089359844; 978-80-89359-84-4.beletria.;
868 Sprítomnenia.Karol, Moravčík.:Petrus.1997.80-967836-8-8.homiletika.;
869 Srdce Ježišovo v súčasnom svete.Ladame, Jean.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-049-7.spiritualita.;
870 St. Vincent Ferrerský - svätec v službách protipápeža..Golis, Vincent, OP.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968348-8-6.dominikani.;
871 Starnúť a mať z toho radosť..Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-164-7.spiritualita.;
872 Starobylý a pútnický Veľký Šariš.Čižmár, Marián.Levoča:Polypress.1999.80-88704-24-3.história.;
873 Starostlivosť o svedomie. Úvahy nad Dekalógom..Staniek, Edward. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-686-2.teológia.;
874 Storočnica Fatimy a jej odkaz.Kocián, Václav.Zvolen:Jas.2017.9788089219346; 978-80-89219-34-6.máriológia.;
875 Středověký člověk a jeho svět..:Praha :.2003.80-7021-682-4.história.;
876 Stretnutia. .Sucháň, Ján.Nová Dubnica:Anna Bajzíková-Hladká.2008.978-80-970068-5-3.beletria.;
877 Stručne o dejinách filozofie..Stolárik, Stanislav, biskup.Košice:Kňazský seminár sv. K.Boromejského.1998.80-7165-133-8.filozofia.;
878 Stručný etymologický slovník slovenčiny.Kralik Ľubor.Bratislava:Veda.2015.978-80-224-1493-7.slovníky.;
879 Stůl slova..Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-272-2.homiletika.;
880 Stůl slova..Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-363-X.homiletika.;
881 Stvorenie sveta.Betina V..Bratislava:Nádej- Vydavateľstvo Kresťanskej Literatúry.1990..filozofia.;
882 Súboj svätých a mystikov s démonmi.Kowalewski, Robert.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2016.9788089676682 (brož.); 978-80-89676-68-2.spiritualita.;
883 Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1997.80-7114-130-5.spiritualita.;
884 Súborné dielo 2 Listy.Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1999.80-7114-253-0.spiritualita.;
885 Súcit.Terrová, Odille.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-323-2.spiritualita.;
886 Summa proti pohanum.Tomáš Akvinský. Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..dominikani.;
887 Sváteční slovo : promluvy na neděle a svátky.Danek, Ján.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1998.80-7266-037-3.homiletika.;
888 Sváteční slovo : promluvy na neděle a svátky.Danek, Ján.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2000.80-7266-066-7.homiletika.;
889 Svatý Dominik..:Brno :.1991.80-85247-20-8.dominikani.;
890 Svatý Josef Kopertinský : patron studentů.Gustavo, Parisciani..:Konvent minoritů.2003.80-903395-0-6.životopisy.;
891 Svatý Maxmilián Maria Kolbe.Leon, Dyczewski..Brno:Konvent minoritů.2005.80-903395-1-4.životopisy.;
892 Svätá omša. ..Žarnovica :Benedetto.2009.978-80-970150-6-0.katechetika.;
893 Svätá zem.Lombardi, Luigi.Bratislava:OMEGA tours.1994.8872800358; 88-7280-035-8.biblistika.;
894 Svätci v milosrdenstve.Katolícka cirkev..Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342877 (brož.); 978-80-89342-87-7.homiletika.;
895 Sväté dieťa z Francúzska.Guigné, de Anna.Košice:Slovo.1998.80-85291-56-8.životopisy.;
896 Sväté písmo.Ďurica, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-797-2.biblistika.;
897 Sväté písmo - Nový zákon.. Západoslovenské múzeum:Trnava.2000.80-7162-274-5.biblistika.;
898 Sväté písmo. Starý zákon 1..Bratislava; S.l.:Cirkevné nakladateľstvo; Spolok sv. Vojtecha v Trnave [vyd.].1990.8085128284; 80-85128-28-4(celý súbor).biblistika.;
899 Svätosť pre každého.Gavenda, Marián.Bratislava:Don Bosco.2013.97880-8074-177-8 (brož.);978-80-8074-177-8.katechetika.;
900 Svätý Augustín.Kranz, Gisbert,1921-.Bratislava:Lúč.2010.9788071147220 (brož.); 978-80-7114-722-0.životopisy.;
901 Svätý Benedikt, patrón Európy, medaila modlitby.Tynieckí, BENEDIKTÍNI.Prešov:VMV.2003.80-7165-400-0.životopisy.;
902 Svätý Cyril a Metod. .Lacko, Michal.Trnava :Dobrá kniha.2011.978-80-7141-711-8.životopisy.;
903 Svätý Dominik. .Spiecz, Jan Andrej.Košice :Gallery.2010.978-80-969985-1-7.dominikani.;
904 Svätý Duch.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-77-6.katechetika.;
905 Svätý Duch a Cirkev.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-78-4.katechetika.;
906 Svätý Duch a jeho dary.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-79-2.katechetika.;
907 Svätý Duch a Mária.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-96-2.katechetika.;
908 Svätý Otec František.Gaeta, Saverio,1958-.Bratislava:Lúč.2013.9788071149279 (brož.); 978-80-7114-927-9.magistérium.;
909 Svätý Pavol z Tarzu. .Trstenský, František.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-080-1.biblistika.;
910 Svätý Tomáš Morus.Seuffert, Jozef .Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-354-2.životopisy.;
911 Svätý úbožiačik.Kazantzakis, Nikos, 1883-1957.Bratislava:Tatran.1970..životopisy.;
912 Svätý Vincent de Paul.Román, José María. Charis:Bratislava.2002.80-88743-48-6.životopisy.;
913 Svedkovia?.Majka, Vladislav. Bratislava:SKS.1992.80-85405-07-5.religionistika.;
914 Svedok nádeje - diel 1..Weigel, George.Bratislava:Slovart.2000.80-7145-455-9.životopisy.;
915 Svedok nádeje - diel 2..Weigel, George.Bratislava:Slovart.2000.80-7145-477-X.životopisy.;
916 Svedok nádeje - diel 3..Weigel, George.Bratislava:Slovart.2001.80-7145-485-0.životopisy.;
917 Svědomí, zákon a duch.Veselý, Jiří Maria OP.Rosice u Brna:Gloria.1999.80-86200-12-4.dominikani.;
918 Svetlo nad Akvinom.Wohl, Luis de. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-1-4.životopisy.;
919 Svetlo sveta. .Seewald, Peter.Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.teológia.;
920 Světová nábožeství.Waldenfelds, Hans.Praha:ZVON.1992.80-7113-062-1.religionistika.;
921 Sviatočné pozdravy.Srholec, Anton, SDB.Bratislava:Slovart.2014.9788055610429;978-80-556-1042-9.homiletika.;
922 Sviatosť pokánia.Kaiser, Jozef, SDB.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-69-5.spiritualita.;
923 Sviatosť posvätného rádu.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-94-6.katechetika.;
924 Sviatosť zmierenia.Augustyn, Józef,.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611520 (brož.); 978-80-8161-152-0.spiritualita.;
925 Symboly v poézii sv. Jána z Kríža.Urbanová, Jana Kristiána.:.1999..skripta.;
926 Synoda o zasvěceném životě.Biskupská synoda.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-87-1.spiritualita.;
927 Synopsa - dokumenty II. vatikánskeho koncilu.Jurko, Jozef (1950).Prešov:VMV.1998.80-7165-129-X.magistérium.;
928 Syntéza dogmatické teologie. |n I, |p Bůh v Trojici.Nicolas, Jean-Hervé, 1910-2001 - autor.Praha ::Praha :.2003.80-85929-58-9.teológia.;
929 Šiesta cesta : O havranoch, o ľaliách a o omnoho vzácnejšej ceste.Vácha, Marek Orko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-574-4.teológia.;
930 Škandál služby.Vanier, Jean.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.8096863819; 80-968638-1-9.spiritualita.;
931 Škola odpuštění : cesty ke smíření.Grun, Anselm.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2002.80-7192-653-1.spiritualita.;
932 Škola vnitrní modlitby.Duka, Dominik.Brno:Petrov.1991.80-85247-02-X.dominikani.;
933 Štrnásty marec 1939.Čarnogurský, Pavol.Bratislava:Veda.1992.80-224-0388-1.história.;
934 Štvrté svetové stretnutie rodín, Manila 25.-26. január 2003.Pápežská rada pre rodinu.:.2010??..katechetika.;
935 Štyridsať príbehov z púšte.Ferrero, Bruno. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-33-1.beletria.;
936 Šviety Dominik.Spiež, Jan Andrzej, OP.:.2004.83-7318-436-8.dominikani.;
937 Tajemství hudby :.Martineau, Jason.Praha ::Dokořán,.2012.978-80-7363-394-3.prírodné vedy.;
938 Tajomstvá Jána Pavla II. .Socio, Antonio.Stará Ľubovňa :Salifoto.2010.978-80-970268-6-8.životopisy.;
939 Tajomstvá Jána Pavla II. .Socio, Antonio.Stará Ľubovňa :Salifoto.2010.978-80-970268-6-8.teológia.;
940 Tajomstvo daru.Mikluščák, Pavol.Dolný Kubín:Zrno.1996.80-900496-7-2.teológia.;
941 Tajomstvo narodenia.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.homiletika.;
942 Tajomstvo osoby Ježiša Krista na základe Evanjelia podľa Marka..:Združenie Ježiš pre každého.1997.80-901142-9-6.homiletika.;
943 Tajomstvo srdca.Ghiglione, Gianni. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-44-7.katechetika.;
944 Tajomstvo Turíc.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-19-8.homiletika.;
945 Tam,kde zomrel Peter.Haľko, Jozef (1964). Bratislava:DAKA.1994.80-9005-39-7-1.história.;
946 Tančiace skaly : O vývoji života na Zemi, o človeku a o Bohu.Vácha, Marek Orko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-510-8.teológia.;
947 Televízia v našich rukách. .Mazzi, Antonio.Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-135-8.katechetika.;
948 Televízne deti? : Kaď je zapnutý televízor.Moia, Luciano.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-618-6.katechetika.;
949 Temná noc.Ján z Kríža.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-055-X.spiritualita.;
950 Teodícea : Poznámky ku traktátu prirodzenej teológie.Kaľata, Dominik, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-406-9.teológia.;
951 Teológia sviatostí I..Mikluščák, Pavol. Spišské Podhradie:KS.1995..teológia.;
952 Teológia sviatostí II..Mikluščák, Pavol. Spišské Podhradie:KS.1995..teológia.;
953 Teologický a náboženský slovník II. diel L- Ž.Vragaš, Štefan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-734-0.teológia.;
954 Teologický a náboženský slovník, I. Diel, A-K.Vragaš, Štefan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-620-1.teológia.;
955 Testament... Bohu vďaka.Abbé Pierre.Bratislava:Lúč.1999.80-7114-274-3.životopisy.;
956 The Basilica of saint-Dominic in Bologna..:.1997..dominikani.;
957 Theologická summa, I. část.Tomáš Akvinský.Olomouc:Edice Krystal.1937..dominikani.;
958 Thomas More-státník a teolog.Tampierová, Helena.Brno:L.Marek.2002.80-86263-34-7.životopisy.;
959 Tibetská kniha mrtvých :..:Praha :.2004.80-7021-712-X.religionistika.;
960 Time management jako duchovní úkol.Assländer, Friedrich, 1946-.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-338-8.spiritualita.;
961 Tisíc a jedna sestra.Pronzato, Alessandro.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-177-9.beletria.;
962 Tisíc a jedna sestra.Pronzato, Alessandro.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-177-9.teológia.;
963 To není sen :.Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.:Rosice u Brna :.1999.80-86200-19-1.dominikani.;
964 Todo Burgos..:.1994..história.;
965 Tomáš Akvinský.Kenny, Anthony.Praha:ISKP.1992.80-85241-25-0.dominikani.;
966 Tomáš Akvinský : Život a dílo.Pieper, Josef.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-224-1.dominikani.;
967 Tomáš Morus.Seuffert, Jozef.Zagreb:Logos.1989..životopisy.;
968 Tóra.Roland, E. Murphy.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-327-5.biblistika.;
969 Totalitní svetovláda.Herzán, Martin.Třebíč:Mezinárodní komise svědomí.2000.80-238-6339-8.teológia.;
970 Trblietanie dotyku; Sexuálna výchova v rodine.Oldřich, Pšenička.:Vydavat. Michala Vaška.1997.80-88795-14-1.katechetika.;
971 Tresty vo výchove.Hajkovská, Dominika.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741556 (brož.);978-80-8074-155-6.katechetika.;
972 Tretia návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku.Labo, Šebastián, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-432-8.história.;
973 Tri anjelské pozdravenia.Giuseppe Pasquali.Michalovce:Misionár.2009.978-80-88724-37-7.máriológia.;
974 Trpíme za hriechy svojich predkov?.Degro, Imrich (1969).Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741464 (brož.); 978-80-8074-146-4.katechetika.;
975 Trýzeň trpělivosti : Svatý stolec a komunistické země (1963-1989).Casaroli, Agostino.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2001.80-7192-621-3.história.;
976 Tu nás sústredili.Dacko, Juraj.:.2010..história.;
977 Turínske plátno.Hajduk, Anton.Bratislava:Q 111.1991.80-85401-06-1.teológia.;
978 Turínske plátno.Hajduk, Anton.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-612-8.teológia.;
979 Turínske plátno.Pauliny, Andrej, SDB.:Don Bosco.1998.80-88933-02-1.teológia.;
980 Tvá láska rostla se mnou.Márie-Eugéne, otec.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-241-2.spiritualita.;
981 Tvé tělo je stvořeno pro lásku.Daniel-Ange, 1932- - autor.:Kostelní Vydří :.1998.80-7192-337-0.katechetika.;
982 Týždeň modlitie za duchovné povolánia.. Bratislava:Lúč.2008.978-80-7114-664-3.spiritualita.;
983 Týždenník.Maga, Ján.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-193-1.meditácie.;
984 UJKN. .Fijalka, Peter.Bratislava :Stredná odborná škola polygrafická.2010.978-80-969361-9-9.životopisy.;
985 UJKN. .Fijalka, Peter.Bratislava :Stredná odborná škola polygrafická.2010.978-80-969361-9-9.životopisy.;
986 Ukázal mi cestu.Ciszek, Walter J.,.Trnava:Dobrá kniha.2016.9788081910043; 978-80-8191-004-3.životopisy.;
987 Ukázal mi cestu.Ciszek, Walter J.,.Trnava:Dobrá kniha.2016.9788081910043; 978-80-8191-004-3.životopisy.;
988 Umelé oplodnenie: žiadny problém!?.Viglaš, Ján.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741457 (brož.); 978-80-8074-145-7.katechetika.;
989 Una trama Luminosa..:.1994..história.;
990 Útěcha mého putování a Poslední meditace nad žalmem Miserere.Savonarola, Girolamo.Praha:Krystal OP.1998.80-85929-30-9.dominikani.;
991 Utrpenie.Louis, Evely.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-277-5.spiritualita.;
992 Uvahy o človeku I., II..Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-077-5.teológia.;
993 Úvahy o etike Pátra J.Opalu,S.J... S.J.:Nitra.1995.80-967296-0-8.teológia.;
994 Uvahy slobodného človeka v Slobodnej Europe.Sucháň, Ján.Bratislava:PS MONT.1997.80-967620-1-X.meditácie.;
995 Uveriť Ježišovi.Wons, Krzysztof,1959-.Michalovce:Redemptoristi; Misionár.2014.9788088724766 (viaz.); 978-80-88724-76-6.biblistika.;
996 Úvod do filozofie.Anzenbacher, Arno.:.1987..filozofia.;
997 Úvod do kresťanstva.Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI.. Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-562-6.teológia.;
998 Úvod do křesťanství.Joseph Ratzinger ; odp.red. M.Badal ; předml. J.Ratzinger ; [.m.Přel. z něm..Brno:Petrov.1991.80-85247-13-5.teológia.;
999 Úvod do Písma svatého Starého zákona /.Duka, Dominik,.Praha ::Pro Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří kazatelů vydalo Editio Sti. Ægidii,.1992.80-901018-9-5.biblistika.;
1000 Úvod do teologie.Dacík , R.M..Havličkov Brod:slunce vysočiny.1991..dominikani.;
1001 Úvod do teologie. Teologie morální..:.1980?..skripta.;
1002 Uzdravení skrze víru.Marsch, Michael - autor.:Praha :.1995.80-7178-062-6.spiritualita.;
1003 Uzdravenie sexuálnych zranení s pomocou svätých.Eden, Dawn.Bratislava:Lúč.2013.9788071149453 (brož.); 978-80-7114-945-3.psychológia.;
1004 Uzdravovanie v modlitbe.Ivančić, Tomislav.Zvolen:Jas.1998.8088795605; 80-88795-60-5.spiritualita.;
1005 V Boha verím, cirkev nepotrebujem.Vadkerti, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741761 (brož.);978-80-8074-176-1.katechetika.;
1006 V duchu štěstí.Mniši, Z NEW SKETE.Praha:Šťastní lidé.2002.80-86692-01-9.spiritualita.;
1007 V jednom společenství :..Praha ::Vyšehrad,.2009.978-80-7021-990-4.životopisy.;
1008 V mene Božom.Ružeková, Elena.:.2014..história.;
1009 V ohni lásky Ducha Svätého.Tardiff, Emiliano.Bratislava:LUC.1999.80-7114-271-9.spiritualita.;
1010 V sile Slova.Gavenda, Marián.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080742676 (brož.); 978-80-8074-177-8;978-80-8074-267-6.homiletika.;
1011 V škole Ducha Svätého.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.spiritualita.;
1012 V škole Ducha Svätého.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.spiritualita.;
1013 V tisíc nebezpečenstvách..Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-026-8.životopisy.;
1014 Vám, chlapci a dievčatá, ktoré chcete poznávať pravdu a žiť čistým životom c Dušan Šalát ; Fotogr. Pavol Repka, Milíč Blahout, Tibor Hrabovský.Šalát, Dušan.Trnava:KON-PRESS.1992.80-85413-17-5.katechetika.;
1015 Vám, milovaní a povolaní-.Jozef Šuppa.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-123-X.spiritualita.;
1016 Vatikánské promluvy :.Špidlík, Tomáš,(1919-2010).Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2012.978-80-7412-114-2.homiletika.;
1017 Vedeni Bohem :.Augustyn, Józef, 1950- - autor.:Kostelní Vydří :.2002.80-7192-759-7.spiritualita.;
1018 Veľa je povolaných .Hahn, Scott. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-22-8.spiritualita.;
1019 Velehrad vás volá!.Vodičková, Stanislava.Praha; Olomouc:Ústav pro studium totalitních režimů; Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu.2015.9788087912300 (brož.); 978-80-87912-30-0.história.;
1020 Velká kniha léčivých rostlin : klasický průvodce nejlepšími přírodními léčivy představující ty nejlepší...rostliny : klasický průvodce nejlepšími přírodními léčivy představující.Castleman, Michael.V Praze:Columbus.2004.80-7249-177-6.prírodné vedy.;
1021 Veľké pravdy v malých príbehoch 2.Lefevre, Pierre.Bratislava:Lúč.2000.8071143096; 80-7114-309-6.beletria.;
1022 Velký anglicko-český slovník A-G : 1.díl. A-G.Hais, Karel.Praha:Academia.1984..slovníky.;
1023 Veľký týždeň a veľkonočné obdobie.Gabriel Králik.:Redemptoristi.1998.80-7114-226-3.homiletika.;
1024 Venedig.Romanelli, Giandomenico.Köln:Könemann.c1997.3895085928 (viaz.); 3-89508-592-8.história.;
1025 Vernosť Bohu a človekovi.Šuráb, Marián. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-872-9.homiletika.;
1026 Viera sa začína doma.Holmen, Mark.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742638 (brož.); 978-80-8074-263-8.katechetika.;
1027 Viera vo svetle ikon.Špidlík, Tomáš.:Németh Oto.2004.80-88949-69-6.spiritualita.;
1028 Vincent de Paul - OTEC CHUDOBNYCH.Schindler, Eugen. Charis:Bratislava.2000.80-88743-38-9.životopisy.;
1029 Víťazstvo je v tvojom srdci.Slamka, Róbert.:.2018.9788080991364; 978-80-8099-136-4.homiletika.;
1030 Víťazstvo je v tvojom srdci.Slamka, Róbert.:.2018.9788080991371; 978-80-8099-137-1.homiletika.;
1031 Vlak na slobodu.Backer, Ivan A.,.:.2018.9788081641503; 978-80-8164-150-3.životopisy.;
1032 Vlkolínec.Ľudovít Fulla.:Knižné centrum.2000.80-8064-060-2.história.;
1033 Vnuknutia lásky.Binderová, Margaréta.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-514-6.spiritualita.;
1034 Vnútorné oslobodenie a uzdravenie.Ivančič, Tomislav.Zvolen:Jas.1993.80-900548-8-9.spiritualita.;
1035 Vnútorné uzdravenie.Mariakumar, James. Zvolen:Jas.2008.978-80-89219-12-4.spiritualita.;
1036 Voláte ma Mária Magdaléna.Rinserová, Luise .:Obzor.1991.80-215-0167-7.životopisy.;
1037 Vôňa ruže.Ferrero, Bruno. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-34-X.beletria.;
1038 Vpred.Forrest, Tom.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-6-6.spiritualita.;
1039 Vrhni sa do vody.Timothy Radcliffe.Zvolen :Dominikáni.2014.978-80-970126-5-6.dominikani.;
1040 Vstupuji do života :.Terezie z Lisieux, - svatá, 1873-1897 - autor.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-11-1.spiritualita.;
1041 Všechno má své místo : dar kontemplativní modlitby.Rohr, Richard.:Vyšehrad.2003.80-7021-584-4.spiritualita.;
1042 Všechno má své místo : dar kontemplativní modlitby.Rohr, Richard.:Vyšehrad.2003.80-7021-584-4.spiritualita.;
1043 Všetko je stvorené skrze neho a pre neho (Kol 1,16) c Zoltán Schmidt.Schmidt, Zoltán Matej, SDB.Senica:[Tlačiareň a kníhviazačstvo].2001.80-968425-3-6.skripta.;
1044 Výber z najkrajších bájok a podobenstiev sveta.Rybár, Jan.:.1990?..beletria.;
1045 Výber z najkrajších modlitieb sveta.zost. Ján RybárRybár, Ján - preklad; Rybár, Ján - zostavil; ; Z iné orig. prel. Ján Rybár.:Letra & Line.1991.80-85513-00-5.spiritualita.;
1046 Vybrané kapitoly z medicínskej etiky.Babál, Marcel. Univerzita Komenského:Bratislava.2001.80-223-1562-1.teológia.;
1047 Vybrané kapitoly z medicínskej etiky.Šoltés, Ladislav. Univerzita Komenského:Bratislava.1994.80-223-0687-8.skripta.;
1048 Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín.Bagin Anton, ThDr..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1984..skripta.;
1049 Vydán lidem do rukou :.Martini, Carlo Maria, 1927- - autor.:Praha :.2000.80-86025-26-8.spiritualita.;
1050 Vydarený život.Fabian, Anton.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2012.9788071658856 (brož.); 978-80-7165-885-6.homiletika.;
1051 Vydarený život.Fabian, Anton,1950-.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2011.9788071658504 (brož.); 978-80-7165-850-4.homiletika.;
1052 Vydarený život I. .Fabian, Anton.Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-820-7.homiletika.;
1053 Výklady ke Staremu zakonu.Bič, Miloš.Praha:Biblická společnost.1991.80-7017-408-0.biblistika.;
1054 Výnimočné biblické ženy. Betsabe.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-521-9.biblistika.;
1055 Výnimočné biblické ženy. Rachab.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-492-1.biblistika.;
1056 Výnimočné biblické ženy. Tamara.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-471-9.biblistika.;
1057 Výnimoční biblickí muži. Áron.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-598-5.biblistika.;
1058 Výnimoční biblickí muži. Jonatan. .Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-641-8.biblistika.;
1059 Výnimoční biblickí muži. Kaleb. .Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-627-2.biblistika.;
1060 Výpravy v znamení kríža.Haľko, Jozef,,1964-.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741440 (brož.); 978-80-8074-144-0.katechetika.;
1061 Vyslobodení.Lozano, Neal,.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2015.9788089342730 (brož.); 978-80-89342-73-0.spiritualita.;
1062 Vystup na horu manželstva.Vella Elias.:.2013.978-80-89606-02-3.spiritualita.;
1063 Vytrhnem ťa z rúk nepriateľov!.Vicenová, Mária.Nitra:Oáza Michala Archanjela.2016.9788089686131; 978-80-89686-13-1.spiritualita.;
1064 Vytrvať v Kristovej pravde..[Bratislava]:Kanet.2015.9788097198510 (brož.); 978-80-971985-1-0.teológia.;
1065 Vyznania apoštola Pavla.Martini, Carlo.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-018-4.meditácie.;
1066 Vyznanie viery a otčenáš, Nová interpretácia.Biser, Eugen.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-067-2.teológia.;
1067 Výzva k láske.Menéndéz, Jozefa.Dunajská Lužná:Združenie Božej lásky.2005.80-969334-1-8.spiritualita.;
1068 Výživou proti rakovine :.Béliveau, Richard,.Bratislava ::Balneotherma,.2008.978-80-969911-1-2 (brož.) :.prírodné vedy.;
1069 Vzdáleným nablízku : vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou.Halík, Tomáš.Praha:Lidové noviny.2007.978-80-7106-907-2.spiritualita.;
1070 Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7.teológia.;
1071 Was sagte Jesus zu Schwester Imelda?.Hilbrand, Imelda.:.2001.3-7171-1096-9.dominikani.;
1072 Wierna utajonej miłości :.Białecka, Kolumba(1838-1887)..Kraków ::Wydaw. OO [Ojców] Karmelitów Bosych,.1989..dominikani.;
1073 YOUCAT..Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-93-5.katechetika.;
1074 Youcat po slovensky.Meuser, Bernhard,1953-.Bratislava:Karmelitánkse nakladateľstvo.2013.9788081350405 (brož.); 978-80-8135-040-5.katechetika.;
1075 Z archivu pastýře exulantů.Škarvada, Jaroslav, 1924-2010 - autor.:Kostelní Vydří :.1996.80-7192-076-2.história.;
1076 Z môjho života.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-493-X.teológia.;
1077 Za hranice vedeckej pravdy..Novysedlák, Peter. Zrno:Dolný Kubín.1998.80-967867-2-5.životopisy.;
1078 Za Ježišom do Svätej zeme.Vavruš, Anton.Bratislava:LUC.1998.80-7114-224-7.biblistika.;
1079 Za koho ma pokladáte?.Eva Matéffyová, Z franc. orig. prel Metéffyová.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-265-1.teológia.;
1080 Zabijem pastiera.Labo, Šebastián, SJ.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0.životopisy.;
1081 Začalo sa to sklamaním -a končí nádejou.Fürst, Vlastimil,1958-.Vrútky:Advent-Orion.2013.9788080711627 (viaz.); 978-80-8071-162-7.homiletika.;
1082 Zadívaj sa do svojej hĺbky- -nájdeš tam nasmerovanie na Nekonečno.Gabura, Akvinas Juraj,.Zvolen:Dominikáni.2015.9788097012663 (viaz.); 978-80-970126-6-3.životopisy.;
1083 Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky.Kašparů, Jaroslav Max.:Cesta.2002.80-7295-031-2.psychológia.;
1084 Základy sociológie.Sopóci, Jan.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1995.80-08-00042-2.psychológia.;
1085 Zaľubenému sa ľahšie žije.Luscoň, Jozef,.[Bratislava]:Don Bosco.2016.9788080743413; 978-80-8074-341-3.katechetika.;
1086 Zamknuté znútra.Lachmanová, Kateřina.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0.spiritualita.;
1087 Zamyslenia.Šramek, Jozef.Bratislava:LUC.1992.80-7114-074-0.spiritualita.;
1088 Zamyslenia.Vrabcová, Marie,.:.2017.9788055902586; 978-80-559-0258-6.životopisy.;
1089 Zápas o člověka :; nástin biblické antropologie.Dominik Duka..:.2007.978-80-7195-148-3.dominikani.;
1090 Zápas o nádej.Šimulčík, Jan.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-234-2.cirkevné dejiny.;
1091 Zarys liturgiki.Sinka, Tarsycjusz(1932-2006)..Gościkowo ; Paradyż ::Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne,.1988..teológia.;
1092 Zasvätený život a duchovné zosvetštenie.Guccini, Luigi.Bratislava:Redemptoristi- Slovo medzi nami.2016.9788089342990;978-80-89342-99-0.magistérium.;
1093 Zasvěcený život ve světle reformy ll. VATIKÁNSKEHO KONCILU.Konference vyšších řeholních představených České republiky.Olomouc:MCM.1997..spiritualita.;
1094 Zázrak v Želivě.Jiří Mária Veselý.:Matice Cyrilometodejská.1994..dominikani.;
1095 Zázraky sa dejú.Mc Kenna, Briege.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-44-9.spiritualita.;
1096 Zborník prednášok zo sympózia.Konferencia biskupov Slovenska.Bratislava:KBS.2000.80-968450-9-8.prírodné vedy.;
1097 ZDISLAVA Z LEMBERKA.Ambrož Svatoš.Liberec:ONV v České Lípě, Okresní vlastisvědné muzeum.1990 ?..dominikani.;
1098 Zdravé telo v kóme. .Pastirčák, Daniel.Bratislava :CALDER.2010.978-80-970531-0-9.homiletika.;
1099 Zkušenost smrti :.Landsberg, Paul Ludwig, 1901-1944 - autor.:Praha :.1990.80-7021-054-0.spiritualita.;
1100 Zkušenosti exorcisty.Salvucci, Raul.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-180-7.spiritualita.;
1101 Zlí duchovia a exorcizmus.Vella, Elias OFM.Bratislava:Per Immaculatam.2003.80-968854-1-3.spiritualita.;
1102 Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989.. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-312-8.história.;
1103 Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989-diel 2..:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-314-4.história.;
1104 Zlých duchov vyháňajte.Vella, Elias. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5.spiritualita.;
1105 Zmierenie alebo pokánie.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-92-X.katechetika.;
1106 Zmysel pôstu.Lemaitre, Elisabeth.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-93-7.spiritualita.;
1107 Znamení času :.Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.:Třebíč :.1997.80-85766-98-1.dominikani.;
1108 Znovu začít od Krista.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.spiritualita.;
1109 Znovuzrodenie.Molinié, Marie-Dominique.Bratislava:Serafín.1998.8088944023 (brož.); 80-88944-02-3.spiritualita.;
1110 Zo stola Božieho slova.Schott.Trnava:Dobrá kniha.2000.8071412724 (brož.); 80-7141-272-4.homiletika.;
1111 Zodpovedne do manželstva.Augustyn, Józef,.Žilina:Georg.2015.9788081541278; 978-80-8154-127-8.katechetika.;
1112 Zomieranie.Pompey, Heinrich.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-462-X.spiritualita.;
1113 Zrenie.Sucháň, Jan.:PS MONT.2000.80-967620-4-4.beletria.;
1114 Zustaňte ve mně a já ve vás.Prof. Ivančič.Olomouc:Matice Cyrilometodejská.1994..spiritualita.;
1115 Zvolil som si Boha.Lustiger, Jean-Marie, 1926-2007.s.l.:.1989? s.a...teológia.;
1116 Zvonice, kostoly a kalvárie Slovenska.Škubla, Pavol.Bratislava:Perfekt.2015.9788080466930 (viaz.); 978-80-8046-693-0.história.;
1117 Žalmy a iné Spisy.Jaroslav Rindoš.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-339-9.biblistika.;
1118 Žehnajte a nepreklínajte. .Jančovič, Jozef.Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-132-7.katechetika.;
1119 Žehnajte a nepreklínajte. .Jančovič, Jozef.Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-132-7.katechetika.;
1120 Žena v srdci Cirkvi. Rozhovory s prvou slovenskou veľvyslankyňou vo Vatikáne Dagmar Babčanovou.Slaninka, Leopold.Trnava:.2007.978-80-7141-574-9.spiritualita.;
1121 Ži a nechaj žiť.Sucháň, Ján. PS Mont:Bratislava.1998.80-967620-3-6.beletria.;
1122 Žime intenzívnejšie.Šatura, Vladimír, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-513-8.spiritualita.;
1123 Žít mší svatou.Nowak, Mieczyslaw.Olomouc:Matice cyrilometodějská..1990?..teológia.;
1124 Žiť Pánovo slovo.Brodek, Peter. Jas:Zvolen.2001.80-88795-81-8.homiletika.;
1125 Žiť Pánovo slovo.Brodek, Peter. Jas:Zvolen.2000.80-88795-73-7.homiletika.;
1126 Žiť Pánovo slovo. Homílie. Cyklus B..Brodek, Peter. Jas:Zvolen.2000.80-88795-69-9.homiletika.;
1127 Život.Terezie, od Ježiše sv.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-3-X.spiritualita.;
1128 Život - láska - řehole.Hradecká, Edita, 1926- - autor.:Kostelní Vydří :.2003.80-7192-615-9.spiritualita.;
1129 Život a dielo Jozefa Emanuela Cubínka, OFM.Matis, Peter.Spišské Podhradie:Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2015.9788089170494; 978-80-89170-49-4.životopisy.;
1130 Život a dielo kňaza ThDr. Vojtecha Jenčíka : zborník príspevkov.Lenčiš, Štefan.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2007.978-80-89138-68-5.životopisy.;
1131 Život a zápasy viery.Besnard, Albert.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8.teológia.;
1132 Život Krista.Papini, Giovanni. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-222-0247-9.meditácie.;
1133 Život Mesiáša. .Fruchtenbaum, Arnold.Bratislava :MSEJK.2010.978-80-89279-46-3.biblistika.;
1134 Život na slávu Otca pre maličkých..Námestovo:Tlačiareň Kubík.2016.9788089602490 (brož.); 978-80-89602-49-0.spiritualita.;
1135 Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej..Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-486-7.životopisy.;
1136 Život po arabsky.Khidayer, Emíre,.Bratislava:Marenčín PT.2010.9788081140501; 978-80-8114-050-1.beletria.;
1137 Život pod vládou Kristovou.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2.spiritualita.;
1138 Život podľa Márie.Larraňaga, Ignazio.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-311-1.máriológia.;
1139 Život s Bohom.Kováč, Štefan Patrik,.Piešťany:[Štefan Patrik Kováč].2015.9788097182076 (viaz.); 978-80-971820-7-6.životopisy.;
1140 Život v plnosti.Weismayer, Jozef.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-52-9.spiritualita.;
1141 Život zasvätených.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-013-9.spiritualita.;
1142 Život ze síly ducha a modlitby.Ivančič, Tomislav.Olomouc:MCM.1995..spiritualita.;
1143 Životy víťazov 1.Mečiar, Kamil.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-567-X.životopisy.;