logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu

1 -alebo keď sa srdce spája s rozumom.Dargová, Jarmila. Privatpress:Prešov.2002.80-968608-3-6.A1/5.;
2 "Ako muža a ženu ich stvoril".Eid, Volker. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-047-1.A2/3.;
3 "Buďte pevní vo viere".Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-617-1.B1/1a.;
4 100 her k rozvoji tvořivosti v předškolním a mladším školním věku.Pausewang, Elfriede.Praha:Portál.1992.80-85282-28-3.A1/5.;
5 150 her k utváření osobnosti pro děti od 3 do 8 let.Pausewang, Elfriede.Praha:Portál.1993.80-85282-50-X.A1/5.;
6 2.Vatikánsky koncil.Beňo, Ján Augustín, SDB.Nitra:Rodina.1992.80-900510-4-9.A1/1.;
7 2.Vatikánsky koncil.Beňo, Ján Augustín, SDB.Nitra:Rodina.1992.80-900510-4-9.B1/1a.;
8 366 príbehov z prírody a ešte čosi navyše.Anne.:EGMONT NEOGRAFIA.1994.80-7134-673-X.A1/7.;
9 99 detských kázní s predmetmi zo všedného dňa.Willi, Hoffsümmer.:Katolícke biblické dielo.2002.80-89120-00-8.A2/6.;
10 A Boh nespí!.Martin, R. Vömel.:ECM.1991.80-85013-07-X.A1/7.;
11 A toto viete?.Luscoň, Jozef, SDB.:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA.2004..A2/6.;
12 Ad caeli reginam..:SSV Trnava.2013.978-80-7162-973-3.B1/1b.;
13 Adolescencia: Aktuálne otázky predčasného a predĺženého dospievania : Zborník.Terézia Lenczová.Bratislava :Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.2006.80-968891-5-X.B1/2a.;
14 Adopcia v práve Slovenskej republiky a jej účinky v kánonickom práve.Nagy, Ondrej. VIENALA:Košice.2001.80-88922-41-0.B1/2a.;
15 Aj diabol pred ním kapituloval.Hünermann, Wilhelm.Spišská Kapitula:Kňazský seminár.1992.80-7142-008-5.A1/3.;
16 Aj hluchým dáva sluch a nemým reč.Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-635-X.B1/1b.;
17 Aké meno dávate svojmu dievčatku?.Jurko, Jozef (1950). Bens:Kapušany.1999.80-968225-0-0.A1/2.;
18 Aké meno dávate svojmu chlapčekovi?.Jurko, Jozef (1950). Bens:Kapušany.1999.80-968225-1-9.A1/2.;
19 Ako odpovedať na...VÝCHODNÉ NÁBOŽENSTVÁ.Lochhaas, Philip.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-029-7.A2/5.;
20 Ako prejsť pole ružovej príťažlivosti, aby z toho bola radosť v mojom srdci.Roháčková, Katarína. Metodické centrum:V Bratislave.2001.80-8052-118-2.A1/2.;
21 Ako sa bude volať?.Jurko, Jozef (1950). Bens:Kapušany.2002.80-88998-37-9.A1/2.;
22 Ako sa naučiť modliť.Martini, Carlo.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.A1/4.;
23 Ako sa stať tvorivým.Miron, Zelina.:FONTANA Kiadó.1997.80-85701-09-X.B1/2b.;
24 Ako sa zmieriť so životom?.Augustyn Józef, S?upová Lucyna.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-158-2.A1/4.;
25 Ako to povieme našim deťom?..Bratislava :Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.2008.978-80-968891-6-7.A1/6.;
26 Ako tvoriť textilné doplnky.Mancová, Božena.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00474-5.A1/7.;
27 Ako začať katechézu.Bublinec Marián.:.2003?..A2/6.;
28 Aktivizačné a tvorivé metódy vo vyučovaní náboženskej výchovy. .Kostelanský, Alojz.Ružomberok :Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-383-0.A1/5.;
29 Akú máš povahu?.Hallesby, Ole. Hnutie kresť. spol. mládeže:Bratislava.1995.80-88710-15-4.A1/2.;
30 Alternatívne vyučovanie náboženstva a náboženskej výchovy.Orendáč, Peter.Prešov :Metodicko-pedagogické centrum.2006.80-8045-418-3.A1/6.;
31 Andante.Šprinc, Mikuláš.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1967..A1/4.;
32 Andersenove rozprávky.Andersen, H.Ch..:Obzor.1991.80-215-0187-1.A1/7.;
33 Anjelom svojim prikážem o tebe.Lauček, Anton. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-080-8.A1/3.;
34 Anka Kolesárová. Mučenica čistoty.UPC Košice.Košice:.1999..A1/3.;
35 Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Benedikt XVI..Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8.B1/3b.;
36 Apoštolské hnutia laikov Katolíckej cirkvi na Slovensku.Kossey, Pavol.. Jas:Zvolen.1995.80-88795-09-5.B1/3a.;
37 Apoštolský list Dies Domini.Ján Pavol II..Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-03-X.B1/1a.;
38 Apoštolský list Mulieris dignitatem:.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-707-4.B1/1b.;
39 Apoštolský list Orientale Lumen.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-121-8.B1/1b.;
40 Apoštolský list Spolupatronky Europy.Ján Pavol II..Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-38-2.B1/1a.;
41 Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-298-2.B1/1b.;
42 Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000.Ján Pavol II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-092-0.B1/1b.;
43 Apoštolský list vydaný v podobe Motu proprio na obranu viery.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-240-0.B1/1b.;
44 Apoštolský poutník.Hobizal, František.:Viener.1992.80-900806-1-8.A1/4.;
45 Arcibiskup sväteho života.Judák, Viliam.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-049-X.A1/3.;
46 Aurora nad brodmi Iaboka. História človeka, história ľudí..Vague, Jean. HELA - Helena Krausová:Trenčín.1999.80-967321-4-5.A2/5.;
47 Až do krajnosti.Gilbert, Guy.Praha:Portál.1994.80-7178-008-1.A1/2.;
48 Bardejov. ..Bratislava :Danibiaservis.2000.80-89015-03-4.A2/7.;
49 Básne z väzenia.Záborský, Ladislav,.Terchová:Miestne kultúrne stredisko.1993.80-85161-02-8.A1/4.;
50 Ben Hur.Wallace, Lewis, 1827-1905 - autor.:Praha :.1991.80-7021-104-0.A1/3.;
51 Benedikt z Nursie.Nigg, Walter.Praha:ZVON.1991.80-7113-040-0.A1/3.;
52 Bible a antická tradice.Tresmontant Claude.Praha:Vyšehrad.1970..A2/2.;
53 Biblia a jej ľud.Daniel-Rops, Henri.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.A2/2.;
54 Biblia a Korán .Troger, Karl-Wolfgang.Martin:Slovenská biblická spoločnosť.2016.978-80-89846-04-7.A2/3.;
55 Biblia a morálka, Posolstvo Božiemu ľudu o Božom Slove.Biskupská synoda; Pápežská biblická komisia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-751-7.B1/1b.;
56 Biblia pre deti.Anne de Vries.:Printed in Poland.1985..A2/3.;
57 Biblická konkordancia.Juraj Potúček.:Slovenská biblická spoločnosť.1997.80-85486-21-0.A2/2.;
58 Biblická olympiáda.Gerčák, František.Prešov:VMV.2003.80-7165-387-X.A2/3.;
59 Biblická olympiáda.Gerčák, František.Prešov:VMV.2003.80-7165-387-X.A2/3.;
60 Biblická teologie Christologie.Schierse, Franz Jozeph.Praha:ZVON.1992.80-7113-047-8.A2/2.;
61 Biblické dějiny pro nejmenší : Kryštof Pulec.Pulec, Krištof.Praha:KV Vilímkův dům.1990.80-900094-0-9.A1/6.;
62 Biblický atlas pre študentov.Dowel, Tim.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-09-1.A2/3.;
63 Biblický pravek.Tomič, Celestin.Bratislava:LUC.1992.80-7114-042-2.A2/2.;
64 Birmovanie.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-81-4.B1/3a.;
65 Blahoslavená Sára Salkaházi.Spoločnosť sociálnych sestier.:.2006?..A1/3.;
66 Blahoslavená sestra Ulrika:.Buhlmann, Walbert.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-071-6.A1/3.;
67 Blahoslavený Jan Sarkander.Zlámal Bohumil.Praha:Zvon, České katolické nakladatelství.1990..A1/3.;
68 Blčiaci oheň c Wilhelm Hünermann ; Štefan Šilhár, Štefan Šilhár, Andrej Grossmann.Hünermann, Wilhelm,.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-44-4.A1/3.;
69 Blízki Bohu a ľuďom.Ondruš, Rajmund, SJ.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0;80-222-0277-0.A1/1.;
70 Boh a veda.Guitton, Jean. Bratislava:Lúč.1992.80-7114-079-1.A2/5.;
71 Boh hovorí svojim deťom.Beck, Eleonore.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X.A2/1.;
72 Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Frossard, André.Bratislava:LUC.1992.80-7114-055-4.A2/5.;
73 Boh Stvoriteľ.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-12-9.B1/3a.;
74 Boh v otázkach dnešného človeka.Frossard, André.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.A2/5.;
75 Boh žije.Slavomír, Ravik.Bratislava ::Alfa.1992.80-05-01060-5.A2/5.;
76 Boh, ktorý prichádza.Carretto, Carlo.Bratislava:LUC.1994.80-7114-120-8.A1/4.;
77 Boli soľou i svetlom.Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.A1/3.;
78 Boží ľud na cestách.Šmálik, Štefan.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-188-7.A2/4.;
79 Božie cesty s ľuďmi.Hofer, Albert.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2004.80-8052-199-9.A1/5.;
80 Božie deti 2.Bernadič, Ján.Košice :TypoPress.2004.80-89089-15-1.A1/3.;
81 Božie deti 4.Havrilla, Mikuláš.Košice :TypoPress.2004.80-89089-16-X.A1/3.;
82 Božie deti. Deloreskere čhave... Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.1995.80-85405-31-8.A2/7.;
83 Brána viery otvorená!.Pleijel, Bengt.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1992.80-7140-011-4.A2/6.;
84 Brat František.Green, Julien.Bratislava:Serafín.2001.80-85310-15-5.A1/3.;
85 Bratři ze Soluně : Historický román : Život Konstantina a Metoděje.Polách, Alojs.Praha:Granit.1995.80-85805-37-5.B1/3b.;
86 Bratský život v spoločenstve; Inštrukcia o kritériách rozlišovania povolania.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-585-X.B1/1b.;
87 Bratský život v spoločenstve; Inštrukcia o kritériách rozlišovania povolania.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-585-X.B1/1b.;
88 Brehy duše c Karol Wojtyla ; Vlastimil Kovalčík, Vincent Hložník, Jozef Gális.Ján Pavol.Bratislava:Smena.1990.80-221-0220-2.A1/3.;
89 Buď dobrý sám k sobě.Grün, Anselm.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-203-X.A1/4.;
90 Buď in (výber stručných otázok a odpovedí zo základov viery)..Gerčák, František.Prešov:VMV.2002.80-7165-334-9.B1/2a.;
91 Buď pokojná, mama!.Claudia, Mühlan.:Advent-Orion.1994.80-88719-08-9.A1/2.;
92 Budeš o tom hovoriť svojim deťom... 1. diel.Stanko, Vojtech.Nitra:Rodina.1991.80-900510-0-6.A2/6.;
93 Bůh je láska : Pro přípravu snoubenců a obnovu manželství.Chlumský, Jan.Třebíč:Arca Jimfa.1993.80-85766-04-3.A1/2.;
94 Bůh žije : Přírodní zákony dosvědčující jeho existenci.Ravik, Slavomír.Praha:Pražská imaginace.1990.80-7110-010-2.A2/5.;
95 Být dobrým tátou- :.MacDonald, Gordon,1939-.Praha ::Návrat domů,.2002.80-7255-051-9.A1/2.;
96 Byzantské misie u Slovanu.Dvorník, František.Praha:Vyšehrad.1970..A1/5.;
97 Celodenné výchovné pôsobenie.Ľubomír, Hvozdovič.Prešov :Metodicko-pedagogické centrum.2003.80-8045-296-2.A1/5.;
98 Centesimus annus.Ján Pavol II..Praha:ZVON.1991.80-7113-050-8.B1/1a.;
99 Cesta.Balaguer, Josemaría Escrivá de.Brno:Cesta.1992.80-85319-20-9.A1/4.;
100 Cesta do Damašku.Lepp, Ignác.:Signum unitátis.1991..A2/4.;
101 Cesta k dôkazu Boží existence.Fuchs Jiří.:.1991..A2/5.;
102 Cestička k tebe.Ďuriš, Andrej.:.1950?..A1/5.;
103 Cestou do Betléma.Deml, Jakub, 1878-1961 - autor. Jota ::Brno :.1990.80-900281-1-X.A1/4.;
104 Cesty k nekonečnu :.Hlinka, Anton, SDB.Bratislava ::Odkaz,.1991.80-85193-04-3.A2/5.;
105 Cesty k prameňum.Albright, W F.Praha:Vyšehrad.1971..A2/3.;
106 Cesty modlitieb.Quoist, Michel.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-108-9.A1/4.;
107 Cieľ a Cesta.Koma, Štefan.Námestovo:Štúdio F.2002.80-89070-02-7.A2/5.;
108 Ciele vyučovacieho procesu.Turek, Ivan. Metodické centrum:Bratislava.1995.80-85185-93-8.A1/5.;
109 Cirkev dnes 1-Svedectvo viery..Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-73-9.A2/4.;
110 Cirkev, drogy a toxikománia.Pápežská rada pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov, Vatikán. Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-454-9.A2/6.;
111 Cirkev..Schmaus, Michael,1897-1993.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1979..A1/1.;
112 Cirkevné dejiny I.Špirko, Jozef.Bratislava:Komprint.1990?..A2/4.;
113 Cirkevné dejiny, sväzok II..Špirko, Jozef.Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok.1943..A2/4.;
114 City,sexualita,AIDS : Sexuální výchova od 13 do 15 let.Joyeux, Henri.Praha:Portál.1994.80-7178-004-9.A1/2.;
115 Co je bez chvění, není pevné : labyrintem světa s vírou a pochybností.Tomáš Halík..:Nakladatelství Lidové noviny.2002.80-7106-628-1.A2/5.;
116 Co je rodina? : What is a Family?.Schaeffer, Edith.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-41-4.A1/2.;
117 Confessiones : Zborník..Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2006.80-89138-53-5.A2/5.;
118 Čajka Jonathan Livingston.Richard, Bach.:Gardenia.1999.80-85662-29-9.A1/4.;
119 Čakáme dieťatko.Nilson.:Osveta.1986..A1/2.;
120 Čas výchovy.Palouš, Radim.Praha:Státní pedagogické nakl..1991.80-04-25415-2.A1/2.;
121 Čelem k večnosti.Ring, Kenneth.:Signum unitátis.1991..A1/6.;
122 Čítajme bibliu rozumne.Kremer, Jacob.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-012-8.A2/3.;
123 Človek - tvoj brat.Bosco, Teresio.Košice:Slovo.1991.80-85291-04-5.A1/3.;
124 Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky.Bošmanský, Karol, SVD. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.A2/6.;
125 Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky.Bošmanský, Karol, SVD. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.B1/3b.;
126 Čo nás delí od bratov protestantov?.Gramantik, Vavrinec.:.1946..A2/5.;
127 Čo zazvonil strieborný zvonček.Pánčiová, Bernadeta.Vrícko:.2003.80-968929-5-9.A1/3.;
128 Čo žiada od nás Boh?.Katolícka cirkev..Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.2012.9788071629573 (brož.);978-80-7162-957-3.B1/1b.;
129 Ďakujem, že si.Hudák, Pavol, SVD. Don Bosco:Bratislava.2001.80-88933-75-7.A1/2.;
130 Dar pre všetkých.Ghiglione, Gianni.:Don Bosco.1999.80-88933-24-2.A1/4.;
131 Dary Ducha svatého :.Gardeil, P..Tišnov ::Sursum,.1992.80-901038-2-0.A1/4.;
132 Dei Verbum :..:Praha :.1992.80-85528-01-0.B1/1b.;
133 Dejepis hrou - Od staroveku po stredovek.Kočí, František. DIDAKTIS:Bratislava.1995.80-85456-31-1.B1/2a.;
134 Dejiny katolíckej Cirkvi.Ján Kaššovic. Cambridge, Ontario, Canada:Priatelia Dobrej knihy.1983.0-920150-98-5.A2/4.;
135 Dějiny spásy..Praha:Česká katolická Charita.1985..A2/6.;
136 Dejiny Spásy.Pauliny, Andrej, SDB. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-33-9.A2/1.;
137 Den co den.Calepin Mon.samizdat:Katolické nakladatelství cor Jesu.1975?..A1/4.;
138 Deň čo deň.Beňo Ján Augustín.:Rodina.1992..A1/4.;
139 Denník alkoholika.Uhriňák, Igor. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-046-3.A2/6.;
140 Děti potřebují rituály.Kaufmann.Praha:Portál.1998.80-7178-203-3.B1/2b.;
141 Děti potřebují rituály.Kaufmann.Praha:Portál.1998.80-7178-203-3.A1/2.;
142 Děti se ptají na Boha : Kdo stvořil Boha?Proč Bůh stvořil zlé lidi?Musíme zemřít?Proč zabili Ježíše?.Gruber, Elmar R..Praha:Portál.1994.80-85282-19-4.A1/2.;
143 Deti svetla.Vincent Gál, Vincent Šabík, Adela Jakabová, Milan Spál.Bratislava:LUC.1993.80-7114-100-3.A1/3.;
144 Detský paterik.Efrém.Prešov:Cuper.2000.8088890128 (viaz.); 80-88890-12-8.A1/3.;
145 Dětský vzdor : Jak reagovat na vzdor dítěte?Ustoupit nebo vydržet?Zlomit ho?.Dobson, James C..Praha:Návrat domů.1995.80-85495-37-6.B1/3b.;
146 Děvečky Boží.Press, František.Brno:Mariánské nakladatelství.1992.80-900255-3-6.A1/3.;
147 Deviatnik k sv. apoštolovi Ondrejovi..:.2011..A1/6.;
148 Didaktické testy.Turek, Ivan. Metodické centrum:Bratislava.1995.80-85185-96-2.A1/5.;
149 Dieťa a Biblia.Benešová, Mária. Dobrá kniha:Trnava.2006.80-7141-510-3.A2/6.;
150 Dievča spod Ánd.Beccalossiová, Mária Lucia.:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-08-3.A1/3.;
151 Dignitas Personae.Kongregácia pre náuku viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-768-5.B1/1b.;
152 Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-076-9.B1/1a.;
153 Disharmonický člověk a jeho výchova.Novák.:.1992..A1/5.;
154 Dítě se speciálními potřebami.Kerr, Susan.Praha:Portál.1997.80-7178-147-9.A1/5.;
155 Dítě se speciálními potřebami.Kerr, Susan.Praha:Portál.1997.80-7178-147-9.B1/2b.;
156 Dobré slovo.Claudel, Paul,.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..A1/4.;
157 Dobrodružstvá rozprávkových zvieratiek.Milan, Rajský.:Príroda.1990.80-07-00502-1.A1/7.;
158 Dobrodružstvo života.Luscoň, Jozef, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-325-3.A2/6.;
159 Dodatok k Metodickej príručke výchovy k láske a čistote pre 2. stupeň ZŠ a 1.- 2. ročník SŠ (katechéza pre 4. ročník ZŠ).Orendáč, Peter. Michal Vaško:Prešov.2000.80-7165-263-6.A2/7.;
160 Dokonalá láska.Bernadič, Ján. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-364-4.B1/3b.;
161 Dokumenty diecéznej synody : Partikulárne normy.Rímskokatolícka cirkev..Košice:St.Benno.2006.80-89232-12-4.A1/1.;
162 Dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu...Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1970..B1/1a.;
163 Dokumenty KBS č. 7..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-741-8.B1/1a.;
164 Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska č. 5. Pastierske listy biskupov Slovenska 1991-2000.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-708-1.B1/1a.;
165 Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska č. 6. Pastierske listy biskupov Slovenska 2001-2007.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-709-8.B1/1a.;
166 Dokumenty Svätej stolice č. 60 : Smernice pre pastoráciu Rómov.Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-651-0.B1/1b.;
167 Dokumenty Svätej stolice č. 62 : Vieroučná nóta o niektorých aspektoch evanjelizácie.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-698-5.B1/1b.;
168 Dokumenty Svätej Stolice č. 65 .. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-745-6.B1/1b.;
169 Dokumenty Svätej Stolice č. 68. .. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-788-3.B1/1b.;
170 Dokumenty Svätej stolice č.71 - Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-697-8.B1/1b.;
171 Dóm sv. Alžbety v Košiciach.Pavol Čech.:Obzor.1990??..A1/6.;
172 Dominik.Teresio Bosco.Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1986..A1/3.;
173 Dominik - Zvěstování Božího slova.Vladimír J. Koudelka OP. Tišnov:SURSUM.1992.80-901038-4-7.A1/3.;
174 Dominik kazateľ pravdy.Fotta, Peter, OP.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.A1/3.;
175 Dominum et Vivificantem :..:Praha :.1997.80-7113-204-7.B1/1b.;
176 Domov prožít.Smahel.:.1995..A2/6.;
177 Don Bosco.Bosco, Teresio. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.A1/3.;
178 Don Bosco by vám poradil takto.Job, Pavol.Trnava:Kon-press.1999.80-85413-11-6.A1/2.;
179 Dozrievanie v Kristovi..Prešov:Samizdat.1990..A2/6.;
180 Dozrievaš v láske.Poláček, Klement, SDB.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-010-4.A1/6.;
181 Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..A1/1.;
182 Druhý Vatikánsky koncil Dokumenty I., II..Polčin, Stanislav.Rím:SÚCM.1968, 1970..A1/1.;
183 Druhý Vatikánsky koncil Dokumenty I., II..Polčin, Stanislav.Rím:SÚCM.1968, 1970..B1/1a.;
184 Druhý vatikánsky snem.Dubois, Jean.Banská Bystrica:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo; Banská Bystrica: Biskupský úrad.1966..A2/4.;
185 Duch dává život :.Schürmann, Heinz, 1913-1999 - autor.:Praha :.1992.80-7113-065-6.A1/4.;
186 Duch svätý - svetlo srdca..Sirovič, František, SVD.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1994.80-85223-28-7.B1/3a.;
187 Duchovné dary v učení a v praxi.Ulonska, Reinhold.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-39-X.A1/4.;
188 Duchovné základy života.Solovëv, Vladimir Sergejevič. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-013-0.A1/4.;
189 Duchovní rozhovor : Duchovní rádce uvádí mladého křesťana do duchovního života.Tilmann, Klemens, 1904-1984.Vizovice:Lípa.1991.80-285-0010-2; 80-285-0010-3 (v knihe).A1/2.;
190 Duchovní rozhovor : Duchovní rádce uvádí mladého křesťana do duchovního života.Tilmann, Klemens, 1904-1984.Vizovice:Lípa.1991.80-285-0010-2; 80-285-0010-3 (v knihe).A1/4.;
191 Důstojnost lidského života : základní otázky lékařské etiky.Rotter, Hans.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-302-7.B1/2a.;
192 Důstojnost lidského života : základní otázky lékařské etiky.Rotter, Hans.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-302-7.A1/2.;
193 Duša moderného človeka.Sawicki, František.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..A2/5.;
194 Duševní vývoj a duchovní zrání dítěte.Smahel, Rudolf, 1950- - autor.:Olomouc :.1997.80-238-1834-1.A1/2.;
195 Duševní vývoj a duchovní zrání dítěte.Smahel, Rudolf, 1950- - autor.:Olomouc :.1997.80-238-1834-1.A2/6.;
196 Dva dni s Maxom Kašparu..:.2001..B1/2a.;
197 Dva dni s Maxom Kašparu.Kašparu.:.2001..A2/6.;
198 Dva středy ... však jeden kruh.Trobisch, Walter,(1924-1979).Olomouc ::Velehrad,.1994.80-901614-4-8.B1/2a.;
199 Dva středy však jeden kruh.Trobisch Walter A..Řím:Křesťanská akademie.1975..A1/6.;
200 Dve koruny.Morcinek, Gustaw.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..A1/3.;
201 Dvě strany lásky,aneb,ak posilnit lásku a oddanost mezi partnery.Smalley, Gary.s.l.:Nová naděje - Křesťanská organizace.1996.80-901726-8-7.A1/2.;
202 Dýka a kříž.Wilkerson, David.Karviná ::Ostravské tiskárny,.1995.80-900940-6-6 (Ostravské tiskárny. Ostrava : brož.).A1/3.;
203 Ecce Homo.Strauss, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-80-0.A1/4.;
204 Ecclesia in Amerika : Pápežský dokument č. 49.Katolícka cirkev.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-507-8.B1/1b.;
205 Ecclesia in Asia.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-146-3.B1/1b.;
206 Ecclesia in Europa..Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0.B1/1a.;
207 Edmund Campion.Waugh, Evelyn.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-60-7.A1/3.;
208 EKO OKO : Envirominimum pre kresťanskú výchovu..Banská Bystrica:Diecézne katechetické centrum.2003.80-968981-7-5.A2/7.;
209 Emoční inteligence dítěte a její rozvoj.Shapiro, Lawrence E..Praha:Portál.1998.80-7178-238-6.B1/2b.;
210 Empatia.Béla, Buda.:Psychoprof.1994.80-967148-0-5.B1/2a.;
211 Encyklika Caritas in veritate.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-786-9.B1/1b.;
212 Encyklika Dives in misericordia o Božom milosrdenstve.Ján Pavol II..Trnava, Rím:SSV v spolupráci so SÚSCM .1993.80-7162-020-3.B1/1b.;
213 Encyklika Dominum et vivificantem.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.B1/1b.;
214 Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6.B1/1b.;
215 Encyklika Evangelium vitae.Ján Pavol II.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-097-1.B1/1b.;
216 Encyklika Fidei donum : Pápežský dokument č. 69.Pius XII. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-666-4.B1/1b.;
217 Encyklika Lumen fidei:.František, pápež 2013- .Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986.B1/1b.;
218 Encyklika pápeža Pia XII. Haurietis aquas O úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu .Pio XII.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-800-2.B1/1b.;
219 Encyklika Slavorum apostoli Apoštoli Slovanov.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-563-9.B1/1b.;
220 Encyklika Spe salvi.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-700-5.B1/1b.;
221 Encyklika Svätého Otca Jána Pavla II. o sociálnej starostlivosti cirkvi Sollicitudo rei socialis.Ján Pavol II..Rím:SÚCM.1989..A1/1.;
222 Eros, sila lásky.Baggio, Antonio.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-10-1.A1/2.;
223 Etická výchova.Olivar, Roberto Roche.Bratislava:Orbis Pictus Istropolitana.1992.80-7158-001-5.A1/5.;
224 Etická výchova v 3. ročníku základnej školy - Metodická príručka pre učiteľov.Ivanová, Eva.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2006.80-8052-262-6.B1/2a.;
225 Etická výchova v 3. ročníku základnej školy - Metodická príručka pre učiteľov.Ivanová, Eva.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2006.80-8052-262-6.A1/5.;
226 Etika reklamy.Ratzinger, Joseph.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-197-8.B1/1b.;
227 Etika v spoločenskej komunikácii.Belák, Blažej - preklad; ; Z nem. orig. prel. Blažej Belák. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-324-5.B1/1a.;
228 Eucharistická poklona za posvätenie kňazov a duchovné materstvo. .Kongregácia pre klérus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-792-0.B1/3a.;
229 Európska biskupská synoda 1991 / Biskupská synoda o Európe.Tondra, František.s. l.:KBS.1991..B1/1a.;
230 Eutanázia, dilema života a smrti.Eareckson Tada, Joni.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-213-1.A1/2.;
231 Evangelii Nuntiandi.Pavol VI.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-266-4.B1/1b.;
232 Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Pavol VI..Zvolen:Združenie Jas .1992.80-900548-4-6; 8090054846.B1/1a.;
233 Evangelium prožívané dnes..Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1992..A2/3.;
234 Evanjelium o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní.Kremer, Jacob. Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-015-8.A1/6.;
235 Evanjelium podľa Lukáša - Život a zázraky Ježiša Krista (v komunikácii kresbou a písmom).Petríková, Darina.Prešov:M&M vydavateľstvo.2006.80-88950-18-X.A2/2.;
236 Evanjelium v živote dieťa. rok A.Klimaszewski, Stanislaw. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01091-5.B1/3b.;
237 Evanjelium v živote dieťa. rok B.Klimaszewski, Stanislaw. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01096-6.B1/3b.;
238 Evanjelium v živote dieťa. rok C.Klimaszewski, Stanislaw. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01088-5.B1/3b.;
239 Exhortácia Pastores dabo vobis.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-046-7.B1/1b.;
240 Extrémní osamělost : Speciální pedagogika.Nesnídalová, Růžena.Praha:Portál.1994.80-7178-024-3.B1/2a.;
241 Familiaris consortio.Ján Pavol II..Praha:ZVON.1992.80-7113-067-2.B1/1a.;
242 Farská a školská katechéza ako forma novej evanjelizácie..V Prešove:Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta.2012.9788055505206 (viaz.);978-80-555-0520-6.A1/1.;
243 Fatima:.Fonseca, L. Gonzaga da .:Východosl.vyd..1992.80-234-0016-9.A1/3.;
244 Fatimské posolstvo : Dokumenty Svätej stolice č. 57.Kongregácia pre náuku viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-599-X.B1/1b.;
245 Fides et ratio.Ján Pavol II..Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-06-4.B1/1a.;
246 Filotea 21. storočia.Tournade, Michel.Bratislava:LUC.1998.80-7114-344-8.A1/4.;
247 Filozoficke eseje.Bergson, Henri.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..A2/4.;
248 Fórum mladých 2002.Hudák Pavol.:.2002..A1/5.;
249 Fórum mladých 2003.Forgáč, Marek.:.2003..A1/5.;
250 Fórum mladých 2005.Sepeši Peter.:.2005..A1/5.;
251 Fundamenta psychiatriae pastorales propter confessorem..Košice:VIENALA.2001.80-88922-49-6.A2/6.;
252 Fundamenta psychiatriae pastorales propter confessorem..Košice:VIENALA.2001.80-88922-49-6.B1/3b.;
253 Generácia Jána Pavla II...Ružomberok:Kat. ped. a kat. centrum v spolupráci s UPC KU.2006..A1/1.;
254 Gravissimum educationis :..:Praha :.1992.80-85528-06-1.B1/1b.;
255 Haló, si tam?.Elisabeth, Zöller.:Alfa konti.1994.80-88739-09-8.A1/2.;
256 Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Philippe, Jacques.Bratislava:SERAFÍN.1992.80-85310-10-4.A1/4.;
257 Hľadanie ciest farskej katechézy.Valovič Eugen.:.2006..A1/1.;
258 Hledám svou cestu : Jak se přiblížit dospívajícím.Campbell, Ross.Praha:Návrat.1994.80-85495-22-8.B1/2a.;
259 Hobby origami.Zülal, Aytüre.:Ikar.1994.80-7118-135-8.A1/7.;
260 Hodina z Jóba c Blažej Krasnovský ; Alexander Bugan.Krasnovský, Blažej.Košice:Slovo.1990.80-85291-01-0.A1/4.;
261 Hojenie emocionalnych poraneni.Benner, D G.Nitra:Nádej.1992.80-7120-021-2.A1/2.;
262 Hrady a hrádky na východnom Slovensku.Martin, Slivka.:Východoslovenské vydavateľstvo.1991.80-85174-42-1.A1/7.;
263 Hrajeme si doopravdy.Jirásek, Jaroslav.Praha:Avicenum.1983.80-201-0018-0.B1/2a.;
264 Hravé čítanie.Zdenka, Macková.:GENEZIS.1991.80-85220-39-3.A1/7.;
265 Hry a cvičení pro dramatickou výchovu v mateřské a základní škole : Rozvoj vyjadřování a komunikace dětí.Baudis, Anny.Praha:Portál.1997.80-7178-178-9.B1/2b.;
266 Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře : pro učitele a vychovatele dětí od 10 let a mládeže.Canfield, Jack.Praha:Portál.1998.80-7178-194-0.B1/2b.;
267 Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků : Příručka pro učitele,vychovatele a rodiče.Canfield, Jack.Praha:Portál.1995.80-7178-028-6.B1/2b.;
268 Hry pro život 2 : Sociálně psychologické hry pro děti a mládež.Hermochová, Soňa.Praha:Portál.1994.80-85282-80-1.B1/2b.;
269 Hry pro život 2 : Sociálně psychologické hry pro děti a mládež.Hermochová, Soňa.Praha:Portál.1994.80-85282-80-1.A1/5.;
270 Hry pro život-Sociálně psychologické hry pro děti a mládež : 1.díl..Hermochová, Soňa.Praha:Portál.1994.80-85282-79-8.A1/5.;
271 Hry pro život-Sociálně psychologické hry pro děti a mládež : 1.díl..Hermochová, Soňa.Praha:Portál.1994.80-85282-79-8.B1/2b.;
272 Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi.Šimanovský, Zdeněk.Praha:Portál.1998.80-7178-264-5.B1/2b.;
273 Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi.Šimanovský, Zdeněk.Praha:Portál.1998.80-7178-264-5.A1/5.;
274 Humanae vitae.Pavol VI. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-342-3.B1/1b.;
275 Humani generis :.Pius XII., - papež, 1876-1958 - autor.Olomouc ::Olomouc :.2004.80-7266-174-4.B1/1a.;
276 Hviezdy, ktoré nezapadajú.Ivonides, Yves.Bratislava:LUC.1993.80-7114-083-X.A1/3.;
277 Charakterológia.Kočík, Jozef, SDB.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-184-2.A1/2.;
278 Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať.Krajňák, František.Medzilaborce:Makrína.1992..A1/6.;
279 Chceš být křesťanem? : Nabídka víry pro mládež i dospělé.Costa, Michi.Praha:Paulínky.1996.80-86025-09-8.A1/2.;
280 Chlapec a more.Armstrong, Sperry.:Tranoscius.1994.80-7140-048-3.A1/3.;
281 Chlieb Šťastia.Trpin, Erich. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00951-8.A1/4.;
282 Chodte a evanjelizujte pokrstených.Flores, José H. Prado.:REMA.1997.80-967559-4-3.A1/1.;
283 Christifideles laici.Ján Pavol.S.l.:s.n..198..A1/1.;
284 Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Ján Pavol II..Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.A1/1.;
285 Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Ján Pavol II..Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.B1/1a.;
286 Chuť žít.Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Praha:Vyšehrad.1970..A2/5.;
287 Iba láska.Carretto, Carlo,,1910-1988.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.A1/4.;
288 Iba láska.Stertenbrink, Rudolf. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.A1/4.;
289 Ideme sa hrať-.Balážová, Andrea. eRko:Bratislava.2000.80-88710-34-0.A2/6.;
290 Identita a poznanie.Gembalová, Anna.Spišská Nová Ves:Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2011.9788089538065 (brož.);978-80-89538-06-5.A2/7.;
291 Iďte a ohlasujte.Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.A1/1.;
292 Ikonografie a atributy svatých.Remešová, Věra. Praha:Zvon.1991.80-7113-045-1.A2/6.;
293 Ilustrovaná biblia :..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1991.80-85244-00-4.A2/3.;
294 Incarnationis Mysterium..:Patria.1999.80-968215-1-2.B1/1a.;
295 Indiáni II .Jalčák, Miloš.:Akcent Print.2008.978-80-89295-09-8.A2/6.;
296 Iniciačná katechéza mládeže.DKC.:KBS.2000..A1/1.;
297 Inštrukcia o modlitbách za uzdravenie.Kongregácia pre náuku viery.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-63-3.B1/1a.;
298 Interrupce ano nebo ne? :.Grady, John L. - autor.:Praha :.1992.80-901189-3-3.A1/2.;
299 Ja a Európa.Hoffmanová, Viera. Podnik výpočtovej techniky:Bratislava.1998.80-88859-16-6.B1/3a.;
300 Ja a Európa.Hoffmanová, Viera. Podnik výpočtovej techniky:Bratislava.1998.80-88859-16-6.B1/2a.;
301 Já se z těch rodičů zblázním : Jak zlepšit vztahy s rodiči.Vedral, Joyce.Praha:Portál.1997.80-7178-145-2.A1/2.;
302 Ja, František /.Carretto, Carlo,1910-1988.Bratislava ::Lúč,.1993..A1/4.;
303 Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem : Zásady a cvičení.Karns, Michelle.Praha:Portál.1995.80-7178-032-4.A1/5.;
304 Jak dosáhnout opravdové svobody.Fizzotti, Eugenio, 1946- - autor.:Praha :.1996.80-86025-07-1.A1/2.;
305 Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti.Berne, Patricia H..Praha:Portál.1998.80-7178-192-4.A1/5.;
306 Jak očistit své srdce?.Špidlík, Tomáš kardinál.Velehrad:Refugium.1999.80-86045-34-X.A1/4.;
307 Jak překonat ostych a strach.Albisetti, Valerio - autor.:Praha :.1996.80-86025-05-5.A1/2.;
308 Jak se modlit srdcem.Albisetti, Valerio - autor.:Praha :.1996.80-86025-06-3.A1/2.;
309 Jak se otevřít milosti odpuštění.Monbourquette, Jean - autor.:Praha :.1996.80-86025-08-X.A1/2.;
310 Jak se připravovat na práci s mládeží : Subkultury mládeže.Práce se skupinami.Sociální dovednosti. Téma identity v dospívání.Mládež a média.Ward, Peter.Praha:Portál.1997.80-7178-044-8.B1/2b.;
311 Jak se připravovat na práci s mládeží : Subkultury mládeže.Práce se skupinami.Sociální dovednosti. Téma identity v dospívání.Mládež a média.Ward, Peter.Praha:Portál.1997.80-7178-044-8.A1/2.;
312 Jak žít šťastně.Albisetti, Valerio - autor.:Praha :.1996.80-86025-04-7.A1/2.;
313 Jan Amos Komenský : Jaroslav Pánek.Pánek, Jaroslav.Praha:Středočes.nakl.a knihkupectví.1990.80-7057-029-6.A1/3.;
314 Ján de La Salle.Faber, Alfonz.Bratislava:LUC.1991.80-7114-040-6.A1/3.;
315 Ján Palárik.Vavrovič, Jozef.Martin:MS.1993.80-7090-244-2.A1/3.;
316 Ján Vojtaššák : K procesu blahorečenia.Májek, Stanislav.Bratislava:Krakora design.2004.80-969091-0-X.A1/3.;
317 Jasličkové pobožnosti.. Carmina sacra:Bratislava.1991.80-900452-4-3.A1/6.;
318 Jasná Hora.Pach, Jan.Jasná Hora - Čenstochová; Katovice:Paulinianum; „DAWIT“.1999.8390385457 (viaz.) (Paulinianum); 8390811480 (viaz.) (DAWIT); 83-903854-5-7; 83-908114-8-0.A1/6.;
319 Je Kristus rozdelený?.Svetová rada cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Trnava:SSV Trnava.2013.978-80-8161-033-2.B1/1b.;
320 Je tam hore niekto? .Ferrero, Bruno.Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-71-4.A2/6.;
321 Jean-Jacques Rousseau.Mácha, Karel.Brno:Petrov.1992.80-85247-33-x.A1/3.;
322 Jednoduchý modlitebník.Martin Sebíň.:Oto Németh.2002.80-88949-41-6.A1/6.;
323 Jednota Cirkvi.Žigová, Terézia.:.2003.80-89138-09-8.A2/4.;
324 Jeruzalém v dějinách spásy : svaté město ve světle Starého a Nového zákona.Dahler, Etienne.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-28-6.A2/2.;
325 Ještěrka.Sanetrníková, Iva.Praha:ZVON.1990.80-7113-006-0.A1/3.;
326 Ježíš a tvoje tělo :.Léonard, André, 1940- - autor.:Praha :.1999.80-86025-18-7.A1/2.;
327 Ježiš hovorí s ľudmi.Huhn, Bernhard. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.A1/4.;
328 Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť!.Katolícka cirkev..Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.2014.9788081610950 (brož.); 978-80-8161-095-0.B1/1b.;
329 Ježiš Kristus - prameň živej vody.Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-508-6.B1/1a.;
330 Ježiš vo svojej dobe.Rops, Daniel.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.A2/2.;
331 Ježiš vo svojej dobe.Rops, Daniel.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.B1/3b.;
332 Ježiš zďaleka a zblízka.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:Archa.1990.80-7115-002-9.A2/3.;
333 Ježišov výkrik na kríži.Rossé, Gérard.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-06-3.A1/4.;
334 Jony.Eareckson Jony.:.1990..A1/3.;
335 Jubileum s deťmi.. eRko:[S.l.].2000.80-88710-35-9.A2/6.;
336 K manželstvu a rodine.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-008-2.A1/2.;
337 K problematike ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov... Metodické centrum:Bratislava.1997.80-88796-77-6.B1/2a.;
338 K širším obzorom /.Hlinka, Anton, SDB.Bratislava ::Alfa,.1991.80-05-00589-X.A2/4.;
339 Kam, mladý človek?.Baláž Rudolf. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-072-6.B1/3b.;
340 Kam, mladý človek? - Časť 1.Filípek Jozef. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-200-1.A2/6.;
341 Kapka krve :.Koláček, Josef, 1929- - autor.:Brno :.1991.80-85247-19-4.A1/4.;
342 Katechéta.Pavlo.:.1998..B1/2a.;
343 Katechéta.Pavlo.:.1998..A1/1.;
344 Katechetické hry pro děti a mládež.Smahel, Rudolf, 1950- - autor.:Olomouc :.1998.80-238-4101-7.A2/7.;
345 Katechetické metódy.Grom, Bernard.Olomouc:MCM.1992..A2/7.;
346 Katechismus pre mládež. ..Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-99-7.B1/3b.;
347 Katechizmus..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.A1/1.;
348 Katechizmus..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.B1/3b.;
349 Katechizmus katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach.. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského:Košice.1998.80-88680-24-7.A2/6.;
350 Katechizmus pre najmenších I..Trstenský, Viktor.Trstená:.1993.80-85186-19-5.A2/6.;
351 Katolícka cirkev a ľudské práva..Trnava:Spolok svätého Vojtecha; Konferencia biskupov Slovenska.2014.9788081610868 (brož.); 978-80-8161-086-8.B1/1a.;
352 Katolícka škola ; Katolícka škola na prahu tretieho tisícročia.Ecclesia catholica.Bratislava:Lúč.2001.8071143391 (brož.); 80-7114-339-1.B1/2a.;
353 Katolický katechizmus.Tomášek, František. Praha:Česká katolícka charita.1968..A2/6.;
354 Katolícky laik ako svedok viery v škole..Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2003.80-8052-184-0 ?.B1/2a.;
355 Katolícky laik ako svedok viery v škole..Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2003.80-8052-184-0 ?.A1/5.;
356 Kázanie na hore.Viviano, Benedict Thomas.Praha:Krystal.1992.80-901038-9-8.A2/4.;
357 Kde je tvoj Boh?.Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-536-1.B1/1a.;
358 Kdo mi řekne pravdu?.Pereira, Clément.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..A2/6.;
359 Kdo scelí rozbitou rodinu? :.Frydrychová, Marie, 1946- - autor.:Ostrava :.1991.80-85237-19-9.A1/2.;
360 Keď Boh volá.Baroková, Terézia.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-01-5.A1/3.;
361 Keď chlapec a dievča chodia spolu.Frkin.:.1992..A1/6.;
362 Keď zakvitne rumovisko.Hlinka, Anton, SDB. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-96-7.A1/3.;
363 Klásky. 1..Bohuslav (Ľudovít Macák).Rím:SÚCM.1981..A1/6.;
364 Klíčové dovednosti učitele : Cesty k lepšímu vyučování.Kyriacou, Chris.Praha:Portál.1996.80-7178-022-7.A1/5.;
365 Kniha biblických kvízov pre deti..Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2004.80-85486-40-7.A2/6.;
366 Kniha hlavolamov.Miloš Zapletal.Bratislava:MLADÉ LETÁ.1987..A1/5.;
367 Kniha žalmov.Rúfus, Milan.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2.A2/2.;
368 Knížka pro ministranty.Reinsberg, Jiří.Praha:Portál.1994.80-85282-44-5.B1/3a.;
369 Kodo je muj bližní? Otázky a odpovedi.Augustyn, Jozef.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-313-3.A1/4.;
370 Konferencia biskupov Slovenska : Zborník.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-518-3.B1/1a.;
371 Košickí mučenici.Ondruš, Rajmund, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.A1/3.;
372 Košický biskup ThDr. Augustín Fischer-Colbrie (1863-1925).Mihóková, Mária. Verbum:Košice.1996.80-966957-5-4.A1/3.;
373 Krajinou písma.. Slovenská biblická spoločnosť:Banská Bystrica.1995.80-85486-12-1.A2/3.;
374 Krása a umění Božího lidu.Bahounek, Tomáš Jiří. Olomouc:MCM.1992..A2/6.;
375 Krásny život a mladosť.Urbanec, Bartolomej. Prešov:VMV.2005.80-7165-540-6.A1/6.;
376 Krásy a vzácnosti slovenskej prírody.Janota Dušan.:Osveta.1984..A2/7.;
377 Krátke příběhy 1.Hoffsummer Willi.:SIGNUM UNITATIS.1991..A2/6.;
378 Kresťan a regulácia porodnosti.Cigánek.:.1996..A2/6.;
379 Kresťan a sekty.Max, Kašparů.:Novohradské osvetové stredisko.2003.80-85155-29-X.A2/5.;
380 Kresťanská iniciácia. Sviatosti iniciácie pod zorným uhlom ekumenického dialógu..Dráb, Pavol. Vienala:Košice.2002.80-88922-67-4.A2/6.;
381 Kresťanská iniciácia. Sviatosti iniciácie pod zorným uhlom ekumenického dialógu..Dráb, Pavol. Vienala:Košice.2002.80-88922-67-4.B1/3b.;
382 Kresťanské chápanie ľudskej sexuality.Lucia Mikulcová, Beata Staňáková.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-148-5.A1/2.;
383 Kresťanský manžel.Bob, Lepine.:Serafín.2002.80-88944-49-X.A1/2.;
384 Kresťanstvo a biológia.Hlaváč, Teodor. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-377-6.B1/3b.;
385 Kresťanstvo a biológia.Hlaváč, Teodor. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-377-6.A2/5.;
386 Kresťanstvo a fyzika..Krempaský, Július. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-343-1.A2/5.;
387 Kresťanstvo a psychológia.Editor, Ladislav Košč. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-411-X.A2/5.;
388 Kresťanstvo a psychológia.Editor, Ladislav Košč. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-411-X.B1/3b.;
389 Kresťanstvo a vzťah človeka k stvoreniu.. Petra:Prešov.2003.80-89007-39-2.A2/5.;
390 Kristus - nádej Európy.Konferencia biskupov Slovenska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-442-X.B1/1a.;
391 Kristus vrchol zjevení.Lang, A.Praha:Vyšehrad.1993..A2/3.;
392 Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Janáč - Hrubý, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9.A2/6.;
393 Kristus žije v dejinách cirkvi 1.Janáč - Hrubý, Pavol.Trnava:Bratislava.1993.80-07-00604-4.B1/3b.;
394 Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Janáč - Hrubý, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7.A2/6.;
395 Kristus, jediný základ Cirkvi : Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2005.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-523-X.B1/1b.;
396 Krize svědomí.Franz, Raymond.Bratislava:Návrat domov.1992.80-85495-80-5.A2/5.;
397 Kríž vo svetle pravdy.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.A1/6.;
398 Křižáci IV.Zofia, Kossaková.:Vyšehrad.1976..A2/4.;
399 Krížová cesta hriešnika.Pronzato, Alessandro.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..A1/6.;
400 Krížová cesta pre deti..:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1999.80-88710-27-8.A1/6.;
401 Krok vpřed.Eareckson, Joni.Praha:Creativpress.1971.80-7131-004-2.A1/3.;
402 Kronika o Velké Moravě.Havlík, Lubomír Emil.Brno:Jota.1992.80-85617-04-8.A1/5.;
403 Kronova hostina.Dumont, G.F.. Bratislava:Charis.1995.80-88743-05-2.B1/3b.;
404 Krst.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-80-6.B1/3a.;
405 Kto mi odpovie.Pereira.:.1993..A2/6.;
406 Kto nám povie pravdu.Pereira.:.1993..A1/2.;
407 Kuchárka pre animátora.Babják, Anton. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže:Bratislava.2001.80-968561-0-3.A1/5.;
408 Kultura středověké Evropy.Le, Goff, Jacques.Praha:ODEON.1992.80-207-0206-7.A1/5.;
409 Kultúrny projekt.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-16-1.B1/3a.;
410 Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo pre základné školy, stredné školy, štvorročné gymnázia a osemročné gymnázia. ..Spišská Nová Ves :Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2010.978-80-970549-5-3.A2/7.;
411 Kurikulum katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy pre predprimárne vzdelávanie..Spišská Nová Ves:Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2011.9788089538089 (brož.);978-80-89538-08-9.A2/7.;
412 Kvietky Svätého Františka..Bratislava:Serafín.1993.80-85310-34-1.A1/3.;
413 Kvízy z rôznych strán a kútov c Fedor Pisárčik, Zuzka Hašková, Karol Jakubčík.Pisárčik, Fedor.Bratislava:eRko.1993.80-88710-01-4.B1/2a.;
414 Kytica vďaky.Ďuriš, Andrej.:.1970?..A1/6.;
415 Laborem exercens.Ján Pavol II..Praha:ZVON.1991.80-7113-007-9.B1/1b.;
416 Láska a kázeň ve výchově dětí : (podle zákonné úpravy platné od 1.1.2001).Dobson, James C..Praha:Návrat domů.1996.80-85495-58-9.A1/2.;
417 Láska a partnerstvo z hľadiska katolíckej cirkvi.Laun, Andreas. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-57-0.A1/2.;
418 Láska a zodpovednosť.Ján Pavol. Metodicko-pedagogické centrum:Bratislava.2003.80-8052-170-0.A1/2.;
419 Láska je ako svetlo.Pasquale, Lubrano.:Nové Město.1998.80-85487-54-3.A1/3.;
420 Láska je ako svetlo.Lubrano, Pasquale.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-86-X.A1/3.;
421 Láska je cit, kterému se máme učit.Trobisch, Walter, 1924-1979 - autor.:Brno :.1997.80-238-2134-2.A1/2.;
422 Láska k Bohu a človeku.Vigano.:DON BOSCO.1999..B1/3a.;
423 Láska nad všechnu lásku.Prameny z Taizé.Roger, z Taizé, bratr.Brno:Cesta.1990.80-85319-03-9.A1/4.;
424 Lásky pätnástročných?.Quoist, Michel,1921-.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1967..A1/2.;
425 Lectio Divina.Tyrol, Anton.. KBD:Svit.2005.80-89120-05-9.A2/3.;
426 Léto je to pro děti.Dagmar Lhotová.:.1995..B1/2b.;
427 Lexikon náboženských hnutí,sekt a duchovních společností : sestavil F.R.Hrabal.Hrabal, F.R..Bratislava:Cad Press.1998.80-85349-79-5.A2/5.;
428 Lidé cesty.Gilles, Antony E.Praha:Portál.1993.80-85282-45-3.A2/3.;
429 Lidé smlouvy : Příběh věrnosti ve Starém zákoně.Gilles, Anthony E..Praha:Portál.1993.80-85282-46-1.A2/3.;
430 List biskupom katolíckej cirkvi.Kongregácia pre vieroučné otázky.:SUSCM.1980??..A1/6.;
431 List Jána Pavla II. ženám .Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-855-2.B1/1b.;
432 List jeho svätosti Jána Pavla II.Ján Pavol II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-081-5.B1/1b.;
433 List pápeža Jána Pavla II. rodinám.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-060-2.B1/1a.;
434 List pápeža Jána Pavla II. rodinám.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-060-2.B1/3b.;
435 List spolužiakovi.Svidercoshi, Gian Franco.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-064-0.B1/2a.;
436 List Svätého Otca deťom.Ján Pavol II..:Don Bosco.1996.80-85405-57-1.B1/1a.;
437 Listy Bohu.Ľudovít, Fuchs.:Odkaz.1991.80-85193-14-0.A1/6.;
438 Listy o povolaní.Tarnawski, Józef.:Don Bosco.1999.80-88933-23-4.A1/2.;
439 Listy rodičom..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990.80-215-0116-2.A1/2.;
440 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968.80-967477-0-3.A1/6.;
441 Liturgia v našom živote:.Janáč - Hrubý, Pavol.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.A2/6.;
442 Liturgické symboly.Sinka, Tarsycjusz. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1994.80-88741-04-1.A2/6.;
443 Liturgické symboly.Sinka, Tarsycjusz. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1994.80-88741-04-1.B1/3b.;
444 Ľudský život.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-062-9.A1/2.;
445 Lumen gentium :..:Praha :.1992.80-85528-07-X.B1/1b.;
446 Lupienky z jabloní.Milan, Rúfus.:Mladé letá.1993.80-06-00230-4.A1/4.;
447 M. R. Štefánik.Rušin, Vojtech. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00890-2.A1/3.;
448 Mágia, veštenie a démonské vplyvy.Kocián, Václav. Zvolen:Jas.2001.80-88795-77-X.A2/5.;
449 Malá katolícka sociálna náuka.Ockenfels Wolfgang.Košice:Hnutie kresťanských rodín.1990..A2/6.;
450 Malá škola lásky.Frydrychová, Marie.Praha:Luxpress.1991.80-7130-005-5.A1/2.;
451 Malý biblický atlas : Historie,geografie a archeologie bible.Pacomio, Luciano.Praha:Portál.1992.80-85282-22-4.A2/3.;
452 Malý generál.Macák, Ľudovít, SDB.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-01-6.A1/3.;
453 Malý hrdina z katakomb.Vacval Anton M., SDB.:.1990..A1/3.;
454 Malý kompas viery.Kašparů, Max Jaroslav.Bratislava:Komisia pre katechizáciu pri KBS.1999.80-85594-07-2.A2/6.;
455 Malý Marcelino..Košice:Slovo.1991.80-85291-02-9.A1/3.;
456 Malý přehled náboženství.Štampach, Odilo Ivan.Praha:SPN.1992.80-04-26123-X.A2/5.;
457 Malý princ s autorovými kresbami.Antoine, de Saint.:Mladé letá.1993.80-06-00539-7.A1/4.;
458 Malý princ s autorovými kresbami.Antoine, de Saint.:Mladé letá.1993.80-06-00539-7.B1/2a.;
459 Malý slovník sekt : sekty a nová náboženská hnutí v kontextu tradičních církví.Funke, Klaus.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-246-3.A2/5.;
460 Malý teologický lexikon.Višňovský, Mikuláš.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-37-3.A2/2.;
461 Malý úvod do Katechizmu katolické Církve.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger; Schonborn, Christoph. Praha:Nové město.1993.80-901542-4-7.B1/1a.;
462 Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Schonborn, Joseph.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6.B1/3b.;
463 Mám tě rád.Phil Bosmans.Kyjov:AVE Nakladatelství Olomouckého Arcibiskupství.1992..A1/6.;
464 Mám vztek.Cooling, Margaret.:.1993.80-85282-71-2.A1/2.;
465 Mane Nobiscum Domine.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-522-1.B1/1b.;
466 Manželská čítanka..Olomouc:MOM.1991..A2/6.;
467 Manželství a rodina.Höffner, Josef, 1906-1987 - autor.:Brno :.1999.80-85959-49-6.B1/1a.;
468 Manželství je vztah.Crabb, Lawrence J..Praha:Návrat domů.1994.80-85495-31-7.A1/2.;
469 Manželstvo.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-95-4.B1/3a.;
470 Marcelinova veľká cesta.Silva, José.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-07-4.A1/3.;
471 Mária.Frická.Bratislava:Praca.1992.80-7094-285-1.A1/4.;
472 Mária v Otcovom pláne.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-20-X.B1/3a.;
473 Marie matka smíření.Tereza, - matka, 1910-1997 - autor.Brno ::Brno :.1991.80-85319-19-5.A1/4.;
474 Mariológia.Mikluščák, Pavol. Spišské Podhradie:KS.1995..A2/6.;
475 Mať tak krídla!.Rivest, Madeleine. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-319-5.A1/2.;
476 Matka Cirkvi.Malý, Vincent. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.A1/4.;
477 Meditace c Chiara Lubich ; Miloslav Vlk, Marek Trizuljak.Lubich, Chiara,.Bratislava:Nové mesto.1991.80-85487-00-4.A1/4.;
478 Medzinárodné sympózium na 30. výročie koncilového dekrétu Presbyterorum ordinis (Vatikán 23.-28. októbra 1995).Blažej Belák. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-151-X.B1/1b.;
479 Měl jsem rád jedno děvče :.Trobisch, Walter A..Brno ::Pastorační rada,.1968..A1/3.;
480 Metodická príručka.Soľanová.:.2006..A2/6.;
481 Metodická príručka výchovy k láske a čistote pre 1. stupeň ZŠ..:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-213-X.A2/7.;
482 Metodická príručka výchovy k láske a čistote pre 2. stupeň ZŠ a 1.-2. ročník SŠ..:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-210-5.A2/7.;
483 Metodický materiál 2 k predmetu etická výchova.Lencz, Ladislav. Metodické centrum:Bratislava.1994.80-85185-62-8.B1/2a.;
484 Metodika literárnej výchovy pre materské školy.Zigová.:SPN.1984..A1/5.;
485 Metodika výtvarnej výchovy v materskej škole.Uždil Jaromír.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1978..A1/7.;
486 Metodológia vied o výchove.Štefan, Švec.:Iris.1998.80-88778-73-5.B1/2b.;
487 Metodov boj.Marsina, Richard.Bratislava:Obzor.1985..A1/7.;
488 Metódy etickej výchovy..Lencz, Ladislav. Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.1993.80-85185-53-9.A1/5.;
489 Milosrdenstvo božie.Kowalska, Faustina Mária.Košice:Slovo.1992.80-85291-10-X.A1/3.;
490 Milovať bez lásky a sexu?.Štiavnický, Andrej.Bratislava:Daco.1997.80-967298-2-9.A1/2.;
491 Miluji tě : Kniha o tom,jak vyjádřit lásku.Maioli, Primo.Praha:Nové město.1998.80-86146-02-2.A1/2.;
492 Miluji, tedy jsem.Jana Marhounová.:Avicenum.1988..A1/2.;
493 Miri jekhto Biblija andro obrazki.Taylor, Kenneth N.. [CREATIVPRESS]:Bratislava.1998.80-7131-035-2.A2/3.;
494 Misionár v Japonsku.Arrupe, Pedro. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.A1/3.;
495 Misionárska identita kňaza v Cirkvi ako vnútorný rozmer vykonávania tria numera.Kongregácia pre klerikov.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2011.978-80-7162-887-3.B1/1b.;
496 Misto človeka v prirode.Chardin, Pierre.Praha:NS.1967..A2/5.;
497 Mlčení o podstatném.Guitton, Jean. Brno:PETROV.1992.80-85247-28-3.A2/5.;
498 Mních medzi vlkmi.Hünermann, Wilhelm. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.A1/3.;
499 Moderní pedagogika.Průcha, Jan, 1934-.:Praha :.2009.978-80-7367-503-5.B1/2b.;
500 Moderní pedagogika : Edukační realita: Základní pojmy a vztahy : Věda o edukačních procesech.Průcha, Jan.Praha:Portál.1997.80-7178-170-3.B1/2b.;
501 Moderní vyučování : Praktická příručka.Petty, Geoffrey.Praha:Portál.1996.80-7178-070-7.B1/2b.;
502 Modli sa srdcom :.Barbarić, Slavko,(1946-2000).Bratislava ::Serafin,.1992.80-85310-13-9.A1/6.;
503 Modlitba za jednotu kresťanov 1999.Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-254-0.B1/1b.;
504 Modlitba za jednotu kresťanov r. 2000.Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-302-4.B1/1b.;
505 Modlitba... Čo je to?!.Floris, Gabriel.:Oto Németh.1999.80-88949-01-7.A2/6.;
506 Modlitbičky c Milan Rúfus ; Dušan Grečner.Rúfus, Milan,.Bratislava:Mladé letá.1992.80-06-00490-0.A1/4.;
507 Modlitby.Janoušková, Anděla, (1921-1999).Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-06-5.A1/4.;
508 Modlitby.Herényi, Štefan. Alfa:Bratislava.1992.80-05-01064-8.A1/6.;
509 Modlitby básníků..:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-13-8.A1/4.;
510 Modlitby hriešnika.Hupka, Gustáv. Bratislava:Ars Stigmy.1990.80-85264-02-1.A1/4.;
511 Modlitby v 14 jazykoch.zostavil Jozef Soročin.:Hnutie kresťanských rodín v Košiciach.1990..A1/6.;
512 Modlitby v ťažkých situáciách.Bernard - Mária, brat. Bratislava:Serafín.1999.80-85310-33-3 (2 rovnaké).A1/3.;
513 Modlitby v ťažkých situáciách.Brat, Bernard.:Serafín.1999.80-85310-96-1.A1/4.;
514 Modlitby z korába.Carmen, Bernos de Gasztold.:Alfa konti.1994.80-88739-08-X.A1/4.;
515 Modlitby za nenarodené deti..:Donum vitae.1992..A1/6.;
516 Modlitebník pre deti so špeciálne výchovne-vzdelávacími potrebami.Petríková, Darina.Prešov:M&M vydavateľstvo.2006.80-88950-19-8.A2/6.;
517 Moja kniha náboženstva 1.Bartolini, Bartolino. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.1994.80-85405-18-0.A2/7.;
518 Moja kniha náboženstva 2.Bartolini, Bartolino. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.1993.80-85405-19-9.A2/7.;
519 Moja kniha náboženstva 3,4,5.Bartolini, Bartolino. Banská Bystrica:BÚ.1993.80-85405-20-2.A2/7.;
520 Moja kniha náboženstva 4.Bartolini, Bartolino. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.1993.80-85405-21-0.A2/7.;
521 Moja kniha náboženstva 5.Bartolini, Bartolino. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.1993.80-85405-22-9.A2/7.;
522 Moje stretnutie s Ježišom.Rešovská, Alena. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-272-9.A2/6.;
523 Moje veľké vzory.Stryczek, Norbert. Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-030-9.A1/3.;
524 Moji veľkí priatelia.Stryczek, Norbert.Bratislava:LUC.1992.80-7114-075-9.A1/3.;
525 Morálna teológia. 1/a.Günthör, Anselm.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..A1/1.;
526 Morálna teológia. 1/b.Günthör, Anselm.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..A1/1.;
527 Moudrost ve Starém zákoně.Flossmann, Karel.Praha:ČKCH.1989..A2/2.;
528 Môj a váš svet.Semjanová, Ivana. Slovenský výbor pre UNICEF :Bratislava.1994.80-967120-3-9.A2/7.;
529 Môj priateľ.Füzy, Imrich. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-000-9.A1/6.;
530 Môj priateľ Ježiš.Jurčáková, Stanislava. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-271-0.A2/7.;
531 Môj život.Körper, Karol.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-095-3.A1/3.;
532 Mravné svedomie.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-15-3.B1/3a.;
533 Mulieris Dignitatem.Ján Pavol II..Praha:ZVON.1992.80-7113-053-2.B1/1b.;
534 My a modrá plánéta..:.2007..A1/5.;
535 Mystagógické katechese.Cyril Jeruzalémský, - svatý, ca 315-387 - autor. :Velehrad :.1997.80-86045-09-9.A1/1.;
536 Mystérium Svätého Pisma.Closen, Gustav.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-027-6.A2/2.;
537 Myšlenky a dopisy.Steinová, Edita.Praha:ZVON.1991.80-7113-034-6.A1/3.;
538 Myšlienky na každý deň.Porubčan, Jozef, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0.A1/4.;
539 Na birmovku s Youcat-om.Michalčík.:.2012..A2/7.;
540 Na birmovku s Youcat-om.Bagínová.:.2012..A2/7.;
541 Na ceste do večnosti.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5.A2/5.;
542 Na ceste za väčšou dokonalosťou.Senčík, Štefan, SJ. SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-006-8.A1/3.;
543 Na čom záleží?.Wambeerg Steve.:.1999..A1/2.;
544 Na detskej vlne :.Vetva, Ján.Trnava ::Kon-Press,.1991.80-85413-09-4.A1/4.;
545 Na velrybě.Chudožilov, Petr, 1943- - autor.:Brno :.1990.80-85319-02-0.A2/6.;
546 Náboženská edukace v současné společnosti.Muchová, Ludmila,1953-.Ružomberok:Katolícka univerzita.2009.9788080844257 (brož.); 978-80-8084-425-7.B1/3b.;
547 Náboženstvo a krásna spoločnosť.Rybár, Ján, SchP.Bratislava:Letra & Line.1993.80-85513-03-X.A2/4.;
548 Náboženstvo ako téma etickej výchovy.Vitikáčová, Mária. Metodické centrum:Prešov.2002.80-8045-255-5.A1/6.;
549 Nad Starým zákonom.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-107-0.A2/2.;
550 Nádej na spásu pre deti, ktoré zomreli bez krstu. .. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-732-6.B1/1b.;
551 Nádej pre budúcnosť.. CREATIVPRESS:[Bratislava].1997.80-7131-031-X.A1/2.;
552 Nádhera nečakaného.Strauss, Pavol.:.1992..A1/6.;
553 Najdrahšej mládeži.Ján Pavol II..Bratislava:Motýľ.1996.80-88775-21-3.A1/1.;
554 Najkrajší príbeh.Courtois, Gaston. Bratislava:Genezis.1990.80-85220-15-6.A1/4.;
555 Najkrajšie dobrodružné príbehy.Graeme, Kent.:Junior.1994.80-7146-262-4.A1/7.;
556 Najvzácnejší dar.Šelinga, Jozef. Lúč:Bratislava.1993.80-7114-447-9.A2/7.;
557 Náměty pro multikulturní výchovu : poznáváme jiné národy.Cílková, Eva.Praha:Portál.2007.978-80-7367-238-6.B1/2b.;
558 Nápady 1.. Komisia pre katechizáciu pri KBS:[Bratislava].2002.80-85594-09-9.A2/7.;
559 Nápady 1.. Komisia pre katechizáciu pri KBS:[Bratislava].2002.80-85594-09-9.A2/7.;
560 Nápady 1.. Komisia pre katechizáciu pri KBS:[Bratislava].2002.80-85594-09-9.A2/7.;
561 Nápady 1.. Komisia pre katechizáciu pri KBS:[Bratislava].2002.80-85594-09-9.A2/7.;
562 Nápady 1...:.1980??..A2/7.;
563 Narodil sa Kristus Pán.sprac. Teodor Križka.:Smena.1990.80-221-0221-0.A1/6.;
564 Náš život s Kristom 4.Janáč - Hrubý, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-05-3.A2/6.;
565 Náš život s Kristom 5.Janáč - Hrubý, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-06-1.A2/6.;
566 Náš život s Kristom 6..Trnava:Spolok sv. Vojtecha [vyd.].1993.8007006273;80-07-00627-3.A2/6.;
567 Naše víra : Sborník úvah o katolické víře.Beneš, Josef.Praha:ÚCN.1974..A2/5.;
568 Návrat k Otcovi všetkých ľudí.Carlo, Maria Martini.:Don Bosco.1999.80-88933-25-0.B1/1a.;
569 Návrat k stromu života : Evolúcia a kresťanstvo.Vácha, Marek Orko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-627-9.A2/5.;
570 Nebeský chrt.Thompson, Francis.. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-55-5.A1/5.;
571 Nebojme sa pravdy.Ján Pavol II,.Bratislava:LUC.1999.80-7114-273-5.A2/4.;
572 Nebojte sa života.Montana, Victoria (Mária Muráňová).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..A2/5.;
573 Nebudete ich môcť rozvrátiť.Mikloško, František.Bratislava:Archa.1991.80-7116-016-4.A2/4.;
574 Nechajte maličkých prísť ku mne.Plešková, Eva.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-046-5.A2/6.;
575 Nechte mě být! : porozumět hněvu dětí.Campbell, Ross.Praha:Návrat domů.1998.80-85495-86-4.A1/2.;
576 Nejistota a odhodlání.Wust, Peter.Praha:Vyšehrad.1970..A2/5.;
577 Nemusím sa ja báť.Vrablec Jozef, ThDr.. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1996..A1/4.;
578 Nenápadné čnosti.Roberti, P. J..Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.A1/4.;
579 Nenechávaj si mozog pred dverami! : Vieš čo veríš a prečo?.Mcdowell, Josh. Bratislava:Creativpress.2003.80-7131-052-2.A1/2.;
580 Nepohodlné evanjeliá.Pronzato, Alessandro.Bratislava:LUC.2001.80-7114-331-6.A2/3.;
581 Neskoré dažde.Brat Efraim. Bratislava:Serafín.1991.80-85310-05-8.A1/3.;
582 Nestačí ich milovať.Arco, Adolf.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-12-1.A1/2.;
583 New Age. "Nový vek" z biblického pohľadu..Schlinková, M. Basilea.Praha:Luxpress.1993.80-7130-027-6;80-7130-027-6.A2/5.;
584 Nezábudky.Ivanová, Anna.:SOFA.1994.80-967003-2-4.A1/4.;
585 Nezapomeň na radost.Phil Bosmans.:AVE Nakladatelství Olomouckého Arcibiskupství.1992..A1/4.;
586 Nič krajšie nepoznám...Luscoň, Jozef, SDB.:DOMKA.2002..A2/6.;
587 Niekedy stačí jeden slnečný lúč.Bruno, Ferrero.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-09-9.A2/6.;
588 Niekoľko pohľadov na problémové deti a ich výchovu.Kašparů, Opram.Lučenec:Novohradské osvetové stredisko.2003.80-85155-26-5.A1/6.;
589 Nostra aetate.Pavol(1897-1978).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629351 (brož.);978-80-7162-935-1.B1/1b.;
590 Nóta s pastoračnými usmerneniami na Rok viery č. 76.Kongregácia pre náuku viery.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-900-9.B1/1b.;
591 Nóta za reformu medzinárodného finačného a menového systému v perspektíve verejnej autority s univerzálnou právomocou.Pápežská rada IUSTITIA ET PAX.Trnava:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-893-4.B1/1b.;
592 Nová evanjelizácia..Bratislava:LUC.1992.80-7114-072-4.A1/1.;
593 Nové modlitbičky.Milan, Rúfus.:Mladé letá.1994.80-06-00550-8.A1/4.;
594 Nové príklady pre kazateľov, rečníkov a vychovávateľov.Rybár, Ján, SchP.:.1999? -neuvedený.80-967147-0-8.B1/2a.;
595 Nové rodiny.Fedorowicz, P. Peter.. Alfa konti:Bratislava.1994.80-88739-07-1.A2/6.;
596 Novo millennio ineunte.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.B1/1a.;
597 Nový Zákon a Žalmy.Porubčan, Štefan, SJ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..A2/1.;
598 Nový zákon s výkladovými poznámkami.. Praha:Česká biblická společnost.1991..A2/2.;
599 O dobrodiních : Lucius Annaeus Seneca.Seneca, Lucius Annaeus, ca 4 př. Kr..Praha:Svoboda.1992.80-205-0168-1.A1/3.;
600 O duchu liturgie.Guardini, Romano.Praha:Čes.křesťanská akad..1993.80-85795-02-7.B1/3b.;
601 O europskej integracii.Konferencia biskupov Slovenska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X.B1/1a.;
602 O kázni a dáždnikoch.Wojtowicz, Kazimierz.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.A2/6.;
603 O lidskych vztazich.Anton Terstenjak.:Ceska katolicka Charita.1968..A1/6.;
604 O ľudskej láske.Kongregácia pre katolícku výchovu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-185-4.B1/1b.;
605 O ľudskom živote.Polčin Stanislav, SJ.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti .1968..A1/6.;
606 O modlitbě : Uvedení do školy křesťanské modlitby.Guardini, Romano.Praha:ZVON.1991.80-7113-038-9.A1/4.;
607 O otázkach viery.Vrablec Jozef, ThDr..Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.A2/5.;
608 O pastorácii rozvedených a znovuzosobášených.Katolícka cirkev..Trnava:Spolok svätého Vojtecha - Vojtech.2014.9788081610967 (brož.); 978-80-8161-096-7.B1/1b.;
609 O posvátnu.Lysička, M.. Praha:Česká křesťanská akademie.1992.80-85795-01-9.B1/3b.;
610 O potrebe a požehnaní modlitby.Rahner, Karl.Spišké Podhradie:Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka.1992.80-7142-003-4.A1/4.;
611 O přítomnou církev a společnost.Halík, Tomáš.Praha:Křesťanská akademie.1992.80-900615-5-9.A1/1.;
612 O radostných tajomstvách života.Catherine, Scherrer.:Alfa konti.1997.80-88739-33-0.A1/2.;
613 O rehoľnom živote.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-006-6.A1/6.;
614 O rehoľnom živote. (v minulosti a v dnešnej obnove).W. R. .:Knižnica viery.1989..A1/1.;
615 O rodine.Lubichová, Chiara.Bratislava:Nové mesto.1991.80-85487-01-2.A1/2.;
616 O rodině vlastní,nevlastní a náhradní : Rádci pro rodiče a vychovatele.Matějček, Zdeněk.:Praha : Portál.1994.80-85282-83-6.A1/2.;
617 O svátostech v církvi : Meditace.Rahner, Karl.Praha:Scriptum.1993.80-85528-28-2.B1/3a.;
618 O živom Bohu.Romano Guardini.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1992.80-85223-12-0.B1/3b.;
619 O živom Bohu.Romano Guardini.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1992.80-85223-12-0.A1/4.;
620 Obor Kresťanstva.Ivonides, Yves.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.A1/3.;
621 Obrazy zo života.Kveťan, Michal.:.1983..A1/6.;
622 Od konfrontácie k dialógu.Lencz, Ladislav. Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-08-X.A2/4.;
623 Od pěti do pětadvadseti.Gebhardtová.:.1993..A2/6.;
624 Od stvorenia po Krista : Biblické katechézy.Banaszek, Andrzej.Svit:Katolícke biblické dielo.2005.80-89120-03-2.A1/1.;
625 Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině.Marvin, Pasch.:Portál.1998.80-7178-127-4.B1/2b.;
626 Odkrývanie sveta Biblie.Jasques, Musset.:Mladé letá.1992.80-06-00438-2.A2/1.;
627 Odkrývanie sveta biblie.Jacques, Musset.Bratislava:Mladé letá.2002.80-06-01062-5.A2/1.;
628 Odlišné dítě.Drtilová, Jana.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-097-4.A1/2.;
629 Odporúčajúce smernice o príprave na život v povolaní zasvätených panien. .Konferencia biskupov Slovenska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-797-5.B1/1a.;
630 Odpusť.Káňa, Jiří.Praha:Portál.1994.80-85282-97-6.B1/3a.;
631 Odpusť, Natašo!.Dakov.:SIGNUM UNITATIS.1991..A1/3.;
632 Odvaha k víře :.Lacourt, Jacques.Praha ::Portál,.1991..B1/3a.;
633 Oheň z neho.Viliam, Turčány.:Slov.spisovateľ.1992.80-220-0382-4.A1/4.;
634 Ohlasovať, ale ako?.Bublinec, Marián. Diecézne katechetické centrum banskobystrickej diecézy:Banská Bystrica.2002.80-968790-7-3.A1/6.;
635 Ohlasovať, ale ako?.Bublinec, Marián. Diecézne katechetické centrum banskobystrickej diecézy:Banská Bystrica.2002.80-968790-7-3.B1/2a.;
636 Ohnisko lásky.Búda, Jozef.Rím - Italia:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..A1/4.;
637 Orniteológia.Ján A. Beňo.:.1991..A1/2.;
638 Osem blahoslavenstiev.Anna Kamienska.:Lúč.1991..A2/6.;
639 Oslavujme Pána!.Torkošová, Helena. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-273-7.A2/7.;
640 Oslnenie.Ďurka, Ján.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1969..A1/4.;
641 Otázky dneška.Blatnický, Rudolf, SDB.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..A2/5.;
642 Otcov tieň.Dobraczyński, Jan.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-276-7.A1/4.;
643 Otče náš.Louis Evely.:Slovo.1990..A1/4.;
644 Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-23-3.B1/2a.;
645 Otevřené učení ve 28 krocích.Badegruber, Berndt.Praha:Portál.1994.80-85282-76-3.B1/2b.;
646 OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Trutwin, Werner.Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-017-4.A2/2.;
647 Ozvena slova.Hlinka, Anton, SDB. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00985-2.A2/4.;
648 Ozvena slova :.Hlinka, Anton,1926-2011.Zagreb ::Grafički zavod Logos,.1985..A2/4.;
649 Ozvena slova 2.Hlinka, Anton, SDB.Bratislava:Alfa.1992.80-05-01039-7.A2/4.;
650 Ozveny s Patmosu.Rábek František.:.1992..A2/4.;
651 Oživenie farského spoločenstva.Kolektív. Vydavateľstvo Vienala Vienála:Košice.1999.80-88922-04-6.B1/3b.;
652 P.Michael Pro : Mexický uličník knězem a mučedníkem,1891-1927.Groppe, Lothar.Praha:ZVON.1992.80-7113-052-4.A1/3.;
653 Páchateľ sexuálneho zneužívania detí medzi nami : Hľadanie pravdy a zodpovedného prístupu.Michančová, Slávka.Prešov:Prešovská univerzita.2005.80-8068-364-6.A1/2.;
654 Pamätná kniha..Bratislava:Lúč.1993.8071140821 (viaz.); 80-7114-082-1.A1/6.;
655 Pán prehovoril - Starý zákon : Učebnica náboženstva pre 5. ročník ZŠ.Tóth, Ladislav. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-437-3.A2/6.;
656 Pane, čo si myslíš o ...?.Cumming, James T..Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-026-2.A2/6.;
657 Panna Mária v katechéze.Plešková, Eva. ROSA:Žilina.1994.80-967100-9-5.A2/6.;
658 Panna Mária v katechéze.Plešková, Eva. ROSA:Žilina.1994.80-967100-9-5.B1/2b.;
659 Pápež odpovedá.Bakerová, Juliette, FDNSC, Sr.. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..A1/1.;
660 Pápežské dokumenty č. 72.Benedikt XVI.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-699-2.B1/1b.;
661 Pápežské dokumenty č. 77. .Benedikt XVI.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-785-2.B1/1b.;
662 Pápežské dokumenty č. 77. .Benedikt XVI.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-785-2.B1/1b.;
663 Pápežské dokumenty č.85.Benedikt XVI..:spolok sv. Vojtecha Trnava.2011.978-80-7162-889-7.B1/1b.;
664 Pápežské dokumenty č.86.Benedikt XVI..:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-896-5.B1/1b.;
665 Pápežské listy a vatikánske dokumenty 51 : Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k 21. svetovému dňu.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-512-4.B1/1b.;
666 Pápežské listy a vatikánske dokumenty č. 58.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-565-5.B1/1b.;
667 Pápežský dokument 70..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-836-1.B1/1b.;
668 Pápežský dokument 71..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-837-8.B1/1b.;
669 Pastorácia kultúry.. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-37-4.B1/1a.;
670 Pastorácia, viera a kultúrna identita mladých v mnohojazyčnom prostredí.Danko, Štefan.Prešov:VMV.2003.80-7165-378-0.A1/1.;
671 Pastoračná inštrukcia Aetatis novae - o spoločenskej komunikácii:.Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-128-5.B1/1b.;
672 Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610455 (brož.); 978-80-8161-045-5.B1/1b.;
673 Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001-2006.. sekretariát KBS:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-310-1.B1/3b.;
674 Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001-2006.. sekretariát KBS:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-310-1.A1/1.;
675 Pastores gregis.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-601-5.B1/1b.;
676 Pedagogická psychológia pre teológov.Korherr, Edgar Josef. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.1996.80-88696-11-9.A1/5.;
677 Pedagogický slovník.Průcha, Jan.Praha:Portál.2001.80-7178-597-0.B1/2b.;
678 Pedagogika etickej výchovy..Lencz, Ladislav. Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.1993.80-85185-49-0.B1/2a.;
679 Pedagogika pre rodičov.Rozinajová, Helena.Martin:Osveta.1988..A1/7.;
680 PEPO príručka... eRko:Bratislava.1994.80-88710-10-3.A2/6.;
681 Perlový náhrdelník.Leščinský, Jozef.Košice:Verbum.2004.80-969200-0-6.A2/3.;
682 Perly a chléb. II. díl.Hrbata, Josef.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).A2/4.;
683 PIER GIORGIO Frassati.Risso, Paolo.Praha:Portál.1992.80-85282-29-1.A1/3.;
684 Piergiorgo Frassati.Senčík Štefan.:Dobrá kniha.1992..A1/3.;
685 Písmo Sväté Starého Zákona 3.Biblická komisia pre SSV. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-94-0.A2/1.;
686 Po dobrém nebo po zlém? : O výchovných odměnách a trestech.Matějček, Zdeněk.Praha:SPN.1968.80-85282-78-X.A1/2.;
687 Po dobrém,nebo po zlém?.Matějček, Zdeněk.Praha:Portál.2007.978-80-7367-270-6.A1/2.;
688 Po priamych cestách.Hlaváč, Štefan.Bratislava:Ikar.1990.80-7118-001-7.A1/3.;
689 Po stopách našej spásy 2.Janáč - Hrubý, Pavol. Spolok sv. Vojtecha [vyd.] :Trnava.1993.80-07-00613-3.A2/6.;
690 Po stopách našej spásy Zv. 1.Janáč - Hrubý, Pavol.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-47-9.A2/6.;
691 Pod krížom.Dilong, Rudolf, OFM.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-16-3.A1/4.;
692 Poď sa hrať.. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko:Bratislava.1994.80-88710-09-X.B1/2a.;
693 Poď, podaj mi ruku.Luscoň, Jozef, SDB.Poprad ?:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA s podporou Ministerstva školstva SR.2001..B1/2a.;
694 Poď, podaj mi ruku.Luscoň, Jozef, SDB.Poprad ?:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA s podporou Ministerstva školstva SR.2001..A2/6.;
695 Podnety na detskú liturgiu.Ivan Kňaze.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1999.80-88710-26-X.A2/6.;
696 Podnety na stretnutia s deťmi.sprac. Ivan Kňaze.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1999.80-88710-30-8.A1/6.;
697 Poezie sv. Jana od Kříže.Jan od Kříže, - svatý, 1542-1591 - autor.:Kostelní Vydří :.2003.80-7192-471-7.A1/4.;
698 Pohľad dopredu.Luscoň, Jozef, SDB.Poprad ?:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA s podporou Ministerstva školstva SR.2000..A2/6.;
699 Pohľady z križovatky.Tkáč, Alojz.Kapušany:Bens.2004.80-88998-53-0.A1/4.;
700 Pochopiť ľudskú dostojnosť.KBS.:SSV Trnava.2013.978-80-7162-997-9.B1/1a.;
701 Pokoj srdca.Irala, Narciso.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-038-1.A1/2.;
702 Pomazanie chorých.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-93-8.B1/3a.;
703 Ponorení v Ježišovom srdci.Piacenza, Mauro.Trnava:Spolok svätého Vojtecha; Konferencia biskupov Slovenska.2014.9788081610851 (brož.); 978-80-8161-085-1.B1/1a.;
704 Poruchy učení : Speciální pedagogika.Zelinková, Olga.Praha:Portál.1994.80-7178-038-3.B1/2a.;
705 Posolstvá r.2009.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-750-0.B1/1b.;
706 Posolstvá Svätého Otca Benedikta XVI. - k Svetovému dňu pokoja 1. januára.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-647-3.B1/1b.;
707 Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Porubčan, Štefan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1990..A2/1.;
708 Posolstvo pápeža Jána Pavla II. pre obdobie pôstu 1996 ; Posolstvo svätého otca mládeži celého sveta ; Odkaz svätého otca k 4. svetovému dňu chorých (11. február 1996).Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-111-0.B1/1b.;
709 Posolstvo Sv. Otca ....Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-766-1.B1/1b.;
710 Posolstvo Sv. Otca Benekdikta XVI. k 27. svetovému dňu mládeže 2012, Posolstvo k 49. dňu modlit.za duchovné povolania 2012, Posolstvo k Svetovému dňu misií 2012.Svätý Otec Benedikt XVI..Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-903-0.B1/1b.;
711 Posolstvo Sv.Otca Benedikta XVI. k 45. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania. Posolstvo Sv. Otca Benedikta XVI. . k 42. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedk.Benedikt XVI..Trnava:spolok sv. Vojtecha Trnava.2008.978-80-7162-712-8.B1/1b.;
712 Posolstvo Sväého Otca k 47. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania .Benedikt XVI.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-857-6.B1/1b.;
713 Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. - na pôstne obdobie.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.80-7162-656-2.B1/1b.;
714 Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 46. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov 2012.Benedikt1927-.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2013.9788071629771 (brož.); 978-80-7162-977-1.B1/1b.;
715 Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k Svetovému dňu misií 2007. Apoštolský list motu proprio Bened.Benedikt XVI.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-691-6.B1/1b.;
716 Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k Svetovému dňu pokoja 1. január 2011. .Benedikt XVI.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-870-5.B1/1b.;
717 Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na pôstne obdobie.Joseph Ratzinger - Benedikt XVI.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-595-7.B1/1b.;
718 Posolstvo Svätého Otca Františkak Svetovému dňu misiií 2013..:SSV Trnava.2014.978-80-8161-039-4.B1/1b.;
719 Posolstvo svätého otca Jána Pavla II. k 13. svetovému dňu chorých.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-535-3.B1/1b.;
720 Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k svetovému dňu pokoja 2005 : Pápežské listy a vatikánske doku.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-525-6.B1/1b.;
721 Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. na slávenie jubilea vo väzniciach 9. júla 2000.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-318-0.B1/1b.;
722 Posolstvo Svätého Otca mladým na celom svete pri príležitosti ....Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-221-4.B1/1b.;
723 Posolstvo svätého otca mladým na celom svete pri príležitosti 12. svetového dňa mládeže ; Posolstvo Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja 1. januára 1997 ; Posolstvo Jána Pavla II..Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-181-1.B1/1b.;
724 Posvěcení času.Bradáč Josef Doc. ThDr,..Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1992..A2/4.;
725 Pošta kocúra.Olgiati, Francesco.[S.l.]:n. vl..1938.80-900396-4-2.A1/4.;
726 Potrat... : Fakta uváděná britskou společností LIFE.Matyáš, Emanuel.Olomouc:Centrum pro rodinný život.1991.80-900664-1-0.A1/2.;
727 Potulky Bibliou.Gerčak, František.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-183-4.A2/3.;
728 Potulky životom.Gerčak, František.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-277-6.A2/4.;
729 Poučenie o sviatosti birmovania.Malý, Vincent.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-088-2.B1/3a.;
730 Poučenie o sviatosti birmovania.Malý, Vincent.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-43-6.A1/6.;
731 Poučenie o sviatosti krstu.Slovenská liturgická komisia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-24-X.A1/6.;
732 Povedala áno.Bernall, Misty . Bratislava:Redemptoristi.2001.80-968525-1-5.A1/3.;
733 Povídání o manželství.Polivka, Jan.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-245-5.A1/2.;
734 Poznaj a ver.Gerčak, František. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-337-3.B1/3b.;
735 Poznaj a ver.Gerčak, František. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-337-3.A2/6.;
736 Poznaj a ver-Sviatosti..Gerčák, František.Prešov:VMV.2000.80-7165-338-1.A2/6.;
737 Poznaj a ver-Sviatosti..Gerčák, František.Prešov:VMV.2000.80-7165-338-1.B1/3b.;
738 Poznaj a ver-vierouka..Gerčák, František.Kapušany:Bens.2000.80-88998-27-1.A2/6.;
739 Poznámky k modernému manažmentu vo vzdelávaní..Christenko, Sergej. Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.1994.80-85185-67-9.B1/2a.;
740 Poznáš svoj temperament?.Tomáško, Ladislav. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1996.80-7165-066-8.A2/6.;
741 Poznať a uskutočňovať vieru.Dráb, Pavol. [Vydavateľstvo Michala Vaška]:[Prešov].1997.80-7165-115-X.A2/5.;
742 Požehnaná neha..Klesová, Albína. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1997.80-7165-094-3.A1/4.;
743 Práca s papierom.Martina, Chalachánová.:JUMA.1997.80-967533-3-9.A1/7.;
744 Práca s prírodnými a inými materiálmi.Martina, Chalachánová.:JUMA.1997.80-967533-5-5.A1/7.;
745 Práca s textilom.Martina, Chalachánová.:JUMA.1997.80-967533-4-7.A1/7.;
746 Práce s rizikovou mládeží.Oldřich, Matoušek.:Portál.1996.80-7178-064-2.A1/2.;
747 Přátelství bez mezí : Jak můžeš pomoci postiženému příteli.Eareckson.Ostrava:Křesťanské sbory.1992.80-85237-35-0.A1/3.;
748 Pravda o láske človeka.Španielska biskupská konferencia.:SSV Trnava.2013.978-80-7162-974-0.B1/1a.;
749 Pravda o vzniku života.Quartabnová, Mariele. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-37-3.A1/2.;
750 Pravidlá slovenského pravopisu.Kráľ, Ábel.Bratislava:SAV.1991.80-224-0080-7.A1/5.;
751 Pravidlá spoločenského správania.Dagmar Brázdová.:IRIS.1991..B1/2a.;
752 Pre šikovné ruky. 5. :.Izakovičová, Margita.Bratislava:Alfa.1988..A2/7.;
753 Prečo láska stroskotáva.Šatura, Vladimír, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-045-4.A1/2.;
754 Prečo mám strach milovať?.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.A1/4.;
755 Prehľadný atlas sveta..Bratislava:IKAR.2003.80-551-0511-1.A1/7.;
756 Prekročiť prah nádeje.Ján Pavol II..Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.B1/3b.;
757 Prekročiť prah nádeje.Ján Pavol II..Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.A1/1.;
758 Presekajte sa životom.Luscoň Jozef.:.2003..B1/2a.;
759 Presekajte sa životom.Luscoň, Jozef, SDB.:Združenie saleziánskej mládeže- DOMKA.2003..A2/6.;
760 Prežívame liturgický rok 3.diel.Bugoš, Pavol.:.1996..A2/7.;
761 Prežívame liturgický rok-diel 1.sprac. Melánia Celecová.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-211-3.A2/7.;
762 Prežívame liturgický rok-diel 1.sprac. Melánia Celecová.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-211-3.A2/7.;
763 Prežívame liturgický rok-diel 2.sprac. Melánia Celecová.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-236-9.A2/7.;
764 Prežívame liturgický rok-diel 2.sprac. Melánia Celecová.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-236-9.A2/7.;
765 Priateľstvo.Mcginnis, Alan Loy.:Tranoscius.1994.80-7140-067-X.A1/2.;
766 Příběhy pomáhají s problémy : Metodika a 60 příběhů pro mateřské školy,základní školy a rodiče.Badegruber, Berndt.Praha:Portál.1994.80-85282-90-9.B1/2b.;
767 Příběhy pro potěchu duše.Ferrero, Bruno.Praha:Portál.1996.80-7178-077-4.A2/6.;
768 Pripomíname si: Reflexia nad Šoa.Pápežská komisia pre náboženské vzťahy so Židmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-613-9.B1/1b.;
769 Príprava na turíce.Liptovská, Miriam. Nitra:SBS.1995.80-85 223-33-3.B1/3b.;
770 Připravit,pozor,učíme se! : Jak vzbudit zájem žáků o učení.Paterson, Kathy.Praha:Portál.1996.80-7178-102-9.B1/2b.;
771 Prirodzená cesta.Cappella, Anna.[Dolný Kubín:ZRNO].1996.80-900496-6-4;80-900496-6-4.A1/2.;
772 Přirozené plánování rodičovství.Šipr Květoslav MUDr., CSc..Praha:Avicenum, zdravotnícke nakladatelství.1985..A1/2.;
773 Príručka k 1. kvalifikačnej skúške pedagogických pracovníkov.Turek, Ivan. Metodické centrum:Bratislava.1996.80-88796-40-7.B1/2a.;
774 Príručka katechétu. .Fogassy, Judit.Bratislava :Konferencia biskupov Slovenska.2008.978-80-970100-5-8.A1/1.;
775 Príručka katechumenátnej katechézy.Fogassy, Judit.Bratislava:KBS.2007.978-80-969721-1-1.A1/1.;
776 Príručka pre triedneho učiteľa na strednej škole.Boldižár, Jozef. Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.1999.80-8052-072-0.B1/2a.;
777 Príručka určená na uskutočnenie pedagogického prieskumu, výskumu, experimentu, na napísanie práce z oblasti pedagogiky a pedagogickej psychológie.Zelina, Miron,. Metodické centrum mesta Bratislavy:Bratislava.1995.80-7164-112-X.B1/2a.;
778 Príručný slovník kresťanstva.Vnuk, František.:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2003.80-89063-13-6.A2/2.;
779 Přístupy k bibli :.Hecht, Anneliese, 1954- - autor.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-013-4.A2/3.;
780 Pro-Family manuál..:Vydané s podporou rady pre rodinu KBS.2014..A1/2.;
781 Problém bolesti.Lewis, Clive Staples.Ostrava:Křesťanské sbory.1992.80-85237-39-3.A1/4.;
782 Proces s Ježišom.Imbert, Jean.Bratislava:Praca.1991.80-7094-263-0.A1/4.;
783 Proč dnes véřit v Boha.Lacourt, Jacques.Praha:Portál.1991.80-85282-03-8.A2/3.;
784 Prostřený stul.Pokorný Ladislav, ThDr..Praha:Česká katolická Charita.1990..A1/6.;
785 Proti vetru pod vánkom ducha: .Mariani, Luciana.Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9.B1/3b.;
786 Průhledy do dětství.Blažek, Bohuslav.:Avicenum.1986..A2/6.;
787 Průvodce sektami a novými náboženstvími : Est.Cesta.Mormoni.Moonisté.Eckankar.Baháismus.Haré Kršna.Svědkové Jehovovi.Enroth, Ronald M..Praha:Návrat domů.1995.80-85495-29-5.A2/5.;
788 Průvodce světovými názory.Sire, James W..Praha:Návrat.1991.80-85495-17-1.A2/5.;
789 Prv než povieš milujem.Mieczyslaw, Malinski.:OTTONIANUM.1992.80-7165-001-3.A1/2.;
790 První čtení o Pánu Bohu.Pokorný, Ladislav.Praha:KV Vilímkův dům.1990.80-900094-1-7.A2/6.;
791 První učení o Bohu..Praha:Česká katolická Charita.1989..A2/6.;
792 Psychoanalýza lásky.Lepp, Ignace.Vrchoviny:Signum unitatis.1991..A1/5.;
793 Psychohry : Moderní společenské hry s psychologickou tematikou.Bakalář, Eduard.Praha:Mladá fronta.1989.80-204-0079-6.A1/5.;
794 Psychologia askézy.Ján Lindworsky.Trenčín:Veritas.1944..A2/6.;
795 Psychológia dieťaťa.Jean, Piaget.:SOFA.1997.80-85752-33-6.A1/2.;
796 Psychológia meditácie.Šatura, Vladimír, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1988.0-919865-25-9.A1/4.;
797 Psychológia trhu.Letovancová, Eva. Metodické centrum:Bratislava.1998.80-8052-040-2.B1/2a.;
798 Psychologické otázky motivace ve škole.Hrabal, Vladimír.Praha:Státní pedagogické nakl..1984.80-04-23487-9.B1/3b.;
799 Psychologie.Vojtek, František,1911-1981.Olomouc ::Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze, pobočka v Olomouci,.1969..A2/5.;
800 Psychologie :.Marek, Alois Maria.Olomouc ::[S.n.],.1992..A1/2.;
801 Psychologie morálního vývoje.Heidbrink, Horst.Praha:Portál.1997.80-7178-154-1.A1/2.;
802 Psychomotorické hry : 92 her zaměřených na motorický rozvoj dětí v mateřské škole.Herm, Sabine.Praha:Portál.1994.80-7178-018-9.B1/2a.;
803 Psychomotorika pre každého.Blahutková, Marie. Rokus s.r.o.:Prešov.2002.80-89055-24-9.A1/5.;
804 Ptám se svých slov.Volkman, Alois, 1937- - autor.:Praha :.1990 a 1991.80-7130-001-2.A1/4.;
805 Putovanie po miestach spásy.Pavol, Jan.:Don Bosco.1999.80-88933-36-6.B1/1a.;
806 Radost být ženou a čím k tomu může přispět muž.Trobisch, Ingrid.Nové Město n.Metují:Signum unitatis.1991.80-900940-0-7.A1/2.;
807 Radosť v rodine 2004 : Zborník ocenených literárnych prác a katalóg ocenených výtvarných prác celosl..Bratislava:Gabriel Králik - eVox communication.2004.80-969263-8-1.A1/2.;
808 Radostná cesta s Pánom Ježišom.Balážová, Daniela. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-100-5.A2/6.;
809 Radostné posolstvo : homiletická príručka na nedele a sviatky : rok C.Pauliny, Andrej, SDB. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..A2/3.;
810 Radostný návrat k Otcovi.Jurko, Jozef (1950).Kapušany:Bens.2000.80-88998-02-6.A1/6.;
811 Raduji se s tebou :.Uhlová, Theresia-Benedicta - autor.:Praha :.1991.80-85282-21-6.A1/4.;
812 Rady zkušeného ďábla.Lewis, Clive Staples.Praha:ZVON.1992.80-7113-064-8.A1/4.;
813 Ranní rozjímání.Utters Matthias, OFM.:SIGNUM UNITATIS.1991..A1/4.;
814 Rastiem v láske.Kolivoška, Pavol. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-199-4.A2/6.;
815 Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis.Kertys, Martin - preklad; ; Z latin. orig. prel. Martin Kertys. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-317-2.B1/1a.;
816 Reconciliatio et paenitentia :..:Praha :.1996.80-7113-158-X.B1/1b.;
817 Redemptionis sacramentum.Koniarová, Anna. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-524-8.B1/1b.;
818 Redemptoris custos..Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-596-5.B1/1b.;
819 Redemptoris missio. O trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi. Encyklika pápeža Jána Pavla II...:.1991..A1/1.;
820 Riadiaci pedagogický pracovník a imidž školy.Šikudová, Elena. Metodické centrum:Bratislava.2000.80-8052-092-5.B1/2a.;
821 Ríša Svätoplukova.Ľudo Zúbek.:Mladé letá.1974..A1/6.;
822 Rod - kontroverzná téma.Ecclesia Catholica..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2013.9788071629764 (brož.); 978-80-7162-976-4.B1/1b.;
823 Rodina a jak v ní zůstat naživu : zábavné lekce z rodinné terapie.Cleese, John.Praha:Portál.1999.80-7178-281-5.A1/2.;
824 Rodina svätyňa lásky.Jurko, Jozef (1950).Kapušany:Bens.2000.80-968225-9-4.A1/2.;
825 Rodina: Práca a sviatok.Gábor.:.2012..A2/6.;
826 Rodinná katechéza. .Fogassy, Judit.Bratislava :Konferencia biskupov Slovenska.2009.978-80-970295-8-6.B1/3a.;
827 Rodinná katechéza. .Fogassy, Judit.Bratislava :Konferencia biskupov Slovenska.2009.978-80-970295-8-6.A1/1.;
828 Rok Eucharistie.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-569-8.B1/1a.;
829 Rok vo zvykoch nášho ľudu.Emília Horváthová.:Tatran.1986..A1/5.;
830 Romano Guardini..Bratislava:LUC.1994.80-7114-124-0.A1/3.;
831 Romano hangoro.Banga, Dezider.Bratislava:Romani kultúra [vyd.].1993.80-85584-09-3;80-85584-09-3.A2/7.;
832 Rosarium Virginis Mariae:.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-419-5.B1/1a.;
833 Rouška Veroničina ;.Zahradníček, Jan, 1905-1960 - autor.:Praha :.1990.80-7021-047-8.A1/4.;
834 Rozhľadenie v Druhom vatikánskom koncile.Jurko, Jozef,1950-.Prešov:Michal Vaško.2012.9788071658986 (brož.); 978-80-7165-898-6.B1/1a.;
835 Rozhlasové přednášky o výchově dětí.Smahel, Rudolf, 1950- - autor.:Olomouc :.1997.80-238-1960-7.A1/2.;
836 Rozhodnutie pre život.Schooyans, Michel. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6.A1/2.;
837 Rozhodování proměny.Eareckson.Praha:Evangelické nakl..1992.80-7072-060-3.A1/3.;
838 Rozjímania.Dilong, Rudolf, OFM.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-11-2.A1/4.;
839 Rozprava o kultúrnosti.Hanus, Ladislav.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.1992.80-7142-000-X.A1/4.;
840 Rozprávaj mi o viere.Jürgen, Jeziorovský.:Vesna.1990.80-85128-73-X.A1/7.;
841 Rozprávanie o slove 2.diel.Monika Šurdová.Bratislava:LUC.1991.80-7114-026-0.A2/3.;
842 Rozprávanie o slove. 1.diel.Bullmann, Damasus.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-003-1(1.diel) 80-7114-002-3 (Súbor).A2/3.;
843 Rozvíjíme logické myšlení : Hry,hádanky, cvičení pro děti od 7 do 11 let.Rougier, Roger.Praha:Portál.1996.80-7178-101-0.B1/2b.;
844 Rozvoj tvorivosti detí a mládeže.Zelina, Miron.V Bratislave:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1990.80-08-00442-8.B1/2a.;
845 Rozvojový jazykový program pre rómske deti (zo sociálne znevýhodneného prostredia).Trochtová, Imelda. Rokus:Prešov.2002.80-89055-21-4.A1/5.;
846 Rýchly rozvoj tým, ktorí sú zodpovední za spoločenské komunikačné prostriedky : Apoštolský list svät.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-543-4.B1/1b.;
847 S bohom ešte vždy možno hovoriť.Roth, Paul. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-67-3.A1/4.;
848 S Ježiškom do života.Stefan, Prus.:Alfa.1990.80-05-01061-3.A1/7.;
849 Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6.B1/1b.;
850 Saint-Exupery.E. Deschodt.:Tatran.1987..A1/6.;
851 Sdílení naděje.Křivohlavý, Jaro.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-64-3.A2/5.;
852 Sebadôvera.Alan, Loy Mac Ginnis.:Tranoscius.1996.80-7140-085-8.A1/2.;
853 Sebevzdelávání vědeckých pracovníku.Otto Piffl.:.1974..A1/5.;
854 Sedem hlavných hriechov.Michalov, Jozef, SVD.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-377-4.A1/4.;
855 Sedm slov ukřižovaného.Sheen, Fulton J..Tišnov:SURSUM.1992.80-901038-3-9.A1/4.;
856 Sedmero zastavení u klíčové dírky.Kašparu, Max.:Cesta Brno.2001.80-7295-018-5.A1/2.;
857 Sekulárne inštitúty..Trnava:SSV Trnava .2013.978-80-8161-026-4.B1/1b.;
858 Sen starého muže.Newman, John Henry.:Cesta Brno.1991.80-85319-13-6.A1/4.;
859 Sestra Lucie hovoří o Fatimě.Kondor, Luis.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1994..A1/4.;
860 Sex, AIDS, vztahy.Angus, Stuart, 1960- - autor.:Albrechtice :.1995.80-7112-027-8.A2/6.;
861 Sex: šľahačka na torte.Řehák, Tomáš. Liga pár páru na Slovensku:Zlaté Moravce.2002.80-968680-8-X.A1/2.;
862 Sexualita, sloboda, zodpovednosť.. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo:Bratislava.2001.80-968318-8-7.A1/2.;
863 Sexuální výchova s otazníkem.Anchell, Melvin, 1919- - autor.:Olomouc :.1996.80-238-0908-3.A2/6.;
864 Sexuální výchova v rodině a ve škole : Cíle.Zásady.Metody.Augustyn, Józef.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1998.80-7192-331-1.A1/2.;
865 Sila slabých a slabosť silných.Hlinka, Anton, SDB. Zagreb:Logos.1989..A2/4.;
866 Situácia a perspektívy predškolskej katechézy.Jenčo, Ján.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2008.9788089138937 (brož.); 978-80-89138-93-7.B1/3a.;
867 Sklamanie z Boha.Yancey, Philip.Bratislava:Návrat domov.1988.80-89067-00-X.A2/4.;
868 Skutky milosrdenstva..Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-436-0.A2/6.;
869 Slnko ma miluje.Šándor, Andrej, SDB.Rím:SÚSCM.1967..A1/6.;
870 Slnko prerazilo mrákavy.Poláček, Klement, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-39-8.A1/3.;
871 Slovenské koledy.Krekovičová, Eva.:Práca.1992.80-7094-269-X.A1/7.;
872 Slovenské ľudové piesne-diel 3.František Poloczek.:Slovenská akadémia vied.1956..A1/7.;
873 Slovensko.Husovská, Ľudmila.:Príroda.1994.80-07-00531-5.A1/7.;
874 Slovenský vzdelávací systém a cesta do Európy.Turek, Ivan. Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.1999.80-8052-071-2.B1/2a.;
875 Slovko do uška.Luscoň, Jozef, SDB.Bratislava:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA.2004..A2/6.;
876 Slovní hodnocení žáků : Pedagogická praxe.Schimunek, Franz Peter.Praha:Portál.1994.80-85282-91-7.B1/2b.;
877 Slovník biblické kultury :..:Praha :.1992.80-900175-7-6.A2/2.;
878 Slovník biblické teologie.Duplacy, J..Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1991..A2/2.;
879 Slovník biblických obrazů a symbolů.Lurker, Manfred.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-254-3.A2/2.;
880 Slovník cudzích slov A/Z.Ivanová-Šalingová,M..Bratislava:Slovensjé pedagogické nakladateľstco.1983..A1/5.;
881 Slovník judaizmu.Runes, Dagobert D.. Bratislava:Danubiaprint.1992.80-218-0113-1.A2/2.;
882 Slovo pre každého..Popovec, Andrej.Poprad:Slza.1995.80-967408-2-2;80-967408-2-2.A2/3.;
883 Slovo sa telom stalo.Ján Pavol II..Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-35-8.B1/1a.;
884 Služba autority a poslušnosť.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-740-1.B1/1b.;
885 Služba Bohu a ľuďom.Luscoň, Jozef, SDB. Poprad:Slza.1997.80-88680-09-3.A2/6.;
886 Slúžiť Bohu.Myriam.:.2002..A2/6.;
887 Sme zaľubení.Henri, Joyeux.Bratislava:Mladé leta.1997.80-06-00782-9.A1/2.;
888 Smrt na ostrově : Život a mučednická smrt misionáře Augustina Strombacha.Procházka, Matěj.Jihlava:Domov a svět.1991.80-900366-4-3.A1/3.;
889 Smysl člověka.Lacroix, Jean. Praha:Vyšehrad.1970..A2/5.;
890 Sociálne a politické úsilie.Maurizio, Baradello.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-19-6.B1/3a.;
891 Sociální kodex církve.Raimondo Spiazzi.:Sursum.1993..A2/5.;
892 Sociálno-psychologické úvahy o povahe reči a jej živote.Rybár, Ján,(1949-).Bratislava ::Letra & Line.1992.80-85513-02-1.A1/6.;
893 Soľ zeme a svetlo sveta 2.diel.Podlejski, Zygmunt.Kapušany:Bens.2001.80-88998-23-9.A1/3.;
894 Součastnost /.Kierkegaard, Søren Aabye,1813-1855.Praha ::Mladá fronta,.1969...A2/5.;
895 Sourozenecké konstelace.Leman, Kevin.Praha:Portál.1997.80-7178-152-5.A1/2.;
896 Společně k Bohu :.Simajchl, Ladislav.Hradec Králové ::Signum Unitatis,.1991.80-85439-00-X.A1/2.;
897 Spoločne objavujeme dar III. : Materiál k príprave na sviatosť birmovania.Šelinga, Jozef. Nitra:KS.2005.80-88741-57-2.A2/7.;
898 Spoločne objavujeme dar. 1., 2., 3. diel.Šelinga, Jozef.Nitra:.2003.80-88741-42-4.A2/7.;
899 Spoločne objavujme dar 2.diel.Šelinga, Jozef. Kňazský seminár:Nitra.2004.80-88741-47-5.A2/7.;
900 Spoločníčka na ceste Cirkev v dejinách.Celecová, Melánia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-439-X.A2/6.;
901 Spomienky na TIMOR.Lechovič, Vincent, SVD.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8.A1/3.;
902 Spoveď.Schalk, Hans.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-65-7.A2/6.;
903 Sprievodca Bibliou pre študentov.Dowley, Tim.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-11-3.A2/3.;
904 Sprievodca pre spovedníkov o niektorých morálnych témach, ktoré sa týkajú manželského života. Príhovor.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-195-1.B1/1b.;
905 Spytovanie svedomia pre mladých..Jurko, Jozef (1950). Vydavateľstvo Ing. Štefánia Beňová - Bens:Kapušany.2002.80-88998-26-3.A1/6.;
906 Srdce v srdci.Liptovská, Miriam. Nitra:SBS.1992.80-85223-01-5.A1/4.;
907 Staňte sa kvasom sveta.Ján Pavol II..Bratislava:Serafín.1992.80-85589-01-X.B1/3b.;
908 Staňte sa kvasom sveta.Ján Pavol II..Bratislava:Serafín.1992.80-85589-01-X.A1/1.;
909 Stavovská krížová cesta - viera.Adamkovič, Anton.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-52-5.A1/6.;
910 Stezka správných kluku.Rogl.:.1973..A2/6.;
911 Strach, obavy a jejich překonávání.Auger, Lucien.Praha:Portál.1998.80-7178-231-9.A1/2.;
912 Strategie řízení třídy : Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce.Cangelosi, James S..Praha:Portál.1996.80-7178-083-9.A1/5.;
913 Stratené Božie deti.Mcgeady, Mary Rose.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-39-2.A1/3.;
914 Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a lepších věcech.Nešpor, Karel.Praha:Portál.1995.80-7178-086-3.A1/2.;
915 Stretkovnica.Pupík, Zdeno.:.2003..A1/2.;
916 Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí..Prešov:VMV.2003.80-7165-394-2.A2/6.;
917 Stretnutie s krásou.Jozef Ponec.:Priroda.1988..A2/7.;
918 Stručný katechizmus.Vagovič.:.1930??..A2/6.;
919 Sústavná formácia v službách miestnej cirkvi.Jana Páleníková.Bratislava:LUC.1998.80-7114-220-4.B1/2a.;
920 Sústavná formácia v službách miestnej cirkvi.Jana Páleníková.Bratislava:LUC.1998.80-7114-220-4.A1/1.;
921 Svatá země.Dugas, Dionýz.Prešov:Dino.1992.80-85575-01-9.A2/3.;
922 Svätá Klára z Assisi.Lainati, Chiara Augusta . Bratislava:Serfaín.1994.80-85310-41-4.A1/3.;
923 Svätá omša tajomstvo našej viery.Rudrof Franz.:.1998..A2/6.;
924 Svätá omša tajomstvo našej viery.Vážan.:.1998..A2/6.;
925 Sväté písmo - Nový zákon.. Západoslovenské múzeum:Trnava.2000.80-7162-274-5.A2/1.;
926 Sväté Písmo - Starý Zákon 1.Biblická komisia pre SSV. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-05-5.A2/1.;
927 Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - prvá časť.Biblická komisia pre SSV. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-30-6.A2/1.;
928 Sväté písmo Nový zákon..:SSV.1986..A2/1.;
929 Sväté písmo, Nový Zákon..Slovenská liturgická komisia.Bratislava:SBS.1992.80-85486-01-6.A2/1.;
930 Svätí Cyril a Metod.Pauliny, Andrej,1925-2005.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741631 (brož.); 978-80-8074-163-1.A1/3.;
931 Svätosť sexu.Olford.:.1990??..A1/2.;
932 Svätý Alfonz M. de Liguori : život a dielo / Augustín Krajčík ; obálka Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. -.Krajčík, Augustín, CSsR.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..A1/3.;
933 Svätý Duch.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-77-6.B1/3a.;
934 Svätý Duch a Cirkev.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-78-4.B1/3a.;
935 Svätý lekár Giuseppe Moscati.Papasogli, Giorgio.Košice:SLOVO.1991.80-85291-09-6.A1/3.;
936 Svätý Ondrej Apoštol. .Čižmár, Marián.Poprad :Popradská tlačiareň.2011.978-80-970358-6-0.A1/3.;
937 Svätý Vincent de Paul, misionár lásky.Hünermann, Wilhelm,.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-40-1.A1/3.;
938 Svätý Vincent Pallotti.Wallhof Hans.:.1993..A1/3.;
939 Svätý Vojtech.Bagin Anton, ThDr..Bratislava:Orion.1991.80-85541-02-5.A1/3.;
940 Svedectvo viery 2..Trnava:Dobrá kniha.1992.0919865747;0-919865-74-7.A2/4.;
941 Svedectvo viery 3..Trnava:Dobrá kniha.1992.0919865763;0-919865-76-3.A2/4.;
942 Svědek víry v koncentračním táboře.Reitor Georg.:.1991..A1/3.;
943 Svedkovia?.Majka, Vladislav. Bratislava:SKS.1992.80-85405-07-5.A2/5.;
944 Svět liturgie : Slovník základní církevní terminologie.Šidlovský, Evermond Gejza.Praha:Fénix.1991.80-85245-12-4.B1/3a.;
945 Svet mladých.Szentmártoni, Mihály.Prešov:VMV.1996.80-7165-071-4.A2/6.;
946 Svetielko.Miroslav, Kýška.:Tranoscius.1990.80-85128-79-9.A1/7.;
947 Světlo a stín.Kluz, Wladyslaw.Praha:ZVON.1991.80-7113-044-3.A1/3.;
948 Svetlo kríža v tieni kríža.Gereon Goldmann, P..:Serafín.1992.80-85310-14-7.A1/3.;
949 Svetlo nad Akvinom.Wohl, Luis de. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-1-4.A1/3.;
950 Světlo svátostí a času : Citáty z Konstituce o posvátné liturgii.Pokorný, Ladislav.Praha:ZVON.1990..A1/6.;
951 Svetlo v službe života : Zatiahni na hlbinu.Šelinga, Jozef. Nitra:KS.2006.80-88741-63-7.A2/6.;
952 Svetlo z Lisieux.Hlinka, Anton, SDB.Bratislava:Serafín.1992..A1/4.;
953 Svetový kongres cirkevných hnutí.Ratzinger,J.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-239-7.B1/1b.;
954 Sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza ; Omša za poďakovanie Bohu za dar ľudského života..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2013.9788081610325 (brož.); 978-80-8161-032-5.B1/1a.;
955 Sviatosť lásky.Klesová, Albína.Bardejov:Grafotlač.2004.80-968263-1-X.A1/4.;
956 Sviatosť pokánia.Kaiser, Jozef, SDB.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-69-5.B1/3b.;
957 Sviatosť posvätného rádu.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-94-6.B1/3a.;
958 SVIATOSTI.Schmaus Michael.Rím - Italia:Slovenský ústav sv. Cysrila a metoda.1981..A1/1.;
959 Symetria pre deti,mládež a dospelých : Súbor hier.Svetoň, Emil.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1989.80-08-00231-X.A1/5.;
960 Systém vyučovania s uzavretým cyklom..Blaško, Michal. Metodické centrum:Bratislava.1997.80-88796-57-1.B1/2a.;
961 Školenie síl.Plešková, Eva.:.1990..A2/6.;
962 Školský lexikón.Školský.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1992.80-08-01570-5.A1/7.;
963 Štědrý den.Deml Jakub.:.1940??..A1/4.;
964 Štefan Onderčo.Čižmár, Marián.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.A1/3.;
965 Štěstí začíná uvnitř.Powell, John.Praha:Portál.2000.80-7178-488-5.A1/4.;
966 Štyri knihy o nasledovaní Krista.Kempenský, Tomáš Hemerken .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-01-0.A1/4.;
967 Štyridsať príbehov z púšte.Ferrero, Bruno. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-33-1.A2/6.;
968 Tajomný život dieťaťa pred narodením.Verny, Thomas. Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1993.80-08-02055-5.A1/2.;
969 Tajomstvo kalendárov.Kliment, Ondrejka.:Slovenská kartografia.1994.80-7103-000-7.A2/5.;
970 Tak, to som ja?.Luscoň, Jozef, SDB.:.2000..B1/2a.;
971 Tak, to som ja?.Luscoň, Jozef, SDB.:.2000..A2/6.;
972 Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna.Keden, Joachim .:Vydavateľské družstvo Lúč.1990..A2/5.;
973 Techniky arteterapie ve výchově,sociální práci a klinické praxi : Skupinové výtvarně-terapeutické činnosti pro děti i dospělé.Campbell, Jean.Praha:Portál.1998.80-7178-204-1.A1/5.;
974 Ten,který je skutečností.Schäffer, Francis.Praha:Návrat.1994.80-85495-02-3.B1/3b.;
975 Teológia sviatostí I..Mikluščák, Pavol. Spišské Podhradie:KS.1995..A2/6.;
976 Teológia sviatostí II..Mikluščák, Pavel .Spišské Podhradie:.1996..A2/6.;
977 Teologie Agapé : 2.díl. Dogmatika.Díl 5.-10 : Dogmatika.Josef Zvěřina ; odp.red. P.Novák..Praha:Scriptum.1994.80-85528-20-7.A2/2.;
978 Teória katechetickej metodiky.Plešková, Eva,. ROSA:Dolný Kubín.1990.80-967100-0-1.B1/2b.;
979 Teória katechetickej metodiky.Plešková, Eva,. ROSA:Dolný Kubín.1990.80-967100-0-1.A2/6.;
980 Teória poznania.Letz, Ján. JUP:Nové Zámky.1992.80-85293-01-3.A2/5.;
981 Tesná brána.Strauss, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-81-9.A1/4.;
982 Testy ku katechizmu katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach.Jurko, Jozef (1950).:Bens.1999.80-968225-7-8.A2/6.;
983 Tiché svetlo.Michal, Chuda.:Slovenský spisovateľ.1987..A1/6.;
984 Tiší buřiči boží.Feldmann, Christian. Nové Město nad Metují:Signum Unitatis.1991..A1/3.;
985 Tomáš Akvinský.Kenny, Anthony.Praha:ISKP.1992.80-85241-25-0.A1/3.;
986 Trblietanie dotyku; Sexuálna výchova v rodine.Oldřich, Pšenička.:Vydavat. Michala Vaška.1997.80-88795-14-1.A1/2.;
987 Trénink tvořivosti : hry a cvičení pro děti i dospělé.Kirst, Werner.Praha:Portál.1998.80-7178-227-0.B1/2b.;
988 Tri žiarivé charizmy v našej službe.Vrablec, Jozef. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3.A1/3.;
989 Třída plná pohody : 162 her zaměřených na výchovu ke spolupráci a citlivému jednání.Smith, Charles A..Praha:Portál.1994.80-85282-82-8.A1/5.;
990 Třikrát o sexu.Knittl.:.1990..A2/6.;
991 Trinásť zastavení lásky.Auzenet, Dominique.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7.A1/4.;
992 Turínske plátno.Hajduk, Anton.Bratislava:Q 111.1991.80-85401-06-1.A1/4.;
993 Túžba duše.Magdaléna, Poláková.:Oto Németh.2001.80-88949-31-9.A1/4.;
994 Tvář svaté Panny.František od Panny Marie - autor.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-07-3.A1/4.;
995 Tvoj kráľ je mladý ako ty!.Daniel-Ange. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-53-8.A2/5.;
996 Tvořivá práce s biblickými postavičkami :; metody práce s Biblí a jejich procvičování.Anneliese, Hechtová.:České katolické biblické dílo.2006.80-86953-04-1.A2/6.;
997 Tvorivé riešenie problémov.Turek, Ivan. Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.1999.80-8052-054-2.B1/2a.;
998 Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2011 .. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-862-0.B1/1b.;
999 Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov r.2006.Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-584-1.B1/1b.;
1000 Týždeň s Máriou z Nazareta.Gianni, Ghiglione.:Don Bosco.1998.80-88933-04-8.A1/6.;
1001 Úcta k životu.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-18-8.B1/3a.;
1002 Učebnica pedagogiky.Arnim, Kaiser.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1993.80-08-02006-7.A1/5.;
1003 Učebnica všeobecnej didaktiky.Peterssen, Wilhelm H..Bratislava:Slov.pedag.nakl..1993.80-08-02004-0.A1/5.;
1004 Učení bez stresu : Základy a cvičení.Ursula, Rücker.Praha:Portál.1994.80-7178-013-8.B1/2b.;
1005 Učíme děti myslet a učit se.Fischer, Robert,(1943).Praha:Portál.2011.80-262-0043-8.B1/2a.;
1006 Učiteľ a pedagogický výskum.Turek, Ivan. Metodické centrum:Bratislava.1998.80-8052-013-5.B1/2a.;
1007 Učiteľská psychológia.Ladislav Ďurič.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1992.80-08-00433-9.A1/5.;
1008 Ukáž nám cestu.Plešková, Eva. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-406-X.B1/2a.;
1009 Ukáž nám cestu.Plešková, Eva. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-406-X.A2/6.;
1010 Úloha ohlasovania .Kamas, Juraj.:Vienala.2010.978-80-89232-88-8.A1/1.;
1011 Um a ruky.Ľ. Alexandrová.:SPN.1980..A1/5.;
1012 Umelé oplodnenie.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.:Serafín.1999.80-88944-12-0.B1/1a.;
1013 Umění jednat s dospívajícími : jak porozumět chování dospívajících.Tartar.Praha:Portál.2001.80-7178-492-3.A1/2.;
1014 Umění jednat s dospívajícími : jak porozumět chování dospívajících.Tartar.Praha:Portál.2001.80-7178-492-3.B1/2b.;
1015 Umění jednat s lidmi.Vladimír Levi.:Mladá fronta.1985..A1/2.;
1016 umeni prirozeneho planovani rodičovstvi.kippleyovi.:.1995..A1/2.;
1017 Umenie komunikovať bez zábran.Nancy, Van Pelt.:Advent-Orion.1999.80-88960-21-5.A1/2.;
1018 Úmluva.Kossak, Zofia, 1890-1968 - autor.:Praha :.1993.80-85528-23-1.A2/2.;
1019 Unionizmus.Vilinskij, Valerij S..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..A2/5.;
1020 Urob si masku.Tóth, Dezider. Mladé letá:Bratislava.1989.80-06-00078-6.A1/7.;
1021 Úsmev nad úsmevom.Strauss, Pavol.:DAKA.1992.80-900539-1-2.A1/4.;
1022 Úsměvy Jana XXIII..Kumpf Alfred.:SIGNUM UNITATIS.1991..A1/3.;
1023 Úspešný život.Quoist, Michel. Bratislava:Alfa.1992.80-05-00952-6.A1/4.;
1024 Ut unum sint.Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-148-X.B1/1b.;
1025 Utíkej, malý, utíkej.Cruz, Nicky, 1938- - autor.:Albrechtice :.1992.80-7112-012-X.A1/3.;
1026 Útrapy v hľadaní.Buonarroti, Michelangelo.:ARS STIGMY.1990.80-85264-01-3.A1/4.;
1027 Utvářet život :.Feiner, Franz, 1953- - autor.Praha ::Praha :.1992.80-85282-18-6.A2/7.;
1028 Úvahy nad encyklikou Humanae vitae.Wuerl, Donald W..Brno ::Cesta Brno.1991.80-85319-04-7.B1/1a.;
1029 Uvahy o človeku I., II..Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-077-5.A2/5.;
1030 Úvahy o dare života.Prítrská, Stanislava.Bratislava:Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže.1996.80-967492-4-2.A1/2.;
1031 Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi slovami na kríži.Rahner, K..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1989..A1/6.;
1032 Úvod do křesťanství.Joseph Ratzinger ; odp.red. M.Badal ; předml. J.Ratzinger ; [.m.Přel. z něm..Brno:Petrov.1991.80-85247-13-5.A2/5.;
1033 Úvod do modlitby.Guardini, Romano.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-029-2.A1/4.;
1034 Úvod do pedagogiky.Slávka, Hlásna.Nitra :Enigma.2006.80-89132-29-4.B1/2b.;
1035 Úvod do Písma svatého Starého zákona.Duka, Dominik.Praha:Editio Sti. Aegidii.1992.8090101895.A2/2.;
1036 Úvod do viery.Kasper, Walter,1933-.[Spišské Podhradie] ::Spišský kňažský seminár,.1991..A2/3.;
1037 Uzdravovani skrze svátosti.Marsch, Michael.Praha:Portál.1992.80-85282-34-8.A2/6.;
1038 V nasadení života.Pauliny, Andrej, SDB. Don Bosco:Bratislava.1995.80-85405-35-0.A2/6.;
1039 V službe slova. Homílie, Rok C.Vrablec Jozef, ThDr..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..A2/4.;
1040 Vánoce v úvahách Chiary Lubichové... Nové město:Praha.1998.80-86146-10-3.A1/4.;
1041 Věčná žena.Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2.A1/2.;
1042 Veď ma po ceste života.Carlo, Maria Martini.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-01-3.A1/4.;
1043 Věda, víra, vesmír.Grygar Jiří.:.1996..A2/5.;
1044 Velká kniha deskových her.Zapletal, Miloš.Praha:Mladá fronta.1991.80-204-0188-1.A1/7.;
1045 Velká Morava.Jan Filip.:.1964..A1/5.;
1046 Veľké jubileum - rok 2000.Mikuláš, Pažítka.:FORMÁT.1999.80-967911-6-8.B1/1a.;
1047 Veľké jubileum očami mladých. Zborník ocenených literárnych prác a katalóg ocenených výtvarných prác celoslovenskej súťaže k Jubilejnému roku 2000... Metodické centrum:Bratislava.2000.80-8052-097-6.A2/6.;
1048 Veľké pravdy v malých príbehoch III. : Desať prikázaní.Lefevre, Piere.Bratislava:LUC.2006.80-7114-571-8.A2/6.;
1049 VEĹKO - SLOVENSKÁ RÍŚA.Veteška, Tomáš.Hamilton:MSA ZMS.1987.80-900537-8-5.A1/5.;
1050 Veľkosť a tragédia človeka.Hoťka, Viliam. Zvolen:Jas.1992.80-900548-5-4.A1/4.;
1051 Veľký týždeň a veľkonočné trojdnie.Malý, Vincent. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-255-9.B1/3a.;
1052 Venček deviatnikov.Makaj, Michal.Medzilaborce:Vojvodinský vikariát Križevackej eparchie.1991..A1/6.;
1053 Verbum Domini.Benedikt XVI. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2.B1/1b.;
1054 Verím - veríme.Bublinec, Marián.Bratislava:LUC.2001.80-7114-332-4.B1/2a.;
1055 Verím Malý katolícky katechizmus..:.1999..A1/1.;
1056 Věřím v Boha I..Opletal František.:.1994..A2/5.;
1057 Veriť ale prečo?.Wurmbrand, Richard. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01128-8.A2/5.;
1058 Veritatis splendor :.Jan Pavel II., - papež, 1920-2005 - autor.:Praha :.1994.80-7113-114-8.B1/1a.;
1059 Vcházím v nepoznané.Vojtech od svätej Hedvigy.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-10-3.A1/3.;
1060 Vianočná knižka.Ambrušová, J..:Mladé letá.1990.80-06-00338-6.A1/7.;
1061 Vianočné koledy.František Kalina, František.:Matica slovenská.1992.80-7090-234-5.A1/6.;
1062 Vianočné koledy.Bokes, Vladimír,. Slovenský hudobný fond:Bratislava.1990.80-85166-37-2.A1/6.;
1063 Vianočné rozprávky.Rampák, Štefan,(1944-).Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1991.80-08-01648-5.A1/7.;
1064 Viem, komu som uveril.Hlinka, Anton, SDB.Rím:.1987..A2/5.;
1065 Viem, komu som uveril.Ratzinger, J.; Kasper, W..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-217-6.B1/1b.;
1066 Viera v modernom svete.Lepp, Ignác.Ontario:Slov. jezuiti.1969..A2/6.;
1067 Viera veľkých vedcov c Anton Hlinka ; Bohdan Jelínek.Hlinka, Anton, SDB.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00773-6.A2/5.;
1068 Vitajte v škole deti!.Šalva, Alexandrovič Amonašvili.:Slov.pedag.nakl.1990.80-08-00403-7.B1/2b.;
1069 Vitajte v škole deti!.Šalva, Alexandrovič Amonašvili.:Slov.pedag.nakl.1990.80-08-00403-7.A1/5.;
1070 Vlado a Domagoj.Živko, Kustič.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-235-X.B1/3b.;
1071 Vnášať život do života.Anna Kolková.Bratislava:LUC.1990.80-7114-015-5.A1/6.;
1072 Volný čas,vzdělání,moudrost : Práce a volný čas.Pieper, Josef.Praha:Křesťanská akademie.1992.80-900615-6-7.A1/5.;
1073 Vstupuji do života :.Terezie z Lisieux, - svatá, 1873-1897 - autor.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-11-1.A1/3.;
1074 Všeobecné direktórium pre katechizáciu.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-264-8.A1/1.;
1075 Všeobecné direktorium pro katechizaci.Kongregace pro klérus.:.1998..A1/1.;
1076 Všeobecné katechetické direktorium.Kongregácia pre klérus.Bratislava:Don Bosco.1992.80-85405-02-4.A1/1.;
1077 Všetci budeme premenení...Víťazstvom skrze nášho Pána Ježiša Krista.Svetová rada cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2011..B1/1b.;
1078 Všude jsi se mnou : modlitby pro děti.Uhl, Theresia.Praha:Portál.1992.80-85282-37-2.A1/4.;
1079 Vy ste toho svedkami. ..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-804-0.B1/1b.;
1080 Výber z najkrajších modlitieb sveta.zost. Ján RybárRybár, Ján - preklad; Rybár, Ján - zostavil; ; Z iné orig. prel. Ján Rybár.:Letra & Line.1991.80-85513-00-5.A1/4.;
1081 Vyhlásenia a rozhodnutia KBS.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-706-7.B1/1a.;
1082 Vyhlásenie Dominus Iesus.Ecclesia catholica. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-58-7.B1/1a.;
1083 Výchova ku kritickému mysleniu (prevencia sociálno-nežiadúcich javov) - metodická príručka pre učite..Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-313-7.A2/7.;
1084 Výklady ke Staremu zakonu.Bič, Miloš.Praha:Biblická společnost.1991.80-7017-408-0.A2/2.;
1085 Výprava za dobrodružstvím.Zapletal Miloš.:Albatros.1986..A2/7.;
1086 Výtvarná kultúra na Spiši.Jasaň Viktor.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo, n. p..1985..A1/7.;
1087 Využitie prvkov etickej výchovy vo vyučovacích predmetoch na špeciálnej základnej škole.Kmeť, Marek.Prešov :Metodicko-pedagogické centrum.2003.80-8045-288-1.A1/5.;
1088 Využitie prvkov etickej výchovy vo vyučovacích predmetoch na špeciálnej základnej škole : časť 2.Kmeť, Marek. Metodicko-pedagogické centrum:Prešov.2003.80-8045-289-X.A1/5.;
1089 Využitie stratégie EUR ako prostriedku eliminácie funkčnej negramotnosti rómskych žiakov.Petrasová, Alica.Prešov :Metodicko-pedagogické centrum.2003.80-8045-307-1.A1/5.;
1090 Výzvy novej kultúry..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629344 (brož.);978-80-7162-934-4.B1/1a.;
1091 Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7.A2/3.;
1092 Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cambridge:Dobrá kniha.1983.0-920150-96-9.A1/6.;
1093 Vzory křesťanského života.Chlumský, Jan.:.1991.80-900280-6-3.A1/3.;
1094 Vzťah etickej a náboženskej výchovy.Orendáč, P..Prešov :Metodicko-pedagogické centrum.2007.978-80-8045-476-0.A1/5.;
1095 Vzťah k Ježišovi.Plešková, Eva,. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-088-9.A2/6.;
1096 YOUCAT..Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350023 (brož.);978-80-8135-002-3.B1/3b.;
1097 YOUCAT..Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350023 (brož.);978-80-8135-002-3.A2/6.;
1098 Youcat po slovensky.Meuser, Bernhard,1953-.Bratislava:Karmelitánkse nakladateľstvo.2013.9788081350405 (brož.); 978-80-8135-040-5.A2/6.;
1099 Youcat...Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2014.9788081350580 (brož.); 978-80-8135-058-0.A2/6.;
1100 Za bronzovou bránou.Jackques, Martin, . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.A2/4.;
1101 Za lepší svet.Ivančić, Tomislav. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4.A1/4.;
1102 Za novými světy : Průvodce světovými názory.Sire, James W..Praha:Návrat.1993.80-85495-00-7.A2/5.;
1103 Zabijem pastiera.Labo, Šebastián, SJ.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0.A1/3.;
1104 Začalo to dýkou a křížem.david Wilkerson.Sonnenstrahlen nach Osten, West Germany:Missionsdienst.1974..A1/3.;
1105 Záhada Turínského plátna : Příběh smrti Ukřižovaného.Fantiš, Alfred.Brno:Moba.1995.80-7173-794-1.B1/3b.;
1106 Zajtra sa bude opäť veriť.Krenzer, Ferdinand. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3.A2/5.;
1107 Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Konferencia biskupov Slovenska.Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0.A1/1.;
1108 Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Konferencia biskupov Slovenska.Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0.B1/1a.;
1109 Základní křesťanská poradna.Kuneš, Pavel.Praha:Scriptum.1994.80-85528-33-9.A1/2.;
1110 Základy katolíckej sociálnej náuky.Škoda, František.Košice:HKR.1991..A2/5.;
1111 Základy katolíckej sociálnej náuky.Škoda, František.Košice:HKR.1991..B1/1a.;
1112 Základy predškolskej pedagogiky.Zaporožec, A. V..Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1989.8008002301; 80-08-00230-1.A1/5.;
1113 Základy sociální psychologie.Hayes, Nicky.Praha:Portál.1998.80-7178-198-3.B1/2b.;
1114 Základy teologie.Tresmontant, Claude.Brno:Barrister a Principal.1995.80-85947-08-0.B1/3b.;
1115 Základy vyučovania náboženstva (školenie síl).Plešková, Eva.Spišská Nová Ves:Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2006..B1/2a.;
1116 Zamyslenia.Šramek, Jozef.Bratislava:LUC.1992.80-7114-074-0.A1/4.;
1117 Zapáľ svet.Wohl,Louis, de.Camrridge,Ont.:Priatelia Dobrej Knihy.1984.0-919865-02-X.A1/3.;
1118 zasady života.Novak.:.1992..A1/6.;
1119 Zasvätení vo svete.Komisia KBS pre IZŽ.:Konferencia biskupov Slovenska.1997..A1/6.;
1120 Zaujímavá psychológia.K.K. Platonov.:Mladé letá.1964..A1/5.;
1121 Zavátou stopou :.Kratochvíl, Alois František, 1925- - autor.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-15-4.A1/3.;
1122 Zborník z 1. celoslovenského seminára - Katechéza je cestou nasledovania Ježiša evanjelií ....Jakub Halčák.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1998.80-7165-179-6.A1/1.;
1123 Ze školy do života.Tomášek, František.:Křesťanská akademia.1990..A2/6.;
1124 Ze školy do života.Malý.:.1981 ?..A2/6.;
1125 Zem a život vo svetle vedy a viery :..Nitra ;; Bratislava ::Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku,.1992..A2/5.;
1126 Zem ľudí.Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1963..A1/6.;
1127 Zkušenost smrti :.Landsberg, Paul Ludwig, 1901-1944 - autor.:Praha :.1990.80-7021-054-0.A1/4.;
1128 Zmierenie alebo pokánie.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-92-X.B1/3a.;
1129 Znamení jednoty.Ciardi, Fabio.Praha ::Paulínky,.1999.80-86025-22-5.A1/4.;
1130 Zostaň s nami, Pane..Košice:Diecézne katechetické stredisko pri RBÚ v Košiciach.1993..A1/6.;
1131 Zostáva s nami Ján Pavol II...Prešov:VMV.2006.80-7165-556-2.B1/3b.;
1132 Zrodení pre let.Luciano, Cian.:Don Bosco.1998.80-88933-00-5.A1/2.;
1133 Zvony srdca.Ferdinand Vokál.:.1992..A1/5.;
1134 Ži a nechaj žiť.Sucháň, Ján. PS Mont:Bratislava.1998.80-967620-3-6.B1/3b.;
1135 Žiak a učebnica : Psychologické východiská tvorby učebníc pre mladších žiakov.Pavlovkin, Michal.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1989.80-08-00109-7.A1/5.;
1136 Žijem vo viere Božieho Syna.Honek Alois.:.1970??..A2/5.;
1137 Žil som v Košiciach.Harčar, Anton,1914-2009.Bratislava:LUC.2003.80-7114-439-8.A1/4.;
1138 Žila som v tme.Kozičová, Zuzana.:Nádej.1991.80-7120-002-6.A1/3.;
1139 Žít dnešek s Bohem.Schutz, Roger.:.1963..A1/6.;
1140 Žiť naplno.Julián, Melgosa.:Advent-Orion.2001.80-88960-61-4.A1/2.;
1141 Život a umírání.Elisabeth Kubler-Rossová.Hradec Králové:Signum unitatis.1991..A1/4.;
1142 Život Konštantína Cyrila a život Metoda.Vragaš, Štefan.:Matica slovenská.1991.80-7090-203-5.A1/5.;
1143 Život po životě.Úvahy o životě po životě.Světlo po životě : Život po životě.Moody, Raymond A..Praha:ODEON.1991.80-207-0314-4.A1/6.;
1144 Život Sv. Františka z Assisi.Iacovelli, Anacleto.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula.1993.80-7142-012-3 (brož.);80-7142-012-3.A1/3.;
1145 Život sv. Kataríny Labouré.Laurentin, René,. Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul [vyd.] :Trnava.1992.80-7162-014-9.A1/3.;
1146 Život v našich rukách.Maurizio Pietro Faggioni.Spišské podhradie:Spišská kapitula.2012.978-80-970944-4-7.A1/2.;
1147 Život z víry..:Česká katolická charita.1984..A2/5.;
1148 Život-láska.Sudbrack, J..Rím:SÚSCM.1970..A2/5.;
1149 Životné problémy očami kresťanov - metodický materiál pre učiteľov a vychovávateľov.Wright, Chris.Bratislava:Novo millennio.2003.80-968964-1-5.A2/7.;
1150 Životné problémy očami kresťanov - metodický materiál pre učiteľov a vychovávateľov.Wright, Chris.Bratislava:Novo millennio.2003.80-968964-1-5.A2/7.;
1151 Životné problémy očami kresťanov /.Wright, Christopher J. H.,1947-.Praha :; Bratislava ::Luxpress ;; Asociácia pre výchovu Novo millenio,.2003.80-7130-111-6; 80-968964-0-7.A2/7.;
1152 Životné prostredie v dokumentoch Katolíckej cirkvi .. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-856-9.B1/1a.;