logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov

1 .Nedeľný misál. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1982..SK1.;
2 .Biblija.Moskva:Izdanije vsesojuznogo soveta, Evangelskich christian babpistov.1968..D56.;
3 .Jak se modlit za nevěřícího manžela.:Samuel.2007.978-80-86849-34-8.A10.;
4 .Úvod do teologie, IV.zv.,Ekonomie spásy.:.1980?..D12.;
5 .Poznanie bytu czy ustalanie sensów.Lublin:Polskie Towarzystwo Tomasza z Akvinu.1999.8390970546;83-909705-4-6.A46.;
6 .Písmo Sväté Nový Zákon I..:.1913..VZ.;
7 .Krížová cesta. Canada:Slovenskí jezuiti.1980?..B30.;
8 .Kňazský seminár sv.Karola Boromejského Košice. Obnova:Košice.1994.80-88696-06-2.B29.;
9 .YOUCAT.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-93-5.D47.;
10 .Krížová cesta - deviatnik.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..SSV2.;
11 .Duchovné ruže.Rím:Východná oblasť Sdruženia slovenských katolíckov v Amerike.1970..D53A.;
12 .Dominik Savio.:.1980[s.a..D58.;
13 .Kalendár Jubilejného roku 2000.:Konferencia biskupov Slovenska.1999.80-968167-9-9.D34.;
14 .Čonková. Králik. .Poprad :Popradská tlačiareň.2011.978-80-970358-5-3.D36.;
15 .Písmo sväté Starého zákona.Trnava:Spolok sv. Vojtecha v CN, Bratislava.1955..SSV1.;
16 .Zlomky starých stoikov.Bratislava:Pravda.1984..C36.;
17 .Páter Vojenčiak SVD 42 rokov misionárom v Indonézii.Nitra:.1990?..B29.;
18 .Nedeľný misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1982..SUSCM.;
19 .Moderný človek a zázraky.:.1985?..B30.;
20 .Medzi Temžou a Tiberom.Trnava:Dobrá kniha.1987.0-919865-11-9.A32.;
21 .Jubileum Rehole kazateľov 1216-2016.:.2016..B40.;
22 .Svätá hodina a pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu. Združenie AVE:Bratislava.2002.80-967749-2-1.B46.;
23 .Nová svätá omša.Galt Ontario:Slovenskí Jezuiti.1970?? po..B46.;
24 .Pohrebné obrady. (Ordo exsequiarum). Rímsky rituál obnovený podľa smerníc ustanovených 2. Vatikánskym snemom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..A40.;
25 .Výber 1984.:.1984..SAM.;
26 .Skúmatelia biblie.Podolinec:Kláštor redemptoristov.1944..B48.;
27 .Zvěst mládí. Jožkuv deník.:Sekretariát řeholních společností v ČSSR.1960?..CZ2.;
28 .Cirkev a pluralitná spoločnosť .:Rímskokatolícka cirkev diecéza Žilina.2009.978-80-970169-7-5.B43.;
29 .Officia B. Mariae Virginis in Sabbato. Rím:Ad s. Sabinae.1982..B23.;
30 .Ante faciem Domini.Praha:Strahovská knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově.2014.9788088009016 (brož.); 978-80-88009-01-6.A40.;
31 .Talianske impresie.Bratislava :Porta libri.2007.978-80-89067-46-6.A13.;
32 .Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..SK1.;
33 .Fundamenta psychiatriae pastorales propter confessorem.Košice:VIENALA.2001.80-88922-49-6.A25.;
34 .Detinstvo Ježišovo :.Bratislava ::Kláštor Redemptoristov,.1943..B47.;
35 .Kostol sv. Barbory Žilina.[Dolná Tižina]:Alfa a Omega.2013.9788097126636 (brož.);978-80-971266-3-6.B44.;
36 .Vytrvať v Kristovej pravde.[Bratislava]:Kanet.2015.9788097198510 (brož.); 978-80-971985-1-0.C10.;
37 .Rok eucharistie a svätá omša.Košice :TypoPress.2004.80-89089-25-9.B36.;
38 .Sv. Dominik.Hlučín ve Slezsku ::Exerciční dům,.1931..B48.;
39 .Umlčaná encyklika o bezbožnom komunizme.Ružomberok:.1938..D54A.;
40 .Znamení poušte.Rim:KA.1971..CZ1.;
41 .Feriálny lekcionár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-55-X.SSV1.;
42 .Rôzne životopisy - Keď hovorí Boh ....:.1978?..SAM.;
43 .Hymny I., II. .Trnava:SSV.1943..D58A.;
44 .... premieňa život.Žilina:Inštitút Communio.2017.9788089750061; 978-80-89750-06-1.B42.;
45 .Žité křesťanství. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice.1991..B16.;
46 .Zamlčaná pravda o Slovensku : 2.diel..Bratislava:S-G-T PLUS.1996.80-85587-05-X.D22.;
47 .Písmo sväté Nového zákona Sv. 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..SSV2.;
48 .Zjavenie Panny Márie v Turzovke.Žilina:Bodezan.1991.80-85358-01-8.B09.;
49 .Rím od počiatkov do dnešných dní a Vatikán.Zagreb:Logos.2000.88-86843-98-4.D12.;
50 .Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1979..D52A.;
51 .Feriálny lekcionár v období "cez rok" /Zv./ 4! Cyklus 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..A40.;
52 .Kostol sv. Barbory Žilina.[Dolná Tižina]:Alfa a Omega.2013.9788097126636 (brož.);978-80-971266-3-6.B36.;
53 .Písmo Sväté starého zákona 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1922..B48.;
54 .Učiť sa milovať.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742553 (brož.); 978-80-8074-255-3.B38.;
55 .Náboženstvo a súčasnosť 1987.:.1987..SAM.;
56 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.A32.;
57 .Swords, crowns, censers and books :.:.2017??.978-953-7975-32-6.C17.;
58 .Exercície učiteľov 4.-11.8.1947.:.1970?..SAM.;
59 .Slovenský náučný slovník.Praha:Litevna.1932..D15.;
60 .Mulieres suadentes =.Bratislava:LUC.2002.80-7114-372-3.A10.;
61 .Listy rodičom - o tebe a o nás 1.diel.:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.2000.80-968318-0-1.B18.;
62 .Keltské pověsti a pohádky. |n Díl 1., |p Bretaň.:Brno :.1996.80-85436-46-9.D32.;
63 .Apoštolská exhortácia o mariánskom kulte.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..U.;
64 .Hrdinovia a géniovia.Vrútky :Advent-Orion.2005.80-8071-036-8.D48.;
65 .Zo života a histírie sv. Andreja-Svorada a Beňadika na pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne.:.1990..B25.;
66 .Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..D57A.;
67 .Soteris.Trnava:[Spolok sv. Vojtecha].1929..B49.;
68 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1984..D53A.;
69 .Informace o Církvi III.r..:.1982..SAM.;
70 .Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu.r:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..SK1.;
71 .Existování z Boha. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice.1991..B16.;
72 .Misijný kalendár 1992.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1991.80-85223-06-6.C35.;
73 .Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.B22.;
74 .Duchovné, intelektuálne a politické pozadie cyrilometodskej misie pred jej príchodom na Veľkú Moravu.Nitra :UKF.2007.978-80-8094-240-3.D57.;
75 .Čínske majstrovské novely.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1944..SK1950.;
76 .Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..SSV1.;
77 .Sväté Písmo Nový Zákon.Rím:SÚCM.1988..SUSCM.;
78 .Ako sa syn Boží stal človekom.:.1984? [s.a..SAM.;
79 .Bratstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie za obrátenie hriešnikov. Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..B32.;
80 .Ordinárium Svätej Omše.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1966..B32.;
81 .Poučné čítanie - dar pre Ivana Houdeka.:.1896..SK1950.;
82 .Konvertiti.:.1980?? [s.a..SAM.;
83 .Vieroučné rozdiely v duchu jednoty.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1996.80-7165-043-9.B23.;
84 .Jubilejný rok svätej Alžbety.Košice:Perly Gotickej cesty.2007.978-80-969706-0-5.B28.;
85 .Mulieres suadentes =.Bratislava:LUC.2002.80-7114-372-3.D34.;
86 .Rok s pápežom Františkom.Bratislava:Christian Project Support.2014.9788097036195 (brož.); 978-80-970361-9-5.C1x.;
87 .Dominikánski laici.:.1999.80-88739-42-X.B33.;
88 .Sväto-Annská Pobožnosť.Scranton, Pa, USA:.1952..B46.;
89 .Omše Slovenského misála.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..A40.;
90 .Aleluja.:.1984..D51A.;
91 .Hymny na posvätenie času III.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..B22.;
92 .Bože, príď mi na pomoc.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..D55A.;
93 .Mají jezuité vlastní morálku? :.Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.2004.80-86715-23-X.C30.;
94 .K II. návšteve Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku.:.1995..B28.;
95 .Příběhy raně křesťanských mučedníků. výbor z latinské a řecké martyrologické literatury 4. a 5. století. II.Praha ::Vyšehrad.2012.978-80-7429-187-6 .D41.;
96 .Laické hnutia. Prešov:VMV.2002..B23.;
97 .Svätá biblia.:Vydala svetová biblická spoločnosť.1974..D46.;
98 .Evanjelizácia rodičov a žiakov katolíckych škôl.:.2006..D57.;
99 .Krížová cesta za záchranu počatého dieťaťa.:Modl. spol. Život ako dar.2004..B28.;
100 .Ježiš moja žiadosť.Turč. Sv. Martin:[Kníhtlačiarsky - účastinársky spolok].1895..SK1950.;
101 .Dokumenty prvých dvoch ekumenických snemov. Petra:V Prešove.1999.80-88774-61-6.B30.;
102 .Rozprávania ruského pútnika. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-688-3.A34.;
103 .Rím od počiatkov do dnešných dní a Vatikán.Zagreb:Logos.2000.88-86843-98-4.A23.;
104 .Svätá hodina.Sv. Beňadik:Saleziáni.1933..SK1950.;
105 .Krížová cesta s pátrom Piom.:Kapucíni na Slovensku.2011..B26.;
106 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..SSV1.;
107 .Deviatnik k sv. apoštolovi Ondrejovi.:.2011..B48.;
108 .Svätá liturgia. Prešov:Gr. kat. biskupstvo.1992..B22.;
109 .Rímskokatolícky farský kostol sv. Alžbety.:.2008..B42.;
110 .Veniec katolíckych cirkevných piesní /.Turčiansky Svätý Martin ::Kníhtl. úč. spol.,.1914..SK1950.;
111 .Neokatechumenátna Cesta.:Neokatechumenátna Cesta na Slovensku.2002?..C10.;
112 .Vlastnými slovami .Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-645-6.D42.;
113 .Malý katechizmus katolíckeho náboženstva.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..D54A.;
114 .Legendy a kroniky Koruny uherské /.Praha ::Vyšehrad,.1988..C16.;
115 .Naši přátelé v nebi.Frýdek:Exerciční dúm, Frýdek.1930?? [s-a..B47.;
116 .Krátke poučenie o pobožnosti k Božsk. Srdcu Ježišovmu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1926..B33.;
117 .Záblesky svetla. Zo srdca matky Elvíry..Saluzzo:Comunit? Cenacolo.2011..D41.;
118 .Sviatosť birmovania.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha.1969..B28.;
119 .Serafínsky svet 1988.:.1988..SAM.;
120 .Svätá omša. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2003.80-7165-356-X.D34.;
121 .Rôzne životopisy - Kajúci lotor.:.1975?..SAM.;
122 .Zamlčaná pravda o Slovensku : 2.diel..Bratislava:S-G-T PLUS.1996.80-85587-05-X.D47.;
123 .Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968.80-967477-0-3.B22.;
124 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.C32.;
125 .Biblické dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SSV1.;
126 .Svetlá nádeje.:.1995?..D52.;
127 .Kresťanstvo v masmédiách.. Serafín:Bratislava.1992.80-85310-20-1.A10.;
128 .Apoštolka kňazskej soboty.Bratislava:Kláštor redemptoristov.1942..D51A.;
129 .Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.D51A.;
130 .Wierna Milošci. Krakow:Klasztor Siostr Dominikanek "Na Gródku".2008..D13.;
131 .Kristovci.Žilina:VIFO.2013.9788097146207 (viaz.); 978-80-971462-0-7.A12.;
132 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1980..D53A.;
133 .Dejiny Cirkvi na Slovensku, II. časť.:.1980??..SAM.;
134 .Slovo.Bratislava:Christian Project Support.2013.9788097036164 (brož.);978-80-970361-6-4.A23.;
135 .Žalár môj žaltár.:Don Bosco.1998.80-85405-87-3.C1Y.;
136 .Môj život je moje krédo.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-147-7.D52.;
137 .Ježíš Kristus. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice.1979..B16.;
138 .První učení o Bohu.Praha:Česká katolická Charita.1989..B22.;
139 .Kniha pravdy I. diel.:.2017?..A11.;
140 .Viera v živote Rómov. .Michalovce :Final.2009.978-80-89412-05-1.B38.;
141 .Psychológia a pastorácia .Bratislava:HKR.1991..A46.;
142 .Kráľovná pokoja orodujte za nás.:.2020.9788097270032; 978-80-972700-3-2.B49.;
143 .Dějiny Ruska 20. století /.Praha ::Argo,.2014-.978-80-257-0921-4.A50.;
144 .Stanovy ružencových bratstiev na Slovensku. Košice:DMC Salve.2007..B21.;
145 .Litánie k Duchu Svätému.Košice:Slovo.1997.80-85291-43-6.B22.;
146 .Manuál bioetiky pre mladých /.:.2017??.978-80-972036-1-0.B42.;
147 .Lekcionár na nedele a sviatky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..A40.;
148 .Krížová cesta - Cirkevný pohreb.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1966..B26.;
149 .Spevníček.[S.l.]:[s.n.].1932.80-88710-50-2.SK1950.;
150 .MISTRZ ECKHART TRAKTATY.Poznaň:W drodze.1987..D28.;
151 .Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.Prešov:VMV.2003.80-7165-394-2.B28.;
152 .Duchovní život a fenomén napomínání (correctio fraterna) :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2012.978-80-7412-104-3.C30.;
153 .Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..B21.;
154 .Týždeň modlitie za duchovné povolánia. Bratislava:Lúč.2008.978-80-7114-664-3.B28.;
155 .Prvé kroky, prvé slová-.Žilina:Žilinská diecéza.2013.9788097126605 (viaz.);978-80-971266-0-5.D42.;
156 .Knížka pravdy : filosofie, mystika, imaginace po Eckhartovi.:Praha : Vyšehrad.2011.978-80-7429-137-1.D41.;
157 .Osoba - osobnost - osobitost.Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.2004.80-86715-32-9 .C30.;
158 .Milostivé miesto. Bratislava-Kalvária:RKFÚ.1948..B25.;
159 .Životopis blahoslavenej sestry Katariny Labouré v spojení s dejinami zázračnej medaily.[Nitrae:s.n.].1929..D54A.;
160 .Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi.Michalovce:Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár.2012.9788088724582 (brož.); 978-80-88724-58-2.B40.;
161 .Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1977..B28.;
162 .Prúvodní knížka pro horliwého poutnika.:.1892..CZ1.;
163 .Jozef Maximilián Petzval.:.2001..B24.;
164 .Prvotná láska. O šťastí byť kňazom. .Nitra :Gorazd.2009.978-80-969787-7-9.A36.;
165 .Traja Košickí mučeníci.:.1985??..B49.;
166 .Bratovi:.:Vydané ako rukopis..1975??..D54A.;
167 .Pane, zostaň s nami.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1972..SSV1.;
168 .Aj také sú Božie cesty.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-084-5.C2X.;
169 .Malá Aleluja.Ružomberok:Lev.1947..SK1950.;
170 .Príručka pre misijné slávnosti.[S.l.]:Predsedníctvo misijného spolku na Slovensku.1935..D54A.;
171 .Metod, učiteľ Slovienov .:.1985..SSV2.;
172 .Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-372-5.B27.;
173 .Evangeliarium Assemani :.Martin ::Matica slovenská,.2013.978-80-8128-068-9.D16.;
174 .Modlitby za chorých a trpiacich. .Martin :Francesca Creation.2010.978-80-970468-2-8.B44.;
175 .Obrady krstu detí a sobášne obrady podĺa rímskeho rituála obnoveného podĺa smerníc 2. všeobecného vatikánskeho koncilu -aj maďarsky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..A40.;
176 .Miserere mei, Deus :.Toruń ::Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,.2010.9788323125396.D42.;
177 .Fórum pastorálních teologů ... :. Refugium Velehrad-Roma:Olomouc :.2008?.978-80-86715-81-0.D44.;
178 .Święty Jacek Odrowąż :.Kraków ::Wydawnictwo Esprit,.2007.9788360040355.A23.;
179 .Nebo nad močiarmi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..B25.;
180 .Cyrilometodějský kalendář. Praha:Praha :.1950]-.80-7113-211-X.CZ2.;
181 .Řecké matematické texty :.Praha ::OIKOYMENH,.2011.978-80-7298-308-7.A14.;
182 .Písmo sväté Nového zákona Sv. 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..SSV1.;
183 .Krížová cesta - deviatnik.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1976..B48.;
184 .Dopisy velkých osobností hříšníkům II : Modlitba a duchovní život, útěcha a povzbuzení, nadšení, hor.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-630-2.D35.;
185 .Biblické ženy.B.m.:b.v..1988.9788018023884; 978-80-18-02388-4.A38.;
186 .Pieseň piesní - Kazateľ.:Tatran Bratislava.1966..D53A.;
187 .II. vatikánský sněm.Řím :Křesťanská adademie.1966..CZ1.;
188 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983.80-85128-45-4.B31.;
189 .Romano Guardini.Bratislava:LUC.1994.80-7114-124-0.C22.;
190 .Úvod do hagiografie sv. Františka a sv. Kláry.:.2003..B20.;
191 .80 rokov teologického štúdia v Bratislave.V Bratislave:Post Scriptum.2016.9788089567584; 978-80-89567-58-4.A11.;
192 .Zjavenie Panny Márie v Turzovke.Žilina:Bodezan.1991.80-85358-01-8.D55.;
193 .Svätá Terezia Ježiškova.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1933..SSV2.;
194 .Písmo Sväté Nový Zákon Časť II..Trnava:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha).1914..VZ.;
195 .Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-076-9.D48.;
196 .Dominikánski laici.:.1999.80-88739-42-X.B22.;
197 .Rodina Nepoškvrnenej v Lurdoch. .Vrícko :.2009.978-80-969640-3-1.B42.;
198 .Písmo sväté Nového zákona Sv. 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..SSV2.;
199 .Duchovné cvičenia-Božské čnosti.:.1987..B07.;
200 .Visitationis Ecclesiae Parochy Solniensium.:.1766..VZ.;
201 .Ruženec a Krížová cesta.:Alfa kontispol.s r.o..1993.80-88739-02-0.D32.;
202 .Poznávanie kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda.Nitra :UKF.2007.978-80-8094-239-7.D56.;
203 .Feriálny lekcionár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1979..A40.;
204 .Ján Pavol II. apoštol mieru a nádeje.:.1990..B29.;
205 .Preklad nového sveta Svätých písiem.new York:Watchtower bible and tract society .1990..D42.;
206 .Na cestě k dialogu v církvi :.Ústí nad Orlicí ::Grantis,.2014.978-80-86619-46-0.A13.;
207 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..D52A.;
208 .Obežníky Božej služobnice Matky Františky Lechnerovej.:.2008..D57.;
209 .Křesťanský realismus a dialektický materialismus.Brno:Akademické literární a umělecké nakladatelstvi Akord.1946..D56A.;
210 .Kresťanstvo v masmédiách.. Serafín:Bratislava.1992.80-85310-20-1.C3X.;
211 .Krížová cesta - Cirkevný pohreb.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1966..B32.;
212 .Státni židovské muzeum v Praze.:.1980?..B37.;
213 .Veľkosť jednoduchého života.Spišská Nová Ves:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa.2014.9788097169862 (brož.); 978-80-971698-6-2.A50.;
214 .Ofícia Blahoslavenej Panny Márie v sobotu. Bratislava:Dominikáni na Slovensku.1995?..B24.;
215 .Ježiš zďaleka a zblízka./Cambridge/:Dobrá kniha.1981..D56A.;
216 .Studia Theologica Scepusiensia X. Z dejín Spišského prepošstva. .Spišské Podhradie :Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2010.978-80-89170-34-0.A40.;
217 .Svätá omša.[s.l.]:.1968?[s.a..B46.;
218 .Meteora.:Turistický úrad KALAMBAKA.1995?..B17.;
219 .Iďte k Jozefovi. Trnava:Posol BSJ.1942..B23.;
220 .Modlitba.:.1980??..B41.;
221 .Kalendár Jubilejného roku 2000.:Konferencia biskupov Slovenska.1999.80-968167-9-9.D48.;
222 .Konferencia biskupov Slovenska : Zborník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-518-3.U.;
223 .Missale Romanum.Rím:Ratisbonae.1903..LATIN.;
224 .Patrónka Slovenska. Rímskokatolícky farský úrad:Martin.1994.80-967154-3-7.B35.;
225 .Morálna teológia.:.1990?..B05.;
226 .Taká je historická skutočnosť okolo vzniku a činnosti združenia "Pacem in Terris".:.1989..B21.;
227 .Ad completorium. Rím:Ad s. Sabinae.1982..B23.;
228 .Pôvodné listinné údaje k dejinám spišských banských miest.Gelnica:G-ATELIÉR; Spolok Leopolda Grussa.2014.9788089739004 (brož.); 978-80-89739-00-4.A40.;
229 .O Eucharistii s Vojtěchem Kodetem.. Karmelitánske nakladateľstvo:Bratislava.2005.80-89231-02-0.D27.;
230 .Nebe nad močály.Olomouc:MCM.1997..B06.;
231 .Veľkosť jednoduchého života.Spišská Nová Ves:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa.2014.9788097169862 (brož.); 978-80-971698-6-2.A30.;
232 .Môže kňaz zaspať na vlastnej kázni?. .Poproč :H@Ss.2010.978-80-970604-0-4.D24.;
233 .Sväté Evanjeliá Písma svätého s biblickými obrazmi.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..SK1.;
234 .Ruženec.Olomouc:MCM.1992.80-85527-74-X.B30.;
235 .O hodnotě samizdatu :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-252-7.D45.;
236 .Poučenie pre snúbencov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..B29.;
237 .Pamätnica vydaná ku dňu posviacky Marianskeho kostola ....:.1940..B24.;
238 .Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.SSV1.;
239 .Nekonvenčný kresťan.Bratislava:LUC.1997.80-7114-199-2.A50.;
240 .Veríme v návrat do rodnej zeme.[Markušovce]:DARIUS IT.2016.9788097156237 (brož.); 978-80-971562-3-7.B42.;
241 .Modlitby.:dominikáni, Zvolen.1993.978-80-973512-0-5.D51.;
242 .Malý katechizmus pre katolícke dietky.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..D51A.;
243 .Písmo sväté Starého zákona.Trnava:Spolok sv. Vojtecha v CN, Bratislava.1955..VZ.;
244 .Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..SSV2.;
245 .Cesta svätého kríža a žalospev bolestnej Matky.:.1950..D57A.;
246 .... premieňa život.Žilina:Inštitút Communio.2017.9788089750061; 978-80-89750-06-1.B43.;
247 .Spoločné modlitby veriacich.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Vesna.1990.80-85128-63-2.SSV1.;
248 .Nebo nad močiarmi.Čadca:.1997..B44.;
249 .Rímsky pontifikál.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..A40.;
250 .Krakowski Grodek.:.2010.978-83-60658-02-4.B21.;
251 .Spoločenstvo Fatima.:Spoločenstvo Fatima.2003..B21.;
252 .Radostná cesta s Pánom Ježišom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-135-8.B27.;
253 .Feriálny lekcionár 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1979..A40.;
254 .Moja radosť h hudobnina.Olomouc:APR.1969..D55A.;
255 .Listy z misií.:.1980..SAM.;
256 .Päťdesiate piate výročie počiatkov slovenského povojnového exilu. Mestský úrad :Martin.2000.80-7090-582-4.D51.;
257 .Katolícky mesačník 1988.:.1988..SAM.;
258 .Spoluprácou sa všetko dosiahne.:.1945?..D54A.;
259 .Fatima.:.2017.978-80-7450-249-1.B41.;
260 .Arcibiskup Dr. Karol Kmeťko.Cambridge:Dobrá kniha.1989.0919865356; 0-919865-35-6.C26.;
261 .Veľké jubileum očami mladých. Zborník ocenených literárnych prác a katalóg ocenených výtvarných prác celoslovenskej súťaže k Jubilejnému roku 2000.. Metodické centrum:Bratislava.2000.80-8052-097-6.B34.;
262 .Spôsob pobožnosti na svätých schodoch, ktoré sa v kostole kláštorskom u vv. oo. Františkánov v Malackách nachádzajú.Ružomberok:[s.n.].1917..SK1950.;
263 .Mária z Agredy. .Bratislava :Magnificat Slovakia.2009.978-80-967740-9-8.B26.;
264 .Rôzne životopisy - Assiský pútnik.:.1980?..SAM.;
265 .Litánie.:.2019.9788081613692; 978-80-8161-369-2.D42.;
266 .Cirkev dnes 1-Svedectvo viery.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-73-9.A27.;
267 .Svätý Leonard.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2015.9788089676491 (brož.);978-80-89676-49-1.B41.;
268 .Výzva Slovenskej matky národu pri vstupe ľudstva do tretieho tisícročia.Bratislava:Slovenská +udová strana - Andrej.1999..B34.;
269 .Novéna k Matke všetkých národov.:.2013.978-3-9814437-7-6.B42.;
270 .Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1979..B47.;
271 .Žalár môj žaltár.:Don Bosco.1998.80-85405-87-3.C2X.;
272 .Dni a roky po barbarskej noci. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-785-5.D58.;
273 .Viem, komu som uveril.Bratislava:ÚKK v nakl. Verbum.1946..SK1.;
274 .Keltské pověsti a pohádky. |n Díl 2., |p Bretaň.:Brno :.1996..D32.;
275 .Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..SSV1.;
276 .Géniovia a hrdinovia.Vrútky :Advent-Orion.2006.80-8071-079-1.D48.;
277 .Bože, príď mi na pomoc.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..B27.;
278 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970.80-08-01647-7.D53A.;
279 .Serafínsky svet 1984.:.1984..SAM.;
280 .Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta.2013.9788055804019 (viaz.); 978-80-558-0401-9.C21.;
281 .Víra. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice.1991..B16.;
282 .Svätá Katarína Labouré..Rím:SÚSCM.1981..D51A.;
283 .Tajomstvo očistca.:.1980? [s.a..SAM.;
284 .Malé hodinky k Preblahoslavenej Panne Márii.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1967..B32.;
285 .Košickí mučenici.Ontario:Slov. jezuiti.1985.0-919865-24-0.A32.;
286 .Novéna s Matkou Terezou. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-90-4.B40.;
287 .Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1977..B32.;
288 .Edičný plán 2011. Praha:OIKOYMENH.2011..B31.;
289 .Orate fratres!.V Nitre:Misijný dom Matky Božej.1948..SK1950.;
290 .Katalóg súkromných podnikateľov a živnostníkov v okrese Žilina. D-CONSULT:Žilana.1991.80-231-0177-3.B33.;
291 .Antikoncepce.:Hnutí Pro život ČR.2000??..B36.;
292 .Serafínsky plameň. Serafín:Bratislava.1994.80-85310-21-X.C1x.;
293 .Páter Vojenčiak SVD 42 rokov misionárom v Indonézii.Nitra:.1990?..B36.;
294 .Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..B21.;
295 .Záblesky svetla. Zo srdca matky Elvíry..Saluzzo:Comunit? Cenacolo.2011..A31.;
296 .Komu máme veriť?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-149-8.D31.;
297 .Mária ma zachránila pred večným zatratením.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2016.9788089676699 (brož.); 978-80-89676-69-9.A11.;
298 .Svätá biblia.:Vydala svetová biblická spoločnosť.1974..D55A.;
299 .Zora: Za cieľom života.:.1975[s.a..D58.;
300 .Katechizmus :.Bratislava ::Církevné nakl.,.1987..SSV2.;
301 .Nádej pre budúcnosť. CREATIVPRESS:[Bratislava].1997.80-7131-031-X.B38.;
302 .Svätý týždeň.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..B23.;
303 .Sociální nauka Cirkve.Tišnov:SURSUM.1991.80-901038-0-4.B23.;
304 .Dějiny Ruska 20. století...Praha ::Argo,.2015.978-80-257-0964-1.A50.;
305 .Teplička nad Váhom 1267-1997. Obecný úrad :V Žiline.1997.80-7100-431-6.D28.;
306 .Svätá Katarína Labouré..Rím:SÚSCM.1981..SUSCM.;
307 .Duchaplný cestopis po stopách Jána Pavla II. v našich regiónoch.[Žilina]:Žilinský samosprávny kraj.2013.9788097144753 (brož.); 978-80-971447-5-3.B40.;
308 .Kaplnka Loretánskej panny Márie vo františkánskom kostole sv. Barbory v Žiline.:.2014..B44.;
309 .Mučeník kresťanskej lásky.Bratislava:Kláštor redemptoristov.1944..B48.;
310 .Modlitba svätého ruženca. Michalovce:Redemptoristi.1996.80-88724-06-6.A38.;
311 .Vyber si život 2007 : Zborník.Bratislava :Fórum života.2008.978-80-969882-1-1.B30.;
312 .Krása a umenie v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského.:.2000[s.a..B49.;
313 .Die Heilige Schrift. Stuttgart:Katolische Bibelwerk.2001.3-460-32031-1.D32.;
314 .Diakonia 1980, roč. 9.:.1980..SUSCM.;
315 .Nový zákon Pána nášho Ježiša Krista časť 1. p Evanjelia a skutky apoštolské.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..SSV2.;
316 .Manželia medzi sebou.Bratislava:Kláštor redemptoristov.1941..D58A.;
317 .Zlatá kniha fatimská. Misijný dom Matky Božej:Nitra.1992.80-85223-11-2.B41.;
318 .Slovenský rodoľub Dr. Jozef Tiso. Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1992.80-900 537-3-4.D41.;
319 .Turzovka - Slovenské Lurdy.Čadca:Typo.2003.80-967413-6-5.D56.;
320 .Novéna k matke M. Terézii Schererovej prvej generálnej predstavenej z Ingenbohlu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..B38.;
321 .Listy rodičom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990.80-215-0116-2.SUSCM.;
322 .Nová zmluva nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista.Korea:Medzinárodný zväz Gideonovcov.1995..B22.;
323 .Františkánske pramene 1. : Spisy sv. Františka a sv. Kláry.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-022-2.D42.;
324 .Svätý Benedikt : patrón Európy - medaila - modlitby.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-0-1.B26.;
325 .Úbohé duše z očistca.Žilina:Zaex.2016.978-80-8192-007-3.A10.;
326 .Nebo nad močiarmi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..SK1.;
327 .Obrady krstu detí a sobášne obrady podĺa rímskeho rituála obnoveného podĺa smerníc 2. všeobecného vatikánskeho koncilu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..A40.;
328 .Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-25-8.B36.;
329 .Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..B25.;
330 .Viera, veda, spoločnosť 2.Bratislava:Alfa.1993.80-05-01117-2.B25.;
331 .Božie milosrdenstvo - tvoja záchrana. TYPOPRESS:Košice.2002.80-968634-6-0.B38.;
332 .Serafínsky svet 1989.:.1989..SAM.;
333 .Kňazský seminár sv. Karola Boromejského. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2000.80-7165-253-9.B28.;
334 .Prvé kroky, prvé slová-.Žilina:Žilinská diecéza.2013.9788097126605 (viaz.);978-80-971266-0-5.D31.;
335 .Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-486-7.D45.;
336 .Dvadsať rokov v službe mladým.Žilina:Don Bosco.2011.97880-8074-143-3 (brož.);978-80-8074-143-3.A23.;
337 .Rôzne životopisy - Láska vedie k Bohu.:.1980?..SAM.;
338 .Neznámy hrdina kresťanskej školy.Spišská Kapitula:Školskí bratia.1947..D58A.;
339 .Slovník křesťanských mystiků.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071951988 (viaz.);978-80-7195-198-8.A14.;
340 .Listy rodičom 3. - o tebe a o nás.:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.2000.80-968318-2-8.B18.;
341 .Ordinarium.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969..B49.;
342 .Traja Košickí mučeníci.:.1985??..SAM.;
343 .Regional and transnational history in Europe :.Pisa ::Plus - Pisa University Press,.2011.978-88-8492-807-8 (brož.).A23.;
344 .Prahřích. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice.1991..B16.;
345 .Dějiny spásy.Praha:Česká katolická Charita.1985..B22.;
346 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1.;
347 .Ako sa spovedať?.:.1985? [s.a..SAM.;
348 .Rozprávania ruského pútnika. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-688-3.C30.;
349 .Krížová cesta - deviatnik.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..SSV1.;
350 .Ruženec.Olomouc:MCM.1992.80-85527-74-X.B12.;
351 .Filokalia :.:Praha :.2008.978-80-7207-678-9.C3X.;
352 .Zpěvník Evangelický.Lipt. Sv. Mikuláš:Tranoscius.1947..SK1950.;
353 .Sexualita, sloboda, zodpovednosť. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo:Bratislava.2001.80-968318-8-7.B36.;
354 .Život spoločenstva rodín.Bratislava :Hnutie kresťanských rodín.1995..B21.;
355 .Krížová cesta : Ruky.Sabinov :Eva Burgrová.2008.978-80-969906-5-8.B25.;
356 .Svobodní zednárstvi.:SVAM.1992..A45.;
357 .Jak překonat vyhoření :.Praha ::Návrat domů,.2011.978-80-7255-252-8.C10.;
358 .Ave Maria.Banská Bystrica:Iuventa.1994.8096709701 (brož.); 80-967097-0-1.C26.;
359 .Zpěwnik Ewanjelický, aneb, Písnö Duchowní, staré i nowé, k weřejné i domáci nábožnosti Křesťanů Ewanjelických Augssp. Wyznání s přídawkem Modliteb.Budapešť:Viktor Horňánsky.1907..SK1950.;
360 .Úcta Panny Márie bez poškvrny počatej a Sv. Jozefa jej slávneho ženícha.Trnava:Posol božsk. Srdca Ježišovho.1944..D51A.;
361 .Na križovatke života.s. l. :s. n..1980?..SAM.;
362 .Cieľ a cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-110-2.A45.;
363 .Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:MKH.1993.9788080990756 (brož.); 978-80-8099-075-6.B26.;
364 .Serafínsky plameň. Serafín:Bratislava.1994.80-85310-21-X.D55.;
365 .Kvietky Svätého Františka.Bratislava:Serafín.1993.80-85310-34-1.A24.;
366 .Žilina a okolie.Žilina:Knižné centrum.1996.80-88723-38-8.D16.;
367 .Matka Františka Lechnerová, její život a púsobení.:.2010 [s.a..D12.;
368 .Listy rodičom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990.80-215-0116-2.C32.;
369 .Kam, mladý človek?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-150-1.A13.;
370 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983.80-85128-45-4.B28.;
371 .Fórum pastorálních teologů ... :. Refugium Velehrad-Roma:Olomouc :.2008?.978-80-86715-81-0.D44.;
372 .Poníženie a vyvýšenie Ježiša Krista. Cirkev adventistov siedmeho dňa:Praha.1994.80-88719-15-1.B36.;
373 .Dóm sv. Alžbety v Košiciach.Košice:Vydavateľstvo Obzor.1983..B48.;
374 .Posolstvá Panny Márie v Medžugorí.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2004..B35.;
375 .Oslavujme Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1949..SK1950.;
376 .Pod zástavou Bohorodičky.Trnava:Ústredie mariánskych kongregácií.1944..D58A.;
377 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983.80-85128-45-4.B28.;
378 .Život sv. Antonína Poustevníka.Velehrad:Refugium.1996.80-901957-5-X.A31.;
379 .Biblické ženy.B.m.:b.v..1988.9788018023884; 978-80-18-02388-4.D36.;
380 .Knížka pravdy : filosofie, mystika, imaginace po Eckhartovi.:Praha : Vyšehrad.2011.978-80-7429-137-1.D48.;
381 .Spomienke kňaza Štefana Poláka.:.1988?..SAM.;
382 .Písmo sväté Nového zákona.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..SSV1.;
383 .Langenscheidts Universal-Worterbuch Slowakisch.:.1992.3-468-18321-6.D32.;
384 .Život na slávu Otca pre maličkých.Námestovo:Tlačiareň Kubík.2016.9788089602490 (brož.); 978-80-89602-49-0.A45.;
385 .Zlatá kniha fatimská. Misijný dom Matky Božej:Nitra.1992.80-85223-11-2.B30.;
386 .Misijné zvony :.Nitra ::Nákladom Misijného domu Matky Božej,.1943-..D53A.;
387 .Apoštoli Slovanov - Slavorum Apostoli.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti.1985..SK1.;
388 .Dominikáni.:Praha :.1996.80-85929-15-5.B46.;
389 .Nová zmluva a Žalmy.Londýn:Spojené biblické spoločnosti; Slovenská evanjelická cirkev a.v. v ČSSR [vyd.].1984.0564093920; 0-564-09392-0.D41.;
390 .Pro-Family manuál.:Vydané s podporou rady pre rodinu KBS.2014..B37.;
391 .In memoriam sr. M. Bernadete Pánčiovej.:Rodina Nepoškvrnenej.2015..B38.;
392 .Serafínsky svet 1987.:.1987..SAM.;
393 .Rímsko-katolícky katechizmus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1971..B30.;
394 .Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1991.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1992..B32.;
395 .Sväté Evanjeliá Písma svätého s biblickými obrazmi.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..SSV2.;
396 .Bratovi:.:Vydané ako rukopis..1975??..SAM.;
397 .Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-25-8.B21.;
398 .Moc modlitby. RMA:[Prešov].1999.80-967559-9-4.A45.;
399 .Deviatnik k trom košickým mučeníkom.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-060-8.B48.;
400 .Dopisy velkých osobností hříšníkům. III., Křesťanská láska, milosrdenství a soucítění, zbožný život.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství.2002.80-7192-631-0.D35.;
401 .Nábožné výlevy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.9788071627968 (viaz.); 978-80-7162-796-8.D52.;
402 .Niesol kríž aj za nás, deti.[Bratislava] ::Carmina sacra,.1991.80-900452-1-9.B42.;
403 .Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-156-0(2) - rovnaké isbn ?.B27.;
404 .Evanjelium podľa Lukáša - The Gospel of Luke.Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.1992.80-85486-02-4.B23.;
405 .Ohlasujte zasväteným mužom a ženám, svedkom evanjelia medzi národmi.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788081930058; 978-80-8193-005-8.A12.;
406 .Radosť zo života.Bratislava:Jafin.2015.9788097015121 (brož.); 978-80-970151-2-1.D22.;
407 .Umenie a príroda stredovekej Európy.Bratislava:Slovenská národná galéria.2013.9788080591762 (brož.); 978-80-8059-176-2.A23.;
408 .Apoštolská exhortácia o mariánskom kulte.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..SK1.;
409 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983.80-85128-45-4.B31.;
410 .Rímsky misál latinsko - slovenský (malý formát).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..SUSCM.;
411 .Obežník kongregácie pre bohoslužbu o príprave a slávení veľkonočných sviatkov II/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..B23.;
412 .Kniha pravdy II. diel Varovanie.:.2017?..A11.;
413 .Bible Písmo svaté Starého a Nového zákona.Praha:Biblické dílo ekumeniké rady církví v ČSR v Ústedním církevním nakladatelství.1979..D53.;
414 .Koncil.:.1980? [s.a..SAM.;
415 .Modlitby.:dominikáni, Zvolen.1993.978-80-973512-0-5.D27.;
416 .JEŽIŠ Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša.:.2000..B12.;
417 .Na svém těle :.:.2019..B49.;
418 .Otázky dneška. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..SUSCM.;
419 .Novéna ku Kráľovnej Pokoja. .Nitra :Oáza Michala Archanjela.2009.978-80-969900-3-0.B31.;
420 .Posvätný škapuliar dar Matky Božej.Bratislava:Lúč.2011.9788071148562 (brož.);978-80-7114-856-2.B43.;
421 .Liturgický obežník I/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..B23.;
422 .Múdrosť kazateľov.:Rehoľa dominikánov na Slovensku.2003..B41.;
423 .300 rokov uršulínok v Košiciach. SLOVO:Košice.1998.80-85291-54-1.B28.;
424 .Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-264-8.D48.;
425 .Pohrebné obrady. (Ordo exsequiarum). Rímsky rituál obnovený podľa smerníc ustanovených 2. Vatikánskym snemom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..SSV1.;
426 .História Žiliny Žilina v listinách 1208-1438.1438. :Žilinská univerzita.2008.978-80-8070-919-8.D31.;
427 .Zvěst mládí. Jožkuv deník.:Sekretariát řeholních společností v ČSSR.1960?..SAM.;
428 .Úbohé duše z očistca.Žilina:Zaex.2016.978-80-8192-007-3.C25.;
429 .Hymny na posvätenie času I..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..B22.;
430 .Dominikáni.:Praha :.1996.80-85929-15-5.D57A.;
431 .Gottes Kinder 2.:.2000..A47.;
432 .Anketa.Bratislava:ÚKK v nakl. Verbum.1947..D52A.;
433 .Bože, príď mi na pomoc.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..SUSCM.;
434 .Duchovní život a liturgie /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-076-3.C30.;
435 .10 rokov Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského.:.2002..B27.;
436 .S Ježišom Kristom Krížovou cestou i cestou slávy.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-063-2.D56.;
437 .Vo svetle blahozvesti.Trnava:Dobrá kniha.1985.0-919865-04-6.A26.;
438 .Višňové.:.1991..B47.;
439 .Sbírka písní a modliteb pro katolické křesťany české části diecese vratislavské :.Frýdek - Místek ::Orel,.1934..CZ1.;
440 .Kresťanstvo a kultúra. II..Bratislava:SNG.1999.80-8059-030-3.D54.;
441 .Žili tu s nami v Gelnici.Gelnica:G-ATELIÉR; Spolok Leopolda Grussa.2014.9788097115388 (brož.); 978-80-971153-8-8.A50.;
442 .Arcibiskupství pražské, výroční správa 2011.:.2012..B36.;
443 .Ordinárium Svätej omše.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..B46.;
444 .Arnold Janssen :.Nitra ::Misijní dům SVD Nitra - Kalvária,.1991..B48.;
445 .Úvahy k invokáciam litanií o Najsv. Srdci Ježišovom.:.1980?..SAM.;
446 .La Salette.Považská Bystrica:Misionári Saletíni.1993..B44.;
447 .Tajomná tvár Ježiša Krista.:.2020.9788097330910; 978-80-973309-1-0.B46.;
448 .Ve šlépějích neposkvrněné :.V Praze ::Vyšehrad,.1947..D61.;
449 .Spiritualita sv. Ignáca.:.1995..B12.;
450 .Litánie.:.2019.9788081613692; 978-80-8161-369-2.D58.;
451 .Kto sú svedkovia Jehovovi? /.Bratislava ::Viceprovincialát Redemptoristov,.1948..D52A.;
452 .Fórum pastorálních teologů ... :. Refugium Velehrad-Roma:Olomouc :.2008?.978-80-86715-81-0.D44.;
453 .Ordinárium Svätej omše slovensko-latinskej.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..B33.;
454 .Cirkev a štát.:.1939..D54A.;
455 .S Ježišom Kristom Krížovou cestou i cestou slávy.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-063-2.B28.;
456 .The Holy Bible :.San Francisco ::Thomas Nelson Publishers for Ignatius Press,.2006.0898708338 (H);9780898708332 (H);0898708346 (P);9780898708349 (P);0898709369 (L);9780898709360 (L).A14.;
457 .Cíl a cesta.Řím:Křesťanská akademie.1969..D32.;
458 .Podnety pre spoločenstvá mládeže vo farnostiach.Nitra:Komisia KBS pre duchovnú obnovu.1995..B36.;
459 .Kniha Mormonova :.Praha ::Volvox Globator,.2013.978-80-7207-878-3.C26.;
460 .Almanach Labyrint 2009 :.V Praze ::Labyrint.2009.978-80-87260-00-5 .D36.;
461 .Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-486-7.D48.;
462 .Druhá PEPO príručka. eRko:Bratislava.1996.80-88710-12-X.B35.;
463 .Rôzne životopisy - Básnik a trapista.:.1976?..SAM.;
464 .Písmo sväté Nového zákona Sv. 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..D58A.;
465 .Zasväťme si rodinu B. Srdcu Ježišovmu.Trnava:Redakcia Posla Božského Srdca Ježišovho.1942..B48.;
466 .Cithara Sanctorum Apocalyps 5. V. 8. Písně Duchovní, kterýchž círk ev evanjelicko-luteránská při výročných slavnostech a památkách.Pittsburgh:Jíří Tranovksý.1928..VZ.;
467 .Posolstvá.Sečovce:.2014..C31.;
468 .Teológia.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metodaň.1969..D53A.;
469 .Kánonické pramene byzantsko-slovanskej katolíckej cirkvi v Mukačevskej a Prešovskej eparchii v porovnaní s Kódexom kánonov východných cirkví.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-306-2.D24.;
470 .Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..SUSCM.;
471 .Memoria Passionis.Prešov:Michal Vaško.2013.9788071659129 (brož.);978-80-7165-912-9.C31.;
472 .Ako jeden z nás.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-289-9.D25.;
473 .Usmievaj sa! Myšlienky blahoslavenej Zdenky. .Bratislava :Lúč.2010.978-80-7114-811-1.A42.;
474 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1996.8071621668; 80-7162-166-8.D53A.;
475 .Návrh učebných osnov rím.-kat. náboženstva na školský rok 1968-69.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..SSV2.;
476 .V službách Vykupiteľa. Slovenská provincia SDR:Spišská Nová Ves.2004.80-969039-1-8.C1Y.;
477 .Dieťa v ohrození. .:Detský fond Slovenskej repibliky.1991..C33.;
478 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1.;
479 .Viem, komu som uveril.. Evanjelická a.v.cirkev na Slovensku:Bratislava.1995.80-88747-03-1.D58.;
480 .Naše sväté náboženstvo :.:.1949..SSV2.;
481 .Za otcom Michalom Laskom, SJ, 1920-1982.:.1982..SAM.;
482 .Káž Božie slovo.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-130-2.D27.;
483 Foucauld Karel.Znamení pouště.Řím:Křesťanská akademie.1971..D51A.;
484 , sestra Emmanuela.Medžugorský zázrak .:Vydavateľstvo Misionár.2010.978-80-88724-50-6.A14.;
485 ?.Život patriarchu Jozefa.[S.l.:s.n..1972..D56A.;
486 ?.Život patriarchu Jozefa.[S.l.:s.n..1972..SK1.;
487 Abbé Pierre.Testament... Bohu vďaka.Bratislava:Lúč.1999.80-7114-274-3.D46.;
488 Abd-ru-shin.Vo svetle pravdy, posolstvo grálu.Stuttgart:Stiftung.1991.3-87860-205-7.A21.;
489 Abel, Niels Henrik,(1802-1829).O algebraických rovnicích.Plzeň ::Západočeská univerzita v Plzni,.2011.80-261-0042-5.A14.;
490 Abeln, Reinhard.Modlit se člověk naučí jen modlitbou.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-234-X.D57.;
491 Abeln, Reinhard.Umírání znamená loučení.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-35-9.B04.;
492 Abeln, Reinhard.Láska začíná doma : myšlenky o manželství a rodině, dětech a výchově.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-155-6.B43.;
493 Abeln, Reinhard.Čas pro druhého : myšlenky, podněty, příklady.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-097-5.B41.;
494 Abeln, Reinhard.Jak se vyrovnám se stárim.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-005-3.B04.;
495 Abeln, Reinhard.Odpuštění.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-133-5.B37.;
496 Adam, Adolf.Liturgika.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-420-1.C36.;
497 Adam, Karol.Podstata katolicizmu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..D57A.;
498 Adam, Konštanc, OP.I sacramenti dell' iniziazione.:.2003.80-88922-71-2.C16.;
499 Adamec, Ondrej.Jeho lordstvo Žid :.Prešov ;; Bratislava ::ČAS,.1941..D61a.;
500 Adamkovič, Anton.Stavovská krížová cesta - viera.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-52-5.D33.;
501 Adamkovič, Anton.Stavovská krížová cesta - viera.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-52-5.C26.;
502 Afshar, Tessa.Perla z Moabu.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2014.9788089487554 (brož.); 978-80-89487-55-4.A50.;
503 Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.Trnava:Dobrá kniha.1989..D13.;
504 Ajtmatov, Čingiz,.Popravisko.Bratislava:Smena.1988..D55.;
505 Akimjak, Amantius.Liturgické texty na Celoslovenský eucharistický kongres \h [hudobnina]. Slovenská liturgická komisia:Bratislava.2000.80-968424-8-X.B28.;
506 Akimjak, Amantius.Pašie v päťlinajkovej notácii.Klčov:Slovenská liturgická komisia.2005.80-968740-5-5.B49.;
507 Akos, Mihályfi.Verejné Bohoslužby, II.diel.B. Bystrica:Havelka a spol..1937..SK1950.;
508 Akos, Mihályfi.Verejné Bohoslužby, I.diel.B. Bystrica:Havelka a spol..1937..SK1950.;
509 Aland, Kurt; Aland, Barbara.Greek-English New Testament.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1992.3-438-05408-6.R1.;
510 Aland, Kurt; Aland, Barbara.Novum Testamentum Graece et Latine.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1991.3-438-05401-9.D42.;
511 Albanese Giovanni.Nový kvas.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..D51A.;
512 Albanese, G..Nový kvas.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..SUSCM.;
513 Alberi, Róbert Emmons Michael.Umění stát si za svým.Praha:Portál.2004.80-7178-869-4.A35.;
514 Alberich, Emilio.Katechetika.Praha:Portál.2008.978-80-7367-382-6.A14.;
515 Albert Peyriguere .Uchvácen Kristem.Havlíčkův Brod:Signum unitaris.1991..B45.;
516 Albert Veľký.O primknutí sa k Bohu.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-042-7.D28.;
517 Alberti, P..Papežové. I.-V.. Přerov:.1931-1941..A10.;
518 Albino, Luciani.Listy včerajším.:Nové Mesto.1995.80-85487-29-2.D46.;
519 Albino, Luciani.Listy včerajším.:Nové Mesto.1995.80-85487-29-2.C26.;
520 Albom, Mitch.Nestrácajte vieru (skutočný príbeh).Bratislava :Vydavateľstvo Tatran.2010.978-80-222-0590-0.D41.;
521 Albright, W F.Cesty k prameňum.Praha:Vyšehrad.1971..A35.;
522 Alcántara, Pedro de svatý, (1499-1562 ).Rozjímání sv. Petra z Alkantary.:Praha :.1991.80-900275-4-7.D52A.;
523 Aleksijevič, Svjatlana Aljaksandrauna,1948-.Doba z druhé ruky :.Příbram :; Příbram ::PistoriusandOlšanská,; PistoriusandOlšanská,.2015; 2015.978-80-87855-16-4.A50.;
524 Alembert, D\',.Esej o základoch filozofie /.Bratislava ::Pravda,.1982..D61a.;
525 Aleš, Pavel,.Cirkevné dejiny \n 2. \p Kresťanská cirkev v období všeobecných snemov. Pravoslávna bohoslovecká fakulta UPJŠ:Prešov.1995.80-7097-316-1.C34.;
526 Alexander, Pat; Alexander, David.Ilustrovaná príručka k biblii.:.2001.80-85486-36-9.R3.;
527 Alfejev, Ilarion.Izák Syrský a jeho duchovní odkaz.: Červený Kostelec : Pavel Mervart ;.2010.978-80-87378-37-3.C34.;
528 Alfonso Maria de Ligorio.Cesta spásy.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..D51A.;
529 Alfonso Maria de Ligorio.Vianočná novena a rozjímania na každý deň v advente a cez dobu vianočnú až do oktávy Zjavenia Pána.[S.l.]:[s.n.].1935..B32.;
530 Alfonso Maria de Ligorio.Vianočná novena a rozjímania na každý deň v advente a cez dobu vianočnú až do oktávy Zjavenia Pána.[S.l.]:[s.n.].1935..SK1950.;
531 Alfonso Maria de Ligorio.Cesta spásy.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..D58A.;
532 Alfonz Mária de Liguori.Vznešenosti Panny Marie I.. Olomouc:MCM.2009.978-80-7266-306-4.C33.;
533 Alfonz Mária de Liguori.Vznešenosti Panny Marie II.. Olomouc:MCM.2009.978-80-7266-307-1.C33.;
534 Alfonz Mária,.Zachránilo nás Dieťa. Michal Vaško:Prešov.2003.80-968525-7-4.B32.;
535 Alfonza Mária,(1814-1867).Modlitby.Rím:Postulazione M.A.M..2011.9788089536030 (brož.);978-80-89536-03-0.B42.;
536 Alfred Kumpf.Pastýř a kormidelník.:Lidová demokracie.1968..D52A.;
537 Alfred Kumpf.Pastýř a kormidelník.:Lidová demokracie.1968..D55A.;
538 Alfred Lapple.Úvod do Starého zákona.:Česká katolícka charita.1972..CZ2.;
539 Alighieri, Dante.Božská komédia.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..D21.;
540 Allegri, Renzo.Zázraky Pátra Pia.Trnava:Dobrá kniha.2015.9788071419594; 978-80-7141-959-4.D25.;
541 Allmen, Jean.Biblický slovník.Praha:Kalich.1987..C11.;
542 Alner, Juraj.Židovský rok a iné eseje. .Bratislava :Adora Lingua.2008.978-80-970047-1-2.A11.;
543 Alphonso, Herbert.Osobní povolání.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-58-8.A25.;
544 Altmann; Bernhard, Marianne; Behringer, Charlotte.Skvosty Evropy.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-415-6.R6.;
545 Altrichter, Michal.Archandél Michael- Dynamický obhájce života. Velehrad-Roma:Centra Aletti Refugium.2009.978-80-7412-033-6.D24.;
546 Altrichter, Michal,(1965-).O českých teologických současnících.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-086-2 .C30.;
547 Altrichter, Michal,(1965-).Umění důvěrnosti :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.2012.978-80-7412-102-9 .D48.;
548 Altrichter, Michal,1965-.Krátké dějiny křesťanské spirituality.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2013.9788074121326 (brož.);978-80-7412-132-6.D45.;
549 Alžbetínky.Novéna k svätej Alžbete Uhorskej.Bratislava:Kapucíni na Slovensku; Minor.2016.9788089888009; 978-80-89888-00-9.B43.;
550 Ambros, Pavel.Kam směřuje česká katolická církev? : teologie obnovy místní církve v Čechách a na Moravě, její základní pastorační postoje a orientace.Velehrad:Refugium.1999.80-86045-38-2.A11.;
551 Ambros, Pavel.Medzi východem a západem.:Societas.1994..B11.;
552 Ambros, Pavel.Výchova a školství.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2013.978-80-7412-131-9 .A22.;
553 Ambros, Pavel, 1955-.Svoboda k alternativám :.:Olomouc :.2008-2009 [i.e. 2009.978-80-7412-017-6.D47.;
554 Ambros, Pavel, 1955-.Křest : průvodce k obnově křestního vyznání.:Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2011.978-80-7412-075-6.D45.;
555 Ambros, Pavel,,1955-.Fórum pastorálních teologů.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2011.9788074120923 (brož.); 978-80-7412-092-3.D42.;
556 Ames, C. Alan,.Ježišovými očami.[Dolná Streda]:Vydavateľstvo bystrík.sk.2015.9788097184025 (brož.); 978-80-971840-2-5.C31.;
557 Ames, C. Alan,1953-.Ježišovými očami.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2012.9788096900091 (brož.); 978-80-969000-9-1.A10.;
558 Amorth, Gabriele.Mariánske inspirace.Kostelní Vydří:KN.2008.978-80-7195-168-1.a46.;
559 Amorth, Gabriele.Exorcista vypráví.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-494-6.C26.;
560 Amorth, Gabriele.Otec Pio.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-902-6.A46.;
561 Amorth, Gabriele.Exorcista vypráví.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-494-6.A46.;
562 Amorth, Gabriele,.Môj ruženec.:.2017.9788080743888; 978-80-8074-388-8.D25.;
563 Amorth, Gabriele,1925-.Posledný exorcista.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741730 (brož.); 978-80-8074-173-0.A13.A13;
564 Amorth, Gabriele,1925-.Silnejší než zlo.Stará Ľubovňa:Sali - Foto.2013.9788089605033 (viaz.); 978-80-89605-03-3.D61a.;
565 Amorth, Gabriele,1925-.Znamenie exorcistu.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741952 (brož.); 978-80-8074-195-2.D55.;
566 Amorth, Gabriele,1925-.Vítězit Boží mocí :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-576-4.C3X.;
567 Ancilla, Marie.Ve škole otcu poušte.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-426-1.A22.;
568 Anderson, Carl - Chávez, Eduardo.Panna Mária Guadalupská .:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2010.978-80-89342-18-1.C25.;
569 Anderson, Neil T..Lámač pút.1. :Creativpress.2008.978-80-7131-066-2.D57.;
570 Andrej Kliman .Apologetika.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1940..B31.;
571 Andrej Kliman .Apologetika.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1940..SSV1.;
572 Andres, Stefan.My sme utópia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..C32.;
573 Andrič, Ivo.Most na Drine a iné prózy.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..SK1990.;
574 Ange, Daniel.Homosexuální : Kdo jsi? Kam jdeš?.:.1995.80-7192-049-5.a42.;
575 Ange, Daniel.Tvé tělo je stvoŕeno pro život.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-416-4.A16.;
576 Angela z Foligna.O svetle neprístupnom a láske bez medzí.Košice:Veritas.1945..D58A.;
577 Angela, z Foligna.Mystické zážitky a duchovné rady.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-064-1.C12.;
578 Angelo, Viganó.Ježiš aohlasuje kráľovstvo.:Don Bosco.1997.80-85405-60-1.B26.;
579 Angelo, Viganó.Nový človek.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-13-7.B46.;
580 Angelo, Viganó.Manželstvo.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-95-4.B46.;
581 Angelo, Viganó.Boh Otec.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-11-0.B47.;
582 Angelo, Viganó.Sviatosť posvätného rádu.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-94-6.B46.;
583 Angelo, Viganó.Kultúrny projekt.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-16-1.B46.;
584 Angelo, Viganó.Eucharistia.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-82-2.B42.;
585 Anselm Gunthor.Morálna teológia I/b.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988..SUSCM.;
586 Anselm, Grün.O mlčení.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-725-2.C1Y.;
587 Anthony de Mello.Pri prameňoch.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-116-7.D27.;
588 Antoine de Saint-Exupéry.Citadela.:Vyšehrad.1975..D56.;
589 Antolovič, Josip.Margota Mária Alacoque.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-555-8.A35.;
590 Anton Habovštiak.Dni sviatočné i všedné. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-066-1.D22.;
591 Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.Praha:Státní pedagogické nakl..1991.80-04-26038-1.A10.;
592 Anzerbacher, Arno.Úvod do filozofie.:.1987..A31.;
593 Anzilová, Marina.Národná galeria - Londýn.Bratislava:Tatran.1989..D12.;
594 Arco, Adolf.Nestačí ich milovať.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-12-1.C1Y.;
595 Arco, Adolf.Nestačí ich milovať.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-12-1.A27.;
596 Arenhoevel, Diego.Jerusalemer Bibel.:St.Benno.1969..A11.;
597 ARGAŇARAZ, P. Ricardo.Ježiš ma uzdravil! Svedectvá niekoľkých osôb.... Réma:Prešov.1997.80-967559-3-5.B44.;
598 Argaňaraz, Ricardo..Ježiš ma uzdravil !. Vydavateľstvo RM:Prešov.1996.80-967559-0-0.B42.;
599 Arguedas, José María.Hlboké rieky.:Slovenský spisovateľ.1979..D35.;
600 Ariňo-Durand, Louis Marie,.Centrom ruženca je Kristus.:.2017.9788097238834; 978-80-972388-3-4.D46.;
601 Armida, Conchita.Duchovní deník matky rodiny.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2001.80-7266-092-6.A46.;
602 Arminjon, Blaise.Veľpieseň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-474-3.A25.;
603 Armstrong, Karen.Dejiny Biblie .:Slovart.2010.978-80-556-0296-7.D35.;
604 Arnold, Johann Christoph.Výzva k čistotě : sex,manželství a Bůh.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2001.80-7192-427-X.C2x.;
605 Arnová, Gaby.Vydajú vás.:MPK.1986..A38.;
606 Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.D48.;
607 Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.A27.;
608 Arterburn, Stephen; Burns, Jim.Nebezpečné pády.Brno:Nová naděje.2002.80-86077-04-7.C24.;
609 Asch, Sholem.Apoštol.Bratislava:Svojeť.1949..A25.;
610 Aubry Joseph.Poď za mnou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..D55A.;
611 Aubry Joseph.Poď za mnou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..SUSCM.;
612 Auffray Augustin.Ježíš Kristus ve mně.:.1947..D56A.;
613 Augustín Aurélius.Výklad k prvnímu listu sv. Jana.Praha:ČKCH.1989..D25.;
614 Augustín Aurélius.Výklad k prvnímu listu sv. Jana.Praha:ČKCH.1989..A31.;
615 Augustín Aurélius.Moja matka Monika.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-101-9.A40.;
616 Augustín Aurélius.Moja matka Monika.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-101-9.C22.;
617 Augustin, - svatý, 354-430 - autor.Miluj a dělej co chceš :.:Praha :.2002.80-86025-45-4.C3X.;
618 Augustin, Josef.Česká republika ve znacích,symbolech a erbech : (Poslední dekády 20.století první novodobé České státnosti měst a obcí).Sokolov:Arbor.1996.80-901834-0-9.C2X.;
619 Augustín, Juraj.Fatima a Montfort.:.2008..B09.;
620 Augustín,354-430.Vyznania.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..D54A.;
621 Augustín,354-430.Vyznania.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..D58A.;
622 Augustinus, Aurelius.Svätého Aurélia Augustína Vyznania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..D54A.;
623 Augustyn, Józef .Otcovstvo.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-382-8.D28.;
624 Augustyn, Jozef.Kodo je muj bližní? Otázky a odpovedi.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-313-3.D43.;
625 Augustyn, Józef.Smädní po láske..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-503-0.A32.;
626 Augustyn, Józef.Štvrťhodina úprimnosti.Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-223-6.A22.;
627 Augustyn, Józef.Jak se zpovídat.Olomouc:Velehrad.1994.80-901614-3-X.B18.;
628 Augustyn, Jozef.O otcovství.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-632-9.A36.;
629 Augustyn, Józef.Duchovné vedenie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-273-2.C3X.;
630 Augustyn, Jozef.Hluboce zraněni.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-804-6.A27.;
631 Augustyn, Józef.Bolesť krivdy, radosť odpustenia.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-244-9.A25.;
632 Augustyn, Jozef.Kodo je muj bližní? Otázky a odpovedi.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-313-3.A16.;
633 Augustyn, Józef.Boh, svet a my.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-309-7.A26.;
634 Augustyn, Józef.Umenie spovedať. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-697-5.A13.;
635 Augustyn, Józef.Učiteľ, kde bývaš?.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-191-4.A44.;
636 Augustyn, Józef.Bolesť krivdy, radosť odpustenia.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-244-9.A16.;
637 Augustyn, Józef.Jak se zpovídat.Olomouc:Velehrad.1994.80-901614-3-X.B49.;
638 Augustyn, Józef,.Sviatosť zmierenia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611520 (brož.); 978-80-8161-152-0.D52.;
639 Augustyn, Jozef;Opatrný, Aleš.Umění spovídat. Kostelní Vydrí:KN.2010.978-80-7195-116-2.C31.;
640 Aumann, Jordan.Christian Spitituality in the Catholic tradition.San Francisco:Ignatius Press.1985.0-7220-1917-3.A21.;
641 Aumann, Jordan.Spiritual Theology. London:Sheed and Ward.1988.0-7220-8518-4.A21.;
642 Aumont, Madeleine.Dozule "být mou apoštolkou".:.2000?..D45.;
643 Aurelius Augustín.Boží štát I..Trnava:Spolok Sv.Vojtecha.1948..D58A.;
644 Aurelius Augustín.Boží štát II..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..D58A.;
645 Aurélius, Augustín.O křesťankém boji. Olomouc:Krystal.1948..B34.;
646 Aurélius, Augustín.Vyznanie viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-079-3.B11.;
647 Aurélius, Augustín.Boží štát II..Bratislava:LUC.2005.80-7114-531-9.A12.;
648 Aurélius, Augustín.Boží štát I..Bratislava:LUC.2005.80-7114-530-0.A12.;
649 Aurélius, Augustín.Vyznania.Bratislava:LUC.1997.80-7114-185-2.A35.;
650 Aurélius, Augustín.Vyznania.Bratislava:LUC.1997.80-7114-185-2.A12.;
651 Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7.C3X.;
652 Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7.C26.;
653 Axelrod, Cyril.Za svetlom v tichu a tme. .Banská Bystrica :Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku.2009.978-80-967900-2-9.D55.;
654 Axt, Peter; Axt-Gadermann, Michaela.Dlhý život, dlhá mladosť.:Ottovo nakladatelství.2005.80-7360-164-8.C24.;
655 Baán, István.Ako sa modlili Otcovia púšte.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-056-7.B44.;
656 Baar.Osmačtyricatnici.Praha:Čs. spisovatel.1974..C14.;
657 Baar.Paní komisárka.Praha:Čs. spisovatel.1974..C14.;
658 Baar.Lusy.Praha:Čs. spisovatel.1974..C14.;
659 Baar, Jindřich Šimon.Krížovou cestou. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-017-X.D53.;
660 Baar, Jindřich Šimon.Cestou krížovou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..D51A.;
661 Baar, Jindřich Šimon.Cestou krížovou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..D51A.;
662 Babčan, Ján.Neživý svet.Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-071-2.D22.;
663 Babiar, František.Sursum corda.Bratislava:LÚĆ.2012.978-80-7114-911-8.c1x.;
664 Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 6.Košice:Slovo.2000.80-85291-76-2.C35.;
665 Babjak, Ján, SJ.Rehole a kongregácie na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-183-3.C36.;
666 Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 3. Slovo:Košice.1999.80-85291-60-6.D54.;
667 Bačíková, Lucia.Poď a nasleduj ma.Prešov:VMV.2005.80-7165-530-9.C13.;
668 Bačinský, J..Dolná Tižina, 200 rokov farnosti.:OÚ- Dolná Tižina.2005..B11.;
669 Bačinský, J..Dolná Tižina, 200 rokov farnosti.:OÚ- Dolná Tižina.2005..B40.;
670 Bada, Michal,,1978-.Život v Žiline v zrkadle jej mestskej knihy.Bratislava:Veda.2011.9788022411820 (brož.); 978-80-224-1182-0.D45.;
671 Badde, Paul,.Benediktov čas.:.2020.9788082111661; 978-80-8211-166-1.D53.;
672 Badeni, Joachim,(1913-2010).Modlitba? No problem!.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-566-5.D42.;
673 Badida, Marek,.Lepší holub na streche.[Podhorod:Marek Badida].2017.9788097268763; 978-80-972687-6-3.D52.;
674 Baggio, Antonio.Hľadať si tvár.:Nové Město.1996.80-85487-41-1.A21.;
675 Baggio, Antonio.Eros, sila lásky.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-10-1.A35.;
676 Bagin Anton, ThDr..Kostoly a kaplnky hlavného mesta SSR Bratislavy.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1988..SSV1.;
677 Bagin Anton, ThDr..Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1973..D16.;
678 Bagin Anton, ThDr..Svätý Vojtech.Bratislava:Orion.1991.80-85541-02-5.A44.;
679 Bagin Anton, ThDr..Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1973..SK1.;
680 Bagin Anton, ThDr..Dedičstvo otcov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..SUSCM.;
681 Bagin Anton, ThDr..Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..A25.;
682 Bagin Anton, ThDr..Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..SSV1.;
683 Bagin Anton, ThDr..Cyril a Metodej a Veľká Morava.Praha:ČKCH.1985..A25.;
684 Bagin Anton, ThDr..Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Banská Bystrica:Mabuto Press.1992.80-900410-3-5.D41A.;
685 Bagin, Anton.Život Gorazda.Martin:Matica slov..1992.8070901977; 80-7090-197-7.B45.;
686 Bahbouh, Charif.Encyklopedie islámu.:Dar Ibn Rushd.2008.978-80-86149-48-6.R5.;
687 Bahník, Václav,.O lásce, přátelství a štěstí :.Praha ::Mladá fronta,.1997, c1976.80-204-0693-X.D61.;
688 Bahounek, Tomáš Jiří.Krása a umění Božího lidu. Olomouc:MCM.1992..A31.;
689 Bahounek, Tomáš Jiří.Cirkev a sdelovací prostredky.Olomouc:MCM.1992?..B03.;
690 Bahounek, Tomáš Jiří.Sociologie politiky.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..D41.;
691 Bahounek, Tomáš Jiří.S Marií proti Démonum.Olomouc:MCM.1996..A24.;
692 Bahounek, Tomáš Jiří.Past nebo brána nebes.Olomouc:MCM.1998..A47.;
693 Bahounek, Tomáš Jiří.Pastorální teologie.Olomouc:MCM.1991..D14.;
694 Bachelard, Gaston.Poetika prostoru c Gaston Bachelard ; [z francouzského originálu ... přeložil Josef Hrdlička].Praha:Malvern.2009.978-80-86702-61-2.C24.;
695 Bachratý, Bohumír 4 ini ; Ruttkay, Jozef 4 ini ; Mallý, S. 4 ini ; Mészároš, Jozef 4 ini ;.Elena Lazinovská. Reminiscencie.Bratislava:ZSVU [vyd.].1983..B32.;
696 Bachratý, Ján,.Z PTP do väzenia.:.2019.9788089743407; 978-80-89743-40-7.D54.;
697 Bachratý, Ján,.Z PTP do väzenia.:.2019.9788089743407; 978-80-89743-40-7.D41.;
698 Bajan Silvester.Hovor, Pane, tvoj sluha počúva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-154-4.D56.;
699 Bajan Silvester.Hovor, Pane, tvoj sluha počúva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-154-4.D55.;
700 Bajza, Jozef Ignác.Príhody a skúsenosti mladíka Reného.:Tatran.1976..SK1990.;
701 Bak, Juraj,.Aj muž sa modlí ....Trnava:Posol B.S.J..1944..D41A.;
702 Bakerová, Juliette.Pápež odpovídá.Praha:ZVON.1995.80-7113-128-8.B05.;
703 Bakerová, Juliette, FDNSC, Sr..Pápež odpovedá. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..B26.;
704 Bako, Imrich.Prečo my a vesmír sme (?) : Kniha o jednotnej teórii genézy všetkého.Nové Zámky:Imrich Bako.2005.80-969288-3-X.D11.;
705 Baková, Kateřina.Autobiografie I. část. Vranov n D.:AMIMS.2004..B15.;
706 Baková, Kateřina.Autobiografie III. část. Vranov n D.:AMIMS.2004..B15.;
707 Baková, Kateřina.Autobiografie II. část. Vranov n D.:AMIMS.2004..B15.;
708 Bakovič, Anton.Drinské mučenice.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-605-6.C32.;
709 Bakovič, Anton.Drinské mučenice.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-605-6.D55.;
710 Baláž Rudolf.Kam, mladý človek?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-072-6.A35.;
711 Baláž, Anton.Ladislav Hanus (1907-1994).Bratislava :Literárne informačné centrum.2007.978-80-89222-35-3.A12.;
712 Balažia, Ján.Príbeh vzťahu otec a syn.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742959 (brož.); 978-80-8074-295-9.A45.;
713 Balážová, Ladislava.Piesne chvál. Jas:Zvolen.2000.80-88795-71-0.B35.;
714 Balcar Josef.Albert Schweitzer. Praha:Kalich.1948..B30.;
715 Baldwinová, Joyce G..Kniha Daniel.:Porta libri.2003.80-89067-13-1.D45.;
716 Baldwinová, Joyce G..Kniha Daniel.:Porta libri.2003.80-89067-13-1.C24.;
717 Baleka, Jan.Současné české a slovenské umění.Praha:ODEON.1982..A43.;
718 Balling, Adalbert Ludwig.Bůh má rád veselé lidi : veselá vyprávění mariannhillských misionářů.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-158-0.C14.;
719 Balmes, Jakub.Kriterio aneb umění dospěti pravdy.Praha:Cyrilo-Methodějské nakladatelství Gustava Francla.1947..D54A.;
720 Balthasar, Hans.Teológia troch dní­. .Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-640-1.C24.;
721 Balthasar, Hans.Rozjímava modlitba.Bratislava:LUC.1998.80-7114-232-8.A21.;
722 Balthasar, Hans.Rozjímava modlitba.Bratislava:LUC.1998.80-7114-232-8.D45.;
723 Balthasar, Hans.Síla křesťanské naděje.Olomouc:Velehrad.1986.80-85966-01-8.D38.;
724 Balthasar, Hans.Rozjímava modlitba.Bratislava:LUC.1998.80-7114-232-8.A20.;
725 Balthasar, Hans Urs von.Trojitý věnec.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-018-5.A26.;
726 Balthasar, Hans Urs von.Czy Jesus nas zna? Czy my znamy Jesusa?. Krakow:WAM.1998.83-7097-424-4.B26.;
727 Balthasar, Hans-Urs von.Maria /.Praha ::Scriptum,.1991..C26.;
728 Balzac, Honoré de.Sesternica Beta.:Smena.1965..A48.;
729 Bamonte, Francesco.Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov.[Košice]:Zachej.2016.9788097188153; 978-80-971881-5-3.C31.;
730 Banáš, Jozef.Zastavte Dubčeka!. .Bratislava :Ikar.2009.978-80-551-2107-9.C1Y.;
731 Baragli, Henrik.Svätý Otec prehovoril.Trnava ::Pospol Božského Srdca Ježíšovho,.1948..SK1950.;
732 Baragli, Henrik.Svätý Otec prehovoril.Trnava ::Pospol Božského Srdca Ježíšovho,.1948..D58A.;
733 Barbara, Beuysová.Neboť jsem nemocná láskou ; život Hildegardy z Bingenu.Praha:Prostor.2005.80-7260-137-7.a42.;
734 Barbara, Willke.Človekom od počatia.:CORJESU.1993..D36.;
735 Barbarič, Slavko.Otevrte svá srdce Marii Kralovne Míru.Olomouc:MCM.1995..A25.;
736 Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom:. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-82-1.D57.;
737 Barbarič, Slavko.Otevrte swá srdce Marii Kralovne Míru.:.1985..D42.;
738 Barbarič, Slavko.Medjugorje. Daj mi svoje ranené srdce:.Prešov:VMV.2003.80-88717-32-9.C34.;
739 Barbarič, Slavko.Perly ranených srdc.Bratislava:MCM.1999.80-88717-35-3.A22.;
740 Barbarič, Slavko.Otevrte swá srdce Marii Kralovne Míru.:.1985..B26.;
741 Barbarič, Slavko.Medjugorje. Klaňajte sa môjmu Synovi srdcom.Prešov:VMV.2004.80-7165-445-0.A34.;
742 Barbarič, Slavko.Medjugorje. Daj mi svoje ranené srdce:.Prešov:VMV.2003.80-88717-32-9.C10.;
743 Barbarič, Slavko.Perly ranených sŕdc.Prešov:VMV.2004.80-7165-431-0.A13.;
744 Barbarič, Slavko.Klaňajte sa môjmu synovi srdcom.Bratislava:MCM.2000.80-7165-250-4.A31.;
745 Barbarič, Slavko.Eucharistia - Slávte omšu srdcom.Bratislava:MCM.1997.80-88717-20-5.D48.;
746 Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9.c1x.;
747 Barbarič, Slavko.Dej mi své raňené srdce.Olomouc:MCM.1998..B15.;
748 Barbarič, Slavko.Dej mi své raněné srdce!.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1992..D27.;
749 Barbarič, Slavko.Eucharistia - Slávte omšu srdcom.Bratislava:MCM.1997.80-88717-20-5.A22.;
750 Barbarič, Slavko.Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".:Medžugorie.2001..D42.;
751 Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9.A38.;
752 Barbarič, Slavko - Páter.Nasleduj ma srdcom!. USPO:Bratislava.1998.80-88717-28-0.A27.;
753 Barbarič, Slavko; Vlašic, Tomislav.Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".:Medžugorie.1995..A38.;
754 Barbet, Jean.Lurdy : "Som Nepoškvrnené Počatie".Košice :TypoPress.2003.80-89089-08-9.D22.;
755 Barbet, Jean.Lurdy..Košice:SLOVO.1991.80-85291-05-3.C33.;
756 Barbet, Jean.Lurdy : "Som Nepoškvrnené Počatie".Košice :TypoPress.2003.80-89089-08-9.C34.;
757 Barbet, Jean.Lurdy..Košice:SLOVO.1991.80-85291-05-3.A40.;
758 Barbier, Jean.Mariánski konvertiti.Bratislava:LUC.1996.80-7114-190-9.C3X.;
759 Barbour, Ian.Keď sa veda stretne s náboženstvom.Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-305-8.C25.;
760 Barcík, Anton,.Verný poslaniu.:.2019.9788056106600; 978-80-561-0660-0.D21.;
761 Bardtke, Hans.Příbehy za staroveke Palestiny.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-026-5.A15.;
762 Bargellini, Piero.Bernardín Siensky.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-041-9.a48.;
763 Bargellini, Piero.Svätý Bernardín Sienský.Kremnica:Serafínsky svet.1944..D41A.;
764 Bargellini, Piero.Svätý Bernardín Sienský.Kremnica:Serafínsky svet.1944..SK1950.;
765 Barhoň, Jiří, 1955- - autor.Zlý farář přejel hodného psa :.:V Praze :.2003.80-7254-466-7.A15.;
766 Baricco, Alessandro,1958-.Emauzy.Bratislava:Slovart.2007.9788055602844 (viaz.); 978-80-556-0284-4.C1x.;
767 Baroková, Margita,.Sviatosť Eucharistie v Spisoch a v živote sv. Františka z Assisi.:.2017.9788056105061; 978-80-561-0506-1.D41.;
768 Baroková, Margita,.Františkánska mariológia a jej využitie v katechéze.:.2018.9788056105559; 978-80-561-0555-9.D41.;
769 Baroková, Terézia.Keď Boh volá.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-01-5.C23.;
770 Baroš, Pavol, MSC.Rozpomeň sa. Trnava:Dobrá kniha.2006..B36.;
771 Barry, William A., 1930-.Praxe duchovního doprovázení.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-217-6.D35.;
772 Barszczewski, S..Kapitán St. Clair.Žilina:Slovenská krajina.1929..SK1.;
773 Barszczewski, S..Kapitán St. Clair.Žilina:Slovenská krajina.1929..D51A.;
774 Barszczewski, S..Kapitán St. Clair.Žilina:Slovenská krajina.1929..SK1950.;
775 Bárta, Jan, 1921-1982.Syntéza učení víry. 1. svazek. Malá teologie. II. semestr..Praha:Sekretariát řeholních společností v ČSSR.1969..D54A.;
776 Bárta, Jaroslav.Fatima - posolstvo nádeje. Žilina:GEORG.2012.978-80-89401-66-6.B33.;
777 Bárta, Vladimír.Zvolen.Slovenská Ľupča:AB Art press.2006.80-88817-27-7.C17.;
778 Bartalská, Ľubica.Oživené spomienky.Bratislava:LUC.2003.80-7114-402-9.D41.;
779 Bartlová, Alena.Andrej Hlinka.:Obzor.1991.80-215-0204-5.D42.;
780 Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 3,4,5. Banská Bystrica:BÚ.1993.80-85405-20-2.B02.;
781 Bartoň, Josef.Uvedení do novozákonní řečtiny. Praha:nakladatelství KLP.2004.80-86791-17-3.D23.;
782 Basl, Josef,.Amerika severní /.V Praze ::I.L. Kober,.1930..D57A.;
783 Batelja Juraj.Alojz Stepinac - Boží sluha.Bratislava:LUC.1998.80-7114-244-1.D42.;
784 Batelja Juraj.Alojz Stepinac - Boží sluha.Bratislava:LUC.1998.80-7114-244-1.A14.;
785 Bathasar, Hans Urs von.Catholica. Poznaň:W drodze.1998.83-7033-250-1.B24.;
786 Bauer, Alois.Dějiny výtvarného umění.Praha:Academia.2006.80-200-1320-2.R5.;
787 Baum, Hans.Svobodné zednářství a Církev.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1999.80-7266-012-8.A47.;
788 Baumann, Emile.Znamenie na rukách.Košice:Verbum.1947..C36.;
789 Baumann, Émile.Apoštol Národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..D41A.;
790 Baumann, Émile.Apoštol Národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..c12.;
791 Baumer, Iso,(1929-).O bohoch a ľuďoch.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350153 (brož.);978-80-8135-015-3.C30.;
792 Baumer, Ulrich.Chceme len tvoji duši.Zagreb:Logos.1991.80-85335-09-3.A35.;
793 Baumgartner, Alex. v..Maron.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1922..D51A.;
794 Baumroth, W..Potupenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-249-4.C2X.;
795 Baumroth, W..Potupenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-249-4.D35.;
796 Baumroth, Wolfgang.Víťazstvo kríža.Bratislava:Lúč.2015.9788071149996 (brož.); 978-80-7114-999-6.D57.;
797 Baumroth, Wolfgang.Potupenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV2.;
798 Baur, Benedikt O.S.B..Život ve svěle liturgie IV.Broumov:sestry dominikánky.1969..A44.;
799 Baur, Benedikt O.S.B..Život ve světle liturgie II.Broumov:sestry dominikánky.1969..A44.;
800 Baur, Wolfgang.Prvý,druhý a tretí list Janov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-517-9.A43.;
801 Bavel, Tarsicius.Regula Augustína z Hippo. Zvolen:Jas.1995.80-88795-01-X.A37.;
802 Bazil Veľký,.Listy \n 2 \g R. 375-378). Hexaémeron. Petra:Prešov.2002.80-89007-25-2.D33.;
803 Bazilovič, J J.Zborník z medzinárodných konferencií.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-384-4.A46.;
804 Bazin, René,.Karel Foucauld, badatel o Maroku, poustevník saharský..:.1929..B49.;
805 Beaufort, Bonaventure .Svätá Mária Matka Božia.Bratislava:LUC.2001.80-7114-328-6.D58.;
806 Beauchamp, Paul.Žalmy. Noc a deň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-468-9.D24.;
807 Beauvoir, Simone de,.Krv iných.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1947..SK1950.;
808 Beccalossi, Mária Lucia .Dievča spod Ánd: Laura Vicuňa.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-83-0.C1Y.;
809 Beccalossiová, Mária Lucia.Dievča spod Ánd.:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-08-3.B44.;
810 Beccalossiová, Mária Lucia.Dievča spod Ánd.:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-08-3.B03.;
811 Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not.1999..A45.;
812 Beck, Hubert.Kulty.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978.80-7140-034-3.B06.;
813 Becker, Udo.Slovník symbolů.Praha:Portál.2007.978-80-7367-284-3.a23.;
814 Bednár, Alfonz.Zrub z kameňa.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1983..c14.;
815 Bednář, Kamil.Legenda o svaté Kateřině. Praha:Nakladatelství lidová demokracie.1958..D11.;
816 Bednarczyk, Piotr.Chrystus zije wsrod nas. Paríž:Editions du dialogue.1977.2-85316-013-0.D13.;
817 Bednarczyk, Piotr.z Christusem przetwarzamy swiat. Paríž:Editions du dialogue.1997.2-85316-015-7.D13.;
818 Bednarczyk, Piotr.w Chrystusie jestesmy ludem Božym. Paríž:Editions du dialogue.1997.2-85316-012-2.D13.;
819 Bednarczyk, Piotr.z Christusem idziemy przez žycie. Paríž:Editions du dialogue.1977.2-85316-014-9.D13.;
820 Bednárik, Jozef,1876-1976.Odpustky.[Podolinec]:Životom.1947..SK1950.;
821 Bedouelle, Guy.História Cirkvi.Prešov:Petra.2005.80-89007-58-9.D21.;
822 Bedouelle, Guy.Dominikus von der Kraft des Wortes. Wien:Styria.1984.3-222-11513-3.C15.;
823 Bedouelle, Guy,1940-2012.Dominik.:.2017.9788097012694; 978-80-970126-9-4.D27.;
824 Bedřich, Martin;Mohelník, Benedikt OP.In Spiritu Veritatis. Praha:Krystal.2008.978-80-87183-02-1.D32.;
825 Behrens, Katja.Bez svetla a zvuku : Život Heleny Kellerovej.Bratislava:LUC.2003.80-7114-421-5.D22.;
826 Bechný, Ľubo, 1963-.Dvanásť statočných.Žilina:VIFO - Ing. Ľubomír Bechný.2016.9788097146238 (viaz.); 978-80-971462-3-8.A12.;
827 Beinert, Wolfgang.Slovník katolické dogmatiky.Olomouc:MCM.1994..D26.;
828 Beinert, Wolfgang.Slovník katolické dogmatiky.Olomouc:MCM.1994..D15.;
829 Beinert, Wolfgang(1933-).Malé dějiny křesťanského myšlení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071955412 (viaz.);978-80-7195-541-2.A47.;
830 Beitzel, Barry J..Biblica - biblický atlas. Praha:Fortuna Print.2007.978-80-7321-302-2.R3.;
831 Bejda, Henryk.Tajomstvo záchrany.Stará Ľubovňa :Sali-Foto.2011.978-80-970268-9-9.D61a.;
832 Beke, Eduard.Bol som učiteľom. G.A.G.:Banská Bystrica.1996.80-85657-04-X.D54.;
833 Beke, Eduard.Kalendárium úvah na sklonku dvadsiateho storočia. s.r.o.:TPEQ.2003.80-968766-4-3.D56.;
834 Beke, Eduard.Kalendárium úvah na sklonku dvadsiateho storočia. s.r.o.:TPEQ.2003.80-968766-4-3.A22.;
835 Beke, Eduard.Kalendárium úvah na sklonku dvadsiateho storočia : Myšlienky a citáty z rokov 1997 - 1998.Žilina:Žilinská univerzita.2003.80-8070-049-4.A40.;
836 Beke, Eduard.Kňaz pokory.Martin:Eduard Beke.2000.80-968468-1-7.D37.;
837 Beke, Eduard.Bol som učiteľom. G.A.G.:Banská Bystrica.1996.80-85657-04-X.D57.;
838 Beke, Eduard.Kňaz pokory.Martin:Eduard Beke.2000.80-968468-1-7.D51.;
839 Beke, Eduard.Filokalia.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-289-5.C17.;
840 Belák, Blažej.Sväté Písmo (Evanjeliá a Skutky apoštolov). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-194-3.A26.;
841 Belák, Blažej.Sväté Písmo (Evanjeliá a Skutky apoštolov). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-194-3.C30.;
842 Belák, Blažej.Katolícke Slovensko.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-374-1.R3.;
843 Belejkanič, Imrich.Pravoslávne dogmatické bohoslovie ll..:autor.1996.80-7097-341-2.A27.;
844 Belejkanič, Imrich.Pravoslávne dogmatické bohoslovie l..:Pravoslávna bohoslovecká fakulta UPJŠ v Košiciach.1995.80-7097-314-5.A27.;
845 Belejkanič, Imrich,.Katolícky katechizmus z pohľadu pravoslávnej teológie. Eparchiálna rada pravoslávnej Cirkvi:Prešov.1998.80-967801-6-6.B37.;
846 Bellarmin, Robert.O věčné blaženosti svatých.Praha:Krystal.2001.80-85929-47-3.A32.;
847 Beňák, Jozef.Dubnica.[S.l.]:Jozef Beňák.2011?..B33.;
848 Beňák, Jozef.Dubnica.[Dubnica]:n. vl..1925..B42.;
849 Benda Vladimír.Nacházení.Praha:Česká katololická charita.1989..CZ1.;
850 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-493-X.A10.;
851 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Pavol, apoštol národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-735-7.D43.;
852 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-493-X.A21.;
853 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Pavol, apoštol národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-735-7.D27.;
854 Benedikt Baur.Zivot ve svetle liturgie III.:Praha.1969..A44.;
855 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. - na pôstne obdobie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.80-7162-656-2.U.;
856 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Zasiahnutí neviditeľným.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-552-9.A13.;
857 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Na minutu s Benediktem XVI..Kostelní Vydří:KN.2008.978-80-7195-251-0.D43.;
858 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Služobníci vašej radosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-602-3.A35.;
859 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Evropa : její základy dnes a zítra.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-801-1.a48.;
860 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvo Sv. Otca .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-766-1.U.;
861 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Benediktova Európa v kríze kultúr. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-737-1.A47.;
862 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Naděje pro Evropu?.Milano:Scriptum.1993.80-85528-27-4.A41.;
863 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.O počátcích církve.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-218-3.D43.;
864 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Jan Pavel 2. Múj milovaný predchúdce.Praha:Paulínky.2008.978-80-86949-54-3.D43.;
865 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Eschatológia.Trnava:Dobrá kniha.2005..D33.;
866 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvá Svätého Otca Benedikta XVI. - k Svetovému dňu pokoja 1. januára. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-647-3.U.;
867 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Odpustky z Assisi.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-043-5.A36.;
868 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Zasiahnutí neviditeľným.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-552-9.A32.;
869 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Eschatológia.Trnava:Dobrá kniha.2005..A10.;
870 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Apoštol Ježíše Krista.:.2009.978-80-7195-384-5.C12.;
871 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvá r.2009. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-750-0.U.;
872 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Kázaní o svatých.Olomouc:MCM.2009.978-80-7266-304-0.c22.;
873 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger; Schonborn, Christoph.Malý úvod do Katechizmu katolické Církve. Praha:Nové město.1993.80-901542-4-7.D38.;
874 Benedikt XVI..Cirkevní otcovia .:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-658-6.D44.;
875 Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2.U.;
876 Benedikt XVI..Chváloreč na svedomie. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-845-3.D31.;
877 Benedikt XVI..Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI.. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-512-2.A25.;
878 Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8.D45.;
879 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6.U.;
880 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.D44.;
881 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.U.;
882 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.A26.;
883 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)."Buďte pevní vo viere".Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-617-1.U.;
884 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.A40.;
885 Benedikt, XVI..Mariánské myšlenky.Praha:Paulínky.2008.978-80-86949-47-5.A41.;
886 Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6.D42.;
887 Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.C10.;
888 Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6.A40.;
889 Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.D52.;
890 Benediktin.In sinu Jesu :.:.2017.978-80-906372-8-3.C31.;
891 Beneš.Morální teologie.:Čs. provincie Řádu bratří Kazatelu.1990..A41.;
892 Beneš, Albert.Soukromá zjevení.Olomouc:MCM.2002.80-7266-145-0.A32.;
893 Beneš, Albert.Morální teologie.Praha:Krystal.1994.80-901528-3-X.A32.;
894 Beneš, Albert.Morální teologie.Praha:Krystal.1994.80-901528-3-X.A50.;
895 Beneš, Josef,1905-1979.Kaine, kde je tvůj bratr? :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1973, [na tit. listu chybně] 1971..CZ1.;
896 Beniak, Valentín.Svätográlske legendy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-83-5.B07.;
897 Beniak, Valentín,.Druhá Vigília.Turčiansky. Sv. Martin:Matica slovenská.1942..D54A.;
898 Beniak, Valentín,(1894-1973).Žofia :.V Turnčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1941..D54A.;
899 Beniček, Jozef.Starci-duchovní otcové národa-Ruská spiritualita.Rosice:Gloria.1993..B11.;
900 Benner, D G.Hojenie emocionalnych poraneni.Nitra:Nádej.1992.80-7120-021-2.A25.;
901 Bennett, Richard.Hľadanie Boha. Bratislava:MSEJK.2002.80-88891-42-6.C13.;
902 Bennett, Richard.Hľadanie Boha. Bratislava:MSEJK.2002.80-88891-42-6.A13.;
903 Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Nitra:Rodina.1993.80-85658-04-6.A38.;
904 Beňo, Ján Augustín, SDB.2.Vatikánsky koncil.Nitra:Rodina.1992.80-900510-4-9.A27.;
905 Beňo, Ján Augustín, SDB.Druhý Vatikánsky snem. Banská Bystrica:Biskupský úrad.1969..B01.;
906 Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979.80-7162-007-6.C1X.;
907 Beňo, Ján Augustín, SDB.Filozofia.Nitra:Rodina.1991.80-900510-3-0.A25.;
908 Beňo, Ján Augustín, SDB.Veľpieseň.Nitra:Rodina.1991.80-900510-1-4.C2X.;
909 Beňo, Ján Augustín, SDB.Rehabilitácia.Nitra:Rodina.1991.80-900510-2-2.C35.;
910 Beňo, Ján Augustín, SDB.Dávid a jeho žalm.S.l.:s.n..1980??[s.a..B47.;
911 Beňo, Ján Augustín, SDB.Zvon a siréna.S.l.:s.n..19--?..B47.;
912 Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979.80-7162-007-6.SUSCM.;
913 Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979.80-7162-007-6.SUSCM.;
914 Beňo, Ján Augustín, SDB.Veľpieseň.Nitra:Rodina.1991.80-900510-1-4.A20.;
915 Beňová, Štefánia.Denne s Božím slovom.Kapušany:Bens.2007.978-80-88998-72-3.D36.;
916 Beňová, Štefánia.Denne s Božím slovom III.. .Kapušany :Bens.2009.978-80-88998-81-5.D36.;
917 Beňová, Štefánia.Denne s Božím slovom.Kapušany:Bens.2007.978-80-88998-72-3.C1X.;
918 Beňová, Štefánia.Božie slovo na každý deň. .Kapušany :Bens.2010.978-80-88998-85-3.D36.;
919 Beňová, Štefánia.Denne s Evanjeliom III..Kapušany:Bens.2006.80-88998-69-7.C1X.;
920 Beňovský, Móric.Pamäti a cesty (2.zv.).Bratislava:LUC.2006.80-7114-586-6.C20.;
921 Benson, Hugh Robert.Neviditelné světlo.Praha:Vyšehrad.1970..A41.;
922 Benson, Robert.Neviditelné svetlo.Praha:Vyšehrad.1970..CZ1.;
923 Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič.Vlastní životopis.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2005.80-86715-44-2.A11.;
924 Berger, Ladislav.Zlatá éra žilinskej atletiky.Žilina:Žilinská univerzita.2004.80-8070-305-1.B26.;
925 Berghoff, Štefan.Cestou k oltáru.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..D54A.;
926 Bergson, Henri.Filosofické eseje.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..SK1990.;
927 Bergson, Henri.Filozoficke eseje.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..A20.;
928 Bergson, Henri.Dva zdroje morálky a náboženství.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-792-4.a48.;
929 Berkecz, Franciska.S ohňom lásky .Košice:Vienala.2010.978-80-8126-027-8.D36.;
930 Bernadeta Matejovská....Bolo mu ho ľúto....Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-134-5.D57.;
931 Bernadič, Ján.Dokonalá láska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-364-4.B39.;
932 Bernadič, Ján Milan,.Božie deti.Košice:Typopress.2003.8089089119; 80-89089-11-9.D27.;
933 Bernadot, Vincent.Eucharistiou k najsvätejšej Trojici.Trenčín:VERITAS.1944..D58A.;
934 Bernadot, Vincent Mária.Matka Božia v mojom živote.Ružomberok:Lev.1948..D53A.;
935 Bernanos, Georges.Mŕtva Farnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-002-5.D52.;
936 Bernanos, Georges.Mŕtva Farnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-002-5.A45.;
937 Bernanos, Georges.Rozhovory karmelitánek.Praha:ZVON.1992.80-7113-056-7.D43.;
938 Bernanos, Georges.Deník venkovskeho farare.Praha:Vyšehrad.1969..CZ1.;
939 Bernanos, Georges.Muška..Bratislava:Slovenský spisovateľ.2000.80-220-1018-9.A45.;
940 Bernanos, Georges.Deník venkovskeho farare.Praha:Vyšehrad.1969..A32.;
941 Bernanos, Georges,1888-1948.Muška /.Praha ::Vyšehrad,.1972..CZ1.;
942 Bernard.Piate Evanjelium.:Motýľ.1998.80-88775-89-2.C32.;
943 Bernard - Mária, brat.Modlitby v ťažkých situáciách. Bratislava:Serafín.1999.80-85310-33-3 (2 rovnaké).A45.;
944 Bernard z Clairvaux.Chvály Panenské Matky. Olomouc:Krystal.1938..C12.;
945 Bernard z Clairvaux.Ruženec se svatým Bernard.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-117-3.B11.;
946 Bernard z Clairvaux.Kázání na Píseň písní 1..Praha:Krystal OP.2009.978-80-87183-15-1.C25.;
947 Bernard z Clairvaux.O stupních pokory a pýchy, Chvály panenské Matky.Praha:Krystal.1999.80-85929-34-1.A42.;
948 Bernard z Clairvaux,(1090-1153).Kázání na Píseň písní..Praha ::Krystal OP,.2012.978-80-87183-39-7.C10.;
949 Bernard-Marie,.Modlitby v ťažkých situáciach [i.e. situáciách].Bratislava:Serafín.2011.9788080810993 (brož.); 978-80-808-1099-3.D55.;
950 Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.A24.;
951 Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.A20.;
952 Bernát, Michal C..Môj nedeľný misál.Brooklyn:Joseph F. Stedman.1944..D58A.;
953 Bernát, Michal C..Môj nedeľný misál.Brooklyn:Joseph F. Stedman.1944..SK1990.;
954 Bernhard, Häring.Bernhard Häring a my.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-304-7.B36.;
955 Bernhard, Welte.Duch kresťanstva. Nitra:SBS.1995.80-85223-38-4.B14.;
956 Bertrand, Louis.Svätý Augustín.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..D54A.;
957 Bertrand, Louis Marie Emile, 1866-1941.Svätý Augustín.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..A37.;
958 Berz, August.Srdcom k bohu 1.diel.:.1989..A38.;
959 Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8.A47.;
960 Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8.A25.;
961 Bessiéres, Albert.Blahoslavená Anna-Mária Taigi, ideálna manželka, matka, svokra. SLOVO:Košice.1994.80-85291-13-4.D36.;
962 Bevere, john.Satanova návnada. Bratislava:Slovo života.2005.80-89765-07-6.C15.;
963 Beyer, Dorothee, 1958-.Simone Weilová :.:Olomouc :.2008.978-80-7412-003-9.D41.;
964 Bezák, Róbert,.Róbert Bezák: Vyznanie /.Bratislava ::Navi Graf,.2013.978-80-971491-0-9.D61a.;
965 Bezák, Róbert, CSsR.Róbert Bezák: Vyznanie.Vozokany:Navi Graf.2013.9788097149123 (viaz.);978-80-971491-2-3.A41.;
966 Bianchi, Enzo,(1943-).Hlásej slovo :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-530-6.A30.;
967 Bianchi, Enzo,1943-.Hlásej slovo :.Kostelním Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-531-3.A30.;
968 Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - prvá časť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-30-6.SSV1.;
969 Biblická komisia pre SSV.Písmo Sväté Starého Zákona 3. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-94-0.A11.;
970 Biblická komisia pre SSV.Písmo Sväté Starého Zákona 3. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-94-0.SSV1.;
971 Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - prvá časť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-30-6.A11.;
972 Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-05-5.A11.;
973 Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - prvá časť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-30-6.A11.;
974 Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - prvá časť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-30-6.SSV1.;
975 Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-05-5.SSV1.;
976 Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Nový Zákon. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..A11.;
977 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona. 1..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..SSV1.;
978 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Nového zákona zväzok 4.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..SSV1.;
979 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 3.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SSV1.;
980 Bicák, Peter,1966-.Tajomstvo Trojice.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743321 (brož.); 978-80-8074-332-1.A45.;
981 Bič, Miloš.Při řekách babylónských : Dějiny a kultura starověkých říší předního Orientu.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-032-X.C36.;
982 Bič, Miloš.Stopami dávných věků mezi Eufratem a Tigridem.Praha:Vyšehrad.1979..C11.;
983 Bič, Miloš.Starý zákon - Apokryfy.Praha:Kalich.1985..D31.;
984 Bič, Miloš.Co nevíš o Bibli : úvod do studia Starého a Nového zákona.Praha:Biblická společ..2001.80-85810-25-5.D34.;
985 Bič, Miloš.Výklady k SZ 4 Knihy prorocké.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-174-2.A43.;
986 Bič, Miloš.Stopami dávnych věků. Mezi Nilem a Tigridem.Praha:Vyšehrad.1979..D24.;
987 Bič, Miloš.Výklady ke Staremu zakonu.Praha:Biblická společnost.1991.80-7017-408-0.A43.;
988 Bič, Miloš.Ze světa Starého zákona : 2.díl. : k 850. jubileu trvání cisterciáckého řádu a k 805. výročí jeho uvedení do českých zemí.Praha:Kalich.1989..D31.;
989 Bič, Miloš.Výklady k SZ 5.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-150-5.A43.;
990 Bič, Miloš.Výklady k SZ 2Knihy výpravné.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-154-8.A43.;
991 Bič, Miloš.Výklady k SZ 3 Knihy naučné.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-240-4.A43.;
992 Bič, Miloš,.Bible :.Praha ::Česká biblická společnost,.2001.80-85810-29-8.C25.;
993 Bielik, František.Andrej Hlinka a jeho miesto v slovenských dejinách.Bratislava:Da Vel.1991.80-900931-0-8.A14.;
994 Bielik, František.Andrej Hlinka a jeho miesto v slovenských dejinách.Bratislava:Da Vel.1991.80-900931-0-8.C33.;
995 Bielik, Peter 4 zos ; Mulík, Peter, d 1957- 4 zos ; Kunc, Bartolomej 4 zos ;.Dies Ater - Nešťastný deň 29. august 1944.Bratislava:ERBO.1994.80-900463-6-3.A24.;
996 Biffi, Giacomo, 1928-.Páté evangelium.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-238-1.C3X.;
997 Bilquis Šejchová - Richard H. Schneider.Opovážim sa nazývať ho otcom.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1980..SUSCM.;
998 Bílý, Jan Evangelista,.Legenda, čili, Čtení o milých Svatých Božích /.:.1865..CZ1.;
999 Bindáč, Ernest, SVD.Inteligencia vpred!.Nitra:.1943..SK1950.;
1000 Bindáč, Ernest, SVD.Hrdinovia.Nitra:Misijný dom Matky Božej.194..D54A.;
1001 Bindáč, Ernest, SVD.Arnold Janssen.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1991..A24.;
1002 Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný. Nitra:SVD.1992.80-85223-15-5.A15.;
1003 Bindáč, Ernest, SVD.Arnold Janssen.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1991..D59.;
1004 Bindáč, Ernest, SVD.Arnold Janssen.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1991..D55A.;
1005 Binderová, Margaréta.Neboj sa zaspať, Silvia!.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2006.80-89231-04-7.A45.;
1006 Biňovec, Gereon T..Mozaika- Mariánská úcta.:.2003..B16.;
1007 Birnstein, Uwe; Gutschera, Herbert; Korner, Theo.Kronika křesťanství. Praha:Fortuna Print.1998.80-86144-23-2.R3.;
1008 Birnstein, Uwe; Gutschera, Herbert; Korner, Theo.Kronika křesťanství. Praha:Fortuna Print.1998.80-86144-23-2.D16.;
1009 Bishop, Jim.Den, kdy zemřel Kristus.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-932-8.A35.;
1010 Bishop, Jim.Den, kdy zemřel Kristus.Praha:Vyšehrad.1971..D54.;
1011 Biskupská synoda.Synoda o zasvěceném životě.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-87-1.U.;
1012 Biskupská synoda.Magie, zlí duchové, satanské obřady.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-094-0.b13.;
1013 Biskupská synoda; Pápežská biblická komisia.Biblia a morálka, Posolstvo Božiemu ľudu o Božom Slove. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-751-7.U.;
1014 Biskupský úrad Žilina.Schematizmus Žilinskej diecézy 2008.:BÚ Žilina.2008..D45.;
1015 Bitó, László.Kniha o dobrej smrti : Eutélia - Eutanázia.Bratislava :Kalligram.2006.80-7149-839-4.C24.;
1016 Bjornson, Bjornstjerne.Sedliacke povietky.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1971..SK1990.;
1017 Blaha, Milan.Kňaz E.J.Mikuš.Bratislava:Vydavateľstvo PPB.2007.978-80-85474-50-3.C3X.;
1018 Blaho, Pavel,.Slabí a mocní.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..C33.;
1019 Bláhová, Marie.Kroniky doby Karla IV..Praha:Svoboda.1987..D12.;
1020 Blahovec, Ján.História Žiliny.Žilina:EDIS.2012.9788055406336 (brož.);978-80-554-0633-6.A20.;
1021 Blahunka, Viktor.Omša svätá.Valparaiso, Indiana, USA:Slovenskí Otcovia Františkáni.1943..B46.;
1022 Blachnický, František.Pohlady vo svete milosti.Prešov:VMV.1995.80-7165-045-5.B47.;
1023 Blachnický, František.Pohlady vo svete milosti.Prešov:VMV.1995.80-7165-045-5.B06.;
1024 Blake, William.Počul som spievať anjela.Bratislava:Slovenský spisovateľ.2004.80-220-1287-4.D32.;
1025 Blanc, Pierre.Modlíme sa s Farárom z Arsu. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-751-0.C12.;
1026 Blanc, Pierre.Modlíme sa s Farárom z Arsu. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-751-0.D56.;
1027 Blanchard John.Vyrovnaný s Bohom.neuvedené:neuvedený.2000?..SK1.;
1028 Blaquier, Georgette - autor.Evangelium podle Marie.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství.2011.978-80-7195-464-4.D36.;
1029 Blaquiére, Georgette.Milosť byť ženou. SERAFÍN:Bratislava.2001.80-88944-46-5.A45.;
1030 Blatnický, Rudolf, SDB.Budúcnosť človeka a vesmíru.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978..B30.;
1031 Blatnický, Rudolf, SDB.Otázky dneška.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..SK1990.;
1032 Blažej Belák, Štefan Kopecký, Blažej Kopecký, Spolok svätého Vojtecha.Matričný slovník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-269-9.D25.;
1033 Blažej Belák, Štefan Kopecký, Blažej Kopecký, Spolok svätého Vojtecha.Matričný slovník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-269-9.D45.;
1034 Blažíček, Oldřich Jakub; Preiss, Pavel.Dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonném. Olomouc:Krystal.1948..C13.;
1035 Blažo, Pavol.Sibyla.:Smena.1990.80-221-0092-7.A45.;
1036 Bleskáň, František.Štepná Záhradka, w ktorej nachádzajú sa dojímavé a nábožné Modlitby Ranné a Wečerné, k Omssi swätej, Nessporu, Spowedi a k Prijímaniu welebnej Swiatosti Oltárnej.Budapešť:Koloman Rózsa a jeho manželka.1907..VZ.;
1037 Bleskáň, František.Duchowné Jaderko sladkosti Modliteb k rozličnému tajemstwi .Budapešť:Koloman Rózsa a jeho manželka.1884..VZ.;
1038 Blet, Pierre.Pius XII. a druhá svetová válka.Olomouc:MCM.2001.80-7266-082-9.A44.;
1039 Bloy, Leon.Chudá žena.Praha:Vyšehrad.1969..D55A.;
1040 Bloy, Leon.Chudá žena.Praha:Vyšehrad.1969..D38.;
1041 Bloy, Leon.Poslední sloupové Církve. Praha:Dobré dílo.1919..C13.;
1042 Bloy, Leon.Duše Napoleonova. Praha:Dobré dílo.1918..A41.;
1043 Bobbie, Reedová.Pane,sama to nezvládnem!.:Tranoscius.1992.80-7140-021-1.D57.;
1044 Bobek, Władysław,1902-1942.Slovensko a slovanstvo.Bratislava:Nakladateľstvo Slovenskej ligy.1936..SK1950.;
1045 Bober, Juraj.Laureáti Nobelovy ceny.Bratislava:Obzor.1971..D37.;
1046 Bobula, Peter.Desať rokov kresťanskej demokracie na Slovensku. Ars stigmy:Bratislava.2001.80-85264-16-1.A20.;
1047 Bogliolo, Luigi.Filozofická antropológia. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..SUSCM.;
1048 Bogliolo, Luigi.Ontológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..SUSCM.;
1049 Bogliolo, Luigi.Kozmológia. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..SUSCM.;
1050 Bogliolo, Luigi.Logika a estetika. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..SUSCM.;
1051 Bogliolo, Luigi.Teodícea. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..SUSCM.;
1052 Bogliolo, Luigi.Etika. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..SUSCM.;
1053 Bogner, Václav.Knihy prorocké 3. Praha:ČKCH.1981..A43.;
1054 Bogner, Václav.Žalmy. Praha:ČKCH.1973..A41.;
1055 Bogner, Václav.Knihy rozimavé 3.Praha:ČKCH.1976..A43.;
1056 Bogner, Václav.Knihy prorocké 1.Praha:ČKCH.1986..A43.;
1057 Bogner, Václav.Knihy prorocké 4. Praha:ČKCH.1985..A43.;
1058 Bogner, Václav.Knihy rozimavé 1.Praha:ČKCH.1978..A43.;
1059 Bohuslav.Aj ja budem svedkom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..B25.;
1060 Bohuslav.Radosť veľkých. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..B30.;
1061 Bohuslav.Náš najlepší priateľ.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..A36.;
1062 Bohuslav (Ľudovít Macák).Páter Pius. Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..B09.;
1063 Bohuslav Jarolímek.Blahoslavení.:Nakladatelství Bohuslav Rupp Praha.1947..D57A.;
1064 Bohuslav Pekný.História a súčasnosť obce Rajecká Lesná (Friwald).Žilina:Regionálne osvetové stredisko.2002.80-968698-6-8.A46.;
1065 Bochenski, Jozef.Miscellanea Logica.Warszava:ATK.1980..D21.;
1066 Bochenski, Jozef.Stručny slovnik filozofických pověr. Praha:Aeterna.1993.80-900950-5-4.A20.;
1067 Bochořáková-Dittrichová, Helena.Dřevoryty k novému Zákonu.:.1944..C21.;
1068 Bokes, František.Dejiny Slovenska a Slovákov.Bratislava:Slovenská akadémie vied.1946..SK1950.;
1069 Bollardt, Alfréd; Špaňár, Július.Cvičebnica latinského jazyka pre zdravotnícke školy.Bratislava:SPN.1961..C36.;
1070 Bolzano, Bernard.O nejlepším státě : myšlenky přítele lidstva o nejúčelnějším uspořádání občanské společnosti.:.1952..B14.;
1071 Bonaventura.Breviloquium - Kompendium scholastické teologie.Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-703-0.A26.;
1072 Bonaventúra z Bagnoregia.Bonaventúra z Bagnoregia.Bratislava:Serafín.2009.978-80-8081-083-2.C23.;
1073 Bonaventúra, sv..Tributo quotidiano a Maria - Každodenná daň Márii.Spišské Podhradie :Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.1996..B26.;
1074 Bonet, André,1961-.15 dní so svätou Ritou.Bratislava:Lúč.2012.9788071149071 (brož.); 978-80-7114-907-1.D56.;
1075 Bordeaux, Henry,1870-1963.Priehrada.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1.;
1076 Bordeaux, Henry,1870-1963.Zasnežené stopy.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1949..SSV1.;
1077 Borelli, Antonio Augusto.Fatima, posolstvo tragédie alebo nádeje? (ukrajinsky). Ľvov:Strim.2005..B32.;
1078 Borkowska, Malgorzata.Tváre Otcov púšte.Ľubietová:Benediktíni.2001.80-968642-8-9.C15.;
1079 Borkowska, Malgorzata.Tváre Otcov púšte.Ľubietová:Benediktíni.2001.80-968642-8-9.C31.;
1080 Borriello, Luigi.Jednoduchými očami .:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2011.978-80-970477-3-3.D37.;
1081 Borse, Udo.NZ 13 Timotej,Titus.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-431-8.A43.;
1082 Borst, James..Wprowadzenie do kontemplacji.Kraków ::\"Maszachaba\",.1991.8300034641.A31.;
1083 Bosák, Ľubomír.Svätý Gorazd - učený muž našej zeme.Bratislava:LUC.2005.80-7114-501-7.D34.;
1084 Bosák, Ľubomír.Svätý Gorazd - učený muž našej zeme.Bratislava:LUC.2005.80-7114-501-7.D37.;
1085 Bosco, Ján.S Donom Boscom na slovíčko.. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-48-2.B42.;
1086 Bosco, Teresio.Pápež Wojtyla. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-137-2.B28.;
1087 Bosco, Teresio.Don BOSKO.Praha:Portál.1993.80-85282-60-7.A15.;
1088 Bosco, Teresio.Dominik.Řím ::Slovenský ústav svatého Cyrila a Metoda,.1978..A36.;
1089 Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.A47.;
1090 Bosco, Teresio.Živý pomník Panny Márie Pomocnice.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..SUSCM.;
1091 Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.C26.;
1092 Bossis, Gabriela,1874-1950.On a ja.Bratislava:Druhá staromestská spol..2002.80-968859-0-1.A20.;
1093 Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.C2X.;
1094 Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970..C35.;
1095 Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970..C32.;
1096 Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970..D55A.;
1097 Botto.Básnické dielo.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.2006.80-7149-915-3.A16.;
1098 Botto, Jan.Spevy.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..SK1990.;
1099 Boublík, Vladimír.Člověk očekává Krista.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-271-4.D43.;
1100 Boublík, Vladimír,.Setkání s Ježíšem /.Řím ::Křesťanská akademie,.1970..CZ2.;
1101 Boublík, Vladimír, 1928-1974.Boží lid. Rím:K%resťanská akademie.1967..CZ1.;
1102 Boublík, Vladimír, 1928-1974.Boží lid.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-307-9.A15.;
1103 Boulad, Henri.Dimenze lásky.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-25-1.A26.;
1104 Boullaye, H. Pinard de la.Ježiš, syn Boží.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..D56A.;
1105 Boullaye, H. Pinard de La.Boh, naš Priateľ :.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1944..D12.;
1106 Boullaye, H. Pinard de la.Ježiš a dejiny.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944..D56A.;
1107 Boullaye, H. Pinard de la.Ježiš, syn Boží.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..D44.;
1108 Bradáč, Josef.Posvěcení času.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..b13.;
1109 Bradáč, Josef, 1978-.Mistr Eckhart - Slovo věčnosti. 2011. : Praha : Malvern.2010.978-80-86702-86-5.D34.;
1110 Bradford, Ernle.Řádoví RYTÍŘI.Praha:ZVON.1996.80-7113-135-0.A20.;
1111 Brague, Rémi,,1947- - autor.O Bohu u křesťanů :.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).2011.978-80-7325-246-5 .D41.;
1112 Braito, Silvestr, OP.Sv. Filip Neri.Praha:Krystal.1937..D62.;
1113 Braito, Silvestr, OP.Sv. Filip Neri.Praha:Krystal.1937..OP.;
1114 Braito, Silvestr, OP.Kristus spása světa. Praha:Gustav Francl.1935..CZ1.;
1115 Braito, Silvestr, OP.Církev.Praha:Krystal.1946..C15.;
1116 Braito, Silvestr, OP.Podstata křesťanství. Praha:Bohuslav Rupp.1947..D32.;
1117 Brandsma, Titus.Krása Karmelu.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-08-1.A32.;
1118 Branduardi, Carolina.A až potom hovorme o láske.:Don Bosco.1999.80-88933-26-9.D56.;
1119 Branduardi, Carolina.A až potom hovorme o láske.:Don Bosco.1999.80-88933-26-9.C33.;
1120 Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1929..D48.;
1121 Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-178-X.C34.;
1122 Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1929..A45.;
1123 Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1929..A33.;
1124 Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..D61.;
1125 Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-178-X.D57A.;
1126 Brantschen, Johannes.Proč nás dobrý Buh nechává trpět?.Praha:Scriptum.1994.80-85528-31-2.A45.;
1127 brat Efraim.Duchovné cvičenia k zasväteniu a Zásady - rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja. Don Bosco:Bratislava.2008.978-80-8074-071-9.D27.;
1128 Brat Efraim.Neskoré dažde. Bratislava:Serafín.1991.80-85310-05-8.D61.;
1129 Brat Efraim.Neskoré dažde. Bratislava:Serafín.1991.80-85310-05-8.D57.;
1130 Brat, Bernard.Modlitby v ťažkých situáciách.:Serafín.1999.80-85310-96-1.D46.;
1131 Brat, Efraim.Polia sa už zlátia.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-53-8.A32.;
1132 Brat, Šavol.Za múrmi kláštora : Keď Boha volám po mene.Bratislava:Charis.2004.80-88743-59-1.b13.;
1133 Brat, Šavol.Moje lepšie ja : zbierka poézie.Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2007.978-80-8061-270-2.B48.;
1134 Bratr, Yun.Nebeský muž : pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna.:Křesťanský život.2005.80-7112-103-7.D35.;
1135 Braulik, Georg.Kde sú dnes proroci?.Prešov:VMV.1997.80-7165-078-1.A32.;
1136 Bravená, Noemi.Deus semper maior :; výběr kázání Jána Liguše z let 1993–2003.:Návrat domů.2007.978-80-7255-169-9.A26.;
1137 Bravená, Noemi.Ježíš Kristus, bratr a bližní jednají na mém místě :.:Brno :.2010.978-80-87127-23-0.D34.;
1138 Braxátor, František.Slovenský exil `68.Bratislava:LUC.1992.80-7114-057-0.D35.;
1139 Brázda, Andrej.Korunovaná.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..D58A.;
1140 Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.1992.80-900530-6-8.A25.;
1141 Breemen, Peter G. van.Ako chlieb, ktorý sa láme.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-126-4.D55.;
1142 Brem, Hildegard.Gianna Beretta Molla.Prešov:VMV.2000.80-967496-4-1.B15.;
1143 Bremond, Henri,(1865-1933).Modlitba a poézia.V T. Sv. Martine ::Matica Slovenská,.1943..D52A.;
1144 Brentano, Clemens,.Ajhľa človek!.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1948..SK1950.;
1145 Brentjes, Burchard.Arménie : Tři tisíce let dějin a kultury.Praha:Vyšehrad.1976..C11.;
1146 Březina.Básně.Praha:Čs. spisovatel.1958..D37.;
1147 Brezina, Jan.Anekdoty o slávnych.:Východoslovenské vydavateľstvo.1985..C36.;
1148 Brezina, Ján, (1917-1997 ).Aforizmy.Košice:.1988..C10.;
1149 Březina, Otokar,.Básnické spisy /.Praha ::Spolek výtvarných umělců Mánes,.1913..D57A.;
1150 Briggs, Asa.Kdy, kde, proš a jak se to stalo.:Readers Digest Výběr.1997.80-902069-6-4.R3.;
1151 Brigita Halászová.Úcta k svätému Jozefovi.:.1990?.80-967108-0-X.B30.;
1152 Brigita Švédska.Sme zachránení. Košice:Mikuláš Havrila.1996.80-968634-4-4.B43.;
1153 Brigita Švédska.Sme zachránení. Košice:Mikuláš Havrila.1996.80-968634-4-4.B35.;
1154 Brillová, Anna.Pozdrav z neba..Bratislava:Ave.2000.80-968421-1-0.B11.;
1155 Brindáč, P. Arnošt.Nedeľa - deň sviatočný.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1991.80-85223-14-7 (zv. 1.).D25.;
1156 Brišák, Ján.Neznáma obeta.Košice:Verbum.1946..SK1950.;
1157 Brišák, Ján.Obrady Veľkého týždňa.Ružomberok:.1947..D58A.;
1158 Brišák, Ján.Neznáma obeta.Košice:Verbum.1946..D58A.;
1159 Brišák, Ján.Hore Srdcia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1.;
1160 Briusov, Valerij Jakovlevič.Oltár bohyne Víťazstva.Bratislava:Tatran.1971..SK1990.;
1161 Brodek, Peter.Krížová cesta.Bratislava:Konferencia biskupov Slovenska.2000.80-968327-9-4.B27.;
1162 Brodrick, James,.V slabosti a hrdinstve.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1987..C35.;
1163 Brondino, Giuseppe.Citový život zasvätených.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-92-9.D28.;
1164 Brooke, Christopher Nugent Lawrence.Evropa středověku v letech 962-1154.Praha:Vyšehrad.2006.80-7021-831-2.D54.;
1165 Brosch, Jozef .Apolónia Radermecherová. Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-215-8.D53.;
1166 Broucker, José de.Helder Camara.Praha:Vyšehrad.1971..CZ1.;
1167 Brown, Raymond.Kristus na Veľkú noc.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-332-1.C23.;
1168 Brown, Raymond.BIBLIA 101 otázok a odpovedí.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-213-9.A20.;
1169 Brown, Raymond E..Kristus v Advente.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-316-X.C23.;
1170 Brunel, Henri, 1928-.Humor zenu.:Praha :.2011.978-80-7407-090-7.C35.;
1171 Brunner, August.Základné poznanie. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..D56A.;
1172 Bruno, Ferrero.Spev svrčka.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-60-9.B42.;
1173 Bruno, Z QUERFURTU, ca 974.Život svatého Vojtěcha : Legenda Nascitur purpureus flos.Praha:ZVON.1996.80-7113-185-7.C1x.;
1174 Brusius, Ron.Rodičia a morálna mládež v nemorálnych časoch.:Tranoscius.1993.80-7140-028-9.A25.;
1175 Bubák, Milan, SVD.Dve vína.Bratislava:Calder.2011.9788097053116.C30.;
1176 Bubák, Milan, SVD.Dve vína.Bratislava:Calder.2011.9788097053116.C30.;
1177 Bubán, Ján.Za hlbším životom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV2.;
1178 Bubán, Ján.Za hlbším životom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..D41A.;
1179 Bubán, Ján.Najhlbší koreň vlastnenia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..D23.;
1180 Buben, Milan.ENCYKLOPEDIE řádů a kongregací v českých zemích. III díl/1.svazek.:Libri s.r.o. Praha.2006.80-7277-088-8.A25.;
1181 Buben, Milan.Svatí spojují národy.Praha:Panevropa.1995.80-85846-00-4.A24.;
1182 Buber, Martin.Chasidská vyprávění. Praha:Kalich.1990.80-7017-072-7.C23.;
1183 Bublinec, Marián,.sv. Ján Mária Vianney.Banská Bystrica-Badín:Kňazský seminár svätého Františka Xaverského.2009.9788088937395; 978-80-88937-39-5.B49.;
1184 Buc, Ján.Kto je Duch Svätý?.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743178 (brož.); 978-80-8074-317-8.A45.;
1185 Buccellato, Giuseppe.Blahoslavení čistí. Don Bosco:Bratislava.2003.80-88933-49-8.A50.;
1186 Bucko, Vojtech.Cirkev Kristova v dejinách.Trnava:SSV.1944..SK1.;
1187 Bucko, Vojtech.Pápež Pius XII. 25 rokov biskupom.Bratislava:Katolícka akcia.1942..SK1950.;
1188 Bucko, Vojtech.J. E. Dr. Karol Kmeťko 25 rokov biskupom v Nitre.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..D58.;
1189 Bucko, Vojtech.Pápež Pius XII. 25 rokov biskupom.Bratislava:Katolícka akcia.1942..SK1950.;
1190 Bucko, Vojtech.Cirkev Kristova v dejinách.Trnava:SSV.1944..D51A.;
1191 Bucko, Vojtech.Mikuláš Oláh a jeho doba 1493-1568.Bratislava:Vedecké ústavy mesta Bratislavy.1940..D52A.;
1192 Bucková, Pearl.Dobrá zem a iní bohovia.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1966..SK1990.;
1193 Bučka, Peter.História Žiliny - Šport v Žiline v premenách 20. storočia.Žilina:Žilinská univerzita.2007.80-8070-578-X.D31.;
1194 Bučko, Ladislav.Vincent de Paul,Lujza de Marillac,F. Ozanam.F. Nitra:SBS.1995.80-85223-34-1.B09.;
1195 Búda, Jozef.Ohnisko lásky.Rím ::Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda,.1979..D57A.;
1196 Búda, Jozef.Zdravas milostiplná.:.1980?..SAM.;
1197 Búda, Jozef.Evanjelium Starého zákona Časť I..Trnava:Slovenská katolícka akadémia.1942..D28.;
1198 Búda, Jozef.Ohnisko lásky 2. diel.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..SUSCM.;
1199 Búda, Jozef.Pán s nami.Trenčín:Dominikánska edícia.1946..D41A.;
1200 Buday, Jozef.Závet pustovníkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..SSV2.;
1201 Buday, Jozef.Prečo milujem svoju Cirkev?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..D52A.;
1202 Buday, Jozef.Závet pustovníkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..D57A.;
1203 Buday, Jozef.Cirkevný rok v jeho sviatkoch a zvykoch.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1936..D57A.;
1204 Buday, Jozef.Odpadnutá pijavica.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..B31.;
1205 Buday, Jozef.Prečo milujem svoju Cirkev?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..D41A.;
1206 Bugan, Bystrík.Svätý Bystrík.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-660-5.D21.;
1207 Bugan, Bystrík.Svätý Bystrík.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-660-5.D34.;
1208 Buchta, Ján, SJ.Nad Evanjeliom podľa Marka.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-023-3.A33.;
1209 Bujko, Peter, SJ.Bože, ty si môj Boh-.Trnava:Dobrá kniha.2013.9788071417644 (brož.); 978-80-7141-764-4.D27.;
1210 Bukovinka, Ján.Trestaný.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..D51A.;
1211 Bukovský, Ján.Loretánské kaple v Čechách a na Moravě.Praha:Libri.2000.80-7277-015-2.A20.;
1212 Bulgakov, Michail.divadelní román Mistr a markétka. Praha:lidové nakladatelství.1979..C21.;
1213 Bulgakov, Sergej Nikolajevič,(1871-1944).Beránek Boží :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.2011.978-80-7412-094-7 .D48.;
1214 Buljan, Slavica M..Sľuby podpísané krvou.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-634-0.D55.;
1215 Bulst, Werner.Podvod s karbonovým testem turínského rubáše.Bratislava:MCM.1992..B16.;
1216 Bulwer-Lytton, Edward.Posledné dni Pompejí.:Tatran.1969..C35.;
1217 Bunn, Davis.Abigail.Bratislava:Lúč.2014.9788071149675 (brož.); 978-80-7114-967-5.A50.;
1218 Buob, Hans.Duch Svätý - neznámy Boh.. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-28-1.B34.;
1219 Buob, Hans.Povoláni k vydanosti.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-95-2.A25.;
1220 Buob, Hans.Jediný Vykupiteľ a my. Jas:Zvolen.1999.80-88795-65-6.B47.;
1221 Buob, Hans.Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Praha:Portál.1993.80-85282-52-6.D54.;
1222 Buob, Hans.Rozlišovanie duchov.Zvolen:Jas.1997.80-88795-37-0.B35.;
1223 Buob, Hans.Dar rozlišování duchů. Duch svatý - neznámý Bůh. Rozlišování duchů. Slavení eucharistie..Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-096-7.b13.;
1224 Buob, Hans.Jediný Vykupiteľ a my. Jas:Zvolen.1999.80-88795-65-6.B35.;
1225 Buob, Hans.Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Praha:Portál.1993.80-85282-52-6.A44.;
1226 Bürger, Gottfried August, 1747-1794 - autor.Podivuhodné cesty po vodě i souši, polní tažení a veselá dobrodružství Barona Prášila, jak je vypravuje při víně v kruhu přátel.:Praha :.2000, c1958.80-200-0499-8.A47.;
1227 Burghart, Joachim - Ortner, Reinhold.Výchova k viere, Časové náboženské otázky. Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-324-0.C2X.;
1228 Burian, Jan.Civilizace starověkého středomoří.Praha:Svoboda.1984..D12.;
1229 Busch Wilhelm.365 x ON.":Neuvedený.1990..CZ1.;
1230 Busch, Wilhelm.Spoveď pri Verdune. Slovenské evanjelizačné stredisko:Bratislava.2000.80-88903-10-6.B39.;
1231 Bystrický, Peter,.Pes v mytológii, náboženstve a folklóre staroveku a stredoveku.Bratislava:Veda; Historický ústav SAV.2015.9788022414777; 978-80-224-1477-7.D24.;
1232 Caban, Peter.Missa Prima Neosacerdotalis.Rím:Lozzi Roma.2015.978-88-68381-02-8;978-88-6838-102-8.A30.;
1233 Caban, Peter.Historicko-vedecký pohľad na tematiku vôní v Biblii a v liturgii.Český Těšín:Cor Jesu.2015..A30.;
1234 Caban, Peter.Primičná omša . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-801-9.A40.;
1235 Cabaudová, Judith.Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-682-4.a42.;
1236 Cabaudová, Judith.Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-682-4.A50.;
1237 Caesar, Gaius Iulius.Zápisky o vojne v Galii.Bratislava:Tatran.1966..A48.;
1238 Caesarius de Heisterbach,(ca 1180-ca 1240).Vyprávění o zázracích :.Praha ::Vyšehrad,.2009.978-80-7021-980-5 .C20.;
1239 Cahill, Thomas.Jak Irové zachránili civilizaci : Neznámý příběh hrdinské role Irska v období od pádu Říma do vzniku středověké Evropy.Praha:Pragma.1995.80-7205-497-X.A47.;
1240 Cahill, Thomas, 1940-.Mysteria středověku a počátky moderního světa.:Hodkovičky [Praha] :.2008.978-80-7349-154-3.D26.;
1241 Calasanzová Ziescheová Maria.Dokonalá sloboda.Trnava:Spolok sv.Vojtecha .2016.978-80-8161-224-4.C25.;
1242 Calasanzová Ziescheová Maria.Dokonalá sloboda.Trnava:Spolok sv.Vojtecha .2016.978-80-8161-224-4.D58.;
1243 Callanan, Maggie.Poslední dary : jak porozumět zvláštnímu vnímání a potřebám umírajících.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-819-3.D34.;
1244 Calle, Ramiro.Himálajské příběhy : moudrost duchovních mistrů,poustevníků a jogínů.Praha:Portál.2003.80-7178-734-5.D35.;
1245 Calloway H., Donald,.Zasvätenie sa svätému Jozefovi.:.2021.9788082112866; 978-80-8211-286-6.D58.;
1246 Calvo, Gabriel.Rodinná energia a ako ju uvoľniť. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku:Bratislava.2002.80-968765-4-6.A40.;
1247 Calvo, Gabriel.Rodinná energia a ako ju uvoľniť. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku:Bratislava.2002.80-968765-4-6.C2X.;
1248 Campbell, Ross.Hledám svou cestu : Jak se přiblížit dospívajícím.Praha:Návrat.1994.80-85495-22-8.C2X.;
1249 Campbell, Ross.Hledám svou cestu : Jak se přiblížit dospívajícím.Praha:Návrat.1994.80-85495-22-8.C33.;
1250 Camusová, Louise.Svätý Filip - rozsievač radosti.Bratislava:LUC.2000.80-7114-318-9.C23.;
1251 Candido, F..Dajme Boha deťom.V Trnave:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944..D52A.;
1252 Canfield, Jack.Aladinuv faktor.Praha:Pragma.1996.80-7205-354-X.A21.;
1253 Canfield, Jack.Slepačia polievka pre dušu.Bratislava:SOFA.1992.80-85752-25-5.A26.;
1254 Canfield, Jack(1944-).Slepačia Polievka pre Dušu.Bratislava:Eastone Group.2012.9788081091919 (brož.);978-80-8109-191-9.C10.;
1255 Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Kostelní Vydří:KN.1999.80-88944-08-2.D28.;
1256 Cantalamessa, Raniero.Poslušnost.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-33-2.D45.;
1257 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.A45.;
1258 Cantalamessa, Raniero.Pascha, putování za nepomíjejícím.Praha:Paulínky.2005.80-86025-83-7.A38.;
1259 Cantalamessa, Raniero.Zpěv ducha.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-445-8.C16.;
1260 Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Kostelní Vydří:KN.1999.80-88944-08-2.A45.;
1261 Cantalamessa, Raniero.Dech Božského ducha.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-361-3.D54.;
1262 Cantalamessa, Raniero.My kážeme Krista ukřižovaného.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-061-4.C34.;
1263 Cantalamessa, Raniero.Život v Kristovi.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-066-5.A48.;
1264 Cantalamessa, Raniero.Panenství.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-27-8.D22.;
1265 Cantalamessa, Raniero.Tajemství proměnění Páně.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-972-7.D25.;
1266 Cantalamessa, Raniero.Veľkonočné tajomstvo.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-18-X.C26.;
1267 Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.A16.;
1268 Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.D45.;
1269 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo krstu.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-06-6.A10.;
1270 Cantalamessa, Raniero.Slovo a život.Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-261-9.C24.;
1271 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo krstu.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-06-6.A31.;
1272 Cantalamessa, Raniero.Ukřižovaný Kristus. Velkopáteční rozjímání (1996-2001)..Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.2002.80-7192-607-8.C34.;
1273 Cantalamessa, Raniero.Dech Božského ducha.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-361-3.C3X.;
1274 Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2.D33.;
1275 Cantalamessa, Raniero.Poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-09-0.A45.;
1276 Cantalamessa, Raniero.Tajemství proměnění Páně.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-972-7.A46.;
1277 Cantalamessa, Raniero.My kážeme Krista ukřižovaného.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-061-4.D43.;
1278 Cantalamessa, Raniero - Valli, Aldo Maria.Chlapec, ktorý nosil vodu.Trnava:SSV.2017.978-80-8161-197-1.D52.;
1279 Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Pozvání na horu Sinaj :.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.1999.80-7192-417-2.A31.;
1280 Cargnoni, Costanzo.Po stopách kapucínských svatých.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-025-7.C23.;
1281 Carlos, G. Vallés..Anthony de Mello-prorok pro naši dobu.:Cesta.2002.80-7295-033-9.D32.;
1282 Carnegie, Dale.Ako sa zbaviť starostí a začať žiť. Praha:Dale Carnegie.1995..A32.;
1283 Carnegie, Dale.Jak mluvit a pusobit na druhe při obchodním jednání. Praha:Dale Carnegie.1990?..A32.;
1284 Carnegie, Dale.Uspech si Ty.:Genezis.1991.80-85220-56-3.B09.;
1285 Carossa, Hans,.Lekár Gion.Bratislava:Nakl. Čas.1942..SK1950.;
1286 Carothers, Merlin.Čo nosíš vo svojej mysli?.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2001.80-968401-5-0.A25.;
1287 Carothers, Merlin.Čo nosíš vo svojej mysli?.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2001.80-968401-5-0.D46.;
1288 Carothers, Merlin.Dobrodružstvo za každú cenu.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2001.80-968401-7-7.A38.;
1289 Carretto Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.1993.80-7114-080-5.D53.;
1290 Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:LUC.1994.80-7114-120-8.A45.;
1291 Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-399-5.A38.;
1292 Carretto, Carlo.Hledal jsem a nalezl jsem.:Cesta Brno.1997.80-85319-67-5.D38.;
1293 Carretto, Carlo.Ja, František.Cambridge, Ontario, Canada:Priatelia Dobrej knihy.1983.0-920150-87-X, 092015087X.SK1990.;
1294 Carretto, Carlo.Cez púšť k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..SUSCM.;
1295 Carretto, Carlo.Ja, František.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-396-0.A38.;
1296 Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-398-7.A38.;
1297 Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-111-9.D57.;
1298 Carretto, Carlo.Púšť uprostred mesta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..A38.;
1299 Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-400-2.A38.;
1300 Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:LUC.1994.80-7114-120-8.D57.;
1301 Carretto, Carlo.Cez púšť k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..A38.;
1302 Carretto, Carlo.Cez púšť k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..SUSCM.;
1303 Carretto, Carlo.A buh videl,že je to dobré.Praha:Portál.1996.80-7178-092-8.A25.;
1304 Carretto, Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.2003.80-7114-395-2.A38.;
1305 Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-111-9.D46.;
1306 Carretto, Carlo.Iba láska....Bratislava:Lúč.2003.80-7114-397-9.A38.;
1307 Carretto, Carlo.Prečo Pane?.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-44-5.SK1990.;
1308 Carretto, Carlo, 1910-1988 - autor.Poušť uprostřed města.:Brno :.1995, c1994.80-85319-43-8.D25.;
1309 Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.C26.;
1310 Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.D36.;
1311 Carretto,Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..C33.;
1312 Carretto,Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..D41A.;
1313 Carretto,Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..D52A.;
1314 Carretto,Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..SUSCM.;
1315 Carroll, William E..Stvorenie a veda.Ivanka pri Dunaji:Kolégium Antona Neuwirtha.2011.9788097054618 (brož.); 978-80-970546-1-8.B49.;
1316 Carter, Carmen.Válka proti Albigenským.Praha:ODEON.1979..A15.;
1317 Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 4. diel.Bratislava:KONTAKT PLUS.2001.80-88855-35-7.A38.;
1318 Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom. Kontakt plus:Bratislava.2002.80-88855-40-3.A38.;
1319 Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 5. diel:.Bratislava:Kontakt plus.2000.80-88855-33-0.A38.;
1320 Carvajal, Francisco Fernández,.Hovoriť s Bohom, slávnosti a sviatky: júl- december, 7. časť. Lúč:Bratislava.2006.80-7114-554-8.A38.;
1321 Carvajal, Francisco Fernández,.Hovoriť s Bohom, Cezročné obdobie: 24. – 34. týž., 5. časť. Lúč:Bratislava.2006.80-7114-552-1.D27.;
1322 Carvajal, Francisco Fernández,.Hovoriť s Bohom, Cezročné obdobie: 1. - 12. týž., 3. časť. Kontakt plus:Bratislava.2000.80-7114-550-5.A38.;
1323 Cassagnard, J M.Carrel a Zola, zoči-voči zázraku v Lurdoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-649-7.A26.;
1324 Castaneda, Carlos.Don Filip Rinaldi.Praha:Portál.1994..A47.;
1325 Castel, Roger.La Salette (zjavenie a zmysel Posolstva)..Chrenovec - Brusno:Misionári Matky Božej Lasaletskej.2000.80-968917-6-6.B09.;
1326 Castello, Don Nello.Páter Pio. Brno:Cesta.1994..A41.;
1327 Castro, Regis.Ruženec oslobodenia. Zvolen:Jas.2006.80-89219-04-7.D28.;
1328 Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.B02.;
1329 Castro, Regis.Uzdravovanie požehnávaním.Zvolen:Združenie Jas.2006.8089219101 (brož.); 80-89219-00-4.B43.;
1330 Castro, Regis.Ruženec oslobodenia. Zvolen:Jas.2006.80-89219-04-7.A46.;
1331 Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.B41.;
1332 Cather, Willa Sibert.Môj úhlavný nepriateľ.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..D57A.;
1333 Catherová, Wila.Smrt si jde pro arcibiskupa.Praha:Vyšehrad.1972..A35.;
1334 Cattaneo, Arturo.Celibát.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741785 (brož.); 978-80-8074-178-5.A11.;
1335 Cehuľa, Jozef.Za pravdou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..SSV2.;
1336 Cehuľa, Jozef.Pod palestínskym nebom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..D57A.;
1337 Cejpek, Jan,1895-1965.Simeon.Ružomberok:Lev.1922..B47.;
1338 Celecová, Melánia.Spoločníčka na ceste Cirkev v dejinách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-439-X.D21.;
1339 Cencini, Amedeo.Marnotratný otec.Praha:Paulínky.2007.978-80-86949-38-3.B19.;
1340 Cencini, Amedeo.Dych života.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-061-3.A45.;
1341 Cencini, Amedeo.Život v usmíření.Praha:Paulínky.2008.978-80-86949-42-0.C25.;
1342 Cencini, Amedeo.Askéza.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-024-0.B19.;
1343 Cencini, Amedeo.Rozsievač.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-069-6.B19.;
1344 Cencini, Amedeo,(1948-).Strom života.Bratislava:Serafín.2012.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6.A50.;
1345 Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Boh Otec:.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-07-4.D27.;
1346 Centrum pre bioetickú reformu.Milovať ich oboch. Levoča:Centrum pre bioetickú reformu.2011..B28.;
1347 Ceragioli, Ferruccio.Sedm žen z evangelií.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-104-9.A46.;
1348 Ceram, C W.Oživená minulosť.Praha:Orbis.1971..D15.;
1349 Cervantes, Saavedra.Dúmyslný rytír Don Quijote de la Mancha I..Praha:Svoboda.1982..A12.;
1350 Cervantes, Saavedra.Dúmyslný rytír Don Quijote de la Mancha II..Praha:Svoboda.1982..A12.;
1351 Cetkovský, Gorazd.Učitelka prostoty. Spiritualita svaté Terezie z Lisieux..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1997.80-7192-258-7.A42.;
1352 Cianchetta, Romeo.Assisi.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-40-7.D13.;
1353 Cianchetta, Romeo.Assise.Narni:Plurigraf.1989..D11.;
1354 Cianchetta, Romeo.Assisi.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-40-7.D16.;
1355 Cibula, Václav.Francouzské pohádky. Praha:Albatros.1991.80-00-00327-9.D11.;
1356 Cicero.Řeči proti Verrovi.Praha:ODEON.1972..D38.;
1357 Cidlinská, Libuše.Gotické krídlové oltáre.Bratislava:Tatran.1989.80-222-0029-8.D16.;
1358 Cieker, Jozef.Slovenská otázka na prelome storočí.Bratislava:Slovenská Liga.1935..SK1950.;
1359 Ciganpalová, Anna.Moja misia na Haiti.:.2017.9788089570195; 978-80-89570-19-5.B42.;
1360 Cíger Hronský, Jozef.Andreas Búr majster.:Slovenský Tatran.1970..D54.;
1361 Cincialová, M. L..Vývoj řeholí III. řádu sv. Františka.:.2000?..B20.;
1362 Cinek, František,.Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku :.V Olomouci ::Lidové knihkupectví,.1931..D58A.;
1363 Cioffari, Gerardo,1943-.Svatý Mikuláš :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2012.978-80-7412-120-3 .D45.;
1364 Cipár, Marián.Odluka cirkví od štátu.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741914 (brož.);978-80-8074-191-4.D45.;
1365 Cipriani, Settimio.Písemní úvodní kurs do studia písma svatého.:.1970?..SAM.;
1366 Ciszek, Walter.On mne vede.Praha:ZVON.1995.80-7113-113-X.D38.;
1367 Ciszek, Walter.S Bohom v Rusku.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-030-6.C30.;
1368 Ciszek, Walter.S Bohom v Rusku.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-030-6.D52.;
1369 Ciszek, Walter J..Ukázal mi cestu.[Trnava]:Dobrá kniha.1995.8071410829 (brož.); 80-7141-082-9.D53.;
1370 Ciszek, Walter J.,1904-1984.On mne vede /.:.2005??.978-80-7450-192-0.C30.;
1371 Claudel, Paul.Múza Milost.:Mladá fronta.1969..C12.;
1372 Claudel, Paul.Cesta krížová.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..D52A.;
1373 Claudel, Paul.Hry.Bratislava:Divadelný ústav.2007.978-80-88987-82-6.D41.;
1374 Claudel, Paul.Cesta krížová.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..D23.;
1375 Claudianus, Claudius,.Únos Proserpiny :.Praha ::Svoboda,.1975..D61a.;
1376 Clément, Olivier.Tělo pro smrt a pro slávu : malé uvedení do teopoetiky těla.Velehrad:Refugium.2004.80-86715-17-5.D42.;
1377 Clément, Olivier, 1921-2009.Duchovní průvodce pro naši dobu.:Olomouc :.2010.978-80-7412-045-9.D36.;
1378 Clérissac, Humbert,.Tajemství církve /.Stará Říše na Moravě ::Dobré dílo,.1921..D41A.;
1379 Closen, Gustav.Mystérium Svätého Pisma.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-027-6.D27.;
1380 Closen, Gustav.Mystérium Svätého Pisma.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-027-6.A25.;
1381 CMBF Olomouc.Příběhy raně křesťanských mučedníku.Olomouc:Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními textami Cyril.met.teol. fakulta.2009.978-80-7021-989-8.C10.;
1382 Coelho, Paulo.Pútnik z Compostely..Bratislava:SOFA.2000.80-89033-48-2.A24.;
1383 Coelho, Paulo.Rukověť bojovníka světla.Praha:Argo.2006.80-7203-755-2.C1X.;
1384 Coelho, Paulo.Pátá hora.Praha:Argo.1999.80-7203-242-9.C33.;
1385 Cohat, Yves.Od pravekých lovcov k barbarom.Bratislava:Perfekt.2007.978-80-8046-354-0.C11.;
1386 Cohen, Abraham.Talmud (pro každého). Praha:Sefer.2006.80-85924-49-8.C15.;
1387 Cohen, Richard.Liečenie homosexuality.:.2015 [s.a..D12.;
1388 Cojazzi, Antonio,(1880-1953).Abeceda katolíka.Frýdek ::Exerciční dům,.1946..D58A.;
1389 Collins, Roger.Evropa raného středověku 300-1000.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-660-3.D54.;
1390 Collinson, Patrick.Reformácia..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-906-2.A21.;
1391 Concilium Legionis Mariae.Legio Mariae.Dublin:Dublin.1985..A21.;
1392 Connelly, Michael.Advokát zo zadného sedadla.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-137-9.D45.;
1393 Contessa, Fabrizio.Svätá Mária Gorettiová.Bratislava:LUC.2002.80-7114-392-8.D56.;
1394 Cooling, Margaret.Mám vztek.:.1993.80-85282-71-2.b13.;
1395 Copus, J.E..Lazar, priateľ Krista Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..D56A.;
1396 Copus, J.E..Lazar, priateľ Krista Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..SSV2.;
1397 Coreth, Emerich.Základy metafyziky.Svitavy:Trinitas.2000.80-85036-32-0.A24.;
1398 Corredor, José Maria.Prirodzená cesta, Billingsova metóda.:Zrno.1991.80-900496-9-9.C1Y.;
1399 Corredor, José Maria.Prirodzená cesta, Billingsova metóda.:Zrno.1991.80-900496-9-9.A47.;
1400 Corredor, José Maria.Prirodzená cesta, Billingsova metóda.:Zrno.1991.80-900496-9-9.B17.;
1401 Correth, Emerich.Boh vo filozofickom myslení. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-080-1.C24.;
1402 Corte, Celeste.V spoločenstve s anjelmi.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-657-5.A32.;
1403 Cottier, Georges, 1922- - Účastník interview;.Vyznání papežského teologa.:Kostelní Vydří :.2011.978-80-7195-490-3.D37.;
1404 Courtois, Gaston.Najkrajší príbeh. Bratislava:Genezis.1990.80-85220-15-6.A13.;
1405 Cousteau, Jacques.Život na konci světa : Patagonie.Ohňová země.Magalhaesovo souostroví.Praha:Mladá fronta.1983..C11.;
1406 Crabb, Lawrence J..Muž a žena : Proč jsou manželství tak často plná napětí a hořkosti? Co je zapotřebí k dobrému manželství?.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-72-4.C1Y.;
1407 Crabb, Lawrence J..Manželství je vztah.Praha:Návrat domů.1994.80-85495-31-7.C1Y.;
1408 Crepaldi, Giampaolo,1947-.Katolík v politike.[Bratislava]:Nadácia Antona Tunegu.2013.978-80-971318-1-4.C17.;
1409 CRESCENZO, Luciano De.Příběhy řecké filozofie : Sokrates a ti druzí.:Dokořán.2004.80-86569-66-7.C24.;
1410 Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.A32.;
1411 Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.C2X.;
1412 Cronin, Archibald Joseph.Tri lásky.Praha:Vyšehrad.1972..A33.;
1413 Cronin, Archibald Joseph,.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SK1950.;
1414 Crostarosa, Mária Celesta.Rozhovory duše s Ježišom.Bratislava:Redemptoristi.2009.978-80-89342-07-5.C22.;
1415 Crostarosa, Mária Celesta.Rozhovory duše s Ježišom.Bratislava:Redemptoristi.2009.978-80-89342-07-5.A45.;
1416 Crostarosa, Mária Celesta.Autobiografia.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-8-2.C1Y.;
1417 Cruz, Nicky, 1938- - autor.Utíkej, malý, utíkej.:Albrechtice :.1992.80-7112-012-X.A36.;
1418 Cruz, Nicky,1938-.Ďábel nemá matku /.Praha ::Triton,.2014.978-80-7387-718-7.A30.;
1419 Csontos, Ladislav, SJ.Rozvedení katolíci.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741488 (brož.); 978-80-8074-148-8.D45.;
1420 Csontos, Ladislav, SJ.Jednou nohou v krimináli.Trnava:Dobrá kniha.2003.8071414220 (brož.); 80-7141-422-0.A15.;
1421 Cucci, Giovanni.Cirkev a pedofília.Bratislava:Dob Bosco.2012.9788080741754 (brož.);978-80-8074-175-4.A13.;
1422 Cucci, Giovanni.Cirkev a pedofília.Bratislava:Dob Bosco.2012.9788080741754 (brož.);978-80-8074-175-4.A33.;
1423 Cumming, John.Dopisy velkých osobností hříšníkům I : Dětství, sebezkoumání, láska, utrpení.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-555-1.D35.;
1424 Cummins, Norbert.Osvobození k radosti.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-42-1.A44.;
1425 Cummins, Norbert.Adamovo mlčení. Praha:Návrat domú.1998.80-85495-77-5.C15.;
1426 Curtis, Brent.Posvätná Romanca. Bližšie k srdcu Boha.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-969264-5-4.D21.;
1427 Curtis, Brent.Posvätná Romanca. Bližšie k srdcu Boha.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-969264-5-4.D41.;
1428 Curtis, Brent.Posvätná romanca. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2008.978-80-89342-03-7.C22.;
1429 Cuskelly, E. J..Současná spiritualita:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-70-7.C26.;
1430 Cyril - Konštantín.Proglas.Bratislava:Perfekt.2004.80-8046-277-1.R3.;
1431 Cyril Putera.Dobrovoľne otrokom.:.2010..D52.;
1432 Czambel, S.Rukoväť spisovnej reči slovenskej.Trnava:Budapešť.1919..B24.;
1433 Čala, Antonín.Základy víry.Olomouc:MCM.1992..A44.;
1434 Čala, Antonín.Základy komunismu.Praha:Krystal.1946..C13.;
1435 Čala, Antonín.Duchovní hudba. Olomouc:Krystal.1946..OP.;
1436 Čambál, Andrej, SJ.Duchovné cvičenia pre kňazov.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1929..D41A.;
1437 Čambál, Andrej, SJ.Ako sa krešú svätí?.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..D53A.;
1438 Čapek, Jaromír,(1932-).Bojovali za Československo.Brno:CPress.2012.80-264-0126-3.A23.;
1439 Čapek, Vladimír.Historie bible.Praha:Advent.1990.80-85002-19-1.D37.;
1440 Čapla, Ján.Vhľad do života noviciátov. Za Kristom.Poprad:Saleziáni don Bosca.1996..B38.;
1441 Čarnogurský, Ján.Väznili ich za vieru.Bratislava:Pramene .1990.80-85139-00-0.A45.;
1442 Čarnogurský, Ján.Väznili ich za vieru.Bratislava:Pramene .1990.80-85139-00-0.D32.;
1443 Čech, Svatopluk.Dejiny Nemecka 1919-1945.:Český Spisovatel Praha.1993.80-202-0441-5.D43.;
1444 Čejka Gustav.Sborník teologických statí VI..Praha:Česká katololická charita.1987..CZ1.;
1445 Čejka, Gustáv.Mír - hodnota bez hranic.Praha:ČKCH.1988..C16.;
1446 Čejka, Gustáv.Písmo svaté a Maria.Praha:ČKCH.1989..C16.;
1447 Čep.Poutník na zemi. Brno:Proglas.1998.80-902146-3-0.C13.;
1448 Čermák, Josef.Staré francouzské kroniky. Praha:nakladatelství KLP.1962..D43.;
1449 Čermák, Miloš.Půlkacíř : Rozhovor Miloše Čermáka s Karlem Krylem.Praha:Academia.1993.80-200-0498-X.C3X.;
1450 Černá, Jana,(1981-).Španělsko a Nový svět v době vlády Habsburků :.Praha ::Epocha,.2011.978-80-261-0063-8 (Západočeská univerzita v Plzni : váz.);978-80-7425-088-0 (Epocha : váz.).D47.;
1451 Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského III..:.1975..OP.;
1452 Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského I..:.1975..OP.;
1453 Černá, Zdislava.Dějiny Řádu kazatelského II..:.1980?..OP.;
1454 Černák, Tomáš.S pokorou a vierou v srdci.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2012.9788085223965 (brož.);978-80-85223-96-5.A45.;
1455 Černušák, Tomáš, 1972- - autor.Historie dominikánů v českých zemích.:Praha :.2001.80-85929-50-3.A15.;
1456 Černušková, Veronika.NOVOZÁKONNÍ ŘEČTINA.:Univerzita Palackého Olomouc.2002.80-244-0359-5.D14.;
1457 Černý, Rafael Michael, SDB.Ty si mať dobrotivá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..A37.;
1458 Červinka, Jozef.Vladyka..Michalovce:MISIONÁR.2002.80-88724-21-X.A21.;
1459 Česká biblická společnost.Slovo na cestu.Praha:Česká biblická společnost.2011.978-80-87287-32-3.C10.;
1460 Česká biblická společnost.Bible.Praha:Zvon.1991.80-7113-009-5.R1.;
1461 Česká biskupská konference.Katechetické smernice ČBK. Praha:ČBK.1994..U.;
1462 Česká dominikánska provincie.Co je to dominikán?. Olomouc:Krystal.1948..B19.;
1463 Česká dominikánska provincie.Sborník ke svatorečení Paní Zdislavy z Lemberka.Praha:Krystal.1995.80-85929-03-1.A24.;
1464 Českomoravská Fatima.Díkuvzdání Fatimy.Olomouc:MCM.2003.80-7266-147-7.B12.;
1465 Čierna, Alojzia.Počiatok radostnej zvesti.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-262-7.D25.;
1466 Čík, Stanislav Xavér, CCG.Marianka pútnické miesto. Ars stigmy:Bratislava.1991.80-85264-32-3.B40.;
1467 Čintalová, Katarína.Svedectvá.:.2019.9788097280239; 978-80-972802-3-9.životopis.;
1468 Čížek, Antonín.Synaxár životy svätých.Prešov:SB P.P.Gojdiča.1998.80-967341-1-3.A20.;
1469 Čižmár, Marián.Svätý Ján Chryzostom a jeho pohľad na kňazstvo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1997.80-7165-097-8.B46.;
1470 Čižmár, Marián.Krása Karmelu v Gaboltove.Prešov:VMV.2006.80-7165-557-0.B12.;
1471 Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2.D21.;
1472 Čižmár, Marián.Krása Karmelu v Gaboltove.Prešov:VMV.2006.80-7165-557-0.B41.;
1473 Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.B23.;
1474 Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2.D22.;
1475 Členovia rádu bosých karmelitánok na Slovensku.Sv. Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1996.80-7114-197-6.B27.;
1476 Čomaj, Ján.Fenomén Zamarovský.Bratislava:Perfekt.2006.80-8046-339-5.A12.;
1477 Čulen, Konštantín.Zločin vo fundamente .Bratislava:LUC.2009.978-80-7114-735-0.B18.;
1478 Čulen, Konštantín.Slovenské študentské tragédie.Bratislava:Nakladateľstvo Slovenskej ligy.1935..SK1950.;
1479 Čulen, Konštantín,1904-1964.Slovenské študenstké tragédie.Bratislava:Slovenská liga.1935..SK1950.;
1480 Čupíková Zdena.Zrkadlo detstva. Lučenec:PS-LINE.2008.978-80-969501-4-0.C22.;
1481 D.L.Moodyho.Požitek a prospech pro zkoumatele bible.:Cirkev Adventistov.1985??..CZ2.;
1482 Da FONSECA, Gonzaga.Fatima : Mária hovorí k svetu.Košice:Východoslovenské vydav..1990.80-85174-94-4.A40.;
1483 Da FONSECA, Gonzaga.Fatima : Mária hovorí k svetu.Košice:Východoslovenské vydav..1990.80-85174-94-4.C32.;
1484 Dacík, R. M..O přátelství.:.1946..D52A.;
1485 Dacík, Reginald.Búh ve svém díle. Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1938..A41.;
1486 Dacík, Reginald.Žij a modli se s Církví.Bratislava:Obzor.1980?..B08.;
1487 Dacík, Reginald.Duše světcu. Olomouc:Krystal.1946..A41.;
1488 Dacík, Reginald.Búh ve svém díle. Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1938..OP.;
1489 Dachovský, Karel.Sv. Jan Vianney.Praha:Řád L.1995..B16.;
1490 Daigneault, André, 1938-.Krize jako šance.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2011.978-80-7195-514-6.D36.;
1491 Dajczer, Todeusz.Úvahy o viere :.Bratislava:Serafín.1998.80-88944-16-3.C1Y.;
1492 Dakov, Sergej.Odpusť, Natašo., Samaritánka., Souostroví Gulag /úryvek.:Signum unitátis.1991..A25.;
1493 Dalibor, Kusák.Hrady a zámky v Československu.:Osveta.1990.80-217-0100-5.D16.;
1494 Daly, Thérése.Nejhlubší touhy : Zkušenost duchovních cvičení. Ignaciánská cesta Mary Ward.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-218-8.C11.;
1495 Dancák, František.Verím v príkladoch. Petra:Prešov.2002.80-89007-22-8.A38.;
1496 Dancák, František.Nad modlitbou svätého ruženca.V. Lomnica:Miros.1992.80-85443-04-X.B02.;
1497 Dancák, František.Nad modlitbou svätého ruženca.V. Lomnica:Miros.1992.80-85443-04-X.A20.;
1498 Dančo, Vincent.P. T. de Chardin: Božské prostredie.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-121-3.D57.;
1499 Dančo, Vincent.P. T. de Chardin: Božské prostredie.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-121-3.D27.;
1500 Dandi, Daley Mackall,.Vianočná záhada.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1997.80-88863-05-8.c12.;
1501 Dangl, Vojtech.Bitky a bojiská v našich dejinách II..Bratislava:Perfekt.2007.978-80-8046-374-8.R5.;
1502 Dangl, Vojtech.Bitky a bojiská v našich dejinách : Od Samovej ríše po vzbik stálej armády.Bratislava:Perfekt.2005.80-8046-310-7.R5.;
1503 Dangl, Vojtech,,1937-.Vojvodcovia.Praha:Ottovo nakladatelství.2012.9788073609863 (brož.); 978-80-7360-986-3.D41.;
1504 Daniel J. Harrington SJ.Sacra pagina - Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-423-7.R1.;
1505 Daniel-Ange.Tvoje telo je stvorené pre lásku..Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.A25.;
1506 Daniel-Ange.Homosexuál. Kto si? Kam ideš?.Bratislava:Familiaris.1995.8096706829; 80-967068-2-9.C2X.;
1507 Daniel-Ange.Tvoje telo je stvorené pre lásku..Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.A35.;
1508 Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.D34.;
1509 Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.D27.;
1510 Daniel, Pastirčák.Tehilim.:Modrý Peter.1997.80-85515-43-1.D32.;
1511 Daniel, Yvan.Dietky slávy.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1949..SSV1.;
1512 Daniel, Yvan.Dietky slávy.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1949..D41A.;
1513 Daniel, Yvan.Dietky slávy.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1949..SSV1.;
1514 Daniel, Yvan.Dietky slávy.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1949..SSV2.;
1515 Daniš, Jozef, SVD.Mystika ranného kresťanstva.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2007.978-80-85223-78-1.D35.;
1516 Daňko, Ondrej.Mikroregión Stráže. Mikroregión Čergov, Gmina Solina.:.2006.80-89258-05-0.b13.;
1517 Danko, Pavol.Odvážny rok.:.2018.9788097125523; 978-80-971255-2-3.D21.;
1518 Danko, Pavol,.Milosrdný rok.[Bratislava]:Kanet.2016.9788097125516 (brož.); 978-80-9721255-1-6.D53.;
1519 Danková, Rozália Stella sestra.Sestra Rozália Božia služobnica. Nitra:Dcéry kresťanskej lásky.2000..B06.;
1520 Dante Alighieri,.Božská komédia. 1.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1978..D31.;
1521 Dante Alighieri,.Božská komédia. 1.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1978..A12.;
1522 Dante, Alighieri.Božská komédia. Očistec.:Tatran.1982..D22.;
1523 Daphne K..Dvanásť krokov s Ježišom . Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-680-3.D41.;
1524 Daphne K..Dvanásť krokov s Ježišom . Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-680-3.D51.;
1525 Dassonville, Joseph.Trojí pouto rodiny /.V Praze ::Universum, nakladatelství dobré knihy,.1933..D54A.;
1526 Daubner, Ján Alojz.Deväťdňová pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..D58A.;
1527 Daucourt, Gérard.Prijať Opustiť Dúfať.Bratislava:DAKA.1993.80-900539-9-8.B36.;
1528 Davies, Brian.The thought of Thomas Aquinas.Oxford:Larendon Press.1993.0-19-826753-3.C15.;
1529 Davies, Douglas James.Stručné dějiny smrti.Praha:Volvox globator.2007.978-80-7207-628-4.D34.;
1530 Davies, Gaius.Krehkí velikáni. Bratislava:Porta libri.2002.80-89067-08-5.a48.;
1531 Davies, P. C. W..Kosmický jackpot.Praha:Argo.2009.978-80-7363-237-3.D22.;
1532 Davisová, Joann.Kniha o pastierovi. .Bratislava :Ikar.2009.978-80-551-2176-5.C32.;
1533 Dawson, Christopher.Porozumět Evropě.Praha:Vyšehrad.1995.80-7113-138-5.D36.;
1534 Day, David.Proč nebýt dospělý.Praha:Portál.1994.80-85282-72-0.B02.;
1535 Dcéry Božskej Lásky.Príručka modlitieb.:Dcéry Božskej Lásky.1985..D56A.;
1536 de Boylesve Marin S.J..Myšlenka na den.:.1948..D54A.;
1537 De Crescenzo, Luciano.Příběhy středověké filozofie.:Dokořán.2006.80-7363-031-1.C25.;
1538 De Crescenzo, Luciano,.Příběhy starší řecké filozofie.Praha:Dokořán.2010.978-80-7363-132-1.C24.;
1539 De Mello, Anthony, 1931-1987.Hledání Boha :.:Praha :.2011.978-80-7367-848-7.a23.;
1540 De Mello, Anthony,(1931-1987).Čirá radost.Praha:Portál.2012.80-262-0158-2.a23.;
1541 de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Friburg:.1908..LATIN.;
1542 De, MELLO, Anthony.Cesta k lásce : poslední meditace.Brno:Cesta.1996.80-85319-58-6.A11.;
1543 Debicki, Jacek.Dejiny umenia.Bratislava:Mladé leta.1998.80-06-00874-4.R4.;
1544 Decourtray, Albert.Kto je sv. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice.:.2016..B48.;
1545 Degro, Imrich (1969).Trpíme za hriechy svojich predkov?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741464 (brož.); 978-80-8074-146-4.D45.;
1546 Degro, Imrich (1969).Charizmatické hnutie.. Réma:Prešov.1997.80-967559-2-7.B29.;
1547 Degro, Imrich (1969).Charizmatické hnutie.. Réma:Prešov.1997.80-967559-2-7.B35.;
1548 Deko Dökereš, Martin.Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500.Bratislava:Slovenská národná galéria.2017.9788080592073 (brož.); 978-80-859-207-3.C21.;
1549 Deleddová Grazia.Trstiny vo vetre.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1969..SK1990.;
1550 Delfieux, Pierre-Marie,1934-2013.Kniha života Mnišského bratrstva Jeruzalém /.Brno ::Kartuziánské nakladatelství,.2013.978-80-87864-01-2.A12.;
1551 Delouche, Frédéric.Dejiny Európy.Bratislava:Mladé leta.1998.80-06-00889-2.D14.;
1552 Delumeau, Jean.Tisíc let štěstí.:.2010.978-80-257-0237-6.D24.;
1553 Deml_Jakub.Tasov.Praha:Vyšehrad.1971..CZ1.;
1554 Deml, Jakub.Mohyla.Praha:Vyšehrad.1948..C14.;
1555 Demmer, Klaus.Požiadavka z večnosti. .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-689-6.C26.;
1556 Denzinger, Henrich; Schonmetzer, Adolf.Enchiridion Symbolorum. Freiburg:Herder KG.1965..R2.;
1557 Denzler, Georg.Dějiny celibátu.Brno:CDK.2000.80-85959-61-5.A11.;
1558 Derleth, August.Medzi indiánmi.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-025-X.A27.;
1559 Dermek, Andrej, SDB.Pomôcky k otázkam Nového zákona. Evanjeliá. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:V Bratislave.1997.80-88696-15-1.D12.;
1560 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9.A37.;
1561 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.D46.;
1562 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.A37.;
1563 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9.C3X.;
1564 Descartes, René.Princípy filozofie. Bratislava:Pravda.1987..D61a.;
1565 Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..D41A.;
1566 Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..SSV2.;
1567 Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..SSV1.;
1568 Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..SSV2.;
1569 Di Sante, Carmine.Židovská modlitba. Praha:Oikoymenh.1995.80-86005-00-3.C35.;
1570 Di Sante, Carmine.Židovská modlitba. Praha:Oikoymenh.1995.80-86005-00-3.A16.;
1571 Diat, Nicolas.Pane zostaň s nami.:.2019.9788081791505; 978-80-8179-150-5.D52.;
1572 Dickens, Charles.Americké poznámky.Praha:Čs. spisovatel.1952..D38.;
1573 Dickens, Charles.Vánoční povídky.Praha:Vyšehrad.1969..A16.;
1574 Dieška, Ján, SJ.Srdce nášho Božského Brata.:Posol.1943..D58A.;
1575 Dillard, Raymond.Úvod do Starého zákona. Praha:Návrat domú.2003.80-7255-078-0.A46.;
1576 Dilong, Rudolf, OFM.Krížová cesta.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.2012..B33.;
1577 Dilong, Rudolf, OFM.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.1987.86-397-0126-1.C33.;
1578 Dilong, Rudolf, OFM.Ešte kvietok.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..D53A.;
1579 Dilong, Rudolf, OFM.Mesto s ružou.:.1939..SK1.;
1580 Dilong, Rudolf, OFM.Mesto s ružou.:.1939..B48.;
1581 Dilong, Rudolf, OFM.Oči nám horia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..SUSCM.;
1582 Dilong, Rudolf, OFM.Človek s láskou.:.1944..SK1950.;
1583 Dilong, Rudolf, OFM.Rozjímania.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-11-2.B21.;
1584 Dilong, Rudolf, OFM.Ešte kvietok.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..SK1.;
1585 Dilong, Rudolf, OFM.Pod krížom.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-16-3.B16.;
1586 Dilong, Rudolf, OFM.Čo vietor nepovie : lyrická próza / Rudolf Dilong. - . :Cambridge.1976 ..SK1990.;
1587 Dilong, Rudolf, OFM.Ja, Rudolf Dilong, trubadúr.:Matica slovenská.1992.80-7090-236-1.D41.;
1588 Dilong, Rudolf, OFM.Pod krížom.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-16-3.B39.;
1589 Dionýz Kartuzián.Po smrti ....Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-2-2.A26.;
1590 Dittrich, Zdeněk Radslav.Jan Hus mezi epochami,národy a konfesemi.:.1995.80-85795-17-5.C11.;
1591 Dlouhý, Jaroslav.Katechetické promluvy.:.1929..D52A.;
1592 Dlubacz, Wlodzimierz.O kulture filozofii.Lublin:Polihymnia.1994.83-85684-38-7.D26.;
1593 Dlubacz, Wlodzimierz.Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa.Lublin:KUL.1992.83-228-0266-8.D26.;
1594 Dlugoš, František.Sluha boží, biskup Ján Vojtaššák, a jeho vzťah k Mariánskej hore v Levoči. Levoča:Polypress.2000.80-88704-31-6.D31.;
1595 Dlugoš, František.Pápež Ján Pavol II. a Levoča..Levoča:Tlačiareň Polypress.2001.80-88704-44-8.D12.;
1596 Dlugoš, František.Farári a kapláni pôsobiaci v Levoči v 20. storočí.:Polypress.2000.80-88704-36-7.C34.;
1597 Dlugoš, František.Mariánska Levoča a jej osobnosti medzi svätyňami Európy.Levoča:MTM Levoča.2008.978-80-89187-21-8.C22.;
1598 Dlugoš, František.Dejiny Mariánskej hory v Levoči. Levoča:Polypress.2000.80-88704-29-4.D31.;
1599 Dlugoš, František.760 rokov Mariánskej hory v Levoči.:MTM Levoča.2007.978-80-89187-18-8.A34.;
1600 Dobhan, Ulrich.Svätý ján z Kríža.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7114-154-2.A24.;
1601 Dobhan, Ulrich.Svätý ján z Kríža.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7114-154-2.A40.;
1602 Dobhan, Ulrich.Svätý ján z Kríža.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7114-154-2.A13.A13;
1603 Dobhan, Ulrich.Svätý Ján od Kríža.Bratislava:Lúč.2011.9788071148517 (viaz.);978-80-7114-851-7.D42.;
1604 Dobiáš, Rudolf.Triedni nepriatelia III.. .Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-814-6.D21.;
1605 Dobiáš, Rudolf.Triedni nepriatelia II..Prešov:VMV.2007.978-80-7165-632-6.D21.;
1606 Dobiáš, Rudolf.Básnici za mrežami. .Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-772-9.D57.;
1607 Dobraczynski, Jan.Před branami Lipska.Praha:Vyšehrad.1988..A15.;
1608 Dobraczynski, Jan.Nikodémové listy..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-285-6.A44.;
1609 Dobraczynski, Jan.Modré přilby na přehrade.Praha:Vyšehrad.1976..A41.;
1610 Dobraczynski, Jan.Přelévat moře.Praha:Vyšehrad.1971..A33.;
1611 Dobraczynski, Jan.Přelévat moře.Praha:Vyšehrad.1971..D55A.;
1612 Dobraczynski, Jan.Modré přilby na přehrade.Praha:Vyšehrad.1976..A15.;
1613 Dobraczyński, Jan,.Samson a Dalila /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1987..D61a.;
1614 Dobraczyński, Jan,1910-1994.Nikodémove listy /.Řím ::Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda,.1975..SK1.;
1615 Dobson, James.Emócie: dá sa im veriť?.Bratislava:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá pri Evanjelickej a.v. cirkvi.2002.80-88863-25-2.A10.;
1616 Dobšinský, Pavol.Moje najmilšie rozprávky.Bratislava:Perfekt.2006.80-8046-337-9.C11.;
1617 Dobšinský, Pavol,.Slovenské rozprávky :.Bratislava ::Mladé letá,.1988..D16.;
1618 Dodin, André.Spiritualita sv. Vincence de Paul /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1997..D46.;
1619 Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.A24.;
1620 Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.D59.;
1621 Dokladal, Pavel.Fatima a Panna Maria na konci druheho tisicileti.Svitavy:Trinitas.1992.80-900960-2-6.B10.;
1622 Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti).Pápežové II. Přerov:.1934..A10.;
1623 Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti).Pápežové III. Přerov:.1932..A10.;
1624 Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti).Pápežové I.-2. Přerov:.1932..A10.;
1625 Doldi, Marco.Muži a ženy viery.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2013.9788071629795 (brož.);978-80-7162-979-5.A22.;
1626 Doležal, Miloš,(1970-).Jako bychom dnes zemřít měli :.Pelhřimov ::Nová tiskárna Pelhřimov,.1912.978-80-7415-066-1.A14.;
1627 Doležalová, Mirjam.Cesta Božího lidu STARÝ ZÁKON. Praha:Kalich.1991.80-7017-324-6.D51.;
1628 Dolista, Jozef.Perspektivy církve.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-465-2.A16.;
1629 Dolman, D. H.Modlitebný život věřících. Praha:Ústředním církevním nakladatelství.1971..D46.;
1630 Dolza, Carlo.Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1973..B28.;
1631 Dolza, Carlo.Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1976..B27.;
1632 Dolza, Carlo.Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978..SUSCM.;
1633 Domansky, Jerzy.Myšlenky sv. Maximiliána Kolbe o Panně Marii.Olomouc:MCM.2007.978-80-7266-261-6.A34.;
1634 Dominik Duka..Zápas o člověka :; nástin biblické antropologie.:.2007.978-80-7195-148-3.C12.;
1635 Dominikáni v Praze.Pamětní spis k sedmistyletému výročí založení Řádu Kazatelského 1216—1916.Praha:.1916..D57A.;
1636 Dominikanie.Dominikanie.Poznan:\"W drodze\".1986.8385008241;83-85008-24-1.A27.;
1637 Don, Richardson.Dieťa pokoja.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1997.80-88863-01-5.C23.;
1638 Donelly, D..Hrdina z Nagasaki.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1946..SK1950.;
1639 Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy -2.:Amlyn.1992.80-901316-1-1.D38.;
1640 Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy -3.:Amlyn.1992.80-901316-2-X.D38.;
1641 Dorazil, Otakar; Pátek, Jaroslav.Světové dějiny v kostce : 1.díl.. Vimperk:Papyrus.1992.80-901111-1-4.D37.;
1642 Doré, Gustave.Biblia.Bratislava:Gemini.1990.80-85265-00-1.D14.;
1643 Doskočil, Ondřej,1977-.Křesťanství v tóze :.České Budějovice ::Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,.2012.978-80-7394-390-5.A31.;
1644 Dostálová, Růžena.Byzantská vzdělanost.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-034-6.C26.;
1645 Dostatni, Tomasz(1964- ).Duchowe wędrowanie :.Poznań ::Zysk i S-ka Wydawnictwo,.2015.9788377857144;978-83-7785-714-4.A13.;
1646 Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Bratia Karamazovci.Bratislava:Vydavateľstvo Európa.2009.80-89111-10-6.c22.;
1647 Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Zločin a trest.Bratislava:BELIMEX.2001.80-85327-75-9.A20.;
1648 Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Objav srdca.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-48-9.A31.;
1649 Douglas, James Davies.Nový biblický slovník.:Návrat domov.1996.80-85495-65-1.R1.;
1650 Dovala, Juraj Jordán,.Kamene života.Dolná Tižina:Alfa a Omega.2015.9788089828036; 978-80-89828-03-6.B45.;
1651 Dowel, Tim.Biblický atlas pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-09-1.B04.;
1652 Dowley, Tim.Sprievodca Bibliou pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-11-3.B04.;
1653 Doyle, Arthur Conan.The Lost World & Other Stories.Hertfordshire:Wordsworth.1995.1-85326-245-5.C16.;
1654 Doyle, Arthur Conan.Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa II.. Bratislava:Petrus.1999.80-88939-09-7.A31.;
1655 Doyle, Arthur Conan.Pes Baskervilský..Bratislava:BELIMEX.2000.80-85327-90-2.A35.;
1656 Doyle, Fletcher....aby sme boli jedno.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-655-1.C33.;
1657 Doyle, Fletcher.Manželská láska a dar života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-701-2.B33.;
1658 Doyle, Fletcher.Manželská láska a dar života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-701-2.U.;
1659 Doyle, William.Pán ťa volá.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1937..SK1.;
1660 Dr Chata,J. .Ohnisko lásky.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1979..SK1.;
1661 Dr Chata,J. .Ohnisko lásky.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1979..D52A.;
1662 Drábik, Eduard.Anglicko-slovenský slovník. PEZOLT:Košice.1994.80-967074-7-7.B32.;
1663 Drábik, Eduard.Slovensko-anglický slovník. PEZOLT:Košice.1994.80-967074-8-5.B32.;
1664 Drašner, František.Číhošťský zázrak.Havličkúv Brod:.1990..B09.;
1665 Drenkelfort, Heinrich.Blahoslavený Arnold Janssen.:SÚSCM.1984..A36.;
1666 Drenkelfort, Heinrich.Blahoslavený Arnold Janssen.:SÚSCM.1984..SK1.;
1667 Drewermann, Eugen.Tragické a kresťanské.Brno:CDK.1997.80-85959-29-1.A27.;
1668 Dreyfus, Francois.Vedel Ježiš, že je Búh?. Olomouc:Krystal.1998.80-85929-28-7.D43.;
1669 Drobner, Hubertus R.,,1955-.Patrologie: úvod do studia starokřesťanské literatury.Praha:Oikoymenh.2011.9788072984664 (viaz.); 978-80-7298-466-4.D41.;
1670 Drozdíková, Jarmila.Lexikón islámu.Bratislava :Kalligram.2005.80-7149-764-9.D22.;
1671 Druhý vatikánsky koncil.2.Vatikánsky snem.Rim:KA.1983..A34.;
1672 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty z 2.vatikánskeho koncilu.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-467-9.A26.;
1673 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..c12.;
1674 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..SSV1.;
1675 Druhý vatikánsky koncil.Lumen gentium :. Praha:Vyšehrad.1970..D54A.;
1676 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu I - II. Trnava:spolok sv. Vojtecha Trnava.1969 , 1972..SK1.;
1677 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..c12.;
1678 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-738-8.A30.;
1679 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-738-8.R2.;
1680 Druon, Maurice.Prekliati králi. /Zv./ 4.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1986..D25.;
1681 Dubček, Alexander.Nádej zomiera posledná.:Nová Práca.1998.80-967857-7-X.A30.;
1682 Dubois ,Jean D..Pätnásť dní so svätým Pátrom Piom.Bratislava:Lúč.2010..D46.;
1683 Dubois, Jean,.Áno, pane...Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..D55A.;
1684 Dubois, Jean,.Áno, pane...Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..D51A.;
1685 Dubovský, Peter.Genezis.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-626-5.R1.;
1686 Ducruet, Bernard.Pokora.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-27-9.B04.;
1687 Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1.B04.;
1688 Duda, Ján.Náčrt právnej ekleziológie.Spišská Kapitula:Kňazský seminár bidkupa J. Vojtaššáka.2002.80-7142-097-2.D31.;
1689 Duda, Ján.Boží ľud.Spišská Kapitula:Kňazský seminár bidkupa J. Vojtaššáka.1995.80-7142-025-5.C35.;
1690 Duda, Ján.Katolícke manželské právo. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-041-7.C2X.;
1691 Dudáš, Cyril.Elementa Philosophiae Christianae.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1952..D16.;
1692 Duffy, Lisa.Rozvedení. Katolíci. Čo ďalej?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741686 (brož.); 978-80-8074-168-6.C3X.;
1693 Dugas, Dionýz.Krása z dreva zrodená.Prešov:Dino.2004.80-85575-45-0.A33.;
1694 Duka, Dominik.Škola vnitrní modlitby.Brno:Petrov.1991.80-85247-02-X.D28.;
1695 Duka, Dominik.Škola vnitrní modlitby.Brno:Petrov.1991.80-85247-02-X.A37.;
1696 Duka, Dominik,,1943- - autor.Dominik Duka :.Praha ::Portál.2011.978-80-262-0055-0 .D44.;
1697 Duka, Dominik,,1943- - autor.Glosy Dominika Duky 2011.Praha ::Český rozhlas.2012.978-80-87530-08-5.D42.;
1698 Duka, Dominik,1943-.Glosy Dominika Duky 2012.V Praze ::Radioservis ve spolupráci s Českým rozhlasem - Radiožurnál,.2013.978-80-87530-28-3.c1x.;
1699 Dulavová, Marie.Dejiny českého výtvarného umeni II/2.:ACADEMIA Praha.1989.80-200-0069-0.D16.;
1700 Dulla, Matúš.Majstri architektúry.Bratislava:Perfekt.2005.80-8046-312-3.R6.;
1701 Dumbadze, Nodar.Zákon večnosti.:Slovenský spisovateľ.1984..C34.;
1702 Dumbadze, Nodar.Ľudský hlas.Bratislava:Pravda.1987..C34.;
1703 Dupont OCart, Jacques.Boh chce s nami tancovať.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418412 (viaz.); 978-80-7141-841-2.C3X.;
1704 Ďurčanský, Ferdinand.Biela kniha III. diel.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1991.80-900537-1-8.D36.;
1705 Ďurčanský, Ferdinand.Biela kniha I. diel.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1991..D36.;
1706 Ďurčanský, Ferdinand.Biela kniha IV. diel.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1991.80-900537-2-6.D36.;
1707 Ďurica, Ján,.Rodina vo Svätom písme.:.2017.9788081910500; 978-80-8191-050-0.C31.;
1708 Ďurica, Ján,.Manželstvo vo Svätom písme.Trnava:Dobrá kniha.2016.9788081910517; 978-80-8191-051-7.C25.;
1709 Ďurica, Ján, SJ.Prorocké knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-576-3.R2.;
1710 Ďurica, Ján, SJ.Cieľ a cesta.:.1970..SAM.;
1711 Ďurica, Ján, SJ.Pentateuch.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-447-6.R2.;
1712 Ďurica, Ján, SJ.Múdroslovné knihy Starého zákona s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-527-8.R2.;
1713 Ďurica, Ján, SJ.Múdroslovné knihy Starého zákona s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-527-8.D47.;
1714 Ďurica, Ján, SJ.Nový zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej biblie. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-625-8.R2.;
1715 Ďurica, Ján, SJ.Historické knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-490-5.R2.;
1716 Ďurica, Milan.Jozef Tiso.Bratislava:LUC.2006.80-7114-572-6.A21.;
1717 Ďurica, Milan.Odkedy sme Slováci.Bratislava:LUC.2006.80-7114-485-1.B04.;
1718 Ďurica, Milan.Nacionalizmus alebo národné povedomie.Bratislava:LUC.2006.80-7114-566-1.B04.;
1719 Ďurica, Milan.Jozef Tiso.Bratislava:LUC.2006.80-7114-572-6.D55.;
1720 Ďurica, Milan.Kedy sme vstúpili do dejín.Bratislava:LUC.2006.80-7114-565-3.B04.;
1721 Ďurica, Milan.Moravskí Slováci a cyrilometodské dedičstvo.Bratislava:LUC.2004.80-7114-487-8.B14.;
1722 Ďurica, Milan S.,.Slobodní murári včera a dnes.Bratislava:Lúč; Ústav dejín kresťanstva.2015.9788071149903 (brož.); 978-80-7114-990-3.B48.;
1723 Ďurica, Milan Stanislav.Dejiny Slovenska a Slovákov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1996.80-08-01427-X.A24.;
1724 Ďurica, Milan Stanislav.Jozef Tiso-slovenský kňaz a štátnik : 1. díl. : 1887-1939.Martin:Matica slovenská.1992.80-7090-217-5.D41.;
1725 Ďurica, Milan Stanislav.Jozef Tiso-slovenský kňaz a štátnik : 1. díl. : 1887-1939.Martin:Matica slovenská.1992.80-7090-217-5.A42.;
1726 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Čo ohrozuje našu štátnosť.Bratislava:LÚČ, Ústav dejín kresťanstva.2008.978-80-7114-667-4.B48.;
1727 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Slováci a Sedembolestná.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-700-8.B15.;
1728 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Čo ohrozuje našu štátnosť.Bratislava:LÚČ, Ústav dejín kresťanstva.2008.978-80-7114-667-4.B11.;
1729 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Tomáš G. Masaryk a jeho vzťah k Slovákom.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-653-7.B48.;
1730 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Jozef Tiso v očiach neslovenských autorov.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-608-7.B11.;
1731 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov..Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-386-3.A21.;
1732 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Židia zo Slovenska v dejinách kultúry a vedy.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-669-8.B11.;
1733 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Ohrozenia kresťanstva v súčasnej politickej situácii.Bratislava :LÚČ.2010.978-80-7114-827-2.B48.;
1734 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Jozef Tiso 1887-1947 - Životopisný profil..Abano Terme:PIOVAN EDITORE.1989..A21.;
1735 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Slovenský národ a jeho štátnosť.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00720-5.B30.;
1736 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Slovenská republika a jej vzťahy k Svätej stolici 1939-1940.Bratislava:LÚČ, Ústav dejín kresťanstva.2007.978-80-7114-651-3.B11.;
1737 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Slobodní murári včera a dnes.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-652-0.B44.;
1738 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Tomáš G. Masaryk a jeho vzťah k Slovákom.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-653-7.B11.;
1739 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Priblížiť sa k pravde.Bratislava:Lúč.2012.9788071149026 (brož.);978-80-7114-902-6.A48.;
1740 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Priblížiť sa k pravde.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-606-3.B11.;
1741 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Edvard Beneš a jeho vzťah k Slovákom.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-668-1.B11.;
1742 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Slobodní murári včera a dnes.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-652-0.B11.;
1743 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Jozef Tiso a Židia.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-701-5.B15.;
1744 Ďurikovič, Vladimír.Na cestu manželstva a rodiny.:Hnutie kresť rodín.1998..B20.;
1745 Durínska, Mária (Vojtková, Alžbeta).Capire i tempi in cui viviamo.Bratislava:Združenie Máriina doba.2011.978-80-970709-6-0.D44.;
1746 Durínska, Mária (Vojtková, Alžbeta).Porozumieť časom ... v ktorých žijeme.Bratislava:Združenie Máriina doba.2011.978-80-969911-8-1.D45.;
1747 Ďuriš, Andrej.Prv ako prikľakneš k oltáru.Trnava:[s.n.].1948..SK1.;
1748 Ďuriš, Andrej.Prv ako prikľakneš k oltáru.Trnava:[s.n.].1948..D56A.;
1749 Ďurka, Ján.Oslnenie.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1969..C1X.;
1750 Duro, Zrakic.Láska súdne rozdelená. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-286-9.D53.;
1751 Durych, Jaroslav.Tři dukáty.Praha:LD.1957..D43.;
1752 Durych, Jaroslav.Ohně v mlhách.Praha:Melantrich.1932..A41.;
1753 Durych, Jaroslav.Kouzelná lampa.Praha:Vyšehrad.1958..A41.;
1754 Durych, Jaroslav, 1886-1962 .Duše a hvězda.Praha:Vyšehrad.1969..CZ1.;
1755 Dus, Jan Amos.Proroctví a apokalypsy Novozákonní apokryfy III..Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-814-3.C16.;
1756 Dus, Jan Amos.Příběhy apoštolú - Novozákonní apokryfy II..Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-858-7.D61a.;
1757 Dus, Jan Amos.Příběhy apoštolú - Novozákonní apokryfy II..Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-858-7.C16.;
1758 Dus, Jan Amos; Pokorný, Petr.NEZNÁMÁ EVANGELIA Novozákonní apokryfy l.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-406-6.C16.;
1759 Dušek, Dušan.Náprstok.Bratislava:Slovart.2005.80-8085-058-5.C32.;
1760 Dutli-Rutishauserová, Mária.Svätý Mikuláš de Flüe.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-519-1.a48.;
1761 Dvořáková, Daniela.Rytier a jeho kráľ : Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský.Budmerice:Rak.2003.80-85501-25-2.A23.;
1762 Dvořáková, Daniela.Stredoveké hrady na Slovensku.:.2017.9788022416085; 978-80-224-1608-5.D11.;
1763 Dvořáková, Daniela.Čierna kráľovná Barbora Celjská (1392-1451) :.Budmerice ;; Bratislava ::Vydavateľstvo Rak ;; Historický ústav SAV,.2013.978-80-85501-60-5.A23.;
1764 Dvořáková, Daniela.Kôň a človek v stredoveku : K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom kráľovstve.Budmerice:Vydavateľstvo Rak.2007.978-80-85501-38-4.A23.;
1765 Dvořáková, Daniela,1965-.Človek a svet zvierat v stredoveku.Bratislava:Veda.2015.9788022414234 (viaz.); 978-80-224-1423-4.A40.;
1766 Dvořáková, Zora.Z letopisu třetího odboje. Praha:Hříbal.1992.80-900-892-3-2.A16.;
1767 Dvorník, František.Fotiovo schizma. Olomouc:Centrum Aletti.2008.978-80-86715-94-0.D24.;
1768 Dvorník, František.Byzantské misie u Slovanu.Praha:Vyšehrad.1970..A41.;
1769 Dvorník, František.Svatý Václav:.Rim:KA.1968..A47.;
1770 Dydycz, Pacyfik.Povolaný z kraja Podlasie.Rim:Orzel Bialy.1988..A20.;
1771 Dyttert, Michal.Plnia kresťanské médiá v slovenskej spoločnosti svoju úlohu? : Zborník zo seminára FF KU a FVO Brati.Ružomberok:Katolícka univerzita.2005.80-8084-036-9.A25.;
1772 Dziwisz, Stanisław.Život s Karolom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-661-9.A13.;
1773 Dziwisz, Stanisław.Život s Karolom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-661-9.A25.;
1774 Dziwisz, Stanisław.Nechajte ma odísť.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-532-4.C35.;
1775 Dzurinda, Mikuláš.Kde je vôľa, tam je cesta.:LCA Koloman Kertesz Bagala.2002.80-88897-85-8.A36.;
1776 Dzurjanin, Stanislav.Život za mrežami.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-649-4.C17.;
1777 Eade, Alfred Thompson.Biblická panoráma. Bratislava:MSEJK.2003.80-88891-47-7.B17.;
1778 Eareckson Tada, Joni.Eutanázia, dilema života a smrti.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-213-1.D41.;
1779 Eberhard, Mühlan.Buď O.K., otec!.:Advent-Orion.1997.80-88719-66-6.C32.;
1780 Eckhart, Johannes,ca 1260-ca 1327.Traktaty :.Poznan ::W droze,.1987.83-85008-54-3.A26.;
1781 Eckhart, Mistrz.Gottesfahrung und Weg in die Welt. Switzerland:Walter Verlg.1979.3-530-56370-6.C15.;
1782 Editor, Claude.Rodinná biblia.:Slovart.2000.80-7145-475-3.D16.;
1783 Editor, Vojtěch Novotný..Všechno je milost :; sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera.:Karolinum.2008.978-80-246-1505-9.A13.;
1784 Editorial Escudo de Oro.Ganz Montserrat. Barcelona:Escudo de Oro.1988.84-378-0101-X.D15.;
1785 Efraim.Paradoxní Bůh.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-56-1.D28.;
1786 Efraim.Paradoxní Bůh.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-56-1.B14.;
1787 Efraim, brat.Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-65-1.A20.;
1788 Efraim, brat.Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-65-1.C26.;
1789 Eiselle Ľudovít, SJ, ThDr..Okienko do jezuitského života.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1941..D41A.;
1790 Eisner, Jan,.Nitra.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1933..SSV1.;
1791 Ekman, Ulf.Duchovní vůdce.:Slovo života.2007.978-80-85891-99-7.C23.;
1792 Eldredge, John.Divoký v srdci.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-3-5.A21.;
1793 Eldredge, John.Divoký v srdci.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-3-5.C30.;
1794 Eldredge, John.Veľký príbeh.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2007.978-80-969600-4-0.D34.;
1795 Eldredge, John.Z chlapca kráľom. Keď muža vychováva Boh. .Bratislava :Redemptoristi.2010.978-80-89342-19-8.D34.;
1796 Eldredge, John.Chraň svoje srdce. Praha:Návrat domú.2002.80-7255-115-9.A46.;
1797 Eldredge, John.Z chlapca kráľom. Keď muža vychováva Boh. .Bratislava :Redemptoristi.2010.978-80-89342-19-8.A34.;
1798 Eldredge, John.Divoký v srdci. Objavovanie tajomstva muža.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-7-1.D37.;
1799 Eldredge, John; Eldredge, Stasi.Očarujúca.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-9-4.A20.;
1800 Eldredge, John; Eldredge, Stasi.Očarujúca.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-9-4.D33.;
1801 Eliášková, Věra.Pani M c Věra Eliášková ; Prekl. Margaréta Binderová ; Aut. obál. Pavol Čisárik.Bratislava:Alfa.1993.80-05-01127-X.B24.;
1802 Eliášová, Teofila.Zdravie za akúkoľvek cenu.Prešov:VMV.1997.80-7165-077-3.B26.;
1803 Eliot, George.Silas marner. Oxford:Oxford Bookworms.1997.0-19-422708-1.C15.;
1804 Eliot, Thomas Stearns.Vražda v katedrále.:Petrus.1996.80-967376-3-5.A47.;
1805 Elisabeth Charpy, Augusta Curreli, Dana Havierniková.Katarína.Bratislava:LUC.2000.80-7114-313-8.D46.;
1806 Elisabeth Kübler-Ross 1926-.Odpovědi na otázky o smrti a umírání : etický manuál pro mediky,lékaře a sestry.Jinočany:H & H.1995..C34.;
1807 Elisabeth, Mathieu.Neplačte, smrť nie je smutná.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-371-2.A46.;
1808 Elisabeth, Zöller.Haló, si tam?.:Alfa konti.1994.80-88739-09-8.D57.;
1809 Elliger, Karl; Rudolph, Wilhelm.Biblia Hebraica Stuttgartensia.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1990.3-438-05219-9.R1.;
1810 Emanuel od Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie.Svätá Veronika Giuliani.:.2009..B29.;
1811 Emanuel od Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie.Svätá Veronika Giuliani.:.2009..B20.;
1812 Emmanuel,.Medžugorský zázrak.Michalovce:Misionár.2010.9788088724506; 978-80-88724-50-6.D57.;
1813 Emmanuel,.Medžugorie.Michalovce:Redemptoristi, Vydavateľstvo Misionár.2011.9788088724520; 978-80-88724-52-0.D53.;
1814 Emmanuela.Medžugorie 1981-2001. Pošlem vám svoju Matku. (Správa sestry Emanuely).. Magnifikat:Bratislava.2001.80-967740-3-4.A45.;
1815 Emmanuela.Medžugorie 1981-2001. Pošlem vám svoju Matku. (Správa sestry Emanuely).. Magnifikat:Bratislava.2001.80-967740-3-4.D52.;
1816 Emmerichová, Katarína Anna.Umučenie Pána Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-451-4.A24.;
1817 Emmerichová, Katarína Anna.Život a umučení Pána našho Ježiša Krista I.. Třebíč:ARCA JIMFA.1993.80-85766-22-1.C13.;
1818 Encyklopédia Britanica.Islám. Brno:Jota.2010.978-80-7217-628-1.C31.;
1819 Endre, Kukorelly.Údolie víl.:Kalligram.2006.80-7149-806-8.D34.;
1820 Engelhart, Vojtěch.Kdo jsou svědci Jehovovi?.Olomouc:MCM.1992..B03.;
1821 Englisch, Andreas,1963-.Nádej menom František.Stará Ľubovňa:Sali-Foto.2013.9788089605125 (brož.); 978-80-89605-12-5.A30.;
1822 Englisch, Andreas,1963-.Pápež zázrakov Ján Pavol II..[Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2013.9788089688005 (brož.);978-80-89688-00-5.A45.;
1823 Enn, Josef.Exercicie a Písmo svaté.Velehrad:Refugium.2006.80-86715-60-4.A25.;
1824 Erasmus Rotterdamský, Desiderius,.Živá tvář Erasma Rotterdamského /.Praha ::Vyšehrad,.1985..D61.;
1825 Erben, Valentín,.Fujara.Trnava:Nákladom Fr. Urbánka a spol..1942..SK1950.;
1826 Erdélyi, Alexander K..Biblia s aplikáciami pre život, Nový zákon. Bratislava:MBS-Slovensko.2004.80-7131-039-5.D21.;
1827 Erdélyiová, Judith.Alternatívna medicína vo svetle Biblie. Bratislava:MSEJK.2000.80-88891-23-X.B04.;
1828 Ernstová, Mária Stanislava,(1891-1968).Pieseň vďaky Veľkňazovi Kristovi.Suchá nad Parnou:Peter Spusta.2011.9788097050856 (brož.);978-80-970508-5-6.C10.;
1829 Escrivá Josemaría.CESTA. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-85-1.C2X.;
1830 Escrivá Josemaría.Cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-059-9.A37.;
1831 Escrivá Josemaría.CESTA. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-85-1.A38.;
1832 Escrivá de Balaguer, José María, 1902-1975 .Brázda.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1996.80-7162-155-2.A20.;
1833 Escrivá de Balaguer, Josemaría,.Boží priatelia.Bratislava:Lúč.2009.9788071147817; 978-80-7114-781-7.D41.;
1834 Eugen, Jonáš.Immaculata concepta. Nepoškvrnene počatá.:Profice- vydavateľsko reklamná agentúra.1990.80-7126-000-2.B38.;
1835 Eukleidés, zemř. ca 280 př. Kr. - autor.Základy. |n Knihy I-IV.:Nymburk :.2008.978-80-903773-7-0.A14.;
1836 Eukleidés,(zemř. ca 280 př. Kr.).Základy..Kanina ::OPS,.2011.978-80-87269-24-4.A14.;
1837 Euklides,(ca 365 pred Kr.-ca 300 pred Kr.).Základy.Nymburk:OPS.2010.809037736X (brož.);9788087269114 .A14.;
1838 Euklides,(ca 365 pred Kr.-ca 300 pred Kr.).Základy.Nymburk:Otevřeně prospěšná společnost.2009.9788087269053 (2. sv. : brož.);978-80-87269-05-3.A14.;
1839 Euripidés,.Héraklés a jiné tragédie /.Praha ::Svoboda,.1988..D61.;
1840 Európska komisia.Moje základné práva v Európskej únií.:.2008.92-894-9343-7.B29.;
1841 Eusebius Pamphili.Církevní dejiny.Praha:Česká katolická charita.1988..A50.;
1842 Eva Bachratá-Linhartová.Naši nebeskí priatelia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-071-8.B45.;
1843 Eva Virsíková, Elena Mečírová, Viera Hložníková.Krížová cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-078-5.D33.;
1844 Evangelisches Bibelwerk in der Bundesrepublik.Altes Testament.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1990.3-438-01551-X.A36.;
1845 Evdokimov, Pavel Nikolajevič, 1901-1970.Žena a spása světa.:Olomouc :.2011.978-80-7412-066-4.D45.;
1846 Evely, Louis.Otče náš.Galt Ontário Canada :Slovenskí jezuiti Galt Ontário Canada .1969..SK1990.;
1847 Evely, Louis.Otče náš.Galt Ontário Canada :Slovenskí jezuiti Galt Ontário Canada .1969..D51A.;
1848 Evely, Louis.Otče náš.Galt Ontário Canada :Slovenskí jezuiti Galt Ontário Canada .1969..SUSCM.;
1849 Evely, Luis.Cesta radosti.:.1969..SAM.;
1850 Exupery, Antoine De Saint.Malý princ.Bratislava:Mladé leta.1997.80-06-00778-0.A38.;
1851 Eyler, P J.Nepoškvrnená a jej medaila.Bratislava:CHARIS.1995.80-88743-10-9.B03.;
1852 Eyler, P J.Nepoškvrnená a jej medaila.Bratislava:CHARIS.1995.80-88743-10-9.B49.;
1853 Ezop.Ezopské bájky.Bratislava:Tatran.1966..A37.;
1854 Ezop.Svet ezopských bájek.Praha:Svoboda.1976..D51.;
1855 F.Donatus Pfannmüller.Keď prišiel Spasiteľ na svet. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-130-7.C1Y.;
1856 F.Donatus Pfannmüller.Keď prišiel Spasiteľ na svet. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-130-7.D34.;
1857 F.Lelotte.Tajomstvo krasy života 1.Rím:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..D51A.;
1858 Faber, Alfonz.Ján de La Salle.Bratislava:LUC.1991.80-7114-040-6.B30.;
1859 Fabian, Anton.Hodnota vzťahu.:.1996..B10.;
1860 Fabian, Anton.Utrpenie má aj iný rozmer.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-215-6.A11.;
1861 Fabián, Gyula.Malý Mozart - zázračné dieťa.Bratislava:Novum.1945..SK1950.;
1862 Fabíková, Blažena.Storočná cesta. Dejiny kongregácie Školských sestier III. regulovaného rádu sv. Františka.Rím:Generalát.1992..C26.;
1863 Fábry, Štefan.Obrad pomazania chorých. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-871-2.B31.;
1864 Faith, Štefan.Kazateľské rečníctvo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..D26.;
1865 Fándly, Juraj.Zelinkár.Martin:Osveta.1990.80-217-0146-3.D35.;
1866 Fándly, Juraj.Zelinkár.Martin:Osveta.1990.80-217-0146-3.C26.;
1867 Fándly, Juraj.Zelinkár.Martin:Osveta.1990.80-217-0146-3.D51.;
1868 Faricy, Robert((1926- ).).Dar kontemplacji i rozeznania.Warszawa ::Wydaw. Księży Marianów,.1990.8385040137;0907271235.A26.;
1869 Farkaš, Pavol.Ježišova reč na vrchu. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:Bratislava.2001.80-88696-30-5.C1Y.;
1870 Farmer, David Hugh .Oxfordský lexikón svätcov.:Kalligram.1996.80-7149-094-6.D57.;
1871 Farra, Harry.Začiatky malého mnícha.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-342-9.A45.;
1872 Farringtonová, Karen.Svätá zem.Bratislava:SPN.2007.80-10-00938-5.D11.;
1873 Farrugia, Edward G., 1947-.Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010. : Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2010.978-80-7412-019-0.R3.;
1874 Fassbinderová Mária.Monika svätá matka.Košice:Dominik.1946..D58A.;
1875 Faudenom, A..Počuli sme slovo Božie.:.1980?..D54.;
1876 Faure, P, H,.Útechy očistca..Bratislava:Milada Turianska.2000.80-968808-4-5.A24.;
1877 Faure, P, H,.Útechy očistca..Bratislava:Milada Turianska.2000.80-968808-4-5.C26.;
1878 Fausti, Silvano.Svoboda Božích dětí :.Praha ::Paulínky,.2013.978-80-7450-081-7.a23.;
1879 Fausti, Silvano.Konec času :.Praha ::Paulínky,.2011.978-80-7450-036-7.D42.;
1880 Fausti, Silvano - autor komentára;.Nad evangeliem podle Matouše :.Praha:Praha :.2009.978-80-86949-77-2.R2.;
1881 Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Marka :.Praha:Paulínky.2007.978-80-86949-39-0.R2.;
1882 Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Lukáše :.Praha:Paulínky.2011.978-80-7450-025-1.R2.;
1883 Faustína Kowalska.Roženec so sv. Faustínou.:.2018.978-83-66093-10-2.B43.;
1884 Federálny štatistický úrad.Sčítaní lidu, domu a bytu 3.3.1991.:.1991..C17.;
1885 Fedor, Michal, SJ.Spolupatróni Európy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993..A44.;
1886 Fedor, Michal, SJ.Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v Československu 1945 - máj 1950.Košice:Byzant.1993.80-85581-03-5.A40.;
1887 Fedorowicz, P. Peter..Nové rodiny. Alfa konti:Bratislava.1994.80-88739-07-1.D58.;
1888 Feduš, Marián.Z múdreho notesa.Prešov:VMV.1998.80-7165-168-0.A22.;
1889 Fee, Gordon.Jak číst BIBLI s porozuměním. Praha:Návrat domú.1999.80-85495-66-X.A26.;
1890 Feldeková, Anna.Ako funguje svet.:Readers Digest Výběr.1998.80-967878-0-2.R4.;
1891 Felder, Hilarin.Ideály sv. Františka serafínskeho.Praha:Rád Kapucínu v Praze.1948..D23.;
1892 Felder, Hilarin.Ideály sv. Františka serafínskeho.Praha:Rád Kapucínu v Praze.1948..A42.;
1893 Feldmann Christian.Sny začínajú žít.Havlíčkuv Brod:Signum unitatis.1991..D58.;
1894 Felici, Icilio.Fatima.Brno:Salve regina.1994.80-901240-4-6.A16.;
1895 Felici, Pericles.Koncilom oživovať život.Kapušany:Bens.2000.80-88998-00-X.A24.;
1896 Felix, Jozef.Európske obzory. Slovenský spisovateľ:Bratislava.1989.80-220-0010-8.A47.;
1897 Felix, Jozef.Na cestách k veľkým.Bratislava:Slov.spis..1987..A47.;
1898 Felix, Jozef.V sprievode majstrov.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1988..A47.;
1899 Ferdinand Pujman.Tomismus a dnešní umění.Olomouc:.1933..D56A.;
1900 Ferdinand, Barta.Už nemusíme zomierať predčasne.:Fórum zdravej výživy.2000.80-967375-7-0.C36.;
1901 Ferfecki, Stanislav.Byl jsem svedkem jehovovým.Ostrava:Vydavatelství KŘESANSKÝCH SBORŮ.1991.80-85237-06-7.B07.;
1902 Ferguson, Niall,(1964-).Vzostup peňazí.Bratislava:Kalligram.2011.9788081014567 (viaz.);978-80-8101-456-7.C10.;
1903 Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 1. časť.Zeleneč:KON-PRESS.1991.80-85413-01-9 (1. zv.).B24.;
1904 Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 3. časť.Zeleneč:KON-PRESS.1991.80-85413-03-5 (3. zv.).B24.;
1905 Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 1. časť.Zeleneč:KON-PRESS.1991.80-85413-01-9 (1. zv.).B41.;
1906 Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 2. časť.Zeleneč:KON-PRESS.1991.80-85413-02-7 (2. zv.).B24.;
1907 Ferko, Jerguš.Mojžišovo povolanie.:Kon-Press.1991.80-85413-07-8.B02.;
1908 Ferko, Jerguš.Maďarské /seba/klamy.:Matica slovenská.2003.80-7090-684-7.A25.;
1909 Ferko, Jerguš.4 x 365 Vyslobodenie z otroctva.:Kon-Press.1991..A20.;
1910 Ferko, Milan.Staré povesti slovenské c Milan Ferko ; Jozef Cesnak.Bratislava:Mladé letá.1990.80-06-00214-2.D26.;
1911 Ferko, Milan.Svätopluk a Metod.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1985..D14.;
1912 Fernández Carvajal, Francisco,1938-.Rozmluvy s Bohem :.Praha ::Paulínky,.2012.978-80-7450-072-5; 978-80-7450-075-6.A11.;
1913 Ferrero, Bruno.A kvety jednoducho kvitnú. .Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-075-7.D28.;
1914 Ferrero, Bruno.Ale veď máme krídla : Malé príbehy na potešenie duše.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-035-6.C31.;
1915 Ferrero, Bruno.Další příběhy pro potěchu duše.Praha:Portál.1997.80-7178-182-7.A31.;
1916 Ferrero, Bruno.Deset slov o víře.:Praha :.2011.978-80-7367-840-1.D34.;
1917 Ferrero, Bruno.Příběhy pro potěchu duše /.[Praha] ::Portál,.1996.80-7178-077-4.C31.;
1918 Ferrero, Bruno.Vôňa ruže. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-34-X.A50.;
1919 Ferrero, Bruno.Je tam hore niekto? .Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-71-4.A24.;
1920 Ferrero, Bruno.Vôňa ruže. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-34-X.A50.;
1921 Ferriere, André.Tělo i srdce.Praha:Vyšehrad.1970..CZ1.;
1922 Ferriere, André.Tělo i srdce.Praha:Vyšehrad.1970..D55A.;
1923 Ferrini, Giuliano.Františkánski svätí na každý deň.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-044-3.C21.;
1924 Fessard, Gaston.Dialektika Duchovních cvičení Ignáce z Loyoly.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-27-2.D47.;
1925 Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Synovia.Bratislava:Tatran.1966..A22.;
1926 Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Židovská vojna.Bratislava:Tatran.1966..A22.;
1927 Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Príde deň.Bratislava:Tatran.1966..A22.;
1928 Feuchtwanger, Lion.Goya.Praha:Levné knihy KMa.2003.80-7309-990-X.A37.;
1929 Feuchtwanger, Lion, 1884-1958.Nepravý Nero.:Praha :.2009.978-80-249-1261-5.A33.;
1930 Fiala, Peter.Felix M. Ddavidek.:Revue Proglas.1994..A35.;
1931 Fiala, Peter; Hanuš, Jiří.SKRYTÁ CÍRKEV.Brno:CDK.1999.80-85959-39-9.A15.;
1932 Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.A45.;
1933 Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.B39.;
1934 Fietz, Klara.Jen Tebe.Brno:Rozrazil.1991.80-900182-8-9.D27.;
1935 Figeľ, Ján,1960-.Ochrana manželstva v Ústave Slovenskej republiky.:.2019.9788097164317; 978-80-971643-1-7.D61.;
1936 Figura, Jozef, SDB.Spod Tatier pod Fudžijamu.Zagreb:Grafički zavod Logos.1987..SK1990.;
1937 Figura, Jozef, SDB.Spod Tatier pod Fudžijamu.Zagreb:Grafički zavod Logos.1987..SK1990.;
1938 Figura, Jozef, SDB.Spod Tatier pod Fudžijamu.Zagreb:Grafički zavod Logos.1987..SUSCM.;
1939 Filípek Jozef.Kam, mladý človek? - Časť 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-200-1.C1Y.;
1940 Filipek, Andrej, SJ.Liturgika.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-153-1.A22.;
1941 Filipi, Pavel.Církev a církve.Brno:CDK.2000.80-85959-58-5.D38.;
1942 Filiu, Jean-Pierre,.Apokalypsa v islámu.Praha:Volvox Globator.2011.9788072078110 (viaz.); 978-80-7207-811-0.D35.;
1943 Filkorn, Eugen.Ján XXIII. pápež pokoja a lásky.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti.1968..SK1990.;
1944 Filkorn, Eugen.Ján XXIII. pápež pokoja a lásky.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti.1968..D36.;
1945 Filosomi, Luigi.Deväť prvých piatkov.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-610-4.C12.;
1946 Filová, Božena.Slovensko. 3. Ľud 2. časť.Bratislava:Obzor.1975..D13.;
1947 Finkelstein, Israel, Silberman Asher Neil.Objevování Bible.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-869-3.A43.;
1948 Finžgar, František Saleški.Pod slobodným slnkom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1.;
1949 Fiorenza, Francis.Systamatická TEOLOGIE římskokatolícká perspektíva.Brno:CDK.1996.80-85959-07-0.A44.;
1950 FIORES, Stefano de.Slovník spirituality.Praha:Karmelitánské nakl..1999.80-7192-338-9.D56.;
1951 Fiores, Stefano de.Kto je pre nás Mária?.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-412-3.A32.;
1952 Fishbane, Michael.Judaismus. nakladatelství s.r.o. Praha:PROSTOR.2003.80-7260-086-9.A20.;
1953 Fischer.Malý teologický slovník : Přehled papežů.Praha:ZVON.1995.80-7113-124-5.A50.;
1954 Fischer-Wolpert, Rudolf.Privádzame dieťa ku Kristovi.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti.1968..D51A.;
1955 Fischer-Wolpert, Rudolf.Privádzame dieťa ku Kristovi.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti.1968..B29.;
1956 Fischer, Hermann.Matka Mária Michaele.:.2010??..C10.;
1957 Fitzmayer, Joseph.Co říká Nový zákon o Kristu : otázky a odpovědi.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-454-7.c22.;
1958 Fitzmayer, Joseph.The new jerome Biblical commentary. London:Geoffrey Chapman.1991.0-225-66640-5.R1.;
1959 Fitzmayer, Joseph.Duchovné cvičenia podľa Listu Rimanom. Nitra:SBS.2007.978-80-85223-77-4.C32.;
1960 Fitzmayer, Joseph.Ježiš Kristus, otázky a odpovede.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-184-1.A20.;
1961 Flaubert, Gustave.Salambo. Bratislava:Tatran.1974..C35.;
1962 FlaviusJozef.Válka židovská I..Praha:Svoboda.1990..A12.;
1963 Fleissig, Jiří.Malá encyklopedie islámu.Praha:Dar Ibn Rushd.1993.80-900767-3-4.D53.;
1964 Fleming, David L..Čo je ignaciánska spiritualita?.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418559 (brož.); 978-80-7141-855-9.C10.;
1965 Florenskij, Pavol.Soľ zeme.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-32-2.A20.;
1966 Florenskij, Pavol.IKONOSTAS.:Marek L.2000.80-86263-13-4.C15.;
1967 Florenskij, Pavol.Soľ zeme.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-32-2.C26.;
1968 Florensová, Grácia.Veď som tvoj....:Trnava.1997.80-967851-2-5.B44.;
1969 Florensová, Grácia.Veď som tvoj....:Trnava.1997.80-967851-2-5.B47.;
1970 Flores, José H. Prado.Chodte a evanjelizujte pokrstených.:REMA.1997.80-967559-4-3.A27.;
1971 Flores, José H. Prado.Formovanie učeníkov. Zvolen:Jas.1996.80-88795-26-5.A27.;
1972 Flores, José H. Prado.Choďte a evanjelizujte pokrstených.Prešov:Réma.2011.978-80-970029-2-3.D46.;
1973 Flores, José H. Prado.Formovanie učeníkov. Zvolen:Jas.1996.80-88795-26-5.D28.;
1974 Flores, José H. Prado.Za obzorom púšte.:REMA.2004.80-967559-7-8.A32.;
1975 Flores, José H. Prado.Za obzorom púšte.:REMA.2004.80-967559-7-8.A15.;
1976 Floriánová, Anna.Slovenská a česká literatúra na dlani.:Príroda.2001.80-07-00473-4.D32.;
1977 Florková, Mária.Príď, Duchu Svätý!. Misijná Kongregácia Služobníc Ducha Svätého [vyd.] :[Nitra].1992.80-85223-18-X.B47.;
1978 Floss, Karel(1926-).Hledání duše zítřka.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2012.9788073252670 (brož.);978-80-7325-267-0.A42.;
1979 Flossman, Karel.Liturgický rok : Cyklus A : Výklad 1. čtení, žalm, 2. čtení.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-052-5.A15.;
1980 Flossman, Karel.První čtení C.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-273-0.A25.;
1981 Flossmann, Karel.První čtení : 2. díl : Rok A.:Praha : Ústř.církevní nakl..1990..CZ2.;
1982 Flossmann, Karel.První čtení : První díl : Rok A.:Praha : Ústř.církevní nakl..1990..CZ1.;
1983 Flossmann, Karel.Moudrost ve Starém zákoně.Praha:ČKCH.1989..a42.;
1984 Flossmann, Karel.První čtení : Rok B.:Praha : Ústř.církevní nakl..1990..CZ1.;
1985 Flossmann, Karel.První čtení : 2. díl : Rok A.:Praha : Ústř.církevní nakl..1990..CZ1.;
1986 Flusser, David.Esejské dobrodružství.Praha:Oikoymenh.1999.80-86005-90-9.A14.;
1987 Fonseca, L. Gonzaga da .Fatima:.:Východosl.vyd..1992.80-234-0016-9.D53.;
1988 Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-17-7.B39.;
1989 Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-17-7.B05.;
1990 Formánek, Oskár, SJ.Dejiny pápežov.Trnava:.1941..SK1.;
1991 Formánek, Rudolf.Ročnica misijného spolku na Slovensku 1946.Trnava:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1946..D54A.;
1992 Formánek, Rudolf kanonik.Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1947..D54A.;
1993 Forrest, Tom.Modlitby za novú evanjelizáciu. Sp. Kapitula:Seminár biskupa J. Vojtaššáka.1990..B29.;
1994 Forrest, Tom.Modlitby za novú evanjelizáciu. Sp. Kapitula:Seminár biskupa J. Vojtaššáka.1990..B35.;
1995 Forrest, Tom.Evanjelizácia 2000. Zvolen:Jas.1996.80-88795-21-4.B47.;
1996 Forrest, Tom.Vpred.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-6-6.A24.;
1997 Forrest, Tom.Ježiš ma uzdravuje.Bratislava:LUC.1993.80-7114-104-6.D57.;
1998 Forrest, Tom.Ježiš ma uzdravuje.Bratislava:LUC.1993.80-7114-104-6.A24.;
1999 Forrest, Tom.Evanjelizácia 2000. Zvolen:Jas.1996.80-88795-21-4.B47.;
2000 Fort, Gertruda von Le.Magdeburská svadba.Praha:Vyšehrad.1970..A46.;
2001 Fotta, Peter.Metafyzika.Ružomberok:Verbum.2015.9788056102930;978-80-561-0293-0.C30.;
2002 Fotta, Peter.Uprostred Európy.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2016.9788089676705 (brož.); 978-80-89676-70-5.OP.;
2003 Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.D24.;
2004 Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.A40.;
2005 Fotta, Peter, OP.Pri prameni filozofie.Bratislava:Vydavateľstvo Trnavskej univerzity.2005.80-8082-029-5; 80-224-0855-7.D23.;
2006 Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.C17.;
2007 Foucauld, Charles de.On chce naše srdce.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..A38.;
2008 Francis J. Moloney SDB.Sacra pagina - Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7192-991-8 .A21.;
2009 François de Joseph.Základy duchovnosti svätého Františka Saleského.Ivanka pri Dunaji:Axima.2013.9788089475100 (brož.); 978-80-89475-10-0.D56.;
2010 Frank, Bruno.Cervantes. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..A47.;
2011 Frankl, Peter; Frankl, Pavel.Židia v Žiline. Žilina:Žilinská univerzita.2009.978-80-554-0022-8.D32.;
2012 Frankl, Viktor.Neuvedomený Boh. Psychoterapia a náboženstvo.Bratislava:LUC.2004.80-7114-469-X.A13.;
2013 Frankl, Viktor Emil.Vůle ke smyslu : Vybrané přednášky o logoterapii.Brno:Cesta.1997.80-85139-63-4.A13.;
2014 Frankl, Viktor Emil,,1905-1997.Bůh a člověk hledající smysl.Brno:Cesta.2011.9788072951376 (brož.); 978-80-7295-137-6.D36.;
2015 Frankovský, Alojz.Náuka o jednotlivých sviatostiach.Spišské Podhradie:KS.1992..B07.;
2016 Frankovský, Alojz.Boh-Trojica-Stvorenie.Spišské Podhradie:KS.1999..B12.;
2017 Frankovský, Alojz.Náuka o Bohu Stvoriteľovi.Spišské Podhradie:KS.1994..B07.;
2018 František Krajňák.Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať. Kresťansko-charitatívny spolok Makrína:Medzilaborce.1995.80-967274-9-4.B43.;
2019 František Křelina..Dcera královská blahoslavená Anežka Česká.Praha:Vyšehrad.1969..CZ1.;
2020 František Kunetka, Doc. Dr.Liturgický rok ve slávení Církve.:Matice cyrilometodějská.1995..B30.;
2021 František Pistrák OP.Ruženec, ale ako?. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-192-3.op.;
2022 František Saleský.365 myšlienok sv. Františka Saleského. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-051-X.B43.;
2023 František Saleský,.Nauka svatého Františka Saleského o pravé zbožnosti /.:.1893..CZ1.;
2024 František Saleský,1567-1622.Filotea.V Nitre:Misijný dom Matky Božej.1946..SK1.;
2025 František Saleský,1567-1622.Filotea.V Nitre:Misijný dom Matky Božej.1946..SSV2.;
2026 František Saleský,sv..Filotea.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..B25.;
2027 František z Assisi,1182-1226.Spisky svätého otca Františka z Assisi.Žilina:Samovzdelávajúci krúžok františkánskych bohoslovcov.1946..D41A.;
2028 František z Assisi,1182-1226.Spisky svätého otca Františka z Assisi.Žilina:Samovzdelávajúci krúžok františkánskych bohoslovcov.1946..SK1950.;
2029 František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986.U.;
2030 František, Svätý Otec.Listy zasväteným.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.978-80-89342-98-3.A13.;
2031 František,1936-.O nebi a zemi.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2014.9788018027110; 978-80-18-02711-0.C3X.;
2032 František,1936-.Modlitba na prstoch.Bratislava:Lúč.2013.9788071149323 (brož.); 978-80-7114-932-3.B38.;
2033 František,1936-.O nebi a zemi.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2014.9788018027110; 978-80-18-02711-0.a23.;
2034 Franz kardinál Konig;Kremer, Jacob.Žiť v pravde. Prešov:VMV.1996.80-7165-052-8.B25.;
2035 Franz, Raymond.Krize svědomí.Bratislava:Návrat domov.1992.80-85495-80-5.A26.;
2036 Franz, Werfel.Pieseň o Bernardette.:Tatran.1992.80-222-0383-1.D47.;
2037 Franzen, August.Malé církevní dejiny.Praha:ZVON.1992.80-7113-008-7.A21.;
2038 Frassati Gawronská, Luciana.Pier Giorgio Frassati _ Dni jeho života. .Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2009.978-80-970126-1-8.D51.;
2039 Frátrik, Ján.SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MODERNA v premenách času.Žilina:Kníhkupectvo ZRNO.1994.80-967178-9-8.A24.;
2040 Frederickson, Bruce.Ako odpovedať na satanizmus.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1988.80-7140-031-9.B03.;
2041 Freedman Jill.Narativní psychoterapie.Praha:Portál.2009.978-80-7367-549-3.C23.;
2042 Freud, Sigmund.Totem a tabu : 9.kniha. : O podobnostech v duševním životě divocha a neurotika.Praha:Psychoanalytické nakl..1997.80-86123-01-4.C30.;
2043 Freud, Sigmund.Přednášky k úvodu do psychoanalýzy : 11.kniha. : jedenáctá kniha.Praha:Psychoanalytické nakl..1997.80-901601-9-0.C30.;
2044 Frická.Mária.Bratislava:Praca.1992.80-7094-285-1.A10.;
2045 Frická.Mária.Bratislava:Praca.1992.80-7094-285-1.A26.;
2046 Frický, Alexander.IKONY.:Východoslovenské vydavateľstvio v Košiciach.1971..A31.;
2047 Frielingsdorf, Karl.Falešné představy o Bohu : Jejich vznik, odhalení a překonání.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-94-4.C26.;
2048 Frigo, Gilberto.Katechizmus zasväteného života.Košice?:Zachej.2015.978-80-971881-1-5.C3X.;
2049 Frohlich, Roland.Dva tisíce let dějin církve.:Vyšehrad.1999.80-7021-268-3.a42.;
2050 Frolcová, Milada, 1962-.Uherské Hradiště :.:Velehrad :.2009.978-80-86157-27-6.B28.;
2051 Fromm, Erich,(1900-1980).Člověk a psychoanalýza.Praha ::Aurora,.1997.80-85974-18-5 .C30.;
2052 Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:LUC.1992.80-7114-055-4.D41.;
2053 Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:LUC.1992.80-7114-055-4.D53.;
2054 Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.D41.;
2055 Frossard, André.Portrét Jána Pavla II.Praha:ZVON.1990..B40.;
2056 Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.A22.;
2057 Frossard, André.Ptali jste se na Boha : Člen francouzské akademie odpovídá na dotazy mladých lidí.Praha:Portál.1992.80-85282-27-5.C35.;
2058 Frossard, André.Portrét Jána Pavla II.Praha:ZVON.1990..A44.;
2059 Frossard, André.Nebojte se!.Olomouc:MCM.2000..A44.;
2060 Frýdecký, František,.Slovenská poesie XIX. století :.V Praze ::J. Otto,.1921..D51A.;
2061 Fugel, Adolf.Fatima posolstvo a jeho plnenie. Daco:Bratislava.1997.80-967298-4-5.D42.;
2062 Fuchs, Jiří.Filosofie, Úvod do filosofie, 1. Filosofická logika. Praha:Československá provincie Řádu bratří kazatelů.1993.80-900024-7-1.C36.;
2063 Furey, Richard G..Máriina cesta kríža. Košice:Kongregácia sestier dominikánov.1997..B28.;
2064 Fusseneggerová Gertrud.Boli Kristovými súčasníkmi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-069-6.A15.;
2065 Fusseneggerová Gertrud.Boli Kristovými súčasníkmi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-069-6.D59.;
2066 Füzy, Imrich.Môj priateľ.Hamilton:Imrich Fuzy.1991..B24.;
2067 Füzy, Imrich.Môj priateľ.Hamilton:Imrich Fuzy.1983..D52A.;
2068 Füzy, Imrich.Môj priateľ.Hamilton:[Imrich Fuzy].1986..B22.;
2069 Füzy, Imrich.Môj priateľ.Hamilton:Imrich Fuzy.1983..SK1.;
2070 G. Murrer, M. Elser, Vojtěch Pola, S. Ewald.Encyklopedie náboženství.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-188-2.R6.;
2071 Gábor, Bartolomej.Diecézna fáza procesu skúmania svätosti. Prešov:Tlačiareň Kušnír.2005.80-89055-52-4.B29.;
2072 Gábor, Bartolomej.Sila čistej lásky (Svedectvo Anny Kolesárovej).Prešov:Rokus.2004.80-89055-49-4.B47.;
2073 Gábor, Bartolomej.Sila čistej lásky (Svedectvo Anny Kolesárovej).Prešov:Rokus.2004.80-89055-49-4.B29.;
2074 Gábor, Oto.Spomienky z môjho života.:s.n..2011..B34.;
2075 Gábor, Oto.Spomienky z môjho života.:s.n..2011..B37.;
2076 Gabriel od sv. Magdalény.Dôverne s Bohom 1.diel. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.1993.80-7162-023-8.A36.;
2077 Gabriel od sv.Magdaleny.Dôverne s Bohom II..Rím:SÚSCM.1967..SUSCM.;
2078 Gabriel od sv.Magdaleny.Dôverne s Bohom II..Rím:SÚSCM.1967..SUSCM.;
2079 Gabriel od sv.Márie Magdaleny.Dôverne s Bohom V..Rím:SÚSCM.1969..SUSCM.;
2080 Gabriel od svätej Magdalény.Dôverne s Bohom. II.diel. Pápežský Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.2000.80-7162-332-6.A36.;
2081 Gabriel P. Hunčaga OP.Domnikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku.Kraków - Bratislava:Centrum pre štúdium kresťanstva, Vydavateľstvo Chronos, Spolok Slovákov v Poľsku, Slovenská komisia pre kompratívne cirkevné dejiny.2013.978-80-89027-37-8.a23.;
2082 Gabriel P. Hunčaga OP.Domnikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku.Kraków - Bratislava:Centrum pre štúdium kresťanstva, Vydavateľstvo Chronos, Spolok Slovákov v Poľsku, Slovenská komisia pre kompratívne cirkevné dejiny.2013.978-80-89027-37-8.A22.;
2083 Gabriel, Chevallier.Zvonodrozdovo.:ARTIFEX.1995.80-88776-04-X.C36.;
2084 Gabriel, Marcel.Od názoru k víře.:Vyšehrad.2004.80-7021-531-3.D32.;
2085 Gabriela, Ivana Vlková..Slovo Boží a slovo lidské :; všeobecný úvod do Písma svatého.:Univerzita Palackého v Olomouci.2007.978-80-244-1587-1.A10.;
2086 Gábriš, Karol - preklad; ; Z gréc. orig. prel. Karol Gábriš.Apokryfy.:Tranoscius.1990.80-85128-48-9.D61a.;
2087 Gábriš, Karol - preklad; ; Z gréc. orig. prel. Karol Gábriš.Apokryfy.:Tranoscius.1990.80-85128-48-9.D24.;
2088 Gabriš, Ľudovít.Svätá Gemma.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2016.9788081920080; 978-80-8192-008-0.D46.;
2089 Gabriš, Ľudovít.Svätý Martin de Porres.:.2018.9788081920417; 978-80-8192-041-7.B48.;
2090 Gabriš, Ondrej, SJ.Bojíš sa jezuitov?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-174-4.A13.;
2091 Gabura, Akvinas, OP.Život anjelského učiteľa, Pokorný anjelský učiteľ, Základy tomizmu.:.1980??..B32.;
2092 Gabura, Akvinas, OP.Poslanie Kazateľského rádu.:.1980??..B41.;
2093 Gaeta, Saverio,.Fatima.:.2018.9788089866489; 978-80-89866-48-9.C25.;
2094 Gáfriková, G..Posledné veci človeka. Štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 17..1. :Veda.2010.978-80-224-1124-0.D26.;
2095 Gahér, František.Logika pre každého.Bratislava:IRIS.1999.80-967013-9-8.A24.;
2096 Gaher, Fratišek.Logické hádanky,hlavolami a paradoxy.Bratislava:IRIS.1996.80-88778-29-8.A33.;
2097 Gajdoš, Ferdinand Tomáš.Kňazské rozjímania.:.1995?..B16.;
2098 Gajdoš, Milan.Svätá Hildegarda. Zvolen:Jas.1997.80-88795-30-3.B42.;
2099 Gajdoš, Milan.Svätá Hildegarda. Zvolen:Jas.1997.80-88795-30-3.B03.;
2100 Gajdoš, Tomáš, OP.Boh je naša spása..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-4-9.A33.;
2101 Gajdoš, Vševlad Jozef, OFM.V tichu kláštorov a knižníc.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-491-6.D41.;
2102 Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..D55A.;
2103 Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..SUSCM.;
2104 Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..D54A.;
2105 Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..A45.;
2106 Galeštoková, Dominika.Novéna k blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej. .Trnava :KON-PRESS.2003.80-85413-54-X.B42.;
2107 Gálik, Slavomír.Falošní proroci.Nová Dubnica:Harrison.1992.80-85675-01-3.B10.;
2108 Galis, Tomáš.Počiatočná formácia kandidátov kňazstva.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2002.80-88937-12-4.C17.;
2109 Galis, Tomáš.Počiatočná formácia kandidátov kňazstva.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2002.80-88937-12-4.A10.;
2110 Galot Jean.Milostiplná.Cambridge:Priatelia Dobrej Knihy.1986.0-919865-28-3.D55A.;
2111 Galot Jean.Milostiplná.Cambridge:Priatelia Dobrej Knihy.1986.0-919865-28-3.SK1.;
2112 Galot Jean.Milostiplná.Cambridge:Priatelia Dobrej Knihy.1986.0-919865-28-3.D53A.;
2113 Galot, Jean.Milostiplná. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-62-2.A26.;
2114 Galot, Jean.Svätý Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-075-6.A33.;
2115 Galsworthy John.Forsytowská sága.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1969..SK1990.;
2116 Galsworthy, John.Puto najsilnejšie.:Smena.1967..A48.;
2117 Galsworthy, John.Vidiecke sídlo na Forsytovskej burze.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1975..SK1990.;
2118 Gálvez, Manuel.Defilé hriechu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1.;
2119 Garrigou-Lagrange, Reginald.Cesta dokonalosti podľa svätej Kataríny Sienskej.Košice:Veritas.1946..D58A.;
2120 Garrigou-Lagrange, Reginald.Eucharistické srdce Ježišovo.Košice:Veritas.1945..D58A.;
2121 Gašpar, Tido J.,1893-1972.Deputácia mrtvých a iné kresby.Martin:Kníhtlačiarsky účastinársky spolok.1922..SK1950.;
2122 Gaucher, Guy.Chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta.... .Radošina :Komunita Kráľovnej pokoja.2009.978-80-970306-5-0.D33.;
2123 Gaucher, Guy.Životopis Terezie z Lisieux: (1873 - 1897).Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-181-5.A16.;
2124 Gavenda, Marián.S Kristom po Via Dolorosa.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741570 (brož.); 978-80-8074-157-0.C34.;
2125 Gavenda, Marián.Prečo žiť denne z Božieho slova?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741532 (brož.);978-80-8074-153-2.B42.;
2126 Gavenda, Marián.Prečo žiť denne z Božieho slova?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741532 (brož.);978-80-8074-153-2.D31.;
2127 Gavenda, Marián.Čerpajme milosť zo sviatostí.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-248-5.A45.;
2128 Gavenda, Marián.Z túžby podeliť sa. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafí­n.2009.978-80-8081-085-6.D61a.;
2129 Gavenda, Marián.Pôst neznamená len nejesť mäso.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742928 (brož.); 978-80-8074-292-8.A45.;
2130 Gavenda, Marián.Pane, nauč nás modliť sa.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741419 (brož.); 978-80-8074-141-9.D45.;
2131 Gavenda, Marián.Nekonečné horizonty kardinála Korca.Bratislava:PERFEKT.2011.978-80-8046-564-3.D21.;
2132 Gavenda, Marián.Lurdy .Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-702-2.a48.;
2133 Gavenda, Marián.Z túžby podeliť sa. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafí­n.2009.978-80-8081-085-6.A11.;
2134 Gavenda, Marián.Via Crucis : Krížové cesty z Kolosea. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-704-3.D27.;
2135 Gavenda, Marián.Potrebujeme nedeľu?.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743055 (brož.); 978-80-8074-305-5.A45.;
2136 Gavenda, Marián.Svätosť pre každého.Bratislava:Don Bosco.2013.97880-8074-177-8 (brož.);978-80-8074-177-8.D45.;
2137 Gavenda, Marián,.Liturgické prenosy.:.2020.9788022418164; 978-80-224-1816-4.D11.;
2138 Gavenda, Marián,.V sile Slova.Bratislava:Don Bosco.2018.9788080743956; 978-80-8074-395-6.D53.;
2139 Gavendová, Oľga.Pier Giorgio Frassati.Bratislava:LUC.2004.80-7114-489-4.C31.;
2140 Gavendová, Oľga.Pier Giorgio Frassati.Bratislava:LUC.2004.80-7114-489-4.A34.;
2141 Gavendová, Oľga.Anjeli v našich predstavách.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741471 (brož.); 978-80-8074-147-1.D45.;
2142 Gazda, Imrich.Kresťan v internetovej sieti.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-271-3.A45.;
2143 Gazsó, Anton.Ver sacrum, exhortationes ad juventutem scholarem..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..D23.;
2144 Gazsó, Anton.V rúchu Kristovom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..D41A.;
2145 Gazsó, Anton.Ver sacrum, exhortationes ad juventutem scholarem..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..D52A.;
2146 Gazzera, A.V jeho šľapajach.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..SUSCM.;
2147 Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.Bratislava:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X.A46.;
2148 Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.Bratislava:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X.D36.;
2149 Geiger, Helmut.Rozhovory o kresťanskej výchove.Bratislava:LUC.1997.80-7114-216-6.A46.;
2150 Gelders, R..Sirota z Lurdu.Ružomberok:Lev.1923..B47.;
2151 Gemelli, Augustin.františkánské poselství světu. Praha:Kuncíř Ladislav.1948..A16.;
2152 Geoffrey, Broughton.Otestuj si angličtinu 1.:Aktuell.1996.80-88733-36-7.D45.;
2153 Geoffrey, Broughton.Otestuj si angličtinu 2.:Aktuell.1996.80-88733-37-5.D45.;
2154 George, Orwell.Tisícdeväťstoosemdesiatštyri.:Naše vojsko.1991.80-206-0256-9.D31.;
2155 Georges, Bertrand, 1966-.Umění rozlišovat : správná rozhodnutí ve správný čas.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2011.978-80-7195-511-5.D36.;
2156 Gerald, Messadié.Človek, ktorý sa stal bohom.:Mladé letá.1991.80-7127-037-7.A15.;
2157 Geraldine.Divine inspirations from Jesus and Mary. Praha:ArchArt.1996.80-901500-9-8.D14.;
2158 Gerbócová, Erika.Kurz animátorov na farskej úrovni.:.2000..B10.;
2159 Gerčák, František.Poznaj a ver-Sviatosti..Prešov:VMV.2000.80-7165-338-1.A22.;
2160 Gerčak, František.Poznaj a ver. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-337-3.C26.;
2161 Gerčák, František.Poznaj a ver-vierouka..Kapušany:Bens.2000.80-88998-27-1.A22.;
2162 Gerčák, František.Buď in (výber stručných otázok a odpovedí zo základov viery)..Prešov:VMV.2002.80-7165-334-9.B02.;
2163 Gerčak, František.Poznaj a ver. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-337-3.A50.;
2164 Gereon Goldmann, P..Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.1992.80-85310-14-7.A40.;
2165 Gereon Goldmann, P..Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.1992.80-85310-14-7.A10.;
2166 Gergelyi, Otmar; Wurm, Karol.Historické organy na Slovensku.Bratislava:Opus.1982..D11.;
2167 Gerlach, Marián.Krv z jeho krvi.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..C33.;
2168 Getty-Sullivanová, Mary Ann.Ženy v Novom zákone.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-504-9.C16.;
2169 Gherman, Peter.Rôzne životopisy - Z paláca k oltáru a do väzenia.:.1980?..SAM.;
2170 Ghiglione, Gianni.Dar pre všetkých.:Don Bosco.1999.80-88933-24-2.B20.;
2171 Ghiglione, Gianni.Na krídlach Ducha.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-05-6.C3X.;
2172 Ghiglione, Gianni.Na krídlach Ducha.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-05-6.D36.;
2173 Ghiglione, Gianni.Dar pre všetkých.:Don Bosco.1999.80-88933-24-2.D56.;
2174 Ghiglione, Gianni.Týždeň s Ježišom z Nazareta.:Don Bosco.1998.80-85405-86-5.B45.;
2175 Giannelli, Giulio; Paoli, Ugo Enrico.Antický Rím.Bratislava:Tatran.1975..D16.;
2176 Gianni, Ghiglione.Týždeň s Máriou z Nazareta.:Don Bosco.1998.80-88933-04-8.D54.;
2177 Gianni, Ghiglione.Týždeň s Máriou z Nazareta.:Don Bosco.1998.80-88933-04-8.A11.;
2178 Giansanti, Gianni.Ján Pavel II. Portrét pontifika. Praha:Rebo Productions.1996.80-85815-55-9.D16.;
2179 Giboda, Igor.Čo nás čaká po smrti?.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-204-1.D45.;
2180 Gibran, Kahlil.Prorok. Bratislava:Jaspis.1993.80-85576-04-X.A38.;
2181 Gibran, Kahlil,1883-1931.Ježíš - syn člověka :.Praha ::Vyšehrad,.2012.978-80-7429-232-3 .A38.;
2182 Giehrle, Emma.Kvety s kríža.Trnava:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha),.1910..D61.;
2183 Giesen, Heinz.Apokalypsa.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-330-3.A43.;
2184 Giglinger, Fritz.Milý brat František.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-044-9.A37.;
2185 Giglinger, Fritz.Ottova encyklopédia - Slovensko A - Ž.Bautzen:.2006.80-7360-578-3.R6.;
2186 Gigliony, Paolo.Svátosti Krista a cirkve.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-115-7.A45.;
2187 Gilbert, Guy.Ruženec pre mladých..Bratislava:LUC.2001.80-7114-329-4.A38.;
2188 Gilbert, Guy.Krížová cesta, pobožnosť pre mladých.Bratislava:LUC.2002.80-7114-362-6.B20.;
2189 Gilbert, Guy.Ruženec pre mladých..Bratislava:LUC.2001.80-7114-329-4.C26.;
2190 Gilbert, Guy,.Evangelium podle svatého lotra /.Praha ::Portál,.2008.978-80-7367-450-2.D53.;
2191 Gilbert, Guy, 1935-.Křížová cesta.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-441-5.B34.;
2192 Gilbert, Guy, 1935-.O dětech a výchově.:Praha :.2009.978-80-7367-609-4.D36.;
2193 Gilbert, Guy, 1935-.Buďte světlem!.:Praha :.2010.978-80-7367-770-1.D41.;
2194 Gilbert, Guy,(1935-).Srdce v ohni.Praha ::Portál.2012.978-80-262-0070-3.D48.;
2195 Gilbert, Guy,(1935-).Ať se ti život povede!.Praha:Portál.2012.80-262-0157-4.c1x.;
2196 Gilles, Anthony E..Lidé víry 3.Praha:Portál.1994..C10.;
2197 Gilles, Antony E.Lidé cesty.Praha:Portál.1993.80-85282-45-3.A24.;
2198 Gillman, Neil.Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-871-6.D34.;
2199 Gilson, Etienne.Bytí a nekteří filozofové. Praha:OIKOYMENH.1997.80-86005-46-1.A24.;
2200 Gilson, Georges.Diecézny kňaz v pastoračnej službe.:.2001.80-7142-093-X.A21.;
2201 Giordani, Igino.Božské dobrodružstvo. Nové mesto:Bratislava.1995.80-85487-18-7.C1Y.;
2202 Giordano, Aldo.Iná Európa je možná.[Bratislava]:Nadácia Antona Tunegu.2015.9788097164300 (viaz.); 978-80-971643-0-0.C17.;
2203 Giordano, E..Horúce témy.Bratislava:Don Bosco.2000.8088933625; 80-88933-62-5.D56.;
2204 Gitovič, Alexander;Bursov,Boris.Videli sme Kóreu.Turčianský Sv.Martin:Matica slovenská.1950..D33.;
2205 Giudici, Maria Pia.V ústrety slnku.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1973..D54A.;
2206 Giuseppe Pasquali.Tri anjelské pozdravenia.Michalovce:Misionár.2009.978-80-88724-37-7.D46.;
2207 Giussani, Luigi.Nekonečno v nás. .Bratislava :Lúč.2011.978-80-7114-842-5.D21.;
2208 Giussani, Luigi.Nekonečno v nás.Bratislava:LUC.1999.80-7114-267-0.C2X.;
2209 Giussani, Luigi.Zmysel pre Boha. Jas:Zvolen.1996.80-88795-24-9.B38.;
2210 Giussani, Luigi.Po stopách kresťanskej skúsenosti. Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-017-1.C31.;
2211 Giussani, Luigi.Zmysel pre Boha. Jas:Zvolen.1996.80-88795-24-9.B38.;
2212 Glejtek, Miroslav,1981-.Insígnia kanonikov Nitrianskej kapituly.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2013.9788089481279 (viaz.); 978-80-89481-27-9.D21.;
2213 Gnip, Jozef.páter František Paňák SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-595-4.C15.;
2214 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - rusky.:.1998..D36.;
2215 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1997.Bratislava:MKH.1998..B35.;
2216 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1994.Bratislava:MKH.1995..B27.;
2217 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1996.Bratislava:MKH.1997..B26.;
2218 Gobbi, Stefano.Marianske kňazské exercie.Bratislava:MKH.1994..A24.;
2219 Gobbi, Stefano.Ai Sacerdoti figli prediletti della Madonna - Kňazom,najmilším synom Panny Marie (taliansky). Milano:Movimento Sacerdotale Mariano.1995..D36.;
2220 Gobbi, Stefano.Mariánské kněžské exercicie.:.1991..B12.;
2221 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1997.Bratislava:MKH.1998..B26.;
2222 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.2000.80-900417-0-1(1) - rovnaké isbn.A37.;
2223 Godel, Kurt.Dôkaz nutnej existencie Boha.:.1990?..B07.;
2224 Godfrey, Fr.V šlépějích Ježíše.:P.A.L.P.H.O.T.1995?.965-280-063-5.D13.;
2225 Goethe.Faust.:Mladá fronta.1973..D37.;
2226 Goff, Le Jacques.Hledání středověku.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-730-8.A25.;
2227 Goff, Le Jacques.Zrození očistce.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-637-9.D23.;
2228 Gogola, Jerzy.Reholní formace.Olomouc:MCM.2002.80-7266-110-8.A11.;
2229 Gogola, Jerzy.Teológia spoločenstva s Bohom.Prešov:VMV.2005.80-7165-534-1.A34.;
2230 Goldmann, Gereon.Svetlo kríža v tieni kríža.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-58-9.A45.;
2231 Golis, Vincent, OP.St. Vincent Ferrerský - svätec v službách protipápeža..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968348-8-6.B32.;
2232 Golis, Vincent, OP.St. Vincent Ferrerský - svätec v službách protipápeža..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968348-8-6.A38.;
2233 Gombala, Eduard,.Peter Tomkuljak (1838-1894).Zvolen:Jas.1994.80-967099-8-4.B39.;
2234 Gorazd, A. Timkovič.Cyril a Metod boli Grékokatolíkmi.:Akcent.2002..B29.;
2235 Gorbačev, Michail Sergejevič,1931-.Můj život :.Praha ::Ikar,.2014.978-80-249-2359-8.A30.;
2236 Gots, Anton.Prijímam kríž.Bratislava:LUC.1996.80-7114-189-5.a48.;
2237 Gots, Anton, 1934- - autor."Ano" ke kříži.:Olomouc :.1996.80-238-0909-1.D61.;
2238 Gould, Whiteová, Ellen.Z tieňa do slávy : Víťazstvo lásky.Vrútky :Advent-Orion.2005.80-8071-061-9.A33.;
2239 Gould, Whiteová, Ellen.Zo slávy do tieňa : Proroci a králi.Vrútky :Advent-Orion.2007.978-80-8071-093-4.A33.;
2240 Gould, Whiteová, Ellen.Na úsvite dejín : Patriarchovia a proroci.Vrútky :Advent-Orion.2007.978-80-8071-092-7.A33.;
2241 Gozier, André.15 dní s Thomasom Mertonem.:Cesta Brno.1999.80-85319-85-3.D43.;
2242 Gračka, Jiří, 1983-.Svatý Šarbel Machlúf.:Olomouc :.2008.978-80-7266-282-1.B41.;
2243 Grady, John.INTERRUPCE ANO nebo NE?.Praha:Řád L.1992..B03.;
2244 Graf, Matthias.Bruder Klaus.Švajčiarsko:Druckerei Vogt AG.1994..B10.;
2245 Graham-Lotz, Anne.Vízia Jeho slávy. World publishing :Bratislava.2002.80-7131-049-2.D61.;
2246 Grach, Pavol.Rok viery.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741693 (brož.);978-80-8074-169-3.D31.;
2247 Grach, Pavol.Naučme sa odpúšťať.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741891 (brož.);978-80-8074-189-1.D45.;
2248 Grach, Pavol.Rozjímanie nad Pánovým Zákonom. 1. Viera, Cirkev, Písmo.. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-52-8.D56.;
2249 Grach, Pavol.Ako meditovať nad Svätým Písmom.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-268-3.A45.;
2250 Grach, Pavol.Čo znamená veriť?.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741839 (brož.);978-80-8074-183-9.D45.;
2251 Grach, Vojtěch.Zo života a histórie sv. Andreja-Svorada a Beňadika na pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne /.Trenčín ::Farská rada,.1990..SK1.;
2252 Gramantik, Vavrinec, SJ.Všeobecné a zvláštne zpytovanie svedomia.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1925..B30.;
2253 Gramantik, Vavrinec, SJ.Nebeská rosička dušičkám do očistca.[Trnava]:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..D54A.;
2254 Granat, Vincent.Teodycea.Lublin:KUL.1968..D21.;
2255 Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 2..:Velehrad - Řím.1981..C12.;
2256 Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 4..:Velehrad - Řím.1981..C12.;
2257 Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 1..:Velehrad - Řím.1981..C12.;
2258 Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 3..:Velehrad - Řím.1981..C12.;
2259 Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 5..:Velehrad - Řím.1981..C12.;
2260 Grassiano, Domenica.Laura Vicuňa.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1967..A38.;
2261 Grassiano, Dominika.Laura Vicuňa.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..D58A.;
2262 Gratsch, Edward.Aquinas' Summa. New York:Alba House.1985.0-8189-0485-2.C16.;
2263 Gräf, Richard.Áno, otče.Ontario:Slov. jezuiti.1983.0-920150-94-2.B22.;
2264 Gräf, Richard.Áno, Otče.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-201-5.C2X.;
2265 Gräf, Richard.Áno, Otče.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-201-5.D56.;
2266 Grečo, Peter.Systém farnosti v bunkách.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1996.80-7165-065-X.B23.;
2267 Grečo, Peter,1971-.Revolúcia, demokracia a masová kultúra.Poprad:Mornár a syn.2013.9788096912926 (viaz.); 978-80-969129-2-6.A40.;
2268 Green, Julien.Brat František.Bratislava:Serafín.2001.80-85310-15-5.A45.;
2269 Green, Julien.Varuna.Praha:Vyšehrad.1970..D38.;
2270 Green, Julien.Brat František.Bratislava:Serafín.2001.80-85310-15-5.C12.;
2271 Green, Thomas.Keď vyschne studňa.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-205-8.D28.;
2272 Green, Thomas.Keď vyschne studňa.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-205-8.A22.;
2273 Greene, Graham.Cesty s tetičkou.Praha:Vyšehrad.1972..A22.;
2274 Greene, Graham.Moc a sláva.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-022-2.A12.;
2275 Greene, Graham.Paradox křesťanství.Praha:Vyšehrad.1970..A36.;
2276 Greene, Graham.Paradox křesťanství.Praha:Vyšehrad.1970..D37.;
2277 Greene, Graham.Jádro veci, Konec dobrodružstvi.Praha:ODEON.1986..A12.;
2278 Greene, Graham.Kus života.Praha:Vyšehrad.1974..A12.;
2279 Greer, Tyson.Intranety : principy a praxe.Brno:Computer Press.1999.80-7226-135-5.C2X.;
2280 Grega, Ľubomír.Krížová cesta človeka. Jas:Zvolen.2001.80-88795-76-1.B28.;
2281 Gregor Veľký.Čtyřicet homilií na evangelia. Olomouc:Krystal.1946..B34.;
2282 Gregor, Veľký.Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.:Mnísi z rehole sv Benedikta.2002.80-968680-9-8.A27.;
2283 Gregor, Veľký.Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.:Mnísi z rehole sv Benedikta.2002.80-968680-9-8.D36.;
2284 Gregor, Veľký.Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.:Mnísi z rehole sv Benedikta.2002.80-968680-9-8.A10.;
2285 Greshake, Gisbert.Nachazet Boha ve všech vecech.Praha:ZVON.1996.80-7113-157-1.A45.;
2286 Grieger, Pavol, FSC.Zasvätený život na Slovensku dnes.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-153-4.B31.;
2287 Griesmayr, Gudrun.Chiara Luce Badano: Boh ma predsa miluje!.Bratislava:Lúč.2011.978-80-7114-840-1.B28.;
2288 Griffin, Michael, D..Svätý Jozef.Michalovce:MISIONÁR.1996.80-88724-15-5.C23.;
2289 Grignion de Montfort, Louis-Marie,1673-1716.Listy ; Tajomstvo Márie ; Príprava na úplné zasvätenie sa ; Malý katechizmus pravej úcty-.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2015.9788089676545 (brož.); 978-80-89676-54-5.A15.;
2290 Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-180-8.C1X.;
2291 Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-180-8.C1Y.;
2292 Grignion, Louis Marie de Montfort 1673-1716.Príprava na úplné zasvätenie sa, O pravej úcte k Panne márii, Malý katechizmus ....:ZAEX.2013.978-80-971345-7-0.C1Y.;
2293 Grignion, Louis Marie de Montfort 1673-1716.Príprava na úplné zasvätenie sa, O pravej úcte k Panne márii, Malý katechizmus ....:ZAEX.2013.978-80-971345-7-0.C1Y.;
2294 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1993.80-7165-061-7.D57.;
2295 Grignion, Ľudovít Mária.List přátelúm křiže.Olomouc:MCM.2000.80-7266-062-4.B09.;
2296 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1993.80-7165-061-7.A34.;
2297 Grignion, Ľudovít Mária.Modlitby doporučene L.M. Grignionom.Olomouc:MCM.1997..B18.;
2298 Grignion, Ľudovít Mária.List priateľom kríža.Prešov:VMV.2000.80-7165-197-4.B06.;
2299 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.:.2008..A31.;
2300 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajpmstvo Máriino,Vrúcna modlitba,List priateľom kríža, Láska večnej múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011..C31.;
2301 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9.D37.;
2302 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1993.80-7165-061-7.D27.;
2303 Grignion, Ľudovít Mária.O pravé mariánske úcte. Olomouc:MCM.1997.80-238-0972-5.D38.;
2304 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajpmstvo Máriino,Vrúcna modlitba,List priateľom kríža, Láska večnej múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011..D36.;
2305 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9.D48.;
2306 Grignion, Ľudovít Mária.O pravé pobožnosti k Panně Marii. Praha:Antoní Stříž.1936..CZ1.;
2307 Grignion, Ludvík Maria.List priateľom Kríža.:.2000?..B12.;
2308 Grignion, Ludvík Maria.Tajomstvo ruženca.:.1992..B07.;
2309 Grignion, Ludvík Maria.O pravé oddanosti k Panne Marii.Olomouc:MCM.1992..B01.;
2310 Grignion, Ludvík Maria.O pravej úcte k Panne Mári,tajomstvo Márie, modlitby.:.1995?..B07.;
2311 Grignon z Monfortu, Ludvik.Príručka pravej pobožnosti k prebl. panne Marii.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1932..D52A.;
2312 Grilli, Massimo.Evanjelium pocestného.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2016.9788089120475 (brož.); 978-80-89120-47-5.A11.;
2313 Grilli, Massimo,1948-.and quot;Paradox and quot; a and quot;tajomstvo and quot;.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2014.9788089120437 (brož.); 978-80-89120-43-7.B40.;
2314 Grilly, Tony.Matematika .:Slovart.2011.978-80-556-0294-3.A30.;
2315 Grivec, František.Slovanskí apoštolovia Sv. Cyril a Metod.[S.l.]:[s.n.].1930..B35.;
2316 Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.C3X.;
2317 Groeschel, Benedict.Tichý, jemný hlas.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-015-0.D43.;
2318 Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.D34.;
2319 Groeschel, Benedict J..Povstať z temnôt : Čo robiť, keď život nedáva zmysel.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-062-1.A11.;
2320 Groeschel, Benedict J..Kňaz naveky.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-516-2.D25.;
2321 Groeschel, Benedict J..Etapy duchovného rastu. Bratislava:Serafín.1996.80-88944-36-8.D34.;
2322 Gróf, Ivan, SDB.Sviatosti. VIII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-21-5.B39.;
2323 Gróf, Ivan, SDB.Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9.B05.;
2324 Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (1). V..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-13-4.B39.;
2325 Gróf, Ivan, SDB.O sviatosti pokánia. X..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-18-5.B05.;
2326 Gróf, Ivan, SDB.Veriť či neveriť?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1967..SAM.;
2327 Gróf, Ivan, SDB.O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-22-3.B39.;
2328 Gróf, Ivan, SDB.Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.B05.;
2329 Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..D57A.;
2330 Gróf, Ivan, SDB.Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.B05.;
2331 Gróf, Ivan, SDB.O vykupiteľských povolaniach. XIII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-23-1.B39.;
2332 Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (1). V..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-13-4.B05.;
2333 Gróf, Ivan, SDB.O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-22-3.B05.;
2334 Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..SUSCM.;
2335 Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (2). VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-15-0.B05.;
2336 Gróf, Ivan, SDB.Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.B39.;
2337 Gróf, Ivan, SDB.Veriť či neveriť? I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6.B05.;
2338 Gróf, Ivan, SDB.Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9.B39.;
2339 Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (2). VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-15-0.B33.;
2340 Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus? II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-10-X.B05.;
2341 Gróf, Ivan, SDB.O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3.B05.;
2342 Gróf, Ivan, SDB.Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.B39.;
2343 Gróf, Ivan, SDB.O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3.B38.;
2344 Gróf, Ivan, SDB.Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.B05.;
2345 Gróf, Ivan, SDB.Sviatosti. VIII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-21-5.B05.;
2346 Gróf, Ivan, SDB.Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.B39.;
2347 Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (3). VII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-14-2.D51A.;
2348 Gróf, Ivan, SDB.Je Boh Stvoriteľ?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..SUSCM.;
2349 Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (3). VII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-14-2.B05.;
2350 Gróf, Ivan, SDB.O vykupiteľských povolaniach. XIII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-23-1.B05.;
2351 Grocholewski, Zenon.Postup pri preložení a odvolaní farára.:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1999.80-88944-24-4.A41.;
2352 Grom, Bernard.Katechetické metódy.Olomouc:MCM.1992..B08.;
2353 Grom, Bernhard.Nabožensko -pedagogicka psychologia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-84-3.D14.;
2354 Grossmann, Andrej 4 gup ;.Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista ; Andrej Grossmann.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-28-2.B28.;
2355 Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.1991.80-85220-33-4.A31.;
2356 Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.1991.80-85220-33-4.C31.;
2357 Grun, Anselm.Anjeli pre život..Bratislava:LUC.2000.80-7114-442-8.A45.;
2358 Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5.A45.;
2359 Grun, Anselm.Bojovník a priateľ. Ako nájsť sám seba.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-608-1.A42.;
2360 Grün, Anselm.Kniha otázok a odpovedí. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-696-8.C3X.;
2361 Grun, Anselm.Malá kniha vianočného šťastia. .Trnava :Dobrá kniha.2009.978-80-7141-666-1.D53.;
2362 Grun, Anselm.Pracovat i žít :; napětí mezi profesním a osobním životem.:Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7195-039-4.A31.;
2363 Grün, Anselm.Jak zacházet se zlým. Boj s démony ve starém mnišství.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-050-9.B13.;
2364 Grun, Anselm.50x Ježíš.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-482-2.A46.;
2365 Grun, Anselm.Biblické obrazy o vykoupení.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-352-4.A24.;
2366 Grun, Anselm.Bojovník a priateľ. Ako nájsť sám seba.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-608-1.D37.;
2367 Grun, Anselm.Duchovné vedenie u Otcov púšte.Bratislava:Serafín.2004.80-85310-81-3.D28.;
2368 Grün, Anselm.Duchovné poslanie stredného veku.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-10-4.B43.;
2369 Grun, Anselm.Exercicie pro všední den.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-326-5.A11.;
2370 Grün, Anselm.Duchovné poslanie stredného veku.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-10-4.C35.;
2371 Grun, Anselm.Anjeli pre život 2..Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-683-4.C13.;
2372 Grun, Anselm.Modlitba jako setkání.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-563-2.b13.;
2373 Grün, Anselm.Poselství shůry.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1999.80-7192-375-3.A50.;
2374 Grun, Anselm.Kráľovná a divožienka.Trnava:Dobrá kniha.2006, 2007.978-80-7141-586-2.C35.;
2375 Grun, Anselm.Proměňující moc víry.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1998.80-7192-332-X.B47.;
2376 Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5.D36.;
2377 Grün, Anselm.Modlitba jako setkání.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-26-X.B42.;
2378 Grun, Anselm.Svätý Benedikt z Nursie:.Bratislava:Lúč.2004.80-7114-484-3.A35.;
2379 Grun, Anselm.Anjeli pre život..Bratislava:LUC.2000.80-7114-442-8.A32.;
2380 Grun, Anselm.Moc nad bezmocí : Rozvíjet vědomí vlastní ceny.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-275-7.C2X.;
2381 Grün, Anselm.Půst. Modlitba tělem a duší.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1995.80-85527-67-7.B42.;
2382 Grun, Anselm.Kráľovná a divožienka.Trnava:Dobrá kniha.2006, 2007.978-80-7141-586-2.A15.;
2383 Grun, Anselm.Pokoj srdca - ako zvládnuť stres, strach i starosti.. Bratislava:Alfa konti.2003.80-88739-60-8.A32.;
2384 Grun, Anselm.Duchovní terapie a křesťanská tradice.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-425-3.C32.;
2385 Grun, Anselm.Mariánske svátky.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-035-1.A46.;
2386 Grün, Anselm,.Nebe začíná v tobě :.Praha ::Portál,.2012.978-80-262-0351-3.C31.;
2387 Grün, Anselm,(1945-).Otcové pouště s Anselmem Grünem.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2002.80-7192-718-X.D28.;
2388 Gryson, Roger.Biblia Sacra VULGATA.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1994.3-438-05303-9.A11.;
2389 Gryson, Roger.Biblia Sacra VULGATA.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1994.3-438-05303-9.R1.;
2390 Grzegorz, Fietko.Ján de la Salle - Patron učitelov.Prešov:VMV.1999.80-7165-182-6.B18.;
2391 Guardini, Romano.O modlitbe.Praha:ČKCH.1970..A36.;
2392 Guardini, Romano.O modlitbě : Uvedení do školy křesťanské modlitby.Praha:ZVON.1991.80-7113-038-9.D27.;
2393 Guardini, Romano.Úvahy pred svätou omšou.:.1970??..SAM.;
2394 Guardini, Romano.Moc - Pokus ukázať cestu.Prešov:VMV.1995.80-7165-031-5.B02.;
2395 Guardini, Romano.O živém Bohu.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-606-9.B14.;
2396 Guardini, Romano.Úvod do modlitby.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-029-2.A26.;
2397 Guardini, Romano.Krížová cesta Pána a Spasiteľa nášho.Košice:Verbum.1948..D56A.;
2398 Guardini, Romano.O posvátných znameních.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-04-9.B02.;
2399 Guardini, Romano.Matka Páně : dopis obsahující nástin mariologie. Rím:KA.1974..B15.;
2400 Guardini, Romano.Ruženec naší Paní.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-543-8.a46.;
2401 Guccini, Luigi.Zasvätený život a duchovné zosvetštenie.Bratislava:Redemptoristi- Slovo medzi nami.2016.9788089342990;978-80-89342-99-0.B44.;
2402 Guigné, de Anna.Sväté dieťa z Francúzska.Košice:Slovo.1998.80-85291-56-8.B17.;
2403 Guitton, Jean.Portrét Marty Robinovej.:.1986?..SAM.;
2404 Guitton, Jean.Dialógy s Pavlom VI. od Jeana Guittona.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..SUSCM.;
2405 Guitton, Jean.Portrét Marty Robinovej.:.1986?..D52A.;
2406 Guitton, Jean.Portrét Marty Robinové. :Signum Unitatis.1991..C35.;
2407 Guitton, Jean.Portrét Marty Robinovej.:.1986?..SAM.;
2408 Guitton, Jean,1901-1999.Dialógy s Pavlom VI.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610882 (viaz.); 978-80-8161-088-2.A30.;
2409 Gulán, Tomáš.Veľký katechizmus s historicko-teologickými úvodmi.:Bardejov; Martin : Cirkevný zbor ECAV; Centrum kresťanského vzdelávania -Biblická škola.2011.978-80-970704-4-1.A23.;
2410 Gundová-Jergová, Agneša,.Legenda chodí bosá.Cambridge:Dobrá kniha.1989..D31.;
2411 Gundová-Jergová, Agneša,1926-2010.Putovanie za dotykom /.Cambridge ::Dobrá kniha,.1992.0-919865-46-1.D55.;
2412 Günther-Haug, Barbara.Brigita Švédska .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-770-8.C25.;
2413 Günther-Haug, Barbara.Brigita Švédska .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-770-8.A50.;
2414 Gunthor, Anselm.Morálna teológia III/a.Trnava:Rím.1996.80-7162-169-2.D42.;
2415 Günthör, Anselm.Morálna teológia. I/a, Všeobecná morálna teológia. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1987..SUSCM.;
2416 Gunthor, Anselm.Morálna teológia II/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..A34.;
2417 Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..A34.;
2418 Günthör, Anselm.Morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..A34.;
2419 Gunthor, Anselm.Morálna teológia II/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..C35.;
2420 Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/b.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..A34.;
2421 Günthör, Anselm, 1911- .Morálna teológia. II/a :.Rím:SÚSCM.1990..SUSCM.;
2422 Gusić, Juraj.S Máriou vždy vyššie.[S.l.]:Slovenskí jezuiti.1985.0919865224; 0-919865-22-4.D55A.;
2423 Gusič, Juraj .Kristova výzva veľkodušným.Bratislava:LUC.1994.80-7114-114-3.C36.;
2424 Gutek, František; Božová, Jana; Drobniak, Gabriel.Bardejov - Kostol sv. Egídia. Bardejov:Sajancy.1998.80-968069-0-4.D11.;
2425 Guy, Gilbert.Růženec světla :; meditace inspirované Biblí i všedním životem.:Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7195-090-4.D35.;
2426 Guy, Gilbert.Růženec světla :; meditace inspirované Biblí i všedním životem.:Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7195-090-4.C26.;
2427 Guy, Gilbert.Evangelium podle svatého lotra.:Portál.2008.9788073674502.D41.;
2428 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice.Gymnázium sv. Tomáša Akvinského.Prešov:VMV.2006..B28.;
2429 Gyr, Meinrad SJ.Obnovte se v Duchu : 8 dní ticha na způsob duchovních cvičení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-46-4.C31.;
2430 Haboštiaková, Katarína.Z tvorby solúnskych bratov a ich žiakov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-028-9.A45.;
2431 Haboštiaková, Katarína.Z tvorby solúnskych bratov a ich žiakov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-028-9.D58.;
2432 Habovštiak, Anton.Cesta kríža.Trnava:KON-PRESS.1992.80-85413-18-3.D61a.;
2433 Habovštiak, Anton.Meditácie a modlitby sestry Zdenky.Bratislava:Nové Mesto.2002.80-85487-67-5.D56.;
2434 Habovštiak, Anton.Mať moja, mať moja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-285-0.A34.;
2435 Habovštiak, Anton.Mať moja, mať moja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-285-0.C24.;
2436 Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované Slnko. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-43-8.D22.;
2437 Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované slnko.Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-39-X.A26.;
2438 Habovštiak, Anton.Srdcia, čo našli lásku.:Motýľ.1999.80-88978-03-3.D53.;
2439 Habovštiak, Anton.Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži.:Bratislava.1995..B22.;
2440 Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované Slnko. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-43-8.C34.;
2441 Habovštiak, Anton.Cesta kríža.Trnava:KON-PRESS.1992.80-85413-18-3.C34.;
2442 Habovštiaková, Katarína,1929-.Okno do sveta.Bratislava:Mladé letá.1999.8006007543; 80-06-00754-3.C17.;
2443 Haesele, Mária.Eucharistické zázraky.:GENEZIS.1991.80-85220-38-5.C23.;
2444 Hahn, Scott.Moja duchovná cesta v Opus Dei.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-675-9.D25.;
2445 Hahn, Scott.Znamenitý život.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-13-6.C32.;
2446 Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.A22.;
2447 Hahn, Scott.Naše cesta do katolické Církve.Ronov nad Doubravou:Triality .2000.80-902786-4-7.C13.;
2448 Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.A22.;
2449 Hahn, Scott.Veľa je povolaných . Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-22-8.D37.;
2450 Hahn, Scott.Prečo veriť .Bratislava:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-06-8.c22.;
2451 Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.A30.;
2452 Hahn, Scott.Moja duchovná cesta v Opus Dei.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-675-9.C15.;
2453 Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.A13.A13;
2454 Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8.C13.;
2455 Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.A10.;
2456 Hahn, Scott,.Nádej ukrytá v smrti.:.2021.9788081930379; 978-80-8193-037-9.D58.;
2457 Hajas, Benedikt.Dominikánska špiritualita-Duchovné cvičenia.:.1998..B07.;
2458 Hajdin, Štefan.Slavín.Bratislava:Obzor.1975..D16.;
2459 Hajdúch, Ján.Slovenské hrady.Bratislava:Osveta.1972..R6.;
2460 Hajdúch, Ján.Slovenské hrady.Bratislava:Osveta.1972..D12.;
2461 Hajduch, Peter.Trenčín.Bratislava:Osveta.1979..D14.;
2462 Hajduk, Anton.Turínske plátno.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-612-8.B21.;
2463 Hajduk, Anton.Turínske plátno.Bratislava:Q 111.1991.80-85401-06-1.A27.;
2464 Hajduk, Anton.Turínske plátno.Bratislava:Q 111.1991.80-85401-06-1.A45.;
2465 Hajduk, Ryszard.Hľa, tu som, pošli mňa!. Misionár:Michalovce.2001.80-88724-11-2.C31.;
2466 Hajkovská, Dominika .Bohatstvo rituálov v rodine.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-194-5.A45.;
2467 Hajkovská, Dominika.Matka a dcéra, blízke aj vzdialené.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743062 (brož.); 978-80-8074-306-2.A45.;
2468 Hajkovská, Dominika.Tresty vo výchove.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741556 (brož.);978-80-8074-155-6.D31.;
2469 Hajkovská, Dominika.Talenty a zdravé sebavedomie.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-277-5.A45.;
2470 Halambek, Vatroslav.Kvapky na srdce.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-261-9.A13.;
2471 Halás, Ondrej.Národný buditeľ Juraj Holček.Dolný Ohaj :Tlačiareň Merkur.2009.978-80-970140-5-6.C3X.;
2472 Halás, Štefan.Profesor Hlaváč. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-127-7.A40.;
2473 Halík, Tomáš.Noc zpovědníka : paradoxy malé víry v postoptimistické době.Praha ::NLN.2004.80-7106-777-6.D32.;
2474 Halík, Tomáš.Ptal jsem se cest Rozhovory.Praha:Portál.1997.80-7178-143-6.D43.;
2475 Halík, Tomáš.Víra a kultura : Pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie.Praha:ZVON.1995.80-7113-117-2.D33.;
2476 Halík, Tomáš.Oslovit Zachea.Praha ::Lidové noviny.2003.80-7106-547-1.C12.;
2477 Halík, Tomáš.Vzdáleným nablízku : vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou.Praha:Lidové noviny.2007.978-80-7106-907-2.D32.;
2478 Halík, Tomáš, 1948-.Tomáš Halík : smířená různost : rozhovor.:Praha : Portál.2011.978-80-7367-860-9.D37.;
2479 Halík, Tomáš, 1948-.Stromu zbýva naděje.Praha ::Praha :.2009.978-80-7106-989-8.D32.;
2480 Halík, Tomáš, 1948- - Účastník interview;.Tomáš Halík :.:Praha :.2001.80-7178-573-3.D33.;
2481 Halík, Tomáš(1948-).Chci, abys byl.Praha:Nakladatelství Lidové noviny.2012.9788074221774 (viaz.);978-80-7422-177-4.c1x.;
2482 Haľko, Jozef (1964).Arcibiskupov zápas. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-743-2.A16.;
2483 Haľko, Jozef (1964).Ave crux.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-626-0.C23.;
2484 Haľko, Jozef (1964).Arcibiskupov zápas. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-743-2.D47.;
2485 Haľko, Jozef (1964).Rozbiť Cirkev: Rozkolnícka Katolícka akcia.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-493-2.D41.;
2486 Haľko, Jozef,,1964-.Výpravy v znamení kríža.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741440 (brož.); 978-80-8074-144-0.D45.;
2487 Haľko, Jozef,1964-.Vznik Bohosloveckej fakulty v Bratislave :.:.2017.978-80-223-4144-8.A15.;
2488 Hamant, Yves.Alexandr Meň : Kristův svědek pro dnešní Rusko.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-460-1.A37.;
2489 Hanakovič, Štefan.Dejiny Spolku svätého Vojtecha. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-566-3.C36.;
2490 Hanko, Jozef.Rozumná viera.Trenčín:vl. n..1944..SK1950.;
2491 Hanko, Jozef.Rozumná viera.Trenčín:vl. n..1944..SK1.;
2492 Hanko, Jozef.Rozumná viera.Trenčín:vl. n..1944..SK1950.;
2493 Hans, Bardtke.Příběhy ze starověké Palestiny.:Vyšehrad.1988..C34.;
2494 Hans, Joachim Störig.Malé dějiny filosofie.:Zvon.1991..D25.;
2495 Hanus, Ladislav.Kostol ako symbol.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-141-0.D16.;
2496 Hanus, Ladislav.Pokonštantínska Cirkev.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-280-8.A12.;
2497 Hanus, Ladislav.Spomienky na Ferka Skyčáka.Cambridge:Slovenskí jezuiti.1982..SK1990.;
2498 Hanus, Ladislav.Pokonštantínska Cirkev.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-280-8.A43.;
2499 Hanus, Ladislav.Kostol ako symbol.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-141-0.c20.;
2500 Hanus, Ladislav.Princípy kresťanskej morálky.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-642-1.A31.;
2501 Hanus, Ladislav.Umenie a náboženstvo. Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-355-3.A26.;
2502 Hanuš, Jiří.Mezi tradicí a reformou : rozhovory o moravském katolicismu ve 20. století.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2002.80-7325-005-5.D45.;
2503 Hanuš, Jiří.Svatý Pavel, synagoga a Cirkev.Brno:CDK.1995..A22.;
2504 Hanuš, Josef,1876-1928.Úvod do srovnávací vědy náboženské.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1920..D56A.;
2505 Hanušová, Eva.Modlitby k libanonským svätcom.:.2021.9788081921148; 978-80-8192-114-8.D54.;
2506 Hargaš, Michal.Všetci boží svätí orodujte za nás.:.2018.9788097270018; 978-80-972700-1-8.B49.;
2507 Hargaš, Michal.Medžugorie.Bratislava :Magnificat.2008.978-80-967740-8-1.c22.;
2508 Haring, Bernhard.moja skúsenosť s Cirkvou.Praha:Síť.1994.80-901571-1-4.A24.;
2509 Haring, Bernhard.Moje zkušenost s církví v Africe.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-222-5.A37.;
2510 Harnack , A..Dějiny dogmatu.Praha:Kalich.1974..C31.;
2511 Harrington, Wilfrid J.,(1927-).Kniha Zjevení.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-534-4.R1.;
2512 Hart, Mark.Crash test.Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-266-4.C12.;
2513 Hartfeld, Hermann,1942-.Svitanie.Bern ::M.P.K.,.1976..D61.;
2514 Hartmann, Jan.Kardinál Tomášek. Praha:Zvon.1994.80-7113-093-1.a42.;
2515 Hartshorne, Charles.Přirozená theologie pro naši dobu.:Oikoymenh.2006.80-7298-184-6.D34.;
2516 Hasek, Jaroslav.Dekameron humoru a satiry.Praha:Čs. spisovatel.1972..D38.;
2517 Hassel, David.radikálna modlitba.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-128-0.A26.;
2518 Hašek, Aleš.Velký atlas sveta.Bienne:G.C.A.1989.80-7011-020-1.R6.;
2519 Haškovcová, Helena.Thanatologie : nauka o umírání a smrti.Praha:Galén.2000.80-7262-034-7.D23.;
2520 Hatala, Ladislav.\"-postavme si kostol\".[S.l.]:[s.n.].1997..B49.;
2521 Hatala, Štefan (1915-1990).Kresťanský spoločenský poriadok. Košice:Verbum.1948..A31.;
2522 Hattler, František.Prevelebná obeta sv. omše.V Trnave:Posol B. Srdca Ježišovho.1931..D51A.;
2523 Hattler, Franz.Dom podľa srdca Ježišovho.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..D15.;
2524 Hattler, Franz.Dom podľa srdca Ježišovho.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV2.;
2525 Haught, John.Boh po Darwinovi.Bratislava :Kalligram.2003.80-7149-529-8.C24.;
2526 Hauptová, Zoe, 1929-.Písemnictví ruského středověku :.:Praha :.1989.80-7021-016-8.D51.;
2527 Havard, Alexandre,1962-.Cnostné líderstvo ; Stvorení pre veľkosť.[Bratislava]:Cathedra.2015.9788089495207 (brož.); 978-80-89495-20-7.A11.;
2528 Havlík, Anton.Lásku nemožno umlčať.:Németh Oto.2004.80-88949-73-4.A45.;
2529 Havlík, Anton.Lásku nemožno umlčať.:Németh Oto.2004.80-88949-73-4.A12.;
2530 Havrilla, Mikuláš.Tvoje dni sú spočítané.Košice:Slovo.1995.80-85291-16-9.B35.;
2531 Havrilla, Mikuláš.Tvoje dni sú spočítané.Košice:Slovo.1995.80-85291-16-9.B07.;
2532 Havrilla, Mikuláš.Hyacinta miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.1994.80-85291-12-6.B17.;
2533 Havrilla, Mikuláš.František miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.1997.80-85291-34-7.B17.;
2534 Havrilla, Mikuláš.Milosrdenstvo božie.Košice :TypoPress.2004.80-89089-17-8.B19.;
2535 Hawking, S. W.,1942-.Veľký plán.Bratislava:Slovart.2011.9788055602233 (viaz.); 978-80-556-0223-3.D44.;
2536 Hawking, Stephen.Ešte stručnejšia história času.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-090-9.C11.;
2537 Hawking, Stephen.Vesmír v orechovej škrupinke.Bratislava:Slovart.2006.80-7145-668-3.D15.;
2538 Hay, Denis.Evropa pozdního středověku 1300-1500.Praha:Vyšehrad.2010.978-80-7021-986-7.D54.;
2539 Hayden, Christopher.Modlit se s Písmem.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-810-0.A46.;
2540 Hazlett, Ian.Rané křesťanství.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2009.978-80-7325-159-8.C25.;
2541 Häring Bernhard.Láska je víc než přikázání.Praha:Česká katolická charita.1971..CZ1.;
2542 Häring Bernhard.Láska je víc než přikázání.Praha:Česká katolická charita.1971..A34.;
2543 Häring, Bernhard.Jde to i jinak.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-109-1.A37.;
2544 Häring, Bernhard.Náš zástoj v novom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..A26.;
2545 Häring, Bernhard,1912-1998.Objaviť Božie milosrdenstvo.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2014.9788089342648 (brož.); 978-80-89342-64-8.C3X.;
2546 Healy, Mary.Muži a ženy jsou z ráje.Praha:Paulínky.2009.978-80-86949-70-3.C24.;
2547 Hebeis, Michael,1959-.Černá kniha církve :.Praha ::Knižní klub,.2012.978-80-242-3542-4.A40.;
2548 Heer, Friedrich,1916-1984.Věčnost začíná dnes /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1970..CZ1.;
2549 Heer, Friedrich,1916-1984.Věčnost začíná dnes /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1970..D56A.;
2550 Heer, Friedrich,1916-1984.Věčnost začíná dnes /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1970..D54A.;
2551 Hégrová-Nováková, Elena.Literárne múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.Banská Bystrica:Stredoslovenské vydavateľstvo.1964..C10.;
2552 Hechtl, Johann.Učiť sa milovať a žiť vieru. Jas:Zvolen.1995.80-967099-1-7.D22.;
2553 Heider.Životná múdrosť z Biblie.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-403-4.D58.;
2554 Heine, Susanne,(1942-).Moderní průvodce křesťanstvím.Praha ::Vyšehrad,.2012.978-80-7429-249-1 .A14.;
2555 Heinrich Boll.Biliard o pol desiatej. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..C32.;
2556 Heinrich, Harrer.Sedem rokov v Tibete.:Motýľ.1998.80-88775-55-8.C33.;
2557 Heinrich, Kraft.Slovník starokresťanskej literatúry.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-048-9.D28.;
2558 Heinrichs, Jay.Rétorika pro každého. Brno:Computer Press.2009.978-80-251-2693-6.D23.;
2559 Heller, Jan.Hebrejsko-řecko-latinsko-český slovníček pro bohoslovce.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1955..B18.;
2560 Heller, Jan.Výkladový slovník biblických jmen.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-725-1.R1.;
2561 Hello, Ernest.Život, kniha prvá diela Človek.Ružomberok:Obroda.1944..D56A.;
2562 Hello, Ernest,.Veda, kniha druhá diela Človek.Košice:Verbum.1946..D57A.;
2563 Helmold, kněz buzovský.Slovanská kronika.:.1947..C21.;
2564 Hémon, Louis.Mária Chapdelainová.Martin:Živena.1932..D56A.;
2565 Henri, Joyeux.Sme zaľubení.Bratislava:Mladé leta.1997.80-06-00782-9.C14.;
2566 Henryk Sienkiewicz.Ohňom a mečom I.. Bratislava:Tatran.1988..A40.;
2567 Henryk Sienkiewicz.Ohňom a mečom II.. Bratislava:Tatran.1988..A40.;
2568 Herbst, Winfrid.Nové předpisy o odpustcích.Praha:Řád L.1992..B03.;
2569 Herényi, Štefan.Modlitby. Alfa:Bratislava.1992.80-05-01064-8.B43.;
2570 Heriban, Jozef.Príručný lexikón biblických vied.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992..R1.;
2571 Heriban, Jozef, SDB.Apoštol Pavol v službe evanjelia.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1995.80-85405-36-9.D27.;
2572 Heriban, Jozef, SDB.Apoštol Pavol v službe evanjelia.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1995.80-85405-36-9.A21.;
2573 Heriban, Jozef, SDB.Príručný lexikón biblických vied.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1994.80-85405-13-X.D56.;
2574 Herman, Melville.Billy Budd.Praha:Vyšehrad.1978..CZ1.;
2575 Hermanovský, Ján.Pápeži kňazom.Bratislava:LUC.1996.80-7114-191-7.A13.;
2576 Hermanovský, Ján.Pápeži kňazom.Bratislava:LUC.1996.80-7114-191-7.C16.;
2577 Heřmanský, František,1887-1966.Latinská mluvnica pre slovenské stredné školy.Praha:Jednota čekých filológov.1920..D61a.;
2578 Herodek, Štefan.Katechizmus pre 5. ročník ľud., 1. triedu meštianskych a 1. triedu stredných škôl.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV2.;
2579 Herodek, Štefan.Ikonomický katechizmus pre prvoprí[ji]majúcich a všeobecne pre častoprímajúcich veriacich.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1924..D51A.;
2580 Hertling, Ludwig.Dejiny katolíckej cirkvi.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1983..C35.;
2581 Hertling, Ludwig.Dejiny katolíckej cirkvi.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1983..D61a.;
2582 Herzán, Martin.Totalitní svetovláda.Třebíč:Mezinárodní komise svědomí.2000.80-238-6339-8.A33.;
2583 Heske, Jozef.Dva životy v jednom svetle : O živote a diele Franciszka Blachnického a Wojciecha Danielskeho.Sedlice:Rímskokatolícky farský úrad.2006.80-969455-6-4.D22.;
2584 Hesse, Helge.Citáty, které pohnuly dějinami.Praha:Euromedia Group-Knižní klub.2008.978-80-242-2227-1.D22.;
2585 Hetényi, Martin.Maďarská strana na Slovensku 1939.1. :UKF.2011.978-80-8094-851-1.D57.;
2586 Hetényi, Martin,.Slovensko-maďarské pomedzie v rokoch 1938 - 1945.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa.2008.9788080944445 (brož.); 978-80-8094-444-5.D57.;
2587 Hetényi, Martin,1979-.Cyrilo-metodské dedičstvo a Nitra /.Nitra ::Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,.2012.978-80-558-0060-8.D12.;
2588 Heufelder, Emanuel Maria.Slobodná pre Boha.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-031-4.A33.;
2589 Heufelder, Emmanuel Maria.Tajemství Nejsvětější Trojice.:Matice cyrilometodějská.2006.80-7266-237-6.C25.;
2590 Heym, Stefan.Križiaci. Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1963..D42.;
2591 Hidvéghyová-Yung, Elena,1970-.Materia prima.Bratislava:21arte.2014.9788097126070 (brož.); 978-80-971260-7-0.B40.;
2592 Hidvéghyová, Lucia.Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím.:.2018.9788081613388; 978-80-8161-338-8.D25.;
2593 Hieronym,.Žeravé uhlíky.Bratislava:Lúč.2017.9788081790744; 978-80-8179-074-4.D55.;
2594 Hilde, Firtel.Vzorný prosebník-pro milióny P. Petr Pavlíček OFM.:.1980?..A22.;
2595 Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.D47.;
2596 Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.A46.;
2597 Hinn, Benny.Pomazanie..Humenné:Kresťanské spoločenstvo.2000.80-89098-04-5.A44.;
2598 Hinnebusch, William A. - autor.Dějiny Řádu kazatelů.:Praha :.2002.80-85929-54-6.D57.;
2599 Hinnebusch, William A. - autor.Dějiny Řádu kazatelů.:Praha :.2002.80-85929-54-6.D42.;
2600 Hirjak, Štefan, SJ.Viera Nádej Láska.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1996..B25.;
2601 Hišem, Cyril.Škola života.Prešov:VMV.1999.80-7165-180-X.A25.;
2602 Hišem, Cyril.Škola života.Prešov:VMV.1999.80-7165-180-X.C2x.;
2603 Hišem, Cyril.Škola života.Prešov:VMV.1999.80-7165-180-X.C2X.;
2604 Hlad, Oldřich.Přehled astronomie.Praha:SNTL.1990.80-03-00160-9.A21.;
2605 Hladký, Josef.Zrádná slova v angličtině : Větná stavba s klíčem.Praha:Státní pedagogické nakl..1990.80-04-21834-2.C1X.;
2606 Hlaváč Ľudovít.Svetlo vo tmách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-034-3.A44.;
2607 Hlaváč Ľudovít.Svetlo vo tmách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-034-3.D48.;
2608 Hlaváč, Albert.Andrej Radlinský. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-36-3.A33.;
2609 Hlaváč, Albert.Bojíte sa blesku?. Bratislava:Alfa konti.1986..D43.;
2610 Hlaváč, Ľudovít.Vymokliny c Ľudovít Hlaváč ; Aut. obál. Veronika Rónaiová.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-87-8.D53.;
2611 Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Bratislava:Ikar.1990.80-7118-001-7.c14.;
2612 Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Bratislava:Ikar.1990.80-7118-001-7.D55A.;
2613 Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Bratislava:Ikar.1990.80-7118-001-7.c1x.;
2614 Hlaváč, Teodor.Kresťanstvo a biológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-377-6.C24.;
2615 Hlinka, Andrej.Zápisky z Mírova.Bratislava:Spoločnosť Andreja Hlinku.1991.80-85485-00-1.D41.;
2616 Hlinka, Anton,.Svetlo z Lisieux.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-08-2.D46.;
2617 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena Slova 2. Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti.Zagreb:Logos.1989..SK1.;
2618 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 5.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-29-6.C1Y.;
2619 Hlinka, Anton, SDB.Národu.Bratislava:AVIZO.1990.80-85226-01-4.B03.;
2620 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena Slova 2. Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti.Zagreb:Logos.1989..A44.;
2621 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 1.. Verona:DOBO.1983..D55A.;
2622 Hlinka, Anton, SDB.Keď zakvitne rumovisko. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-49-0.D47.;
2623 Hlinka, Anton, SDB.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6.A44.;
2624 Hlinka, Anton, SDB.Sila slabých a slabosť silných. Zagreb:Logos.1989..SK1990.;
2625 Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom /.Bratislava ::Alfa,.1991.80-05-00589-X.A34.;
2626 Hlinka, Anton, SDB.Svetlo z Lisieux..Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1996.80-85405-53-9.C2X.;
2627 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 3. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01040-0.A44.;
2628 Hlinka, Anton, SDB.Sila slabých a slabosť silných :.Bratislava ::Spolok sv. Vojtecha,.1990.80-222-0257-6.A30.;
2629 Hlinka, Anton, SDB.Myslitelia a myšlienky.Martin:Matica slovenská.1993.80-7090-255-8.D42.;
2630 Hlinka, Anton, SDB.Cesty k nekonečnu :.Bratislava ::Odkaz,.1991.80-85193-04-3.C1Y.;
2631 Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977.80-85405-50-4.D32.;
2632 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00985-2.A10.;
2633 Hlinka, Anton, SDB.Myslitelia a myšlienky.Martin:Matica slovenská.1993.80-7090-255-8.A34.;
2634 Hlinka, Anton, SDB.Ježiš na dosah ruky.Don Bosco:Bratislava.2003.80-8074-005-4.D25.;
2635 Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril.Rím:.1987..SUSCM.;
2636 Hlinka, Anton, SDB.Slovo do týždňa 2.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-74-1.A35.;
2637 Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977.80-85405-50-4.SUSCM.;
2638 Hlinka, Anton, SDB.Keď zakvitne rumovisko.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..SUSCM.;
2639 Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-7118-004-1.A47.;
2640 Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom /.Bratislava ::Alfa,.1991.80-05-00589-X.C25.;
2641 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 1.. Verona:DOBO.1983..SUSCM.;
2642 Hlinka, Anton, SDB.Cesty k nekonečnu :.Bratislava ::Odkaz,.1991.80-85193-04-3.A48.;
2643 Hlinka, Anton, SDB.Slovo do týždňa. Slová z televíznej obrazovky.. Vyd. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-56-3.D25.;
2644 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 4. Bratislava:Alfa.1994.80-05-01130-X.A44.;
2645 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 6.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-47-4.C1Y.;
2646 Hlinka, Anton, SDB.Svetlo z Lisieux.Bratislava:Serafín.1992..A45.;
2647 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 5.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-29-6.A44.;
2648 Hlinka, Anton, SDB.Slovo do týždňa.Bratislava:Salus.1996.80-967485-1-3.A35.;
2649 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00985-2.a44.;
2650 Hlinka, Anton, SDB.Keď zakvitne rumovisko. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-49-0.A20.;
2651 Hlinka, Anton, SDB.Národu.Bratislava:AVIZO.1990.80-85226-01-4.B49.;
2652 Hlinka, Anton, SDB.Keď zakvitne rumovisko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-96-7.A47.;
2653 Hlinka, Anton, SDB.Sila Slabých a Slabosť Silných. Bern:M.P.K..1982..C32.;
2654 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 6.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-47-4.A44.;
2655 Hlinka, Anton, SDB.Sila slabých a slabosť silných :.Bratislava ::Spolok sv. Vojtecha,.1990.80-222-0257-6.C25.;
2656 Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-7118-004-1.A16.;
2657 Hlinka, Anton, SDB.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6.C1Y.;
2658 Hlinka, Anton,1926-2011.Ozvena slova :.Zagreb ::Grafički zavod Logos,.1985..C33.;
2659 Hlouch, Josef.Minutenka.:BÚ.1975..A38.;
2660 Hlouch, Josef.Matka Boží v řádu spásy a života.Olomouc:Velehrad.1940..B15.;
2661 Hlouch, Josef.Dobrovoľná obeta lásky a smieru za duše ... Anička Zelíková.[s.l.]:[s.n.].1970 [s.a..D56A.;
2662 Hlouch, Josef,1902-1972.Minutěnka.[Praha] ::Ústřední církevní nakladatelství,.1971..CZ1.;
2663 Hlouch, Josef,1902-1972.Minutěnka.[Praha] ::Ústřední církevní nakladatelství,.1971..D55A.;
2664 Hlouch, Jozef.Minútočka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-207-9.A38.;
2665 Hluštíková, Jana.Zakladatel a jeho dílo.Praha:Řád L.1992?..B16.;
2666 Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.A32.;
2667 Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.D31.;
2668 Hnilica, Ján.Svätí Cyril a Metod:.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00707-8.A30.;
2669 Hnilica, Ján.Svätí Cyril a Metod:.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00707-8.A24.;
2670 Hnilica, Ján.Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951.. Dobrá kniha:Trnava.1992.80-7141-005-5.A40.;
2671 Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.D48.;
2672 Hnilica, Ján.Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951.. Dobrá kniha:Trnava.1992.80-7141-005-5.D55.;
2673 Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.A14.;
2674 Hnilica, Ján,1935-.Svätí Cyril a Metod.Bratislava:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.2012.9788080616489 (brož.); 978-80-8061-648-9.C3X.;
2675 Hnilica, Pavol Mária, SJ.Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2001.80-968276-7-7.D55.;
2676 Hnilica, Pavol Mária, SJ.Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Bratislava:Smaragd.2005.80-89063-16-0.A14.;
2677 Hnilica, Pavol Mária, SJ.Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2001.80-968276-7-7.D47.;
2678 Hnilica, Pavol Mária, SJ.Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Bratislava:Smaragd.2005.80-89063-16-0.A21.;
2679 Hnilica, Pavol Mária, SJ.Milosťou Božou zdobená.Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-6-9.C26.;
2680 Hnilica, Pavol Mária, SJ.Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2001.80-968276-7-7.D61a.;
2681 Hnilica, Pavol Mária, SJ.Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2001.80-968276-7-7.A14.;
2682 Hnilica, Pavol Mária, SJ.Milosťou Božou zdobená.Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-6-9.A44.;
2683 Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.Rodina na prelome tisícročí. Trnava:USCM.1999.80-968191-3-5.C16.;
2684 Hobizal, František.Apoštolský poutník.:Viener.1992.80-900806-1-8.A41.;
2685 Hocken, Peter.Strategie ducha? : výzva obnovných proudů pro tradiční církve.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1998.80-7192-370-2.D61.;
2686 Hodál, Juraj.Kostol kniežaťa Pribinu v Nitre.Nitra:Výbor cirkevno-národných slávnosti.1930..D52A.;
2687 Hodál, Juraj.Ján Hollý.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1923..B24.;
2688 Hodál, Juraj.Kostol Privinov v Nitre v pravom svetle.Nitra:Privinov fond.1933..D52A.;
2689 Hoffman, Gabriel.Zamlčaná pravda o Slovensku.Partizánske:Garmond.1996.80-85587-04-1.D58.;
2690 Hoffman, Gabriel.Zamlčaná pravda o Slovensku.Partizánske:Garmond.1996.80-85587-04-1.A24.;
2691 Hoffmann, Bedřich.A kdo vás zabije. Přerov:Spoločenské podniky.1946..A12.;
2692 Hoffmann, Gabriel.Katolícka cirkev a tragédia slovenských židov v dokumentoch. G-Print:Partizánske.1994.80-85587-03-3.A42.;
2693 Hoffmann, Hermann.Svatá Hedvika Slezská :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2012.978-80-7412-106-7 .C10.;
2694 Höffner, Joseph.Katolícka náuka o spoločnosti.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-567-1.A22.;
2695 Hoffsűmmer, Willy.Objav svoje krídla.Bratislava:Lúč.1998.80-7114-230-1.D53.;
2696 Hofmann, Erna Hedwiga.Zpěváčci od Svatého Kříže :.Praha:Vyšehrad.1970..D52A.;
2697 Hofmann, Erna Hedwiga.Zpěváčci od Svatého Kříže :.Praha:Vyšehrad.1970..A44.;
2698 Hofmanová, Antonie.Rozsvítil jsem lampu :.[S.l. ::s.n.,.1997?..B47.;
2699 Hofsűmmer, Willi .Strom manželstva.Bratislava:LUC.1999.80-7114-276-X.A10.;
2700 Hochman, František.Záhrada Eden.Praha:ČKCH.1989..B01.;
2701 Hochmann, František.Když mluvili proroci.Praha ::Zvon,.1990.80-7113-027-3.a42.;
2702 Hochmann, František.Když mluvili proroci.Praha ::Zvon,.1990.80-7113-027-3.CZ1.;
2703 Hochmann, František.Na počátku : biblická odpověď na otázku po začátku.:Praha : Čes.katolická Charita.1987..B25.;
2704 Höcht, Johannes Maria.Nositelia kristových rán.Košice:Slovo.1996.80-85291-31-2.A35.;
2705 Höcht, Johannes Maria.Nositelia kristových rán.Košice:Slovo.1996.80-85291-31-2.D25.;
2706 Hojda, Ján.O Božím slově.Rím:Trinitas.2007.978-80-86885-03-2.C15.;
2707 Hojda, Ján.Echaristie.Svitavy:Trinitas.2002.80-86036-67-7.a48.;
2708 Holbička, Peter.Žilinská diecéza.Žilina :Rímskokatolícka cirkev - Žilinská diecéza.2009.978-80-970106-9-0.D45.;
2709 Holec, Peter.Ius et Iustitia Acta IX. symposii iuris canonici anni 1999.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-077-8.A26.;
2710 Holeček, Michal.Ruženec se svatým Dominikem.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-085-1.B11.;
2711 Holková, Marie.Tvár plná svetla. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-077-7.A20.;
2712 Holková, Marie, 1908-2002 - autor.Tvář plná světla :.:Praha :.1992.80-7113-059-1.D54.;
2713 Holková, Marie,1908-2002.Dievča z tichého mestečka.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..D51A.;
2714 Hološová, Alžbeta.History of the Observatoty at the University of Trnava 1756-1785.Trnava:Trnava University, Institute of Trnava University\'s History.2013.9788080827274 (viaz.); 978-80-8082-727-4.D16.;
2715 Holota, Vladimír Benedikt.Hovory na nemocničním lužku.Praha:ZVON.1994.80-7113-112-1.A41.;
2716 Holotík, Ľudovít,.Humanizmus a renesancia na Slovensku v 15.-16. storočí.Bratislava:SAV.1967.X?.B44.;
2717 Holzner Josef.Svätý Pavol.Trnava:SSV.1945..SSV1.;
2718 Holzner Josef.Svätý Pavol.Trnava:SSV.1945..D28.;
2719 Holzner, Josef.Apoštol Pavel : Hrdinský život v službě Kristově.U Ladislava Kuncíře:Praha .1939..CZ2.;
2720 Holzner, Jozef.Svätý Pavol. .Bratislava :Lúč.2011.978-80-7114-837-1.C30.;
2721 Homolka, Zdenko, SJ.Radostná zvesť naša istota.Zvolen :Združenie JAS.2008.978-80-89219-11-7.D42.;
2722 Honek Alois.Rozjímání nad dějinami spásy.Praha:Česká katolo.1989..CZ1.;
2723 Honek, Alois.Žiji ve víře v syna Božího.V Praze:Česká katolická charita.1988..D26.;
2724 Honek, Alois.Žijem vo viere v Božieho syna.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991..C34.;
2725 Honek, Alois.Žiji ve víře v syna Božího.V Praze:Česká katolická charita.1988..C16.;
2726 Honek, Alois.Žijem vo viere v Božieho syna.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991..C1Y.;
2727 Hoppe, Rudolf.NZ 10 List Efezanom,Kolosanom.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-461-X.A43.;
2728 Hoppe, Ruolf.NZ 15 -List Jakubúv.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-498-9.A43.;
2729 Horák, Antonín.Za hlasem Tvým, Pane, jsem šel- :.Kněžice ::Antonín Horák,.1948..D54A.;
2730 Horák, Antonín.Pane, rty mé rač otevříti- :.V Brně ::Brněnská tiskárna,.1946..D53A.;
2731 Horák, Petr.Svet Blaise Pascale.Praha:Vyšehrad.1985..A36.;
2732 Horák, Petr.Svet Blaise Pascale.Praha:Vyšehrad.1985..CZ1.;
2733 Horanová, Paula.Reiki.:Gardenia.1994.80-85662-08-6.A36.;
2734 Horatczuk, Michael.K smíchu i k pláči /.Řím ::Křesťanská akademie,.1961..D53A.;
2735 Horatius.Vavŕín a réva.Praha:ODEON.1972..D38.;
2736 Horkavčuk Dimitrij.Boží dílo s člověkem.Praha:Ústředí Bratrské jednoty baptistu.1977..CZ2.;
2737 Horn, Stephan.K čemu je cirkvi papež?.Brno:CDK.1997.80-85959-09-7.A20.;
2738 Horňáková, Angelika.Konverzácia angličtiny. Art press:Prešov.1992.80-7119-011-X.D36.;
2739 Horniak, Marcel, SDB.Životné pramene krásneho písomníctva.Trenčín:Dominikánska edícia Veritas.1946..D51A.;
2740 Horst, Han van der.Dějiny Nizozemska.:Lidové noviny.2005.80-7106-487-4.A48.;
2741 Horváth, Pavel.Anton Bernolák.Martin:MS.1998.80-968020-0-3.C11.;
2742 Horváthová, Klára.Návšteva po roku.Bratislava:Obzor.1990.80-215-0090-5.A34.;
2743 Horyna, Břetislav.Úvod do religionistiky : Břetislav Horyna.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1994.80-85241-64-1.C35.;
2744 Hosier, Helen.William a Catherine Boothovi : zakladatelé Armády spásy.:Praha : Návrat domů.2000.80-7255-021-7.C22.;
2745 Hošek, Pavel,,1973- - autor.Židovská teologie křesťanství.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK.2011.978-80-7325-257-1 .D41.;
2746 Hoťka, Viliam.Veľkosť a tragédia človeka. Zvolen:Jas.1992.80-900548-5-4.B44.;
2747 Hoťka, Viliam.Veľkosť a tragédia človeka. Zvolen:Jas.1992.80-900548-5-4.B47.;
2748 Hrabovec, Emilia,.Kríza Európy.:.2017.9788081790911; 978-80-8179-091-1.B43.;
2749 Hrabovecký, Pavol,.Jozef 2.1.:.2021.9788089994366; 978-80-89994-36-6.D54.;
2750 Hradil, Radovan.Budete mi svědky.:.2002.80-7266-111-6.B14.;
2751 Hrbata Josef.Světlo v temnotách.Řím:Křesťanská akademia.1980..C14.;
2752 Hrbata Josef, Dr..Cestou domu (Žid 11, 16).Řím:Velehrad - Křesťanska akademie.1979..C14.;
2753 Hrbata, Josef.Setba a žeň.:NA.1991..A27.;
2754 Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).A36.;
2755 Hrbata, Josef, 1924- - autor.Světlo v temnotách :.:Kostelní Vydří :.1995.80-7192-051-7.A20.;
2756 Hrdlička, Josef.Stručná homiletika.Olomouc:MCM.1991..B01.;
2757 Hrdlička, Josef,.Oživ plamen (2 Tim 1,6) /.:.2015.978-80-7266-397-2.C31.;
2758 Hrdlička, Josef, 1942- - autor.Pane, ty víš všechno- :.:Olomouc :.2004.80-7266-166-3.A50.;
2759 Hrehová, Helena.Kresťanské cnosti vo východnej spiritualite a duchovnej literatúre.Prešov:VMV.2002.80-7165-351-9.A41.;
2760 Hrkút, Ján.Argumentácia v bioetike.Ružomberok:Katolícka univerzita.2007.978-80-8084-261-1.C24.;
2761 Hrnčíř, Evžen,(1956-).Závodní preventivní péče v nynějších podmínkách.Praha ::Fortuna,.1998.80-7168-607-7.A10.;
2762 Hrnko, Anton.Devín _ božská perla Slovenska. .Bratislava :Eko-konzult.2009.978-80-8079-123-0.C26.;
2763 Hroch, K.B..Svatý Jan Křtitel de la Sale. Olomouc:Krystal.1936..B25.;
2764 Hromják, Ľuboslav,(1976-).Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka.Spišské Podhradie:Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2012.9788089170418 (brož.);978-80-89170-41-8.D61.;
2765 Hromják, Ľuboslav,1976-.S výrazom lásky trvám :.Spišská Kapitula:Nadácia Kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka.2017??.978-80-89170-50-0.A10.;
2766 Hromník, Cyril A..Sloveni, Slováci, kde sú Vaše korene?. .Bratislava :Eko-Konzult.2010.978-80-8079-125-4.D33.;
2767 Hromník, Milan.Kto dá prístrešie Svätej rodine?.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-052-7.B43.;
2768 Hromník, Milan, SJ.Sviatosť pokánia.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-249-X.B47.;
2769 Hromník, Milan, SJ.Pokánie.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-188-4.B25.;
2770 Hromník, Milan, SJ.Škola modlitby svätého Ignáca.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-347-X.A13.;
2771 Hromník, Milan, SJ.Lasalettské posolstvo. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-619-7.B17.;
2772 Hromník, Milan, SJ.Lasalettské posolstvo. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-619-7.B42.;
2773 Hromník, Milan, SJ.Ľudia viery - ľudia svetla.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-313-5.C16.;
2774 Hromník, Milan, SJ.Blahoslavený Vasil Hopko.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-425-5.B17.;
2775 Hromník, Milan, SJ.Ľudia viery - ľudia svetla.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-313-5.A10.;
2776 Hromník, Milan, SJ.Žofia Bošnáková.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-291-0.B36.;
2777 Hromník, Milan, SJ.Dôkladné spytovanie svedomia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-149-3.B25.;
2778 Hromník, Milan, SJ.Sila veriacich žien a matiek.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-541-3.A22.;
2779 Hromník, Milan, SJ.Žofia Bošnáková.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-291-0.B35.;
2780 Hromník, Milan,1938-.Vstal z mŕtvych.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417385 (brož. ); 978-80-7141-738-5.B39.;
2781 Hromník, Milan,1938-.Vstal z mŕtvych.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417385 (brož. ); 978-80-7141-738-5.C30.;
2782 Hronek, Jiří.Jokohama 11.00.Praha:Vyšehrad.1973..A32.;
2783 Hronek, Josef,.O současných směrech pedagogických /.:.1938..D53A.;
2784 Hrubčo, Marek.Prečo na manželstve záleží.Bratislava:Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.2015.9788097173814 (brož.); 978-80-971738-1-4.C2x.;
2785 Huba, Peter.Oravská Polhora.:Šport.1989.80-7096-063-9.C17.;
2786 Huber, Georges.Můj anděl půjde před tebou.Praha ::Zvon,.1996.80-7113-171-7.A42.;
2787 Huber, Georges,1910-2003.Odstup, satane! :.Praha ::Zvon,.1997.80-7113-197-0.C3X.;
2788 Hubinger, Václav.Národy celého světa.:Mladá fronta.1985..D37.;
2789 Hučko Ján.Život a dielo Ľudovíta Štúra.Martin:Osveta.1988..D24.;
2790 Hudák, Pavol, SVD.Ďakujem, že si. Don Bosco:Bratislava.2001.80-88933-75-7.C31.;
2791 Hudák, Pavol, SVD.Mučenica čistoty Anka Kolesárová. Košice:UPC.1999..B29.;
2792 Hudák, Pavol, SVD.Ďakujem, že si. Don Bosco:Bratislava.2001.80-88933-75-7.D32.;
2793 Hughes, Kent.Výcvik zbožného muže.Banská Bystrica:.2008..a48.;
2794 Hugo Rahner.Mária a církev. Canada:Slovenskí jezuiti Cambridge.1988.0-919865-31-3.C36.;
2795 Hugo ze svatého Viktora.De tribus diebus.Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-61-5.A14.;
2796 Hugo, Victor.Bídnici I..Praha:ODEON.1984..A12.;
2797 Hugo, Victor.Chrám Matky boží v Paříži.Praha:Levné knihy KMa.2005.80-7309-199-2.A33.;
2798 Hugo, Victor.Bídnici II..Praha:ODEON.1984..A12.;
2799 Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.A24.;
2800 Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.A25.;
2801 Huizinga, Johan,.Jeseň stredoveku. Homo ludens c Johan Huizinga ; Viktor Krupa, Vojtech Kopčan, Igor Imro, Ivan Mojík, Vojtech Kopčan.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0211-8.D26.;
2802 Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.B25.;
2803 Hulpach, Vladimír.Rytíři krále Artuše. Praha:Fénix.1992.80-85245-05-1.D11.;
2804 Hümermann, Viliam.Na ostrov smrti. Nitra:SBS.2007.978-80-85223-79-8.c12.;
2805 Hunčaga, Gabriel, OP.Historické štúdie k dejinám dominikánov. Bratislava:Chronos.2007.978-80-89027-26-2.D57.;
2806 Hunčaga, Gabriel, OP.Činnosť dominikánov v Strednej a Južnej Amerike v 16. storočí.:.2011?..B33.;
2807 Hünermann, Wilhelm.Ján XXIII..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-240-9.A37.;
2808 Hünermann, Wilhelm.Klement Mária Hofbauer - muž viery a nádeje.Bratislava:Lúč.2000.80-7114-283-2.C26.;
2809 Hunermann, Wilhelm.Pekarský učedník ze Znojma.Kostelní Vydří:KN.2008.978-80-7195-239-8.A47.;
2810 Hunermann, Wilhelm.Žobrák z Granady : Životný príbeh svätého Jána z Boha.Bratislava:LUC.2003.80-7114-424-X.c22.;
2811 HÜNERMANN, Wilhelm.Blčiaci oheň. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1975..C12.;
2812 Hünermann, Wilhelm.Svätý Vincent de Paul.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..D52A.;
2813 Hünermann, Wilhelm.Princ Gonzaga.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-119-1.C2X.;
2814 Hünermann, Wilhelm.Aj diabol pred ním kapituloval.Spišská Kapitula:Kňazský seminár.1992.80-7142-008-5.D53.;
2815 Hunermann, Wilhelm.Rytier milosrdenstva. Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-719-0.c22.;
2816 Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.D47.;
2817 Hunermann, Wilhelm.Svätý Vincent de Paul. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-726-5.A47.;
2818 Hünermann, Wilhelm.Svätý Vincent de Paul.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..C36.;
2819 Hünermann, Wilhelm.Ján XXIII..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-240-9.D53.;
2820 Hünermann, Wilhelm.Blčiaci oheň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..D51A.;
2821 Hunermann, Wilhelm.Syn brusiča nožní­c. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-762-3.C22.;
2822 Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.C22.;
2823 Hunermann, Wilhelm.Farár z Arsu. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-764-0.D56.;
2824 Hünermann, Wilhelm,.Hovoríme s matkou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..SUSCM.;
2825 Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.1990.80-85198-29-0.A40.;
2826 Hünermann, Wilhelm,.Hovoríme s matkou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..D32.;
2827 Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.1990.80-85198-29-0.D55A.;
2828 Hünermann, Wilhelm,.Hovoríme s matkou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..SUSCM.;
2829 Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. Misijný dom Matky Božej:Nitra.1946..D58A.;
2830 Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. Misijný dom Matky Božej:Nitra.1946..SK1950.;
2831 Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. Misijný dom Matky Božej:Nitra.1946..SK1950.;
2832 Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.1990.80-85198-29-0.C1Y.;
2833 Hünermann, Wilhelm,.Herman Jozef, mních zo Steinfeldu.:.2021.9788089604722; 978-80-89604-72-2.D57.;
2834 Hünermann, Wilhelm,1900-1975.Živé svetlo.:.2018.9788081613142; 978-80-8161-314-2.A34.;
2835 Hünermann, Wilhelm,1900-1975.Živé svetlo.:.2018.9788081613142; 978-80-8161-314-2.C26.;
2836 Hurban Vajanský, Svetozár.Babie leto. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1957..SK1990.;
2837 Hurter, H..Exercície pre kňazov i laikov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..A31.;
2838 Hurtík, Jozef.Prvé zastavenie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-251-6.D61a.;
2839 Husár, Marián.Ako prijať utrpenie?.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-257-7.A45.;
2840 Husár, Marián.Materstvo - cesta k svätosti.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741402 (brož.); 978-80-8074-140-2.D45.;
2841 Husár, Marián, SDB.Miroslav Kysela.1. :Don Bosco.2009.978-80-8074-093-1.D46.;
2842 Husár, Marián,1973-.Svätí medzi nami.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743291 (brož.); 978-80-8074-329-1.A45.;
2843 Husek, Josef.Za vlády vrahů : Československý Gulag.:.1997.80-86093-08-5.C11.;
2844 Húska, Martin.Naša dedinka. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1916..VZ.;
2845 Húska, Martin.Naša dedinka. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1916..B24.;
2846 Huysmans, Joris Karl.Katedrála.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1.;
2847 Hviezdoslav, Pavol Országh.Odkazy.Martin:MS.1951..c14.;
2848 Hviezdoslav, Pavol Országh,.Hájnikova žena.Bratislava:SVKL.1960..SK1990.;
2849 Hybels, Bill.Kým si, keď sa nik nepozerá. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-89487-02-8.D31.;
2850 Hynek, R W.Živý obraz Ukrižovaného.:Železník Martin.2007..A33.;
2851 Hynek, R.W..Stigmatizovaná Terezia Neumannnová.Trnava:n. vl..1928..SK1950.;
2852 Hynek, Rudolf Maria,.Živý obraz Ukřižovaného /.Praha ::Knihy Života,.1928..D54A.;
2853 Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Pravá podoba Kristova :.:.1937..CZ1.;
2854 Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Muž bolestí (Iz. 53,3) =.Praha ::Cyrilometodějské nakladatelství G. Francla,.1947..CZ1.;
2855 Hýrošš, Štefan - Boďa, Martin.Od adventu do vianoc.... .Kláštor pod Znievom :Rímskokatolícka cirkev.2010.978-80-970525-0-8.B26.;
2856 Chabada, Michal; Andoková, Marcela.Antológia.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-623-4.D22.;
2857 Chacour, Elias.We Belong to the Land. Indiana:University of Notre Dame Press.2001.0-06-061352-1.C24.;
2858 Chadraba, Rudolf.Dějiny českého výtvarného umění,1/2, Od počátku do konce sředověku.:ACADEMIA Praha.1984..D16.;
2859 Chadraba, Rudolf.Dějiny českého výtvarného umění,1/1, Od počátku do konce sředověku.:ACADEMIA Praha.1984..D16.;
2860 Chaloupecký, Václav.Na úsvitu křesťanství. Praha:ELK.1942..D11.;
2861 Chalupa, Július.Posila v slove B. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-4-9.A27.;
2862 Chalupa, Július.Posila v slove A. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-3-0.A27.;
2863 Chalupecký, Ivan,(1932-).Chrám sv. Jakuba v Levoči.Martin ::Osveta,.1991.80-217-0359-8.A34.;
2864 Chan, Francis.Bláznivá láska. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-969835-9-9.D34.;
2865 Chang, Stephen.TAOIZMUS pro zdraví.:.1991..C15.;
2866 Chapman, Colin,1938-.The case for Christianity.Tring ::Lion,.1981,.0856485675 (pbk);0867604549 (Australia).A31.;
2867 Chapman, John.Škola Pánovej služby 2. : Listy o modlitbe.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2007.978-80-969774-5-1.D55.;
2868 Chaput, Charles J..Čo je cisárovo, cisárovi.Bratislava:Nadácia Antona Tunegu.2014.9788097159610 (viaz.); 978-80-971596-1-0.C17.;
2869 Chardin, Pierre.Mein Glaube. Switzerland:Walter Verlg.1972.3-530-87368-3.C15.;
2870 Chardin, Pierre.Misto človeka v prirode.Praha:NS.1967..A36.;
2871 Chardin, Pierre.Vesmír a lidstvo.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-043-5.CZ1.;
2872 Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad.1970..CZ1.;
2873 Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad.1970..CZ1.;
2874 Chardin, Pierre Teilhard de.Jak věřím.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-208-X.A50.;
2875 Charles, Dickens.Vianočná koleda.:Perfekt.1998.80-8046-092-2.D13.;
2876 Charlevoix, Pierre-François-Xavier de, 1682-1761.Paraguay v době jezuitských redukcí.:Olomouc :.2008.978-80-7412-008-4.C30.;
2877 Charouz, Jindřich Zdeněk.Biskup-vyznavač : Josef Karel Matocha 1888-1961.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1991..A41.;
2878 Chastel, André.Giotto. Praha:PALLAS.1991.80-7095-004-8.D12.;
2879 Chaucer, Geoffrey, ca 1340-1400.Canterburské povídky.:Praha :.2010.978-80-200-1737-6.C35.;
2880 Chautard, Dom.Čo je dušou každého apoštolátu?.:.1989?..SAM.;
2881 Chautard, J R.Činný a vnitřný život.:Velehrad - Řím.1980..A41.;
2882 Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.:.1938..D61.;
2883 Chelemendik, Sergej.Superslovák Vladimír Mečiar.Prešov:VMV.1996.80-85459-03-5.B02.;
2884 Chelemendik, Sergej.Slávne anekdoty XX. storočia.Prešov:Slovanský dom.1996.80-85459-04-3.A35.;
2885 Cherubím Karampelas, Archim.Zo záhrady Bohorodičky. Eparchiálna rada pravoslávnej Cirkvi:Prešov.1995.80-967388-2-8.D57.;
2886 Chesterton, G. K. - (Gilbert Keith), 1874-1936 - autor.Ortodoxie.Brno:Spektrum.1993.80-900802-4-3.D57.;
2887 Chesterton, G. K.(1874-1936).Svatý Tomáš Akvinský.Praha:Krystal OP.1993.8090152813 (brož);80-901528-1-3.D57.;
2888 Chesterton, Gilbert Keith.Klub zneuznaných mužu.Praha:Vyšehrad.1972..CZ1.;
2889 Chesterton, Gilbert Keith.Svatý Tomáš Akvinský. Praha:Universum.1947..A41.;
2890 Chesterton, Gilbert Keith.Klub podivných živností,Anarchista,Čtvrtek.Praha:ODEON.1987..D35.;
2891 Chesterton, Gilbert Keith.Svätý František z Assisi. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01125-3.A45.;
2892 Chesterton, Gilbert Keith.Svatý Tomáš Akvinský. Praha:Universum.1947..C13.;
2893 Chesterton, Gilbert Keith.Autobiografie. Brno:Proglas.1997.80-902146-2-2.C13.;
2894 Chesterton, Gilbert Keith.Otec Brown. Praha:MozART.2007.978-80-903891-1-3.A42.;
2895 Chesterton, Gilbert Keith.Father Brown Stories.:Penguin Popular Classics.1994.0-14-062130-X.A26.;
2896 Chesterton, Gilbert Keith,.Večný človek.:.2020.9788089994304; 978-80-89994-30-4.D57.;
2897 Chesterton, Gilbert Keith,.Na ostrie argumentu.:.2020.9788099966070; 978-80-99966-07-0.D57.;
2898 Chesterton, Gilbert Keith,.Na ostrie argumentu.:.2020.9788099966070; 978-80-99966-07-0.D58.;
2899 Chesterton, Gilbert Keith,.Príhody pátra Browna.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1967..C35.;
2900 Chesterton, Keith Gilbert.Modrý kříž.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-008-7.D35.;
2901 Chesterton, Keith Gilbert.Úžas, radosť a paradoxy života v díle G. K. Chestertona.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-191-9.C16.;
2902 Chesterton, Keith Gilbert.Modrý kříž.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-008-7.A37.;
2903 Chesterton, Keith Gilbert.Orthodoxie.:ACADEMIA Praha.2000.80-200-0807-1.A27.;
2904 Chesterton, Keith Gilbert.Ohromné maličkosti.:ACADEMIA Praha.2000.80-200-0806-3.A33.;
2905 Chevrier, Pierre.Saint Exupéry.Praha:Vyšehrad.1986..D32.;
2906 Chevrot, G..Apoštol Peter.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..D38.;
2907 Chevrot, G..Apoštol Peter.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..D54A.;
2908 Chevrot, G..Apoštol Peter.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..D58A.;
2909 Chevrot, G..Apoštol Peter.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..D53A.;
2910 Chiara, Lubich.Keď stratiť znamená získať.Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-03-9.B16.;
2911 Chiara, Lubich.Keď stratiť znamená získať.Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-03-9.D57A.;
2912 Chladný-Hanoš, Maximilián.Angela z Foligna: Duchovné kroky.Trenčín:.1944..D58A.;
2913 Chlapci z Komunity Cenacolo.Matka Elvíra - Komunita Cenacolo.Medžugorie:Komunita Cenacolo.2003?..D27.;
2914 Chlumský, Jan.Vzory křesťanského života.:.1991.80-900280-6-3.A41.;
2915 Chlup, Radek.Pojetí duše v náboženských tradicích světa.:DharmaGaia.2007.978-80-86685-82-3.D24.;
2916 Chlustinová, Janka.Trstená včera a dnes..Námestovo:Štúdio F.2001.80-89070-01-9.D12.;
2917 Chmeľ, Alojz, OAD.Brat Alojz Mária Chmeľ od Ukrižovaného Ježiša.Trnava: Augustiniánske nakladateľstvo .1993.80-7162-009-2.D27.;
2918 Chmel, Rudolf.Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.2006.80-7149-918-8.A16.;
2919 Chmela, Štefan.Biblické dejiny (Starý zákon).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV2.;
2920 Chmela, Štefan.Biblické dejiny.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..D51A.;
2921 Chmura, Peter.Teba Boha chválime. Čadca:Magma.1999..B28.;
2922 Chovan Rehák, Juraj Chovan.Kresťanské korene Slovenska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-402-0.B42.;
2923 Chovan, Milan Igor,1963-.Mária Magdaléna.Žilina:Georg.2014.9788081540769 (viaz.); 978-80-8154-076-9.A50.;
2924 Chovanec, Marián.Eschatológia.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2004.80-88741-48-3.B07.;
2925 Chovanec, Marián.Mariológia.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2005.80-88741-60-2.A43.;
2926 Chovanec, Marián.Eschatológia.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2004.80-88741-48-3.B38.;
2927 Chrebetová, Antónia.Do dvoch rokov míle krokov.:Nové Mesto.1994.80-85487-25-X.C32.;
2928 Christa, Meves.Abeceda šťastného manželstva.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-241-4.C1Y.;
2929 Christel, Zachert.Stretneme sa v mojom raji.:Ikar.1994.80-7118-118-8.C23.;
2930 Chrobák, Vladimí­r.Martin Križan - medzi Kivarmi v ekvádorskom pralese.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-072-6.c14.;
2931 Chrobak, Werner.Ján z Boha, Pastier-Dobrodruh-Nemocničný priekopník.Mníchov:Ján z boha-nakladateľstvo.1995.3-929-84925-9.B10.;
2932 Chuck, Wills.Ilustrované dejiny zbraní.Bratislava:Perfekt.2007.978-80-8046-372-4.D11.;
2933 Chuda, Michal.Pútnik svätovojtešský r. CXXI. (1993).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-89-4.C33.;
2934 Chuej.Tribunova sútra Šestého patriarchy.Praha:ODEON.1988.80-207-0456-6.C14.;
2935 Iacovelli, Anacleto.Život svätej Kláry z Assisi.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-51-1.C14.;
2936 Iacovelli, Anacleto.Život Sv. Františka z Assisi.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula.1993.80-7142-012-3 (brož.);80-7142-012-3.D52.;
2937 Iafolla, Paolo.Chcem byť tvojou ženou: Gianna Berettová-Mollová.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-72-5.C1Y.;
2938 Iafolla, Paolo.Chcem byť tvojou ženou: Gianna Berettová-Mollová.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-72-5.D35.;
2939 Ignác z Loyoly,1491-1556.Lekarstwy Duchowne, to gest, Rozgímáňí Wečních Prawdi na ossem dni predtojené na spósob Exercitiorum.w Kossicách:[Ján Frauenheim].1737..VZ.;
2940 Ignác z Loyoly,1491-1556.Duchovné cvičenia nášho svätého otca Ignáca Loyolského /.Trnava ::Posol BSJ,.1945..SK1950.;
2941 Ignác z Loyoly,1491-1556.Duchovné cvičenia nášho svätého otca Ignáca Loyolského /.Trnava ::Posol BSJ,.1945..SK1.;
2942 Ilarion,1966-.Mystérium víry :.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.2016.978-80-7465-209-7.A15.;
2943 Ilibagiza, Immaculée,1972-.Růženec mi zachránil život /.Brno ::Cesta,.2014.978-80-7295-180-2.C30.;
2944 Ilibagiza, Immaculée,1972-.Naše paní z Kibeho :.Praha ::Triton,.2014.978-80-7387-757-6.A40.;
2945 Imbert, Jean.Proces s Ježišom.Bratislava:Praca.1991.80-7094-263-0.A33.;
2946 Imre, Trencsényi Waldapfel.Mytológia.:Obzor.1976..D22.;
2947 Inovecká, Klára.Od Krišnu ku Kristovi. Prešov:RKFU.1990?..B41.;
2948 Inovecká, Klára.Od Krišnu ku Kristovi. Prešov:RKFU.1990?..B48.;
2949 Inovecká, Klára.Od Krišnu ku Kristovi. Prešov:RKFU.1990?..A38.;
2950 Introvigne, Massimo.Pedofilní kňazi. .Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-125-9.D34.;
2951 Ioann Kronštadtskij,1829-1908.Můj život v Kristu :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-712-6.C1x.;
2952 Irala, Narciso.Pokoj srdca.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-038-1.C33.;
2953 Irala, Narciso.Pokoj srdca.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-038-1.D58.;
2954 Irvin, D. Yalom.Lži na pohovce.:Portál.2002.80-7178-464-8.C35.;
2955 Ištvaník, Štefan, CSsR.Krížová cesta. Redemptoristi:Michalovce.1996.80-88724-09-0.B28.;
2956 Iuvenalis, Decimus Iunius.Satiry.Praha:Svoboda.1972..C11.;
2957 Ivan, Blecha.Husserl.:VOTOBIA Praha.1996.80-7198-066-8.A15.;
2958 Ivan, Lacika.Putovanie za Máriou.Bratislava ::Q 111.1991.80-85401-02-9.A10.;
2959 Ivan, Lacika.Putovanie za Máriou.Bratislava ::Q 111.1991.80-85401-02-9.A40.;
2960 Ivančiă, Tomislav.Poď za mnou.. Združenie Jas:Zvolen.1997.80-88795-29-X.B28.;
2961 Ivančiă, Tomislav.Za lepší svet.. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-10-9.B37.;
2962 Ivančiă, Tomislav.Za lepší svet.. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-10-9.B41.;
2963 Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe.Zvolen:Jas.1998.8088795605; 80-88795-60-5.C26.;
2964 Ivančić, Tomislav.Poď za mnou. Stretnutie s Ježišom Kristom na krížovej ceste.. Združenie Jas:Zvolen.1995.80-88795-03-6.D57A.;
2965 Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie. Jas:Zvolen.1999.80-88795-56-7.C34.;
2966 Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe.Zvolen:Jas.1998.8088795605; 80-88795-60-5.C2x.;
2967 Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie,východisko šťastného života. Združenie Jas:Zvolen.1997.80-88795-40-0.B34.;
2968 Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie. Jas:Zvolen.1999.80-88795-56-7.C34.;
2969 Ivančić, Tomislav,.Poď za mnou. Jas:Zvolen.2001.80-88795-78-8.B28.;
2970 Ivančić, Tomislav,.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie. Jas:Zvolen.1996.80-88795-23-0.B30.;
2971 Ivančic, Tomislav..Poď za mnou. Jas:Zvolen.1994.80-967099-0-9.B27.;
2972 Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.B09.;
2973 Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.B45.;
2974 Ivančič, Tomislav.Poď za mnou.Zvolen:JAS.1993.80-900548-6-2.B42.;
2975 Ivančič, Tomislav.Zustaňte ve mne a ja ve vás.Rožňov p. R.:Děkanský úřad /podle magnetofonového záznamu/.1991..B12.;
2976 Ivančič, Tomislav.Život ze síly ducha a modlitby.Olomouc:MCM.1995..C15.;
2977 Ivančič, Tomislav.Hagioterapia.:UPC Trnava.2008?..C15.;
2978 Ivančič, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie.Zvolen:Jas.1993.80-900548-8-9.B06.;
2979 Ivančič, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie východisko šťastného života. Združenie Jas:Zvolen.1995.80-88795-04-4.B45.;
2980 Ivančič, Tomislav.Zustaňte ve mne a ja ve vás.Rožňov p. R.:Děkanský úřad /podle magnetofonového záznamu/.1991..B47.;
2981 Ivanič, Peter,.Kapitoly z dejín Slovenska v stredoveku.:.2020.9788055815312; 978-80-558-1531-2.D12.;
2982 Ivaničková, Edita.Kronika 20. storočia (súbor).Blovice:.2007.978-80-89144-80-8.R6.;
2983 Ivanka, Milan,1876-1950.Slováci a Maďari.Bratislava:Academia.1923..SK1950.;
2984 Ivanov, Miroslav.Podivuhodné příběhy.Praha:Práce.1979..A16.;
2985 Ivanov, Sergej Arkad'jevič,(1956-).Byzantské misie, aneb, Je možné udělat z "barbara" křesťana?.Červený Kostelec ::Pavel Mervart.2012.978-80-87378-45-8.D48.;
2986 Ivonides Yves.Obor kresťanstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-008-4.D42.;
2987 Ivonides Yves.Obor kresťanstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-008-4.A40.;
2988 Ivonides, Yves.Hviezdy, ktoré nezapadajú.Bratislava:LUC.1993.80-7114-083-X.D27.;
2989 Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.A20.;
2990 J. Š. Baar.Cestou krížovou.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1951..SK1.;
2991 Jack, W. Provonsha.Žijem po smrti?.:Advent-Orion.1995.80-88719-10-0.D57.;
2992 Jacko, Jozef.Petrovany.:.2004..B25.;
2993 Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.D48.;
2994 Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.A27.;
2995 Jacobus, DE VORAGINE.Legenda aurea.Praha:Vyšehrad.1984..D31.;
2996 Jacques, Musset.Odkrývanie sveta biblie.Bratislava:Mladé letá.2002.80-06-01062-5.c14.;
2997 Jacques, Musset.Odkrývanie sveta biblie.Bratislava:Mladé letá.2002.80-06-01062-5.A13.;
2998 Jacquinet, Éric,.Jak se osvobodit od pornografie.:.2019.9788074503382; 978-80-7450-338-2.D52.;
2999 Jáger, Róbert,.Nomokánon - právnohistorická analýza a transkript.Banská Bystrica:Belianum; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta.2017.9788055712895; 978-80-557-1289-5.C31.;
3000 Jáchym, Radim P..Radio Damian, prosím....Bratislava:Juraj Mrocek.2004.80-968887-7-3.B39.;
3001 Jakšič, Akurz Karol, OFM.Cesta katolíckej rodiny.Bratislava:.1943..SK1950.;
3002 Jakšič, Akurz Karol, OFM.Cesta katolíckej rodiny.Bratislava:.1943..SK1.;
3003 Jakub Bús, S.J..Duševné zrkadlo s krátkymi poučeniami.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..D51A.;
3004 Jakubčin, Pavol,.Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950-1989 :.Bratislava ::Ústav pamäti národa,.2010.978-80-89335-32-9.D52.;
3005 Jámbor, Ladislav.Dievča a ľalia.Trnava:Ústredie Mariánskych kongregácií, Posol.1943..D51A.;
3006 James Brodrick S.J..V slabosti a hrdinstve.:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-38-0.SK1990.;
3007 James Brodrick S.J..Počiatky Jezuitov.:Priatelia Dobrej knihy.1986.0-919865-26-7.D41.;
3008 James Brodrick S.J..V slabosti a hrdinstve.:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-38-0.D41.;
3009 James, B. Irwin.Viac ako pozemšťan.:Rada Bratskej jedn. baptist..1990..B23.;
3010 James, Martin SJ.Jezuitský návod takmer na všetko. Trnava:Dobrá kniha.2012.978-80-7141-736-1.A37.;
3011 Ján Buchta.Stretnutie s Edith Steinovou.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-018-7.D27.;
3012 Ján Buchta.Stretnutie s Edith Steinovou.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-018-7.C34.;
3013 Jan Jandourek, Václav Malý ; fot. B.Fliedr ; odp.red. P.Zach..Václav Malý : Cesta za pravdou.Praha:Portál.1997.80-7178-189-4.D56.;
3014 Jan Kassián, - svatý, ca 360-ca 435.Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí.:Praha :.2007-2008.978-80-86882-09-3.A13.;
3015 Ján Letz.Filozofia v celosvetovom porozumení.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.2012.978-80-8082-552-2.a23.;
3016 Ján Lindworsky.Psychologia askézy.Trenčín:Veritas.1944..SK1950.;
3017 Ján Lindworsky.Psychologia askézy.Trenčín:Veritas.1944..D41A.;
3018 Jan od Kříže, - svatý, 1542-1591 - autor.Poezie.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1994.80-85527-60-X.D28.;
3019 Jan Pavel II..Tertio millennio adveniente : Apoštolský list O přípravě na jubilejní rok 2000 z 10. listopadu 1994.Praha:Zvon.1995.80-7113-126-1.U.;
3020 Ján Pavol.Krížová cesta. Genezis:[Bratislava].1990.80-85220-01-6.B27.;
3021 Ján Pavol.Krížová cesta. Genezis:[Bratislava].1990.80-85220-01-6.B49.;
3022 Ján Pavol.Brehy duše c Karol Wojtyla ; Vlastimil Kovalčík, Vincent Hložník, Jozef Gális.Bratislava:Smena.1990.80-221-0220-2.B38.;
3023 Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-097-1.U.;
3024 Ján Pavol II.Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-092-0.U.;
3025 Ján Pavol II,.Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-341-5.U.;
3026 Ján Pavol II,.Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Bratislava:LUC.1996.80-7114-192-5.A26.;
3027 Ján Pavol II,.List pápeža Jána Pavla II. rodinám. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-060-2.U.;
3028 Ján Pavol II,.Posolstvo k sv. dňu pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-382-2.U.;
3029 Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-168-4.D45.;
3030 Ján Pavol II,.Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Bratislava:LUC.1996.80-7114-192-5.D41.;
3031 Ján Pavol II,.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-49-7.A44.;
3032 Ján Pavol II,.Exhortácia Familiaris consortio. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-030-0.U.;
3033 Ján Pavol II,.Posolstvá sv. Otca. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-312-1.U.;
3034 Ján Pavol II,.Universi dominici Gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-011-4.U.;
3035 Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.U.;
3036 Ján Pavol II,.Exhortácia Pastores dabo vobis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-046-7.U.;
3037 Ján Pavol II,.Príhovory počas návštevy r. 2003. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-460-8.U.;
3038 Ján Pavol II,.Posolstvo k 36. sv. dňu spol. kom. prostriedkov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-393-8.U.;
3039 Ján Pavol II..Modlitba svätého Otca Jána Pavla II. z príležitosti Zeleného štvrtku 1982.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1982..SUSCM.;
3040 Ján Pavol II..Posolstvo k pôstnej dobe. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-089-0.U.;
3041 Ján Pavol II..Pastores dabo vobis.Praha:ZVON.1993.80-7113-070-2.U.;
3042 Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1990. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..U.;
3043 Ján Pavol II..John Paul II. Speaks to Religious.:.1986..C15.;
3044 Ján Pavol II..Sociálna starostlivosť.:.1997..U.;
3045 Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-146-3.U.;
3046 Ján Pavol II..Ut unum sint.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-148-X.U.;
3047 Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k svetovému dňu pokoja 2005 : Pápežské listy a vatikánske doku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-525-6.U.;
3048 Ján Pavol II..Posolstvo svätého Otca Jána Pavla II. na svetový deň pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-423-3.U.;
3049 Ján Pavol II..Bohatý na milosrdenstvo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..SUSCM.;
3050 Ján Pavol II..Salvifici doloris.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..U.;
3051 Ján Pavol II..Encyklika Veritatis splendor.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-057-2.U.;
3052 Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca mladým na celom svete pri príležitosti 12. svetového dňa mládeže ; Posolstvo Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja 1. januára 1997 ; Posolstvo Jána Pavla II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-181-1.U.;
3053 Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.U.;
3054 Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1982.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..U.;
3055 Ján Pavol II..Redemptoris missio.Praha:ZVON.1994.80-7113-101-6.U.;
3056 Ján Pavol II..Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..B37.;
3057 Ján Pavol II..Apoštolský list Dies Domini.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-03-X.U.;
3058 Ján Pavol II..Růženec VELKÉHO JUBILEA.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-333-8.B11.;
3059 Ján Pavol II..Vstaňte, poďme!. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-497-7.A44.;
3060 Ján Pavol II..Fides et ratio.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-06-4.U.;
3061 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým biskupom Cirkvi o eucharistickom tajomstve a kulte.Rím:SÚCM.1980..SK1.;
3062 Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca Jána Pavla II. k 13. svetovému dňu chorých. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-535-3.U.;
3063 Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6.U.;
3064 Ján Pavol II..Slovo sa telom stalo.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-35-8.U.;
3065 Ján Pavol II..Sv. Otec v ČSFR.Bratislava:LUC.1990.80-7114-033-3.U.;
3066 Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. kňazom Cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1987.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..SUSCM.;
3067 Ján Pavol II..Staňte sa kvasom sveta.Bratislava:Serafín.1992.80-85589-01-X.A41.;
3068 Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1980.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..U.;
3069 Ján Pavol II..Laborem exercens.Praha:ZVON.1991.80-7113-007-9.U.;
3070 Ján Pavol II..Encyklika o Preblahoslavenej Panne Márii v živote Cirkvi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..U.;
3071 Ján Pavol II..Mulieris Dignitatem.Praha:ZVON.1992.80-7113-053-2.U.;
3072 Ján Pavol II..Pápežské listy a vatikánske dokumenty č. 58. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-565-5.U.;
3073 Ján Pavol II..Apoštolský list svätého Otca Jána Pavla II. o dôstojnosti a povolaní ženy mulieris dignitatem.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1991..suscm.;
3074 Ján Pavol II..Život v plnosti.:.1993..U.;
3075 Ján Pavol II..Pamäť a identita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-537-X.A13.;
3076 Ján Pavol II..Pamäť a identita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-537-X.A27.;
3077 Ján Pavol II..Teologie těla.Praha:Paulínky.2006.80-86025-99-3.C24.;
3078 Ján Pavol II..Pápež Ján pavol II. na Slovensku.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-30-6.U.;
3079 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1984.Rím:SÚCM.1984..SUSCM.;
3080 Ján Pavol II..Reconciliatio et paenitentia / Zmierenie a pokánie.Trnava:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .1993.80-7162-025-4.U.;
3081 Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.2000.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-53-6.U.;
3082 Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.C15.;
3083 Ján Pavol II..Prejavy Sv. Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.:Pápežské misijné diela.1996..B17.;
3084 Ján Pavol II..Najdrahšej mládeži.Bratislava:Motýľ.1996.80-88775-21-3.C32.;
3085 Ján Pavol II..Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..SSV1.;
3086 Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1986.Rim:KA.1986..U.;
3087 Ján Pavol II..Encyklika Redemptor hominis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-193-5.U.;
3088 Ján Pavol II..Rosarium Virginis Mariae:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-419-5.B33.;
3089 Ján Pavol II..Rýchly rozvoj tým, ktorí sú zodpovední za spoločenské komunikačné prostriedky : Apoštolský list svät. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-543-4.U.;
3090 Ján Pavol II..Milovanému slovenskému národu. Badín:KS.2004.80-967172-7-8.A36.;
3091 Ján Pavol II..Mane Nobiscum Domine. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-522-1.U.;
3092 Ján Pavol II..Encyklika Svätého Otca Jána Pavla II. o sociálnej starostlivosti cirkvi Sollicitudo rei socialis.Rím:SÚCM.1989..SUSCM.;
3093 Ján Pavol II..Posolstvo k 23. sv. dňu turizmu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-409-8.U.;
3094 Ján Pavol II..O ľudskom živote. Canada:Slovenskí jezuiti.1968..SK1990.;
3095 Ján Pavol II..Apštolsky list Mladíkom a dievčatám celého sveta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..U.;
3096 Ján Pavol II..Familiaris consortio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-052-1.U.;
3097 Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1986.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..U.;
3098 Ján Pavol II..Redemptoris Mater.Praha:ZVON.1995.80-7113-116-4.U.;
3099 Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0.U.;
3100 Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. na slávenie jubilea vo väzniciach 9. júla 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-318-0.U.;
3101 Ján Pavol II..Pastores gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-601-5.U.;
3102 Ján Pavol II..Krížová cesta - Via Crucis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-526-4.C31.;
3103 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým biskupom Cirkvi o eucharistickom tajomstve a kulte.Rím:SÚCM.1980..SUSCM.;
3104 Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1979.Rim:KA.1981..U.;
3105 Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.U.;
3106 Ján Pavol II..Laborem exercens.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..SK1.;
3107 Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.A30.;
3108 Ján Pavol II..Slovensko počúva Sv. otca. Bratislava:KVAS.1992.80-85589-00-1.B12.;
3109 Ján Pavol II..Familiaris consortio.Praha:ZVON.1992.80-7113-067-2.U.;
3110 Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1979.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..U.;
3111 Ján Pavol II..Encyklika Centesimus annus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-68-1.U.;
3112 Ján Pavol II..Apoštolský list Spolupatronky Europy.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-38-2.U.;
3113 Ján Pavol II..Encyklika Slavorum apostoli Apoštoli Slovanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-563-9.U.;
3114 Ján Pavol II..Misericordia Dei - Ap. list vo forme Motu Proprio. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-403-9.U.;
3115 Ján Pavol II..List Svätého Otca deťom.:Don Bosco.1996.80-85405-57-1.U.;
3116 Ján Pavol II..Encyklika Dives in misericordia o Božom milosrdenstve.Trnava, Rím:SSV v spolupráci so SÚSCM .1993.80-7162-020-3.U.;
3117 Ján Pavol II..Redemptoris custos.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-596-5.U.;
3118 Ján Pavol II..Apoštolský list Orientale Lumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-121-8.U.;
3119 Ján Pavol II..Jeseň života.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-39-0.U.;
3120 Ján Pavol II..Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..U.;
3121 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1986.Rím:SÚCM.1986..SUSCM.;
3122 Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4.U.;
3123 Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.2002. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.2002.80-7162-385-7.U.;
3124 Ján Pavol II..Rímsky triptych.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-424-7.C16.;
3125 Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1987.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..U.;
3126 Ján Pavol II..Centesimus annus.Praha:ZVON.1991.80-7113-050-8.U.;
3127 Ján Pavol II..Redemptor hominis.Poznaň:Pallotinum.1979..U.;
3128 Ján Pavol II..Posolstvo - vysťahovalci, mládež, pokoj. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-280-X.U.;
3129 Ján Pavol II..List svätého otca Jána Pavla II. kňazom na Zelený štvrtok 2005 : Pápežské listy a vatikánske dokumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-541-8.U.;
3130 Ján Pavol II..Rímsky triptych.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-424-7.C17.;
3131 Ján XXIII..Poslušnosť a pokoj /myšlienky Jána XXIII.Bratislava:LUC.2001.80-7114-347-2.A34.;
3132 Ján XXIII..Mater et magistra.Rím:Slovenské vydavateľstvo svätého Cyrila a Metoda.1961..U.;
3133 Ján XXIII..Geistliches Tagebuch. Freiburg:Herder KG.1965..C15.;
3134 Ján z Kríža.Učitel víry III..Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-73-1.A43.;
3135 Ján z Kríža.Krátké spisy a korenspodence.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-183-1.A43.;
3136 Ján z Kríža.Učitel Víry 2.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-20-0.B42.;
3137 Ján z Kríža.Živý plamen lásky.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-435-0.A43.;
3138 Ján z Kríža.Temná noc.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-055-X.A43.;
3139 Ján z Kríža.Výstup na horu Karmel.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-420-2.A43.;
3140 Ján z Kríža.Učitel Víry 2.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-20-0.B03.;
3141 Ján z Kríža.Duchovní píseň.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-436-9.A43.;
3142 Ján z Kríža.Výstup na horu Karmel.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-420-2.C3X.;
3143 Ján z Kríža.Slová svetla a lásky.Bratislava:LUC.1999.80-7114-248-4.A43.;
3144 Ján Zlatoústy,.O kňazstve. PETRA:Prešov.2000.80-89007-01-5.B46.;
3145 Jana Kopincová RNDr, Štefan Vančo Mgr..Spovedné zrkadlo. farnosť Martin:Rímskokatolícka cirkev.2010..B30.;
3146 janač.Rok eucharistie v krestanskej rodine.:.2004..B38.;
3147 Janáč - Hrubý, Pavol.Rok EUCHARISTIE.Zákamenné:RKFÚ.2004..B11.;
3148 Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 5.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-06-1.A35.;
3149 Janáč - Hrubý, Pavol.Modliť sa a žiť - Otče náš.V Habovke:Rímskokatolícky farský úrad.1999.80-968215-8-X.A36.;
3150 Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7.C1Y.;
3151 Janáč - Hrubý, Pavol.Katolický katechizmus..Bratislava ::Príroda,.1990.80-85198-07-X.A46.;
3152 Janáč - Hrubý, Pavol.Po stopách našej spásy Zv. 1.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-47-9.C24.;
3153 Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9.A24.;
3154 Janáč - Hrubý, Pavol.Po stopách našej spásy 2.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-48-7.C24.;
3155 Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v dejinách cirkvi II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-07-00607-9.A22.;
3156 Janáč - Hrubý, Pavol.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.D58.;
3157 Janáč - Hrubý, Pavol.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.A25.;
3158 Janáč - Hrubý, Pavol.Rok EUCHARISTIE.Zákamenné:RKFÚ.2004..B35.;
3159 Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9.C1Y.;
3160 Janáč - Hrubý, Pavol.Zoznámte sa prosím !. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1997.80-7142-050-6.A13.;
3161 Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7.A46.;
3162 Janáč - Hrubý, Pavol.Ked žiť je Kristus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-88-6.A32.;
3163 Janáček, josef.Valdštejn a jeho doba : List z dějin bělohorské Moravy.Praha:Svoboda.1978..C21.;
3164 Janáček, josef.Rudolf II.a jeho doba.Praha:Svoboda.1987..a42.;
3165 Janas, Karol.Rómovia v Slovenskej republike (1939.1. :Ústav pamäti národa.2010.978-80-89335-30-5.D52.;
3166 Jančovič, Jozef.Biblia verzus Da Vinciho kód.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-042-9.B48.;
3167 Jančovič, Jozef.Žehnajte a nepreklínajte. .Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-132-7.D45.;
3168 Janda, Jozef Napoleon.Veľkopôstne úvahy na veľkopôstne nedele katolíckym rodinám.Trnava:n. vl..1930..B48.;
3169 Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..SSV1.;
3170 Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..SK1.;
3171 Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..D58A.;
3172 Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..D55A.;
3173 Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..B28.;
3174 Jandourek, Jan.Václav Malý.Praha:Portál.1997.80-7178-789-2.A16.;
3175 Janega Štefan, Mons. ThDr..Úvod do prorockých kníh Starého zákona 1.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..SSV1.;
3176 Janega Štefan, Mons. ThDr..Úvod do historických kníh Starého zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1982..D12.;
3177 Janega Štefan, Mons. ThDr..Úvod do prorockých kníh Starého zákona. Univerzita Komenského:Bratislava.1994.80-223-0755-6.D12.;
3178 Janega Štefan, Mons. ThDr..Všeobecný úvod do kníh Starého zákona. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1993.80-7142-011-5.D12.;
3179 Janega Štefan, Mons. ThDr..Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..SSV1.;
3180 Janega Štefan, Mons. ThDr..Úvod do historických kníh Starého zákona..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989..D14.;
3181 Janíková, Mária; Mislovičová, Sibyla.Zázračný svet živočíchov - od prvokov po cicavce.Bratislava:Perfekt.2006.80-8046-326-3.R6.;
3182 Jank, Tomasz.Ikona kríža zo San Damiana.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-69-4.B07.;
3183 Janko, Jesenský.Pani Rafiková a iní.:Matica slovenská.1950..C32.;
3184 Jankola, Silvester Jozef OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989..B30.;
3185 Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..B48.;
3186 Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.USA:Slovenské sestry svätého Cyrila a Metoda.1975..B31.;
3187 Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Danville, PA, USA:Slovenské sestry svätého Cyrila a Metoda.1982..B48.;
3188 Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina so sviatostným Kristom.Danville, CA, USA:Slovenské sestry svätého Cyrila a Metoda.1979..SK1990.;
3189 Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..SUSCM.;
3190 Jankovič, Vendelín.Pamiatky na Slovensku.Bratislava:Obzor.1978..R5.;
3191 Janotka, Miroslav.Zapomenutá řemesla : Vyprávění o lidech a věcech.Praha:Svoboda.1984..D16.;
3192 Janoušek, František.Evangelium pokoje. Praha:ČKCh.1983..B25.;
3193 Janov, Arthur,(1924-).Prvotní otisky a jejich vliv na život člověka.Praha:Maitrea.2012.9788087249284 (brož.);978-80-87249-28-4.D35.;
3194 Janovcsik, Štefan.Alleluja, kniha modlitebná, poučná a spevácka s notami (nápevami) pre katolíckeho kresťana.Ružomberok:Kníhtlačiareň Jána Páričku.1917..VZ.;
3195 Janovčík, Štefan.Malé Alleluja.V Ružomberku:Lev.1936..D58A.;
3196 Janovčík, Štefan.Alleluja, kniha modlitebná, poučná a spevácka s notami(nápevmi).Ružomberok:n. vl..1920..D58A.;
3197 Janovčík, Štefan.Malé Aleluja.Ružomberok:Lev.1944..SK1950.;
3198 Janovčík, Štefan.Stredné Alleluja.Ružomberok:Lev.1935..SSV1.;
3199 Janovčík, Štefan.Stredné Aleluja.:.1948..SK1950.;
3200 Jánsky, Ladislav Mariena.Slušný mládenec.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..D55A.;
3201 Jánsky, Ladislav Mariena.Slušný mládenec.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1.;
3202 Janšák, Štefan,1886-1972.Andrej Kmeť :.Turčiansky sv. Martin ::Muzeálna slov. spoloč.,.1941..SK1950.;
3203 Janšta, Josef.Desatero.Olomouc:MCM.1998..D43.;
3204 Janšta, Josef.Hledání lásky.Olomouc:MCM.1991..B15.;
3205 Janusz, Ceglowski.Svätý Stanislav Kostka.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-194-9.B37.;
3206 Jarab, Jozef.A ako počujú bez kazateľa?.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.2000.80-7142-082-4.B25.;
3207 Jaricot, Pauline,1799-1862.Príbeh môjho života.Košice:Dominikánske Mariánske Centrum.2016.9788097238810; 978-80-972388-1-0.C31.;
3208 Jaricot, Pauline,1799-1862.Príbeh môjho života.Košice:Dominikánske Mariánske Centrum.2016.9788097238810; 978-80-972388-1-0.A15.;
3209 Jaroslav, Matějka.Život sira Winstona.Praha:Horizont.1970..D14.;
3210 Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára.Slovník súčasného slovenského jazyka.Bratislava:Veda.2011..R4.;
3211 Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára.Slovník súčasného slovenského jazyka.Bratislava:Veda.2007.80-224-0932-4.R4.;
3212 Jarošová, Jindra,1948-.Svatí kacíři, aneb, Reportáž nejen z Velké Moravy.Praha ::Radioservis,.2013.978-80-87530-32-0.A30.;
3213 Jaspers, Karl.Šifry transcendencie.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-655-3.C12.;
3214 Jašík, Rudolf.Námestie svätej Alžbety.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..SK1990.;
3215 Jean, Yves Leloup.Slová z hory Athos.:Severopovažské osvetové stredisko.1997.80-85161-18-4.B41.;
3216 Jeffrey, Archer.Jedenásť šípov.:Motýľ.1999.80-88978-17-3.C23.;
3217 Jégé,1866-1940.Wieniawského legenda.Praha:Leopold Mazáč.1929..D61.;
3218 Jepsen, Alfred.Královská tažení ve starém Orientu.Praha:Vyšehrad.1987..A16.;
3219 Jeroným Horák.Ježíš v evangeliu podle Marka. Řím:Velehrad křesťanská akademie.1986..CZ2.;
3220 Jeroným, - otec, 1907-1985 .Umění naslouchat.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-85527-72-3.A13.;
3221 Jeroným, - otec, 1907-1985.Protože navždy trvá dlouho.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-36-7.A16.;
3222 Jeruzalémská, BIBLICKÁ ŚKOLA.JERUZALÉMSKÁ BIBLIE-Evangelia. Praha:Krystal OP.2006.80-85929-88-0.A25.;
3223 Jesenský, Janko.Demokrati.Bratislava:SVKL.1958..SK1990.;
3224 Jesenský, Janko,1874-1945.Demokrati.Martin:Matica slovenská.1937..D51A.;
3225 Jesenský, Miloš,1971-.Regionálny dejepis Kysúc a Těšínska.V Čadci:Kysucké múzeum.2014.9788097078096 (brož.); 978-80-970780-9-6.A50.;
3226 Jesenský, Miloš,1971-.Odkaz předků: Archeologie Kysuc a Těšínska =.V Čadci ::Kysucké múzeum v Čadci,.2014.978-80-970780-8-9.B40.;
3227 Ježková, Alena,1966-.Tichá srdce :.Praha ::Práh,.2013.978-80-7252-436-5.a23.;
3228 Jílek, Ladislav,(1941-).Humor za kostelem, 1. díl.Rosice ::Gloria,.1997-.80-901834-3-3.c1x.;
3229 Jilemnický, Peter.Kompas v nás.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..SK1990.;
3230 Jilemnický, Peter.Kronika.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1958..SK1990.;
3231 Jirásek, Alois.Staré pověsti české.Praha:SPN.1955..D43.;
3232 Jiří Kaplan.Žij svobodně.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-093-2.C2X.;
3233 Jiří Kovařík ; L.Křížek..5 KOVAŘÍK, Jiří, 1950- Meč a kříž : 1. díl. (1066-1214) : (1066-1214).Praha:Mladá fronta.2005.80-204-1289-1.C16.;
3234 Jiří Mária Veselý.Myšlenky a prsten.:Rím.1970..D54A.;
3235 Jiří, Kulka.Psychologie umění.:Grada Publishing.2008.9788024723297.D35.;
3236 Joana, Ashton.Tajomstvo zjavení.Bratislava:Eko-konzult.1996.80-88809-15-0.D48.;
3237 Job, Pavol.Evanjeliové blahoslavenstvá-nová nádej sveta.Bratislava:LUC.1997.80-967639-1-1.A34.;
3238 Job, Pavol.Don Bosco by vám poradil takto.Trnava:Kon-press.1999.80-85413-11-6.A13.A13;
3239 Job, Pavol.Tebe Slovenská spieva krajina.Košice:KON - PRESS.1993.80-85413-16-7.C26.;
3240 Job, Pavol.Tebe Slovenská spieva krajina.Košice:KON - PRESS.1993.80-85413-16-7.A24.;
3241 Job, Pavol.Evanjeliové blahoslavenstvá-nová nádej sveta.Bratislava:LUC.1997.80-967639-1-1.D22.;
3242 John z Taize.Dobrodružstvo svätosti.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-390-9.A15.;
3243 John,.Úchvatná! ; odhalte tajemství ženské duše.:Návrat domů.2006.80-7255-136-1.A45.;
3244 John, Allan.Viery a vyznania.Bratislava:Slovart.1993.80-85163-64-0.R6.;
3245 John, Piper.Hlad po Bohu.:Návrat domů.2005.80-7255-050-0.A33.;
3246 John, Ronald Reuel Tolkien.Hobit.Bratislava:Slovart.2002.80-7145-690-X.A44.;
3247 Johnson, Bill,1951-.Niesť jeho prítomnosť.[Sliač]:GD IDENTITY.2013.9788097128517 (brož.);978-80-971285-1-7.A30.;
3248 Johnson, Paul.Renesancia.Bratislava:Slovart.2002.80-7145-681-0.A25.;
3249 Johnson, Paul.Dejiny Židovského Národa.Řevnice:nakladateľstvo Alexandra Tomského ROZMLUVY.1995.80-85336-31-6.D15.;
3250 Johnson, Paul.Tvůrci : od Shakespeara a Dürera k Picassovi a Tiffanymu.Brno:Barrister a Principal.2007.978-80-7364-039-2.D37.;
3251 Johnston, Francis.GUADALUPE - Zjavenie Matky Božej v Mexiku..Košice:TYPOPRESS.2002.80-89089-01-1.B10.;
3252 Joinville, Jean de.Paměti křižákovy.Praha:Státní nakl.krásné lit..1965..C14.;
3253 Jókai, Mór.Poslední dny Janičářu.Praha:Vyšehrad.1975..A42.;
3254 Joly, Chantal.Modlitba s Rogerem.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-253-6.A26.;
3255 Jonáš, Eugen.Satan c Eugen Jonáš ; Ľuboslava Kováčová.Levoča:Proffice.1990.80-7126-002-9.D34.;
3256 Jones, David Albert.Život v plnosti .:Kolégium Antona Neuwirtha.2010.978-80-970546-0-1.B43.;
3257 Jones, David Albert.Život v plnosti .:Kolégium Antona Neuwirtha.2010.978-80-970546-0-1.B26.;
3258 Joncheray L?ic, Jean-Luc Moens.Modlitba?.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-359-3.B42.;
3259 Joni, Eareckson.Joni. Praha:Ústředí bratrské jednoty baptistú.1990?..D35.;
3260 Jorgensen, Johannes.Svatá Kateřina Sienská. Praha:Kuncíř Ladislav.1946..D38.;
3261 Jorgensen, Johannes.Zážitky pútnika.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-49-X.A43.;
3262 Josef Zvěřina..Teologie Agapé. Svazek I., Dogmatika, Princip, východiska, jevy láska, O víře, Božím sebesdílení a p.:Vyšehrad.2003.80-7021-432-5.A41.;
3263 Josemaría Escrivá de Balaguer,1902-1975.Svatý růženec.Brno ::Cesta,.1993.80-85319-25-X.B45.;
3264 Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Duch liturgie.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-477-8.D27.;
3265 Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na pôstne obdobie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-595-7.U.;
3266 Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Duch liturgie.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-477-8.A44.;
3267 Journet, Charles,.Sedm Kristových slov na kříži /.:.2020.978-80-7575-074-7.D61.;
3268 Joyner, Rick,.Poslední bitva :.Praha ::KMS,.2014.978-80-87904-43-5.C31.;
3269 Jozef Luscoň.Titus, ideš!.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2017.978-80-8074-382-6.D53.;
3270 Jozef Novák.Šestá patristická čítanka.Praha:Česká katolická charita.1989..A50.;
3271 Jozef Sedlák, Mária Harčarufková.Som s tebou.Bratislava:LUC.2001.80-7114-327-8.D25.;
3272 Jozef Šuppa.Vám, milovaní a povolaní-.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-123-X.C1Y.;
3273 Jozef Šuppa.Vám, milovaní a povolaní-.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-123-X.C34.;
3274 Jozef Tiňo.Exodus.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-766-8.R1.;
3275 Jozef Tomko.Budovať cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.A40.;
3276 Józef, Augustyn, Jozef.Evanjeliové rady nielen pre rehoľníkov.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-479-4.B42.;
3277 Józef, Augustyn, Jozef.Křivda, odpuštění, smíření.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-406-7.C3X.;
3278 Judák, Viliam.Arcibiskup sväteho života.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-049-X.A24.;
3279 Judák, Viliam.Boží priatelia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2016.978-80-8161-222-0.D51.;
3280 Judák, Viliam.Myšlienky z éteru. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1993.80-88741-01-7.A27.;
3281 Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.A34.;
3282 Judák, Viliam.Dar všedného dňa. (Myšlienky z éteru 3).Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1997.80-88741-19-X.C2X.;
3283 Judák, Viliam.V plnosti slávy.Nitra:Gorazd, n.f. Kňazský seminár sv. Gorazda.2020.978-80-89481-55-2.D27.;
3284 Judák, Viliam.Dotyk s novým dňom. Myšlienky z éteru 4. Úvahy odvysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-33-5.A31.;
3285 Judák, Viliam.Nový život s Kristom..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2001.80-88741-37-8.C1Y.;
3286 Judák, Viliam.Myšlienky z éteru. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1993.80-88741-01-7.D57.;
3287 Judák, Viliam.Jubilejné roky v dejinách.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1997.80-88741-18-1.D14.;
3288 Judák, Viliam.Adventné a vianočné zamyslenia .Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2008.978-80-89231-16-4.C3X.;
3289 Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-215-X.D15.;
3290 Judák, Viliam.Každý deň so svätými 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-679-4.C24.;
3291 Judák, Viliam.Od Gorazda ku Gorazdovcom.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1994.80-88741-07-6.D55.;
3292 Judák, Viliam.Adventné a vianočné zamyslenia .Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2008.978-80-89231-16-4.A38.;
3293 Judák, Viliam.V jasliach položený.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1998.80-88741-25-4.A27.;
3294 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7.C2X.;
3295 Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5.A44.;
3296 Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-125-9.D46.;
3297 Judák, Viliam.Prehľadné cirkevné dejiny.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-187-9.C30.;
3298 Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-503-5.D34.;
3299 Judák, Viliam.Nitrianske biskupstvo v dejinách.Bratislava:Ústav pre vťahy štátu a cirkví Bratislava.1999.80-968246-5-1.D12.;
3300 Judák, Viliam.Nitrianske biskupstvo od čias Metodových.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2006.80-88741-64-5.D16.;
3301 Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5.D48.;
3302 Judák, Viliam.Prehľadné cirkevné dejiny.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-187-9.A37.;
3303 Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.C24.;
3304 Judák, Viliam.Svetlo všedného dňa.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-92-8.D42.;
3305 Judák, Viliam.Nový život s Kristom..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2001.80-88741-37-8.A27.;
3306 Judák, Viliam.V jasliach položený.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1998.80-88741-25-4.C3X.;
3307 Judák, Viliam.Učebné texty z cirkevných dejín.Bratislava:CMBF UK.1995.80-223-0952-4.D14.;
3308 Judák, Viliam.Pre nový Boží deň.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2002.80-88741-20-3.D48.;
3309 Judák, Viliam.Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-157-7.B19.;
3310 Judák, Viliam.Postní a velokonoční zamyšlení.Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-114-8.A46.;
3311 Judák, Viliam.Od Gorazda ku Gorazdovcom.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1994.80-88741-07-6.B25.;
3312 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4.D51.;
3313 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4.A34.;
3314 Judák, Viliam.Na ceste k všednému dňu : Myšlienky z éteru VII..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2004.80-88741-53-X.C1Y.;
3315 Judák, Viliam.Svätý Svorad patron mesta Nitry.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1999.80-88741-28-9.A33.;
3316 Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-503-5.D48.;
3317 Judák, Viliam.Dar všedného dňa. (Myšlienky z éteru 3).Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1997.80-88741-19-X.C1Y.;
3318 Judák, Viliam.Hviezdy Slovenského neba.:NAŠE KNÍHKUPECTVO.1993.80-85598-09-4.A44.;
3319 Judák, Viliam.In Ecclesia Dei. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.2003.80-88741-43-2.C20.;
3320 Judák, Viliam.Nitrianska diecéza - 10 rokov s kardinálom..Bratislava:LUC.2000.80-7114-294-8.D12.;
3321 Judák, Viliam.Dotyk s novým dňom. Myšlienky z éteru 4. Úvahy odvysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-33-5.C3X.;
3322 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7.D51.;
3323 Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-215-X.A50.;
3324 Judák, Viliam.Všedný deň v Božej prítomnosti. (Myšlienky z éteru. 2.) Úvahy vysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia.. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1995.80-88741-09-2.C2X.;
3325 Judák, Viliam.Krížová cesta národných svätcov.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1996.80-88741-12-2.B26.;
3326 Judák, Viliam,.Dať životu dušu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.2016.9788081612428; 978-80-8161-242-8.C31.;
3327 Július.Ulica-Môj domov.Bratislava :Proti Prúdu.2006.80-969542-6-1.B01.;
3328 Július, Špaňár.Latinčina.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1968..c22.;
3329 Július, Špaňár.Latinčina.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1968..C36.;
3330 Július, Špaňár.Latinská gramatika.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1998.80-08-02803-3.C26.;
3331 Július, Táncoš.Zatratení a zabudnutí.:Iris.2002.80-89018-26-2.A50.;
3332 Jung, Mathias,(1941-).Kouzlo sebeuskutečnění.Praha:Portál.2012.80-262-0164-7.c1x.;
3333 Jungwirth, Karel.Gramatika nemčiny.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1971..C36.;
3334 Juraj Šimalčík.Milosť Božia a človek.Ružomberok:Lev.1939..D26.;
3335 Juraj, Lexmann.Slovenská filmová hudba 1896-1996.:Ústav hudobnej vedy SAV.1996.80-88820-01-4.C20.;
3336 Juránek, František Xaver.Otrok otrokov.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..D52A.;
3337 Jurčová, J..Zlaté jablko.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..D57A.;
3338 Juříčková, Miluše.Cestami Sigrid Undsetové.Brno:Doplněk.2004.80-7239-169-0.D34.;
3339 Jurij, German.Doktor Ustimenko.Bratislava:SVKL.1960..SK1990.;
3340 Jurina Pavol Hrtus.Pred anjelským trúbením. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-067-X.A34.;
3341 Jurina Pavol Hrtus.Pred anjelským trúbením. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-067-X.A34.;
3342 Jurina, Jozef.Život v postmodernej spoločnosti..Bratislava:Davel.2002.80-900931-9-1.A20.;
3343 Jurina, Jozef.Kríza postmodernej kultúry..Bratislava:Davel.2000.80-900931-8-3.A24.;
3344 Jurko, Jozef (1950).Denná cesta k otcovi.Prešov:VMV.1998.80-7165-166-4.A26.;
3345 Jurko, Jozef (1950).Na jeden dúšok.Kapušany:Bens.2002.80-88998-28-X.D32.;
3346 Jurko, Jozef (1950).Príď, Duchu lásky a pokoja.Poprad-Veľká:Slza.1998.80-88680-21-2.D38.;
3347 Jurko, Jozef (1950).... aby boli jedno srdce a jedna duša-..Kapušany:Bens.2000.80-88998-01-8.A27.;
3348 Jurko, Jozef (1950).Spytovanie svedomia pre mladých.. Vydavateľstvo Ing. Štefánia Beňová - Bens:Kapušany.2002.80-88998-26-3.B32.;
3349 Jurko, Jozef (1950).Skrze Krista, a v Kristovi I..Kapušany:Bens.2000.80-88998-10-7.A26.;
3350 Jurko, Jozef (1950).Cirkev v Katechizme katolíckej cirkvi.Prešov:VMV.1997.80-7165-107-9.A31.;
3351 Jurko, Jozef (1950).Spytovanie svedomia pre mužov.Kapušany:Ing. Štefánia Beňová - Bens.2003.80-88998-44-1.B43.;
3352 Jurko, Jozef (1950).Verný syn Panny Márie - doktor Emil Stach..Kapušany:Bens.2000.80-88998-58-1.B09.;
3353 Jurko, Jozef (1950).Rodina svätyňa lásky.Kapušany:Bens.2000.80-968225-9-4.C26.;
3354 Jurko, Jozef (1950).Sláva Tebe, Pane. (Materiály k príhovorom v Roku C). Advent, Vianoce, Pôst, Veľká noc.. Bens:Kapušany.2003.80-88998-52-2.A11.;
3355 Jurko, Jozef (1950).Pane, očisť mi srdce, aby som ohlasoval Tvoje evanjelium..Kapušany:Bens.2000.80-88998-24-7.A26.;
3356 Jurko, Jozef (1950).CHvála Ti, Otče, naveky!.Poprad-Veľká:Slza.1999.80-88680-26-3.A21.;
3357 Jurko, Jozef (1950).Slová evanjelia nech zmyjú naše previnenia 2..Kapušany:Bens.2000.80-88998-42-5.A26.;
3358 Jurko, Jozef (1950).Druhý vatikánsky koncil a Slovensko.Kapušany:Bens.1999.80-968225-2-7.A31.;
3359 Jurko, Jozef (1950).Verím, že môj Vykupiteľ žije..Kapušany:Bens.2001.80-88998-04-2.A26.;
3360 Jurko, Jozef (1950).Denná cesta k otcovi.Prešov:VMV.1998.80-7165-166-4.C2X.;
3361 Jurko, Jozef (1950).Skrze Krista s Kristom a v kristovi C/II.Kapušany:Bens.2001.80-88998-15-8.A27.;
3362 Jurko, Jozef (1950).Synopsa - dokumenty II. vatikánskeho koncilu.Prešov:VMV.1998.80-7165-129-X.R3.;
3363 Jurovský, Anton.Ústredie slov. kat. študentstva.Bratislava:n. vl..1930..SK1950.;
3364 Jurovský, Stanislav.Pútnik cyrilometodejský 1945.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..CAS.;
3365 Just, Béla.Ráno o druhej.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1.;
3366 Just, Béla.Ráno o druhej.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1.;
3367 Justoň, Zdeněk.Setkání Lévi-Strausse s Tolkienem.:Praha : Dauphin.1997.80-86019-55-1.D46.;
3368 Kábrt, Jan; Kucharský, Pavel.Latinský jazyk.Martin:Osveta.1981..C36.;
3369 Kadlec, Jaroslav.Dějiny katolické církve : 3.díl. : církev v boji s autonomní kulturou.Olomouc:Univerzita Palackého.1993.80-7067-285-4.D11.;
3370 Kadlec, Jaroslav.Prehled Českych cirkevnich dejin. 1., 2. časť.Rím:Akademie.1987.80-7113-004-4.A34.;
3371 Kadlec, Jaroslav.Přehled českých církevích dejin 2..Praha:ZVON.1991.80-7113-003-6.A34.;
3372 Kadlec, Jaroslav.Ochránci Evropy.:Velehrad - Řím.1981..B03.;
3373 Kadlec, Jaroslav.Katoličtí exulanti čeští doby husitské.Praha:ZVON.1990.80-7113-031-1.A33.;
3374 Kafka, Břetislav.Nové základy experimentálnej psychológie.Bratislava:Ars stigmy.1991.80-85264-33-1.A50.;
3375 Kafka, Franz.Proména a jiné povídky.Praha:Levné knihy KMa.2002.80-7309-068-6.A37.;
3376 Kaku, Michio.Hyperprostor. Praha:Argo.2008.978-80-7363-193-2.C11.;
3377 Kala, Miroslav.Třinácté komnaty,aneb,Zázraky a náhody ve zdraví a nemoci.Praha:Makropulos.1999.80-86003-33-7.C26.;
3378 Kalfus, Radim.Veľky Doktor.Brno:Kruh.1988..A33.;
3379 Kalina, Ján.Tisíc a jeden vtip. Bratislava:Archa.1991.80-7115-008-8.A21.;
3380 Kalinay, Pavol.Ján Pavol II. v krajinách sveta : (Informácie a úvahy o pastoračných cestách Svätého Otca). Zvolen:Jas.2003.80-88795-92-3.D21.;
3381 Kalinciak, Ján.Reštavrácia.Bratislava:Tatran.1977..c12.;
3382 Kalinčiak, Jan.Knieža liptovské.Bratislava:SVKL.1960..SK1990.;
3383 Kalinčiak, Jan.Svätý Duch. Praha:Mazáč.1928..C14.;
3384 Kalista, Zdenek.Sul Zeme.Rim:KA.1969..A35.;
3385 Kalista, Zdenek.Blahoslavená Zdislava. Olomouc:Krystal.1941..A47.;
3386 Kalista, Zdenek.Tvář Baroka.:Londýn.1989.0-946352-03-8.D32.;
3387 Kalista, Zdenek.Blahoslavená Zdislava. Olomouc:Krystal.1941..C35.;
3388 Kalista, Zdenek.Blahoslavená Zdislava z Lemberka : Listy z dějin české gotiky.Praha:ZVON.1991.80-7113-042-7.D57.;
3389 Kalista, Zdenek.Cesty ve znamení kříže.Praha:Vyšehrad.1947..D43.;
3390 Kalista, Zdenek.Blahoslavená Zdislava. Olomouc:Krystal.1941..OP.;
3391 Kálmán, Július.Výtvarný prejav cyrilometodejského kultu.Bratislava:IV. referát ÚNV.1950..SK1950.;
3392 Kalmančok, Ondrej.Čo je pravda?.Lovča:n. vl..1943..D52A.;
3393 Kamas, Juraj.Lámanie slova 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-92-4.A24.;
3394 Kamas, Juraj.Lámanie slova 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-91-6.D48.;
3395 Kamas, Juraj.Lámanie slova 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-91-6.A24.;
3396 Kamas, Juraj.Lámanie slova 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-92-4.D48.;
3397 Kamas, Juraj.Vyhasnuté spolužitie. Michal Vaško:Prešov.1994.80-7165-016-1.C1Y.;
3398 Kamenec, Ivan,1938-.Tragédia politika, kňaza a človeka.Bratislava:Premedia Group.2013.9788089594610 (viaz.);978-80-89594-61-0.A22.;
3399 Kamenský, Miroslav.Dr.Štefan Moyses. Banská Bystrica:BÚ.1990..D14.;
3400 Kamienska, Anna.Ose blahoslavenstiev.Bratislava:LUC.1991.80-7114-027-9.B37.;
3401 Kamienska, Anna.Ose blahoslavenstiev.Bratislava:LUC.1991.80-7114-027-9.B18.;
3402 Kamínková, Eva,.Homérští hrdinové ve vzpomínkách věků /.Praha ::Svoboda,.1977..D61.;
3403 Kammelberger, K..Obrazová biblia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-015-7.D21.;
3404 Kaňa, Jaroslav.Legenda o pátrovi Emanuelovi. SERAFÍN:Bratislava.1997.80-85310-73-2.D42.;
3405 Kandinsky, Wassily.O duchovnosti v umění. Praha:Triáda.2009.978-80-87256-08-4.C24.;
3406 Kandler, Max.Co je víra.:.1991..B15.;
3407 Kant, Immanuel.Základy metafyziky mravov.Bratislava :JUGA.2004.80-7149-635-9.C12.;
3408 Karamčand, Mahandás.Gándhí. Môj experiment s pravdou.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1989.80-220-0259-3.A33.;
3409 Karásek, Svatopluk.Boží trouba : (kázání).Praha:Kalich.2000.80-7017-505-2.A21.;
3410 Kardiak.deviatnik k ucte svatych Cyrila a Metoda.:.1990??.978-80-970751-9-4.B48.;
3411 Kardiak.deviatnik k ucte svatych Cyrila a Metoda.:.1990??.978-80-970751-9-4.B43.;
3412 Kardiak.deviatnik k ucte svatych Cyrila a Metoda.:.1990??.978-80-970751-9-4.B36.;
3413 Kardinál Suenens.Kráľ Baudouin.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-111-6.D59.;
3414 Karl, Heinz Neufeld.Hugo a Karl Rahnerové.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-31-0.C30.;
3415 Karol IV..Karel IV : vlastní životopis.Praha:ODEON.1978..D12.;
3416 Karol, Mika.Pohotovostný lekár zasahuje.:ECM.1996.80-85733-46-3.D53.;
3417 Karoľ, Pavol.Modlitbový zápas (1997-1999).:.2000?..C26.;
3418 Karol, Sidor.Takto vznikol Slovenský štát.:Odkaz.1991.80-85193-12-4.D47.;
3419 Karrer, Oto.Duša ženy. Nitra:Misijný dom Matky božej.1947..SK1.;
3420 Karrer, Oto.O slobode kresťana v katolíckej Cirkvi.Trenčín:Veritas.1944..D41A.;
3421 Karrer, Oto.Duša ženy. Nitra:Misijný dom Matky božej.1947..D54A.;
3422 Karrer, Oto.O slobode kresťana v katolíckej Cirkvi.Trenčín:Veritas.1944..D52A.;
3423 Karssen, Gien.Jej meno je žena c Gien Karssen.B.m.:b.v..1900?? po..A38.;
3424 Kartuzián.Láska a ticho.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-28-7.B04.;
3425 Kasper, Walter.Úvod do viery.Spišské Podhradie:Spiš.kňaz.seminár.1991.8071420028; 80-7142-002-8.D22.;
3426 Kasper, Walter.Teologie křesťanského manželství.Brno:CDK.1997.80-85959-28-3.A41.;
3427 Kasprowicz, Jan.Hymny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..D55A.;
3428 Kašpar, Josef,1863-1938.Učebnica katolíckeho náboženstva s časťou čítankovou pre vyššie triedy škôl stredných a im rovných ústavov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..SK1950.;
3429 Kašparková, Marcela.Deset vyznání.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-022-3.A16.;
3430 Kašparu, Max.Sedmero zastavení u klíčové dírky.:Cesta Brno.2001.80-7295-018-5.A35.;
3431 Kašparú, Jaroslav Max.O radostiach ľudskej duše..Bratislava:LUC.2003.80-7114-412-6.A38.;
3432 Kašparů, Jaroslav Max.Věroměr.Olomouc:MCM.1999.80-7266-022-5.C26.;
3433 Kašparů, Jaroslav Max.Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky.:Cesta.2002.80-7295-031-2.A31.;
3434 Kašparú, Jaroslav Max.O radostiach ľudskej duše..Bratislava:LUC.2003.80-7114-412-6.D42.;
3435 Kašparů, Jaroslav Max.Hovory o sobě,aneb,Výlety pod vlastní kůži.Olomouc:Cesta.1991.80-85319-10-1.B47.;
3436 Kašparů, Jaroslav Max.Věroměr.Olomouc:MCM.1999.80-7266-022-5.B10.;
3437 Kašparů, Max.Sedem zastavení pri kľúčovej dierke : S obrázkami Jana Heraleckého.Bratislava:LUC.2004.80-7114-478-9.B45.;
3438 Kašparů, Max.Vieromer.Bratislava:LUC.2003.80-7114-413-4.B21.;
3439 Kašparů, Max.Malý kompas viery.Bratislava:LUC.2003.80-7114-414-2.D57.;
3440 Kašparů, Max Jaroslav.Malý kompas viery.Bratislava:Komisia pre katechizáciu pri KBS.1999.80-85594-07-2.a35.;
3441 Katarín, K.M..Kristus a boj o duše.:KA v biskupstve spišskom.1947..SK1950.;
3442 Katarín, K.M..Kristus a boj o duše.:KA v biskupstve spišskom.1947..D53A.;
3443 Katarína Janovská,.Traktát o očistci.[Košice]:Zachej.sk.2016.9788089866045; 978-80-89866-04-5.D56.;
3444 Katarína Sienská.Listy svaté Kateřiny Sienské.Olomouc:Krystal.1940..C32.;
3445 Katarína Sienská.Dialog s Boží Prozřetelností : Svatá Kateřina Sienská.Praha:Krystal OP.1998.80-85929-29-5.D28.;
3446 Katarína, Semanová.Fintice.Fintice:OÚ.1997.80-967756-8-5.D15.;
3447 Katarína, Sienská.Modlitby.:.1970?..A38.;
3448 Katarína, Sienská.Meditative Gebete.Einsiedeln:JohannesVerlag.1980.3-265-10210-6.A46.;
3449 Katarína, Sienská.Dialog.Praha:Krystal.2004.80-85929-70-8.C16.;
3450 Katarzyna ze Sieny(1347-1380).).Dialog o Bożej opatrzności czyli Księga Bożej nauki.Poznań ::"W Drodze",.1987.8385008438.A27.;
3451 Kathy, C. Miller.Vitamín C od Boha.:Motýľ.1997.80-88775-40-X.D21.;
3452 Katolícka cirkev.Katechismus katolické církve.Praha ::Zvon.1995.80-7113-132-6.A47.;
3453 Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0.a33.;
3454 Katolícka cirkev.Kódex kánonického práva:.Trnava:SSV pre KBS.2001.80-7162-227-3.R3.;
3455 Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0.C26.;
3456 Katolícka Cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-253-2.A35.;
3457 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.KODEX KANONICKÉHO PRÁVA.Praha:ZVON.1994.80-7113-082-6.A43.;
3458 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Právo katolické církve - Sešit 2,.Olomouc:MCM.1991?..D14.;
3459 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Catechism of the Catholic Church.San Francisco:Ignatius Press.1994.0-89870-481-2.D24.;
3460 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Codex iuris canonici Kodeks prawa kanonicznego.Poznaň:Pallotinum.1984..A32.;
3461 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Sociálne encykliky. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-694-7.a48.;
3462 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kódex kánonického práva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.D22.;
3463 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Právo katolické církve - Sešit 1,.Olomouc:MCM.1991?..D14.;
3464 Katolícka cirkev..Evangelii gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8.U.;
3465 Katolícka cirkev..Cirkevní otcovia o milosrdenstve.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342914 (brož.); 978-80-89342-91-4.A11.;
3466 Katolícka cirkev..Svätci v milosrdenstve.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342877 (brož.); 978-80-89342-87-7.A13.;
3467 Katolícka cirkev..Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť!.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.2014.9788081610950 (brož.); 978-80-8161-095-0.U.;
3468 Katolícka cirkev..Čo žiada od nás Boh?.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.2012.9788071629573 (brož.);978-80-7162-957-3.U.;
3469 Katolícka cirkev..Svätci v milosrdenstve.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342877 (brož.); 978-80-89342-87-7.A11.;
3470 Katolická církev..Spoveď: sviatosť milosrdenstva /.:.2005??.978-80-89342-90-7.A45.;
3471 Katolícka cirkev..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha; CN.1962.viaz..D51A.;
3472 Kay, Pollak.Žiadne stretnutie nie je náhodné.:Eugenika.1999.80-88913-25-X.D42.;
3473 Kay, Pollak.Žiadne stretnutie nie je náhodné.:Eugenika.1999.80-88913-25-X.D56.;
3474 Kazantzakis, Nikos, 1883-1957.Svätý úbožiačik.Bratislava:Tatran.1970..D51A.;
3475 Keating, Karl.Čomu skutočne veria katolíci?.Bratislava:Redemptoristi SMN.2006.80-969600-0-8.C13.;
3476 Keden, Joachim.Sekty a okultná vlna.Bratislava:LUC.1989.80-7114-018-X.D27.;
3477 Keden, Joachim.Sekty a okultná vlna.Bratislava:LUC.1989.80-7114-018-X.A36.;
3478 Kejr, Jiří.Husité.Praha:Panorama.1984..C11.;
3479 Kéki, Béla.5000 let písma.:Mladá fronta.1975..D37.;
3480 Keller Werner.A Biblia má predsa pravdu.Bratislava:Tatran.1969..D55A.;
3481 Keller Werner.A Biblia má predsa pravdu.Bratislava:Tatran.1969..D52A.;
3482 Keller, Erwin.Velké tajomství církve,meditace k LG.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-065-7.A46.;
3483 Keller, Paul.Agarin syn.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..D55A.;
3484 Keller, Timothy J., 1950-.Proč Bůh? : rozumové důvody pro víru v Boha ve věku skepticismu.:V Praze : Triton.2011.978-80-7387-434-6.D45.;
3485 Kelly, J N D.Pápeži dvoch tisícročí.Bratislava:Roal.1994.80-88706-00-9.A44.;
3486 Kempen, Thomas von.Štvoro kníh o nasledovaní Krista.Praha:Československá grafická únia.1935..D52A.;
3487 Kempen, Thomas von.Štvoro kníh o nasledovaní Krista.Praha:Československá grafická únia.1935..SK1.;
3488 Kempenský, Tomáš.Nasledovanie krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-676-3.A38.;
3489 Kennedy, John Fitzgerald.Profily odvahy.Praha:Orbis.1969..C11.;
3490 Kenneth, N. Taylor.Moja prvá Biblia v obrázkoch.:CreativPress.1994.80-7131-022-0.D36.;
3491 Kenny, Anthony.Tomáš Akvinský.Praha:ISKP.1992.80-85241-25-0.A32.;
3492 Kerak, Peter.Reformácia a žilinská synoda 1610.Olomouc:.2005..B40.;
3493 Kern, Herbert.Svedkov Jehovových.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-032-7.B06.;
3494 Kerr, Cecil.Teresa Helena Higginsonová-učitelka a mystická duše /.:.1938..CZ2.;
3495 Keruľ.Homiletické príklady 4..Vyšná Olšava:.1997..B08.;
3496 Keruľ.Homiletické príklady 2..Vyšná Olšava:.1997..B08.;
3497 Keruľ.Homiletické príklady 1..Vyšná Olšava:.1997..B08.;
3498 Kettner, Emanuel; Špaňár, Július.Cvičebnica jazyka latinského pre 9.-10. postupný ročník všeob.-vzdel. škôl.Bratislava:SPN.1955..C36.;
3499 Khidayer, Emíre.Život po arabsky. .Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.2011.978-80-18-00288-9.C1Y.;
3500 Khidayer, Emíre,1971-.Arabský svet iná planéta?.Bratislava:Marenčin PT.2012.9788081141652 (viaz.); 978-80-8114-165-2.C1Y.;
3501 Kiczuk, Stanisław.Związek przyczynowy a logika przyczynowości.Lublin:Redakcja wydawnictw KUL.1995.8322804881 (brož.);83-228-0488-1.A27.;
3502 Kiereś, Henryk,1943-.Służyć kulturze.Lublin:Instytut Edukacji Narodowej.1998.8391006123;83-910061-2-3.A27.;
3503 Kierkegaard, Soren.Bázeň a chvenie.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-714-2.C12.;
3504 Kierkegaard, Soren Aabye.Čistota srdce,aneb,Chtít jen jedno.Praha:Kalich.1989.80-7017-036-0.c1x.;
3505 Kierkegaard, Soren Aabye.Tři páteční pozvání k Večeři Páně.Praha:Kalich.2000.80-8017-517-9 (17-8017-517-6 chyb.).C34.;
3506 Kiko, Ivan.Stigmatizovaná.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.9788088997504 (brož.); 978-80-88997-50-4.A30.;
3507 Kiko, Ivan.Stigmatizovaná.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.9788088997504 (brož.); 978-80-88997-50-4.A30.;
3508 Kilian, Saum.Pôst podľa kláštornej medicíny.Bratislava:IKAR.2006.80-551-1228-2.C16.;
3509 Killian, Hans.Za nami je len BOH. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3.A24.;
3510 Kindja, Vasil.Ani vlastné mamy o tom nevedeli.Trnava:.2008..A41.;
3511 King, Martin Luther,1929-1968.Odkaz naděje :.Praha ::Sociologické nakladatelství,.2012.978-80-7419-105-3 .A14.;
3512 King, Peter.Sto filozofov.Bratislava:Perfekt.2006.80-8046-347-6.D37.;
3513 Kingová Scott Coretta.Múj život s Martinem Lutherem Kingem.Praha:Vyšehrad.1976..A15.;
3514 Kipling, Rudyard.Kim a iné prozy.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..SK1990.;
3515 Kippley, John.Umění přirozeného plánování rodičovství.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1995..D26.;
3516 Kippley, John F..Manželství je natrvalo : základy křesťanského manželství.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2001.80-7266-075-6.C2X.;
3517 Kirschbaum, Engelbsrt.Kresťanské výtvarné umenie.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1984.0-920150-99-3.A44.;
3518 Kirwan, Michael.René Girard. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2008.978-80-7325-142-0.D34.;
3519 Kišš, Igor.Etická čítanka pre mládež.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.2010.978-80-7140-327-2.D12.;
3520 Kittel, Rudolf.Biblia Hebraica.Stuttgart:Wurttembergische Bibelanstalt.1966..D21.;
3521 Kitzler, Petr,(1979-).Athletae Christi :.Praha ::Filosofia,.2012.978-80-7007-380-3.A20.;
3522 Klahs, Cyprian.Ruženec.Košice:Dominikánske Mariánske Centrum.2016.9788097226152 (brož.); 978-80-972261-5-2.C25.;
3523 Klahs, Cyprian.Ruženec.Košice:Dominikánske Mariánske Centrum.2016.9788097226152 (brož.); 978-80-972261-5-2.D28.;
3524 Klapka, Jerome.Výběr z povídek.Havlíčkův Brod:Fragment.1994.80-85768-27-5.C22.;
3525 Klas, Teofil.Chcem niesť pečať Ducha.:Rodinné hnutie.1989..B41.;
3526 Klas, Teofil.Chcem niesť pečať Ducha.:Rodinné hnutie.1989..A38.;
3527 Kláštor Najsvätejšej Trojice, Nitra.Služobnice Ducha Svätého večnej poklony. Nitra:Kláštor Najsvätejšej Trojice.2010?..B33.;
3528 Kláštor sv Štefana, Meteora.Marek z Aviana.Bratislava:Kláštor kapucínov.2003..B37.;
3529 Kláštor sv Štefana, Meteora.Marek z Aviana.Bratislava:Kláštor kapucínov.2003..B03.;
3530 Klaus, von Flue.Rat aus der Tiefe.Zurich:Benziger.1981.3-545-20515-0.A46.;
3531 Kleibl, Josef.Cesta za Adamem : Pro čtenáře od 12 let.Praha:Albatros.1978..A23.;
3532 Klein, Karl.Orientace : Průvodce na cestě ke křesťanské dospělosti.Praha:Síť.1995.80-901571-4-9.C35.;
3533 Klesová, Albína.Spev duše.Kostoľany nad Hornádom:Albína Klesová.2007.978-80-969659-9-1.a42.;
3534 Klesová, Albína.Matka Vykupiteľa.Bardejov:Grafotlač.2004.80-968583-9-4.B01.;
3535 Klesová, Albína.Sviatosť lásky.Bardejov:Grafotlač.2004.80-968263-1-X.B01.;
3536 Kliesch, Klaus.Skutky apoštolov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1999.80-7192-287-0.A43.;
3537 Klíma, Jan.Dějiny Portugalska.:Lidové noviny.2007.978-80-7106-903-4.a48.;
3538 Klíma, Josef.Zákony Asýrie a Chaldeje : Pokračovatelé Chammurapiho.Praha:Academia.1985..C35.;
3539 Kliman Andrej.Náš nezabudnuteľný Dr. Štefan Moyses.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1969..B09.;
3540 Kliman Andrej.Náš nezabudnuteľný Dr. Štefan Moyses.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1969..D56A.;
3541 Kliman, A..Katolíci vo víre dnešného života.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..SSV2.;
3542 Kliman, A..Katolíci vo víre dnešného života.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..D41A.;
3543 Kliman, Andrej.Kristus a dnešný človek.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1934..D41A.;
3544 Kliman, Andrej.Kristus a dnešný človek.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1934..SSV2.;
3545 Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok A. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01091-5.A27.;
3546 Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok C. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01088-5.A27.;
3547 Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok B. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01096-6.A27.;
3548 Klimeš, Lumír.Slovník cizích slov.Praha:SPN.1995..A20.;
3549 Klinghoffer, David.Proč Židé zavrhli Ježíše.V Praze:Rybka Publishers.2010.978-80-87067-60-4.C25.;
3550 Klisz, Miloslav.Nedělní homilie - cyklus A.Olomouc:MCM.1996..A15.;
3551 Kližan, Jozef, SVD.S pomocou Božieho Slova v Indonézii.Nitra:SBS.1990.80-85223-04-X.A30.;
3552 Kližan, Jozef, SVD.S pomocou Božieho Slova v Indonézii.Nitra:SBS.1990.80-85223-04-X.A34.;
3553 Klostermann, Karel.Ecce Homo !.Praha:Vyšehrad.1971..A25.;
3554 Klotzová, Justína.Boh sa prihovára k duši. Deggendorf:Vdp. Hubert Josef Hintermaier.1993..D59.;
3555 Klotzová, Justína.Boh sa prihovára k duši. Deggendorf:Vdp. Hubert Josef Hintermaier.1993..B35.;
3556 Kłosowski, Józef Nikodem,.Hmla.Bratislava:Obroda.1949..D56A.;
3557 Kmeťko, Karol.Svetové misie I. zväzok.Nitra:.1941..D53A.;
3558 Kmeťko, Karol.Kristovým bojovníkom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..D41A.;
3559 Kmeťko, Karol.Svetové misie II. zväzok.Nitra:.1942..D53A.;
3560 Kmotorka, Stanislav, SDB.Ľudová omša Pane, nie som hoden.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..SUSCM.;
3561 Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae. Pars 1. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta:Bratislava.1993.80-88696-02-X.D32.;
3562 Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae pars 2. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.1995.80-88696-07-0.D32.;
3563 Knittl, Jaroslav.Hovory s Luďkem pachmanem.Nové Město n.Metují:Signum unitatis.1991..B14.;
3564 Knoch, Otto.První a Druhý list Soluňanům.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-439-3.A43.;
3565 Knopp, Guido.Vatikán moc pápežov.Bratislava:IKAR.2003.80-551-0524-3.C16.;
3566 Knotzinger, Kurt.Skúsenosť s Bohom.Prešov :Michal Vaško - Vydavateľstvo.2011.978-80-7165-834-4.D42.;
3567 Knotzinger, Kurt.Skúsenosť s Bohom.Prešov :Michal Vaško - Vydavateľstvo.2011.978-80-7165-834-4.D41.;
3568 Kocián, Václav.Revolúcia života. Jas:Zvolen.2000.80-88795-22-2.B47.;
3569 Kocián, Václav.Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Zvolen:Jas.2000.80-88795-74-5.B20.;
3570 Kocián, Václav.Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Zvolen:Jas.2000.80-88795-74-5.B47.;
3571 Kocián, Václav.Pán ježiš aj dnes uzdravuje celého človeka. Zvolen:Jas.1995.80-88795-06-0.B11.;
3572 Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy. 3. Zvolen:Jas.2005.80-89219-02-0.B07.;
3573 Kocián, Václav.Pod víťazným dvojkrížom. Zvolen:Jas.2008..B16.;
3574 Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska "Srdca" Európy 1: kritická situácia, východiská a vízia Jána Pavla II. o úlohe S. Zvolen:Jas.2003.80-88795-91-5.B43.;
3575 Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy.. Zvolen:Jas.2000.80-88795-98-2.B02.;
3576 Kocián, Václav.Mágia, veštenie a démonské vplyvy. Zvolen:Jas.2001.80-88795-77-X.B01.;
3577 Kocián, Václav; Toma, Rudolf.Zverme sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zvolen:Jas.1993.80-900548-1-1.B18.;
3578 Kocúr, Stanislav.Hľa, Boží stánok je medzi nami ľuďmi..Čadca:MAGMA.2000.80-968592-1-8.D21.;
3579 Kočík, Jozef.Kresťanský pohľad na slobodomurárstvo. Prešov:Klub kresť. pedagógov.1999..B24.;
3580 Kočík, Jozef, SDB.Charakterológia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-184-2.B43.;
3581 Kočiš, Jozef.Žofia Bošňáková a Teplička nad Váhom.:Jozef BLAHA.1996.80-966996-4-4.B21.;
3582 Kodet, V..Marta a Mária trochu inak. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-38-6.D27.;
3583 Kodet, Vojtěch.Mariánské modlitby.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-051-3.A38.;
3584 Kodet, Vojtěch.Velké jubileum.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-480-6.A36.;
3585 Kodet, Vojtěch, 1956-.Hledám tvou tvář.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2011.978-80-7195-570-2.D32.;
3586 Kodet, Vojtěch,1956-.Novéna k Panne Márii rozväzujúcej uzly.Trnava:Spolok sv. Vojtecha - Vojtech.2015.9788081611629 (brož.); 978-80-8161-162-9.B43.;
3587 Kodet, Vojtěch,1956-.Novéna k Panne Márii rozväzujúcej uzly.:.2018.9788081612664; 978-80-8161-266-4.B42.;
3588 Kohák, Erazim.Hesla mladých svišťů.Praha:Kalich.1999.80-7017-265-7.D32.;
3589 Koch, Jiří,.Pokorně a s láskou :.Rosice ::Gloria,.2007.978-80-86760-34-6.D56.;
3590 Koch, Ursula.Hildegarda z Bingenu.Bratislava:Lúč.2011.9788071148500 (viaz.);978-80-7114-850-0.D53.;
3591 Kojnok, Eduard.Cesta k trvalému šťastiu.Rožňava:Biskupský úrad .1995??..C24.;
3592 Kolacek, Josef.Der Heilige der Neuen Welt. Stein am Rhein:Christiana- Verlag.1979.3-7171-0731-3.A47.;
3593 Koláček, Josef.Kříž nad Těšínem.:Societas.1994..D37.;
3594 Koláček, Josef, 1929-.Moravské exultet.Kostelní Vydří:KN.1990.80-900138-1-3.D55.;
3595 Koláček, Josef, 1929-.Moravské exultet.Kostelní Vydří:KN.1990.80-900138-1-3.D59.;
3596 Kolada, Vladimír.Posledná večerná modlitba.Námestovo:.2016..B41.;
3597 Kolakovič-Poglajen, Stjepan Tomislav.Božie podzemie.Nitra:Sek. inšt. Fatima.1994..D36.;
3598 Kolakowski, Leszek.Malé prednášky o veľkých problémoch. Bratislava:Kalligram.2000.80-7149-358-9.A11.;
3599 Kolářová,J..Maria ve světle ducha Svatého.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..C2X.;
3600 Koleják, Martin,1970-.Pavol Strauss, hľadač pravdy.Gelnica ::G-ateliér,.2013.978-80-971153-4-0.A30.;
3601 Kolektív autorov.Sprvádzať až do konca.Bratislava:Slovenská katolícka charita.2016.978-80-972270-4-3.B44.;
3602 Kolísek, Alois.František Víťazoslav Sasinek.Skalica:n. mesta Skalice.1930..SK1950.;
3603 Kolísek, Alois.Do Ríma, Assisi.Bratislava:Serafinsky svet, Malacky.1924..D41A.;
3604 Kollár, Martin.Nový Zákon Pána nášho Ježiša Krista.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1936..D61.;
3605 Kollermann, Berhard.Mesto Anatol.Bratislava:SVKL.1960..SK1990.;
3606 Kollmannová, Ludmila.Angličtina pre samoukov. Smaragd - pedagogické nakladateľstvo:Bratislava.1997.80-89063-02-0.D33.;
3607 Kolvenbach, Peter.New ways to spoken english.Praha:SPN.1982.80-04-25346-6.D43.;
3608 Kolvenbach, Peter.Velikonoční cesta.Olomouc:MCM.1988..A16.;
3609 Kolvenbach, Peter-Hans .Verní Bohu a ľuďom.Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti v Kanade.1990.0-919865-54-2.SK1.;
3610 Koma, Štefan.Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .1999.80-968232-4-8.D56.;
3611 Komandera, Rudolf,1921-1953.Denník 1945-1947 /.Bratislava ::Ústav pamäti národa,.2012.978-80-89335-61-9.D52.;
3612 Komisia KBS pre IZŽ.Zasvätení vo svete.:Konferencia biskupov Slovenska.1997..B33.;
3613 Komorová, Mariana.Sklenená ovečka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-091-2.A25.;
3614 Komorovský, Ján.Boží štát v pralesoch a savanách Paraguaja. Nitra:SBS.2007.978-80-85223-80-4.A11.;
3615 Kondis, Štefan.Náboženstvá a sekty.:Humenné.2005..B41.;
3616 Kondor Luis P., SVD.Zustaň matkou.Olomouc:samizdat.1991..A16.;
3617 Kondor, Luis.Sestra Lucie hovoří o Fatimě.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1994..A20.;
3618 Kondor, Luis.Spomienky sestry Lucie.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.2009.978-972-8524-79-1.D61.;
3619 Kondor, Luis.Sestra Lucia hovorí o Fatime.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1995..D57.;
3620 Kondor, Luis.Sestra Lucia hovorí o Fatime.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1995..C33.;
3621 Konference vyšších řeholních představených České republiky.Zasvěcený život ve světle reformy ll. VATIKÁNSKEHO KONCILU.Olomouc:MCM.1997..A20.;
3622 Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X.U.;
3623 Konferencia biskupov Slovenska.Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-695-4.U.;
3624 Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0.C35.;
3625 Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0.A21.;
3626 Konferencia biskupov Slovenska.Zborník prednášok zo sympózia.Bratislava:KBS.2000.80-968450-9-8.a25.;
3627 Konferencia biskupov Slovenska.Kristus - nádej Európy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-442-X.U.;
3628 Konferencia biskupov Slovenska.Odporúčajúce smernice o príprave na život v povolaní zasvätených panien. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-797-5.U.;
3629 Konferencia biskupov Slovenska.Sväté Písmo starého i nového zákona.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1995..R2.;
3630 Konfucius.A riekol Majster.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0089-1.D21.;
3631 Kongregácia dcér Najsvätejšieho Spasiteľa.Kongregácia dcér Najsvätejšieho Spasiteľa.:.1996..B17.;
3632 Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Inter Oecumenici. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-337-7.U.;
3633 Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Direktórium o ľudovej zbožnosti. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.2005.80-7162-547-7.A44.;
3634 Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti.Direktář o lidové zbožnosti a liturgii : směrnice a zásady.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-152-0.C36.;
3635 Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Rok Eucharistie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-569-8.U.;
3636 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.B33.;
3637 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve. Banská Bystrica:BÚ.1996.80-967545-3-X.U.;
3638 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7.U.;
3639 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve; Inštrukcia o kritériách rozlišovania povolania. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-585-X.U.;
3640 Kongregácia pre katolícku výchovu.O ľudskej láske. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-185-4.U.;
3641 Kongregácia pre katolícku výchovu.Náboženský rozmer výchovy v katolické škole. Praha:ČBK.1994..U.;
3642 Kongregácia pre katolícku výchovu.Pokyny na formovanie budúcich kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-279-6.U.;
3643 Kongregácia pre katolícku výchovu.Nové povolania pre novú Eúropu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-234-6.U.;
3644 Kongregácia pre katolícku výchovu.Zasvätené osoby a ich poslanie v škole. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-467-5.U.;
3645 Kongregácia pre klérus.Všeobecné katechetické direktorium.Bratislava:Don Bosco.1992.80-85405-02-4.U.;
3646 Kongregácia pre klérus.Kňaz, pastier a vodca farského spoločenstva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-436-5.U.;
3647 Kongregácia pre klérus.Eucharistická adorácia pre posv. kňazov a duchovné materstvo.:.2007..U.;
3648 Kongregácia pre náboženskú výchovu.Katolícka škola na prahu tretieho tisíročia..:.1998..B27.;
3649 Kongregácia pre náuku viery.Dignitas Personae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-768-5.U.;
3650 Kongregácia pre náuku viery.Fatimské posolstvo : Dokumenty Svätej stolice č. 57. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-599-X.U.;
3651 Kongregácia pre náuku viery.Inštrukcia Donum Vitae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-233-8.U.;
3652 Kongregácia pre náuku viery.Fatimské poselství. Praha:ČBK.2000..U.;
3653 Kongregácia pre náuku viery.Instrukce Donum Veritatis.Olomouc:MCM.1999..U.;
3654 Kongregácia pre náuku viery.Dominus Jesus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-327-X.U.;
3655 Kongregácia pre náuku viery.Nektere pohledy na kresťanskou meditaci.:.1990..U.;
3656 Kongregácia pre náuku viery.Vyhlásenie o niektorých otázkach sexuálnej etiky.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..U.;
3657 Kongregácia pre náuku viery.Vyhlásenie o niektorých otázkach sexuálnej etiky.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..B33.;
3658 Kongregácia pre náuku viery.Inštrukcia o modlitbách za uzdravenie.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-63-3.U.;
3659 Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..B33.;
3660 Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..U.;
3661 Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..SUSCM.;
3662 Kongregácia sestier dominikánok na Slovensku.Kongregácia sestier dominikánok na Slovensku, 1942-1992..Bratislava:LUC.1992.80-7114-065-1.B23.;
3663 Kongregácia sestier dominikánok na Slovensku.Dám vám budúcnosť a nádej.Banská Bystrica:Pedagogická spoločnosť Jána Amosa Komenského.2002.80-88784-38-7.A30.;
3664 Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva.Prvý kongres apoštolov Božieho Milosrdenstva na Slovensku. .Košice :Harlequin.2010.978-80-89082-26-1.B21.;
3665 Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva.V škole milosrdenstva svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.2003.80-7165-455-8.A36.;
3666 Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva.Modlitby v hodine milosrdenstva.Stará Ľubovňa:Salamon Vladislav, Sali-foto.2012.9788089595006 (viaz.); 978-80-89595-00-6.A50.;
3667 Kongregácia Zmŕtvychvstania .Sen Teodora Bohdana Jaňského, apoštola nádeje.:Editions du Signe.2007.978-2-7468-1836-1.B16.;
3668 Kongregácia, Sestier Božského Vykupiteľa.Matka Alfonza Mária Eppingerová.:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa. Spišská Bová Ves.2004.80-969223-6-X.A44.;
3669 Konig, Franz.Das Zeichen Gottes. Wien:Styria.1973.3-222-10747-5.A43.;
3670 Konvitová, Elena .Zrnká hriechu.Žilina:Poradca.2003.80-88927-74-9.A38.;
3671 Kónya, Peter,1966-.Dejiny Uhorska.[Bratislava]:Citadella.2014.9788089628599 (viaz.); 978-80-89628-59-9.A30.;
3672 Konzal, Jan.Křesťanovy slepé uličky.Praha:Síť.1999.80-86040-08-9.C35.;
3673 Koperdan, Štefan,1907-1984.Severské rozprávky.Žilina:O. Trávniček.1947..D57A.;
3674 Kopina, Ján,.Sakrálne stavby vo Vranove nad Topľou.Vranov nad Topľou:Mestský úrad.2014.9788097171841; 978-80-971718-4-1.B46.;
3675 Kopp, Johanna.Izraelští proroci : dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-507-1.A11.;
3676 Koppová, Johanna.Starý Zákon.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-466-0.A31.;
3677 Korandová, Márie.Milosťou zdobená. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-790-6.D61a.;
3678 Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).Rok nad posolstvom.:.1988..SK1.;
3679 Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).Rok nad posolstvom.:.1988..SK1990.;
3680 Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).Nad Lukášovým evanjeliom.[Cambridge]:Dobrá kniha.1989..C33.;
3681 Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).Rok nad posolstvom.:.1988..C32.;
3682 Korec, Ján Chryzostom,.Na ceste do večnosti.Bratislava:Lúč.2016.9788081790171; 978-80-8179-017-1.D55.;
3683 Korec, Ján Chryzostom,.O Eucharistii.:.2017.9788081790836; 978-80-8179-083-6.D55.;
3684 Korec, Ján Chryzostom,.Démonizmus dnešných čias.Bratislava:Lúč.2016.9788081790478; 978-80-8179-047-8.D55.;
3685 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Evanjelium - zážitok novosti.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-161-5.A22.;
3686 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v zápase storočí.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-005-8.A34.;
3687 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-000-7.D27.;
3688 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Spomínam, premýšľam, vyznávam :.Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-264-6.D53.;
3689 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad posolstvom.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-644-5.A40.;
3690 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Najhlbší prameň.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-671-1.C26.;
3691 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O spáse v Kristovi.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-162-3.A24.;
3692 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2.C25.;
3693 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.A27.;
3694 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kristus včera a dnes.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-183-6.D54.;
3695 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ako plnšie kresťansky žiť?.Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-733-6.D36.;
3696 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4.A34.;
3697 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Nad evanjeliom podľa Jána.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-032-2.A32.;
3698 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-475-4.A32.;
3699 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.A37.;
3700 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Náhoda či zámer.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-056-2.D56.;
3701 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ste svetlo sveta.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-449-5.C1Y.;
3702 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Unum sint.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-345-6.A32.;
3703 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-013-9.C22.;
3704 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cesty k živej viere. Ont.- neuvedené]:Dobrá kniha.1982.0-920150-55-1.D31.;
3705 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kristus včera a dnes.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-183-6.A22.;
3706 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4.D27.;
3707 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.B36.;
3708 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Uvahy o človeku I., II..Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-077-5.A22.;
3709 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.B41.;
3710 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7.D31.;
3711 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O tajomstvách a Zjavení.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-098-8.A25.;
3712 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Náhoda či zámer.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-056-2.A22.;
3713 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislavský veľký piatok : Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25. marca 1988.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-677-3.D32.;
3714 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kresťanstvo nás robí ľuďmi.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-516-5.c1x.;
3715 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O poslaní kňaza.Bratislava-Nové mesto:.1996.80-85487-45-4.D42.;
3716 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Evanjelium - zážitok novosti.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-161-5.D54.;
3717 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci - Na slobode.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-087-2.A34.;
3718 Korec, Ján Chryzostom, SJ.List otca biskupa J. CH. Korca čs. televízii k relácii „ Kríž v osídlach moci“.:neznámy.1989..D51A.;
3719 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Nad Starým zákonom.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-107-0.A25.;
3720 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Uvahy o človeku I., II..Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-077-5.D54.;
3721 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci.Bratislava:LUC.1992.80-7114-064-3.A34.;
3722 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-013-9.C26.;
3723 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ježiš zďaleka a zblízka.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-539-4.D56.;
3724 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Človek na cestách zeme. .Bratislava :LÚČ.2009.978-80-7114-771-8.D55.;
3725 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci - Listy z väzenia.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-028-7.A34.;
3726 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Tajomstvo Ježišovho vzkriesenia.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-334-0.C1Y.;
3727 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5.C34.;
3728 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O tajomstvách a Zjavení.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-098-8.C1Y.;
3729 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O rehoľnom živote.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-006-6.A45.;
3730 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.A13.;
3731 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cesty k živej viere. Ont.- neuvedené]:Dobrá kniha.1982.0-920150-55-1.B23.;
3732 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislavský Veľký piatok.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-110-0.A35.;
3733 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O úcte k Panne Márii. .Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-713-8.A50.;
3734 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5.A27.;
3735 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislavský veľký piatok : Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25. marca 1988.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-677-3.D42.;
3736 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ježiš zďaleka a zblízka.Bratislava:Archa.1990.80-7115-002-9.D34.;
3737 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Uvahy o človeku I., II..Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-077-5..;
3738 Korec, Ján Chryzostom, SJ.K manželstvu a rodine.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-008-2.SK1990.;
3739 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-013-9.A31.;
3740 Korec, Ján Chryzostom, SJ.K manželstvu a rodine.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-008-2.A35.;
3741 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Nad evanjeliom podľa Lukaša.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-033-0.A44.;
3742 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Duchovné cvičenia vo Vatikáne.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-223-9.A32.;
3743 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Filozof zdravého rozumu.Bratislava:LUC.1993.80-7114-094-5.B11.;
3744 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-305-7.D31.;
3745 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O poslaní kňaza.Bratislava-Nové mesto:.1996.80-85487-45-4.D46.;
3746 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-305-7.A41.;
3747 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ježiš evanjelií.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-126-7.A22.;
3748 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci.Bratislava:LUC.1992.80-7114-064-3.C26.;
3749 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7.A24.;
3750 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Duchovné cvičenia vo Vatikáne.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-223-9.D25.;
3751 Korec, Ján Chryzostom, SJ.S úctou voči dejinám.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-097-X.A27.;
3752 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O úcte k Panne Márii. .Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-713-8.D55.;
3753 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Cambridge:Dobrá kniha.1983.0-920150-96-9.B30.;
3754 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Démonizmus v živote a literatúre.Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-732-9.B18.;
3755 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O kultúre s Kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-343-X.D61.;
3756 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ježiš zďaleka a zblízka.Bratislava:Archa.1990.80-7115-002-9.C25.;
3757 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Slová pre život 1. Svedectvá doby (1960:1968).Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-495-9.D58.;
3758 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O Eucharistii.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-201-8.A32.;
3759 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci - Listy z väzenia.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-028-7.C26.;
3760 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O úcte k Panne Márii.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-123-2.A34.;
3761 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v zápase stáročí.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-061-9.A20.;
3762 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2.C2X.;
3763 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O rehoľnom živote.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-448-7.D55.;
3764 Körner, Reinhard, 1951-.Mystika prakticky.:Kostelní Vydří :.2011.978-80-7195-475-0.D34.;
3765 Koronthályová, Markéta.Vexilla regis.V Praze ::Vyšehrad,.2013.978-80-7429-340-5 .A21.;
3766 Körper, Karol.Môj život.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-095-3.A44.;
3767 Körper, Karol.Kultúra r. III. (1931).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..B27.;
3768 Körper, Karol.Kultúra r. VII. (1935).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..CAS.;
3769 Kosecová, Cecília M..Spomienky.Bratislava:Sova.1996.80-967003-4-0.D52.;
3770 Koseková, Božena.Píseä o Nibelunzích.Praha:ODEON.1982..D62.;
3771 Kosidowski, Zenon.Čo rozprávali evanjelisti.Bratislava:Obzor.1988..C21.;
3772 Kosidowski, Zenon.Čo rozprávali proroci.Bratislava:Obzor.1983..C21.;
3773 Kosmas.Kosmova kronika česká.Praha:Svoboda.1972..D13.;
3774 Kossak-Szczucka, Zofia.Nadšenci boží.Turčiansky Sv. Martin:Ján Horáček.1947..D56A.;
3775 Kossak-Szczucka, Zofia.Bez zbrane. Sväzok 1..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..D57A.;
3776 Kossak-Szczucka, Zofia.Bez zbrane. Sväzok 1..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..D52A.;
3777 Kossak-Szczucka, Zofia.Bez zbrane. Sväzok 1..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..SSV1.;
3778 Kossak-Szczucka, Zofia.Bez zbrane. Sväzok 1..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..D51A.;
3779 Kossak, Zofia,.Malomocný král :.Praha ::Lidová demokracie,.1958..D56A.;
3780 Kossak, Žofia.Bez zbrane. Sväzok 2..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..D51A.;
3781 Kossak, Žofia.Bez zbrane. Sväzok 2..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..D52A.;
3782 Kossak, Žofia.Bez zbrane. Sväzok 2..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..D57A.;
3783 Kossaková, Žofia.Úmluva.Praha:LD.1967..D54.;
3784 Kossaková, Žofia.Úmluva.Praha:LD.1967..D38.;
3785 Kossey, Pavol..Apoštolské hnutia laikov Katolíckej cirkvi na Slovensku. Jas:Zvolen.1995.80-88795-09-5.B47.;
3786 Köster, Wilhelm.Kriticky myslieť. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..B29.;
3787 Kostolanský, Félix.Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy.Bratislava:Serafín.2000.80-88944-43-0.B20.;
3788 Kostolný, Andrej.Maďarčina pre samoukov.Bratislava:SPN.1983..A41.;
3789 Košč, Stanislav.Katolícka sociálna náuka. .Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-340-3.D21.;
3790 Košč, Stanislav - preklad; ; Z tal. orig. prel. Stanislav Košč.Univerzita v službe novému humanizmu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-309-1.U.;
3791 Košč, Stano.Povolaní ohlasovať evanjelium.Bratislava:LUC, Kvas.1991.80-7114-038-4.A35.;
3792 Košiar, Ján.Ján Pavol II. - posol lásky a pokoja (návšteva Svätého Otca v Česko-Slovensku).Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-000-4.C17.;
3793 Košík, Ľudovít.Kňazi pôsobiaci v skalickej farnosti.Skalica:.2013..B39.;
3794 Košík, Vojtech.Marianské pútnické miesta na Slovensku.Námestovo:Štúdio F.1992.80-85705-00-1.B09.;
3795 Košťál, Anton.Talianska gramatika.:Knižné centrum.2000.80-8064-063-7.D36.;
3796 Košturiak, Ján,.Kresťania a podnikanie.Dolná Tižina:Alfa a Omega.2014.9788097126667 (brož.); 978-80-971266-6-7.B45.;
3797 Košturiak, Ján,(1961-).Peniaze v rukách kresťana.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741648 (brož.);978-80-8074-164-8.D31.;
3798 Košturiak, Ján,1961-.Kresťania a podnikanie.Dolná Tižina:Alfa a Omega.2014.9788097126667 (brož.); 978-80-971266-6-7.B41.;
3799 Košturiak, Ján,1961-.Spolupráca.:.2010??.9788089793266; 978-80-89793-26-6.C16.;
3800 Košút, Ján.Cez červený očistec. Bratislava:Slovenská asociácia násilne odvlečených(SANO).1995.80-967040-0-1.D47.;
3801 Kotrba, Viktor.Unitas in pluralitate.Praha:LD.1968..B16.;
3802 Koudelka, Vladimír J..Milá sestřičko : Dopisy otce Vladimíra sestře Růženě.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-982-4.C31.;
3803 Koudelka, Vladimír J.,.Dominik :.:.2020.978-80-7575-098-3.D55.;
3804 Koupil, Ondřej.Život Jurských otcu.Praha:Benediktíni.2004.80-902682-9-3.A13.;
3805 Koupil, Ondřej.Život Jurských otcu.Praha:Benediktíni.2004.80-902682-9-3.A45.;
3806 Koutek, Tomáš,1966-.Románské kostely Čech /.Praha ::Brána,.2014.978-80-7243-683-5.C17.;
3807 Kováč, Anton.Pastoračná činnosť o starých a chorých.Krivá:M-Servis.2008.978-80-969936-7-3.A47.;
3808 Kováč, Anton.Utrpenie v Knihe Jób a jeho chápanie v kresťanstve a judaizmu.Krivá:M-Servis.2008.978-80-969978-0-0.A41.;
3809 Kováč, Dušan.Kronika Slovenska : 2. díl.. Praha:Fortuna Print.1999.80-88980-08-9.R6.;
3810 Kováč, Dušan.Kronika Slovenska : 1.díl.. Praha:Fortuna Print.1998.80-7153-174-X.R6.;
3811 Kováč, Ján, SVD.Jeden nový človek pre Guineu.Nitra:SBS.1990.80-85223-00-7.A34.;
3812 Kováč, Štefan.Pro homine. Prima - Print:Topoľčany.1998.80-967762-4-X.C2X.;
3813 Kováč, Štefan,.Pro sacerdote. Prima-print:Topoľčany.1999.80-967762-6-6.D56.;
3814 Kováčik, Jozef.Spod Petrovej Kupoly.:.2000..A11.;
3815 Kováčik, Jozef.Spod Petrovej Kupoly.:.2000..D54.;
3816 Kowalewski, Robert.Súboj svätých a mystikov s démonmi.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2016.9788089676682 (brož.); 978-80-89676-68-2.D51.;
3817 Kowalská, Faustína.Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši. Smižany:PALLOTTI.2003,EK.80-968841-0-7.A37.;
3818 Kowalska, Faustina Mária.Denníček. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-85291-52-5.C34.;
3819 Kowalska, Faustina Mária.Denníček. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-85291-52-5.A25.;
3820 Kowalska, Faustina Mária.Milosrdenstvo božie.Košice:Slovo.1992.80-85291-10-X.A36.;
3821 Kowalska, Faustyna Marie Helena.Ruženec s bl.Faustynou.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-348-6.B11.;
3822 Kowalská, Helena Faustína.Posolstvá Ježiša prostredníctvom Svätej Faustíny pre celé ľudstvo.:.2011?..B33.;
3823 Kowalski, Jan Wierusz.Encyklopedie papežství.Praha:Academia.1994.80-200-0191-3.C1Y.;
3824 Koza-Matejov, Juraj.Don Bosco. Bratislava:Správa saleziánskych spolupracovníkov.1947..SK1950.;
3825 Koza-Matejov, Juraj.Don Bosco. Bratislava:Správa saleziánskych spolupracovníkov.1947..D58A.;
3826 Koza-Matejov, Juraj.Don Bosko.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966?..SUSCM.;
3827 Koza-Matejov, Juraj.Don Bosco..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..D55A.;
3828 Koza-Matejov, Juraj.Don Bosco. Bratislava:Správa saleziánskych spolupracovníkov.1947..SK1.;
3829 Kožár, Eugen, CP.Modlitby za krajinu, vojakov, víťazstvo, pokoj.[S.l.:Eugene Kozar].1942..B46.;
3830 Kožár, Eugen, CP.Pobožnosť ku Sedem Bolestnej Panny Márie.West Springfield:Passíonist Monastery.1949..B46.;
3831 Kožík, František.Kronika života a vlády Karla IV.,krále českého a císaře římského.Praha:Čs.spisovatel.1981..a42.;
3832 Krajačić, Ozana.Drinské mučenice:.Trnava:Dcéry Božej Lásky.2015..B48.;
3833 Krajcerová-Sikorová, Anna.Martin Mazák.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742881 (viaz.); 978-80-8074-288-1.D51.;
3834 Krajči, Jozef.Veľké tajomstvo.Bratislava:Pressfoto.1995.8022601357.A26.;
3835 Krajči, Jozef.Veľké tajomstvo.Bratislava:Pressfoto.1995.8022601357.D35.;
3836 Krajči, Jozef.Vybrané kapitoly z cirkevnoprávnej histórie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1980??..SSV1.;
3837 Krajčík, A..Matka Ustavičnej Pomoci.Bratislava:Vydavateľstvo "Životom".1945..SK1950.;
3838 Krajčík, Anton.Slovenská mariánska cesta.Žilina:Alfa a Omega.2016.9788089828012; 978-80-89828-01-2.D41.;
3839 Krajčík, Augustín, CSsR.Svätý Alfonz M. de Liguori : život a dielo / Augustín Krajčík ; obálka Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. -.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..SK1.;
3840 Krajčovič, Rudolf.Veľká Morava v tisícročí.Bratislava:Tatran.1985..C11.;
3841 Krajňák, František.Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať.Medzilaborce:Makrína.1992..B48.;
3842 Krajňák, Ján.Áno a nie.Košice:Slovo.1993.80-85291-06-1.A37.;
3843 Kráľ, Ábel.Pravidlá slovenskej výslovnosti.Bratislava:SPN.1996.80-08-00305-7.R5.;
3844 Kráľ, Ábel.Pravidlá slovenského pravopisu.Bratislava:SAV.1991.80-224-0080-7.C36.;
3845 Kralik, Oldřich.Kosmova kronika a předchozí tradice.Praha:Vyšehrad.1970..D43.;
3846 Kralik, Oldřich.Kosmova kronika a její předchozí tradice.Praha:Vyšehrad.1976..A42.;
3847 Kráľová, Dagmar.Kresťanská modlitba verzus východná meditácia.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-289-8.A45.;
3848 Kráľová, Dagmar.Krása podľa Biblie.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-281-2.A45.;
3849 Kráľová, Dagmar.Odpustky.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743031 (brož.); 978-80-8074-303-1.A45.;
3850 Kramer, Samuel Noah.Mytologie starověku.Praha:Orbis.1977..A16.;
3851 Kranz, Gisbert.Augustin -Život a pusobení.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-212-9.A24.;
3852 Kranz, Gisbert.Svätý Augustín:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-181-X.D57A.;
3853 Kranz, Gisbert.Ignác z Loyoty zakladatel Jezuitu.Brno:Pratele.1988.80-900087-1-2.B03.;
3854 Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela VII, Metafizyka.Lublin:KUL.1995.83-228-0418-0.D21.;
3855 Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela IV, Z teorii i metodologii metafizyki.Lublin:KUL.1994.83-228-0320-6.D21.;
3856 Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela XX, Psychologia racionalna.Lublin:KUL.1996.83-228-0594-2.D21.;
3857 Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela V, Struktura bytu.Lublin:KUL.1995.83-228-0396-6.D21.;
3858 Krapiec, Mieczyslaw Albert.Rozmowy o Metafizyce.Lublin:KUL.1997.83-907293-1-8.A33.;
3859 Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela IX, Ja-czlowiek. Lublin:Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1998.83-228-0217-X.D21.;
3860 Krapka, Emil, SJ.Káž Božie slovo.Cyk.B.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-074-8.A24.;
3861 Krapka, Emil, SJ.Káž Božie slovo.Cyk.A.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-080-2.A24.;
3862 Krasnovský, Branislav.Označený Bohom.:.2021.9788097384913; 978-80-973849-1-3.D58.;
3863 Krasucki, Antonín.Chci se stát ministrantem.Věznice:Slunce Vysočiny.1993..B35.;
3864 Kratochvíl, Alois.Alois Gonzaga.Olomouc:MCM.1998..B16.;
3865 Kratochvíl, Antonín.Žaluji 3.Praha:ćeská expedice.1990.80-900123-2-9.A16.;
3866 Kratochvíl, Antonín.Žaluji 2.Praha:ćeská expedice.1990.80-900123-1-0.A16.;
3867 Kratochvíl, Antonín.Žaluji 1.Praha:ćeská expedice.1990.80-900123-0-2.A16.;
3868 Kratochvíl, Jozef.Svätý Vincent z Pauly.:.1931..SK1950.;
3869 Krčméry, Silvester, SF.To nás zachránilo.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-152-6.D57.;
3870 Kreeft, Peter.Ako vyhrať kultúrnu vojnu.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-00-6.C1Y.;
3871 Kreeft, Peter.Návrat k čnosti.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-5-7.A35.;
3872 Kreeft, Peter.Tri filozofie života. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-10-5.C23.;
3873 Kreeft, Peter.Tri filozofie života. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-10-5.C3X.;
3874 Kreeft, Peter.Ako vyhrať kultúrnu vojnu.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-00-6.C15.;
3875 Křelina, František.Klíče království.Praha:Vyšehrad.1971..D37.;
3876 Kremer, Jacob.Evanjelium o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-015-8.B07.;
3877 Kremer, Jacob.Druhý list Korinťanom.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-386-9.A43.;
3878 Kremer, Jacob.Čítajme bibliu rozumne.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-012-8.D46.;
3879 Kremer, Jacob.Křesťan na prahu třetího tisíciletí.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-179-2.D38.;
3880 Kremer, Jacob.Pravda Písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..B29.;
3881 Krempaský, Július.Vedecký chodník k Bohu.Bratislava:LUC.2009.978-80-7114-699-5.B18.;
3882 Krempaský, Július.Kresťanstvo a fyzika.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-343-1.A33.;
3883 Krempaský, Július 4 auv ;.Viera, veda, spoločnosť 1.Bratislava:Alfa.1992.80-05-01110-5.B25.;
3884 Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3.D48.;
3885 Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-143-4.C23.;
3886 Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-143-4.C3X.;
3887 Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3.A41.;
3888 Kresťanské informačné stredisko, Bratislava.Ako vyriešiť stresové situácie. Bratislava:Kresťanské informačné stredisko.1995?..B33.;
3889 Kristmann, Gudmundsson.Ráno života.:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1943..SK1950.;
3890 Křivohlavý, Jaro, 1925-.Mít pro co žít.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2010.978-80-7195-404-0.c14.;
3891 Křížková, Rút Marie.Kniha víry, naděje a lásky.Praha:Portál.1996.80-7178-122-3.D38.;
3892 Kroll, Gerhard.Po stopách Ježišových.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-711-2.C11.;
3893 Kroll, Gerhard, 1914-1997 - autor.Po stopách Ježíšových.:Praha :.1996, c1991.80-7113-179-2.C20.;
3894 Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I..Bratislava:SAV.1977..D13.;
3895 Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III..Bratislava:SAV.1978..D13.;
3896 Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II..Bratislava:SAV.1977..D13.;
3897 Kruger, Baxter C..Návrat do chatrče.Bratislava:Tatran.2012.80-222-0618-0.A14.;
3898 Krugerová, Kristína.Řády a kláštery.Bratislava:Slovart.2008.978-80-7391-121-8.R6.;
3899 Krumpolc, Eduard.Z plnosti Kristovy.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-138-4.a48.;
3900 Kryl, Karel.Texty písní.Praha:Torst.1998.80-7215-076-6.A47.;
3901 Kubalík, Josef.Theologia fundamentalis 2, díl.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1979..B08.;
3902 Kubalík, Josef.Theologia fundamentalis 2, díl.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1983..D12.;
3903 Kubalík, Josef.Theologia fundamentalis 1, díl.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1979..B08.;
3904 Kubalík, Josef.Dějiny náboženství.Praha:Ústřední církevní nakl..1988..C11.;
3905 Kubealaková, Martina.Deti zvedené, deti predurčené.Banská Bystrica:Belianum; Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta.2016.9788055711843; 978-80557-1184-3.D25.;
3906 Kuběna, Cyril Metoděj.Mystický zjav turzovskej Panny Márie. Rodina Nepoškvrnenej:[Vrícko.1997.80-900397-5-8.B34.;
3907 Kuběna, Cyril Metodej.Mystický stĺp Panny Márie Turzovskej.:.1995..B23.;
3908 Kubeš, Konrád.Sbírka homiletických příkladú.Olomouc:Velehrad.1948..A42.;
3909 Kubeš, Konrád Maria,1890-1967.Po cestách Kristových..Tasov ::Marie Rosa Junová,.1947?..CZ2.;
3910 Kubíček, Václav,(1866-1951).Katechetika :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1946..D54A.;
3911 Kübler.Hovory s umírajícími.:Signum unitátis.1992.80-85439-04-2.a48.;
3912 Kuby, Gabriele.Globálna sexuálna revolúcia.Bratislava:Lúč.2013.9788071149224 (viaz.);978-80-7114-922-4.A13.;
3913 Kuby, Gabriele.Globálna sexuálna revolúcia.Bratislava:Lúč.2013.9788071149224 (viaz.);978-80-7114-922-4.A47.;
3914 Kučera, Jan Pavel.Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře : Monografie s výborem z textů.Praha:Vyšehrad.1983..A41.;
3915 Kučera, Matúš.Postavy veľkomoravskej histórie.Bratislava:Osveta.1986..D13.;
3916 Kučerková, Magda,.Duchovná cesta a jej podoby v literatúre.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa.2015.9788055809267 (viaz.); 978-80-558-0926-7.D11.;
3917 Kudasiewicz, Józef(1926-2012)..Kontemplacja Chrystusa-Ikony miłosiernego Ojca :.Kielce ::\"Współczesna Ambona\",.2002.839060244X.A35.;
3918 Kuffa, Marián,.Hlas, ktorý vyrušuje /.:.2020.978-80-88068-53-2.D52.;
3919 Kuffa, Marián,.Maturita z lásky, alebo, Za nesmrteľnú dušu znesiem všetky kopance.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2016.9788089487745 (brož.); 978-80-89487-74-5.C31.;
3920 Kuffa, Marián,1959-.Kazateľnica život, alebo, V nebi nájdeš prostitútky, vrahov aj zlodejov.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2015.9788089487639 (brož.); 978-80-89487-63-9.C1Y.;
3921 Kuchař, Jiří.Zjevení Matky Boží v Turzovce.:Eminent.2007.978-80-7281-326-1.C22.;
3922 Kuchař, Jiří.Zjavenie Matky Božej v Turzovke.:Eminent.2007.978-80-7281-337-7.C32.;
3923 Kuchař, Leo P..Průlet ve stínu radaru : Vzpomínky na dvě tajná kněžská svěcení za dveřmi sousedovými.Brno:Petrov.1990.80-85247-03-8.B48.;
3924 Kukuča, Jaroslav.Historicita Biblie.:.2019.9788057007180; 978-80-570-0718-0.D12.;
3925 Kukučín, Martin,.Výber. /Zv./ 4.Bratislava:Tatran.1980..SK1990.;
3926 Kukučín, Martin,1860-1928.Dielo..Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1957..SK1950.;
3927 Kumpf, Alfred.Pastyr a kormidelník.Praha:LD.1967..A20.;
3928 Kumpf, Alfred.Pastyr a kormidelník.Praha:LD.1967..A15.;
3929 Kun, N.A..Legendy a mýty starého Grécka.Martin:Osveta.1958..D11.;
3930 Kunetka, František.Židovský rok a jeho svátky.Olomouc:MCM.1993..B08.;
3931 Küng, Hans.Zradené proroctvo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2011.9788071658481 (brož.); 978-80-7165-848-1.D44.;
3932 Kuniak, Juraj.Pán Černovský. B. Bystrica:AGENS.1991.80-900397-6-6.B29.;
3933 Kuniak, Juraj.Pán Černovský. B. Bystrica:AGENS.1991.80-900397-6-6.B05.;
3934 Kupka, Jan.Svätá Faustína Kowalská : Sekretárka Božieho milosrdenstva.Spišská Nová Ves :Spoločnosť katolíckeho apoštolátu Pallotti.2008.978-80-969870-8-5.B37.;
3935 Kuras, Benjamin,,1944- - autor.Tao smíchu :.Praha ::Eminent.2011.978-80-7281-437-4.D41.;
3936 Kurdakov, Sergej.Odpusť mi, Nataša.Bratislava:LUC.2005.80-7114-513-0.C32.;
3937 Kusánský, Mikuláš.O vrcholu zření. Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-582-8.D33.;
3938 Kushner, Lawrence,(1943-).Ze skály med =.Praha ::Volvox Globator,.2012.978-80-7207-863-9.A14.;
3939 Kuschel, Karl-Josef.Teologie 20.století : antologie.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-887-7.D33.;
3940 Kustić, Živko.Kľúčik k Biblii.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-305-4.A20.;
3941 Kusťič, Živko.Priroda hovori o Bohu.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-039-X.A22.;
3942 Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.A48.;
3943 Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.C2X.;
3944 Kútnik Šmálov, Jozef.Litánie Loretánske.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-210-7.A22.;
3945 Kútnik Šmálov, Jozef.Litánie Loretánske.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-210-7.D54.;
3946 Kútnik Šmálov, Jozef.Kresťanská kultúrna orientácia.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-514-9.D41.;
3947 Kútny, Ivan.Bytostná dimenzia svedomia človeka.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2001.80-88696-26-7.C15.;
3948 Kútny, Ivan.Teologické reflexie.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-32-7.B10.;
3949 Kútny, Ivan.Bytostná dimenzia svedomia človeka.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2001.80-88696-26-7.A50.;
3950 Kútny, Ivan.Človek ako subjekt morálneho svedomoia a viery.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-35-1.B10.;
3951 Kvasnicová, Magdaléna.Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku.:.2018.9788022748766; 978-80-227-4876-6.C20.;
3952 KVRP, Bratislava.Katalóg mužských rehoľných inštitútov.:.1994..B33.;
3953 Kyjaček, Imrich.Lístky z ruží sv. Terezky.Vimperk, New York:Jozef Steinbrener.1931..SK1950.;
3954 Kyralova, Maria.Ignác z Loyoly.Praha:ZVON.1992.80-7113-061-3.A24.;
3955 Kyselica, Jozef, SJ.Obnova farnosti cez neokatechumenát.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-036-5.A21.;
3956 L`Ermite, Pierre.Zostaňte doma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..D41A.;
3957 L`Ermite, Pierre.Zostaňte doma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..B26.;
3958 L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..SUSCM.;
3959 L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..D56A.;
3960 L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..A37.;
3961 La Héronnière, Édith de, 1946-.Teilhard de Chardin :.:Olomouc :.2009.978-80-7412-036-7.D44.;
3962 Labo, Šebastian.Zabijem pastiera.Rím:UNITAS ET PAX.1987..A24.;
3963 Labo, Šebastián,.Róbert Bezák :.Praha ::Ottovo nakladatelství,.2014.978-80-7451-403-6.D61a.;
3964 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-173-6.C17.;
3965 Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0.SK1990.;
3966 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia VII. 1997-1999.Prešov:VMV.2005.80-7165-491-4.C17.;
3967 Labo, Šebastián, SJ.Apoštolské cesty Benedikta XVI. 2005-2007.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-705-0.C17.;
3968 Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0.D48.;
3969 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik V. 1991-1993.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2001.80-08-03188-3.C17.;
3970 Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4.D15.;
3971 Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0.A33.;
3972 Labo, Šebastián, SJ.Tretia návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-432-8.C17.;
3973 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-173-6.C17.;
3974 Labo, Šebastián, SJ.Blahoslavený mučeník Eugen Bossilkov.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-445-X.A22.;
3975 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.1998.80-08-02929-3.C17.;
3976 Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9.A40.;
3977 Labo, Šebastián, SJ.Róbert Bezák.Praha-Bratislava:Ottovo nakladateľstvo.2014.9788074514036.A30.;
3978 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia IV. 1988 - 1990.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2000.80-08-03142-5.C17.;
3979 Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9.D31.;
3980 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.1998.80-08-02929-3.D24.;
3981 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia VI. 1994-1996.Bratislava:Smaragd.2002.80-89063-04-7.C17.;
3982 Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4.C17.;
3983 Labo, Šebastián,1931-.Apoštolské cesty Benedikta XVI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.9788071628071 (viaz.); 978-80-7162-807-1.C17.;
3984 Lacko, Ján.ZABUDNUTÉ ZJAVENIE.:RKFÚ - Litava.1998.80-968072-4-2.B03.;
3985 Lacko, Martin.Slovenská republika 1939-1945.Bratislava:Perfekt.2008.978-80-8046-408-0.C21.;
3986 Lacko, Michal, SJ.Sv.Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992..C32.;
3987 Lacko, Michal, SJ.Svätý Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1993..D25.;
3988 Lacko, Michal, SJ.Sv.Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992..A36.;
3989 Lackovič, Jozef, SJ.Svätý Jozef.Galt:Slovenskí jezuiti.1971..C35.;
3990 Lacourt, Jacques.Proč dnes véřit v Boha.Praha:Portál.1991.80-85282-03-8.D13.;
3991 Lacourt, Jacques.Proč dnes véřit v Boha.Praha:Portál.1991.80-85282-03-8.D13.;
3992 Ladame, Jean.Srdce Ježíšovo, srdce plné lásky.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-063-0.D38.;
3993 Ladame, Jean.Srdce Ježišovo v súčasnom svete.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-049-7.D58.;
3994 Ladame, Jean.Srdce Ježišovo v súčasnom svete.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-049-7.D53.;
3995 Ladilsav Pokorný.Slovo ke dni II. díl.:ČKCH.1990..CZ2.;
3996 Ladislav Šimek.Náš milujúci Otec.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-357-7.D27.;
3997 Ladislav, Nádaši Jégé.Cesta životom.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..C32.;
3998 Ladislav, Švihran.Majstri ducha.Bratislava:Perfekt.2002.80-8046-216-X.R6.;
3999 Ladislav, Varga.Mesiáš.:Knižné centrum.2004.80-8064-187-0.A10.;
4000 Lagerkvist, Pär.Barabáš.Praha:Vyšehrad.1970..D52A.;
4001 Lagerkvist, Pär.Barabáš.Praha:Vyšehrad.1970..CZ1.;
4002 Lagerlöf, Selma,1858-1940.Liljecronův domov.Praha ::Vyšehrad,.1984..D58.;
4003 Lagerlöfová, Selma.Gösta Berling I.. Bratislava:Tatran.1981..C35.;
4004 Lagerlofová, Selma.Lovenskoldov prsten.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1975..SK1990.;
4005 Lagová, Veronika.Smrť za mrežami.Prešov:VMV.2006.80-7165-570-8.C17.;
4006 Lachmanová, Kat..Sila orodovnej modlitby. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-30-0.D42.;
4007 Lachmanová, Kateřina.O milosrdenstve.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-415-0.D42.;
4008 Lachmanová, Kateřina.Zamknuté znútra.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0.C26.;
4009 Lachmanová, Kateřina.Zamknuté znútra.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0.C2X.;
4010 Lachmanová, Kateřina.Dve tváre lenivosti.Bratislava:Lúč.2002.80-7114-365-0.A10.;
4011 Lachmanová, Kateřina.Vězení s klíčem uvnitř.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-127-0.A41.;
4012 Lachmanová, Kateřina,.Väzenie zamknuté zvnútra.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2015.9788081350634 (brož.); 978-80-8135-063-4.D42.;
4013 Lakotta, Consilie Maria.Klauzura vstup zakázán.s. l.:Signum unitatis.1991..D31.;
4014 Lakotto, Consilia Mária.Klauzúra.:.2018.9788081791123; 978-80-8179-112-3.D57.;
4015 Lakottová, Consilia Mária.Klauzúra.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-115-1.A50.;
4016 Lalíková, Mária - preklad; ; Z angl. orig. prel. Mária Lalíková.Katolícka cirkev a sexuálna výchova.:Serafín.1998.80-85310-98-8.C2X.;
4017 Lane, Vann.Děti probuzení. Praha:SAMUEL.2000..A47.;
4018 Lang, A.Kristus vrchol zjevení.Praha:Vyšehrad.1993..A25.;
4019 Lang, A.Církev sloup a opora pravdy.Olomouc:Velehrad.1993..A22.;
4020 Langford, Joseph.Matka Tereza a Panna Maria.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-323-4.D36.;
4021 Langkammer, Hugolín.Stručný úvod do kníh Starého Zákona. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-037-0.D48.;
4022 Lansburgh, Werner N..Holidays for Vittie : putování po Evropě aneb Angličtina s láskou.Praha:Lidové noviny.1998.80-7106-122-0.D36.;
4023 Lanzi, Crispino.S Máriou k Ježišovi.Bratislava:Németh Oto.2000.80-88949-07-6.C3X.;
4024 Lanzi, Crispino.S Máriou k Ježišovi.Bratislava:Németh Oto.2000.80-88949-07-6.A26.;
4025 Lapčíková, Dagmar.Turzovka.Olomouc:MCM.2005.80-7266-200-7.A30.;
4026 Lapčíková, Dagmar.Turzovka.Olomouc:MCM.2005.80-7266-200-7.A31.;
4027 Lapide, Pinchas.Kdo byl vinen Ježíšovou smrtí?.:.1995.80-85959-03-8.a42.;
4028 Lapide, Pinchas; Panikkar, Raimon.Míníme téhož Boha?.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-670-0.C25.;
4029 Larcher, CH.Uvod do teologie, II.zv. Boh existuje.Praha:Biblická společnost.1988..D12.;
4030 Laros, Matthias,1882-1965.Duch svatý nad národy.V Olomouci ::Velehrad,.1940..D54A.;
4031 Larranaga, Ignacio, 1928- - autor.Ukaž mi svou tvář.Praha:Paulínky.2000.80-86025-23-3.A16.;
4032 Larraňaga, Ignazio.Život podľa Márie.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-311-1.A27.;
4033 Las, Casas Bartolomoe.O zemí Indijských.Praha:LD.1954..D51.;
4034 Lasconi, Tonino.Keď mi viera lezie na nervy..Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-78-1.A37.;
4035 Lášek, Jan Blahoslav,,1956-; Luptáková, Marina; Řoutil, Michal,,1973-.Ikona v ruském myšlení 20. století. sborník statí a studií.Červený Kostelec ::Pavel Mervart.2011.978-80-87378-98-4.a23.;
4036 Laub, Franz.List Židúm.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-503-9.A43.;
4037 Lauček, Anton.Anjelom svojim prikážem o tebe. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-080-8.C14.;
4038 Laun, Andreas.Láska a partnerstvo z hľadiska katolíckej cirkvi. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-57-0.B44.;
4039 Laun, Andreas.Preľudnenie:.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-85-6.B20.;
4040 Laun, Andreas.Láska a partnerstvo z hľadiska katolíckej cirkvi. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-57-0.B43.;
4041 Laurand, Luce.Svätý Michal a svätí anjeli.Bratislava:LUC.2003.80-7114-422-3.D46.;
4042 Laurentin, René.Návrat k Bohu s Pannou Marii.Olomouc:MCM.1993.80-85439-13-1.C15.;
4043 Laurentin, René.MEDJUGORIE.Bratislava:MCM.2000.80-7165-233-4.C15.;
4044 Lazík, Ambróz.Elenchus e Rituali Slovacchiae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..A40.;
4045 Lazík, Ambróz.Duchovný pastier r. 28, č. 1-10, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..B27.;
4046 Läpple Alfred.Úvod do Starého Zákona.Praha:Česká katolická charita.1972..A31.;
4047 Läufer, Erich.Malí lidé v Novém Zákone.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-611-6.A46.;
4048 Le Fort, Gertrud von,.Poslední na popravišti :.V Olomouci ::Velehrad,.1941..D54A.;
4049 Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2.B03.;
4050 Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2.B45.;
4051 Le, Goff, Jacques.Encyklopedie středověku.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-545-3.D32.;
4052 Le, Goff, Jacques.Encyklopedie středověku.Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-917-1.R5.;
4053 Lebeda, Jan.Sváteční človek.Praha:ČKCH.1965..A37.;
4054 Lécu, Anne,.Přikryl jsi mou hanbu /.:.2021.978-80-7575-104-1.D55.;
4055 Ledóchowska, Tereza.Na cestách obnovy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..D55A.;
4056 Lefevre, Piere.Veľké pravdy v malých príbehoch.Bratislava:LUC.1994.80-7114-122-4.A11.;
4057 Lefevre, Piere.Veľké pravdy v malých príbehoch.Bratislava:LUC.1994.80-7114-122-4.A33.;
4058 Lefevre, Pierre.Nevšední příběhy : Veselé i vážné příběhy k zamyšlení.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-572-1.A38.;
4059 Lefevre, Pierre - Perrinet, Bruno.Veľké pravdy v malých príbehoch II. .Bratislava :Lúč.2000..C10.;
4060 Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.R4.;
4061 Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.C20.;
4062 Lehmann, Karl.Politika a morálka c Karl Lehmann ; Prel. František Sýkora ; Obál. Vojtech Fronc ; Dosl. nap. František Sýkora.Košice:VERBUM.1994.80-966957-3-8.B21.;
4063 Lechovič, Vincent, SVD.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8.A35.;
4064 Lechovič, Vincent, SVD.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8.D25.;
4065 Lechovič, Vincent, SVD.Listy.:.1978..SAM.;
4066 Leibowitz, Ješajahu,,1903-1994 - autor.Úvahy nad Tórou.Praha ::P3K.2011.978-80-87186-51-0.D36.;
4067 Leist, Marielene.První skušenost s Bohem.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-177-6.A15.;
4068 Leixner, Josef,(1893-1970).Všeobecné dějiny církevní.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1957..CZ1.;
4069 Lekeux, Martial P..Margitka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1929..D41A.;
4070 Leloir, Louis,.Poušť a společenství :.:.2021.978-80-7575-101-0.D55.;
4071 Lelotte, Fernand.Tajomstvo krásy života. 2 :.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..D54A.;
4072 Lelotte, Fernand.Tajomstvo krásy života. 2 :.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..D51A.;
4073 Leloup, Jean-Yves.Umenie pozornosti. Bratislava:Kalligram.2004.80-7149-654-5.C25.;
4074 Lemaitre, Elisabeth.Zmysel pôstu.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-93-7.B04.;
4075 Lemeš, Vladimír.Nemečky.Prašice:Obec Nemečky-Obecný úrad.2004.80-969131-6-6.D16.;
4076 Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-23-3.C1Y.;
4077 Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-23-3.B15.;
4078 Lenczewska, Alícia Mária,1934-2012.Cesta dozrievania.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2017.9788081920325; 978-80-8192-032-5.D25.;
4079 Lenczová, Terézia.Dialóg rodičov s dospievajúcimi.Bratislava:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.1998..B30.;
4080 Lenczová, Terézia.Dialóg rodičov s dospievajúcimi.Bratislava:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.1998..B36.;
4081 Lenczová, Terézia - Schindlerová, Mária.Ako hovoriť s deťmi o sexualite?.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-245-4.A45.;
4082 Lengyel, Jozef.Posolstvá nádeje a lásky.:REPRINT.1998.80-967851-3-3.A25.;
4083 Lengyel, Jozef.Posolstvá nádeje a lásky.:REPRINT.1998.80-967851-3-3.D45.;
4084 Léon - Dufour, Xavier.Slovník biblickej teológie.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-414-X.A14.;
4085 Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969..C1X.;
4086 Lepp, Ignác.Cesta do Damašku.:Signum unitátis.1991..D38.;
4087 Lepp, Ignác.Psychoanalýza sučasného ateizmu.Trnava:Dobrá kniha.1972..A32.;
4088 Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969..SK1990.;
4089 Lepp, Ignace.Psychoanalýza lásky.Vrchoviny:Signum unitatis.1991..C33.;
4090 Leroux-Dhuys, Jean-François,1934-.Cistercian abbeys :.Potsdam ::H.F. Ullmann,.2013.978-3-8480-0418-8.D26.;
4091 Lester, Robert.Budhismus. nakladatelství s.r.o. Praha:PROSTOR.2003.80-7260-087-7.A20.;
4092 Leščinský, Jozef.Perlový náhrdelník.. Verbum:Košice.2001.80-966957-9-7.C3X.;
4093 Leština, Vladimír.Hrajeme si loutkové divadlo : Výchova dětí od tří do osmi let.Praha:Portál.1995.80-7178-066-9.D26.;
4094 Letz, Dominik Roman.Svedectvo utrpenia a vytrvalosti v apoštoláte.:Slovenská komenda Vojenského a špitálského rádu sv. Lazara Jeruzalemského.2015..B40.;
4095 Letz, Dominik Roman, OP.Verný pravde.:Rehoľa dominikánov Bratislava.2006.80-969536-1-3.A31.;
4096 Letz, Dominik Roman, OP.Verný pravde.:Rehoľa dominikánov Bratislava.2006.80-969536-1-3.D35.;
4097 Letz, Ján.Mystičky západu.Prešov:VMV.2002.80-7165-317-9.D23.;
4098 Letz, Ján,(1936-).Spomienky na profesora Bela Letza.Bratislava:Post Scriptum.2012.9788089567058 (brož.);978-80-89567-05-8.D47.;
4099 Letz, Ján,1936-.Kristológia z filozofického pohľadu.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity.2014.9788080827816 (brož.); 978-80-8082-781-6.A30.;
4100 Letz, Róbert.V hodine veľkej skúšky. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-658-9.a48.;
4101 Letz, Róbert.Listy z väzenia. .Bratislava :Ústav pamäti národa.2009.978-80-89335-18-3.D52.;
4102 Letz, Róbert,.Biskup Štefan Barnáš.:.2017.9788089335824; 978-80-89335-82-4.D52.;
4103 Letz, Róbert,.Hlas Slovenska v kontexte slovenského samizdatu.:.2018.9788081980206; 978-80-8198-020-6.D21.;
4104 Letz, Róbert,1967-.Sedembolestná Panna Mária v slovenských dejinách.Bratislava:Post Scriptum.2014.9788089567294 (viaz.); 978-80-89567-29-4.A30.;
4105 Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.C24.;
4106 Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.D47.;
4107 Lev XIII.Rerum Novarum.:.1931..U.;
4108 Lévi-Strauss, Claude,(1908-2009).Antropologie a problémy moderního světa.Praha ::Karolinum,.2012.978-80-246-2098-5.D47.;
4109 Levis, John Wesley.JEŹÍŚ - Učitel lidu. Skutočný príbeh jeho života.. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2003.80-7181-825-9.A24.;
4110 Levis, John Wesley.JEŹÍŚ - Dětství a dospívání. Skutočný príbeh jeho života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2003.80-7181-823-2.A24.;
4111 Levis, John Wesley.JEŹÍŚ - Smrt spravodlivého. Skutočný príbeh jeho života.. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2003.80-7181-827-5.A24.;
4112 Lewis, Clive Staples.Veľký rozvod.Bratislava :Porta libri.2006.80-89067-38-7.C22.;
4113 Lewis, Clive Staples.Zaskočen radostí. Praha:Česká křesťanská akademie.1994.80-85795-07-8.C23.;
4114 Lewis, Clive Staples.Zaskočený radosťou. Bratislava:Porta libri.2007.978-80-89067-40-4.D43.;
4115 Lewis, Clive Staples.Veľký rozvod.Bratislava :Porta libri.2006.80-89067-38-7.A40.;
4116 Lewis, Clive Staples.Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje.Praha ::Návrat domů,.1999.80-85495-68-6.A42.;
4117 Lewis, Sinclair.babbit arrowsmith.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..SK1990.;
4118 Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..B31.;
4119 Lhoťan, Lukáš,1980-.Arménský holocaust. sto let od plánované genocidy arménského národa 1915-2015 /.Pstruží ::Lhoťan,.2015.978-80-906030-0-4.C2X.;
4120 Liagre, P..Duchovní cvičení se svatou Terezií z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-487-3.A45.;
4121 Libosvar, Zdeněk.Moravský biskup František Dietrichštejn.Olomouc:MCM.1994..A41.;
4122 Liebi, Roger.Rocková Hudba - New Age..Bratislava:Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista.2000.80-88891-37-X.B36.;
4123 Liebi, Roger.Rocková Hudba - New Age..Bratislava:Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista.2000.80-88891-37-X.A37.;
4124 Liesenfeld, Stefan.Aj ty máš pochybnosti?. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-749-7.C3X.;
4125 Liessmann, Konrad Paul,(1953-).Univerzum věcí :.Praha ::Academia,.2012.978-80-200-2060-4.D42.;
4126 Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky..Michalovce:MISIONÁR.1994.80-88724-01-5.A45.;
4127 Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky..Michalovce:MISIONÁR.1994.80-88724-01-5.A10.;
4128 Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.1995.80-88724-03-1.C1X.;
4129 Liguori, Alfonz Mária de.Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Bratislava:LUC.1991.80-7114-088-0.B36.;
4130 Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky..Bratislava:Redemptoristi.2000.80-968638-2-7.A27.;
4131 Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.1995.80-88724-03-1.A38.;
4132 Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky..Bratislava:Redemptoristi.2000.80-968638-2-7.A50.;
4133 Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-25-2.A33.;
4134 Liguori, Alfonz Mária de.Modlitba : účinný prostředek k věčné spáse a všem milostem, které si od Boha žádáme.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-161-0.C10.;
4135 Liguori, Alfonz Mária de.Nevyhnutnosť modlitby.Bratislava:Redemptoristi.2002.80-968525-2-3.B42.;
4136 Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky.Prešov:VMV.1995.80-7165-039-0.A38.;
4137 Liguori, Alfonz Mária de.Nevyhnutnosť modlitby.Bratislava:Redemptoristi.2002.80-968525-2-3.B12.;
4138 Liguori, Alfonz Mária.Rozjímaní. Praha :ŘÁD.1992..B25.;
4139 Liguori, Alfonz Mária de.Modlitba, veľký prostriedok spásy. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-88724-55-1.A20.;
4140 Liguš, Ján, 1941-.Christus praesens :.:Brno :.2008.978-80-87127-12-4.D34.;
4141 Lilienthal, Alfred M..Sionismus. Praha:Orbis.1978..A26.;
4142 Lilley, Stella Maris.Padre Pio :.:Praha :.1994..B33.;
4143 Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Matuša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-146-7.A43.;
4144 Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Marka.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-219-6.A43.;
4145 Linhardt, Robert.Naša viera.Košice:Verbum.1947..D52A.;
4146 Lion, Feuchtwanger.Židovská válka.:Svoboda.1992.80-205-0232-7.C34.;
4147 Lion, Feuchtwanger.Zaslíbená zeme. Praha:Svoboda.1968.80-205-0259-9.C34.;
4148 Lippert, P..Kristova Cirkev.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..D56A.;
4149 Lippert, Peter.Z Engadinu.Košice:Verbum.1947..D52A.;
4150 Lippert, Peter.Človek Job sa prihovára Bohu. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..SUSCM.;
4151 Lippert, Peter.Rozhovory.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..D41A.;
4152 Lippert, Peter.Človek Jób hovorí s Bohom.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-374-X.D46.;
4153 Lippert, Peter.O láske aj bolesti.Trnava:Fr. Urbánek.1942..D41A.;
4154 Lippert, Peter.Človek Job hovorí s bohom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-82-7.A25.;
4155 Lippert, Peter.Človek Job sa prihovára Bohu. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..SUSCM.;
4156 Lippert, Peter.Človek Jób hovorí s Bohom.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-374-X.C1Y.;
4157 Lippert, Peter.Z Engadinu.Košice:Verbum.1947..D41A.;
4158 Lippert, Peter,1879-1936.Človek Jób hovorí s Bohom.V Košiciach:Verbum.1948..D52A.;
4159 Liptovská Miriam.Krátke úvahy o litániach k Božskému srdcu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-032-7.B10.;
4160 Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-047-5.A36.;
4161 Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými 1. Nitra:SBS.1992.80-85223-29-5.A37.;
4162 Liptovská, Miriam.Bolo to za mňa.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..D53A.;
4163 Liptovská, Miriam.Príprava na turíce. Nitra:SBS.1995.80-85 223-33-3.A25.;
4164 Liptovská, Miriam.Srdce v srdci. Nitra:SBS.1992.80-85223-01-5.A26.;
4165 Liptovská, Miriam.Srdce v srdci. Nitra:SBS.1992.80-85223-01-5.A45.;
4166 Liptovská, Miriam.Bolo to za mňa.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..B48.;
4167 Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými 2. Nitra:SBS.1992.80-85223-31-7.A37.;
4168 Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-047-5.D27.;
4169 Lisa, Miles.Ilustrovaný atlas svetových dejín. Martin:Viktoria Print.2001.80-968447-8-4.D12.;
4170 Liška, Ondrej.Církev v podzemí.Tišnov:SURSUM.1999.80-85799-48-0.A16.;
4171 Liturgická komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Akatist k Bohorodičke.Košice:Byzant.1995.80-85581-12-4.B11.;
4172 Liturgická komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Akatist k Bohorodičke.Košice:Byzant.1995.80-85581-12-4.B41.;
4173 Liturgická, komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Akatist k Presvätej Bohorodičke.Prešov:Petra.1999.80-968240-3-1.B01.;
4174 Litva, Alojz, SJ.Teológia sv.Augustína.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-62-3.A26.;
4175 Livio, Mario.Je Búh matematik?. Praha:Argo.2010.978-80-7363-282-3.D33.;
4176 Livio, Mario.Je Búh matematik?. Praha:Argo.2010.978-80-7363-282-3.D35.;
4177 Livius, Titus.Hrdinské báje Ríma.Bratislava:Tatran.1978..D35.;
4178 Ljubič, Marian.Stručná správa.Bratislava:MCM.1996.80-88717-14-0.A22.;
4179 Ljubičić, Petar.Výzva Kráľovnej pokoja.Bratislava:USPO pre Mariánske centrum Medžugorie.1996.80-88717-12-4.A41.;
4180 Ljubičić, Petar.Výzva Kráľovnej pokoja.Bratislava:USPO pre Mariánske centrum Medžugorie.1996.80-88717-12-4.A10.;
4181 Ljubičič, Petar.Volanie Kráľovnej Pokoja.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.1996.80-88717-15-9.A43.;
4182 Ljubičič, Petar.Počúvajme hlas kráľovnej pokoja. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie.1990..B38.;
4183 Llewelyn, Robert.Brána do ticha.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-350-X.A42.;
4184 Llewelyn, Robert.Brána do ticha.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-350-X.D27.;
4185 Lockhart, Bruce Robin.Na cestě do nebe.Praha:ZVON.1996.80-7113-163-6.A31.;
4186 Loebl, Eugen.Trýzeň svedomia. Kanada:Nové vydavateľstvo.1978..D33.;
4187 Loew, Jakub.Ježíš nazývaný kristus.Rim:KA.1975..A36.;
4188 Lohner, Tobias,1619-1697.Bibliotheca Manualis Concionatoria.Lutetiae Parisiorum:Apud Hippolytum Walzer, Bibliopolam Editorem.1874 M DCCC LXXIV..VZ.;
4189 Lohrum, Meinfold.Katharina von Siena. Nemecko:Benno.1994.3-89543-057-9.C16.;
4190 Lohrum, Meinfold.Katerina za Sieny.Praha:Krystal.2001.80-85929-45-7.A33.;
4191 Lohrum, Meinolf.Dominik.Praha:Krystal OP.1999.80-85929-32-5.D56.;
4192 Loch, Valentinus.Biblia Sacra Vulgatae editionis.:.1883..LATIN.;
4193 Lochhaas, Philip.Ako odpovedať na ... Hnutie nový vek.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978.80-7140-030-0.B07.;
4194 Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6.C2X.;
4195 Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6.D51.;
4196 Lombardi, Luigi.Svätá zem. Serafín:Bratislava.1998.80-85310-91-0.D31.;
4197 Lombardini, Alexander.Stručný dejepis slobodného mesta Žilina.Turč. Sv. Martin:Účast. Solok.1874..VZ.;
4198 Lomberdi, Luigi.Ziemia swieta. Terni Italia:Plurigraf.1990..D31.;
4199 Lomnická, Amália,.Tvorba ako vyznanie viery.:.2021.9788089172566; 978-80-89172-56-6.D11.;
4200 London, Jack.Hnedý Vlk. Bratislava:Príroda.1989.80-07-00203-0.D34.;
4201 London, Jack,,1876-1916.Majster Alkohol.Bratislava:SnowMouse publishing.2011.9788089465187 (brož.); 978-80-89465-18-7.D44.;
4202 Longová, Anne.Umenie načúvať.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-377-1.D34.;
4203 Longová, Anne.Umenie načúvať.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-377-1.A45.;
4204 Loredo, Miguel Angel.Už nemusím mlčať.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-22-8.A24.;
4205 Loredo, Miguel Angel.Už nemusím mlčať.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-22-8.D55.;
4206 Lörinczi, František.Rímsko-katolícky cirkevný spevník.Nitra:Štefan Huszár.1920..SK1950.;
4207 Losskij, N.O..Dostojevskij a jeho kresťanský svetonázor. .Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2009.978-80-8061-365-5.C24.;
4208 Lotz, Johannes Baptist.Človek - tajomstvo. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..B29.;
4209 Louda, Jiří.Moravská církevní heraldika : Znaky olomouckého biskupství a arcibiskupství,olomouckých biskupů a arcibiskpů.Olomouc:Apoštolská administratura.1977..B14.;
4210 Louf, André, 1929- - Účastník interview;.V milosti Boží :.:Kostelní Vydří :.2004.80-7192-835-6.A13.;
4211 Louf, André, 1929- - Účastník interview;.V milosti Boží :.:Kostelní Vydří :.2004.80-7192-835-6.C30.;
4212 Loutil, Edmond,1863-1959.Žena so zatvorenými očami.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..SK1.;
4213 Loutil, Edmond,1863-1959.Žena so zatvorenými očami.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..SK1950.;
4214 Lovásik, Vavrinec Juraj, SVD.Môj poklad.Tarentum, PA:.1945..SK1950.;
4215 Lozano, Neal.Vyslobodení .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2008.978-80-89342-05-1.C34.;
4216 Lozano, Neal.Návrat staršieho brata.Bratislava:FAMILIARIS.1996.80-967068-6-1.C33.;
4217 Lozano, Neal.Návrat staršieho brata.Bratislava:FAMILIARIS.1996.80-967068-6-1.C2X.;
4218 Lozano, Neal.Vyslobodení .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2008.978-80-89342-05-1.C3X.;
4219 Ľuba, Šajdová.Ján Chryzostom Korec - Rozhovory spod Zobora.:Silentium.2000.80-968275-8-8.D56.;
4220 Lubac, Henri.Katolicismus.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-017-7.A21.;
4221 Lubac, Henri de,1896-1991.Zápas s Bohom /.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1947..SSV1.;
4222 Lubich Chiara.Kým nebudeme všetci jedno.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..B25.;
4223 Lubich Chiara.Kým nebudeme všetci jedno.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..SUSCM.;
4224 Lubich Chiara.Kým nebudeme všetci jedno.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..D55A.;
4225 Lubich, Chiara.Dobrodružství jednoty :.Bratislava ::Nové mesto,.1992.80-85487-09-8.D59.;
4226 Lubich, Chiara,.Meditace c Chiara Lubich ; Miloslav Vlk, Marek Trizuljak.Bratislava:Nové mesto.1991.80-85487-00-4.D27.;
4227 Lubich, Chiara, 1920-2008.Ohnisko jednoty.Bratislava:Nové mesto.2001.80-85487-63-2.C1x.;
4228 Lubich, Chiara, 1920-2008.Meditácie.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-17-9.D61a.;
4229 Lubich, Chiara,,1920-2008.Eucharistie.Bratislava:Nové mesto.1992.8085487071; 80-85487-07-1.B45.;
4230 Lubichová, Chiara.Slovo prtomenované v život. Praha:Nové město.1993.80-901542-0-4.D38.;
4231 Lubichová, Chiara.Myšlienky.Bratislava:LUC.1994.80-85487-22-5.A45.;
4232 Lubichová, Chiara.Láska ako ideál.Bratislava:Nové mesto.1997.80-85487-19-5.D61a.;
4233 Lubichová, Chiara.Jednota a Ježiš Opustený.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-28-4.A32.;
4234 Lubichová, Chiara.O rodine.Bratislava:Nové mesto.1991.80-85487-01-2.B11.;
4235 Lubichová, Chiara.Láska ako ideál.Bratislava:Nové mesto.1997.80-85487-19-5.A47.;
4236 Lubichová, Chiara.Cokoliv jste učinili....:.1993.80-901542-3-9.A45.;
4237 Lubichová, Chiara.HIERARCHIE a její místo v životě církve. Praha:Nové město.1995.80-901542-7-1.C14.;
4238 Lucado, Max.Potlesk nebes.Praha:Luxpress..1998.80-7130-075-6.C23.;
4239 Lucas, Ramón Lucas.Bioetika pre všetkých. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-854-5.D31.;
4240 Lucia, sestra.Výzvy fatimského posolstva.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-91-0 (v knihe je chybné ISBN).D52.;
4241 Luciani, A.Milosrdný samaritán.:.1995..A46.;
4242 Luciani, Albino.Vzory. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2003.80-88741-30-0.D27.;
4243 Luciani, Albino.Otče náš. Myšlienky k modlitbe Pána.. Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre:Nitra.1996.80-88741-13-0.A13.;
4244 Luciani, Albino,.Verím.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1999.8088711262.D27.;
4245 Luciani, Albino,1912-1978.Verím:.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1999..A21.;
4246 Luciani, Albino,1912-1978.Verím:.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1999..A50.;
4247 Luciani, Albino,1912-1978.Ave Maria. Nitra:KS.1998.80-88741-22-X.A20.;
4248 Lucie - autor.Dovršené Boží dílo.:Brno :.2000.80-86108-02-3.D22.;
4249 Lucký, Metod Ondrej.Duše biele, bielučké.Prešov:Serafínsky svet.1947..SK1950.;
4250 Lucký, Metod Ondrej.Duše biele, bielučké.Prešov:Serafínsky svet.1947..SK1950.;
4251 Lucký, Metod Ondrej.Duše biele, bielučké.Prešov:Serafínsky svet.1947..SK1.;
4252 Lucký, Metod Ondrej.Malé hodinky k Panne Márii.Prešov:Serafínsky svet.1948..SK1950.;
4253 Lučansky, L.Otázky vedeckého ateizmu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..SUSCM.;
4254 Ľudovít Bertrand.Svatý Augustín.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..D41A.;
4255 Ludvikovský, jaroslav.Kristiánova legenda.Praha:Vyšehrad.1978..A47.;
4256 Luis z Granady.Hriešnikov sprievodca. .Bratislava :Jacobs Light Communication.2010.978-80-89386-12-3.D61a.;
4257 Luis z Granady.Hriešnikov sprievodca. .Bratislava :Jacobs Light Communication.2010.978-80-89386-12-3.D42.;
4258 Lukačik, Metod.Aké je moje povolanie?. .Michalovce :Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár.2010.978-80-88724-47-6.D48.;
4259 Lukasová, Elisabeth.Učebnica logoterapie..Bratislava:LUC.2009.978-80-7114-704-6.C23.;
4260 Lukavec, Ján.Fanatik, prorok, či klaun?.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2008.978-80-7325-166-6.C24.;
4261 Lupták, Ľudovít.Žilina v rúchu samostatného slobodného Slovenska.[S.l.]:n. vl..1939..B40.;
4262 Luscoň, Jozef, SDB.Ako prežívať svätú omšu?.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741815 (brož.);978-80-8074-181-5.D45.;
4263 Luscoň, Jozef, SDB.Nič krajšie nepoznám...:DOMKA.2002..B15.;
4264 Luscoň, Jozef, SDB.Ste zrodení pre let.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-338-5.C35.;
4265 Luscoň, Jozef, SDB.Dobrodružstvo života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-237-0.A23.;
4266 Luscoň, Jozef, SDB.Služba Bohu a ľuďom. Poprad:Slza.1997.80-88680-09-3.D31.;
4267 Luscoň, Jozef, SDB.Ovládajú nás masmédiá?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741587 (brož.);978-80-8074-158-7.D31.;
4268 Luscoň, Jozef, SDB.Ovládajú nás masmédiá?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741587 (brož.);978-80-8074-158-7.B41.;
4269 Luscoň, Jozef, SDB.Eucharistia, brána do neba .Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-283-6.A45.;
4270 Lustig, Arnošt.Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou.:Mladá fronta.1990.80-204-0199-7.C10.;
4271 Lustiger, Jean-Marie Aron.První kroky v modlitbe.:Cesta Brno.1995.80-85319-44-6.A42.;
4272 Lustiger, Jean-Marie, 1926-2007.Zvolil som si Boha.s.l.:.1989? s.a..C34.;
4273 Lützeler, Heinrich,1902-1988.Úvod do filozofie umenia.V Turč. Sv. Martine ::Matica slovenská ,.1944..D57A.;
4274 Lyons, Arthur.Satan te chce. Brno:Nakl. Tomáše Janečka.1995.80-855880-5-6.C13.;
4275 M. Pinka, Jan.Pod Poľanou a v Honte I.:Odkaz.1992.80-85193-16-7.A15.;
4276 M. Schmaus.Božie zjavenie.:V.U..1992..A11.;
4277 M. Schmaus.Cirkev.:Scuola Grafica Salesiana.1993..D46.;
4278 M. Schmaus.Božie zjavenie.:V.U..1992..D46.;
4279 Mac Arthur, John F..Charizmatické hnutie vo svetle Biblie c John F. Mac Arthur ; Prel. Zuzana Kvačková ; Obál. navrhol Ľubomír Mojžiš.Bratislava:ECM.1994.80-85733-19-6.D25.;
4280 Mac Kenna, Briege.Sila sviatostí. Serafín:Bratislava.2000.80-88944-42-2.B33.;
4281 Mac Kenna, Briege.Sila sviatostí. Serafín:Bratislava.2000.80-88944-42-2.C34.;
4282 Mac Nutt, Francis.Modlitba, ktorá uzdravuje. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.2001.80-968401-6-9.B38.;
4283 Mac, DOWELL, Bart.Za múrmi vatikánu.Bratislava:Slovart.1991.80-85163-88-8.D13.;
4284 Macák, Ernest, SDB.Ruženec v našich rukách. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978..SUSCM.;
4285 Macák, Ernest, SDB.Zápisky spoza mreží.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-37-7.C22.;
4286 Macák, Ernest, SDB.Zápisky spoza mreží.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-37-7.A50.;
4287 Macák, Ernest, SDB.Dva roky v katakombách.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-61-7.D46.;
4288 Macák, Ernest, SDB.Naša Sedembolestná Matka : Dejiny Šaštína.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-014-3.D24.;
4289 Macák, Ľudovít, SDB.Páter Pio : muž bolesti a lásky.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..D52A.;
4290 Macák, Ľudovít, SDB.Lurd : maják atómového veku.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..D55A.;
4291 Macák, Ľudovít, SDB.Mladý hrdina.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970..SUSCM.;
4292 Macák, Ľudovít, SDB.Lurd : maják atómového veku.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..A37.;
4293 Macák, Ľudovít, SDB.Muž s ranami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983.80-7162-005-X.A37.;
4294 Macák, Ľudovít, SDB.Lurd : maják atómového veku.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..SUSCM.;
4295 Macák, Ľudovít, SDB.Páter Pius,muž bolesti a lásky.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997..b13.;
4296 Macák, Ľudovít, SDB.Muž s ranami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983.80-7162-005-X.c1x.;
4297 Macák, Ľudovít, SDB.Radosť veľkých.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..B29.;
4298 MacFarlane-Barrow, Magnus,.Neobyčajný príbeh Mary´s Meals.:.2020.9788081614262; 978-80-8161-426-2.D22.;
4299 Macgrath, Alistair E..Dialog přírodních věd a teologie.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-552-6.D34.;
4300 Maciel, Marcial.Urobím vás rýbármi ľudí.Bratislava:LUC.1994.80-7114-146-1.A46.;
4301 Mackenney, Richard.Evropa šestnáctého století.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-469-4.D54.;
4302 Macleod, Donald.Svätá Trojica v Písme, v histórii cirkvi a jej odraz vo vzťahoch medzi ľuďmi. Návrat domov:Bratislava.2001.80-968354-7-5.D35.;
4303 Macnutt, Francis.Oslobodzovanie od zlých duchov.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2000.80-968401-3-4.C26.;
4304 Máčeková, Darina.Ja som verný.Prešov:VMV.2005.80-7165-518-X.C26.;
4305 Máčeková, Darina.Život so mnou nie je ťažký. USPO:Bratislava.1997.80-88717-19-1.B38.;
4306 Máčeková, Darina.Ja som verný.Prešov:VMV.2005.80-7165-518-X.a48.;
4307 Madre Philippe.Uzdravení a exorcismus.:Paulínky.2007.978-80-86949-31-4.C32.;
4308 Madre, Eveline.Odovzdanosť do prozreteľnosti.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-48-1.B10.;
4309 Madre, Philippe.Rozlišovanie duchov.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-56-2.B38.;
4310 Madre, Philippe.Rozlišovanie duchov.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-56-2.B23.;
4311 Madre, Philippe.Modlitby za uzdravenia.Bratislava:LUC.1996.80-7114-177-1.B06.;
4312 Madre, Philippe.Jednoduchosť srdca.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-22-8.A31.;
4313 Madre, Philippe.Túžte po charizmách.Bratislava:LUC.1996.80-7114-182-8.B04.;
4314 Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.A35.;
4315 Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.D48.;
4316 Madrid, Patrick.Kde je to v Biblii?. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2010.978-80-89342-14-3.D56.;
4317 Madrid, Patrick.Kde je to v Biblii?. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2010.978-80-89342-14-3.C32.;
4318 Maga, Ján.Týždenník. Poprad:ONV.1990.80-900411-4-0.C36.;
4319 Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1993.80-7142-014-X.D14.;
4320 Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1993.80-7142-014-X.C17.;
4321 Magda, Šaturová.Slovensko-esperantský slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1989..C1X.;
4322 Magdolen, Štefan.Darca darov sľúbených.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-158-7.B36.;
4323 Magni, A., SJ.Naša odpoveď na fatimské posolstvo Panny Márie. Trnava:Posol BSJ.1944..D54A.;
4324 Magni, A., SJ.Naša odpoveď na fatimské posolstvo Panny Márie. Trnava:Posol BSJ.1944..D58A.;
4325 Magnificat Slovakia.Svätých 23.Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-5-0.B03.;
4326 Magula, Daniel.Mons. Ladislav Belás 90.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2020..B45.;
4327 Mach, Alexander.Z ďalekých ciest.:Matica slovenská.2008.978-80-7090-894-5.A47.;
4328 Machaček, Martin.Encyklopedie fyziky.:Mladá fronta.1994.80-204-0237-3.A32.;
4329 Macháčková, Marcela.Svätá Filoména.Doľany:ZAEX.2015.9788089676637 (brož.); 978-80-89676-63-7.C31.;
4330 Máchal, Viliam Jozef.Frivald.[S.l.]:n. vl..1940..D52A.;
4331 Machala, Drahoslav.Ivan Gašparovič - prezident.Bratislava :Agentúra Cesty.2004.80-968793-9-1.D34.;
4332 Machala, Radoslav.Šľachtické rody.Bratislava:Perfekt.2007.978-80-8046-375-5.R6.;
4333 Machniak, Jan(1957- )..Błogosławiona siostra Faustyna Kowalska.Kraków ::\"M\",.1999.8372211728.A25.;
4334 Majda, Martin.Milovanému slovenskému národu .Lomnička:Rímskokatolícky farský úrad.2010.978-80-89264-44-5.B38.;
4335 Májek, Stanislav.Ján Vojtaššák : K procesu blahorečenia.Bratislava:Krakora design.2004.80-969091-0-X.B25.;
4336 Májek, Stanislav.Ján Vojtaššák : K procesu blahorečenia.Bratislava:Krakora design.2004.80-969091-0-X.B29.;
4337 Majerník, Ján.Spoznávajme Svätú zem pohľadom archeológov a biblistov.Zákamenné:RKFÚ.2005.80-968861-9-3.C20.;
4338 Majerník, Ján.Spoznávajme Svätú zem pohľadom archeológov a biblistov.Zákamenné:RKFÚ.2005.80-968861-9-3.R3.;
4339 Majka, Vladislav.Svedkovia?. Bratislava:SKS.1992.80-85405-07-5.B11.;
4340 Majtán, Ľubomír.Ako sa zle spovedať?.:.2014.9788089750009; 978-80-89750-00-9.B43.;
4341 Majtán, Milan; Považaj, Matej.Vyberte si meno pre svoje dieťa. spol. s.r.o.:ART AREA.1998.80-88879-48-5.R3.;
4342 Majtánová, Elena.Rímskokatolícky sirotinec. .Kláštor pod Znievom :Obecný úrad.2009.978-80-970227-4-7.C16.;
4343 Majzel, Pavol.Mudrovačky. Rymovačky.:.2013..B36.;
4344 Makárius Veľký Egyptský.Padesát homilií duchovních.:Dedičství sv. Prokopa.1878..C21.;
4345 Malewska, Hanna.Kamení bude volat.Praha:Vyšehrad.1974..D43.;
4346 Maliňáková, Danka.Duchovný a ľudský rozmer Mons. Štefana Garaja.Ružomberok:Verbum.2012.9788080849122 (brož.);978-80-8084-912-2.A14.;
4347 Maliniak, Pavol.Acta Historica Neosoliensia - tomus XVI - 2013.:.2013..A30.;
4348 Maliniak, Pavol.Turek na obzore.Kraków; Banská Bystrica:Spolok Slovákov v Poľsku; Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied.2013.9788374906524 (viaz.); 978-83-7490-652-4.A40.;
4349 Malinski, Mieczyslaw.Celý tvuj.Rim:KA.1981..CZ1.;
4350 Malinski, Mieczyslaw.Celý tvůj.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-049-4.C25.;
4351 Malka, Victor.Nejkrásnější židovské legendy. Praha:Portál.1999.80-7178-346-3.a47.;
4352 Malý, Ľudovít ; Vdovičíková, Mária ; Nipčová, Daniela.Prepozitúra Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. .Nové Mesto nad Váhom :Tising.2010.978-80-89501-00-7.B31.;
4353 Malý, Radomír.Alfred Fuchs.Brno:Pratele.1988.80-900087-4-7.B06.;
4354 Malý, Vincent.Úcta k svätému Jozefovi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-640-4.D56.;
4355 Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.A20.;
4356 Malý, Vincent.Kráľovná mája.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-297-2.C12.;
4357 Malý, Vincent.Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-126-9.D36.;
4358 Malý, Vincent.Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.Bratislava:LUC.1994.80-7114-136-4.B43.;
4359 Malý, Vincent.Môj Otec a váš Otec.Bratislava:LUC.1999.80-7114-258-1.D54.;
4360 Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.A46.;
4361 Malý, Vincent.Kráľovná mája.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-297-2.C3X.;
4362 Malý, Vincent.Kráľovná posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-315-4.A38.;
4363 Malý, Vincent.Úcta k svätej Anne. Trnava:KON-PRESS.1997.80-85413-32-9.B30.;
4364 Malý, Vincent.Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.Bratislava:LUC.1994.80-7114-136-4.B21.;
4365 Malý, Vincent 1922-.Úcta k Sedembolestnej Panne Márii. Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-109-7.B48.;
4366 Malý, Vincent 1922-.Poučenie o sviatosti birmovania. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-371-7.B22.;
4367 Malý, Vincent,.Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.Bratislava:Lúč.2016.9788081790621; 978-80-8179-062-1.B49.;
4368 Malý, Vincent, 1922-.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-303-2.B21.;
4369 Manjackal, James.Ježiš, jediná nádej pre Slovensko.. Zvolen:Jas.2003.80-88795-94-X.B09.;
4370 Manjackal, James.Ježiš, jediná nádej pre Slovensko.. Zvolen:Jas.2003.80-88795-94-X.B34.;
4371 Mann, Thomas.Buddenbrookovci.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..SK1990.;
4372 Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia 2.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..SK1990.;
4373 Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia Zv. 1.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..SK1990.;
4374 Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia Zv. 3.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..SK1990.;
4375 Mannes S. Marušák OP.Ruženec. DMC Salve:Košice.2005.80-969408-9-9.D55.;
4376 Mannes S. Marušák OP.Ruženec. DMC Salve:Košice.2005.80-969408-9-9.D57.;
4377 Marcel, Gabriel.K filosofii naděje.Praha:Vyšehrad.1971..A37.;
4378 Marcela Katonová.Hovoriť s Bohom.Bratislava:LUC.2006.80-7114-257-3.A38.;
4379 Marcela Katonová.Hovoriť s Bohom.Bratislava:LUC.2006.80-7114-257-3.A38.;
4380 Marcus Aurelius, Antoninus,.Myšlienky k sebe samému /.Turčianský Sv. Martin ::Matica slovenská,.1943..D53A.;
4381 Marčin, Jozef.Sytuacja ekonomiczna Kościoła rzymskokatolickiego na Słowacji w świetle prawa kanonicznego i prawnego porządku Republiki Słowacji.Stalowa Wola:[Katolicki Uniwersytet Lubelski].2014.9788363835040 (brož.); 978-83-63835-04-0.C20.;
4382 Marden, Orison Swett,.Vlastnou silou ducha /.Žilina ::Peter Ťapaj,.1944..D61a.;
4383 Marečková Josefina.Duchovné prúdy v našej republike 1918-1930.:.1926..D16.;
4384 Maretta, Jozef.Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete. .Prešov :Jozef Maretta.2010.978-80-970506-8-9.C30.;
4385 Maretta, Jozef.Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete. .Prešov :Jozef Maretta.2010.978-80-970506-8-9.D44.;
4386 Maretta, Jozef,.Sme vo víťaznom tíme.Prešov:Petra.2016.9788080991180; 978-80-8099-118-0.D52.;
4387 Marguerite.Poselství milosrdné lásky malým duším.:Mariánské nakladatelství.2004.80-86108-05-8.D53.;
4388 Marguerite.Poselství milosrdné lásky.Olomouc:MCM.1997..D38.;
4389 Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života I..Bratislava:Serafín.2005.80-8081-001-X.A20.;
4390 Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života II..Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-068-9.A20.;
4391 Mária Baranová.Dejiny Popradu.:Oriens.1998.80-88828-12-0.D14.;
4392 Mária od Ježiša, z Agredy.Mystické mesto Božie.:.1994..D11.;
4393 Mária Sapientia, Lýdia Šlosárová.Som aj ja povolaná?.Bratislava:LUC.1993.80-7114-085-6.D46.;
4394 Mária Sapientia, Lýdia Šlosárová.Som aj ja povolaná?.Bratislava:LUC.1993.80-7114-085-6.C1Y.;
4395 Maria Zanzucchi, Anna.Naša rodina.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-21-7.B17.;
4396 Mária, Malíková.Juraj Rafael Donner a Bratislava.:Pallas.1993.80-7095-006-4.D16.;
4397 Mariakumar, James.Odpustenie.Zvolen :Združenie JAS.2008.978-80-89219-14-8.B16.;
4398 Mariakumar, James.Vnútorné uzdravenie. Zvolen:Jas.2008.978-80-89219-12-4.B43.;
4399 Mariakumar, James.Odpustenie.Zvolen :Združenie JAS.2008.978-80-89219-14-8.B43.;
4400 Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.B02.;
4401 Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.A10.;
4402 Marián, Červený.Muž dialógu - kardinál König.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-168-X.C22.;
4403 Mariana Pauliny-Danielisová, Jules Chevalier.Jules Chevalier - sila lásky.Bratislava:LUC.1997.80-7114-207-7.D53.;
4404 Mariani, Luciana.Proti vetru pod vánkom ducha: .Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9.A24.;
4405 Marianová Jozefína.Udalosti v Medžugorí v súlade alebo proti učeniu Cirkvi?.:.2000?..D57.;
4406 Marianová Jozefína.Udalosti v Medžugorí v súlade alebo proti učeniu Cirkvi?.:.2000?..D53.;
4407 Marianová, J.UdalostovMedžugorí v sulade,alebo proti učeniu cir.:.1986?..A33.;
4408 Mariánske centrum Medžugorie.Posolstvá.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.1995.80-88717-04-3.A22.;
4409 Marie Báčová - Křížková.Kardinál Trochta mučedník.:Signum unitatis.1991..B38.;
4410 Márie-Eugéne, otec.Tvá láska rostla se mnou.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-241-2.D43.;
4411 Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica 1.:Smena.1991.80-221-0143-5.D33.;
4412 Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica 2.:Smena.1991.80-221-0151-6.D33.;
4413 Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica-diel 4.:Smena.1992.80-221-0230-X.D33.;
4414 Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica 3.:Smena.1992.80-221-0194-X.D33.;
4415 Marin, Jacques.Milovat znamená odpouštět.:Cesta Brno.1996.80-85319-54-3.D21.;
4416 Mario Soroldoni.Kristus sa nepredáva. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1981..B30.;
4417 Maritain, Jacques.Umení a scholastika. Olomouc:Krystal.1933..D54A.;
4418 Maritain, Jacques, 1882-1973.Integrální humanismus.Řím:Křesťanská akademie.1967..A41.;
4419 Maritain, Raissa,,1883-1960.Stavy lidstva a svatosti.Praha:Krystal OP.2011.9788087183359 (brož.); 978-80-87183-35-9.D36.;
4420 Maritain, Raissa,1883-1960.Velká přátelství /.Praha ::Triáda,.2012.978-80-87256-50-3.D56.;
4421 Mark, Shaw.Deset významných idejí církevních dějin.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-70-4.C35.;
4422 Markech, Stanislav.Hor sa na leva!.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-122-1.A50.;
4423 Marko, Matej.Svätý Tomáš Morus.:.1947..D56A.;
4424 Markuš, Jozef Andrej.Prorok Eliáš.:.1990 ?..SK1.;
4425 Markuš, Jozef Andrej.Prorok Eliáš.:.1990 ?..C1X.;
4426 Markuš, Jozef Ondrej.Prorok Jonáš.Chicago:V. Uhri.1971..SK1.;
4427 Markuš, Jozef Ondrej.Mojžiš a Desatoro.:Matica slovenská.2003.80-7090-690-1.C31.;
4428 Markuš, Jozef Ondrej.Prorok Jonáš.Chicago:V. Uhri.1971..SK1.;
4429 Markuš, Jozef Ondrej.Prorok Jonáš.Chicago:V. Uhri.1971..D56A.;
4430 Markuš, Jozef Ondrej.Počiatky : Prvé kapitoly Biblie, vesmíru, Zeme a ľudského života.:Matica slovenská.2006.80-7090-829-7.C31.;
4431 Markuš, Jozef Ondrej,.Jozef a Samson.Bratislava:Nádej.1992.807120014X; 80-7120-014-X.D27.;
4432 Markušová, Kristína.Kostol a kláštor dominikánov.Košice:Historická spoločnosť I. Henszlmanna.1999.80-967800-2-6.B19.;
4433 Markušová, Kristína.Kostol a kláštor dominikánov.Košice:Historická spoločnosť I. Henszlmanna.1999.80-967800-2-6.B45.;
4434 Maroušková, Marie.Nemčina 3.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1988..C36.;
4435 Marrou, Henri.Svatý Augustin.:Sul země.1979..C12.;
4436 Marrou, Henri-Irenee.Teológia dejín.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-142-6.A22.;
4437 Marseille, Jacques.Dejiny sveta.Bratislava:Mladé leta.1997.80-06-00830-2.R6.;
4438 Marshall, Alan.A zasa preskakujem kaluže.:Mladé letá.1990.80-06-00234-7.D25.;
4439 Marshall, Bruce.Dcéra kráľovská.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-367-4.D59.;
4440 Marshall, Bruce.Plná slávyV.Praha:Vyšehrad.1972..A46.;
4441 Marshall, Bruce.Plná slávy.Praha:Vyšehrad.1948..D52A.;
4442 Marshall, Bruce.Plná slávy.Praha:Vyšehrad.1948..CZ2.;
4443 Marshall, Bruce,.Plná slávy.:.2019.9788081613876; 978-80-8161-387-6.D22.;
4444 Marshall, Bruce, (1899-1987).Zázrak otca Malachiáša.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-181-7.D52.;
4445 Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.1991.80-7114-023-6.A46.;
4446 Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.1991.80-7114-023-6.A50.;
4447 Marshall, Bruce,1899-1987.Starý voják neumírá.Praha :Vyšehrad.1973..D54.;
4448 Marshall, Eric.Deti píšu Bohu.Košice:Timotej.1999.80-88849-31-4.C14.;
4449 Marsch, Michael.Uzdravovani skrze svátosti.Praha:Portál.1992.80-85282-34-8.A13.;
4450 Marsch, Michael.Uzdravovani skrze svátosti.Praha:Portál.1992.80-85282-34-8.A35.;
4451 Marsina, Richard.Legendy stredovekého Slovenska.Nitra:Rak.1997.80-85501-08-2.D15.;
4452 Marsina, Richard.Žilina v slovenských dejinách..Žilina:Knižné centrum.2000.80-8064-158-7.D12.;
4453 Marsina, Richard,1923-.Ku koncepcii a vývoju slovenskej historiografie /.Bratislava ::Post Scriptum,.2013.978-80-89567-24-9.A30.;
4454 Marta Gálová, Mária Gálová.Keď sa zjaví Mária....Bratislava:LUC.1996.80-7114-173-9.D52.;
4455 Martin Luther.Magnifikacat.:Nové mesto.2011.978-80-85487-96-1.C30.;
4456 Martin Sebíň.Jednoduchý modlitebník.:Oto Németh.2002.80-88949-41-6.B22.;
4457 Martin, Kukučín.Život.:Matica slovenská.1950..SK1990.;
4458 Martin, Ralph.Hlad po Bohu. Familiaris:Bratislava.2000.80-967813-5-9.D48.;
4459 Martin, Ralph.Čo hovorí Duch?.Bratislava:Familiaris.1998.80-967813-1-6.A34.;
4460 Martin, Ralph.Radostná zvesť o Eucharistii. Redemptoristi:Bratislava.2001.80-968525-0-7.B36.;
4461 Martin, Ralph.Hlad po Bohu. FAMILIARIS:Bratislava.1995.80-967068-4-5.A10.;
4462 Martin, Ralph.Čo hovorí Duch?.Bratislava:Familiaris.1998.80-967813-1-6.A26.;
4463 Martin, Rázus.Pred boží trón.:Tranoscius.1996.80-7140-077-7.D32.;
4464 Martini Carlo M..Tvá hul mě vede.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..C3X.;
4465 Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.B33.;
4466 Martini, Carlo.Jakubov sen : Vykročenie na duchovnú cestu.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-053-2.A46.;
4467 Martini, Carlo.Vytrvali jste se mnou v mých zkouškách.Brno:CDK.1994..D38.;
4468 Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.A35.;
4469 Martini, Carlo.Prorocký hlas v meste.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-34-1.A31.;
4470 Martini, Carlo.O ľudskom tele.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-011-9.A24.;
4471 Martini, Carlo Maria.Ľud môj, vyjdi z Egypta.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-051-6.A31.;
4472 Martini, Carlo Maria.Ty mě zkoumáš a znáš mě.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-7192-004-5.a42.;
4473 Martini, Carlo Maria, 1927- - autor.Lide můj, vyjdi z Egypta :. Refugium Velehrad-Roma ::Velehrad :.1996.80-901957-4-1.A10.;
4474 Martini, Carlo Maria,(1927-2012).Hovory v Jeruzalémě.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-661-7.c1x.;
4475 Martino, Tomasi.Smrť a vzkriesenie, nebo a peklo.:Advent-Orion.1994.80-88719-16-X.D57.;
4476 Martinovský, Jan Otakar,.Základy nauky o hmotě a životě..V Praze ::Vyšehrad,.1946..D57A.;
4477 Marušák, Mannes Stanislav.Obuj si sandále.:.2017.9788097012687; 978-80-970126-8-7.A45.;
4478 Marušák, Mannes Stanislav.Obuj si sandále.:.2017.9788097012687; 978-80-970126-8-7.D51.;
4479 Marvin, W. Meyer.Evangelium svatého Tomáše :; skryté výroky Ježíše.:Volvox Globator.2007.978-80-7207-640-6.D61a.;
4480 Maryniarczyk, Andrzej.Zeszyty z Metafizyki II..Lublin:KUL.1998.83-909705-2X.D26.;
4481 Maryniarczyk, Andrzej.Zeszyty z Metafizyki III..Lublin:KUL.1999.83-909705-3-8.D26.;
4482 Maryniarczyk, Andrzej,1950-.Zeszyty z metafizyki IV.Lublin:PTTA.2000.8390970589;83-909705-8-9.A26.;
4483 Maryniarczyk, Andrzej; Mieczyslaw A. Krapiec.Arystoteles Metafizyka Tom I.Lublin:KUL.1996.83-228-0484-9.D26.;
4484 Maryniarczyk, Andrzej; Mieczyslaw A. Krapiec; Zofia J. Zdybicka.Wprowadzenie do Filozofii.Lublin:KUL.1996.83-228-0444-X.D21.;
4485 Masini, Mario - autor.Úvod do "lectio divina" :.:Kostelní Vydří :.1993.80-85527-18-9.C30.;
4486 Mason, Antony.Ľudia a krajiny. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2002.80-7181-958-1.R6.;
4487 Massová, Elizabeth.Len tiško,pokojne....Bratislava:Praca.1992.80-7094-270-3.A22.;
4488 Mastiliak, Ján, CSsR.Hrsť spomienok.Prešov:Gréckokatolícke biskupstvo.1992.80-88724-00-7.B45.;
4489 Mášik, Peter.Tajomstvá zo života Panny Márie.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-200-3.D45.;
4490 Mášik, Peter.Súkromné zjavenia. Veriť či neveriť?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741655 (brož.);978-80-8074-165-5.D31.;
4491 Maťašík, Andrej.Majstri scény.Bratislava:Perfekt.2003.80-8046-249-6.R6.;
4492 Matej Medvecký.Posledné a prvé slobodné (?) voľby - 1946, 1990 : Zborník z odborného seminára.Bratislava:Ústav pamäti národa.2006.80-969296-5-8.D52.;
4493 Mátel, Andrej.Rozhodujúca je láska. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže:Bratislava.1999.80-85594-08-0.B27.;
4494 Mátel, Andrej.Rozhodujúca je láska. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže:Bratislava.1999.80-85594-08-0.B35.;
4495 Mathias, Jung.Malý princ v nás.:Portál.2008.9788073674120.c1x.;
4496 Matis, Melichar Jozef.Schody.Košice:Grafika.2001.80-968272-6X.B11.;
4497 Matis, Melichar Jozef.Schody.Košice:Grafika.2001.80-968272-6X.B42.;
4498 Matis, melichar Jozef.Modlila som sa a verila som : Príbehy rodičov, ktorí túžili po deťoch. Košice:DMC Salve.2007.978-80-969663-9-4.B10.;
4499 Matis, melichar Jozef.Modlila som sa a verila som : Príbehy rodičov, ktorí túžili po deťoch. Košice:DMC Salve.2007.978-80-969663-9-4.B36.;
4500 Matka Tereza z Kalkaty.Počúvaj, čo hovorí Láska /myšlienky Matky Terézie.Bratislava:LUC.1999.80-7114-278-6.A34.;
4501 Matka, Tereza.Moje tajomstvo: modlím sa.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-631-5.C30.;
4502 Matouš, Lubor.Epos o Gilgamešovi. Praha:nakladatelství KLP.1958..A41.;
4503 Matoušú, Ladislav.Sv. Pavol a jeho listy I..:.1948..A26.;
4504 Mattoška Libor.Misijná pamiatka.:.1944..SK1950.;
4505 Mattoška Libor.Misijná pamiatka.:.1944..SK1.;
4506 Mattoška, Libor Jozef, OFM.Eucharistia, svety a ľudia.Kremnica:Serafínsky svet.1938..SK1.;
4507 Mattoška, Libor Jozef, OFM.Pod krížom:.Prešov:Serafínsky svet.1947..D51A.;
4508 Mattoška, Libor Jozef, OFM.Myšlienky o tlači.Prešov:Serafínsky svet.1946..D54A.;
4509 Mattoška, Libor Jozef, OFM.Eucharistia, svety a ľudia.Kremnica:Serafínsky svet.1938..D41A.;
4510 Mattoška, Libor Jozef, OFM.Prvé a posledné sväté prijímanie.Zvolen:.1943..B30.;
4511 Mattyasovszky, K..Ako sa stanem veľkým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1927..D41A.;
4512 Matula, Štefan.Dobrodružná cesta výchovy. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie:Bratislava.2001.80-967423-2-9.B38.;
4513 Matura, Thaddée.15 Dní s Františkem z Assisi.:Cesta Brno.1999.80-85319-87-x.D43.;
4514 Maturkanič, Patrik,1974-.Svátosti :.Praha ::Evropské vzdělávací centrum Praha,.2010.978-80-87386-08-8.B43.;
4515 Matuška, Peter.Zázračná medaila.Bratislava:Oto Németh.2001.80-88949-17-3.A45.;
4516 Matuška, Peter.Zázračná medaila.Bratislava:Oto Németh.2001.80-88949-17-3.C26.;
4517 Matuška, Peter.Zázračná medaila.Bratislava:Oto Németh.2001.80-88949-17-3.D42.;
4518 Matuška, Peter.Zázračná medaila.Bratislava:Oto Németh.2001.80-88949-17-3.D36.;
4519 Matuška, Peter.Spoveď.Bratislava:Oto Németh.2008.978-80-89277-15-5.C31.;
4520 Matuška, Peter.Spoveď : Jasno vo svedomí a pokoj v duši.:Németh Oto.2006.80-88949-92-0.C3X.;
4521 Maugham, William Somerset.Síla okolností.Praha:ODEON.1969..C12.;
4522 Maurer, Andreas,1952-.Příručka pro komunikaci s muslimy /.:.2005??.978-80-7112-178-7.C30.;
4523 Mauriac, Francois.Romány lásky a nenávisti.Praha:ODEON.1980..D38.;
4524 Mauriac, Francois.Život sira Alexandra Fleminga.Praha:ODEON.1981..A15.;
4525 Mauriac, Francois.Utrpení a štěstí křesťana.Brno:Petrov.1993.80-85247-46-1.B17.;
4526 Mauriac, Francois.Vyzliekanie z detských šiat a iné.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1976..SK1990.;
4527 Mauriac, François.Klbko vreteníc.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV2.;
4528 Mauriac, Francois.V čo verím.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-024-1.D57.;
4529 Mauriac, Francois.V čo verím.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-024-1.A35.;
4530 Mauriac, Francois.Utrpení a štěstí křesťana.Brno:Petrov.1993.80-85247-46-1.C3X.;
4531 Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..SSV1.;
4532 Maurice, Pierre.Rozvod. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-001-7.D58.;
4533 Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..SSV2.;
4534 Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..B31.;
4535 Maurois, André.Olympio alebo život Victora Huga.:Tatran.1985..D22.;
4536 Maurois, André.Dějiny Anglie.Doplněné o novější období Michelem Mohrtem.Praha:Lidové noviny.1995.80-7106-058-5.D51.;
4537 Maurois, André.Dějiny Francie : Histoire de la France.Praha:Nakl.Lidové noviny.1994.80-7106-098-4.D51.;
4538 Max, Scheler.Můj filosofický pohled na svět.:Vyšehrad.2003.80-7021-390-6.D32.;
4539 May, Karol.Lúpežná karavána.:Buocik Bohumil.1948..A20.;
4540 Mayer, Bernard.List Filipanom,Filomonovi.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-440-7.A43.;
4541 Mayer, Josef.Fysiognomie svaté Kateřiny Sienské /.Stará Říše na Moravě ::Skladem u Marty Florianové,.1931..B48.;
4542 Mazálková, Vojtěška.Paní z Lemberka.Brno:Petrov.1991.80-85247-04-6.D12.;
4543 Mazzi, Antonio.Televízia v našich rukách. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-135-8.D45.;
4544 Mc Cauley, Angela ....a stále živá!.:.2011?.978-0-9569072-1-9.A45.;
4545 Mc Kenna, Briege.Zázraky sa dejú.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-44-9.D46.;
4546 Mc Kenna, Briege.Zázraky sa dejú.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-44-9.D52.;
4547 McAll, Kenneth.Uzdravení rodových kořenů.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7195-019-6.A10.;
4548 Mccarty, Nick.Trója. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2004.80-7360135-4.D14.;
4549 Mcdonnel, Kilian.Rozdúchavanie Plameňa. Zvolen:Jas.1993.0-8146-5013-9.B07.;
4550 Mcdonnel, Kilian.Rozdúchavanie Plameňa. Zvolen:Jas.1993.0-8146-5013-9.B43.;
4551 Mcdowell, Josh.Nenechávaj si mozog pred dverami! : Vieš čo veríš a prečo?. Bratislava:Creativpress.2003.80-7131-052-2.A48.;
4552 McDowell, Josh.Lásku dať, lásku brať....:Triangl.1992.0-8423-1031-2.C2X.;
4553 McGeady, Mary Rose.V tieni Božej lásky.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-92-9.c12.;
4554 Mcgeady, Mary Rose.Stratené Božie deti.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-39-2.A45.;
4555 Mcginnis, Alan Loy.Priateľstvo.:Tranoscius.1994.80-7140-067-X.C15.;
4556 Mcgreal, Ian Philip.Velké postavy západního myšlení. nakladatelství s.r.o. Praha:PROSTOR.1998.80-7260-002-8.D21.;
4557 McGreal, Ian Philip.Velké postavy východního myšlení. Praha:Prostor.1998.80-85190-93-1.R3.;
4558 McKeever, Martin.Barnhard Häring - radosť byť redemptoristom. Bratislava:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2011.978-80-89342-20-4.D26.;
4559 Mečiar, Kamil.Životy víťazov 3.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-569-6.A31.;
4560 Mečiar, Kamil.Životy víťazov 2.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-568-8.A31.;
4561 Mečiar, Kamil.Životy víťazov 4.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-570-X.A31.;
4562 Mečiar, Kamil.Životy víťazov 1.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-567-X.A31.;
4563 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXVII. (1989).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..SSV2.;
4564 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXV. (1987).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..C33.;
4565 Medvecký, Matej.ŠtB na Slovensku 1945.1. :Ústav pamäti národa.2010.978-80-89335-31-2.D52.;
4566 Medzinárodná teologická komisia.O některých aktuálních otázkách eschatologie c Mezinárodní teologická komise ; překlad a úvodi napsal C.V. Pospíšil.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2008.978-80-7412-004-6.U.;
4567 Medzinárodný zväz Gideonovcov.Nová zmluva, Dan neue Testament, The new testament.:Tranoscius.1978..A11.;
4568 Meester, Conrad De.Tvá blizkost je mé štestí.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-79-0.A35.;
4569 Meester, Conrad de,(1936-).Malá cesta Terezie z Lisieux.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071956204 (brož.);978-80-7195-620-4.c1x.;
4570 Mehta, Ved.Setkání s filosofy. Bratislava:Archa.1995.80-7115-106-8.A35.;
4571 Meidenbauer, Jorg.Světová kronika - Objevy & vynálezy. Praha:Rebo Productions.2005.80-7234-410-2.R6.;
4572 Meisner, Joachim kardinál.Úvahy o Panně Marii:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-53-7.A32.;
4573 Meisner, Kardinál Joachim.Meditace o Panně Marii.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-584-5.A46.;
4574 Meisner, Kardinál Joachim.Úvahy o Panne Márii.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7192-942-5.A46.;
4575 Melicherčík, Andrej.V šírom poli studienečka.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..SK1990.;
4576 Meliton, sardský biskup, zemř. 190.[O Pasše. Česky & Řecky]O Pasše = (Peri Pascha). 2010. : Červený Kostelec : Pavel Mervart.2010.978-80-87378-56-4.A11.;
4577 Meliton, sardský biskup, zemř. 190.[O Pasše. Česky & Řecky]O Pasše = (Peri Pascha). 2010. : Červený Kostelec : Pavel Mervart.2010.978-80-87378-56-4.D24.;
4578 Mello, Anthomy de.Modlitba Žáby 2.Brno:Cesta.1996.80-85319-55-1.A35.;
4579 Mello, Anthony.Sádhana - Cesta k Bohu.Brno:Cesta.1996.80-85319-48-9.A34.;
4580 Mello, Anthony de, (1931-1987).Minúta múdrosti.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-046-2.C1Y.;
4581 Mello, Anthony de, (1931-1987).Minúta múdrosti.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-046-2.A46.;
4582 Mello, Antony de.Minutové nesmysly.Brno:Cesta.1995.80-85319-41-1.A45.;
4583 Mello, Antony de.Spev vtáka. Nitra:KS.1994.80-88741-02-5.A22.;
4584 Mello, Antony de.Kontakt s Bohom.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-172-8.A22.;
4585 Melo, Ľudovít Alexander, OP.Salve Regina, exercície.:.1985?..OP.;
4586 Meň, Alexander Protojerej.Ruská náboženská filozofia.Bratislava :Kalligram.2005.80-7149-742-8.C12.;
4587 Meň, Alexandr.Syn člověka.:[Červený Kostelec] : Pavel Mervart.2010.978-80-87378-62-5.D33.;
4588 Mendel, Miloš,1952-.Muslimové a jejich svět :.Praha ::Dingir,.2016.978-80-86779-42-3.C30.;
4589 Mendigal, Louis.Ako založiť študentskú skupinu.Bratislava:ÚKK.1947..SK1950.;
4590 Mendigal, Louis.Ako založiť študentskú skupinu.Bratislava:ÚKK.1947..SK1.;
4591 Menéndéz, Jozefa.Posolstvá Božského Srdca svetu, vizionárke Jozefe Menéndezovej.:.2000?..B10.;
4592 Merell Jan.Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky.Praha:Česká katolická Charita.1987..C25.;
4593 Merell Jan.Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky.Praha:Česká katolická Charita.1987..CZ1.;
4594 Merell, Jan.Radostná zvěst Nového zákona.Praha;vyd. Čes.katolická Charita.:Ústřední církevní nakl..1973..D31.;
4595 Merell, Jan.Setkání s Ježíšem.Praha:ČKCH.1990..A33.;
4596 Merell, Jan.Úvod do četby Nového zákona.Praha:Čes.katolická Charita.1952..D41A.;
4597 Merhautová, Anežka.Bazilika sv.Jiří na Pražském hradě.Praha:Academia.1966..b13.;
4598 Mertl, Věroslav.Zjasněná noc.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-010-X.A15.;
4599 Merton, Thomas.Monastický pokoj.:Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty.1999.80-902682-0-X.B36.;
4600 Merton, Thomas.Žádný člověk není ostrov.Praha:Krystal OP.1995.80-85929-04-X.D28.;
4601 Merton, Thomas.Monastický pokoj.:Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty.1999.80-902682-0-X.D28.;
4602 Merton, Thomas.Vody Siloe.:Krystal OP.2007.978-80-85929-90-4.C23.;
4603 Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.1993.80-7113-083-4.A32.;
4604 Merton, Thomas.Vody Siloe.:Krystal OP.2007.978-80-85929-90-4.A13.;
4605 Merton, Thomas.Der Berg der sieben Stufen.Zurich:Benziger.1999.3-545-70006-2.C15.;
4606 Merton, Thomas.Žádný člověk není ostrov.Praha:Krystal OP.1995.80-85929-04-X.A11.;
4607 Merton, Thomas.Hora sedmi stupňu.Rim:KA.1968..A35.;
4608 Merz, Vreni,1948-2011.Vincent Pallotti.Bratislava:Pallotti.2013.9788089479078 (viaz.); 978-80-89479-07-8.A13.;
4609 Messadié, Gerald.Mojžíš.Praha:Euromedia Group.2000.80-7202-668-2.D26.;
4610 Messori, Vittorio.Hypotézy o Ježíšovi.Praha:Portál.1994.80-85282-53-4.A35.;
4611 Messori, Vittorio.Případ opus Dei.:Cesta Brno.1998.80-85319-77-2.A12.;
4612 Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..D41A.;
4613 Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..C12.;
4614 Metzger, Bruce.Veľké udalosti biblických čias.Bratislava:Slovart.1998.80-7145-228-9.R1.;
4615 Meves, Christa.Verfuhrt,manipiliert,pervertiert. Germany:Resch.2003.3-935197-29-2.C15.;
4616 Meynard André-Marie OP.Duchovní život.Olomouc:MCM.2004.80-7266-180-9.D28.;
4617 Meynard André-Marie OP.Duchovní život.Olomouc:MCM.2004.80-7266-180-9.C22.;
4618 Meynard, André-Marie OP.Duchovní život, sešit 1,2,3. Praha:Ladislav Kuncíř.1926?..B24.;
4619 Mezinárodní, PAPEŹSKÁ MARIÁNSKÁ AKADEMIE.Matka Páně.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-762-7.A43.;
4620 Miguel, Aura.Fatimské tajemství a Jan Pavel II..:Karmelitánske nakladatelství v Kostelním Vydří.2008.978-80-7195-193-3.C3X.;
4621 Miguel, Aura.Fatimské tajemství a Jan Pavel II..:Karmelitánske nakladatelství v Kostelním Vydří.2008.978-80-7195-193-3.C22.;
4622 Mihóková, Mária.Prof. P. Michal Lacko, S.J. 19. 1. 1920 Krásna n/H. - 21. 3. 1982 Rím.Košice:Slovenský katolícky kruh.1992.80-900402-6-8.B29.;
4623 Michael Schmaus.Sviatosti.:Cyrilometodska Bohoslovecka Fakulta.1992..D46.;
4624 Michael, Martinek..Křesťané v zemi Indiánů :; kulturní, sociální a náboženské protiklady Latinské Ameriky.:Zdeněk Susa.2007.978-80-86057-42-2.D47.;
4625 Michael, Novak.Filozofia slobody.:Charis.1996.80-88743-16-8.C32.;
4626 Michael, Paul Gallagher.Slobodní veriť.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-186-8.A25.;
4627 Michael, Paul Gallagher.Křesťanství a moderní kultura.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-22-1.C34.;
4628 Michaela Saccardinová.Taliančina pre samoukov.:Kniha-spoločník.1994.80-901160-4-3.C36.;
4629 Michaela Saccardinová.Taliančina pre samoukov.:Kniha-spoločník.1994.80-901160-4-3.a23.;
4630 Michal, Miloslav Hodža.Matora.:Petrus.2003.80-88939-63-1.C16.;
4631 Michal, Stríženec.Súčasná psychológia náboženstva. Bratislava:Iris.2001.80-88778-33-6.D53.;
4632 Michalčík, Marek.Kto uverí mi?.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-607-4.B20.;
4633 Michálek, Jan.Zo živých prameňov.:Mladé letá.1960..C36.;
4634 Michalička, Ján.Spiritualita svätej Terézie Ježiškovej a dar nábožnosti.Žilina:Inštitút Communio.2013.9788097127558 (brož.); 978-80-971275-5-8.A30.;
4635 Michalička, Ján.Venček kráľovnej mája.:.1991..SAM.;
4636 Michalička, Ján.Nolite timere.Žilina:Inštitút Communio.2017.978-80-89750-07-8.D27.;
4637 Michalov, Jozef, SVD.Filozofia renesancie a baroka. Filozofická fakulta:Univerzita Konštantína Filozofa.2004.80-8050-671-X.c22.;
4638 Michalov, Jozef, SVD.Blahoslavenstvá.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-545-9.B04.;
4639 Michalov, Jozef, SVD.Scholastická filozofia.Filozofická fakulta/Herba Bratislava:Univerzita Konštantína Filozofa.2002.80-8050-502-0.c22.;
4640 Michalov, Jozef, SVD.Filozofia osvietenstva, romantizmu a idealizmu. Filozofická fakulta:Univerzita Konštantína Filozofa.2007.978-80-8094-126-0.C2x.;
4641 Michalov, Jozef, SVD.Apoštol Eucharistie : Životný príbeh sv. Pierra Juliena Eymarda.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-451-7.D52.;
4642 Michalov, Jozef, SVD.Sedem hlavných hriechov.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-377-4.B04.;
4643 Michalov, Jozef, SVD.Filozofia osvietenstva, romantizmu a idealizmu. Filozofická fakulta:Univerzita Konštantína Filozofa.2007.978-80-8094-126-0.c22.;
4644 Michalov, Jozef, SVD.Desať Božích prikázaní.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-462-2.B04.;
4645 Michalová, Tereza.Pather Imrich Fuzy.:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1999.80-88944-11-2.A41.;
4646 Michalovič, Ľudovít Štefan, CSsR.Dušičková pobožnosť.Bratislava:Kláštor Redemptoristov.1940..SK1950.;
4647 Michalovič, Ľudovít Štefan, CSsR.Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej Matky.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-088-0.B42.;
4648 Michalovič, Ľudovít Štefan, CSsR.Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej Matky.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-088-0.B42.;
4649 Michel, Jean-Claude.Kdo jsi, Maria?.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-91-X.A44.;
4650 Michelangelo.Požár smyslu.Praha:Čs. spisovatel.1977..C16.;
4651 Michelangelo, Buonarroti.Michelangelo Titan a člověk : Michelangelovo dílo básnické. Praha:ELK.1941..D11.;
4652 Mika, Waltari.Tajomstvo božieho kráľovstva.:Slovenský Tatran.1992.80-222-0375-0.D58.;
4653 Miklík, Josef,1886-1947.Satan na Svaté Hoře : na Sv. Hoře r. 1881 /.Praha ::Kropáč a Kucharský,.1932..D61.;
4654 Miklík, Jozef.Život blahoslavené Panny Marie.:Železník Martin.2005..A25.;
4655 Miklík, Konstantin.Jak chce Búh, tak buď. Praha:Atlas.1947..C36.;
4656 Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.1991.80-7116-016-4.D41.;
4657 Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.1991.80-7116-016-4.C3X.;
4658 Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.1991.80-7116-016-4.C22.;
4659 Mikloško, Jozef.Prísne tajné.Jozef Mikloško:DACO.1995.80-967298-0-2.A30.;
4660 Mikloško, Jozef.Prísne tajné.:PPB.1994.80-967009-1-X.D22.;
4661 Mikloško, Jozef.Veľmi prísne tajné - Ako sme boli slobodní.Bratislava:Daco.1999.80-967298-5-3.A27.;
4662 Miklošková, Marta; Mikloško, Jozef.Lúčenie. Jozef Mikloško:DACO.1996.80-967298-1-0.C25.;
4663 Mikluščák, Pavol.Nádej v naplnenie.Dolný Kubín:Zrno.1996.80-900496-8-0.D28.;
4664 Mikluščák, Pavol.Kristológia II.. Spišské Podhradie:KS.1995..B02.;
4665 Mikluščák, Pavol.Nádej v naplnenie.Dolný Kubín:Zrno.1996.80-900496-8-0.A34.;
4666 Mikluščák, Pavol.Teológia sviatostí II.. Spišské Podhradie:KS.1995..B02.;
4667 Mikluščák, Pavol.Teológia sviatostí I.. Spišské Podhradie:KS.1995..B02.;
4668 Mikluščák, Pavol.Mariológia. Spišské Podhradie:KS.1995..B02.;
4669 Mikluščák, Pavol.Tajomstvo daru.Dolný Kubín:Zrno.1996.80-900496-7-2.A34.;
4670 Mikluščák, Pavol.Kristológia I.. Spišské Podhradie:KS.1995..B02.;
4671 Mikuláš, František.Dubnická kniha zázrakov.Dubnica nad Váhom:Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dubnica nad Váhom.2012.9788097103590 (brož.);978-80-971035-9-0.C20.;
4672 Mikus, Joseph A..Pamati slovenskeho diplomata /.Cleveland, Ohio ::Nakladom Prvej katolickej slovenskej jednoty,.1978..C1Y.;
4673 Milan Jurčo.Cesta na vrch Morija.:Cirkevné nakladateľstvo Bratislava.1972..SK1990.;
4674 Milan Jurčo.Cesta na vrch Morija.:Cirkevné nakladateľstvo Bratislava.1972..SK1.;
4675 Milan, Pišút.Dejiny svetovej literatúry.Bratislava:Osveta.1963..D15.;
4676 Milan, Rúfus.Óda na radosť a iné básne.:Perfekt.2000.80-8046-149-X.D35.;
4677 Milan, Varsik.Na hranici vekov a svetadielov.:Pravda.1986..C10.;
4678 Milan, Viktor.Kristov bojovník.Ružomberok:[s.n.].1927..SK1950.;
4679 Milevičová, Mária.Modlitba v poňatí Edity Steinovej.:Pápežská teologická akadémia v Krakove.1998..B03.;
4680 Milko, Pavel.Origenes učitel.:.2008.978-80-86420-30-1.D24.;
4681 Milko, Pavel.Úvod do byzantské filosofie.:Pavel Mervart.2009.978-80-87378-13-7.D45.;
4682 Milo, Urban.Za Vyšným mlynom. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..D32.;
4683 Miloslav Klisz, - Mons..Homiletický sborník - cyklus B.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..D33.;
4684 Mina, Claudio.Radosť z lásky : Manželská spiritualita.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-012-7.C2X.;
4685 Minarik, Klement.Pražští mučednici.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-09-0.B06.;
4686 Minařík, Květoslav,(1908-1974).Vnitřní smysl Nového Zákona.Praha ::Canopus,.1992.80-85202-07-7.D51.;
4687 Minařík, Metoděj František.Mariánská dogmata.Kostelní Vydří:KN.1991.80-85527-00-6.B06.;
4688 Mioni, Ugo.Saratambal.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1947..D56A.;
4689 Mioni, Ugo.Saratambal.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1947..SK1950.;
4690 Miravalle, Mark.Medžugorie a rodina.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.2009.978-80-7165-726-2.C23.;
4691 Miravalle, Mark.Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Bratislava :Magnificat.1993.80-967345-7-1.B25.;
4692 Miravalle, Mark.Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Bratislava :Magnificat.1993.80-967345-7-1.c22.;
4693 Miravalle, Mark.MARIA, Spoluvykupitelka, Prostřednice, Přímluvnice.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997..C22.;
4694 Mircea, Eliade.Dejiny náboženských predstáv a ideí-diel 1.Bratislava ::AGORA.1995.80-967210-1-1.C25.;
4695 Mirkovič, Lazar.Pravoslávna liturgika ll..:"Orthodoxos Kypseli" . Grécko.1994.80-7097-281-5.A44.;
4696 Mirkovič, Lazar.Pravoslávna liturgika l..:Orthodoxos Kypseli - Greécko.1994.80-7097-280-7.A44.;
4697 Misál, Stanislav.Život a dielo Mons. ThDr. Štefana Nahálku.Levoča:Milan Tejbus - MTM.2004.80-89187-00-5.B40.;
4698 Misionári Božieho Slova.Malý misionár. Nitra:Misionári Božieho Slova.1944..B34.;
4699 Mišovič, Bernard, SJ.Duchovné cvičenia s Jánom.Trnava:Dobrá kniha.2001..B05.;
4700 Mišovič, Bernard, SJ.Sibyla severu - svätá Brigita švédska.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-094-2.D52.;
4701 Mišuth, Viktor,1959-.Staré Hory.Banská Bystrica:[s.n.].2005..B40.;
4702 Mitošinka, Viliam.Pamäti kňaza.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-054-6.D55.;
4703 Mitošinka, Viliam.Pamäti kňaza.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-054-6.A26.;
4704 Mlynár, Eliáš,.Duchovní života studnice, plná Božského občerstvení, vyprýštěná v ráji Písma svatého otevřená od Ducha Svatého a všem spasení žádostivým a po milosti Boží žízníc?.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1944..SK1950.;
4705 Mňačko, Ladislav.Smrť sa volá Engelchen.Bratislava:SVPL.1964..a48.;
4706 Mňačko, Ladislav,.Oneskorené reportáže.Bratislava:LITA.1990.80-219-0143-8.D33.;
4707 Moderson, Ernst.V putach povery. Bratislava:ECM.1994.80-85013-19-3.B06.;
4708 Moens, Jean-Luc.Evanjelizovať znamená milovať. Nitra:Garmond.1994.80-967282-0-2.C1Y.;
4709 Mohamed.Korán..Žilina:Knižné centrum.2001.80-88723-81-7.A46.;
4710 Mohelník, Benedikt Tomáš,(1970-).Pečeť daru Ducha Svatého.Praha:Krystal OP.2012.9788087183441 (brož.);978-80-87183-44-1.C10.;
4711 Mohl, Leonóra.Matka slovoma obrazom.:.1993..B49.;
4712 Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3.B34.;
4713 Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3.B04.;
4714 Mollehave, Johannes,,1937- - autor.Slova útěchy.Praha ::Kalich.2011.978-80-7017-160-8.D36.;
4715 Molnár, Sándor.Ľalia 20. storočia.[Trnava]:[s.n.].1948..D51A.;
4716 Molnár, Sándor.Ľalia 20. storočia.[Trnava]:[s.n.].1948..SK1950.;
4717 Mon Calepin.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .1970..D61a.;
4718 Mon Calepin (Beňo, Ján).Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .1968..D56A.;
4719 Mon Calepin (Beňo, Ján).Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .1968..SK1.;
4720 Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..B27.;
4721 Monika Šurdová.Rozprávanie o slove 2.diel.Bratislava:LUC.1991.80-7114-026-0.D22.;
4722 Montana, Victoria.Dom na skale:.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1993.8085716038;80-85716-03-8.A30.;
4723 Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X.A40.;
4724 Montana, Victoria.Dom na skale:.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1993.8085716038;80-85716-03-8.D48.;
4725 Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X.A32.;
4726 Montana, Victoria (Mária Muráňová).Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..C36.;
4727 Montana, Victoria (Mária Muráňová).Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..SUSCM.;
4728 Montana, Victoria (Mária Muráňová).Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..SUSCM.;
4729 Montes, Jesus Sanz.František a Klára z Assisi. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-020-6.A15.;
4730 Montgomery, Dan.Cesta k osobní zralosti.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-399-0.A43.;
4731 Moody, Rayhond.Svetlo na druhom brehu.:Smena.1991.80-221-0190-7.A45.;
4732 Moore, Thomas.Temné noci duše.Praha:Portál.2009.978-80-7367-547-9.C25.;
4733 Moore, Thomas, 1940-.A psal prstem do písku :.:Praha :.2010.978-80-7367-752-7.D34.;
4734 Moravčík, Jozef.História Žiliny - Žilinský rínok.:EDIS.2002.80-7100-940-7.B26.;
4735 Moravčík, Jozef.História Žiliny - Kostol svätého Štefana - kráľa.:EDIS.2002.80-7100-964-4.B26.;
4736 Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..SSV1.;
4737 Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..D55A.;
4738 Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..D51A.;
4739 Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..D41A.;
4740 Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..D58A.;
4741 Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..D54A.;
4742 Mordel, Štefan.Patrológia. Spišské Podhradie:KS.2004.80-89170-12-9.A33.;
4743 Mordel, Štefan.Diela apoštolských otcov : Spisy z obdobia apoštolských otcov. Spišské Podhradie:KS.2007.978-80-89170-24-1.A31.;
4744 Moretti, Marino.Znamenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1.;
4745 Moretti, Marino.Znamenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-004-1.A34.;
4746 Moretti, Marino.Znamenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV2.;
4747 Moretti, Marino.Znamenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-004-1.D25.;
4748 Moretti, Marino.Znamenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1.;
4749 Morstin, Ludvik Hieronym.Kopernik. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1948..A44.;
4750 Moskwa, Jacek.Pápež, ktorý zmenil svet.Bratislava:IKAR.2003.80-551-1086-7.A44.;
4751 Mozoľ, Vincent.Spevníček. Brodno:Mozoľ.2008..B33.;
4752 Mozoľ, Vincent.Spevníček.Brodno:Cirkevno-národné spoločenstvo rim-kat. farnosti v Brodne.2008 jún..B36.;
4753 Mráček, František.Růženec Panny Marie.Praha:Vérité.2002.80-900843-5-4.D53.;
4754 Mráček, František.Medžugorje : 1.díl..Praha:Vérité.1991.80-900843-1-1.A45.;
4755 Mráček, František.Ježíšovy cesty.Praha:Vérité.2008.978-80-87129-10-4.c16.;
4756 Mráček, František,(1934-).Očistec.Praha ::Vérité,.2004.80-900843-8-9.D27.;
4757 Mráček, František,(1934-).Očistec.Praha ::Vérité,.2004.80-900843-8-9.A10.;
4758 Mráček, Karel Pavel.Príručka církevních dejin.Praha:Krystal.1995.80-85929-01-5.A25.;
4759 Mráz, Marián, SJ.Špeciálna morálna teológia. Dekalóg.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-110-8.D33.;
4760 Mrázek, Jiří,(1960-).Evangelium podle Matouše.Praha ::Česká biblická společnost.2011.978-80-87287-44-6.D48.;
4761 Mrocek, Juraj.Chceli by sme vidieť Ježiša.Bratislava :Juraj Mrocek.2004.80-968887-9-X.C25.;
4762 Mrocek, Juraj.Svätý František z Paoly. Juraj:Mrocek.2007.978-80-89237-05-0.A37.;
4763 Mrowiecová, Katia; Kubler, Michel; Sfeir, Antoine.Búh Jahve Alláh.Praha:Garamond.2009.978-80-7407-058-7.C25.;
4764 Mroz, Mirosaw..Tajemnica ludzkiej nieprawosci :.Torun ::Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Mikoaja Kopernika,.2010.9788323125228.a23.;
4765 Mrva, Ivan.Historický kalendár - Slovensko.Bratislava:Perfekt.2006.80-8046-336-0.R6.;
4766 Mrva, Marián.Žilina a Alexander Lombardini. .Žilina :Artis Omnis.2009.978-80-89341-12-2.D26.;
4767 Mrva, Marián.VÝVOJ PRÍRODY A DEJINY MESTA ŹILINY NA VÝSTAVÁCH POVAŹSKÉHO MÚZEA V ŹILINE.:.2001..A32.;
4768 Mrva, Marián ; Štanský, Peter.Sprievodca Múzeom Alexandra Lombardiniho. .Žilina :FACTA NON VERBA.2010.978-80-970478-0-1.B32.;
4769 Msgre de Ségur.A peklo predsa jestvuje....(Košice):Slovo.1995.80-85291-19-3.B38.;
4770 Msgre de Ségur.A peklo predsa jestvuje....(Košice):Slovo.1995.80-85291-19-3.B23.;
4771 Múcska, Vincent.Dejiny európskeho stredoveku : Raný stredovek (od 5. storočia do polovice 11. storočia).Prešov:VMV.2006.80-7165-576-7.D23.;
4772 Muhlen, Heribert.Nově s Bohem.Olomouc:MCM.1993..A20.;
4773 Muhs, Wilhelm.Brána do neba. 365 myšlienok o Panne Márii..Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-73-X.A37.;
4774 Mulaisho, Dominic.Jazyk nemého:.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-102-7.A24.;
4775 Mulford, Prentice.Dar Ducha.Bratislava:Brieždenie.1992.80-901176-0-0.A35.;
4776 Mulford, Prentice.O mysli.:Eugenika.1996.80-967400-5-9.A46.;
4777 Mulford, Prentice.Dar ducha II.Bratislava:Brieždenie.1993.80-901176-1-9.A35.;
4778 Muller Ľudovít SJ.Asketika.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho v Trnave.1944..D54A.;
4779 Müller, Andreas E.,1966-.Hora Athos :.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.2013.978-80-7465-058-1.C2X.;
4780 Muller, Gerhard Ludwig.Dogmatika pro studium i pastoraci. Kostelní Vydří:Karmel. nakl..2010.978-80-7195-259-6.D26.;
4781 Müller, Helmut.Dějiny Německa.Praha:Lidové noviny.2004.80-7106-188-3.A48.;
4782 Muller, Jaroslav.Priatelia Zeleného údolia.Bratislava:Príroda.1989.80-07-00128-X.D33.;
4783 Müller, Ludvik.Poistný ventil.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944..SK1950.;
4784 Muller, Paul.Evangelium Sv.Lukaša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-261-7.A43.;
4785 Müller, Wunibald, 1950-.Zamlčené rány :.:Praha :.2011.978-80-7367-833-3.A14.;
4786 Multhaupt.Nech je tvoj život plný šťastia. Bratislava:Alfa konti.2004.80-88739-65-9.A31.;
4787 Multhaupt.Nech je tvoj dom plný smiechu : požehnania, modlitby a srdečné priania z Írska. Bratislava:Alfa konti.2004.80-88739-64-0.A45.;
4788 Munck, Thomas.Evropa sedmnáctého století : 1598-1700.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-508-9.D54.;
4789 Mundy, John H..Evropa vrcholného středověku 1150-1300.Praha:Vyšehrad.2008..D54.;
4790 Muráňová, Mária, 1932-2008 .Malá učebnica starnutia:.Bratislava:Lúč.2001.80-7114-336-7.D52.;
4791 Murgová, Ružena.Diéty.:.2002.80-967523-5-9.B21.;
4792 Murín, Karol.Spomienky a svedectvo. Radošina:Priatelia prezidenta Tisu.1991.80-900537-0-X.A25.;
4793 Murín, Karol.Spomienky a svedectvo. Radošina:Priatelia prezidenta Tisu.1991.80-900537-0-X.A13.;
4794 Murphy-O\'Connor, J..Apoštol Pavol.Zvolen:Dominikáni.2016.9788097012670; 978-80-970126-7-0.D41.;
4795 Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..A47.;
4796 Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1.;
4797 Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..D51A.;
4798 Murphy, Edward Francis.Hriešnica z Magdaly.Doľany:ZAEX.2014.9788089676224 (brož.); 978-80-89676-22-4.D56.;
4799 Murray, Andrew,.Očekávání na Boha :.Kutná Hora ::Česká biblická práce,.1948..CZ2.;
4800 Murray, Paul.Nové víno dominikánské spirituality :.Praha ::Krystal OP,.2010.978-80-87183-20-5.D56.;
4801 Muschalek, Hubert.Moderní prírodovedci o Bohu II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..SUSCM.;
4802 Musio, Nino.Nebol to len sen.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..C36.;
4803 Mutschlechner, Nikolaus.Lékař, který zvolil Boha.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-96-0.A15.;
4804 Mydla, Jozef.Skúšaný život.:.2021.9788081261886; 978-80-8126-188-6.C21.;
4805 Myslivec, Josef;Tkadlčík, Vojtěch.Křesťanský východ a my; Velehradská cesta k odloučeným bratřím. Praha:ČKCh.1970..B26.;
4806 Nadácia Áno životu.Miriam, prečo plačeš?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-7.A41.;
4807 Nadácia matky všetkých národov, Amsterdam.Poselství Paní všech národu.Olomouc:MCM.2000.80-7266-049-7.C22.;
4808 Nadácia matky všetkých národov, Amsterdam.Poselství Paní všech národu.Olomouc:MCM.2000.80-7266-049-7.C31.;
4809 Nadolski, Boguslaw.Liturgika II. Poznaň:Pallottinum.1991.83-7014-150-1.D21.;
4810 Nadolski, Boguslaw.Liturgika III. Poznaň:Pallottinum.1992.83-7014-191-9.D21.;
4811 Nadolski, Boguslaw.Liturgika I. Poznaň:Pallottinum.1989.83-7014-115-3.D21.;
4812 Nagy, Imrich,.Erazmovci na Slovensku.:.2017.9788055712932; 978-80-557-1293-2.C2x.;
4813 Náhalka, Štefan.Pamätnica Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..D13.;
4814 Náhalka, Štefan.Láska v duchovnom živote podľa učenia sv. Tomáša Akvinského.Košice:Verbum.1947..D41A.;
4815 Náhalka, Štefan.Sviatosť krstu.Košice:Verbum.1948..B27.;
4816 Nardini, Bruno.Leonardo da Vinci.Bratislava:Tatran.1980..D14.;
4817 Nardini, Bruno.Stretnutie s Michelangelom.Bratislava:Tatran.1978..D14.;
4818 Nárožný, Jozef.Mikuláš z Flüe - švajčiarsky svätý.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-196-6.B37.;
4819 Nathanson, Bernard.Božia ruka.Bratislava:LUC.1998.80-7114-241-7.A22.;
4820 Nathanson, Bernard N..Božia ruka. Slovo:Košice.1998.80-85291-57-6.B42.;
4821 Naumann, Frank, 1956-.Malý Machiavelli : 15 osvědčených strategií pro životní krize. 2011. : Praha : Portál.2010.978-80-7367-847-0.c1x.;
4822 Navrátil, Augustín.Chvilky u nohou Matky Boží.:.1942..A47.;
4823 Nedvěd, Jan.Brontosauři.Praha:nakladatelství BOČAN.1991.80-900824-1-6.A44.;
4824 Negrisolo, A..Otec Pio z Pietrelciny. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2003.80-7192-756-2.A31.;
4825 Nektarios Antonopoulos.Návrat. Pravoslávna bohoslovecká fakulta UPJŠ:Prešov.1996.80-7097-329-3.D28.;
4826 Nelson, Dwight.Nekonečná milosť. Martin:Advent Orion.2000.80-88960-44-4.A48.;
4827 Nemcova, Bozena.Velká kniha pohádek. Praha:Albatros.1985..D38.;
4828 Němcová, Božena,.Zlatá kniha rozprávok Boženy Nĕmcovej.Žilina:O. Trávniček.1942..D55A.;
4829 Němcová, Dana.Matka Tereza s Danou Němcovou.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-562-4.D28.;
4830 Nemcová, Viera.Krížová cesta Božieho milosrdenstva c Viera Nemcová.Zvolen:Jas.1999.80-88795-66-4.B27.;
4831 Nemcová, Viera.Krížová cesta požehnávania c Viera Nemcová, Václav Kocián.Zvolen:Jas.2000.80-88795-70-2.B27.;
4832 Nemcová, Viera.Krížová cesta lásky c Viera Nemcová, Boris Kozlík.Zvolen:Jas.1999.80-88795-61-3.B27.;
4833 Nemcová, Viera.Krížová cesta nezamestnaných. Zvolen:Jas.2004.80-88795-96-6.B27.;
4834 Nemcová, Viera.Krížová cesta oslobodenia. Jas:Zvolen.2001.80-88795-80-X.B27.;
4835 Nemčík, Ján, SVD.Južná Amerika, aká si?.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2001.80-85223-59-7.C26.;
4836 Nemčík, Ján, SVD.Južná Amerika, aká si?.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2001.80-85223-59-7.A14.;
4837 Němec, Damián.Manželské právo katolícké církve.Praha:Krystal.2006.80-85929-83-X.A26.;
4838 Nemec, František.Cirkevný dejepis.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV2.;
4839 Němec, František,.Matko, neopouštěj nás ... /.Praha ::Tovaryšstvo Ježíšovo,.1946..D54A.;
4840 Němec, Jaroslav.Vybrané kapitoly z dejin evangelizacie sveta 2,3.d.Olomouc:Olomouc.1991..A22.;
4841 Němec, Jaroslav.Noví mučednici.Olomouc:MCM.1993..A33.;
4842 Němec, Jaroslav.Rozvoj duchovních řádu v českých zemích.Praha:Jan Krigl.1988..A35.;
4843 Němec, Jaroslav.Mučedník mlčenlivosti.:Rím.1991..B03.;
4844 Němec, Jaroslav.Dějiny křesťanského starověku.Olomouc:MCM.1997..D37.;
4845 Němec, Jaroslav.Kněz a mučedník Jan Sarkandr:.Olomouc:MCM.1994..D43.;
4846 Němec, Ludvík,1912-1988.František Dvorník - mistr historické syntézy /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2013.978-80-7412-146-3.C3X.;
4847 Němec, Vladimír.Ni parolas esperante :.Poprad ::Slovakia esperanto-asocio,.1990..C10.;
4848 Nepšinský, Vojtech.Vznik a dejiny medzinárodných eucharistických kongresov. Badín:KS.2005.80-88937-18-3.C16.;
4849 Nepšinský, Vojtech.Eucharistická úcta mimi sv.omše. Badín:KS.2005.80-88937-19-1.C16.;
4850 Nestor.Nestoru letopis ruský. Praha:SNKL.1954..C13.;
4851 Nešpor, Karel.Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a lepších věcech.Praha:Portál.1995.80-7178-086-3.A37.;
4852 Neubert, E.Môj ideál Ježiš.:.2008..B09.;
4853 Neubert, E.Môj ideál, Ježiš, syn Máriin. Kremnica:Serafínsky svet.1943..B31.;
4854 Neubert, E..Môj ideál, Ježiš, syn Máriin.Kremnica:Serafínsky svet.1945..SK1.;
4855 Neubert, E..Môj ideál, Ježiš, syn Máriin.Kremnica:Serafínsky svet.1945..SK1950.;
4856 Neubert, E. - (Emile), 1878-1967.Můj vzor Ježíš, syn Panny Marie.:Olomouc :.2011.978-80-7266-329-3.A10.;
4857 Neumann, Jaromír.Itálie : 2. : Z cesty za uměním.Praha:Odeon.1979..C11.;
4858 Neuner, Jozef SJ.Na ceste s ním.Olomouc:MCM.1990..D14.;
4859 Neuner, Jozef SJ.Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-072-1.D42.;
4860 Neuner, Jozef SJ.Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-072-1.A22.;
4861 Neupauer, František,(1979-).Za komunizmu nám bolo lepšie-.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741723 (brož.);978-80-8074-172-3.D31.;
4862 Neupauer, František,(1979-).Za komunizmu nám bolo lepšie-.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741723 (brož.);978-80-8074-172-3.B41.;
4863 Neupauer, František,1979-.Silvo Krčméry.Bratislava:Nenápadní hrdinovia.2012.9788097094508 (brož.);978-80-970945-0-8.B40.;
4864 Neužil, František.Bosý biskup z Libice.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-068-0.D58.;
4865 Neužil, František.Bosý biskup z Libice.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-068-0.A15.;
4866 Newman, John Henry.Obrana svojho života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..D56A.;
4867 Newman, John Henry.Obrana svojho života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..D54A.;
4868 Newman, John Henry.Sen starého muže.:Cesta Brno.1991.80-85319-13-6.B12.;
4869 Newman, John Henry.Obrana svojho života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..D42.;
4870 Newman, John Henry,(1801-1890).Čas Antikrista.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-091-6 .D42.;
4871 Newman, John Henry,(1801-1890).Rizika víry.Praha ::Krystal OP,.2011.978-80-87183-34-2.D47.;
4872 Newman, John Henry,1801-1890.Maria v litaniích /.V Brně ::Edice Akord,.1946..D54A.;
4873 neznámy.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..B21.;
4874 Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum.1948..B41.;
4875 Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum.1948..B47.;
4876 neznámy.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..B28.;
4877 Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum.1948..SK1950.;
4878 Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum.1948..B41.;
4879 Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum.1948..D54A.;
4880 Nicolas, Jean.Dogmatika v syntéze.:.1985?..SAM.;
4881 Nicolaus, Mutschlechner.Richard Pampuri.Bratislava:LUC.2002.80-7114-364-2.B41.;
4882 Niederle, Jindřich Niederle Václav Varcl Ladislav.Mluvnice řeckého jazyka.Praha:SPN.1974..A35.;
4883 Niederle, Jindřich,1840-1875.Mluvnice řeckého jazyka.Praha ::Scriptum,.1991..C31.;
4884 Nigg, Walter.Benedikt z Nursie.Praha:ZVON.1991.80-7113-040-0.A41.;
4885 Nigg, Walter.Svätec z nevhodného dreva Ján z BOHA.Bratislava:LUC.1996.80-7114-198-4.B43.;
4886 Nigg, Walter.Svätec z nevhodného dreva Ján z BOHA.Bratislava:LUC.1996.80-7114-198-4.B05.;
4887 Nigg, Walter,(1903-1988).Nenápadná svätica.[Bratislava:Postulazione M.A.M.].2011.9788089536047 (brož.);978-80-89536-04-7.B42.;
4888 Niro, Iasenza Marcellino.OJCIEC swiety Pio z Pietrelciny.:klastor"Santa Maria delle Grazie.2006.88-499-0089-9.C15.;
4889 Norah, Loftsová.Katarína Aragónska.:Slovenský spisovateľ.1987..C36.;
4890 Norbert Kotrbanec.Na cesta k Pravde.Čadca:MAGMA.2000.80-968511-3-6.B03.;
4891 Nouwen.Dopisy Markovi.Praha:ZVON.1996.80-7113-165-2.A15.;
4892 Nouwen, Henri.Vmene Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-206-6.A35.;
4893 Nouwen, Henri.Cesta srdce.Praha:ZVON.1995.80-7113-134-2.A22.;
4894 Nouwen, Henri.Ako klaun v Rí­me. .Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-08-2.C24.;
4895 Nouwen, Henri.Ako klaun v Rí­me. .Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-08-2.C31.;
4896 Nouwen, Henri.Vmene Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-206-6.B43.;
4897 Nouwen, Henri J. M..Návrat márnotratného syna.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-151-5.D53.;
4898 Nouwen, Henri J. M..Vnútorný hlas lásky.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-9-0.A33.;
4899 Nouwen, Henri J. M..Má ma niekto rád?.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-418-2.D27.;
4900 Nouwen, Henri J. M..Cesta srdca.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-8-6.A22.;
4901 Nouwen, Henri J. M., 1932-1996.Proměň můj nářek v tanec :.:Olomouc :.2008.978-80-7266-300-2.D28.;
4902 Novák, Antonín.Vědomí středověku : z kulturních dějin prvního tisíciletí.Praha:Ml.fronta.2007.978-80-204-1487-8.D28.;
4903 Novák, František Xaver, CSsR.Pohledy do života bohoslovcu a kněží.:.1902..CZ2.;
4904 Novák, Josef.Církevní dějiny : 1.díl. Sedmá patristická čítanka.Praha:Čes.katolická Charita.1989..A50.;
4905 Novák, Josef.Církevní dějiny : Devátá patristická čítanka.:Praha : Čes.katolická Charita.1991.80-7072-120-0.D25.;
4906 Novák, Josef.Druhá patristická čítanka.:Praha : Ústř.církevní nakl. .1985..A50.;
4907 Novák, Josef.Pátá patristická čítanka.Praha:ČKCH.1988..B06.;
4908 Novák, Josef.Patristická čítanka.:Česká katolická charita.1983..A50.;
4909 Novák, Josef.Církevní dějiny 2. díl : Osmá patristická čítanka.Praha:ČKCH.1990..D25.;
4910 Novák, Josef.Církevní dějiny.:V Praze : Česká katolická charita.1988..D25.;
4911 Novák, Josef.Církevní dějiny : 1.díl. Sedmá patristická čítanka.Praha:Čes.katolická Charita.1989..D25.;
4912 Novák, Josef.Církevní dějiny 2. díl : Osmá patristická čítanka.Praha:ČKCH.1990..A24.;
4913 Novak, Michael.Biznis ako poslanie. s.r.o.:Bratislava.1998.80-88743-21-4.D35.;
4914 Nováková, Consilie.Katechetika.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1991..D12.;
4915 Novikov, Ivan Aleksejevič.Alexandr Sergejevič Puškin.:Mladá fronta.1952..a48.;
4916 Novotný, Adolf.Na každý den.:.1970?..CZ1.;
4917 Novotný, Jiří, SJ.Basil Veliký a jeho doba.:.1999.80-86045-39-0.A42.;
4918 Novotný, Štefan.Zázraky a znamenia v Biblii. .Bratislava :Vydavateľstvo Don Bosco.2011.978-80-8074-133-4.D45.;
4919 Novotný, Tomáš.Prichazejí.Praha:Oliva.1992.80-900773-7-4.A34.;
4920 Nový Rostislav.Slavníkovci ve středověkém písemnictví.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1987..D61a.;
4921 Novych, Anastasia.AllatRa.Praha:IBIS.2014.9788090479661 (viaz.); 978-80-904796-6-1.D51.;
4922 Novysedlák, Peter.Za hranice vedeckej pravdy.. Zrno:Dolný Kubín.1998.80-967867-2-5.C26.;
4923 Nowak, Clementis Maria.A prečo ja?..Kapušany:Bens.2001.80-88998-22-0.A38.;
4924 Nowak, Mieczyslaw.Žít mší svatou.Olomouc:Matice cyrilometodějská..1990?..D32.;
4925 O. Walter.Pius XII., pápež pokoja.Trnava:Apoštolská administratúra.1940..D54A.;
4926 O'Brien, Michael D..Apokalypsa. Ronov nad Doubravou:Triality spol.s.r.o..1998.80-901876-1-7.D15.;
4927 O'Collins Gerard.Priatelia vo viere. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-050-5.A45.;
4928 O'Collins Gerard.Priatelia vo viere. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-050-5.B12.;
4929 O'Donnell, Christopher.O Panně Marii.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-015-7.A36.;
4930 Obr, Josef.Osoby a místa v evangeliích.Praha:Cyrilometodějské knihkupectví G. Francl.1947..D41A.;
4931 Obr, Josef.Osoby a místa v evangeliích.Praha:Cyrilometodějské knihkupectví G. Francl.1947..D54A.;
4932 Ockenfels, W.Malá katolicka sociálna nauka.Košice:HKR.1991..B06.;
4933 Ockenfels, Wolfgang.Malá katolícka sociálna náuka.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-138-0.C2X.;
4934 Oder, Slavomir - Gaeta, Saverio.Prečo svätý. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-55-3.D44.;
4935 Okáľ, Ján.Výpredaj Ľudskosti.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1989.0-919865-33-X.D51A.;
4936 Okáľ, Ján.Výpredaj Ľudskosti.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1989.0-919865-33-X.SK1990.;
4937 Okáľ, Ján.Výpredaj Ľudskosti.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1989.0-919865-33-X.A20.;
4938 Olbracht, Ivan.Ze starých letopisu. Praha:Československý spisovatel.1974..D11.;
4939 Olgiati, Francesco.Pošta kocúra.[S.l.]:n. vl..1938.80-900396-4-2.A34.;
4940 Oliva, Paľo,.Paľo Oliva.Bratislava:Lúč.2014.9788071149705 (viaz.); 978-80-7114-970-5.C31.;
4941 Olivar, Roberto Roche.Etická výchova.Bratislava:Orbis Pictus Istropolitana.1992.80-7158-001-5.C33.;
4942 Olivová, Lucie.Klenoty čínské literatury.Praha:Portál.2006.80-7367-153-0.D24.;
4943 Olszanski, Tadeusz.Ohlásiť evanjelium kráľovstva. Spišské Podhradie:Ks biskupa Jána Vojtaššáka.1997.80-7142-049-2.D34.;
4944 Omartian, Stormie.Moc manželkiných modlitieb.Bratislava:Slovo života international.2011.9788089165292 (brož.); 978-80-89165-29-2.A13.;
4945 Omartian, Stormie.Moc manželových modlitieb.Bratislava:Slovo života international.2011.9788089165285 (brož.); 978-80-89165-28-5.A13.;
4946 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXV. (2007). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.80-7162-619-8.C33.;
4947 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXX. (2002). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-366-0.C33.;
4948 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXIV. (2006). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-546-9.C33.;
4949 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXVIII. (2010). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-769-2.C33.;
4950 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXVII. (2009). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-728-9.C33.;
4951 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXL. (2012).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.978-80-7162-876-7.D42.;
4952 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXI. (2003). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-404-7.C33.;
4953 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXIV. (1996). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-090-4.C33.;
4954 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXVI. (2008). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-678-7.C33.;
4955 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXIII. (2005). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-502-7.C33.;
4956 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXII. (2004). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-445-4.C33.;
4957 Ondráš, Jaroslav,.Svätí pápeži dvadsiateho storočia.Horná Súča:Rímskokatolícky farský úrad.2014.9788097181161 (brož.); 978-80-971811-6-1.C25.;
4958 Ondrej Markuš, Jozef.Prorok Daniel.:Matica slovenská.2001.80-7090-600-6.C14.;
4959 Ondruš, Dalibor.Toxikománia strašiak či hrozba?.Martin:Osveta.1990.80-217-0141-2.A46.;
4960 Ondruš, Rajmund,.Blízki Bohu i ľuďom.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1992.091986578X; 0-919865-78-X.D55A.;
4961 Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu i ľuďom.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1982.0-920150-83-7.C32.;
4962 Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0;80-222-0277-0.A26.;
4963 Ondruš, Rajmund, SJ.Svätí a blahoslavení jezuitskej rehole.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-370-4.c22.;
4964 Ondruš, Rajmund, SJ.Rytier a reformátor.Cambridge, Ontario:.1991.0-919865-68-2.D55.;
4965 Ondruš, Rajmund, SJ.Keď zlyhajú všetky zmysly.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-219-8.A11.;
4966 Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu i ľudom 4.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-103-5.A16.;
4967 Ondruš, Rajmund, SJ.Dosiahli cieľ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..SUSCM.;
4968 Ondruš, Rajmund, SJ.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.A35.;
4969 Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu i ľuďom.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1981.0-920150-67-5.C32.;
4970 Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki k Bohu i ľudom 5.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-090-x.A16.;
4971 Ondruš, Rajmund, SJ.Keď zlyhajú všetky zmysly.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-219-8.A10.;
4972 Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu i ľudom 4.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-103-5.A40.;
4973 Ondruš, Rajmund, SJ.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.B29.;
4974 Ondruš, Rajmund, SJ.Dosiahli cieľ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..SUSCM.;
4975 Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0;80-222-0277-0.C30.;
4976 Ondruš, Rajmund, SJ.Z Černovej do Žiliny. Životné osudy P. Vendelína Javorku SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-597-8.C14.;
4977 Opasek, Anastáz.Dvanáct zastavení. Praha:TORST.1992.80-85639-04-1.D51.;
4978 Opatrný, Aleš,1944-.Credo :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-629-7.c1x.;
4979 Opatrný, Aleš,1944-.Jak potěšit zpovědníka /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-710-2.D55.;
4980 Opletal, František.Rozjímání nad žalmy.Olomouc:MCM.2002.80-7266-103-5.A27.;
4981 Opletal, František.Verím v boha II.Olomouc:MCM.1994..A22.;
4982 Opletal, František.Verím v boha I.Olomouc:MCM.1994..A22.;
4983 Orendáč, Peter.Alternatívne vyučovanie náboženstva a náboženskej výchovy.Prešov :Metodicko-pedagogické centrum.2006.80-8045-418-3.A45.;
4984 Orfeová, Christine V..Misionár s horiacim srdcom. Svätý Izák Jogues.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-469-7.D42.;
4985 Orchowski, Jozef.Potega Rožanca.:.2001..A38.;
4986 Ortkemper, Franz.NZ 7 První list Korinťanum.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-385-0.A43.;
4987 Osterwalder, Josef.Rozprávaj mi o Pánu Bohu. Bratislava:Alfa konti.2004.80-88739-62-4.A43.;
4988 Osterwalder, Josef.Rozprávaj mi o Pánu Bohu. Bratislava:Alfa konti.1993.80-88739-03-9.B38.;
4989 Osterwalder, Josef.Rozprávaj mi o Pánu Bohu. Bratislava:Alfa konti.1993.80-88739-03-9.A45.;
4990 Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4.A27.;
4991 Osuský, Samuel Štefan,1888-1975.Štúrova filozofia.Bratislava:Slovenská liga.1936..SK1950.;
4992 Osvald, František Richard.Praktická rukoväť k vysvetlovaniu Rímsko-katolíckeho Malého Katechismu I..Ružomberok:v.n..1908..B24.;
4993 Osvald, František Richard.Obradoslovie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1934..B24.;
4994 Osvald, František Richard.Obradoslovie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1924..B24.;
4995 Osvald, František Richard.Živý ruženec na česť Matky Božej Panny Márie a na spasenie veriacich.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..B22.;
4996 Osvald, František Richard.Obradoslovie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..D41A.;
4997 Ouhledová, Anna.Tajomstvo života, obety a lásky. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.1996.80-85223-41-4.D53.;
4998 Oxford University Press.Oxfordský slovník světových dějín.:ACADEMIA Praha.2005.80-200-1054-8.D15.;
4999 P. Georges O.C.D..Spiritualita Karmelu.Praha ::Zvon,.1991.80-7113-033-8.B25.;
5000 P. L. Janda S .J..Náš film.Spišské Podhradie:KA v biskupstve spišskom.1945..B29.;
5001 P. Primo Ciarlantini.Ja Augustín.:.1975?..B30.;
5002 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom III..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..SUSCM.;
5003 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom I..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1963..SUSCM.;
5004 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom I..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1963..D54A.;
5005 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom I..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1963..A36.;
5006 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom VI..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..A36.;
5007 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom IV..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..SUSCM.;
5008 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom III..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..D58.;
5009 P.Ph Dr Jan Ev. Urban .Cesty k víře.:Cyrilo - Metodějské knihkupectví Gustava Francla v Praze.1946..CZ2.;
5010 Padovani, Martin.Hojenie zranených vzťahov. Nitra:SVD.2008.978-80-85223-81-1.C2x.;
5011 Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.a48.;
5012 Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.C1Y.;
5013 Padovani, Martin.Hojenie zranených vzťahov. Nitra:SVD.2008.978-80-85223-81-1.a48.;
5014 Padovani, Martin, H. .Hojenie zranených emócií.:SVD - Spoločnosť Božieho Slova.1999.80-85223-49-X.D27.;
5015 Pachman Ludék.Boha nemožno vyhnať. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-049-1.D57.;
5016 Pachman Ludék.Boha nemožno vyhnať. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-049-1.A20.;
5017 Pakovci, Karol.Boh sa pyšným protiví. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-030-7.D52.;
5018 Paláu, Gabriel.V šlapajách Pánových.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..D41A.;
5019 Paláu, Gabriel.V šlapajách Pánových.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..D55A.;
5020 Palko, Vladimír.Boj o moc a tajná služba.Prešov:VMV.2004.80-7165-438-8.A30.;
5021 Palková, Daniela.Poštopkané srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-284-2.D47.;
5022 Palková, Daniela.Poštopkané srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-284-2.C24.;
5023 Pallenberg, Corrado.Paul VI.. Munchen:List Verlag.1965..C15.;
5024 Palmiero, Antonio.Gaetano Errico.Žilina :Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.2009.978-80-970241-6-1.B35.;
5025 Palouš, Radim.Dopisy kmotřenci.:.1990.80-7113-002-8.B14.;
5026 Palovič, Rastislav;Palovičová, Mária.Krížové cesty.:.2001..B28.;
5027 Panas, Henryk.Podla Judáša.Bratislava:Smena.1990.80-221-0084-6.C10.;
5028 Panikkar, Raimon.Trojice.Brno:Cesta.1999.80-85319-76-4.C14.;
5029 Panofsky, Erwin,1892-1968.Význam ve výtvarném umění.Praha ::Academia,.2013.978-80-200-2236-3 (Academia : brož.) :;978-80-87580-37-0 (Malvern : brož.).A14.;
5030 Papai, Zuzana.Zakarpatie Rímsko-katolícke kostoly.Mukačevo:.2003..D12.;
5031 Papasogli, Giorgio.Svätý lekár Giuseppe Moscati.Košice:SLOVO.1991.80-85291-09-6.B25.;
5032 Papasogli, Giorgio.Svätý lekár Giuseppe Moscati.Košice:SLOVO.1991.80-85291-09-6.C31.;
5033 Pápežská biblická komisia.Bible a morálka.Kostelní Vydří:KN.2008.978-80-7195-367-8.U.;
5034 Pápežská biblická komisia.Výklad Bible v církvi :; dokument Papežské biblické komise z 15. dubna 1993.:.2007.978-80-7195-133-9.U.;
5035 Pápežská komisia pre náboženské vzťahy so Židmi.Pripomíname si: Reflexia nad Šoa. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-613-9.U.;
5036 Pápežská misijná jednota.Zjednotení hlásať Krista všetkým národom.:Pápežské misijné diela.1995..U.;
5037 Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Modlitba za jednotu kresťanov r. 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-302-4.U.;
5038 Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg.Kde je tvoj Boh?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-536-1.U.;
5039 Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg.Ježiš Kristus - prameň živej vody. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-508-6.U.;
5040 Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich.Dokumenty Svätej stolice č. 60 : Smernice pre pastoráciu Rómov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-651-0.U.;
5041 Pápežska rada pre rodinu.Odovzdávanie viery v rodine.Prešov:VMV.2006..B12.;
5042 Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky.Pastoračná inštrukcia Aetatis novae - o spoločenskej komunikácii:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-128-5.U.;
5043 Papini, Giovani.Gog.:.1992.80-901226-5-5.a42.;
5044 Papini, Giovani.Legendy umučenia.Ružomberok:Genezis.1990.80-85220-06-7.D48.;
5045 Papini, Giovani.Legendy umučenia.Ružomberok:Genezis.1990.80-85220-06-7.A46.;
5046 Papini, Giovanni.Listy ľuďom pápeža Celestína VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SK1.;
5047 Papini, Giovanni.Listy ľuďom pápeža Celestína VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1.;
5048 Papini, Giovanni.Život Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-222-0247-9.A45.;
5049 Papini, Giovanni.Život Krista. Bratislava:Tatran.1969..D55A.;
5050 Papini, Giovanni.Svatý Augustin.Praha:Bohuslav Rupp.1947..C23.;
5051 Papini, Giovanni.Život Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-222-0247-9.A26.;
5052 Papini, Giovanni,1881-1956.Život Krista.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV2.;
5053 Papini, Giovanni,1881-1956.Život Krista.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..D56A.;
5054 Paprotny, Thorsten.Stručné dějiny antické filozofie.:Portál.2005.80-7178-900-3.A14.;
5055 Paravagna, Henrich M., OP.Fráter Kandid.Trenčín:Veritas.1943..D58A.;
5056 Paravagna, Henrich M., OP.Fráter Kandid.Trenčín:Veritas.1943..OP.;
5057 Párničan, Pavol.Slovensko pod ochranou Kráľovnej Karmelu.:.2009..B44.;
5058 Párničan, Pavol.Nebo Karmelu.:.2007.978-83-7490-061-4.D53.;
5059 Párničan, Pavol.Nebo Karmelu.:.2007.978-83-7490-061-4.D24.;
5060 Párničan, Pavol.Narodenie Pána v stredovekej ikonografii na Slovensku.:.2010? s.a..B45.;
5061 Párničan, Pavol.Gotická rezba stredoslovenských banských miest, Hornej Nitry a Turca. Kňazský seminár sv. Františka Xaverského:Banská Bystrica.2005.80-88937-22-1.D53.;
5062 Parsch, Pius.Výklad svätej omše v duchu liturgickej obnovy.Trenčín:Smer.1948..D41A.;
5063 Parsch, Pius.Výklad svätej omše v duchu liturgickej obnovy.Trenčín:Smer.1948..A46.;
5064 Pasquale, Gianluigi.Duchovní odkaz otce Pia. 2..Praha:Paulínky.2003.80-86025-54-3.A31.;
5065 Pasquale, Lubrano.Láska je ako svetlo.:Nové Město.1998.80-85487-54-3.A10.;
5066 Pasternak, Boris.Hvězdný déšť.Praha:Čs. spisovatel.1989.80-202-0053-3.D43.;
5067 Pasternak, Boris Leonidovič.Môj život.Bratislava:Smena.1990.80-221-0085-4.C36.;
5068 Pastirčák, Daniel.Malá kniha o vzťahoch.Levice:Ježiš pre každého.2008.978-80-968159-8-2.C3X.;
5069 Pastirčák, Daniel,1959-.Evanjelium podľa Jóba /.Bratislava ::Porta libri,.2013.978-80-89067-88-6.A30.;
5070 Pašteka, Július.Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Bratislava:LUC.2000.80-7114-300-6.R3.;
5071 Patakiová, Iveta.Budúcnosť JKS.:.2002..b16.;
5072 Páter Pio.Vlastnými slovami /svätý páter Pio.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-395-X.A36.;
5073 Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney Arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..D57A.;
5074 Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney Arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..SSV1.;
5075 Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney, arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..D57A.;
5076 Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney, arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..C33.;
5077 Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney, arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..D58.;
5078 Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney, arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..SK1.;
5079 Patricia de Menezes.Nanarodení.:Hnutie Božej nevinnosti.1994?..B21.;
5080 Patrik J. PAVLOVSKÝ.Kamarát Witko.Bratislava:LUC.1995.80-7114-155-0.D57.;
5081 Paul, Claudel.Výmena.:Petrus.1998.80-967376-8-6.D44.;
5082 Paul, Lunde.Islám.:Ikar.2004.80-551-0723-8.C3X.;
5083 Paul, Türks.Filip Neri: nakažlivá radost.:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7195-997-7.C14.;
5084 Pauliny, Andrej.Nové kvety svätosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..SUSCM.;
5085 Pauliny, Andrej, SDB.Dejiny Spásy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-33-9.suscm.;
5086 Pauliny, Andrej, SDB.Kariera svätych.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-28-8.A37.;
5087 Pauliny, Andrej, SDB.Ideme k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..D56A.;
5088 Pauliny, Andrej, SDB.V nasadení života. Don Bosco:Bratislava.1995.80-85405-35-0.B35.;
5089 Pauliny, Andrej, SDB.Umenie žiť.:Don Bosco.1995.80-85405-26-1.D56.;
5090 Pauliny, Andrej, SDB.Pokračovatelia dedičstva.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-27-X.A45.;
5091 Pauliny, Andrej, SDB.Vetvičky.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989..D57A.;
5092 Pauliny, Andrej, SDB.V nasadení života. Don Bosco:Bratislava.1995.80-85405-35-0.B38.;
5093 Pauliny, Andrej, SDB.Atlét na Petrovom stolci.Bratislava:ARCHA.1990.80-7115-000-2.B47.;
5094 Pauliny, Andrej, SDB.Umenie žiť.:Don Bosco.1995.80-85405-26-1.B43.;
5095 Pauliny, Andrej, SDB.Pokračovatelia dedičstva.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-27-X.A37.;
5096 Pauliny, Andrej, SDB.Dejiny Spásy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..SUSCM.;
5097 Pauliny, Andrej, SDB.Atlét na Petrovom stolci.Bratislava:ARCHA.1990.80-7115-000-2.B25.;
5098 Pauliny, Andrej, SDB.Dejiny Spásy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-33-9.D25.;
5099 Pauliny, Andrej, SDB.Vedeli sa obetovať : profily dvadsiatich hrdinských kresťanov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..D52A.;
5100 Pauliny, Andrej, SDB.Dejiny Spásy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..C36.;
5101 Pauliny, Andrej, SDB.Dejiny Spásy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..SUSCM.;
5102 Pauliny, Andrej, SDB.Viťazstvá mladých.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-25-3.B43.;
5103 Pauliny, Andrej, SDB.Vedeli sa obetovať : profily dvadsiatich hrdinských kresťanov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..A36.;
5104 Pauliny, Andrej, SDB.Viťazstvá mladých.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-25-3.B06.;
5105 Pavanello, Fernando A..Kazateľ milosti. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-54-6.D54.;
5106 Pavel, Žilin.Kutuzov.:Obzor.1985..C10.;
5107 Pavel1897-1978.Ty si mať dobrotivá :.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1984..SUSCM.;
5108 Pavel1897-1978.Apoštolský list Svatého otce papeže Pavla VI. ctihodným bratřím biskupům a milovanýcm kněžím a věřícím Československa k 1100. výročí smrti sv. Cyrila, apoštola jeho národů.[Roma ::s.n.,.1969..CZ1.;
5109 Pavelčík, Július, 1977- - autor.Jedno nevyhnutelné. :Svitavy :.2001.80-86036-55-3.B37.;
5110 Pavlík, Jiří.APOFTEGMATA ll. výroky a příběhy pouštních otcu.Praha:Benediktíni.2005.80-86882-01-2.A45.;
5111 Pavlík, Jiří.APOFTEGMATA l. výroky a příběhy pouštních otcu.Praha:Benediktíni.2000.80-802682-2-3.A45.;
5112 Pavlík, Jiří.Apofthegmata I.:Benediktinské arciopactví sv.Vojtěcha sv. Markéty.2000.80-902682-2-6.C3X.;
5113 Pavlík, Jiří.APOFTEGMATA ll. výroky a příběhy pouštních otcu.Praha:Benediktíni.2005.80-86882-01-2.A11.;
5114 Pavlík, Jiří.Apofthegmata I.:Benediktinské arciopactví sv.Vojtěcha sv. Markéty.2000.80-902682-2-6.D28.;
5115 Pavol Kossey, P Peter Murdza, Komisia pre laikov KBS Bratislava.Kresťanské hnutia, združenia a inštitúcie laikov na Slovensku.Bratislava:LUC.1999.80-7114-265-4.B20.;
5116 Pavol VI.Encyklika o rozvoji národov.Rím:Vatikán.1967..U.;
5117 Pavol VI.Mariánske modlitby..Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-343-7.A20.;
5118 Pavol VI.Encyklika o rozvoji národov.Rím:Vatikán.1967..SUSCM.;
5119 Pavol VI.Apoštolský list svätého otca Pápeža Pavla VI. na 1100. výročie smrti sv. Cyrila.:.1969..B23.;
5120 Pavol VI.Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978..SK1.;
5121 Pavol VI.Encyklika Humanae vitae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-031-9.U.;
5122 Pavol VI.Vyznanie viery Božieho ľudu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..U.;
5123 Pavol VI.Encyklika o rozvoji národov.Rím:Vatikán.1967..SK1.;
5124 Pavol VI.Humanae vitae o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..U.;
5125 Pavol VI.Apoštolský list svätého otca Pápeža Pavla VI. na 1100. výročie smrti sv. Cyrila.:.1969..U.;
5126 Pavol VI.Octogesima adveniens.:.1971..U.;
5127 Pavol VI.O pokroku národu Populorum progressio.:.1968..U.;
5128 Pavol VI.Mariánske modlitby..Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-343-7.C26.;
5129 Pavol VI.Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978..U.;
5130 Pavol VI..Humanae vitae.Wien:Spolok svätého Vojtecha Trnava v CN Bratislava.1969..B31.;
5131 Pavol VI..Encyklika Ecclesiam suam - Ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti .Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1968..B31.;
5132 Pavol VI..Evangelii Nuntiandi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-266-4.U.;
5133 Pavol VI..Encyklika Ecclesiam suam - Ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti .Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1968..U.;
5134 Pavol, Dobšinský.Púť po otčine.:Tatran.1981..C17.;
5135 Pavol, Jan.Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. mladíkom a dievčatám celého sveta .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-308-3.U.;
5136 Pavol, Jan.Apoštolský list vo forme "Motu Proprio" pri vyhlásení sv. Brigity Švédskej, sv. Kataríny Sienskej .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-310-5.U.;
5137 Pavol, Prikryl.Biblia s ilustraciami Vincenta Hložníka.Bratislava:Tatran.1998.80-222-0473-0.D14.;
5138 Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka III. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1963..C20.;
5139 Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka V. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1965..C20.;
5140 Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka II. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1960..C20.;
5141 Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka IV. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1964..C20.;
5142 Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka VI. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1968..C20.;
5143 Peck, M. Scott.Nevyšlapaná cesta nekončí :.:Argo.2001.80-7203-351-4.C23.;
5144 Peck, M. Scott (Morgan Scott).Nevyšlapanou cestou.Praha:Argo.1996.80-7203-036-1.C23.;
5145 Peck, Morgan Scott,(1936-2005).V jiném rytmu.Praha:Portál.2012.80-262-0071-3.A14.;
5146 Peck, Scott M..Dále nevyšlapanou cestou. Praha:Argo.2010.978-80-257-0295-6.D33.;
5147 Pecka, Dominik.Umění žíti : Katolická mravouka.Praha:Vyšehrad.1947..D53A.;
5148 Pecka, Dominik.Neviditelný prsten.Praha:Vyšehrad.1946..C14.;
5149 Pecka, Dominik.Neviditelný prsten.Praha:Vyšehrad.1946..D55A.;
5150 Pecka, Dominik.Oheň na zemi. Praha:Francl.1931..a47.;
5151 Pecka, Dominik.Matkine listy dcére. Trnava - Budapešť:Spolok svätého Vojtecha.1943..D54A.;
5152 Pecka, Dominik.Cesta k pravde.Praha:Vyšehrad.1969..D53A.;
5153 Pecka, Dominik.Skryté paprsky. Olomouc:Krystal.1933..C13.;
5154 Pecka, Dominik.Z deníku marnosti. Brno:Atlantis.1993.80-7108-062-4.A31.;
5155 Pecka, Dominik.Umení žít.Praha:Vyšehrad.1947..C12.;
5156 Pecka, Dominik.Umnění stárnoutí za školou.Praha:Vyšehrad.1945..D37.;
5157 Pecka, Dominik.Človek a dejiny.Praha:Vyšehrad.1969..c12.;
5158 Pecka, Dominik.Starý profesor se hlási o slovo.Č.Tešín:Kat.nakl.CorJesu.1995..C13.;
5159 Pecka, Dominik.Cesta k pravdě : Základní otázky náboženské.Praha:Vyšehrad.1947..D52A.;
5160 Pecka, Dominik.Cesta k pravde.Praha:Vyšehrad.1969..c12.;
5161 Pecka, Dominik.Promoční řeč.:.1969..D54A.;
5162 Pecka, Dominik.Otcove listy synovi. Trnava - Budapešť:Spolok svätého Vojtecha.1944..B47.;
5163 Pecko, Miroslav.Z dejín letectva a parašutizmu v Žiline.Žilina:Žilinská univerzita.2005.80-8070-396-5.D31.;
5164 Peguy, Charles.Mysterium svätých neviniatok.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-473-5.C24.;
5165 Pechová, Magdaléna.Humanizmus a renesancia.:Vydavateľstvo politickej literatúry - Bratislava.1966..D14.;
5166 Pekárek, Alois.HOŔÍCÍ SRDCE, Cyklus C.Třebíč:FiBox.1993.80-85571-02-1.A25.;
5167 Pekárek, Alois.HOŔÍCÍ SRDCE, Cyklus B.Třebíč:FiBox.1994.80-85571-04-8.A25.;
5168 Pekárek, Alois.HOŔÍCÍ SRDCE, Cyklus A.Třebíč:FiBox.1994.80-85571-03-X.A25.;
5169 Pekník, Miroslav.Ferdinand Juriga ľudový smer slovenskej politiky. .Bratislava :Veda.2010.978-80-224-1113-4.C20.;
5170 Pekník, Miroslav.Ferdinand Juriga ľudový smer slovenskej politiky. .Bratislava :Veda.2010.978-80-224-1113-4.C3X.;
5171 Pelikan, Jaroslav.Komu patří bible?. Praha:Volvox Globator.2009.978-80-7207-712-0.C32.;
5172 Pelikan, Jaroslav, 1923-2006.Ježíš v proměnách staletí :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-091-2.D34.;
5173 Pennino, P. V. M..Životopis. Sluha Boží P. Cayetano Errico:.Žilina:Jozef Baťo.1994..B27.;
5174 Pennino, P. V. M..Životopis. Sluha Boží P. Cayetano Errico:.Žilina:Jozef Baťo.1994..B09.;
5175 Pereira, Clément.Kdo mi řekne pravdu?.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..B23.;
5176 Pereira, Clemente.Kto nám povie pravdu? :.Bratislava:Svetlo.1993..B38.;
5177 Perennès, Jean-Jacques,.Pierre Claverie :.:.2021.978-80-7575-105-8.D55.;
5178 Peretti, Frank.Z temnôt. .Stará Ľubovňa :KUMRAN.2008.978-80-969835-1-3.D35.;
5179 Pergill, A S.Noc pod Kamenným mostem.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-035-4.A15.;
5180 Perlaky, Lajos.Srdcom k srdcu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..D41A.;
5181 Perlaky, Lajos.Savonský zajatec.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..D41A.;
5182 Perlaky, Lajos.Srdcom k srdcu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SK1950.;
5183 Perlaky, Lajos.Žiť, ale ako...?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..D41A.;
5184 Perlaky, Lajos.S úsmevom do života.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..D41A.;
5185 Perlaky, Lajos.Savonský zajatec.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..D58.;
5186 Pernoud, Régine.Mýty a fakty. Bodka za stredovekom.Bratislava:LUC.2004.80-7114-467-3.C24.;
5187 Peroutka, Ferdinand.Oblak a valčík. Praha:Strědočeské nakladatelství a kníhkupectví.1991.80-7057-053-9.A15.;
5188 Perrin, Joseph-Marie,1905-2002.Život matky Alfonzy Márie Alžbety Eppingerovej zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa (1814 až 1867).[S.l.]:Postulazione M.A.M.2011.9788089536023 (brož.); 978-80-89536-02-3.A13.;
5189 Perrin, Joseph-Marie,1905-2002.Život matky Alfonzy Márie Alžbety Eppingerovej zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa (1814 až 1867).[S.l.]:Postulazione M.A.M.2011.9788089536023 (brož.); 978-80-89536-02-3.D51.;
5190 Perrin, Joseph-Marie,1905-2002.Život matky Alfonzy Márie Alžbety Eppingerovej zakladateľky Kongregácie sestier Najsvetejšieho Spasiteľa 1814-1867.Bratislava:Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa (niederbronnské sestry).2012.9788097108106 (brož.);978-80-971081-0-6.a23.;
5191 Perroy, Henry.Anjelské dieťa.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..D57A.;
5192 Perse, Saint.Anabaza.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..SK1990.;
5193 Peruffo, Ambrogio.Terciari dneška.Prešov:Serafínsky svet.1946..D41A.;
5194 Peseschkian, Nossrat.Psychoterapie v každodenním životě : jak se účínně vypořádat s konflikty.Brno:Cesta.2000.80-7295-010-X.D33.;
5195 Peseschkian, Nossrat.Kupec a papoušek : Využití orientálních příběhů v psychoterapii.Názorné příklady pro výchovu a sebeovlivňování.Praha:Cesty.1996.80-85319-60-8.D36.;
5196 Peschke, Karl.Křesťanská etika.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-331-0.A13.A13;
5197 Pesquera, Eusebio Garcia.Garabandal, události a data.Olomouc:MCM.1999.80-7266-003-9.A22.;
5198 Peter Žeňuch.Pšeničné zrnká /myšlienky Fiodora Michajloviča Dostojevského.Bratislava:LUC.2002.80-7114-366-9.A34.;
5199 Peter, Kováčik.Alžbeta Bátoriová.:Perfekt.2002.80-8046-220-8.A40.;
5200 Peter, Maruniak.Zborník prednášok.:Stredisko zahraničných Slovákov Domu Matice slovenskej.2001.80-7090-662-6.C3X.;
5201 Petiška, Eduard.Staré řecké báje a pověsti. Praha:Albatros.1976..D11.;
5202 Petr Julián Eymard,1811-1868.Měsíc Nejsvětější Svátosti :.:.1934..CZ1.;
5203 Petr, Pokorný.Píseň o perle.:Vyšehrad.1986..D31.;
5204 Petráček, Tomáš.Bible a historická metoda.Praha:Krystal.2005.80-85929-72-4.A20.;
5205 Petráček, Tomáš.Predobrazy Krista ve Starem Zakone.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-192-6.C14.;
5206 Petráček, Tomáš.Predobrazy Krista ve Starem Zakone.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-192-6.A35.;
5207 Petrarca, Francesco.Mé tajemství : O tajném střetu mých myšlenek.Praha:Oikoymenh.2004.80-7298-115-3.C24.;
5208 Petráš, Milan.Nitra.Bratislava:Osveta.1988..D16.;
5209 Petri, Heinrich; Beinert, Wolfgang.Učení o Marii. Olomouc:MCM.1996..D36.;
5210 Petri, Heinrich; Beinert, Wolfgang.Učení o Marii. Olomouc:MCM.1996..A40.;
5211 Petrík, Vincent, SJ.Posledná vila .Cambridge, Ont.:Priatelia Dobrej knihy.1990.0-919865-51-8.SK1.;
5212 Petrík, Vincent, SJ.Posledná vila .Cambridge, Ont.:Priatelia Dobrej knihy.1990.0-919865-51-8.C1Y.;
5213 Petrík, Vincent, SJ.Ľudské a Božie cesty.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-470-0.D28.;
5214 Petrík, Vincent, SJ.Posledná vila .Cambridge, Ont.:Priatelia Dobrej knihy.1990.0-919865-51-8.D55A.;
5215 Petrík, Vincent, SJ.Posledná vila .Cambridge, Ont.:Priatelia Dobrej knihy.1990.0-919865-51-8.D51A.;
5216 Petríková, Darina.Modlitebník pre deti so špeciálne výchovne-vzdelávacími potrebami.Prešov:M&M vydavateľstvo.2006.80-88950-19-8.B28.;
5217 Petríková, Darina.Evanjelium podľa Lukáša - Život a zázraky Ježiša Krista (v komunikácii kresbou a písmom).Prešov:M&M vydavateľstvo.2006.80-88950-18-X.D35.;
5218 Petro, František.Zaujímavosti z historie Slanca a okolia.Slanec:OÚ.1997.80-967249-4-0.A25.;
5219 Petrú, Ondrej M..Nový zákon, pr. Petru.Rim:KA.1976..A36.;
5220 Petrú, Ondřej M., OP.Matej z janova O častém sv. Prijímaní. Olomouc:Krystal.1946..A47.;
5221 Peyret, Raymond.Skrytý život Marty Robinovej. Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-720-6.c22.;
5222 Peyret, Raymond.Marthe Robin.Bratislava:LUC.1993.80-7114-101-1.C23.;
5223 Peyret, Raymond.Marthe Robin.Bratislava:LUC.1993.80-7114-101-1.A35.;
5224 Peyrous, Bernard, 1947-.Potká jezuita františkána--.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-273-2.C1X.;
5225 Peyrous, Bernard, 1947-.Jezuita a františkán kouří dýmku--.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-407-1.B41.;
5226 Pfannmüller, Fr. Donatus.Keď prišiel Spasiteľ na svet.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..D58A.;
5227 Pfliegel, Miroslav.Premeny Žiliny.Martin:Osveta.1990.80-217-0195-1.D15.;
5228 Philip, Abbé J. B..Ružencová Matka Božia Fatimská.:.1953..B49.;
5229 Philip, Sheldrake..Spiritualita a historie : úvod do studia dějin a interpretace křesťanského duchovního života.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2003.80-7325-017-9.D28.;
5230 Philippe, Jacques.Vnútorná sloboda.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-78-3.A24.;
5231 Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:SERAFÍN.1992.80-85310-10-4.D28.;
5232 Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.C25.;
5233 Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:SERAFÍN.1992.80-85310-10-4.A45.;
5234 Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-55-4.A22.;
5235 Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.C2X.;
5236 Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-55-4.D42.;
5237 Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.A45.;
5238 Philippe, Marie-Dominique,,1912-2006 - autor.Blahoslavenství jako lék.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství.2011.978-80-7195-474-3.C30.;
5239 Philippe, Simon, De Veries.Židovské obřady a symboly.Praha:Vyšehrad.2009.80-7021-963-7.c22.;
5240 Picard, Max.Člověk na útěku.:.1970..C14.;
5241 Piechowski, Jerzy.Řím v plamenech.Praha:Vyšehrad.1978..A16.;
5242 Piechowski, Jerzy.Řím v plamenech.Praha:Vyšehrad.1978..CZ2.;
5243 Pielatowski, Kazimierz.Úsmev Jána Pavla II.. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-45-5.C2X.;
5244 Pielatowski, Kazimierz.Úsmev Jána Pavla II.. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-45-5.B43.;
5245 Pierazzi, Rina Maria.Kvetinka z Assisi.Prešov:Serafínsky svet.1948..SK1950.;
5246 Pigozzi, Caroline.Pápež v súkromí..Bratislava:Remedium vydavateľstvo.2000.80-88993-42-3.A21.;
5247 Pich-Aguilera Roca, Rosa,1965-.Ako byť šťastná s 1, 2, 3 ... deťmi.Bratislava:Redemptoristi - Slovo madzi nami.2014.9788089342624 (brož.); 978-80-89342-62-4.A10.;
5248 Pichler, Viliam,.Laická apoštolka Lujza. Jas:Zvolen.2002.80-88795-85-0.D52.;
5249 Pikala, Bohuslav.Spomienky. Typopress:Liptovský Mikuláš.2002.80-968570-4-5.D54.;
5250 Pinckaers, Servais,.Prameny křesťanské morálky :.:.2018.978-80-7575-039-6.C20.;
5251 Pintérová, Beáta,1979-.Z dejín bádania o príchode Maďarov do Karpatskej kotliny.Nitra:Univerztia Konštantína Filozofa v Nitre.2015.9788055808192 (brož.); 978-80-558-0819-2.A11.;
5252 Pio z Pietrelciny1887-1968)..Słowa na każdy dzień.Kraków ::\"M\",.2002.8372213038.A31.;
5253 Pio, Padre.Myšlenka na každý den.Praha:Řád L.1992.80-901189-0-9.B07.;
5254 Pio, Padre.Duchovní odkaz Otce Pia 3.Praha:Paulínky.2003.80-86025-61-6.A31.;
5255 Pio,1887-1968.Agónia Ježiša v Getsemanskej záhrade.Doľany:ZAEX.2014.9788089676132 (brož.); 978-80-89676-13-2.B48.;
5256 Pír, Andrej, OSB.Nad nami hory, pod nami bane.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..A34.;
5257 Piratová, Yvonne.Pavla Jaricotová.:.1995?..B17.;
5258 Pirnosová, Blanka.Kardinál Vlk odpovídá na otázky hledajících a pochybujících.:Sdružení sv. Jana Neumanna.1997.80-7178-175-4.A41.;
5259 Píry, Martin.Stratená encyklika. .Detva :Mladá Detva.2010.978-80-970148-3-4.B37.;
5260 Píry, Martin.Katolícke sociálne myslenie ako prameň práva.:.2019.9788097272715; 978-80-972727-1-5.D55.;
5261 Piťha, Petr.Svatý Norbert.Praha:ZVON.1990.80-7113-012-5.B15.;
5262 Piťha, Petr.Blahoslavený Jan Sarkander.Praha:ZVON.1990.80-7113-028-1.B15.;
5263 Pitta, Antonio.Synopsa Listov sv. Pavla.Kapušany:Bens.2001.80-88998-20-4.D14.;
5264 Pius.O tajomnom tele Kristovom.Trenčín:ÚSKŠ v Veritas.1945..D58A.;
5265 Pius XI.Divini Illius Magistri.:.1947..U.;
5266 Pius XI.Encyklika Pia XI. o filme.:.1947..U.;
5267 Pius XI.Quadragesimo anno.:.1947..U.;
5268 Pius XI..Casti Conubii O kresťanském manželství. Olomouc:Lidové kníhkupectví.1935..U.;
5269 Pius XI..Quadragesimo anno - O robotníckej otázke. Bratislava:Slovák- nov. a nakl. spolok.1931..B31.;
5270 Pius XI..Svatý Václav. Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1945..U.;
5271 Pius XII.Mystici Corporis - O tajemnom tele Kristovom. Trenčín:USKŠ v dominikánskej edícií Veritas.1945..U.;
5272 Pius XII.Encyklika Fidei donum : Pápežský dokument č. 69. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-666-4.U.;
5273 Pius XII.Bojovník pravdy. Olomouc:Krystal.1939..U.;
5274 Pius XII.Mystici Corporis.:.1946..U.;
5275 Pius XII..Mediator Dei.Košice:Verbum.1948..U.;
5276 Pius XII..Mediator Dei.Košice:Verbum.1948..D41A.;
5277 Pius(1876-1958).Encyklika pápeža Pia XII. "Mediator Dei" :.Košice ::Verbum,.1948..SK1950.;
5278 Plaček, Miroslav.Encyklopédia slovenských hradov.Bratislava:Slovart.2007.978-80-8085-287-0.R5.;
5279 Plaček, Miroslav.Encyklopédia slovenských hradov.Bratislava:Slovart.2007.978-80-8085-287-0.C17.;
5280 Plachá, Veronika.Devín.Bratislava:Perfekt.2003.80-8046-231-3.D21.;
5281 Plantinga, Cornelius.Breviář hříchu :.Bratislava :Porta libri.2003.80-89067-11-5.C23.;
5282 Plavec, Gustáv.Dobrá matka.:Tranoscius.1945..SK1950.;
5283 Plech, Pia Maria.Lekarka v reloľnom habite.Trnava:Dobrá kniha.1988.0-919865-29-1.A32.;
5284 Plech, Pia Maria.Lekarka v reloľnom habite.Trnava:Dobrá kniha.1988.0-919865-29-1.D33.;
5285 Plech, Pia Maria.Lekarka v reloľnom habite.Trnava:Dobrá kniha.1988.0-919865-29-1.D56A.;
5286 Plesník, Pavel.Slovensko - Ľud.Bratislava:Obzor.1974..D13.;
5287 Plešková, Eva.Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-046-5.C2X.;
5288 Plešková, Eva.Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-046-5.A35.;
5289 Plešková, Eva,.Teória katechetickej metodiky. ROSA:Dolný Kubín.1990.80-967100-0-1.A45.;
5290 Plicka, Karel.Slovensko vo fotografii Karola Plicku.Martin:Osveta.1953..D16.;
5291 Plicka, Karel.Spiš.Martin:Osveta.1978..D16.;
5292 Plicka, Karol.Spiš.Bratislava:Osveta.1971..D16.;
5293 Pliya, Jean, 1931-.Moc Ježíšova jména :.:Praha :.2010.978-80-86949-82-6.C1X.;
5294 Pludek, Alexej.Kralevic,král,císař : Vyprávění o Karlu IV..Praha:Albatros.1988..C11.;
5295 Pludek, Alexej.Český král Karel.Praha:Mladá fronta.1978.80-204-0753-7.C11.;
5296 Pluguevent, Jean.Ježiško, pôjdem s tebou.Prešov:Priateľ dietok.1947..D55A.;
5297 Plus Raul P. T. J..Maria v našich božských dějinách.:.1937..D58A.;
5298 Plus, P..Pred životnou cestou.Budapest:Spolok sv. Vojtecha v Uhorsku.1943..D51A.;
5299 Plus, P..Životu v ústrety. Trnava - Budapešť:Spolok svätého Vojtecha.1943..D41A.;
5300 Plus, Raoul.Kňazské rozjímanie.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..SK1950.;
5301 Plus, Raoul.Kňazské rozjímanie.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..SK1.;
5302 Plus,R..Mária v našich božských dejinách .Trnava:Posol Božieho slova Ježšovho.1947..SK1950.;
5303 Plus,R..Mária v našich božských dejinách .Trnava:Posol Božieho slova Ježšovho.1947..D58A.;
5304 Plútarchos,.O lásce /.Praha ::Odeon,.1966..D61a.;
5305 Podjavorinská, Ľudmila.Postavy a figúrky.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1942..SK1950.;
5306 Podlaha Ant..Výklad katechismu.:.1900..CZ1.;
5307 Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta.Kapušany:Bens.2007.978-80-88998-70-9.c22.;
5308 Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta III..Kapušany:Bens.2003.80-88998-46-8.c22.;
5309 Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 1.diel.Kapušany:Bens.2001.80-88998-18-2, 9788088998181.c22.;
5310 Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 4.diel.Kapušany:Bens.2002.80-88998-38-7.c22.;
5311 Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta.Kapušany:Bens.2004.80-88998-56-5.c22.;
5312 Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 2.diel.Kapušany:Bens.2001.80-88998-23-9.c22.;
5313 Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta VI. : Svätí a blahoslavení povýšení na oltár pápežom Jánom Pavlom II. (roky.Kapušany:Bens.2005.80-88998-63-8.c22.;
5314 Podmanický, Ján.Slovenský orloj v Starej Bystrici.[Stará Bystrica]:Slovakia Art Plus.2016.9788097222512; 978-80-972225-1-2.B44.;
5315 Podolec, Ondrej.Február 1948 a Slovensko. .Bratislava:Ústav pamäti národa.2008.978-80-89335-07-7.D52.;
5316 Poe, Edgar Allan.Poviedky a básne.:Svetová knižnica SME.2006.80-85585-75-8.C35.;
5317 Poe, Edgar Allan.Fantastické příběhy.Havlíčkův Brod:Fragment.1995.80-85768-68-2.C22.;
5318 Pohlman, Georg Horst.Desatero v životě židů a křesťanů.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-783-9.A27.;
5319 Pohunková, Dagmar.Úcta k životu : 1. Život nenarozený.Praha:ZVON.1991.80-7113-010-9.C32.;
5320 Poche, Emanuel.Praha středověká : [2.]. : čtvero knih o Praze.Praha:Panorama.1983..C11.;
5321 Poincaré, Henri, 1854-1912.Číslo - prostor - čas : výbor z prací o filosofii vědy.:Kanina : OPS.2010.978-80-87269-14-5 (OPS : brož.). -- 978-80-7043-965-4 (Západočeská univerzita : brož.).A14.;
5322 Pojavnik, Ivan.IL MISTERO DEL CONCILIO.:.2002..A25.;
5323 Pojavnik, Ivan.Mysterium koncilu.Olomouc:MCM.1998..A21.;
5324 Pojavnik, Ivan,.La prima stella del Concilio :.:.2016.9788864094533; 8864094539.D21.;
5325 Pokludová.Jednotný katolícky spevník v premenách času.:Ústav hudobnej vedy SAV.1998.80-888-20-11-1.D21.;
5326 Pokorný, Jindřich,.Píseň o Nibelunzích /.Praha ::Odeon,.1974..D56.;
5327 Pokorný, Ladislav.Světlo svátostí a času.Praha:ČKCH.1981..C35.;
5328 Pokorný, Ladislav.Pocta spoluptronum Evropy.Praha:ČKCH.1982..C13.;
5329 Pokorný, Ladislav.Prostřený stul.Praha:ČKCH.1990..C12.;
5330 Pokorný, Ladislav.Z dějin liturgie u nás.Praha:Čes.katolická Charita.1969..B14.;
5331 Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 3.díl..Praha:Česká katolická Charita.1986..D33.;
5332 Pokorný, Ladislav.Liturgika 1,2,3.Praha:ČKCH.1976..A44.;
5333 Pokorný, Ladislav.Odkaz Solúnkych bratří.Praha:ČKCH.1987..C13.;
5334 Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 1.díl..Praha:Česká katolická Charita.1985..D32.;
5335 Pokorný, Ladislav.Z dejin liturgie u nás.Praha:ČKCH.1968..A37.;
5336 Pokorný, Ladislav.Odkaz Solúnkych bratří.Praha:ČKCH.1987..CZ1.;
5337 Pokorný, Ladislav.Obnovená liturgie.Praha:ČKCH.1976..D38.;
5338 Pokorný, Ladislav,.Přípravy k biblickým katechesím v 1., 2. a 3. třídě s kresebnými náčrty /.Praha ::KropáčandKucharský,.1947..D54A.;
5339 Pokorný, Petr.Hermeneutika j.Praha:Vyšehrad.2006.80-7021-779-0.C23.;
5340 Pokorný, Petr,1933-.Úvod do Nového zákona :.Praha ::Vyšehrad,.2013.978-80-7429-186-9.a23.;
5341 Poláček, Klement, SDB.Dozrievaš v láske.Rím:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..D51A.;
5342 Poláček, Klement, SDB.Slnko prerazilo mrákavy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-39-8.A37.;
5343 Poláček, Klement, SDB.Vzrast v láske.Rím:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1965..SUSCM.;
5344 Poláček, Klement, SDB.Slnko prerazilo mrákavy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-39-8.C1Y.;
5345 Poláček, Klement, SDB.Slnko prerazilo mrákavy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..C32.;
5346 Poláček, Klement, SDB.Vzrast v láske.Rím:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1965..D56A.;
5347 Poláček, Klement, SDB.Dozrievaš v láske.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-010-4.D46.;
5348 Poláček, Klement, SDB.Vzrast v láske.Rím:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..D53A.;
5349 Poláček, Klement, SDB.Dozrievaš v láske.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-010-4.C1x.;
5350 Poláček, Vladimír.Východní manželské církevní právo.Košice:UPJŠ.1991.80-7097-132-0.B08.;
5351 Poláčik, Štefan.Atlas katolíckej Cirkvi na Slovensku.Bratislava:RKCMBF UK v BA.2005.80-88696-39-9.D12.;
5352 Polc, Jaroslav.Otec vlasti.:Velehrad - Řím.1980..A42.;
5353 Polc, Jaroslav.Posvátná liturgie.Rim:KA.1981..A34.;
5354 Polc, Jaroslav.Svaté roky /1300-1983.Olomouc:MCM.2000.80-7266-041-1.A41.;
5355 Polčin, Jozef.Dr. Jozef Tiso, prvý prezident Slovenskej republiky.:Bratislava :.1941..B27.;
5356 Polčin, Stanislav, SJ.Od Ptolemaia ku Galileimu.[Cambridge:Slovenskí jezuiti].1975..B29.;
5357 Polčin, Stanislav, SJ.Po stopách apoštolov.Galt:Slovenskí jezuiti.1968..c12.;
5358 Polčin, Stanislav, SJ.Po stopách apoštolov.Galt:Slovenskí jezuiti.1968..SK1.;
5359 Polčin, Stanislav, SJ.Od Ptolemaia ku Galileimu.[Cambridge:Slovenskí jezuiti].1975..B34.;
5360 Polčin, Stanislav, SJ.Po stopách apoštolov.Galt:Slovenskí jezuiti.1968..D53A.;
5361 Polčin, Stanislav, SJ.Od Ptolemaia ku Galileimu.[Cambridge:Slovenskí jezuiti].1975..B04.;
5362 Polčin, Stanislav, SJ.Od Ptolemaia ku Galileimu.[Cambridge:Slovenskí jezuiti].1975..D55A.;
5363 Polčin, Stanislav, SJ.Tým,čo hľadajú Boha.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1968..SK1990.;
5364 Polčin, Stanislav, SJ.Dedičstvo otcov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..SUSCM.;
5365 Poldauf, Ivan.Česko-anglický slovník.Praha:Státní pedagogické nakl..1990..C23.;
5366 Polednová, Hermenalda.Duševná kvetinová záhradka :.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1941..SK1950.;
5367 Polivka, Jan.Povídání o manželství.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-245-5.C22.;
5368 Poljak, Štefan.Africký sen P. Juraja Poljaka.Nitra:SBS.2004.80-85223-68-6.A50.;
5369 Polkinghorne, John.Jeden svet.Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-089-7.C24.;
5370 Polo, Gloria.Stála som pri bráne neba a pekla. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-4-3.B14.;
5371 Poncián.Poncián.:Tatran.1986..C36.;
5372 Ponessa, Joseph .Poďte a uvidíte.:Vienala.2008.978-80-89232-43-7.D12.;
5373 Pop, Ivan.Malé dejiny Rusínov. .Bratislava :Združenie inteligencie Rusínov Slovenska.2010.978-80-970354-4-0.D37.;
5374 Popkin, Richard.Filozofie pro každého.:Železný Ivo Praha.2005.80-237-3942-5.A20.;
5375 Popluhár, Ján.V službe najvyššieho Pána.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..SK1.;
5376 Popluhár, Ján.V službe najvyššieho Pána.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..SK1950.;
5377 Popluhár, Ján, SJ.Všeobecná cirkev.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..D31.;
5378 Popluhár, Ján, SJ.Všeobecná cirkev.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..D57A.;
5379 Popovec, Andrej.Kristus prichádza a dáva sa mi poznať. Andrej Popovec:[Štôla.1998.80-967906-1-7.D22.;
5380 Porion, Jean-Baptiste,(1899-1987).Láska a ticho.Praha:Krystal OP.2012.9788087183458 (brož.);978-80-87183-45-8.c1x.;
5381 Porsch, Felix.Evangelium Sv.Jana.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1998.80-7192-262-5.A43.;
5382 Porter, Eleanor H. .Pollyanna dospieva. (Tretia kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-039-4.C33.;
5383 Porterová, Eleanor H. .Pollyanna. (Prvá a druhá kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-023-8.C32.;
5384 Portillo, Álvaro Del.Rozhovor o zakladateľovi Opus Dei. Kontakt plus:Bratislava.2002.80-88855-38-1.C34.;
5385 Porubčan, Jozef.Myšlienky na každý deň. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-607-4.D61a.;
5386 Porubčan, Jozef, SJ.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9.A20.;
5387 Porubčan, Jozef, SJ.Svedectvo pravde VII..:.1980?..C16.;
5388 Porubčan, Jozef, SJ.Rozprávanie o exercíciách.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-139-9.B20.;
5389 Porubčan, Jozef, SJ.Tajomný muž z iného sveta.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-003-9.C35.;
5390 Porubčan, Jozef, SJ.Posolstvo 4.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-253-8.D25.;
5391 Porubčan, Jozef, SJ.Svedectvo pravde IV. Posolstvo 3..:.1980?..C16.;
5392 Porubčan, Jozef, SJ.Svedectvo pravde IV. Posolstvo 3..:.1980?..D25.;
5393 Porubčan, Jozef, SJ.Posolstvo, ako o ňom písal Pavol. III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-175-7.D25.;
5394 Porubčan, Jozef, SJ.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0.A20.;
5395 Porubčan, Jozef, SJ.Skutky apoštolov.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-290-2.D25.;
5396 Porubčan, Jozef, SJ.Posolstvo 2. Svedectvo pravde III..Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-204-X.A31.;
5397 Porubčan, Jozef, SJ.Posolstvo 1. Svedectvo pravde II..Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-196-5.A10.;
5398 Porubčan, Jozef, SJ.Svedectvo pravde V..:.1980?..C16.;
5399 Porubčan, Jozef, SJ.Pozoruhodné odpovede na horúce otázky.Prešov:VMV.1998.80-7165-158-3.A31.;
5400 Porubčan, Jozef, SJ.Svedectvo pravde VI. - Ako jeden z nás.:.1980?..C16.;
5401 Porubčan, Jozef, SJ.5 x Krížová cesta.:.1979?..B28.;
5402 Porubčan, Jozef, SJ.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0.A20.;
5403 Porubčan, Jozef, SJ.POSOLSTVO, AKO O ŃOM PÍSAL PAVOL - Solúnčanom a Korinťanom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-132-3.D53.;
5404 Porubčan, Jozef, SJ.Posolstvo 3.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-252-X.D25.;
5405 Porubčan, Jozef, SJ.Posolstvo,ako o ňom písal Pavol 2.list. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-161-7.A20.;
5406 Porubčan, Jozef, SJ.Evanjelium, človek, vesmír.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-009-8.D53.;
5407 Porubčan, Jozef, SJ.Svedectvo pravde I. Celou dĺžkou času.:.1980?..C16.;
5408 Porubčan, Jozef, SJ.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9.C1Y.;
5409 Porubčan, Jozef, SJ.Celou dĺžkou času.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-237-6.A31.;
5410 Porubčan, Jozef, SJ.Posolstvo 1. Svedectvo pravde II..Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-196-5.A31.;
5411 Porubčan, Jozef, SJ.Apokalypsa.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-001-2.D46.;
5412 Porubčan, Jozef, SJ.POSOLSTVO, AKO O ŃOM PÍSAL PAVOL - Solúnčanom a Korinťanom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-132-3.suscm.;
5413 Porubčan, Jozef, SJ.Rozprávanie o exercíciách.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-139-9.B09.;
5414 Porubčan, Jozef, SJ.Apokalypsa.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-001-2.C16.;
5415 Porúbčan, Štefan,.Nový zákon /.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme,.1968..D55A.;
5416 Porubčan, Štefan, SJ.Skutky a Listy apoštolov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..SUSCM.;
5417 Porubčan, Štefan, SJ.Skutky a Listy apoštolov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..B22.;
5418 Porubčan, Štefan, SJ.Evanjeliá. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978..SUSCM.;
5419 Porubčan, Štefan, SJ.Evanjeliá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..B20.;
5420 Porubčan, Štefan, SJ.Evanjeliá. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1971..B22.;
5421 Porubčan,Jozef.Svedectvo pravde VII..:Jezuiti?.1994??..D25.;
5422 Pospíšil, Ctirad Václav.Dar Otce i Syna : základy systematické pneumatologie.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1999.80-7266-005-5.D28.;
5423 Pospíšil, Ctirad Václav.Jako v nebi, tak i na zemi.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-123-0.C17.;
5424 Pospíšil, Ctirad Václav.Ježíš z Nazareta,pán a spasitel.Praha:Krystal OP.2000.80-85929-38-4.C20.;
5425 Pospíšil, Ctirad Václav.Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Olomouc:Krystal.2006.80-85929-80-5.C17.;
5426 Pospíšil, Ctirad Václav.Hermeneutika mystéria :.Kostelní Vydří:KN.2005.80-85929-77-5.C24.;
5427 Pospíšil, Ctirad Václav, 1958-.Jako v nebi, tak i na zemi :. :Praha :.2010.978-80-7195-465-1.A10.;
5428 Pospíšil, Ctirad Václav, 1958- - autor.Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. :Praha :.2006.80-7195-000-9.D21.;
5429 Pospíšil, Jaroslav.Hyeny.Vizovice:Lípa.1998.80-902179-6-6.C11.;
5430 Pospíšil, Josef.Co jest Církev?. Brno:Občanská tiskárna.1925..D23.;
5431 Pospíšilová-Blahoutová, Ružena.Príležitostné výstupy pre deti.Trnava:František Urbánek.1933..B47.;
5432 Pöstényi, Ján.Pamätná kniha vysviacky slovenských biskupov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1921..B49.;
5433 Pöstényi, Ján.Pútnik svätovojtešský r. LVII. (1929).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1929..SK1.;
5434 Pöstényi, Ján.Pútnik svätovojtešský r. LX. (1932).Trnava:Spolok Svätého Vojtecha.1932..SSV2.;
5435 Pöstényi, Ján (Kysucký, J. P.).Ružičky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..D55A.;
5436 Pöstényi, Ján,1891-1980.Slováci a svätý Václav.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1929..SSV1.;
5437 Potemra, Michal.P. Michal Lacko, S.J..Košice:Slovenský katolícky kruh.1992.80-900435-2-6.A24.;
5438 Potúček, Juraj.Biblická konkordancia. Bratislava pre cirkev bratskú:Cirkevné nakladateľstvo.1970..D47.;
5439 Potúček, Juraj.Biblická konkordancia. Bratislava pre cirkev bratskú:Cirkevné nakladateľstvo.1970..D25.;
5440 Poulik, Josef.Velká Morava.Praha:MTZ.1985..B01.;
5441 Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.C2X.;
5442 Powell, John.Proč žít, proč umírat?.Praha:ZVON.1995.80-7113-137-7.A37.;
5443 Powell, John.Kto prvý hodí kameňom?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-165-5.C30.;
5444 Powell, John.Očami viery.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-192-2.A26.;
5445 Powell, John.Tajemství setrvání v lásce.Praha:Portál.1996.80-7178-098-7.A20.;
5446 Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.A44.;
5447 Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.C2X.;
5448 Powell, John.Očami viery.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-192-2.C30.;
5449 Powell, John.Láska bez podmínek.Praha:Portál.1995.80-7178-041-3.C2X.;
5450 Powell, John.Z pohľadu kresťana.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-275-9.D47.;
5451 Powell, John.Z pohľadu kresťana.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-275-9.A10.;
5452 Powell, John.Proč žít, proč umírat?.Praha:ZVON.1995.80-7113-137-7.C30.;
5453 Powell, John.Dotkol sa ma.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-228-7.B33.;
5454 Powell, John.Kto prvý hodí kameňom?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-165-5.A26.;
5455 Powell, John.Riešenie hádanky o sebe.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-240-6.A13.;
5456 Powersová, Margaret.Stopy v piesku.Bratislava:Motýľ.1997.80-88775-29-9.A22.;
5457 Prabhupáda, Bhaktivédanta Swami.Bhagavadgíta. Praha:BBT.1991.80-900098-1-6.A15.;
5458 Prate, Adela.Biela Indiánka.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..D51A.;
5459 Preiss, Pavel.Boje s dvouhlavou saní : František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách.Praha:Vyšehrad.1981..C11.;
5460 Press, František.Mária...Košice:Nádej.1992.80-900531-1-4.A26.;
5461 Press, František.Maria -Dodatek 1. Brno:MANA.1992.80-900255-4-4.D22.;
5462 Press, František.Maria -Dodatek 3. Brno:MANA.1992.80-900255-6-0.A26.;
5463 Press, František.Civilizace lásky. Brno:Mariánské nakladatelství.1998.80-86108-01-5.C32.;
5464 Press, František.Máriin nebakľúč.Košice:Nádej.1992.80-900531-2-2.A46.;
5465 Press, František.Civilizace lásky. Brno:Mariánské nakladatelství.1998.80-86108-01-5.D23.;
5466 Press, František.Peklo existuje : Šestý dodatek k publikaci Maria.Mariánská zjevení a poselství lidem 20.století.Brno:Mariánské nakladatelství.1993.80-900255-9-5.D53.;
5467 Press, František.Zápas o nový svět. Brno:Mariánské nakladatelství.1997.80-901553-7-5.C32.;
5468 Press, František.Děvečky Boží.Brno:Mariánské nakladatelství.1992.80-900255-3-6.D22.;
5469 Press, František.Zápas o nový svět. Brno:Mariánské nakladatelství.1997.80-901553-7-5.D59.;
5470 Press, František.Děvečky Boží.Brno:Mariánské nakladatelství.1992.80-900255-3-6.C32.;
5471 Press, František.Maria -Dodatek 3. Brno:MANA.1992.80-900255-6-0.D54.;
5472 Press, František.Věda a víra. Brno:MANA.1990.80-900255-0-1.A20.;
5473 Press, František.Maria -Dodatek 5.Brno:MANA.1993.80-900255-8-7.D22.;
5474 Press, František.Maria. Brno:Mariánské nakladatelství.1995.80-901553-5-9.D22.;
5475 Press, František.Maria -Dodatek 1. Brno:MANA.1992.80-900255-4-4.B03.;
5476 Press, František.Maria. Brno:Mariánské nakladatelství.1994.80-901553-1-6.C32.;
5477 Press, František.Maria -Dodatek 7. Brno:MANA.1994.80-901553-1-6.D22.;
5478 Press, František.Mária...Košice:Nádej.1992.80-900531-1-4.D25.;
5479 Press, František.Mariin nebeklíč.:Mariánské nakladatelství v Brně.1991.80-900255-2-8.D22.;
5480 Press, František.Peklo existuje : Šestý dodatek k publikaci Maria.Mariánská zjevení a poselství lidem 20.století.Brno:Mariánské nakladatelství.1993.80-900255-9-5.D59.;
5481 Press, František.Maria. Brno:Mariánské nakladatelství.1994.80-901553-1-6.D53.;
5482 Press, František.Mariin nebeklíč.:Mariánské nakladatelství v Brně.1991.80-900255-2-8.A34.;
5483 Press, František.Maria -Dodatek 4. Brno:MANA.1993.80-900255-7-9.D22.;
5484 Press, František.Maria. Brno:Mariánské nakladatelství.1995.80-901553-5-9.C32.;
5485 Press, František,.Maria - Dodatek 2 - Poselství lásky z Litmanové.Brno ::Mariánské nakladatelství,.1992.80-900255-5-2.D59.;
5486 Press, František, 1932-2004 - autor.Ježíšovo a Mariino Srdce :.:Brno :.1993.80-900255-7-9.D53.;
5487 Press, František, 1932-2004 - autor.Poselství lásky z Litmanové :.Brno ::Brno :.1992.80-900255-5-2.B33.;
5488 Press, František, 1932-2004 - autor.Maria, Mystická Růže :.:Brno :.1993.80-900255-8-7.D53.;
5489 Pribula, Andrej.Prešovské biskupstvo.Prešov:Dino.1998.80-85575-17-5.D12.;
5490 Pribula, Andrej; Pristašová, Jana; Kozáková, Katarína Marta.Katechéza ako špecifická forma ohlasovania evanjelia. Prešov:Diecézne katechetické stredisko Gréckokat. biskupstva.1997..D14.;
5491 Prídavok Peter.Štvoro kníh o nasledovaní Krista.:.1943..D58A.;
5492 Přikryl, František.Památky sv.Cyrila a Metoda.Praha:Matice Svatoklimentská.1933..b13.;
5493 Prikryl, Ľ..Žilina - Kostol Obrátenia sv. Pavla a Kláštor Jezuitov.Žilina:Žilinská univerzita.2006.80-8070-531-3.A40.;
5494 Prikryl, Ľ..Žilina - Kostol Obrátenia sv. Pavla a Kláštor Jezuitov.Žilina:Žilinská univerzita.2006.80-8070-531-3.D31.;
5495 Prikryl, Ľubomír Viliam.Cirkev Žiline v období komunistickej moci.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-618-0.D43.;
5496 Prikryl, Ľubomír Viliam.Stručné dejiny Farnosti Žilina.Žilina:RKFÚ.2006..A20.;
5497 Prikryl, Ľubomír Viliam.Stručné dejiny Farnosti Žilina.Žilina:RKFÚ.2006..B39.;
5498 Prikryl, Ľubomír Viliam.Žilinskí kňazi a rehoľníci v 20. storočí.Žilina:RKFÚ.2007..A35.;
5499 Prikryl, Ľubomír Viliam.Pamätný Žilinský 6.október:. Žilina:MÚ.1994.80-967136-6-3.A24.;
5500 Prikryl, Pavol.Tíšenie bolesti.Dolný Kubín:Zrno.1993..B37.;
5501 Prikryl, Pavol.Úvrate v nás.Bratislava :Pavol Prikryl - VOX.2007.978-80-969852-0-3.B37.;
5502 Prikryl, Pavol.Tíšenie bolesti.Dolný Kubín:Zrno.1993..B40.;
5503 Prikryl, Pavol,.Na konci ticha.Bratislava:Post Scriptum.2015.9788089567447 (brož.); 978-80-89567-44-7.B44.;
5504 Prnová, Irena.Žil medzi nami. HELA:Trenčín.1999.80-967321-3-7.D45.;
5505 Procházková, Ivana,(1971-).Hospodin je král :.Praha ::Česká biblická společnost,.2011.978-80-87287-36-1.C20.;
5506 Prokoppová, Mária.Lorenzetti.Bratislava:Tatran.1984..D14.;
5507 Prokoppová, Mária.Giotto.Bratislava:Tatran.1989.80-222-0037-9.D14.;
5508 PRONZATO, Alessandro .Nepohodlné evanjeliá. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..SUSCM.;
5509 Pronzato, Alessandro.Staroba - vek nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-629-5.D55.;
5510 Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..D36.;
5511 Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..SUSCM.;
5512 Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Bratislava:LUC.2002.80-7114-363-4.A24.;
5513 Pronzato, Alessandro.Staroba - vek nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-629-5.A48.;
5514 Pronzato, Alessandro.Nepohodlné evanjeliá.Bratislava:LUC.2001.80-7114-331-6.A35.;
5515 Pronzato, Alessandro.V ústrety človekovi. Hľadanie stratených čností 2..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-742-5.D53.;
5516 Pronzato, Alessandro,.Hľadanie stratených čností.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.8071621781 (brož.); 80-7162-178-1.D53.;
5517 Prudentius, Aurelius Clemens,(348-ca 405).Kniha hodinek.V Praze:Herrmann & synové.2012.9788087054307 (viaz.);978-80-87054-30-7.c1x.;
5518 Pružinec, Tomáš,.Oblečení vo viere.Kežmarok:ViViT.2012.9788089264766 (brož.);978-80-89264-76-6.A20.;
5519 Pružinský, Štefan.Pravoslávna duchovnosť 1. časť.:Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi v Prešove.1997.80-967801-3-1.A27.;
5520 Psellos, Michal.Byzantské letopisy.Praha:ODEON.1982..A41.;
5521 Psichari, Ernest.Hlasy na púšti.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV2.;
5522 Pudiš, Ladislav.Rím a Vatikán.Galt:Slovenskí jezuiti.1969..D31.;
5523 Pudiš, Ladislav.Rím a Vatikán.Galt:Slovenskí jezuiti.1969..D55A.;
5524 Puchala, Rastislav.Platón a Augustín, Teológia a teológia moci. Poprad:Mornár a syn.2007.978-80-969129-1-9.A35.;
5525 Pupík, Zdeno.Súvislosti.Žilina:Inštitút Communio.2013.9788097127541 (brož.);978-80-971275-4-1.D31.;
5526 Pupík, Zdeno.Slovo pre súčasného človeka.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2005.80-88741-62-9.B20.;
5527 Pupík, Zdeno.Vernosť povolaniu služobného kňazstva.Žilina :Žilinská diecéza.2010.978-80-970333-3-0.C24.;
5528 Pupík, Zdeno.Hľadanie cesty.Beroun:.2009.978-80-970117-0-3.C22.;
5529 Purk, Erich.Menej je viac : Duchovný sprievodca na pôstne obdobie.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-444-1.C3X.;
5530 Quantin, Alice; Quantin, Henri.Rodičia sv. Terézie z Lisieux. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-684-8.A48.;
5531 Quilici, Alain,.Putování se svatým Dominikem /.:.2021.978-80-7575-111-9.D61.;
5532 Quoist, Michel.Tvojimi očami.Bratislava:LUC.1998.80-7114-225-5.D57.;
5533 Quoist, Michel.Mezi člověkem a Bohem.Praha:ČKCH.1969..CZ1.;
5534 Quoist, Michel.Cesty modlitieb.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-108-9.A24.;
5535 Quoist, Michel.Tvojimi očami.Bratislava:LUC.1998.80-7114-225-5.C12.;
5536 Quoist, Michel.Úspešný život. Bratislava:Alfa.1992.80-05-00952-6.A50.;
5537 Quoist, Michel.Kristus večne živý.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..C12.;
5538 Quoist, Michel.Mezi člověkem a Bohem.Praha:ČKCH.1969..CZ1.;
5539 Quoist, Michel.Úspešný život. Bratislava:Alfa.1992.80-05-00952-6.A31.;
5540 Quoist, Michel.Setkání.Řím:Křesť. akademie.1967..D54A.;
5541 Quoist, Michel.Tvojimi očami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..D54A.;
5542 Quoist, Michel.Cesta k úspechu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..SUSCM.;
5543 Quoist, Michel.Rozprávaj mi o láske.Bratislava:LUC.2003.80-7114-434-7.D52.;
5544 Quoist, Michel.Cesty modlitieb.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-108-9.D58.;
5545 Quoist, Michel,1921-.Lásky pätnástročných?.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1967..SUSCM.;
5546 R?ssler, Max.Skoré uzdravenie!.Bratislava:LUC.1997, 1999.80-7114-275-1.A42.;
5547 R?ssler, Max.Skoré uzdravenie!.Bratislava:LUC.1997, 1999.80-7114-275-1.C2X.;
5548 R. S..Ježišova matka:.:Slovenská duchovná služba.1988..SK1990.;
5549 R. S. / Korec, Ján Chryzostom/.O cestách viery.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1988..B30.;
5550 Rábek, František.Mozaika pravdy.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR.2006.80-969555-1-9.D13.;
5551 Rábek, František.V službe slova .Bratislava:Ministerstvo obrany.2009.978-80-89261-30-7.D27.;
5552 Rábek, František.Ozveny z Patmosu.Dolný Kubín:.1992..D27.;
5553 Rábek, František.Cez kríž ku vzkrieseniu.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.9788089261406 (brož.);978-80-89261-40-6.A14.;
5554 Rábek, František.Štafeta viery - diel 2.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-28-5.D23.;
5555 Rábek, František.Štafeta viery - diel 2.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-28-5.D26.;
5556 Rábek, František.Ozveny z Patmosu.Dolný Kubín:.1992..a48.;
5557 Rábek, František.Krížová cesta.:.1999..B28.;
5558 Rábek, František.Katedrála svätého Šebastiána.Bratislava:Ordinariát OSaOZ SR.2018.978-80-89261-74-1.D27.;
5559 Rábek, František.Dve krídla, ktoré povznášajú k pravde.[Bratislava]:Veda.2008.9788022410410 (brož.); 978-80-224-1041-0.B37.;
5560 Rábek, František.Štafeta viery - diel 1. Reprint:Nitra.1998.80-967851-0-9.D26.;
5561 Rábek, František.Tajomstvo zoborského kláštora.Marianka:Ordinariát OZ a OS SR.2019.978-80-89261-80-2, EAN 9788089261802.D22.;
5562 Rabín Šlomo Ben Gabirol.Koruna kráľovstva rabína Šlomo Ben Gabirola.Prešov:VMV.2003.80-7165-589-9.C14.;
5563 Rácová, Katarína.Trenčín pohľadom Mateja Bela.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta.2012.9788055800530 (brož.); 978-80-558-0053-0.C30.;
5564 Raček, Štefan.Kresťanská výchova - výber základných pravidiel.Nitra:Garmond.2010..B37.;
5565 Raček, Štefan.Kresťanská výchova - výber základných pravidiel.Nitra:Garmond.2010..B42.;
5566 Radcliffe, Timothy.Sakramentálnosť s l o v a.:Bratstvo laikov sv. Dominika.2007..B11.;
5567 Radcliffe, Timothy.Prečo byť kresťanom?.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2012.978-80-970126-2-5.A50.;
5568 Radcliffe, Timothy.Prečo byť kresťanom?.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2012.978-80-970126-2-5.A10.;
5569 Radcliffe, Timothy.Medvěd a mniška.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-845-3.A46.;
5570 Radcliffe, Timothy,1945-.Milovať v slobode.Bratislava:Serafín.2013.9788080811044 (brož.);978-80-8081-104-4.A13.;
5571 Radcliffe, Timothy,1945-.Milovať v slobode.Bratislava:Serafín.2013.9788080811044 (brož.);978-80-8081-104-4.c1x.;
5572 Radelli, Gaudius.Triumf Srdca.Bratislava:Vydavateľstvo de Sales.2017..C31.;
5573 Rádl, Emanuel.Kostol sv. Gorazda vo Vrbovom.:RKFÚ-Vrbové.1997.80-900931-6-7.B03.;
5574 Rádl, Emanuel.Dějiny filosofie Novověk.Praha:Votobia.1932.80-7220-064-X.A32.;
5575 Radl, Walter.List Galaťanom.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-414-8.A43.;
5576 Radlinský, Andrej Ľudovít.Jadro nábožných výlevov. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1914..D61a.;
5577 Radlinský, Andrej Ľudovít.Poklady kazateľského Rečníctva (3. ročník, č. IX. -XXVII., rok: 1856-1869) Všenauka č.I.-XVIII..Banská Štiavnica:Ondrej Ludevit Radlinszky.1856-1869..VZ.;
5578 Radlinský, Andrej Ľudovít.Jadro Nábožných Výlevov. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1908..D56A.;
5579 Radlinský, Andrej Ľudovít.Poklady kazateľského Rečníctva (4. ročník, č. XXVIII. - XXX., rok: 1857-1868).Banská Štiavnica:Ondrej Ludevit Radlinszky.1857-1868..VZ.;
5580 Radlinský, Andrej Ľudovít.Duchovný Spevník katolický s najobyčajnejšími pobožnosťami a obradom pohrabným. Trnava - Viedeň:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1903..D58A.;
5581 Radoměřská, Terezie, 1969-.Vánoce pro kočku :.:Brno :.2010.978-80-87474-04-4.A23.;
5582 Radváni, Hadrián.Naša národná svätyňa-Bazilika v Šaštíne.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..B06.;
5583 Radváni, Hadrián.Panna Mária Trnavská. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-30-4.B06.;
5584 Radváni, Hadrián.Naša národná svätyňa-Bazilika v Šaštíne.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..B40.;
5585 Radváni, Hadrián.Panna Mária Trnavská. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-30-4.B45.;
5586 Radváni, Hadrián.Naša národná svätyňa-Bazilika v Šaštíne.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..B43.;
5587 Radváni, Hadrián.Trnavské kostoly. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-178-1.B40.;
5588 Rahlfs, Alfred.Septuaginta.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1979.3-438-05121-4.R1.;
5589 Rahlfs, Alfred.Septuaginta.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1979.3-438-05121-4.A11.;
5590 Rahner, K..Vzkriesenie tela.Rím:SÚSCM.1969..B29.;
5591 Rahner, K..Vzkriesenie tela.Rím:SÚSCM.1969..SUSCM.;
5592 Rahner, K..Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi slovami na kríži.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1989..B02.;
5593 Rahner, Karl.Novou odvahu k ctnosti.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-173-3.A50.;
5594 Rahner, Karl, 1904-1983.Kresťan v dnešnom svete:.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-044-6.C35.;
5595 Rahner, Karl, 1904-1983.Modlitby života. Dobrá kniha:Trnava.1995.80-7141-054-3.A24.;
5596 Rahner, Karl, 1904-1984.Teologický slovník.:Praha :.2009.978-80-7021-934-8.D55.;
5597 Rahner, Karl, 1904-1984.Teologický slovník.:Praha :.2009.978-80-7021-934-8.A14.;
5598 Rahner, Karl,1904-1984.Dynamický prvek v církvi.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.2007.978-80-86715-73-5.A10.;
5599 Rahner, Karol SJ.Základy křesťanské víry.Svitavy:Trinitas.2004.80-86036-99-5.A25.;
5600 Rajlich, Jan.Setkáni české dominikánske rodiny. Praha:Kazatelské stredisko.2001..B19.;
5601 Rapport, Michael.Evropa devatenácteho století.:Praha :.2011.978-80-7429-061-9.D54.;
5602 Rasmusenová, Nellly.Tykvové deti. Praha:Panorama.1986..A15.;
5603 Ratzinger, J.; Kasper, W..Viem, komu som uveril.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-217-6.A34.;
5604 Ratzinger, Joseph.Etika reklamy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-197-8.U.;
5605 Ratzinger, Joseph.Boh a svet : Viera a život dnes. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-544-2.A34.;
5606 Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI..Úvod do kresťanstva. Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-562-6.A26.;
5607 Ratzinger, Jozef - Benedikt XVI..O viře dnes.Praha:ZVON.1994.80-7113-100-8.A16.;
5608 Ratzinger, Jozeph.Cesta veľkonočným tajomstvom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-424-1.A32.;
5609 Raučinová, Mária.Gender alebo rodová ideológia.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-264-5.A45.;
5610 Ravasi, Gianfranco,.Biblické postavy.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2009.978-80-7195-188-9.C24.;
5611 Ravasz, Ábel,.Atlas rómskych komunít 2019.:.2020.9788022418744; 978-80-224-1874-4.C21.;
5612 Ravier, André.Svätý Bruno.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-84-8.A44.;
5613 Ravik, Slavomír.O světcích a patronech.Praha:Levné knihy KMa.2006.80-7309-343-X.A32.;
5614 Raymond OSCO, M. .Rodina, ktorá dosiahla Krista.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-221-X.D52.;
5615 Rebecca, Hind.Tisíc tvárí Boha. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7360-214-8.A43.;
5616 Redman, Matt.Tvárou k zemi..Sabinov:Dom Júdov.2005.80-968738-2-2.A38.;
5617 Refatto, Florindo.Nový člověk, nová píseň.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-68-5.A22.;
5618 Régine Pernoudová.Krátky životopis Jany z Arku.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.978-80-89261-41-3.c1x.;
5619 Régine Pernoudová.Krátky životopis Jany z Arku.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.978-80-89261-41-3.A46.;
5620 Řehák, Tomáš.Sex: šľahačka na torte. Liga pár páru na Slovensku:Zlaté Moravce.2002.80-968680-8-X.B43.;
5621 Rehoľa kazateľov.Acta capituli generalis Bogota 2007. Rím:Generálna Kúria OP.2007..D37.;
5622 Reinhold, Schneider.Las Casas a Karel V.:Vyšehrad.1987..C35.;
5623 Reinsberg, Jiří.Probíhejte Jeruzalém a svťte. Praha:Česká křesťanská akademie.1996.80-85795-32-9.D56.;
5624 Reinsberg, Jiří.Skaut premýšli o kristu.:Scriptum.1992.80-85528-04-5.A37.;
5625 Reinsberg, Jiří.Probíhejte Jeruzalém a svťte. Praha:Česká křesťanská akademie.1996.80-85795-32-9.A15.;
5626 Rejdák, Zdenek.Za zdravím s jasnovidcem Páterem Františkem Ferdou.:Koníček Praha.1992.80-901123-1-5.D43.;
5627 Rejchrt, Luděk.Křesťanské legendy staré Evropy.Praha:Hrnčíř.a nakl.Michal Jůza & Eva Jůzová.1995.80-7111-018-3.A15.;
5628 Remarque, Erich Maria.Traja kamaráti.:Tatran.1976..C14.;
5629 Remeš, Prokop.Svědkové Jehovovi,nebo Bible? : Příručka pro křesťana pro biblické rozhovory se Svědky Jehovovými.Praha:Fokus.1990.80-900093-3-6.B23.;
5630 Remešová, Věra.Ikonografie a atributy svatých. Praha:Zvon.1991.80-7113-045-1.C26.;
5631 Remešová, Věra.Ikonografie a atributy svatých. Praha:Zvon.1991.80-7113-045-1.B45.;
5632 Remiremont, A..Zakladateľka rehole Notre Dame.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-627-8.D34.;
5633 Remišová, Anna.Dejiny etického myslenia v Európe a USA. .Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-103-0.D24.;
5634 Renault, Emmanuel.Na hlubinu s Terezií s Avily.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-144-5.A45.;
5635 Renč Václav.Popelka nazaretská.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1969..D27.;
5636 Renč, Václav.Popelka nazaretská.Praha:Vyšehrad.1969..D57A.;
5637 Renč, Václav.Popelka nazaretská.Praha:Vyšehrad.1969..A21.;
5638 Rendina, Claudio.Příběhy pápezú. Praha:Volvox Globator.2005.80-7207-574-8.C13.;
5639 René, Lejeune.Robert Schuman - Otec Európy.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-323-3.A36.;
5640 Renner, F. G..Naši nebeskí priatelia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-122-6.B21.;
5641 Renner, F. G..Naši nebeskí priatelia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-122-6.B44.;
5642 Repko Jozef.Vládca ohňa. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-037-8.D27.;
5643 Repko, Jozef.Slovanský patrón:.Trnava:SSV - Vojtech.2013.978-80-7162-982-5.A33.;
5644 Repko, Jozef.Prebúdzanie obra.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.978-80-8161-161-2.D51.;
5645 Repko, Jozef.Prebúdzanie obra.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.978-80-8161-161-2.A45.;
5646 Repko, Jozef.Slovanský patrón:.Trnava:SSV - Vojtech.2013.978-80-7162-982-5.C30.;
5647 Repko, Jozef,1940-.Skromná hrivna.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071628941 (viaz.); 978-80-7162-894-1.A30.;
5648 Resch, Andreas,,1934-.Lurdské zázraky.Bratislava:Redemptoristi-Slovo medzi nami.2011.9788089342266 (brož.); 978-80-89342-26-6.D44.;
5649 Resch, Jozef.Výroky starých Grékov.Bratislava :Eko-Konzult.2003.80-89044-57-3.D32.;
5650 Reuter, Jakub.Pre nich som sa stal činanom. Nitra:SBS.1997.80-85223-47-3.A35.;
5651 Reuter, Jakub.Pre nich som sa stal činanom. Nitra:SBS.1997.80-85223-47-3.B38.;
5652 Rey-Mermet, Théodule..Chlapec, ktorý sa hral s Bohom. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-021-8.A10.;
5653 Rey-Mermet, Théodule..Chlapec, ktorý sa hral s Bohom. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-021-8.B30.;
5654 Rey-Mermet, Théodule..Človek pre beznádejných. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-070-6.D53.;
5655 Rey-Mermet, Théodule..Človek pre beznádejných. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-070-6.D57.;
5656 Ribadeneira, Peter.Život sv. Ignáca z Lojoly.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1930..D58A.;
5657 Ricciotti, Giuseppe,.Život Ježíše Krista /.V Praze ::Vyšehrad,.1947..CZ1.;
5658 Ricoeur, Paul.Myslet a věřit : kritika a přesvědčení.:.2000.80-7017-421-8.A41.;
5659 Říčan, Pavel.Psychologie náboženství a spirituality.Praha:Portál.2007.978-80-7367-312-3.D35.;
5660 Rideau, Émile.Myšlení Teilharda de Chardin.:Refugium Velehrad-Roma.2001.80-86045-74-9.A14.;
5661 Ridley, Matt.Púvod cnosti.Praha:Portál.2010.978-80-7367-717-6.C25.;
5662 Říha, Karel.Úvod do filosofie - dodatek.Olomouc:MCM.1991..B08.;
5663 Richard, Bach.Čajka Jonathan Livingston.:Gardenia.1999.80-85662-29-9.C35.;
5664 Richard, Rohr.Cesta divokého muže : úvahy o mužské spiritualitě.:Cesta.2002.80-7295-032-0.A50.;
5665 Richard, Rohr.Cesta divokého muže : úvahy o mužské spiritualitě.:Cesta.2002.80-7295-032-0.A35.;
5666 Richard, ZE SVATÉHO VIKTORA.Liber de Verbo incarnato.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-012-2.D24.;
5667 Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0.b13.;
5668 Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0.B37.;
5669 Richer, Etienne.náš starší brat Izrael. Bratislava:Serafín.1997.80-85310-77-5.B44.;
5670 Richer, Etienne.náš starší brat Izrael. Bratislava:Serafín.1997.80-85310-77-5.B03.;
5671 Richter, Stanislav.Kartágo.Praha:Vyšehrad.1975..A41.;
5672 Richter, Stanislav.Mikuláš Koperník :.Praha:Vyšehrad.1973..D43.;
5673 Richter, Stanislav.Říše faraonů.Praha:Vyšehrad.1973..A45.;
5674 Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti.Bratislava:LUC.1998.80-7114-219-0.A22.;
5675 Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti I..Bratislava:LUC.1997.80-7114-203-4.A24.;
5676 Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti I..Bratislava:LUC.1997.80-7114-203-4.C3X.;
5677 Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti.Bratislava:LUC.1998.80-7114-219-0.C1Y.;
5678 Rilke, Rainer Maria.O umení.Bratislava :Kalligram.2005.80-7149-744-4.C24.;
5679 Ring, Kenneth.Čelem k večnosti.:Signum unitátis.1991..B06.;
5680 Rinserová, Luise .Voláte ma Mária Magdaléna.:Obzor.1991.80-215-0167-7.D47.;
5681 Rinserová, Luise .Voláte ma Mária Magdaléna.:Obzor.1991.80-215-0167-7.A14.;
5682 Ripabottoni, Alessandro.Pater Pio,wo er lebte und litt.:.1986..A46.;
5683 Riquet Michel.Kresťan voči zrúcaninám.:.1947..SK1950.;
5684 Riquet, M..kresťan voči zrúcaninám .Trnava:Posol Božieho slova Ježisšovho.1947..D57A.;
5685 Riservati, Diriti.Italsky za 30 dní : Italiano in 30 giorni.Dubicko:Infoa.2003.80-7240-287-0.B14.;
5686 Řísky, Bernard.Maria - duchovní cvičení. Olomouc:MCM.1992..B33.;
5687 Risso, Paolo.PIER GIORGIO Frassati.Praha:Portál.1992.80-85282-29-1.A16.;
5688 Ritz, Emil.posolstvo Panny Márie z La Salette.Morschwil-Ulm:La Salette-Verlag.1985.80-968917-5-8.A44.;
5689 Rivas, Catalina.Prežívaj adoráciu.Doľany:ZAEX.2013.9788097134587 (brož.); 978-80-971345-8-7.D46.;
5690 Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Áron.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-598-5.C34.;
5691 Rivoire, Bénédicte, 1967-.Naděje tváří v tvář umírání.:Praha :.2007.978-80-86949-27-7.D46.;
5692 Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.C26.;
5693 Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.A37.;
5694 Robinson, Henry Morton .Kardinál.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-174-9.D51.;
5695 Robinson, Henry Morton .Kardinál.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-174-9.C20.;
5696 Rodin, Auguste.Rozhovory o umení.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..D54A.;
5697 Roessler, Max.Když začína večer.Praha:ZVON.1995.80-7113-118-0.A15.;
5698 Rogalewski, Tadeusz, 1935-.Blahoslavený Stanislav Papczyński :.:Kostelní Vydří :.2007.978-80-7195-197-1.D55.;
5699 Roggen, M. Benedicta.15 dní s blahoslavenými Milosrdnými sestrami Svätého kríža.Bratislava:Lúč.2015.9788081790034 (brož.); 978-80-8179-003-4.C2x.;
5700 Rogowski,Roman E..Mystika vrchov.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.1991.80-85223-05-8.D26.;
5701 Rogowski,Roman E..Mystika vrchov.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.1991.80-85223-05-8.A13.;
5702 Roháček, Jozef, d 1877-1962.Svätá biblia.[Londyn?]:Svetová biblická spoločnosť.1980.0-564-03372-3.D33.;
5703 Rohner, Beat.Život najblahoslavenejšej Panny Márie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1908..SSV2.;
5704 Rohner, Beat, OSB.Život Panny Marie.:.1908..SK1.;
5705 Röhr, Heinz-Peter, 1949-.Narcismus - vnitřní žalář :.:Praha :.2008.978-80-7367-428-1.A14.;
5706 Röhr, Heinz-Peter, 1949-.Hysterie - strach z odmítnutí.:Praha :.2009.978-80-7367-607-0.A14.;
5707 Röhr, Heinz-Peter,(1949-).Hraniční porucha osobnosti :.Praha ::Portál,.2012.978-80-262-0311-7 .A14.;
5708 Röhr, Heinz-Peter,1949-.Nedostatečný pocit vlastní hodnoty :.Praha ::Portál,.2013.978-80-262-0354-4.A16.;
5709 Rohr, Richard.Nahý Boh : Obhajoba kresťanstva z tela a krvi.:Zrno.2004.80-967867-8-4.C2X.;
5710 Rohr, Richard.Nahý Boh : Obhajoba kresťanstva z tela a krvi.:Zrno.2004.80-967867-8-4.A27.;
5711 Rohr, Richard.Slobodní od slobody. Zrno:Dolný Kubín.1997.80-967867-0-9.A25.;
5712 Rohr, Richard, 1943-.Stát se moudrým mužem :.:Brno :.2007.978-80-7295-097-3.C35.;
5713 Rohrbasser, Anton.Peter Kanízius.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-178-7.D46.;
5714 Rohrbasser, Anton.Peter Kanízius.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-178-7.C23.;
5715 Rolland, Romain.Očarená duša I..Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..SK1990.;
5716 Rolland, Romain.Očarená duša II..Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..SK1990.;
5717 Rollin, Bertrand.Ako dnes žiť Regulu sv. Benedikta.Sampor:Mnísi z rehole svätého Benedikta.2013.9788097146580 (brož.);978-80-971465-8-0.A30.;
5718 Roman, Kaliský.Obžalovaný, vstaňte!.:Slovenský spisovateľ.1964..A42.;
5719 Romano Guardini.Křížová cesta našeho Pána a Spasitele.:.1970..D54A.;
5720 Romano Guardini.O živom Bohu.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1992.80-85223-12-0.B44.;
5721 Romano Guardini.O živom Bohu.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1992.80-85223-12-0.B48.;
5722 Romportl, Milan,(1969-).Kněz Josef Čihák.Hradec Králové ::Biskupství královéhradecké, Diecézní teologický institut,.2011.978-80-260-1558-1.c10.;
5723 Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.A33.;
5724 Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.A12.;
5725 Rops, Henri.Svätý Pavol - Kristov bojovník.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-243-0.A24.;
5726 Rosa, Stanislav.Ekleziológia.Kapušany:Bens.1999.80-968225-5-1.A32.;
5727 Rosa, Stanislav.Ekleziológia.Kapušany:Bens.1999.80-968225-5-1.C2X.;
5728 Rosage, David E..Moje slová sú Duch a Život. Jas:Zvolen.2000.80-88795-72-9.A45.;
5729 Roschini, Gabriele Maria.Život Panny Márie. USPO:Bratislava.1997.80-88717-17-5.D42.;
5730 Rossé, Gérard.Ježišov výkrik na kríži.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-06-3.C15.;
5731 Rossé, Gérard.Ján Mária Vianney.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-348-0.D56.;
5732 Rossé, Gérard.Ján Mária Vianney.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-776-3.C23.;
5733 Rossé, Gérard.Ježišov výkrik na kríži.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-06-3.A11.;
5734 Rossini, Gabriele.Život Panny Márie c Gabriele Rossini ; Prel. Jozef Máček ; Ilustr. Pavol Stacho ; Aut. obál. Jaroslav Sládeček.Trnava:KON-PRESS.1993.80-85413-20-5.D57.;
5735 Rossini, Gabriele.Život Panny Márie c Gabriele Rossini ; Prel. Jozef Máček ; Ilustr. Pavol Stacho ; Aut. obál. Jaroslav Sládeček.Trnava:KON-PRESS.1993.80-85413-20-5.D47.;
5736 Rostworowski, Jan.Pravda o Pánu Bohu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1946..B29.;
5737 Rostworowski, Jan,1919-1975.Čo Pán Boh robí?.Trnava:Posol B. S. J..1946..D52A.;
5738 Roth, Paul.S bohom ešte vždy možno hovoriť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-67-3.A37.;
5739 Rotzetter, Anton.Obdivuhodne vás stvoril. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-67-8.C10.;
5740 Rotzetter, Anton.Na ceste evanjelia.Bratislava:Cantate - pre Slovenskú provinciu Menších bratov kapucínov.1996.80-967255-0-5.A10.;
5741 Rouard, Xavier.Krycie meno Hary. .Bratislava :Ústav pamäti národa.2009.978-80-89335-17-6.D52.;
5742 Rougier, Stan.Zaves svoj život na hviezdu.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-62-7.a48.;
5743 Řoutil, Michal.Ať múzy promluví :.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.2012.978-80-7465-027-7.A14.;
5744 Rowlingová, J.K..Rozprávky barda Beedla. .Bratislava :Ikar.2008.978-80-551-1974-8.D35.;
5745 Rozinajová, Helena.Pedagogika pre rodičov.Martin:Osveta.1988..D41.;
5746 Rozinajová, Helena.Etika heterosexuálnych vzťahov.Bratislava:SPN.1989..D41.;
5747 Rozinajová, Helena.Etika heterosexuálnych vzťahov.Bratislava:SPN.1989..C33.;
5748 Rozinajová, Helena.XX a XY : O láske,sexe,manželstve,rodičovstve.Martin:Osveta.1990.80-217-0113-7.C33.;
5749 Rubin, Sergio.Pápež František.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741860 (viaz.);978-80-8074-186-0.D56.;
5750 Rudolf, Dobiáš.Zvony a hroby.:DILEMA.2000.80-968029-7-6.C2X.;
5751 Rudolf, Macúch.Islam a kresťanstvo.:Tranoscius.1951..SK1.;
5752 Rudolf, Macúch.Islam a kresťanstvo.:Tranoscius.1951..D57A.;
5753 Rudolf, Zuber.OSUDY MORAVSKÉ CÍRKVE.Praha:ČKCH.1987..D15.;
5754 Rúfus, Milan.Kniha žalmov.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2.A25.;
5755 Ruiz Zafón, Carlos, 1964-.Stín větru.:Praha :.2008.978-80-7363-198-7.D34.;
5756 Rulíšek, Hynek.Slovník křesťanské ikonografie.:Karmášek.2006.80-239-7434-3.D14.;
5757 Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.O duchovním rozlišování :.:Velehrad :.2002.80-86045-95-1.C30.;
5758 Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.Vybrané otázky z antropologie :. :Velehrad :.2003.80-86045-99-4.C30.;
5759 Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.Až se stanou umění & život duchovními :.:Velehrad :.1997.80-86045-06-4.B48.;
5760 Ruppeldtová, Jean.Angličtina do vrecka.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1987..C1X.;
5761 Ruth, Rendell.Trikrát inšpektor Wexford.:Slovenský spisovateľ.1985..D48.;
5762 Rybák, Július,.V dotyku s Pavlom Straussom.Prešov:Michal Vaško.2000.8071652474; 80-7165-247-4.B46.;
5763 Rybák, Július,1933-.Človek v reči.Gelnica:G-Ateliér.2014.9788097115364 (viaz.); 978-80-971153-6-4.A30.;
5764 Rybák, Július,1933-.V dotyku s Pavlom Straussom.Gelnica:G-Ateliér.2014.9788097115371 (brož.); 978-80-971153-7-1.A30.;
5765 Rybák, Július,1933-.V dotyku s Pavlom Straussom.Gelnica:G-Ateliér.2012.9788097115302 (brož.); 978-80-971153-0-2.A30.;
5766 Rybár, Jan.Výber z najkrajších bájok a podobenstiev sveta.:.1990?..B03.;
5767 Rybár, Ján, SchP.Nové príklady pre kazateľov, rečníkov a vychovávateľov.:.1999? -neuvedený.80-967147-0-8.D24.;
5768 Rybár, Ján, SchP.Príhovory na sobáš a pohreb.:Vlastný náklad.1995..B14.;
5769 Ryden, Vassula.Opravdový život v Bohu 1.Olomouc:MCM.1994..A24.;
5770 Ryden, Vassula.Jednota ako ju chce Ježiš.:.2001..B25.;
5771 Ryden, Vassula.Opravdový život v Bohu 1.Olomouc:MCM.1994..A13.;
5772 Ryden, Vassula.Opravdový život v Bohu 9.Olomouc:MCM.1999.80-7266-038-1.A24.;
5773 Ryden, Vassula.Opravdový život v Bohu 4.Olomouc:MCM.1993..A24.;
5774 Ryden, Vassula,1942-.Opravdový život v Bohu..Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1996..A45.;
5775 Ryš, Grzegorz.Inkvizícia. .Liesek :Rímskokatolícky farský úrad.2002.80-968866-4-9.D56.;
5776 Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma Svätého.Praha:Scriptum.1991.80-900335-7-1.D51.;
5777 S.M..Svätá Betka z Bratislavy.Trnava:Ústredie Mariánskych kongregácií.1943..D57A.;
5778 Sabo, Florián.Siedmy deň Pánovi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..D52A.;
5779 Sadoveanu, Mihail.Horalka.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1943..SK1950.;
5780 Sagajdačný, Sergej.Národ ruský chce sa vrátiť do lona rím. katolíckej cirkvi.:n.v..1940..B24.;
5781 Sachsová, Nelly.Hodina v Endore.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..A16.;
5782 Saint.Citadela.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-286-1.A32.;
5783 Saint-Exupery, Antoine de.Kurýr na jih,Noční let.Praha:Levné knihy KMa.2004.80-7309-184-4.A37.;
5784 Saint-Exupery, Antoine de.Noční let.:Mladá fronta.1988..A12.;
5785 Saint-Exupery, Antoine de.Tanečnice Manon, Letec, Sedm dopisú Natalii Paley, ...(4 knihy). Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-960-7.D32.;
5786 Saint-Exupéry, Antoine de.Zem ľudí.Bratislava:Tatran.1987..D25.;
5787 Saint-Exupéry, Antoine de.Malý princ.Bratislava:Mladé letá.1986..D25.;
5788 Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Moje planeta.Praha ::Odeon,.1981..A35.;
5789 Salamon, Vladislav.posolstvá Panny Márie Litmanová.:.1995..b16.;
5790 Salatňay, Michal.Sociálne encykliky Rerum novarum a Quadragesimo anno.V Bratislave:Sväz sociálnych a soc. zdravotných spolkov.1941..SK1.;
5791 Salatňay, Michal.Sociálne encykliky Rerum novarum a Quadragesimo anno.V Bratislave:Sväz sociálnych a soc. zdravotných spolkov.1941..B23.;
5792 Salesiáni.Štěpán kardinál Trochta :.Řím ::Čeští salesiáni,.1984..B43.;
5793 Saleský, František.Filotea.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..C14.;
5794 Saleský, František.Duchovni nauka.Brno:Cesta.1990.80-85319-17-9.A37.;
5795 Saleský, František sv..Filotea. Návod k nábožnému životu.Rím:SÚSCM.1969..D51A.;
5796 Salesny Karl H., SDB.Don Bosco.Pooprad - Veľká:Formačný dom SDB.1990?..B43.;
5797 Salesny, Karl H..Don Bosco.:saleziáni.1990..B20.;
5798 Salij Jacek.Dekalóg.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-31-2.A24.;
5799 Salij Jacek.Dekalóg.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-31-2.D57A.;
5800 Salij, Jacek.Hledání odpovědi.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-248-X.A42.;
5801 Salij, Jacek.Veštenie, čary, posadnutosť. .Bratislava :Lúč.2003.80-7114-411-8.C26.;
5802 Salij, Jacek.Poszukiwania w wierze. Poznaň:W drodze.1991.83-7033-192-0.D31.;
5803 Salij, Jacek.Smrť, zmŕtvychvstanie, večný život. .Bratislava :Lúč.2002.80-7114-388-X.A10.;
5804 Salij, Jacek.Hriech, milosť, sviatosť zmierenia.Bratislava:LUC.2003.80-7114-389-8.C14.;
5805 Salij, Jacek.Sex, láska, morálka.Bratislava:Lúč.2003.807114410X; 80-7114-410-X.C26.;
5806 Salij, Jacek.Hriech, milosť, sviatosť zmierenia.Bratislava:LUC.2003.80-7114-389-8.C3X.;
5807 Salij, Jacek.Sex, láska, morálka.Bratislava:LUC.2003.80-7114-408-8.A13.;
5808 Salij, Jacek((1942- ).).Tajemnica Emmanuela dzisiaj.Poznań ::"W Drodze",.1989.8370330088.A25.;
5809 Sališová, Helena.Teš sa zo života. .Bratislava :Lúč.2010.978-80-7114-793-0.A34.;
5810 Saller, Jaroslav.Boží dobrodruh.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-400-8.A16.;
5811 Salvaneschi, Nino.Pastier na výšinách.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..D58.;
5812 Salvaneschi, Nino.Tajomstvo lásky.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV2.;
5813 Salvaneschi, Nino.Tajomstvo lásky.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV2.;
5814 Salvaneschi, Nino.Tajomstvo bolesti.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..SSV2.;
5815 Salvaneschi, Nino.Pastier na výšinách.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..SSV1.;
5816 Salvaneschi, Nino.Katedrála bez Boha.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV2.;
5817 Salvaneschi, Nino.Dúha nad priepasťou.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV2.;
5818 Salvaneschi, Nino.Katedrála bez Boha.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1.;
5819 Salvini, Alfonzo.Svätý Anton Paduánsky.Prešov:Serafínsky svet.1948..B32.;
5820 Salvini, Alfonzo.Svätý Anton Paduánsky.Prešov:Serafínsky svet.1948..SK1950.;
5821 Salvucci, Raul.Zkušenosti exorcisty.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-180-7.A35.;
5822 Samuelson, Paul Anthony.Ekonómia : 1.díl..Bratislava:Bradlo.1992.80-7127-030-X.C20.;
5823 Sandor, Andrej.Psychotronika pre každého. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00896-1.A46.;
5824 Sandtner, Peter.Obetiam komunistického režimu: pamätníky, pamätné tabule, sochy a busty.Bratislava:Konfederácia politických väzňov Slovenska.2015.9788097212711 (viaz.); 978-80-972127-1-1.D21.;
5825 Sandtner, Štefan, SDB.Malí adorátori.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-22-6.B17.;
5826 Sandtner, Štefan, SDB.Stromy.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-16-4.C2X.;
5827 Sandtner, Štefan, SDB.Stromy.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-16-4.c14.;
5828 Sánchez-Silva, José María, 1911-2002.Marcelino chlieb a vino.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-00-7.A34.;
5829 Saniga, Miroslav,.Podnikanie v súlade s prírodou.Dolná Tižina:Alfa a Omega.2015.9788097126674 (brož.); 978-80-971266-7-4.B45.;
5830 Saniga, Miroslav,.Kresťan a ekológia.:.2018.9788080743949; 978-80-8074-394-9.B43.;
5831 Santucci Luigi.Aj vy chcete odisľ?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-026-2.a48.;
5832 Santucci Luigi.Aj vy chcete odisľ?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-026-2.D27.;
5833 Sara, Kochav.Izrael. Praha:Rebo Productions.1996.80-85815-49-4.R6.;
5834 Sarah, Robert,1945-.Boh alebo nič.Bratislava:Lúč.2016.9788081790324 (viaz.); 978-80-8179-032-4.A13.;
5835 Saramago, José,(1922-2010).Kain.V Praze ::Plus,.2011.80-259-0079-7.A30.;
5836 Scavo Nello.Bergoliuv seznam.Kostelní Vydří:Karmelitanské nakladatelství.2014.978-80-7195-753-9.C1x.;
5837 Scelzo, Angelo.Láska bez odpočinku.Bratislava:Lúč.2007.9788071146209 (brož.); 978-80-7114-620-9.A20.;
5838 Scelzo, Angelo.Láska bez odpočinku.Bratislava:Lúč.2007.9788071146209 (brož.); 978-80-7114-620-9.D25.;
5839 Scupoli L..Duchovný boj.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..D56A.;
5840 Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas.Bratislava:Oto Németh.2000.80-88949-12-2.A24.;
5841 Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas.:Németh Oto.2006.80-88949-89-0.D61a.;
5842 Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas.Bratislava:Oto Németh.2000.80-88949-12-2.D46.;
5843 Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas.:Németh Oto.2006.80-88949-89-0.C32.;
5844 Sebíňová, Františka.Tajomná radosť.Bratislava:LUC.2001.80-7114-357-X.C26.;
5845 Secondin, Bruno.Nová hnutí v církvi.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-391-5.C26.;
5846 Sédir, Paul.Sedm mystických zahrad.s.l.:Malvern.2008.978-80-86702-47-6.B32.;
5847 Sedlák, Peter; Zubko, Peter.Košický biskup PhDr.Konštantín Schuster.Košice:VIENALA.2000.80-88922-09-7.B06.;
5848 Seethaler, Paula.Prvý a druhý list Petrov, Judov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-499-7.A43.;
5849 Seewald Peter.Soľ zeme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-202-8.A42.;
5850 Seewald Peter.Soľ zeme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-202-8.D27.;
5851 Seewald, Peter.Joseph kardinál Ratzinger.Praha:Portál.1997.80-7178-141-X.A16.;
5852 Seewald, Peter.Benedikt XVI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2017.9788081612718 (viaz.); 978-80-8161-271-8.C26.;
5853 Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.D33.;
5854 Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.C3X.;
5855 Seewald, Peter.Benedikt XI. Portrét zblíska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-681-7.A35.;
5856 Seewald, Peter.Benedikt XI. Portrét zblíska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-681-7.A14.;
5857 Seewald, Peter,.Môj návrat k Bohu.:.2017.9788081612107; 978-80-8161-210-7.D58.;
5858 Seewald, Peter,,1954-.Kult.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.9788071628828 (viaz.); 978-80-7162-882-8.D42.;
5859 Seewald, Peter,(1954-).Ježiš Kristus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629047 (viaz.);978-80-7162-904-7.C10.;
5860 Segeš, Vladimír.Prešpurský pitaval : Zločin a trest v stredovekej Bratislave.Bratislava:Perfekt.2005.80-8046-311-5.C11.;
5861 Seifert, Jaroslav.Všecky krásy světa.Praha:Čs. spisovatel.1992.80-202-0369-9.C13.;
5862 Seifert, Jaroslav.Býti básnikem.Praha:Čs. spisovatel.1984..A12.;
5863 Seipolt, Adalbert.Všechny cesty vedou do Říma. České katolické nakladatelství:Zvon.1993.80-7113-068-0.C23.;
5864 Seipot, Albert.Dvanáct v síti.Praha:ZVON.1995.80-7113-122-9.A35.;
5865 Sejkot, Roman.Pápež Ján Pavol II..Martin:Osveta.1990.80-217-0212-5.D16.;
5866 Sejkot, Roman.Pápež Ján Pavol II..Martin:Osveta.1990.80-217-0212-5.D12.;
5867 Seko, Roman.Keď nás hryzie svedomie.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741747 (brož.);978-80-8074-174-7 \z 9788080741730 ;978-80-8074-173-0.D31.;
5868 Sekretariát kardinála Berana, Rím.Novým světem-cesta kardinála Josefa Berana.:.1967..C21.;
5869 Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-4-2.A45.;
5870 Selecký, Anton.Diaľnica do pekla.Bratislava:Magnifikat.2000.80-967740-2-6.A22.;
5871 Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej:Čakám vás v nebi.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-1-8.C24.;
5872 Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-4-2.A32.;
5873 Selecký, Anton.Diaľnica do pekla.Bratislava:Magnifikat.2000.80-967740-2-6.A12.;
5874 Self, David.Pochopiť utrpenie.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-131-3.D25.;
5875 Selma, Lagerlöf.Löwensköldov prsteň.:Slovenský spisovateľ.1967..D42.;
5876 Semeš, Anton.Nie sme tu odvčera.Bratislava:International association Semes-Semmes.2014.9788097168346 (viaz.); 978-80-971683-4-6.A30.;
5877 Semivan, Juraj.Stručný úvod do morálnej teológie.Košice:Timotej.1998.80-88849-20-9.A36.;
5878 Semmelroth, Otto.Čo znamená veriť. Mníchov:Duchovná služba.1968?..B31.;
5879 Senčík, Š. - Mišovič, B..Bláznivá láska. Životopisná črta sestry Kláry Fietzovej.:.1990..B48.;
5880 Senčík, Štefan.PIER GIORGIO Frassati. Trnava:Dobrá kniha.1992..C35.;
5881 Senčík, Štefan,.Svedkovia /.Ontario ::Slovenskí jezuiti,.1983.0-920150-95-0.D51A.;
5882 Senčík, Štefan,.Slovensko moje.Galt:Slovenskí jezuiti.1970..D55A.;
5883 Senčík, Štefan, SJ.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4.A43.;
5884 Senčík, Štefan, SJ.O postoji k súkromným zjaveniam.Trnava:Dobrá kniha.2000, 2001.80-7141-328-3.A13.;
5885 Senčík, Štefan, SJ.Svedkovia.Trnava:Slovenskí jezuiti.1993.0-920150-95-0.C34.;
5886 Senčík, Štefan, SJ.Terézia z Avily.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-169-8.C34.;
5887 Senčík, Štefan, SJ.Na ceste za väčšou dokonalosťou. SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-006-8.A37.;
5888 Senčík, Štefan, SJ.Na ceste za väčšou dokonalosťou. SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-006-8.A36.;
5889 Senčík, Štefan, SJ.Zefirín Jiménez Malla.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-234-1.B33.;
5890 Senčík, Štefan, SJ.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4.A34.;
5891 Senčík, Štefan, SJ.Slovensko moje.Galt, Ont.:Slovenskí jezuiti.1970..D32.;
5892 Senčík, Štefan, SJ.Na ceste za väčšou dokonalosťou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..B20.;
5893 Senčík, Štefan, SJ.Obnovená svätá omša.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota.1971..SUSCM.;
5894 Senčík, Štefan, SJ.Prípad Galilei.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-380-1.C12.;
5895 Senčík, Štefan, SJ.Kresťanstvo medzi svetovými náboženstvami.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-230-9.A13.;
5896 Senčík, Štefan, SJ.Svätí severoamerickí mučeníci.Galt, Ontario:Slovenskí jezuiti Camridge Ontário Canada.1965..SK1990.;
5897 Senčík, Štefan, SJ.Hľadali úprimne.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..C33.;
5898 Senčík, Štefan, SJ.Rozhlasujte zo striech B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..C14.;
5899 Senčík, Štefan, SJ.O tých, čo hľadali a našli Boha. Trnava:Dobrá kniha.1993.0-920150-53-5.A44.;
5900 Senčík, Štefan,(1920-2001).Ján Pavol II. - prvý pápež slovanského pôvodu.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1990.091986550X;0-919865-50-X.D58.;
5901 Sendler, Egon.Ikony Krista. 2011. : Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2010.978-80-7195-398-2.C34.;
5902 Sendler, Egon,(1923-).Ikona - obraz Neviditelného :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.2011.978-80-7412-095-4 (Refugium Velehrad-Roma : váz.).D48.;
5903 Serge, Ciccotti.Lépe porozumět sobě i ostatním.Praha ::Portál.2008.9788073673642.A50.;
5904 Sestavila, Marie Svatošová..Až k prolití krve : radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7195-037-8.C1x.;
5905 sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Tajemství radosti.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-50-2.B39.;
5906 Seuffert, Josef,.Tomáš Morus.Bratislava:Alfa.1992.80-05-01041-9.D32.;
5907 Seuffert, Jozef.Tomáš Morus.Zagreb:Logos.1989..A36.;
5908 Shakarian, Demos.Najšťastnejší ľudia na zemi.Moravské Lieskové:Mgr. Mário Tomášik - CHSD.2005.80-969360-7-7.A10.;
5909 Shakespeare, Wiliam.Pujčka za oplátku.Praha:Orbis.1967..A42.;
5910 Shaw, George Bernard.Caesar a Kleopatra a iné hry.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1977..SK1990.;
5911 Sheed F. J..TEOLÓGIA.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1969..SUSCM.;
5912 Sheen, Fulton J.Život krista.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-207-4.A22.;
5913 Sheen, Fulton J.Hore srdcia.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-278-3.C23.;
5914 Sheen, Fulton J..Sedm slov ukřižovaného.Tišnov:SURSUM.1992.80-901038-3-9.B46.;
5915 Sheen, Fulton J..Sedm slov ukřižovaného.Tišnov:SURSUM.1992.80-901038-3-9.B25.;
5916 Schalk, Hans.Spoveď.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-65-7.B46.;
5917 Schalk, Hans.Spoveď.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-65-7.B43.;
5918 Schaller, Marian.Liturgie.Praha:Biblická společnost.1933..A44.;
5919 Schaller, Marian.Římský misál /.:.1947..D61.;
5920 Schaller, P. Marian.Svatý Benedikt.Praha:B.Rupp.1947..C32.;
5921 Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Perly zo Života Svätých. Košice:Východoslovenské tlačiarne.1991.80-7132-001-3.D31.;
5922 Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Perly zo Života Svätých. Košice:Východoslovenské tlačiarne.1991.80-7132-001-3.A24.;
5923 Schauber, Vera; Schindler, Hans Michael.Rok se svatými.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-75-8.R3.;
5924 Schaupp, Klemens.Doprovázení na duchovní cestě.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-45-6.D54.;
5925 Schäfer, Peter.Dějiny Židů v Antice : Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-633-6.D33.;
5926 Scheler, Max.Rad lásky.Praha:Vyšehrad.1971..A36.;
5927 Schelling, Friedrich W. J..Bruno alebo O božskom a prirodzenom princípe vecí.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-678-2.C12.;
5928 Scherer, Georg.Tomáš Akvinský s Georgem Schererem.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-947-6.C14.;
5929 Scheuch, Richard.Pruvodce apokalypsou.Praha:Biblická společnost.1989..A33.;
5930 Scheuch, Richard.Pruvodce apokalypsou.Praha:Biblická společnost.1989..CZ1.;
5931 Schierse, Franz Jozeph.Biblická teologie Christologie.Praha:ZVON.1992.80-7113-047-8.A26.;
5932 Schierse, Franz Jozeph.Biblická teologie Christologie.Praha:ZVON.1992.80-7113-047-8.D25.;
5933 Schilgen, Hardy,1876-1941.Ve službách stvořitelových :.V Brtnici ::Josef Birnbaum,.1925..D54A.;
5934 Schillebeeckx, Edward, 1914-2009.Lidé jako Boží příběh.Brno ::Brno :.2008.978-80-7325-146-8.D34.;
5935 Schindler, Eugen.Vincent de Paul - OTEC CHUDOBNYCH. Charis:Bratislava.2000.80-88743-38-9.B43.;
5936 Schindlerová, Mária.Boh za dverami manželskej spálne.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741594 (brož.);978-80-8074-159-4.D31.;
5937 Schinle Gertrúda S. M..S evanjelistami o Kristovi.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989..SUSCM.;
5938 Schinle, Gertrúda, S.M..S evanjelistami o Kristovi.Rím:SÚSCM.1980..SK1.;
5939 Schinle, Gertrude.S Jánom o Kristovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..B31.;
5940 Schinleová, Gertrúda.Videli sme Pána. Nitra:KS.1995.80-88741-05-X.B18.;
5941 Schinleová, Gertrúda.Videli sme Pána. Nitra:KS.1995.80-88741-05-X.B35.;
5942 Schlesinger, Miroslav.Začni už žiť.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-171-X.C26.;
5943 Schlesinger, Miroslav.Iný pohľad.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-392-5.A24.;
5944 Schlesinger, miroslav.Počúvaj a konaj.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-295-3.A20.;
5945 Schlinkova, Basilea.New Age.:Luxpress.1987.3-87209-441-6.B11.;
5946 Schlinkova, Basilea.Rocková hudba: odkiaľ - kam?.Bratislava:LUC.1996.80-7114-172-0.B11.;
5947 Schlumpf, Maria.Náboženstvo pre matku a dieťa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..D41A.;
5948 Schmaus, M.Božie zjavenie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..A31.;
5949 Schmaus, M.Boh a jeho stvorenie, 2a. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-453-5.A31.;
5950 Schmaus, M.Sviatosti.Bratislava:RKCMBF UK v BA.1992..A31.;
5951 Schmaus, M.Viera Cirkvi Časť V..:.1988?..B23.;
5952 Schmaus, M.Cirkev.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..A31.;
5953 Schmaus, M.Život milosti a milostipaná. Bratislava:RKCMBFUK.1993..A31.;
5954 Schmaus, Michael.Cirkev.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..SUSCM.;
5955 Schmaus, Michael.Život milosti a Milostiplná.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..SUSCM.;
5956 Schmid, Max.Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu.Praha:ZVON.1991..A37.;
5957 Schmid, P. Johannes Ev..Turzovka.:.1972..B49.;
5958 Schmidkonz, Theo.Volám k tobě,Bože.:.1999.80-7192-403-2.B15.;
5959 Schmidt, Josef.Filozofická teológia.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-073-3.a48.;
5960 Schmidtová, Elena.Listy nielen o adopcii c Elena Schmidtová ; Ján Vrabec.Martin:Osveta.1990.80-217-0150-1.A44.;
5961 Schmiedt, Vojtech.Atléti boží.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SK1950.;
5962 Schmitt, Carl,(1888-1985).Politická theologie :.Praha ::OIKOYMENH,.2012.978-80-7298-401-5.B34.;
5963 Schmitz, Bernard.Život Ježiša Krista božského Spasiteľa našeho Sv. I., II., III.. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1905..SSV2.;
5964 Schmitz, Bernard.Život Ježiša Krista božského Spasiteľa našeho Sv. I., II., III.. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1905..SSV1.;
5965 Schmitz, Bernard.Život Ježiša Krista božského Spasiteľa našeho Sv. I., II., III.. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1905..D11.;
5966 Schmucki, Oktavian.František z Assisi, muž modlitby.Bratislava:Minor.2018.978-80-89888-05-4.D46.;
5967 Schneider, Johannes.Myšlienky sv. Antona Paduánskeho o Márii.Bratislava:Juraj Mrocek.2007.978-80-89237-03-6.C31.;
5968 Schneider, Roswitha.Begegnung mit der Heiligen aus Siena. Regensburg:DHK.1979..C13.;
5969 Schnierer, Jozef.Robotník slnka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-098-X.A32.;
5970 Schnierer, Jozef.Robotník slnka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-098-X.A30.;
5971 Schonborn, Christof.Ikona Krista.Bratislava:Oto Németh.2002.80-88949-56-4.D36.;
5972 Schonborn, Christof.Ikona Krista.Bratislava:Oto Németh.2002.80-88949-56-4.A46.;
5973 Schonborn, Christop.Milovať cirkev.Bratislava:Nové mesto.1998.80-86146-05-7.A46.;
5974 Schönborn, Christoph.Cesty modlitby : modlitba v Katechismu katolické církve.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-623-X.D32.;
5975 Schönborn, Christoph.Cestou proměnění : putování,reinkarnace,zbožštění.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-37-2.D37.;
5976 Schönborn, Christoph, 1945-.Nalezli jsme milosrdenství.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-444-6.D37.;
5977 Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6.A25.;
5978 Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6.C10.;
5979 Schooyans, Michel.Evanjelium Ako čeliť svetu v rozvrate.:Inštitút Leva XIII..2010..D33.;
5980 Schooyans, Michel.Evanjelium Ako čeliť svetu v rozvrate.:Inštitút Leva XIII..2010..A15.;
5981 Schooyans, Michel.Úvod do sociálneho učenia Cirkvi.:SPES Bratislava.1993.80-966991-0-5.A31.;
5982 Schooyans, Michel.Evanjelium Ako čeliť svetu v rozvrate.:Inštitút Leva XIII..2010..D32.;
5983 Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6.A43.;
5984 Schubert, Kurt.Ježíš ve světle tradiční židovské literatury.:Vyšehrad.2003.80-7021-591-7.D34.;
5985 Schug, John.Páter Pio.Bratislava:Presto Press.1976.80-85667-00-2.C30.;
5986 Schug, John.Páter Pio, kapucín.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-13-9.A45.;
5987 Schug, John.Páter Pio.Bratislava:Presto Press.1976.80-85667-00-2.A45.;
5988 Schug, John.Páter Pio, kapucín.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-13-9.C15.;
5989 Schug, John.Páter Pio.Bratislava :Vydavateľstvo Minor.2008.978-80-969796-1-5.A10.;
5990 Schultz, Josef.Kámen a bolest.Praha:Vyšehrad.1977..A33.;
5991 Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXXVI. (1948).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..CAS.;
5992 Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXXVII. (1949).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1949..CAS.;
5993 Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXX. (1942).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..SK1.;
5994 Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXXIII. (1945).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..CAS.;
5995 Schumacher, Ernst Friedrich.Po stupňoch bytia.:Zagreb.1985..A36.;
5996 Schumacher, Ernst Friedrich.Po stupňoch bytia.:Zagreb.1985..SK1990.;
5997 Schumacher, Ernst Friedrich.Po stupňoch bytia.:Zagreb.1985..C35.;
5998 Schutz, Roger.Žít dnešek s Bohem /.Praha ::Vyšehrad,.1970..CZ1.;
5999 Schutz, Roger.Žít dnešek s Bohem.:.1963..B15.;
6000 Schutz, Roger.Žít dnešek s Bohem /.Praha ::Vyšehrad,.1970..D56A.;
6001 Schweitzer, Albert.Ľudia v pralese. Bratislava:ÚMSK.1993.80-88702-00-3.A47.;
6002 Schweitzer, Albert.Lidé v pralese. Praha:Orbis.1966..A42.;
6003 Schweitzer, Albert.Z mého života a díla : Albert Schweitzer.Praha:Vyšehrad.1974..A41.;
6004 Schweitzer, Albert.Zástance kritického myšlení a úcty k životu.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-010-9.A41.;
6005 Siarsky, Július.Slovensko-nemecký slovník.Bratislava:Amos.1991.80-85290-01-4.D15.;
6006 Sicari, Antonio Maria,1943-.Poselství Jana od Kříže /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-677-8.C30.;
6007 Sidor, Karol.Za Boha a Národ.Toronto:.1990..A20.;
6008 Sidor, Karol,1901-1953.Vatikánsky denník II.Bratislava:Ústav pamäti národa.2012.9788089335565 (viaz.); 978-80-89335-56-5.C1Y.;
6009 Sienkiewicz, Henryk.Potopa 3.diel.:Slovenský Tatran.1986..A40.;
6010 Sienkiewicz, Henryk.Potopa - diel 3.:Tatran.1986..C33.;
6011 Sienkiewicz, Henryk.Potopa.Praha:Vyšehrad.1988..C13.;
6012 Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis? 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV2.;
6013 Sienkiewicz, Henryk.Potopa 2.diel.:Slovenský Tatran.1986..A40.;
6014 Sienkiewicz, Henryk.Pán Wolodyjowski.Bratislava:Tatran.1987..C33.;
6015 Sienkiewicz, Henryk.Pán Wolodyjowski.Bratislava:Tatran.1987..CZ1.;
6016 Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis.Bratislava:Tatran.1966..A33.;
6017 Sienkiewicz, Henryk.Pouští a pralesem.Praha:ODEON.1971..D37.;
6018 Sienkiewicz, Henryk.Potopa-diel 2.:Tatran.1986..C33.;
6019 Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis. Bratislava:Tatran.1990.80-222-0128-6.D35.;
6020 Sienkiewicz, Henryk.Potopa 1. diel.:Slovenský Tatran.1986..A40.;
6021 Sienkiewicz, Henryk,.V púšti a v pralese /.V Trnave ::Spolok sv. Vojtecha,.1949..D56A.;
6022 Sienkiewicz, Henryk,.Ohňom a mečom Druhý zväzok.Bratislava:Tatran.1967..A33.;
6023 Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Quo vadis? 2.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV2.;
6024 Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Quo Vadis?.Martin:Kníhtlačiarsky účastinársky spolok.1920, 1921, 1921..D53A.;
6025 Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Pan Wołodyjowski.Praha ::Vyšehrad,.1983..D62.;
6026 Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Quo Vadis?.Martin:Kníhtlačiarsky účastinársky spolok.1920, 1921, 1921..D53A.;
6027 Sienská, Katarína.Ruženec se svatou Katerinou Sienskou.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-098-3.B11.;
6028 Sievers, Ernest.Život v Duchu. Zvolen:Jas.1997.80-88795-27-3.B12.;
6029 Sigl, Paul Maria.Ida Peerdeman, Vizionárka z Amsterdamu. Stará Halič:RPM.2005..B01.;
6030 Silberhornová, Evelína.Pamätná kniha.Bratislava:LUC.1995.80-7114-218-2.C24.;
6031 Silberman, Neil Asher.Utajené svitky..Bratislava:GARDENIA Publishers.2000.80-85662-49-3.A25.;
6032 Silfová, Margaret.Posvätné miesta : Zastavenia na ceste Keltov.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-673-5.A21.;
6033 Silva, José.Sme schopní liečiť : Fantastický sposob liečenia a sebaliečenia.Šamorín:Fontana Kiadó.1992.80-900492-2-2.C34.;
6034 Silva, José.Marcelinova veľká cesta.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-07-4.A35.;
6035 Silván, - svatý, 1866-1938.Moudrost Silvána z Athosu.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-397-5.C3X.;
6036 Simajchl, Ladislav.Uvedení do bohoslužby, čtení na nedele a svátky, cyklus C.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..B35.;
6037 Simajchl, Ladislav.Láska pod lupou.:BLOK.1991.80-7029-053-6.A35.;
6038 Simajchl, Ladislav.Maria a dnešní životní styl : májové promluvy.Vranov nad Dyjí:A.M.I.M.S..2005..B14.;
6039 Simajchl, Ladislav.Krestní promluvy.Olomouc:MCM.2000.80-7266-055-1.A20.;
6040 Simajchl, Ladislav.Uvedení do bohoslužby, čtení na nedele a svátky, cyklus B.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..B35.;
6041 Simajchl, Ladislav.Manželstvo v zábehu.. USPO:Bratislava.1999.80-88717-37-X.B43.;
6042 Simajchl, Ladislav.Patnáct pravidel pro lektory.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..b13.;
6043 Simajchl, Ladislav.Pohřební homilie.Olomouc:MCM.1998..A15.;
6044 Simajchl, Ladislav.Desatoro.Prešov:VMV.1999.80-7165-226-1.B11.;
6045 Simma, Maria.Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci.Bratislava:Magnifikat.1995?..B03.;
6046 Simma, Maria, 1915- - autor.Duše v očistci :.:Olomouc :.2003.80-7266-133-7.B46.;
6047 Simma, Maria, 1915- - autor.Duše v očistci :.:Olomouc :.1997.80-238-1854-6.B45.;
6048 Simma, Maria,1915-2004.\"Dostaňte nás odtiaľto!!!\".Doľany:ZAEX-Náboženská literatúra.2013.9788089676026 (brož.); 978-80-89676-02-6.D61a.;
6049 Simma, Maria,1915-2004.\"Dostaňte nás odtiaľto!!!\".Doľany:ZAEX-Náboženská literatúra.2013.9788089676026 (brož.); 978-80-89676-02-6.C30.;
6050 Simmaová, Marie.Duše v očistci.Olomouc:MCM.1997..B16.;
6051 Simon Tugwell OP.Kodlitwa w bliskości Boga.Poznaň:W drodze.1988..A25.;
6052 Simon, Boris.Emauzskí handrári.Bratislava:LUC.2004.80-7114-454-1.A32.;
6053 Singh, Simon.Velký tresk. Praha:Argo.2007.978-80-7203-894-7.C16.;
6054 Singh, Simon.Velká Fermatova věta.:ACADEMIA Praha.2000.80-200-0394-0.A25.;
6055 Sion, Victor.Duchovní realismus Terezie z Liseux.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-03-0.A35.;
6056 Sion, Victor.Duchovní realismus Terezie z Liseux.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-03-0.D28.;
6057 Sire, James W..Za novými světy : Průvodce světovými názory.Praha:Návrat.1993.80-85495-00-7.C2x.;
6058 Sirovič, František, SVD.Dejiny filozofie.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-058-6.D27.;
6059 Sirovič, František, SVD.Duch svätý - svetlo srdca..Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1994.80-85223-28-7.A45.;
6060 Sirovič, František, SVD.Dejiny filozofie 2-Časť 1.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-159-0.C36.;
6061 Sitarčik, Marian.A kamene rastú. Prešov:Anna Nagyová.1995.80-967041-4-1.D15.;
6062 Sivák, Jozef.Dejiny filozofie 20. storočia.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-175-2.C3X.;
6063 Six, Jean Francois.Malá Terezie.Brno:Cesta.1990.80-900087-3-9.B09.;
6064 Six, Jean-francois.Život Karla de Foucaulda.:.1980?..A21.;
6065 Six, Jean-François,.Karel de Foucauld dnes /.[Pontigny] ::[s.n.],.1966..D54A.;
6066 Skalický, Karel.Radost a naděje.Rim:KA.1968..A34.;
6067 Skalický, Karel.Ekumenismus na Druhém vatikánském koncilu.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-164-5.A16.;
6068 Skandar, Hanna.Myšlienky svätého Charbela.:.2019.9788081920684; 978-80-8192-068-4.D57.;
6069 Skok, Luděk.Chrámy a kláštery.:Fortuna Print.2006.80-7321-202-1.C20.;
6070 Skubiszewski, Piotr.Veit Stoss.Bratislava:Tatran.1985..D13.;
6071 Skyčák, František.Kritické reflexie. Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-282-4.A46.;
6072 Slaatten, Haavald - autor.Boží muž :.:Albrechtice :.2001.80-7112-066-9.D32.;
6073 Sládkovič, Andrej.Poézia.:Tatran.1972..SK1990.;
6074 Slamová, Adriana.Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy.Bratislava:Serafín.2000.80-88944-40-6.B20.;
6075 Slaninka, Augustín, CM.Budete mi svedkami.Bratislava:Oto Németh.1999.80-967639-5-4.c16.;
6076 Slaninka, Leopold.Ruach - Pneuma - Duch. Duch Svätý v biblickom zjavení.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-485-9.B04.;
6077 Slaninka, Martin Ing..Hlahoský EVANJELIÁR.:.2000?..D14.;
6078 Sláviková, Helena.Hrdinské svedectvo mladosti.Bratislava:LUC.2003.80-7114-393-6.D46.;
6079 Slavomír, Ravik.Boh žije.Bratislava ::Alfa.1992.80-05-01060-5.D12.;
6080 Slepčan, Peter,(1971-).Krížom k svetlu.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417316 (viaz.);978-80-7141-731-6.A14.;
6081 Slivka, Michal, SVD.40 rokov misionárom v Indii /.Nitra ::Spoločnosť Božieho Slova,.2011.978-80-85223-90-3.C2x.;
6082 Slivka, Michal, SVD.40 rokov misionárom v Indii. Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2004.80-85223-43-0.A40.;
6083 Slivka, Michal, SVD.40 rokov misionárom v Indii. Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2004.80-85223-43-0.D42.;
6084 Slivoň, Jozef.Titus Zeman.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742966 (brož.); 978-80-8074-296-6.A45.;
6085 Slivoň, Jozef.Žijeme spolu, nie sme zosobášení.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741853 (brož.);978-80-8074-185-3.D45.;
6086 Slivoň, Jozef.Projekt vlastného života.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-285-0.A45.;
6087 Śliwa, Leszek.František - pápež z konca sveta.Trnava:Dobrá kniha.2013.9788071417897 (viaz.);978-80-7141-789-7.a23.;
6088 Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 10. ročník, r.2009. Bratislava:Redemptoristi.2009..C10.;
6089 Slobodová, Elena.Veľký atlas stratených civilizácií.Bratislava:Mladé leta.2000.80-06-01009-9.R6.;
6090 Slota, Boleslaw.Svetlá pre biednych.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-5-8.C13.;
6091 Slov. ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1969.Posolstvo.Martin:Dobrá kniha.1990..A10.;
6092 Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3.C10.;
6093 Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2008.978-80-85486-52-0.A47.;
6094 Slovenská biblická spoločnosť.Biblia.Banská Bystrica:SBS.2008.978-80-85486-48-3.R1.;
6095 Slovenská evanjelická cirkev a.v..BIBLIA.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978.0-564-03222-0.A11.;
6096 Slovenská evanjelická cirkev a.v..BIBLIA.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978.0-564-03222-0.D46.;
6097 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..D53A.;
6098 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..B35.;
6099 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1979..B47.;
6100 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1979..D51A.;
6101 Slovenská liturgická komisia.Liturgické nápevy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1967..D12.;
6102 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1979..B26.;
6103 Slovenská liturgická komisia.Sväté písmo, Nový Zákon..Bratislava:SBS.1992.80-85486-01-6.A37.;
6104 Slovenská liturgická komisia.Sväté písmo. Nový zákon. Žalmy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-036-X.SK1.;
6105 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..B26.;
6106 Slovenská liturgická komisia.Liturgia 2000. Trnava:.2000..A47.;
6107 Slovenská liturgická komisia.Liturgický spevník I a jeho uvedenie do praxe.:Ústav hudobnej vedy SAV.1999.80-88820-12-X.D14.;
6108 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1979..B47.;
6109 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1979..B26.;
6110 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-24-X.B21.;
6111 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1979..B28.;
6112 Slovenská liturgická komisia.Liturgia 1992. Trnava:.1992..A47.;
6113 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..SK1.;
6114 Slovenská národná galéria (Bratislava, Slovensko).Nestex.V Bratislave:Slovenská národná galéria.2014.9788080591786 (brož.); 978-80-8059-178-6.A23.;
6115 Slovenskí jezuiti v Kanade.Svätý Cyril a Metod.Ontario:Slov. jezuiti.1963..B01.;
6116 Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.Stretáme sa s Kristom /.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1987..D57A.;
6117 Slowacki, Juljusz.Anhelli.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1949..D56A.;
6118 Sławomir, Biela.Svěřit se lásce.:Paulínky.2004.80-86025-74-8.A11.;
6119 Smahel, Rudolf.Velehrad.Olomouc:MCM.1990..D12.;
6120 Smalley, Gray; Trent, John.Požehnanie.Sabinov:Dom Júdov.2002.80-968738-0-6.A32.;
6121 Smalley, Gary.Požehnanie. .Stará Ľubovňa :KUMRAN.2009.978-80-969835-3-7.C3X.;
6122 Smalley, Gary.Požehnanie. .Stará Ľubovňa :KUMRAN.2009.978-80-969835-3-7.C31.;
6123 Smejkal, Bohuslav.Poutní chrám Navštívení Panny Marie Svatý Kopeček. Velehrad:Historická společnost.1994..B31.;
6124 Smelý, Igor.Nový morálny kód : Polemika s nerozumom liberalizmu.Prešov:VMV.2003.80-7165-384-5.C31.;
6125 Smelý, Igor.Čo prezrádzajú naše sny?.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-206-5.D45.;
6126 Smid, Max.Útecha a zmier Božského Srdca.Bratislava:LUC.1997.80-7114-206-9.C1Y.;
6127 Smith, Harriet Lummis .Pollyanna sa vydala. (Štvrtá kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1994.80-7140-047-5.C33.;
6128 Smith, Harriet Lummis .Pollyannine poklady. (Piata kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1995.80-7140-054-8.C33.;
6129 Smith, Joseph.Kniha Mormonova.Salt Lake City:Mormoni.2004.1-59297-559-3.A13.;
6130 Smith, Joseph.Kniha Mormonova.Salt Lake City:Mormoni.2004.1-59297-559-3.A21.;
6131 Smith, Linda.Smrt-konečná stanice? : Stárnutí.Eutanazie. Co se stane po smrti.Obřady ve starověkém Egyptě.Reinkarnace.Turínské plátno.Praha:Portál.1994.80-85282-85-2.B36.;
6132 Smitz, Fortunát.Rozdiel medzi učením Katolíckej Cirkvi a protestantov. Trnava:Posol BSJ.1934..B30.;
6133 Smrek, Jan.Písané na sude.:Elán.1996.80-967646-0-8.B31.;
6134 Smrek, Jan.Moje najmilšie.:Slovenský spisovateľ.1973..D23.;
6135 Smrek, Ján,.Moje najmilšie.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1978..D23.;
6136 Smrek, Peter.Cesta muža.:.2021.9788081791871; 978-80-8179-187-1.D58.;
6137 Smržík, Štefan, SJ.Žiť Ježišovo evanjelium dnes.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-059-4.D55.;
6138 Smržík, Štefan, SJ.Žiť Ježišovo evanjelium dnes.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-059-4.D57.;
6139 Smržík, Štefan, SJ.Pápež - ako o ňom hovoria a píšu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..D58A.;
6140 Smržík, Štefan, SJ.Pápež - ako o ňom hovoria a píšu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..B31.;
6141 Sobola, Marek,1981-.Kaplnka sv. Lazára z Betánie v Novej Bystrici.[Banská Bystrica]:Slovenská komenda Vojenského a špitálskeho rádu sv. Lazára Jeruzalemského.2015.9788097207144 (brož.); 978-80-972071-4-4.B40.;
6142 Socrates Scholasticus.Církevní dějiny.Praha:ČKCH.1989..A24.;
6143 Sočufka, František, SJ.Apoštolské vyznanie viery.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-538-3.D48.;
6144 Sokol, Ján.Poselství Ježíšovo.Praha:Česká katolícka Charita.1970..CZ1.;
6145 Sokol, Jan,(1936-).Proč chodíme do kostela.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-658-7.c1x.;
6146 Sokol, Martin.Náš boj za politickú autonómiu.Bratislava:Klub poslancov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.1938..B37.;
6147 Sokolovič, Peter.Od Salzburgu do vypuknutia Povstania. .Bratislava :Ústav pamäti národa.2009.978-80-89335-21-3.D52.;
6148 Soldo, Mirjana,1965-.Moje srdce zvíťazí.:.2018.9788089866526; 978-80-89866-52-6.D51.;
6149 Sölle, Dorothee, 1929-2003.Fantazie a poslušnost :.:Praha :.2008.978-80-7017-089-2.D35.;
6150 Solov\'jev, Vladimir Sergejevič,.Židovství a křesťanská otázka /.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1939..D54A.;
6151 Soloviov, Vladimír Sergejevič.Tŕi rozhovory.Praha:ZVON.1997.80-7113-188-1.D43.;
6152 Soloviov, Vladimír Sergejevič.Duchovní základy života.Velehrad:Refugium.1996.80-901957-8-4.D43.;
6153 Soloviov, Vladimír Sergejevič.Čtení o boholidství.Velehrad:Refugium.2000.80-86045-54-4.A15.;
6154 Soloviov, Vladimír Sergejevič.Legenda o Antikristovi.Bratislava:ARS-STIGMY.1992.80-85-264-34-X.B05.;
6155 Solovjev, Vladimir.Rusko a všeobecná cirkev.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..A26.;
6156 Solovjev, Vladimír Sergejevič.Legenda o antikristu. Olomouc:Krystal.1936..B16.;
6157 Solovjev, Vladimir Sergejevič.Kritika abstrakních principů.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.2003.80-86715-03-5.C30.;
6158 Solženicin.Ve vyšším zájmu.:Svět sovětu.1964..D43.;
6159 Solženicyn, Aleksander Isajevič.Souostroví Gulag I. Praha:OK Centrum.1990.80-900270-0-8.D46.;
6160 Solženicyn, Aleksander Isajevič.Souostroví Gulag I. Praha:OK Centrum.1990.80-900270-0-8.D46.;
6161 Solženicyn, Aleksander Isajevič.Souostroví Gulag I. Praha:OK Centrum.1990.80-900270-0-8.D46.;
6162 Solženicyn, Aleksandr Isajevič,.Súostrovie Gulag.Zürich:Poľana.1974..C33.;
6163 Solženicyn, Aleksandr Isajevič,.Súostrovie Gulag.Zürich:Poľana.1974..C32.;
6164 Sommeiroth, O..Základy.Rím:SÚSCM.1968..B31.;
6165 Sommeiroth, O..Základy.Rím:SÚSCM.1968..D52A.;
6166 Sommeiroth, O..Základy.Rím:SÚSCM.1968..B29.;
6167 Sommerville, Donald.2. svetová vojna. .Bratislava :Fortuna Libri.2009.978-80-89379-17-0.R6.;
6168 Sonntag, Peter Franz.Tomáš Morus- Dopisy z vězení.Olomouc:MCM.2006.80-7266-232-5.A34.;
6169 Soren, Kierkegaard.Zvodcov denník.:Kalligram.2003.80-7149-598-0.C12.;
6170 Souček, Bohumil Josef.Řecko-český slovník k Novému Zákonu.Praha:Ústřední církevní nakladatelství.1973..A45.;
6171 Souček, Josef Bohumil, 1902-1972 - autor.Bláznovství kříže :.:Heršpice :.1996.80-901854-0-1.C26.;
6172 Soukup, Emilián, OP.Confessarius pios exhortans.Olomouc:Olomouc.1935..B16.;
6173 Soukup, Emilián, OP.Rozvila se růže - :.V Brně ::Občanská tiskárna,.1924..B48.;
6174 Sousedík, Stanislav.Jsoucno a bytí. Praha:KA.1992.80-900615-8-3.A15.;
6175 Spaemann, Robert.Hovoríme o etike. Don Bosco:Bratislava.1994.80-85405-34-2.D25.;
6176 Speer, Andreas.Sapientia nostra : filosofie a teologie po pařížském odsouzení v roce 1277.:Filosofia.2004.80-7007-197-4.B28.;
6177 Spesz, Alexander.Manželstvo, veľké tajomstvo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..D26.;
6178 Spesz, Alexander.Sviatosti /.Trnava ::Spolok Sv. Vojtecha,.1951..SSV1.;
6179 Spesz, Alexander.Katolícka mravouka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV2.;
6180 Spesz, Alexander.Katolícka mravouka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..D57A.;
6181 Spesz, Alexander.Manželstvo, veľké tajomstvo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1.;
6182 Spesz, Alexander,.Špiritizmus či parapsychologia?.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..D57A.;
6183 Spěváček, Jiří.Karel IV. : Život a dílo.Praha:Svoboda.1979..a42.;
6184 Spěváček, Jiří.Václav IV.1361-1419 : k předpokladům husitské revoluce.Praha:Svoboda.1986..a42.;
6185 Speyr, Adrienne von.Služebnice Pána.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-24-3.A22.;
6186 Speyr, Adrienne von.Člověk před Bohem.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-170-X.C16.;
6187 Speyr, Adrienne von.Mária, služobnica Pána. .Nitra :Spoločnosť Božieho Slova.2010.978-80-85223-88-0.C34.;
6188 Spez, Alexander.Špiritizmus-či para psychologia.Bratislava:ARS-STIGMY.1990.80-85264-00-5.A46.;
6189 Spiecz, Jan Andrej.Svätý Dominik. .Košice :Gallery.2010.978-80-969985-1-7.C34.;
6190 Spiegel, Josef F.,1927-2007.Lýdia - obchodníčka s purpurom.Bratislava:Lúč.2012.9788071149095 (brož.); 978-80-7114-909-5.D61a.;
6191 Spies, Raymond Couétte Louis.MÁRIA, prečo plačeš?.Košice:Slovo.1995.80-85291-14-2.A35.;
6192 Spies, Raymond Couétte Louis.MÁRIA, prečo plačeš?.Košice:Slovo.1995.80-85291-14-2.C34.;
6193 Spillmann Joseph.Obeť spovedného tajomstva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-027-0.A47.;
6194 Spillmann Joseph.Obeť spovedného tajomstva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-027-0.C1Y.;
6195 Spillmann, Joseph, SJ.Obeť spovedného tajomstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2017.978-80-8161-272-5.A20.;
6196 Spillmann, Jozef.Po boji - koruna.Trnava:[Posol Božského Srdca Ježišovho].1929..SK1950.;
6197 Spillmann, Jozef.Obeť spovedného tajomstva .Spišská Kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1992.80-7142-009-3.D35.;
6198 Spillmann, P. Jozef.Obeť spovedného tajomstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..SSV1.;
6199 Spillmann, P. Jozef.Obeť spovedného tajomstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..D56A.;
6200 Spirago, Fraňo.Katolícky ľudový katechismus. 3..Trnava:Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha).1902..D41A.;
6201 Spišiaková, Mária,.Katolícka cirkev a Židia na Slovensku v 19. storočí.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611957 (brož.); 978-80-8161-195-7.D52.;
6202 Spiteris, Yannis,(1940-).Řehoř Palama (1296-1359) :.Olomouc::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-079-4 .D47.;
6203 Spoločenstvo Živá rieka.BIBLIA - Nový Zákon - / ruská.:.1998.0-7363-0463-0.A34.;
6204 Spoločnosť Božieho Slova.P. Arnold Janssen:.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1943..D35.;
6205 Spoločnosť Božieho Slova.P. Arnold Janssen:.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1943..SK1950.;
6206 Spoločnosť dcér kresťanskej lásky.S. Apollónia Andriveau:.Ladce:Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky.1948..SK1950.;
6207 Spoločnosť sestier Matky Božieho milosrdenstva.Duchovnosť svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.2003.80-7165-398-5.D43.;
6208 Spoločnosť sociálnych sestier.Blahoslavená Sára Salkaházi.:.2006?..B41.;
6209 Spolok sv. Vojtecha.Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SSV2.;
6210 Spolok svätého Vojtecha,Trnava.Písmo sväté Starý Zákon I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1917..B48.;
6211 Spolok svätého Vojtecha,Trnava.Písmo sväté Starý Zákon I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1917..VZ.;
6212 Sprenger, Iacobus.Kladivo na čarodejnice.Praha:Levné knihy KMa.2006..A36.;
6213 sr. Angela od srdca Ježišovho.Deväťdňová pobožnosť.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-59-2.B32.;
6214 Srholec, Anton, SDB.Nová rodina v novom svete.:Na ceste ??.1990..B39.;
6215 Srholec, Anton, SDB.Ako čerstvý chlieb.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-201-6.A38.;
6216 Srholec, Anton, SDB.Každodenné zamyslenia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-025-0.A38.;
6217 Srna, Ján, SJ.Mŕtvy či živý?.Trnava:Sdruženie mužov Božského Srdca; Apoštolát.1941..B48.;
6218 St. John, Patricia M..Poklady pod snehom.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1999.80-88863-13-9.A50.;
6219 St. John, Patricia M..Poklady pod snehom.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1999.80-88863-13-9.C23.;
6220 St. Vincent de Paul.Pobádaní milosrdenstvom.:.1994..B37.;
6221 Stańczyk, Stanislaw.Pred príchodom Miriam.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-02-0.A16.;
6222 Stanček, Ľubomír, CM.S Máriou ku Kristovi. Spišské Podhradie:KS.1998.80-7142-058-1.A25.;
6223 Stanček, Ľubomír, CM.Porozumieť misiológii. Spišské Podhradie:KS.2003.80-968909-8-0.A22.;
6224 Stanček, Ľubomír, CM.Nedeľa s Božím slovom C. Spišské Podhradie:KS.1994.80-7142-020-4.A27.;
6225 Stanček, Ľubomír, CM.Slovo kvasom.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-074-3.A27.;
6226 Stanček, Ľubomír, CM.Nedeľa s Božím slovom. Kňazský seminár Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1995.80-7142-033-6.A27.;
6227 Stanček, Ľubomír, CM.Všedné dni s Božím slovom II.diel. Spišské Podhradie:KS.1994.80-7142-044-1.A27.;
6228 Stanček, Ľubomír, CM.Daj sa mu celý. Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.2006.80-89170-18-8.A33.;
6229 Stanček, Ľubomír, CM.Otvorené srdce. Spišské Podhradie:KS.1997.80-7142-056-5.A20.;
6230 Stanček, Ľubomír, CM.Slová pri pohrebe. .Bratislava :Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul.2010.978-80-970281-4-5.C30.;
6231 Stanček, Ľubomír, CM.Slovo kvasom.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-074-3.D48.;
6232 Stanček, Ľubomír, CM.Pastoračné homílie.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-968909-5-6.A27.;
6233 Stanček, Ľubomír, CM.On je Slovo.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-073-5.A20.;
6234 Stanček, Ľubomír, CM.Tematické homílie nad učením Cirkvi. .Spišské Podhradie :Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2008.978-80-89170-29-6.D34.;
6235 Stanček, Ľubomír, CM.Ponúknuté slovo. Spišské Podhradie:KS.1997.80-7142-055-7.A27.;
6236 Stanek, Jan.Deti žádaly sobě chleba. Brno:Brnenské tlačiarne.1946..CZ2.;
6237 Staniek, Edward.Starostlivosť o svedomie. Úvahy nad Dekalógom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-686-2.D61a.;
6238 Stanislav Sousedík.Valerián Magni 1586-1661.Praha:Vyšehrad.1983..A41.;
6239 Stanislav, Ján.Životopisy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda. Praha:Mazáč.1933..D11.;
6240 Stanislav, Ján.Životopisy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda. Praha:Mazáč.1933..D11.;
6241 Stanislav, Ján,.Odkryté mená slovenských miest a dedín.Bratislava:Orlovský.1947..SK1950.;
6242 Stanislav, Ján,1904-1977.Kultúra starých Slovákov :.Bratislava ::Slov. rozhlas,.1944..SK1950.;
6243 Stanislav, Mikuláš.Žaltár. Preklad pôvodiny s obšírnejším výkladom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1.;
6244 Stanislav, Mikuláš.Kniha života.Ružomberok:Lev.1947..D57A.;
6245 Stanko, Vojtech.Svetlá 2000. 2. časť. Marián Kolník [vyd.] :Nitra.1993.80-85658-00-3.C1x.;
6246 Stano, Julius.Pán sekundár.Martin:Ústredie slovenských ochotníckych divadiel.1927..D57A.;
6247 Staríček, Imrich, 1919-2002.Život a viera v jednote a mnohosti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-022-X.D51.;
6248 Staríček, Imrich, 1919-2002.Život a viera v jednote a mnohosti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-022-X.A47.;
6249 Stariček, Imrich.Kozmologia v čera a dnes.Bratislava:LUC.1995.80-7114-145-3.A46.;
6250 Stariček, Imrich.Kozmológia.:.1997..B19.;
6251 Stašek, Antal.O ševcovi Matúšovi a jeho priateľoch.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..SK1990.;
6252 Steel, Danielle,1947-.Vypočuté modlitby.Serbia; Bratislava:Liber Novus; Ikar.2015.9788651702399 (brož.); 978-86-517-0239-9.C10.;
6253 Steele, Philip;MacDonald, Fiona.British History. UK:Miles Kelly.2010.978-1-84810-354-2.D26.;
6254 Stefan Peciar.Slovnik slovenskeho jazyka I.:SAV.1971..C20.;
6255 Stefan Zweig ; z n?m. orig. přel. O.Mrlian ; přebás. J.Lenko ; il. J.Lebiš..Mária Antoinetta.Bratislava:Smena.1970..D61a.;
6256 Stecher, Reinhold.Láska až do krajnosti.:.1996.80-7113-152-0.B38.;
6257 Stecher, Reinhold.Láska až do krajnosti.:.1996.80-7113-152-0.B14.;
6258 Stein, Edith.Myšlenky a dopisy.:Praha : Zvon.1991.80-7003-034-8.B47.;
6259 Stein, Edith, 1891-1942.Věda kříže :.Brno ::Brno : Cesta.2000.80-85319-92-6.D24.;
6260 Steinová, Edita.Myšlenky a dopisy.Praha:ZVON.1991.80-7113-034-6.B38.;
6261 Steinová, Edita.Vánoční tajemství. Vimperk:Viener.1991.80-900806-4-2.B23.;
6262 Steinová, Edita.Z moci kríža.Bratislava:LUC.1998.80-7114-246-8.A45.;
6263 Steinová, Edita.Myšlenky a dopisy.Praha:ZVON.1991.80-7113-034-6.B16.;
6264 Steinová, Edita.Z moci kríža.Bratislava:LUC.1998.80-7114-246-8.C30.;
6265 Stejskal, Miloš.Moudrost starých Římanů.Praha:ODEON.1990.80-207-0096-X.A41.;
6266 Stemberger, Gunter.Talmud a Midraš Úvod do rabínské literatury.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-301-9.C16.;
6267 Stemberger, Gunter.2000 let křesťanství.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-388-5.R3.;
6268 Stephen, Motyer.Kto je kto v Biblii?. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2001.80-7181-597-7.R1.;
6269 Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.A36.;
6270 Stevenson, Robert Louis.Podivný případ Dr. Jekylla a pána Hyda, Franchardský poklad, Falesánske pobřeží. Praha:SNKL.1965..C12.;
6271 Stewart, Columba.Modlitba a komunita : Benediktinská tradice.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-793-7.A13.;
6272 Stiglmaier, A.Studijní texty ke Starému Zákonu.Olomouc:MCM.1995..B08.;
6273 Stinissen, Wilfrid.Mluv s nimi o Marii.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-788-0.A47.;
6274 Stinissen, Wilfrid.Modlitba Ježíšova.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-147-5.B41.;
6275 Stinissen, Wilfrid.Cesta vnitřní modlitby.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-88-X.D28.;
6276 Stock, Klemens.Ježišova radostná zvesť.Svit:Katolícke biblické dielo vo Svite.2003.80-89120-01-6.A27.;
6277 Stock, Klemens.Ježišova radostná zvesť.Svit:Katolícke biblické dielo vo Svite.2003.80-89120-01-6.A47.;
6278 Stoff, Georg.Síla na cestu.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-83-9.D43.;
6279 Stolz, Alban.Ave Maria.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1927..SSV2.;
6280 Stolz, Alban.Ave Maria.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1927..D58A.;
6281 Stone, Irving.Žízeň po životě.Praha:Melantrich.1985..D38.;
6282 Stork, Alois,1878-1970.Z duchovného života.Trnava:Posol Božského Srdca.1942..SK1.;
6283 Strauss, Pavol.Mozaika nádeje.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..D53A.;
6284 Strauss, Pavol.Život je provizórium.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2011.9788071658405 (viaz.); 978-80-7165-840-5.D44.;
6285 Strauss, Pavol.Mozaika nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-41-X.C2X.;
6286 Strauss, Pavol.Ecce Homo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-80-0.A24.;
6287 Strauss, Pavol.Ozveny vnútorných hlasov. .Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-793-4.D44.;
6288 Strauss, Pavol.Skalpelom a perom. .Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-782-8.D44.;
6289 Strauss, Pavol.Mozaika nádeje.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1.;
6290 Strauss, Pavol.Aforistické iskrenie. .Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-803-0.D44.;
6291 Strauss, Pavol.Tesná brána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-81-9.C2X.;
6292 Strauss, Pavol.Zákruty bez ciest.Bratislava:Smena.1971..D54A.;
6293 Strauss, Pavol.Ecce Homo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-80-0.D54.;
6294 Strauss, Pavol.S výhľadom do nekonečna. .Prešov :Vydavateľstvo Michala Vaška.2009.978-80-7165-749-1.D44.;
6295 Strauss, Pavol.Krížová cesta. Bratislava:DAKA.1993.80-900539-4-7.B46.;
6296 Strauss, Pavol.Mozaika nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-41-X.A46.;
6297 Strauss, Pavol.Mozaika nádeje.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SK1.;
6298 Strauss, Pavol.Kvety z popola .Martin:Fatrin-Books.1992.80-7155-002-7.D56.;
6299 Strauss, Pavol.Tesná brána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-81-9.a48.;
6300 Strauss, Pavol.Slovenské básne.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2011.9788071658412 (viaz.); 978-80-7165-841-2.D44.;
6301 Strauss, Pavol.Mozaika nádeje.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SK1950.;
6302 Strauss, Pavol,1912-1994.Nemecké básne =.Prešov ::Vydavateľstvo Michala Vaška,.2012.978-80-7165-879-5.D44.;
6303 Strauss, Pavol,1912-1994.Preklady, korešpondencia, bibliografia /.Prešov ::Vydavateľstvo Michala Vaška,.2012.978-80-7165-880-1.D44.;
6304 Strawson, Frederik Peter.Analýza a metafyzika.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.2001.80-7149-415-1.A34.;
6305 Strelinger, Dezider.Zlatá Kniha Mesta Bratislavy.Bratislava:Cechoslovakia.1928..D16.;
6306 Strelka, Vojtech.Panteón dejateľov Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-117-X.D31.;
6307 Stříbrný, Zdeněk.Dějiny anglické literatury : 2.sv..Praha:Academia.1987..C11.;
6308 Stříbrný, Zdeněk.Dějiny anglické literatury : 1.díl..Praha:Academia.1987..C11.;
6309 Stříž, Antonín.Kurs latiny pro samouky.Praha:Scriptum.1992.80-85528-18-5.C31.;
6310 Stříž, Antonín Ludvík,.Věnec ducha svatého :.Praha ::Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla,.1948..D56A.;
6311 Strobel, Lee.Kauza Stvoriteľ. Bratislava:Porta libri.2005.80-89067-33-6.C13.;
6312 Strobel, Lee.Kauza Kristus..Bratislava:Návrat domov.2000.80-968354-4-0.A46.;
6313 Strobel, Lee.Kauza Kristus..Bratislava:Návrat domov.2000.80-968354-4-0.D45.;
6314 Strobel, Lee, 1952-.Kauza víra pro děti.:Praha :.2007.978-80-86849-36-2.C35.;
6315 Strobel, Lee,1952-.Kauza Ježiš. .Bratislava :Porta libri.2009.978-80-89067-55-8.D47.;
6316 Strobiger, Rudolf.Stalo se v Adventu.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-065-6.A15.;
6317 Stromček, Ladislav.Cirkev ako communio .Žilina ::Inštitút Communio.2010.978-80-970523-2-4.D26.;
6318 Stromček, Ladislav.Cirkev ako communio .Žilina ::Inštitút Communio.2010.978-80-970523-2-4.D31.;
6319 Struppe, Ursula.Úvod do Starého Zákona. Nitra:KS.1998.80-88741-23-8.A43.;
6320 Stryczek, Norbert.Moje veľké vzory. Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-030-9.D31.;
6321 Stryczek, Norbert.Moje veľké vzory. Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-030-9.C25.;
6322 Stryczek, Norbert.Moji veľkí priatelia.Bratislava:LUC.1992.80-7114-075-9.D58A.;
6323 Studený, Jaroslav, 1923-2008.Křesťanské symboly.Olomouc:s.n. .1992..A41.;
6324 Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for ordinary time - weeks 10-22.New York:Paulist Press.1984.0-8091-2645-1.A36.;
6325 Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for the easter season.New York:Paulist Press.1980.0-8091-2283-9.A36.;
6326 Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for ordinary time - weeks 1-9.New York:Paulist Press.1984.0-8091-2644-3.A36.;
6327 Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for ordinary time - weeks 23-34.New York:Paulist Press.1984.0-8091-2648-6.A36.;
6328 Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for lent.New York:Paulist Press.1978.0-8091-2089-5.A36.;
6329 Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for advent the christmas season.New York:Paulist Press.1980.0-8091-2318-5.A36.;
6330 Sturmer, Ernest.Útok na dračí trón.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1996.80-85223-42-2.D33.;
6331 Sturmer, Ernest.Útok na dračí trón.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1996.80-85223-42-2.A34.;
6332 Sudbrack, J..Život-láska.Rím:SÚSCM.1970..B29.;
6333 Sudbrack, J..Život-láska.Rím:SÚSCM.1970..SUSCM.;
6334 Sudbrack, Josef.Mystika.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-63-4.D28.;
6335 Sudbrack, Josef.Mystika.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-63-4.A35.;
6336 Suenens, Léon Joseph,.Žít křesťansky. Praha:ČKCH.1970..CZ1.;
6337 Suenens, Léon Joseph,.Zo života do Života c kardinál Léon Joseph Suenens ; [z francúzskeho originálu preložil Miroslav Šmalo].Zvolen:Jas.1998.80-88795-48-6.B47.;
6338 Suenens, Léon Joseph,.Drahý svätý Jozef. Jas:Zvolen.1995.80-967099-9-2.B47.;
6339 Suenens, Léon Joseph,.Žít křesťansky. Praha:ČKCH.1970..D52A.;
6340 Sucháň, Ján.Uvahy slobodného človeka v Slobodnej Europe.Bratislava:PS MONT.1997.80-967620-1-X.C11.;
6341 Sucháň, Ján.Prihováram sa Vám.Bratislava:PS MONT.1996.80-967620-0-1.A20.;
6342 Suchý, Rastislav.Dioecesis Rosnaviensis -Zborník príspevkov. Rožňava:BÚ.2006.80-968947-7-3.C15.;
6343 Sukeľ, Ondrej.Homeopatia.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743307 (brož.); 978-80-8074-330-7.A45.;
6344 Sule, Peter.Encyklopédia miest a obcí Slovenska. Lučenec:PS-LINE.2005.80-969388-8-6.R5.;
6345 Sullivan, Rosemary.Stalinova dcéra.Bratislava:Ikar.2016.9788055147086 (viaz.); 978-80-551-4708-6.A12.;
6346 sv. Augustín Aurélius.Duchovná rukoväť a rozhovory duše s Bohom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..D58A.;
6347 sv. Augustín Aurélius.Duchovná rukoväť a rozhovory duše s Bohom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SK1.;
6348 sv. Bonaventúra.Putovanie mysle k Bohu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..D58A.;
6349 sv. Bonaventúra.Putovanie mysle k Bohu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..SSV1.;
6350 Sv. Terézia z Lisieux.Listy sv. Terézie z Lisieux.Prešov:Ap. administratúra gr. kat v Prešove.1970..SAM.;
6351 Svatoš, Ambrož.Paní Zdislava.Praha:Vyšehrad.1970..B03.;
6352 Svatoš, Ambrož.Paní Zdislava.:Ralsko.1991..D52A.;
6353 Svatošová, Marie.Hospic.Bratislava:LUC.2001.80-7114-335-9.A13.;
6354 Svatošovi, Michal a Martin.Živá tvář Erasma Rotterdamského.Praha:Vyšehrad.1985..A10.;
6355 Svatošovi, Michal a Martin.Živá tvář Erasma Rotterdamského.Praha:Vyšehrad.1985..D37.;
6356 Svatý, Augustin.Katechetické spisy.:Krystal OP.2005.80-85929-78-3.C36.;
6357 Svätohorský, Christodoulos Jeromanach.Starec Paisij. Prešov:CUPER.1999.80-88890-04-7.C16.;
6358 Svätohorský, Christodoulos Jeromanach.Starec Paisij. Prešov:CUPER.1999.80-88890-04-7.A13.;
6359 Svätý Patrik.Vyznanie.:Vydavateľstvo Serafín.2010.978-80-8081-090-0.C14.;
6360 Svätý, Ignác z Loyoly.Duchovné cvičenia.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-487-5.D61.;
6361 Svätý, Ignác z Loyoly.Duchovné cvičenia.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-487-5.D41.;
6362 Svetová biblická spoločnosť.Nádej pre každého.:Interantional Bible Society.2005.80-86755-06-1.B18.;
6363 Svetová biblická spoločnosť.BIBLÍ SVATÁ, SVATÁ PÍSMA STARÉHO I NOVÉHO ZÁKONA.Praha:Biblická společnost.1921..C17.;
6364 Svetová rada cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Je Kristus rozdelený?.Trnava:SSV Trnava.2013.978-80-8161-033-2.U.;
6365 Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov r.2006. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-584-1.U.;
6366 Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Aj hluchým dáva sluch a nemým reč. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-635-X.U.;
6367 Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov;.Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov r.2004. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-465-9.U.;
6368 Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku (Žilina, Slovensko).Pobožnosť prvých piatich sobôt mesiaca.:.2017.9788089750054; 978-80-89750-05-4.B43.;
6369 Svetozár, Hurban Vajanský.Koreň a výhonkyl 1.:.1962..C23.;
6370 Svidercoshi, Gian Franco.List spolužiakovi.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-064-0.D43.;
6371 Svítok, Igor.Kniha slovenských rekordov.Pezinok:Datapresscomp.2007.978-80-968700-2-8.D31.;
6372 Svoboda, David,(1971-).Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského :.Praha ::Krystal OP,.2012.978-80-87183-40-3.D47.;
6373 Svoboda, Ludvík.Encyklopedie antiky.:ACADEMIA Praha.1974..R5.;
6374 Svoradovčan.Svoradov.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1984.0-919865-10-0.A22.;
6375 Świderková, Anna.Když papyry promluvily.Praha:Orbis.1972..A41.;
6376 Swift, Jonathan,.Gulliverove cesty /.Bratislava ::Tatran,.1955..D24.;
6377 Szabó, Miloslav.Boh v ofsajde.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-683-9.C12.;
6378 Szabo, Miloš.Zpověď? Ne!.Praha:Aurora.2006.80-7299-088-8.D59.;
6379 Szaniszló, Inocent M..Sexualita nie je o zákazoch.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741938; 978-80-8074-193-8.D45.;
6380 Szentmártoni, Mihály.Svet mladých.Prešov:VMV.1996.80-7165-071-4.A41.;
6381 Szuszai, Anton.Apologia čili sústavná obrana základných právd katolíckej viery.Ružomberok:prekladateľ.1924..D41A.;
6382 Šadlák, Pavol.Slovenský Betlehem a Bazilika Narodenia Panny Márie.Rajecká Lesná:RKFÚ.2004..B35.;
6383 Šadlák, Pavol.Slovenský Betlehem. Rajecká Lesná..:.1999..B36.;
6384 Šadlák, Pavol.Dejiny pútníckého miesta Frivald - Rajecká Lesná.Bratislava:Novum.1991..B35.;
6385 Šafařík, Josef.Cestou k poslednímu. Brno:Atlantis.1992.80-7108-021-7.D43.;
6386 Šajda, Peter Česlav OP.A Pentatonic Landscape. Budapešť:BGOI & WSCF-CESR.2002.963-204-444-4.D37.;
6387 Šajda, Peter,1977-.Burberov spor s Kierkegaardom.Bratislava:Kalligram.2013.9788081017797 (viaz.);978-80-8101-779-7.A41.;
6388 Šakota, Marinko.Žiť srdcom.Mostar, Bosna:Fram-Ziral.2012.978-9958-37-057-1.A24.;
6389 Šalát, Anton.Dejepis biblický pre meštianky a stredné školy.Trnava:Lev.1921..SK1950.;
6390 Šalda, F. X..Boje o zítřek :.Praha ::Unie,.1922..D53A.;
6391 Šaling, Samo; Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Zuzana.Veľký slovník cudzích slov.Veľký Šariš:Samo - AAMM.2008.978-80-89123-07-0.R4.;
6392 Šanc, František.Stvoriteľ sveta.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..D57A.;
6393 Šanda, Vojtěch,1873-1953.O habituální milosti /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2014.978-80-7412-184-5.C30.;
6394 Šándor, Andrej, SDB.S ukazovákom na mraku.Buenos Aires:Eduard Štang.1958..SK1990.;
6395 Šándor, Andrej, SDB.Chcem sa ti ozvať.Martin:MS.1993.80-7090-246-9.A46.;
6396 Šarkan, Martin.Ku koncepcii prirodzeného a nadprirodzeného v myslení Tomáša Akvinského.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417248 (brož.);978-80-7141-724-8.a23.;
6397 Šášky, Ladislav.Kamenná krása našich miest.Bratislava:Osveta.1981..D24.;
6398 Šatura, Vladimír, SJ.Prečo láska stroskotáva.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-045-4.a48.;
6399 Šedivý, Jaroslav.Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu.Praha:Volvox globator.1999.80-7207-217-X.D51.;
6400 Šefc, Jan.Moderna učebnica šachu.:Šport.1987..A27.;
6401 Šefčík, Marek.Krížová cesta za nenarodené deti.Prešov:VMV.2004.80-7165-432-9.B27.;
6402 Šego, Krešimir.Rozhovor s vizionármi. Bratislava:Mariánske centrum Medžugorie.2010..C24.;
6403 Šimalčík, Juraj.Špiritizmus (duchárstvo) vo svetle celej pravdy.Ružomberok:Ústredie Sdruženia mužov Božského Srdca.1932..B25.;
6404 Šimalčík, Juraj.Zázračný Lurd (Lourdes).[Banská Bystrica]:Juraj Šimalčík.1928..D53A.;
6405 Šimulčík, Ján.Čas svitania.Prešov:VMV.2003.80-7165-380-2.C32.;
6406 Šimulčík, Ján.Svetlo z podzemia. Prešov:VMV.1997.80-7165-102-8.C32.;
6407 Šimulčík, Ján,.Čas odvahy.Bratislava:Ústav pamäti národa.2017.9788089335817; 978-80-89335-81-7.D22.;
6408 Šinský, Michal.Mons. Michal Šinský: Úvahy a kázne.:rodina Rosinčinová, B. Šinská a G. Bitarovská.2020.978-80-570-2204-6.D52.;
6409 Šipr, Květoslav.Přirozené plánování rodičovství : Teplotní metoda řízení početí.Praha:Avicenum.1985..B25.;
6410 Širanec, Jozef, Ing..Činnosť bratstva svetských františkánov v Žiline OFS.Žilina:.2007..B40.;
6411 Širanec, Jozef, Ing..Ja som Cesta, Pravda a Život.Žilina:.2008..B40.;
6412 Škoda, František.Základy katolíckej sociálnej náuky.Košice:HKR.1991..D26.;
6413 Školskí bratia.Svätý Ján de La Salle :.Močenok ::Školskí bratia,.1934..D58A.;
6414 Škoviera, Andrej,1975-.Pramene o živote svätých Cyrila a Metoda a ich učeníkov.Bratislava:Post Scriptum.2013.9788089567232 (viaz.); 978-80-89567-23-2.C17.;
6415 Škrábik, Andrej.Rímska otázka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1930..B29.;
6416 Škrábik, Andrej.Misijným svetom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1940..SK1950.;
6417 Škrábik, Andrej.Misijným svetom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1940..D57A.;
6418 Škrábik, Andrej.Misijným svetom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1940..D56A.;
6419 Škrábik, Andrej.Misijným svetom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1940..SK1.;
6420 Škrábik, Andrej.Červené Slovensko?.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1925..B24.;
6421 Škultéty, Jozef.O Slovákoch.Martin:Matica slovenská.1938..D61a.;
6422 Škvareninová, Oľga.Spoločenská etiketa platí aj v kostole.:.2011..B33.;
6423 Šlipko, Tadeusz SJ.Hranice života -dilemy súčasnej bioetiky.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-185-X.A34.;
6424 Šmahel, František.Husuv proces v Kostnici.Praha:Melantrich.1988..B03.;
6425 Šmálik, Štefan.Nezvyčajné pohľady do slovenskej histórie.Slovenská Ľupča:Efezus, s.r.o..2004..B38.;
6426 Šmálik, Štefan.Boží ľud na cestách.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-188-7.D31.;
6427 Šmálik, Štefan.Veľký štyridsaťročný pôst cir.na Slovensku.Bratislava:CHARIS.1996.80-88743-12-5.A25.;
6428 Šmálik, Štefan.Boží ľud na cestách.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-188-7.A46.;
6429 Šmatlák, Stanislav.Slovensko. 4. Kultúra 1. časť.Bratislava:Obzor.1979..D13.;
6430 Šmidová, Bonaventúra.Ježiš a ruža- a človek.[Žilina]:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2015.9788097176488; 978-80-971764-8-8.A12.;
6431 Šmidriak, Ondrej.Malé spoločenstvá mládeže a ich antropologický, pastorálny a spirituálny rozmer.:Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach.2008.978-80-89138-92-0.D11.;
6432 Šolle, Miloš.Od úsvitu křesťanství k sv.Vojtěchu : Miloš Šolle.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-200-4.A42.;
6433 Šoltésová, Elena Maróthy.Prípravy na svadbu. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..SK1990.;
6434 Šoltész, Štěpán.Kristus a rodina.Praha:Kalich.1970..D48.;
6435 Špačková, Zora - preklad.Svetová literatúra na dlani : Obsahy z diel 300 svetových spisovateľov.Bratislava:Príroda.2007.80-07-00981-7.D32.;
6436 Špaková, Miroslava.Bílá Voda v textech a obrazech /.:.2015..D13.;
6437 Špánik, Ivan.Mária a Trojica v učení Jána Pavla II..Žilina:Inštitút Communio.2012.9788097061395 (brož.);978-80-970613-9-5.D45.;
6438 Špánik, Ivan.Mária a Trojica v učení Jána Pavla II..Žilina:Inštitút Communio.2012.9788097061395 (brož.);978-80-970613-9-5.d23.;
6439 Špánik, Ivan.Mária a Trojica v učení Jána Pavla II..Žilina:Inštitút Communio.2012.9788097061395 (brož.);978-80-970613-9-5.A14.;
6440 Špidlik Tomáš.Prameny světla.Řím:Křesťanská akademie.1981..CZ1.;
6441 Špidlík, Tomáš.Spiritualita, formácia a kultúra.Velehrad:Refugium.1995.80-901957-1-7.A33.;
6442 Špidlík, Tomáš.Znáš Boha Otce?.Velehrad:Refugium.1998.80-86045-26-9.A24.;
6443 Špidlík, Tomáš.Spiritualita kresťanského Východu.Velehrad:Refugium.1999.80-86045-33-1.A21.;
6444 Špidlík, Tomáš.Duše Ruska.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-518-7.A36.;
6445 Špidlík, Tomáš.Viera vo svetle ikon.:Németh Oto.2004.80-88949-69-6.A46.;
6446 Špidlík, Tomáš.Pramene svetla.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-323-7.A31.;
6447 Špidlík, Tomáš.Znáš Boha Otce?.Velehrad:Refugium.1998.80-86045-26-9.A11.;
6448 Špidlík, Tomáš.Duše Ruska.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-518-7.A13.;
6449 Špidlík, Tomáš.Spiritualita kresťanského Východu.Velehrad:Refugium.1999.80-86045-33-1.D28.;
6450 Špidlík, Tomáš.Ve službě slova- A., B., C..Olomouc:MCM.1992..A22.;
6451 Špidlík, Tomáš.Pramene svetla.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-323-7.D28.;
6452 Špidlík, Tomáš.Nové cesty pastorálni teologie.:Refugium Velehrad-Roma.2008.80-86715-97-3.C24.;
6453 Špidlík, Tomáš.Ruská idea.Velehrad:Refugium.1996.80-86045-02-1.C13.;
6454 Špidlík, Tomáš.Nové cesty pastorálni teologie.:Refugium Velehrad-Roma.2008.80-86715-97-3.D28.;
6455 Špidlík, Tomáš.K vyšším věcem jsem se narodil. Praha:ALVERNA.1991.80-900275-1-2.A25.;
6456 Špidlík, Tomáš kardinál.Jak očistit své srdce?.Velehrad:Refugium.1999.80-86045-34-X.A13.;
6457 Špidlík, Tomáš kardinál.Důvody srdce.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-533-X.C30.;
6458 Špidlík, Tomáš kardinál.Duchovní cvičení s Janem Pavlem II..Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2007.978-80-86715-79-7.A10.;
6459 Špidlík, Tomáš kardinál.Umíme se modlit?.Velehrad:Refugium.2004.80-86045-66-8.B46.;
6460 Špidlík, Tomáš kardinál.Znáš Krista?.Velehrad:Refugium.1998.80-86045-17-X.D28.;
6461 Špidlík, Tomáš,.Ako si očistiť srdce.:.2018.9788081911439; 978-80-8191-143-9.D42.;
6462 Špidlík, Tomáš,.Po tvých stezkách /.Řím ::Křesťanská akademie,.1968..D51A.;
6463 Špidlík, Tomáš,.Matka Boží :.:.2020.978-80-7412-383-2.D61.;
6464 Špidlík, Tomáš,.Jak očistit své srdce? /.:.2015.978-80-7412-196-8.D28.;
6465 Špidlík, Tomáš, 1919-2010.Řehoř Naziánský :.:Olomouc :.2010.978-80-7412-051-0.D47.;
6466 Špidlík, Tomáš, 1919-2010.O povolání : několik užitečných úvah.:Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2011.978-80-7412-078-7.A13.;
6467 Špidlík, Tomáš, 1919-2010 - autor.Živé slovo :. :Velehrad :.1997.80-86045-13-7.C26.;
6468 Špirko, Jozef.Patrológia.. Spolok biskupa P.P.Gojdiča:Prešov.1995.80-967341-0-5.A35.;
6469 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny II.Bratislava:Komprint.1990?..A27.;
6470 Špirko, Jozef.Husiti, jiskrovci a bratríci v dejinách Spiša (1431-1462).Levoča:Spišský dejepisný spolok.1937..C21.;
6471 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny IV..Bratislava:Komprint.1990? [s.a..A27.;
6472 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny I.Bratislava:Komprint.1990?..A27.;
6473 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny III.Bratislava:Komprint.1990?..A27.;
6474 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny, sväzok I..Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok.1943..SK1950.;
6475 Šprinc, Mikuláš.Svätý Andrej Svorad : Umelecký životopis svätca.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-676-6.C31.;
6476 Šprinc, Mikuláš.Jazero Orióna.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..B49.;
6477 Šprinc, Mikuláš.Svätý Andrej-Svorad:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-175-5.A16.;
6478 Šprinc, Mikuláš.Putovné piesne.Scranton, PA:Obrana Press.1950..SK1990.;
6479 Šramek, Jozef.Zamyslenia.Bratislava:LUC.1992.80-7114-074-0.A35.;
6480 Šramek, Jozef.Zamyslenia.Bratislava:LUC.1992.80-7114-074-0.C34.;
6481 Šrutová, Marie Jana.Mariánska úcta na prahu tretího tisíciletí.:.2003..A46.;
6482 Štampach, Odilo Ivan.Sekty.Praha:Pastorační středisko.1992..b13.;
6483 Štampach, Odilo Ivan.Malý přehled náboženství.Praha:SPN.1992.80-04-26123-X.C15.;
6484 Štampach, Odilo Ivan.Život,duch a všechno : Duchovní směry nového věku.Tišnov:SURSUM.1994.80-85799-02-2.D32.;
6485 Štastný, Radko.Tajemství jména Dalimil.:.1991.80-7023-072-X.A41.;
6486 Štefan Jozef S. J..Opora bratov.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..D58A.;
6487 Štefan Senčík, Ladislav Donauer.Ja, František.Bratislava:LUC.1993.80-7114-105-4.D46.;
6488 Štefan Zlatoš.Písmo sväté Nového zákona Sv. 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..D58A.;
6489 Štefan Zlatoš.Písmo sväté Nového zákona Sv. 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV2.;
6490 Štefan, Konkol.Operený had.:Trian.1993.80-900446-5-4.C36.;
6491 Štefan, Miko.Čierny Anjel z Limy.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-261-X.C31.;
6492 Štefko, Koloman.Pútnik svätovojtešský r. CIX. (1981).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1981..CAS.;
6493 Štefko, Koloman.Pútnik svätovojtešský r. CVII. (1979).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1979..SSV2.;
6494 Štefurik, Hilar Jozef.Obnova Dominikánskej rehole na Slovensku v 70. a 80. rokoch 20. storočia.[Košice]:Hilár Jozef Štefurik.2014.9788097171278 (brož.); 978-80-971712-7-8.B49.;
6495 Štefurik, Hilar Jozef.Obnova Dominikánskej rehole na Slovensku v 70. a 80. rokoch 20. storočia.[Košice]:Hilár Jozef Štefurik.2014.9788097171278 (brož.); 978-80-971712-7-8.B45.;
6496 Štechová, Marie.Svatá Terezie od Ježíše. Olomouc:Krystal.1938..D54A.;
6497 Štechová, Marie.Svatá Terezie od Ježíše. Olomouc:Krystal.1938..B15.;
6498 Štemplová, Judita.Michal Čahoj.1. :Don Bosco.2008.978-80-8074-079-5.B49.;
6499 Štěpán, Hájek..Příběhy nových počátků : třiadvacet kázání na první kapitoly bible.:EMAN.2004.80-86211-36-3.D45.;
6500 Štepan, Jan.Formalni logika.:FIN.1995.80-7182-004-0.A46.;
6501 Štepánek, Petr.Matematická logika.Praha:SPN.1985?..D14.;
6502 Števček, Martin.Svätica s ružami.Ružomberok:Spolok svätého Vojtecha.1948..SK1950.;
6503 Števček, Martin.Šťastné deti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..D56A.;
6504 Števček, Martin.Svätica s ružami.Ružomberok:Spolok svätého Vojtecha.1948..D41A.;
6505 Štiavnický, Andrej.Milovať bez lásky a sexu?.Bratislava:Daco.1997.80-967298-2-9.A35.;
6506 Štiavnický, Andrej.Milovať bez lásky a sexu?.Bratislava:Daco.1997.80-967298-2-9.A45.;
6507 Štichliková, Danica.Peter Dvorský.Bratislava:Tatran.1991.80-222-0312-2.D13.;
6508 Štivar, Bonaventura.Kresťan na vojne.Prešov:VMV.1998.80-7165-099-4.B11.;
6509 Štohl, Augustín.Kráľovná pomoci.Bratislava:vl. n..1997.80-967913-4-6.A46.;
6510 Štohl, Augustín.Kráľovná pomoci.Bratislava:vl. n..1997.80-967913-4-6.D25.;
6511 Štrasser, Ján,1946-.František Mikloško.Bratislava:Slovart.2016.9788055620909 (viaz.); 978-80-556-2090-9.C3X.;
6512 Štrauss, Pavol.Rekviem za neumieranie. .Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-755-2.D44.;
6513 Štrauss, Pavol.Hudba plaší smrť. .Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-754-5.D44.;
6514 Štúr, Ľudovít.Dielo.Bratislava :Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.2007.8071499943.A16.;
6515 Šturák, Peter.Otec biskup Pavol Gojdič, OSBM (1888-1960).. Vyd. Michala Vaška:Prešov.1997.80-7165-085-4.D56.;
6516 Šubjaková, E..Hlaholika, posvätné dedičstvo Slovákov. .Bratislava :Združenie Živá Voda Turzovky.2010.978-80-969918-4-6.A21.;
6517 Šubjaková, E..Akatist.Bratislava :Živá Voda Turzovky.2008.978-80-968587-9-8.B20.;
6518 Šubjaková, Elena.Turzovka 40rokov milosti.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.1999.80-968190-6-2.A31.;
6519 Šubjaková, Elena.Obnova krstných sľubov v prameňoch Turzovky.Bratislava :ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-968587-8-1.B18.;
6520 Šubjaková, Elena.Mystický stĺp Panny Márie Turzovskej - reflexie o vízii pátra C. Metodeja Keběnu.Bratislava :Živá Voda Turzovky.2008.978-80-969918-0-8.B43.;
6521 Šubjaková, Elena.Devin grad.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2007.978-80-968567-6-3.D14.;
6522 Šubjaková, Elena.Slováci, apoštoli Slovanov.Bratislava:Dedičstvo otcov.2017.9788097286200; 978-80-972862-0-0.C25.;
6523 Šubjaková, Elena.Mystický stĺp Panny Márie Turzovskej.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2003.80-968587-1-8.B04.;
6524 Šubjaková, Elena.Devingrad.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2007.978-80-968587-6-7.D16.;
6525 Šubjaková, Elena.Hlaholika, posvätné dedičtvo otcov. Bratislava:OZ ŽVT.2008.978-80-969918-3-9.B17.;
6526 Šubjaková, Elena.Kráľovná Turzovky.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2000.80-968477-3-2.B02.;
6527 Šubjaková, Elena.Turzovka 50 rokov milosti.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-969918-2-2.A31.;
6528 Šulc, František,.Májová pobožnost, t.j., 32 rozjímání o Marii Panně, pomocnici křesťanů :.:.1901..D51A.;
6529 Šulík, Ivan.Morálne myslenie Alexandra Spesza (1889-1967) : Príspevok k dejinám morálnej teológie. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2005.80-88741-58-0.C2X.;
6530 Šuljic, Anton.Dobrý manažér.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-670-4.D34.;
6531 Šuppa, Jozef,.Múdrosť života vyjadrená príbehom.:.2018.9788081911606; 978-80-8191-160-6.D46.;
6532 Šuppa, Jozef,.Láska Ježišovho Srdca.Trnava:Dobrá kniha.2017.9788081910685; 978-80-8191-068-5.A42.;
6533 Šuppa, Jozef, SJ.Modlitby na Svätý rok milosrdenstva.Trnava:Dobrá kniha.2015.978-80-7141-972-3.B42.;
6534 Šuppa, Jozef, SJ.Pod krížom..Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-594-7.B37.;
6535 Šuppa, Jozef, SJ.Svetlá a tiene.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-105-1.D56.;
6536 Šuppa, Jozef, SJ.Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-580-0.A37.;
6537 Šuppa, Jozef, SJ.Svetlá a tiene.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-105-1.C1Y.;
6538 Šuppa, Jozef, SJ.Byť s Ježišom.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417569 (brož.); 978-80-7141-756-9.C31.;
6539 Šuppa, Jozef, SJ.Mučeníci lásky ku Kristovi. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-708-8.D36.;
6540 Šuppa, Jozef, SJ.V dnešný večer, Pane...II.:.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-449-2.D52.;
6541 Šuppa, Jozef, SJ.V dnešný večer, Pane....Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1993.80-88741-00-9.D48.;
6542 Šuppa, Jozef, SJ.V dnešný večer, Pane 1.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-131-0.C2X.;
6543 Šuppa, Jozef, SJ.Pán ma povolal.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-092-6.C1Y.;
6544 Šuppa, Jozef, SJ.Byť Kristovým kňazom.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-348-8.D28.;
6545 Šuráb, Marián.Aspekty mariánskej úcty.Bratislava:Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského.2011.9788088696636 (brož.); 978-80-88696-63-6.D45.;
6546 Šuránek, Antonín.Ružencová rozjímaní.Olomouc:MCM.1998..B02.;
6547 Šúsaku, Endó.Mlčení.:Vyšehrad.1987..C35.;
6548 Švach, P. Dr..Dary ducha svatého.Olomouc:krystal.1937..OP.;
6549 Švec, Jozef, SJ.Zambezi.:.1985..SK1990.;
6550 Švec, Jozef, SJ.Zápisky z Afriky.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-008-X.C31.;
6551 Švihran, Ladislav.Kto nám vládol..Bratislava:Perfekt.2000.80-8046-189-9.R6.;
6552 T.Bosco.Svedkovia civilizácie lásky.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1989..SUSCM.;
6553 T.Bosco.Svedkovia civilizácie lásky.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1989..D55A.;
6554 T.Bosco E.Bianco.G.Meaolo.Priekopníci lepšieho sveta.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1988..SUSCM.;
6555 T.K.P..Všetko je otcovo.Ružomberok:Katolícka akcia v biskupstve spišskom.1947..D52A.;
6556 T.K.P..Všetko je otcovo.Ružomberok:Katolícka akcia v biskupstve spišskom.1947..D54A.;
6557 Tacsik, Martin.Výpoveď srdca. Bratislava:s.n..2006..D37.;
6558 Tadeusiewicz, Asia.So Sssetim do Svätej zeme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-080-7.B33.;
6559 Tadeusz, Dolega Mostowicz.Mastičkár.:Smena.1990.80-221-0045-5.C36.;
6560 Tagle, Luis Antonio G..Ľudia Veľkej noci.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342822 (brož.); 978-80-89342-82-2.C3X.;
6561 Tajovský, Jozef Gregor.Tajní boháči.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..a48.;
6562 Takaši Nagai.Zvony Nagasaki.:Vyšehrad.1969..D57.;
6563 Tankó, László.Slovensko-madarsky slovnik.:Talentum.2002.80-967693-6-7.A16.;
6564 Tardif, Emiliano.Ježiš je Mesiáš.Zvolen:Jas.1994.80-967099-6-0.D42.;
6565 Tardif, Emiliano.Ježiš je Mesiáš.Zvolen:Jas.1994.80-967099-6-0.A30.;
6566 Tardif, Emiliano.Charizma uzdravovania.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-176-3.B04.;
6567 Tardiff, Emiliano.V ohni lásky Ducha Svätého.Bratislava:LUC.1999.80-7114-271-9.C34.;
6568 Tardiff, Emiliano.V ohni lásky Ducha Svätého.Bratislava:LUC.1999.80-7114-271-9.D28.;
6569 Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Ježiš žije.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3.D48.;
6570 Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Ježiš žije.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3.A24.;
6571 Tarnawski, Józef.Listy o povolaní.:Don Bosco.1999.80-88933-23-4.C1Y.;
6572 Tarzia, Antonio.Svatí na každý den. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-290-9.R3.;
6573 Tarzia, Antonio.Svatí na každý den. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-290-9.R3.;
6574 Tarzia, Antonio.Svatí na každý den. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-290-9.R3.;
6575 Tarzia, Antonio.Svatí na každý den. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-290-9.R3.;
6576 Tatarka, Dominik.Prútené kreslá. .Bratislava :Artforum.2009.978-80-969226-7-3.D37.;
6577 Tatarka, Dominik.Panna zázračnica. .Bratislava :Artforum.2009.978-80-969226-9-7.D37.;
6578 Tatarka, Dominik.Démon súhlasu. .Bratislava :Artforum.2009.978-80-969226-8-0.D37.;
6579 Tatarka, Dominik,.Prvý a druhý úder.Bratislava:SVKL.1961..SK1990.;
6580 Tatarka, Dominik,(1913-1989).Navrávačky.Bratislava:Artforum.2013.9788081500244 (viaz.);978-80-8150-024-4.c1x.;
6581 Tatsuya, Shimura.Blahoslavenná Panna Maria pláče v Japonsku : Akita: krev a slzy blahoslavenné Panny Marie.:Matice cyrilometodějská.2004.80-7266-167-1.B14.;
6582 Tauler, Jan.Kazania. Poznaň:W drodze.1985.83-85008-04-7.C33.;
6583 Tavel, Peter.Zmysel života podľa V.E.Frankla..Bratislava:IRIS.2004.80-89018-81-5.A20.;
6584 Tavel, Peter.Zmysel života podľa V.E.Frankla..Bratislava:IRIS.2004.80-89018-81-5.A26.;
6585 Tavel, Peter.Hodnota staroby.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741525 (brož.); 978-80-8074-152-5.D45.;
6586 Taylor, Kenneth N..Biblia v obrazkoch pre malé deti. Chicago:Moody Press.1985?..D31.;
6587 Telchin, Stan.Zrada.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-152-1.A15.;
6588 Tenace, Michelina, 1954- - autor.Vybrané kapitoly z antropologie :.:Olomouc :.2001.80-86045-76-5.C30.;
6589 Tenney, Merrill.O novém zákone.:.1985?..A21.;
6590 Teofil, Klas.Najbližšej k Taju.:DAKA.1993.80-900539-5-5.D32.;
6591 Tepperwein, Kurt.Umenieľ ľahko sa učiť.Šamorín:Fontana.1992.80-900492-7-3.A25.;
6592 Terbos, Paula.Atlét na Petrovom stolci.Bern:Nakladateľstvo M.P.K..1981..SUSCM.;
6593 Teresa de Jesús,1515-1582.Hrad v nitru /.Řím ::Křesťanská akademie,.1986..CZ1.;
6594 Teresio Bosco.Dominik.Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1986..C35.;
6595 Tereza,.S trpiacim Kristom dnes.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..B28.;
6596 Tereza,.S trpiacim Kristom dnes.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..SK1.;
6597 Tereza, - matka, 1910-1997 - korešpondent;.Pojď, buď mým světlem :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-228-2.A12.;
6598 Terézia z Kalkaty.Come Be My Light - Private writings.New York ::Doubleday,.2007.978-0-385-52037-9.A31.;
6599 Terézia z Kalkaty.Príď, buď mojím svetlom .:Minor.2009.978-80-969796-3-9.C24.;
6600 Terézia z Kalkaty.Príď, buď mojím svetlom .:Minor.2009.978-80-969796-3-9.D36.;
6601 Terézia z Lisieux.Súborné dielo 3 Môj spev lásky.Bratislava:LUC.2004.80-7114-470-3.C13.;
6602 Terézia z Lisieux.Briefe der Theresia Martin.Praha:Krystal.1955..A46.;
6603 Terézia z Lisieux.Príbeh istej duše. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01163-6.A45.;
6604 Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.1997.80-7114-130-5.D28.;
6605 Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.1997.80-7114-130-5.C13.;
6606 Terézia z Lisieux.Ruženec se svatou Terezií z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-143-2.B11.;
6607 Terézia z Lisieux.Súborné dielo 2 Listy.Bratislava:LUC.1999.80-7114-253-0.C13.;
6608 Terézia z Lisieux.Súborné dielo 4 posledné rozhovory.Bratislava:LUC.2006.80-7114-471-1.C13.;
6609 Terézia z Lisieux.S Terezkou každý deň. Košice:Karmel.1997..A38.;
6610 Terézia z Lisieux, svätá.Dejiny duše:.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti v Kanade.1973..D58.;
6611 Terezie, od Ježiše sv.Hrad v nitru.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-5-6.A15.;
6612 Terezie, od Ježiše sv.Hrad v nitru.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-5-6.C13.;
6613 Terezie, od Ježiše sv.Život.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-3-X.D27.;
6614 Terezie, od Ježiše sv.Nad Velepísní.:Velehrad - Řím.1988..A16.;
6615 Terezie, od Ježiše sv.Život.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-3-X.C13.;
6616 Terezie, od Ježiše sv.Cesta k dokonalosti.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-6-4.A15.;
6617 Terezie, od Ježiše sv.Cesta k dokonalosti.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-6-4.C13.;
6618 Terezie, od Ježiše sv.Kniha o zakládaní.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-4-X.C13.;
6619 Terrinoni, Ubaldo.Po evanjeliových chodníkoch bratského života.Bratislava:Minor, Kapucíni na Slovensku.2014.9788097127343 (brož.); 978-80-971273-4-3.A50.;
6620 Terrová, Odille.Súcit.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-323-2.C23.;
6621 Tertullianus.Čtvrtá petristická čítanka Apologeticum.:V Praze : Česká katolická charita.1987..D25.;
6622 Testore, Celestino.Svätý vrátnik František Gárate, pomocný brat zo Spoločnosti Ježišovej.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1946..D58A.;
6623 Tettamanzi, Dionigi.Duchovný život kňaza..Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-010-0.A45.;
6624 Tézé, Jean.Zjevení Krista ve třinácti staletích křesťanského umění.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2007.978-80-86715-87-2.D36.;
6625 Thalhammer, Dominik.Nad ružencem.Olomouc:MCM.1992..A46.;
6626 Thaxton, Charles.Tajemství vzniku života : kritická analýza současných teorií. Praha:Návrat domú.2003.80-7255-062-4.A47.;
6627 ThDr. Jarolím Adámek.David a Saul. Praha:Česká katolícka charita.1982..CZ1.;
6628 Theillier, Patrick.Zázrak, čo tým myslíte? : Uzdravenie v Lurdoch.Bratislava:LUC.2006.80-7114-574-2.C30.;
6629 Theillier, Patrick.Zázrak, čo tým myslíte? : Uzdravenie v Lurdoch.Bratislava:LUC.2006.80-7114-574-2.D24.;
6630 Theobald, Michael.NZ 6 List Rimanom.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-433-4.A43.;
6631 Theodorétos, z Kyrru.HISTORIA RELIGIOSA.Praha:Benediktíni.2005.80-86882-00-4.A45.;
6632 Thodol, Bardo.Tibetská kinha mrtvých.Praha:ODEON.1991.80-207-0231-8.A46.;
6633 Thomayer, Josef.Ze zápisků lékaře.Praha:Avicenum.1977..C23.;
6634 Thompson, Francis..Nebeský chrt. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-55-5.B31.;
6635 Thomson, Malcolm.Winston Churchill, život a doba. Praha:Kuncíř Ladislav.1946..D38.;
6636 Thorwald, Jurgen.Pacienti.Martin:Osveta.1978..a48.;
6637 Thurian, Max.Maria,matka Pána : Obraz církve.Brno:Petrov.1991.80-85247-21-6.D25.;
6638 Thurian,M..Mária,matka Pána.Brno:petrov.1991..D57A.;
6639 Thurzo, Fedor.Malý atlas liečivých rastlín.Martin:Osveta.1983..D25.;
6640 Tibenský, Ján.Slovenský Sokrates.Bratislava:Tatran.1983..D15.;
6641 Tibenský, Ján.Dejiny Slovenska slovom i obrazom I..Bratislava:Osveta.1973..D13.;
6642 Tibenský, Ján.Dejiny Slovenska slovom i obrazom II..Bratislava:Osveta.1981..D13.;
6643 Tibenský, Ján.Slovensko - Dejiny.Bratislava:Obzor.1978..D13.;
6644 Tibenský, Rudolf,.Jáchymovské peklo c Rudolf Tibenský ; Ladislava Sudeková, Stanislav Sládek.Bratislava:Nezávislosť.1991.80-85217-09-0.A50.;
6645 Tibenský, Rudolf,.Jáchymovské peklo c Rudolf Tibenský ; Ladislava Sudeková, Stanislav Sládek.Bratislava:Nezávislosť.1991.80-85217-09-0.D51A.;
6646 Tibenský, Rudolf,.Jáchymovské peklo c Rudolf Tibenský ; Ladislava Sudeková, Stanislav Sládek.Bratislava:Nezávislosť.1991.80-85217-09-0.D46.;
6647 Tichý, Ladislav.Uvod do Nového Zákona.Rím:Trinitas.2003.80-86036-79-0.A24.;
6648 Tillich, Paul.Systematická teológia. .Liptovský Mikuláš :Tranoscius.2009.978-80-7140-319-7.D23.;
6649 Timko, Peter.Aj jed môže liečiť.1. :Don Bosco.2008.978-80-8074-085-6.D53.;
6650 Timmermans, Felix.Sedliacky žalm.Košice:Verbum.1948..C35.;
6651 Timothy Radcliffe.Prečo chodiť do kostola?.Zvolen:Dominikáni.2013.978-80-970126-4-9.A30.;
6652 Timothy Radcliffe.Prečo chodiť do kostola?.Zvolen:Dominikáni.2013.978-80-970126-4-9.A50.;
6653 Timrava, Božena Slančíková.Timrava I.:Slovenský Tatran.1975..SK1990.;
6654 Timrava, Božena Slančíková.Veľké šťastie.Bratislava:Tatran.1967..C23.;
6655 Timrava, Božena Slančíková.Timrava II.:Slovenský Tatran.1975..SK1990.;
6656 Tindall, George Brown; Shi, David E..Dejiny Spojených státu Amerických.:Lidové noviny.2008.978-80-7106-588-3.A48.;
6657 Tiso, Jozef.Krátky životopis.Bytča:Spoločnosť priateľov Zahraničnej Matice slovenskej v Bytči.1992?..B03.;
6658 Tiso, Jozef.Jozef Tiso Prejavy a články zv. 1. AEP:Bratislava.2002.80-88880-45-9.A50.;
6659 Tiso, Jozef.Prejavy a články-Zv. 2.:AEPress.2007.80-88880-46-7.A50.;
6660 Tkáč, Alojz.Počuli ste ...?.Kapušany:Bens.2002.80-88998-39-5.D25.;
6661 Tkadlčík, Vojtech.Cyrilometodejský kult na kresťanském Západe.Olomouc:MCM.1995..B06.;
6662 Tokár, Milan.Pokání a jiné filmové povídky.:Lidové nakladatelství.1990.80-7022-076-7.C33.;
6663 Tolstoj, Lev Nikolajevič.Čítanie na každý deň. .Ružomberok :VERBUM - vydavateľstvo KU.2011.978-80-8084-655-8.A23.;
6664 Toman, Josef.Sokrates.Praha:Čs. spisovatel.1975..D38.;
6665 Tománek, Pavol,.Manželstvo a rodina v kultúrno-sociálnom kontexte.Trnava:Dobrá kniha.2013.9788071418191 (brož.); 978-80-7141-819-1.D25.;
6666 Tomáš Akvinský.Theologická summa II. časť, I. diel.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1938..R2.;
6667 Tomáš Akvinský.Teologická suma Ind., (lat.).Rím:.1886..LATIN.;
6668 Tomáš Akvinský.Theologická summa II. časť, III. diel.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1938..R2.;
6669 Tomáš Akvinský.Wyklad Listu do Rzymian. Poznaň:W drodze.1987.83-85008-37-3.D31.;
6670 Tomáš Akvinský.Theologická summa, doplněk.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1940..R2.;
6671 Tomáš Akvinský.Výklad vyznania viery. Výklad Modlitby Pána. Výklad Desatora Božích prikázaní. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-846-0.D36.;
6672 Tomáš Akvinský.Teologická suma II-2, (lat.).Rím:.1886..LATIN.;
6673 Tomáš Akvinský.Theologická summa, I. část.Olomouc:Edice Krystal.1937..D23.;
6674 Tomáš Akvinský.Teologická suma Suppl., (lat.).Rím:.1886..LATIN.;
6675 Tomáš Akvinský.Theologická summa II. časť, II. diel.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1938..D23.;
6676 Tomáš Akvinský.Theologická summa III. časť.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1937..R2.;
6677 Tomáš Akvinský.o zákonech v Teologické sumě.Praha:Krystal.2003.80-85929-59-7.A25.;
6678 Tomáš Akvinský.Teologická suma II-1, (lat.).Rím:.1886..LATIN.;
6679 Tomáš Akvinský.Teologická suma I, (lat.).Rím:.1886..LATIN.;
6680 Tomáš Akvinský.Teologická suma III, (lat.).Rím:.1886..LATIN.;
6681 Tomáš Akvinský,.O naději v Teologické sumě :.:.2020.978-80-7575-079-2.D58.;
6682 Tomáš Akvinský,.O eucharistii v Teologické sumě :.:.2021.978-80-7575-106-5.D55.;
6683 Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274.Rozprava s řeckými teology [Contra errores Graecorum. Česky & Latinsky].2010. :.2010.978-80-87183-22-9.D34.;
6684 Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274.Kompendium teologie. 2010. : Praha : Krystal OP.2010.978-80-87183-25-0.D34.;
6685 Tomáš Akvinský,(1225-1274).Výklad Vyznání víry a Desatera.Praha ::Krystal OP,.2011.978-80-87183-37-3.A47.;
6686 Tomáš Akvinský,(1225-1274).Otázky o cnostech.Praha:Krystal OP.2012.9788087183465 (brož.);978-80-87183-46-5.A14.;
6687 Tomáš Hemerken Kempenský.Nasledovanie Krista. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.1996.80-7162-124-2.B27.;
6688 Tomáš Hemerken Kempenský.Štvoro kníh O nasledovaní Krista.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1947..D57A.;
6689 Tomáš Kempenský.Štvoro kníh o nasledovaní Krista.Kanada:František J. Fuga.1970..D56A.;
6690 Tomáš Kempenský.O nasledovaní Krista.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-15-2.C32.;
6691 Tomáš Kempenský.O nasledovaní Krista.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-15-2.SSV1.;
6692 Tomáš, Akvinský.O pravdě mysli.Praha:Krystal.2003.80-85929-60-0.C15.;
6693 Tomáš, Akvinský.Výklad modlitieb.Olomouc:MCM.1993..B36.;
6694 Tomáš, Akvinský.O lásce : výběr otázek z Teologické sumy.:Krystal OP.2005.80-85929-71-6.D28.;
6695 Tomáš, Akvinský.Dokonalý duchovní život.Praha:Krystal.1935..C13.;
6696 Tomáš, Tomašových.Ako ďaleko je do Šanghaja.:BELIMEX.1996.80-85327-18-X.C35.;
6697 Tomaše, z Celana.Druhý životopis svatého Františka.:.1970..A46.;
6698 Tomášek, František,1899-1992.Mladý muž se dívá do života :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1947..D54A.;
6699 Tomáško, Ladislav.Chceš sa zmieriť s Bohom?..Prešov:VMV.2000.80-7165-242-3.A46.;
6700 Tomić, Sonja.Vzkriesené srdce. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-655-8.D37.;
6701 Tomič, Celestin.Praotcovia Izraela. Efekt:Bratislava.1993.80-966967-0-X.A20.;
6702 Tomič, Celestin.Biblický pravek.Bratislava:LUC.1992.80-7114-042-2.A24.;
6703 Tomič, Celestin.Biblický pravek.Bratislava:LUC.1992.80-7114-042-2.D35.;
6704 Tomíško, Čeněk,.Žena-křesťanka-apoštolka /.Brno ::Svaz katolických žen a dívek v zemi Moravskoslezské,.1947..D54A.;
6705 Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2.A47.;
6706 Tomko, Jozef.Misie do tretieho tisícročia.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-289-1.D52.;
6707 Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2.D47.;
6708 Tomko, Jozef.Kresťan a svet : komentár k pastorálnej konštitucií....Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1980..SK1.;
6709 Tomko, Jozef.Misie do tretieho tisícročia.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-289-1.A32.;
6710 Tomko, Jozef.Svetlo národov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..SUSCM.;
6711 Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.A22.;
6712 Tomko, Jozef.Základné črty Cirkvi.:.1980?..B30.;
6713 Tomko, Jozef.Význam svätého Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..B29.;
6714 Tomko, Jozef.Zatiahni na hlbinu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-612-0.C23.;
6715 Tomko, Jozef.Ekumenizmus.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..B29.;
6716 Tomko, Jozef.Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám. Bratislava:Alfa Omega Software.1991.80-900546-0-9.B09.;
6717 Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.D48.;
6718 Tomko, Jozef.Kristus včera i dnes.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..B29.;
6719 Tomková , Anna.Učíme v projektech.Praha:Portál.2009.978-80-7367-527-1.C23.;
6720 Tondra, František.Morálna teológia II.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.80-7142-035-2.C34.;
6721 Tondra, František.Európska biskupská synoda 1991 / Biskupská synoda o Európe.s. l.:KBS.1991..U.;
6722 Tondra, František.Morálna teológia I.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994.80-7142-023-9.A44.;
6723 Tondra, František.Morálna teológia I.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994.80-7142-023-9.C26.;
6724 Tondra, František.Morálna teológia II.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.80-7142-035-2.A44.;
6725 Tondra, František.Morálna teológia II.diel. Spišské Podhradie:KS.1991..D12.;
6726 Tonino, Lasconi.Adolescenti pred zrkadlom.:Don Bosco.1998.80-85405-99-7.D56.;
6727 Tonnelier, Constant - autor.15 dní s Janem od Kříže.:Brno :.1998.80-85319-73-X.A45.;
6728 Tönsmeyer, Hans Dieter.Koceľ a Blatnohrad.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2013.9788089261499 (brož.); 978-80-89261-49-9.A30.;
6729 Torkington, David, 1938-.Poustevník:.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-286-2.A46.;
6730 Torkington, David, 1938- .Vnitřní život :.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-573-X.C3X.;
6731 Tornelli, Andrea.Tajomstvo pátra Pio a kardinála Wojtylu. .Stará Ľubovňa :Sali Foto.2010.978-80-970268-3-7.C31.;
6732 Tornielli, Andrea.Perly a perličky pápeža Františka.Bratislava:Fortuna Libri.2014.9788081422881 (viaz.);978-80-8142-288-1.A30.;
6733 Tornielli, Andrea.Perly a perličky pápeža Františka.Bratislava:Fortuna Libri.2014.9788081422881 (viaz.);978-80-8142-288-1.C3X.;
6734 Tornielli, Andrea,1964-.František - pápež chudobných.Bratislava:Ikar.2013.9788055135328 (viaz.); 978-80-551-3532-8.D52.;
6735 Torok, Marek.Návrat strateného syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-3-0.B36.;
6736 Torok, Marek.Večnosť vo svetle nádeje.Dunajská Lužná:AHO 3.2007.978-80-968432-8-2.B06.;
6737 Török, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2007.978-80-968432-7-5.B17.;
6738 Török, Marek Marcel.Máriine posolstvá z Lurdov prostredníctvom sv. Bernadety.Dunajská Lužná:AHO 3.2007.978-80-969931-1-6.B16.;
6739 Torok, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium Tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-1-4.A38.;
6740 Torok, Marek-Marcel.Posledné roky života bl. Františka a bl. Hyacinty y Fatimy.Dunajská Lužná :AHO3.2008.978-80-969931-0-9.B18.;
6741 Torrell, Jean-Pierre,1927-.Fenomén \"katolická teologie \".Praha ::Krystal OP,.2013.978-80-87183-52-6.D42.;
6742 Tóth, Jozef (1925-2022).Spev košického tria.Košice:Slovo.1993.80-85291-18-5.D35.;
6743 Tóth, Jozef (1925-2022).Spev košického tria.Košice:Slovo.1993.80-85291-18-5.B23.;
6744 Tóth, Peter, 1971-.Komando 52 :.[Bratislava] ::Dixit,.2014.978-80-89662-11-1.C1Y.;
6745 Tóth, Tihamér.Čisté dospievanie h Braillovo písmo. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN):Levoča.2009.80-85291-71-1.C31.;
6746 Tóth, Tihamér.S otvorenými očami v božej prírode.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..D55A.;
6747 Tóth, Tihamér.Čisté dospievanie h Braillovo písmo. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN):Levoča.2009.80-85291-71-1.B40.;
6748 Tóth, Tihamér.S otvorenými očami v božej prírode.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..SK1950.;
6749 Tóth, Tihamér.S otvorenými očami v božej prírode.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..SK1.;
6750 Tournade, Michel.Filotea 21. storočia.Bratislava:LUC.1998.80-7114-344-8.a48.;
6751 Tournade, Michel.Filotea 21. storočia.Bratislava:LUC.1998.80-7114-344-8.C2X.;
6752 Tournier, Paul.Osamělost mezi lidmi : (příčiny a důsledky, východiska a řešení osamělosti).Praha:Návrat domů.1998.80-85495-15-5.A47.;
6753 Tournier, Paul.Vina : Pocit, kterému čelíme každý den.Ničí, nebo uzdrav uje? Jak rozlišit skutečnou vinu od falešné : Paul Tournier.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-40-6.A47.;
6754 Tournier, Paul.Tajemství.Praha:Návrat domů.1996.80-85495-62-7.D36.;
6755 Tournier, Paul.Dobrodružství života.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-69-4.A47.;
6756 Tournier, Paul.Silní a slabí.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-44-9.A47.;
6757 Tournier, Paul.Porozumenie v manželstve c Paul Tournier ; Anna Rausová, Ladislav Vallach.Bratislava:CREATIVPRESS v. o.s..1992.80-7131-007-7.B37.;
6758 Tournier, Paul.Osoba a osobnost : kde je hranice mezi tím,co jsem,a tím,čím se mohu stát?.Praha:Návrat domů.1998.80-85495-78-3.A47.;
6759 Tresmontant, Claude.Bible a antická tradice : esej o hebrejském myšlení.Praha:Vyšehrad.1970..A37.;
6760 Tretera, Rajmund Jiří OP.Církevní právo.Praha:Jan Krigl.1993..A25.;
6761 Trilling, Wolfgang.poštol Pavel misionář a teolog.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-130-X.D27.;
6762 Trilling, Wolfgang.Evanjelium podľa Matúša 1. Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-016-0.D34.;
6763 Trilling, Wolfgang.Evajelium podla Matuša II.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-017-9.A44.;
6764 Trilling, Wolfgang.poštol Pavel misionář a teolog.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-130-X.A37.;
6765 Trobisch, Walter.Touha po lásce. Brno:Naděje.1998..D43.;
6766 Trochtová, Ludmila,.Adorace s dětmi :.:.2015.978-80-7266-408-5.B49.;
6767 Troncarelli, Fabio,(1948-).Jáchym z Fiore :.Olomouc::Refugium Velehrad-Roma,.2012.978-80-7412-109-8.D47.;
6768 Trpin, Erich.Chlieb Šťastia. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00951-8.A34.;
6769 Trstenský, František.Život apoštola Pavla. Svit:Katolícke biblické dielo.2011.978-80-89120-33-8.A41.;
6770 Trstenský, František.Kumrán a jeho zvitky. .Svit:Katolícke biblické dielo vo Svite.2008.978-80-89120-18-5.A10.;
6771 Trstenský, František.Pavlove listy z väzenia.Svit:Katolícke biblické dielo.2012.9788089120369 (brož.);978-80-89120-36-9.C10.;
6772 Trstenský, František.Vezmi a čítaj :.Spišské Podhradie:Nová Kapitula.2010.978-80-970509-2-4.B35.;
6773 Trstenský, František.Kumrán a jeho zvitky. .Svit:Katolícke biblické dielo vo Svite.2008.978-80-89120-18-5.a48.;
6774 Trstenský, František.Vianoce podľa Svätého písma.Ružomberok:Verbum; Katolícka univerzita.2016.9788056103852 (brož.); 978-80-561-0385-2.A15.;
6775 Trstenský, František.Život apoštola Pavla. Svit:Katolícke biblické dielo.2011.978-80-89120-33-8.D41.;
6776 Trstenský, František.Ježišove blahoslavenstvá.Ružomberok:Verbum.2016.9788056103401; 978-80-561-0340-1.A13.;
6777 Trstenský, František.Svet Nového zákona. .Svit:Katolícke biblické dielo.2008.978-80-89120-17-8.C24.;
6778 Trstenský, František.Úvod do knihy žalmov.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-299-4.C24.;
6779 Trstenský, František.Komentár k Jakubovmu listu.:Katolícke biblické dielo vo Svite.2010.978-80-89120-25-3.C24.;
6780 Trstenský, František.Sväté písmo - Kniha Tobiáš, Kniha Judita, Kniha Ester, Prvý Petrov list. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-714-2.a42.;
6781 Trstenský, František.Pavlov list Filemonovi.Spišská Kapitula:Nová Kapitula.2009.9788097010676 (brož.);978-80-970106-7-6.B37.;
6782 Trstenský, Viktor.Monsiňor alebo rozhovory, listy, úvahy, komentáre, posolstvá.Banská Bystrica:TeleDat.2005..C31.;
6783 Trstenský, Viktor.Nemôžem mlčať.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-31-4.D36.;
6784 Trstenský, Viktor.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0.A22.;
6785 Trstenský, Viktor.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0.D35.;
6786 Trstenský, Viktor.Nemôžem mlčať.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-31-4.A35.;
6787 Trstenský, Viktor.Katechizmus pre najmenších I..Trstená:.1993.80-85186-19-5.A32.;
6788 Trstenský, Viktor.Nemohol som mlčať.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-24-1.A34.;
6789 Truch, Andrej Jozafat Gregor.Život svätých.Prešov:VMV.2003.80-7165-381-0.C16.;
6790 Truchlý, Andrej.Dejiny sv. Cirkve. Sväzok 1..Trnava - Viedeň:Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha).1890..SSV2.;
6791 Truchlý, Andrej.Čítania a Evanjelia na všetky nedele a sviatky i mnohé príležitostné slávnosti celého roku cirkevného z Vulgaty a podľa Missalu rímskeho preložil a prídavkom rozličných modlitieb, .Viedeň: Tlačou kongregácie Mechitharistov.1897..SSV2.;
6792 Truchlý, Andrej.Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených Božích III..:.1907..SSV2.;
6793 Truchlý, Andrej.Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených Božích I..:.1907..SSV2.;
6794 Truchlý, Andrej.Dejiny sv. Cirkve. Sväzok 2..Trnava:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha).1895..SSV2.;
6795 Truchlý, Andrej.Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených Božích IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1907..SSV2.;
6796 Truchlý, Andrej.Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených Božích IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1907..SSV2.;
6797 Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-017-4.C21.;
6798 Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-017-4.D27.;
6799 Tuček, Miroslav,1862-1925.Za otcem /.V Hradci Králové ::Dědictví Maličkých,.1917..CZ1.;
6800 Tugwell, Simon.Modlitba:život s Bohem.Olomouc:Velehrad.1995.80-901614-9-9.A11.;
6801 Turanský, Roman - autor.Úcta k sv. Júdovi Tadeášovi.Banská Bystrica:Nadácia Pomoc ohrozenej mládeži.1993.8096701401; 80-967014-0-1.B33.;
6802 Turanský, Štefan, SDB.Krehkosť duchovného povolania.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-029-1.A34.;
6803 Turanský, Štefan, SDB.Vyhorenie v duchovnom živote.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742997 (brož.); 978-80-8074-299-7.A45.;
6804 Turčány, Viliam,.Podľa vôd a voľných polí.Bratislava:Smena.1978..D24.;
6805 Turner, Steve.Touha po nebi : Rockoll a hledání spásy.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-61-9.C16.;
6806 Twain, Mark.Princ a bedár..Bratislava:BELIMEX.2000.80-85327-74-0.A24.;
6807 Tynieckí, BENEDIKTÍNI.Svätý Benedikt, patrón Európy, medaila modlitby.Prešov:VMV.2003.80-7165-400-0.B03.;
6808 Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.1(2001). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2001..R2.;
6809 Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.10(20010). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2010..R2.;
6810 Tyson, Degrasse, Neil.Smrt v podání černé díry.:Mladá fronta.2008.978-80-204-1894-4.A47.;
6811 Ugeux, Bernard.Hledání vnitřního pramene. Praha:Paulínky.2007.978-80-86949-09-3.D36.;
6812 Ujlacký, Tibor.Ročenka 2007 Ordinariát OS a OZ SR.Bratislava:Ministerstvo obrany SR.2008.978-80-89261-14-7.c22.;
6813 Ulf, Ekman.Tvorivá myseľ.:Slovo života international Bratislava.2003.80-89165-00-1.C23.;
6814 Ulrich Engel.Dominikánska spiritualita. Košice:VIENALA.2001.80-88922-69-0.A50.;
6815 Ulrich Engel.Dominikánska spiritualita. Košice:VIENALA.2001.80-88922-69-0.C34.;
6816 Ulrich, Heinemann.Anjelik Gabriel.:Alfa konti.1999.80-88739-47-0.B18.;
6817 Undset, Sigrid.Ida Elisabeth.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..D54.;
6818 Undset, Sigrid,.Jenny /.Praha ::Lidové nakladatelství,.1972..D54.;
6819 Undset, Sigrid,.Ida Alžběta /.V Praze ::Vyšehrad,.1947..D54A.;
6820 Undset, Sigrid,.Šťastný věk ;.Praha ::Československý spisovatel,.1970..D54.;
6821 Undset, Sigrid,.Ida Alžběta :.Praha ::Vyšehrad,.1937..D61a.;
6822 Undsetová, Ingrid.Bíle orchideje.Praha:Vyšehrad.1948..C14.;
6823 Undsetová, Sigrid.Olav Audunsson-diel 1.:Vyšehrad.1982..CZ1.;
6824 Undsetová, Sigrid.Madame Dorothea.Praha:Katolický literární klub.1946..D53A.;
6825 Undsetová, Sigrid.Olav Audunsson-diel 2.:Vyšehrad.1982..CZ1.;
6826 Urban, Bohumil.Hudobná história Žiliny.Žilina:Žilinská univerzita.2004.80-8070-301-9.D31.;
6827 Urbancová, Hana.Mariánske legendy v ľudovom speve.Bratislava:AEP.2007.978-80-88880-75-2.A23.;
6828 Urbanec, Bartolomej.Krásny život a mladosť. Prešov:VMV.2005.80-7165-540-6.D26.;
6829 Urbánek, Ferko,.Kysuca. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1928..SK1.;
6830 Urbánek, Ferko,.Kysuca. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1928..B24.;
6831 Urbánek, Ferko,.Kysuca. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1928..D51A.;
6832 Urbánek, Ferko,1859-1934.Sionitka.Trnava:František Urbánek.1933..SK1950.;
6833 Urbánek, Ferko,1859-1934.Detským srdciam.Trnava:František Urbánek.1930??..D51A.;
6834 Urbaník, Milan.Múdrosť v ikonách ukrytá /.:.2019.978-80-973309-0-3.D12.;
6835 Urbanová, Norma.Šaštinska bazilika sedembolestnej Panny Márie.Bratislava ::Pallas,.1991.80-7095-005-6.B36.;
6836 Ursiny, Dežo.Moja milá pani : Listy Zdenke Krejčovej.Bratislava :Artforum.2007.978-80-969226-4-2.D47.;
6837 Ursula Kochová.Edita Steinová.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-910-8.A14.;
6838 Ursula Kochová.Edita Steinová.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-910-8.A33.;
6839 Uškert, Tibor.Syn dvadsiateho storočia.Partizánske:Expresprint.1998.80-967330-2-8.A40.;
6840 Uškert, Tibor.Syn dvadsiateho storočia.Partizánske:Expresprint.1998.80-967330-2-8.D21.;
6841 V.P.K..Sonina rada.Bienne:G.C.A..1977..A38.;
6842 V.P.K..Sonina rada.Bienne:G.C.A..1977..B25.;
6843 Vacková, Růžena.Ticho s ozvěnami : dopisy z vězení z let 1952-1967.Praha:Čes.křesťanská akad..1994.80-85795-10-8.D22.;
6844 Václavek Ľuboš.Choďte do celého sveta.Žilina:Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.2013..B37.;
6845 Václavek Ľuboš.Choďte do celého sveta.Žilina:Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.2013..B36.;
6846 Vacval Anton M., SDB.Verná snúbenica.:.1953..SK1950.;
6847 Vacval Anton M., SDB.Žena hrdinka.:.1990?..B20.;
6848 Vacval Anton M., SDB.Zriedkavý hrdina, muž pre každé obdobie.:.1991..SK1.;
6849 Vacval Anton M., SDB.Zriedkavý hrdina, muž pre každé obdobie.:.1989[s.a..B48.;
6850 Vacval Anton M., SDB.Malý hrdina z katakomb.Rím:Collegium Sancti Tarsicii.1970? [s.a..SK1.;
6851 Vacval Anton M., SDB.Malý hrdina z katakomb.Rím:Collegium Sancti Tarsicii.1970? [s.a..D52A.;
6852 Vacval Anton M., SDB.Verná snúbenica.:.1953..SK1950.;
6853 Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela.Ježiš zotrie tvoje slzy.. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.A35.;
6854 Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela.Ježiš zotrie tvoje slzy.. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.A45.;
6855 Vadakkel, Jozef.Môj Ježiš žije.. Zvolen:Jas.2005.80-89219-03-9.B09.;
6856 Vadkerti, Jozef.Prepáčte, ja som len katolík-.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741365 (brož.); 978-80-8074-136-5.D45.;
6857 Vadkerti, Jozef.V Boha verím, cirkev nepotrebujem.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741761 (brož.);978-80-8074-176-1.D45.;
6858 Vadkerti, Jozef.Kresťan a voľby.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-154-9 (brož.);978-80-8074-154-9.D31.;
6859 Vadkerti, Jozef.Spoveď, cesta k šťastiu.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-290-4.A45.;
6860 Vágovič, Jozef.Čas žatvy.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-10-5.B18.;
6861 Vácha, Marek.Probuzení. Brno:Cesta.2009.978-80-7295-113-0.B21.;
6862 Vácha, Marek Orko.Šiesta cesta : O havranoch, o ľaliách a o omnoho vzácnejšej ceste. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-574-4.A47.;
6863 Vácha, Marek Orko.Návrat k stromu života : Evolúcia a kresťanstvo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-627-9.a48.;
6864 Vácha, Marek Orko,(1966-).Loď.Brno ::Cesta,.2012.978-80-7295-146-8 .A14.;
6865 Vácha., Marek Orko.Tančící skály.:Cesta.2003.80-7295-041-X.C33.;
6866 Vaiasuso, Francesco.Skutočný príbeh, Posadnutý diablom.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742843 (brož.); 978-80-8074-284-3.A30.;
6867 Vaisslié, Cécile.Bolo vôbec možné takto žiť..Bratislava:Q 111.2001.80-85401-57-6.A37.;
6868 Vajanský, Svetozár Hurban,.Blížence.V Turčianskom Sv. Martine:Matica slovenská.1943..D56A.;
6869 Valábek Marián, SDB.Evanjelizácia podľa Františka.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-253-9.A45.;
6870 Valábková, Katarína.Moderný problém.:.2000..D55.;
6871 Valent, František.Nezlomený diablom. Jas:Zvolen.1996.80-88795-16-8.D54.;
6872 Valenziano, Crispino.Il mosaico dell abside di S.Paulo.:.2003.88-209-46335.C16.;
6873 Valér, Mikula.Sloovník slovenských spisovateľov.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.2005.80-7149-801-7.A16.;
6874 Vallés, Carlos G..Umenie voľby.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-522-7.A10.;
6875 Valli, Aldo Maria.Pápež na muške. Bratislava:Don Bosco.2011.978-80-8074-139-6.D36.;
6876 Valoušek, František.Jasličky.Prešov:Serafínsky svet.1948..B47.;
6877 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1. .Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-01-7.A48.;
6878 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 2. .Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-02-4.A48.;
6879 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1. .Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-01-7.D37.;
6880 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 5. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-05-5.D41.;
6881 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 3. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-03-1.A48.;
6882 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 4. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-04-8.D41.;
6883 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 5. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-05-5.C34.;
6884 Valtorta, Maria,(1897-1961).Magdaléna.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.2012.978-80-7266-372-9 .A10.;
6885 Valtorta, Marie.Život Panny Marie :.Brno:Mariánské nakladatelství.1994.80-901553-3-2.A40.;
6886 Van De Mieroop, Marc.Dějiny starověkého blízkeho východu. Praha:Akademia.2010.978-80-200-1832-8.D24.;
6887 Vancáková, Soňa.Rodiny v núdzi.Częstochowa:Wydawnictwo Educator.2014.9788375421088 (brož.); 978-83-7542-108-8.B45.;
6888 Vančová, Marta.Občan prezident.:FLASH-PRESS.1999.80-968141-0-9.C10.;
6889 Vaněk, František Bernard,.Vlaštovky se vracejí :.:.2016.978-80-905719-5-2.CZ1.;
6890 Vaníček, Hugo,(1906-1995).Duch a síla :.Praha ::Academia,.2012.978-80-200-2124-3.A14.;
6891 Vanier, Jean.Komunita 1.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-86-4.D42.;
6892 Vanier, Jean.Cesta k lidství.Praha:Portál.2004.80-7178-805-8.C23.;
6893 Vanier, Jean.Porušené telo. Charis:Bratislava.1994.80-88743-04-4.D57.;
6894 Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.8096863819; 80-968638-1-9.A33.;
6895 Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.8096863819; 80-968638-1-9.B46.;
6896 Varsányi, Andrej.Boj o mŕtve telo.Toporec:n. vl..1931..D57A.;
6897 Varšo, Miroslav.Abdiáš, Jonáš, Micheáš .Trnava ::Dobrá kniha.2010.978-80-7141-690-6.R1.;
6898 Varšo, Miroslav .Ozeáš, Joel, Amos.Bratislava-Kežmarok:Teologická fakulta Trnavskej univerzity-Vydavateľstvo Vivit.2015.9788081750038;978-80-8175-003-8.R1.;
6899 Varšo, Miroslav.Zjedz, čo máš po ruke-. ZRNO:[Dolný Kubín].1998.80-967867-4-1.D28.;
6900 Varšo, Miroslav.Počúvaj, Izrael.... Zrno:Dolný Kubín.1998.80-967867-3-3.D28.;
6901 Vasiľ, Cyril, SJ.Prečo práve Cyril a Metod?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741624 (brož.);978-80-8074-162-4.D31.;
6902 Vasilevskij, Aleksandr Michajlovič.V mene života.Bratislava:Pravda.1975..B15.;
6903 Vasilj.Pozvanie Panny Márie z Medžugoria.:.2008.88-8424-099-9.C15.;
6904 Vasilj.Pozvanie Panny Márie z Medžugoria.:.2008.88-8424-099-9.C3X.;
6905 Vassula.Opravdový život v Bohu; 2, Sešit 17 až 31.:Matice cyrilometodějská.2005.80-7266-217-1.A13.;
6906 Vašečka, Richard.Milovať a ctiť - Chcem byť chlap.:.2015..B42.;
6907 Vašica, Josef.Literární památky epochy velkomoravské.Praha:LD.1966..A15.;
6908 Vaško, Alexander.Tajomstvo našich hôr. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-214-1.a48.;
6909 Vaško, Alexander,.Tajomstvo našich hôr /.:.2017.978-80-8161-281-7.D55.;
6910 Vaško, Michal.Zborník prednášok z Východoslovenských akademických dní.Prešov:Michal Vaško.1992.80-7165-000-5.A45.;
6911 Vaško, Václav.Ne vším jsem byl rád.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-389-3.D37.;
6912 Vaško, Václav.Kolakovič Profesor. Bratislava:CHARIS.1993.80-88743-02-8.B07.;
6913 Vaško, Václav; Pohunková, Dagmar.Naše víra.Praha:ZVON.1990.80-7113-005-2.A27.;
6914 Vavřínek, Vladimír,1930-.Cyril a Metoděj :.V Praze ::Vyšehrad,.2013.978-80-7429-344-3 .A14.;
6915 Vavro, Jozef, SJ.Krížová cesta nenarodených. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-055-2.B27.;
6916 Vavro, Jozef, SJ.Krížová cesta nenarodených.Košice:.1992..B28.;
6917 Vavrová, Nepomucena Sr. OSU.Sluha Boží Konrad z Parzhamu. Trnava:Kláštor uršulínok.1990?..B30.;
6918 Vavrovič, Jozef.Ján Palárik.Martin:MS.1993.80-7090-244-2.A21.;
6919 Vavrovič, Jozef.Duchovné cvičenia Jána Palárika.Martin:Osveta.1990.80-217-0228-1.A45.;
6920 Vazov, Ivan.Pod jarmom.V Bratislave:Slov.vydav.krásnej lit..1960..SK1990.;
6921 Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM.Zlatý kľúč.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1992.80-220-0417-0.C14.;
6922 Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM.Rodinné rondely.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-38-4.C14.;
6923 Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM.Jemu jedinému.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0248-7.D27.;
6924 Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM.Plnosť času. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-287-7.C13.;
6925 Velehrachová, Margita.Technik v reverende.Bratislava:Perfekt.2008.978-80-8046-402-8.D43.;
6926 Vella, Elias.Uzdravenie a oslobodenie v Kristovi. .Zvolen :Združenie Jas.2002.80-88795-86-9.A10.;
6927 Vella, Elias.Zakotvit svůj život v Bohu : rekolekce.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1999.80-7266-028-4.A45.;
6928 Vella, Elias.O satanovi.Bratislava:Per Immaculatam.2008.978-80-968854-8-0.C13.;
6929 Vella, Elias.O satanovi.Bratislava:Per Immaculatam.2008.978-80-968854-8-0.C3X.;
6930 Vella, Elias.Zlých duchov vyháňajte. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5.B48.;
6931 Vella, Elias.Uzdravenie a oslobodenie v Kristovi. .Zvolen :Združenie Jas.2002.80-88795-86-9.D47.;
6932 Vella, Elias OFM.Ježiš môj uzdravovateľ.Bratislava:LUC.2002.80-968854-0-5.A22.;
6933 Vella, Elias OFM.Zlí duchovia a exorcizmus.Bratislava:Per Immaculatam.2003.80-968854-1-3.A22.;
6934 Vella, Elias,(1941-).Oblečte si srdce Pastiera.Bratislava:Per Immaculatam.2011.9788097000677 (brož.);978-80-970006-7-7.D42.;
6935 Vella, Elias,1941-.Mária, dokonalá žena.[ Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.2014.9788089606016 (brož.);978-80-89606-01-6.A40.;
6936 Venhoda, Miroslav.Úvod do studia gregoriánského chorálu.Praha:Vyšehrad.1946..CZ2.;
6937 Ventura, Gioacchino,.Církev a stát, čili, Theokracie a césarismus /.Stará Říše na Moravě ::Josef Florian :; Marta Florianová [distributor],.1937..D41A.;
6938 Ventura, Václav.Spiritualia křesťanského mnišství 1.Praha:Benediktíni.2006.80-86882-03-9.C16.;
6939 Vercruysse-Gramantik.Rozjímania II..:.1933..SK1950.;
6940 Verešová, Anna.Sociálne podnikanie - mýtus alebo inovácia?.:.2016.9788089828074; 978-80-89828-07-4.B45.;
6941 Vergilius.Aeneis.Praha:Svoboda.1970..D38.;
6942 Verner, František.Bibliografie českých překladů celé bible i jejich částí.:Praha : Čes.katolická Charita.1987..D25.;
6943 Věroslav, Mertl.Poledne.:Vyšehrad.1971..CZ1.;
6944 Verzál, Tibor,.Katolícke kostoly na historických pohľadniciach.:.2019.9788081912160; 978-80-8191-216-0.D12.;
6945 Veselý, Jiří Maria OP.Svědomí, zákon a duch.Rosice u Brna:Gloria.1999.80-86200-12-4.B42.;
6946 Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.Znamení času :.:Třebíč :.1997.80-85766-98-1.A15.;
6947 Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.To není sen :.:Rosice u Brna :.1999.80-86200-19-1.A15.;
6948 Veselý, Jirí Maria, OP.O prátelství s jitrenkou.:PUST.1990..A33.;
6949 Veselý, Jirí Maria, OP.Most a Cesta domú.Rím:PUST.1990..D51.;
6950 Veselý, Jirí Maria, OP.Most a Cesta domú.Rím:PUST.1990..D34.;
6951 Veselý, Pavel,,1968- - autor.Dominik Duka :.[Praha] ::Petrklíč.2011.978-80-7229-267-7 .D44.;
6952 Veselý, Richard.Dějiny hudby.Praha:Knihtiskárna a nakl. V. Kotrba.1920?..CZ1.;
6953 Veteška, Tomáš.VEĹKO - SLOVENSKÁ RÍŚA.Hamilton:MSA ZMS.1987.80-900537-8-5.A25.;
6954 Vetva, Jan.Od Tibera k Popradu.:Don Bosco.1998.80-85405-91-1.C2X.;
6955 Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Pohľad na očistec..Bratislava:Serafín.2000.80-88944-30-9.A50.;
6956 Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Pohľad na očistec..Bratislava:Serafín.2000.80-88944-30-9.A44.;
6957 Vicaire, Humbert Maria.Dominik i jego Bracia Kaznodzieje. Poznaň:W drodze.1985.83-85008-06-3.D25.;
6958 Vicenová, Mária.Ježiš uzdravuje z depresie.Nitra:Oáza Michala Archanjela.2012.9788097065065 (brož.); 978-80-970650-6-5.B39.;
6959 Vicenová, Mária.Ako víťaziť nad Satanom .:Oáza Michala Archanjela.2009.978-80-969900-4-7.B41.;
6960 Vicenová, Mária.Ako víťaziť nad Satanom .:Oáza Michala Archanjela.2009.978-80-969900-4-7.B44.;
6961 Victor, Hugo.Chrám matky božej v Paríži.:BELIMEX.2002.80-89083-27-7.D55.;
6962 Vidman, Ladislav.Od Olympu k Panteonu.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-221-7.A27.;
6963 Viellard, Florence.100 modlitieb k adorácii.:.2019.9788082111289; 978-80-8211-128-9.D56.;
6964 Viganó, Angelo.Najsvätejšia Trojica: Boh Otec, Syn a Svätý Duch. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-48-X.B45.;
6965 Viganó, Angelo.Ježišov pozemský život.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1997.80-85405-59-8.B26.;
6966 Viglaš, Ján.Mágia, horoskopy, veštenie, povery-.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-166-2 (brož.);978-80-8074-166-2.D31.;
6967 Viglaš, Ján.Umelé oplodnenie: žiadny problém!?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741457 (brož.); 978-80-8074-145-7.D45.;
6968 Viliam, Plevza.Vzostupy a pády.:Tatrapress.1991.80-85260-15-8.D61a.;
6969 Viliam, Plevza.Vzostupy a pády.:Tatrapress.1991.80-85260-15-8.C36.;
6970 Vilímková, Milada.Ve znamení břevna a růží.:.1989.80-7021-013-3.C11.;
6971 Villefranche, Gustáv.Pán Ježiš vo mne.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1934..SK1950.;
6972 Vincent Gál, Vincent Šabík, Adela Jakabová, Milan Spál.Deti svetla.Bratislava:LUC.1993.80-7114-100-3.D53.;
6973 Vincent Gál, Vincent Šabík, Adela Jakabová, Milan Spál.Deti svetla.Bratislava:LUC.1993.80-7114-100-3.D55.;
6974 Vinen, Richard.Evropa dvacátého století.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-735-1.D54.;
6975 Viola, Vittorio,1965-.Zde jsem :.Praha ::Krystal OP,.2013.978-80-87183-49-6.B43.;
6976 Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca IV..Košice:INSPM.2007..B12.;
6977 Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca V..Košice:INSPM.2010..B12.;
6978 Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Žilina:OFSETA - print.1998.80-967755-2-9.OP.;
6979 Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca III..Košice:INSPM.2005..B12.;
6980 Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca I..Košice:INSPM.2003..B12.;
6981 Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca II..Košice:INSPM.2004..B12.;
6982 Virtue, D..Stretnutie s anjelmi. .Bratislava:Eugenika Pbl..2009.978-80-8100-138-3.D56.;
6983 Višňovský M..Resurrexit.:.1942..D53A.;
6984 Višňovský M..Resurrexit.:.1942..D57A.;
6985 Višňovský, Mikuláš.Malý teologický lexikon.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-37-3.SSV1.;
6986 Višňovský, Mikuláš.Malý teologický lexikon.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-37-3.D57.;
6987 Višňovský, Mikuláš.Vierouka.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..D11.;
6988 Višňovský, Mikuláš.Vierouka 1..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SK1.;
6989 Vitalini, Sandro.Mária v Novom zákone : Meditácie. Badín:KS.2005.80-88937-20-5.B37.;
6990 Vives A., P. Juan Antonio.Človek, ktorý dôveroval Bohu. Jas:Zvolen.2001.80-88795-83-4.D28.;
6991 Viviano, Benedict Thomas.Království Boží v dějinách.Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-921-8.D35.;
6992 Viviano, Benedict Thomas.Království Boží v dějinách.Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-921-8.D33.;
6993 Viviano, Benedict Thomas.Kázanie na hore.Praha:Krystal.1992.80-901038-9-8.B46.;
6994 Viviano, Benedict Thomas.Kázanie na hore.Praha:Krystal.1992.80-901038-9-8.A33.;
6995 Vladimír Repka.Listy o modlitbe.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-340-2.A13.;
6996 Vladimir, Karcev.Príhody veľkých rovníc.:Obzor.1986..C23.;
6997 Vladimír, Mináč.Smrť chodí po horách.:Slovenský spisovateľ.1971..c22.;
6998 Vlastimil, Zdeno.Šolcův nový illustrovaný průvodce po památkách Sedleckých a Kutnohorských /.V Kutné Hoře ::Karel Šolc,.1900..D56A.;
6999 Vlašič, Tomislav.Dúvěrne s Marií.:.2000?..B10.;
7000 Vlašič, Tomislav.Cestou oběti k životu.:.2000?..B10.;
7001 Vlnas, Vít.Jan Nepomucký.:Mladá fronta.1993.80-204-0358-2.A16.;
7002 Vlošák, Ján.Cesta k Bohu.New York:Katolícky vydavateľský ústav.1927..SK1950.;
7003 Vnuk, František.Stopäťdesiat rokov v živote národa Slovensko v rokoch 1843-1993 Libri Historicae Slovaciae.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-440-1.C2X.;
7004 Vnuk, František.Dedičtvo otcov.Bratislava:Alfa Omega.1991.80-900546-1-7.A27.;
7005 Vnuk, František.Polemický pohľad na dejiny katolíckej Cirkvi.Bratislava:LUC.2006.80-7114-533-5.B04.;
7006 Vnuk, František.Neuveriteľné sprisahanie c František Vnuk.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1993.80-900537-6-9.A42.;
7007 Vnuk, František.Mať svoj štát znamená život.Bratislava:Odkaz.1991.80-85193-11-6.D22.;
7008 Vnuk, František.Mať svoj štát znamená život.Bratislava:Odkaz.1991.80-85193-11-6.D47.;
7009 Vnuk, František.Rebelanti a suplikanti.Lakewood:Slovak Research Institute of America.1989..D31.;
7010 Vnuk, František.Pokus o schizmu.Bratislava:Ústav dejín kresť. na Slovensku.1996.80-88717-10-8.A27.;
7011 Vnuk, František.Stopäťdesiat rokov v živote národa Slovensko v rokoch 1843-1993 Libri Historicae Slovaciae.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-440-1.D31.;
7012 Vnuk, František.Andrej Hlinka.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-682-7.C13.;
7013 Voillaume, R.Mezi lidem.:.1970?..D54.;
7014 Voillaume, R.Mezi lidem.:.1970?..A22.;
7015 Vojenčiak, Juraj, SVD.Spomienky z môjho misionárskeho života.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2001.80-85223-60-0.A50.;
7016 Vojenčiak, Juraj, SVD.Z môjho misionárskeho života.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1990..A30.;
7017 Vojenčiak, Juraj, SVD.Spomienky z môjho misionárskeho života.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2001.80-85223-60-0.C24.;
7018 Vojenčiak, Juraj, SVD.Ročenka pápežských misijných diel na Slovensku 1993.Nitra:Pápežské misijné diela na Slovensku.1994..D34.;
7019 Vojenčiak, Juraj, SVD.Rehole na Slovensku.Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..B33.;
7020 Vojtech od svätej Hedvigy.Vcházím v nepoznané.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-10-3.A46.;
7021 Vojtech od svätej Hedvigy.Vcházím v nepoznané.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-10-3.C26.;
7022 Vojtek, František.ETIKA.Olomouc:MCM.1991..D14.;
7023 Vojtek, František.Metafyzika generální čili ONTOLOGIE.Olomouc:MCM.1990?..B08.;
7024 Vojtek, František.Kritika.Olomouc:CMBF.1990..B08.;
7025 Vojtek, František.KOSMOLOGIE.Olomouc:CMBF.1990?..B08.;
7026 Vojtek, Štefan.Spravodlivosť, základný pilier pre rozvoj ľudskej spoločnosti : Aplikácia učenia Druhého vatikánskeh. Nitra:KS.2004.80-88741-51-3.C2X.;
7027 Vojtek, Štefan.Spravodlivosť, základný pilier pre rozvoj ľudskej spoločnosti : Aplikácia učenia Druhého vatikánskeh. Nitra:KS.2004.80-88741-51-3.D21.;
7028 Vokoun, Jaroslav,(1956-).Číst Bibli zase jako Bibli :.Praha ::Česká biblická společnost,.2011.978-80-87287-37-8.D47.;
7029 Volák, Josef,.Vyšla hvězda nad Betlémem :.Most ::Dialog,.1969..D59.;
7030 Volek, Peter.Teologická suma Tomáša Akvinského I, 1-13.:.2018.9788081612602; 978-80-8161-260-2.D46.;
7031 Volek, Peter.Základy logiky a teórie vedy.Banská Bystrica:RKCMBF UK v BA.1996..C11.;
7032 Volek, Peter.Úvod do teórie poznania.Banská Bystrica:RKCMBF UK v BA.1995?..B19.;
7033 Volf, Jan,.Příprava školních dítek k první svaté zpovědi a k svatému přijímání /.Praha ::Česká katolická Charita,.1950..B48.;
7034 Volf, Jan,1863-1938.Dějepis katolické církve pro školy střední a občanské /.České Budějovice ::Serafínské dílo lásky,.1931..CZ1.;
7035 Volkogonov, Dmitrij.Triumf a tragédia : 1.díl. : Politický portrét J.V.Stalina.Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0071-2.D61.;
7036 Volkogonov, Dmitrij.Triumf a tragédia : 2.díl. : Politický portrét J.V.Stalina.Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0072-0.D61.;
7037 Vopěnka, Petr,(1935-).Velká iluze matematiky XX. století a nové základy.Plzeň:Koniáš.2011.80-261-0067-0.A14.;
7038 Vozár, Jozef.Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná.:Matica slovenská.1998.80-7090-485-2.B40.;
7039 Vozár, Jozef.Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná.:Matica slovenská.1998.80-7090-485-2.B01.;
7040 Vrablec Jozef, ThDr..Homiletika základná a materiálna. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..B10.;
7041 Vrablec Jozef, ThDr..O otázkach viery.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.A32.;
7042 Vrablec Jozef, ThDr..Oáza krížovej cesty.:.1982..SAM.;
7043 Vrablec Jozef, ThDr..Aj ty hľadáš šťastie.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1994..D46.;
7044 Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie, Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..SUSCM.;
7045 Vrablec Jozef, ThDr..Radosť v Duchu Svätom. .Zvolen :Združenie JAS.2008.978-80-89219-16-2.A45.;
7046 Vrablec Jozef, ThDr..Aj ty hľadáš šťastie?.Rím:Slovensky ustav sv. Cyrila a Metoda.1992..D27.;
7047 Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie, Rok B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..C14.;
7048 Vrablec Jozef, ThDr..Nemusím sa ja báť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-369-5.A20.;
7049 Vrablec Jozef, ThDr..Srdcom k Bohu.Rím :.1988-1991..SUSCM.;
7050 Vrablec Jozef, ThDr..Chlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..C14.;
7051 Vrablec Jozef, ThDr..Viete meditovať?. Bratislava:Akcent.1992.80-85594-00-5.B46.;
7052 Vrablec Jozef, ThDr..Hlásaj slovo.Prešov:VMV.2000.80-7165-225-3.A20.;
7053 Vrablec Jozef, ThDr..Nemusím sa ja báť. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1996..D51.;
7054 Vrablec Jozef, ThDr..Radosť v Duchu Svätom. .Zvolen :Združenie JAS.2008.978-80-89219-16-2.C31.;
7055 Vrablec Jozef, ThDr..Aj ty hľadáš šťastie.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1995..C36.;
7056 Vrablec Jozef, ThDr..Nemusím sa ja báť. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1996..C36.;
7057 Vrablec Jozef, ThDr..Obnova v Duchu Svätom.Bratislava:LUC.1991.80-7114-037-6.A24.;
7058 Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie, Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..C14.;
7059 Vrablec Jozef, ThDr..Homiletika III. Formálne Doplnenie. Košice:KS.1999..B10.;
7060 Vrablec Jozef, ThDr..O otázkach viery.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.D41.;
7061 Vrablec Jozef, ThDr..Viete meditovať?. Bratislava:Akcent.1992.80-85594-00-5.B18.;
7062 Vrablec Jozef, ThDr..Nádej večného života.Olomouc:MCM.1990?..B01.;
7063 Vrablec Jozef, ThDr..Homiletika-diel 1-2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-339-3.A40.;
7064 Vrablec Jozef, ThDr..Obnova v Duchu Svätom.Bratislava:LUC.1991.80-7114-037-6.D54.;
7065 Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3.B06.;
7066 Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3.B46.;
7067 Vrablec, Jozef; Šuráb, Marian.Hlásaj slovo "C"..Prešov:VMV.2000.80-7165-279-2.A20.;
7068 Vrablec, Štefan.Od srdca k Srdcu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989.978-80-7162-648-0.D51A.;
7069 Vrablec, Štefan.Diakonia - Slovenský kňaz, 1. roč..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..B17.;
7070 Vrablec, Štefan.Drahé rehoľné sestry.Rím:SÚSCM.1994..C26.;
7071 Vrablec, Štefan.Od srdca k srdcu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-463-2.B27.;
7072 Vrablec, Štefan.Drahé rehoľné sestry.Rím:SÚSCM.1994..D46.;
7073 Vrablec, Štefan.Boli sme v Ríme. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1996..B33.;
7074 Vrablec, Štefan.Od srdca k srdcu.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..D53A.;
7075 Vragaš, Štefan.V službe Ducha.Bratislava:LUC.2001.80-7114-360-X.D41.;
7076 Vragaš, Štefan.Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8.C1X.;
7077 Vragaš, Štefan.Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8.D42.;
7078 Vrána, Josef.Katalog moravských biskupú, arcibiskupú a kapitul staré i nové doby. Olomouc:BÚ.1977..D12.;
7079 Vrána, Karel.Experiment křesťanství.Praha:ZVON.1995.80-7113-146-6.C35.;
7080 Vranka, Jozef.Z doliny prerástol hory. .Bratislava :ARIMES.2010.978-80-88942-08-5.C31.;
7081 Vrbenský, Jaroslav.Prameny života.Praha:Vyšehrad.1982..A15.;
7082 Vrbenský, Jaroslav.Prameny života.Praha:Vyšehrad.1982..A14.;
7083 Vrbenský, Jaroslav.Slavníkovci ve středovekém písemnictví.Praha:Vyšehrad.1987..D38.;
7084 Vrbenský, Jaroslav.Bohové s lotosovýma očima.Praha:Vyšehrad.1986..A15.;
7085 Vrbová, Alena.V erbu Lvice.Praha:Čs. spisovatel.1982..A38.;
7086 Vrbová, Alena.V erbu Lvice.Praha:Čs. spisovatel.1982..CZ1.;
7087 Vrbová, Jarka.Se světem nepohneš. Příbram:Pistorius &Olšanská.2011.978-80-87053-59-1.D36.;
7088 Vrchovecký, Josef,1879-1960.Lurdy a moderní věda.V Pardubicích ::Salesiánský chlapecký domov,.1947..D58A.;
7089 Vurum, Jozef,.Dejiny nitrianskeho biskupstva.:.2021.9788082260307; 978-80-8226-030-7.D57.;
7090 Vybíral, Jan.Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2008.978-80-7325-176-5.C24.;
7091 Vybíral, Jan; Fiala, Petr; Hanuš, Jiří.Příběhy povolání a obrácení v biblických textech.Brno:CDK..2009.978-80-7325-177-2.D28.;
7092 Vybíral, Jan; Fiala, Petr; Hanuš, Jiří.Příběhy povolání a obrácení v biblických textech.Brno:CDK..2009.978-80-7325-177-2.c22.;
7093 Vybíral, Zbyněk.Psychologie komunikace.Praha:Portál.2005.80-7178-998-4.D37.;
7094 Vydrnák, Jozef.ORA ET ARS SKALKA 2008 .:Mesto Trenčín.2008.978-80-969984-1-8.B32.;
7095 Vystrčil, Jaroslav.Kresťanský východ.Olomouc:MCM.1992..A27.;
7096 Vyšohlíd, Zdeněk.Rozhovory před věčností.Praha ::Čes. spisovatel,.1997.80-202-0655-8.C11.;
7097 W. Hünermann.Aj diabol pred ním kapituloval.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..D55A.;
7098 W. R. .O rehoľnom živote. (v minulosti a v dnešnej obnove).:Knižnica viery.1989..D54A.;
7099 W. R. Z..Kristov kňaz. K jeho povolaniu, osobnosti a životu.:Knižnica viery.1989..SK1.;
7100 W. R. Z..Kristov kňaz. K jeho povolaniu, osobnosti a životu.:Knižnica viery.1989..SK1990.;
7101 Waachová, Hildegarda.Charles de Foucauld.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-112-7.C35.;
7102 Wagenseil, Johann Christoph,1633-1705.Pera librorvm jvvenilivm :.:.1650??..VZ.;
7103 Waggerl, Karl Heinrich,1897-1973.Rok Pána :.Bratislava ::Čas,.1943..D52A.;
7104 Waggerl, Karl Heinrich,1897-1973.Rok Pána :.Bratislava ::Čas,.1943..SK1.;
7105 Wagner, Vladimír.Gotické tabuľové maliarstvo na Slovensku.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1942..SK1950.;
7106 Walczuk, Adam,.Pallotíni a úcta k Božiemu milosrdenstvu na Slovensku.Ząbki:Apostolicum.2012.9788370318017; 978-80-7031-801-7.D53.;
7107 Waldenfelds, Hans.Světová nábožeství.Praha:ZVON.1992.80-7113-062-1.A16.;
7108 Waldstein-Wartenberg, Berthold,(1925-1992).Svatá Zdislava a její doba.Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ::Martin,.2002.80-85955-24-5.B49.;
7109 Wallace, Lewis.Ben Hur I. zv..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..D61.;
7110 Wallace, Lewis.Ben Hur II.zv..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..D61.;
7111 Walpole, Hugh,1884-1941.Katedrála.Ružomberok:Tranoscius.1946..SK1950.;
7112 Waltari, Mika.Egypťan Sinuhet.Praha:Vyšehrad.1978..A44.;
7113 Waltari, Mika.Jeho království, 1 a 2.Praha:Vyšehrad.1974..CZ1.;
7114 Waltari, Mika.Jeho království.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-063-X.C14.;
7115 Waltari, Mika.Pád Carihradu.Praha:Práce.1975..A12.;
7116 Walter, Gross, Karl.Bůh a zlo.:Vyšehrad.2005.80-7021-710-3.D33.;
7117 Walter, Otto.Pius XII.. Switzerland:Walter Verlg.1958..C15.;
7118 Walter, Otto.Pius XII. - Život a osobnost. Brno:Akord.1947..D43.;
7119 Ware, Bronie.Čeho před smrtí nejvíce litujeme.Praha:Portál.2012.80-262-0168-X.A10.;
7120 Ware, Kallistos.Cestou orthodoxie.Praha:Biblická společnost.1996.80-901571-6-5.A24.;
7121 Watch Tower.Môžeš žiť navždy v pozemskom raji.:Watchtower.1990..C14.;
7122 Watch Tower.Môžeš žiť navždy v pozemskom raji.:Watchtower.1982..A37.;
7123 Watch Tower.Zjavenie.Brooklyn:International Bible Students Association.1991..D21.;
7124 Watch Tower.Venuj pozornosť Danielovmu prororoctvu!.:Watchtower.1999..A38.;
7125 Watchman Nee.Pravý křesťanský pracovník.:.1970 ??..CZ2.;
7126 Watkins, Christine,.V osídlach smrti.:.2021.9788082113306; 978-80-8211-330-6.D58.;
7127 Waugh, Evelyn.Edmund Campion.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-60-7.A44.;
7128 Waugh, Evelyn.Nečekaný návrat.Praha:Vyšehrad.1974..D43.;
7129 Webbová, Mary.Vzácný jed.Praha:Vyšehrad.1975..CZ1.;
7130 Wegrzyn, OFM Samuel.Svätý brat Albert.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-80-5.B36.;
7131 Wegs, J. Robert.Evropa po roce 1945 : Robert J. Wegs, Robert Ladrech.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-507-0.D54.;
7132 Weigel, George.Svedok nádeje - diel 2..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-477-X.D26.;
7133 Weigel, George.Svedok nádeje - diel 3..Bratislava:Slovart.2001.80-7145-485-0.D26.;
7134 Weigel, George.Svedok nádeje - diel 1..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-455-9.D26.;
7135 Weigel, George,1951-.Svedok nádeje.Praha:Práh.2005.8072521101 (viaz.); 80-7252-110-1.A21.;
7136 Weigl, A M.Maria,Mysticka rúže.:.1992..A37.;
7137 Weigl, A. M..Mária, Rosa Mystica.[Bratislava]:Jacobs light communication.2012.9788089386147 (brož.); 978-80-89386-14-7.D55.;
7138 Weil, Simone,.Duchovná autobiografia.Bratislava :Kalligram.2006.80-7149-807-6.C12.;
7139 Weiler, Rudolf.Úvod do katolíckej sociálnej náuky. S.J.:Nadácia Pátra Jozefa OPRALU.1995.80-967296-1-6.A41.;
7140 Weilová, Simone.Tiaž a milosť.Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-027-9.C12.;
7141 Weingreen, J..A practical grammar for classical Hebrew..Oxford,:Clarendon Press,.1959..B37.;
7142 Weis, Martin, 1962- - autor.Mariánské zrcadlo.:[Praha] :.2002.80-902708-8-3.D53.;
7143 Weiser, Franz.Za novým svetom....Bratislava:Spoločnosť Ježišova.1936..D56A.;
7144 Weisheipl, James A..Tomasz z Akwinu. Poznaň:W drodze.1985.83-85008-10-1.D33.;
7145 Weismantel, Leo.Leonardo da Vinci.Praha:LD.1966..A41.;
7146 Weismayer, Jozef.Život v plnosti.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-52-9.A16.;
7147 Weissenhofer, Anselm.Liturgia a umenie /.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1950..D56A.;
7148 Weissenhofer, Anselm.Liturgia a umenie /.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1950..D52A.;
7149 Weizsäcker, von Fridrich Carl.Člověk ve svých dějinách.:Scriptum.1993.80-85528-26-6.A41.;
7150 Werfel, Franz.Ne vrah, zavražděný je vinen.Praha:Levné knihy KMa.2000.80-7309-015-5.A37.;
7151 Werfel, Franz.Píseň o Bernadette.Praha:Vyšehrad.1972..C13.;
7152 Werfel, Franz.V dome detství.:Mladá fronta.1990.80-204-0220-9.C12.;
7153 Werfel, Franz.Sjezd abiturientu. Praha:SNKL.1958..C13.;
7154 Werfel, Franz.Píseň o Bernadette.Praha:Vyšehrad.1972..CZ1.;
7155 Werfel, Franz.Jeremiáš- slyšte hlas.Praha:LD.1967..A41.;
7156 Werfel, Franz.Ne vrah zavraždený je vinen.Praha:ODEON.1990.80-207-0237-7.D43.;
7157 Werfel, Franz.Čtyŕicet dnú.Praha:ODEON.1972..A12.;
7158 Werfel, Franz.Píseň o Bernardettě.Praha:Vyšehrad.1989..A41.;
7159 Werfel, Franz,1890-1945.Štyridsať dní Musa Daghu (Mojžišovej hory). 1. diel.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1951..D57A.;
7160 Werfel, Franz,1890-1945.Pieseň o Bernadete.Žilina:Peter Studenský.1948..SK1950.;
7161 Werfel, Franz,1890-1945.Pieseň o Bernadete.Žilina:Peter Studenský.1948..D41A.;
7162 Werfel, Franz,1890-1945.Pieseň o Bernadete.Žilina:Peter Studenský.1948..D52A.;
7163 Werfel, Franz,1890-1945.Pieseň o Bernadete.Žilina:Peter Studenský.1948..SK1.;
7164 Werfel, Franz,1890-1945.Pieseň o Bernadete.Žilina:Peter Studenský.1948..SK1950.;
7165 Werfel, Franz,1890-1945.Pieseň o Bernadete.Žilina:Peter Studenský.1948..SK1950.;
7166 Werich, Jan.Talianske prázdniny.Bratislava:Obzor.1988..A35.;
7167 Werich, Jan, 1905-1980.Deoduši :.:V Praze :.2010.978-80-00-02498-1.D12.;
7168 West, Christopher.Radostná zvesť o sexe a manželstve.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-9-5.C13.;
7169 Westwell, Ian.1. svetová vojna. .Bratislava :Fortuna Libri.2009.978-80-89379-16-3.R6.;
7170 Wetter, Immolata.Mária Wardová (1585-1645). Životopis..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-476-X.B10.;
7171 Wheeler, Opal.Franz Schubert.Bratislava:Novum.1948..SK1950.;
7172 White, E. G..Hidden Treasures.:.1990?.0-916547-00-0.D36.;
7173 White, Ellen Gould .Cesta ku Kristovi.Vrútky:Advent-Orion.2000.80-88960-37-1.D42.;
7174 White, Ellen Gould.Drama věků : 3.díl. Touha věků : Touha věků.Praha:Ústř.rada církve adventistů.1969..C10.;
7175 White, Ellen Gould Harmon,1827-1915.Cesta ku Kristu.Opava:Adventné nakladateľstvo.1921??..SK1950.;
7176 White, Ellen Gould Harmon,1827-1915.Veľký spor vekov.Backnang:Gihon.2012.9783939979272 (brož.); 978-3-939979-27-2.A30.;
7177 Whiteová, Ellen Gould.Cesta lásky : Život Krista.Vrútky:Advent Orion.2005.80-8071-055-4.A33.;
7178 Whiteová, Ellen Gould.Poslovia nádeje : Skutky apoštolov.Vrútky :Advent-Orion.2006.80-8071-080-5.A33.;
7179 Whittinton, Robert.Človek pre všetky časy.:.1985?..B03.;
7180 Wider, Dominik.K plnosti lásky. Michal Vaško:Prešov.1998.80-7165-120-6.C3X.;
7181 Wider, Dominik.K plnosti lásky. Michal Vaško:Prešov.1998.80-7165-120-6.A50.;
7182 Wiesel, Elie.Příběhy proti smutku : Moudrost chasidských mistrů.:.1998.80-7178-259-9.A24.;
7183 Wieslaw, Mysliwski.Na kameni kámen.:Odeon.1986..C36.;
7184 Wijngaards, John.Sedem kruhov modlitby. Zvolen:Jas.1997.80-88795-34-6.B17.;
7185 Wiktor, Jan.Dúha nad srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..B31.;
7186 Wiktor, Jan.Dúha nad srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..SSV1.;
7187 Wiktor, Jan.Dúha nad srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..B24.;
7188 Wiktor, Jan,1890-1967.Plemeno Kainovo.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..D51A.;
7189 Wiktor, Jan,1890-1967.Plemeno Kainovo.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1.;
7190 Wilde, Oscar.Šťastný princ.Bratislava:Mladé letá.1988..C35.;
7191 Wilde, Oscar.Pohádky.Praha:ODEON.1984..A37.;
7192 Wilde, Oscar,1854-1900.Väzenská balada.Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1976..SUSCM.;
7193 Wildiers, N.Teilhard de CHardin.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1974..A20.;
7194 Wildiers, N. .Budúcnosť a úloha človeka.Wien:SÚSCM.1969..B29.;
7195 Wilkerson, David.Dýka a kříž.:ewp.1969..D53A.;
7196 Wilkerson, David - autor.Začalo do Dýkou a křížem.:Albrechtice :.1992.80-7112-013-8.C1X.;
7197 Wilkerson, David - autor.Začalo do Dýkou a křížem.:.1985?-neuvedený..D34.;
7198 Willam, F.M..Život Ježiša Krista v kraji a národe izraelskom.:česko-slovenská grafická únia.1938..SK1950.;
7199 Willam, Franz Michel.Život Márie, Matky Ježišovej. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..C17.;
7200 William, Hardy.Sprievodca secesiou. Bratislava:INA.1997.80-8053-047-5.R6.;
7201 William, Shakespeare.Tragédie.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..A50.;
7202 Williams, Jane.Anjeli.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417378 (viaz.); 978-80-7141-737-8.D57.;
7203 Williams, Veronica.Radosť z odovzdania sa!.Bratislava:Hnutie Modlitby Matiek.2006.80-969455-7-2.D57.;
7204 Willke, Barbara.Člověkem od početí : Být či nebýt?.Český Těšín:Katolické nakladatelství Corjesu.1993..A41.;
7205 Wilson, Melanie.Vysloboďte sa! Nájdite sebakontrolu vo svete závislostí.Bratislava:Evanjelický mediálny program.2003.80-968852-2-7.B42.;
7206 Winowska, Maria.Kto mi vráti slzy?.Podkonoce:Saletíni.2001..D52.;
7207 Winowska, Maria.Kto mi vráti slzy?.Podkonoce:Saletíni.2001..A46.;
7208 Wirtz, Hans.Brat František a naša doba.Prešov:Serafínsky svet.1946..D52A.;
7209 Wisdorf Jozef.Otázky svedomia mladých.:.1970?..D57A.;
7210 Wiseman, Mikuláš.Fabiola:.Bratislava:Flash-Press.1996.80-967560-9-5.C26.;
7211 Wiseman, Mikuláš.Fabiola:.Bratislava:Flash-Press.1996.80-967560-9-5.A26.;
7212 Wiseman, Mikuláš Patrick.Fabiola a či cirkev v katakombách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1937..SSV1.;
7213 Wiseman, Mikuláš Patrick.Fabiola a či cirkev v katakombách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1937..D56A.;
7214 Wissen Media Verlag.Der grosse wissen.de Weltatlas.:wissen.de.2000.3-57713506-9.R6.;
7215 Wladyslaw, Tatarkiewicz.Historia filozofii, Tom I.. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN.1999.83-01-08650-5.D21.;
7216 Wladyslaw, Tatarkiewicz.Historia filozofii, Tom I.. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN.1999.83-01-08650-5.D21.;
7217 Wladyslaw, Tatarkiewicz.Historia filozofii, Tom I.. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN.1999.83-01-08650-5.D21.;
7218 Wodehouse, Pelham Grenville.Vlna zločinnosti na zámku Blandings.Praha:ODEON.1977..A37.;
7219 Wohl, Louis de,1903-1961.Zlatá sieť. Románový životopis svätého Ignáca z Loyoly..Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1982.0920150799; 0-920150-79-9.D61a.;
7220 Wohl, Louis de,1903-1961.Strom života.Bratislava:Svet.1948..D57A.;
7221 Wohl, Luis de.Dievča zo Sieny.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-545-0.A32.;
7222 Wohl, Luis de.Svetlo nad Akvinom. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-1-4.A22.;
7223 Wohl, Luis de.Zapáľ svet.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-410-7.A32.;
7224 Wohl, Luis de.Dievča zo Sieny.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-545-0.D35.;
7225 Wohl, Luis de.Svetlo nad Akvinom. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-1-4.A10.;
7226 Wojcik, Alžbeta.Aktivizujúce metódy pre skupinovú prácu v dušpastierstve.:.1987..B08.;
7227 Wójcik, Małgorzata Maria.Święty Franciszek Salezy i jego dzieło - zakon nawiedzenia najświętszej Maryi Panny. (Svätý František Saleský a jeho dielo - rehola Navštívenia Panny Márie.).Jasło:Klasztor ss. Wyzitek.1996.8390488906;83-904889-0-6.A34.;
7228 Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.D48.;
7229 Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.D32.;
7230 Wojtyla, K.Znamenie,ktoremu budú odporovať.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..A36.;
7231 Wojtyla, K..Muža a ženu stvoril ich.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2005.80-8052-222-7.D61.;
7232 Wojtyla, Karol.V hlbinách jasu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-97-5.D58.;
7233 Wolf, Josef.Abeceda národů.Praha:Horizont.1984..A33.;
7234 Wolfgang, Hund.Nepraví duchovia - praví klamári?.Bratislava:LUC.2001.80-7114-349-9.D42.;
7235 Wons, Krzysztof.Nielen z chleba žije človek... :.Michalovce:Misionár.2005.80-969304-6-X.D55.;
7236 Woods, Richard OP.Mystika a proroctví, Dominikánská tradice.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-881-X.A26.;
7237 Woods, Thomas.Jak katolická církev budovala západní civilizaci. Praha:Res Claritatis.2008.8-09041-430-3.C22.;
7238 Woolley, Dan.Neotrasený.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2011.9788089487134 (viaz.);978-80-89487-13-4.D47.;
7239 Wright, Craig.Labyrint a bojovník :.:Praha :.2008.978-80-7021-923-2.A14.;
7240 Wright, Chris.Životné problémy očami kresťanov. Bratislava:Asociácia pre výchovu Novo millennio.2003.80-968964-0-7.D11.;
7241 Wuerl, Donald W..Úvahy nad encyklikou Humanae vitae.Brno ::Cesta Brno.1991.80-85319-04-7.B05.;
7242 Wurmbrand, Richard.Veriť ale prečo?. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01128-8.A34.;
7243 Wurmbrand, Richard.Veriť ale prečo?. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01128-8.D36.;
7244 Wurmbrand, Richard.Veriť ale prečo?. Bratislava:Alfa.1992.80-05-00950-X.A16.;
7245 Wust, Peter.Nejistota a odhodlání.Praha:Vyšehrad.1970..A35.;
7246 Xenofón.Vzpomínky na Sokrata.Praha:Svoboda.1972..D38.;
7247 Yalom, Irvin D..Pohled do slunce : o překonávání strachu ze smrti.Praha:Portál.2008.978-80-7367-376-5.A47.;
7248 Yancey, Philip.Sklamanie z Boha.Bratislava:Návrat domov.1988.80-89067-00-X.A27.;
7249 Yatesová, Frances.Giordano Bruno a hermetická tradice. Praha:Vyšehrad.2009.978-80-7021-908-9.D33.;
7250 Young, Sarah.Volanie Ježiša.[Bratislava]:Citadella.2013.9788089628254 (viaz.); 978-80-89628-25-4.C1x.;
7251 Young, William Paul.Chatrč.Bratislava:Tatran.2009.978-80-222-0562-7.D45.;
7252 Young, William Paul.Chatrč.Bratislava:Tatran.2009.978-80-222-0562-7.A22.;
7253 Young, William Paul.Chatrč.Bratislava:Tatran.2009.978-80-222-0562-7.D22.;
7254 Záborský, Jonáš.Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových.Bratislava:Slovart.2012.9788055604077 (viaz.);978-80-556-0407-7.A12.;
7255 Záborský, Ladislav.Básne z väzenia.:.2000[s.a..B49.;
7256 Záborský, Ladislav.Básne z väzenia.Zvolen:Jas.2003.80-88795-90-7.B15.;
7257 Záborský, Ladislav.Dialógy s večnosťou.:.2000.80-88686-32-6.A26.;
7258 Záborský, Ladislav.Básne z väzenia.:.1980 [s.a..B49.;
7259 Záborský, Ladislav,.Krížová cesta pokoncilová.Prievidza; Banská Bystrica:TEXTM; Biskupský úrad [vyd.].1993.8085716046; 80-85716-04-6.B46.;
7260 Zadonskij, Tichon(1724-1783).Duchovní poklad.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071955504 (viaz.);978-80-7195-550-4.c1x.;
7261 Záhoranský, Peter.NAŠI KOŠICKÍ SVEDKOVIA.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-061-6.B02.;
7262 Zahradníček, Jan.Pod bičem milostným. Brno:Akord.1944..A43.;
7263 Zahradníček, Jan.La Saletta.Praha:Vyšehrad.1947..A44.;
7264 Zamarovský Vojtech.Dejiny písané Rímom.Bratislava:Mladé letá.1988..D53.;
7265 Zamarovský, Vojtech.Dejiny písané Rímom.Bratislava:Perfekt.2008.978-80-8046-395-3.A10.;
7266 Zamarovský, Vojtech.Za tajomstvom ríše Chetitov.Bratislava:Perfekt.2003.80-8046-229-1.A10.;
7267 Zamarovský, Vojtech.Vzkriesenie Olympie.:Perfekt.2001.80-8046-139-2.A10.;
7268 Zamarovský, Vojtech.Bohovia a králi starého Egypta.Bratislava:Perfekt.2002.80-8046-205-4.A10.;
7269 Zamarovský, Vojtech.Bohovia a hrdinovia antických báji.Bratislava:Mladé leta.1969..A27.;
7270 Zamarovský, Vojtech.Řecký zázrak.:.1972..a42.;
7271 Zamarovský, Vojtech.Na počiatku bol Sumer.Bratislava:Perfekt.2008.978-80-8046-396-0.A10.;
7272 Zamboni, Dori.V hĺbke bolesti. Nové mesto:Bratislava.1994.80-85487-14-4.D52.;
7273 Zamkovský, Michal CSsR.Úcta k svätému Jozefovi.:.1990?..B30.;
7274 Záň, Augustín J..Jehovovi svedkovia. Trebišov:Miros.1991..B30.;
7275 Záreczky Štefan, ThDr..Meno jeho bolo Ján. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..B01.;
7276 Zasępa, Tadeusz.Médiá v čase globalizácie.Bratislava:LUC.2002.80-7114-387-1.D21.;
7277 Zaťko, Matej.Obradoslovie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..C24.;
7278 Zaťko, Matej.Biblické dejiny.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1.;
7279 Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X.A37.;
7280 Zavalloni, Roberto.Anton Paduánsky : kazateľ a teológ.Bratislava:Serafín.2005.80-88944-66-X.A27.;
7281 Zavarský, Valér Aurel, SJ.Slovenské kostoly románske.Martin:.1943..SK1950.;
7282 Zaviš, Monika.Manželstvo a rodina v náboženskom kontexte.:.2013.978-80-7141-814-6.D25.;
7283 Závodník, Štefan.Radostný ples, ktorý s najhbšou úctou na javo dáva ľud slovenský biskupstva Nitranského.:s.n..1884..B27.;
7284 Zawada, Marian.Karmelitánska meditácia.Bratislava:LUC.1999.80-7114-277-8.A33.;
7285 Zbořil, Blahoslav.Umenie a jeho cieľ.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1943..D54A.;
7286 Zdeněk, Quitt.Latinská mluvnice.Praha:SPN.1972..D15.;
7287 Zdeněk, Rejdák.Páter František Ferda.:Kníhkupectvo ÓM.1997.80-967069-1-8.D33.;
7288 Zdeněk, Rejdák.Páter František Ferda.:Kníhkupectvo ÓM.1997.80-967069-1-8.D22.;
7289 Zdeno, Pištek.Tisíc najpoužívanejších viet a výrazov v taliančine.:Pištek-Top School Of Languages.1995.80-85325-07-1.B33.;
7290 Združenie Ave.Kráľovná Pomoci.Bratislava:Ave.2002.80-967749-0-5.A25.;
7291 Združenie pre služby AA na Slovensku.Anonymní alkoholici.:.2000..D47.;
7292 Zdybicka, Zofia.Filozofia religii. Filozofia Boga.Lublin:KUL.1996..B19.;
7293 Zdybicka, Zofia J..Religia a sens bycia czlowiekem.Lublin:KUL.1994.83-228-0360-5.D26.;
7294 Zechenter-Laskomerský, Gustáv Kazimír,.Obrazy a rozmary.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. SVKL.1955..C32.;
7295 Zelinová, Hana,.Volanie vetra.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1978..D48.;
7296 Zemek, Jakub OP.Vatikánsky špión.Olomouc:MCM.1991..A22.;
7297 Zemko, Pavol.Európan Ján Palárik. .Raková :Združenie Životnými cestami Jána Palárika.2009.978-80-970299-7-5.D26.;
7298 Zenner, Th..Zajačik a Ušiačik.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..D56A.;
7299 Zeno, Katrina J..Som žena.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2.A45.;
7300 Zeno, Katrina J..Keď život nejde podľa tvojich predstáv. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-25-9.A13.;
7301 Zeno, Katrina J..Som žena.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2.C24.;
7302 Zentko, Anton.Prírodné vedy, fil.,teol.:Spoločné hľadanie pravdy.Košice:UPJŠ.1999.80-7097-402-8.A32.;
7303 Zentko, Anton.Prírodné vedy, fil.,teol.:Spoločné hľadanie pravdy.Košice:UPJŠ.1998.80-7097-372-2.A32.;
7304 Zeyer, Július.Tri legendy o krucifixu.Praha:Vyšehrad.1940..A46.;
7305 Zeyer, Július.Zahrada mariánska.Praha:Vyšehrad.1972..A15.;
7306 Zeyer, Július.Tři legendy o krucifixu.Praha:Vyšehrad.1969..A15.;
7307 Zeyer, Julius,.Zahrada Mariánská /.Praha ::Vyšehrad,.1972..D58A.;
7308 Zeyer, Julius,1841-1901.Zahrada Marianská /.Praha ::.1909..D54A.;
7309 Zieba, Maciej.Bialo-czarne zapiski. Poznaň:W drodze.1987.83-85008-58-6.D33.;
7310 Ziebura, František.Mária náš vzor l..:.1980??..B12.;
7311 Ziebura, František.Mária náš vzor lll..:.1980??..B12.;
7312 Ziebura, František.Mária náš vzor ll..:.1980??..B12.;
7313 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001.Veľká odvaha:.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-211-5.D53.;
7314 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001.Veľká odvaha:.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-211-5.D48.;
7315 Ziescheová, Maria Calazanz.Dokonalá svobodas.Praha:Portál.1991.80-85282-02-X.A46.;
7316 Zimmermann.Ide o obrodu mužskej zbožnosti.:.1947..D52A.;
7317 Ziolkowski, Zenon.Nejtěžší stránky Bible.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-450-4.C16.;
7318 Zlámal, Bohumil.Blahoslavený Jan Sarkander.Rim:KA.1969..A47.;
7319 Zlatňanský, Jozef.Slovo života 3.Rím:.1980..D55A.;
7320 Zlatňanský, Jozef.Slovo Zivota 2.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..A38.;
7321 Zlatňanský, Jozef.Aj také má dnešný svet.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..C33.;
7322 Zlatňanský, Jozef.SLOVO ŹIVOTA 3.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..A38.;
7323 Zlatoš, Pavol.Godelov ontologický dôkaz existencie Boha.:.1990?..B19.;
7324 Zofia J. Zdybicka.Czlowiek i Religia.Lublin:KUL.1993..D24.;
7325 Zost Litva, P. Stanislav Polčín.Rím a Vatikán.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-014-4.D56.;
7326 zost. Ján RybárRybár, Ján - preklad; Rybár, Ján - zostavil; ; Z iné orig. prel. Ján Rybár.Výber z najkrajších modlitieb sveta.:Letra & Line.1991.80-85513-00-5.C26.;
7327 Zovka, Jozo.Gospa na Slovensku.:Agentúra DOMOV Bratislava.1995.80-967749-1-3.B01.;
7328 Zozuľák, Ján.veľkí starci Optinskej pyustovne.:.1993..A37.;
7329 Zúbek Rudolf.Ríša Svätoplukova.Bratislava:Mladé letá, slovenské vydavateľstvo kníh pre mládež.1985..D23.;
7330 Zúbek, Teodorik J..Chváľme Boha. PA]:Františkáni Kustódie Najsv. Spasiteľa v U.S.A..1982..B22.;
7331 Zuber, Rudolf.Dějiny olomoucké arcidiecéze : 4.díl. Osudy moravské církve v 18.století : 1695-1777.Praha:Čes.katolická Charita.1987..C11.;
7332 Zubko, Peter.Dejiny Košickej cirkvi v prameňoch 1803-2006.Prešov:VMV.2006.80-7165-583-X.d22.;
7333 Zubko, Peter.Košický veraikon. Prešov:VMV.2008.978-80-7165-678-4.B28.;
7334 Zubko, Peter,1972-.Kult Svätej krvi v Košiciach.Košice:Viliam Ščavnický.2013.9788097106126 (brož.); 978-80-971061-2-6.C20.;
7335 Zuchardt, Karl, 1887-1968 .Umri, blázon!.Bratislava:Tatran.1976..D48.;
7336 Zuchardt, Karl, 1887-1968 .Umri, blázon!.Bratislava:Tatran.1976..C33.;
7337 Zuchniewicz, Pawel.Zázraky Jána Pavla II...Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-531-6.A35.;
7338 Zuchniewicz, Pawel.Náš pápež : Životopis Karola Wojtylu.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-421-2.C34.;
7339 Zvěřina, Josef.PĚT cest k radosti.Praha:ZVON.1995.80-7113-136-9.A16.;
7340 Zvolenský, Stanislav.Nábožné výlevy. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-791-3.C30.;
7341 Zwoliński, Andrzej.Skutky milosrdenstva.Námestovo:Tlačiareň Kubík.2016.9788089602520 (brož.); 978-80-89602-52-0.A45.;
7342 Zwoliński, Andrzej.Skutky milosrdenstva.Námestovo:Tlačiareň Kubík.2016.9788089602520 (brož.); 978-80-89602-52-0.A13.;
7343 Žabkaj, Ernest; Rašla, Anton.Proces s dr. j. Tisom.Bratislava:Tatrapres.1990.80-85260-03-4.D58.;
7344 Žabkaj, Ernest; Rašla, Anton.Proces s dr. j. Tisom.Bratislava:Tatrapres.1990.80-85260-03-4.A26.;
7345 Žáček, Jan.A oddělil světlo od tmy : Román o Janu Sarkandrovi.:.1995.80-901614-6-4.a42.;
7346 Žák, Miroslav.Tajemství Turínského plátna.:.1995.80-901605-0-6.A47.;
7347 Želichovskaja, Vera Petrovna.Knieža Iliko.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..SK1.;
7348 Žiaková, Soňa.Večné dieťa Margarétka. .Rosina :Katarína Mikolášová.2008.978-80-970073-0-0.C2X.;
7349 Žigo, Pavol,1953-.Na písme zostalo :.Bratislava ::Perfekt,.2012.978-80-8046-594-0.D11.;
7350 Žigová, Terézia.Jednota Cirkvi.:.2003.80-89138-09-8.A33.;
7351 Žilina, Miloslav.Mýty staré Mezopotámie.Praha:ODEON.1977..A15.;
7352 Žiška, Pavol.Krátky životopis sv. Františka Assiského.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..D41A.;