logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov

1 .Znaky a symboly. Knižní klub:Praha.2009.978-80-242-2492-3.---.;
2 .Biblia slovenský ekumenický preklad s deterokánonickými knihami. Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2011.978-80-85486-62-9.RB.;
3 .Opravy v domácnosti. Slovart:Bratislava.2000.80-7145-410-9.RB.;
4 .Vedomie omylov.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-067-5.RB.;
5 .Slovensko.Banská Bystrica :AB ART press.2005.80-88817-83-8.RB.;
6 .Citadela.:Praha : Vyšehrad.2011.978-80-7429-046-6.1.;
7 .Drogy.:Portál.2007.80-7367-223-5.---.;
8 Jiří Kraus.Slovník cudzích slov. SPN - Mladé letá:Bratislava.2008.978-80-10-01425-5.RB.;
9 ´Koppová,Heather.Triezve milosti.Bratislava:Kumran.2014.978-80-89487-49-3.1.;
10 AA Fénix Brno.Cesta.:AA Fénix Brno.2009..RB-Z.;
11 AA Fénix Brno.Cesta.:.2010..RB-Z.;
12 AL-ANON.V Al-Anon den po dni.:AL-ANON.1995??.978-80-260-1227-6.---.;
13 Alcoholics Anonymous.Alcoholics Anonymous.New York:Alcoholics Anonymous World Services, INC..2014.978-1-940889-08-5.1.;
14 Alcoholics Anonymous World Services , Inc. .Anonymní alkoholici vstupujú do dospelosti.:AA Slovensko.2014.978-80-970465-3-8.1.;
15 Alcoholics Anonymous World Services, Inc..Dvanásť tradícií.:.1996..RB-Z.;
16 Alcoholics Anonymous World Services, Inc..Dvanásť krokov.:.1996..RB-Z.;
17 Alena Bahníková.Italština. Leda:Praha.2001.80-85927-93-4.RB.;
18 Alena Palčová.Terminologický slovník z oblasti alkoholu a drog. Praha:Psychiatrické centrum.2000.80-85121-08-5.RB-Z.;
19 Allen Carr.Snadná cesta jak skoncovat s alkoholem.Praha:Nakladatelství Jaro s.r.o..2015.978-80-904423-6-8.1.;
20 Allen D. Bragdon.Když mozek pracuje jinak. Praha:Portál.2006.80-7367-066-6.RB-Z.;
21 Alojz Nociar.Drogové závislosti. Bratislava :Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.2009.978-80-89271-68-9.---.;
22 Andrej Popovec.Slovo pre každého. Andrej Popovec:Štôla.1997.80-967699-4-4.RB.;
23 Andrejčík, Maroš.Cartel A.Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2008.978-80-8061-308-2.---.;
24 Angelo Comastri.Via crucis al Colosseo con Benedetto XVI.:Libreria Editrice Vaticana.2006.88-209-7813-X.RB.;
25 Angus Konstam.Metla moří : bukanýři, piráti a korzáři. Fighters publications:Praha.2007.978-80-86977-15-7.RB.;
26 Ann Dowsett Johnstonová.Pití.Praha:VOLVOX GLOBATOR.2014.978-80-7511-016-9.1.;
27 Ann Jones.Nabudúce bude mŕtva.Humenné:Pro familia a ASPEKT.2003..1.;
28 Anselm Grün; Ramona Robbenová.Ztroskotals? Máš šanci!.:Karmelitánské nakladatelství.2004.80-7192-786-4.---.;
29 Antoine de Saint-Exupéry.Malý princ.Prešov:Mladé letá.2011.978-80-10-02072-0.---.;
30 Anton Heretik jr..EPIAF .Nové Zámky:Psychoprof.2008.978-80-89322-01-5.1.;
31 Anton Heretik st., Anton Heretik jr..Klinická psychológia.Nové Zámky:Psychoprof.2016.978-80-89322-24-4.1.;
32 Babette Rothschildová.Tělo nezapomína.Praha:Maitrea.2015.978-80-7500-122-1.1.;
33 Bach, Richard.Iluze.Praha:Synergie.1999.80-901797-5-4.1.;
34 Barbora Kováčová.Liečebná pedagogika II..Bratislava:Univerzita Komenského v Bratislave.2015.978-80-223-3779-3.1.;
35 Barbora Kováčová.Liečebná pedagogika I..Bratislava:Univerzita Komenského v Bratislave.2014.978-80-223-3736-6.1.;
36 Barbora Kováčová.Liečebná pedagogika III..Bratislava:Univerzita Komenského v Bratislave.2015.978-80-223-4015-1.1.;
37 Benedik Vasiljevič Jerofejev.Moskva - Petuški zpáteční. Hodkovičky:Pragma.2005.80-7205-206-3.---.;
38 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský - 1. diel.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.---.;
39 Benedikt z Nursie.Regula.:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.1998.80-967172-5-1.RB.;
40 Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6.---.;
41 Bill W..Ako to vidí Bill. Nitra :Združenie pre služby Anonymným alkoholikom v SR.2010.978-80-970465-0-7.RB-Z.;
42 Boulvin, Yves, 1946-.Začít znovu :.:Praha :.2008.978-80-86949-46-8.---.;
43 Bowlby, John, 1907-1990.Vazba :.Praha:Praha :.2010.978-80-7367-670-4.1.;
44 Bowlby, John,(1907-1990).Odloučení.Praha:Portál.2012.80-262-0076-4.1.;
45 Božena Švábová.Tanečno-pohybová terapia.:KU v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v Levoči.2016..1.;
46 Božena Švábová.Fenomén rozprávky v detskom svete a tvorivá dramatika.Ružomberok:VERBUM - vyd. KU.2014.978-80-561-0166-7.1.;
47 Božena Švábová.Zima, Mikuláš a vianoce.:.2012..1.;
48 brat Efraim.Duchovné cvičenia k zasväteniu a Zásady - rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja. Don Bosco:Bratislava.2008.978-80-8074-071-9.RB.;
49 Brüne, Martin.Evolučná psychiatria :.Trenčín ::Vydavateľstvo F,.2012.978-80-88952-69-5.1.;
50 Buhunka Nováková.Bolavá křídla andělů.Praha:Togga.2013.978-80-7476-027-3.---.;
51 Buriánek, Jiří,1950-.Intimate violence :.Prague:Karolinum.2013.9788024622187 (brož.); 978-80-246-2218-7.1.;
52 Buskotte, Andrea.Z pekla ven : žena v domácím násilí.Brno:Computer Press.2008.978-80-251-1786-6.1.;
53 Bútora, Martin.Mne sa to nemôže stať : Sociologické kapitoly z alkoholizmu.Martin:Osveta.1989.80-217-0076-9.---.;
54 Bútora, Martin.Překročit svůj stín : Kluby abstinujících a jiné svépomocné skupiny v péči o zdraví.Praha:Avicenum.1990.80-201-0086-5.---.;
55 C. S. Lewis.Problém bolesti.Praha:Návrat domů.2013.978-80-7255-284-9.---.;
56 C. S. Lewis.Štyri lásky.Bratislava:Porta libri.2012.978-80-89067-87-9.---.;
57 C. S. Lewis.Kým nemáme tvár.Bratislava:Porta libri.2014.978-80-8156-043-9.1.;
58 C. S. Lewis.Veľký rozvod.Bratislava:Porta libri.2012.978-80-89067-85-5.---.;
59 Carl Gustaf Severin.Vždy je lepšie zostať triezvy.Batislava:Slovo života International.2013.978-80-89165-36-0.---.;
60 Carl Ransom Rogers.Být sám sebou.Praha:Portál.2015.978-80-262-0796-2.1.;
61 Carlson, John G., 1951-.Testy k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda.Praha:Praha : Portál.2011.978-80-7367-861-6.1.;
62 Carol Hegarty.Cesta víťaza. Banská Bystrica:BJB Design.2005.80-969284-2-2.RB-Z.;
63 Claude Uhlinger.Když někdo blízký pije. Portál:Praha.2009.978-80-7367-610-0.RB-Z.;
64 Conway, Helen L..Domácí násilí : příručka pro současné i potenciální oběti se zákonem č.135.Praha:Albatros.2007.978-80-00-01550-7.1.;
65 Cyril Putera.Dobrovoľne otrokom.:.2010..RB-Z.;
66 Daley, Dennis C..Zvládnuť svoj hnev : Pracovný zošit.Banská Bystrica:BJB Design.2005.80-969284-0-6.1.;
67 Daley, Dennis C..Prežiť závislosť : Pracovný zošit.Banská Bystrica:BJB Design.2005.80-969284-1-4.1.;
68 Daniel J. Harrington SJ.Sacra pagina - Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-423-7.RB.;
69 Daniel Kollár.Biele Karpaty.Bratislava:DAJAMA.2005..1.;
70 Daphne K..Dvanásť krokov s Ježišom . Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-680-3.RB-Z.;
71 Dauber, Wolfgang.Feneisův obrazový slovník anatomie : obsahuje na 8000 odborných anatomických pojmů a na 800 vyobrazení.Praha:Grada.2007.978-80-247-1456-1.1.;
72 David Eagleman.Mozog.Bratislava:BizBooks.2017.978-80-566-0214-0.1.;
73 David Pogue.iPhone. Computer Press:Brno.2008.978-80-251-2188-7.RB.;
74 David Pogue.Mac OS X Snow Leopard. Computer Press:Brno.2010.978-80-251-2793-3.RB.;
75 David, J. Robinson.Poruchy osobnosti podľa DSM-4.Trenčín:Vydavateľstvo F.2001.80-88952-06-9.1.;
76 de Mille, Nelson.Zlaté pobrežie. .Bratislava :Ikar.2010.978-80-551-2226-7.1.;
77 De Shazer, Steve.Zázračná otázka.Praha:Portál.2011.80-262-0007-1.1.;
78 Dennis, C. Daley.Recidíva : Ako úspešne abstinovať.Banská Bystrica:Život bez závislostí.2006.80-969550-7-1.1.;
79 Dermek, Andrej, SDB.Sedembolestná.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-09-1.RB.;
80 Dezső Monoszlóy.Päť ročných období lásky. AB-ART:Bratislava.2001.80-89006-13-2.RB.;
81 Dianne Doyle Pita.Nezdravá závislost. Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-377-X.RB-Z.;
82 Dilong, Rudolf, OFM.Mladosť z očistca. Petrus:Bratislava.2001.80-88939-32-1.RB.;
83 Dionýz Kartuzián.Po smrti ....Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-2-2.RB.;
84 Doidge, Norman.Váš mozek se dokáže změnit.Brno ::CPress,.2012.80-264-0111-5.1.;
85 Dorith Košťa.S tebou...a...bez teba. . Gallery :Košice.2008.978-80-969985-0-0.RB.;
86 Dorith Košťa.Na ceste.... . GALLERY :Košice.2010.978-80-969985-2-4.RB.;
87 Dörner, Klaus.Bláznit je lidské : učebnice psychiatrie a psychoterapie.Praha:Grada.1999.80-7169-628-5.1.;
88 Ďurica, Ján, SJ.Sväté písmo.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-797-2.1.;
89 Dušan Porubän.Plamene závislostí. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-685-5.RB-Z.;
90 Edmund Hillary.Na vrcholu Mount Everestu.Praha:Svobodné slovo - Melantrich.1957..1.;
91 Eduard Kolibáš.Alkohol, Drogy, Závislosti. Bratislava:Univerzita Komenského.2007.978-80-223-2315-4.RB-Z.;
92 Eleonóra Kovácsová.Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1998.80-08-02820-3.RB.;
93 Emil.Matt Talbot.:.2015..1.;
94 Emil Barát.Hľadanie v závislosti.:.2015.978-80-970233-5-5.1.;
95 Emile Zola.Zabijak.Bratislava:Smena - SÚV SZM.1975..1.;
96 Erna Haraksimová.Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník. Ottovo nakladatelství:Praha.2005.80-7181-543-8.RB.;
97 Escrivá, Josemaría .Svätý ruženec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-063-7.RB.;
98 Eugen, Bleuler.Učebnica psychiatrie.Trenčín:Vydavateľstvo F.1998.80-967277-6-1.1.;
99 Eva Halušková.Vplyv alkoholizmu na kvalitu života rodiny.Bratislava:VšZaSP sv. Alžbety.2011.978-80-8132-132-0.1.;
100 Ferenczy Gábor.iLife - kompletní průvodce centrem digitálního života. Computer Press:Brno.2007.978-80-251-1661-6.RB.;
101 Fiodor Uglov.Zo zajatia ilúzií.Bratislava a Moskva:Obzor, n.p. a Mir.1988..1.;
102 Francis J. Moloney SDB.Sacra pagina - Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7192-991-8 .RB.;
103 François Garagnon.Jade a posvátná tajemstvý života.Praha:Rybka Publishers.2012.978-80-87067-49-9.---.;
104 František Dejčík.Perly Považia.:Knižné centrum.2002.80-8064-150-1.---.;
105 František Fremuth.Život na hraně.:HTF Praha.2011.978-80-260-0677-0.---.;
106 František Chorvát.Lexikón slušného správania.:Matys.1997.80-967838-0-7.RB.;
107 František Krajňák.Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať. Kresťansko-charitatívny spolok Makrína:Medzilaborce.1995.80-967274-9-4.RB.;
108 František Kšajt.Hovory arte.Červený Kostelec:nakl. Pavel.2015.978-80-7465-132-8.1.;
109 František Pistrák OP.Krížová cesta. Michal Vaško:Prešov.1997..RB.;
110 František Pistrák OP.Ruženec, ale ako?. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-192-3.RB.;
111 František Saleský.365 myšlienok sv. Františka Saleského. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-051-X.RB.;
112 Friedlová, Karolína.Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči.Praha:Grada.2007.978-80-247-1314-4.1.;
113 Fröschl, Elfriede .Konať proti násiliu na ženách.Humenné :Pro Familia.2008.978-80-967964-6-5.1.;
114 G. Medica.Objavitelia prameňov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1983..---.;
115 Gabriel Králik.Veľký týždeň a veľkonočné obdobie.:Redemptoristi.1998.80-7114-226-3.RB.;
116 Gabriel P. Hunčaga OP.Domnikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku.Kraków - Bratislava:Centrum pre štúdium kresťanstva, Vydavateľstvo Chronos, Spolok Slovákov v Poľsku, Slovenská komisia pre kompratívne cirkevné dejiny.2013.978-80-89027-37-8.---.;
117 George R. R. Martin.Rytier siedmich kráľovstiev.Bratislava:TATRAN.2017.978-80-222-0849-9.1.;
118 Gibran, Kahlil,(1883-1931).Prorok.Praha ::DharmaGaia,.2009.978-80-7436-003-9.1.;
119 Gjuričová, Šárka, 1946-.Rodinná terapie :.Praha:Praha :.2009.978-80-247-2390-7.1.;
120 Glass, Jay D..Zvíře v nás.Bratislava:Motýľ.1999.80-88978-13-0.1.;
121 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1993.80-7165-061-7.RB.;
122 Grun, Anselm.Buď dobrý sám k sobě.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-667-1.1.;
123 Haľko, Jozef (1964).Dejiny Lurdskej jaskyne na Hlbokej ceste v Bratislave. Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-510-6.RB.;
124 Haľko, Jozef (1964).Tam, kde zomrel Peter.Bratislava:DAKA.1994.80-9005-39-7-1.RB.;
125 Hans-Urs von Balthasar.Krížová cesta. Kňazský seminár Spišská Kapitula:Spišské Podhradie.1995.80-7142-029-8.RB.;
126 Haranta, Ján.Májový denník.Trenčín:Merkantil.1995.80-967348-0-6.RB.;
127 Harrington, Wilfrid J.,(1927-).Kniha Zjevení.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-534-4.---.;
128 Hašto, Jozef,1949-.Posttraumatická stresová porucha, bio-psycho-sociálne aspekty EMDR a autogénny tréning pri pretrvávajúcom ohrození :.Trenčín ::Vydavateľstvo F,.2012.978-80-88952-71-8.1.;
129 Helena Kuberová.Liečebná pedagogika v kontexte teórie a praxe.Ružomberok:VERBUM.2014.978-80-561-0161-2.1.;
130 Helena Kuberová.Kresťanská spiritualita pre liečebných pedagógov a iných v pomáhajúcich profesiách.Ružomberok:VERBUM.2015.978-80-561-0216-9.1.;
131 Helena Orieščiková.Pedagogika mentálne postihnutých pre vychovávateľov.Ružomberok:VERBUM - vyd. KU.2014.978-80-561-0172-8.1.;
132 Heller, Jiří.Závislost známá neznámá.Praha:Grada.1996.80-7169-277-8.1.;
133 Hellmann, Diana Beate,(1958-).Začínám znovu žít.Praha ::Ikar,.2002.80-249-0067-X.1.;
134 Herényi, Štefan.Modlitby. Alfa:Bratislava.1992.80-05-01064-8.RB.;
135 Holczerová, Vladimíra.Volnočasové aktivity pro seniory /.Praha:Grada.2013.9788024746975 (brož.); 978-80-247-4697-5.1.;
136 Hunčaga, Gabriel, OP.Historické štúdie k dejinám dominikánov. Bratislava:Chronos.2007.978-80-89027-26-2.RB.;
137 Charles Bukowski.Faktótum. Pragma:Praha.2002.80-7205-927-0.RB-Z.;
138 Chondron, Pema.Odvaha skočiť. .Bratislava :Vydavateľstvo Tatran.2011.978-80-222-0601-3.1.;
139 Christoph, Göhlert.Falošné vedomie.Bratislava:Ikar.2001.80-551-0207-4.1.;
140 Ilona Bečková.Farmakologie drogových závislostí. Karolinum:Praha.1999.80-7184-864-6.RB-Z.;
141 Imrich M. Neslušan OFM.Modlitby a chvály na česť Nepoškvrnenej matky Božej Márie.:Slza.1996..RB.;
142 Iva Dostálová.Angličtina pre samoukov. BELIMEX:Bratislava.2004.80-89083-53-6.RB.;
143 Iva Kuceková.Až do rána bieleho. Michal Vaško:Prešov.2009.978-80-7165-766-8.RB-Z.;
144 Ivan Bohuš ml..Pozdrav z Tatier.Tatranská Lomnica:I&B.2016.978-80-89575-04-6.1.;
145 Ivan Bohuš ml..Tatranské doliny.Tatranská Lomnica:I&B.2015.978-80-89575-09-1.1.;
146 Ivan Bohuš ml..Tatranské chaty.Tatranská Lomnica:I&B.2016.978-80-89575-05-3.1.;
147 Ivan Bohuš ml..Na štíty a sedlá.Tatranská Lomnica:I&B.2015.978-80-89575-08-4.1.;
148 Ivan Handzo.Naozaj na zdravie?.Bratislava:Smena - SÚV SZM.1981..---.;
149 Ivan Štúr.Zázraky života.Bratislava:Millerka s.r.o..2016.978-80-972426-0-2.1.;
150 Ivana Furjelová.Až keď bude mama triezva.Bratislava:Evitapress.2013.978-80-89452-60-6.---.;
151 Iveta Franzenová.Sociológia výchovy.Ružomberok:VERBUM, vydavateľstvo KU.2014.978-80-561-0121-6.1.;
152 Jack Canfield.Slepičí polévka pro duši na rozcestí. Práh:Praha.2006.80-7252-153-5.RB-Z.;
153 Jack London, 1876-1916 .Démon alkohol. Labyrint:Praha.2002.80-85935-30-9.RB-Z.;
154 Jan Cimický.Minimum proti stresu. Olympia:Praha.2010.978-80-7376-199-8.---.;
155 Ján Kačala DrSc..Krátky slovník slovenského jazyka. Veda:Bratislava.2003.80-224-0750-X.RB.;
156 Ján Pallo.Slovensko.Bratislava:The Rock, s.r.o..2016.978-80-971719-6-4.1.;
157 Ján Smrek.Moje Najmilšie.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1976..1.;
158 Janet, Geringer.Dospelé deti alkoholikov.:SOFA.1997.80-85752-50-6.1.;
159 Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-58-4.RB.;
160 Jaroslav Seifert.Ty, lásko, pozdravena buď.Praha:Vyšehrad, spol. s r.o..2014.978-80-7429-467-9.1.;
161 Jaroslav Skála.Lékařův maraton. Praha:Čes.spisovatel.1997.80-202-0663-9.RB-Z.;
162 Jaroslav Skála....až na dno!?. Praha:Avicenum.1988..---.;
163 Jaroslav Skála.Závislost na alkoholu a jiných drogách. Praha:Avicenum.1987..---.;
164 Jerzy Pilch.Pod mocným anjelom. Banská Bystrica :Drewo a srd.2003.80-88965-58-6.RB-Z.;
165 Jesenský, Janko.Láska je slnko .Bratislava:Vydavateľstvo Q111.2008.978-80-89092-47-5.1.;
166 Jiří Bohata.Vrátil jsem se v pořádku a včas. Baronet:Praha.2007.978-80-7384-001-3.RB-Z.;
167 Jiří Profous.Průvodce alkoholovou závislostí - především pro ženy pijících partnerů.:Galén.2011.978-80-7262-820-9.---.;
168 Jiřina Vaňková.Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese žiakov s mentálnym postihnutím.Ružomberok:VERBUM.2015.978-80-561-0250-3.1.;
169 Jitka Madarásová.Pravidlá slovenského pravopisu. Veda:Bratislava.2000.80-224-0655-4.RB.;
170 Jitka Suchá, Iva Jindrová, Běla Hátlová.Hry a činnosti pro aktivní seniory.Praha:Portál.2013.978-80-262-0335-3.1.;
171 Johannes Lindenmeyer.Závislosť od alkoholu. Trenčí­n :Vydavateľstvo F.2009.978-80-88952-54-1.RB-Z.;
172 John Bowlby.Ztráta.Praha:Portál.2013.978-80-262-0355-1.1.;
173 John McMahon.První kroky z problémového pití alkoholu.Nesovice:Doron.2013.978-80-7297-116-9.1.;
174 John R. Donahue SJ.Sacra pagina - Evangelium podle Marka. Kostelní Vydří:KN.2006.80-7192-915-8.RB.;
175 John W. Barnhill.Psychické poruchy - kazuistiky.Trenčín:Vvydavateľstvo F.2015.978-80-88952-83-1.1.;
176 Josef Formánek.Úsměvy smutných mužů.Praha:GEKKO DISTRIBUTION.2014.978-80-905581-1-3.1.;
177 Josef Zehentbauer.Drogy lidského těla bez vedlejších účinků.Praha:Portál.2012.978-80-262-0159-5.---.;
178 Joyce De Ridder.Prevencia problémov s alkoholizmom a drogami.Poprad:Život bez závislostí, n.o..2008..1.;
179 Joyce De Ridder.12 Krokov. Poprad:Život bez závislostí.2009..RB-Z.;
180 Jozef Hašto.Autogénny tréning. Trenčín:Vydavateľstvo F.2006.80-88952-40-9.RB-Z.;
181 Józef, Augustyn, Jozef.Zastavenia krížovej cesty.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-596-1.1.;
182 Július, Tomin.Fajčenie vychádza z módy.:Július Tomin.1990.80-900434 2-9.RB-Z.;
183 Jung, Carl Gustav.Mandaly : obrazy z nevědomí.Brno:Nakl.T.Janečka.2004.80-85880-34-2.---.;
184 Junker, Thomas.Evolúcia človeka. .Trenčín :Vydavateľstvo F.2009.978-80-88952-59-6.1.;
185 Jurko, Jozef (1950).Spytovanie svedomia pre moderného kresťana. Kapušany:Bens.2008.978-80-88998-78-5.RB.;
186 Kamil Kalina.Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii.Praha:Grada.2013.978-80-247-4361-5.1.;
187 Kamil Kalina.Klinická adiktologie.Praha:Grada.2015.978-80-247-4331-8.1.;
188 Kamil, Kalina.Terapeutická komunita.Praha:Grada Publishing.2008.9788024724492.1.;
189 Kamila Ženatá.Obrazy z arteterapie.Praha:KOLEM.2015.978-80-905949-2-0.1.;
190 Kamila Ženatá.Obrazy z nevědomí.Praha:KOLEM.2015.978-80-905949-0-6.1.;
191 Kamila Ženatá.Obrazy v pohybu.Praha:KOLEM.2015.978-80-905949-1-3.1.;
192 Karel Kopřiva.Lidský vztah jako součást profese. Praha:Portál.2006.80-7367-181-6.RB-Z.;
193 Karel Nešpor.Návykové chování a závislost. Praha:Portál.2011.978-80-7367-908-8.RB-Z.;
194 Karel Nešpor.Duševní pružnost v každodenním životě.Praha:Portál.2015.978-80-262-0778-8.1.;
195 Karel Nešpor.Zůstat střízlivý. Brno:Host.2006.80-7294-206-9.RB-Z.;
196 Karel Nešpor.Kudy do pohody.Praha:Portáll.2016.978-80-262-1044-3.1.;
197 Karel Nešpor.Léčba a prevence závislostí. Praha:Psychiatrické centrum.1996.80-85121-52-2.RB-Z.;
198 Karel Nešpor.Jak zlepšit sebeovládání. Ústí nad Orlicí:Oftis.2007.978-80-86845-67-8.RB-Z.;
199 Karin Lászlová.Zhubné ilúzie.:Osveta.1987..---.;
200 Karoľová, Katarína.Aktívny aj vo vyššom veku.[Bratislava]:Centrum MEMORY.2012.9788097035570 (hrebeňová väzba); 978-80-970355-7-0.1.;
201 Katarína Halčinová.Nemčina. Príroda:Bratislava.2001.80-07-00667-2.RB.;
202 Katarína Slobodová Nováková.Tatranskí nosiči.Tatranská Lomnica:I&B.2015.978-80-89575-07-7.1.;
203 Kateřina Havlová.Maminko, prosím tě, nepij!.Praha:andrej šťastný.2004.80-86739-10-4.---.;
204 Kathleen S..12 kroků. Hodkovičky:Pragma.2006.80-7349-011-0.RB-Z.;
205 Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0.1.;
206 Katolícka Cirkev.Sväté písmo Starého i Nového zákona. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-152-8 ( 0-86516-335-9 ).RB.;
207 Katolícka Cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-253-2.RB.;
208 Kazuo Ishiguro.Soumrak dne.Voznice:LEDA.2016.978-80-7335-419-0.1.;
209 Kenner, T.A..Symboly a jejich skrytý význam : záhadný smysl a zapomenutý původ znamení a symbolů v moderním světě.V Praze:Metafora.2007.978-80-7359-079-6.1.;
210 Klusoňová, Eva.Rehabilitační ošetřování klientů s těžkými poruchami hybnosti /.Brno ::Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů,.2014.978-80-7013-567-9.1.;
211 Klusoňová, Eva.Ergoterapie v praxi.Brno ::Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů,.2011.978-80-7013-535-8.1.;
212 Kolcún, Milan.Košická čítanka. .Košice :UnitedPartners.2010.978-80-970235-1-5.---.;
213 Kollár, Daniel ; Kollár, Tibor.Okolie Bratislavy (turistický sprievodca v slovenskom jazyku). .Bratislava :Dajama.2010.978-80-89226-95-5.1.;
214 Končeková, Ľuba.Patopsychológia. Lana:Prešov.2005.80-89235-00-X.1.;
215 Končeková, Ľuba.Vývinová psychológia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2014.9788071659457 (brož.); 978-80-7165-945-7.1.;
216 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.RB.;
217 Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva.Ježišu dôverujem v Teba. Trnava:VIA.2007.978-80-967336-2-0.RB.;
218 Körper, Karol.Prameň z Boha. Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-217-4.RB.;
219 Košč, Marián.Základy psychológie. .Bratislava :SPN - Mladé letá.2009.978-80-10-01677-8.1.;
220 Křivohlavý, Jaro,(1925-).Horieť, ale nevyhorieť.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350030 (brož.);978-80-8135-003-0.1.;
221 Krivošíková, Mária.Úvod do ergoterapie.Praha:Praha :.2011.978-80-247-2699-1.1.;
222 Kuberová, Helena, 1956-.Didaktika ošetřovatelství.Praha:Praha :.2010.978-80-7367-684-1.1.;
223 Kurt Lohr.Prehľadná gramatika - Nemčina.:INFOA.2003.80-85836-36-X.RB.;
224 Květenský, Josef.Pomôcka pre zdravotnícky kurz.Ružomberok:Katolícka univerzita.2007.978-80-8084-229-1.1.;
225 Lacika, Ján.Vysoké Tatry : turistický sprievodca.Bratislava :Dajama.2006.80-89226-24-8.1.;
226 Lacko, Anton - Komárek, Karel.Zdravotná a sociálna výchova v rómskych komunitách. .Ružomberok :VERBUM - vydavateľstvo KU.2010.978-80-8084-647-3.1.;
227 Ladislav Muška.Přestupní stanice štěstí. Dauphin:Praha.2010.978-80-7272-221-1.RB-Z.;
228 Ladislav Pecháček.Dobří holubi se vracejí. XYZ:Praha.2009.978-80-7388-181-8.RB-Z.;
229 Ladislav Záborský.Krížová cesta. TEXTM:Prievidza.1993..RB.;
230 Langmeier, Josef.Vývojová psychologie.Praha:Grada.2007.978-80-247-1284-0.1.;
231 László Kolozsvári Papp.Smrť alkoholika.Bratislava:Tatran.1983..1.;
232 Laurent Gay.Zese žiju.Karmelitánské nakladatelství:Karmelitánské nakladatelství.2012..---.;
233 Leonhard Schlegel.Psychoterapia.Bratislava:Vydavateľstvo F.2015.978-80-88952-84-8.1.;
234 Letz, Dominik Roman, OP.Verný pravde.:Rehoľa dominikánov Bratislava.2006.80-969536-1-3.RB.;
235 Lewis, C. S. (Clive Staples), 1898-1963.Rady skúseného diabla.:Porta libri.2007.978-80-89067-45-9.---.;
236 Libuše Schneiderová.Tvoríme pre radosť.Praha:Fragment.2016.978-80-564-0216-0.1.;
237 Liebmann, Marian, 1942-.Skupinová arteterapie :.:Praha :.2010.978-80-7367-729-9.1.;
238 Linke, Arno.Kapitoly z muzikoterapie.Rosice u Brna:Gloria.1997.80-901834-4-1.1.;
239 Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-047-5.RB.;
240 Lisa A. Kurtz.Hry pro rozvoj psychomotoriky.Praha:Portál.2015.978-80-262-0800-6.1.;
241 Lívia Vavrušeková.Úzkostné poruchy.Martin:Osveta.2013..1.;
242 Lubomír Černík, 1924-1978.Chobotnice. Bookman:Praha.2006.80-903455-6-5.RB-Z.;
243 Lubomír Čevela.Digitálni fotografie v programu GIMP.Computer Press:Computer Press.2012.978-80-251-3582-2.---.;
244 Ľubomír Krajčírik.Arteterapia ako prostriedok prekonávania krízového obdobia jednotlivca s postihnutím.Ružomberok:VERBUM - vyd. KU.2014.978-80-561-0178-0.1.;
245 Ľubomír Straka.Súdnolekárska alkohológia. Martin:Osveta.2011.978-80-8063-363-9.RB-Z.;
246 Ľuboš Onderčin.Krížová cesta za pokoj v rodine.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-179-2.1.;
247 Lucie Dvořáková.Tvoření z přírodnin, odpadu a obyčejných materiálů.Brno:CPress.2010??.978-80-264-1300-4.1.;
248 Lucien Aimé Duval.Prečo bola noc taká dlhá. Bratislava :Post Scriptum.2010.978-80-970489-4-5.RB-Z.;
249 Ludewig, Kurt,(1942-).Základy systemické terapie.Praha:Grada.2011.80-247-3521-0.1.;
250 Luke Timothy Jonson.Sacra pagina - Evangelium podle Lukáše. Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-560-8.RB.;
251 Madonna Gaudingová.Mandaly od A do Z.:Metafora.2012.978-80-7359-322-3.---.;
252 Magda Baloghová.Rozum do vrecka.:Mladé letá.1998.80-06-00840-X.RB.;
253 Magdaléna Szabová.Pohyb v terapii - terapia v pohybe.Bratislava:IRIS.2017.978-80-89726-94-3.1.;
254 Magdalena Vagnerová.V zajetí alkoholu. Plot:Praha.2005.80-86523-52-7.RB-Z.;
255 Majzlanová, Katarína.Dramatoterapia v liečebnej pedagogike.Bratislava:IRIS.2004.80-89018-65-3.1.;
256 Malcolm Lowry.Na úpätí sopky.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1978..1.;
257 Malgorzata Klecka.FAScinujúce deti.Nitra:Návrat, o.z..2012.978-80-969621-6-7.---.;
258 Malý, Vincent.Veľký týždeň a veľkonočné trojdnie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-255-9.RB.;
259 Malý, Vincent.Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..RB.;
260 Malý, Vincent.Klaňajme sa Pánovi.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-299-9.RB.;
261 Malý, Vincent 1922-.Úcta k Sedembolestnej Panne Márii. Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-109-7.RB.;
262 Mannes S. Marušák OP.Ruženec. DMC Salve:Košice.2005.80-969408-9-9.RB.;
263 Márai, Sándor.Kniha byliniek. .Bratislava :Kalligram.2010.978-80-8101-361-4.1.;
264 Marek Skwarnicki.Krížová cesta s Jánom Pavlom II. Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-052-X.RB.;
265 Mária Čunderlíková.Pracovný zošit.1. :Centrum MEMORY.2010.978-80-970355-1-8.1.;
266 Mária Čunderlíková.Pracovný zošit.1. :Centrum MEMORY.2010.978-80-970355-1-8.1.;
267 Mária Čunderlíková.Pracovný zošit.1. :Centrum MEMORY.2010.978-80-970355-1-8.1.;
268 Mária Čunderlíková.Aj s Alzheimerovou chorobou sa to dá....Bratislava:Centrum MEMORY n.o..2015.978-80-971716-3-6.1.;
269 Maria Peura.Na okraji světla.:Havran.2009.978-80-86515-94-6.---.;
270 Marián Hatala.ľúbostnato.Bratislava:TRIO Publishing, s.r.o..2013.978-80-89552-46-7.1.;
271 Mariani, Juraj.Abstinencia je stav duše .:Ján Boggero - BIANKO.2009.978-80-970202-9-3.---.;
272 Marie Kuklová.Kognitivně-behaviorální terapie v léčbě závislostí.Praha:Portál.2016.978-80-262-1101-3.1.;
273 Marie-Angel Carré.I darebák má duši.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.978-80-7195-548-1.1.;
274 Mário Gešvantner.Zlatí chlapci z Göteborgu.:Ottovo nakladatelství.2002.80-7181-743-0.RB.;
275 Mark Lauren.Telo ako posilňovňa.Bratislava:TIMY PARTNERS spol. s. r.o..2015.978-80-89311-49-1.1.;
276 Marta Horňáková.Kroky k inkluzívnej škole.Ružomberok:VERBUM - vyd. KU.2014.978-80-561-0187-2.1.;
277 Marta Horňáková.Včasná intervencia orientovaná na rodinu. .Bratislava :Univerzita Komenského.2010.978-80-223-2915-6.1.;
278 Marta Horňáková.Príbeh liečebnej pedagogiky.Ružomberok:VERBUM - vyd. KU.2015.978-80-561-0253-4.1.;
279 Marta Horňáková.Poruchy správania ako výzva.Ružomberok:VERBUM.2016.978-80-561-0359-3.1.;
280 Marta Horňáková, Pavol Janoško (eds.).PROinkluzívna klíma školy.Ružomberok:VERBUM, vydavateľstvo KU.2014.978-80-561-0175-9.1.;
281 Martin Podolan.Kniha citátov.Bratislava:Marenčin PT.2014.978-80-8114-438-7.1.;
282 Martin Rázus.Krčmársky kráľ.Turčiansky sv. Martin:Matica Slovenská.1940..1.;
283 Martin Sloboda.Bratislava. s.r.o.:MS Agency.2001.80-968524-4-2.RB.;
284 Martina Vaňová.Podporte svoj kognitívny rast.Bratislava:Centrum MEMORY n.o..2015.978-80-971716-2-9.1.;
285 Melody Beattie.Přestaňte být závislí. Praha:Pragma.1999.80-7205-653-0.RB-Z.;
286 Melody Beattie.Skoncujte so spoluzávislosťou.Bratislava:Citadella.2014.978-80-89628-63-6.1.;
287 Michael Quist.Úspešný život. Bratislava:LUC.2003.80-7114-446-0.RB.;
288 Michaela Saccardinová.Slovensko-taliansky slovník.:Kniha - spoločník.1998.80-88814-09-X.RB.;
289 Michaela Saccardinová.Taliančina pre samoukov.:Kniha-spoločník.1994.80-901160-4-3.RB.;
290 Michaela Šavrnochová.Závislosť od alkoholu v kontexte rodinného systému.Banská Bystrica:Belianum.2015.978-80-557-0833-1.1.;
291 Michail Bugakov.O prospěšnosti alkoholismu.:.2011.978-80-87053-43-0.RB-Z.;
292 Michal Hlušík.Talianska gramatika.:Kniha - spoločník.2001.80-88814-27-8.RB.;
293 Michal Hlušík.Taliansko-slovenský slovník.:Kniha - spoločník.2003.80-88814-32-4.RB.;
294 Michal Kohn.Holíčsky čert.Bratislava:Marenčin PT, spol. s.r.o..2014.978-80-8114-354-0.1.;
295 Milan Kolcun.Štýly Krásy v Košiciach.Košice:JES SK, s.r.o..2011.978-80-88900-43-6.1.;
296 Milan Kolcun.Košická čítanka II..:UnitedPartners, s.r.o..2016.978-80-970235-4-6.1.;
297 Milan Kolcun.Košické detaily.Košice:JES SK, s.r.o..2013.978-80-88900-55-9.---.;
298 Milan Kolcun.Košické povesti a legendy.Košice:JES SK, s.r.o..2014.978-80-88900-66-5.1.;
299 Milan Kolcun.Košické detaily II..Prešov:JES SK, s.r.o..2016.978-80-88900-85-6.1.;
300 Milan Kolcun, Alexander Jiroušek.Potulky mestom Košice 1+2. . Košice :Agentúra JES SK.2011.978-80-88900-39-9.RB.;
301 Milan Lechan.Vyznanie.Žilina:GEORG.2014.978-80-8154-090-5.1.;
302 Miloslav Šimek.Besídka bývalých žáků zvláštní školy. Melantrich:Praha.1990..RB.;
303 Miroslav Búran.Potreba milovať.Košice:DALi.2014.978-80-89596-07-2.1.;
304 Miroslav Kopnický.Didaktika matematiky a špeciálna didaktika matematiky.Ružomberok:VERBUM.2016.978-80-561-0373-9.1.;
305 Miroslav, Válek.Básnické dielo.Bratislava:Kalligram.2005.80-7149-795-9.1.;
306 Monika Plocová.Na špičce ledovce. iNSiGNiS:Praha.2005.80-86353-03-6.RB-Z.;
307 Monika Plocová.Ledové stopy zapomnění. iNSiGNiS:Praha.2006.80-86353-04-4.RB-Z.;
308 Monika Plocová.Všechno má svůj ča. iNSiGNiS:Praha.2007.978-80-86353-00-5.RB-Z.;
309 Montessori, Maria,1870-1952.Od dětství k dospívání /.Praha ::Triton,.2011.978-80-7387-478-0.1.;
310 MUDr. Jozef Hašto, PhD.Autogénny tréning.Trenčín:Vydavateľstvo F.2013.978-80-88952-75-6.1.;
311 Myška, Miroslav, 1946-.333 tipů a triků pro digitální fotografie.:Brno :.2009.978-80-251-2210-5.---.;
312 Nancy Osgood a kol..Alkoholizmus u starších ľudí.Poprad:Život bez závislostí, n.o..2007..1.;
313 Naomi Feil.Validácia.Bratislava:TERAPEUTIKA.2015.978-80-971766-1-7.1.;
314 Nemcová, Viera.Krížová cesta lásky c Viera Nemcová, Boris Kozlík.Zvolen:Jas.1999.80-88795-61-3.1.;
315 Nykl, Ladislav(1940-).Carl Ransom Rogers a jeho teorie.Praha:Grada.2012.80-247-4055-9.1.;
316 Oliver Sacks.Vďačnosť.Bratislava:Inaque.sk (ARThur, s.r.o.).2016.978-80-89737-32-1.1.;
317 Olov Svedelid.Božie korene.Bratislava:SMENA - SÚV SZM.1984..1.;
318 Pápežská rada pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov, Vatikán.Cirkev, drogy a toxikománia. Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-454-9.RB-Z.;
319 Paul Auster.Kniha iluzí. Prostor:Praha.2005.80-7260-134-2.---.;
320 Pavel Hirax Baričák.Šlabikár šťastia.HladoHlas:HladoHlas.2012.978-80-89502-23-3.---.;
321 Pavel Hirax Baričák.Príbeh muža.:HladoHlas.2011.978-80-89502-11-0.---.;
322 Pavel Koyš.Rosa.Bratislava:Smena .1979..1.;
323 Pavel Koyš.Vyznanie lásky.Bratislava:Smena, vydavateľstvo SÚV SZM.1975..1.;
324 Pavel Koyš.Všade.Bratislava:Smena .1982..1.;
325 Pavel Landa.Rekreační cyklistika : výběr kola, technika jízdy, děti a kolo. Grada:Praha.2004.80-247-0726-8.RB.;
326 Pavel, Koyš.V láske je žena bezbrehá.:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.1998.80-88735-92-0.1.;
327 Pavol Janoško.Rodinný systém v kontexte teórie a praxe.Ružomberok:VERBUM.2015.978-80-561-0324-1.1.;
328 Peter.Prameň. Nitra:Kancelária služieb AA na Slovensku.2011..RB-Z.;
329 Peter.Prameň. Nitra:Kancelária služieb AA na Slovensku.2010..RB-Z.;
330 Peter Abrahams.Ľudské telo.Bratislava:Svojtka&Co..2016.978-80-567-0007-5.1.;
331 Peter Brezina.Sobotište na pohľadniciach a fotografiách.Sobotište:OÚ Sobotište.2017.978-80-972636-2-1.1.;
332 Peter Fedor.Rozprávka o Vtákovi šťastia.Trenčín:Vydavateľstvo F, Pro mente sana, Trenčín.2014.978-80-88952-81-7.1.;
333 Peter Ondrejkovič.Sociálna patológia.Bratislava:VEDA - vydavateľstvo SAV.2009..1.;
334 Peter, Gavora.Úvod do pedagogického výzkumu.Brno:Paido.2000.80-85931-79-6.1.;
335 Peteraj, Kamil,1945-.Toto je moja reč.Bratislava:Ikar.2014.9788055140056 (viaz.); 978-80-551-4005-6.1.;
336 Petlák, Erich.Kapitoly zo súčasnej edukácie. .Bratislava :PhDr. Milan Štefanko - IRIS.2011.978-80-89256-62-4.1.;
337 Petr Bakalář.Bůh jako psychický virus.Praha:Beta Books.2008.978-80-87197-14-1.1.;
338 Petra Batók.A pak už jen tma. Praha:Labyrint.2008.978-80-85935-88-2.RB-Z.;
339 Plath, Sylvia, 1932-1963 - autor.Pod skleněným zvonem.Praha:Praha :.1996.80-7203-009-4.1.;
340 Plocová, Monika, 1966-.Ventil.:Praha :.2008.978-80-86353-06-7.---.;
341 Podolák, Peter.Malá Fatra - turistický sprievodca.Bratislava :Dajama.2007.978-80-89226-50-4.1.;
342 Prof. Dr. Karol Lányi.Rozprávky o alkoholu.Československý abstinentný sväz Praha:Československý abstinentný sväz Praha.1923..---.;
343 prof. MUDr. Vladislav Zikmund, DrSc..Zamyslenia.:F - Trenčín.2011.978-80-88952-68-8.---.;
344 prof. MUDr. Vladislav Zikmund, DrSc..Zamyslenia.:F - Trenčín.2011.978-80-88952-68-8.1.;
345 Rábek, František.Krížová cesta.:.1999..RB.;
346 Radcliffe, Timothy.Prečo byť kresťanom?.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2012.978-80-970126-2-5.1.;
347 Radmila Lorencová.Spiritualita uživatelů alkoholu a marihuany. Praha:Dauphin.2011.978-80-7272-247-1.RB-Z.;
348 Rahner, Karl, 1904-1983.Modlitby života. Dobrá kniha:Trnava.1995.80-7141-054-3.RB.;
349 Rastislav Rosinský, Vladimír Klein.Základy pedagogiky pre pomáhajúce profesie.:GARMOND Nitra.2013.978-80-89148-99-8.1.;
350 Ratzinger, Joseph - Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.---.;
351 Rebeka Alexy.Do pekla a späť.Bratislava:TATRAN.2013.978-80-222-0655-6.1.;
352 Renata Filatova.Využití kompenzačních pomůcek v praxi.:Asociace konceptu Snoezelen-MSE .1990??.978-80-260-6333-9.1.;
353 Renata Filatova.Snoezelen - MSE.:Kleinwächter Josef.2014.978-80-905419-3-1.1.;
354 Renata Filatova.Snoezelen - MSE Skriptum pro akreditovaný základní kurz.:Asociace konceptu Snoezelen-MSE .1990??..1.;
355 Renate Sannwald.Psychoterapeutické dovednosti.Brno:Emitos.2015.978-80-87171-45-5.1.;
356 Reyna, Rudy de.Základy kresby a maľby : Ako kresliť a maľovať to, čo vidím okolo seba.Bratislava:Svojtka & Co..2005.80-969336-1-2.---.;
357 Rheinwaldová, Eva.Novodobá péče o seniory.Praha:Grada.1999.80-7169-828-8.1.;
358 Richard Bach.Most přes navždy.Praha:Synergie Publishing SE.2010.80-86099-13-X.1.;
359 Richard Bach.Jonathan Livingston Racek.Praha:Synergie.1999.80-86099-23-7.1.;
360 Róbert Henček.Taliančina. Príroda:Bratislava.2002.80-07-01190-0.RB.;
361 Robert Tabus.Třinácty stupeň blaženosti.Praha:Avicenum.1984..1.;
362 Romano Guardini.Křížová cesta našeho Pána a Spasitele.:.1970..RB.;
363 Rudyard Kipling.Když.:Petrkov.2015.978-80-87595-43-5.1.;
364 Rulíšek, Hynek.Slovník křesťanské ikonografie.:Karmášek.2006.80-239-7434-3.1.;
365 Russian Museum.Matt Lamb.:Russian Museum.2007.978-3-938-051-79-5.1.;
366 Růžena Lepšová.Výtvarné techniky a nápady pro celý rok.Olomouc:Agentura Rubico, s.r.o..2015.978-80-7346-181-2.1.;
367 Ružena Scherhauferová.Už viem, že chcem teba. Bratislava :Ikar.2010.978-80-551-2221-2.RB-Z.;
368 S. Nolen-Hoeksema.Psychologie Atkinsonové a Hilgarda.Praha:Portál.2012.80-262-0083-7.1.;
369 Sacks, Oliver W.,1933-.Muž, ktorý si mýlil manželku s klobúkom.Bratislava:ARThur.2013.9788097090685 (viaz.); 978-80-970906-8-5.1.;
370 Saroyan, William.Tracyho tiger. .Bratislava :Artforum.2009.978-80-969226-6-6.1.;
371 Satir, Virginia,(1916-1988).Terapie rodiny.Praha:Portál.2012.80-262-0179-5.1.;
372 Savaterri, Gaetano.Sicílčania.Bratislava :Kalligram.2006.80-7149-909-9.1.;
373 Scott D. Miller, Insoo Kim Berg.Zázračná metoda.Praha:Portál, s.r.o..2014.978-80-262-0593-7.1.;
374 Sdružení pro Služby Anonymních alkoholiků v ČR.Cesta.:.2011..RB-Z.;
375 Schavel, Milan.Sociálna prevencia.Liptovský Ján:PROHU.2012.9788089535064; 978-80-89535-06-4.1.;
376 Schwartz, B..Ako zlyháva terapeut.Trenčín:Vydavateľstvo F.2006.80-88952-42-5.1.;
377 Silke Scheuermann.Hodina mezi psem a vlkem.:Kniha Zlín.2009.978-80-87162-23-1.---.;
378 Simona Krakovská.Posilnite svoj mozog!.Bratislava:Centrum MEMORY n.o..2017.978-80-971716-5-0.1.;
379 Sitarčíková, Zdena, 1965- - autor.Papírové nápady - tvoříme z papíru, kartonu a lepenky.Brno:Brno :.2006.80-251-1148-2.1.;
380 Skácel, Jan, 1922-1989.A znovu láska.Praha:Praha :.2011.978-80-7429-129-6.1.;
381 Skalický, Vladimír.999 vtipov na každý deň. .Bratislava :Aktuell.2010.978-80-89153-85-5.1.;
382 Slovenská liturgická komisia.Sväté písmo, Nový Zákon..Bratislava:SBS.1992.80-85486-01-6.RB.;
383 Slovenský červený kríž.Príručka na opatrovanie klientov v domácom prostredí.Bratislava:Ikar, a.s. - Príroda.2016.978-80-551-4946-2.1.;
384 Smrek, Ján.Básnické dielo.Bratislava :Kalligram.2007.978-80-8101-021-7.1.;
385 Sournia, Jean.Dějiny pijáctví.Praha:Garamond.1999.80-86379-01-9.1.;
386 Staniek, Edward.Modlitby marnotratných synů a dcer.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-645-0.1.;
387 Stanislav Kunda.Klinická diagnostika alkoholizmu.Martin:Osveta.2014.978-80-8063-420-9.1.;
388 Stanislav Rakús.Telegram. Levice :Koloman Kertész Bagala.2009.978-80-8108-016-6.---.;
389 Susanne F. Fincher.Vytváření mandaly. Pragma:Praha.1997.80-7205-394-9.---.;
390 Svetová zdravotnícka organizácia.Neuroveda o užívaní psychoaktívnych látok a závislosti.Bratislava:Inštitút drogových závislostí - CPLDZ.2004.80-969196-0-1.1.;
391 Svetová zdravotnícka organizácia.Neuroveda o užívaní psychoaktívnych látok a závislosti.Bratislava:Inštitút drogových závislostí - CPLDZ.2004.80-969196-0-1.1.;
392 Sylvia Hamplová.Mluvnice italštiny - gramatica italiana. Leda:Praha.2004.80-7335-041-6.RB.;
393 Šicková.Základy arteterapie.Praha:Portál.2008.978-80-7367-408-3.1.;
394 Štefan Hajdin.Ej, Macejku, Macejku ....Bratislava:Príroda.1985..1.;
395 Štefan Hajdin.Išeu Macek .... Príroda:Bratislava.1982..RB.;
396 Štefan Moravčík.Záhorácke povesti. Mladé letá:Bratislava.1998.80-06-00885-X.RB.;
397 Štefan Moravčík.Zlatá kniha Záhoria. Matica slovenská:Martin.2003.80-7090-714-2.RB.;
398 Štefan Oľha.Drsný diktát drogy.Bratislava:Smena - SÚV SZM.1984..---.;
399 Štefan Oľha.Až na dno rozkoší.Martin:Oveta.1969..1.;
400 Švábová, Božena.Metódy tvorivej dramatiky v edukačnom procese detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. .Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-396-0.1.;
401 Švábová, Božena.Aktivizácia jednotlivcov s mentálnym postihnutím dramatoterapiou.Ružomberok:Verbum.2013.9788080849894 (brož.); 978-80-8084-989-4.1.;
402 Švábová, Božena.Riekanky a detské hry v predprimárnom období.Ružomberok:Verbum.2012.9788080848583 (brož.); 978-80-8084-858-3.1.;
403 Tadeusz Dolega Mostowicz.Mastičkár.:Smena.1968..---.;
404 Táňa, Balcová.Rusko-slovenský a slovensko-ruský slovník.Bratislava:Kniha-spoločník.2006.80-88814-45-6.1.;
405 ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD..Sväté písmo. Trnava:Dobrá kniha.2012.978-80-7141-739-2.1.;
406 Tim Newark.Rozhodujúce bitky dejín.Praha:Ottovo nakladatelství.2004.80-7360-150-8.---.;
407 Tim Winton.Tep prachu. Volvox Globator:Praha.2005.80-7207-566-7.RB-Z.;
408 Timothy Radcliffe.Prečo chodiť do kostola?.Zvolen:Dominikáni.2013.978-80-970126-4-9.1.;
409 Timothy Radcliffe.Vrhni sa do vody.Zvolen :Dominikáni.2014.978-80-970126-5-6.1.;
410 Timothy Radcliffe OP.Nazývám vás přáteli. Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-679-5.RB.;
411 Tolstoj, Lev Nikolajevič.Čítanie na každý deň. .Ružomberok :VERBUM - vydavateľstvo KU.2011.978-80-8084-655-8.1.;
412 Tomáš Kempenský.Nasledovanie Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-024-6.RB.;
413 Tomáš Valchář.Ako zvíťaziť nad závislosťou. Bratislava:ECM.1995.80-85733-34-X.RB-Z.;
414 Tomin, Július.Ako prestať fajčiť.Martin:Osveta.1990.80-217-0109-9.1.;
415 Trenckmann, U..Psychiatria a psychoterapia.Trenčín:Vydavateľstvo F.2005.80-88952-26-3.1.;
416 Týnková, Jarmila,1967-.Breviář abstinující alkoholičky /.Krásná Lípa ::Marek Belza,.2014.978-80-87116-30-2.1.;
417 Ulrich Engel.Dominikánska spiritualita. Košice:VIENALA.2001.80-88922-69-0.RB.;
418 Urban, Lukáš,1977-.Sociální deviace /.Plzeň ::Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,.2012.978-80-7380-397-1.1.;
419 Václav Jamek.Píseň o Rolandovi. Odeon:Praha.1986..RB.;
420 Vágnerová, Marie,(1956-).Vývojová psychologie.Praha:Karolinum.2012.80-246-2153-3.1.;
421 Valenta, Milan.Dramaterapie.Praha:Grada Publishing.2011.80-247-3851-1.1.;
422 Vallés, Carlos G..Umenie voľby.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-522-7.---.;
423 Veľbacký, Ján.Alle sorgenti dell´offertorium : Canto e Rito.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2006.80-89138-45-4.1.;
424 Verena Kast.Dynamika symbolů.Praha:Portál, s.r.o..2014.978-80-262-0676-7.1.;
425 Veronika Bendová.Nemčina pre samoukov.:Príroda.2000.80-07-01157-9.RB.;
426 Veronika Matysová.Patricie.:Euromedia Group, k. s. - Knižní klub.2012.978-80-242-3606-3.1.;
427 Víťo Staviarsky.Záchytka. Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-238-9.---.;
428 Vl. Hort.Detská a adolescentní psychiatrie.Praha:Portál.2008.9788073674045.1.;
429 Vladimír J. Koudelka OP.Rozjímavý růženec. Krystal OP:Praha.1998.80-85929-27-9.RB.;
430 Vladimír J. Koudelka OP.Dominik - Zvěstování Božího slova. Tišnov:SURSUM.1992.80-901038-4-7.RB.;
431 Vladimír J. Koudelka OP.Meditace - Postoje sv. Dominika při modlitbě. Krystal OP:Praha.1996..RB.;
432 Vladimír Novotný.Alkoholizmus a drogové závislosti. OBZOR:Bratislava.2011..RB-Z.;
433 Vladimír Novotný.Alkoholizmus a drogové závislosti. OBZOR:Bratislava.2010..RB-Z.;
434 Vladimír Vysockij.Nepiju sám.:Praha.2007.978-80-7363-168-0.RB-Z.;
435 Vladislav Janeček.Začínáme s Macem : vše o Macích a Mac OS X Lion na jednom místě.:Jitka Janečková-Vydavatelství.2011.978-80-904816-1-9.---.;
436 Vladislav Janeček.Začínáme s Macem : vše o Macích a Mac OS X na jednom místě. 2010 :Dražovice.2010.978-80-904816-0-2.RB.;
437 Vokáč Čmolík, Jiří.Trhák, aneb, 21 kapitol o vašem mozku /.Praha ::Inner Winner,.2013.978-80-260-6099-4.1.;
438 Vonkomer, Jan.Akí sme a akí budeme.Bratislava:Stimul.1998.80-85697-02-5.1.;
439 vyd. Príroda.Opatrovateľstvo.Bratislava:Príroda.2012.9788007019911 (brož.); 978-80-07-01991-1.1.;
440 Wang, Yi,1960-.Odvážné srdce píše vzletným štětcem /.V Praze ::Galerie Zdeněk Sklenář,.2013.978-80-87430-17-0.1.;
441 Wilkerson, David.Dýka a kríž. .Bratislava :Vydavateľstvo ACS - Kresťanský život.2011.978-80-7120-078-9.1.;
442 William H. Campbell.Biopsychosociálny prístup - manuál.Bratislava:Vydavateľstvo F.2016.978-80-88952-85-5.1.;
443 William Saroyan.Dobrodružství Wesleye Jacksona.Praha:Václav Petr.1948..1.;
444 Yann Andréa.Marguerite Durasová. Košice:Vydavateľstvo Pectus.2008.978-80-969793-7-0.RB-Z.;
445 Združenie pre služby AA na Slovensku.Triezvy život. Nitra :Združenie pre služby Anonymným alkoholikom v SR.1999.978-0-916856-91-5.RB-Z.;
446 Združenie pre služby AA na Slovensku.20 rokov AA na Slovensku 1990-2010. Nitra :Združenie pre služby Anonymným alkoholikom v SR.2010.978-80-970465-2-1.RB-Z.;
447 Združenie pre služby AA na Slovensku.Anonymní alkoholici. Turany :Tlačiareň P+M Grafické štúdio.2007.978-80-969713-1-2.RB-Z.;
448 Združenie pre služby AA na Slovensku.Denné zamyslenia. Nitra :Združenie pre služby Anonymným alkoholikom v SR.2010.978-80-970465-1-4.RB-Z.;
449 Zeleiová, Jaroslava,1975-.Psychodynamické aspekty muzikoterapie :.Trnava ::Typi Universitatis Tyrnaviensis,.2012.978-80-8082-492-1.1.;
450 Zelina, Miron.Teórie výchovy alebo hľadanie dobra. .Bratislava :SPN - Mladé letá.2010.978-80-10-01884-0.1.;
451 Zuzana Precechtelová, Adrián Štefanko.Tvoríme z odpadu.Bratislava:IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o..2015.978-80-89726-29-5.1.;
452 Zuzana Řezáčová Lukášková.Splňte si svůj sen.Praha:Eminem.2014.978-80-7281-472-5.1.;
453 Ženatá, Kamila.Obrazy z nevědomí : práce v arteterapeutickém ateliéru.Praha:Portál.2005.80-7367-033-X.1.;
454 Živný, Hroznata.Kapitoly z terapie závislostí od psychoaktívnych látok.Bratislava :Sociálna práca.2004.80-89185-07-X.1.;
455 Živný, Hroznata,(1948-).Teoretické a praktické koncepty liečby a doliečovania závislostí.Bratislava:Univerzita Komenského.2012.80-223-3193-7.1.;