logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov

1 .Nedeľný misál : misál na nedele a význačnejšie sviatky v roku. - 1. vyd. - Orig.: Missale Romanorum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate P. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1982. - ..SÚCM.;
2 ."Mater et magistra".:Vydavateľstvo politickej literatúry.1963..BS-74.;
3 ."Vdýchni do ich sŕdc slovo tvojho synovstva".Nitra:Komisia KBS pre DOS.1995..BS-126.;
4 .(Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu.Košice:Hudobná spoločnosť Hemerkovcov.2011..BS-169.;
5 .\"Halálom után nem fog minden akaratom szerint történni\".Piliscsaba; Esztergom:Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar; Szlavisztika-Közép Európa Intézet; Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport.2007.9789639206311 (brož.); 978-963-9206-31-1.d18/5a.;
6 .1050 years a guide to the history of Poland 966-2016.Varšava:.2016.978-83-8098-012-9.BZ-60.;
7 .1865/8-ik évi országgyulési torvényczikkek.Budapešť:.1869..C19/5b.;
8 .1958 Turzovka 1968.:.1968..BS-221.;
9 .20.000 slov anglicko-český česko-anglický slovník mluvené řeči.:.1946..BS-30.;
10 .33 dní úsměvu a pravdy.:.1978..BS-04.;
11 .340. výročie kráľovského potvrdenia Košickej univerzity.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-280-6.d6/4.;
12 .365 zamyslení na každý deň.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1998..BS-152.;
13 .40 rokov misijnej činnosti slovenských jezuitov v Kanade.:.1945?..BS-27.;
14 .5. teologický sborník.:.1980?..BS-141.;
15 .50 rokov slovenského gymnázia v Košiciach na Kováčskej ulici.Košice:.1980?..BS-42.;
16 .50 rokov slovenského gymnázia v Košiciach na Kováčskej ulici.Košice:.1980?..BS-124.;
17 .650. výročie založenia obce Rosina 1341 - 1991.:.1991..BS-158.;
18 .A ciszterci rend zirci kongregációjának névtára 1943 - 44.:.1944..d14/1b.;
19 .A fehér és kiváltságos premontrei kanonok-rend jászóvári prépostságának századok ünnepe 1902 április 6-án.Budapest:Athenaeum.1902..d14/2.;
20 .A jászóvári prémontréi kanonokrend névkönyve.Kassán:Werfer Károly.1872..BZ-39.;
21 .A jászóvári premontrei kanonokrendi prépostság névtára az 1944-ik évre.:.1944..d14/1b.;
22 .A katholikus iskolaugy magyarországban. II..:.1882..BZ-3.;
23 .A katholikus iskolaugy magyarországban. II..:.1884..BZ-20.;
24 .A katholikus iskolaugy magyarországban. II..:.1884..BZ-17.;
25 .A katholikus legényegylet magyar foldon.:.1887..BZ-23.;
26 .A keresztény vallás apologiája. II. časť.:.1893..BZ-26.;
27 .A kispap szunorái.:.1864..C14/4b.;
28 .A magyar szent korona.:.1869..BZ-6.;
29 .A Magyarországi katolikus egyházkozségek igazgatási és adóztatási Szabályzata.:.1930?..d14/1a.;
30 .A mi urunk Jesus Kristusnak uj testamentoma.:.1754..C21/4a.;
31 .A pannonhalmi szent benedek-rend névtára az 1917 - 1918 tanévre.:.1917..d14/1b.;
32 .A pannonhalmi szent-benedek-rend és a pannonhalmi egyházmegye névtára az 1894-95 tanévre..:.1894..d14/1b.;
33 .A pannonhalmi szent-benedek-rend és a pannonhalmi egyházmegye névtára az 1941-42 iskolai évre.:.1941..d14/1b.;
34 .A pannonhalmi szent-benedek-rend és a pannonhalmi egyházmegye névtára az 1943-44 iskolai évre.:.1943..d14/1b.;
35 .A pannonhalmi szentbenedekrend és a pannonhalmi egyházmegye névtára az 1939 - 40 iskolai évre.:.1939..d14/1b.;
36 .A Pázmany-intézet szociális korének alapszabályai.:.1908..d14/1b.;
37 .A peszach hagada.:.1930?..d14/1a.;
38 .A prágai magyar hírlap ajándéka elofizetoi részére.:.1930?..d14/1b.;
39 .A római pápák torténetlme sz. pétertol korunkig. I. diel.:.1869..BZ-20.;
40 .A római pápák torténetlme sz. pétertol korunkig. II. diel.:.1870..BZ-20.;
41 .A római pápák torténetlme sz. pétertol korunkig. VI. diel.:.1871..BZ-20.;
42 .A Szlovákiai református keresztén egyház zsinati tanácsa.:.1952..C14/5b.;
43 .Abauj-Torna vármegye.Budapest:A vármegyei szociográfiák kiadóhivatala.1939..d14/2.;
44 .Abbandlungen der herren prof. dr. Kampers, Msg. dr. Ehles, P. B. Duhr und dr. Sacher.:.1918..BZ-60.;
45 .Acaftistul.:.1917..C20/4b.;
46 .Acta academiae Velehradensis 1948.:.1948..PS-41.;
47 .Acta academiae Velehradensis 1948.:.1948..PS-31.;
48 .Acta Apostolicae Sedis A. XLII. (1950).Rím:.1950..n1/1.;
49 .Acta Apostolicae Sedis A. XLIII. (1951).Rím:.1951..n1/1.;
50 .Acta Apostolicae Sedis A. XLIV. (1952).Rím:.1952..n1/1.;
51 .Acta Apostolicae Sedis A. XLV. (1953).Rím:.1953..n1/1.;
52 .Acta Apostolicae Sedis A. XLX. (1958).Rím:.1958..n1/1.;
53 .Acta Apostolicae Sedis A. XLXI. (1959).Rím:.1959..n1/1.;
54 .Acta Apostolicae Sedis A. XLXII. (1960).Rím:.1960..n1/1.;
55 .Acta Apostolicae Sedis A. XLXIII. (1961).Rím:.1961..n1/1.;
56 .Acta Apostolicae Sedis A. XLXIV. (1962).Rím:.1962..n1/1.;
57 .Acta Apostolicae Sedis A. XLXXI. (1969).Rím:.1969..n1/1.;
58 .Acta capituli provincialis provinciae Bohemiae A.D. 1934.:.1934..BZ-59.;
59 .Acta conventus thoruniensis .:.1645..C12/1.;
60 .Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum .:.1873..C11/6.;
61 .Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis.:.2005..PS-37.;
62 .Acta psychologica Tyrnaviensia. 5 - 2001. Človek v centre psychologického skúmania a starostlivosti.. Katedra psychológie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity:Trnava.2001.80-89074-05-7.d7/4.;
63 .Acta V. conventus Velehradensis anno MCMXXVII, post s. Cyrillum natum MC ....Olomucii ::Sumptibus Academiae Velehradensis,.1927..d17/5a_CZ1920_1950.;
64 .Acta VI. Conventus Velehradensis :.Olomucii ::Leopold Prečan,.1933..d17/5b_CZ1920_1950.;
65 .Ad casus conscientiae de mandato.Trnava:.1766..C12/2a.;
66 .Ad casus conscientiae de mandato.Trnava:.1766..C19/1a.;
67 .Ad casus conscientiae de mandato.Trnava:.1766..C11/1b.;
68 .Ad conventum nationis Gallicae .:.1796..C21/1b.;
69 .Additamenta ad proprium missalis et liturgiae horarum.Rím:.2006..d18/8.;
70 .Adjutorium nostrum in nomine Domini seu selecta pietatis exercitia.Trnava:.1881..C18/5a.;
71 .Adorační hodina pro Advent.:.1936..BS-25.;
72 .Adorační pobožnost.:.1946..BS-53.;
73 .Adresář církví a náboženských společností registrovaných v České republice podle stavu k 1. dubnu 1998.Praha ::Ministerstvo kultury České republiky,.1998.80-902096-6-1.BS-164.;
74 .Advent.:.1980?..SAM1/a.;
75 .Advent.:.1980?..SAM/3.;
76 .Advent elso vasarnap.:.1800?..C18/3.;
77 .Agathon.Lipsko:.1773..C18/4b.;
78 .Agenda funebria to jest pohřební práce.Budapešť:.1893..C20/4b.;
79 .Ahoj. S tebou Pane je mi fajn.:.1997..BS-221.;
80 .Ai Sacerdoti figli prediletti della Madonna.Miláno:.1986..d18/2a.;
81 .Akcia 365.Košice:Dom Božského Srdca.1994..BS-159.;
82 .Aké je poslanie cirkvi? :.Bratislava ::Slov. vydav. polit. lit.,.1959..BS-205.;
83 .Ako očistiť, prehĺbiť a aplikovať "obnovu a oživenie kresťanstva".:.1969..BS-177.;
84 .Ako sa žilo v minulosti. V Babylone. Fortuna Print:Bratislava.1993.80-7153-030-1.d6/8.;
85 .Ako si predstavujem budúcnosť.:.1980?..BS-177.;
86 .Akta provinční kapituly české dominikánské provincie slavené ve dnech 25.1. až 6.2. 1998 v konventu Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci.:.1998..BS-118.;
87 .Aktuálne filozofické a teologické otázky.:.1970..SAM1/b.;
88 .Aktuálne filozofické a teologické otázky.:.1970..SAM/6.;
89 .Akty II. provinčnej kapituly.Zvolen:Bratstvo laikov sv. Dominika.2014..d6/7.;
90 .Akty provinčnej kapituly bratstva laikov sv. Dominika na Slovensku.:.2010..BS-174.;
91 .Aleluja.Ontario:Slovenskí jezuiti v Kanade.1968..USA.;
92 .Aleluja.Ontario:Slovenskí jezuiti v Kanade.1968..C33/5.;
93 .Aleluja.:.1984..USA.;
94 .Alexander Eckerdt. Grafika a kresba.Košice:Východoslovenská galéria [vyd.].1985..BS-70.;
95 .Alleluja :.Kladno ::nákl. vlastním,.1997..BS-212.;
96 .Alles aus liebe zu Gott.:.1953..BZ-60.;
97 .Allgemeines heses uber berbrechen.:.1787..C20/2b.;
98 .Almanach naptárral az MDCCCXC. évre.Budapešť:.1890..BZ-39.;
99 .Aloisie Lateauová, stigmatisovaná z Bois d\'Haine, spolu s krátkým dějepisným nástěnem stigmatisovaných starší i novější doby.Praha ::B. Stýblo,.1895..CZ1900.;
100 .Alveare méhkas.:.1837..C11/4b.;
101 .Alveare méhkas.:.1837..C11/2b.;
102 .Alžbeta Eppingerová.:.1979..SAM/6.;
103 .Alžbetin list 1995.:.1995..PS-12.;
104 .AMária - Kongregáció kézikonyve.:.1929..C14/5b.;
105 .Amen 1998.:.1998..PS-21.;
106 .Amerika se směje :.Praha ::Československý spisovatel,.1958..d8/2_CZ1950_1990.;
107 .Analecta sacri ordinis fratrum Praedicatorum.Rím:.1977..PZ-3.;
108 .Analecta sacri ordinis fratrum Praedicatorum.Rím:.1977..PZ-3.;
109 .Andrej Hlinka :.Ružomberok ::Tlačiareň LEV,.1991..PS-03.;
110 .Andrej Sládkovič.Martin:Matica slovenská.1970..BS-158.;
111 .Angela Merici. Myšlienky o živote a diele sv. Angely.:.1970?..BS-26.;
112 .Angelicum.Rím:.1979..PZ-3.;
113 .Angelicum.Rím:.2010..PZ-5.;
114 .Anime e corpi.:.1982..PZ-2.;
115 .Aniol Panski z papiezem Janem Pawlem II..:.1983..d18/2a.;
116 .Année Dominicaine ou vies des saints. Décembre.Lyon:.1909..d18/3.;
117 .Année Dominicaine ou vies des saints. Novembre.Lyon:.1906..d18/3.;
118 .Annee Dominicane ou vies des saints.Lyon:.1889..d18/3.;
119 .Annee Dominicane ou vies des saints.Lyon:.1895..BZ-36.;
120 .Anno Domini 1990.:.1990..PS-21.;
121 .Anno Domini 1992.:.1992..PS-36.;
122 .Anno Domini 1993.:.1993..PS-36.;
123 .Anno Domini 1994.:.1994..PS-36.;
124 .Anno Domini 1995.:.1995..PS-37.;
125 .Anno Domini 1996.:.1996..PS-37.;
126 .Anno Domini 1997.:.1997..PS-37.;
127 .Anonymi Methodus tractandi textus didacticos.:.1753..C15/4a.;
128 .Antiphonale zum Stundengebet.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verl.2010.9783451200205.d11/4b.;
129 .Anton Jaszuch :.Košice ::[s.n.],.1972..BS-64.;
130 .Apoštol víry.:.1980?..BS-148.;
131 .Apoštolář..Řím ::Křesťanská akademie,.1955..BS-200.;
132 .Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl. Panny Marie.Olomouc:nákladem vlastním,; Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje.1946..PS-17.;
133 .Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl. Panny Marie.Olomouc:nákladem vlastním,; Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje.1946..PS-40.;
134 .Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl. Panny Marie.:nákladem vlastním,; Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje.1948..PS-17.;
135 .Apoštolská exhortácia Svätého Otca Jána Pavla II. Familiaris consortio - rodinné spoločenstvo.:.1980?..SAM/6.;
136 .Apoštolské povzbudenie pápeža Pavla VI. o obnove rehoľného života podľa učenia II. vatikánskeho koncilu.:.1970?..BS-177.;
137 .Apoštolský list "Amantissima Providentia" o šestsetletém výročí smrti svaté Kateřiny Sienské.:.1980?..BS-163.;
138 .Apoštolský list Salvifici Doloris.:.1986?..BS-166.;
139 .Apoštolský list Svätého Otca Jána Pavla II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1991..BS-211.;
140 .Appendix historiae congregationum de auxiliis .:.1700?..C14/6.;
141 .Aquinói szent Tamás.Budapešť:.1885..BZ-34.;
142 .Arnoldi Corvini a belderen jc. imperator Justinianus magnus catholicus augustus .:.1668..C20/5a.;
143 .ARS 1970.:.1970..PS-32.;
144 .ARS 1971.:.1971..PS-32.;
145 .Ars bonae mortis, sive: Quotidiana erga sanctissimam Dei matrem Mariam pietas.:.1733..C18/5b.;
146 .Asketika.:.1988..SAM/5.;
147 .Assertiones ex universa philosophia ... principis domini domini Josephi.:.1802..C11/5a.;
148 .assertiones ex universa theologia in systema redacta.:.1781..C13/3a.;
149 .Auf den Marshall Anseln.:.1911..BZ-25.;
150 .Augustin..:.1935?..BS-39.;
151 .Augustissimae invictissimae ... Mariae Theresiae.:.1776..C20/6.;
152 .Ausbundige jugenden des heiligen junglings Aloysii Gonzaga.Viedeň:.1727..C18/4b.;
153 .Ausgewahlte schriften des hl. Aurelius Augustinus.:.1874..C22/3b.;
154 .Ausgewahlte schriften des hl. Aurelius Augustinus kirchenlehrers.:.1878..C20/5a.;
155 .Auschwitz in den Augen der SS.Auschwitz-Birkenau:Staatliches Museum.1998.8385047352 (kart.).d13/1.;
156 .Ave.Dechtice:.2011..PS-46.;
157 .Ave Maria 1967.:.1967..PS-36.;
158 .Ave Maria 1994.:.1994..PS-36.;
159 .Avignon.:.1977..BS-26.;
160 .Az árvák atyja.:.1900?..BZ-31.;
161 .Az egri foegyházmegye schematismusa 1963.:.1963..d14/1b.;
162 .Az erdélyi katholicizmus multja és jelene.:.1925..d14/2.;
163 .Az isteni ige társasága.:.1937..BZ-59.;
164 .Az ur Jézus szenvedése és halála.:.1860..BZ-34.;
165 .Barok. Klasicizmus. Empír.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1955..d3/5_SK1950_1990.;
166 .Básně Boleslava Jablonského.:.1884..CZ_1920.;
167 .Bazilika minor Narodenia Panny Márie slávnostné vyhlásenie 6. septembra 2008 vo Vranove nad Topľou. .Vranov nad Topľou :Farský úrad.2008.978-80-970003-6-3.BS-115.;
168 .Bazylika swietego Antoniego.:.1990??..d18/2b.;
169 .Beatifikácia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-450-0.BS-149.;
170 .Bellum contra hostes capitales animae.:.1720..C10/5a.;
171 .Benedicite. I. Chorbuch.Regensburg:.1886..C15/5b.;
172 .Benedicti papae XIV. de synodo Dioecesana .:.1765..C16/4a.;
173 .Benedicti papae XIV. de synodo Dioecesana .:.1765..C21/1a.;
174 .Benedicti papae XIV. de synodo Dioecesana .:.1765..C10/5a.;
175 .Benedictio de rore coeli pinguedine terrae seu sermones panegyrici.:.1768..C12/3a.;
176 .Bénicki jólánkának, unokám szulottének, csongrád-vár-megyében.:.1800?..BZ-38.;
177 .Bericht uber die feltversammlung zur feier der secundiz des heiligen vaters Pius IX..:.1869..BZ-57.;
178 .Beseda pro mládež.:.1948..BS-56.;
179 .Beseda siedma.:.1980?..BS-24.;
180 .Betrachtungen uber die vornehmsten wahrheiten der religion.Braunschweig:.1785..C20/2b.;
181 .Betrachtungen uber die vornehmsten wahrheiten der religion.Braunschweig:.1785..C18/1b.;
182 .Bevezetés a Magyarkoronaországot .:.1850..C22/3a.;
183 .Bezpečnosť, istota a radosť zo spasenia.[S.l.]:[s.n.].197..BS-108.;
184 .Bible česká.:.1715..CZ1900.;
185 .Bible česká.:.1930..BS-187.;
186 .Bible česká.:.1930..BIBCZ.;
187 .Bible česká..Praha ::Dědictví sv. Jana Nep.,.1922-1925..BIBCZ.;
188 .Bible česká..Praha ::Dědictví sv. Jana Nep.,.1922-1925..BIBCZ.;
189 .Bible česká..Praha ::Dědictví sv. Jana Nep.,.1922-1925..d15/5b.;
190 .Biblí česká čili písmo svaté starého i nového zákona.Praha:.1888..BIBCZ.;
191 .Bibli česká to jest celé swaté písmo starého i nowého zákona.Praha:.1804..BIBCZ.;
192 .Biblí Česká, čili, Písmo Svaté Starého i Nového Zákona :.Praha ::Dědictví Svatojanské,.1889..BIBCZ.;
193 .Biblí svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona.Praha:Synodná rada Českobratskej cirkvi Evanjelickej.1957..BIBCZ.;
194 .Biblia.2. :Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-61-2.BIBSK.;
195 .Biblia sacra vulgatae editionis.Ratisbonae:.1863..C21/1b.;
196 .Biblia sacra vulgatae editionis.Ratisbonae:.1863..C20/1b.;
197 .Biblia sacra vulgatae editionis.Ratisbonae:.1863..C18/2b.;
198 .Biblia sacra vulgatae editionis.Ratisbonae:.1863..C20/1b.;
199 .Biblia sacra Vulgatae editionis juxta exemplaria ex typographia apostolica vaticana .:.1872..C15/2b.;
200 .Biblia sacra vulgatae editionis sixti quinti pont. max. Iussu recognita atque edita.:.1658..C15/2b.;
201 .Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. et Clementis VIII. .:.1705..C14/4a.;
202 .Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. et Clementis VIII. .:.1705..C31/1a.;
203 .Biblická konkordance :.:Praha :.1933.80-900881-9-8.d17/4a_CZ1920_1950.;
204 .Biblická konkordance /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1961-1967..p1/1.;
205 .Biblické dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..BS-136.;
206 .Biblické dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SSV1990.;
207 .Biblické dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SSV1990.;
208 .Biblické příběhy.Levoča:Egmont.1980?.978-80-252-0592-1.BS-101.;
209 .Biblické příběhy.Levoča:Egmont.1980?.978-80-252-0592-1.BS-207.;
210 .Biblické vedy.:.1970?..BS-04.;
211 .Biblické vedy.:.1970?..BS-98.;
212 .Biblické vedy.:.1970?..BS-31.;
213 .Biblické vedy.:.1970?..BS-31.;
214 .Biblické vedy.:.1980?..BS-147.;
215 .Bibliothek der Underhaltung und des Willens.:.1895..d11/1b.;
216 .Biblische geschichte fur die jugend.:.1817..C21/1b.;
217 .Biblische predigten aus alle sonntage des jahres.:.1796..C20/3b.;
218 .Biela kniha o výčinoch kontrarevolúcie v Maďarsku.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry.1956..BS-02.;
219 .Bischof De. Fekler von St. Polten und die neue Aera.Viedeň:.1868..BZ-51.;
220 .Biskupská synoda o európe .Vatikán:Liberta Editrice Vaticana.1991..BS-221.;
221 .Blahoslavená Alix le Clerc, spolukazateľka rádu Regulovaných kanonisiek sv. Augustína, kongregácie de Notre Dame.Bratislava:rehoľa Notre Dame.1947..BS-203.;
222 .Blahoslavená Alix le Clerc, spolukazateľka rádu Regulovaných kanonisiek sv. Augustína, kongregácie de Notre Dame.Bratislava:rehoľa Notre Dame.1947..BS-33.;
223 .Blahoslavená Anežka Česká.:.1928..BS-46.;
224 .Blahoslavená De Marillac Lujza zakladateľka spoločnosti po sv. Vincentovi menovaných milosrdných sestier. Dcér kresťanskej lásky.Bratislava:.1930?..BS-131.;
225 .Blahoslavená De Marillac Lujza zakladateľka spoločnosti po sv. Vincentovi menovaných milosrdných sestier. Dcér kresťanskej lásky.Bratislava:.1930?..BS-205.;
226 .Blahoslavená Imelda. Patrónka prvoprijímajúcich.:.2000?..BS-220.;
227 .Blatter der frinnerung ....:.1883..BZ-10.;
228 .Boh a duša.[Michalovce]:Redemptoristi na Slovensku.1925..d15/3_SK1920_1950.;
229 .Boh a ja - Jednotný katolícky spevník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..C33/5.;
230 .Boh a ja - Jednotný katolícky spevník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-97.;
231 .Boh a ja - Jednotný katolícky spevník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-108.;
232 .Boh na mňa pamätá. O povahách.:.1970?..BS-219.;
233 .Bohemia sancta :.:Praha :.1989.80-7113-032-X.ČKCH.;
234 .Bohosloví.Praha:.1946..BS-17.;
235 .Bohoslužba hodín.:.1980?..SAM1/a.;
236 .Bohoslužba hodín.:.1980?..SAM/4.;
237 .Boj za mier - Boj za život.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..BS-194.;
238 .Boj za mier - Boj za život.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..BS-96.;
239 .Bon den misbrauchen behm mariadienst.:.1786..C18/5b.;
240 .Bože, príď mi na pomoc.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..BS-111.;
241 .Bože, príď mi na pomoc.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..BS-93.;
242 .Boží cesta.Velehrad:.1947..d17/4b_CZ1920_1950.;
243 .Boží děti. C..:.1970?..BS-169.;
244 .Boží hrob a vzkriesenie.:.1980?..BS-145.;
245 .Boží láska člověkem.:.1980?..BS-177.;
246 .Boží ľud na cestách.:.1970?..BS-31.;
247 .Božie deti. Deloreskere čhave.. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.1995.80-85405-31-8.BS-144.;
248 .Božie milosrdenstvo - Tvoja záchrana. [TYPOPRESS]:[Košice].2001.80-967496-6-8.BS-143.;
249 .Božie volanie.:.1980?..SAM1/a.;
250 .Bratovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..BS-25.;
251 .Bratrské písně.Bratislava:Bratrská jednota.1923..d17/3a_cz1920-1950.;
252 .Bratrstvo sv. ružence.Praha:.1907..BS-217.;
253 .Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1771..C10/4a.;
254 .Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1771..C17/5b.;
255 .Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1771..C21/1b.;
256 .Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1771..C11/4b.;
257 .Breviarium romano-seraphicum. Pars autumnalis.:.1938..C14/4b.;
258 .Breviarium Romanum. ex Typographia Balleoniana:Venetiis .1779..C10/3a.;
259 .Breviarium romanum ex decreto b. PII V. pontificis maximi .:.1712..C17/5b.;
260 .Breviarium romanum ex decreto b. PII V. pontificis maximi .:.1712..C18/5a.;
261 .Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini.Viedeň:.1856..C16/5a.;
262 .Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini.Viedeň:.1856..C31/1b.;
263 .Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum pars au.:Ratisbonae & Neo -eboraci sumptibus chartis et typis Friderici Pustet.1866..C14/1a.;
264 .Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum S. Pii V pontificis maximi.:.1950..C13/2b.;
265 .Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum S. Pii V pontificis maximi jussu editum.:.1942..C13/2b.;
266 .Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum pars hiemalis.:Sumtibus Chartis et typis Friderici Pustet S. Sedis apostolicae typographi .Ratisbonae & Neo - Eboraci.1865..C11/6.;
267 .Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum summorum pontificum cura recognitum Tomus prior editio II luxta typicam.: Taurini Marietti Romae S. Sedis apostolicae s. rituum congregationis typographi.1964 ??..C14/1a.;
268 .Breviarium romanum pro sollemnioribus festis.:.1928..C13/5a.;
269 .Breviarium romanum. Pars autumnalis.Ratisbonae:.1939..C14/4b.;
270 .Breviarium romanum. Pars hiemalis.:.1949..C14/5b.;
271 .Breviarium romanum. Pars verna.:.1937..C14/4b.;
272 .Breviarium romanum. SS. D. N. Pium VII. Pars vernalis.:.1814..C14/5a.;
273 .Breviarium romanum. Tomus prior.:.1961..C14/5b.;
274 .Breviarium scripturisticum in dominicalia totius anni Evangelia.:.1746..C14/4a.;
275 .Breviarum juxta ritum s. ordinis praedicatorum.Rím:.1909..C21/2b.;
276 .Breviarum juxta ritum s. ordinis praedicatorum.Rím:.1909..C17/1a.;
277 .Briefftellen.Frankfurt:.1754..C20/4a.;
278 .Bruderliebe.:.1930?..d12/2a.;
279 .Buď dobrý.Praha:.1945..d9/4b_CZ1920_1950.;
280 .Buď dobrý.Praha:.1945..BS-17.;
281 .Buď dobrý.Praha:.1945..BS-46.;
282 .Buď dobrý.Praha:.1945..BS-203.;
283 .Buh je spravedlivý.:.1939..BS-29.;
284 .Bulletin.:Ideovo tlačová komisia vo Východoslovenskom kraji.1977..BS-24.;
285 .Bulletin 1979.:Ideovo tlačová komisia vo Východoslovenskom kraji.1979..BS-24.;
286 .Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-3.;
287 .Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-2.;
288 .Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-3.;
289 .Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-1.;
290 .Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-3.;
291 .Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-1.;
292 .Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-3.;
293 .Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-3.;
294 .Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-1.;
295 .Bunte geschichten.:.1913..d12/1b.;
296 .Caeremoniale episcoporum summorum pontificum jussu editum et a Benedicto XIV..Rím:.1848..C17/3a.;
297 .Cahiers saint Dominique.Montpellier:.1965..PZ-3.;
298 .Calendarium in usum ecclesiae r. catholicae exhibens.Budapešť:.1816..C19/4b.;
299 .Calendarium in usum ecclesiae r. catholicae exhibens.Budapešť:.1816..C31/1a.;
300 .Campegii vitringa observationum sacrarum .:.1711..C15/3b.;
301 .Campegii vitringa observationum sacrarum .:.1711..C10/3a.;
302 .Canones et decreta sacrosancti oecumenici concilii Tridentini.:.1854..BZ-15.;
303 .Canones et decreta sacrosancti oecumenici concilii Tridentini.:.1854..C10/5a.;
304 .Cantiques spirituels .:.1856..C10/4b.;
305 .Cantus ....:.1965..BZ-10.;
306 .Cantus ad processiones et benedictiones SSMI sacramenti.:.1920..C13/3b.;
307 .Cantus diversi e graduali et antiphonario romano.:.1871..C21/4b.;
308 .Cantus ecclesiasticus sacrae historiae passionis domini nostri Jesu Christi.:.1868..C19/6.;
309 .Cantus?.:.1800?..C14/6.;
310 .Caritas 1934.:.1934..PS-30.;
311 .Catalogus conventuum et fratrum conspectus familiae Dominicanae.:.2015..d7/6.;
312 .Catalogus institutorum religiosorum terrarum Bohemicarum.:.1993..BS-204.;
313 .Catalogus institutorum religiosorum terrarum Bohemicarum.:.1995..BS-204.;
314 .Catalogus provinciae Hungariae societatis Jesu anni 1942.:.1942..BZ-59.;
315 .Catalogus provinciae Hungariae societatis Jesu anni 1942.:.1942..d14/1b.;
316 .Catalogus provinciae Hungariae societatis Jesu anni 1944.:.1944..BZ-59.;
317 .Catalogus. Katalog řeholních řádu a kongregací v ČSFR.:.1992..BS-204.;
318 .Catechisme en histoires ou recueil complet des exemples indiques dans les catechismes.:.1882..d18/1a.;
319 .Catechismus concilii Tridentini.Paríž:.1830..C15/4b.;
320 .Catechismus Romanus ex decreto sacrosancti concilii Tridentini.:.1702..C10/4a.;
321 .Celoslovenský schematizmus 2000.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-289-X.d10/5a.;
322 .Cesta duchovnej obnovy.Rím:.1983..BS-138.;
323 .Cesta k pravde II. Kto je Kristus?.:.1980?..SAM/5.;
324 .Cesta k pravde V. Pohľady na život Krista 1. od narodenia po umučenie.:.1980?..SAM/5.;
325 .Cesta k pravde VI. Pohľady na život Krista 2. Umučenie Ježiša Krista.:.1980?..SAM/5.;
326 .Cesta k pravde VII. Pohľady na život Krista 3. Od zmŕtvychvstania po Turíce.:.1980?..SAM/5.;
327 .Cesta k pravde XII. O osobitnom povolaní 1. o manželstve.:.1980?..SAM/5.;
328 .Cesta k pravde XIII. O osobitnom povolaní 2. o kńazoch, rehoľníkoch, laikoch a chorých.:.1980?..SAM/5.;
329 .Cesta k pravde. IX. Čo je svätá omša?.:.1980?..BS-149.;
330 .Cesta k pravde. XII. O osobitnom povolaní. O manželstve.:.1980?..BS-134.;
331 .Cesta k spravodlivosti.:.1980?..BS-166.;
332 .Cesta k trvalému šťastiu.:Pre vnútornú potrebu Rožňavskej diecézy.1975?..BS-168.;
333 .Cesta k věčné lásce.Praha:Ladislav Kuncíř.1932..d17/1b_cz1920-1950.;
334 .Cesta k věčné lásce :.Brno ::Mariánský apoštolát v Brně,.1939..d17/4b_CZ1920_1950.;
335 .Cesta k věčné lásce II., III. diel.:.1980?..SAM/6.;
336 .Cesta k věčné spáse.:.1936..BS-52.;
337 .Cesta k životu.:.1980?..BS-106.;
338 .Cesta Svätého kríža a Žalospev Bolestnej Matky.Trnava:Františkánsky kláštor.1937..BS-221.;
339 .Cesta Svätého kríža a Žalospev Bolestnej Matky.Trnava:Františkánsky kláštor.1937..BS-41.;
340 .Cesta Svätého kríža a Žalospev Bolestnej Matky.Trnava:Františkánsky kláštor.1937..BS-23.;
341 .Cesta Svätého kríža a Žalospev Bolestnej Matky.Trnava:Františkánsky kláštor.1937..BS-188.;
342 .Cesta Svätého kríža a Žalospev Bolestnej Matky.Trnava:Františkánsky kláštor.1937..BS-190.;
343 .Cesta Svätého kríža a Žalospev Bolestnej Matky.Trnava:Františkánsky kláštor.1937..BS-150.;
344 .Cesta svätého kríža a žiaľospev panenskej Matky.Trnava:Bratia menší.1913..BS-182.;
345 .Cesta, pravda, život.:.1980?..BS-100.;
346 .Cesta. Mesačník o kvalite života.:.2013..PS-48.;
347 .Cesta. Mesačník o kvalite života.:.2014..PS-48.;
348 .Cesta. Mesačník o kvalite života.:.2015..PS-48.;
349 .Cesta. Mesačník o kvalite života.:.2015..PS-47.;
350 .Cestou k slovám.Budapešť:.1996..BS-121.;
351 .Cieľ a koniec života 1942.:.1942..PS-14.;
352 .Cieľ človeka.:.1980?..SAM/6.;
353 .Cirkev a štát.:.1939..BS-24.;
354 .Církev obecná.:.1947..BS-28.;
355 .Cirkev v 49 pokoleniach.:.1980?..SAM/5.;
356 .Cirkevné dejiny.:.1980?..SAM1/b.;
357 .Ciszterci. Kiváltságos szent rend személyzetének névtára.:.1882..d14/1b.;
358 .Clemens papa VIII..:.1688..C14/6.;
359 .Clemens papa XII..:.1736..C21/2a.;
360 .Clemens papa XII..:.1736..C21/3a.;
361 .Codex Iuris Canonici :.Kevelaer ::Butzon und Bercker,.1984.3-7666-9371-9.d11/1b.;
362 .Codex Iuris Canonici :.Kevelaer ::Butzon und Bercker,.1984.3-7666-9371-9.d18/2a.;
363 .Collectio brevium at que instructionum.:.1797..C20/4b.;
364 .Communicatives.:.1986..BS-26.;
365 .Communio :.Svitavy ::Trinitas,.1996-..PS-41.;
366 .Compendiaria Graecae grammatices institutio.:.1770..C10/4a.;
367 .Compendiolum regnorum Sclavoniae, Croatiae, Dalmatiae, Galliciae et Lodomeriae.:.1777..C14/4b.;
368 .Compendium constitutionum fratrum ordinis Praedicatorum.Paríž:.1872..C20/5a.;
369 .Compendium constitutionum fratrum ordinis Praedicatorum.Paríž:.1872..C12/5b.;
370 .Compendium constitutionum fratrum ordinis Praedicatorum.Paríž:.1872..C18/5a.;
371 .Compendium constitutionum fratrum ordinis Praedicatorum.Paríž:.1872..C21/5a.;
372 .Compendium historiae sacri, religiosi ac propriae Hungariae ordinis s. Pauli primi eremitae.:.1804..C13/2b.;
373 .Compendium theologiae pastoralis .Budapešť:.1854..BZ-41.;
374 .Conferences de Notre-Dame de Paris.Paris ::E. Baltenweck,.1881...d18/1a.;
375 .Constitutio de sacra liturgia .:.1964..BZ-51.;
376 .Constitutio de sacra liturgia.:.1966..BZ-51.;
377 .Constitutiones fratrum s. ordinis Praedicatorum.:.1886..C13/5a.;
378 .Constitutiones fratrum s. ordinis Praedicatorum.:.1886..C31/2b.;
379 .Cornelii Nepotis vitae.:.1746..C21/5b.;
380 .Counseling and spirituality :.Boston, MA ::Houghton Mifflin Co.,.2007..0618474943 (main student text).d18/2b.;
381 .Coz wiecej dac mogla?.:.1966..BZ-1.;
382 .Cristianesimo nella storia.Bologna:.1982..PZ-4.;
383 .Criticorum sacrorum sive annotatorum ad librum psalmorum, proverbiorum, ecclesiasten et canticum canticorum.:.1788..C18/6.;
384 .Cura habituati sive peccati exterminium.:.1709..C15/2b.;
385 .Cursus theologicus scholastico-dogmaticus sive praelectionum theologicarum.Kolín:.1752..C16/6.;
386 .Cvičebnice jazyka řeckého.:Praha :.1993.80-85528-25-8.d7/3.;
387 .Cyklus A. Turíčna nedeľa.:.1971..SAM/7.;
388 .Cyril a Metod.:Spolok sv. Cyrila a Metoda.1991..BS-220.;
389 .Cyrilometodějský kalendář. Praha:Praha :.1950]-.80-7113-211-X.PS-23.;
390 .Cyrilometodějský kalendář 1954.:.1954..PS-21.;
391 .Časné majetky Cirkvi.:.1980?..BS-22.;
392 .Časopis katolického duchovenstva 1929.:.1929..p1/3b.;
393 .Časopis katolického duchovenstva 1930.:.1930..PS-32.;
394 .Časopis katolického duchovenstva 1931.:.1931..PS-33.;
395 .Časopis katolického duchovenstva 1932.:.1932..PS-33.;
396 .Časopis katolického duchovenstva 1933.:.1933..p1/5b.;
397 .Časopis katolického duchovenstva 1933.:.1933..p2/1a.;
398 .Časopis katolického duchovenstva 1934.:.1934..PS-32.;
399 .Časopis katolického duchovenstva 1934.:.1934..p1/5b.;
400 .Časopis katolického duchovenstva 1936.:.1936..p1/3a.;
401 .Časopis katolického duchovenstva 1938.:.1938..PS-32.;
402 .Časopis Slovenských Katechetov. Roč. 1, č. 1-10, 1937.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1937..PS-15.;
403 .Časy sú zlé?.:.1980?..SAM/3.;
404 .Černoušek.:.1931..BS-53.;
405 .České gotické madony.Praha:Česká katololická charita.1985..BS-72.;
406 .Česko-nemecký slovník.:.1900?..C14/4b.;
407 .Československý hudební slovník osob a institucí-diel 1.:Státní hudební vydavatelství.1963..d1/4_ENCYKLOPEDIE.;
408 .Československý hudební slovník osob a institucí-diel 2.:Státní hudební vydavatelství.1965..d1/4_ENCYKLOPEDIE.;
409 .Český kancionál /.V Praze ::Státní tiskárna :; Chrámové družstvo v Pelhřimově, [distributor],.1947..d17/1c_cz1920-1950.;
410 .Český kancionál /.V Praze ::Státní tiskárna :; Chrámové družstvo v Pelhřimově, [distributor],.1947..d17/5b_CZ1920_1950.;
411 .Český kancionál..Praha ::Státní nakladatelství,.1921..d17/4a_CZ1920_1950.;
412 .Český slovník bohovědný..Praha ::Cyrilo-methodějská knihtiskárna,.1916..d10/5a_CZ1900_1920.;
413 .Čítania.:.1980?..BS-101.;
414 .Čítania a Evanjelia na nedele, výročné zasvätené sviatky a na iné posvätné dni Pána.:.1900?..BIBSK2.;
415 .Čítania k hodinke čítania ku sviatkom Pána a svätých.:.1970?..SAM1/a.;
416 .Čítania, listy a ewangelia na wssetky nedela a swiatky i mnohé príležitostné slawnosti celého roku s rozličnými modlitbami, ktoré kňaz po kázni s weriacim ľudom podľa potraby koná. Tlačou Zigmunda Wintera:Trnava.1877..SSV1950.;
417 .Čítanie a evanjeliá na nedele, výročné sviatky a iné posvätné dni Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950.;
418 .Čítanie v jedálni.:.1941..d15/5_SK1920_1950.;
419 .Články viery.:.1900?..CZ1900.;
420 .Členské organizácie Rady mládeže Slovenska.Bratislava:Rada mládeže Slovenska.2000..BS-67.;
421 .Človek pred Bohom.:.1980?..BS-135.;
422 .Čo povie svet?.:.1912..BS-38.;
423 .Čtení ze Starého zákona.:Velehrad - Křesťanská akademie Řím.1981..BIBCZ.;
424 .Čtvero vzorů křesťanského života :.V Brně ::Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje,.1896..CZ1900.;
425 .Ďalekopis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-344-X.BS-126.;
426 .Dámy a husári.:.1914..BS-37.;
427 .Dárkyně života.:.1960?..BS-25.;
428 .Das Alte Testament.:.1937..d11/1a.;
429 .Das Alte Testament.Stuttgart ::Kreuz Verlag,.1966..d11/1a.;
430 .Das Alte Testament :.Paderborn ::Ferdinand Schöningh,.1934..d11/3b.;
431 .Das Alte Testament..Paderborn ::Ferdinand Schöningh,.1936..d11/3a.;
432 .Das Alte Testament..Paderborn ::Verlag von Ferdinand Schöningh,.1938..d11/3b.;
433 .Das apostolische jahr als betrachteten evangeliums.Augsburg:.1809..C17/1a.;
434 .Das apostolische jahr, als fortfezung des betrachteten Evangeliums.Augsburg:.1809..C20/1b.;
435 .Das apostolische jahr, als fortfezung des betrachteten Evangeliums.Augsburg:.1809..C20/1b.;
436 .Das Fischer-Lexikon.Frankfurt am Main:Fischer-Taschenbuch-Verl..1957..d12/1a.;
437 .Das grosse illustrierte Worterbuch der deutschen Sprache :.Stuttgart ::Verlag Das Beste,.1995..3870705531.d11/5.;
438 .Das grosse illustrierte worterbuch der deutschen sprache. A-L.:.1995..d11/5.;
439 .Das christliche helden amulet.Viedeň:.1875..BZ-32.;
440 .Das Mebuch der hl. Kirche.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1919..d18/2a.;
441 .Das neue testament.Wuppertal:.1998..BZ-49.;
442 .Das Neue Testament ; Übersetzt Fridolin Stier.München ::Kösel,.1989.3-466-20315-5.d12/1b.;
443 .Das priestliche leben nach den auschanungen der kirche.Schaffhausen:.1866..C18/5a.;
444 .Das reich gottes aus erden.Regensburg:.1848..BZ-53.;
445 .Das Religionsbuch der Kirche (Catechismus Romanus)..Innsbruck ::Rauch,.1932..d11/3a.;
446 .Das Religionsbuch der Kirche (Catechismus Romanus)..Innsbruck ::Rauch,.1932..d11/3a.;
447 .Das Religionsbuch der Kirche (Catechismus Romanus)..Innsbruck ::Rauch,.1932..d11/3b.;
448 .Das Religionsbuch der Kirche (Catechismus Romanus)..Innsbruck ::Rauch,.1932..d11/3a.;
449 .Das Vatikanische Konzil :.Innsbruck:Rauch.1931..d11/3b.;
450 .Das Wort an die Gemeinde :.Leipzig ::St. Benno,.1973..d11/2a.;
451 .Das Wort an die Gemeinde :.Leipzig ::St. Benno,.1976..d11/2a.;
452 .Dcéra modlitby.:.2000?..BS-214.;
453 .De canonicis scripturis decretum ex concilio Tridentino .:.1700?..C11/6.;
454 .De imitatione Christi libri quatuor.:.1736..C21/2a.;
455 .De imitatione Christi. Libri quatuor.:.1893..C31/1b.;
456 .De liturgia gallicana libri III..:.1729..C15/2a.;
457 .De locis theologicis domini Caroli Witasse doctoris.:.1763..C10/3b.;
458 .De martyrologio brevis tractatio.:.1800?..C21/3a.;
459 .De matrimonio.:.1970?..SAM/7.;
460 .De potestate ecclesiastica et temporali .:.1768..C11/1a.;
461 .Dědictví maličkých pod ochranou sv. Karla Boromejského v Hradci Králové.:.1874..CZ_1920.;
462 .Dědičný hřích.:.1946..BS-28.;
463 .Dejepis biblický Starého i Nového Zákona pre slovenské ľudové školy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1934..SSV1950.;
464 .Dejiny Božieho ľudu I. Starý Zákon.:.1970?..BS-149.;
465 .Dejiny duše.:.1940?..BS-165.;
466 .Dějiny duše blahoslavené Terezie od jezulátka, karmelitky /1873-1897/.Praha:.1923..C17/5a.;
467 .Dějiny duše sv. Terezie Ježíškovy, karmelitky (1873-1897).:.1929..d9/3a_CZ1920_1950.;
468 .Dějiny filosofie-diel 1.:Státní nakladatelství politické literatury.1959..d8/1_CZ1950_1990.;
469 .Dejiny Krompách /.Košice ::Východoslovenské vydavateľstvo,.1981..d2/5_FOTOGRAFIE.;
470 .Dějiny lidstva od pravěku k dnešku..V Praze ::Melantrich,.1936..d17/3b_cz1920-1950.;
471 .Dejiny liturgie.:.2006?..BS-155.;
472 .Dejiny rehoľného života.:.1968..BS-189.;
473 .Dejiny sociálnej náuky Cirkvi.Košice:Kňazský seminár sv. Karola Boromejského.1999..BS-156.;
474 .Dejiny Spoločnosti Ježíšovej na Slovensku.Camridge, Ontario ::Dobrá kniha,.1990.0-919865-56-9.d3/7_SK1950_1990.;
475 .Dejiny Starého a Nového Zákona.:.1950?..SSV1950.;
476 .Dejiny štátu a práva v Československu v epoche kapitalizmu najmä za predmníchovskej republiky.:.1960?..SKRIPTA_4.;
477 .Dejiny štátu a práva v Československu v epoche kapitalizmu najmä za predmníchovskej republiky.:.1960?..SKRIPTA_3.;
478 .Dejiny štátu a práva v Československu v epoche kapitalizmu najmä za predmníchovskej republiky.:.1960?..SKRIPTA_3.;
479 .Dejiny štátu a práva v Československu v epoche kapitalizmu najmä za predmníchovskej republiky.:.1960?..SKRIPTA_3.;
480 .Dejiny štátu a práva-diel 1.:Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1971..d3/1_SK1950_1990.;
481 .Dekrét druhého vatikánskeho koncilu o ekumenizme.:.1970?..BS-177.;
482 .Dekret o ekumenismu.:.1964?..BS-13.;
483 .Dekret o masových sdělovacích prostředcích.:.1965?..BS-13.;
484 .Dekret o službě a životě kněží.:.1965?..BS-13.;
485 .Delo Solzenicyna.:.1970..BZ-61.;
486 .Deň čo deň.:.1970?..SAM1/b.;
487 .Deň matiek. Prešov 7. mája 1995.Prešov:.1995..BS-126.;
488 .Denné modlitby a obetovania misijnej spoločnosti.:.1944..d15/3_SK1920_1950.;
489 .Denní pobožnosti.:.1935?..BS-73.;
490 .Denník Ivana Mojsejeva.:.1972?..BS-14.;
491 .Der ablas und die seelsorge.:.1935..d11/3b.;
492 .Der Dominikanerterziar.:.1952..d11/5.;
493 .Der Fischer Weltalmanach 1996.Frankfurt am Main ::Fischer Taschenbuch Verlag,.1995.3-596-19096-7.d11/1a.;
494 .Der freie Wille /.[S.l.] ::[S.n.],.1941..BZ-53.;
495 .Der heiligen leben und leiden.:.1922..d12/1a.;
496 .Der heiligen mission fur meine bfarrei praktischer unterricht.Regensburg:.1848..C19/4b.;
497 .Der katholisch aus bernunst oder uberzeugende beweise.Augsburg:.1794..C18/4b.;
498 .Der kleine katechismus mit fragen und untworten fur die kleinsten kinder.:.1796..C18/2b.;
499 .Der kleine pole.Berlin:.1900?..C19/5b.;
500 .Der kleine toussaint-langenscheidt.Berlín:.1910..C20/4b.;
501 .Der leidende mensch.:.1965..d11/1b.;
502 .Der neue Codex Juris Canonici und die Wiener Diözesanbestimmungen.Wien ::[s.n.],.1918..BZ-17.;
503 .Der romische catechismus aus befebl Pius des V. rom. papstes.Augsburg:.1771..C18/5b.;
504 .Der romische catechismus aus befebl Pius des V. rom. papstes.Augsburg:.1771..C17/5a.;
505 .Der wunderthatige gebenslauss des heiligen und grossen patriarchen Francisci de Paula .Mníchov:.1724..C18/1a.;
506 .Derfonalftand.:.1933..d11/1b.;
507 .Des heiligen Francisci Salesii.Viedeň:.1766..C17/2b.;
508 .Des hochwurdigen herrn girard sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C20/2b.;
509 .Des hochwurdigen herrn girard sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C20/2b.;
510 .Des hochwurdigen herrn girard sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C19/2b.;
511 .Des ubtes von bretteville predigten aus die furnehmsten jesttage der heiligen gottes.Augsburg:.1766..C21/4b.;
512 .Des ubtes von bretteville predigten aus die furnehmsten jesttage der heiligen gottes.Augsburg:.1766..C17/3b.;
513 .Desatero.:.1946..BS-28.;
514 .Descriptiones poeticae.:.1700?..C10/4b.;
515 .Deset přikázání.:.1980?..BS-166.;
516 .Dešť ruží.:.1932..PS-41.;
517 .Detonomischer withichafes kalender.:.1900?..C19/4a.;
518 .Deutsche synopse der Evangelien.:.1933..d11/1b.;
519 .Děvčatum.:.1918..BS-53.;
520 .Deviatnik Don Bosco.:.1990..BS-03.;
521 .Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-851-4.BS-214.;
522 .Deviatnik k trom košickým mučeníkom.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-060-8.BS-126.;
523 .deviatnik k ucte Zazračnej medaily Panny Marie.:.1990??..BS-219.;
524 .Deviatnik k ucteniu svätej Kataríny Labouré.Banská Bystrica:.1948..BS-155.;
525 .Deviatnik modlitieb k svätej nazaretskej rodine.:Komisia duchovnej obnovy Spišskej diecézy.1995?..BS-222.;
526 .Devítidenní pobožnost - novéna - ke cti blahoslavené Anežky České :.Rotterdam ::Stojanov,.1982..BS-211.;
527 .Devota et fructuosa pietatis exercitia Deum tri-unum .:.1751..C12/5a.;
528 .Devotae orationes ad S. Vincentium Ferrerium, ordinis praedicatorum.:.1800?..C20/5b.;
529 .Diakonia 1989.:.1989..PS-32.;
530 .Dictionnaire de la bible :.Paris ::Librairie Letouzey et Ané,.1928..BZ-37.;
531 .Didaktika ako veda.:.2005?..BS-157.;
532 .Die augenscheinlich vorgestellte gewisheit der christlichen religion.Augsburg:.1781..C19/4b.;
533 .Die auserordentliche plenar - versammlung des Severinus Vereines.Viedeň:.1869..BZ-51.;
534 .Die Beschlüsse des Konzils :.Leipzig ::St. Benno,.1966..d18/4b.;
535 .Die civilehe und der reichskanzler.:.1874..BZ-56.;
536 .Die einfuhrung der Dominikanerinnen zu huns in Ungarn.:.1868..BZ-55.;
537 .Die erteilung der heiligen weihen in der katholischen kirche.Mainz:.1918..BZ-54.;
538 .Die feierliche einweihung einer kirche in ihren gebeten ind ceremonien .Viedeň:.1900?..BZ-38.;
539 .Die finheit des fittlichen bemustfeins der menschheit.:.1914..d18/7b.;
540 .Die Grundlagen heilsgeschichtlicher Dogmatik.Einsiedeln ::Benziger,.1965..d13/1.;
541 .Die heilige schrift .:.1795..C21/2b.;
542 .Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes.Paderborn ::F. Schoningh,.1934...d11/3b.;
543 .Die heilige Schrift des Neuen Testamentes /.Berlin ::Verlag von Friedrich Pfeilstücker,.1892..n1/6.;
544 .Die heilige stunde .:.1838..C18/5a.;
545 .Die heilige Theresia vom kinde Jesu.:.1926..d11/3a.;
546 .Die herz Jesu mission der sudsee.:.1875?..BZ-55.;
547 .Die katholische ehe und schule und die gelebe vom 25. mai 1868.Viedeň:.1868..BZ-39.;
548 .Die kinder ohne Gott und mit Gott.Viedeň:.1876..C16/3b.;
549 .Die kirchenfursten von Gorz und Laibach und die neue Aera.:.1868..BZ-57.;
550 .Die kunst des mittelalters.:.1963..d13/2.;
551 .Die lebendigen Todten und ihre treuen freundinen.:.1875..BZ-31.;
552 .Die lectionen, episteln und evangelien aus alle Sonn und feiertage des ganzen jahres.:.1820..C22/2b.;
553 .Die Marien Derehrung. 6. diel.:.1850?..BZ-26.;
554 .Die millionsgeschichte fraterer zeiten, oder gesammelte briefe der katholischen millionare aus allen theilen der welt.Augsburg:.1795..C16/3b.;
555 .Die quellen des christlichen glaubens.:.1959..d11/4a.;
556 .Die religion in erflarungen und gesprachen.:.1802..C20/3b.;
557 .Die sharwoche in ihren ceremonien, gebeten und befangen.:.1857..C19/5a.;
558 .Die soldaten des heil herzens Jesu und der unbefleckten jungfrau Maria.Graz:.1874..BZ-31.;
559 .Die tiroler kirchenfursten und die neue Aera.:.1868..BZ-57.;
560 .Die vierzehn heiligen mothelfer.:.1937..d11/3a.;
561 .Die willenlchaft und das katholische preisterthum.:.1876..d11/3b.;
562 .Die zehn gebothe des herrn .Graz:.1792..C18/4b.;
563 .Die Zisterzienser in Osterreich.:.1983..d11/2b.;
564 .Die zweite general-versammlung der bruderlschatt vom heil. Erzengel Michael in der diocese st. Polten.:.1870..BZ-17.;
565 .Die zwo schwestern ....:.1796..C20/3b.;
566 .Dienst am wort.:.2001..PZ-1.;
567 .Directorium Officii divini persolvendi sacrique paragendi pro anno domini 1954.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1953..BS-104.;
568 .Directorium Officii divini persolvendi sacrique paragendi pro anno domini 1954.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1953..BS-103.;
569 .Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno domini 1965.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1964..SSV1990.;
570 .Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno domini 1981.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1980..BS-22.;
571 .Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno domini bissextili 1968.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1967..SSV1990.;
572 .Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno Domini bissextili MCMLXXII :.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha v CN,.1971..BS-205.;
573 .Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno Domini MCMLXXI :.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha v CN,.1970..BS-212.;
574 .Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno Domini MCMLXXV :.Trnava:Spolok sv. Vojtecha v CN,.1974..SSV1990.;
575 .Directorium officii persolvendi sacrique peragenti pro anno domini 1973 in usum cleri omnium dioecesium Slovacchiae ab excellentissimis dominis ordinariis approbatum, continens pro.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1972..SSV1990.;
576 .Directorium praemonstratense divini officii recitandi missaeque celebrandae.:.1948..BS-218.;
577 .Directorium pro anno domini 1985.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1984..BS-23.;
578 .Directorium Romano-Tirnaviense pro Anno Domini MCMLI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..BS-221.;
579 .Direktórium 2007. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-630-9.BS-162.;
580 .Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-076-9.BS-113.;
581 .Discours sur l'histoire universelle, par bossuet.:.1825..C13/5a.;
582 .Dissertatio num delinquenti gratia fieri possit?.Budapešť:.1788..C19/1a.;
583 .Distance 1999.:.1999..PS-34.;
584 .Diurnale clericorum seu quotidianarum precum privatarum methodus.Vesprém:.1825..C17/5a.;
585 .Diurnum juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.:.1768?..C12/5a.;
586 .Divi Aurelii Augustini Hipponensis episcopi.:.1780..C15/4b.;
587 .Divi Aurelii Augustini Hipponensis episcopi, meditationes, soliloquia et manuale.:.1780..C19/5a.;
588 .Divi Petri Chrysologi archi-episcopi Ravennatis.Trnava:.1749..C11/5a.;
589 .Divi Petri Chrysologi archi-episcopi Ravennatis.Trnava:.1749..C16/2b.;
590 .Divi prosperi Aquitanici episcopi Rhegiensis.:.1609..C10/5b.;
591 .Divi Thomae Aquinatis doctoris angelici sermones pii admodum et docti.:.1744..C21/4a.;
592 .Divinitas Domini nostri Jesu Christi.:.1859..C20/1b.;
593 .Divinitas Domini nostri Jesu Christi.:.1859..C20/1b.;
594 .Divoto esercizio della via crucis.Rím:.1853..C19/5b.;
595 .Divus Thomas.Piacenza:.1985..PZ-4.;
596 .Divus Thomas.Piacenza:.1985..PZ-3.;
597 .Divus Thomas.Piacenza:.1985..PZ-3.;
598 .Diwotworný žiwot welikého patriarchy swatého otce Dominika.:.1689..C13/5b.;
599 .Do života.:.1950?..BS-189.;
600 .Dobrá setba.:.2008..d7/5.;
601 .Dobrá setba 2005.:.2005..d7/6.;
602 .Dobrá setba 2006.:.2006..d7/6.;
603 .Dobré skutky.:.1947..BS-24.;
604 .Dobročin.Bratislava:.1948..PS-43.;
605 .Dobry pasterz.Gorzow:.1993..PZ-4.;
606 .Dobrý Pastýř.:.1947..PS-42.;
607 .Dodatek k 4. českému vydání knihy Panna Maria kněžím svým přemilým synum.:.1990?..BS-140.;
608 .Dodatky ku knihe Úvod do katolíckej viery pre dospelých.:.1970?..SKRIPTA_2.;
609 .Dogmatika.:.1980?..SAM/3.;
610 .Dogmatika 4..:Cyrilometodějská římskokatolická bohoslovecká fakutla.1970?..SKRIPTA_4.;
611 .Dogmatika 5. O milosti De Gratia.:Matice Cyrilometodějská.1980?..SAM/4.;
612 .Dogmatika 5. O milosti De Gratia.:Matice Cyrilometodějská.1980?..SKRIPTA_5.;
613 .Dogmatika 7. Eschatologie.:Matice Cyrilometodějská.1980?..SAM/4.;
614 .Dogmatika 7. Eschatologie.:Matice Cyrilometodějská.1980?..SKRIPTA_5.;
615 .Dogmatika. 3..:Cyrilometodějská římskokatolická bohoslovecká fakutla.1970?..SKRIPTA_4.;
616 .Dogmatika. 6. 2. část De Sacramentis.:Matice Cyrilometodějská.1980?..SAM/4.;
617 .Dogmatika. 6. 2. část De Sacramentis.:Matice Cyrilometodějská.1980?..SKRIPTA_5.;
618 .Dogmatika. 7..:Cyrilometodějská římskokatolická bohoslovecká fakutla.1970?..SKRIPTA_4.;
619 .Dogmatika. V. díl De Gratia. O milosti.Olomouc:.1994..BS-160.;
620 .Dogmatika. VII. díl Eschatologie.Olomouc:.1994..BS-160.;
621 .Dohoda o duchovní službě ve věznicích.Praha:Sekretariát české biskupské konference.1994..BS-160.;
622 .Dokonalá láska / preklad Stanislav Polčin. - Orig.: Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II Constitutiones Decreta Declarationes.. :.1966..BS-32.;
623 .Dokonalá láska / preklad Stanislav Polčin. - Orig.: Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II Constitutiones Decreta Declarationes.. :.1966..BS-14.;
624 .Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu.Bardejov:.1999..BS-156.;
625 .Dokumenty II. vatikánského koncilu. 2. vyd.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-438-5.MAG.;
626 .Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska č. 5. Pastierske listy biskupov Slovenska 1991-2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-708-1.BS-111.;
627 .Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska č. 6. Pastierske listy biskupov Slovenska 2001-2007. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-709-8.BS-111.;
628 .Dokumenty Svätej Stolice č. 65 . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-745-6.BS-111.;
629 .Dóm sv. Alžbety v Košiciach. Národná kultúrna pamiatka.Bratislava:Obzor.1983..BS-72.;
630 .Dóm sv. Alžbety v Košiciach. Národná kultúrna pamiatka.Bratislava:Obzor.1983..BS-145.;
631 .Domáca adorácia.:.1980?..BS-27.;
632 .Dominicalis annualis pars prima, hoc est discursus praedicabiles.:.1668..C15/2a.;
633 .Dominikaner.:.1992..PZ-3.;
634 .Dominikáni.:Praha :.1996.80-85929-15-5.BS-151.;
635 .Dominikáni nebo bratří kazatelé.:.1899..C13/5b.;
636 .Dominikánska cesta.:.2000?..BS-174.;
637 .Dominikánske mariánske centrum Salve.Košice:.1990?..BS-111.;
638 .Dominikánský klášter sv. kříže ve Znojmě.Znojmo:.1993..BS-72.;
639 .Dominikus.Augsburg:.2001..PZ-3.;
640 .Dominikus.Augsburg:.2001..BZ-30.;
641 .Dominum et Vivificantem :.:Praha :.1997.80-7113-204-7.BS-58.;
642 .Don Bosko 1930.:.1930..p1/5b.;
643 .Don Bosko 1931.:.1931..p1/5b.;
644 .Dopisy osobnostem.:.1978?..SAM/3.;
645 .Dostali ste Ducha synovstva.:.1991..BS-126.;
646 .Dotkol sa nás.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742973 (brož.); 978-80-8074-297-3.BS-210.;
647 .Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat.1990..BS-222.;
648 .Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat.1990..BS-115.;
649 .Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat.1990..BS-113.;
650 .Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat.1990..BS-222.;
651 .Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat.1990..BS-222.;
652 .Dr. Štefan Hések.:Rímskokatolícky farský úrad sv. Mikuláša.2003.80-968987-1-X.BS-143.;
653 .Draft Treaty establishing a Constitution for Europe..Luxembourg ::Office for Official Publications of the European Communities,.2003.92-78-40197-8.d18/1b.;
654 .Drahé kameny z koruny svatováclavské..:.1880..CZ1900.;
655 .Drahocenná krv.:.1990?..BS-31.;
656 .Dreaming our neighbour :.Warszawa ::WSCF-CESR,.2006.963-86946-3-7.d18/2b.;
657 .Dreaming our neighbour :.Warszawa ::WSCF-CESR,.2006.963-86946-3-7.d18/5a.;
658 .Duchovná obnova.Nitra:Komisia KBS pre duchovnú obnovu.1996..PS-30.;
659 .Duchovná obnova. Rekolekcie..:.1970?..BS-04.;
660 .Duchovné cvičenia pre rehoľné osoby.:.1984..SAM/6.;
661 .Duchovné kvietky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha; Sdruženie slov. kat. mládeže.1924..C17/2b.;
662 .Duchovné rozhovory. On a ja. Boh je v tebe! Rozprávaj sa s ním!.:.1980?..BS-176.;
663 .Duchovní cvičení sv.Ignáce z Loyoly,zakladatele Tovaryšstva Ježišova.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1941..BS-182.;
664 .Duchovní cvičení svatého Ignáce z Loyoly.:.1923..BS-203.;
665 .Duchovní pastýř .:.1984..PS-46.;
666 .Duchovní pastýř .:.1985..PS-46.;
667 .Duchovní pastýř.:.1986..PS-47.;
668 .Duchovní pastýř.:.1987..PS-47.;
669 .Duchovní pastýř 1965.:.1965..p1/6.;
670 .Duchovní pastýř 1989.:.1989..PS-32.;
671 .Duchovný pastier.:.1948..PS-48.;
672 .Duchovný pastier 1981.:.1981..PS-45.;
673 .Duchovný pastier 1981.:.1981..PS-21.;
674 .Duchovný pastier 1999.:.1999..p1/6.;
675 .Duchovný pastier 2000.:.2000..p1/6.;
676 .Duchovný pastier 2001.:.2001..p1/6.;
677 .Duchovný pastier 2002.:.2002..p1/6.;
678 .Duchovný pastýř.:.1960..PS-42.;
679 .Duchovný pastýř.:.1961..PS-42.;
680 .Duchovný pastýř.:.1962..PS-42.;
681 .Dunkle Blatter :.Leipzig ::Insel-Verlag,.1943...d11/5.;
682 .Duše Kristova.Olomouc:.1938..d17/4a_CZ1920_1950.;
683 .Duševné rozhovory on a ja.:.1980?..SAM/4.;
684 .E. Spannerová.:.1961?..BS-71.;
685 .Educazione prenatale.:.1994..PZ-3.;
686 .Eglise Notre-Dame de Chalais.:.1992..d18/2b.;
687 .Echo de Paris.:.1900?..C19/5b.;
688 .Eine frage des letzten augenblickes.:.1861..BZ-57.;
689 .Einheitsubersetzung der heiligen schrift die bibel.:.1989.3-920609-34-4.d18/6a.;
690 .Einleitung in das Alte Testament.Stuttgart ::Kohlhammer,.1998.3-17-015622-5.d13/1.;
691 .Elenco 1994.:.1993..d18/1b.;
692 .Encyklika Jana Pavla II. Redemptor hominis - Vykupitel člověka.:.1980?..BS-198.;
693 .Encyklika Jana Pavla II. Redemptor hominis - Vykupitel člověka.:.1980?..BS-60.;
694 .Encyklika Jana Pavla II. Redemptor hominis - Vykupitel člověka.:.1980?..BS-218.;
695 .Encyklika pápeža Jána Pavla II. Apoštoli Slovanov.:.1985..BS-43.;
696 .Encyklika Quadragesimo Anno pápeža Pia XI. o robotníckej otázke.:.1931..d15/6_SK1920_1950.;
697 .Encyklika Quadragesimo Anno pápeža Pia XI. o robotníckej otázke.:.1931..d15/3_SK1920_1950.;
698 .Encyklika svätého otca Jána Pavla II. o ľudskej práci Laborem exercens.:.1982..SAM/7.;
699 .Encyklopédia Slovenska Zv. 1.:Veda.1985..d2/2_SLOVENSKO.;
700 .Encyklopédia Slovenska. VI. zv. T - Ž.Bratislava:Veda.1982..d2/2_SLOVENSKO.;
701 .Enekeskonyv. Agostai hitv. evangelikus hívek számára.:.1931..C14/5b.;
702 .Englisches taschenworterbuch.:.1957..d11/1b.;
703 .Episcopatus Nitriensis eiusque praesulum memoria.:.1835..C14/2a.;
704 .Epistola encyclica de modernistarum doctrinis.:.1907..BZ-21.;
705 .Epitoma apostolicarum constitutionum et decretorum.:.1894..C13/6.;
706 .Epitome historiae Byzantinae.:.1738..C12/3b.;
707 .Epitome institutionum grammaticarum.:.1821..C12/4b.;
708 .Erflarte bibel.:.1788..BZ-23.;
709 .Ernest Zmeták - maľby a kresby z VSŽ.:.1974?..BS-64.;
710 .Ernest Zmeták - maľby a kresby z VSŽ.:.1974?..BS-71.;
711 .Esprit fleschiers Job und tittenreden.:.1760..C15/5b.;
712 .Esprit fleschiers Job und tittenreden.:.1760..C20/2b.;
713 .Ethices christianae libri tres.:.1601..C10/3b.;
714 .Études.Paríž:.1986..PZ-4.;
715 .Études.Paríž:.1986..PZ-4.;
716 .Eucharistické iskry.:.1930..d17/4a_CZ1920_1950.;
717 .Eucharistické iskry.:.1930..d17/4a_CZ1920_1950.;
718 .Eucharistické modlitby o zmierení - Kajúce pobožnosti na svätý rok vykúpenia.:.1983..BS-106.;
719 .Eucharistické požehnania.Bratislava:CMBF.1987..SAM/5.;
720 .Eucharistický Zdravas.:.1928..BS-15.;
721 .Evangelia episteln oder lectionen alle sonn = und fener = tag.Augsburg:.1764..C18/2b.;
722 .Evangelia et epistolae pro dominicis et festis diebus .:.1735..C15/4a.;
723 .Evangelien sammt den episteln oder lectionen aus alle sonn und fenertag des ganzen jahrs.Augsburg:.1780..C18/4b.;
724 .Evangeliomok esztendo - által az anya-szent-egyház.Trnava:.1765..C18/2a.;
725 .Evangelium podle sv. Matouše.:Olomouc.1969..BS-144.;
726 .Evangelium sv. Matouše z Bible svatováclavské.Praha ::Pour,.1939..BS-190.;
727 .Evanjeliá.:.1970?..SKRIPTA_2.;
728 .Evanjelia.:.1980?..SAM/5.;
729 .Evanjeliá podľa Lukáša.:.1980?..BS-98.;
730 .Evanjeliá podľa Lukáša.:.1980?..BS-41.;
731 .Evanjeliá podľa Lukáša.:.1980?..BS-99.;
732 .Evanjelium a pokrok.:.1982..SAM/3.;
733 .Evolučná teória v rozklade.:.1970?..SAM/4.;
734 .Ewanjelický funebrál.Ružomberok:.1901..d15/2b_SK1900_1920.;
735 .Exercície.:.1948..BS-41.;
736 .Exercície.:.1962..SAM/4.;
737 .Exercície 1981.:.1980?..SAM/5.;
738 .Exercičné čítanie I-II V. V duchu a pravde.:.1970?..SAM/7.;
739 .Exercičné čítanie I-IX. VI. Sami sme počuli /Jn 4,42/.:.1970?..SAM/7.;
740 .Exercičné čítanie I.-IX..:.1970?..SAM/6.;
741 .Exercičné čítanie I.-IX. III. S rukou na pluhu.:.1970?..SAM/6.;
742 .Exercitia spiritualia in sacra octo dierum solitudine ex textu et juxta methodum sancti patris Ignatii..:.1862..BZ-5.;
743 .Exercitia spiritualia juxta methodum s. Ignatii Loyolae.:.1851..C12/4a.;
744 .Exercitia spiritualia juxta methodum s. Ignatii Loyolae.:.1851..BZ-13.;
745 .Expositio commentaria in totam primam partem angelici doctoris sancti Thomae.:.1662..C15/6.;
746 .Exposition de la morale catholique morale speciale. IV. La charite.Paríž:.1914..BZ-43.;
747 .Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave (1992-2002). Trnavská univerzita:Trnava.2002.80-89074-37-5.d6/3.;
748 .Farář a jeho kaplan.:.1970?..BS-14.;
749 .Fatima.:.2017.978-80-7450-249-1.d15/6_SK1920_1950.;
750 .Felige Bruder Klaus.:.1935..d12/2a.;
751 .Felséges hohenai Fridrik fejedelmet.:.1772..C11/5a.;
752 .Feriálny lekcionár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1979..SSV1990.;
753 .Feriálny lekcionár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-55-X.SSV1990.;
754 .Feriálny lekcionár v období "cez rok". Cyklus 2.Trnava:SSV.1981..SSV1990.;
755 .Fermentum :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1994-..BS-185.;
756 .Fermentum 1996.:.1996..PS-02.;
757 .Fermentum 1996.:.1996..PS-30.;
758 .Fermentum 1997.:.1997..PS-02.;
759 .Fermentum. 9. rok Desetiletí duchovní obnovy. cyklus čtení pro májové pobožnosti 1996..Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..BS-185.;
760 .Fermentum. 9. rok Desetiletí duchovní obnovy. cyklus čtení pro májové pobožnosti 1996..Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..BS-185.;
761 .Fialky.Danville:.1939..USA.;
762 .Filius prodicus seu discursus.:.1669..C10/1a.;
763 .Filokalia :.:Praha :.2008.978-80-7207-678-9.BS-207.;
764 .Filosofický časopis 1997.:.1997..p1/3b.;
765 .Filosofie křesťanská.:.1885..BS-55.;
766 .Filozofia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-108.;
767 .Filozofia 1990.:.1990..p1/3a.;
768 .Filozofia 1990 Roč. 45.:Veda.1990..p1/1.;
769 .Filozofia 1991.:.1991..PS-35.;
770 .Filozofia 1992.:.1992..p1/1.;
771 .Filozofia 1993.:.1993..p1/1.;
772 .Filozofia 1994.:.1994..p1/1.;
773 .Filozofia 1995.:.1995..p1/1.;
774 .Filozofia 1996.:.1996..p1/1.;
775 .Filozofia 1997.:.1997..PS-35.;
776 .Filozofia 1998.:.1998..p1/1.;
777 .Filozofia 1999.:.1999..p1/1.;
778 .Filozofia 2000.:.2000..p1/1.;
779 .Filozofia 2003.:.2003..p1/1.;
780 .Filozofia 2005.:.2005..PS-36.;
781 .Filozofia 2006.:.2006..PS-36.;
782 .Flavii Iosephi operum .:.1611..C12/5a.;
783 .Foi et langage.Paríž:.1979..PZ-2.;
784 .Foi et langage.Paríž:.1980..PZ-2.;
785 .Foi et langage.Paríž:.1981..PZ-2.;
786 .Formulare zu bering... die ablaffe.:.1900?..C19/2a.;
787 .Fr. Antoninus cloche.:.1690..C18/1b.;
788 .Fragen kinder.Viedeň:.1788..C18/2a.;
789 .Fraktur - schriften.:.1848..C22/1a.;
790 .František Palacký, Otec národa.:.1945..BS-51.;
791 .Františkánske gymnázium v Malackách 1927-1945 a jeho maturanti. SERAFÍN:Bratislava.1997.80-85310-72-4.d6/5.;
792 .Františkánsky kláštor v Hlohovci.Bratislava:.1993..BS-155.;
793 .Franz Bretonneau priesters der gesellschaft Jesu sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C20/2b.;
794 .Franz Bretonneau priesters der gesellschaft Jesu sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C19/4b.;
795 .Franz Bretonneau priesters der gesellschaft Jesu sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C20/3b.;
796 .Franz Bretonneau, priesters der gesellschaft Jesu sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C18/1b.;
797 .Franziskus. Den akademikern im felde gewidmet von deutschen franziskanern.:.1917..BZ-61.;
798 .Franzosische und deutsche gesprache.Strasburg:.1803..C19/1b.;
799 .Frauerrede aus den hintritt des hochwurdigsten herrn Franz Xaver v. Schwabl, bischops von Regensburg.Regensburg:.1841..BZ-31.;
800 .Friderik Baraga. Zbirka rimskih dokumentov.Lublana:.1980..PZ-2.;
801 .Fructus hyemales sacri pro quotidiano usu et sacratioribus anni festis.Košice:.1772..C16/5b.;
802 .Fuhrer fur pilger und besucher.:.2000.2-9510749-4-8.BZ-59.;
803 .Funfter bericht des bereines von der unbefleckten empfangnis Mariens.:.1867..BZ-56.;
804 .Gabriel Marcel,... Etre et avoir,.Paris ::Editions Montaigne,.1968...d18/1b.;
805 .Galantai gróf Eszterházy Miklós Magzarország nádora.:.1863..C14/2b.;
806 .Galizien und Bukowina.:.1917..d11/2b.;
807 .Gaudium et spes.Praha:Vyšehrad.1969..d8/2_CZ1950_1990.;
808 .Gaudium et spes.Praha:Vyšehrad.1969..BS-63.;
809 .Gebete groser seelen.Mníchov:.1930..BZ-38.;
810 .Gedeon des heil. rom. reichs frenherrn von Laudon.:.1765..C18/4a.;
811 .Geheimnisse der freimaurerei.Paderborn:.1871..BZ-53.;
812 .Geistliche reden aus alle sonntage des jahres.Augsburg:.1784..C18/4a.;
813 .Geistliches zeug haus das ist auzeit fertiger prediger.:.1731..C20/1a.;
814 .Geistliches zeug haus das ist auzeit fertiger prediger.:.1731..C20/1a.;
815 .Generácia Jána Pavla II..Ružomberok:Kat. ped. a kat. centrum v spolupráci s UPC KU.2006..BS-111.;
816 .Generálna spoveď.Hlučín:Exercíciový dom.1948..BS-53.;
817 .Genesis. Moyses elso konyve.:.1800?..C18/3.;
818 .Géniovia a hrdinovia.Vrútky :Advent-Orion.2006.80-8071-079-1.d7/3.;
819 .Gesammelte briefe des heiligen Franciscus Xaverius.Augsburg:.1794..C19/4b.;
820 .Gesammelte briefe des heiligen Franciscus Xaverius.Augsburg:.1794..C19/2b.;
821 .Geschichte der böhmischen Dominikanerordensprovinz :.Prag ::Cyrillo-Method\'sche Buchdruckerei W. Kotrba in Prag,.1916..d12/1a.;
822 .Getsemany 1996.:.1996..PS-11.;
823 .Getsemany 1997.:.1997..PS-11.;
824 .Getsemany 1998.:.1998..PS-11.;
825 .Getsemany 1999.:.1999..PS-11.;
826 .Getsemany 2000.:.2000..PS-11.;
827 .Getsemany 2001.:.2001..PS-12.;
828 .Getsemany 2002.:.2002..PS-11.;
829 .Giornata mondiale di preghiera per la pace nei balcani.:.1994..d18/7b.;
830 .Glaubens verkundigung fur erwachsene.:.1968..d11/2b.;
831 .Glaubensbuch I. diel.:.1965..d18/4b.;
832 .Glossarium ad Scriptores.:.1750..C15/1.;
833 .Glossarium ad scriptores mediae et ineimae latinitatis. Tomus II..:.1700?..C15/6.;
834 .Golgota mezi námi.:.1980?..BS-46.;
835 .Good news. Bible.New York:Americká biblická spoločnosť.1977..d18/6b.;
836 .Gott mit dir.Lipsko:.1861..C20/3a.;
837 .Gottes wort in unsere zeit.Viedeň:.1967..PZ-1.;
838 .Gottesdienst, Gemeinschaftsfeier :.München ::J. Pfeiffer,.1970.3-790-40014-9.d11/3b.;
839 .Gotteslob.Eichstatt:Verl. Bischofl. Ordinariat.1952..d11/3a.;
840 .Gotteslob :.München ::J. Pfeiffer Verlag,.1975..d11/1b.;
841 .Gotteslob :.München ::J. Pfeiffer Verlag,.1975..d18/6b.;
842 .Gréckokatolícky kalendár 2004. Byzant:Košice.2003.80-85581-30-2.PS-03.;
843 .Gréckokatolícky kňazský seminár biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove. Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča:Prešov.1996.80-967341-4-8.BS-118.;
844 .Groser katechismus des heil. Petrus Canisius.Viedeň:.1873..C20/4b.;
845 .Gruss aus Mariazell.:.1990..d13/1.;
846 .Guilielmi Estii ss. th. doct. in sacram scripturam opera omnia Tomus I..:Nicolai Pezzana, Nenetia.1859..n1/6.;
847 .Guilielmi Estii ss. th. doct. in sacram scripturam opera omnia Tomus II..:Nicolai Pezzana, Nenetia.1859..n1/6.;
848 .Gustav Meyrint. Der weise Dominikaner.:.1921..d11/4a.;
849 .Hammer on the Rock :.New York ::Schocken Books,.1975.0-8052-0032-0.d18/2b.;
850 .Handbuch der italienischen und deutschen converzationsprache.:.1887..d11/3a.;
851 .Handbuch der katholischen dogmatik.:.1887..BZ-42.;
852 .Handbuch der Liturgiewissenschaft..Leipzig ::St. Benno-Verlag..1961..d18/4b.;
853 .Handbuch zum Katholischen Katechismus..Freiburg ::Herder,.1959..d12/2b.;
854 .Handbuch zum katholischen katechismus. Band I. Von Gott und unser Erlosung.:.1959..d11/4a.;
855 .Hazad ekessege :.Nyiregyhaza ::Gorogkatolikus Hittudomanyi Foiskola,.1991..9630014653.d14/2.;
856 .Házi orvosságok.:.1791..C21/5b.;
857 .Heilige Saat :.Regensburg ::Pustet,.1935..d13/1.;
858 .Heilige Scholle :.Zurich:Gotschmann.1937..d11/4a.;
859 .Heiligenkreuz.:.1983..d18/1b.;
860 .Heimat in Gott :.Kevelaer ::Butzon & Bercker,.1938..d12/2b.;
861 .Helena Mostová. Její boj a víťezství.:.1920..d10/4a_CZ1900_1920.;
862 .Heletzartikel des ungarischen reichstages 1865/67.Budapešť:.1869..BZ-50.;
863 .Heller kann kein Himmel sein.Graz:Styria.1984.3222115583 (viaz.);3-222-11558-3.d11/1a.;
864 .Herodovi nástupci.:.1980?..SAM/5.;
865 .Herzliche worte an christliche eltern.:.1870..BZ-56.;
866 .Herzogenaurach.:.1979..d11/5.;
867 .Herzogliche handgriffe des ....Augsburg:.1689..C19/2b.;
868 .Hidachtsbuch fur den calvarienberg und tieten weg.Bratislava:.1894..C20/4b.;
869 .História 2007.:.2007..PS-05.;
870 .História 2009.:.2009..PS-05.;
871 .História 2011.:.2011..PS-05.;
872 .Historiae congregationum de auxiliis divinae gratiae. Liber tertius.:.1701..C14/6.;
873 .Historická revue 2011.:.2011..PS-05.;
874 .Historischer auszug von dem wandel, jugenden und wundern des seligen diener gottes ...Michael.Praha:.1780..C20/2b.;
875 .Hľadieť na Krista očami Márie.:.2003 ?..BS-145.;
876 .Hlas 1995.:.1995..PS-18.;
877 .Hlas 1995.:.1995..PS-30.;
878 .Hlas 1995.:.1995..PS-12.;
879 .Hlas-Zrno.:.1997?..PS-12.;
880 .Hlas-Zrno 1996.:.1996..p1/3b.;
881 .Hlas-Zrno 1997.:.1997..p1/3b.;
882 .Hlas-Zrno, Alžbetin list 1996.:.1996..p1/3b.;
883 .Hlas-Zrno, Alžbetin list 1997.:.1997..p2/1a.;
884 .Hlasy katolického spolku tiskového.Praha:.1911..PS-46.;
885 .Hlasy z domova a misií 1942.:.1942..PS-11.;
886 .Hlasy z domova a misií 1945.:.1945..PS-11.;
887 .Hlasy z domova a misií 1949.:.1949..PS-39.;
888 .Hlasy z domova a misií r.20.:.1934..PS-15.;
889 .Hlasy z domova a misií r.26.:.1940..PS-17.;
890 .Hlasy z domova a misií r.27.:.1941..PS-17.;
891 .Hlasy z domova a misií r.27.:.1941..PS-15.;
892 .Hlasy z domova a misií r.27.:.1941..PS-11.;
893 .Hlasy z domova a misií r.29.:.1943..PS-11.;
894 .Hlasy z domova a misií r.30.:.1944..PS-11.;
895 .Hlasy z domova a misií r.32.:.1946..PS-10.;
896 .Hlasy z domova a misií r.33.:.1947..PS-39.;
897 .Hlasy z domova a misií r.33.:.1947..PS-10.;
898 .Hlasy z domova a misií r.33.:.1947..PS-39.;
899 .Hlasy z domova a misií r.34.:.1948..PS-39.;
900 .Hlavné scény zo svetloobrazového dramatu stvorenia :.Brooklyn ::Internat. Bible Students Association,.1914..BS-205.;
901 .Hodinka pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou.:.1923..BS-53.;
902 .Hodinky o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie.Trnava:Posol BSJ.1948..BS-26.;
903 .Hodinky o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie.Trnava:Posol BSJ.1948..BS-117.;
904 .Hodinky za zomrelých.:.1970?..BS-14.;
905 .Holandský katechizmus.[S.l.:s.n.].1968..BS-180.;
906 .Holtzes worterbucher. Bohmisch..Lipsko:.1930?..d11/1a.;
907 .Homiletická příloha duchovního pastýře 1957.:.1957..PS-13.;
908 .Homiletické směrnice 1972.:.1972..p1/2.;
909 .Homiletické směrnice 1973.:.1973..p1/2.;
910 .Homiletické směrnice 1974.:.1974..p1/2.;
911 .Homiletické směrnice 1975.:.1975..p1/2.;
912 .Homiletické směrnice 1978/79.:.1978..PS-10.;
913 .Homiletické směrnice 1978/79.:.1978..p1/2.;
914 .Homiletické směrnice 1980.:.1980..p1/2.;
915 .Homiletické směrnice 1980/81.:.1980..p1/2.;
916 .Homiletické směrnice 1982-83.:.1982..SKRIPTA_2.;
917 .Homiletické směrnice 1984.:.1984..PS-12.;
918 .Homiletické směrnice 1984.:.1984..SKRIPTA_2.;
919 .Homiletické směrnice 1984.:.1984..PS-10.;
920 .Homiletické směrnice 1984 1983.:.1983?..SKRIPTA_2.;
921 .Homiletické směrnice 1984/85.:.1984..SKRIPTA_2.;
922 .Homiletické směrnice 1984/85.:.1984..SKRIPTA_2.;
923 .Homiletické směrnice 1985/86.:.1985..p1/2.;
924 .Homiletické směrnice 1988/89.:.1988..p1/2.;
925 .Homiletické směrnice 1988/89.:.1988..PS-10.;
926 .Homiletické směrnice 1989/90.:.1989..p1/2.;
927 .Homiletické směrnice Cyklus A.:.1986..SKRIPTA_2.;
928 .Homiletické směrnice Cyklus B.:.1987?..PS-10.;
929 .Homiletické směrnice Cyklus B.:.1987?..SKRIPTA_2.;
930 .Homiletický sborník. Cyklus C.:.1992..SKRIPTA_2.;
931 .Homíliák a "C" évben.:.1974..d14/2.;
932 .Homílie.:.1971..SAM/4.;
933 .Homílie - A.Jarovce:.1981..SAM1/a.;
934 .Homílie - C.Jarovce:.1983..SAM1/a.;
935 .Homílie - C.Jarovce:.1983..p1/2.;
936 .Homílie A.:.1980?..SKRIPTA_2.;
937 .Homo Dei.Varšava:.1972..PZ-4.;
938 .Homo Dei.Varšava:.1972..PZ-4.;
939 .Homo Dei.Varšava:.1972..PZ-4.;
940 .Homo Dei.Varšava:.1972..PZ-4.;
941 .Honorati tournelii tractatum de gratia Christi.:.1761..C20/4a.;
942 .Hora media. 4. týždne cez rok.:.1980?..SAM/6.;
943 .Horae diurnae breviarii romani ex decreto ss. concilii tridentini.:.1867..C16/5b.;
944 .Horae diurnae praedicatorum.:.1886..C15/4a.;
945 .Horná Súča.Horná Súča:Obecný úrad Horná Súča.1993..BS-118.;
946 .Hovory s mladými o víře.:.1970?..SAM/7.;
947 .Hriech.Bratislava:Kláštor redemptoristov. Bratislava.1948..BS-222.;
948 .Hruštín.Hruštín:Miestny národný výbor.1990.80-900408-2-9;80-900408-2-9.d2/6_FOTOGRAFIE.;
949 .Hudobný život 2009.:.2009..PS-05.;
950 .Hunyadi János.Budapešť:.1873..BZ-38.;
951 .Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.:Matica slovenská.1941..MS.;
952 .Hviezdoslavove sobrané spisy básnické..V Turčianskom Sv. Martine ::Pečlivosťou Matice slovenskej,.1931..ZS.;
953 .Hymny I., II. .Trnava:SSV.1943..SSV1950.;
954 .Hymny II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950.;
955 .Hymny na posvätenie času.:.1980?..BS-103.;
956 .Hymny na posvätenie času I..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..SÚCM.;
957 .Hymny na posvätenie času III.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..SÚCM.;
958 .Hymny rímskeho breviára.:.1980?..SAM1/a.;
959 .Chants des saluts et des processions.:.1920..C14/1b.;
960 .Charismata spiritus sancti s podtitulom Kuru syndróm u členov charizmatickej obnovy.:.1989..BS-147.;
961 .Chceme mier.Bratislava:Práca.1951..BS-96.;
962 .Chiara Lubichová v Česku a na Slovensku.. Vydavateľstvo Nové mesto:Bratislava.2002.80-85487-68-3.d2/6_FOTOGRAFIE.;
963 .Chiara Lubichová v Česku a na Slovensku.. Vydavateľstvo Nové mesto:Bratislava.2002.80-85487-68-3.d2/6_FOTOGRAFIE.;
964 .Chléb života.:.1969..AKADEMIE.;
965 .Chlieb života.:.1940?..BS-140.;
966 .Chodil dobře čině.Přerov:.1948..BS-218.;
967 .Chrestomathia in usum gymnasiorum.Budapešť:.1778..C17/4b.;
968 .Chrestomatia z kresťanskej spisby gréckej do konca II. storočia.:.1980?..SKRIPTA_3.;
969 .Christ katholische haus bostill .:.1754..C11/6.;
970 .Christliches abend glocklein.Viedeň:.1874..C17/5b.;
971 .Christoph August von lengefeld.:.1787..C18/2a.;
972 .Chrysologus. Blatter fur Kanzelberedsamkeit.:.1932..d12/2a.;
973 .Chrysologus. Blatter fur Kanzelberedsamkeit.:.1932..C21/2a.;
974 .Chrysologus. Blatter fur Kanzelberedsamkeit.:.1935..d12/1a.;
975 .Chrysologus. Blatter fur Kanzelberedsamkeit.:.1937..d12/1b.;
976 .Chrystianizacja Litwy.Krakow ::Spoeczny Instytut Wydawniczy Znak,.1987..837006082X.d18/2b.;
977 .Chvalite Hospoda. Velikij cerkovnyj sbornik.Trnava:SSV.1975..SSV1990.;
978 .Chváľte Pána Ježiša.:.1980?..BS-135.;
979 .Chvíľka so svätými.:.1977..SAM1/a.;
980 .Chvilky u nohou Páně.:.1970?..SAM/3.;
981 .Chwály mariánské.Praha:.1776..CZ1900.;
982 .I martiri annamiti e cinesi.Rím:.1900..BZ-33.;
983 .I ukřižovali jej.:.1950?..d17/4a_CZ1920_1950.;
984 .I´kaini diaoiki. Novum testamentum.Amsterdam:.1756..C18/5b.;
985 .Idea sanctitatis patriarchen und grossen vatters Dominici.:.1697..C10/4a.;
986 .Ideológia a politika klerikalizmu.:Ústav marxizmu-leninizmu.1976..BS-100.;
987 .Iesu Christo messiae christiani hominis duci, doctori, domino.:.1679..C15/5a.;
988 .Ignatii coutino mari. alf..:.1652..C16/2a.;
989 .Il divoto di Maria Vergine adolorata.:.1885..BZ-58.;
990 .Il rosario di Maria santissima.:.1854..C21/5a.;
991 .Il Sacro Cuore.Neapol:.1964..PZ-2.;
992 .Ilustrácie o Svätej zemi.:.1930?..d9/5b_CZ1920_1950.;
993 .Im reiche des wissens. 1.,2. časť.:.1929..d18/3.;
994 .Im schatten der kirche.:.1898..d11/3a.;
995 .Im schatten der kirche.:.1899..d12/2a.;
996 .Ima és énekeskonyv.:.1943..C20/4b.;
997 .Imakonyv.:.1900?..C14/4b.;
998 .Immac. Conceptionis beatae Mariae Virginis.:.1900?..d18/6b.;
999 .Impulz.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2005..PS-51.;
1000 .Impulz.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2006..PS-51.;
1001 .Impulz.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2014..PS-51.;
1002 .Impulz.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2015..PS-51.;
1003 .In nocte nativitatis Domini.:.1926..C13/3b.;
1004 .In quest of the \"Miracle stag\":.Budapest ::Tertia,.2000.0-9642094-9-7;0-936398-95-7;963-86024-2-2.d18/2b.;
1005 .Incarnationis Mysterium.:Patria.1999.80-968215-1-2.BS-163.;
1006 .Informationes.:.1986..BS-26.;
1007 .Institut Catholique de Toulouse.:.1990..BZ-24.;
1008 .Institutio generalis missalis romani editio typica VI..:.2002..BS-156.;
1009 .Institutiones ad eloquentiam.:.1787..C11/4a.;
1010 .Institutiones arithmeticae in usum gymnasiorum.Budapešť:.1797..C20/4a.;
1011 .Institutiones biblicae scholis accomodatae.:.1933..C13/4a.;
1012 .Institutiones grammaticae in usum scholarum grammaticarum regni Hungariae et adnexarum provinciarum.Budapešť:.1807..C16/4a.;
1013 .Institutiones philosophiae moralis.:.1900?..BZ-26.;
1014 .Instructio Innestimobile Donum.:.1973..BS-12.;
1015 .Instrukce "Donum veritatis" o církevním povolání teologa.:Olomouc :.1999.80-7266-020-9.BS-163.;
1016 .International review of mission.:.2001..PZ-1.;
1017 .Interpretácia Biblie v cirkvi. Kňazský seminár biskupa J.Vojtášška:Spišské Podhradie.1995.80-7142-024-7.MAG.;
1018 .Interpretácia Biblie v cirkvi. Kňazský seminár biskupa J.Vojtášška:Spišské Podhradie.1995.80-7142-024-7.BS-119.;
1019 .Interpretácia Biblie v cirkvi. Kňazský seminár biskupa J.Vojtášška:Spišské Podhradie.1995.80-7142-024-7.BS-128.;
1020 .Introductio in chronologiam sacram ex historiae elementis.:.1800?..C18/5b.;
1021 .Isten igéje.Estergom:.1896..PZ-3.;
1022 .Istruzione sulla formazione liturgica nei seminari.Rím:.1979..BZ-51.;
1023 .Itha, grafin von Toggenburg.Regensburg:.1842..C20/4b.;
1024 .Ius et iustitia. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1997.80-7142-051-4.BS-122.;
1025 .Izajas.Praha ::Kalich,.1982...BIBCZ.;
1026 .Ja? 30 podnetov na veľkonočné obdobie pre nachádzanie svojho povolania.Bratislava:Don Bosco.1997..BS-216.;
1027 .Jádro katolického náboženství.:.1935?..BS-39.;
1028 .Jahres-und Tagungsbericht der Gorres-Gesellschaft 1975.:.1976..BZ-29.;
1029 .Jak czcic Matke Boza?.:Wydawnictwo Franciszkanow.1984..BZ-60.;
1030 .Jak čeliti námitkám proti abstinenci?.:.1938..BS-37.;
1031 .Jak pracovat s katechismem. První učení o Bohu.Olomouc:Matica cyrilometodějská.1990?..SAM/5.;
1032 .Ján Guitton.:.1970..BS-218.;
1033 .Ján Mathé :.S.l. ::s.n.,.1984..BS-90.;
1034 .Jan Nep. Neumann z kongregace Nejsvětějšího Vykupitele.Viedeň:.1900?..CZ1900.;
1035 .Jan Pavel II.:.1980?..SAM/3.;
1036 .Jan Pavel II. :.Praha ::Praha :.1990.80-7113-013-3.SAM1/a.;
1037 .Ján Pavol II. apoštol mieru a nádeje.:.1990..BS-93.;
1038 .Ján Pavol II. medzi nami.:.1995..BS-220.;
1039 .Ján Pavol II. Pútnik nádeje.:Reader's digest.2012.978-80-8097-152-6.d2/5_FOTOGRAFIE.;
1040 .Ján Vojtaššák.:.1980?..BS-128.;
1041 .Ján Vojtaššák.:.1980?..SAM/3.;
1042 .Jasličkové pobožnosti. Carmina sacra:Bratislava.1991.80-900452-4-3.BS-126.;
1043 .Jde o věc vážnou.České Budějovice:.1960?..BS-66.;
1044 .Je crois.Angers:.1963..BZ-30.;
1045 .Jedle.:.1980?..BS-128.;
1046 .Jedlovský učiteľ.:.1930?..BS-131.;
1047 .Jedno je potrebné.:.1947..BS-53.;
1048 .Jednoduché chorální nápěvy nového českého ordo missae.:.1960?..BS-161.;
1049 .Jednotlivé ctnosti.:.1970?..BS-166.;
1050 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.BS-211.;
1051 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5.;
1052 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5.;
1053 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5.;
1054 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.BS-162.;
1055 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5.;
1056 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5.;
1057 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C16/5b.;
1058 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5.;
1059 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5.;
1060 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5.;
1061 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5.;
1062 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5.;
1063 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5.;
1064 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.SSV1950.;
1065 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.SSV1990.;
1066 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5.;
1067 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5.;
1068 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.a3/5.;
1069 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971.80-08-01647-7.C33/5.;
1070 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971.80-08-01647-7.C33/5.;
1071 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971.80-08-01647-7.C33/5.;
1072 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971.80-08-01647-7.C33/5.;
1073 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971.80-08-01647-7.C33/5.;
1074 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971.80-08-01647-7.BS-162.;
1075 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971.80-08-01647-7.C33/5.;
1076 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971.80-08-01647-7.C33/5.;
1077 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..C33/5.;
1078 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..C33/5.;
1079 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..C33/5.;
1080 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..C16/5b.;
1081 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..SSV1950.;
1082 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..C33/5.;
1083 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..C33/5.;
1084 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..C33/5.;
1085 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..SSV1950.;
1086 .Jednotný katolícky spevník znotovaný.:.1993..C33/5.;
1087 .Jednotný katolícky spevník znotovaný.:.1993..C33/5.;
1088 .Jeho Excelence THDR Karel Skoupý biskup brněnský.:.1946..BS-58.;
1089 .Jeruzalémská bible: Starý Zákon. Knihy proroku.:.1970?..BS-188.;
1090 .Jeruzalémská bible: úvody k jednotlivým knihám Starého i Nového Zákona.:.1970?..BS-189.;
1091 .Jeruzalémská bible: úvody k jednotlivým knihám Starého i Nového Zákona.:.1970?..BS-188.;
1092 .Jest Buh.:.1946..BS-28.;
1093 .Jesus Christ medite et contemple tous les jours de l'annee IV. Juin, Juillet.:.1888..C14/1a.;
1094 .Jezuiti 1814-2014.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418580 (brož.); 978-80-7141-858-0.BS-210.;
1095 .Ježiš drahý poklad.Trnava:.1921..USA.;
1096 .Ježiš Kristus Boží Syn 2 ; Ján Kováč. Artpres:Košice.1990.80-7119-000-4.BS-221.;
1097 .Ježiš Kristus Boží Syn 2 ; Ján Kováč. Artpres:Košice.1990.80-7119-000-4.BS-130.;
1098 .Ježiš ma miluje. Rímsko-katolícky biskupský úrad:Košice.1990.80-7119-002-0.BS-221.;
1099 .Ježiš ma miluje. Rímsko-katolícky biskupský úrad:Košice.1990.80-7119-002-0.BS-221.;
1100 .Ježiš ma miluje. Rímsko-katolícky biskupský úrad:Košice.1990.80-7119-002-0.BS-140.;
1101 .Ježiš ma miluje. Rímsko-katolícky biskupský úrad:Košice.1990.80-7119-002-0.BS-130.;
1102 .Ježíš z blízka i z daleka.:.1970?..BS-15.;
1103 .Ježíš z blízka i z daleka.:.1970?..BS-15.;
1104 .Ježiš z ďaleka a z blízka.:.1980?..BS-101.;
1105 .Ježiš zďaleka i zblízka.B.m.:B.v..1900?? po..BS-13.;
1106 .Ježiš. Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša.USA:New Life.1990..BS-117.;
1107 .Ježiš. Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša.USA:New Life.1990..BS-201.;
1108 .Ježiš. Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša.USA:New Life.1990..BS-216.;
1109 .Ježíši Daviduv synu, smiluj se nade mnou.:.1950?..SAM/6.;
1110 .Ježišove pastoračné metódy.:.1980?..SAM/7.;
1111 .Ježišu, dôverujem ti.:.2000?..BS-218.;
1112 .Ježišu, dôverujem v teba.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-26-6.BS-214.;
1113 .Ježišu, dôverujem v Teba.Trnava :VIA Miloslav Královič.2002.80-967336-1-3.BS-139.;
1114 .Jó pásztor.:.1885/86..PZ-3.;
1115 .Johannes XXIII. Geistliches tagebuch und andere geistliche schriften.:.1966..d11/2b.;
1116 .Jsme děti Boží.Rím:Kresťanská akadémia.1990?..BS-145.;
1117 .Jubilejní rok sv. - Alfonsiánský..:.1887..CZ1900.;
1118 .Justi lipsii flores Senecae epistolis et libris philosophicis excerpti.:.1756..C20/5b.;
1119 .K Betlehemu v srdci .Trnava:SSV.2010..BS-214.;
1120 .K jubileu prof. dr. Michala Krovinu.Bratislava:RCBF UK.1984..BS-143.;
1121 .Kaini diaoiki Isu Christu to eion archetypon metafrazis.:.1710..C16/4b.;
1122 .Kajan.Trnava:[s.n.].1919..BS-30.;
1123 .Kalendár katolíckej jednoty 1935.:.1935..PS-20.;
1124 .Kalendár katolíckej jednoty 1937.:.1937..PS-20.;
1125 .Kalendár katolíckej jednoty 1938.:.1938..PS-20.;
1126 .Kalendár katolíckej jednoty 1939.:.1939..PS-20.;
1127 .Kalendár katolíckej jednoty 1941.:.1941..PS-20.;
1128 .Kalendár katolíckej jednoty 1942.:.1942..PS-20.;
1129 .Kalendár katolíckej jednoty 1944.:.1944..PS-20.;
1130 .Kalendár katolíckej jednoty 1947.:.1947..PS-20.;
1131 .Kalendár katolíckej jednoty 1948.:.1948..PS-20.;
1132 .Kalendár roľníckych vzájomných pokladníc na rok 1944.:.1944..PS-50.;
1133 .Kalvária a oltár.:.1980?..SAM/7.;
1134 .Kancionál :.:Praha :.1992.80-7113-046-X.d8/3_CZ1950_1990.;
1135 .Kancionál, čili, Kniha duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost.. :V Praze :.1863-1864 |e (V Praz..CZ_1920.;
1136 .Kapucínska cesta 1992.:.1992..PS-30.;
1137 .Kardinál Wyszinski.:.1980?..SKRIPTA_4.;
1138 .Karitatívna nedeľa. Láska k blížnemu a jej úlohy dnes.:.1944..BS-218.;
1139 .Katalog Litoměřické diecéze 1981.:.1981..BS-24.;
1140 .Katalóg mužských a ženských rehoľných inštitútov začlenených do Konferencie vyšších rehoľných predstavených v Slovenskej republike.:.1999..BS-151.;
1141 .Katedrála Najsvätejšej Trojice Žilina.Žilina:Vladimír Šušoliak.2013.9788097091651 (brož.); 978-80-970916-5-1.BS-200.;
1142 .Katechese A..:.1970?..BS-169.;
1143 .Katechéta, profesor či prorok?.:.1970?..BS-195.;
1144 .Katechetika.:.1980?..SAM/7.;
1145 .Katechéza.:.1991..PS-50.;
1146 .Katechéza.:.1992..PS-50.;
1147 .Katechéza.:.1992..PS-48.;
1148 .Katechéza.:.1993..PS-48.;
1149 .Katechéza.:.1993..PS-50.;
1150 .Katechéza.:.1994..PS-50.;
1151 .Katecheze ke katechismu. První učení o Bohu.:.1988..BS-205.;
1152 .Katechézky II. časť Pätoro cirkevných prikázaní. O kresť. spravodlivosti. O prostriedkoch milostí.:.1980?..BS-23.;
1153 .Katechismus.:.1930?..d9/4a_CZ1920_1950.;
1154 .Katechismus der katholischen religion.:.1930?..d11/1a.;
1155 .Katechismus katolického náboženství.Olomouc:.1949..d17/4b_CZ1920_1950.;
1156 .Katechismus pro dospělé.:.1972..SKRIPTA_2.;
1157 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990.;
1158 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.CZ_1920.;
1159 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990.;
1160 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990.;
1161 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990.;
1162 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990.;
1163 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990.;
1164 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990.;
1165 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990.;
1166 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990.;
1167 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990.;
1168 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990.;
1169 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990.;
1170 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990.;
1171 .Katechizmus katolíckej cirkvi.:.1940?..BS-165.;
1172 .Katechizmus pre mladých.:.1980?..SAM/5.;
1173 .Katechizmus pre veľkých i malých.:.1921..BS-168.;
1174 .Katechizmus vo svetelných obrazoch.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1967..SUCM.;
1175 .Katechizmus. Stručný prehľad katolíckeho učenia.:.1980?..BS-221.;
1176 .Katechizmus. Učebnica rím. kat. náboženskej výchovy.Trnava:SSV.1983..SSV1990.;
1177 .Katholische Brautlehre /.Leipzig ::St. Benno-Verl,.1965..BZ-54.;
1178 .Katholische schulbibel.:.1954..d11/3b.;
1179 .Katholisches gesangbuch.:.1971..C13/3b.;
1180 .Katolícka jednota .:.1930..p2/1a.;
1181 .Katolícka jednota 1922.:.1922..PS-17.;
1182 .Katolícka jednota 1935.:.1935..PS-06.;
1183 .Katolícka jednota 1947.:.1947..PS-09.;
1184 .Katolická knížka.Košice:Dominikánsky kláštor.1904..DOMINIKANI_SK.;
1185 .Katolícka missionárska knižka alebo návod ku kresťanskému životu.Budapešť:Redemptoristi.1906..d15/2b_SK1900_1920.;
1186 .Katolícke kázne 1928.:.1928..p1/5b.;
1187 .Katolícke kázne 1929.:.1929..p1/5b.;
1188 .Katolícke kázne 1932.:.1932..p1/5b.;
1189 .Katolícke kázne 1936.:.1936..p1/5b.;
1190 .Katolícke kázne 1936.:.1936..p1/5b.;
1191 .Katolícke kázne 1937.:.1937..p1/5b.;
1192 .Katolícke kázne 1937.:.1937..p1/5b.;
1193 .Katolícke kázne 1938.:.1938..p1/5b.;
1194 .Katolícke kázne 1939.:.1939..p1/5b.;
1195 .Katolické noviny.Praha:.1971..d16/1.;
1196 .Katolícke noviny, r.105 /141/ /1990. Trnava:SSV.1990..d16/3.;
1197 .Katolícke noviny, r.107 /143/ /1992. Trnava:SSV.1992..d16/1.;
1198 .Katolícke noviny, r.107 /143/ /1992. Trnava:SSV.1992..d16/4.;
1199 .Katolícke noviny, r.107 /143/ /1992. Trnava:SSV.1992..d16/5.;
1200 .Katolícke noviny, r.108 /144/ /1993. Trnava:SSV.1993..d16/1.;
1201 .Katolícke noviny, r.108 /144/ /1993. Trnava:SSV.1993..d16/4.;
1202 .Katolícke noviny, r.109 /1994. Trnava:SSV.1994..d16/1.;
1203 .Katolícke noviny, r.109 /1994. Trnava:SSV.1994..d16/4.;
1204 .Katolícke noviny, r.109 /1994. Trnava:SSV.1994..d16/1.;
1205 .Katolícke noviny, r.110 /1995. Trnava:SSV.1995..d16/1.;
1206 .Katolícke noviny, r.111 /1996. Trnava:SSV.1996..d16/4.;
1207 .Katolícke noviny, r.112 /1997. Trnava:SSV.1997..d16/5.;
1208 .Katolícke noviny, r.113 /1998. Trnava:SSV.1998..d16/3.;
1209 .Katolícke noviny, r.114 /1999. Trnava:SSV.1999..d16/2.;
1210 .Katolícke noviny, r.115 /2000. Trnava:SSV.2000..d16/2.;
1211 .Katolícke noviny, r.116 /2001. Trnava:SSV.2001..d16/5.;
1212 .Katolícke noviny, r.117 /2002. Trnava:SSV.2002..d16/5.;
1213 .Katolícke noviny, r.118 /2003. Trnava:SSV.2003..d16/3.;
1214 .Katolícke noviny, r.119 /2004. Trnava:SSV.2004..d16/2.;
1215 .Katolícke noviny, r.120 /2005. Trnava:SSV.2005..PS-01.;
1216 .Katolícke noviny, Roč. 93 /129/ , č. 1-51, 1978.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1978..d16/5.;
1217 .Katolícke noviny. Roč. 100 (136), č. 1-52, 1985.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..d16/1.;
1218 .Katolícke noviny. Roč. 101 (137), č. 1-52, 1986.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..d16/1.;
1219 .Katolícke noviny. Roč. 102 (138), č. 1-52, 1987.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..d16/2.;
1220 .Katolícke noviny. Roč. 103(139), č. 1-52, 1988.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..d16/2.;
1221 .Katolícke noviny. Roč. 104 (140), č. 1-53, 1989.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..d16/3.;
1222 .Katolícke noviny. Roč. 5 /41/, č. 1-152, 1890.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1890..p1/1.;
1223 .Katolícke noviny. Roč. 83 /119/, č. 1-51, 1968.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..d16/6.;
1224 .Katolícke noviny. Roč. 84 /120/, č. 1-51, 1969.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d16/6.;
1225 .Katolícke noviny. Roč. 84 /120/, č. 1-51, 1969.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d16/2.;
1226 .Katolícke noviny. Roč. 85 /121/, č. 1-51, 1970.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..d16/1.;
1227 .Katolícke noviny. Roč. 85 /121/, č. 1-51, 1970.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..d16/1.;
1228 .Katolícke noviny. Roč. 86 /122/, č. 1-52, 1971.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1971..d16/2.;
1229 .Katolícke noviny. Roč. 87 /123/, č. 1-52, 1972.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1972..d16/1.;
1230 .Katolícke noviny. Roč. 88 /124/, č. 1-52, 1973.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1973..d16/4.;
1231 .Katolícke noviny. Roč. 89 /125/, č. 1-52, 1974.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1974..d16/5.;
1232 .Katolícke noviny. Roč. 90 /126/, č. 1-52, 1975.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1975..d16/4.;
1233 .Katolícke noviny. Roč. 90 /126/, č. 1-52, 1975.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1975..d16/5.;
1234 .Katolícke noviny. Roč. 91 /127/, č. 1-52, 1976.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1976..d16/5.;
1235 .Katolícke noviny. Roč. 92 /128/, č. 1-52, 1977. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1977..d16/5.;
1236 .Katolícke noviny. Roč. 94 /130/, č. 1-52, 1979.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1979..d16/4.;
1237 .Katolícke noviny. Roč. 95 /131/, č. 1-52, 1980.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1980..d16/1.;
1238 .Katolícke noviny. Roč. 95 /131/, č. 1-52, 1980.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1980..d16/1.;
1239 .Katolícke noviny. Roč. 96 /132/, č. 1-52, 1981.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1981..d16/2.;
1240 .Katolícke noviny. Roč. 97 /133/, č. 1-52, 1982.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..d16/1.;
1241 .Katolícke noviny. Roč. 98 /134/, č. 1-52, 1983.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..d16/1.;
1242 .Katolícke noviny. Roč. 98 /134/, č. 1-52, 1983.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..d16/1.;
1243 .Katolícke noviny. Roč. 99 /135/, č. 1-52, 1984.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984..d16/1.;
1244 .Katolícke Slovensko.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..d16/4.;
1245 .Katolícky kalendár 1995.Bratislava:Lúč.1995..BS-127.;
1246 .Katolický katechismus.Praha:Česká katolická charita.1986..ČKCH.;
1247 .Katolický katechismus. První učení o Bohu.:.1984..ČKCH.;
1248 .Katolický kazatel 1926.:.1926..PS-14.;
1249 .Katolícky ľudový katechismus. III. diel.:.1910?..d15/2b_SK1900_1920.;
1250 .Katolícky mesačník.:.1989..BS-12.;
1251 .Katolícky mesačník.:.1989..BS-12.;
1252 .Katolícky mesačník.:.1989..PS-08.;
1253 .Katolícky mesačník.:.1989..BS-12.;
1254 .Katolícky mesačník.:.1989..BS-12.;
1255 .Katolícky mesačník.:.1989..PS-08.;
1256 .Katolícky mesačník 1988.:.1988..PS-08.;
1257 .Katolícky mesačník 1988.:.1988..PS-08.;
1258 .Katolícky modlitebník a spevník.Rím:SÚCM.1993..BS-222.;
1259 .Katolícky spevník.:.1900?..BS-10.;
1260 .Katolikus kozlony az országos katolikus szovetség.:.1915..d14/1b.;
1261 .Kauza p. O. Formánek a spol. v dokumentoch.:.1995??..SAM/3.;
1262 .Kázání Filipa Heuslera, Svazek V..:.1936..d17/5a_CZ1920_1950.;
1263 .Kázání na neděle a svátky 1937.:.1937..PS-09.;
1264 .Kázání na neděle a svátky 1938.:.1938..PS-09.;
1265 .Kázání na neděle a svátky 1939.:.1939..PS-09.;
1266 .Kázání ptáčkům :.V Praze ::Antonín Šorm,.1930..BS-190.;
1267 .Kazatel 1909.:.1909..PS-26.;
1268 .Kazatelna.Pelhřimov:.1914..d18/6b.;
1269 .Kazatelna .Pelhřimov:.1916..p1/3a.;
1270 .Kazatelna.:.1938..PS-41.;
1271 .Kázne.:.1970?..SAM1/b.;
1272 .Kázne Jána Rychlovského 1.Martin:.1924..d15/3_SK1920_1950.;
1273 .Káž slovo Božie. Cyklus A.:.1980?..BS-64.;
1274 .Káž slovo Božie. Cyklus B.:.1980?..BS-64.;
1275 .Ke studiu díla J.V. Stalina \"Ekonomické problémy socialismu v SSSR\" :.Praha ::Státní nakladatelství politické literatury,.1953..BS-106.;
1276 .Kegel - und gebetbuchlein.:.1901..d11/5.;
1277 .Kincses kalendáriom.:.1916..d14/1a.;
1278 .Kincses kalendárium.:.1898..d14/1a.;
1279 .Kinderpoesie. Mikuláš Lipták:Kežmarok.1996.80-88747-49-X.BS-152.;
1280 .Kirchtag suppel.:.1710..C20/2a.;
1281 .Klaňajme sa a ohlasujme.:.1994..BS-110.;
1282 .Klauzúra. Vstup zakázaný.:.1980?..BS-163.;
1283 .Klaverský kalendář 1939.:.1939..PS-13.;
1284 .Klečet pouze před Bohem.:.1980?..BS-147.;
1285 .Kleines offizium.:.1960?..d12/2a.;
1286 .Klosterneuburg - Geschichte und Kultur.Wien:Mayer.1992.3901025146.d11/4b.;
1287 .Knaurs Konversations-Lexion A-Z *.Berlin,:.1934..d12/2a.;
1288 .Kňazom najmilším synom Panny Márie. Rok 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997.:.1991-1997..BS-221.;
1289 .Kňazom nejmilším synom Panny Márie 1991.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1991..BS-184.;
1290 .Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1991.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1992..BS-67.;
1291 .Kňazský seminár sv.Karola Boromejského Košice. Obnova:Košice.1994.80-88696-06-2.BS-140.;
1292 .Kneipp Sebestyen plebanos termeszeti gyogi modja.:.1900?..BZ-60.;
1293 .Kněžím, přemilým synum Panny Marie.:.1992..BS-159.;
1294 .Kněžím, přemilým synum Panny Marie.:.1992..BS-139.;
1295 .Kněžství a eucharistie - dary Boží lásky.Rím:Křesťanská akademie.1981..BS-158.;
1296 .Kniha malých proroku.:.1945..BS-33.;
1297 .Kniha moudrosti.:Edice Akord v Brně.1946..BIBCZ.;
1298 .Kniha piata: O prečinoch a trestoch.:.1970?..SKRIPTA_2.;
1299 .Kniha přísloví.:.1980?..SAM/5.;
1300 .Kniha stanov a nařízení Řádu bratří kazatelu.Rím:Generálna kúria.1986..BS-87.;
1301 .Kniha stanov a nařízení Řádu bratří kazatelu.Rím:Generálna kúria.1986..BS-91.;
1302 .Kniha svätých.:.1863..C13/2b.;
1303 .Kniha tretia. O veciach.:.1970?..SAM/6.;
1304 .Kniha zázrakow.Budapešť:.1901..d15/2b_SK1900_1920.;
1305 .Kniha zázrakow.Budapešť:.1901..C14/5b.;
1306 .Kniha života pre všetkých.:.1970?..BS-14.;
1307 .Komentár - exegeticko-duchovný k nedeľnému čítaniu.:.1970..BS-185.;
1308 .Komentár - exegeticko-duchovný k nedeľnému čítaniu.:.1970..SAM/3.;
1309 .Komentáre k veľkému týždňu a k veľkonočnému trojdniu.Nitra:.1998..BS-142.;
1310 .Komentáre k veľkému týždňu a k veľkonočnému trojdniu.Nitra:.1998..BS-155.;
1311 .Kompletórium.:.1970?..BS-13.;
1312 .Kompletórium.:.1970?..BS-03.;
1313 .Kondášove dni 2009.Trnava:Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda.2010.9788081051159 (brož.); 978-80-8105-115-9.d7/4.;
1314 .Konferencia rímskokatolíckych biskupov a ordinárov v Bratislave 14. apríla 1951.Trnava:SSV.1951..BS-105.;
1315 .Konferencia rímskokatolíckych biskupov a ordinárov v Bratislave 14. apríla 1951.Trnava:SSV.1951..SSV1990.;
1316 .Konkordance.:.1965 ?..BS-42.;
1317 .Konštitúcie a direktár Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda.:.1980?..BS-138.;
1318 .Konštitúcie a direktívy zhromaždenia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie.Rím:.1982..BS-138.;
1319 .Koruna trnová.:.1928..d17/2b_cz1920-1950.;
1320 .Koruna trnová.:.1928..d17/5a_CZ1920_1950.;
1321 .Kościelne prawo procesowe. Materiały i studia. 1. (Cirkevné procesné právo. Materiály a štúdie.).Sandomierz:Wydawnictwo Diecezjalne.1999.8386862955;83-86862-95-5.d18/7b.;
1322 .Kosciol w Polsce mapy - wiek XVI-XVIII.:.1970?..d18/1b.;
1323 .Kosciol w Polsce sredniowiecze.:.1968..d18/1b.;
1324 .Kosciol w Polsce wiek XVI-XVIII.:.1970..d18/1b.;
1325 .Košice a deportácie Židov v roku 1944. Oddelenie židovskej kultúry Slovenského národného múzea :Košice.1994.80-967182-0-7.BS-158.;
1326 .Košice ako na dlani a Mestská časť Západ.Košice:Jes.2012.9788088900498 (viaz.); 978-80-88900-49-8.d2/5_FOTOGRAFIE.;
1327 .Košice v rokoch 1938-1945 :.V Košiciach ::Štátna vedecká knižnica,.1985..BS-52.;
1328 .Košické historické zošity :.Košice ::Štátny oblastný archív,.1991..BS-24.;
1329 .Košický dóm.:Východoslovenské vydavateľstvo.1975..d2/6_FOTOGRAFIE.;
1330 .Kozonséges vagy Univerzális geográphia a Bécsi Kongreszszusban tortént változások szerént.Budapešť:.1817..BZ-35.;
1331 .Kráľ.Košice:.1988..BS-04.;
1332 .Kráľovná pokoja.:.1989..BS-159.;
1333 .Krása slovenských pamiatkových kostolov 1870-1970.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..d16/6.;
1334 .Krásne volanie.:Smena.1963..d3/7_SK1950_1990.;
1335 .Krátka gréckokatolícka liturgika.Trnava:SSV.1972..BS-148.;
1336 .Krátke poučenie o pobožnosti k Božsk. Srdcu Ježišovmu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1926..BS-220.;
1337 .Krátké promluvy při obnově sv. křtu.:.1940..BS-53.;
1338 .Krátké řeči duchovní 1927.:.1927..PS-12.;
1339 .Krátky slovník jazyka cirkevno-slovanského so slovenským prekladom.:Vienala.1993.80-7097-282-3.BS-71.;
1340 .Krátky slovník slovenského jazyka.:Veda.1989.80-224-0003-3.d1/3_JAZYKOVEDA.;
1341 .Kresťania v dialógu. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2008.978-80-970050-8-5.d6/6.;
1342 .Kresťanské baptistériá.:.1980?..SKRIPTA_4.;
1343 .Kresťanstvo.:.1980?..BS-176.;
1344 .Kresťanstvo a evolúcia.:.1970..SAM/4.;
1345 .Kresťanstvo a premena foriem kultúry.:.1980?..SAM1/a.;
1346 .Křestní obřady.Praha:Sekretariát české liturgické komise.1971..BS-157.;
1347 .Kristus - dárce života.:.1927..d9/3a_CZ1920_1950.;
1348 .Kristus - dárce života.:.1927..d9/3a_CZ1920_1950.;
1349 .Kristus - dárce života.:.1928..d9/3a_CZ1920_1950.;
1350 .Kristus - Kráľ.Bratislava:Ustredná katolícka kancelária.1928..BS-167.;
1351 .Kristus a problémy dneška.:.1935..BS-39.;
1352 .Kristus na Reeperbahne.:.1980?..SAM/5.;
1353 .Kritik uber gewisse kritiker, rezensenten und brochurenmacher.Augsburg:.1788..C20/3b.;
1354 .Křížkovského sborník.Praha:.1927..d17/5b_CZ1920_1950.;
1355 .Krížová cesta.[Stará Ľubovňa]:Sali-Foto.1998.8096792105; 80-967921-0-5.BS-214.;
1356 .Krížová cesta - Cirkevný pohreb.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1966..BS-141.;
1357 .Krížová cesta - deviatnik.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..BS-146.;
1358 .Krížová cesta čili rozjímanie a uctenie prehorkého umučenia a smrti Spasiteľa našeho Pána Ježiša Krista.:.1899..BS-43.;
1359 .Krížová cesta deviatnik.:Spolok sv. Vojtecha.1973..BS-124.;
1360 .Krížová cesta deviatnik.:Spolok sv. Vojtecha.1973..BS-100.;
1361 .Krížová cesta deviatnik.:Spolok sv. Vojtecha.1973..BS-140.;
1362 .Krížová cesta deviatnik.:Spolok sv. Vojtecha.1973..BS-207.;
1363 .Krížová cesta chorých za kňazov.:.2000?..BS-214.;
1364 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983.80-85128-45-4.BS-120.;
1365 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983.80-85128-45-4.BS-212.;
1366 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983.80-85128-45-4.BS-212.;
1367 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983.80-85128-45-4.BS-149.;
1368 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983.80-85128-45-4.BS-212.;
1369 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983.80-85128-45-4.BS-117.;
1370 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983.80-85128-45-4.BS-205.;
1371 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983.80-85128-45-4.BS-220.;
1372 .Krížová cesta obnovy zmýšľania.:.2013..BS-214.;
1373 .Krížová cesta rodín.:.1970?..BS-15.;
1374 .Krížová cesta za záchranu počatých detí I..Košice:.2012..BS-214.;
1375 .Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1977..BS-206.;
1376 .Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..BS-108.;
1377 .Křížowá cesta.:.1900?..CZ_1920.;
1378 .Kronika o Janu Pavlu II..:.1980?..SAM1/b.;
1379 .Krstná pastorácia.:.1980?..SAM/2.;
1380 .Ku poklone Najsvätejšej Trojice Božej na česť bez poškvrny prvorodeného hriechu počatej najblahoslavenejšej vždy Panny Márie.:.1872..RADLIN.;
1381 .Kultur der Seele.:.1936..d11/5.;
1382 .Kundschreiben erlaffen von unserem heiligsten vater Leo XIII..:.1893..BZ-56.;
1383 .Kurz prípravy na manželstvo.Stará Ľubovňa:Kumran.2001..BS-157.;
1384 .Kurz und huf: sonntagliche .Augsburg:.1759..C18/2a.;
1385 .Kurze geschichte des Augustiner-Chorherren-stiftes zum heiligen Georg in Herzogenburg.:.1881..BZ-56.;
1386 .Kvatembrová pobožnost Charity.:.1940..BS-25.;
1387 .Kvetná nedeľa.Bratislava:Kláštor redemptoristov. Bratislava.1944..BS-221.;
1388 .Květná neděle.:.1947..BS-53.;
1389 .Kvízy. I. diel.:.1995?..BS-221.;
1390 .Kyriale seu ordinarium missae.:.1932..C21/1b.;
1391 .Kyriale seu ordinarium missae.:.1932..C31/2b.;
1392 .Kyriale seu ordinarium missae.:.1932..C20/5b.;
1393 .Kyriale simplex.:.1965..BZ-10.;
1394 .Kyriale simplex.:.1965..BZ-10.;
1395 .Kyriale simplex.:.1965..BZ-9.;
1396 .Kytica najobľúbenejších piesní na oslavu Božského srdca a prebl. Panny Márie.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..POSOL.;
1397 .Kytica najobľúbenejších piesní na oslavu Božského srdca a prebl. Panny Márie.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..BS-45.;
1398 .L´année du chretien.Lyon:.1811..C18/1b.;
1399 .L' anneau d' or.:.1983..d18/8.;
1400 .L'ami du tertiaire.:.1877..BZ-19.;
1401 .L'Amitie dangereuse ou celimaure et amelie.:.1786..C11/5b.;
1402 .L'Année avec le sacre-coeur.:.1909..BZ-28.;
1403 .L'educazione prenatale.:.1994..BZ-29.;
1404 .L'etat sans dieu.Paríž:.1900?..BZ-50.;
1405 .L'imitazione di Cristo.:.1984.88-215-0534-0.BZ-59.;
1406 .L'insegnamento filosofico nei seminari dopo il vaticano II.:.1968..PZ-1.;
1407 .L'office de la semaine sainte en latin et en francois.:.1752..C14/2a.;
1408 .L'office divin missel, vesperal et rituel.:.1930..C13/2b.;
1409 .L'Osservatore Romano.:.1983..d18/3.;
1410 .L'universita san Tommaso in Roma.Rím:.1966..d18/7b.;
1411 .La Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue.Rím:.1981..d18/1a.;
1412 .La Divine liturgie de saint Jean Chrysostome.Paris ::Editions du Cerf,.1986..2204024279.d18/1b.;
1413 .La Madonna ai sacerdoti suoi filgi prediletti.Miláno:.1986..BZ-30.;
1414 .La predicazione e il comunismo atep alla luce dell'insegnamento di Paolo VI.:.1966..PZ-1.;
1415 .La sainte liturgie.:.1964..d18/1b.;
1416 .La Salette.:.1877..d14/1a.;
1417 .La Salette.Považská Bystrica:Misionári Saletíni.1993..BS-127.;
1418 .La vie consacrée et sa mission dans l'eglise et dans le monde.:.1992.88-209-1848-X.BZ-25.;
1419 .La vie spirituelle.:.1925..PZ-3.;
1420 .Landesgelek - Sammlung fur das jahr 1870.:.1870..BZ-21.;
1421 .Landesgelek - Sammlung fur das jahr 1870.:.1870..BZ-14.;
1422 .Landjugend und seelsorge .Viedeň:.1935..BZ-59.;
1423 .Langenscheidt groses schulworterbuch Russisch.:.1995.3-468-07290-2.d18/5a.;
1424 .Langenscheidts Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache :.Berlin ::Langenscheidt,.1998..3468490267 (hbk); 3468967004 (pbk);3-468-49026-7.d18/5a.;
1425 .Láska - víra - život.:.1990?..BS-170.;
1426 .Láska je naším poslaním - Rodina plná života.Stará Ľubovňa:Kumran.2015.9788089487622 (brož.); 978-80-89487-62-2.BS-210.;
1427 .Láska Ježíšova ke kajicníkum.:.1911..BS-53.;
1428 .Láska smrtí nekončí.Český Těšín:Cor Jesu.1992..d7/3.;
1429 .Latinitas ecclesiastica :.:Praha :.1994.80-7066-924-1.SAM/5.;
1430 .Lavacrum conscientiae, ad rite excipiendas confessiones .:.1759..C21/4b.;
1431 .Le psauter liturgique.:.1944..C22/2a.;
1432 .Le psautier du breviaire romain.:.1951..C13/3b.;
1433 .Leben, wirten und leiden des papst konigs Pius IX..:.1870..C21/3b.;
1434 .Lectiones in usum cleri.Viedeň:.1817..C17/1b.;
1435 .Legújabb magyar és német levelezó konyv.Budapešť:.1819..C19/2b.;
1436 .Lekcionár.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha.1965..SSV1990.;
1437 .Lekcionář I.:.1979..d8/4_CZ1950_1990.;
1438 .Lekcionár I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969..SSV1990.;
1439 .Lekcionář II.:.1972..d8/4_CZ1950_1990.;
1440 .Lekcionár II..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990.;
1441 .Lekcionář III.:.1974..d8/4_CZ1950_1990.;
1442 .Lekcionár III..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990.;
1443 .Lekcionář IV.:.1975..d8/4_CZ1950_1990.;
1444 .Lekcionár IV..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990.;
1445 .Lekcionár IV..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990.;
1446 .Lekcionár IX..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..SSV1990.;
1447 .Lekcionár na nedele a sviatky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..SAM1/b.;
1448 .Lekcionár na nedele a sviatky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..SSV1990.;
1449 .Lekcionář V.:.1981..d8/4_CZ1950_1990.;
1450 .Lekcionár V. Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1983..SSV1990.;
1451 .Lekcionár V..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990.;
1452 .Lekcionár VI..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990.;
1453 .Lekcionár VII..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..SSV1990.;
1454 .Lekcionár VIII..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..SSV1990.;
1455 .Lekcionár VIII..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..BS-186.;
1456 .Lekcionár X. 2. časť.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..SSV1990.;
1457 .Lekcionár XI..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..SSV1990.;
1458 .Lekcionár XII..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..SSV1990.;
1459 .Lekcionár XIII..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..SSV1990.;
1460 .Les actes des apôtres /.Paris ::Éditions du Cerf,.1953..BZ-55.;
1461 .Les épitres de saint Paul aux Corinthiens /.Paris ::Éditions du Cerf,.1949..BZ-58.;
1462 .Les exercices de sainte Gertrude.:.1919..C14/1b.;
1463 .Les saints et bienheureux de l'ordre de saint Dominique.:.1927..BZ-59.;
1464 .Les temps Néroniens.Paríž:.1903..d18/6b.;
1465 .Lettres de madame du Boccage.:.1771..C10/4b.;
1466 .Levoča a okolie.:Východoslovenské vydavateľstvo.1971..BS-154.;
1467 .Liber annualis.:.1987..d18/5.;
1468 .Liber II. Cosmologia.:.1700?..C14/3.;
1469 .Liber usualis missae et officii pro dominicis et festis I. vel II. classis.:.1928..C14/4a.;
1470 .Lidé a země.:Českoslo.académia.1964..p2/1a.;
1471 .Linzer theologisch praktische monatschrift im auszuge.:.1833..C19/4b.;
1472 .List Efesanum.:.1960?..BS-204.;
1473 .List magistra řádu dominikánské rodině u příležitosti blahořečení otce Colla.:.1980?..BS-164.;
1474 .List papeže Pavla VI. o blah. Zdislavě.:.1971..d8/2_CZ1950_1990.;
1475 .List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom z príležitosti zeleného štvrtku 1988.Rím:SÚCM.1988..BS-211.;
1476 .List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom z príležitosti zeleného štvrtku 1989.Rím:SÚCM.1989..BS-211.;
1477 .List svätého Otca Jána Pavla II.kňazom k Zelenému štvrtku 1991.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..BS-211.;
1478 .Listy 2002.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002..p2/1b.;
1479 .Listy 2003.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2003..p2/1b.;
1480 .Listy 2004.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2004..p2/1b.;
1481 .Listy víry.Litoměřice:Seminář CMBF.1975..SKRIPTA_4.;
1482 .Listy víry..Litoměřice:Seminář CMBF.1975..SKRIPTA_4.;
1483 .Listy z domova a misií 1990.:.1990..SAM/6.;
1484 .Listy. Čo je človek?.:.1980?..BS-176.;
1485 .Litánie. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1995.80-7165-032-3.BS-150.;
1486 .Litánie a deviatnik k sv. Terezke Ježiškovej.Trnava:.1944..BS-155.;
1487 .Litánie k Duchu Svätému.Košice:Slovo.1997.80-85291-43-6.BS-118.;
1488 .Litteraria :.Bratislava ::Slov. akad. vied.,.1958..d3/5_SK1950_1990.;
1489 .Litteraria :.Bratislava ::Vydav. Slov. ak. vied,.1959..d1/3_JAZYKOVEDA.;
1490 .Litteraria..Bratislava ::Vydav. SAV,.1960..d1/3_JAZYKOVEDA.;
1491 .Liturgia 1991.:.1991..PS-18.;
1492 .Liturgia Eucharistie.:.2000?..BS-156.;
1493 .Liturgia horarum. Bohoslužba hodín.:.1980?..SAM/1.;
1494 .Liturgia horarum. Bohoslužba hodín. Hodina čítania II. 18. - 34. týždeň cez rok.:.1970?..SAM1/a.;
1495 .Liturgia horarum. Bohoslužba hodín. I. Pôstna doba a II. veľkonočná doba pre hodinu čítania.:.1980?..SAM/1.;
1496 .Liturgia horarum. Tempus per annum hebdomadae I - XVII.:.1975..C14/5b.;
1497 .Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968.80-967477-0-3.SAM/2.;
1498 .Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968.80-967477-0-3.BS-200.;
1499 .Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968.80-967477-0-3.SAM/5.;
1500 .Liturgická príloha diecéznych obežníkov I/1976.Trnava:SSV.1976..BS-125.;
1501 .Liturgická príloha diecéznych obežníkov I/1976.Trnava:SSV.1976..BS-143.;
1502 .Liturgická príloha diecéznych obežníkov I/1976.Trnava:SSV.1976..BS-63.;
1503 .Liturgická príloha diecéznych obežníkov I/1976.Trnava:SSV.1976..BS-95.;
1504 .Liturgická príloha diecéznych obežníkov II-1974, III-1974, IV-1974.Trnava:SSV.1974..BS-145.;
1505 .Liturgická príloha diecéznych obežníkov II-1974, III-1974, IV-1974.Trnava:SSV.1974..BS-95.;
1506 .Liturgické požehnanie osôb a vecí.:.1983..SAM/5.;
1507 .Liturgický obežník I/1974 (Príloha diecéznych obežníkov).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1974..BS-63.;
1508 .Liturgický obežník I/1983.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1983..BS-144.;
1509 .Liturgický obežník I/1983.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1983..BS-130.;
1510 .Liturgický obežník I/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..BS-144.;
1511 .Liturgický obežník II/1988.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..BS-144.;
1512 .Liturgický spevník I..:Slovenská liturgická komisia.1990..d3/2_SK1950_1990.;
1513 .Liturgický spevník. 3. Spevy na popolcovú stredu, svätý týždeň a Veľkú noc.. Cantate:Bratislava.1993.80-900452-7-8.BS-223.;
1514 .Liturgie hodin I.:.1970?..SAM/5.;
1515 .Liturgie hodin II..:.1975..ČKCH.;
1516 .Liturgie hodin III..:.1975..ČKCH.;
1517 .Liturgie hodin IV..:.1975..ČKCH.;
1518 .Liturgie hodin vlastní oficia svatých a blahoslavených kazatelského řádu pro vnitřní potrebu.:.1980?..SAM1/a.;
1519 .Liturgika.:.1970?..SAM/3.;
1520 .Liturgika.:.1990?..SAM/5.;
1521 .Liturgika /gr. kat./.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1987..SSV1990.;
1522 .Liturgika pre deti.:Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku.1994..BS-145.;
1523 .Lob = ehr = band = und leich = reden.:.1750..C18/2a.;
1524 .Logos 1946.:.1946..PS-15.;
1525 .Logos 1946.:.1946..PS-14.;
1526 .Logos 1947.:.1947..PS-18.;
1527 .Logos 1947.:.1947..PS-15.;
1528 .Logos 1948.:.1948..p1/5b.;
1529 .Logos 1948.:.1948..PS-14.;
1530 .Logos 1948.:.1948..PS-18.;
1531 .Logos 1948.:.1948..PS-15.;
1532 .Logos 1949.:.1949..PS-15.;
1533 .Logos 1949.:.1949..PS-14.;
1534 .Logoterapia. - Človek pri hľadaní seba samého - logoteoretický prístup : zborník príspevkov z 2. ved.Trnava :Trnavská univerzita.2004.80-89074-95-2.d7/4.;
1535 .Loretánske litánie.:.1980?..SKRIPTA_4.;
1536 .Lourdes.:.1964?..BS-141.;
1537 .Ľudovít Feld. Návraty.Košice:s.n..1989..BS-90.;
1538 .Ľudský život ako dar, poslanie a encyklika Evangelium vitae.Bratislava:.1997..BS-156.;
1539 .Ludwig Bourbaloue sammtliche predigten.Drážďany:.1760..C18/2b.;
1540 .Lúrdská pasáčka.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1923..BS-56.;
1541 .Magnificat. Sborník křesťanských písní.:.1980?..BS-139.;
1542 .Magnifikat. 1986,1990,1991.Rím:SÚCM.1981..SUCM.;
1543 .Magnifikat. 1986,1990,1991.Rím:SÚCM.1981..PS-48.;
1544 .Magyar írás.:.1934..d14/1a.;
1545 .Magyar katolikus almanach.Budapest:Szent István Társulat.1984-1988..d14/2.;
1546 .Magyar Sion.:.1897..PZ-5.;
1547 .Magyar Sion.Ostrihom:.1898..PZ-5.;
1548 .Magyar Sion.:.1901..PZ-5.;
1549 .Magyar Sion.:.1903..PZ-5.;
1550 .Magyarország torténete 1848-1890.:.1979..d14/2.;
1551 .Magyarország története 1890-1918.Budapest:Akadémiai Kiadó.1978.9630509296;963 05 0929 6.d14/2.;
1552 .Magyarország torténete 1918-1919, 1919-1945.:.1976..d14/2.;
1553 .Majestati Filii Dei Jesu Christi.:.1758..C16/2b.;
1554 .Majte vieru v Boha. Katechizmus pre 8. ročník ZŠ.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad.1990..BS-111.;
1555 .Majte vieru v Boha. Katechizmus pre 8. ročník ZŠ.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1992..BS-126.;
1556 .Malá encyklopédia zemepisu sveta.:Obzor.1976..d1/5_ENCYKLOPEDIE.;
1557 .Malé biblické knihy pre deti. Dávid.:Medzinárodná biblická spoločnosť.1999..BS-97.;
1558 .Malé hodinky k Preblahoslavenej Panne Márii.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1967..SSV1990.;
1559 .Malý kancionál čili sbírka písní a modliteb pro mládež katolickou .:.1888..C21/5b.;
1560 .Malý Kancionál pro lid katolický na Hlučínsku.:.1926..d17/1c_cz1920-1950.;
1561 .Malý katechismus pre katolícke dietky.:.1922..BS-24.;
1562 .Malý katechismus pre obecné školy.Budapešť:Spolok sv. Štefana.1899..d15/1b_SK1900.;
1563 .Malý katechizmus katolíckeho náboženstva.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-155.;
1564 .Malý katechizmus katolíckeho náboženstva.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-156.;
1565 .Malý katechizmus katolíckeho náboženstva.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SSV1990.;
1566 .Malý katechizmus pre katolícke dietky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..BS-182.;
1567 .Malý katechizmus pre katolícke dietky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1965..BS-103.;
1568 .Malý misionár.:.1948..PS-51.;
1569 .Malý misionár.:.1948..PS-48.;
1570 .Malý misionár 1947.:.1947..PS-21.;
1571 .Manete in dilectione mea.Bratislava:Josephinum.1932..BS-51.;
1572 .Manete in dilectione mea :.Bratislava ::Josephinum,.1932..BZ-9.;
1573 .Manifestačná púť katolíckych žien stredného Slovenska na Staré Hory v dňoch 25. a 26. mája 1929.:.1929..BS-24.;
1574 .Manna quotidianum sacerdotum sive preces ante et post missae celebrationem.Freiburg:.1863..C21/5b.;
1575 .Manna quotidianum sacerdotum sive preces ante et post missae celebrationem.Freiburg:.1863..C17/2b.;
1576 .Manuale christianum in quo continentur.:.1939..C14/1a.;
1577 .Manuale parochi , seu methodus compendiosa munus parochi apoftolicum rite obeundi. in commodum prafertim pie ad illud afpirantium concinnata ,A P Francisco Hertizig Societatis Jesu. typis Academicis Collegii Societatis Jesu .:Tyrnaviae .1744..C10/4a.;
1578 .Manuale pro bratry a sestry třetího řádu sv. Dominika /.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví (G. Francl),.1888..CZ1900.;
1579 .Manuel du chretien.:.1930..C14/4b.;
1580 .Manželská čítanka.Olomouc:MOM.1991..BS-222.;
1581 .Manželstwo w Kristu a w Cirkwi. Spolok sw. Adalberta:[Trnawa].1893..SSV1950.;
1582 .Margarita evangelica sive Iesu Christi D. N. vita.:.1657..C12/3a.;
1583 .Maria.:.1946..BS-24.;
1584 .Mariánská družina.Znojmo:.1930?..BS-188.;
1585 .Mariánska kongregácia 1943.:.1943..PS-12.;
1586 .Mariánska kongregácia 1944.:.1944..PS-12.;
1587 .Mariánska kongregácia 1948.:.1948..PS-12.;
1588 .Mariánská úcta.:Arcibiskupství Olomoucké.1993?..BS-127.;
1589 .Marianské sviatky.:.1900?..d15/2b_SK1900_1920.;
1590 .Marie Hoffmannová.:.1928..BS-56.;
1591 .Márnenie času.:.1980?..BS-192.;
1592 .Martyrologium romanum Gregorii papae XIII.:.1932..C13/3b.;
1593 .Martyrologium, czyli, Wspomnienia swietych przypadajace na poszczegolne dni roku.Warszawa ::Akademia Teologii Katolickiej,.1984...d18/2a.;
1594 .Matka a bolesť.:.1970?..BS-03.;
1595 .Matka Božia svojim milovaným kňazom.:.1977..SAM/3.;
1596 .Matka Ustavičnej Pomoci.Bratislava:Vydavateľstvo "Životom".1945.9788071148678 (brož.); 978-80-7114-867-8.BS-155.;
1597 .Matka Ustavičnej Pomoci.Bratislava:Vydavateľstvo "Životom".1945.9788071148678 (brož.); 978-80-7114-867-8.BS-220.;
1598 .Matka Ustavičnej Pomoci.Bratislava:Vydavateľstvo "Životom".1945.9788071148678 (brož.); 978-80-7114-867-8.BS-41.;
1599 .Matke Božej Višňovskej.Žilina:.1950?..BS-65.;
1600 .Matkino srdce.:.1982..SÚCM.;
1601 .Matko ustavičnej pomoci.Bratislava:.1939..BS-12.;
1602 .Medi(t)ations, (re)conciliations :.Bratislava ::WSCF-CESR,.2004..9632178688.d18/2b.;
1603 .Medi(t)ations, (re)conciliations :.Bratislava ::WSCF-CESR,.2004..9632178688.d18/2b.;
1604 .Medzinárodná konferencia v roku Prof. ThDr. Štefana Hlaváča O úcte k životu.Michalovce:.1993..BS-129.;
1605 .Meg tzáfolás azon vádolás tételek ellen.Budapešť:.1795..C20/3b.;
1606 .Meg tzáfolás azon vádolás tételek ellen.Budapešť:.1795..C21/4a.;
1607 .Meg tzáfolás azon vádolás tételek ellen.Budapešť:.1795..C11/4b.;
1608 .Mein bebetbuch.:.1924..d11/3a.;
1609 .Meinen ehemaligen schulern in Oesterreich.:.1850?..C19/1b.;
1610 .Mellifont abbey and its environs.:.1980..d18/2b.;
1611 .Memoria Passionis.Prešov:Michal Vaško.2013.9788071659129 (brož.);978-80-7165-912-9.d6/4.;
1612 .Memoriale vitae sacerdotalis seu summi pastoris Jesu Christi .Viedeň:.1900?..C16/3b.;
1613 .Messiás.:.1872..BZ-19.;
1614 .Mesto Prešov.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1988..d2/5_FOTOGRAFIE.;
1615 .Metafyzika.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1993..BS-08.;
1616 .Metafyzika.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1993..BS-154.;
1617 .Metaphysik.Munchen:Kosel & Pustet.1922..d13/1.;
1618 .Methodus recte gubernandi parochiam .:.1803..C13/4b.;
1619 .Metod, učiteľ Slovienov .:.1985..BS-205.;
1620 .Metodická pomôcka náboženskej výchovy pre 7. ročník ZŠ.Košice:Diecézne katechetické stredisko pri RBÚ v Košiciach.1993..BS-130.;
1621 .Metodická príručka pre vyučovanie katolíckeho náboženstva ZŠ 2.Bratislava:Lúč.1995.8071141569 (brož.); 80-7114-156-9.BS-221.;
1622 .Metodické listy ku Katechizmu pre 1. ročník ZŠ.:.1990?..BS-115.;
1623 .Metodické listy pre katechétov: 2. roč. ZŠ.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-93.;
1624 .Metodické listy pre katechétov: 3. roč ZŠ.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad.1990..BS-223.;
1625 .Metodické listy pre katechétov: 3. roč ZŠ.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad.1990..BS-222.;
1626 .Metodické listy pre katechétov: 3. roč ZŠ.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad.1990..BS-115.;
1627 .Miatyánk.Komárno:Lucián Bíró.1948.80-7162-621-X.SSV1990.;
1628 .Miatyánk.Komárno:Lucián Bíró.1948.80-7162-621-X.SSV1990.;
1629 .Michal 75 ročné narodeniny.Šindliar:.1974..BS-03.;
1630 .Michal 80 ročný.Šindliar:.1979..BS-03.;
1631 .Milion duší.:.1952?..BS-157.;
1632 .Milost pomáhající.:.1948..BS-28.;
1633 .Milostivé miesto Matky Božej na Hlbokej ceste v Bratislave.Bratislava:R.-kat. farský úrad.1948..BS-217.;
1634 .Miluje nás Pán.:.1980?..SAM/5.;
1635 .Misál latinsko - slovenský.:.1952..C33/4b.;
1636 .Misál latinsko - slovenský.:.1952..SSV1990.;
1637 .Misál latinsko - slovenský.:.1952..C33/4b.;
1638 .Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..C33/4b.;
1639 .Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..C33/4b.;
1640 .Misál podle kalendáře české provincie kazatelského řádu.:.1980?..SAM/1.;
1641 .Misál podle kalendáře české provincie kazatelského řádu.:.1980?..SAM/5.;
1642 .Mise-ájtatosság.:.1918..d14/1a.;
1643 .Misijný kalendár 1999.:Spoločnosť Božieho Slova.1998.80-85223-48-1.PS-07.;
1644 .Misionársky kalendár 1942.:.1942..PS-50.;
1645 .Misionársky kalendár 1943.:.1943..PS-49.;
1646 .Misionársky kalendár 1945.Nitra:SVD.1945..PS-09.;
1647 .Misionársky kalendár 1945.Nitra:SVD.1945..BS-220.;
1648 .Missae pro defunctis ad commodiorem ecclesiarum usum.:.1913..C14/6.;
1649 .Missae solemnes nec non de beata et de reqviem votivae e missali romano slavonico.Praha:.1919..BS-166.;
1650 .Missale romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini.:.1866..C16/6.;
1651 .Missale romanum ex decreto sacrosancti oecumenici concilii vaticani II instauratum auctoritate Pauli VI..:.1970..C13/3b.;
1652 .Missel biblique de tous les jours.:.1966..C14/1b.;
1653 .Missel des Hideles.:.1911..C20/4b.;
1654 .Mittlerer katechismus der katholischen religion.:.1915..d11/1a.;
1655 .Mládež a hodnoty ... :. Hanex:Olomouc :.2008?.978-80-7409-027-1.d7/4.;
1656 .Mládež, hodnoty a volný čas. 2010. : Olomouc : Hanex.2010.978-80-7409-036-3.d7/4.;
1657 .Mládí.:.1960?..BS-25.;
1658 .Mladý muž v království Kristově.:.1970?..BS-14.;
1659 .Mluv, Pane.Rím:Křesťanská akademie.1970..BS-64.;
1660 .Mluv, Pane.Rím:Křesťanská akademie.1970..AKADEMIE.;
1661 .Mluvená franština.:.1939..BS-29.;
1662 .Modely ekonomického zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností.Bratislava ::Ústav pre vzťahy štátu a cirkví,.1997..BS-123.;
1663 .Moderný človek a zázraky.:.1985?..BS-100.;
1664 .Modlitba svaté Brigity.:.1970?..BS-193.;
1665 .Modlitby a pobožnosti k Panne Márii Lurdskej .:.2000?..BS-214.;
1666 .Modlitby a výber posolstiev.Bratislava:Združenie Božej lásky.2004.80-969197-2-5.BS-215.;
1667 .Modlitby k Márii.:.2000?..BS-218.;
1668 .Modlitby kongregace chudých školských sester de Notre Dame.:.1948..d17/4a_CZ1920_1950.;
1669 .Modlitby svaté Brigity.:.1950?..BS-192.;
1670 .Modlitebník pre verejné bohuslužby a pobožnosti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950.;
1671 .Mons Sancti Martini.:.1947..BS-44.;
1672 .Moralium gedanensium.:.1655..C21/6.;
1673 .Morálka.:.1980?..SAM/3.;
1674 .Morálka.:.1980?..SAM/3.;
1675 .Morálka II..:.1980?..BS-72.;
1676 .Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými /.Brno ::K. Winker,.1868..C13/6.;
1677 .Most 1983.:.1983..PS-05.;
1678 .Mravouka. Sbirka povidkoh sobrane zo kalendaroh.:.1878?..C13/1a.;
1679 .Mravověda.:.1960?..SAM/4.;
1680 .Msgre Dr. Václav Kubíček osmdesátníkem (1866-1946).Valašské Meziříčí:.1946..BS-219.;
1681 .Mše a liturgie hodin blahoslavené Zdislavy.:.1980?...;
1682 .Múdroslovná biblická literatúra.:.2000?..BS-156.;
1683 .Múdrosť kazateľov.:Rehoľa dominikánov na Slovensku.2003..PS-05.;
1684 .Muž modlitby.:.1980?..SAM/3.;
1685 .My sme Božie deti.:.1970?..BS-149.;
1686 .Mystérium Svätého Písma.:.1980?..SAM/3.;
1687 .Mystérium Svätého Písma.:.1980?..SKRIPTA_3.;
1688 .Mysterium verbi.:.1980?..SAM/5.;
1689 .Mystické modlitby sv. Kateřiny Sienské.:.1950?..SAM/4.;
1690 .Myšlenky JP II.:.1980?..BS-177.;
1691 .Myšlenky k svatebním promluvám.:.1980?..BS-27.;
1692 .Myšlenky z posledních cest.:.1970?..BS-15.;
1693 .Myšlenky z posledních cest.:.1970?..BS-180.;
1694 .Myšlenky z posledních cest.:.1970?..BS-96.;
1695 .Myšlienky bl. Jána Pavla II..Žilina:Krajská knižnica.2014.9788085148794 (viaz.); 978-80-85148-79-4.d6/7.;
1696 .Myšlienky na evanjeliá.:.1995?..BS-126.;
1697 .Na hlbinu?.:.1988..SAM/7.;
1698 .Na hlbinu?.:.1988..SAM/6.;
1699 .Na hlubinu XXI 1947.Olomouc:.1947..C23/2.;
1700 .Na hornom toku rieky Orinoko v amazonskej kotline vo Venezuele.:.1980?..SAM/2.;
1701 .Na každý den.:Praha :.1953]-.80-7017-007-7.BS-107.;
1702 .Na každý den.:Praha :.1953]-.80-7017-007-7.BS-109.;
1703 .Na križovatke života.s. l. :s. n..1980?..BS-12.;
1704 .Na križovatke života.s. l. :s. n..1980?..SAM/6.;
1705 .Náboženství. Poznámky k cyklu B..:.1970?..BS-169.;
1706 .Náboženstvo a súčasnosť.:.1989..BS-04.;
1707 .Náboženstvo a súčasnosť 1984.:.1984..PS-07.;
1708 .Náboženstvo a súčasnosť 1984.:.1984..PS-08.;
1709 .Náboženstvo a súčasnosť 1985.:.1985..PS-08.;
1710 .Náboženstvo a súčasnosť 1985.:.1985..PS-07.;
1711 .Náboženstvo a súčasnosť 1986.:.1986..PS-07.;
1712 .Náboženstvo a súčasnosť 1988.:.1988..PS-07.;
1713 .Nábožná rozjímání nejduležitejších tajemství vteleného Slova Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista.Praha:.1914..d10/5a_CZ1900_1920.;
1714 .Nagy - Káté katolikus népiskolák számára.:.1875..BZ-31.;
1715 .Nahlas 2002.:.2002..PS-06.;
1716 .Najsvätejšie Srdce Ježišovo.:.1970?..BS-03.;
1717 .Naozaj jestvuje Boh? Katechéza.:.1980?..BS-178.;
1718 .Národná výchova na slovenských školách stredného stupňa.Bratislava:Spolok profesorov Slovákov.1940..BS-50.;
1719 .Národný spevníček.:.1947..BS-39.;
1720 .Národný umelec Martin Benka - Súborné dielo 1888-1988.[Bratislava]:[Slovenská národná galéria].1988..BS-71.;
1721 .Nástin dějin Těšínska.Ostrava ::Advertis,.1992..BS-122.;
1722 .Nástin súkromého práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi.:.1924..d9/3a_CZ1920_1950.;
1723 .Nasza przeszlosc.Krakov:.2003..PZ-4.;
1724 .Nasza przeszłość :.Kraków ::Nasza Przeszłość,.1980-..d18/2a.;
1725 .Náš cíl.:.1947..BS-28.;
1726 .Náš každodenný chlieb. (Biblické texty).Bratislava:Cirkev bratská.1972..BS-135.;
1727 .Náš priateľ 1933.:.1933..PS-14.;
1728 .Náš život s Kristom 6.Trnava:Spolok sv. Vojtecha [vyd.].1993.8007006273;80-07-00627-3.BS-216.;
1729 .Náš život s Kristom 7.Trnava:Spolok sv. Vojtecha [vyd.].1993.800700601X;80-07-00601-X.BS-145.;
1730 .Náš život s Kristom..Bratislava ::Príroda,.1992.80-85198-76-2.BS-113.;
1731 .Náš život s Kristom. Druhá časť: Kristus žije s nami v Cirkvi.:.1980?..BS-106.;
1732 .Náš život s Kristom. Druhá časť: Kristus žije s nami v Cirkvi.:.1980?..BS-141.;
1733 .Náš život s Kristom. Druhá časť: Kristus žije s nami v Cirkvi.:.1980?..BS-107.;
1734 .Naše katechetické rozhovory.:.1980?..SAM1/a.;
1735 .Naše sväté náboženstvo..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950.;
1736 .Náuka o Trojici.:.1992..SKRIPTA_2.;
1737 .Návrat.:.1939..BS-29.;
1738 .Návrat duše k Bohu.:.1980?..BS-46.;
1739 .Návrh učebných osnov rím.-kat. náboženstva na školský rok 1968-69.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..SAM/5.;
1740 .Návrh učebných osnov rím.-kat. náboženstva na školský rok 1968-69.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..BS-144.;
1741 .Návrh učebných osnov rím.-kat. náboženstva na školský rok 1968-69.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..BS-168.;
1742 .Návšteva.:.1990..BS-216.;
1743 .Návštěva Sv. Otce Pavla VI. ve Sv. zemi 4 - 6.1.1964.:.1972..BS-26.;
1744 .Nebeské iskry 1.:.1970?..BS-03.;
1745 .Nebeské iskry 1.:.1970?..BS-108.;
1746 .Nebeské iskry 2.:.1970?..BS-03.;
1747 .Nebeský Otec nám milosrdne odpúšťa.:.1980?..BS-206.;
1748 .Nebeský Otec nám milosrdne odpúšťa.:.1980?..SAM/5.;
1749 .Nebojte sa, deti!.:.1970?..SAM1/b.;
1750 .Nedej se!.:.1926..BS-47.;
1751 .Neděle.Praha:.1933..p1/1.;
1752 .Neděle 1938.Praha:.1938..p1/1.;
1753 .Nedele B.:.1980?..SKRIPTA_2.;
1754 .Nedeľné vešpery.:.1991..BS-128.;
1755 .Nedeľné vešpery. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-059-5.BS-120.;
1756 .Nedělní a sváteční misálek.Rím:Křesťanská akademie.1974..BS-162.;
1757 .Nedeľný chlieb. Homílie rok B.:.1980?..BS-185.;
1758 .Nedeľný misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1982..C33/4b.;
1759 .Nedeľný misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1982..C33/4b.;
1760 .Nedeľný misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1982..SUSCM.;
1761 .Nedeľný misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1982..SÚCM.;
1762 .Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..SSV1990.;
1763 .Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-109.;
1764 .Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-107.;
1765 .Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-70.;
1766 .Nel sangue di Cristo.Rím:.1981..d18/5.;
1767 .Nemecko-slovenský glosár. Dl.I.. Slovart:Bratuňislava.1995.80-7145-199-1.BS-146.;
1768 .Nešpory.:.1993..d7/2.;
1769 .Neubearbeitete predigtentwurfe aus alle sonntage.Augsburg:.1791..C20/3a.;
1770 .Neue praktische Betrachtungen fur alle Tage des Jahres.:.1888..d11/5.;
1771 .Neue russische Lyrik.Frankfurt am Main [u.a.]:Fischer-Bucherei.1960..d11/1a.;
1772 .Neue sittenreden von den seligseiten von dem allerheiligsten sacrament ....Augsburg:.1772..C17/5b.;
1773 .Neues franzosisch-deutsches Gesprachbuch zum Schul- und Privatgebrauch.Stuttgart ::Metzler,.1872...d11/3a.;
1774 .New Trends in Humanities and Science in the Eastern European Region.Moscow:Academy of Professional Development and Re-Training of Educators.2010.9785842996179 (brož.); 978-5-8429-9617-9.d18/5a.;
1775 .Nicolaus. Rivista di teologia ecumenico - patristica.Bari:.1978..PZ-2.;
1776 .Nicolaus. Rivista di teologia ecumenico - patristica.Bari:.1979..PZ-2.;
1777 .Niektoré skutočnosti o súdnom procese Helena a František zo dňa 24 - 26 Januára 1983.:.1983..BS-35.;
1778 .Niektoré skutočnosti o súdnom procese Helena a František zo dňa 24 - 26 Januára 1983.:.1983..BS-02.;
1779 .Normae per hebdomadam sanctam servandae in ritu sacri ordinis Praedicatorum.:.1957..BZ-8.;
1780 .Notae ad pleraque capita rhetoricae Cypriani Soarii.:.1800?..C12/5b.;
1781 .Notitiae unionis apostolicae.Gorzow:.1992..PZ-4.;
1782 .Nová križiacka výprava alebo armáda svätého kríža.Budapest:Bagó Márton és Fia.1907..d15/2b_SK1900_1920.;
1783 .Nová križiacka výprava, alebo, Armáda Svätého Kríža na povzbudenie a rozširovanie kresťanského smýšľania na vydobytie, udržovanie a pre patričnú poctu miest nášho spasenia.[Bratislava:s. n..1940..BS-37.;
1784 .Nová práca. Roč. 1, č. 1-8, 1945.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..PS-17.;
1785 .Nová práca. Roč. 2, č. 1-24, 1946.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..PS-17.;
1786 .Nová práca. Roč. 3, č. 1-12, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-17.;
1787 .Nová práca. Roč. 3, č. 1-12, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-09.;
1788 .Nová práca. Roč. 3, č. 1-12, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-13.;
1789 .Nová práca. Roč. 3, č. 1-12, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-16.;
1790 .Nová práca. Roč. 4, č. 1-2, 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-17.;
1791 .Nová svätá omša.Galt Ontario:Slovenskí Jezuiti.1900?? po..BS-19.;
1792 .Nová zmluva.:.1979..BIBSK2.;
1793 .Nová zmluva nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista.Korea:Medzinárodný zväz Gideonovcov.1995..BIBSK.;
1794 .Nová zmluva nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista.Korea:Medzinárodný zväz Gideonovcov.1995..BIBSK.;
1795 .Nová zmluva nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista.Korea:Medzinárodný zväz Gideonovcov.1995..BIBSK.;
1796 .Nová zmluva nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista.Korea:Medzinárodný zväz Gideonovcov.1995..BIBSK.;
1797 .Nová žena 1943.:.1943..PS-10.;
1798 .Nová žena 1944.:.1944..PS-10.;
1799 .Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista.:.2005..d7/2.;
1800 .Novéna k Duchu svatému.:Praha :.1991.80-900275-3-9.BS-163.;
1801 .Novéna k matke M. Terézii Schererovej prvej generálnej predstavenej z Ingenbohlu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..BS-140.;
1802 .Novéna k matke M. Terézii Schererovej prvej generálnej predstavenej z Ingenbohlu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..BS-127.;
1803 .Novéna k Svätému Jánovi Mária Vianney.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2009.9788089231270 (brož.);978-80-89231-27-0.BS-214.;
1804 .Novéna ke sv. Terezii z Lisieux.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-296-X.BS-67.;
1805 .Novi zavet Gospoda našego Isusa Christa.:.1816..d18/4b.;
1806 .Novšie pomôcky pre spovedníka.:.1970?..SAM/2.;
1807 .Novšie pomôcky pre spovedníka.:.1970?..BS-22.;
1808 .Novšie pomôcky pre spovedníka.Bratislava:.1980? s.a...D9/1_KNAZI.;
1809 .Novum Jesu Christi testamentum.:.1740..C20/5b.;
1810 .Novum Jesu Christi testamentum.:.1740..C10/3b.;
1811 .Novum sidus Hungariae, Maria, thaumaturga.:.1746..C22/2a.;
1812 .Nový cyklus perikop.:.1966..BS-144.;
1813 .Nový Dvur. Sept Fons..:.2007..BS-159.;
1814 .Nový kysucký spevník.:.1932..BS-217.;
1815 .Nový obrad sviatosti krstu.:.1980?..SAM/3.;
1816 .Nový spevník.:.1999..BS-145.;
1817 .Nový zákon.Kostelní Vydří:Sekretariát české liturgické komise.1989.80-85486-35-0.BIBSK.;
1818 .Nový zákon.Kostelní Vydří:Sekretariát české liturgické komise.1989.80-85486-35-0.BIBCZ.;
1819 .Nový zákon.Kostelní Vydří:Sekretariát české liturgické komise.1989.80-85486-35-0.SAM/5.;
1820 .Nový Zákon - Žalmy a Přísloví.bez určenia:bez vydavateľa.1985?..BS-151.;
1821 .Nový zákon /.Vídeň ::Křesťanská akademie,.1983..BIBCZ.;
1822 .Nový zákon našeho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.Praha:Biblická spoločnosť britická a zahraničná.1937..C16/3b.;
1823 .Nový Zákon našeho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.:.2000?..BIBSK.;
1824 .Nový Zákon nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.:.1949..BIBSK.;
1825 .Nový zákon Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista.Viedeň:.1980??..BIBCZ.;
1826 .Nový zákon Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista.Viedeň:.1980??..C17/6.;
1827 .Nový Zákon Pána našeho Ježíše Krista..V Praze ::[s.l.],.1934..BIBCZ.;
1828 .Nový zákon Pána nášho Ježiša Časť II. p Listy apoštolské a zjavenie Sv. Jána Apoštola.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1937..BIBSK.;
1829 .Nový zákon Pána nášho Ježiša Krista časť 1. p Evanjelia a skutky apoštolské.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..BIBSK.;
1830 .Nový zákon. Skutky apoštolov. Starý zákon. Druhá kniha Samuelova. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-415-2.BS-143.;
1831 .Nowá každodenní obět Bohu.Hradec Králové:.1818..CZ1900.;
1832 .Nowena ze sw. Ludwikiem i Zelia Martin.Poznan:.2015.978-83-64430-57-2.BZ-61.;
1833 .Nowena ze sw. Ludwikiem i Zelia Martin.Poznan:.2015.978-83-64430-57-2.BZ-60.;
1834 .Nowý i Starý Wlastenstý kalendár na rok Páně 1860.:.1860..BS-189.;
1835 .O Bohu Vykupiteli.:.1950..SKRIPTA_3.;
1836 .O častém sv. přijímání a o časté svaté zpovědi :.V Brně ::Benediktinská knihtiskárna,.1912..d10/4b_CZ1900_1920.;
1837 .O evanjelizácii v sekularizovanom svete.:.1980?..SAM/2.;
1838 .O kompetenci věd.:.1980?..BS-165.;
1839 .O kompetencii vied.:.1980?..SAM1/b.;
1840 .O křtu sv..:.1947..BS-28.;
1841 .O krvi Kristově.:.1970?..BS-13.;
1842 .O manželství.:.1948..BS-26.;
1843 .O městě Božjm kněh dwamectjma.Praha:.1832..BS-60.;
1844 .O milosti a sviatostiach.:.1980?..BS-23.;
1845 .O modlitbě.:.1946..BS-28.;
1846 .O náboženstve.:.1980?..BS-23.;
1847 .O národných povestiach a piesňach plemien slovanských.:.1932..MS.;
1848 .O sviatostiach.:.1970?..BS-166.;
1849 .O sviatostiach.:.1970?..SKRIPTA_5.;
1850 .O těle Kristově.:.1970?..BS-13.;
1851 .O umelecko-náučnej literatúre.:Mladé letá.1963..d3/4_SK1950_1990.;
1852 .O veľkom šťastí duší, ktoré žijú v tomto svete odovzdané do vôle Boha.:.1970?..BS-127.;
1853 .O výchově dětí.Praha:Pastorační středisko pri Arcibiskupství pražském.1993..BS-215.;
1854 .O výchove v rodine:. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo:Bratislava.2001.80-968318-7-9.BS-174.;
1855 .Obecná estetika.:.1980?..SKRIPTA_3.;
1856 .Obeznámeni s nocí :.Praha ::Československý spisovatel,.1967..d8/1_CZ1950_1990.;
1857 .Obežník kongregácie pre bohoslužbu o príprave a slávení veľkonočných sviatkov II/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..SSV1990.;
1858 .Obežník kongregácie pre bohoslužbu o príprave a slávení veľkonočných sviatkov II/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..BS-143.;
1859 .Obežník kongregácie pre bohoslužbu o príprave a slávení veľkonočných sviatkov II/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..BS-48.;
1860 .Obežný list biskupov uhorských ku svojim veriacim o takzvanom civilnom manželstve.:.1895..BS-218.;
1861 .Obrad birmovania. Ordo confirmationis. Rímsky pontifikál obnovený podľa zásad ustanovených 2. Vatikánskym snemom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..SSV1990.;
1862 .Obrad pokánia [Ordo Poenitentiae].Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1977..SSV1990.;
1863 .Obrad zasvätenia panien. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-730-2.BS-112.;
1864 .Obradoslovie.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1951..SSV1990.;
1865 .Obrady koncelebrácie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1977..BS-117.;
1866 .Obrady koncelebrácie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1977..BS-159.;
1867 .Obrady koncelebrácie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1977..BS-106.;
1868 .Obrady krstu detí a sobášne obrady podĺa rímskeho rituála obnoveného podĺa smerníc 2. všeobecného vatikánskeho koncilu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..SSV1990.;
1869 .Obřady pomázání nemocných a péče o nemocné.:.1974..d8/3_CZ1950_1990.;
1870 .Obrady svätej omše.:.1980?..BS-11.;
1871 .Obrazové these olomoucké university.Olomouc ::Univerzita Palackého,.1978..d16/6.;
1872 .Obroda 1943.:.1943..PS-16.;
1873 .Obroda 1943.:.1943..PS-06.;
1874 .Obroda 1944.:.1944..PS-06.;
1875 .Obroda 1944.:.1944..PS-16.;
1876 .Obroda 1944.:.1944..PS-08.;
1877 .Od diabla k Bohu.Bratislava:Kláštor redemptoristov.1943..BS-205.;
1878 .Od srdca k srdcu.Bratislava:LUC.1990.80-7114-014-7.SUCM.;
1879 .Od srdca k Srdcu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-055-6.d7/6.;
1880 .Od svátku svatého Štěpána do soboty po 5. ned. po Zjevení Páně.:.1980?..SAM/5.;
1881 .Od Velikonoc do Svatého Ducha.:.1942..BS-53.;
1882 .Odkaz sv. Cyrila a Metoda.:.1959..PS-48.;
1883 .Odkaz sv. Cyrila a Metoda.:.1963..PS-48.;
1884 .Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1980.:.1980..PS-23.;
1885 .Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1981.:.1981..PS-23.;
1886 .Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1983.:.1983..PS-30.;
1887 .Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1984.:.1984..PS-23.;
1888 .Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1985.:.1985..PS-23.;
1889 .Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1990.:.1990..PS-23.;
1890 .Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1993.:.1993..PS-22.;
1891 .Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1995.:.1995..PS-22.;
1892 .Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1996.:.1996..PS-22.;
1893 .Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1997.:.1997..PS-22.;
1894 .Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1998.:.1998..PS-22.;
1895 .Odkazy.:.1970?..BS-26.;
1896 .Odmietanie kresťanského zjavenia v novoveku.:.1980?..SAM/5.;
1897 .Odpovede na aktuálne otázky.:.1980?..BS-177.;
1898 .Odpovědné rodičovství.:.1970..BS-17.;
1899 .Odvaha být Církví.:.1980?..BS-141.;
1900 .Officia nova juxta ritum sacri ord. pradic. .:.1835..C12/6b.;
1901 .Officia nova propria dioecesis cassoviensis.Košice:.1829..C17/4b.;
1902 .Officia passionis D. N. Jesu Christi.:.1862..C13/2a.;
1903 .Officia propria breviarii romani dioecesium et apostolicarum administrationum Slovacchiae.:.1966..BZ-46.;
1904 .Officia propria in liturgia horarum O.F.M. Conventualium.Rím:.1974..BZ-45.;
1905 .Officium beatae Mariae Virginis sancti Pii V..:.1834..C12/6a.;
1906 .Officium hebdomada sanctae iuxta ritum ordpraedicat sub r.p.f. Antonino.:.1700?..C15/5a.;
1907 .Officium majoris hebdomadae et octavae Paschae.:.1923..C13/4b.;
1908 .Officium orationis D.N.J.C. in monte oliveti totum duplex.:.1800?..C21/3b.;
1909 .Officium orationis D.N.J.C. in monte oliveti totum duplex.:.1800?..C17/4b.;
1910 .Officium orationis D.N.J.C. in monte oliveti totum duplex.:.1800?..C17/1b.;
1911 .Officium Rakoczianum seu varia pietatis exercitia.:.1821..C12/5a.;
1912 .Ofícia blahoslavenej Panny Márie v sobotu.:.1987..BS-48.;
1913 .Ofícia blahoslavenej Panny Márie v sobotu.:.1987..BS-143.;
1914 .Ofícia Blahoslavenej Panny Márie v sobotu. Bratislava:Dominikáni na Slovensku.1995?..BS-14.;
1915 .Ochranca roľníkov.:.1948..BS-218.;
1916 .Okres Trebišov v premenách čias.:Východoslovenské vyd..1987..d2/5_FOTOGRAFIE.;
1917 .Okružní list Pia XI. Divini Redemptoris, tentokrát ještě naléhavěji do vlastních řad o komunismu.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1993..BS-63.;
1918 .Omše Slovenského misála.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..SSV1990.;
1919 .On a ja.:.1970?..BS-25.;
1920 .On vstal a išiel za ním.:.1973..BS-04.;
1921 .Ona ale chce vidieť jeho tvár.:.1970?..SAM1/a.;
1922 .Opera omnia Bernardini a piconio.Paríž:.1872..C16/3a.;
1923 .Opusculum 2003.:.2003..PS-35.;
1924 .Opusculum 2004.:.2004..PS-35.;
1925 .Opusculum 2005.:.2005..PS-35.;
1926 .Opusculum 2006.:.2006..PS-35.;
1927 .Opusculum 2007.:.2007..PS-35.;
1928 .Opusculum orthographicum.:.1736..C11/5b.;
1929 .Orate. Gesang - und gebetbuch fur die diozese St. Gallen.:.1950..d11/5.;
1930 .Orationes s. Anselmi, archi - episcopi Cantuariensis.Košice:.1803..C17/1b.;
1931 .Orava.:.1980?..BS-161.;
1932 .Ordensstand und kloster.Viedeň:.1868..BZ-54.;
1933 .Ordinárium Svätej Omše.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1966..BS-142.;
1934 .Ordinárium Svätej omše.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..SSV1990.;
1935 .Ordinárium Svätej omše.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-126.;
1936 .Ordinárium Svätej omše slovensko-latinskej.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-52.;
1937 .Ordo in elctionibus superiorum servandus.Rím:.1992..BZ-29.;
1938 .Ordo judiciarius pro omnibus tribunalibus et foris judiciariis regni Hungariae.:.1785..C12/6b.;
1939 .Ordo missae ad usum fidelium.:.1970..BZ-17.;
1940 .Ordo missae cum populo.Bratislava:.1950?..SSV1990.;
1941 .Ordo missae cum populo.Bratislava:.1950?..BS-61.;
1942 .Ordo missae cum populo.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969..SSV1990.;
1943 .Ordo missae cum populo.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969..BS-66.;
1944 .Ordo missae ritus servandus in celebratione missae et de defectibus in celebratione missae occurrentibus.:.1965..BZ-9.;
1945 .Ordo missae ritus servandus in celebratione missae et de defectibus in celebratione missae occurrentibus.:.1965..BZ-11.;
1946 .Orfografičeskij slovar ruskoho jazyka.Moskva:.1959..d18/5a.;
1947 .Organizačný poriadok kresťanskej akadémie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.Košice:.1991..BS-147.;
1948 .Orientace 29.:.1988..PS-08.;
1949 .Orientace 29.:.1988..BS-12.;
1950 .Oriente cattolico :.Citta del Vaticano ::Sacra congregazione per le chiese orientali,.1974...d18/1b.;
1951 .Ortus et progressus variarum in Dacia.:.1764..C16/4a.;
1952 .Osem stretnutí nad Evanjeliom podľa sv. Jána.:.1980?..BS-220.;
1953 .Oslavujme hviezdy jasné.:.1969?..BS-17.;
1954 .Oslavujme Pána.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-116.;
1955 .Oslavujme Pána.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-131.;
1956 .Oslavujme Pána.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-222.;
1957 .Oslavujme Pána.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-219.;
1958 .Oslavujme Pána.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-130.;
1959 .Osoba i uczucia.Lublin:Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.2010.9788360144343 (brož.); 978-83-60144-34-3.d18/5a.;
1960 .Ostatné všetko odmietam.:.1980?..BS-148.;
1961 .Otázky dneška.:.1946..d17/2a_cz1920-1950.;
1962 .Otázky dneška.:.1946..d9/3b_CZ1920_1950.;
1963 .Otče náš. Naša najkrajšia modlitba.:.1990?..BS-149.;
1964 .Otec kardinál J. Hamer v Československu.:.1991..BS-27.;
1965 .Otevřete dveře Kristu dokořán.:Paulínky.2006.80-86949-10-9.d6/4.;
1966 .Ouverture du Careme.:.1966..PZ-1.;
1967 .Oživení zájmu o náboženství.:.1980?..BS-176.;
1968 .P. Virgilii maronis opera.:.1726..C20/2a.;
1969 .Pád človeka a prisľúbenie Vykupiteľa.:.1967..BS-219.;
1970 .Palatini regni Hungariae e diversis scriptoribus.:.1760..C10/6.;
1971 .Památník anděla pro Českou republiku.Koclířov:SAF.2013..BS-182.;
1972 .Památník na zesnulého Karla kardinála Kašpara.:.1941..VSH.;
1973 .Pamätnica 100-ho výročia narodenia Otca Matúša Jankolu (1872-1916) slovensko-amerického kňaza, vychovávateľa, rodoľuba a zakladateľa Kongregácie Sestier sv. Cyrila a Metoda.Danville:Sestry sv. Cyrila a Metoda pri Jankola Library.1972..USA.;
1974 .Pamätnica III. kongresu slovanských katolíckych akademikov a seniorov v Bratislave 1931 =.V Bratislave ::Spolok Kolégia Sv. Svorana,.1931..d15/6_SK1920_1950.;
1975 .Pamätnica z príležitosti 60-ročného jubilea rím. kat. kostola v Dolnom Kubíne 1887-1947.Ružomberok:Lev.1947..d15/4_SK1920_1950.;
1976 .Pamätnica za roky 1944-1946 a stručné dejiny ev. a.v. cirkevného sboru vo Zvolene.[Zvolen]:[s.n.].1946..BS-219.;
1977 .Pamätník 400 ročného jubilea rehole sv. Uršuly 1535 - 1935.Trnava:SSV.1935..SSV1950.;
1978 .Pamätník slávnostnej posviacky nového kláštora slovenských otcov františkánov vo Valparaiso.:.1935..USA.;
1979 .Pamätník Slovenských Poslucháčov Kat. Bohoslovia K Tisícročnej oslave Svätého Cyrilla. Tlačou Jozefa Škarnicla:V Skalici.1869..MS.;
1980 .Pán Ježiš Anežke Kněževskej.:.1974?..BS-14.;
1981 .Pán môj a Boh môj.Vimperk a New York[etc.]:J. Streinbrener.1927?..USA.;
1982 .Pan prichadza.:.1990??..BS-222.;
1983 .Pane ja hľadám Tvoju tvár. .Stará Ľubovňa :SALI-FOTO.2011.978-80-970644-1-9.BS-214.;
1984 .Pane nauč nás modliť sa.:.1980?..BS-27.;
1985 .Pane zostaň s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..C33/5.;
1986 .Pane zostaň s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..SSV1990.;
1987 .Pane zostaň s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..C33/5.;
1988 .Pane zostaň s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1973..C33/5.;
1989 .Pane zostaň s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1975..C33/5.;
1990 .Pane zostaň s nami.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1983..SSV1990.;
1991 .Pane, nauč nás modliť sa.:.1990?..BS-218.;
1992 .Pane, zostaň s nami.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1972..d1/7.;
1993 .Pane, zostaň s nami.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1972..SSV1990.;
1994 .Pane, zostaň s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-37-1.d7/3.;
1995 .Panna Mária kňazom svojím najmilším synom.:.1988..BS-161.;
1996 .Panna Mária kňazom svojim najmilším synom..:.1986..BS-102.;
1997 .Panna Mária kňazom svojim najmilším synom..:.1986..SAM/6.;
1998 .Panoráma.:.1970?..BS-26.;
1999 .Papež Jan Pavel II. v Mexiku 25.-31.1.1979 a v Polsku 2.-10.6.1979.:.1979?..SAM/4.;
2000 .Pápež Ján Pavol II. Apoštolská adhortácia k biskupom, kňazom a veriacim katolíckej cirkvi o úlohách kresťanskej rodiny v súčasnom svete.:.1980?..SAM/6.;
2001 .Papež káže na kněžské rekolekci.:.1986?..BS-14.;
2002 .Paraphrasis psalmorum popularis opera et studio Thomae Kremnicska.:.1857..C13/3a.;
2003 .Paroisse et liturgie.:.1969..PZ-2.;
2004 .Paroissien Romain contenant la messe et l'office.:.1922..C10/1b.;
2005 .Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001-2006. sekretariát KBS:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-310-1.BS-121.;
2006 .Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001-2006. sekretariát KBS:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-310-1.BS-112.;
2007 .Pašie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..BS-104.;
2008 .Pašie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..BS-105.;
2009 .Pašie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-20-9.BS-105.;
2010 .Pašie. Tranoscius:Liptovský Mikuláš.1996.80-7140-060-2.BS-149.;
2011 .Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok.Trnava - Viedeň:Spolok sv. Adalberta [Vojtecha].1901..SSV1950.;
2012 .Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1930..SSV1950.;
2013 .Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1944..SSV1950.;
2014 .pater Antonio.:.1970?..BS-04.;
2015 .Páter Ján Simonides, S.J. slovenský mučeník.:.1970?..SAM1/a.;
2016 .Patnáct sobot k uctění nejblahoslavenější Panny Marie, Královny svatého ružence.:.1911..BS-52.;
2017 .Patnáct sobot k uctění nejblahoslavenější Panny Marie, Královny svatého ružence.:.1911..BS-217.;
2018 .Patrologia.Spišská kapitula:KS J. Vojtašáka.1991..SKRIPTA_4.;
2019 .Pavol vo svedectvách o sebe a obrazových dokumentoch.:.1990..BS-147.;
2020 .Pax.:.1926-1937..p1/4.;
2021 .Peklo.:.1948..BS-221.;
2022 .Perikopy čili čtení Evangelia.:.1947..d17/2b_cz1920-1950.;
2023 .Personal stand der sakular und regular geistlichteit.:.1849..C17/5a.;
2024 .Perspektívy nádeje. Univerzita Komenského:Bratislava.1999.80-88696-19-4.PS-14.;
2025 .Petite bibliotheque Francaise ou choix des meilleurs ouvrages de la litterature moderne a l'usage de la jeunesse.:.1862..d18/1a.;
2026 .Philippo II. Hispaniarum regi catholico.:.1666..C20/5a.;
2027 .Philosophia morum in usum universitatis et academiarum per regnum Ungariae.:.1796..C21/1b.;
2028 .Philosophiae principalis pars altera seu metaphysica.:.1930?..BZ-25.;
2029 .Philothea.:.1864..d11/4a.;
2030 .Piate svetové stretnutie rodín. Valencia, 7.-9. júl 2006.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2006..BS-114.;
2031 .Piesne.:Komunita Ján Krstiteľ.2000?..BS-145.;
2032 .Piesne pri sprievode na Božie telo.:.1946..BS-52.;
2033 .Piesne z jednotného kat. spevníka na veľkopôstny čas.Košice:Rím. kat. far. úrad pri Dóme sv. Alžbety.1947..BS-52.;
2034 .Piesne z jednotného spevníka.:.1946..BS-32.;
2035 .Pieta. Bože moj, ja te ljubim! Sv. Terezija od Djeteta Isusa.:.1990?..BZ-59.;
2036 .Pietas quotidiana.Viedeň:.1700?..C20/5a.;
2037 .Písmo SV. - Starý Zákon.:.1980?..BS-130.;
2038 .Písmo sväté.:Slovenská biblická spoločnosť.1995.80-85486-16-4.BIBSK.;
2039 .Písmo sväté Nového zákona.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..d1/7.;
2040 .Písmo sväté Nového zákona Sv. 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BS-36.;
2041 .Písmo sväté Nového zákona Sv. 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BS-90.;
2042 .Písmo sväté Nového zákona Sv. 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BIBSK.;
2043 .Písmo sväté Nového zákona Sv. 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BIBSK2.;
2044 .Písmo sväté Nového zákona Sv. 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..BS-90.;
2045 .Písmo sväté Nového zákona Sv. 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..BS-42.;
2046 .Písmo Sväté Nový Zákon Časť II..Trnava:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha).1914..BIBSK.;
2047 .Písmo Sväté Nový Zákon I..:.1913..BIBSK.;
2048 .Písmo Sväté Nový Zákon I..:.1913..BIBSK.;
2049 .Písmo sväté starého a nového zákona.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1913-1928..BIBSK2.;
2050 .Písmo sväté Starého zákona.Trnava:Spolok sv. Vojtecha v CN, Bratislava.1955..BIBSK-1/krabica.;
2051 .Písmo Sväté Starého Zákona I..:.1915..BS-62.;
2052 .Písmo sväté starého zákona III.Trnava:spolok sv. Vojtecha.1923..BIBSK.;
2053 .Písmo Sväté Starý Zákon II..:.1922..BS-62.;
2054 .Písmo Sväté Starý Zákon II..:.1922..BIBSK.;
2055 .Pismo swiete nowego testamentu.:.1973..d18/8.;
2056 .Písmo. Svazek 1., Zákon.Praha ::Melantrich,.1951..BIBCZ.;
2057 .Písně duchowní staré i nové, kterých cirkew křesťanská při wýročních slawnostech a památkách.Senica:.1912..C21/3b.;
2058 .Písně duchowní staré i nové, kterých cirkew křesťanská při wýročních slawnostech a památkách.Senica:.1912..d15/2b_SK1900_1920.;
2059 .Pius IX. und seine schukwehr. Der kampf gegen die kirche.:.1873..BZ-56.;
2060 .Plameň lásky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.[Székesfehérvár:Cirkevná vrchnosť].1978..BS-72.;
2061 .Plamen lásky žhavý.:.1947..KRYSTAL.;
2062 .Plamen veškerého apoštolátu.:.1970?..BS-165.;
2063 .Plamen veškerého apoštolátu.:.1970?..BS-166.;
2064 .Po atentátu.:.1981?..BS-127.;
2065 .Pobožnost k sv. Josefu.:.1931..BS-53.;
2066 .Pobožnosť k sv. Jozefovi.:.1943..C14/4b.;
2067 .Pobožnost ke cti svatého Antonína.:.1943..BS-30.;
2068 .Pobožnost za mír.:.1938..BS-53.;
2069 .Poczet prymasow Polski.:.1988..d18/1b.;
2070 .Počiatky slovenských dejín a prejavy veľkomoravskej tradície vo výtvarnej a literárnej tvorbe.Bratislava:.1985..BS-66.;
2071 .Pod ochranou Matky.:.1980?..SAM1/b.;
2072 .Pod sluncem této země.Praha ::Práce,.1984..d2/6_FOTOGRAFIE.;
2073 .Pod zástavou Bohorodičky.Trnava:Ústredie mariánskych kongregácií.1944..POSOL.;
2074 .Poďme uviť venček ružencový.:.1970?..BS-15.;
2075 .Podnety k sláveniu Svetového dňa misií vo farnosti.Bratislava:Pápežské misijné diela.2012..BS-114.;
2076 .Podnety pre spoločenstvá mládeže vo farnostiach.Nitra:Komisia KBS pre duchovnú obnovu.1995..BS-223.;
2077 .Pohrabné príhovory.:.1970?..BS-168.;
2078 .Pohrebná knižka (Liber exsequiarum).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..BS-19.;
2079 .Pohrebná knižka (Liber exsequiarum).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..SSV1990.;
2080 .Pohřební obřady.:.1972..d8/4_CZ1950_1990.;
2081 .Poklad z Lemberka.:.1980?..BS-52.;
2082 .Poklona prevelebnej sviatosti oltárnej.:.1941..BS-190.;
2083 .Pokora.:.1947..BS-28.;
2084 .Pokyny ku písaniu seminárnej práce a dissertácie.:.1970?..SKRIPTA_2.;
2085 .Politický kalendár 1935.:.1935..BS-201.;
2086 .Politický kalendár 1937.:.1937..BS-201.;
2087 .Politický život na Slovensku v rokoch 1901-1918.:.1980?..SAM/7.;
2088 .Politický život v Košiciach v rokoch 1848-1900 :.Košice ::Štátna vedecká knižnica,.1983..d3/6_SK1950_1990.;
2089 .Polscy kandydaci do chwały ołtarzy.Wrocław ::Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna,.1987..d18/2b.;
2090 .Polscy kandydaci do chwały ołtarzy.Wrocław ::Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna,.1987..d18/1a.;
2091 .Pomôcky k vyjadreniu pravdy.:.1980?..SAM1/b.;
2092 .Pomucka ke kázáním.:.1941..BS-25.;
2093 .Pontificale romanum Clementis VIII. ac Urbani VIII..:.1823..C13/4b.;
2094 .Porciunkula.:.1948..BS-26.;
2095 .Porciunkula.:.1948..BS-205.;
2096 .Porciunkula.:.1948..BS-44.;
2097 .Poriadok čítaní v omši.Trnava:SSV.1978..d1/5.;
2098 .Posel pravdy.:.1937..PS-50.;
2099 .Posel pravdy.:.1970?..BS-15.;
2100 .Poselství.Kolín ::Beth-Or,.20--]-.978-80-260-2666-2.d9/3a_CZ1920_1950.;
2101 .Poselství Ježíšovo.:Česká katolícka charita.1969..BS-179.;
2102 .Poselství Ježíšovo.:Česká katolícka charita.1969..BS-51.;
2103 .Poselství Ježíšovo.:Česká katolícka charita.1969..BS-139.;
2104 .Posleství Ježíšovo.Praha:Česká katolická charita.1969..BS-02.;
2105 .Posol sv. Gabriela.:.1921..PS-26.;
2106 .Posolstvo =.Bratislava ::Kancelária prezidenta SR,.1995..BS-212.;
2107 .Posolstvo lásky 2. časť.:.1980?..SAM/5.;
2108 .Posolstvo Otca Pia dnešnému svetu.:.1970?..BS-03.;
2109 .Posolstvo pre kňazov celého sveta.:.1970?..BS-26.;
2110 .Postavenie rehoľného stavu v Cirkvi.:.1980?..BS-176.;
2111 .Postavy Starého Zákona.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1992..BS-115.;
2112 .Posthuma memoria Josephi Esterhazii de Galantha.:.1754..C10/1a.;
2113 .Posvátná kazatelna.:.1869..CZ1900.;
2114 .Posvátna kazatelna.:.1870..C14/3.;
2115 .Posvátné oficium.:.1968..d8/2_CZ1950_1990.;
2116 .Potešujúce poučenia pre trpiacich.:.1929..BS-13.;
2117 .Potrat a křesťanská zodpovědnost.:.1971?..BS-135.;
2118 .Potrebujeme ešte Boha.:.1940..BS-52.;
2119 .Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.BS-216.;
2120 .Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.BS-64.;
2121 .Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.BS-206.;
2122 .Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.BS-116.;
2123 .Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.BS-107.;
2124 .Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..BS-223.;
2125 .Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..BS-101.;
2126 .Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..BS-81.;
2127 .Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-25-8.BS-130.;
2128 .Poučenie o Sviatosti pokánia ( zmierenia). Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1982..BS-206.;
2129 .Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..BS-101.;
2130 .Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..BS-216.;
2131 .Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..BS-103.;
2132 .Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..BS-106.;
2133 .Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..BS-108.;
2134 .Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..BS-100.;
2135 .Poučenie pre snúbencov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-94.;
2136 .Poučenie pre snúbencov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-102.;
2137 .Poučenie pre snúbencov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SSV1990.;
2138 .Poučenie pre snúbencov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..BS-101.;
2139 .Poučenie snúbencov.:.1980?..SAM/7.;
2140 .Poučná knížečka, neb, nawedení ku křesťanskému žiwotu obzwlássť pro arcibratrstwa sw. růžence na Slowensku.Brno ::Škola B.S.P.,.1877..d15/1b_SK1900.;
2141 .Poučná knížečka, neb, nawedení ku křesťanskému žiwotu obzwlássť pro arcibratrstwa sw. růžence na Slowensku.Brno ::Škola B.S.P.,.1877..CZ_1920.;
2142 .Povaha a účel cirkevných univerzít a fakúlt.:.1980?..BS-24.;
2143 .Povolaný byť s Kristom. .Žilina :Žilinská diecéza.2010.978-80-970382-2-9.BS-214.;
2144 .Poznámky k jednotlivým kánonom CIC.:.1970?..SKRIPTA_2.;
2145 .Poznámky k pracovnímu textu pro vyučování náboženství Buh s námi.Olomouc:.1974..BS-12.;
2146 .Poznanie pravdy.:.1980?..BS-172.;
2147 .Poznáte náš seminár?.Banská Bystrica:Biskupský kňazský seminár.1946..BS-154.;
2148 .Pôst Veľká noc spevník.:.1990?..BS-218.;
2149 .Pôstna doba.:.1980?..BS-106.;
2150 .Práce.:.1940..BS-52.;
2151 .Práci česť.:.1948..BS-217.;
2152 .Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..BS-140.;
2153 .Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..BS-130.;
2154 .Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..BS-158.;
2155 .Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990.;
2156 .Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ k príručke "Pozvaní na hostinu".Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-125.;
2157 .Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ k príručke "Pozvaní na hostinu".Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-221.;
2158 .Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ k príručke "Pozvaní na hostinu".Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1992..BS-125.;
2159 .Praefatio ad humaniorum scholarum professores.:.1700?..C14/4a.;
2160 .Praemonitio ad lectorem de cultu beatissimae Mariae Virginis.:.1800?..C21/5b.;
2161 .Praktická teologie.:.1970?..SKRIPTA_4.;
2162 .Praktická teologie.:.1970?..SAM/3.;
2163 .Praktický pruvodce pro doprovázející v katechumenátu.Praha:.1993..BS-220.;
2164 .Praktický výklad malého katechismu.Olomouc:.1917..BS-205.;
2165 .Praktischer Cursus des kaufmannischen Briefstyls in den wichtigsten neueren Sprachen :.Leipzig:Senf.1879-1879..d11/3b.;
2166 .Prameň.Bratislava:.2013..PS-03.;
2167 .Prameny dějin a regesta kláštera sázavského.:.1910?..d10/4a_CZ1900_1920.;
2168 .Prameny sbírka dobrého umění.:.1949..SKRIPTA_3.;
2169 .Praporec 1940.:.1940..PS-12.;
2170 .Praporec 1941.:.1941..PS-12.;
2171 .Pravda vyjadrená príkladom.:.1980?..SAM1/a.;
2172 .Právo katolické církve.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1990?..SKRIPTA_4.;
2173 .Pravoslavný katechismus.:.1947..BS-25.;
2174 .Prawí zlatí nebe-klíč.:.1900?..CZ_1920.;
2175 .Preces ante et post missam .:.1877..C10/1b.;
2176 .Prečo rozjímať?.:.1980?..SAM/4.;
2177 .Predigten aus dem franzofischen uberfest.Augsburg:.1767..C18/2a.;
2178 .Predigten fur burger und bauern.Mnichov:.1793..C20/3b.;
2179 .Predigten von Alban Stolz.Freiburg:.1908..BZ-50.;
2180 .Prednášky z cirkevného práva.:.1980?..BS-15.;
2181 .Prednášky z liturgiky.:.1990?..SKRIPTA_2.;
2182 .Prednášky z liturgiky.:.1990?..SKRIPTA_4.;
2183 .Přehled o knihách Nového Zákona.Rím:Kresťanská akadémia.1969..SAM/5.;
2184 .Přehled řeckoslovanské liturgie.:.1980?..SAM/7.;
2185 .Preklad nového sveta Svätých písiem.new York:Watchtower bible and tract society .1990..BIBSK.;
2186 .Prešťastné roky.:.1968..BS-03.;
2187 .Prex Eucharistica quae in missis pro variis necessitatibus adhiberi potest. Eucharistická modlitba v omšiach za rozličné potreby.Bratislava:.1999..BS-114.;
2188 .Prézes.:.1941..PS-41.;
2189 .Príbehy a príklady k sviatostiam.:.1980?..SKRIPTA_3.;
2190 .Příběhy Starého Zákona.:.1870..CZ1900.;
2191 .Príď, Duchu Svätý! ; Zost. Mária Florková ; Upr. Bohumíra Školníková. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.1995.80-85223-37-6.BS-119.;
2192 .Prídavok ku Kresťanskému spevníku.Bratislava ::Predsednícvo Cirkvi bratskej v Cirkevnom nakladateľstve.1977..BS-168.;
2193 .Přijď, Duchu Svatý.Rím:.1970..AKADEMIE.;
2194 .Primice.:.1936..BS-53.;
2195 .Primičná svätá omša zo spomienky Panny Márie, pomocnice kresťanov, ktorú celebruje fr. Andrej Peter Visokai OP, novokňaz.:.2007..SAM/3.;
2196 .Príprava na manželstvo a rodičovstvo. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo:Bratislava.2002.80-968318-9-5.BS-175.;
2197 .Príprava na sviatosť birmovania.:.1969..BS-48.;
2198 .Prípravné katechézy na VI. Svetové stretnutie rodín. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-746-3.BS-151.;
2199 .Prirodzenosť a povaha gréckej teológie.:.1970?..SKRIPTA_2.;
2200 .Príručka ateistu.:.1980?..SAM/3.;
2201 .Příručka bratří a sester třetího řádu sv. Dominika.:.1915..d10/5b_CZ1900_1920.;
2202 .Príručka hlavných pobožností v cirkevnom roku.:.1937..BS-50.;
2203 .Príručka matričného a manželského práva.Bratislava:Tatran.1952..d3/1_SK1950_1990.;
2204 .Príručka pravej pobožnosti k prebl.Panne Márii dľa Bl. Ludvika Grignora z Montfrotnu.Trnava:Posol Božieho slova Ježšovho.1932..BS-218.;
2205 .Privadzame dieta ku Kristovi.:Jezuiti.1968..BS-141.;
2206 .Problemi di sessualita e fecondita umana.:.1993..PZ-3.;
2207 .Problémy dievčat od 15 do 20 rokov.:.1968..SAM/7.;
2208 .Proces proti vlastizradným biskupom Jánovi Vojtaššákovi, Michalovi Buzalkovi, Pavlovi Gojdičovi.Bratislava:Tatran.1951..BS-125.;
2209 .Proč jsem se stal katolíkem? :.V Brtnici ::Josef Birnbaum,.1929..BS-152.;
2210 .Proglas 1992.:.1992..PS-36.;
2211 .Proglas 1992.:.1992..PS-37.;
2212 .Proglas 1993.:.1993..p1/3b.;
2213 .Proglas 1994.:.1994..PS-35.;
2214 .Proglas 1995.:.1995..PS-35.;
2215 .Proglas 1996.:.1996..PS-35.;
2216 .Program pobožnosti za pokoj a ochranu cirkvi a národa.:.1947..BS-32.;
2217 .Program pobožnosti za pokoj a ochranu cirkvi a národa.:.1947..BS-53.;
2218 .Projet de traité établissant une Constitution pour l\'Europe :.[Luxembourg] ::Communautés européennes,.2003.92-78-40198-6.d18/1b.;
2219 .Prolegomena in scripturam sacram.:.1727..C10/5a.;
2220 .Promluvy.:.1964..SAM/4.;
2221 .Proprium ordinis praedicatorum.Košice:Dominikánsky konvent.2005?..SKRIPTA_2.;
2222 .Prorocké knihy Starého Zákona.:.2000?..BS-156.;
2223 .Prorok Elizeus.B.m.:b.v..1900??..BS-24.;
2224 .Providence College 1996-97.:.1996..d18/3.;
2225 .Prvá nedeľa adventná.:.1980?..SAM/3.;
2226 .Prvá pomoc pre motoristov.:Príroda.1992.80-07-00225-1.BS-120.;
2227 .První celostátní sjezd.:.1935..BS-15.;
2228 .První český arcibiskup Arnošt z Pardubic.:.1942..BS-27.;
2229 .Prvouka.:.1968..BS-169.;
2230 .Psalterium chorale.:.1700?..C14/6.;
2231 .Psautier de David.:.1950?..C14/5b.;
2232 .Psychologie a vychovatelství.Praha:.1945..BS-17.;
2233 .Pub. Ovidii nasonis operum.:.1779..C20/2a.;
2234 .Pust.:.1928..BS-29.;
2235 .Púť po otčine.:Tatran.1981..d3/6_SK1950_1990.;
2236 .Pútnik.:.1990?..BS-218.;
2237 .Pútnik cyrilometodejský.Trnava:.1946..PS-46.;
2238 .Pútnik. Roč. 21, č. 1-12, 1930.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1930..p1/1.;
2239 .Pútnik. Roč. 22, č. 1-12, 1931.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..p1/1.;
2240 .Quaestiones praecipuae polemico-dogmatico-theologicae de sacra scriptura et traditionibus.:.1800?..C19/1a.;
2241 .Quaresi male per laici.:.1972..PZ-1.;
2242 .Quinquagena casuum ex praelectionibus academicis .:.1715..C15/5b.;
2243 .R. P. Emmanuelis de Naxera in Iosue commentarii.:.1700?..C20/6.;
2244 .Řád.:.1939?..p2/7.;
2245 .Řád 1935.:.1935..p1/3b.;
2246 .Řád. Ročník IV..Praha:.1937..p1/3b.;
2247 .Řád. Ročník IV..Praha:.1937..p1/3b.;
2248 .Radosť zo života.Bratislava:Jafin.2015.9788097015121 (brož.); 978-80-970151-2-1.BS-210.;
2249 .RAN.:.1989..PS-43.;
2250 .RAN.:.1991..PS-43.;
2251 .RAN 1998.:.1998..PS-43.;
2252 .RAN 2000.:.2000..PS-43.;
2253 .RAN 2001.:.2001..PS-43.;
2254 .RAN 2002.:.2002..PS-43.;
2255 .RAN. radosť a nádej.Bratislava:ÚSKI.2003..PS-43.;
2256 .RAN. radosť a nádej.Bratislava:ÚSKI.2004..PS-43.;
2257 .RAN. radosť a nádej.Bratislava:ÚSKI.2008..PS-43.;
2258 .RAN. radosť a nádej.Bratislava:ÚSKI.2009..PS-43.;
2259 .Ranné a večerné modlitby pri duchovných cvičeniach.:.2000?..BS-207.;
2260 .Ranné chvály.:.1980?..BS-128.;
2261 .Ranné chvály.Michalovce:.1999..BS-141.;
2262 .Rassegna di ascetica e mistica.Firenze:.1970..PZ-2.;
2263 .Ratio educationis totius que rei literariae per regnum Hungariae et provincias.:.1777..C12/4b.;
2264 .Řecko-římský svět.:.1980?..SAM/5.;
2265 .Recueil d'instructions et de prieres propres a conserver les fruits de la mission.:.1846..d18/1a.;
2266 .Reč na hore.:.1970?..SAM/6.;
2267 .Řeči a zprávy o valných schuzích katolicko-politické jednoty pro království české.:.1882..CZ_1920.;
2268 .Řeči příležitostné /.V Pelhřimově ::Tiskem a nákladem Rud. Ruppa,.1904..p1/2.;
2269 .Redemptoris missio. O trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi. Encyklika pápeža Jána Pavla II..:.1991..BS-115.;
2270 .Redemptoris missio. O trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi. Encyklika pápeža Jána Pavla II..:.1991..BS-113.;
2271 .Redemptoris missio. O trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi. Encyklika pápeža Jána Pavla II..:.1991..BS-215.;
2272 .Reevanjelizácia Európy.:.1992..BS-215.;
2273 .Regeln zur philosophischen oder allgemeinen sprache.:.1774..C10/2a.;
2274 .Regionálne dejiny a dejiny regiónov. Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2004.Prešov :UNIVERSUM.2004.80-89046-19-3.d7/3.;
2275 .Regula aurea confessariorum.:.1721..C19/5b.;
2276 .Regula tretieho rádu sv. Dominika pre bratov a sestry.Košice:[s.n.].1924..BS-183.;
2277 .Řehole sv. biskupa Augustina a stanovy řádu kazatelského pro bratry laiky téhož řádu.:.1894..C13/2b.;
2278 .Rehoľný kňaz dnes. Meditácie.:.1980?..BS-177.;
2279 .Rechtfertigung der kirchengeschichte des hrn. ubts fleurn.Innsbruck:.1772..C19/1b.;
2280 .Rechtfertigung der kirchengeschichte des hrn. ubts fleurn.Innsbruck:.1772..C17/1b.;
2281 .Religion Christentum Kirche :.Kempten ::Kösel\'schen Buchhandlung,.1913..d11/2b.;
2282 .Religion Christentum Kirche :.Kempten ::Kösel\'schen Buchhandlung,.1913..d11/1b.;
2283 .Religion, Christentum, Kirche.Kempten [u.a.]:Kosel.1914..d11/2b.;
2284 .Religious life review.Dublin:.1997..PZ-1.;
2285 .Renesancia. výtvarne nakladateľstvo:Tvar.1954..d3/1_SK1950_1990.;
2286 .Renovatio 1990.:.1990..PS-09.;
2287 .Repetitórium pastorálky II. semester.:.1970?..SKRIPTA_2.;
2288 .Reštaurátorská tvorba :.Senica ::Záhorská galéria,.1992.80-900508-8-3.BS-123.;
2289 .Reubearbeitete predigtentwurfe aus die festtage.Augsburg:.1795..C20/3a.;
2290 .Reubearbeitete predigtentwurfe aus die festtage.Augsburg:.1795..C19/1b.;
2291 .Revue církevního práva 1995-98.:.1995-98..p1/4b.;
2292 .Revue des sciences religieuses.Štrasburg:.1987..PZ-2.;
2293 .Revue des sciences religieuses.Štrasburg:.1992..PZ-4.;
2294 .Rímsko-Katolícky malý katechismus.Budapešť:Spolok sv. Štefana.1909..d15/2b_SK1900_1920.;
2295 .Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..BS-92.;
2296 .Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SSV1990.;
2297 .Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..BS-139.;
2298 .Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..BS-140.;
2299 .Rímskokatolícky Katechizmus s biblickými výňatkami pre začitočníkov..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1967..BS-149.;
2300 .Rímskokatolícky Katechizmus s biblickými výňatkami pre začitočníkov..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1967..BS-107.;
2301 .Rímskokatolícky Katechizmus s biblickými výňatkami pre začitočníkov..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1967..SSV1990.;
2302 .Rímskokatolícky Katechizmus s biblickými výňatkami pre začitočníkov..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1967..BS-125.;
2303 .Rímsky breviár na dobu adventnú a vianočnú.:.1980?..SAM/5.;
2304 .Rímsky misál. sv. Alžbety " úč. spol. v Košiciach.:nákladom tlačiarne .1935.9788071627494 (viaz.);978-80-7162-749-4.C33/4b.;
2305 .Rímsky misál latinsko - slovenský (malý formát).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..SÚCM.;
2306 .Rímsky misál latinsko - slovenský (malý formát).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..SÚCM.;
2307 .Rímsky misál latinsko - slovenský (malý formát).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..SUCM.;
2308 .Rímsky misál latinsko - slovenský (malý formát).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..SÚCM.;
2309 .Rímsky pontifikál.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..SSV1990.;
2310 .Rimskyj Misal(starosloviensky).Olomouc:.1992..SSV1990.;
2311 .Rituale Jaurinense.:.1687..C12/4a.;
2312 .Rituale romanum Pauli V. pontificis maximi.:.1863..C20/4a.;
2313 .Rituale sacramentorum ad usum mediolanensis ecclesiae olim a s. Carolo institutum.Miláno:.1736..C18/2a.;
2314 .Rituale Strigoniense seu formula agendorum in administratione sacramentorum ac ceteris ecclesiae functionibus $b primum quidem.Ostrihom:In Cancellaria Archiepiscopali.1907..C13/2a.;
2315 .Rituel des fideles.:.1953..C13/3b.;
2316 .Ritus servandus in concelebratione missae et ritus communionis sub utraque specie.:.1965..BZ-49.;
2317 .Ritus servandus in concelebratione missae et ritus communionis sub utraque specie.:.1965..BZ-16.;
2318 .Ritus servandus in concelebratione missae et ritus communionis sub utraque specie.:.1965..BZ-11.;
2319 .Ritus servandus in concelebratione missae et ritus communionis sub utraque specie.:.1965..BZ-15.;
2320 .Ritus servandus in receptione fidelium ad confraternitatem B.M.V. de monte carmelo.Rím:.1908..BZ-54.;
2321 .Rivista di ascetica e mistica.Firenze:.1989..PZ-4.;
2322 .Rivista di ascetica e mistica.Firenze:.1989..PZ-4.;
2323 .Rivista di ascetica e mistica.Firenze:.1989..PZ-4.;
2324 .Roberti Bellarmini s.r.e. cardinalis societatis Jesu opuscula quinque.:.1761..C17/2b.;
2325 .Ročenka.1. :Chomutov :.1998-.80-238-9581-8.PS-04.;
2326 .Ročenka.1. :Chomutov :.1998-.80-238-9581-8.PS-14.;
2327 .Ročenka.1. :Chomutov :.1998-.80-238-9581-8.BS-125.;
2328 .Ročenka 1979.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1978..SSV1990.;
2329 .Ročenka Matice svatokopecké.:.1927..BS-25.;
2330 .Ročenka misijného spolku na Slovensku 1936.:.1936..PS-14.;
2331 .Rodina a Božské srdce.:.1935..BS-52.;
2332 .Rodinné spoločenstvo 1985.:.1985..PS-08.;
2333 .Rodinné spoločenstvo 1988.:.1988..PS-08.;
2334 .Rodinné spoločenstvo 1988.:.1988..PS-07.;
2335 .Rodinné spoločenstvo 1989.:.1989..PS-08.;
2336 .Rok C - II. časť. Čas: cez rok /od II. nedele do XXXIV. po turícach/.:.1970?..SAM/6.;
2337 .Rok dětských besídek..Brno ::Ústřední rada Čs. Orla,.1929..d17/5b_CZ1920_1950.;
2338 .Rok dětských besídek..Brno ::Ústřední rada Čs. Orla,.1929..d15/2a.;
2339 .Rok Matice slovenskej.:.1946..BS-27.;
2340 .Rok nad Evanjeliom.:.1980?..d9/1_KNAZI.;
2341 .Roľník v slovenskej literatúre.Bratislava:Roľnícka osveta.1938..d15/3_SK1920_1950.;
2342 .Római katolikus katekizmus és biblia a nemzeti iskolák 1. és 2. osztálya számára.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BZ-41.;
2343 .Romano Guardini.Bratislava:LUC.1994.80-7114-124-0.BS-120.;
2344 .Rosiloquia, das ist: rosen reden.:.1675..C20/2a.;
2345 .Roš chodeš 1996.:.1996..p1/6.;
2346 .Roš chodeš 1997.:.1997..p1/6.;
2347 .Rozhovory o otázkach viery s kardinálom Jozefom Ratzingerom rozpráva Vittorio Messori.Krakov:Michalineum.1986..BS-147.;
2348 .Rozjímání tajemství svatého ružence.:.1969..SAM/6.;
2349 .Rozjímání. Díl III..:.1970?..SAM/3.;
2350 .Rozkaz Kristov.:.1940?..BS-176.;
2351 .Rozmer 2000.:.2000..p1/6.;
2352 .Rozmluvy Mistra s učedníkem.:.1950?..BS-04.;
2353 .Rozprava X. O čnosti opatrnosti a rozvažitosti a o jej protiľahlých nerestiach.:.1970?..BS-71.;
2354 .Rozsievač perál.Rím:SÚCM.1973..SÚCM.;
2355 .Rozvoj.:.1930?..PS-15.;
2356 .Rudimenta historica sive brevis, facilisque methodus .:.1740..C19/5b.;
2357 .Rukověť katechety.:.1909..d10/5a_CZ1900_1920.;
2358 .Ruža duchovná 1946.:.1946..PS-31.;
2359 .Ruže Dominikánská 1888.:.1888..p1/5b.;
2360 .Ruže Dominikánská 1891.:.1891..p1/5b.;
2361 .Ruže Dominikánská 1909.:.1909..p1/5b.;
2362 .Ruže Dominikánská 1914.:.1914..p1/5b.;
2363 .Ruže Dominikánská 1915.:.1915..p1/5b.;
2364 .Ruže Dominikánská 1916.:.1916..p1/5b.;
2365 .Ružencová Královna z Fatimy.:.1947..BS-53.;
2366 .Ruženec.Olomouc:MCM.1992.80-85527-74-X.BS-221.;
2367 .Ruženec. Škola modlitby a života podle Leopolda Bertsche.:.1980?..SAM/4.;
2368 .Ružomberská kalvária.Spišská Kapitula:spišské biskupstvo.1948..BS-62.;
2369 .Ružomberská kalvária.Spišská Kapitula:spišské biskupstvo.1948..BS-61.;
2370 .Rytier Nepoškvrnenej 1991.:.1991..PS-30.;
2371 .Rytier Nepoškvrnenej 1996.:.1996..PS-12.;
2372 .S Ježišom ideme k Otcovi.:.1980?..SAM/2.;
2373 .S Ježišom ideme k Otcovi 3.Bratislava; Trnava:Príroda, a.s.; Spolok sv. Vojtecha [vyd.].1993.800700615X; 80-07-00615-X.SAM/5.;
2374 .S Ježišom Kristom Krížovou cestou i cestou slávy.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-063-2.BS-121.;
2375 .S projevem soustrasti podává.:.1947?..BS-53.;
2376 .Sacra biblia das ist: die ganze heilige schrift alten und neuen testaments.Viedeň:.1734..C18/6.;
2377 .Sacra Biblia seil schrift.:.1703..C15/2b.;
2378 .Sacrae theologiae summa.:.1955..d18/7b.;
2379 .Sacrosanctum concilium Tridentinum.:.1758..C14/4b.;
2380 .Sainte Therese de l'Enfant Jesus /1873-1897/.:.1925..C12/6b.;
2381 .Salesiánský věstník.:.1940..p1/3a.;
2382 .SALVE - časopis dominikánske rodiny.Olomouc:Laická sdružení sv. Domnika SALVE.1992..p2/1b.;
2383 .Salve 2000.:.2000..p2/1b.;
2384 .Salve 2000.:.2000..p1/4b.;
2385 .Salve 2004.:.2004..PS-37.;
2386 .Salve 2004.:.2004..p2/1b.;
2387 .Salzburg.:.1980?..d11/5.;
2388 .Sancti Aurelii Augustini episcopi hipponensis soliloquiorum.:.1710..C16/2b.;
2389 .Sancti Gregorii papae I. cognomento magni Liber regulae Pastoralis, cui adjecta est in fine anonimi formula pastorum.:.1768..BZ-9.;
2390 .Sancti Leonis papaei cognomento magni opera omnia.:.1766..C12/1.;
2391 .Sancti Thomae Aquinatis doctoris angelici ordinis praedicatorum opera omnia .Parma:.1865..C19/6.;
2392 .Sbierka piesní.[S.l.]:[s.n.].1918 po..BS-219.;
2393 .Sbierka piesní na česť Božského Srdca a Panny Márie.:.1947..BS-53.;
2394 .Sborník lit. prác slovenských bohoslovcov /.Ružomberok ::Lev,.1924..BS-193.;
2395 .Sborník profesorov Slovákov.:.1943..PS-16.;
2396 .Sborník Velehradský.Velehrad ::Historická společnost Starý Velehrad.1880-..BS-61.;
2397 .Sborník Velehradský.Velehrad ::Historická společnost Starý Velehrad.1880-..CZ1900.;
2398 .Sborová mše svatá s pobožností k sv. přijímání.:.1948..BS-53.;
2399 .Scriptores ordinis praedicatorum.:.1800?..C18/6.;
2400 .Se štítem pravdy.:.1946..BS-33.;
2401 .Se štítem pravdy.:.1946..d17/1a_cz1920-1950.;
2402 .Se znamením kříže.Řím:Křesť. akademie.1967..BS-74.;
2403 .Sedembolestná patrónka Slovenska.Trnava:.1945..POSOL.;
2404 .Sedm úvah o službě nemocným a trpícím.:.1988..BS-166.;
2405 .Sedmero hlavních hříchu.:.1883..CZ1900.;
2406 .Seelenparadies.:.1904..C19/5a.;
2407 .Selbltbiographie 1791 - 1836.:.1900?..BZ-39.;
2408 .Selecta latini sermonis exempla in usum tartiae grammaticae.:.1838..C12/4a.;
2409 .Seminár pre kresťanských rodičov.:.1980?..SAM/2.;
2410 .Seminární práce z katechetiky. Poznámky k pracovnímu textu pro vyučování náboženství.Olomouc:.1973..BS-10.;
2411 .Seminární práce z katechetiky. Poznámky k pracovnímu textu pro vyučování náboženství.Olomouc:.1974..BS-10.;
2412 .Serafínsky svet 1939.:.1939..p1/5b.;
2413 .Serafínsky svet 1986.:.1986..PS-07.;
2414 .Serafínsky svet 1988.:.1988..PS-07.;
2415 .Serafínsky svet 1994.:.1994..PS-12.;
2416 .Sermones catechetici pp. missionariorum catechismum romanum.:.1800?..C21/2b.;
2417 .Sermonum ecclesiasticorum angelici doctoris sancti Thomae Aquinatis pars dominicalis.:.1776..C17/1b.;
2418 .Sertum marianum contextum ex foliis de rosario b. virginis Mariae.:.1660..C11/3b.;
2419 .Sestra Františka Terezie Martinová.:.1947..BS-220.;
2420 .Sestra Františka Terezie Martinová.:.1947..BS-39.;
2421 .Schematismus cleri almae dioecesis Szatmariensis ad annum Jesu Christi 1907.:.1907..BS-219.;
2422 .SCHEMATISMUS EXHIBENS AA. LL. ET PHILOSOPHIAE ITEM SS. THEOLOGIAE NECNON SS. CANONUM DOCTORES VENERABILIS UTRIUSQUE CLERI IN HUNGARÍA..:.1899..C14/5a.;
2423 .Schematismus fratrum ordinis minorum sancti patris nostri Francisci capuccinorum.Budapešť:.1944..BZ-59.;
2424 .Schematismus venerabilis cleri administrationum apostolicarum Cassoviensis, Rosnaviensis et Satmariensis in Slovachia anno reparatae salutis 1943.Prešov:.1943..BS-125.;
2425 .Schematismus venerabilis cleri administrationum apostolicarum Cassoviensis, Rosnaviensis et Satmariensis in Slovachia anno reparatae salutis 1943.Prešov:.1943..SCHEMATIZMY.;
2426 .Schematizmus Košickej arcidiecézy 2000.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-266-0.SCHEMATIZMY.;
2427 .Schematizmus Košickej arcidiecézy 2002. Vienala:Košice.2002.80-88922-60-7.BS-122.;
2428 .Schematizmus Košickej arcidiecézy 2002. Vienala:Košice.2002.80-88922-60-7.SCHEMATIZMY.;
2429 .Schematizmus Košickej diecézy.:.1990..BS-92.;
2430 .Schematizmus Košickej diecézy.:.1990..BS-23.;
2431 .Schématizmus Košickej diecézy.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995..SCHEMATIZMY.;
2432 .Schematizmus Nitrianskej diecézy.:.1996..SCHEMATIZMY.;
2433 .Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SSV1990.;
2434 .Schematizmus slovenských katolíckych diecéz.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..SSV1990.;
2435 .Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-035-1.SCHEMATIZMY.;
2436 .Schematizmus Žilinskej diecézy 2008. Žilina:Biskupský úrad.2008..SCHEMATIZMY.;
2437 .Schopfung.:.1928..d11/3a.;
2438 .Schorers familienblatt.Viedeň:.1888..C17/6.;
2439 .Schott-Messbuch.Freiburg [u.a.]:Herder.1991.3451191512 (Paperback);3451191520 (Kunstleder);3451191539 (Leder).d11/1a.;
2440 .Schott-Messbuch.Freiburg [u.a.]:Herder.1991.3451191512 (Paperback);3451191520 (Kunstleder);3451191539 (Leder).d11/1a.;
2441 .Schott-Messbuch.Freiburg [u.a.]:Herder.1991.3451191512 (Paperback);3451191520 (Kunstleder);3451191539 (Leder).d11/1a.;
2442 .Schott-Messbuch.Freiburg [u.a.]:Herder.1991.3451191512 (Paperback);3451191520 (Kunstleder);3451191539 (Leder).d11/1a.;
2443 .Si scires donum Dei :.Olomouc,:Velehrad,.1940..BS-174.;
2444 .Si scires donum Dei :.Olomouc,:Velehrad,.1940..BS-200.;
2445 .Sibylla Greinerová.Banská Bystrica:.1975..BS-66.;
2446 .Sjazdový sprievodca.Bratislava:Prvý celoštátny sjazd katolíkov ČSR.1935..BS-57.;
2447 .Sjazdový sprievodca po Prahe.Praha:Ústredná sjazdová komisia Republikánskej strany zemedelského a maloroľníckeho ľudu.1928..BS-25.;
2448 .SKATES 1991.:.1991..PS-28.;
2449 .SKATES 1992.:.1992..PS-29.;
2450 .Slávnosti v mariánskych kongregáciách.Trnava:Posol.1946..BS-169.;
2451 .Slávnostní vyznání víry sv. Otce Pavla VI..:.1969..BS-145.;
2452 .Slová otcov.Prešov:Serafínsky svet.1947..BS-21.;
2453 .Slová otcov.Prešov:Serafínsky svet.1947..BS-41.;
2454 .Slovák v Rusku.:.1942..BS-48.;
2455 .Slovenská krv v zahraničí.:.1980?..BS-108.;
2456 .Slovenské hlasy z Ríma.Rím:.1977..p2/7.;
2457 .Slovenské hlasy z Ríma 1978 (27. roč.).Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1978..p2/7.;
2458 .Slovenské hlasy z Ríma 1979 (28. roč.).Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1979..p2/7.;
2459 .Slovenské hlasy z Ríma 1980 (29. roč.).Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1980..p2/7.;
2460 .Slovenské hlasy z Ríma 1981 (30. roč.).Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1981..p2/7.;
2461 .Slovenské l\'udové piesne.Bratislava ::SAV,.1959..d2/1_SLOVENSKO.;
2462 .Slovenské ľudové balady.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1958..HK.;
2463 .Slovenské ľudové piesne..Bratislava ::SAV,.1952, [v tir. 1954..d2/1_SLOVENSKO.;
2464 .Slovenské obrázky.:.1935?..d9/3a_CZ1920_1950.;
2465 .Slovenské pohľady 1998.:.1998..PS-30.;
2466 .Slovenskí jezuiti v Kanade.Cambridge:Slovenskí jezuiti.1979..PS-23.;
2467 .Slovenskí jezuiti v Kanade 1966.:.1966..PS-23.;
2468 .Slovenskí jezuiti v Kanade 1969.:.1969..PS-23.;
2469 .Slovenskí jezuiti v Kanade 1980.:.1980..PS-23.;
2470 .Slovenskí jezuiti v Kanade 1989.:.1989..PS-23.;
2471 .Slovenskí jezuiti v Kanade 1994.:.1994..PS-21.;
2472 .Slovenskí jezuiti v Kanade..Cambridge:Slovenskí jezuiti.1990.0919865585;0-919865-58-5.PS-23.;
2473 .Slovenskí národovci do 30. októbra 1918.Trenčín ::vlastním nákladem,.1945..d15/5_SK1920_1950.;
2474 .Slovensko - anglický a anglicko - slovenský vačkový slovník.New York:.1905..USA.;
2475 .Slovensko-anglický slovník.Bratislava ::SAP.1997.80-85665-93-X.d1/1_SLOVNIKY.;
2476 .Slovensko-nemecký slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-00276-X.d1/1_SLOVNIKY.;
2477 .Slovenský biografický slovník. 3.zv..:Matica slovenská.1989.80-7090-019-9.d2/1_SLOVENSKO.;
2478 .Slovenský misál. 2. časť.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..BS-129.;
2479 .Slovenský misál. 2. časť.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..SSV1990.;
2480 .Slovenský misál. I. časť Adventné a vianočné obdobie od prvej nedele adventnej až do soboty pred slávnosťou Zjavenia Pána.:.1971?..BS-104.;
2481 .Slovníček cizích slov.Praha:.1930?..d17/1a_cz1920-1950.;
2482 .Slovník biblickej teológie. I..:.1989..SAM/2.;
2483 .Slovník biblickej teológie. II..:.1980?..SAM/2.;
2484 .Slovo Boží.:.1942..BS-12.;
2485 .Slovo pre rozum a srdce.:.1970?..SKRIPTA_2.;
2486 .Slovo rodičom.:.1980?..SAM/5.;
2487 .Služba Bohu i vlasti.Bratislava:Práca.1950..BS-41.;
2488 .Sme národ zasvätený - zverený Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.:.1985?..BS-221.;
2489 .Sme zachránení h Modlitby k nášmu Pánu Ježišovi Kristovi o Jeho utrpení, vyjavené svätej Brigite zo Švédska v rímskom Chráme svätého Pavla. Slovo:Košice.1995.80-85291-24-X.BS-214.;
2490 .Smernice ktorých sa má pridržiavať farár pri kánonickej skúške ženíchov pred ich sobášom.:.1941..BS-40.;
2491 .Smernice pre duchovné cvičenia.Rím:.1953..SAM1/b.;
2492 .Smier Božského Srdca.:.1941..BS-29.;
2493 .Smierna hodina poklony sviatostnému Srdcu Ježišovmu.Marianka pri Bratislave:Kláštor Tešiteľov.1948..BS-190.;
2494 .Smrt.:.1946?..BS-28.;
2495 .Snoubencum.:.2000?..BS-158.;
2496 .Sobášne príhovory.:.1972?..BS-168.;
2497 .Sobrané diela Svetozára Hurbana Vajanského.Trnava:.1924..ZS.;
2498 .Sommaire.:.1900?..d18/3.;
2499 .Souvislosti 1991.:.1991..PS-08.;
2500 .Souvislosti 1991.:.1991..p2/1b.;
2501 .Souvislosti 1992.Praha:Zvon.1992..p2/1b.;
2502 .Souvislosti 1996.:.1996..p2/1b.;
2503 .Spartacus und Philo in dem illuminaten orden.:.1794..C18/4b.;
2504 .Spasiteľ vykorisťovaných.Nitra:Ústredie Jednoty katol. mužov.1945..BS-167.;
2505 .Spasiteľ vykorisťovaných.Nitra:Ústredie Jednoty katol. mužov.1945..BS-39.;
2506 .Spasiteľ vykorisťovaných.Nitra:Ústredie Jednoty katol. mužov.1945..BS-29.;
2507 .Spevníček.[S.l.]:[s.n.].1932.80-88710-50-2.BS-143.;
2508 .Spevník.[S.l.]:[s.n.].1936.978-80-89269-05-1.d15/1b_SK1900.;
2509 .Spevník k duchovným cvičeniam.Košice:INSPM.2005?..BS-114.;
2510 .Spisy Apoštolských Otcu.Praha:Česká katolická charita.1971..SKRIPTA_4.;
2511 .Spisy Jozefa Miloslava Hurbana. Diel Piaty. Ľudovít Štúr.:.1928..BS-59.;
2512 .Spisy sv. Jana od Kříže. IV. Plamen lásky žhavý. Drobné spisy.Olomouc:Krystal.1948..BS-190.;
2513 .Spišský kňazský seminár v minulosti a prítomnosti.:.1943..d15/5_SK1920_1950.;
2514 .Spišský kňazský seminár v minulosti a prítomnosti.:.1943..d15/6_SK1920_1950.;
2515 .Spoj nás v jedno Pane.:.1980??..SAM/6.;
2516 .Společné texty.:.1976..ČKCH.;
2517 .Společně za mír a život.Praha:.1984..BS-146.;
2518 .Spoločné modlitby a niektoré piesne o B. Srdci, P. Marii a sv. Jozefovi vo fabrickom kostole Sv. Rodiny v Rybárpoli.Bratislava:.1947..BS-193.;
2519 .Spoločné modlitby a niektoré piesne o B. Srdci, P. Marii a sv. Jozefovi vo fabrickom kostole Sv. Rodiny v Rybárpoli.Bratislava:.1947..BS-155.;
2520 .Spoločné modlitby veriacich.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..SSV1990.;
2521 .Spoločné modlitby veriacich.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Vesna.1990.80-85128-63-2.SSV1990.;
2522 .Spoločnosť božieho slova 1923-1948.Nitra:Misionári Spoločnosti Božieho slova na Slovensku.1948..d15/4_SK1920_1950.;
2523 .Spolok sw. Wojtecha založený a do žiwota uwedený .:.1872..C14/1a.;
2524 .Spoluprácou sa všetko dosiahne.:.1945?..BS-41.;
2525 .Sprache und Gesellschaft.Karlsruhe:Braun.1972.3765030511.d11/4b.;
2526 .Spravedlnost.:.1970?..BS-166.;
2527 .Správy zo života Cirkvi.:.1989..PS-40.;
2528 .Spytovanie svedomia na duchovnú obnovu na heslo: Matka Božia v mojom živote..:.1970?..BS-13.;
2529 .St. Augustimus.:.1929..d13/2.;
2530 .St. Hedwigsblatt.:.1971..d18/3.;
2531 .Stanislavovské zvesti 1942.:.1942..PS-14.;
2532 .Stanislavovské zvesti 1943.:.1943..PS-14.;
2533 .Stanislavovské zvesti 1944.:.1944..PS-14.;
2534 .Stanovy ružencových bratstiev.Košice:Dominikánske mariánske centrum SALVE.2004..BS-117.;
2535 .Stanovy ružencových bratstiev na Slovensku.Košice:DMC.2011..BS-218.;
2536 .Stanovy sester Navštivení Panny Marie.:.1970?..BS-03.;
2537 .Starořecky snadno a rychle.:.1898..BS-205.;
2538 .Starý zákon. Praha:Kalich.1975..BIBCZ.;
2539 .Starý zákon.:CMBF.1980? s.a...SKRIPTA_4.;
2540 .Starý zákon - překlad s výkladem, Druhá a třetí kniha Mojžíšova.Praha:Kalich.1975..BIBCZ.;
2541 .Starý zákon :.Praha ::Ústř. církev. nakl.,.1968..BIBCZ.;
2542 .Starý zákon :.Praha ::Ústř. církev. nakl.,.1968..BIBCZ.;
2543 .Starý zákon :.Praha ::Ústř. církev. nakl.,.1968..BIBCZ.;
2544 .Stella matutina.Olomouc:.1910..d10/5b_CZ1900_1920.;
2545 .Stenografisches protokoll uber die feltversammlung .:.1874..BZ-56.;
2546 .Stero žalmů /.V Praze ::Dědictví Sv. Václava,.1876..CZ1900.;
2547 .Stĺpy pracirkvi.:.1970?..SAM/4.;
2548 .Sto tomow \"Naszej przeszosci\" :.Krakow ::Instytut Wydawniczy Ksiezy Misjonarzy \"Nasza Przeszosc\",.2003..8373420347.d18/1b.;
2549 .Střední katechismus katolického náboženství.:.1935..d17/5a_CZ1920_1950.;
2550 .Stredovek.:.2000?.978-3-625-12055-1.d7/1.;
2551 .Stretnutie s Ježišom.:.1995?..BS-126.;
2552 .Stretnutie Slovákov v Ríme pri príležitosti osláv sedemdesiatych narodenín a štyridsiateho piateho výročia kňazskej vysviacky otca kardinála Jozefa Tomka prefekta Kongregácie pre e.Rím:SÚCM.1994..BS-126.;
2553 .Strucny katechizmus.:Spolok sv. Vojtecha.1971..BS-183.;
2554 .Stručná asketika.Litoměřice:Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Litoměřice.1978..SAM/6.;
2555 .Stručná asketika.Litoměřice:Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Litoměřice.1978..SKRIPTA_4.;
2556 .Stručná asketika.Litoměřice:Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Litoměřice.1978..d8/1_CZ1950_1990.;
2557 .Stručné církevní dějiny.:.1950?..SAM/5.;
2558 .Stručný katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..BS-141.;
2559 .Stručný katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..SSV1990.;
2560 .Stručný katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..BS-103.;
2561 .Stručný prehľad dejín filozofie.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-020-9.BS-145.;
2562 .Stručný prehľad koncilom vydaných dekrétov.:.1970?..SAM/7.;
2563 .Stručný životopis svatého Františka.:.1980?..BS-23.;
2564 .Studia Neoaristotelica :.České Budějovice ::Jihočeská univerzita, Teologická fakulta,.2004-..PS-37.;
2565 .Studia theologica scepusiensia, Nr.VI. Spišský biskup Ján Vojtaššák : Zborník príspevkov z vedeckej. Spišské Podhradie:KS.2003.80-968909-3-X.d7/6.;
2566 .Studie a texty k náboženským dějinám českým.:.1930?..p1/4b.;
2567 .Studijní texty ke Starému Zákonu.Olomouc:.1900?..BS-67.;
2568 .Studijní texty ke Starému Zákonu.Olomouc:.1900?..SKRIPTA_4.;
2569 .Stůl slova.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-363-X.BS-131.;
2570 .Sturmpetition an den gefunden menschenverstand .:.1867..BZ-57.;
2571 .Summa summae s. Thomae sive compendium theologiae.:.1765..C21/4a.;
2572 .Summa summae s. Thomae sive compendium theologiae.:.1765..C17/5b.;
2573 .Summa theologica s. Thomae Aquinatis.:.1738..C10/5a.;
2574 .Summa theologica s. Thomae Aquinatis.:.1738..C18/5a.;
2575 .Summa theologica s. Thomae Aquinatis.:.1738..C12/4a.;
2576 .Summa theologica s. Thomae Aquinatis.:.1738..C21/5a.;
2577 .Summa theologica s. Thomae Aquinatis.:.1738..C15/6.;
2578 .Summa theologica s. Thomae Aquinatis.:.1738..C18/5a.;
2579 .Sursum 1936.:.1936..PS-15.;
2580 .Sursum 23.:.1970?..BS-04.;
2581 .Sursum 9.:.1989..PS-18.;
2582 .Sursum 9.:.1989..PS-38.;
2583 .sv. Benedikt a Svorad.:.1990..PS-50.;
2584 .Sv. Cyril a Metod..bm.:BV..1942..BS-218.;
2585 .sv. Jozef, oroduj za nás.:.1950?..d15/3_SK1920_1950.;
2586 .sv. Peter pri nebeskej bráne.:.1970?..BS-14.;
2587 .Sv. Terezička.Bratislava:Kláštor redemptoristov.1941..BS-218.;
2588 .sv. Tomáš Akvinský.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..BS-14.;
2589 .Svatá Alžběta, matka chudých a nemocných.:.1931..BS-62.;
2590 .Svatá Alžběta, matka chudých a nemocných.:.1931..BS-36.;
2591 .Svatá hodina. Hodina modlitby s Ježišom trpiacim smrteľnou úzkosťou na hore Olivovej, ktorú konala služobnica Božia Gemma Galgani.Ružomberok:.1940?..BS-66.;
2592 .Svatá Marketa Marie Alacoque.:.1920..d10/4a_CZ1900_1920.;
2593 .Svaté Terezie Ježíšovy. Kniha zpráv.:.1923..d17/4a_CZ1920_1950.;
2594 .Svatební obřady.Praha:Sekretariát české liturgické komise.1971..BS-157.;
2595 .Svátost pokání.:.1946..BS-28.;
2596 .Svátost pokání.:.1970?..BS-221.;
2597 .Svátost znovuzrození.:.1980?..BS-168.;
2598 .Svatý Dominik bojovník pravdy, otec kazatelského řádu.:.1957?..BS-29.;
2599 .Svatý Gabriel od bolestné Matky Boží, klerik z řádu pasionistů, Aloisius naší doby (1838-1862) /.Praha ::Školské sestry O.S.F.,.1921..d17/4a_CZ1920_1950.;
2600 .Svatý Gabriel od bolestné Matky Boží, klerik z řádu pasionistů, Aloisius naší doby (1838-1862) /.Praha ::Školské sestry O.S.F.,.1921..d17/1a_cz1920-1950.;
2601 .Svatý Jan Nepomucký. Základní pravidla katolického vychování.Praha:.1878..CZ1900.;
2602 .Svatý Juda Tadeáš.Praha:.1927..d9/4a_CZ1920_1950.;
2603 .Svatý ruženec.:.1983..d8/2_CZ1950_1990.;
2604 .Svatý Vojtěch na Šumavě.:.1947..BS-40.;
2605 .Svätá Biblia.:.1951..BIBSK.;
2606 .Svätá biblia.:Praha.1964..BS-189.;
2607 .Svätá biblia.:Praha.1964..BIBSK2.;
2608 .Svätá biblia.:Praha.1964..BS-193.;
2609 .Svätá biblia čiže celé Sväté písmo Starého i Nového Zákona.Praha:.1942..BIBSK.;
2610 .Svätá Cirkev v štyridsiatich deviatich pokoleniach.:.1980?..BS-165.;
2611 .Svätá hodina poklony Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v noci pred prvým piatkom.Svátý Beňadik:Saleziáni vo Svätom Beňadiku.1933..BS-218.;
2612 .Svätá hodina poklony Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v noci pred prvým piatkom.Svátý Beňadik:Saleziáni vo Svätom Beňadiku.1933..BS-221.;
2613 .Svätá hodina..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..BS-24.;
2614 .Svätá hodina..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..BS-155.;
2615 .Svätá omša za pokoj národov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990.;
2616 .Svätá rodina r. XLI. (1948).Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1948..PS-13.;
2617 .Svätá rodina r. XLI. (1948).Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1948..PS-06.;
2618 .Svätá rodina r. XXXIII. (1940).Liptovský Sv. Ondrej:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1940..PS-13.;
2619 .Svätá rodina r. XXXIV. (1941).Liptovský Trnovec:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1941..PS-13.;
2620 .Svätá rodina r. XXXV. (1942).Liptovský Trnovec:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1942..PS-13.;
2621 .Svätá rodina r. XXXVII. (1944).Liptovský Trnovec:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1944..PS-14.;
2622 .Svätá Terezia Ježiškova.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1933..SSV1950.;
2623 .Sväté Evanjeliá Písma svätého s biblickými obrazmi.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..BIBSK.;
2624 .Sväté pašie čiže Deje utrpenia a smrti Pána a nášho Spasiteľa Ježiša Krista.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978..TRAN.;
2625 .Sväté schody pri františkánskom kláštore v Malackách.:.1947..BS-27.;
2626 .Svätý Alois Gonzaga.:.1891..BS-09.;
2627 .Svätý Bernard. Svedok svojej doby pred Bohom.Bratislava:.1970..BS-154.;
2628 .Svätý Bernard. Svedok svojej doby pred Bohom.:.1980?..BS-148.;
2629 .Svätý Leonard z Porto - Mauricio.:.1970?..SKRIPTA_2.;
2630 .Svätý list kamenný.:.1970?..BS-26.;
2631 .Svätý Michal Archanjel.Bratislava:LUC.1998.80-7114-242-5.BS-216.;
2632 .Svätý Otec Ján Pavol II. v Košiciach dňa 2.7.1995.:.1995..BS-93.;
2633 .Svätý Ruženec r. 5 (2000).Košice:DMC Salve.2000..PS-05.;
2634 .Svätý Ruženec r.10 (2005).Košice:DMC Salve.2005..PS-05.;
2635 .Svätý týždeň.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..BS-52.;
2636 .Svätyňa Božej štedrosti.Bratislava:ÚKK v nakl. Verbum.1947..BS-39.;
2637 .Svěcení kněžstva.:.1947..BS-28.;
2638 .Svedectvo 1992.:KPVS.1992..PS-05.;
2639 .Svedectvo 1993.:KPVS.1993..PS-05.;
2640 .Svedectvo 1994.:KPVS.1994..PS-05.;
2641 .Svedectvo 1995.:KPVS.1995..PS-05.;
2642 .Svedectvo 1996.:KPVS.1996..PS-05.;
2643 .Svedectvo 1997.:KPVS.1997..PS-05.;
2644 .Svedectvo 1997.:KPVS.1997..PS-07.;
2645 .Svedectvo 2000.:ZPKO.2000..PS-05.;
2646 .Svet chémie, fyziky, astronómie.Bratislava:Mladé letá.1977..d1/5_ENCYKLOPEDIE.;
2647 .Svetlá nádeje.:.1995?..BS-153.;
2648 .Svetlo 11.:.1970?..PS-05.;
2649 .Světlo 1995.:.1995..PS-30.;
2650 .Sveto Pismo :.[Ljubljana]:Svetopisemska družba Slovenije,.1995.9616138030;961-6138-03-0.d18/8.;
2651 .Svetové misie.:.1941..d15/3_SK1920_1950.;
2652 .Svetové misie.:.1941..d15/6_SK1920_1950.;
2653 .Svetový apoštolát Fatimy.[Žilina:Svetový apoštolát Fatimy].2011.9788089410163 (brož.);978-80-89410-16-3.BS-215.;
2654 .Svetový kongres Slovákov, Toronto.[Toronto:Svetový kongres Slovákov.1987..BS-74.;
2655 .Sviatosť birmovania.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha.1969..BS-154.;
2656 .Sviatosť birmovania.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha.1969..BS-168.;
2657 .Svjaščenikam, vozljublennim synovjam Materi Božijej.Miláno:.1998..d18/2a.;
2658 .Sympózium z príležitosti 20. výročia vydania encykliky Pacem in terris 1983.:.1984..BS-24.;
2659 .Syn Boží čiže sjednotené evanjelia.:Posol Božiehi srdca.1921..POSOL.;
2660 .System des osterreichischen allgemeinen Privatrechts.:.1925..d11/4a.;
2661 .Szent Biblia.:.1928..d14/2.;
2662 .Szent biblia :.Budapest ::Bibliatarsulat,.1955..d14/1a.;
2663 .Szent keresztúti ájtatosság.:.1941..d14/1a.;
2664 .Škola a praktické cvičení v ctnostech a křesťanské dokonalosti neboli křesťanská askese.:.1929..BS-16.;
2665 .Škola božského srdce Páně.Brno:.1893..C12/6b.;
2666 .Škola pokory.:.1980?..SAM/7.;
2667 .Špeciálna pedagogika.Spišská kapitula:.1995?..BS-141.;
2668 .Špeciálna pedagogika.Spišská kapitula:.1995?..BS-155.;
2669 .Špiritizmus.:.1944?..BS-41.;
2670 .Štart 1937.:.1937..p1/1.;
2671 .Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2002.Bratislava:Perfekt.2003.80-8046-228-3.d7/2.;
2672 .Štefan Bubán - Výber z tvorby :.Bratislava ::Dom československo-sovietskeho priateľstva,.1985..BS-71.;
2673 .Študijný program - Školský rok 2001/2002.:Univerzita Komenského.2001.80-223-1651-2.BS-123.;
2674 .Študijný program Teologickej fakulty v Ružomberku na akdemický rok 2006-2007.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2006.80-89138-55-1.BS-123.;
2675 .Štúdium Evanjelia podľa Jána pre začiatočníkov. MSEJK:[Bratislava].1999.80-88891-14-0.BS-217.;
2676 .Štyri priečky.Bratislava:eRko.1994.80-88710-07-3.BS-222.;
2677 .Tábor a utrpenie.:.1980?..SAM1/b.;
2678 .Tajemství manželské lásky.:.1929..BS-55.;
2679 .Tajemství svatých.:.1947..BS-53.;
2680 .Tajomstvá svätej omše.:.1966..BS-168.;
2681 .Tajomstvo matky.:.1948..BS-222.;
2682 .Tajomstvo matky.:.1948..PS-30.;
2683 .Tajomstvo matky.:.1948..PS-08.;
2684 .Tajomstvo života.:Združenie Ježiš pre každého.2002.80-968159-3-8.BS-218.;
2685 .Tak končí rok katolík.:.1936..BS-53.;
2686 .Tanítvány. A Magyar domonkosok lapja.:.2015..PZ-3.;
2687 .Taschenworterbuch der lateinischen und deutschen sprache.:.1910..d11/3a.;
2688 .Tatranský orol.:.1946?..PS-40.;
2689 .Teba Boha chválime za 100 rokov trvania misijnek kongregácie služobníc Ducha Svätého.:.1975?..BS-221.;
2690 .Teď rozumím bibli.:.1979..BS-204.;
2691 .Tělo stvořil Buh.:.1948..BS-28.;
2692 .Ten jest z ojczyzny mojej :.Kraków ::\"Znak\",.1969...d18/8.;
2693 .Teológia.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metodaň.1969..BS-47.;
2694 .Teológia mystérií.:.1980?..SAM/3.;
2695 .Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Študijný program 2005-2006.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2005.80-89138-29-2.BS-123.;
2696 .Teologické reflexie 1991.:.1991..PS-07.;
2697 .Teologické texty.:.1980?..SAM/3.;
2698 .Teologické texty 1992.:.1992..PS-30.;
2699 .Teologické texty 1992.:.1992..p1/6.;
2700 .Teologické texty 1992.:.1992..PS-34.;
2701 .Teologické texty 1993.:.1993..p1/6.;
2702 .Teologické texty 1993.:.1993..PS-34.;
2703 .Teologické texty 1994.:.1994..p1/6.;
2704 .Teologické texty 1995.:.1995..p1/6.;
2705 .Teologické texty 1996.:.1996..p1/6.;
2706 .Teologické texty 1997.:.1997..p1/6.;
2707 .Teologické texty 1998.:.1998..p1/6.;
2708 .Teologické texty 1999.:.1999..PS-34.;
2709 .Teologické texty 1999.:.1999..p1/2.;
2710 .Teologický sborník.:.1980??..BS-141.;
2711 .Teologický sborník.:.1980??..BS-195.;
2712 .Teologický sborník 2002.:.2002..p1/3a.;
2713 .Teologický zborník č. 3.:.1970?..BS-03.;
2714 .Teolologický sborník.:.1946?..BS-03.;
2715 .The Basilica of St. Peter Rome.:.1966..d18/3.;
2716 .The catholic devotional.:.1996..BZ-58.;
2717 .The family today and tomorrow :.Braintree, Ma. ::The Pope John Center,.1985.0-935372-17-2 (Brož.).d18/1a.;
2718 .The Greek New Testament.Stuttgart ::United Bible Societies,.2001.3-438-05111-7 (kož. vazba);3-438-05110-9 .d18/2b.;
2719 .The Hebrew alphabet.:.1980?..d18/7b.;
2720 .The Mass :.Staten Island, NY ::Alba House,.1967...d18/1a.;
2721 .The month.Londýn:.1914..PZ-3.;
2722 .The River book.Białystok:BGÖI & WSCF-CESR.2003.963212796X;963-212-796-X.d18/2b.;
2723 .Theologia spiritualis II. Mystica.Praha:ÚSČsS.1950?..SKRIPTA_4.;
2724 .Theologie der gegen wart.:.1971..PZ-1.;
2725 .Theologisch-praktische Quartalschrift.Linz:.1973..PZ-2.;
2726 .Theologisch-praktische Quartalschrift.Linz:.1983..PZ-2.;
2727 .Theologisch-praktische Quartalschrift.Linz:.1988..PZ-2.;
2728 .Theologisch-praktische Quartalschrift.Linz:.1990..PZ-2.;
2729 .Thesauri ecclesiae Christi per jubilaeum .:.1731..C10/5a.;
2730 .Thesaurus germanico - latinus scholastico - literarius.:.1800?..C11/3a.;
2731 .Thesaurus linguarum. Tom. I..:.1700?..C11/4a.;
2732 .Thesaurus precum ad usum congregationis presbyterorum a sacro corde Jesu.:.1938..C21/5b.;
2733 .Thesaurus precum ad usum privatum theologorum.:.1921..BZ-59.;
2734 .Tí, čo ho milujú.:.1971..BS-13.;
2735 .Tí, čo ho milujú.:.1971..BS-165.;
2736 .Tita Livia dějiny od založení Říma.Praha:.1930?..BS-182.;
2737 .Titulus I. de absolutionibus.:.1685..C19/5a.;
2738 .Tommaso Campanella /1568-1968/.:.1969..PZ-1.;
2739 .Totus Tuus.:.2007..PZ-3.;
2740 .Traja Košickí mučeníci.:.1985??..BS-159.;
2741 .Traja Košickí mučeníci.:.1985??..BS-166.;
2742 .Traja Košickí mučeníci.:.1985??..SAM/3.;
2743 .Tretia mluvnica slovenská spolu s naukou o skladaní listov a písomnosti jednacích.:.1874..d15/1b_SK1900.;
2744 .Tri priečky. eRko:Bratislava.1994.80-88710-06-5.BS-221.;
2745 .Trois retraites progressives.:.1896..C13/2b.;
2746 .Trojice křesťanských hrdinu. Antonie Mesinová. Marcel Callo. Pierina Morosiniová..:.1970?..BS-14.;
2747 .Tuba magna mirum clangens sonum.:.1717..C15/3b.;
2748 .Tuba magna mirum clangens sonum.:.1717..C16/2b.;
2749 .Tvá mše svatá a tvuj život.:.1948..BS-53.;
2750 .Ty jsi Petr.:.1940?..BS-30.;
2751 .Tým, čo hľadajú pravdu.:.1968..BS-177.;
2752 .Týždeň modlitie za duchovné povolánia. Bratislava:Lúč.2008.978-80-7114-664-3.BS-144.;
2753 .Týždeň zmierenia.Košice:.1990..BS-113.;
2754 .Týždenník.:.1980?..BS-109.;
2755 .Týždenník.:.1980?..BS-130.;
2756 .Týždenník.:.1980?..BS-106.;
2757 .Týždenník.:.1980?..BS-101.;
2758 .U poľských básnikov :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1936..BS-87.;
2759 .Úcta Panny Márie bez poškvrny počatej a sv. Jozefa slávneho jej ženícha.Trnava:Posol božsk. Srdca Ježišovho.1942..POSOL.;
2760 .Učíme sa od skautov.:.1970?..BS-219.;
2761 .Učiteľské poslanie cirkvi.:.1980?..BS-14.;
2762 .Üdvösségünk megvalósulása. Újszövetségi történetek vallásunk igazságaival. Hittankönyv felsőbb osztályosok számára. (Uskutočnenie nášho spasenia. Novozákonné udalosti s pravdami na.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-129.;
2763 .Ueberlegungen zum ursprung der fruehchristlichen bildkunst.:.1975..d13/2.;
2764 .Uebung der liebe zu Jesus Christus.:.1866..C20/5b.;
2765 .Umelecký almanach legionársky.Praha :.1922..PS-04.;
2766 .Umelecký almanach legionársky.Praha :.1922..PS-52.;
2767 .Umlčaná encyklika o bezbožnom komunizme.Ružomberok:.1938..d15/3_SK1920_1950.;
2768 .Undachts ubungen.:.1737..C18/4a.;
2769 .Unio coelestis das himlische berlein .:.1677..C18/5b.;
2770 .Universum 1995.:.1995..PS-34.;
2771 .Universum 1995.:.1995..PS-35.;
2772 .Universum 1996.:.1996..PS-34.;
2773 .Universum 1997.:.1997..PS-34.;
2774 .Universum 1999.:.1999..PS-34.;
2775 .Univerzitná knižnica v Bratislave 1914-1919-1959.:Matica slovenská.1959..MS.;
2776 .Univerzitné pastoračné centrum v Žiline.Žilina:.1999..BS-215.;
2777 .Unleitung fur lateinischen sprache.Viedeň:.1786..C18/4b.;
2778 .Unterricht uber den ordenstand fur die laienbruder des dominicaner ordens.Viedeň:.1866..BZ-52.;
2779 .Úplný kancionál arcidiecese Olomucké.:.1895..CZ_1920.;
2780 .Ústava a zákony prvej katolíckej slovenskej jednoty v spoj. štátoch severnej Ameriky.:.1910..BS-160.;
2781 .Úvahy a meditácie.:.1980?..BS-177.;
2782 .Úvahy a spytovanie na duchovnú obnovu..:.1970?..BS-04.;
2783 .Úvahy k invokáciam litanií o Najsv. Srdci Ježišovom.:.1980?..SKRIPTA_3.;
2784 .Úvahy k invokáciám litánií o Najsvätejšom Srdci Ježišovom.:.1980?..SAM/2.;
2785 .Úvod do filosofie.Olomouc:Matica cyrilometodějská.1980?..BS-155.;
2786 .Úvod do filosofie.Olomouc:Matica cyrilometodějská.1980?..BS-18.;
2787 .Úvod do katolické věrouky.:.1980?..BS-166.;
2788 .Úvod do katolické věrouky.:.1980?..BS-22.;
2789 .Úvod do katolíckej viery pre dospelých.:.1967..SAM/4.;
2790 .Úvod do Nového zákona.:.1970 ?..BS-204.;
2791 .Úvod do Písma Svatého.:.1990??..SKRIPTA_3.;
2792 .Úvod do Písma Svatého.:.1990??..SKRIPTA_1.;
2793 .Úvod do Písma Svatého.:.1990??..BS-186.;
2794 .Úvod do Písma svatého. II. díl. Úvod do Nového Zákona.:.1977?..SAM/3.;
2795 .Úvod do súčasných filozofií.:.1980?..SKRIPTA_3.;
2796 .Úvod do teologie.Paríž:Cerf.1963..BS-185.;
2797 .Úvod do teologie.Paríž:Cerf.1963..SAM/5.;
2798 .Úvod do teologie.Paríž:Cerf.1963..BS-24.;
2799 .Úvod do teologie.Paríž:Cerf.1963..SAM/2.;
2800 .Úvod do teologie..Olomouc ::Cyrilo Metodějská bohoslovecká fak. Univ. Palackého,.1989..SKRIPTA_4.;
2801 .Úvod do teologie. Teologie morální.:.1980?..SKRIPTA_4.;
2802 .Úvod do teologie. Teologie morální.:.1980?..BS-78.;
2803 .Úvod do teologie. Teologie morální.:.1980?..BS-30.;
2804 .Úvodná reč sv. otca nášho Bazila Veľkého k obšírnym pravidlám.:.1983?..BS-138.;
2805 .Úvodné časti do morálnej teológie II..:.1970?..BS-174.;
2806 .Uzdravujúca cesta života.:.2000?..BS-168.;
2807 .Uzdravujúca cesta života.:.2000?..BS-167.;
2808 .V ďalekom svete.:.1932..BS-29.;
2809 .V Kristovi sme ludom Bozim.:.1980??..SAM/6.;
2810 .V náručí Božom (Náčrt života Alžbety Laseurovej).:.1950?..BS-04.;
2811 .V službách kráľovnej nebeskej :.Trnava ::Posol,.1916..POSOL.;
2812 .V teba dúfam.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..SUCM.;
2813 .Vánoční hodinky.:.1946..BS-53.;
2814 .Vás som si vyvolil.Košice:Verbum.1947..BS-39.;
2815 .Vatikánske dokumenty.Litoměřice:CMBF.1980?..BS-52.;
2816 .Ve službách dobra a pokoje :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1981..d8/2_CZ1950_1990.;
2817 .Ve službách dobrého Pastýře.Frýdek:.1947..BS-46.;
2818 .Ve službách dobrého Pastýře.:.1974..BS-15.;
2819 .Ve službách Matky a dítěte.:.1937..BS-53.;
2820 .Ve šlépějích svaté Terezičky.:.1947..d9/5a_CZ1920_1950.;
2821 .Věcný rejstřík dokumentu II. vatikánského koncilu .:.1970?..BS-205.;
2822 .Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:MKH.1993.9788080990756 (brož.); 978-80-8099-075-6.BS-146.;
2823 .Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:MKH.1993.9788080990756 (brož.); 978-80-8099-075-6.BS-221.;
2824 .Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:MKH.1993.9788080990756 (brož.); 978-80-8099-075-6.BS-111.;
2825 .Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:MKH.1993.9788080990756 (brož.); 978-80-8099-075-6.BS-210.;
2826 .Večerné modlitby.:.1990?..BS-212.;
2827 .Večerní adorace mužu u sv. Michala v Brně.:.1925..BS-53.;
2828 .Večirna i utrena.:.1945..C14/5a.;
2829 .Věčnost.:.1941..BS-52.;
2830 .Velehradské zprávy 1947.:.1947..PS-06.;
2831 .Velehradský sborník 1950.:.1950..BS-161.;
2832 .Velikému v swete diwotworen ... českého králowstwi sláwe ....:.1700?..C18/1a.;
2833 .Velikost Panny Marie.:.1941..BS-39.;
2834 .Veliký katechismus katolického náboženství :.Praha ::Státní naklad.,.1923..d9/5b_CZ1920_1950.;
2835 .Velké exercicie.:.1980?..SAM1/a.;
2836 .Veľké jubileum.Nitra:Komisia KBS pre prípravu Jubilejného roku.1996..PS-30.;
2837 .Veľké jubileum.Nitra:Komisia KBS pre prípravu Jubilejného roku.2000..PS-03.;
2838 .Veľké jubileum 2000. Nitra:Komisia KBS pre prípravu Jubilejného roku.1999..PS-03.;
2839 .Velké poselství lásky.:.1970?..BS-03.;
2840 .Veľkonočné obdobie.:.1980?..BS-100.;
2841 .Velký ilustrovaný atlas světa.:.1992..d16/6.;
2842 .Veľký Piatok.:.1941..BS-47.;
2843 .Veľký štyridsaťročný pôst Cirkvi na Slovensku 1948 - 1988.:.1988?..SAM/5.;
2844 .Veľpieseň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1967..BS-188.;
2845 .Vera Oecumenici Concilii Tridentini, Contra Exurgentes Lutheri, Aliorumque Haerese ...pars secunda.:Rieger.1769..n1/6.;
2846 .Vera Oecumenici Concilii Tridentini, Contra Exurgentes Lutheri, Aliorumque Haerese ...pars tertia.:Rieger.1769..n1/6.;
2847 .Verba theologica 2002.:.2002..p2/1b.;
2848 .Verba theologica 2002.:.2002..PS-36.;
2849 .Verba theologica 2003.:.2003..PS-36.;
2850 .Verba theologica 2004.:.2004..PS-36.;
2851 .Verba theologica 2005.:.2005..PS-36.;
2852 .Verbum.:.1947..PS-06.;
2853 .Verbum.:.1947..p1/5a.;
2854 .Verbum.:.1947..PS-14.;
2855 .Verbum - časopis pre kresťanskú kultúru. Roč. II, číslo 1-8.Košice:Verbum.1947..p1/3a.;
2856 .Verbum 1946.:.1946..p1/3a.;
2857 .Verbum 1946.:.1946..p2/1a.;
2858 .Verbum 1948.:.1948..PS-07.;
2859 .Verbum 1992.:.1992..PS-34.;
2860 .Verbum 1992.:.1992..p1/3a.;
2861 .Verbum 1993.:.1993..p1/3a.;
2862 .Verbum 1993.:.1993..PS-34.;
2863 .Verbum 1994.:.1994..PS-34.;
2864 .Verbum 1994.:.1994..p1/3a.;
2865 .Verbum 1995.:.1995..PS-34.;
2866 .Verbum 1995.:.1995..p1/3a.;
2867 .Verbum 1996.:.1996..PS-34.;
2868 .Verbum 1996-97.:.1996-97..p1/3a.;
2869 .Verbum 1997.:.1997..PS-34.;
2870 .Verbum 1998.:.1998..PS-34.;
2871 .Verbum 1998.:.1998..p1/3a.;
2872 .Verbum 1999.:.1999..p1/3a.;
2873 .Verbum 2000.:.2000..p1/3a.;
2874 .Verbum 2001.:.2001..p1/3a.;
2875 .Verbum 2002.:.2002..p1/3a.;
2876 .Verbum 2004.:.2004..p1/3a.;
2877 .Verbum Fidei II..:.1980??..BS-56.;
2878 .Verbum Fidei II..:.1980??..BS-59.;
2879 .Verbum Fidei II..:.1980??..SAM/7.;
2880 .Verím... II. Boh... Ježiš Kristus....:.1970?..d7/6.;
2881 .Veriť či neveriť.:Rím.1967..BS-218.;
2882 .Věroučná konstituce o církvi. Světlo národu.:.1970?..BS-179.;
2883 .Vertheidigung der religion und derer geistlichen ordenshaufern.Augsburg:.1762..C18/4a.;
2884 .Vertrag über eine Verfassung für Europa :.Luxemburg ::Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften,.2003.92-78-40195-1.d13/1.;
2885 .Veselé prechádzky.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..HK.;
2886 .Věstník díla šíření víry.Praha:.1915..PS-41.;
2887 .Věstník díla šíření víry.Praha:.1916..PS-41.;
2888 .Věstník díla šíření víry.Praha:.1926..PS-42.;
2889 .Věstník jednot duchovenstva.Brno:.1940..PS-42.;
2890 .Věstník jednot duchovenstva.Brno:.1945..PS-42.;
2891 .Věstník jednot duchovenstva.Brno:.1946..PS-42.;
2892 .Věstník jednot duchovenstva.Brno:.1947..PS-42.;
2893 .Vestník sdruženia sv. Jozefa 1944.:.1944..PS-13.;
2894 .Vestník sdruženia sv. Jozefa 1944.:.1944..PS-47.;
2895 .Vestník sdruženia sv. Jozefa 1945.:.1945..PS-13.;
2896 .Vestník sdruženia sv. Jozefa 1946.:.1946..PS-14.;
2897 .Vestník sdruženia sv. Jozefa 1946.:.1946..PS-13.;
2898 .Vestník sdruženia sv. Jozefa 1947.:.1947..PS-13.;
2899 .Via 1968-70.:.1968-70..p1/6.;
2900 .Via 1969.:.1969..PS-14.;
2901 .Via crucis.Praha:.1969..BS-138.;
2902 .Via crucis.Praha:.1969..BS-97.;
2903 .Vianoce..Martin:.1906..BS-30.;
2904 .Viator religiosus .:.1760..C10/1b.;
2905 .Vie du Bienheureux Innocent V.:.1896..C13/1a.;
2906 .Viera a život :.Trnava ::Dobrá kniha,.1991-..PS-44.;
2907 .Viera a život 1997.Trnava:Dobrá kniha.1997..p2/1b.;
2908 .Viera a život 1998.:.1998..p2/1b.;
2909 .Viera a život 1998.:.1998..PS-30.;
2910 .Viera a život 1999.:.1999..PS-30.;
2911 .Viera a život 1999.:.1999..p2/1b.;
2912 .Viera a život 2002.:.2002..PS-37.;
2913 .Viera a život 2002.:.2002..p2/1b.;
2914 .Viera a život 2003.Trnava:Dobrá kniha.2003..p2/1b.;
2915 .Viera a život 2004.Trnava:Dobrá kniha.2004..p2/1b.;
2916 .Viera a život 2007.:.2007..PS-37.;
2917 .Viera chorého.:.2000?..BS-214.;
2918 .VII. Pius pápasága.Budapešť:.1876..BZ-34.;
2919 .Vindex libertatis, ein mit betreuester borforge besliffener schutz redner.:.1731..C20/2a.;
2920 .Virgils aeneis.:.1784..C21/5a.;
2921 .Višňové.:.1991..BS-215.;
2922 .Vit patrvm..Antverpi,:ex officina Plantiniana apud viduam et filios Io. Moreti,.1615...C15/1.;
2923 .Vita et doctrina Jesu Christi , ex quatuor evangelistis collecta , et in meditationum materiam ad singulos totilis anni dies distributa.typis academicis per Leopold Berger:Tyrnaviae .1737..C12/5b.;
2924 .Vita et doctrina Jesu Christi , ex quatuor evangelistis collecta , et in meditationum materiam ad singulos totilis anni dies distributa.typis academicis per Leopold Berger:Tyrnaviae .1737..C10/5a.;
2925 .Vitae s. Ignatii Lojolae.:.1700?..C18/1a.;
2926 .Víťazstvo srdca 2013.:.2013..PS-05.;
2927 .Víťazstvo Srdca r.8,2003.:Stará Halič : Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky.2003..PS-18.;
2928 .Vítězové 1935.:.1935..PS-21.;
2929 .Vive le pape.:.1959..d18/3.;
2930 .Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 3.:Veda.1978..d2/2_SLOVENSKO.;
2931 .Vlastivědný věstník moravský..Brno ::Muzejní a vlastivědná společnost,.1991..BS-145.;
2932 .Vlastnosti víry.:.1947..BS-28.;
2933 .Vo svetle blahozvesti.Trnava:Dobrá kniha.1985.0-919865-04-6.d15/2a.;
2934 .Voda sv. Ignáca.:.1942..BS-24.;
2935 .Volks-Schott.:.1975.3-451-17202-X.BZ-59.;
2936 .Vozlubiv Boga i sleduja za nim....:.1999..d18/2b.;
2937 .Vrátiti se do Církve?.:.1927..BS-53.;
2938 .Vreckový atlas sveta.:Slovenská kartografia.1975..d3/4_SK1950_1990.;
2939 .Vstanem a pôjdem k otcovi.:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-47.;
2940 .Všeobecná Cirkev. Trnava:Posol BSJ.1948..BS-42.;
2941 .Všeobecná Cirkev. Trnava:Posol BSJ.1948..POSOL.;
2942 .Všeobecná Cirkev. Trnava:Posol BSJ.1948..BS-96.;
2943 .Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-264-8.d6/6.;
2944 .Všeobecné normy.:.1990?..SKRIPTA_2.;
2945 .Všeobecné poučení o liturgii hodin.:.1965?..BS-34.;
2946 .Všeobecné smernice rímskeho misálu.:.2000?..BS-156.;
2947 .Všeobecný úvod do liturgie mše.:.1989??..SKRIPTA_4.;
2948 .Všeobecný úvod do liturgie mše.:.1989??..SKRIPTA_2.;
2949 .Všetkej chvály najvhodnejšia.Košice:Verbum.1947..VERBUM.;
2950 .Vtelenie slova. Kristov prvý príchod.:.1980?..BS-22.;
2951 .Vtelenie slova. Viera cirkvi vo vtelenie.:.1980?..BS-22.;
2952 .Vy ste soľ zeme.Košice:Verbum.1947..BS-64.;
2953 .Výběr 1946.:.1946..PS-09.;
2954 .Výber 1984.:.1984..PS-07.;
2955 .Výber 1985.:.1985..PS-08.;
2956 .Výber 1986.:.1986..PS-07.;
2957 .Výber 1987.:.1987..PS-08.;
2958 .Výber z rozhlasových relácií a článkov z časopisov.:.1984..BS-12.;
2959 .Výber zo svetovej literatúry.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1953..d3/4_SK1950_1990.;
2960 .Výber zo svetovej literatúry.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1953..d68.;
2961 .Výbor z básní Puškina, Lermontova a Mickiewicza.Martin:.1929..BS-138.;
2962 .Výbor z rečníckej prózy.Martin:Matica slovenská.1948..BS-39.;
2963 .Vyhlásenia a rozhodnutia KBS. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-706-7.BS-111.;
2964 .Výhledy.Olomouc:.1940..p2/1.;
2965 .Výhledy 1939.:.1939..p1/3b.;
2966 .Výklad Desatera.:.1970?..BS-13.;
2967 .Výklad II. časti.:.1970?..SAM/7.;
2968 .Výklad nedeľných Evanjelií v krátkych kázňach pre ľud obecný. \n II-hí sväzok. tiskom Martina Bagó:V Budíne.1852..RADLIN.;
2969 .Výklad Pánovej modlitby.:.1980?..BS-177.;
2970 .Výklady o svatých.:.1876..CZ1900.;
2971 .Vykúpené bytie.:.1970?..SAM/2.;
2972 .Vykúpenie Božieho ľudu II. Nový Zákon.:.1969..BS-149.;
2973 .Vykúpenie Božieho ľudu II. Nový Zákon.:.1969..BS-193.;
2974 .Vykupitel člověka.:.1979..BS-100.;
2975 .Výňatky z cirkevných dejín.:.1970?..BS-14.;
2976 .Výňatok z rímskeho misála.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1982..SSV1990.;
2977 .Výpisky z knihy: In meiner Liebe und Gnade.:.1980?..SAM/2.;
2978 .Vysluhovanie sviatostí a svätenín /výber z Trebníka/.Prešov:.1973..SAM/5.;
2979 .Výtvarný Poprad ´81.Košice:Krajské osvetové stredisko.1981..BS-64.;
2980 .Význam Turínskeho plátna pro naši dobu.:.1970?..SAM/3.;
2981 .Vyznání svatého Patrika a list lidem poddaným vladaři Korotichovi.:.1946..BS-173.;
2982 .Výzva k láske.:.1970?..SAM/5.;
2983 .Výzva k láske.:.1970?..BS-22.;
2984 .Výzvy pre psychológiu tretieho tisícročia : Perspektíva z pohľadu logoterapie.Trnava :Trnavská univerzita.2003.80-89074-65-0.d6/8.;
2985 .Vzhuru na Velehrad 1936.:.1936..BS-29.;
2986 .Vzpřimte se a zdvihněte hlavy.:.1989..BS-158.;
2987 .Wahre ausflarung nach dem geiste Jesu Christi ... Evangelien.Viedeň:.1787..C20/4a.;
2988 .Wahrheit fur zeit und ewigkeit.:.1869..BZ-55.;
2989 .Weliký žiwot Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše.:.1876..C13/3a.;
2990 .Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori.Regensburg:.1843..C20/5a.;
2991 .Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori.Regensburg:.1843..C21/5a.;
2992 .Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori.Regensburg:.1843..C18/1b.;
2993 .Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori.Regensburg:.1843..C10/1b.;
2994 .Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori.Regensburg:.1843..C12/4a.;
2995 .Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori.Regensburg:.1843..C21/5b.;
2996 .Werkstimmen fur das katholische volk. VI. jahrgang.Viedeň:.1875..C17/2b.;
2997 .Wir feiern mit Papst Johannes Paul II. Eisenstadt/Trausdorf 24.6.1988.:.1988..d12/2a.;
2998 .Wprowadzenie do liturgii :.Poznań ::Księgarnia św. Wojciecha,.1967..d18/5.;
2999 .XIV. Výročná zpráva za školský rok 1940-41.:.1941?..BS-38.;
3000 .Z ateliéru Štefana Roskoványiho.:.1983?..BS-90.;
3001 .Z kultúrnych dejín Uhorska.:.1980?..BS-169.;
3002 .Z minulosti Spiša 2001/2002. Spišský dejepisný spolok:Levoča.2002.80-966964-7-5.d6/6.;
3003 .Z mŕtvych vstal.:.1980?..SAM1/b.;
3004 .Z promluv Jana Pavla II. na jeho apoštolských cestách v Irsku, v USA, ve Francii 1979-80.:.1979?..BS-97.;
3005 .Z teórie spisovného jazyka.:Veda.1979..d3/4_SK1950_1990.;
3006 .Z tvorby umelcov Poprad-Ústí nad Orlicí.:Tatranská galéria.1978?..BS-64.;
3007 .Za hlasom srdca.Prešov:Rímskokatolícky farský úrad sv. Mikuláša.1996..BS-109.;
3008 .Za školou s andělským učitelem.Brno ::[s.n.],.2009.978-80-260-2860-4.BS-210.;
3009 .Základné pravidlá hry.:.1970?..BS-26.;
3010 .Základní misionářské společenství.:.1970?..BS-165.;
3011 .Základní učebnice řidičů motorových vozidel :.Praha ::Práce,.1951..BS-96.;
3012 .Základy.:.1980?..BS-177.;
3013 .Základy didaktiky.Košice:.2000..SKRIPTA_1.;
3014 .Základy křesťanské víry. :Vranov n.D. [nad Dyjí] ;.2003.80-239-9682-7.BS-149.;
3015 .Základy vědecké filosofie.:.1948..d17/1c_cz1920-1950.;
3016 .Zakliata kňažna.:.1907..BS-37.;
3017 .Zákon.:.1980?..SAM/3.;
3018 .Závěrečný dokument vídeňské následné schůzky KBSE.:Svoboda.1989..BS-61.;
3019 .Záverečný stupeň dejín spásy.:.1980?..BS-176.;
3020 .Zázrak vykúpenia.Košice:.1984..BS-04.;
3021 .Zažíhaj svetlá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..BS-152.;
3022 .Zbierka partikulárnych predpisov Košickej arcidiecézy. Rímskokatolícky arcibiskupský úrad:V Košiciach.2000.80-968334-2-1.d6/6.;
3023 .Zbierka partikulárnych predpisov Košickej arcidiecézy. Rímskokatolícky arcibiskupský úrad:V Košiciach.2000.80-968334-2-1.d6/6.;
3024 .Zbierka partikulárnych predpisov Košickej arcidiecézy. Rímskokatolícky arcibiskupský úrad:V Košiciach.2000.80-968334-2-1.d6/2.;
3025 .Zborník prednášok.Prešov:.1997..BS-118.;
3026 .Zborník prednášok.Prešov:.1999..BS-118.;
3027 .Zborník prednášok zo seminára Gymnaziálne školstvo v Trenčíne :.Trenčín ::Mesto Trenčín,.2000..BS-119.;
3028 .Zborník prednášok zo stretnutia umelcov a pracovníkov kultúry. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2002.80-7165-360-8.BS-118.;
3029 .Zdravas.Košice:Rím. kat. far. úrad pri Dóme sv. Alžbety.1948..BS-53.;
3030 .Zdravas.Košice:Rím. kat. far. úrad pri Dóme sv. Alžbety.1948..BS-26.;
3031 .Zdravas Maria.:.1927..d15/4_SK1920_1950.;
3032 .Zjavenie Panny Márie v Turzovke.Žilina:Bodezan.1991.80-85358-01-8.BS-222.;
3033 .Zjavenie Panny Márie v Turzovke.Žilina:Bodezan.1991.80-85358-01-8.BS-216.;
3034 .Zjavenie Panny Márie v Turzovke.Žilina:Bodezan.1991.80-85358-01-8.BS-149.;
3035 .Zlatá kniha.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..BS-143.;
3036 .Zlatá kniha fatimská. Misijný dom Matky Božej:Nitra.1992.80-85223-11-2.BS-119.;
3037 .Zlatá kniha fatimská. Misijný dom Matky Božej:Nitra.1992.80-85223-11-2.BS-221.;
3038 .Zlatá kniha fatimská.Trnava:VIA.1996.80-85413-27-2;80-85413-27-2.BS-214.;
3039 .Zlatá kniha fatimská.Trnava:VIA.1996.80-85413-27-2;80-85413-27-2.BS-173.;
3040 .Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-312-8.d7/4.;
3041 .Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989-diel 1.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-313-6.d7/4.;
3042 .Zmysel života.:.1980?..SAM/5.;
3043 .Zo synagógy do církve :.Vo Zvolene ::A. Šalát,.1929..BS-149.;
3044 .Zo zjavení svätej Brigity Švédskej.:.1970?..BS-14.;
3045 .Zomrelá rehoľníčka hovorí o očistci.:.1970?..BS-14.;
3046 .Zostaň s nami, Pane.Košice:Diecézne katechetické stredisko pri RBÚ v Košiciach.1993..BS-126.;
3047 .Zpěvník Evangelický.Lipt. Sv. Mikuláš:Tranoscius.1947..TRAN.;
3048 .Zpěvy s odpovědí lidu.Praha:Sekretariát české liturgické komise .1984..ČKCH.;
3049 .Zrno.:.1989..PS-06.;
3050 .Zrno 1990.:.1990..PS-06.;
3051 .Zrno 1992.Žilina:.1992..PS-41.;
3052 .Zrno 1993.Bratislava:.1993..PS-41.;
3053 .Zrno 1994.Prešov:.1994..PS-41.;
3054 .Zrno 1996.:.1996..PS-06.;
3055 .Zrno 1999.Prešov:.1999..PS-41.;
3056 .Zrno 2003.:.2003..PS-06.;
3057 .Zvěst mládí. Jožkuv deník.:Sekretariát řeholních společností v ČSSR.1960?..BS-134.;
3058 .Zvesti jezuitov na Slovensku 1947.:.1947..PS-31.;
3059 .Zvesti jezuitov na Slovensku 1948.:.1948..PS-14.;
3060 .Zweck und ende der gegenwartigen allgemeinen kirchenversolgung.:.1874..BZ-56.;
3061 .Zwei reden gehalten in katholischen bereinen zu Wien.:.1870..BZ-56.;
3062 .Zwingli und die Zurcher Reformation, 1484-1984.Zurich ::Theologischer Verlag,.1984..3290115607.d11/2b.;
3063 .Žalmy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-297-4.BS-112.;
3064 .Žaltář.:.1930?..BIBCZ.;
3065 .Žaltář.:.1975..d8/1CZ1950_1990.;
3066 .Žaltář římského breviáře.:.1947..BS-102.;
3067 .Žaltář, čili, Kniha žalmů.V Praze ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1922..d17/2b_cz1920-1950.;
3068 .Židovská ročenka 1993-94.:.1993..PS-09.;
3069 .Žilina a okolie.Žilina:Knižné centrum.1996.80-88723-38-8.d2/6_FOTOGRAFIE.;
3070 .Živé jasle.:.1948..BS-181.;
3071 .Živé slovo 1933.:.1933..PS-24.;
3072 .Život.Záhreb:.1942..PZ-2.;
3073 .Život a učenie Herakleita z Efezu.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1954..d3/1_SK1950_1990.;
3074 .Život a viera.:.1999..BS-145.;
3075 .Život anjelského učiteľa.:.1970?..BS-13.;
3076 .Život Cirkvi 1998.:.1998..PS-28.;
3077 .Život Cirkvi 1999.:.1999..PS-28.;
3078 .Život Cirkvi 2000.:.2000..PS-29.;
3079 .Život Cirkvi 2001.:.2001..PS-28.;
3080 .Život Cirkvi 2001.:.2001..PS-27.;
3081 .Život Cirkvi 2002.:.2002..PS-28.;
3082 .Život Cirkvi 2002.:.2002..p1/2.;
3083 .Život Cirkvi 2005.:.2005..PS-29.;
3084 .Život Pána našeho Ježíše Krista.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1946..BS-02.;
3085 .Život Panny Marie.:.1934..d17/5b_CZ1920_1950.;
3086 .Život sv. biskupa a učitele církevního Alfonsa Marie de Liguori zakladatele kongregace Nejsvětějšího vykupitele /.V Praze ::Tiskem a nákladm Kníž. arcib. knihtiskárny,.1887..CZ1900.;
3087 .Život sv. Dominika.:.1892..C13/4a.;
3088 .Život sv. Dominika.:.1892..C13/5b.;
3089 .Život sv. Dominika.:.1892..CZ1900.;
3090 .Život sv. Kataríny Labouré.Ladce:Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky.1947..BS-219.;
3091 .Život sv. Kataríny Labouré.Ladce:Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky.1947..BS-57.;
3092 .Život v misiách.Nitra:.1945..d15/4_SK1920_1950.;
3093 .Život v misiách.Nitra:.1945..BS-191.;
3094 .Život ve společenství.:.1980?..BS-207.;
3095 .Život viery v kresťanskej rodine.:.1980?..SAM1/b.;
3096 .Život viery v kresťanskej rodine.:.1980?..SAM1/b.;
3097 .Život viery v kresťanskej rodine.:.1980?..SAM1/b.;
3098 .Život z viery 1-10, 11-20,21-30,31-40,41-50,61-72.:.1980?..BS-178.;
3099 .Životem 1927.:.1927..PS-09.;
3100 .Životem 1928.:.1928..PS-09.;
3101 .Životem 1929.:.1929..PS-09.;
3102 .Životem 1930.:.1930..PS-09.;
3103 .Životem 1931.:.1931..PS-09.;
3104 .Životem 1932.:.1932..p1/4b.;
3105 .Životem 1932.:.1932..PS-09.;
3106 .Životem 1933.:.1933..PS-09.;
3107 .Životem 1934.:.1934..PS-09.;
3108 .Životem 1936.:.1936..PS-09.;
3109 .Životem 1937.:.1937..PS-09.;
3110 .Životem 1938.:.1938..PS-09.;
3111 .Životom.:.1939..PS-05.;
3112 .Životom.:.1939..PS-08.;
3113 .Životom 1941.:.1941..PS-30.;
3114 .Životom 1942.:.1942..PS-08.;
3115 .Životom 1943.:.1943..PS-21.;
3116 .Životopis blahoslavenej sestry Katariny Labouré v spojení s dejinami zázračnej medaily.[Nitrae:s.n.].1929..BS-74.;
3117 .Životopis Jána don Bosku.Trnava:Spolok sv. Adalberta.1899..BS-191.;
3118 .Životopis sv. Jana z Kříže.:.1907..d10/4a_CZ1900_1920.;
3119 .Životopisy svatých?.:.1896..CZ1900.;
3120 .Životopisy svatých?.:.1896..CZ_1920.;
3121 .Životopisy svätých.:.1850?..SSV1950.;
3122 .Životopisy svätých.:.1850?..CZ1900.;
3123 .Životy bratov kazateľov.:.1960?..SAM/5.;
3124 .Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda.Praha:Leopold Mazáč.1934..d15/3_SK1920_1950.;
3125 .Životy svätých a svätíc Božích.:.1907..SSV1950.;
3126 .Životy svätých a svätíc Božích.:.1907..SSV1950.;
3127 .Žiwoty skutky a utrpení swatých a swětic Božích. Díl třetí.Praha:.1850..CZ1900.;
3128 L. Mňačko.Šiesta veľmoc.:Práca Vydavateľstvo ROH Bratislava.1951..BS-96.;
3129 Van Eckhout.Katechetický výklad.:.1980?..SKRIPTA_3.;
3130 ; Z iné orig. prel. Ján Stanislav.Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda.:L. Mazáč.1933..BS-62.;
3131 ;prel. Juraj Pavelek.Gramatické dielo Antona Bernoláka.:Slovenská akadémia vied.1964..d1/3_JAZYKOVEDA.;
3132 ?oka, Sh?hei,(1909-1988).Ohně na planinách.Praha ::Vyšehrad,.1976..VSH.;
3133 A. C. N..Nad vznikom a vývojom života.:.1980?..SAM1/b.;
3134 A. H. Mateje.Viem komu som uveril.:SÚSCM.1987..USA.;
3135 A. H. Mateje.Viem komu som uveril.:SÚSCM.1987..BS-99.;
3136 A.K.R..sv. Alfonz M. de Liguori. Život a dielo.:.1970?..USA.;
3137 Abbe Alison.Maria, unsere mittlerin.:.1892..C20/5b.;
3138 Abbé, Prévost.Manon Lescautová.:Slovenský spisovateľ.1964..d3/5_SK1950_1990.;
3139 Abd-ru-shin.Vo Svetle Pravdy.:Stiftung Gralsbotschaft.1998.80-967209-7-X.d15/2a.;
3140 Abd-ru-shin.Vo Svetle Pravdy.:Stiftung Gralsbotschaft.1998.80-967209-7-X.d6/6.;
3141 Abel, Heinrich, SJ.Christus und sein volk.:.1894..BZ-57.;
3142 Abelly, Ludovico.Sacerdos christianus seu manuductio ad vitam sacerdotalem.:.1846..C16/2b.;
3143 Abeln, Reinhard.Co dělá člověka člověkem : Kdybych však neměl lásku....Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-62-6.d6/4.;
3144 Abeln, Reinhard.Umírání znamená loučení.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-35-9.d6/4.;
3145 Abeln, Reinhard.Umírání znamená loučení.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-35-9.BS-217.;
3146 Abrahamowicz, Danuta.Rozprávate po poľsky? : Czy mówicie po polsku?.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1963..BS-44.;
3147 Abt, Antonius.Des ehrwurdigen Johannes Cassianus.:.1877..C22/1b.;
3148 Academiae Theologiae Catholicae.Collectanea theologica :.Varšava ::Academiae Theologiae Catholicae,.1978..PZ-2.;
3149 Academiae Theologiae Catholicae.Collectanea theologica :.Varšava ::Academiae Theologiae Catholicae,.1988..PZ-2.;
3150 Acken, Bernhard van.Konvertiten-Katechismus.Paderborn:Bonifacius-Dr..1952..d12/2a.;
3151 Ackerl, Johann.Panna Maria Lurdská, alebo, Kto má prawdu?.Trnava:Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha).1894..SSV1950.;
3152 Ackerl, Johann.Panna Maria Lurdská, alebo, Kto má prawdu?.Trnava:Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha).1894..BS-137.;
3153 Ackerl, Johann.Panna Maria Lurdská, alebo, Kto má prawdu? :.W Trnawe ::s.n.,.1894..BS-200.;
3154 Adalbert von Bayern, Prinz.Das Ende der Habsburger in Spanien.München ::Verlag F.Bruckmann,.1929..d11/2a.;
3155 Adalbert von Bayern, Prinz.Das Ende der Habsburger in Spanien.München ::Verlag F.Bruckmann,.1929..d11/2a.;
3156 Adam, Adolf,1912-2005.Grundriss Liturgie.Leipzig ::St. Benno,.1989.3-7462-0404-6.d11/4b.;
3157 Adam, Adolf,1912-2005.Pastoralliturgisches Handlexikon.Freiburg ::Herder,.1980.3-451-18972-0.d11/4b.;
3158 Adam, Karl.Kirchenmudigkeit?.:.1939..d11/4a.;
3159 Adam, Karol.Podstata katolicizmu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950.;
3160 Adam, Konštanc, OP.I sacramenti dell'iniziazione cristiana nei rapporti interecclesiali tra i cattolici latini e orientali in Slovacchia.Rím:.2003..d18/1a.;
3161 Adam, Petr, 1969-2006 - autor.Němečtí rytíři :.:Svitavy :.1998.80-86036-08-1.d7/3.;
3162 Adámek, Karel.Z naší doby : 1..Velké Meziříčí:J.F.Šašek.1886..BS-187.;
3163 Adamkovič, Anton.Pútnik svätovojtešský r. CXIX. (1991).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-62-4.PS-23.;
3164 Adamkovič, Anton.Pútnik svätovojtešský r. CXIX. (1991).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-62-4.PS-50.;
3165 Adamkovič, Anton.Pútnik svätovojtešský r. CXX. (1992).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-56-8.PS-41.;
3166 Adamkovič, Anton.Pútnik svätovojtešský r. CXX. (1992).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-56-8.PS-22.;
3167 Adamkovič, Anton.Pútnik svätovojtešský r. CXX. (1992).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-56-8.PS-20.;
3168 Adamkovič, Anton.Pútnik svätovojtešský r. CXX. (1992).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-56-8.PS-50.;
3169 Adamkovič, Anton.Stavovská krížová cesta - viera.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-52-5.BS-214.;
3170 Adler, Ludwig.Betrachtungen uber die funfzehn Rosenkranz-Geheimnisse.:.1895..BZ-11.;
3171 Adolf, Peter Záturecký.Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky.:Slovenský Tatran.2005.80-222-0527-3.d6/3.;
3172 Aertnys - Damen.Theologia moralis. Tomus I..:.1939..BZ-43.;
3173 Aertnys, J..Theologia moralis secundum doctrinam S. Alphonsi Maria de Ligorio doct. ecclesiae /.Taurini ::Domus Editorialis Marietti,.1939..C14/2b.;
3174 Agnesa G. J..Koloman Sokol - v zemi smädných.Toronto, Ontario, Kanada:Dobrá kniha.1979..USA.;
3175 Agoston, Karoly.Mária hu leánya.Prešov:.1904..C20/5a.;
3176 Agreda, Mária.Mystické mesto Božie. III., IV. zväzok.:.1991??..d6/8.;
3177 Aichner, Simon.Compendium iuris ecclesiastici ad usum cleri ....:.1915..BZ-15.;
3178 Aind, Vincent.Disponibilite: A Marcellian attempt to reinstate man as incarnate.Rím:.1999..d18/5.;
3179 Ajello, Vincentii.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1850..C31/1b.;
3180 Ajtmatov, Čingiz,.Popravisko.Bratislava:Smena.1988..d3/3_SK1950_1990.;
3181 Akimjak, Amantius.Liturgia posvätenia času.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1997.80-7142-071-9.BS-148.;
3182 Akimjak, Amantius.Liturgia posvätenia času.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1997.80-7142-071-9.BS-68.;
3183 Akimjak, Amantius.Liturgia posvätenia času.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1997.80-7142-071-9.BS-156.;
3184 Akimjak, Amantius.Liturgické texty na Celoslovenský eucharistický kongres \h [hudobnina]. Slovenská liturgická komisia:Bratislava.2000.80-968424-8-X.BS-220.;
3185 Akimjak, Amantius.Liturgika.Spišská Kapitula:.1997..BS-69.;
3186 Akimjak, Amantius.Vybrané kapitoly z pastorálno-liturgickej teológie.:Polypress.1997.80-88704-08-1.d7/5.;
3187 Akimjak, Amantius.Vybrané kapitoly z pastorálno-liturgickej teológie.:Polypress.1997.80-88704-08-1.BS-207.;
3188 Akos, Mihályfi.Verejné Bohoslužby, I.diel.B. Bystrica:Havelka a spol..1937..BS-63.;
3189 Akos, Mihályfi.Verejné Bohoslužby, II.diel.B. Bystrica:Havelka a spol..1937..d15/4_SK1920_1950.;
3190 Akos, Mihályfi.Verejné Bohoslužby, II.diel.B. Bystrica:Havelka a spol..1937..d15/5_SK1920_1950.;
3191 Akvinský, Tomáš.Summa contra gentiles.:.1935..BZ-12.;
3192 Akvinský, Tomáš.Summa contra gentiles.:.1935..C21/3b.;
3193 Akvinský, Tomáš.Summa theologica. I., II., III., IV., V., VI. diel.:.1895..C13/2a.;
3194 Akvinský, Tomáš.Theologická summa.Olomouc:Profesori bohovědného učiliště Řádu dominikánského v Olomouci.1940..KRYSTAL.;
3195 Albanese, Giovanni.Z pokladnice Múdrosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..SAM1/b.;
3196 Albanese, Giovanni.Z pokladnice Múdrosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..BS-99.;
3197 Alber, Ján Nepomuk, SchP.Institutiones linguae Hebraicae.Pešť :.1806..C11/3b.;
3198 Alber, Ján Nepomuk, SchP.Institutiones linguae Hebraicae.Pešť :.1806..C31/1a.;
3199 Alber, Ján Nepomuk, SchP.Interpretatio Sacrae Scripturae per omnes Veteris et Novi Testamenti iibros 1-17.Pešť:.1800-1805..C31/1b.;
3200 Alber, Joanne.Interpretatio sacrae scripturae per omnes veteris et novi testamenti libros.:.1804..C13/4a.;
3201 Alber, Joannis Nepom..Institutiones historiae ecclesiasticae.:.1793..C17/3b.;
3202 Albers, Reinhold.Gebetskranze oder praktische anleitung.:.1893..BZ-57.;
3203 Albert Beneš.Moralni teologie.:Praha.1991..BS-148.;
3204 Albert Beneš.Moralni teologie.:Praha.1991..d7/1.;
3205 Albert Beneš.Moralni teologie.:Praha.1991..BS-26.;
3206 Alberti.Nová světla :.V Přerově ::Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie,.1928..BS-02.;
3207 Alberti.Nová světla :.V Přerově ::Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie,.1928..BS-150.;
3208 Alberti, P..Papežové. I. 1. časť (33 - 681).Přerov:Nový Národ.1931..d9/4a_CZ1920_1950.;
3209 Alberti, P..Papežové. I.-V.. Přerov:.1931-1941..d9/3b_CZ1920_1950.;
3210 Alberti, P..Papežové. IV. 5. časť (1294 - 1484).Přerov:Nový Národ.1941..d9/4a_CZ1920_1950.;
3211 Alberti, P.,1881-1946.Don Bosko /.Rím ::Slov. ústav svätého Cyrila a Metoda,.1981..SUSCM.;
3212 Alberti, P.,1881-1946.Sváteční úvahy :.Kroměříž ::Katolické spolky,.1931..BS-183.;
3213 Alberti, P.,1881-1946.Sváteční úvahy :.Kroměříž ::Katolické spolky,.1931..d17/1a_cz1920-1950.;
3214 Alberti, Steffan.Reistlicher bosaunen schall.Augsburg:.1720..C18/3.;
3215 Albright, W F.Cesty k prameňum.Praha:Vyšehrad.1971..VSH.;
3216 Alcamo, Cielo de .Ó, svieža ruža voňavá.Bratislava:Tatran.1972..TATRAN.;
3217 Alcántara, Pedro de svatý, (1499-1562 ).Rozjímání sv. Petra z Alkantary.:Praha :.1991.80-900275-4-7.BS-134.;
3218 Alcantara, Petri.De meditatione et oratione .Trnava:.1747..C16/2b.;
3219 Aldo, Palazzeschi.Sestry Materassi.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1943..SPKK.;
3220 Alegri, Renzo.Jasnovidnosť a diagnóza na diaľku.:.1950?..BS-21.;
3221 Aleksandr, Isajevič Solženicyn.Jeden deň Ivana Denisoviča.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..d3/2_SK1950_1990.;
3222 Aleksandr, Ivanovič Kuprin.Sulamit.:Tatran.1971..TATRAN.;
3223 Aleksandr, Sergejevič Puškin.Kapitánova dcéra.:Tatran.1977..TATRAN.;
3224 Aleksandr, Sergejevič Puškin.Piková dáma a iné prózy.:Tatran.1967..HK.;
3225 Alerejew, W..Neues lehrbuch der bullilchen sprache .Petrohrad:.1888..C17/3b.;
3226 Aleš, Pavel.Pravoslavný teologický sborník XIII..Praha:Pravoslávna cirkev v Československu.1986..BS-147.;
3227 Aleš, Pavel,1935-.Pravoslavná církev u nás :.Brno ::Světlo světa,.1993..BS-152.;
3228 Alexander, Ivanovič Gercen.Kto je vinný?.:Práca.1950..d15/5_SK1920_1950.;
3229 Alexandre, Dumas.Kráľovná Margot.:Smena.1969..d3/3_SK1950_1990.;
3230 Alexandre, Dumas.Kráľovnin náhrdelník-diel 1.:Tatran.1969..d3/3_SK1950_1990.;
3231 Alexandre, Dumas.Kráľovnin náhrdelník-diel 2.:Tatran.1969..d3/3_SK1950_1990.;
3232 Alexandri, Natalis.Historia ecclesiastica veteris novique testamenti.Paríž:.1730..C18/6.;
3233 Alexandri, Natalis.Historia ecclesiastica veteris novique testamenti.:.1760..C15/6.;
3234 Alexandri, Natalis.Historia ecclesiastica veteris novique testamenti. Tomus octavus.:.1730..C15/6.;
3235 Alexandri, Natalis.Historia ecclesiastica veteris novique testamenti. Tomus octavus.:.1730..C16/6.;
3236 Alfons Maria de Liguori.Láska duší.:.1901..d10/4a_CZ1900_1920.;
3237 Alfons Mária de Liguori.O oběti Ježíše Krista.:.1899..CZ_1920.;
3238 Alfons Mária de Liguori.O oběti Ježíše Krista.:.1899..BS-19.;
3239 Alfons Mária de Liguori.O oběti Ježíše Krista.:.1899..CZ_1920.;
3240 Alfons z Liguori, sv..Rozjímání.Praha:Řád L. P..1992..BS-163.;
3241 Alfonso Maria de Ligorio.Cesta lásky.Bratislava:Životom.1948..d15/4_SK1920_1950.;
3242 Alfonso Maria de Ligorio.Cesta lásky.Bratislava:Životom.1948..d15/3_SK1920_1950.;
3243 Alfonso Maria de Ligorio.Cesta spásy.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..SSV1950.;
3244 Alfonso Maria de Ligorio.Modlitba veľký prostriedok spásy.Bratislava:Edícia Životom.1944..BS-60.;
3245 Alfonso Maria de Ligorio.Modlitba veľký prostriedok spásy.Bratislava:Edícia Životom.1944..LEV.;
3246 Alfonso Maria de Ligorio.Modlitba veľký prostriedok spásy.Bratislava:Edícia Životom.1944..BS-205.;
3247 Alfonso Maria de Ligorio.Návštevy prev. Sviatosti oltárnej na každý deň mesiaca.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1913..POSOL.;
3248 Alfonso Maria de Ligorio.Návštevy velebnej Sviatosti Panny Márie a sv. Jozefa.[S.l.]:[s.n.].1947..BS-221.;
3249 Alfonso Maria de Ligorio.Návštevy velebnej Sviatosti Panny Márie a sv. Jozefa.[S.l.]:[s.n.].1947..BS-181.;
3250 Alfonso Maria de Ligorio.Návštevy velebnej Sviatosti Panny Márie a sv. Jozefa.[S.l.]:[s.n.].1947..d15/3_SK1920_1950.;
3251 Alfonso Maria de Ligorio.Vianočná novena a rozjímania na každý deň v advente a cez dobu vianočnú až do oktávy Zjavenia Pána.[S.l.]:[s.n.].1935..LEV.;
3252 Alfred Läpple.Úvod do Starého zákona. Praha:Česká katolická charita.1972..ČKCH.;
3253 Alighieri, Dante.La divina commedia III..:.1891..d18/2b.;
3254 Alliali, Joseph Franz.Ueder die inneren motive der kanonischen horen.Augsburg:.1848..C17/3b.;
3255 Allioli, J. .Biblische geschichte fur katholischen volfschulen deutschlands.:.1851..BZ-57.;
3256 Allioli, Joseph Franz.Die heilige schrift des alten und neuen testamentes.Viedeň:.1845..C15/3a.;
3257 Allioli, Joseph Franz.Die heilige schrift des alten und neuen testamentes.Viedeň:.1845..C21/3a.;
3258 Allioli, Joseph Franz.Die heilige schrift des alten und neuen testamentes.Viedeň:.1845..C16/2a.;
3259 Allo, E.-B..Saint Paul :.Paris,:.1937..BZ-15.;
3260 Allo, E.-B., OP.Paul apotre de Jesus Christ.:.1942..BZ-56.;
3261 Almásy, Antonius.Concilium Nicaenum.:.1750..C10/5a.;
3262 Alois Herout.Metodická učebnice nového těsnopisu československého podle soustavy Heroutovy-Mikulíkovy.Praha:.1929..BS-03.;
3263 Aloisianum Trnava.Nová evanjelizácia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-073-X.BS-159.;
3264 Alpatov, Michail Vladimirovič.Dejiny umenia : 1. Praveké umenie : Praveké umenie.Bratislava:Tatran.1976..d3/2_SK1950_1990.;
3265 Alpatov, Michail Vladimirovič.Dejiny umenia : 2. Stredoveké umenie : Stredoveké umenie.Bratislava:Tatran.1977..d3/2_SK1950_1990.;
3266 Alphons.Perlen der andacht.Budapešť:.1800?..C15/5b.;
3267 Alstedio, Johanne-Henrico.Triumphus bibliorum sacrorum seu encyclopaedia biblica.:.1625..C15/2b.;
3268 Altus, Leopold.Sborové recitácie.Žilina:O. Trávniček.1936..BS-17.;
3269 Alverdes, Paul.Jeho druhá tvár.Bratislava:Čas.1942..BS-09.;
3270 Alvinczi, Peter.Pazmany pétertul.Košice:.1741..C20/5a.;
3271 Alzog, Joannes.Sancti patris nostri Gregorii Theologi.:.1858..BZ-54.;
3272 Amadé, Thierry.Alarik.:.1885..d14/1a.;
3273 Amado, Jorge.Zeme nekonečné.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1948..SPKK.;
3274 Amado, Jorge,1912-2001.Na albánskej ulici je sviatok.Bratislava ::Dukla,.1951..BS-107.;
3275 Ambrosii, Simonis.De locis theologicis dissertationes decem Joannis Opstraet.:.1769..C21/1a.;
3276 Ambrož,(339-397).O pannách ;.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1948..KRYSTAL.;
3277 Amenda, Alfred.Appassionata.Bratislava:Tatran.1978..HK.;
3278 Amort, Eusebio.Brevier eines guten schriftens .Augsburg:.1760..C17/1a.;
3279 Andala, Ruardi.Summa theologiae supernaturalis.:.1716..C21/2a.;
3280 Andala, Ruardi.Summa theologiae supernaturalis.:.1716..C16/1a.;
3281 Andala, Ruardi.Syntagma theologico-physico-metaphysicum.:.1711..C21/4a.;
3282 Andala, Ruardi.Syntagma theologico-physico-metaphysicum.:.1711..C16/3b.;
3283 Ander, A..Chlieb a slovo.:.1970?..SAM1/b.;
3284 Andersen Nexö, Martin,1869-1954.Za to sa pyká....Bratislava:Pravda.1948..d15/6_SK1920_1950.;
3285 Anderson.Co mluví pro vzkříšení.:.1980?..BS-81.;
3286 András, Dékány.SOS Titanic!.:Východoslovenské vydavateľstvo.1984..d3/5_1950_1990.;
3287 Andreas, Fred.Die alte Rechnung :.Berlin ::Ullstein,.1933..d11/2a.;
3288 Andrej Kliman .Apologetika.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1940..SSV1950.;
3289 Andrej Kliman .Apologetika.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1940..BS-41.;
3290 Andrej Murray.Očekavaní na boha.:Česká biblická práce Kutná Hora.1948..BS-123.;
3291 Andres, Stefan.My sme utópia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..BS-28.;
3292 Andres, Stefan.Velký příběh bible.Praha:Vyšehrad.1969..VSH.;
3293 Andrič, Ivo.Most na Drine a iné prózy.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..KNC.;
3294 Andrieu, Michel,1886-1956.Les ordines Romani du haut Moyen age..Louvain ::Spicilegium sacrum Lovaniense,.1961..d18/7b.;
3295 Androvič, Ali.Ruženec bolestný.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-43.;
3296 Androvič, Ali.Ruženec bolestný.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-27.;
3297 Anet, Claude..Mayerling.Paris ::Grasset,.1935...d11/2a.;
3298 Angela z Foligna.O svetle neprístupnom a láske bez medzí.Košice:Veritas.1945..DOMINIKANI_SK.;
3299 Angela z Foligna.O svetle neprístupnom a láske bez medzí.Košice:Veritas.1945..BS-41.;
3300 Angelis, Mariani.Examen theologico morale.:.1778..C10/3b.;
3301 Angelo, Viganó.Birmovanie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-81-4.BS-114.;
3302 Angelo, Viganó.Krst.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-80-6.BS-145.;
3303 Angelo, Viganó.Krst.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-80-6.BS-112.;
3304 Angelo, Viganó.Nádej dar Ducha.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-97-0.BS-114.;
3305 Angelo, Viganó.Svätý Duch.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-77-6.BS-114.;
3306 Angelo, Viganó.Sviatosť posvätného rádu.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-94-6.BS-112.;
3307 Angelus, Silesius.Cherubský poutník.Praha:ZVON.1993.80-7113-084-2.d6/5.;
3308 Anne de Vries.Radost pro všechny.:Blahoslav.1971..BS-109.;
3309 Anselm z Canterbury,1033-1109.Kniha rozjímání /.Brno ::Škola B. S. P.,.1873..CZ_1920.;
3310 Anselmo, F. P..Dies sacerdotalis sanctificatus seu.Luxemburg:.1759..C16/4b.;
3311 Antkowiak, Alfred,1925-1976.Peklo dodrží svoj sľub /.Bratislava ::Pravda,.1978..d3/3_SK1950_1990.;
3312 Antoine, de Saint.Citadela.:HEVI.2001.80-85518-70-8.d6/5.;
3313 Antoine, de Saint.Malý princ.:Mladé letá.1995.80-06-00640-7.d6/7.;
3314 Antoine, Pauli Gabrielis.Compendium theologiae moralis universae.:.1784..C12/4a.;
3315 Antoine, Paulo Gabriele.Theologia moralis universa .:.1774..C16/2a.;
3316 Anton Terstenjak.O lidskych vztazich.:Ceska katolicka Charita.1968..BS-103.;
3317 Anton Terstenjak.O lidskych vztazich.:Ceska katolicka Charita.1968..BS-15.;
3318 Anton Terstenjak.O lidskych vztazich.:Ceska katolicka Charita.1968..d8/2_CZ1950_1990.;
3319 Anton, Pavlovič Čechov.Chameleón.:HEVI.1995.80-85518-74-0.d7/1.;
3320 Antoni Julian Nowowiejski1858-1941)..Msza w okresie przednicejskim.Lwów ::Tow. \"Bibljoteka Religijna\",.1922..d18/1a.;
3321 Antoniewicz, K..Missijní kázání.:.1901..d10/4b_CZ1900_1920.;
3322 Antošík, Jozef,1912-.Skrížené cesty /.Bratislava ::C.F. Wigand,.1940..BS-219.;
3323 Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.:.1987..d8/2_CZ1950_1990.;
3324 Anzerbacher, Arno.Úvod do filozofie.:.1987..BS-146.;
3325 Appell, Johann Wilhelm,1829-1896. [from old catalog].Fuhrer durch Frankfurt am Main und seine umgebungen,.Frankfurt am Main,:Schmerber,.1851...d11/4a.;
3326 Apuleius, Lucius, ca.Zlatý osel.Praha:ODEON.1968..d8/2_CZ1950_1990.;
3327 Aquila, Prospero.Dictionarium theologicum portatile.:.1775..C11/4a.;
3328 Aquilejensi, Rufino.Flavii Josephi hebraei scriptoris antiquissimi de bello judaico.Trnava:.1755..C17/2a.;
3329 Aquinatis, Thomae.Evangelia s. Matthaei et s. Joannis commentaria.:.1925..C21/3b.;
3330 Aquinatis, Thomae.Summa philosophica.Parma:.1855..C17/4b.;
3331 Aquinatis, Thomae.Summa theologica.Paríž:.1935..C20/4b.;
3332 Aquinatis, Thomae.Summa theologica.Paríž:.1935..C21/3b.;
3333 Aquinatis, Thomae.Summa theologica. Tomus octavus.:.1865..C13/1a.;
3334 Aquinói Szent Tamás.Tanulmányok Aquinói Szent Tamás Bőlcsészetéről -- II.diel.Budapest:Kiadja a Szent - István - Társulat.1884..BZ-22.;
3335 Arbes, Jakub,1840-1914.Poslední dnové lidstva :.V Praze ::Melantrich,.1940..d10/3b_CZ1920_1950.;
3336 Arcibiskup Pavel.Ako veríme.Prešov:Pravoslávna cirkev v Česko-Slovensku.1992..BS-154.;
3337 Ardemagni, G., SJ.Verso il trionfo del cuore immacolato di Maria.:.1978..BZ-60.;
3338 Ardura, Bernard.Prémontrés en Boheme,Moravie et Slovaquie.Praha:Karolinum.1993.80-7066-768-0.BS-216.;
3339 Ardura, Bernard.Prémontrés en Boheme,Moravie et Slovaquie.Praha:Karolinum.1993.80-7066-768-0.BS-171.;
3340 Arenhoevel, D..Tak vznikla bible.:.1986..BS-204.;
3341 Arens, Bernard.Handbuch der katholischen Missionen.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1920..d11/4a.;
3342 Arens, Bernard, SJ.Manuel des missions catholiques.:.1925..d18/4b.;
3343 Arens, Bernhard.Pius hrabě d\'Avernas, věrný následovník sv. Aloise :.Praha ::Francl,.1903..BS-200.;
3344 Arias, Francisco.Thesaurus inexhaustus bonorum que in Christo habemus.:.1652..C16/6.;
3345 Aristotelés, asi 384.Poetika.Turčianský Sv.Martin:Matica slovenská.1944..MS.;
3346 Arndt, Augustin, SJ.Das neue testament unseres Herrn Jesus Christus .:.1911..C20/5b.;
3347 Arndt, Augustin,1851-1925.Svatý Stanislav Kostka, patron mládeže /.V Brně ::Tiskem a nákladem knihtiskárny benediktinů rajhradských,.1898..CZ1900.;
3348 Arnold, Gottfried.Die berllarung Jesu Christi in der seele ....:.1721..C16/2a.;
3349 Arnold, Gottfried.Die evangelische botschafft der herzlichteit gottes in jesu christo.:.1721..C20/2a.;
3350 Arnolt, Bronnen.Ezop.:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1959..SPKK.;
3351 Arnošt Hello.Podobizny svatých.:U Ladislava Kuncíře.1938..d9/4a_CZ1920_1950.;
3352 Arnou, R..De Deo Trino. I. diel.:.1933..BZ-11.;
3353 Arnou, R..Theologia naturalis.:.1966..BZ-14.;
3354 Arnoudt, P.J..Následování nejsvětějšího srdce Ježíšova.:.1914..BS-51.;
3355 Arnoudt, P.J..Následování nejsvětějšího srdce Ježíšova.:.1914..d10/5b_CZ1900_1920.;
3356 Arnoudt, P.J..Následování nejsvětějšího srdce Ježíšova.:.1914..BS-217.;
3357 Arnoux, Andre,1895- [from old catalog].Pratique de la vie..Paris,:Spes.1944..BZ-59.;
3358 Arregui Antonio M., S.I..Summarium theologiae moralis.Bilbao:El Mensajero del Corazón de Jesús.1961..C10/5b.;
3359 Arrighini, A..Dvanásti.Trnava:SSV Trnava.1950..SSV1950.;
3360 Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.d7/5.;
3361 Artbauerová, Gizela - Schultz, Ján.Príručný slovník reči slovenskej a maďarskej.Bratislava:.1940?..C16/5b.;
3362 Arthur, Kay.Bože, si tam?.[Bratislava]:Kresťanský život.1997.8096722697 (brož.); 80-967226-9-7.d7/3.;
3363 Arundale, G. S..Le chemin du service.Paríž:.1913..BZ-54.;
3364 Árvay, Juraj, SJ.Selectae ex profanis scriptoribus historiae 1.Trnava:.1734..C21/5a.;
3365 Arvisenet, Claudio.Memoriale vitae sacerdotalis.:.1861..C20/5b.;
3366 Aržanov, Michail Aleksandrovič,1902-1960.Teória štátu a práva.Bratislava ::Slovenská akadémia vied a umení,.1950..BS-95.;
3367 Ascanio, Andrea P. d`.Otec promlouvá ke svým dětem.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1997..BS-145.;
3368 Asch Sholem.Nazaretský.:.1949..d15/6_SK1920_1950.;
3369 Asch, Sholem.Apoštol.Bratislava:Svojeť.1949..d15/5_SK1920_1950.;
3370 Atanáz.Život blahoslaveného Antona. (Vita beati Antonii Abbatis).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..SSV1950.;
3371 Aubry Joseph.Poď za mnou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..BS-118.;
3372 Aubry, Joseph.Poď za mnou.Rím:SÚCM.1989..SÚCM.;
3373 Auer, Albert.Die philosophischen Grundlagen der Askese.Salzburg ::Jgonta,.1946..d11/2a.;
3374 Auer, P....Institutum historicum F.F. Predicatorum Romae ad S. Sabinae ... :.Lutetiae Parisiorum ::R. Haloua,.1933..d13/1.;
3375 Auer, Vilém.Obrázkový život svatých pro školu a dům :.Brno ::[nákl. vl.],.1899..CZ1900.;
3376 Auerbachs, Berthold.Schriften. Zweite serie. Romane.Stuttgart:.1871..C20/4a.;
3377 Aufderbeck, Hugo.Adunare ;.Leipzig ::St. Benno,.1968..d18/4b.;
3378 Auffray Augustin.Ježíš Kristus ve mně.:.1947..d17/1a_cz1920-1950.;
3379 Auffray Augustin.Ježíš Kristus ve mně.:.1947..BS-26.;
3380 Auffray Augustin.Ježíš Kristus ve mně.:.1947..BS-220.;
3381 Auffray Augustin.Ježíš Kristus ve mně.:.1947..BS-57.;
3382 Augé, Claude.Nouveau Petit Larousse Illustré. Dictionnaire Encyclopédique :.Paris ::Libr. Larousse,.1928..C14/1b.;
3383 Augustin.Der heilige Augustinus bischof von Hippo.Lambach ::St-Adalbero verlag,.1949...d11/3b.;
3384 Augustin Bedřich.Mravouka pro III. třídu středních škol.:.1946..BS-41.;
3385 Augustin Bedřich.Základní náboženská nauka.:.1946..BS-55.;
3386 Augustín, (354-430) sv..Rozhovory duše s Bohem:.Praha:Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla.1935..BS-30.;
3387 Augustín, (354-430) sv..Rozhovory duše s Bohem:.Praha:Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla.1935..BS-29.;
3388 Augustin, Bedřich.Mravouka.Praha:.1926..d9/5a_CZ1920_1950.;
3389 Augustin, Bedřich,1885-1960.Mravouka pro III. třídu středních škol /.V Praze ::Vyšehrad,.1939..d9/4b_CZ1920_1950.;
3390 Augustin,354-430.Čtvero pojednání o křesťanském boji /.Olomouc ::Krystal,.1948..KRYSTAL.;
3391 Augustin,354-430.Rozhovory duše s Bohem /.Praha ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví,.1946..d9/5b_CZ1920_1950.;
3392 Augustin,354-430.Sv. Aurelia Augustina Rukověť pro Vavřince, čili, Kniha o víře, naději a lásce /.Praha ::V. Kotrba,.1911..BS-190.;
3393 Augustín,354-430.Vyznania.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950.;
3394 Augustín,354-430.Vyznania.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950.;
3395 Augustiner, Abraham.Maria - stern in tara.:.1687..C15/2b.;
3396 Augustini, Aurelii.Gratia Dei et libero arbitrio hominis.:.1764..C12/4a.;
3397 Augustinus, Aurelius.Svätého Aurélia Augustína Vyznania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..SSV1950.;
3398 Augusto, Friderico.Illustrissimi atque excellentissimi domini patronisummi literarum omnisque doctrinae maximi statores.:.1799..C16/5a.;
3399 Aurelius Augustín.Boží štát I..Trnava:Spolok Sv.Vojtecha.1948..SSV1950.;
3400 Aurelius Augustín.Boží štát II..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950.;
3401 Aurelius Augustinus.O Boží obci.:Nakladatelství Vyšehrad.1950..d8/5.;
3402 Aurélius, Augustín.O křesťankém boji. Olomouc:Krystal.1948..BS-31.;
3403 Aurélius, Augustín.O křesťankém boji. Olomouc:Krystal.1948..BS-10.;
3404 Avanzini, Petri.De constitutione apostolicae sedis.:.1872..C11/2b.;
3405 Axel, Munthe.Kniha o San Michele.:Tatran.1968..HK.;
3406 Aycard, Albert.Silnice.:Vyšehrad.1977..VSH.;
3407 Baar J. Š..Počtář.:.1921..d17/1c_cz1920-1950.;
3408 Baar Jindřich Š..Ke Kristu blíž.:.1940..d9/3b_CZ1920_1950.;
3409 Baar Jindřich Š..Ke Kristu blíž.:.1940..d17/5b_CZ1920_1950.;
3410 Baar Jindřich Š..Ke Kristu blíž.:.1940..d17/2b_cz1920-1950.;
3411 Baar Jindřich Š..Vánoce.:.1947..d9/4b_CZ1920_1950.;
3412 Baar Jindřich Š..Vánoce.:.1947..BS-180.;
3413 Baar Jindřich Š..Vánoce.:.1947..d9/3b_CZ1920_1950.;
3414 Baar Jindřich Š..Velkonoce.:.1948..d17/3a_cz1920-1950.;
3415 Baar, J. Š..Cestou krížovou.:.1951..BS-16.;
3416 Baar, Jindřich Šimon.Cestou krížovou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..BS-151.;
3417 Baar, Jindřich Šimon.Cestou krížovou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..BS-18.;
3418 Baar, Jindřich Šimon.Cestou krížovou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..SSV1990.;
3419 Baar, Jindřich Šimon.Cestou krížovou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..BS-101.;
3420 Baar, Jindřich Šimon.Cestou krížovou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..BS-139.;
3421 Baar, Jindřich Šimon.Maria : chvály mariánské.Praha:B.Rupp.1947..d17/3b_cz1920-1950.;
3422 Baar, Jindřich Šimon.Maria : chvály mariánské.Praha:B.Rupp.1947..d9/5a_CZ1920_1950.;
3423 Baar, Jindřich Šimon.Velikonoce : Temnotami ke stínu.Praha:Rupp.1948..d9/3a_CZ1920_1950.;
3424 Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Báby a dědkové.Praha ::Vyšehrad,.1973..VSH.;
3425 Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Holoubek :.Praha ::Vyšehrad,.1969..VSH.;
3426 Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Mžikové obrázky.Praha ::Vyšehrad,.1975..VSH.;
3427 Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Na srdci přírody :.Praha ::Vyšehrad,.1972..VSH.;
3428 Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Na srdci přírody :.Praha ::Vyšehrad,.1972..VSH.;
3429 Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Osmačtyřicátníci /.Praha ::Novina,.1946..BS-194.;
3430 Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Poslední soud :.V Praze ::Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské,.1928..d17/5b_CZ1920_1950.;
3431 Babino, Pietro.L'amore il sesso.:.1945..d18/4.;
3432 Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 3. Slovo:Košice.1999.80-85291-60-6.BS-126.;
3433 Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 3. Slovo:Košice.1999.80-85291-60-6.BS-159.;
3434 Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 4. Slovo:Košice.1999.80-85291-66-5.BS-139.;
3435 Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 5. Slovo:Košice.1999.80-85291-72-X.BS-134.;
3436 Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 6.Košice:Slovo.2000.80-85291-76-2.BS-152.;
3437 Babjak, Ján, SJ.Zostali verní. Osudy gréckokatolíckych kňazov. 7.. Slovo:Košice.2001.80-85291-42-8.BS-152.;
3438 Babjak, Ján, SJ.Zostali verní. Osudy gréckokatolíckych kňazov. 8.. Slovo:Košice.2001.80-85291-47-9.BS-157.;
3439 Babócsay, Pál.Egyházi beszédek az év minden vasárnapjára.Budapešť:.1867..BZ-42.;
3440 Babor, J.F..Bratislava.:.1929..PS-39.;
3441 Bačák Karel.Perly posvátného řečnictví.:.1890..CZ1900.;
3442 Bačák Karel.Perly posvátného řečnictví.:.1890..CZ1900.;
3443 Bačic, Ambrosius, OP.S. Augustinus in lucta cum haereticis pro ecclesia et doctrina catholica.:.1931..BZ-10.;
3444 Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1982..BS-38.;
3445 Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..BS-37.;
3446 Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny :.Bratislava ::Cirkevné nakl.,.1969..BS-11.;
3447 Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny I..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-11.;
3448 Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny I..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SSV1990.;
3449 Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny II..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SSV1990.;
3450 Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny II..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d9/1_KNAZI.;
3451 Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny III.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-196.;
3452 Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny III.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SSV1990.;
3453 Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny III.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d9/1_KNAZI.;
3454 Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. Starovek.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..BS-38.;
3455 Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. Starovek.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..BS-39.;
3456 Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. Starovek.. Univerzita Komenského:Bratislava.1994.80-223-0756-4.BS-40.;
3457 Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. Starovek.. Univerzita Komenského:Bratislava.1994.80-223-0756-4.SKRIPTA_3.;
3458 Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. Starovek.. Univerzita Komenského:Bratislava.1994.80-223-0756-4.BS-12.;
3459 Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. Stredovek.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..SAM/5.;
3460 Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. Stredovek..Bratislava:Cirkevné nakladateľstvo.1985?..BS-38.;
3461 Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. Stredovek..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1986..BS-179.;
3462 Bagin Anton, ThDr..Cirkevné umenie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SKRIPTA_3.;
3463 Bagin Anton, ThDr..Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..SSV1990.;
3464 Bagin Anton, ThDr..Dedičstvo otcov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..SSV1990.;
3465 Bagin Anton, ThDr..Dubnica nad Váhom.V Banskej Bystrici:Stredoslovenské vydavateľstvo.1967..d3/7_SK1950_1990.;
3466 Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 64, č. 1-10, 1983.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..p1/5a.;
3467 Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 65, č. 1-10, 1984.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984..p1/5a.;
3468 Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 66, č. 1-10, 1985.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..p1/5a.;
3469 Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 67, č. 1-10, 1986.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..p1/5a.;
3470 Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 68, č. 1-10, 1987.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..PS-32.;
3471 Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 68, č. 1-10, 1987.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..p1/5a.;
3472 Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 69, č. 1-10, 1988.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..PS-32.;
3473 Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 69, č. 1-10, 1988.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..p1/5a.;
3474 Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 70, č. 1-10, 1989.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..PS-04.;
3475 Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 70, č. 1-10, 1989.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..p1/5a.;
3476 Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 70, č. 1-10, 1989.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..PS-32.;
3477 Bagin Anton, ThDr..Exercície pre ordinandov.:.1970?..d9/1_KNAZI.;
3478 Bagin Anton, ThDr..Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..SSV1990.;
3479 Bagin Anton, ThDr..Kostoly a kaplnky hlavného mesta SSR Bratislavy.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1988..SSV1990.;
3480 Bagin Anton, ThDr..Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Banská Bystrica:Mabuto Press.1992.80-900410-3-5.BS-124.;
3481 Bagin Anton, ThDr..Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Banská Bystrica:Mabuto Press.1992.80-900410-3-5.BS-124.;
3482 Bagin Anton, ThDr..Vybrané kapitoly z čsl. cirkevných dejín..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SAM/2.;
3483 Bagin Anton, ThDr..Vybrané kapitoly z čsl. cirkevných dejín..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SAM/2.;
3484 Bagin Anton, ThDr..Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1980..BS-39.;
3485 Bagin Anton, ThDr..Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1980..BS-175.;
3486 Bagin, Anton.Cirkevné dejiny. Novovek.:.1990..BS-175.;
3487 Bagin, Anton.Cirkevné dejiny. Novovek.:.1990..SKRIPTA_2.;
3488 Bahéry, Jozef.Trúchlivé hlasy /pohrebný spevník/.:.1883..C13/4a.;
3489 Bahník, Václav.Slovník antické kultury.:Svoboda.1974..d1/5_ENCYKLOPEDIE.;
3490 Bahounek, Jiří,(1947-).Křesťanská sociologie.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1992..BS-06.;
3491 Bahounek, Jiří,(1947-).Křesťanská sociologie.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1992..BS-08.;
3492 Bahounek, Jiří,1947-.Život Krista nové doby /.Brno ::Sdružení přátel bl. Hyacinta Maria Cormiera,.2014..BS-210.;
3493 Bahounek, Tomáš Jiří.Pastorální teologie.Olomouc:MCM.1991..BS-170.;
3494 Bahounek, Tomáš Jiří.Pastorální teologie.Olomouc:MCM.1991..SKRIPTA_4.;
3495 Bahrdt, Carl Friedrich.Wurdigung der naturlichen religion.Halle:.1791..C19/5a.;
3496 Bach, Johan Sebastian.Matúšove pašie.:.1970?..BS-03.;
3497 Bach, Richard David.Jonatán Livingston Čajka.:.1998..d6/3.;
3498 Bachmann.Meister, Burger und Rebell.:.1939..d11/4b.;
3499 Bachmann, Theodor.Lehrbuch des kirchenrechtes.Viedeň:.1853..C19/1b.;
3500 Bachovio, Joanni Friderico.Serenissimo Friderico.:.1680..C17/2b.;
3501 Bachter, M., SJ.Hranel gegen Rom.:.1870..BZ-56.;
3502 Baij, Maria Cacilia.Einleitung zum offentlichen Leben.Innsbruck-Hungerburg:Verl. der Kath. Legion.1935..d11/3b.;
3503 Baij, Maria Cacilia.Kindheit Jesu :.Innsbruck-Hungerburg:Verl. der Kath. Legion.1934..d11/3b.;
3504 Baij, Maria Cacilia.Predigt-Tatigkeit bis zur Verklarung auf Tabor.Innsbruck-Hungerburg:Verl. der Kath. Legion.1935..d11/3b.;
3505 Baij, Maria Cacilia.Verborgenes Leben :.Innsbruck-Hungerburg:Verl. der Kath. Legion.1934..d11/3b.;
3506 Bajan Silvester.Hovor, Pane, tvoj sluha počúva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-154-4.d6/4.;
3507 Bajan, Silvester.Hovor Pane, tvoj sluha počúva.:.1982..SAM1/b.;
3508 Bajan, Silvester.Hovor Pane, tvoj sluha počúva.:.1982..SAM1/b.;
3509 Bajocensi, Amadaeo.Paulus ecclesiastes seu eloquentia christiana.:.1745..C10/1a.;
3510 Bakerová, Juliette, FDNSC, Sr..Pápež odpovedá. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..BS-143.;
3511 Bakerová, Juliette, FDNSC, Sr..Pápež odpovedá. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..MAG.;
3512 Bakovic, Anto..Stradanja Crkve u Hrvata u Drugom svjetskom ratu :.Zagreb ::A. Bakovic,.1994...d18/1b.;
3513 Bakovič, Anton.Drinské mučenice.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-605-6.d6/6.;
3514 Balanyi, Gyorgy.A magyar piarista rendtartomány torténete.:.1943..d14/2.;
3515 Balanyi, Gyorgy.Magyar piaristák a XIX. és XX. században.:.1942..d14/2.;
3516 Balanyi, Gyorgy.Szerzetesrendek.:.1933..d14/1a.;
3517 Balázs, Béla.Kniha zázračností.Bratislava:Práca.1949..d15/5_SK1920_1950.;
3518 Baláž Rudolf.Kam, mladý človek?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-072-6.BS-134.;
3519 Baláž, Rudolf.Som tým, čím som pred Bohom .Badín :Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2009.978-80-88937-39-5.d6/4.;
3520 Balbín Bohuslav.Život sv. Jana Nepomuckého.:.1914..d10/5b_CZ1900_1920.;
3521 Balbín, Bohuslav.Pamětní nápis Bernardu Ignácovi z Martinic.Praha:Vyšehrad.1988..VSH.;
3522 Balbín, Bohuslav.Rozprava krátká,ale pravdivá : Vychází v roce 300.výročí úmrtí B.Balbína.Praha:ODEON.1988..d8/2_CZ1950_1990.;
3523 Balcar František.Josef Egyptský.:.1882..CZ1900.;
3524 Balcar, František Josef.Biblická kázání pro dobu adventní.:.1887..C14/3.;
3525 Balde, H..Veritates christianae.Budapešť:.1883..C15/4a.;
3526 Balchin, Nigel.Sám sebe katom.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1946..SPKK.;
3527 Balics, Lajos.A római katholikus egyház torténete magyarországban.:.1885..BZ-18.;
3528 Balík, K..Otec. Kniha pro otce.:.1919..C12/6b.;
3529 Balík, Karel,(1875-1930).Druhá nedělní a sváteční čítanka.V Praze ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1925..BS-60.;
3530 Bálint, Béla.Kézikonyv a zálogleveles kolcsonrol.:.1903..BZ-58.;
3531 Balko, Jan.Kvety zo záhrady Alahovej.:Tatran.1972..TATRAN.;
3532 Ballestrero, Anastasio, 1913-1998 - autor.Modlitby :.Kostelní Vydří,:Kostelní Vydří :.1994.80-85527-61-8.d6/4.;
3533 Balling, Adalbert Ludwig, 1933- - komentáre.Následuj mne! :.:Olomouc :.1996.80-238-0273-9.d6/2.;
3534 Ballmann, Josef.Heilige wertgebunbenbeit.:.1940..d11/3b.;
3535 Balmes, Jakub.Katechismus základních pravd.Brno:.1947..d17/5b_CZ1920_1950.;
3536 Balmes, Jakub.Kriterio aneb umění dospěti pravdy.Praha:Cyrilo-Methodějské nakladatelství Gustava Francla.1947..d17/1a_cz1920-1950.;
3537 Balmes, jakub.Protestantismus a Katolicismus sv.1..:Dobré dílo ve Staré Říši na Moravě.1948..d17/1c_cz1920-1950.;
3538 Balogh, Elemér.Ugyviteli szabályok.Budapešť:.1910..BZ-34.;
3539 Balser-Eberle, Vera.Sprechtechnisches Ubungsbuch.Wien:OBV & hpt.2007.3215013347;9783215013348.d11/5.;
3540 Balthasar, Hans.Maria.Praha:Scriptum.1991.80-85528-46-0.BS-117.;
3541 Balthasar, Hans Urs von.Der Laie und der Ordensstand.Einsiedeln:Johannes Verl..1948..BZ-25.;
3542 Baluzius, Stephanus.Sancti Vincentii lirinensis commonitorium adversus haereses.:.1768..C19/4b.;
3543 Balzac, Honoré de.Otec Goriot.Turč. Sv. Martin:[Matica slovenská].1939..MS.;
3544 Balzac, Honoré de.Stratené ilúzie.Bratislava:Tatran.1983..TATRAN.;
3545 Balzac, Honoré de,1799-1850.Otec Goriot.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1965..HK.;
3546 Bangha, Béla.Életünk élete.Komárom:Sz. Ágoston.1938..BZ-57.;
3547 Bangha, Béla, SJ.A magyar katholikus sajtó kérdése.Budapešť:.1850?..BZ-26.;
3548 Bangha, Béla, SJ.Örök élet igéi.Budapešť:Magyar Kultúra.1937..d14/1b.;
3549 Bangha, Béla, SJ.Világhóditó kereszténység.:.1940..d14/1b.;
3550 Bangha, Béla, SJ.Welt und Überwelt :.Innsbruck,:.1937..d11/3b.;
3551 Bangha, Béla, SJ.Welt und Überwelt :.Innsbruck:.1940..d11/3b.;
3552 Baník, Augustín Anton.Sborník literárno-vedného odboru Spolku sv. Vojtecha. Roč. 3. Sväzok 1-2.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..SSV1950.;
3553 Banonne, Emmanuel, OP .Der selige Reginald von saint-Gilles.:.1889..BZ-15.;
3554 Banti Enrico Dr..Moderná veda a Starokresťanské vyznanie viery.:samizdat.1970 ?..BS-220.;
3555 Baptistae, Joannis.Almae dioecesis agriensis vice-archi-diaconorum parochorum et capellanorum.Eger:.1760..C16/5a.;
3556 Bar, Joachim Roman.Cesta evanjeliových rád.Varšava:Akademia Teologii Katolickiej.1978..SAM/3.;
3557 Baráczius, Jozef.Katechizmus v kázňach.Ružomberok:Sdruženie slov. katolíkov v Amerike.1929..LEV.;
3558 Baráczius, Jozef.Katechizmus v kázňach.Ružomberok:Sdruženie slov. katolíkov v Amerike.1929..BS-65.;
3559 Baráczius, József.Katechizmus v kázňach sväzok 2 p O prikázaniach.[S.l.]:Sdruženie slovenských katolíkov v Amerike.1921..USA.;
3560 Baráczius, József.Katechizmus v kázňach sväzok 2 p O prikázaniach.[S.l.]:Sdruženie slovenských katolíkov v Amerike.1921..LEV.;
3561 Baráczius, József.Katechizmus v kázňach sväzok 3 p O prostriedkoch milosti.[S.l.]:Sdruženie slovenských katolíkov v Amerike.1921..LEV.;
3562 Baráczius, József.Katechizmus v kázňach sväzok 1.[S.l.]:Sdruženie slovenských katolíkov v Amerike.1921..LEV.;
3563 Baragli, Henrik.Svätý Otec prehovoril.Trnava ::Pospol Božského Srdca Ježíšovho,.1948..BS-149.;
3564 Barbara, Willke.Človekom od počatia.:CORJESU.1993..d6/4.;
3565 Barbarae, M..Viator christianus in patriam tendens.:.1762..C15/5a.;
3566 Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9.d6/2.;
3567 Barbarič, Slavko.Otevrte swá srdce Marii Kralovne Míru.:.1985..BS-91.;
3568 Barbarič, Slavko,.Fasten.:.1991..BZ-59.;
3569 Barbarič, Slavko; Vlašic, Tomislav.Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".:Medžugorie.1995..BS-216.;
3570 Barcik, Jozef Symeon..Kalwaria Pacawska.Warszawa ::Akademia Teologii Katolickiej,.1985...d18/2a.;
3571 Barclaii, Joannis.Argenis clave.:.1673..C11/5b.;
3572 Barclaii, Joannis.Icon animorum.Frankfurt:.1774..C16/4b.;
3573 Barč-Ivan, Július,.Matka.Turč. Sv. Martin:Matica slovenská.1944..BS-136.;
3574 Barč-Ivan, Július,.Matka.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..BS-62.;
3575 Barč-Ivan, Július,.Veža.Turčiansky Sv. Martin:Ústredie slovenských ochotníckych divadiel.1948..BS-62.;
3576 Barč-Ivan, Július,1909-1953.Železné ruky.Bratislava:Slov. vydav. krás. lit..1965..HK.;
3577 Bárdos, Lajos - Kertész, Gyula.A harmonia sacra.:.1934..d14/1b.;
3578 Bargellini, Piero.Pastor Angelicus :.Graz ::Styria,.1949..d11/4b.;
3579 Bargellini, Piero.Svätý Bernardín Sienský.Kremnica:Serafínsky svet.1944..BS-138.;
3580 Bargellini, Piero.Svätý Bernardín Sienský.Kremnica:Serafínsky svet.1944..d15/3_SK1920_1950.;
3581 Barin, Luigi Rodolfo.Catechismo liturgico. IV. Liturgia sacrificale.:.1939..BZ-7.;
3582 Barkoczi, Alexander.Florilegium sponsalitium canonico morale dum assertotines ex universa theologia.:.1741..C11/3b.;
3583 Barkoczi, Alexander.Florilegium sponsalitium canonico morale dum assertotines ex universa theologia.:.1741..C11/1b.;
3584 Barnáš, Štefan.Filozofia v modernej protestantskej teológii.Spišská kapitula:n. vl..1938..BS-87.;
3585 Baro, Trenk Fridrik.Eletenek historiaja.:.1788..C20/3b.;
3586 Baro, Trenk Fridrik.Eletenek historiaja.:.1788..C12/6b.;
3587 Baroreraho, Onesphore.L'accord d'arusha du 28/08/2000 est-il une solution politique a l'instabilite constitutionnelle comme source de conflicts sociaux au burundi?.:.2004..BZ-25.;
3588 Bart, István.Rudolf,nešťastný následník : Ĺubostný román.Bratislava:Tatran.1986..TATRAN.;
3589 Bárta Jan B., P. OFM.Syntéza učení víry.Praha:Ŕád L. P. Ing. K Dachovský.1991..BS-222.;
3590 Bárta, Jan.Katechetický kurs.:Sekretariát rehoľných spoločností.1968..BS-98.;
3591 Bárta, Jan.Katechetický kurs.:Sekretariát rehoľných spoločností.1968..SAM/4.;
3592 Bárta, Jan B..Syntéza učení víry.Praha ::Sekretariát řeholních společností v ČSSR,.1969..BS-147.;
3593 Bárta, Jan B. OFM.Osobnost a úkoly spolupracovníka v pastoraci v misijní farnosti dneška.:.1980?..SAM/5.;
3594 Bárta, Jan B., OFM.Žaltář římského breviáře.Praha:.1947..C19/5b.;
3595 Bárta, Jan K..Malá teologie : Filosofie-Logika, Didaktika, Kritika.Slatiňany:Sekretariát řeholních společností.1968..BS-147.;
3596 Bárta, Jan,1921-1982.Filosofie :.[Slatiňany ::Sekretariát řeholních společností,.1968..BS-147.;
3597 Bárta, Jan,1921-1982.Filosofie :.[Slatiňany ::Sekretariát řeholních společností,.1968..BS-147.;
3598 Bárta, Jan,1921-1982.Filosofie :.[Slatiňany ::Sekretariát řeholních společností,.1968..BS-148.;
3599 Bárta, Jan,1921-1982.Filosofie :.[Slatiňany ::Sekretariát řeholních společností,.1968..BS-147.;
3600 Bárta, Jan,1921-1982.Syntéza učení víry :.Praha ::Sekretariát řeholních společností,.1969..BS-146.;
3601 Bárta, Jan,1921-1982.Žaltář římskéno breviáře :.[Praha] ::Nakladatelství Vyšehrad,.1947..BS-200.;
3602 Barth, Alfred - Michalovič, Ľudo.Katechetisches handbuch zum katholischen Katechismus fur bistumer deutschlands.Stuttgart:.1970?..d18/2.;
3603 Barth, Alfred - Michalovič, Ľudo.Katechetisches handbuch zum katholischen Katechismus fur bistumer deutschlands.Stuttgart:.1970?..SAM/7.;
3604 Barth, Hermann,1945-.Exegese des Alten Testaments :.Neukirchen-Vluyn ::Neukirchener Verlag,.1978..3788705728.d12/2a.;
3605 Barthas, Casimir.Boly raz tri malé deti....Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950.;
3606 Barthels, Karl.Zeitnahe Seelsorge :.Wien ::Verlag Herder & Co.,.1940..d11/3a.;
3607 Bartlová, Alena.Andrej Hlinka.:Obzor.1991.80-215-0204-5.BS-148.;
3608 Bartmann, Bernhard.Jesus Christus unser Heiland und Konig.Paderborn:Bonifacius-Dr..1929..d11/2b.;
3609 Bartoccetti, Vittorio.Propaganda fide centro di vita missionaria.:.1946..BZ-51.;
3610 Bartók, Lajos.Petofi - album.:.1898..d14/2.;
3611 Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 3,4,5. Banská Bystrica:BÚ.1993.80-85405-20-2.BS-215.;
3612 Bartoň, Josef, 1966- - autor.Uvedení do novozákonní řečtiny.:Praha :.1994.80-7066-934-9.d7/3.;
3613 Bartoš, F.M..Prokop Veliký.Brno:.1934..d17/1c_cz1920-1950.;
3614 Bartoš, František Martin,1825-1900.Církev matka /.V Plzni ::SteinhauserandKorb,.1869..BS-200.;
3615 Bartoš, František,(1837-1906).Rukověť správné češtiny.V Telči ::Emil Šolc,.1891..CZ1900.;
3616 Bartůněk, Václav,(1899-1985).Všeobecné církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1966..BS-07.;
3617 Bartůněk, Václav,(1899-1985).Všeobecné církevní dějiny..Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1961..BS-07.;
3618 Bartůněk, Václav,(1899-1985).Všeobecné církevní dějiny..Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1961..SKRIPTA_3.;
3619 Basilovits, Joannicio.Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits olim ducis de Munkacs pro religiosis Ruthenis.Košice:.1799..C17/2a.;
3620 Basilovits, Joannicio.Imago vitae monasticae.Košice:.1802..C15/3b.;
3621 Basilovits, Joannico.Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits olim ducis de Munkacs. Pars quarta.:.1804..C13/6.;
3622 Bastien, Peter, OSB.Kirchenrechtliches handbuch.Freiburg:.1911..C19/1b.;
3623 Baudelaire, Charles.Kytica z kvetov zla.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1958..d3/1_SK1950_1990.;
3624 Baudot, Prosper.Radostná zvěst :.Přerov ::[s.n.],.1938..BS-97.;
3625 Bauer, Anton.List Rimanom.:.1980?..SAM/5.;
3626 Bauer, Anton.List Rimanom.:.1980?..SAM1/a.;
3627 Bauer, Johannes Baptist,1927-.Bibeltheologisches Wörterbuch..Graz ::Styria,.1965..d12/2b.;
3628 Bauer, Johannes Baptist,1927-.Bibeltheologisches Wörterbuch..Graz ::Styria,.1965..d12/2b.;
3629 Bauer, U. F..Reise des papstes Pius VI..Viedeň:.1782..C18/4b.;
3630 Bauerová, Anna, 1929- - autor.Tajemství chrámových pokladů. :Vimperk :.1993.80-85797-01-1.d6/7.;
3631 Baumann, Émile.Apoštol Národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950.;
3632 Baumann, Émile.Apoštol Národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950.;
3633 Baumová, Alice.Skutky apoštolu.:.1980?..SAM/5.;
3634 Baumroth, W..Potupenie kríža.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950.;
3635 Baumroth, Wolfgang.Potupenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
3636 Baur, Benedikt.Werde Licht!.Freiburg:Herder.1941..d12/2a.;
3637 Baur, Benedikt O.S.B..Život ve svěle liturgie IV.Broumov:sestry dominikánky.1969..d8/3_CZ1950_1990.;
3638 Baur, Benedikt O.S.B..Život ve světle liturgie I.Broumov:sestry dominikánky.1969..d8/3_CZ1950_1990.;
3639 Baur, Benedikt O.S.B..Život ve světle liturgie II.Broumov:sestry dominikánky.1969..d8/3_CZ1950_1990.;
3640 Baur, Johannes.Kleine Liturgik der heiligen Messe.Innsbruck:Rauch.1957..d11/4b.;
3641 Bayer, F. J..Das Papstbuch. Hrsg. und eingeleitet von ... 682 Abbildungen und 4 Tafelbeigaben in Kupfertiefdruck.München ::Drei Masken Verlag,.1925)..d13/1.;
3642 Bayer, F. J..Das Papstbuch. Hrsg. und eingeleitet von ... 682 Abbildungen und 4 Tafelbeigaben in Kupfertiefdruck.München ::Drei Masken Verlag,.1925)..d13/2.;
3643 Bayrhamer, Mauro.Promptuarium concionatorium.:.1757..C17/4b.;
3644 Bayrhamer, Mauro.Promptuarium concionatorium.:.1757..C16/4a.;
3645 Bazan, Pio Maria, OP.Necrologium almae provinciae imperii O.P..:.1909..C11/3b.;
3646 Bazilovič, Joannikij Juraj, OSBM.Imago vitae monasticae.Košice:.1802..C12/2a.;
3647 Bazin, René.Obilie dozrieva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..BS-194.;
3648 Bazin, René.Obilie dozrieva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..SSV1950.;
3649 Bazin, René.Obilie dozrieva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..BS-09.;
3650 Bazovský, Miloš Alexander,(1899-1968).Stálá expozícia národného umelca Miloša Alexandra Bazovského.V Trenčíně ::Oblastná galéria M. A. Bazovského,.1973..BS-42.;
3651 Bea, Augustin,1881-1968.Épitre de Saint Paul aux Romains :.Paris ::Cerf,.1967..BZ-29.;
3652 Bea, Augustin,1881-1968..Die neue lateinische Psalmenübersetzung..Freiburg ::Herder,.1949..d11/3b.;
3653 Bea, Augustyn.Rozwazania o rodzine ludzkiej.:.1967..d18/4b.;
3654 Beales, A.C.F..Katolická církev a mezinárodní řád.Praha:Univerzum.1946..d17/3a_cz1920-1950.;
3655 Beata, Vítková.Výber poviedok v nemeckej a slovenskej verzii.:SOFA.1994.80-85752-16-6.BS-140.;
3656 Beaudenom, Leopoldo.Pratica progressiva della confessione.:.1940..C14/1a.;
3657 Beaunier André.Poslední den.:.1937..BS-09.;
3658 Beauvoir, Simone de,.Krv iných.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1947..d15/6_SK1920_1950.;
3659 Bebel, August,1840-1913.Žena a socialismus /.Praha ::Tiskový výbor českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické (čas. Zář),.1909..BS-190.;
3660 Beblavý, Pavel,1847-1910.Janošík.Žilina:O. Trávniček.1930..d15/6_SK1920_1950.;
3661 Becano, Martino.Compendium manualis controversiarum hujus temporis de fide et religione.:.1738..C10/5b.;
3662 Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X.d3/7_SK1950_1990.;
3663 Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X.BS-127.;
3664 Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X.BS-214.;
3665 Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X.BS-121.;
3666 Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X.BS-134.;
3667 Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not.1999..d6/4.;
3668 Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not.1999..d6/5.;
3669 Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not.1999..BS-114.;
3670 Beck, Hubert.Kulty.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978.80-7140-034-3.BS-140.;
3671 Becker, Wilhelm.Die pflichten der kinder und der christlichen jugend.Freiburg:.1895..BZ-50.;
3672 Bečák, Ignác.Bibliotéka nejslovutnějších kazatelů českých starší doby.Kroměříž ::vl. n.,.1885..CZ_1920.;
3673 Bečák, Ignác.Bibliotéka nejslovutnějších kazatelů českých starší doby.Kroměříž ::vl. n.,.1885..CZ1900.;
3674 Bečica, J..Nové světlo :.V Olomouci ::nákladem vlastním,.1933..BS-65.;
3675 Bečka, J.V..Technika slohu.:.1938..d17/2b_cz1920-1950.;
3676 Bednár, Alfonz.Sklený vrch.:Tatran.1968..HK.;
3677 Bednarczyk, Piotr.z Christusem idziemy przez žycie. Paríž:Editions du dialogue.1977.2-85316-014-9.d18/5a.;
3678 Bednarczyk, Piotr.z Christusem przetwarzamy swiat. Paríž:Editions du dialogue.1997.2-85316-015-7.d18/5a.;
3679 Bednarek, Antoni.Franciszek z Asyzu wsrod humanistow.:.1986..BZ-1.;
3680 Bednárik Rudolf.Duchovné základy ľudového staviteľstva.:.1944..BS-08.;
3681 Bedrich Augustin.Zakladni nabozenska nauka (apologetika).:Vyšehrad Praha.1946..VSH.;
3682 Bedřich Vašek.Rukojesť křesťanské sociologie.:Velehrad.1947..d10/3b_CZ1920_1950.;
3683 Bedřich Vašek.Rukojesť křesťanské sociologie.:Velehrad.1947..d17/2b_cz1920-1950.;
3684 Bedŕich Vašek.Sociální práce.:Praha.1929..d17/3b_cz1920-1950.;
3685 Beeking, Josef.Wege zu Gott.:.1937..d12/1b.;
3686 Beeking, Josef.Wege zu Gott.:.1938..d11/3b.;
3687 Beer, Christoph.Concionator extemporaneus in dominicas et festa.:.1759..C10/4a.;
3688 Bechyňová Věnceslava, Hauptová Zoe.Zlatý věk Bulharského písemnictví.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1982..VSH.;
3689 Beissel, Stephan,1841-1915.Geschichte der Verehrung Marias im 16. und 17. Jahrhundert :.Freiburg im Breisgau,:Herder,.1910..d18/3.;
3690 Beissel, Stephan,1841-1915.Geschichte der Verehrung Marias in Deutschland während des Mittelalters :.Darmstadt ::Wissenschaftliche Buchgesellschaft,.1909..d18/3.;
3691 Beitl, Jozef.Liturgika 1. a 2 c Jozef Beitl.Bratislava:Univerzita Komenského.1993.80-223-0659-2.SKRIPTA_4.;
3692 Beitl, Jozef.Liturgika 1. a 2 c Jozef Beitl.Bratislava:Univerzita Komenského.1993.80-223-0659-2.SAM/5.;
3693 Beitl, Jozef.Liturgika 1. a 2 c Jozef Beitl.Bratislava:Univerzita Komenského.1993.80-223-0659-2.SKRIPTA_2.;
3694 Beitl, Jozef.Liturgika 1. a 2 c Jozef Beitl.Bratislava:Univerzita Komenského.1993.80-223-0659-2.SAM/5.;
3695 Beitl, Jozef.Liturgika 1. a 2 c Jozef Beitl.Bratislava:Univerzita Komenského.1993.80-223-0659-2.BS-174.;
3696 Beitl, Jozef.Prednášky z liturgiky pre IV. ročník.Bratislava:.1970..SKRIPTA_4.;
3697 Bejlovec, Josef.Latina pro vysoké školy.:Státní pedagogické nakladatelství.1972..d8/1_CZ1950_1990.;
3698 Békés, Gellért.Szentírás.:.1951..d14/1a.;
3699 Bel, Matthiae.Compendium Hungariae geographicum ad exemplar.Bratislava:.1779..C11/5b.;
3700 Bel, Matthiae.Compendium Hungariae geographicum ad exemplar.Bratislava:.1779..C19/5b.;
3701 Belák, Blažej.Ekumenický rozmer formovania pastoračných pracovníkov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-241-9.BS-114.;
3702 Belák, Blažej - preklad; ; Z nem. orig. prel. Blažej Belák.Etika v spoločenskej komunikácii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-324-5.MAG.;
3703 Belický, Karol.Socialistické Slovensko v obrazoch.Bratislava:Praca.1977..d2/6_FOTOGRAFIE.;
3704 Bělina, Jan,1869-1929.Katechetické promluvy..Praha ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví G. Francl,.1927..d17/5b_CZ1920_1950.;
3705 Bella, Pavel,.Otkrytyje peščery Slovakii. Knižné centrum:Žilina.1997.80-88723-51-5.d18/5a.;
3706 Bellarmin, Robert.O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených.:.1948..d17/1c_cz1920-1950.;
3707 Bellarmin, Robert.O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených.:.1948..d9/4b_CZ1920_1950.;
3708 Bellarmin, Robert.O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených.:.1948..d17/4a_CZ1920_1950.;
3709 Bellarmin, Robert,(1542-1621).Úpění holubice čili O učitečnosti slz.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1948..BS-139.;
3710 Bellarmin, Robert,(1542-1621).Úpění holubice čili O učitečnosti slz.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1948..KRYSTAL.;
3711 Bellarmin, Robert,1542-1621.Úpění holubice čili o užitečnosti slz /.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1948..BS-183.;
3712 Bellarmini, Roberto(1542-1621).Explanatio in Psalmos /.Venetiis::T. Bettinelli,.1759..n1/6.;
3713 Bellecii, Aloysii.Hern der geist lehre oder uebungen des heil. vatters Ignatii von Loyola.Augsburg:.1765..C19/5a.;
3714 Bellecio, Aloysio.Medulla asceseos seu exercitia s.p. Ignatii de Loyola.:.1764..C15/5a.;
3715 Bellek, Alajos, SJ.Legyetek készen.:.1908..BZ-57.;
3716 Bellenger, Forster, Fischer.Nouveau guide de conversations modernes en francais, polonais et allemand.Berlín:.1900?..C16/3b.;
3717 Bellouard, Maria Augustinus,1886- [from old catalog].Reponses du Christ aux questions des hommes..Paris,:Editions Spes.1944..BZ-16.;
3718 Bělohlávek P. V..Oběť čistá.:.1924..BS-35.;
3719 Bělohlávek-Svatohor Václav P..Den Páně.:.1948..d17/2b_cz1920-1950.;
3720 Bělohlávek-Svatohor Václav P..Den Páně.:.1948..d17/3a_cz1920-1950.;
3721 Belohlávek, Karol.Dejiny detroitských a amerických Slovákov 1923-1948.Detroit:Spoločnosť Slovenského domu.1948..USA.;
3722 Bělohlávek, V..Na krížovej ceste.B. Bystrica:[s.n.].1945..d15/3_SK1920_1950.;
3723 Bělohlávek, Václav,1870-1967.Sedmero křížových cest /.:.1988??..BS-217.;
3724 Belohradská, Ľuba,(1936-).Ján Mathé :.Košice ::Result,.1997.80-967141-3-9.BS-123.;
3725 Běloch, Vojtěch.Život ctihodné Anny Kateřiny Emmerichové :.Praha ::V. Stoklas,.1912..d10/5b_CZ1900_1920.;
3726 Benda, Vladimír.Hledání : úvahy věřícího křesťana. Praha:Česká katolická charita.1988..BS-94.;
3727 Benda, Vladimír,1927-.Homiletika.Litoměřice ::Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta. Katedra praktické teologie,.1975..SKRIPTA_4.;
3728 Benedek, Elek,1859-1929.Dejepisné čítanie =.Budapešť ::Franklin társulat,.1909..d15/2b_SK1900_1920.;
3729 Benedien, Heinrich.Fruchtbringender himmelsthan zur erquichung der herzen.:.1864..BZ-14.;
3730 Benedien, Heinrich.Fruchtbringender himmelsthan zur erquichung der herzen.:.1864..BZ-22.;
3731 Benedikt Baur.Zivot ve svetle liturgie III.:Praha.1969..d8/3_CZ1950_1990.;
3732 Benedikt Maria,.Glaube und Leben,.Innsbruck,:Tyrolia-Verlag.1947..d11/3b.;
3733 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Služobníci vašej radosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-602-3.d6/6.;
3734 Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č. 77. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-785-2.BS-111.;
3735 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.BS-217.;
3736 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Spe salvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-700-5.BS-211.;
3737 Benedikt1927-.Ergebnisse und Probleme der dritten Konzilsperiode.Köln ::J.P. Bachem,.1965..BZ-24.;
3738 Beneš.Morální teologie.:Čs. provincie Řádu bratří Kazatelu.1990..d8/2_CZ1950_1990.;
3739 Beneš Edvard.Světová válka a naše revoluce III. díl.:.1929..d17/2a_cz1920-1950.;
3740 Beneš Jaroslav.Duch a hmota v theorii poznání.:.1946..BS-11.;
3741 Beneš Jaroslav.Duch a hmota v theorii poznání.:.1946..d10/3b_CZ1920_1950.;
3742 Beneš Method Kulda.Posvátná kazatelna :.Olomouc ::Gross,.1864..p1/3a.;
3743 Beneš Třebízský, Václav,(1849-1884).V červáncích kalicha..V Praze ::Gutenberg Ota Lebenhart,.1929..d17/4a_CZ1920_1950.;
3744 Beneš Třebízský, Václav,1849-1884.Levohradecké pomněnky..Praha ::Svatojanské dědictví,.1927..BS-183.;
3745 Beneš Třebízský, Václav,1849-1884.Pod skalami :.Plzeň ::Tiskový spolek pro západní Čechy,.1919..d10/5a_CZ1900_1920.;
3746 Beneš Třebízský, Václav,1849-1884.Trnová koruna.Praha ::Vyšehrad,.1974..VSH.;
3747 Beneš-Třebízský Václav.V předvečer pětilisté ruže.:Gutenberg Oto Lebenhart.1930..d17/4a_CZ1920_1950.;
3748 Beneš-Třebízský Václav.V záři kalicha.Praha:Gutenberg Oto Lebenhart.1929..d17/4a_CZ1920_1950.;
3749 Beneš-Třebízský Václav.V záři kalicha.Praha:Gutenberg Oto Lebenhart.1929..d17/5b_CZ1920_1950.;
3750 Beneš-Třebízský Václav.Z letopisu sázavských. Černý rytíř. Dagmar. Část I..Praha:Gutenberg Oto Lebenhart.1929..d17/4a_CZ1920_1950.;
3751 Beneš, Albert.Morální teologie.Praha:Krystal.1994.80-901528-3-X.BS-26.;
3752 Beneš, Edvard.Úvahy o slovanství : Hlavní problémy slovanské politiky.Praha:Čin.1947..d17/2a_cz1920-1950.;
3753 Beneš, Jaroslav,1892-1963.René Descartes či Tomáš Akvinský :.V Praze ::[nákladem vlastním],.1935..BS-125.;
3754 Beneš, Josef.Naše víra : Sborník úvah o katolické víře.Praha:ÚCN.1974..ČKCH.;
3755 Benešová, Mária.Dieťa a Biblia. Dobrá kniha:Trnava.2006.80-7141-510-3.d6/2.;
3756 Benetka, Bořivoj.P. Stanislav Vydra.:.1938..BS-46.;
3757 Benetka, Bořivoj.Víťězové. P.B. Balbín T.J..:.1939..BS-18.;
3758 Benetka, Bořivoj.Víťězové. P.B. Balbín T.J..:.1939..BS-15.;
3759 Bengsch, Alfréd.Ste našou nádejou - dôverujeme vám.:.1980?..BS-176.;
3760 Bengsch, Alfréd.Ste našou nádejou - dôverujeme vám.:.1980?..BS-177.;
3761 Bengsch, Hubert..Bistum Berlin :.Berlin ::Stapp Verlag,.1985..3877764223.d12/1a.;
3762 Beniak, Valentín,.Druhá Vigília.Turčiansky. Sv. Martin:Matica slovenská.1942..BS-92.;
3763 Beniak, Valentín,.Popolec.Turč. Sv. Martin:Matica slovenská.1942..BS-93.;
3764 Beniak, Valentín,.Sebe i vám.Ružomberok:Obroda.1943..BS-62.;
3765 Beniak, Valentín,.Sebe i vám.Ružomberok:Obroda.1943..LEV.;
3766 Beniak, Valentín,.Vigília.Martin:Matica slovenská.1939..BS-93.;
3767 Beniak, Valentín,(1894-1973).Žofia :.V Turnčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1941..BS-93.;
3768 Benický Imrich.Je plod skutočne ľudskou bytosťou? Zachráňme dar života, zachráňme rodinu, zachráňme lásku!.Palín 1988 - 1993:.1993..BS-127.;
3769 Benický Imrich, tajomník konferencie.O úcte k životu - Zborník.Michalovce:Kultúrne a spoločenské stredisko.1993..BS-142.;
3770 Benický, Karol.Stredoslovenský kraj.Martin:Osveta pre Stredoslov. KNV.1973..d2/5_FOTOGRAFIE.;
3771 Beňo, Ján.Veľpieseň.Nitra:Rodina.1991.80-900510-1-4.d6/5.;
3772 Beňo, Ján Augustín, SDB.Áno, Pane ....Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..BS-107.;
3773 Beňo, Ján Augustín, SDB.Áno, Pane ....Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..BS-132.;
3774 Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979.80-7162-007-6.SUCM.;
3775 Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979.80-7162-007-6.SUCM.;
3776 Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979.80-7162-007-6.BS-123.;
3777 Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979.80-7162-007-6.SUCM.;
3778 Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979.80-7162-007-6.SUCM.;
3779 Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Nitra:Rodina.1993.80-85658-04-6.d7/5.;
3780 Beňo, Ján Augustín, SDB.poculi sme slovo panovo.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1981..SÚCM.;
3781 Beňo, Ján Augustín, SDB.Počuli sme Slovo Pánovo.Rím:SÚSCM.1975..SÚCM.;
3782 Beňo, Ján Augustín, SDB.Počuli sme Slovo Pánovo.Rím:SÚSCM.1975..SAM/5.;
3783 Beňo, Ján Augustín, SDB.Počuli sme Slovo Pánovo.Rím:SÚSCM.1975..SAM/3.;
3784 Beňo, Ján Augustín, SDB.Počuli sme Slovo Pánovo.Rím:SÚSCM.1975..SUCM.;
3785 Beňo, Ján Augustín, SDB.Počuli sme Slovo Pánovo.Rím:SÚSCM.1975..BS-99.;
3786 Beňo, Ján Augustín, SDB.Počuli sme slovo Pánovo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..SUCM.;
3787 Beňo, Ján Augustín, SDB.Rehabilitácia.Nitra:Rodina.1991.80-900510-2-2.d7/1.;
3788 Beňo, Ján Augustín, SDB.Traja márnotratní.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..SAM/6.;
3789 Beňo, Ján Augustín, SDB.Traja márnotratní.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..BS-156.;
3790 Beňo, Ján,1933-.Vyberanie hniezda /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1982..d3/4_SK1950_1990.;
3791 Beňo, Michael.Statuta Generalia Episcopalis Seminarii Maioris Nitriensis.[S.l.]:[s.n.].1932..BS-165.;
3792 Benoit, Claire-Lise de.Áno, je ti pravda!.Bratislava:Creativpress.1991..BS-220.;
3793 Benoit, Michel.Das Geheimnis des 13. Apostels :.Bergisch Gladbach:BLT.2007.9783404922550 (kart.);3404922557 (kart.).d18/6a.;
3794 Benoit, Pierre.Passion et résurrection du seigneur /.Paris ::Les Éditions du Cerf,.1966..d18/8.;
3795 Beňová, Štefánia.Denne s Evanjeliom.Kapušany:Bens.2004.80-88998-61-1.d7/5.;
3796 Beňovský, Pavol.Poznámky k národnostnému princípu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..SSV1950.;
3797 Benr, Mathias.Betrachtungen uber die Lauretanische litanei.:.1873..BZ-11.;
3798 Benson.Konfese konvertity.:.1937..d17/3a_cz1920-1950.;
3799 Benson.Konfese konvertity.:.1937..BS-58.;
3800 Benson.Konfese konvertity.:.1937..BS-203.;
3801 Benson Robert Hugh.Neviditelné světlo.:.1930..BS-60.;
3802 Benson, Robert Hugh.Neviditelné světlo.Praha:Vyšehrad.1968..VSH.;
3803 Benson, Robert Hugh,1871-1914.Konfese - konvertity /.Přerov ::Společenské podniky,.1937..BS-191.;
3804 Benson, Robert Hugh,1871-1914.Pán světa /.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1913..BS-191.;
3805 Benson, Robert Hugh,1871-1914.V rozbřesku budoucnosti :.Olomouc ::[Nakladatelství \"Evy\"],.1926..d17/2b_cz1920-1950.;
3806 Bentura, Joachim.Die Barabelu des Evangeliums.:.1871..BZ-11.;
3807 Bentura, Joachim.Die Barabelu des Evangeliums.:.1871..BZ-56.;
3808 Benža, Mojmír.Odev nášho ludu.Martin:Osveta.1983..d2/5_FOTOGRAFIE.;
3809 Berbers, Christian.Sunden der welt.Drážďany:.1708..C16/1a.;
3810 Bercrunsse, Bruno, S.J..Praktische Betrachtungen fur alle Tage des Jahres.:.1930?..d11/5.;
3811 Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič,1874-1948.5 méditations sur l\'existence :.Paris ::Aubier,.1936..BZ-58.;
3812 Beretta Molla, Gianna,1922-1962.Listy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611797 (viaz.); 978-80-8161-179-7.d6/4.;
3813 Berger, Hugo.Nowa latwa metoda jezyka francuskiego.:.1899..C11/4b.;
3814 Berghaus, Paulus.Komm heruber und hilf.:.1930..d13/1.;
3815 Berghoff, Stephan.Licht vom Lichte.Regensburg ::Friedrich Pustet,.1935..d11/4a.;
3816 Berghoff, Štefan.Cestou k oltáru.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1947..BS-189.;
3817 Berghoff, Štefan.Krásna doba mladej lásky.Zvolen:Anton Šalát.1929..BS-193.;
3818 Bergier, Abbate.Tractatus historico-dogmaticus de vera religione.:.1790..C20/1b.;
3819 Bergier, Abbate.Tractatus historico-dogmaticus de vera religione.:.1790..C20/1b.;
3820 Bergson, Henri,1859-1941.Dvojí pramen mravnosti a náboženství /.Praha ::Laichter,.1936..d17/4a_CZ1920_1950.;
3821 Berka Jakub P., OPraem..Fermentum, Třetí milenium 1/2001, Cyklus !C".Olomouc:Matice cyrilometodějská.2000..BS-118.;
3822 Berka Jakub P., OPraem..Fermentum, Třetí milenium 1/2001, Cyklus !C".Olomouc:Matice cyrilometodějská.2000..PS-02.;
3823 Berka, Aleš,1909-1983.Esperanto lingvo internacia..Vsetín-Ohrada ::Kroužek esperantistů při Sdruženém záv. klubu Sklář,.1967..BS-159.;
3824 Berka, Jakub.Fermentum 2001.:.2001..PS-02.;
3825 Berka, Jakub.Fermentum 2003.:.2003..PS-02.;
3826 Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2002..PS-02.;
3827 Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2002..PS-02.;
3828 Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2008..PS-41.;
3829 Berka, Josef.První kniha Mojžíšova.:.1945..BIBCZ.;
3830 Berlitz, M. D..Compendio di letteratura italiana .:.1921..C14/2a.;
3831 Bernadič, Ján.Dokonalá láska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-364-4.BS-215.;
3832 Bernadot, M. V. O. P..Eucharistií k Nejsvětější Trojici.:.1935..BS-57.;
3833 Bernadot, M. V. O. P..Eucharistií k Nejsvětější Trojici.:.1935..BS-15.;
3834 Bernadot, M. V. O. P..Eucharistií k Nejsvětější Trojici.:.1937..BS-15.;
3835 Bernadot, Marie-Vincent.L'ordre des freres precheurs.:.1922..BZ-57.;
3836 Bernadot, Vincent.Eucharistiou k najsvätejšej Trojici.Trenčín:VERITAS.1944..BS-178.;
3837 Bernadot, Vincent.Matka božia v mojom živote.Ružomberok:[s.n.].1948..LEV.;
3838 Bernal, José, OP.Una liturgia viva.:.1970..PZ-1.;
3839 Bernanos, Georges.Deník venkovskeho farare.Praha:Vyšehrad.1969..VSH.;
3840 Bernanos, Georges.Dialógy karmelitánok.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..BS-102.;
3841 Bernanos, Georges.Mŕtva farnosť.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..BS-48.;
3842 Bernanos, Georges.Mŕtva farnosť.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950.;
3843 Bernanos, Georges.Mŕtva farnosť.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950.;
3844 Bernanos, Georges.Mŕtva Farnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-002-5.d7/2.;
3845 Bernanos, Georges.Mŕtva Farnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-002-5.BS-173.;
3846 Bernanos, Georges.Odpadlík.:.1931..d17/5b_CZ1920_1950.;
3847 Bernanos, Georges.Odpadlík.:.1931..d17/1c_cz1920-1950.;
3848 Bernanos, Georges,1888-1948.Deník venkovského faráře.Purley ::Rozmluvy,.1988.0-946352-55-0 .VSH.;
3849 Bernard von Clairvaux.Heimfehr.:.1925..d11/5.;
3850 Bernard z Clairvaux.Chvály Panenské Matky. Olomouc:Krystal.1938..KRYSTAL.;
3851 Bernard z Clairvaux,asi 1090-1153.Po cestách mystiků k lásce Boží :.Olomouc ::Krystal,.1937..KRYSTAL.;
3852 Bernard, Rogatien(1888-?)..Tajemnica Marji :.Lwów ::Wydawnictwo OO. Dominikanów,.1936..C14/1a.;
3853 Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.d6/7.;
3854 Bernardo, Christophoro.Theologia catechetica.:.1800?..C17/2b.;
3855 Bernatek, Ludomir Jan(1917-1990)..Opowieść o bracie Zenonie Żebrowskim.Rzym ::Rycerz Niepokalanej,.1985...d18/1a.;
3856 Bernhart, Joseph.Der stumme Jubel :.Salzburg [u.a.]:Pustet.1947..d11/2a.;
3857 Bernoville Gaetan.Svatá Terezie Ježíškova.:.1928..BS-58.;
3858 Bernstein, Albert J..Dinosauří mozky : Jak vyjít s lidmi,se kterými se vyjít nedá.Praha:Victoria Publ..1993.80-85605-33-3.d6/7.;
3859 Berrisch, F..Die christliche ehe.:.1872..BZ-22.;
3860 Berrot, Claudius.Der priesteramts kandidat.:.1868..C21/4b.;
3861 Berruete, Felix Lizaso.Zeugen der barmherzigkeit bis zum martyrium.:.1992..d11/3a.;
3862 Berrutiho, Celestina.Duch sv. Alfonsa Marie z Liguori /.Praha ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustava Francla,.1904..d10/4b_CZ1900_1920.;
3863 Bert, Johann.Deutsche synopse der Evangelien.:.1933..d11/2b.;
3864 Bertalanfi, Pavol, SJ.Keresztyén bölcsesség.Trnava:.1754..C12/3b.;
3865 Berth P..Svatý Alfons de Liguori.:.1931..d9/5b_CZ1920_1950.;
3866 Berth P..Svatý Alfons de Liguori.:.1931..d17/4b_CZ1920_1950.;
3867 Berth P..Svatý Alfons de Liguori.:.1931..d17/3b_cz1920-1950.;
3868 Berth P..Svatý Alfons de Liguori.:.1931..d9/3b_CZ1920_1950.;
3869 Berthe, P..Jezus Krisztus elete, szenvedese, gyozelme.:.1906..C22/3a.;
3870 Berthier, P. J..Sententiae et exempla biblica.:.1912..C14/1a.;
3871 Berthouzoz, Roger..Theologien dans le dialogue social :.Fribourg ::Academic Press Fribourg,.2006..9782827110070; 2827110075;978-2-8271-1007-0.d18/4a.;
3872 Berti, Luciano.Toutes les oeuvres de Michel-ange.:.1975..d18/3.;
3873 Bertieri, Josephi.De sacramentis in genere. Baptismo et confirmatione. Libri tres.:.1774..C14/3.;
3874 Bertieri, Josepho.Theologiae dogmaticae in systema redactae.Viedeň:.1777..C19/2b.;
3875 Bertieri, Josepho.Theologiae dogmaticae in systema redactae.Viedeň:.1777..C11/4a.;
3876 Bertling, Oskar.Geschichte der alten Philosophie als Weg der Erforschung der Kausalitat fur Studenten, Gymnasiasten und Lehrer.Leipzig:W. Klinkhardt.1907..d12/1a.;
3877 Bertrand Louis.sv. Augustin.:.1929..d9/5a_CZ1920_1950.;
3878 Bertrand, Louis.Krev mučedníku.:.1925..d17/1b_cz1920-1950.;
3879 Bertrand, Louis,1866-1941.Krv mučeníkov.V Trnave ::Urbánek a spol.,.1936..d15/5_SK1920_1950.;
3880 Bertrand, Louis,1866-1941.Svätý Augustín.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950.;
3881 Berzeviczy, Albert.Itália úti rajzok és tanulmányok.:.1924..d14/1b.;
3882 Berzsenyi, Daniel.Versei.Budapešť:.1879..C19/5b.;
3883 Besch, Christian, SJ.Goot und Gotter.:.1890..BZ-7.;
3884 Besnard, A. M. OP.Život a zápasy viery.Paríž:.1972..SAM/4.;
3885 Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8.BS-119.;
3886 Besombes, Jacobo.Moralis christiana.:.1775..C21/4a.;
3887 Besombes, Jacobo.Moralis christiana.:.1775..C17/5a.;
3888 Besombes, Jacobo.Moralis christiana.:.1775..C10/3b.;
3889 Besombes, Jacobo.Moralis christiana.:.1775..C21/4b.;
3890 Bessieres, A..Lurdský pútnik Alexej Carrel.Rím:Slovenské vydavateľstvo svätého Cyrila a Metoda.1958..BS-221.;
3891 Bessiéres, A..Petrík malý apoštol častého sv. prijímania.Ružomberok:Lev.1924..LEV.;
3892 Bessiéres, A..Petrík malý apoštol častého sv. prijímania.Ružomberok:Lev.1924..BS-193.;
3893 Besson, OP.Missel Dominicain quotidien.:.1939..C14/5b.;
3894 Bestužev, A.A..Strašná veštba.:Tatran.1984..TATRAN.;
3895 Beugnon, H..Antonia oder die martirer von Lyon.Kolín:.1877..C20/4b.;
3896 Beuvelet, Matthaeo.Clericus instructus seu doctrina moralis.:.1778..C17/5b.;
3897 Beuvelet, Matthiam.Meditationes de praecipuis veritatibus christianis et ecclesiasticis.:.1770..C21/5b.;
3898 Beuvelet, Matthiam.Meditationes de praecipuis veritatibus christianis et ecclesiasticis.:.1770..C21/5a.;
3899 Beuvelet, Matthiam.Meditationes de praecipuis veritatibus christianis et ecclesiasticis.:.1770..C12/4a.;
3900 Bevilacqua, Giulio.Christ sei Christ.Einsiedeln [u.a.]:Benziger.1940..d11/3b.;
3901 Beyer, Jean,1914-.Les instituts seculiers..[Bruges]:Desclee, De Brouwer.1954..d18/2b.;
3902 Beyeri, Andreae.Jurisprudentia ecclesiastica seu consistorialis.Lipsko:.1721..C18/6.;
3903 Bezae, Theodori.Jesu Christi domini nostri novum testamentum.Berlín:.1892..C18/5b.;
3904 Bezák, Štefan.Biblické dejiny pre stredné školy. 1. časť: Starý Zákon.Bratislava:.1929..BS-17.;
3905 Bezák, Štefan.Dejiny cirkevné pre meštianske školy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..BS-66.;
3906 Bezděk, Ctibor.Záhada nemoci a smrti : etikotherapie-léčení mravností.Brno:Pokorný.1931..d10/3b_CZ1920_1950.;
3907 Bezdeka, Frant..Biblí svaté.Praha:.1864..C19/3.;
3908 Bezděka, Frant. S..Biblí svaté čili písma svatého starého i nového zákona Božího.Praha:I. L. Kober.1862..C17/3a.;
3909 Bezděka, Viktor Josef,1823-1900.Drahé kameny z koruny Swatowácslawské, čili, Žiwoty Swětců, Blahoslawenců a domněním swatých národa českoslowanského /.W Praze :; w Olomouci :; w Brně :; Na skladě K. Winikra,:Nákladem Dědictwí Swatojanského :; Na skladě Jar. Pospíssila ;; Na skladě E. Hölzla ;.1871..CZ1900.;
3910 Bezine, S., OP.Psautier liturgique latin-francais.:.1956..C13/5b.;
3911 Bezruč, Petr.Slezské písně.Praha:Československý spisovatel.1956..d8/2_CZ1950_1990.;
3912 Bhaktivedanta, A. C..Srimad Bhagavatam.Vaduz:Bhaktivedanta Book Trust.1984.0892130636.d18/2b.;
3913 Białecka, Kolumba(1838-1887)..Wierna utajonej miłości :.Kraków ::Wydaw. OO [Ojców] Karmelitów Bosych,.1989..d18/1a.;
3914 Bianchi, L..Medžugorie.:.1987..USA.;
3915 Biathová, Katarína.Maliarske prejavy stredovekého Liptova.Bratislava:Tatran.1983..d2/5_FOTOGRAFIE.;
3916 Biblická komisia pre SSV.Písmo Sväté Starého Zákona 3. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-94-0.BIBSK.;
3917 Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Nový Zákon. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..BIBSK.;
3918 Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-05-5.BIBSK.;
3919 Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - prvá časť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-30-6.BIBSK.;
3920 Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - prvá časť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-30-6.BIBSK.;
3921 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Nového zákona zväzok 4.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BIBSK.;
3922 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 2 (1. časť ).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BIBSK.;
3923 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona. 1..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..BIBSK.;
3924 Bič, Miloš.Starý zákon - Apokryfy.Praha:Kalich.1985..BIBCZ.;
3925 Bič, Miloš.Starý zákon - Apokryfy.Praha:Kalich.1985..BIBCZ.;
3926 Bidlo, Jaroslav.Slovanstvo : obraz jeho minulosti a přítomnosti.V Praze:Jan Laichter.1912..d10/5b_CZ1900_1920.;
3927 Bidlo, Jaroslav, 1868-1937.Dějiny lidstva od pravěku k dnešku..V Praze ::Melantrich,.1938..d17/3b_cz1920-1950.;
3928 Biederlack Josef.Otázka sociální..:.1900..CZ1900.;
3929 Bieira, Antonio.Sammtliche predigten aus die feste der heiligen.Regensburg:.1871..C19/1b.;
3930 Bielawski, Zigmund.Katecheta medzi najmenšími.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..SSV1950.;
3931 Bielawski, Zigmund.Katecheta medzi najmenšími.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..SSV1950.;
3932 Bielek, Anton Karol,1857-1911.Obrázky z hôr :.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1957..HK.;
3933 Bierbaum, Athanasius.Antonius von Padua.:.1930..d11/3b.;
3934 Bierbaum, Ewald.Der seelenfriede.Freiburg:.1894..C17/2b.;
3935 Bichler, Kropsl.Volkschul katechesen.:.1936..d18/2.;
3936 Bichler, Wilhelm.Katholisches religionsbuchlein.:.1931..d12/2a.;
3937 Bilas, Ján.Katolícky modernizmus P. Teilharda de Chardina.Bratislava:Pravda.1981..d3/1_SK1950_1990.;
3938 Billmann, Otto.Philosophische fachausdruche.:.1950?..d11/4a.;
3939 Billuart, C. R., OP.Summa summae s. Thomae.:.1895..C17/3b.;
3940 Billuart, OP.Summa summae s. Thomae.:.1894..C31/1b.;
3941 Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný. Nitra:SVD.1992.80-85223-15-5.BS-28.;
3942 Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný. Nitra:SVD.1992.80-85223-15-5.d6/4.;
3943 Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný. Nitra:SVD.1992.80-85223-15-5.d6/7.;
3944 Binder, Wilhelm.Die bildwerke des naumburger doms.:.1959..d11/3b.;
3945 Bingerse, Pius.Reden des heiligen Ephram des Syrers.Innsbruck:.1871..BZ-51.;
3946 Bini, Andrea.Natali del gran patriarca s. Francesco.Cesena:.1666..C19/1a.;
3947 Birgitta,asi 1303-1373.Tajemná slova :.Olomouc ::Krystal,.1938..KRYSTAL.;
3948 Birgitta,asi 1303-1373.Tajemná slova :.Olomouc ::Krystal,.1938..Krystal.;
3949 Birnbaumová, Alžběta,(1898-1967).Císař Karel IV. :.Olomouc ::Vítězové,.1937..BS-150.;
3950 Birnstein, Uwe; Gutschera, Herbert; Korner, Theo.Kronika křesťanství. Praha:Fortuna Print.1998.80-86144-23-2.d7/3.;
3951 Biscossi, Claudia.Natura giuridica degli appalti relativi ai cosiddetti "settori esclusivi".:.2005..BZ-25.;
3952 Biscossi, Claudia.Natura giuridica degli appalti relativi ai cosiddetti "settori esclusivi".:.2005..BZ-1.;
3953 Bishop, Jim.Den, kdy zemřel Kristus.Praha:Vyšehrad.1971..VSH.;
3954 Bischöflichen Amt ( Magdeburg).Die Feier der Trauung.Leipzig ::St. Benno,.1976..d11/4b.;
3955 Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz und des Bischofs von Luxemburg.Die Feier der heiligen Messe. Lektionar. Die Schriftlesungen f. die Sonn- u. Feiertage des Kirchenjahres..Einsiedeln ::Benziger,.1971..d13/2.;
3956 Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz und des Bischofs von Luxemburg.Die Feier der heiligen Messe. Lektionar. Die Schriftlesungen f. die Wochentage des Kirchenjahres..Einsiedeln ::Benziger,.1971..d13/2.;
3957 Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz und des Bischofs von Luxemburg.Die Feier der heiligen Messe. Lektionar. Die Schriftlesungen für verschiedene Anlässe..Einsiedeln ::Benziger,.1972..d13/2.;
3958 Biskupská synoda.Ježiš Kristus, ktorý žije vo svojej cirkvi, prameň nádeje pre Európu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-265-6.BS-113.;
3959 Bitnar, Vilém,1874-1948.Serafinské novely :.Olomouc ::Matice Cyrilometodějská,.1926..BS-200.;
3960 Bj?rnson, Bj?rnstjerne,.Synnöve zo Solbakkenu.Bratislava:SVKL.1958..d8/2_CZ1950_1990.;
3961 Bjornson, Bjornstjerne.Sedliacke povietky.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1971..KNC.;
3962 Björnstjerne, Björnson.Synnöve zo Solbakkenu.:Smena.1980..d3/5_SK1950_1990.;
3963 Bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice.Nebo vo viere.:Len pre vnútornú potrebu.2007..d7/4.;
3964 bl. Maur, Raban.Život blažené Maří Magdaleny i sestry její svaté Marty.Praha:Ladislav Kuncíř.1920..d10/5b_CZ1900_1920.;
3965 Blaha, Josef.Tóra a moderní židovská filosofie.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-402-6.d6/4.;
3966 Bláha, Karel,1887-1917.Učebná kniha českého těsnopisu podle soustavy Gabelsbergerovy zvláště pro samouky.Praha ::Jos. R. Vilímek,.1938..d9/4a_CZ1920_1950.;
3967 Blaho, Pavol.Kazateľ r. I. (1874).Skalica:Pavel Blaho.1874..PS-48.;
3968 Blaho, Pavol.Kazateľ r. I. (1874).Skalica:Pavel Blaho.1874..PS-48.;
3969 Blaho, Pavol.Kazateľ r. II. (1875).Skalica:Pavel Blaho.1875..PS-48.;
3970 Blaho, Pavol.Kazateľ r. IV. (1877).Skalica:Pavel Blaho.1877..PS-48.;
3971 Blaho, Pavol.Kazateľ r. V. (1878).Skalica:Pavel Blaho.1878..PS-48.;
3972 Blaho, Pavol.Kazateľ r. VI. (1879).Skalica:Pavel Blaho.1879..PS-48.;
3973 Blaho, Pavol.Kazateľ r. VI. (1879).Skalica:Pavel Blaho.1879..PS-48.;
3974 Blaho, Pavol.Kazateľ r. VI. (1879).Skalica:Pavel Blaho.1879..PS-48.;
3975 Blaho, Pavol.Kazateľ r. VII. (1880).Skalica:Pavel Blaho.1880..PS-48.;
3976 Blahoš, Jaroslav.Životospráva a prevence u revmatických chorob.Praha:Státní zdravotnické nakl..1962..BS-124.;
3977 Blachnický, František.Pohlady vo svete milosti.Prešov:VMV.1995.80-7165-045-5.BS-126.;
3978 Blake, Michael.Tanec s vlkmi. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1992.80-220-0380-8.d6/7.;
3979 Blanár, Vincent.Rozprávate po rumunsky?.Bratislava:SPN.1961..BS-45.;
3980 Blanda, František Xaver,1838-1917.Stručný přehled starožitností biblických :.V Praze ::Nákladem knihkupectví B. Stýbla,.1895..CZ_1920.;
3981 Blanka, Puškárová.Spišská Sobota.:Tatran.1977..d2/5_FOTOGRAFIE.;
3982 Blass, Friedrich,1843-1907..A Greek grammar of the New Testament and other early Christian literature.[Chicago]:University of Chicago Press.1961..d18/7b.;
3983 Blaško, Štefan.Sobranecký kraj.Cleveland-Rím:Slovenský ústav.1980..d3/5_SK1950_1990.;
3984 Blaťák, František,1868-1926.Rozjímání o ctnostech tří sv. redemptoristů sv. Alfonsa, sv. Klementa a sv. Gerarda /.V Praze ::F. Blaťák,.1909..d10/4b_CZ1900_1920.;
3985 Blatnický, Rudolf, SDB.Otázky dneška.:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1979..BS-98.;
3986 Blatnický, Rudolf, SDB.Otázky dneška.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..SUSCM.;
3987 Blatnický, Rudolf, SDB.Pobožnosť prvých piatich sobôt.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..BS-30.;
3988 Blažek, Albín.Albín Blažek - kňaz, kazateľ, poet. redOSTA:Kotešová.2001.80-89059-00-7.BS-113.;
3989 Blažková, Jaroslava,1933-.Nylonový mesiac.Bratislava:Slov. spisovateľ.1965..d3/4_SK1950_1990.;
3990 Blažo, Pavol.Sibyla.:Smena.1990.80-221-0092-7.d3/4_SK1950_1990.;
3991 Blech, Richard.Encyklopédia filmu.Bratislava:Obzor.1993.80-215-0219-3.d1/5_ENCYKLOPEDIE.;
3992 Bleskáň, František.Weľká Fijalka ľúbeznej Wône, alebo, Sbierka rozličných cirkewných piesni ku službám Božím cez celý rok.Budapešť:Koloman Rózsa.1909..d15/2b_SK1900_1920.;
3993 Blond, J. M..Logique et methode chez Aristote.:.1939..C22/3a.;
3994 Bloy, Leon.Chudá žena.Praha:Vyšehrad.1969..VSH.;
3995 Bloy, Leon.V temnotách : (1917).Vranov nad Dyjí:Vetus Via.1993.80-85619-58-X.d6/7.;
3996 Bloy, Léon,1846-1917.Úvahy La Saletské.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1933..BS-181.;
3997 Bobák, Jan.Historický zborník 8.:Matica slovenská.1998.80-7090-502-6.BS-122.;
3998 Bober, Bernard.S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom.Košice:Košická arcidiecéza.2010..BS-114.;
3999 Bodický, Samuel,1850-1919.Nihilisti.V Bratislave:Slovenská liga.1935..d15/4_SK1920_1950.;
4000 Bodnár Július.Myjava.:.1911..d15/2a_SK1900_1920.;
4001 Bodnár, Remig.Kálmán Herceg és a premontreiek.:.1932..BZ-59.;
4002 Bodó, Mátyás.Jurisprudentia criminalis secundum praximandconstitutiones Hungaricae in partes duas divisa ....Posonii ::Joan. Mich. Landerer,.1751..n1/6.;
4003 Bogar, Benedikt F..Milosrdní bratří : Výtah.Praha:Milosrdní bratří.1934..d10/3a_CZ1920_1950.;
4004 Bogliolo, Luigi.Ateizmus a pastorácia.:.1980?..BS-177.;
4005 Bogliolo, Luigi.Etika. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..SUCM.;
4006 Bogliolo, Luigi.Ontológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..BS-145.;
4007 Bogner, Václav,1911-1988.Poznámky k žalmům.Praha ::Česká liturgická komise,.1986..BS-101.;
4008 Boháč, Jan Nepomuk,1888-1968.Český kancionál svatováclavský.Praha ::Universum,.1947..C14/5b.;
4009 Böhm, J..Velká Morava. Tisíciletá tradice státu a kultury /.Praha ::[s.n.],.1963..BS-194.;
4010 Bohumil, Josef,1929-.Kapka krve :.Řím ;:Kochel,.1988..d8/2_CZ1950_1990.;
4011 Bohumil, Zlámal..Příručka českých církevních dějin.; II., Doba románské katolicity (1000-1200).:Matice cyrilometodějská.2006.80-7266-251-1.BS-19.;
4012 Bohumír Kostický.Štátny ústredný archív Slovenskej socialistickej republiky.:Osveta.1983..d3/7_SK1950_1990.;
4013 Bohúň, Emo.Jánošíkov poklad.Bratislava:Academia.1926..d15/4_SK1920_1950.;
4014 Bohuslav.Radosť veľkých. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..BS-102.;
4015 Bohuslav.Radosť veľkých. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..BS-100.;
4016 Bohuslav (Ľudovít Macák).Klásky 2..Rím:SÚCM.1984..BS-141.;
4017 Bohuslav (Ľudovít Macák).Klásky. 1..Rím:SÚCM.1981..BS-212.;
4018 Bohuslav (Ľudovít Macák).Klásky. 1..Rím:SÚCM.1981..BS-135.;
4019 Bohuslav Jarolímek.Blahoslavení.:Nakladatelství Bohuslav Rupp Praha.1947..d9/4a_CZ1920_1950.;
4020 Bohuslav Jarolímek.Blahoslavení.:Nakladatelství Bohuslav Rupp Praha.1947..d17/5a_CZ1920_1950.;
4021 Bohuslavský, J. B..Odpadnutá pijavica :.Trnava ::Spolok Sv. Vojtecha,.1932..SSV1950.;
4022 Bocheňski.Stručný slovník filozofických povér.:.1988?..SAM/4.;
4023 Bocheňski.Stručný slovník filozofických povér.:.1988?..BS-171.;
4024 Bochenski I. M. O. P..Základy tomismu.:.1960?..BS-57.;
4025 Bochenski I. M. O. P..Základy tomismu.:.1960?..SAM/4.;
4026 Bochenski I. M. O. P..Základy tomismu.:.1960?..SAM/2.;
4027 Bochenski, Józef Maria.Marxismus- Leninismus, Věda nebo víra.Olomouc:Velehrad .1994.80-901614-5-6.BS-121.;
4028 Boismard, M. E..Le prologue de saint Jean.Paris ::Les Éditions du Cerf,.1953...d18/2b.;
4029 Boissieu, Antonio.Betrachtungen aus alle tag des jahrs: Worinn das heilige evangelium Jesu Christi.Augsburg:.1772..C16/3b.;
4030 Boissieu, Antonio.Betrachtungen aus alle tag des jahrs: Worinn das heilige evangelium Jesu Christi.Augsburg:.1772..C15/5a.;
4031 Boissieu, Antonio.Betrachtungen worinn das heilige Evangelium Jesu Christi.Augsburg:.1772..C18/4a.;
4032 Boix, Maur M..Was ist Montserrat? :.Montserrat:Publ. de l\'Abadia de Montserrat.1988..d13/1.;
4033 Bokes, František,.Pokusy o slovensko-maďarské vyrovnanie r. 1861-1868.V Turčianskom Sv. Martine:Matica slovenská.1941..BS-61.;
4034 Bolandens, Conrad.Gesammelte schriften.Regensburg:.1872..C20/4b.;
4035 Bolla, Martini.Historiae universalis in usum studiosae juventutis claudiopolitanae.Budapešť:.1825..C19/1a.;
4036 Bolley, Alphons.Gebetsstimmung und Gebet :.Düsseldorf ::Pädagogischer Verlag G.m.B.H.,.1930..d13/1.;
4037 Bollmer, Johann Martin.Sammlung einiger predigten uber frene terte.Berlin:.1792..C20/1b.;
4038 Bollmer, Johann Martin.Sammlung einiger predigten uber frene terte.Berlin:.1792..C20/1b.;
4039 Bollner, Johann.Katechetische predigten.:.1865..BZ-26.;
4040 Bollner, Johann.Katechetische predigten.:.1865..C15/3a.;
4041 Bollner, Johann.Predigten fur den burger und landmann.:.1871..C22/2b.;
4042 Bolzano, B..Lebensbeschreibung.:.1836..C19/2b.;
4043 Bolzano, Bernard,1781-1848.O pokroku a dobročinnosti /.Praha ::Vyšehrad,.1951..VSH.;
4044 Bona, Joanne.De discretione spirituum.:.1672..C22/2a.;
4045 Bona, Joanne.De sacrificio missae tractatus asceticus.Rím:.1714..C15/4b.;
4046 Bona, Joanne.Manuductio ad coelum.:.1667..C20/5b.;
4047 Bona, Joanne.Principia et documenta vitae christianae .Viedeň:.1767..C15/5b.;
4048 Bona, Joanne.Via compendii ad Deum per motus anagogicos.Varšava:.1678..C16/5b.;
4049 Bonae, Joannis.Opera omnia.Antverpy:.1700??..C17/4a.;
4050 Bonaventura, Mayer.Ultimátum dané slzami a krvou.:.1993..BS-12.;
4051 Boniecki, Adam(1934- )..Kalendarium życia Karola Wojtyły.Kraków ::\"Znak\",.1983..d18/1a.;
4052 Bonitz, Ferenc.Gróf Zichy Nándor.Budapešť:.1912..BZ-32.;
4053 Booch, Friedrich.Hand-worterbuch der russischen und deutschen sprache.Lipsko:.1900?..C13/2a.;
4054 Boom, Corrie Ten.Útočište.:.1980?..SAM/6.;
4055 Boone, Pat.Nová pieseň.:.1980?..SAM/5.;
4056 Boor, Ján.Mexiko.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..MS.;
4057 Bor Ján E..Návrat k minulosti.:.1933..d15/5_SK1920_1950.;
4058 Bordeaux, Henry,.Roquevillardovci.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..SSV1950.;
4059 Bordeaux, Henry,1870-1963.Zasnežené stopy.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1949..SSV1950.;
4060 Borger, Hedwig.Stern im Schattenspiel :.Leipzig:St. Benno-Verl..1965..d11/2b.;
4061 Borgonovo, Giustino.La confessione delle giovinette.:.1941..BZ-61.;
4062 Borchert, Alois.Animismus, neboli, původ a rozvoj náboženství ze ctění duší, předkův a duchů :.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1905..BS-200.;
4063 Boris, Andrejevič Možajev.Zo života Fiodora Kuzkina.:Slovenský spisovateľ.1968..SPKK.;
4064 Boris, Kvasnica.Objavenie Ameriky.:Galéria mesta Bratislavy.1999.80-88762-39-1.BS-205.;
4065 Borkovec, Petr.Souvislosti.:.1994..PS-04.;
4066 Borler, Ferdinand.ie logenannten apostolischen constitutionen u. canonen.:.1874..C15/4b.;
4067 Boros Ladislav.Vykúpená existencia.:.1970?..BS-165.;
4068 Borovi, József.A mai rozsnyói egyházmegye teruletének kozépkori kialakulása.:.1942..d14/1b.;
4069 Borový, Klement.Časopis katolického duchovenstva, r. 20.Praha:.1879..p1/5b.;
4070 Borový, Klement,1838-1897.Antonín Brus z Mohelnice, arcibiskup pražský :.V Praze ::Dědictví sv. Prokopa,.1873..CZ1900.;
4071 Borový, Klement,1838-1897.Antonín Brus z Mohelnice, arcibiskup pražský :.V Praze ::Dědictví sv. Prokopa,.1873..CZ1900.;
4072 Borový, Klement,1838-1897.Dějiny diecése pražské :.Praha ::Svatojanské dědictví,.1874..CZ1900.;
4073 Borový, Klement,1838-1897.Sv. Jan Nepomucký, mučeník a hlavní patron království českého :.V Praze ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1878..CZ1900.;
4074 Borromei, Caroli.Instructiones pastorum.:.1846..C10/3b.;
4075 Bortrage, Sechs.Jesus von Nazareth.:.1901..BZ-19.;
4076 Bosco, Giovanni Battista, SDB.Spiritualita pre mladých.:.1980?..BS-177.;
4077 Bosco, Henri,1888-1976.Teotimov majer.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK.;
4078 Bosco, Teresio.Človek - tvoj brat c Teresio Bosco ; Ľudovít Malina.Košice:Slovo.1991.80-85291-04-5.BS-160.;
4079 Bosco, Teresio.Človek - tvoj brat c Teresio Bosco ; Ľudovít Malina.Košice:Slovo.1991.80-85291-04-5.BS-144.;
4080 Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.d7/6.;
4081 Bosco, Teresio.Priekopníci lepšieho sveta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..BS-133.;
4082 Bossányi, Peter Serafín, OFM.Sermones Mariani....Jáger:.1769..C12/2b.;
4083 Bossuet, Jacobi Benigni.Doctrinae catholicae.Viedeň:.1753..C17/2b.;
4084 Bost, Leo M..Im rosenhag unserer lieben frau.:.1913..C18/5a.;
4085 Bostina, Alois.Der karmelit Eberhard Billict.:.1901..d18/4.;
4086 Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.BS-156.;
4087 Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.d7/6.;
4088 Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.BS-68.;
4089 Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.BS-123.;
4090 Boteach, Shmuley.Košer sex.Bratislava:SOFA.2003.80-89033-00-8.d10/5a.;
4091 Botek, Anton C..Múdrosť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..BS-130.;
4092 Botek, Anton C..O Svätom písme.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..BS-98.;
4093 Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970..SÚCM.;
4094 Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970..BS-89.;
4095 Bottario, Ioseph Mariae.Flores totius theologiae practicae.:.1690..C10/6.;
4096 Botto, Ján.Smrť Jánošíkova.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1942..BS-08.;
4097 Botto, Jan.Smrť Jánošíkova.:Tatran.1973..TATRAN.;
4098 Botto, Jan.Spevy.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..HK.;
4099 Botto, Július.Dejiny Matice Slovenskej : 1863-1875.Turčianský Sv.Martin:Matica slovenská.1923..MS.;
4100 Boubík, V..Setkáni s Ježišem .Rím:Krěstanská akademie.1970..AKADEMIE.;
4101 Boubík, V..Setkáni s Ježišem .Rím:Krěstanská akademie.1970..BS-50.;
4102 Boudreaux, F.J..Ani oko nevidělo.:.1934..BS-51.;
4103 Bougaud Emil.O bolesti.:.1916..BS-54.;
4104 Bougaud, Em.Cirkev. Praha:V. Kotrba.1923..d9/4b_CZ1920_1950.;
4105 Bougaud, Emil - Kurtha, V.H..O bolesti.:.1946..BS-212.;
4106 Bougaud, Emil - Kurtha, V.H..O bolesti.:.1946..d15/4_SK1920_1950.;
4107 Bougaud, Emil - Kurtha, V.H..O bolesti.:.1946..BS-48.;
4108 Bougaud, Émile,1824-1888.Die Dogmen des Kredo.Mainz ::Franz Kirchheim,.1895..d11/2a.;
4109 Bougeant, R. P..Der christlichen lehre.:.1751..C21/3a.;
4110 Bouhours, Dominico, SJ.Cogitationes ingeniosae sanctorum patrum.:.1751..C17/5a.;
4111 Bouix, D..Tractatus de jure regularium.:.1857..C10/3a.;
4112 Boulad, Henri, 1931- - autor.Všechno je milost :.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1994.80-85527-51-0.BS-123.;
4113 Boulanger, Le P,.Le Role de l\'Eglise dans la vie chretienne, careme preche a la chapelle des Dominicains du faubourg Saint-Honore.Paris ::J. Gabalda,.1918...BZ-15.;
4114 Boullaye, H. Pinard de La.Boh, naš Priateľ :.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1944..BS-194.;
4115 Boullaye, H. Pinard de La.Boh, naš Priateľ :.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1944..POSOL.;
4116 Boullaye, H. Pinard de la.Ježiš a dejiny.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944..POSOL.;
4117 Boullaye, H. Pinard de la.Ježiš a dejiny.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944..BS-154.;
4118 Bourdaloue, Lajosnak.Predikatzioi.Budapešť:.1815..BZ-47.;
4119 Bouzek Josef.Na dušičky vzpomínejte.:.1941..BS-53.;
4120 Bouzek, Josef.Andělská říše a náš poměr k ní : S poznámkami francouzských spisovatelů.Praha:Dům milosrdenství Vincentium.1947..BS-53.;
4121 Bouzek, Josef,1880-1950.Pokladnice odpustkových modliteb :.Praha ::Vyšehrad,.1939..BS-189.;
4122 Bovet, Theodor.Manželstvo.s. l.:s. n..1968..BS-104.;
4123 Bovet, Theodor.Všedný deň a zázrak v rodine.B.m.:b.v..197..BS-154.;
4124 Boyer, Carolus.De gratia divina.:.1930..BZ-16.;
4125 Božena, Němcová.Divá Bára a jiné prózy.:Československý spisovatel.1983..d8/3_CZ1950_1990.;
4126 Božena, Slančíková Timrava.Skúsenosť.:Matica slovenská.1952..HK.;
4127 Božena, Slančíková Timrava.Ťažké položenie.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..HK.;
4128 Brabec, Ladislav,1917-1996.Učte všecky národy :.V Praze ::Universum,.1948..BS-218.;
4129 Brabenec, Miroslav.Zber liečivých rastlín.Praha:Svépomoc.1984..BS-94.;
4130 Bradáč Josef.Homiletické směrnice 1976/77.:.1976?..SKRIPTA_2.;
4131 Bradáč, Hugo.Neboť oni dostanou za úděl zemi.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1964..BS-160.;
4132 Bradáč, Josef.Dějiny novověkých snah o obrodu liturgie.Spišská kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1991..BS-11.;
4133 Bradáč, Josef.Dějiny novověkých snah o obrodu liturgie.Spišská kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1991..SKRIPTA_2.;
4134 Bradáč, Josef.Dějiny novověkých snah o obrodu liturgie.Spišská kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1991..SAM/5.;
4135 Bradáč, Josef.Dejiny novovekých snáh o obrodu liturgie.Košice:.2002..BS-70.;
4136 Bradáč, Josef.Liturgie hodin.Spišská kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1991..SAM/5.;
4137 Bradáč, Josef.Liturgie hodin.Spišská kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1991..SKRIPTA_2.;
4138 Bradáč, Josef.Posvěcení času.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..BS-220.;
4139 Bradáč, Josef.Posvěcení času.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..BS-112.;
4140 Bradáč, Josef.Věda o liturgii.Olomouc:CMBF v Prahe.1972..BS-21.;
4141 Bradáč, Josef.Věda o liturgii.Olomouc:CMBF v Prahe.1972..BS-20.;
4142 Bradáč, Josef.Věda o liturgii.Olomouc:CMBF v Prahe.1972..BS-21.;
4143 Bradáč, Josef.Věda o liturgii. Část čtvrtá. Liturgie svátostí podle rituálu.:.1991..SKRIPTA_2.;
4144 Bradáč, Josef.Věda o liturgii. Posvátná znamení.Spišská kapitula:.1992..SAM/5.;
4145 Bradáč, Josef.Všeobecný úvod do liturgie omše.:.2000?..BS-67.;
4146 Bradáč, Josef,(1920-[?]).Kursorická bohoslužba slova z evangelia sv. Lukáše.Olomouc ::Kapitulní ordinariát,.1971..SAM/5.;
4147 Bradáč, Josef,(1920-[?]).Kursorická bohoslužba slova z evangelia sv. Lukáše.Olomouc ::Kapitulní ordinariát,.1971..SKRIPTA_2.;
4148 Bradáč, Josef,(1920-[?]).Kursorická bohoslužba slova z evangelia sv. Lukáše.Olomouc ::Kapitulní ordinariát,.1971..BS-57.;
4149 Bradáč, Josef,(1920-1986).Věda o liturgii :.[Olomouc] ::CMBF v Praze, pobočka v Olomouci,.1972..BS-20.;
4150 Bradel.Rosenkranzbuchlein.:.1862..C15/4b.;
4151 Bradel, Fr. .Rosenkranzbuchlein.Trier:.1862..C18/5a.;
4152 Bradford, Roark.Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti.Praha:ODEON.1968..d8/2_CZ1950_1990.;
4153 Braga, Carlo.Celebrovanie svätej omše podľa nového "ORDO MISSAE".:.1969?..SAM1/a.;
4154 Braga, Carlo.Celebrovanie svätej omše podľa nového "ORDO MISSAE".:.1969?..SAM/6.;
4155 Braito, Silvestr Maria1898-1962.Kristus jest náš život :.Olomouc ::Lidové knihkupectví,.1935..d17/1b_cz1920-1950.;
4156 Braito, Silvestr, OP.Církev.Praha:Krystal.1946..d15/5a.;
4157 Braito, Silvestr, OP.Ježíš Kristus.:.1931..BS-188.;
4158 Braito, Silvestr, OP.Ježíš Kristus.:.1931..BS-150.;
4159 Braito, Silvestr, OP.Ježíš Kristus.:.1931..BS-17.;
4160 Braito, Silvestr, OP.Kristus spása světa. Praha:Gustav Francl.1935..KRYSTAL.;
4161 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu.Olomouc:.1941..C23/2.;
4162 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu I. ročník (1926).Olomouc:Krystal.1926..C23/1.;
4163 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu I. ročník (1926).Olomouc:Krystal.1926..BS-14.;
4164 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu II. ročník (1927).Olomouc:Krystal.1927..C23/1.;
4165 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu III. ročník (1928).Olomouc:Krystal.1928..p1/4b.;
4166 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu III. ročník (1928).Olomouc:Krystal.1928..C23/1.;
4167 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu III. ročník (1928).Olomouc:Krystal.1928..PS-34.;
4168 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu IV. ročník (1929).Olomouc:Krystal.1929..C23/1.;
4169 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu IX. ročník(1934).Olomouc, Praha:Krystal.1934..PS-21.;
4170 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu IX. ročník(1934).Olomouc, Praha:Krystal.1934..C23/1.;
4171 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu V. ročník (1930).Olomouc:Krystal.1930..C23/1.;
4172 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu V. ročník (1930).Olomouc:Krystal.1930..p1/4b.;
4173 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VI. ročník (1931).:.1931..p1/4b.;
4174 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VI. ročník (1931).:.1931..C23/1.;
4175 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VII. ročník(1932).Olomouc, Praha:Krystal.1932..PS-09.;
4176 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VII. ročník(1932).Olomouc, Praha:Krystal.1932..C23/1.;
4177 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VIII. ročník (1933).Praha:Krystal.1933..p1/4b.;
4178 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VIII. ročník (1933).Praha:Krystal.1933..PS-21.;
4179 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VIII. ročník (1933).Praha:Krystal.1933..C23/1.;
4180 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VIII. ročník (1933).Praha:Krystal.1933..PS-09.;
4181 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu X. ročník (1935).:.1935..C23/2.;
4182 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu X. ročník (1935).:.1935..PS-21.;
4183 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu X. ročník (1935).:.1935..BS-14.;
4184 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu X. ročník (1935).:.1935..PS-09.;
4185 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu X. ročník (1935).:.1935..C23/1.;
4186 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XI. ročník. Olomouc:Krystal.1936..PS-21.;
4187 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XI. ročník. Olomouc:Krystal.1936..C23/2.;
4188 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XI. ročník. Olomouc:Krystal.1936..p1/4b.;
4189 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XII. ročník (1937).:.1937..C23/2.;
4190 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIII. ročník. Olomouc:Krystal.1938..C23/2.;
4191 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIII. ročník. Olomouc:Krystal.1938..PS-34.;
4192 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIII. ročník. Olomouc:Krystal.1938..PS-21.;
4193 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIV. ročník (1939).:.1939..PS-21.;
4194 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIV. ročník (1939).:.1939..p1/4b.;
4195 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIV. ročník (1939).:.1939..C23/2.;
4196 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIX. ročník (1944-1945).:.1944-1945..C23/2.;
4197 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIX. ročník (1944-1945).:.1944-1945..p1/4b.;
4198 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XV. ročník (1940). Olomouc:Krystal.1940..PS-09.;
4199 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XV. ročník (1940). Olomouc:Krystal.1940..PS-30.;
4200 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XVII. ročník (1942).:.1942..p1/4b.;
4201 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XVIII. ročník (1943).:.1943..p1/4b.;
4202 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XX. ročník (1946).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1946..p1/4b.;
4203 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XX. ročník (1946).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1946..PS-32.;
4204 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XX. ročník (1946).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1946..C23/2.;
4205 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XXI. ročník (1947).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1947..PS-44.;
4206 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XXII. ročník (1948).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1948..PS-44.;
4207 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XXII. ročník (1948).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1948..p1/3a.;
4208 Braito, Silvestr, OP.Nálezy.:.1980?..SAM/2.;
4209 Braito, Silvestr, OP.Nevezmeš jména Božího nadarmo.Olomouc ::Velehrad,.1942..BS-32.;
4210 Braito, Silvestr, OP.Podstata křesťanství. Praha:Bohuslav Rupp.1947..BS-33.;
4211 Braito, Silvestr, OP.Podstata křesťanství. Praha:Bohuslav Rupp.1947..BS-56.;
4212 Braito, Silvestr, OP.Podstata křesťanství. Praha:Bohuslav Rupp.1947..d17/4b_CZ1920_1950.;
4213 Braito, Silvestr, OP.Svaté obrázky z Italie.V Tasově ::Marie Rosa Junová,.1948..BS-218.;
4214 Braito, Silvestr, OP.Svatý Filip Neri :.Brno ::Brněnské tiskárny,.1948..KRYSTAL.;
4215 Braito, Silvestr, OP.Za příkladem svého velekněze.Olomouc:Lidové knihkupectví.1934..KRYSTAL.;
4216 Braito, Silvestr, OP.Za příkladem svého velekněze.Olomouc:Lidové knihkupectví.1934..BS-222.;
4217 Braito, Silvestr, OP.Základy.Olomouc:Lidové knihkupectví.1941..KRYSTAL.;
4218 Braito, Silvestr, OP.Základy.Olomouc:Lidové knihkupectví.1941..d17/3a_CZ1920_1950.;
4219 Braito, Silvestr, OP.Základy.Olomouc:Lidové knihkupectví.1941..KRYSTAL.;
4220 Braito, Silvestr, OP.Základy.Olomouc:Lidové knihkupectví.1941..KRYSTAL.;
4221 Braito, Silvestr, OP.Základy.Olomouc:Lidové knihkupectví.1941..BS-18.;
4222 Braito, Silvestr, OP.Život.Olomouc:Lidové nakladatelství.1932..KRYSTAL.;
4223 Braito, Silvestr, OP.Život.Olomouc:Lidové nakladatelství.1932..KRYSTAL.;
4224 Brandenburg, Erich,1868-1946.Von Bismarck zum Weltkriege :.Berlin ::Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte,.1925..d13/2.;
4225 Brandes, Karl.Die monche des abendlandes.:.1868..C22/3a.;
4226 Brandes, Karl.Die monche des abendlandes vom h. Benedist bis zum h. Bernhard.:.1860..C16/2a.;
4227 Brandl, Benedikt.Stift Tepler Goethe festschrift 1932 /.Marienbad ::Theodor Hanika,.1932..BZ-50.;
4228 Brandstaetter, Roman .Umbrijské kroniky.:Lidová demokracie.1968..BS-160.;
4229 Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1929.807162134X (brož.); 80-7162-134-X.SSV1950.;
4230 Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.:Tatran.1969..TATRAN.;
4231 Branecký, Jozef, SchP.Keď rumy ožijú....Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1932..SSV1950.;
4232 Branecký, Jozef, SchP.Skalka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1929..BS-23.;
4233 Branecký, Jozef, SchP.Skalka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1929..SSV1950.;
4234 Branecký, Jozef,1882-1962.Krátke dejiny zuborského kláštora a opátstva.[Trenčín]:Jozef Branecký.1945..BS-220.;
4235 Branham, William Marrion.Slyšel jsem, ale nyní vidím.Praha:.1995?..BS-158.;
4236 Braniš, Josef.Katechismus dějin umění .Praha ::Otto,.1910?..d10/4b_CZ1900_1920.;
4237 Branson, W.H..Obrana viery.:.1935?..d15/5_SK1920_1950.;
4238 Braun, Felix.Aischylos.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-154.;
4239 Braun, Felix.Aischylos.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-160.;
4240 Braun, Felix.Aischylos.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-49.;
4241 Braun, Heinrich.Die heiligen Evangelien und Episteln oder lectionen aus alle Sonn und Festtage des Jahres.Mníchov:.1783..C15/4a.;
4242 Braun, Johannes.Irdisches und Himmlisches :.Bonn:Verl. d. Buchgemeinde.1939)..d13/1.;
4243 Braunii, Johannis.Doctrina foederum five systema theologiae.:.1791..C15/3a.;
4244 Braunii, Johannis.Selecta sacra.Amsterdam:.1700..C17/4a.;
4245 Braxátor, František.Slovenský exil `68.Bratislava:LUC.1992.80-7114-057-0.d6/6.;
4246 Brázda, Andrej.Korunovaná.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..BS-203.;
4247 Brázda, Andrej.Korunovaná.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..BS-16.;
4248 Brázda, Andrej.Korunovaná.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..BS-21.;
4249 Brdlík, František.Učebná kniha dějepisu všeobecného pro nižší třídy škol středních.:.1921..d17/3b_cz1920-1950.;
4250 Brecelj, Anton.Sexuálne problémy v prehľade.Trnava:Gerdelán.1943..d15/5_SK1920_1950.;
4251 Brehm, Alfred Edmund.Život zvierat : 1.díl. Bezstavovce : Bezstavovce.Bratislava:Obzor.1975..d1/5_ENCYKLOPEDIE.;
4252 Brehm, Alfred Edmund.Život zvierat : 2.díl. Ryby,obojživelníky,plazi : V štyroch zväzkoch.Bratislava:Obzor.1971..d1/5_ENCYKLOPEDIE.;
4253 Brecht, Bertolt,1898-1956.Werke :.Frankfurt am Main ::Suhrkamp,.1990..d11/2b.;
4254 Brecht, Bertolt,1898-1956..Die Mutter :.Reinbek bei Hamburg ::Rowohlt Taschenbuch,.1971..9783499109713;3499109719.d11/2b.;
4255 Breitner, Erhard.Peter der grosse Zar :.Berlin ::Höger,.1936..d11/4a.;
4256 Brem, Alois.Hovory s mladými o víře.:.1971..BS-139.;
4257 Brem, Alois.Hovory s mladými o víře.:.1980?..BS-176.;
4258 Bremond, Antonini.Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1753..C11/4a.;
4259 Bremond, Antonini.Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1753..C11/4b.;
4260 Bremond, Antonini.Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1753..C17/1b.;
4261 Bremond, Antonini.Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1753..C20/3a.;
4262 Bremond, Antonino.de Guzmana stirpe s. Dominici.Rím:.1740..C18/1a.;
4263 Bremond, Henri.Falsche und Echte Mystik :.Regensburg ::Erschienen bei Friedrich Pustet,.1955..d11/2b.;
4264 Bremond, Henri,(1865-1933).Modlitba a poézia.V T. Sv. Martine ::Matica Slovenská,.1943..MS.;
4265 Bremscheid, Matthias.Kurze sonntagspredigten fur das ganze katholische kirchenjahr.Mainz:.1911..C20/4b.;
4266 Bremscheid, Matthias.Kurze sonntagspredigten fur das ganze katholische kirchenjahr.Mainz:.1911..C20/4b.;
4267 Brentano, Clemens.Das Leben unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi..Regensburg ::Papier, Druck und Verlag von Friedrich Pustet,.1858..C15/3a.;
4268 Brentano, Clemens.Das Leben unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi..Regensburg ::Papier, Druck und Verlag von Friedrich Pustet,.1858..C16/3b.;
4269 Brentano, Clemens,.Ajhľa človek!.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1948..d15/3_SK1920_1950.;
4270 Brentano, Franz,1838-1917.Vom sinnlichen und noetischen Bewusstsein (Psychologie Band 3)..Leipzig ::Meiner,.1928..d11/3b.;
4271 Brezina, J..Aforizmy.:Východoslov.vydavateľstvo.1988..BS-87.;
4272 Brezina, Ján.Anjel pokoja.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1946..MS.;
4273 Brida, Jozef.Exercície.:.1980?..BS-170.;
4274 Bridel Fridrich.Básnické dílo.Praha:Torst.1994..d6/3.;
4275 Bridel, Bedřich.Co Buh? Člověk?.Přerov:.1934..BS-16.;
4276 Bridgett, Eduard.Leben des seligen Johannes Filher.:.1904..d18/4.;
4277 Briganti, Antonio.Bibbia e la storia sacra. Parte II..:.1874..C13/3a.;
4278 Briganti, Antonio.La Bibbia e la storia sacra.Rím:.1872..BZ-44.;
4279 Brindáč, P. Arnošt.Nedeľa - deň sviatočný.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1991.80-85223-14-7 (zv. 1.).BS-151.;
4280 Bringmann, Augustin.P. Florian Baucke, ein deutscher Missionär in Paraguay (1749-1768).Freiburg i. Breisgau ::Herdersche Verlagshandlung,.1908..BZ-7.;
4281 Bringmann, Rudolf.Geschichte Irlands :.Berlin ::Junker und Dünnhaupt,.1939..d11/2b.;
4282 Brinzivalli, Alojzius.Sammlung von gebeten und frommen werken.:.1859..BZ-23.;
4283 Brišák, Ján.Najsvätejšia obeta.Košice:Verbum.1946..BS-182.;
4284 Brišák, Ján.Neznáma obeta.Košice:Verbum.1946..VERBUM.;
4285 Brišák, Ján.Neznáma obeta.Košice:Verbum.1946..VERBUM.;
4286 Britta, Kruse.Kronika olympijských hier.:Fortuna Print.1996.80-7153-101-4.d1/5_ENCYKLOPEDIE.;
4287 Brittain, Vera.Nevybavené účty.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..MS.;
4288 Brixi, Ferdinand,1855-1925.Život sv. Stanislava Kostku, miláčka Mariinho a ochrancu mládeže /.V Trnave ::Posol B. Srdca,.1917..BS-200.;
4289 Brixi, Ferdinand,1855-1925.Život sv. Stanislava Kostku, miláčka Mariinho a ochrancu mládeže /.V Trnave ::Posol B. Srdca,.1917..POSOL.;
4290 Brockhausen, Conradi.Idea novitii religiosi seu practica instructio vitae religiosae.:.1728..C15/5a.;
4291 Brodek, Peter.Krížová cesta.Bratislava:Konferencia biskupov Slovenska.2000.80-968327-9-4.BS-214.;
4292 Brodlová, Vlasta.Svatá Kateřina Labouré a zázračná medaila.:.1948..BS-44.;
4293 Brodlová, Vlasta.Svatá Kateřina Labouré a zázračná medaila.:.1948..BS-44.;
4294 Brodrick, James, SJ.Powstanie i rozwoj Towarzystwa Jezusowego.Krakov:.1969..d18/5.;
4295 Bromfield, Louis,1896-1956.Nastaly dažde.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1948..SPKK.;
4296 Bronislav Bozowski.Smrť chuligána.:.1957..BS-04.;
4297 Brontë, Emily,.Búrlivé výšiny.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1946..d15/3_SK1920_1950.;
4298 Brosset, Charles Diego.Človek púšte.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1948..MS.;
4299 Bröstl, Alexander.Dejiny štátnych a právnych teórií. 1. časť c Alexander Bröstl.Košice:UPJŠ.1991.80-7097-108-8.SKRIPTA_1.;
4300 Broucker, José de.Helder Camara.Praha:Vyšehrad.1971..VSH.;
4301 Brousil, Antonín.Přehled českých jmen křestních.:.1934..BS-39.;
4302 Brown, Christy.Moje levá noha.Praha:ZVON.1993.80-7113-037-0.d6/7.;
4303 Brown, Christy.Moje levá noha.Praha:ZVON.1993.80-7113-037-0.d7/3.;
4304 Brown, Raymond E..Kristus v Advente.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-316-X.BS-142.;
4305 Browne, Michaelis.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1962..C13/2b.;
4306 Browne, Michaelis.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum. Pars altera.:.1962..C13/5b.;
4307 Browne, Michaelis.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum. Pars prior.:.1962..C13/5b.;
4308 Browne, Michaelis.Libellus precum ad usum fratrum s. ordinis praedicatorum.:.1957..d18/2a.;
4309 Brox Norbert.Listy Timotejovi a Titovi.:.1960?..BS-54.;
4310 Brox Norbert.Listy Timotejovi a Titovi.:.1960?..SAM/5.;
4311 Brox Norbert.Listy Timotejovi a Titovi.:.1960?..SKRIPTA_3.;
4312 Brox Norbert.Listy Timotejovi a Titovi.:.1960?..SAM/2.;
4313 Brož Josef.Poutní kázání.:.1931..d10/3b_CZ1920_1950.;
4314 Brož, Luděk.Nový Zákon. Čtyři Evangelia.Praha:Kalich.1973..BIBCZ.;
4315 Brož, Luděk.Nový Zákon. Skutky apoštolské, epištoly, kniha zjevení.Praha:Kalich.1982..BIBCZ.;
4316 Brož, Luděk.Starý Zákon. 4. Jozue - Soudcu - Rut.Praha:.1969..BIBCZ.;
4317 Brož, Luděk.Starý Zákon. Ezdráš. Nehemjáš. Ester.Praha:.1970..BIBCZ.;
4318 Brož, Luděk.Starý Zákon. Žalmy.Praha:.1982..BIBCZ.;
4319 Brtáň, Rudo.Jankovi Jesenskému.:.1946..BS-49.;
4320 Brtáň, Rudo.Štefan Moyzes a Chorváti.:.1949..BS-23.;
4321 Brtáň, Rudolf.Puškin v slovenskej literatúre.:.1947..BS-37.;
4322 Bruce, Marshall.Červený Dunaj.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-232-5.d7/4.;
4323 Bruckner, Th..Homoopathischer hausarzt.:.1885..C12/5b.;
4324 Bruel, C..Les Jeux du catechisme.:.1932..BZ-61.;
4325 Brune, Johannes.Das Diarium der Warburger Dominikanerprioren.Berlin ::Freie Universität Berlin,.1979..d12/2a.;
4326 Brunner, August.Základné poznanie. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-100.;
4327 Brunner, August.Základné poznanie. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-98.;
4328 Brunner, Emil.Věřím.:.1938..BS-46.;
4329 Brunner, Emil.Věřím.:.1938..BS-43.;
4330 Brunner, Sebastian.Das buch der natur.Viedeň:.1879..BZ-52.;
4331 Brunner, Sebastian.Die kunstgenossen der klosterzelle.Viedeň:.1863..BZ-56.;
4332 Brunner, Sebastian.Die kunstgenossen der klosterzelle.Viedeň:.1863..C19/4b.;
4333 Brunner, Sebastian,1814-1893.Ein Cisterzienserbuch :.Würzburg ::Leo Woerl,.1881..d11/3a.;
4334 Brunner, Sebastian,1814-1893.Ein Chorherrenbuch :.Würzburg ::Leo Woerl,.1883..C12/5a.;
4335 Brunner, Sebastian,1814-1893.Ein Chorherrenbuch :.Würzburg ::Leo Woerl,.1883..d12/1b.;
4336 Brunner, Sebastian1814-1893.Der Prediger-Orden in Wien und Oesterreich ... /.Wien ::Wilhelm Braumüller,.1867..BZ-47.;
4337 Brunton, Paul,1898-1981.Tajná stezka :.Na Kladně ::Pašek a spol.,.1947..d9/5a_CZ1920_1950.;
4338 Brustolon, Andrea, OMV.L'Azione missionaria degli oblati di Maria Vergine fuori del Piemonte nel quadro storico della restaurazione e della vita della congregazione.Rím:.2000..d18/7b.;
4339 Brynych Edvard.Štít víry.:.1896..CZ_1920.;
4340 Brzezinski, Miroslaw.L'uomo come punto d'incontro tra antropologia e teologia. Alle fonti del personalismo cristiano di Wincenty Granat /1900-1979/.Rím:.2005..d18/5.;
4341 Bubák, Milan, SVD.Prekročiť limity.Bratislava:.1999..BS-151.;
4342 Bubák, Milan, SVD.Za koho kráčam?.Bratislava:UPC.2000..BS-151.;
4343 Bubán, Ján.Filozofia slobody.:.1944..d15/6_SK1920_1950.;
4344 Bubán, Ján.Psychologia citov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..SSV1950.;
4345 Bubán, Ján.Za hlbším životom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
4346 Buben, Milan.ENCYKLOPEDIE řádů a kongregací v českých zemích. III díl/1.svazek.:Libri s.r.o. Praha.2006.80-7277-088-8.d7/3.;
4347 Buber, Martin.Obrazy dobra a zla.Olomouc:Votobia.1994.80-85885-17-4.BS-160.;
4348 Buber, Martin,1878-1965.Úvahy o chasidismu /.Praha ::Vyšehrad,.2015.978-80-7429-480-8.BS-210.;
4349 Bucelleni, Octavium.Compendium vitae s. Thomae Aquinatis.:.1723..C10/4b.;
4350 Buck, Jean Marie de. [from old catalog].Cas difficiles..Paris,:Desclee, de Brouwer.1943..d18/3.;
4351 Buck, Jean Marie de. [from old catalog].Mort a l\'aube..[Bruges]:Desclee, de Brouwer.1946..C14/1b.;
4352 Bucko, Vojtech.Cirkev Kristova v dejinách.Trnava:SSV.1944..d15/6_SK1920_1950.;
4353 Bucko, Vojtech.J.E. dr.Karol Kmeťko 25 rokov biskupom v Nitre.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..SSV1950.;
4354 Bucko, Vojtech.J.E. dr.Karol Kmeťko 25 rokov biskupom v Nitre.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BS-62.;
4355 Bucko, Vojtech.J.E. dr.Karol Kmeťko 25 rokov biskupom v Nitre.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..SSV1950.;
4356 Bucko, Vojtech.J.E. dr.Karol Kmeťko 25 rokov biskupom v Nitre.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BS-03.;
4357 Bucko, Vojtech.Mikuláš Oláh a jeho doba 1493-1568.Bratislava:Vedecké ústavy mesta Bratislavy.1940..d15/5_SK1920_1950.;
4358 Bucko, Vojtech.Pápež Pius XII. 25 rokov biskupom.Bratislava:Katolícka akcia.1942..BS-169.;
4359 Bucko, Vojtech.Pápež Pius XII. 25 rokov biskupom.Bratislava:Katolícka akcia.1942..d15/4_SK1920_1950.;
4360 Bucko, Vojtech,1911-1993.Význam sv. Metoda pre Slovakov, našu republiku a pre Slovanov vôbec.Bratislava:Slovenský jubilárny výbor.1935..BS-188.;
4361 Bucková, Pearl.Anjel bojovník.:.1946..d15/5_SK1920_1950.;
4362 Bucková, Pearl S..Dnes a večne.Martin:Živena.1947..d15/5_SK1920_1950.;
4363 Bucková, Pearl S..Vietor od západu.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1945..d15/3_SK1920_1950.;
4364 Buczkó, Emil.A Jászó-premontrei kanonokrend Kassai II. Rákoczi Ferencz-Gimnáziumának évkonyve az 1941-42. iskolai évrol.Košice:.1942..BZ-39.;
4365 Bučko, Ladislav.Vincent de Paul,Lujza de Marillac,F. Ozanam.F. Nitra:SBS.1995.80-85223-34-1.BS-152.;
4366 Bučko, Ladislav.Vincent de Paul,Lujza de Marillac,F. Ozanam.F. Nitra:SBS.1995.80-85223-34-1.BS-153.;
4367 Búda.Starý Zákon.:.1970?..SAM/7.;
4368 Búda.Starý Zákon.:.1970?..SAM/2.;
4369 Búda Jozef, Mons., ThDr..Evanjelium Starého zákona. II. časť.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..SSV1950.;
4370 Búda Jozef, Mons., ThDr..Pán s nami.Trenčín:Dominikánska edícia.1946..BS-07.;
4371 Búda Jozef, Mons., ThDr..Pán s nami.Trenčín:Dominikánska edícia.1946..DOMINIKANI_SK.;
4372 Búda Jozef, Mons., ThDr..Starý Zákon.[S. l.:s. n.].1970..SKRIPTA_3.;
4373 Búda Jozef, Mons., ThDr..Starý Zákon.[S. l.:s. n.].1970..SKRIPTA_1.;
4374 Búda Jozef, Mons., ThDr..Zdravas milostiplná.:.1980?..SKRIPTA_3.;
4375 Búda, Jozef.V nás žije Kristus.:.1980?..SKRIPTA_3.;
4376 Búda, Jozef,1898-1994.Evanjelium Starého zákona :.Trnava ::SSV,.1942..SAM1/b.;
4377 Budak, Mile.Musinka.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1944..SPKK.;
4378 Buday, Jozef.Cirkevný rok v jeho sviatkoch a zvykoch.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1936..BS-41.;
4379 Buday, Jozef.Cirkevný rok v jeho sviatkoch a zvykoch.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1936..BS-114.;
4380 Buday, Jozef.Cirkevný rok v jeho sviatkoch a zvykoch.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1936..BS-217.;
4381 Buday, Jozef.Duchovný pastier r. 1, č.1(dec.1917) - č.12(nov. 1918).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1917/1918..PS-41.;
4382 Buday, Jozef.Obrana Čenstochovej.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1930..SSV1950.;
4383 Buday, Jozef.Obrana Čenstochovej.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1930..SSV1950.;
4384 Buday, Jozef.Odpadnutá pijavica.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..BS-36.;
4385 Buday, Jozef.Odpadnutá pijavica.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..BS-92.;
4386 Buday, Jozef.Prečo milujem svoju Cirkev?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..BS-167.;
4387 Buday, Jozef.Pútnické miesto Frivald.Trenčín:Ľudovít Blažek.1904..BS-15.;
4388 Buday, Jozef.Za bratmi do Ameriky.Bratislava:[s.n.].1927..BS-52.;
4389 Buday, Jozef.Závet pustovníkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..BS-167.;
4390 Buday, Jozef.Závet pustovníkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..BS-189.;
4391 Buday, Jozef.Život sv. Andreja a Benedika slov. pustovníkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1924..BS-194.;
4392 Buday, Jozef.Život sv. Andreja a Benedika slov. pustovníkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1924..SSV1950.;
4393 Budil, Ivo T..Mýtus,jazyk a kulturní antropologie.Praha:Triton.1998.80-7254-001-7.d7/6.;
4394 Buhl, Josef.Die sechs sunden wider den heiligen geist.:.1922..BZ-50.;
4395 Buchholz, Henr..Manuale precum feu pia exercitia.Viedeň:.1900?..C16/4b.;
4396 Bujlov, Anatolij.Lovci tigrov.:Smena.1988..d3/5_SK1950_1990.;
4397 Bukovinská, Júlia.Ferdinand Šteller.:Hudobná spoločnosť Hemerkovcov.2008.978-80-969568-4-5.d6/1.;
4398 Bukovinská, Júlia.Košické kvarteto. Štátna filharmónia:Košice.2003.80-969013-9-7.BS-67.;
4399 Bulínová, Marie.Církevní komisie ÚV KSČ 1949-1951.Praha:Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.1994..d6/2.;
4400 Bulissa, János.Prijemni hlas.Košice:.1911..d15/2b_SK1900_1920.;
4401 Bullmann, Damasus.Rozprávanie o slove. 1.diel.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-003-1(1.diel) 80-7114-002-3 (Súbor).d3/6_SK1950_1990.;
4402 Bulwer-Lytton, Edward.Posledné dni Pompejí.:Tatran.1969..TATRAN.;
4403 Bulwer-Lytton, Edward.Posledné dni Pompejí.:Tatran.1969..d3/5_SK1950_1990.;
4404 Bunčák, Pavel.S tebou a sám.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1946..MS.;
4405 Bunganič, Peter.Slovensko-ukrajinský slovník =.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1985..d1/1_SLOVNIKY.;
4406 Bunyan, John,1628-1688.Cesta kresťana z mesta zkazy na vrch Sion.V Bratislave:v redakcii časopisu Klasy.1922..d17/5a_CZ1920_1950.;
4407 Bunyana, Jana.Cesta křesťana z města zkázy na horu Sion.:.1922..d17/5a_CZ1920_1950.;
4408 Buob, Hans.Duch Svätý - neznámy Boh.Zvolen:Jas.1995.80-88795-02-8.BS-220.;
4409 Burger, Peter.Unterweifungen uber die christliche bollfommenheit.:.1905..BZ-23.;
4410 Burghusiano, Clemente.Bald = lerchlein sonn = und fenertags = predigten.Regensburg:.1732..C18/3.;
4411 Burian, Rudolf.Didaktika pre kresťanské školy.Trenčín ::Naša tlač,.1993.80-966994-1-5;80-966994-1-5.BS-68.;
4412 Burian, Rudolf.Didaktika pre kresťanské školy.Trenčín ::Naša tlač,.1993.80-966994-1-5;80-966994-1-5.BS-180.;
4413 Burian, Rudolf.Didaktika pre kresťanské školy.Trenčín ::Naša tlač,.1993.80-966994-1-5;80-966994-1-5.BS-70.;
4414 Burian, Rudolf.Didaktika pre kresťanské školy.Trenčín ::Naša tlač,.1993.80-966994-1-5;80-966994-1-5.BS-69.;
4415 Burian, Rudolf.Náčrt kresťanskej pedagogiky.Trenčín:Vydavateľstvo Naša Tlač.1993.80-966994-0-7;80-966994-0-7.BS-179.;
4416 Burian, Rudolf.Teória výchovy pre kresťanské školy.Trenčín ::s. n.,.1994.80-966994-2-3.BS-70.;
4417 Burian, Rudolf.Teória výchovy pre kresťanské školy.Trenčín ::s. n.,.1994.80-966994-2-3.BS-68.;
4418 Burian, Rudolf.Teória výchovy pre kresťanské školy.Trenčín ::s. n.,.1994.80-966994-2-3.BS-180.;
4419 Burian, Rudolf.Teória výchovy pre kresťanské školy.Trenčín ::s. n.,.1994.80-966994-2-3.BS-69.;
4420 Burio, Gulielmo.Romanorum pontificum brevis notitia.:.1760..C17/2b.;
4421 Burns, Robert,(1759-1796).Písně a balady :.Praha ::SNKLHU,.1959..d8/1_CZ1950_1990.;
4422 Busenbaum, Hermanni.Medulla theologiae moralis.Trnava:.1753..C16/5b.;
4423 Busch, Wilhelm.Ježiš náš osud..Bielefeld:CLV - Christliche Literatur-Verbreitung e. V..1993..d6/5.;
4424 Busch, Wilhelm.Ježíš-náš úděl. Plzeň:Život stojí za to ....2009..d6/4.;
4425 Busch, Wilhelm.Život bez všedních dnu.:.1988..BS-214.;
4426 Busch, Wilhelm,1832-1908.Život bez všedních dnů.[S.l. ::s.n.,.1900 a 1985..BS-131.;
4427 Busch, Wilhelm,1832-1908.Život bez všedních dnů.[S.l. ::s.n.,.1900 a 1985..BS-160.;
4428 Busch, Wilhelm,1897-1966.Ježiš - náš osud /.Bielefeld ::CVL,.2011.978-3-89397-717-8.d7/3.;
4429 Bussche, Henri van den,1920-1965..Jean..[Paris-Bruges]:Desclee De Brouwer,.1967..d18/2b.;
4430 Bušek, Vratislav.Učebnice dějin práva cirkevního.Bratislava:Právnická fakulta Univerzity Komenského.1929..d9/4b_CZ1920_1950.;
4431 Bušek, Vratislav,1897-1978.Učebnice dějin práva církevního..Praha ::Spolek čs. právníků Všehrd,.1947..d17/2a_cz1920-1950.;
4432 Buttmann, Aler..Griechische grammatik.Berlín:.1863..C19/1a.;
4433 Buxtorfi, Johannis.Thesaurus grammaticus linguae sanctae hebraeae.:.1609..C14/2a.;
4434 Buza, Sándor.A legfontosabb illemszabályok.:.1873..BZ-17.;
4435 Buzássy, Ján.Listy 1998-2001.Bratislava:Sursum.1998-2001..d16/5.;
4436 Bwerger, Johannes.Die konfelhonellen belekentwurfe ....:.1874..BZ-8.;
4437 Bwerger, Johannes.Die wahre kirche Jesu Christi in ihrer wefenheit.:.1880..BZ-19.;
4438 Bydžovský, Z FLORENTINA, Marek.Svět za tří českých králů : Výbor z kronikářských zápisů o letech 1526-1596.Praha:Svoboda.1987..d8/1_CZ1950_1990.;
4439 Býňov, Josef,1876-.Šlechtic Th. a Ph. Dr. Sv. Jean de la Salle a církevní řád Školských Bratří v poměru ke školství :.V Praze ::Spolek přátel katolických českých škol bratrských,.1905..d10/5a_CZ1900_1920.;
4440 Byrne Damian br. - magister Řádu OP.Kniha Stanov a nařízení.Rím:Generální kurie.1986..BS-181.;
4441 Bystrík.K Bohu.:.1954..USA.;
4442 C. Crevola.Ježiš Kristus naozaj vstal z mŕtvych.:Posol.1944..POSOL.;
4443 C. Crevola.Ježiš Kristus naozaj vstal z mŕtvych.:Posol.1944..BS-61.;
4444 C. Crevola.Ježiš Kristus naozaj vstal z mŕtvych.:Posol.1944..BS-183.;
4445 Cabassutio, Joanne.Notitia conciliorum sanctae ecclesiae.:.1750..C10/5a.;
4446 Cabassutio, Joanne.Notitia conciliorum sanctae ecclesiae.:.1750..C12/6a.;
4447 Caccin, Angelo OP.Basilika der heiligen Johannes und Paul.:.2000?..d11/1a.;
4448 Caffarel, Henri.Kamila uchvácena bohem.Paris:.1982..SAM/2.;
4449 Calcagno, Franciscus, SJ.Philosophia scholastica.:.1947..BZ-6.;
4450 Calepin, Mon.Boh a ja.:.1949..SAM/6.;
4451 Calepin, Mon.Buh a já.:.1970?..BS-15.;
4452 Calino, Caesare.Geist und tittliche unterricht.Augsburg:.1751..C15/4b.;
4453 Calino, Caesare.Geist und tittliche unterricht.Augsburg:.1751..C17/5b.;
4454 Calino, Caesare.Geist und tittliche unterricht.Augsburg:.1751..C18/4a.;
4455 Calino, Caesare.Heist und tittliche unterricht in ewigen wahrheiten.Augsburg:.1751..C20/4a.;
4456 Calino, Caesare.Heist und tittliche unterricht in ewigen wahrheiten.Augsburg:.1751..C19/4b.;
4457 Calino, Caesare.Zeist und tittliche unterricht.Augsburg:.1751..C17/5a.;
4458 Calliensi, Horatio Lucio.Sacrosancti concilii tridentini canones et decreta.:.1727..C15/4b.;
4459 Calmet, Augustini.dissertationes ac disquisitiones excerptae ex commentario literali.Viedeň:.1800?..C21/5a.;
4460 Calmet, Augustini.dissertationes ac disquisitiones excerptae ex commentario literali.Viedeň:.1800?..C10/5b.;
4461 Calmet, Augustini.dissertationes ac disquisitiones excerptae ex commentario literali.Viedeň:.1800?..C19/5b.;
4462 Calmet, Augustini.dissertationes ac disquisitiones excerptae ex commentario literali.Viedeň:.1800?..C10/4b.;
4463 Calvo, Gabriel.Ruka v ruke. .Bratislava :Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.2002.80-968513-6-5.d6/5.;
4464 Cambel, Samuel,1856-1909.Slovenské ľudové rozprávky zo zbierok Sama Czambla /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1959..HK.;
4465 Cameronis, Ioh..Myrothecium Evangelicum.:.1632..C16/1a.;
4466 Campanellae, Thomae.De sensu rerum et magia.:.1620..C12/1.;
4467 Campos, Guzmán G..Camilo Torres.Praha:Vyšehrad.1973..BS-97.;
4468 Camus, Albert.Mor.:Hynek.1997.80-85906-63-5.d6/7.;
4469 Camus, Albert.Prvý človek.:Slovenský spisovateľ.1995.80-220-0653-X.d6/7.;
4470 Camus, Albert.Vzbúrený človek.:Slovenský spisovateľ.2004.80-220-1275-0.d6/3.;
4471 Camus, Albert,1913-1960.Der Fall :.Hamburg ::Rowohlt,.1983.3-498-09062-3.BZ-30.;
4472 Camus, Joh..Geist des heiligen Franz von Sales.:.1833..C22/2b.;
4473 Candido, F..Dajme Boha deťom.V Trnave:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944..POSOL.;
4474 Candido, F..Dajme Boha deťom.V Trnave:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944..BS-21.;
4475 Canisio, Henrico.Summa iuris canonici in quatuor institutionum libros.:.1620..C10/4b.;
4476 Canisius, Petrus.Worte in banger zeit.:.1948..d11/1a.;
4477 Cankar, Ivan.Na závoze.Košice:Verbum.1947..VERBUM.;
4478 Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Kostelní Vydří:KN.1999.80-88944-08-2.d6/4.;
4479 Cantalamessa, Raniero.Panenství.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-27-8.d6/4.;
4480 Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.d6/2.;
4481 Cantalamessa, Raniero.Poslušnost.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-33-2.d6/4.;
4482 Cantalamessa, Raniero.Poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-09-0.d6/4.;
4483 Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2.d6/4.;
4484 Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2.d7/4.;
4485 Cantu, Caesar.Az utolsó harmincz év torténete.Eger:.1881..BZ-38.;
4486 Caparello, Adriana.La perspectiva in sigieri di Brabante.Rím:.1987..d18/7b.;
4487 Capistranum, Joann..Candelabri mariano-apocalyptici.:.1691..C17/4a.;
4488 Capitanio, Bartolomea.Fortitudo oder die katholische glaubenskraft.Viedeň:.1892..BZ-53.;
4489 Capote, Truman, 1924-1984 - autor.Povídky :.:Praha :.2006.80-7203-767-6.d6/7.;
4490 Capper, W. Melville.Cesta ku kresťanskému manželstvu.B. m.:b. v..197..BS-109.;
4491 Caramadre, Gabriele.Die Gottheit Jesu in den Sonn- und Festtagsevangelien.:.1937..d11/4b.;
4492 Cardaropoli, Gerardo, OFM.Predicare il concilio: 2. La messa rinnovata.Neapol:.1969..BZ-30.;
4493 Cardaropoli, Gerardo, OFM - Caruso, Faustino, OFM.La messa rinnovata.Neapol:.1970..BZ-29.;
4494 Cardinali, Hugone.Sacrorum bibliorum vulgatae editionis concordantiae.:.1664..C17/3a.;
4495 Cardinali, Hugone.Sacrorum bibliorum vulgatae editionis concordantiae.:.1664..C12/1.;
4496 Carlo, Maria Martini.Veď ma po ceste života.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-01-3.BS-116.;
4497 Carmagnola, Albino.La porta del cielo.:.1920..d18/6.;
4498 Carnegie-Buocik.Ako ziskavať priateľov a pôsobiť na ľudí.:.1947..d15/5_SK1920_1950.;
4499 Carnegie, Dale.Ako sa zbaviť starostí a začať žiť. Praha:Dale Carnegie.1995..d6/3.;
4500 Carnegie, Dale.Jak získávati přátele a pusobiti na lidi.Praha:.1939..BS-182.;
4501 Carossa, Hans,.Lekár Gion.Bratislava:Nakl. Čas.1942..d15/6_SK1920_1950.;
4502 Carothers, Merlin.Dobrodružstvo za každú cenu.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2001.80-968401-7-7.BS-145.;
4503 Carretto Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.1993.80-7114-080-5.BS-120.;
4504 Carretto, Carlo.A buh videl,že je to dobré.Praha:Portál.1996.80-7178-092-8.d7/3.;
4505 Carretto, Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..SÚCM.;
4506 Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:LUC.1994.80-7114-120-8.BS-117.;
4507 Carretto, Carlo.Cez púšť k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..SUCM.;
4508 Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.Bratislava:LUC.1994.80-7114-142-9.BS-127.;
4509 Carretto, Carlo.Listy z púšte.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..SAM/7.;
4510 Carretto, Carlo.Listy z púšte.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..BS-14.;
4511 Carretto, Carlo.Listy z púšte.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..SAM/7.;
4512 Carretto, Carlo.Prečo Pane?.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-44-5.USA.;
4513 Carretto, Carlo.Prečo Pane?.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-44-5.BS-105.;
4514 Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-398-7.d6/3.;
4515 Carretto, Carlo.Púšť uprostred mesta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..BS-142.;
4516 Carrey, Methode.Grammaire claire, simple, vivante.Paríž:.1900?..BZ-55.;
4517 Carroll, Patrick.Milovat, dělit se, sloužit :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1993..BS-158.;
4518 Cartagena, Bartholomaei.Definitiones titulorum decretalium.:.1667..C21/5a.;
4519 Cartwrighto, Thoma.Commentarii succincti dilucidi in proverbia salomonis.:.1663..C15/3a.;
4520 Casadio, Domenico.Madre Teresa Moro O.P..:.1998..BZ-24.;
4521 Casaroli, Agostino.Trýzeň trpělivosti : Svatý stolec a komunistické země (1963-1989).Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2001.80-7192-621-3.d6/5.;
4522 Casas, Bartolomé de las,1484-1566..Krótka relacja o wyniszczeniu Indian.Poznań ::\"W drodze\",.1988.8385008748.BZ-1.;
4523 Cascales, Josef G..K stavu dnešnej cirkvi. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1996.80-7165-048-X.BS-221.;
4524 Cásek, František.P. Arnold Janssen :.Olomouc ::Krystal,.1940..BS-150.;
4525 Casel, Odo.Das christliche Opfermysterium :.Köln ::Styria,.1968..d11/4b.;
4526 Casimiro, Jacobo.Clypeus philosophiae thomisticae contra veteres et novos ejus impugnatores.:.1729..C15/2b.;
4527 Casimiro, Jacobo.Clypeus philosophiae thomisticae contra veteres et novos ejus impugnatores.:.1729..C15/4b.;
4528 Casimiro, Jacobo.Clypeus philosophiae thomisticae contra veteres et novos ejus impugnatores.:.1729..C16/3b.;
4529 Casimiro, Jacobo.Clypeus philosophiae thomisticae contra veteres et novos ejus impugnatores.:.1729..C15/4a.;
4530 Casmanno, Othone.Pulcritudo omnium pulcerrima Iesus Christus ecclesiace suae sponsus.Frankfurt:.1607..C16/4b.;
4531 Cassirer, Ernst.Filosofie symbolických forem : 1.díl. Jazyk : Jazyk.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-10-0.d7/2.;
4532 Cassirer, Ernst.Filosofie symbolických forem : 2.díl. Mytické myšlení.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-11-9.d7/2.;
4533 Castellamare.Eucharistická duše.:.1942..d17/4a_CZ1920_1950.;
4534 Castro, Regis ; Castro, Maisa.Ježiš je môj priateľ. .Zvolen :Združenie Jas.2010.978-80-89219-22-3.BS-182.;
4535 Cather, Willa Sibert.Smrť ide po arcibiskupa.Bratislava:B. Buocik.1945..d15/3_SK1920_1950.;
4536 Catherová, Wila.Smrt si jde pro arcibiskupa.Praha:Vyšehrad.1972..VSH.;
4537 Catholic Church..Catechism of the Catholic Church.Dublin ::Veritas,.1995.1853902497.d18/2b.;
4538 Catholic Church..Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos Pii V. pontificis maximi iussu editus..Regensburg ::Pustet,.1907...C11/1b.;
4539 Catholic Church..Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos Pii V. pontificis maximi iussu editus..Regensburg ::Pustet,.1907...C31/1a.;
4540 Catholic Church..Das Messbuch der heiligen Kirche..Wien,:Herder.1966..d11/1b.;
4541 Catholic Church..Lektionar \"C.\".Wien,:Veritas-Verl..1970..d13/2.;
4542 Catholic Church..Perikopen-Buch fur die Messfeier an Wochentagen..Salzburg,:St. Peter.1966)..d13/2.;
4543 Catholic Church..Perikopen-Buch fur die Messfeier an Wochentagen..Salzburg,:St. Peter.1966)..d13/2.;
4544 Cathrein, Victor.Allgemeine Moralphilosophie.Leipzig:Vier Quellen.1924..d12/1b.;
4545 Cathrein, Victor,1845-1931..Moralphilosophie :.Leipzig ::Vier Quellen Verl,.1924..d13/1.;
4546 Cathrein, Victore, SJ.Philosophia moralis in usum scholarum.Friburg:.1905..C31/2b.;
4547 Cathrein, Viktor,1845-1931.Socialismus :.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1899..CZ1900.;
4548 Catulli, Valerii.Albi Tibulli equitis romani.:.1759..C10/5b.;
4549 Catullus, Tibullus.Propertius cum Galli fragmentis.:.1799..C11/1b.;
4550 Caussini, Nicolai.De eloquentia sacra et humana. Libri XVI..Kolín:.1634..C17/3a.;
4551 Caussino, Nicolao.Heilige hoffhaltung.:.1717..C17/2a.;
4552 Caviezel, F.W..Nepýtaj sa prečo!.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
4553 Caviezel, F.W..Nepýtaj sa prečo!.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
4554 Cazes, M.-Fr,.Le Probleme du bonheur.Saint-Maximin (Var) ::editions de la \"Revue du Rosaire,.1932. (10 novembre.)..BZ-1.;
4555 Cehuľa, Jozef.Za pravdou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..BS-138.;
4556 Ceizel, Benedik.Dejepis cirkevný pre meštianske školy.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1921..SSV1950.;
4557 Cellario, Christophoro.Conciones civiles sive orationes.:.1710..C10/5b.;
4558 Cellerin A.J..Maria - Královná nebeská.:Cellerin A. J. a syn.1894..CZ_1920.;
4559 Cepari, Virgilio,1564-1631.Leben der heiligen Maria Magdalena von Pazzis, aus dem Karmeliten-Orden.Regensburg ::Verlag von G. Joseph Manz,.1857..d12/2b.;
4560 Cesare, Pavese.Diabol na vŕškoch.:Smena.1986..d3/1_SK1950_1990.;
4561 Céspedes, Alba de.Nikto sa nevracia.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1944..MS.;
4562 Ceuppens, P. F., OP.Theologia biblica. IV. De mariologia biblica.:.1948..d18/5.;
4563 Ceuppens, P.F., OP.De historia primaeva.:.1934..BZ-26.;
4564 Ceuppens, P.F., OP.De historia primaeva.:.1934..BZ-27.;
4565 Ciampani, Marco.Carta archeologica della zona del soratte e dell'Etruria meridionale.:.2000?..d18/2b.;
4566 Ciampani, Marco.Fonti letterarie su Silvestro: La lana purpurea ed i raggi di sole.:.2003..d18/2a.;
4567 Ciampani, Marco.Silvestro e Constantino.:.2004..d18/2a.;
4568 Cianchetta, Romeo.Assisi.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-40-7.d6/8.;
4569 Cibulka, Josef.Dialektika a ontologie.Bratislava:Vydav.Slov.akadémie vied.1968..d8/4_CZ1950_1990.;
4570 Cicero, Marcus Tullius.Řeči proti Katilinovi.Praha:I. L. Kober.1924..BS-02.;
4571 Cicero, Marcus Tullius,.Tuskulské rozhovory. Laelius. O priateľstve a iné. Zv. 1.Bratislava:Tatran.1982..TATRAN.;
4572 Cicero, Marcus Tullius,106 pred Kr.-43 pred Kr.M. Tullii Ciceronis Disputationum Tusculanarum partes selectae.Praha:Alois Wiesner.1921..BS-182.;
4573 Cicero, Marcus Tullius,106-43 př. Kr..Rozmluvy tuskulské I /.Praha ::Springer,.1925..BS-182.;
4574 Ciceronis, M. T..Opera omnia .:.1794..C10/1b.;
4575 Ciceronis, M. T..Opera omnia .:.1794..C11/2b.;
4576 Ciceronis, M. T..Opera omnia .:.1794..C11/1b.;
4577 Ciceronis, M. T..Opera omnia .:.1794..C12/5b.;
4578 Cigánek, Vít.Křesťan a regulace porodnosti.Brno ::Cesta,.1991.80-85319-16-0.BS-215.;
4579 Cigánek, Vít.Křesťan a regulace porodnosti.Brno ::Cesta,.1991.80-85319-16-0.BS-126.;
4580 Cíger Hronský, Jozef.Andreas Búr majster.:Slovenský Tatran.1970..TATRAN.;
4581 Cíger Hronský, Jozef.Jozef Mak.:Tatran.1969..d3/7_SK1950_1990.;
4582 Cilento, Nunziatina, Martelli, Giorgio.V barvách duhy.Praha:Nové město.2001..BS-132.;
4583 Cincík, Jozef G.,.Jakub Bogdan.Martin:[s.n.].1935..BS-40.;
4584 Cincík, Jozef G.,1909-1992.Pútnicky kostol a kláštor v Šaštíne.Šaštín:Ústav saleziánov.1938..BS-218.;
4585 Cinek František.Arcibiskup Dr. Antonín Cyril Stojan. Praha:Fiala Rudollf.1933..d17/2a_cz1920-1950.;
4586 Cinek, František.Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku. I., II., III., IV. díl.V Olomouci ::Lidové knihkupectví,.1934..d17/1b_cz1920-1950.;
4587 Cinek, František.Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku. I., II., III., IV. díl.V Olomouci ::Lidové knihkupectví,.1934...d17/1a_cz1920-1950;
4588 Cinek, František,(1888-1966).Mariologie :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1991..SKRIPTA_5.;
4589 Cinek, František,1888-1966.Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku =.V Olomouci ::Lidové knihkupectví,.1932..BS-93.;
4590 Cipolletta, Giuseppe.La vergine nella mente e nell'arte di Dante.:.1972..d18/2b.;
4591 Cipriani, Settimio.Písemní úvodní kurs do studia písma svatého.:.1970?..SKRIPTA_2.;
4592 Cirbusová, Jolana,1884-1940.Tiché boje.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..SSV1950.;
4593 Cisnerio, Garcia.Exercitatorium spirituale cum directorio horarum canonicarum.:.1856..C16/5a.;
4594 Ciszek, Walter SJ.On ma vedie.:.1980?..SAM/5.;
4595 Claes, Ernest.Staré hodiny.Praha ::Vyšehrad,.1972..VSH.;
4596 Claes, Ernest,(1885-1968).Herman Coene :.Bratislava ::Spoloč. priateľov klasických kníh,.1944..SPKK.;
4597 Claes, Ernest,(1885-1968).Herman Coene :.Bratislava ::Spoloč. priateľov klasických kníh,.1944..SPKK.;
4598 Claudel, Paul,.Dobré slovo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-151.;
4599 Claudel, Paul,.Kantáta pre tri hlasy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..BS-87.;
4600 Claudel, Paul,1868-1955.Der Strom :.Frankfurt am Main ::Verlag Das goldene Vlies,.1955..d11/4b.;
4601 Claus, Josephi Ignatii.Spicilegium catechetico-concionatorium.:.1740..C18/3.;
4602 Claus, Josephi Ignatii.Spicilegium concionatorium conceptus morales.:.1763..C13/3a.;
4603 Claus, Josephi Ignatii.Spicilegium universale sacro-profanum.:.1762..C11/6.;
4604 Claus, Josepho Ignatio.Der an dilen orthen eingeladene sast prediger ....Augsburg:.1752..C17/6.;
4605 Clauß, Günter,1924-1994.Kinderpsychologie.Berlin::Volkseigener verlag,.1958..d13/1.;
4606 Clemente X..Synopsis admirabilis vitae b.p. Joannis a cruce.:.1675..C15/5b.;
4607 CLERICO, Ľudovít .Výchova : Hlavnie pravidla kresťanského domáceho vychovávania / podľa Ľudovíta Clericovho diela preložila a vydala Slovenská škola . :V Skalici : Slovenská škola.1867 ..d15/1b_SK1900.;
4608 Clerissac, Humbert.L'esprit de saint Dominique.:.1924..BZ-60.;
4609 Cloud, Henry.Změna přináší uzdravení : jak pochopit svou minulost a tím si zajistit zdravou budoucnost?.Praha:Návrat domů.2000.80-7255-014-4.d7/5.;
4610 Cmíral, Adolf.Jaro.:.1921..d17/5a_CZ1920_1950.;
4611 Cocceji, Joh..Commentarius in librum I Jobi, psalmos, proverbia, ecclesiasten et canticum canticorum. Tomus secundus.:.1644..C15/6.;
4612 Cocceji, Joh..Orationes. Consilia. Epistolae. Contra judaeos. Contra equitem polonum. Aphorismi. Contra socinianos et pontificios. Tomus octavus.:.1644..C15/6.;
4613 Coccejo, Johanne.Summa doctrinae de foedere et testamento dei.Amsterdam:.1691..C16/1b.;
4614 Coccejus, Johannes.Orationes, Consilia, Epistolae.Amstelod.:.1701..C15/1.;
4615 Coccejus, Johannes,1603-1669..Johannis Cocceji Theol. Doct ejusque & ling. sanct? in Acad. Franekerana professoris Commentarius in librum Ijobi, :.Prostant Amstelredami ::Apud Joannem Jansonium.,.1644..C15/1.;
4616 Cohausz, Otto.V sprievode Ježišovom.Trnava:[s.n.].1930..BS-213.;
4617 Cochem, Martin von,1634-1712.Ctihodného kněze Martina z Kochemu Výklad nejsvětější oběti mše svaté.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1897..CZ_1920.;
4618 Cochem, Martin von,1634-1712.Ctihodného kněze Martina z Kochemu Výklad nejsvětější oběti mše svaté.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1897..CZ1900.;
4619 Cojazzi, Antonin.Abeceda katolíka.S.l.:s.n..196..BS-26.;
4620 Cojazzi, Antonio,(1880-1953).Abeceda katolíka.Frýdek ::Exerciční dům,.1946..BS-46.;
4621 Cojazzi, Don A..Pier Giorgio Frassati.Olomouc:Krystal.1947..KRYSTAL.;
4622 Col , R. Dr..Nový zákon.olomouc:Nakladatelství Dobré Knihy v olomouci.1947..BIBCZ.;
4623 Col, Rudolf.Biblická hermeneutika.:.1938..BS-40.;
4624 Col, Rudolf.Biblická inspirace.Přerov:.1939..d17/2b_cz1920-1950.;
4625 Col, Rudolf.Biblická stilistika a poesie.Olomouc:.1948..BS-138.;
4626 Col, Rudolf.Biblická stilistika a poesie.Olomouc:.1948..BS-27.;
4627 Colagiovanni, Michele.Il brigantaggio nel lazio meridionale e l'opera di Gaspare del Bufalo.Rím:.1986..d18/1b.;
4628 Colombo, Sisto.Prosa latina cristiana.:.1941..BZ-16.;
4629 Combes, André,1899-1969.Introduction à la spiritualité de Sainte Thérèse de l\'enfant-Jésus, par l\'abbé André Combes. Préface de Mgr. Roger Beaussart.Paris ::J. Vrin,.1948..d18/6b.;
4630 Comiskey, John P..John Walsh second bishop of London in Ontario 1867-1889.Rím:.1999..d18/5.;
4631 Comitino, Joanne Baptista.Timor et amor Dei.:.1689..C18/4b.;
4632 Commer, Ernst,1847-1928.Hermann Schell und der fortschrittliche Katholizismus :.Wien ::H. Kirsch,.1908..d18/6b.;
4633 Concina, Daniele.Ad theologiam christianam dogmatico - moralem apparatus.:.1755..C15/2a.;
4634 Concina, Daniele.Manuale concinae seu theologia christiana dogmatico-moralis.:.1771..C16/5b.;
4635 Concina, Daniele.Theologia christiana dogmatico - moralis.:.1755..C21/1a.;
4636 Concina, Daniele.Theologia christiana dogmatico - moralis.:.1755..C10/2a.;
4637 Concina, Daniele, OP.Manuale concinae seu theologia christiana dogmatico - moralis.:.1771..C17/2b.;
4638 Congar, Yves,1904-1995.Vaste monde ma paroisse :.:.2005??..d18/8.;
4639 Congregatio de causis sanctorum.b. ZDISLAVAE DE LEMBERK.Roma - Italia:.1992..BZ-60.;
4640 Conradi, L.R..Slávne zjavenie Krista.Opava:Adventné nakladateľstvo.1930??..d15/5_SK1920_1950.;
4641 Coppa, Giovanni.Buďte věrní : homilie, rozhovory, přednášky : výbor (1990-1997.Kostelní Vydří:Karmelitánske nakladatelství.1998.80-7192-254-4.d6/6.;
4642 Copus J.E..Siruv syn neboli Historie Lazarova.:.1925..d17/4a_CZ1920_1950.;
4643 Copus, J.E..Lazar, priateľ Krista Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..BS-178.;
4644 Copus, J.E..Lazar, priateľ Krista Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..BS-49.;
4645 Copus, J.E..Lazar, priateľ Krista Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..SSV1950.;
4646 Copus, J.E..Lazar, priateľ Krista Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..BS-137.;
4647 Cordes, Paul Josef.Znamenia nádeje. Bratislava:Nové Mesto.1998.80-85487-53-5.d6/2.;
4648 Coreth, Emerich,1919-2006..Atheismus kritisch betrachtet..Munchen u. Freiburg/Br.,:Wewel.1971)..3879040303.d12/2b.;
4649 Cormier, Hyacinthi M..Triduo ante pascha et dominica resurrectionis.:.1910..C21/2b.;
4650 Cormier, Hyacinthi Mariae.Processionarium sacri ordinis praedicatorum.:.1913..C14/5a.;
4651 Corneau, Guy.Anatomie lásky : vztahy otec-dcera, matka-syn a jejich vliv na budoucí partnerské vztahy.Praha:Portál.2004.80-7178-930-5.d7/1.;
4652 Corner, David Gregor.Praemonita ad lectorem.:.1800?..C21/4a.;
4653 Cornforth, Maurice.Na obranu filosofie proti positivismu a pragmatismu.Praha:Stát.nakl.polit.literatury.1953..d8/3_CZ1950_1990.;
4654 Coronelli, P..Ordinum equestrium ac militarium brevis narratio.:.1715..C14/3.;
4655 Coronelli, P..Ordinum religiosorum in ecclesia militanti.:.1707..C14/3.;
4656 Costa Azpiroz Caroli Alphonsi Costa , magistri ordinis Iussu edita.Ordo exsequiarum Documenta III.Rom/e:S. Sabine.2008..d18/8.;
4657 Costa Azpiroz Caroli Alphonsi Costa , magistri ordinis Iussu edita.Ordo unctionis infirmorum eorumgue spiritualis cure - Documenta II.Rom/e:S. Sabine.2008..d18/8.;
4658 Costa, Carlos Azpiroz, OP.Liber constitutionum et ordinationum fratrum ordinis praedicatorum.Rím:.2010..d18/8.;
4659 Costain, Thomas B.1885-1965.Čierna ruža :.Košice ::Svojeť,.1948..d15/4_SK1920_1950.;
4660 Cottin, Sophie Ristaud,1770-1807.Vyhnanci sibiřští /.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1911..d10/5a_CZ1900_1920.;
4661 Coulevain, Pierre de,zemř. 1913.Srdce osamělé ... =.V Praze ::Jos. R. Vilímek,.1928..d10/3b_CZ1920_1950.;
4662 Courtois Abbé G..Najkrajšia história.:.1947..BS-53.;
4663 Courtois Abbé G..Najkrajšia história.:.1947..d15/6_SK1920_1950.;
4664 Courtois Abbé G..Najkrajšia história.:.1947..BS-148.;
4665 Courtois, Gaston.O bratskej láske.:.1970?..BS-15.;
4666 Courtois, Gaston.Vor dem angesicht des Herrn.:.1958..BZ-24.;
4667 Cozzi, Marcello.Vangelo e cultura in basilicata.:.2004..BZ-25.;
4668 Crampon, A..Le livre des psaumes.:.1930..C14/4b.;
4669 Crampon, Augustino.Supplementum ad commentaria in scripturam sacram.:.1877..C21/2a.;
4670 Crasset, Jean,1618-1692.Krassetovo Desítidenní duchovní cvičení tak zvané exercitie, čili, Křesťan v samotě :.V Praze ::[s.n.],.1885..CZ1900.;
4671 Crasset, Joannes, SJ.Der in der geistlichen sinode sich besindende christ....:.1743..C20/2b.;
4672 Crawley-Boevey, Mateo.Jézus a szeretet királya.:.1938..d14/1a.;
4673 Creanga Ion.Spomienky z detstva.:.1957..BS-53.;
4674 Crispi, Sallusti C..Bellum Iugurthinum.Praha:.1924..BS-136.;
4675 Croiset, Joan.Undachts uebungen aus alle tage des ganzen jahrs.Bamberg:.1779..C18/4b.;
4676 Croiset, Joan.Undachts uebungen aus alle tage des ganzen jahrs.Bamberg:.1779..C18/5b.;
4677 Croiset, Joanne, SJ.Andachts ubungen aus alle sonn und bewegliche jest tag des jahrs.Augsburg:.1749..C19/5a.;
4678 Croiset, Joanne, SJ.Ubungen.Augsburg:.1749..C16/2b.;
4679 Croiset, Joanne, SJ.Undachts, uebungen, aus alle tage des gangen jahrs.Bamberg:.1779..C16/2b.;
4680 Cronin, A. J.1896-1981.Křižákův hrob.Praha ::Vyšehrad,.1974..VSH.;
4681 Cronin, Archibald Joseph.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Slov.spisovateľ.1968.80-7114-591-2.d3/3_SK1950_1990.;
4682 Cronin, Archibald Joseph.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Slov.spisovateľ.1968.80-7114-591-2.d3/6_SK1950_1990.;
4683 Cronin, Archibald Joseph.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Slov.spisovateľ.1968.80-7114-591-2.d3/1_SK1950_1990.;
4684 Cronin, Archibald Joseph.Svetlo severu.:Slovenský spisovateľ.1961..d3/3_SK1950_1990.;
4685 Cronin, Archibald Joseph,.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK.;
4686 Cruz, Juana Inés de la, 1651-1695 - autor.Naděje do zlata tkaná.:Praha :.1988.80-7021-007-9.VSH.;
4687 Csaba, Margit,1898-1965.Čo má vedieť dievča pred vydajom.Bratislava ::V.H. Kurtha,.1944..BS-137.;
4688 Csánki, Dezső,1857-1933.Árpád és az árpádok :.Budapest ::Franklin-Társulat,.1907..n1/6.;
4689 Császár, Jozef.Príručka pre spovedníkov.:.1970..BS-180.;
4690 Csávossy, Elemér, SJ.Ige és élet.Budapešť:.1939..BZ-33.;
4691 Cserei, Franciscus.Assertiones ex universa philosophia.:.1731..C12/6b.;
4692 Csinos, Albin.Az izmaéliták magyarországon.:.1913..d14/1b.;
4693 Csizmadia, Andor..A magyar kozigazgatas fejlodese a XVIII. szazadtol a tanacsrendszer letrejotteig.Budapest ::Akademiai Kiado,.1976..9630507137.d14/2.;
4694 Csontos, Ladislav, SJ.Nová evanjelizácia. 2. ročník.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-021-7.BS-159.;
4695 Csosz, Imre.A kegyes - tanitó - rendek Nyitrán.Nitra:.1879..d18/6b.;
4696 Cullmann, Oscar,1902-1999.Die Christologie des Neuen Testaments.Tübingen ::J.C.B. Mohr (Paul Siebeck),.1963..d11/4a.;
4697 Cumming, James T..Pane, čo si myslíš o ...?.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-026-2.BS-159.;
4698 Cuniliati, Fulgentii.Catechista in pulpito sermones familiares.:.1771..C11/2a.;
4699 Cuniliati, Fulgentii.Compendium theologiae moralis universalis.:.1770..C21/4b.;
4700 Cuniliati, Fulgentii.Compendium theologiae moralis universalis.:.1770..C10/1a.;
4701 Cuniliati, Fulgentii.Compendium theologiae moralis universalis.:.1770..C21/4a.;
4702 Cuniliati, Fulgentii.Compendium theologiae moralis universalis.:.1770..C18/2b.;
4703 Cuniliati, Fulgentii.Compendium theologiae moralis universalis.:.1770..C10/3b.;
4704 Cuniliati, Fulgentii.Universae theologiae moralis.:.1767..C19/1a.;
4705 Curcellaei, Stephani.I kaini diaoiki.Amsterdam:.1758..C16/5b.;
4706 Curcellaeus, Steph..Pio et erudito lectori.:.1700?..C16/4b.;
4707 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1893.Rím:.1893..C19/6.;
4708 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1894.Rím:.1894..C16/6.;
4709 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1895.Rím:.1895..C18/6.;
4710 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1905.Rím:.1905..n1/2.;
4711 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1906.Rím:.1906..n1/2.;
4712 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1907.Rím:.1907..n1/2.;
4713 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1908.Rím:.1908..n1/2.;
4714 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1909.Rím:.1909..n1/2.;
4715 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1910.Rím:.1910..n1/2.;
4716 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1911.Rím:.1911..n1/2.;
4717 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1912.Rím:.1912..n1/2.;
4718 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1913.Rím:.1913..n1/2.;
4719 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1914.Rím:.1914..n1/2.;
4720 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1915.Rím:.1915..n1/2.;
4721 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1916.Rím:.1916..n1/2.;
4722 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1917.Rím:.1917..n1/2.;
4723 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1918.Rím:.1918..n1/2.;
4724 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1919.Rím:.1919..n1/2.;
4725 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1920.Rím:.1920..n1/2.;
4726 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1921.Rím:.1921..n1/2.;
4727 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1922.Rím:.1922..n1/2.;
4728 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1923.Rím:.1923..n1/2.;
4729 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1924.Rím:.1924..n1/2.;
4730 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1925.Rím:.1925..n1/2.;
4731 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1926.Rím:.1926..n1/2.;
4732 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1927.Rím:.1927..n1/2.;
4733 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1928.Rím:.1928..n1/2.;
4734 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1929.Rím:.1929..n1/2.;
4735 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1930.Rím:.1930..n1/2.;
4736 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1931.Rím:.1931..n1/2.;
4737 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1932.Rím:.1932..n1/2.;
4738 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1933.Rím:.1933..n1/3.;
4739 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1934.Rím:.1934..n1/3.;
4740 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1935.Rím:.1935..n1/3.;
4741 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1936.Rím:.1936..n1/3.;
4742 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1937.Rím:.1937..n1/3.;
4743 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1938.Rím:.1938..n1/3.;
4744 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1939.Rím:.1939..n1/3.;
4745 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1940.Rím:.1940..n1/3.;
4746 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1945.Rím:.1945..n1/3.;
4747 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1946.Rím:.1946..n1/3.;
4748 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1947.Rím:.1947..n1/3.;
4749 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1948.Rím:.1948..n1/3.;
4750 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1949.Rím:.1949..n1/3.;
4751 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1950.Rím:.1950..n1/3.;
4752 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1951.Rím:.1951..n1/3.;
4753 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1952.Rím:.1952..n1/3.;
4754 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1953.Rím:.1953..n1/3.;
4755 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1958.Rím:.1958..n1/3.;
4756 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1959.Rím:.1959..n1/3.;
4757 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1960.Rím:.1960..n1/3.;
4758 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1961.Rím:.1961..n1/3.;
4759 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1962.Rím:.1962..n1/3.;
4760 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1963.Rím:.1963..n1/3.;
4761 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1964.Rím:.1964..n1/3.;
4762 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1965.Rím:.1965..n1/3.;
4763 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1966.Rím:.1966..n1/3.;
4764 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1967.Rím:.1967..n1/3.;
4765 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1968.Rím:.1968..n1/3.;
4766 Curie, Eva.Madame Curie.:Mladé letá.1957..d3/2_SK1950_1990.;
4767 Curtius, Quintus.Livio, sallustio quoque ac Caesare.:.1747..C10/4a.;
4768 Cypriano.Thesaurus Carmelitarum.:.1627..C10/5b.;
4769 Cyril, Vasiľ.Gréckokatolíci.Košice:BYZANT.2000.80-85581-23-X.BS-145.;
4770 Czambel, Samo,.Rukoväť spisovnej reči Slovenskej.Turčiansky sv. Martin:Kníhtlačiarsky úč. spolok.1919..d15/2b_SK1900_1920.;
4771 Czapik, Július, Dr..Smiluj sa nad nimi, Pane.:Banská Bystrica.1936..d15/4_SK1920_1950.;
4772 Czeke, Vilma B..Ježiškove husličky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..SSV1950.;
4773 Czerny, Damiani.Institutionum hermeneuticarum novi testamenti libri duo.:.1782..C20/3b.;
4774 Czerny, Damiani.Institutionum hermeneuticarum novi testamenti libri duo.:.1782..C11/1b.;
4775 Czerny, Damiani.Institutionum hermeneuticarum novi testamenti libri duo.:.1782..C11/1b.;
4776 Czerny, Damiani.Institutionum hermeneuticarum novi testamenti libri duo.:.1782..C11/1b.;
4777 Czerny, Damiani.Institutionum hermeneuticarum novi testamenti libri duo.:.1782..C11/1b.;
4778 Czerwińska, Malgorzata.Późno umilowalem.:Ksiegarnia św. Jacka.1989.83-7030-025-1.BZ-1.;
4779 Czeska-Maczynska, M..Kristov rytier. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1944..SSV1950.;
4780 Czeska-Mączyńska, M..Kristov rytier.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950.;
4781 Cziklay, Lajos.Katholikus hajadonok konyve.Budapešť:.1892..C17/1b.;
4782 Czingely, Carolus Joannes.Institutionum imperialium liber I..:.1734..C11/2a.;
4783 Cziráky, Gyula.A mi apostolaink.Budapešť:.1897..BZ-38.;
4784 Czobor, Adam.Novus succursus az az uj segétség.:.1689..C19/2a.;
4785 Czobor, Adam.Novus succursus az az uj segétség.:.1689..C18/2a.;
4786 Czuczor.Kolteményei.Budapešť:.1887..C19/5b.;
4787 Čajak, Ján,1863-1944.Z povinnosti /.Bratislava ::SVKL,.1956..HK.;
4788 Čajak, Ján,1897-1982.V zajatí na Holíčskom hrade :.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1968..d3/5_SK1950_1990.;
4789 Čajka, J. H.,1911-.Spoveď..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1944..BS-192.;
4790 Čajkovskij, Andrij.Žonate či bezženne svjaščenstvo?.:.1900?..BZ-58.;
4791 Čala, Antonín.Duchovní hudba. Olomouc:Krystal.1946..KRYSTAL.;
4792 Čala, Antonín.Mše svatá.Olomouc:Krystal.1941..BS-17.;
4793 Čala, Antonín.Mše svatá.Olomouc:Krystal.1941..KRYSTAL.;
4794 Čala, Antonín.Základy komunismu.Praha:Krystal.1946..BS-183.;
4795 Čala, Antonín,1907-1984.O povaze svátostných charakterů /.Praha ::[nákladem vlastním],.1938..KRYSTAL.;
4796 Čambál, Andrej.Duchovné cvičenia pre kňazov.:.1929..BS-168.;
4797 Čambál, Andrej.Duchovné cvičenia pre kňazov /.V Trnave ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1929..POSOL.;
4798 Čambál, Andrej, SJ.Ako sa krešú svätí?.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..BS-15.;
4799 Čambál, Andrej, SJ.Anjelské pozdravenie.Trnava:.1947..BS-48.;
4800 Čambál, Andrej, SJ.Anjelské pozdravenie.Trnava:.1947..BS-16.;
4801 Čambál, Andrej, SJ.Cena posväcujúcej milosti, alebo, Odborníci oceňujú neznámy poklad.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1933..BS-167.;
4802 Čambál, Andrej, SJ.Fasciculus de actione catholica.Trnava:[Spolok sv. Vojtecha].1934..BZ-58.;
4803 Čambál, Andrej, SJ.Fasciculus de actione catholica.Trnava:[Spolok sv. Vojtecha].1934..BS-63.;
4804 Čambál, Andrej, SJ.Sväté misie v obrazoch.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1922..BS-190.;
4805 Čambál, Ondrej.Cesta do neba.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1928..BS-205.;
4806 Čambál, Ondrej.Cesta do neba.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1928..POSOL.;
4807 Čambál, Ondrej.Prevrátený svet a či najväčšia hlúposť sveta /.Trnava ::Posol božského srdca Ježišovho,.1927..BS-193.;
4808 Čapek, Karel.Hovory s T.G.Masarykem.Praha:F.Borový.1947..d9/3b_CZ1920_1950.;
4809 Čapek, Karel.Kalendár; Zahradníkov rok.:Pravda.1982..d3/1_SK1950_1990.;
4810 Čapek, Karel.Mlčení s T.G.Masarykem.:Praha : Fr.Borový.1936..BS-29.;
4811 Čaplovič, Pavol.Slanický ostrov umenia.Martin:Osveta.1974..d3/4_SK1950_1990.;
4812 Čarnogurský, Ján.Väznili ich za vieru.Bratislava:Pramene .1990..BS-153.;
4813 Čarnogurský, Pavol.Svedok čias.Bratislava:USPO.1997.80-88717-22-1.d7/1.;
4814 Čarskaja, Lidija Aleksejevna.Pred rozchodom.Žilina:O. Trávniček.1948..d15/5_SK1920_1950.;
4815 Časár, Viktor, OFM.Compendium liturgiae sacrae.:.1785..BS-29.;
4816 Čečetka, Juraj,.Príručný pedagogický lexikon II.Turčiansky Sv. Martin:Kompas.1943..d15/6_SK1920_1950.;
4817 Čečetka, Juraj,.Slovenské evanjelické patronátne gymnázium v Turčianskom Svätom Martine.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1939..BS-44.;
4818 Čechov, Anton Pavlovič,.Černý mnich a jiné povídky \h [AUL]. Slovart:Praha.1997.80-7209-048-8.d6/7.;
4819 Čechov, Anton Pavlovič,.Rozprávky I.V Turčianskom Sv. Martine:Kníhtlačiarsky účastinársky spolok.1923..d15/4_SK1920_1950.;
4820 Čejka G. a Pokorný L..Sborník teologických statí II..Praha:ČKCH.1983..BS-93.;
4821 Čelko, V..Spoločné modlitby Spolku sv. Vincenta.Trenčín:V. Čelko.1944?..BS-74.;
4822 Čeněk z Vartemberka, Josef, 1765-1843 - autor;.Kázanj Nědělnj Díl II.. :W Praze ;.1834..BS-162.;
4823 Čep Jan.Rozptýlené paprsky.:.1946..BS-35.;
4824 Čep, Jan,(1902-1974).Rozptýlené paprsky :.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1946..BS-01.;
4825 Čep, Jan,(1902-1974).Rozptýlené paprsky :.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1946..BS-203.;
4826 Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského III..:.1975..SAM/4.;
4827 Černá, Zdislava.Ve škole sv. Otca Dominika.:.1980?..SAM/4.;
4828 Černilovskij, Zinovij Michajlovič,1914-1995.Dějiny státu a práva za kapitalismu :.Praha ::SPN,.1953..BS-186.;
4829 Černocký, Karel,1879-1948.Práce úděl člověka :.Olomouc ::Velehrad,.1947..d17/5b_CZ1920_1950.;
4830 Černohorský, František, 1812-1873 - autor;.Nedělní zábawa rodin křesťanských, čili, Rozjímání o důležitých prawdách swatého náboženstwí.:W Praze :.1865..CZ_1920.;
4831 Černohouz Jan.Encyklopedie obrazuv.:.1883..CZ1900.;
4832 Černohouz, Jan.Sbírka historických příkladuv z dějin slovanských. Díl II..:.1896..CZ1900.;
4833 Černovský, Ferdinand Bedřich,1869-1929.Adoro te devote latens Deitas :.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl,.1913?..BS-217.;
4834 Černušák Gracian.Dějiny Evropské hudby.Praha - Bratislava:Panton.1964..d8/3_CZ1950_1990.;
4835 Černý Václav.Promluvy nedělní a sváteční.:.1896..BS-24.;
4836 Černý, Jan,1871-1944.Rosa mystica =.Na Velehradě ::Methoděj Melichárek,.1913..d10/4a_CZ1900_1920.;
4837 Červeň, Jan.Modrá katedrála.:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.1998.80-88735-75-0.d7/2.;
4838 Červeň, Jozef.Akú mám povahu? 8-typovka.:.1999..BS-221.;
4839 Česká biblická společnost.Bible.Praha:Zvon.1991.80-7113-009-5.BIBCZ.;
4840 Česká dominikánska provincie.Co je to dominikán?. Olomouc:Krystal.1948..BS-29.;
4841 Česká dominikánska provincie.Co je to dominikán?. Olomouc:Krystal.1948..KRYSTAL.;
4842 Česká dominikánska provincie.Co je to dominikán?. Olomouc:Krystal.1948..BS-32.;
4843 Česká dominikánska provincie.Co je to dominikán?. Olomouc:Krystal.1948..BS-55.;
4844 Česká liturgická komise.Obřady pokání.Praha ::Česká liturgická komise,.1982..BS-157.;
4845 Česká liturgická komise..Obřady biřmování.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1974..BS-157.;
4846 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..BIBCZ.;
4847 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..BIBCZ.;
4848 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..BIBCZ.;
4849 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..BIBCZ.;
4850 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..BIBCZ.;
4851 Čierna, Mária.Nemecko-slovenský slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1991.80-08-01408-3.d1/1_SLOVNIKY.;
4852 Čihák, Jozef.Časopis katolíckeho duchovenstva.Praha:Jozef Čihák.1937..p1/5b.;
4853 Čitbaj, František.Cirkev nie sú steny a strecha, ale viera a život.... .Prešov :Prešovská univerzita.2010.978-80-555-0148-2.d6/2.;
4854 Čížek, Antonín.Synaxár životy svätých.Prešov:SB P.P.Gojdiča.1998.80-967341-1-3.d6/5.;
4855 Čižmár, Marián.Generál piaristov z Plavča.Levoča:Polypress.1999.80-88704-21-9.BS-131.;
4856 Čižmár, Marián.Generál piaristov z Plavča.Levoča:Polypress.1999.80-88704-21-9.d7/3.;
4857 Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2.d7/4.;
4858 Čižmár, Marián.Starobylý a pútnický Veľký Šariš.Levoča:Polypress.1999.80-88704-24-3.BS-216.;
4859 Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.BS-153.;
4860 Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.BS-152.;
4861 Členovia rádu bosých karmelitánok na Slovensku.Sv. Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1996.80-7114-197-6.BS-153.;
4862 D'Agostino, Simone.Dall'Atto all'azione.:.1999..d18/2a.;
4863 D'Amato, A..La devozione a Maria nell'oridne Domenicano.Bologna:.1984..BZ-1.;
4864 d'Azeglio, Massimo.Ovvero i palleschi e i piagnoni.:.1850..C22/2b.;
4865 D'Elpidio, Raimondo, OP.Le beatitudini oggi.:.1969..PZ-1.;
4866 D'Elpidio, Raimondo, OP.Lo Spirito santo.Neapol:.1986..BZ-30.;
4867 D\'Alfonso, Nicola.Anglicky :.Praha ::Fr. Řivnáč,.1920..BS-125.;
4868 d\'Eschevannes, Carlos.Le Merveilleux corps humain :.Paris ::P. Téqui,.1934..d18/6b.;
4869 da Ponte, Ludovico.Meditazioni sopra i principali misteri della nostra santa fede.Benátky:.1761..C16/4a.;
4870 Dabiré, Laurent.L'acces a la justice dans l'eglise et dans l'etat au Burkina Faso.:.2005..BZ-24.;
4871 Dąbrowski, Eugeniusz,1901-1970.Konkordancja podręczna Pisma Świętego Nowego Testamentu /.Poznań ;; Warszawa ;; Lublin ::Księgarnia św. Wojciecha,.1955..C14/1a.;
4872 Dacík , R.M..Buh odplatitel.olomouc:Dominikánska edice Krystal.1941..BS-162.;
4873 Dacík , R.M..Buh odplatitel.olomouc:Dominikánska edice Krystal.1941..KRYSTAL.;
4874 Dacík , R.M..Buh v duši .olomouc:Dominikánska edice Krystal.1942..KRYSTAL.;
4875 Dacík , R.M..Buh ve svátostech.olomouc:Dominikánska edice Krystal.1948..KRYSTAL.;
4876 Dacík , R.M..Buh ve svém díle.olomouc:Dominikánska edice Krystal.1938..KRYSTAL.;
4877 Dacík Reginald.Cesta apoštolské svatosti.:.1940..KRYSTAL.;
4878 Dacík, R. M..O přátelství.:.1946..BS-40.;
4879 Dacík, R. V., OP.Kněžské rekolekce.:.1970?..SAM1/b.;
4880 Dacík, R. V., OP.Po cestě našich otcu.:.1950?..BS-107.;
4881 Dacík, R.M..Boh a duša.:.1970?..BS-22.;
4882 Dacík, R.M..Buh v Ježiši Kristu .Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1939..KRYSTAL.;
4883 Dacík, R.M..Duše světcu.:.1946..BS-48.;
4884 Dacík, R.M..Úvod do teológie.:.1970..BS-21.;
4885 Dacík, R.M..Úvod do teológie.:.1970..BS-27.;
4886 Dacík, Reginald.Buh a jeho život. Olomouc:Krystal.1941..BS-189.;
4887 Dacík, Reginald.Buh va svém díle. Olomouc:Krystal.1938..KRYSTAL.;
4888 Dacík, Reginald.Žij a modli se s Církví.Bratislava:Obzor.1980?..BS-195.;
4889 Dacík, Reginald.Žij a modli se s Církví.Bratislava:Obzor.1980?..SKRIPTA_3.;
4890 Dacík, Reginald M.,(1907-1988).Studentský apoštolát.Olomouc ::Krystal,.1945..KRYSTAL.;
4891 Dacík, Reginald Maria,(1907-1988).Mravouka :.Olomouc ::Krystal OP,.1946..KRYSTAL.;
4892 Dacík, Reginald Maria,(1907-1988).Mravouka :.Olomouc ::Krystal OP,.1946..KRYSTAL.;
4893 Dacík, Reginald Maria,1907-1988.[Věrouka pro laiky..V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1941..KRYSTAL.;
4894 Dacík, Reginald O.P..Svätí všedného dňa.:.1980?..BS-141.;
4895 Dacík,R.M..Prameny duchovního života.Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1947..KRYSTAL.;
4896 Ďačok, Ján,1955-.Človek, utrpenie, nemocnica.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-300-3.d6/6.;
4897 Ďaďo, Jozef.Kráľovná Mája r. I. (1938).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1938..p1/5b.;
4898 Ďaďo, Jozef.Kráľovná Mája r. I. (1938).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1938..PS-13.;
4899 Dagens, Claude, 1940- - autor.Pozvat současnou společnost k životu z víry :.:Kostelní Vydří :.2003.80-7192-816-X.BS-121.;
4900 Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy : svaté město ve světle Starého a Nového zákona.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-28-6.BS-117.;
4901 Dachovský, Karel.Cesta františkánského kněze Jana Bárty.Praha:Řád L. P..1992..BS-218.;
4902 Dachovský, Karel.Umlčený zvon.:Řád.1991..SKRIPTA_3.;
4903 Dachovský, Karel.Umlčený zvon.:Řád.1991..BS-151.;
4904 Dakov, Sergej.Odpusť, Natašo., Samaritánka., Souostroví Gulag /úryvek.:Signum unitátis.1991..BS-152.;
4905 Dakov, Sergej K..Patrím k vám.Bern:MPK.1983..SUCM.;
4906 Dalmais, I. H..Initiation a la liturgie.:.1959..d18/8.;
4907 Damborský, Ján.Slovenská mluvnica pre stredné školy a učiteľské ústavy.:.1930..d15/3_SK1920_1950.;
4908 Damiani, Ján.Justa religionis coactio seu apodixis.Budín:.1763..C16/4a.;
4909 Damiani, Petro.Vita et acta sanctissimi patris et patriarchae Romualdi.Viedeň:.1723..C18/5a.;
4910 Dancák, František.Nad modlitbou svätého ruženca.V. Lomnica:Miros.1992.80-85443-04-X.BS-145.;
4911 Dancák, František.Slová našej Matky c František Dancák.Kružlov:Miros.1991.80-85443-03-1.BS-221.;
4912 Dancák, František.Slovo r. XVII. (1985).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava.1985..d16/3.;
4913 Dandolo Milli.Anjel hovoril.:.1943..MS.;
4914 Dandolo, Milli.Anjel hovoril.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1943..BS-30.;
4915 Dandolo, Milly.Srdcia cestujú.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1941..SSV1950.;
4916 Danes, Petro Ludovico.Institutiones doctrinae christianae sive compendium theologiae.:.1733..C18/5a.;
4917 Dáni, Ede.Arany mondások.:.1940?..d14/1a.;
4918 Daniel Rops.Písmo sväté pre deti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..SKRIPTA_3.;
4919 Daniel-Rops, Henri,1901-1965..Marges de la priere /.Paris ::La Colombe,.1947...BZ-59.;
4920 Daniel, Defoe.Moll Flandersová.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..d3/3_SK1950_1990.;
4921 Daniel, G..Das rosenkranz-gebet das gebet der roth.:.1874..C22/1b.;
4922 Daniel, Yvan.Dietky slávy.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1949..BS-190.;
4923 Daniel, Yvan.Dietky slávy.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1949..BS-167.;
4924 Danielik, József.A torténet szelleme.:.1857..C14/5a.;
4925 Daniss, František.Kázně neďelné a swátečné na celí rok. I. diel.:.1841..C14/2b.;
4926 Daniss, František.Kázně neďelné a swátečné na celí rok. II., III., IV. diel.:.1841..C13/1a.;
4927 Dankelman, J.L.F..Christsein in dieser Zeit :.Freiburg ::Herder,.1964..d12/2b.;
4928 Dankelman, Joannes Laurentius Fredericus.Christliche Lebensgestaltung.Freiburg i. Br. ;Basel ;Wien:Herder.1967..d12/1a.;
4929 Danko, Jozef Karol.Collationes Fr. Bernardi de Lutzenburgo O. P. De quindecim virtutibus glorios.Mohuč:.1868..BZ-51.;
4930 Dante.Komédiája elso rész. A pokol.:.1912..d14/1a.;
4931 Dante Alighieri,1265-1321..Dante komédiája.(Budapest),:.1922).)..d14/1b.;
4932 Dante, Alighieri.Božská komédia. Očistec.:Tatran.1982..TATRAN.;
4933 Danzas, Julija Nikolajevna.L\'Itinéraire religieux de la conscience russe /.Juvisy (Seine-et-Oise) ::Les Éditions du Cerf,.1930-..C14/1b.;
4934 Darbins, Pascal.Leben und schriften.:.1872..C20/5b.;
4935 Daubner, Ján Alojz.Deväťdňová pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..POSOL.;
4936 Daubner, Ján Alojz.Deväťdňová pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..C16/5b.;
4937 Daubner, Ján Alojz.Posol Božského Srdca Ježišovho r. V. (1901).Trnava:.1901..PS-46.;
4938 Daubner, Ján Alojz.Posol Božského Srdca Ježišovho r. VI. (1902).Trnava:.1902..PS-18.;
4939 Daubner, Ján Alojz,1856-1909.Deväťdňová pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944..POSOL.;
4940 Daucourt, Gérard.Prijať Opustiť Dúfať.Bratislava:DAKA.1993.80-900539-9-8.BS-158.;
4941 Daude, Adriano, SJ.Historia universalis et pragmatica romani imperii.:.1751..C11/1a.;
4942 Daudet, Alphonse,1840-1897.Choix de contes..Prague ::Jednota Čs. matematiků a fysiků,.1932..BZ-49.;
4943 Daumer.Das wunder.Regensburg:.1874..BZ-40.;
4944 David-Windstosser, M..Frauenmystik im Mittelalter /.[S.l.] ::Josef KöselandFriedrich Pustet,.1950??..d18/6b.;
4945 Davies, Chris.Ježiš - jeden z nás.Bratislava:IFES.1981..d3/4_SK1950_1990.;
4946 Davies, Norman,1939-.Boże igrzysko.Kraków:\"Znak\".1989.8370060528 (viaz.);83-7006-052-8.d18/1b.;
4947 Dawson, Christopher.Pokrok a náboženství.:.1947..d17/1c_cz1920-1950.;
4948 Dawson, Christopher.Pokrok a náboženství.:.1947...;
4949 Dawson, Christopher.Pokrok a náboženství.:.1947..d17/1c_cz1920-1950.;
4950 Dänhardt, Albert.Theologisches Jahrbuch..Leipzig ::St. Benno,.1964..d13/1.;
4951 de Amicis, Edmondo.Ai Ragazzi discorsi.:.1921..C21/1b.;
4952 de Amicis, Edmondo.Alla gioventu letture scelte.:.1922..C14/2a.;
4953 de Amicis, Edmondo.La maestrina degli operai.:.1921..C14/1a.;
4954 de Amicis, Edmondo.Speranze e Glorie le tre capitali.:.1925..C14/2a.;
4955 De Amicis, Edmondo,1846-1908.Srdce.Bratislava:Karol Müller.1946..d15/4_SK1920_1950.;
4956 de Avila´s, Juan.Audifilia .Regensburg:.1861..C17/4a.;
4957 de Avila, Juan.Reden aus das heiligste ultarsacrament.Regensburg:.1881..C18/1b.;
4958 de Barzia, Josephi.Manuductio ad excitatorem christianum.:.1727..C17/6.;
4959 de Barzia, Josephi.Manuductio ad excitatorem christianum. Tomus primus.:.1767..C14/6.;
4960 de Barzia, Josepho.Christianus animarum excitator.:.1721..C21/6.;
4961 de Bonald .La couronne de Marie .Lyon:.1860..BZ-45.;
4962 de Boxadors, Joannis Thomae.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1771..C14/4a.;
4963 de Boxadors, Joannis Thomae.Calendarium?.:.1759..C14/2a.;
4964 de Boxadors, Joannis Thomae.Officium hebdomadae sancte ff. Praedicatorum.:.1758..C14/3.;
4965 de Boylesve Marin S.J..Myšlenka na den.:.1948..d17/3a_cz1920-1950.;
4966 de Boylesve Marin S.J..Myšlenka na den.:.1948..d17/1a_cz1920-1950.;
4967 de Bussieres, Joannis.Scanderbegus.:.1730..C15/2b.;
4968 de Cauz, Constantini Francisci.De cultibus magicis .:.1771..C11/2a.;
4969 de Cice, I..Le frére.:.1929..BZ-27.;
4970 De Coster, Charles Théodore Henri,1827-1879.Svatební cesta.V Praze ::Pavel Prokop a Svoboda,.1948..d17/1a_cz1920-1950.;
4971 de Couesnongle, Vincentii.Liturgia horarum proprium officiorum ordinis praedicatorum.:.1982..C14/1a.;
4972 de Couesnongle, Vincentii.Liturgia horarum proprium officiorum ordinis praedicatorum.:.1982..d18/6a.;
4973 de Dalmases Candido S.J..K životopisu svätého Ignáca z Loyoly.Madrid:.1979..SAM/5.;
4974 de Ganay, M. C..Comment representer les saints Dominicains.:.1926..BZ-49.;
4975 de Graveson, Ignatio.Tractatus de vita, mysteriis, et annis Jesu Christi.:.1761..C19/3.;
4976 de Guibert, Iosephus, SJ.Breves adnotationes in cursum methodologiae generalis.Rím:.1935..BZ-53.;
4977 de Chardin, Pierre.Pisma wybrane.:.1967..BZ-54.;
4978 de Chardin, Pierre Teilhard.Božské prostredie. Kanada):Dobrá kniha.1974..BS-108.;
4979 de Chardin, Pierre Teilhard.Ľudstvo ako jav.:.1947..SAM/7.;
4980 de Chardin, Pierre Teilhard.Úvahy o šťastí.:.1980?..SAM/7.;
4981 de Jamaigne, Joanne Ernesto.Deus viator sive enchiridion concionatorium.:.1688..C15/5b.;
4982 de Jamaigne, Joanne Ernesto.Deus viator sive enchiridion concionatorium.:.1688..C16/2b.;
4983 de Jamaigne, Joanne Ernesto.Deus viator sive enchiridion concionatorium.:.1688..C16/4a.;
4984 De Jonghe Bernardus.Belgium Dominicanum.:.1996..d18/2a.;
4985 de Jonghe, Bernardo.Belgium Dominicanum sive historia sacri ordinis praedicatorum.:.1719..C12/6a.;
4986 de Kempis, Thomae.Viator Christianus recta ac regia.Trnava:.1744..C18/5b.;
4987 de Kempis, Thomae.Viatoris christiani, pars altera in qua Thomae de Kempis.Trnava:.1744..C15/5a.;
4988 de la Boullaye, Pinard, SJ.Conferences de Notre-Dame de Paris .Paríž:.1934..BZ-50.;
4989 de la Caille.Lectiones elementares opticae.Viedeň:.1766..C19/3.;
4990 De Liguori, Alfonso.Grandezza e doveri del sacerdote.Rím:.1928..BZ-30.;
4991 de Liguori, Alphons.Betrachtungen aus alle tage des jahrs.Augsburg:.1775..C20/4a.;
4992 de los Rios, Bartholomeo.Vitta coccinea sive commentarius super evangelia passionis et resurrectionis Christi Domini.Antverpy:.1646..C19/4a.;
4993 de Martini, Caroli Antonii.Lege naturali positiones.Viedeň:.1772..C18/1a.;
4994 de Martini, Caroli Antonii.Positiones de jure civitatis in usum auditorii vindobonensis.:.1768..C11/1b.;
4995 de Medicis, Hieronimo.Formalis explicatio summae theologicae s. Thomae quinatis.:.1862..C13/1a.;
4996 de Molina, Antonio.Instructio sacerdotum ex ss. patribus.:.1865..C16/5a.;
4997 de Musset Alfred.S láskou nejsou žerty.Praha:Orbis.1956..d8/1_CZ1950_1990.;
4998 de Naxera, Emmanuele.In iudices commentarii litterales, moralesque.:.1656..C20/6.;
4999 de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C19/5a.;
5000 de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C21/2a.;
5001 de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C17/1b.;
5002 de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C19/1b.;
5003 de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C20/4b.;
5004 de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C19/5b.;
5005 de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C20/4b.;
5006 de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C17/5a.;
5007 de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Friburg:.1908..C16/4b.;
5008 de Ragusio, Iohannis.Tractatus de ecclesia.Záhreb:.1983..d18/5.;
5009 de Roskovány, Augustino.Coelibatus et breviarium.Budapešť:.1861..C18/2a.;
5010 De Roskovány, Augustinus.Supplementa ad collectiones monumentorum et literaturae ....:.1889..BZ-15.;
5011 de Saint Jure, Johann Bapt..Jesus, der gehrenzigte .Regensburg:.1871..C18/1b.;
5012 de Solages.Le probleme de l'Apostolat dans le monde moderne.Paríž:.1934..BZ-44.;
5013 de Vries, Anna.Slunce chudých.:Vyšehrad.1977..VSH.;
5014 de Waal, Anton.Katakomben bilder.:.1900?..BZ-26.;
5015 de Wohl, Luis.Svetlo nad Akvinom. I., II., III., IV. diel.:.1975..SAM/4.;
5016 De Wulf, Maurice,1867-1947.Histoire de la philosophie médiévale..Paris ::F. Alcan,.1947..BZ-47.;
5017 Debowski, Nicolai.Judaismus convictus eu demonstratio evidentissima legem veterem cessasse promissum messiam advenisse Jesum Christum .:.1757..C15/3b.;
5018 Debut, Janine.Eurisko.Paríž:.1980..d18/7b.;
5019 Decani, Domini.Assertiones ex universa theologia dogmatica.:.1807..C12/4b.;
5020 Decronille.Priesterliche betrachtungen.:.1912..C14/1a.;
5021 Dedek, Crescens Lajos.Klasszikus Arany Biblia :.Budapest ::Herzig M.,.1897..n1/6.;
5022 Dedinger, Joannes.Hyperdulia deiparae.:.1673..C12/2b.;
5023 Degro, Imrich (1969).Dejiny novovekej filozofie.Košice:TF KU v Ružomberku.2003..SKRIPTA_4.;
5024 Deharbe, J., SJ.Groser katholischer katechismus.Regensburg:.1879..C19/1b.;
5025 Deharbe, Jos., SJ.Examen ad usum cleri.:.1906..C21/1b.;
5026 Deharbes, Jos..Groser katholischer katechismus.:.1911..C22/2b.;
5027 Dehon, L..La vie interieure.:.1919..C14/1b.;
5028 Dekeni, Joannis.Observationes poeticae.:.1807..C12/4b.;
5029 Delaporte, Theophile.Katolíci moroví /.Stará Říš ::Marta Floriánová,.1932..BS-200.;
5030 Deledda, Grazia,1871-1936.Eliáš Portolu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..SSV1950.;
5031 Deleddová Grazia.Trstiny vo vetre.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1969..KNC.;
5032 Dell'Orto, Stefano.Rita z Kascie svätá pre všetkých.Praha:Paulínky.2007.978-80-86949-26-0.BS-216.;
5033 Delp, Alfred.Tragische Existenz :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1935..d11/3a.;
5034 Dembowski, Jan.Tierpsychologie.Berlin ::Akademie Verlag,.1955..d13/1.;
5035 Demjanovičová, Miriam Terézia.Väčšia dokonalosť.Rím:SÚSCM.1984..BS-98.;
5036 Demo, Martin.Dejiny pedagogiky.:.2000?..BS-68.;
5037 Demo, Ondrej.Z klenotnice slovenských ľudových piesní.Bratislava:Opus.1981..d3/7_SK1950_1990.;
5038 Demoto, Jozef František.Poptání obzvláštního wzhledu a wznešenosti na swatém místě ....Praha:.1824..C18/2b.;
5039 Demovič, Imrich .Pribijeme ťa na kríž ; Imrich Demovič, Rudolf Dobiáš, Ján Chovanec, Slavo Kalný, František Mucha, Jozef Michaláč.Bratislava:Nezávislosť.1991.80-85217-12-0.BS-158.;
5040 Démuth, A..Filozofia ako terapia. .Trnava :Trnavská univerzita.2008.978-80-8082-225-5.d7/4.;
5041 Denderwindeke, Adolphus.Compendium theologiae asceticae.:.1921..C13/5b.;
5042 Denhoffio.Instructio pastoralis de sacramento poenitentiae.Viedeň:.1775..C16/4a.;
5043 Denifle Jindřich.Cesta k věčné lásce.:.1932..d9/4b_CZ1920_1950.;
5044 Denifle Jindřich.Cesta k věčné lásce.:.1932..d9/5b_CZ1920_1950.;
5045 Denifle Jindřich.Cesta k věčné lásce.:.1932..d10/3a_CZ1920_1950.;
5046 Denis, Michael.Sancti Aurelii Augustini Hipponensis episcopi sermones inediti.:.1792..C14/6.;
5047 Denisle, Heinrich.Das geistliche leben.Graz:.1879..C20/3a.;
5048 Deniste, Fr. Heinrich.Das beistliche leben.Graz:.1880..C17/3b.;
5049 Denzinger, Heinrich.Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1991.3-451-22442-9.d11/5.;
5050 Dérer Ivan.Slovenský vývoj a ľudácká zrada.:.1946..d15/4_SK1920_1950.;
5051 Dermek, Andrej.Nový Zákon. Listy, Apokalypsa. II. časť.Bratislava:.1993..BS-178.;
5052 Dermek, Andrej.Život a dielo Ježiša Krista.:.1970?..BS-178.;
5053 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9.d7/4.;
5054 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.BS-111.;
5055 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.BS-213.;
5056 Dermek, Andrej, SDB.Sedembolestná.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-09-1.BS-120.;
5057 Dermek, Andrej, SDB.Sedembolestná.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-09-1.BS-150.;
5058 Dermek, Andrej, SDB.Sedembolestná.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-09-1.BS-117.;
5059 Desbillons, F. J..Fabularum aesopiarum. Libri IX..:.1809..C10/4a.;
5060 Desolda František.Bohumila.:.1900?..CZ1900.;
5061 Dessain, H..Speculum fratrum praedicatorum.:.1886..C13/5b.;
5062 Dessauer, Friedrich.Filozofia techniky.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950.;
5063 Dettinger, Eduard.Der ring des Nostradamus.:.1852..C22/3b.;
5064 Deutsche Kultur..Deutsche Kultur, Katholizismus und Weltkrieg, eine Abwehr des Buches, La guerre allemande, et le catholicisme [publ. by the Comité catholique de propagande française ? l\'étranger].Freiburg i. Br. &c.:.1916..BZ-18.;
5065 Deutschen und der Berliner Bischofskonferenz.Stundenbuch :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1978..d11/3a.;
5066 Deutschen und der Berliner Bischofskonferenz.Stundenbuch :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1978..d11/3a.;
5067 Deutschen und der Berliner Bischofskonferenz.Stundenbuch :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1978..d11/3a.;
5068 Dewey, John.Rekonstrukce ve filosofii : + Dodatek o pragmatismu (J.Schützner).Praha:Sfinx.1929..d17/4b_CZ1920_1950.;
5069 Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-198.;
5070 Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-08.;
5071 Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-137.;
5072 Dhorme, Paul,.Le livre de Job /.Paris ::Librairie Victor Lecoffre,.1926..d18/3.;
5073 Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 77, č. 1-10, 1996.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996..p1/6.;
5074 Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 78, č. 1-10, 1997.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997..PS-34.;
5075 Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 78, č. 1-10, 1997.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997..p1/6.;
5076 Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 79, č. 1-10, 1998.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998..p1/6.;
5077 Dianin, Giampaolo.Luigi Taparelli D'Azeglio /1793-1862/.:.2000..d18/5.;
5078 Dickens, Charles,1812-1870.Vianočná pieseň a iné novely.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950.;
5079 Dickie, John,(1963-).Cosa Nostra.Praha:Fortuna Libri.2009.9788073214975 (viaz.);978-80-7321-497-5.d6/7.;
5080 Didaco.Enchiridion scripturisticum tripartitum. Tomus II..:.1745..C12/4a.;
5081 Didaco, Antonio.Auctarium enchiridii scripturistici sive tomus IV..Brusel:.1748..C16/5a.;
5082 Didaco, Antonio.Enchiridion scripturisticum tripartitum tomus III..Brusel:.1745..C16/5a.;
5083 Didon.Ježíš Kristus.Praha:Cyrillo-Methodějská knihtiskárna.1892..CZ1900.;
5084 Didon.Ježíš Kristus. I., II. diel.Praha:Cyrillo-Methodějská knihtiskárna.1893..CZ1900.;
5085 Didon, P..Jézus élete.:.1900?..d14/2.;
5086 Didon, P..Jézus Krisztus.Budapest:Kiss János.1896..n1/6.;
5087 Dieffel.Maria, der christen sort.:.1900..d11/2a.;
5088 Diepenbrock, Melchior.Geistlicher blumenstrauss aus christlichen dichter harten.:.1862..C21/5b.;
5089 Diepenbrock, Melchior.Gesammelte predigten .:.1841..C22/1b.;
5090 Dieringer, F. X..Lehrbuch der katholischen dogmatik.Mainz:.1865..C19/1a.;
5091 Dieringer, J. X..Die theologie der vor und jestzeit.:.1868..C22/2b.;
5092 Diessel, H..Das groste denkmal der gottlichen liebe.:.1904..C21/2b.;
5093 Diessel, H..Maria, der christen hort.:.1903..C21/2b.;
5094 Diessl, Wilhelm.Egerer Bibeltagung 1937.:.1937..d13/2.;
5095 Diestii, Henrici.Conciones festales.:.1662..C12/1.;
5096 Diestii, Henrici.Conciones passionales XXXI..Amsterdam:.1656..C16/1b.;
5097 Dieška Jozef.Problém noetického realizmu v Leninovom diele "Materializmus a empiriokriticizmus".:.1946..BS-58.;
5098 Dieška, Ján, SJ.Ježišove pohľady.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1947..BS-27.;
5099 Dieterici, Cunradi.Institutiones catecheticae depromptae e b. Lutheri catechesi et variis.Frankfurt:.1742..C17/1a.;
5100 Dietls, H..Homilien uber die sonntaglichen evangelien.Mnichov:.1811..C20/5a.;
5101 Dietz, Matej, SJ.Svätý Alfonz Rodriguez brat zo Spoločnosti Ježišovej.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1934..BS-167.;
5102 Dietz, Matej, SJ.Svätý Alfonz Rodriguez brat zo Spoločnosti Ježišovej.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1934..POSOL.;
5103 Dietz, Matej, SJ.Svätý Alfonz Rodriguez brat zo Spoločnosti Ježišovej.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1934..BS-107.;
5104 Dillersberger, Josef.Wer es fassen kann-- :.Salzburg ::Pustet,.1932..d11/3b.;
5105 Dilong Rudolf.Krížová cesta (KN).Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2012..BS-142.;
5106 Dilong Rudolf.Krížová cesta (KN).Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2012..BS-149.;
5107 Dilong, Rudolf, OFM.Kde človek kladie semiačko : lyrická próza /obálka a ilustrácie Andrej Pauliny SDB.. - Dle Rydla v knize chybně uveden v edici sv. 22. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1975..BS-206.;
5108 Dilong, Rudolf, OFM.Pod krížom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1967..BS-206.;
5109 Dilong, Rudolf, OFM.Pod krížom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1967..BS-71.;
5110 Dilong, Rudolf, OFM.Pokora vína.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..BS-205.;
5111 Dilong, Rudolf, OFM.Pokora vína.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..BS-206.;
5112 Dilong, Rudolf, OFM.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.1987.86-397-0126-1.USA.;
5113 Dionysium von Lubenburg.Der heiligen .Mníchov:.1748..C16/3a.;
5114 Dionýz Kartuzián.Po smrti ....Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-2-2.DOMINIKANI_SK.;
5115 Diotallevi, Alexandro.Idea veri poenitentis .:.1761..C10/3b.;
5116 Dippel, Joseph.Die heilige faltenzeit des katholischen kirchenjahres ....:.1889..BZ-8.;
5117 Dirnbeck, Josef.Laienbrevier.Düsseldorf:Patmos.1989.3491722187;3-491-72218-7.d11/1b.;
5118 Distante, Giovanni, OP.1951-1991 I Domenicani a San Nicola.:.1991..BZ-25.;
5119 Dittrich, Joseph.Eilf reden.:.1854..BZ-57.;
5120 Dlouhý, Jaroslav.Katechetické promluvy.:.1929..BS-49.;
5121 Dlouhý, Jaroslav.Katechetické promluvy.:.1929..d17/3b_cz1920-1950.;
5122 Dlouhý, Jaroslav.Utrpení Páně a svátost pokání.:.1925..d10/3b_CZ1920_1950.;
5123 Dlouhý, Jaroslav.Utrpení Páně a svátost pokání.:.1925..BS-23.;
5124 Dlugoš, František.Jubilujúca Levoča a jej farári. Polypress:Levoča.1999.80-88704-26-X.BS-216.;
5125 Dlugoš, František.Pápež Ján Pavol II. a Levoča..Levoča:Tlačiareň Polypress.2001.80-88704-44-8.d2/5_FOTOGRAFIE.;
5126 Dlugoš, František.Sluha boží, biskup Ján Vojtaššák, a jeho vzťah k Mariánskej hore v Levoči. Levoča:Polypress.2000.80-88704-31-6.d6/2.;
5127 Dluhý, Rastislav CSsR.Slovo medzi nami, 0. ročník, r.1999. Bratislava:Redemptoristi.1999..PS-30.;
5128 Dluhý, Rastislav CSsR.Slovo medzi nami, 3. ročník, r.2002. Bratislava:Redemptoristi.2002..p1/4b.;
5129 Dmitrij, Sergejevič Merežkovskij.Julián Apostata. I., II. diel.Bratislava:SPKK.1950?..SPKK.;
5130 Dmitrij, Sergejevič Merežkovskij.Julián Apostata. I., II. diel.Bratislava:SPKK.1950?..TATRAN.;
5131 Dobhan, Ulrich.Spiritualita Karmelu.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-57-X.BS-159.;
5132 Dobhan, Ulrich.Svätý ján z Kríža.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7114-154-2.d6/7.;
5133 Dobhan, Ulrich.Svätý ján z Kríža.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7114-154-2.BS-133.;
5134 Dobiáš, Josef,(1919-[?]).Litomericensium Episcoporum series.Liberec ::Sdružení katolických duchovních Pacem in terris,.1985..BS-56.;
5135 Doboš, Andrej.Štefan Makara 1925-1975.:.1975?..BS-67.;
5136 Dobraczynski, Jan.Listy Nikodemovy.Praha:Vyšehrad.1969..VSH.;
5137 Dobraczynski, Jan.Modré přilby na přehrade.Praha:Vyšehrad.1976..VSH.;
5138 Dobraczynski, Jan.Přelévat moře.Praha:Vyšehrad.1971..VSH.;
5139 Dobraczynski, Jan.Přelévat moře.Praha:Vyšehrad.1971..VSH.;
5140 Dobromil, Ječný.Breviár moderného človeka.:Obzor.1970..BS-132.;
5141 Dobromil, Ječný.Breviár moderného človeka.:Obzor.1970..d3/5_SK1950_1990.;
5142 Dobromil, Ječný.Breviár moderného človeka.:Obzor.1970..BS-189.;
5143 Dobroslav, Chrobák.Drak sa vracia.:Slovenský spisovateľ.1956..d3/2_SK1950_1990.;
5144 Dobroslav, Chrobák.Kamarát Jašek.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..HK.;
5145 Dobrovodský, Izidor Štefan, OFM.Moja drahá mamičko.Pittsburgh, PA:.1947..USA.;
5146 Dobrovodský, Izidor Štefan, OFM.Moja drahá mamičko.Pittsburgh, PA:.1947..BS-205.;
5147 Dobrovodský, Izidor Štefan, OFM.Moja drahá mamičko.Pittsburgh, PA:.1947..BS-17.;
5148 Dobrovodský, Izidor Štefan, OFM.Srdce dieťaťa.Pittsburgh, PA:.1947..BS-205.;
5149 Dobson, John H..Learn New Testament Greek.Swindon ::Bible Society,.1990.0-564-07872-7.d18/2b.;
5150 Dobšinský, Pavol.Slovenské rozprávky.Bratislava:Mladé letá.1975..d2/1_SLOVENSKO.;
5151 Dobšinský, Pavol,1828-1885.Prostonárodné povesti slovenské :.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1954..HK.;
5152 Dóci, Štefan, OP.Mukačevská eparchia v 1. polovici 17. storočia.:.2003..DIPLOMOVKY.;
5153 Dodewaard, Johannes A. E..Loretánske litánie.Prešov:Slovo.1990..BS-132.;
5154 Dodeward, Johannes .Loretánske litánie.:.1983..SUCM.;
5155 dohnal.čtyri slova z ukrajiny.:.2005..d7/5.;
5156 Doig, Desmond.Matka Tereza. Život a dílo.Praha:.1980..BS-158.;
5157 Dok, Adolph.Bedanken und kathlchlage.Freiburg:.1885..C15/5b.;
5158 Dolezich, Gabriele.Durch Leid gelauterte sieghafte Freude.Einsiedeln:Benziger.1940..BZ-17.;
5159 Dolezich, Gabriele.Erlostes und erlosendes Leiden :.Einsiedeln:Benziger.1940..d11/3b.;
5160 Dolinský, Juraj, Cenigová, Rozália.Metodológia.Bratislava:.1999..BS-155.;
5161 Dolinský, Juraj, Cenigová, Rozália.Metodológia.Bratislava:.1999..BS-69.;
5162 Dolinský, Juraj, Cenigová, Rozália.Metodológia.Bratislava:.1999..BS-68.;
5163 Dolinský, Juraj, SJ.Dejiny cirkvi \n 4. diel \p Novovek. Trnavská univerzita:Trnava.1997.80-7141-160-4.d7/4.;
5164 Dolinský, V. J..Mluvnica a slovník slovensko-esperantský.Trenčianske Teplice ::Domov Speváckeho sboru slov. učiteľov,.1936..d1/2_SLOVNIKY.;
5165 Dollinger, Joh. Jos..Kirche und kirchen, baptthum und kirchenstaat.Mníchov:.1861..C17/2b.;
5166 Dolman, D. H.Modlitebný život věřících. Praha:Ústředním církevním nakladatelství.1971..BS-104.;
5167 Dolman, D. H.Modlitebný život věřících. Praha:Ústředním církevním nakladatelství.1971..BS-109.;
5168 Dolores, Marian.Rozvoj osobnosti v rehoľnom živote. Psychológia rehoľnej spoločnosti.:.1966..SAM1/b.;
5169 DOLZA, Carlo .Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna / zostavil Carlo Dolza ; preložil Andrej Pauliny SDB. - 4. vyd. - . :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978. - ..BS-67.;
5170 DOLZA, Carlo .Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna / zostavil Carlo Dolza ;preložil Andrej Pauliny SDB. - [5. vyd.]. - Orig.: La via crucis nella luce della Santa Sidone. . :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985. - ..BS-135.;
5171 DOLZA, Carlo .Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna / zostavil Carlo Dolza ;preložil Andrej Pauliny SDB. - [5. vyd.]. - Orig.: La via crucis nella luce della Santa Sidone. . :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985. - ..BS-140.;
5172 DOLZA, Carlo.Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna /preložil Andrej Pauliny SDB. - 3. vyd.. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..BS-109.;
5173 Domanig, Maria.Seilandsworte.:.1929..d11/3a.;
5174 Domasta, Jan.Povesti o hradoch Zv. 2.:Osveta.1977..d3/3_SK1950_1990.;
5175 Domasta, Jan.Povesti o hradoch-diel 1.:Osveta.1976..d3/3_SK1950_1990.;
5176 Dombek, Mirosława Justyna..Moc w słabości :.Kraków ::Wydaw. Karmelitów Bosych,.1998..8387527246.d18/2b.;
5177 Dombek, Mirosława Justyna..Moc w słabości :.Kraków ::Wydaw. Karmelitów Bosych,.1998..8387527246.d18/2a.;
5178 Dominik Duka OP.Úvod do písma svätého Biblická archeológia.:.1990?..BS-26.;
5179 Dominik Duka OP.Úvod do písma svätého Všeobecný úvod do SZ.:.1990?..BS-26.;
5180 Dominik, Eduard.sv. apoštola Pavla dva listy k Soluňanum.:.1913..BS-219.;
5181 Dominik, Hans.Gebaltte kraft.:.1941..d12/1a.;
5182 Dominik, Tatarka.V úzkosti hľadania.:Slovenský spisovateľ.1963..d3/5_SK1950_1990.;
5183 Dominikáni v Praze.Pamětní spis k sedmistyletému výročí založení Řádu Kazatelského 1216—1916.Praha:.1916..KRYSTAL.;
5184 Dominikáni..Salve :.Praha ::Krystal OP,.1991-..PS-45.;
5185 Dominikánska rehoľa.Kráľovná najsvätejšieho ruženca.:.1909?..BS-168.;
5186 Dominikánsky kláštor v Košiciach.Bratstvo Svätého ruženca.Košice:Dominikánsky kláštor.1947..BS-167.;
5187 Dominique, Rolinová.Divý pieter.:Slovenský Tatran.1986..TATRAN.;
5188 Dommershausen, Werner, Arenhoevel, Diego.Malý komentář k Starému Zákonu.:.1965?..SKRIPTA_4.;
5189 Dommershausen, Werner, Arenhoevel, Diego.Malý komentář k Starému Zákonu.:.1965?..SKRIPTA_4.;
5190 don Bosco.Chlapcum.:.1935?..BS-56.;
5191 don Bosco.Chlapcum.:.1935?..BS-52.;
5192 don Gobbi, Stefano.Ai sacerdoti figli prediletti della Madonna.:.1986..d18/4a.;
5193 Donat, J., SJ.Cosmologia.:.1936..d18/7b.;
5194 Donat, J., SJ.Cosmologia.:.1936..BZ-4.;
5195 Donat, J., SJ.Cosmologia.:.1936..C31/1a.;
5196 Donat, J., SJ.Cosmologia.:.1936..BZ-25.;
5197 Donat, J., SJ.Critica.:.1937..BZ-13.;
5198 Donat, J., SJ.Critica.:.1937..BZ-5.;
5199 Donat, J., SJ.Ethica generalis.:.1934..BZ-6.;
5200 Donat, J., SJ.Ethica generalis.:.1934..BZ-50.;
5201 Donat, J., SJ.Ethica specialis.:.1934..d18/7b.;
5202 Donat, J., SJ.Ethica specialis.:.1934..BZ-6.;
5203 Donat, J., SJ.Ethica specialis.:.1934..BZ-43.;
5204 Donat, J., SJ.Logica et introductio in philosophiam christianam.:.1935..BZ-8.;
5205 Donat, J., SJ.Logica et introductio in philosophiam christianam.:.1935..BZ-5.;
5206 Donat, J., SJ.Logica..:.1914..BZ-15.;
5207 Donat, J., SJ.Ontologia.:.1935..d18/7b.;
5208 Donat, J., SJ.Ontologia.:.1935..BZ-4.;
5209 Donat, J., SJ.Theodicea.:.1923..BZ-16.;
5210 Donat, Josef,.Psychologia /.Innsbruck ::Rauch,.1914..BZ-49.;
5211 Donat, Josepho, SJ.Theodicea.:.1914..C31/1a.;
5212 Doncova, Zlata. [from old catalog].Divotvorny lekar z Rudna..Bratislava,:Mlade leta, t. TlaC, SNP, B. Bystrica,.1972...d3/1_SK1950_1990.;
5213 Donders, Adolf.Christusbotschaft.:.1938..d12/1a.;
5214 Donders, Adolf.Lichtstrahlen.:.1932..d11/3a.;
5215 Donders, Adolf.Lichtstrahlen.:.1932..d11/4a.;
5216 Donders, Adolf.Meister der Predigt aus dem 19. und 20. Jahrhundert :.Munster i. W.:Regensberg.1928..d12/2b.;
5217 Donelly, D..Hrdina z Nagasaki.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1946..BS-56.;
5218 Donghi, Antonio.Gesta a slova : úvod do symbolické mluvy liturgie.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-008-8.d7/6.;
5219 Donin, Ludwig.Das kleine katholische pfingstbuch.:.1879..C22/3b.;
5220 Donin, Ludwig.Das mutterherz Maria und leine oerehrer.Viedeň:.1876..C18/5b.;
5221 Donin, Ludwig.Der flehende Christ.:.1878..C22/3b.;
5222 Donin, Ludwig.Der geiltige kampf.:.1869..BZ-23.;
5223 Donin, Ludwig.Der kleine kampf und der grosse sieg.Viedeň:.1869..BZ-27.;
5224 Donin, Ludwig.Der weinende heiland.Graz:.1882..C17/5a.;
5225 Donin, Ludwig.Die gehronte evangelische einfalt des herzens.Viedeň:.1880..C20/4b.;
5226 Donin, Ludwig.Die heil. Anna .Viedeň:.1880..BZ-42.;
5227 Donin, Ludwig.Die katholische krankenpflege fur gesunde und kranke.Viedeň:.1869..C15/5b.;
5228 Donin, Ludwig.Die wahre magnitudo.Viedeň:.1894..C15/4b.;
5229 Donin, Ludwig.Eucharistie oder die wunder der gottlichen liebe.Graz:.1874..C15/4a.;
5230 Donin, Ludwig.Jugenspiegel fur Jung und Alt in heiligen lebensbildern.:.1876..BZ-2.;
5231 Donin, Ludwig.Kleines christkatholisches kirchenbuch.:.1875..BZ-23.;
5232 Donin, Ludwig.Kurze abersicht der christkatholischen lehre.:.1874..BZ-57.;
5233 Donin, Ludwig.Leben und thaten der heiligen gottes.Viedeň:.1862..C17/4b.;
5234 Donin, Ludwig.Liturgisches kirchenjahr oder das grose katholische kirchenbuch.Graz:.1876..BZ-42.;
5235 Donin, Ludwig.Manner unserer tage.Viedeň:.1880..BZ-52.;
5236 Donin, Ludwig.Nobilitas oder die namen und chatengrose.Viedeň:.1875..C20/4b.;
5237 Donin, Ludwig.Pax oder: der unerschopliche, verborgene Guadenborn der gottlichen Erbarmungen.Viedeň:.1875..BZ-50.;
5238 Donin, Ludwig.Pax oder: der unerschopliche, verborgene Guadenborn der gottlichen Erbarmungen.Viedeň:.1875..BZ-32.;
5239 Donin, Ludwig.Theophilax oder die gottliebenden frauen.Viedeň:.1890..BZ-40.;
5240 Donin, Ludwig.Virginitas.Viedeň:.1877..C20/4a.;
5241 Donin, Ludwig.Virginitas.Viedeň:.1877..d18/6b.;
5242 Donin, Ludwig.Vita zur heillamen Wahnung fur die lebenden ....:.1876..C20/5b.;
5243 Donin, Ludwig.Vita zur heillamen Wahnung fur die lebenden ....:.1876..BZ-6.;
5244 Donndorff, Johann August.Die lehre von der fleftricitat.Erfurt:.1784..C20/1b.;
5245 Donndorff, Johann August.Die lehre von der fleftricitat.Erfurt:.1784..C20/1b.;
5246 Doránsky, Ján L.,1911-1973.Od splnu po zatmenie :.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1972..SÚCM.;
5247 Dorey, Louis.Malý černoch.Praha ::Čsl. akc. tiskárna,.1926..d9/4a_CZ1920_1950.;
5248 Dorith Košťa.Na ceste.... . GALLERY :Košice.2010.978-80-969985-2-4.d7/6.;
5249 Dorith Košťa.S tebou...a...bez teba. . Gallery :Košice.2008.978-80-969985-0-0.d7/6.;
5250 Dorner, Ch..Le prédicateur des enfants.Paríž:.1937..BZ-33.;
5251 Dornn, Francisco Xaverio.Diurnale concionatorium.:.1753..C20/4a.;
5252 Dornn, Francisco Xaverio.Diurnale concionatorium.:.1753..C16/4a.;
5253 Dorsch, Emil, SJ.Aphorismen und erwagungen.:.1910..BZ-57.;
5254 Dosenbach, St..Měsíc listopad věnovaný památce dušiček /.Brno ::Pap. knihtiskárna benediktinů rajhradských,.1889..CZ1900.;
5255 Doss, Adolf von,1825-1886.Perla ctnosti.Ružomberok ::nákl. Svätej Rodiny,.1925..BS-150.;
5256 Dostál Alois.Splněná závěť.:.1933..BS-32.;
5257 Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Bratia Karamazovovci Zv. 1.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..d3/7_SK1950_1990.;
5258 Dowley, Tim.Sprievodca Bibliou pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-11-3.BS-215.;
5259 Doyle William.Či ísť za kňaza?.:.1928..BS-27.;
5260 Doz, Adolph.Gedanken und rathlchlage.Freiburg:.1883..C19/5b.;
5261 Dônčová, Zlata,1905-1985.Arnaut.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950.;
5262 Dr. Jan Merell.Studium a četba Bible I.. Praha:CMK V. Kotrba.1949..d10/3b_CZ1920_1950.;
5263 Dr. Josef Foltynovský.Liturgika.Olomouc:.1936..d17/5b_CZ1920_1950.;
5264 Dr. Josef Foltynovský.Liturgika.Olomouc:.1936..BS-63.;
5265 Dr. Jozef Miklík C .S s. R..Slovo boží.:Bohuslav Rupp Praha.1946..d9/4b_CZ1920_1950.;
5266 Dr. Jozef Miklík C .S s. R..Slovo boží.:Bohuslav Rupp Praha.1946..d17/4b_CZ1920_1950.;
5267 Dr. Jozef Miklík C .S s. R..Slovo boží.:Bohuslav Rupp Praha.1946..BS-187.;
5268 Dr. Pavel Škrabal O.P..Evangelia. Rím: KŘESŤANSKÁ AKADEMIE studijní ústav Cyrilometodějské ligy akademické.1951..AKADEMIE.;
5269 Dr. Pavel Škrabal O.P..Nový zákon.:Dominikánská edice Kristal v Olomouci.1948..BIBCZ.;
5270 Dr. Rudolf Col.Nový zákon. Praha:Česká katolícka charita.1961..BIBCZ.;
5271 Dr. Simon Aichner.Compendium iuris ecclesiastici ad usum cleri ,ac praesertim per imperium austriacum in cura animarum laborantis.:Brixinae. Typis et sumptibus librariae Wegerianae.1911..C13/6b.;
5272 Dr. T. K. P..Všetko je Otcovo.:Lev.1947..LEV.;
5273 Dr. T. K. P..Všetko je Otcovo.:Lev.1947..BS-202.;
5274 Dr. T. K. P..Všetko je Otcovo.:Lev.1947..BS-205.;
5275 Dráb, Pavol.Fundamentálna teológia o Cirkvi.:.1990?..SKRIPTA_4.;
5276 Dráb, Pavol.Fundamentálna teológia o Cirkvi.:.1990?..SKRIPTA_4.;
5277 Dráb, Pavol.Fundamentálna teológia. O Cirkvi I..Spišská Kapitula:.1993..BS-156.;
5278 Dráb, Pavol.Kresťanská iniciácia. Sviatosti iniciácie pod zorným uhlom ekumenického dialógu.. Vienala:Košice.2002.80-88922-67-4.d6/3.;
5279 Dragoš, Jozef.Živý prameň.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1967..SÚCM.;
5280 Dragoš, Jozef.Živý prameň.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..SUCM.;
5281 Draveczky, Ferenc.O Božej Matke.:.1800?..C17/1a.;
5282 Drecker, Urb..Praecepta eloquentiae in usum scholae.:.1880..C19/2b.;
5283 Dreml, Jan Alois.Divotvurkyne devatenáctého století svatá panna a mučenice Filumena .:.1874..C13/1a.;
5284 Drenkelfort, Heinrich.Blahoslavený Arnold Janssen.:SÚSCM.1984..BS-167.;
5285 Dreux, Josef.Kurze betrachtungen fur alle Tage des Jahres.:.1937..d13/2.;
5286 Drevek P. F..Prejavy pri náboženských slávnostiach.:.1946..BS-39.;
5287 Drevek, Felix, SVD.Misionársky kalendár na rok 1946.:.1946..PS-49.;
5288 Driesch, Hans,1867-1941.Parapsychologie :.München ::F. Bruckmann,.1932..d12/2a.;
5289 Driessen, Antonii.ecclesiastae Rheno-Trajectini meditationes in sacram apocalypsin.:.1717?..C15/2a.;
5290 Driver, S. R.1846-1914..A critical and exegetical commentary on the book of Job,.Edinburgh,:T.andT. Clark,.1921...C21/3b.;
5291 Drobný, Jan,1863-1952.Evanj. slovenskí martyri (mučeníci) /.L. Sv. Mikuláš ::Tranoscius,.1929..BS-206.;
5292 Drondzek, Jozef.Etické smery.:.2000?..BS-68.;
5293 Drondzek, Jozef.Filozofia - etika.Košice:.1998..BS-127.;
5294 Drondzek, Jozef.Filozofia - etika.Košice:.1998..BS-68.;
5295 Dronzek, Jozef.Metafyzika : Prednášky.Ružomberok:Katolícka univerzita.2005.80-8084-039-3.BS-155.;
5296 Dronzek, Jozef.Očarujúca moc vzkriesenia.Michalovce :Excel enterprise.2004.80-969142-3-5.d7/1.;
5297 Drouven, Renati Hyac..De re sacramentaria contra perduelles haereticos.:.1789..C20/1a.;
5298 Drouven, Renati Hyac..De re sacramentaria contra perduelles haereticos.:.1789..C20/1a.;
5299 Drozd, Štefan, PhDr..K počiatkom Diela Detinstva Ježišovho na Slovensku.Trnava - Nitra:Spolok sv. Vojtecha.1943..SSV1950.;
5300 Drozd, Štefan, PhDr..K počiatkom Diela Detinstva Ježišovho na Slovensku.Trnava - Nitra:Spolok sv. Vojtecha.1943..BS-206.;
5301 Drozd, Štefan, PhDr..K počiatkom Diela Detinstva Ježišovho na Slovensku.Trnava - Nitra:Spolok sv. Vojtecha.1943..BS-105.;
5302 Drtina, František.Úvod do filosofie : 1.Praha:Jan Laichter.1914..d17/3a_cz1920-1950.;
5303 Drtina, František.Úvod do filosofie : 2.část. Nová doba : Myšlenkový vývoj evropského lidstva.:Praha : Jan Laichter.1926..d17/2a_cz1920-1950.;
5304 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..SSV1990.;
5305 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..d3/6_SK1950_1990.;
5306 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..SSV1990.;
5307 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..BS-103.;
5308 Druhý vatikánsky koncil.Lumen gentium :. Praha:Vyšehrad.1970..BS-65.;
5309 Druhý vatikánsky koncil.Lumen gentium :. Praha:Vyšehrad.1970..d8/2_CZ1950_1990.;
5310 du Jardin, Thomam.De officio sacerdotis, qua judici et medicis in sacramento poenitentiae.:.1831..C15/4a.;
5311 du Jardin, Thomam.De officio sacerdotis, qua judici et medicis in sacramento poenitentiae.:.1831..C21/5b.;
5312 Dubarle.Jak se Buh projevuje v Písmu.Paríž:.1976..SAM/2.;
5313 Dubecký, Juraj.Kronika obce Margecany.Margecany:s.n..1986..BS-74.;
5314 Dubnický, Jaroslav.Ranobarokový univerzitný kostol v Trnave.Bratislava:SAVU.1948..d15/5_SK1920_1950.;
5315 Dubois, E..Cantiques de la Jeunesse.:.1912..C14/1b.;
5316 Dubois, Henri-Marie,1801-1859.Vůdce bohoslovců /.Praha ::nákl. vl.,.1905..d10/4a_CZ1900_1920.;
5317 Dubois, Henri-Marie,1801-1859.Vůdce bohoslovců /.Praha ::nákl. vl.,.1905..d10/5a_CZ1900_1920.;
5318 Dubois, J. A..Slová pre rodinu.:.1970?..BS-14.;
5319 Dubois, Jean.Traja márnotratní.:.1980?..SAM/5.;
5320 Dubois, Paul.L'education de soi-meme.Paríž:.1909..d18/6b.;
5321 Dubovský, Jan.Okres Bratislava vidiek.:Obzor.1986..d2/6_FOTOGRAFIE.;
5322 Dúbravec, Štefan.Katolícka dogmatika. 1. diel.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..SKRIPTA_4.;
5323 Ducková-Adamcová, Mária.Obec Dunajská Lužná.Dunajská Lužná:Obec Dunajská Lužná.1995..BS-117.;
5324 Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1.BS-145.;
5325 Duda, Daniel, 1959- - autor.Víra :.:Praha :.1994.80-7172-027-5.BS-113.;
5326 Duda, Ján.Boží ľud.Spišská Kapitula:Kňazský seminár bidkupa J. Vojtaššáka.1995.80-7142-025-5.d7/5.;
5327 Duda, Ján.Katolícke manželské právo. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-041-7.BS-134.;
5328 Dudáš, Cyril.Conspectus theologiae moralis.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1960..SKRIPTA_4.;
5329 Dudáš, Cyril.Conspectus theologiae moralis.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1966..SKRIPTA_4.;
5330 Dudáš, Cyril.Hľadanie absolútna.Bratislava:.1942..d15/4_SK1920_1950.;
5331 Dudáš, Cyril.Hľadanie absolútna.Bratislava:.1942..BS-51.;
5332 Dudáš, Cyril.Hľadanie absolútna.Bratislava:.1942..d15/4_SK1920_1950.;
5333 Dudáš, Cyril.Náboženský svetonáhľad. Učebnica pre najvyšší ročník stredných a odborných škôl..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950.;
5334 Dudáš, Cyril.Problém rovnosti.Košice:Verbum.1946..VERBUM.;
5335 Dudáš, Cyril.Úvod do morálky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1973..SKRIPTA_4.;
5336 Dudáš, Cyril.Úvod do morálky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1978..SAM/5.;
5337 Dudek, Ján.A keresztény vallás apologiája. II..Budapešť:.1893..BZ-3.;
5338 Duffek, Matej.Záchvaty :.Bratislava ::vlastný nákl.,.1943..BS-205.;
5339 Dufour M.L..Meditácie.:.1960?..SAM1/a.;
5340 Dufour, Xavier.Slovník biblickej teológie I., II., III..:.1970?..SAM/2.;
5341 Dufour, Xavier Léon.Wörterbuch zum Neuen Testament =.München ::Kösel,.1977.3-466-20144-6.d11/4b.;
5342 Dufrene, Maximiliano.Sacerdos aut sanctus aut reprobus.:.1770..C11/5b.;
5343 Dufrene, Maximilianus.Exercitia spiritualia sacerdotum triduana et octiduana.:.1754..C16/4a.;
5344 Dufresne, Caroli.Glossarium ad scriptores mediae et infimae.:.1681..C20/6.;
5345 Duhamel, Georges.Trpitelia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950.;
5346 Duhamel, Georges,1884-1966.Trpitelia.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950.;
5347 Duhr, Bernhard, SJ.Jesuiten - Fabeln.:.1904..d18/4b.;
5348 Duchausson, Paul.Der dominicaner oder prediger orden.Graz:.1898..BZ-50.;
5349 Duka, Dominik.Salve r. 14.Praha:Krystal.2004..PS-35.;
5350 Duka, Dominik.Salve r. 15.Praha:Krystal.2005..PS-35.;
5351 Duka, Dominik.Salve r. 17.Praha:Krystal.2007..PS-35.;
5352 Duka, Dominik.Škola vnitrní modlitby.Brno:Petrov.1991.80-85247-02-X.d6/4.;
5353 Duka, Dominik, OP.Salve 2001.Praha:Krystal OP.2001..p2/1b.;
5354 Duka, Dominik, OP.Salve 2002.Praha:Krystal OP.2002..p2/1b.;
5355 Dumas, Alexandre.Luisa san Felice a pálmás ház.:.1977..d14/1a.;
5356 Dumas, Alexandre,1802-1870.Paměti lékařovy..Praha ::Rodinná knihovna,.1929..d9/4b_CZ1920_1950.;
5357 Dumas, Alexandre,1802-1870.Paměti lékařovy..Praha ::Rodinná knihovna,.1929..d9/3b_CZ1920_1950.;
5358 Dumas, Alexandre,1802-1870.Válka žen :.V Praze ::Jos. R. Vilímek,.1926..d17/1a_cz1920-1950.;
5359 Dumbadze, Nodar.Zákon večnosti.:Slovenský spisovateľ.1984..d3/3_SK1950_1990.;
5360 Dumbadze, Nodar.Zákon večnosti.:Slovenský spisovateľ.1984..d3/1_SK1950_1990.;
5361 Dupanloup, Bódog.A mi urunk Jézus Krisztus élete.:.1895..BZ-5.;
5362 Duplessy, Eugène.Le pain des grands :.Paris ::P. Téqui,.1935..C14/1b.;
5363 Ďurčanský, Ferdinand,1906-1974.Biela kniha :.Trenčín ::I. Štelcer,.1991?..BS-157.;
5364 Ďurica, Milan.Historický odkaz Dr. Jozefa Tisu.:.1987..USA.;
5365 Durínska, Mária (Vojtková, Alžbeta).Porozumieť časom ... v ktorých žijeme.Bratislava:Združenie Máriina doba.2011.978-80-969911-8-1.BS-209.;
5366 Ďuriš, Andrej.Cestička k tebe.:.1950?..BS-25.;
5367 Ďuriš, Andrej.Konvalinky.:s.n..1944..BS-151.;
5368 Ďuriš, Andrej.Kytica vďaky.:.1970?..BS-139.;
5369 Ďuriš, Andrej.Prv ako prikľakneš k oltáru.Trnava:[s.n.].1948..BS-101.;
5370 Ďuriš, Andrej.Prv ako prikľakneš k oltáru.Trnava:[s.n.].1948..BS-46.;
5371 Ďuriš, Andrej.Prv ako prikľakneš k oltáru.Trnava:[s.n.].1948..d15/6_SK1920_1950.;
5372 Ďuriš, Andrej.Prv ako prikľakneš k oltáru.Trnava:[s.n.].1948..BS-46.;
5373 Ďurka, Ján.Básnik o poézii.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-237-9.d6/1.;
5374 Ďurka, Ján.Dom opustenosti.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1991.80-220-0326-3.d6/3.;
5375 Ďurka, Ján.Dom opustenosti.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-194-1.d6/1.;
5376 Ďurka, Ján.Kuvici ; Rebrík do neba ; Slávme to spoločne.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-150-X.d7/3.;
5377 Ďurka, Ján.Kým nebudeme doma ; Piesne z Javoriny ; Piesne zo Ždiaru.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-163-1.d6/1.;
5378 Ďurka, Ján.Úbohá duša na zemi ; Triptych 1-4 ; Oslnenie.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-164-X.d6/1.;
5379 Ďurovič Ján.Duchovná poezia slovenská pred Tranovským.:.1939..d15/6_SK1920_1950.;
5380 Durych, Jaroslav.Rekviem.Praha:Vyšehrad.1971..VYSEHRAD.;
5381 Durych, Jaroslav.Služebníci neužiteční..Řím ::Křesťanská akademie Řím,.1969..d8/1_CZ1950_1990.;
5382 Durych, Jaroslav.Služebníci neužiteční..Řím ::Křesťanská akademie Řím,.1969..d8/1_CZ1950_1990.;
5383 Durych, Jaroslav.Služebníci neužiteční..Řím ::Křesťanská akademie Řím,.1969..d8/1_CZ1950_1990.;
5384 Durych, Jaroslav.Služebníci neužiteční. I..Lisle - Řím:Nakl. bened. opatství pro Křesť. akademii.1969..d8/1_CZ1950_1990.;
5385 Durych, Jaroslav.Světlo ve tmách : Blahoslavená Zdislava.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-062-1.d8/5.;
5386 Durych, Jaroslav.Utěšitel nejlepší.:.1932..BS-17.;
5387 Durych, Jaroslav, 1886-1962 .Duše a hvězda.Praha:Vyšehrad.1969..VYSEHRAD.;
5388 Durych, Jaroslav,(1886-1962).Bloudění :.Brno ::Atlantis,.1993.80-7108-037-3.d7/3.;
5389 Durych, Jaroslav,1886-1962.Bloudění :.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1929..d9/5b_CZ1920_1950.;
5390 Durych, Jaroslav,1886-1962.Sedmikráska.Praha ::Kuncíř,.1925..d9/5b_CZ1920_1950.;
5391 Durych, Jaroslav,1886-1962.Služebníci neužiteční :.V Praze ::Vyšehrad,.1940..d9/5b_CZ1920_1950.;
5392 Dusch, Johann Jacob.Der berlobte zwener graute.:.1785..BZ-10.;
5393 Dusch, Johann Jacob.Der berlobte zwener graute. 2. diel.:.1785..BZ-10.;
5394 Duszynska Júlia.Škriatok huncút.:.1950..BS-08.;
5395 Dušan, Čaplovič.Osmičky v našich dejinách.:Perfekt.1999.80-8046-129-5.BS-139.;
5396 Dušan, Šimko.Maratón Juana Zabalu.:Mladé letá.1991.80-85174-99-5.BS-120.;
5397 Dutli-Rutishauserová, Maria .Víťazná sila lásky .:.1980?..SAM/3.;
5398 Duval, Aime.Prečo bola noc taká dlhá. Bratislava:DAKA.1993.80-900539-0-4.d7/3.;
5399 Dvořák, Max.Katechismus památkové péče.Praha:Národní památkový ústav.2004.80-86234-55-X.BS-144.;
5400 Dvořák, Pavel.Odkryté dejiny : (predveká Bratislava ).Bratislava:Nakladateľstvo Pravda.1978..d3/2_SK1950_1990.;
5401 Dvořák, Pavel.Odkryté dejiny : 2.sv. : Staré Slovensko.Bratislava:Pravda.1975..d3/2_SK1950_1990.;
5402 Dvořák, Pavel.Odkryté dejiny : Dávnoveké Slovensko.Bratislava:Pravda.1975..d3/2_SK1950_1990.;
5403 Dvořák, Pavel.Odkryté dejiny.Prví ľudia v Československu.Bratislava:Pravda.1980..d3/2_SK1950_1990.;
5404 Dvořák, Rudolf,1861-1919.Dějiny markrabství moravského..Brno ::A. Píša,.1906...d10/5a_CZ1900_1920.;
5405 Dvořák, Stanislav.Ave Maria!.:.1970?..SAM/3.;
5406 Dvorník, František,(1893-1975).Svatý Vojtěch, druhý pražský biskup.Řím ::Křesťanská akademie,.1983..BS-92.;
5407 Dvorník, František,1893-1975.Svatý Vojtěch :.Řím ::Křesťanská akademie,.1967..BS-129.;
5408 Dvorský, Andrej,1924-.Vredová choroba žalúdka a dvanástnika.Bratislava ::Ústav zdravotnej výchovy,.1979..BS-104.;
5409 Dydycz, Pacyfik.Povolaný z kraja Podlasie.Rim:Orzel Bialy.1988..SUCM.;
5410 Dydycz, Pacyfik, OFMCap.Z Podlaskiej ziemi wezwany....:.1985?..d18/1a.;
5411 Dygasiňski, Adolf.V Svojči, čiže, Život statočného dedinčana.Ružomberok:Lev.1928..LEV.;
5412 Dyrek, Krzysztof.Kněžské a řeholní povolání : rozlišení a rozvoj (psychologický aspekt.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-001-0.BS-145.;
5413 Dyroff, Adol.Einfürhung in die Psychologie.Leipzig ::[s.n.],.1919..BZ-27.;
5414 Dzięga, Andrzej.Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa. (Stránky sporu v kanonickom procese ohľadom neplatnosti manželstva.).Warszawa:Oficyna Kalamus.1994.8386442123;83-86442-12-3.d18/2b.;
5415 Džibrán, Chalíl.Písek a pěna : knížka aforismů a parabol.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-275-6.d7/3.;
5416 Eberhard, Matthias.Predigten und betrachtungen uber sonn und jesttags evangelien.Freiburg:.1912..C17/1b.;
5417 Eberhards, Johann August.Synonimisches handworterbuch der deutschen sprache.:.1800?..C17/1b.;
5418 Eberle, Joseph,1884-1947.Grossmacht Presse :.Regensburg ::Pustet,.1920..d12/1b.;
5419 Eckartshaufen, Hofrath.Erzablungen zum bergnugen und zur seelenbildung.Mníchov:.1786..C18/2a.;
5420 Eckhart, Johannes,ca 1260-ca 1327.Traktaty :.Poznan ::W droze,.1987.83-85008-54-3.d18/1b.;
5421 Eckhart, Johannes,ca 1260-ca 1327.Traktaty :.Poznan ::W droze,.1987.83-85008-54-3.d18/1a.;
5422 Eco, Umberto.Foucaultovo kyvadlo. SLOVART vydavateľstvo:Bratislava.2002.80-7145-636-5.d6/7.;
5423 Eco, Umberto.Jak napsat diplomovou práci.:Olomouc : Votobia.1997.80-7198-173-7.d6/5.;
5424 Edgar, Collins.Štědrost pana Jonáše.:Vyšehrad.1975..VSH.;
5425 Edith, Pargeterová.Nebeský strom.:Práce.1978..d8/1_CZ1950_1990.;
5426 Editor Karol Hýreš.Sonina rada.:Nakladateľstvo G.C.A. BIENNE.1977..BS-212.;
5427 Editor, Emil Vontorčík.Od slovienskej liturgie ku slovenskej provincii.:Univerzitná knižnica.1992.80-85170-04-3.BS-148.;
5428 Edmund, Kosiarz.Námorné bitky.:Pravda.1981..d3/6_SK1950_1990.;
5429 Eduard, Ďurčo.Dejepis.:Enigma.1996.80-85471-38-8.BS-122.;
5430 Eduard, Gombala.Zdravas, Mária.:MARTgrafik.1998.80-967965-0-X.BS-214.;
5431 Edvard Górecki.Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II..Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1994..BS-217.;
5432 Edward Górecki.Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II..Olomouc:Matice cyrilometodějská s.r.o..1993..BS-217.;
5433 Egenter, Richard.Von der Freiheit der Kinder Gottes.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1941...d11/4a.;
5434 Eggebrecht, Hans Heinrich.Hudba a krásno.Praha:Lidové noviny.2001.80-7106-479-3.d6/7.;
5435 Egger, Francisco.Propaedeutica philosophica-theologica.:.1898..C13/2a.;
5436 Egger, Franziscus.Enchiridion theologiae dogmaticae specialis.:.1915..d18/6b.;
5437 Egger, Franziscus.Enchiridion theologiae dogmaticae specialis.:.1915..BZ-12.;
5438 Ehrenberger, Josef, 1815-1882 - autor;.Boj a vítězství pravdy Boží v Čechách :.:V Praze :.1872..CZ_1920.;
5439 Ehrhard, Albert.Katholisches Christentum und moderne Kultur :.Graz ::Moser, Ulrich,.1909..BZ-17.;
5440 Ehrler, Joseph.Das kirchenjahr.:.1880..C21/2a.;
5441 Eiselle Ľudovít, SJ, ThDr..Čo treba vedieť o kongregácii sv. Notburgy?.[S.l.]:Ústredie mariánskych družín, Trnava.1937..BS-169.;
5442 Eisenhofer, Ludwig,1871- [from old catalog].Grundriss der katholischen liturgik,.Freiburg im Breisgau,:Herder & co., g. m. b. h., verlagsbuchhandlung,.1937...d13/1.;
5443 Eisner, Jan,.Nitra.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1933..BS-154.;
5444 Ekert, František.Církev vítězná :.Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1896..CZ1900.;
5445 Ekert, František.Církev vítězná : 1.díl. leden-březen : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1892..CZ_1920.;
5446 Ekert, František.Církev vítězná : 1.díl. leden-březen : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1892..CZ1900.;
5447 Ekert, František.Církev vítězná : 1.díl. leden-březen : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1892..CZ1900.;
5448 Ekert, František.Církev vítězná : 2.díl. duben-červen : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1894..CZ1900.;
5449 Ekert, František.Církev vítězná : 2.díl. duben-červen : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1894..CZ1900.;
5450 Ekert, František.Církev vítězná : 4.díl. říjen-prosinec : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1899..CZ1900.;
5451 Ekert, František.Církev vítězná : 4.díl. říjen-prosinec : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1899..CZ1900.;
5452 Ekert, František.Posvátná místa král. hl. města Prahy.:.1883..CZ1900.;
5453 Ekert, František.Posvátná místa král. hl. města Prahy. Svazek II..:.1884..CZ1900.;
5454 Ekumenické novozákonní překladatelská skupina.Nový zákon.:Ekumenická rada církví v ČSSR.1987..BIBCZ.;
5455 Elbel, Benjamin, OSF.Theologia moralis per modum conferentiarum.:.1900?..C11/3b.;
5456 Elena, Dubnická.Peter M. Bohúň.:Pallas.1975..BS-70.;
5457 Elena, Maróthy Šoltésová.Moje deti.:Tatran.1983..d3/1_SK1950_1990.;
5458 Eliade, Mircea.Signorina Christina.:.1984.88-16-50017-4.d18/1a.;
5459 Eliáš, Ján.Mučeníci a národovci.St. Catharines:Ján Eliáš.1988..USA.;
5460 Eliáš, Štefan.Košické historické zošity :.Košice ::Štátny oblastný archív,.1992..BS-24.;
5461 Eliáš, Štefan,1942-.Dejiny Košíc v dátach.Košice:Typopress.2014.9788089496129 (viaz.); 978-80-89496-12-9.d7/2.;
5462 Eliot, T. S.1888-1965.Vražda v katedrále /.Praha ::Mladá fronta,.1971..d3/5_SK1950_1990.;
5463 Eliot, Thomas Stearns.Vražda v katedrále.:Petrus.1996.80-967376-3-5.d6/4.;
5464 Eliza, Orzeszková.Chám.:Matica slovenská.1951..MS.;
5465 Elizabeth, Barrett.Portugalské sonety.:Tatran.1987..TATRAN.;
5466 Ellen, Gould White.Cesta ku Kristovi.:Advent-Orion.2001.80-88960-64-9.d6/7.;
5467 Ellen, Gould White.Kristove podobenstvá.:Advent-Orion.2000.80-88719-80-1.d7/4.;
5468 Ellen, Gould White.Myšlienky z vrchu blahoslavenstiev.:Advent-Orion.1998.80-88719-73-9.d6/7.;
5469 Emil Krapka.Káž Božie slovo Cyklus A.:Dobrá kniha.1995..BS-112.;
5470 Emil, Boleslav Lukáč.Dies Irae.:Novum.1946..d15/5_SK1920_1950.;
5471 Emília.Szeretet konyve.Budapešť:.1863..BZ-35.;
5472 Emmanuel, Wilhelm.Kann ein jesuit von seinem theren in einer sunde verpflichtet werden?.Mainz:.1874..BZ-54.;
5473 Ender, Anton.Skizzen fur falten-predigten.:.1914..BZ-20.;
5474 Endore, Guy.Voltaire.Voltaire.Bratislava:Tatran.1979..d3/2_SK1950_1990.;
5475 Endres, Josef A..Geschichte der mittelalterlichen Philosophie im christlichen Abendlande.Kempten ::Kösel,.1908..d12/1b.;
5476 Endrodi, Sándor.A magyar koltészet kincsesháza.:.1903..d14/2.;
5477 Endrody, Ladislav.Život Štefana Kaszapa.Budapešť:.1940..BS-167.;
5478 Engel, Heinrich.Das unbegreifliche Fest :.Sankt Augustin ::Wort und Werk,.1977.3-80500-062-6.d11/3b.;
5479 Engel, Johannes.Fahr des heiles.:.1928..d12/1b.;
5480 Engel, Johannes.Fahr des heiles.:.1934..d11/3a.;
5481 Engel, Johannes.Vom 1. Advents-Sonntag bis Jahresschlu (Dezember).Warendorf in Westf.:Schnell.1915..d12/2a.;
5482 Engel, Ludovicus.Manuale parochorum de obligationibus functionibus et juribus parochialibus.Salzburg:.1662..C16/4b.;
5483 Engel, Zsigmond.A házasságon kivul szuletett gyermek jogvédelme.Budapešť:.1910..BZ-38.;
5484 Engelhart, Vojtěch.Kdo jsou svědci Jehovovi?.Rím:Kresťanská akadémia.1974..BS-207.;
5485 Engelhart, Vojtěch.Kdo jsou svědci Jehovovi?.Rím:Kresťanská akadémia.1974..BS-152.;
5486 Engelhart, Vojtěch.Kdo jsou svědci Jehovovi?.Olomouc:MCM.1992..BS-63.;
5487 Engels, Friedrich.Vývin socializmu od utópie k vede.Bratislava:SVPL.1955..BS-102.;
5488 Engstler, Josepho.Imitatio sanctissimae virginis ad normam imitationis Jesu Christi.Viedeň:.1783..C16/5a.;
5489 Enroth, Ronald M..Průvodce sektami a novými náboženstvími : Est.Cesta.Mormoni.Moonisté.Eckankar.Baháismus.Haré Kršna.Svědkové Jehovovi.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-29-5.d6/5.;
5490 Entner, Josef, 1921- - autor.Georgius Josephus Camel :.:Velehrad :.1997.80-86045-04-8.d6/7.;
5491 Erber, Antonium.Theologiae speculativae tractatus II. de incarnationis mysterio.Viedeň:.1748..C18/1b.;
5492 Erber, Antonium.Theologiae speculativae tractatus VII. de sacramentis in genere ....Viedeň:.1747..C17/5b.;
5493 Erdey, Ferenc.Sacerdotium aeternum.Budapešť:.1940..C16/4b.;
5494 Erhard, Albert.Východní církevní otázka a úkol Rakouska při jejím řešení /.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakl. V. Kotrba,.1902..d10/5a_CZ1900_1920.;
5495 Erhard, Caspar.Des christlichen haus buchs oder grossen leben christi.Augsburg:.1727..C16/3a.;
5496 Erhard, Caspari.s. Vincentii Ferrerii, ex sacro praedicatorum ordine concionatoris celeberrimi quadragesimale .:.1729..C17/6.;
5497 Erhard, Thomae.Biblia sacra vulgatae editionis.:.1723..C10/2a.;
5498 Erhard, Thomae.Biblia sacra vulgatae editionis.:.1723..C17/2a.;
5499 Erhart Gustav.Cor. Tacitus: Letopisy..:.1926..LEV.;
5500 Erika, Podlipná.Koláž.:F.R. and G..1993.80-85508-06-0.BS-134.;
5501 Ernest, Hemingway.Zbohom zbraniam.:Slovenský spisovateľ.1964..SPKK.;
5502 Ernesti, I.C.G..Versuch einer allgemeinen lateinischen synonymik in einem handworterbuche der synonymischen worter.Viedeň:.1814..C17/1a.;
5503 Ernesto Muller.Theologia moralis.:Vindobonae . Simptibus mayer et soc..1889..C22/3a.;
5504 Ernesto Muller.Theologia moralis.:Vindobonae . Simptibus mayer et soc..1889..C31/1b.;
5505 Ernesto Muller.Theologia moralis.:Vindobonae . Simptibus mayer et soc..1889..C10/2a.;
5506 Ernesto, Cardenal.Meditácia v lietadle DC 3.:Slovenský spisovateľ.1990.80-220-0241-0.d3/4_SK1950_1990.;
5507 Ertl, Ignatio.Himlisches borgeburg der guten hoffnung.Augsburg:.1711..C16/1a.;
5508 Ertl, Ignatio.Tolle lege, predigten sonn und fester tag.Bamberg:.1709..C18/1a.;
5509 Erzabtei St. Martin zu Beuron.Advent bis 13. Woche im Jahreskreis.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1992.3451201615 (Kunstleder);3451201712 (Leder).d11/2b.;
5510 Erzabtei St. Martin zu Beuron.Advent bis 13. Woche im Jahreskreis.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1992.3451201615 (Kunstleder);3451201712 (Leder).d11/1a.;
5511 Erzabtei St. Martin zu Beuron.Schott-Messbuch fur die Wochentage.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1986.345120553X (Kunstleder);3451205548 (Leder).d11/1a.;
5512 Escrivá Josemaría.Cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-059-9.d6/5.;
5513 Escrivá, Josemariá.Cesta.:.1980?..SAM/5.;
5514 Escrivá, Josemaría .Svätý ruženec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-063-7.d6/2.;
5515 Escrivá, Josemaría .Svätý ruženec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-063-7.BS-120.;
5516 Escrivá, Josemaría .Svätý ruženec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-063-7.BS-134.;
5517 Escrivá, Josemaría .Svätý ruženec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-063-7.BS-126.;
5518 Esser, Gerhard - Mausbach, Joseph.Religion Christentum Kirche.:.1914..d11/1b.;
5519 Esser, Thomas.Die bedentung der dogmengeschichte.Regensburg:.1884..BZ-53.;
5520 Estep, William Roscoe,1920-.Příběh křtěnců :.Praha ::Evangelické nakladatelství,.1991..d6/7.;
5521 Esterás, Pál.Sobota blahoslavenej Panny Marie, to jest napomenutie a vyučovanie na každý den sobotný, ktorých je v roku dvaapäťdesiat a preto i dvaapäťdesiat zázrakov /.Budapešť ::Kol. Rozsa a jeho manž.,.1917..d15/2b_SK1900_1920.;
5522 Esterházi, Ladislav.Methodus infirmos providendi.:.1818..C15/4a.;
5523 Esterle, Peter Jozef, OFM.Matričný slovník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-95.;
5524 Esterle, Peter Jozef, OFM.Matričný slovník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-90.;
5525 Estii, Guilielmi.Annotationes in praecipua ac difficiliora sacrae scripturae loca. Tomus tertius .:.1759..C15/6.;
5526 Estoras, Paulo.Speculum immaculatum Mariam .Košice:.1747..C20/1b.;
5527 Ettler, Petr, 1947-.Veliké věci nám učinil : vzpomínka na život O. Františka Kohlíčka. 2010. : Praha : Nové město.2010.978-80-86146-59-1.d6/6.;
5528 Eudes, Jean.Le tres saint coeur de Marie.:.1923..BZ-29.;
5529 Eugen Lazišťan.Zvolen.:Osveta.1988..d2/5_FOTOGRAFIE.;
5530 Eugéne, Sue.Večný Žid-diel 1.:Pravda.1972..d3/2_SK1950_1990.;
5531 Eugéne, Sue.Večný Žid-diel 2.:Pravda.1972..d3/2_SK1950_1990.;
5532 Eugéne, Sue.Večný Žid-diel 3.:Pravda.1972..d3/2_SK1950_1990.;
5533 Euripides.Bakchy.:.1925..d10/3b_CZ1920_1950.;
5534 Eusebius Pamphili,ca 263-ca 340..Historie církevní.Praha ::Bedřich Rohlíček,.1855, digitalizováno 2008..CZ1900.;
5535 Eustachium, F..Letste ehre reich und ehrn predigen.:.1696..C11/1b.;
5536 Evans, Allan Roy.Soby tiahnu.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1949..d15/4_SK1920_1950.;
5537 Evely Louis.Credo.:.1970?..BS-178.;
5538 Evely Louis.Credo.:.1970?..SAM/4.;
5539 Evely Louis.Evangelium k nám mluví.:.1972..BS-166.;
5540 Evely Louis.Evangelium k nám mluví.:.1972..SAM/3.;
5541 Evely Louis.Selig, die da Leid tragen.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1963..d18/4a.;
5542 Evely, Louis.Blažení, kteří snášejí utrpení.:.1962..SAM/5.;
5543 Evely, Louis.Blažení, ktorí znášajú utrpenie!.Bratislava:.1969..SAM/2.;
5544 Evely, Louis.Blažení, ktorí znášajú utrpenie!.Bratislava:.1969..BS-220.;
5545 Evely, Louis.Blažení, ktorí znášajú utrpenie!.Bratislava:.1969..BS-176.;
5546 Evely, Louis.Cesta radosti.:.1969..SAM/7.;
5547 Evely, Louis.Credo.:.1980?..SAM1/b.;
5548 Evely, Louis.Náboženstvo pre našu dobu.:.1969..SAM/2.;
5549 Evely, Louis.Náboženstvo pre našu dobu.:.1969..SAM/5.;
5550 Evely, Louis .Nové víno do nových nádob.:.1975?..SAM/2.;
5551 Evely, Louis.Otče náš.Galt Ontário Canada :Slovenskí jezuiti Galt Ontário Canada .1969..BS-134.;
5552 Evely, Louis.Otče náš.Galt Ontário Canada :Slovenskí jezuiti Galt Ontário Canada .1969..USA.;
5553 Evely, Louis.Otče náš.Galt Ontário Canada :Slovenskí jezuiti Galt Ontário Canada .1969..BS-133.;
5554 Evely, Louis.Otče náš.Galt Ontário Canada :Slovenskí jezuiti Galt Ontário Canada .1969..BS-129.;
5555 Evely, Louis.Otče náš.Galt Ontário Canada :Slovenskí jezuiti Galt Ontário Canada .1969..SAM/2.;
5556 Evely, Louis.Otče náš.:.1990..BS-97.;
5557 Evely, Louis.Život v bratstve.:.1969..SAM/7.;
5558 Evely, Louis.Život v bratstve.:.1969..SAM/2.;
5559 Evely, Louis,1910-1985.Homilien über das Wort Gottes :.Graz ::Styria,.1968..d18/4b.;
5560 Evely, Louis,1910-1985.Homilien über das Wort Gottes :.Graz ::Styria,.1968..BZ-24.;
5561 Evelyn, Waugh.Sestup a pád.:Vyšehrad.1986..VSH.;
5562 Evropský konvent, 2002-2003.Návrh zmluvy Ústavu pre Európu prijatej konsenzom Európskym konventom dňa 13. júna a 10. júla 2003.Luxemburg ::Úrad pre vydávanie úradných publikácií E,.2003.92-78-40214-1.d7/1.;
5563 Eybel, Joseph Valentini.Introductio in jus ecclesiasticum catholicorum.Viedeň:.1777..C11/1b.;
5564 Eybel, Joseph Valentini.Introductio in jus ecclesiasticum catholicorum.Viedeň:.1777..C11/1b.;
5565 Eybel, Joseph Valentini.Introductio in jus ecclesiasticum catholicorum.Viedeň:.1777..C15/2a.;
5566 Eybel, Joseph Valentini.Introductio in jus ecclesiasticum catholicorum.Viedeň:.1777..C11/1b.;
5567 Eybel, Joseph Valentini.Introductio in jus ecclesiasticum catholicorum.Viedeň:.1777..C11/1b.;
5568 Eybel, Joseph Valentini.Introductio in jus ecclesiasticum catholicorum.Viedeň:.1777..C11/1b.;
5569 Eymard Jul..Nejsvětejší Svátost Oltářní.:.1937..d17/1b_cz1920-1950.;
5570 Eymard Jul..Nejsvětejší Svátost Oltářní.:.1937..d17/1a_cz1920-1950.;
5571 Eymard Jul..O svatém přijímání.:.1904..d10/5b_CZ1900_1920.;
5572 Ezehi, John Bosco.The orphaned and abandoned child in the social teaching of the Church "The case of Nigeria".:.2004..BZ-1.;
5573 F. M. Dostojevskij.Zápisky z mrtvého domu.:.1958..d8/3_CZ1950_1990.;
5574 F. M. Dostojevskij.Zápisky z mrtvého domu.:.1958..d8/3_CZ1950_1990.;
5575 F. Petri Mariae Gazzaniga.Tractatus isagogicus de fundamentis Religionis Christianae contra incredulos , et contra heterodoxos. typis lycei Pars Prima:Agrie .1804..C20/1a.;
5576 F.Lelotte.Tajomstvo krasy života 1.Rím:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-143.;
5577 Fába, Šimon.Simonis Faba... Carmina.Bratislava:.1804..C12/5b.;
5578 Fabdinger, Heinrich.Der heilige ring.:.1938..d13/2.;
5579 Faber.Betlem.:.1970?..BS-188.;
5580 Faber Frederick.Velebná svátost.:.1948..d17/5b_CZ1920_1950.;
5581 Faber Frederick.Velebná svátost.:.1948..d17/2a_cz1920-1950.;
5582 Faber, Fred. William.Betlem : 1.díl..Praha:Kuncíř.1929..BS-163.;
5583 Faber, Frederick William,1814-1863.Von der Güte.Regensburg ::J. Habbel,.195-?..d11/5.;
5584 Faber, Frederick William,1814-1863.Von der Güte.Regensburg ::J. Habbel,.195-?..d12/1b.;
5585 Faber, Frederid William.Das kostbare blut oder der preis unserer erlosung.Regensburg:.1860..C18/4a.;
5586 Faber, Mathias,1586-1653.Sváteční kázaní /.V Brně ::Tiskem a nákladem Pap. knihtiskárny benediktinů rajhradských,.1890..CZ1900.;
5587 Faber, P. F. W..Ježíš nade všecko.:.1888..CZ_1920.;
5588 Fabian, Anton.Teologická metodológia.Košice:.2000..BS-68.;
5589 Fabian, Anton.Teologická metodológia.Košice:.2000..BS-155.;
5590 Fabri, Mathiae.Conciones in evangelia et festa totius anni.:.1924..BZ-28.;
5591 Fabri, Matthiae.Concionum sylva nova feu auctarium.:.1739..C21/6.;
5592 Fabri, Matthiae.Opus concionum tripartitum.Kolín:.1739..C19/6.;
5593 Fabri, Matthiae.Opus concionum tripartitum.Kolín:.1739..C18/6.;
5594 Faerber, W..Katechismus pre katolícke farské školy vo Spojených štátoch.Chicago:.1926..USA.;
5595 Faikus, Jan.Žena v Číně.:.1933..BS-40.;
5596 Faith, Štefan.Činný katolicizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-96.;
5597 Faith, Štefan.Činný katolicizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950.;
5598 Faith, Štefan.Duchovný pastier r. 27, č. 1-7, 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-30.;
5599 Faith, Štefan.Duchovný pastier r. 27, č. 1-7, 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-40.;
5600 Faith, Štefan.Duchovný pastier r. 27, č. 1-7, 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-46.;
5601 Faith, Štefan.Duchovný pastier r. 27, č. 1-7, 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-48.;
5602 Faith, Štefan.Duchovný pastier r. 27, č. 1-7, 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-48.;
5603 Faith, Štefan.Kazateľské rečníctvo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..SSV1950.;
5604 Faith, Štefan.Praedica Verbum.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
5605 Faith, Štefan.Praedica Verbum.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
5606 Faith, Štefan.Probabilizmus.Bratislava ::[s.n.],.1939..BS-141.;
5607 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.Hospicová a paliatívna starostlivosť.Trnava:Katedra dobrovoľníctva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity .2003..BS-160.;
5608 Falkberget, Johan,1879-1967.Chléb noci.Praha ::F. Topič,.1946..d9/5b_CZ1920_1950.;
5609 Falkenauer, František.Hovořili jsme o životě a díle Kristově : Příručka pro letní tábory a debatní schůze.Brno:Osvětová rada Čsl.Orla.1948..BS-34.;
5610 Fallenbuchl, Ferenc.A rabváltó trinitárius szerzetesek magyarországon.:.1940..d14/1b.;
5611 Falletti, L..Virgo veneranda.:.1922..d18/5.;
5612 Fally, Josef.Drunt im Burgenland.:.2008..d13/2.;
5613 Falsini, Rinaldo.Commento alle orazioni dopo la comunione delle domeniche e feste.:.1967..d18/2b.;
5614 Falťan, Samo,1920-.Víťazné stretnutie.Bratislava ::Dukla,.1950..d15/5_SK1920_1950.;
5615 Falusi, Pál.Az obsitos.Budapešť:.1900..BZ-39.;
5616 Fanfani, Ludovicus, OP.De iure parochorum ad normam codicis iuris canonici.:.1924..C13/2b.;
5617 Fanfani, Ludovicus, OP.De tertio ordine s. Dominici.Rím:.1942..BZ-49.;
5618 Fankhauser G..Příběhy dosud živé 2.?:Samizdat.1980 ??..BIBCZ.;
5619 Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 1. diel.:.1975??..BIBCZ.;
5620 Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 3..:.1970??..BIBCZ.;
5621 Fankhauser, Gottfried.Príbehy Novej zmluvy dodnes živé. ViViT s. r. o.:Kežmarok.2003.80-88903-48-3.d6/2.;
5622 Fankhauser,G.Příbéhy dosud živé 4.:neudaný.1985??..BIBCZ.;
5623 Farbiak, Ján.Ozveny a návraty.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1997.80-7165-062-5.d7/5.;
5624 Fárek, František.Stopy mizí v archívu...Praha:Vyšehrad.1975..VYSEHRAD.;
5625 Farelly, Robert.Pánov odev c Robert Farelly ; Prekl. Ondrej Rybár.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-025-4.TRAN.;
5626 Farges, A., Barbedette, D..Philosophia scholastica. 3. diel. Logica - Ontologia - Cosmologia.:.1897..BZ-10.;
5627 Farmakidis, G.A..Současné Řecko.:.1930..d17/2b_cz1920-1950.;
5628 Fassbinderová Mária.Monika svätá matka.Košice:Dominik.1946..BS-53.;
5629 Fast, Howard Melvin.Clarkton.Bratislava:Práca.1950..d3/3_SK1950_1990.;
5630 Fast, Howard,1914-2003.Deti.Bratislava ::Práca,.1951..d3/3_SK1950_1990.;
5631 Fattinger Josef.Katecheta vypravuje....:.1935..d9/3b_CZ1920_1950.;
5632 Fattinger Josef.Katecheta vypravuje....:.1935..d17/2a_cz1920-1950.;
5633 Faudenom, A..Počuli sme slovo Božie.:.1980?..SAM/4.;
5634 Faudenom, A..Počuli sme slovo Pánovo.Rím:SÚCM.1989..SÚCM.;
5635 Faulhaber, Michael von,1869-1952.Charakterbilder der biblischen Frauenwelt.Paderborn ::Ferdinand Schöningh,.1935..d11/4b.;
5636 Faulhaber, Michael von,1869-1952.Zeitfragen und Zeitausgaben :.Freibrug im Breisgau ::Herdersche Verlagshandlung,.1916..d18/7b.;
5637 Faulhaber, Michael von,1869-1952..... Zeitfragen und zeitaufgaben,.Freiburg im Breisgau,:Herder & co. g. m. b. h..1935..d12/2a.;
5638 Favier, Marius.L'Assomption corporelle de la mere de Dieu.Paríž:.1926..BZ-44.;
5639 Feder, J., SJ.Missel quotidien Francais.:.1956..C13/5b.;
5640 Federer, H..Hrdina z katakomb.:.1946..BS-39.;
5641 Fedor, Abramov.Priaslinovci.:Slovenský spisovateľ.1979..VAVRÍN.;
5642 Fedor, Michal, SJ.Slovenský nadrealizmus.Martin:Matica slovenská.1968..BS-94.;
5643 Fedor, Michal, SJ.Spolupatróni Európy :.Rím:Spolok sv. Cyrila a Metoda,.1990..BS-152.;
5644 Fedor, Michal, SJ.Spolupatróni Európy :.Rím:Spolok sv. Cyrila a Metoda,.1990..BS-123.;
5645 Fedor, Michal, SJ.Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v Československu 1945 - máj 1950.Košice:Byzant.1993.80-85581-03-5.BS-121.;
5646 Fehér, Mátyás.A Kassai püspöki könyvtár Kódexei és ösnyomtatványai.Kassa ::[s.n.],.1943..d14/1b.;
5647 Fehér, Mátyás, OP.A Hétszázados vasvári szent domonkos-rendi kolostor torténete 1241 - 1941.:.1942..BZ-10.;
5648 Fehér, Mátyás, OP.Magyarországi Pál O.P. "Summa de Penitentia"-ja 1220 - 1221.Budapešť:.1943..BZ-39.;
5649 Fejér, Georgii.Institutiones dogmaticae. Tomus quartus.Budapešť:.1815..C19/1b.;
5650 Fejér, Georgii.Institutiones dogmaticae. Tomus quartus.Budapešť:.1815..C19/4a.;
5651 Fejér, Georgii.Institutiones dogmaticae. Tomus quartus.Budapešť:.1815..C21/2a.;
5652 Fejér, Georgii.Institutiones dogmaticae. Tomus quartus.Budapešť:.1815..C10/1b.;
5653 Fejer, Gyorgy.Mostani és régi lexikon .:.1817..C31/1a.;
5654 Fejer, Gyorgy.Mostani és régi lexikon .:.1817..C11/2b.;
5655 Fejer, Gyorgy.Mostani és régi lexikon .:.1817..C10/3b.;
5656 Fekete, Jan.Modrý Kameň.:Osveta.1990.80-217-0201-X.d2/5_FOTOGRAFIE.;
5657 Felber, Franz.Ein Jahr Dorfpredigt :.Wien:Seelsorger-Verl..1935..d11/4b.;
5658 Felder, Hilarin.Ideály sv. Františka Serafínského /.Praha ::Kapucínský sekretariát Třetího řádu sv. Františka,.1948..d9/4b_CZ1920_1950.;
5659 Felder, Hilarin,1867- [from old catalog].Jesus von Nazareth;.Paderborn,:F. Schoningh; [etc., etc.].1937...d11/1b.;
5660 Felder, Hilarin,1867-1951.Geschichte der wissenschaftlichen Studien im Franziskanerorden bis um die Mitte des 13. Jahrhunderts.Freiburg im Breisgau ::Herdersche Buchhandlung,.1904..d11/2a.;
5661 Feldmann, Josef.Okkulte philosophie.:.1927..C22/1b.;
5662 Felix, Julius Calvus.Panem et circenses! :.Praha ::Šimáček,.1921..BS-178.;
5663 Felix, R. P., SJ.La confession.Paríž:.1923..BZ-44.;
5664 Felix, Timmermans.Pieter Bruegel.:Slovenský spisovateľ.1959..SPKK.;
5665 Felizna, Jan.Epištoly nedělní a sváteční.:.1898..CZ1900.;
5666 Felsenecker, Sebastiano.Ignis festivus. Neuer werch.Augsburg:.1718..C20/3a.;
5667 Fencák, Marián.Miejsca swiete w swietle KPK z 1983 roku.Lublin:.2000..d18/3.;
5668 Ferbers, Johann Jacob.Rachrichten von den merfwurbigsten ....:.1776..C18/2b.;
5669 Ferdinand Vokál.Zvony srdca.:.1992..BS-153.;
5670 Ferdinand, Ďurčanský.Biela kniha Zv. 4.:B.M.N..1954..BS-157.;
5671 Ferenčík, Ján.Pápež a pápežský štát.Bratislava:Ústredná Katolícka Kancelária pre Slovensko.1930..BS-52.;
5672 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXI. (1928).Bratislava:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1928..PS-12.;
5673 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXI. (1928).Bratislava:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1928..PS-48.;
5674 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXII. (1929).Bratislava:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1929..PS-12.;
5675 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXIII. (1930).Bratislava:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1930..PS-12.;
5676 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXIV. (1931).Bratislava:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1931..PS-12.;
5677 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXIX. (1936).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1936..PS-46.;
5678 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXIX. (1936).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1936..PS-12.;
5679 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXV. (1932).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1932..PS-12.;
5680 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXVI. (1933).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1933..PS-12.;
5681 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXVII. (1934).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1934..PS-12.;
5682 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXVIII. (1935).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1935..PS-12.;
5683 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXX. (1937).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1937..PS-13.;
5684 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXXI. (1938).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1938..PS-13.;
5685 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXXI. (1938).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1938..PS-48.;
5686 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXXII. (1939).Liptovský Sv. Ondrej:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1939..PS-46.;
5687 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXXII. (1939).Liptovský Sv. Ondrej:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1939..PS-47.;
5688 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXXII. (1939).Liptovský Sv. Ondrej:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1939..PS-13.;
5689 Ferkič, N..Sloboda nad zlato.Trnava:Vydavateľstvo Posla.1940..BS-37.;
5690 Ferko, Milan,1929-2010.Medzi ženou a Rímom :.Bratislava ::Tatran,.1980..TATRAN.;
5691 Ferko, Vladimír,1925-2002.Konopný kríž /.Bratislava ::Smena,.1970..d3/6_SK1950_1990.;
5692 Ferler, Hyacintho.Seelen schaz christ katholischer lehr.Augsburg:.1732..C16/1a.;
5693 Ferley, Philippe.Modlitba Blahoslavené Alžběty od Nejsvětější Trojice : Můj Bože v Trojici, Tobě se klaním.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-37-5.BS-119.;
5694 Ferrai, Nicolai.Methodus addiscendi linguam italicam ope latinae.:.1770..C10/3a.;
5695 Ferrario, Gregorio.Selecti affectus amoris sponsi coelestis.Viedeň:.1651..C15/5a.;
5696 Ferrario, Sigismundo.De rebus Hungaricae provincae praedicatorum partibus quator et octo libris distributi .:.1637..C11/4a.;
5697 Ferratii, Antonii.M. T. Ciceronis opera omnia ....:.1794..C31/1b.;
5698 Ferratii, Antonii.M. T. Ciceronis opera omnia ....:.1794..C18/2b.;
5699 Ferrero, Bruno.Otče náš. Don Bosco:[Bratislava].2000.80-88933-51-X.BS-155.;
5700 Ferretti, Augusto.Ethica.:.1925..BZ-14.;
5701 Ferretti, Augusto.Institutiones philosophiae moralis.Rím:.1899..BZ-26.;
5702 Ferretti, Vincentii Mariae.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum. Pars prima.:.1756..C13/6.;
5703 Ferretti, Vincentii Mariae.Breviarium praedicatorum. Pars secunda.:.1756..C13/5a.;
5704 Fessler, Jos..Institutiones patrologiae.:.1850..C11/2b.;
5705 Fessler, Josephus.Compendium spiritualis doctrinae.:.1864..C16/4b.;
5706 Fessler, Josephus.Stimulus pastorum ex sententiis patrum concinnatus.Rím:.1863..C18/2b.;
5707 Feuerbach, Ludwig.Zásady filosofie budoucnosti a jiné filosofické práce.Praha:Čs.akademie věd.1959..d8/3_CZ1950_1990.;
5708 Feuchtwanger, Lion.Škaredá vojvodkyňa. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1966..SPKK.;
5709 Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Príde deň.Bratislava:Tatran.1966..TATRAN.;
5710 Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Synovia.Bratislava:Tatran.1966..TATRAN.;
5711 Feuchtwanger, Lion,1884-1958.Goya čiže krutá cesta poznania.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1955..d8/1_CZ1950_1990.;
5712 Feuchtwanger, Lion,1884-1958.Spisy..Praha ::SNKLHU,.1962..d5/6.;
5713 Feuchtwanger, Lion,1884-1958.Zaslíbená země /.Praha ::Státní nakladatelství krásné literatury a umění,.1962..d8/2_CZ1950_1990.;
5714 Feyerabend, Karl.Taschenworterbuch der hebraischen und deutschen sprache.:.1912..C14/1a.;
5715 Fiala, Andrej.Spišský hrad.Martin:Osveta.1988..d2/5_FOTOGRAFIE.;
5716 Ficocelli, Elizabeth.Lurdy :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-233-6.d7/3.;
5717 Fietko, Grzegorz.Ján de la Salle - Patrón učiteľov.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999..BS-152.;
5718 Figuli, Margita.Babylon. 2..Bratislava:Slov.spisovateľ.1987..d3/3_SK1950_1990.;
5719 Figura, Jozef, SDB.Spod Tatier pod Fudžijamu.Zagreb:Grafički zavod Logos.1987..USA.;
5720 Filip, Jiří.Alžírsko.Praha:Pressfoto.1980..BS-90.;
5721 Filippino, Federico.Il piede della croce.:.1929..C14/1b.;
5722 Filippino, Federico.Il santo sacramento.:.1905..C14/1b.;
5723 Filkorn, Eugen.Ján XXIII. pápež pokoja a lásky.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti.1968..USA.;
5724 Filkorn, Eugen.Katolícka jednota.:.1939..PS-04.;
5725 Filkorn, Eugen.Katolícka jednota.:.1942..PS-04.;
5726 Filkorn, Eugen.Katolícka jednota.:.1943..PS-04.;
5727 Filkorn, Eugen.Katolícka jednota.:.1944..PS-04.;
5728 Filkorn, Eugen.Rímsko-katolicke obradoslovie pre stredné a meštianské školy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1922..BS-187.;
5729 Filkorn, Eugen.Rímsko-katolicke obradoslovie pre stredné a meštianské školy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1922..BS-155.;
5730 Filkorn, Eugen.Rímsko-katolícke Obradoslovie pre stredné školy.Bratislava ::[s.n.],.1934..d15/5_SK1920_1950.;
5731 Filkorn, Eugen.Rímsko-katolícke obradoslovie pre stredné školy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..BS-167.;
5732 Filo, Elemír.Malá koncilová konkordancia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1980..SSV1990.;
5733 Filo, Elemír.Pútnik svätovojtešský r. CX. (1982).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..PS-19.;
5734 Filo, Elemír.Pútnik svätovojtešský r. CXI. (1983).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..PS-26.;
5735 Filo, Elemír.Pútnik svätovojtešský r. CXI. (1983).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..PS-19.;
5736 Filo, Elemír.Pútnik svätovojtešský r. CXII. (1984).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984..PS-19.;
5737 Filo, Július.Pohľady do neba.Prešov:VMV.2004.80-7165-467-1.d7/1.;
5738 Filo, Vladimír.CIC Boží ľud-druhá kniha.:.1995?..SAM/2.;
5739 Filo, Vladimír.Kánonické právo. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:V Bratislave.1997.80-88696-14-3.SKRIPTA_4.;
5740 Filo, Vladimír.Kánonické právo. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:V Bratislave.1997.80-88696-14-3.SKRIPTA_4.;
5741 Filo, Vladimír.Posväcovacia úloha cirkvi.:.1980?..BS-12.;
5742 Filon, Auguste.Dějiny anglické literatury od počátku až do naší doby..Praha ::Laichter,.1903..BS-190.;
5743 Filon, Augustin,1841-1916.Dějiny anglické literatury od počátku až na naši dobu..Praha ::Jan Leichter,.1903..BS-190.;
5744 Filová, Božena.Slovensko. 3. Ľud 2. časť.Bratislava:Obzor.1975..d2/1_SLOVENSKO.;
5745 Finckium, Casparum.Irchen und schulen bostillen.:.1619..C16/1a.;
5746 Finetti, Antonio.Massillonii claromontani episcopi sermones ad ecclesiasticos habiti.:.1789..C15/2b.;
5747 Fisch, Joseph.Ausgewahlte schriften des heiligen Hilarius.:.1878..C15/4b.;
5748 Fischer-Colbrie, Augustín.A kereszt császárja.:.1913..BZ-6.;
5749 Fischer-Colbrie, Augustín.Quid sanctus Thomas de cultura doceat.Rím:Xenia Tomistica.1924..BZ-55.;
5750 Fischer-Colbrie, Augustín.Quid sanctus Thomas de cultura doceat.Rím:Xenia Tomistica.1924..BZ-11.;
5751 Fischer-Colbrie, Augustinus.De philosophia culturae.:.1903..BZ-17.;
5752 Fischer, Hermann.Katholisches jahrbuch 1937.:.1937..d13/1.;
5753 Fischer, Hermann,1867- [from old catalog].P. Joseph Freinademetz, Steyler Missionar in China 1879-1908;.Kaldenkirchen,:Missionsdruckerei Steyl.1936..d11/4a.;
5754 Fischer, Karl..Blutgummi;.Berlin,:Kommodore-verlag.1938..d11/4a.;
5755 Fischer, Krištof, SJ.Operis oeconomici pars prima et secunda de oeconomia suburbana.:.1737-38..C11/3a.;
5756 Fischl, Johann.Christliche weltanschauung und die probleme der zeit.:.1946..d11/2a.;
5757 Fišer Zdeněk, Lazecký František, Řepová Dominika a Vítek Josef.Starý zákon - Knihy rozjímavé 1.Praha:Česká katolická Charita.1978..BIBCZ.;
5758 Flaherty, Daniel L..On mě vede.[Praha?],:.1970?..SKRIPTA_3.;
5759 Flaubert, Gustáv.Pani Bovary.Martin:Živena.1948..d15/6_SK1920_1950.;
5760 Flaubert, Gustave,.Salambo.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1941..SPKK.;
5761 Flavius, Josephus.Válka židovská : 1.díl. : Válečná předehra.Praha:Svoboda.1990.80-205-0118-5.d8/1_CZ1950_1990.;
5762 Fleury, Claudius.Institutiones juris ecclesiastici .:.1771..C21/2b.;
5763 Florentii, P. D..Amaradulcis oder de langer de lieber .:.1663..C20/1a.;
5764 Florentii, P. D..Amaradulcis oder de langer de lieber .:.1663..C20/1a.;
5765 Flores, José H. Prado.Chodte a evanjelizujte pokrstených.:REMA.1997.80-967559-4-3.d6/2.;
5766 Florovský Antonín.Čeští jesuité na Rusi.:.1941..VSH.;
5767 Flossman, Karel.Liturgický rok : Cyklus A : Výklad 1. čtení, žalm, 2. čtení.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-052-5.d7/5.;
5768 Flossman, Karel.Liturgický rok : Cyklus A : Výklad 1. čtení, žalm, 2. čtení.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-052-5.d6/7.;
5769 Flossmann, Karel.První čtení : 2. : Rok A.:Praha : Ústř.církevní nakl..1990..BS-151.;
5770 Flossmann, Karel.První čtení : Rok B.:Praha : Ústř.církevní nakl..1990..BS-151.;
5771 Foerster, Fr. W..Jak žíti.:.1921..d9/3b_CZ1920_1950.;
5772 Foerster, Fr. W..Věčné světlo. Praha:Kropáč a Kucharský.1936..d17/4a_CZ1920_1950.;
5773 Foerster, Fr. W. - Žák Em..Mlhami a tmou.:.1937..BS-37.;
5774 Foerster, Fr.W..Do života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950.;
5775 Foerster, Friedrich Wilhelm,1869-1966.Evropa a německá otázka.Praha ::Vyšehrad,.1938..VSH.;
5776 Foerster, Friedrich Wilhelm,1869-1966..Jugendlehre:.Berlin,:G. Reimer,.1911...d11/5.;
5777 Foerster, Josef.Nauka o harmonii.Praha:.1887..CZ1900.;
5778 Fogarasi, János.Magyar és német segedszótár.Budapešť:.1845..C20/5a.;
5779 Foglar, Georgii.Hortus divinorum eloquiorum.Košice:.1723..C16/5a.;
5780 Foltynovský Josef.Duchovní řečnictví.:.1932..BS-35.;
5781 Foltynovský Josef.Duchovní řečnictví.:.1932..d17/5a_CZ1920_1950.;
5782 Foltynovský Josef.Duchovní řečnictví.:.1938..BS-63.;
5783 Foltynovský Josef.Duchovní správa.:.1936..d9/3a_CZ1920_1950.;
5784 Foltynovský Josef.Liturgika.:.1936..d10/3b_CZ1920_1950.;
5785 Foltynovský, Josef.Liturgika.Olomouc ::Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta,.1932..d17/2b_cz1920-1950.;
5786 Foltynovský, Josef.Liturgika.Olomouc ::Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta,.1932..BS-107.;
5787 Fonck, Leopold.Moderne Bibelfragen :.Einsiedeln ::Verlagsanstalt Benziger & Co.,.1917..d13/2.;
5788 Fonseca, Luis Gonzaga da,1878-1963.Fatima :.Košice ::Východoslovenské vydavateľstvo,.1992..d7/6.;
5789 Fontana, Luigi, OP.L'amore e i giovani.:.1970..PZ-1.;
5790 Fordinálová Eva.Aký si Ján Holý?.Bratislava:Tatran.1985..TATRAN.;
5791 Fordová, Henry.Medzinárodný Žid.:.1980?..BS-165.;
5792 Forest, Jim,1941-.The resurrection of the church in Albania :.Geneva ::WCC Publications,.2002.2-8254-1359-3.d18/5.;
5793 Forest, River.Via Dominici.:.1968..BS-159.;
5794 Forest, River.Via Dominici.:.1968..SAM/5.;
5795 Forgach, Stephanus.Theses prooemiales de natura, proprietatibus et objecto logicae.:.1743..C21/4b.;
5796 Forgan, Vladislav.Istoty.:.1980?..SAM/3.;
5797 Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-17-7.BS-154.;
5798 Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-17-7.BS-66.;
5799 Formánek Rudolf, Mons..Ročnica misijného spolku na Slovensku.Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1942..PS-38.;
5800 Formánek Rudolf, Mons..Ročnica misijného spolku na Slovensku.Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1943..PS-38.;
5801 Formánek Rudolf, Mons..Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1944..BS-109.;
5802 Formánek Rudolf, Mons..Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1944..PS-38.;
5803 Formánek, Rudolf.Ročnica misijného spolku na Slovensku 1946.Trnava:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1946..BS-189.;
5804 Formánek, Rudolf kanonik.Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1947..PS-04.;
5805 Formánek, Rudolf kanonik.Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1947..PS-38.;
5806 Formánek, Rudolf kanonik.Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1948..PS-38.;
5807 Fornasari-Verce, A. J..Unleitung zur erlernung der italienischen sprache.Viedeň:.1843..C19/1b.;
5808 Forrest, Tom.Modlitby za novú evanjelizáciu. Sp. Kapitula:Seminár biskupa J. Vojtaššáka.1990..BS-141.;
5809 Forrest, Tom.Modlitby za novú evanjelizáciu. Sp. Kapitula:Seminár biskupa J. Vojtaššáka.1990..SAM/6.;
5810 Forster, Heinrich.Heinrich Forster\'s Gesammelte Kanzelvortrage.Regensburg:Manz.1912..BZ-22.;
5811 Forstner, Dorothea.Swiat symboliki chrzescijanskiej.Warszawa ::PAX,.1990.83-211-1169-6.d18/1b.;
5812 Forsyth, Frederick,.Šakal.Bratislava:Smena.1989.80-221-0135-4.d3/4_SK1950_1990.;
5813 Fort, Gertruda von Le.Magdeburská svadba.Praha:Vyšehrad.1970..VSH.;
5814 Fortel.Ueber Johann Sebastian Bachs.:.1966..d12/2b.;
5815 Fossaei, Leonardi.Rosario et psalterio deiparentis Mariae.:.1650..C11/3b.;
5816 Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.d7/4.;
5817 Fouard C..Svatý pavel. Jeho poslední léta.:.1899..CZ1900.;
5818 Foucauld, Charles de.On chce naše srdce.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..SUCM.;
5819 Fourier, Charles.Výbor z díla.Praha:Orbis.1950..BS-107.;
5820 Foustka, Radim Neumann,1907-1960.Stát, jeho vznik, podstata a vývoj /.Praha ::Orbis,.1954..d8/1_CZ1950_1990.;
5821 Fox, Kate.Watching the English :.London ::Hodder,.2005.0-340-81886-7.d18/2b.;
5822 FR. Albert Strnad.Sv. Ruženec a Nejsvětější svátosť.Olomouc:.1898..CZ_1920.;
5823 fr. Mannes Stanislav Marušák OP.In Veritate Et Caritate.Zvolen:Bratstvo laikov sv. Dominika na Slovensku.2013..d6/4.;
5824 Frachet, Géraud de,(ca 1205-1271).Životy bratří kazatelů.Praha ::Růže dominikánská,.1938..d9/3b_CZ1920_1950.;
5825 Fraknói, Vilmos.Vitéz János.:.1879..BZ-16.;
5826 France, Anatole,1844-1924.Bohovia sú smädní.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1947..TRAN.;
5827 Francisci Xaverii Schouppe , S . J..Elementa Theologiae dogmaticae e probatis auctoribus collecta et divini verbi ministerio Accommodata tomus I..:Bruxellis Excudebat H .Goemaere summi pontificis thypographus.1870..C13/1b.;
5828 Francisci Xaverii Schouppe , S . J..Elementa Theologiae dogmaticae e probatis auctoribus collecta et divini verbi ministerio Accommodata tomus I..:Bruxellis Excudebat H .Goemaere summi pontificis thypographus.1870..C31/1b.;
5829 Francisci Xaverii Schouppe , S . J..Elementa Theologiae dogmaticae e probatis auctoribus collecta et divini verbi ministerio Accommodata tomus II..:Bruxellis Excudebat H .Goemaere summi pontificis thypographus.1870..C21/2b.;
5830 Francisci, Ján.Povesti Jána Kalinčiaka. Milkov hrob.Martin:.1872..d15/1b_SK1900.;
5831 Francois, Mauriac.Beránek.:Vyšehrad.1978..VSH.;
5832 Francois, Mauriac.Cesty k moru.:Slovenský spisovateľ.1988..d3/3_SK1950_1990.;
5833 Francois, Mauriac.Galigai.:Vyšehrad.1981..VSH.;
5834 Francheschini, Ezio.Bonvicini de ripa vita scholastica.Padova:.1943..BZ-30.;
5835 Frank, Bruno.Cervantes. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..SPKK.;
5836 Frankovský, Alojz.Náuka o jednotlivých sviatostiach.Spišské Podhradie:KS.1992..SKRIPTA_5.;
5837 Frankovský, Alojz.Náuka o jednotlivých sviatostiach.Spišské Podhradie:KS.1992..SKRIPTA_2.;
5838 Frankovský, Alojz.Prednášky zo špeciálnej dogmatiky.:.1990?..SKRIPTA_2.;
5839 Frankovský, Alojz.Prednášky zo špeciálnej dogmatiky.:.1990?..SKRIPTA_5.;
5840 Frankovský, Alojz.Prednášky zo špeciálnej dogmatiky.:.1990?..SKRIPTA_4.;
5841 František a Uršula Krinner.Pravda o Little Peblovi.:.1991..BS-03.;
5842 František Cinek..Velehrad víry : duchovní dějiny Velehradu.Olomouc:Lidové knihkupectví a nakl..1936..d17/1a_cz1920-1950.;
5843 František Cinek..Velehrad víry : duchovní dějiny Velehradu.Olomouc:Lidové knihkupectví a nakl..1936..d17/1c_cz1920-1950.;
5844 František Janoušek.Evangelium pacis.:Sdružení katolických duchovních Pacem in terris ČSR.1983..BS-146.;
5845 František Křelina..Dcera královská blahoslavená Anežka Česká.Praha:Vyšehrad.1969..VSH.;
5846 František od Panny Marie - autor.Tvář svaté Panny.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-07-3.BS-118.;
5847 František Pistrák OP.Krížová cesta. Michal Vaško:Prešov.1997..BS-151.;
5848 František Pistrák OP.Krížová cesta. Michal Vaško:Prešov.1997..BS-150.;
5849 František Pistrák OP.Ruženec, ale ako?. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-192-3.BS-145.;
5850 František Saleský.365 myšlienok sv. Františka Saleského. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-051-X.BS-127.;
5851 František Saleský,1567-1622.Filotea.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1947..KRYSTAL.;
5852 František Vojtek.Etika.Olomouc:.1991..BS-03.;
5853 František z Assisi,1182-1226.Spisky svätého otca Františka z Assisi.Žilina:Samovzdelávajúci krúžok františkánskych bohoslovcov.1946..d15/4_SK1920_1950.;
5854 František z Assisi,1182-1226.Spisy a myšlenky sv. Františka z Assisi /.Praha ::B. Stýblo,.1915..d10/5b_CZ1900_1920.;
5855 Františkánsky kláštor v Trnave.Cesta svätého kríža a žalospev Bolestnej matky.Trnava:Františkánsky kláštor.1947..BS-65.;
5856 Franz, Werfel.Štyridsať dní Musa Daghu.:B. m. n..1951..SPKK.;
5857 Franzen, August.Malé církevní dejiny.Praha:ZVON.1992.80-7113-008-7.d6/3.;
5858 Franzen, August,1912-1972.Kleine Kirchengeschichte.Freiburg i. Br. [u.a.] ::Herder,.1981.3-451-01737-7.d11/2b.;
5859 Frascisco, Reginaldo, OP.Esemplificazioni - Spunti.:.1972..PZ-1.;
5860 Frascisco, Reginaldo, OP.Per il nuovo anno santo.Neapol:.1973..BZ-30.;
5861 Fratocchi, Alessandro.L'Acquisto dell'eredita devoluta ad incerte persone.:.2005..BZ-24.;
5862 Fratte, Sandro Dalle.Vita spirituale e formazione: L'Accompagnamento personale in G.B. Scaramelli SJ /1687-1752/.:.1999..d18/5.;
5863 Fraydt, Leopoldo.Fasten vostill oder ertlarung allerfasten evangelien.Viedeň:.1764..C19/2b.;
5864 Frederik, Pohl.Obchodníci s vesmírem.:Odeon.1987..d8/2_CZ1950_1990.;
5865 Fredro, Aleksander.Hrúza, čo sa robí.Turčiansky Sv. Martin:Kníhtlačiarsky účastinársky spolok.1922..BS-37.;
5866 Freischlag, Viliam.Veríte v Boha?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..BS-51.;
5867 Freischlag, Viliam.Veríte v Boha?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..BS-36.;
5868 Freischlag, Viliam.Veríte v Boha?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..BS-14.;
5869 Fremont, Rolf,1879-1962.Ve stínu věčnosti :.Praha ::Obelisk,.1925..d9/5a_CZ1920_1950.;
5870 Frencl, Antonín.Postilla aneb wýklady a rozjimání na ewangelia nedělni a swáteční. I., II., III. díl.Praha:.1854..CZ1900.;
5871 Frencl, Innocenc.Postilla aneb wýklady a rozjímání na ewangelia nedělní a swáteční.Praha:.1857..C13/6.;
5872 Frencl, Innocenc.Postilla aneb wýklady a rozjímání na řeči a epištoly nedělní a swáteční celého roku.Praha:.1861..C13/6.;
5873 Frenssen, Gustav.Pyšný Meino.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1950?..SPKK.;
5874 Frentz, Raitz S.J..Selbstverleugnung. Eine aszetische Monographie.:.1936..d11/1a.;
5875 Freud, Sigmund,1856-1939.Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse.Berlín ::Gustav Kiepenheuer Verlag,.1933..d12/2a.;
5876 Freund, Jiří.Úcta marianská.:.1926..BS-29.;
5877 Freytag, Gustav,1816-1895..Die verlorene Handschrift.Berlin ::Schreiter,.1926?..d11/4a.;
5878 Frib, Philipp.Predigten auf alle festtage des katholischen kirchenjahres.:.1827..BZ-20.;
5879 Fric Otakar.Biblické katechese pro první a druhou třídu školy obecné.:.1910..d10/4a_CZ1900_1920.;
5880 Frický, Alexander.Ikony z východného Slovenska.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1971..d2/5_FOTOGRAFIE.;
5881 Friethoff, C., OP.De alma socia Christi mediatoris.:.1936..BZ-12.;
5882 Frigyes, Wilhelm.Abrand és Való.:.1898..C11/4b.;
5883 Frings.Die Verehrung der feligchten jungfrau Maria.:.1881..d11/4b.;
5884 Frinta, Antonín.Kde je co v Bibli? : Abecední klíč pro čtenáře Písma.Praha:Kalich.1992.80-7017-516-8.BS-119.;
5885 Frisch, Johann Leonhard.Neues franzusisch - deutsches und deutch - franzusisches worter buch.:.1786..C17/4a.;
5886 Frison-Roche R..Prvolezec.:.1950..MS.;
5887 Frisoni, Joanni Wilhelmo.Serenissimo celsissimoque principi ac Domino.:.1706..C11/2a.;
5888 Frobes, Ioseph, SJ.Tractatus logicae formalis.Rím:.1940..BZ-48.;
5889 Fromming, H..Die doppelte Buchfuhrung.Muhlheim Ruhr:Bagel.1900..BZ-18.;
5890 Frossard, André.Ptali jste se na Boha : Člen francouzské akademie odpovídá na dotazy mladých lidí.Praha:Portál.1992.80-85282-27-5.BS-112.;
5891 Fruhwirth, Andreae.Acta capituli generalis diffinitorum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1895..C19/1a.;
5892 Fruhwirth, Andreae.Processionarium sacri ordinis praedicatorum.:.1894..C13/4a.;
5893 Fryč, František,1867-1925.Obět nejsvětější /.V Hranicích ::F. Fryč,.1907..d10/5a_CZ1900_1920.;
5894 Frýdecký, Jan.Rozprávate po srbochorvátsky?.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1965..BS-128.;
5895 Frýdecký, Jan.Rozprávate po srbochorvátsky?.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1965..BS-71.;
5896 Fudes, Johannes.Das reinste herz der heiligen jungfrau und gottesmutter Maria.Viedeň:.1875..C16/4b.;
5897 Fuers, Georg.Martin Luther lebens und charakterbild.Mainz:.1883..C21/3b.;
5898 Fuers, Georg.Martin Luther lebens und charakterbild.Mainz:.1883..BZ-52.;
5899 Fugel, Adolf.Fatima posolstvo a jeho plnenie. Daco:Bratislava.1997.80-967298-4-5.BS-215.;
5900 Fuchs, Alfred.Deset katolických politiku a diplomatu.:.1934..d17/3b_cz1920-1950.;
5901 Fuchs, Alfred.Novinář.:.1924..BS-25.;
5902 Fuchs, Alfréd, 1892-1941.Křesťan a svět.Praha:Universum.1948..d17/1b_cz1920-1950.;
5903 Fuchs, Francisci Xaverii.Ars longaevae vitae.:.1804..C10/4b.;
5904 Fuchs, Francisci Xaverii.Introductio in tyrocinium vitae ecclesiasticae circa rectum corporis .:.1804..C11/3a.;
5905 Fuchs, František Xaver.Moralis philosophiae christianae de virtutibus, et vitiis tractatus.Trnava:.1805..C21/2a.;
5906 Fuchs, Jiří.Filosofie, 1. Úvod do filosofie. Praha:Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří kazatelů.1990..BS-160.;
5907 Fuchs, Jiří.Filosofie, 1. Úvod do filosofie. Praha:Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří kazatelů.1990..d8/2_CZ1950_1990.;
5908 Fuchs, Jiří.Filosofie, Úvod do filosofie, 1. Filosofická logika. Praha:Československá provincie Řádu bratří kazatelů.1993.80-900024-7-1.BS-164.;
5909 Fuchs, Jiří.Filosofie, Úvod do filosofie, 1. Filosofická logika. Praha:Československá provincie Řádu bratří kazatelů.1993.80-900024-7-1.d7/2.;
5910 Fuks, Ladislav, 1923-1994 - autor.Spalovač mrtvol.:Praha :.2003.80-207-1127-9.d6/7.;
5911 Fulghum, Robert, 1937- - autor.Ach jo aneb Některé postřehy z obou stran ledničky.:Praha :.1993.80-207-0441-8.d6/2.;
5912 Fulghum, Robert, 1937- - autor.Už hořela, když jsem si do ní lehal.:Praha :.1993.80-207-0439-6.d6/2.;
5913 Fulop, Alajos.Mithológia és reveláczió.:.1895..C11/3b.;
5914 Funczik.Pramene kanonického práva.:.1980?..SKRIPTA_3.;
5915 Funczik, Aemilius.Introductio in Jus Canonicum.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BZ-10.;
5916 Funczik, Emil.Cirkevnoprávna kazuistika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1940..SSV1950.;
5917 Funczik, Emil.Conspectus canonum codicis juris canonici.Trnava:[s.n.].1933..BS-92.;
5918 Funczik, Emil.Conspectus canonum codicis juris canonici.Trnava:[s.n.].1933..BS-219.;
5919 Funczik, Emil.Interpretatio codicis iuris canonici.:.1950..BZ-10.;
5920 Funczik, Emil.Katolícke manželské právo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..SSV1950.;
5921 Funczik, Emil.Katolícke manželské právo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-192.;
5922 Funk.Bins und wucher.Tubingen:.1868..C15/3a.;
5923 Furmánek, Václav.Dejiny dávnovekého Slovenska.Bratislava:Tatran.1991.80-222-0369-6.d2/6_FOTOGRAFIE.;
5924 Fussy, Tamás.A szentirás uj concordantiája.Budapešť:.1871..BZ-34.;
5925 Fussy, Tamás.IX. Pius pápasága.Budapešť:.1878..BZ-58.;
5926 Fussy, Tamás.IX. Pius pápasága.Budapešť:.1878..BZ-38.;
5927 Fuxhoffer, Damiani.Monasteriologia regni Hungariae.Vesprém:.1803..C19/6.;
5928 Fuxhoffer, Damianus,1744-1814.Monasteriologia Regni Hungariae :.Weszprimii ::[s.n.],.1803..n1/6.;
5929 Füzy, Imrich.Môj priateľ.Hamilton:[Imrich Fuzy].1985..BS-97.;
5930 Füzy, Imrich.Môj priateľ.Hamilton:Imrich Fuzy.1991..BS-153.;
5931 Füzy, Imrich.Môj priateľ. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-000-9.BS-214.;
5932 Gábor, Bartolomej.Diecézna fáza procesu skúmania svätosti. Prešov:Tlačiareň Kušnír.2005.80-89055-52-4.BS-146.;
5933 Gabriel od sv. Márie Magdalény.Dôverne s Bohom. I. diel.Rím:SÚSCM.1990..SUCM.;
5934 Gabriel od svätej Magdalény.Dôverne s Bohom. II.diel. Pápežský Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.2000.80-7162-332-6.d6/7.;
5935 Gabriel, García Márquez.Sto rokov samoty.:Ikar.1999.80-7118-429-2.d7/3.;
5936 Gabriel, Chevallier.Svätý vŕšok.:Vydavateľstvo politickej literatúry.1962..d3/6_SK1950_1990.;
5937 Gabriel, Josef.Katolický týdeník 1991.Trnava:SSV.1991..d16/4.;
5938 Gabriel, Josef.Katolický týdeník 1992.Praha:Zvon.1992..d16/4.;
5939 Gabriel, Josef.Katolický týdeník 1993.Praha:Zvon.1993..d16/4.;
5940 Gabrielle, Roy.Príležitostné šťastie.:Živena.1949..d15/6_SK1920_1950.;
5941 Gábriš, Karol.Z Jeruzalema do Ríma.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1989..SKRIPTA_3.;
5942 Gábriš, Karol.Zjavenie Jána.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-12-8.SAM/5.;
5943 Gajdoš, Ludovít.Zvolen a okolie.Martin:Osveta.1973..d2/6_FOTOGRAFIE.;
5944 Gajdoš, Tomáš, OP.Boh je naša spása..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-4-9.d6/3.;
5945 Gajdoš, Vševlad Jozef, OFM.Františkánska knižnica v Malackách :.Bratislava ::Kníhtlačiareň Andreja,.1943..BS-107.;
5946 Gajdošiková, Hana.Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku ... :. Univerzita Palackého v Olomouci:Olomouc :.1990-2000.80-86620-14-X.d7/4.;
5947 Gajetanus, Fr..Pater Mathelm.Regensburg:.1900..BZ-30.;
5948 Gál-Podďumbiersky, Janko.Spomínajme otcov a osvecovateľov národa.V Trnave:[Janko Gál-Podďumbiersky].1936..BS-88.;
5949 Galan Peter.Katolicizmus staromódny.:.1947..BS-156.;
5950 Galan Peter.Katolicizmus staromódny.:.1947..LEV.;
5951 Galan, Peter Róchus.Katolicizmus staromódny?.[Ružomberok]:Katolícka akcia.1947..BS-173.;
5952 Galan, Peter Róchus.Náš film.[Ružomberok]:Katolícka akcia.1945..LEV.;
5953 Galan, Peter Róchus.Náš film.[Ružomberok]:Katolícka akcia.1945..BS-173.;
5954 Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..BS-93.;
5955 Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..SUCM.;
5956 Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..BS-92.;
5957 Gálffy, Ferencz.A bélyeg-és illetékugyi torvények és szabályok kézikonyve.:.1897..BZ-19.;
5958 Galko, Ladislav.Slovenské spevy : 2.díl..Bratislava:Opus.1973..d2/2_SLOVENSKO.;
5959 Galko, Ladislav.Slovenské spevy : 4.díl..Bratislava:Opus.1978..d2/2_SLOVENSKO.;
5960 Galli, Mario von.Das Konzil und seine Folgen.Franfurkt am Main ::C.J. Bucher,.1966..d13/1.;
5961 Galli, Mario von.Das Konzil..Mainz ::Matthias-Grünewald,.1965..d18/4b.;
5962 Gallin,C..U pramene života a svatosti.Praha: Dedictví sv. Jana Nepomuckého .1937..BS-17.;
5963 Gálos, László.Vasárnapok unnepnapok.:.1937..d14/1b.;
5964 Galot, Jean.Svätý Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-075-6.BS-116.;
5965 Galsworthy John.Forsytowská sága.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1969..KNC.;
5966 Galsworthy, John,1867-1933.Ostrov pokrytcov /.Bratislava ::Slovenský spisovatel,.1956..SPKK.;
5967 Gálvez, Manuel.Defilé hriechu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..BS-33.;
5968 Gálvez, Manuel.Noc už pominula.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950.;
5969 Gálvez, Manuel,1882-1962.Mamerto Esquiú o. f. m., řeholník a biskup :.Praha ::G. Francl,.1938..BS-164.;
5970 Gam, Karel,(1912-).Palestina.V Brně ::V. Procházková,.1948..d17/4b_CZ1920_1950.;
5971 Gamulin, Grgo.Bogorodica s djetetom u staroj umjetnosti Hrvatske.Záhreb:.1971..d18/3.;
5972 Gandier, Joseph.Predigtstizzen aus alle sonntagige und festliche Evangelien.Graz:.1798..C17/5a.;
5973 Garau, Francisci.Sapiens a divina gratia instructus seu fertilissimus conceptuum apparatus.:.1731..C16/2a.;
5974 Garetto, Giuseppe.Sicília zem bolesti.Bratislava:Dukla.1949..d15/6_SK1920_1950.;
5975 Garrigou - Lagrange, Reginaldus, OP.De eucharistia.Turín:.1948..BZ-47.;
5976 Garrigou-Lagrange P. Rég..Syntéze tomismu.:.1960?..BS-59.;
5977 Garrigou-Lagrange P. Rég..Syntéze tomismu.:.1960?..SAM/5.;
5978 Garrigou-Lagrange P. Rég..Syntéze tomismu.:.1960?..BS-58.;
5979 Garrigou-Lagrange, Reginald.Cesta dokonalosti podľa svätej Kataríny Sienskej.Košice:Veritas.1946..BS-219.;
5980 Garrigou-Lagrange, Reginald.Eucharistické srdce Ježišovo.Košice:Veritas.1945..DOMINIKANI_SK.;
5981 Garrigou-Lagrange, Reginald,1877-1964.K Bohu :.Trenčín ::Veritas,.1941..DOMINIKANI_SK.;
5982 Garrold, R.P..Čierne bratstvo.Bratislava:Vydavat. Spoločnosti Ježišovej.1935..d15/6_SK1920_1950.;
5983 Gasline, Cinzia Valigi.Rzym i Watykan.:.2000..d18/5.;
5984 Gasparino, Andrea.Revízia života. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-55-2.BS-222.;
5985 Gašaj, Dárius.Historica Carpatica.:.1988..p1/2.;
5986 Gašpar, Tido Jozef,(1893-1972).Námorníci :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1944..BS-72.;
5987 Gašpar, Tido Jozef,(1893-1972).Rozprávky o láske :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1943..BS-72.;
5988 Gašparík, Július.Omša k úcte sv. Cyrila a Metoda pre miešaný zbor spev ľudu a organ /1. vyd. - . :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1974..BS-65.;
5989 Gatterer, Michael.Uber das hl. Sakrament der Busse.Innsbruck ;Leipzig:Rauch.1933..d11/3b.;
5990 Gatterer, Michaele, SJ.Annus liturgicus cum introductione in disciplinam liturgicam .:.1912..C17/5b.;
5991 Gatti, Vincentio Maria.Institutiones apologetico-polemicae de veritate ac divinitate religionis.Rím:.1866..C31/1b.;
5992 Gatti, Vincentio Maria.Institutiones apologetico-polemicae de veritate ac divinitate religionis.Rím:.1866..C19/4a.;
5993 Gaucher Vít.Dejiny života Terézie Martinovej.:.1980?..SAM/5.;
5994 Gaucher, Guy.Chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta.... .Radošina :Komunita Kráľovnej pokoja.2009.978-80-970306-5-0.d7/2.;
5995 Gauma.Trojí Řím.Praha:.1897..CZ1900.;
5996 Gaume, J..Die entweihung des sonntags.Regensburg:.1850..C18/1b.;
5997 Gausz, Tibor.Za snubný prsteň.Trnava:Ústredie Mariánskych kongregácií.1943..POSOL.;
5998 Gaváč, Michal.Grafologia.Trnava:Spolok Svätého Vojtecha.1947..SSV1950.;
5999 Gavlovič, Hugolín Martin, OFM.Valaská škola.Columbus:Slavica Publishers.1988..USA.;
6000 Gazda, Jakub Vojtech, OFM.Fructus Maturi, to gest: Zrelé Owocá Slowa božého, z domácého Sadú skrze duchowného Hospodára zebrané..Trnava:Witlačené z Útratámi Pánow Predplaťitelow u Wáclawa Gelinka privil. Kňihtlačára,.1796..d15/1b_SK1900.;
6001 Gazdík, Igor.Ernest Zmeták.Bratislava:Tatran.1987..d2/6_FOTOGRAFIE.;
6002 Gazsik, Franciscus.Congeries jovialium.:.1800?..C11/2a.;
6003 Gazsik, Franciscus.Congeries jovialium.:.1800?..C11/4b.;
6004 Gazsó, Anton.V rúchu Kristovom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950.;
6005 Gazzaniga, Petri Mariae.De Deo ejusque proprietatibus.Viedeň:.1763..C20/1b.;
6006 Gazzaniga, Petri Mariae.De Deo ejusque proprietatibus.Viedeň:.1763..C20/1b.;
6007 Gazzaniga, Petri Mariae.Dissertationes duae de creatione rerum ex nihilo et de angelis.Viedeň:.1777..C19/2b.;
6008 Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones de Deo .Viedeň:.1775..C19/4a.;
6009 Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus II..Viedeň:.1777..C31/2b.;
6010 Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus II..Viedeň:.1777..C19/4a.;
6011 Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus II..Viedeň:.1777..C12/3a.;
6012 Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus II. De Dei essentia, attributis, de visione, scientia,....:.1795..C13/6.;
6013 Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus III. .:.1774..C12/3a.;
6014 Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus III. De Trinitate, de Creatione.:.1795..C13/6.;
6015 Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus IV..Viedeň:.1775..C17/1a.;
6016 Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus IV. De angelis, de opificio sex dierum,....:.1796..C13/6.;
6017 Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus V..Viedeň:.1779..C17/1a.;
6018 Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus VII. De actibus humanis, de virtutibus theologicis.:.1796..C13/6.;
6019 Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus VIII. Pars I..:.1793..C10/2a.;
6020 Gazzaniga, Petri Mariae.Theologiae dogmaticae in systema redactae.Viedeň:.1786..C17/2b.;
6021 Gazzaniga, Petri Mariae.Tractatus isagogicus de fundamentis religionis christianae.:.1804..C19/4a.;
6022 Gazzaniga, Petri Mariae.Tractatus isagogicus de fundamentis religionis christianae.:.1804..C20/1a.;
6023 Gazzera, A..V jeho šľapajach.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..SUSCM.;
6024 Gehrig, Joh. Martin.Neue sonn und festtags predigten.:.1817..C21/4b.;
6025 Gehrig, Joh. Martin.Neue sonn und festtags predigten.:.1817..C21/3b.;
6026 Gehrig, Johann Joseph.Fruhpredigten vor dem landvolte.:.1823..C21/1b.;
6027 Gehrig, Johann Joseph.Kurze predigten uber die heiligen fasten evangelien aus alle werstage in der heiligen fastenzeit.Graz:.1825..C19/1b.;
6028 Gehrig, Johann Martin.Sonn und festtagliche predigten und homilien.:.1826..C21/4b.;
6029 Geieri, Martini.Commentaria in proverbia et ecclesiasten salomonis nec non in Danielem prophetam .Amsterdam:.1696..C16/6.;
6030 Geieri, Martini.Commentarius in psalmos davidis.:.1695..C21/6.;
6031 Geiger Albert.Malý komentář k Janovu Zjevení (Apokalypse).:.1960?..SAM/7.;
6032 Geiger Albert.Malý komentář k Janovu Zjevení (Apokalypse).:.1960?..SAM/5.;
6033 Geiger Albert.Malý komentář k Janovu Zjevení (Apokalypse).:.1960?..BS-54.;
6034 Geis, Rudolph. [from old catalog].Katholische Sexualethik..Paderborn,:Bonifacius-Druckerei.1927..d12/2b.;
6035 Gemma, Andrea.Annunzia la parola. Spunti omiletici. Anno B.Modena:.1972..d18/1a.;
6036 Gemma, Andrea.Annunzia la Parola. Spunti omiletici. Anno C.Modena:.1973..d18/1a.;
6037 Genetto, Francisco.Theologia moralis juxta sacrae scripturae.:.1763..C18/5a.;
6038 Genetto, Francisco.Theologia moralis juxta sacrae scripturae.:.1763..C21/5a.;
6039 Genetto, Francisco.Theologia moralis juxta sacrae scripturae.:.1763..C19/5b.;
6040 Genetto, Francisco.Theologia moralis juxta sacrae scripturae.:.1763..C21/5b.;
6041 Genicot, Eduardus, SJ.Institutiones theologiae moralis .Brusel:.1927..BZ-47.;
6042 Genovesi, Victorii, SJ.Carmina.Rím:.1959..d18/5.;
6043 Georges, Karl Ernst.Ausfuhrliches lateinisch-deutsches handworterbuch. I-Z.:.1880..C14/3.;
6044 Georges, Perec.Veci.:Smena.1976..d3/1_SK1950_1990.;
6045 Gerald, Götting.Leninovo dílo a křesťané dneška.:Lidová demokracie.1970..BS-106.;
6046 Gerald, Messadié.Človek, ktorý sa stal bohom.:Mladé letá.1991.80-7127-037-7.d8/5.;
6047 Gerald, Messadié.Človek, ktorý sa stal bohom.:Mladé letá.1991.80-7127-037-7.d6/4.;
6048 Gerčák, František.Poznaj a ver-vierouka..Kapušany:Bens.2000.80-88998-27-1.BS-114.;
6049 Gerely, Jolán.Dievčatá, pohovorme si!.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950.;
6050 Gerely, Jolana.Dievčatá, pohovorme si.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..SSV1950.;
6051 Gerely, József.Római katholikus szertartástan.:.1906..BZ-17.;
6052 Gerelyová, Jolana.Dej mi své srdce.Praha:.1938..d17/5b_CZ1920_1950.;
6053 Gereon Goldmann, P..Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.1992.80-85310-14-7.BS-218.;
6054 Gerhardi, Joannis.Commentarius super priorem d. petri epistolam.:.1692..C16/1b.;
6055 Gerhardi, Johannis.Commentarius super epistolam ad Ebraeos.:.1761..C15/2b.;
6056 Gerlach, Marián.Krv z jeho krvi.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950.;
6057 Gerstocker, Antonio.Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem agriensem theologicam, juridicam ....:.1759..C16/2a.;
6058 Gerstocker, Antonio.Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem agriensem theologicam, juridicam ....:.1759..C19/4a.;
6059 Gerstocker, Antonio.Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem agriensem theologicam, juridicam,....:.1700?..C11/2a.;
6060 Gerstocker, Antonio.Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem agriensem theologicam, juridicam,....:.1700?..C11/1a.;
6061 Gerstocker, Antonio.Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem agriensem theologicam, juridicam,....:.1700?..C19/1a.;
6062 Gerstocker, Antonio.Sermones sacri in festa totius anni.:.1760..C10/1a.;
6063 Gertrud von le Fort.Pilátova žena.:Česká katolícka charita.1971..BS-16.;
6064 Gervasio, Augustini.De sacramentis eucharistiae.:.1774..C21/1a.;
6065 Gervasio, Augustini.De sacramentis in genere baptismo et confirmatione.:.1765..C11/2b.;
6066 Gervasio, Augustini.Sacramentis eucharistiae.Viedeň:.1766..C17/4a.;
6067 Gervasio, Augustini.Sacramentis eucharistiae.Viedeň:.1766..C19/4a.;
6068 Gervasio, Augustini.Verbo Dei incarnato.:.1764..C12/3a.;
6069 Gestel, A., SJ.Der schat des glaubens.:.1874..BZ-25.;
6070 Gesztesi-Balogh, Gábor.Asszonyolok.:.1930?..d14/1b.;
6071 Gherardi, Luciano.Swieta Klelia Barbieri.Bologna:.1981..BZ-1.;
6072 Gianneli Giulio a Paoli Ugo Enrico.Antický Rím.Bratislava:Tatran.1969..TATRAN.;
6073 Gibbons, James.Vyslanec Kristúv. Brno:Benediktini Rajhrad.1904..d10/5a_CZ1900_1920.;
6074 Gibbons, James.Vyslanec Kristúv. Brno:Benediktini Rajhrad.1904..d10/4a_CZ1900_1920.;
6075 Gibran, Kahlil.Prorok. Bratislava:Jaspis.1993.80-85576-04-X.d6/7.;
6076 Gič, Jozef.Nebojte sa!. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1996.80-7165-072-2.BS-157.;
6077 Giddings, Franklin Henry.A szociológia elvei.Budapešť:Grill Károly.1908..d14/1a.;
6078 Gide, André.Pastorálna symfonia.Bratislava:Elán.1948..d15/6_SK1920_1950.;
6079 Giehrle, Emma.Kvety s kríža.Trnava:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha),.1910..SSV1950.;
6080 Giese, Alexander.Marcus Aurelius.Bratislava:Obzor.1985..d5/8_SK1950_1990.;
6081 Giesswein, Sándor.Világegyetem és a lélek világa.Budapešť:.1913..BZ-35.;
6082 Gihr, Nikolaus.Gedanken uber katholisches Gebetsleben im Anschlu an das Vaterunser und an das Ave Maria.Freiburg i.B.:Herder.1914..d12/2a.;
6083 Gijs, Jan van.Hledáme pravé štěstí.:ewp.1990..BS-110.;
6084 Gil, Czeslaw, OCD.Ku Chrystusowej pelni.Krakov:.1993..d18/1b.;
6085 Gilberg, Aage.Nejsevernější lékař.:Praha : Nakladatelství ELK.1947..d17/2b_cz1920-1950.;
6086 Gilbert, Guy,1937-.Bratr vyvržených :.Praha ::Portál,.1993..BS-207.;
6087 Gilbert, Keith Chesterton.Létající hospoda. Napoleon z Notting Hillu.:Odeon.1975..d8/3_CZ1950_1990.;
6088 Gilbert, Keith Chesterton.Pochybnosti otce Browna.:Vyšehrad.1974..VSH.;
6089 Gilbert, Keith Chesterton.Povídky otce Browna Paradoxy pana Ponda.:Odeon.1985..d8/3_CZ1950_1990.;
6090 Gilles, Anthony E..Lidé víry : Příběh středověké církve.Praha:Portál.1994.80-85282-74-7.BS-209.;
6091 Gillet M. S. O. P..Výchova karakteru.:.1932..BS-23.;
6092 Gillet M. S. O. P..Výchova karakteru.:.1932..BS-12.;
6093 Gillet, Martini.Constitutiones fratrum s. ordinis Praedicatorum.:.1932..C31/2b.;
6094 Gillet, Martini.Graduale juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1936..C14/4a.;
6095 Gillet, Martini Stanislai.Breviarium juxta ritum s. ordinis praedicatorum ad normam. Pars posterior.Rím:.1930..C19/5b.;
6096 Gillet, Martini Stanislai.Breviarium juxta ritum s. ordinis praedicatorum ad normam. Pars posterior.Rím:.1930..C31/2b.;
6097 Gillet, Martini Stanislai.Completorii libellus juxta ritum s. ordinis praedicatorum.:.1931..BZ-5.;
6098 Gillet, Martini Stanislai.Completorii libellus juxta ritum s. ordinis praedicatorum.:.1931..C10/1b.;
6099 Gillet, P..L'educazione del cuore.:.1924..d18/5.;
6100 Gilson, Étienne.Die Geschichte der christlichen Philosohie..Paderborn ::Schöningh,.1937..BZ-20.;
6101 Gilson, Étienne.Die Geschichte der christlichen Philosohie..Paderborn ::Schöningh,.1937..BZ-48.;
6102 Gilson, Étienne.Die Geschichte der christlichen Philosohie..Paderborn ::Schöningh,.1937..d13/2.;
6103 Gindely, Ant..Dějepis všeobecný pro nižší třídy škol středních.Praha:.1880..CZ_1920.;
6104 Gindely, Ant..Dějepis všeobecný pro nižší třídy škol středních.Praha:.1880..C21/4b.;
6105 Ginther, Antonio.Currus Israel et auriga ejus.:.1726..C17/2a.;
6106 Giordani Igino.Krev Kristova.:.1946..BS-63.;
6107 Giordani Igino.Od hordy k Řádu.:.1945..d17/2b_cz1920-1950.;
6108 Giordani, Igino.Znamení odporu.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1938..d17/1a_cz1920-1950.;
6109 Giordano, Cinzia.La tutela penale dei diritti del soggetto nell'ordinamento italiano nel CIC del 1983 e nel CCEO del 1990.:.2005..BZ-24.;
6110 Giorgio, Vasari.Životy nejvýznačnějších maliřu, sochařu a architektu-diel 2.:Mladá fronta.1998.80-204-0698-0.d6/4.;
6111 Giovanni, Boccaccio.Žiaľ pani Plamienky.:Slov.spisovateľ.1976..SPKK.;
6112 Giovanni, Boccaccio.Život Danteho; Verše; Filocolo-diel 2.:Tatran.1980..TATRAN.;
6113 Giovanni, Verga.Majster don Gesualdo.:Tatran.1975..TATRAN.;
6114 Gira, Miroslav.Kompendium k prednáškam z fundamentálnej teológie I..:.2000?..BS-70.;
6115 Gira, Miroslav.Kompendium k prednáškam z fundamentálnej teológie I..:.2000?..BS-69.;
6116 Giry, P..Vie des saints.:.1875..C12/3a.;
6117 Giry, P..Vie des saints.:.1875..C10/1b.;
6118 Giry, P..Vie des saints.:.1875..C21/4a.;
6119 Gjergji, Lush.Matka Terézia .:Spoločnosť katolíckeho apoštolátu.2008.978-80-970035-3-1.BS-146.;
6120 Glosen, G. E..Mystérium svätého písma.:.1970?..SAM/5.;
6121 Głowa, Władysław(1940- )..Znaki i symbole w liturgii.Przemyśl ::Wydaw. Archidiecezji Przemyskiej,.1995.8390074427.d18/1b.;
6122 Gnip, Jozef.Prednášky zo špirituálnej teológie. 1. semester.:.2005?..BS-156.;
6123 Gobat, Georgio.Clypeus alphabeticus .:.1662..C15/5b.;
6124 Gobbi Stefano .Mariánske kňazské exercície.Bratislava:Movimento sacerdote Mariano, Mariánske kňazské hnutie, Máriina doba.1994..d7/5.;
6125 Gobbi Stefano Don.Mariánske kňazské exercície.Bratislava:Movimento sacerdote Mariano, Mariánske kňazské hnutie, Máriina doba.1994..BS-160.;
6126 Gobbi, Stefano.A papokhoz, Szuzanyank kedves fiaihoz /.[Esztergom] ::Marias Papi Mozgalom,.1991..d18/4a.;
6127 Gobbi, Stefano.Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1995.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1996..BS-67.;
6128 Gobbi, Stefano.Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r.1993.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1994..BS-67.;
6129 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1994.Bratislava:MKH.1995..BS-67.;
6130 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1996.Bratislava:MKH.1997..BS-67.;
6131 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.1992.80-900417-0-1(3)-rovnaké isbn.d6/6.;
6132 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.1994.80-900417-0-1(2) - rovnaké isbn.d6/6.;
6133 Gobbi, Stefano.Marianske kňazské exercie.Bratislava:MKH.1994..BS-143.;
6134 Gobbi, Stefano.Panna Maria kněžím.:.1980?..BS-57.;
6135 Gobbi, Stefano.Panna Maria kněžím.:.1980?..SAM1/a.;
6136 Gobbi, Stefano.Panna Maria kněžím.:.1980?..SAM/6.;
6137 Gobbi, Stefano,1930-.Kňazom najmilaším synom Panny Márie, rok 1996.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1996..BS-111.;
6138 Gobbi, Stefano,1930-.Kňazom najmilaším synom Panny Márie, rok 1996.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1996..BS-184.;
6139 Gobineau, Arthur de,1816-1882.Renaissance :.Praha ::Alois Srdce,.1925..BS-192.;
6140 Gocník, Alojz.Láska k blížnemu vedie k Pánu Bohu.Bratislava:Ústredná Karita na Slovensku.1947..BS-65.;
6141 Godfrey, Fr.V šlépějích Ježíše.:P.A.L.P.H.O.T.1995?.965-280-063-5.d2/5_FOTOGRAFIE.;
6142 Goebel, Bernardin(1881-1973)..Przed Bogiem :.Warszawa ::Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych,.1965...d18/2a.;
6143 Goebel, Bernardin(1881-1973)..Przed Bogiem :.Warszawa ::Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych,.1965...d18/2a.;
6144 Goethe, Johann Wolfgang von,1749-1832.Cesta po Taliansku :.Bratislava ::Práca,.1950..d15/3_SK1920_1950.;
6145 Goffine, C. O..Kresťansko-katolická poučujúca wzdeláwajúca kniha .:.1853..C13/1a.;
6146 Goffine, Leonhard.Unterrichts und erbauungsbuch.:.1849..C22/1b.;
6147 Goffiné, Leonhard,1648-1719.Kresťansko-katolícka Poučná kniha, čili, Krátky výklad všetkých nedeľných i sviatočných čítaní a evangelií, jako i z nich vyplývajúceho učenia viery a mravov.Trnava:Spolok sv. Adalberta [Vojtecha].1908..SSV1950.;
6148 Gogoľ, Nikolaj Vasiľjevič,1809-1852.Mŕtve duše.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1946..SPKK.;
6149 Goics, Lazár.Koltemények.:.1866..C11/5b.;
6150 Goldhagen, Hermann.Kurze lebensbefchreibung der heiligen gottes.Kolín nad Rýnom:.1803..C20/1a.;
6151 Goldhagen, Hermann.Kurze lebensbefchreibung der heiligen gottes.Kolín nad Rýnom:.1803..C20/1a.;
6152 Goldhagen, Hermann.Kurze lebensbeschreibung der heiligen gottes.Kolín:.1805..C17/4b.;
6153 Golis, Vincent, OP.St. Vincent Ferrerský - svätec v službách protipápeža..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968348-8-6.d6/7.;
6154 Golubkova, Maremiana Romanovna.Dva veky.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1948..d15/3_SK1920_1950.;
6155 Gołaszewska, Maria,1926-.Zarys estetyki :.Krakow ::Wydaw. Literackie,.1973..d18/5.;
6156 Gómez, Stephani.Supplementum ad breviarum ordinis praedicatorum.:.1962..BZ-10.;
6157 Gómez, Stephani.Supplementum ad breviarum ordinis praedicatorum.:.1962..C13/2b.;
6158 Gómez, Stephani.Supplementum ad breviarum ordinis praedicatorum.:.1962..BZ-13.;
6159 Gómez, Stephani.Supplementum ad breviarum ordinis praedicatorum.:.1962..BZ-23.;
6160 Gondocs, Benedek.Sirviragok.:.1868..C12/5b.;
6161 Gonet, Joanne Baptista.Clypeus theologiae thomisticae.Antverpy:.1744..C16/6.;
6162 Gonnelieu, R. P..Thomae von Kempen dier bucher von der tlachfolgung Christi.Bratislava:.1745..C17/3b.;
6163 Gonzalez, Zefirin.Tanulmányok Aquinói szent Tamás bolcsészetérol.:.1883..BZ-4.;
6164 Gorbačev, Michail Sergejevič,1931-.Reden und Aufsätze zu Glasnost und Perestroika.Bindlach ::Gondrom,.1989.5-01-002303-2 (SSSR);3-8112-0637-0 (BRD).d11/2b.;
6165 Goričeva, Tatiana.Mluvit o Bohu je nebezpečné.:.1984..BS-14.;
6166 Göring, Carl..System der kritischen Philosophie.Leipzig ::Veit,.1874-1875..BZ-19.;
6167 Gorres, Friederite.Die Quelle.:.1939..d18/7b.;
6168 Gorresová Ida Friederike.Malá Terezie.:.1980?..SAM/5.;
6169 Gosman, Svatoslav.Následování Krista : Dvanáct příběhů ze života svatých.Praha:Práh.1991.80-900835-3-6.BS-126.;
6170 Gossine, Leonhard.Hand-postille .:.1875..C22/2b.;
6171 Gotschner, Jan.Vybraná kázání p. Augustina Montefeltra.:.1895..CZ_1920.;
6172 Gottes, Dafein.Der kampf um Gott.:.1914..BZ-28.;
6173 Gotti, Vincentio Ludovico.Illustrissimo Domino Domino Carolo Nedeczky de eadem.:.1748..C15/4b.;
6174 Gotti, Vincentio Ludovico.Vera ecclesia Christi. Mariae Theresiae augustae reginae apostolicae .:.1776..C10/6.;
6175 Gottier.Dynamismus víry a nevěry.:.1980?..BS-166.;
6176 Gottler, Joseph.Der religionsunterricht in der fortbildungschule.:.1922..BZ-28.;
6177 Gottliebová, Eva 4 ini ; Amrich, Jozef, d 1960- 4 ini ; Bobula, Milan 4 ini ;.Portrét 19. storočia na Východnom Slovensku ; Eva Gottliebová, Jozef Amrich, Milan Bobula.Košice:Východoslovenská galéria [vyd.].1984..BS-71.;
6178 Gottsberger, Joh., Sickenberger, Jos..Biblische zeitschrift.:.1903..BZ-20.;
6179 Götz, František.Cesta k našim básníkům : Úvod do poesie.Praha:Státní nakladatelství.1933..d10/3b_CZ1920_1950.;
6180 Goudin, P. F. Antonio.Philosophia divi Thomae.:.1886..C12/6a.;
6181 Gouzes, Andre..Le rosaire de Fra Angelico :.Paris ::Cerf,.1995..2-204-05196-9 (rel).d18/5.;
6182 Goyau, Georges..Histoire religieuse de la France.Paris ::Plon,.1946...d18/2a.;
6183 Gozzi, Gasparo.La difesa di dante.Verona:.1895..BZ-30.;
6184 Gozzo, Seraphinus, O.F.M..Disquisitio critico-exegetica in parabolam n. testamenti de perfidis vinitoribus.Rím:.1949..BZ-47.;
6185 Grabmann, Martin.Die geschichte der scholastischen methode von ihren ersten Anfängen in der Väterliteratur bis zum Beginn des 12. Jahrhunderts.Berlin ::Akademie,.1957..d13/2.;
6186 Grabmann, Martin.Die geschichte der scholastischen methode von ihren ersten Anfängen in der Väterliteratur bis zum Beginn des 12. Jahrhunderts.Berlin ::Akademie,.1957..d13/1.;
6187 Grabmann, Martin.Die scholastische Methode im 12. und beginnenden 13. Jahrhundert.Berlin ::Akademie,.1957..d13/1.;
6188 Grabmann, Martin.Thomas von Aquin.München ::Josef Kösel,.1912..d11/3a.;
6189 Grabmann, Martin.Thomas von Aquin.München ::Josef Kösel,.1912..d18/2a.;
6190 Grabmann, Martin,1875-1949.Das Seelenleben des heiligen Thomas von Aquin :.Freiburg (Schweiz) ::Paulusverlag,.1949..d11/3b.;
6191 Grabmann, Martin,1875-1949.Thomas von Aquin :.München ::Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet,.1926..d12/2b.;
6192 Grabs, Rudolf.Albert Schweitzer - Dienst am Menschen :.Halle,:.1961..d13/2.;
6193 Graczyk, Krzystof.Metodologia i metodyka prawa kanonicznego.(Metodológia a metodika kanonického práva.).Lublin:Wydawnictvo diecezjalne w Sandomierzu.1999.8388006010;83-88006-01-0.BZ-24.;
6194 Grady, John L. - autor.Interrupce ano nebo ne? :.:Praha :.1992.80-901189-3-3.BS-71.;
6195 Graef, Richard.Selig die Hungernden *.Regensburg,:.1940..d11/1b.;
6196 Graf, Richard.Das Sakrament der gottlichen Barmherzigkeit.Regensburg:Gregorius-Verl., vormals Pustet.1949..d11/3b.;
6197 Graf, Richard.Ich habe Troster gesucht.:.1967..d18/4b.;
6198 Graf, Richard.Selig die hungernden.:.1939..d11/4a.;
6199 Gráf, Štefan.Jur Jánošík.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1944..MS.;
6200 graham.sedm smrtelnych hrichu.:.1969..BS-221.;
6201 Grach, Pavol.Tajomstvo Slova. Don Bosco:Bratislava.2001.80-88933-73-0.d7/1.;
6202 Gramantik, Vavrinec.Čo nás delí od bratov protestantov?.:.1946..BS-41.;
6203 Gramantik, Vavrinec.Čo nás delí od bratov protestantov?.:.1946..POSOL.;
6204 Gramantik, Vavrinec, SJ.Nebeská rosička dušičkám do očistca.[Trnava]:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..BS-26.;
6205 Gramantik, Vavrinec, SJ.Tri pomôcky duchovného života.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1933..BS-216.;
6206 Gramantik, Vavrinec, SJ.Tri pomôcky duchovného života.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1933..BS-50.;
6207 Granada, Ludwig.Gedentbuch des christlichen lebens .Aachen:.1852..C17/1a.;
6208 Granada, Luis de.Ctihodného otce Ludwíka Granadského z řádu kazatelského, Wůdce hříssníkůw.:Praha : Swatojanské Dědictví.1868..C13/5b.;
6209 Granada, Luis de.Ctihodného otce Ludwíka Granadského z řádu kazatelského, Wůdce hříssníkůw.:Praha : Swatojanské Dědictví.1868..C20/5b.;
6210 Granada, Luis de.Ctihodného otce Ludwíka Granadského z řádu kazatelského, Wůdce hříssníkůw.:Praha : Swatojanské Dědictví.1868..CZ1900.;
6211 Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristu 5.Řím:Velehrad - křesťanská akademie.1986..AKADEMIE.;
6212 Granatensis, Ludovici.Ecclesiasticae rhetoricae .:.1780..C10/3b.;
6213 Granier, Jacques.Generál zmizel :.Praha ::Vyšehrad,.1976..VSH.;
6214 Grasset, Joannis, SJ.Nova forma meditationum in singulos anni Dies, cum scientia sanctorum.:.1752..C16/2b.;
6215 Grassiano, Dominika.Laura Vicuňa.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..BS-50.;
6216 Grassl, B..A premontrei rend szentjei.:.1941..d14/1b.;
6217 Gratry, A..Commentaire sur l'Evangile.:.1928..BZ-45.;
6218 Gräf, Richard.Ano, Otče.Přerov:Sestry Neposkvrněného početí Panny Marie.1938..d17/5b_CZ1920_1950.;
6219 Gräf, Richard.Ano, Otče.Přerov:Sestry Neposkvrněného početí Panny Marie.1938..d17/1c_cz1920-1950.;
6220 Grebáč-Orlov, Ignác.Piesne a dumky.Ružomberok ::Lev.1920..LEV.;
6221 Gréckokatolícka cirkev.Gréckokatolícka cirkev na Slovensku.V Prešove:Gréckokatolícky biskupský úrad.1995.80-967258-2-3;80-967258-2-3.BS-146.;
6222 Grečo, Peter.Systém farnosti v bunkách.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1996.80-7165-065-X.BS-180.;
6223 Greene, Graham.Kus života.Praha:Vyšehrad.1974..VSH.;
6224 Greene, Graham.Paradox křesťanství.Praha:Vyšehrad.1970..VSH.;
6225 Greene, Graham1904-1991.Moc a sláva.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950.;
6226 Greene, Graham1904-1991.Moc a sláva.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950.;
6227 Greene, Graham1904-1991.Moc a sláva.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950.;
6228 Gregor Tajovský, Jozef.Jožko a Judka.:Obzor.1974..BS-90.;
6229 Gregor Veľký.Čtyřicet homilií na evangelia. Olomouc:Krystal.1946..KRYSTAL.;
6230 Gregor, Veľký.Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.:Mnísi z rehole sv Benedikta.2002.80-968680-9-8.d6/2.;
6231 Gregor, Vlado.Meditácie nie príliš ružové.:.2015..d7/4.;
6232 Gregor, Vlado.Meditácie nie príliš ružové.:.2015..BS-207.;
6233 Gregorová Hana.Ženy - matky za svetový mier.:.1946..BS-25.;
6234 Gregorovič, Ferdinand.Cesta dokonalosti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1924..SSV1950.;
6235 Gregorovič, Ferdinand.Cesta dokonalosti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1924..BS-149.;
6236 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/5a.;
6237 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/5a.;
6238 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/4a.;
6239 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/4a.;
6240 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/5a.;
6241 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/5a.;
6242 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/5a.;
6243 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/4a.;
6244 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/5a.;
6245 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/5a.;
6246 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/4a.;
6247 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/5a.;
6248 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a.;
6249 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a.;
6250 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a.;
6251 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a.;
6252 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a.;
6253 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a.;
6254 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a.;
6255 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a.;
6256 Greguss, L..Banská Štiavnica a Štiavnické pohorie.Bratislava:Štát. telovýchovné nakl..1954..BS-62.;
6257 Greipl, Paulo.Lob gottes und ehren der heiligen jungfrau und martirin Caeciliae.:.1725..C21/1a.;
6258 Grembs, Stanislao.Predigen aus die festtag heiligen gottes .:.1744..C11/6.;
6259 Gretsch, Adrian.Fastenpredigten.:.1804..C21/4b.;
6260 Greulich, Ursula.Radostné chvíľky s Pánom.:.1980?..BS-100.;
6261 Gribanov, Boris Timofejevič.Faulkner.Bratislava:Obzor.1978..d3/6_SK1950_1990.;
6262 Grieger, Koloman, SJ.Svätý Ján Berchmans S.J. vzor mládeže.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1929..BS-137.;
6263 Grieger, Pavol, FSC.Rehoľný život a jeho poslanie.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-103-8.BS-217.;
6264 Griesl, Gottfried.Pastorálno - psychologické štúdie.:.1966..SAM/7.;
6265 Griffet, Heinrich.Predigten fur den advent, fasten, und vornehmsten festtage des jahrs.Augsburg:.1770..C20/1b.;
6266 Griffet, Heinrich.Predigten fur den advent, fasten, und vornehmsten festtage des jahrs.Augsburg:.1770..C20/2b.;
6267 Griffet, Heinrich.Predigten fur den advent, fasten, und vornehmsten festtage des jahrs.Augsburg:.1770..C20/1b.;
6268 Grígeľ, Jozef.Institutiones oratoriae.Budín:.1814..C12/2b.;
6269 Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-180-8.d7/5.;
6270 Grignion, Ľudovít Mária.O pravé pobožnosti k Panně Marii. Praha:Antoní Stříž.1936..d17/1c_cz1920-1950.;
6271 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9.d7/5.;
6272 Grignion, Ľudovít Mária.Tajemství Mariino.Olomouc:Krystal.1947..BS-02.;
6273 Grignion, Ľudovít Mária.Tajemství Mariino.Olomouc:Krystal.1947..KRYSTAL.;
6274 Grignion, Ľudovít Mária.Tajemství Mariino.Olomouc:Krystal.1947..BS-173.;
6275 Grignion, Ľudovít Mária.Tajemství Mariino.Olomouc:Krystal.1947..BS-203.;
6276 Grignion, Ľudovít Mária.Tajemství Mariino.Olomouc:Krystal.1947..BS-26.;
6277 Grimaldi, Angela.Le problematiche sociologiche e giuridiche della violenza intra moenia.:.2005..BZ-24.;
6278 Grimaud, Charles.Žena, kouzlo domácnosti.Praha ::Mariánská družina dam,.1928..d9/5a_CZ1920_1950.;
6279 Grimm, Leonard.Der katholische Christ in seiner Welt.:.1941..d11/2b.;
6280 Grivec, Franc,1878-1963.Kristus v církvi.V Olomouci ::Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci,.1938..d10/3b_CZ1920_1950.;
6281 Grobauer, Michael.Zábavná anglická četba s vysvětlivkami.V Praze:V.Hrách.1947..BS-103.;
6282 Gröber, Conrad.Handbuch der religiösen Gegenwartsfragen.Freiburg i. B. ::Herder,.1937..d12/2a.;
6283 Gröber, Conrad.Handbuch der religiösen Gegenwartsfragen.Freiburg i. B. ::Herder,.1937..BZ-56.;
6284 Groeschel, Benedict J..Kňaz naveky.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-516-2.d7/5.;
6285 Gróf, Ivan, SDB.Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.BS-24.;
6286 Gróf, Ivan, SDB.Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.BS-66.;
6287 Gróf, Ivan, SDB.Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.BS-31.;
6288 Gróf, Ivan, SDB.Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.BS-99.;
6289 Gróf, Ivan, SDB.Je Boh Stvoriteľ?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-73.;
6290 Gróf, Ivan, SDB.Je Boh Stvoriteľ?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-72.;
6291 Gróf, Ivan, SDB.Je Boh Stvoriteľ?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-31.;
6292 Gróf, Ivan, SDB.Je Boh Stvoriteľ?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-98.;
6293 Gróf, Ivan, SDB.Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.BS-66.;
6294 Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-138.;
6295 Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-97.;
6296 Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-66.;
6297 Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-99.;
6298 Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-143.;
6299 Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-24.;
6300 Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus? II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-10-X.BS-24.;
6301 Gróf, Ivan, SDB.O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-22-3.BS-31.;
6302 Gróf, Ivan, SDB.O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3.BS-66.;
6303 Gróf, Ivan, SDB.O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3.BS-159.;
6304 Gróf, Ivan, SDB.O sviatosti pokánia. X..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-18-5.BS-207.;
6305 Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (1). V..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-13-4.BS-66.;
6306 Gróf, Ivan, SDB.Sviatosti. VIII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-21-5.BS-31.;
6307 Gróf, Ivan, SDB.Veriť či neveriť? I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6.BS-99.;
6308 Grofno, Flavigny.Imák és elmékedések.:.1922..C14/1a.;
6309 Grocholewski, Zenon.Morálna istota ako kľúč na čítanie noriem procesného práva. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1999.80-7142-066-2.BS-140.;
6310 Grom, Bernard.Katechetické metódy.Olomouc:MCM.1992..BS-175.;
6311 Grom, Bernard.Katechetické metódy.Olomouc:MCM.1992..SKRIPTA_2.;
6312 Grom, Bernard.Katechetické metódy.Olomouc:MCM.1992..SAM/5.;
6313 Grom, Bernhard.Nabožensko -pedagogicka psychologia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-84-3.SKRIPTA_4.;
6314 Gron, P..Das innere leben Jesu und Maria.Munster:.1858..C20/3a.;
6315 Grondžel, Jozef.Mesto Krompachy história a súčasnosť.Krompachy:Mestský úrad.2007.978-80-969732-8-6.d2/5_FOTOGRAFIE.;
6316 Grone, Valentin.Ausgewahlte schriften des hl. Basilius des grosen.:.1875..C18/5a.;
6317 Groó, Vilém.Uhorská čítanka a cvičebná knižka pre II., III. a IV. triedu slovenských pospolitých škôl.:.1885..d15/1b_SK1900.;
6318 Grooms, J. O..Memorizačná knižka na výuku veršov nazpamäť.:.2000?..BS-111.;
6319 Groppe, Lothar .P. MICHAL PRO SJ.:Dobra kniha Trnava.1992..BS-112.;
6320 Grosecz, István.A szentek laistroma .Eger:.1771..C17/5a.;
6321 Grosez, Joanne Stephano.Diatrium sanctorum seu meditationes .:.1704..C15/4a.;
6322 Grosez, Johann.Heiliges tagebuch.:.1844..C22/3b.;
6323 Grossing, Franc. Rudol..Animadversiones in jus publicum Hungariae.:.1786..C11/5b.;
6324 Grossmann, Andrej 4 gup ;.Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista ; Andrej Grossmann.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-28-2.BS-117.;
6325 Grossouw, W.K..Bijbelse vroomheid.:.1954..d11/2a.;
6326 Groško, Imrich.III. medzinárodný maliarsky plenér družby.:.1979..BS-71.;
6327 Groško, Imrich 4 ini ; Kulík, Marián 4 ini ; Bobula, Milan 4 ini ;.Ľudovít Čordák.Košice:s.n..1987..BS-70.;
6328 Groško, Imrich,(1938-2002).Maľba 19. a 20. storočia na východnom Slovensku :.Košice ::Východoslov. galéria,.1984..BS-87.;
6329 Grotii, Hugones.Annotationes in libros evangeliorum.Amsterdam:.1641..C18/3.;
6330 Grou, Jan Mikuláš.Znaky pravé zbožnosti /.Brno ::Brněnské tiskárny,.1947..BS-203.;
6331 Grudnick, František.Milovať kňazstvo.Krakov:Vydavateľstvo Bosých karmelitánov.1984..SAM/3.;
6332 Grudniok František.Byť kňazom.:.1980?..SAM/6.;
6333 Grudniok, Franciszek.Jas utrpenia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-021-1.SAM/5.;
6334 Grudniok, František.Žiť kňazstvo.Katovice:.1982..SAM/6.;
6335 Grudniok, František.Žiť kňazstvo.Katovice:.1982..SAM/2.;
6336 Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.1991.80-85220-33-4.BS-131.;
6337 Grün, Anselm.Půst. Modlitba tělem a duší.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1995.80-85527-67-7.BS-144.;
6338 Grundel, Johannes.Desatero přikázání pro naši současnost.:.1980?..BS-25.;
6339 Grutes, Josef Antonín.Liturgika čili sw. obřady neb ceremonie.:.1852..C14/3.;
6340 Grygar, Jiří.Vesmír : S dodatky o nejnovějších objevech a teoriích.Praha:Mladá fronta.1979..d8/1_CZ1950_1990.;
6341 Grzybowski, Konstanty,1901-1970.Poprawka z historii :.Warszawa ::Polonia,.1966..d18/2b.;
6342 GUARDINI, Romano .Pán : úvahy o osobe a živote Ježiša Krista / Romano Guardini ; preložil Ivan Marianov. - 1. vyd. - . :Galt.1970 ..BS-88.;
6343 Guardini, Romano.Der kreuzweg unferes serrnund seilandes.:.1933..d11/3b.;
6344 Guardini, Romano.In spiegel und gleichnis.:.1932..d12/1a.;
6345 Guardini, Romano.Ježíš Kristus (duchovní slovo).:.1988..BS-13.;
6346 Guardini, Romano.Krížová cesta Pána a Spasiteľa nášho.Košice:Verbum.1948..BS-45.;
6347 Guardini, Romano.Krížová cesta Pána a Spasiteľa nášho.Košice:Verbum.1948..BS-100.;
6348 Guardini, Romano.Madeleine Sémer 1874 - 1921.:.1929..d11/4b.;
6349 Guardini, Romano.Modlitba Páně.Řím:Křesťanská akademie.1967..BS-213.;
6350 Guardini, Romano.O duchu liturgie.Praha:Čes.křesťanská akad..1993.80-85795-02-7.BS-144.;
6351 Guardini, Romano.O duchu liturgie.Praha:Čes.křesťanská akad..1993.80-85795-02-7.BS-220.;
6352 Guardini, Romano.O duchu liturgie.Praha:Čes.křesťanská akad..1993.80-85795-02-7.BS-152.;
6353 Guardini, Romano.O modlitbe.Praha:ČKCH.1970..d18/4b.;
6354 Guardini, Romano.O modlitbě : Uvedení do školy křesťanské modlitby.Praha:Ústř.církevní nakl..1970..ČKCH.;
6355 Guardini, Romano.O posvátných znameních.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-04-9.BS-152.;
6356 Guardini, Romano.O posvátných znameních.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-04-9.BS-220.;
6357 Guardini, Romano.O radosti v srdci.:.1970?..BS-14.;
6358 Guardini, Romano.Odpurce.:.1992..BS-58.;
6359 Guardini, Romano.Úvod do modlitby.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-029-2.BS-126.;
6360 Guardini, Romano.Vom lebendigen Gott.:.1955..d11/5.;
6361 Guardini, Romano.Von heiligen zeichen.:.1944..d11/1a.;
6362 Guardini, Romano,1885-1968.Der Heilbringer in Mythos, Offenbarung und Politik :.Stuttgart ::Deutsche verlag ,.1946..d11/1b.;
6363 Guardini, Romano,1885-1968.Deutscher Psalter.München ::Kösel,.1954..d12/1b.;
6364 Guardini, Romano,1885-1968.Theologische Gebete.Frankfurt am Main ::Josef Knecht,.1948..d11/1b.;
6365 Guardini, Romano,1885-1968.Vom Geist der Liturgie.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1934..d11/4b.;
6366 Guardini, Romano,1885-1968.Von heiligen Zeichen.Mainz ::Matthias-Grünewald-Verlag,.1928..d11/1b.;
6367 Guardini, Romano,1885-1968.Wille und Wahrheit :.Mainz ::Mathias Grünewald Verlag,.1937..d11/1a.;
6368 Guardini, Romano1885-1968.Vom Geist der Liturgie.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1957..d11/3b.;
6369 Guignebert, Charles.L'evolution des dogmes.:.1910..C13/3a.;
6370 Guillois, Ambrosius.Erslarung und betrachtung der episteln und evangelien.:.1850..C22/3b.;
6371 Guitton, Jean.Dialógy s Pavlom VI. od Jeana Guittona.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..SUSCM.;
6372 Guitton, Jean(1901-1999)..Jezus.Warszawa ::\"Pax\",.1963...d18/7b.;
6373 Gulbranssen, Trygve.So Smrtnej hory fúka.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK.;
6374 Gulbranssen, Trygve.So Smrtnej hory fúka.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK.;
6375 Gulbranssen, Trygve,1894-1962.Niet inej cesty.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1949..SPKK.;
6376 Gulbranssen, Trygve,1894-1962.So Smrtnej hory fúka.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK.;
6377 Gulbranssen, Trygve,1894-1962.Večne spievajú lesy.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1944..SPKK.;
6378 Gulielmus, Estius.Annotationes in Praecipua ac Difficiliora Sacrae Scripturae Loca. Tomus tertius.:.1759..C15/1.;
6379 Gunčaga, Jan.Laik ako kresťan z povolania.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-178-8.d7/3.;
6380 Gunnar Gunnarsson,1889-1975.Bílý Kristus.V Praze ::Jos. R. Vilímek,.1948..d17/5a_CZ1920_1950.;
6381 Guntherová - Mayerová Alžbeta.Slovenská keramika.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1942..MS.;
6382 Gunthor Anselm.Morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..SUCM.;
6383 Günthör, Anselm.Morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..BS-99.;
6384 Gunthor, Anselm.Morálna teológia III/a.Trnava:Rím.1996.80-7162-169-2.d7/4.;
6385 Gunthor, Anselm.Morálna teológia III/a.Trnava:Rím.1996.80-7162-169-2.SÚCM.;
6386 Gunthor, Anselm.Morálna teológia II/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..BS-111.;
6387 Gunthor, Anselm.Morálna teológia II/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..SUSCM.;
6388 Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..SUSCM.;
6389 Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..BS-64.;
6390 Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/b.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..BS-99.;
6391 Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/b.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..SUCM.;
6392 Gurrieri, Ottorino.La Basilica di San Domenico in Perugia.:.1974..BZ-1.;
6393 Gurtler, Eduard.Bollstandige katechesen fur das erste schuljahr.:.1915..d11/4a.;
6394 Gury, Joanne Petro.Compendium theologiae moralis :.Romae ::[s.n.],.1887..C10/2a.;
6395 Gury, Joanne Petro.Compendium theologiae moralis :.Romae ::[s.n.],.1887..C11/3b.;
6396 Gusič, Juraj .Kristova výzva veľkodušným.Bratislava:LUC.1994.80-7114-114-3.BS-209.;
6397 Gustave, Flaubert.Pani Bovaryová.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..HK.;
6398 Gustaw, Romuald(1911-1976)..Błogosławiony Szymon z Lipnicy.Kalwaria Zebrzydowska ::\"Calvarianum\",.1988..d18/1a.;
6399 Gutteková, Anna 4 prk ; Andel, Ján 4 gup ;.Svet živočíšnej ríše.Martin:Osveta.1978..d1/5_ENCYKLOPEDIE.;
6400 Gutzwiller, Richard.Jesus der messias.:.1949..d18/5.;
6401 Guy, de Maupassant.Matka divoška.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..HK.;
6402 Guy, de Maupassant.Miláčik.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..d3/3_SK1950_1990.;
6403 Guy, de Maupassant.Naše srdce.:Slovenský spisovateľ.1970..SPKK.;
6404 Gyertyanffy, István.Az ellenzeki szellem az iskolában.Budapešť:.1900?..BZ-54.;
6405 Gyongyosi, István.Maradványi.:.1796..C12/5a.;
6406 Gyulai, Pál.Budapesti szemle.:.1884..C12/3a.;
6407 Gyulai, Pál.Olcsó konyvtár.:.1887..BZ-57.;
6408 Gzovský, Vladimír.Privátné testamenty podľa práva platného na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.:.1925..BS-47.;
6409 Haag.Poznámky k jeho práci.:.1960?..SKRIPTA_3.;
6410 Habáň, Metoděj.Sexuální problém.:.1946..BS-48.;
6411 Habáň, Metoděj.Život, láska, manželství.:.1935?..BS-39.;
6412 Habáň, Metoděj, OP.Ethika.:.1944..BS-169.;
6413 Habáň, Metoděj, OP.Ethika.:.1944..BS-48.;
6414 Habáň, Metoděj, OP.Psychologie.V Brně ::Moravan, spolek katolických akademiků,.1937..KRYSTAL.;
6415 Habovštiak, Anton.Oravské povesti.:Tatran.1978..HK.;
6416 Habovštiak, Anton.Oravské povesti.:Tatran.1978..HK.;
6417 Hackel, Alexej A. [from old catalog].Von ostkirchlicher kunst..Freiburg im Breisgau,:Herder.1943..d11/4b.;
6418 Hačija, Mičihiko.Deník z Hirošimy : Zápisky japonského lékaře od 6. srpna do 30.září 1945.Praha:Práce.1978..d8/4_CZ1950_1990.;
6419 Hadaly, Caroli.Elementa Matheseos purae.:.1815..C12/4b.;
6420 Hadri-Drevenický, František,.Večerné červánky.Spišská Nová Ves:Kultúra.1937..BS-137.;
6421 Haecker, Theodor,1879-1945.Opuscula :.München ::Kösel,.1949...d11/4a.;
6422 Haeften, Benedikt van.Královská cesta kříže /.Frýdek ::F. Orel,.1898..CZ_1920.;
6423 Hafele, Gallus, OP.Franz von Retz.Innsbruck:.1918..BZ-31.;
6424 Hagele, J. M..Die revolution und die moderne gesellschaft.Frankfurt:.1869..BZ-51.;
6425 Hageluten, Fr..Die weltliche macht des papstes.Frankfurt:.1868..BZ-51.;
6426 Haggeney, Karl, SJ.Im heerbann des priesterkonigs.:.1923..C22/3b.;
6427 Haggenmuller, L.-Rusche, Helga.Wort fur den tag. Band III. Pfingsten bis ende des kirchenjahres.:.1968..d11/3a.;
6428 Hahn-Hahn, Ida.Két novér regény.:.1865..C11/5b.;
6429 Hahn, Ida.Die martyrer.:.1874..C21/2a.;
6430 Hahn, Ida.Maria Regina :.Brno ::Mathon,.1877..CZ1900.;
6431 Haiczl, Koloman.Szent József.:.1925..d14/1a.;
6432 Haine, A. J..Theologiae moralis elementa ex s. Thoma.:.1889..C21/3a.;
6433 Haine, A. J..Theologiae moralis elementa ex s. Thoma.:.1889..C19/1b.;
6434 Hais, Karel.Velký anglicko-český slovník A-G : 1.díl. A-G.Praha:Academia.1984..d1/1_SLOVNIKY.;
6435 Hais, Karel.Velký anglicko-český slovník F-M : 2.díl. F-M.Praha:Academia.1992.80-200-0066-6.d1/1_SLOVNIKY.;
6436 Hais, Karel.Velký anglicko-český slovník S-Z : 3.díl. S-Z.Praha:Academia.1985..d1/1_SLOVNIKY.;
6437 Hajduk, Andrej,(1929-).Tri vyznania viery zo 16. storočia.Zvolen ::Evanjel. a.v. cirkev. zbor,.1990..BS-27.;
6438 Hajduk, Anton.Božie kráľovstvo.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-179-5.d7/6.;
6439 Hajduk, Anton.Turínske plátno.Bratislava:Q 111.1991.80-85401-06-1.BS-215.;
6440 Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. II. zv. E-J.Bratislava:Veda .1978..d2/2_SLOVENSKO.;
6441 Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. III. zv. K - M.Bratislava:Veda.1979..d2/2_SLOVENSKO.;
6442 Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. IV. zv. N - Q.Bratislava:Veda.1980..d2/2_SLOVENSKO.;
6443 Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. V. zv. R-Š.Bratislava:Veda .1981..d2/2_SLOVENSKO.;
6444 Hakenová Alena a kolektív.Latina I..Praha:Státní pedagtogické nakladatelství.1978..d1/3_JAZYKOVEDA.;
6445 Hakl, Bohumil Fr..Liturgika v posvátných dobách svaté katolické Církve, čili,Slavnostní kruh v roce církevním.Praha:Svatojánské dědictví.1895..CZ1900.;
6446 Hakl, Bohumil František,.Slzy bolu, útěchy a naděje :.V Praze ::Tisk a sklad Cyrillo-Methodějské kněhtiskárny (J. Zeman a spol.),.1886..BS-173.;
6447 Hakl, Bohumil František,(1827-1904).Mučenické nástroje Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista :.Praha:Cyrillo-Methodějská kněhtiskárna (J. Zeman a spol.),.1881..CZ1900.;
6448 Hakl, Bohumil František,1827-1904.Osnovy, výklady a řeči duchovní :.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl,.1878-1879..CZ1900.;
6449 Halada, Jan.Metternich kontra Napoleon.:Panorama.1985..BS-27.;
6450 Halaga, Ondrej Rodmil,1918-.Obchodné styky Slovenska so zahraničím v stredoveku..Košice ::Východoslov. vydav.,.1975..d3/4_SK1950_1990.;
6451 Halász, Juraj.Kostol na Kalvárii a kaplnka sv.Rozálie. Historická spoločnosť I. Henszlmanna:Košice.2000.80-967800-6-9.BS-216.;
6452 Halaša, Ján.Západné Tatry.Chočské vrchy : Chočské vrchy.Martin:Osveta.1977..d2/5_FOTOGRAFIE.;
6453 Halender, Emil.Der rationelle obstbau aus dem lande und im barten.:.1883..C22/3b.;
6454 Halík, Tomáš.Ptal jsem se cest Rozhovory.Praha:Portál.1997.80-7178-143-6.d7/4.;
6455 Halka, Alexander.Echo aus Afrika.:.1892..C22/1b.;
6456 Haľko, Jozef (1964).Tam,kde zomrel Peter. Bratislava:DAKA.1994.80-9005-39-7-1.BS-217.;
6457 Halla, Ján.Pro patria bene meritis.Bratislava:n. vl..1938..BS-37.;
6458 Haller, Johannes.Das papstum.:.1939..C12/6b.;
6459 Haller, József.Torténelmi hazugságok.Budapešť:.1890..BZ-40.;
6460 Hallesby O..Prečo som kresťanom. - " -:neuvedený.1980??..BS-42.;
6461 Hallesby, Ole.Akú máš povahu?. Hnutie kresť. spol. mládeže:Bratislava.1995.80-88710-15-4.BS-221.;
6462 Halliburton, Richard.Sedmimílové boty.Praha:Jaroslav Podroužek.1948..d17/4b_CZ1920_1950.;
6463 Halliburton, Richard,1900-1939.Boj o nové svety.Turčiansky sv. Martin ::Matica slovenská,.1949..d15/6_SK1920_1950.;
6464 Halmos, Ignácz.Isten igéje szentbeszédekben.Ostrihom:.1896..BZ-51.;
6465 Haluschka.Hovory Adama s Evou.:.1946..BS-51.;
6466 Haluschka.Hovory Adama s Evou.:.1946..BS-25.;
6467 Hám, Antal.Hitelemzéstan.:.1910..BZ-33.;
6468 Hamerle, Andreas.Erwagungen uber die worte unserer lieben frau fur den monat mai.:.1917..d11/3b.;
6469 Hamerle, Andreas.Geschichte der Papste.Klagenfurt:St. Josef-Bucherbruderschaft.1907..d12/1a.;
6470 Hamerle, Andreas,1837-1930.Geschichte der Päpste..Klagenfurt ::Herausgegeben von der St. Josef-Bücherbrudeschaft,.1907..d13/2.;
6471 Hammer, Philipp.Der christliche Vater in leinem berufe.:.1904..d12/2a.;
6472 Hammer, Philipp.Marien predigten .:.1905..C21/3b.;
6473 Hammerstein, Ludwig von,1832-1905.Několik vynikajících katolických povah XIX. století :.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1901..d10/4b_CZ1900_1920.;
6474 Hamsun, Knut.Požehnanie zeme.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1976..SPKK.;
6475 Hamsun, Knut.Požehnanie zeme.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1976..SPKK.;
6476 Hamsun, Knut,1859-1952.Podzimní hvězdy =.Praha ::Zátiší [Klika] :; Družstevní práce [distributor],.1919..d10/4b_CZ1900_1920.;
6477 Han, Tong-Ill.La conferenza episcopale della Corea 1857-2002.:.2004..BZ-25.;
6478 Hana, Gregorová.Radosť bez tône a slzy vekov.:Buocik.1945..d15/4_SK1920_1950.;
6479 Hana, Zelinová.Alžbetin dvor.:Slovenský spisovateľ.1975..SPKK.;
6480 Hanapi, Nicolai.Exempla biblica. Dum assertiones ex universa theologia.Trnava:.1749..C16/1b.;
6481 Hanapo, Nicolao.Exempla biblica in materias morales distributa .:.1742..C15/3b.;
6482 Hanapo, Nicolao.Exempla biblica in materias morales distributa .:.1742..C21/1b.;
6483 Hanapo, Nicolao.Exempla biblica in materias morales distributa .:.1742..C16/4b.;
6484 Hanapo, Nicolao.Exemplorum omnium sacro sancte scripturae liber ab solutissimus.:.1713..C17/2b.;
6485 Hanapo, Nicolao.Exemplorum omnium sacro sancte scripturae liber ab solutissimus.:.1713..C15/5a.;
6486 Hand, Heinrich.Ausgewahlte schriften des heiligen Frenans.:.1873..C22/2b.;
6487 Hangaus, Theodor.Des heiligen Augustinus speculative lehre von Gott dem dreieinigen.:.1865..C22/2a.;
6488 Hanko, Jozef.Rozumná viera.Trenčín:vl. n..1944..d15/4_SK1920_1950.;
6489 Hans, Christian Andersen.Rozprávky Hansa Christiana Andersena.:Mladé letá.1996.80-06-00695-4.d7/2.;
6490 Hansjakob, Heinrich.Die bunden unserer zeit und ihre seilung.:.1898..BZ-14.;
6491 Hansjakob, Heinrich.Die schopfung.:.1904..BZ-57.;
6492 Hanslick, Eduard.O hudebním krásnu : Příspěvek k revizi hudební estetiky.Praha:Supraphon.1973..d8/2_CZ1950_1990.;
6493 Hanssens, Ioanne Michaele.Amalarii episcopi opera liturgica omnia. II. vydanie.:.1948..BZ-29.;
6494 Hanssens, Ioanne Michaele.Amalarii episcopi opera liturgica omnia. III. vydanie.:.1950..BZ-29.;
6495 Hanster, Joseph.Bersuch uder die frage.:.1789..C18/4b.;
6496 Hanula Jozef.Spomienky slovenského maliara.:.1940..MS.;
6497 Hanus, Ladislav.Jozef Kútnik-Šmálov.Spišské Podhradie:Kňazský seminár J. Vojtaššáka.1992.80-7142-005-0.d6/4.;
6498 Hanus, Ladislav.Kultúra r. XIII. (1941).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..PS-06.;
6499 Hanus, Ladislav.Kultúra r. XIII. (1941).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..p2/7.;
6500 Hanus, Ladislav.Kultúra r. XIV. (1942).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..PS-16.;
6501 Hanus, Ladislav.Kultúra r. XIV. (1942).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..p2/7.;
6502 Hanus, Ladislav.Kultúra r. XIV. (1942).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..PS-06.;
6503 Hanus, Ladislav.Kultúra r. XIV. (1942).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..PS-46.;
6504 Hanus, Ladislav.Kultúra r. XVI. (1944).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..PS-13.;
6505 Hanus, Ladislav.Rozhľadenie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-27.;
6506 Hanus, Ladislav.Rozhľadenie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950.;
6507 Hanus, Ladislav.Rozhľadenie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-79.;
6508 Hanus, Ladislav.Rozprava o kultúrnosti.Ružomberok:Obroda.1943..BS-44.;
6509 Hanus, Ladislav.Rozprava o kultúrnosti.Ružomberok:Obroda.1943..LEV.;
6510 Hanus, Ladislav.Spomienky na Ferka Skyčáka.Cambridge:Slovenskí jezuiti.1982..BS-91.;
6511 Hanuš, Jos..Světový eucharistický kongres v Chicagu a účast katolíků z Československa.:Praha : Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1927..d10/3b_CZ1920_1950.;
6512 Hanuš, Josef,1876-1928.Úvod do srovnávací vědy náboženské.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1920..d17/3b_cz1920-1950.;
6513 Hanuš, Miroslav.Poutník v Amsterodamu.Praha:Čs.spisovatel.1960..d8/4_CZ1950_1990.;
6514 Hanuš, Otakar,1877-1969.Cvičebnica jazyka nemeckého pre štvrtú triedu stredných škôl.Prešov ::Československá grafická Unia,.1937..d15/3_SK1920_1950.;
6515 Hanzelka, Al..Umučení lásky.:.1929..BS-34.;
6516 Hanzelka, J., Zikmund, M..Afrika snov a skutočnosti.Bratislava:Mladé letá.1957..d3/2_SK1950_1990.;
6517 Haplová, Ladislava.Významné ženy Slovenska.Bratislava ::Pressfoto,.1982..BS-28.;
6518 Happ, J..Die kirche Jesu.Freiburg:.1874..C17/1b.;
6519 Haranta, Ján.O tebe spieva zem.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-71.;
6520 Haranta, Ján.V najkrajšej domovine.Košice:Verbum.1947..PS-41.;
6521 Harbe, Christian.Die ethik des Aristoteles.Bratislava:.1801..C20/4a.;
6522 Harčar, Anton.Historický význam protirefomácie v Košiciach z roku 1604.Trnava - Budapešť:Spolok Svätého Vojtecha.1942..BS-63.;
6523 Harčar, Anton.Historický význam protirefomácie v Košiciach z roku 1604.Trnava - Budapešť:Spolok Svätého Vojtecha.1942..BS-26.;
6524 Harčar, Anton.Historický význam protirefomácie v Košiciach z roku 1604.Trnava - Budapešť:Spolok Svätého Vojtecha.1942..SSV1950.;
6525 Hardy Schilgen.Mladí hrdinovia.:Posol.1947..POSOL.;
6526 Hardy Schilgen.Ty a On.:Posol Božieho srdca.1948..POSOL.;
6527 Hardy Schilgen.Ty a On.:Posol Božieho srdca.1948..BS-213.;
6528 Hardy Schilgen.Ty a Ona.:Posol Božieho srdca.1948..POSOL.;
6529 Haring Bernard.Kresťan v Novom svete.:.1969..BS-169.;
6530 Haring Bernard.Kresťan v Novom svete.:.1969..BS-186.;
6531 Haring Bernard.Kresťan v Novom svete.:.1969..BS-57.;
6532 Haring Bernard.Kresťan v Novom svete.:.1969..ČKCH.;
6533 Haring, Johann.Einfuhrung in das studium der theologie.:.1911..BZ-58.;
6534 Haringer, Michal.Život ctihodného sluhy Božího Klementa Marie Hofbauera.Brno:.1882..C14/2a.;
6535 Harmat, Artúr - Sík, Sándor.Szent vagy, uram!.Budapešť:.1942..C16/5b.;
6536 Harnack, Otto.Rom II. neuere kunst seit beginn der renaissance.Stuttgart:.1890..C15/5b.;
6537 Harnischer, Seraphino.Sonntags pasions und fasten predigten.:.1769..C21/1b.;
6538 Harnischer, Seraphinum.Sonntags predigten .:.1752..C10/6.;
6539 Harrison Eugene Myers a Wilson Walter L..Ako niesť evanjelium.-"-:neuvedený.2000?..BS-118.;
6540 Harrison, Roland Kenneth..Teach yourself Hebrew.London ::The English Universities Press,.1962...d18/1b.;
6541 Hartig, Paul.30 Stunden English für Anfänger :.Berlin ::G. Langenscheidt,.1938..d12/2a.;
6542 Hasčáková-Vizdalová, Gabriela 4 ini ; Písecký, Svätopluk 4 ini ; Badiar, Ľubomír 4 ini ;.Meditácie. Herta Ondrušová-Victorinová ; Gabriela Hasčáková-Vizdalová, Svätopluk Písecký, Ľubomír Badiar.Košice:KO ZSVU [vyd.].1984..BS-66.;
6543 Hasištejnský z Lobkovic, Jan,1450-1517.Putování k svatému hrobu /.V Praze ::Otto,.1907..BS-200.;
6544 Hatala, Peter.Az én hitvallásom.Pešť:.1875..C19/1b.;
6545 Hatala, Štefan (1915-1990).Kráľovské kňazstvo.Košice:Verbum.1947..BS-27.;
6546 Hatala, Štefan (1915-1990).Kráľovské kňazstvo.Košice:Verbum.1947..BS-188.;
6547 Hatala, Štefan (1915-1990).Kráľovské kňazstvo.Košice:Verbum.1947..BS-173.;
6548 Hatala, Štefan (1915-1990).Kresťanský spoločenský poriadok. Košice:Verbum.1948..VERBUM.;
6549 Hatala, Štefan (1915-1990).O živého Krista v nás.Košice:Verbum.1946..BS-46.;
6550 Hatala, Štefan (1915-1990).O živého Krista v nás.Košice:Verbum.1946..BS-129.;
6551 Hatala, Štefan (1915-1990).O živého Krista v nás.Košice:Verbum.1946..BS-28.;
6552 Hatala, Štefan (1915-1990).O živého Krista v nás.Košice:Verbum.1946..BS-173.;
6553 Hattala, Martino.Grammatica linguae slovenicae.:.1850..C13/1a.;
6554 Hattenschwiller, P. J., SJ.Die herz Jesu priesterkonferenz.Innsbruck:.1910..BZ-51.;
6555 Hattenschwiller, P. J., SJ.Die liebe des herzens Jesu.:.1915..BZ-55.;
6556 Hattler František.Štěpnice srdce Páně.:.1935?..BS-06.;
6557 Hattler, František.Dewätoro služieb lásky k úcte božského Srdca Ježissa, predstawených w rozjímaniach, a modlitbámi a piesňami. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1883..SSV1950.;
6558 Hattler, František.Prevelebná obeta sv. omše.V Trnave:Posol B. Srdca Ježišovho.1931..POSOL.;
6559 Hattler, František.Prevelebná obeta sv. omše.V Trnave:Posol B. Srdca Ježišovho.1931..POSOL.;
6560 Hattler, Franz.Der geistliche Mai und geistliche herbst.:.1897..C22/3b.;
6561 Hattler, Franz.Dom podľa srdca Ježišovho.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
6562 Hattler, Franz.Dom podľa srdca Ježišovho.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
6563 Hattler, Franz Seraph.Die neun Liebesdienste zur Verehrung des gčottlichen Herzens Jesu in Betrachtungen dargestellt von Franz Ser. Hattler, nebst den Legenden der neun Patrone und einem Gebetbuche zu Ehren der.Wien; Gran; Pest ::Sartori,.1871..BZ-54.;
6564 Hattler, Franz, SJ.Der tag des herrenz Jesu.Klagenfurt:.1903..C16/5b.;
6565 Hattler, Franz, SJ.Die heilige kommunion.Innsbruck:.1908..C17/5a.;
6566 Hattler, Franz, SJ.Die heilige kommunion.Innsbruck:.1908..C17/5b.;
6567 Haugg.Im mariendom des Ave.:.1932..d11/5.;
6568 Haume, J..Die katholische religionslehre nach ihrem ganzem umfange.Regensburg:.1851..C17/4a.;
6569 Haume, J..Die katholische religionslehre nach ihrem ganzem umfange.Regensburg:.1851..C22/1b.;
6570 Hauptmann, Gerhart.Atlantis.Bratislava:Bibliotheka.1933..d15/5_SK1920_1950.;
6571 Hauptmann, Gerhart.Kacír zo Soany.Bratislava:SVKL.1957..d5/8_SK1950_1990.;
6572 Havel, Václav.Do různých stran : Eseje a články z let 1983-1989.Praha:Lidové noviny.1990.80-7106-000-3.BS-194.;
6573 Havel, Václav.Moc bezmocných.:.1979..BS-30.;
6574 Havel, Václav.Moc bezmocných : Václav Havel.Praha:Lidové noviny.1990.80-7106-005-4.BS-207.;
6575 Havlicek, Vincent.Legenda čili čítanie o swätých a wywolených božích. Časť I. a II..Trnava:.1902..SSV1950.;
6576 Havlíček, Vincent.Slovenský Sion.Skalica:.1871..PS-49.;
6577 Havlíček, Vincent.Slovenský Sion.Skalica:.1872..PS-49.;
6578 Havlíček, Vincent Ján.Legenda, čili Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť I..Trnava:Spolok sv. Adalberta(Vojtecha).1879..SSV1950.;
6579 Havlíček, Vincent Ján.Legenda, čili Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť I..Trnava:Spolok sv. Adalberta(Vojtecha).1879..SSV1950.;
6580 Havlíček, Vincent Ján.Legenda, čili, Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť II.. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1880..SSV1950.;
6581 Havlíček, Vincent Ján.Slovenský Sion r. IV. (1872).Skalica:Ján Vincent Havlíček.1872..PS-48.;
6582 Havran, ThDr..Dejiny pedagogiky.Bratislava:.1971..SKRIPTA_4.;
6583 Havrilla, Mikuláš.Hyacinta miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.1994.80-85291-12-6.BS-118.;
6584 Haydn, Middleton.Atlas moderních světových dějin.:Odeon.1991.80-207-0317-9.BS-159.;
6585 Häring, Bernhard.Jde to i jinak.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-109-1.BS-214.;
6586 Häring, Bernhard.Náš zástoj v novom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..SÚCM.;
6587 Häring, Bernhard,(1912-1998).Náš zástoj v novom svete.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1976..BS-49.;
6588 Häring, Bernhard,1912-1998.Das Gesetz Christi :.Freiburg im Breisgau ::Erich Wewel,.1956..d13/1.;
6589 Häring, Bernhard,1912-1998.Das Gesetz Christi :.München ::Erich Wewel,.1967..d13/1.;
6590 Häring, Bernhard1912-1998.Die Grosse Versöhnung :.Salzburg ::Otto Müller,.1970..d12/1b.;
6591 Hebbel, Federico.Maria Magdalena.Miláno:.1930..BZ-30.;
6592 Heckner, Georg.Praktisches handbuch der kirchlichen baukunst.:.1891..C22/1a.;
6593 Hector, Josef.Die helige mutter Maria von der heiligen Euphratia Belletier.:.1928..d11/4a.;
6594 Hečko, František.Svätá tma.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..HK.;
6595 Hečko, František,.Drevená dedina.Martin:Matica slovenská.1952..MS.;
6596 Hedegard, David.Životní otázky víry : Věroučný kurs.Praha:Křesťanské knihkupectví a nakl..1946..BS-49.;
6597 Hedegard, David.Životní otázky víry : Věroučný kurs.Praha:Křesťanské knihkupectví a nakl..1946..BS-104.;
6598 Heeb, Christian - Butz, Richard.St. Gallen.:.1998..d13/2.;
6599 Heer, Friedrich.Bohatší život. Praha:Vyšehrad.1969..VSH.;
6600 Heer, Friedrich.Bohatší život. Praha:Vyšehrad.1969..BS-213.;
6601 Heer, Friedrich.Bohatší život. Praha:Vyšehrad.1969..BS-59.;
6602 Heger, Josef.Ješacjahu.Brno:.1936..d10/3b_CZ1920_1950.;
6603 Heger, Josef,(1885-1952).Kniha Ježíše Siracha ; Přeložil Josef Heger.Brno ::Akord,.1947..BS-94.;
6604 Heger, Josef,(1885-1952).Kniha Ježíše Siracha ; Přeložil Josef Heger.Brno ::Akord,.1947..BIBCZ.;
6605 Hegerová-Nováková, Elena.Literárne múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.Martin ::Osveta,.1974..BS-158.;
6606 Hegerová-Nováková, Elena.Literárne múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.Martin ::Osveta,.1974..BS-152.;
6607 Hechel, Andreas.Sittenlehren aus den sonntaglichen evangelien des ganzen jahres.Graz:.1770..C20/3a.;
6608 Heidegger, Martin.Co je metafyzika?. Praha:ISE.1993.80-85241-39-0.BS-160.;
6609 Heidegger, Martin.Věc.:.1980?..BS-129.;
6610 Heideggeri, Joh. Henrici.Sive de historia sacra patriarcharum exrecitationes selectae.:.1688..C15/2a.;
6611 Heideggeri, Joh. Henrici.Sive de historia sacra patriarcharum exrecitationes selectae.:.1688..C11/2a.;
6612 Heidenreich.Manuale sacerdotis.Olomouc:.1900..CZ_1920.;
6613 Heilbrunn, L. V..Grundzüge der allgemeinen Physiologie.Berlin ::Deutscher Verlag der Wissenschaften,.1958..d12/1a.;
6614 Heiler, Friedrich,.Kresťanská viera a indický duchovný život.V Liptovskom Sv. Mikuláši:Tranoscius.1947..BS-37.;
6615 Heilmann, Alfons.Seelenbuch der Gottesfreunde :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1922..d11/5.;
6616 Heim, Franz Joseph.Biblische real - concordanz.Augsburg:.1853..C18/1a.;
6617 Heim, Nikolaus.Unser herr Jesus von Nazareth.:.1898..C21/2a.;
6618 Heimhofer, Justo.Nucleus catecheticus das ist hern christlicher unterrichtung.Frankfurt:.1764..C18/5b.;
6619 Heine, Heinrich.Básne.Martin:Matica slovenská.1951..BS-49.;
6620 Heine, Heinrich.K dejinám náboženstva a filozofie v Nemecku.:.1956..d3/7_SK1950_1990.;
6621 Heineccii, Gottl..Fundamenta stili cultioris.Lipsko:.1776..C19/2b.;
6622 Heinen.Gott und Mensch.:.1913..d11/4b.;
6623 Heinisch, Paul.Die weissagungen des alten testaments von dem kommenden erloser.:.1925..C21/3b.;
6624 Heinrich.Dogmatische theologie.Mainz:.1882..BZ-57.;
6625 Heinrich.Dogmatische theologie.Mainz:.1882..C16/2a.;
6626 Heinrich Boll.Biliard o pol desiatej. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..SPKK.;
6627 Heinrich, Mann.Zrelosť kráľa Henricha IV. I., II. diel.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1977..SPKK.;
6628 Heisler, J. H..Der drechsler .Lipsko:.1800..C17/2a.;
6629 Hejbal, Antonín.Katolický katechismus v otázkách a v odpovědích.:.1856..C14/2b.;
6630 Hejčl Jan.Bible česká.:.1921..BIBCZ.;
6631 Hejčl Jan.Chléb z nebe.:.1970?..d17/5b_CZ1920_1950.;
6632 Hejčl Jan.Tři listy miláčka Páně.Olomouc:sestry dominikánky v Řepčíně.1932..BS-63.;
6633 Hejčl, Jan.List sv. Judt Tadeáše a Nejstarší dva okružní listy biskupa Římského .Olomouc:.1933..BS-190.;
6634 Hejčl, Jan,(1868-1935).Eucharistická četba Bible.Praha ::Francl,.1933..BS-94.;
6635 Hejčl, Jan,(1868-1935).Eucharistická četba Bible.Praha ::Francl,.1933..BS-194.;
6636 Hejl, Zdenek.Snúbenci a lekár.:.1968..BS-135.;
6637 Helena Panczová, Teologická fakulta Trnavskej univerzity Trnava.Mathemata Graeca.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-257-0.SKRIPTA_4.;
6638 Hellert.Sittliche schilderungen ....Strasburg:.1768..C18/2b.;
6639 Hello, Ernest.Vybrané eseje.Praha:Trigon.1991.80-85320-22-3.d6/2.;
6640 Hello, Ernest,.Veda, kniha druhá diela Človek.Košice:Verbum.1946..BS-96.;
6641 Hello, Ernest,1828-1885.Podobizny svatých /.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1898..CZ1900.;
6642 Hello, Ernest,1828-1885.Veda, kniha druhá diela Človek.Košice:Verbum.1946..VERBUM.;
6643 Hemingway, Ernest,(1899-1961).66 básní.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1988..d3/1_SK1950_1990.;
6644 Hendrich, Jozef.Ako sa kedysi na Slovensku študovalo.:Matica slovenská.1937..BS-44.;
6645 Henfe, Friedrich.Kleine heiligen legende in taglichen lefungen und betrachtungen.Freiburg:.1880..C19/5a.;
6646 Henfe, J. .Leitfaden zum grundlichen unterricht in der deutschen sprache.:.1878..C22/1b.;
6647 Henr., Christoph.Corpus juris canonici academicum.:.1746..C11/1a.;
6648 Henri Charriére.Motýľ. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1972..d3/6_SK1950_1990.;
6649 Henri, Bosco.Teotimov majer.:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK.;
6650 Henrici, Sebastiani.Bonus ordo triplicis formatae concionis moralis in omnia festa sanctorum in ampliffima dioecesi passaviensi celebria per totum annum .:.1697..C15/3a.;
6651 Henrici, Sebastiani.Bonusordo triplicis formatae concionis supra omnes Dominicas totius anni.:.1692..C15/2a.;
6652 Henrici, Sebastiani.Bonusordo triplicis formatae concionis supra omnes Dominicas totius anni.:.1692..C15/3b.;
6653 Henrich Sienkiewicz .Križiaci. Sväzok 2..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950.;
6654 Henrich, Peter Richard.Das heilige haus von Loretto.:.1854..C21/2a.;
6655 Henry M. Morris.Bible a současná věda.:.1970??..BS-138.;
6656 Hense, Paul - Kurz, Hermann.Deutscher novellenschak.Mníchov:.1850..C18/5a.;
6657 Hense, R..Deutsche schulgrammatik.Hannover:.1864..C18/1b.;
6658 Herbergeri, Valery.Herz bostilla .:.1638..C19/6.;
6659 Herbst, Winfrid.Nové předpisy o odpustcích.Praha:Řád L.1992..BS-216.;
6660 Herbstrith, Waltraud, 1929- - autor.Prodlévání před Bohem :.:Kostelní Vydří :.1994.80-85527-66-9.d6/3.;
6661 Herbstrithová, Waltraud.Prodlévání před Bohem s Terezií z Avily, Janem od Kříže a Editou Steinovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-716-3.d7/6.;
6662 Herčík, Jan, 1835-1869 - preklad;.P. Mikulásse Awancina S.J. Rozjímání o žiwotě a učení Pána nasseho Ježísse Krista ze čtyr ewangelií sebraná a na wssecky dni celého roku rozdělená.:W Praze :.1866..CZ_1920.;
6663 Herčík, Jan, 1835-1869 - preklad;.P. Mikulásse Awancina S.J. Rozjímání o žiwotě a učení Pána nasseho Ježísse Krista ze čtyr ewangelií sebraná a na wssecky dni celého roku rozdělená.:W Praze :.1866..C12/5a.;
6664 Hergenrother, J..Handbuch der allgemeinen kirchengeschichte.:.1880..C22/2a.;
6665 Heriban, Jozef, SDB.Bibliografická príručka pre štúdium svätého písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..SUSCM.;
6666 Heriban, Jozef, SDB.Úvodné poznámky k spisom Nového zákona.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..BS-129.;
6667 Heriban, Jozef, SDB.Úvodné poznámky k spisom Nového zákona.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..BS-116.;
6668 Herlemann, Franz Xaver Anton.Dialogen zwischen vater und sohn.Augsburg:.1792..C19/5a.;
6669 Herman, Melville.Biela veľryba.:Mladé letá.1958..d3/4_SK1950_1990.;
6670 Herman, Melville.Billy Budd.Praha:Vyšehrad.1978..VSH.;
6671 Hermann, Hesse.Hra so sklenenými perlami.:Slovenský spisovateľ.2002.80-220-1170-3.d6/6.;
6672 Hermann, Hesse.Knulp.:Slovenský spisovateľ.2001.80-220-1076-6.d7/2.;
6673 Heřmanský, Fr..latinská cvičebnica pre V. triedu gymnázií a reálnych gymnázií a VI. triedu ref. reál. gymnázií.:.1934..d15/5_SK1920_1950.;
6674 Heřmanský, Fr..latinská cvičebnica pre V. triedu gymnázií a reálnych gymnázií a VI. triedu ref. reál. gymnázií.:.1934..d15/3_SK1920_1950.;
6675 Heřmanský, František,(1887-1966).Cvičebná kniha reči latinskej..Praha ::Jednota čsl. matemat. a fysik. [distributor],.1923..d1/2_SLOVNIKY.;
6676 Heřmanský, František,1887-1966.Latinská čítanka pro IV. třídu gymnasií..Praha ::St. nakl, odd. odb. šk.,.1949..BS-163.;
6677 Hermes Trismegistos.Hermes Trismegistos.[Praha ::DŽB,.198-..SAM/3.;
6678 Herodek, Štefan.Katechizmus pre 5. roč. ľud., 1. triedu meštianskych a 1. triedu stredných škôl.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
6679 Herodek, Štefan.Katechizmus pre 5. ročník ľud., 1. triedu meštianskych a 1. triedu stredných škôl.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..SSV1950.;
6680 Herodek, Štefan.Katechizmus pre 5. ročník ľud., 1. triedu meštianskych a 1. triedu stredných škôl..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950.;
6681 Hersey, John,1914-1993.Zvon pro Adano.V Praze ::ELK,.1948..d17/2b_cz1920-1950.;
6682 Herzig, Josef.Mai - Andacht.:.1903..BZ-56.;
6683 Herzog, Fr..Márnotratný syn.Ružomberok:Lev.1928..LEV.;
6684 Heske, Jozef.Dva životy v jednom svetle : O živote a diele Franciszka Blachnického a Wojciecha Danielskeho.Sedlice:Rímskokatolícky farský úrad.2006.80-969455-6-4.d7/1.;
6685 Heske, Jozef.Hnutie Svetlo-Život na Slovensku.:Grafotlač.1999.80-968141-4-1.BS-158.;
6686 Heske, Jozef.Hnutie Svetlo-Život na Slovensku.:Grafotlač.1999.80-968141-4-1.BS-119.;
6687 Hesse, Erwin.Des Herrn Kreuz und Herrlichkeit :.Wien ::Herder & Co.,.1940..d11/5.;
6688 Hesse, Erwin.Des Herrn Kreuz und Herrlichkeit :.Wien ::Herder & Co.,.1940..d12/2a.;
6689 Hesse, Hermann.Pod kolesom.Bratislava :Petrus.2004.80-88939-80-1.d7/2.;
6690 Hesse, Hermann,(1877-1962).Narcis a Goldmund.Praha ::Argo,.2005.80-7203-698-X.d7/2.;
6691 Hessme, Ervin.Radostné posolstvo v cirkevnom roku ....:.1980?..BS-60.;
6692 Hettinger, Franz.Apologie des christenthums.Freiburg:.1898..C17/4b.;
6693 Hettinger, Franz.Die dogmen des christenthums.Freiburg:.1873..C20/1b.;
6694 Hettinger, Franz.Die dogmen des christenthums.Freiburg:.1873..C22/2b.;
6695 Hettinger, Franz.Die dogmen des christenthums.Freiburg:.1873..C21/1b.;
6696 Hettinger, Franz.Die dogmen des christenthums.Freiburg:.1873..C20/1b.;
6697 Hettinger, Franz,1819-1890.Der Beweis des Christenthums..Freiburg im Breisgau ::Herder\'sche Verlagshandlung,.1875..d11/2a.;
6698 Hettinger, Franz,1819-1890.Der Beweis des Christenthums..Freiburg im Breisgau ::Herder\'sche Verlagshandlung,.1875..d12/2b.;
6699 Hettinger, Franz,1819-1890.Die Dogmen des Christenthums..Freiburg im Breisgau ::Herder\'sche Verlagshandlung,.1880..d12/2b.;
6700 Hettinger, Franz,1819-1890.Die Dogmen des Christenthums..Freiburg im Breisgau ::Herder\'sche Verlagshandlung,.1880..d11/4a.;
6701 Hettinger, Franz,1819-1890.Die Dogmen des Christenthums..Freiburg im Breisgau ::Herder\'sche Verlagshandlung,.1880..d12/1a.;
6702 Heusler Filip.Kázání na všecky neděle a svátky.:.1897..CZ1900.;
6703 Heusler, Filip.Kázání na všecky neděle a svátky cirkevního roku.:Tiskem Družstva vlast. -nákladem spisovatelovým.1902..d10/4a_CZ1900_1920.;
6704 Hevánsky, Leopold.Postné Kázne z gednu Káznu na welikí Pátek které z nemeckého Gazika na slowenski prenésel Frančtsek Xav. Geben, Biskupstwa Nitránského Kňaz.:W Trnawe witlačené u Gelinek Gána Krst. .1835..BS-201.;
6705 Hevenesi Gabriel, SJ.Jiskry sv. Ignáce.Olomouc:Velehrad, nakladatelství dobré knihy.1941..d17/1c_cz1920-1950.;
6706 Hevenesi Gabriel, SJ.Jiskry sv. Ignáce.Olomouc:Velehrad, nakladatelství dobré knihy.1941..d17/1c_cz1920-1950.;
6707 Hevenesi, Gabriele.Quadragesima sancta sodalitati b. Mariae V..Viedeň:.1745..C10/5b.;
6708 Hevenesi, Gabriele.Quadragesima sancta sodalitati b. Mariae V..Viedeň:.1745..C20/5a.;
6709 Hiacyntho, Ignatio.Historia ecclesiastica variis colloquiis digesta.:.1764..C16/3a.;
6710 Hiacyntho, Ignatio.Historia ecclesiastica variis colloquiis digesta.:.1764..C12/1.;
6711 Hiacyntho, Ignatio.Historia ecclesiastica veteris testamenti.:.1744..C20/3a.;
6712 Hidvéghy, Árpád.Štiavnická kalvária :.Banská Štiavnica ::Nákladom Základiny štiavnickej kalvárie,.1901..d15/2b_SK1900_1920.;
6713 Hieronymi.De viris illustribus.:.1896..C14/5b.;
6714 Hierzenberger, Gottfried.Erscheinungen und Botschaften der Gottesmutter Maria :.Augsburg:Bechtermunz.1997.3860474529.d11/2b.;
6715 Hildebrand, Dietrich von,1889-1977.Liturgie und Persönlichkeit.Salzburg ::Pustet,.1934..d11/3b.;
6716 Hildebrandt, Dietrich von.Trojský kůň ve městě Božím.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1999.80-7266-034-9.BS-166.;
6717 Hildegarda z Bingenu,1098-1179.Listy sv. Hildegardy z Bingen :.Olomouc ::Krystal,.1948..KRYSTAL.;
6718 Himioben, Henryk Rippel.Zrkadlo učenia katolíckeho diel III..Trnava:Budapešť pre Spolok sv. Adalberta(Vojtecha).1878..SSV1950.;
6719 Hipper, Bernardo.Lob und ehren reden ... mutter gottes Maria.:.1758..C10/6.;
6720 Hirka, Ján,1923-2014.Duchovné piesne.Prešov:Petra.1999..d7/5.;
6721 Hirner Alexander.Človek a spoločnosť.:.1947..MS.;
6722 Hirner, Alexander.Filozofický sborník.:Matica slovenská.1943..PS-03.;
6723 Hirner, Alexander.Filozofický sborník 1944.Martin:Matica slovenská.1944..PS-07.;
6724 Hirsch, William. [from old catalog].Religion und civilization vom standpunkte des psychiaters,.Munchen,:E. W. Bonsels & co.,.1910...d12/1a.;
6725 Hirscher, János.Elmélkedések az egyházi év vasárnapi leckéi.Budapešť:.1866..BZ-35.;
6726 Hirscher, Johann Baptist.Das Leben der seligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria :.Munchen:Kosel & Pustet.1921..d11/4b.;
6727 Hirtanner, Christoph.Historische nachrichten und politische betrachtungen uber die franzosische revolution.Berlín:.1795..C18/2b.;
6728 Hirtanner, Christoph.Historische nachrichten und politische betrachtungen uber die franzosische revolution.Berlín:.1795..C19/2b.;
6729 Hišem, Cyril.Celoslovenský schematizmus. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-076-5.BS-118.;
6730 Hišem, Cyril.Celoslovenský schematizmus. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-076-5.BS-126.;
6731 Hišem, Cyril.Celoslovenský schematizmus. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-076-5.BS-151.;
6732 Hišem, Cyril.Kresťanská archeológia, epigrafia a ikonografia.Košice:Seminár svätého Karola Boromejského.2004.80-89138-16-0.BS-155.;
6733 Hišem, Cyril.Teologické vzdelávanie a výchova v Košiciach. .Ružomberok :Katolícka univerzita.2009.978-80-8084-483-7.d6/3.;
6734 Hitchcock, Edward Bering, nar..Zasvětil jsem život míru : Životopis Edvarda Beneše.Praha:Podroužek.1948..d9/5a_CZ1920_1950.;
6735 Hlaváč, Ľudovít.Vymokliny c Ľudovít Hlaváč ; Aut. obál. Veronika Rónaiová.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-87-8.d7/3.;
6736 Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Bratislava:Ikar.1990.80-7118-001-7.d6/6.;
6737 Hlavatý Václav.Rozbor filosofie sv. Tomáše Akvinského.:.1885..C13/5b.;
6738 Hlavatý Václav.Rozbor filosofie sv. Tomáše Akvinského.:.1885..CZ1900.;
6739 Hlbina, Pavol G.,(1908-1977).Podobenstvá :.Turčiansky Sv. Martin ::Matica slovenská,.1947..BS-63.;
6740 Hlinka, Andrej.Duchovný pastier r. 3, č.1(dec.1919) - č.12(nov. 1920).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1919/1920..PS-41.;
6741 Hlinka, Andrej.Zápisky z Mírova.Bratislava:Spoločnosť Andreja Hlinku.1991.80-85485-00-1.d6/5.;
6742 Hlinka, Anton, SDB.20+10 Jahre danach :.Seewis:Stephanus Edition Verlag,.1978-2010.3-921213-22-3.d18/1b.;
6743 Hlinka, Anton, SDB.Cesty k nekonečnu.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970..SUSCM.;
6744 Hlinka, Anton, SDB.Cesty k nekonečnu.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970..BS-89.;
6745 Hlinka, Anton, SDB.Cesty k nekonečnu. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..SUSCM.;
6746 Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977.80-85405-50-4.BS-107.;
6747 Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977.80-85405-50-4.SUCM.;
6748 Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977.80-85405-50-4.BS-104.;
6749 Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977.80-85405-50-4.SUSCM.;
6750 Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977.80-85405-50-4.SÚCM.;
6751 Hlinka, Anton, SDB.Keď zakvitne rumovisko. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-49-0.BS-215.;
6752 Hlinka, Anton, SDB.Myslitelia a myšlienky.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..SUCM.;
6753 Hlinka, Anton, SDB.Myslitelia a myšlienky.Martin:Matica slovenská.1993.80-7090-255-8.d7/6.;
6754 Hlinka, Anton, SDB.Národu.Bratislava:AVIZO.1990.80-85226-01-4.BS-158.;
6755 Hlinka, Anton, SDB.Národu.Bratislava:AVIZO.1990.80-85226-01-4.BS-180.;
6756 Hlinka, Anton, SDB.Národu.Bratislava:AVIZO.1990.80-85226-01-4.BS-159.;
6757 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00985-2.d7/4.;
6758 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 1.. Verona:DOBO.1983..USA.;
6759 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 2.[Verona:Dobo.1983..USA.;
6760 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 2.Bratislava:Alfa.1992.80-05-01039-7.d7/4.;
6761 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena Slova 2. Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti.Zagreb:Logos.1989..USA.;
6762 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 3. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01040-0.d7/4.;
6763 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 4. Bratislava:Alfa.1994.80-05-01130-X.d6/4.;
6764 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 5.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-29-6.d7/4.;
6765 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 5.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-29-6.BS-132.;
6766 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 6.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-47-4.d7/4.;
6767 Hlinka, Anton, SDB.Sila Slabých a Slabosť Silných. Bern:M.P.K..1982..SAM/1.;
6768 Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..BS-129.;
6769 Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..SUSCM.;
6770 Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov c Anton Hlinka ; Bohdan Jelínek.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00773-6.d3/5_SK1950_1990.;
6771 Hlinka, Anton,1926-2011.Ozvena slova :.Zagreb ::Grafički zavod Logos,.1985..USA.;
6772 Hlobil, Petr.Škola božského srdce Páně.:.1897..p1/4.;
6773 Hloch, Josef.Minútočka. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-39-3.d7/6.;
6774 Hlouch Josef.Minutěnka.:.1969..d8/2_CZ1950_1990.;
6775 Hlouch, Josef.Ježíš Buh svátostný posvětitel života.:.1941..BS-40.;
6776 Hlouch, Josef.Konverse a konvertité. Hledání a návraty..Olomouc:.1940..BS-16.;
6777 Hlouch, Josef,(1902-1972).Problém odpadu od církve :.V Olomouci ::Matice Cyrilometodějská,.1937..d9/5b_CZ1920_1950.;
6778 Hlouch, Josef,(1902-1972).Problém odpadu od církve :.V Olomouci ::Matice Cyrilometodějská,.1937..d9/4a_CZ1920_1950.;
6779 Hlouch, Josef,1902-1972.Minutěnka.[Praha] ::Ústřední církevní nakladatelství,.1971..d8/2_CZ1950_1990.;
6780 Hlouch, Josef,1902-1972.Příprava snoubenců.Praha ::Česká liturgická komise,.1959..BS-140.;
6781 Hložník, Vincent.Svätý Vojtech.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-183-8.BS-110.;
6782 Hložníková, Viera 4 gup ;.Lekcionár na omše za účasti detí ; Viera Hložníková.Martin:Osveta.1992.80-217-0458-6.d6/7.;
6783 Hocf, Carl.Sammlung einiger predigten.Augsburg:.1781..C20/1b.;
6784 Hocf, Carl.Sammlung einiger predigten.Augsburg:.1781..C20/1b.;
6785 Hock, Konrád.Čtvero letor.:.1931..BS-42.;
6786 Hock, Konrád.Štvoro letor.:Sestry Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Prešove 1931.1931..BS-29.;
6787 Hockenmaier, Fructuosus.Zpověď katolického křesťana, čili, Návod, jak lze se v křesťanském životě zbaviti pochybnosti svědomí a snadno vykonati dobrou svatou zpověď /.Valašské Meziříčí ::OO. Salvatoriáni,.1927..d10/3b_CZ1920_1950.;
6788 Hodál, Juraj.Ján Hollý.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1923..BS-21.;
6789 Hodel, Paul-Bernard, OP.Mirificus praedicator.Rím:.2006..d18/5.;
6790 Hoegel, J..Lehrbuch der englischen sprache.Viedeň:.1862..C17/1b.;
6791 Hoesl, Paula.Jeune fille si tu veux etre moderne.Paríž:.1943..BZ-50.;
6792 Hofacter, Ludwig.Predigten fur alle sonn fest und feiertage.:.1846..C21/3a.;
6793 Hofele, Engelbert.Die heilige Theresia von Jesus die lehrerin der kirche der Ruhm der spanischen nation.Regensburg:.1882..C19/4b.;
6794 Hofer, Johannes,1879-1939.Der heilige Klemens Maria Hofbauer :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1923..d12/2b.;
6795 Hofer, Josef,1871-1947.Lze-li žíti mravně bez Boha a bez jeho přikázání? /.Slatěnice u Olomouce ::Jos. Hofer,.1909..d10/5a_CZ1900_1920.;
6796 Hoffman, Gabriel.Zamlčaná pravda o Slovensku.Partizánske:Garmond.1996.80-85587-04-1.d6/4.;
6797 Hoffmann.Die elixiere des teufels.:.1930?..d11/1a.;
6798 Hoffmann Bedřich.A kdo vás zabije....:.1946..d17/3a_cz1920-1950.;
6799 Hoffmann, E. T. A..Zlatý hrniec.:Matica slovenská.1948..BS-44.;
6800 Hoffmann, Leopold Alois.Frinnerungen zur rechten zeit.Viedeň:.1795..C18/4b.;
6801 Hoffmann, Leopold Alois.Gottesdienst und religionslehre der ofterreichischen staaten.Viedeň:.1784..C18/4b.;
6802 Hoffmeistr.Homerova Ilias.:.1925..BS-79.;
6803 Hofle, Joseph.Mythologia .:.1750..C12/3b.;
6804 Hohenauer, J..Die religionsgebrauche oder ceremonien.Viedeň:.1848..BZ-52.;
6805 Höhr, Jozef Alexius.Bratia, striezliví buďte!.Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1904..BS-149.;
6806 Hochmann, František.Na počátku : Biblická odpověď na otázku po začátku.Praha:Ústř.církevní nakl..1989..BS-91.;
6807 Höcht, Johannes Maria.Nositelia kristových rán.Košice:Slovo.1996.80-85291-31-2.BS-153.;
6808 Holčík, Štefan.Korunovačné slávnosti : Bratislava 1563-1830.Bratislava:Tatran.1986..d2/6_FOTOGRAFIE.;
6809 Holec, Peter.Ius et Iustitia Acta IX. symposii iuris canonici anni 1999.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-077-8.BS-122.;
6810 Holec, Peter.Ius et iustitia. Acta VII. symposii iuris canonici anni 1997. Spišské Podhradie:KS.2004.80-89170-08-0.BS-122.;
6811 Holec, Peter.Rozvoj kánonickej vedy na Slovensku za veľkého pápeža Jána Pavla II.. .Košice :Vienala.2009.978-80-89232-73-4.BS-136.;
6812 Holec, Peter.Znalec v kánonickom manželskom procese, aktuálna normatíva a jej vývoj. Kňazský seminár Sv. Karola Boromejského:Prešov.1997.80-7165-108-7.BS-119.;
6813 Holec, Peter, Konečný, Anton.Liturgia svätorečenia bl. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov.Košice:.1995..BS-126.;
6814 Holec, Peter, Konečný, Anton.Liturgia svätorečenia bl. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov.Košice:.1995..BS-146.;
6815 Holec, Peter, Konečný, Anton.Liturgia svätorečenia bl. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov.Košice:.1995..BS-182.;
6816 Holec, Peter, Konečný, Anton.Liturgia svätorečenia bl. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov.Košice:.1995..BS-223.;
6817 Holeček, Michal.Ruženec se svatým Dominikem.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-085-1.BS-117.;
6818 Holinka, Rudolf,1899-1953.Svatý Vojtěch /.Brno ::Brněnské tiskárny,.1947..BS-219.;
6819 Holková, Marie.Matka Vojtěcha : Vyprávění o velké služebnici Boží.Brno:Cesta.1992.80-85319-24-1.BS-214.;
6820 Holková, Marie.Terezka Martinová.:Vyšehrad.1969..VSH.;
6821 Holková, Marie.Tvář plná světla.:.1987..SAM/5.;
6822 Holková, Marie, 1908-2002 - autor.Větrný kůň.:Brno :.1993.80-85319-32-2.d6/7.;
6823 Hollack, Reinhold.Entweder oder?!.:.1910..BZ-59.;
6824 Holland, Ján Jiří.Krátká kázání na všechny celého roku swátky.:.1790..C11/4b.;
6825 Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie.1971..SAM/5.;
6826 Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie.1971..BS-47.;
6827 Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie.1971..BS-213.;
6828 Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie.1971..AKADEMIE.;
6829 Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie.1971..AKADEMIE.;
6830 Hollenstein, Janez-Lauko, Tomaž.Zgovorna tišina.:.1986..d18/3.;
6831 Holler, Josef.Pro praxi confessariorum.:.1921..BZ-8.;
6832 Hollnsteiner, Johannes,1895-1971.Die Kirche im Ringen um die christliche Gemeinschaft :.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co.,.1940..d12/1b.;
6833 Hollý, Anton.Vlasť a svet.Bratislava:Štátne nakladateľstvo.1947..d15/3_SK1920_1950.;
6834 Hollý, Ján.Na slovenský národ.Bratislava:.1957..HK.;
6835 Hollý, Jozef,1879-1912.Černová :.V Praze ::Naše Slovensko,.1909..d15/2b_SK1900_1920.;
6836 Holomáň, Karol,1908-1993.Nákazlivý zápal pečene.Bratislava ::Ústav zdrav. výchovy,.1980..BS-104.;
6837 Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. II. (1939).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1939..PS-13.;
6838 Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. III. (1940).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1940..PS-13.;
6839 Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. III. (1940).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1940..PS-04.;
6840 Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. IV. (1941).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1941..PS-13.;
6841 Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. IV. (1941).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1941..PS-04.;
6842 Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. IX. (1947).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1947..PS-14.;
6843 Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. IX. (1947).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1947..PS-13.;
6844 Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. V. (1942).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1942..PS-13.;
6845 Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. V. (1942).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1942..PS-04.;
6846 Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. VI. (1943).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1943..PS-46.;
6847 Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. VI. (1943).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1943..PS-04.;
6848 Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. VII. (1944).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1944..PS-04.;
6849 Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. X. (1948).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1948..PS-13.;
6850 Holúsek, Oto.V službe oltára.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-149.;
6851 Holúsek, Otto.Sviatok matiek.:.1935..BS-39.;
6852 Holzapfel, Helmut.Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1909..d11/4a.;
6853 Holzer, Augustin.Homiletische predigten aus alle sonntage.:.1841..BZ-21.;
6854 Holzner Josef.Svätý Pavol.Trnava:SSV.1945..SSV1950.;
6855 Holzner, Josef.Apoštol Pavel : Hrdinský život v službě Kristově.U Ladislava Kuncíře:Praha .1939..d17/3b_cz1920-1950.;
6856 Holzner, Josef.Apoštol Pavel : Hrdinský život v službě Kristově.U Ladislava Kuncíře:Praha .1939..BS-194.;
6857 Holzner, Josef.Apoštol Pavel : Hrdinský život v službě Kristově.U Ladislava Kuncíře:Praha .1939..d9/3b_CZ1920_1950.;
6858 Hóman, Bálint..Szent István.Budapest ::Királyi Magyar Egyetemi Nyomda,.1938..d14/1a.;
6859 Homér.Ílias.:Slovenský spisovateľ.1962..d8/2_CZ1950_1990.;
6860 Homéros,8. stol. př. Kr..Příhody Odysseovy.Praha ::Jan Laichter,.1910..d10/4a_CZ1900_1920.;
6861 Honek Alois.Rozjímání nad dějinami spásy.Praha:Česká katolo.1989..ČKCH.;
6862 Honek Alois.Rozjímání nad dějinami spásy.Praha:Česká katolo.1989..BS-94.;
6863 Honert, Wilhelm Hermann.O budoucnosti katolické církve a konci světa :.Praha ::Vlast,.1931..BS-193.;
6864 Honigsperger, Stefan.Johannes mensch und apostel.:.1979..d13/1.;
6865 Honoré, de Balzac.Ľalia v údolí.:Vydavateľstvo politickej literatúry.1967..d5/8_SK1950_1990.;
6866 Honoré, de Balzac.Rozmarné poviedky.:Slovenský spisovateľ.1957..SPKK.;
6867 Honzík, miroslav.Za Heydrichem otáznik.Praha:Práce.1989.80-208-0768-3.d8/3_CZ1950_1990.;
6868 Hoornaert, P. G..Licht in der Finfternis.:.1932..d11/3a.;
6869 Hopfenmuller, Lorenz.Ausgewahlte schriften des Titus Flavius Clemens.:.1875..C22/1b.;
6870 Hoppe Alfred.Duchovní cvičení pro řeholnice.:.1927..d9/3a_CZ1920_1950.;
6871 Hoppe Alfred.Kristus - muj život.:.1922..d9/3a_CZ1920_1950.;
6872 Hoppe Alfred.Kristus - muj život.:.1923..d9/3a_CZ1920_1950.;
6873 Hoppe Alfred.Kristus - muj život. I., II., IV. diel.:.1921-1922..d9/3a_CZ1920_1950.;
6874 Hoppe Alfred.Kristus - muj život. I., II., IV. diel.:.1921-1922..d9/3a_CZ1920_1950.;
6875 Hoppe, Alfred.Kristus - můj život :.Vimperk ::J. Steinbrener,.1924..d17/4b_CZ1920_1950.;
6876 Hoppe, Alfred.Kristus-můj život =.Praha ::J. Steinbrener,.1935..d17/4b_CZ1920_1950.;
6877 Hoppe, Alfred.Kristus-můj život =.Praha ::J. Steinbrener,.1936..d17/4b_CZ1920_1950.;
6878 Hoppe, Alfred,nar. 1869.Náš spasitel.Vimperk ::J. Steinbrener,.1920-1923..d10/3b_CZ1920_1950.;
6879 Hoppe, J..Homilien uber das leiden und sterben unseres herrn Jesu Christi.Paderborn:.1861..BZ-50.;
6880 Hoppeler, Hans.Vom sterben und ewigen leben.:.1935..d11/3b.;
6881 Horák Antonín.Pane, rty mé rač otevŕíti... II..:.1946..BS-89.;
6882 Horák Antonín.Pane, rty mé rač otevŕíti... II..:.1946..d17/2b_cz1920-1950.;
6883 Horák Antonín.Pane, rty mé rač otevŕíti... II..:.1946..d10/3a_CZ1920_1950.;
6884 Horák Bohuslav.Historicko-Zeměpisný atlas školní starého, středního a nového věku..:.1960?..d17/3b_cz1920-1950.;
6885 Horák Jozef.Na perutiach vtáka-ohniváka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950.;
6886 Horák, Alexander.Apoštoli Slovienov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1963..SSV1990.;
6887 Horák, Alexander.Pedagogika.Bratislava:CMBF UK.1973..SKRIPTA_2.;
6888 Horák, Alexander.Pedagogika.Bratislava:CMBF UK.1973..SKRIPTA_4.;
6889 Horák, Antonín.Pane, rty mé rač otevříti ... :.V Brně ::Brněnská tiskárna,.1946..d9/3b_CZ1920_1950.;
6890 Horák, F. S.,nar. 1883.Sv. Jan od Kříže, učitel duchovního života.Olomouc ::Vítězové,.1940..BS-161.;
6891 Horák, František Maria,1900-1943.Otčenáš :.Praha ::KropáčandKucharský,.1938..d10/3b_CZ1920_1950.;
6892 Horák, František Maria,1900-1943.Otčenáš :.Praha ::KropáčandKucharský,.1938..d17/2b_cz1920-1950.;
6893 Horák, František Maria,1900-1943.Stopami desatera :.V Praze ::Dědictví Dra Noska,.1942..BS-219.;
6894 Horák, František, 1933- - autor.Kapitoly z obecné didaktiky :.:Olomouc :.1992.80-7067-167-X.BS-170.;
6895 Horák, František, 1933- - autor.Kapitoly z obecné didaktiky :.:Olomouc :.1992.80-7067-167-X.BS-205.;
6896 Horák, Jan.Kremnické dukáty.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1968..d3/5_SK1950_1990.;
6897 Horák, Jan.Obdivuhodné vynálezy.:.1982..AKADEMIE.;
6898 Horák, Jiří.České legendy.Praha:Vyšehrad.1950..VSH.;
6899 Horák, Jozef.Biele ruky.:Tatran.1966..HK.;
6900 Horák, Jozef.Hory mlčia.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949.9788018013298; 978-80-18-01329-8.MS.;
6901 Horák, Jozef,1907-1974.Šachty.Bratislava ::Sloven. spis.,.1953..d3/3_SK1950_1990.;
6902 Horák, Pavel.Salve 1990.Olomouc:Laické združenia sv. Dominika.1990..p1/2.;
6903 Horatii, Q..Opera. Quae extant.:.1700?..C10/4a.;
6904 Horatius, Quintus Flaccus,65-8 př. Kr..Vybrané básně Q. Horatia Flacca..V Praze ::nákladem České grafické unie,.1923..BS-136.;
6905 Hork, József.A Sáros-Zempléni ev. esperesség torténete.:.1885..C14/5a.;
6906 Horles, Friedrich.Paul und Virginie.:.1900?..C22/3b.;
6907 Horn, Alfred Aloysius.Abenteuer an der Elfenbeinkuste.Leipzig:Insel-Verl..1931..d11/2b.;
6908 Horna, Richard.Několik přednášek z dějin Slovenska.:.1936..BS-163.;
6909 Hornby, Albert Sydney,1898-1978.Oxford advanced learner\'s dictionary of current English /.Oxford ::Oxford University Press,.1998.0-19-431423-5.d18/1a.;
6910 Horniak, Marcel, SDB.Životné pramene krásneho písomníctva.Trenčín:Dominikánska edícia Veritas.1946..BS-37.;
6911 Horvát, Ján Krstiteľ, SJ.Declaratio infirmitatis fundamentorum operis Kantiani Kritik der reinen Vernunft.Budín:.1797..C11/3b.;
6912 Horvát, Ján Krstiteľ, SJ.Institutiones logicae quas in usum auditorum philosophiae.Trnava:.1771..C17/1b.;
6913 Horvát, Ján Krstiteľ, SJ.Institutiones metaphysicae....Trnava:.1767..C11/1b.;
6914 Horvát, Ján Krstiteľ, SJ.Institutiones physicae particularis....Trnava:.1770..C12/1.;
6915 Horvát, Ján Krstiteľ, SJ.Summarium elementorum physicae cumprimis in usum gymnasiorum per regnum Hungariae .Budapešť:.1794..C17/1a.;
6916 Horvát, János.A romai katholika világegyház.Eger:.1873..BZ-39.;
6917 Horváth, István,.Az olasz politikai gondolkodás jellegzetességei.Budapest,:.1943..d14/1a.;
6918 Horváth, János.A szovetkezetekrol.:.1901..BZ-17.;
6919 Horváth, Joan. Bapt..Institutiones physicae generalis.:.1774..C11/2b.;
6920 Horváth, Joan. Bapt..Physica particularis .:.1770..C11/2b.;
6921 Horváth, Joannis Bapt..Institutiones metaphysicae.:.1795..C21/4b.;
6922 Horváth, Joannis Bapt..Summarium elementorum physicae.:.1794..C12/4b.;
6923 Horváth, Jósef.A keresztényi életnek kezdeti és tanusági.Bratislava:.1778..C18/1a.;
6924 Horváth, Károly.Emlék virágok.:.1869..d18/4b.;
6925 Horváth, Károly.Emlék virágok.:.1869..BZ-38.;
6926 Horváth, Károly.Emlékvirágok a hitélet mezejérol koszoruba fuzte.Eger:.1870..BZ-35.;
6927 Horváth, Károly.Emlékvirágok a hitélet mezejérol koszoruba fuzte.Eger:.1870..BZ-41.;
6928 Horváth, Michal od Najsvätejšej Trojice, SchP.Natales Archi-Episcopatus Metropolitanae Colocensis et Batsiensis Ecclesiarum canonicae unitarum.Budín:.1746..C12/1.;
6929 Horváth, Pavel.Anton Bernolák.Martin:MS.1998.80-968020-0-3.MS.;
6930 Horváth, Sándor.Mulier amicta sole. Szuz Mária Krisztus fényében.:.1948..d14/1a.;
6931 Horváthová, Emília.Cigáni na Slovensku : Historicko-etnografický náčrt.Bratislava:Slovenská akademia vied.1964..d3/5_SK1950_1990.;
6932 Hoschl-Přímý, Cyril.Praktické zužitkování rostlin.Praha:.1937..d10/3b_CZ1920_1950.;
6933 Hospodár, Michal.Košický exarchát : Schematizmus.Košice:Gréckokatolícky apoštolský exarchát.2005.80-969371-3-8.BS-115.;
6934 Hospodár, Michal.Vezmite a jedzte c Michal Hospodár.Košice:Byzant.2003.80-85581-31-0.BS-148.;
6935 Hošna, Jiří,(1950-).Kníže Václav v obrazu legend.Praha ::Univerzita Karlova,.1985..BS-92.;
6936 Hotmar, Josef.Posolstvo od gilotíny.:Naše vojsko.1989.80-85110-13-X.BS-160.;
6937 Houdek Fedor.Vznik hraníc Slovenska.:.1930?..d15/6_SK1920_1950.;
6938 Houdek, Karel - autor.Křížové cesty.:Olomouc :.1997, imprimatur 199.80-238-2338-8.d7/1.;
6939 Houdry, Vincent,1631-1729..R.P. Vincentii Houdry e Societate Jesu Bibliotheca concionatorum moralis evangelica, :Tom I..Venetiis, ::ex Typographia Balleoniana.,.1759..n1/6.;
6940 Houdry, Vincent,1631-1729..R.P. Vincentii Houdry e Societate Jesu Bibliotheca concionatorum moralis evangelica, :Tom II..Venetiis, ::ex Typographia Balleoniana.,.1759..n1/6.;
6941 Houdry, Vincent,1631-1729..R.P. Vincentii Houdry e Societate Jesu Bibliotheca concionatorum moralis evangelica, :Tom IV..Venetiis, ::ex Typographia Balleoniana.,.1759..n1/6.;
6942 Houser, Pavel.Hry se slovy a jazykem.Praha:Portál.2002.80-7178-699-3.d7/2.;
6943 Hoványi.Fensobb katholicismus.Budapešť:.1882..BZ-43.;
6944 Hoványi.Fensobb katholicismus.Budapešť:.1882..BZ-34.;
6945 Hoványi.Fensobb katholicismus.Budapešť:.1882..BZ-40.;
6946 Hoványi.Ujabb levelek a fensobb katholicismusrol.:.1883..BZ-2.;
6947 Hoványi.Ujabb levelek a fensobb katholicismusrol.:.1883..BZ-22.;
6948 Hrabal, Arnošt.Básník lesa.Uherské Hradiště:.1969..BS-16.;
6949 Hrabovský, Jozef.Večne živé latinské výpovede & citáty. Veda:Bratislava.1995.80-224-0439-X.d6/5.;
6950 Hrabovský, Jozef,1909-.Démosthenés a Cicero :.V Tučianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1943..MS.;
6951 Hradil, Gerhard.Im Zeichen des Kreuzes.:.1990..d13/2.;
6952 Hradská, Katarína.Prípad Dieter Wisliceny. Bratislava:Academic Eletronic Press.1999.80-88880-29-7.d6/2.;
6953 Hrachovský, František Norbert,1879-1943.Příležitostné promluvy /.Velehrad ::Cyrilometodějský tiskový spolek,.1919..BS-187.;
6954 Hranička, Jaroslav.Jan XXIII..Praha:Svoboda.1968..BS-91.;
6955 Hraško, Ondrej.Ľudové hudobné nástroje.Martin:Osveta.1980..BS-155.;
6956 Hrbata Josef.Perly a chléb.Řím:Pro.1969..AKADEMIE.;
6957 Hrbata Josef.Světlo v temnotách.Řím:Křesťanská akademia.1980..AKADEMIE.;
6958 Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).d6/6.;
6959 Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).d6/6.;
6960 Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).d6/2.;
6961 Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).d6/2.;
6962 Hrbata, Josef.Setba a žeň.:NA.1991..d6/6.;
6963 Hrdina, Josef Leopold,1856-1933.Plané růže :.V Praze ::F. Šimáček,.1910..d10/5b_CZ1900_1920.;
6964 Hrdlička, Josef.Stručná homiletika.Olomouc:MCM.1991..SKRIPTA_4.;
6965 Hrebicsek, Stephan.Marianischer Pilger für das dreihundertjährige Jubiläum des Gnadenbildes zu Maria-Schoossberg oder Sassin in Ungarn.Gran:Egidius Horak.1864..BZ-31.;
6966 Hric, Peter.Svätá Terézia z Lisieux, žiačka svätého Jána z Kríža.:.2000..DIPLOMOVKY.;
6967 Hroch, Miroslav,1932-.Křižáci v Levantě /.Praha ::Mladá fronta,.1975..d8/2_CZ1950_1990.;
6968 Hromada, Anton.Kráľovná sv. ruženca.:.1927..PS-46.;
6969 Hromada, Anton.Kráľovná sv. ruženca.:.1928..PS-46.;
6970 Hromada, Anton.Kráľovná sv. ruženca r. 46 (1934).:.1934..p1/5b.;
6971 Hromada, Anton.Kráľovná sv. ruženca r. 48 (1936).:.1936..PS-13.;
6972 Hromada, Anton.Kráľovná sv. ruženca r. XXV. (1913).Liptovský Mikuláš:Anton Hromada, farár v Stankovanoch.1913..PS-16.;
6973 Hromada, Anton.Kráľovná sv. ruženca r. XXVII. (1915).Stankovany:Anton Hromada, farár v Stankovanoch.1915..PS-16.;
6974 Hromada, Anton.Kráľovná sv. ruženca r. XXXV. (1923).Stankovany:Anton Hromada, farár v Stankovanoch.1923..PS-48.;
6975 Hromádka, Jan,(1886-1968).Zemepis Sväzu sovietskych socialistických republík.Bratislava ::Slovenská akadémia vied a umení,.1947..BS-89.;
6976 Hromník Vojtech.Slovo Božie.:.1945..Verbum.;
6977 Hromník Vojtech.Slovo Božie.:.1945..DOMINIKANI_SK.;
6978 Hromník, Milan, SJ.Blahoslavený Vasil Hopko.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-425-5.BS-144.;
6979 Hromník, Milan, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. LXX. (1991).Trnava:Spoločnosť Ježišova na Slovensku.1991..PS-04.;
6980 Hromník, Milan, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. LXXIV. (1995).Trnava:Spoločnosť Ježišova na Slovensku.1995..PS-21.;
6981 Hromník, Milan, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. LXXV. (1996).Trnava:Spoločnosť Ježišova na Slovensku.1996..PS-18.;
6982 Hromník, Milan, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. LXXVII. (1998).Trnava:Spoločnosť Ježišova na Slovensku.1998..PS-41.;
6983 Hromník, Milan, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. LXXX. (2001).Trnava:Spoločnosť Ježišova na Slovensku.2001..PS-50.;
6984 Hromník, Milan, SJ.Z dejín farnosti Konská.Bratislava:ROSA.1995..BS-215.;
6985 Hromník, Milan,1938-.Vstal z mŕtvych.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417385 (brož. ); 978-80-7141-738-5.BS-216.;
6986 Hronek Josef.Do života.Praha:Kropáč a Kucharský.1947..BS-67.;
6987 Hronek Josef.Kněz v českém národním obrození.:.1924..BS-54.;
6988 Hronek, Josef.Katechetika. Praha:Bohuslav Rupp.1946..d17/5b_CZ1920_1950.;
6989 Hronek, Josef.Katechetika. Praha:Bohuslav Rupp.1946..d9/5b_CZ1920_1950.;
6990 Hronek, Josef.Katechetika. Praha:Bohuslav Rupp.1946..d9/4a_CZ1920_1950.;
6991 Hronek, Josef.Methodika náboženské výchovy.:.1960?..BS-172.;
6992 Hronek, Josef.Methodika náboženské výchovy.:.1960?..SKRIPTA_4.;
6993 Hronek, Josef,(1890-1954).Tak pravil Kristus :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1954..BS-46.;
6994 Hronek, Josef,1890-1954.Dějiny pedagogiky v obryse.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1953..BS-172.;
6995 Hronek, Josef,1890-1954.Magisterium :.Praha ::Česká katolická charita,.1952..BS-172.;
6996 Hronek, Josef,1890-1954.Život podle víry :.V Praze ::Kropáč a Kucharský,.1932..BS-173.;
6997 Hronský, Jozef Cíger.Cesta slovenskou Amerikou I., II. diel.Martin:Matica slovenská.1940..MS.;
6998 Hronský, Jozef Cíger.Pisár Gráč.Martin:Matica slovenská.1940..BS-90.;
6999 Hronský, Jozef Cíger,.Chlieb.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1942..MS.;
7000 Hronský, Jozef Cíger,.Tomčíkovci.V Turčianskom Sv. Martine:Matica slovenská.1941..MS.;
7001 Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Domov :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1941..MS.;
7002 Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Pisár Gráč :.Turčanský Sv. Martin ::Matice slovenská,.1944..MS.;
7003 Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Zakopaný meč :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1935..MS.;
7004 Hrudička, Alois.Swätý Alois Gonzaga parton učiacej sa mládeže, wo swojom pôsobení a osláwení. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1891..SSV1950.;
7005 Hrušecký, Jozef.Duchovný pastier r. 43, č. 1-10, 1968.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..PS-10.;
7006 Hrušecký, Jozef.Duchovný pastier r. 43, č. 1-10, 1968.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..p1/2.;
7007 Hrušecký, Jozef.Duchovný pastier r. 43, č. 1-10, 1968.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..p1/1.;
7008 Hruška, Jan František,1865-1937.Hořící keř :.Praha ::Českoslov. akc. tiskárna,.1916..d10/4a_CZ1900_1920.;
7009 Hruška, Petr - autor."Každý den zkoumali v Písmu-" (Sk 17,11) :.:Praha :.1998.80-238-4217-X.BS-130.;
7010 Hrušovský, Igor.Filozofický časopis 1953.Bratislava:SAV.1953..PS-41.;
7011 Hrušovský, Igor.Monológy a dialógy.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1980..d3/5_SK1950_1990.;
7012 Hrušovský, Ján.Dolorosa.Bratislava:Sväz slov. študentstva.1925..d15/4_SK1920_1950.;
7013 Hrušovský, Ján,1892-1975.Pohroma :.Praha ::Vyšehrad,.1974..VSH.;
7014 Hrušovský, Pavol.Tvár krajiny.Prešov:VMV.2003.80-7165-386-1.BS-164.;
7015 Huarte, Gabriele.Tractatus de ordine et matrimonio.:.1931..BZ-14.;
7016 Hublerová, Anna.Integrita poslania Eucharistie: od slávenia pamiatky k eucharistickej praxi.:.2010..DIPLOMOVKY.;
7017 Hubners, Johann.Natur lunst berg bewerch und handlungs lexicon.:.1746..C20/3a.;
7018 Hübschmannová, Milena,1933-2005.Základy romštiny.Praha ::Academia,.1973..BS-145.;
7019 Huc, Évariste Régis,1813-1860.Cesty missionářské, které Mongolskem, Tibetem a říší Čínskou vykonali Huc a Gabet, kněží kongregace sv. Lazara v Paříži /.V Praze ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1887..CZ1900.;
7020 Huck E..Príprava k prvej sv. zpovedi v hotových katechesách.:.1890..d15/1b_SK1900.;
7021 Huck, E..Elso szent gyonasi oktatas.:.1890..C22/1a.;
7022 Hučko, Ladislav.O Bohu jedinom v troch osobách.Košice:.2000..BS-35.;
7023 Hučko, Ladislav.O Bohu jedinom v troch osobách.Košice:.2000..BS-70.;
7024 Hučko, Ladislav.O Bohu jedinom v troch osobách.Košice:RCMBF.2002..BS-64.;
7025 Hučko, Ladislav.O Bohu Stvoriteľovi a Povýšiteľovi.Košice:.2001..BS-34.;
7026 Hučko, Ladislav.O Bohu Stvoriteľovi a Povýšiteľovi.Košice:.2001..BS-70.;
7027 Hučko, Ladislav.O Bohu Stvoriteľovi a Povýšiteľovi.Košice:.2001..BS-69.;
7028 Hučko, Ladislav.Slovo r. I. (1969).Košice:Gréckokatolícky biskupský úrad.1969..p1/6.;
7029 Hučko, Ladislav.Slovo r. I. (1969).Košice:Gréckokatolícky biskupský úrad.1969..d16/5.;
7030 Hučko, Ladislav.Život je vzťah.:Nové Město.1997.80-85487-50-0.BS-116.;
7031 Hudak, Andrew F..Cesty životom.Bratislava:.1995..d7/1.;
7032 Hudák, Pavol a kol..Dotyk radosti. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2009.978-80-89404-03-2.BS-115.;
7033 Hudák, Pavol, SVD.Mučenica čistoty Anka Kolesárová. Košice:UPC.1999..BS-163.;
7034 Hudeček, Ján.Trpiace údy Pána Ježiša.Oborište:n. vl..1948..BS-151.;
7035 Hudson, W. H..Purpurová země.Praha:Vyšehrad.1971..VSH.;
7036 Huetii, Petri Danielis.Demonstratio evangelica delphinum.:.1765..C11/2a.;
7037 Hughes, Gerard W..Boh prekvapení. Dobrá kniha:Trnava.2006.80-7141-511-1.d7/5.;
7038 Hugo de Sancto Caro,asi 1190-asi 1263.Sacrorum Bibliorum Vulgatae Editionis Concordantiae /.Venetiis ::Ex Typographia Balleoniana,.1770..n1/6.;
7039 Hugo, Victor.Chrám Matky božej v Paríži. I., II., III. diel.Bratislava:SSK.1925??..d15/5_SK1920_1950.;
7040 Hugo, Victor.Muž, ktorý sa smeje. II., III. diel.Praha:Melantrich.1933..d15/5_SK1920_1950.;
7041 Hugo, Victor,1802-1885.Le roi s\'amuse /.Paris ::Bibliothéque rhombus,.1921..BZ-59.;
7042 Hugonis.Sacrorum bibliorum vulgatae editionis concordantiae.Viedeň:.1714..C20/2a.;
7043 Hugonis.Sacrorum bibliorum vulgatae editionis concordantiae.Viedeň:.1714..C19/3.;
7044 Hugueny, Et., OP.Psaumes et cantiques.Brusel:.1922..BZ-31.;
7045 Hugues, M. A..Die herrlichkeiten mariens.:.1851..C22/3b.;
7046 Hugues, M. A..Die wahre braus Jesu Christi.:.1863..C22/3b.;
7047 Huhn, Bernard.Ježiš hovorí s ľuďmi.:.1975..SAM/6.;
7048 Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.BS-209.;
7049 Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.BS-127.;
7050 Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.d7/6.;
7051 Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.BS-127.;
7052 Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.BS-113.;
7053 Hula Zdenek.Nauka o kontrapunktu.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.1958..d8/2_CZ1950_1990.;
7054 Hulakovský Jan Ev..Apologetická kázání.:.1893..BS-27.;
7055 Hulákovský, Jan M..Abbreviature Vocabulorum.:.1852..BS-04.;
7056 Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.BS-214.;
7057 Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.BS-117.;
7058 Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.BS-209.;
7059 Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.BS-127.;
7060 Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.BS-211.;
7061 Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.BS-153.;
7062 Hulskamp, Franz.Literarischer handweiser.:.1868..C22/2a.;
7063 Humbert.Gedanten uber die wichtigsten wahrheiten unserer heiligen religion.Viedeň:.1843..C19/4b.;
7064 Humberta.Myšlénky o nejduležitejších pravdách našeho svatého náboženství a o povinnostech křesťana od Humberta.Viedeň:.1851..CZ_1920.;
7065 Huna, Ludwig.Wunder am see.:.1930..d11/2b.;
7066 Hunermann, Vilém.Hořící oheň.Rím:Křesťanská akademie.1962..AKADEMIE.;
7067 Hünermann, Wilhelm.Aj diabol pred ním kapituloval.Spišská Kapitula:Kňazský seminár.1992.80-7142-008-5.d7/6.;
7068 HÜNERMANN, Wilhelm.Blčiaci oheň. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984..SÚCM.;
7069 Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.d7/2.;
7070 Hunermann, Wilhelm.Na výsluní Božím. Frýdek:Exerciční dúm.1947..d17/4b_CZ1920_1950.;
7071 Hunermann, Wilhelm.Pieseň v plameňoch.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1977.0-920150-04-7.BS-92.;
7072 Hünermann, Wilhelm,.Aj diabol pred ním kapituloval.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..BS-70.;
7073 Hünermann, Wilhelm,.Hovoríme s matkou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..SUSCM.;
7074 Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.1990.80-85198-29-0.SSV1990.;
7075 Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.1990.80-85198-29-0.BS-42.;
7076 Hungari, A..Muster predigten der katholischen hanzel-beredlamkeit deutschlands.:.1852..BZ-22.;
7077 Hungari, A..Muster-predigten der katholischen kanzel beredsamteit.Frankfurt:.1846..C19/2a.;
7078 Hunolt, Frank.Pane ratuj nás hynieme 2.Skalica:.1872..d15/1b_SK1900.;
7079 Huntenburg, Wilhelm,1903- [from old catalog].Chemie der organischen kunststoffe,.Leipzig,:J. A. Barth,.1942...d11/1b.;
7080 Huonder, Anton, SJ.Zu fuken des meisters.Freiburg:.1915..C19/5b.;
7081 Huonder, Antonín.U mistrových nohou.Praha ::Československá akciová tiskárna,.1915..d10/4a_CZ1900_1920.;
7082 Huonder, Antonín.U mistrových nohou.Praha ::Československá akciová tiskárna,.1915..d10/4a_CZ1900_1920.;
7083 Huonder, Antonín T.J..Ve škole Mistrově.:.1932..d17/3a_cz1920-1950.;
7084 Hurban Vajanský, Svetozár.Babie leto. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1957..HK.;
7085 Hurban, Jozef Miloslav,.Cesta Slováka ku bratrům slavenským na Moravě a v Čechách od Miloslava Josefa Hurbana 1839 c Miloslav Josef Hurban. Pešť:Tratner a karoli.1839..BS-05.;
7086 Hurban, Jozef Miloslav,.Ľudovít Štúr.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1944..MS.;
7087 Hurban, Jozef Miloslav,.Obrazy zo života.Bratislava:SVKL.1956..HK.;
7088 Hurban, Jozef Miloslav,.Slovenskí žiaci.Praha:Melantrich.1934..d15/4_SK1920_1950.;
7089 Hurban, Jozef Miloslav,1817-1888.Básně a písně československé /.Bratislava ::K. Jaroň,.1930..BS-183.;
7090 Hurston, Zora Neole.Ich oči vyzerali Boha.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1947..d15/3_SK1920_1950.;
7091 Hurter, H..Exercície pre kňazov i laikov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..SSV1950.;
7092 Hurter, H., SJ.Theologia generalis complectens disputationes quatuor.:.1888..C13/3a.;
7093 Hurter, H., SJ.Theologiae specialis.:.1881..C19/4a.;
7094 Hurter, H., SJ.Theologiae specialis.:.1881..C13/2a.;
7095 Hurter, H., SJ.Theologiae specialis.:.1881..C31/1a.;
7096 Hurter, Hugo, SJ.Entwurfe zu Marienpredigten.:.1908..BZ-56.;
7097 Hurth, F., SJ - Abellan, P. M., SJ .De principis de virtutibus et praeceptis. Pars I..Rím:.1948..BZ-43.;
7098 Húska, Bertrand Ľudovít, OP.Pamätaj na Stvoriteľa v dňoch tvojej mladosti! alebo Ako zasvätiť Bohu mladosť a učenie?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..BS-215.;
7099 Húska, Bertrand Ľudovít, OP.Pamätaj na Stvoriteľa v dňoch tvojej mladosti! alebo Ako zasvätiť Bohu mladosť a učenie?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..SSV1950.;
7100 Húska, Bertrand Ľudovít, OP.Pamätaj na Stvoriteľa v dňoch tvojej mladosti! alebo Ako zasvätiť Bohu mladosť a učenie?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..BS-137.;
7101 Húska, Bertrand Ľudovít, OP.Pravá cesta dokonalosti alebo cestovný pas do neba.Ružomberok:Lev.1930..LEV.;
7102 Húska, Martin.Naša dedinka. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1916..SSV1950.;
7103 Huszár, Elemér.Jahvétól Krisztushoz.:.1940..d14/1a.;
7104 Huszár, Károl.Julia és Mária.Székesfehérvár:.1859..C19/5a.;
7105 Huszár, Károly.Egyházi beszédek.:.1873..BZ-41.;
7106 Huszár, Károly.Egyházi beszédek.:.1873..BZ-19.;
7107 Huszár, Károly.Egyházi beszédek.:.1873..BZ-40.;
7108 Huszár, Károly.Hiterkolcsi tan-és példakonyv mely az egész katekizmust.Budapešť:.1888..C16/5a.;
7109 Huszár, Károly.Torténetekkel és magyar kozmondásokkal felvilágositott egyházi beszédek.:.1878..C31/1a.;
7110 Huszár, Károly.Torténetekkel és magyar kozmondásokkal felvilágositott egyházi beszédek.:.1878..BZ-32.;
7111 Huszár, Károly.Torténetekkel felvilágositott egyházi beszédek minden vasár, unnepnap tobb alkalmakra.:.1863..BZ-39.;
7112 Hutchin, Kenneth Charles.Ako si nezabiť deti.Martin:Osveta.1974..d3/4_SK1950_1990.;
7113 Hutchin, Kenneth Charles.Ako si nezabiť muža.Martin:Osveta.1974..d3/4_SK1950_1990.;
7114 Hutchin, Kenneth Charles.Ako si nezabiť ženu.Martin:Osveta.1974..d3/4_SK1950_1990.;
7115 Huxely, Aldous.Schone neue Welt Roman.:.1953..d11/2b.;
7116 Huysmans, Joris Karl.Katedrála.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950.;
7117 Hviezdoslav.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.Martin:.1931..ZS.;
7118 Hviezdoslav.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.Martin:.1931..ZS.;
7119 Hviezdoslav.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.Martin:.1931..ZS.;
7120 Hviezdoslav, Pavol Országh - spoluautor;.Básne biblické.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1953..d3/7_SK1950_1990.;
7121 Hviezdoslav, Pavol Országh - spoluautor;.Básne biblické.:Slovenský Tatran.1989.80-222-0056-5.TATRAN.;
7122 Hviezdoslav, Pavol Országh - spoluautor;.Z básní.:Smena.1952..BS-92.;
7123 Hviezdoslav, Pavol Országh,.Hájnikova žena.Bratislava:SVKL.1960..d3/7_SK1950_1990.;
7124 Hviezdoslav, Pavol Országh,.Krvavé sonety.Martin:Hviezdoslavova spoločnosť.1952..HK.;
7125 Hviezdoslav, Pavol Országh,.Odkazy.Turčiansky Sv. Martin:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. MS.1949..HK.;
7126 Hviezdoslav, Pavol Országh,(1849-1921).Hájnikova žena.Bratislava ::Slov. vyd. krásnej lit.,.1957..HK.;
7127 Hviezdoslav, Pavol Országh,(1849-1921).Hájnikova žena.Bratislava ::Tatran,.1975..TATRAN.;
7128 Hviezdoslav, Pavol Országh,(1849-1921).Odkazy.[Trenčianský] Sv. Martin ::Matica slovenská,.1950..HK.;
7129 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Básnické prviesenky ;.V Turčianskom Sv. Martine ::Matice Slovenská,.1931..ZS.;
7130 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Ežo Vlkolinský /.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1953..HK.;
7131 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Herodes a Herodias :.Bratislava ::[s.n.],.1956..HK.;
7132 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove [pseud.] sobrané spisy básnické..V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1939..ZS.;
7133 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove [pseud.] sobrané spisy básnické..V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1939..ZS.;
7134 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove [pseud.] sobrané spisy básnické..V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1939..ZS.;
7135 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.Martin:Matica slovenská.1928..ZS.;
7136 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.Martin:Matica slovenská.1928..ZS.;
7137 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.Martin:Matica slovenská.1928..ZS.;
7138 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické VII., oddiel 2..V Turčianskom Sv. Martine ::Pečlivosťou Matice slovenskej,.1934-1937..ZS.;
7139 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické VII., oddiel 2..V Turčianskom Sv. Martine ::Pečlivosťou Matice slovenskej,.1934-1937..ZS.;
7140 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické VIII., oddiel III..Martin:Matica slovenská.1937..ZS.;
7141 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Kratšia epika..Turčiansky Sv. Martin ::Matica slovenská,.1948..MS.;
7142 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Oddiel epický.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1947..ZS.;
7143 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Oddiel lyrický.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1948..ZS.;
7144 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Oráč a kosec.:.1964..HK.;
7145 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Oráč a kosec.:.1964..HK.;
7146 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Výber z lyriky..Turčiansky Sv. Martin ::Matica slovenská,.1936..MS.;
7147 Hvozdík, Ján.Zovrubný slovník slovensko-maďarský a maďarsko-slovenský.Košice:n. vl..1933..d1/2_SLOVNIKY.;
7148 Hvozdík, Stanislav.Rámce a roviny pastorálnej psychológie. Seminár sv. Karola Boromejského:Košice.2003.80-89138-08-X.d7/4.;
7149 Hybernicum, Thomam.Flores doctorum tam graecorum quam latinorum.:.1746..C11/5a.;
7150 Hydruntino, Laurentio Scupulo.Pugna spiritualis.:.1862..C18/5a.;
7151 Hydruntino, Laurentio Scupulo.Pugna spiritualis.:.1862..C15/5a.;
7152 Hyhlík, Vladimír.Banská Bystrica.Martin:Osveta.1957..d2/6_FOTOGRAFIE.;
7153 Hyhlík, Vladimír.Košice.Martin:Osveta.1959..d2/6_FOTOGRAFIE.;
7154 Hykisch, Anton,.Milujte kráľovnú.Bratislava:Tatran.1988..TATRAN.;
7155 Hynek R. W..Zázraky v Lurdech.:.1930?..BS-53.;
7156 Hynek, R. W..Náboženství Kristovo a medicína.:.1933..BS-32.;
7157 Hynek, R.W..Muž bolestí : Lékařský obraz ukřižovaného.Praha:Gustav Francl.1946..d9/5a_CZ1920_1950.;
7158 Hynek, R.W..Muž bolestí : Lékařský obraz ukřižovaného.Praha:Gustav Francl.1946..d17/2b_cz1920-1950.;
7159 Hynek, R.W..Muž bolestí : Lékařský obraz ukřižovaného.Praha:Gustav Francl.1946..d9/4b_CZ1920_1950.;
7160 Hynek, R.W..Tělesný zjev Kristův : lékařská studie.Praha:Francl.1948..d9/4b_CZ1920_1950.;
7161 Hynek, R.W..Tělesný zjev Kristův : lékařská studie.Praha:Francl.1948..d10/3b_CZ1920_1950.;
7162 Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Golgota a veda :.Bratislava ::Spolok kolegia Sv. Svorada,.1936..BS-137.;
7163 Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Golgota a veda :.Bratislava ::Spolok kolegia Sv. Svorada,.1936..BS-62.;
7164 Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Muž bolestí (Iz. 53,3) =.Praha ::Cyrilometodějské nakladatelství G. Francla,.1947..d9/4b_CZ1920_1950.;
7165 Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Muž bolestí (Iz. 53,3) =.Praha ::Cyrilometodějské nakladatelství G. Francla,.1947..d9/5b_CZ1920_1950.;
7166 Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Muž bolestí (Iz. 53,3) =.Praha ::Cyrilometodějské nakladatelství G. Francla,.1947..d9/4b_CZ1920_1950.;
7167 Hýrošš, Štefan.Krížová cesta chorého.:.2000?..BS-214.;
7168 Chaignon S.J..Rozjímaní knežská. Brno:Škola Božského Srdce Páne.1885..CZ1900.;
7169 Chaignon, P., SJ.Betrachtungen fur ordenslente.Trier:.1906..C16/4a.;
7170 Chaignon, Pierre,1791-1883.Rozjímání kněžská anebo kněz konáním modlitby rozjímavé posvěcený /.Brno ::Škola Božského srdce,.1884..CZ1900.;
7171 Chaignon, S.J..Betrachtungen fur priester.:.1899..d11/5.;
7172 Chaignon, SJ.Betrachtungen fur priester.Brizen:.1870..C17/3b.;
7173 Chalíl, Džibrán Džibrán.Posol.:Letra & Line.1995.80-85513-06-4.BS-151.;
7174 Chaloupecký, Václav,.Svatováclavský sborník :.V Praze ::Národní výbor pro oslavu svatováclavského tisíciletí,.1939..d17/3b_cz1920-1950.;
7175 Chalupa, Július.Homílie "A".:.1970?..SAM/2.;
7176 Chalupa, Július.Posila v slove B. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-4-9.BS-117.;
7177 Chalupecký, Ivan.V mene Božom. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Sp. Kapitula-Spišské Pohradie.2000.80-7142-078-6.BS-116.;
7178 Chalupecký, Ivan,(1932-).Chrám sv. Jakuba v Levoči.Martin ::Osveta,.1991.80-217-0359-8.d7/3.;
7179 Chalupecký, Ivan,(1932-).Chrám sv. Jakuba v Levoči.Martin ::Osveta,.1991.80-217-0359-8.d7/4.;
7180 Chalupecký, Ivan,1932-.Spišská Kapitula. R.S.U.:Spišská Nová Ves.1994.80-967173-0-8.BS-220.;
7181 Chalupka, Jan.Bendeguz.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..HK.;
7182 Chalupka, Jan.Kocúrkovo.:Osveta.1953..BS-146.;
7183 Champol.Sestra Alexandrina.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1927..BS-192.;
7184 Chanson, Paul.Argumenty pre Boha.:.1980?..BS-178.;
7185 Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad.1970..VSH.;
7186 Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad.1970..BS-173.;
7187 Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad.1970..BS-93.;
7188 Chardon, Louis,1595-1651..La Croix de Jésus :.Paris ::Éditions du Cerf,.1937...BZ-7.;
7189 Charles, Baudelaire.Kvety zla.:Slovenský spisovateľ.1995.80-220-0643-2.d7/1.;
7190 Charlotte, Bronte.Jana Eyrová. spol. s r.o.:BELIMEX.2001.80-85327-70-8.d3/6_SK1950_1990.;
7191 Charlotte, Bronte.Shirley 1.:Slovenský Tatran.1970..TATRAN.;
7192 Charlotte, Bronte.Shirley 2.:Slovenský Tatran.1970..TATRAN.;
7193 Charouz Jindřich Zdeněk, PhDr. OPraem.Premonstrátský klášter Želiv.Želiv:Premonštátský kláštor.2000?..BS-220.;
7194 Charouz Zdeněk.Svatý Norbert.:.1990?..BS-56.;
7195 Charouz, Zdeněk.Blahoslavený Jan Sarkander.Brno:Cesta.1990..BS-65.;
7196 Charvát, Jaroslav.Světové dějiny : Učebnice pro I.a II.ročník středních všeobecně vzdělávacích škol a I.ročník středních odborných škol.Praha:Státní pedagogické nakl..1967..d8/4_CZ1950_1990.;
7197 Chasle, Louis.Schwester Maria vom gottlichen Herzen Droste zu Vischering, Ordensfrau vom Guten Hirten.Freiburg i.B.:Herder.1919..d11/4a.;
7198 Chata, Jozef (Búda, Jozef).Ohnisko lásky 2. diel.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..SUSCM.;
7199 Chata, Jozef (Búda, Jozef).Ohnisko lásky 2. diel.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..BS-75.;
7200 Chauchard, Paul.Věda a smysl života. Praha:Vyšehrad.1971..VSH.;
7201 Chautard, Dom.Čo je dušou každého apoštolátu?.:.1989?..BS-98.;
7202 Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.Přerov:Bonus A.1927..BS-203.;
7203 Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.Přerov:Bonus A.1927..d17/3a_cz1920-1950.;
7204 Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.:.1938..d9/5a_CZ1920_1950.;
7205 Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.:.1938..d17/4b_CZ1920_1950.;
7206 Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.:.1938..d9/4a_CZ1920_1950.;
7207 Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.:.1938..d17/1b_cz1920-1950.;
7208 Chautard, Jean-Baptiste,1858-1935.L`Ame de tout apostolat /.Lyon ::E. Vitte, libraire,.1927..BZ-56.;
7209 Chavasse, Antoine.Le sacramentaire gelasien.:.1958..C22/3a.;
7210 Cheminant, L..Le royaume d'Israel.:.1947..C13/2b.;
7211 Chenu.Boží ľud vo svete.:.1966..BS-161.;
7212 Cherubím Karampelas, Archim.Zo záhrady Bohorodičky. Eparchiálna rada pravoslávnej Cirkvi:Prešov.1995.80-967388-2-8.BS-210.;
7213 Chery, H. Ch..Pfarrgemeinde und Liturgie :.Warendorf-Westf.:Schnell.1949..d11/1a.;
7214 Chesterton.Moudrost otce Browna.:.1924..d17/2b_cz1920-1950.;
7215 Chesterton Gilbert Keith.Orthodoxie.:.1918..d10/4a_CZ1900_1920.;
7216 Chesterton, G. K..Aquinói szent Tamás.:.1938..d14/1a.;
7217 Chesterton, G. K..Bludári.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-105.;
7218 Chesterton, Gilbert Keith.Bouře a úvahy.:Praha : Aventinum.1927..BS-160.;
7219 Chesterton, Gilbert Keith.Co je špatného na světě.:Praha : Rozmach.1925..d9/4b_CZ1920_1950.;
7220 Chesterton, Gilbert Keith.Co je špatného na světě.:Praha : Rozmach.1925..d17/5a_CZ1920_1950.;
7221 Chesterton, Gilbert Keith.Heretikové.Praha:J.Albert.1948..d10/3a_CZ1920_1950.;
7222 Chesterton, Gilbert Keith.Klub zneuznaných mužu.Praha:Vyšehrad.1972..VSH.;
7223 Chesterton, Gilbert Keith.Muž, jenž vědel příliš mnoho. Praha:Kuncír.1926..d17/5a_CZ1920_1950.;
7224 Chesterton, Gilbert Keith.Napoleon z Notting Hillu, Letajíci hospoda,Návrat Dona Quijota.Praha:ODEON.1985..d8/3_CZ1950_1990.;
7225 Chesterton, Gilbert Keith.Ohromné maličkosti.Obrany.Praha:Vyšehrad.1976..VSH.;
7226 Chesterton, Gilbert Keith.Ohromné maličkosti.Obrany.Praha:Vyšehrad.1976..VSH.;
7227 Chesterton, Gilbert Keith.Pověra rozvodu.:Praha : Petr.1926..d9/4b_CZ1920_1950.;
7228 Chesterton, Gilbert Keith.Stromy pýchy. Praha:Kuncír.1926..d9/3a_CZ1920_1950.;
7229 Chesterton, Gilbert Keith,.Príhody pátra Browna.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1967..SPKK.;
7230 Chesterton, K.G..Orthodoxie.Praha:Julius Albert .1947..d17/3b_cz1920-1950.;
7231 Chesterton, Keith Gilbert.Modrý kříž.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-008-7.VSH.;
7232 Chevrot, G..Apoštol Peter.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950.;
7233 Chiara, Lubich.Ideál jednoty.:Nové Město.1992.80-85487-02-0.BS-126.;
7234 Chiara, Lubich.Ideál jednoty.:Nové Město.1992.80-85487-02-0.BS-156.;
7235 Chiara, Lubich.Keď stratiť znamená získať.Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-03-9.BS-153.;
7236 Chifeletii, Philippi.Sacro sancti et ecumenici concilii Tridentini.:.1729..C10/5b.;
7237 Childe Gordon.Člověk svým tvurcem.:.1949..d9/3a_CZ1920_1950.;
7238 Chitteth, James, CFIC.Globalisation and the church's social mission the role of infam in Kerala.:.2004..BZ-24.;
7239 Chlad, Karel.Inženýr Matthey.Olomouc ::Vítězové,.1941..BS-150.;
7240 Chlad, Karel.Svatý Antonín Florentský.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1940..BS-150.;
7241 Chlad, Karel,(1912-1962).Marie Camachová :.Olomouc ::Krystal,.1939..BS-150.;
7242 Chlíbec, Jan, 1953- - autor.Mistr Týnské kalvárie :.:Praha :.1990.80-7035-010-5.BS-146.;
7243 Chmeľ, Alojz, OAD.Brat Alojz Mária Chmeľ od Ukrižovaného Ježiša.Trnava: Augustiniánske nakladateľstvo .1993.80-7162-009-2.BS-127.;
7244 Chmela, Štefan.Biblické dejiny.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..SSV1950.;
7245 Chmela, Štefan.Biblické dejiny (Nový zákon).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-56.;
7246 Chmelíček, Josef, 1823-1891 - autor;.Cesta do swaté země. :W Brně :.1865-1867..CZ_1920.;
7247 Chocarne, R. P. B..Le R. P. H.-D. Lacordaire. Tome I., II..:.1879..C13/5a.;
7248 Chodníček, Josef,1840-1904.Velehradský Králóv stol /.Velehrad ::nákl. vl. :; Melichárek [distributor],.1903..BS-190.;
7249 Chompré.Selecta latini sermonis exemplaria.Budapešť:.1798..C12/3a.;
7250 Chompré.Selecta latini sermonis exemplaria.Budapešť:.1798..C20/4a.;
7251 Chompré.Selecta latini sermonis exemplaria.Budapešť:.1798..C18/5b.;
7252 Chompre, P..Selecta latini sermonis exemplaria. Volumen III..:.1786..C13/3a.;
7253 Chovan, Juraj.Pamätnica z osláv dvojstého výročia narodenia Jána Hollého.Martin:Matica slovenská.1985..MS.;
7254 Chovan, Juraj.S krivdou krutou na paténe.:Mestský úrad.1998.80-967913-6-2.d6/5.;
7255 Chovanec, Ján.Kostol Navštívenia blahoslavenej Panny Marie v Trebišove.Michalovce :Excel enterprise.2004.80-969142-4-3.BS-159.;
7256 Chrismann, Phil. Nerio.Regula fidei catholicae et collectio dogmatum credendorum.:.1844..C20/1b.;
7257 Chrismann, Phil. Nerio.Regula fidei catholicae et collectio dogmatum credendorum.:.1844..C20/1b.;
7258 Christ, J..Von pflanzung und wartung ....Frankfurt:.1789..C20/3b.;
7259 Christ, Joh. Ludw..Tabatsbau.Frankfurt:.1803..BZ-52.;
7260 Christenson, Larry.Křesťanská rodina.Řím ::Křesťanská akademie,.1982..AKADEMIE.;
7261 Christine, Brůckner.Vlani na Ischii.:Smena.1983..d3/3_SK1950_1990.;
7262 Christophori, P..Necessaria ad salutem scientia.:.1689..C19/2a.;
7263 Chrobak, Werner.Ján z Boha, Pastier-Dobrodruh-Nemocničný priekopník.Mníchov:Ján z boha-nakladateľstvo.1995.3-929-84925-9.BS-171.;
7264 Chrobak, Werner.Ján z Boha, Pastier-Dobrodruh-Nemocničný priekopník.Mníchov:Ján z boha-nakladateľstvo.1995.3-929-84925-9.BS-142.;
7265 Chromý, Tomáš,1881-1965.Láska k vlasti se stanoviska katolické morálky.Hradec Králové ::Tisk. družstvo,.1923..BS-145.;
7266 Chrtek, Břetislav.Příručka pro řidiče motorových vozidel.Praha:Naše vojsko.1955..BS-106.;
7267 Chrysostomi, Ioannis.De sacerdotio.:.1929..BZ-17.;
7268 Chrzaszcz, Jan.Porciunkula.Prešov:Serafínsky svet.1948..BS-221.;
7269 Chuda, Michal.Pútnik svätovojtešský r. CXXI. (1993).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-89-4.PS-23.;
7270 Chuda, Michal.Pútnik svätovojtešský r. CXXI. (1993).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-89-4.PS-50.;
7271 Chuda, Michal.Pútnik svätovojtešský r. CXXI. (1993).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-89-4.PS-41.;
7272 Chuda, Michal.Stolový kalendár na rok 1993.Trnava:SSV.1992..BS-180.;
7273 Chura, Alojz Ján,1899-1979.Ako treba živiť nemluvňa, ktoré matka nemôže kojiť?.Martin:Spoločnosť Čsl. Červeného kríža, divízia pre Slovensko.1935..BS-218.;
7274 Chura, Alojz Ján,1899-1979.Ako treba živiť nemluvňa, ktoré matka nemôže kojiť?.Martin:Spoločnosť Čsl. Červeného kríža, divízia pre Slovensko.1935..BS-206.;
7275 Churchill, Winston Leonard Spencer, sir.Do boje : (Into Battle).Praha:Borový.1946..d17/2a_cz1920-1950.;
7276 Chytil, Rudolf.Svatá Hora.Příbram:Matice svatohorská.1948..BS-46.;
7277 I.S. Galkin..Dejiny novoveku 2.1870-1918.Bratislava:Pravda.1950..BS-01.;
7278 Iannotta, Antonio Maria.Theotocologia catholica.:.1925..BZ-16.;
7279 Iannotta, Antonio Maria.Theotocologia catholica.:.1925..C14/1a.;
7280 Ibach, I..Das bedorstehende concil.Frankfurt:.1869..BZ-51.;
7281 Ibanez, Vincente Blasco.Prekliate zeme.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..MS.;
7282 Ignác z Loyoly,1491-1556.Duchovné cvičenia nášho svätého otca Ignáca Loyolského /.Trnava ::Posol BSJ,.1945..POSOL.;
7283 Ignác z Loyoly,1491-1556.Duchovné cvičenia nášho svätého otca Ignáca Loyolského /.Trnava ::Posol BSJ,.1945..POSOL.;
7284 Ignác, z Loyoly.Duchovní cvičení.Řím:Křesťanská akad..1990..BS-212.;
7285 Iľf, Iľja,1897-1937.Dvanásť stoličiek.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1948..SPKK.;
7286 Imrich M. Neslušan OFM.Modlitby a chvály na česť Nepoškvrnenej matky Božej Márie.:Slza.1996..BS-158.;
7287 Inglis, Brian.Sprievodca alternatívnou medicínou. Bratislava:Príroda.1992.80-07-00520-X.d7/2.;
7288 Ingrid Hupková.Kultúrno-osvetová práca a jej možnosti v prevencii drogovej závislosti.:Národné osvetové centrum.1995.80-7121-083-8.BS-215.;
7289 Innitzer, Theodor.Kommentar zur Leidens- und Verklarungsgeschichte Jesu Christi.Wien:Herder.1948..d11/4a.;
7290 Innocentis, Casti, OP.Principiorum legis naturalis traditione ad Carolum Polinum.Miláno:.1742..C19/3.;
7291 Inovecká, Klára.Od Krišnu ku Kristovi. Prešov:RKFU.1990?..BS-153.;
7292 Ipolyi, Arnold.Élete és munkái.Budapešť:.1875..C22/3b.;
7293 Ipolyi, Arnold.Élete és munkái.Budapešť:.1875..BZ-36.;
7294 Ipolyi, Arnold.Élete és munkái.Budapešť:.1875..BZ-35.;
7295 Irena, Liščáková.Francúzsko-slovenský slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1991.80-08-01406-7.d1/1_SLOVNIKY.;
7296 Irving, Stone.Agónia a extáza.:Slovenský spisovateľ.1963..SPKK.;
7297 Irwin, Shaw.Chlieb na vodách.:Smena.1989.80-221-0023-4.d3/2_SK1950_1990.;
7298 Isthuanfio, Nicolao.Historia regni Hungariae.:.1758..C20/6.;
7299 Istóczy, Gyozo.Országgyulési beszédei, inditványai és torvényjavaslatai 1872 - 1896.Budapešť:.1904..BZ-34.;
7300 Istrati, Panait.Únik.[Turčiansky Sv. Martin]:Matica slovenská.1947..d15/6_SK1920_1950.;
7301 Iva Kuceková.Až do rána bieleho. Michal Vaško:Prešov.2009.978-80-7165-766-8.d6/6.;
7302 Ivan Geguš.Z vôle ľudu obnovená.:Matica slovenská.1969..MS.;
7303 Ivan, Alexejevič Bunin.Dedina.:Slovenský spisovateľ.1973..KNC.;
7304 Ivan, Ivanovič Sollertinskij.Majstri a diela.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..d3/4_SK1950_1990.;
7305 Ivan, Krasko.Lyrické dielo.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956..HK.;
7306 Ivan, Mikloš.Rewriting the rules.:Kalligram.2001.80-7149-409-7.d7/5.;
7307 Ivan, Olbracht.Čudné lásky.:Tatran.1978..d3/1_SK1950_1990.;
7308 Ivan, Stanislav.Život v slove.:Slovenský spisovateľ.1987..d3/2_SK1950_1990.;
7309 Ivančiă, Tomislav.Za lepší svet.. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-10-9.BS-155.;
7310 Ivančiă, Tomislav.Za lepší svet.. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-10-9.BS-216.;
7311 Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4.BS-215.;
7312 Ivančić, Tomislav(1938-).Uzdravenie skrze odpustenie.Zvolen:Jas.2012.9788089219285 (brož.);978-80-89219-28-5.BS-216.;
7313 Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.BS-113.;
7314 Ivančič, Tomislav.Poď za mnou.Zvolen:JAS.1993.80-900548-6-2.BS-214.;
7315 Ivančič, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie východisko šťastného života. Združenie Jas:Zvolen.1995.80-88795-04-4.BS-215.;
7316 Ivančič, Tomislav.Zustaňte ve mne a ja ve vás.:.1991..BS-142.;
7317 Ivanov Vsevolod.Modravé písčiny.:.1925..d17/5b_CZ1920_1950.;
7318 Ivanová, Mária.Slovenský jazyk a literatúra.Nitra:ENIGMA.1993.80-85471-08-6.BS-121.;
7319 Ivonides Yves.Obor kresťanstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-008-4.d7/3.;
7320 Ivonides, Yves.Hviezdy, ktoré nezapadajú.Bratislava:LUC.1993.80-7114-083-X.d7/5.;
7321 Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.BS-153.;
7322 Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.BS-215.;
7323 Iwaszkiewicz, Jaroslaw.Ikar. Bratislava:Tatran.1977..TATRAN.;
7324 Izakovičová, Mária.Slovenské hrady a kaštiele.Bratislava:Šport.1969..d3/3_SK1950_1990.;
7325 J. O..Spalováni mrtvol.Hlučín:.1936?..BS-167.;
7326 J. R. W. Stott.Byt krestanom.:.1970??..BS-81.;
7327 J. R. W. Stott.Byt krestanom.:.1970??..BS-143.;
7328 J. Š. Baar.Cestou krížovou.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1951..BS-37.;
7329 J. Š. Baar.Cestou krížovou.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1951..BS-15.;
7330 J.G.W..Ježiš zďaleka i zblízka.:.1970?..d9/1_KNAZI.;
7331 J.G.W..Ježiš zďaleka i zblízka.:.1970?..BS-03.;
7332 J.G.W.(Korec, Ján Chryzostom).Cirkev v rozvoji. Bratislava:Slovenská duchovná služba.1987..d9/1_KNAZI.;
7333 J.G.W.(Korec, Ján Chryzostom).Cirkev v rozvoji. Bratislava:Slovenská duchovná služba.1987..BS-91.;
7334 Jablonský, Jozef.Funebrál. Námestovo:Kollárovo kníhkupectvo a nakladateľstvo.1943..C20/4b.;
7335 Jablonský, Jozef.Funebrál. Námestovo:Kollárovo kníhkupectvo a nakladateľstvo.1943..LEV.;
7336 Jablonský, Jozefkrížová.Manuale kniha cirkevných obradov. Ružomberok:Lev.1938..LEV.;
7337 Jaborník, Ján.Slovenské divadlá v sezóne 1982-1983.Bratislava:Tatran.1984..TATRAN.;
7338 Jaborník, Ján.Slovenské divadlá v sezóne 1983-1984.Bratislava:Tatran.1985..TATRAN.;
7339 Jaborník, Ján.Slovenské divadlá v sezóne 1984-1985.Bratislava:Tatran.1986..TATRAN.;
7340 Jack, Canfield.Slepačia polievka pre dušu-Časť 2.:SOFA.1996.80-85752-26-3.d6/3.;
7341 Jack, London.Elam Ohnivák ; Železná päta.:Tatran.1980..TATRAN.;
7342 Jack, London.Ohnivý deň.:Tatran.1989..TATRAN.;
7343 Jack, London.Volanie divočiny; Biely Tesák.:Mladé letá.1980..d3/1_SK1950_1990.;
7344 Jacob Kremer.Pravda Písma.:SÚSCM.1968..BS-100.;
7345 Jacobs, Adamum.Thomae von Kempen. Alle schriften und bucher.:.1713..C20/1a.;
7346 Jacobsen, Jörgen Frantz.Barbora.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK.;
7347 Jacobus, DE VORAGINE.Legenda aurea.Praha:Vyšehrad.1984..VSH.;
7348 Jacques Maritain.Křesťanský humanismus.:Universum.1946..d17/4a_CZ1920_1950.;
7349 Jacques, Prévert.Nové lásky.:Slovenský spisovateľ.1997.80-220-0745-5.d7/1.;
7350 Jacquier, Francisco.Institutiones philosophicae ad studia theologica potissimum accommodate.:.1764..C15/5b.;
7351 Jaegher.Dôvera voči Panne Márii.:.1968..BS-26.;
7352 Jáger, Mikuláš.Okres Michalovce.Košice ::Východoslov. vydav.,.1982..d2/5_FOTOGRAFIE.;
7353 Jáger, Mikuláš.Okres Michalovce.Košice ::Východoslov. vydav.,.1982..d68.;
7354 Jahelka, Jaroslav,1887-1930.Pán profesor na ohľadoch :.Trnava ::[s.n.],.1929..BS-138.;
7355 Jais, Paul.Erslarungen der heiligen evangelien .:.1823..C22/2b.;
7356 Jais, Paul Alois.Beicht und communion reden an das christkatholische landvolf.Graz:.1825..C20/1b.;
7357 Jais, Paul Alois.Sammlung furzer und leichtfazlicher predigten und homilien.Graz:.1825..C20/1b.;
7358 Jakoby, Július,(1903-1985).Zaslúžilý umelec Július Jakoby :.Košice ::Východoslov. galéria,.1983..BS-71.;
7359 Jakšič, Akurz Karol, OFM.Cesta katolíckej rodiny.Bratislava:.1943..d15/3_SK1920_1950.;
7360 Jakub Bús, S.J..Duševné zrkadlo s krátkymi poučeniami.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..POSOL.;
7361 Jakubík, Fr. Elzeár.Radosť Štedrého večera.Prešov:Serafínsky svet.1946..BS-181.;
7362 Jámbor, Ladislav.Blankytné túžby. kapitoly o známostiach, láske a manželstve.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..POSOL.;
7363 Jámbor, Ladislav.Blankytné túžby. kapitoly o známostiach, láske a manželstve.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..BS-62.;
7364 Jámbor, Ladislav.Dievča a ľalia.Trnava:Ústredie Mariánskych kongregácií, Posol.1942..POSOL.;
7365 Jámbor, László.Igaz katolikus vagy-e?.:.1941..d14/1a.;
7366 Jámbor, László, SJ.Istennek nevét hiába ne vedd!.:.1941..BZ-31.;
7367 James Brodrick S.J..Počiatky Jezuitov.:Priatelia Dobrej knihy.1986.0-919865-26-7.BS-98.;
7368 James Brodrick S.J..V slabosti a hrdinstve.:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-38-0.BS-87.;
7369 James, Henry,1843-1916.Mistrova lekce.Praha ::SNKLHU,.1961..d8/2_CZ1950_1990.;
7370 James, Oliver Curwood.Kráľ sivých medveďov.:Nakl. Spektrum.1991.80-218-0168-9.d7/2.;
7371 Jamrich, Ján, SVD.In dulci Jubilo. 52 vianočných piesní a kolied.Mödling:Nakladateľstvo St. Gabriel.1983..BS-212.;
7372 Jamrich, Ján, SVD.In dulci Jubilo. 52 vianočných piesní a kolied.Mödling:Nakladateľstvo St. Gabriel.1983..BS-205.;
7373 Jan B. Barta.Syntéza učení víry 1-3.zväzok.:Praha.1969..BS-21.;
7374 Ján Ev. Urban OFM.Tri slová študujúcim. Základné rysy ich mravnej osobnosti.:.1980?..SAM/6.;
7375 Ján Ev. Urban OFM.Vzrust ke Kristu.:.1969..SAM1/a.;
7376 Ján Hladík.Kto sú svedkovia Jehovovi?.Bratislava:LUC.1992.80-7114-069-4.BS-153.;
7377 Ján Kováč.Filotea.Bratislava:LUC.1996.80-7114-186-0.d7/5.;
7378 Ján Lindworsky.Psychologia askézy.Trenčín:Veritas.1944..DOMINIKANI_SK.;
7379 Ján Lindworsky.Psychologia askézy.Trenčín:Veritas.1944..BS-04.;
7380 Jan Nepomucký,asi 1340-1393.O pověře /.V Olomouci ::Velehrad,.1942..BS-218.;
7381 Jan od Kříže,1542-1591.La montée du Carmel /.Paris ::Desclée de Brouwer,.1932..C14/1b.;
7382 Jan Pavel II., - papež, 1920-2005 - autor.Píseň o třpytu vody :.:Praha :.1990.80-85207-00-1.BS-153.;
7383 Jan Pavel1920-2005.Ihr seid ein Segen :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1982.3-451-19408-2.d11/3a.;
7384 Ján Pavol.Krížová cesta. Genezis:[Bratislava].1990.80-85220-01-6.BS-119.;
7385 Ján Pavol.Krížová cesta. Genezis:[Bratislava].1990.80-85220-01-6.BS-151.;
7386 Ján Pavol.Tretia návšteva pápeža Jána Pavla II. na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-439-5.BS-200.;
7387 Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-097-1.MAG.;
7388 Ján Pavol II.List jeho svätosti Jána Pavla II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-081-5.BS-126.;
7389 Ján Pavol II.List svätého otca Jána Pavla II všetkým kňazom cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1979.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1979..BS-211.;
7390 Ján Pavol II,.Apoštolský list pápeža Jána Pavla II..Bratislava:LUC.1993.80-7114-092-9.BS-126.;
7391 Ján Pavol II,.Exhortácia Familiaris consortio. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-030-0.BS-133.;
7392 Ján Pavol II,.Familiaris consortio.Bratislava:LUC.1994.80-7114-119-4.BS-122.;
7393 Ján Pavol II,.List pápeža Jána Pavla II. rodinám. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-060-2.BS-126.;
7394 Ján Pavol II,.List pápeža Jána Pavla II. rodinám. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-060-2.BS-132.;
7395 Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-168-4.d7/6.;
7396 Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.BS-131.;
7397 Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.BS-115.;
7398 Ján Pavol II,.Posolstvo k 36. sv. dňu spol. kom. prostriedkov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-393-8.BS-116.;
7399 Ján Pavol II,.Překročit práh naděje : Jan II. Pavel.Praha:Tok.1995.80-901006-9-4.d6/3.;
7400 Ján Pavol II,.Slovo na každý den.Třebíč:FiBox.1993.80-85571-05-6.BS-132.;
7401 Ján Pavol II,.Universi dominici Gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-011-4.BS-140.;
7402 Ján Pavol II,.Ut unum sint : encyklika Jana Pavla II.o ekumenickém úsilí z 25. května 1995.Praha:ZVON.1995.80-7113-140-7.BS-164.;
7403 Ján Pavol II..Apoštolský list - O kresťanskom zmysle ľudského utrpenia (Salvifici doloris).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..BS-96.;
7404 Ján Pavol II..Apoštolský list "Mladíkom a dievčatám".Rím:SÚSCM.1985..BS-141.;
7405 Ján Pavol II..Apoštolský list Orientale Lumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-121-8.BS-101.;
7406 Ján Pavol II..Apoštolský list vydaný v podobe Motu proprio na obranu viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-240-0.BS-140.;
7407 Ján Pavol II..Apštolsky list Mladíkom a dievčatám celého sveta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..BS-50.;
7408 Ján Pavol II..Bohatý na milosrdenstvo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..BS-123.;
7409 Ján Pavol II..Bohatý na milosrdenstvo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..BS-211.;
7410 Ján Pavol II..Centesimus annus.Praha:ZVON.1991.80-7113-050-8.BS-145.;
7411 Ján Pavol II..Centesimus annus.Praha:ZVON.1991.80-7113-050-8.BS-163.;
7412 Ján Pavol II..Centesimus annus.Praha:ZVON.1991.80-7113-050-8.MAG.;
7413 Ján Pavol II..Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..BS-212.;
7414 Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-146-3.BS-114.;
7415 Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-146-3.BS-113.;
7416 Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0.BS-113.;
7417 Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.BS-113.;
7418 Ján Pavol II..Encyklika o Duchu Svätom v živote Cirkvi a sveta / Dominum et vivificantem .Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988..BS-211.;
7419 Ján Pavol II..Encyklika o ľudskej práci Laborem Exercens.Rím:SÚCM.1984..BS-73.;
7420 Ján Pavol II..Encyklika o ľudskej práci Laborem Exercens.Rím:SÚCM.1984..BS-211.;
7421 Ján Pavol II..Encyklika o ľudskej práci Laborem Exercens.Rím:SÚCM.1984..BS-65.;
7422 Ján Pavol II..Encyklika o ľudskej práci Laborem Exercens.Rím:SÚCM.1984..SUCM.;
7423 Ján Pavol II..Encyklika Redemptor hominis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-193-5.BS-113.;
7424 Ján Pavol II..Encyklika Redemptoris missio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-204-4.BS-113.;
7425 Ján Pavol II..Encyklika Veritatis splendor.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-057-2.BS-110.;
7426 Ján Pavol II..Ex Corde ecclesiae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-244-3.BS-118.;
7427 Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.2000.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-53-6.BS-119.;
7428 Ján Pavol II..List sv. otca ... z príležitosti Zeleného štvrtku 1979.Rím:SÚSCM.1979..SUCM.;
7429 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým biskupom Cirkvi o eucharistickom tajomstve a kulte.Rím:SÚCM.1980..BS-211.;
7430 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým biskupom Cirkvi o eucharistickom tajomstve a kulte.Rím:SÚCM.1980..BS-131.;
7431 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým biskupom Cirkvi o eucharistickom tajomstve a kulte.Rím:SÚCM.1980..SUCM.;
7432 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1984.Rím:SÚCM.1984..BS-135.;
7433 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1984.Rím:SÚCM.1984..BS-211.;
7434 Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1985.Rím:SÚSCM.1985..BS-211.;
7435 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1986.Rím:SÚCM.1986..BS-211.;
7436 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1986.Rím:SÚCM.1986..BS-131.;
7437 Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1990.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..BS-211.;
7438 Ján Pavol II..Matka Vykupitele.:.1987..BS-13.;
7439 Ján Pavol II..Modlitba ... z príležitosti Zeleného štvrtku 1982.Rím:SÚSCM.1982..BS-211.;
7440 Ján Pavol II..Najdrahšej mládeži.Bratislava:Motýľ.1996.80-88775-21-3.d6/1.;
7441 Ján Pavol II..O sociálnej starostlivosti cirkvi-Solicitudo rei socialis.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..BS-211.;
7442 Ján Pavol II..Pápež Ján pavol II. na Slovensku.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-30-6.BS-112.;
7443 Ján Pavol II..Posolstvo k pôstnej dobe. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-089-0.BS-126.;
7444 Ján Pavol II..Posolstvo svätého Otca Jána Pavla II. na svetový deň pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-423-3.BS-111.;
7445 Ján Pavol II..Prejavy Sv. Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.:Pápežské misijné diela.1996..BS-167.;
7446 Ján Pavol II..Prejavy Sv. Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.:Pápežské misijné diela.1996..BS-67.;
7447 Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.d7/4.;
7448 Ján Pavol II..Salvifici Doloris. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-243-5.BS-140.;
7449 Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list mladíkom a dievčatám.Rím:SÚSCM.1985..BS-97.;
7450 Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list mladíkom a dievčatám.Rím:SÚSCM.1985..BS-211.;
7451 Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list mladíkom a dievčatám.Rím:SÚSCM.1985..BS-131.;
7452 Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list mladíkom a dievčatám.Rím:SÚSCM.1985..BS-115.;
7453 Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list mladíkom a dievčatám.Rím:SÚSCM.1985..BS-135.;
7454 Ján Pavol II..Staňte sa kvasom sveta.Bratislava:Serafín.1992.80-85589-01-X.BS-113.;
7455 Ján Pavol II..Sv. Otec v ČSFR.Bratislava:LUC.1990.80-7114-033-3.BS-127.;
7456 Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4.MAG.;
7457 Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4.BS-111.;
7458 Ján Pavol II..Vykupiteľ človeka. Encyklika..Rím:SÚSCM.1980..BS-211.;
7459 Ján Pavol Lory.Róbert Hugh Benson 1871-1914.:.1980??..SAM/6.;
7460 Jan Pawel II.Tobie Maryjo zawierzam.Bergamo:Velar.1989..d18/3.;
7461 Jan Pawel II..Laborem exercens.:.1983..d18/6a.;
7462 Jan Paweł1920-2005)..Posynodalna adhortacja apostolska \"Vita consecrata\" Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów i duchowieństwa, do zakonów i zgromadzeń zakonnych, do stowarzyszeń życia apostolskieg.Częstochowa ::[Tygodnik Katolicki \"Niedziela\"],.1996.8386076232.d18/2b.;
7463 Ján Taraba.Kráľ Baudouin.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-111-6.BS-123.;
7464 Ján XXIII. .Okružný list Svätého Otca pápeža Jána XXIII. ctihodným bratom patriarchom, prímasom, arcibiskupom, biskupom a ostatným ordinárom nažívajúcim v pokoji a spoločenstve s Apoštolskou s. :[Citta del Vaticano] : Tipografia Poliglotta Vaticana.1961. - ..BS-172.;
7465 JÁN XXIII..Okružný list Svätého Otca z Božej prozreteľnosti pápeža Jána XXIII. ... začínajúci slovami Pacem in terris.Rím:Slovenské vydavateľstvo sv. Cyrila a Metoda.1963..BS-65.;
7466 Ján XXIII..Pacem in terris.Praha:Vyšehrad.1969..BS-72.;
7467 Ján z Kríža.Temná noc.:Olomouc : Krystal.1941..KRYSTAL.;
7468 Ján z Kríža.Temná noc.:Olomouc : Krystal.1941..BS-194.;
7469 Ján z Kríža.Výstup na horu Karmel : V českém překladě s úvodem a poznámkami podává Jaroslav Ovečka S.J.:V Olomouci : Krystal.1940..KRYSTAL.;
7470 Jan Zlatoústý,ca 347-407.Homilie sv. Jana Zlatoústého.Praha ::nákl. vl.,.1917..d10/4a_CZ1900_1920.;
7471 Jan, od Kříže, svatý,1542-1591.Duchovní píseň /.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1942..KRYSTAL.;
7472 Jan, od Kříže, svatý,1542-1591.Plamen lásky žhavý :.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1947..BS-194.;
7473 Jana Páleníková.Sústavná formácia v službách miestnej cirkvi.Bratislava:LUC.1998.80-7114-220-4.d7/6.;
7474 Janáč - Hrubý, Pavol.Katolický katechizmus..Bratislava ::Príroda,.1990.80-85198-07-X.BS-92.;
7475 Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9.BS-112.;
7476 Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9.BS-209.;
7477 Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7.BS-209.;
7478 Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7.BS-112.;
7479 Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v dejinách cirkvi II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-07-00607-9.d6/3.;
7480 Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v dejinách cirkvi II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-07-00607-9.SSV1990.;
7481 Janáč - Hrubý, Pavol.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.BS-116.;
7482 Janáč - Hrubý, Pavol.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.BS-131.;
7483 Janáč - Hrubý, Pavol.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.SSV1990.;
7484 Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 4.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-05-3.BS-112.;
7485 Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 4.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-05-3.BS-163.;
7486 Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 5.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-06-1.BS-113.;
7487 Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 7.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-08-8.BS-112.;
7488 Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 7.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-08-8.BS-216.;
7489 Janáč - Hrubý, Pavol.Po stopách našej spásy 1.Trnava:Bratislava.1993.80-07-00610-9.BS-132.;
7490 Janáč - Hrubý, Pavol.Po stopách našej spásy 2.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-48-7.BS-132.;
7491 Janáč - Hrubý, Pavol.Prehľadný katechizmus v otázkach a odpovediach.Zákamenné:RKFÚ.2004.80-969207-5-8.BS-161.;
7492 Jančiar, Tomáš, OP.Formovanie kresťanského charakteru čnosti.:.2003..DIPLOMOVKY.;
7493 Janda, Joseph.Katolícke Slovensko.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..SSV1950.;
7494 Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..BS-02.;
7495 Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..BS-66.;
7496 Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..BS-49.;
7497 Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..SSV1950.;
7498 Janda, Jozef Napoleon.Poučné príklady a podobenstvá.Trnava:n. vl..1929..d15/5_SK1920_1950.;
7499 Jandel, Alexandrii Vincentii.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1865..C13/2b.;
7500 Janega Štefan, Mons. ThDr..Krátka gramatika biblickej hebrejčiny.Bratislava:Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.1993.80-88696-03-8.BS-12.;
7501 Janega Štefan, Mons. ThDr..Úvod do historických kníh Starého zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1982..SKRIPTA_3.;
7502 Janega Štefan, Mons. ThDr..Úvod do historických kníh Starého zákona..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989..BS-179.;
7503 Janega Štefan, Mons. ThDr..Úvod do múdroslovných kníh Starého zákona.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984.80-85128-18-7.BS-179.;
7504 Janega Štefan, Mons. ThDr..Úvod do prorockych kníh Starého zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1989..SKRIPTA_3.;
7505 Janega Štefan, Mons. ThDr..Úvod do prorockych kníh Starého zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1989..BS-179.;
7506 Janega Štefan, Mons. ThDr..Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..SKRIPTA_3.;
7507 Janega Štefan, Mons. ThDr..Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..SAM/5.;
7508 Janega Štefan, Mons. ThDr..Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..SKRIPTA_5.;
7509 Janega Štefan, Mons. ThDr..Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..SKRIPTA_3.;
7510 Janega Štefan, Mons. ThDr..Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..BS-179.;
7511 Janega, Štefan.Pomocník pastoračného kňaza.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1988..SSV1990.;
7512 Janics, František.Pýcha.Iža, okr. Stará Dala:Melichar Németh.1948..BS-218.;
7513 Janišová, Milena.Katolická Církev a pozemková reforma 1945-1948.Praha:Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.1995..d6/2.;
7514 Janko, Jesenský.Láska a život.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1955..HK.;
7515 Janko, Jesenský.Na zlobu dňa.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956..HK.;
7516 Janko, Jesenský.Pani Rafiková a iní.:Matica slovenská.1950..HK.;
7517 Janko, Jesenský.Zo starých časov.:Tranoscius.1946..TRAN.;
7518 Janko, Jesenský.Ženích a iné rozprávky.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1953..HK.;
7519 Janko, Kráľ.Poézia.:Tatran.1976..TATRAN.;
7520 Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.USA:Slovenské sestry svätého Cyrila a Metoda.1975..BS-48.;
7521 Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1986..BS-154.;
7522 Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-58-4.BS-127.;
7523 Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-58-4.BS-145.;
7524 Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-58-4.BS-126.;
7525 Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-58-4.BS-214.;
7526 Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina so sviatostným Kristom.Danville, CA, USA:Slovenské sestry svätého Cyrila a Metoda.1979..BS-145.;
7527 Jankola, Silvester, OFM.Hodina so sviatostným Kristom /1.vyd. v SÚSCM.. :[Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..BS-212.;
7528 Jankola, Silvester, OFM.Hodina so sviatostným Kristom /1.vyd. v SÚSCM.. :[Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..BS-63.;
7529 Jankovič Vendelín dr. CSc. a kolektív.Pamiatky na Slovensku.Bratislava:Obzor.1978..d1/5_ENCYKLOPEDIE.;
7530 Jankovský Brázda Andrej, , Šándorfi Rudolf.Básnici sa vracajú.Toronto - Svätý Jur:Zahraničná Matica slovenská .1993..BS-122.;
7531 Janok, Ján, CSsR.Pán ma viedol.Bratislava:.2015.978-80-89342-76-1.d7/3.;
7532 Jánosi, Gusztáv.Népszeru feleletek.Vesprém:.1869..BZ-32.;
7533 Janota, Ľudovít.Slovenské hrady.Bratislava:Tatran.1975..TATRAN.;
7534 Janoušek, František.Evangelium pokoje. Praha:ČKCh.1983..BS-93.;
7535 Janoušková, Anděla, (1921-1999).Modlitby.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-06-5.BS-151.;
7536 Janovcsik Štefan.Requiem aeternam.:.1912..d15/2b_SK1900_1920.;
7537 Janovcsik Štefan.Requiem aeternam.:.1912..d15/2b_SK1900_1920.;
7538 Janovcsik, Štefan.Alleluja, kniha modlitebná, poučná a spevácka s notami (nápevami) pre katolíckeho kresťana.Ružomberok:Kníhtlačiareň Jána Páričku.1917..d15/2b_SK1900_1920.;
7539 Janovčík, Štefan.Alleluja, kniha modlitebná, poučná, spevácka.Ružomberok:n. vl..1906..d15/2b_SK1900_1920.;
7540 Janovčík, Štefan.Alleluja. Chváľme Boha, Boha svojho!.Ružomberok:Lev.1928..LEV.;
7541 Janovčík, Štefan.Malá Aleluja.Ružomberok:Lev.1947..C17/2b.;
7542 Janovčík, Štefan.Malá Aleluja.Ružomberok:Lev.1947..LEV.;
7543 Janovčik, Štefan.Malé Aleluja.Ružomberok:LEV.1937..LEV.;
7544 Janovčík, Štefan.Malé Aleluja.Ružomberok:Lev.1943..LEV.;
7545 Janovčík, Štefan.Malé Aleluja.Ružomberok:Lev.1943..C15/5a.;
7546 Janovčík, Štefan.Malé Alleluja.V Ružomberku:Lev.1936..C15/3b.;
7547 Janovčík, Štefan.Stredné Alleluja, modlitebná a spevácka kniha pre katolíckeho kresťana.Ružomberok:Lev.1941..LEV.;
7548 Janovský, František,(1860-1918).Zpět k Římu!, čili, Za Matkou a pro Matku :.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví (Gustava Francla) [distributor],.1901..d10/4a_CZ1900_1920.;
7549 Janovský, Jozef V..Východoslovenský kraj.Košice ::Východoslov. vydav.,.1980..d68.;
7550 Janovský, Jozef V..Východoslovenský kraj.Košice ::Východoslov. vydav.,.1980..d2/5_FOTOGRAFIE.;
7551 Jánský, L. M..Spoločenské pravidlá pre mládencov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1940..SSV1950.;
7552 Jánsky, Ladislav Mariena.Slušný mládenec.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
7553 Janšák, Štefan.Život Dr. Pavla Blahu. Sväzok 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950.;
7554 Janšák, Štefan.Život Dr. Pavla Blahu. Sväzok 2..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950.;
7555 Jantausch, Pavol.De momento et influxu status coelibis respectu habito ad quaestiones sociales nostri aevi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..BS-165.;
7556 Jantausch, Pavol.Kresťan dnes:.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1943..POSOL.;
7557 Jantausch, Pavol.Kresťan dnes:.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1943..POSOL.;
7558 Janvier, A..Exposition de la morale catholique. .Paríž:.1907..BZ-45.;
7559 Janvier, A..Exposition de la morale catholique..Paríž:.1909..BZ-46.;
7560 Janvier, A..Exposition de la morale catholique..Paríž:.1912..BZ-45.;
7561 Janvier, A..Exposition de la morale catholique..Paríž:.1913..BZ-46.;
7562 Janvier, A..Exposition de la morale catholique..Paríž:.1917..BZ-46.;
7563 Janvier, A..Exposition de la morale catholique..Paríž:.1919..BZ-45.;
7564 Janvier, A..Exposition de la morale catholique..Paríž:.1920..BZ-46.;
7565 Janvier, A..Exposition de la morale catholique..Paríž:.1921..BZ-46.;
7566 Janvier, A..Exposition de la morale catholique..Paríž:.1922..BZ-45.;
7567 Janvier, A..Exposition de la morale catholique. VIII. La grace careme 1910.:.1911..BZ-60.;
7568 Janvier, M.-A..Exposition de la morale catholique. Morale generale. VI. Le vice et le peche.Paríž:.1908..d18/6b.;
7569 Janvier, Marie-Albert,1860-1939..La foi :.Paris ::Lethielleux,.1911-1912...BZ-8.;
7570 Janvier, Marie-Albert,1860-1939..La justice et le droit :.Paris ::P. Lethielleux,.1918...BZ-43.;
7571 Janvier, Marie-Albert,1860-1939..La perfection dans la vie chrétienne /.Paris ::Lethielleux,.1923-1924...d18/6b.;
7572 Janvier, Marie-Albert,1860-1939..Tables générales des oeuvres complètes du R.P. M.-A. Janvier des Frères Prècheurs :.Paris ::P. Lethielleux,.1926...BZ-60.;
7573 Jaquet, Dominicus O.M.C..Praelectiones historiae ecclesiasticae ad usum scholarum.:.1922..BZ-4.;
7574 Jaquet, Dominicus O.M.C..Praelectiones historiae ecclesiasticae ad usum scholarum. Vol. II..:.1923..BZ-6.;
7575 Jara, Ribnikarová.Meďovláska.:Slovenské vydav.krásnej literatúry.1965..d3/3_SK1950_1990.;
7576 Jarab, Jozef.Kňazská identita.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka.2004.80-89170-05-6.BS-144.;
7577 Jarábek, Andrej.Ján Pavol II.:DAAR.1990.80-900431-0-0.BS-146.;
7578 Jaromír, Homolka.Levoča.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..d2/6_FOTOGRAFIE.;
7579 Jaromír, Homolka.Majster Pavol z Levoče.:Slovenské vydav.krásnej literatúry.1961..d2/6_FOTOGRAFIE.;
7580 Jaromír, Homolka.Majster Pavol z Levoče.:Tatran.1973..d2/5_FOTOGRAFIE.;
7581 Jaroslav Šimša.Úzkost a naděje.:.1969..KALICH.;
7582 Jaroslav, Seifert.Koncert na ostrove.:Slovenský spisovateľ.1988..d3/1_SK1950_1990.;
7583 Jaroslava, Zeleiová.Muzikoterapia - dialóg s chvením.:Ústav hudobnej vedy SAV.2002.80-968279-6-0.d6/7.;
7584 Járosy, Dezso.Az egyházi zene és a papság.:.1912..d14/1a.;
7585 Jaroš Josef.Život podle Božského Srdce Páně.:.1922..BS-32.;
7586 Jaroš Josef.Život podle Božského Srdce Páně.:.1926..d17/5b_CZ1920_1950.;
7587 Jaroš, Josef.Život podle božského srdce Páně.V Praze:Dědictví svatojanského.1933..d17/1c_cz1920-1950.;
7588 Jaslinský, Andrej, SJ.Tractatus theologicus de angelis, Beatitudine, et actibus humanis. .Trnava:.1762..C10/1a.;
7589 Jaspers, Karl,1883-1969.Existenzphilosophie :.Berlin ::Walter de Gruyter,.1956..d12/1b.;
7590 Jaspers, Karl,1883-1969..Philosophie..Berlin ::Springer-Verlag,.1948...d13/2.;
7591 Jastrabík, Štefan.Smolenice.V Bratislave:Veda.1975..d2/5_FOTOGRAFIE.;
7592 Jasunari, Kawabata.Spiace krásavice.:Slovenský spisovateľ.1971..KNC.;
7593 Jašík, Rudolf.Námestie svätej Alžbety.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..HK.;
7594 Jatsch, Jos..Tři sta krátkých ranních promluv na všecky neděle roku církevního od kněží kongregace svatého Pavla.:.1904..d10/4b_CZ1900_1920.;
7595 Jatsch, Jos..Tři sta krátkých ranních promluv na všecky neděle roku církevního od kněží kongregace svatého Pavla.:.1904..d10/5b_CZ1900_1920.;
7596 Javelet, Robert.Les paraboles contre la loi.:.1962..d18/8.;
7597 Jawień, Andrzej,(1920-2005).Profily :.Rím ::Slov. ústav sv. Cyrila a Metody,.1979..BS-71.;
7598 Jean-Jaques von Allmen s aut. kolektivem.Biblický slovník.Praha:Edice Kalich v Ústrředním církevním nakladatelství.1987..KALICH.;
7599 Jean, de La Fontaine.Bájky.:Tranoscius.1995.80-7140-055-6.d7/3.;
7600 Jeans James.Vesmír kolem nás.:.1936..d17/3a_cz1920-1950.;
7601 Jefimov, A. V..Dejiny novoveku 1789-1870-diel 1.:Pravda.1950..BS-05.;
7602 Jégé.Adam Šangala.:Tatran.1970..d3/2_SK1950_1990.;
7603 Jégé.Svätopluk.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..HK.;
7604 Jégé.Svätopluk.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..HK.;
7605 Jégé,1866-1940.Adam Šangala.Martin:Matica slovenská.1928..HK.;
7606 Jégé,1866-1940.S duchom času :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1937..MS.;
7607 Jelen, Josef.Tieň katedrály.:Pravda.1985..d3/6_SK1950_1990.;
7608 Jelínek, Hugo.Vysoké Tatry.Martin:Osveta.1971..d2/4.;
7609 Jelusich, Mirko,1886-1969..Die Wahrheit und das Leben,.Linz,:Pilgram Verlag.1949..d11/2b.;
7610 Jemelka, František.Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou blahosl. Panny Marie.Olomouc:nákladem vlastním,; Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje.1933..p2/1a.;
7611 Jenisejský, A. E..Bratrství křesťanu.:.1980?..BS-107.;
7612 JENKO, Janez .Mária v našej dobe : biblické, koncilné a aktuálne mariánske úvahy / Janez Jenko ; preklad Adam Výška ; Obálka Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. - Orig: Marija in naš čas. - A. Výška v. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978. - ..BS-132.;
7613 JENKO, Janez .Mária v našej dobe : biblické, koncilné a aktuálne mariánske úvahy / Janez Jenko ; preklad Adam Výška ; Obálka Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. - Orig: Marija in naš čas. - A. Výška v. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978. - ..BS-59.;
7614 Jenko,J..Mária v našej dobe.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978..SUCM.;
7615 Jepsen, Alfred.Královská tažení ve starém Orientu.Praha:Vyšehrad.1987..VSH.;
7616 Jeřábek Vladimír.Ctihodný sluha Boží Dominik Blasucci.:.1939..d10/3b_CZ1920_1950.;
7617 Jeřábek Vladimír.Svatí redemptoristé III. díl.:.1941..d10/3b_CZ1920_1950.;
7618 Jerome, David Salinger.Deväť poviedok.:Slovenský spisovateľ.2001.80-220-1133-9.d6/5.;
7619 Jeroným,1907-1985.Růst v nadpřirozeném životě /.Praha ::Triáda,.2015.978-80-7474-135-7.BS-210.;
7620 Jerzy od św. Józefa..Chleb powszedni :.Kraków ::Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych,.1966...d18/2a.;
7621 Jerzy od św. Józefa..Chleb powszedni :.Kraków ::Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych,.1966...d18/1a.;
7622 Jerzy od św. Józefa..Chleb powszedni :.Kraków ::Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych,.1966...d18/2a.;
7623 Jerzy, Szaniawski.Profesor Tutka.:Vyšehrad.1972..VSH.;
7624 Jesenský J..Pohřební promluvy.:.1926..BS-57.;
7625 Jesenský-Mošovský, František.Vinšovník.Liptovský Sv. Mikuláš:[s.n.].1943..BS-151.;
7626 Jesenský, Janko.Demokrati.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1944..TRAN.;
7627 Jesenský, Janko.Demokrati.Bratislava:SVKL.1958..HK.;
7628 Jesenský, Janko.Výber z malomestských rozprávok.Martin:Matica slovenská.1951..BS-137.;
7629 Jesenský, Janko,.Zo zajatia.Martin:Tatran.1919..BS-136.;
7630 Jesenský, Janko,(1874-1945).Výber z diela.Bratislava ::Slov. nakladateľstvo detskej knihy,.1953..d3/2_SK1950_1990.;
7631 Jetel, Franz Joseph.Uthlographie und poleographie oder schlachten und stadte schilderung.Viedeň:.1813..C17/3a.;
7632 Jež, Cyril.Osobní Bůh a náboženství.Praha:Česká liga akademická.1923..BS-188.;
7633 Jež, Cyril.Osobní Bůh a náboženství.Praha:Česká liga akademická.1923..BS-32.;
7634 Ježek, J..Přírodopis na kazatelně. Řeči pro školu i chrám.:.1890..CZ1900.;
7635 Ježek, Jan Ferdinand,1875-1937.Německé písemnictví od dob nejstarších až po naše dny /.V Olomouci ::R. Promberger,.1915..BS-188.;
7636 Ježek, Jan,1849-1913.Dvojí cyklus řečí postních /.Praha ::Francl,.1913..BS-218.;
7637 Jilemnický, Peter.Kompas v nás.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..HK.;
7638 Jilemnický, Peter.Peter Jilemnický I.. Bratislava:Tatran.1974..ZLATYFOND.;
7639 Jilemnický, Peter,1901-1949.Kronika.Bratislava:SNDK.1954..d15/3_SK1920_1950.;
7640 Jindra, Jan Nepomucký,1863-1930.V paprscích věčné lásky :.Hradec Králové ::Tisk. družstvo,.1925..d17/4b_CZ1920_1950.;
7641 Jindřich, Karel.Vladimír Sergějevič Solovjev :.Kroměříž ::nákl. vl. :; A. Jašek,.1920..d10/5a_CZ1900_1920.;
7642 Jindřich, Šimon Baar.Hanče ; Pro kravičku.:Vyšehrad.1978..VSH.;
7643 Jindřich, Šimon Baar.Lůsy.:Československý spisovatel.1958..d8/4_CZ1950_1990.;
7644 Jindřich, Šimon Baar.Osmačtyřicátníci.:Československý spisovatel.1959..d8/4_CZ1950_1990.;
7645 Jirák, František.Přírodopisná čítanka.:.1908..d10/5b_CZ1900_1920.;
7646 Jirásek Alois.Staré povesti české.:.1951..d3/2_SK1950_1990.;
7647 Jirásek, Alois,1851-1930.Bratstvo :.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1954..d3/7_SK1950_1990.;
7648 Jirásek, Alois,1851-1930.F.L. Vek..Moskva ::Goslitizdat,.1956..d8/2_CZ1950_1990.;
7649 Jirásek, Alois,1851-1930.F.L. Vek..Moskva ::Goslitizdat,.1956..d8/2_CZ1950_1990.;
7650 Jirásko, František.Kazatel.Olomouc:.1917..p1/3a.;
7651 Jirásko, František.Praktické promluvy k mládeži v příkladech pro celý školní rok.:.1907..d10/5b_CZ1900_1920.;
7652 Jirásko, Luděk.Církevní řády a kongregace v zemích českých.Praha:Klášter premonstrátů na Strahově.1991.80-85245-11-6.d6/4.;
7653 Jireček, Josef.Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku.Praha:.1875..C17/2a.;
7654 Jiří Mária Veselý, OP.Imelda Lambertini.:Krystal.1939..BS-182.;
7655 Jiří Mária Veselý, OP.Imelda Lambertini.:Krystal.1939..BS-48.;
7656 Jiří Mária Veselý, OP.Imelda Lambertini.:Krystal.1939..BS-23.;
7657 Jiří, Burian.Katedrála sv. Víta.:Odeon.1975..d2/6_FOTOGRAFIE.;
7658 Jiří, Havel.Islandská setkání.:Panorama.1989..BS-27.;
7659 Jiří, Moskala.Evanjelium podľa Mojžiša.:Advent-Orion.2002.80-88960-66-5.d6/2.;
7660 Jirman, Roman.Spasitel.:.1947..d17/3b_cz1920-1950.;
7661 Jiroušek, Alexander,1934-.Košice.Košice:Jes.2013.9788088900573 (viaz.); 978-80-88900-57-3.d2/5_FOTOGRAFIE.;
7662 Jiroušek, Alexander,1934-.Košice 750 :.Košice ::Východoslov. vydav.,.1980..d2/6_FOTOGRAFIE.;
7663 Jirsík, Jan Valerian.Populární dogmatika.Praha:.1891..CZ1900.;
7664 Joanne Schwetz.Theologia fundamentalis seu generalis vol. I..sumplibus Henrici Kirsch:Viennae .1874..C13/2a.;
7665 Joannes Perrone.Praelectiones theologicae volumen II..:Ratisbonae sumptus Fecit G. Josephus Manz.1860..C31/1b.;
7666 Joannes, P. F..Instructio novitiorum.Graz:.1861..C18/2b.;
7667 Joannetti, Andreae.Praelectiones theologiae.:.1795..C15/3a.;
7668 Joao, Guimaraes Rosa.Veľká pustatina.:Slovenský spisovateľ.1980..VAVRÍN.;
7669 Joaquín, Gallegos Lara.Kríže na vode.:Slovenský spisovateľ.1985..SPKK.;
7670 Job, Pavol.Bože, obnov nás a budeme spasení. :Bratislava.2001.80-88949-14-9.BS-148.;
7671 Job, Pavol.Tebe Slovenská spieva krajina.Košice:KON - PRESS.1993.80-85413-16-7.d7/1.;
7672 Jode, Fritz.Der musikant lieber fur die schule.:.1942..d18/3.;
7673 Johanides, Jan.Podstata kameňolomu.:Slovenský spisovateľ.1965..d3/2_SK1950_1990.;
7674 Johann, Christian Günther.Bratia, žime radostne.:Tatran.1981..TATRAN.;
7675 Johann, Wolfgang Goethe.Utrpenie mladého Werthera.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..HK.;
7676 Johannes, Vilhelm Jensen.Dlhá cesta.:Slovenský spisovateľ.1972..KNC.;
7677 John, Galsworthy.Koniec kapitoly.:Slov.spisovateľ.1971..d3/3_SK1950_1990.;
7678 John, Galsworthy.Moderná komédia.:Slovenský spisovateľ.1970..d3/3_SK1950_1990.;
7679 John, Galsworthy.Tmavý kvet.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..SPKK.;
7680 John, Haywood.Starí Rimania.:Lienka.1996.80-88772-22-2.d7/1.;
7681 John, Knittel.Modrý bazalt.:SVOJEŤ.1946..d15/6_SK1920_1950.;
7682 John, Ronald Reuel Tolkien.Hobit.Bratislava:Slovart.2002.80-7145-690-X.d7/2.;
7683 John, Updike.Vezmi si ma.:Slovenský spisovateľ.1987..SPKK.;
7684 Johner, Dom., OSB.Cantus ecclesiastici ad usum clericorum.:.1911..C14/5b.;
7685 Jochan, Magnus.Sammtliche schriften des heiligen Makarius des grosen.:.1878..C22/3b.;
7686 Jokai, Maurus.Romantické obrázky z dejepisu Uhorska.:.1886..C13/4a.;
7687 Joly, Evžen.Co znamená věřit.Řím ::Křesťanská akademie,.1967..BS-88.;
7688 Joly, Henri.Sainte Therese /1515-1582/.:.1908..C12/3b.;
7689 Jonh, Allan.Viery a vyznania.:Slovart.1994.80-7145-168-1.d7/2.;
7690 Jonson, Ben, Zweig, Štefan.Volpone.Martin:Ústredie slovenských ochotníckych divadiel.1936..MS.;
7691 Jordan z Saksonii?-1237)..Najdroższej Dianie... :.Poznań ::\"W Drodze\",.1998..8370331998.d18/1b.;
7692 Joret, F. D., OP.Aux sources de l'eau vive.:.1935..C14/1b.;
7693 Jorgensen, Johannes.Zážitky pútnika.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-49-X.d6/4.;
7694 Jorgensen, Johannes,1866-1956.Der heilige Franz von Assisi :.Leipzig ::St. Benno,.1962..d11/3a.;
7695 José, Jiménez Lozano.Historie jednoho podzimu.:Vyšehrad.1977..VSH.;
7696 Josef Hegel.Kniha malých proroku.Brno:Edice Akord v Brně.1946..BIBCZ.;
7697 Josef Hrbata.Perly a chléb.Řím:Pro.1975..AKADEMIE.;
7698 Joseph Ratzinger ; odp.red. M.Badal ; předml. J.Ratzinger ; [.m.Přel. z něm..Úvod do křesťanství.Brno:Petrov.1991.80-85247-13-5.d6/7.;
7699 Joseph, Conrad.Almayerovo šialenstvo.:Slovenský spisovateľ.1960..SPKK.;
7700 Josephus Flavius,37-ca 100.Des Flavius Josephus Jüdische Altertümer..Halle a. d. S. ::Otto, Hendel,.1899..d11/4a.;
7701 Josephus Gredt.Elementa philosophiae I..:Herder.1929..C13/2b.;
7702 Josephus Gredt.Elementa philosophiae II..:Herder.1929..C13/2a.;
7703 Joude, Stephan.Der heilige Antonius in Toulon und das brot der Armen.Stuttgart:.1897..C19/4b.;
7704 Jougan, Ksiadz Alojzy.Słovnik kościelny łacińsko-polski.Warszawa ::Wydawnictwo archidiecezji warszawskiej,.1992.83-85706-00-3.d18/1a.;
7705 Jougan, Władysław Alojzy,1855-1942.Słownik kościelny łacińsko-polski.Poznań ::Księgarnia św. Wojciecha,.1958..d18/7b.;
7706 Jovčuk, M.T..Stručné dějiny filosofie.Praha:Nakl. politické literatury.1963..d8/2_CZ1950_1990.;
7707 Jozafát, V. Timkovič.Letopis Krásnobrodského monastiera.:Blahovistnika.1995.80-967398-7-5.d6/2.;
7708 Jozef Gregor-Tajovský.Rozprávky z Ruska (1915-1920).Martin:.1928..BS-90.;
7709 Jozef Novák.Šestá patristická čítanka.Praha:Česká katolická charita.1989..ČKCH.;
7710 jozef Obr.Osoby a miesta Evanjeliach.:.1947..d9/5a_CZ1920_1950.;
7711 Jozef Šimončič, Jozef.Dejiny Trnavy.:Obzor.1988..d2/5_FOTOGRAFIE.;
7712 Jozef Šuppa.Vám, milovaní a povolaní-.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-123-X.d7/5.;
7713 Jozef Tomko.Budovať cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.BS-26.;
7714 Jozef Tomko.Budovať cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.BS-115.;
7715 Jozef Tomko.Budovať cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.BS-112.;
7716 Jozef Tomko.Budovať cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.BS-107.;
7717 Jozef V. Janovský, Jozef.Košice, mesto mieru.:Východoslovenské vydavateľstvo.1990.80-85174-37-5.d2/6_FOTOGRAFIE.;
7718 Juan Carlos Ortiz.Učeník.:.1990??..BS-149.;
7719 Juan, Manuel.Gróf Lucanor.:Remedium.1998.80-85218-73-9.d6/2.;
7720 Judák, Viliam.Aj ja som Ho ukrižoval-.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350146 (brož.); 978-80-8135-014-6.d7/5.;
7721 Judák, Viliam.Arcibiskup sväteho života.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-049-X.BS-145.;
7722 Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5.d6/4.;
7723 Judák, Viliam.Hviezdy Slovenského neba.:NAŠE KNÍHKUPECTVO.1993.80-85598-09-4.BS-140.;
7724 Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.d7/4.;
7725 Judák, Viliam.Každý deň so svätými 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-679-4.d7/4.;
7726 Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-215-X.d7/3.;
7727 Judák, Viliam.Krížová cesta národných svätcov.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1996.80-88741-12-2.BS-117.;
7728 Judák, Viliam.Modlime sa za kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-443-8.d7/5.;
7729 Judák, Viliam.Myšlienky z éteru. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1993.80-88741-01-7.d7/4.;
7730 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7.d7/1.;
7731 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4.d6/7.;
7732 Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-125-9.d6/4.;
7733 Judiak, František.Otvorené oči.:.1969..BS-195.;
7734 Judiak, František.Otvorené oči.:.1969..SKRIPTA_1.;
7735 Judiak, František.Otvorené oči.:.1969..SKRIPTA_3.;
7736 Judiak, František.Otvorené oči.:.1969..SAM/6.;
7737 Juhás, Peter.Boromeo 2002.:.2002..PS-03.;
7738 Juliani, Joannis Baptistae.Conciones extraordinariae XXV..:.1674..C19/1b.;
7739 Július Pašteka.Hymny.Bratislava:LUC.1997.80-7114-116-X.d6/1.;
7740 Július Pašteka.Katolícke piesne z Važca.Bratislava:LUC.1996.80-7114-193-3.d6/1.;
7741 Július Pašteka.Svätoboj. V zakliatej krajine [u.a.].Bratislava:LUC.1998.80-7114-236-0.d6/1.;
7742 Július, Špaňár.Latinčina.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1998.80-08-02743-6.d1/3_JAZYKOVEDA.;
7743 Jungmann, Joseph.Die andacht zum heiligen herzen Jesu.Innsbruck:.1871..BZ-54.;
7744 Jura, František,1905-1990.Staré pověsti slezské.Praha-St. Strašnice ::Vojtěch Šeba,.1934..d9/5b_CZ1920_1950.;
7745 Juraj Müller.Dôveryhodné miesto - Kláštor pod Znievom.:ŠPORT PRESS.1999.80-85742-13-6.d2/5_FOTOGRAFIE.;
7746 Juraj Šimalčík.Milosť Božia a človek.Ružomberok:Lev.1939..LEV.;
7747 Juraj Šimalčík.Milosť Božia a človek.Ružomberok:Lev.1939..BS-167.;
7748 Juraj, Gusič.Matky odvrhnutých.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-136-1.SAM/5.;
7749 Jurak, F. K. [from old catalog].Anglicko-slovenske rozhovory..V Preove,:L. Smigala,.1945...BS-124.;
7750 Juránek F. X..Dobrý řečník.:.1946..BS-191.;
7751 Juránek F. X..Dobrý řečník.:.1946..BS-61.;
7752 Juríček, Ján.Encyklopédia spisovateľov sveta : Významní prozaici, básnici a dramatici celého sveta,nositelia lit.cien,priekopníci nových smerov....Bratislava:Obzor.1987..d1/4_ENCYKLOPEDIE.;
7753 Jurij, Doľd.Barón Goldring sa vracia.:Vydavateľstvo politickej literatúry.1965..d3/3_SK1950_1990.;
7754 Jurij, Ščerbak.Život pro druhé.:Vyšehrad.1977..VSH.;
7755 Jurina, Jozef.Stručný prehľad dejín kresťanskej filozofie. Stredovek.Bratislava:TF TU.2002..BS-145.;
7756 Jurko, Jozef (1950).... aby boli jedno srdce a jedna duša-..Kapušany:Bens.2000.80-88998-01-8.d7/4.;
7757 Jurko, Jozef (1950).Ako sa bude volať?.Kapušany:Bens.2008.978-80-88998-75-4.d6/5.;
7758 Jurko, Jozef (1950).Buďme neodkloniteľní od nádeje Evanjelia.Kapušany:Bens.2004.80-88998-55-7.d6/2.;
7759 Jurko, Jozef (1950).Cirkev v Katechizme katolíckej cirkvi.Prešov:VMV.1997.80-7165-107-9.BS-120.;
7760 Jurko, Jozef (1950).Cirkev v Katechizme katolíckej cirkvi.Prešov:VMV.1997.80-7165-107-9.BS-119.;
7761 Jurko, Jozef (1950).Diár 2009_2010. .Kapušany :Bens.2009.978-80-88998-80-8.d6/7.;
7762 Jurko, Jozef (1950).Milosrdenstvo Pánovo nech ospevujú naveky.Kapušany:Bens.2000.80-88998-03-4.BS-111.;
7763 Jurko, Jozef (1950).Na jeden dúšok.Kapušany:Bens.2002.80-88998-28-X.BS-127.;
7764 Jurko, Jozef (1950).Neobyčajný príbeh obyčajného človeka kňaza Jozefa Hreška. .Košice :TypoPress.2009.978-80-89089-90-1.BS-114.;
7765 Jurko, Jozef (1950).Pane, očisť mi srdce i pery, aby som ohlasoval tvoje evanjelium. Bens:Kapušany.2001.80-88998-25-5.BS-110.;
7766 Jurko, Jozef (1950).Radostný návrat k Otcovi.Kapušany:Bens.2000.80-88998-02-6.BS-142.;
7767 Jurko, Jozef (1950).Spytovanie svedomia pre deti. Bens:Kapušany.2002.80-88998-29-8.BS-110.;
7768 Jurko, Jozef (1950).Spytovanie svedomia pre deti. Bens:Kapušany.2002.80-88998-29-8.BS-215.;
7769 Jurko, Jozef (1950).Spytovanie svedomia pre mladých.. Vydavateľstvo Ing. Štefánia Beňová - Bens:Kapušany.2002.80-88998-26-3.BS-110.;
7770 Jurko, Jozef (1950).Testy ku katechizmu katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach.:Bens.1999.80-968225-7-8.BS-158.;
7771 Jurkovič, Ján.Z konferencie k dejinám obchodu na Slovensku.Bratislava:Erpo.1987..BS-97.;
7772 Jurovský Anton.Psychologia.:.1942..MS.;
7773 Jurovský Anton.Súlad v rodinnom živote.:.1946..MS.;
7774 Jurovský, Stanislav.Filozofia Martina Szentiványiho.:.1944..BS-51.;
7775 Jurovský, Stanislav.Pútnik cyrilometodejský 1945.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..PS-48.;
7776 Jurovský, Stanislav.Pútnik cyrilometodejský 1946.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..PS-17.;
7777 Jurovský, Stanislav.Pútnik cyrilometodejský 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-17.;
7778 Kabát, Martin.Řeči Jakoba Bossueta.Praha:.1888..CZ1900.;
7779 Kábrt, Jan; Kucharský, Pavel.Latinský jazyk.Martin:Osveta.1981..d1/3_JAZYKOVEDA.;
7780 Kaczkowska, Maria.Ojciec Kolbe.:.1983..d18/2b.;
7781 Kaczmarczyk, Jozef.Osobnosť Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..SSV1950.;
7782 Kaczmarzyk, Magdalena..Trudne drogi miłości :.w Krakowie ::Nakł. SS. Albertynek,.1986..d18/2b.;
7783 Káčerik, Adrián.Eucharistia.Nitra:Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre.2001..BS-10.;
7784 Káčerik, Adrián.Liturgické knihy.Nitra:.2000?..BS-70.;
7785 Káčerik, Adrián.Posvätenie času.Nitra:Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre.1998..BS-10.;
7786 Kačur, Ilija.Stručný prehľad histórie pravoslávnej cirkvi v bývalom Uhorsku a v Československu.Prešov:PBF v Prešove.1970?..BS-19.;
7787 Kaderavek, Eugen.Logika formálná.:.1887..C13/3a.;
7788 Kadeřávek, Eugen Jan N.,1840-1922.Padesát professorů vysokých škol, upřímných katolíků z XIX. století /.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1904..BS-200.;
7789 Kadeřávek, Eugen Jan,1840-1922.O původu tvorstva dle zpráv biblických /.Praha ::Kotrba,.1897..CZ1900.;
7790 Kadeřávka, Eug..Morálka filosofická. I. časť.Praha:.1906..d10/4a_CZ1900_1920.;
7791 Kadlec Josef.Tváří k člověku.:.1944..BS-60.;
7792 Kadlec, Jaroslav.Dějiny katolické církve : 3.díl. : církev v boji s autonomní kulturou.Olomouc:Univerzita Palackého.1993.80-7067-285-4.SKRIPTA_2.;
7793 Kadlec, Jaroslav.Dějiny katolické církve : 3.díl. : církev v boji s autonomní kulturou.Olomouc:Univerzita Palackého.1993.80-7067-285-4.SKRIPTA_2.;
7794 Kadlec, Jaroslav.Dějiny katolické církve : 3.díl. : církev v boji s autonomní kulturou.Olomouc:Univerzita Palackého.1993.80-7067-285-4.SKRIPTA_2.;
7795 Kadlec, Jaroslav.Dějiny katolické církve : 3.díl. : církev v boji s autonomní kulturou.Olomouc:Univerzita Palackého.1993.80-7067-285-4.BS-35.;
7796 Kadlec, Jaroslav.Katoličtí exulanti čeští doby husitské.Praha:ZVON.1990.80-7113-031-1.BS-152.;
7797 Kadlec, Jaroslav.Přehled církevních dějin českých : 1.d...:Praha : Římskokat.Cyrilomet.bohosl. fakulta.1977..SKRIPTA_2.;
7798 Kadlec, Jaroslav.Přehled církevních dějin českých : 1.d...:Praha : Římskokat.Cyrilomet.bohosl. fakulta.1977..BS-11.;
7799 Kadlec, Jaroslav.Přehled církevních dějin českých : 2.d...:Praha : Římskokat.Cyrilomet.bohosl. fakulta.1977..SAM/5.;
7800 Kadlec, Jaroslav.Přehled církevních dějin českých : 2.d...:Praha : Římskokat.Cyrilomet.bohosl. fakulta.1977..SKRIPTA_3.;
7801 Kadlec, Jaroslav.Prehled Českych cirkevnich dejin. 1., 2. časť.Rím:Akademie.1987.80-7113-004-4.BS-209.;
7802 Kadlec, Jaroslav.Prehled Českych cirkevnich dejin. 1., 2. časť.Rím:Akademie.1987.80-7113-004-4.BS-73.;
7803 Kadlec, Jaroslav.Prehled Českych cirkevnich dejin. 1., 2. časť.Rím:Akademie.1987.80-7113-004-4.AKADEMIE.;
7804 Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1971..SAM/5.;
7805 Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1971..BS-09.;
7806 Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1972..BS-05.;
7807 Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1972..BS-04.;
7808 Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1973..BS-02.;
7809 Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1974..BS-09.;
7810 Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1975..BS-05.;
7811 Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1975..SKRIPTA_3.;
7812 Kadlec, Jaroslav,1911-2004.Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1983..SKRIPTA_2.;
7813 Kadlec, Jaroslav,1911-2004.Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1983..SKRIPTA_2.;
7814 Kadlečík Jan.Život Pána Ježíše Krista.:.1899..CZ1900.;
7815 Kafka Břetislav.Svítání v duši.:.1938..d9/3a_CZ1920_1950.;
7816 Kafka, Břetislav.Nové základy experimentální psychologie : Duševědné výzkumy a objevy.Praha:Road.1991.80-85385-08-2.d7/2.;
7817 Kafka, Břetislav,1891-1967.Svítání v duši :.V Červeném Kostelci ::[nákladem vlastním],.1932..d9/5b_CZ1920_1950.;
7818 Kahlefeld, Heinrich, Knoch, Otto.Esegesi e annunzio.:.1973..d18/1b.;
7819 Kachník, Josepho.Ethica catholica specialis praelectiones academicae.:.1912..C14/2a.;
7820 Kajan, Karol.Čo rozprávalo kŕmidlo : Environmentálna výchova z cyklu ročné obdobia v prírode.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2003.80-8052-063-1.BS-219.;
7821 Kakas, Márton.Politikai kolteményei.Budapešť:.1862..C19/5a.;
7822 Kálal Karel.Otec národa.:.1929..d17/5b_CZ1920_1950.;
7823 Kálal Karel.Přehled slovenských dějin.:.1928..BS-06.;
7824 Kálal Karel.Slovenská vlastivěda Svazek V..:.1928..BS-06.;
7825 Kálal Karel.Slovensko předválečné.:.1928..BS-06.;
7826 Kálal, Miroslav.Slovenský slovník z literatúry aj nárečí : Slovensko-český slovník a český ukazovatel.S praktickou mluvnicou československou.Banská Bystrica:vl.nákl..1924..d1/2_SLOVNIKY.;
7827 Káldi, Juraj, SJ .Az ó és új szovetségi szentirás a vulgata szerint.:.1915..C21/2a.;
7828 Káldi, Juraj, SJ .Az Ó és Új szovetségi szentírás a vulgata szerint, figyelemmel az eredeti szovegre. II. zošit.:.1863..BZ-13.;
7829 Káldi, Juraj, SJ .Az Ó és Új szovetségi szentírás a vulgata szerint, figyelemmel az eredeti szovegre. III. zošit.:.1864..BZ-13.;
7830 Káldi, Juraj, SJ .Újszovetségi szentirás a vulgata szerint.Hamburg:.1928..C16/3b.;
7831 Káldi, Juraj, SJ .Újszovetségi szentirás a vulgata szerint.Hamburg:.1928..C20/4b.;
7832 Kalinčiak, Jan.Knieža liptovské.Bratislava:SVKL.1960..HK.;
7833 Kalinčiak, Jan.Orava ; Svätý Duch.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1957..HK.;
7834 Kalinčiak, Ján.Reštaurácia.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1943..d15/5_SK1920_1950.;
7835 Kalinčiak, Ján.Reštaurácia.Bratislava:Tatran.1977..TATRAN.;
7836 Kalinčiak, Jan.Reštavrácia.:Matica slovenská.1950..HK.;
7837 Kalinčiak, Ján.Reštavrácia. Bratislava:Tatran.1968..HK.;
7838 Kalinkowski, Stanisław.Orygenes :.Warszawa ::Akademia teologii katolickiej,.1986..d18/5.;
7839 Kalista, Zdenek.Cesty ve znamení kříže.Praha:Vyšehrad.1947..d17/1c_cz1920-1950.;
7840 Kalista, Zdenek.České baroko : Studie,texty,poznámky.Praha:Evropský literární klub.1941..d9/5b_CZ1920_1950.;
7841 Kalista, Zdeněk,1900-1982.Z legend českého baroka /.Olomouc ::Krystal,.1934..KRYSTAL.;
7842 Kallasch, Ferdinand.Schrift beweise und spreche der heiligen vater und kirchenlehrer.:.1818..C20/5b.;
7843 Kállay, Karol.Mne Slovensko krása je.Bratislava:Obzor.1967..d2/6_FOTOGRAFIE.;
7844 Kaller, Max.Unser Laienapostolat :.Leutesdorf am Rhein ::Verlag des Johannesbundes,.1927..d12/1b.;
7845 Kálmán, Július,(1911-).Dóm.Bratislava ::Referát pre školstvo, osvetu a telovýchovu,.1950..BS-12.;
7846 Kálmán, Mikszáth.Prípad mladého Nosztyho s Marikou Tóthovou.:Tatran.1966..HK.;
7847 Kalmančok, Andrej.Čo je pravda?.:.1935..BS-18.;
7848 Kalmančok, Andrej.Čo je pravda?.:.1935..d15/6_SK1920_1950.;
7849 Kalmančok, Andrej.Čo je pravda?.:.1946..d15/5_SK1920_1950.;
7850 Kalmet.Biblický dej potopy zo stanoviska vedeckého. :Turč. Sv. Martin.1879..d15/1b_SK1900.;
7851 Kalousek, J..O potřebě prohloubiti vědomosti o Husovi a o jeho době.:.1915..BS-39.;
7852 Kalt, Edmund.Biblisches Reallexikon.:.1939..d11/5.;
7853 Kaltenhauser, Gundisalvo.Theologiae thomisticae ars II..:.1742..C16/2a.;
7854 Kalvoda, František,1867-1932.Praktický výklad středního katechismu.Brno ::Papežská knihtiskárna bened. rajhrad.,.1900..CZ1900.;
7855 Kamarýt, Josef Vlastimil.Komu pěji : Básně,duchovní písně,průpovědi,dopisy.Praha:Vyšehrad.1983..VSH.;
7856 Kamas, Juraj.Schematizmus košickej arcidiecézy 1804 - 2004.:St.Benno.2004.80-88922-84-4.BS-124.;
7857 Kamas, Juraj.Schématizmus Košickej arcidiecézy 2009. .Košice :Vienala.2009.978-80-89232-50-5.SCHEMATIZMY.;
7858 Kamienska, Anna.Ose blahoslavenstiev.Bratislava:LUC.1991.80-7114-027-9.BS-126.;
7859 Kampowski, Stephan Martin.Arendt, Augustine and the new beginning Hannah Arendt's theory of action and moral thought in the light of Der Liebesbegriff bei Augustin.:.2005..BZ-24.;
7860 Kandler, Max.Co je víra.:.1991..BS-158.;
7861 Kanisius, Petr,(svatý).Maria, nedostižná panna a svatá bohorodička..Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1998..BS-115.;
7862 Kapi, Béla.Ako sa Martinovi Balážovi povodilo.Liptovský Mikuláš:.1914..TRAN.;
7863 Kaprinai, Štefan, SJ.Institutio eloquentiae sacrae generatim usui tironum.Košice:.1758..C16/5a.;
7864 Karácsonyi, János.Szent István király élete.:.1904..BZ-18.;
7865 Karády, Ignácz.Elemi nevelés szulok és nevelok használatára.Bratislava:.1848..C17/1a.;
7866 Karas, Jiří.Krásný život pod psa,aneb,O velké i malé politice.:.2005.80-239-5667-1.d7/2.;
7867 kardinál Richaud.Pán jest blízko.:.1980?..BS-30.;
7868 Karel Frič.Lettres de mon moulin.Praha:.1935?..BS-03.;
7869 Karel Schulz..Kámen a bolest.Praha:Vyšehrad.1977..VSH.;
7870 Karl, Benyovszky.Obrázky z prešporského geta.:PT.2002.80-88912-25-3.d6/6.;
7871 Karlik, Hugo Jan.Žiwoty, skutky a utrpení swatých a swětic Božích.:.1856..C14/2b.;
7872 Karlinská, N. A., Ivanovič, Ivan.Učebnica ruského jazyka.Bratislava:.1960?..BS-105.;
7873 Karol Rosenbaum.Bije zvon slobody.:Matica slovenská.1949..MS.;
7874 Karol, A. Medvecký.Slovenský prevrat. I., II., III. diel.Trnava:SSV.1930..SSV1950.;
7875 Karol, Anton Medvecký.Detva.:Združenie Jas.1995.80-88795-05-2.d7/1.;
7876 Karol, Gábriš.Ježišove podobenstvá I.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-11-X.SKRIPTA_2.;
7877 Karol, Kállay.Mne Slovensko krása je.:Osveta.1981..d2/6_FOTOGRAFIE.;
7878 Karol, Plicka.Levoča.:Osveta.1980..d2/5_FOTOGRAFIE.;
7879 Karol, Rosenbaum.Pavel Jozef Šafárik.:Osveta.1961..d1/3_JAZYKOVEDA.;
7880 Karol, Sidor.Takto vznikol Slovenský štát.:Odkaz.1991.80-85193-12-4.d6/5.;
7881 Karrer Otto.Duša ženy.:.1946..d15/4_SK1920_1950.;
7882 Karrer, Oto.O slobode kresťana v katolíckej Cirkvi.Trenčín:Veritas.1944..DOMINIKANI_SK.;
7883 Karrer, Otto.Die Freiheit des Christenmenschen in der katholischen Kirche.Einsiedeln:Benziger.1941..d11/3b.;
7884 Karrer, Otto.Ignatius von Loyola. Geistliche briefe.:.1942..d12/2b.;
7885 Karrer, Otto,1888-1976.Neues Testament.München ::Verlag Ars Sacra Josef Müller,.1959..d12/1b.;
7886 Karssen, Gien.Jej meno je žena c Gien Karssen.B.m.:b.v..1900?? po..BS-153.;
7887 Kartous, Peter.Erby a vlajky miest v Slovenskej republike.Bratislava:Obzor.1991.80-215-0091-3.d6/3.;
7888 Kartuzián Diviš.Po smrti....:.1939..KRYSTAL.;
7889 Karvaš, Peter.Návrat do života.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..BS-139.;
7890 Kasarda, Mikuláš.Život pokorný a prostý : (Nad výberom básní).Košice:Byzant.2006.80-85581-39-6.d6/4.;
7891 Kasprowicz, Jan.Hymny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..SSV1950.;
7892 Kassiepe, Max.Homiletisches Handbuch für Missionen, Missionserneuerungen, Exerzitien, Oktaven und Triduen und Religionsvorträge in Standesvereinen..Paderborn ::Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh,.1922..d13/2.;
7893 Kassowitz, Theodor Bruno,1882- [from old catalog].Die Reformvorschlage Kaiser Ferdinand I. auf dem Konzil von Trient ....Wurzburg,:C. J. Beckers universitatsbuchdr.,.1906...d11/2b.;
7894 Kaszowski, Michał(1946- )..Poradnik animatora :.Katowice ::Księgarnia Św[iętego] Jacka,.1990..d18/3.;
7895 Kasztel, Aladár.A csoda kulonos tekintettel a modern occultismusra.Košice:.1904..BZ-34.;
7896 Kaše, Jiří.Křivoklát.Praha:Středočes.nakl.a knihkupectví.1983..d2/6_FOTOGRAFIE.;
7897 Kašička, Zdeněk, 1917- - autor.Otec Braito :.:Praha :.1993.80-901528-2-1.BS-168.;
7898 Kaška Antonín.Zrcadlo katolického křesťana.:.1920..d10/5b_CZ1900_1920.;
7899 Kaška, Antonín.Májové promluvy.:.1935..BS-204.;
7900 Kašpar, František.Kytička Myrrhy.:.1935..BS-40.;
7901 Kašpar, Josef.Řeči příležitostné na církevní a světské náměty. (Doplněk víry naší.).Praha:BV..1938..BS-191.;
7902 Kašpar, Josef.Řeči příležitostné na církevní a světské náměty. (Doplněk víry naší.).Praha:BV..1938..d17/5b_CZ1920_1950.;
7903 Kašpar, Josef.Učebnice katolického náboženství.:.1929..d17/5a_CZ1920_1950.;
7904 Kašpar, Josef.Víra naše.:.1931..BS-191.;
7905 Kašpar, Josef.Víra naše.:.1931..BS-27.;
7906 Kašpar, Karel.Po stopách Božského Spasitele v Egyptě a Svaté Zemi.:.1931..d17/4b_CZ1920_1950.;
7907 Kašpar, Karel.Právo řeholní.:.1925?..BS-47.;
7908 Kašpar, Karel Boromejský,1870-1941.Ježiškov miláčik sa spovedá a prijíma.Trnava:Urbánek a spol..1943..BS-190.;
7909 Kašpar, Karel Boromejský,1870-1941.Nechte maličké k Ježíškovi a nebraňte jim /.[Praha?] ::K. Kašpar,.19--..BS-193.;
7910 Kašparů, Jaroslav Max.Hovory o sobě,aneb,Výlety pod vlastní kůži.Olomouc:Cesta.1991.80-85319-10-1.BS-215.;
7911 Kašparů, Jaroslav Max.Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky.:Cesta.2002.80-7295-031-2.BS-115.;
7912 Kašparů, Max Jaroslav.Malý kompas viery.Bratislava:Komisia pre katechizáciu pri KBS.1999.80-85594-07-2.d6/4.;
7913 Kaššovic, Ján.Dve pápežské encykliky.:.1932..BS-41.;
7914 Katajev, Valentin,1897-1986.Belie sa plachta osamelá.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..SPKK.;
7915 Katarín, K.M..Kristus a boj o duše.:KA v biskupstve spišskom.1947..LEV.;
7916 Katarín, K.M..Kristus a boj o duše.:KA v biskupstve spišskom.1947..BS-139.;
7917 Katarín, K.M..Kristus a boj o duše.:KA v biskupstve spišskom.1947..BS-178.;
7918 Katarína, Biathová.Drevený panteón.:Tatran.1976..d2/6_FOTOGRAFIE.;
7919 Katarzyna ze Sieny(1347-1380).).Dialog o Bożej opatrzności czyli Księga Bożej nauki.Poznań ::"W Drodze",.1987.8385008438.d18/1a.;
7920 Katechetická komisia pri SSV.Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-142.;
7921 Katechetická komisia pri SSV.Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-64.;
7922 Katechetická komisia pri SSV.Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-131.;
7923 Kateřina Emmerichová, Anna.Hořké umučení pána našeho Ježíše Krista.:Arca JiMfa L.P..1993.80-85766-02-7.d6/4.;
7924 Kateřina Sienská,(1347-1380).Listy sv. Kateřiny Sienské.Olomouc ::Krystal,.1940..KRYSTAL.;
7925 Katolická církev.Dokumente zur Erneuerung der Liturgie,.Kevelaer ::Butzon und Bercker.1983.3-7666-9266-6.d11/3b.;
7926 Katolícka cirkev.Katechismus katolické církve.Praha ::Zvon.1995.80-7113-132-6.d7/5.;
7927 Katolícka cirkev.Katechismus katolické církve.Praha ::Zvon.1995.80-7113-132-6.d7/2.;
7928 Katolická církev.Katolická církev v České republice.V Kostelním Vydří ::Pro Českou biskupskou konferenci vydalo Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-671-6 (Karmelitánské nakladatelství : brož.).BS-220.;
7929 Katolická církev.Missale romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum :.Ratisbonae ;; Neo-Eboraci ;; Cincinnatii ::Sumtibus, chartis et typis Friderici Pustet,.1868..n1/6.;
7930 Katolícka cirkev.Ordo Hebdomadae sanctae instauratus.:.1956..d8/1_CZ1950_1990.;
7931 Katolícka cirkev.Sociálne encykliky:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-203-6.MAG.;
7932 Katolická církev.Život z víry :.Janov nad Nisou ::Janov nad Nisou :.1995.80-902086-0-6.d6/3.;
7933 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Právo katolické církve - Sešit 1,.Olomouc:MCM.1991?..SKRIPTA_4.;
7934 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Právo katolické církve - Sešit 2,.Olomouc:MCM.1991?..SKRIPTA_4.;
7935 Katolická církev..Codex des kanonischen Rechtes :.Kevelaer ::Butzon und Bercker,.1983.3-7666-9328-X.d12/2b.;
7936 Katolická církev..Decretum de presbyterorum ministerio et vita /.Vatican ::Typis Polyglottis Vaticanis,.1965..BZ-51.;
7937 Katolícka cirkev..Ecclesia in Amerika : Pápežský dokument č. 49. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-507-8.BS-110.;
7938 Katolická církev..Encyklika Lva XIII. Rerum novarum :.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1946..BS-43.;
7939 Katolícka cirkev..Evangelii gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8.MAG.;
7940 Katolická církev..Liturgia horarum. Tempus quadragesimae sacrum triduum paschale tempus paschale.Vatican ::Typis Polyglottis Vaticanis,.1974..C31/2b.;
7941 Katona, Jeno.Az aszfalt apostola.:.1934..d14/1b.;
7942 Katschthaler, Joanne.Theologia dogmatica catholica specialis.Ratisbonae:.1888..C19/1a.;
7943 Kaufmann, Carl Maria.Handbuch der christlichen Archäologie.Paderborn ::Schöningh,.1913..d12/2a.;
7944 Kaulen, Franz,1827-1907.Assyrien und Babylonien nach den neuesten Entdeckungen /.Freiburg im Breisgau ::Herdersche Verlagshandlung,.1891..BZ-40.;
7945 Kaulich, Inocenc Richard,(1880-1937).Ruka Páně dotkla se mne :.Praha ::Gustav Francl,.1919..BS-02.;
7946 Kaulich, Inocenc Richard,(1880-1937).Ruka Páně dotkla se mne :.Praha ::Gustav Francl,.1919..BS-149.;
7947 Kautský, František.Příležitostná kázání .:.1831..C14/2b.;
7948 Kaverin, Veniamin Aleksandrovič,1902-1989.Dvaja kapitáni :.Bratislava ::Práca,.1950..d15/5_SK1920_1950.;
7949 Kavuljak, Andrej,.Hrad Orava.[V Turčianskom Sv. Martine:s.n.].1927..d15/4_SK1920_1950.;
7950 Kawamoto, Koichi.La dinamica del dharma e della missione.Rím:.1999..d18/5.;
7951 Kayser, Matthia.Katholisches branden buch.Augsburg:.1737..C18/1b.;
7952 Kayser, Matthia.Katholisches branden buch.Augsburg:.1737..C21/5a.;
7953 Kazaly, Imre.A katholikus egyházjogtan kézi konyve.:.1877..BZ-38.;
7954 Kazaly, Imre.Az egyetemes egyháztorténelem kezikonyve.:.1880..C22/1a.;
7955 Kazantzakis, Nikos.Kristus znova ukrižovaný.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1983..SPKK.;
7956 Kazantzakis, Nikos, 1883-1957.Svätý úbožiačik.Bratislava:Tatran.1970..d3/7_SK1950_1990.;
7957 Kazenberger, Kiliano.Columna et firmamentum veritatis.:.1738..C17/5b.;
7958 Kazy, Francisco.Historia universitatis Tyrnaviensis societatis Jesu.:.1737..C15/3b.;
7959 Kazy, Francsico, SJ.Historia regni Hungariae.Trnava:.1737..C17/6.;
7960 Kälin, Karol.V zajatí mahdistov v Sudane.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1934..POSOL.;
7961 Kälin, Karol.V zajatí mahdistov v Sudane.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1934..BS-107.;
7962 Käser, Engelbert..Der Socialdemokrat hat das Wort! Die Socialdemokratie beleuchtet durch die Aussprüche der Parteigenossen..Freiburg i. B.:.1898..BZ-40.;
7963 Keden, Joachim .Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna.:Vydavateľské družstvo Lúč.1990..BS-214.;
7964 Keden, Joachim .Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna.:Vydavateľské družstvo Lúč.1990..BS-153.;
7965 Keden, Joachim .Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna.:Vydavateľské družstvo Lúč.1990..BS-127.;
7966 Kejlová, Viera.Portrét v zbierkach Východoslovenského múzea.Košice ::Východoslov. múzeum,.1984..BS-64.;
7967 Kelemen, Béla.Magyar és német zsebszótár .Budapešť:.1900?..C15/4a.;
7968 Keller, Emil.Feriae Domini.:.1953..d12/2b.;
7969 Keller, Emil,1883- [from old catalog].Feriae Domini;.Paderborn,:F. Schoningh.1953-54..d12/2b.;
7970 Keller, Paul,1873-1932.Hagařin syn.Praha:Vl. Orel,.1932..d17/2b_cz1920-1950.;
7971 Kellerhaus, Henrico.Saamen des gottlichen worts.Augsburg:.1735..C19/6.;
7972 Kellner, Knecht, Kolfus.Bibliothek der katholischen padagogik.:.1888..BZ-10.;
7973 Kemeny, Lajos.A reformáczió Kassán.:.1891..C13/3b.;
7974 Keményfy, Kálmán Dániel..Vaszary Kolos, 1855-1905..Esztergom:.1905..d18/3.;
7975 Kempen, Thomas.Die nachfolge Christi.:.1926..d11/3b.;
7976 Kempenský, Tomáš.Následování Krista.Olomouc:.1990..d8/3_CZ1950_1990.;
7977 Kempenský, Tomáš.Nasledovanie Krista.Rím:SÚCM.1989..BS-130.;
7978 Kempenský, Tomáš.Nasledovanie Krista.Trnava:SSV.1994..BS-118.;
7979 Kempis, Tamás.Krisztus kovetése.:.1940..C14/5b.;
7980 Kempis, Thomae.De imitatione Christi. Libri IV..Budapešť:.1842..C31/1b.;
7981 Kempis, Thomae.De imitatione Jesu Christi.Viedeň:.1865..C31/1b.;
7982 Kempis, Thomas.Nachfolge Christi.:.1947..d18/7b.;
7983 Kempiskij, Foma.O podražanii Christu.:.1998.985-6270-36-7.d18/6a.;
7984 Kennet, Ahl.Peklo a raj.:Tatran.1994.80-222-0374-2.d7/1.;
7985 Kenyon, Frederic G.1863-1952.Our Bible and the Ancient Manuscripts :.London ::EyreandSpottiswoode,.1898..C14/2a.;
7986 Keppl, Karel.Časové úvahy.:.1910..PS-45.;
7987 Keppler.Radosti více.:.1911..d10/5b_CZ1900_1920.;
7988 Keppler, Bischof.Mehr freude.:.1919..d11/5.;
7989 Keppler, Paul Wilhelm von.Homiletische Gedanken und Ratschlage.Freiburg i. Br.:Herder.1910..d12/2a.;
7990 Keppler, Paul Wilhelm von,1852-1926.Mehr Freude.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung,.1921..d11/4b.;
7991 Kerer, Franz.Die macht der personlichkeit im priesterwirken.:.1905..BZ-22.;
7992 Kernaševič, Peter.Všeobecný typikon.:.1966..SKRIPTA_1.;
7993 Kerschbaumer, Anton.Beichtlehren oder specielle behandlung.Schaffhausen:.1867..BZ-51.;
7994 Kerschbaumer, Anton.Falten-predigten eines volksmillionars.Brizen:.1902..C19/1b.;
7995 Kerschbaumer, Anton,1823-1909.Maria :.Wien::Braumüller,.1883..BZ-44.;
7996 Kertys, Martin - preklad; ; Z latin. orig. prel. Martin Kertys.Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-317-2.BS-113.;
7997 Kertys, Martin - preklad; ; Z latin. orig. prel. Martin Kertys.Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-317-2.BS-133.;
7998 Kertys, Martin - preklad; ; Z latin. orig. prel. Martin Kertys.Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-317-2.BS-111.;
7999 Keruľ.Čriepky 3.Košice:Casp.2004.80-967259-9-8.BS-180.;
8000 Keruľ.Čriepky 4.Košice:Casp.2005.80-969317-0-9.BS-180.;
8001 Kettner, Jiří.Dějiny pražské arcidiecéze v datech.Praha:ZVON.1993.80-7113-079-6.d6/7.;
8002 Kibaľčič, Valentin.Kresby náboženské. Príručky k vyučovaniu náboženstva. 24 kresieb..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-20.;
8003 Kihn, Heinrich.Erganzungen zu Mohler's symbolik.:.1889..BZ-55.;
8004 Kilian.Esperanto.:.1948..BS-55.;
8005 Killian, Hans.Za nami je len BOH. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3.d7/4.;
8006 Kincl, Jaromír.Dicta et regulae iuris aneb právnické mudrosloví latinské.Praha:Universita Karlova.1990.80-7066-316-2.d8/3_CZ1950_1990.;
8007 Kindernay, Miroslav.Slovo Božie. Cesta k Ježišovi.Banská Bystrica:Nadácia Pomoc ohrozenej mládeži.1994..BS-146.;
8008 Kipling, Rudyard.Kim a iné prozy.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..KNC.;
8009 Kipling, Rudyard,1865-1936.Obrázky z Indie /.V Praze ::F. Šimáček,.1896..CZ_1900.;
8010 Kipling, Rudyard,1865-1936.Z knihy džungle.Trenčín ::s.n.,.1948..BS-160.;
8011 Kirch, Conradus, SJ.Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae.Freiburg:.1914..C17/4b.;
8012 Kirch, Conradus, SJ.Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae.Freiburg:.1914..C31/1a.;
8013 Kirche in Not/Ostpriesterhilfe.Die ukrainische katholische Kirche.München ::Kirche in Not/Ostpriesterhilfe,.1989..d11/5.;
8014 Kirchgässner, Ernst.Worauf sollen wir warten? :.Paderborn ::Verlag Bonifacius-Druckerei,.1965..d11/2a.;
8015 Kirsch, Johann Peter.Kirchengeschichte.:.1931..d12/1a.;
8016 Kirschii, Adami Friderici.Cornu copiae linguae latinae et germanicae selectum.:.1775..C13/5a.;
8017 Kiss, Albin.A kozépkor szelleme.Budapešť:.1911..BZ-35.;
8018 Kiss, János.A katholikus Magyarország.:.1902..C14/6.;
8019 Kiss, János.Bolcseleti folyóirat.Budapešť:.1895..d18/6b.;
8020 Kiss, János.Isten megismerése a látható világból.Budapešť:.1909..BZ-32.;
8021 Kiss, Mihály.A meliánus gnatereth paisának meg-rontója .Budapešť:.1799..C19/1a.;
8022 Kišiday, F..Homílie - A.:.1975..SAM1/b.;
8023 Kišiday, F..Homílie - A.Jarovce:.1984..SAM1/b.;
8024 Kišiday, F..Homílie - B.Jarovce:.1982..SAM1/b.;
8025 Kišiday, F..Homílie - B.Jarovce:.1982..SAM1/b.;
8026 Kišiday, F..Homílie - B.Jarovce:.1982..SAM/6.;
8027 Kišiday, F..Homílie - C.Jarovce:.1977..SAM1/b.;
8028 Kišiday, F..Homílie - C.Jarovce:.1980..SAM1/b.;
8029 Kišiday, F..Homílie 1971.:.1971..SAM1/b.;
8030 Kišiday, F..Kázne.Bardejov:.1965..d9/1_KNAZI.;
8031 Kišiday, František A..Základná bohoveda..Bratislava ::LÚČ,.1990..BS-76.;
8032 Kišiday, František Alexander.Homílie - B.Jarovce:.1979..SAM1/b.;
8033 Kišiday, František Alexander.Homílie - B.Jarovce:.1979..SAM1/a.;
8034 Kišiday, František Alexander.Homílie C - cyklus 1973 - 1974.Bratislava-Jarovce:.1973?..d9/1_KNAZI.;
8035 Kišiday, František Alexander.Kresťanstvo.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1984..BS-19.;
8036 Kišiday, František Alexander.Náboženstvo.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..BS-75.;
8037 Kišiday, František Alexander.Náboženstvo.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..BS-19.;
8038 Kišiday, František Alexander.Základná bohoveda 1-2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1980..BS-76.;
8039 Kišiday, František Alexander.Základná bohoveda 1-2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1980..BS-76.;
8040 Kišiday, František Alexander.Základná bohoveda II. diel.Prešov:GBF Prešov.1991..BS-76.;
8041 Kizling, Ján.Nižný Hrabovec 1357-1997.Nižný Hrabovec:Obec Nižný Hrabovec .1997..BS-118.;
8042 Klára Inovecká.Od Krišnu ku Kristovi.:Edícia Mladí mladým.1990??..BS-73.;
8043 Klára, Jarunková.Tulák.:Mladé letá.1979..d3/7_SK1950_1990.;
8044 Klas, Peter,1904-1993.Svetlo pod halenou /.Cleveland ::Prvá katolícka slovenská jednota,.1974..USA.;
8045 Klaus, Georg,1912-1974.Philosophisches Wörtebuch.Leipzig ::Bibliographisches Institut,.1965..d13/2.;
8046 Klaus, Joseph Janaz.Predigten aus alle sonn und jesttage des kirchenjahres.Freiburg:.1858..C17/3a.;
8047 Klčo, Jozef.Cantabo.:.1944..d15/4_SK1920_1950.;
8048 Klčo, Jozef.Čo sa, ľud môj, robí s tebou?.Zvolen:vl.n..1940..d15/4_SK1920_1950.;
8049 Klčo, Jozef.Fakľový pochod večných právd. I., II. diel.Horné Lefantovce - Zvolen:.1938..d15/3_SK1920_1950.;
8050 Klčo, Jozef.Flectamus Genua.:.1941..BS-167.;
8051 Klčo, Jozef.Flectamus Genua.:.1941..d15/4_SK1920_1950.;
8052 Klčo, Jozef.Flectamus Genua.:.1941..BS-152.;
8053 Klee, Joan. Martini.Breviariolum actuum sanctorum exercitando et verrendo spiritui singulis in dies singulos reflexionibus .:.1752..C16/5a.;
8054 Klein, Jeno.Peszach torvényei.:.1927..d18/2a.;
8055 Klein, Terrance Wayne.The transcendence of language meaning in Wittgenstein and Rahner.Rím:.1999..d18/5.;
8056 Kleist, Ewald von.Auffallende Erscheinungen an dem Christusbilde von Limpias.Kirnach-Villingen, Baden ::Verlag der Weisenanstalt (Schulbrüder),.1921..d12/1b.;
8057 Klesová, Albína.Požehnaná neha.. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1997.80-7165-094-3.BS-123.;
8058 Klesová, Albína.Sviatosť lásky.Bardejov:Grafotlač.2004.80-968263-1-X.BS-123.;
8059 Kleutgen, Iosepho.Ars dicendi priscorum potissimum praeceptis et exemplis.:.1871..BZ-4.;
8060 Klíma, Ivan, 1931- - autor.Soudce z milosti.:Praha :.2002.80-200-0972-8.d6/5.;
8061 Klíma, Josef.Lidé Mezopotámie.:Orbis.1976..d8/1_CZ1950_1990.;
8062 Klíma, Otakar.Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny.Praha:Čs.akademie věd.1956..d8/4_CZ1950_1990.;
8063 Kliman Andrej.Náš nezabudnuteľný Dr. Štefan Moyses.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1969..BS-17.;
8064 Kliman, A..Katolíci vo víre dnešného života.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..SSV1950.;
8065 Kliman, Andrej.Kristus a dnešný človek.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1934..BS-217.;
8066 Kliman, Andrej.Podrobná vierouka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950.;
8067 Kliman, Andrej.Podrobná vierouka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950.;
8068 Kliman, Andrej.Podrobná vierouka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950.;
8069 Klimke, August.Unsere Sehnsucht.Kempten ::Jos. Kösel\'sche Buchhandlung,.1917?..d12/1b.;
8070 Klisz M..Fermentum, Texty pro homiletiku a kněžskou spisritualitu, číslo 1/1994-95.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..PS-03.;
8071 Klisz Miloslav Mons..Homiletický sborník, cyklus B.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..BS-122.;
8072 Klisz, Miloslav.Fermentum 1994-95.:.1995..PS-33.;
8073 Klisz, Miloslav.Fermentum 1994-95.:.1995..PS-02.;
8074 Klisz, Miloslav.Fermentum 1995-96.:.1995..PS-02.;
8075 Klisz, Miloslav.Fermentum 1996-97.:.1997..PS-30.;
8076 Klisz, Miloslav.Fermentum 1996-97.:.1997..PS-02.;
8077 Kližan, Jozef, SVD.S pomocou Božieho Slova v Indonézii.Nitra:SBS.1990.80-85223-04-X.BS-153.;
8078 Klobuschitzky, Paul.Die vornehmsten wahrheiten der naturluhen religion.Budapešť:.1829..C17/3a.;
8079 Kloecker, Alfons.Jesus spricht zu seinen Priestern.Rottweil/a.N.:Emmanuel-Verl..1939..d11/1a.;
8080 Klofáč, Jaroslav.Současná empirická sociologie.Praha:Orbis.1959..BS-124.;
8081 Klostermann, Ferdinand,1907-1982.Priester für morgen.Innsbruck ::Tyrolia,.1970..d13/1.;
8082 Klostermann, Karel.Ecce Homo !.Praha:Vyšehrad.1971..VSH.;
8083 Klostermann, Karel,1848-1923.V srdci šumavských hvozdů :.Praha ::Vyšehrad,.1950..VSH.;
8084 Kľučár, Michal (1920-1988).Traja košickí mučeníci.Košice:.1983..SAM/5.;
8085 Klug.Die schule Gottes.:.1922..d11/4a.;
8086 Klug J..Boží Slovo a Boží Syn.:.1914..d10/4b_CZ1900_1920.;
8087 Klug, Ignaz.Otázky životní.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví G. Francl,.1913..BS-173.;
8088 Klug, J..Apologetische ubbandlungen. Gottes wort und gottes sohn.Paderborn:.1913..C20/4b.;
8089 Klug, J..Die emigen quellen.:.1916..C16/5b.;
8090 Klug, J..Lebensbeherrschung und lebensdienst.Paderborn:.1920..C17/4b.;
8091 Klusák, Karel,(1886-1976).Soubor moderní lyriky pro VIII. třídu gymnasií klasických, reálných a ref. reálných :.V Brně ::Nová brána jazyků,.1939..BS-74.;
8092 Klutschak, Franz.Bohemia, ein unterhaltungsblatt.Praha:.1844..C19/3.;
8093 Kluz Wladyslaw.Evanjelium a človek.:.1970?..SAM/4.;
8094 Kluz, Wladyslaw.Světlo a stín.Praha:ZVON.1991.80-7113-044-3.d7/1.;
8095 Kluz, Władysław(1925-1995)..Dobry jak chleb ... :.Kraków ::nakł. SS [Sióstr] Albertynek,.1989..BZ-1.;
8096 Kmec.Myšlienky na nedeľu I..Košice:Casp.2005.80-969317-1-7.BS-180.;
8097 Kmec, Vojtech.Spoločne do života.:samizdat.1965?..BS-152.;
8098 Kmec, Vojtech.Spoločne do života.:samizdat.1965?..BS-159.;
8099 Kmeť, Andrej.Hodinky o nepoškvrnenom počatí najčistejšej P. Marie.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1929..BS-217.;
8100 Kmeť, Andrej.Svätý Škapulár, alebo, Poučná a modlitebná príručná knižočka pre údov slávneho Braterstva preblahosl. Panny Marie Karmelskej. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1909..SSV1950.;
8101 Kmeťko, Karol.Kristovým bojovníkom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950.;
8102 Kmeťko, Karol.Kristovým bojovníkom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-164.;
8103 Kmeťko, Karol.Kristovým bojovníkom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-92.;
8104 Kmeťko, Karol.Kristus, náš vodca z nešťastia a biedy.Trnava:Prípravný výbor 1. celoštátneho katolíckeho kongresu v Prahe v SSV.1935..BS-109.;
8105 Kmeťko, Karol.Svetové misie II. zväzok.Nitra:.1942..d15/6_SK1920_1950.;
8106 Knauer, Vincenz.Grundlinien zur aristotelisch-thomistichen Psychologie /.Wien ::Konegen,.1885..BZ-43.;
8107 Knecht, Friedrich.Praktischer kommentar zur biblischen geschichte.:.1882..C21/2b.;
8108 Knecht, Friedrich.Praktischer kommentar zur biblischen geschichte.:.1882..BZ-56.;
8109 Knězek, Libor.Encyklopédia literárnych diel.Bratislava:Obzor.1989.80-215-0010-7.d1/4_ENCYKLOPEDIE.;
8110 Knie, Ferdinand.Geistesblitze :.Paderborn ::Bonifacius-Druckerei,.1887..d12/1a.;
8111 Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae pars 2. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.1995.80-88696-07-0.d7/3.;
8112 Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae pars 2. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.1995.80-88696-07-0.BS-148.;
8113 Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae pars 2. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.1995.80-88696-07-0.BS-161.;
8114 Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae pars 2. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.1995.80-88696-07-0.BS-120.;
8115 Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae. Pars 1. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta:Bratislava.1993.80-88696-02-X.BS-148.;
8116 Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae. Pars 1. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta:Bratislava.1993.80-88696-02-X.d7/3.;
8117 Kniesová, Mária.Lingua Latina. Pars I.. Rímskokat.bohosl.fak.UK:Bratislava.1996.80-88696-12-7.BS-120.;
8118 Kniesová, Mária.Lingua Latina. Pars I.. Rímskokat.bohosl.fak.UK:Bratislava.1996.80-88696-12-7.BS-161.;
8119 Knittl, Jaroslav.Promluvy k věřícím i nevěřícím :.Nové Město nad Metují ::Signum unitatis,.1991..BS-122.;
8120 Knockaert, André - autor.15 dní s Kateřinou Sienskou.:Brno :.1998.80-85319-83-7.BS-161.;
8121 Knoch, Otto,1926-1993.Der Brief des Apostels Jakobus.Düsseldorf ::Patmos,.1964..d18/4b.;
8122 Knurová, Karla.Christus medicus? /Byl Kristus lékařem?/.Praha:.1924..d9/4b_CZ1920_1950.;
8123 Knut, Hamsun.Edevart.:Slovenský spisovateľ.1968..SPKK.;
8124 Kocián Václav.Devin grad.Bratislava:Združenie Živá Voda Turzovky.2007..BS-220.;
8125 Kocián, Václav.Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Zvolen:Jas.2000.80-88795-74-5.BS-215.;
8126 Kocián, Václav.Svetlo zo Solúna. Zvolen:Jas.2006.80-89219-06-3.BS-142.;
8127 Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska "Srdca" Európy 1: kritická situácia, východiská a vízia Jána Pavla II. o úlohe S. Zvolen:Jas.2003.80-88795-91-5.BS-180.;
8128 Kockelmann, Paul.Zerrissen ist die Schlinge.:.1965..d18/4b.;
8129 Kočanová, Mária.Zlomená vetvička renesancie.:.1937..BS-38.;
8130 Kočík, Jozef, SDB.Dynamická psychológia.Košice:.1999..BS-69.;
8131 Kočík, Jozef, SDB.Dynamická psychológia.Košice:.1999..BS-155.;
8132 Kočík, Jozef, SDB.Filozofický a teologický pohľad na dynamickú psychológiu. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského:Košice.1998.80-7165-136-2.BS-116.;
8133 Kočík, Jozef, SDB.Kozmológia.Košice:.2000..BS-68.;
8134 Kočiš Jozef.Neznámy Jánošík.Martin:Vydavateľstvo osveta.1986..d3/5_SK1950_1990.;
8135 Kögl, Ferdinand,1890-1956.Die fröhliche Freundlichkeit.Wien ::F. Spiedel\'sche Verlagsbuchhandlung,.1946..d11/1b.;
8136 Kohl, Max.Physikalische apparate.:.1904..d18/3.;
8137 Köhler, Friedrich.Französisch-Deutsches und Deutsch-französisches Taschen-Wörterbuch.Leipzig ::P. Reclam jun.,.1900..d12/2b.;
8138 Kohler, H..Unleitung fur praktische seelforger am kranzen und sterbebette.Mainz:.1795..C19/5a.;
8139 Kohout, František,1868-1942.České drahokamy v koruně Královny nebeské :.V Hradci Králové ::Polit. družstvo tisk.,.1911..BS-200.;
8140 Kohout, Philipp.Das Leiden Jesu Christi und die Sünde :.Linz ::Verlag von Qu. Haslinger,.1890..BZ-50.;
8141 Kohút, Leo.Tu bola kedysi ulica....Bratislava:Vydavateľstvo Q111.2004.80-89092-11-X.d15/2a.;
8142 Kohút, Leo.Tu bola kedysi ulica....Bratislava:Vydavateľstvo Q111.2004.80-89092-11-X.d6/6.;
8143 Koch, Anton.Erganzungswerk.:.1950..d11/2a.;
8144 Koch, Anton.Teil 5: Leben mit Gott. Teil 6: Das Leben in der Gemeinschaft.Freiburg im Breisgau:Herder.1938..d11/2a.;
8145 Koch, Anton,1898-1978.Homiletisches Lehrwerk :.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung,.1941..d11/2a.;
8146 Koch, Anton,1898-1978.Homiletisches Quellenwerk :.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung,.1938..d11/2a.;
8147 Koch, Anton1926-.Homiletisches Quellenwerk :.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung,.1937..d11/2a.;
8148 Koch, Anton1926-.Homiletisches Quellenwerk :.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung,.1939..d11/2a.;
8149 Koialowicz, Casimiro.Modi LX sacrae orationis varie formandae.:.1662..C12/2b.;
8150 Kojnok, Eduard.Cirkevné dejiny.:.1980?..SKRIPTA_3.;
8151 Koláček, Josef.Magnificat z Nového světa. Řím:Křesťanská akademie.1977..BS-33.;
8152 Koláček, Josef, 1929- - autor.Kapka krve :.:Brno :.1991.80-85247-19-4.d6/2.;
8153 Kolář, František.Velebí duše má Hospodina!.:.1930..d17/5a_CZ1920_1950.;
8154 Kolář, František,1865-1946.Mariánské svátky :.V Přerově ::Společenské podniky,.1946..BS-219.;
8155 Kolář, František,1865-1946.Venite, adoremus ... :.V Přerově ::Společenská knihtiskárna,.1935, [na obálce] 19..d9/5a_CZ1920_1950.;
8156 Kolcun, M. - Jiroušek, A..Potulky mestom Košice.Košice:.2014.978-80-88900-73-3.d2/5_FOTOGRAFIE.;
8157 Kolektív katolických teologu.Věda života.Praha:Nakladatelství Řád.1991..d6/2.;
8158 Kolektív katolických teologu.Věda života.Praha:Nakladatelství Řád.1991..BS-217.;
8159 Kolektív katolických teologu.Věda života.Praha:Nakladatelství Řád.1991..d6/5.;
8160 kolektív prekladateľov - preklad; ; Z iné orig. prel. kolektív prekladateľov.Nová zmluva a žalmy.:Slovenská evanjelická cirkev A.V..1984..BIBSK.;
8161 kolektív prekladateľov - preklad; ; Z rus. orig. prel. kolektív prekladateľov.Ruské kvety zla.:BELIMEX.2005.80-89083-78-1.d6/5.;
8162 Kolinovics, Gabrielis.Chronicon templariorum.Budapešť:.1789..C17/4b.;
8163 Kolísek Alojz.František Víťazoslav Sasinek.:.1930..BS-55.;
8164 Kolísek, Alois.František Víťazoslav Sasinek.Skalica:n. mesta Skalice.1930..BS-41.;
8165 Kolísek, Karel,1872-1947.Do Karthaga :.V Brně ::K. Kolísek,.1930..d17/1b_cz1920-1950.;
8166 Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 71, č. 1-10, 1990.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..p1/5a.;
8167 Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 71, č. 1-10, 1990.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..PS-04.;
8168 Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 72, č. 1-10, 1991.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991..p1/5a.;
8169 Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 73, č. 1-10, 1992.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992..p1/5a.;
8170 Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 74, č. 1-10, 1993.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993..p1/3a.;
8171 Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 75, č. 1-10, 1994.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994..p1/6.;
8172 Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 75, č. 1-10, 1994.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994..PS-46.;
8173 Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 76, č. 1-10, 1995.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995..p1/6.;
8174 Kollár, Jan.Vlastenec.:Matica slovenská.1952..HK.;
8175 Kollár, Martin.Legenda čili čítanie o swätých a wywolených Božích. Časť III..:.1887..C14/2b.;
8176 Kollár, Martin.Legenda, čili, Čítanie o Swätých a Wywolených Božích. Časť III..Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1887..SSV1950.;
8177 Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XL. (1911).Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1911..p1/5b.;
8178 Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XLI. (1912).Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1912..p1/5b.;
8179 Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XLIV. (1915). Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1915..PS-01.;
8180 Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XLVI. (1917). Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1917..PS-33.;
8181 Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XLVI. (1917). Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1917..BS-10.;
8182 Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XLVII. (1918). Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1918..PS-33.;
8183 Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XLVII. (1918). Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1918..BS-09.;
8184 Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XXXIX. (1910). Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1910..PS-31.;
8185 Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XXXVII. (1908). Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1908..PS-44.;
8186 Kollár, Martin.Slovensko 001. Obrazová správa o stave krajiny. .Bratislava :Inštitút pre verejné otázky.2001.80-88935-25-3.BS-66.;
8187 Kollár, Martin.Srdce k Bohu.Trnava:Spol. sv. Vojtecha,.1921..C14/4b.;
8188 Kollárová, Eva.Nižná slovom a obrazom. Peter Huba:Dolný Kubín.1994.80-967023-7-8.d2/5_FOTOGRAFIE.;
8189 Kollonicz, Leopoldo.Eminentissime, ac reverendissime princeps.Trnava:.1700?..C17/6.;
8190 Kolping, Adolf.Két konyv a katholikus legényegyletrol.:.1887..BZ-39.;
8191 Kolumban Marmion1858-1923)..Zjednoczenie z Bogiem.Poznań [etc.] ::Księgarnia św. Wojciecha,.1961...d18/4b.;
8192 Koma, Štefan.Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .1999.80-968232-4-8.d6/6.;
8193 Komárek, František,nar. 1876.Kázání májová :.Praha ::Kotrba,.1917..d10/4a_CZ1900_1920.;
8194 Komárek, František,nar. 1876.Kázání na všecky neděle a zasvěcené svátky, různé řeči příležitostné a cyklus postních kázání :.Ve Dvoře Král. ::nákl. vlastním,.1928, [spr. 1929..d9/4b_CZ1920_1950.;
8195 Komárek, František,nar. 1876.Kázání na všecky neděle a zasvěcené svátky, různé řeči příležitostné a cyklus postních kázání :.Ve Dvoře Král. ::nákl. vlastním,.1928, [spr. 1929..d9/4a_CZ1920_1950.;
8196 Komárek, František,nar. 1876.Utrpení a kříž Pána Ježíše :.České Budějovice ::Nákladem vlastním,.1926..BS-167.;
8197 Komenského evangelická bohoslov. fakulta v Praze.Spisy apoštolských otcu.Praha:Edice Kalich v Ústrředním církevním nakladatelství.1986..KALICH.;
8198 Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska.Učebné osnovy náboženskej výchovy rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho náboženstva pre 5. - 9. ročník základných škôl.Bratislava:LUC.2002.80-7114-382-0.BS-122.;
8199 Komorová, Mariana.Sklenená ovečka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-091-2.d7/3.;
8200 Kompánek, Anton.Apoštolát sv. Cyrila a Metoda alebo Sjednotenie Slovanov vo viere.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1927..BS-167.;
8201 Kompánek, Jozef.Pútnická cesta do Ríma z príležitosti 50-ročného kňazského Jubileuma Jeho Svätosti Pápeža Leva XIII. roku 1887 konaná a opis pamätnosti wečného mesta Ríma. Trnava - Viedeň:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1891..SSV1950.;
8202 Kon, Igor\' Semenovič,1928-2011.O priateľstve.Bratislava ::Pravda,.1983..d3/5_SK1950_1990.;
8203 Konček Emil.Pamiatky - nehnuteľné - Východoslovenského kraja v štátnych zoznamoch.Prešov:Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody.1966..BS-158.;
8204 Kondor,P.L..Zustaň matkou.rím:Velehrad- Křěstanská akademie.1981..BS-126.;
8205 Konečný, Anton.Liturgický spev na bohosloveckej fakulte.Košice:.1999..BS-156.;
8206 Konečný, Anton.Liturgický spev na bohosloveckej fakulte.Košice:.1999..BS-70.;
8207 Konečný, Anton.Liturgický spev na bohosloveckej fakulte.Košice:.1999..d1/7.;
8208 Konečný, Anton.Liturgický spev na bohosloveckej fakulte.Košice:.2002..BS-69.;
8209 Konečný, Anton.Liturgický spev na Teologickej fakulte.Košice:TF KU v Ružomberku.2004..BS-155.;
8210 Konečný, Anton.Liturgický zmysel omšových spevov. Úvodný spev. Spev na prípravu obetných darov. Spev na príjímanie. Vianočné a veľkonočné obdobie.. Vienala:Košice.2000.80-88922-33-X.d7/2.;
8211 Konečný, Anton.Princípy liturgie.:.2006..BS-155.;
8212 Konečný, Anton.Teológia liturgie.:.2006..BS-155.;
8213 Konečný, Filip.Voj andělský.:.1891..C13/5b.;
8214 Konečný, Filip Jan,1862-1928.Mudrosloví života /.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví (G. Francl),.1893..CZ_1920.;
8215 Konečný, Filip, OP.Svatý Dominik.Praha:Kuncíř.1921..d9/4b_CZ1920_1950.;
8216 Konečný, Fr.Filip.Svatá Kateřina Sienská, panna ze třetího řádu sv. Dominika :.V Praze ::Francl,.1888..C14/5b.;
8217 Konečný, Guala OP.Ruže Dominikánská, r. 15.Praha:.1902..p1/5b.;
8218 Konference vyšších řeholních představených České republiky.Zasvěcený život ve světle reformy ll. VATIKÁNSKEHO KONCILU.Olomouc:MCM.1997..d7/3.;
8219 Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X.BS-24.;
8220 Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X.BS-214.;
8221 Konferencia biskupov Slovenska.Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-695-4.BS-217.;
8222 Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0.BS-120.;
8223 Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Direktórium o ľudovej zbožnosti. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.2005.80-7162-547-7.d6/6.;
8224 Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Inter Oecumenici. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-337-7.BS-115.;
8225 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve. Banská Bystrica:BÚ.1996.80-967545-3-X.BS-141.;
8226 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.BS-144.;
8227 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.BS-155.;
8228 Kongregácia pre katolícku výchovu.Nové povolania pre novú Eúropu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-234-6.BS-112.;
8229 Kongregácia pre katolícku výchovu.Pokyny na formovanie budúcich kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-279-6.BS-113.;
8230 Kongregácia pre katolícku výchovu.Základný poriadok pre formovanie trvalých diakonov. Direktórium pre službu a život trvalých diakonov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-406-3.BS-115.;
8231 Kongregácia pre klérus.Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v cirkvi a vo svete. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-262-1.BS-113.;
8232 Kongregácia pre klérus.Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v cirkvi a vo svete. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-262-1.BS-141.;
8233 Kongregácia pre klérus.Eucharistická poklona za posvätenie kňazov a duchovné materstvo. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-792-0.BS-142.;
8234 Kongregácia pre klérus.Všeobecné katechetické direktorium.Bratislava:Don Bosco.1992.80-85405-02-4.BS-140.;
8235 Kongregácia pre náuku viery.Nektere pohledy na kresťanskou meditaci.:.1990..BS-148.;
8236 Kongregácia pre náuku viery.Nektere pohledy na kresťanskou meditaci.:.1990..BS-59.;
8237 Kongregácia pre vieroučné otázky.Dokumenty o teológii oslobodenia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..BS-129.;
8238 Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..BS-211.;
8239 Konn Jozef.Nerob to.:.1944..BS-141.;
8240 Konn Jozef.Nerob to.:.1944..BS-183.;
8241 Konopásek, Jaroslav Jan,1883-1934.Řeckolatinská předloha Blahoslavova Nového zákona :.V Praze ::[s. n.],.1932..d9/5b_CZ1920_1950.;
8242 Konstantin Miklík.Zjevení svatého Jána.:Marierosa Junova.1947..BS-178.;
8243 Konzal, Václav.Souvislosti 1993.Praha:Zvon.1993..p2/1b.;
8244 Kop, František.Praha šest set let církevní metropolí.Praha:ČAT.1944..d9/5b_CZ1920_1950.;
8245 Kopáčiková, Dagmar.Psychologické, sociálne a informačné dimenzie v systémovom riešení prevencie drogových závislostí.:.2005..d7/4.;
8246 Kopal Josef.Dějiny francouzské literatury.:.1949..d17/4b_CZ1920_1950.;
8247 Kopler, Leopold.Náboženstvo a politika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..SSV1950.;
8248 Kopler, Leopold.Náboženstvo a politika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..BS-50.;
8249 Kopler, Leopold.Theologisch-praktische quartalschrift.:.1926..BZ-56.;
8250 Kopp, Joseph.Teilhard de Chardin /jeho život a dielo/.:.1970?..SKRIPTA_4.;
8251 Koppová, Johanna.Starý Zákon.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-466-0.d6/4.;
8252 Kopsz, Joannem.Presbyter dioecesis sabariensis in synodali examine.:.1855..C14/2b.;
8253 Kopsz, Joannes.Jus ecclesiasticum commune.:.1858..C12/3a.;
8254 Kopta Josef.Několik příběhu ze života blázna Padrnose.:.1935..BS-36.;
8255 Korba, Emil.Blahovistnik r. VII. (1971).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1971..d18/3.;
8256 Korba, Emil.Gréckokatolícky liturgikon ; Emil Korba.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..SSV1990.;
8257 Korba, Emil.Slovo r. IV. (1972).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava.1972..d16/5.;
8258 Korba, Emil.Slovo r. VI. (1974).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava.1974..d16/5.;
8259 Korba, Emil.Slovo r. VII. (1975).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava.1975..d16/5.;
8260 Korba, Emil.Slovo r. VIII. (1976).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava.1976..d16/5.;
8261 Korba, Emil.Slovo r. X. (1978).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava.1978..d16/5.;
8262 Kordoš, Gustáv.Niečo o našom ovocí, jeho ustrojení, výzore a upotrebení.Martin:.1911..d15/2b_SK1900_1920.;
8263 Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).Rok nad posolstvom.:.1988..d9/1_KNAZI.;
8264 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cesty k živej viere. Ont.- neuvedené]:Dobrá kniha.1982.0-920150-55-1.BS-99.;
8265 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev uprostred problémov. Niekoľko pohľadov.Bratislava:.1987..d9/1_KNAZI.;
8266 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2.d9/1_KNAZI.;
8267 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Duchovné cvičenia vo Vatikáne.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-223-9.BS-133.;
8268 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Duchovné cvičenia vo Vatikáne.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-223-9.d7/4.;
8269 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Evanjelium - zážitok novosti.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-161-5.d9/1_KNAZI.;
8270 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ježiš evanjelií.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-126-7.d9/1_KNAZI.;
8271 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ježiš zďaleka a zblízka.Bratislava:Archa.1990.80-7115-002-9.d9/1_KNAZI.;
8272 Korec, Ján Chryzostom, SJ.K manželstvu a rodine.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-008-2.d9/1_KNAZI.;
8273 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kristov kňaz.:.1980??..d9/1_KNAZI.;
8274 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kristus včera a dnes.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-183-6.d9/1_KNAZI.;
8275 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.BS-210.;
8276 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.BS-143.;
8277 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.BS-214.;
8278 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.BS-133.;
8279 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.BS-126.;
8280 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5.d9/1_KNAZI.;
8281 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O poslaní kňaza.Bratislava-Nové mesto:.1996.80-85487-45-4.BS-121.;
8282 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O spáse v Kristovi.:Bratislava.1985..BS-60.;
8283 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O spáse v Kristovi.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-162-3.d9/1_KNAZI.;
8284 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O tajomstvách a Zjavení.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-098-8.d9/1_KNAZI.;
8285 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.d9/1_KNAZI.;
8286 Korec, Ján Chryzostom, SJ.S úctou voči dejinám.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-097-X.d9/1_KNAZI.;
8287 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4.BS-120.;
8288 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4.BS-110.;
8289 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4.d9/1_KNAZI.;
8290 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Tajomstvo Ježišovho vzkriesenia.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-334-0.d9/1_KNAZI.;
8291 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Cambridge:Dobrá kniha.1983.0-920150-96-9.d9/1_KNAZI.;
8292 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava ::LÚČ,.1990..BS-110.;
8293 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-013-9.d9/1_KNAZI.;
8294 Korec, Jozef.Cirkevné rečníctvo /Homiletika/.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..BS-197.;
8295 Kormoczy, Imre.Korkérdések.:.1867..BZ-17.;
8296 Körper, Karol.Duchovný pastier r. 16, č. 1-10, 1935.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..PS-30.;
8297 Körper, Karol.Kultúra r. I. (1926).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1926..p1/5a.;
8298 Körper, Karol.Kultúra r. I. (1926).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1926..p2/1a.;
8299 Körper, Karol.Kultúra r. III. (1931).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..PS-16.;
8300 Körper, Karol.Kultúra r. IV. (1932).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1932..p2/1b.;
8301 Körper, Karol.Kultúra r. V. (1933).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..p2/7.;
8302 Körper, Karol.Kultúra r. V. (1933).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..PS-41.;
8303 Körper, Karol.Kultúra r. VI. (1934).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1934..p2/1a.;
8304 Körper, Karol.Kultúra r. VII. (1935).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..p2/1.;
8305 Körper, Karol.Prameň z Boha.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..C33/5.;
8306 Körper, Karol.Prameň z Boha.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..C33/5.;
8307 Korper, Karol.Prednášateľ 1937.:.1937..PS-08.;
8308 Korper, Karol.Prednášateľ 1938.:.1938..PS-08.;
8309 Körper, Karol.Z Bratislavy do Chicaga.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..SSV1950.;
8310 Körper, Karol.Z Bratislavy do Chicaga.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..SSV1950.;
8311 Korponay, János.Monographiája. I. zošit.:.1866..BZ-3.;
8312 Korponay, János.Monographiája. II. diel. I. zošit.:.1871..BZ-3.;
8313 Korponay, János.Monographiája. II. diel. II. zošit.:.1875..BZ-3.;
8314 Korponay, János.Monographiája. IV. zošit.:.1866..BZ-3.;
8315 Korponay, János.Monographiája. IX. zošit.:.1866..BZ-3.;
8316 Korponay, János.Monographiája. V. zošit.:.1866..BZ-3.;
8317 Korponay, János.Monographiája. VI. zošit.:.1866..BZ-3.;
8318 Korponay, János.Monographiája. VII. zošit.:.1866..BZ-3.;
8319 Korponay, János.Monographiája. VIII. zošit.:.1866..BZ-3.;
8320 Korponay, János.Monographiája. X. zošit.:.1870..BZ-3.;
8321 Korponay, János.Monographiája. XI. zošit.:.1870..BZ-3.;
8322 Korponay, János.Monographiája. XII. zošit.:.1870..BZ-3.;
8323 Korponay, János.Monographiája. XIII. zošit.:.1871..BZ-3.;
8324 Korponay, János.Monographiája. XIV. zošit.:.1871..BZ-3.;
8325 Korponay, János.Monographiája. XV, XVI. zošit.:.1871..BZ-3.;
8326 Kortholti, Christiani.Ecclesiastica novi testamenti.Hamburg:.1708..C16/1a.;
8327 Koruna, Bernard S..Cisterciáci : k 850.jubileu trvání cisterciáckého řádu a k 805. výročí jeho uvedení do českých zemí.Horní Dvořiště:Farní úřad.1948..BS-137.;
8328 Kossak-Szczucka, Zofia.Bez zbrane. Sväzok 1..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..SSV1950.;
8329 Kossak, Zofia(1889-1968)..Błogosławiona wina.Warszawa ::\"Novum\" : na zlec. OMI [Oblatorum Beatae Mariae Virginis Immaculatae],.1989..d18/1b.;
8330 Kossaková, Zofja.O Kristovu korunu. I., II., III., IV. diel.Praha :Vyšehrad,.1937..VSH.;
8331 Kossaková, Žofia.Úmluva.Praha:LD.1967..d8/3_CZ1950_1990.;
8332 Kossey, Pavol..Apoštolské hnutia laikov Katolíckej cirkvi na Slovensku. Jas:Zvolen.1995.80-88795-09-5.BS-92.;
8333 Kosteľnyk Havryjil.Apoštol Peter a rímski pápeži alebo dogmatické základy pápežstva.:Pravoslávna cirkev na Slovensku.1931..BS-143.;
8334 Köster, Wilhelm.Kriticky myslieť. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-100.;
8335 Köster, Wilhelm.Kriticky myslieť. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-102.;
8336 Kostra, Jan.Básne.:Slovenský spisovateľ.1961..d3/7_SK1950_1990.;
8337 Kostra, Ján,.Moja rodná.V Turčianskom Sv. Martine:Matica slovenská.1944..d15/6_SK1920_1950.;
8338 Košč, Stanislav.Pripravme cestu.. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-64-3.BS-214.;
8339 Košická diecéza.Schematismus cleri dioecesis Cassoviensis ad annum Jesu Christi 1915.:.1915..SCHEMATIZMY.;
8340 Košík, Béda Filip, OFM.Regula tretieho rádu Serafínského Otca sv. Františka z Assisi.Bratislava ::Provincia Marian,.1919..d15/2b_SK1900_1920.;
8341 Košík, Béda Filip, OFM.Regula Tretieho Rádu Serafínskeho Otca sv. Františka z Assisi.Bratislava:Provincia Salvatoriánska.1927..d15/3_SK1920_1950.;
8342 Košík, Ľudovít.Z duchovného dedičstva Skalice. [Reprografia]:[Bratislava].1996.80-85594-03-X.BS-151.;
8343 Košík, Vojtech.Marianské pútnické miesta na Slovensku.Námestovo:Štúdio F.1992.80-85705-00-1.BS-222.;
8344 Košta, Jozef.Sociológia.:Ekonóm.1996.80-225-0769-5.SKRIPTA_2.;
8345 Košťál, Anton.Taliansko-slovenský a slovensko-taliansky slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1972..d1/2_SLOVNIKY.;
8346 Koštial, Vladimír.Spišská Nová Ves.Bratislava:Obzor.1968..d2/5_FOTOGRAFIE.;
8347 Kotalík, František.Země pozemského putování Ježíšova.:Praha : Čes.katolická Charita.1989..ČKCH.;
8348 Kotalík, František,1917-1993.Prvních jedenáct kapitol Genese :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1966..BS-196.;
8349 Kotalík, František,1917-1993.Všeobecný úvod do Písma svatého Starého zákona :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..SKRIPTA_1.;
8350 Kotalík, František,1917-1993.Všeobecný úvod do Písma svatého Starého zákona :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..BS-198.;
8351 Kotecki, Dariusz.Con Gesu nella barca.:.1999..BZ-24.;
8352 Kotvan Imrich.Bernolákovci.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..BS-59.;
8353 Kotvan, Imrich,(1910-1984).Inkunábuly v Košiciach, v Jasove a v Spišskej kapitule.Košice ::Štátná vedecká knižnica v Košiciách,.1967..BS-89.;
8354 Kotzebue, Augusto.I distratti.Miláno:.1931..BZ-30.;
8355 Koudelka, Vladimir, OP.Gebetshaltungen des heiligen Dominikus.:.1997..d18/2b.;
8356 Koukl, Josef,(1926-2010).Theologia moralis..Praha ::CMBF,.1976..SKRIPTA_4.;
8357 Kouřil, Jaroslav.Etika všeobecná :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..BS-201.;
8358 Kouřil, Jaroslav.Etika všeobecná :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..BS-172.;
8359 Kouřil, Jaroslav.Etika všeobecná :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..SKRIPTA_3.;
8360 Kouřil, Jaroslav.Nejsv. Eucharistie liturgicky a pastorálně :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1967..SKRIPTA_4.;
8361 Kouřil, Jaroslav.Nejsv. Eucharistie liturgicky a pastorálně :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1967..BS-196.;
8362 Kouřil, Jaroslav.Svátosti a svátostiny všeobecně a o svatém křtu zvláště (z hlediska liturgického a pastorálního) :.Praha ::UCN,.1965..BS-197.;
8363 Kouřil, Jaroslav.Svátosti a svátostiny všeobecně a o svatém křtu zvláště (z hlediska liturgického a pastorálního) :.Praha ::UCN,.1965..SAM/5.;
8364 Kouřil, Jaroslav.Svátosti a svátostiny všeobecně a o svatém křtu zvláště (z hlediska liturgického a pastorálního) :.Praha ::UCN,.1965..SKRIPTA_4.;
8365 Kousal Josef.Dva cykly postních kázání.:.1933..BS-55.;
8366 Kováč, Belo.Caritas 1935.:.1935..PS-07.;
8367 Kováč, Belo.Caritas 1936.:.1936..PS-07.;
8368 Kováč, Belo.Caritas 1940.:.1940..PS-07.;
8369 Kováč, Ján, SVD.Jeden nový človek pre Guineu.Nitra:SBS.1990.80-85223-00-7.BS-47.;
8370 Kovach, Paulum.Manuale parochorum e probatis auctoribus.:.1871..C13/4a.;
8371 Kovalík, Anton,.Nerastné bohatstvo Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1932..SSV1950.;
8372 Kovalík, Ján (1861-1950).Vidiny mieru.Trnava:n. vl..1936..BS-08.;
8373 Kovář, Emanuel,1863-1936.Sv. Gerard Majella, veľký divotvorca /.Hlučín v Sliezsku ::Exerciciový dom,.1934..d17/1a_cz1920-1950.;
8374 Kowalská, Helena Faustína.Posolstvá Ježiša prostredníctvom Svätej Faustíny pre celé ľudstvo.:.2011?..BS-182.;
8375 Koza-Matejov, Juraj.Don Bosco.Bratislava:Správa saleziánskych spolupracovníkov.1942..d15/4_SK1920_1950.;
8376 Koza-Matejov, Juraj.Don Bosco. Bratislava:Správa saleziánskych spolupracovníkov.1947..d15/3_SK1920_1950.;
8377 Kozičová, Zuzana.Žila som v tme.:Nádej.1991.80-7120-002-6.d7/6.;
8378 Kozma, Károly.Szuz Mária élete .Eger:.1873..C15/5b.;
8379 Kraemer, Hans.Weltall und menschheit.Berlín:.1800?..C19/3.;
8380 Krajča, Antonín.Velikost Panny Marie :.Praha ::Cyrilo-metodějské knihkupectví Gustava Francla,.1941...;
8381 Krajča, Antonín.Velikost Panny Marie :.Praha ::Cyrilo-metodějské knihkupectví Gustava Francla,.1941..d17/5b_CZ1920_1950.;
8382 Krajči, Jozef.Za profesorom ThDr. Cyrilom Dudášom.Bratislava:.1982..BS-146.;
8383 Krajčík, A..Matka ustavičnej pomoci.:.1945?..BS-65.;
8384 Krajčík, Augustín, CSsR.Svätý Alfonz M. de Liguori : život a dielo / Augustín Krajčík ; obálka Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. -.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..SUSCM.;
8385 Krajčovič Vojtech.Národný dôchodok Slovenska.:.1944..d15/4_SK1920_1950.;
8386 Krajewski, Felix.Christus bei den Kindern :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1934..d12/1b.;
8387 Kráľ Ábel.Príručný slovník slovenskej výslovnosti.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1982..d1/3_JAZYKOVEDA.;
8388 Kráľ, Ábel.Pravidlá slovenského pravopisu.Bratislava:SAV.1991.80-224-0080-7.d1/3_JAZYKOVEDA.;
8389 Kráľ, Janko,(1822-1876).Balady a piesne.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1923..d15/6_SK1920_1950.;
8390 Král, Josef,1853-1917..Česká prosodie /.V Praze ::J. Otto,.1909..d10/5b_CZ1900_1920.;
8391 Králiček, Ján, SJ.Katolícke misie r.5.Trnava:Spoločnosť Ježišova.1932..p2/1.;
8392 Králiček, Ján, SJ.Ľalia Mohawkov.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1946..POSOL.;
8393 Králiček, Ján, SJ.Opravdivý ctiteľ Panny Márie nezahynie.:.1928..BS-167.;
8394 Králiček, Ján, SJ.Opravdivý ctiteľ Panny Márie nezahynie.:.1928..BS-24.;
8395 Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XLV. (1941).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1941..PS-46.;
8396 Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XLV. (1941).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1941..PS-47.;
8397 Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XLV. (1941).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1941..PS-46.;
8398 Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXIX. (1925).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1925..PS-14.;
8399 Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXVIII. (1924).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1924..PS-13.;
8400 Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXVIII. (1924).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1924..PS-14.;
8401 Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXX. (1926).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1926..PS-14.;
8402 Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXXI. (1927).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1927..PS-14.;
8403 Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXXIII. (1929).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1929..PS-46.;
8404 Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXXIX. (1935).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1935..p2/7.;
8405 Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXXVII. (1933).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1933..PS-46.;
8406 Králiček, Ján, SJ.Pravý ctiteľ Panny Márie nezahynie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..POSOL.;
8407 Králiček, Ján, SJ.Pravý ctiteľ Panny Márie nezahynie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-56.;
8408 Králiček, Ján, SJ.Pravý ctiteľ Panny Márie nezahynie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-212.;
8409 Kralik, Oldřich.Nejstarší legendy přemyslovských Čech.Praha:Vyšehrad.1969.80-85243-24-5.VSH.;
8410 Kralik, Richard.Allgemeine geschichte der aeuesten zeit.Graz:.1921..C17/2a.;
8411 Kralik, Richard.Allgemeine geschichte der heuelten zeit von 1815 bis zur gegenwart.Viedeň:.1922..C15/3a.;
8412 Kralik, Richard.Allgemeine geschichte der heuelten zeit von 1815 bis zur gegenwart.Viedeň:.1922..C16/3a.;
8413 Kramara, Martin.Apoštolská exhortácia pápeža FRANTIŠKA.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014..d7/4.;
8414 Kraml, Hans,(1950-).Logická propedeutika :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1994..BS-18.;
8415 Kraml, Hans,1950-.Teorie poznání a hermeneutika :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1994..SKRIPTA_3.;
8416 Kranz, Gisbert.Ignác z Loyoty zakladatel Jezuitu.Brno:Pratele.1988.80-900087-1-2.BS-64.;
8417 Krapka, Emil, SJ.Káž Božie slovo.Cyk.A.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-080-2.d6/4.;
8418 Krásl, František,.Svatý Vojtěch :.Praha ::Dědictví sv. Prokopa,.1898..CZ1900.;
8419 Krásl, František,1844-1907.Sv. Prokop, jeho klášter a památka u lidu :.Praha::Kníž. arcib. knihtiskárna,.1895..CZ1900.;
8420 Krasucki, Antonín.Chci se stát ministrantem.Věznice:Slunce Vysočiny.1993..BS-116.;
8421 Kraszewski, Ioanne.Impetus bonarum cogitationum desumpti distributi accommodati.:.1696..C11/2a.;
8422 Krátky fotogr, Jozef.Nitra. Bratislava:Obzor.1977..d2/5_FOTOGRAFIE.;
8423 Krátky Stanislav P..Druhý vatikánsky koncil a jeho poselství.Praha:Vyšehrad.1970..BS-100.;
8424 Krátky Stanislav P..Druhý vatikánsky koncil a jeho poselství.Praha:Vyšehrad.1970..BS-200.;
8425 Krátky Stanislav P..Druhý vatikánsky koncil a jeho poselství.Praha:Vyšehrad.1970..BS-81.;
8426 Kratochvil Josef.Meditace věku.:.1929..d17/3a_cz1920-1950.;
8427 Kratochvil Josef.Příručka dějin filosofie.:.1938..d17/3b_cz1920-1950.;
8428 Kratochvíl, Alois František, 1925- - autor.Zavátou stopou :.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-15-4.d7/1.;
8429 Kratochvil, Jos..Nejnovější filosofie od Kanta po dnešní dobu.Brno:Barvič.1932..d17/3b_cz1920-1950.;
8430 Kratochvíl, Josef.Dějiny filosofie II..:.1940..BS-21.;
8431 Kratochvíl, Josef Václav,1862-1940.Sv. Jiljí a jeho klášterní a farní chrám na Starém městě v Praze :.V Praze ::Konvent Dominikánů,.1926..d17/4a_CZ1920_1950.;
8432 Kratochvíl, Jozef.Svätý Vincent z Pauly.:.1931..d15/4_SK1920_1950.;
8433 Kraus, Ján.Fasciculus precum in usum cleri junioris dioecesis Cassoviensis.Košice:.1879..C18/5a.;
8434 Krawczuk, Aleksander.Trójska vojna.:Obzor.1990..d3/7_SK1950_1990.;
8435 Krbec, Jan Evangelista,1791-1857.Nevinný svatý mládenec Aloysius Gonzaga, patron čistých srdcí, aneb, Modlitby :.V Praze ::Václav Hess,.1859..CZ1900.;
8436 Krčméry, Štefan.Výber. /Zv./ 2.Bratislava:Tatran.1982..TATRAN.;
8437 Krčméry, Štefan,(1892-1955).Piesne a balady.V Prahe ::Leopold Mazáč,.1930..d15/6_SK1920_1950.;
8438 Krčméry, Štefan,1892-1955.Prehľad dejín slovenskej literatúry a vzdelanosti /.Turčiansky Svätý Martin ::M. Schmidt,.1920..d15/2b_SK1900_1920.;
8439 Krebs, Engelbert..Was Kein Auge geschen. Unser Leben im Jenseits, unsere Gotteschau und seliges Wiedersehen mit unseren Lieben.....Freiburg i. Breisgau ::Herder,.1940..d11/4a.;
8440 Krejčíř Antonín.Kniha o výchově pro rodiče a vychovatele.:.1948..d17/2b_cz1920-1950.;
8441 Krejčová, Milena.Cvičebnice latiny pro bohoslovace :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1986..SAM/5.;
8442 Krejza, Miloš.sv. Terezie z Lisieux.:.1947..d17/4a_CZ1920_1950.;
8443 Krejza, Miloš.sv. Terezie z Lisieux.:.1947..d10/3b_CZ1920_1950.;
8444 Krejza, Miloš.sv. Terezie z Lisieux.:.1947..d9/5a_CZ1920_1950.;
8445 Křelina, František.Klíče království.Praha:Vyšehrad.1971..VSH.;
8446 Kremer Jacob.Drhý list Korinťanum.:.1960?..BS-54.;
8447 Kremer Jacob Prof. Dr..Pravda Písma.Rím:SÚSCM.1968..BS-102.;
8448 Kremer, Jacob.Druhý list Korinťanum.:.1980?..SAM/5.;
8449 Kremer, Jacob.Pravda Písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-99.;
8450 Kremer, Jacob.Pravda Písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-150.;
8451 Krempaský, Július.Vesmírne metamorfózy : Svet očami fyziky.Bratislava:Smena.1986..d3/7_SK1950_1990.;
8452 Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3.d7/1.;
8453 Kresánek, Jaroslav.Atlas liečivých rastlín a lesných plodov.Martin:Osveta.1977..d1/5_ENCYKLOPEDIE.;
8454 Kresánek, Jozef.Zuzka Selecká spieva.:Matica slovenská.1943..BS-38.;
8455 Kreuser.Der freund Christi.:.1919..d12/1b.;
8456 Krewerth, Rainer A..Unser schönes Bayern =.Frankfurt am Main ::Umschau,.1984.3-524-63033-2.d13/2.;
8457 Kriebel, Otakar.Přírodopisný náčrtník.:.1945..BS-27.;
8458 Kriesch, János.Hasznos és kártékony állatainkról.Budapešť:.1876..BZ-36.;
8459 Kristína, Royová.Výber zo spisov 1.:Tranoscius.1990.80-85128-68-3.TRAN.;
8460 Kristína, Royová.Výber zo spisov II.:Vesna.1990.80-85128-69-1.TRAN.;
8461 Kristína, Royová.Výber zo spisov Zv. 3.:Vesna.1990.80-85128-70-5.TRAN.;
8462 Kristmann, Gudmundsson.Ráno života.:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1943..SPKK.;
8463 Kristóffy, József.Magyarország kálváriája az osszeomlás útja. Politikai emlékek 1890-1926.:.1927..d14/2.;
8464 Križanová, Eva,1932-.Slovenské hrady, zámky a kaštiele /.Martin ::Osveta,.1984..d2/6_FOTOGRAFIE.;
8465 Krlín, J..Svatý farář arský.:.1929..d17/1c_cz1920-1950.;
8466 Krlín, Josef.Návrat vzdělancu.:.1930..BS-45.;
8467 Krlín, Josef,1895-1973.Papežská politika v posledních dvou stoletích /.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1946..d17/1c_cz1920-1950.;
8468 Krlín, Josef,1895-1973.Papežská politika v posledních dvou stoletích /.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1946..d17/5a_CZ1920_1950.;
8469 Krno, Miloš,1922-2007.Merani :.Turč. Sv. Martin ::Matica slovenská,.1948..BS-136.;
8470 Krolicki, Antonín.Ideál kněze.:.1928..d9/3b_CZ1920_1950.;
8471 Krolicki, Antonín.Ideál kněze.:.1928..BS-43.;
8472 Kroll, Gerhard.Po stopách Ježíšových.Praha ::[Lidová demokracie],.1987..d8/3_CZ1950_1990.;
8473 Kroll, Gerhard.Po stopách Ježíšových.Praha ::[Lidová demokracie],.1987..d8/1_CZ1950_1990.;
8474 Krones, Franz Edmund.Homiletisches real leriton.:.1872..C19/2a.;
8475 Krones, Franz Edmund.Homiletisches real leriton.:.1872..C21/4a.;
8476 Krones, Franz Edmund.Materialen-sammlung.:.1892..BZ-40.;
8477 Kronseder, Friedrich.Im Banne der Dreienigheit.Regensburg ::Friedrich Pustet,.1935..d11/3b.;
8478 Kronus, V..Kázání Filipa Heuslera, Svazek I..:.1936..d10/3b_CZ1920_1950.;
8479 Kronus, V..Kázání Filipa Heuslera, Svazek I..:.1936..d17/5a_CZ1920_1950.;
8480 Kronus, V..Kázání Filipa Heuslera, Svazek II..:.1936..d17/5a_CZ1920_1950.;
8481 Kronus, V..Kázání Filipa Heuslera, Svazek III., 1.,2. část.:.1936..d17/5a_CZ1920_1950.;
8482 Kronus, V..Kázání Filipa Heuslera. Svazek IV., V..:Nakladatelství Kropáč a Kucharský Praha.1936..d17/4b_CZ1920_1950.;
8483 Kronus, V..Kázání Filipa Heuslera. Svazek IV., V..:Nakladatelství Kropáč a Kucharský Praha.1936..d17/5a_CZ1920_1950.;
8484 Kronus, Václav Š.,(1883-1937).Sv. Klement Maria Hofbauer, apoštol velkoměstského lidu :.Praha ::Kropáč a Kucharský,.1933..BS-65.;
8485 Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I..Bratislava:SAV.1977..d2/2_SLOVENSKO.;
8486 Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II..Bratislava:SAV.1977..d2/2_SLOVENSKO.;
8487 Krose, H. A..Religion und Moralstatistik.Munchen:Munchener Volksschriftenverl. [Kevelaer: Butzon & Bercker]r].1906..d11/1a.;
8488 Krose, Hermann.Kirchliches Handbuch fur das katholische Deutschland.:.1931..d11/2b.;
8489 Kroupa - Hrabě, Jan.Křeslo pro apoštoly.:.1990..BS-158.;
8490 Kroupa - Hrabě, Jan.Křeslo pro apoštoly.:.1990..BS-145.;
8491 Kroupa - Hrabě, Jan.Křeslo pro apoštoly.:.1990..BS-158.;
8492 Kroupa - Hrabě, Jan.Křeslo pro apoštoly.:.1990..BS-67.;
8493 Krovina.Na kňazskej ceste.:.1971..d9/1_KNAZI.;
8494 Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 44, č. 1-10, 1969. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..p1/5a.;
8495 Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 45, č. 1-10, 1970.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..p1/5a.;
8496 Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 46, č. 1-10, 1971.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1971..p1/5a.;
8497 Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 47, č. 1-10, 1972.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1972..p1/5a.;
8498 Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 48, č. 1-10, 1973.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1973..PS-04.;
8499 Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 48, č. 1-10, 1973.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1973..p1/5a.;
8500 Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 48, č. 1-10, 1973.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1973..PS-07.;
8501 Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 49, č. 1-10, 1974.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1974..p1/3a.;
8502 Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 49, č. 1-10, 1974.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1974..p1/5a.;
8503 Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 50, č. 1-10, 1975.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1975..p1/5a.;
8504 Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 51, č. 1-10, 1976.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1976..p1/5a.;
8505 Krovina, Michal.Homílie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969..d9/1_KNAZI.;
8506 Krovina, Michal.Homílie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969..d9/1_KNAZI.;
8507 Krovina, Michal.Homílie z Evanjelií na nedele a sviatky II..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..BS-169.;
8508 Krovina, Michal.Homílie z Evanjelií na nedele a sviatky II..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..d9/1_KNAZI.;
8509 Krovina, Michal.Nový zákon - Spoločenské zásady evanjelia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1973..SAM/5.;
8510 Krovina, Michal.Nový zákon - Spoločenské zásady evanjelia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1973..SAM/5.;
8511 Krovina, Michal.Nový zákon - Spoločenské zásady evanjelia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1982..SAM/5.;
8512 Krovina, Michal.Nový zákon v \.Bratislava ::Církevné nakl.,.1966..BS-196.;
8513 Krovina, Michal.Nový zákon v \.Bratislava ::Církevné nakl.,.1966..d9/1_KNAZI.;
8514 Krovina, Michal.Nový zákon v \.Bratislava ::Církevné nakl.,.1966..BS-172.;
8515 Krovina, Michal.Prehľad prednášok z Nového Zákona.:.1969..BS-54.;
8516 Krovina, Michal.Prehľad prednášok z Nového Zákona.:.1969..d9/1_KNAZI.;
8517 Krovina, Michal.Prehľad prednášok z Nového Zákona.:.1969..BS-201.;
8518 Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..d9/1_KNAZI.;
8519 Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..BS-198.;
8520 Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..BS-32.;
8521 Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..d9/1_KNAZI.;
8522 Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..BS-172.;
8523 Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..BS-20.;
8524 Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..BS-185.;
8525 Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..BS-02.;
8526 Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..BS-20.;
8527 Krovina, Michal.Zásady Evanjelia a spoločenský poriadok.Bratislava:.1971..d9/1_KNAZI.;
8528 Krovina, Michal.Zvláštny úvod do Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d9/1_KNAZI.;
8529 Krovina, Michal.Zvláštny úvod do Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d9/1_KNAZI.;
8530 Krovina, Michal.Zvláštny úvod do Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-186.;
8531 Krovina, Michal.Zvláštny úvod do Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1987..BS-170.;
8532 Krovina, Michal.Zvláštny úvod do Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1987..d9/1_KNAZI.;
8533 Krovina, Michal,1914-1991.Zvláštny úvod do Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1965..BS-171.;
8534 Krovina, Michal,1914-1991.Zvláštny úvod do Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1965..BS-197.;
8535 Krúdy, Gyula,.Podolinské strašidlo.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1941..BS-34.;
8536 Krúdy, Július.Podolínske strašidlo.Bratislava:.1940..d15/6_SK1920_1950.;
8537 Kruger, G. T. A..Des Q. Horatius Flaccus Satiren und episteln.:.1876..C22/2a.;
8538 Krukowski, Józef..Kościół i państwo :.Lublin ::Redakcja wydawnictw Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego,.1993..83-228-0318-4.d18/7b.;
8539 Krunert, Blažej,1847-1904.Perličky růžencové :.V Brně ::Knihtiskárna benediktinů rajhradských,.1897..CZ_1920.;
8540 Krupa, Jozef.Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis.Bratislava:Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.2001..p2/1b.;
8541 Krupa, Jozef.Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis.Bratislava:Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.2002..p2/1b.;
8542 Krupa, Jozef.Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis.Bratislava:Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.2003..p2/1b.;
8543 Krupa, Viktor.Jazyky sveta.Bratislava:Obzor.1983..d1/4_ENCYKLOPEDIE.;
8544 Krupa, Viktor.Písma sveta : Malá moderná encyklopédia.Bratislava:Obzor.1989.80-215-0011-5.d1/4_ENCYKLOPEDIE.;
8545 Krupová, Ivana ; Akimjaková, Beáta.Dimenzie a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej škole I. .Ružomberok :Katolícka univerzita.2009.978-80-8084-490-5.d7/4.;
8546 Kružliak, Imrich.Živé stopy.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1975..USA.;
8547 Kryl, Karel.Písně Karla Kryla od A do Z.:HITBOX.1995.80-85648-12-1.d6/3.;
8548 Kryštovský, Vladimír.Patrologie.:.1980?..SKRIPTA_3.;
8549 Kryštůfek, František Xaver.Dějiny církve katolické ve státech rakousko-uherských s obzvláštním zřetelem k zemím koruny české (1740 - 1898) /.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakl. V. Kotrba,.1898..CZ1900.;
8550 Kryveľov, I. A..Biblia očami vedy.:Pravda.1985..d3/6_SK1950_1990.;
8551 Krzysztof, Kamil Baczynski.Biela mágia.:Východoslovenské vydavateľstvo.1978..d3/1_SK1950_1990.;
8552 Kuba, Ludvík,1863-1956.Slovanstvo ve svých zpěvech :.Praha ::Hudební matice,.1928..BS-188.;
8553 Kubalík Josef.České křesťanství.:.1947..d17/2b_cz1920-1950.;
8554 Kubalík Josef.České křesťanství.:.1947..d9/3a_CZ1920_1950.;
8555 Kubalík Josef.Theologia fundamentalis.:.1960?..BS-75.;
8556 Kubalík Josef.Velký světec ze Šumavy.:.1970?..BS-166.;
8557 Kubalík, Josef.Theologia fundamentalis 2, díl.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1979..BS-31.;
8558 Kubalík, Josef.Theologia fundamentalis 1, díl.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1979..BS-31.;
8559 Kubalík, Josef,(1911-1993).Dějiny náboženství :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1976..BS-77.;
8560 Kubalík, Josef,(1911-1993).Dějiny náboženství :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1976..BS-76.;
8561 Kubalík, Josef,(1911-1993).Dějiny náboženství :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1976..SKRIPTA_4.;
8562 Kubalík, Josef,(1911-1993).Theologia fundamentalis :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1983..BS-75.;
8563 Kubalík, Josef,1911-1993.Papežská neomylnost a její ohlasy v zemích slovanských, zvláště českých.V Praze ::Universum,.1947..d17/1c_cz1920-1950.;
8564 Kubáni, Ľudovít.Mendík.Bratislava:Slovenská liga .1935..BS-181.;
8565 Kubáni, Ľudovít.Valgatha.Bratislava:Slovenská liga.1935..d15/5_SK1920_1950.;
8566 Kubes, Augustin,1862-1924.Z vlasti Buddhovy :.V Praze ::Dědictví Svatojanské,.1906..d10/4a_CZ1900_1920.;
8567 Kubes, Augustin,1862-1924.Z vlasti Buddhovy :.V Praze ::Dědictví Svatojanské,.1906..d10/4b_CZ1900_1920.;
8568 Kubes, Augustin,1862-1924.Z vlasti Buddhovy :.V Praze ::Dědictví Svatojanské,.1906..d10/5a_CZ1900_1920.;
8569 Kubeš Konrád.Maria.:.1936..d9/5b_CZ1920_1950.;
8570 Kubeš Konrád.Maria.:.1936..d10/3b_CZ1920_1950.;
8571 Kubeš Konrád.Maria.:.1936..d9/5a_CZ1920_1950.;
8572 Kubeš Konrád.Pod korouhví Kristovou.:.1945..d17/1b_cz1920-1950.;
8573 Kubeš Konrád.Pod korouhví Kristovou.:.1945...d17/1a_cz1920-1950;
8574 Kubeš, Konrád.Miniaturní asketika.:.1948..BS-123.;
8575 Kubeš, Konrád.Miniaturní asketika.:.1948..VSH.;
8576 Kubeš, Konrád.Sbírka homiletických příkladu.:.1940..d17/5b_CZ1920_1950.;
8577 Kubeš, Konrád.Sbírka homiletických příkladu.:.1940..BS-187.;
8578 Kubeš, Konrád.Sbírka homiletických příkladú.Olomouc:Velehrad.1948..d17/5b_CZ1920_1950.;
8579 Kubeš, Konrád.Sbírka homiletických příkladú.Olomouc:Velehrad.1948..d9/5a_CZ1920_1950.;
8580 Kubeš, Konrád Maria,1890-1967.Maria :.Ve Vyškově ::Vydavatelé Exerciční knihovny,.1941..d9/5a_CZ1920_1950.;
8581 Kubeš, Konrád Maria,1890-1967.Po cestách Kristových..Tasov ::Marie Rosa Junová,.1947?..BS-181.;
8582 Kubeš, Konrád Maria,1890-1967.Po cestách Kristových..Tasov ::Marie Rosa Junová,.1947?..d17/1a_cz1920-1950.;
8583 Kubeš, Konrád Maria,1890-1967.Sbírka homiletických příkladů..V Olomouci ::Velehrad, nakladatelství dobré knihy,.1947..d17/4b_CZ1920_1950.;
8584 Kubeš, Konrád Maria,1890-1967.Sbírka homiletických příkladů..V Olomouci ::Velehrad, nakladatelství dobré knihy,.1947..d9/4b_CZ1920_1950.;
8585 Kubeš, Konrád Maria,1890-1967.Ve šlépějích Neposkvrněné :.V Brně ::Občanská tiskárna,.1935..d17/1b_cz1920-1950.;
8586 Kubeš, Konrád T.J..Se štítem pravdy.:.1946..BS-92.;
8587 Kubíček Václav.Rukověť katolického náboženství.:.1949..d17/5a_CZ1920_1950.;
8588 Kubíček, Alois,1887-1970.Strahov.Praha ::SNKLHU,.1955..d8/1_CZ1950_1990.;
8589 Kubíček, V..Biblické dějiny.:.1925..BS-34.;
8590 Kubíček, Václav,(1866-1951).Katechetika :.V Olomouci ::Matice cyrilometodějská,.1937, [spr. 1936..d9/4a_CZ1920_1950.;
8591 Kubíček, Václav,(1866-1951).Katechetika :.V Olomouci ::Matice cyrilometodějská,.1937, [spr. 1936..d10/3a_CZ1920_1950.;
8592 Kubíček, Václav,(1866-1951).Katechetika :.V Olomouci ::Matice cyrilometodějská,.1937, [spr. 1936..d17/2a_cz1920-1950.;
8593 Kubíček, Václav,(1866-1951).Katechetika :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1946..d17/3a_cz1920-1950.;
8594 Kubíček, Václav,1866-1951.Katechetika :.V Olomouci ::Matice cyrilometodějská,.1939..d17/4b_CZ1920_1950.;
8595 Kubíček, Václav,1866-1951.Vybrané učivo středního katechismu s poznámkami pro katechesi.Olomouc ::R. Promberger,.1928..BS-107.;
8596 Kubik, Władysław(1931- )..Zarys dydaktyki katechetycznej /.Kraków ::WFTJ. IKR,.1990..d18/6a.;
8597 Kubina, Andrej.Pamätná Kniha Spolku Sv. Adalberta (Vojtecha) Vydaná K oslave kňazských druhotín Jeho Eminencie Jána Simora kardinála, prímasa Uhorského, arcibiskupa ostrihomského atď. atď. .Trnava:Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha).1886..SSV1950.;
8598 Kubka, František.Ječmínkův návrat-diel 2.:Československý spisovatel.1974..d8/1_CZ1950_1990.;
8599 Kubovič, František,1807-1852.Vedecký ateizmus.Bratislava ::Univerzita Komenského, Ústav marxizmu-leninizmu,.1975..SKRIPTA_4.;
8600 Kucsmay, Francisci.Concilium tridentinum datum dum sub auspiciiss admodum reverendi ac doctissimi domini.:.1747..C15/4a.;
8601 Kučera, Ladislav,1926-.Všestranné jazykové rozbory slovenčiny s príkladmi.Prešov ::Kraj. pedagog. ústav,.1967..d1/3_JAZYKOVEDA.;
8602 Kudrnovský, Alois.Bohověda a její studium.:.1947..d17/5a_CZ1920_1950.;
8603 Kudrnovský, Alois.Bohověda a její studium.:.1947..d17/5b_CZ1920_1950.;
8604 Kudrnovský, Alois.Bohověda a její studium.:.1947..d17/2b_cz1920-1950.;
8605 Kudrnovský, Alois.Kristus a Církev.:.1946..BS-21.;
8606 Kudrnovský, Alois.Svátek Krista Krále.Praha:.1926..BS-16.;
8607 Kudrnovský, Alois,1875-1956.Apologetika :.V Praze ::Cyrillo-Metodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1932-1934..d17/1b_cz1920-1950.;
8608 Kudrnovský, Ant..Druhá cvičebnice jazyka latinského pro šestou třídu reformních reál. gymnasií a pro třetí a čtvrtou třídu reálnych gymnasií.Praha:česká grafická únia.1922..d9/3b_CZ1920_1950.;
8609 Kudrnovský, Antonín,1878-1939.První cvičebnice jazyka latinského pro pátou třídu reformních reálných gymnasií :.Praha ::Unie,.1926..BS-188.;
8610 Kuhár, Flóris O.S.B..Barlangok, sírok, kupolák.:.1935..d14/1b.;
8611 Kuhár, Flóris, OSB.A legszentebb családfa utolsó virága.Budapešť:.1939..BZ-39.;
8612 Kuhn.Theologische quartalschrift.Tubingen:.1868..C19/2b.;
8613 Kuinart, Theodorich.Arten der ersten Martirer.:.1834..BZ-7.;
8614 Kukačka, Miroslav.Nízke Tatry.Martin:Osveta.1972..d2/5_FOTOGRAFIE.;
8615 Kukačka, Miroslav.Nízke Tatry.Martin:Osveta.1972..d2/6_FOTOGRAFIE.;
8616 Kukučín, Martin.Dedinský román.:Matica slovenská.1952..HK.;
8617 Kukučín, Martin,.Výber. /Zv./ 2.Bratislava:Tatran.1980..ZLATYFOND.;
8618 Kulač, Jaroslav,1887-1970.Květen ve Fatimě :.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1946..d17/5b_CZ1920_1950.;
8619 Kulač, Jaroslav,1887-1970.Květen ve Fatimě :.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1946..d17/1b_cz1920-1950.;
8620 Kulač, Jaroslav,1887-1970.Marcel, student-ministrant :.V Praze ::Autor,.1946..BS-92.;
8621 Kulačík, Pavol.Hlas evanjelia do celého sveta.:.1990..BS-220.;
8622 Kulén, J. .Nejvznešenejší ozdoba nevinných srdcí čili kniha o panenství.:.1899..CZ_1920.;
8623 Kulhánek, František.Češi a Slováci cestou slávy i utrpenia : Stati o československej spolupráci,vydané k štvrtej voľbe pána prezidenta republiky....Banská Bystrica:Náš domov.1934..d15/3_SK1920_1950.;
8624 Kumpf, Alfred.Pastýř a kormidelník : Životopis sv.otce Jana XXIII..Praha:Lidová demokracie.1967..d8/1_CZ1950_1990.;
8625 Kumpf, Alfred.Pastýř a kormidelník : Životopis sv.otce Jana XXIII..Praha:Lidová demokracie.1967..d8/2_CZ1950_1990.;
8626 Kunetka, František.Židovský rok a jeho svátky.Olomouc:MCM.1993..SKRIPTA_4.;
8627 Kunetka, František,(1945-).Slavnost našeho vykoupení :.Olomouc ::MCM,.1992..BS-145.;
8628 Kunetka, František,(1945-).Svátosti, dary Slova, které se stalo Tělem :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.199?..SKRIPTA_5.;
8629 Kunetka, František,1945-.Liturgický rok ve slavení církve.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1995..BS-145.;
8630 Kung, Hans.Boh a utrpenie.:.1980?..BS-147.;
8631 Kunický, Josef,(1915-1969).Metropolita Josef Veljamin Rutský, bojovník za Unii.Olomouc ::Vítězové,.1938..BS-150.;
8632 Kunovský Fr..Slova nepřátel Kristových.:.1911..d10/4a_CZ1900_1920.;
8633 Kunzl, Karel Marian.Katechismus.Rím:Křesťanská akademie.1978..BS-135.;
8634 Kunzl, Karel Marian.Katechismus.Rím:Křesťanská akademie.1978..BS-154.;
8635 Künzle, Ján.Päť hodín pred velebnou Sviatosťou. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1904..SSV1950.;
8636 Kupka Josef.Kázání a homilie.:.1921..d10/3a_CZ1920_1950.;
8637 Kupka Josef.Kázání a homilie.:.1921..d9/5a_CZ1920_1950.;
8638 Kupka Josef.Kázání a homilie.:.1921..BS-165.;
8639 Kupka Josef.O mši svaté.:.1899..CZ1900.;
8640 Kürschaková, Priska.Nemecká čítanka pre obchodné a iné príbuzné učilištia.Bratislava:Nakl. slovenských profesorov.1943..BS-02.;
8641 Kurtha, V. H..Listy z väzenia :.Bratislava ::Slovenské nakladateľstvo,.194-..BS-137.;
8642 Kurz, Anton.Monat Maria oderpredigten auf alle Tage des monates mai.:.1890..d12/2b.;
8643 Kurz, Karl Friedrich.Im Konigreich Mjelvik :.Braunschweig [u.a.]:Westermann.1930..d11/3a.;
8644 Kurzinger, Josef.Das neue testament.:.1966..d11/2a.;
8645 Kus, Otto.Die briefe an die Komer, korinther und Gaôater.:.1940..d12/2b.;
8646 Kushi, Michio.Orientální diagnostika : 1.a 2.díl. Váš obličej nikdy nelže.Část 2.Jak prověřit své zdraví : Váš obličej nikdy nelže.Jak prověřit své zdraví.Košice:Východoslovenské vydav..1991.80-234-0033-9.BS-121.;
8647 Kushner, Jozef A..Slováci katolíci Pittsburghského biskupstva.Passaic:Slovenský katolícky Sokol.1946..BS-05.;
8648 Kushner, Jozef A..Slováci katolíci Pittsburghského biskupstva.Passaic:Slovenský katolícky Sokol.1946..BS-07.;
8649 Kussinszky, Arnoldus.Tolle, lege.:.1874..C16/2b.;
8650 Kussinszky, Arnoldus.Tolle, lege.:.1874..C17/4b.;
8651 Kušnír, František.Účasť Panny Márie na diele vykúpenia.:.2000..DIPLOMOVKY.;
8652 Kuťáková, Eva, 1937- - autor.Latina I :.:Praha :.1991.80-7066-427-4.SKRIPTA_2.;
8653 Kutal, Bartholomaeo.Liber prophetae Hošeae.:.1929..BZ-28.;
8654 Kutal, Bartholomaeo.Liber prophetae Joelis.:.1932..BZ-8.;
8655 Kutal, Bartol.Palestina :.Hradec Králové ::Tiskové družstvo v Hradci Králové,.1925?..d9/3b_CZ1920_1950.;
8656 Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.d6/2.;
8657 Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.d7/5.;
8658 Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.d7/6.;
8659 Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Pedagogika pre teológov.Bratislava:RCMBF.1995..BS-66.;
8660 Kútnik Šmálov, Jozef.Litánie Loretánske.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-210-7.d6/4.;
8661 Kútnik Šmálov, Jozef.Loretánske litánie.Liptovské Sliače:.1976..BS-58.;
8662 Kuzminová, T. A..Človek, osobnosť, existencia.:Smena.1971..d3/5_SK1950_1990.;
8663 Kužela, Patrik Maria,(1915-1942).Královská jízda.Brno ::Brněnská akademie duchovního života ct. Patrika Kužely,.2011.978-80-260-2862-8.BS-210.;
8664 Kvasničková, Jana.Rehole včera a dnes - vo svete a u nás.:USPO Peter Smolík.1995.80-88717-06-X.d7/6.;
8665 Kveťan, Michal.Obrazy zo života.:.1983..BS-64.;
8666 Kyselý, František.Matka Boží.:.1927..d17/3b_cz1920-1950.;
8667 Ľ Ermite, Pierre.Ako som zabila svoje dieťa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..SSV1950.;
8668 L`Ermite, Pierre.Zostaňte doma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-09.;
8669 L`Ermite, Pierre.Zostaňte doma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-156.;
8670 L`Ermite, Pierre.Zostaňte doma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-16.;
8671 L`Ermite, Pierre.Zostaňte doma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-152.;
8672 L. M. Grignion.O pravej úcte k Panne Márii.:Vienala Košice.1993..d6/4.;
8673 L. M. Grignion.O pravej úcte k Panne Márii.:Vienala Košice.1993..d7/5.;
8674 L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..BS-99.;
8675 L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..SÚCM.;
8676 L'Arco, Adolfo.So srdcom na dlani. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..BS-135.;
8677 L'Ermite - Smrekovický, Pierre.Zostaňte doma.:.1941..BS-173.;
8678 Laars, Eduard.Jesu bergpredigt.:.1986..BZ-60.;
8679 Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4.d2/5_FOTOGRAFIE.;
8680 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.1998.80-08-02929-3.d2/5_FOTOGRAFIE.;
8681 Labo, Šebastián, SJ.Posledné cesty lietajúceho pútnika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-646-6.d2/5_FOTOGRAFIE.;
8682 Labo, Šebastián, SJ.Tretia návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-432-8.d2/5_FOTOGRAFIE.;
8683 Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9.d3/6_SK1950_1990.;
8684 Lacko, Ján.ZABUDNUTÉ ZJAVENIE.:RKFÚ - Litava.1998.80-968072-4-2.BS-12.;
8685 Lacko, Michael, SJ.Camaldulese hermits in Slovakia /Zobor, Červený.:.1965..BZ-25.;
8686 Lacko, Michael..Great-Moravian and Cyrillo-Methodian era researched :.Rome,:.1970...BZ-25.;
8687 Lacko, Michael..The Union of Uzhorod.Cleveland ::Slovak Institute,.1966 [i.e. 1969?..d18/5.;
8688 Lacko, Michal, SJ.Sv. Cyril a Metod.Rím:SVSCM v Ríme.1969..SUCM.;
8689 Lacko, Michal, SJ.Sv. Cyril a Metod.Rím:SVSCM v Ríme.1969..BS-206.;
8690 Lacko, Michal, SJ.Svätý Cyril a Metod.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1993..BS-112.;
8691 Lacko, Michal, SJ.Svätý Cyril a Metod.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1993..BS-127.;
8692 Lackovič, Jozef, SJ.Fátima.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1943..BS-181.;
8693 Lackovič, Jozef, SJ.Fatima odkaz Panny Márie.:.1944..POSOL.;
8694 Lackovič, Jozef, SJ.Fatima odkaz Panny Márie.:.1944..BS-55.;
8695 Lackovič, Jozef, SJ.Fatima. Odkaz Panny Márie.Trnava:Posol BSJ.1948..POSOL.;
8696 Laco, Zrubec.Žofia Bosniaková.:S-Glóbus.1991.80-900455-6-1.d7/3.;
8697 Laconi, Mauro, OP.Dio e noi.:.1966..d18/1b.;
8698 Lacordaire.Konferenční řeči v Notre - Dame v Paříži.:.1896..CZ1900.;
8699 Lacordaire.Konferenční řeči v Notre - Dame v Paříži.:.1896..BS-27.;
8700 Lacordaire, Jean Baptiste Henri Dominique de,1802-1861.Saint Dominique.Paris ::Flammarion,.1934..BZ-16.;
8701 Lacroix, Jean.Smysl člověka. Praha:Vyšehrad.1970..BS-34.;
8702 Lactantius, Firmianus.Kampfe und siege der kirche oder gottes strasgerichte.:.1875..BZ-56.;
8703 Laczika, Ferenc, SJ.Szent Ignác vize.Bratislava:.1933..BZ-31.;
8704 Laczika, Frantisek, S.J..Svätý Judáš Tadeáš.Trnava:Posol Bošského Srdca Ježišovho.1946..BS-205.;
8705 Laczika, František.Svätý Judáš Tadeáš zázračný pomocník v každom súžení.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1935..BS-167.;
8706 Lada, Jan.Antikrist.:.1927..d17/1c_cz1920-1950.;
8707 Ladame, Jean.Srdce Ježišovo v súčasnom svete.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-049-7.d6/4.;
8708 Laden, M..Nouveau mois de Marie paroissial.Paríž:.1864..C19/5b.;
8709 Laden, M. L'abbé.Le mois de Marie paroissial.Paríž:.1873..C16/4b.;
8710 Ladislav, Hagara.Arzén.:Slovenský spisovateľ.1984..d3/3_SK1950_1990.;
8711 Ladislav, Kiczko.Slovník spoločenských vied.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-01040-1.d1/4_ENCYKLOPEDIE.;
8712 Ladislav, Mňačko.Ako chutí moc.:Slovenský spisovateľ.1968..d3/6_SK1950_1990.;
8713 Ladislav, Mňačko.Súdruh Münchhausen.:Slovenský spisovateľ.1990.80-220-0256-9.d3/3_SK1950_1990.;
8714 Ladislav, Nádaši Jégé.Cesta životom.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..HK.;
8715 Ladislav, Nádaši Jégé.Kuruci a iné rozprávky.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1955..HK.;
8716 Ladislav, Ondriš.Koziáda. vfra:Sprint.1994.80-900484-2-0.d7/6.;
8717 Ladislav, Tomáško.Rozhovor so Svätou Pannou-diel 2.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1998.80-7165-119-2.BS-115.;
8718 Lagerlöf, Selma,.Legendy o Kristovi c Selma Lagerlöf ; Matthaeus Merian, Hana Kohútová.Bratislava:Obzor.1991.80-215-0211-8.d7/1.;
8719 Lagerlöf, Selma,1858-1940.Jerusalem :.Berlin ::Deutsche Buch-Gemeinschaft,.1930?..d12/1b.;
8720 Lagerlofová, Selma.Cisár z Portugálie.Bratislava:SPKK.1950?..SPKK.;
8721 Lagerlöfová, Selma.Gösta Berling I.. Bratislava:Tatran.1981..TATRAN.;
8722 Lagrange, J..M. Loisy et le modernisme :.Juvisy ::Éditions du Cerf,.1932..BZ-59.;
8723 Lagrange, P. .Saint Paul epitre aux Galates.:.1918..C22/3a.;
8724 Lahitton, Josephus.Theologiae dogmaticae theses juxta sinceram d. Thomae doctrinam.:.1932..BZ-43.;
8725 Lahitton, Josephus.Theologiae dogmaticae theses juxta sinceram d. Thomae doctrinam.:.1932..BZ-12.;
8726 Lahitton, Josephus.Theologiae dogmaticae theses juxta sinceram d. Thomae doctrinam.:.1932..BZ-13.;
8727 Laicus, Philipp.Neue werkstimmen.:.1880..C21/1b.;
8728 Lajcha, Peter, SVD.Misionársky kalendár na rok 1947.:Misionári Božieho slova na Slovensku.1946..PS-51.;
8729 Lajcha, Peter, SVD.Misionársky kalendár na rok 1947.:Misionári Božieho slova na Slovensku.1946..PS-45.;
8730 Lajoš, Jozef.Nitra slovom i obrazom.:Okresné vlastivedné múzeum Nitra.1964..d2/5_FOTOGRAFIE.;
8731 Lakotta, C. M..Klausura - vstup zakázán.:Signum Unitatis.1991..BS-148.;
8732 Lakottová, Consilia Mária.Klauzúra.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-115-1.d7/1.;
8733 Lakottová, Consilia Mária.Klauzúra. Vstup zakázaný!. .Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.2011.978-80-18-00120-2.BS-13.;
8734 Lalíková, Mária - preklad; ; Z angl. orig. prel. Mária Lalíková.Katolícka cirkev a sexuálna výchova.:Serafín.1998.80-85310-98-8.BS-113.;
8735 Lama, Friedrich von,1876-1944.Papst Pius XI. :.Augsburg ::Haas & Grabherr,.1929..d13/2.;
8736 Lameš Jaroslav.Historický atlas.:.1930?..BS-10.;
8737 Lamiová, Mária,.Archeologická topografia Košice c Mária Lamiová-Schmiedlová, Elena Miroššayová ; Klára Králová.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1991.80-234-0047-9.d7/2.;
8738 Lampel, Martin.Bob, der Pampasflieger.:.1930?..d11/4a.;
8739 Lang, Albert.Fundamentální theologie.:.1970?..SAM/5.;
8740 Lang, Albert.Fundamentální theologie.:.1970?..SAM/3.;
8741 Lang, Hugo.O seele Jesu.:.1930..d11/3b.;
8742 Langbehn, Julius.Der geist des hanzen.:.1930..C22/2a.;
8743 Lange, Karljosef.Das wort an die gemeinde.:.1971..d18/4b.;
8744 Langeac, Robert de.Virgo fidelis oder Der Wert des verborgenen Lebens :.Luzern:Raber.1960..d11/4a.;
8745 Langendorfer, Hans.Leitfaden der Psychologie.Bonn:Hanstein.1940..d12/2a.;
8746 Langer, Jiří,(1936-).Protifašistický odboj na Orave.Banská Bystrica ::Stredoslov. vydav.,.1969..d3/2_SK1950_1990.;
8747 Langhammer, Meinrad.Das Gottesreich. Wahrheit und Gnade.:.1931..d12/1a.;
8748 Lanoux, Armand.Dobrý deň,pán Zola.Bratislava:Tatran.1966..TATRAN.;
8749 Lányi, Karol.Alkohol a mládež.:.1930..BS-48.;
8750 Lányi, Karol.Námietky proti abstinencii.:.1933..BS-48.;
8751 Lányi, L..Maďarsky rýchlo a dobre.Trenčín:E. Ševčík a spol..1944..BS-181.;
8752 Lanz, Franz.Auswahl alter predigten, homilien und unterweisungen fur stadt und land.:.1854..C22/1b.;
8753 Lanz, Franz.Auswahl alter predigten, homilien und unterweisungen fur stadt und land.:.1854..C22/2b.;
8754 Lanz, Franz Carl.Auswahl alter predigten homilien und unterweifungen.Schaffhausen:.1855..C19/1b.;
8755 Lao, Še.Rikšiar; Kosák mesiaca.:Slovenský spisovateľ.1983..d3/4_SK1950_1990.;
8756 Lapide, Cornelii.Commentaria in scripturam sacram .Paríž:.1874..C19/3.;
8757 Lapide, Cornelius Cornelio.Commentaria in Scripturam Sacram.Parisiis:Apud Ludovicum Vives, Bibliopolam Editorem.1877..C31/1b.;
8758 Lapide, Cornelius Cornelio.Commentaria in Scripturam Sacram.Parisiis:Apud Ludovicum Vives, Bibliopolam Editorem.1877..C10/2a.;
8759 Laplace, Jean.Vedenie svedomia alebo duchovný dialóg.:.1965?..BS-27.;
8760 Lapple, Alfred.Annunzio di Cristo nell'anno liturgico. Anno B.Modena:.1972..d18/1a.;
8761 Lapple, Alfred.Annunzio di Cristo nell'anno liturgico. Anno C.Modena:.1973..d18/1a.;
8762 Lapple, Alfred.Biblische verkundigung in der zeitenwende II.Lipsko:.1964?..BZ-29.;
8763 Larese-Cella, L..Il cuore di Don Rinaldi.Turín:.1952..d18/6b.;
8764 Larcher, CH.Uvod do teologie, II.zv. Boh existuje.Praha:Biblická společnost.1988..SAM/5.;
8765 Larcher, CH., OP.Úvod do teologie. Buh a jeho stvoření. Buh existuje.:.1962..SAM/4.;
8766 Laros M..Duše Svatý, osvěť nás!.:.1940..BS-173.;
8767 Laros M..Duše Svatý, osvěť nás!.:.1940..BS-26.;
8768 Laros M..Zde jest Evangelium pro dnešek IV..Olomouc:Velehrad.1941..BS-94.;
8769 Laros, M..Zde jest Evangelium pro dnešek.:.1937..d17/1a_cz1920-1950.;
8770 Laros, M..Zde jest Evangelium pro dnešek.:.1937..d9/5b_CZ1920_1950.;
8771 Laros, Matthias.Katholischer glaube.:.1939..d18/3.;
8772 Laros, Matthias,1882-1965.Duch svatý nad národy.V Olomouci ::Velehrad,.1940..BS-178.;
8773 Laros, Matthias,1882-1965.Zde jest evangelium pro dnešek :.Olomouc ::Velehrad,.1939..d9/4a_CZ1920_1950.;
8774 LaRouche, Lyndon H..Christentum und Wirtschaft :.Wiesbaden ::Böttiger,.1992..d12/1a.;
8775 Larousse, P..Nouveau dictionnaire de la langue Francaise.:.1863..C11/5b.;
8776 Larroca, Josephi-Mariae.Graduale juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1890..C13/4a.;
8777 Larroca, Josephi-Mariae.Graduale juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1890..C13/5a.;
8778 Larroca, Josepho.Officium hebdomadae sanctae.:.1890..C13/2a.;
8779 Larroca, Josepho.Officium hebdomadae sanctae.:.1890..C21/1a.;
8780 Lasserre, Enrico.Storia di nostra signora di Lourdes.:.1941..d18/6.;
8781 Lassus, Jean.Ranokresťanské a byzantské umenie.Bratislava:Pallas.1971..d2/5_FOTOGRAFIE.;
8782 László, Passuth.Jana Neapolská.:Tatran.1979..TATRAN.;
8783 László, Passuth.Jana Neapolská.:Tatran.1979..d3/1_SK1950_1990.;
8784 Latasse, Charles.Dom svätý čiže Život Tobiášov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..SSV1950.;
8785 Latasse, Charles.Dom swätý čiže Život Tobiášov.:.1894..d15/1b_SK1900.;
8786 Laub, Alfred.Gebetslehre.:.1949..d18/3.;
8787 Lauber, Josepho.Institutiones theologiae pastoralis .:.1782..C13/4b.;
8788 Lauger, J..Das buch Job.:.1889..BZ-19.;
8789 Laurentin, René,.Život sv. Kataríny Labouré. Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul [vyd.] :Trnava.1992.80-7162-014-9.d7/5.;
8790 Laurin, Franz.Der colibat der geistlichen nach canonischen rechte.:.1880..C22/1a.;
8791 Laxenaire.Das zukunftige leben.:.1900..BZ-57.;
8792 Laymann, Paulo.Theologiae moralis . Tomus primus .:.1700..C14/6.;
8793 Lázár, Kálmán.Hasznos és kártékony állatainkról.Budapešť:.1874..BZ-36.;
8794 Lazecký, František,1905-1984.Křížová cesta :.Praha ::Řád,.1991..BS-145.;
8795 Lazecký, František,1905-1984.Křížová cesta :.Praha ::Řád,.1991..BS-126.;
8796 Lazecký, František,1905-1984.Vladaři.Praha ::Řád,.1938..d17/1b_cz1920-1950.;
8797 Lazík, Ambróz.Duchovný pastier r. 28, č. 1-10, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..BS-09.;
8798 Lazík, Ambróz.Duchovný pastier r. 28, č. 1-10, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..BS-09.;
8799 Lazík, Ambróz.Duchovný pastier r. 28, č. 1-10, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-26.;
8800 Lazík, Ambróz.Duchovný pastier r. 28, č. 1-10, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-40.;
8801 Lazík, Ambróz.Elenchus e Rituali Slovacchiae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..SSV1990.;
8802 Lazík, Ambróz.Spoločné modlitby veriacich.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..SSV1990.;
8803 Läpple, Alfred,1915-2013.Biblische Verkündigung in der Zeitenwende..Leipzig ::St. Benno-Verlag,.1967..BZ-29.;
8804 Le Buffe, Francis.Můj věčný Přítel :.V Praze ::Dr. Antonín Stříž,.1939..BS-202.;
8805 Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Pilátova žena.Praha:ČKCH.1971..ČKCH.;
8806 Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2.BS-119.;
8807 Le Fort, Gertrud von,1876-1971.Hymny na církev.Řím ::Křesťanská akademie,.1970..BS-143.;
8808 Le Jay, Gabriele Francisco.Bibliotheca rhetorum praecepta et exempla. Pars posterior.:.1747..C13/6.;
8809 le Rohellec, Joseph.Problemes philosophiques.:.1932..C13/4b.;
8810 Lebeda, Jan.Sváteční človek.Praha:ČKCH.1965..BS-137.;
8811 Lebedev, Ivan I..Proškova mladosť.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1947..BS-23.;
8812 Lebensabriss, Kurzer.Pauline von Mallinckrodt.:.1889..d11/5.;
8813 Lebrato, Jaime Rodriguez, OP.Iconografia dominicana en las basilicas mayores de Roma.:.2000..d18/2b.;
8814 Lebreton, J..Rettet die welt.:.1949..d12/1b.;
8815 Leclerq, H..Le Troisieme siecle Diocletien.Paríž:.1909..d18/6b.;
8816 Ledyard, Gleason.New life. Study testament.:.1986..BZ-60.;
8817 Leeming, B..Adnotationes de verbo incarnato.:.1937..BZ-12.;
8818 Légaut, Marcel.Ringen der seele um Gott.:.1942..d12/2b.;
8819 Legrixová, Denise.Taká som sa narodila.Bratislava:Mladé letá.1983..d3/1_SK1950_1990.;
8820 Lehen, Edward de.Cesta k ráji srdce /.Brno ::Škola B.S.P.,.1888..CZ_1920.;
8821 Lehmfuhl, Aug..Die sociale frage und die staatliche gewalt.:.1893..BZ-55.;
8822 Lehmkuhl, Augustini, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Friburg:.1889..C15/4b.;
8823 Lehmkuhl, Augustino.Casus conscientiae.Friburg:.1907..C19/1a.;
8824 Lehodey, Vital.Isten kezében.:.1935..d14/1b.;
8825 Lehotská, Darina,1922-1990.Dejiny mesta Pezinka.Turčiansky Sv. Martin ::Matica slovenská,.1947..MS.;
8826 Lechovič, Vincent, SVD.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8.d6/4.;
8827 Lechovič, Vincent, SVD.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8.d7/1.;
8828 Leipelt, Peter.Ausgewahlte schriften der heiligen Hieronymus.:.1872..C15/4b.;
8829 Lejay, Gab. Franc..Bibliotheca rhetorum oratoriam facultatem.:.1767..C11/5b.;
8830 Lekeux, Martial.Markétka :.Přerov ::Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie,.1928..BS-137.;
8831 Lelkeš, Adolf.Kázne nedeľné a sviatočné pre ľud katolícky. Vydal Fr. Richard Osvald:V Ružomberku.1897..d15/1b_SK1900.;
8832 Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 3.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..SÚCM.;
8833 Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 4.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..BS-32.;
8834 Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 4.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..BS-129.;
8835 Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 4.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..BS-206.;
8836 Lelotte, F..Radostný pohled do života :.Leuven ::M. & L. Symons,.1952..BS-173.;
8837 Lelotte, P., SJ.Aby sme sa lepšie spovedali.:.1980?..SAM/6.;
8838 Lemaire, A..La famille nombreuse.Liége c,:.1927..BZ-58.;
8839 Lemanski, Janusz Adam.Le tradizioni sull'arca e il contesto storico-teologico del trasferimento dell'arca a gerusalemme /2 Sam 6/.:.1999..BZ-24.;
8840 Lemesle, Gaston.L'eglise saint-sulpice.:.1931..C22/3a.;
8841 Lenard, Kaufman.Jubelovy děti.:Vyšehrad.1977..VSH.;
8842 Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-23-3.BS-117.;
8843 Lengheimb, Josephus.Tractatus de successione ex testamento .:.1771..C11/1a.;
8844 Lengle, Joseph.Katholische gittenlehre.:.1927..C22/1b.;
8845 Lenin, Vladimir Iľjič,1870-1924.Štát a revolúcia.Bratislava:Pravda.1949..BS-104.;
8846 Lenkei Karol.Venčok piesní a modlitieb zvlášte na česť Božského Srdca Ježišovho.:.1920..d15/2b_SK1900_1920.;
8847 Lennartz, Leo SJ.Zjavovať Krista.:.1968..BS-147.;
8848 Lennerz, H..De novissimis.:.1934..BZ-14.;
8849 Lennerz, H..De sacramentis novae legis in genere.:.1939..BZ-10.;
8850 Lennerz, H., SJ.De sacramento baptismi ad usum auditorum.Rím:.1942..BZ-49.;
8851 Lenz, Antonín.Anthropologie katolická.:.1882..CZ1900.;
8852 Leo, Rosten.Pan Kaplan má stále třídu rád.:Lidové noviny.1995.80-7106-102-6.d6/5.;
8853 Leodii, Andrae Fabritii.Universalis catechismus romanus ad parochos.:.1771..C10/4a.;
8854 Leodii, Andrae Fabritii.Universalis catechismus romanus ad parochos.:.1771..C16/5b.;
8855 Leonard od meki panskiej.Dobry pasterz.:.1964..d18/4b.;
8856 Leonhard, Michael.Katholischer religions unterricht.:.1819..C22/3b.;
8857 Lepáček, Celestín.Nanebevzatá.Prešov:Serafínsky svet.1947..d15/5_SK1920_1950.;
8858 Lepáček, Celestín.Nanebevzatá.Prešov:Serafínsky svet.1947..d15/3_SK1920_1950.;
8859 Lepáček, Celestín,.Františkáni v borbe za práva slovenského ľudu.Prešov:Serafínsky svet.1948..d15/5_SK1920_1950.;
8860 Lépes, Bálint.Apokoltól rettento tukor.Eger:.1771..C18/1a.;
8861 Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969..BS-49.;
8862 Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969..BS-92.;
8863 Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969..USA.;
8864 Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969..BS-100.;
8865 Lepp, Ignác.Víra v moderním světě.:.1980?..BS-52.;
8866 Leppich.Meditácie na asfalte.:.1980?..SAM/4.;
8867 Leppmann, Wolfgang.Rilke.Bratislava:Tatran.1987..TATRAN.;
8868 Lerch, Wenzel.Eucharistische Predigten.Warnsdorf ::Opitz,.1912..d12/2a.;
8869 Lercher, Ludovico, SJ.Institutiones theologiae dogmaticae in usum scholarum. IV/1.:.1945..BZ-28.;
8870 Lercher, Ludovicus.Institutiones Theologiae Dogmaticae Vol. IV/1.. Barcelona:Herder.1951..BZ-28.;
8871 Lercher, Ludovicus.Institutiones theologiae dogmaticae vol. IV/2. I. diel.:.1948..BZ-11.;
8872 Lercher, Ludovicus.Institutiones theologiae dogmaticae vol. IV/2. II. diel.:.1949..BZ-11.;
8873 Lercher, Ludovicus.Institutiones theologiae dogmaticae vol. IV/2. II. diel.:.1949..BZ-28.;
8874 Lercher, Ludwig, SJ.Erhebungen des beistes zu gott.:.1921..C19/5a.;
8875 Lesetre, H..Der katholische glaube.:.1914..d12/2b.;
8876 Leśny, Jan.Konstantyn i Metody :.Poznań ::Księgarnia św. Wojciecha,.1987.83-7015-097-7.d18/2a.;
8877 Leščinský, Jozef.Perlový náhrdelník.. Verbum:Košice.2001.80-966957-9-7.d6/5.;
8878 Leščinský, Jozef.Perlový náhrdelník.. Verbum:Košice.2001.80-966957-9-7.d7/1.;
8879 Lešehrad Emanuel.Tajné společnosti v Čechách.:.1922..BS-29.;
8880 Letiková, Magdaléna.Žiariaci život.:.1998..BS-164.;
8881 Letourneau, Ch..Physiologie des passions.:.1878..C14/2b.;
8882 Letteris, M..Machsor.:.1871..C21/2a.;
8883 Letz, Dominik Roman, OP.Teofanický charakter prírody.:.2004..DIPLOMOVKY.;
8884 Letz, Ján.Bratia Letzovci : Život a dielo Štefana a Bela Letza.Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2004.80-8061-186-6.d6/4.;
8885 Letz, Ján.Mystičky západu.Prešov:VMV.2002.80-7165-317-9.d6/6.;
8886 Letz, Jan.Život v hľadaní pravdy.:Charis.1996.80-88743-15-X.d7/4.;
8887 Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.d6/6.;
8888 Leuter, Editha.Das goldene buch.:.1930?..C22/2a.;
8889 Lev XIII..Správne riešenie robotníckej otázky.:.1935?..BS-56.;
8890 Lev, XIII, papež.Divinum illud munus : Lev XIII..Praha:Krystal OP.1998.80-85929-25-2.BS-163.;
8891 Lev1810-1903.Encyklika Rerum Novarum pápeža Ľva XIII. o robotníckej otázke.Bratislava:Slovák.1931..BS-219.;
8892 Levi, Primo.Když ne nyní,kdy?.Praha:Paseka.2006.80-7185-737-8.d1/7.;
8893 Levý Mikuláš.Musí totiž kralovat.:.1933..d9/4a_CZ1920_1950.;
8894 Levý Mikuláš.Musí totiž kralovat.:.1933...d17/1a_cz1920-1950;
8895 Levý Mikuláš.Musí totiž kralovat.:.1933..d17/1c_cz1920-1950.;
8896 Lewis, Clive Staples.Rady zkušeného ďábla.Praha:ZVON.1992.80-7113-064-8.d7/4.;
8897 Lewis, Sinclair.Anna Vickersová.Bratislava:Práca.1949..d15/3_SK1920_1950.;
8898 Lewis, Sinclair.Sam Dodsworth :.Berlin:Rowohlt.1932..d11/3a.;
8899 Lewkowicz, Wojciech Ignacy(1901-1971)..Harmonia gregoriańska czyli Nauka akompaniamentu do melodii gregoriańskich /.Poznań ::Księgarnia Św. Wojciecha,.1959...C13/3b.;
8900 Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-160.;
8901 Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-160.;
8902 Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-160.;
8903 Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-160.;
8904 Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-160.;
8905 Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-192.;
8906 Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-160.;
8907 Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-136.;
8908 Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-160.;
8909 Lhande Petr P. T. J..Mé dítě knězem.:.1931..BS-19.;
8910 Lhande Petr P. T. J..Mé dítě knězem.:.1931..d17/1a_cz1920-1950.;
8911 Lhotský Matěj.Methodický výklad nového katechismu.:.1901..d10/4b_CZ1900_1920.;
8912 Lhotský, Matěj.Methodický výklad nového katechismu..Tábor:.1903..d10/5a_CZ1900_1920.;
8913 Lhotský, Matěj,1863-1936.Methodický výklad katechismu..Tábor ::Kraus,.1902..d10/5a_CZ1900_1920.;
8914 Libert, R. P., OP.La morale laique.:.1924..BZ-54.;
8915 Libreria Editrice Vaticana.Variationes :.Vatikán ::Typis Polyglottis Vaticanis,.1965..BZ-51.;
8916 Liebermann.Institutiones theologicae. Tomus III., V..:.1844..C13/2b.;
8917 Lierheimer.Die Bollfommenheiten Gottes.:.1866..d11/5.;
8918 Lierheimer, Bernhard Maria, OSB.Die parabeln und munder ....:.1907..BZ-21.;
8919 Lightle, Steven.II. Exodus. Severe, vydej zpět.Praha:.1990..BS-147.;
8920 Ligny, Franz.Lebengeschichte unsers herrn und heilandes Jesu Christi.:.1843..d13/1.;
8921 Ligoš, Jozef.Bohoslužba slova mimo svätej omše.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969..SSV1990.;
8922 Ligoš, Jozef.Prirodzené predpoklady duchovného života u ženy.:.1970?..BS-14.;
8923 Liguori, Alfonz Mária de.Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Bratislava:LUC.1991.80-7114-088-0.BS-218.;
8924 Liguori, Alfonz Mária de.Nevyhnutnosť modlitby.Bratislava:Redemptoristi.2002.80-968525-2-3.BS-145.;
8925 Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-25-2.d7/6.;
8926 Liguori, Alfonso Maria de,.Cesta lásky. Michal Vaško:Prešov.1997.80-7165-093-5.BS-110.;
8927 Liguori, Alfonso Maria de,(1696-1787).Vznešenosti Marie Panny.Ve Frýdku ::Exerciční dům,.1939..d9/4b_CZ1920_1950.;
8928 Liguori, Alfonso Maria de,(1696-1787).Vznešenosti Marie Panny.Ve Frýdku ::Exerciční dům,.1939..d9/5b_CZ1920_1950.;
8929 Liguori, Alfonso Maria de,1696-1787.Homo apostolicus :.Moguntiae ::Kirchheim-Schott et Thielmann,.1842..C31/1b.;
8930 Liguori, Alfonso Maria de,1696-1787.Homo apostolicus :.Moguntiae ::Kirchheim-Schott et Thielmann,.1842..C22/1b.;
8931 Liguori, Alfonso Maria de,1696-1787.Zbožné úvahy a rozjímání /.Č. Budějovice ::Vladimír Jeřábek,.1937..d17/4a_CZ1920_1950.;
8932 Liguori, Alphons.Der weg des heils.:.1852..C22/3b.;
8933 Lilienthal, Alfred M..Sionismus.Praha:Orbis.1989..d8/2_CZ1950_1990.;
8934 Limbeck, Meinrad.Evangelium podle Marka.:.1980?..SAM/5.;
8935 Lindemahr, Maurus.Predigten dier theile.Augsburg:.1770..C18/4a.;
8936 Lindemahr, Maurus.Predigten dier theile.Augsburg:.1770..C11/5a.;
8937 Lindemann, W..Geschichte der deutschen literatur.:.1866..C22/1b.;
8938 Lindens, P..Weltreich Christi und Missionsliebe der katholifen.:.1913..BZ-8.;
8939 Linder, Joseph.Die Heilige Schrift :.Klagenfurt ::St. Josef-Vereinsbuchdruckerei,.1910-1913..d13/1.;
8940 Lindhammern, Johann Ludwig.Der Son dem h. evangelien Luca apostel geschichte.:.1725..C20/6.;
8941 Lindnor, Edilbert.Svätá omša naše bohatstvo.:.1980?..SAM/1.;
8942 Lindworsky, Jan.Psychológia askézy.Bratislava:CMBF.1971..BS-201.;
8943 Lindworsky, Johannes.Experimentelle Psychologie.Munchen [u.a.]:Kosel & Pustet.1922..d13/1.;
8944 Linhardt, Robert.Naša viera.Košice:Verbum.1947..VERBUM.;
8945 Linhardt, Robert.Naše ideály.Košice:Verbum.1948..VERBUM.;
8946 Linhardt, Robert.Unsere Ideale :.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co. G. M. B. H. Verlagsbuchhandlung,.1930..d11/2a.;
8947 Linhart, František,1882-1959.Úvod do filosofie náboženství /.Praha ::Sfinx Janda,.1930..d9/3b_CZ1920_1950.;
8948 Lion, Feuchtwanger.Jefta a jeho dcéra.:Slov. vydav. krásn. lit..1959..d3/2_SK1950_1990.;
8949 Lion, Feuchtwanger.Synové.:Státní nakl. krásné lit..1962..d8/4_CZ1950_1990.;
8950 Lion, Feuchtwanger.Úspech.:Vydavat. politickej lit..1965..d3/4_SK1950_1990.;
8951 Lion, Feuchtwanger.Židovská válka.:Státní nakladatelství krásné literatury a umění.1962..d8/1_CZ1950_1990.;
8952 Lipanský, Jetřich,(1900-1972).Josefina Chotková, žena statečného ducha a křesťanského srdce.Olomouc ::Vítězové, Dominikánská Edice Krystal,.1940..BS-18.;
8953 Lipanský, Jetřich,(1900-1972).Josefina Chotková, žena statečného ducha a křesťanského srdce.Olomouc ::Vítězové, Dominikánská Edice Krystal,.1940..BS-15.;
8954 Lippert, P..Kristova cirkev.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950.;
8955 Lippert, Peter.Credo. Der dreipersonliche Gott.:.1932..d11/1b.;
8956 Lippert, Peter.Človek Job sa prihovára Bohu. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..BS-127.;
8957 Lippert, Peter.Der Menschensohn :.Regensburg ::Josef Habbel,.1926..d12/1a.;
8958 Lippert, Peter.Die Gnaden Gottes.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1923..d12/1b.;
8959 Lippert, Peter.Gott.Freiburg i.Br. [u.a.]:Herder.1916..d18/4b.;
8960 Lippert, Peter.Gott und die Welt.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1917..d12/1a.;
8961 Lippert, Peter.O láske aj bolesti.Trnava:Fr. Urbánek.1942..d15/6_SK1920_1950.;
8962 Lippert, Peter.Rozhovory.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950.;
8963 Lippert, Peter.Rozhovory.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..BS-213.;
8964 Lippert, Peter.Z Engadinu.Košice:Verbum.1947..VERBUM.;
8965 Lippert, Peter,.Človek Jób hovorí s Bohom.V Košiciach:Verbum.1948..VERBUM.;
8966 Lippert, Peter,1879- [from old catalog].Unseres leidenden Herrn reden und schweigen vor den menschen..Freiburg im Breisgau,:Herder & co., g.m.b.h.,.1938...d11/3a.;
8967 Lippert, Peter,1879-1936.Der Mensch Job redet mit Gott.München ::Ars sacra,.1934..d12/2b.;
8968 Lippert, Peter,1879-1936.Einsam und gemeinsam.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co.,.1936..d11/3b.;
8969 Lippert, Peter,1879-1936.Menschenleid.München,:Joseph Müller,.1937..d12/1a.;
8970 Liptovská, Miriam.Bolo to za mňa.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..BS-206.;
8971 Liptovská, Miriam.Bolo to za mňa.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..BS-212.;
8972 Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými. 1., 2. diel. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.1992.80-85223-09-0.d6/2.;
8973 Liptovská, Miriam.Príď, Duchu Svätý! Sedemtýždňová príprava k Turíciam.s. l.:s. n..1983..SAM/4.;
8974 Liptovská, Miriam.Príprava na turíce. Nitra:SBS.1995.80-85 223-33-3.d7/6.;
8975 Liška, Jozef.K otázke pôvodu východoslovenských nárečí.:.1944..BS-51.;
8976 Liška, Ondrej.Církev v podzemí.Tišnov:SURSUM.1999.80-85799-48-0.BS-131.;
8977 Little, Stephen.Izmy, ako rozumieť umeniu.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-065-8.BS-118.;
8978 Liturgicka komisia.Uvedeni do krestanskeho zivota.:.1987..ČKCH.;
8979 Liturgisches Institut.Das Gebet der Gläubigen :.Einsiedeln ::Benziger,.1967..d13/2.;
8980 Litva, Alojz, SJ.Teológia sv. Augustína.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-010-1.BS-110.;
8981 Litva, Alojz, SJ.Teológia sv.Augustína.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-62-3.BS-209.;
8982 Ljubičič, Petar.Počúvajme hlas kráľovnej pokoja. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie.1990..BS-179.;
8983 Lo-Cicero, Cajetano, OP.Constitutiones declarationes et ordinationes capitulorum generalium sacri ordinis fratrum praedicatorum.:.1862..C11/6.;
8984 Lobe, William.Handbuch der rationellen landwirthschaft fur praktische landwirthe und ekonomie-berwalter.Lipsko:.1873..C16/2a.;
8985 Lodge, David.Profesorská rošáda.Bratislava:IKAR.2004.80-551-0806-4.d7/1.;
8986 Lodge, Oliver.Vývoj a stvoření.:.1933..BS-51.;
8987 Loev, Jacques.Ako by videl neviditeľného.:.1974..SAM/7.;
8988 Loew, Jakub.Ježíš nazývaný kristus.Rim:KA.1975..BS-23.;
8989 Lofer.Die jugenderziehung der gegenmart.:.1861..d18/4b.;
8990 Löffler, Fritz,1899-1988.Der Zwinger zu Dresden.Dresden ::Staatliche Kunstsammlungen Dresden,.1981...d13/1.;
8991 Lohfink, Norbert.Jak porozumět Písmu svatému.Rím:Křesť. akademie.1968..BS-64.;
8992 Lohner, Tobiae.Instructio de confessionibus.:.1735..C15/4b.;
8993 Lohner, Tobiae.Instructio de confessionibus.:.1735..C15/4a.;
8994 Lohner, Tobiae.Instructio practica de conversatione apostolica.Trnava:.1743..C16/2b.;
8995 Lohr, J. .Die natur und die menschen.Viedeň:.1820..C17/1b.;
8996 Lohr, J..Die natur und die menschen.:.1821..BZ-23.;
8997 Loch, Valentin.Die heiligen Schriften des Alten und Neuen Testaments, nach der Vulgata.Regensburg:G. J. Manz.1905..C22/3a.;
8998 Loch, Valentinus.Biblia sacra Vulgatae editionis.Rím:.1872..d18/6b.;
8999 Loch, Valentinus.Novum testamentum graece e codice vaticano.Ratisbonae:.1862..C17/1a.;
9000 Lochhaas, Philip.Ako odpovedať na ... Hnutie nový vek.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978.80-7140-030-0.BS-64.;
9001 Loidl, Josef.Ruanda-Urundi.Nitra:Misijný dom Matky Božej.194..BS-28.;
9002 Lombardi.Otcovia koncilu, ako ďalej?.Bratislava:.1969..SAM/2.;
9003 Lombardi.Otcovia koncilu, ako ďalej?.Bratislava:.1969..SAM1/b.;
9004 Lombardi, Luigi.Svätá zem. Serafín:Bratislava.1998.80-85310-91-0.SUCM.;
9005 Lombos, László.Pogány istenek árnyékában.:.1943..d14/1a.;
9006 London, Jack.Biely Tesák. Volanie divočiny. Morský vlk. 1.Bratislava:Tatran.1989..TATRAN.;
9007 London, Jack.Martin Eden ; Láska k životu a iné. /Zv./ 3.Bratislava:Tatran.1989.80-222-0111-1.TATRAN.;
9008 London, Jack.Stopami minulých životů.Praha ::Kočí,.1922..d17/3b_cz1920-1950.;
9009 Longhaye, R. P. L..Theorie des belles - lettres l'ame et les choses dans la parole.Paríž:.1900..BZ-46.;
9010 Longo, Bartolo.Funszehn samstage zu Ehren Unserer Lieben Frau vom heiligen Rosenkranze.:.1901..d12/1a.;
9011 Longo, Bartolo.I quindici sabati.:.1993..d18/1b.;
9012 Loos, Alfons.Die Ordensperson in der Einsamkeit :.Dulmen:Laumann.1924..d11/2a.;
9013 Loos, Josef.A német, magyar és tót nyelv szótára.Budapešť:.1870..C16/3b.;
9014 Loredo, Miguel Angel.Už nemusím mlčať.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-22-8.d7/1.;
9015 Lorenz Josef.Podle ducha žijte!.:.1946..BS-58.;
9016 Lorenz Josef.Podle ducha žijte!.:.1946..BS-137.;
9017 Lorenz, Josef.Radostná zbožnost :.V Brně ::Brněnská tiskárna,.1948..d17/1c_cz1920-1950.;
9018 Lorgna, Giocondo Pio, OP.Omelie sui Vangeli.:.1996..d18/2b.;
9019 Loriots, Julian.Predigten aus alle sonn und jesttage des ganzen jahres wie auch fur den advent und die faster.Augsburg:.1784..C17/2a.;
9020 Lortz, Joseph,1877-1975.Die Reformation als religiöses Anliegen heute :.Trier ::Paulinus,.1948..d12/1a.;
9021 Lortzing, J..Wie ist die abendlandische kirchenspaltung entstanden?.:.1929..C12/6b.;
9022 Losskij, Nikolaj O..Absolútne kritérium pravdy.T. Sv. Martin:[s.n.].1946..BS-58.;
9023 Losskij, Nikolaj O..Absolútne kritérium pravdy.T. Sv. Martin:[s.n.].1946..BS-108.;
9024 Losskij, Nikolaj Onufrijevič.Podmienky dokonalého dobra.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1944..BS-25.;
9025 Lottini, Joanne.Compendium philosophiae scholasticae ad mentem s. Thomae Aquinatis.:.1912..BZ-7.;
9026 Lotz, Johannes Baptist.Človek - tajomstvo. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..BS-49.;
9027 Lotz, Johannes Baptist.Človek - tajomstvo. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..BS-100.;
9028 Lotz, Johannes Baptist,1903-.Sein und Wert :.Paderborn ::F. Schöningh,.1938...d13/2.;
9029 Lou, Pierre-Celestin.Konfuzianer und Christ.Luzern:Stocker.1947..d11/1a.;
9030 Louis Evely.Otče náš.:.1970?..BS-03.;
9031 Loukotka František.Grafické přehledy skladby latinské.:.1920..BS-56.;
9032 Loutil, Edmond,1863-1959 (pseud. Pierre L'Ermite).Srdce nedelené.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1938..SSV1950.;
9033 Lovas, Tibor.CorelDRAW! 3.0. D&D Studio:[Bratislava].1993.80-967019-0-8.BS-122.;
9034 Lovásik, Vavrinec Juraj, SVD.Môj poklad.Tarentum, PA:.1945..USA.;
9035 Löwenstein, Felix.P.Otto Canisius Farrenkopf S.J..Brno:Cesta.1990.80-85319-00-4.BS-64.;
9036 Lozano, Miguel Angel.Jesucristo evangelizador.:.1999..BZ-24.;
9037 Lu Sin.Biele svetlo.Martin:Matica slovenská.1952..BS-135.;
9038 Lubac, Henri.Le milien divin.:.1970?..SKRIPTA_2.;
9039 Lubac, Henri de,1896-1991.Zápas s Bohom /.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1947..SSV1950.;
9040 Lubienski, Eduard.Das concordat in Oesterreich.Viedeň:.1868..BZ-51.;
9041 Lubich Chiara.Kým nebudeme všetci jedno.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..BS-48.;
9042 Lubich, Chiara,.Meditace c Chiara Lubich ; Miloslav Vlk, Marek Trizuljak.Bratislava:Nové mesto.1991.80-85487-00-4.BS-134.;
9043 Lubich, Chiara,.Proč jsi mě opustil?. Nové město:Praha.1998.80-86146-03-0.BS-132.;
9044 Lubichová, Chiara.Cokoliv jste učinili....:.1993.80-901542-3-9.BS-133.;
9045 Lubichová, Chiara.HIERARCHIE a její místo v životě církve. Praha:Nové město.1995.80-901542-7-1.BS-116.;
9046 Lubichová, Chiara.Láska ako odpoveď na Božie volanie.:.2002..BS-143.;
9047 Lubichová, Chiara.Modlit se jako andělé.:Nové Město.1991..BS-152.;
9048 Lubichová, Chiara.Myšlienky.Bratislava:LUC.1994.80-85487-22-5.BS-132.;
9049 Lubichová, Chiara.Myšlienky.Bratislava:LUC.1994.80-85487-22-5.BS-126.;
9050 Lubichová, Chiara.Slovo prtomenované v život. Praha:Nové město.1993.80-901542-0-4.BS-113.;
9051 Lubichová, Chiara.Výkřik. Ježíš ukřižovaný a opuštěný v dějinách a životě Hnutí fokoláre od jeho zrodu v roce 1943 až ke vstupu do třetího tisíciletí.. Nové město:Praha.2001.80-86146-31-6.BS-117.;
9052 Lubojacký Angelus .Knížečka o věčné moudrosti.:.1885..CZ1900.;
9053 Lubojacký, Angelus,1850-1904.Kristus a Panna :.Frýdek ::A. Lubojacký :; R. Promberger,.1899..CZ1900.;
9054 Ľubomír, Feldek.Oravské motívy.:Obzor.1977..BS-63.;
9055 Lubrano, Pasquale.Láska je ako svetlo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-86-X.d6/2.;
9056 Lucanus, Marcus Annaeus, 39.Farsalské pole.Chvalozpěv na Pisona.Praha:Svoboda.1976..d8/1_CZ1950_1990.;
9057 Lucas, Joseph.Dein Gluck - die kleine hostie.:.1929..d11/4b.;
9058 Lucas, Joseph.Die reichtumer des gottlichen.:.1925..d11/2a.;
9059 Lucas, Joseph.Ein buchlein vom frohen beichten.:.1928..d11/3b.;
9060 Lucenko, Petr Platonovič.Komisár s bradou.Dolný Kubín ::Mest. NV,.1979..BS-148.;
9061 Luciani, Albino.Otče náš. Myšlienky k modlitbe Pána.. Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre:Nitra.1996.80-88741-13-0.d7/3.;
9062 Luciani, Albino.Včera a dnes.:Dobrá kniha.1980..USA.;
9063 Luciani, Albino,1912-1978.Milosrdný samaritán:.Padova:Posol sv. Antona .1991..d6/3.;
9064 Lucien Jerphagnon.V nesnesitelné dny.:.1969..BS-148.;
9065 Lucký, Metod Ondrej.Duše biele, bielučké.Prešov:Serafínsky svet.1947..BS-47.;
9066 Lucký, Metod Ondrej.Serafínska cesta.Prešov:Serafínsky svet.1949..d15/4_SK1920_1950.;
9067 Lucy, Maud Montgomery.Anna zo Zeleného domu.:Mladé letá.1985..d3/1_SK1950_1990.;
9068 Lúčanský, L..Sociálna náuka cirkvi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..BS-159.;
9069 Lúčanský, L..Sociálna náuka cirkvi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..BS-73.;
9070 Ľudmila, Podjavorinská.V otroctve.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..HK.;
9071 Ľudo, Ondrejov.Šibeničné pole.:Slovenský spisovateľ.1982..d3/3_SK1950_1990.;
9072 Ľudo, Zelienka.Poľovnícke smiechoty.:Príroda.1978..d3/6_SK1950_1990.;
9073 Ľudo, Zúbek.Skrytý prameň.:Tatran.1967..HK.;
9074 Ľudo, Zúbek.Zlato a slovo.:Mladé letá.1982..d3/1_SK1950_1990.;
9075 Ludovici Granatensis.Vita.:.1614..C20/5b.;
9076 Ľudovít, Kubáni.Valgatha.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..HK.;
9077 Ludvík, Souček.Otázniky nad hrobmi.:Obzor.1986..d3/3_SK1950_1990.;
9078 Ludvík, Souček.Tušenie súvislostí.:Tatran.1984..TATRAN.;
9079 Ludvík, Souček.Tušenie tieňa.:Tatran.1984..TATRAN.;
9080 Ludwig, Feuerbach.Vybrané spisy z gnozeológie a etiky.:Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry.1958..d3/5_SK1950_1990.;
9081 Luegs, Sev..Biblische Realkonkordanz :.Regensburg ::G. J. Manz,.1928..d11/2a.;
9082 Luegs, Sev..Biblische Realkonkordanz :.Regensburg ::G. J. Manz,.1928..d11/2a.;
9083 Luchetti, Daniele, OFMCap.Duchovný rast a mystika svätej Veroniky Giuliani.:.1983..SAM/2.;
9084 Lukáč, Gabriel.Zborov a hradné panstvo Makovica. Krátky prehľad dejín do r. 1918.:.1991..BS-119.;
9085 Lukáč, Vladimír.Svedectvo faktov a svedomia.Prešov:.1999..SAM/3.;
9086 Lukáčová, Terézia.Modlitby svätého Tomáša Akvinského.:.1942..BS-164.;
9087 Lukes, Rudolf.První pomoc raněným a bezvědomým.Praha ::Čsl. Červený Kříž,.1922..VSH.;
9088 Lukeš, František.Mám tolik práce,že si jdu raději lehnout.Poděbrady:Zámek.1997.80-901790-5-3.d6/2.;
9089 Lukniš, Ján.Slovensko. 2. Príroda.Bratislava:Obzor.1972..d2/1_SLOVENSKO.;
9090 Lumbreras, Petrus, OP.De prudentia.:.1952..BZ-17.;
9091 Lumicino, Giovani.Chceš žiť šťastne?.:.1973..BS-178.;
9092 Lundkvist, Artur.Válečníkova píseň.:Svoboda.1985..d8/2_CZ1950_1990.;
9093 Luscoň, Jozef, SDB.Dobrodružstvo života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-237-0.BS-112.;
9094 Lustiger, Jean-Marie.La messe.Paríž:.1988.2227067039;2-227-06703-9.d18/5a.;
9095 Lutislav Karel.Eucharistie a mládež.:.1928..BS-15.;
9096 Lutislav Karel.Eucharistie a mládež.:.1928..BS-18.;
9097 Lutze, Arthur.Lehrbuch der homoopathie.:.1867..C13/2b.;
9098 Lützeler, Heinrich,1902-1988.Úvod do filozofie umenia.V Turč. Sv. Martine ::Matica slovenská ,.1944..MS.;
9099 Lyonnet, Pierre.Lékař dělá co muže, Buh co chce.:.1970?..BS-27.;
9100 Lytton-Bulwer, Eduard.Die letzten Tage Pompejis :.Regensburg:Habbel.1900..d11/5.;
9101 M. Ludovico Abelly..Sacerdos Christianus seu Manuductio ad vitam sacerdotalem pie instituendam. Typis Academicis Societatis Jesu:Tyrnaviae.1748..d18/6b.;
9102 M. V. Bernadot.Eucharistií k Nejsvětější Trojici.:Krystal.1928..BS-03.;
9103 Mabillon, Joanne.Tractatus de studiis monasticis.:.1770..C11/1a.;
9104 Macák, Ernest, SDB.Ruženec v našich rukách. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1976..SUCM.;
9105 Macák, Juraj.Na prelome vekov.Kapušany:RKFÚ v Kapušanoch pri Prešove.1993..BS-131.;
9106 Macák, Juraj.Východné Slovensko v dobe Veľkomoravskej.Levoča:Polypress.1998.80-88704-14-6.d6/6.;
9107 Macák, Ľudovít, SDB.V bunkri hladu.Rím:SÚCM.1978..BS-103.;
9108 Macmurray, John.Křesťanství a komunism.:.1936..BS-15.;
9109 MacNamara, Vincent..The truth in love :.Dublin ::Gill and Macmillan,.1988..0717115402 (pbk).d18/1b.;
9110 Macura, Vladimír.Slovník světových literárních děl A-L : 1.díl. A-L.Praha:ODEON.1988.80-207-0948-7.d1/4_ENCYKLOPEDIE.;
9111 Macura, Vladimír.Slovník světových literárních děl M-Ž : 2. díl..Praha:ODEON.1989.80-207-0960-6.d1/4_ENCYKLOPEDIE.;
9112 Mačala, Pavol,.Etnogenéza Slovanov v archeológii. Slovo:Košice.1995.80-85291-23-1.BS-155.;
9113 Mačura, Juraj.Odpoveď katolíckej cirkvi na limské dokumenty.:.2005..DIPLOMOVKY.;
9114 Madách, Imre,1823-1864.Tragédia človeka.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..SSV1950.;
9115 Madel, Gabriel, OCD.Sainte Therese de Jesus.Paríž:.1946..BZ-52.;
9116 Madelung, Aage.Hadinaplóm.Budapešť:.1915..BZ-32.;
9117 Mader Robert.Duchovní promluvy na neděle a svátky církevního roku.:.1937..d17/2b_cz1920-1950.;
9118 Mader Robert.Duchovní promluvy na neděle a svátky církevního roku.:.1937..d17/2b_cz1920-1950.;
9119 Mader Robert.Zpět ke mši svaté.:.1938..BS-41.;
9120 Madinger, Herbert.Jeho slovo k nám.:.1980?..BS-187.;
9121 Madinger, Herbert.Základy viery.:.1980..BS-176.;
9122 Mádr, Oto.Teologické texty r.11.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla.2000..p1/6.;
9123 Mádr, Oto.Teologické texty r.2.:.1991..PS-34.;
9124 Mádr, Oto.Teologické texty r.2.:.1991..PS-30.;
9125 Mádr, Oto.Teologické texty r.2.:.1991..p1/6.;
9126 Mádr, Oto.Teologické texty r.2004, 15. ročník. Praha:Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla.2004..PS-37.;
9127 Maertens, Th., Frisque, J..Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe. 5..:.1970..d11/1b.;
9128 Maertens, Th., Frisque, J..Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe. 6..:.1970..d11/1b.;
9129 Maertens, Th., Frisque, J..Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe. 7..:.1970..d11/1b.;
9130 Maertens, Th., Frisque, J..Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe. 8..:.1970..d11/1b.;
9131 Maertens, Th., Frisque, J..Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe. 9..:.1972..d11/1b.;
9132 Maertens, Thierry.Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe..Freiburg ::Herder,.1970..d11/4b.;
9133 Maertens, Thierry.Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe. 1. Band, Erster Adventsonntag bis Sonntag nach Erscheinung.Freiburg ; Basel ; Wien ::Herder,.1969..d11/1b.;
9134 Maertens, Thierry.Kommentar zum Messbuch..Freiburg ::Herder,.1966..d12/1b.;
9135 Maertens, Thierry.Kommentar zum Messbuch..Freiburg ::Herder,.1966..d12/1b.;
9136 Maertens, Thierry.Kommentar zum Messbuch..Freiburg ::Herder,.1966..d12/1b.;
9137 Maertens, Thierry,1921-.Guide de l\'assemblée chrétienne..Tournai ::Casterman,.1966..d18/2b.;
9138 Maertens, Thierry,1921-.Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe :.Freiburg ::Herder,.1970..d11/1b.;
9139 Maertens, Thierry,1921-.Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe :.Freiburg ::Herder,.1970..d11/1b.;
9140 Maffillon, Johann Baptist.Fastenpredigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem funfzehnten.Drážďany:.1755..C18/2a.;
9141 Maffillon, Johann Baptist.Fastenpredigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem funfzehnten.Drážďany:.1755..C19/1b.;
9142 Maffillon, Johann Baptist.Fastenpredigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem funfzehnten.Drážďany:.1755..C20/1a.;
9143 Maffillon, Johann Baptist.Fastenpredigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem funfzehnten.Drážďany:.1755..C20/1a.;
9144 Maffillon, Johann Baptist.Fastenpredigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem funfzehnten.Drážďany:.1755..C18/2b.;
9145 Maffillon, Johann Baptist.Predigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem Funfzehnten.Drážďany:.1755..C21/2b.;
9146 Maffillon, Johann Baptist.Predigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem Funfzehnten.Drážďany:.1755..C16/2b.;
9147 Maffillon, Johann Baptist.Reden, von den bornehmsten pflichten der geistlichen welche in den conferenzen.Drážďany:.1757..C16/2b.;
9148 Maga, Ján.Mládnik.:.1985..SAM/3.;
9149 Maga, Ján.Orientačné čítanie 78.:.1978..BS-165.;
9150 Maga, Ján.Rebrík pre tých, ktorí chcú stále vyššie.:.1986..SKRIPTA_3.;
9151 Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1993.80-7142-014-X.d6/8.;
9152 Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1993.80-7142-014-X.BIBSK2.;
9153 Maga, Ján.Týždenník. Poprad:ONV.1990.80-900411-4-0.d3/4_SK1950_1990.;
9154 Magda, Pál.Magyar országnak és a határ orzo katonaság vidékinek.Budapešť:.1819..BZ-35.;
9155 Magda, Šaturová.Rozprávate po esperantsky?.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1965..BS-44.;
9156 Magdalena, Gabriele.Intimita divina.:.1955..C14/1b.;
9157 Magdics, Ignác.Katechézy pre II. ročník.:.1970?..SAM/1.;
9158 Mager, Alois,1883- [from old catalog].Mystik als lehre und leben,.Innsbruck [etc.]:Tyrolia-verlag.1934..d12/1a.;
9159 Magni, A., SJ.Naša odpoveď na fatimské posolstvo Panny Márie. Trnava:Posol BSJ.1944..BS-30.;
9160 Mach, Franz.Lehrbuch der katholischen religion.:.1893..C21/2a.;
9161 Mácha, Karel.Cartesius : studie o René Descartesovi.Brno:Petrov.1991.80-85247-08-9.d6/6.;
9162 Macháček, Jan,(1850-1927).Paměti c.k. čes. gymnasia v Čes. Budějovicích od jeho založení až do roku 1903 a seznam všech abiturientů, jejich rodiště, nynější stav a bydliště.V Českých Budějovicích ::J. Přibyl,.1903..BS-60.;
9163 Macháček, Pavol.Pútnik cyrilometodejský 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-17.;
9164 Macháček, Pavol.Pútnik cyrilometodejský 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-46.;
9165 Máchal J..Krátke kázne.:.1944..BS-54.;
9166 Máchal, Viliam Jozef.Frivald.[S.l.]:n. vl..1940..BS-40.;
9167 Máchal, Viliam Jozef.Jeho srdce je s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..BS-218.;
9168 Máchal, Viliam Jozef.Krátke kázne.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-34.;
9169 Máchal, Viliam Jozef.Regina Cleri.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-167.;
9170 Machala, Ivan.Víťaz van Gogh.Bratislava:Obzor.1990.80-215-0080-8.d3/7_SK1950_1990.;
9171 Machar, Josef Svatopluk,(1864-1942).Zde by měly kvést růže-- :.Praha ::Aventinum,.1930..BS-74.;
9172 Machát, František.Ilustrovaný zeměpis všech dílů světa : Rukověť zeměpisu všeobecného i zvláštního (oblastního).Praha:Ústř.nakl.a knihkup.učitelstva českosl..1924..d17/3a_cz1920-1950.;
9173 Machovec Jan.Slova naší Matky.:.1935?..d17/2b_cz1920-1950.;
9174 Machovec, Milan.Svatý Augustin.Praha:Orbis.1967..d8/2_CZ1950_1990.;
9175 Maier, Willibald Apollinar.Die liturgische behandlung des allerheiligsten.Regensburg:.1860..C17/3a.;
9176 Mailáth, Michaelis.Illustrissimo et reverendissimo d. Roberto cardinali Bellarmino.:.1837..C19/1a.;
9177 Maillardoz, R.P.Ch. de.Desatoro rodičovskej výchovy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-34.;
9178 Maillardoz, R.P.Ch. de.Desatoro rodičovskej výchovy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-198.;
9179 Maillardoz, R.P.Ch. de.Desatoro rodičovskej výchovy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-70.;
9180 Maillardoz, R.P.Ch. de.Desatoro rodičovskej výchovy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950.;
9181 Maillardoz, R.P.Ch. de.Desatoro rodičovskej výchovy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-61.;
9182 Maillardoz, R.P.Ch. de.Desatoro rodičovskej výchovy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-48.;
9183 Maiocchi, Rodolfo.Il B. Isnardo da Vicenza O.P..:.1920..BZ-1.;
9184 Májek, Stanislav.Ján Vojtaššák : K procesu blahorečenia.Bratislava:Krakora design.2004.80-969091-0-X.BS-145.;
9185 Majerník, Ferdinand František, SVD.Svätá rodina r. XXXIX. (1946).Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1946..PS-13.;
9186 Majerník, Ján.Po stopách apoštola Pavla. 202 otázok a odpovedí. .Košice :Seminár sv. Karola Boromejského.2008.978-80-89361-22-9.BS-215.;
9187 Majestat, Gr..Allgemeine gerichtsordnung fur das konigreich Ungarn.:.1900?..C22/2b.;
9188 Májsky, A..Svedectvo.Verona:DOBO.1984..USA.;
9189 Májsky, A..Svedectvo.Verona:DOBO.1984..d3/4_SK1950_1990.;
9190 Makaj, Michal.Venček deviatnikov.Medzilaborce:Vojvodinský vikariát Križevackej eparchie.1991..BS-143.;
9191 Makaj, Michal.Venček deviatnikov.Medzilaborce:Vojvodinský vikariát Križevackej eparchie.1991..BS-220.;
9192 Mako, Paulus.Compendiaria Matheseos institutio.:.1766..C21/2b.;
9193 Malewska, Hanna.Kamení bude volat.Praha:Vyšehrad.1974..VSH.;
9194 Maliarik, Ján."Aj! Kráľ tvoj prichádza k tebe tichý!...".[S.l.]:[s.n.].1929..BS-46.;
9195 Maliarik, Ján K.,1869-1946.Sirota král\'om :.V Brně ::St. Kočí,.1930..BS-136.;
9196 Malik, Adami.Conclusiones scientiae practicae.:.1718..C16/4a.;
9197 Malinovský, V..Karikatúra.Košice:.1985..BS-90.;
9198 Maliński, Mieczysław.Aby neomdlievali na ceste....Rímskokatolícky farský úrad:Liesek.2003.80-89070-13-2.d6/2.;
9199 Malinský.Zrnká múdrosti.Bratislava:.1971..SKRIPTA_3.;
9200 Malinský.Zrnká múdrosti.Bratislava:.1971..BS-177.;
9201 Malinský.Zrnká múdrosti.Bratislava:.1971..SKRIPTA_3.;
9202 Mallý, Ján.Historia sacra Antiqui Testamenti.Ostrihom:.1890..C13/2b.;
9203 Maloney, Robert P..Cesta k chudobným.:.1990?..BS-121.;
9204 Malovec, Ernest.Latinské spevy svätej Cirkvi podľa Svätého Otca pápeža Pavla VI..Bratislava:.1975..BS-109.;
9205 Malý František.Krátké řeči duchovní..:.1930..PS-12.;
9206 Malý František.Krátké řeči duchovní..:.1930..BS-187.;
9207 Malý František.Lazar z Bethanie.:.1927..BS-53.;
9208 Malý, František,1874-1936.O svátcích zasvěcených i nezasvěcených řeči duchovní..V Praze ::nákladem vlastním,.1931..d9/5a_CZ1920_1950.;
9209 Malý, Tomáš.Ze školy do života.:.1992..BS-214.;
9210 Malý, Vincent.Direktórium 1998. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-213-3.d1/2a.;
9211 Malý, Vincent.Direktórium 2005. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-515-9.d1/2a.;
9212 Malý, Vincent.Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..C33/5.;
9213 Malý, Vincent.Kráľovná posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-315-4.BS-214.;
9214 Malý, Vincent.Liturgia r. 10.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2000..PS-18.;
9215 Malý, Vincent.Liturgia r. 10.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2000..p1/4a.;
9216 Malý, Vincent.Liturgia r. 11.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2001..p1/4a.;
9217 Malý, Vincent.Liturgia r. 12.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2002..p1/4a.;
9218 Malý, Vincent.Liturgia r. 12.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2002..PS-18.;
9219 Malý, Vincent.Liturgia r. 13.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2003..PS-18.;
9220 Malý, Vincent.Liturgia r. 13.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2003..p1/4a.;
9221 Malý, Vincent.Liturgia r. 14.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2004..PS-35.;
9222 Malý, Vincent.Liturgia r. 14.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2004..p1/4a.;
9223 Malý, Vincent.Liturgia r. 15.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2005..PS-35.;
9224 Malý, Vincent.Liturgia r. 3.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1993..p1/4a.;
9225 Malý, Vincent.Liturgia r. 3.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1993..PS-18.;
9226 Malý, Vincent.Liturgia r. 4.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1994..p1/4a.;
9227 Malý, Vincent.Liturgia r. 5.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1995..p1/4a.;
9228 Malý, Vincent.Liturgia r. 6.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1996..p1/4a.;
9229 Malý, Vincent.Liturgia r. 7.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1997..p1/4a.;
9230 Malý, Vincent.Liturgia r. 8.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1998..p1/4a.;
9231 Malý, Vincent.Liturgia r. 9.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1999..p1/4a.;
9232 Malý, Vincent.Liturgia r. 9.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1999..PS-18.;
9233 Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.BS-131.;
9234 Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.BS-212.;
9235 Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.BS-145.;
9236 Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.BS-114.;
9237 Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.BS-111.;
9238 Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.BS-214.;
9239 Malý, Vincent.Poučenie o sviatosti birmovania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-267-2.BS-151.;
9240 Malý, Vincent.Poučenie o sviatosti birmovania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-267-2.BS-129.;
9241 Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie I.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..SSV1990.;
9242 Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie I.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..BS-130.;
9243 Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie II.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-130.;
9244 Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie II.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SSV1990.;
9245 Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SAM/5.;
9246 Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-196.;
9247 Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SKRIPTA_4.;
9248 Mamachii, Thomae.De animabus justorum in sinu abrahae, ante Christi mortem, expertibus beatae visionis dei.Rím:.1766..C17/3a.;
9249 Mamachii, Thomae.De animabus justorum in sinu abrahae, ante Christi mortem, expertibus beatae visionis dei.Rím:.1766..C31/1a.;
9250 Mancini, Mauro.Il sopralluogo giudiziario con particolare riferimento al sopralluogo di polizia scientifica.:.2004..BZ-1.;
9251 Mander, Jerry.Čtyři důvody pro zrušení televize.Brno:Doplněk.2000.80-7239-063-5.d6/7.;
9252 Mandl, Caspari, SJ.Christliche brinnerungen.Augsburg:.1727..C19/3.;
9253 Manes, Josef.Rukopis kralodvorský. Staročeské zpěvy hrdinské a milostné.:.1886..C14/6.;
9254 Manfred, Albert Zacharovič,1906-1976.Napoleon Bonaparte /.Bratislava ::Pravda,.1974..d3/3_SK1950_1990.;
9255 Manfredi, Angelo.Vescovi, clero e cura pastorale.:.1999..d18/2b.;
9256 Manhattan, Avro.Vatikán proti dvadsiatemu storočiu.Bratislava:Tatran.1951..BS-96.;
9257 Mann, Heinrich,1871-1950.Profesor Nečin.Turč. sv. Martin ::Matica Slov.,.1949..MS.;
9258 Mann, Thomas.Buddenbrookovci.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..KNC.;
9259 Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia 2.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..Vavrín.;
9260 Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia Zv. 1.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..Vavrín.;
9261 Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia Zv. 3.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..Vavrín.;
9262 Manning, H.E..O Duchu svatém.:.1931..Krystal.;
9263 Manning, H.E..O Duchu svatém.:.1931..BS-18.;
9264 Manning, Henry Edward,1809-1892.Věčné kněžství /.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1897..CZ_1920.;
9265 Manser, Gallus M.,1866-1950..Naturrechtliche abhandlungen, wesen und aufbau des naturrechtes, naturrecht und positives recht..Basel & Freiburg,:Gebr. J. & F. Hess a.g..1934..d13/1.;
9266 Manzoni, Alessandro.Snúbenci 2. sv..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950.;
9267 Manzoni, Alessandro.Snúbenci 2. sv..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950.;
9268 Mařan Ctibor.Cesta do Damašku.:.1946..BS-55.;
9269 Marcacci, Flavia.L'approccio all'Assoluto e le entita matematiche in Aristotele e in Euclide.Rím:.2005..d18/5.;
9270 Marcel, Gabriel,1889-1973.Obrazoborec ;.Brno ::Větrné mlýny,.2003.80-86151-64-6.d7/1.;
9271 Marcel, Gabriel,1889-1973..Etre et avoir ....[Paris,]:Aubier, Editions Montaigne,.1968-..d18/1b.;
9272 Marcucci, Maria Giuseppina.La santita e'amore.:.1974..BZ-1.;
9273 Marcus, Tullius Cicero.Rečník. Reči proti Catilinovi. Filipiky a iné Zv. II..:Tatran.1982..TATRAN.;
9274 Marczali, Henrik,1856-1940..Erdely tortenete.Budapest ::Kaldor,.1935...d14/1b.;
9275 Marčin, Jozef.Hoc sme ešte deti ....Prešov:Michal Vaško.1993.80-7165-004-8.BS-153.;
9276 Marden, Orison Swett,1848-1924.Přes překážky k cíli!, aneb, Úspěch i v nesnázích /.V Praze ::F. Šimáček,.1912..d10/4a_CZ1900_1920.;
9277 Marečková Josefina.Duchovné prúdy v našej republike 1918-1930.:.1926..d15/5_SK1920_1950.;
9278 Maréchal, Joseph1878-1944.Le point de départ de la métaphysique :.Bruxelles ::édition universelle,.1944..BZ-44.;
9279 Marek Skwarnicki.Krížová cesta s Jánom Pavlom II. Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-052-X.BS-214.;
9280 Marek, Alois Maria.Psychologie :.Olomouc ::[S.n.],.1992..d7/5.;
9281 Marek, František.Filosofická čítanka : Velcí myslitelé.Praha:Novák.1948..d10/3b_CZ1920_1950.;
9282 Marek, sv..Cividalský evanjeliár.Bratislava ::I. G. Ars Antiqua,.1995??.80-900453-1-6.BS-45.;
9283 Mareš, František Václav.Konstantinovo kulturní dílo po 1100 letech. Brno:Logos.1970..BS-74.;
9284 Margalits, Eduardus.Florilegium proverbiorum universae latinitatis.Budapešť:.1895..BZ-25.;
9285 Margaret, A. Salinger.Kto chytá v sne.:Slovenský spisovateľ.2001.80-220-1114-2.d6/5.;
9286 Margita, Figuli.Babylon Zv. 1.:Melantrich.1987..d3/3_SK1950_1990.;
9287 Margita, Figuli.Mladosť.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..HK.;
9288 Marchese, Vincenzo.S. Tomaso D'Aquino verso le arti belle.:.1874..BZ-14.;
9289 Marchetti O. S. J. - Králiček J. S. J..Vynáhrada Božskému Srdcu.:.1947..BS-39.;
9290 Marchetti, Ottavio, SJ.Esami di coscienza per i Giovani.:.1942..BZ-61.;
9291 Maria Remarque, Erich.Noc v Lisabone. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..d3/5_SK1950_1990.;
9292 Mária Sapientia, Lýdia Šlosárová.Som aj ja povolaná?.Bratislava:LUC.1993.80-7114-085-6.d6/7.;
9293 Mária z Agredy.Pád anjelov a prenasledovanie ľudstva satanom.:Magnificat.2009?..BS-220.;
9294 Mária, Čierna.Nemecko-slovenský slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1986..d1/1_SLOVNIKY.;
9295 Mária, Ivanová.Slovenský jazyk a literatúra.:Enigma.1998.80-85471-39-6.BS-120.;
9296 Maria, Kaczkowska.Víťazstvo lásky.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-90-2.d7/5.;
9297 Mária, Topoľská.Jedovaté roky.:Slovenský spisovateľ.1981..d3/1_SK1950_1990.;
9298 Marián, Papík.Hebrej.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-244-X.BS-180.;
9299 Mariani, Sermones.In honorem Dei genitricis Mariae, regni Hungariae patronae.:.1783..C17/5a.;
9300 Marianov Ivan.Listy sv. Terezie z Lisieux.Prešov:.1970..BS-88.;
9301 Marianov, Ivan.Aby všichni jedno byli :.Frýdek ::Exerc. dům,.1939..BS-182.;
9302 Mariánske centrum Medžugorie.Posolstvá.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.1995.80-88717-04-3.BS-119.;
9303 Mariánske centrum Medžugorie.Posolstvá Panny Márie v Medžugorii. Bratislava:Mariánske centrum Medžugorie.2007..BS-119.;
9304 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1991.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1991..BS-130.;
9305 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1991.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1991..BS-155.;
9306 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1991.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1991..BS-184.;
9307 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1991.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1991..BS-112.;
9308 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1992.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1992..BS-184.;
9309 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1992.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1992..BS-220.;
9310 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1992.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1992..BS-111.;
9311 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1992.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1992..BS-184.;
9312 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1992.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1992..BS-130.;
9313 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1992.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1992..BS-149.;
9314 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1993.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1993..BS-130.;
9315 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1993.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1993..BS-111.;
9316 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1993.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1993..BS-158.;
9317 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1993.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1993..BS-184.;
9318 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1994.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1994..BS-184.;
9319 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1994.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1994..BS-184.;
9320 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1994.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1994..BS-150.;
9321 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1994.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1994..BS-111.;
9322 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1995.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1995..BS-111.;
9323 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1995.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1995..BS-184.;
9324 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1997.Milano:Mariánske kňazské hnutie.1997..BS-184.;
9325 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1997.Milano:Mariánske kňazské hnutie.1997..BS-158.;
9326 Mariánske kňažské hnutie.Kňazom, najmilším synom Panny Márie.:Mariánske kňažské hnutie.1996..BS-184.;
9327 Marie Báčová - Křížková.Kardinál Trochta mučedník.:Signum unitatis.1991..BS-139.;
9328 Marie Holková.Provodovská Madona.Praha:.1958..SAM/6.;
9329 Márie-Eugéne, otec.Tvá láska rostla se mnou.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-241-2.d7/5.;
9330 Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica 1.:Smena.1991.80-221-0143-5.d6/2.;
9331 Marin, Michelangelo.Virginia oder die christliche jungfrau.Graz:.1847..C15/4b.;
9332 Marinis, Dominicus de.Expositio Commentaria In Totam Primam Partem Angelici Doctoris Sancti Thomae.Lugduni:Philippi Borde.1662..C15/1.;
9333 Mariot, Peter.Malá encyklopédia zemepisu sveta.Bratislava:Obzor.1977..d1/4_ENCYKLOPEDIE.;
9334 Maritain, Jacques.Dvě studie o Tomáši Akvinském.s.l.:Kuncíř.1931..BS-63.;
9335 Maritain, Jacques.Katolík dnes vo svete.:.1946..BS-47.;
9336 Maritain, Jacques.Katolík. Dnes vo svete.:.1946..BS-169.;
9337 Maritain, Jacques.La philosophie de la nature.:.1935?..C13/4b.;
9338 Mark Twain,.Princ a žobrák.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1941..TRAN.;
9339 Marko, František.Pútnik svätovojtešský r. C. (1972).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1972..PS-26.;
9340 Marko, František.Pútnik svätovojtešský r. C. (1972).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1972..PS-01.;
9341 Marko, František.Pútnik svätovojtešský r. C. (1972).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1972..PS-19.;
9342 Marko, Matej.Svätý Tomáš Morus.:.1947..BS-47.;
9343 Markos, Gyula.Kath. ortuzek iránydalok és koltemények.Budapešť:.1893..BZ-31.;
9344 Markov, Jozef.Slovenský ĺudový odev v minulosti : Materiály k dejinám slovenského ĺudového odevu.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej lit..1955..d2/5_FOTOGRAFIE.;
9345 Markovits, Iván.Magyar gyorsirástan.Bécs:.1867..C17/1a.;
9346 Markrab, Klement,1842-1908.Matka Boží, pomocnice křesťanů :.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl,.1908..BS-192.;
9347 Markus ., O.J.Prorok Jonáš.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971..BS-103.;
9348 Markus ., O.J.Prorok Jonáš.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971..BS-140.;
9349 Markus ., O.J.Prorok Jonáš.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971..BS-109.;
9350 Markus ., O.J.Prorok Jonáš.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971..BS-159.;
9351 Markuš, Jozef Ondrej.Meditácie o vzniku vesmíru, Zeme a života podľa Genezis 1-11.:.1980?..SAM/2.;
9352 Markuš, Jozef Ondrej.Moje úvahy o Ňom a o nás.:.1980?..SAM/2.;
9353 Marmion, Columba, OSB.Christus das leben der seele.:.1926..C21/2b.;
9354 Marmion, Columba,1858-1923.Christus unser Ideal.Paderborn ::Schöningh Ferdinand,.1929..d11/1b.;
9355 Marrou, Henri.Teológia dejín.:.1968..BS-201.;
9356 Marshall, Bruce.Plná slávy.Praha:Vyšehrad.1948..VSH.;
9357 Marshall, Bruce.Plná slávy.Praha:Vyšehrad.1969..VSH.;
9358 Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.1991.80-7114-023-6.d7/4.;
9359 Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.1991.80-7114-023-6.BS-112.;
9360 Marshall, Bruce, 1899-1987.Každému po denári.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-247-8.d7/6.;
9361 Marshall, Bruce,1899-1987.Starý voják neumírá.Praha :Vyšehrad.1973..VSH.;
9362 Marsch, Michael.Uzdravovani skrze svátosti.Praha:Portál.1992.80-85282-34-8.BS-117.;
9363 Marsch, Michael.Uzdravovat - přikázání Církve.:.1987..BS-15.;
9364 Marschall.Kleines taschenbuch .:.1800..C21/4a.;
9365 Marsina, Alojz.Život človeka vo svetle umučenia Krista Pána /.Ružomberok ::Lev,.1917..BS-219.;
9366 Marsina, Richard.Metodov boj.Bratislava:Obzor.1985..d3/1_SK1950_1990.;
9367 Martimort, A.G..L`église en priere :.Paris ::Desclée,.1965..d18/2b.;
9368 Martimort, Aimé-Georges.Handbuch der Liturgiewissenschaft..Freiburg ::Herder,.1965..d11/4b.;
9369 Martin.A lelki gyermekség útja.:.1920?..d14/1b.;
9370 Martin.Das christliche leben.:.1875..C20/4b.;
9371 Martin Majda.Zatiahni na hlbinu.Stará Ľubovňa:.2011.978-80-970644-5-7.d6/8.;
9372 Martin Uháľ.Modlitebník a spevník katolíckeho muža.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-181-8.BS-93.;
9373 Martin Uháľ.Svätá omša.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-332-2.BS-142.;
9374 Martin Uháľ.Svätá omša.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-332-2.BS-138.;
9375 Martin Uháľ.Svätá omša.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-332-2.BS-114.;
9376 Martin, Aurél.Szent Pál.Budapešť:.1913..BZ-41.;
9377 Martin, Čičo.Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku.Bratislava ::Pamiatkový ústav.2002.80-968632-1-5.d1/5_ENCYKLOPEDIE.;
9378 Martin, Kukučín.Dom v stráni. a.s.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961.80-551-0295-3.HK.;
9379 Martin, Kukučín.Dom v stráni. a.s.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961.80-551-0295-3.HK.;
9380 Martin, Kukučín.Komasácia. Bacúchovie dvor.:Matica slovenská.1948..ZS.;
9381 Martin, Kukučín.Lukáš Blahosej Krasoň I..:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..HK.;
9382 Martin, Kukučín.Lukáš Blahosej Krasoň II..:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..HK.;
9383 Martin, Kukučín.Spod školského prachu.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..HK.;
9384 Martin, Kukučín.Tiene i svetlo.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1953..HK.;
9385 Martin, Kukučín.Život.:Matica slovenská.1950..HK.;
9386 Martin, Rázus.Júlia.:Slovenský Tatran.1969..HK.;
9387 Martindale, C. C., SJ.Slobodou k sile.:.1944..POSOL.;
9388 Martindale, Cyrill Charli.Der fortlebende Christus :.Wurzburg:Rita.1936..d11/3a.;
9389 Martinec, Alojz.Biblické prednášky zo Starého zákona.Bratislava ::Cirkevné nakl.,.1965..SKRIPTA_4.;
9390 Martinec, Alojz.Biblické prednášky zo Starého zákona.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha; Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta; Cirkevné nakladateľstvo.1969..SKRIPTA_3.;
9391 Martinec, Alojz.Biblické prednášky zo Starého zákona.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha; Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta; Cirkevné nakladateľstvo.1969..SKRIPTA_1.;
9392 Martinec, Alojz.Biblické prednášky zo Starého zákona.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha; Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta; Cirkevné nakladateľstvo.1969..SKRIPTA_5.;
9393 Martinec, Alojz.Prednášky z biblickej archeológie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-195.;
9394 Martinec, Alojz.Prednášky z biblickej archeológie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-198.;
9395 Martinec, Alojz.Prednášky z biblickej archeológie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SKRIPTA_3.;
9396 Martinec, Alojz.Prednášky z biblickej archeológie..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1987..SKRIPTA_3.;
9397 Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.BS-216.;
9398 Martini, Carlo Maria, 1927- - autor.Vydán lidem do rukou :.:Praha :.2000.80-86025-26-8.BS-132.;
9399 Marx, J..Lehrbuch der Kirchengeschichte *.Trier,:.1906..d12/1b.;
9400 Masaryk.Karel Havlíček.:.1920..d17/2b_cz1920-1950.;
9401 Masaryk, Jan.Volá Londýn.Praha:Práce.1946..d17/3a_cz1920-1950.;
9402 Masaryk, Tomáš Garrigue.Česká otázka.Naše nynější krise : Snahy a tužby národního obrození.Pád strany staročeské a počátkové směrů nových.Praha:Čin.1948..d17/3a_cz1920-1950.;
9403 Masaryk, Tomáš Garrigue.V boji o náboženství.Praha:Čin.1947..BS-50.;
9404 Masaryk, Tomáš Garrigue,(1850-1937).Přehled nejnovější filosofie náboženství.V Praze ::Spolek Aug. Smetana,.1905..BS-02.;
9405 Masetti, Fr. Pii-Thomae.Monumenta et antiquitates veteris disciplinae ordinis praedicatorum.:.1864..C14/2a.;
9406 Masch, U..Grundzuge der witterungskunde ....:.1875..BZ-8.;
9407 Maschnerová, Marie.Základové německé mluvnice pro potrebu školní i soukromou.Heidelberg:Groos.1928..d17/3a_cz1920-1950.;
9408 Masl, Franz Xaver.Erslarung der heiligen schriften des neuen testamentes.Viedeň:.1840..C19/2a.;
9409 Masseio, Joanne Petro.De vita et moribus s. Ignatij Loiolae.:.1716..C15/5a.;
9410 Massillon, Johann Baptist.Gnnodalreden ....Drážďany:.1758..C18/2a.;
9411 Massl, Franz.Erslarung der heiligen schriften des neuen testamentes.:.1841..C22/1a.;
9412 Mastiliak, Ján, CSsR.Etika Božieho kráľovstva : Výber z diela.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-419-3.d6/2.;
9413 Mastiliak, Ján, CSsR.Hrsť spomienok.Michalovce:Misionár.2011.9788088724568 (brož.);978-80-88724-56-8.d7/6.;
9414 Maszlaghy, Ferencz.Délfrancziaországból utivázlatok.Budapešť:.1875..BZ-38.;
9415 Maszlaghy, Ferencz.Délfrancziaországból utivázlatok.Budapešť:.1875..C31/1a.;
9416 Maťašák, Miloslav.Na streche sveta.Bratislava:Šport.1983..d2/6_FOTOGRAFIE.;
9417 Matějček Antonín.Rembrandt van Ryn.:.1947..d16/2.;
9418 Matějček Antonín.Rembrandt van Ryn.:.1947..d16/3.;
9419 Matějček, Antonín.Velislavova bible a její místo ve vývoji knižní ilustrace gotické.Praha:Jan Štenc.1926..d9/3b_CZ1920_1950.;
9420 Mateje, A. H..Ozvena slova. 3..:.1985?..SAM/6.;
9421 Mateje,A.H..Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..BS-43.;
9422 Matejka, Jozef.Putnik Mariansky.Skalica:.1864..C22/1b.;
9423 Matejka, Jozef.Putnik Mariansky.Skalica:.1864..BS-97.;
9424 Matějka, Vladimír.Dějiny novozákonního Božího lidu.:.1969..SAM/5.;
9425 Mathero, Crescentio.Psalterium Hebraeo - Latinum.:.1688..C21/5a.;
9426 Mathesius, Vilém.Možnosti,které čekají : Epištoly o tvořivém životě.Praha:Laichter.1944..d9/3a_CZ1920_1950.;
9427 Mathis, P..Das leben im ordenstande.:.1907..C22/3b.;
9428 Mathon, Placidus.Život nejblahoslav. Bohorodičky Panny Marie a její panického chotě sv. Josefa.Brno:.1884..C13/6.;
9429 Matica slovenská.Slovenský biografický slovník. 4.zv..:Matica slovenská.1990.80-7090-070-9.d2/1_SLOVENSKO.;
9430 Matice cyrilometodějská (nakladatelství a knihkupectví).Fermentum :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1994..BS-64.;
9431 Matice cyrilometodějská (nakladatelství a knihkupectví).Fermentum :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1994..PS-03.;
9432 Matis, Melichar Jozef.Schody.Košice:Grafika.2001.80-968272-6X.BS-155.;
9433 Matis, Melichar Jozef OP.sv. Augustín.Košice:TF KU v Ružomberku.2004..BS-155.;
9434 Matocha, Josephus.Compendium philosophiae christianae.Olomouc:.1940..BZ-48.;
9435 Matocha, Josephus.Compendium philosophiae christianae.Olomouc:.1940..BZ-47.;
9436 Matoušu Ľudovít.Ius matrimoniale.:.1945..d9/3a_CZ1920_1950.;
9437 Matoušu Ludvík.sv. Pavel a jeho listy.:.1948..d9/4b_CZ1920_1950.;
9438 Matoušu Ludvík.sv. Pavel a jeho listy.:.1948..d9/5a_CZ1920_1950.;
9439 Matoušů, Ludvík,1883-1949.Praelectiones ex iure matrimoniali, quas alumnis seminarii Boh. Budvicensis.České Budějovice ::L. Matoušů,.1934..BS-161.;
9440 Maťovčík, Augustín.Slovenský biografický slovník. 5.zv..:Matica slovenská.1992.80-7090-216-7.d2/1_SLOVENSKO.;
9441 Matovič, J..Na brehu Lethy.Trnava:Urbánek a spol..1948..BS-140.;
9442 Matťašovský, Ján.Divadelné hry ; Tajomstvo svätej omše ; Vzkriesenie Krista Pána a Pán Boh jestvuje.[S.l.]:[s.n.].1922..BS-182.;
9443 Mattner, Constantin.Dogmatische predigten uber die gottliche jugend des glaubens.:.1880..BZ-56.;
9444 Mattoška Libor.Misijná pamiatka.:.1944..BS-41.;
9445 Mattoška Libor.Misijná pamiatka.:.1944..BS-189.;
9446 Mattoška Libor.Presadený kvet.:.1946..BS-20.;
9447 Mattoška, Libor Jozef, OFM.Cesta radosti.Prešov:Serafínsky svet.1946..BS-183.;
9448 Mattoška, Libor Jozef, OFM.Eucharistia, svety a ľudia.Kremnica:Serafínsky svet.1938..d15/5_SK1920_1950.;
9449 Mattoška, Libor Jozef, OFM.Katolícke dievča vo svete.Prešov:Serafínsky svet.1942..d15/5_SK1920_1950.;
9450 Mattoška, Libor Jozef, OFM.Prvé a posledné sväté prijímanie.Zvolen:.1943..BS-182.;
9451 Mattoška, Libor, O.F.M..Serafínsky svet.:.1929..p2/1.;
9452 Mattoška, Libor, O.F.M..Serafínsky svet.Kremnica:.1937..p2/1a.;
9453 Mattoška, P. L., OFM.Ľalia medzi tŕním.:.1946..d15/4_SK1920_1950.;
9454 Mattoška, P. L., OFM.Serafínsky svet.:.1936..p1/4.;
9455 Mattoška, P.L.J..Myšlienky o tlači.:.1946..BS-53.;
9456 Matulewicz, Jerzy.Duchovný denník.:.1973..BS-15.;
9457 Matuska, Alexander. [from old catalog].Profily..Bratislava,:Elanu,.1946...d15/5_SK1920_1950.;
9458 Maurer, Gerd Johannes.Fürbitten bei besonderen anlässen :.Regensburg ::Pustet,.1973.3-791-70374-9.d11/4b.;
9459 Mauriac, Francois.Cesty k moři.Praha:Vyšehrad.1947..VSH.;
9460 Mauriac, Francois.V čo verím.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-024-1.BS-131.;
9461 Mauriac, François,1885-1970.Bozk malomocnému =.Bratislava ::Bohumil Buocik,.1947..d15/4_SK1920_1950.;
9462 Mauriac, François,1885-1970.Le noeud de vipéres /.Paris ::B. Grasset,.1932..d18/3.;
9463 Mauriac, François,1885-1970.Púšť lásky.V Bratislave ::Nakladateľstvo Biblioteka,.1933..d15/4_SK1920_1950.;
9464 Mauriac, François,1885-1970.Vie de Jésus /.Paris ::Flammarion,.1936..d18/3.;
9465 Mauriac, François,1885-1970.Život Ježíšův /.V Praze ::Vyšehrad,.1937..VSH.;
9466 Mauriac, Francois,1885-1970..Lacordaire et nous /.Paris ::Gallimard,.1940..BZ-59.;
9467 Maurice, Druon.Prekliati králi. I., II., III. diel.:Slovenský spisovateľ.1974..d3/7_SK1950_1990.;
9468 Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..SSV1950.;
9469 Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..BS-152.;
9470 Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..BS-182.;
9471 Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..BS-136.;
9472 Maurice, Pierre.Rozvod. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-001-7.BS-215.;
9473 Maurier Daphne.Únik.:.1947..d17/5b_CZ1920_1950.;
9474 Maurois, André.Ariel alebo život Shalleyho.:Tatran.1988..TATRAN.;
9475 Max Kandler.Prahrich.:Krystal.1991..BS-158.;
9476 Max Kandler.Prahrich.:Krystal.1991..BS-160.;
9477 Max Kandler.Prahrich.:Krystal.1991..BS-31.;
9478 Max Kandler.Tomášovské pojetí svátostí.Kolín nad Rýnem:Tomášovská edice.1991..BS-158.;
9479 Max Kandler.Víra?.:.1991..BS-160.;
9480 Max Kandler.Víra?.:.1991..BS-163.;
9481 Max, Dauthendey.Dravci.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1943..SPKK.;
9482 May Karl, Ušák Teofil.Démon zlata, Ruža prérie.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992..BS-149.;
9483 Máyer-Skumanz, Lene.Ruženec.Bratislava:SERAFÍN.1993.80-85310-28-7.d6/6.;
9484 Mayer, Josef Ernst.Živá obeta svätej omše.:.1965..BS-34.;
9485 Mayer, Joseph Ernst.Vom leiden unseres herrn Jesus Christus.:.1951..d11/1a.;
9486 Mayor, Joseph.The epistle of St. James.:.1892..C13/1a.;
9487 Mayr, Felice.Divus augustinus vitae spiritualis magister seu instructio hominis christiani .:.1735..C16/5b.;
9488 Mazák, Vratislav,1937-1987.Jak vznikl člověk (Sága rodu Homo) /.Praha ::Práce,.1977..d8/1CZ1950_1990.;
9489 Mazálková, Vojtěška.Domengo.:.1975??..SAM1/b.;
9490 Mazl, Franz Xaver.Ertlarung der heiligen schriften des neuen testamentes.Viedeň:.1841..C20/3a.;
9491 Mäder, Robert,(1875-1945).Živ buď Ježíš Král.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustava Francla,.1933..d9/3b_CZ1920_1950.;
9492 Mäder, Robert,(1875-1945).Živ buď Ježíš Král.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustava Francla,.1933..BS-02.;
9493 Mäder, Robert,1875-1945.Duchovní promluvy na neděle a svátky církevního roku /.Přerov ::Společenské podniky,.1937..BS-191.;
9494 Mäder, Robert,1875-1945.Marie vítězí! /.:.2005??..d9/5b_CZ1920_1950.;
9495 Mc Kenna, Briege.Zázraky sa dejú.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-44-9.d7/6.;
9496 McDowell, Josh.Lásku dať, lásku brať....:Triangl.1992.0-8423-1031-2.BS-213.;
9497 McKenzie, John L.,1910-1991.Dictionary of the Bible.London ::Geoffrey Chapman,.1968.0-225-27543-0.d18/1a.;
9498 Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 1..Bratislava:Lúč.1997.80-7114-147-X.d7/2.;
9499 Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 2..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-229-8.d5/6.;
9500 Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 2..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-229-8.d6/2.;
9501 Mečíř, Karel.Historky o korunovaných hlavách, dámach, státnicích a jiných. Praha:A. Neubert.1917..d10/5a_CZ1900_1920.;
9502 Med, Oldřich.Život z víry. Ty a Kristus.:.1971..SAM/5.;
9503 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXIII. (1985).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..PS-16.;
9504 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXIII. (1985).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..PS-26.;
9505 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXIV. (1986).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..PS-22.;
9506 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXIV. (1986).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..PS-50.;
9507 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXIV. (1986).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..PS-19.;
9508 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXV. (1987).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..PS-19.;
9509 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXV. (1987).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..PS-22.;
9510 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXV. (1987).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..PS-50.;
9511 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXVI. (1988).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..PS-22.;
9512 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXVI. (1988).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..PS-23.;
9513 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXVI. (1988).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..PS-20.;
9514 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXVII. (1989).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..PS-22.;
9515 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXVIII. (1990).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..PS-23.;
9516 Medek, Rudolf,1890-1940.Anabase :.Praha ::J.R. Vilímek,.1931..d17/4a_CZ1920_1950.;
9517 Medvecký, Karol A.,.Na pamiatku prvého slovenského buditeľa Prievidze a okolia: Andreja Trúchleho-Sytnianskeho.Prievidza:Výbor k ucteniu pamiatky Andreja Trúchleho.1924..BS-30.;
9518 Medvecký, Karol Anton .Život Andreja Kmeťa.:Karol A. Medvecký.1923..C13/1a.;
9519 Medzinárodný sekretariát.Smernice hlásaťKrista všetkým národom.Bratislava:Pápežské lmisijné diela.1995..BS-110.;
9520 Medzinárodný zväz Gideonovcov.Nová zmluva, Dan neue Testament, The new testament.:Tranoscius.1978..BIBSK.;
9521 Meester, Conrad.Z pustymi rekami.:.1990..d18/2b.;
9522 Mehler, Ludwig.Der prediger und katechet.Regensburg:.1862..C22/2a.;
9523 Mehler, Ludwig.Der prediger und katechet.Regensburg:.1862..C13/2a.;
9524 Mehler, Ludwig,1816-1872.Beispiele zur gesammten christkatholischen Lehre, oder, der ganze katholische Katechismus,.Regensburg ::Georg Joseph Manz,.1861..d18/6b.;
9525 Mehler, Ludwig,1816-1872.Beispiele zur gesammten christkatholischen Lehre, oder, der ganze katholische Katechismus,.Regensburg ::Georg Joseph Manz,.1861..C22/2b.;
9526 Mehler, Ludwig,1816-1872..Catéchisme pratique, ou, Doctrine chrétienne en exemples, courtes explications, textes, paraboles et comparaisons :.Bruxelles ::H. Goemaere,.1861-1862...d11/4a.;
9527 Meilinger, J..Der ehrwurdige Bartholomaus von den martirern.:.1856..C22/2a.;
9528 Meisner, Joachim kardinál.Úvahy o Panně Marii:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-53-7.BS-127.;
9529 Meisner, Joachim, 1933- - autor.Myšlenky k nové evangelizaci Evropy.:Olomouc :.1998.80-238-3476-2.BS-216.;
9530 Melcher, Alajos.Hitelemzo beszédek.:.1893..d14/1a.;
9531 Melcher, Alajos.Levelek egy fiatal lelkészhez.:.1888..BZ-39.;
9532 Melcher, Alajos.Levelek egy fiatal lelkészhez.:.1888..BZ-41.;
9533 Melchioris.Cani episcopi canariensis ex ordine praedicatorum. Opera.:.1759..C20/1a.;
9534 Melchioris, Johan.Operum omnium theologicorum.:.1693..C16/1b.;
9535 Melchioris, Johannis.Opera omnia theologica, exegetica, didactica, polemica.:.1706..C12/3a.;
9536 Melicherčík, Andrej.V šírom poli studienečka.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..HK.;
9537 Melka, Antonín.Mater Dei alma.:.1931..BS-20.;
9538 Melka, Antonín.Mater Dei alma.:.1931..d17/4b_CZ1920_1950.;
9539 Melka, Antonín.Mater Dei alma.:.1931..BS-204.;
9540 Melka, Antonín.Sanctissimum.:.1926..BS-35.;
9541 Melka, Antonín.Sanctissimum.:.1926..d17/2a_cz1920-1950.;
9542 Melka, Antonín.Sanctissimum.:.1926..d17/4b_CZ1920_1950.;
9543 Melka, Antonín.Sanctissimum.:.1926..BS-20.;
9544 Melka, Antonín.V Getsemane : Postní řeči z r.1938.Frýdek-Místek:Exerciční dům.1946..BS-27.;
9545 Melka, Antonín.Včas i nevčas.:.1933..d17/4b_CZ1920_1950.;
9546 Melka, Antonín.Ve večeřadle.:.1941..BS-48.;
9547 Melka, Antonín.Ve večeřadle.:.1941..d17/1b_cz1920-1950.;
9548 Melka, Antonín,1875-1963.Cestou křížovou :.V Českých Budějovicích ::Petrinum,.1947..BS-191.;
9549 Melka, Antonín,1875-1963.Cestou křížovou :.V Českých Budějovicích ::Petrinum,.1947..d10/3b_CZ1920_1950.;
9550 Melka, Antonín,1875-1963.Cestou křížovou :.V Českých Budějovicích ::Petrinum,.1947..BS-219.;
9551 Melka, Antonín,1875-1963.Ke Kristu Pánu Svátostnému :.České Budějovice ::Petrinum,.1947..BS-218.;
9552 Melka, Antonín,1875-1963.Slovo církve do dnešní tísně :.V Praze ::Universum,.1933..d17/5b_CZ1920_1950.;
9553 Mello, Anthony.Sádhana - Cesta k Bohu.Brno:Cesta.1996.80-85319-48-9.BS-121.;
9554 Melus, Albert .Počúvaj, dieťa moje.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..BS-105.;
9555 Mendigal.Človek pred Bohom.:.1950?..SAM/3.;
9556 Mendigal.Človek voči človeku.:.1980?..SAM1/a.;
9557 Mendigal.Človek voči človeku.:.1980?..SAM1/b.;
9558 Mendigal, L..Cesta k slobode a veľkosti.:Dobrá kniha.1980..USA.;
9559 Mendigal, L..Cesta k veľkosti a slobode.:.1980?..SAM1/a.;
9560 Mendlik, Agoston.Nepszeru es konnyu falusi predikaciok.:.1865..C22/1a.;
9561 Meng, Heinrich.Ochrana duševního zdraví :.Praha ::Nová osvěta,.1949..d9/5a_CZ1920_1950.;
9562 Mengering, Arnoldum.Kemissens recht .:.1644..C16/1b.;
9563 Mennyey, József.Nevelés és tanítástan.:.1866..BZ-19.;
9564 Mercatoris, Bernard.Nucleus catecheticus.Trnava:.1748..C10/5b.;
9565 Mercatoris, Bernard.Nucleus catecheticus.Trnava:.1748..C17/2b.;
9566 Mercatoris, Bernard.Nucleus catecheticus.Trnava:.1748..C20/5b.;
9567 Mercé, Rodoredová.Rozbité zrkadlo.:Pravda.1989..d3/5_SK1950_1990.;
9568 Mercier.Mon bonnet de nuit.:.1784..C11/2b.;
9569 Mercier, Biboros.Papjaimhoz.:.1912..BZ-3.;
9570 Mercier, Desiderato.La vita interiore.:.1938..d18/4.;
9571 merell.slova života.:.1960..ČKCH.;
9572 Merell Jan.Úvod do četby Nového Zákona.Praha:Universum.1947..d17/2b_cz1920-1950.;
9573 Merell, J..List Koloským.:.1960?..BS-204.;
9574 Merell, Jan.Setkání s Ježíšem na Hoře,v podobenstvích,u Jezera a s učedníky : Výklad biblických textů,meditace,modlitby.Praha:Čes.katolická Charita.1987..ČKCH.;
9575 Merell, Jan.Úvod do četby Nového zákona.Praha:Čes.katolická Charita.1952..ČKCH.;
9576 Merell, Jan.Úvod do Nového Zákona. I., II. časť.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1960..SKRIPTA_2.;
9577 Merell, Jan,(1904-1986).Mluví k nám sv. Pavel.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..BS-158.;
9578 Merell, Jan,(1904-1986).Mluví k nám sv. Pavel.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..BS-73.;
9579 Merell, Jan,1904-1986.Exegese nedělních a svátečních perikop /.Litoměřice ::Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze (Litoměřice), Katedra biblických věd,.1970..BS-198.;
9580 Merell, Jan,1904-1986.Slovo Boží :.Praha ::Kropáč a Kucharský,.1942..d17/1b_cz1920-1950.;
9581 Merežkovskij, D. S..Antikrist.:Slovenský Tatran.1968..TATRAN.;
9582 Merežkovskij, Dmitrij Sergejevič.Leonardo da Vinci : 1..Bratislava:Tatran.1967..TATRAN.;
9583 Merežkovskij, Dmitrij Sergejevič.Leonardo da Vinci : 2..Bratislava:Tatran.1967..TATRAN.;
9584 Merhaut, Boris.Jóga : Od staré Indie k dnešku.Praha:Avicenum.1971..d8/1_CZ1950_1990.;
9585 Merkelbach, Ben. H., OP.Quaestiones de Castitate et Luxuria quas in utilitatem cleri.:.1929..BZ-11.;
9586 Merkelbach, Henricus, OP.Summa theologiae moralis.:.1938..C22/3a.;
9587 Merle, Robert.Malevil.Budapešť:Európa.1980..d14/1a.;
9588 Mermach, J..Stati z biblické theologie.Litoměřice:.1973?..SKRIPTA_5.;
9589 Mertenová, Blandína.Láska ostáva.:.1987..BS-163.;
9590 Mertenová, Blandína.Láska ostáva.:.1987..BS-31.;
9591 Mertl, Věroslav,1929-2013.Nám po tomto putování.Praha ::Vyšehrad,.1974..VYSEHRAD.;
9592 Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.1993.80-7113-083-4.BS-119.;
9593 Merton, Thomas.Rozjímaní v samote.:.1969..SAM/4.;
9594 Merton, Thomas.Rozjímání v samotě.Řím:Křesťanská akademie.1970..BS-213.;
9595 Merton, Thomas.Žádný člověk není ostrov.Praha:Krystal OP.1995.80-85929-04-X.BS-34.;
9596 Meschler, Moritz.Leben des hl. Aloysius von Gonzaga, Patrons der christlichen Jugend.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1921..d11/2a.;
9597 Mesplede, Ludovico, OP.Commonitorium de recta et necessaria.:.1644..C18/5a.;
9598 Meszlényi, Antal.Az egri érsekség felállitásának s a kassai és szatmári puspokségek kihasitásának torténete.:.1938..d14/2.;
9599 Meszlényi, Antal.Magyarországi szent Margit 1242-1270.:.1944..BZ-17.;
9600 Method Zavoral.Kázání o Nejsvětejší Svátosti oltářní.:.1934..d17/1b_cz1920-1950.;
9601 Method Zavoral.Kázání o Nejsvětejší Svátosti oltářní.:.1934..d10/3b_CZ1920_1950.;
9602 Method Zavoral.Kázání o Nejsvětejší Svátosti oltářní.:.1934..BS-180.;
9603 Metod Lucký.Kvetinky Sv. Františka.:Bohoslovci v Žiline.1944..d15/3_SK1920_1950.;
9604 Metyš Karel.Pět povídek Boženy Němcové.:.1948..d9/3a_CZ1920_1950.;
9605 Meuser, Bernhard,1953-.Youcat po slovensky.Bratislava:Karmelitánkse nakladateľstvo.2013.9788081350405 (brož.); 978-80-8135-040-5.d6/2.;
9606 Meusová Alberta - Matka Alberta, Ranwez Peter, Gueret Marek.Počúvaj, dieťa moje.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1964..SÚCM.;
9607 Meyer, Conrad Ferdinand.Mníchova svadba.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1946..MS.;
9608 Meyer, Wendelin.Die Psalmen, des Priesters Betrachtungsbuch ;; Betrachtungen uber d. buchstablichen u. geistigen Sinn d. Psalmen, f. Priester bearb. von P. Wendelin Meyer O.F.M..Paderborn:Bonifacius-Dr..1921..d11/4a.;
9609 Meyer, Wendelin.Die Psalmen, des Priesters Betrachtungsbuch ;; Betrachtungen uber den buchstablichen und geistigen Sinn der Psalmen, fur Priester bearbearbeitet von P. Wendelin Meyer O.F.M..Paderborn:Bonifacius-Dr..1920..d11/4b.;
9610 Meyer, Wendelin.Die Psalmen, des Priesters Betrachtungsbuch ;; Betrachtungen uber den buchstablichen und geistigen Sinn der Psalmen, fur Priester bearbearbeitet von P. Wendelin Meyer O.F.M..Paderborn:Bonifacius-Dr..1920..d11/4b.;
9611 Meyer, Wendelin.Die Psalmen, des Priesters Betrachtungsbuch ;; Betrachtungen uber den buchstablichen und geistigen Sinn der Psalmen, fur Priester bearbearbeitet von P. Wendelin Meyer O.F.M..Paderborn:Bonifacius-Dr..1920..d11/4b.;
9612 Meynard, André-Marie.Duchovní život :.Praha ::L. Kuncíř,.1927..d10/3b_CZ1920_1950.;
9613 Meynard, André-Marie OP.Duchovní život, sešit 1,2,3. Praha:Ladislav Kuncíř.1926?..PS-14.;
9614 Meynard, Andre-Marie..Traite de la vie interieure.Clermont-Ferrand ::M. Bellet et fils,.1899...d18/1a.;
9615 Mezencev, V. A..Odpovede veriacim.:Práca.1975..BS-132.;
9616 Mezzacasa, Giacomo.Il libro dei proverbi di salomone.:.1921..BZ-16.;
9617 Micewicz, Terezie M..Markéta - nechtěná perla.:.1970?..BS-14.;
9618 Mickiewicz, Adam.Poézia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
9619 Mičkovic, Branislav, OP.Prax ako kľúčový pojem teológie Johanna Baptista Metza.:.2004..DIPLOMOVKY.;
9620 Miechoviensis, Justini, OP.De rosario mystico discursus praedicabiles.:.1889..C14/2b.;
9621 Miekisch, Jan.Naše světla.Hlučín:.1932..p1/4b.;
9622 Migatio, Christophor.Catechismus ex decreto ss. concilii tridentini.Viedeň:.1760..C20/5a.;
9623 Migatio, Christophor.Catechismus ex decreto ss. concilii tridentini.Viedeň:.1760..C11/4b.;
9624 Migatio, Christophor.Catechismus ex decreto ss. concilii tridentini.Viedeň:.1760..C17/3b.;
9625 Migne, Jacques-Paul, 1800-1875 .Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca, Tom. 95.Paríž:Migne.1857-1866..n1/3.;
9626 Migne, Jacques-Paul, 1800-1875 .Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca, Tom. 96.Paríž:Migne.1857-1866..n1/3.;
9627 Migne, M. .Catechismes. Tome second.:.1848..C22/3a.;
9628 Migne, M..Dictionnaire de paleographie.:.1854..C10/2a.;
9629 Miguel, Angel Asturias.Zelený pápež.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1968..SPKK.;
9630 Miguel, de Cervantes Saavedra.Don Quijote I., II. diel.:Tatran.1978..TATRAN.;
9631 Miguel, De Unamuno.Ábel Sánchez.:Vyšehrad.1988..VSH.;
9632 Miháczi, József.Imádságos konyv.:.1960..d14/1a.;
9633 Mihálik, Vojtech,(1926-2001).Plebejská košeľa.Turč. Sv. Martin ::Mat. Slov.,.1950..BS-93.;
9634 Mihalovics, Antal.Mindenki könyve :.Rožňava ::Sajó-Vidék,.1937..d14/1a.;
9635 Mihalovič, Vincent.Latinčina pre bohoslovcov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..SKRIPTA_2.;
9636 Mihály, Legeza.A transzcendens okság elmélete.:.1944..d14/1b.;
9637 Mihályfi, Ákos.A nyilvános istentisztelet egyetemi eloadások ....Budapešť:.1916..C18/1a.;
9638 Mihóková, Mária.Košický biskup ThDr. Augustín Fischer-Colbrie (1863-1925). Verbum:Košice.1996.80-966957-5-4.BS-114.;
9639 Micha, Josef bin Gorion.Pověsti Židů : Mýty,legendy a výklady.Praha:Trigon.1992.80-85320-23-1.BS-209.;
9640 Michael, J.P..Bohatstvo nášho povolania.:.1970?..BS-13.;
9641 Michael, J.P..Bohatstvo nášho povolania.:.1970?..SAM/4.;
9642 Michael, J.P..Iďte v mene Božom.:.1970?..SAM/4.;
9643 Michaelis, Heinr..Frleichterte hebraische grammatica.Halle:.1796..C16/4b.;
9644 Michail, Bulgakov.Biela garda.:Tatran.1987..TATRAN.;
9645 Michail, Bulgakov.V zákulisí.:Slovenský spisovateľ.1967..d3/6_SK1950_1990.;
9646 Michail, Čulaki.Nádherná planéta.:Tatran.1988..TATRAN.;
9647 Michail, V. Alpatov.Dejiny umenia Zv. 3.:Tatran.1978..d3/2_SK1950_1990.;
9648 Michail, V. Alpatov.Dejiny umenia, 4.zv..:Tatran.1978..d3/2_SK1950_1990.;
9649 Michajlovova, Liljana,1939-.Parník Radetzky.Praha ::Vyšehrad,.1978..VSH.;
9650 Michal Potemra.Kultúrny život Slovákov na južnom Slovensku v rokoch 1938-1945.:Štátna vedecká knižnica.1993.80-85328-14-3.d6/5.;
9651 Michal, Eliáš.Abeceda zlatá.:Osveta.1982..d3/1_SK1950_1990.;
9652 Michal, Chuda.Tiché svetlo.:Slovenský spisovateľ.1987..d3/7_SK1950_1990.;
9653 Michal, Jaroslav.Dějiny pramenu poznání kanonického práva.Praha:Stolice historicko - právní.1967..SKRIPTA_2.;
9654 Michal, Jaroslav.Úvod do studia kanonického práva.Praha:Stolice historicko - právní.1985?..BS-172.;
9655 Michal, Jaroslav.Úvod do studia kanonického práva.Praha:Stolice historicko - právní.1985?..SKRIPTA_4.;
9656 Michal, Jaroslav,(1911-1988).Komentář k druhé knize Kodexu :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1969..SKRIPTA_4.;
9657 Michal, Potemra.Školstvo na Slovensku v rokoch 1901-1918-diel 4.:Matica slovenská.1993.80-7090-238-8.MS.;
9658 Michal, Stanislav.Hodiny : Od gnómonu k atomovým hodinám.Praha:Státní nakl.technické literatury.1987..d3/6_SK1950_1990.;
9659 Michálek, Jan.Zo živých prameňov.:Mladé letá.1960..d3/6_SK1950_1990.;
9660 Michálek, Jan.Zo živých prameňov.:Mladé letá.1960..d3/4_SK1950_1990.;
9661 Michalovič, Ľudovít Štefan, CSsR.Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej Matky.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-088-0.BS-211.;
9662 Michalský, Jan,1888-1936.Duch i nevěsta :.Prostějov ::nákl. vlast.,.1928..d9/4a_CZ1920_1950.;
9663 Michel, Nostradamus.Nostradamus a iní.:TIMY.1995.80-88799-00-7.d7/3.;
9664 Michelangelo, Buonarroti.Oheň,jímž hořím.Praha:Mladá fronta.1999.80-204-0778-2.d7/4.;
9665 Michelitsch, Anton.Haeckelismus und Darwinismus.:.1900..BZ-58.;
9666 Michl, Anton.Výklad nedeľných Evanjelií v krátkých kázňach pre ľud obecný..V Budíně ::O. Radlinský,.1851..RADLIN.;
9667 Michnovič, Imrich.Nové obzory 27.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1985..d2/4.;
9668 Michnovič, Imrich.Severovýchodné Slovensko.Prešov:Dino.1995.80-85575-12-4.d2/6_FOTOGRAFIE.;
9669 Mika, Waltari.Riman Minutus.:Slovenský spisovateľ.1972..SPKK.;
9670 Mika, Waltari.Riman Minutus.:Slovenský spisovateľ.1972..SPKK.;
9671 Miklík Ignác.U Srdce Matčina.:.1947..BS-53.;
9672 Miklík Ignác.U Srdce Matčina.:.1947..BS-150.;
9673 Miklík Josef.Slovo Boží.:.1946..d17/4b_CZ1920_1950.;
9674 Miklík Jozef.Umučenie Pána nášho Ježiša Krista.:.1947..d15/3_SK1920_1950.;
9675 Miklík Konstantin CSSR.Manželství Panny Marie.:.1946..BS-32.;
9676 Miklík, Josef Konstantin,(1895-1966).U Srdce matčina :.Praha ::Atlas,.1947..BS-02.;
9677 Miklík, Josef Konstantin,1895-1966.Pracovní smlouva :.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1947..BS-218.;
9678 Miklík, Josef,1886-1947.Kázání..V Obořišti ::Bohoslovný ústav,.1939..d17/2a_cz1920-1950.;
9679 Miklík, Josef,1886-1947.Příručka k biblické dějepravě pro školy obecné a občanské..Praha ::Českoslovanská akciová tiskárna,.1927..d9/5b_CZ1920_1950.;
9680 Miklík, Josef,1886-1947.Příručka k biblické dějepravě pro školy obecné a občanské..Praha ::Českoslovanská akciová tiskárna,.1927..SKRIPTA_3.;
9681 Miklík, Jozef.Život blahoslavené Panny Marie. České Budejovice:v.n..1928..d17/1c_cz1920-1950.;
9682 Miklík, Konstantin.Jak chce Búh, tak buď. Praha:Atlas.1947..BS-178.;
9683 Miklík, Konstantin.Jak chce Búh, tak buď. Praha:Atlas.1947..d17/5a_CZ1920_1950.;
9684 Miklík, Konstantin.Jak chce Búh, tak buď. Praha:Atlas.1947..d17/1b_cz1920-1950.;
9685 Miklík, Konstantin.Jakuba L. Balmesa Katechismus základních pravd.:.1947..BS-62.;
9686 Miklík, Konstantin.Kritické studium.:.1947..BS-45.;
9687 Miklík,J..Ježíš Kristus.Praha:Bohuslav Rupp.1948..d9/4a_CZ1920_1950.;
9688 Mikloško, Jozef.Prísne tajné.Jozef Mikloško:DACO.1995.80-967298-0-2.BS-122.;
9689 Mikluščák, Pavol.Kristológia I..Spišská Kapitula - Spišské Podhradie:Teologický inštitút .1995..BS-215.;
9690 Mikluščák, Pavol.Kristológia II.Spišské Podhradie:Teologický inštitút v Spišskej Kapitule.1996..BS-215.;
9691 Mikluščák, Pavol.Kristológia I.. Spišské Podhradie:KS.1995..BS-155.;
9692 Mikluščák, Pavol.Kristológia II.. Spišské Podhradie:KS.1995..BS-160.;
9693 Mikluščák, Pavol.Mariológia. Spišské Podhradie:KS.1995..BS-215.;
9694 Mikuláš, Pažítka.Veľké jubileum - rok 2000.:FORMÁT.1999.80-967911-6-8.d6/4.;
9695 Mikulášek, František.Starý zákon : co nám říká.Praha:Řád.1993.80-901189-7-6.BS-122.;
9696 Mikušíková, Matilda.Rímsko-katolícke obradoslovie pre stredné a mešťanské školy..:.1920..BS-19.;
9697 Milada, Taterová.Stalin zomrie o 10.15!.:Smena.1971..BS-92.;
9698 Milan Jurčo.Cesta na vrch Morija.:Cirkevné nakladateľstvo Bratislava.1972..BS-141.;
9699 Milan Jurčo.Cesta na vrch Morija.:Cirkevné nakladateľstvo Bratislava.1972..BS-92.;
9700 Milan Jurčo.Jazyk spieva o tvojom slove.:Cirkev bratská Bratislava.1975..d3/1_SK1950_1990.;
9701 Milan Jurčo.Jazyk spieva o tvojom slove.:Cirkev bratská Bratislava.1975..d3/7_SK1950_1990.;
9702 Milan Jurčo.Ty si Peter - skala.:Cirkev bratská na slovensku.1979..d3/6_SK1950_1990.;
9703 Milan Kolcun.Štýly Krásy v Košiciach.Košice:JES SK, s.r.o..2011.978-80-88900-43-6.d2/6_FOTOGRAFIE.;
9704 Milan, Bauman.Záhady na zajtrajšok.:Obzor.1988..d3/6_SK1950_1990.;
9705 Milan, Kundera.Jakub a jeho pán.Brno ::Atlantis.1996.80-7108-032-2.d6/5.;
9706 Milan, Legutky.Tatry naše malebné.:Osveta.1986..d2/6_FOTOGRAFIE.;
9707 Milan, Osmak.Vyprázdnite Titanic!.:Smena.1989..d3/3_SK1950_1990.;
9708 Milan, Rúfus.Kniha rozprávok.:Mladé letá.1975..d3/4_SK1950_1990.;
9709 Milan, Rúfus.Kniha rozprávok.:Mladé letá.1978..d3/4_SK1950_1990.;
9710 Milan, Rúfus.Kniha rozprávok.:Mladé letá.1989.80-06-00074-3.d3/2_SK1950_1990.;
9711 Milan, Rúfus.Presné ako chlieb a voda.:Vydavateľstvo Matice slovenskej.1998.80-7090-482-8.d6/1.;
9712 Milan, Rúfus.Tiché papradie.:Smena.1990.80-221-0078-1.d3/7_SK1950_1990.;
9713 Milan, Varsik.Z viery túžob a nádejí.:Osveta.1993.80-217-0502-7.d6/6.;
9714 Milan, Viktor.Veľká sviatosť.Trnava:Posol.1938..POSOL.;
9715 Milčevičová, Mária.Pastorálna medicína : Prednášky z hľadiska medicínsko-špirituálneho.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2005.80-89138-23-3.BS-156.;
9716 Millot, J..Retraite d'enfants de Marie .Paríž:.1932..BZ-44.;
9717 Millot, J..Retraite de Dames et de meres chretiennes.Paríž:.1928..BZ-44.;
9718 Millot, J..Retraite sur les Grandes Vérités.Paríž:.1923..BZ-49.;
9719 Milne, Darla - autor.Druhá šance.:Albrechtice :.1990.80-7112-005-7.BS-112.;
9720 Miloslav Hurban, Jozef.Gottšalk.:Slovenský Tatran.1970..HK.;
9721 Miloslav Hurban, Jozef.Olejkár.:Mladé letá.1957..d3/2_SK1950_1990.;
9722 Miloslav Klisz.Homiletický zborník Cyklus B od adventu do postu.:Matice Cyrilometodejská.1993..BS-180.;
9723 Miloslav, Krása.Indický subkontinent.:Státní pedagogické nakladatelství.1980..d3/2_SK1950_1990.;
9724 Mináč, Vladimír.Nikdy nie si sama. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..d3/6_SK1950_1990.;
9725 Minařík, František Kliment,1883-1971.Rytíř v žíněném rouchu.V Brně ::Brněnská tiskárna,.1947..BS-164.;
9726 Minárik, Jozef.Kratochvíľne historky pisára Šahrazáda.:Slovenský Tatran.2002.80-222-0506-0.d6/5.;
9727 Minárik, Jozef.Slovenský dekameron takzvaný väčší.:Tatran.1987..TATRAN.;
9728 Minárik, Jozef.Tri literárnoestetické rozbory zo staršej slovenskej literatúry.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1973..d3/4_SK1950_1990.;
9729 Minařík, Klemens.Čtrnácte ctihodných Mučedníků Pražských z řádu sv.Františka : Ku třistaleté památce jejich smrti.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1911..BS-200.;
9730 Minařík, Klemens.Čtrnácte ctihodných Mučedníků Pražských z řádu sv.Františka : Ku třistaleté památce jejich smrti.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1911..d10/5a_CZ1900_1920.;
9731 Minařík, Klemens.Čtrnácte ctihodných Mučedníků Pražských z řádu sv.Františka : Ku třistaleté památce jejich smrti.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1911..d10/5b_CZ1900_1920.;
9732 Minařík, Klemens (OFM).Cesta. Duchovní cvičení pro kněze, řeholníky a řeholnice..Praha:Cyrilo-metodějské knihkupectví.1934..d17/3b_cz1920-1950.;
9733 Minarik, Klement.Pražští mučednici.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-09-0.BS-159.;
9734 Minařík, Metoděj František.Mariánská dogmata.Kostelní Vydří:KN.1991.80-85527-00-6.BS-119.;
9735 Minarovič, Jozef.Morálna teológia. I. diel Božie prikázania.Bratislava:Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta.1993..BS-179.;
9736 Minarovič, Jozef.Morálna teológia. I. diel Božie prikázania.Bratislava:Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta.1993..BS-178.;
9737 Minarovič, Jozef.Morálna teológia. II. diel. Božie prikázania.Bratislava:Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta.1993..BS-176.;
9738 Minarovič, Jozef.Úvod do morálnej teológie IV..Bratislava:Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta.1992..BS-175.;
9739 Minarovič, Jozef.Všeobecný úvod do morálnej teológie I..Bratislava:Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta.1991..BS-175.;
9740 Minarovič, Jozef.Všeobecný úvod do morálnej teológie III..Bratislava:Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta.1991..BS-175.;
9741 Minichthaler, Josef.Messe und Leben :.Innsbruck ::Tyrolia-Verlag,.1935..d11/1a.;
9742 Mioni, Ugo.Saratambal.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1947..POSOL.;
9743 Miravalle, Mark.Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Bratislava :Magnificat.1993.80-967345-7-1.BS-163.;
9744 Mirjanský Rudolf.Životopis Jána Vojtaššáka - biskupa spišského.Toronto :Zahraničná Matica slovenská.1994..BS-126.;
9745 Miroslav Cipár.Ostrovtipné príbehy i veliké cigánstva a žarty.:Tatran.1981..TATRAN.;
9746 Mirvald, Karel,nar. 1904.Lo Pa Hong, muž katolické akce.Olomouc ::Vítězové,.1940..BS-150.;
9747 Misijný dom Matky Božej, Nitra..Svätá rodina r. XL. (1947).Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1947..PS-16.;
9748 Misijný dom Matky Božej, Nitra..Svätá rodina r. XL. (1947).Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1947..PS-13.;
9749 Misijný dom Matky Božej, Nitra..Svätá rodina r. XL. (1947).Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1947..PS-06.;
9750 Misijný dom Nitra.Obrady kňazskej vysviacky.Nitra:Misijný dom.1939..BS-168.;
9751 Mistrík, Jozef.Moderná slovenčina.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1988.80-08-00052-X.d1/3_JAZYKOVEDA.;
9752 Mistrík, Jozef.Praktická príručka slovenčiny.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-02402-X.d7/5.;
9753 Mistrík, Jozef.Rétorika.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1980..d3/2_SK1950_1990.;
9754 Mistrík, Jozef.Štylistika.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1985..d3/7_SK1950_1990.;
9755 Mistrík, Jozef.Štylistika slovenského jazyka.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1970..d1/3_JAZYKOVEDA.;
9756 Mistrík, Jozef.Štylistika slovenského jazyka.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1970..d3/6_SK1950_1990.;
9757 Mišovič, Bernard, SJ.Kristus vo Veľkom týždni.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-331-3.BS-142.;
9758 Mitošinka, Jozef.Verný priateľ.Bratislava:Ministerstvo národnej obrany.1941..BS-217.;
9759 Mitošinka, Viliam.Pamäti kňaza.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-054-6.d7/3.;
9760 Mittelstädt, Kuno.Paul Gauguin.Berlín ::Kunst und Gesellschaft,.1973..d13/2.;
9761 Mittermuller, Rupert.Leben und wirken des frommen bischofes Michael Wittmann.Landshut:.1859..C17/3b.;
9762 Mlčoch Melichar.Žaltář neb kniha žalmu.:.1906..BIBCZ.;
9763 Mlodozeniec, Juwentyn Lucjan.Znalem ojca Maksymiliana Kolbego.:.1987..d18/1b.;
9764 Mlynarovič Miloš.Kríž a svätožiar.:.1970..SUCM.;
9765 Mlynarovič, Miloš Kliment.Kázne.Rím:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1963..SUCM.;
9766 Mlynarovič, Miloš Kliment.V tieni mrakodrapov.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..MS.;
9767 Mlýnský, P.B.A..Pouť sv. Otce Pavla VI. do Svaté Země 4-6.1.64.:.1964?..BS-26.;
9768 Mňačko, Ladislav.Oneskorené reportáže. Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1963..d3/6_SK1950_1990.;
9769 Mocko, Zdenko.Krajiny sveta.Bratislava:Pravda.1978..d1/4_ENCYKLOPEDIE.;
9770 Mojonnier, Arthur.Bruder Klaus :.Zurich:Hrsg..1942..d12/2b.;
9771 Moliere, Poquelin.Les femmes savante.Miláno:.1935..BZ-30.;
9772 Möller, Joseph,1916-2007.Wahrheit als Problem :.München ::Wewel,.1971.3-87904-032-X.d12/2b.;
9773 Mollik, Tobia.Dissertationes de ecclesia Christi concinnatae.:.1786..C10/3a.;
9774 Mollik, Tobia.Dissertationes de religione naturali systema theologicum.:.1785..C11/2a.;
9775 Mollik, Tobia.Dissertationes dogmaticae thesibus.:.1785..C11/6.;
9776 Mollik, Tobia.Pentateuchus .:.1785..C11/3b.;
9777 Molnár, Amedeo.Na rozhraní věků : Cesty reformace.Praha:Vyšehrad.1985..VSH.;
9778 Molnár, Arkangyal O.F.M..Páduai szent Antal jellemrajza.:.1931..d14/1b.;
9779 Momma, Wilhelmo.Oeconomia patriarcharum ac testamenti veteris et denique novi.:.1694..C11/1a.;
9780 Mondin, Battista.Dejiny filozofie.Spišská kapitula:RCBF UK.1997..SKRIPTA_2.;
9781 Mondin, Battista.Dejiny filozofie.Spišská kapitula:RCBF UK.1997..BS-171.;
9782 Mondin, Battista.Dejiny filozofie.Spišská kapitula:RCBF UK.1997..BS-34.;
9783 Mondin, Battista.Dejiny filozofie.Spišská kapitula:RCBF UK.1997..SAM/5.;
9784 Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..BS-159.;
9785 Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..SKRIPTA_3.;
9786 Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..SKRIPTA_4.;
9787 Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..SKRIPTA_2.;
9788 Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..BS-39.;
9789 Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..BS-40.;
9790 Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..BS-170.;
9791 Mondin, Battista.Dejiny filozofie. Novovek.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..BS-40.;
9792 Mondin, Battista.Dejiny filozofie. Novovek.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..BS-170.;
9793 Mondin, Battista.Dejiny filozofie. Novovek.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..SKRIPTA_4.;
9794 Mondin, Battista.Dejiny filozofie. Novovek.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..BS-38.;
9795 Mondin, Battista.Dejiny filozofie. Starovek.:.1995?..BS-170.;
9796 Mondin, Battista.Dejiny filozofie. XIX. a XX. storočie. 2. diel.Spišské Podhradie:KS J. Vojtašáka.2000..SAM/5.;
9797 Mondin, Battista.Dejiny filozofie. XIX. a XX. storočie. 2. diel.Spišské Podhradie:KS J. Vojtašáka.2000..SKRIPTA_4.;
9798 Mondrone Domenico.Marie Gorettiová.:.1947..BS-220.;
9799 Mondrone Domenico.Marie Gorettiová.:.1947..BS-53.;
9800 Mondrone, Domenico, SJ.Angiolino, chlopiec, ktory umial cierpiec.:.1986..d18/2a.;
9801 Mondrone, Domenico, SJ.Angiolino, chlopiec, ktory umial cierpiec.:.1986..d18/2b.;
9802 Monfabre, P. J. M. .Kurze betrachtungen zum gebrauche beim heiligen rosenkranzgebete.Brixen:.1888..C19/5a.;
9803 Mönch, Heinrich Hubert,1834-1900.Blumen am Wege.Mainz ::Verlag von Franz Kirchheim,.1894..d11/5.;
9804 Monier-Vinard, P., SJ.Pierre de Cloriviere.:.1935..BZ-15.;
9805 Monika Šurdová.Rozprávanie o slove 2.diel.Bratislava:LUC.1991.80-7114-026-0.d2/5_FOTOGRAFIE.;
9806 Monnin A..Duch ctihodného sluhy Božího Jana Křtitele Marie Vianney-e.:.1902..BS-22.;
9807 Monnin, Alfred.Le cure d'ars .:.1874..C10/1b.;
9808 Mons. Besson.Les sacrements ou la grace de l'homme - Dieu.Paríž:.1914..BZ-47.;
9809 Mons. Besson.Les sacrements ou la grace de l'homme - Dieu.Paríž:.1914..BZ-45.;
9810 Monsabre, L..Or alliage dans la vie devote.:.1879..C12/2b.;
9811 Montana, Victoria.Dom na skale. Príručka duchovného života pre kňazov a laikov.. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-57-5.BS-212.;
9812 Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X.BS-26.;
9813 Montana, Victoria (Mária Muráňová).Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..BS-98.;
9814 Montani, Ariae.Libri duo paralipomenon hebraice.:.1611..C17/1a.;
9815 Montefeltro, Agostino da.Katholische Wahrheiten :.Mainz,:Verlag von Franz Kirchheim,.1889..d12/1b.;
9816 Monti, Eros.Alle fonti della solidarieta.:.1999..d18/5.;
9817 Moody, Rayhond.Svetlo na druhom brehu.:Smena.1991.80-221-0190-7.d7/6.;
9818 Moody, Raymond A..Ďalšie úvahy o živote po smrti.:.1978..SAM/7.;
9819 Moody, Raymond A..Život po smrti.[S.l.:s.n..1977..SAM1/a.;
9820 Moor, Paul.Heilpädagogische Psychologie..Bern ::Huber,.1960..d13/1.;
9821 Mór, Jókai.Čierne diamanty.:Tatran.1967..d3/6_SK1950_1990.;
9822 Mór, Jókai.Kráľ pirátov.:Smena.1968..d3/5_SK1950_1990.;
9823 Mór, Jókai.Levočská biela pani.:Slovenský Tatran.1988..TATRAN.;
9824 Mór, Jókai.Milovaný až na popravisko.:Tatran.1968..d3/6_SK1950_1990.;
9825 Mór, Jókai.Turecký svet v Uhorsku.:Tatran.1981..TATRAN.;
9826 Mór, Jókai.Zlatý človek.:Vydavateľstvo politickej literatúry.1966..d3/6_SK1950_1990.;
9827 Moravčík, Štefan.Videl to svet?.Martin :Vydavateľstvo Matice slovenskej.2005.80-89208-12-6.d6/5.;
9828 Moravčík, Štefan,.Pŕhľavie.Bratislava:Smena.1989..d3/7_SK1950_1990.;
9829 Moravský, Ján.Slovenskí jezuiti v Kanade.Galt:Slovenskí jezuiti.1968..PS-23.;
9830 Moravský, Ján d 1921- 4 zre ;[redaktor Ján Moravský].Slovenskí jezuiti v Kanade.Cambridge:Slovenskí jezuiti.1976..PS-23.;
9831 Moravský, Ján d 1921- 4 zre ;[zredigoval Ján Moravský].Slovenskí jezuiti v Kanade.Galt:Slovenskí jezuiti.1964..PS-23.;
9832 Morawski Maryan T. J..Večery u jezera Genevského.:.1908..d10/4a_CZ1900_1920.;
9833 Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BS-47.;
9834 Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BS-206.;
9835 Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BS-90.;
9836 Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BS-48.;
9837 Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BS-47.;
9838 Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..SSV1950.;
9839 Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BS-152.;
9840 Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BS-155.;
9841 Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BS-146.;
9842 Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BS-190.;
9843 Morcinek, Gustaw,1891-1963.Ľudia sú dobrí /.Trnava ::Spolok Svätého Vojtecha,.1940..SSV1950.;
9844 Morcinek, Gustaw,1891-1963.Ľudia sú dobrí /.Trnava ::Spolok Svätého Vojtecha,.1940..SSV1950.;
9845 Mordel, Štefan.Biblická archeológia.Spišská kapitula:.1995..BS-36.;
9846 Mordel, Štefan.Biblická archeológia.Spišská kapitula:.1995..BS-37.;
9847 Mordel, Štefan.Úvod do kresťanskej archeológie.Spišské Podhradie:.1996..BS-36.;
9848 Mordel, Štefan.Úvod do kresťanskej archeológie.Spišské Podhradie:.1996..BS-35.;
9849 Moretti, Marino.Sobotňajšie slnko.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-003-3.SSV1950.;
9850 Moretti, Marino.Znamenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
9851 Moric, Viliam.Nachádzanie a úloha spirituality v strednom veku života.:.2007..DIPLOMOVKY.;
9852 Morice, Henri.Le Bonne Providence.Paríž:.1929..BZ-43.;
9853 Móricz, Zsigmond,(1879-1942).Sedm krejcarů :.Praha ::Svoboda,.1951, [v tir. spr...BS-92.;
9854 Morlot.Recueil de prieres.Paríž:.1844..C18/4a.;
9855 Morolli, Danilo Ceccarelli."Ordinamento giuridico" del vicino oriente antico con particolare riferimento ai "codici mesopotamici".:.2005..BZ-1.;
9856 Morrison, A.C..Sedem dôvodov prečo ako vedec verím v Boha.:.1970?..BS-26.;
9857 Morstin, Ludvik Hieronym.Kopernik. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1948..SSV1950.;
9858 Mortier, R. P..La liturgie Dominicaine. 1., 2., 4., 7. časť.:.1923..C14/4b.;
9859 Mórtól, Walter.A Római katakombák és a kath. egyház szentségei.Eger:.1869..BZ-35.;
9860 Mörzinger, Ján.Detská stráž.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1932..BS-219.;
9861 Mörzinger, Johann.Panna nejmoudřejší :.Ve Městě Žďáře na Mor. ::Jan Toman,.1936..d9/4a_CZ1920_1950.;
9862 Mossoczowa, Michalina.O tisíc rokov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..SSV1950.;
9863 Mossong O. S. B., J. E..Apoštolát, na který se zapomína. Přerov:Sestry Nepoškvrneného Početí Panny Marie.1929..BS-57.;
9864 Mossong O. S. B., J. E..Apoštolát, na který se zapomína. Přerov:Sestry Nepoškvrneného Početí Panny Marie.1929..d17/4a_CZ1920_1950.;
9865 Mothon, Joseph.Das leben des heiligen Jordanus von Sachsen.:.1900?..C21/3b.;
9866 Mráček, František.Medžugorje : 2.díl..Praha:Vérité.1993.80-900843-2-X.d6/2.;
9867 Mráček, Karel Pavel.Príručka církevních dejin.Praha:Krystal.1995.80-85929-01-5.BS-131.;
9868 Mráček, Karel Pavel - autor.Zjevení Panny Marie v Mexiku.:Olomouc :.2000.80-7266-069-1.BS-119.;
9869 Mráz Andrej.Rozhovory o juhoslovanských Slovákoch.:.1948..BS-61.;
9870 Mráz, Andrej.Andrej Sytniansky.:.1945..BS-51.;
9871 Mráz, Andrej,1904-1964.Ján Kollár :.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1952..d3/7_SK1950_1990.;
9872 Mrowinski Waleryan X. T. J..Měsíc máj.:.1930..BS-27.;
9873 Mrowiński, Valerian.Mesiac Panny Marie t.j. mesiac máj zasvätený úcte Preblahoslavenej Panny Marie.Trnava:[s.n.].1923..LEV.;
9874 Mruškovič, Viliam.Matica slovenská : sprievodca.V Martine:Matica slovenská.1988..MS.;
9875 Muadakuku, José Luis Memba."La prórroga de la competencia por razón de la conexión objetiva en el canon 1414".:.2005..BZ-25.;
9876 Mueller, Josef.Der heilige Joseph :.Innsbruck, Leipzig:Rauch.1937..d11/2b.;
9877 Muggeridge, Malcolm(1903-1990)..Matka Teresa z Kalkuty.Warszawa ::\"Pax\",.1973..d18/1b.;
9878 Muhs, Wilhelm.Brána do neba. 365 myšlienok o Panne Márii..Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-73-X.d6/6.;
9879 Muchová, Ludmila, 1953- - autor.Bůh je jako mrakodrap :.:Olomouc :.1998.80-238-2945-9.BS-175.;
9880 Mulaisho, Dominic.Jazyk nemého:.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-102-7.d7/3.;
9881 Mullendorff, Karl.Der ... orden des heiligen Dominikus.:.1877..BZ-57.;
9882 Muller Ľudovít SJ.Asketika.:.1944..POSOL.;
9883 Muller Wolfgang.1. List sv. Pavla Korintským.:.1960?..SAM/5.;
9884 Muller Wolfgang.1. List sv. Pavla Korintským.:.1960?..BS-54.;
9885 Müller, Aloys.Leitfäden der Philosophie. Band 3/4, Psychologie :.Berlin [etc.] ::Dümmlers Verlagsbuchhandlung,.1927..d12/1b.;
9886 Müller, Anton.Maria zu lieben :.Rottenburg a. N. ::Bader,.1937..BZ-17.;
9887 Muller, Antonín.Weľmi užitečná k potešenú nemocních a umirajícich knižka.:W Trnave.1829..d15/1b_SK1900.;
9888 Müller, Berndt.Irsko :.Praha ::GeoMedia,.1996.3-493-62788-2.BS-155.;
9889 Muller, Bonifacius.Don Joseph Benedict Cottolengo.:.1898..BZ-58.;
9890 Muller, F..Philothea.:.1800?..C20/5b.;
9891 Muller, Franz, OP.Základní prvky dominikánské identity.:.1997..BS-51.;
9892 Muller, Franz, OP.Základní prvky dominikánské identity.:.1997..BS-29.;
9893 Müller, Inocent, OP.Smer, I. ročník(1941). Trenčín:Dominikáni.1941..PS-05.;
9894 Muller, J., SJ.Škola kríža.Prešov:Petra.1937..d15/3_SK1920_1950.;
9895 Muller, János.Az otodik parancs.:.1924..d14/1b.;
9896 Müller, Jiljí.Poutnická hůl římsko-katolického křesťana :.Kolín n. R. ::Schafstein a spol.,.1898..CZ1900.;
9897 Muller, Johann Nepomuk.Lebens bilder erzahlungen .:.1831..C21/1a.;
9898 Müller, Josef.Katechesen zur Liturgie :.Donauwörth ::Ludwig Auer,.1967..d18/4b.;
9899 Muller, Lajos.A kereszt diadala.:.1938..d14/1b.;
9900 Müller, Lajos.Dal nám príklad.Prešov:Petra.1948..d15/5_SK1920_1950.;
9901 Müller, Lajos.Roste nebesá.Prešov:Petra.1947..d15/5_SK1920_1950.;
9902 Muller, Lajos, SJ.A hatodik és kilencedik parancs.Budapešť:.1925..BZ-38.;
9903 Müller, Ludvik.Prozreteľnosť božská :.Nagyszombat ::Posol b. Srdca Ježišovho,.1915..BS-200.;
9904 Muller, Michael.Frohe Gottesliebe.:.1936..d12/2b.;
9905 Mund, Klaus..Christenfragen, ein katholosches Kurzlexikon..Köln,:.1937)...d11/5.;
9906 Munfordo, Jacobo.Tractatus de misericordia .Viedeň:.1725..C15/5a.;
9907 Munkay, János.A szent angyalok torténete.Estergom:.1883..BZ-34.;
9908 Munkay, János.A szent angyalok torténete világkormányzati s embergondviselési szempontból.Estergom:.1884..BZ-40.;
9909 Munthe, Axel.Das Buch von San Michele.Berlín ::Knaur,.1931..d18/2a.;
9910 Muráňová, Mária.Metodická príručka k učebnici náboženstva pre 8. ročník ZŠ.. Katechetická komisia pri KBS:Prešov.1995.80-7165-037-4.BS-221.;
9911 Muratori, Ludovici Antonii.De charitate christiana tractatus moralis.Ostrihom:Typis Francisci Antonii Royer.1763..C11/3a.;
9912 Muratorii, Lud. Ant..De ingeniorum moderatione in religionis negotio.:.1779..C20/1b.;
9913 Muratorii, Lud. Ant..De ingeniorum moderatione in religionis negotio.:.1779..C20/1b.;
9914 Mureti, Marci Antonii.Orationes epistolae et poemata.:.1774..C11/2b.;
9915 Murger, Henry,1822-1861.Ze života pařížských bohémů /.Praha ::Jaroslav Pospíšil,.1893..CZ1900.;
9916 Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..BS-08.;
9917 Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..BS-150.;
9918 Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..BS-49.;
9919 Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..BS-90.;
9920 Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..BS-206.;
9921 Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..BS-35.;
9922 Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..BS-194.;
9923 Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..BS-145.;
9924 Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950.;
9925 Murr, Christoph Gottlieb.Reisen einiger missionarien ... Umerita.Norimberg:.1785..C20/3b.;
9926 Murray, Andrew.Očekávání na Boha : úvahy na každý den v měsíci.Kutná Hora:Čes.biblická práce.1948..BS-109.;
9927 Murray, Andrew.Očekávání na Boha : úvahy na každý den v měsíci.Kutná Hora:Čes.biblická práce.1948..BS-97.;
9928 Murray, Bodo.Cesta světem, cesta nitrem : duchovní cvičení s Františkem a Klárou z Assisi.Praha ::Paulínky.2005.80-86025-87-X.d6/3.;
9929 Muschalek, Hubert.Moderní prírodovedci o Bohu II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..SUSCM.;
9930 Musil, Alois.V tôni križiackeho hradu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..SSV1950.;
9931 Musil, Alois,1868-1944.Dar Nilu :.Praha ::Melantrich,.1935..d9/5a_CZ1920_1950.;
9932 Musil, Alois,1868-1944.Křesťanské církve nynějšího Orientu.V Olomouci ::Velehrad, nakladatelství dobré knihy,.1939..d17/1b_cz1920-1950.;
9933 Musil, František,1829-1898.Rok Mariánský /.V Praze ::Sv.-Janské Dědictví,.1891..CZ1900.;
9934 Musil, Jiří V..Chrám sv.Mořice v Olomouci.Olomouc:Proboštský farní úřad.1990..BS-72.;
9935 Musner, Franz.Die wunder Jesu.:.1967..BZ-24.;
9936 Musset, Alfred de,(1810-1857).Tizianov syn :.Bratislava ::Tatran,.1968..HK.;
9937 Muška, Mikuláš, SJ.Imperatores Ottomanici a capta Constantinopoli.Trnava:.1750..C10/4b.;
9938 Muška, Mikuláš, SJ.Imperatores Ottomanici a capta Constantinopoli.Trnava:.1750..C21/6.;
9939 Mutina, Joannis Franchini.Apologema.:.1747..C16/2b.;
9940 Muzatti, Vincenzo.Prontuario di sentenze fatti e similitudini.:.1958..d18/1b.;
9941 Muzatti, Vincenzo.Prontuario di sentenze fatti e similitudini. Per II. Vangelo Domenicale.:.1958..d18/1b.;
9942 Muža, Emil.Praktische grammatik der serbisch-kroatischen sprache.:.1900?..C22/3b.;
9943 Myers, G.C..Šťastná rodina.:Praha : Svoboda.1940..d17/5b_CZ1920_1950.;
9944 Na misíjnú nedeľu.Výťah z dokumentov druhého vatikanského koncilu II..:.1994..BS-115.;
9945 Na misíjnú nedeľu.Výťah z dokumentov druhého vatikanského koncilu II..:.1994..BS-112.;
9946 Na misíjnú nedeľu.Výťah z dokumentov druhého vatikanského koncilu II..:.1994..BS-131.;
9947 Nabor, Félix.Mysterium Crucis.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..SSV1950.;
9948 Nábor, Felix.Mysterium crucis =.Praha ::V. Kotrba,.1912..d10/5a_CZ1900_1920.;
9949 Nabor, Félix.Mysterium Crucis. Kniha 1. [Tajomstvo kríža].Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1923..SSV1950.;
9950 Nábor, Felix.Mysterium Crucis. Kniha 2. [Tajomstvo kríža].Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1924..SSV1950.;
9951 Nádas, Zoltán.Dominus tecum.:.1938..d14/1a.;
9952 Nadasi, Joanne.Theophilus Marianus.:.1744..C20/5b.;
9953 Naegele, Beda.Gott im Alltag.München ::Ars Sacra Josef Müller,.1937..d11/1a.;
9954 Nagai, Takaši.Zvony Nagasaki : Deník oběti atomové bomby v Nagasaki.Praha:Vyšehrad.1969..BS-89.;
9955 Nágel, Dundo.Dirigent a jeho spevokol.Martin:Matica slovenská.1950..MS.;
9956 Nagy, Antal.Hitelemzés példákban.:.1886..d14/1a.;
9957 Nagy, B..Vigilate et orate!.[S.l.]:[s.n.].1900??..SSV1950.;
9958 Nagy, B..Vigilate et orate!.[S.l.]:[s.n.].1900??..SSV1950.;
9959 Nagy, František.Galantai grof Eszterhazy Karolynak.:.1796..C21/1b.;
9960 Nagy, Imre.A Krisztusi lélek.:.1913..C22/1a.;
9961 Nagy, J. 4 ill ;[ilustroval: J. Nagy].Katechizmus.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1979..SSV1990.;
9962 Nagymányoky, Gilbert.Krížovou cestou apoštolov.Prešov:Serafínsky svet.1948..d15/4_SK1920_1950.;
9963 Nagypál Szabolcs § Peter Šajda.A Pentatonic Landscape.Budapest:BGOI § WSCF-CESR.2002..d18/2a.;
9964 Náhalka, Štefan.Sviatosť krstu.Košice:Verbum.1948..BS-216.;
9965 Náhalka, Štefan.Sviatosť krstu.Košice:Verbum.1948..BS-168.;
9966 Náhalka, Štefan.Sviatosť krstu.Košice:Verbum.1948..BS-53.;
9967 Nałkowska, Zofia,(1884-1954).Knieža :.V Turčianskom Sv. Martine ::Živena,.1935..d15/6_SK1920_1950.;
9968 Nałkowska, Zofia,(1884-1954).Knieža :.V Turčianskom Sv. Martine ::Živena,.1935..d15/5_SK1920_1950.;
9969 Nánássy, Ladislav Dezider.Ľudská duša.:.1932..d15/5_SK1920_1950.;
9970 Nando Steller.Baťko Škultéty. Život a dielo.:Spolok profesorov Slovákov.1925..BS-51.;
9971 Nansen, Fridtjof,1861-1930.In Nacht und Eis :.Leipzig ::F. A. Brockhaus,.1898..d11/4a.;
9972 Nansen, Peter.Ausgewahlte werke.:.1919..C21/2b.;
9973 Natali, Alexandro.Expositio litteralis et moralis s. evangelii Jesu Christi secundum Marcum, Lucam, et Joannem.:.1782..C15/3a.;
9974 Natali, Alexandro.Theologia dogmatico-moralis concilii Tridentini.:.1772..C10/6.;
9975 Natalis Alexandri, RP.Ordinis ff. Praedicatorum.Historia Ecclesiastica, tomus secundus.Parisiis:Silvani de Grasortis.1730..C15/1.;
9976 Natalis Alexandri, RP.Ordinis ff. Praedicatorum.Historia Ecclesiastica, tomus sextus.Venetiis:Ferrarie.1760..C15/1.;
9977 Natalis, Alexandri.Historia ecclesiastica veteris Novique Testamenti. Tomus quartus.:.1730..C14/6.;
9978 Natalis, Alexandri.Institutio concionatorum tripartita .:.1763..C11/5a.;
9979 Natter, Johann Joseph.Predigten uber die leibensgeschichte Jesu in vierzehn jastenpredigten.Praha:.1803..C19/4b.;
9980 Naumann, Frank.Umění konverzace.Praha:Portál.2002.80-7178-622-5.d7/6.;
9981 Navrátil, Jiří.Uvedení do Zenu.Litvínov:Dialog.1990.80-85194-04-X.d8/2_CZ1950_1990.;
9982 Nawrocki, Stanislav.Studia z historii jezuitow.:.1983..d18/2a.;
9983 Nazor, Vladimír.Malomocný.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1947..MS.;
9984 Ndikuryayo, Raphael.Les grands defis pour une democratie en Afrique des grands lacs: le cas du Burundi.:.2005..BZ-25.;
9985 Nebrissensi, Antonio.Vocabularium utriusque iuris.:.1606..C10/4b.;
9986 Nécsey, Eduard.Ročenka misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1940..PS-14.;
9987 Nécsey, Eduard.Ročenka misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1940..PS-38.;
9988 Nécsey, Eduard.Ročenka misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1940..BS-206.;
9989 Nécsey, Eduard.Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1941..PS-38.;
9990 Nedecký, Ladislav, SJ.Geographica globi terraquei synopsis.Trnava:.1745..C10/5a.;
9991 Němcová, Božena.Babička.:Slovenské nakladateľstvo detskej knihy.1956..d3/7_SK1950_1990.;
9992 Němcová, Božena,.V zámku a podzámku a iné povesti.Trnava:František Urbánek.1932..d15/5_SK1920_1950.;
9993 Nemcová, Viera.Krížová cesta Božieho milosrdenstva c Viera Nemcová.Zvolen:Jas.1999.80-88795-66-4.BS-215.;
9994 Němec Jaroslav.Antonín Cyril Stojan. Náš duchovní rádce.:.1990?..BS-73.;
9995 Nemec, František.Cirkevný dejepis.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..SSV1950.;
9996 Nemec, František.Cirkevný dejepis.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..SSV1950.;
9997 Nemec, František.Cirkevný dejepis.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950.;
9998 Nemec, František.Cirkevný dejepis.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
9999 Nemec, František.Obrazy z dejín cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..SSV1950.;
10000 Němec, J..Panna Maria v litanii :.V Pelhřimově ::Kazatelna,.1932..BS-204.;