logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov

1 .Putovanie po súsi a po mori :.Bratislava ::Tatran,.1975..51.;
2 .Duch Svaté Terezie Ježíškovy.:.2005??..02.;
3 .Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..25.;
4 .Kalendár Jubilejného roku 2000.:Konferencia biskupov Slovenska.1999.80-968167-9-9.25.;
5 .Katolický katechismus. První učení o Bohu.:.1984..25.;
6 .Buď dobrý.Praha:.1945..26.;
7 .Wiara a kultura.Sandomierz:Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka.2004.8373003819 (brož.); 83-7300-381-9.26.;
8 .Hľadieť na Krista očami Márie.:.2003 ?..46.;
9 .Rozprávania ruského pútnika. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-688-3.24.;
10 .Ružomberok _ monografia mesta. .Banská Bystrica :Štúdio Harmony.2009.978-80-89151-22-6.56 a.;
11 .Kompendium KKC. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-664-0.25.;
12 .Slovensko :.:Praha :.2009.978-80-7360-834-7.23.;
13 .Ľudská sexualita-pravda a poslanie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-163-3.33.;
14 .Františkánské prameny II..:.1980?..františkánske.;
15 .Sestry Makiokovy.:Praha : Brána.2010.978-80-7243-489-3.50.;
16 .Jak překonat vyhoření :.Praha ::Návrat domů,.2011.978-80-7255-252-8.24.;
17 .Legendy a kroniky Koruny uherské /.Praha ::Vyšehrad,.1988..31.;
18 .Veľpieseň.:.1980?..26.;
19 .Národní divadlo :.:[Praha] :.1999?.80-85921-67-7.44.;
20 .Básnľ svaté Terezie Ježíškovy.:Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydťí.2005??..02.;
21 .Příprava na biřmování :.:Praha :.2000.80-238-7296-6.25.;
22 .Zjavenie Panny Márie v Turzovke.Žilina:Bodezan.1991.80-85358-01-8.46.;
23 .Zažíhaj svetlá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..66.;
24 .Obeta darovaného života.Bratislava:Lúč.2017.9788081790768; 978-80-8179-076-8.životopisy svatých.;
25 .František Hadri-Drevenický (1905-1961) - významná osobnosť Spiša.Spišská Nová Ves:ABC studio.2011.9788097080402 (brož.); 978-80-970804-0-2.životopisy svätých.;
26 .Brněnská diecéze (1777-2007) :.:[Brno] :.2006.80-239-5678-7.38.;
27 .Verím Malý katolícky katechizmus.:.1999..25.;
28 .Veselé prechádzky.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..47.;
29 .Filozofický slovník /.Bratislava ::Slovenské vydavatel\'stvo politickej literatúry,.1956..19.;
30 .Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..26.;
31 .Love story a skutočný svet.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-399-2.26.;
32 .Filozofia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..20.;
33 .Pocta spolupatronum Evropy :.V Praze ::Teologicko-mirova tiskova komise SKD Pacem in terris CSR ve spolupraci se slovenskymi bratrimi,.1982..07.;
34 .Boží ľud na cestách.:.1970?..25.;
35 .Veční milenci.:NESTOR.1998.80-88801-45-1.61.;
36 .100 najpiękniejszych miejsc i obiektów na Lubelszczyźnie =.Lublin ::Lubelski Klub Książki,.2003.8391651525;83-916515-2-5.23.;
37 .Pamätnica z osláv dvojstého výročia narodenia Jána Hollého /.Martin ::Matica slovenská,.1985..38.;
38 .Catechismo della Chiesa Cattolica. (Katechizmus katolíckej Cirkvi.).Citta del Vaticano:Libreria Editrice Vaticana.1992.8820918889;88-209-1888-9.33.;
39 .Kresťanstvo v masmédiách.. Serafín:Bratislava.1992.80-85310-20-1.16.;
40 .Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD.1982..FRANTIšKáNSKE.;
41 .Papež Benedikt XVI. v České republice.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-426-2.37.;
42 .Očová - história a súčasnosť. Knižné centrum:Žilina.1999.80-8064-026-2.56 a.;
43 .Regula Františkánskeho Svetského Rádu.Pittsburgh, Pa.:Františkáni Kustódie Najsv. Spasiteľa.1979..františkánske.;
44 .Svätá Biblia čiže celé Sväté Písmo PRAHA 1964.:.2005??..36.;
45 .František Hadri-Drevenický (1905-1961) - významná osobnosť Spiša.Spišská Nová Ves:ABC studio.2011.9788097080402 (brož.); 978-80-970804-0-2.23.;
46 .Usmievaj sa! Myšlienky blahoslavenej Zdenky. .Bratislava :Lúč.2010.978-80-7114-811-1.05.;
47 .Taliančina na cesty s prepisom výslovnosti : Konverzačná príručka.Bratislava:Príroda.2007.978-80-07-01562-3.73.;
48 .Asketika II..:.1980??..25.;
49 .Lectio divina na každý den v roce. 13, Všední dny liturgického mezidobí (9.-17. týden, roční cyklus.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-863-1.36.;
50 .Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy. Serafín:Bratislava.2001.80-85310-55-4.františkánske.;
51 .Pedagogická encyklopédia Slovenska /.Bratislava ::Veda,.1984-..37.;
52 .YOUCAT po slovensky. Katechizmus kat.cirkvi pre mladých..Bratislava:Karmel. Nakl..2011..26.;
53 .YOUCAT.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-93-5.25.;
54 .Predrahá krv.Bratislava:LUC.2001.80-7114-333-2.10.;
55 .Traja Košickí mučeníci.:.1985??..životopisy svätých.;
56 .Formatio catholica w duchu świętego Pawła.Stalowa Wola:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.2008.9788361307242 (brož.); 978-83-61307-24-2.26.;
57 .Mluv, Pane.Rím:Křesťanská akademie.1970..26.;
58 .Cirkevné dejiny 2.Bratislava:.1943..24.;
59 .Starý zákon - Knihy prorocké - 4.Praha:Česká katolická Charita.1985..36.;
60 .Spiritualita sv. Ignáca.:.1980??..26.;
61 .Prejavy sv.Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.Bratislava:Pápežské misijné diela .1996..33.;
62 .Svätý Benedikt : patrón Európy - medaila - modlitby.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-0-1.10.;
63 .Veľká kniha milostí.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2014.9788018028384; 978-80-18-02838-4.47 b.;
64 .Mládež v záhradke.Bratislava:Vydavateľstvo Záhradka.2004.80-7125-025-2.57 a.;
65 .Sväté Písmo NZ.Rím:Slovenský Ústav Cyrila a Metoda.1988..36.;
66 .Pohon na učitel̕ov :.Bratislava ::Slovenská l̕udová strana,.1999-..31.;
67 .Rosa mystica:.Brno:Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství ve spolupráci s farním úřadem Sloup.2003..45.;
68 .Oltár bohyne víťazstva.Bratislava:Tatran.1971..61.;
69 .Starý Zákon I.Spolok sv.Vojtecha 1968.:.2005??..36.;
70 .Matkino srdce :.Rím ::Slov. ústav svätého Cyrila a Metoda,.1981..45.;
71 .Instrumentum laboris.:.2004..33.;
72 .Encyklopédia histórie sveta.Praha ::Cesty,.2001.80-7181-568-3.37.;
73 .Rakovina prsníka.Bratislava :Liga proti rakovine.2007.978-80-89201-32-7.57 a.;
74 .Dějiny spásy.Praha:Česká katolická Charita.1985..25.;
75 .Litánie.:.2019.9788081613692; 978-80-8161-369-2.45.;
76 .Misijné zvony :.Nitra ::Nákladom Misijného domu Matky Božej,.1943-..26.;
77 .Františkánské prameny II..Bratislava:Serafín.1994..františkánske.;
78 .Zjavenia Panny Marie v Mexiku - Guadalupe.:.1990??.978-80-970597-1-2.46.;
79 .Predrahá krv.Bratislava:LUC.2001.80-7114-333-2.30.;
80 .Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..25.;
81 .Denné zvyky. Iné rehoľné zvyky..:.1980??..františkánske.;
82 .O kultúre a kultúrnosti.Bratislava:LUC.2003.80-7114-443-6.20.;
83 .Františkánské prameny III..:.1980?..františkánske.;
84 .Staroslověnské legendy českého původu :.Praha ::Vyšehrad,.1976..31.;
85 .Interpretácia Biblie v cirkvi. Kňazský seminár biskupa J.Vojtášška:Spišské Podhradie.1995.80-7142-024-7.34.;
86 .Františkánske pramene 1. : Spisy sv. Františka a sv. Kláry.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-022-2.františkánske.;
87 .Romano Guardini.Bratislava:LUC.1994.80-7114-124-0.životopisy svatých.;
88 .Denné zvyky. Iné rehoľné zvyky..:.1980??..františkánske.;
89 .Slovenské ľudové balady /.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1958..51.;
90 .Franciszkanizm w spotkaniu z duchowością kościołów wschodnich. 1. Materiały z 2. Sympozjum zorganizowanego przez Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej. Was.Warszawa:Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej.1996.8390531909; 83-905319-0-9.františkánske.;
91 .Rozprávania z tisíc a jednej noci.:Tatran.1973..65.;
92 .Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-486-7.46.;
93 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.25.;
94 .Pisma :.Kraków :; Warszawa ::\"M\" ;; Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej,.2002.8372212953;83-7221-295-3.františkánske.;
95 .Dotknout se neviditelného Boha--.:Návrat domů.2006.80-7255-144-2.24.;
96 .Zoznam katolíckych škôl Slovenska.[S.l.] :[s.n.].1996..41.;
97 .Řím a Vatikán.Firenze ::Editprojekt,.2000.88-476-0056-1.47 b.;
98 .Pavel, apoštol Ježíše Krista :.:Praha :.2008.978-80-86949-51-2.15.;
99 .Láska smrtí nekončí.Český Těšín:Cor Jesu.1992..07.;
100 .Alois a Vilém Mrštíkové, Rok na vsi :.:Brno :.1997.80-238-1980-1.67.;
101 .Františkánské prameny IV..:.1980?..františkánske.;
102 .Hidergarda z Bingenu.:.2005??..11.;
103 .Dni a roky po barbarskej noci. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-785-5.24.;
104 .Kresťania v dialógu. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2008.978-80-970050-8-5.25.;
105 .Johannes Paul II..[S.l.]:[s.n.].1990??.3-86070-544-X.47 b.;
106 .Starý Zákon II. Spolok sv.Vojtecj 1969.:.2005??..36.;
107 .Františkánské prameny III..:.1980?..františkánske.;
108 .P. Arnold Janssen :.:.2005??..03.;
109 .Láska smrtí nekončí :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-704-1.14.;
110 .Poďme sa rozprávať.Levoča:SKN.2012.9788018010082 (CD-ROM); 978-80-18-01008-2.20.;
111 .Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD.1982..františkánske.;
112 .Lectio divina na každý den v roce. 15, Všední dny liturgického mezidobí (26.- 34. týden, roční cyklu.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-878-X.36.;
113 .Pastoračná činnosť biskupa Jána Vojtašáka.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad.1999.80-968171-9-1.08.;
114 .Medzinárodná konferencia v roku Prof. ThDr. Štefana Hlaváča O úcte k životu.Michalovce:.1993..25.;
115 .Ruská kuchyňa :.Bratislava ::Champagne Avantgarde,.1992.80-7150-012-7.48.;
116 .Cesta k pravde XIII. O osobitnom povolaní 2. o kńazoch, rehoľníkoch, laikoch a chorých.:.1980?..26.;
117 .YOUCAT.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350023 (brož.);978-80-8135-002-3.25.;
118 .Filokalia, alebo, Láska k dobru, kráse a čnosti. I. diel prvá časť.Ružomberok:VERBUM - vydavateľstvo KU.2016.9788056103975; 978-80-561-0397-5.25.;
119 .Generácia Jána Pavla II..Ružomberok:Kat. ped. a kat. centrum v spolupráci s UPC KU.2006..47b.;
120 .Legenda o písaní testamentu grófom Pálffym.Prievidza:Tlačiareň Ofsetka.2007.978-80-969740-0-9.11.;
121 .Rusko-slovenský a slovensko-ruský slovník ; Mária Filkusová, Dezider Kollár, Eleonóra Kučerová, Mária Oľga Malíková, Ella Sekaninová.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1990.8008009292; 80-08-00929-2.47 a.;
122 .Biblia Písmo Sväté Starej a Novej zmluvy.:Slovenská Evanjelická Cirkev 1979.2005??..36.;
123 .Vír.Bratislava:Tatran.1976..55.;
124 .Dějiny duše blahoslavené Terezie od jezulátka, karmelitky /1873-1897/.Praha:.1923..02.;
125 , sestra Emmanuela.Medžugorský zázrak .:Vydavateľstvo Misionár.2010.978-80-88724-50-6.46.;
126 [ilustrace a text Stanislav Weigel]..Tajemství eucharistie :; v meditativních obrazech Stanislava Weigela.:Kartuziánské nakladatelství.2004.80-901943-5-4.25.;
127 +uk-Olszewski, Dariusz,.Svedok bezhraničnej lásky :.Brno ;; Bratislava ;; Nitra ;; Niepokalanów ::Konvent minoritů v Brně,.2016.978-80-903395-8-3.životopisy svatých.;
128 A. J. Cronin.Citadela.:Smena.1965..52.;
129 Abbás, Chvadža Ahmed..Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..63.;
130 Abbé Pierre.Testament... Bohu vďaka.Bratislava:Lúč.1999.80-7114-274-3.životopisy svätých.;
131 Abū al-Hasan al-Kisāī,činný 11. století.Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorokoch :.Bratislava ::Tatran,.1980..12.;
132 Adam, S Šifer, K.Noc nemá konce.Praha:Naše vojsko.1958..63.;
133 Adamovič, Karol.Dvadsaťpäť rokov časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa.:.1985??..21.;
134 Agasso, Domenico.Don Bosco.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743635 (brož.); 978-80-8074-363-5.09.;
135 Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.Martin ::Osveta.1990.80-217-0193-5.životopiy svatých.;
136 Ahern, Patrick V.,1919-2011.Tři dary Terezie z Lisieux /.:.2005??.978-80-262-0922-5.02.;
137 Ajtmatov, Čingiz.Džamila. Bratislava:Tatran.1979..63.;
138 Akimjak, Amantius.Služba mimoriadneho vysluhovateľa svätého prijímania.Ružomberok:Katolícka univerzita.2006.80-8084-055-5.26.;
139 Aksanov, Sergej,Timofejevič.Detské roky Bagrova vnuka.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1960..63.;
140 Alain Fournier.Veľký tulák.:Slovenský spisovateľ.1965..64.;
141 Alarcón, P.A..Trojrohý klobúk.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..63.;
142 Albanese Giovanni.Nový kvas.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..26.;
143 Albanese, Giovanni.Z pokladnice Múdrosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..26.;
144 Alberti, P..Papežové I. 2. časť (682-1073).Přerov:Nový Národ.1932..33.;
145 Albino, Luciani.Listy včerajším.:Nové Mesto.1995.80-85487-29-2.29.;
146 Aleksandr, Isajevič Solženicyn.Matrionina chalupa.:Slovenský spisovateľ.2003.80-220-1267-X.50.;
147 Aleksandr, Ivanovič Kuprin.Sulamit.:Tatran.1971..29.;
148 Aleksej, Nikolajevič Tolstoj.Krívajúci veľkomožný; Čudáci.:Tatran.1977..47 a.;
149 Alexy, Janko.Život nie je majáles.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1956..63.;
150 Alexy, Janko,1894-1970.Profesor Klopačka.Bratislava:Tatran.1949..63.;
151 Alfons z Liguori, sv..Rozjímání.Praha:Řád L. P..1992..32.;
152 Alfonso Maria de Ligorio.Vianočná novena a rozjímania na každý deň v advente a cez dobu vianočnú až do oktávy Zjavenia Pána.[S.l.]:[s.n.].1935..25.;
153 Alighieri, Dante.Božská komédie. hudby a umění:Státní nakladatelství krásné literatury.1958..58.;
154 Allender, Dan.Pláč duše : jak emoce odhalují naše nejhlubší otázky o Bohu.Bratislava :Porta libri.2002.80-89067-05-0.24.;
155 Allinghamová, Margery.Dvojí smrt Johna Lafcadia.:Mladá fronta.1967..63.;
156 Alpatov, Michail Vladimirovič.Dejiny umenia : 1. Praveké umenie : Praveké umenie.Bratislava:Tatran.1976..38.;
157 Alpatov, Michail Vladimirovič,1902-.Dejiny umenia /.Bratislava ::Tatran,.1978..38.;
158 Alpatov, Michail Vladimirovič,1902-1986.Dejiny umenia :.Bratislava ::Tatran,.1981..38.;
159 Altmann, Petra, 1953-.Léčivá síla klášterních bylinek.:V Kostelním Vydří :.2008.978-80-7195-277-0.56 b.;
160 Altmann, Petra, 1953-.Léčivá síla klášterních bylinek.:V Kostelním Vydří :.2008.978-80-7195-277-0.48.;
161 Amado, Jorge,1912-2001.Cesty hladu (Červená siatba).Bratislava:Pravda.1952..63.;
162 Amado, Jorge,1912-2001.Zem zlatých plodov.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1953..63.;
163 Amenda, Alfred,1893-1973.Appassionata :.[S.l.] ::Tatran,.1968..63.;
164 Amorth, Gabriele,1925-.Posledný exorcista.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741730 (brož.); 978-80-8074-173-0.25.;
165 Amosov, Nikolaj..Bratislava:Obzor.1983..63.;
166 Andersen, Hans Christian.Rozprávka môjho života bez príkras.Bratislava :Buvik.2004.80-89028-49-7.63.;
167 Anderson Scherwood.Smrt v lese.:Mladá fronta.1964..63.;
168 Anderson, Carl - Chávez, Eduardo.Panna Mária Guadalupská .:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2010.978-80-89342-18-1.45.;
169 Andrejev, Leonid Nikolajevič,1871-1919.Poviedka o siedmich obesených /.Bratislava ::SVLK,.1961..63.;
170 Andres, Stefan.Velký příběh bible.Praha:Vyšehrad.1969..34.;
171 Andrić, Ivo,1892-1975.Slečna /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1963..63.;
172 Andrič, Ivo.Prekliaty dvor.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2011.9788018007532; 978-80-18-00753-2.63.;
173 Andrzejewski, Jerzy.Popol a diamant.Bratislava:Dukla.1951..63.;
174 Angela, z Foligna.Mystické zážitky a duchovné rady.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-064-1.13.;
175 Angelo, Viganó.Kultúrny projekt.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-16-1.32.;
176 Angelo, Viganó.Zmierenie alebo pokánie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-92-X.32.;
177 Angelo, Viganó.Úcta k životu.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-18-8.32.;
178 Angelo, Viganó.Pomazanie chorých.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-93-8.32.;
179 Angelo, Viganó.Boh Otec.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-11-0.32.;
180 Angelo, Viganó.Láska k Bohu a k človeku.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-21-8.32.;
181 Angelo, Viganó.Manželstvo.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-95-4.32.;
182 Angelo, Viganó.Nový človek.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-13-7.32.;
183 Angelo, Viganó.Svätý Duch a jeho dary.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-79-2.32.;
184 Angelo, Viganó.Nádej dar Ducha.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-97-0.32.;
185 Angelo, Viganó.Mravné svedomie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-15-3.32.;
186 Angelo, Viganó.Birmovanie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-81-4.32.;
187 Angelo, Viganó.Mária v Otcovom pláne.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-20-X.32.;
188 Angelo, Viganó.Modlitba.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-17-X.32.;
189 Angelo, Viganó.Zmierenie alebo pokánie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-92-X.32.;
190 Angelo, Viganó.Svätý Duch a Cirkev.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-78-4.32.;
191 Angelo, Viganó.Sviatosť posvätného rádu.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-94-6.32.;
192 Angelo, Viganó.Boh Stvoriteľ.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-12-9.32.;
193 Angelo, Viganó.Svätý Duch.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-77-6.32.;
194 Angelo, Viganó.Svätý Duch a Mária.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-96-2.32.;
195 Angelo, Viganó.Zákon.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-14-5.32.;
196 Angelo, Viganó.Krst.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-80-6.32.;
197 Anna Katarína Emmerichová.Tajomstvá posledných časov.[Košice]:Zachej.2015.978-80-971881-7-7.16.;
198 Anna Kolková.Vnášať život do života.Bratislava:LUC.1990.80-7114-015-5.44.;
199 Anne, Golon.Angelika 3.:Slovenský spisovateľ.1991.80-220-0257-7.55.;
200 Anne, Golon.Angelika 1.:Tatran.1990.80-222-0242-8.55.;
201 Anne, Golon.Angelika 7.:Slovenský spisovateľ.1992.80-220-0360-3.55.;
202 Anthony de Mello.Pri prameňoch.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-116-7.27.;
203 Antolovič, Josip.Margita Mária Alacoque:.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-156-6.09.;
204 Anton Barcík.HORA MILOSRDENSTVA PRE KAŽDĚHO.Považská cementáren Ladce:.2023..25.;
205 Anton Terstenjak.O lidskych vztazich.:Ceska katolicka Charita.1968..21.;
206 Antonín Kratochvíl..Oheň baroka.Brno:Cesta..1991.80-85319-05-5.38.;
207 Antonov, Sergej Petrovič,1915-1995.Aľonka /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1962..63.;
208 Arminjon, Blaise.Veľpieseň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-474-3.36.;
209 Arnaud, Georges..:Práce.1961..63.;
210 Arpino, Giovanni,1927-1987.Roky rozhodnutia /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1960..63.;
211 Arrighini, A..Dvanásti.Trnava:SSV Trnava.1950..15.;
212 Arrighini, A..Dvanásti.Trnava:SSV Trnava.1950..15.;
213 Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.08.;
214 Artimová, Marta.Hervartov, Šiba, Uście Gorlickie : Exkurzia minulosťou cez prítomnosť do budúcnosti.Hervartov:Obecný úrad.2006.80-969536-5-6.44.;
215 Aškenazy, Ludvík.Ukradený měsíc.Brumovice:Carpe diem.1997.80-902354-0-9.63.;
216 Atanáz.Život blahoslaveného Antona. (Vita beati Antonii Abbatis).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..10.;
217 Atarov, Nikolaj.Smrt pod pseudonymem.Praha:Naše vojsko.1959..63.;
218 Aubry, Joseph.Poď za mnou.Rím:SÚCM.1989..26.;
219 Aufderstraße, Hartmut.Themen 1 :.Bratislava ::Slovart,.1991.80-85163-71-3; 80-85163-94-2.57 a.;
220 Augustín,.Boží štát \n zv.2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-573-6.03.;
221 Augustín, 354-430.O zasvätenom panenstve.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2015.9788081350610 (brož.); 978-80-8135-061-0.03.;
222 Augustinus Aurelius.Vyznania.Bratislava:Lúč.1997.8071141852 (viaz.); 80-7114-185-2.03.;
223 Augustinus Aurelius.Vyznania.Bratislava:Lúč.1997.8071141852 (viaz.); 80-7114-185-2.03.;
224 Augustyn, Józef.Štvrťhodina úprimnosti.Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-223-6.28.;
225 Aurélius, Augustín.Boží štát. Lúč :Trnava.2005.80-7162-571-X.03.;
226 Autorský kolektív.Ekumena Košice. KARNAT:Košice.2001.80-968519-3-4.12.;
227 Axel, Munthe.Kniha o San Michele.:Tatran.1969..61.;
228 Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Holoubek :.Praha ::Vyšehrad,.1969..63.;
229 Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Na srdci přírody :.Praha ::Vyšehrad,.1972..74.;
230 Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Báby a dědkové.Praha ::Vyšehrad,.1973..74.;
231 Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Poslední soud :.V Praze ::Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské,.1928..74.;
232 Baar, Jindřich, Šimon.Na Chodsku od jara do zimy.Praha:Novina.1940..56 a.;
233 Babjak, Ján, SJ.Rehole a kongregácie na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-183-3.františkánske.;
234 Bagin Anton, ThDr..Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..57 a.;
235 Bagin Anton, ThDr..Život Gorazda.Martin:Matica slovenská.1992.80-7090-197-7.06.;
236 Bagin Anton, ThDr..Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..32.;
237 Bagin Anton, ThDr..Cyrilometodská tradícia u Slovákov.:SAP - Slovak Academic Press.1993.80-85665-08-5.07.;
238 Bagin, Anton.Apoštolé Slovanú Cyril a Metoděj a Velká Morava.Praha:Česká katolická Charita.1985..07.;
239 Bachová, Anna, Magdaléna.Malá kronika.Turčiansky sv.Martin:Živena, vydavateľské družstvo.1944..63.;
240 Bajan, Silvester.Pieseň o láske .:Shalom.2009.978-80-969939-6-3.36.;
241 Bakerová, Juliette, FDNSC, Sr..Pápež odpovedá. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..33.;
242 Balaguer, Josemaría Escrivá de.Cesta.Brno:Cesta.1992.80-85319-20-9.10.;
243 Balázs, Ján Krstiteľ .Počiatky Františkánskeho hnutia a hnutia Klarisiek.:Serafín.1999.80-88944-23-6.Františkánske.;
244 Baláž, Zoltán.Z klauzúry do vyhnanstva.Banská Bystrica-Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2008.9788088937319; 978-80-88937-31-9.47 b.;
245 Báliková prel, Jana.Jedlo ako jed, jedlo ako liek. Bratislava:Readers Digest Výber.1998.80-967878-1-0.48.;
246 Balling, Adalbert Ludwig.Všetko najlepšie.Bratislava:Lúč.2007.978-80-7114-624-7.10.;
247 Balzac, Honoré.Benátský Žid.:.1980??..74.;
248 Balzac, Honoré.Temný prípad.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1958..63.;
249 Balzac, Honoré de,1799-1850.Gobseck.[S.l.]:[s.n.].1926..63.;
250 Balzac, Honoré de,1799-1850.Modesta Mignonová.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2012.9788018016664; 978-80-18-01666-4.63.;
251 Bamonte, Francesco.Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov.[Košice]:Zachej.2016.9788097188153; 978-80-971881-5-3.Marianske.;
252 Bamonte, Francesco.Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov.[Košice]:Zachej.2016.9788097188153; 978-80-971881-5-3.Marianske.;
253 Bamonte, Francesco.Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov.[Košice]:Zachej.2016.9788097188153; 978-80-971881-5-3.mariánske.;
254 Bamonte, Francesco.Diabolské posadnutia a exorcizmus.:.2018??.9788089866199; 978-80-89866-19-9.25.;
255 Bamonte, Francesco.Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov.[Košice]:Zachej.2016.9788097188153; 978-80-971881-5-3.Marianske.;
256 Banšell, Koloman,.Slovenský Dekameron.[S.l.]:B. Gubitš.1924..70.;
257 Banšell, Koloman,1850-1887.Túhy mladosti.Bratislava:SVKL.1963..63.;
258 Barbarič, Slavko.Eucharistia - Slávte omšu srdcom.Bratislava:MCM.1997.80-88717-20-5.46.;
259 Barbarič, Slavko.Dej mi své raněné srdce!.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1992..26.;
260 Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9.36.;
261 Barbarič, Slavko; Vlašic, Tomislav.Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".:Medžugorie.1995..45.;
262 Barbu, Eugen.Ľudia z predmestia.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1975..63.;
263 Barč-Ivan, Július,1909-1953.Železné ruky.Bratislava:Slov. vydav. krás. lit..1965..74.;
264 Baroková Anna.Sviatosť Eucharistie v Spisoch a v živote sv. Františka z Assisi.Ružomberok:Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity.2017.978-80-561-0506-1.Františkánske.;
265 Baroková, Terézia.Keď Boh volá.Bratislava:.1990..františkánske.;
266 Barstow, S..Niečo ako láska.Bratislava:Tatran.1966..74.;
267 Bárta, Jan, 1921-1982.Syntéza učení víry. 1. svazek. Malá teologie. II. semestr..Praha:Sekretariát řeholních společností v ČSSR.1969..26.;
268 Bárta, Jan, 1921-1982.Syntéza učení víry. 1. svazek. Malá teologie. II. semestr..Praha:Sekretariát řeholních společností v ČSSR.1969..26.;
269 Bartoli, Marco.Svatá Klára. Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-694-8.františkánske.;
270 Baumann, Émile.Apoštol Národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..15.;
271 Baumroth, W..Potupenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-249-4.35.;
272 Baur, Benedikt O.S.B..Život ve světle liturgie II.Broumov:sestry dominikánky.1969..35.;
273 Bednár, Alfonz.Hromový zub.:Causa editio.1992.80-85533-00-6.74.;
274 Bednár, Alfonz.Hodiny a minúty.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1980..63.;
275 Bednár, Alfonz.Sklený vrch.:Tatran.1968..63.;
276 Bednáříková, Anna,1963-.Ozveny života.Ružomberok:Verbum.2012.9788080849061 (brož.); 978-80-8084-906-1.10.;
277 Beha, Benedicta.Príď kráľovstvo tvoje. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-66-X.25.;
278 Beke, Eduard.Kňaz pokory.Martin:Eduard Beke.2000.80-968468-1-7.06.;
279 Belák, Blažej.Katolícke Slovensko.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-374-1.38.;
280 Beliš, Stanislav.Ani smrť ma nechcela.Bratislava ::Nádej,.1992.80-7120-016-6.14.;
281 Beljajev, Aleksandr Romanovič,1884-1942.Člověk obojživelník ;.Praha ::MF,.1958..54.;
282 Bell, Thomas.Dva svety.Bratislava:Obroda.1949..74.;
283 Bellová, Bianca,(1970-).Sentimentální román.[Praha] ::IFP Publishing,.2009.978-80-903997-5-4.64.;
284 Benazzi, Natale.365 dní s pápežom Františkom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - Vojtech.2015.9788081611759 (brož.); 978-80-8161-175-9.33.;
285 Benčík, Antonín,1926-.21. srpen 1968 /.Praha ::Delta,.1990..66.;
286 Benda Vladimír .Hledání.Praha:ČKCH.1988..20.;
287 Benda, Vladimír,1927-2010.Nacházení /.V Praze ::Ústřední církevní nakladatelství,.1988..26.;
288 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-493-X.47 b.;
289 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-493-X.životopisy svätých.;
290 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Pavol, apoštol národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-735-7.33.;
291 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Služobníci vašej radosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-602-3.33.;
292 Benedikt XVI..Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI.. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-512-2.33.;
293 Benedikt XVI..Božia revolúcia. S úvodom Camilla Ruiniho.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-582-5.33.;
294 Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2.33.;
295 Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2.33.;
296 Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8.33.;
297 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Spe salvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-700-5.33.;
298 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-786-9.33.;
299 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.33.;
300 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6.33.;
301 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6.33.;
302 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský - 1. diel.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.33.;
303 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6.33.;
304 Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6.33.;
305 Beneš Třebízský, Václav,1849-1884.Trnová koruna.Praha ::Vyšehrad,.1974..50.;
306 Beneš, Eduard.Nemčina pre ôsmy ročník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1966..73.;
307 Benešová, Božena.Krutá mladosť.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1960..74.;
308 Benešová, Božena, 1873-1936 - autor.Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová.:Třebíč :.1999.80-7268-019-6.63.;
309 Benešová, Božena,1873-1936.Člověk /.Praha ::Československý spisovatel,.1957..54.;
310 Beniak, Valentín.Igric :.Bratislava ::Elán,.1944..50.;
311 Beniak, Valentín.Svätográlske legendy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-83-5.25.;
312 Beniak, Valentín.Svätográlske legendy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-83-5.12.;
313 Beníček J..Mystika v tradici křesťanského východu.:Hlas Velehradu.1994..35.;
314 Beňo, Ján Augustín, SDB.Hovor, Pane, tvoj sluha počúva : rozjímania. I. diel, Evanjeliá [A].Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..35.;
315 Beňo, Ján Augustín, SDB.Áno, Pane ....Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..26.;
316 Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .1970..21.;
317 Beňo, Ján Augustín, SDB.poculi sme slovo panovo.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1981..35.;
318 Benson, Robert Hugh.Neviditelné světlo.Praha:Vyšehrad.1968..74.;
319 Bergius, C. C..Osudný medailón. Tatran:Bratislava.1989.80-222-0074-3.59.;
320 Bernanos, Georges.Dialógy karmelitánok.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..24.;
321 Bernanos, Georges.Deník venkovskeho farare.Praha:Vyšehrad.1969..08.;
322 Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.06.;
323 Berwińska, Krystyna,1919-2016.Con amore /.Bratislava ::Pravda,.1981..47 a.;
324 Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8.26.;
325 Bevere, John.Bližšie k Bohu. .Bratislava :Slovo života international.2010.978-80-89165-25-4.32.;
326 Bevere, john.Satanova návnada : Tvoja reakcia určuje tvoju budúcnosť.Bratislava:Slovo života.2005.80-89165-07-9.32.;
327 Bevere, john.Víťazstvo nad strachom.Bratislava :Slovo Života International.2006.80-89165-13-3.21.;
328 Bezák, Róbert, CSsR.Róbert Bezák: Vyznanie.Vozokany:Navi Graf.2013.9788097149123 (viaz.);978-80-971491-2-3.56 b.;
329 Bhattačárja, Bhabaní.Kto raz vysadol na tigra.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1958..74.;
330 Bianco, Enzo.Čokoľvek ste neurobili....1. :Don Bosco.2009.978-80-8074-091-7.24.;
331 Bielek, Anton Karol,1857-1911.Obrázky z hôr :.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1957..74.;
332 Bielik, František.Andrej Hlinka a jeho miesto v slovenských dejinách.Bratislava:Da Vel.1991.80-900931-0-8.24.;
333 Bieloskalský, P..Myšlienky múdrych ľudí na každý deň v roku.Žilina:Peter Ťapaj.1944..26.;
334 Bill, Joseph K..Ježiš sa ma dotkol.Bratislava:Obzor.2005.80-215-0522-2.14.;
335 Bill, Joseph K..Ježiš, oceán lásky.Bratislava:Obzor.2005.80-215-0521-4.26.;
336 Billa Joseph.Duchovné myšlienky Otca Jozefa K.Billa V.C..Kostolná - Záriečie:Koral, o.z..2008..26.;
337 Bini, Giacomo.Chválospev na Kláru z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-74-0.františkánske.;
338 Biser, Eugen.Vyznanie viery a otčenáš, Nová interpretácia.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-067-2.26.;
339 Bishop, Jim.Den, kdy zemřel Kristus.Praha:Vyšehrad.1971..08.;
340 Biskupská synoda.Magie, zlí duchové, satanské obřady.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-094-0.24.;
341 Bj?rnson, Bj?rnstjerne,.Synnöve zo Solbakkenu.Bratislava:SVKL.1958..74.;
342 Blahunka, Viktor.Sv.Monika.Chicago:Blahunka Viktor.1950??..03.;
343 Blachnický, František.Pohlady vo svete milosti.Prešov:VMV.1995.80-7165-045-5.25.;
344 Bloch, Grzegorz B..Ján Duns Scotus. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-82-1.františkánske.;
345 Bloch, Jean-Richard,1884-1947.Kurdská noc /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1958..74.;
346 Bloy, Leon.Chudá žena.Praha:Vyšehrad.1969..74.;
347 Bob, Jozef.Ľúbostné siluety, Triptych zo života Jána Kollára, Andreja Sládkoviča a Ľudovíta Štúra. .Levoča :Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-8110-597-5.74.;
348 Bodenek, Ján.Na starom grunte.:Slovenský spisovateľ.1957..54.;
349 Bodenek, Ján,1911-1985.Zapálené srdce /.Bratislava ::Tatran,.1966..74.;
350 Bodenek, Ján,1911-1985.Kríž profesora Hunku.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1946..74.;
351 Bodický, Samuel,1850-1919.Otcova kliatba.Bratislava:Tatran.1973..74.;
352 Bohmannová, Andrea.Umenie stolovať c Andrea Bohmannová ; Eva Magulová, Jan Líman.Bratislava:Jaspis.1991.80-900477-0-X.48.;
353 Bohoslovci Arcibiskupských seminářu v Praze a Olomouci.Totus Tuus.Praha:Vérité.1994..46.;
354 Bohuslav.Lurd maják atómového veku.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1978..45.;
355 Boleslav, Kumor.Cirkevné dejiny.Levoča:Polypress.2002.80-88704-51-0.24.;
356 Boleslav, Kumor.Cirkevné dejiny.Levoča:Polypress.2002.80-88704-51-0.24.;
357 Boleslav, Kumor.Cirkevné dejiny.Levoča:Polypress.2002.80-88704-51-0.24.;
358 Boleslav, Kumor.Cirkevné dejiny.Levoča:Polypress.2002.80-88704-51-0.24.;
359 Boll, Heinrich.Chlénb mladých let.Praha:Mladá fronta.1959..63.;
360 Bonet, André,1961-.15 dní so svätou Ritou.Bratislava:Lúč.2012.9788071149071 (brož.); 978-80-7114-907-1.životopisy svätých.;
361 Bonifacio, Alberto.Otevřte swá srdce Marii Královně Míru :.[S.l.] ::[s.n.],.1984..39.;
362 Boom, Corrie Ten.Útočište.:.1980?..08.;
363 Boris, Pasternak.Doktor Živago.:Tatran.1969..65.;
364 Borkowska, Malgorzata.Tváre Otcov púšte.Ľubietová:Benediktíni.2001.80-968642-8-9.25.;
365 Borodin, Sergej Petrovič,1902-1974.Vatry na pochode /.Bratislava ::Slov. spis.,.1967..54.;
366 Borodin, Sergej Petrovič,1902-1974.Bleskurýchly Bájazíd /.Bratislava ::Slov. spis.,.1974..54.;
367 Borodin, Sergej Petrovič,1902-1974.Chromý Timur /.Bratislava ::Slov. spisov.,.1966..54.;
368 Borovička, V. P.1920-2004.Konec ostrova Oscar /.Praha ::Naše vojsko,.1959..65.;
369 Borriello, Luigi.Jednoduchými očami .:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2011.978-80-970477-3-3.12.;
370 Boržík, Štefan.Integrita duchovného povolania v premenách času a cirkvi. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-322-5.františkánske.;
371 Boržík, Štefan.Integrita duchovného povolania v premenách času a cirkvi. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-322-5.františkánske.;
372 bosau, helmold.slawenchronik.Berlin:Rutten & Loening.1980??..17.;
373 Bosco, Teresio.Dominik Savio.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-041-0.04.;
374 Bosmans, Phil.Daruj úsmev.Bratislava:Lúč.2005.80-7114-522-X.24.;
375 Bosmans, Phil.Z lásky pre teba.Bratislava:LUC.2005.80-7114-523-8.10.;
376 Bošmanský, Karol, SVD.Človek z pohľadu pastorálnej medicíny a bioetiky.Ružomberok:Katolícka univerzita.2007.978-80-8084-149-2.24.;
377 Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970..35.;
378 Botek, Anton C..Pre plnší život.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1979.0920150187;0-920150-18-7.26.;
379 Botto, Jan.Spevy.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..63.;
380 Botto, Ján,1829-1881.Smrť Jánošíkova.Praha:Jindřich Bačkovský, čsl. kníhkup., antikvariát a nakladat..1925..63.;
381 Botto, Július,1848-1926.Slováci :.:.1920??..71.;
382 Botto, Július,1848-1926.Slováci :.:.1980??..54.;
383 Boubík, V..Setkáni s Ježišem .Rím:Krěstanská akademie.1970..29.;
384 Bougaud, Emil - Kurtha, V.H..O bolesti.:.1946..26.;
385 Boulad, Henri, 1931- - autor.Všechno je milost :.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1994.80-85527-51-0.24.;
386 Boullaye, H. Pinard de la.Ježiš a dejiny.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944..24.;
387 Bovon, François, 1938- - autor.Místo svobody :.:Třebenice :.1993.80-901589-1-9.29.;
388 Božena, Slančíková Timrava.Ťažké položenie.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..50.;
389 Bradbury, Ray.Zlaté jablká slnka.Bratislava:Petit Press.2004.80-85585-26-X.54.;
390 Bragg, William.O povaze věcí.Praha:Jednota československých matematikú a fysikú.1927..64.;
391 Braine, John,1922-1986.Místo nahoře /.Praha ::Mladá fronta,.1960..54.;
392 Brandstaetter, Roman .Umbrijské kroniky.:Lidová demokracie.1968..františkánske.;
393 Brandys, Kazimierz.Hotel Řím.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury a umění.1961..74.;
394 Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-178-X.06.;
395 Brat, Bernard.Modlitby v ťažkých situáciách.:Serafín.1999.80-85310-96-1.25.;
396 Brat, Efraim.Polia sa už zlátia.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-53-8.25.;
397 Brat, Efraim.Polia sa už zlátia.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-53-8.11.;
398 Braxátor, František.Slovenský exil `68.Bratislava:LUC.1992.80-7114-057-0.66.;
399 Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.1992.80-900530-6-8.24.;
400 Breemen, Piet van,.Duchovná cesta k starnutiu. Don Bosco:Bratislava.2005.80-8074-026-7.26.;
401 Breier, Pavel.Vincent Hložník : (v mojich fotografiách a spomienkach).Bratislava:Petrus Publishers.2004.80-88939-90-9.23.;
402 Bremond, Henri,(1865-1933).Modlitba a poézia.V T. Sv. Martine ::Matica Slovenská,.1943..12.;
403 Brentano, Clemens,.Ajhľa človek!.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1948..35.;
404 Brežný, Peter.Za riekou čierneho draka.Bratislava:Mladé letá.1968..54.;
405 Brigita Švédska.Sme zachránení. Košice:Mikuláš Havrila.1996.80-968634-4-4.10.;
406 Brigita Švédska.Sme zachránení. Košice:Mikuláš Havrila.1996.80-968634-4-4.10.;
407 Brillová, Anna.Pozdrav z neba.Bratislava:Ave.2000.80-968421-1-0.životopisy svatých.;
408 Brinkley, William.Útek sestry Cecílie.Bratislava:Post Scriptum.2011.978-80-970489-7-6;9788097048976 (brož.); 978-80-970489-7-6.životopisy svätých.;
409 Břízová, j..1000 rád pre domácnosť.Bratislava:Príroda.1986..57 a.;
410 Břízová, Joza,1905-1983.Dobrá rada pro každou domácnost /.Praha ::Práce,.1967..48.;
411 Brockman, James R..Evanjeliový plán Františka z Assisi dnes.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-014-1.Františkánske.;
412 Brockman, James R..Evanjeliový plán Františka z Assisi dnes.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-014-1.františkánske.;
413 Brodek, Peter.Bratia múdrosti :.Bratislava ::Karmelitánske nakladateľstvo,.2012.978-80-8135-025-2.07.;
414 Brouka, Piatrus.Rečou srdca.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1976..65.;
415 Brtoš, Stanislav.Postrehy zo života. _ 1. .Černová :Brtoš Stanislav.2009.978-80-970186-5-8.10.;
416 Brtoš, Stanislav.Spevy duše. .Ružomberok:Stanislav Brtoš.2008.978-80-970047-9-8.10.;
417 Brtoš, Stanislav.Životné okamihy.Ružomberok:Stanislav Brtoš.2007.978-80-969840-4-6.10.;
418 Brtoš, Stanislav.Spevy o slobode. .Ružomberok:Stanislav Brtoš.2009.978-80-970150-8-4.10.;
419 Brtoš, Stanislav.Krvou spečatené.Ružomberok:Literárny klub ružomberských spisovateľov.2016.978-80-972043-1-0.10.;
420 Brtoš, Stanislav.Loretánske veršovanie.Ružomberok:Stanislav Brtoš.2008.978-80-969951-0-3.10.;
421 Brtoš, Stanislav.Slávime obetu. _ 1. .Černová :Brtoš Stanislav.2009.978-80-970186-6-5.10.;
422 Bubák, Milan.Ľudské vzťahy a komunikácia.Bratislava:Univerzitné pastoračné centrum bl.Jozefa Freindemetza.1999..22 .;
423 Bubán, Ján.Za hlbším životom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..25.;
424 Buc, Bonaventúra Štefan, OFM.F. Mauriac: Život Ježiša.Bratislava:.1944..14.;
425 Búda, Jozef.Ohnisko lásky.Rím ::Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda,.1979..25.;
426 Buday, Jozef.Závet pustovníkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..životopisy svatých.;
427 Bugan, Bystrík.Svätý Bystrík.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-660-5.07.;
428 Bujak, Adam(1942- )..Łagiewniki :.Kraków ::Biały Kruk,.2012.9788375531350;978-83-7553-135-0.41.;
429 Bujak, Adam(1942- )..Łagiewniki :.Kraków ::Biały Kruk,.2012.9788375531350;978-83-7553-135-0.47b.;
430 Bulwer-Lytton, Edward.Posledné dni Pompejí.:Tatran.1969..61.;
431 Bunin, Ivan Aleksejevič,1870-1953.Pán zo San Francisca.Martin:Matica slovenská.1939..54.;
432 Bunin, Ivan Aleksejevič,1870-1953.Dedina /.Bratislava ::Slovenský spisovatel\',.1973..74.;
433 Bunyan, Ján.Cesta křesťana a poutnika.s.l.:s.n..1960??..10.;
434 Buob, Hans.Povoláni k vydanosti.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-95-2.26.;
435 Buob, Hans.Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Praha:Portál.1993.80-85282-52-6.31.;
436 Buob, Hans.Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Praha:Portál.1993.80-85282-52-6.30.;
437 Buonaroti, Michelangelo.Som ako mesiac.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1975..54.;
438 Buonarroti, Michelangelo.Útrapy v hľadaní.:ARS STIGMY.1990.80-85264-01-3.22.;
439 Buonarroti, Michelangelo.Tebe to, Láska, hovorím.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1963..54.;
440 Burpo, Todd.Nebo nie je výmysel.Levoča:SKN.2013.9788018021187 (CD-ROM); 978-80-18-02118-7.26.;
441 Burroughs, Edgar Rice.Tarzanove šelmy.Bratislava:Mladé letá.1969..54.;
442 Burroughs, Edgar Rice.Tarzanove šelmy.Bratislava:Mladé letá.1969..72.;
443 Burroughs, Edgar Rice.Tarzanov syn.Bratislava:Mladé letá.1970..54.;
444 Busch Wilhelm.Život bez všedních dnu.:samizdat.1970?..10.;
445 Busch, Wilhelm,1832-1908.Život bez všedních dnů.[S.l. ::s.n.,.1900 a 1985..10.;
446 Byrne, Lorna,1953-.Posolstvo nádeje od anjelov.Bratislava:Ikar.2013.9788055133508 (viaz.); 978-80-551-3350-8.24.;
447 Cabaudová, Judith.Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-682-4.13.;
448 Cádra, Fedor,1926-1998.Smrt v soumraku /.Praha ::Naše vojsko,.1964..51.;
449 Calasanzová Ziescheová Maria.Dokonalá sloboda.Trnava:Spolok sv.Vojtecha .2016.978-80-8161-224-4.10.;
450 Caldwell, Erskine.Tabákova cesta.Bratislava:Sväz slovenských spisovateľov.1958..57.;
451 Calic Edouard.Amundsen.Praha:Vyšehrad.1971..52.;
452 Camara, Helder.Prameny.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1971..74.;
453 Campos Guzmán G..Camilo Torres.Praha:Vyšehrad.1973..53.;
454 Camus, Albert, 1913-1960 - autor.Cizinec.:Praha :.2005.80-86379-94-9.59.;
455 Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Kostelní Vydří:KN.1999.80-88944-08-2.26.;
456 Cantalamessa, Raniero.Poslušnost.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-33-2.30.;
457 Cantalamessa, Raniero.Život v Kristovi.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-066-5.30.;
458 Cantalamessa, Raniero.Poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-09-0.30.;
459 Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2.30.;
460 Cantalamessa, Raniero.Sestra smrt.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1997.80-7192-311-7.26.;
461 Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.30.;
462 Cantalamessa, Raniero.Sestra smrt.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1997.80-7192-311-7.30.;
463 Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Kostelní Vydří:KN.1999.80-88944-08-2.30.;
464 Cantalamessa, Raniero.Výstup na vrch Sinaj.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-77-5.36.;
465 Cantalamessa, Raniero.Panenství.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-27-8.30.;
466 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo krstu.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-06-6.30.;
467 Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Chudoba.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1995 [v tiráži spr.80-7192-074-6.30.;
468 Carmen, Bernos de Gasztold.Modlitby z korába.:Alfa konti.1994.80-88739-08-X.25.;
469 Caroli Ernesto OFM.Leksykon duchowosci franciszkanskiej.Krakow-Warszawa:Francizkanskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Polnocnej.2006.83-7221-766-1.františkánske.;
470 Carretto Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.1993.80-7114-080-5.10.;
471 Carretto, C..Lebo si môj otec.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1982..10.;
472 Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-111-9.26.;
473 Carretto, Carlo.Cez púšť k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..10.;
474 Carretto, Carlo.Púšť uprostred mesta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..26.;
475 Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-111-9.26.;
476 Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.25.;
477 Carson, Ben.Širšie súvislosti .:Advent-Orion.2010.978-80-8071-125-2.22.;
478 Carson, Ben,1951-.Zlaté ruky.Vrútky:Advent-Orion.2011.9788080711412 (viaz.); 978-80-8071-141-2.08.;
479 Casanova, Giacomo,1725-1798.Útek z Benátok /.Bratislava ::Slov. spis.,.1969..59.;
480 Cascales, Josef G..K stavu dnešnej cirkvi. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1996.80-7165-048-X.08.;
481 Cehuľa, Jozef.Pod palestínskym nebom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..15.;
482 Celder, Július.Šťastie.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1931..59.;
483 Cellini, Benvenuto.Kamenná serenáda. .Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.2010.978-80-8110-520-3.53.;
484 Celoslovenský tím pastorácie povolaní.Plán pastorácie povolaní na Slovensku. Nitra:SBS.2004.80-85223-36-8.františkánske.;
485 Cencini, Amedeo.Bůh je můj přítel : psychologie seberealizace a autoidentifikace v Bohu.Praha:Paulínky.2004.80-86025-12-8.21.;
486 Cencini, Amedeo.Život v usmíření.Praha:Paulínky.1998.80-86025-15-2.26.;
487 Cencini, Amedeo.Bůh je můj přítel : psychologie seberealizace a autoidentifikace v Bohu.Praha:Paulínky.2004.80-86025-12-8.24.;
488 Cencini, Amedeo,(1948-).Strom života.Bratislava:Serafín.2012.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6.františkánske.;
489 Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Boh Otec:.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-07-4.32.;
490 Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Kristus:.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-87-2.32.;
491 Cervantes Saavedra, Miguel de,1547-1616.Žiarlivý Extremadurčan a iné novely /.Bratislava ::SVKL,.1957..43.;
492 Cetkovský, Gorazd.Učitelka prostoty. Spiritualita svaté Terezie z Lisieux..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1997.80-7192-258-7.02.;
493 Cianchetta, Romeo.Assisi :.Narni-Terni ::Plurigraf,.1989..františkánske.;
494 Cíger Hronský, Jozef.Andreas Búr majster.:Slovenský Tatran.1970..47.http://knihy.dominikani.sk/c/prvemenu;
495 Cīrulis, Gunārs,1923-2002.Byt bez čísla :.Bratislava ::Smena,.1960..53.;
496 Ciszek, Walter SJ.On ma vedie.:.1980?..24.;
497 Claudel, Paul,1868-1955.Zvestovanie.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1940..53.;
498 Closen, Gustav.Mystérium Svätého Pisma.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-027-6.34.;
499 Cloud, Henry.Hranice :.Praha:Návrat domů.2002.80-7255-055-1.21.;
500 Coddington, Andrea.Židovka. .Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.2011.978-80-18-00248-3.09.;
501 Collins, Wilkie, 1824-1889 - autor.Žena v bílém.:Praha :.2000.80-7202-591-0.58.;
502 Congar, Yves.Za církev sloužící a chudou.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-006-1.26.;
503 Conrad, Joseph, 1857-1924 - autor.Lord Jim.:Ostrava :.1995.80-85491-82-6.65.;
504 Conrad, Joseph,1857-1924.Vyvrheľ z ostrovov /.Bratislava ::Spoločnosť priateľov krásných kníh,.1973..59.;
505 Conrad, Joseph,1857-1924.Mladosť ;.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1959..63.;
506 Constantin, Theodor.O půlnoci spadne hvězda /.Praha ::Naše vojsko,.1961..52.;
507 Cordes, Paul Josef.Znamenia nádeje. Bratislava:Nové Mesto.1998.80-85487-53-5.26.;
508 Ćosić, Dobrica,1921-.Korene.Bratislava:Slov. spis..1957..53.;
509 Courtois, Gaston.Najkrajší príbeh. Bratislava:Genezis.1990.80-85220-15-6.36.;
510 Courtois, Gaston.Najkrajší príbeh. Bratislava:Genezis.1990.80-85220-15-6.36.;
511 Crabb, Lawrence.Uvnitř.Praha:Návrat.1995.80-85495-27-9.21.;
512 Crabb, Lawrence J..Přibližte se k Bohu--.:Návrat domů.2006.80-7255-145-0.26.;
513 Crane, Stephen, 1871-1900 - autor.Modrý hotel a jiné prózy.:Praha :.2001.80-7207-408-3.59.;
514 Creanga Ion.Spomienky z detstva.:.1957..63.;
515 Cristiani, Léon.Extatička z Niederbronnu.[S.l.]:Slovenská provincia Kongregácie Sestier Božského Vykupiteľa.2013.9788097147600 (brož.); 978-80-971476-0-0.životopisy svätých.;
516 Cristofanelli, Rolando.Denník blázna Michelangela.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1982..54.;
517 Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.21.;
518 Cronin, A. J.1896-1981.Křižákův hrob.Praha ::Vyšehrad,.1974..59.;
519 Cronin, Archibald Joseph.Klobučníkov hrad.:S Aktuell.1994.80-85597-29-2.59.;
520 Cronin, Archibald Joseph.A hviezdy mlčia.:Smena.1970..59.;
521 Cronin, Archibald Joseph.Svetlo severu.:Slovenský spisovateľ.1961..59.;
522 Cronin, Archibald Joseph.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Slov.spisovateľ.1968.80-7114-591-2.59.;
523 Cronin, Archibald Joseph.Tri lásky.Praha:Vyšehrad.1972..59.;
524 Cronin, Archibald Joseph,1896-1981.Zelené roky.Bratislava:Bohumil Buocik.1948..59.;
525 Crostarosa, Mária Celesta.Autobiografia.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-8-2.06.;
526 Crostarosa, Maria Celeste,.Autobiografia.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2004.8096852582; 80-968525-8-2.životopisy svätých.;
527 Crux, Anna Gloria.Tretie tajomstvo z Fatimy. Keď viem, keď vidím. .Zvolen :Miroslav Polovinčák - Námásté.2001.80-968661-0-9.46.;
528 Curieová, Eva.Paní Curieová /.Praha ::Mladá fronta,.1959..65.;
529 Curtis, Brent.Posvätná romanca. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2008.978-80-89342-03-7.26.;
530 Curwood, James Oliver, 1878-1927 - autor.Kočovníci severu.:Praha :.1992.80-901204-2-3.59.;
531 Czeska-Maczynska, M..Kristov rytier. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1944..15.;
532 Čajak, Ján,1863-1944.Humoristické rozprávky.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1948..56.;
533 Čajak, Ján,1863-1944.Z povinnosti /.Bratislava ::SVKL,.1956..69.;
534 Čakovskij, Aleksandr Borisovič,1913-1994.Snúbenica /.Bratislava ::Slov. spisovatel\',.1973..53.;
535 Čandar, Krišan,1914-1977.Budem ťa čakať /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1962..51.;
536 Čapek, Karel.Továrna na absolutno, Krakatit.Praha:Čs. spisovatel.1982..64.;
537 Čaplovič, Ján.ˇHviezdoslav vo fotografii.Bratislava:Tatran.1952..47 a.;
538 Čarnogurský, Jan.Videné od Dunaja.Bratislava ::Kalligram.1997.80-7149-179-9.31.;
539 Čarnogurský, Jozef.Proces s tromi slovenskými biskupmi /Vojtaššák, Buzalka, Gojdič/.Spišské Podhradie:[s.n.].1998..23.;
540 Čarska, L.A..Ruža z Kaukazu.Žilina:O. Trávniček.1942..53.;
541 Čarskaja, Lidija Aleksejevna, 1875-1937 - autor.Sibiročka :.:Vimperk :.1992.80-901111-5-7.53.;
542 Čechov, Anton Pavlovič,1860-1904.Stávka :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1934..53.;
543 Čechov, Anton Pavlovič,1860-1904.Pomýlené lásky /.Bratislava ::Tatran,.1966..53.;
544 Čejka Gustav.Sborník teologických statí V..Praha:Česká katololická charita.1986..25.;
545 Čejka Gustav.Sborník teologických statí IV..Praha:Česká katololická charita.1985..26.;
546 Čejka, Gustáv.Mír - hodnota bez hranic.Praha:ČKCH.1988..26.;
547 Čejka, Gustáv.Radíme záhradkárom.Bratislava:Príroda.1979..56 b.;
548 Čejka, Gustáv.Písmo svaté a Maria.Praha:ČKCH.1989..46.;
549 Černý, Rafael Michael, SDB.Poznáte Pannu Máriu?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989..45.;
550 Četyna, Bohumír,1906-1974.Valašský vojvoda /.Praha ::Mladá fronta,.1957..53.;
551 Četyna, Bohumír,1906-1974.Živly /.Ostrava ::Krajské nakladatelství,.1962..53.;
552 Čížkovský, Zdeněk.V Africe mi říkali Sípho : životní příběh českého misionáře.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2003.80-7192-758-9.15.;
553 Čverčko, Ján.Jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie 2014.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743369 (brož.); 9788-0-8074-336-9.56 b.;
554 Dacík, R.M..Duše světcu.:.1946..životopisy.;
555 Dacík, R.M..Buh ve svátostech.:.1935?..26.;
556 Dacík, Reginald.Búh ve svém díle. Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1938..26.;
557 Dacík, Reginald Maria, 1907-1988.Školy duchovního života /.Olomouc ::Dominikánská Edice Krystal,.1938..26.;
558 Dacík, Reginald Maria,1907-1988.Cesta apoštolské svatosti :.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1940..29.;
559 Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy : svaté město ve světle Starého a Nového zákona.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-28-6.34.;
560 Dachovský, Karel,1949-.Umlčený zvon :.Praha ::Řád,.1991..františkánske.;
561 Dachovský, Karel,1949-.Cesta františkánského kněze Jana Bárty :.Praha ::Řád,.1991 [na obálce spr.] 1992..františkánske.;
562 Daniel-Ange.Tvoje telo je stvorené pre lásku..Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.22.;
563 Daniel-Ange.Dein Leib - geschaffen für das Leben.Sonntagberg:[Sonntagberg Besitz Gemeinnützige GmbH].1996.3950060405 (brož.); 3-9500604-0-5.73.;
564 Daniel-Ange, 1932-.Kdo je můj bratr?.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-396-8.14.;
565 Daniel, Yvan.Dietky slávy.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1949..02.;
566 Dante Alighieri, 1265-1321.Božská komedie. |p Očistec.:Brno :.2009.978-80-7399-659-8.58.;
567 Dante,Alighieri.Božská komédia.Raj.Bratislava:Tatran.1986..72.;
568 Daudet, Alphonse,1840-1897.Listy z môjho mlyna.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1946..63.;
569 Daumann, Rudolf,1896-1957.Sediaci Býk /.Bratislava ::Mladé letá,.1970..53.;
570 Daxner, Igor.Ľudáctvo pred Národným súdom 1945-1947 /.Bratislava ::Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,.1961..19.;
571 Däniken, Erich von, 1935-.Den, kdy přišli bohové.:V Praze :.2008.978-80-242-2160-1.53.;
572 Dcéry kresťanskej lásky.Svätá Katarína Labouré:.s. l.:s. n..1995..11.;
573 De Amicis, Edmondo,1846-1908.Srdce /.Bratislava ::Nakl. Slov. ligy,.1943..58.;
574 de Balzac, Honoré.Kabinet starožitností. Stará panna. Quinoluv duvtip. Macecha. Spekulant.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury a umění.1962..63.;
575 de Balzac, Honoré.Eugénie Grandetová.Bratislava:Tatran.1966..63.;
576 De Goncourt, Edmund.Herečka Jistinová.Bratislava:Tatran.1970..71.;
577 De Lazzari, Francesco, 1943-.Eucharistický život svaté Kláry.:Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2011.978-80-7412-081-7.františkánske.;
578 Defoe, Daniel,asi 1661-1731.Denník morového roku /.Bratislava ::Tatran,.1970..53.;
579 Deiss, Joseph Jay,1912-1999.Vysoká hra /.Praha ::Mladá fronta,.1961..52.;
580 Dejčík, František.Andrrej Hlinka.Ružomberok:Miestny odbor Matice slovenskej.1991..41.;
581 Del Rio, Domenico.Ján Pavol II. očami novinára. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-384-9.47 b.;
582 Deleda, Grazia.Požiar v olivovom háji.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1939..51.;
583 Deledda, Grazia.Elias Portolu. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..53.;
584 Deledová, Grazia.Ztracený chlapec.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury a umění.1963..63.;
585 Demjanovičová s. Miriam Terézia.Väčšia dokonalosť.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984..05.;
586 Den, Petr.Světélko jen malé.Řím:Křesťanská akademie.1963..74.;
587 Dermek, Andrej, SDB.Sedembolestná.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-09-1.46.;
588 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9.35.;
589 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.36.;
590 Desbonnets, Théophile.Po stopách sv. Františka z Assisi. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-50-3.františkánske.;
591 Dessí, Giuseppe,1909-1977.Krajina tieňov /.Bratislava ::Slov. spis.,.1974..51.;
592 Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..07.;
593 Dhombre, Pierre.Klára Assiská.Bratislava-Strasbourg:Serafín-Éd.du Signe.1992.8085310171; 80-85310-17-1.františkánske.;
594 Dhombre, Pierre.Klára Assiská.Bratislava-Strasbourg:Serafín-Éd.du Signe.1992.8085310171; 80-85310-17-1.františkánske.;
595 Dib, Mohamed.Africké leto.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..63 .;
596 Dick, Robert.Nepoznaná hodina.Komárno:Nec Arte.1998.80-967875-9-4.25.;
597 Dickens, Charles,1812-1870.Vianočná pieseň a iné novely.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..51.;
598 Dieška, Dionýz.Vademecum medici ; Dionýz Dieška, L. Badalík, M. Šašinka, Augustín Bárdoš, Miloš Brix, Karol Holomáň, I. Stanci, Viliam Izakovič, Emil Makovický, D. Orolin, Robert Brož, Ján Andel.Martin:Osveta.1985..48.;
599 Dilong, Rudolf, OFM.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.1987.86-397-0126-1.františkánske.;
600 Dilong, Rudolf, OFM.Ja, Rudolf Dilong, trubadúr.:Matica slovenská.1992.80-7090-236-1.09.;
601 Dilong, Rudolf, OFM.Sväté rozjímanie.:.1984..26.;
602 Dilong, Rudolf, OFM.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.1987.86-397-0126-1.františkánske.;
603 Dilong, Rudolf,1905-1986.Matka celá krásna.Hamilton:Slov. vydav..1970..mariánske.;
604 Dimitrova, Blaga,1922-2003.Lavína /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1973..51.;
605 Dlouhá Pavla, Zavadil Miloš, Veselý Karel a dr. Gottheinerová Tili.Angličtina pro jazykové školy II..Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1963..73.;
606 Dlouhá, Pavla.Televizní kurz angličtiny.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1981..73.;
607 Dlugoš, František.Mariánska Levoča a jej osobnosti medzi svätyňami Európy.Levoča:MTM Levoča.2008.978-80-89187-21-8.46.;
608 Dlugoš, František.Svätý Jakub apoštol v chráme a medzi nami.Levoča:Milan Tejbus - MTM.2006.80-89187-10-2.07.;
609 Dlugoš, František,1955-.Kresťanská výchova a vzdelávanie v procese evanjelizácie a v duchu Druhého vatikánskeho koncilu.Levoča:MTM.2015.9788089736171 (brož.); 978-80-89736-17-1.26.;
610 Döblin, Alfred,1878-1957.Berlín-Alexandrovo náměstí.Praha:Odeon.1968..51.;
611 Dobraczynski, Jan.Přelévat moře.Praha:Vyšehrad.1971..51.;
612 Dobraczynski, Jan.Listy Nikodemovy.Praha:Vyšehrad.1969..09.;
613 Dobraczyński, Jan.V rozbúranom dome.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..51.;
614 Dobraczynski, Jan.Listy Nikodémovy.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-003-6.09.;
615 Dobraczyński, Jan,1910-1994.Stín Otce :.Praha ::Paulínky,.2013.978-80-7450-091-6.34.;
616 Dobraczyński, Jan,1910-1994.Nikodémove listy /.Řím ::Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda,.1975..27.;
617 Dobríková-Porubčanová, Patrícia a kol. .Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-581-7.24.;
618 Dobromil, Ječný.Breviár moderného človeka.:Obzor.1970..25.;
619 Dobroslav, Chrobák.Kamarát Jašek.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..50.;
620 Dodin, André.Spiritualita sv. Vincence de Paul /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1997..07.;
621 Doherty, Catherine de Hueck .Pustina. Křesťanská spiritualita Východu pro člověka západní kultury..Brno:Cesta.1997..24.;
622 Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.životopisy svatých.;
623 Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti).Pápežové III. Přerov:.1932..33.;
624 Don, Richardson.Dieťa pokoja.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1997.80-88863-01-5.74.;
625 Dončev, Anton,1930-.Čas rozhodnutia /.Bratislava ::Slov. spis.,.1969..59.;
626 Donovalová, Viera.So srdcom na dlani. Jas:Zvolen.2000.80-88795-67-2.05.;
627 Doolaard, A. den,1901-1994.Bohovia sa vracajú /.Bratislava ::Slov. spis.,.1974..51.;
628 Doránsky, Ján L.,1911-1973.Od splnu po zatmenie :.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1972..65.;
629 Dorazil, Otakar,1889-1979.Světové dějiny v kostce :.Praha ::Toužimský a Moravec,.1947..24.;
630 Doré, Gustave.Biblia.Bratislava:Gemini.1990.80-85265-00-1.36.;
631 Dostalová, Leopolda,1879-1972.Herečka vzpomíná /.Praha ::Orbis,.1964..51.;
632 Dostojevskij, Fëdor Michajlovič,.Netočka Nezvanovová.Bratislava:SVKL.1958..63.;
633 Dostojevskij, Fedor Michajlovič,(1821-1881).Zápisky z Mŕtveho domu :.Bratislava ::Spoločnosť priateľ klasických kníh,.1946?..65.;
634 Dostojevskij, Fedor Michajlovič,1821-1881.Neobyčejné příhody /.Praha ::Odeon,.1984..51.;
635 Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Idiot.:Tatran.1989.80-222-0084-0.51.;
636 Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Strýčkov sen.:Kunder.1997.80-85725-04-5.65.;
637 Doubravová, Ivana.Italština : Přehledná gramatika.Dubicko:Infoa.1997.80-85836-68-8.73.;
638 Dovženko, Oleksandr.Začarovaná desna.Bratislava:Malá svetová knižnica.1960..63.;
639 Doyle, Arthur Conan.Pes Baskervilský..Bratislava:BELIMEX.2000.80-85327-90-2.52.;
640 Doyle, Arthur Conan,1859-1930.Poklad z Agry :.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1958..52.;
641 Dr.R.W.Hynek.Ohrození Římem.Praha:ČAT.1880??..41.;
642 Drda, Jan,1915-1970.Mestečko na dlani /.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1962..51.;
643 Drda, Jan,1915-1970.Nemá barikáda.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1951..65.;
644 Drenkelfort, Heinrich.Blahoslavený Arnold Janssen.:SÚSCM.1984..03.;
645 Dřímal, Ludvík.František Tomášek,jako katecheta dětí a mládeže.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2002.80-7266-107-8.09.;
646 Druon, Maurice,1918-2009.Burziáni /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1962..63.;
647 Duda, Ján.V službe Božieho kráľovstva.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-75-9.19.;
648 Dumas, Alexandre,1824-1895.Dáma s kaméliami.Bratislava:Bibliotheka.1947..52.;
649 Duns, Ján Scotus.Teológia ako praktická veda.Bratislava:Seminár sv. Karola Boromejského.2005.80-8081-031-1.františkánske.;
650 Ďurica, Milan Stanislav.Dejiny Slovenska a Slovákov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1996.80-08-01427-X.24.;
651 Ďuríčková, Mária.Sedemfarebný kvietok.Bratislava:Mladé letá.1975..42.;
652 Dutourd, Jean.Vejce pro maršála.Praha:Mladá fronta.1962..63.;
653 Dutti-Rutishauserová, Mária .Vyslankyňa lásky. Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-323-5.13.;
654 Duun, Olav,1876-1939.Justín a Gudrun /.Bratislava ::Slov. spis.,.1973..52.;
655 Dvorak, P..Schöne Weihnachtszeit.Hamburg:Interpress.1981..47 a.;
656 Dziwisz, Stanisław.Život s Karolom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-661-9.33.;
657 E.B.Leton.Dvaja divosi.:.1967..47 d.;
658 Eagle, White.Klidná mysl.Bratislava:Aquamarin.1992.80-85592-01-0.26.;
659 Eareckson, Joni.Joni.Praha:Ústř.církevní nakl..1990..09.;
660 Ecclesia Catholica.Smernice pre formáciu v rehoľných inštitútoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-511-6.33.;
661 Ecclesia catholica.Vyhlásenie Dominus Iesus. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-58-7.33.;
662 Editor Karol Hýreš.Sonina rada.:Nakladateľstvo G.C.A. BIENNE.1977..10.;
663 Eduard Karkan.Autom po Európe.:Ottovo nakladatelství.2007.978-80-7360-591-9.44.;
664 Eduard, Bass.Cirkus Humberto.:Československý spisovatel.1971..54.;
665 Eduard, Gombala.Zdravas, Mária.:MARTgrafik.1998.80-967965-0-X.46.;
666 Efraim, brat.Neskoré dažde. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-52-X.11.;
667 Efraim, brat.Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-65-1.46.;
668 Egel, Karl Georg,1919-1995.Dr. Schlüter :.Bratislava ::Epocha,.1970..52.;
669 Egri, Viktor.Srdce nevymeníš. .Levoča :Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-8110-783-2.52.;
670 Ehm, Josef,1909-1989.České gotické umění =.:.2005??..38.;
671 Ekumenicka rada cirkvi.Nový zákon s ilustracemi.:ERC.1987..36.;
672 Eldredge, John.Cesta túžby.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-6-4.21.;
673 Eldredge, John.Divoký v srdci.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-3-5.21.;
674 Eldredge, John; Eldredge, Stasi.Očarujúca.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-9-4.21.;
675 Elena, Holbová.Námesačný vzdych.:Knižné centrum.1997.80-88723-71-X.51.;
676 Elena, Maróthy Šoltésová.Moje deti.:Matica slovenská.1952..69.;
677 Eliášková, Věra.Pani M c Věra Eliášková ; Prekl. Margaréta Binderová ; Aut. obál. Pavol Čisárik.Bratislava:Alfa.1993.80-05-01127-X.09.;
678 Eliášová, Teofila.Zdravie za akúkoľvek cenu.Prešov:VMV.1997.80-7165-077-3.25.;
679 Eliot, T.S..Vražda v katedrále.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1979..51.;
680 Elisabeth de la Trinite.Nebo vo viere.:s.n..2007..10.;
681 Elizabeth, Barrett.Portugalské sonety.:Tatran.1987..74.;
682 Ellin, Stanley,1916-1986.Klíč k Nicholsově ulici /.Praha ::Mladá fronta,.1965..52.;
683 Emanuel od Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie.Svätá Veronika Giuliani.:.2010..františkánske.;
684 Emil Horváth.Dom s dvoma amormi.Bratislava:Tatran.1973..47.;
685 Emil, B. Štefan.Alibi na púondelok.Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1968..50.;
686 Emmanuela.Medžugorie 1981-2001. Pošlem vám svoju Matku. (Správa sestry Emanuely).. Magnifikat:Bratislava.2001.80-967740-3-4.mariánske.;
687 Emmanuela, sestra.Medžugorie: .Michalovce:Redemptoristi.2011.978-80-88724-52-0.46.;
688 Emmanuella, sestra, nar..Medžugorje : dny války.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-168-8.Marianske.;
689 Emmanuella, sestra, nar..Medžugorje : dny války.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-168-8.mariánske.;
690 Emmerich, Anna Katharina.Život a umučení pána našeho Ježíše Krista : 5.díl..Brno:Jota.1993.80-85617-07-2.12.;
691 Emmerichová, Katarína Anna.Umučenie Pána Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-451-4.12.;
692 Ernest, Hemingway.Zbohom zbraniam.:Slovenský spisovateľ.1964..47.;
693 Ernest, Hemingway.Komu zvoní hrana.:Knižní klub.2000.80-242-0390-1.47.;
694 Esser, Kajetán.Život a regula. Smernice pre rehoľný život vo františkánskom duchu.Rím:Dietrich-Coelde.1968..františkánske.;
695 Eusebius Pamphili.Církevní dejiny.Praha:Česká katolická charita.1988..24.;
696 Evans, Allan Roy.Soby tiahnu.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1949..65.;
697 Evely, Louis.Otčenáš.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-113-2.26.;
698 Faber, Alfonz.Ján de La Salle.Bratislava:LUC.1991.80-7114-040-6.05.;
699 Fabián, Karel,1912-1983.Juan netančí karmaňolu /.Praha ::MF,.1960..65.;
700 Fabián, Karel,1912-1983.Psí komando /.Praha ::Naše vojsko,.1959..52.;
701 Fabián, Karel,1912-1983.Černý vlk /.Praha ::Naše vojsko,.1965..52.;
702 Fabián, Karel,1912-1983.Pozor, bomby! /.Praha ::Naše vojsko,.1958..52.;
703 Fabíková, Blažena.Storočná cesta. Dejiny kongregácie Školských sestier III. regulovaného rádu sv. Františka.Rím:Generalát.1992..františkánske.;
704 Fallada, Hans,1893-1947.Kto si raz oddýchol v chládku /.Bratislava ::Tatran,.1974..51.;
705 Faricy, Robert.Dar kontemplácie a rozoznávania.Prešov:Michal Vaško.1995.80-7165-026-9.26.;
706 Farmer, David Hugh .Oxfordský lexikón svätcov.:Kalligram.1996.80-7149-094-6.životopisy svätých.;
707 Farra, Harry.Začiatky malého mnícha.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-342-9.09.;
708 Farrell, James Gordon, 1935-1979 - autor.Nepokoje.:Praha :.1989.80-207-0001-3.74.;
709 Fatranský, E. Zvonocký, G.Dve novely.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1972..63.;
710 Fedin, Konstantin Aleksandrovič,1892-1977.Sanatorium Arktur /.Praha ::Svět sovětů,.1960..52.;
711 Felder, Hilarin.Ideály sv Františka z Assisi/.Olomouc ::Serafínské Květy,.1926..františkánske.;
712 Felder, Hilarin.Ideály sv. Františka serafínskeho.Praha:Rád Kapucínu v Praze.1948..františkánske.;
713 Felinau, Pelz von.More nemlčí.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2012.9788018017814; 978-80-18-01781-4.67.;
714 Ferrini, Giuliano.Františkánski svätí na každý deň.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-044-3.františkánske.;
715 Fesch, Jacques.Za pět hodin uvidím Ježíše : Deník z vězení.Praha:ZVON.1997.80-7113-194-6.životopisy svätých.;
716 Feuchtwanger, Lion.Škaredá vojvodkyňa. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1966..52.;
717 Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Židovská vojna.Bratislava:Tatran.1966..51.;
718 Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Príde deň.Bratislava:Tatran.1966..51.;
719 Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Synovia.Bratislava:Tatran.1966..51.;
720 Feuchtwanger, Lion,1884-1958.Úspech :.Bratislava ::Vydav. politickej lit.,.1965..74.;
721 Fiedler, Arkady,1894-1985.Malý bizón /.Bratislava ::Mladé letá,.1967..51.;
722 Fielding, Henry,1707-1754.Jozef Andrews :.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1962..51.;
723 Fietz, Klara.Jen Tebe.Brno:Rozrazil.1991.80-900182-8-9.františkánske.;
724 Fietz, Klara.Přijměte ode mne mnoho srdečných pozdravů-.Kutná Hora:Haifa Island.2006.80-903341-1-3; 978-80-903341-1-3.františkánske.;
725 Figuli, Margita.Babylon. 1..:Slovenský spisovateľ.1987..51.;
726 Figuli, Margita.Babylon. 2..Bratislava:Slov.spisovateľ.1987..51.;
727 Figuli, Margita.Babylon. 1..:Slovenský spisovateľ.1987..51.;
728 Figuli, Margita,1909-1995.Tri gaštanové kone.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1947..51.;
729 Figuli, Margita,1909-1995.Pokušenie.Bratislava:Leopold Mazáč.1937..51.;
730 Figuli, Margita,1909-1995.Babylon.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2013.9788018025154; 978-80-18-02515-4.51.;
731 Figura, Jozef, SDB.Spod Tatier pod Fudžijamu.Zagreb:Grafički zavod Logos.1987..09.;
732 Fiker Eduard.Kilometr devatenáct.:Mladá Fronta.1960..64.;
733 Fiker, Eduard,1902-1961.Zlatá čtyřka /.Praha ::Martin Trojan - 3-JAN,.2009.978-80-86839-25-7; 978-80-86839-26-4.51.;
734 Fiker, Eduard,1902-1961.Rozkaz 42 /.Praha ::NV,.1960..51.;
735 Filkusová, Mária.Rusko-slovenský slovensko-ruský slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1961..73 s..;
736 Finžgar, František Saleški.Pod slobodným slnkom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..51.;
737 Flaubert, Gustave,1821-1880.Tri poviedky /.Bratislava ::SVKL,.1956..63.;
738 Flemingová, Joan.V Istambulu číhá smrt.Praha:Vyšehrad.1970..52.;
739 Flossmann, Karel.Moudrost ve Starém zákoně /.Praha ::Čes. katolická Charita,.1989..34.;
740 Foerster, Fr.W..Do života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..21.;
741 Foerster, Josef Bohuslav.Co život dal :.Praha ::L. Mazáč,.1942..51.;
742 Fontane, Theodor,1819-1898.Pani Jenny Treibelová /.Bratislava ::Tatran,.1966..51.;
743 Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-17-7.32.;
744 Forrest, Tom.Ježiš ma uzdravuje.Bratislava:LUC.1993.80-7114-104-6.25.;
745 Fort, Gertrud von le.Pápež z Geta.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..06.;
746 Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.07.;
747 Foustka, Ivan,1928-1994.Vzpoura proti času /.Praha ::Naše vojsko,.1965..51.;
748 France, Anatole,1844-1924.Thais.Bratislava:Pravda.1947..63.;
749 France, Anatole,1844-1924.Vzbura anjelov.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1951..51.;
750 Francois, Mauriac.Beránek.:Vyšehrad.1978..65.;
751 Francoise, Saganová.Dobrý deň smútok.:Slovenský spisovateľ.1966..43.;
752 Frank, Leonard.Traja z troch miliónov.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..63.;
753 František Dvorník.Byzantske misie u Slovanu.:Vyšehrad.1970..07.;
754 František Jáfy.Kráľovnej svätého ruženca.Budapešť:.1900..46.;
755 František,.Sila povolania.:.2022.9788080744878; 978-80-8074-487-8.33.;
756 František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986.33.;
757 František, pápež, 1936 -.Encyklika Laudato Si’.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611803 (brož.); 978-80-8161-180-3.33.;
758 František,1936-.Posynodálna apoštolská exhortácia svätého otca Františka Amoris laetitia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2016.9788081612183 (brož.); 978-80-8161-218-3.33.;
759 František,1936-.Posynodálna apoštolská exhortácia svätého otca Františka Amoris laetitia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2016.9788081612183 (brož.); 978-80-8161-218-3.33.;
760 František,1936-.O nebi a zemi.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2014.9788018027110; 978-80-18-02711-0.33.;
761 Frassati Gawronská, Luciana.Pier Giorgio Frassati _ Dni jeho života. .Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2009.978-80-970126-1-8.životopisy svätých.;
762 Frická.Mária.Bratislava:Praca.1992.80-7094-285-1.45.;
763 Frigo, Gilberto.Katechizmus zasväteného života.Košice?:Zachej.2015.978-80-971881-1-5.26.;
764 Fritz, Rudolf.Himalájski tigri.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2012.9788018012895; 978-80-18-01289-5.70.;
765 Frkin.Keď chlapec a dievča chodia spolu.:.1992..10.;
766 Fromm, Erich.Budete jako bohové : Radikální interpretace Starého zákona a jeho tradice.:Praha : Lidové noviny.1993.80-7106-075-5.34.;
767 Frossard, André.Portrét Jána Pavla II.Praha:ZVON.1990..47 b.;
768 Frýd, Norbert,1913-1976.Krabice živých /.Praha ::Československý spisovatel,.1957..51.;
769 Frýd, Norbert,1913-1976.Ztracená stuha :.Praha ::Československý spisovatel,.1957..51.;
770 Fuchs, Alfréd,1892-1941.Svatý František Xaverský /.Olomouc ::Vítězové,.1936..09.;
771 Fulla, Ľudovít,1902-1980.Okamihy a vyznania /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1983..38.;
772 Furmanov, Dmitrij.Čapajev.Praha:Naše vojsko.1950..52.;
773 G. Medica.Objavitelia prameňov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1983..12.;
774 GaÆÑzka, Grzegorz.¤ladami Jana PawÆa II.Marki:Michalineum.2006.8370194109; 83-7019-410-9.47b.;
775 Gabaj, Ferdinand.Moji piataci.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1952..51.;
776 Gaboriau, Émile.Zločin v Orcivale. Slovenský spisovateľ:Bratislava.1989.80-220-0095-7.74.;
777 Gabriel Hevenesi.JISKRY SV. IGNÁCE.Rím - Itália:.1982..26.;
778 Gabriel od sv. Magdalény.Dôverne s Bohom 1.diel. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.1993.80-7162-023-8.35.;
779 Gabriel od sv.Magdaleny.Dôverne s Bohom II..Rím:SÚSCM.1967..35.;
780 Gabriel od sv.Márie Magdaleny.Dôverne s Bohom V..Rím:SÚSCM.1969..35.;
781 Gaius, Suetonius, Tranquillus.Životopisy rímskych cisárov.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo Krásnej literatúry.1964..50.;
782 Gajdoš, Vševlad Jozef, OFM.V tichu kláštorov a knižníc.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-491-6.19.;
783 Galeštoková, Dominika.Novéna k blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej. .Trnava :KON-PRESS.2003.80-85413-54-X.10.;
784 Galot, Jean.Inšpirátorka rehoľnej komunity.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-056-X.františkánske.;
785 Galot, Jean.Inšpirátorka rehoľnej komunity.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-056-X.františkánske.;
786 Galsworthy, John.Puto najsilnejšie.:Smena.1967..52.;
787 Galsworthy, John.Vidiecke sídlo na Forsytovskej burze.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1975..52.;
788 Galsworthy, John,1867-1933.Forsytovská sága.Bratislava ::Slov spisovateľ,.1959..52.;
789 Galuška, Zdeněk,1913-1999.Slovácko sa nesúdí /.Praha ::Mladá fronta,.1973..57 a.;
790 Gálvez, Manuel.Defilé hriechu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..51.;
791 Galzy, Jeanne.Učiteľka s prázdnym náručím.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1946..64.;
792 Garšin, V.M..Ohnivý kvet.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo kránej literatúry.1960..63.;
793 Gašpar, Tido J.,1893-1972.Karambol a iné novely.Martin:Kníhtlačiarsky účastinársky spolok.1925..52.;
794 Gašpar, Tido Jozef,(1893-1972).Námorníci :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1944..51.;
795 Gaucher, Guy.Životopis Terezie z Lisieux: (1873 - 1897).Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-181-5.02.;
796 Gavenda, Marián.V sile Slova.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080742676 (brož.); 978-80-8074-177-8;978-80-8074-267-6.36.;
797 Gavenda, Marián.Z túžby podeliť sa. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafí­n.2009.978-80-8081-085-6.25.;
798 Gazzela,A.V jeho šľapajach.Rrím:.1982..27.;
799 Gazzera, A. .V jeho šľapajach..Rím:SÚSCM.1981..27.;
800 Gebhardtová, Gusti.Od pěti do pětadvaceti /.Praha ::Apoštolská administratura,.1969..22.;
801 Gecse, G..Malý lexikon Biblie.Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0038-0.36.;
802 Gemelli, Agostino.Františkánské poselství světu..Praha:Ladislav Kuncíř.1948..františkánske.;
803 Gemelli, Augustin.františkánské poselství světu. Praha:Kuncíř Ladislav.1948..františkánske.;
804 German, Jurij Pavlovič,1910-1967.Príbeh Ĺošku zlodeja /.:.1980??..55.;
805 German, Jurij Pavlovič,1910-1967.Jménem spravedlnosti.Praha:Svět sovětů.1963..52.;
806 Géze, Ernest.Princezná chudobných. USPO:Bratislava.1995.80-88717-05-1.životopisy svatých.;
807 Giglinger, Fritz.Milý brat František.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-044-9.františkánske.;
808 Gilbert, Keith Chesterton.Pochybnosti otce Browna.:Vyšehrad.1974..48.;
809 Gilles, Antony E.Lidé cesty.Praha:Portál.1993.80-85282-45-3.24.;
810 Giono, Jean.Spev sveta.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..74.;
811 Giordani, Igino.Ohnivý denník. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-16-0.15.;
812 Giordani, Igino.Božské dobrodružstvo. Nové mesto:Bratislava.1995.80-85487-18-7.29.;
813 Giordano, Francesco.Sv. Jozef Kalazanský.(Svätý Jur):Slovenská provincia rehole piaristov.1994..09.;
814 Giorgio, Zevini, Pier Giordano Cabra (ed.).Lectio divina na každý den v roce. 7, Neděle liturgického mezidobí (cyklus C.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-825-9.36.;
815 Giorgio, Zevini, Pier Giordano Cabra (ed.).Lectio divina na každý den v roce. 7, Neděle liturgického mezidobí (cyklus C.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-825-9.36.;
816 Giorgio, Zivini, Pier Goirdano Cabra (ed.).Lectio divina na každý den v roce. 14, Všední dny liturgického mezidobí (18.-25. týden, roční cyklus.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-790-2.36.;
817 Giudici, Maria Pia - autor.Marie Dominika Mazzarellová :.:Praha :.1994.80-85282-47-X.06.;
818 Gjergji, Lush.Kochac Zyc Swiadczyc :.Gorle ::Velar,.1999.88-7135-091-X.38.;
819 Gjergji, Lush.Kochac Zyc Swiadczyc :.Gorle ::Velar,.1999.88-7135-091-X.38.;
820 Glowatzky, Herbert.Pobádaní milosrdenstvom.Lipsko:Meinwerk - Verlag.1960..09.;
821 Gnip, Jozef.páter František Paňák SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-595-4.12.;
822 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.1992.80-900417-0-1(3)-rovnaké isbn.39.;
823 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.1992.80-900417-0-1(3)-rovnaké isbn.45.;
824 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.1992.80-900417-0-1(3)-rovnaké isbn.39.;
825 Goda, Gábor,1911-1996.Šaty nerobia človeka /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1962..67.;
826 Gogoľ N. V..Mŕtve duše.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1946..74.;
827 Gogola, Jerzy.Reholní formace.Olomouc:MCM.2002.80-7266-110-8.františkánske.;
828 Gogola, Jerzy Wiesław.Teológia spoločenstva s Bohom.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2004.80-89138-20-9.26.;
829 Gomes, Pereira.Riečne ramená /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1960..64.;
830 Goncourt, Edmond de,1822-1896.Herečka Faustinová ;.Bratislava ::Tatran,.1970..55.;
831 Gor, Gennadij Samojlovič,1907-1981.Rozpečetěný čas :.Praha ::Svět sovětů,.1963..67.;
832 Gorbačev, Michail Sergejevič,1931-.Perestroika :.New York ::Harper and Row,.1987.0-06-039085-9.66.;
833 Gordon, Allan.Skalpel a meč.Bratislava:Mladé letá.1958..63.;
834 Gordon, Robert, 1942- - autor.Duch svatý.:Albrechtice :.1995.80-7112-029-4.25.;
835 Gorkij, Maxim.Příběhy o lásce.Praha:Mladá fronta.1949..64.;
836 Gottheinerová Till, Tryml Sergej.Handbook of Englisch Conversation.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1974..73.;
837 Goytisolo, Juan.Na predmestí Barcelony.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..64.;
838 Graf, Oskar Maria,1894-1967.Únik do prostřednosti /.Praha ::Svobodné slovo,.1966..55.;
839 Gráf, Štefan.Jur Jánošík.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1944..55.;
840 Gráf, Štefan,1905-1989.Jur Janošiak /.Bratislava ::Tatran,.1972..71.;
841 Gráfel, Ľudovít.Nec arte nec marte.Komárno:Mestský úrad; NEC ARTE.2006.8096793012 (viaz.); 80-967930-2-0;80-967930-1-2.23.;
842 Graham, Greene.Ministerstvo strachu.:Kentaur/Polygrafia.1993.80-85285-49-5.52.;
843 Granat, Wincenty,1900-1979.K člověku a Bohu v Kristu :.Řím ::Křesťanská akademie,.1981..29.;
844 Graubner Jan.Proste Pána žně.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1998..26.;
845 Graun, Engelbert.Anton Paduánsky.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-009-5.františkánske.;
846 Green, Julien.Brat František.Bratislava:Serafín.2001.80-85310-15-5.františkánske.;
847 Green, Maurus.Zomrela, ale žije. Nové mesto:Bratislava.1998.80-85487-52-7.životopisy svätých.;
848 Green, Thomas.Keď vyschne studňa.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-205-8.25.;
849 Green, Thomas H..Piť z vyschnutej studne.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-238-4.25.;
850 Green, Thomas, SJ.Temnota na trhovisku.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-280-5.24.;
851 Greene, Graham.Paradox křesťanství.Praha:Vyšehrad.1970..08.;
852 Greene, Graham,1904-1991.Tichý Američan /.Praha ::Mladá fronta,.1957..47.;
853 Greene, Graham,1904-1991.Náš člověk v Havaně /.Praha ::Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění,.1961..47.;
854 Greene, Graham1904-1991.Moc a sláva.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..48.;
855 Gregor, Jozef.Prečo sme sa rozišli s náboženstvom.Banská Bystrica:Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry.1962..66.;
856 Gregor, Manfred,1929-.Most /.Praha ::Práce,.1974..52.;
857 Gregorčok, Igovän Andrej,1916-1998.Práca kronikára /.Martin ::Osveta,.1958..64.;
858 Gregorová, Hana,1885-1958.Ženy.Bratislava:Novum.1946..65.;
859 Grignion, Louis Marie de Montfort 1673-1716.O pravej úcte k Panne Márii.Košice:Vienala.1993.8096724908 (brož.); 80-967249-0-8.45.;
860 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9.45.;
861 Grigorovič, Dmitrij Vasil\'jevič,1822-1899.Neborák Anton /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1961..52.;
862 Grilli, Massimo.Evanjelium pocestného.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2016.9788089120475 (brož.); 978-80-89120-47-5.36.;
863 Grilli, Massimo.Skutky apoštolov, cesta Slova.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2016.9788089120482 (brož.); 978-80-89120-48-2.36.;
864 Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.36.;
865 Groeschel, Benedict J..Etapy duchovného rastu. Bratislava:Serafín.1996.80-88944-36-8.25.;
866 Groeschel, Benedict J..Pozrite, hľa, prichádza!. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-89-9.36.;
867 Groeschel, Benedict J..Odvaha byť zdržanlivý.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-002-8.františkánske.;
868 Groeschel, Benedict,J,.Stagnácia alebo napredovanie.Bratislava:Serafín.2005..františkánske.;
869 Gróf, Ivan, SDB.Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.32.;
870 Gróf, Ivan, SDB.Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.32.;
871 Gróf, Ivan, SDB.O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-22-3.32.;
872 Gróf, Ivan, SDB.Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9.32.;
873 Gróf, Ivan, SDB.Veriť či neveriť? I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6.32.;
874 Gróf, Ivan, SDB.O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3.32.;
875 Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (2). VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-15-0.32.;
876 Gróf, Ivan, SDB.Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.32.;
877 Gróf, Ivan, SDB.Sviatosti. VIII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-21-5.26.;
878 Grudniok, Franciszek.Jas utrpenia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-021-1.25.;
879 Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.1991.80-85220-33-4.39.;
880 Grün, Anselm.Obrazy premenenia.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-76-7.26.;
881 Grun, Anselm.Duchovné vedenie u Otcov púšte.Bratislava:Serafín.2004.80-85310-81-3.18.;
882 Grun, Anselm.Myšlenky na každý den.Praha:Portál.1998.80-7178-278-5.18.;
883 Grun, Anselm.Daruj mi široké srdce _ Modlitby. .Trnava :Dobrá kniha.2009.978-80-7141-649-4.18.;
884 Grün, Anselm.Jak zacházet se zlým. Boj s démony ve starém mnišství.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-050-9.18.;
885 Grün, Anselm.Kniha otázok a odpovedí. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-696-8.18.;
886 Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5.františkánske.;
887 Grun, Anselm.Hľadanie vnútornej rovnováhy.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-063-4.18.;
888 Grun, Anselm.Anjeli pre život..Bratislava:LUC.2000.80-7114-442-8.18.;
889 Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5.františkánske.;
890 Grün, Anselm, 1945-.Umění stárnout.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-316-6.21.;
891 Grün, Anselm, 1945- - autor.V půli cesty :.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-569-1.22.;
892 Grün, Anselm,1945-.and quot;Čo mám robiť? and quot;.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417347 (viaz.); 978-80-7141-734-7.18.;
893 Guardini, Romano.Ruženec naší Paní.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-543-8.45.;
894 Guardini, Romano.O modlitbe.Praha:ČKCH.1970..26.;
895 Guardini, Romano.Modlitba Páně : odraz Kristova nitra jako poselství pro naší dobu.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-522-5.26.;
896 Guerrazzi, Francesco Domenico,1804-1873.Obliehanie Florencie /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1960..66.;
897 Guitton, Jean.Portrét Marty Robinovej.:.1986?..05.;
898 Guitton, Jean.Portrét Marty Robinové. :Signum Unitatis.1991..životopisy svätých.;
899 Gulbranssen, Trygve.So Smrtnej hory fúka.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..52.;
900 Günter, Ernst.Tajomstvo zdravia a dlhého života.Bratislava:Fórum zdravej výživy.1994.80-7114-034-1.48.;
901 Günther-Haug, Barbara.Brigita Švédska .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-770-8.06.;
902 Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..27.;
903 Günthör, Anselm, 1911- .Morálna teológia. II/a :.Rím:SÚSCM.1990..27.;
904 Gustavo, Parisciani..Svatý Josef Kopertinský : patron studentů.:Konvent minoritů.2003.80-903395-0-6.09.;
905 Gwyn, Griffin.Boží vyvolenci.:Slovenský spisovateľ.1962..51.;
906 Gyr, Meinrad SJ.Obnovte se v Duchu : 8 dní ticha na způsob duchovních cvičení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-46-4.25.;
907 Haas, Rudolf.Sibírsky trestanec.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2011.9788018007372; 978-80-18-00737-2.47.;
908 Habberton, John,1842-1921.Helenine deti /.Bratislava ;; T. Sv. Martin ::Ján Horáček,.1942..51.;
909 Habe, Hans.Aj keď tisíce padnú /.Bratislava ::Vydavateľstvo politickej literatúry,.1965..51.;
910 Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované slnko.Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-39-X.životopisy svätých.;
911 Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované slnko.Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-39-X.05.;
912 Habovštiak, Anton.Mať moja, mať moja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-285-0.58.;
913 Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované Slnko. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-43-8.05.;
914 Haemmerling, Konrad,1888-1957.Muž ktorý sa volal Shakespeare /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1961..51.;
915 Haesele, Mária.Eucharistické zázraky.:GENEZIS.1991.80-85220-38-5.26.;
916 Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8.25.;
917 Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.46.;
918 Hahn, Scott.Veľa je povolaných . Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-22-8.24.;
919 Hailey, Arthur.Kolesá.:Slovenský spisovateľ.1974..52.;
920 Hais, Karel.Anglicko český česko anglický kapesní slovník.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1974..73.;
921 Hais, Karel.Anglická mluvnice : stručný přehled.Praha:Státní pedagogické nakl..1991.80-04-24717-2.73.;
922 Háj, Felix, 1887-1934 .Školák Kája Mařík. |n III. díl.:Praha :.1990.80-900100-3-2.08.;
923 Háj, Felix, 1887-1934 - autor.Školák Kája Mařík. |n II. díl.:Praha :.1990.80-900100-2-4.08.;
924 Háj, Felix, 1887-1934 - autor.Školák Kája Mařík. |n II. díl.:Praha :.1990.80-900100-2-4.48.;
925 Hála, Ján,1890-1959.Pod Tatrami /.Liptovský Sv. Mikuláš ::Tranoscius,.1948..38.;
926 Haľamová, Maša,1908-1995.Červený mak.Bratislava:Sväz slov. študentstva.1932..51.;
927 Halas, František,1901-1949.Naše paní Božena Němcová :.Praha ::Československý spisovatel,.1984..51.;
928 Halás, Štefan.Osobnosť profesora Hlaváča.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-414-4.14.;
929 Haľko, Jozef (1964).Arcibiskupov zápas. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-743-2.45.;
930 Haľko, Jozef (1964).Tam, kde zomrel Peter.Bratislava:DAKA.1994.80-9005-39-7-1.47 b.;
931 Halldór Laxness,1902-1998.Salka Valka /.:.1985??..61.;
932 Hammet, Dashiell.Krvavá žatva.Bratislava:Tatran.1967..74.;
933 Hamsun, Knut,1859-1952.Viktória :.Bratislava ::Mladé letá,.1973..51.;
934 Hana, Gregorová.Radosť bez tône a slzy vekov.:Buocik.1945..51.;
935 Hana, Zelinová.Alžbetin dvor.:Slovenský spisovateľ.1975..49.;
936 Hannan, Peter.Prejavy Božej lásky.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-99-6.25.;
937 Hans, Bardtke.Příběhy ze starověké Palestiny.:Vyšehrad.1988..31.;
938 Hanus, Ladislav.Jozef Kútnik-Šmálov.Spišské Podhradie:Kňazský seminár J. Vojtaššáka.1992.80-7142-005-0.24.;
939 Hanus, Ladislav.Rozprava o kultúrnosti.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.1992.80-7142-000-X.20.;
940 Hanus, Ladislav.Pokonštantínska Cirkev.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-280-8.33.;
941 Hanus, Ladislav.Princíp pluralizmu.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-204-2.20.;
942 Hardick, Lothar .Výklad reguly.:.1987?..františkánske.;
943 Hardy Schilgen.Ty a On.:Posol Božieho srdca.1948..22.;
944 Hardy Schilgen.Mladí hrdinovia.:Posol.1947..08.;
945 Hargaš, Michal.Medžugorie.Bratislava :Magnificat.2008.978-80-967740-8-1.mariánske.;
946 Hargaš, Michal.Medžugorie.Bratislava :Magnificat.2008.978-80-967740-8-1.Marianske.;
947 Harris, Alex.Robiť ťažké veci.[S.l.]:Kumran.2011.978-80-89487-11-0;9788089487110 (brož.); 978-80-89487-11-0.24.;
948 Hartley, Bernard.Streamline English :.Oxford ::Oxford University Press,.1988.0-19-432221-1.73.;
949 Hartmut, Aufderstrasse.Themen lehrwerk fur Deutsch Kursbuch 1.Bratislava:Slovart.1991.80-85163-61-6.57 a.;
950 Hartmut, Aufderstrasse.Themen lehrwerk fur Deutsch Kursbuch 1.Bratislava:Slovart.1991.80-85163-61-6.73.;
951 Hartog, Jan de,1914-2002.Hledá se levá noha /.Praha ::Mladá fronta,.1966..51.;
952 Hatala, Ladislav.\"-postavme si kostol\".[S.l.]:[s.n.].1997..25.;
953 Hauptmann, Gerhart.Kacír zo Soany.Bratislava:SVKL.1957..52.;
954 Hausner, Milan.Duševně nemocný mezi námi.Praha:Státní zdravotnické nakladatelství.1969..26.;
955 Havel, Václav.O lidskou identitu.Praha:Rozmluvy.1990.0 946352 04 6;0-946352-04-6.19.;
956 Havelka, Emanuel,1873-1956.I princezny mají děti :.Praha ::Otto,.1947..47.;
957 Havlíček, Jaroslav,1896-1943.Petrolejové lampy.Praha ::Odeon,.1983..48.;
958 Havrilla, Mikuláš.Tvoje dni sú spočítané.Košice:Slovo.1995.80-85291-16-9.45.;
959 Hawkey, Raymond.Vedľajší účinok.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2011.9788018003466; 978-80-18-00346-6.48.;
960 Hayden, Christopher.Modlit se s Písmem.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-810-0.35.;
961 Häring, Bernhard.Náš zástoj v novom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..25.;
962 Hečko, František,1905-1960.Červené víno.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1952..48.;
963 Heer, Friedrich.Bohatší život. Praha:Vyšehrad.1969..20.;
964 Heinrich Boll.Biliard o pol desiatej. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..74.;
965 Heinrich, Kraft.Slovník starokresťanskej literatúry.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-048-9.26.;
966 Henri Marrou.Svatý Augustin.Paríž:Nakladatelství SEUL.1955..03.;
967 Henry, O.,1862-1910.Spomienky žltého psa a iné poviedky /.Bratislava ::SVKL,.1961..47 a.;
968 Henryk Sienkiewicz.Ohňom a mečom I.. Bratislava:Tatran.1988..50.;
969 Herbeck, Peter.Čo hovorí Duch?. Familiaris:Bratislava.1997.80-967813-0-8.25.;
970 Herbert, George Wells.Příběh pana Pollyho. Láska a pan Lewisham.:Odeon.1988..74.;
971 Heriban, Jozef, SDB.Úvodné poznámky k spisom Nového zákona.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..24.;
972 Heriban, Jozef, SDB.Bibliografická príručka pre štúdium svätého písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..34.;
973 Heriban, Jozef, SDB.Príručný lexikon Biblických vied.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992..36.;
974 Heriban, Jozef, SDB.Apoštol Pavol v službe evanjelia.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1995.80-85405-36-9.34.;
975 Herout, Jaroslav.Staletí kolem nás : Přehled stavebních slohů.Praha:Panorama.1981..37.;
976 Hérrisard, M. Denise.Aby si roznecova Boží dar, ktorý je v tebe...l.Postulácia M.A.M.:Rím.2012.9788089536054 (brož.); 978-80-89536-05-4.františkánske.;
977 Hertling, Ludwig.Dejiny katolíckej cirkvi.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1983..24.;
978 Heske, Jozef.Hnutie Svetlo-Život na Slovensku.:Grafotlač.1999.80-968141-4-1.26.;
979 Heufelder, Emanuel Maria.Slobodná pre Boha.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-031-4.05.;
980 Hevenesi, Gábor,1656-1715.Citáty a reflexe k dennímu zamyšlení /.Řím ::Křesťanská akademie,.1982..26.;
981 Hevenesi, Gabriel.Iskry sv. Ignáca.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-530-8.26.;
982 Heym, Stefan,1913-2001.Prípad Glasenapp /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1961..65.;
983 Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.11.;
984 Hinn, Benny.Pomazanie..Humenné:Kresťanské spoločenstvo.2000.80-89098-04-5.26.;
985 Hlavacek, Lubos. [from old catalog].Nesmrtelni ve filmu;.Praha,:Orbis,.1961..47.;
986 Hlaváč Ľudovít.Svetlo vo tmách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-034-3.11.;
987 Hlaváč, Ľudovít.Vymokliny c Ľudovít Hlaváč ; Aut. obál. Veronika Rónaiová.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-87-8.14.;
988 Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Bratislava:Ikar.1990.80-7118-001-7.10.;
989 Hlinická, Jarmila.Pištolníci a kovboji.Bratislava:Smena.1970..65.;
990 Hlinka Anton SDB.Na cestu.Mnichov:Sabina.1981..25.;
991 Hlinka, Anton,.Svetlo z Lisieux.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-08-2.02.;
992 Hlinka, Anton, SDB.Sila slabých a slabosť silných :.Bratislava ::Spolok sv. Vojtecha,.1990.80-222-0257-6.31.;
993 Hlinka, Anton, SDB.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6.18.;
994 Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..18.;
995 Hlinka, Anton, SDB.Slovo do týždňa. Slová z televíznej obrazovky.. Vyd. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-56-3.18.;
996 Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..26.;
997 Hlinka, Anton, SDB.Keď zakvitne rumovisko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-96-7.životopisy svatých.;
998 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 4. Bratislava:Alfa.1994.80-05-01130-X.18.;
999 Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..26.;
1000 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 3. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01040-0.18.;
1001 Hnilica, Ján.Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951.. Dobrá kniha:Trnava.1992.80-7141-005-5.životopisy svatých.;
1002 Hnilica, Ján.Svätí Cyril a Metod:.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00707-8.07.;
1003 Hnilica, Ján.Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951.. Dobrá kniha:Trnava.1992.80-7141-005-5.životopisy svatých.;
1004 Hocken, Sheila.Ema a ja.Bratislava:Smena.1982..47.;
1005 Hodr, Václav.Italsko-český a česko-italský slovník.Praha:Státní pedagogické nakl..1990.80-04-23408-9.73.;
1006 Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus,1776-1822.Slečna Scuderi.Martin:Academia.1932..47.;
1007 Hochmann František.Putování praotcú.Praha:Česká katolická Charita.1986..15.;
1008 Hochmann František.Zahrada Eden.Praha:ČKCH.1989..20.;
1009 Hochmann, František.Svazek dvanácti kmenů : III.. Osídlení zaslíbené země izraelským lidem. Praha:ČKCH.1988..34.;
1010 Hochmann, František.Na počátku : Biblická odpověď na otázku po začátku.Praha:Ústř.církevní nakl..1989..34.;
1011 Hochmann, František,1920-1992.Láska v Písni nejkrásnější /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1984..34.;
1012 Höcht, Johannes Maria.Nositelia kristových rán.Košice:Slovo.1996.80-85291-31-2.františkánske.;
1013 Holec, Roman .Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosť.:Matica slovenská.1997.80-7090-436-4.56 a.;
1014 Holka, Peter,1950-.Leto na furmanskom koni /.Bratislava ::Mladé letá,.1986..51.;
1015 Holková Marie.Novéna ke svaté Anežce České.Praha:Česká katolická charita.1989..06.;
1016 Holková, Marie.Kdyby lásky neměl : Vyprávění ze života A.C.Stojana.Brno:Cesta.1991.80-85319-14-4.09.;
1017 Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie.1971..25.;
1018 Hollanek, Adam,1922-1998.Katastrofa na slunci Antarktidy /.Praha ::Naše vojsko,.1960..51.;
1019 Hollý, Ján.Na slovenský národ.Bratislava:.1957..69.;
1020 Holzner Josef.Svätý Pavol.Trnava:SSV.1945..15.;
1021 Honek Alois.Žiji ve víře v Syna Božího.Praha:ČKCH.1988..26.;
1022 Honek Alois.Žijem vo viere v Božieho Syna.Banská Bystrica:nie je uvedený.1991..25.;
1023 Höppnerová, Věra.Němčina pro jazykové školy 2 : 2.díl. : Der,die,das.Praha:Státní pedagogické nakl..1981.80-04-26157-4.73.;
1024 Horák, Alexander.Apoštoli Slovienov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1963..07.;
1025 Horák, Jozef.Biele ruky.:Tatran.1966..51.;
1026 Horák, Jozef.Smrť kráča k zlatému mestu.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2011.9788018007396; 978-80-18-00739-6.74.;
1027 Horák, Jozef.Povesti spod Sitna.Bratislava:Mladé letá.1987..51.;
1028 Horák, Jozef.Zlaté mesto.Bratislava:Slovenský Tatran.1974..47.;
1029 Horák, Jozef,1907-1974.Lukavická škola /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1962..51.;
1030 Horák, Jozef,1907-1974.Strieborné hlbiny :.Bratislava ::Mladé letá,.1962..47.;
1031 Hořká, Ludmila,1892-1966.Dolina /.Praha ::Lidová demokracie,.1962..47.;
1032 Hranička, Jaroslav.Jan XXIII. /.Praha ::Svoboda,.1966..08.;
1033 Hrbata Josef.Světlo v temnotách.Řím:Křesťanská akademia.1980..26.;
1034 Hrbata Josef, Dr..Cestou domu (Žid 11, 16).Řím:Velehrad - Křesťanska akademie.1979..26.;
1035 Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).26.;
1036 Hrbata, Josef.Klíč ke Starému zákonu.Thaur:Österreichischer Kulturverlag.1990..26.;
1037 Hrbata, Josef,1924-.Setba a žeň :.Řím ::Křesťanská akademie,.1977..26.;
1038 Hromják, Ľuboslav,(1976-).Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka.Spišské Podhradie:Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2012.9788089170418 (brož.);978-80-89170-41-8.08.;
1039 Hromník, Milan, SJ.Obetovali svoj život. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-702-6.09.;
1040 Hromník, Milan, SJ.Lasalettské posolstvo. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-619-7.44.;
1041 Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Chlieb.Martin:Matica slovenská.1931..47.;
1042 Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Podpolianske rozprávky.Martin:Matica slovenská.1935..47.;
1043 Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Sedem sŕdc.Martin:Živena.1934..47.;
1044 Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Jozef Mak.Martin:Matica slovenská.1936..47.;
1045 Hrubín, František, 1910-1971.Srpnová neděle.:Praha : Artur.2011.978-80-87128-59-6.47.;
1046 Hruška Blahoslav.Pod Babylónskou věží.Praha:Práce.1987..08.;
1047 Hrušovská, Alžbeta.Ruže uprostred zimy.Staré Hory:Kláštor Bosých Karmelitánov.2016.9788097234447 (viaz.); 978-80-972344-4-7.02.;
1048 Hrušovská, Alžbeta.Ruže uprostred zimy.Staré Hory:Kláštor Bosých Karmelitánov.2016.9788097234447 (viaz.); 978-80-972344-4-7.37.;
1049 Hrušovský, Ján.Jánošík.Praha:Leopold Mazáč.1935.9788018020715; 978-80-18-02071-5.48.;
1050 Hrušovský, Ján.Ruže a trón.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2012.9788018016800; 978-80-18-01680-0.48.;
1051 Hrušovský, Ján.Ruže a trón.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2012.9788018016800; 978-80-18-01680-0.47.;
1052 Hrušovský, Ján,1892-1975.Pohroma :.Praha ::Vyšehrad,.1974..47.;
1053 Hrušovský, Ján,1892-1975.Stalo sa v našom mestečku a iné poviedky /.Bratislava ::Slov. spis.,.1957..47.;
1054 Hrušovský, Ján,1892-1975.Stála vojna, stála ... :.Bratislava ::Tatran,.1971..48.;
1055 Hrušovský, Ján,1892-1975.Rozmarné poviedky /.Bratislava ::Slov. spis.,.1974..47.;
1056 Hrušovský, Ján,1892-1975.Pohroma :.Praha ::Vyšehrad,.1974..47.;
1057 Hrušovský, Ján,1892-1975.Prípad poručíka Seeborna :.Bratislava ::Tatran,.1976..47.;
1058 Hrůza, Jiří,1925-2012.Československá města :.Praha ::Olympia,.1976..44.;
1059 Huberová, Gertrúda.Páter Teodózius Florentini. Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-390-1.životopisy svatých.;
1060 Hučko, Ladislav.Život je vzťah.:Nové Město.1997.80-85487-50-0.25.;
1061 Hudaček, Milan.Jezuiti.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-535-9.38.;
1062 Hudaček, Milan.Košickí mučeníci.:.2019.9788081911996; 978-80-8191-199-6.životopisy svatých.;
1063 Hudák, Pavol a kol..Dotyk radosti. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2009.978-80-89404-03-2.21.;
1064 Hudák, Pavol, SVD.Mučenica čistoty Anka Kolesárová. Košice:UPC.1999..09.;
1065 Hudák, Pavol, SVD.Mučenica čistoty Anka Kolesárová. Košice:UPC.1999..04.;
1066 Hugo, Victor, 1802-1885 - autor.Devadesát tři.:Praha :.2002.80-207-1104-X.48.;
1067 Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.26.;
1068 Hunermann.Matkin odkaz.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..45.;
1069 Hünermann, Vilém.Syn brusiče nožů.Brno:Cesta.1995.80-85319-38-1.04.;
1070 Hünermann, Wilhelm.Ján XXIII..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-240-9..;
1071 Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.františkánske.;
1072 Hunermann, Wilhelm.Farár z Arsu. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-764-0.14.;
1073 HÜNERMANN, Wilhelm.Blčiaci oheň. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984..05.;
1074 Hünermann, Wilhelm.Ján XXIII..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-240-9.08.;
1075 Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.1990.80-85198-29-0.06.;
1076 Hünermann, Wilhelm,.Svätý Vincent de Paul, misionár lásky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-40-1.09.;
1077 Hünermann, Wilhelm,.Svätý Vincent de Paul, misionár lásky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-40-1.09.;
1078 Hünermann, Wilhelm, 1900-1975.Farář arský.:Kostelní Vydří :.2007.978-80-7195-112-4.14.;
1079 Hünermann, Wilhelm,1900-1975.Otec vyhoštěných :.Český Těšín ::Cor Jesu,.1996..09.;
1080 Hünermann, Wilhelm,1900-1975.Živé svetlo.:.2018.9788081613142; 978-80-8161-314-2.skrinka životopisy svätých.;
1081 Hurban Vajanský, Svetozár.Babie leto. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1957..49.;
1082 Hurban, Jozef Miloslav,.Obrazy zo života.Bratislava:SVKL.1956..47.;
1083 Hurban, Jozef Miloslav,1817-1888.Gotšalk.Praha:Leopold Mazáč.1935..47.;
1084 Huysmans, Joris Karl.Katedrála.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..47.;
1085 Hviezdoslav, Pavol Országh,.Krvavé sonety.Martin:Hviezdoslavova spoločnosť.1952..47.;
1086 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Ežo Vlkolinský.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. SVKL.1953..47.;
1087 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hájnikova žena.Martin:Matica slovenská.1934..47.;
1088 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hájnikova žena.Martin:Matica slovenská.1934..48.;
1089 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Oráč a kosec.:.1964..50.;
1090 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Ežo Vlkolinský.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. SVKL.1953..47.;
1091 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Odkazy.Turčiansky Sv. Martin:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. MS.1949..47.;
1092 Hynek, R. W..Mysteria Božské tváře.Praha:Školské sestry OSF.1935..26.;
1093 Hynek, R.W..Muž bolestí : Lékařský obraz ukřižovaného.Praha:Gustav Francl.1946..26.;
1094 Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Hořicí srdce :.Stará Říš ::Antonín Stříž,.1933..26.;
1095 Chalíl, Džibrán Džibrán.Prorok.:Gardenia.1993.80-85662-02-7.25.;
1096 Chalíl, Džibrán Džibrán.Blázen a jiné paraboly.:Dar Ibn Rushd.1994.80-900767-7-7.09.;
1097 Chalupa, Július.Posila v slove A. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-3-0.36.;
1098 Chalupecký, Ivan.Biskup Ján Vojtaššák :.:Verbum.1995??.978-80-971341-2-9.08.;
1099 Chalupecký, Ivan.Biskup Ján Vojtaššák :.:Verbum.1995??.978-80-971341-2-9.08.;
1100 Chalupecký, Ivan.V mene Božom. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Sp. Kapitula-Spišské Pohradie.2000.80-7142-078-6.26.;
1101 Chalupecký, Ivan.Biskup Ján Vojtaššák :.:Verbum.1995??.978-80-971341-2-9.08.;
1102 Chalupka, Jan.Bendeguz.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..47.;
1103 Chan, Francis.Bláznivá láska. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-969835-9-9.26.;
1104 Chandler, Raymond, 1888-1959 - autor.Dáma v jezeře.:Praha :.1992.80-204-0327-2.50.;
1105 Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad.1970..20.;
1106 Charouz, Jindřich Zdeněk.Biskup-vyznavač :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1991..09.;
1107 Chautard, Dom.Čo je dušou každého apoštolátu?.:.1989?..26.;
1108 Chautard, J R.Činný a vnitřný život.Řím ::Velehrad - Řím.1980..29.;
1109 Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.Přerov:Bonus A.1927..26.;
1110 Chesterton, Gilbert Keith.Svätý František z Assisi. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01125-3.františkánske.;
1111 Chesterton, Gilbert Keith.Klub zneuznaných mužu.Praha:Vyšehrad.1972..49.;
1112 Chesterton, Gilbert Keith.Vybrané essaye.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..47.;
1113 Chevalier, Haakon,1902-1985.Človek ktorý chcel byť bohom /.Bratislava ::Slov. vyd. krás. lit.,.1962..49.;
1114 Chevalier, Jules.Sestra Apolónia Andriveau a Škapuliar umučenia. .Nitra :Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul.2009.978-80-970127-2-4.04.;
1115 Chevrier, Pierre.Saint Exupéry /.Praha ::Vyšehrad,.1986..49.;
1116 Chevrot, G..Apoštol Peter.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..03.;
1117 Chiara, Lubich.Keď stratiť znamená získať.Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-03-9.28.;
1118 Chmeľ, Alojz, OAD.Brat Alojz Mária Chmeľ od Ukrižovaného Ježiša.Trnava: Augustiniánske nakladateľstvo .1993.80-7162-009-2.04.;
1119 Chodakov, Naum Moisejevič.Mladým manželom.Martin:Osveta.1984..21.;
1120 Chovanec, Vlastimil.Kvetinky svätého Hanibala Máriu Di Francia.Prešov:VMV.2004.80-7165-453-1.08.;
1121 Chrenková, Edita.Rusko-slovenský slovensko ruský vreckový slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1982..72.;
1122 Christiaan, Barnard.Nežiadúci.:Smena.1986..74.;
1123 Christine Decker.CREDO.:.1994..57 a.;
1124 Chrobák, Vladimí­r.Martin Križan - medzi Kivarmi v ekvádorskom pralese.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-072-6.07.;
1125 Chuda, Michal.Láska je dom bez zatvorených dverí. Nové mesto:Bratislava.1993.80-85487-11-X.48.;
1126 Iacovelli, Anacleto.Život Sv. Františka z Assisi.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula.1993.80-7142-012-3 (brož.);80-7142-012-3.františkánske.;
1127 Ibrahim, Ayad.Izrael a Kresťania.s.l.:s.n..1990??..25.;
1128 Ignác z Loyoly,1491-1556.Duchovné cvičenia nášho svätého otca Ignáca Loyolského /.Trnava ::Posol BSJ,.1945..06.;
1129 Ignác, z Loyoly.Duchovní cvičení.Řím:Křesťanská akad..1990..10.;
1130 Iĺja, Erenburg.V Prietočnej uličke.:Slovenský spisovateľ.1965..53.;
1131 Iľja, Iľf.Zlaté teľa.:Európa.2002.80-88897-83-1.48.;
1132 Iľja, Iľf.12 stoličiek.:SPKK.1948..49.;
1133 Iľja, Iľf.12 stoličiek.:SPKK.1948..48.;
1134 Inovecký Jozef.Golgotha ist ganz nahe.Freiburg/Schweiz:Kanisius - Verlag.1967..31.;
1135 Irving Stone.Agónia a extáza. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1966..47 a.;
1136 Irving, Stone.Agónia a extáza.:Slovenský spisovateľ.1963..12.;
1137 Irving, Washington,1783-1859.Povesť z Ospanlivej kotliny /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1959..47 a.;
1138 Isaac, Asimov.Konec věčnosti.:Albert.1993.80-85834-02-2.63.;
1139 Istrati, Panait,1884-1935.Noc v močiari /.Bratislava ::Slov. spis.,.1971..43.;
1140 Ivan, Cindori.Kam smeruje tvoj život?.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-239-2.25.;
1141 Ivan, Kňaze.Deti prírody.:Nádej.1993.80-7120-025-5.57 a.;
1142 Ivan, Krasko.Lyrické dielo.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956..69.;
1143 Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník.:Cesty.2002.80-7181-768-6.37.;
1144 Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník M-R.:Cesty.2002.80-7181-708-2.37.;
1145 Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník A-F.:Cesty.2002.80-7181-618-3.37.;
1146 Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník G-L.:Cesty.2002.80-7181-659-0.37.;
1147 Ivan, Sergejevič Turgenev.Otcovia a deti.:Tatran.1969..50.;
1148 Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie,východisko šťastného života. Združenie Jas:Zvolen.1997.80-88795-40-0.25.;
1149 Ivančić, Tomislav.Poď za mnou. Stretnutie s Ježišom Kristom na krížovej ceste.. Združenie Jas:Zvolen.1995.80-88795-03-6.10.;
1150 Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4.26.;
1151 Ivančić, Tomislav.Za lepší svet. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4.31.;
1152 Ivančić, Tomislav(1938-).Uzdravenie skrze odpustenie.Zvolen:Jas.2012.9788089219285 (brož.);978-80-89219-28-5.24.;
1153 Ivančič, Tomislav.Poď za mnou.Zvolen:JAS.1993.80-900548-6-2.10.;
1154 Ivančič, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie.Zvolen:Jas.1993.80-900548-8-9.24.;
1155 Ivanov, Vsevolod Vjačeslavovič,1895-1963.Fakírove dobrodružstvá /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1963-1964..48.;
1156 Ivanová.Veľký slovník cudzích slov.Prešov:Vydavateľstvo SAMO-AAMM.2006.80-89123-05-8.47 c.;
1157 Ivanová.Veľký slovník cudzích slov.Prešov:Vydavateľstvo SAMO-AAMM.2006.80-89123-05-8.47 c.;
1158 Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.15.;
1159 Ivonides, Yves.Hviezdy, ktoré nezapadajú.Bratislava:LUC.1993.80-7114-083-X.14.;
1160 Izakovič, Ivan,.Život a smrť :.Bratislava ::Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov,.1999.80-8061-019-3.životopisy svätých.;
1161 Jack, London.Mořský vlk.:Odeon.1975..64.;
1162 Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.56 b.;
1163 Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.životopisy svätých.;
1164 Jacobs, Immanuel.Israel.Münsterschwarzach:Vier-Türme.1990.3-87868-418-5.41.;
1165 Jacobs, Immanuel.Israel.Münsterschwarzach:Vier-Türme.1990.3-87868-418-5.44.;
1166 Jacobsen, Jens Peter,1847-1885.Niels Lyhne /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1959..48.;
1167 Jacobsen, Jörgen Frantz.Barbora.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..48.;
1168 Jakábová, Anna.Muškáty /.Bratislava ::Príroda,.1983..57 a.;
1169 Jakub Loew.Ježiš nazývaný Kristus.:Rím.1975..26.;
1170 James, Henry,1843-1916.Washingtonovo námestie /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1971..48.;
1171 Ján Buchta.Stretnutie s Edith Steinovou.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-018-7.životopisy svatých.;
1172 Ján Lindworsky.Psychologia askézy.Trenčín:Veritas.1944..25.;
1173 Jan Pavel II..Tertio millennio adveniente : Apoštolský list O přípravě na jubilejní rok 2000 z 10. listopadu 1994.Praha:Zvon.1995.80-7113-126-1.33.;
1174 Ján Pavol.Brehy duše c Karol Wojtyla ; Vlastimil Kovalčík, Vincent Hložník, Jozef Gális.Bratislava:Smena.1990.80-221-0220-2.47 b.;
1175 Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-097-1.33.;
1176 Ján Pavol II,.Ut unum sint : encyklika Jana Pavla II.o ekumenickém úsilí z 25. května 1995.Praha:ZVON.1995.80-7113-140-7.33.;
1177 Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-168-4.47 b.;
1178 Ján Pavol II,.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-49-7.33.;
1179 Ján Pavol II,.Vám, moji najmilší.Bratislava:LUC.1998.80-7114-247-6.33.;
1180 Ján Pavol II,.Exhortácia Pastores dabo vobis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-046-7.33.;
1181 JÁN PAVOL II. .Encyklika Slavorum Apostoli pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom, rehoľným rodinám a všetkým kresťanským veriacim na pamiatku evanjelizačného diela svätých Cyrila a Metoda po jed. :[Citta del Vaticano] : Tipografia Poliglotta Vaticana.1985. - ..33.;
1182 Ján Pavol II..Posolstvo - vysťahovalci, mládež, pokoj. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-280-X.33.;
1183 Ján Pavol II..Dokumenty II. vatikánskeho koncilu II. časť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..33.;
1184 Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4.33.;
1185 Ján Pavol II..Zmierenie a pokánie. Reconciliatio et paenitentia. Exhortácia..Rím:SÚSCM.1985..33.;
1186 Ján Pavol II..Laborem exercens.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..33.;
1187 Ján Pavol II..Encyklika Redemptor hominis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-193-5.33.;
1188 Ján Pavol II..Apoštolská exhortácia svätého otca Jána Pavla II. Dar vykúpenia Redemptoris Donum.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..33.;
1189 Ján Pavol II..Redemptoris missio.:Libreria editrice vaticana.1991..33.;
1190 Ján Pavol II..Pamäť a identita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-537-X.33.;
1191 Ján Pavol II..Rímsky triptych.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-424-7.47 b.;
1192 Ján Pavol II..Ut unum sint.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-148-X.33.;
1193 Ján Pavol II..Apoštolský list svätého Otca Jána Pavla II. o dôstojnosti a povolaní ženy mulieris dignitatem.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1991..33.;
1194 Ján Pavol II..Encyklika Veritatis splendor.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-057-2.33.;
1195 Ján Pavol II..Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..33.;
1196 Ján Pavol II..Encyklika Centesimus annus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-68-1.33.;
1197 Ján Pavol II..Fides et ratio.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-06-4.33.;
1198 Ján Pavol II..Pápež Ján pavol II. na Slovensku.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-30-6.33.;
1199 Ján Pavol II..Modlitba svätého Otca Jána Pavla II. z príležitosti Zeleného štvrtku 1982.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1982..33.;
1200 Ján Pavol II..Matka Vykupiteľa.Redemptoria Mater..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..33.;
1201 Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca mladým na celom svete pri príležitosti .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-221-4.33.;
1202 Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6.33.;
1203 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým biskupom Cirkvi o eucharistickom tajomstve a kulte.Rím:SÚCM.1980..33.;
1204 Ján Pavol II..Apoštolský list vydaný v podobe Motu proprio na obranu viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-240-0.33.;
1205 Ján Pavol II..Encyklika Redemptoris missio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-204-4.33.;
1206 Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.33.;
1207 Ján Pavol II..Posolstvo - vysťahovalci, mládež, pokoj. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-280-X.33.;
1208 Ján Pavol II..Bohatý na milosrdenstvo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..33.;
1209 Ján Pavol II..Pamäť a identita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-537-X.33.;
1210 Ján Pavol II..Dar vykúpenia Redemptoris donum.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1984..33.;
1211 Ján Pavol II..Jeseň života.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-39-0.34.;
1212 Ján Pavol II..Vstaňte, poďme!. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-497-7.33.;
1213 Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.33.;
1214 Ján Pavol II..Milovanému slovenskému národu. Badín:KS.2004.80-967172-7-8.47 b.;
1215 Ján Pavol II..Ježiš Nazaretský.Bratislava:nové mesto.1997.80-85487-51-9.33.;
1216 Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1979.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..33.;
1217 Ján Pavol II..Encyklika Svätého Otca Jána Pavla II. o sociálnej starostlivosti cirkvi Sollicitudo rei socialis.Rím:SÚCM.1989..33.;
1218 Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.33.;
1219 Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.33.;
1220 Ján Pavol II..Centesimus annus.Praha:ZVON.1991.80-7113-050-8.33.;
1221 Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6.33.;
1222 Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1983.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..33.;
1223 Ján Pavol II..Salvifici doloris.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..33.;
1224 Ján Pavol1920-2005.Otvorte dvere Vykupiteľovi.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..33.;
1225 Ján z Kríža.Živý plamen lásky.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-435-0.30.;
1226 Ján z Kríža.Výstup na horu Karmel.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-420-2.30.;
1227 Ján z Kríža.Temná noc.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-055-X.30.;
1228 Ján z Kríža.Duchovní píseň.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-436-9.30.;
1229 Ján z Kríža.Slová svetla a lásky.Bratislava:LUC.1999.80-7114-248-4.25.;
1230 Ján z Kríža.Krátké spisy a korenspodence.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-183-1.30.;
1231 Janáč - Hrubý, Pavol.Modlitba rodiny.Námestovo:Štúdio F.2003.80-968922-0-7.31.;
1232 Janáč - Hrubý, Pavol.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.25.;
1233 Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9.25.;
1234 Janáč - Hrubý, Pavol.Po stopách našej spásy 2.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-48-7.25.;
1235 Janáč - Hrubý, Pavol.Po stopách našej spásy 2.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-48-7.25.;
1236 Janáč - Hrubý, Pavol.Dych života pre civilizáciu lásky. Katechézy o Duchu svätom.. KS biskupa Jána Vojtaššáka:Spišská Kapitula.1998.80-7142-060-3.25.;
1237 Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v dejinách cirkvi II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-07-00607-9.25.;
1238 Janáč - Hrubý, Pavol.Katolický katechizmus..Bratislava ::Príroda,.1990.80-85198-07-X.25.;
1239 Janáč - Hrubý, Pavol.Odkaz koncilu veriacim XXI. storočia.Spišská Kapitula:Rím.-kat. Bisk. úrad.2013..33.;
1240 Janáč, Pavol,.Dobro milosrdenstva.V Spišskej Kapitule:Rímskokatolícky biskupský úrad.2015.9788089602292; 978-80-89602-29-2.25.;
1241 Janáč, Pavol,.Dobro spoločenstva.Zákamenné:RKFÚ.2006.8096946242; 80-969462-4-2.25.;
1242 Jančová, Mária,1908-2003.Bochník.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1950..49.;
1243 Jane, Austen.Pýcha a předsudek.:Vyšehrad.1986..63.;
1244 Jane, Austen.Pýcha a predsudok.:Media klub.1997.80-88772-47-8.63.;
1245 Jank, Tomasz,.Ikona kríža zo San Damiana.Bratislava:Serafín.2004.8088944694; ISBN 80-88944-69-4.františkánske.;
1246 Janko, Jesenský.Ženích a iné rozprávky.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1953..69.;
1247 Janko, Jesenský.Na zlobu dňa.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956..69.;
1248 Janko, Jesenský.Láska a život.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1955..69.;
1249 Janko, Jesenský.Pani Rafiková a iní.:Matica slovenská.1950..69.;
1250 Jankovčin, Jozef.Spišský biskup Ján Vojtaššák a slovenská politika.Spišské Podhradie:[s.n.].1999..životopisy svatých.;
1251 Jánošová, M..Slávnostní príležitosti.Bratislava:Obzor.1981..42.;
1252 Jánošová, Marta.Malované jehlou.Praha:Práce.1985..57 a.;
1253 Janoušková, Anděla,.Modlitby /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1992.80-85527-06-5.25.;
1254 Janovs\'kyj, Jurìj Ìvanovyč,1902-1954.Jazdci /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1962..48.;
1255 Jaroslav Skála....až na dno!?. Praha:Avicenum.1988..74.;
1256 Jasieński, Bruno,1901-1939.Človek mení kožu /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1958..48.;
1257 Javorka, Ľubo.Rezonancie : Chvenie duše spoznané srdcom.Ružomberok :TESFO.2004.80-969087-4-X.22.;
1258 Jawień, Andrzej,(1920-2005).Profily :.Rím ::Slov. ústav sv. Cyrila a Metody,.1979..48.;
1259 Jean-Jaques von Allmen s aut. kolektivem.Biblický slovník.Praha:Edice Kalich v Ústrředním církevním nakladatelství.1987..36.;
1260 Jefremov, Ivan Antonovič,1907-1972.Mlhovina v Andromedě.Praha ::Mladá fronta,.1960..49.;
1261 Jégé.Adam Šangala.:Tatran.1970..65.;
1262 Jégé,1866-1940.Svätopluk ;.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1963..49.;
1263 Jégé,1866-1940.Adam Šangala.Martin:Matica slovenská.1928..49.;
1264 Jeřábek, Čestmír.Někomu život, někomu smrt.Praha:Československý spisovatel.1963..51.;
1265 Jeřábek, Čestmír,1893-1981.Alespoň ve snu :.Praha ::Československý spisovatel,.1959..60.;
1266 Jeřábek, Čestmír,1893-1981.Odcházím, přijdu :.Praha ::Československý spisovatel,.1957..66.;
1267 Jeřábek, Čestmír,1893-1981.Kam jde tvá cesta :.Brno ::Blok,.1972..60.;
1268 Jeřábek, Čestmír,1893-1981.Hledači zlata :.Brno ::Blok,.1970..60.;
1269 Jeroným Horák.Ježíš v evangeliu podle Marka. Řím:Velehrad křesťanská akademie.1986..35.;
1270 Jeroným Horák.Ježíš v evangeliu podle Marka. Řím:Velehrad křesťanská akademie.1986..35.;
1271 Jeroným, - otec, 1907-1985 .Umění naslouchat.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-85527-72-3.25.;
1272 Jesenský, Janko.Demokrati.Bratislava:SVKL.1958..51.;
1273 Jesenský, Janko,1874-1945.Malomestské rozprávky.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1948..51.;
1274 Jesenský, Janko,1874-1945.Cestou k slobode :.V Liptovskom Sv. Mikuláši ::Tranoncius,.1946..51.;
1275 Ježková, Alena,1966-.Tichá srdce :.Praha ::Práh,.2013.978-80-7252-436-5.37.;
1276 Ježková, Alena,1966-.Tichá srdce :.Praha ::Práh,.2013.978-80-7252-436-5.37.;
1277 Jilemnický, Peter,1901-1949.Kronika.Bratislava:SNDK.1954..51.;
1278 Jindřich, František.Núž na hrdle.Praha:Naše vojsko.1959..51.;
1279 Job, Pavol.Tebe Slovenská spieva krajina.Košice:KON - PRESS.1993.80-85413-16-7.46.;
1280 Job, Pavol.Don Bosco by vám poradil takto.Trnava:Kon-press.1999.80-85413-11-6.21.;
1281 Jöckle, Clemens, 1950-.Blahoslavení milosrdní :.Strasbourg ::Éditions du Signe,.2009.978-2-7468-2028-9.37.;
1282 Johann, Wolfgang Goethe.Utrpenie mladého Werthera.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..64.;
1283 John Hunt.Výstup na Everest.Praha:Sportovní a turistické nakladatelství.1958..56 a.;
1284 John, Galsworthy.Moderná komédia.:Slovenský spisovateľ.1961..52.;
1285 John, Galsworthy.Tmavý kvet.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..63.;
1286 John, Jaromír.Večery na slamníku.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..59.;
1287 John, Knittel.El Hakim.:Smena.1994.80-221-0281-4.69.;
1288 Johr Pavel.Písně království 1.Rím:Velehrad - křesťanská akademie.1989..34.;
1289 Johr Pavel.Písně království 2.Rím:Velehrad - Křesťanská akademie.1989..26.;
1290 Johson, Jan.Keď sa nám zrútil svet:.s. l.:International Bible Society.2005.80-86755-05-3.24.;
1291 Jókai, Mór.Cigánsky barón.Bratislava:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1966..68.;
1292 Jókai, Mór,1825-1904.Rab Ráby.Bratislava:Csehszlov. Magyar Könyvkiadó.1954..60.;
1293 Jókai, Mór,1825-1904.Zoltán Kárpáthy /.Bratislava ::Tatran,.1970..68.;
1294 Jókai, Mór,1825-1904.Uhorský nabob /.Bratislava ::Tatran,.1966..60.;
1295 Jorgensen, Johannes.Zážitky pútnika.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-49-X.františkánske.;
1296 Josef Zvěřina ; odp.red. P.Novák..Teologie Agapé : 2.díl. Dogmatika.Díl 5.-10 : Dogmatika.Praha:Scriptum.1994.80-85528-20-7.25.;
1297 Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Duch liturgie.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-477-8.33.;
1298 Jostein, Gaarder.Vita brevis.:SOFA.1999.80-85752-67-0.12.;
1299 Jozef Červeň.7777 myšlienok 2.časť.:.1998..25.;
1300 Jozef Koláček.Na březích Visly svítá.:Řím.1983..životopisy svätých.;
1301 Jozef Luscoň.Titus, ideš!.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2017.978-80-8074-382-6.životopisy svatých.;
1302 Jozef Luscoň.Titus, ideš!.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2017.978-80-8074-382-6.životopisy svätých.;
1303 Jozef Šuppa.Vám, milovaní a povolaní-.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-123-X.28.;
1304 Jozef Tiňo.Exodus.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-766-8.36.;
1305 Józef, Augustyn, Jozef.Jak hledat a nalézat Boží vůli.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-312-5.28.;
1306 Judák, Viliam.Arcibiskup sväteho života.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-049-X.11.;
1307 Judák, Viliam.Od Petrovho stolca k Veľkej Morave.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-930-6.07.;
1308 Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5.24.;
1309 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7.24.;
1310 Judák, Viliam.Živé dedičstvo.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.97880-8135-016-0 (brož.);978-80-8135-016-0.07.;
1311 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4.24.;
1312 Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-125-9.životopisy svätých.;
1313 Judák, Viliam,.Z múdrosti našich otcov.Nitra:Gorazd.2012.9788089481170 (viaz.); 978-80-89481-17-0.životopisy svatých.;
1314 Július Pašteka.Konštantín.Bratislava:LUC.1999.80-7114-281-6.07.;
1315 Július, Pašteka.Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny.Bratislava:LUC.2002.80-7114-370-7.72.;
1316 JUNGWIRTH, Karel.Nemčina pre 10. postupný ročník.Bratislava:SPN.1955..73.;
1317 Juraj Potúček.Biblická konkordancia.:Slovenská biblická spoločnosť.1997.80-85486-21-0.36.;
1318 Juraj, Kuniak.Púť k sebe.:Skalná ruža.2003.80-967526-4-2.10.;
1319 Jurčovič, Fidél Ambróz, OFM.Smiať sa zakázané?. Juraj Mrocek:Bratislava.2003.80-968887-2-2.františkánske.;
1320 Jurij, German.Doktor Ustimenko.Bratislava:SVKL.1960..51.;
1321 Jurik, Rudolf.Mariánska hora v Levoči.Levoča:RkFú v Levoči.1948..46.;
1322 Jurina, Pavol Hrtus.Návrat na výšiny.Toronto, Ružomberok:Zahr. Matica slov., Lev.1991..68.;
1323 Jurko, Jozef (1950).Príď, Duchu lásky a pokoja.Poprad-Veľká:Slza.1998.80-88680-21-2.36.;
1324 Jurko, Jozef,1950-.Zjavujte Božiu lásku podľa odkazu koncilu.Kapušany:Bens.2016.9788089679157; 978-80-89679-15-7.25.;
1325 Jůzová, Eva.Severozápadní Čechy =.Praha ::Panorama,.1984..38.;
1326 Kačurová, Ivana.Poklady srdca : Príručka o modlitbe s deťmi.Bratislava :eRko.2004.80-88710-62-6.22.;
1327 Kadlec Jaroslav, prof. Dr..Bohemia sancta.Praha:Česká katolická charita.1989..08.;
1328 Kafka, Břetislav.Kultúra rozumu a vôle : Človek budúcnosti.Bratislava :ARS STIGMY.1992.80-85264-38-2.20.;
1329 Kalčík, Rudolf,1923-1980.Král Šumavy.Praha ::Československý spisovatel,.1983..60.;
1330 Kalinčiak, Jan.Knieža liptovské.Bratislava:SVKL.1960..60.;
1331 Kalinčiak, Ján.Reštaurácia.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1943..69.;
1332 Kalinčiak, Ján,1822-1871.Púť lásky.Martin:Kníhtlačiarsky účastinársky spolok.1922..60.;
1333 Kalinčiak, Ján,1822-1871.Orava ;.Bratislava ::SVKL,.1957..69.;
1334 Kalista, Zdeněk,1900-1982.Ctihodná Marie Elekta Ježíšova :.Řím ::Křesťanská akademie,.1975..09.;
1335 Kálmán, Mikszáth.Prípad mladého Nosztyho s Marikou Tóthovou.:Tatran.1966..64.;
1336 Kalwarczyk, Grzegorz(1941- )..Kościoły lewobrzeżnej Warszawy :.Warszawa ::Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy :; \"Studio Plus\". Oddział,.2004].8391624072;83-916240-7-2.23.;
1337 Kamala, Markandaya.Nektár v site.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1963..74.;
1338 Kamenec, Ivan,1938-.Slovenský štát v obrazoch (1939-1945).Praha ::Ottovo nakladatelství.2008.9788073607005.23.;
1339 Kamenistý, Ján.Slová o modlitbe.Bratislava:Motýľ.2006.80-89199-47-X.25.;
1340 Kamienska, Anna.Ose blahoslavenstiev.Bratislava:LUC.1991.80-7114-027-9.24.;
1341 Kaňa, Jaroslav.Legenda o pátrovi Emanuelovi. SERAFÍN:Bratislava.1997.80-85310-73-2.františkánske.;
1342 Káňa, Vašek,1905-1985.Cesty do života /.Praha ::Československý spisovatel,.1964..66.;
1343 Káňa, Vašek,1905-1985.Válkou narušení /.Praha ::Československý spisovatel,.1959..67.;
1344 Kapek, Miroslav,1926-1997.Hříšná kopa /.Praha ::Albatros,.1983..67.;
1345 Karamčand, Mahandás.Gándhí. Môj experiment s pravdou.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1989.80-220-0259-3.55.;
1346 Karl, Rahner.Skúsenosť ducha.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-175-3.26.;
1347 KaRol.Vydajú vás.Bern:Nakladateľstvo MPK.1986..09.;
1348 Karol Dzuriak.Stovka 100 Liptovského múzea v Ružomberku.Liptovský Mikuláš:REPROservis Kováč.2013.9788097009496 (viaz.); 978-80-9700944-9-6.47 b.;
1349 Karvaš, Peter.Polnočná omša.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1960..66.;
1350 Kasper, Walter,1933-.Úvod do viery.[Spišské Podhradie] ::Spišský kňažský seminár,.1991..26.;
1351 Kasper, Walter,1933-.Úvod do viery /.[Spišské Podhradie] ::Spišský kňažský seminár,.1991..26.;
1352 Kasprowicz, Jan.Hymny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..31.;
1353 Kašparů, Jaroslav Max, 1950- - autor.Třicet případů, aneb, Malé, bílé, kulaté.Brno ::Brno :.2007.978-80-7295-098-0.22.;
1354 Kašparů, Jaroslav Max, 1950- - autor.Vánoční proč, kdy, jak, kde.:V Kostelním Vydří :.2004.80-7192-923-9.10.;
1355 Kašparů, Jaroslav Max,(1950-).Malý kompas víry.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1995..26.;
1356 Katajev, Valentin.Belie sa plachta osamelá.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1946..66.;
1357 Katarín, K.M..Kristus a boj o duše.:KA v biskupstve spišskom.1947..26.;
1358 Kathy, C. Miller.Vitamín C od Boha.:Motýľ.1997.80-88775-40-X.09.;
1359 Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0.25.;
1360 Katolícka Cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-253-2.26.;
1361 Katolícka cirkev.Sociálne encykliky:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-203-6.33.;
1362 Katolícka Cirkev.Sväté písmo Starého i Nového zákona. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-152-8 ( 0-86516-335-9 ).36.;
1363 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.KODEX KANONICKÉHO PRÁVA.Praha:ZVON.1994.80-7113-082-6.19.;
1364 Katolícka cirkev..Evangelii gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8.33.;
1365 Katolická církev..Litera slovem oživená /.Praha ::Česká katolická charita,.1985..19.;
1366 Katrin Muchová.Themen (Glossar Deutsch-Slowakisch, 1.zv.).:Slovart.1991.80-85163-71-3.73.;
1367 Kavec, Matúš,1898-1980.V rudých hmlách :.Turčiansky Sv. Martin ::Nákladom Kníhtlačiarskeho účast. spolku,.1930..67.;
1368 Kavec, Matúš,1898-1980.V rudých hmlách :.Turčiansky Sv. Martin ::Nákladom Kníhtlačiarskeho účast. spolku,.1930..67.;
1369 Kawalec, Julian,1916-.Podvojný život /.Bratislava ::Vydav. polit. lit.,.1965..51.;
1370 Kazantzakis, Nikos,1883-1957.Kapitän Michalis :.:.1970??..60.;
1371 Keating, Karl.Čomu skutočne veria katolíci?.Bratislava:Redemptoristi SMN.2006.80-969600-0-8.25.;
1372 Keilhauer, Fridolin.Medžugorie - prorocká výzva. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-318-7.mariánske.;
1373 Keler, Gottfried.Traja spravodliví hrebenári a iné novely.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1950..60.;
1374 Kellermann, Bernhard,1879-1951.More.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1938..60.;
1375 Kendera, Radislav.Ružomberok.Ružomberok:Profi.1993..56 a.;
1376 Kendrick, Stephen ; Kendrick, Alex.Dar lásky. .Bratislava :Vydavateľstvo Tatran.2009.978-80-222-0571-9.22.;
1377 Keszler, František.Moje srdce zostane s Vami.Vrícko:Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok.2007.978-80-969820-1-1.07.;
1378 Kibic, Karel,1930-.Historické radnice /.Praha ::Tisková, ediční a propagační služba MH,.1988..38.;
1379 Kielland, Alexander Lange,1849-1906.Jakub /.Praha ::Svoboda,.1951..51.;
1380 Killian, Hans.Za nami je len Boh.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3.67.;
1381 Klátik, Zlatko,1922-1990.Poetka detstva a bolesti :.Bratislava ::Mladé letá,.1957..51.;
1382 Klátik, Zlatko,1922-1990.Neodovzdaný odkaz /.Bratislava ::Mladé letá,.1961..51.;
1383 Kleist, Heinrich von,1777-1811.Michael Kohlhaas /.Bratislava ::Slov. nakl. krásnej lit.,.1963..51.;
1384 Kliman Andrej.Náš nezabudnuteľný Dr. Štefan Moyses.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1969..09.;
1385 Klímová-Fügnerová, Miroslava,1905-.Ohýbaj ma, mamko ... /.Bratislava ::Smena,.1959..22.;
1386 Klostermann, Karel.Ecce Homo !.Praha:Vyšehrad.1971..68.;
1387 Klotzová, Justína.Boh sa prihovára k duši. Deggendorf:Vdp. Hubert Josef Hintermaier.1993..25.;
1388 Kľučár, Michal (1920-1988).Traja košickí mučeníci.Košice:.1983..08.;
1389 Kluz, Władysław.47 rokov života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.9788071628804 (brož.); 978-80-7162-880-4.05.;
1390 Knapík, František.Odišiel, ale zostal s nami. Kaplánom u Jána Farkašovského. .Levoča :MTM.2008.978-80-89187-30-0.09.;
1391 Kneipp, Sebastian,1821-1897.Kneippova velekniha domácí a přírodní léčby :.Praha ::Orel,.1932..42.;
1392 Kocian, Václav.Zlatý kľúč v srdci Európy.Zvolen:Jas.2012.9788089219292 (brož.); 978-80-89219-29-2.24.;
1393 Kocián, Václav.Svetlo zo Solúna. Zvolen:Jas.2006.80-89219-06-3.7.;
1394 Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy.. Zvolen:Jas.2000.80-88795-98-2.35.;
1395 Kocian, Václav.Už je tu ten čas. .Zvolen :Združenie Jas.2009.978-80-89219-20-9.7.;
1396 Kocián, Václav.Už je tu ten čas _ 2. diel. .Zvolen :Združenie Jas.2009.978-80-89219-21-6.24.;
1397 Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy.. Zvolen:Jas.2000.80-88795-98-2..;
1398 Kocian, Václav.Zabudnutý kráľ Rastislav. .Zvolen :Združenie Jas.2010.978-80-89219-25-4.7.;
1399 Kočánová, Mária.Ukradnuté šťastie a iné novely.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..51.;
1400 Kočanová, Mária,1890-1976.Raj srdca :.Bratislava ::Sväz sociálnych a sociálno-zdravotných spolkov,.1943..51.;
1401 Kočík, Jozef, SDB.Charakterológia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-184-2.21.;
1402 Koch, Ursula.Hildegarda z Bingenu.Bratislava:Lúč.2011.9788071148500 (viaz.);978-80-7114-850-0.11.;
1403 Kojnok, Eduard.Cesta k trvalému šťastiu.Rožňava:Biskupský úrad .1995??..25.;
1404 Koláček, Josef.Magnificat z Nového světa. Řím:Křesťanská akademie.1977..08.;
1405 Koláček, Josef, 1929-.Moravské exultet.Kostelní Vydří:KN.1990.80-900138-1-3.životopisy svatých.;
1406 Koláček, Josef, 1929-.Moravské exultet.Kostelní Vydří:KN.1990.80-900138-1-3.08.;
1407 Koláček, Josef,1929-.Martin Středa /.Český Těšín ::Cor Jesu,.1992..09.;
1408 Kolakovič.Božie podzemie.:Fatima.1994..životopisy svatých.;
1409 Kolář, Petr.Také se nerádi zpovídáte?.Praha:Societas.1994..26.;
1410 Kolářová,J..Maria ve světle ducha Svatého.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..46.;
1411 Kolbenheyer, Erwin Guido,1878-1962.Zo sna do života /.V Turč. Sv. Martine ::Živena,.1944..60.;
1412 Kolektív katolických teologu.Věda života.Praha:Nakladatelství Řád.1991..29.;
1413 Kollár, Jan.Vlastenec.:Matica slovenská.1952..69.;
1414 Kollár, Ján,1793-1852.Vrúcna ľúbosť :.Bratislava ::Tatran,.1984..67.;
1415 Kollárová, Zuzana.Stráže - známe, neznáme 1276-2001. Mestský úrad:Poprad.2001.80-968556-8-9.44.;
1416 Kollermann, Berhard.Mesto Anatol.Bratislava:SVKL.1960..68.;
1417 Kolvenbach, Peter-Hans .Verní Bohu a ľuďom.Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti v Kanade.1990.0-919865-54-2.25.;
1418 Koma, Štefan.Cieľ a Cesta.Námestovo:Štúdio F.2002.80-89070-02-7.26.;
1419 Koma, Štefan.Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .1999.80-968232-4-8.24.;
1420 Komenský, Jan Amos.Labyrint světa a ráj srdce.Praha:Nadace Lyry Pragensis.1998.80-7059-035-1.08.;
1421 Komorová, Mariana.Sklenená ovečka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-091-2.09.;
1422 Kondor, Luis.Sestra Lucia hovorí o Fatime.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1995..46.;
1423 Konference vyšších řeholních představených České republiky.Zasvěcený život ve světle reformy ll. VATIKÁNSKEHO KONCILU.Olomouc:MCM.1997..26.;
1424 Konferencia biskupov Slovensja.Posol jednoty a pokoja.Trnava:Spolok sv,Vojtecha.2022.978-80-8161-588-7.životopisy svätých.;
1425 Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života.Bratrský život ve společenství.:Societas.1994..františkánske.;
1426 Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského.Láska smrťou nekončí. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-617-3.07.;
1427 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7.33.;
1428 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7.33.;
1429 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7.33.;
1430 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve. Banská Bystrica:BÚ.1996.80-967545-3-X.františkánske.;
1431 Kongregácia pre klérus.Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v cirkvi a vo svete. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-262-1.33.;
1432 Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..33.;
1433 Kongregácia pre vieroučné otázky.Dokumenty o teológii oslobodenia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..33.;
1434 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-013-9.24.;
1435 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cesty k živej viere. Ont.- neuvedené]:Dobrá kniha.1982.0-920150-55-1.26.;
1436 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2.24.;
1437 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Sloboda ako dar - či záhuba? 2. diel.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-602-5.24.;
1438 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4.24.;
1439 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci.Bratislava:LUC.1992.80-7114-064-3.24.;
1440 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5.24.;
1441 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v zápase stáročí.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-061-9.24.;
1442 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.24.;
1443 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.24.;
1444 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci - Listy z väzenia.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-028-7.24.;
1445 Kosecová, Cecília M..Spomienky.Bratislava:Sova.1996.80-967003-4-0.11.;
1446 Kosef Kubalík.Ježíš světlo národu.:Česká katolícka charita.1989..35.;
1447 Kosidowski, Zenon.Co rozprávali proroci.Bratislava:Obzor.1989.80-215-0006-9.11.;
1448 Kossak-Szczucka, Zofia.Nadšenci boží.Turčiansky Sv. Martin:Ján Horáček.1947..10.;
1449 Kossaková, Zofia.Beze zbraně.Praha:Vyšehrad.1973..67.;
1450 Kossaková, Zofia.Beze zbraně.Praha:Vyšehrad.1973..50.;
1451 Kossaková, Zofja.Malomocný kráľ. .Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.2010.978-80-8110-852-5.65.;
1452 Košturiak, Ján,(1961-).Peniaze v rukách kresťana.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741648 (brož.);978-80-8074-164-8.26.;
1453 Koudelková, Jana - autor.Česká zastavení v Římě. Český poutní dům Velehrad : :Praha :.2000.80-7178-427-3.47 b.;
1454 Kouřimská, Milada,.Nemecká konverzácia a čítanie. SPN:Bratislava.1991.80-08-00421-5.73.;
1455 Kováč, Damián,1929-.Teória všeobecnej psychológie. (Cesty jej rozvíjania) /.Bratislava ::Veda,.1985..22.;
1456 Kováčik, Marián.kúpele Turčianske.Bratislava:Reklama Čedok.1970..41.;
1457 Kowalska, Faustina Mária.Milosrdenstvo božie.Košice:Slovo.1992.80-85291-10-X.13.;
1458 Kozičová, Zuzana.Beda porazeným. Bratislava:Nádej.1993.80-7120-014-X.67.;
1459 Kozičová, Zuzana.Žila som v tme.:Nádej.1991.80-7120-002-6.12.;
1460 Kozlov, Petr Kuzmič.Mŕtve mesto.Martin:Matica slovenská.1951..67.;
1461 Kožík, František.Kronika života a vlády Karla IV.,krále českého a císaře římského.Praha:Čs.spisovatel.1981..11.;
1462 Kožík, František, 1909-1997 - autor.Největší z Pierotů.:Praha :.1996.80-235-0081-3.56.;
1463 Kožík, František,1909-1997.Normální obraz srdce /.Praha ::Československý spisovatel,.1976..65.;
1464 Krajčík, Augustín.Sv. Alfonz M.de Liguori.Canada:.1980??..09.;
1465 Krajčík, Augustín, CSsR.Tvrdá škola.Veľká Lomnica:.1992..01.;
1466 Kráľ, Ábel.Pravidlá slovenského pravopisu.Bratislava:SAV.1991.80-224-0080-7.57 a.;
1467 Kráľ, Fraňo,1903-1955.Jano.Bratislava:SNDK.1955..74.;
1468 Kráľ, Fraňo,1903-1955.Cesta zarúbaná.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1953..67.;
1469 Kráľ, Janko,1822-1876.Moja pieseň.Martin:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. MS.1952..69.;
1470 Kranz, Gisbert.Svätý Augustín:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-181-X.03.;
1471 Krapka, Emil, SJ.Tajomstvá svätej omše.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-202-3.25.;
1472 Krasko, Ivan.Nox et solitudo.:Tatran.1975..70.;
1473 Krásnohorská, Eliška.Výbor z díla.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury a umění.1956..47 d.;
1474 Krásnohorská, Eliška.Výbor z díla.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury a umění.1956..47 d.;
1475 Kratochvíl, Miloš V.,1904-1988..Povídky lásky a smrti /.Praha ::Svoboda,.1968..67.;
1476 Kratochvíl, Miloš Václav,1904-1988.Veronika :.Praha ::Československý spisovatel,.1956..67.;
1477 Krčméry, Silvester, SF.To nás zachránilo.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-152-6.31.;
1478 Křelina, František.Klíče království.Praha:Vyšehrad.1971..60.;
1479 Kremenik, Anne.Good Shepherd.Pensylvania:Jednota Press.1998..56 a.;
1480 Kresánek, Jaroslav.Atlas liečivých rastlín a lesných plodov.Martin:Osveta.1988..56 b.;
1481 Kristína, Royová.Bez Boha na svete.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1997.80-88863-03-1.26.;
1482 Kristmann Guðmundsson,1901-1983.Belasé pobrežie /.Bratislava ::Slov. spis.,.1966..51.;
1483 Křivohlavý, Jaro.Poslední úsek cesty.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-43-0.34.;
1484 Křivohlavý, Jaro.Povídej-naslouchám.Praha:Návrat.1993.80-85495-18-X.22.;
1485 Křížková, Marie Rút.Žít jako znamení : Rozhovory s Josefem Zvěřinou.:Praha : Zvon.1995.80-7113-147-4.09.;
1486 Krleža, Miroslav,1893-1981.Čertov ostrov :.T. Sv. Martin ::Matica Slovenská,.1936..51.;
1487 Krysztofowicz, Michał M..Božia pochodeň.Bratislava:Post Scriptum.2016.9788089567553; 978-80-89567-55-3.05.;
1488 Kubíček, Václav,(1866-1951).Katechetika :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1946..25.;
1489 Kubka, Jiří,1924-.Klub nepřátel Ideokratu /.Praha ::Naše vojsko,.1960..52.;
1490 Kučera, Jiří .Vyznavač a mučedník Štěpán Trochta.:Portál.2006.80-7367-116-6 (Naše ISBN sa nezhoduje: 80-7178-116-6).05.;
1491 Kučera, Jiří .Vyznavač a mučedník Štěpán Trochta.:Portál.2006.80-7367-116-6 (Naše ISBN sa nezhoduje: 80-7178-116-6).životopisy svätých.;
1492 Kuchař, Leo P..Průlet ve stínu radaru : Vzpomínky na dvě tajná kněžská svěcení za dveřmi sousedovými.Brno:Petrov.1990.80-85247-03-8.životopisy svatých.;
1493 Kukučín, Martin.Dedinský román.:Matica slovenská.1952..69.;
1494 Kukučín, Martin,1860-1928.Mladé letá.Bratislava:SNDK.1953..67.;
1495 Kukučín, Martin,1860-1928.Tiene i svetlo /.Bratislava ::Sloven. vydav. krásnej literatúry,.1953..69.;
1496 Kukučín, Martin,1860-1928.Rysavá jalovica.Martin:SÚ ĽUT.1953..67.;
1497 Kumor, Boleslav.Cirkevné dejiny \n [2] \p Raný kresťanský stredovek. Polypress:Levoča.2001.80-88704-37-5.24.;
1498 Kumor, Boleslav.Cirkevné dejiny : Súčasné obdobie (1914-2000). Spišské Podhradie:KS.2004.80-89170-09-9.24.;
1499 Kumor, Boleslav.Cirkevné dejiny \n [3] \p Zlaté obdobie kresťanského stredoveku. Polypress:Levoča.2001.80-88704-47-2.24.;
1500 Kumor, Boleslav.Cirkevné dejiny - Novovek : Obdobie absolutizmu a osvietenstva. Spišské Podhradie:KS.2003.80-968909-2-1.24.;
1501 Kumpf, Alfred.Pastýř a kormidelník : Životopis sv.otce Jana XXIII..Praha:Lidová demokracie.1967..08.;
1502 Kuncewiczowa, Maria,1899-1989.Cudzinka /.Bratislava ::Tatran,.1974..66.;
1503 Kunhlová, Methoda.Učebnice esperanta.Praha:redakce časopisu českých esperantistu.1940??..73.;
1504 Kurjaková, Eva.História farnosti Zubrohlava 1770-2000.:VEK.2000.80-968341-3-4.56 a.;
1505 Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.26.;
1506 Kútnik Šmálov, Jozef.Litánie loretánske : Rozbor a výklad - Suma mariológie.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-404-5.45.;
1507 Kútnik Šmálov, Jozef.Literárna kritika ako poznávanie a hodnotenie : Výber z diela 1.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-459-2.57 b.;
1508 Kvasnička, Ladislav.Toto sa skutočne stalo. Neveríte?.s. l.:Marián Kvasnička a dedičia.2010?..21.;
1509 Kyrinovičová Irena.Svätci na Slovensku.[S.l.]:I & I PR, s.r.o.,.2008..37.;
1510 L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..04.;
1511 La Grua, Matteo.Modlitba oslobodenia. .Zvolen :Združenie Jas.2010.978-80-89219-24-7.25.;
1512 La Mure, Pierre,1909-1976.Maliar z Moulin Rouge /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1972..61.;
1513 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.1998.80-08-02929-3.37.;
1514 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.1998.80-08-02929-3.37.;
1515 Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0.47 b.;
1516 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia III. 1986 - 1987.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1999.80-08-03006-2.37.;
1517 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik V. 1991-1993.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2001.80-08-03188-3.37.;
1518 Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4.37.;
1519 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia IV. 1988 - 1990.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2000.80-08-03142-5.37.;
1520 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-173-6.37.;
1521 Lacko, Michal.Gréckokatolíkom.Košice:BYZANT.1992.80-85581-00-0.07.;
1522 Lacko, Michal.Svätý Cyril a Metod.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..07.;
1523 Lackovič, Jozef, SJ.Fatima. Odkaz Panny Márie.Trnava:Posol BSJ.1948..45.;
1524 Lackovič, Jozef, SJ.Fatima odkaz Panny Márie.:.1944..45.;
1525 Laco, Zrubec.Posledný súboj.:Matica slovenská.2003.80-7090-699-5.57.;
1526 Ladame, Jean.Srdce Ježišovo v súčasnom svete.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-049-7.25.;
1527 ladislav Mňačko.Ja, Adolf Eichmann.:Politickej Literatúry.1961..52.;
1528 Ladislav, Mňačko.Kde končia prašné cesty.:Osveta.1963..68.;
1529 Ladislav, Mňačko.Ako chutí moc.:Slovenský spisovateľ.1968..68.;
1530 Ladislav, Nádaši Jégé.Kuruci a iné rozprávky.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1955..49.;
1531 Ladislav, Nádaši Jégé.Cesta životom.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..49.;
1532 Lagerkvist, Pär.Barabáš.Praha:Vyšehrad.1970..13.;
1533 Lagerkvist, Pär,1891-1974.Trpaslík /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1963..67.;
1534 Lagerkvist, Pär,1891-1974.Kat a jiné povídky /.Praha ::NPL,.1965..56.;
1535 Lagerlöf, Selma,.Gösta Berling.Bratislava:Tatran.1973..67.;
1536 Lagerlöf, Selma,1858-1940.Löwensköldov prsteň.Martin:Živena.1945..67.;
1537 Lagerlofová, Selma.Lovenskoldov prsten.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1975..67.;
1538 Lagerlofová, Selma.Anna Svardová.Turčiansky sv.Martin:Živena, vydavateľské družstvo.1945..67.;
1539 Lagerlőfová, Selma.Poklad pana Arne :.v Praze ::J. Otto,.1905..67.;
1540 Lagerlofová, Selma.Cisár z Portugálie.Bratislava:SPKK.1950?..67.;
1541 Lagerlofová, Selma.Povesť o panskom sídle.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1958..67.;
1542 Lagerlofová, Selma.Charlotta Lowenskoldová.Turčiansky sv.Martin:Živena, vydavateľské družstvo.1945..67.;
1543 Lagin, Lazar.Patent AW.Praha:Svět Sovětu.1960..64.;
1544 Lachmanová, Kat.Kotva nádeje. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-37-9.31.;
1545 Lachmanová, Kat..Sila orodovnej modlitby. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-30-0.31.;
1546 Lachmanová, Kateřina.Dve tváre lenivosti.Bratislava:Lúč.2002.80-7114-365-0.31.;
1547 Lachmanová, Kateřina.O milosrdenstve.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-415-0.26.;
1548 Lainati, Chiara Augusta .Svätá Klára z Assisi. Bratislava:Serfaín.1994.80-85310-41-4.františkánske.;
1549 Lajčiak, Ladislav,1945-.Povestný černovský kostolíček.Ružomberok:Ján Šindléry - TESFO.2012.9788089253487 (brož.); 978-80-89253-48-7.09.;
1550 Lamanec, Anton.Folklór ako predpoklad ďalšej spolupráce.Svidník:Tlačiareň svidnícka.2006.80-969592-0-4.44.;
1551 Langenberg, Ruth.Engel.München:Prestel.2012.978-3-7913-4714-1.38.;
1552 Langer, František,1888-1965.Zázrak v rodine /.Bratislava ::Tatran,.1973..67.;
1553 Langford, Joseph.Matka Tereza a Panna Maria.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-323-4.mariánske.;
1554 Langhammer, Joachim.Čo bude s týmto svetom?.Bratislava; MSEJK:.1997.8088891094 (brož.); 80-88891-09-4.32.;
1555 Langkammer, Hugolin .Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-64-3 (rovnaké ISBN má v tlači kniha Výzvy fatimského posolstva).45.;
1556 Lao, Še.Rikšiar.:Slovenský spisovateľ.1962..50.;
1557 Lara, Cardell.Chcela som nohavice.:Práca.1989.80-7094-189-8.51.;
1558 Larranaga, Ignacio, 1928- - autor.Ukaž mi svou tvář.Praha:Paulínky.2000.80-86025-23-3.26.;
1559 Larraňaga, Ignazio.Život podľa Márie.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-311-1.45.;
1560 Lassilová, Maiju.Vstal z mŕtvych.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..67.;
1561 Latko, Albín.Čo ukrýval tajomný archív.[Martin]:Albín Latko.2010.9788097055998 (viaz.); 978-80-970559-9-8.74.;
1562 Lauček, Anton.Výrobný román : Schematickosť a dogmatickosť slovenského výrobného románu (1950 - 1955).Ružomberok:Katolícka univerzita.2004.80-89039-58-8.09.;
1563 Lauček, Anton.Andrej. .Krivá :M-SERVIS.2009.978-80-969978-7-9.09.;
1564 Lauček, Anton.Cez utrpenie. Peter Huba:Dolný Kubín.1997.80-88803-16-0.14.;
1565 Lauček, Anton.Katolícka moderna.Ružomberok:Katolícka univerzita.2003.80-89039-26-X.09.;
1566 Lauček, Anton.Slovenská literatúra pre deti a mládež v deväťdesiatych rokoch a na začiatku milénia (1990-2003).Ružomberok:Katolícka univerzita.2004.80-89039-87-1.09.;
1567 Lauček, Anton.Anjelom svojim prikážem o tebe. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-080-8.08.;
1568 Laurentin, René.MEDJUGORIE.Bratislava:MCM.2000.80-7165-233-4.Marianske.;
1569 Laurentin, René, 1917- - autor.Život svaté Bernadety.:Kostelní Vydří :.1996.80-7192-084-3.životopisy svätých.;
1570 Lavrenev, Boris Andrejevič,1891-1959.Štyridsiaty prvý /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1960..67.;
1571 Lawrence, D. H.1885-1930.Duha.Praha ::Argo,.1999.80-7203-127-9 .61.;
1572 Lazarová, Katarína,1914-1995.Kňažná z Lomúrie /.Bratislava ::Slov. spis.,.1964..65.;
1573 Lazarová, Katarína,1914-1995.Kavčie pierko /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1967..67.;
1574 Lazarová, Katarína,1914-1995.Interview s labuťami /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1966..67.;
1575 Lazi????an, Eugen,.Slowakei. Neografia:Martin.1997.80-85186-95-0.38.;
1576 Lazišťan, Eugen,.Slovakia. Neografia:Martin.1997.80-85186-94-2.38.;
1577 Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.:Serafín.1999.80-88944-21-X.františkánske.;
1578 Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Pilátova žena.Praha:ČKCH.1971..08.;
1579 Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2.25.;
1580 Le Sage, Alain René.História Gila Blasa de Santillane.Bratislava:SVKL.1955..43.;
1581 Leclerk, Eloi.Múdrosť chudáčika.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-054-0.františkánske.;
1582 Ledóchowska, Tereza.Na cestách obnovy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..05.;
1583 Lee, Nicky - Lee, Sila.Kniha o manželstve. .Pezinok :Familiaris.2011.978-80-89428-04-5.21.;
1584 Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.47 b.;
1585 Lehmann, Leonhard.František - mistr a učitel modlitby.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-358-3.františkánske.;
1586 Lehmann, Leonhard.František z Assisi vo svetle jeho listov.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-030-3.františkánske.;
1587 Lechovič, Vincent, SVD.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8.06.;
1588 Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 4.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..26.;
1589 Lelotte, Fernand.Tajomstvo krásy života. 2 :.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..26.;
1590 Leloup, Jean-Yves.Slová z vrchu Athos. Petra:Prešov.2000.80-89007-08-2.25.;
1591 Lem, Stanisław,1921-2006.Invaze z Aldebaranu /.Praha ::Mladá fronta,.1961..56.;
1592 Lemaitre, Elisabeth.Zmysel pôstu.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-93-7.25.;
1593 Lencz, Ladislav.Cesta s Máriou k duchovnej zrelosti.Bratislava:LUC.2000.80-7114-308-1.46.;
1594 Lenčiš, Štefan.Milosrdní bratia v Spišskom Podhradí.:Spišský dejepisný spolok.1999.80-966964-4-0.14.;
1595 Lenin, V.I..Lenin spisy.Bratislava:Pravda.1978..65.;
1596 Léon-Dufour, Xavier .Slovník biblickej teológie.Zagreb, Bratislava:Kršćanska sadašnjost, Dobrá kniha.1990..33.;
1597 Léon-Dufour, Xavier .Slovník biblickej teológie.Zagreb, Bratislava:Kršćanska sadašnjost, Dobrá kniha.1990..36.;
1598 Leonov, Leonid M..Jazveci.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2012.9788018014691; 978-80-18-01469-1.61.;
1599 Lepáček, Celestín Alojz, OFM.Nanebevzatá.Prešov:Serafínsky svet.1947..46.;
1600 Lepáček, Celestín Alojz, OFM.Františkáni v borbe za práva slovenského ľudu.Prešov:Serafínsky svet.1948..františkánske.;
1601 Lepp,I..Viera v modernom svete.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1969..25.;
1602 Leskov, Nikolaj Semenovič,1831-1895.Očarený pútnik /.Bratislava ::SVKL,.1957..67.;
1603 Leśmian, Bolesław,1878-1937.Príbehy námorníka Sindáda /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1974..61.;
1604 Lev, Nikolajevič Tolstoj.Hadži Murat.:Paseka.1996.80-7185-073-X.50.;
1605 Lev, Ovalov.Měděný knoflík.:Svět sovětu.1968..65.;
1606 Lewis Wallace.Ben Hur.:Vyšehrad.1969..17.;
1607 Lewis, C. S..Velký rozvod.Praha:Návrat.1992.80-85495-06-6.09.;
1608 Lewis, C. S. (Clive Staples), 1898-1963.Rady skúseného diabla.:Porta libri.2007.978-80-89067-45-9.26.;
1609 Lewis, Clive Staples.Zaskočený radosťou. Bratislava:Porta libri.2007.978-80-89067-40-4.08.;
1610 Lewis, Sinclair.Anna Vickersová.Bratislava:Práca.1949..64.;
1611 Lewis, Sinclair,1885-1951.Martin Arrowsmith /.Bratislava ::Slov. spis.,.1958..66.;
1612 Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..05.;
1613 Libor, Míček.Duševní hygiena.:Státní pedagogické nakladatelství.1984..22.;
1614 Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky..Michalovce:MISIONÁR.1994.80-88724-01-5.31.;
1615 Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-25-2.26.;
1616 Liguori, Alfonso Maria de,1696-1787.Vznešenosti Marie Panny /.Frýdek ::Exerciční dům,.1939..46.;
1617 Lichnerová, Alžbeta.Hladkovaná výšivka /.Bratislava ::Práca,.1979..44.;
1618 Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Matuša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-146-7.34.;
1619 Lin\'kov, Lev Aleksandrovič,1908-1971.Kapitán \"Staré želvy\" /.Praha ::Naše vojsko,.1960..52.;
1620 Lindgrenová, Astrid.Rasmus na vandrovke.Bratislava:Mladé letá.1961..64.;
1621 Linhardt, Robert.Naše ideály.Košice:Verbum.1948..20.;
1622 Lion, Feuchtwanger.Židovka z Toleda.:Odeon.1983..52.;
1623 Lion, Feuchtwanger.Jefta a jeho dcéra.:Slov. vydav. krásn. lit..1959..59.;
1624 Lippert, Peter S:J..Z Entgadinu.Košice:Verbum.1947..64.;
1625 Liptovská, Miriam.Srdce v srdci.Nitra:SBS.1992.80-85223-01-5.životopisy svatých.;
1626 Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..životopisy svätých.;
1627 Liptovská, Miriam.Príď, Duchu Svätý! Sedemtýždňová príprava k Turíciam.s. l.:s. n..1983..25.;
1628 Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-047-5.45.;
1629 Liptovská, Miriam.Príprava na turíce. Nitra:SBS.1995.80-85 223-33-3.25.;
1630 Little, Paul E..Víš, proč věříš?.[Illinois] ::[Inter Varsity Press],.1968..26.;
1631 Litva, Félix, SJ.Kanadský experiment.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-491-3.25.;
1632 Livius, Titus.Hrdinské báje Ríma.Bratislava:Tatran.1978..44.;
1633 Ljubič, Marijan.Medjugorje. Stručná správa o udalostiach a posolstvách.Prešov:Michal Vaško pre Mariánske centrum.2010.978-80-7165-784-2.46.;
1634 Ljubičič, Petar.Posolstvá panny Márie v Medžugorí. Prešov:ART press.1990..46.;
1635 Lobl, Eugen.Svedectvo o procese.Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1968..24.;
1636 Lohrum, Meinfold.Katerina za Sieny.Praha:Krystal.2001.80-85929-45-7.08.;
1637 Lohrum, Meinfold.Katerina za Sieny.Praha:Krystal.2001.80-85929-45-7.6.;
1638 Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6.06.;
1639 Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6.08.;
1640 London, Jack,1876-1916.Elam Ohnivák.Bratislava:Pravda.1949..56.;
1641 London, Jack,1876-1916.Mesačné údolie.Bratislava:Tatran.1949..66.;
1642 Loon, Hendrick.Rembrandt.Praha:Mladá fronta.1977..64.;
1643 Lorant, Stefan,1901-1997..Pittsburgh :.Pittsburgh, Pa. ::Esselmont Books,.1999.0967410304;0-9674103-0-4.37.;
1644 Lotz, Johannes B..Martin Heidegger a Tomáš Akvinský : člověk-čas-bytí.Praha:Oikoymenh.1998.80-86005-27-5.20.;
1645 Louis Evely.Otče náš.:.1970?..26.;
1646 Louis, Bromfield.Nastali dažde-diel 2.:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1948..56.;
1647 Louis, Bromfield.Nastali dažde-diel 2.:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1948..56.;
1648 Lozano, Neal.Vyslobodení .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2008.978-80-89342-05-1.24.;
1649 Lozano, Neal,1949-.Návrat staršieho brata.Bratislava:Kumran.2013.9788089487363(brož.); 978-8089487-36-3.26.;
1650 Lubac, Henri de,1896-1991.Zápas s Bohom /.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1947..26.;
1651 Lubich Chiara.Kým nebudeme všetci jedno.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..28.;
1652 Lubich, Chiara,.Meditace c Chiara Lubich ; Miloslav Vlk, Marek Trizuljak.Bratislava:Nové mesto.1991.80-85487-00-4.28.;
1653 Lubich, Chiara,.Vo svetle lúča. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-40-3.28.;
1654 Lubich, Chiara, 1920-2008.Ohnisko jednoty.Bratislava:Nové mesto.2001.80-85487-63-2.28.;
1655 Lubich, Chiara, 1920-2008.Každý okamžik je dar : úvahy o žití přítomnosti.:Praha : Nové město.2010.978-80-86146-62-1.28.;
1656 Lubich, Chiara,1920-2008.Byť tvojím Slovom.Bratislava:Nové mesto.2011.9788085487886 (brož.); 978-80-85487-88-6.28.;
1657 Lubich, Chiara,1920-2008.Áno človeka Bohu.Bratislava:Nové mesto.2011.9788085487916 (brož.); 978-80-85487-91-6.28.;
1658 Lubichová, Chiara.Jednota a Ježiš Opustený.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-28-4.28.;
1659 Lubichová, Chiara.Jednota a Ježiš Opustený.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-28-4.28.;
1660 Lubichová, Chiara.Cokoliv jste učinili....:.1993.80-901542-3-9.28.;
1661 Lucado, Max.Láska hodná dávania. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-969835-7-5.24.;
1662 Lucký, Metod Ondrej.Kvetinky svätého Františka.Žilina:Andrej.1944..františkánske.;
1663 Lucký, Metod Ondrej.Kvetinky svätého Františka.Žilina:Andrej.1944..františkánske.;
1664 Ludmila Hořká.Mezivodky.Ostrava:krajské nakladatelství v Ostravě.1962..47.;
1665 Ľudmila, Podjavorinská.V otroctve.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..65.;
1666 Ľudo, Zúbek.Skrytý prameň.:Tatran.1967..49.;
1667 Ľudo, Zúbek.Jar Adely Ostrolúckej.:Mladé letá.1965..65.;
1668 Ľudovít Bertrand.Svatý Augustín.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1943..03.;
1669 Ľudovít Fulla.Vlkolínec.:Knižné centrum.2000.80-8064-060-2.56 a.;
1670 Ľudovít, Janota.Slovenské hrady.:Tatran.1974..44.;
1671 Ľudovít, Kubáni.Valgatha.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..67.;
1672 Ludwig, Otto.Kleopatra.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2012.9788018013335; 978-80-18-01333-5.65.;
1673 Lullus, Rajmund.Vlastný život. Testament.Ružomberok:Katolícka univerzita.2006.80-8084-057-1.03.;
1674 Lullus, Rajmund.Vlastný život. Testament.Ružomberok:Katolícka univerzita.2006.80-8084-057-1.10.;
1675 Luscoň, Jozef,.Titus, ideš!.Bratislava:Don Bosco.2017.9788080743826; 978-80-8074-382-6.životopisy svatých.;
1676 Luscoň, Jozef, SDB.Zaľubenému sa ľahšie žije.[Bratislava]:Don Bosco.2016.9788080743413; 978-80-8074-341-3.22.;
1677 Luscoň, Jozef, SDB.Ovládajú nás masmédiá?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741587 (brož.);978-80-8074-158-7.26.;
1678 Luscoň, Jozef, SDB.„Titus, ideš!“.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2017..životopisy svatých.;
1679 Lustig, Arnošt.Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou.:Mladá fronta.1990.80-204-0199-7.56.;
1680 Lustiger, Jean Marie.Zvolil som si Boha.s.l.:s.n..1985?..09.;
1681 Macák, Ernest, SDB.Utečenci pre Krista.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-044-5.57 a.;
1682 Macák, Ernest, SDB.Utečenci pre Krista.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-044-5.životopisy svatých.;
1683 Macák, Ľudovít, SDB.Mladý hrdina.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970..10.;
1684 Macák, Ľudovít, SDB.Malý generál.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-01-6.08.;
1685 Macák, Ľudovít, SDB.V bunkri hladu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..životopiy svatých.;
1686 MacFarlane-Barrow, Magnus,.Neobyčajný príbeh Mary´s Meals.:.2020.9788081614262; 978-80-8161-426-2.životopisy.;
1687 Madačov, Maroš.Študenti, na slovíčko! :.Trnava:Spolok sv. Vojtecha,.1944..10.;
1688 Madách, Imre,1823-1864.Tragedie člověka :.V Praze ::J. Otto,.1893..67.;
1689 Mader, Julius.Tajomstvo z Huntsville :.Bratislava ::Vydavateľstvo politickej literatúry,.1964..56.;
1690 Madinger, Herbert.Pane, co chceš, abych činil? :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1993..29.;
1691 Mádr, Oto, 1917-2011 - autor.Slovo o této době :.:Praha :.1992.80-7113-063-X.25.;
1692 Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1993.80-7142-014-X.34.;
1693 Maga, Ján.Týždenník. Poprad:ONV.1990.80-900411-4-0.25.;
1694 Magdaléna Ježišova.Ježiš je Pánom nad nemožným. Oto Németh:[Bratislava].1998.80-967639-7-0.05.;
1695 Mácha, Karel Hynek.Máj - Marinka.Praha:Nakladatelství Svoboda.1951..63.;
1696 Maiarelli, Stanislao Paolo.Assisi:.Assisi:Santuario Porziuncola.1997.88-270-0322-3.františkánske.;
1697 Majerová, Marie,1882-1967.Mučenky :.Praha ::Čin,.1934..56.;
1698 Majerová, Marie,1882-1967.Robinsonka :.Praha ::Československý spisovatel,.1984..56.;
1699 Malá, Mária.Otvorila som dlaň a ponúkla im svoje srdce.Nitra:Garmond.2012.9788089148806 (brož.); 978-80-89148-80-6.24.;
1700 Malewska, Hanna.Kamene budú volať.Košice:Verbum.1947..56.;
1701 Malewska, Hanna.Kamení bude volat.Praha:Vyšehrad.1974..56.;
1702 Malewska, Hanna.Kamení bude volat.Praha:Vyšehrad.1974..69.;
1703 Mali, Jaroslav.Horský veniec :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1940..66.;
1704 Maliňáková, Danka.Duchovný a ľudský rozmer Mons. Štefana Garaja.Ružomberok:Verbum.2012.9788080849122 (brož.);978-80-8084-912-2.09.;
1705 Maliński, Mieczysław.Aby neomdlievali na ceste....Rímskokatolícky farský úrad:Liesek.2003.80-89070-13-2.26.;
1706 Maliński, Mieczysław.Náš chlieb každodenný.Námestovo:Štúdio F.2007.978-80-89070-30-5.25.;
1707 Malý, Vincent.Poučenie o sviatosti birmovania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-267-2.26.;
1708 Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.46.;
1709 Mann, Heinrich.Mladosť kráľa Heinricha IV..Bratislava:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1973..66.;
1710 Mann, Heinrich.Vážny život.Bratislava:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1967..61.;
1711 Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia Zv. 1.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..34.;
1712 Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia Zv. 3.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..34.;
1713 Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia 2.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..34.;
1714 Mann, Thomas,1875-1955.Príbehy života a smrti /.Bratislava ::Tatran,.1976..66.;
1715 Mann, Thomas,1875-1955.Pán a pes /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1960..67.;
1716 Mannová, Marta.Výšivky /.Bratislava ::Práca,.1975..56 a.;
1717 Mantke, Wolfram.Panna Maria mluví ve Fatimě.Praha?:Fatimský apoštolát v ČR.2007..mariánske.;
1718 Marainiová, Dacia.Nebezpečné roky.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1965..66.;
1719 Margaret, Mitchell.Odviate vetrom diel 1.:Slovenský spisovateľ.1967..68.;
1720 Margies, Wolfhard.Milost.Praha:Logos.1992.80-85335-13-1.31.;
1721 Margita, Figuli.Mladosť.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..51.;
1722 Margita, Figuli.Babylon Zv. 1.:Melantrich.1987..51.;
1723 Mária Calasanzová Ziescheová.Prázdne ruky.:.2021.978-80-8161-476-7.Životopisy svätých.;
1724 Mária Kocová Radislav Kendera Jueaj Čech.Formujeme mysle a srdcia.:.2020.978-80-561-0765-2.23.;
1725 Mária od Navštívenia,1844-1907.Veľké pravdy v malých príbehoch.Bratislava:Lúč.2011.9788071148685 (brož.); 978-80-7114-868-5.24.;
1726 Mária Sapientia, Lýdia Šlosárová.Som aj ja povolaná?.Bratislava:LUC.1993.80-7114-085-6.františkánske.;
1727 Maria Trebenova.Liecive rastliny z Boyej zahrady.:Motyl.1991..57 b.;
1728 Maria, Kaczkowska.Víťazstvo lásky.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-90-2.životopisy svatých.;
1729 Maria, Kaczkowska.Víťazstvo lásky.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-90-2.05.;
1730 Mária, Spoločníková.Korunovanie Panny Márie.:Oriens.1997.80-88828-08-2.46.;
1731 Mariani, Luciana.Proti vetru pod vánkom ducha: .Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9.33.;
1732 Mariánske centrum Medžugorie.Posolstvá Panny Márie v Medžugorí. USPO pre Mariánske centrum Medžugorie:Bratislava.1998.80-88717-25-6.Marianske.;
1733 Marie-Françoise - autor.Rozchody a setkání.:V Praze :.1995.80-237-2298-0.58.;
1734 Maritain, Jacques,1882-1973.Traja reformátori.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1947..08.;
1735 Maritain, Jacques,1882-1973.Traja reformátori.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1947..64.;
1736 Marko, Ernest.Príručka gramatiky nemčiny.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1987..73.;
1737 Markuš, Jozef Ondrej.Biblické ženy.B.m.:b.v..1988.9788018023884; 978-80-18-02388-4.10.;
1738 Maroušková, Marie.Nemčina 3. SPN:Bratislava.1990.80-08-00865-2.73.;
1739 Marshall, Bruce.Plná slávy.Praha:Vyšehrad.1969..08.;
1740 Marshall, Bruce.Plná slávy.Praha:Vyšehrad.1948..64.;
1741 Marshall, Bruce,.Plná slávy.:.2019.9788081613876; 978-80-8161-387-6.životopisy svatých.;
1742 Marshall, Bruce, (1899-1987).Zázrak otca Malachiáša.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-181-7.09.;
1743 Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.1991.80-7114-023-6.09.;
1744 Marshall, Bruce, 1899-1987.Každému po denári.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-247-8.11.;
1745 Marshall, Bruce,1899-1987.Starý voják neumírá.Praha :Vyšehrad.1973..66.;
1746 Martin, Eduard.Kniha radosti.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-113-1.20.;
1747 Martin, Kukučín.Dom v stráni. a.s.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961.80-551-0295-3.61.;
1748 Martin, Kukučín.Život.:Matica slovenská.1950..69.;
1749 Martin, Kukučín.Spod školského prachu.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..67.;
1750 Martin, Kukučín.Lukáš Blahosej Krasoň II..:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..69.;
1751 Martin, Kukučín.Lukáš Blahosej Krasoň I..:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..69.;
1752 Martin, Weis..Mariánské květy : "... od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení ...".:Sursum.2003.80-7323-046-1.45.;
1753 Martínek, Vojtěch,1887-1960.Stavy rachotí :.Praha ::Československý spisovatel,.1962..66.;
1754 Martínek, Vojtěch,1887-1960.Trojí cesta Blažeje Potěšila /.Praha ::Československý spisovatel,.1958..66.;
1755 Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.25.;
1756 Martini, Carlo Maria.Ty mě zkoumáš a znáš mě.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-7192-004-5.24.;
1757 Mártonová, Klára.Ukradnite ma, prosím! /.Bratislava ::Mladé letá,.1982..64.;
1758 Masson, Perry.Prípad ľadových rúk.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1971..57.;
1759 Masterman, J. C.1891-1977.Oxfordská tragédie /.Bratislava ::Smena,.1962..52.;
1760 Matejka, Martin.P.Benjamin Martinský SJ.Ružomberok:[s.n.].2017..15.;
1761 Matiášek, Jan,1922-.Xaver má strach /.Praha ::Naše vojsko,.1958..64.;
1762 Matka Myriam.Verím s Máriou.[S.l.] :Editunio.2013.978-963-08-5607-2.46.;
1763 Matka Tereza.Poď, buď Mojím svetlom.Bratislava:Minor.2009..životopisy svätých.;
1764 Maťugová, Soňa.Oravská Lesná. Peter Huba:Dolný Kubín.1997.80-88803-05-5.56 a.;
1765 Maturin, Charles Robert,1782-1824.Poutník Melmoth /.Praha ::Odeon,.1972..67.;
1766 Maugham, W. Somerset1874-1965.Vtedy a teraz /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1959..67.;
1767 Mauriac, François,1885-1970.Bozk malomocnému /.Bratislava ::Slov. spis.,.1969..64.;
1768 Maurizio, Baradello.Sociálne a politické úsilie.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-19-6.32.;
1769 Maurois, André.Dve lásky Philippa Marcenata.:Slovenský spisovateľ.1967..65.;
1770 Maxwell.Papežové : život a vláda.Praha ::Praha : Svoboda.1998.80-902300-3-2.47 b.;
1771 May, Karl,1842-1912.Old Surehand..Bratislava ::Mladé letá,.1968..68.;
1772 May, Karl,1842-1912.Poklad v Striebornom jazere /.:.1985??..68.;
1773 Mcdonnel, Kilian.Rozdúchavanie Plameňa. Zvolen:Jas.1993.0-8146-5013-9.26.;
1774 McGeady, Mary Rose.V tieni Božej lásky.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-92-9.09.;
1775 Mečiar, Stanislav.Hviezdoslavova Hájnikova žena.Turčiansky Sv.Martin:Matica slovenská.1939..69.;
1776 Medňanský, Alojz.Malebná cesta dolu Váhom.Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2007.978-80-8061-280-1.74.;
1777 Mednyanský, Alojz.Dávne povesti o slovenských hradoch.:Mladé letá.1995.80-06-00606-7.44.;
1778 Mednyánszky, Wolf Andy.Veni vidi cognovi.[S.l.]:[s.n.].2006..05.;
1779 Meester, Conrad De.Tvá blizkost je mé štestí.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-79-0.29.;
1780 Melicherčík, Andrej.Jánošíkovská tradícia na Slovensku.Bratislava:SAVU.1952..64.;
1781 Meliškov, Radovan.Ruženec o Panne Márii Sedembolestnej.[Litava:Bratstvo Božského Srdca Ježišovho.2014.9788097154745 (brož.); 978-80-971547-4-5.39.;
1782 Melus, Albert .Počúvaj, dieťa moje.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..25.;
1783 Meredith, George,1828-1909.Diana z Rázcestia /.Bratislava ::Slov. spis.,.1974..56.;
1784 Merell, J. ThDr..Malý Bohovědný Slovník.Praha:Česká katolícka charita.1963..34.;
1785 Merell, Jan.Setkání s Ježíšem.Praha:ČKCH.1990..34.;
1786 Merežkovskij, D. S..Julián Apostata.Bratislava:Tatran.1969..64.;
1787 Mérimée, Prosper.Carmen.Bratislava:Slovenské kníhkupectvo.1922..54.;
1788 Messa, Pietro.František z Assisi a patristická literatúra. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-075-7.františkánske.;
1789 Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..34.;
1790 Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..25.;
1791 Mesterházi, Lajos,1916-1979.Štvornohý pes /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1963..67.;
1792 Meyer, Joyce.Od zlozvykov k dobrým návykom.Bratislava:Slovo života international.2014.9788089165414 (brož.); 978-80-89165-41-4.21.;
1793 Mickiewicz, Adam.Balady a romance.Bratislava:SVKL.1955..67.;
1794 Mierzeński, Stanisław.Gangstri /.Bratislava ::Epocha,.1970..56.;
1795 Miguel, De Unamuno.Ábel Sánchez.:Vyšehrad.1988..09.;
1796 Mihalusová, Viliama Štefánia OSF.25 rokov Školských sestier sv. Františka v Ružomberku 1979-2004.Ružomberok:OSF.2004..františkánske.;
1797 Michael Schmaus.Život milosti a milostiplná.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978..45.;
1798 Michajlov, Viktor Semenovič.Kritické úhly /.Praha ::Svět sovětů,.1961..64.;
1799 Michal, Karel,1932-1984.Krok stranou /.České Budějovice ::Růže,.1969..56.;
1800 Michalička, Ján.Spiritualita svätej Terézie Ježiškovej a dar nábožnosti.Žilina:Inštitút Communio.2013.9788097127558 (brož.); 978-80-971275-5-8.02.;
1801 Michel, Jean-Claude.Kdo jsi, Maria?.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-91-X.46.;
1802 Michelangelo Buonarroti,1475-1564..Michelangelo :.London ::Constable,.1978.0094623805;0-09-462380-5.38.;
1803 Michna, Vladimír,1927-.Dům v zámecké zahradě /.Praha ::Naše vojsko,.1966..65.;
1804 Michna, Vladimír,1927-.Uzavřený kruh /.Praha ::Naše vojsko,.1959..65.;
1805 Mika, Waltari.Riman Minutus.:Slovenský spisovateľ.1972..74.;
1806 Mikloško, Jozef.Prísne tajné.:PPB.1994.80-967009-1-X.01.;
1807 Mikloško, Jozef.Veľmi prísne tajné - Ako sme boli slobodní.Bratislava:Daco.1999.80-967298-5-3.01.;
1808 Mikluščák Pavel.Mariológia.Spišské Podhradie:Teologický inštitút v Spišskej Kapitule.1995..mariánske.;
1809 Mikszáth, Kálmán.Dáždnik sv. Petra.Bratislava:Práca.1950..67.;
1810 Mikszáth, Kálmán.Svadba bez nevesty.Bratislava:Obroda.1949..69.;
1811 Mikszáth, Kálmán.Svadba bez nevesty.Bratislava:Obroda.1949..69.;
1812 Mikszáth, Kálmán.Posledný hradný pán.Bratislava:Obroda.1949..74.;
1813 Mikuláš, Mikuláš.Cardinál Jozef Tomko : Doctor Honoris Causa Katolíckej Univerzity v Ružomberku.Ružomberok:Katolícka univerzita.2006.80-8084-068-7.04.;
1814 Mikuláš, Mikuláš.Cardinál Jozef Tomko : Doctor Honoris Causa Katolíckej Univerzity v Ružomberku.Ružomberok:Katolícka univerzita.2006.80-8084-068-7.životopisy svätých.;
1815 Milan Ferko.Svätopluk II..:Slovenský spisovateľ.1975..64.;
1816 Milan Ferko.Svätopluk I..:Slovenský spisovateľ.1975..64.;
1817 Milan Ferko.Svätopluk III..:Slovenský spisovateľ.1975..64.;
1818 Milan Jurčo.Cesta na vrch Morija.:Cirkevné nakladateľstvo Bratislava.1972..28.;
1819 Milan Jurčo.Ty si Peter - skala.:Cirkev bratská na slovensku.1979..25.;
1820 Milan, Rúfus.Epištoly staré i nové.Bratislava ::Národné literárne centrum.1996.80-88878-01-2.30.;
1821 Milan, Rúfus.Óda na radosť a iné básne.:Perfekt.2000.80-8046-149-X.58.;
1822 Milan, Rúfus.Tiché papradie.:Smena.1990.80-221-0078-1.47 d.;
1823 Milan, Rúfus.Presné ako chlieb a voda.:Vydavateľstvo Matice slovenskej.1998.80-7090-482-8.43.;
1824 Milan, Rúfus.Čítanie z údelu.:Tranoscius.1996.80-7140-089-0.24.;
1825 Milan, Rúfus.Čakanka. a.s.:Slovenský spisovateľ.2003.80-220-1224-6.11.;
1826 Milan, Rúfus.Pamätníček.:Mladé letá.1998.80-06-00923-6.43.;
1827 Miller, Arthur,1915-2005.Mustangy /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1962..67.;
1828 Miller, Ramona .Modlíme sa s Klárou.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-88-0.františkánske.;
1829 Miller, Ramona .Modlíme sa s Klárou.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-88-0.františkánske.;
1830 Milo Urban.Kto seje vietor.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1964..48.;
1831 Milo, Urban.Zelená krv.:Tatran.1970..49.;
1832 Mináč, Vladimír,.Dlhý čas čakania.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1958..64.;
1833 Mináč, Vladimír,1922-1996.Záznamy /.Bratislava ::Slov. spis.,.1963..64.;
1834 Mináč, Vladimír,1922-1996.Zobrané spory J.M. Hurbana /.Bratislava ::Tatran,.1974..64.;
1835 Mináč, Vladimír,1922-1996.Zvony zvonia na deň /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1961..64.;
1836 Mináč, Vladimír,1922-1996.Tmavý kút /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1960..64.;
1837 Minařík, František Kliment,1883-1971.Svatý František v turbanu :.[V Praze ::Třetí řád sv. Františka,.1938..františčkánske.;
1838 Minárik, Jozef.Po chodníčkoch kamenných Po cestičkách krvavých.Bratislava:Tatran.1980..66.;
1839 Minčev, Christo.Mlčenlivý souboj /.Praha ::Naše vojsko,.1961..56.;
1840 Minucius Felix, Marcus.Marka Minúcia Felixa Oktávius.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..10.;
1841 Miravalle, Mark.Medžugorie a rodina.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.2009.978-80-7165-726-2.46.;
1842 Miroslav, Schlesinger.Kroky k svetlu.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-284-8.26.;
1843 Misál, Stanislav.Ján Kováč: Kňaz vo Východnej a posledný Pirát krásy.Markušovce:Darius.2015.9788097156220;978-80-971562-2-0.16.;
1844 Misál, Stanislav.Stromy poznania a viery Jána Kováča. .Levoča :MTM.2010.978-80-89187-41-6.24.;
1845 Misál, Stanislav.Liptovská Teplička - domov pod Kráľovou hoľou.Levoča:Marián Tejbus - MTM.2006.80-89187-14-5.44.;
1846 Misál, Stanislav.Sedemnásťročná misia v novej škole. .Levoča :MTM.2008.978-80-89187-27-0.12.;
1847 Mišigová J..100 otázok veriacich neveriacim.Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1962..25.;
1848 Mišíková, Ľubica.7 rokov Gymnázia sv. Františka v Žiline 1991-1998.Žilina:Gymnázium sv. Františka.1998.80-968232-1-3.františkánske.;
1849 Mitchellová, Margaret.Odviate vetrom II..Bratislava:Slovenský spisovateľ.1967..68.;
1850 Mlčák, Leoš.Hradisko Olomouc.Ostrava:Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody.1978..44.;
1851 Mlynarovič, Miloš Kliment.Boha hľadám.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..68.;
1852 Mlynarovič, Miloš Kliment.V tieni mrakodrapov.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..56.;
1853 Mňačko, Ladislav.Smrť sa volá Engelchen.Bratislava:SVPL.1964..68.;
1854 Mňačko, Ladislav.Oneskorené reportáže. Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1963..68.;
1855 Mňačko, Ladislav,1919-1994.Nočný rozhovor /.Bratislava ::Vydavateľstvo politickej literatúry,.1966..68.;
1856 Moens, Jean-Luc.Evanjelizovať znamená milovať. Nitra:Garmond.1994.80-967282-0-2.26.;
1857 Mojš, Ferdinand.Slovensko pôjde do neba.[S.l.]:[s.n.].1992.80-900434-9-6.19.;
1858 Mondscheinová, Helga.Otec Vendelín a čtyři raubíři.Praha:Zvon.1992..františkánske.;
1859 Monodová, Martine.Normandie -Němen.Praha:Naše vojsko.1961..51.;
1860 Montana, Victoria.Dom na skale:.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1993.8085716038;80-85716-03-8.25.;
1861 Montana, Victoria.Dom na skale. Príručka duchovného života pre kňazov a laikov.. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-57-5.25.;
1862 Montana, Victoria (Mária Muráňová).Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..25.;
1863 Moody, Rayhond.Svetlo na druhom brehu.:Smena.1991.80-221-0190-7.25.;
1864 Moody, Raymond A..Život po životě.Úvahy o životě po životě.Světlo po životě : Život po životě.Praha:ODEON.1991.80-207-0314-4.29.;
1865 Moore, Thomas.Temné noci duše.Praha:Portál.2009.978-80-7367-547-9.25.;
1866 Mór, Jókai.Uhorský nabob.:Slovenský Tatran.1990.80-222-0099-9.68.;
1867 Móra, Ferenc,1879-1934.Septembrová spomienka /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej. lit.,.1960..51.;
1868 Móra, Ferenc,1879-1934.Zlatá rakva.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1947..60.;
1869 Moravia, Alberto.Opovrhnutie.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-094-1.68.;
1870 Morcinek, Gustaw,1891-1963.Ľudia sú dobrí /.Trnava ::Spolok Svätého Vojtecha,.1940..60.;
1871 Moretič, Yerko.Dni a noci Latinskej Ameriky.Bratislava:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1969..66.;
1872 Móricz, Zsigmond,1879-1942.Panská lumpačka /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1957..68.;
1873 Móricz, Zsigmond,1879-1942.Zahrada víl /.Bratislava ::Slov spis.,.1975..68.;
1874 Morris, L. West.Leto Červeného Vlka.:Slovenský spisovateľ.1974..66.;
1875 Morstin, Ludvik Hieronym.Kopernik. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1948..60.;
1876 Mosconi, Anacleto.Františkánska spiritualita pápeža Jána XXIII.. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-74-0.08.;
1877 Moskwa, Jacek.Pápež, ktorý zmenil svet.Bratislava:IKAR.2003.80-551-1086-7.40.;
1878 Moskwa, Jacek.Pápež, ktorý zmenil svet.Bratislava:IKAR.2003.80-551-1086-7.47 b.;
1879 Možajev, Boris Andrejevič,1923-1996.Zo života Fiodora Kuzkina /.Bratislava ::Slov. spis.,.1968..60.;
1880 Mrázek,J..Čtyri cesty k Bohu.Rím:Velehrad- Křesťanská akademie.1985..26.;
1881 Mrštík, Vilém,1863-1912.Zumři :.:.1970??..66.;
1882 Mrštík, Vilém,1863-1912.Povídky a obrázky /.V Praze ::Vyšehrad,.1949..65.;
1883 Mrštíková, Božena,1876-1958.Po Vilémově smrti :.V Praze ::František Borový,.1946..65.;
1884 Mrštíková, Božena,1876-1958.Mrštíkové /.V Praze ::Fr. Borový,.1942..67.;
1885 Muhs Wilhelm.Poklady priateľstva.Bratislava:Nové mesto.2002.80-85487-70-5.10.;
1886 Mulford, Clarence.Šerifov pomocník /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1969..52.;
1887 Müller, Josef.Modlíme sa s deťmi.:Serafín.1998.80-85310-94-5.21.;
1888 Murger, Henry,1822-1861.Obrazy zo života bohémy /.Bratislava ::Slov. spisov.,.1966..61.;
1889 Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..03.;
1890 Muschalek, Hubert,1911-1992.Moderní prírodovedci o Bohu /.Rím ::Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda,.1980-..22.;
1891 Muschalek,H..Moderní prírodovedci o Bohu.Rím :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978..26.;
1892 Musset, Alfred de,1810-1857.Spoveď dieťaťa svojho veku /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1960..51.;
1893 Mutafčievová, Viera.Sultánov syn.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1974..61.;
1894 Myslivec, Josef;Tkadlčík, Vojtěch.Křesťanský východ a my; Velehradská cesta k odloučeným bratřím. Praha:ČKCh.1970..07.;
1895 Nagymányoky, Gilbert.Krížovou cestou apoštolov.Prešov:Serafínsky svet.1948..františkánske.;
1896 Nachbar, Herbert,1930-1980.Svatba v Lännekene /.Bratislava ::Pravda,.1978..56.;
1897 Nałkowska, Zofia,(1884-1954).Medailony.Řepín ::Tomáš Bruckner,.2011.978-80-904661-2-8.61.;
1898 Nałkowska, Zofia,(1884-1954).Knieža :.V Turčianskom Sv. Martine ::Živena,.1935..67.;
1899 Namislovská, Viera.Bobrov : 1550-1998.Slovensko:.2000.80-968315-0-X.56 a.;
1900 Nathaniel, Hawthorne.Šarlátové písmeno.:Motýľ.2006.80-89199-34-8.48.;
1901 Neagu, Fanus,1932-.Anjel vykríkol /.Bratislava ::Tatran,.1974..51.;
1902 Nekrasov, Viktor,1911-1987.V rodnom meste /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1960..61.;
1903 Němcová, Božena.V zámku a podzámčí.:Mladé letá.1958..58.;
1904 Němcová, Božena.Babička.:Slovenské nakladateľstvo detskej knihy.1956..58.;
1905 Němcová, Božena,1820-1862.Poviedky.Bratislava:SVKL.1953..61.;
1906 Nemcová, Viera.Zdravas´ Mária a ruženec. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.45.;
1907 Nemcová, Viera.Krížová cesta oslobodenia. Jas:Zvolen.2001.80-88795-80-X.26.;
1908 Němec Jaroslav.Cesta ke kanonizaci.Olomouc:Matice cyrilometodejská s.r.o..1999..26.;
1909 Němec, Jaroslav,1932-2012.Anežka Česká :.Vídeň ::[s.n.],.1987..09.;
1910 Němec, Vít,(1984-).Školské sestry III. řádu sv. Františka ve Fryštáku 1898-1927.Uherské Hradiště ::Historická společnost Starý Velehrad,.2011.978-80-86157-35-1.františkánske.;
1911 Nepšinský, Vojtech.Krása a umenie v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského.:.1990??..44.;
1912 Neruda, Jan,1834-1891.Menší cesty /.V Praze ::F. Topič,.1910..61.;
1913 Nerval, Gérard de,1808-1855.Dcéry ohňa /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1958..51.;
1914 Nesvadba, Josef.Dialog s doktorem Dongem.:Československý spisovatel.1990.80-202-0175-0.67.;
1915 Nesvadba, Josef,1926-2005.Einsteinův mozek :.Praha ::MF,.1960..56.;
1916 neud.Rozjímavý překlad žalmú a jantik Římského breviáře.Rím:Křesťanská akademie .1970..26.;
1917 neuvedený autor.Velká mše.Rím:Křesťanská akademie.1970..09.;
1918 Neužil, František.Řezenské ortely.:Československý spisovatel.1984..49.;
1919 neznámy.Ježiš a Matka.:samizdat.1950..46.;
1920 Neznámy autor.Spomienky pútnika.Byzant:Košice.1995.80-85581-09-4.11.;
1921 Nigg, Walter, 1903-1988 - autor.Tomáš More :.:Brno :.1990.80-900087-7-1.04.;
1922 Nikiforov, Gennadij.Popova žena.Bratislava:Tatran.1973..51.;
1923 Nikolajevová, Galina.Boj na pochode.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..67.;
1924 Nikos, Kazantzakis.Kristus znova ukrižovaný.:Slovenský spisovateľ.1965..17.;
1925 Nikulin, Lev Veniaminovič,1891-1967.S novym sčat\'jem :.Moskva ::Sovet. pisat.,.1963..74.;
1926 Nilin, Pavel.Posledná stráž.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..51.;
1927 Nina Mrázová.Meditácie na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-398-4.24.;
1928 Niziurski, Edmund,1925-2013.Lawrencova smrt /.Praha ::Naše vojsko,.1960..64.;
1929 Nouwen.Dopisy Markovi.Praha:ZVON.1996.80-7113-165-2.08.;
1930 Nouwen, Henri.Ako klaun v Rí­me. .Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-08-2.25.;
1931 Nouwen, Henri.Stretnutie s Máriou.:Serafín.1999.80-88944-26-0.mariánske.;
1932 Nouwen, Henri.Ranený uzdravovateľ.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-29-5.25.;
1933 Nouwen, Henri.Ranený uzdravovateľ.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-29-5.25.;
1934 Nouwen, Henri J. M., 1932-1996.Modlitba s ikonami.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350320 (brož.); 978-80-8135-032-0.24.;
1935 Novák, Josef.Církevní dějiny : 1.díl. Sedmá patristická čítanka.Praha:Čes.katolická Charita.1989..24.;
1936 Novák, Josef.Třetí patristická čítanka.:Praha : Ústř.církevní nakl. .1985..26.;
1937 Novák, Josef.Čtvrtá patristická čítanka.:Praha : Ústř.církevní nakl. .1985..26.;
1938 Novák, Josef.Druhá patristická čítanka.:Praha : Ústř.církevní nakl. .1985..26.;
1939 Novák, Jozef.Druhá patristická čítanka.:Česká katolická Charita.1985..29.;
1940 Novák, Jozef.Slovenské mestské a obecné erby.Martin:Osveta.1972..44.;
1941 Novák, Tomáš.Otestujte si svou duši.Praha:Grada.1998.80-7169-633-1.21.;
1942 Novotný, Adolf.Biblický slovník Ř-Ž : 2.Ř-Ž..Praha:Kalich.1956..36.;
1943 Novotný, Vladimír,1901-1977.Mánes a Slovensko.Bratislava:Tvar.1952..65.;
1944 Nový, Rostislav.Ilustrované české dějiny : 2.díl. Český stát v 10.-12.století : Český stát v raném středověku.Praha:Litera.1996.80-7192-082-7.18.;
1945 Novysedlák, Peter.Za hranice vedeckej pravdy.. Zrno:Dolný Kubín.1998.80-967867-2-5.životopisy svatých.;
1946 Nývlt, Václav.Dva miliony svědkú.Praha:Mladá fronta.1962..64.;
1947 O. Augustin J. Záň, ThM..Pokrm na cestu.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota.1977..28.;
1948 Oder, Slavomir - Gaeta, Saverio.Prečo svätý. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-55-3.33.;
1949 Oder, Slavomir - Gaeta, Saverio.Prečo svätý. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-55-3.47 b.;
1950 Okáľ, Ján.Výpredaj Ľudskosti.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1989.0-919865-33-X.01.;
1951 Olbracht, Ivan,1882-1952.Dobyvateľ /.Bratislava ::Tatran,.1969..64.;
1952 Olbracht, Ivan,1882-1952.Golet v údolí.Praha ::Československý spisovatel,.1983..67.;
1953 Olekšák, Peter.Michal Marek. KS biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.2001.80-7142-092-1.01.;
1954 Oleríny, Vladimír.Život Lazarilla z Tormesu.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956..63.;
1955 Olgiati, Francesco.Pošta kocúra.[S.l.]:n. vl..1938.80-900396-4-2.25.;
1956 Olof Ekström, Per.Tancovala jedno leto. Bratislava:Smena.1967..52.;
1957 Olos, Viktor.Kaplnka sv. Cyrila a Metoda v Ľubochni .:Viktor Olos.2008.978-80-969970-4-6.44.;
1958 Ondríková, Libuša.Vlkolínec, najkrajšie miesto na svete.[Ružomberok] :Občianske združenie Vlkolínec.2013..56 a.;
1959 Ondruš, Dalibor.Toxikománia strašiak či hrozba?.Martin:Osveta.1990.80-217-0141-2.08.;
1960 Ondruš, Rajmund, SJ.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.životopisy svätých.;
1961 Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0;80-222-0277-0.životopisy svätých.;
1962 Ondruš, Rajmund, SJ.Rytier a reformátor.Cambridge, Ontario:.1991.0-919865-68-2.06.;
1963 Ondruš, Rajmund, SJ.Z Černovej do Žiliny. Životné osudy P. Vendelína Javorku SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-597-8.12.;
1964 Orzeskowa, Eliza.Iskry.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..63.;
1965 Ostensová, Marta.Májový nov.Martin:Živena.1931..65.;
1966 Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4.františkánske.;
1967 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom IV..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..35.;
1968 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom I..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1963..35.;
1969 Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.26.;
1970 Padovani, Martin.Hojenie zranených vzťahov. Nitra:SVD.2008.978-80-85223-81-1.24.;
1971 Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.24.;
1972 Páleš, Emil.Angelológia dejin : pararelné a periodické javy v dejinách.:Sophia.2001.80-968045-4-5.23.;
1973 Palková, Daniela.Poštopkané srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-284-2.25.;
1974 Pánčiová, Bernadeta.Spomienky na Alenku Mačorovú.Vrícko:Rodina Nepoškvrnenej.2004.80-969117-3-2.14.;
1975 Pánčiová, Bernadeta.Čo zazvonil strieborný zvonček.Vrícko:.2003.80-968929-5-9.14.;
1976 Panduro, Leif,1923-1977.Okná /.Bratislava ::Tatran,.1980..60.;
1977 Panov, Nikolaj Nikolajevič,1903-1973.Modrá a černá /.Praha ::Naše vojsko,.1965..64.;
1978 Panova, Vera.Kružilicha.Bratislava:Pravda.1952..66.;
1979 Panovová, Viera Fiodorovna.Serioža, Vaľa, Voloďa.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2012.9788018013052; 978-80-18-01305-2.66.;
1980 Pápežské misijné diela.Rehole na Slovensku..Bratislava:Páp.mis.diela.1996..33.;
1981 Papini Giovanni.Život Krista.Bratislava:Tatran.1969..35.;
1982 Papini, Giovani.Legendy umučenia.Ružomberok:Genezis.1990.80-85220-06-7.14.;
1983 Papini, Giovanni.Listy ľuďom pápeža Celestína VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..12.;
1984 Papini, Giovanni.Život Krista. Bratislava:Tatran.1969..35.;
1985 Papini, Giovanni,1881-1956.Život Krista.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..35.;
1986 Papp, Ján,1929-1998.Kára plná bolesti /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1976..64.;
1987 Passuth, Lásló.Boh dažďa oplakáva Mexiko.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..56.;
1988 Pašteka, Július.Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Bratislava:LUC.2000.80-7114-300-6.33.;
1989 Pašteka, Július.Literatúra ako svetlo.Bratislava:LUC.2004.80-7114-461-4.57 b.;
1990 Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney, arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..14.;
1991 Paučula, Milan.Pamätnica 110. výročia Ružomberského katolíckeho kruhu.:Ružomberský katolícky kruh .2004..44.;
1992 Pauliny-Tóth, Viliam,.Trenčiansky Matúš.V Bratislave:Slovenská liga.1935..66.;
1993 Pauliny, Andrej.Nové kvety svätosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..10.;
1994 Pauliny, Andrej, SDB.Kapitoly o sviatostiach.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..25.;
1995 Pauliny, Andrej, SDB.Umenie žiť.:Don Bosco.1995.80-85405-26-1.26.;
1996 Pauliny, Andrej, SDB.Krst nášho dieťaťa. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1974..26.;
1997 Pauliny, Andrej, SDB.Pokračovatelia dedičstva.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-27-X.13.;
1998 Pavel VI., - papež, 1897-1978 - autor.Evangelii nuntiandi =.:Praha :.1990.80-7113-026-5.33.;
1999 Pavel VI..Ve jménu Páně.Rím:Křesťanská akademie.1978..33.;
2000 Pavol Janáč, Ľubomír Pekarčík.Mučeník bez vyliatia krvi.Zákamenné:RKFÚ.2005.80-969277-1-X.08.;
2001 Pavol VI..Encyklika svatého otca Pavla VI. O rozvoji národov.:Slovenskí jezuiti Galt, Ontario, Kanada.1972..33.;
2002 Pavol VI..Okružní list jeho svatosti papeže Pavla VI. o pokroku národú.:Typis polyglottis Vaticanis.1870??..33.;
2003 Pavol VI..Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Zvolen:Združenie Jas .1992.80-900548-4-6; 8090054846.33.;
2004 Pavol, Jan.Ako v sebe objaviť Božie povolanie?.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-365-8.33.;
2005 Pažitka, Mikuláš.Taliančina do vrecka c Mikuláš Pažítka ; Mikuláš Pažítka, Mikuláš Pažítka.Bratislava:TOPAS.1991.80-85353-02-4.73.;
2006 Pažítka, Mikuláš.taliansko-slovenský a slovensko-talianský vreckový slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1965..72.;
2007 Pažítka, Mikuláš.Ave Maria.Banská Bystrica:Iuventa .1993..46.;
2008 Pecka, Dominik.Skryté paprsky. Olomouc:Krystal.1933..25.;
2009 Pěgřím.Anatomie a fyziologie člověka.Praha:Státní zdravotnické nakladatelství.1969..72.;
2010 Péguy, Charles,1873-1914.Ta jediná je paní - Chudoba /.Praha ::Vyšehrad,.1971..65.;
2011 Peprník, Jaroslav.Angličtina pro jazykové školy : 3.díl..Praha:Fortuna.1995.80-7168-289-6.73.;
2012 Pereira, Alfonso.Myšlenky a modlitby.Praha:ZVON.1991.80-7113-043-5.26.;
2013 Pérez Galdós, Benito,1843-1920.Doña Perfecta /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1959..52.;
2014 Pérez Galdós, Benito,1843-1920.Zaragoza.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1964..52.;
2015 Perlaky, Lajos.Savonský zajatec.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..10.;
2016 Perlaky, Lajos.Žiť, ale ako...?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..22.;
2017 Perlaky, Lajos.Srdcom k srdcu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..64.;
2018 Perlaky, Lajos.Srdcom k srdcu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..47 a.;
2019 Perrin, Henri.Staveniště Evropy : Deník kněze-dělníka v Německu.Praha:Vyšehrad.1948..05.;
2020 Perrin, Joseph-Marie,1905-2002.Život matky Alfonzy Márie Alžbety Eppingerovej zakladateľky Kongregácie sestier Najsvetejšieho Spasiteľa 1814-1867.Bratislava:Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa (niederbronnské sestry).2012.9788097108106 (brož.);978-80-971081-0-6.životopisy svätých.;
2021 Pervencev, Arkadij Aleksejevič.Čestná mladosť.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1951..64.;
2022 Pešina, Jaroslav,1912-1992.Mistr Vyšebrodského cyklu.Praha ::Odeon,.1982..38.;
2023 Peter, Jilemnický.Kus cukru.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..51.;
2024 Petershagen, Rudolf,1901-1969.Vzbúrené svedomie /.Bratislava ::Osveta,.1962..65.;
2025 Petr Piťha.Pťišla jsem vám sloužit.:.2008.978-80-7195-247-3.františkánske.;
2026 Petr, Bezruč.Slezské písně.:Státní nakladatelství krásné literatury hudby a umění.1960..74.;
2027 Petr1813-1851.Gorski vijenac /.Beograd ::Prosveta,.1963..67.;
2028 Petrarca, Francesco,1304-1374.Vavrín.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1974..65.;
2029 Petrickij, Villi Aleksandrovič,1931-.Světlo v pralese :.Praha ::Albatros,.1985..17.;
2030 Petz Maria Andrea.Uprostřed mezi lidmi znamení křesťanské naděje.:Kongregace Františkánek Neposkvrněného Početí Graz.1980??..františkánske.;
2031 Petz Maria Andrea.Uprostred ľudí znamenie kresťanskej nádeje .:Kongregácia Františkánok od Nepoškvrneného počatia Graz.1980??..františkánske.;
2032 Pevná, Vlastimila.Záhradníctvo : Zeleninárstvo,ovocinárstvo, vinohradníctvo.Bratislava:Príroda.1989.80-07-00039-9.57 a.;
2033 Pfannmüller, Fr. Donatus.Keď prišiel Spasiteľ na svet.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..14.;
2034 Philipe, Anne,1917-1990.Kratší ako vzdych.Trenčín:F, Pro mente sana.2014.9788088952794 (brož.); 978-80-88952-79-4.65.;
2035 Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.25.;
2036 Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.25.;
2037 Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:SERAFÍN.1992.80-85310-10-4.24.;
2038 Philippe, Jacques,1947-.Cesta dôvery a lásky.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslovenstiev.2013.9788097147631 (brož.);978-80-971476-3-1.26.;
2039 Piccirillo, Michele.Jan Pawel II :.Gorle ::Velar,.2000.88-7135-119-3.47 b.;
2040 Piekutová, Beata.Listy svätej sestry Faustíny.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-590-9.13.;
2041 Pierre, Abbé.Nic než láska.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-548-9.08.;
2042 Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia..Bratislava ::Tatran,.1989..38.;
2043 Pillai, Šivašankara.Zametačov syn.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..63.;
2044 Pio XII..Encyklika pápeža Pia XII. Haurietis aquas O úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-800-2.33.;
2045 Pio, Padre.Myšlenka na každý den.Praha:Řád L.1992.80-901189-0-9.04.;
2046 Piťha, Petr.Svatý kníže Václav.České Budějovice:Poustevník.2003.80-86610-08-X.10.;
2047 Piťha, Petr, 1938- - autor.Dušičková zamyšlení.:České Budějovice :.2004.80-86610-12-8.26.;
2048 Piťha, Petr, 1938- - autor.O lásce a službě sv. Anežky České.:[S.l.] :.2002.80-86610-04-7.09.;
2049 Pius XII..Mystici Corporis - O tajomnom tele Kristovom.Trenčín:ÚSKŠ v edícii Veritas.1944..33.;
2050 Plávka, Andrej,1907-1982.Obrátenie Pavla.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1945..65.;
2051 Pluhař, Zdeněk,1913-1991.Kříže rostou k Pacifiku :.Praha ::Československý spisovatel,.1966..65.;
2052 Plus,R..Mária v našich božských dejinách .Trnava:Posol Božieho slova Ježšovho.1947..46.;
2053 Podjavorinská, Ľudmila.Z domova.:Tatran.1970..64.;
2054 Podolcová, Gabriela.Francúžština do vrecka.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1972..73.;
2055 Poe, Edgar Allan.Vražda na ulici Morgue.:INTERPOPULART SLOVAKIA.1997.80-88834-54-6.67.;
2056 Poe, Edgar Allan, 1809-1849 - autor.Zlatý skarabeus =.:Brno :.1999.80-86137-19-8.64.;
2057 Poe, Edgar Allan,1809-1849.Príhody Arthura Gordona Pyma z Nantucketu /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej. lit.,.1958..67.;
2058 Pohlmann, Constantin.Nový človek František.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994.80-7142-019-0.františkánske.;
2059 Pojsl, Miloslav,(1945-).Velehrad :.V Brně ::Muzejní a vlastivědná společ.,.1990..38.;
2060 Pojsl, Miloslav,(1945-).Velehrad :.V Brně ::Muzejní a vlastivědná společ.,.1990..38.;
2061 Pokorný Ladislav.Úvahy nad evangeliem pokoje.Praha:ČKCH.1985..34.;
2062 Pokorný Ladislav.Věřím a vyznávám.Praha:Česká katololická charita.1984..25.;
2063 Pokorný, Ladislav.Katolický katechizmus.Praha:Česká katolická Charita.1989..25.;
2064 Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 3.díl..Praha:Česká katolická Charita.1986..36.;
2065 Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 3.díl..Praha:Česká katolická Charita.1986..24.;
2066 Pokorný, Ladislav.Obnovená liturgie.Praha:ČKCH.1976..29.;
2067 Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 1.díl..Praha:Česká katolická Charita.1985..24.;
2068 Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 3.díl..Praha:Česká katolická Charita.1986..36.;
2069 Pokorný, Ladislav,1915-2000.Dvě liturgická pojednání.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1982..26.;
2070 Poláček, Karel.Bylo nás pět.:Československý spisovatel.1979..67.;
2071 Poláček, Klement.Slnko prerazilo mrákavy:životopisná črta sv. Lujzy de Marillac.Trnava:SSV.1992..05.;
2072 Polc, Jaroslav V.1929-2004.Světice Anežka Přemyslovna /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1988..09.;
2073 Polčin, Stanislav, SJ.Tým,čo hľadajú Boha.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1968..25.;
2074 Poledne, Rudolf.Vražedný cholesterol : Rudolf Poledne.Praha:Grada.1993.80-7169-001-5.56 b.;
2075 Poledne, Rudolf.Vražedný cholesterol : Rudolf Poledne.Praha:Grada.1993.80-7169-001-5.56 b.;
2076 Polednová, Hermelanda.Duševná kvetinová záhradka :.Trnava ::Spolok Sv. Vojtecha,.1944..26.;
2077 Polo, Gloria.Stála som pri bráne neba a pekla. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-4-3.24.;
2078 Polo, Gloria.Stála som pri bráne neba a pekla. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-4-3.24.;
2079 Polo, Gloria.Stála som pri bráne neba a pekla. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-4-3.24.;
2080 Ponická, Hana,1922-2007.Ábelovský dom /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1959..64.;
2081 Popovec, Andrej.Slovo pre každého. Sereď:Michal Súkenník.2003.80-968626-0-X.24.;
2082 Porter, Eleanor H. .Pollyanna dospieva. (Tretia kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-039-4.66.;
2083 Porterová, Eleanor H. .Pollyanna. (Prvá a druhá kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-023-8.66.;
2084 Porubčan, Jozef, SJ.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0.26.;
2085 Porubčan, Štefan, SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha.1990..35.;
2086 Porubčan,Jozef.Svedectvo pravde II..?:Jezuiti?.1992??..25.;
2087 Posmyszová, Zofia,1923-.Pasažérka /.Praha ::Československý spisovatel,.1966..66.;
2088 Pospělov, N..Dějiny ruské literatury.Praha:Nakladastelství Svoboda.1947..47 d.;
2089 Považanová, Valéria..Pamätnica Chrámového spevokolu v Ružomberku 1894-1994. Neografia:Martin.1994.80-85186-63-2.56 a.;
2090 Powell, John.Z pohľadu kresťana.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-275-9.25.;
2091 Pozner, Vladimir,1905-1992.Opona sa dvíha /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1963..51.;
2092 Prečan, Vilém,1933-.Slovenský katolicizmus pred februárom 1948 /.Bratislava ::Osveta,.1961..44.;
2093 Preissová, Gabriela,1862-1946.Pláně a jiné povídky /.Praha ::Státní nakladatelství dětské knihy,.1962..51.;
2094 Premonstratensian sisters.Rodina premoštrátskych sestier.Zsámbék:[s.n.] .2009..24.;
2095 Press, František.Zápas o nový svět. Brno:Mariánské nakladatelství.1997.80-901553-7-5.46.;
2096 Priestley, J.B..Dobrí kamaráti.Bratislava:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1973..55.;
2097 prikryl lubomir.žilinski knazi a reholnici v 20.storoči.:.2007..33.;
2098 Prišvin, Michail Michajlovič,1873-1954.Sivá Sova :.Bratislava ::Mladé letá,.1962..64.;
2099 Prof. Ivančič.Zustaňte ve mně a já ve vás.Olomouc:Matice Cyrilometodejská.1994..25.;
2100 Procházka, Jan,1929-1971.Zelené obzory /.Praha ::Československý spisovatel,.1963..64.;
2101 PRONZATO, Alessandro .Nepohodlné evanjeliá.Rím:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1981..25.;
2102 Pronzato, Alessandro.Nepohodlné evanjeliá.Bratislava:LUC.2001.80-7114-331-6.36.;
2103 Pronzato, Alessandro.Staroba - vek nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-629-5.22.;
2104 Prosper, Mérimée.Kronika vlády Karola IX..:Tatran.1968..63.;
2105 Pruchová, Jarmila.Makrobiotika,zázrak, či liek?.Košice:Redakcia Burza.1990..56 b.;
2106 Prus, Boleslaw.Palác a chatrč.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956..63.;
2107 Prus, Boleslaw.Faraón.Bratislava:Tatran.1971..71.;
2108 Prus, Boleslaw.Palác a chatrč.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956..63.;
2109 Prus, Bolesław.Faraon.Bratislava:Academia.1930..52.;
2110 Prus, Bolesław,1847-1912.Predná stráž /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1965..64.;
2111 Ptáčník, Karel.Ročník 21.Praha:Mladá fronta.1960..64.;
2112 Pujmanová, Marie,1893-1958.Pacientka doktora Hegla /.Praha ::Československý spisovatel,.1966..64.;
2113 Quoist, Michel.Cesty modlitieb.Bratislava:LUC.2005.80-7114-524-6.24.;
2114 Quoist, Michel.Tvojimi očami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..25.;
2115 Quoist, Michel.Tvojimi očami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..26.;
2116 Quoist, Michel.Kristus večne živý.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..26.;
2117 Quoist, Michel.Úspešný život.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..26.;
2118 Quoist, Michel.Bůh mě čeká.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-84-7.24.;
2119 Quoist, Michel (1921-1997).Konštrukcia človeka.Bratislava:Lúč.2001.80-7114-330-8, 8071143308.25.;
2120 Quoist, Michel,1921-1997.Láska - ale aká? :.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1967..29.;
2121 Rábek, František.Ozveny z Patmosu.Dolný Kubín:.1992..25.;
2122 Ráček Blažej.Československé dějiny.:.1933..24.;
2123 Ragan, Gabriel.Liturgická spiritualita kňaza podľa Redemptoris sacramentum.. Seminár sv. Karola Boromejského:Košice.2005.80-89138-33-0.25.;
2124 Ragan, Gabriel.Biela sobota a veľkonočná vigília. Vplyv liturgického hnutia na súčasné chápanie a slávenie.. Seminár sv. Karola Boromejského:Košice.2005.80-89138-35-7.24.;
2125 Rahner, Karl, 1904-1984 - autor.Bůh je s námi :.:Praha :.1997.80-7113-192-X.32.;
2126 Raimondo, Spiazzi.Sociálny kódex Cirkvi.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-304-6.19.;
2127 Rais, Karel Václav,1859-1926.Skleník /.Praha ::Československý spisovatel,.1973..49.;
2128 Rama Rau, Santa.Domov do Indie.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1948..47 a.;
2129 Ramuz, Charles Ferdinand.Vrch hrôzy.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1946..47 a.;
2130 Ratzinger, Joseph.Európa : Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-570-1.33.;
2131 Ratzinger, Joseph.Európa : Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-570-1.33.;
2132 Ratzinger, Joseph.Európa : Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-570-1.33.;
2133 Ratzinger, Joseph.Etika reklamy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-197-8.33.;
2134 Ratzinger, Joseph.Odpustky z Assisi.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-045-1.františkánske.;
2135 Ratzinger, Joseph - Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.33.;
2136 Ratzinger, Jozeph.Cesta veľkonočným tajomstvom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-424-1.33.;
2137 Ravasiová, Eugénia Elizabet.Nebeský Otec sa prihovára k svojim deťom. .Šipice :Vydavateľstvo sv. Bystríka.2009.978-80-969000-8-4.31.;
2138 Ravier, André.Svätý Bruno.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-84-8.skrinka životopisy svätých.;
2139 Ravier, André.Moudrý člověk a světec František Saleský.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-364-8.životopisy svatých.;
2140 Raymond, Chandler.Případ naruby.:Riopress.1999.80-86221-12-1.64.;
2141 Rázus, Martin.Sochár a čas.Bratislava:Tatran.1968..55.;
2142 Rázus, Martin,1888-1937.Svety.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1947..51.;
2143 Rázus, Martin,1888-1937.Krčmársky kráľ :.V Turč. Sv. Martine ::Matica slov.,.1944..47 a.;
2144 Rázus, Martin,1888-1937.Maroško.Praha:Leopold Mazáč.1932..47 a.;
2145 Rázus, Martin,1888-1937.Maroško študuje.Bratislava:Sväz slov. študentstva.1933..47 a.;
2146 Rázus, Martin,1888-1937.Maroško.Praha:Leopold Mazáč.1932..05.;
2147 Rázus, Martin,1888-1937.Bača Putera.Martin:Matica slovenská.1937..57.;
2148 Rázus, Martin,1888-1937.Bombura a iné novely.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1948..47 a.;
2149 Rázus, Martin,1888-1937.Maroško študuje.Bratislava:Sväz slov. študentstva.1933..47 a.;
2150 Rázus, Martin,1888-1937.Svety.Praha:Leopold Mazáč.1929..57.;
2151 Rázus, Martin,1888-1937.Júlia.Praha:Leopold Mazáč.1930..47 a.;
2152 Reinsberg, Jiří.Skaut premýšli o kristu.:Scriptum.1992.80-85528-04-5.10.;
2153 Remešová, Věra.České jesličky.Praha:Čes.katolická Charita.1988..44.;
2154 Renč, Václav.Popelka nazaretská.Praha:Vyšehrad.1969..46.;
2155 Repko, Jozef.Prebúdzanie obra.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.978-80-8161-161-2.12.;
2156 Repko, Jozef.Slovanský patrón:.Trnava:SSV - Vojtech.2013.978-80-7162-982-5.15.;
2157 Rettigová, Magdalena Dobromila.Domácí kuchařka.Praha:Ikar.1999.80-7202-473-6.48.;
2158 Reuter, Jakob,1911-2007.Blahoslavený Jozef Freinademetz SVD.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..09.;
2159 Rey-Mermet, Théodule..Chlapec, ktorý sa hral s Bohom. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-021-8.05.;
2160 Reymont, Wladyslav Stanislaw.Zasľúbená krajina. .Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.2010.978-80-8110-522-7.47 a.;
2161 Reymont, Władysław Stanisław,1867-1925.Lili /.Praha ::Stanislav Minařík,.1926..51.;
2162 Reymont, Władysław Stanisław,1867-1925.Sedliaci..Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1965..47 a.;
2163 Řezáč, Václav.Poplach na Kováčskej ulici.Bratislava:SNDK.1954..64.;
2164 Řezáč, Václav, 1901-1956 - autor.Rozhraní.:Praha :.2004.80-7106-412-2.71.;
2165 Řezáč, Václav,1901-1956.Rozhranie /.Bratislava ::Tatran,.1966..47 a.;
2166 Řezáč, Václav,1901-1956.Větrná setba /.Praha ::Československý spisovatel,.1958..64.;
2167 Řezáč, Václav,1901-1956.Svedok /.Bratislava ::Tatran,.1976..64.;
2168 Ribadeneir, Peter.Život svätého Ignáca z Lojoly zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1930..06.;
2169 Riboldi, Mario.Opravdivý róm.Košice:OTA.2007.978-80-969686-0-2.10.;
2170 Riccardo, Bacchelli.Pláč syna Lavišova.:Vyšehrad.1987..63.;
2171 Ricciotti Giuseppe.Život Ježíše Krista.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1948..35.;
2172 Říha, Tomáš.Svatý Norbert. Řím:Křesťanská akademie.1971..08.;
2173 Richter, Stanislav.Říše faraonů.Praha:Vyšehrad.1973..38.;
2174 Richter, Stanislav.Mikuláš Koperník :.Praha:Vyšehrad.1973..58.;
2175 Rio, Dominico Del.Karol Veľký. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-869-9.47 b.;
2176 Risso, Paolo.PIER GIORGIO Frassati.Praha:Portál.1992.80-85282-29-1.životopisy svatých.;
2177 Rivas, Catalina.Umučení.:Olomouc :.2008.978-80-7266-283-8.24.;
2178 Rivas, Catalina.Umučení.:Olomouc :.2008.978-80-7266-283-8.978-80-7266-283-8.;
2179 Rivasova, Catalina.Zo Sinaja na Kalváriu. .Bratislava :Jacobs Light Communication.2010.978-80-89386-09-3.24.;
2180 Rivers, Francine.Rút. Dobrá kniha:Trnava.2005.80-7141-507-3.11.;
2181 Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Jonatan. .Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-641-8.14.;
2182 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Tamara.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-471-9.11.;
2183 Robert, Merle.Smrť je mojím remeslom.:Tatran.1975..74.;
2184 Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.25.;
2185 Robinson, Henry Morton .Kardinál.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-174-9.09.;
2186 Rodina Panny Márie.Novéna k sv.Terézii z Lisieux.:.2007..02.;
2187 Rohr, Richard.Slobodní od slobody. Zrno:Dolný Kubín.1997.80-967867-0-9.12.;
2188 Rolf, Hochhuth.Zástupca.:Tatran.1966..47.;
2189 Rolland, Romain,1866-1944.Colas Breugnon.Bratislava:Pravda.1949..56.;
2190 Roman, Kaliský.Obžalovaný, vstaňte!.:Slovenský spisovateľ.1964..68.;
2191 Roman, Štefan B..Človek v rozdvojenom svete.:Dobrá kniha.1981..58.;
2192 Romano Guardini.Pán.:Jezuiti.1970..25.;
2193 Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.26.;
2194 Rosenbaum, Karol,1920-2001.Jozef Gregor Tajovský: Do konca - Žliebky.Bratislava:OÚ.1955..50.;
2195 Rosendorfský, Jaroslav.Česko-italský slovník.Praha:Státní pedagogické nakl..1988..73.;
2196 Rosendorfský, Jaroslav.Italsko-český slovník.Praha:Státní pedagogické nakl..1964..72.;
2197 Rösner, Libor.Archa zákona :.V Brně ::Konvent minoritů ve spolupráci s časopisem Immaculata a s Národním centrem Rytířstva Neposkvrněné,.2014.978-80-903395-6-9.09.;
2198 Rossé, Gérard.Ján Mária Vianney.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-348-0.životopisy svätých.;
2199 Rostworowski, Piotr.Škola Pánovej služby 3. : Duchovné vedenie. .Sliač :Mnísi z rehole svätého Benedikta.2011.978-80-970647-7-8.36.;
2200 Rostworowski, Piotr.Škola Pánovej služby 3. : Duchovné vedenie. .Sliač :Mnísi z rehole svätého Benedikta.2011.978-80-970647-7-8.26.;
2201 Rotterová, Božena,1921-1980.Tajemství pro Barbaru /.Praha ::MF,.1960..43.;
2202 Rotzetter, Anton.Obdivuhodne vás stvoril. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-67-8.františkánske.;
2203 Rotzetter, Anton.Na ceste evanjelia.Bratislava:Cantate - pre Slovenskú provinciu Menších bratov kapucínov.1996.80-967255-0-5.františkánske.;
2204 Roumain, Jacques.Vládcovia vlahy.Bratislava:Smena.1975..58.;
2205 Rubin, Sergio.Pápež František.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741860 (viaz.);978-80-8074-186-0.33.;
2206 Rudnicki, Adolf..Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..57.;
2207 Rudolf, Bottan.Dvadsať prechádzok po starej Bratislave.Bratislava ::Alfa.1993.80-05-01124-5.09.;
2208 Rudolph, Fritz.Končiare bez bohov /.Bratislava ::Šport,.1961..43.;
2209 Rudyard, Kipling.Kniha džunglí.:Mladé letá.1965..60.;
2210 Rúfus, Milan.Kniha žalmov.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2.34.;
2211 Ruppeldt, Fedor Fridrich,1886-1979.Teraz alebo nikdy!.[Turčiansky Sv. Martin]:Svet.1946..25.;
2212 Rusináková, Magdaléna.Svätý rok milosrdenstva.Bratislava:Lúč.2015.9788081790201 (brož.); 978-80-8179-020-1.36.;
2213 Ružomberský, R.A..Póly. .Poprad :Prunella.2001.80-88923-07-7.24.;
2214 Rybakov, Anatolij Naumovič,1911-1998.Piaďove dobrodružstvá /.Bratislava ::Mladé letá,.1962..43.;
2215 Ryś, Grzegorz.Inkvizícia.Liesek :Rímskokatolícky farský úrad v Liesku.2002.80-968866-4-9.24.;
2216 Ryss, Jevgenij Samojlovič,1908-1973.Strach /.Praha ::Svět sovětů,.1963..43.;
2217 Rysuľa, Štefan,1900-1976.Boží obľúbenci.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1947..43.;
2218 Rysuľa, Štefan,1900-1976.Milosť.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1947..43.;
2219 Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma sv. : Starý zákon.Praha:Scriptum.1991.80-900335-6-3.35.;
2220 Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma Svätého.Praha:Scriptum.1991.80-900335-7-1.36.;
2221 S.M.Jana Kozeková OSF, S.M.Alma Gallová OSF.POHĽAD DO DEJÍN SLOVENSKEJ PROVINCIE KONGREGÁCIE ŠKOLSKÝCH SESTIER OSF.Žilina - provinciálny dom:.1997..františkánske.;
2222 s.n..Ježíši, duvěřuji ti!.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1995??..13.;
2223 s.n..Život v Kristu.Řím:Křesťanská akademie.1968..25.;
2224 s.n..Proces s vedením sprisahaneckého centras na čele s Rudolfom Slánskym.Praha:Ministerstvo spravodlivosti nakladateľstvo Orbit.1953..66.;
2225 s.n..Pieseň večne mladá.Bratislava:Mladé letá.1983..65.;
2226 s.n..Poselství Panny Marie.Praha:Vérité.1996..45.;
2227 s.n..Niektoré skutočnosti o súdnom procese Helena a František zo dňa 24 - 26 Januára 1983.s.l.:nie je udaný.1983..25.;
2228 s.n..Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci.Bratislava:Magnificat Slovakia .1995??..10.;
2229 s.n..Výklad reguly.[S.l.]:samizdat.1987..františkánske.;
2230 s.n..Poslední slova sv. Terezie Ježíškovy.Praha:Školské sestry O.S.F..1897..02.;
2231 s.n..S.Apolonia Andriveau a škapuliar umučenia.Ladce:Dcéry kresťanskej lásky.1948..10.;
2232 s.n..Zdravica Dr.Teodorikovi Zúbkovi, OFM z príležitosti 50 rokov kňazstva.s.l.:nie je udaný.1950??..františkánske.;
2233 s.n..Václav Klement Petr.California:Rev A.J.Chlest.1990??..10.;
2234 s.n..Katechizmus.Řím:Křesťanská akademie.1978..25.;
2235 s.n..Kráľovná pomoci 2000.Bratislava:Združenie Ave.2000..46.;
2236 Sabatier, Robert,1923-2012.Švedske zápalky.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2014.9788018029343; 978-80-18-02934-3.43.;
2237 Saint-Exupéry, Antoine de.Malý princ.Bratislava:Mladé letá.1986..58.;
2238 Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Malý princ /.Praha ::Albatros,.1972..58.;
2239 Sales, Lorenzo,1889-1972.Ježíšovo srdce světu :.Romae ::[s.n.],.1967..30,.;
2240 Saleský, František.Filotea.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..10.;
2241 Salesny, Karl H..Don Bosco - jedna radosť.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741846 (brož.); 978-80-8074-184-6.životopisy svätých.;
2242 Salij Jacek.Dekalóg.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-31-2.25.;
2243 Salvaneschi, Nino.Tajomstvo lásky.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..26.;
2244 Salvaneschi, Nino.Pastier na výšinách.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..43.;
2245 Salvaneschi, Nino.Tajomstvo lásky.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..57.;
2246 Samo, Chalupka.Mor ho!.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1953..47.;
2247 Samo, Tomášik.Bašovci na Muránskom zámku.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1958..50.;
2248 Sand, George.Diablov močiar.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..57.;
2249 Sand, George,1804-1876.Nanon /.Bratislava ::Tatran,.1975..58.;
2250 Sandany, Artúr.Nemčina do vrecka.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1979..73.;
2251 Sánchez-Silva, José María, 1911-2002.Marcelino chlieb a vino.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-00-7.08.;
2252 Sanchez, Fernand.Astrológia a kresťanský život. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-46-5.24.;
2253 Sanchez, Fernand.Radiestézia, magnetizmus a kresťanský život,. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-47-3.25.;
2254 Sanitas, Jean.Železný baron.Praha:Naše vojsko.1965..58.;
2255 Saroyan, William.Ľudská komédia.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..57.;
2256 Sartakov, Sergej.Chraň si královnu.Praha:Nová sovětská knihovna.1962..58.;
2257 Sasiadeková, Jolanta.Neobyčajne obyčajná. .Bratislava :Lúč.2010.978-80-7114-797-8.13.;
2258 Sayersová, Dorothy Lucy.Devět hran /.V Praze ::Vyšehrad,.1970..58.;
2259 Scanlan, Michael.Vnútorné uzdravovanie.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-95-3.26.;
2260 Scelzo, Angelo.Láska bez odpočinku.Bratislava:Lúč.2007.9788071146209 (brož.); 978-80-7114-620-9.životopisy svatých.;
2261 Sciascia, Leonardo,1921-1989.More vínovej farby /.Bratislava ::Smena,.1979..57.;
2262 Scott, Walter.Nevesta z Lammermooru.Martin:Matica slovenská.1937..57.;
2263 Scott, Walter Sir.Quentin Durward.Praha:Albatros.1990.80-00-00009-1.57.;
2264 Scott, Walter,1771-1832.Waverley aneb Před šedesáti lety /.Praha ::SNKLU,.1962..57.;
2265 Scupoli L..Duchovný boj.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..25.;
2266 Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas.Bratislava:Oto Németh.2000.80-88949-12-2.25.;
2267 Sebíňová, Františka.Dávam všetko.:Németh Oto.2007.978-80-89277-04-9.09.;
2268 Sebíňová, Františka,.Kříž je mou radostí :.[s.l.] ::[s.n.],.2015..životopisy svatých.;
2269 Sečka, Štefan.Inštrukcia diecézneho biskupa, Mons. Štefana Sečku pre slávenie jubilejného roku a roku viery.:Rím. kat. Biskupský úrad v Spišskej Kapitule pre vnútornú potrebu.2012..25.;
2270 Sečka, Štefan.Kresťan v službe novej evanjelizácie.Spišské Podhradie:Biskupský úrad v Spišskej Kapitule.2012.9788097101398 (brož.);978-80-971013-9-8.26.;
2271 Sečka, Štefan.Zamyslenia Mons. Štefana Sečku, spišského biskupa na jubilejný rok a rok viery.:Rím. - kat. Biskupský úrad v Spišskej Kapitule.2012..25.;
2272 Sedláček Jaroslav.Výklad posvátných žalmu. Díl I..Praha:.1900..36.;
2273 Sedláček Jaroslav.Výklad posvátných žalmu. Díl II..Praha:Dědictví Sv. Prokopa.1901..36.;
2274 Sedmak, Pavle.Kaplán Martin Čedermac.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1940..56.;
2275 Seewald Peter.Soľ zeme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-202-8.33.;
2276 Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.33.;
2277 Seghers, Anna,1900-1983.Transit :.Praha ::Melantrich,.1950..49.;
2278 Seghersová, Anna.Muž a jeho jméno.Praha:Československý spisovatel.1959..49.;
2279 Seghersová, Anna.První krok.Praha:Nakladatelství Mír.1953..49.;
2280 Sejfullina, Lidija Nikolajevna,1889-1954.Virinea /.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1962..49.;
2281 Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-4-2.mariánske.;
2282 Selecký, Anton.Diaľnica do pekla.Bratislava:Magnifikat.2000.80-967740-2-6.26.;
2283 Self, David.Pochopiť utrpenie.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-131-3.26.;
2284 Selma, Lagerlöfová.Jeruzalem.:Slovenský spisovateľ.1977..51.;
2285 Semionov, Julian.Zachráňte stanicu 9.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1964..55.;
2286 Semionov, Julian.Zachráňte stanicu 9.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1964..71.;
2287 Senčík, Š.; Mišovič, B..Bláznivá láska.:.1992..františkánske.;
2288 Senčík, Štefan.Rozhlasujte zo striech.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1987..26.;
2289 Senčík, Štefan, SJ.Na ceste za väčšou dokonalosťou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..07.;
2290 Senčík, Štefan, SJ.Rozhlasujte zo striech A.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..35.;
2291 Senčík, Štefan, SJ.Rozhlasujte zo striech A.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..35.;
2292 Senčík, Štefan, SJ.O postoji k súkromným zjaveniam.Trnava:Dobrá kniha.2000, 2001.80-7141-328-3.45.;
2293 Senger, Basilius.Kristova láska naléhá : obraz ze života sestry Kláry Fietzové.Kutná Hora:Haifa Island.2003.80-903341-0-5.františkánske.;
2294 sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Tajemství radosti.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-50-2.25.;
2295 Seton, Ernest Thompson,1860-1946.Dvaja divoši /.Bratislava ::Mladé letá,.1967..70.;
2296 Seuffert, Josef.Tomáš Morus.Zagreb:Logos.1989..04.;
2297 Seuffert, Jozef.Tomáš Morus.Zagreb:Logos.1989..04.;
2298 Sheed F. J..TEOLÓGIA.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1969..27.;
2299 Sheen, Fulton J..Pokoj v duši.Řím:Rím.1969..24.;
2300 Sheen, Fulton John,.Uverme neuveriteľné.:.2019.9788081912108; 978-8081912108.25.;
2301 Schalück, Hermann.Citlivosť a solidarita : Františkánske inšpirácie.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-86-4.františkánske.;
2302 Schamoni, Wilhelm.Zázraky sú skutočnosťou.Košice:SLOVO.1993.80-85291-07-X.11.;
2303 Scharnhorstová, Erna.Medzi detstvom a dospievaním /.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1987..21.;
2304 Schikora, Rudolf.Naše světla :.Frýdek - Místek ::Exerciční dům,.1947..6ivotopisy svätých.;
2305 Schinle Gertrúda S. M..S evanjelistami o Kristovi.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989..26.;
2306 Schinleová, Gertrúda.Videli sme Pána. Nitra:KS.1995.80-88741-05-X.26.;
2307 Schlink, Basilea M.Všecko pro Jediného.Praha ::Luxpress,.1992.80-7130-020-9.26.;
2308 Schlink, M. Basilea.Patmos,kde se otevřelo nebe.Havlíčkův Brod:Ichtys.1994.80-85397-12-9.26.;
2309 Schlinková, Basilea M..Moje zkušenosti s modlitbou.Praha:Luxpress.1992..24.;
2310 Schmaus, M.Božie zjavenie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..27.;
2311 Schmid Max., T. J..Vrchol úcty k srdci Ježíšovu.Praha:Nakladatelství Zvon .1991..10.;
2312 Schmid Max., T. J..Vrchol úcty k srdci Ježíšovu.Praha:Nakladatelství Zvon .1991..10.;
2313 Schmidtová, Elena.Listy nielen o adopcii c Elena Schmidtová ; Ján Vrabec.Martin:Osveta.1990.80-217-0150-1.21.;
2314 Schmiedt, Vojtech.Atléti boží.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..13.;
2315 Schmucki, Oktavian.František z Assisi, muž modlitby.Bratislava:Minor.2018.978-80-89888-05-4.Františkánske.;
2316 Schmucki, Oktavian.František z Assisi, muž modlitby.Bratislava:Minor.2018.978-80-89888-05-4.Františkánske.;
2317 Schneider, Herbert.Mystický život s Klárou z Assisi.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-95-3.františkánske.;
2318 Schneider, Herbert.Kontemplácia s Klárou z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-73-2.františkánske.;
2319 Schneider, Herbert.Životodarné umieranie : K 750. výročiu smrti Kláry z Assisi (1193-1253).Bratislava:Serafín.2004.80-8081-003-6.frantiskánske.;
2320 Schneider, Rudolf."Auf Deutsch gesagt".Bonn:Printed in Germany.1960??..73.;
2321 Schneiderová, Oda.Kňazstvo ženy.:.1948..21.;
2322 Schnierer, Jozef.Robotník slnka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-098-X.47 b.;
2323 Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6.františkánske.;
2324 Schrejvers, Jozef.Božský priateľ.[S.l.]:[s.n.].1935..25.;
2325 Schug, John.Páter Pio, kapucín.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-13-9.04.;
2326 Schultz, Josef.Kámen a bolest.Praha:Vyšehrad.1977..50.;
2327 Schulz, Karel, 1899-1943.Peníz z noclehárny.Praha:Vyšehrad.1974..50.;
2328 Schumacher, Ernst Friedrich.Po stupňoch bytia.Zagreb:Grafičky zavod Logos.1985..27.;
2329 Schürmann, Heinz, 1913-1999 - autor.Duch dává život :.:Praha :.1992.80-7113-065-6.26.;
2330 Schürmann, Heinz, 1913-1999 - autor.Duch dává život :.:Praha :.1992.80-7113-065-6.24.;
2331 Schutz, Roger.Žít dnešek s Bohem /.Praha ::Vyšehrad,.1970..26.;
2332 Schweitzer, Albert.Z mého života a díla : Albert Schweitzer.Praha:Vyšehrad.1974..09.;
2333 Schweitzer, Albert.Zástance kritického myšlení a úcty k životu.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-010-9.19.;
2334 Schweitzer, Albert.Lidé v pralese. Praha:Orbis.1966..50.;
2335 Schweitzer, Albert.Zástance kritického myšlení a úcty k životu.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-010-9.24.;
2336 Sidor, Karol.Cestou po Poľsku.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1927..70.;
2337 Sienkiewicz.Quo wadis?.:Spolok sv,Vojtecha.1948..55.;
2338 Sienkiewicz.Quo wadis?.:Spolok sv,Vojtecha.1948..55.;
2339 Sienkiewicz, Henryk.Potopa 2.diel.:Slovenský Tatran.1986..49.;
2340 Sienkiewicz, Henryk.Križiaci. Sväzok 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1937..17.;
2341 Sienkiewicz, Henryk.Potopa 1. diel.:Slovenský Tatran.1986..49.;
2342 Sienkiewicz, Henryk.Potopa 3.diel.:Slovenský Tatran.1986..49.;
2343 Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Križiaci. Sväzok 2.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..17.;
2344 Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Pán Wołodyjowski /.Bratislava ::Tatran,.1968..49.;
2345 Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Quo vadis? 2.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..55.;
2346 Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Za chlebom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..49.;
2347 Silva, José.Marcelinova veľká cesta.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-07-4.08.;
2348 Simma, Maria, 1915- - autor.Duše v očistci :.:Olomouc :.2003.80-7266-133-7.24.;
2349 Sinclair, Lewis.Hlavná ulica.:Tatran.1966..56.;
2350 Sinclair, Upton,1878-1968.Jeho veličenstvo uhlie /.Bratislava ::Tatran,.1974..47 a.;
2351 Sirovič, František, SVD.Duch svätý - svetlo srdca..Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1994.80-85223-28-7.26.;
2352 Six, Jean Francois.Malá Terezie.Brno:Cesta.1990.80-900087-3-9.02.;
2353 Skyčák, František.Kritické reflexie. Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-282-4.20.;
2354 Sládkovič, Andrej,1820-1872.Detvan.Praha:Veraikon.1919..50.;
2355 Sládkovič, Andrej,1820-1872.Spisy básnické Andreja Sládkoviča.Martin:Matica slovenská.1920..50.;
2356 Sládkovič, Andrej,1820-1872.Marína.Praha:Jozef Otto.1921..50.;
2357 Slavík, Ivan.Svatý a popíraný,milovaný a vysmívaný : Čtení o sv.Janu Nepomuckém.Jemnice u Strakonic:Svatojánské dílo.1993.80-901372-1-0.08.;
2358 Slavomír, Ravik.Boh žije.Bratislava ::Alfa.1992.80-05-01060-5.20.;
2359 Slivka, Michal, SVD.40 rokov misionárom v Indii. Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2004.80-85223-43-0.04.;
2360 Śliwa, Leszek.František - pápež z konca sveta.Trnava:Dobrá kniha.2013.9788071417897 (viaz.);978-80-7141-789-7.33.;
2361 Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2008.978-80-85486-52-0.36.;
2362 Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina. .Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2009.978-80-85486-57-5.36.;
2363 Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3.36.;
2364 Slowacki, Juljusz.Anhelli.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1949..50.;
2365 Słotwiński, Tadeusz..Święci franciszkańscy na każdy dzień /.Wrocław ::Wydaw. Św[iętego] Antoniego,.2003.8388598384;83-88598-38-4.františkánske.;
2366 Słowacki, Juliusz,1809-1849.Anhelli.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..50.;
2367 Smahel, Rudolf.Velehrad.Olomouc:MCM.1990..38.;
2368 Smahel, Rudolf.Velehrad.Olomouc:MCM.1990..38.;
2369 Smith, Oswald J..Duch Svätý.s. l.:s. n..1990?..26.;
2370 Smoletti, Tobias.Dobrodružstva Rodericka Randoma.Bratislava:Tatran.1966..43.;
2371 Sobolev, Leonid.Generálna oprava.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1959..43.;
2372 Socci, Antonio,1959-.Caterina.Levoča:SKN.2013.9788018013496 (CD-ROM); 978-80-18-01349-6.14.;
2373 Socio, Antonio.Tajomstvá Jána Pavla II. .Stará Ľubovňa :Salifoto.2010.978-80-970268-6-8.33.;
2374 Socio, Antonio.Tajomstvá Jána Pavla II. .Stará Ľubovňa :Salifoto.2010.978-80-970268-6-8.47 b.;
2375 Sočufka, František, SJ.Náš priateľ z Vlkolínca Páter Palko Horský. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-692-0.44.;
2376 Soha, Čcho.Krvavé stopy.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..43.;
2377 Solinas Franco .Rybář Squarcio.Praha:Československý spisovatel.1959..50.;
2378 Solnický, Josef,1931-2014.Jeseníky =.Praha ::Panorama,.1981..38.;
2379 Solovëv, Vladimir Sergejevič.Duchovné základy života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-013-0.25.;
2380 Soloviov, Vladimír Sergejevič.Tŕi rozhovory.Praha:ZVON.1997.80-7113-188-1.25.;
2381 Sopčáková Dora, Prom. bot..Jeseň v záhrade.Bratislava:Príroda .1982..57 b.;
2382 sostavili misionári SVD.Misijné zvony.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1944..26.;
2383 sostavili misionári SVD.Misijné zvony.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1944..26.;
2384 Soukupová, Karla.Úsměv...(životní příběh Aničky Zelíkové).Český Těšín:Cor Jesu.1992..životopisy svatých.;
2385 Speer, Daniel Georg.Uhorský Simplicissimus.Bratislava:Tatran.1975..50.;
2386 Speer, Georg Daniel..Bratislava:Tatran.1975..50.;
2387 Spies, Raymond Couétte Louis.MÁRIA, prečo plačeš?.Košice:Slovo.1995.80-85291-14-2.45.;
2388 Spillmann Joseph.Obeť spovedného tajomstva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-027-0.životopisy svatých.;
2389 Spillmann, Joseph, SJ.Obeť spovedného tajomstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2017.978-80-8161-272-5.životopisy svätých.;
2390 Spillmann, Jozef.Obeť spovedného tajomstva .Spišská Kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1992.80-7142-009-3.08.;
2391 Spillmann, P. Jozef.Obeť spovedného tajomstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..10.;
2392 Spoločnosť sestier Matky Božieho milosrdenstva.Duchovnosť svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.2003.80-7165-398-5.13.;
2393 St. John, Patricia Mary, 1919-1993.Poklady pod sněhem.Londýn:S. U..1970..10.;
2394 Stadtmüller, Ewa.Úspešní ľudia, svätá Faustína.Spišská Nová Ves:Spoločnosť katolíckeho apoštolátu SAC - pallotíni.2000?..13.;
2395 Stanček, Ľubomír,.Ján Pavol II. a mládež.V Ružomberku:Katolícka univerzita.2006.8080840911 (brož.); 80-8084-091-1.34.;
2396 Stanček, Ľubomír, CM.Zatiahni na hlbinu. Spišské Podhradie:KS.2004.80-89170-10-2.24.;
2397 Stanček, Ľubomír, CM.Daj sa mu celý. Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.2006.80-89170-18-8.32.;
2398 Stanček, Ľubomír, CM.Všedné dni s Božím slovom II.diel. Spišské Podhradie:KS.1994.80-7142-044-1.36.;
2399 Stanček, Ľubomír, CM.Matka a syn. Spišské Podhradie:KS.2007.978-80-89170-26-5.09.;
2400 Stanček, Ľubomír, CM.Ján Pavol II. a mládež : Zborník.Ružomberok:Katolícka univerzita.2006.80-8084-091-1.40.;
2401 Stanček, Ľubomír, CM.Daj sa mu celý. Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.2006.80-89170-18-8.12.;
2402 Stanček, Ľubomír, CM.Nedeľa s Božím slovom - o modlitbe.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.8071420107;80-7142-010-7.36.;
2403 Stanček, Ľubomír, CM.Všedné dni s Božím slovom \n 3. diel. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-045-X.36.;
2404 Stanček, Ľubomír, CM.Áno Bohu slovom. Spišské Podhradie:KS.2003.80-968909-6-4.36.;
2405 Stašek, Antal.O ševcovi Matúšovi a jeho priateľoch.Bratislava:SVKL.1954..50.;
2406 Staudinger, Otto.\"Spasiteľ je dobrý!\".Bratislava:Katolícka jednota.1933..07.;
2407 Stefan, Žeromski.Vítr od moře.:Vyšehrad.1974..66.;
2408 Stehlík, Ladislav,1908-1987.Marina Alšová /.Praha ::Československý spisovatel,.1952..50.;
2409 Stehr, Hermann.Svätý dvor.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1941?..50.;
2410 Stein, Gertrude,1874-1946.Tři životy /.Praha ::Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění,.1961..47 a.;
2411 Steiner, Johannes.Terézia Neumannová z Konnersreuthu.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-148-8.06.;
2412 Stendhal,1783-1842.Armance.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2013.9788018023891; 978-80-18-02389-1.50.;
2413 Stephen, Leacock.Literární poklesky.:Garamond.2000.80-86379-02-7.56.;
2414 Stevani, Milena.Citová autonómia zasvätenej ženy.:KVPŽR.2005..františkánske.;
2415 Stevani, Milena.Ako žiť zjednotený rehoľný život.:.1994..františkánske.;
2416 Stevenson, Robert Louis, 1850-1894 - autor.Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda.:Praha :.2000.80-85770-97-0.47 a.;
2417 Stevenson, Robert Louis,1850-1894.Únos /.Bratislava ::Slov. vyd. krás. lit.,.1957..47 a.;
2418 Stewartová, Mary.Gabrielove kopovy.Bratislava:Pravda.1974..47a.;
2419 Stinissen, Wilfrid.Putování k pravdě.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1998.80-7192-297-8.24.;
2420 Stinissen, Wilfrid.Cesta vnitřní modlitby.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-88-X.29.;
2421 Stinissen, Wilfrid.Modlitba Ježíšova.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-147-5.26.;
2422 Stoerig, Hans Joachim.Malé dějiny filozofie.Praha:ZVON.1992.80-7113-058-3.19.;
2423 Stoklasa, Jiří.Včelí produkty ve vyživě, lékařství, farmacii a kosmetice.Praha:Státní zemědělské nakladatelství .1975..48.;
2424 Stone, Irving,1903-1989.Smäd po živote /.Bratislava ::Slov. spis.,.1964..47 a.;
2425 Storm, Theodor.Jazdec na bielom koni.Bratislava:SVKL.1958..47 a.;
2426 Strachota, Pavel.Hlasy otců /.Řím ::Křesťanská akademie,.1970..10.;
2427 Strauss, Pavol.Mozaika nádeje.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..27.;
2428 Strauss, Pavol.Rekviem za živých c Pavol Strauss ; Milan Rúfus, Jozef Felix, Dušan Grečner.Bratislava:Slovenský sisovateľ.1991.80-220-0219-4.27.;
2429 Strindberg, August,1849-1912.Syn slúžky /.Bratislava ::Tatran,.1967..47 a.;
2430 Strmeň, Karol,.Návštevy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..47 a.;
2431 Strmeňová, Jiřina.Prípad AIDS : Acquired Immunodeficiency Syndrome.Bratislava:Mladé letá.1989.80-06-00171-5.74.;
2432 Stýblová, Valja, 1922- - autor.Nevěra.:V Praze :.1991.80-202-0238-2.47 a.;
2433 Sudermann, Hermann,1857-1928.Pani starosť :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1942..50.;
2434 Suchý, Čestmír.Emigranti proti národu.Bratislava:SVPL.1953..50.;
2435 Sullivan, Francis A. .Charizmy a Charizmatická obnova. Bratislava:Serafín.1998.80-88944-01-5.25.;
2436 SÚVSCM.Nebo nad močiarmi.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..životopisy svatých.;
2437 sv. František Saleský..Pojednání o lásce k Bohu.:Matice cyrilometodějská.2003.80-7266-140-X.26.;
2438 sv. Terézia z Avily.Pozvanie k Otcovi .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2011.978-80-89342-21-1.26.;
2439 sv. Terézia z Avily.Pozvanie k Otcovi .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2011.978-80-89342-21-1.26.;
2440 Sv.Tomáš Akvinský.Theologické summy 6 dielov polica č. 23.:.1937..23.;
2441 Svátek, Josef,1835-1897.Praha a Řím :.Praha ::F. Topič,.1926..52.;
2442 Svatopluk, T.,1900-1972.Dům v Betlémské /.Praha ::Mladá fronta,.1959..50.;
2443 Svatoš, Ambrož.Paní Zdislava.:Ralsko.1991..10.;
2444 Svatošová, Marie.Hospic.Bratislava:LUC.2001.80-7114-335-9.24.;
2445 Svoboda, Bohumil.Blahoslavená Anežka Česká : Sborník ke svatořečení.Praha:Čes.katolická Charita.1989..09.;
2446 Svozil, Jozef.Učebnica nemčiny pre pokročilých a samoukov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1960..73.;
2447 Szczepanowicz, Marian.Kuriéri Božieho slova :.:.2010.978-80-89694-25-9.34.;
2448 Šaginjan, Marietta Sergejevna,1888-1982.Hydrocentrála.Bratislava:Pravda.1952..50.;
2449 Šándor, Andrej, SDB.Hymny na posvätenie času III..Rím:SÚSCM.1976..10.;
2450 Šándor, Andrej, SDB.Sejba perál.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..45.;
2451 Šándor, Elo.Sváko Ragan z Brezovej.Myjava:Daniel Pažický.1931..50.;
2452 Šavol, brat .Boží šašo.Bratislava :Cathedra.2010.978-80-89495-06-1.05.;
2453 Ščipák Jozef, prom. geograf.Vreckový atlas sveta.Bratislava:Slovenská kartografia.1984..44.;
2454 Šechný, Jozef.V službe cirkvi k cieľu. .Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-734-7.14.;
2455 Šejnin, Lev.Zápisky kriminalistovy.Praha:Svět Sovětu.1965..50.;
2456 Šejnman, Michail Markovič.Vatikán medzi dvoma svetovými vojnami /.:.2005??..24.;
2457 Šilhár, Štefan, SDB.Veľké stretnutie.S.l.:Salez. katechet. stredisko [vyd.].1990.80-85257-03-3;80-85257-03-3.10.;
2458 Šilin, Georgij.Lenivá smrt.Praha:Mladá fronta.1965..50.;
2459 Šimko, Ivan.Dobrá správa pre kresťanských demokratov a pre Slovensko. Programová esej..Bratislava:Slovenská nadácia pre európske štúdie.1999..20.;
2460 Školské sestry.Poslední slova sv. Terezie Ježíškovy.:Novissima verba.1930..02.;
2461 Škrabal Pavel O.P..Příruční slovník biblický.Praha:Kropáč & Kucharský.1940..36.;
2462 Škutina, Vladimír, 1931-1995 - autor.Tak už jsem tady s tím vápnem, pane Werichu!.:Praha :.1990.80-85336-01-4.56 b.;
2463 Škutina, Vladimír, 1931-1995 - autor.Tak už jsem tady s tím vápnem, pane Werichu!.:Praha :.1990.80-85336-01-4.56 b.;
2464 Škvorecký, Josef, 1924- - autor.Smutek poručíka Borůvky :.:Praha :.1991.80-204-0247-0.43.;
2465 Škvorecký, Josef,1924-2012.Sedmiramenný svícen ;.Voznice :; Praha ::Leda ;; Rozmluvy,.2014.978-80-7335-377-3; 978-80-87440-82-7.50.;
2466 Šlachta, František.Ružomberok c Zost. František Šlachta ; Aut. textu Jaroslav Rezník ; Ďal. zost. Rastislav Kendera ; Fotogr. František Šlachta ; Graf. upr. Robert Brož ; Aut. obál. Robert Brož ; [Úv.Martin:Osveta.1992.80-217-0455-1.56 a.;
2467 Šmálik, Štefan.Veľký štyridsaťročný pôst Cirkvi na Slovensku.Bratislava:Charis.1996.80-88743-12-5.12.;
2468 Šmidová, Bonaventúra.Ježiš a ruža- a človek.[Žilina]:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2015.9788097176488; 978-80-971764-8-8.25.;
2469 Šmilovský, Alois Vojtěch,1837-1883.Za ranních červánků a jiné prózy /.Praha ::Odeon,.1971..43.;
2470 Šoltésová, Elena Maróthy.Prípravy na svadbu. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..50.;
2471 Šoltész, Pavel,1927-1993.Ukolébavka pro sovu /.Praha ::Mladá fronta,.1965..43.;
2472 Šoltész, Pavel,1927-1993.Scénář píše smrt /.Praha ::Mladá fronta,.1963..51.;
2473 Špaňár, Július.Latinsko - slovenský, slovensko - latinský slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1962..72.;
2474 Špidlík, Tomáš.Spiritualita, formácia a kultúra.Velehrad:Refugium.1995.80-901957-1-7.30.;
2475 Špidlík, Tomáš.Klíč k neznámu.Rím:Krěstanská akademie.1969..30.;
2476 Špidlík, Tomáš.Umění očišťovat srdce.[S.l.]:[s.n.].1980??..30.;
2477 Špidlík, Tomáš kardinál.Cesta Ducha.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.1995.80-901957-0-9.30.;
2478 Špidlík, Tomáš, 1919-2010.Apoštol národů svatý Pavel.:Olomouc :.2008.978-80-7412-005-3.30.;
2479 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny IV.Bratislava:Komprint.1990?..24.;
2480 Špirko, Jozef.Dejiny a umenie očami historika.Bratislava:LUC.2001.80-7114-359-6.38.;
2481 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny, sväzok I..Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok.1943..24.;
2482 Šprinc, Mikuláš.Koralový ostrov.Cambridge-Galt:Dobrá kniha.1973..50.;
2483 Šprinc, Mikuláš.Svätý Andrej-Svorad:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-175-5.životopisy svatých.;
2484 Štefan, Krčméry.Stopäťdesiat rokov slovenskej literatúry.:Matica slovenská.1943..51.;
2485 Štech, Václav Vilém,1885-1974.Aleš a Slovensko.Bratislava:Tvar.1952..65.;
2486 Števček, Martin.Pri vianočnom stromčeku.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Trnava: Perfekt.1990.80-85261-00-6.42.;
2487 Števček, Martin.Pri vianočnom stromčeku.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Trnava: Perfekt.1990.80-85261-00-6.57 a.;
2488 Štúr, Ľudovít.Reči a state.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť.1953..69.;
2489 Šubjaková, E..Hlaholika, posvätné dedičstvo Slovákov. .Bratislava :Združenie Živá Voda Turzovky.2010.978-80-969918-4-6.7.;
2490 Šubjaková, E..Hlaholika, posvätné dedičstvo Slovákov. .Bratislava :Združenie Živá Voda Turzovky.2010.978-80-969918-4-6.07.;
2491 Šubjaková, Elena.Obrázkový letopis starobylých Slovákov.Dolný Ohaj:Tlačiareň Merkur.2013.9788097023317 (brož.); 978-80-970233-1-7.23.;
2492 Šubjaková, Elena.Milostivý obraz Kráľovnej Turzovky.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2006.80-968587-3-4.46.;
2493 Šubjaková, Elena.Turzovka 50 rokov milosti.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-969918-2-2.46.;
2494 Šubjaková, Elena.Devingrad.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2007.978-80-968587-6-7.24.;
2495 Šuchová, Iveta.Slovenské národné povstanie v dokumentoch.Bratislava:Československá tlačová kancelária.1964..66.;
2496 Šuppa, Jozef, SJ.V službe života.Trnava:Dobrá kniha.2021..životopisy svätých.;
2497 Šuppa, Jozef, SJ.Pod krížom..Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-594-7.28.;
2498 Šuppa, Jozef, SJ.Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-580-0.28.;
2499 Švantner, František,1912-1950.Nevesta hôľ.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1946..50.;
2500 T.Bosco.Svedkovia civilizácie lásky.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1988..05.;
2501 T.K.P.Základné črty ľudského poriadku.Ružomberok:Lev.1947..26.;
2502 Tajovský, Jozef Gregor.Tajní boháči.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..50.;
2503 Tajovský, Jozef Gregor,1874-1940.Do konca /.Martin ::[Mat. Slov.],.1951..69.;
2504 Tančáková, Monika.Volanie Litmanovej hory. .Prešov :Akcent Print.2009.978-80-89295-15-9.45.;
2505 Tardif, Emiliaqno.V ohni lásky Ducha Svätého. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-748-0.24.;
2506 Tatarka, Dominik,1913-1989.Prvý a druhý úder.Bratislava:Pravda.1950..50.;
2507 Tatarka, Dominik,1913-1989.Prútené kreslá :.Bratislava ::Tatran,.1967..47 a.;
2508 Tatranský, M. A..Arcibiskup umiera, III. diel: rozlet a pád Veľkej Moravy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..07.;
2509 Teplý, Libor, 1955- - fotografie; .Biskupství brněnské.:Brno :.2000.80-239-3805-3.38.;
2510 Teresa de Jesús,1515-1582.Vlastní životopis =.Řím ::Křesťanská akademie Řím,.1983..13.;
2511 Teresie de Lisieux, svatá, 1873-1897.Básně svaté Terezie z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-92-8.02.;
2512 Teresie de Lisieux, svatá, 1873-1897.Autobiografické spisy : Dějiny duše.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-5-8.02.;
2513 Tereza, - matka, 1910-1997 - autor.Marie matka smíření.Brno ::Brno :.1991.80-85319-19-5.45.;
2514 Tereza, Z KALKATY MATKA.Myšlenky na každý den : 3..Praha:Nové město.2003.80-86146-00-6.26.;
2515 Tereza, z Kalkaty Matka.Modlitba - svieži prameň.Bratislava:Lúč.1993.80-7114-113-5.25.;
2516 Terézia z Lisieux.Súborné dielo 2 Listy.Bratislava:LUC.1999.80-7114-253-0.životopisy svätých.;
2517 Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.1997.80-7114-130-5.02.;
2518 Terézia z Lisieux.Súborné dielo 2 Listy.Bratislava:LUC.1999.80-7114-253-0.02.;
2519 Terézia, Vansová.Výber z diela.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1955..49.;
2520 Terézia, z Avily,1515-1582.Kniha života.Košice:Kláštor bosých karmelitánov Lorinčík.2015.9788097221201; 978-80-972212-0-1.13.;
2521 Terezie od Ježíše, sv..Cesta k dokonalosti.Řím:Velehrad .1990..13.;
2522 Terezie z Lisieux, - svatá, 1873-1897 - autor.Vstupuji do života :.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-11-1.02.;
2523 Terezie, od Ježiše sv.Kniha o zakládaní.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-4-X.13.;
2524 Terezie, od Ježiše sv.Hrad v nitru.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-5-6.13.;
2525 Terezie, od Ježiše sv.Život.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-3-X.13.;
2526 Terstenjak, Anton,1906-1996.O lidských vztazích..Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1969..21.;
2527 Těsnohlídek, Rudolf,1882-1928.Demänová.Praha:Družstevní práce.1926..44.;
2528 Th. Lic. Dominika Duka OP.Úvod do Písma sv..:Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří Kazatelu.1991..36.;
2529 Thackeray, William Makepeace,1811-1863.Veľký Hoggartyovský diamant /.Bratislava ::SVKL,.1956..49.;
2530 Thackeray, William Makepeace,1811-1863.Kniha snobov /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej. lit.,.1961..49.;
2531 Thákur, Rabíndranáth,.Osamelý pútnik.Bratislava:Tatran.1981..17.;
2532 Thákur, Rabíndranáth,1861-1941.Gora.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1960..47 a.;
2533 ThDr. Jan Merell, ThDr. Jarolím Adámek.Cesty k dnešní katolické biblistice/ Vědecká exegeze a Ježíšovo zmrtvýchvstání. Praha:Ústřední cirkevní nakladatelství.1971..34.;
2534 Theodore, Dreiser.Jennie Gerhardtová.:Slovenský spisovateľ.1966..52.;
2535 Theodore, Dreiser.Titan.:Slovenský spisovateľ.1966..52.;
2536 Thompson, Francis,1859-1907.Nebeský chrt /.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1982..56.;
2537 Tilschová, Anna Maria,1873-1957.Vykúpenie.Bratislava:SVKL.1965..47 a.;
2538 Timmermans, Felix.Sedliacky žalm.Košice:Verbum.1948..47 a.;
2539 Timrava, Božena Slančíková.Veľké šťastie.Bratislava:Tatran.1967..50.;
2540 Timrava,1867-1951.Korešpondencia Timravy a Šoltésovej.Bratislava ::Nakl. slov. ak. vied a umení,.1952..47 a.;
2541 Timrava,1867-1951.Veľké šťastie /.Bratislava ::Tatran,.1967..50.;
2542 Timrava,1867-1951.Zobrané spisy.Bratislava:SVKL.1955..50.;
2543 Tolstoj, Aleksej Nikolajevič,1883-1945.Krížová cesta.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1947..57.;
2544 Tolstoj, Aleksej Nikolajevič,1883-1945.Nikitovo detstvo.Bratislava:Obroda.1950..57.;
2545 Tolstoj, Lev Nikolajevič,.Smrť Ivana Iľjiča.Bratislava:SVKL.1959..74.;
2546 Tolstoj, Lev Nikolajevič,.Smrť Ivana Iľjiča.Bratislava:SVKL.1959..74.;
2547 Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910 .Knieža strieborný.Bratislava:Tatran.1970..47 a.;
2548 Tolstoj, Lev Nikolajevič,1828-1910.Kreutzerova sonáta.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej. lit.,.1959..47 a.;
2549 Toman, Josef, 1899-1977 - autor.Po nás potopa.:Frýdek-Místek :.2004, c1963.80-7218-502-0.58.;
2550 Tomáš Akvinský,1225-1274.Theologické summy svatého Tomáše Akvinského :.V Olomouci ::Profesoři bohosloveského učiliště řádu dominikánského,.1937-1940..23.;
2551 Tomášek, František, kardinál.Pedagogika : Úvod do pedagogické praxe pro vychovatele a rodiče.Brno:Nibowaka.1992.80-901294-0-4.21.;
2552 Tomášek, František, kardinál.Pedagogika : Úvod do pedagogické praxe pro vychovatele a rodiče.Brno:Nibowaka.1992.80-901294-0-4.21.;
2553 Tomašovič, Dionýz František, OFM.Po serafínskej ceste.:Serafín.1997.80-85310-76-7.františkánske.;
2554 Tomko, Jozef.Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám. Bratislava:Alfa Omega Software.1991.80-900546-0-9.04.;
2555 Tomko, Jozef.So srdcom na Slovensku.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-597-1.04.;
2556 Tomko, Jozef.Blaženstvá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..04.;
2557 Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2.04.;
2558 Tomko, Jozef.Svetlo národov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..04.;
2559 Tomko, Jozef.Význam svätého Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..07.;
2560 Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.04.;
2561 Tomko, Jozef.Zriadenie spišskej, banskobystrickej a rožňavskej diecézy a kráľovské patronátne právo v Uhorsku. Kňazský seminár:Spišská Kapitula.1995.80-7142-026-3.04.;
2562 Tondra František.Kňazom a veriacim.Námestovo :kancelária biskupského úradu pri príležitosti 75.narodenín diecézneho biskupa.2011..25.;
2563 Tondra, František.Morálna teológia I.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994.80-7142-023-9.27.;
2564 Török, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2007.978-80-968432-7-5.mariánske.;
2565 Toth, Joseph.Radetzkého pochod.Bratislava:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1975..43.;
2566 Tóth, Sándor Somogyi.Nikto mi nerozumie.Bratislava:Mladé letá.1965..50.;
2567 Tóth, Tihamér.Charakterný mladík.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..09.;
2568 Tóth, Tihamér.Čisté dospívání.:.1936..21.;
2569 Tóth, Tihamér.S otvorenými očami v božej prírode.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..57 a.;
2570 Trapp, Maria Augusta.S písní kolem světa.Praha:Vyšehrad.1971..50.;
2571 Treben, Mária.Zdravie z Božej lekárne.:.1980?..57 a.;
2572 Treben, Maria.Liečivé rastliny z Božej záhrady.:Motýľ.1991.80-900404-8-9.40.;
2573 Treben, Maria.Liečivé rastliny z Božej záhrady.:Motýľ.1991.80-900404-8-9.47 b.;
2574 Trebenová, Maria.Zdravie z Božej lekárne : Liečivé rastliny: rady a skúsenosti.Bratislava:IKAR.2007.978-80-551-1479-8.40.;
2575 Trebenová, Maria.Zdravie z Božej lekárne : Liečivé rastliny: rady a skúsenosti.Bratislava:IKAR.2007.978-80-551-1479-8.57 b.;
2576 Tresmontant Claude.Bible a antická tradice.Praha:Vyšehrad.1970..34.;
2577 Tretera, Rajmund Jiří OP.Církevní právo.Praha:Jan Krigl.1993..19.;
2578 Trobisch Walter A..Dva středy však jeden kruh.Řím:Křesťanská akademie.1975..22.;
2579 Trobisch, Walter A..Měl jsem rád jedno děvče :.Brno ::Pastorační rada,.1968..22.;
2580 Troisi, Simone.Chiara Corbella Petrillo.Bratislava:Lúč.2014.9788071149552 (brož.);978-80-7114-955-2.životopisy svätých.;
2581 Trpin, Erich.Chlieb Šťastia. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00951-8.25.;
2582 Trstenský, František.Svätý Pavol z Tarzu. .Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-080-1.32.;
2583 Trstenský, Viktor.Fragment z veľkého svedectva o živej viere..BV.:bm..1999.80-967550-7-2.08.;
2584 Trstenský, Viktor.Monsiňor alebo rozhovory, listy, úvahy, komentáre, posolstvá.Banská Bystrica:TeleDat.2005..01.;
2585 Trstenský, Viktor.Ďalšie bolestné výlevy duše túžiacej po pravde a spravodlivosti.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-291-1.01.;
2586 Trstenský, Viktor.Menej ponôs, viac modlitieb a boja za pravdu.Námestovo: Štúdio F.1999.80-967550-8-0.01.;
2587 Trstenský, Viktor.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0.08.;
2588 Trstenský, Viktor.Nemohol som mlčať.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-24-1.01.;
2589 Truhlař, Břetislav.Veľká inšpirácia.Bratislava:Obzor.1965..50.;
2590 Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-017-4.35.;
2591 Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-017-4.35.;
2592 Trygve, Gulbranssen.Večne spievajú lesy.:Slovenský spisovateľ.1972..52.;
2593 Tryml, Sergej; Gottheinerová, Till.Moderní učebnice angličtiny : Angličtina pro hospodářskou praxi.Praha:Svoboda.1994.80-205-0425-7.73.;
2594 Turanský, Štefan, SDB.Krehkosť duchovného povolania.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-029-1.františkánske.;
2595 Turgenev, Ivan Sergejevič,1818-1883.Jarné vody.Bratislava:Tatran.1948..50.;
2596 Twain, Mark, 1835-1910 - autor;.Dobrodružství Huckleberryho Finna :.:Praha :.1990.80-00-00014-8.50.;
2597 Tykač Ján, Ing..Leto v záhrade.Bratislava:Príroda - Artia.1981..57 b.;
2598 Tyrol, Anton,.Poznámky k štúdiu biblickej exegézy. Katolícke biblické dielo:Svit.1999.80-968263-2-8.34.;
2599 Tyrol, Anton,1960-.Od Písma k životu.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350122 (brož.); 978-80-8135-012-2.25.;
2600 Ulrich Engel.Dominikánska spiritualita. Košice:VIENALA.2001.80-88922-69-0.františkánske.;
2601 Unamuno, Miguel de.Teta Tula.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1929..66.;
2602 Undset, Sigrid, 1882-1949 - autor.Kristina Vavřincova. |n 2., |p Paní.:Praha :.1999.80-86183-12-2.66.;
2603 Undset, Sigrid, 1882-1949 - autor.Kristina Vavřincova. |n 1., |p Věnec.:Praha :.1999.80-86183-11-4.66.;
2604 Undset, Sigrid,1882-1949.Jar /.Bratislava ::Tatran,.1973..66.;
2605 Urban, Jan Evangelista,1901-1991.Dnešní přístup k teologii /.Praha ::Česká katolická Charita v Ústředním církevním nakladatelství,.1969..25.;
2606 Urban, Marek.O kontemplácii Kristovej tváre vo svetle zasväteného života.Prešov:VMV.2005.80-7165-510-4.36.;
2607 Urban, Milo,.Hmly na úsvite.Turčiansky Sv. Martin:Kompas.1941..49.;
2608 Urban, Milo,.V osidlách.Turčiansky Sv. Martin:Kompas.1940..49.;
2609 Urban, Milo,1904-1982.Zhasnuté svetlá /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1958..48.;
2610 Urban, Milo,1904-1982.Živý bič.Praha:Leopold Mazáč.1927.9788018001554; 978-80-18-00155-4.49.;
2611 Urban, Milo,1904-1982.Živý bič.Praha:Leopold Mazáč.1927.9788018001554; 978-80-18-00155-4.49.;
2612 Urbankowski, Bohdan.Bóg dał mi słowo.Kraków:Towarzystwo Slowaków w Polsce.2002.8387842990 (brož.); 83-87842-99-0.24.;
2613 Ušák, Pavol.Torzo literárneho diela.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-479-7.57 b.;
2614 Ušák, Pavol.Tak umieral a žije básnik Paľo Oliva.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-480-0.57 b.;
2615 Uškert, Tibor.Syn dvadsiateho storočia.Partizánske:Expresprint.1998.80-967330-2-8.49.;
2616 Václav, Erben.Znamení lyry 2.:Nakladatelství Svoboda.1990.80-205-0169-X.52.;
2617 Václav, Havel.Dálkový výslech.:Melantrich.1989.80-7023-038-X.48.;
2618 Vácval, Anton M..Žena hrdinka Žofia Bosniaková.s.l.:s.n..1980??..10.;
2619 Vachala, Břetislav,1952-.77 zajímavostí ze starého Egypta :.Praha ::Albatros,.1989..09.;
2620 Vajanský, Svetozár Hurban,1847-1916.Koreň a výhonky.Martin:Matica slovenská.1934, 1935..49.;
2621 Valášek, Štefan.Symbolika a ikonografia v stredovekej nástennej maľbe Liptova /.[Slovensko] ::Inertial Technologies,.2013.978-80-971526-0-4.38.;
2622 Valenta, Edvard.Trám.Praha:Československý spisovatel.1963..65.;
2623 Vallejo, César,1892-1938.Volfrám /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1961..74.;
2624 Valtorta, Maria,(1897-1961).Magdaléna.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.2012.978-80-7266-372-9 .15.;
2625 Valtorta, Maria,1897-1961.Lekcie k Listu Pavla Rimanom.Bratislava:Jacobs light communication.2014.9788089386154 (viaz.); 978-80-89386-15-4.35.;
2626 Van Straaten, Werenfried.Slzy Boží.Hradec Králové ::Signum Unitatis,.1991..24.;
2627 Vančura, Vladislav,1891-1942.Rozmarné novely /.Praha ::Mladá fronta,.1959..74.;
2628 Vandeman, George E..Štyria najväčší vrahovia : Rakovina.Ochorenia srdca.Alkoholismus.Obezita.Praha:Advent.1991.80-85002-41-8.40.;
2629 Vaněk, František Bernard.Na krásné samotě.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-808-9.58.;
2630 Vanier, Jean.Komunita 2. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-20-1.18.;
2631 Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.8096863819; 80-968638-1-9.18.;
2632 Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.8096863819; 80-968638-1-9.32.;
2633 Vanier, Jean.Prijať svoju ľudskosť.Bratislava:Serafín.1992??..18.;
2634 Vanier, Jean.Komunita 1.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-86-4.18.;
2635 Vaňková, Jiřina,1949-.Informačné a komunikačné technológie pomáhajú deťom mladšieho školského veku s postihnutím.Ružomberok:Verbum.2011.9788080848156 (brož.); 978-80-8084-815-6.22.;
2636 Vansová, Terézia,1857-1942.Kliatba.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1949..65.;
2637 Vansová, Terézia,1857-1942.Rozprávky a črty /.V Liptovskom Sv. Mikuláši ::Tranoscius,.1941..65.;
2638 Vansová, Terézia,1857-1942.Sirota Podhradských.Bratislava:Leopold Mazáč.1935..65.;
2639 Váross, Marián,1923-1988.Slovenská výtvarná prítomnosť.Bratislava:Tvar.1953..65.;
2640 Vasilj.Pozvanie Panny Márie z Medžugoria.:.2008.88-8424-099-9.mariánske.;
2641 Vaško, Alexander.Tajomstvo našich hôr. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-214-1.61.;
2642 Vaško, Václav.Ne vším jsem byl rád.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-389-3.životopisy.;
2643 Vaško, Václav.Kolakovič Profesor. Bratislava:CHARIS.1993.80-88743-02-8.09.;
2644 Vaško, Václav.Neumlčená : 1.díl. : Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce.Praha:ZVON.1990.80-7113-000-1.24.;
2645 Vaško, Václav.Ne vším jsem byl rád : vlastní životopis.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2001.80-7192-600-0.životopisy.;
2646 Vaško, Václav,(1921-2009).Neumlčená II..Praha:Zvon.1990.80-7113-035-4.24.;
2647 Vávra, Ján.Po stopách Martina Kukučína na Orave.Banská Bystrica:Stredoslovenské vydavateľstvo .1961..41.;
2648 Vávra, Jaroslav Raimund,1902-1990.Ahmed má hlad :.(V Praze) ::Družstevní práce,.1935..49.;
2649 Vavrovič, Jozef.Duchovné cvičenia Jána Palárika.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..25.;
2650 Vavruš, Anton.Za Ježišom do Svätej zeme.Bratislava:LUC.1998.80-7114-224-7.36.;
2651 Vazov, Ivan.Pod jarmom.V Bratislave:Slov.vydav.krásnej lit..1960..49.;
2652 Vejdělek, Čestmír, 1925- - autor.Návrat z ráje :.:Praha :.1993.80-900030-5-2.49.;
2653 Veľbacký, Ján.Aplikácia bohatstva cirkevnej hudby v praxi. .Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2008.978-80-89361-26-7.57 a.;
2654 Vella, Elias.O satanovi.Bratislava:Per Immaculatam.2008.978-80-968854-8-0.28.;
2655 Vella, Elias.Démony vyhánějte, Ze skušeností exorcisty.:.1994..28.;
2656 Vella, Elias OFM.Ježiš môj uzdravovateľ.Bratislava:LUC.2002.80-968854-0-5.28.;
2657 Vella, Elias OFM.Ježiš môj uzdravovateľ.Bratislava:LUC.2002.80-968854-0-5.28.;
2658 Vella, Elias, 1941-.Keď Duch Svätý píše môj život.Bratislava:Per Immaculatam.2005.80-968854-4-8.28.;
2659 Vella, Elias,(1941-).Oblečte si srdce Pastiera.Bratislava:Per Immaculatam.2011.9788097000677 (brož.);978-80-970006-7-7.28.;
2660 Vella, Elias,1941-.Uzdrav ma, môj Pane.[Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.2013.9788089606030 (brož.); 978-80-89606-03-0.28.;
2661 Vella, Elias,1941-.Rieka vody života.Zvolen:Združenie Jas.2011.9788089219261 (brož.); 978-80-89219-26-1.28.;
2662 Vella, Elias,1941-.Kristoterapia.[Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.2012.9788089606009 (brož.); 978-80-89606-00-9.28.;
2663 Ventura, Václav.Jan Evangelista Urban : život a dílo.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-77-1.životopisy svatých.;
2664 Věra Hopnerová.Němčina pro jazykové školy.:.1976..73.;
2665 Verga, Giovanni.Malavogliovci. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..49.;
2666 Verne, Jules.Sever proti Juhu. Mladé letá:Bratislava.1989.80-06-00097-2.49.;
2667 Verne, Jules,1828-1905.Dvadsaťtisíc míľ pod morom /.Bratislava ::Mladé letá,.1965..49.;
2668 Verner František P..Bibliografie Českých překladu celé bible i jejich částí.:ČKCH.1987..34.;
2669 Veronika Barátová.Božia vôla bludisko alebo cesta.:Komunita blahoslavenstiev.2017.978-80-972591-9-8.25.;
2670 Verwer George.Hlad po realite.samizdat:George Verwer.1968..10.;
2671 Veselý, Josef.Ne Pane nám ne nám.Opava:[s.n.].2007..26.;
2672 Veselý, Josef.Ne Pane nám ne nám.Opava:[s.n.].2007..22.;
2673 Veselý, Josef,1929-2010.P. Aleš Zlámal :.Opava ::[s.n],.2007..františkánske.;
2674 Vestdijk, Simon,1898-1971.Piata pečať :.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1961..65.;
2675 Vetva, Jan.Od Tibera k Popradu.:Don Bosco.1998.80-85405-91-1.10.;
2676 Vicenová, Mária.Novéna za uzdravenie tela a duše k Jánovi Pavlovi II.. .Nitra :Oáza Michala Archanjela.2011.978-80-970650-1-0.10.;
2677 Victor, Hugo.Chrám Matky božej v Paríži 1.:Tatran.1984..47.;
2678 Victor, Hugo.Han z Islandu.:Slovenský Tatran.1972..47.;
2679 Viganó, Angelo.Boh kráča s ľuďmi.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-10-2.32.;
2680 Viganó, Angelo.Najsvätejšia Trojica: Boh Otec, Syn a Svätý Duch. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-48-X.10.;
2681 Viktor Hugo.Človek, ktorý sa smeje.Bratislava:Tatran.1968..47.;
2682 Viliam Hunermann.Na ostrov smrti.:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1981..06.;
2683 Vinogradov, Anatolij Kornel\'jevič,1888-1946.Odsúdenie Paganiniho /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1964..64.;
2684 Vinogradov, Anatolij Kornel\'jevič,1888-1946.Tri farby čias /.Bratislava ::Spoločnosť priateľov krásnych kníh,.1959..64.;
2685 Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Žilina:OFSETA - print.1998.80-967755-2-9.46.;
2686 Višňovský, Mikuláš.Malý teologický lexikon.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1977..34.;
2687 Vít de Larigaudie.Radostný život.Trenčín (Veritas):Dominikánske vydavateľstvo.1946..05.;
2688 Vítek Peter, PhDr..Prvá svetová vojna a Liptov.Turany:Liptovské múzeum v Ružomberku.2014.978-80-971535-2-6.23.;
2689 Vladimír, Germanovič Lidin.Odpadlík.:Slovenský spisovateľ.1967..65.;
2690 Vladimír, Mináč.Dúchanie do pahrieb.:Slovenský spisovateľ.1989.80-220-0006-X.64.;
2691 Vladimír, Mináč.Živí a mŕtvi.:Slovenský spisovateľ.1961..64.;
2692 Vladislav, Jan.Horký leden 1989 v Československu : Mimořádná publikace k znovuobnovení časopisu Reportér.Praha:Novinář.1990.80-7077-396-0.44.;
2693 Vlašič Tomislav. Barbarič Slavko.Otevřte svá srdce Marii Královně Míru.s.l.:nebol udaný.1984..45.;
2694 Vnuk, František.Andrej Hlinka.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-682-7.72.;
2695 Vnuk, František.Mať svoj štát znamená život.Bratislava:Odkaz.1991.80-85193-11-6.13.;
2696 Vojta, Miroslav,1909-1974.Matka a dítě :.Praha ::SZdN,.1955..21.;
2697 Vojtaššák, Ján.Životopis Jána Vojtaššáka biskupa spišského /autobiografia/.:Zahraničná Matica slovenská v Toronte.1994..08.;
2698 Vojtaššák, Ján.Životopis Jána Vojtaššáka biskupa spišského /autobiografia/.:Zahraničná Matica slovenská v Toronte.1994..01.;
2699 Vojtaššák, Ján.Životopis Jána Vojtaššáka, biskupa spišského.Toronto - Svätý Jur:.1994..08.;
2700 Vojtech od svätej Hedvigy.Vcházím v nepoznané.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-10-3.08.;
2701 Volek, Jindřich,1928-.Kennedyové /.Praha ::Vyšehrad,.1970..57.;
2702 Volek, Peter.Určenie smrti človeka a darcovstvo orgánov. .Ružomberok :Katolícka univerzita, Filozofická fakulta.2009.978-80-8084-497-4.25.;
2703 Volný, Jan.Deutsch tschechisches worterbuch. Německo český slovník..Praha:Artia.1955..72.;
2704 Von le Fort, Gertrud.Magdeburská svatba.Praha:Vyšehrad.1970..55.;
2705 Votruba, František.Víťazná cesta.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..49.;
2706 Votruba, František,1880-1953.Kniha slovenského humoru.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1948..57 a.;
2707 Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie, Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..36.;
2708 Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie, Rok B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..36.;
2709 Vrablec Jozef, ThDr..Obnova v Duchu Svätom.Bratislava:LUC.1991.80-7114-037-6.25.;
2710 Vrablec Jozef, ThDr..Aj ty hľadáš šťastie.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1995..25.;
2711 Vrablec Jozef, ThDr..Chlieb na nedeľný stôl.Rím:.1985..35.;
2712 Vrablec Jozef, ThDr..Chlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..35.;
2713 Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie, Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..36.;
2714 Vrablec Jozef, ThDr..Srdcom k Bohu.Rím :.1988-1991..36.;
2715 Vrablec Jozef, ThDr..Chlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..36.;
2716 Vrablec Jozef, ThDr..Srdcom k Bohu.Rím :.1988-1991..10.;
2717 Vrablec, Jozef.Choďte aj vy do mojej vinice - zv. 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-165-X.32.;
2718 Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3.07.;
2719 Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3.26.;
2720 Vrablec, Štefan.Drahé rehoľné sestry.Rím:.1974..26.;
2721 Vrablec, Štefan.Je niekto z vás chorý ?.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..26.;
2722 Vrablec, Štefan,1925-.Drahé rehoľné sestry..Rím:SÚSCM.1994..26.;
2723 Vragaš, Štefan.Mariazell (pútnické miesto v rakúskom Štajersku). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-483-7.46.;
2724 Vragaš, Štefan.Život Konštantína Cyrila a život Metoda.:Matica slovenská.1991.80-7090-203-5.07.;
2725 Vrbová, Alena.V erbu lvice.:Československý spisovatel.1977..životopisy svatých.;
2726 Vries, Anne de.Biblia pre deti.[S.l.:s.n..1985..36.;
2727 Vukovič, Čedo.Mrtvá Hluboká /.Praha ::Naše vojsko,.1963..47.;
2728 Vyhlídal, Zdeněk.Sarkander : historická freska.Svitavy:Trinitas.2000.80-86036-44-8.životopisy svatých.;
2729 Vymětal, František.Apoštol křesťanské lásky a jednoty Církve.Praha:Česká katolická charita.1988..08.;
2730 W. R. .O rehoľnom živote. (v minulosti a v dnešnej obnove).:Knižnica viery.1989..24.;
2731 W. R..Nad Lukášovým evanjeliom.Canada:Dobrá kniha.1989.0-919865-19-4.36.;
2732 Walczuk, Adam,.Pallotíni a úcta k Božiemu milosrdenstvu na Slovensku.Ząbki:Apostolicum.2012.9788370318017; 978-80-7031-801-7.13.;
2733 Walsh, Jane,1929-2008.Vzpomínám /.Praha ::MF,.1956..66.;
2734 Waltari, Mika.Jeho království, 1 a 2.Praha:Vyšehrad.1974..26.;
2735 Walter, Scott.Kenilworth.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..57.;
2736 Warren, Rick.Život s jasným cieľom : Načo som vôbec na zemi?.Bratislava :Porta libri.2005.80-89067-31-X.20.;
2737 Wassermann, Jakob,1873-1934.Prípad Maurizius /.Bratislava ::Tatran,.1968..65.;
2738 Watts, Greg.Matka Tereza:.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-48-5.životopisy svatých.;
2739 Waugh, Evelyn.Edmund Campion.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-60-7.životopiy svatých.;
2740 Waugh, Evelyn.Edmund Campion.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-60-7.08.;
2741 Wegrzyn, OFM Samuel.Svätý brat Albert.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-80-5.10.;
2742 Weigel, George.Svedok nádeje - diel 2..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-477-X.47 b.;
2743 Weigel, George.Svedok nádeje - diel 1..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-455-9.47 b.;
2744 Weigel, George.Svedok nádeje - diel 3..Bratislava:Slovart.2001.80-7145-485-0.47 b.;
2745 Weigel, George,1951-.Svedok nádeje.Praha:Práh.2005.8072521101 (viaz.); 80-7252-110-1.47 b.;
2746 Werfel, Franz,1890-1945.Píseň o Bernadettě =.V Praze ::Vyšehrad,.1947..45.;
2747 Werfel, Franz,1890-1945.Štyridsať dní Musa Daghu (Mojžišovej hory). 1. a 2. diel.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1951..66.;
2748 Werfel, Franz,1890-1945.Maturitné výročie /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1964..64.;
2749 Werfel, Franz,1890-1945.Štyridsať dní Musa Daghu (Mojžišovej hory). 1. a 2. diel.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1951..66.;
2750 Werich, Jan.Lymfárum.Bratislava:Mladé letá.1965..74.;
2751 Werner, Reiner.Dieťa s poruchami správania.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1973..72.;
2752 Wernicke, Enrique.Pobrežie rieky /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1958..67.;
2753 Wetter, Immolata.Mária Wardová.[S.l.]:[s.n.].1995??..07.;
2754 Wiechert, Ernst,1887-1950.Prostý život /.Bratislava ::Tatran,.1969..66.;
2755 Wieslav, Wernic.Šerif z Fort Bentonu.:Mladé letá.1970..66.;
2756 Wijngaards, John.Sedem kruhov modlitby. Zvolen:Jas.1997.80-88795-34-6.25.;
2757 Wilde, Oscar,1854-1900.Strašidlo Cantervillské /.Bratislava ::Smena,.1968..66.;
2758 Wilkerson, David.Dýka a kříž.Karviná ::Ostravské tiskárny,.1995.80-900940-6-6 (Ostravské tiskárny. Ostrava : brož.).42.;
2759 Wilkerson, David - autor.Začalo do Dýkou a křížem.:Albrechtice :.1992.80-7112-013-8.09.;
2760 Wilkerson, David R..Dýka a kríž. Kresťanský život:Bratislava.1994.80-967226-0-3.25.;
2761 Willam, F.M..Život Ježiša Krista v kraji a národe izraelskom.:česko-slovenská grafická únia.1938..35.;
2762 William, J. Short.Chudoba a radost : františkánská tradice.:Karmelitánské nakladatelství.2003.80-7192-779-1.františkánske.;
2763 Williams, Veronica.Radosť z odovzdania sa!.Bratislava:Hnutie Modlitby Matiek.2006.80-969455-7-2.21.;
2764 Willke, Barbara.Človekom od počatia.Český Těšín:Cor Jesu.1993..25.;
2765 Wisdorf, Jozef.Mám problém :.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1974..22.;
2766 Wiseman, Mikuláš.Fabiola:.Bratislava:Flash-Press.1996.80-967560-9-5.životopisy svätých.;
2767 Wladislaw, St. Reymont.Sedliaci 2 zv..:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..47 a.;
2768 Wladyslaw, St. Reymont.Spravodlivosť.:Tatran.1970..56.;
2769 Wohl, Louis de,1903-1961.Strom života.Bratislava:Svet.1948..10.;
2770 Wohl, Louis de,1903-1961.Zlatá sieť. Románový životopis svätého Ignáca z Loyoly..Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1982.0920150799; 0-920150-79-9.06.;
2771 Wohl, Louis de,1903-1961.Julián.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..66.;
2772 Wohl,Louis, de.Zapáľ svet.Camrridge,Ont.:Priatelia Dobrej Knihy.1984.0-919865-02-X.10.;
2773 Wohmannová, Gabriele.Pavlínka bola sama doma.Bratislava:Smena.1980..74.;
2774 Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.15.;
2775 Wojtyla,K..Znamení odporu.Rím:Krěstanská akademie.1981..26.;
2776 Wolf-Mednyánszky, Andy.Putovanie za kameňom mudrcov :.Nitra?:Andreas Wolf?.2004.80-969273-0-2.51.;
2777 Wolfe, Thomas.Domov sa vrátiť nemôžeš. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..66.;
2778 Wolker, Jiří, 1900-1924 - autor.Dílo Jiřího Wolkra.:Brno :.1998.80-86137-15-5.66.;
2779 Wons, Krzysztof.Nielen z chleba žije človek... :.Michalovce:Misionár.2005.80-969304-6-X.36.;
2780 Wons, Krzysztof.Nielen z chleba žije človek... :.Michalovce:Misionár.2005.80-969304-6-X.35.;
2781 Wons, Krzysztof,1959-.Uveriť Ježišovi.Michalovce:Redemptoristi; Misionár.2014.9788088724766 (viaz.); 978-80-88724-76-6.25.;
2782 Wons, Krzysztof,1959-.Prehĺbiť vieru v Ježiša.:.2019.9788088724940; 978-80-88724-90-0;978-80-88724-94-0.36.;
2783 Wons, Krzysztof,1959-.Odovzdať sa Ježišovi.Michalovce:Redemptoristi; Misionár.2014.9788088724810 (viaz.); 978-80-88724-81-0.25.;
2784 Wuerl, Donald W..Úvahy nad encyklikou Humanae vitae.Brno ::Cesta Brno.1991.80-85319-04-7.29.;
2785 Wust, Peter.Nejistota a odhodlání.Praha:Vyšehrad.1970..20.;
2786 Xavier, Léon.Slovník biblické teologie.:Academia.2003.80-200-1127-7.36.;
2787 Young, William Paul.Chatrč.Bratislava:Tatran.2009.978-80-222-0562-7.12.;
2788 z čín. orig. prel. Marína ČarnogurskáČarnogurská, Marína - preklad.A riekol majster.:Tatran.1977..47 d.;
2789 Záborský, Jonáš.Rozprávky.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..49.;
2790 Zábrana, Jan, 1931-1984 - autor.Vražda se zárukou.:Praha :.1989.80-202-0020-7.49.;
2791 Zamarovský, Vojtěch,1919-2006.Dějiny psané Římem /.Praha ::Mladá fronta,.1967..31.;
2792 Zamboni, Dori.V hĺbke bolesti. Nové mesto:Bratislava.1994.80-85487-14-4.08.;
2793 Záň Augustín J. ThM..Podľa plánu.Middletown - Pennsylvania:Prvá katolícka Slovenská Jednota v Spojených štátoch Amerických.1976..28.;
2794 Zan, Augustin J..Zivot /.[Middletown, Pa.?] ::Prva katolicka slovenska jednota,.1981..26.;
2795 Záň, Augustín J..Deťom svetla - C.Middletown,Pa:Prvá Katolícka Slovenská Jednota.1975..28.;
2796 Záň, Augustín J..Život (rok C).Middletown:Prvá Katolícka Slovenská Jednota.1981..28.;
2797 Záň, Augustín J..NAŚE VŚETKO.Middletown:Prvá katolícka Slovenská Jednota v Spojených štátoch Amerických.1973..09.;
2798 Zasępa, Tadeusz.Internet a globalizácia : Antropologické aspekty.Ružomberok:Katolícka univerzita.2006.80-8084-092-X.48.;
2799 Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X.36.;
2800 Záturecký, Adolf Peter.Slovenské príslovia,porekadlá a úslovia.Bratislava:Tatran.1974..49.;
2801 Závadová, Katarína,1933-.Jaroslav Vodrážka :.Martin ::Matica slovenská,.1984..38.;
2802 Zavalloni, Roberto.Osobnosť Kláry z Assisi - psychologická štúdia.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-026-5.františkánske.;
2803 Zdeněk, Pluhař.Ak ma opustíš.:Smena.1962..65.;
2804 Zdislav Kijas.Regula a život.:.2022.978 80- 89888-31-3.Františkánske.;
2805 Zechenter-Laskomerský, Gustáv Kazimír,.Obrazy a rozmary.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. SVKL.1955..47.;
2806 Zelivan, Pavel. [from old catalog].Pierre Teilhard de Chardin..Rim,:.1968..27.;
2807 Zem, Stanislaw.Denník z vesmíru.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1958..61.;
2808 Zeno, Katrina J..Keď život nejde podľa tvojich predstáv. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-25-9.22.;
2809 Żeromski, Stefan,1864-1925.Popol /.Bratislava ::Tatran,.1973..74.;
2810 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce : Neděle liturgického mezidobí (cyklus A.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-830-5.36.;
2811 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 1, Doba adventní.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-636-1.36.;
2812 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce : Všední dny liturgického mezidobí (26.-34. týden, roční cyklus 1.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-886-0.36.;
2813 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 3. Doba postní a velikonoční triduum..Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-674-4.36.;
2814 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 6. Neděle liturgického mezidobí (cyklus B).Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-664-7.36.;
2815 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 10. Všední dny liturgického mezidobí (18.-25. týden, roční cyklus 1)..Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-888-7.36.;
2816 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 8. Všední dny liturgického mezidobí. 1.- 8. týden. Roční cyklus 1..Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-879-8.36.;
2817 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 12. Všední dny liturgického mezidobí (1.- 8. týden, roční cyklus 2).Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-831-3.36.;
2818 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 6. Neděle liturgického mezidobí (cyklus B).Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-664-7.36.;
2819 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce : Všední dny liturgického mezidobí (9.-17. týden, roční cyklus 1.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-890-9.36.;
2820 Zevini,Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 2, Doba vánoční.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-637-X.36.;
2821 Zevini,Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 4, Doba velikonoční.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-761-9.36.;
2822 Zeyer, Julius.Tři legendy o krucifixu.Praha:Vyšehrad.1970..09.;
2823 Zeyer, Július.Tri legendy o krucifixu.Praha:Vyšehrad.1940..mariánske.;
2824 Zeyer, Julius,.Zahrada Mariánská /.Praha ::Vyšehrad,.1972..46.;
2825 Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.Poutník.Praha:Portál.1995.80-7178-082-0.09.;
2826 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001.Veľká odvaha:.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-211-5.životopisy svatých.;
2827 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .Nový začátek :.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.2001.80-7192-594-2.17.;
2828 Ziescheová, Maria Calazanz.Dokonalá svobodas.Praha:Portál.1991.80-85282-02-X.14.;
2829 Zlatňanský, Jozef.Aj také má dnešný svet.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..10.;
2830 Zoň, Anton.Odpovedať ako svätý František. Anton Zoň:[S.l.].2000.80-968186-6-X.františkánske.;
2831 Zoň, Anton.Odpovedať ako svätý František. Anton Zoň:[S.l.].2000.80-968186-6-X.františkánske.;
2832 zost. Ján RybárRybár, Ján - preklad; Rybár, Ján - zostavil; ; Z iné orig. prel. Ján Rybár.Výber z najkrajších modlitieb sveta.:Letra & Line.1991.80-85513-00-5.26.;
2833 Zrotal, Jaroslav,1909-1969.Všichni spravedliví /.Praha ::Naše vojsko,.1962..65.;
2834 Zsigmond, Móricz.Šťastný človek.:Tatran.1967..55.;
2835 Zúbek Ľudo.Skrytý prameň.:.1967..47.;
2836 Zúbek, Ľudo.Rytieri bez meča.Bratislava:Mladé letá.1967..51.;
2837 Zúbek, Ľudo,1907-1969.Doktor Jesenius /.Bratislava ::Mladé letá,.1966..74.;
2838 Zúbek, Ľudo,1907-1969.Murársky chlieb.Bratislava:Smena.1952..65.;
2839 Zúbek, Teodorik J..Chváľme Boha. PA]:Františkáni Kustódie Najsv. Spasiteľa v U.S.A..1982..10.;
2840 Zubert, Bronisław Wenanty - autor.Řeholní právo :.:Olomouc :.1996 [v tiráži 1997.80-238-0913-X.františkánske.;
2841 Zubko, Peter.Spišskí biskupi.. Kňazský seminár biskupa J.Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-040-9.životopisy svatých.;
2842 Zubko, Peter,1972-.Kult Svätej krvi v Košiciach.Košice:Viliam Ščavnický.2013.9788097106126 (brož.); 978-80-971061-2-6.32.;
2843 Zuchardt, Karl,1887-1968.Umri blázon! /.Bratislava ::Tatran,.1981..09.;
2844 Żukrowski, Wojciech,1916-2000.Kúpeľ /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1964..65.;
2845 Zuzka, Zguriška.Bičianka z doliny.:Tatran.1970..65.;
2846 Zván, Peter.Rojko /.Bratislava ::Slov. spis.,.1959..66.;
2847 Zván, Peter.Ajhľa, človek! :.V Liptovskom Sv. Mikuláši ::Tranoscius,.1947..47.;
2848 Zvěřina, Josef.Teologie Agapé : 1.sv.. Dogmatika : Dogmatika.Praha:Scriptum.1992.80-85528-19-3.25.;
2849 Zvonický Gorazd.Keď mlčať nie je zlato.Rím:Unitas et pax.1988..26.;
2850 Zweig, Arnold,1887-1968.Der Streit um den Sergeanten Grischa :.Berlin ::Aufbau-Verlag,.1959..65.;
2851 Zýbal, František,1891-1940.Jdu na Slovácko krásné :.Praha ::Lidová demokracie,.1959..65.;
2852 Žabkaj, Ernest; Rašla, Anton.Proces s dr. j. Tisom.Bratislava:Tatrapres.1990.80-85260-03-4.24.;
2853 Žaloudek, Peter.Áina Hemolele - Svätá zem Molokai : Po stopách P. Damiána de Veuster misionára malomocných.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2006.80-89231-10-1.06.;
2854 Žiak, Dalimír.Štvrťstoročie našej práce.Martin:Osveta.1975..44.;
2855 Židlický, Karel.Turzovské příběhy :; [sborník svědectví].Olomouc ::Matice cyrilometodějská.2008.978-80-7266-289-0.46.;
2856 Žifčák, František.Dejiny Klčova. .Levoča :MTM.2008.978-80-89187-26-3.56 a.;