logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov

1 .Psychológia a pastorácia 4. Arcidiecézne centrum pre poradenstvo a pastorálnu psychológiu:Bratislava.1994.80-85595-02-8..507;
2 .Jób. International Bible Society ::Praha :.1995.80-7130-052-7..398;
3 .Nový zákon - Překlad s poznámkami.Praha:Biblické dílo ERC pro edici Kalich.1973...8;
4 .Jan.Praha:Praha :.1995.80-7130-038-1..407;
5 .4. Mojžíšova (Numeri). Luxpress ::Praha :.2002.80-7130-097-7..392;
6 .Zjevení. International Bible Society ::Praha :.1997.80-7130-067-5..413;
7 .List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1983.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983...304 b;
8 .Bible Písmo svaté Starého a Nového zákona.Praha:Biblické dílo ekumeniké rady církví v ČSR v Ústedním církevním nakladatelství.1979...10;
9 .Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, Ageus, Zacharjáš, Malachiáš. Luxpress ::Praha :.2001.80-7130-093-4..403;
10 .Pápež odpovedá.Bratislava:Pápežské misijné diela.1996...169;
11 .Průvodce životem : Pavlovy listy: 1. Timotejovi, 2. Timotejovi, Titovi, Filemonovi, list Židům. Praha:International Bible Society.1995.80-7130-053-5..411;
12 .Dějiny počátku křesťanské církve - skutky apoštolů.Praha:Praha :.1995.80-7130-043-8..408;
13 .Rozjímání sv.Petra z Alkantary.Praha:Alverna.1991...92;
14 .Ezechiel. Luxpress ::Praha :.2001.80-7130-092-6..401;
15 .Markovo evangelium.Praha ::International Bible Society,.2003.80-7130-113-2 ..405;
16 .Průvodce životem - Izajáš.Praha ::Luxpress.1999.80-7130-080-2..395;
17 .Filozofický slovník.Praha:Nakladatelství Svoboda.1976...146;
18 .Ostrovtipné príbehy i veliké cigánstva a žarty..Bratislava:Tatran.1981...185;
19 .Das Neue Testament.Leipzig:St.Benno-Verlag GmbH.1974...434;
20 .YOUCAT po slovensky. Katechizmus kat.cirkvi pre mladých..Bratislava:Karmel. Nakl..2011...508;
21 .Pruvodce životem.Knihy Samuelovy..Praha:Luxpress.1998?...394;
22 .Starý zákon..Praha:Kalich.1983...7;
23 .Pavlovy listy: do Říma.Praha:Praha :.1995.80-7130-044-6..409;
24 .5. Kniha Mojžíšova (Deuteronomium). Luxpress ::Praha :.2003.80-7130-099-3..393;
25 .Život v Kristovi: morálka, spoločenstvo a Cirkev.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-96-1..305;
26 .Františkánské prameny II..Bratislava:Serafín.1994...440;
27 .Záblesky života.Bratislava:Din Bosco.2002...116;
28 .Mládež.Bratislava:Arcidiecézne centrum pre poradenstvo a pastorálnu psychológiu.1993...506;
29 .Žalmy.Praha ::International Bible Society,.2004.80-86755-03-7 ..397;
30 .Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD.1982...586;
31 .1. Mojžíšova (Genesis). International Bible Society ::Praha :.1998.80-7130-059-4..390;
32 .3. Mojžíšova (Leviticus). Luxpress ::Praha :.2002.80-7130-098-5..391;
33 .Pastorácia kultúry. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-37-4..299;
34 .Listy: Jakubův, Petrovy, Janovy, Judův. Luxpress ::Praha :.1995.80-7130-037-3..412;
35 .Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD.1982...439;
36 .Průvodce životem - Pavlovy listy: Do Galace, Efezu, Filip, Kolos a Tesaloniky.Praha:Luxpress.1995.8071300489; 80-7130-048-9..410;
37 .Daniel ;. Luxpress ::Praha :.1997.80-7130-058-6..402;
38 .Matouš. International Bible Society ::Praha :.1997.80-7130-065-9..404;
39 .Knihy letopisů (Paralipomenon). Luxpress ::Praha :.2000.80-7130-086-1..396;
40 .Historia Franciscana. Katalog výstavy.Praha:Prov. br. Františkánů.2004...182;
41 .Beatifikácia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-450-0..429;
42 .Filozofický slovník.Bratislava:Pravda.1977...147;
43 .Lukáš. International Bible Society ::Praha :.1995.80-7130-047-0..406;
44 .Průvodce životem - Izajáš.Praha ::Luxpress.1999.80-7130-080-2..399;
45 .Jeremjáš ;.Praha:Praha :.1998.80-7130-079-9..400;
46 .Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu.I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha v spolupráci so Slovenský, ústavom sv. cyrila a Metoda v Ríme.1993...288;
47 .Knihy letopisů (Paralipomenon). Luxpress ::Praha :.2000.80-7130-086-1..396;
48 .Průvodce životem - Izajáš.Praha ::Luxpress.1999.80-7130-080-2..395;
49 .List svätého Otca Jána Pavla II.kňazom k Zelenému štvrtku 1991.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991...304 g;
50 ´Koppová,Heather.Triezve milosti.Bratislava:Kumran.2014.978-80-89487-49-3..511;
51 ?.Život patriarchu Jozefa.[S.l.:s.n..1972...233;
52 Adamska, Janina Immakulata, 1922- - autor.Milosrdenství, chudoba, radost :.Brno:V Brně :.2008.978-80-903395-2-1..441;
53 Ajtmatov, Čingiz,.Popravisko.Bratislava:Smena.1988...172;
54 Albert Veľký.O primknutí sa k Bohu.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-042-7..52;
55 Amorth, Gabriele,1925-.Posledný exorcista.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741730 (brož.); 978-80-8074-173-0..539;
56 Andrej Popovec.Slovo pre každého. Andrej Popovec:Štôla.1999.80-968175-3-1..126;
57 Angela z Foligna.Mystické zážitky a duchovné rady.Bratislava:Serafín.2007...228;
58 Arminjon, Blaise.Veľpieseň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-474-3..492;
59 Augustyn, Józef .Otcovstvo.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-382-8..145;
60 Augustyn, Józef.Duchovné vedenie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-273-2..345;
61 Augustyn, Józef.Štvrťhodina úprimnosti.Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-223-6..77;
62 Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7..560;
63 Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7..560;
64 Axelrod, Cyril.Za svetlom v tichu a tme.Levoča:SKN.2011.9788018004746 (CD-ROM); 978-80-18-00474-6..381;
65 Bačíková, Lucia.Poď a nasleduj ma.Prešov:VMV.2005.80-7165-530-9..247;
66 bakerova.papež odpoveda.:.1996...276;
67 Balázs, Ján K..Sloboda a pamäť. .Dunajská Streda :Valeur.2010.978-80-970454-0-1..486;
68 Balázs, Ján Krstiteľ .Počiatky Františkánskeho hnutia a hnutia Klarisiek.:Serafín.1999.80-88944-23-6..14;
69 Balázs, Ján Krstiteľ.Znak tau.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-68-6..16;
70 Baptist, Metz, Johann.Viera v dejinách spoločnosti.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-063-4..218;
71 Baptist, Metz, Johann.Viera v dejinách spoločnosti.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-063-4..364;
72 Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9..125;
73 Barbier, Jean.Mariánski konvertiti.Bratislava:LUC.1996.80-7114-190-9..448;
74 Bargellini, Piero.Bernardín Siensky.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-041-9..23;
75 Bartoli, Marco.Svatá Klára. Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-694-8..27;
76 Bavel, Tarsicius.Regula Augustína z Hippo. Zvolen:Jas.1995.80-88795-01-X..474;
77 Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not.1999...443;
78 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Zasiahnutí neviditeľným.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-552-9..358;
79 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Odpustky z Assisi.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-043-5..252;
80 Benedikt XVI..Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI.. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-512-2..550;
81 Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2..555;
82 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9..554;
83 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-786-9..536;
84 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-786-9..553;
85 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6..437;
86 Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6..527;
87 Benešová, Hana.Česko-italský slovník na cesty : Italsko-český slovník na cesty.Praha:Státní pedagogické nakl..1976.80-04-23978-1..158;
88 Bianchi, Luigi.Medžugoorie.Sameiro:Boa Nova .1987...471;
89 Biser, Eugen.Vyznanie viery a otčenáš, Nová interpretácia.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-067-2..363;
90 Boff, Leonardo.Kolumbus v reťaziach. Bratislava:SERAFÍN.2006.80-8081-046-X..242;
91 Boff, Leonardo.Orol a kura : Archetipy a cesta k vnútornej integrite.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-048-6..259;
92 Bohmannová,Andrea.Umenie stolovať.Bratislava:Erpo.1988...155;
93 Bonaventúra z Bagnoregia.Bonaventúra z Bagnoregia.Bratislava:Serafín.2009.978-80-8081-083-2..365;
94 Bonaventúra z Bagnoregia.Bonaventúra z Bagnoregia: Breviloquium.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-059-1..217;
95 Bonaventúra,.Spisy sv. Bonaventúru 1. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-56-2..25;
96 Bor, Ján Elen.Augustín, podoba básnika v svätcovi.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-047-8..221;
97 Borriello, Luigi.Jednoduchými očami .:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2011.978-80-970477-3-3..520;
98 Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970...285;
99 Botto,Ján.Smrť Jánošíkova.Bratislava:Tatran.1968...153;
100 Božena, Němcová.Babička ; Chyže pod horami ; Pohorská vesnice.Bratislava:Petit Press.2006.80-85585-74-X..203;
101 Brat Efraim.Neskoré dažde. Bratislava:Serafín.1991.80-85310-05-8..84;
102 Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.1992.80-900530-6-8..136;
103 Breemen, Peter G. van.Jako rozlámaný chléb : přemítání o člověku, o Bohu, o jejich vzájemném vztahu : to vše nad slovy Pís.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-306-0..96;
104 Brocanelli, Vicenzo.Františkáni bez hraníc.Bratislava:Serafín.2008.978-2-7468-2129-3..564;
105 Brockman, James R..Duchovná cesta a pastorálne učenie arcibiskupa Oscara Romera.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-013-3..93;
106 Brož, Luděk.Starý Zákon. Žalmy.Praha:.1982...5;
107 Brož, Luděk.Nový Zákon. Skutky apoštolské, epištoly, kniha zjevení.Praha:Kalich.1982...9;
108 Brož, Luděk.Starý Zákon. Ezdráš. Nehemjáš. Ester.Praha:.1970...4;
109 Bruno, Ferrero.Spev svrčka.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-60-9..533;
110 Byock, Ira.Čtyři klíče k životu.Praha:Portál.2015.978-80-262-0777-1..178;
111 Byock, Ira.Čtyři klíče k životu.Praha:Portál.2015.978-80-262-0777-1..178;
112 Cantalamessa, Raniero.Dech Božského ducha.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-361-3..452;
113 Cantalamessa, Raniero.My ohlasujeme ukrižovaného Krista.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-93-7..66;
114 Cantalamessa, Raniero.Výstup na vrch Sinaj.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-77-5..356;
115 Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Pozvání na horu Sinaj :.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.1999.80-7192-417-2..6;
116 Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Pozvání na horu Sinaj :.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.1999.80-7192-417-2..65;
117 Cantalamessa,Raniero.Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy. Rozhodnutie pre Krista a jeho univerzálna dimenzia.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-37-6..64;
118 Caretto, Carlo.Skutočnosti z opačnej strany. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-631-9..350;
119 Carretto,Carlo.Listy z púšte.Bratislava:Lúč.1993...477;
120 Carretto,Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...162 a;
121 Cencini, Amedeo,(1948-).Strom života.Bratislava:Serafín.2012.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6..584;
122 Cloud, Henry.Prosím Tě,mami : jak nás ovlivnily naše matky?.Praha:Návrat domů.2003.80-7255-080-2..346;
123 Cloud, Henry.Hranice :.Praha:Návrat domů.2002.80-7255-055-1..347;
124 Cloud, Henry.Změna přináší uzdravení : jak pochopit svou minulost a tím si zajistit zdravou budoucnost?.Praha:Návrat domů.2000.80-7255-014-4..248;
125 Correth, Emerich.Boh vo filozofickom myslení. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-080-1..368;
126 Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2..100;
127 Crostarosa, Mária Celesta.Meditácie na Advent a Vianoce. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2010.978-80-89342-16-7..517;
128 Curtis, Brent.Posvätná Romanca. Bližšie k srdcu Boha.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-969264-5-4..388;
129 Čejjka,Gustáv a kol..Radíme záhradkárom.Bratislava:Príroda.1979...194;
130 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980...1;
131 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980...3;
132 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980...2;
133 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980...6;
134 Čierna,Mária.Nemecko-slovenský turisstický slovník. Slovensko-nemecký turistiský slovník.Bratislava:Slovensjé pedagogické nakladateľstco.1991...157;
135 Dajczer, Todeusz.Úvahy o viere :.Bratislava:Serafín.1998.80-88944-16-3..170;
136 Dante,Alighieri.Božská komédia.Raj.Bratislava:Tatran.1986...127;
137 De´Liguroi, Alfonz Mária, svätý.Vo svetle večnosti.Michalovce:Misionár.2006...238;
138 Degro, Imrich (1969).Charizmatické hnutie.. Réma:Prešov.1997.80-967559-2-7..453;
139 Demjanovičová, Miriam Terézia.Väčšia dokonalosť.Rím:SÚSCM.1984...232;
140 Desbonnets, Théophile.Po stopách sv. Františka z Assisi. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-50-3..12;
141 Deschodt, Eric.Saint-Exupéry.Bratislava:Tatran.1987...135;
142 Dobraczynski, Jan.Listy Nikodémovy.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-003-6..504;
143 Dobraczyński, Jan.Boží přitelkyně.Praha:Paulínky .2014.978-80-7450-131-9..22;
144 Dobraczyński, Jan,1910-1994.Stín Otce :.Praha ::Paulínky,.2013.978-80-7450-091-6..576;
145 Dodewaard,Johannes,A.E van.Loretánske litánie.Bratislava ?:Slovo.1990??...566;
146 Dolejší, Antonín.Zelenina na zahrádce.Praha:Státní zemédělské nakladatelství.1986...197;
147 Don Jacobson.Keď Boh robí citronádu.Bratislava:Kumran.2014.978-80-89487-56-1..583;
148 Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Zločin a trest. a.s:Petit press.2006.80-85585-73-1..202;
149 Dostojevskij, Fjodor Michajlovič.Idiot.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959...206;
150 Dubois ,Jean D..Pätnásť dní so svätým Pátrom Piom.Bratislava:Lúč.2010...496;
151 Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1..481;
152 Duffy, Lisa.Rozvedení. Katolíci. Čo ďalej?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741686 (brož.); 978-80-8074-168-6..556;
153 Duns Scotus Ján.O poznateľnosti Boha.Bratislava:Serafín.2006...266;
154 Duns, Ján Scotus.Teológia ako praktická veda.Bratislava:Seminár sv. Karola Boromejského.2005.80-8081-031-1..262;
155 Ecclesia Catholica.Smernice pre formáciu v rehoľných inštitútoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-511-6..378;
156 Editor Karol Hýreš.Sonina rada.:Nakladateľstvo G.C.A. BIENNE.1977...144;
157 Evely,Louis.Otče náš.Košice:Slovo.1990...107;
158 Fankhauser,G.Příbéhy dosud živé 4.:neudaný.1985??...56;
159 Fankhauser,G.Příběhy dosud živé 6.:neudaný.1985??...58;
160 Fankhauser,G.Příběhy dosud živé 5.:neudaný.1985??...57;
161 Fausti, Silvano - autor komentára;.Nad evangeliem podle Matouše :.Praha:Praha :.2009.978-80-86949-77-2..545;
162 Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Lukáše :.Praha:Paulínky.2011.978-80-7450-025-1..547;
163 Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Marka :.Praha:Paulínky.2007.978-80-86949-39-0..546;
164 Ferrero, Bruno.Štyridsať príbehov z púšte. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-33-1..531;
165 Ferrini,Giuliano.Františkánski svätí na každý deň..Bratislava:Serafín.2006...387;
166 Fiebigová; Siváková, Heny.Otváram si srdce. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-791-6..497;
167 Follo, Francesco.15 dní s Jánom Pavlom II.. .Bratislava :Lúč.2010.978-80-7114-822-7..498;
168 Francis J. Moloney SDB.Sacra pagina - Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7192-991-8 ..491;
169 Frankhauser,G.Příbéhy dosud živé!1.:neudaný.1985??...54;
170 František od Panny Marie - autor.Tvář svaté Panny.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-07-3..99;
171 František Saleský,sv..Filotea.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984...163;
172 František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986..587;
173 František,1936-.O nebi a zemi.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2014.9788018027110; 978-80-18-02711-0..237;
174 Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1..80;
175 Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-055-4..79;
176 Gabriel od sv.Magdaleny.Dôverne s Bohom II..Rím:SÚSCM.1967...120;
177 Gabriel od sv.Márie Magdaleny.Dôverne s Bohom V..Rím:SÚSCM.1969...122;
178 Gáfriková, Gizela.Literárne dielo Hugolína Gavloviča (1712-1787) v súradniciach dobovej duchovnej kultúry a vzdelanost.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-85-6..61;
179 Gallová, Alma .Pán mi dal pieseň do srdca.Žilina:Školské sestry OSF.2004.80-969100-1-9..33;
180 Gallová, Štefánia.Veršobranie veľkej lásky.Ružomberok:Imrich Vaško, R.A.Ružomberský.2008...425;
181 Galot Jean.Milostiplná.Cambridge:Priatelia Dobrej Knihy.1986.0-919865-28-3..447;
182 Gavenda, Marián.Z túžby podeliť sa. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafí­n.2009.978-80-8081-085-6..361;
183 Gazzela,A.V jeho šľapajach.Rrím:.1982...106;
184 Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.Bratislava:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X..118;
185 Geisslreeiter,Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.:Zvončeky.1994...118;
186 Geisslreiter, Martin.Slnká neumierajú. Michal Vaško:Prešov.1993.80-7165-006-4..472;
187 Generalát kongregácie školských sestier III. regul. rádu sv. Františka.Storočná cesta.Roma:Generalát.1992...28;
188 Géze,Ernest.Princezná chudobných.Bratislava:Lúč.2007...251;
189 Giboda, Igor.O smrti. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-077-1..370;
190 Gogoľ, Nikolaj Vasilievič.Mŕtve duše.Bratislava:Petit Press.2006...205;
191 Goldmann, Gereon,(1916-2003).Svetlo kríža v tieni kríža.Bratislava:Serafín.2012.9788080811013 (brož.);978-80-8081-101-3..568;
192 Graham,Billy.Jak se znovu narodit.Praha:Rada Církve bratrské v Evahgelickém nakladatelství.1992...78;
193 Green, Julien.Brat František.Bratislava:Serafín.2001.80-85310-15-5..51;
194 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1993.80-7165-061-7..449;
195 Grignion, Ľudovít Mária z Montfortu.O pravej úcte k Panne Márii.Tajomstvo Márie.Vrúcna modlitba.List Priateľom Kríža.Láska večnej Múdrosti.?:?.2011...518;
196 Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3..82;
197 Groeschel, Benedict J..Augustín - filozof, mystik, teológ.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-006-0..254;
198 Groeschel, Benedict,J,.Stagnácia alebo napredovanie.Bratislava:Serafín.2005...362;
199 Grun, Anselm.Anjeli pre život..Bratislava:LUC.2000.80-7114-442-8..418;
200 Grun, Anselm.O mlčaní.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-019-2..240;
201 Grun, Anselm.Buď dobrý sám k sobě.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-667-1..420;
202 Grun, Anselm.Anjeli pre život 2..Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-683-4..419;
203 Grun, Anselm.Zdravie ako duchovná úloha.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-99-6..223;
204 Grun,Anselm.Víra,naděje a láska.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2004...167;
205 Guardini,Romano.Život viery.Ontario,Canada:Priatelia Dobrej Knihy.1984...88;
206 Gulbranssen,Trygve.Večne spievajú lesy.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasiských kníh.1944...142;
207 Günthör, Anselm.Morálna teológia. I/a, Všeobecná morálna teológia. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1987...279;
208 Gunthor,Anselm.Morálna teológia 1/b.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...280;
209 Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8..548;
210 Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3..177;
211 Hahn, Scott.Prečo veriť .Bratislava:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-06-8..524;
212 Hajduch, Peter.Orientácia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-235-4..212;
213 Havlu, Jaroslav.Ruža kráľovná kvetín.Bratislava:Príroda.1977...195;
214 Herman, Melville.Biela veľryba.Bratislava:Petit Press.2006.80-85585-76-6..204;
215 Himes, Kenneth R..Ekologická kríza a vízia Františka z Assisi.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-88-0..38;
216 Hirjak, Štefan.Viera.Nádej-Láska.?:?.1996...478;
217 Hitching, Barbara a Bob.Nejla.:.1985?...139;
218 Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril.Rím:.1987...104;
219 Hockenová, Sheila.Ema a ja.Bratislava:Smena.1982...171;
220 Hohn, Reinhardt.Kvetiny na každú príležitosť.Bratislava:Príroda.1970...193;
221 Hochmann, František.Svazek dvanácti kmenů : III.. Osídlení zaslíbené země izraelským lidem. Praha:ČKCH.1988...579;
222 Holbová, Elena.Život pred životom.Ružomberok:Nadácia pre rozvoj textilného vysokoškolského vzdelania.2003.80-968674-1-5..519;
223 Horváth, Štefan, SVD.75 rokov Spoločnosti Božieho Slova. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.2000.80-85223-54-6..184;
224 Hudec, Rudolf.Františkáni v Bratislave v rokoch 1238.1. :Vydavateľstvo Serafí­n.2009.978-80-8081-084-9..369;
225 Hunermann, Wilhelm.Farár z Arsu. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-764-0..371;
226 Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0..187;
227 Hybels, Bill.Stačí vykročiť.[S.l.]:Kumran.2014.9788089487530 (brož.); 978-80-89487-53-0..431;
228 Chalupa,Júlus.Posila v slove, cyklus B.Bratislava:Efekt.1993...74;
229 Chalupka, Samo.Mor ho!.Bratislava:Tatran.1968...151;
230 Chapman, John.Škola Pánovej služby 2. : Listy o modlitbe.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2007.978-80-969774-5-1..270;
231 Chastel, André.Giotto. Praha:PALLAS.1991.80-7095-004-8..180;
232 Chesterton, Gilbert Keith.Svätý František z Assisi. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01125-3..37;
233 Chiara, Lubich.Keď stratiť znamená získať.Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-03-9..473;
234 Immaculata.Terezie z Avily. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-87-4..563;
235 Ivanová-Šalingová,M..Slovník cudzích slov A/Z.Bratislava:Slovensjé pedagogické nakladateľstco.1983...128;
236 Ivanová-Šalingová,Mária.Malý slovník cudzích slov.Bratislava:Slovensjé pedagogické nakladateľstco.1972...148;
237 Jacques, Musset.Odkrývanie sveta biblie.Bratislava:Mladé letá.2002.80-06-01062-5..286;
238 Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8..300;
239 Ján Pavol II,.Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Bratislava:LUC.1996.80-7114-192-5..277;
240 Ján Pavol II,.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-49-7..176;
241 Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6..302;
242 Ján Pavol II..Dar vykúpenia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984...578;
243 Ján Pavol II..Redemptoris Mater.Praha:ZVON.1995.80-7113-116-4..295;
244 Ján Pavol II..Encyklika Centesimus annus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-68-1..298;
245 Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1985.Rím:SÚSCM.1985...304 d;
246 Ján Pavol II..Evangelium Vitae. Encyklika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995...574;
247 Ján Pavol II..Bohatý na milosrdenstvo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981...292;
248 Ján Pavol II..Dar vykúpenia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984...578;
249 Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. kňazom Cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1987.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987...304 b;
250 Ján Pavol II..Encyklika Redemptoris missio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-204-4..297;
251 Ján Pavol II..Rosarium Virginis Mariae:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-419-5..301;
252 Ján Pavol II..Modlitba svätého Otca Jána Pavla II. z príležitosti Zeleného štvrtku 1982.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1982...304 a;
253 Ján Pavol II..Apoštolský list Mulieris dignitatem:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-707-4..349;
254 Ján Pavol II..O povolaní a poslaní laikov.?:neudaný.1989?...296;
255 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1984.Rím:SÚCM.1984...304 c;
256 Ján Pavol II..Zmierenie a pokánie. Reconciliatio et paenitentia. Exhortácia..Rím:SÚSCM.1985...294;
257 Ján Pavol II..Otvorte dvere Vykupiteľovi. Jubileum vykúpenia.Rím:SÚSCM.1983...293 b;
258 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1986.Rím:SÚCM.1986...304 e;
259 Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4..289;
260 Ján Pavol II..Vlastnými slovami.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-483-2..165;
261 Ján Pavol II..Redemptoris missio.Praha:ZVON.1994.80-7113-101-6..382;
262 Ján Pavol II..Matka Vykupiteľa.Redemptoria Mater..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988...229;
263 Jank, Tomasz.Ikona kríža zo San Damiana.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-69-4..435;
264 Jorgensen, Johannes.Zážitky pútnika.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-49-X..18;
265 Jozef Fadelle.Za každú cenu.Bratislava:Redemptoristi.2013.978-80-89342-52-5..540;
266 Józef, Augustyn, Jozef.Celibát : jeho duchovní předpoklady a bohatství a jak k němu správně vychovávat.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-469-5..257;
267 Judák, Viliam.Dotyk s novým dňom. Myšlienky z éteru 4. Úvahy odvysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-33-5..349;
268 Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-503-5..274;
269 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7..484;
270 Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-215-X..271;
271 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4..484 a;
272 Juraj, Gusič.Matky odvrhnutých.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-136-1..175;
273 Karamčand,Mohandás.Gándhí.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1988...140;
274 Karamčand,Mohandás.Gándhí.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1988...141;
275 Karl, Rahner.Filozofia pre každého.Košice:Knižná dielňa Timotej.1998.80-88849-14-4..159;
276 KaRol.Vydajú vás.Bern:Nakladateľstvo MPK.1986...476;
277 Kašparú,,Max.Malý kompas viery pre hľadajúcich,blúdiacich a neveriacich ľudí.Bratislava:Lúč.2003...253;
278 Katolícka cirkev..Evangelii gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8..585;
279 Keating, Karl.Čomu skutočne veria katolíci?.Bratislava:Redemptoristi SMN.2006.80-969600-0-8..523;
280 Kočík, Jozef, SDB.Charakterológia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-184-2..377;
281 Kodet, Vojtěch.Učeníctvo. Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-50-8..438;
282 Kochová, Ursula.Edita Steinová..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012...526;
283 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Služba autority a poslušnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-740-1..528;
284 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7..570;
285 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7..573;
286 Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).Nad Lukášovým evanjeliom.[Cambridge]:Dobrá kniha.1989...97;
287 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-013-9..41;
288 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O rehoľnom živote.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-006-6..40;
289 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2..272;
290 Kossaková,Zofia.Križiaci 2..Praha:Vyšehrad.1976...132;
291 Kossaková,Zofia.Križiaci 4..Praha:Vyšehrad.1976...134;
292 Kossaková,Zofia.Križiaci 1..Praha:Vyšehrad.1976...131;
293 Kossaková,Zofia.Križiaci 3..Praha:Vyšehrad.1976...133;
294 Košč, Ján Mária.Antikoncepcia.Bratislava:Zaex.2014.9788089676088..53;
295 Kowalská, Faustína.Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši. Smižany:PALLOTTI.2003,EK.80-968841-0-7..427;
296 Koza-Matejov, Juraj.Don Bosko.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966?...470;
297 Krstiteľ Balázs, Jan.František z Assisi v európskej literatúre 20. storočia.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2004.80-7165-098-6..15;
298 Kvasničková, Jana.Rehole včera a dnes - vo svete a u nás.:USPO Peter Smolík.1995.80-88717-06-X..32;
299 Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9..278;
300 Lachmanová, Kateřina.Dve tváre lenivosti.Bratislava:Lúč.2002.80-7114-365-0..90;
301 Lakottová, Consilia Mária.Klauzúra.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-115-1..463;
302 Langkammer, Hugolin .Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-64-3 (rovnaké ISBN má v tlači kniha Výzvy fatimského posolstva)..91;
303 Langkammer, Hugolin.Synoptické evanjeliá.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-070-2..220;
304 Langkammer, Hugolin .Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-64-3 (rovnaké ISBN má v tlači kniha Výzvy fatimského posolstva)..211;
305 Langkammer, Hugolin.Synoptické evanjeliá.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-070-2..353;
306 Larranaga, Ignacio, 1928- - autor.Ukaž mi svou tvář.Praha:Paulínky.2000.80-86025-23-3..219;
307 Laun, Andreas.Preľudnenie:.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-85-6..424;
308 Laun, Andreas.Láska a partnerstvo z hľadiska katolíckej cirkvi. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-57-0..114;
309 Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.:Serafín.1999.80-88944-21-X..21;
310 Läpple, Alfred.Úvod do Starého zákona.Praha:Česká katolická charika.1972...582;
311 Leclerc, Eloi.Múdrosť Chudáčika. SERAFÍN:Bratislava.2001.80-88944-38-4..67;
312 Leclerc, Eloi.Boží ľud v hlbinách noci.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-023-0..258;
313 Léonard, André, 1940- - autor.Ježíš a tvoje tělo :.:Praha :.1999.80-86025-18-7..108;
314 Lepáček, Celestín Alojz.Františkánsky prínos do slovenskej kultúry.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-038-9..246;
315 Lev, Nikolajevič Tolstoj.Anna Kareninová-diel 2.Bratislava:Petit Press.2005.80-85585-67-7..200;
316 Liesenfeld, Stefan.Pochybnosti.Bratislava:Lúč.2010...483;
317 Liguori,Alfonz Mária, de.Zásady kresťanského života.Ohnivé šípy..Michalovce:Redemptoristi,Vydavateľstvo Misionár.2014.978-80-88724-80-3..259;
318 Liptovská Miriam.Krátke úvahy o litániach k Božskému srdcu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-032-7..119;
319 Liptovská Miriam.Krátke úvahy o litániach k Božskému srdcu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-032-7..119;
320 Livoni,Carlo Maria.Sur LesTraces De Saint Francois.Rieti:Edicions d´art-Terni.1980...11;
321 Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6..562;
322 Longová, Anne.Umenie načúvať.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-377-1..344;
323 Lucado, Max.Láska hodná dávania. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-969835-7-5..494;
324 Lucado, Max.Bez strachu. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-89487-00-4..493;
325 Lucado,Max.Skôr než povieš amen.Bratislava:Kumran.2015.978-80-89487-60-8..113;
326 Lucký, Metod Ondrej.Kvetinky svätého Františka.Žilina:Andrej.1944...213;
327 Lucký, Metod Ondrej.Pútnici.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-069-6..341;
328 Ľudovít, Fazekaš.Nehemiáš.:Vesna.1990.80-85128-74-8..13;
329 Lusciň, Jozef.A toto viete?.Bratislava:Domka.2005...376;
330 Luscoň, Jozef, SDB.Presekajte sa životom.:Združenie saleziánskej mládeže- DOMKA.2003...375;
331 Luscoň, Jozef, SDB.Presekajte sa životom.:Združenie saleziánskej mládeže- DOMKA.2003...375;
332 Macák, Ernest, SDB.Naša Sedembolestná Matka : Dejiny Šaštína.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-014-3..87;
333 Macey, John.Drsná láska.Albrechtice:Křesťanský život.1995?...468;
334 Madre, Philippe.Túžte po charizmách.Bratislava:LUC.1996.80-7114-182-8..465;
335 Madre, Philippe.Modlitby za uzdravenia.Bratislava:LUC.1996.80-7114-177-1..464;
336 Maiarelli,Paolo Stanislao.Assisi.Assisi:Sanruario Porziuncola.1997?...160;
337 Majda, Martin.Milovanému slovenskému národu .Lomnička:Rímskokatolícky farský úrad.2010.978-80-89264-44-5..432;
338 Majerník, Ján.Spoznávajme Svätú zem pohľadom archeológov a biblistov.Zákamenné:RKFÚ.2005.80-968861-9-3..385;
339 Malý Tomáš.Pedagogika.Rím:Velehrad-Křesťanská akademie.1985...283;
340 Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4..446;
341 Mandzák, Atanáz.o.Metod Dominik Trčka, CSsR,mučeník pre Krista.?:Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa.2001...227;
342 Mantke, Wolfram.Panna Maria mluví ve Fatimě.Praha?:Fatimský apoštolát v ČR.2007...570;
343 Mária Sapientia, Lýdia Šlosárová.Som aj ja povolaná?.Bratislava:LUC.1993.80-7114-085-6..161;
344 Maria, Kaczkowska.Víťazstvo lásky.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-90-2..372;
345 Marián, Gavenda.Na pulze života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-583-3..186;
346 Marková,Anežka.Zářící život . Svatá Klára z Assisi..Brno:Klarisky?.1991...249;
347 Markuš, Jozef Ondrej.Biblické ženy.?:?.1980??[s.a.]...234;
348 Markuš, Jozef Ondrej.Prorok Jonáš.Chicago:V. Uhri.1971...123;
349 Martini, Carlo.Jakubov sen : Vykročenie na duchovnú cestu.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-053-2..267;
350 Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6..81;
351 Martini, Carlo.Vyznania apoštola Pavla.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-018-4..263;
352 Martini, Carlo Maria.K prameňom evanjelia. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-52-X..466;
353 Martini, Carlo Maria.Cesta dvanástich apoštolov v evanjeliu podľa Marka.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-039-7..264;
354 Martini, Carlo Maria.Hlásateľ evanjelia u Lukáša. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2009.978-80-8081-087-0..351;
355 Martini, Carlo Maria,1927-2012.Dramata víry /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-083-1..551;
356 Matka Tereza.Poď, buď Mojím svetlom.Bratislava:Minor.2009...480;
357 Matura, Thaddée.Žiariaca neprítomnosť.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-012-5..244;
358 Maurice, Pierre.Rozvod. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-001-7..143;
359 Max Lucado.Boží príbeh, náš príbeh.Bratislava ?:kurman.2012.978-80-89487-30-1..549;
360 Melody Beattieová.Koniec spoluzávislosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-631-7..354;
361 Merino, José Antonio.Františkánská cesta pro dnešního člověka.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2001.80-7266-090-X..19;
362 Merton, Thomas, 1915-1968 - autor.Jonášovo znamení.:Praha :.1995.80-7113-121-0..256;
363 Messa, Pietro.František z Assisi a patristická literatúra. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-075-7..367;
364 Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988...168;
365 Michael Quist.Úspešný život. Bratislava:LUC.2003.80-7114-446-0..85;
366 Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3..423;
367 Mosca, Paolo.Pápežova črievička. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-75-1..521;
368 Mosconi, Anacleto.Františkánska spiritualita pápeža Jána XXIII.. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-74-0..422;
369 Mosley, Joanne.Edita Steinová jako žena modlitby. 2011. : Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2010.978-80-7195-472-9..525;
370 Nathalie, Pacout.Spoločenské správanie dnes.Bratislava:Práca.1993.80-7094-276-2..154;
371 neud.Rozjímavý překlad žalmú a jantik Římského breviáře.Rím:Křesťanská akademie .1970...581;
372 neudaný.Vzpomínky sester na druhou generální představenou M.M.Xaverii Furgottovou.:Česká provincie Kongregace Školských sester sv. Františka.1998...31;
373 Neužilová,Marcela.Tma je nepohltila.Brno:.1992...105;
374 Nina Mrázová.Meditácie na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-398-4..352;
375 Nouwen, Henri.Ranený uzdravovateľ.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-29-5..89;
376 Novák, Stanislav.Disharmonický šlověk a jeho výchova.Praha:ŘÁD L.P..1992...225;
377 O'Brien, Michael D..Apokalypsa. Ronov nad Doubravou:Triality spol.s.r.o..1998.80-901876-1-7..207;
378 Olos, Viktor.Spomienky z môjho života.Ružomberok:Verbum.2014.9788056101100 (brož.); 978-80-561-0110-0..577;
379 Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0;80-222-0277-0..237;
380 Opatrný, Aleš.Můžeme se ještě změnit ? : aneb o víře pro věřící.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-019-3..95;
381 Ortberg, John.Chcete-li kráčet po vodách,musíte vystoupit z lod i.Praha:Návrat domů.2008.978-80-7255-173-6..355;
382 Ortberg, John.Život, aký si vždy chcel. .Bratislava :Slovenské evanjelizačné stredisko.2010.978-80-88863-52-6..473;
383 Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4..239;
384 Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4..47;
385 Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4..239;
386 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom III..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969...121;
387 Paduánsky, Anton.Kázne. Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-074-0..348;
388 Pauliny, Andrej, SDB.Dejiny Spásy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-33-9..284;
389 Pauliny, Andrej, SDB.Viťazstvá mladých.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-25-3..469;
390 Pavol VI..Evangelii Nuntiandi.:združenie Jas Zvolen.1992...291;
391 Pavol VI..Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Zvolen:Združenie Jas .1992.80-900548-4-6; 8090054846..291;
392 Pavol, Prikryl.Básničky z hviezdičky.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-75-9..179;
393 Pažitka, Mikuláš.Taliansko. PRESS FOTO:Bratislava.1989.80-967567-3-7..181;
394 Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9..17;
395 Philippe, Jacques.Vnútorná sloboda.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslavenstiev.2013.978-80-971282-6-5..360;
396 Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Serafín:Bratislava.1994.80-85310-36-8..569;
397 Pielatowski, Kazimierz.Úsmev Jána Pavla II.. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-45-5..421;
398 Pinková,A. a kol..Rady pre domácnosť.Bratislava:Príroda.1988...198;
399 Piťha, Petr.Blahoslavený Jan Sarkander.Praha:ZVON.1990.80-7113-028-1..235;
400 Polčin, Stanislav, SJ.Po stopách apoštolov.Galt:Slovenskí jezuiti.1968...231;
401 Porubčan, Jozef, SJ.Tajomný muž z iného sveta.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-003-9..69;
402 Porubčan, Jozef, SJ.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0..561;
403 Porubčan, Štefan, SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha.1990...222;
404 Porubčan,Jozef.Svedectvo pravde II..?:Jezuiti?.1992??...457;
405 Porubčan,Jozef.Svedectvo pravde V..?:Jezuiti?.1993??...459;
406 Porubčan,Jozef.Svedectvo pravde III..?:Jezuiti?.1992??...458;
407 Porubčan,Jozef.Svedectvo pravde VI..:Jezuiti?.1994??...460;
408 Potúček,Juraj.Biblická konkordancia.Bratislava:Slovenská biblická spoločnosť.1997...59;
409 Prado Flores, José H.Za obzorom púšte. RM:Prešov.1996.80-967559-1-9..416;
410 Pronzato, Alessandro.Tisíc a jedna sestra.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-177-9..255;
411 Pruchová, Jarmila.Makrobiotika,zázrak, či liek?.Košice:Redakcia Burza.1990...156;
412 Pupík, Zdeno.Animátor a život malého spoločenstva :.Spišská Nová Ves :Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže.2009.978-80-969551-5-2..436;
413 Quoist, Michel, 1921-1997 - autor.Mezi člověkem a Bohem.Praha:Praha :.1991.80-900335-3-9..75;
414 Radcliffe, Timothy.Medvěd a mniška.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-845-3..115;
415 Rašlová, Katarína.Psychológia a pastorácia 2.Bratislava:Centrum rodiny.1992.80-85595-00-1..505;
416 Rejman, Ladislav.Slovník cizích slov : Slova známá a neznámá.Praha:Státní pedagogické nakl..1966...149;
417 Remešová, Věra.Ikonografie a atributy svatých. Praha:Zvon.1991.80-7113-045-1..565;
418 Remiremont,A,de.Jedna z vyvolených.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990...428;
419 Richer,Etienne.Mária,úsmev Boží.Bratislava:Serafín.1994...86;
420 Rivers, Francine.Dieťa zmierenia.[Podolinec]:Kumran.2012.9788089487349 (brož.); 978-80-89487-34-9..552;
421 Rivers, Francine.Rút. Dobrá kniha:Trnava.2005.80-7141-507-3..60;
422 Rivest, Madeleine.Mať tak krídla!. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-319-5..101;
423 Robert, Schuman.Pre Európu.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-340-3..117;
424 Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X..164;
425 Roger z Taizé.Pramene Taizé. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-84-8..475;
426 Rogowski,Roman E..Mystika vrchov.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.1991.80-85223-05-8..580;
427 Rohr, Richard.Adamov návrat.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-016-8..209;
428 Rösner, Libor.Archa zákona :.V Brně ::Konvent minoritů ve spolupráci s časopisem Immaculata a s Národním centrem Rytířstva Neposkvrněné,.2014.978-80-903395-6-9..450;
429 Roth, Paul.S bohom ešte vždy možno hovoriť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-67-3..426;
430 Rotzetter, Anton.František z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-79-1..30;
431 Rougier, Stan.František z Assisi. Brno:PETROV.1990.80-85247-00-3..530;
432 Rúfus,Milan.Prísny chlieb.Bratislava:Smena.1987...129;
433 Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma Svätého.Praha:Scriptum.1991.80-900335-7-1..414;
434 Saint-Exupéry, Antoine, de.Citadela.Praha:Vyšehrad.1984...208;
435 Scavo Nello.Bergoliuv seznam.Kostelní Vydří:Karmelitanské nakladatelství.2014.978-80-7195-753-9..29;
436 Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9..503;
437 Senčík, Štefan, SJ.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4..275;
438 Sgarbossa, M..Bonaventúra z Bagnoregia.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-058-3..265;
439 Schinle, Gertrúda, S.M..S evanjelistami o Kristovi.Rím:SÚSCM.1980...124;
440 Schlinková, Basilea M..Moje zkušenosti s modlitbou.Praha:Luxpress.1992...529;
441 Schmaus, Michael.Život milosti a Milostiplná.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982...283;
442 Schmaus, Michael.Cirkev.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983...281;
443 Schmaus, Michael, 1897-1994.Sviatosti:.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981...282;
444 Schneider, Herbert.Oláske Ježiša Krista podľa učenia Jána Dunsa Scota.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-011-7..241;
445 Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6..415;
446 Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6..20;
447 Siegfried, Stein.Letničky a trvalky.Bratislava:Príroda.1997.80-07-00902-7..188;
448 Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis. Bratislava:Tatran.1990.80-222-0128-6..174;
449 Sládkovič, Andrej.Detva.Bratislava:Tatran.1969...152;
450 Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2008.978-80-85486-52-0..499;
451 Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3..501;
452 Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina. .Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2009.978-80-85486-57-5..500;
453 Socio, Antonio.Tajomstvá Jána Pavla II. .Stará Ľubovňa :Salifoto.2010.978-80-970268-6-8..495;
454 Sočufka, František, SJ.Advent a Vianoce s Benediktom XVI.. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-694-4..514;
455 Surožskij, Antonyj, 1914-2003 - autor.V jámě lvové :.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-525-X..166;
456 Szombath, Attila.Metafyzicky výklad náboženskej skúsenosti.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-055-9..243;
457 Špaňár, Július.Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1987...150;
458 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny I.Bratislava:Komprint.1990?...273;
459 Šuppa, Jozef, SJ.Mučeníci lásky ku Kristovi. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-708-8..502;
460 Šúsaku,Endó.Mlčení.Praha:Vyšehrad.1987...488;
461 Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Ježiš žije.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3..462;
462 Terézia z Lisieux, svätá.Dejiny duše:.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti v Kanade.1973...444;
463 Terezie, od Ježiše sv.Kniha o zakládaní.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-4-X..34;
464 Terezie, od Ježiše sv.Kniha o zakládaní.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-4-X..461;
465 Teubner, Christian.Pečieme s pôžitkom. Bratislava:Fortuna Print.1996.80-7153-097-2..183;
466 Thadée Matura.15 Dní so svätým Františkom z Assisi.Bratislava:Lúč.2014.978-80-7114-985-9..36;
467 Thoene, Bodie,1951-.Keď Ježiš zaplakal.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2014.9788089487509 (brož.); 978-80-89487-50-9..558;
468 Tischner, Józef.Filozofia ľudskej drámy.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-065-8..417;
469 Tolstoj, Lev Nikolajevič.Anna Kareninová-diel I.Bratislava:Obzor.2005.80-85585-66-9..199;
470 Tomášek, František.Ty a on.Ty a ona,.Rím:Velehrad, Křesťanská akademie.1990...109;
471 Tomášek, František.Ze školy do života.:Křesťanská akademia.1990...112;
472 Tomášek, František,1899-1992.Výchova v rodině.Řím ::Křesťanská akademie,.1973...114;
473 Tomášek,František.Věčné téma.Rím:Velehrad, Křesťanská akademie.1990...110;
474 Tondra, František.Na hrote tŕňa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-383-0..535;
475 Torkington, David, 1938- .Mystik :.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-510-1..374;
476 Torkington, David, 1938- .Mystik :.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-510-1..374;
477 Torkington, David, 1938- - autor.Vždycky se může začít znovu.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.2003.80-7192-696-5..359;
478 Tornielli, Andrea.Posledný zázrak.Bratislava:Kumran.2015.978-80-89487-59-2..588;
479 Trpin, Erich.Chlieb Šťastia. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00951-8..103;
480 Tutu, Desmond.Niet budúcnosti bez odpustenia.Bratislava:Seminár sv. Karola Boromejského.2005.80-8081-036-2..250;
481 Tutu, Desmond.Africké modlitby.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-029-X..224;
482 Undsetová,Sigrid.Olav Audunsson 2..Bratislava:Slovernský spisovateľ.1975...138;
483 Undsetová,Sigrid.Olav Audunsson 1..Bratislava:Slovernský spisovateľ.1975...137;
484 Urban, Jan Evangelista, 1901-1991 - autor.Vzrůst ke Kristu. |n 2. díl, |p Vzrůst duchovní zkušenosti.Praha:[Praha] :.1993.80-901426-3-X..94;
485 Urban, Jan Evangelista, 1901-1991 - autor.Vzrůst ke Kristu. |n 1. díl, |p Stavební prvky duchovního života.Praha:[Praha] :.1993.80-901426-2-1..94;
486 Vácha, Marek Orko.Tančiace skaly : O vývoji života na Zemi, o človeku a o Bohu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-510-8..98;
487 Vácha, Marek Orko,1966-.Život je sacra zajímavej /.Brno ::Cesta,.2013.978-80-7295-164-2..541;
488 Vanier, Jean.Prijať svoju ľudskosť.Bratislava:Serafín.1992??...380;
489 Vanier, Jean.Komunita 1.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-86-4..214;
490 Vanni, Ugo.Opojenie Duchom : Náčrt spirituality apoštola Pavla.Svit:Katolícke biblické dielo.2005.80-89120-04-0..557;
491 Vargaš, Štefan.Život sv. Konštantína-Cyrila a život M etoda.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986...451;
492 Vella , Elias.Ježiš, môj uzdravovateľ.Bratislava:Per Immaculatam.2008...343;
493 Victor, Hugo.Chrám Matky Božej v Paríži. a.s.:Petit Press.2005.80-85585-68-5..201;
494 Vrablec Jozef, ThDr..O otázkach viery.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X..456;
495 Vrablec Jozef, ThDr..Obnova v Duchu Svätom.Bratislava:LUC.1991.80-7114-037-6..455;
496 Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3..454;
497 Vrablec,Jozef.Chlieb na nedeľný stôl.Rím:SÚSCM.1985...102;
498 Watchman,Nee.Služba Církve modlitbou.Praha:Proud.1993.1-57593-923-1..60;
499 Werfel, Franz.Pieseň o Bernadete.Žilina:Peter Studenský.1945??...236;
500 Willke, Barbara.Človekom od počatia.Český Těšín:Cor Jesu.1993...467;
501 Wohl,Louis, de.Zapáľ svet.Camrridge,Ont.:Priatelia Dobrej Knihy.1984.0-919865-02-X..196;
502 Wojtyla, K..Muža a ženu stvoril ich.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2005.80-8052-222-7..386;
503 Wons, Krzysztof.Nielen z chleba žije človek... :.Michalovce:Misionár.2005.80-969304-6-X..268;
504 Wons, Krzysztof.Bol stratený a našiel sa:.Michalovce :Redemptoristi.2008.978-80-88724-33-9..487;
505 Young, William P.,1955-.Rázcestia.Bratislava:Tatran.2013.9788022206488 (viaz.); 978-80-222-0648-8..589;
506 Young, William Paul.Chatrč.Bratislava:Tatran.2009.978-80-222-0562-7..389;
507 Záhoranská, Elena.Modlitby, meditácie a spevy sveta. Bratislava:DAAR.1990.80-85218-01-1..384;
508 Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X..269;
509 Zavalloni, Roberto.Osobnosť Kláry z Assisi - psychologická štúdia.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-026-5..24;
510 Zavalloni, Roberto.Anton Paduánsky : kazateľ a teológ.Bratislava:Serafín.2005.80-88944-66-X..26;
511 Zeno, Katrina J..Keď život nejde podľa tvojich predstáv. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-25-9..482;
512 Zeno, Katrina J..Som žena.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2..482;
513 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 3. Doba postní a velikonoční triduum..Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-674-4..72;
514 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 1, Doba adventní.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-636-1..70;
515 Zevini,Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 2, Doba vánoční.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-637-X..71;
516 Zevini,Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 2, Doba vánoční.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-637-X..71;
517 Zevini,Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 4, Doba velikonoční.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-761-9..73;
518 Ziesche, Maria Calasanz.Dokonalá svoboda.neudané:neudaný.1970...442;
519 Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.Poutník.Praha:Portál.1995.80-7178-082-0..373;
520 Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.Návrat :.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-534-9..173;
521 Zvolenský, Stanislav.Stretnutia s Ježišom. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-842-2..486;
522 Žaloudek, Peter.Myšlienky počas ožarovacej terapie.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-027-3..261;